Graikų dievų sąrašas

Acheloja– menka mėnulio dievybė. Adikija – neteisybės deivė. Adefagija – apsirijimo deivė. Adranas – dievas, garbintas Sicilijoje ir atlikęs panašias funkcijas kaip Dzeusas ir Hefaistas. 5. Adonis – augimo dievas, Afroditės mylimasis. 6. Aega – menka saulės dievybė, Helijo ir Gajos dukra. 7. Aetonas – bado dievas. 8. Aidos – kuklumo ir pagarbos personifikacija. 9. Agatodemonas – žemdirbystės, sėkmės, sveikatos dievas. 10. Agdistis – hermafroditinė dievybė, Dzeuso ir Kibelės vaikas. 11. Aglaja – Hefaisto žmona, Asklepijo ir Epionės duktė. 12. Afroditė – meilės ir grožio deivė. 13. Afaja – deivė, identifekuota su Atėne ar Artemide. 14. Akeso – gydymo deivė, Asklepijo ir Epionės dukra. 15. Akratas – nemaišyto vyno dievas. 16. Alastoras – šeimyninių vaidų personifikacija. 17. Alatėja - tiesos ir nuoširdumo deivė. 18. Alfėjus – upės dievas, Okeano ir Tetijos sūnus. 19. Alektrona – senovinė deivė, laikyta saulės dukra. 20. Amfitritė – jūrų dievo Nerėjo ir Doridės dukra, Poseidono žmona. 21. Anankė – likimo personifikacija, morių motina. 22. Anemojos vėjai: 1. Notas – pietų vėjo dievas; 2. Borėjas – šiaurės vėjo dievas; 3. Euras – rytų vėjo dievas; 4. Zefyras – vakarų vėjo dievas. 23. Anteras – netrokštamos meilės, meilės paniekinimo personifikacija, Arėjo ir Afroditės sūnus. 24. Antėja – daržų, gėlių deivė. 25. Aonas – Poseidono sūnus. 26. Apatė – apgaulės personifikacija, gimė iš Niktės. 27. Apolonas – menų, grožio ir šviesos dievas. 28. Aretė – dorybės deivė, Praksidikės dukra. 29. Arėjas – karo dievas. 30. Aristėjas – menkas dievas, Apolono ir Kirenės sūnus. 31. Argija – tingumo personifikacija. 32. Artemidė – medžioklės deivė. 33. Asklepijas – gydytojų ir gydymo meno dievas. 34. Astraja – tiesos deivė, Dzeuso ir Temidės duktė, pavirtusi Mergelės žvaigždynu. 35. Atė – pažeminimo, gėdos personifikacija. 36. Atėnė – išminties, teisingumo ir karo deivė. 37. Azija – titano Japeto žmona. 38. Bentesikimė – Poseidono ir Amfitritės dukra. 39. Bija – galios personifikacija, Palanto ir Stiksės dukra. 40. Brizo – jūreivių ir žvejų globėja. 41. Charitės – geranoriškos, malonios ir linksmos deivės. 42. Charonas – Hado keltininkas, Niktės ir Erebo sūnus. 1 1. 2. 3. 4.

