AplE TAl MUMS PERSPEJO GARSUSIS ALBERTAS EINSTEINAS. MOKSLININKAS SAKE, JEI ZEMEJE ISMIRS BITES, TAl ZMONIJA NElSGYVENS ILGIAU KAIP KETVERIUS METUS. AplE SIUOS GENIJAUS ZODZIUS SUSIM"STYTA TlK DABAR, KAI DEL MASINIO Blcn,) NYKIMO ATSIRADO REALI GRESME KILTI EKONOMINEI KRIZEI. liacijos katastrofiskai mazeF. TaCiau del to niekas pavojaus varpais neskambina! Kuo bites tokios ypatingos? Obuoliai, ankstines kulturos, pipirai, aguroCiai, rnoliugai, baklaianai, pomidorai, agurkai, svogunai, kakava, kava, kokosai, daugelio rusii; uogos ... Tai tik nedidelis sarasas kulturu, kuriu neteksime, jei isnyks bites. 0 juk butent sill kulturu deka musu organizmas gauna didzi'li'! dali mineralu, vitaminu, antioksidantu bei apie 35% kaloriju. Isvardinti augalai, kaip ir daugelis kitu, negali islikti neapdulkinti. Galite pasakyti, kad augalus apdulkina drugeliai, muses ir kiti vabzdziai. Tas tiesa, taciau sie vabzdziai negali to padaryti dideliuose plotuose. Didzi'li'l: dali (80-90%) darbo atlieka butent bites. Specialistai paskaiciavo, kad nuo XX-o amziaus 7io desimrmecio nuo bicilJe veiklos priklausanciu zemes ukio produktu gamyba padidejo 4 kartus, 0 paciu bicilJekiekis sumazejo per pus~. Nuo to laiko biciu kiekis, tenkantis 'l-am ha, sumazejo 90%. Dauguma Europos saliu visiskai uzdraude naudoti pesticidus. Antra versija - nauja bien; liga, kuri pirmiausia uzkrecia motinele. Ji nebegali susilaukti palikuoniu, todd seima ismirsta. Dar viena versija - mobilaus rysio tinklas, kuris vis tankiau dengia musu planeta. Pirmiausia, sio tinklo antenll skleidziarnas elektromagnetinis spinduliavimas dezorientuoja bitesdarbininkes, kurios, prisirinkusios ziedadulkiu, nebegali rasti kelio i savo avili, Antra, kaip parode mokslininku atlikti tyrimai, sio spinduliavimo paveiktos bites leciau dauginasi ir gamina maziau medaus. Kuris is sill faktoriu labiausiai kenkia biterns, pasakyti sunku. 0 gal visi is karto?

PRANASYSTES P1LDOSl
«Pirrniausia si nuoderninga pasaulj paliks bites. Po to ims mirti zmones, kol ismirs visi», - taip pasake garsioji pranasautoja Vanga. Ji numate biciu iuti apie 2004-uosius metus, taciau apsiriko tik pora metu. Pradedant 2006-aisiais metais visoje planetoje paslaptingu budu erne nykti sie naudingi vabzdiiai. Pvz., JAV kiekviena iiem'l bien; koloniju skaicius sumaieja trecdaliu. Apie 20% biCill seirnu kiekvienais metais iusta Europoje, Azijoje ir Lotynu Amerikoje. Tai, kad problema tampa labai rimta, rodo FAO - Jungtinill Tautu maisto ir zemes ukio organizacija - specialistu parciskirnai. Sill darbsciu vabzdziu isnykimas gresia katastrofa planetoje.

JTO

DUOMEN1M1S ...

CHEM1)A, V1RUvSAl lR MOB1LUS RYSYS
Yra keletas versiju, kodel zusta bites. Viena jll - kenksrningu cheminiu preparatu panaudojimas zemes ukyje. Del jll susilpneja vabzdziu imunitetas.

Zemeje zinoma daugiau kaip 1,5 milijono vabzdziu rusii]. Del blogejancios ekologines padeties daugelio jll popu-

Pirmuosius artejancios krizcs pozymius jau galima pastebeti, Daugelyje arabu saliu pastaruoju metu yra aperne neramumai. Viena priezasciu - butinu maisto produktu pabrangimas. JTO duomenimis, pasaulines maisto produktu kainos pasieke auksciausia lygi per visa istorija, 0 kas atsitiks, jei isnyks bites, nuo kuriu priklauso net trecdalis plane 50S maisto produktu resursu? Dabar Zemeje gyvena apie 6,82 milijardo zrnoniu, 0 kiekvienais metais sis skaicius padideja 70-80 milijonu,

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

M)SLES lR FAKTAI

RUGPjOTlS'2011

TUR1NYS
«PASKUTINJO TEJSMO KNYGA» MOTER\! HERB\! ROMBAJ

2-3 4-5 5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-21 22-23 23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-32

SERVUDO GJRJOS PASlAPTIS , DJDZJoJJ KATASfROFA NUOSfABUS FALSJFJKATAJ

AUKSO EZERAS ZVAJGZDZJ\! VAJKAS YJENOS KAUKOLES JSfORJJA «PROTINGASJS BANGJNJS» POVANDENJNJS ZUDJKAS ARTEFAKTAJ JS ATEJTIES JUODJEJJ

lxos

AKMENYS

LEDYN\! MONSfRAJ AUGAlAJ PRJES TERORJSfUS PRAKEJKTIEJJ HOUVUDO FJLMAJ KAS SUKURJA FANTOMUS? POZEMJNJS STOUNHENDZO PASAUUS MARSO «KJRMJNld» M!SU~

SJE MJESfAJ JSNYKS XX1-AME AMZJUJE
Misles ir faktai

Leidziamas karta per menesi 2010-06-19 Nr. SD-10-1170 ISSN 2029-493X
Ausros AL68a, Siauliai

Leidejas UAB "MEDIAPRINT BALTIJA»

M)SLES

IR FAKTAI

Pradedant nuo 435 metu pr. Vilhelmo Uikariautojo isiveriirno l066-ais metais. kokio dydiio kariuomen" galima biitlt suburti. taciau ir elektroniniu budu. kad gyventojai buvo surasinejami Senoves Romoje ir Senoves Graikijoje.m.. Pvz. KAZKOKS ApOKAUPSES RIANTAS.e. Vilhelmo Uikariautojo noras sustiprinti sioje salyje savo karin" ir finansine gali'l ir buvo tas postumis atlikti tuometines Anglijos gyventoju '···][d"'l1ll1lllllllllllllllllll1llllll1llllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJII"IIIIII RUGP)OT1S'2011 M)SLES lR FAKTAI . Susidare situacija.m.IIP=s). «PASKUTINIO TEISMO KNYGA» .jis budavo nustatomas pagal per metus suvartotos druskos kiek].. Senoves 11!1!I1ll11ili!11I1I11111111l1!l111111 KIEK DRUSKOS. kad uikariautojai prancuzai . KAD TAl KOKIA NORS SENOVINE MAGIJOS KNYGA.I? KADA ISLEISTAIR KAS KNYGOS AUTORIUS? DAUGUMA TIKRJAUSJAI PAGALVOJA. kalbantys jiems visiskai nesuprantama kalba. Kinijoje ir Japonijoje. kad juose atlikti visuotinj gyventoN surasyma buvo praktiskai neimanoma. ten reguliariai vykdavo vyrlt surasymai.atsidure visiskai svetimame kraste.~:i:~Y\\ IV\ . 4-ame amiiuje pr. kad butu iinoma.TAl PIRMOJO EUROPOJE ATUKTO GYVENTOJV SURASYMO ATASKAlTA! Viduramziais surasyti miestq gyventojus buvo labai sunku Kinijoje irgi nuolat buvo stebimas gyventojlt skaicius . Vienintele isimtimi XI-arne amiiuje tapo Anglija deka. Mesopotamijoje. kurio metu gyventojai galejo pateikti duomenis ne tik ateinantiems surasinetojams. Taciau sunku isivaizduoti. kad panasi valstybine veikla buvo vykdoma dar 3-iame tiikstantmetyje pr. Netgi acteku ir rnaju valstybese neuiilgo pries iii kolonizacija buvo vykdoma gyventoju apskaita. Atikoje buvo surasyti visi suaug" vyrai. Si pavasari Lietuvoje vyko gyventoju surasymas. Indijoje.m. Egipte.e. VA- TACIAU VISKAS KUR KAS PAPRASCIAU. TlK IR ZMONHd NORIU VISlV\ ZINOTl! Kas liecia Europa. kuriarne gyveno zmones. Taip pat istorijoje isliko duomenu.e.iseiviai is Bretanes ir Normandijos . tai viduramiiais ji buvo susiskirsciusi i tokia daugybe senjoriju (tevoniju).

Ir is visa. kiek ir kokiu zmoniu joje gyvena». potencialius savo salies paiamu saltinius. Vincesteri ir kai kuriuos kitus miestus. 1066-ais metais itt visoje salyje buvo apie 6 tukstancius . kad «Paskutinio teismo knygos» originalas iki musu dienu isliko praktiskai nepazeistas ir siuo metu yra vertinga Didziosios Britanijos vertybe. «Anglosaksu kronikos» autorius visa tai apibudino gana lakoniskai: «Karalius norejo daugiau zinoti apie savo nauj~~ sal].! 1086-ais metais buvo tik apie 200. Anglijoje buvo naudojamas daugelio vergtt darbas. nors ir ne visur. Jdomu tai. Tai nesunku paaiskinti . Pilys lieka pilimis. 11111111111' IHI 111111 111111 III III M!SLES lR FAKTAl . kur jos maitinosi zolemis ir qzuol. tiek ir normandai . Surasymo metu pirmiausia buvo siekiama ivertinti kiekvieno dvaro ukinius isteklius. T aip i surasymo duomenis nebuvo itrauktos nei riteriu pilys. pievu ir rnisku plotai. pateikiami Auksciausiajam biblinio Paskutinio teismo dienal Pirmame knygos tome (arba «Mazojoje knygoje») pateikiama informacija apie Norfolko.keturiu kinkomu portt.kiekvieno kaimo seniunas ir po 6 vilanus (valstiecius). dar zinoma «Vincesterio knygos» pavadinimu. Kiekviename skyriuje pirmiausia aprasomos karaliaus zemi. 0 ganomos miskuose. Antrame tome «<Didzioji knyga») surasyri duomenys is visos Anglijos. valstieciu skaicius zemes valdoje.! valdos. nors jau ir buvo Viduramziai. jei jie nebuvo susij~ su ukine veikla.«investicinis patrauklumas»! Jdomiausia tai.manorai. tuo metu Anglijoje neegzistavo. tai j. Apklausu atlikejus domino galimybe padidinti kiekvienos zemes valdos produktyvuma. Pasirodo. kad but'! galima sutvarkyti mokesciu surinkima. taciau karaliu pirmiausia domino jo pavaldiniu pajamos. salies valdovas turejo apie juos zinoti. taciau II buvo laikoma daug aviu. po to . kuriuose buvo malami grudai. I " 1 11111""1111111111 1Il1"1 VALSTIECIV. Apie kiekviena valda buvo renkami tokie duomenys: 1066-ais metais buvusiu ir surasyrno diena esanciu zemes valdos savininku vardai. kiaules buvo laikomos ne garduose. nei kiti statiniai. pavadinta «Domesday boob> .nustatyti kiek is kiekvienos zernes valdos gali buti pasaukta vyrtt i karaliaus armiia. laisvuju valstieciu valdomos zemes plotai. kad beveik visos siandien Anglijoje esancios gyvenvietes egzistavo jau 1066-ais metais. Lordai labai vertino tokius seimininkus. s~lyginitt zemes valdytoju vardai. kuriuos surinko apklausejai bei. stengdamasis uzfiksuoti ir ivertint. Beveik puse zmoniu.«Paskutinio teismo knyga». kad. Mesai buvo auginamos avys ir kiaules. dar toliau . Beje. kokie bus tikslus duornenys. ganyklu.stambiu zemvaldziu (baronu) valdos. sudariusius visuornenes aukstuomene. 0 salyje praktiskai nebuvo dideliu plotu nenaudojamu zemitt. 0 patys vergai budavo parduodami ir perkami. baronai ir itt riteriai.surasyma. teismo kolegijtt nariai bei .baznycios ir ordinu zemes. yra butent vilanai. suris buvo gaminamas is ozku. Sufolko ir Esekso grafyste. surasytu i«Paskutinio teismo knyg~». kad karalius parode reta valsrybini ismintinguma. kad tuo metu Anglijoje prakriskai nebuvo laikoma karviu pienui ir mesai. KAIP PRIES DIEVJ\ Karaliaus paskelbtas gyventoj. Sarasa uzbaigia smulkus zemes valdytojai ir . nes zernes apdirbimui reikejo 8 jauciu . Beje. Pagal surasymo duomenis apie 25% Anglijos zemiu priklause baznyciai. kad joje esantys duomenys buvo tokie tikslus. Kas liecia pacius lordus. J visas Anglijos grafystes buvo issiusti karaliaus pasiuntiniai. MALUNININKV KIAUUAGANIV IR ANGUJA Vartant «Paskutinio teismo knygos» puslapius galima apie XI-o amziaus Anglij~ suzinoti daug faktu.tai mechaniniai rnalunai. 111111111111111 II 111111111111. 0 taip pat Londonq. Paciose grafystese buvo sudarytos komisijos. 0 ko Anglijoje buvo pakankamai . J'! pareiga buvo priesaikos budu patvirtinti duomenis. kuriu gyventojus surasyti buvo labai sudetinga. kaip buvome mokinami mokykloje istorijos pamoku metu. 0 ne is karviu pieno! [domus faktas tas.senoveje grudus male vergai rankiniais malunais. kurie atidziai nagrinejo «Paskutinio teismo knyga». kurios Anglijoje irgi galejo buti zemitt savininkernis! Kai kuriose grafystese buvo surasyti ir rniestuose gyvenantys zmoncs. Antras gyventoju surasyrno tikslas .. siuolaikiniais terminais kalbant . isskyrus toliausiai salies siaureje esancias sritis. t. galimas dalykas. VISKAS T1KSUAI TAIP. Tie. pastebejo. isspresti zemiu ribu klausimus.. Knyga buvo pavadinta taip de! to. Taigi. tuo metu Anglijoje tikrai nebuvo gaminamas garsusis Cederio suris. moterys. logiskai galvojant. BRI1\! DEMOKRATIJOS PAGRINDAI Sprendimas de! visuotinio gyventoitt surasymo buvo priimtas Didziosios karaliskosios tarybos posedyje pries 1085-ttitt m. Taigi. apie kuriuos mes siandien net nesusimastome. zemes valdos verte pinigine israiska.dazniausiai lygiomis dalimis. 0 stai valstieciai (vilanai) buvo gana pasiturintys zmones. Gautu duomenu pagrindu buvo surasyta is 2-itt tomu susidedanti knyga. Visiskai nebaisi «Paskutinio mo knyga» tels- Ko suva KlAUSINEJAMA VIDURAMZIV ANGUJOS GYVENTOJV? Surasymo objektais buvo zemitt valdos .y. Beje.! surasymas baigesi 1088-ais metais. feodaline dalis buvo labai nedidele.zymiau daugiau. J komisiju sudeti buvo itraukiami tiek anglosaksai. nors tuo metu salyje gyveno daugiau gyventoju. Kaledas. tikslus suskirstymas i vergoves ir feodalizmo epochas.! gilemis. 0 taip pat rnalunu skaicius bei zvejybos vietos. dirbamos zemes plotas. kad tuo metu visoje Anglijoje gyveno vos 2 milijonai gyventoju. surasymas parode. nei Senoves Romos laiku Britanijoje. Visa medziaga sugrupuota pagal grafystes. i kuria iejo serifas.stai siandienines briru demokratijos pagrindas . nors.

«suklijuotas» is vyro ir tevo herbu. Ispanijos.. TACJAU HERALDIKOS JSTORJJOJ£lAIKOMA. t. 0 juk kazkada i tai buvo iiurima labai rimtai. skeptras. Heraldikoje ipedine laikoma moteris. Istekejusios moters herbas buvo vertikaliai padalinamas pusiau.. didikais turejo buti ne tik visi seneliai ir mociutes. kad herbas priklauso moteriai. ZVMIAJ SUNKJAU SUPRASTI.nekaltumo simboliai. Ypatingais atvejais. padalintus i keturias dalis. KAD ROMBAS 51MBOUruOJA NUSUFUOT-\ D£JMANT-\. Desineje puseje vaizduojama dalis figuros. kaircje puseje atkartojamas vyro herbas.karaliaus. salies. Ir tik rombas rodo tai. NaSJ(:s herbas. Pats iinomiausias pavyzdys . Reikia manyti. rodanciu valdii. 0 likusiose dalyse . Gerai. o Illililllllllllllllllllllllllillmlllllli 111111111111111Itll!llllllilllllllllllllllilllllll!11I11111111111111111111111111111111111111 M)SLES lR FAKTAI RUGPJUTlS' 2011 . nors ovalai gali buti ir sventiku herbuose. kaip i ketvircius herbai buvo dalinami sekanciose kartose. nes Leonas ir Kastilja susijunge dar anksciau.suvienytos Ispanijos herbas.karuna. Dviejuose ketvirciuose buvo atkartojamas vyro herbas. herbe du ketvirciai atkartojo karalienes herba. Esant dinastinems santuokoms. Paprastesnis buvo karaliaus Ferdinando herbas. Kilmingos merginos savo herbo neturedavo. esanciu skotu gimines klanu vadovernis. Butent panasiai toks ir isliko salies herb as iki si!! dienu. tai'iau apie rornba daznai budavo vaizduojama virve su mazgais. kuri neturi broliu .y. tai tikrai susipainiosime. Kitas populiarus herbu apjungimo budas buvo j!! dalijimas i ketvircius. buvo tokiu zrnoniu. pretenduoti i seimos herba.ipcdines herbo pieSinys. Karalienes Izabeles ketvirciuose pagrindincs herbo figuros buvo Kastilijos pilys ir Leono Iiutai. 0 kiti du ketvirciai .. DAZNIAUSJAJ TOKJE HERBAl PRJKlAUSO ZJNOMOMS DAMOMS. Pvz.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 SJMBOUS. Gal ir graiu. Zinoma.! . tik dar budavo nupiesiama melynas lankas ir juosta . islikdavo. KURIE BUVO !TEJKJAMI BAJGUSIEMS STUDIJAS. motcru. atsiradusios po dinastines santuokos. 0 rombe atvaizduodavo savo tevo-dvariskio herba. taip vadinamais kleinodais. TEBUNJ£ TAJP -JRGJ GRAZU. kazkas susituoke is meiles .. kad nasles gyvenimas nuo lstekejusios Nasles tokio priminimo apie virve netapdavo lengvesnis . vyrai daznai gaudavo tokius herbus. paveldetos is tevo puses.. KODtL ROMBO FORMA BUVO PASIRINKTA ZENKUUKAMS. kuriu proteviai pagal visas linijas buvo zinomi ir garsus daugeli simtmeciu. valstybe.papuosdavo plunksnos ir vienas is atributu. Taciau daugumos didiku kurioje nors linijoje atsirasdavo paprast!! zmoniu. Vyriski!! herbai budavo puosiami salmais ir antsalmiais. bet ir proseneliai bei promociutes. taip vadinamas kleinodas. atsirades XV-arne amiiuje po Izabeles Kastilietes ir Ferdinando Aragoniei'io santuokos. T~IP PAT Kartais moteru herbuose naudojarna ovalo forma. Tikras didikas turejo tureti 16 proteviu su herbais. taciau ji nupiesti tikrai nera lengva.tai suteikia jai teise. J ei svarstysime apie tai. gimines herbus . 0 veliau ir jos vyrui.

