LR Švietimo ir mokslo ministerija

MOKINIŲ REGISTRAS
Projekto Nr.

Sutarties Nr.

Dokumento puslapių: 9 Data: 2010.05.10 Versija: 0.1

NAUDOTOJŲ SUKŪRIMAS

UAB „Baltic Amadeus“ ISO 9001

Dokumento forma DF-09-PK-01 VARTOTOJO VADOVAS

2

Užsakovo atstovas Tvirtinu

Vykdytojo atstovas Tvirtinu

Vardas pavardė, Pareigos

Vardas pavardė, Pareigos

Parašas, Data

Parašas, Data

3

Turinys
Įvadas...................................................................................................................................................................... 4 Prisijungimas ir atsijungimas................................................................................................................................. 4 Mokinių registro darbo pradžios puslapis........................................................................................................ 4 Naudotojų sukūrimas ............................................................................................................................................ 5

UAB „Baltic Amadeus“ ISO 9001

Dokumento forma DF-09-PK-01 VARTOTOJO VADOVAS

4

ĮVADAS
Mokinių registras skirtas informacijai apie moksleivius įvesti, saugoti bei ieškoti. Sistemos naudotojai yra skirstomi į grupes pagal informacijos tvarkymo poreikius. Jiems priskiriami atitinkami saugos parametrai, todėl skirtingų grupių naudotojams pateikiama skirtinga informacija ir sistemos funkcijos.

PRISIJUNGIMAS IR ATSIJUNGIMAS
Norėdami prisijungti prie sistemos atsidarykite interneto naršyklę ir įveskite informacinės sistemos adresą. Atsivėrusiame lange įveskite savo naudotojo vardą bei slaptažodį ir spustelėkite Prisijungti:

Norėdami baigti darbą su sistema spustelėkite Atsijungti.

Mokinių registro darbo pradžios puslapis
Atvėrus Mokinių registrą naudotojui pateikiamas darbo pradžios puslapis.

5

Darbo pradžios puslapyje yra kelios sritys, leidžiančios naudotojui lengvai prieiti prie sistemos informacijos. Visi naudotojai mato vienodas sritis, bet priklausomai nuo suteiktų teisių, jose pateikiama skirtinga informacija. Viršuje rodomas institucijos, prie kurios prisijungėte, pavadinimas. Viršutinės juostos kairiajame kampe rodomas prisijungęs naudotojas ir Atsijungti mygtukas. Žemiau matysite Pasirinktis mokslo metus, institucijos grupę ir paskutiniojo prisijungimo datą bei laiką. Viršutinėje lango juostoje taip pat yra pagrindinis sistemos meniu:       Mano mokykla, Registracija, Sąrašai, Administravimas, Pranešimai, Keisti slaptažodį.

Prisijungus prie sistemos pagrindinėje darbo pradžios puslapio dalyje rodomi gauti pranešimai. Pasirinkus skirtingus meniu punktus čia bus rodoma atitinkama informacija.

NAUDOTOJŲ SUKŪRIMAS
Norėdami sukurti naują Mokinių registro naudotoją spustelėkite Administravimas ir Prisijungimai.

Atsivers Prisijungimų administravimo langas.

UAB „Baltic Amadeus“ ISO 9001

Dokumento forma DF-09-PK-01 VARTOTOJO VADOVAS

6

Galima ieškoti pagal nurodytas reikšmes. Norėdami sukurti sistemos naudotoją spustelėkite Sukurti naują prisijungimą.

7

Įveskite naudotojo duomenis. Pažymėkite rolę arba roles bei teises. Jeigu tai bus mokyklos vartotojas, pasirinkite mokyklą.

UAB „Baltic Amadeus“ ISO 9001

Dokumento forma DF-09-PK-01 VARTOTOJO VADOVAS

8

Galite ieškoti pagal teksto fragmentą. Radę reikiamą instituciją spustelėkite Pasirinkti.

Įvedę visus reikiamus duomenis spustelėkite Išsaugoti. Jei liko neužpildytų būtinų užpildyti laukų, sistema praneš apie tai lango viršuje ir greta pildytino lauko.

9