P. 1
Bakalauro darbas

Bakalauro darbas

|Views: 4,511|Likes:
Published by gabyyte

More info:

Published by: gabyyte on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2013

pdf

text

original

TURINYS I.

AGRESYVUS ELGESYS PAAUGLYSTĖJE
1.1. Agresijos samprata ir ją aiškinančių teorijų apžvalga 1.2. Paauglių psichosocialinės raidos ir agresyvumo sąsajos 1.3. 1. Paauglių agresijos raiškos formos ir būdai 1.3.2. Paauglių fizinės ir emocinės agresijos raiška 2. TYRIMAS…….. 1.3. Paauglių agresyvumo priežastys ir agresijos raiška

2

ĮVADAS
Tema. Moksleivių agresyvumo raiškos ypatumai paauglystėje. Aktualumas. Šiandieninėje mokykloje vaikų agresyvumas gana dažnas reiškinys, įvairus laipsniu ir raiškos formomis ir nebestebinantis. Svarbią reikšmę turi visuomenės požiūris į smurtą, prievartos naudojimą, bausmių taikymo tradiciją šeimoje, kuri yra labai paplitusi: kūno bausmes vaikams tebepraktikuoja nuo 84 iki 97 proc. tėvų įvairiose šalyse (Mikalajūnaitė, 1999). Pastaruoju metu itin didėjanti migracija, taip pat didina socialinį nestabilumą. Lietuvoje nuolat gausėja vaikų, kuriuos išvykę į užsienį dirbti tėvai paliko giminaičių globai ar netgi savarankiškam gyvenimui (Abromaitienė, 2004). Šeima yra pirmoji ir svarbiausia socialinė struktūra, mikroaplinka, perteikianti tam tikrus elgesio modelius, kuriuos įsisąmonina ir perima vaikas. Anot Gumuliauskienės (1996), mokykloje galima išskirti tokias pagrindines agresyvaus vaiko elgesio priežastis: nesėkmės moksle, nuobodulys, stereotipinė mokytojų nuomonė apie agresyvų elgesį, netinkamo elgesio bendraamžių grupės dominavimas, bendraamžių grupės atmetimas, triukšminga mokyklos aplinka, silpnas ryšys su mokykla, nepalanki mokyklos atmosfera, mokyklos feminizacija, nepakankama elgesio kontrolė, menkas dėmesys teigiamo elgesio skatinimui, pedagogų ir moksleivių sąveikos problemos. Vaikai, augę nepalankiomis šeimos sąlygomis, lyginant su jų bendraamžiais, ateina į mokyklą blogiau pasirengę mokymuisi, dažniau atsilieka moksle, stokoja mokymosi motyvacijos, nuolat sulaukia neigiamų vertinimų iš mokytojų, jų santykiai su mokytojais ir bendraamžiais yra sudėtingi (Abromaitienė, Liaudinskienė, 2004). Elgesio kontrolės bei nepageidaujamo elgesio keitimo pavyzdžiai, prevencinio darbo agresijai mažinti būdai įveikiant agresijos problemas mokykloje. Ištirtumas. Apie agresijos pasireiškimą tam tikrame amžiuje analizavo R.Žukauskienė (1997). A. Suslavičius (1998) nurodė, kad vaikų agresyvumas gali būti konformistinis, kai grupė daro spaudimą taip elgtis. L. Jovaiša (2001) pabrėžė, kad taip daroma identifikuojantis su grupe, kuri toleruoja tam tikrą agresyvumą. A. Juodraitis (1998) analizavo vaikų pedagogines - psichologines agresyvaus elgesio problemas. L. Repšienė ir D. Plačenienė (2002) apibūdino agresyvaus elgesio tipus pagal tam tikrus parametrus. Televizijos ir naujausių technologijų plėtros įtaką pabrėžia Jankauskaitė (2005), nagrinėdama, kaip šis poveikis sąlygoja agresyvumo augimą. Šeimos, kaip pirmosios vaiko socializacijos instituto reikšmė gvildenama Nasvytienės (2005) darbuose. V. Černius (2006) charakterizuoja agresyvaus elgesio vaiką. 3 padėtų Lietuvos mokyklų pedagogams bei auklėtojams rasti tinkamus sprendimus konfliktinėse situacijose,

Problema – kokios agresyvumo raiškos formos būdingos paauglystėje. Tyrimo objektas – paauglių agresijos raiškos formos. Hipotezė ... Tikslas – išnagrinėti paauglių agresyvaus elgesio raiškos formų ypatumus. Uždaviniai: 1. Remiantis mokslinės literatūros analize atskleisti agresijos sampratą ir ją aiškinančias teorijas 2. Remiantis mokslinės literatūros analize išnagrinėti agresijos priežastis 3. Atskleisti agresyvumo priežastis paauglių raidoje. 4. Išanalizuoti paauglių pasireiškiančio agresyvumo formas. 5. Palyginti paauglių agresijos formų raišką lyties bei šeimos sudėties aspektu. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros apžvalga, anketinė apklausa ir rezultatų analizė. Tyrimo imtis ir organizavimas. Darbo struktūra.

4

į kurį kreipiama agresija. rasės. Agresyvumas – tai būtina žmogaus savybė padedanti įveikti kliūtis.Myers (2000). tačiau ji priklauso nuo genetinių veiksnių. neigiamai veikia psichosomatinę būklę. staigiais nevaldomo pykčio protrūkiais. 1993). Psichoanalitikai agresyvų elgesį aiškina kaip užslopintų. išpažįstamos religijos arba įsitikinimų. Šiuo metu dauguma autorių apibūdindami agresiją atsižvelgia į du pagrindinius kriterijus: 1) žmogaus ketinimus. nepaisant jo amžiaus. kuri gali pasireikšti net kito asmens puolimu. tačiau tai neturi griežto mokslinio patvirtinimo. kurio tikslas sukelti moralinį arba fizinį poveikį kitam asmeniui. 1998). t. Agresyvumo slopinimas riboja žmogaus galimybes. agresija yra veiksmai. sukeliamą priešiškumo. Nors psichologai nepritaria prielaidai. kad jis niekada nebuvo fiziškai arba verbaliai agresyvus. 5 . kad agresija yra instinktyvi. neobiheviorizmo šalininkai – kaip frustracijos rezultatą. kartais gali pasireikšti altruistiniu elgesiu. kuriuo vykdomas fizinis arba žodinis smurtas kito asmens atžvilgiu. kuris pasireiškia kiekvieno žmogaus gyvenime. Psichologijoje yra daugybė agresyvumo paaiškinimų. 2000). agresija yra fizinis ar žodinis elgesys siekiant pakenkti arba sunaikinti.y. kad agresija . Paprastai agresyvus elgesys – tai veiksmas. agresija yra toks elgesio tipas. kilęs dėl priešiškumo arba kaip iš anksto numatyta priemonė tikslui pasiekti. lyties. pavartojant fizinę jėgą. Leonavičius (1993) agresiją aiškina panašiai kaip ir D. Jis teigia.AGRESYVUS ELGESYS PAAUGLYSTĖJE 1. Pasitaiko ir biologiškų agresyvumo pasireiškimų kaip įgimtų bruožų. Myers. žmogaus reakcija į tikrą ar tariamą grėsmę.tai bet koks fizinis ar žodinis elgesys siekiant paauklėti arba sunaikinti. A. nevalingų (nesąmoningų) potraukių išraiška. J. Pagal D.1. Kiti psichologai teigia. galinčio sąžiningai prisipažinti. R. ir agresiją be priešiškumo asmens atžvilgiu. Agresyvumas (kaip ir daugelis kitokio elgesio raiškų) yra prigimties ir ugdymo padarinys (Myers. tipiškas elgesys frustracijos metu (Leonavičius. Kai kurių psichologų nuomone. kuriuos sukelia priešiškumas to asmens atžvilgiu. Suslavičiaus (1999) teigimu. išreikšti emocijas (Navaitis. Agresijos samprata ir ją aiškinančių teorijų apžvalga Agresija yra labai populiari elgesio forma – turbūt nėra žmogaus. kad reikia skirti agresiją. kognityvinės psichologijos šalininkai – kaip disonanso (neatitikimo) reiškinius subjekto pažintinėje sferoje. Žukauskienė (1998) agresiją apibūdina tokiu elgesiu. kilus konfliktui.

kuris slypi pačioje žmogaus prigimtyje. siekiant sužeisti. skausmą arba padaryti fizinę. p. aplinką.. 3) poreikis gintis puolant. puolantis.aukštinantis save. Tuo tarpu . p. p. Plačenienė. būtina žinoti..k.. kurių tikslas – sukelti moralinį arba fizinį poveikį kitam asmeniui“ (Braslauskienė. Asmens savybę – agresyvus . Pikūnas aiškina agresiją kaip ”bet kokio elgesio formą. kuriam būdingas įžūlus pranašumo demonstravimas ar net jėgos naudojimas kito žmogaus. – agressif.. 2006. kartais gali pasireikšti destruktyviu elgesiu.agresyvus ‚ nurodomas . karingas. . kuris yra nukreiptas prieš kitą žmogų. 1993).Pedagogikos terminų žodyne“ (1993) pateikiamas agresyvumo apibūdinimas: 1) frustracinė puolamoji reakcija į neįveikiamas kliūtis. žmonių grupės atžvilgiu (Psichologijos žodynas. J. 2000. aukštesnę poziciją visuomenėje.153). Jonutytė. kuri stengiasi išvengti tokio elgesio” (Pikūnas. Yra manoma. .9).tai veiksmai. 2) įprotis veiksmais ar žodžiais priešiškai reaguoti į kitų žmonių veiksmus. būsenas. o lotynų k.Tarptautinių žodžių žodynas“ (2001) pateikia dvi reikšmes: 1) naudojantis agresiją. karingas“ (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. kad agresyvus elgesys – tai toks elgesys. mokslininko nuomone. Nors agresiją apibūdinti sudėtinga. padedančią įveikti kliūtis. kad turi būti įgimta agresyvaus elgesio tendencija. ”Slopinamas agresyvumas. D. 1998). 3).2) veiksmų pasekmes.10). karingas. moralinę žalą. 2000. tačiau atrodo. Navaitis (1997) agresyvumą pažymi kaip žmogui būtiną savybę. pakenkti kitai gyvai būtybei. išreikšti emocijas.puolantis ką nors. jausmus ir poelgius.. kas yra agresija. Taigi galima teigti. Agresija tarsi garantuoja išlikimą..14). 1993. gyvą būtybę arba negyvą objektą ir kuriuo siekiama sukelti diskomfortą. kad visos gyvūnų rūšys sugeba agresyviai elgtis.Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ . 2002. Pati agresyvumo samprata apima psichines reakcijas.priešiškas elgesys”. „Agresyvus elgesys (pranc. G.. tai yra įgimtas kovos instinktas. nevaldomais pykčio protrūkiais” (Rupšienė. Norint sumažinti agresijos apraiškas. – puolu). Tai agresyvių reakcijų visuma. Myers (2000) nurodo agresyvumą kaip prigimties ir ugdymo padarinį. emocijas. p. todėl agresija yra neišvengiama (Navaitis.Psichologijos žodyne” agresija įvardijama kaip . p. 2) priekabus. 6 . apibūdinanti individo bendravimo su aplinka ir savimi puolamąjį pobūdį (Pedagogikos terminų žodynas..