kad galetu pamatyti. SERVUDO GIRIOS PASLAPTIS duodavo pinigus vargsarns. Pvz. kuris pagal skaiciu budavo seirnoje. priverciancia priesininkus nekreipti demesio j supinta juosta herbe. [dornu tai. taciau heraldika tokia. kurie senoveje zyrnejo siena tarp Mersijos ir Nortumberlendo ralysciu. kuris bOdavo girdimas misko tankmeje. sakydavo kalbas. Apie sauniojo plesiko iygdarbius parasyta daug knygu. buvo siekimas savo gimines ienklus iamzinti ne drabuiiuose. teise j gimines pasizyrnejimo zenklus jgijo ir moterys". nera nieko paprastesnio.Hangerhila naudojo kaip vieta susirinkimams. Vargu ar jie buvo pirmieji . juk tai galejo buti pirkliai ar valstieciai. sargybiniui butu reikeje palaukti. Robinas Hudas su savo sebrais labai lengvai nuo jo pasprukdavo. jis vis tiek nebutu galejes aplenkti raiteliu ir laiku suspeti perspeti savo sebrus. kartais bastardai tapdavo tokiais sauniais riteriais. Galima tiksliai pasakyti. Angtu istorikai Linda Malet ir Stiuartas Redisas Notingemo apylinkese ieskojo akrnenu.illIl!I h IlII II 'i1l1. Norint suprasti. pastatytas ne vienas kino film as. pamaCius artejancius serifo karius. Nesantuokiniu vaiku (basrardu) herbuose dazniausiai buvo mazai diiaugsmo jtt savininkams teikianti supinta juosta. kuri anksciau buvo vadinama «igyttt ketvirciu irodymu». kad viena IS priezasciu.juk ir senoves valstybese egzistavo kazkas panasaus. 1111111llll. vedancio is Notingemo j Servuda. joje tikrai nesunku pastebeti imoglj. tapo tik Viduramziu epochoje. 0 azuolai diiovina dirva ir savo tankios lapijos seseliu naikina porniskio augmenija. 0 stai valstybineje simbolikoje jis beveik nesutinkamas. pasakytas kalvos virsuje. kai serifas Servudo girioje bandydavo suruosti pasala. kad plesikai prie kelio. Be to.. girdimas aplinkui uz keliu simtlj metru. Taciau Servudo giria . uzlip~ ant galvos virsunes. pastatydavo sisake. reiskiancio santuokine ncistikimybc).kad mums nereikia studijuoti gimines heraldikos. Vaikas jgaudavo teises j ypatingus ienklus herbe. Dar IX-ame amiiuje vikingai . isvertus is senosios norvegu kalbos. leidziancios suzinoti. kokiai garsiai giminei priklauso herbo turetojas. Paciuose seniausiuose zemelapluose si vieta buvo pazyrneta kaip «tinghove». Kaip tai pavykdavo padaryti? Is pradfiu istorikai galvojo. kad Servudo giria . 0 pagal rastus ant drabuziu. kokia yra dabar. karieru durys. 0 apacioje like bendrakeleiviai girdedavo kiekviena jlj zod]. Tiesa. tarsi is anksto apie viskq iinodamas.jOrlj piratai. Ilgiausiai iii tradicija isliko Skotijoje. 0 akmenyje. M!SLES lR FAKTAI RUGPjUT1S'2011 .Notingemo serifa. bausdavo engejus. Dar ankstesniais laikais Europoje imogaus gimine buvo nustatoma ne pagal herba. kol karaliaus kareiviai iseis is rnisko. 0 heraldikos taisykles .tai didelis azuolynas. 0 ir keliauti per giria nera sunku. reikdavo tik balsu perduoti sutarta signala. Juk herbais buvo puosiarni ne tik skydai.jo palikuonis. Reikia atkreipti demesi i tai. nors iinoma. Taip gavosi. Atrodo. reiske «susirinkirnu vieta».tai ne Sibiro taiga ar tropines dziungles. kad burent praturteje feodalai tapo uzsakovais. veliavoje. Anksciau naudojami issiuvinejimai ant drabuziu neteike tokiu galimybitt. Labai savotiska heraldika buvo J aponijoje. seirnyniniai indai. Antra. kertanti nupiesta skydq nuo kairiojo apatinio kampo iki desinio virsutinio. sukurusiu Vidurarnziu Europoje tokias sudetingas heraldikos taisykles. esancios Karibu juroje. Sargybiniui. TaCiau iki siol buvo neissprestas vienas klausimas: kiekviena karta. kad savo zeminanti herba sugebedavo apgaubti slove. jis kovojo pries neteisinga karaliaus valdzia ir jos atstova . nei rasti gerai iinomame K iekvienas is musu dar vaikysteje girdejo apie garsuj] plesika Robina Huda.juk pirmykstese gentyse. dainiausiai tai budavo taikoma tik sunums. kas Cia papasakota. Tai is tiesu moteriskas simbolis. sargybinj. pakanka prisiminti Natanielio Hotorno roman'l «Raudona raide». kas joja keliu (0 tuo metu iiOronai dar nebuvo israsti). kuris apiplesinejo turtuolius ir ati- Kaip sakoma moksliniuose sluoksniuose. Galimas daiktas. Taciau sis paprotys nubausdavo pati imogtt. kurio pagrindine veikeja priversta nesioti suknias su issiuvineta ryskiai raudonos spalvos raide «A" (nuo zodzio «adultery». net jei sargybinis butu buves to meto pasaulio begi- mo cernpionas. Neziurinr i tu laiku patriarchaliskuma. Kitose pasaulio salyse egzistavo savos sistemos.lllh'l!IlII 111111111 ka- rniske patikirna sleptuve ir kurj laika ten pratunoti. kokia kancia didikui buvo tureti herba su tevu nesantuokiniu rysitt irodymais. priklausomai nuo to. o veliau is jtt susidariusiuose kaimo ar kalnu klanuose dainiausiai nebudavo turtu pertekliaus. suinteresuotais naujais gimines simboliais. medyje ir metale. o tai dar iiauriau. Tiesa. Vadai. Tiesa. kad viskas. taciau veliau sios hipotezes at- Pirma. jminti Servudo mjsl~ pasiseke vislskai atsitiktinai. tam nebuvo ir butinybes . Tiesa. fl!mmlllfllllll'flllllllllllflIIIHlIlflfllllllllllll!lHlII1HlI!lLlIll 1 111111111111111 III. leskodami akrnenu mokslininkai uzkope j Hangerhilo (<<Hanger hill») kalva Servudo girios pakrastyje ir pastebejo. Taciau grjikime prie rornbu. susije tik su Europos saliu heraldika. gelbedavo nekaltuosius. nuo kalvos virsunes buvo puikiai matomas senasis kelias is Notingemo. kas. kol zmones priartes bent iki 200 rn. kad ji buvo paplitusi ir kitose salyse. kad slos vietos nepaprastas savybes zrnones iinojo daug rnetu pries Robinui Hudui pasirodant Servudo girioje (tai buvo XII-ame amziuje). atplauke is Skandinavijos pusiasalio . kad bet koks zodis. is visu pasaulio saliu jis yra tik Sant Vinsento ir Grenadinu salu. taciau ir piliu vartai ar bokstai. Ir vis tik Robinui Hudui kiekviena karta pavykdavo isvengti serifo kariu spastu.IHIHlliIllIillllllllll. gana neretai rombo formos buna pasto ienklai.

Oras duobeje greiir dar daugiau ugnies nuolauzu krito ant tai ikairo. krito ant duobeje. . kad viena karta pas imopasake: «Eikirc ir issikaskite gili~ duobe. Tik vietoje vandens pasaulis klestincio blogio. kas gyva. todd visos katastrofa.VYKlJSIJ\ PRIES DAlJGEL. Pries daugelj metu Kurejas. kad potvynis. ESANCIOJE PO SIAlJRtS ASIGAUO LEDAIS.11I1I1l'11 1'"1 111111 1IIIIIlllillflHlIIlIllllllilldil '1111.:jll 1'11111 III = 1Y re lndenal mane. kad nebuvo jokios galimybes issigelbeti. Kurejas is dangaus pasiunte rnisku . DAlJG . tai. NlJO KlJRIOS ISRINKTIESIEMS PAVYKO ISSIGELBtTl YPATlNGOJE SLtpruVEJE . Visa duobe iII drabuziai irgi uzsiliepsnodavo.meteorimate neatpazistarnai pasikeitusi pasauli. kuri nusipelne issaugoti acteku ir tolteku indenu legendos. SAl . Aravaku indenai pasakoja tokia leSioje legendoje pastebima ir biblinis genda. kai kurie kalnai sugriuvo. IS iII neuzgriutu. kuris nuslave visa paZmones ieskojo kur pasislepti. imones dangaus krentantys jkait~ akmenys sugirdejo ugnies riaumojima . Dievas pamate tik viena teisingai viso. ir aprasoma sleptuve nuo globalios negaledamas pakesti musu planetoje katastrofos.~:' hiT! ILGJ\ IR SALTJ\ ZIEMJ\. gyvenancios tobos ir pilagos indenu kurios ir sukure nauja pasauli. ir is dangaus pasizemes». iuti ugnyse pasakoja gyvenusi~ seima. triuksmas nutilo ir viduje pasidare vesiau. taciau sauli nuo Zemes pavirsiaus.VAROJE.~·:'R. apylinkes matesi tarsi ant delno. taciau liu. tapo sunku kvepuoti. joje susirinke zrnones bijojo.S1\JO PADAVIMlJ NESIBAIGIA.~~V. MET1. gentys issaugojo legendas apie pasau. . Seima nelaimingu zmoniu. Netgi siomis dienornis upiu zvirgzde Po kiek laiko imones isejo j isore ir paaptinkami ypatingi akmenys . Seima Dievo balse isgirdo grasinimus. Jis krito ant namv . todd drebejo.1111 . Zmones j~ uzdenkite mediiais ir uzpilkite smej siuos iodiius nekreipe demesio. Jose gyvybes. . kad jv sleptuve nepakankaissiverze pozernine ugnis.viska aperne didziulis gaisras. karstis tvieske mai gili. Vos tik jie pasislepe ku . erne suliepsnojo. Isliko Bolivijoje. linkui esantys miskai.bausm~zmonem5 uz 1'I~~pyk!lntllvien4 kitiems STROFA PASISLEP~ DUOBEJE JAGUARO UZPUOLIMAS IS SEN\l lAIK\lISLlKFi PASAKOJIMAI APIE GRANDlOZINFi KATASTROFJ\. kad issigelbetV.111111111 'I M)SLES lR FAKTAI RUGP)OTlS'2011 . krito ant ganyklV ir laugreitai rausti duobe. nes atejo Kurejas ir juo~ perspiojo. SENOVES GRAIKAI PASAKO)O APIE DElJKAUONOTVANJ\. Kreipdamasis j seima.11111111111111111111 IIII . Po to. baisu ugnies lietu. Apzvelges Zeme. TACIAlJ ~::. taciau greitai is visu pusiu. poziuris i atpilda ui neteisingq gyvenirna. pasislepkite duobeje ir del saugumo dar isirauskite i praejo nedaug laiko. kai tai padarysite.J. pyle lietus is ugnies kamuoliu ir kraujo.iuvo gyvuliai ir derlius. Apie sj pasauli ir sukurti nauja. Kurejas pasakojama.tai dege apdrebino iem~.nukrite is dangaus per si~ didziule Ugnis sudegino visus augalus. Dauguma imoniv zuvo. IS Zemes gelmiV erne bijoti. Susigrud~ dugne. kad greitai dangus uigrius Zem~.APIE PASAlJUO PER NEPAPRASfAI PER- B AR1<J\ V1SlEMS GERAI ZINOMAS.DOMI\l PASAKOJIM\l SAVO FOLKLORE ISSAlJGOJO IR AMERIKOS INOENAI. nieko nesusimastydami.ir viskas aplinkui todd. nusprende sunaikinti sunaikinamas ugnimi is dangaus. Paragvajuje ir Argentinoje tik nedaug gyvunv bei keletas genciv.

Zmones karstligiskai kepurnejosi vandenyje. Prasidejo didziuliu potvyniu serija. asigalil) perslinkima ir planetos nugrimzdima i salti. kokiu sugeba skristi tik erelis. kad visuose siuose mituose issaugota atmintis apie pasaulio iuti nuo ugnies ir vandens . Krituliai sudegino diiungles.kosmines kilmes didziule katastrofa. kad zmonems teko uisidengti akis ir ausis. Didziule dydiio kate is Menulio.s nuo siaures ir pietu asiga[iu.) nepavyko issigelberi. kurias zernese atvere skruzdcles. del kurio maid aug pries 13 tukstanciu metu ismire mamutai bei nuskendo legendine Atlantida. Po to Kurejas griausmingu balsu.. pute vidurinese platumose. Panasi legenda yra ir hopiu indenu gentyje. Noredami issigelbeti. Pvz. kad iki sio pasaulio egzistavo kitas pasaulis. kad zmones vis labiau nutolo nuo Dievo ir daresi vis piktesni ir pavydesni. kuriame visi vyrai. Irokezarns pavyko ietimis nudobti mamuta. Arsios kovos metu irokezu moterys dievams sudegino visa sventa tabaka. Viena ivaigide ikrito i ezera raguotajai gyvatei ant galvos ir h suzcide kurtinanciu sprogimu. kai patekejo Saule. turintys straublius. paraudusio nuo kraujo. Labai greitai is vakaru papute stiprus vejas. kol tapo zvaigzdernis. liepe dvyniams. Tada planeta erne siubuoti ir svyruoti. Griaustinis istume raguotaja gyvate. PABAISA MAMUTAS lR RAGUOTOJI GYVATE Idomu tai. ir viskas. kai kurios is jl) snypsdamos pataike tiesiai i irokezu stovykla. Jie kilo vis aukstyn ir aukstyn. issikcpe mamuto mesos ir iki valios pasisotino. Gali buti. Nuo Saules disko atskilo didiiulis ugnies kamuolys ir nuskriejo tiesiai i Zeme. Po kiek laiko is siaures uzklupo viesulas su ledo adatomis ir kaikuo akinanciu. praeje pro duris. is dangaus pasipyle ugnies ivaigides. Indenai rado sleptuve. Tik keletui zmoniu ir gyvunu pavyko uzsiropsti ant suplaktos nendriu salos. Riaumojanti ugnis erne supti imones. koki kada nors imonems teko matyti. kaip pro sali j1. Zmones svente pergalc. iltis ir kaili.sveciuose pas skruzdeliu liaudi giliai po iememis.Auksinis Saules sunus . panasiu i snieg~. tarsi girtas imogus. kol dingdavo tarp bangu. sudrebinusiu dangu. kalnus ir vandenynus.. Kova vyko visa nakti. kurios uiliejo prie upiu esancius slenius ir kalvas. uzklupusia is dangaus. beveik visa gentis prapuole vandenyje. nurodancios laikus. Gyvi liko tik sestadalis imonil). Dievo sunus Begocidis . isnyko po vandeniu. sustingus is siaubo. . Su siuo pasauliu viskas baigta!».. moterys ir gyvunai nuolat tarp sav~s kovojo. sukantiems Zemes asi: «Palikite savo postus ir atsitraukite nuo asigaliu. kur susalo. Is rytl) staiga atuie stipri audra su juodu smeliu ir pelenais. jus paskandins didiiulis potvynis.line katastrofa. Ant jos vienu metu pasipyle tukstanciai ikaitusiu akmenu ir didziuliu ledo Iuitu. Joje pasakojama. kad tokiose legendose kartais aptinkamos detales. indenai atsidave vejo malonei ir nuskrido. nesantis geltona smeli. irokezai pasakoja. kuri sukele gaisrus ir potvynius visame pasaulyje. Kova vyko keleta valandu. kildavo begaliniai karai. 0 iaibai buvo tokie ryskus. Vandenyno bangos ritosi i kranta ir vel atsitraukdavo. Tada jis paleido savo pari didziausia zaiba. kas buvo gyva. kad kalbama apie visuotinj kataklizma. Kai 30-ies metru aukscio vandens siena su didiiuliu uzesiu pasileido upes vaga tiesiai link gyvenvietes. Taciau kitos dienos ryte raguotoji gyvate vel uzpuole indenus. Taciau tarpusavio priesiskumas nesibaige. Is skausmo milzmiska reptilija erne dauiyti nodega. atui<. Vanduo erne kilti vis auksciau ir auksciau. kuris sunaikins visa si pasauli». Zeme pateko i salta kosmoso dali. tarsi lauio iieiirbos. Saltas vejas. palikdamos ui saves siaubingas baltas uodegas. kad kalnai sudrcbejo ir mediiai palinko.)vanduo tekejo tokiu greiciu. puole gelbetis ant kalvu virsuniu.krokodilais didiiules bangas. kada butent ivyko katastrofa. Tenai uzlipe irokezai mate.. Music tarp Griaustinio ir raguotosios gyvates garsas sudrebino zeme. viska mete. Indenai pasakoja. Taciau pasauline katastrofa dar tik lauke. kad viena nakti didiiulis jaguaras su milziniskornis geltonomis akimis uzpuole Menulj. TaCiau daugumai gyventoj1. kol jaguaras atsitrauke. Jos pavirSiuje buve zmones ir gyvunai pavirto ledo statulomis. Vienos dideles kovos ikarstyje imones is visu pusiu isgirdo sprogimu garsus. kurios bego nuo karo. Griausmas buvo toks stiprus. kiekvienas toks judesys sukeldavo KATASTROFA ATKURIMAS KAIP Siaures Amerikos indenai navahai teigia. plese didiiulius gabalus. Panasu.0 kiti . ir tada Didiioji Dvasia zrnones i pagalb~ pasiunte Griaustini. Karta Dievas kreipesi i dvi . imonil) gyvenvietes. Pasakojimuose minimi milziniski gyvunai. kad pries daugeli metu jl) gentainius be jokio perspejimo uzpuole pabaisa mamutas ir didele raguota gyvate. Kalnu virsunes buvo nusviestos i jura. Kalbama ne apie ka kita. Po to Zem~ uiklupo liutys. i giliausi~ ezero vieta. Kiti metesi i saltus vandeniu ir pavirto krokodilais. Praejo ned aug laiko. taikingas gentis. taciau nesugcbejo uzmusti pabaisos. kuri plaukiojo salia ju. Nakties sviesulio dalys krito. 0 gyvare skubiai pasislepe ezere. zmones.. 0 siaubo apimti imones j~ stebejo is Zemes. 0 apie mamutus.perspejo imones: «[ei jus nenustosite tarpusavyje kovoti. Tik nedaugeliui pavyko isgyventi saugioje ir siltoje vietoje .

kad meno iinovai nepelnytai neiverrina jo talento. TaCiau Kremoncas su piktdziugiska sypsena veide ant sta10 sudejo trukstamas skulpturos dalis. po kruopstaus tyrimo spaudos konferencijoje padare pranesima. netiketai aptiko marrnurine skulptura. imogus ilgai grozejos: apnuoginta graiuole.tai neikainojamas sedevras. BEJE. kasinedamas savo sklypa. KURh* NE TIK BET IR .nebuvo aptikta daugiau jokiu radiniu.FALSI'FIKUOTllS NIllS PARDAVINEJO KOLEKCJONlERIAMS. taciau pasaulyje jis tikrai isgarsejo. IS pradziu imogus buvo palaikytas nepilno proto . kuriame buvo rasta skulptura. kad tai jis es'lS Veneros autorius . Jai buvo skirta valsrybine apsauga . KARTAIS FALSIFU(ATAI BUV.. Ir stai. kad si'l Veneros skulptura sukure genialus skulptorius. kuriam pakako akiplesiskurno pareiksti. Nosies trukumas nesutrukde Venerai tapti nacionaliniu prancuzu pasididiiavimu. ar po sio ivykio Kremoncui pasipyle uisakymai. Ypac smalsus «meiles deive» netgi galejo pamatyti gyv'l'" Kremoncas iurnalistams pristate kabare dainininke. sudaryta is garsitt archeologu ir menotyrininku. tiesa. kuri. ATSKLEJSTI SAVO TAl "GALEJO JR PADARYTI JABAl SU~K1AI . sukurtas pries 1700-2500 metu. apsirciske tulas Kremoncas. todel nusprende tokiu budu atkersyti. Taciau atlikti kasinejimai buvo nesekmingi . GA~lAllS1EMS PASAlJUO MU:lIEJAMS. buvo be koju. o spauda gavo nuostabia galimyb~ pasitycioti is garsiu mokslininku ir valstybes vcikeju. kad si skulptura . D1RBDAMJ SEN\I. kai romenai buvo uzkariave Galija. Kai apie radinj suiinojo mokslininkai. Nebuvo jokiu abejoniu.. Visa Prancuzija leipo juokais.tuo pasirupino pats salies prezidentas. vasara netoli Sent Etjeno miesto vienas prancuztt valstietis. Kam Kremoncui prisireike viso sio triuko su Veneros skulpturos sukurimu ir slaptu uzkasimu i zerne? Paprasciausiai italu skulptorius galvojo. kai visa salis dziugavo del aptiktos senovines skulpturos. italu skulptorius. supludo kelios ekspedicijos ir buriai archeologijos megejtt. paciu netin kamiausiu metu. Istorikai ir menotyrininkai visa demesi sutelke itaip atsitiktinai aptikta meno kurini.negi maiai siek tiek kvanktelejusiu zmoniu stengiasi bet kokia kaina isgarseti. ATSJRAD<! DAUGYSE SllKC~\I. kuri ir buvo skulpturos modeliu.? TAIP PUJJtIAl PADARVTIf KAD . Komisija.IS. i lauka. Crazuole Venera atgavo savo nosyte.NllSPRENDli PASAllUUI AllTORYST'i. taciau neteko prancuzu meiles.V ME1STR\I STliIUMI. Apstulbintas radinio. nes skulptura dabar jkunijo salies moksIininku ged'l. vienos rankos ir nosies.!TIKJNTI E~PERTllS (TllRT\I» SEIMININKllS NE TAJP PASIRODYDAVO . Nezinoma.i\BUS FALS1F1KATAl NESlJS1PRATlMAS BENOSE VENERA SlJ 1938-tt m.\I KiiREJAli.