43. Chaosas – pirmykštė beformė tuščia erdvė, iš kurios atsirado pirmieji dievai. 44. Chronas – amžinas laikas. 45. Chloridė – pavasario deivė. 46. Deimas – baimės personifikacija, Arėjo ir Afroditės sūnus. 47. Demetra – žemdirbystės deivė. 48. Dionisas – vyndarystės, ekstazės dievas. 49. Dionė – Atlanto dukra, Dzeuso žmona. 50. Dikajosinė – teisingumo personifikacija. 51. Dzeusas – vyriausias Olimpo dievas, žemės ir dangaus valdovas. 52. Eileitija – gimdyvių deivė. 53. Elpis – vilties personifikacija. 54. Enio – siaubo personifikacija, senovinė dievybė, Arėjo dukra ir bendražygė. 55. Eolas – vėjų valdovas. 56. Erebas – požeminio pasaulio tamsa, pirmapradis dievas. 57. Eridė – nesantaikos deivė. 58. Erinijos – keršto deivės, Gajos dukterys. 59. Erotas – meilės dievas, Afroditės sūnus arba pirmapradis dievas. 60. Ersa – rasos deivė, Dzeuso ir Selenos dukra. 61. Eteris – kosmoso ir dangaus personifikacija, gimė iš Niktės ir jos brolio Erebo. 62. Euribija – Poseidonui pavaldi jūros dievė, Ponto ir Gajos dukra. 63. Fanas – pirmapradis seksualinio troškimo dievas. 64. Femė (Osa) – šlovės, gandų ir paskalų personifikacija. 65. Filotija – draugystės, prisirišimo personifikacija, gimė iš Niktės. 66. Fobas – baimės, siaubo personifikacija, Arėjo ir Afroditės sūnus. 67. Forkinas (Forkijas) – jūros dievybė, Gajos ir Ponto sūnus, jūrų gelmių personifikacija. 68. Fusis – pirmapradė gamtos personikacija. 69. Gaja (Gėja) – Žemės persinifikacija, pirmapradė deivė. 70. Geras – senatvės personifikacija, gimė iš Niktės. 71. Glaukas – jūros dievas, jūreivių ir žvejų globėjas. 72. Gorgonės – jūrų dievų Forkino ir Keto dukros, Gajos anūkės. 73. Grajos – įvairios neigiamos deivės, Forkono ir Keto dukterys; 1. Enio – siaubas; 2. Deino – bauginanti siaubo nuojauta; 3. Pemfredo – pavojaus signalas. 74. Hadas – mirusiųjų pasaulio dievas, Dzeuso ir Heros sūnus. 75. Harmonija – žmonių santykių harmonijos ir santarvės deivė, Arėjo ir Afroditės dukra. 76. Harpokratas – pirmos ankstyvos žiemos saulės personifikacija. 77. Hidras – pirmapradis vandens dievas; 78. Higėja – sveikatos, švaros deivė, Asklepijaus dukra. 79. Himeras – geismo, aistros personifikacija, Arėjo ir Afroditės sūnus. 80. Himenajus – santuokos dievas. 81. Hipnas – miego dievas. 82. Hebė – jaunystės deivė. 83. Hefaistas – kalvystės dievas. 84. Heliadai – Helijo vaikai (dalis buvo mirtingi). 85. Hemera – dienos personifikacija, gimė iš Erebo ir Niktės. 86. Hekatė – nakties sapnų ir stebuklų deivė. 87. Hera – santuokos deivė, Dzeuso žmona, Krono ir Rėjos dukra. 88. Hermis – dievų pasiuntinys, pirklių globėjas. 2