Būtent šis mokslininkas teigė. Psichoanalitinė teorija. kad „šios savybės negalima pašalinti ar nuslopinti. Psichoanalitinių teorijų šalininkai tvirtina.208). jos pasireiškimą žmogus ir sumažina. ir kontroliuoja. Banduros agresijos teorija Socialinė kognityvinė K. Huesmanno agresijos teorija 1 pav. Lorenzas. kuri gali būti fizinė ir psichinė. Agresiją aiškinančios teorijos Etologinė teorija. 2000).. Agresijos instinktas. ji gali pasireikšti net kito asmens puolimu. kai siekiama pakenkti. p. 1998. Jis teigia. p. kilus dėl priešiškumo arba kaip iš anksto numatytą priemonę tikslui pasiekti (Myers.y. Freudas teigė.78). Žukauskienė pažymi agresiją kaip elgesį. G. Teorijoje. A. t. R. padedančią įveikti kliūtis išreikšti emocijas (Navaitis. vėliau pakeitė mintį . S. kad žmogaus prigimtis nėra bloga. 1993. kuriuo vykdomas fizinis arba žodinis smurtas kito asmens atžvilgiu (Žukauskienė. M. kurioje jis mėgino aiškinti agresijos instinktą.R. šio autoriaus nuomone. Dodge ir L. 1998. kad agresija yra įgimta. Sociologijos žodyne (1993) agresija apibrėžiama kaip žmogaus reakcija į tikrą ar tariamą grėsmę. o koreguoti reikia tik nepriimtinus agresyvumo būdus“ . jis kildino ją iš seksualinės energijos. kad agresija kyla iš įgimtų instinktų. Valickas. agresyvumą apibūdina kaip būtiną žmogaus savybę. Fiurst (2000) agresiją apibrėžia kaip žalojančius veiksmus tyčinius ketinimus ir žalą. Psichologas David G. tyrinėjęs gyvūnų elgesį. Freudo ir K. panaudojant fizinę jėgą (Sociologijos žodynas.R. socialinio išmokimo ir socialinė kognityvinė (Suslavičius. K. frustracijosagresijos. Myers agresiją nurodo kaip bet kokį fizinį ar žodinį elgesį siekiant pakenkti arba sunaikinti. 1999). Agresiją aiškinančios teorijos yra kelios: instinktų etologinė ir psichoanalitinė. padarė išvadas.agresijos instinktas kyla iš mirties instinkto. Agresyvaus elgesio teorijos Instinktų S. Žukauskienė nurodo šio mokslininko požiūrį į agresiją – kaip į .evoliuciškai prasmingą“ (Žukauskienė. Navaičio. Dollardo agreisjos teorija Socialinio mokymosi A. jog 7 . 1998).). Tačiau ne visada agresija yra tik neigiamo atspalvio ir vengtina. kilus konfliktui. Lorenco agresijos teorijos Frustarcijos – agresijos J. garantuoja individo vidinę mobilizaciją ir nepriklauso nuo aplinkos.

2006. kad . jog žmogaus elgesį reguliuoja specialios programos arba. Dodge (1993) informacijos perdirbimo funkcija“ . t. Bandūra atmetė K. arba tai aiškinama auklėjimo ir draudimų ankstyvojoje vaikystėje padaryta žala.padarinys. Eronas mano. Braslauskienė.208). kurie išmokstami ankstyvųjų asmenybės raidos stadijų metu. broliai. p. jog agresija visuomet yra frustracijos . Huesmannas ir L.. Konradas Lorenzas veikale "Vadinamasis blogis" palygino žmonių instinktus su gyvūnų instinktais. Huesmannas didelį dėmesį skyrė kognityvinio elgesio scenarijams. įveikti sunkumus . kitaip scenarijai.91).208).Dollardas (1939) pateikia hipotezę. A. fiksuojama kuo daugiau reikšmingų stimulų). stimulų mintinė reprezentacija (kai stimulai užkoduoti. nemalonios. Jis kėlė prielaidą. Socialinio išmokimo teorija. Frustracijos ir agresijos teorija. agresyvų elgesį palaiko pastiprinimas. kad . Šioje teorijoje nurodomi šeši žingsniai: • • Stimulų kodavimo etapas (renkant informaciją apie vieną ar kitą įvykį.visada frustracijos pasekmė ir kad frustracija skatina tam tikras agresijos formas“ (Jonutytė.individo pastanga nukreipti mirties instinktą nuo savęs – destrukcijos į kitus asmenis. teigė. 1995. Jie teigė.19-20). Elgesio scenarijus galima apibūdinti kaip tam tikras kognityvines socialinių situacijų reprezentacijas. turi reikšmės genetiniai ir fiziologiniai veiksniai.. L. nes kitaip destrukcijos instinktas sunaikintų patį individą“ (Žukauskienė. prasideda informacijos perdirbimas).agresijos šaknų reikėtų ieškoti įgimtuose instinktuose. kad agresyviam elgesiui iškilti. A. realizuoti tikslą. 1996. kurios grindžiamos įvykių stereotipiniu nuoseklumu (Jonutytė. Lorenzo ir S. K.agresija yra giliai įsišaknyjęs būdingas asmenybės bruožas“. Jie agresiją apibrėžė kaip .. p. stiprėja ir agresyvaus elgesio stimuliacija“ (Suslavičius. Jis teigė.14). perima iš matytų pavyzdžių.. Braslauskienė. J.. p. atsirandanti dėl negalėjimo patenkinti kokį nors poreikį. Dollardas iškėlė prielaidą.R. Mokslininko nuomone. Suslavičius nurodo. seserys ir t. Vaikas modeliuoja elgesį. Freudo suformuluotus teiginius apie įgimtus instinktus ir pabrėžė modeliavimo ir pastiprinimo reikšmę. kad agresyvus elgesys kaip ir kitas išmoktas elgesys. Mokslininkas J. kad . Tokio socialinio elgesio modeliais tampa patys artimiausi žmonės: tėvai.asmenybės reakcija į įvairius konkrečioje socialinėje situacijoje gaunamus stimulus pasireiškia kaip 8 . Informacijos apdorojimo teorija. paskatinimas. p. p.nusivylimo. Agresija yra . L. Socialinės kognityvinės agresijos teorija. kad agresija .. 2006. įtemptos emocinės būsenos. 1996.socialinio elgesio specifinių bruožų rinkiniu“ (Žukauskienė.didėjant frustracijai.

. požiūrio į aplinką. Braslauskienė.3. įgyti socialinių įgūdžių.aš“ efektyvumą arba aukštai vertina savąjį . Visose teorijose agresijos pasireiškimas parodomas kaip sudėtingas daugialypis. kurie nepripažįsta šito jų jausmo ir ignoruoja jų savarankiškumą. A. 1. Fizinė agresija išsiskiria tyčinės fizinės galios naudojimu prieš kitą asmenį arba instrumentinio pobūdžio (pvz. kai keliami tikslai neatitinka ar nukrypsta nuo normų visuomenėje. • • galimų reakcijų generavimo etapas (probleminėse situacijose agresyvūs vaikai dažniau generuoja verbalines ir tiesioginių veiksmų reakcijas. Su tais. profesijai pasirengti darbinei veiklai bei vedybiniam ir šeimyniniam gyvenimui“ (Žukauskienė. paauglystės laikotarpis padeda pasirengti suaugusio žmogaus gyvenimui. 9 . 1990). Vienas iš pačių svarbiausių momentų paauglio asmenybės vystimesi yra jo savimonė . nepageidautiną elgesį gali paskatinti nepakankama keleto tikslų koordinacija).aš“. p. „pasiekti emocinę ir ekonominę nepriklausomybę. kyla didesnių ar mažesnių konfliktų. y. Apibendrinant agresijos sąvoką. pažeminti ar sužaloti kitą asmenį. jo mokymosi pobūdį.• tikslų išaiškinimas (agresyvios reakcijos gali pasireikšti tada. kai žmogus žemai vertina savojo . Kartu tai ir socialinis procesas. lemiamą žingsnį šiame etape suvaidina turima ankstesnė patirtis) (Jonutytė. kad agresija įvardijama kaip priešiškas elgesys.Gučo (1990) nuomone. Paauglių psichosocialinės raidos ir agresyvumo sąsajos Paauglystė – tai gyvenimo tarpsnis tarp vaikystės ir suaugusiųjų amžiaus. reakcija į grėsmę. skatinamas įvairių veiksnių reiškinys. t. laiko save beveik suaugusiais ir reikalauja. Žukauskienės teigimu. y. 1998.poreikis suvokti save kaip asmenybę. 46). reikalingų pilietiniam kompetentingumui palaikyti. daiktų gadinimu) tuo siekiant nuskriausti. • reakcijų įgyvendinimas ( pasirinkta reakcija transformuojama į realius veiksmus. savimonės formavimosi pradžia ir jos tolesnis vystimasis paženklina visą paauglio psichinį gyvenimą. numatydamas agresyvias situacijas). reakcijų įvertinimas (agresyvus elgesys gali pasireikšti . Šiame laikotarpyje įvyksta reikšmingų fiziologinių organizmo kitimų. kad su jais būtų elgiamasi kaip su suaugusiais.. Paaugliai išgyvena taip vadinamą „subrendimo jausmą“. nes trūksta lankstumo). galima teigti. į santykių su žmonėmis formavimąsi (Gučas. R. 2006). t.