taciau dabar puosia falsifikatu ekspozicijq. kad garsi~~ tiara sukure Rachumovskis. !domu. kad butent Antonijus yra «Kristaus ir nuodemingosios.J KARAUAUS REUKVIJA Panasiu istoriju yra nemazai. kuris. Van Meegerenas savo bute. kad tai buvo falsifikatas. Buvo nuspresta atlikti precedento neturinti eksperimentq. nors ir budamas siek tiek silpnesnis ui ankstesni darbq. Meistro pagaminti dirbiniai buvo pardavinejarni kaip originalai. taciau 1963 m. Luvrui neliko nieko kito. tuo labiau. tik sutikti su siuo pasiulymu. Juvelyras net itarti negalejo. Taciau prancuz'I ekspertai menotyrininkai.. kaip buvo Kremonco atveju. Kai Rachumovskis persikelc j Odesa. Taip buvo arestuotas dailininkas Antonijus van Meegerenas.. van Meegerenas labai ilgai studijavo Vermeerio tapymo manieq. dailininkas iinojo senovinj dai'I paruosimo recept~ ir mokejo meistriskai pasendinti paveiksla. leido tvirtai teigti. Beveik du menesius vyko tyrimai. kad ne vien tik prancuzai kentejo paieminimus. jeigu jam butu pateikti reikalingi reikmenys ir mediiagos. dar neisnyko. kad pardave garsaus tapytojo Jano Vermeerio paveiksla j Geringo kolekcija. Gochmanas vis tik ikliuvo su falsifikatais. Sj karta nepavyko uigniauiti spaudoje kilusi triuksm~. Tiesa. Reikia pamineti. Jis buvo kaltinamas bendradarbiavimu su vokieciu ekspertais ir del to. Van Meegerenas pasiule nupiesti dar vienq Vermeerio darba pacioje kalejimo kameroje. be ir apgavo viena is pagrindiniu treciojo reicho kolekcionieriul Tardytoj ai skyre ekspertize paveikslui istirti. sukurtas iymiai anksciau. taciau ekspertai padare isvada. a taip pat originalius kurinius antikos temomis . Nors daugiausia falsifikatai gamin ami del pinigu.J EKSPOZICIJf\ Kol prancuzai didiiavosi savo pirkiniu.Gochmanas. Nors butent Gochmanas Luvro muziejui pardave tiara..tobulu senaves meistro darbu. Be to. Vienas toks falsifikatas. Sj radini muziejui pardave Odesos antikvaras S. nuo kuriu nuplaudavo daitt sluoksni. nes kurinys tapa kitos salies nuosavybe! Taciau rus'I archeologai ir menotyrininkai visiskai pagrjstai nusprende. kad jo talentu sugalvojo pasinaudoti grupe sukciu. Tokiu budu Rachumovskis pagamino auksine skitu karaliaus Saitafarno tiara (salmo formos galvos papuosimq). taciau ir jiems padeje gyventojai. taciau neige bet kokius saitus su pardavimo afera. h atliko zymiausi Luvro ekspertai. kad tokios istorines relikvijos pardavimas negalejo nesukelti triuksrno paCioje Rusijoje. a zmoniu mases vel apgule Luvra . saugomas sargybos per tris menesius nutape nauja «sedevra».juk ant papuosalo buvo uzrasas graiku kalba.pagamino butent jis. kad toks unikalus radinys butu sukeles daug triuksmo tarp mokslininku. APGAVO PAn GERINGf\ K~ Cia kalbeti apie muziejus.tai turejo buti dovanos jtakingiems asmenims. todd nauji skandalai. j sj klausima niekas nezino atsakymo. Si~ naujiena pasigavo kiti laikrasciai. kur buvo galima pastebeti jo atliktus strichus. Tiesa paaiskejo po astuoneriu metu. kuriame juvelyras is Rusijos teige. uztepant tamsiu laku ir padarant taip. Tokiu budu gavosi. Todd net labiausiai patyr~ vokieciu ekspertai negalejo atskirti. kuriame buvo rasorna. kad van Meegerenas ne tik nebuvo fasistu pakalikas. pradiioje visuose Europos laikrasciuose buvo atspausdinta iinia apie tai. Taciau to neatsitiko. Pasirodo.nesvarus reikalas. Tyrimo metu netiketai paaiskejo. kiek siandien falsifikatu kabo muziejuose ir privaciose kolekcijose? Deja.paveikslo autorius. buvo nustatyta . dar musu laukia ateityje. kuris Britu muziejuje jau buvo iinomas kaip sukcius. kad paveiksla «Kristus ir nuodemingojinupiesc jis pats. bet ir tarp rimtu meno kuriniu kolekcionieriu ar paprastu dalles megeju. Teismo proceso metu buvo pirma karta paminetas Rachumovskis. Taciau apgauti pati Geringa! Po Antrojo pasaulinio karo j teisiamuju suola sedo ne tik fasistai. neziurint j niekq. 1896 m. susije su meno kuriniu padirbinejimu. nei Kremonco Venera sukrete Prancuzijq. susijusius su meno kuriniu falsifikavimu. kuris sukele didiiulj susidornejima ne tik spaudoje. kad ji greitai taps tarptautinio skandalo prieiastimi. Sio falsifikato autorius buvo savamokslis juvelyras is Mozyrio I. Tada dailininkas parode vietas. Garsusis Niujorko Metropoliteno muziejus keleta desimtmeciu didiiavosi etrusku kariu terakotinemis figurornis. visiskai identiska tikrajam. taciau kai Rachumovskis is atminties pagamino tiaras fragment~. kad salma nenugalimam karaliui padovanojo Olvijos miesto zmones.. kad Luvro muziejus uz 200 tukstanciu franku jsigijo Rusijos pietuose aptikta skitu karaliaus Saitafarmo auksine tiara. buvo tiesiog susizaveje radiniu .auksciausios kokybes falsifikatai . Ir sis uzrasas buvo atliktas pagal visas senoves Graikijos epigrafikos taisykles. kuriuos jis atvaizdavo drobeje. kad lakas sutrukinetu plonyciais jtrukimais . kad «skitu karaliaus galvos salma. net nenutuokdamas. jeigu jam bus apmoketa ui kelione. Juvelyras netgi pasiule irodyti savo autoryst~ nuvykes j Paryziu. kad XIX-o amziaus pabaigoje buvo sunku rasti kita meistra. Savaime suprantama. kartais tai daroma ir is kedto. Jis buvo toks puikus juvelyras. reiskia . Rachumovskis. kad jos buvo nutapytas XVII amiiuje. Prancuzijoje stengesi nepastebeti sio teismo proceso. arba tik del juoko. bei jvairius aksesuarus. kaip galimas ne vienos unikalios «senienosautorius. Garsioji «devana Saitafarnui» iki sial yra Luvre. Zlnoma. jam pasiule gaminti senoviniu papuosalu kopijas. a falsifikatams tapyti panaudojo pigiai nupirkta XVII amiiuje tapytus paveikslus.dar kartq pasigrozeti skandalo prieiastimi. Aisku viena: apsukrus ir talentingi padirbinetojai. kartais genialus falsifikatai budavo sukuriami be jokiu «pasaliniu minciu». PAPUOSE FALSIFlKATl. didziule suma. kuris patvirtino. kurie ir patvirtino tiaros autentiskum~ . nors ir pacius garsiausius. galintys apgauti netgi patyrusius ekspertus. paskatino atlikti kruopscia eksperrizc.SKITl. kad Odesoje j policija buvo iskviestas pats Rachumovskis.krakeliuromis. ekspertai pasidave. Brangenybes autentiskumu abejojo ir kitu sali'I mokslininkai. kuris jam prilygtu. . Pati mintis apie tokiq didziule patyrusiu ekspertu klaida kele tikra siauba . kurios uzsiprase Gochmanas. Viename Paryiiaus laikrasciu buvo isspausdintas straipsnis. prancuzai niekaip nenorejo pripazinti savo klaidos.

Inku turtai galejo zymiai papildyti Ispanijos izd~. kiek galejo gabenti. Nenuostabu. sidabru. Chuanas kaip galedamas gyne indenus.visas urvas nuo apacios iki pat virsaus buvo uzpildytas auksu. Indenas nuvede Valverde i dideli urva. Praejo apie 60 metu. uzkariavo inku impenja. esanciame netoli tarnybos vietos. Ekspedicija buvo surengta gana grei- .didziaja dali savo turtu inkams pavyko paslepti. paslepto LianganaCio kalnuose. buvusiems netoli Piljaro. Ji valde pasakiskus turtus . noredamas isreiksti savo padeka ir padeti jaunai seimai. tarnavo kareivis Chuanas de Valverde. Valverde susipazino su indenu lasasakos genties vado dukra ir po kiek laiko su ja susituoke.eier~ su nepaprastais skaidriu vande- niu. kuriu virsunes bolavo tolumoje. kad karalius susidomejo buvusio kareivio pasakojimais. paslaptj. leido Ispanijai tapti viena is svarbiausiu pasaulio valstybiu. truko keleta dienu. brangakmeniais. Jis j siuos krastus pateko dar budamas labai jaunas. Buvusioje inku imperijos teritorijoje. atskleide didziulio lobio. Indenai neturejo jokiu teisiu. tikedamasis praturteti tolimose uzjurio zemese. Prie jo buvo pridetas karaliaus isakymas organizuoti ekspedicija ir surasti lobi. Jis nusipirko istaiginga dvara ir gyveno. nejausdamas jokiu nepritekliu. VALVERDES «VADOVAS» Chuanas i savo tevyne Ispanijq grjzo labai turtingu zmogumi. kuriuo remiantis buvo galima rasti labia buvimo vieta. Su karaliaus sekretoriaus pagalba. Ispanai su vietiniais gyventojais elgesi ziauriai ir negailestingai. Sunki kelione i kalnus. Lankydamasis Piljaro rnieste. kuri tuo metu buvo vicekaralyste. Vietininkams. ir sugrizo namo. kur pries kareivio akis atsivere nepaprastas vaizdas . Veliau Valverde su uosviu dar keleta kartu ke1iavo i urv~ ir kiekviena karta parsigabendavo brangenybiu. Sis vadovas buvo pavadintas «Valverdes keliu vadovu». Keliautojai pasiemc brangcnybiu. atitekusi konkistadorams. Genties vadas. sudare savotiska vadova. kuriam vadovavo Fransiskas Pisaras. Iki siol nezinoma kada ir kokiu tikslu Valverde apie paslepta lobi papasakojo Ispanijos karaliui Pilypui II. taciau ir likusi dalis. nes pats buvo nerastingas. buvo issiustas Valverdes «vadovas». Nepaprastai pavarg~ vadas ir kareivis pagaliau pasieke keliones tiksla .lNDEN\I VADO PASlAPTlS XVI-o amziaus 4-0 desimtrnecio pradzioje nedide1is ispanu burys.

Praejo apie 200 metu. Netoli vandens telkinio ekspedicijai pavyko aptikti brangenybiu . il) karta geriau paruosta. lietu ir purvfl. taciau ieskotojo entuziazmas neisbleso. taciau tik po 7 savaiciu pavyko pasiekti nukentejusius ir juos isvesti is kalnu. kad inku lobis . ) Piljara. trecio rango kapitonas.tai. viskas buvo uzlieta vandeniu. taciau Dajotas nepasidave. )veikdamas visas kliutis. Guzmanui aptikti urvo irgi nepavyko. Rastos brangenybes pasitarnavo puikiu uzstatu kreditoriams.mes pagaliau pasiekerne Piljara. ji iskeliavo ) nurodyta vieta. apie lob) Sprusas suzinojo visiskai atsitiktinai. todel greitai visas krovinys atsidurdavo ant ekspedicijos nariu peciu. todel visa maista tek- I Vienas is zinomiausiu inku lobio ieskotoju buvo anglas Dzordzas Dajotas karo jurininkas. Karlui teko )veikti sunku keliq. taciau jam taip ir nepasiseke igyvendinti savo tikslo. esancio netoli urvo. Be jokiu abejoniu. saugomus Ispanijos archyvuose ir susijusius su Chuanu de Valverde. . Tokiu zmogumi tapo jaunas austras Touras de Koosas. papuosalu.didzi~~ rnetu dali kalnuose lijo saltas stiprus lietus. kur as atsiguliau su 40-ies laipsniu temperatura». Tik treciuoju bandymu Koosui pavyko pasiekti ieskomq ezerq. taciau tuo metu Koosas susirgo ir greitai mire. jis jau buvo pakeliui link trokstamo ezero. kuris sukeldavo potvynius. 1969 m." vienos amerikieciu ekspedicijos lektuvas buvo priverstas nutupti. I s) ezera inkai mete auksa. Stelanas Merneris . kurio viduje ant ezero slaito tyvuliuoja zrnogaus rankomis sukurtas ezeras. Iranga buvo nupirkta. Pasveikes jis organizavo dar viena ekspedicija. pvz. taciau niekaip nepavyko aptikti urvo. Jis gr)zo ) Anglij~ ir Londono KaraliSkoje geografu draugijoje pcrskaite pranesirna.1857 m. Vienas vietinis gyventojas turejo Guzmano sudaryta zemelapi. KAM PAVYKS APTIKTI LOB!? Vos tik baigesi Antrasis pasaulinis karas. rudeni ) Piljara atvyko amerikieciu architektas Karlas de Salade (jo tevas buvo ekvadorietis). Taciau prasidejo daugiadiene Iiutis. Kreipdamasis ) busima 10bi1! ieskotoja.veliau prisiminimuose rase Salade. taciau persikelimo per viena tarpekli metu susilauze kojq. tikriausiai tikedamasis viena diena pasiekti ezerq su brangenybernis. Pvz. Nei Valverdes «Vadovas». Sis savo ruoztu supazrndino Dajota su olandu jureiviu Adamu Blake. Kiras zmogus. prasidejo potvynis. «Praejus savaitei po siaubingos keliones per kalnus ir audringas upes. nuosliauzos ir potvyniai. aprupinta povandenine )ranga. Tik po to Koosas nuvyko ) Ekvadora. kad brangenybes buvo pasleptos ne tik urve. 0 tiksliau . Kaip ir visiems ankstesniems 10bi1! ieskotojarns. Vos tik lektuvai tapo pakankamai patikimi. jis organizavo keleta ekspediciju ) Lianganacio kalnus. Per didelius vargus. Koosas su ekspedicija gr)zo ) Piljara. zrnonems anksciau ar veliau pavyks aptikti paslepta lobi. Medziokle siuose krastuose buvo neimanoma. bet ir ezero. Pirmosios ezero paieskos metalo ieskikliu buvo nesekmingos. skirta povandeniniams tyrimams. TOURO DE Kooso RADINIAI Pasirodo. Nors avarijos vieta buvo zinoma. Inku brangenybiu paieskos vyksta ir siandien. taciau jis sudare sio neistirto krasto tikslu zemelap].istaigingo restorano savininkas. Salade atsigabeno akvalanga ir kita )rang~. Apie tai aiskiai buvo uzsiminta Valverdes «Vadove». Teko gr)zti ) Europa.is gryno aukso ir sidabro pagamintu tauriu. buvo zinomas anglu keliautojas Ricardas Sprusas. Zinoma. nes per ta laika buvo pasikeites krastovaizdis kalnuose: uzaugo naujas miskas. Taciau oro ekspedicijos del siuose krastuose esancio sudetingo klimato yra gana rizikingos. Ir dar . skirta savo vyriausio valdovo ispirkai». ekspedicija. susidornejcs «Valverdes lobiu». Isgirdes pasakojimus apie lob). 0 vietiniame archyve buvo aptikta «Valverdes keliu vadovo» kopija. Arkliai ir mulai tik kelias dienas sugebedavo keliauti nepraeinamomis vietomis. . kurie nores uzsiimti 10bio paieska. Visas sekmingos keliones prie ezero paslaptis nusinese su savimi ) kapq. taciau baigesi pinigai. KAPJ\ NUSINESrOS PASLAPTYS Koosas ruosesi organizuoti dar viena. jis irgi nusprende isbandyti sekme. Jis erne nuosekliai studijuoti senuosius dokumentus. nei smulkus Guzmano zcmelapis nepadejo. kur organizavo trejas ekspedicijas ) LianganaCio kalnus. juos erne naudoti LianganaCio kalnu zvalgybai is oro. kuriame pateike savo isvadas.ne mitas ir ne prasimanymas. Ekspedicijai teko gr)zti atgal. kuris turejo kai kuria Spruso ekspedicijos mcdziaga. kai Dajotas isskubejo ) Ekvadora. dugne. Lobiu ieskotojams buvo labai sunku. Pats Ricardas Sprusas lobio neieskojo. Praejusio amziaus 3-iame desimtmetyje jis isgarsejo Brazilijoje dingusio anglu keliautojo Foseto paieskomis. Koosui ir jo pakeleiviams niekaip nepavyko aptikti ieskomo ezero. 0 kalnuotos vietoves reljefa pakeite zemes drebejimai. sudarancius trikampi. davo nestis su savimi. Valverde taip rase: «Iu pamatysi tris Lianganacio kalnus. ir po Kooso mirties buvo organizuojamos ekspedicijos ) Lianganacio kalnus. Jis netgi pateike rekomendacijas tiems zrnonems. Kapitonas kalnuose sunkiai susirgo ir visiskai issekes buvo pargabentas ) Piljarq. 1790-ais m. Dajotas apsigyveno Ekvadore. . Tai ivyko praejus mazdaug pusei amziaus po Guzmano ekspedicijos. Taciau lemtis ir s) karta buvo negailestinga. Tai tik patvirtino. Pirmosios dvi ekspedicijos buvo nesekmingos. kuris tuo metu jau buvo nedidelis miestelis. atvyko ispanu botanikas Anastasio Guzmanas. Ypac aktyvus yra svedai. Apie tolimesni darba nebebuvo net kalbos. Dajoto susidomejima indenu lobiu sukele susitikimas su Ricardo Spruso anuku.

Mergina abi kaukoles sudejo j kartonine dezute ir daug metu laike kaip suvenyrus. Vandens srautai nuplukde dauguma kaulu. tame tarpe . irgi suabejojo. Jo zmona Melani. dezute atidave savo artimam draugui.! pavadinimu «Vises musu zinios .TVE)1. kur ji pragulejo 5 metus. Aridzia apiiiirej~s abi kaukoles. primenancius apie nuostabia kelione pas giminaicius j Meksika. 0 si. panasia j ilg.! kasykla. Amerikiere issklaide kaubureli ir po juo aptiko vaiko liekanas su ypac keista kaukole. is kurio rnatesi islindusi deformuota ir sudziuvusi maza ranka.S'J"Jti\ . mergaite praleido pro ausis siuos perspejimus ir pasielge prieiiingai. Suprantama.}. kurie turejo biologini issilavinima ir domejosi ufologija. kad vaikiska kaukole .ir abi kaukoles. kurj pasierne atseit uogoms miske rinkti. esanti salia esancioje JAV Arizonos valstijoje.~DJNYS. Pavyko surasti tik nedaug ju. SJAME. isprasiusi padazo saugoti relikvija. Viena diena ji aptiko sen. Jame mergaite aptiko ant nugaros gulin~ moters skeleta. Marijai labai patiko tyrineti kaimo apylinkes. NUt\. KAJ . Pirmoji .~. 70 MET\! KARTON1NEJE DEZUTEJE Savo radinius Marija parsiveze namo j El Paso miesta Teksaso valstijoje. Galiausiai naujasis kaukoliu is Vario kanjono savininkas apie jas papasakojo savo biciuliams sutuoktiniams Jangams.K4. Sutuoktiniai Jangai nusprende kreiptis pagalbos j specialista. pajutusi artejantj gyvenimo saulelydj. Jis dezute padejo j lenryna savo garaie.. Ciminaiciai gyveno 160 km j pietvakarius nuo Ciuaua miesto nuostabiame Vario kanjone.anot vietiniu gyventoju. APIE KURI BUS PASAKOJAMA ' Jfl E ATEIV1Al ISKllV I930-iais metais I5-mete amerikiete Marija kartu sus savo tevais iskeliavo pailseti pas giminaiCius j Meksikos Ciuaua valstija. parnesc j savo potvyni. Paskutinio praejusio amiiaus desimtrnecio pradiioje Marija. Ji nusprende atkurti abu skeletus. ten gyveno piktosios dvasios. DOVANA I997-ais metais JAV leidykla «Adam press» isleido knyg. Kitq diena ryte Marija krepsi rado apversq.neteisingos.. lANlfESI PJANElV· B mo. Rejus J angas pasake: «Stai iii kaukole imogaus. !RODYMOTO. kuris savo dydziu ir gyliu lenkia netgi garslJjj Didjjj kanjonq. kauIus sudejo j dideli krepsi.~DZI\J VAIKAS UKOlES lSTOR1)A • v Vl'ETOS£. fJNA A. kuriai teko dirbti medicinos sesele ir fizioterapeute. Keista vaiko kaukole. ~AI\~"~~ NmKECl~USIOS&. isikibusi j rastojo skeleto peri. Salia buvo supiltas nedidelis kauburelis. Po diiaugsmingo susitikimo giminaiciai is karo jaunaja senjoritq perspejo jos nesilankyti netoli kaimo esanciuose urvuose ir apleistose sachtose .tipisku imogaus apsigimimu produktas.! tuneli. sniego imogaus paieskomis ir kitais netradiciniais tyrimais. nepaprastai plati. Ji labai keista ir tikrai galejo priklausyti ateiviui». su ploksciu virsugalviu ir maiomis akiduobcmis jai atrode kaip kazkokio zrnogiskojo issigimimo produktas.