89. Heskihija – ramybės deivė. 90. Horos, Dzeuso ir Temidės dukterys: 1. Pirmoji karta: 1. Talo (Taletė) – pavasario deivė; 2. Aukso (Auksesija) – vasaro deivė; 3. Karpo (Ksarpo) – žiemos deivė; 2. Antroji karta: 1. Dikė – teisingumo personifikacija; 2. Eunomija – teisėtumo personifikacija; 3. Eirenė – taikos personifikacija. 3. Trečioji karta: 1. Ferusa – nuosavybės deivė; 2. Euporija – gausos, pertekliaus deivė; 3. Ortosija ( Orthosie) – gerovės deivė. 4. Valandos (ne visų pripažįstama): 1. Augė – pirmoji šviesa; 2. Anatolė – saulėtekis; 3. Muzika – muzikos ir studijų valanda; 4. Gimnastika – gimnastikos, pratimų valanda; 5. Nimfė – švarinimosi valanda (prausimasis, maudymasis); 6. Mesembrija – vidurdienis; 7. Spondė – po priešpiečių išliejant vyno aukojimas; 8. Eletė – maldininkas (maldos metas), pirmosios popietės darbo valandos; 9. Aktė (Kipris) – valgymas, malonumas, antrosios popietės darbo valandos; 10. Hespera (Hesperis) – vakaras; 11. Didis (Dysis) – saulėlydis; 12. Arktos – paskutinė šviesa; 91. Homonoja – santarvės deivė, Praksidikės dukra. 92. Hormė – pastangos, aktyvios veiklos personifikacija. 93. Hestija – šeimos židinio deivė. 94. Iridė – vaivorykštės deivė, okeanidė, vandenynų nimfos Elektros dukra, Heros pasiuntinė. 95. Jalisa – deivė, garbinata Rodo saloje. 96. Jambė – įžeidžiančio humoro deivė, Pano ir nimfos Echo duktė. 97. Jaso – gydimo personifikacija, Asklepijo ir Epionės duktė. 98. Kabeirai - orgijų dievybių grupė, Hefaisto ir Kabeiro sūnūs. 99. Kaeras – galimybės, puikios progos personifikacija. 100. Kakija – ydų ir sugedusios moralės deivė. 101. Kamira – deivė, garbinata Rodo saloje. 102. Kariatija – riešutmedžio deivė. 103. Kerės – Erebo ir Niktės dukterys, mirties dvasios. 104. Keto – pavojaus jūroje personifikacija, Gajos ir Ponto dukra. 105. Kirkė – Helijo ir Persės dukra, gyvenusi Ajajės saloje. 106. Komas – linksmybių dievas. 107. Kratosas (Cratos) – jėgos ir stiprumo personifikacija, Palanto ir Stiksės sūnus. 108. Krisas – aukso dievas, Dzeuso sūnus. 109. Ktesijas – namų ūkio dievas, Praksidikės sūnus. 110. Ladonas – Ladono upės Arkadijoje dievas, Okeano ir Tetijos sūnus. 3

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

124. 125. 126.

127. 128. 129. 130.

131. 132.

Lampetija – šviesos personifikacija, Helijo dukra. Letė – užmaršties personifikacija, Eridės dukra. Leukotėja – senovinė jūros dievybė. Linda – deivė, garbinata Rodo saloje. Lisa – beprotybės deivė, Niktės ir Urano dukra. Litajos - maldų personifikacijos, Dzeuso dukterys. Manija – beprotybės personifikacija. Meandras – Meandro upės dievas, Okeano ir Tetijos sūnus. Moiros – likimo deivės. Moras – pražūties personifikacija, gimė iš Niktės. Momas – kaltės personifikacija, gimė iš Niktės. Mormo – deivė, kandžiojusi blogus vaikus, Hekatės mylimoji. Mūzos – trys pirmosios, vėliau dar devynios menų deivės: 1. Trys pirmosios mūzos: 1. Aoidė – dainos mūza („daina“, „balsas“); 2. Meletė – praktikos mūzą („praktika“, „proga“); 3. Mnemė – atminties mūza („atmintis“). 2. Devynios tradicinės mūzos, Mnemosinės ir Dzeuso dukros: 1. Kaliopė – epinės poezijos mūza; 2. Klio – istorijos mūza; 3. Erata – elegijos mūza; 4. Euterpė – muzikos mūza; 5. Melpomenė – tragedijos mūza; 6. Polymnija – lyrinės poezijos mūza; 7. Terpsichorė – šokio ir chorinių himnų mūza; 8. Talija – komedijos ir idilijos mūza; 9. Uranija – astronomijos, astrologijos ir geometrijos mūza; Nikė – pergalės personifikacija, Palanto ir Stiksės dukra. Niktė – nakties tamsa, pirmapradė deivė. Nimfos – gamtos deivės, dievų palydovės: 1. Driadės – miško nimfos; 2. Hamadriadės – nimfos, buvusios medžio dalimi; 3. Hesperidės – driadės, Atlanto ir Hesperos keturios dukterys; 4. Najadės – šaltinių ir upelių nimfos; 5. Nereidės – jūros nimfos, gražuolės Nerėjo ir Doridės dukterys; 6. Lampadės – požeminio pasaulio nimfos. 7. Oreadės – kalnų nimfos. 8. Plejadės – titano Atlanto ir okeanidės Plekonės dukros. 9. Okeanidės – vandenynų nimfos, Okeano dukterys. Nemezidė – griežto teisingumo, pražuvimo, keršto deivė, Niktės dukra. Nerėjas – Egėjo jūros dievas, Gajos ir Ponto sūnus. Nesojos – salų personifikacijos; Oenotropajos: 1. Elaisa (Elais) – aliejaus deivė. 2. Oeno – vyno deivė. 3. Spermo – grūdų deivė. Okeanas – titanas, vandenyno dievas. Oneirojai – miego ir sapnų dievai: 1. Morfėjus; 2. Ikelas; 4