puola į emocinius kraštutinumus. savęs vertinimas gali būti žemas. Žemaitienė. Žmones jie vertina pagal atskirus jų veiksmus ir poelgius ir šį vertinimą taiko visai asmenybei. demonstruodami nepaklusnumą elgesio taisyklėms. gražius drabužius ir t. kurie dažnai patiria mokymosi nesėkmių. D. o tėvų apleistas vaikas tuo nepasižymi. Valeckienė (2007) nurodo. pesimizmą. po kuria slypi nepasitikėjimas savimi. ir kitus vertindamas. artimi draugai. tiek paties individo veiklos rezultatų ar elgesio pakitimai. paauglių (ypač jaunesniųjų) dažniausiai daromas klaidas šiuo atžvilgiu galima skirti į dvi rūšis: • • Jie dažnai nesugeba įvertinti visos asmenybės. ilgalaikį liūdesį. R. pats individas įvairiuose kolektyvuose gali turėti skirtingą statusą. A. kasdieninio elgesio ir savęs įvertinimo. vengdami visokios naujos veiklos. negu save. Kaip teigė L. Vertinti kitus jie sugeba geriau ir teisingiau: paauglių sprendimai apie kitus paprastai būna turiningesni. emocijų.Paauglių santykiai su bendraklasiais sudėtingesni. Tie vaikai.t. Bendravimas su jais vis labiau išeina už mokymosi mokykloje ribų ir įgauna labai didelę vertę (Gučas. Kartais paaugliai iš tiesų nežino. Jovaiša (2001). Būtent šiuo laikotarpiu atsiranda įvairaus artumo santykiai. jis įgyja žemą statusą. vaikas demonstruoja savas vertybes (pvz. Paauglys žymiai daugiau dėmesio kreipia į išviršinę poelgio pusę. kad visas pasaulis nusiteikęs prieš juos ir niekas jų nesupranta. dėl ko taip elgiamasi ir ko siekiama (Gučas. Kartais siekdamas įsitvirtinti ir įgyti pasitikėjimo savimi. turtingesni negu jaunesnių moksleivių. Dalis paauglių mėgina nuslėpti drovumą. Vaitkevičius. Taip pat svarbu žinoti. Žinoma. negu sprendimai apie save. jog statusas nėra stabilus. kuriomis jis pajėgus konkuruoti su kitais klasės 10 .. jos savybių visumos. lygindamas save su kitais. kuriuos paaugliai ryškiai skiria: gali būti tiesiog draugai. 1990). pedagogiškai apleistų vaikų. tampa agresyvus arba priešingai puola į depresiją. paauglys daro klaidų. fizinę jėgą). Kartais pedagogiškai apleisti vaikais savigarbą gali kelti dirbtinai. Kaffemano (2003) teigimu. negu į jo tikslą ir motyvus. bičiuliai. tiktai pažinęs kitą. kurie save labiau gerbia. įvairesni. turi elgesio sutrikimų.Andziulytė (2004). tačiau tai bus tik išorinė „kaukė“. Jiems dažnai atrodo. Be to. 2008). yra nuolat gerai vertinami bendraamžių. jaučiasi nelaimingas (Laskytė. nuomonių keitimasis. nežiūrėdamas. jis ima pykti ant savęs ir kitų. Kaip teigia D. statuso keitimąsi sąlygoja tiek grupės narių pažiūrų. 1990). kad paauglystėje pastebimas glaudus ryšys tarp vaiko sėkmės mokantis. nes paauglys pažįsta save. Kai paaugliui nesiseka spręsti tiek daug jam skirtų uždavinių. konkretesni ir gilesni. Gučo (1990) teigimu. kiti – nepasitiki savimi ir stokoja savigarbos.Beresnevičienė ir I. labiau apmąstyti. Jei klasė vertina gerą mokymąsi. Tai suprantama. nepasitikėjimą savimi. Dažnai jis vertina poelgį. paaugliai kitus žmones pradeda vertinti pirmiau. kodėl jie blogai elgiasi ir kaip jie galėtų pasitaisyti.

dažniausiai tarp 12 ir 18 metų. 15-ieji metai – lyg pereinamasis tarpsnis. kurie irgi nori įtvirtinti savo statusą. Panašiai paauglystę apibrėžia ir D. Sėkmingas to tapatumo perėmimas – garantas laikotarpiu pasitikėjimui savimi. Tačiau. kurie nugyvena su savo . Yra daug žmonių.Suslavičius teigia. A. prisiima atsakomybę.aš”.mokiniais. gatvės. Paauglystės amžiaus ribos yra labai sąlygiškos. 1998). kurių šeimose vyrauja autoritarinis elgesio stilius. Neryžtingumas.netikruoju asmeniu “ – neleisdami kitiems save pažinti arba tik siauram aplinkinių ratui. melavimu. Tokia asmenybė bijos aplinkinių reakcijos. susikuria savo vertybių sistemą. kai klasė atmeta vaiko demonstruojamą jėgą. Kitas svarbus aspektas lytims priimtino vaidmens perėmimas. Noras parodyti savo jėgą išreiškiamas užsispyrimu.. 1995.. taip pat ir panašaus likimo vaikai. ginčais. numato ateities perspektyvą (Žukauskienė.. R.susidaro hierarchija. savo identiteto suvokime. jų statusas pasidaro aukštesnis“ (Suslavičius. išskirdamas kaip vieną iš svarbių krizės išsprendimo momentų. kurioje šios vertybės būtų pripažįstamos. jog tai yra gyvenimo tarpsnis tarp vaikystės ir suaugusiųjų amžiaus. o 16-18 metai – vėlyvoji paauglystė. tapatinimasis.neigiamo lyderio“ statusą. siekimu vadovauti. nes įgyja pasitikėjimo. Paauglystė dar kartais skirstoma į ankstyvąją – tarp 12 ir 14 metų. sugeba užmegzti ir palaikyti tarpusavio draugystės ir meilės santykius. 11 . atsakomybės stoka. Paskui prasideda jau suaugusio žmogaus periodas. tiksliai nurodyti paauglystės pabaigos neįmanoma. Kadangi čia dažniausiai dominuoja jėgos kultas.76).Žukauskienės (1998) teigimu. Myers (2000) teigdamas. Būtent tuo sumaištis vaidmenyse gali nepataisomai palikti nepasitikėjimo savimi bei savęs nerealizavimo galimybių baimę. tada ieškoma grupės.. Tokia grupė gali būti kiemo. nes vaikų pajėgumas konkuruoti yra nevienodas. nepagrįstai gali susidaryti kompleksavimas – atskleisti savo tikrąjį .t.. Psichologiniu požiūriu paauglystė baigiasi tada kai individas suranda savo tapatumą. destruktyvų elgesį. Toks vaikas dažnai įgyja . jie gali jaustis gerai. kol pasiekiama savarankiško suaugusiojo žmogaus socialinė padėtis. Autorės pastebėjo. Jėgos demonstravimas ir kerštas būdingesnis vaikams. tolimesnių tikslų blankumas tokį žmogų persekios visą gyvenimą.bendravimo“ patirtį atsineša ir į naują aplinką – mokyklą. kad kai kuriose šalyse paauglystė baigiasi tada. nepaklusnumu ir t. kitose – kai subręstama psichiškai ir sociališkai. Socialinė kompetencija. p. statuso įgijimas. 1998). savivertė – tolimesnės raidos priežastys (Žukauskienė. kai individai visiškai subręsta lytiškai (tai fizinis organizmo subrendimo kriterijus). kad kai tokioje grupėje ir . Ji trunka nuo fizinio lytinio brendimo pradžios iki tol. apie kurį kalba Erikson (1983). santykių aiškinimasis kumščiais vaikas tokią .

Būtent šioje raidos stadijoje vyksta ilgas psichosocialinis moratoriumas. skatina formuotis suaugusiojo elgesį. Daugelis autorių. vertybes. jog energijai ir entuziazmui trūksta tikslesnės krypties. skatina formuoti suaugusiojo elgesį. Psichologai teigia. eksperimentuojama – apranga. sumažėja emocijų sąmyšis. ieško savo gyvenimo tikslo ir kelio. paauglys ieško savo tapatumo. Daugelis jų tiesiog mechaniškai kartoja savo tėvų pažiūras. nurodo kad tai. paauglystė yra vienas svarbiausių. Petrulytės (2003) nuomone. Šiame laikotarpyje taip pat žvelgiama į profesijas. kurie 12 . Čia viskas daroma „kitaip“ ir atsižadama to. o kognityvinė raida leidžia jaunam žmogui mąstyti logiškai. jautriausių ir aktyviausių savęs ieškojimo ir atradimo gyvenimo tarpsnių. Sekanti fazė – vidurinioji jaunystė (14 – 16 m. elgesiu. formuojama pasaulėžiūra. filmo ir sporto žvaigždes.y. kaip paaugliui pavyksta išspręsti tapatumo krizę. mažiau emocijų. kas vaikiška. entuziazmas. tai dabar yra tinkamas laikas patirti intuicinius išgyvenimus ir pirmąją meilę. individualios pažiūrų sistemos. Vienas svarbiausių paauglio pasikeitimų yra perėjimas prie asmeninės. yra tikras dėl savo nuomonės teisingumo. Trimakas (1997) nurodo jaunystės fazes ir joms charakteringas laikysenas bei elgesį. Jei nebuvo ankščiau. paauglio kūnas kinta fiziškai. Taigi. kas yra sena. t. Socialinio paauglio raida – tai ko jis trokšta pasiekti savo gyvenime. gali kilti polinkis mąstyti. kad paauglystėje žmogus išgyvena tapatumo krizę. Pasirengti suaugusiojo žmogaus gyvenimui – tai pasiekti emocinę ir ekonominę nepriklausomybę. Tačiau ne kiekvienam paaugliui tai pavyksta. jo gyvenime vyksta daug fiziologinių ir psichologinių pasikeitimų. Paaugliai mėgsta idealizuoti „didvyrius“. jausmų nepastovumo.). K. Tačiau trūkumas yra tai. entuziastingumu. Šiame laikotarpyje mažiau negatyvumo. Šiame laikotarpyje pasižymi maištingumas.A. kuri gali būti panaudota jo gyvenimiškai patirčiai interpretuoti. Daugiau pasireiškia protas savo ieškojimais. Daugiau žiūrima į ateitį. šeimos ir draugų (Žukauskienė. tėvų autoritetui. unikalios. lytiškai bręstant. remdamiesi tyrimais. 1998). įsivaizduoti ir eksperimentuoti su savo tapatumu. Pirmoji fazė pagal jį – ankstyvoji jaunystė (12-14 m. pažiūromis. susiję su paauglio raida. Stipriau pasireiškia energija. Jos eigoje paaugliai ieško savo vaidmens visuomenėje. įsitikinimus. negatyvūs stiprūs jausmai tam.). ieško savitų sprendimų. labai priklauso nuo visuomenės. Jo metu paauglys kritikuoja. darbus. Socialiniai lūkesčiai. emocingumas. o tai ir yra paauglio raidos pagrindas. įgyti socialinius įgūdžius. kurio metu paaugliui suteikiama daug laiko tyrinėti. įsivaizduoti savo ateitį ir ją planuoti. bet bendraamžių grupės. Paskutinioji fazė – vėlyvoji jaunystė (16–19 m. Metamasi į sportą. Jų socialinė grupė tampa nebe šeima. įgauna suaugusiojo formas. Vyksta tolesnė psichosocialinė raida. Paaugliai yra labiau sukalbami. filosofuoti. A. praeičiai ir priklausomybei. Bet ne visų paauglių vertybių sistema būna unikali.). kuri pasižymi energingumu.