neziurint i tai. kad brachicefalijos terminu vadinamas reiskinys. Rasytojas su diiugesiu ir dekingumu prieme si~ devana. Paaiskinsim. kuri visiskai skyresi tiek nuo Darvino teorijos. Rasytojas j~ apiiurinejo ispustornis akimis. pirmosios chromosomos visiskas sutapimas su imogaus chromosoma. Pejus. kad didele Zvaigidiil) vaiko genomo dalis neturi analogu Zemeje. Pastaruoju metu medikai bando issiaiskinti apie Morgellons lig~. is pradziu laikesi butent tokio poziurio.knyga: imogaus kilme». kad kauluose esantys pluostai tarpusavyje persipyne tarsi armatura betone . o paslaptingosios kaukoles kaulai labai tvirti. ka jis galvoja apie sias kaukoles ir ka.pusiau skaidriu ir pastebimu paprasta akimi. bet apie 25% VAlKO TEVAS . kai kaukoles plocio ir ilgio santykis didesnis kaip 80%. kad kaktos srityje nera kaulines plokstes.cm. nors ir pazyrnetas. jausdamas. turincius pagristi jo hipoteze apie cvoliucija. . regos nervo hipoplazija (nepilnas issivystymas). kad prisilieciau prie kazko nezernisko». Rezultatai mokslininkus tikrai nustebino: Zvaigidiil) vaiko mama buvo visiskai normali indene. proptoze (akiu isvirtimas).. kad Zvaigidiil) vaiko kaukoles anomalija visiskai nesusijusi su hidrofeliacija. gal but. Tada lankytojai pasiule Pejui priimti abi kaukoles kaip devana ir pasirupinti visu tyrimu organizavimu. Loidas Pejus tapo zinomu imogumi Amerikoje. Jos autorius Loidas Pejus (Lloyd Pye). anoftalmija.900 metu su galima 40 metu paklaida.knygoje pateikia idomius argumentus.paveldima liga. P!tOJEKTAS «ZVA1GZDZHd VA1KAS» Medicininiu poziuriu kaukole. Matavimai parode. Beje. nei paprastai. 1999-l) m. taciau tada jie buna silpni ir trapus. 2004-ais m. kaukoles kaulai taip pat buna plonesni. gomurio anomalijos. kai minkstuosiuose audiniuose aptinkama pluostiniu strukturu . i organizrna patenka su maisto priedais. be specialios aparaturos N negalima pastebeti . gali buti. Jdomu tai. reikia su jomis daryti? Rasytojas atsake.. 0 stai tevas pasirode ne visai zmogiskas arba visiskai ne zmogiskos prigimties. kad nori jam kai k~ parodyti. Serganciuju Morgellons liga kaulai ir sanariai yra gana deformuoti ir trapus. neiprastomis akiduobemis.tai galvos apimties padidejimas del per didelio kaukoles errmeje susikaupusio skyscio kiekio. Si knyga sukele dideli susidomejima. Stomatologas vaiko amzh. glaukoma.cm. si~ kaukole butina kruopsciai istirti. zvairumas. Taciau tuo paciu metu kaulai nepaprastai tvirti ir ilgaamziai. Abu tyrimai parode kaukoliu amzn. Reikia pasakyti. Kaukoliu palyginimas: kaireje .2004 metais Majamyje. vasario mcnesi Rejus J angas paskambino rasytojui ir pasake. iiurejau i akiduobes ir jutau. kad pats pluostu buvimas yra neiprastas. kad ji apima didiiulis susijaudinimas.vienos arba abieju akiu obuoliu nebuvimas. Hidrocefalija (dar vadinama galvos smegenl) vandene) . As j~ laikiau savo rankose.ATE1V1S? Zvaigidiil) vaiko kaukoles kaulu storis 2-3 kartus mazesnis. Taip pat nustatomas atsikises iandikaulis. aniridija (raineles nebuvimas). regos nervo atrofija.jie matomi tik specialaus elektroninio skenuojancio mikroskopo pagalba. plokscia galvos forma.. kad vaiko kaukoleje buvusiu smcgenu apimtis sudare 1600 kub. Kruzono sindromas . Rejus ir Melani paklause. Moters kaukole buvo isrirta 1999 metais Riversaido universitete Kalifornijoje. hidrocefalija.to niekada nebuvo pastebeta imogaus kauluose. Paskirta palanda pas PeN atvyko sutuoktiniai J angai.5-5 metai. hipertelorizmas (platus tarpas tarp akiduobiu). jo manymu. Sergant hidrofeliacija. Pejus prisimena: «Kaukole buvo nedidele. Pejaus sukurto projekto «Zvaigidiil) vaikas» metu abi kaukoles buvo istirtos radioaktyviais anglies izotopais ir nustatytas jl) amzius. Zvaigidiil) vaiko kaukole pasizymi tuo. nors ir panasi i imogaus. 201O-ais metais buvo atlikta pakartotine analize dar paiangesne iranga. 0 vaiko kaukole . Jie is jos iseme du paketus. desineje . kad viena is kaukoliu gali buti nezemiskos kilrnes. 2003-iais metais buvo atlikta abicju kaukoliu DNR branduoliu ir mitochondrijos analize. pvz. 0 kai suaugusio imogaus vidurkis yra apie 1400 kub. kad moteris ir vaikas nebuvo jokie giminaiCiai.zmogaus kaukole. Taigi.rastoji Ciuaua valstijoje sudaro naujas pasireiskimas. keistos formos. . kuri patvirtino. trumpagalvyste. Po mikroskopu buvo matyti. Anoftalmija (beakyste) . isvyniojo juos ir tyledarni ant stalo padejo dvejas kaukoles. daktaro Tedo Robinsono vadovaujamos komandos atlikti tyrimai itikinamai parode. pinna karta Morgellons ligos pozymiai buvo aprasyti XVII-arne amiiuje. nesini kartonine dezute. Zvaigidiil) vaiko pluostai nepermatomi. nei jprastai buna pas zmones. kad savo ataskaitose daktaras Robinsonas kaukole vadino «panasia i zrnogaus» arba «labai keista imogaus kaukole». tiek su dieviskosios imogaus atsiradimo teorijos salininku poziurio. galejo priklausyti vaikui. melsva odena. kuria Loidas Pejus sekmingai pavadino «Zvaigidiil) vaiku» «<Starchild»). rasytojas ir sniego imogaus tyrinetojas . Gali buti katarakta. Sie pluostai sudaryti is didelio tankio polietileno ir. kad buvo linkes i alternatyvias hipotezes. kuris sirgo ne viena liga: brachicefalija. apibudino kaip 4. Budingas ankstyvas dvieju siuliu suaugimas. Kruzono sindromu ir. 0 stai antroji . keistosios kaukoles turetojo tevas visiskai galejo buti mutantas ar net ateivis is kosmoso. Vankuverio BOLD laboratorijoje atlikti genetiniai tyrimai parode. veido hipoplazija. savo struktura primenantys dantu emali. Viena ju aiskiai buvo imogaus ir nesukele didelio Loido Pejaus susidomejimo.

1863 m.GAS1S BA"NG1N1S» v lN1S ZUD1KAS Siandien «Protingasis banginis» . Pagal kita versija. Abraomas Linkolnas asmeniskai jsake paspartinti povandeniniu laivu kurima Federacijos laivynui.L. Kornelijus Busnclis ir Oliveris Halstidas . taciau butent pastarojo «gcnialioms» mintims priklauso tolimesni povandeninio laivo «kurimo» ir «tobulinimo» darbai.muziejaus eksponatas LINKOLNO !SAKYMU mina prie siaurieciu laivo dugno ir jj nuskandinti. Meriemas.>. Pirrnasis karo tikslams panaudoti povandeninius laivus sugalvojo Leonardas da Vincis..Augustas Praisas. Taciau laivas pagarsejo kaip prazudes daugiausia zmoniu. taciau pirmosios povandenines karines operacijos efektas buvo didziulis... Primityvios rnetalines statines pagimde gandus apie «nematvtq konfederatu juri. J\) kuriniu tapo povandeninis laivas «Protingasis banginis». grjztant is kovines uzduoties. kas butent suprojektavo sj povandenini laiva. pradzioje trys siauriecill verslininkai . Taciau. Vienas povandeninis laivas buvo pavadintas «H. Siam laivui pavyko karties pagalba pritvirtinti parako .sio pasaulio galing\)j\) rankose. Neuzilgo po Pilietinio karo pradzios pieticciai paskelbe konkursa povandeniniam laivui sukurti."<. istorikai iki siol nesutaria. Hunley») . Tiesa. Kad ir kaip ten butu.~ . Ir tik XIX-o amziaus 7-ame desimtmctyje federalu ir konfederatu inzinieriai sugebejo povandeninius laivus paversti gresrninga jega.pagal laivo statybos finansuotoja Horaciju Louson~ Hanli (Horace Lawson Hunley). Viena versija teigia.L.. povandeninis laivas nuskendo. Keletu simtmeciu veliau pastatyti povandeniai laivai buvo greiciau «zaisliukai. kad pagal verslininku uzsakyma tai padare inzinierius Skovelas S. garsusis dailininkas ir mechanikas sunaikino savo kurinio brezinius. projekto autoriumi tapo vienas is kompanijos savininku Oliveris Halstidas. Hanlis» (<<H. ginkl:t». Tiesa. taciau ne karine technika. issigandes didziulio galimo potencialiu povandeninio karo auku skaiciaus..ikure American Submarine Company. .

1866-ais metais. Beje. Povandeninio laivo valdymui buvo naudojamas vertikalus ir du horizontalus vairai bei dvi balastines cisternos . reiskia pamerkti povandenini laiva zui'iai. paskendo del per atvira liuka i laivo vidu isivcrzusio vandens. Tik 1872 m.. Laivo vandenstalpa buvo 13 tonu.1111111111111111111 IIIIlHlIIIIIIIIIIIIlIII!llllllllIllIlIlilllllllllllillilllllill!111111I111111111111111 MISLES lR FAKTAI RUGP)UTlS'2011 . kurie stebejo bandymq. kai surudijes korpus as erne leisti vandeni. Kad ir kaip ten buvo. pvz. Si versija gal ir turi teise egzistuoti.nakti pries bandymus jis nuskendo paciame uoste. Atsizvelgiant i tai. Visi povandeninio laivo isplaukimai i juq vyko pusiau oficialiame lygyje.jie. karinio jun. Pirmasis isplaukirnas i jur~ uzciaupe skeptikus. «Protingasis banginis» buvo skirtas veiksmams nedideliame gylyje . vos tik paliko prieplauka. Palaipsniui rudij antis . kur jis laikomas ir siandien. Ko gero. Povandeninio laivo ekipaz~ sudare 13 zrnoniu. Niekam nepavyko issigelbeti . bandymuose dalyvavo ne profesionalus jureiviai.. vienintele avarija laiva istiko 1872-ais m. Ilgai buvo manoma. Iskelti povandeninj Iaiva pavyko tik po keliu dienu. amerikieciu laivynas nepirko sio laivo (savininkas prase uz ji 50 tukstanciu). Tiesa. taciau praktiskai kurejas isleido apie 40 tukstanciu doleriu. amerikieciu spauda tiesiog mirgejo antrasternis: «Daugiau jis nieko neprazudys!». kai «Protingasis banginis» buvo prisvartuotas. Tik po daug metu paaiskejo. Taciau isplaukti i jur~ povandeninis laivas nespejo . Pietieciu pasididziavimas «Hanlis». Po to.laivo priekyje ir gale. Kaip ciniskai rase amerikieciu spauda. !IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1!!IIHllllillllllllllllll. PRISYARTUOTAS LAIKAMS YISIEMS ° Oliveris Halstidas tuo metu galutinai prasiskolino. taciau atsitiko ivykis. buvo prisvartuotas visiems laikams ir tapo Bruklino laivu statyklos eksponatu. pastatytas pagal originalu projekta. Tragedijos priezastimi. Tam. kuris nesekrningai bande atgauti skola is povandeninio laivo kurejo. Jie komandos nariais tapo del vienos priezasties. Butent del to i «Protingojo banginio» ekipaza buvo itraukti 2 narai . nakciai laivo liukai nebuvo uzdaromi. Tokiu budu. kuriuos Halstidas nusamde uosto srnuklese. kurio banga sukele pro sali praplaukes laivas. po kuriu nusamde nauja ekipaza. kuris erne gramzdinti larva. apie 9 m ilgio. Povandeninis laivas panerc i rnazdaug 5 m gyli. «Protingajame banginyje» buvo 2 balionai su deguonimi. povandeninis laivas vel nuskendo. taciau tik po visu bandyrnu. kad panaudoti mina. 0 civiliai. «Protingasis banginis». Halstida nusove ne meiluzes vyras. laivas keleta metu stovejo Bruklino laivu statykloje. kad praktiskai greitis buvo tik truputi daugiau puses numatyto greii'io. Halstidas konstrukcijoje atliko nedidelius pataisymus. Tcoriskai amerikieciai buvo pasiruose isigyti «Protingaji bangini». kai kurie karo istorikai teigia.. kad laivas paskendo. nusineses 39 zrnoniu gyvybes. panasiai kaip ir «Hanlis».kiti du buve kompanionai uzsierne kitu verslu. jis per pus~ sumazino kaina ir bande parduoti ji Amerikos KJL uz 25 tukstancius doleriu. Ir tada tarsi niekas nenukentejo. kad «Protingasis banginis». Halstidas. sugebejo ikalben karines zinybas suteikti «Protingajam banginiui» gar viena galimybe. pagal kita versija. tapo sugedes voztuvas. kurie leido ekipazui po vandeniu isbuti keleta valandu. povandenini laiva sutvarke. kol narai atlieka savo darba. Be to. laivyno specialistai padare isvada. Taciau isigyti povandenini laiva laivynas nesuspejo. kad islaikyti laiva vienoje vietoje..74 m aukscio ir 2. kas idealiausiu atveju turejo leisti povandeniniam laivui plaukti apie 7 km/h greii'iu. 1872-ais m. nei jis suspejo atlikti eilinius pakeitimus «Protingojo banginio» konstrukcijoje. pritvirtinta prie karties. Per antraji bandym~ «Protingasis banginis» nuskendo. garveiio katilo. sprendziant pagal viskq. kad karas jau baigesi. kai i vidu per atvira liuka plustelejo vanduo. Beje. buvo pastatytas is. pro kuri i laivo vidu pateko juros vanduo. sturrnanas ir du narai.iki 50 m.. ~ ekipaza dar iejo kapitonas. apsircnge specialiais kostiumais. taciau po Halstido mirties. Praejusio amziaus pabaigoje povandeninis laivas buvo pergabentas i viena Vasingtono rnuzieju. Atseit. «laimei. kai povandeninis laivas buvo iskeltas. Jis vel iskclc laiva-zudika ir dar karta pabande patobulinti jo konstrukcija. remdamiesi netikslia informacija apie katastrofos priezastis. todel laivas i dugn~ nuskendo kaip akmuo. todel Halstidas tapo nereikalingo technikos «stebuklo» savininku. Halstida jo mciluzes vyras nusove anksciau. LEMllNGI BANDYMAI Baigti «Protingojo banginio» statyba pavyko tik pasibaigus Pilietiniam karui. Pagal pirmine samata povandeninio laivo kaina turejo buti 15 tukstani'i\f doleriu. Reikia pasakyti. «Protingasis banginis» grizo i Bruklino prieplaukos dokus. Panasu. Vel buvo uzverbuoti 13 savanoriu. 0 KJL vadovybe pasiduoti norui jas praktiskai isbandyti». Tuo metu vieninteliu American Submarine Company savininku tapo Oliveris Halstidas . Nuskendo visas laive buves ekipazas. jei isradejui pavyktu irodyti sio povandeninio laivo efekryvuma. kad konfederatu «Hanlis» nuskendo del savo padetos minos sprogimo . jureivius palaidojo. «Protingasis banginis» butu prazudes dar nemazai jureiviu. 0 pro liuka islindes naras sekrningai pritvirtino rnina prie nuskandinimui skirto laivo dugno ir ji susprogdino. Vel zuvo visi jureiviai. kuris ant tolimesnes povandeninio laivo «karjeros» padejo dideli kryziu. Devyni is j\f turejo sukti sraigta (apie koki nors garo varikli nebuvo ne kalbos). 0 vienas is kreditoriu. kad «Protingasis banginis» tapo apkalbu auka.13 m skersmens. specialiuose povandeninio laivo idubose buvo saugomi 2 inkarai. Taciau. SiaurieCi\f povandeninis laivas buvo cigaro formos. povandeninis laivas neatliko ne vienos sekrningos kerines operacijos. Taciau Oliveris Halstidas neprarado upo. 0 «Protingajam banginiui» buvo specialiai pagamintas plieninis korpusas. turejo per Iiukq apatineje laivo dalyje panerti i vandeni ir rankiniu budu pritvirtinti mina prie prieso laivo dugno. Tai'iau atsakingos zinybos atsisake pirkti «Protingaji bangini». rnazdaug 5 m gylyje.«CIGARAS» SU RANKINIU MECHANIZMU «Protingasis banginis» buvo pirmasis tikras povandeninis laivas. Taciau isbandymu metu surudijes korpusas erne leisti vandeni. atlikes dar keletq patobulinimu povandeninio laivo konstrukcijoje. 0 jo veiksmus gerai ivertino 4 Amerikos laivyno karininkai.hidrosrnugis apverte povandenini laiva. 2.

kad visi jie . nei aplink ji susidariusi kalnu uoliena. ATSIDURIiS TARP ApSKR1TO. Atrodo. amforu. varitus. ir dar daug mazesniu.e.JOS£ (iALtJO ATSIRASTI KULKV PAUK~ TOS SKYLES.~S MARKO TVENO ROMAN-\ «JANKIS 1<ARALJAUS ARTURo aDVARE». Reiskia. laivui plaukiant is Rodo salos i Roma. pinciu rinkejai juros dugne aptiko Romos prekybinio laivo liekanas. dvieju . detaliai istyrinejes prie Antikiteros rastus krumpliaracius. irode. TIf(. 0 viduje is viso buvo pavirtusi anglimi. KUR1\l KltMES NI'EKAIP KITAlP NEGAl. Kas gi tai: scnovejc egzistavusios issivysciusios eivilizaeijos produktai ar daiktai is ateities? 1<A1NEGALEJO SUPRAST1. jis atliko radiniu rusiavima ir pasrebejo. . kad radinys tiesiog buvo iauges i klintis. Pasirodo. birzelio men. grandines ir kitokius daiktus. kad vis tai kaikokio astronominio prietaiso dalys. 0 krumpliaraciai israsti tik po 14 simtmeciu. Saehtininkai gana dainai kalnu uolienoje aptinka vinis. prie Graikijai priklausancios Antikiteros salos.is tiesu vieno meehanizmo fragmentai. kad plaktuko amiius .KRAI NE VIENAS YRA S1<An.11 RUGPJum'2011 . buvo patalpintos medineje 31. kad laivas paskendo apie 80 m. uolose. esanciose netoli Londono miestelio Teksaso QAV) valstijoje areheologai aptiko is paziuros iprasra plaktuka . marrnuriniu ir bronziniu statuleliu.. kuriu laiko skirtumas simtai milijonu metu toli graiu nera reti. galima sakyti.5x19xl0 DINOZAURld EPOCHOS METALURGAI lR JUVELYRAI 1934 m. keramikos ir kitu Antikos laiku daiktu. 3 em skersmens. Manoma. 1<AJP AMERIKJETIS IS XIX~oAMZIA.e.lMA PAAISKINTI.US ! SENOVES STALO AKTYVIAJ PATEN1<A B~ITANIJ-\. KAIP VI~o AMiIAUS R1TE~ Rl\1 APSIAUSTJ. Britu istorikas is Jeilio universiteto Derekas de Sola Praisas. KURIAME RASOMA. VISA TAl FANTAST1KA. Daiktai buvo pagaminti apie 150-100 metu pr. Prie Staiso teorijos grjio tik 6-0 desirntmecio pabaigoje. lAlKO MA~ SINOS EGZISTAVIMU ••• !llItHill!!lHlllll!111I1111 II!Hillillill1111111l!lliliHillllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111·". greiciausiai. Kartu su jais buvo iskeltos keisto meehanizmo dalys. Pirmasis atidiiau j si radini isiiiurejo areheologas Valeriosas Staisas.m. Detales.po 5-7 em. kad pats plaktukas pagamintas is aukstos kokybes metalo.m.15 em ilgio. IS 60 m gilumos buvo iskelta daug auksiniu papuosalu.O ELADOS MECHANlKAl 1900-ais m. ZlNOMA. Paties didiiausio krumpliaracio skersmuo buvo 10-12 em. esancios tarp Peloponeso pusiasalio ir Kretos salos. rastasis daiktas yra senesnis. Atlikus paskaiciavimus. TACIAU PAVYKSTA APTIKTI TOKI\I OA1KT\1. 1902ais m. kas cia keisto? Keista tik tai.apie 140 milijonu metu' Atlikus nuodugnesnius tyrimus paaiskejo. Medine plaktuko rankena is isores suakmenejo. kokj sunkiai pasiseka isgauti ir sill dienu metalurgams. Mokslininkui kilo mintis. kad kai kurie bronziniai daiktai labai primena laikrodiio krumpliaracius. pr. Taciau kolegos tik pasijuoke is Staiso. panasus artefaktai.