3. Fantasas; 4. Fobetoras. 133. Pajanas – dievų gydytojas. 134. Panas – piemenų ir bandų dievas. 135. Pandija – ryškumo personifikacija, Dzeuso ir Selenos dukra. 136. Palantas – Stksės vyras, Krejo ir Euribijos sūnus. 137. Panacėja – gydymo deivė, Asklepijos ir Epionės duktė. 138. Peitė (Peitija) – įtikinimo ir sugundymo personifikacija. Afroditės ir Hermio dukra. 139. Penija – skurdo personifikacija. 140. Pentas – liūdesio, sielvarto personifikacija. 141. Praksidikė – teisminės bausmės deivė. 142. Priapas – derlingumo dievas, Dioniso ir Afroditės sūnus. 143. Protėjas – senovinis jūrų dievas. 144. Plutas – turto personifikacija, Demetros ir Jasiono sūnus. 145. Ponas – sunkaus darbo personifikacija, gimė iš Niktės. 146. Pontas – senovinis jūrų dievas (jūrų giluma), Gajos ir Eterio sūnus. 147. Poras – tikslingumo, praktinių sumetimų personifikacija. 148. Poseidonas – vyriausias jūrų dievas, Krono ir Rėjos sūnus. 149. Potamai – upių ir ežerų personifikacijos, Okeano ir Tetidės vaikai (apie 100 dievų). 150. Persefonė – atgimstančios gamtos, mirusiųjų pasaulio deivė. 151. Soteras (Soterija) – saugumo ir išsigelbėjimo nuo bėdos personifikacija. 152. Talasa – pirmapradė jūros deivė, Eterio ir Hemeros dukra. 153. Tanatas – mirtis, gimė iš Niktės. 154. Tartaras – begalinė bedugnė, požemio pasaulis, pirmapradis dievas. 155. Taumas – jūros pagarbi netikėtumo personifikacija, Gajos ir Ponto sūnus. 156. Telchinai – Olimpo dievų palydovai, Ponto ir Talasos vaikai. 157. Telesforas – Asklepijaus sūnus, simbolizuoja atsigavimą po ligos. 158. Tesidė – pirmapradė kūrimo personifikacija. 159. Tichė – sėkmės deivė. 160. Titanai: 1. Urano vaikai: 1. Febė; 2. Hiperionas; 3. Japetas; 4. Krejas; 5. Kronas; 6. Kojas; 7. Mnemosinė; 8. Rėja 9. Okeana 10. Temidė– teisingumo deivė.; 11. Tėja; 12. Tetija; 2. Titanų vaikai: 1. Atlantas; 2. Epimetėjas; 3. Menotėjas; 4. Prometėjas; 5

161. 162. 163. 164. 165. 166.

5. Leto; 6. Helijas – saulės dievas; 7. Selenė – mėnulio deivė; 8. Eos– aušros deivė; 9. Astraja – tiesos deivė; 10. Metidė (Metija) – išminties deivė. Triajos – trys gamtos deivės. Tritonas – jūros gelmių pasiuntinys, Poseidono ir Amfitritės sūnus. Uranas – dangaus dievas, nuverstas nuo sosto Krono, savo sūnaus. Urėjai (Ourea) – kalnų dievai. Zagrėjas – Dzeuso sūnus, kuris vėliau tapo Dionisu. Zelas – uolumo personifikacija, Palanto ir Stiksės sūnus.

6