13 . Paauglio agresyvus elgesys turi keletą priežasčių: • Agresyvus tėvų ar vaikui artimų suaugusiųjų elgesys. nes bendraamžiai nenori su jais turėti jokių reikalų. Kadangi jiems baimę sumažina agresyvumas. nežinodami kaip jie reaguos. Jie neįsisavina dėstomos medžiagos dėl per didelio aktyvumo. tai jie ir naudojasi ta nevykusia savęs realizavimo forma (Mielke. Mielke. Galima sakyti. Kaip teigia U. būtina nagrinėti ir jų emocijas. Paprastai mokytojai ir tėvai reaguoja į agresyvius vaiko veiksmus. kokias vertybes jis perima. jos padeda tikslingiau reaguoti. pedagogai. jog jų intelektas dažniau būna aukštesnis. todėl analizuojant vaikų elgesį. kad jo asmenybės vystimasis ir sustos ties šia riba. nes būtent tai formuoja asmenybę. pasibjaurėjimas. Agresyvūs paaugliai kitaip suvokia aplinkinį pasaulį. o agresyvumą sąlygojantis priešiškumas nelaikomas tokiu reikšmingu. arba pats tai naudos spęsdamas susidariusias problemas. jo siekimus varžančią aplinką. Fizinės ir psichinės kliūtys sukelia atitinkamas reakcijas: į nežymimas kliūtis emociškai reaguojame silpniau. Visos emocijos vaikui reikalingos. neapykanta ir t. geriau prisitaikyti. Todėl jeigu šiuo metu paauglys patirs agresiją ar smurtą. ekonominiai ir net politiniai įvykiai jį supa. kad turi reaguoti agresyviai. todėl yra įsitikinę. Pirmiausia tai liečia tuos paauglius. galima teigti.t. o ne draugiškai. kaip nuolatinės vaiko savybės. negu jų gaunami pažymiai. Jie įtaria kitą turint priešiškų kėslų. Jų elgesys darosi vis sudėtingesnis. Tačiau kartais vaiko poelgiai gali būti ir jo priešiškumo aplinkiniams. Todėl sudėtinga psichosocialinė paauglio raida ir skatina domėtis. o kai kliudoma pasiekti itin geidžiamo tikslo – neišvengiamas pyktis bei panašios emocijos. Agresyvumą paprastai skatina kelios emocijos (pyktis. Agresyvūs paaugliai dažniausiai blogai mokosi. Jie tikisi taip užsitarnauti pagarbą.3. kurie agresyviai elgiasi su kitais iš bailumo ir nepasitikėjimo savimi. išraiška. bendraamžiai agresyvaus paauglio elgesį į priešišką.lemia tolesnę paauglio raidą. Ypatingai svarbu šiuo laikotarpiu su kuo paauglys daugiausia bendrauja. Paauglių agresyvumo priežastys ir agresijos raiška Paauglio agresyvumas – tai emocijų išraiška. Agresyviems paaugliams sunku normaliai prieiti prie kito ir normaliai kalbėti. nors psichologiniai testai rodo. kokie socialiniai. o ne savigyną. todėl jų reakcija kitokia.) (Navaitis. 1998). agresyvūs vaikai negerbia savęs. tam tikros visuomenės narį. kad agresyvumą lydi įvairios kliūtys. Labai dažnai šeima. kaip šiuo periodu pasireiškia agresija ir jos naudojimas prieš bendraamžius 1. linkę vertinti kaip priešiškumą. dėmesio stokos ir begalinio išsiblaškymo. 1997).

kad fizinį ir psichologinį smurtą patyrusių vaikų agresyvus elgesys rodo. dėl kurio individas gali būti jautrus agresyvioms užuominoms. Biologinės priežastys. Tai nuomonei pritaria ir G. fiziologiniai arba genetiniai faktoriai. būna įgimto pobūdžio (t. 1997). pabrėžia. stimulams. bendraamžių bei kitos vaiko socialinės aplinkos. Lyčių skirtumas.: agresija gali būti fizinė. Žukauskienė yra sutrikęs ir nepakankamas informacijos apdorojimas. 76). Agresija taip aiškinama ir išmokimu. organizmas turi biologinį. kurią pateikia R. neurotinį ar fiziologinį defektą) bei būna visuomenės įtakotas. agresija yra žodinis ar fizinis smurtas prieš save ar kitą asmenį. jog agresyvų elgesį gali lemti ir kai kurios socialinės sąlygos. tokios kaip: šeimos struktūra. Žukauskienė ir kt. jog jį pirmiausia formuoja šeimos santykiai. Nuolatinė. o po to išplėsta ir perkelta į kitas situacijas“ (Žukauskienė. Pasak autorės agresyvaus elgesio priežastimi laikomi konstituciniai. Leonavičius. Vaikų agresijos šaltiniai. Žukauskienė. Ketvirtoji galima agresyvaus elgesio priežastis. Visi šie veiksniai sąveikauja tarpusavyje ir įtakoja vaikų agresyvų elgesį. arba stipri frustracija. Valickas.t. R. 1997. Agresyvaus elgesio priežastimi taip pat gali būti ankstesnis patyrimas. tiesioginė. Žukauskienė pateikia keletą agresyvaus elgesio priežasčių.y. pvz. Išmokimo fenomeną vaiko agresyvaus elgesio raidoje akcentuoja ir Eron. kuris gali būti pastiprinamas tėvų.) požiūriu. skriaudimas.• • • • • Vaiko žeminimas. Daugelis (Navaitis. modeliuojami kitų asmenų (tėvų. tačiau negalima viena atskira priežastimi aiškinti visos agresyvaus elgesio įvairovės. Atliktuose tyrimuose paaiškėjo. Todėl aptariamas fizinis ir emocinis smurtas. pajamos. Socialinė. perkeltinė ir t. Agresyvius veiksmus galima išreikšti įvairiais būdais. jog vaikų agresyvus elgesys paprastai yra susijęs su patirtos prievartos bei smurto laipsniu šeimoje. Tačiau kaip tik mokykloje agresyvus elgesys sukelia žymesnes problemas.) rašiusių apie paauglio agresyvumą nurodo. p. norint jam pakenkti arba jį sunaikinti. jog sąveikaudama su aplinkiniais asmenybė tarytum atgamina ankstesniųjų santykių šeimoje turinį. globėjų) elgesį (Valickas. pabrėždamas. Daugelio autorių tyrimų rezultatai rodo. kad „agresija gali būti išmokta jau ankstyvame amžiuje. Daugumos autorių (Myers. kad vaikai dažniausiai agresyviai elgiasi.Valickas. R. verbalinė. kuris teigia. 14 . fizinė aplinka. Žukauskienė (1997) remdamasi kitų psichologų nuomone. Mielke ir kt. tėvų bendravimo su vaiku stilius ir tik po to mokyklinė situacija.

kad 60-70 proc. Instrumentinė. 2006). jog šie vaikai patiria agresiją namuose. užgaulioja. kurie tyčiojasi iš kitų. negerbiamas. jį žemina ir t. Nors visomis agresijos formomis siekiama pakenkti arba padaryti kokią nors žalą kitam žmogui. numatyti savo veiksmų pasekmių. Olweus (2000) tyrimų duomenimis parodo. Impulsyvi – gynybinė agresija. kai jis yra stipriai susijaudinęs ir išgyvena neigiamas emocijas. kai jam kažkas grasina. Šiuo atveju svarbų vaidmenį atlieka reakcija į susidariusią situaciją. neįprastose situacijose. pralaimėjęs. todėl tyčiojimasis iš kitų yra būdas įrodyti sau ir kitiems. A. Ir toks agresyvus vaikų elgesys kito vaiko atžvilgiu beveik nėra sprendžiamas. Impulsyvi – gynybinė.Keršto siekiančių mokinių pagrindinis motyvas – atsiteisti už iš tikrųjų patirtas skriaudas” (Braslauskienė. bendravimui su kitais žmonėmis.3. kai vaikas neturi laiko apsvarstyti visų galimų alternatyvių veiksmų. vaikas gali tendencingai suvokti kitų žmonių ketinimus kaip priešiškus. vaiko savivertei. t. Remiantis vyraujančiais elgesio motyvais.. D. Visi šie jausmai verčia vaiką jaustis menkaverčiu (Povilaitis. Jos visada yra skaudžios ir gali turėti įvairių trumpalaikių ir ilgalaikių pasekmių vaiko elgesiui. jaučiasi pažemintas. kad yra kažko vertas. emocinei būklei. Legkauskas. Jonutytė. 2005. iš kurio tyčiojamasi. dažnai vaikai. pažeidus asmeninę erdvę. Impulsyvi – gynybinė agresija dažnai pasireiškia netikėtose. Gali būti. Jakimavičiūtė (2007). Priešiška – piktybinė. 2. 3. Dažnos patyčios nėra žaidimas. 1. Tai gali būti fizinės prievartos demonstravimas tarp bendraamžių kito vaiko atžvilgiu. Ši agresijos forma paprastai kyla tada. galimas agresijos išpuolis prieš persekiotojus kaip gynybinė reakcija. sužlugdytas. patys turi savų problemų. išjuoktas. Patekęs į neapibrėžtą arba dviprasmišką situaciją. galima išskirti tokias pagrindines agresijos formas: 1. nėra mylimi ar sulaukia per mažai šilumos. kai vaikas nuolat patiria frustraciją. kai vaikas patiria frustraciją. Vaikų fizinė agresija pasireiškia įvairiai. 15 . Paauglių agresijos raiškos formos ir būdai Paauglių agresyvumas. paniekintas ir silpnas. persekioja. . Instrumentinė agresija.1. Agresyvius veiksmus vaikai linkę išreikšti įvairiais būdais. tai taip pat nėra natūralus raidos reiškinys. tačiau instrumentinės agresijos atveju dar yra siekiama ir kitų tikslų. Kaip nurodo V. Pagaliau. 27). Dažnai vaikas. agresyvumo apraiškų įvyksta pertraukų ar po pamokų metu. Valiukevičiūtė. jų veiksmuose įžvelgti puolimo požymius ir į tai atsakyti gynybine agresija. p.