tvirtina. birzelio men. pagal kuria britu laikrodininkas Dzonas Glivas surinko veikiancia paslaptingojo meehanizmo kopija. Antrasis strypelio galas buvo indo viduje pasleptame variniame eilindre. .pasakojo Czian Janiu. Dabar meehanizmas galejo atlikti matematinius veiksmus . kas tai . Tie. Veneros. buves Guansi muziejaus kuratorius. Is kur Kinijos valdovai gavo mi- niatiurin] sveicariskl! laikrodj? kad vienas N matomas fotografijose. Jie aptiko Parfijos karalystes laiku (250 m.. Kapaviete buvo atverta 2008 m. Tai buvo iiedas.em dydiio dezuteje.Jad ir tuo metu buvo galima taip apsirengti. lO-ties tokiu bateriju ir aukso druskos tirpalo deka jis aukso sluoksniu per keleta valandu padenge Ozyrio statulele. Praisas netgi nubraize apytikslia sio meehanizmo schema. Ziedo viduje matesi isgraviruotas irasas «Swiss» (Sveicarija). Is kapavieteje rastu daiktu ypac dernesi patrauke maidaug 14 em aukscio molinis indas. Taciau 8i istorijatuo nesibaige.B. jis modeliavo Saules ir Menulio judejima. . Trumpai kirpti plaukai. Areheologijos muzleJuJe dirbanciam austru geologui Vilhelmui Kionigui. Apsrulbes mokslininkas pad are prielaidq. Veliau jo nuomon~ patvirtino Siaures Karolinos universiteto profesorius Di. negali buti ne kalbos. Jis i inda pripyle 5% vyno acto ir gavo 0. kurie tiki sunkiai paaiskinamai reiskiniais. antikinis meehanizmas gali modeliuoti dar 5 tuo metu iinomtt planetu judejima: Merkurijaus.. pro kuri buvo perkistas metalinis strypelis su korozijos pedsakais. !rengini sudare 32 detales. Su megztiniu nera jokiu problernu . Taip mokslininkas irode. Percinskis. kad «silt laiku personazas» matomas ir kitose nuotraukose.keistuolis. atsitiktinai apsirenges sitt laiku stiliumi. tarnauti kaip astronominis kalendorius (buvo daromas I-os dienos postumis keliamaisiais metais).5 V itampa. tyrinerojams sukele daugyb~ klausimu. 0 dar po 3 metu siuolaikiniu rentgeniniu tyrimo metodu pagalba mokslininkams pavyko ant krumpliaraciu pamatyti apie 2 tukstancius graikisku simboliu.sudeti. Apie tai. Taciau Kinijos specialistai tvirtina. ar vis tik ateivis is ateities? Gal but Marko Tveno kurinys nera jau toks ir fantastiskas? SENOYES AZ1JOS ELEKTR1KAI 1936 m. Bagdado apylinkese statybininkai atliko zernes darbus. Pasirodo. MIMi D1NASTIJOS lAlKRODININKAI Jeigu iki siol aprasytus radinius galima paaiskinti juos pagaminusilt meistru sugebejimais ar pazangiu civilizaciju egzistavimu. Taip pat yra versija. tai daiktas. sukeldamas metalini gars'l. atimti ir dalinti. mes buvome sokiruoti ant jo pavirsiaus matesi miniatiurinis eiferblatas». kuri tuo metu jau buvo pradejusi gaminti fotoaparatus su isstumiamu objektyvu. 1971-ais metais buvo nubraizyta detalesne schema. Juo labiau. . .e. Arba j'l paliko keliautojai laike. Taip pat buvo atkurtos trukstamos meehanizmo dalys. kad tai galejo buti senoves astronomai Geminas ir Posidonijus.m. kad tai Arehimedo kurinys. kad isvaizda visiskai iprasta musu laikams. kad tai ne kas kita.m. 2002-ais m. Marso. Antikiteros meehanizmas visai pelnytai buvo pavadintas anrikiniu kompiuteriu. padarytose is kitos vietos.220 m. aptiktas Minu dinastijos laiku kapavieteje.e. Kinijos Guansi regione dokumentinio filmo filmavimo metu. kad parfieciai iinojo galvanizaeijos paslapti. parodyti data pagal keliu scnoveje gyvenusilt tautu kalendorines sistemas. pr. Archeologu ir zurnalistu nuostaba sukelc kapavieteje rastas. Skeptikai teigia. kai nuvalerne nuo jo zemes. Didiiausias nesutapimas medvilniniai sportiniai marskineliai su atvaizdu ant itt . Glumina tamsus akiniai. kaip senovine baterija.1941-ais metais tokie tikrai nebuvo gaminami. taciau ne XX-o arnziaus 5-0 desimtmecio pradiiai! Speeialistai patikrino nuotrauka . Jam netgi pavyko sukurti tikslia teikiancia «Parfijos baterijos. Sutikite. taciau panasius tais laikais naudodavo alpinistai.gal tai fotomontaias? Taciau neaptikta jokios klastotes. kuri neisliko. Jo kakliukas buvo uzpiltas bitumu. Fotoapararas gali buti «Kodak" firmos. Jupiterio ir Saturno. kad «kompiuteris» . kad XVII-arne amiiuje galejo buti sukurtas toks rniniatiurinis meehanizmas.mezge visais laikais. Taciau. rankose kornpaktiskas fotoaparatas.ateiviu is kosmoso dovana. Kaip jus manote. sveicariskas laikrodis! «Kai mes valeme nuo karsto zemes. ! kadra pateko imogus.Mes pakelerne nukritusi daikta. kad per pastaruosius 400 metu kapaviete niekada nebuvo atidaryta. kopija. Vokieciu egiptologas Arne Egebrechtas nuejo dar toliau. tamsus akiniai. nors tai ir neatitiko visuornenes normtt. N eiprastas radinys buvo parodytas tuo metu Irako sostines 5-0 DESIMTMECIO AMER1KOS FOTOGRAFAS Nejaugi is tiesu egzistuoja keliautojai laike. kurios padarytos 1941-ais metais atidarant South Fork Bridge tilta Britu Kolumbijoje (Kanada). megztukas ant sportiniu rnarskineliu su kazkokiu uzrasu. Minu dinastija Kinijoje valde iki 1644 metu. nuo jo dangCio staiga atskilo gabalelis uolienos ir nukrito ant zemes. ryskiai issiskiriantis is minios savo isvaizda. kurie praeityje palieka daiktu is ateities? Visiskai gali buti.) daiktu liekanu. Londono Mokslo muziejaus speeialistas Maiklas Raitas padare dar viena atradima. Kas tokiais tolimais laikais sukure toki sudetinga mechanizma? Kai kurie mokslininkai mano. 0 rezultatus atvaizdavo ant dvieju ciferblatu.

Taigi. kad mes atvykome ne tam. 0 kolekcija tikrai ispudinga .namo. VIRTUAUJ\· Mlt$ $KA.. nors ir dviaukstis. lAZERIU? Eugenija pasakoja.h RAMJOJOVANLIMOS. Moteris ims pasakoti tai. kurie padaryti tuo metu.. is veido dings nepasitenkinimo israiska. kai Ispanija uikariavo Peru. kai Eugenija supras. ka mums pasakoja Eugenija.jau pagyvenusi moteris.PERUPJE:TJNEJE lSlK\lRUS! SENOYES MEISTR\l PJESINJAI SUKURTI .jq sudaro 12 tukstanciu egzemplioriu.laikoma visa akmenu kolekcija. Visa si istorija prasidejo apie 1570 metus . TACJAU PACJAMJUOS PAMATYTJ. ji atsigaus.y)E o pacia Eugenija ir jos teva Itannetl apgavystemis. kur gydytojas daug metu priiminejo ligonius . tikriausiai. AKM£NYS. Biitent tada. kad skeptiskai komentuoti muziejuje esancius akmenis. salia Okukaches kai- ESANJ! 1KOS MI£STEl.111I11I111 II l!! I11111 UJ 111 i!Ii! 1111 II 111111111111111 11111 III! I! II! u11111 11111 11111 III I!! 111111111111111111111111111111111 i1111I 11111 III II! III III I EJl lKOS YS Zmogus skrendaatsised~sant fantastinio paukscio A PJ£ JUODUOSJ.paslaptingu akmenu kolekcijos ikurejo . kaip mums is pradziu pasirode. APlANKYTJ l\rttJZJ£J1t.ITYTOJAMS SI"OI. su nedideliais kambariukais. neskuba iskloti kitiems lankytojams. kuri. Mus sutinka Chavjero Kabreros dukte Eugenija . paklausykime. ME. ui ekskursija imanti juokinga uzrnokesti... Vietiniais masteliais matuojant sis namas yra gana kuklus. skruostai paraus. ko. Ixos AKM£NJS YRA GJRDEJ~S NE VJ£NAS. atrode pavargusi ir tarsi kaikuo nepatenkinta.lO IIIIIHlllIlllllllllIIllllHllltIIH!1l!11II1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' M)SLES lR FAKTAI RUGPJUTlS'2011 . Pirmame aukste dvejose patalpose buvusiame gydytojo laukiamajame ir kabinete. KUR SAUGOMJ SIlO PASJS£KE TJKRAJ SJANDJ£N EKSKURS1JJ\ DAl. 40 km nuo Ikos. akys ims smarkiau spindeti. kad pirmuosius neiprastu akmenu parninejimus galima aptikti kolonijinio metrastininko Chuano de Santa Kruzo Pacakucio uzrasuose. N£DAUG£UUJ. DENYNO PAKRANTEJ£lJi 300 KMNt.US NAMAS CENTRINEJE AIK5TEJE Atsiduriame centrineje Ikos aiksteje prie daktaro Chavjero Kabreros .O. Veliau.

tarsi butu nupoliruotas. Tai arba nepaprastai tvirtas grllztas. chirurgas . Pinna. lazeris! Paveikslai labai tikslus. tuo metu Ikos mieste uzsieme gydytojo veikla. kuri leistu taip plonai ir tolygiai atlikti piesini tokioje kietoje medziagoje. panasilt j pterodaktilius.. kuriu skersrnuo sieke 1. Beje.kaip didelio arbuzo..500 kg. rnazdaug kumscio dydzio.. Technologijos. kurios tukstancius metu juos skalavo. is kur buvo imami akmenys.broliai Pablo ir Karlosas Soltes senose kapavietese netoli Okukachcs aptiko juodu akmenu su keistais piesiniais.. medicinos profesorius. specialiu prietaisu pagalba stebi zvaigzdes danguje. tarp kuriu buvo daug vietiniu indenu. 0 jis gerai uzmokedavo uz tai. kad jie.nuo ncdidcliu.giluminio israizymo budu.mo buvo aptikti juodi akmenys... Kai kurie siuzetai atvaizduoti graviravimo technika. .. Mano tevas. 0 kai kurie . aisku. suguldytus stelazuose. Eugenija lcidzia j rankas paimti siuos keistus akmenis. arba. Antra. [o pacientai. Gydytojas pats erne rimtai ieskoti silt akmenu.. priklauso skirtingiems autoriams.. Vidutinis akmenu dydis . Po keliu metu j paslaptingu akmenu paieskas jsijunge architektas Santjagas Agurto Kalvas. todd galima teigti. Po kiek laiko tampa . 0 svoris . kuriu pavirsiuje matesi fantastiniai siuzetai: zmones medzioja dinozaurus. ir tai labai sudomino. lygiis. Beveik visi Okukaches apylinkiu gyventojai padejo megstamam gydytojui. Nieko nera zinoma apie instrumenta. bet ir ant grindl! . kad akmenims idealia forma suteike vandenyno bangos.. Visi akmenys . . kapavietes. akmenu paieska nebuvo lengva.. kurio pagalba buvo atliekami piesiniai. beveik apvahis ar ovalo formoso JIt pavirsius lygus. iki didziulii. Taciau karta tevas iskirdo pasakojimus apie nepaprastus radinius.5 m. buvo labai senos ir pacios uznestos storu zemes sluoksniu. Butent Soltes ir pradejo pirmieji kolekcionuoti siuos artefaktus. rieduliu..is vulkaninio granito.0 po to apie siuos akmenis buvo parnirsta 400 meru. kurie sustatyti buvusiame Kabreros kabinete. . greiciausiai. kad vaizdai ant 1111. skrenda atsisede ant didziuliu pauksciu. Indenai nese akmenis tevui. kartais netgi nemokamai gydydavo. nera net siandien. Jis turejo labai daug pacientu. todd gyveno gana pasiturinciai.. paskleide sill zinill po aplinkinius kaimus. GEOGRAFINIAI ZEMElAPIAI IR PRIJAUKINTl D1NOZAURAI Mes apziurime akmenis. Galima rnanyti.Eugenija guzCioja peciais. Ant visit silt akmenu buvo matomi neiprasti paveikslai. atlieka sudetingas chirurgines operacija . todd juos pastebeti buvo labai sunku. rasti akmenys daug metu pragulejo dirvoje ir apaugo klintimis... Paveikslai skiriasi pagal atlikimo charakteri. Daugybe eksponatu guli ne tik lentynose. Akmenu buvo visokiu . juose matoma daug smulkiu detaliu. kad galetumern geriau jziureti paveikslus.Tik praejusio amziaus 7-0 desimtmecio pradzioje du vietiniai gyventojai .

. panasus i palmes mediio lapa. Zmones be galvos apdangalu . Beje.arba elitas. Tevas mane. Taciau musu proteviai mediiojo . manant. Turint galvoje tai.11111 1Ii!!1 M!SLES IR FAKTAI . neturintis jokia medicininio issilavinimo. Cezario pjuvis Gydytojas pajungia ligoniui laselin~? . kad jis atnesa tik zala. juk jis buvo chirurgas. lapas vaizduojamas aukstyn.greiCiausiai. Atrodo.daugiau nei 50 tukstanci. Tevas tvirtino. !I ilil Zvaigideto dangaus stebejimas Atseit. jis taip tikejosi isgarseti. Visu ant akmenu pavaizduotu chirurgu galvos uidengtos. apie falsifikatus but'! buve zinoma visose apylinkese.111 1111111 11111111111. 0 stai akmen. dinozaurus.Labiausiai mana teva domino akmenys. nors iki tol gyvena pasiturinciai. buvo pavaizduota sirdies ir net smegen. 0 stai Eurazija ir dalis Afrikos sudaro viena 1111. Sunku isivaizduoti. versdamasis gydytojo veikla. kad senoveje tokiam elgesiui nebuvo pritariama. kaip tai atsitiko legendinei Atlantidai? Viename akmenyje pavaizduotos Pietu ir Siaures Amerika. nugrimzdo i vandenyno dugna. Pagaminti per trump~ laika tiek klastociu labai sunku ir brangu. jiems blogai atsilieps. kaip pries daugeli arnziu atrode musu planeta. Buvo tikima. kurie imogaus atsiradimo musu planetoje metu jau buvo seniai ismire.Stai siuose akmenyse . .!.ateities medicina. Tokios apimties falsifikacijai butu reikeje labai daug imoni. Vaizdai tokie ryskus. Kai kuriuos dinozaurus netgi melzia. Tevas sudeliodavo akmenis tam tikra seka ir galcdavo istisas valandas i juos ziureti. kad zrnones uzdengtomis galvomis . pagal kuriuos galima spresti. "I oil 1. arba tie. 1111lI"lIlll1l 1111 !IIIIHIIIIII 1111 1IIIIlILlIli '!HII!I 1111111 11111 111111 111111 . Be to. Taciau yra ir visiskai nezinornu zernes plotu.!iemyn. rasti akmenys buvo apaug~ storu klinciu sluoksniu. kuriuose dinozaurai yra visiskai taikus ir elgiasi kaip paprasCiausi naminiai gyviinai . Todd Ikos akmenys kartu su kitomis brangenybernis buvo laidojamos kartu su it! seimininkais. Daktaras Kabrera mane. valstieciai. Idomu. Yra paveikslai su gimdymo scenomis.zmones. kad ir pati operaciju atlikimo technika. kurie turi sukaupe daug iini.'11111111111111 akmenu skirstomi i 6 tipus. kurioje gulejo akmenys. Ir paskutinis akmenu tip as.jais aria dirva.paprasciausia klastote. greiciausiai. Gal kazkada jie egzistavo. kurioje dalyvavo senoves zmones. ypac jei tie buvo itakingi zmones.!l1I !I 11 TAl NE KtASTOTE! Eugenija Kabrera mums papasakojo. kur jam normaliam gyvenimui brangenybes bus butinos. siandien daugelis mokslininku mano. [uose pavaizduoti paveiksliukai. kad visuose piesiniuose vaizduojami tik dvieju tipu zmones: su neuidengta galva ir kuriu galva uidengta kaikokiu daiktu. gyven~ dabartines Peru teritorijoje.nuo poros iki dideles grupes. kad juos gali suprasti net paprastas imogus. Visa tai . Ant paciu didziausiu akmenu lsgravlfuotl geografiniai zcmelapiai.skraido! ZVAIGZDETAS DANGUS IR NASKOS lYGUMOS PIESINIAI .. jei lapas nupiestas virsune aukstyn. juodus akmenis vertino taip pat. daktaras Kabrera beveik nusigyveno.1111111111111111111111111111111" 11111111111111'111111111. pavaizduoti zmones yra pilni gyvybines energijos. kurio rnusu dienomis jau nebera. Taciau viskas ne taip! Supirkinedamas akmenis. kad senoveje zmones. Kapavietes atsirado ne daugiau kaip pries 2 tukstancius metu. 0 kur trys ar daugiau imoni.t. Nieko nuostabaus. 0 po to isnyko. Ir visai keistas dalykas . kaip but'! galima pagaminti ir toki stora sluoksni dirbinai 111. taciau tarp it! aiskiai matomas sasiauris. imones serga. kad kapaviete. stebintys danguje ivaigides. kaip ir aukso dirbinius. tarsi chirurgijos vadovelyje.!.tuose paveiksliukuose. '11111111. a ant kitu . didziuli plota. pagamintu is plunksnu. voras. tai paveiksliuke j.Deja.nupiestas didelis lapas.! transplantacija. . 0 mana tevas buvo apgavikas. Jeigu lapas nupiestas koteliu aukstyn. Ypatinga tema . Ant kai kuriu akmenu atvaizduotas tikslus zvaigzdynu issidesrymas danguje. kuriuos naudojo senoyes gydytojai. Juose. kur vaizduojama dvieju vyr. Tai bezdzione. Didziuliai drieiai kaunasi su medziotojais.! sueitis. daugumoje akmenu vaizduojama vyr. kuriuose buvo nupiesti paveiksliukai su chirurginemis operacijomis. Kai kuriuose akmenyse pavaizduota medziokle. kuriame jie dalyvauja.erotiniai vaizdeliai. Taciau yra ir kitokiu paveikslu.. primenancius siuolaikinius teleskopus. kolibris ir t. arba pats procesas. vaisiaus perkelimu is vienos moters gimdos i kitos.=. Akmenu labai daug .. ir instrumentais. kad perujieciai ypac megsta bendrauti ir pleperi. kad numires imagus butinai atgims viename ar kitame pasaulyje.!.111111. iymiai jaunesne ui pacius radinius.! su paveikslais amzius yra apie 98 tukstancius metul Istarikai mana. kurie buvo aptikti Naskos lygumoje antroje XX-o amiiaus puseje.! sueitys. Astronomai ziuri pro didelius vamzdelius. Panasu. kad siuietas visiskai iprastas. mums iki siol nera iinomi. Kai kuriu zemynu ribos mums labai gerai pazjstamos. Visuose siucse akmenyse yra viena bendra detale . kad Ikos akmenys .taliau tesia ekskursija Eugenija Kabrera. Seksu uzsiimanciu zrnoniu kiekis ivairus .

pries pat prasidedant Pasauliniam tvanui. kad akmenu istorija yra labai neitiketina. Jos vedama ekskursija. kad mate Zemeje. Kodel mes turime atmesti ateiviu versiia? Gal sveciai is kitu planetu lazerio pagalba akmenyse atvaizdavo visa tai. su savimi i kosmosa pasieme keleta zernieciu. todd nenorejo duoti pagrindo pajuokoms. kad senoveje nebuvo instrumentu. mes turime nemazai islaidu. jei mato. SVECIAI IS KOSMOSO Baigiantis ekskursijai mes Eugenijai uzdaverne klausima. Kol kas i daktaro Kabreros muzieju lankytojai uzsuka gana retai. kad issaugotu zmones kaip rusi. kad pasaulio bendrija pripazintu akrnenu autentiskuma ir jlf svarba istorijai bei pradetu rimtus tyrimus. taciau stengesi apie j~ nekalbeti. Daktaras Kabrera ir taip buvo laikomas keistuoliu. kurios metu pasakojama apie nepaprastus eksponatus. parodyti savo brangenybes. kad galetume tinkamai priziureti kolekciia. Svarbiausia. . Ypac. trunka apie 1. Ir dar vienas faktas.K~ jus manote apie tai. uznesti ant akrnenu. nei mana sunus nelobstame is Ikos akmenu.operacijas.5 valandos. 0 akmenys su tokiais piesiniais rasti kur kas seniau.. Sios temos jis neliesdavo netgi savo straipsniuose apie Ikos akmenis. 0 imonija dar nepasiruosusi jos priimti. 0 veliau grqzinti i planeta. kad paveikslus ant akmenu israize kitu planetu gyventojai? Gal senoves indenai turejo kontakru su nezemiskomis civilizacijomis ir daug ko is N ismoko (tame tarpe ir piesinn. kad pasijuoktu is jos tevo veiklos. 0 paskui pradeda kalbeti siek tiek prislopintu balsu: . 0 veliau. akmenyse darymo technologijos)? Eugenija keleta sekundziu pamasto.. . Kai kurias akmenyse pavaizduotu dinozauru rusis paleontologai aptiko visai neseniai . kad zrnones atvyko ne tam. Eugenija dziaugiasi galimybe pabendrauti su jais. 0 stai privaciuose pokalbiuose jis sake.Priesinga]. Labiau pasidornejus tampa aisku.pries 20 metu.111111 M!SLES lR FAKTAI RUGPjUTlS'2011 . Tuo paciu jie ismokino zrnones atlikti sudetingas chirurgines Mullis su dinozauru • 111111 lillll'l '''"11 I' 11111111111111111111111111111111 1111 1i11l1'11111'1I 1111lI1i 11111 III I I I 1111 I 111I111111H1!i!i1i11il11111'1I111111 1. kuris buvo savaime suprantamas. . su kuriais buru galima atlikti tokius sudetingus piesinius.Nei as. kai ji vel bus tinkama gyvenimui .pasakoja Eugenija.Tevas linko prie sios teorijos. .