gadina inventorių ir t. R. kurioje vaikas praleidžia tiek pat daug laiko kaip ir šeimoje. Galima sakyti. priešiškos – piktybinės agresijos objektu dažniausiai pasirenkama tokia auka. jis rečiau laužo daiktus. tai pykčio ant savęs. demonstruoti jėgą. Jonutytės nuomone (2005) dažniausiai agresyvaus elgesio būdas išreiškiamas mušimu rankomis ir spardymu. 2) į asmenį nukreipta agresija. 1995). Hartupo stebėjimais. Fizinis agresyvumas vaikų tarpe gali būti konformistinis. noro atkreipti dėmesį į save išraiška (Žukauskienė. Priešiška – piktybinė agresija. tačiau ankstyvajame amžiuje bei jaunesniame mokykliniame amžiuje. nors iš dalies ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams instrumentinė agresija gana dažnai pasireiškia. Žukauskienė. Dauguma vaikų nori 16 . jog instrumentinės agresijos veiksmai gali būti planuojami bei apgalvojami iš anksto. t. įgyti prestižą ir būti priimtam į grupę (Suslavičius. agresorius neturi kito kokio nors aiškaus tikslo. 2. Tai aplinka. 1998). negalintis pasipriešinti vaikas). išskyrus tai. remdamasi 1974 m. . nukreipta į save). bet ir žeminantys aukos orumą. nukreipta į daiktus. lėtesnis. Tokie agresyvūs veiksmai yra ne tik intensyvūs bei ilgalaikiai. Autoagresija gali būti ir emocinių bei psichinių sutrikimų požymis. pažeminti konkurentą atimant ir gadinant jam priklausančius reikmenis. tai gali būti silpnesnis. kai norima pritapti. 3) autoagresija (agresija. W. Tai dažnai pasitaikantis agresyvumas vaikų tarpe. neretai daiktų gadinimu. t. Tuo tarpu į asmenį nukreipta agresija – nemažėja. jų gadinimą ir t. Braslauskienės ir I. Pagal aplinkybes agresija gali būti skirstoma : 1. bet dėl grupės spaudimo. Tokio pobūdžio agresyvumas pasireiškia ne dėl kokių nors vidinių paskatų. Toks spaudimas pasąmoninis. pažymi. Reikia pridurti. ne visada aiškiai išreikštas. emocinių santykių diapazonas. kad vaikui augant instrumentinė agresija silpsta. Agresija pagal objektą galima 3 rūšių: 1) instrumentinė agresija. planinga).. santykis su bendraamžiais. Reaktyvinė agresija (gynybinė reakcija). Proaktyvi reakcija (tikslinga. pakelti savo statusą bendraamžių akyse arba išvengti galimo atstūmimo. t.y. jeigu to neskatina aplinka. Vienas iš instrumentinės agresijos variantų gali būti agresija kaip grupinio solidarumo pasekmė. kuri yra silpna ir negali duoti adekvataus atkirčio (pvz. kad kai kurie vaikai išmoksta patirti malonumą sąmoningai sukeldami aukai skausmą arba ją sužalodami.Siekiama gadinti daiktus. R.y. kad jis siekia kitam žmogui sukelti diskomfortą ir skausmą. Be to. t. Ji yra ypač paplitusi ir elgiasi agresyviai norėdama įsitvirtinti. Priešiškos – piktybinės agresijos atveju naudojama prievarta ir smurtas yra savitiksliai.

jis bent suvokia. Kai juos žiūri paauglys ar suaugęs. konfliktai sprendžiami jėga. agresyvaus turinio filmus mėgstantys vaikai jau yra pažeisti aplinkos. Verbalinė – aktyvi – netiesioginė.pripažinimo ir draugai daro didelę įtaką.verbalinės. idealo siekimu. 17 . aktyvios – pasyvios. Trūkstamą dėmesį vaikai kompensuojasi žiūrėdami televizorių vietoje artimųjų bendravimo (Jankauskaitė. 5. mėgdžioja jų elgesį. Fizinė – aktyvi. Skaitydamas knygą.). gali atnešti jam sėkmę. Fizinė – pasyvi –tiesioginė. Jausdamasis pripažintu. Kaip nurodo V. Identifikavimas gali pasireikšti pamėgdžiojimu. Vaikai. tiesioginės ir netiesioginės agresijos parametrais. jo manymu.56. vaikas pats fantazuoja. Smurtinio turinio filmai dažnai veikia vaikų elgesį ir skatina mėgdžioti. p. 3. laimi stipresnis. išskyrė 8 agresijos tipus: 1. kuriam skiriamas dėmesys. Fizinė – pasyvi –netiesioginė. 2. p. sustiprinti palankaus komunikavimo su grupe lūkesčius. šitaip identifikuojantis su veikėjais. tai dažniausiai ir vaikas stengiasi elgtis pagal grupėje priimtas taisykles ir normas. Jankauskaitė. Plačenienė (2002).96). Formuojasi suvokimas. tai neabejotinai sudaro palankias sąlygas įgimtam agresyvumui vystytis. ką mato kaip siektinas vertybes. Dažniausiai imituojamas ir perimamas neigiamas elgesys. Agresyvumo demonstravimas kartais tapatinamas su agresyvių herojų elgesiu. kad tai filmas. kaip asmuo. susikuria sau vaizdinius. Vaikams būdinga reikmė – socialinis identifikavimasis. taip išmoksta demonstruoti pageidaujamą agresyvų elgesį. 1998. kurio esmė būti panašiu arba tokiu pat asmeniu. Susiformuoja elgesio pastiprinimas: elkis agresyviai – patiksi. Rupšienė ir D. Jei vaikas nuolatos žiūri filmus. norėdami pritapti prie autoritetų . 4. taigi . vaikas įgyja pasitikėjimą savimi.agresyvios mintys gali būti faktiškosios agresijos įvadas“ (Suslavičius. tokie vaizdiniai dažnai provokuoja tikrovišką elgesį. Toks vaikas taip pat besielgiančių vaikų grupėje tampa pastebimas. Jei bendraamžiai elgiasi agresyviai. tuo parodant pranašumą prieš konkurentus. Ne tik kriminalinėse TV laidose. Fizinė aktyvi – tiesioginė. bet ir vaidybiniuose bei animaciniuose filmuose gausu smurto. normas ir orientacines taisykles visuomenėje. Taip išmokstama elgtis pagal etaloną – net ir blogą elgesį (Jovaiša. 1995. o televizija pateikia jau sukurtus. kad problemas natūralu spręsti fizine jėga. kartais net labai įtaigius vaizdus. 6. Atsiranda agresyvios mintys. pasiremdamos fizinės. Taigi vaiko naudojama agresija prieš kitus. idėjos.netiesioginė. Informavimo priemonės taip pat daro įtaką agresyviam vaikų elgesiui.populiarių vaikų. L.Verbalinė – aktyvi – tiesioginė. Darželinukas ir pradinukas priima tai.. 2001). kuriuose liejasi kraujas.

Dažnai vagia. Priekabus. su jais kalbama apie jų nederamą elgesį. vaikas trenkė 18 . kuris vyrauja šeimose. Tai vaikams patinka. Kaip atpažinti agresyvų vaiką V. patraukia kėdę prieš sėdant. 3. Walkeris (1995) ir Kauffman. 8. tačiau nesulaukiama dėmesio į savo pastangas. V. nes visada sąmoningai yra laužomos visuomenės normos. kodėl vaikai būna agresyvūs. Vaikai agresyvius veiksmus pasitelkia tada. 6. Pvz. tyčia pastumia juos. kai grupėje. Targamadzė ir D.7. Černius (2006) nurodo tokią agresyvios elgsenos vaiko charakteristiką: 1. Manoma. Tokiu atveju vaikai pradeda šaipytis iš klasės draugų. Dažnai meluoja. labiau atkreipiamas dėmesys. Mokykloje kaip nepatrauklūs nurodomi nervingi. mokykloje. siekiant sulaukti tėvų dėmesio. Klaidinti gali veiklos ir elgesio faktų sutapatinimas su kuriuo nors psichiniu požymiu (Jovaiša. erzina kitus. 2001). kad tarpasmeninius santykius lemia asmenybės patrauklumas. Augant agresijai. Pastarųjų agresija yra gana dažnas ir susirūpinimą keliantis visuomenės reiškinys. Verbalinė – pasyvi – tiesioginė. Toks elgesys stebimas nuo ramaus momento. neigiamų emocinių nuostatų vaikai. (2001) socialinio mokymosi teorijos idėjas pateikia agresyvaus elgesio dinamikos modelį. klasėje į juos visai nekreipiamas dėmesys. greitai supyksta. 5. paskatina įvairiakryptę agresijos išraišką. Ypač svarbu suvokti. Kiti mokiniai jo vengia. lengvai frustruojantys. Pagiežingas. Agresyvaus elgesio negalima priskirti antisocialiniam elgesiui. 8. tokiu atveju smurtas gali pasikartoti. kad žemas sociometrinis statusas tarp vaikų pradinėje mokykloje įtakoja tolesnį vaiko agresijos vystymąsi. Agresija vaikystėje gali vystytis į agresiją ir suaugusio asmens amžiuje. Tai labai panašus elgesys. todėl jie gali nuolatos naudoti agresiją prieš kitus. 7. bei mokytojos dėmesio. tai tarsi predikatorius paauglystės reaktyvumui. Taip jie susilaukia klasės draugų. dažnai mušasi. nepaklusnus. 4. bet ir mokytojai. Nesutinka su mokytojo ar grupės nutarimais. kai bendradarbiaujama. Trukdo klasės darbą. Kartais naikina jį supančius daiktus. Neišspręsti konfliktai namuose. 2. Valeckienė (2007) nurodo pagal H. Smurtaudamas vaikas kartais užsitarnauja trokštamą dėmesį. Psichologiniai tyrimai rodo. Verbalinė – pasyvi – netiesioginė. su kuriais dažnai į konfrontacijos situacijas patenka ne tik bendraamžiai. norint jiems tinkamai suteikti pagalbą.

Žemaitienė. Smogimas. 2008). agresyviai elgiasi. Lyginant vaikų agresyvumo apraiškas pagal lytį. Braslauskienė. Paauglių fizinės ir emocinės agresijos raiška Ž. demonstruoja įžūlumą ar nedraugauja. slopinančią asmenybę. Berniukai labiau dalyvauja agresyviuose įvykiuose. Bet koks skausmo sukėlimas. Autorius nurodo. Kūno sužalojimo grėsmė.3. 1. kadangi jis aktualiausias paauglių tarpe ir glaudžiai susijęs su agresija. tačiau nuo jos galima apsiginti ta pačia strategija. jog tarp berniukų jėga naudojama dažniau nei tarp mergaičių.Miškinis (2003) taip pat pateikia smurto formų analizę. Mušimas įvairiais daiktais. kad fizinės bausmės lietuvių šeimose vartojamos gana dažnai. mokinių nuolat atsiduria arba patys sukelia agresyvias situacijas. 2005).durimis.2. tačiau šiame darbe aptariamas tik fizinis ir emocinis smurtas. Pedagogai. pasireiškia daugiau atviro agresyvumo. Dažniausiai jų vaikai į jėgą bando atsakyti jėga. 2001). bendraamžiai ir tėvai pažymėjo. Todėl smurtaujantis tėvas ar motina patys tampa agresyvumo simboliais. Harlow atlikti tyrimai su beždžionių jaunikliais. tai sąlygoja. Didžiokienė. Visa tai lemia skriaudžiamųjų nuolatinę blogą savijautą ir parodymą. t. tačiau galbūt jis pažemintas draugų akivaizdoje – tai yra jo reakcija (Širvinskienė. Tokių prielaidų kėlimui sudarė H. Jis fizinį smurtą apibūdina kaip prievartą. Arlauskaitė (1998) išskiria keletą smurto formų. Jos dažniausiai nenaudoja jėgos (Jonutytė. Juodraičio (1998) tyrimuose nurodytus agresijos pasireiškimą pradinėse klasėse. o nepajėgdami įveikti stipresniųjų. kurio pagrindas – lyties fizinės ir psichologinės savybės. kad 6 proc. Apibendrinant galima pasitelkti A. daroma išvada – jis nervingas. biologinis komponentas. Kartais paaugliai naudoja žodinę agresiją. 1998). galima pažymėti. stumdymas. kurie atsižvelgiant į lytį buvo linkę elgtis skirtingai. matyt. Autorius pastebėjo. Mergaitės agresyvų elgesį parodo kitaip: priešiškai nusistato. pradinių klasių mokinių neturi priešų. Fizinis smurtas: • • • • • Mušimas ranka. tokie vaikai 19 . K. kad tiesioginis kontaktas labiau būdingas berniukams nei mergaitėms (Prakapas. vadinasi likusi dalis – 94 proc. kad esi nemylimas ir nereikalingas tam tikroje draugų kompanijoje (Arlauskaitė.y.

Patyčios – tyčinis elgesys.. pateikia įvairias jų sampratas (žr. vaikų nurodė. galinčių sustabdyti šį procesą. V. priekabiavimas) – bet koks nepageidaujamas ar nenorimas veiksmas. kad kartais tyčiojasi iš bendraamžių. Apibendrinant patyčių sampratą. jog „smurtas gimdo smurtą“ . k. Skriaudėjų rėmėjai dažnai patys nesuvokia kaip pastiprina patyčias. galima teigti. dažnai siekiant kontroliuoti kitą. Todėl dažnai yra vartojamas posakis. bauginimas) – veiksmas. kuriuos siekiama sukelti baimę. Palujanskienė ir J. Autoriai. Uzdila (2004) pažymi. Tokie veiksmai verčia sunerimti ir kuo skubiau ieškoti veiksnių. Žemaitis (2005) Samprata .skriaudžia silpnesniuosius. Vaikas. kurio tikslas kitam žmogui sukelti fizinį ar emocinį skausmą. 2. kad esi nemylimas ir nepageidaujamas. 20 . Vaikų ir paauglių priekabiavimo ir tyčiojimosi elgesys mokykloje. Patyčios vyksta nuolat. kad jie iš bendraamžių tyčiojasi dažnai. vaikų prisipažino. Net 17 proc. A. – varginimas. – gąsdinimas. puola kitą asmenį Kitą asmenį skaudinantis ar žeminantis elgesys. Olweus (1993) iškėlė patyčių tris aspektus: 1. Cirtautienė. Žeminimas. Nuolatinis blogas savijautos sukėlimas. kuris žeidžia. Kaip nurodo Olweus (1993) patyčios – tarpusavio sąveikos procesas. Vertimas jaustis kaltam. 1 lentelę. . žemina.. k. nes patyčių iniciatorius yra fiziškai ir psichologiškai pranašesnis. kad tai negatyvus elgesys kito asmens atžvilgiu siekiant sukelti baimę.Harrasment“ (liet. kurį apsprendžia klasės mikroklimatas.Mobbing“ – puolimas ant silpnesnio. Emocinis smurtas: • • • • • • Pasityčiojimas. 3. nagrinėdami patyčių sąvokas.. Gąsdinimas.): 1 lentelė Patyčių sampratos Autorius (data) Lorenz (1968) Olweus (1993) Lietuvos didysis žodynas (1999) Smith (2000) Zaborskis. Parodymas. . patiriantis patyčias negali pats apsiginti.Intimidation“ (liet. vieną ar daugiau kartų per savaitę. kad kas ketvirtas vaikas patiria bendraamžių patyčias ir net 60 proc.

iškreiptus vaizdus ir t. Socialinės padėties. Seksualinės. Olweus (1994) nurodo. Tačiau įvairūs klasės valandėlių metu testų klausimai (pvz. t.). kad šiandieninės technologijos dar labiau užmaskuoja iniciatorius ir netiesiogiai puola auką: kuria negatyvią informaciją apie asmenį interneto svetainėse. t. Valeckienė (2007) pažymi. siuntinėja žinutes. elektroniniai laiškai ir t. Dėl negalios“ (Targamadzė. vengiant kontaktų. SMS žinutės. kad patyčių iniciatoriai visada stiprina savo pozicijas tarp bendraamžių įvairiomis formomis. Rasistinės. Valeckienė. Tiesioginės patyčios pasireiškia atviru aukos puolimu: užgauliojant. t. su kuo keliautum į žygį? Kam nepatikėtum svarbiausių daiktų? ir t.) bei fizines patyčias (mušimas. stumdymas. gąsdinimas). ignoruojant. kad patyčios gali tiesioginės ir netiesioginės.165). tiek verbalines formas. p. rašytinės (komentarai. 2007.patyčių skirstymas pagal priežastis: • • • • • Dėl kūno sudėjimo. Jų formos įvairios (žr. kada paauglys grupėje izoliuojamas. 2 pav. kurios gali būti žodinės (pravardžiavimas.): TIESIOGINĖS PATYČIOS VERBALINĖS FIZINĖS SUDĖTINĖS žodinės rašytinės 2 pav. gestų rodymas.. Kitas aspektas – .) padeda išsiaiškinti šiuos atvejus ir 21 .t.V. 2007). Tuo tarpu sudėtinės patyčios apima ir verbalinius ir fizinius veiksmus aukos atžvilgiu (Targamadzė. Targamadzė ir D. pravardžiuojant ir grasinant. Tiesioginių patyčių formos Pellegrini ir Long (2002) išskyrė patyčias pagal formas: verbalines. daiktų niokojimas ir t. Mokyklose patyčios būna įvairių formų ir labai dažnai – sudėtinės. Tai labiau pastebimi reiškiniai nei netiesioginė patyčių forma. apimančios tiek fizines. Netiesioginės patyčios subtilesnės – auka išstumiama iš grupės nebendraujant. Valeckienė. Bauman ir Del Rio (2006) atkreipia dėmesį į tai.

2007). tačiau bene visos skaudina ir stipriai žaloja žmogų. Valeckienė.Hurrelmann ir G. Ypač tai aktualu paauglystės laikotarpiu. vyksta savęs ieškojimo periodas. smurtas ir agresija gali būti įvairus ir naudojamas tarp įvairaus amžiaus ir lyties žmonių. kad agresyvus elgesys susiję su asmens psichiniais procesais. jos požiūris į visuomenę. polinkiui į agresiją įtakos turi ir sudėtingas vaiko charakteris. ir nesugeba rasti neagresyvių konfliktų sprendimo būdų (Targamadzė. Taigi.Valiukevičiūtė (2005). į gyvenimą. kuomet vaikas buvo atmestas. emocinę priklausomybę ir perdėtą baimę tą ryšį prarasti. Agresijos pasireiškimo būdai yra įvairūs. Čia kalbama ir apie savikontrolės stoką. K.Unvergzat (2001) teigia. pykčio nevaldymą. Prievarta sau ir kitiems rodo buvusias frustracijas.imtis priemonių užkirsti plitimui arba bent išvengti skaudesnių šios pasireiškiančios agresijos pasekmių. palikdamas tam tikrą pėdsaką jo gyvenime. Smurtas žaloja žmogų fiziškai ir psichologiškai. izoliuotas. kai formuojasi asmenybė. Kaip nurodo R. impulsyvumas. hiperaktyvumas. dėmesio sukoncentravimo problemos. 22 . vienišas. Povilaitis ir J. menki socialinių problemų sprendimo įgūdžiai: vaikai supranta kitų vaikų elgesį kaip priešišką.