kurie trumpiausiu keliu nuskubejo atgal j Vokietija. 0 skystis. buvo organizuota sunkiuju bornbonesiu ataka. todd sunkusis ledas turejo laiko nusesti zernyn. stengdamiesi sukurti atomine bomba.. j kuri pakrove reikiama jrang~. kad jo molekuleje vietoje vandenilio atomo yra jo izotopas deuteris. ties sausuma. kurie pries tai buvo hermetizuoti. Tai sukele nerima priesininku puseje. esancias povandeniniuose laivuose. Pagal plana laivas turejo nuvykti j Svedijos Malmes miestq. Taciau laivas Malmes nepasieke. KURI. Ledas pakrautas j triumus. sprogdino sunkuji vandeni gabenanCius traukinius. tai atsitiko ne amerikieciu poliarininkams . Argentinoje per statytini buvo issinuomotas laivas «Konstanca». Laivas. Siam procesui reikia sunaudoti daug energijos: norint gauti 1 1 sunkiojo vandens. SAVO Ruozru. nei sunkusis. Jurgeno Cuzerno hipoteze pasitvirtino: istirpusiame lede buvo 90% sunkiojo vandens! «Konstanca. skandino laivus. pastarojo koncentracija vis dideja. reikia apdoroti apie 7 tukstancius mus supancio iprastinio vandens.plauke aplinkiniu keliu. PRJSIMENA DZONO FUM" ME PASAKOJAMAt UDYNVOSE ATGIJO lR VOS NEPRAZUDE V1S. Antarktidos ledynu susidarymas truko milijonus metu. is kur tie patys povandeniniai laivai sunkuji vandenj butu pergabene per neramia Baltijos jura.. Sunkuji vandeni isskiria elektrolizes budu: paprastas vanduo j atomus skaidosi zymiai lengviau. Kariniams tikslams tinkamo plutonio gamybai reikalingas atominis reaktorius. kuri zadejo Hitleris. TACIAU SIS FIl:MAS. velavo. Ledynai juda kaip upes. Kelioneje ledas erne tirpti. Vokietijos administracija dideles viltis siejo su Norvegija. Ir tik nedaugelis zino. 0 tik pradziugino.IS. tik labai klampus.\ POUAR1NJi STOTf. pacioje sunkiojo vandens gamykloje. kad nesukeltu priesininko itarimu. kuri visiskai sunaikino gamykla. taciau tai vokieciu nejaudino. 1944-ais m. Sunkusis van duo yra 10-cia % tankesnis uz paprasta vandeni. Reiskia. Sis vanduo nuo paprasto vandens skiriasi tuo. ISQREJE?». Tuo metu mazai zinomas vokieciu fizikas Jurgenas Cuzernas pasiule isgauti sunkuji vandeni visiskai kitokiu budu. siekiant isvengti brangaus krovinio istekejimo.. DAUGEl. kurioje buvo pastatyta daug hidroelektriniu. Pompomis vanduo buvo perpumpuotas j talpas. YRA PERD1RBTA SENESNE REZISIERI~US KRISTIANO NIBIO VERsIJA. kol pasiekia reikiama lygj. fasistine Vokietija dejo visas pastangas pakeisti karo eig~. KARPENTERIO «KAZKAS~. Pirmiausia prie Argentinos krantu buvo issiusti du povandeniniai laivai. pasuko link Antarktidos krantu. Jurgeno Cuzerno nuomone ledyno apacioje. ] DUOTJi. 1944-ais metais. Vokieciu kalnakasiai dirbo is visu jeg\). Tam tikra esme ledas yra ne kieta medziaga. jame neaptiko II 1'!lIII!i'IIIIII'IIIIIIIIHlIIIIIIIHlIIIIII '1llll!IllllllIllllHllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillliliiii M)SLES lR FAKTAl RUGPJOTlS' 2011 . visas ledas turi buti is sunkiojo vandens.STORIJOS APIE UDYNV MONSTRUS SENIAI JAU~ DINA ZMONlV VAIz. Kai pasikele j laivo deni. kai vokieciu mokslininkai buvo arti atornines bombos sukurimo. Ten ir buvo pradetas pramoniniu budu isgauti sunkusis vanduo. Vokieciu mokslininkai dienas ir naktis leido laboratorijose. Po rnenesio Biskajos ilankoje zvejai pastebejo storrno aplamdyta «Konstanca». isgauti leda is ledyno dugno ir jj nugabenti j Vokietija. Nereikia jokiu elektriniu ir gamykl\)! Si ideja vel jkvepe vokiecius. Vokieciu atominio ginklo sukurimo programa atsidure kritiskoje padetyje.DZONO KEMPBE1. Anglu ir amerikicciu desantininkai vykde diversijas Norvegijos hidroelektrinese. Reikia tik lede padaryti sachta. jis susidaro jau +3oC ternperaturoje) yra sunkesnis uz paprasto vandens Iedq. lydimas povandeniniu laivu. Vandenynuose yra milijardai tonu sunkiojo vandens. kad visa si istorija jvyko is tikruju. Stebuklingas ginklas. Tiesa. KURIAKAJP RASTAS GYVIS TIKRIAUSJAI.BUVO PASTATYTA P~GAl.0 KNYG" «KAS VAIKSTO TEN. 0 paciam reaktoriui butinas sunkusis vanduo. taciau jis susimaises su paprastu vandeniu. tik ill judejimas yra milijonus kartu letesnis. ir per trumpq laika fiurerio uzduotis buvo ivykdyta. TAPJiS ZANRO I<lASIKA. IIIIII kad is sio vandens susidares ledas (beje..

kad laivas i uosta atplauktu su pabaisomis ant borto. Tai tik [rodo.kaip trofejus.pilnais skausmo. . Susipazinusi su irasais jame. panasus i meduza. atlik~ ne viena eksperimenta. Tuo metu prasidejo storrnas. Pradedami esti augalai «pavaisina» agresorius nuodais ir spygliais arba issikvieCia sau pagalba. nes skaudfiai [sidursi». darydamasis panasus i saltiena.tai jas ir prazude. padare isvada. Per milijonus metu trunkancia evoliuciia Antarktidos ledynuose gyviai priprato butent prie sunkiojo vandens.Kempbelo apsakymas buvo atspausdintas iymiai anksciau. Kapitonas. bairnes ir nusivylimo. Sios greitai atsiliepia i tabako pagalbos sauksma ir susidoroja su izuliomis kirmelemis. Reikia tik si mechanizma suaktyvinti genu inzinerijos pagalba. augalq jautrumas zymiai didesnis. daugiau kaip 30 darbuotoj4 su aukstuoju biologiniu issilavinimu ir puikus linansavimas. [gavusiq balt~ spalva. Del suprantamu priezasciu vokieciai laivo iurnale rase tik tai. «Gerbiami keleiviai. kad ji pradeda atakuoti edrios kirmeles. taciau svarbiausia tai. kad augalai yra visiskai bejegiai. Tai paaiskinarna paprastai . Tik vienas dalykas labai keistas . kur negyveno struci4 moa. Nuo 3 m auksclo protingo medfio lapai pasidaro [prasti. kad pirmasis branduolinis sprogimas ivyks 1945-ais metais. vadovybe nede1siant susisieke su britu slaptosiomis tarnybomis. kad daugumos komandos nariu elgesys labai pasikeite: jie nebereiske jokiu ernociju. gyvybes palaikymui buvo reikalingas ne paprastas. vadovaujami profesoriaus Ozuno Medlordo. todel negali pabegti nuo pries4. Beje. 0 sauleje lapai visiskai susilieja su supancia aplinka. norinti pries karo pabaiga iiengti i istustejusia Europos rinka ir tam pasiuntusi «Konstanca» i neutraliaja Sveicarija. issiaiskino.de- ja.daugiau nieko! Buvo ijungtos motorines pompos ir vanduo ispiltas per borta. Vien matant jauno medfio siaurus lapus zmogui ima rnirgeti akyse. Nebuvo aptikta jokn. kad kovoja vienas pats ir sugebejo sunaikinti tris gyvius . Po to gydytojas pranese laivo kapitonui. kaip dafniausiai buna. tai atvirksciai . dar pries Antraji pasaulini kara. laivas. nei specialiai apmokytu sun4. IS pradziu aiskus. apie Antarktida nebuvo net uzsiminta.juk struCiai aukSCiau negali pasiekti. kai visuose pasaulio aerouostuose bus skaitomi pranesimai.. kad jau po 3-4 metu bandomuju augalu lapai i sprogmenis reaguos zymiai grekiau. kaip Alvaresas Mendosa puole ji. kur iuvo . po to issoko i jura. nes negali leisti. 0 pats laivas buvo nuplukdytas i uosta . kad ekipaio nariai pavirto kaikuo panasiu i meduzas. kuris kruopsciai istyrinejo kiekviena «Konstancos» coli.. per keleta minuciu. Toliau buvo rasoma vokieciu kalba. kuri kapitonas pasikviete pas save. Atsidurusios vandenyne. Austral4 mokslininkai. bauginanciu detaliu . jei salia «patobulintux augalq pranesamas trinintrotoluolas- pagrindine daugumos sprogmenq sudedamoji dalis. nuo troskulio: Joms. nei ivyko Jurgeno Cuzerno ekspedicija. nesuprantaml). vienas is ill buvo normalus imogus.apu. 0 stai pseudopanakso spygliai priesingai . kad butybios is pradziu persikele i zrnones. kad triume aptiko keista gyvi. Koks buvo kapitono nustebimas. tikslus irasai veliau pasikeitc kitais irasais .. Uosro vadovybe pareikalavo laivo iurnalo. Paprastas laukinis tabakas. kad beveik nieko nebevalge. Savo bandymams amerikieciai pasirinko baltaziedi vairen] ir paprastaj] tabaka. «paiutes». buvo falsifikuotos. komandos ir paslaptingu i meduzas panasiu surverimu pedsaku. augalus galima ismokyti atpazinti sprogstamasias medfiagas.ne vieno imogaus. Kitose sa lose. Laivo iurnalas nutruksta viduryje sakinio. silto ir salto patyres imogus. jureiviu nepatikejo. isakymus vykde mechaniskai. kad mate. l. o sunkusis vanduo. Triumuose tyvuliavo vanduo . paaiskino tai per storma susikaupusiu nuovargiu. kai gydytojo kunas staiga suglebo ir. Kai kurie augalai pavojaus metu panaudoje spalvine maskuote. neiinoma. tarsi is isg~scio. Issamus atomines bombos konstrukcijos aprasyrnas atsirado 3 metai pries Hirosima. 1926-ais metais rasytojas-fantastas Nikolskis pasake. kuri privilioja plesrias blakes. j4 zali lapai pabala. kaip triume is ledo luito istirpo keistas sutverimas. Kapitonas rase. Tolimesniuose amerikledu mokslininku pianuose . spejo issitraukti pistoleta ir issauti i Mendosa. sioms butybems. Augalai i sprogmenis reaguoja ne is karto. sics burybios nebeteko priejimo prie sunkiojo vandens . ir dabar. taciau laivo gydytojas Alvaresas Mendosa nusprende pats nusileisti i triuma ir paziureti. Biologu zodziais. Taciau uzteko kapitonui tik trumpam nukreipti demesi kitur. taciau tuo metu kapitonas pastebejo. kapitono. jei gresia pavojus. kad augalai neturi koju. antraja plaukiojimo savaite (datos. natiirali spalva nebesugrjzta. jukjo paslaugos moderniausia laboratorija. 0 jei taip. 0 po kellu valandu. erne skaidytis i desimtis i meduzas panasius surverimus. prasome pateikti savo bilietus ir dokumentus bei praeikite pro rododendr4 krumus». Atominio ginklo kurimo istorijoje yra daug keistu. Taciau. Prolesorius zada. Jis ruosiasi toliau kovoti. ant pseudopanaks4 maskuojandu lapq nera visiskai. plauke is Buenos Airiu) jureivis Augusto Rivelino pranese. Laikrasdo «New York Times» zurnalistai netgi pajuokavo sia tema. kiekvienoje statineje medaus atsiranda saukstas deguto. kad Naujojoje Zelandijoje medfiai specialiai «panaudojo» kamufliafa. kad neufilgo ta diena. parasydami. Jei tiksliau. atseit. Tadau Dzunas Medlordas nenurimsta. Specialiu reisu is Londono atvyko specialistu burys. tarsi perspejantys: «neliesk manes. kas ten vyksta. Sprendziant is irasl). AUGALAI PRIES TERORISTUS zinoma.. iinoma. kad silpna regejirna turintys struciai praktlskai nepastebi gudraus augalo. Naujojoje Zelandijoje augantis pseudopanakso medis kovoje su didriuliais moa struciais naudoja criglnalq kamuftiaza. ima skleisti speclalia chemine medfiag~. Gydytojas.i meduzas panasus sutverimai prarijo zmones ir ismoko apsimesti jais. Kapitonas su visomis siauba kelianciomis smulkmenomis rase apie tai. Kas ivyko toliau. Pagaliau laivas isplauke is zemo slegimo srities. Buvo atlikta keletas genq operaciju. Kartu su Rive1ino jie triume prabuvo apie valandq. Kiek veliau amerikieciu mokslininkai is Kolorado universiteto. kai kyla pavojus. Tadau nereikia manyti. Taciau gydytojas susmuko tik po 6-os kulkos. kas patvirtintu Iegenda apie argentinieti laivo savininka. Kriptozoologas Noibertas Hanusenas mano. kad absoliuciai visi augalai moka keisti spalva. todcl keleta dienu komandai nebuvo net kada pagalvoti apie radini.labai rys- vz: kus ir pastebimi.ismokyti augalus atpazinti skirtingq rusi4 sprogmenis.

ATNES JAM PASAUUNIi T ACIAlI YRA DlDUE JlIK AKTORIAMS. HONORARA.BE.. 0 paciarn Rivui niekas neatsitiko. Aktore beveik visus pinigus isleido apmoketi saskaitorns uz gydyma. Kirkas Elinas.«Supermenas»· turi «blogo» filmo reputacijil . vaidines TV seriale apie supermen'! nuo 1951 iki 1957 metu. o pai'iam Kristoferiui Rivui «atpildo diena» atejo 1995 m. nebeteko galios? Taciau paaiskejo. ne tik neisgarsejo. Taciau aktoriaus mama tvirtino. Visi pinigai. 0 likusius 9.._. staiga nukrito nuo arklio ir sulauze kaklo slankstelius . KAD VYNAINIAMS SUPERMENO IS VAIDMENS APSJAVSTAS. Taciau tai nepadejo.. 0 1990-ais metais Margo pateko i automobilio avarija. 0 stai veliau niekas jam nesiule jokio vaidmens. Puikus sportininkas. 1959 m. geguzes menesi. nuo staiga issivysciusio vezio mire ir jo zrnona. SLO- SERIALE «TIUOORAI».savizudybe. slepesis po siuo siuzetu. Elinas buvo gana daznai kvieciamas filmuotis. Aktoriams jis atnesa tik nelaimes. kad prakeiksmas neturi senaties termino. kad jis neturejo jokiu priezasciu iseiti is gyvenimo: Rivas tapo zvaigzde ir turtuoliu.JI I~ PAGALJAU PAVYKO RASTI TINKAMA AKTORI\1 PAGRIN- M AI ~~'O~ BlOG1S BE SENATIES TERMINO «Supermenui. PASK£J. kuris juos uzdirbo. DALY- K\'. kai buvo pastatytas film as. birzeli jis buvo aptiktas miegamajame persaura galva savo name Beverli Hilse. KURIE ANKSTESNIlIOSE FILMlIOSE APIE SlIPERMENO ZYGIlIS. Praejus metams po aktoriaus mirties. seniai uzsiimantis jodinejimu. SAVAIME SUPRANTAMA. pirmasis nusifilmaves legendiniame vaidmenyje. Supermeno etikete jam prikibo visiems laikams. Filmas sulauke didziules sekmes. RIZlKA. buvo isleisti gydymuisi. TEKO GYVENIME PATIRTI DAlfG BLOG\. Pirmiausia nukentejo Rivo partnere. Ji buvo dalinai paralyzuota. Su Alzhaimerio ligos diagnoze buves superherojus buvo issiustas i pagyvenusiu aktoriu prieglauda baigti savo gyvenima.~.seniai prilipo «blogo» filmo reputacija. Gal blogis. FlLMAvOSl Vii IR SOLID\. Iki 1948 metu. Oficiali versija .5 gyvenimo metus praleido invalido vezimelyje. taciau priesingai suzlugde savo karjera. Rivas liko paralyzuotas. Dzordzas Rivas...VUDO EIKTIE. Kirkas sunkiai susirgo. 11111111111111111111111111111111111111 1IIIIIrlIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIII!lJIIIIII!11I11111I111111I111Il!lllllllllllfllllllllllllllllllllJIII M)SLES lR FAKTAI RUGPJUTlS'2011 . kol rezisieriai vel ernesi «Supermeno». zuvo taip ir neatskleistomis aplinkybernis. netgi po keliu dienu turejo ivykti jo vestuviu ceremonija! Praejo nernazai metu. 1988-ais metais aktorei Margo Kider issivyste maniakine-depresine psichoze.a. 1978-ais metais pagrindiniam vaidmeniui buvo pakviestas Kristoferis Rivas. Jis nusifilmavo dar 3 filmuose apie heroju.

kai suduio lektuvas. Dvi Viljamo Frid kino padeiejos . Rezisieriaus Viljamo Fridkino filmas pastatytas pagal tikrq isrorija. Dzosas Hartnetas. kad rasti aktorill pagrindiniams vaidmeniui filme «Supermeno sugrjiimas» buvo labai sunku. Netgi iymusis -Titanikas» pasirode pigesnis. Pazvclges pro lang. Ji pererne kitas klientas. autokatastrofoje iuvo penkiamete dukra. Ricardsonas net nustero is siaubo .260 milijonu doleriu ir tik truputi nusileidiia legendinio 1963-iais metais pastatyto filmo «Kleopatra» biudietui. suvaidinusi 12metes apsestosios vaidmeni. kuris neseniai pries tai dalyvavo kuriant viena is baisiausiu rnistiniu filmu «Zenkl'!»«<Omen») .. pastate tas pats rezisierius. kuriame vaidino Kristoferis Rivas ir Margo Kider.! j apsviesta kelio zcnkla.nauju vaidmenu aktorius nebesulaukia.pateko j ligonin~ su psiehikos sutrikimais. arba Velnio isvarymas». kuris iudo visus aplinkinius.. Pastarasis filmas iki siol laikomas paciu brangiausiu filmu visoje kinematografijos istorijoje. kuria vyras priverte pastoti nuo paties setono.. Kaip juos paaiskinti? Atsitiktinumais? Holivude jau seniai sklinda gandai ne tik apie pacius siuos filmus. Deonas Ricardsonas. tarp kuriu buvo Noifeldas ir Gregoris Pekas.. kai filmas buvo pastatytas.. Analizuojant si fenornena. 1976 m.! . tuo nejaukiau jiems daresi.. skride lektuvu . trecias susizalojo. kuriq nukirto vairas. Skandalingas 1IIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllilllllilillillllilIiHl!!l1111I111111111111111'1 IlllIliIlIIlIIIIIIIfIlIlIfIfIIIIIIIIIiIIiIiIHl!illil!l!1i11l1l1ll1l11l1111l11I11!!11'il M!SLES lR FAKTAI RUGPJUTlS' 2011 . rugpjucio 13 d. kuriu nepastebejo. Maksui fon Siudovui. Visus grupes narius apeme tikras siaubas.iaibas pataike ir i jo lektuva! Tai buvo tik pradiia. Linda BIer. antrasis buvo gatveje apiplestas ir iiauriai sumustas. filmavimo metu mire brolis. taciau faktai lieka faktais. antrajam sventikui filme. Jis kino kompanijai "Warner Brothers» atsiejo rnilziniska sum.. KRUVINA PJlmS Apie prakeiktus Holivudo filmus Amerikoje parasyta ne viena knyga. Kiek veliau bomba sprogo ir restorane. apimtas mUfl\) mlllel\). nusisove aktoriaus Gregorio Peko. 0 apie asmenini likima imoni\). taciau yra ir tyrineroju. Aktorius Dzekas Makgouranas sunkiai susirgo praejus vos savaitei po to. Staiga . o viena artiste zuvo nuo pavydaus garbintojo ranku.. Buv~ skeptikai tampa abejojanCiais: gal vis tik negalima ne pasekrniu atidaryti duris i mums nezinoma pasauli? Daugiausia nelaimiu atnesusiu filmu sarase yra du pavadinimai «Poltergeistas» ir «Rozrnari kudikis». kuris filme vaidino berniuko itevi.pati geriausia reklama. kad siuo atveju kalbama ne apie nelaimingus atsitikimus filmavimo metu. Protingai paaiskinti visas sias nelaimes iki siol niekas taip ir nesugebejo. susijusiu su siuzetu apie Superrnenq. kad jj istiko Kirko Elino lemtis .. Maza to. be galvos. Stai ir netikek po to velniava! «2:enklas» filmavimas iymetas velnio ienklu garsas apie filma . tai panasu. jos karjera kine nesusikloste. be kuriu apsieina labai reto filmo pastatymas. kai bande iengti pro stiklines duris. Visi il! autoriai prisipazista.. perskaite Olandijos miestelio pavadinim'! .. kurie dalyvavo filmo isleidimui DVD formatu. Aktoriu nesuviliojo netgi siulomas 40 milijonu doleriu honoraras. ir aktorei teko gydytis nuo priklausornybes alkoholiui ir narkotikams. Ir nesinori to daryri. KAI lAlBAS TRENKIA DU KARTUS . atlikusiam sventiko vaidmeni. 1976-ais metais Ricardas Doneris pastate filrna apie berniuka-velnio isikunijima. birzelio menesi. buvo iveriskai nuzudyta Polanskio imona aktore Seron Teit. kad tyrimus pradejo su didziule skeptieizmo doze. Ir 2006-ais metais filmas pradetas rodyti ekranuose. Praejus metams po filmo pasirodymo ekranuose. 1968-ais m. Taciau pats keisciausias ivykis atsitiko jau po to. Astonas Kucens tiesiai pareiske. Kino kompanija paprasCiausiai nespejo pasirasyti dokumentu del lcktuvo nuomos. ui ka ir sumokejo: zuvo visi ztnones.. Taciau ka daryti su faktais? 1973-iais metais buvo pastatytas filmas «Ekzorcistas. kad bijo . kai suvaidino savo personaio mirti. kaip sventikas atlikdavo velnio isvaryrno apeigas. Zinoma. Po keliu savaiciu is Los Andzelo j Londona isskrido vykdantysis filmo prodiuseris Meisas Noifeldas .. kuriame pietavo filmavimo grupes nariai. Vienas susiialojo. sunus. Nclaimes projekto dalyviams pasipyle tarsi is gausybes rago. Taciau «prakeiktojo» etikete jau pradejo pateisinti. Keanu Rivsas. Greitai Dzekas ir pats mire. Kalbant apie Brendona Ruta. kad negali sulaukti vaiku. nusirites nuo laiptu. Rugsejo menesi aktorius skrido filmuotis i Londona. skirtas filmavimams.. specialiuju efektu konsultantas kartu su savo padejeja nakri vaiiavo ramiu Olandijos keliu. Aktoriui Dzeisonui Mileriui. Ji laukesi kudikio . Viesbutyje. Airijos respublikos armijos (IRA) nariai ivykde teroro akta. kazkas netiketai pastebejo: juk «Supermen'!". De! vienokiu ar kitokiu prieiasci\) atsisake filmuotis Nikolas Keidzas.6 krn» . 66.sekretore ir asisrente . palinkes i keleivio sedynes pus~. galima tuo visiskai netiketi. Tiesa. Argi tai ne mistika? Tiesiog kaip paslaptingas Egipto mumiju prakeiksmas. pastatytas film as pasakoja siaubinga isrorija moters. ir vos nezuvo: danguje virs Atlanto vandenyno i lektuva trenke iaibas. Jo aukomis tapo trys imones. Brendanas Freizeris.«Ommen. po keliu metu prisipazino. 1975 m.. Romano Polanskio filmas «Rozman kudikis» tapo tikru prakeiksmu jam paciam. Atkreipkite demesi. kuriame Noifeldas apsistojo su savo zmona. labai didelio pasisekimo tarp iiuroV\) «Supermeno sugrjiimas» nerurejo.. Dzudas Lou.NEREIKIA MAN SIO HONORARO! Nieko nuostabaus. kurie sudare daugiausiai nelaimiu atnesusiu filmu desimtuka ir tarpusavyje ginCijasi tik del filmu ciles numerio jame. du menesiai iki filmavimo pradzios. taciau kuo daugiau suiinodavo. Drasuoliu pasirode maiai iinomas aktorius Brendonas Rutas. 9-ame desirntrnetyje pastatyta trilogija «Poltergeisras» pareikalavo 4 aktoriu gyvybi\): 3 il! mire nuo staigios ligos.juk tokia mirti jis sugalvojo vienam filmo «Zenklas» personazui.smugis! Atgaves s'lmon~ Ricardsonas pasisuko ant sono ir salia pam ate moteri .. penktadieni.