susijęs su šeimos sudėtimi Klausimai. iš anksto aptarus gražinimo vietą (I. Anketinė apklausa gali būti atliekama keliais būdais (A. Tyrimo vieta: Kauno Palemono vidurinė mokykla. su kuo gyvena) Šioje dalyje pateikiami tokie klausimai. itin svarbus ugdymo reiškiniams apibūdinti. kurie parodo. surinktos informacijos masiškumas. nes respondentams sudaryta galimybė atsakyti pamokos metu. PAAUGLIŲ AGRESIJOS RAIŠKOS TYRIMAS 2. Anketos turinys sudarytas iš 3 dalių. o respondentas tik pažymi pasirinktus vieną ar kelis atsakymo variantus). amžius. anketa – klausimų lapas tam tikroms žinioms surinkti. susiję su pagrindiniais demografiniais rodikliais (lytis. žurnalo ir kito leidinio paslauga. To buvo siekiama ir konstruojant instrumentą. Pasak R. Anketų pranašumas – kaip teigia. pristatomų 2 lentelėje. ji yra aiški. Patogiausios anketos yra sudarytos iš uždaro tipo klausimų (kai pateikiami visi galimi atsakymo variantai. Šios dalies klausimai apima tokius aspektus: šeimyninį statusą (pilna. respondentų apklausa naudojantis pašto paslaugomis. respondentų apklausa naudojantis laikraščio.Tyrimo metodika Šio darbo tyrimo tikslas. Anketa individualiai kiekvienam respondentui išdalijama darbo.Valackienė. mokymosi arba gyvenamoje vietoje. Petrulytės paauglio agresyvumo vertinimas) 23 . 2005). 2004).: respondentų apklausa tiesiogiai bendraujant su jais.palyginti paauglių agresijos formų raišką lyties ir amžiaus aspektu.). susiję su agresijos formomis ir reacijomis Pateikti klausimai.1 . išvadose būtina pabrėžti. Kaip teigia K. Realizuojant tyrimą pasirinktas anketų platinimas mokymosi įstaigoje. Klausimas. anketos paprastai siejamos su masine apklausa ir duomenų statistiniu apdorojimu.Luobikienė. Kardelis (2002). Anketavimo rezultatus reikia labai atsargiai interpretuoti.2. patikima. Bitino (2006). nedviprasmiška. 2 lentelė Anketos struktūra Demografiniai duomenys. B. Tyrimui realizuoti pasirinkta standartizuota apklausa raštu. jog duomenys nusako tik respondentų nuomonę. Pasak B. nepilna šeima.Tidikio (2003). kaip respondentas gali reaguoti į tam tikras situacijas (A. Tai populiariausias ir paprasčiausias būdas išsiaiškinti žmonių nuomonę bet kokiu rūpimu klausimu. Bitinas (2006).

ne = 1 teiginiai: 4. Petrulytės pateikta Buss. 15. Anketą sudaro 3 uždaro tipo kausimai. 31. 32.taip” ir . 5 Netiesioginė agresija (N): taip= 1. 6. 33. Rezultatų duomenys apdoroti Exell programa ir pateikti diagramomis. Buvo pateiktos 105 anketos. 1 -1 m 5 6 . ne = 0balų teiginiai: 1. 14. 4 pav. Agresyvumo vertinimas atliktas remiantis A.Tyrimo laikas.. o jaunesnių mokiniųmergaičių (žr. 19. 22. 9. 2% 8 2% 7 2% 6 2% 5 2% 4 2% 3 2% 2 2% 1 b rn ka e iu i m rg itė e a s 2% 3 2% 4 2% 6 2% 7 1 -1 m 3 4 . 20. ne = 0 teiginiai: 3. balandžio 5 dieną. 17. ne = 0 teiginiai: 4. 11. 12. 41. Tyrimo rezultatų analizė Tyrime dalyvavo 13-14 ir 15-16 metų amžiaus mokiniai. 39 taip=0. Pasirinktos 4 agresyvumo raiškos: fizinės agresijos. 24 Susierzinimas (S): taip = 1. atrinkta 100 tinkam. ne=1 teiginiai: 7. ne=1 teiginiai: 16. 23. susierzinimo ir verbalinės agresijos.). 26. 40.ne” atsakymų variantais Anketos apimtis – 2 puslapiai. 10. 2.. 34. Anketos raktas: • • • • Fizinė agresija (F): taip = 1 balas. į kuriuos atsakoma pažymint tinkamą variantą bei agresijos klausimynas su Tyrimo objektas ir imtis. 27. 36 Verbalinė agresija (V): taip = 1. 34 taip = 0. Tyrimo metu pastebėta. galimais . 15.2.Durkee metodika agresyvumui ir priešiškumui tirti. 37. 24 . taip=0. 28. Respondentais pasirinkti Kauno Palemono vidurinės mokyklos 6 (1314 metų) ir 9 (15-16 metų) klasių mokiniai. 18. 29. 25. ne=1 teiginiai : 13. kad vyresnių mokinių tarpe daugiau yra berniukų. ne= 0 teiginiai: 2. Tyrimo rezultatų apdorojimas. 8. 30. Respondentai nurodė savo amžių. netiesioginės agresijos. 21. 38 taip=0. Anketos buvo išdalintos 2010 m..

amžiaus vaikų yra daugiau gyvenančių su abiem tėvais nei 15-16 m. berniukų. kad tarp 13-14 m. 15 -16 m.) N=100 Analizuojant vaikų šeimų sudėtis. Šeimos situacija vaikų amžiaus aspektu (proc. 25 . galima teigti. kad respondentai pagal lytį pasiskirstė vienodai: 50 proc. Pastarųjų daugiau nei mergaičių yra 15-16 m.) N=100 Analizuojant dalyvavusių apklausoje mokinių skaičių pagal lytį. Mokinių pasiskirstymas pagal amžių ir lytį (proc. mergaičių ir 50 proc. Šeimos situacija vaikų lyties aspektu (proc.4 pav.) yra daugiau nei berniukų (34 proc. 62% 52% su globėjais su seserimi 6 pav. aiškėja. kad su abiem tėvais tiek pat berniukų . tiek pat mergaičių.).) N=100 Remiantis paveiksle pateiktais duomenimis. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% su abiem tėvais su mama 0% 2% su tėčiu 2% 2% 2% 2% 42% 34% 13-14 m. aiškėja. Su mama gyvenančių mergaičių (46 proc. amžiaus grupėje. 6% 0 5% 2 5% 0 4% 0 3% 0 2% 0 1% 0 2 % 0 % sua ie b m tė a v is sum m a a 0 % 4 % 0 % sug b ja lo ė is 5% 2 4% 6 3% 4 b rn k i e iu a m rg itė e a s 2 2 % % suse rim se i sutė čiu 5 pav. apklaustųjų tarpe.

Esminių skirtumų įvardijant vidutinius santykius nepastebėta skirtingose amžiaus grupėse. teigiančių. amžiaus vaikų. Mergaičių ir berniukų santykiai su tėvais (proc. atskleidė.) N=100 Pagal tyrimo rezultatus matyti. amžiaus vaikų nurodo gerus santykius su tėvais.8 pav. didesnė grupė 13-14 m. 2% 4 1 -1 m 5 6 . Analizuotas santykių su tėvais pobūdis lyčių aspektu. Vaikų santykiai su tėvais pagal amžių (proc. kad jų santykiai su tėvais blogi. pav. 70% 60% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% geri vidutiniai blogi 8 pav.) N=100 58% 36% 30% 34% mergaitės berniukai 12% 26 . kad mergaitės labiau nei berniukai įvardija santykius gerais (žr.16 m. amžiaus grupėje pastebimai net 2 kartus daugiau nei 13-14 m. Tačiau 15. 6% 0 5% 0 4% 0 3% 0 2% 0 1% 2 1% 0 0 % g ri e v u ia id tin i b g lo i 4% 8 4% 0 4% 0 3% 6 1 -1 m 3 4 . 7 pav.).). Pav.Tyrimo metu siekta palyginti pagal amžių būdingą vaikų ir tėvų santykių būseną (žr.

išryškėjo. kad didesnė dalis mergaičių (58 proc.). aiškėja.) N=100 Didesnę dalį apklausoje dalyvavusių respondentų sudarė vidutinį agresyvumo indeksą turintys vaikai. kad didesnė dalis apklausoje dalyvaujančių paauglių yra vidutini agresyvumo (žr. Tuo tarpu blogus santykius su tėvais turintys teigė didesnė dalis berniukų nei mergaičių. 9 pav. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mažas agresyvumo indeksas 18% 62% 20% vidutinis agresyvumo indeksas didelis agresyvumo indeksas 9 pav.). Lyginant agresyvumo indeksą lyties aspektu.) įvardija santykius su tėvais gerais. aiškėja.) N=100 27 . Vertinant agresyvumo indeksus. kad didesnis agresyvumo indeksas panašus (žr. 10 pav. Agresyvumo indeksai (proc. Didelis agresyvumo indeksas lyties aspektu (proc.Pagal 8 paveiksle pateiktus duomenis. d e a re u o in e s id lis g syv m d ksa 1% 9 1% 9 1% 9 1% 9 1% 8 1% 8 1% 8 1% 8 1% 8 1% 7 b rn ka e iu i m rg itė e a s 1% 8 1% 9 10 pav.

kad didesnė dalis mergaičių nei berniukų labiau akcentuoja verbalinę agresiją (pravardžiavimas. tonas ir t.) . nedraugauti. esminio skirtumo lyginant skirtingų lyčių didesnį agresyvumo indeksą.). Analizuojant tyrimo metu skirtingas agresijos raiškas. Mielke (1997) pažymi.Kaip matyti 10 paveiksle. Taip pat didesnė dalis mergaičių nei berniukų nurodė netiesioginę agresiją. Prakapas pažymi. Agresijos raiškos formos lyties aspektu (proc. kas ir sudaro netiesioginės agresijos turinį. t. Berniukai pritarė įvardydami jiems patiems būdingus labiau fizinės agresijos atsakymus. 28 . Iš duomenų aiškėja. erzinti. 60% 50% 40% 30% 22% 20% 10% 0% Fizinė agresija (F) Netiesioginė Susierzinimas agresija (N) (S) Verbalinė agresija (V) 36% 32% 26% 26% mergaitės berniukai 44% 48% 42% 11 pav. kad lyčių skirtumai turi reikšmės agresyvumui. nėra. prieštaravimas. kad berniukams labiau būdinga tiesioginė agresija. apkalbėti. Tai patvirtina Prakapo (2001) pastebėjimus. pav.) N=100 R. kad mergaičių verbalinė ir netiesioginė agresija yra didesnė nei berniukų (žr. aiškėja. išreikšta fiziniu kontaktu. kad mergaitės linkusios ignoruoti.

Tyrimo metu siekta palyginti vaikų didesnės agresijos sąsajas su vaikų socialine padėtimi. kad skirtumai nedideli.jų šeimos sudėtimi (žr. mokinių.) N=100 Remiantis pateiktais duomenimis 12 paveiksle. kurie gyvena su mama. Agresijos raiškos formos amžiaus aspektu (proc. 13 pav. 46% 42% 48% 48% 12 pav. kad fizinės ir netiesioginės agresijos raiškos žymiai didesnės tų mokinių. mokinių agresijos visų agresijų raiškų atžvilgiu lyginant buvo mažesnė nei 29 .). Netiesioginės agresijos ir susierzinimo raiška didesnė tarp 13=14 m.60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fizinė agresija (F) Netiesioginė agresija (N) Susierzinimas (S) Verbalinė agresija (V) 34% 36% 38% 36% 13-14 m. aiškėja. Tuo tarpu gyvenančių pilnose šeimose su abiem tėvais. 15-16 m. Fizinė agresija nežymiai didesnė tarp 15-16 m. tiriamųjų. ryškėja.) N=100 Analizuojant gautus duomenis. Verbalinė agresija skirtingose amžiaus grupėse vienoda. Didesnės agresijos indeksas vaikų socialinės padėties aspektu (proc. V erbalinė agresija (V ) 32% 32% 26% 32% 36% 28% 22% 36% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 44% 42% 38% S usierzinim as (S) su tėvu su m a am su abiem tėvais N etiesioginė agresija (N ) Fizinė agresija (F) 13 pav.

kad kuo blogesni santykiai vyrauja šeimoje. Žukauskienės (1997) teiginį. o tarp berniukų dominuoja fizinė agresija. Gyvenantys nepilnose šeimose. Esminių skirtumų skirtingose amžiaus grupėse lyginant agresijos raiškas. Tai ypač ryšku. labiau patiriantys frustraciją. verbalinę ir fizinę agresiją. labiau linkę į netiesioginę. Vaikų ir tėvų santykių įtaka agresyvumui (proc. šeimos struktūra. aiškėja.) N=100 Remiantis 14 paveiksle pateiktais duomenimis. Analizuota tyrimo metu vaikų ir tėvų santykių įtaka agresyvumo raiškai (žr.). netiesioginės agresijos ir fizinės agresijos raiškų priklausymą nuo santykių. įtampą.gyvenančių nepilnose šeimose. 64% 42% 16% 32% 32% 16% 32% 24% 8% 42% 26% 8% 0% 20% 40% 60% 80% Verbalinė agresija (V) Susierzinimas (S) blogi santykiai vidutiniai santykiai geri santykiai Netiesioginė agresija (N) Fizinė agresija (F) 14 pav. kad agresyvų elgesį lemia socialinės sąlygos. Apibendrinant galima teigti. 14 pav. kad vaikų agresyvumo raiška priklauso nuo lyties: mergaitės labiau stiprios verbalinės ir netiesioginės agresijos raiškoje. tuo labiau reiškiasi agresyvumas. nepastebėta. 30 . lyginant verbalinės agresijos. Socialinės sąlygos ir šeimos sudėtis bei santykiai joje turi reikšmės vaiko agresyvumui. Tai patvirtina R.

Vilnius: Folium. Arlauskaitė Ž. Liaudinskienė G.. Abromaitienė L. 2. 31 .LITERATŪRA 1. Tikra knygelė apie skriaudą. Psichologijos žodynas. Augis R. (Red. 3.) (1993). Smurto šeimoje poveikis vaikų socializacijai vidurinėje mokykloje. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 3 (45). . (1998). Socialiniai mokslai Nr. (2004).

(2000). Mokinių dalyvavimo patyčiose mokykloje ir šeimoje patiriamos fizinės ar emocinės prievartos sąsajos. Klaipėda: KU leidykla. (1999) Psichologija.. 22. (1993).. Kaffemanas A. (1999)..Beresnevičienė D. 5663. Geriau supraskime sunkius vaikus. 13. (1997). Delinkventinio elgesio vaikai: pedagoginės – psichologinės problemos. Gumuliauskienė A. (1993). (2000). Prieiga per internetą: <http://www. Kaunas. (1998). 4 (43). Vilnius. 21. (1996). (2006). (2003). Vaitkevičius R. 4. Vilnius: Lektūra... 5.lt/dokuments/mokymosi_medziaga/mokykla_be_agresijos.Vilnius. Socialiniai mokslai. Jovaiša L. Vilnius. Vilnius: VPU. (2001) . 7. Černius V. p. Vaiko elgesio ir emocijų problemos. (2004). Sociologijos žodynas. 131-136. Nasvytienė D. Acta paedagogica Vilnensia. Klaipėda. 11. (2005). Vaikų agresyvaus elgesio prevencija ugdymo institucijose: mokomoji knyga. Jovaiša L. 15. Kaunas. Laskytė A. Vilnius: Akademija. (2005). 32 . (1990). Vilnius 10. (1998) Paauglių agresyvumo raiška ir prevencija globos įstaigose: magistro darbas. 9.. (2007). Fizinės bausmės šeimoje – tradicinis vaikų auklėjimo būdas. 16. 3 (57) 17.doc> 20. Juodraitis A. Klaipėda. Vaiko ir paauglio psichologija. Šiauliai: ŠU universitetas. Mikalajūnaitė L. Žemaitienė N. 18. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. (2001).. Jankauskaitė V. 19. p. Legkauskas V. Kaip išugdyti stiprius vaikus. Gučas A. Mąstymo psichologija. 6. Myers D. Visuomenės sveikata. Lietuvos paauglių beviltiškumo jausmas ir savivertė. Andziulytė.. (2003). Leonavičius J. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija.G. Hurrelmann K. (2005). Braslauskienė R. Jakimavičiūtė A. I. [Žiūrėta 2010-02-04].. Mielke U. Vaikų agresyvaus elgesio prevencija ugdymo institucijose. 8. Jonutytė I. Jonutytė I. Braslauskienė R. 14. Kaunas: Poligrafija ir informatika. Kaunas.Ugdymo mokslas ir praktika. Kaunas: Šviesa. Psichologija. Šeima žmogaus gyvenime. Miškinis K. Unvergzat G. Vaikų ir paauglių agresyvumo klausimu. Specialusis ugdymas. Dabartinis lietuvių kalbos žodynas. Fiurst M. (2008) Lietuvos paauglių sąmoningo savęs žalojimo ir stresą keliančios gyvenimo patirties sąsajos.mkc. 12. Žmogaus vystymosi kelias: nuo vaikystės iki brandos. Pedagogikos terminai.. Vilnius: VU leidykla.

2006. Asmenybės vystymasis : kelias į savęs atradimą. 28. Priekabiavimo paplitimas Panevėžio miesto ir rajono bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų moksleivių populiacijoje. Suslavičius A.. Agresija ir konfliktai mokykloje.. J. Visuomenės sveikata. Bullying at school. Vilnius. 39. rizikinga elgsena ir vaidmenys tyčiojantis. Povilaitis R. (1993).A. 19. Rupšienė L. (Sud. Trimakas K. Vilnius: Kronta.. Prakapas R. 35.. Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros. mokslo ir švietimo centras. formų ir pasekmių diskursas. 33 . (1997). (2008). Suslavičius A. Socialinė psichologija teisėtvarkos darbuotojams.. 29. Vilnius: Vilniaus universitetas. Bendorienė A. (1999). 26. (1997).. (1998). (1995). Valiukevičiūtė J. (2001). Dagytė V.73. 159-171. Slauga: mokslas ir praktika. p. 1 (97). Patyčių prevencija mokyklose. 25. 38. 40. 113 – 116. Vilnius.(2003). p. Pedagogika. Valeckienė D. Suslavičius A. Psichologinė parama vaikams. Širvinskienė G. Jaunesniojo paauglio socialinė raida. (2000). 24. Patyčių bendrojo lavinimo mokykloje samprata: priežasčių. (2005). Pedagogika. Valickaitė D. Žemaitienė N.. Vilnius: Tyto alba. Kaunas: Tarpdiecezinės Katechetikos komisija. Žmonių grupių (socialinė) psichologija. Vilnius: Sapnų sala. 37. Paauglių tarpusavio agresija mokykloje. Priekabiavimas ir jo prevencija mokykloje. Psichologinė parama vaikui. 2 (41). Vilnius: Alma littera. Į patyčias įsitraukusių Kauno mokyklų mokinių savijauta.23. Pedagogika T. 59. Plačenienė D. Povilaitis R. 31. Didžiokienė A. Bogušienė V. p. (2004).. 32. Visuomenės sveikata. 41. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla 36. 9-10. Uzdila. Vilnius: Teisės akademija. . Petrulytė A. (2007). Povilaitis R. Navaitis G. 27-32. 2 (29). 34. Valiukevičiūtė J. Socialinė psichologija: vadovėlis. Tarptautinių žodžių žodynas. Socialinės pedagogikos pagrindai. Valickas G. 53... Olweus D. 30. Oxford: Blackwell.. p. Vaitkevičius J. 33. Vaikų agresyvumas: šiuolaikinės pradžios mokyklos problemos ir jos sprendimo gairės. (2005). V. (1998). Asmenybės raida gyvenime. Targamadzė V.. Pikūnas J. Acta peadagogica Vilnensia. Palujanskienė A. (2002). 27. Vilnius. (1995).) (2001). Navaitis G.

. 41. Žukauskienė R.002. 44. (2007) Šeimos įtaka vaiko mokykliniam brandumui. Vilnius: Lietuvos teisės akademija. Agresyvaus jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų elgesio raidos ypatumai. Valickas G. (2005). D.library.04~2004~ISSN_1822-1068.. Žukauskienė. R.N_1.42. 17.ARTIC> 43. (1998). Vilnius: Margi raštai. 46. Psichologinės asocialaus elgesio ištakos.0. Moksleivių patyčios Lietuvos mokyklose 1994-2002 m. p. Raidos psichologija. Cirtautienė L.. (1997). Žemaitis N. Valeckienė. [Žiūrėta 2010-01-14]. p.PG_76-85/DS. 76-92. 45. Medicina. 614-620.01. 34 . (1997). Psichologija. Zaborskis A. Prieiga per internetą: <http://vddb-dt.lt/fedora/get/LT-eLABa0001:J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->