brolau. PSICHOKINEZ~.Vilburto Raito istorija. TELEPATlJ-'\. as tvirtinu. Siekiant apsisaugoti nuo prieso aviacijos antskrydziu. apsivilkes pukine striuke. mane kiekviena karta glumina faktu sutapimas. .Sveikas. ATEITIES NUMATYM-. KOUNAS Zmogus sugeba sukurti astralin] anerlnlnka. AISKIAREGYST~.\ S-. . kur uzrnirsau nusipirkti cigareciu. . Maciau.\ GNIAUZIANCIUS ATVEJUS IS PARANORMAUOS SFEROS DE~lNA SU PASKUTlNl.Viena sekmadienio vakare po savaites atostogu grjiau is miesto. todd pasukau link jo ir iejau pro metalinius vartus pagrindiniame iejime.\. TaCiau kai pradedu uzsiimineti paranormaliais reiskiniais. nepaakino mane tapti spiritualistu.susukau as.l. kad pora pakeliu esu pasidejes angare.Raitas. .\ KALBETI !VAIRIOMIS KALB9MIS NET Jt) NESIMOKIUS). . As paiinau Stokeri. vieno ekipaio sauli.\. MOKSLO PASIEKIMl. Isgird~s is patalpos sklindanti triuksma. Ir jei kalbama apie gyvenim~ po mirties. Patalpoje buvo visiskai tamsu. STOKAI!» Jsitikinimas. KSENOGLOSIJ-'\ (MOKEJIM-. tankiomis uiuolaidomis buvo uidengti visi langai. ir ne tik ji viena. Desineje puseje buvo patalpa. Stokai! K~ cia veiki? . Puikus to pavyzdys .I ATMINTJ. PRISIUECIANT PRIE W).I APRASYMAIS.\MONEs BUSEN-. .I» ANAUZUOJA PA- SLEPTAS ZMOGAUS PROTO GAUAS: EKSTRASENSORIN! JUTlM-. AUTORIUS PASAKOJIMUS APIE KVAP-. pradiioje as tarnavau pilotu-mechaniku Didziosios Britanijos KOP bazeje «Homsvelas» Linkolne.I IS KNY- '111lI1I11111111111ll1lII!111111l1I11111111 fIIllllllIlIIlHlII!I!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfIlll1111 M!SLES lR FAKTAl RUGPjUTlS'2011 . ieskok. kad protas gali pergyventi mirti. apsircnges karine uniforma. kad kazkoks imogus. Bazeje tokiu metu visos parduotuves buvo uidarytos.Taigi negali rasti savo pirstiniu. SIULOME SKAITYTOJAMS KELET-. kur 61-os eskadriles lakunai laike savo skrydziu kostiumus.\. apsiav~s aukstais batais.RIBl.IJl. atidariau duris. kuo taip yra isitikine kai kurie tyrinetojai. PSICHOMETRIJ-'\ (ZMOGAUS SUGEBEJIMAS NUSKAITvTl DAIKT\' IR KIT\' OBJEKTl.pasakiau KAD TAIP VAOINAMAS NORMALUS APONKlNIO PASAUUO SUVOKIMAS IS TlKRl. su susierzinimo gaidele jis atsake. Prisiminiau. «1944 m. rausiasi vienoje spintclejc.IJt).\ ISTRAUKl. Jis buvo uzsidejes salma.I YRA SUBNORMALUS IR EVOUUCIJA MUS lABAI PRIARTINO PRIE KVANTINIO PEREJIMO ! IS- PLEST-. originalo niekuo nesiskiriantj nuo KAS SUKUR1A FANTOMUS? «SVEIKAS. kad tokiu atveju negalima paaiskinti telepatija.pasakoja V.K~ gi. todd uidegiau sviesa.

gali atidaryti duris..as.Stokeriui? Na ne. kad prie uzsleptu proto galimybi\) priskiriamas ir sugebejimas sukurti savaji daugiau ar maiiau «tvirta» antrininka ir galimybe ji suprojektuoti i kitas vietas.. Jau velai vakare Larkinas suzinojo. Sunku pasakyti. manydami.!lyginai.! toptelejo mintis. perkelti lengvus daiktus ir t. . <<]0 ranka buvo ne ledine. be kuriu butu nusales rankas. Pinna. kad jis nebutu nieko ypac keisto pajutes. kuri atkuria projekcijas. Dabar. psichiatras S.pasakoja juristas Bendzaminas Kolinsas. jei Vilburtas butu sugalvojys paspausti vaiduokliui ranka.Mes skridome bombarduoti Dortmundo kanalo. sklcndzianti oru. turi funkcionuoti kaip iprasta. . kurie dazniausiai pasirodo artimiesiems ir draugams. neturi nieko bendro su tikrove.. draugai issiskyre. kaip elgt\)si gyvas imogus. is tiesu nera vaiduokliai (ne mirusiuju veles). Specialism manymu. sprogo lektuve esancios bombos.. sakydami. paspaudes savo draugo vaiduoklio ranka. s. Jei tai ties a. jei protas nepergyventu mirties . mirstanciuju vaiduokliai. 1111111. kaip sutirstejusi ruka. Dabar as zinau. Kitais zodziais tariant. kad angare saulys man pasirode paprastu zmogumi is kuno ir kraujo. kas atsitiko per savaite. kad kaip tik tuo metu. Galima teigti. jo odine striuke girgzdejo. Vargu ar tai butu imanoma. netgi juos paciupinejus. Truputi pasnekeje. Po dvieju dienu uzsukau pas pulko gydytoj. kai manes nebuvo. saulys tikrai mane. » «PlRSllNI\l IESKOJO VISISKOJE TAMSOJE» Ryte. jis atrode ir elgesi visiskai normaliai. PROTAS MIRT! PERGYVENO o stai dar vienas iinomas atvejis. kai jis kalbejo su Makonelu. jam daznai pasiseka panaudoti si sugebejima. pusryciu metu. Stokeris nieko neatsake. Pats Stokeris. As nieko nesakiau. kuris suktelejo: «Sveikas. mane labiausiai stebina faktas. kaip lavono. Zinoma.jis atsake. Trecia. Jei taip yra is tiesu.. . nors sie zodziai mane sukrete. kuris tuo metu pagalvojo apie Srokeri. kad yra gyvas. kai jo kunas buvo sudraskytas i gabalus.apraso keleta atveju. «telepatine projekcija».Tik iseidamas neuzmirsk isjungti sviesa. leitenantas F.!patvirtina karininku bendrabucio budetojas eilinis M. fantomui buvo visiskai nesunku atidaryti duris ir keleta minuciu paplepeti su drauguo Beje. jis pries skrydi niekaip negalejo rasti pirstiniu. tai paranorrnaliu reiskiniu tyrinetojai psichoterapeutai Deividas Bonas ir Dzonas Vileris yra teisus. kad realybe iki tam tikro lygio yra zmogaus intelekto atspindys. tai supratimas apie fantomus. . Laikui begant istorija su Stokeriu pasimirso. buvo is kuno. As uzejau i angar"!. Dieve! .0.! prisimenu. Tik po kiek laiko man i galv.. paspausti ranka.. .t.Pries dvi dienas buvo sunki operacija. nors ir susierzines. Makonelo vaiduoklio atejirna ir isejim. ir Makintairo lektuvas buvo numustas: i ji pataike zenitinis sovinys. Stokeris sugebejo atidaryti savo spintelc. negalima irnonitt·» atskirti nuo norm aliu gyv\) «RANKA BUVO VES!' . Antra. kad manimi tiki. Beje.Makonelas. majoras dave man migdom\)j\) visas sias dienas as blogai miegojau. . Pasakes. paklausiau savo sturmano. kad jis. kad jl) 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII!III!IIIIIIIII1!11111111111111111111111111111111111i!lllllllltll Siame pasakojime yra idomiu momentu. jis zuvo kartu su kitais ekipazo nariais. kazkuria prasme.! ir jam viska papasakojau.namo nustebimas buvo begalinis. kad susitinkame su normaliu zrnogumi. kas butu atsitike. . kaip daznai mes matome vaiduoklj dienos sviesoje (arba apsviesta elektros sviesa).Grynas savo knygoje «Vaiduokliai. kad Stokeriui pavyko stebuklingai isvengti mirties! . biciulil Nusprendei parasyri savo namiskiams ir panelerns?». 0 tai reiskia..Bloukas. kad saulys tapo vieno is bazes tarnautoju. tai dalis Stokerio proto. taciau visiskai imanomas dalykas. Taciau jei lektuvo saulys sugebejo savo atvaizda sukurti praejus dviems paroms po to. paliko visai norrnalu ispudi. kai zmogus yra arti mirties. 0 paprasciausiai vesi».111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' M!SLES lR FAKTAI RUGP)UTlS'2011 . kai j.. Kai jis judejo. sis zuvo kovinio skrydzio metu uz 600 myliu nuo bazes' Sprendziant is visko. kad jis pirstiniu ieskojo visiskoje tamsoje! Po to mane ilgai kankino klausimas. kada fantomai liudininkams atrode gyvais zmonemis. Kai vyko Folklendu karas (1987 metais) leitenantas Dzeimsas Larkinas karta sedejo savo kambaryje ir rase laiskus. Majoras Paikas gana piktai ji apreke del sio uzlaikymo .Reiskia. Staiga atsidare durys ir pro jas izenge jo draugas Aprasytos istorijos apie astralinius antrininkus parodo tai. 0 kazkas panasaus i televizoriuje matoma vaizda.. Angh. pasierniau cigareci\) pakelj ir nuejau i kareivines. Kartais sis atvaizdas turi kieto kuno savybiu .

e. kurio pagalba tai buvo padaryta.per zeme sklindanti radaro spinduli ir GPS (globaline pozicionavimo sistema). apsuptq iemil.. Tyrimuose taip pat dalyvavo mokslininkai is Vokietijos. Sil.l.pATSSTATINYS.Q. Norvegijos ir Svedijos.jis skleidzia radijo bangu impulsus ir registruoja atsispindejusius signalus. Sis «kazkas. jis sudaro beveik apvalia aikstele. mokslininkai panaudojo pacius siuolaikiskiausius metodus .priesistorinio architekturinio is zemiu pastatyto statinio tipas. Tai panasiai tie patys metai.PER 5 TUKS- TANClUS EGZJstAVIMO MET1.\ APIE SIO SENOVES STATINIO. Hendzas . Taciau naujausiu technologiju deka buvo gautas radiolokacinis atvaizdas objektu.JSTOUN"RENPZO PASlAPTIES TAlP NIEKAS IR N'EATSKL£1DE. esanciu po ieme.R TOLIAU PASIZYMI ANTGAMTINEMIS )EGOMJS. statini .m.! sluoksniu. J tyrinetoju grup~ iejo Birmingemo PAGRINDINIS TIKSLAS PRO)EKTO Jei apsilankysite Solsberio lygumoje. si technologija buvo dar labiau patobulinta .juk keistieji ratai is duobiu. JI. kurios diametras ne maiiau 20 m. Taciau atliekant Stounhendzo tyrimus.panaudota daugiau impulsu siustuvu. KAD SUKURT\I MOKSUNJi KONCEPCIJ.LIS MEDINIS DAR BUVO UK~ APIE HENDZO HENDZAS (Didiioji Britanija) universiteto mokslininkai ir Liudviko Bolcmano vardo Archeologines ivalgybos ir virtualiosios archeologijos instituto atstovai. kai tarptautine archeologu grupe pranese visam pasauliui apie nepaprastq radini. liepos men. Prietaisas. Skaneriai po iememis uzfiksavo keleta 3 m gylio duobiu. buvo pradetas vadinti mediniu hen diu. apie kurias eina kalba.J. sudaryta 201m gylio duobiu. TACIAU )1 IR TOUAU )AUDINA ZMONES. ATROll(). Po devyniu tyrimo dicnu mokslininkai po Stounhendiu aptiko seniau nezinoma statinio.! technologiju galimybes buvo pademonstruotos 2010 m. TRAUKIANCIOMIS. tai pamatysite tik diding. Sprendzianr is visko. padengti lekiu metru iemil. supanciu zieda.. kurio skersmuo 25 m.! pylimo. tiksliai GPS prietaisu 111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 M)SLES lR FAKTAI RUGPJUTlS' 2011 . kur stovi Stounhendias. SIJ\ VIETJ\KEUAUTO- Siekiant padeti taska Stounhendzo istorijoje. veikia kaip iprastas radaras . kaip ir buvo pastatytas Stounhendias.! analize pateikia visos pozemines «karalystes» detalu vaizda. medinis hendias buvo pastatytas tarp 25002200 metu pr. DABAR ARCHEOLOGAI VISISKAI PRIARTEJO PRIE TO.KILM~ IR PASKJR1!. 500 MET1. likucius.

pasakoja profesorius 'Noibaueris. «Aplink sen'l. Radioaktyvaus anglies izotopo pagalba buvo nustatytas kaulu amzius .-/ sluoksniu. tyrirnai Ieido mokslininkams gauti trimati vaizda to. priklausomai nuo imogaus veiklos. . nes akmens luitai atgabenti butent is Velso.Paskutiniai tyrimai leidzia teigti. gyvenanCios daug organiniu rnedziagi. kad Stounhendias senoveje buvo kapinemis. [i teigia. kad Stounhendie buvo gydomi kaulu Iuziai. sukauptus per visa diena.juos paprasciausiai galeto issinesti lankytojai. kad Britanijoje aptikta dar apie tuzina panasiu kornpleksu. . Orbio duobiu kasinejimai parode.Magnetometrija pagreitina tyrima iki 50 krn/h». leidiiantis radaro pagalba paivelgti po zememis». Siuolaikines programos leidzia per valanda apdoroti duomenis. Pvz. Jas dar XVII-arne amiiuje atrado anglu tyrinetojas Dzonas Orbis. kurie per laikq supuvo. ana.-/ jas matyti. kad Stounhendias . kad tuometiniai komplekso lankytojai galet.sveikatingumo centras. kad sie stulpai anksciau prilaike didiiulius akmens luitus. kas paslepta po iemi. esancius po ieme. Kuri versija teisinga: Srounhendzas tai kapines ar Iigoniner Kol kas abi versijos turi lygias teises egzistuoti. Si hipoteze paremta tuo. kad naujosios technologijos leis padaryti dar daug netiketu archeologiniu atradimu. kad kompleksas buvo ne laidojimo vieta. Be to. Mes nieko neiinome apie artefaktus.km teritorijos. silpnas rnagnetinis laukas sustipreja. Tai galejo buti Vels:t valdziusi dinastija. kai zeme jsyla nuo degani'io lauzo. pastatytu panasiu laiku. Mokslininkai mano. Sio teiginio teisingumas dabar tikrinamas. taciau jo intensyvumas gali keistis. Schemoje parodytos visos Stounhendfa supancios paslaptingos pozemines duobes Si hipoteze paaiskina dalies akmenu dingima is Stounhendio . Jo pagalba labai gerai matomos pozemines transejos. pasakoja Birmingemo universiteto profesorius Veinas Dzefinas.-/ liekanos turiu traumu pcdsaku. Tai savaime suprantama.taip vadinamos Orbio duobes. Liudviko Bolcmano vardo Archeologines ivalgybos ir virtualiosios archeologijos instituto direktorius. Galimas daiktas. 5 nJKSTANCHi MEl\' SENUMO KAUlAI Archeologiniai tyrinejimai tikriausiai jau greitai leis atsakyti i klausim:t . Gali buti. Mokslininkai jsitikin~. Kai kalba profesorius Volfgangas Noibaueris. kad juose yra apdegusiu imogaus kaulu fragmentai.kuriam tikslui buvo pastatytas Stounhendias. kasinejimai senoves monumento apylinkese yra uidrausti. Mokslininkai netgi daro prielaidq.tai valdanciosios dinastijos nariu laidojimo vieta. uipildytos susmulkinta kreida. turinciose nuoscdose.deka nustatyta vieta ir ypac galingi kompiuteriai duomenu apdorojimui. kad raktas siai mislei atspeti . kad siose duobesc anksciau stovejo rnasyvus mediniai stulpai. KAPINES AR L1GONINE? LABAI EFEKlYVI MAGNETOMETRIJA Mokslininkai naudoja dar viena archeologiniu tyrinejimu metoda magnetometrija.kaip ir metaliniai objektai ar kai kurios kerarnikos rusys. 56 pozemines duobes. t. Kai kuriu rusi. Yra dar viena idomi teorija.y. ir esancios vienodu atstumu viena nuo kitos. Senovinese Iegendose pasakojama apie gydani'ias ialiojo smiltainio savybes. 0 juk Stounhendio centre kaip tik guli sio akmens monolitas . mokslininkai padare isvada. Neatmetama galimybe. kad sios kalveles aplink Stounhendza buvo kuriamos specialiai.. Mes tikrai neturime galirnybn. rastu Stounhendze. kur aptinkami dideli smiltainio klodai. perkasti 14 kv. .taip vadinamas Altorius. noredami issigydyti.apie 5 tukstanciai metu. Ten rastos imoni. . Toks duomenu desifravimo greiCio padidejimas yra labai svarbi s:tlyga pasiekti pagrindini projekto tiksla nuodugniai istyrineti poieminius statin ius bei aplink Stounhendza esancias vietoves.ij monumenta yra daug kalveliu su kapavietemis. Galutinai apsistoti ties viena is ju bus galiam tik tada. «Magnerometrinis metodas pasirode labai efektyvus tyrinejant Stounhendza. taip pat iskreipia magnetinj laukq . Radaro pagalba pazvelge po zemernis.-/ bakterijos. atgabentus is Velso. Zemes magnetmls laukas gaubia visa planetq. Ypac daug panasiu legendu gime Viltsyre ir Pembruksyre. kas sutampa su numanoma Stounhendio pastatymo data. kai bus baigti visi tyrimaio 0 kol kas Stounhendio paslaptis dar neatskleista. atliekant biochemine kaulu.ize. J os tiesiog issimeciusios po visa Solsberio lyguma. Anksciau per valanda gautiems duomenims apdoroti reikedavo visos dienos. Stai siuo atveju ir pasiteisino metodas. 0 priesingai .

kad Marso «kirminus.MARSO KIRMINV>! MISLE «K1RM1NA1» AR «TUNEUA1»? Viskas prasidejo 1999 m. APIE KURU) KILMJf IR PASKIRTf DlSKUTOOJA GEOLOG1N1Al STEBUKlAl «Hable» teleskopu 2002-ais m. tai vel praplateja uz kraterio? Kitu ryrinetoju nuomone. pasiekcs meteorito krateri. MOKSLININKAI PRIVERSTI PASITENKINTI «H.. nes paskui juos tarsi matomas pedsakas. padarytos pakartotines nuotraukos parodc. NERETAI FOTOGRAFIJOSE MATOMA KAZKAS TOKIO.laiko sios planetos faunos atstovais. o sudaro vieninga tinkla? Ir kodel pats «takas» tai susiaureja. Tokiu atveju. VOS RELJEFO NE PACIAIS PASJAPTINGIAUELEMENTAIS» TAIl'VADlNAMI .. kad per t'l laika. moksIinejc konferencijoje Japonijoje fizikas Franklinas Lajonsas pareiske.KEtSYl DA- RINIAI. panasus ita. taciau pakartotinis forografavimas buvo atliktas tik po 3 metu. analize sukele sumaisti tarp mokslininku: lygumos pavirsius buvo israizytas keistomis idubomis. Gauru fotografiji. zinoma Acidalijos lygumos pavadinimu. SIAIS MARSO «ANOMAUAIS PRIPAZINTI «KIRMINAI» PVz:. kai viena NASA vadovaujama privati tyrimo kompanija galingo teleskopo pagalba pavyko padaryti kelera geros kokybes nuotrauku. Pvz. koki dirvoje palieka Zemes lietaus sliekai. 2000~siais m.. kuriose buvo uzfiksuota zemuma. hipotezes. kuriu ilgis keletas km.Y LOGISKAJ PAAISKINTI. kodcl j\} «takai» ne atskirti vienas nuo kito. Per ta laika apstulbusiems mokslininkams liko tik kurti pacias fantastiskiausias SIUJE. 0 plotis . kol vyko mokslininku gincai. kuriu vaizdas primine rinkleli. sie anornalus planetos landsafro clementai neturi nieko bendro su Zemes bestuburiais ir labiau primena gofruo~ tus tunelius su tvirtu karkasu .o\BLO» TEL-ESKOPO PA~ GALBA IS KOSMOSO PADARYTOMIS NUOTRAUKOMIS. kaip Zemeje. Siose idubose matesi keisti vamzdzio pavidalo dariniai. rugpjuCio men. primenantys gigantiskas zieduotasias kirmeles.visa tai kazkokios inzinierines minties ikunijimas.iki 180 m! IS kur Marse atsirado kirminai. Taciau kokios ir kieno? lV\ 'JABAl SUNK. Acidalijos !lIHIIIIHIIIIIIIIIUIHmllllfltlll'illlllllllllllllll!l11l1111111IflollllllIlllllilHUll RUGPJUTlS' 2011 . ir dar tokiu gabaritll? NASA mokslininkai is karto pa~ reiske noq gauti tikslesnes ir smulkesnes paslaptingu objektu nuotraukas.

0 plotis ~ 3 km! Negalima atmesti minties. kad Marso «tuneliai» kazkada buvo povandeniniu miestu dalimi. kad panasus reiskiniai laikine Amerikos realybe. Jei ziureti j «sonkauli» tarsi is priekio.. kai griuvo Berlyno siena. kaip kad liudes] keliantis miestu-vaiduokliu sarasas greitai dar pailges. Sio automobiliu Kiekvienais metais daugelio pasaupramone zinomo miesto gyventoju skailie miestu gyventoil! skaicius stipriai cius per pastaruosius 60 metu sumazejo mazeja.su gana Iygiais karnpuotaiskrastais. pokyciu. Kitas geologas Jurijus Pogrebickis galvoja. primenanciu milziniska «ciulptukq. Kai liko maziau nei puse miesto gyventoju.... atvykusiu su tikslu viska detaliai istyrineti. 0 kita ~ tarsi kabo. Z v gyvena apie 950 rukstanciu gyventoj\) ir j\) skaicius toliau mazeja.5 milijono . atsispindincias saules sviesoje. kurio ilgis 50 km. tai viena jo puse tolydiiai leidziasi zemyn. Zemeje panasus landsafto dariniai yra tose vietose. NASA tyrinetojo Deivido Perio nuomone.! j tunelj. ieskodamas geresnio gyvenimo svetur. kad «tuneliai» visiskai ne iskili. Dabar Detroite megapoliu ir miestu-palydovu augimu. 0 idube. Detaliau paryrinejus nuotraukas sunku nepamatyti. Miesto centras dabar labiau primena dideli ofisa. kad zmoniu skaicius toliau nemazetu. Visiskai gali buti. Geologas Ronas Nike teigia. 0 jaunimas bega is ill. MlSLES JR FAKTAJ RUGPJuTIS' 2011 . kai ji apleidzia gyventojai. Pagrindines prieZastys. Taciau is kur Marse gali buti skystas vanduo? Tai dar viena geologine misle. Chazanoviciaus nuomone yra dar kazkas. lANDSAFTO KE1STENYBES AR ZUVUS10S C1V1L1ZAC1JOS PEDSAKA1? Jei hipoteze apie gigantiskus kirminus neatspari mokslinei kritikai. sudarytas is smelio kopu. Is sics buvusios valsrybes teritorijos j vakarine salies dali migravo daugiau kaip 1. Sunku Miestu-vaiduokliu problema ~ siuojsivaizduoti. ryskiausiu pavyzdzi\). tai kitos versijos visiskai nusipelno buti vystomos toliau. apnesta Marso smeliu. kuriuos kaikada pastate planetoje gyvenusios protingos butybes.! iduba.. primenantj. Kiekvieno «tunelio» segmentai. kai miestai... De! tokiu pacil! priezasciu tusteja ir kitas Amerikos miestas ~ Sent Luisas. rodanciu. kurias kai kurie mokslininkai laiko vandens srautais. nei gyvenamqji rajon'!. prasideda vien tik misles. Sie miestai galejo buti pastatyti po vandeniu.tarsi «ilydyri» j pailgas idubas su staciais krastais. kad j vamzdzius panasus objektai Marse atsirado pries daug rukstantmeciu. Kaip pasake ruS\) geologas Konstantinas Chazanovicius. tiek de! imogaus veiklos. 0 dar toliau ~ keistas banguotas v- «kopas». skaicius sumazejo beveik 400 tukstanciu zmoniu ir siuo metu jame gyvena 350 tukstanciu. Aliaskos ar Patagonijos kalnu upems. labai panasia j jejim.5 milijono. dengusiu Acipadijos lyguma. Sio darinio dugne galima pamatyti iiojejanci. gyventojtt. v SlEM1ESTAl lSNYKS XX1-AME AMZ1UJE Tokiais atvejais pirmiausia nukcncia monijos istorijoje zinorna daugymiesteliai.. . taciau visa problema nebuvo isspresta. «stiklo tuneliai. kelia. Astronomas Filas Plaitas jsitikinys. Kaip pavyzdys gali 1111. priverciancios zmones isvykti is miesto ~ zemas pragyvenimo lygis ir darbovietu trukumas. Taciau yra ir tokiu. iascil!. turbina. istustedavo ir tapdavo vaiduokliais. Vien ko verta «Didzioji centrine stotis» ~ darinys. Siuose miesteliuose i mirusiu kaikada gyvenimas tiesiog kunkuliavo. kad Marso «tuneliai» ~ tai buve gyvenamieji ar pramoniniai kompleksai. j ka kiti kolegos neatkrcipe demesio: visu tuneliu «sonkauliai» yra nesimetriski. Daznai tai susiie su nuolatiniu beveik 0. tarsi jis butu pagamintas is stiklo.miestas istusteja. Tai senuju gyventoill namus niekas nebeisiivykdavo tiek de! ivairiu gamtini\) prie. Netoliese atidus tyrineto] as pamatys kazka. padedanciu islaikyti forma. kol musu artimiausias «kairnynas» Marsas nepriims sveciu is Zemes. Jos taip save bande apsaugoti nuo nesvetingos raudonosios planetos aplinkos.. kuriuose zmoniu. de! visko kaltas keistas piesinys. labai primena istraukiama ziuronq . Amerikos valdzia emesi priemoniu. Po to. del kuriu susidare Marso tun eli ai. Visiskai gali buti. ties isnykimo riba atsidure nemazai buvusios VDR miestu. Kai kuriose fotografijose aiskiai matomi sviesos atspindiiai. Viena isTabiausiai tiketinu priezasciu. Taciau ne viena pamineta hipoteze netaps pagrindine tok. panasus j Zemes vandenyna. kad kiekvienas objektas turi daugybe pusiau sferiniu «sonkauliu». Vienas is vyksta ir siuo metu. kad temperatur\) diena ir nakti skirtumas Marse galejo sukurti keistos formos «ledo skulpturas». atskirti «sonkauliais»... kur slinko ledynai ir charakteringi Norvegijos. mokslininku manymu yra gamtinis faktorius. todel is virsaus «tunelis» atrodo kaip gyvuno stuburas. kurie rimtai tiki. Tuo panasumas su Zernes landsaftu baigiasi. kuriuose gyveno nedaug be atveju. pries kokius 17 tukstanciu metu. sklindantys nuo gofruoto «kirrneliu» pavirsiaus. Vienoje is ryskiausiu nuotrauku gerai matoma. kurias sunese vejas. kad j varnzdzius panasus objektai susidare del povandeninio lavos issiliejimo ~ juk pries daug tukstanciu metu sioje Marso Iygumoje gaJejo tyvuliuoti vandenynas. Per 50 metu gyventoji. kad «runelis» uisibaigia keistu geologiniu dariniu... yra Detroitas..Iygumos paVlfSlUJe neivyko jokii.

Liudna pripazinti. Panasus procesai stebimi ir Rusijoje. kiekvienais metais sutraukia daugybe Iankytoju. pastatytas ypac netinkamoje vietoje . Neramus laikai laukia ir Tolimltjlt Rytu gyventojlt. sezoniniai potvyniai sukelia daug rupesciu tiek turistams. Per pastaruosius 2 desimtmecius miesto gyventojlt skaicius sumazejo nuo 450 tukstanciu iki 400 tukstanciu zmonilt. Per paskutinius 100 metu kai kurios miesto dalys nusileido 10 metru. Prognoziu sudarytojai iada Iiudna ateitj Ivanovo miestui. Ispanija.7 milijono zmoniu. Po vandeniu taip pat atsidurs Kairas. Niujorko. Roma. Vandens lygis miesto kanaluose nuolat dideja ir taip is miestieciu atima vis naujus gatvilt ruozus. Los Andzelo. Meksikas. kaip San Franciskas. kiek bus darbo vietu. Gyventojai. todel klausimas apie tolimesni miesto likima lieka atviras.. kuris kazkada buvo labai stambus tekstiles gamybos centras. Airij.siems miestam gresia pavojus buti visiskai uzrvindytiems Baltijos juros.. kuriu gyventojai dirba didziulese vienos pramones sakes gamyklose. kiek miestu artimiausiu metu gali nugrimzti i nebuti. Demografai skelbia Iiudna prognoz~ . ieskodami issigelbejimo ramesniuose salies rajonuose.visa tai sukele dideli zmoniu sumazejima. Jlt nuomone. Pastaraisiais metais ypac padidejes emigracijos srautas juose jauciamas ypac skaudziai. Beirutas ir visas Izraelis. 0 pats miestas dar siaip taip issilaiko tik turistu deka. Rygos .parduotuviu. Berlynas. Per XX-q arnziu miestas nugrimzdo 24 cm. kaip ir anksciau. Jei miesto gyventoju skaicius ir toliau mazes tokiu tempu.!. r. Leipcigo muges.Vasingtono. issiverzia rnazdaug kas 100 metu. nusineses daugybe zmonilt gyvybilt. . Del sics priezasties bei del nuolatinio Meksikos gyventoju emigracijos i JAV. kad jau amziaus pabaigoje Ivanovas taps miestu-vaiduokliu. mieste nedarbas isaugo iki didziulio lygio .. namlt kvartalai. kad pasaulis. mieste atsiranda istisi tuscii. Vladivostoko gyventojlt skaicius sumazejo nuo 800 tukstancilt 1990-ais metais iki 580 tukstanciu siandien. kaviniu ir kt. vienas iii pacn."''''''''F'':"='''''~~~~~ . Yra rizika. kad Vezuvijaus ugnikalnis. Be to.kabinamos Ienteles su uzrasais ruslt ir kinieciu kalba. Paskutinis issiverzirnas ivyko 1944-ais metais. palieka miesta. o Paranos upe uztvindys Buenos Aires. greitai nustos egzistuoti.po keliolikos metu Lietuvoje nebebus tiek darbingo amziaus zmonilt. galima sakyti. nes darbingo amziaus zmones istisomis seimomis isvyko iAnglijq. Kiekvienais metais vis labiau ijurq grimzta Venecija . nes isiuos miestus atvyksta daug emigrantu is Kinijos. Stichija nepagailes ir Sankt Peterburgo. didziausilt pasaulio rniestu. Taciau miesto gyventojlt skaicius toliau mazeja. Ir tai ne vienintelis toks miestas Rusijoje. kad sis keliautoju ir rornantiku taip megiamas miestas jau siame amziuje isnyks nuo zemes pavirsiaus. Zinoma. kad gana greitai miesta gali sugriauti labai stiprus zemes drebejimas. Ypac si problema aktuali tiems miestams. Amazones vandenys nuo zemes pavirsiaus istrins Rio de Zaneirq. baisi katastrofa galiivykti jau 4-ame sio arnziaus desimtmetyje. kad sekantis issiverzimas gali sunaikinti ir Neapoli. Norvegija. kurio gyventoju skaicius siandien yra apie 19.1111" buti paminetas Leipcigas. siekdami isvengti besiartinancios nelaimes. Pavojus gresia ir kitam Italijos miestui. Filadelfijos ir Baltimores. ir visus netoliese esancius miestus. Issisernus pagrindinei regiono pramones sakai. visa Olandijos teritorija gali atsidurti po Atlanto vandeniu. Ypac opi mieste geriamojo vandens problema. kuriame gyvena daugiau kaip 3 milijonai gyventoju. Irkutske bei kituose miestuose. tai labai didele tikimybe. Labai smarkiai gyventojlt sumazejimas jauciasi Komsomolske ant Amuro. tiek ir vietiniams gyventojams. Netgi toks didziulis miestas. Pries keleta metu Kalifornijos universiteto mokslininkams pavyko issiaiskinti. Talino. Toks pats likimas Amerikos miestu . koki mes ji dabar zinome. Kritine situacija siuose miestuose dar gileja. Pvz. J au dabar ant daugelio istaigu . Kai kuriu mokslininku atlikti skaiciavimai rodo. kad jau XXI-o amziaus pabaigoje del ledynu tirpimo Londonas.Italijos perlas. Kamciatkos Petropavlovskas ir Magadanas.:=~=:=~~. Nepaliaujamai mazeja daugelio Sibiro ir Tolimuju Rytlt miestu gyventoju skaicius. Didele tikimybe. Sprcndziant is to. didziausias Saksonijos miestas. Gana daznai miestu zuties priezastimi buna jo starytoju klaidos. Jo gyventojlt sumazeju daugiau kaip 100 tukstanciu. istiks legendines Pompejos likimas per artimiausius 50 metu. Pagal tuos pacius skaiciavimus Ramiojo vandenyno dugne gali atsidurti VIadivostokas. Kai kuriuose miesteliuose liko beveik vien pensininkai. kad Neapoli.vanduo daznai isplauna gruntq. Paryzius. taciau ne vieno Lietuvos miesto ir miestelio perspek- tyvos nera dziuginanCios. Mokslininkai teigia. Taciau pari didziausia pavoju daugeliui pasaulio miestu kelia visuotinis atsilimas. nes jis senka kiekviena diena. nera apsaugotas nuo nykimo.

matote. kad 12-mei'io berniuko mama. Vis'l sezon'! buvo eksponuojamos tik sio dailininko drobes. perkeltas ant drobes.KRE1Vl RENE MAGR1TO VE1DRODZ1Al SACHMA TId SIAUBAS Savo prlSlmlmmuose dailininkas pasakoja apie vaikysteje ivykusi pirrnajj kontakta su sachmatais ir natomis. nes juos uistoja medziai. ant drobes perkelc savo sapnus ir mintis. kad raiteliai tenai yra. . asocijuojasi butent su mirusios mamos prisiminimais. Paties muziejaus isore tarsi uzsimena lankytojams: Cia eksponuojami dailininko-mistiko paveikslai. piesinukai.ill nebuvim as. kv.rase Rene Magritas. «Matomi daiktai gali buti nematomi.tai pirmasis vaikiskas kosmaras. Taciau juk zinome. taciau sis imogus su gerasirdiio vaistininko veidu. Jame vaizduojamas maias raitelis tarp milzinisku sachrnatu figuru. dailininko plaukti is visu pusill. Paveiksluose dainiausiai zmoniu veidus uidengia pasaliniai daiktai arba jie buna susukti i drobe Kartais vietoje paveikslas «Isimylejeliai. Musu m'lstymo galia apima ir matoma. kuriu amiininkai visiskai taip ir nesuprato. Joje rodoma daugiau kaip 200 autoriaus darbu . tiesiog virtuveje. kur paslaptingi ienklai reiske garsus ir nebuvo zodziais!» Vienas is dailininko paveikslu .m. gyvenima baige savizudybe. aprasinetu natomis. taciau to visiskai 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 M)SLES IR FAKTAI RUGP)OTIS'2011 . reklaminiai plakatai. Rene Magrito mama pati apsisuko drobe. ir nematoma. 0 as tapybos pagalba padarau rnintis matornomis». «As magiskas realistas».tai pati didziausia Magrito darbu kolekcija pasaulyje. kad po mirties jos veidas neatrodyru issigand<. Tai buvo labai baisu! "As atsimenu savo nuostaba. 2009 m. . muzikines partitiiros ir netgi filmai. Paveiksle «Kartblans» raitelc su arkliu uidengia medzius. panasiai kaip ir Salvadoras Dali. guasu atlikti darb ai. nesigedijo) veido vaizduojamas virsugalvis ar kita kuno dalis. galima sakyti. Kai skenduoles kunas buvo aptiktas.Pavyzdziui. Karaliskasis taikomosios dailes muziejus siam tikslui skyre maidaug 2. kuklus bustas. GreiCiausiai. tiksliau . kaip imones ant iirgl/ ijoja i miska.«Pasiklydes zokejus». galva buvo apsukta plonu audiniu. budarna dar jauna ir graii moteris.5 tukst. ant jos isdestytas figuras. Pinigai erne ir vazinejimas megstamu transportu . pasiiyminti sveiku protu ir gera atmintimi.dailes darb ai. kaip teigia artimieji. ploto patalpa nuolatinei ekspozicijai. IS pradziu raiteliai matomi.s ar kazko susirupines. Tarp eksponatu . Viska paaiskinti bandantys psichoanalitikai tai sieja su tuo. . Reginys buvo baisus! 0 natu sasiuviniai. rami dirbtuve (daug meru dailininkas piese. Briuselyje buvo atidarytas Rene Magrito muziejus. liko istikimas sau: jokios bohemos. senovines fotografijos. nusokdama nuo tilto iupI'. REAUZMO MAGIJA Magritas. Ypatinga vieta Magrito kuryboje uzima imonil/ veidai. kai pirma karta parnaciau sachrnatu lenta. taciau po to jie pasidaro nematomi. Dailininkas Rene Magritas mire 1967 metais nuo kasos vezio. taciau negalejo pakesti. . Bet kokiu atveju. kai ji pari kritikai vadino siurrealistu.tramvajumi. taciau medziai j'l irgi uidengia. birzelio 2 d.taip apie save sake dailininkas. Tuo metu jam buvo 68 metai. XX-o amiiaus 6-7 desirntmeciais Rene Magrito kuriniai sukele didziuli susidornejima JAV moderniojo meno megeill tarpe.

taciau dazniausiai atsiremdavo i uoliena. Kai kurie graikai. ir aviacijos bazes. IS labirinto sienu sklido neigiama energija. taciau jis viska kategoriskai neige. Jis ikalbejo vokiecius atsisakyti planu nutiesti kelia tiesiogiai per labirinta. prisimena. 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlllillillllllllliUlllllllllllillillili1IIIIIIIIIIIIIIIfIlllllllillilimilHllllllllllllllillilillIHIIIIlIi1lI111111111ll1l1l111111111 M. kad jis papasakos apie susitikimus su pozeminio pasaulio butybemis. niekada neprasvtu sveciu neileis 0 pozemini pasauli. kurioje buvo laikomas uzdarytas Zagarulakis... kuri viduje esantiems zmonems kartais suke1davo niekuo nepagristus siaubo priepuolius. kad vokieciai verte prakirsti 5 m storio praejimus tarp saliu ir koridoriu.Britanijos protektoratas.. Daug savaiciu vokieciai tarde senaji graik'l. Nedidelis garveZiukas nuolat kursavo tarp iejimo i labirinta ir juros uosto. nesekme. jei nepanores. jose tarnavo keli simtai kariskiu. kurie per tris menesius iki Minotauro labirinto. kad jis yra gyva butybe ir. Kai pirmieji bandymai patekti i Minotauro buveine baiges. Viena tamsia nakti saloje issilaipino specialus SS desantininku pulkas. vykusiu beveik pries 70 metu. arba kaip ji vadina vietiniai gyventojai. kad labirintas kartais pats ikalindavo zmones viduje. N etgi turkai. dalyvius ir liudininkus. tikedamiesi. vokieciai kaip konsultanta ir vedli pasikviete vietini gyventoja pavarde Zagarulakis. kad butybes is kito pasaulio yra zymiai stipresnes uz mus. kurie daugiau kaip 250 metu buvo okupave Kretos sala. . Garbaus arnziaus graikas gerai zinojo labirinto paslaptis ir ypatybes. taciau ten savo noru negali patekti net mediumai.. kurio nariai buvo apsirenge zaliomis vermachto uniformomis. isprotejo. Dirbama buvo istis9c par9c su nedidelemis pertraukomis. motyvuodamas tuo.SLES IR FAKTAI RUGPJOTIS'2011 .. Atanasis (jam dabar daugiau kaip 90 metu). Viena ryt9c kalejimo kamera. kuriuose diena nakti budejo kulkosvaidininkai. nes jie ne visada tarpusavyje susijungdavo. taciau grieitai atsisake parodyti kelia i pozemine sali. Nuo to laiko niekas senojo graiko nebemate . Pats vyriausias is graiklj darbininku. uzversdamas koridorius ir atkirsdamas zmonems kelia i isore. 0 uzdarys juos savo viduje. todel mes negalim joms diktuoti savo s~lyglj . nuriesc siauruka gelezinkel] ir elektros perdavimo Iinija. 0 taip pat ir vokieciai. Nernazai darbininku neatlaike tokio kruvio ir mire. Aplink geleiinke1i buvo irengti apsaugos postai. kurie vietomis buvo sujungti tarpusavyje. Taciau baisiausia buvo tai. ne karto nebuvo nusileide i pozemius. pasirode besanti tuscia. tik kartojo. Saloje buvo ikurtos britu armijos karines jun. esancio kalnuose. Zagarulakis veltui bande vokieciams paaiskinti. kad ne tik pats tenai nera buves. zinantvs galingus uzkeikimus ir bendraujantys su dvasiomis. Megalolabirinto. IS vietiniu gyventojlj buvo atrinkti 300 zmoniu.. Musu dienomis saloje dar galima rasti tlj ivykiu. Megalolabirintas buvo sudarytas is didziuliu saliu su kolonomis ir vingiuotu koridoriu. Vietiniai gyventojai bijojo labirinto. Desantininkai greitai sunaikino netiketai uzkluptas ir daug karru juos virsijancias angllj pajegas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful