P. 1
Trans Por To Veiklos Teisinis Reguliavimas Stud en Tams

Trans Por To Veiklos Teisinis Reguliavimas Stud en Tams

|Views: 1,603|Likes:
Published by Saulius Vansevicius

More info:

Published by: Saulius Vansevicius on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas
 • 2. KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS
 • 2.1.2. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)
 • 2.2.1. Pagrindinės sąvokos
 • 2.2.2. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
 • 2.2.3. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas
 • 2.2.4. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės
 • 2.3. Krovinių vežimų kelių transportu veiklos teisinis reguliavimas
 • 2.3.1. Pagrindinės sąvokos
 • 2.3.2. Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės
 • 2.3.3. Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės
 • 2.4. Keleivių vežimų kelių transportu veiklos teisinis reguliavimas
 • 2.4.1. Pagrindinės sąvokos
 • 2.4.2. Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės
 • 2.4.4. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės
 • 2.4.5. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės
 • 2.4.9. Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai
 • 2.4.10. Autobusų stočių veiklos nuostatai
 • 3.1. Europos Sąjungos direktyvos ir reglamentai
 • 3.1.1. Geležinkelių transporto rinkos liberalizavimas
 • 3.1.2. Geležinkelio įmonių licencijavimas
 • 3.2.1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas
 • 3.2.3. Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės
 • 3.2.4. Keleivių ir bagažo vežimo geležinkelių transportu taisyklės
 • 4. ORO TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS
 • 4.2.1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas
 • 4.2.2. Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklės
 • 5. JŪRŲ TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS
 • 5.2.1. Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas
 • 5.2.2. Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas
 • 5.2.2. Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Jonas Butkevičius

TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS
Vadovėlis

Vilnius

2009

1

UDK įrašomas leidykloje

J. Butkevičius. Transporto veiklos teisinis reguliavimas: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2008. xxx p.
Vadovėlyje išanalizuoti pagrindiniai teisiniai aktai, reglamentuojantys visų transporto rūšių – kelių, geležinkelių, oro, jūrų ir vidaus vandenų transporto veiklą. Išanalizuotos tarptautinės konvencijos, susitarimai, reglamentai, direktyvos bei bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai – įstatymai, kodeksai, taisyklės, nuostatai, tvarkos bei reikalavimai, reglamentuojantys tiek krovinių, tiek ir keleivių vežimus. Vadovėlis skiriamas Transporto inžinerijos fakulteto bakalaurantams ir magistrantams. Jis bus naudingas visų transporto, verslo administravimo ir vadybos studijų studentams, taip pat visų transporto rūšių specialistams.

Leidinį rekomendavo VGTU Transporto inžinerijos fakulteto studijų komitetas

Recenzavo: mokslinis vardas ir laipsnis, Vardas Pavardė, darbovietė (pvz., VGTU Fizikos katedra) mokslinis vardas ir laipsnis,Vardas Pavardė, darbovietė

http://leidykla.vgtu.lt
VGTU leidyklos TECHNIKA _____ mokomosios metodinės literatūros knyga

ISBN įrašomas leidykloje © Butkevičius J., 2009 © VGTU leidykla TECHNIKA, 2009

2

TURINYS
Įvadas........................................................................................................... 6 1. BENDRIEJI LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINIAI AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS TRANSPORTO VEIKLĄ.................... 8 1.1. Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas..........................8 2. KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS. 19 2.1. Tarptautinės konvencijos ir susitarimai, reglamentuojantys kelių transporto veiklą ................................................................................19 2.1.1. Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) ........19 2.1.2. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) ....26 2.1.3. Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija)..............................................38 2.2. Bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai, reglamentuojantys kelių transporto veiklą.......................................................................48 2.2.1. Pagrindinės sąvokos...........................................................................48 2.2.2. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas ...............................53 2.2.3. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas.........................69 2.2.4. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės ...............................76 2.3. Krovinių vežimų kelių transportu veiklos teisinis reguliavimas.....84 2.3.1. Pagrindinės sąvokos...........................................................................84 2.3.2. Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės............................85 2.3.3. Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės ....................94 2.4. Keleivių vežimų kelių transportu veiklos teisinis reguliavimas ......99 2.4.1. Pagrindinės sąvokos.........................................................................100 2.4.2. Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės...................101 2.4.3. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės ....................................116 2.4.4. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės ......................125 2.4.5. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės .............143 2.4.6. Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarka...............................................................................................150 2.4.7. Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarka .....................................................................154

3

2.4.8. Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka.....................159 2.4.9. Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai ...............................167 2.4.10. Autobusų stočių veiklos nuostatai .................................................171 2.4.11. Reikalavimai gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas............................................................176 3. GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS............................................................................. 181 3.1. Europos Sąjungos direktyvos ir reglamentai .................................181 3.1.1. Geležinkelių transporto rinkos liberalizavimas................................182 3.1.2. Geležinkelio įmonių licencijavimas.................................................187 3.1.2. Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymas ir mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra.........................................189 3.2. Lietuvos Respublikos teisiniai aktai, reglamentuojantys geležinkelių transporto veiklą.........................................................192 3.2.1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas..................192 3.2.2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklės...........................................................................................222 3.2.3. Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės..........................232 3.2.4. Keleivių ir bagažo vežimo geležinkelių transportu taisyklės...........249 4. ORO TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS .. 263 4.1. Tarptautinių vežimų oro transportu teisinis reguliavimas ir skrydžių klasifikavimas...................................................................263 4.2. Bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai, reglamentuojantys oro transporto veiklą .......................................................................267 4.2.1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas........................................267 4.2.2. Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklės ...............287 5. JŪRŲ TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS. 297 5.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių jūrų transporto veiklą, atitikimas ES teisės aktams..............................297 5.2. Bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai, reglamentuojantys jūrų transporto veiklą .....................................................................299 5.2.1. Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas ..299 5.2.2. Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas......................313 5.2.2. Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas ...........................337 6. VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS............................................................................. 356

4

6.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, atitikimas ES teisės aktams ..............356 6.2. Bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai, reglamentuojantys vidaus vandenų transporto veiklą ..................................................357 6.2.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas ............357 6.2.2. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklės...........................................................................................377 6.2.3. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatai ...................................................383 6.2.4. Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikos taisyklės ......................................................................391

5

Įvadas

Lietuvos Respublikos veiklos pagrindų įstatyme teigiama, kad „Transportas – sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis, skirta tenkinti visuomenės ir ūkio subjektų poreikius vežti keleivius, bagažą ir (arba) krovinius“. Pagal šį įstatymą „Transporto veikla – keleivių ir bagažo ir (arba) krovinių vežimas transporto priemonėmis, geležinkelių, kelių, oro ir vandens infrastruktūros valdymas, plėtra ir priežiūra, kelių tiesimas ir priežiūra, taip pat kita veikla. tiesiogiai susijusi su transporto infrastruktūra, keleivių, bagažo ir (arba) vežimu“. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, per pastaruosius penkiolika metų buvo parengti teisiniai aktai, reguliuojantys transporto veiklą. Pastarieji pastoviai buvo tobulinami, o prieš įstojant Lietuvai į Europos Sąjungą, suderinti su ES reikalavimais. Be to, Lietuva prisijungė prie tarptautinių konvencijų ir susitarimų, apibrėžiančių transporto veiklą, taip pat sudarė įvairias tarptautines sutartis su Europos valstybėmis dėl tarptautinių vežimų organizavimo. Pagal LR transporto pagrindų įstatymą transporto rūšys yra šios: kelių, geležinkelių, jūrų, oro ir vidaus vandenų transportas. Kiekvienos šių transporto rūšių veiklą reguliuoja atitinkami teisiniai aktai. Vadovėlio tikslas yra išsamiai išnagrinėti visų minėtų transporto rūšių teisinį reguliavimą. Todėl vadovėlyje teisiniai aktai yra grupuojami pagal transporto rūšis, prieš tai pateikiant bendrą dokumentą, apibrėžiantį visų transporto rūšių teisinį reguliavimą – LR transporto veiklos pagrindų įstatymą. Vadovėlyje teisiniai aktai kiekvienai transporto rūšiai sugrupuoti ir išanalizuoti pagal svarbą. Pirmiausiai išanalizuotos tarptautinės konvencijos ir susitarimai, po jų – kodeksai, toliau – LR Vyriausybės dokumentai, o paskutinę analizuojamų teisinių aktų grupę sudaro LR Susisiekimo ministro įsakymais patvirtinti dokumentai. Dvi paskutinės dokumentų grupės išanalizuotos atskirai krovinių vežimams ir keleivių vežimams. 6

Knygos autorius aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos keleivių vežimų kelių transportu veiklos teisinius aktus, t. y. vadovavo autorių kolektyvui, kuris rengė Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles; Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisykles; Autobusų stočių veiklos nuostatus; Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas ir kt. Nors vadovėlis skirtas transporto inžinerijos specialybių pagrindinių studijų studentams (bakalaurantams ir magistrantams) bei verslo administravimo ir vadybos studijų studentams, jis bus naudingas ir visų transporto rūšių specialistams.

7

1. BENDRIEJI LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINIAI AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS TRANSPORTO VEIKLĄ
Pagrindiniu dokumentu, reglamentuojančiu transporto veiklą, yra Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas. 1.1. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas Įstatymo paskirtis. Šis įstatymas priimtas 2002 m. vasario 28d., įsakymo Nr.IX-747. Įstatymas nustato Lietuvos Respublikos transporto viešojo administravimo, vežėjų (operatorių) ir transporto infrastruktūros valdytojų veiklos, valstybės pagalbos plėtojant transporto infrastruktūrą ir jos valdymo bendruosius principus, transporto infrastruktūros valdytojų teisinį statusą, jų santykius su transporto infrastruktūros savininkais bei naudotojais, visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų, saugaus eismo užtikrinimo ir kitų su transporto veikla susijusių santykių reglamentavimo pagrindus. Šis įstatymas nereglamentuoja karinio, bevariklio ir vamzdynų transporto veiklos, jeigu kiti įstatymai nenustato ko kita. 1. Rinkliava – transporto infrastruktūros objekto savininko nustatytas užmokestis už naudojimąsi transporto infrastruktūros objektu, kurį transporto infrastruktūros objekto naudotojas moka transporto infrastruktūros objekto valdytojui (savininkui). 2. Transportas − sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis, skirta tenkinti visuomenės ir ūkio subjektų poreikius vežti keleivius, bagažą ir (arba) krovinius. 3. Transporto infrastruktūra − sausumos ir vandens kelių, eismo valdymo sistemų, su jais susijusių statinių (tarp jų ir pastatų), specialiai įrengtų teritorijų ir įrenginių bei konstrukcijų visuma, skirta transporto veiklai užtikrinti. 4. Transporto infrastruktūros objektas − transporto infrastruktūros elementas, kuris gali būti atribotas nuo kitų infrastruktūros objektų ir savarankiškai funkcionuoti. 8

Transporto veikla − keleivių. kurio veikla galima tik naudojantis transporto infrastruktūros objektu. geležinkelių. neprisiimtų arba neprisiimtų tokiu mastu ar tokiomis pačiomis sąlygomis. skirtas keleiviams. technologinės ir eismo valdymo priemonės. bagažą. taip pat ūkio subjektas. 7. kuris turi teisę dirbti pagal licenciją ar leidimą bet kokio maršruto ar įrangos atžvilgiu. 11. 8. Visuomenės aptarnavimo įsipareigojimai − įsipareigojimai organizuoti darbą. kuris verčiasi transporto veikla (keleivių. 9. Transporto objektai − transporto infrastruktūra. Transporto priemonės valstybinė techninė apžiūra (priežiūra) – Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės privalomas periodinis techninės būklės patikrinimas teisės aktų nustatyta tvarka. tiesiogiai susijusi su transporto infrastruktūra. Transporto infrastruktūros objekto naudotojas − transporto priemonių savininkas arba valdytojas. reguliarumas ir 9 . transporto priemonės ir kitos su transporto veikla susijusios techninės. kad būtų užtikrintas transporto paslaugų teikimo nenutrūkstamumas. kurių vežėjas (operatorius). bagažo ir (arba) krovinių vežimas transporto priemonėmis. Vežėjas (operatorius) – fizinis arba juridinis asmuo. atsižvelgdamas į komercinius interesus. krovinius. Transporto infrastruktūros objekto valdytojas – fizinis ar juridinis asmuo teisėtu pagrindu valdantis transporto infrastruktūros objektą. bagažo ir (arba) krovinių vežimu) ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas sąlygas bei reikalavimus. kelių tiesimas ir priežiūra. kelių.5. 6. oro ir vandens transporto infrastruktūros valdymas. 12. taip pat kita veikla. vežti ir laikytis nustatytų tarifų. 10. nuosavybės teise priklausanti valstybei ar savivaldybėms ir skirta visuomenės poreikiams tenkinti vežti keleivius. plėtra ir priežiūra. 13. Viešoji transporto infrastruktūra − transporto infrastruktūra. bagažo ir (arba) krovinių vežimu. keleivių. Transporto priemonė − bet koks savaeigis mechanizmas ar mechanizmų junginys. bagažui ir (arba) kroviniams vežti. įsipareigojimas organizuoti darbą − įsipareigojimas nustatytas vežėjui (operatoriui).

nustato privalomus transporto veiklos vykdymo reikalavimus valstybės 10 . įsipareigojimas dėl tarifų − įpareigojimas. tam tikros kategorijos kroviniams arba atitinkamiems maršrutams taikytų valstybės ar savivaldybių institucijų patvirtintus tarifus. įpareigojimas vežti − įpareigojimas. eismo saugos ir aplinkosaugos. Transporto viešąjį administravimą vykdo Vyriausybė. nustatytas vežėjui (operatoriui). modernizavimo. Transporto viešasis administravimas. remiantis tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais. kad jis tam tikroms keleivių kategorijoms. kurie neatitinka vežėjo (operatoriaus) komercinių interesų. organizuoja strateginių transporto sistemos plėtojimo programų rengimą. nustatytas vežėjui (operatoriui) priimti ir vežti keleivius ar krovinius. tarp jų – viešosios transporto infrastruktūros plėtojimo. o prireikus ir finansinėmis priemonėmis užtikrina: 1) viešosios transporto infrastruktūros objektų prieinamumą lygiomis teisėmis ir nediskriminacinėmis sąlygomis visiems vidaus (šalies) transporto infrastruktūros objektų naudotojams. Susisiekimo ministerija bei savivaldybių institucijos. 4) vežėjų (operatorių) veiklos savarankiškumą. Vyriausybė formuoja subalansuotą valstybės transporto politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą. 2) transporto infrastruktūros valdymo ir vežėjo (operatoriaus) veiklos atskyrimą. 3) vežėjų (operatorių) patekimo į transporto paslaugų rinką nediskriminacinių sąlygų nustatymą. ir užtikrina jų įgyvendinimą. 6) kombinuotų vežimų sistemos kūrimo ir plėtojimo skatinimą. Valstybė teisinėmis. taip pat laisvą ir sąžiningą konkurenciją transporto paslaugų rinkoje. dalyvauja rengiant tarptautinius transporto infrastruktūros projektus bei programas ir juos įgyvendinant. taip pat šios infrastruktūros naudotojams iš užsienio. 5) viešosios transporto infrastruktūros funkcionavimą ir jos plėtrą pagal valstybės tikslines programas. taip pat šiuo pagrindu remiantis ir tranzito skatinimą. taikant konkrečius tarifus ir pagal nustatytas sąlygas. Susisiekimo ministerija įgyvendina valstybės transporto politiką.atitinkamas mastas. Transporto veiklos užtikrinimas.

Transporto objektai nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos valstybei. skrydžių valdymo sistemos įrenginiai. Transporto teisinių santykių reglamentavimas. administraciniu aktu ar sutartimi. valstybinių jūrų uostų infrastruktūra yra Lietuvos valstybės nuosavybė. Jeigu specialiuosiuose transporto rūšių įstatymuose ir kodeksuose numatytos kitokios nuostatos negu šiame įstatyme. Transporto rūšys. Transporto rūšys pagal šį įstatymą yra šios: geležinkelių. Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims. Į juos negali būti nukreipti išieškojimai pagal kreditorių reikalavimus. 11 . specialieji transporto rūšių įstatymai ir kodeksai bei kiti teisės aktai. užsienio juridinių asmenų filialams arba atstovybėms. tarptautinių oro uostų infrastruktūra. Transporto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.įmonėms. koordinuoja visų transporto rūšių sąveiką. transporto infrastruktūros objektų valdytojams. jūrų. oro ir vidaus vandenų transportas. kelių. kaip šie aktai vykdomi. akvatoriją (vandens plotus). Transporto objektų nuosavybė. Šių transporto rūšių. naudoja bei disponuoja turto patikėjimo teisėmis vadovaudamasis šiuo ir kitais įstatymais. kitą priskirtą ar sukurtą turtą viešosios transporto infrastruktūros valdytojas valdo. Viešojo naudojimo geležinkeliai. taip pat kombinuotų vežimų veiklos ypatumus nustato specialieji transporto rūšių įstatymai ir kodeksai bei kiti teisės aktai. vykdo kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Viešosios transporto infrastruktūros objektus. valstybinės reikšmės keliai. Viešosios transporto infrastruktūros objektais negali būti užtikrinami trečiųjų asmenų įsipareigojimai. šis įstatymas. transporto infrastruktūros objektų naudotojams. savivaldybėms. valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai. valstybės institucijoms bei asociacijoms. žemę. taikomos specialiųjų transporto rūšių įstatymų ir kodeksų nuostatos. pagal savo kompetenciją leidžia teisės aktus ir tiesiogiai ar per įgaliotas institucijas kontroliuoja. Savivaldybių institucijos formuoja viešojo vietinio transporto veiklos strategiją ir organizuoja jos įgyvendinimą.

norinti gauti licenciją (leidimą). įstatymai ir kiti teisės aktai. reikalingas šiems objektams eksploatuoti. atsižvelgiant į transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros (priežiūros) poreikį. Tarifai. naudojamos tik šios infrastruktūros funkcionavimui užtikrinti ir šio įstatymo numatytoms programoms finansuoti. taikomos tarptautinių sutarčių nuostatos. gautos už naudojimąsi viešąja transporto infrastruktūra. Įmonės gali atlikti transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą (priežiūrą) tik turėdamos įgaliotos 12 . Rinkliavų dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato transporto infrastruktūros objekto savininkas. Kiekvienai šiuose įstatymuose nustatytai transporto licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos sričiai licencijos (leidimai) išduodamos pagal Vyriausybės patvirtintas licencijavimo taisykles. Lėšos. technologinių. Atskirų transporto rūšių eismo saugos reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Visi transporto infrastruktūros naudotojai už naudojimąsi transporto infrastruktūra privalo mokėti transporto infrastruktūros objekto valdytojui (savininkui) rinkliavas. socialinių ir organizacinių reikalavimų transporto infrastruktūrai. transporto priemonėms ir eismo dalyviams. Transporto veiklos paslaugų tarifai ir kainos grindžiamos laisvosios rinkos kainodaros principais ir nustatomos sutartyse tarp šalių. rinkliavos. turi atitikti geros reputacijos. Saugus transporto eismas užtikrinamas laikantis techninių. Transporto veiklos licencijavimas. profesinės kompetencijos bei finansinio pajėgumo reikalavimus. kainos. nustato Vyriausybės įgaliota institucija pagal jos patvirtintą metodiką. Licencijuojamos transporto ūkinės komercinės veiklos sritys nustatomos specialiuose transporto rūšių įstatymuose ir kodeksuose. Įmonė. atsižvelgdamas į išlaidas. jų išdėstymą šalies teritorijoje. Eismo sauga. Transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą (priežiūrą) vykdančių įmonių skaičių. jeigu kiti įstatymai nenustato ko kita.Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nustato kitokias taisykles negu šis įstatymas. Transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros (priežiūros) taisykles nustato ir jų vykdymą kontroliuoja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

saugos darbe. pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką nustato specialieji transporto rūšių įstatymai ir kodeksai arba Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. keičiamoje talpykloje arba 20 ar daugiau pėdų konteineryje. Teisės vairuoti (valdyti. higienos reikalavimus. išduotų kitose valstybėse. Visuomenės aptarnavimo organizavimas. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir (ar) savivaldybių institucijos užtikrina socialiai būtinų transporto paslaugų teikimą visuomenei. nustatytus Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse. Už šių reikalavimų nesilaikymą pažeidėjai atsako įstatymų nustatyta tvarka. įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Transporto infrastruktūros objektai pripažįstami tinkamais naudoti Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. kai tas pats krovinys. Kombinuoti vežimai. Transporto priemonių registravimo tvarką nustato. Viešojo transporto objektai. pavojingų krovinių gabenimo. Transporto veiklos subjektai privalo vykdyti aplinkosaugos. esantis sunkvežimyje. Įgaliojimai (leidimai) suteikiami sutartimi arba administraciniu aktu. Patiriami dėl šių paslaugų teikimo nuostoliai vežėjams (operatoriams) yra kompensuojami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos ir (ar) 13 . nustato Vyriausybės įgaliota institucija pagal jos patvirtintą metodiką. Aplinkosaugos ir kiti reikalavimai. jos vykdymą kontroliuoja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Vyriausybė gali nustatyti kombinuotų vežimų konkurencingumą skatinančias priemones. pilotuoti) transporto priemonę suteikimo dokumentų. Teisės vairuoti (valdyti. turi būti nuosekliai pritaikomi patogiai ir saugiai jais naudotis neįgaliesiems. atsižvelgdama į transporto priemonių registravimo poreikį ir jų išdėstymą šalies teritorijoje. skirti keleiviams aptarnauti. Transporto priemones registruojančių įmonių skaičių.institucijos suteiktus įgaliojimus (leidimus). Kombinuoti vežimai – krovinių gabenimas naudojant ne mažiau kaip dvi transporto rūšis. o pradinę ir (arba) galutinę maršruto dalį – kelių transporto priemonėmis. darbo ir poilsio režimo. vidaus vandenų arba jūrų transportu. didžiąją maršruto dalį yra gabenamas geležinkelių. priekaboje ar puspriekabėje (su vilkiku ar be jo). pilotuoti) transporto priemones įgijimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos.

privalo sudaryti galimybę visuomenei naudotis alternatyvia transporto paslauga. išlaidų ir pajamų subalansavimą. garantuodamas optimalų šio objekto funkcionavimą. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir (ar) savivaldybės institucija. Konkurso organizavimo bei visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarką nustato Vyriausybė. kuriose nustatomos keleivių vežimo sąlygos (paslaugų kokybė. Su konkurso nugalėtoju Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir (ar) savivaldybės institucija sudaro visuomenės aptarnavimo sutartis. reguliarumas. Valdytojui parinkti skelbiamas konkursas arba viešajai transporto infrastruktūrai valdyti steigiama įmonė. gautas už naudojimąsi viešąja transporto infrastruktūra (jūrų uostų rinkliavas. taip pat atlyginimo už suteikiamas paslaugas dydis ir tvarka. priėmusi sprendimą nutraukti visuomenės aptarnavimo sutartį. Viešosios transporto infrastruktūros valdytoją skiria Vyriausybė ar jos įgaliota institucija arba savivaldybės institucija. Viešosios transporto infrastruktūros savininkas yra valstybė ir savivaldybės. Visuomenės aptarnavimo sutarties galiojimo terminas – iki 5 metų. sudaro galimybę nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis viešosios transporto infrastruktūros objektu. Transporto infrastruktūra yra viešoji ir privačioji. modernizuoja ir plėtoja viešosios transporto infrastruktūros objektus. taip pat rinkliavas už oro navigacijos paslaugas ir naudojimąsi oro uostais. geležinkelių infrastruktūra. valdytojas naudoja pagal viešosios 14 . užtikrina. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas).savivaldybių. gautas už jūrų uostų žemės nuomą. Šiems visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti vežėjai (operatoriai) parenkami konkurso tvarka. tinkamai prižiūri. Viešosios transporto infrastruktūros objekto valdytojas. kad viešosios transporto infrastruktūros objektas atitiktų saugaus eismo. Viešosios transporto infrastruktūros valdytojo veiklos ypatumai. Transporto infrastruktūros rūšys ir valdytojai. pajamas. aplinkosaugos ir kitus reikalavimus. Lėšas. nustatytus šio įstatymo. mastas ir kiti reikalavimai). Privačiosios transporto infrastruktūros savininkas yra fizinis ar juridinis asmuo. veiklos nenutrūkstamumas.

įsipareigojęs nuvežti užsienietį tranzitu per Lietuvos Respubliką į paskirties valstybę. gautų pritaikant pažangius privataus ir visuomeninio (valstybinio ir (ar) savivaldybių) kapitalo partnerystės finansinius mechanizmus. gauna-mos paramos. neįleidžiamas į Lietuvos Respubliką arba vežėjas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) reikalavimu vežėjas privalo įvykdyti vieną iš šių punktų: 1) už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę. kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis (toliau – užsienietis). atsisako jį vežti. – programos. lėšų. kuris verčiasi keleivių vežimu. Jeigu asmuo. Atskirų transporto rūšių viešajai infrastruktūrai finansuoti gali būti steigiami nebiudžetiniai piniginiai fondai. išdavusią 15 . Viešosios transporto infrastruktūros finansavimas.transporto infrastruktūros savininko ar jo įgaliotos institucijos patvirtintą pajamų ir išlaidų sąmatą bei patvirtintas specialiąsias programas. gautų valstybės vardu arba su valstybės garantija. privalo nedelsdamas vieną iš žemiau numatytų reikalavimų. važiavusiam per Lietuvos Respubliką tranzitu. Viešosios transporto infrastruktūros valdymo kontrolė. vežėjas. Europos Sąjungos lėšų. Vežėjų pareigos vežant užsieniečius. įvažiuoti ir išsiunčia jį į Lietuvos Respubliką. nustatytų šiame įstatyme. plėtros bei modernizavimo programų įgyvendinimas finansuojamas iš šių lėšų šaltinių: rinkliavų. nacionalinio biudžeto. iš kurios jis atvyko. atvežęs užsienietį iki Lietuvos Respublikos valstybės sienos. Viešosios transporto infrastruktūros valdytojo santykiai su transporto infrastruktūros savininku. kuris verčiasi keleivių vežimu. 2) už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę. jei tai yra suderinta su Europos Bendrijų teise arba Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. paskolų. Vyriausybės patvirtintų viešosios transporto infrastruktūros kūrimo. arba paskirties valstybės institucijos neleidžia užsieniečiui. Viešosios transporto infrastruktūros savininko ir valdytojo tarpusavio santykius nustato turto patikėjimo sutartis. Viešosios transporto infrastruktūros valdytojo veiklą kontroliuoja valstybės ir (ar) savivaldybių institucijos įstatymų nustatyta tvarka.

apie kuriuos šio Įstatymo nurodyta informacija teikiama. kuris verčiasi keleivių vežimu. kuris verčiasi keleivių vežimu oro keliais. Jeigu vežėjas. apie numatomą jų asmens duomenų tvarkymą. Vežėjas. kuriuos jis pristatys į pasienio kontrolės punktą. 3) visi kelionės dokumentuose nurodyti užsieniečių vardai ir pavardės. Vežėjas. susijusių su užsieniečio buvimu pasienio kontrolės punkte ir sugrąžinimu į užsienio valstybę. susijusių su užsieniečio buvimu pasienio kontrolės punkte ir sugrąžinimu į aukščiau išvardytas valstybes. kuris verčiasi keleivių vežimu oro keliais. 3) už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę.kelionės dokumentą. 7) transporto priemonės išvykimo ir atvykimo laikas. 16 . į kurią jam leista įvažiuoti. 6) reiso numeris. jei tokios galimybės nėra. Vežėjas. jis privalo nedelsdamas rasti tiesioginio transporto priemones ir padengti su jomis susijusias išlaidas arba. negali užsieniečio sugrąžinti į užsienio valstybę. 4) užsieniečių gimimo datos. kuris verčiasi keleivių vežimu oro keliais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prašymu privalo jai pateikti šią informaciją: 1) užsieniečių naudojamų kelionės dokumentų numeriai ir tipai. 9) pradinė užsieniečių įlaipinimo vieta. 2) užsieniečių pilietybės. padengimo tvarką ir šių lėšų dydį. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka privalo informuoti užsieniečius. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato lėšų. padengimą. nesančių Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prašymu iki keleivių registracijos pabaigos privalo jai pateikti žemiau nurodytą informaciją apie užsieniečius. per kurį vežėjas pristatys užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją. Vežėjų pareiga teikti informaciją. prisiimti atsakomybę už lėšų. 8) bendras transporto priemone vežamų užsieniečių skaičius. per kurį šie užsieniečiai pateks į Lietuvos Respublikos teritoriją iš valstybių. 5) pasienio kontrolės punktas.

kad vežėjas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nepateikė arba pateikė ne visą ar neteisingą informaciją. 2) vežėjas įrodo. ar keleivis turi kelionės dokumentus. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“. 17 . Kontroliniai klausimai 1. kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. kad šie turėtų kelionės dokumentus. kurie verčiasi keleivių vežimu oro ar jūros keliais arba kurie tarptautinio susisiekimo maršrutais autobusais sausuma veža keleivių grupes specialiais bei užsakomaisiais reisais. 3) Valstybės sienos apsaugos tarnyba nustato. Vežėjai. reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. yra suklastotas. kad vežėjo vežamas užsienietis neturi kelionės dokumentų. jeigu: 1) vežamas užsienietis siekia prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. tokiam vežėjui skiriama nuo vienuolikos tūkstančių iki aštuoniolikos tūkstančių litų bauda už kiekvieną reisą.Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato aukščiau nurodytos informacijos pateikimo ir tvarkymo taisykles. įveždami užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną. Apibūdinti „transporto infrastruktūrą“. kad priimdamas užsienietį į transporto priemonę įsitikino. Jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnyba nustato. kad įsitikintų. kuriuo buvo vežami užsieniečiai. Jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnyba nustato. apie kuriuos vežėjas nepateikė informacijos arba pateikė ne visą ar neteisingą informaciją. privalo užtikrinti. kad užsieniečio kelionės dokumentas. Vežėjų atsakomybė. Kas yra „rinkliava“? 2. Apibūdinti „transporto veiklą“. vežėjui skiriama bauda nuo vienuolikos tūkstančių litų iki aštuoniolikos tūkstančių litų už kiekvieną be reikalingų dokumentų vežamą užsienietį. Vežėjai turi teisę tikrinti keleivių kelionės dokumentus. 3. kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. kad šis turi kelionės dokumentus. kuris reikalingas įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. Vežėjui bauda neskiriama.

4. Kas yra Lietuvos valstybės nuosavybė? 7. 8. Kas vykdo transporto viešąjį administravimą? 5. Kokios vežėjų pareigos. Kaip organizuojamas „visuomenės aptarnavimas“? 9. Kokie dokumentai reglamentuoja transporto teisinius santykius? 12. Iš kokių lėšų šaltinių finansuojama viešoji transporto infrastruktūra? 11. Apibūdinti „kombinuotus vežimus“. vežant užsieniečius? 18 . Kokios transporto rūšys yra Lietuvoje? 6. Kokios transporto infrastruktūros rūšys yra pagal pavaldumą ir kas yra jų savininkas? 10.

1.2. šis terminas netaikomas žemės ūkio traktoriams. Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų. I-1532.1. darbo (AETR) Šis susitarimas sudarytas 1970 m. kad būtina pagerinti kelių eismo saugumą. Susitariančiosios šalys sudarė susitarimą norėdamos skatinti ir gerinti keleivių bei krovinių tarptautinius vežimus kelių transporto priemonėmis. būdamos įsitikinusios. užtikrinančias tokį reglamentavimą. naudojamoms žmonėms ar kroviniams vežti. įstatymo Nr. kad jos dalis remtųsi į motorinę transporto priemonę ir šiai tektų laikyti didelę puspriekabės ir jos krovinio svorio dalį. d) puspriekabė – bet kokia priekaba. šis terminas taikomas bet kokiam transporto priemonių junginiui. KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS 2. liepos 1 d. Apibrėžimai a) transporto priemonė – bet kokia motorinė transporto priemonė arba priekaba. važinėjančių tarptautiniais maršrutais. pritaikyta vilkti motorine transporto priemone. pritaikyta sukabinti su motorine transporto priemone taip. b) motorinė transporto priemonė – bet kokia savaeigė kelių transporto priemonė. reglamentuojantys kelių transporto veiklą 2. Ženevoje. paprastai naudojama žmonėms ar kroviniams vežti keliais arba vilkti keliais transporto priemonėms. vadovaujantis Tarptautinės darbo organizacijos principais reglamentuoti kai kurias darbo sąlygas tarptautinio kelių transporto įmonėse ir bendradarbiauti taikant tam tikras priemones. 19 .1. rugsėjo 24 d. Tarptautinės konvencijos ir susitarimai. c) priekaba – bet kokia transporto priemonė.. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo šį susitarimą 1996 m. šis terminas taikomas ir puspriekabėms.

neviršija 3. b) jei Susitariančiosios šalys. šis susitarimas netaikomas tarptautiniams vežimams keliais. kad prireikus ją vairuotų. gali netaikyti šiam ar šiems ekipažo nariams šio susitarimo nuostatų. iki sekmadienio 24. kurios važiuoja keliu kaip viena transporto priemonė. kai važiuojama bet kokia transporto priemone.00 val. kurios pagal savo konstrukciją ir įrangą yra skirtos vežti ne daugiau kaip devynis asmenis. h) reguliarūs reisai – reisai. jei jie vykdomi: 1) kroviniams vežti naudojamomis transporto priemonėmis. įskaitant priekabą ar puspriekabę. g) tarptautinis vežimas keliais – bet koks vežimas keliais. važiavimas viešojo naudojimo keliu. nesvarbu. kelionės metu juos paimant ir išleidžiant iš anksto tam tikslui numatytose sustojimo vietose. kurioje jie paprastai verčiasi savo profesine veikla. skirtos keleiviams ar kroviniams vežti. kuriais keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutu. samdomas ar ne.00 val. kai vairuotojas gali laisvai tvarkyti savo laiką. 3) transporto priemonėmis. kurių didžiausias leistinas svoris. k) poilsis – nepertraukiamas ne trumpesnis kaip 1 valandos laikotarpis. Šis susitarimas taikomas kiekvienos Susitariančiosios šalies teritorijoje visiems tarptautiniams vežimams keliais. a) jei vykdant tarptautinį vežimą keliais vienas ar keletas ekipažo narių neišvyksta iš savo valstybės teritorijos. registruota minėtosios Susitariančiosios šalies teritorijoje arba bet kokios kitos Susitariančiosios šalies teritorijoje. nors ir trumpai. kurių teritorijose vežama. ir yra skirtos šiam tikslui. naudojamomis keleiviams vežti 20 . įskaitant vairuotoją. vairuojantis. nesusitaria kitaip. Susitariančioji šalis. kai kertama bent viena siena.e) transporto priemonių junginys – sukabintos kelių transporto priemonės. Taikymo sritis. f) vežimas keliais – bet koks tuščios ar pakrautos transporto priemonės. i) vairuotojas – bet koks asmuo..5 tonos. Tačiau. transporto priemonę arba esantis joje tam. 2) keleiviams vežti naudojamomis transporto priemonėmis. j) savaitė – laikotarpis nuo pirmadienio 00. kuriai priklauso ta teritorija.

Susitariančiosios šalys informuoja viena kitą apie savo valstybėje nustatytą minimalų profesinio parengimo lygį ir kitas 21 . priešgaisrinė tarnyba ir tarnybos. laidojimo. kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 30 kilometrų per valandą. b) kitų transporto priemonių – 21 metai arba 18 metų. 7) transporto priemonėmis. nuvažiuotas teikiant šią paslaugą. naudojamomis asmeninio naudojimo kroviniams vežti ne komerciniais tikslais. vandens. telegrafo ir telefono tarnyboms. 4) transporto priemonėmis. kelių priežiūros ir remonto. dar nenaudojamomis vežimams. jei šis asmuo turi vienos iš Susitariančiųjų šalių pripažintą profesinio išsimokslinimo liudijimą. gerinant remontą ar aptarnavimą. Krovinius vežančio vairuotojo minimalus amžius turi būti: a) transporto priemonės.5 tonos – 18 metų. 5) transporto priemonėmis. atsakingos už viešosios tvarkos palaikymą. kurios didžiausias leistinas svoris kartu su priekaba ar puspriekabe neviršija 7. patvirtinantį. kuriomis keliais vežami kroviniai. radijo ir televizijos transliavimo bei radijo ir televizijos perdavimo ar priėmimo stočių nustatymo darbams. skirtiems gyvuliams šerti. kai atstumas. 6) transporto priemonėmis. 10) specialiomis avarinės tarnybos transporto priemonėmis. neviršija 50 kilometrų. 13) transporto priemonėmis. 12) transporto priemonėmis. potvynių apsaugos. vairuotojų rengimo kursus. 8) specialios paskirties transporto priemonėmis medicinos tikslais. Ekipažai. civilinė gynyba. vežančiomis cirko ar atrakcionų parkų įrangą. naudojamomis pienui surinkti iš ūkių ir pieno tarai ar pieno produktams.reguliariais reisais. dujų ir elektros. naudojamomis vežti paštui. priklausančiomis kanalizacijos. 11) transporto priemonėmis. kad jis yra baigęs transporto priemonių. kuriomis atliekami važiavimo bandymai tobulinant techniką. grąžinti ūkiams. kurias naudoja arba kurių naudojimą kontroliuoja ginkluotosios pajėgos. 9) transporto priemonėmis. taip pat naujomis ar perdirbtomis transporto priemonėmis. atliekų surinkimo. naudojamomis avarijų atvejais ar gelbėjimo darbams.

Ši pertrauka gali būti pakeičiama ne mažiau kaip penkiolikos minučių trukmės pertraukomis. kurie vykdo tarptautinius krovinių vežimus pagal šį susitarimą. ne ilgesniais kaip 50 kilometrų nuo transporto priemonės nuolatinės laikymo vietos. kad vykdydamas šiuos vežimus jis įgijo būtiną patirtį. arba maršrutais. kuris atitinka šešis kasdienio vairavimo laikotarpius. jei kompetentinga įstaiga pripažįsta.5 tonos. išskyrus tą atvejį. dar turi atitikti vieną iš šių sąlygų: a) vairuotojas turi būti ne mažiau kaip vienerius metus vežiojęs krovinius transporto priemone. Bendras dviejų savaičių vairavimo laikas jokiu būdu negali viršyti devyniasdešimties valandų. Keturias su puse valandos vairavęs. keliamas vairuotojams.svarbias sąlygas. Vairuotojas. vežiojantis keleivius. ilgesniais kaip 50 kilometrų nuo transporto priemonės nuolatinės laikymo vietos. Vairavimo laikas tarp dviejų kasdienio poilsio laikotarpių arba tarp kasdienio poilsio laikotarpio ir kassavaitinio poilsio laikotarpio. Pertraukos. Jis gali būti pratęstas iki dešimties valandų du kartus bet kurią savaitę. vairuotojų rengimo kursus. Ne vėliau kaip po šešių kasdienio vairavimo laikotarpių vairuotojui turi būti suteiktas kassavaitinio poilsio laikotarpis. kai prasideda poilsio laikotarpis. kuriomis keliais vežami žmonės. kurios paskirstomos per visą vairavimo laiką arba tuoj po vairavimo. b) vairuotojas turi būti ne mažiau kaip vienerius metus vežiojęs keleivius maršrutais. kad jis yra baigęs transporto priemonių. kuriems netaikomos šio susitarimo nuostatos. negali viršyti devynių valandų. vairuotojas turi ilsėtis ne mažiau kaip keturiasdešimt penkias minutes. Vairuotojas. c) turi turėti vienos iš Susitariančiųjų šalių pripažintą profesinio išsimokslinimo liudijimą. turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų. jeigu bendras vairavimo laikas per šešias dienas neviršija maksimumo. vežiojantis keleivius maršrutais. 22 . patvirtinantį. Kassavaitinio poilsio laikotarpis gali būti atidėtas iki šeštos dienos pabaigos. Vairavimo režimas. kurios didžiausias leistinas svoris didesnis kaip 3. toliau vadinamas „kasdienio vairavimo laikotarpiu“.

Bet koks poilsis. Poilsio režimas. arba iki minimalaus dvidešimt keturių valandų nepertraukiamo poilsio laikotarpio. turi būti pridedamas prie kito ne trumpesnio kaip aštuonių valandų poilsio laikotarpio ir suinteresuoto asmens prašymu suteikiamas nuolatinėje transporto priemonės laikymo ar vairuotojo gyvenamojoje vietoje. kuris prasideda vieną savaitę ir tęsiasi kitą savaitę. kai poilsis nesutrumpinamas pagal pirmąją pastraipą.Per šias pertraukas vairuotojas negali atlikti jokio kito darbo. kiekvienas vairuotojas privalo nepertraukiamai ilsėtis ne mažiau kaip aštuonias valandas. vienas iš jų turi būti nepertraukiamas mažiausiai aštuonias valandas. kompensuojantis sutrumpintą kasdienio ir (arba) kassavaitinio poilsio laikotarpį. Per kasdienio poilsio laikotarpį vairuotojas gali ilsėtis 23 . Laukimo laikas ir laikas. šis nepertraukiamas laikas gali būti sutrumpinamas iki minimalaus laiko – devynių valandų nepertraukiamo poilsio laikotarpio. turi būti kaip savaitinis poilsis ir trukti keturiasdešimt penkias nepertraukiamo poilsio valandas. bet ne daugiau kaip tris kartus per vieną savaitę. Kassavaitinis poilsis. Visi poilsio laikotarpių sutrumpinimai turi būti kompensuojami leidus atitinkamai valandų pailsėti iš karto (en bloc) iki trečios savaitės pabaigos. jeigu ilsimasi kitoje vietoje. Per kiekvieną dvidešimt keturių valandų laikotarpį vairuotojo kasdienis poilsio laikotarpis privalo nepertraukiamai tęstis ne mažiau kaip vienuolika valandų. Per kiekvieną trisdešimties valandų laikotarpį. nurodytų prieš tai. kai transporto priemonė ne važiuoja. kai transporto priemonę vairuoja bent du vairuotojai. jei atitinkamas poilsio laikotarpis bus suteikiamas kaip kompensacija iki kitos savaitės pabaigos. jis gali būti dalijamas į du ar tris atskirus laikotarpius per dvidešimt keturių valandų laikotarpį. Tokiomis dienomis. negali būti laikomas „kitu darbu“. Šis poilsio laikas gali būti trumpinamas iki minimalaus trisdešimt šešių valandų nepertraukiamo poilsio laikotarpio. Tokiu atveju minimali poilsio trukmė prailginama iki dvylikos valandų. Kiekvieną savaitę vienas iš poilsio laikotarpių. gali būti priskiriamas prie bet kurios iš šių savaičių. bet yra gabenama keltu arba traukiniu. Šios nustatytos pertraukos nelaikomos kasdieniu poilsio laikotarpiu. jeigu ilsimasi nuolatinėje transporto priemonės laikymo arba vairuotojo gyvenamojoje vietoje.

savo registracijos lape ranka įrašyti įvairius savo darbinės 24 . Išimtys. vairuotojui turi būti suteikiama prieš kasdienio poilsio laikotarpio dalį. jie turi. Tarybos reglamento (EEB) Nr. naudodamiesi tam tikra grafine forma. praleidžiama sausumoje. reikalavimus. kasdienis poilsio laikotarpis gali būti pertraukiamas ne daugiau kaip vieną kartą. gruodžio 20 d. įrengimas. arba po jos. Kai vairuotojas. kad būtų pasiekta tinkama sustojimo vieta. vairuotojas gali nukrypti nuo šio susitarimo nuostatų tiek.stovinčioje transporto priemonėje. kad būtų užtikrintas žmonių. b) Jeigu normaliai ir tinkamai naudoti transporto priemonėje įrengto kontrolės prietaiso neįmanoma. kai jis ilsisi kelte arba traukinyje. naudojimas ir tikrinimas turi atitikti šio susitarimo ir jo priedų. Kontrolės prietaisas. pripažįstama. vežantis krovinius ar keleivius keliais. savo registracijos lape turi ranka įrašyti duomenis apie savo darbinę veiklą ir poilsio laikotarpius. Tokiais atvejais vairuotojas privalo kontrolės prietaiso registracijos lape arba kitame dokumente pažymėti nukrypimo nuo nuostatų pobūdį ir priežastis. transporto priemonių arba jų krovinių saugumas. kiekvienas ekipažo narys. kad kontrolės prietaisai jų teritorijoje registruotose transporto priemonėse įrengiami ir naudojami pagal šiuos reikalavimus: a) Kontrolės prietaiso konstrukcija. Taip pertrauktas kasdienio poilsio laikotarpis turi būti prailginamas dviem valandomis. c) Kai ekipažo nariai yra ne transporto priemonėje ir dėl to negali pasinaudoti prietaisu. naudojimas ir tikrinimas atitinka 1985 m. jeigu joje yra gultas. Susitariančiosios šalys nustato. kuri yra gabenama keltu ar traukiniu. per abi poilsio laikotarpio dalis vairuotojas privalo turėti galimybę pasinaudoti gultu ar atlenkiama lova. lydi transporto priemonę. naudodamasis tam tikra grafine forma. Jei jo konstrukcija. kurie yra neatskiriama šio susitarimo dalis. jeigu patenkinamos šios sąlygos: kasdienio poilsio laikotarpio dalis. įskaitant muitinės formalumus pakraunant ir iškraunant. tam. 3821/85 nuostatas. laikotarpis tarp dviejų kasdienio poilsio laikotarpio dalių turi būti kiek galima trumpesnis ir jokiu būdu ne ilgesnis kaip viena valanda prieš pakrovimą (į keltą arba traukinį) ar po iškrovimo. Jei eismo saugumui dėl to nekyla pavojaus. kad kontrolės prietaisas atitinka reikalavimus. įrengimas.

išskyrus atvejus. Įmonė turi taip organizuoti vežimą keliais. o jei sugestų – užtikrinti kuo greitesnį jo remontą. priklausančius nuo nuvažiuoto atstumo ir (arba) nuvežto krovinių kiekio.veiklos ne transporto priemonėje laikotarpius. Įmonių vykdoma kontrolė. Kaip kontroliuojamas vairuotojo darbo laikas? 25 . netgi kaip premijas ar priedus prie algos. Kokie reikalavimai keliami vairuotojui. Nustačiusi šio susitarimo pažeidimo atvejus. kad ateityje jie nepasikartotų. kai dėl tokio atlyginimo nekyla pavojaus eismo saugumui. Koks ilgiausias bendras dviejų savaičių vairavimo laikas? 4. kuris yra įrengtas transporto priemonėje. Koks ilgiausias „kasdienio vairavimo laikotarpis“ ir kiek jis gali būti pratęstas? 3. kad ekipažo nariai galėtų laikytis šio susitarimo nuostatų. Kontroliniai klausimai 1. Draudžiama mokėti samdomiems vairuotojams atlyginimus. Po kiek laiko vairavimo ir kiek laiko turi ilsėtis vairuotojas? 5. atsižvelgdamas į tai. kad kontrolės prietaisas būtų laiku įjungtas ir tinkamai naudojamas. e) Ekipažo nariai turi užtikrinti. vežančiam krovinius. Įmonė. ji privalo nedelsdama juos pašalinti ir imtis priemonių. pakeisti darbo grafikus ir maršrutus. pvz. Kiek turi tęstis vairuotojo kasdienis poilsis? 6. kai jie sugadinami ar juos paima kontrolės teisę turintis pareigūnas. naudodamasi visais savo žinioje esančiais dokumentais.. Darbdavys privalo išduoti vairuotojams pakankamą kiekį registracijos lapų. ir kokie – vežančiam keleivius? 2. kurią jie važiavo. į naudojimo trukmę ir būtinybę pakeisti lapus. tokiais kaip individualios kontrolės knygelės. privalo nuolatos kontroliuoti vairavimo. kito darbo valandas ir poilsio laiką. Įmonė turi registracijos lapus tvarkingai saugoti ne trumpiau kaip 12 mėnesių po paskutinio įrašo dienos ir kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimu juos pateikti. duomenimis. kiek asmuo jų sunaudoja. d) Ekipažo nariai privalo visuomet turėti ir pateikti patikrinti registracijos lapus su einamosios savaitės ir praėjusios savaitės paskutinės dienos. Darbdavys privalo išduoti vairuotojams tiktai patvirtintos formos lapus. tinkamus naudoti prietaise.

Taikant šią konvenciją terminą transporto priemonė – automobiliai. Konvencija taikoma nepriklausomai nuo sutartį pasirašančių šalių gyvenamosios vietos ir tautybės. priekabos ir puspriekabės – suprantame taip. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) Ši konvencija pasirašyta Ženevoje 1956 m. gegužės 19 d. Konvencija netaikoma: vežimams. kovo 5 d. automobiliai vilkikai. o 26 . rugsėjo 19 d.2. Jeigu įrodoma. nurodančius nuosavybės teisę į krovinį. Kelių eismo konvencijos 4 skyriuje. Nuo 1956 m. Konvencijos taikymo sritis. vežamą tik šių šalių teritorijose. Susitariančiosios šalys atskirais susitarimais tarp dviejų ar daugiau Susitariančiųjų šalių uždraudė keisti šią konvenciją. Kai transporto priemonė su kroviniu dalį kelio vežama jūra.y. būsto apstatymo vežimui persikraustant. protokolo Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu 1993 m. palaikų vežimui. Lietuva prisijungė prie konvencijos ir šios konvencijos 1978 m.1. kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra konvencijos narė. ši konvencija taikoma visam vežimo procesui. Nr. vykdomiems pagal tarptautines pašto konvencijas. Šią konvenciją Susitariančiosios šalys sudarė norėdamos suvienodinti tarptautinio krovinių vežimo sutarties sąlygas. Ši konvencija taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai. Konvencija taip pat taikoma valstybės ir vyriausybės įstaigų bei organizacijų vykdomiems vežimams. rugpjūčio 31 d. kad krovinio praradimas. išskyrus susitarimus jos netaikyti pasienio vežimams arba leisti naudoti važtaraščius. šios konvencijos originalą saugo Jungtinių Tautų generalinis sekretorius.2. jei jie priskiriami prie šioje konvencijoje numatytų atvejų. vidaus vandens keliu ar oro transportu ir krovinys iš transporto priemonės neperkraunamas. jo sugadinimas ar pavėluotas pristatymas įvyko vežant krovinį ne keliais. geležinkeliu. 169 p. t. tokiems vežimams reikalingus dokumentus ir vežėjo atsakomybę. kaip jis apibrėžtas 1949 m. liepos 5 d.

Važtaraščio nebuvimas. Vežimo sutarties sudarymas ir vykdymas. tada jis taip pat atsako. kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi. pagal krovinio vežimo sutartį tarp jo ir siuntėjo privalomo įstatymo nuostatas. pametimas ar neteisingas užpildymas neturi įtakos nei sutarčiai. o trečiasis – lieka pas vežėją. y. susijusias su krovinių vežimu visų rūšių transportu. kiekvienai krovinio rūšiai arba kiekvienai krovinio partijai. tai kelių transporto vežėjo atsakomybė nustatoma pagal šią konvenciją. siuntėjas arba vežėjas turi teisę pareikalauti surašyti važtaraštį kiekvienai pakrautai transporto priemonei. nei sutarties veikimui. gavėjo pavadinimas ir adresas. siuntėjo pavadinimas ir adresas.kita transporto rūšimi ir kelių transporto vežėjas nebuvo kaltas. antrasis – lydi krovinį. veiksmus bei klaidas. Važtaraštis rašomas trimis egzemplioriais. Šiuo atveju taip pat remiamasi šios konvencijos nuostatomis. Krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra važtaraštis. o remdamasis tomis nuostatomis. jeigu tai leidžia tos šalies įstatymai. nes tai įvyko dėl kitos transporto rūšies vežėjo. išskyrus kelių transporto priemones. Pirmasis važtaraščio egzempliorius perduodamas siuntėjui. kuriuos pasirašo siuntėjas ir vežėjas. kaltės. bet ir už savo agentų ir kitų asmenų. tačiau taip. pagal kurias atsako visų transporto rūšių. vežėjas atsako ne tik už savo. kai šie vykdo jo įpareigojimus. išskyrus kelių transportą. krovinio priėmimo vieta ir data bei jo pristatymo vieta. jo įpakavimo būdas. Taikant šią konvenciją. kaip kelių transporto vežėjo. krovinio rūšies nustatytas žymėjimas. Jeigu kelių transporto vežėjas vykdo vežimus ir kitomis transporto rūšimis. Šie parašai gali būti atspausdinti spaustuviniu būdu arba pakeisti siuntėjo ir vežėjo spaudais. vežėjai. t. Kai skirtas vežti krovinys pakraunamas į keletą transporto priemonių arba jis yra nevienarūšis ar išskirstytas keliomis partijomis. vežėjo pavadinimas ir adresas. Važtaraštyje turi būti nurodyta: važtaraščio surašymo vieta ir data. kurioje surašytas važtaraštis. kelių transporto vežėjas atsako ne pagal šią konvenciją. tarsi jo. vežusio šį krovinį. Vežėjo atsakomybė už kitus asmenis. Tačiau jei tokių nuostatų nėra. ir vežėjo kita transporto rūšimi funkcijos būtų vykdomos dviejų skirtingų asmenų. o vežant pavojingus krovinius – jo pavojingumo 27 .

kurie. kad jos yra jam priimtinos. Šios pastabos neprivalomos siuntėjui. Prireikus važtaraštyje turi būti ir šie duomenys: nurodymas. remiantis šios konvencijos nuostatomis. atsiradusius dėl siuntėjo klaidingai ar netiksliai pateiktų duomenų važtaraštyje. susijusias su šiais patikrinimais. krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Važtaraštis yra vežimo sutarties sudarymo patvirtinimas. nurodymas. kad krovinio ir pakuotės išorė priimant buvo tinkamos būklės ir kad 28 . deklaruota krovinio vertė ir papildoma jo vertė siuntėjui. kurias prisiima siuntėjas. Jeigu vežėjas važtaraštyje neįrašo motyvuotų pastabų dėl krovinio ir pakuotės būklės. Siuntėjas turi teisę pareikalauti. jų išdėstymo ypatumai ir numeriai. išlaidos. jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje. perduotų vežėjui dokumentų sąrašas. kol įrodoma kitaip.klasė ir numeris. Vežėjas. išreikštą kitais matavimo vienetais. kad vežėjas patikrintų krovinio bruto svorį ar jo kiekį. tai apie tai jis privalo motyvuotai nurodyti važtaraštyje. su vežimu susiję mokėjimai (mokestis už vežimą. Vežėjas gali pareikalauti padengti išlaidas. Jis taip pat gali pareikalauti patikrinti krovinio vietų skaičių. Jeigu vežėjas neturi galimybių patikrinti įrašų. taip pat įrodymas. vežimo sutarties įvykdymo terminas. kad krovinys vežėjui yra perėjęs iki tol. Siuntėjas atsako už visas vežėjo patirtas išlaidas ir nuostolius. kad perkrauti draudžiama. papildomi mokėjimai. muitinės formalumams atlikti ir kitos reikiamos instrukcijos. privalo patikrinti: ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius. Patikrinimų rezultatai įrašomi į važtaraštį. kol bus įrodyta kitaip. priimdamas krovinį. tai iki tol. yra reikalingi. muitinės mokesčiai ir rinkliavos bei kiti mokėjimai. kuri turi būti grąžinta pristačius krovinį. imami nuo sutarties surašymo iki krovinio pristatymo momento). krovinio vietų skaičius. jų nuomone. laikoma. jeigu pastarasis nenurodė važtaraštyje. išperkamojo mokesčio suma. krovinio bruto masė ar kitais matavimo vienetais išreikštas krovinio kiekis. Susitariančiosios šalys į važtaraštį gali įrašyti ir kitus duomenis. siuntėjo instrukcijos vežėjui dėl krovinio draudimo. kad vežama nepriklausomai nuo visų išlygų. Jis taip pat privalo motyvuotai pagrįsti visas pastabas apie krovinio ir pakuotės būklę.

kai antrasis važtaraščio egzempliorius perduodamas gavėjui.krovinio vietų skaičius. b) instrukcijų vykdymas turi būti įmanomas. jeigu krovinys būtų visiškai prarastas. kad šių dokumentų ir duomenų nebuvo arba jie buvo pateikti ne visi arba netikslūs. Nuo šio momento vežėjas privalo vadovautis krovinio gavėjo instrukcijomis. Iki krovinio perdavimo vežėjui siuntėjas privalo prie važtaraščio pridėti visus reikiamus dokumentus ir vežėjui suteikti visapusišką informaciją. atsiradusias dėl netinkamos krovinio pakuotės. padarytus asmenims. kuriame turi būti įrašytos naujos instrukcijos. kuris privalo jas vykdyti. neturi būti didesnė už sumą. Siuntėjas atsako vežėjui už nuostolius. taip pat atlyginti vežėjui išlaidas ir nuostolius. kuri būtų išieškoma. Kroviniu disponuojama laikantis šių sąlygų: a) siuntėjas – arba atskiru atveju – gavėjas. Vežėjas. atsiradusius dėl to. išskyrus atvejus. krovinio gavėju nurodo kitą asmenį. įrengimams ar kroviniams. kai priimant krovinį pakuotės pažeidimas vežėjui buvo žinomas ar akivaizdus. disponuodamas kroviniu. tačiau apie tai jis važtaraštyje neįrašė pastabų. kai jas gauna asmuo. kaip ir ekspeditorius. Jų vykdymas turi nepažeisti 29 . tai pastarasis neturi teisės paskirti kito gavėjo. privalo pateikti vežėjui pirmą važtaraščio egzempliorių. minimų važtaraštyje ar jam įteiktų. išskyrus atvejus. kad vežėjas nutrauktų jo vežimą. kai siuntėjas apie tai įrašo važtaraštyje. kai kaltas pats vežėjas. pametimą ar netinkamą panaudojimą. Suma. Vežėjas neprivalo tikrinti šių dokumentų ir informacijos teisingumo bei visapusiškumo. negu nurodytas važtaraštyje. Siuntėjas turi teisę disponuoti kroviniu – pareikalauti. yra atsakingas už dokumentų. Krovinio disponavimo teisė priklauso gavėjui nuo važtaraščio surašymo momento tais atvejais. Siuntėjas atsako vežėjui už visus nuostolius. taip pat už išlaidas. susijusius su šių instrukcijų vykdymu. Jeigu gavėjas. išieškoma iš vežėjo nuostoliams atlyginti. jo žymėjimas ir numeracija atitiko važtaraščio įrašus. pakeisti krovinio pristatymo vietą arba atiduoti krovinį kitam gavėjui. Siuntėjas praranda šią teisę. reikalingą muitinės bei kitiems formalumams atlikti. norintis pasinaudoti šia teise.

Jeigu aplinkybės leidžia vežti krovinį nukrypstant nuo važtaraštyje numatytų sąlygų. c) pagal nurodytas instrukcijas siuntos negalima dalyti dalimis. arba jas vykdydamas. vežėjas turi prašyti siuntėjo tolesnių instrukcijų. jį atvežęs į paskirties vietą. remdamasis vežimo sutartyje numatyta teise. davusiam šias instrukcijas. turinčio teisę disponuoti kroviniu. jis turi imtis priemonių. kad krovinys dingo ar nepristatytas pasibaigus krovinio pristatymo terminui. jei vežėjas negalėjo gauti instrukcijų iš asmens. gali savo vardu pateikti vežėjui reikalavimus. nepateikdamas važtaraščio pirmojo egzemplioriaus. Pristačius krovinį į paskirties vietą. Vežėjas. o trečiasis asmuo – gavėju. siuntėjas. Susidarius aplinkybėms. geriausiai atitiktų kroviniu disponuojančio asmens interesus. vežėjas privalo gauti asmens. taip pat nepadaryti nuostolių kitų krovinių siuntėjams ir gavėjams. susijusius su važtaraštyje nurodytais mokėjimais. Jeigu vežėjas negali įvykdyti gautų instrukcijų. instrukcijas. gavėjas. iki krovinys pasieks paskirties vietą. parašu patvirtindamas apie krovinio gavimą. bet nepareikalavęs pateikti jam pirmojo važtaraščio egzemplioriaus. 30 . kurios jam buvo duotos pagal numatytas sąlygas. jo manymu. vežėjas privalo atiduoti krovinį tik tada. Kilus ginčui. gali bet kuriuo momentu pareikalauti jį perduoti jam iki tol. turinčio teisę disponuoti kroviniu. kai gavėjas pateikia mokėjimo garantiją. ir tuo atveju. Jei kliūtis perduoti krovinį iškyla po to. atsako asmeniui. kai gavėjas davė nurodymą perduoti krovinį trečiajam asmeniui. net jeigu ir atsisakė priimti krovinį. turi teisę disponuoti kroviniu. Gavėjas. gavėjas turi teisę pareikalauti iš vežėjo jam perduoti antrąjį važtaraščio egzempliorių ir krovinį. Jei gavėjas atsisako priimti krovinį. kurios apsunkina krovinio perdavimą. kurios.normalios vežėjo įmonės darbo eigos. Gavėjas privalo padengti įsiskolinimus. turinčiam teisę pateikti pretenzijas dėl padarytų nuostolių. Jei dėl kokių nors priežasčių vežėjas negali vykdyti sutarties važtaraštyje numatytomis sąlygomis. tai gavėjas tampa siuntėju. neįvykdęs instrukcijų. jis privalo nedels-damas apie tai pranešti asmeniui. kol vežėjas negavo iš siuntėjo kitokių instrukcijų. Jei nustatoma.

Šiuo atveju išlieka visi važtaraštyje numatyti mokėjimų įsiskolinimai ir kitos atsiradusios išlaidos. be tento transporto priemonės. kad sugedo transporto priemonė. Tačiau krovinio apsaugą jis gali patikėti ir trečiajam asmeniui. Vežėjas gali realizuoti krovinį nelaukdamas instrukcijų iš asmens. kad yra kaltas transporto priemonę išnuomojęs asmuo ar jo agentai. kuri susijusi su viena ar keliomis toliau išvardytomis aplinkybėmis: buvo naudojamos atviros. tokiu atveju jis atsako tik už tinkamą trečiojo asmens pasirinkimą. susijusias su instrukcijų gavimu ir jų vykdymu. kurių pasekmių vežėjas negalėjo išvengti. kurias vykdyti gali būti pareikalauta iš vežėjo. kai krovinį priėmė vežti. Tais atvejais. Krovinio realizavimo procedūra nustatoma pagal krovinio realizavimo vietos įstatymus ar sąlygas. kai krovinys realizuotas. ir iki jo perdavimo momento. jei krovinys yra greitai gendantis arba jei to reikalauja krovinio būklė. jei tai įvyko ne dėl vežėjo. Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tuo atveju. kaip jo nurodymų pasekmė. Kitais atvejais vežėjas taip pat gali realizuoti krovinį. taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti. Vežėjas negali išvengti atsakomybės dėl to. Jei šios išlaidos didesnės už pajamas. Vežėjas atsako tiek už viso. turi būti perduota turinčiam krovinio disponavimo teisę asmeniui. tai vežėjas turi teisę gauti jam priklausantį skirtumą. Šiuo atveju vežėjas prisiima prievolę saugoti krovinį.Vežėjas turi teisę pareikalauti padengti išlaidas. turinčio krovinio disponavimo teisę. jei per realų laiką jis negauna kitų instrukcijų iš krovinio disponavimo teisę asmens turinčio. tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento. gauta suma. Vežėjo atsakomybė. o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės. kuria jis naudojosi veždamas krovinį. arba dėl to. arba krovinio saugojimo išlaidos būtų didesnės už krovinio vertę. Vežėjas neatsako už krovinio praradimą. iškrovus vežimas laikomas baigtu. jeigu toks jų naudojimas 31 . kadangi šios išlaidos atsirado ne dėl jo kaltės. Vežėjas gali nieko nelaukdamas iškrauti krovinį disponuojančio kroviniu asmens sąskaita. kai krovinys prarandamas ar sugadinamas dėl ypatingos rizikos. dėl krovinio defektų ar aplinkybių. atskaičius su kroviniu susijusias išlaidas.

jeigu įrodo. nei leidžia normos. Laikoma. 32 . suslūgę. kuris normaliomis sąlygomis reikalingas pareigingam vežėjui atlikti vežimą. kuria aplinkybės lėmė nuostolių atsiradimą. nubyrėję. Pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali. tada įvertinant konkrečias vežimo aplinkybes. o jeigu terminas nebuvo suderintas. kai vežėjas neatsako už kai kurias aplinkybes. o jei kraunama dalimis. kai krovinį perėmė vežėjas.buvo suderintas ir nurodytas važtaraštyje. kad nuostoliai dėl to ir buvo patirti. atsižvelgiant į normaliomis sąlygomis reikalingą krovinių partijai sudaryti būtiną laiką. kuris pagal savo savybes netinkamas vežti jo neįpakavus ar blogai įpakavus. pažeisti parazitų ar graužikų ir pan. kad tomis aplinkybėmis jis panaudojo visas reikiamas priemones. jei krovinį pakrovė. jo trūksta ar pristatytas ne laiku. – tai per 60 dienų nuo to momento. Jeigu vežama transporto priemone. jog susidarius aplinkybėms krovinys prarastas ar sugadintas dėl vieno ar kelių rizikos veiksnių. šalčio. vežant gyvūnus. – faktinė vežimo trukmė didesnė už laiką. dėl kurių atsirado nuostoliai. Ši prielaida negalioja. kad krovinys prarastas. temperatūros svyravimų ar oro drėgmės poveikio. pasirinkdamas. vežamas jo neįpakavus arba įpakavus netinkamai. kai jis nepristatomas suderintais terminais. jam tenkanti atsakomybė apribojama tokia dalimi. Vežėjas turi įrodyti. Tais atvejais. nepateikdamas kitų įrodymų. kad krovinys pristatytas ne laiku. vežėjas gali vadovautis anksčiau numatytomis sąlygomis tik tuo atveju. dėl nepakankamo ir nepatenkinamo kroviniams skirtų vietų ženklinimo ir numeravimo. supuvę. arba jeigu nebuvo susitarta dėl pristatymo terminų. kai krovinys. gavėjas ar trečiasis asmuo. specialiai įrengta kroviniui apsaugoti nuo karščio. pasibaigus sutartam pristatymo terminui. sudėjo ar iškrovė krovinio siuntėjas. sudžiūvę. per 30 dienų nepristatomas. dėl natūralių kai kurių krovinių savybių.. ir veikė pagal jam duotas specialias instrukcijas. veikiantis siuntėjo ar gavėjo vardu. tai manoma. prižiūrėdamas ir panaudodamas specialią įrangą. dėl kurių jie buvo visai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: surūdiję. laikyti krovinį prarastu. jeigu jis. ar prarandama krovinio vieta. perkrovė. jei nuostoliai didesni. Jei vežėjas įrodo.

Pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo. ir paliekant teisę reikšti pretenzijas. kai buvo išmokėta kompensacija. jei krovinys atsirastų per metus po to. vežėjas bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje gali iškrauti. Jeigu krovinys perduotas gavėjui nepaėmus iš jo išperkamojo mokesčio. jis turi tiksliai nurodyti krovinio pavojingumo pobūdį ir prireikus nurodyti reikiamas saugumo priemones. tai pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. gavęs pranešimą apie tai. siuntėjas atsako už visas išlaidas ir nuostolius.33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. 33 . tai vežėjas privalo siuntėjui kompensuoti tą krovinio vertę. privalo atlyginti žalą. gali raštiškai prašyti. o jeigu tokių nėra. gavęs kompensaciją už prarastą krovinį. Toks jo reikalavimo priėmimas turi būti patvirtintas raštiškai. apmokėjus važtaraštyje numatytus mokėjimų įsiskolinimus. Jeigu siuntėjas vežėjui perduoda vežti pavojingus krovinius. kai jis gavo kompensaciją. kai jis buvo priimtas vežti. kai jis pateikia ieškinį gavėjui. taip pat grąžinus gautą kompensaciją. remiantis šios konvencijos nuostatomis. praradęs dalį arba visą krovinį. kurį pagal vežimo sutartį vežėjas turi gauti. įstatymus. Pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo. išskyrus atvejus. kuri yra lygi išperkamojo mokesčio dydžiui. siuntėjas arba gavėjas privalo įrodyti. Nepateikus prašymo ar per 30 dienų. Jeigu šie nurodymai neįrašyti į važtaraštį. Kai. vežėjas turi teisę disponuoti rastu kroviniu pagal vietovės. kad krovinys rastas. per 30 dienų gali pareikalauti. kurioje rastas krovinys. Tačiau kompensacija negali būti didesnė kaip 8. – pagal rinkos. kad vežėjas buvo informuotas apie gabenamų krovinių pavojingumo pobūdį. apie kurių pavojingumą vežėjas nebuvo informuotas. Krovinio vertė įvertinama pagal biržos kainas. o jei nėra ir tokių. be to. Pavojingus krovinius. vežėjas. susijusius su šių krovinių perdavimu vežti arba su pačiu vežimu. atskaičius iš jos galimas išlaidas. kad jam būtų nedelsiant pranešta. sunaikinti arba nukenksminti neatlygindamas nuostolių. kad krovinys jam būtų grąžintas. kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku. arba jeigu krovinys buvo surastas daugiau kaip po metų.

kurią reikėtų sumokėti praradus sugadintą krovinio dalį. Tuo atveju. sugadintas arba sutartu laiku nepristatytas į paskirties vietą. gali būti pareikalauta papildomai pagal deklaruotą krovinio vertę atlyginti įrodytą papildomą žalą. Anksčiau nurodytas dydis perskaičiuojamas į tos valstybės. nacionalinės valiutos vertę apskaičiuoja šioje valstybėje nustatytu būdu. lygią krovinio nuvertėjimo sumai. suma. Valstybė. skirtos kompensacijai. kurie neturi būti didesni kaip užmokestis už vežimą. jeigu krovinys būtų prarastas. muitų rinkliavas ir mokesčius bei kitos su krovinio vežimu susijusios išlaidos. Palūkanos – 5 procentai metams – pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos. kad dėl to padaryta žala. nacionalinės valiutos vertę apskaičiuoja Tarptautinio valiutos fondo taikomu įvertinimo metodu. Didesnės kompensacijos iš vežėjo gali būti pareikalauta tik tuo atveju. Siuntėjas. jeigu dėl sugadinimo nuvertinama tik dalis krovinio. praradus dalį krovinio. jeigu buvo deklaruota krovinio vertė arba papildoma krovinio vertė. kad bus apmokėtas suderintas užmokesčio už vežimą priedas. galiojančiu tą dieną jo operaijoms ir sandoriams. kurioje vyksta teismas. nurodytas šioje konvencijoje. kurią reikėtų sumokėti visiškai praradus krovinį. ir proporcingai nuostolio dydžiui. Tačiau kompensacija negali būti didesnė kaip: suma. kuri nepriklauso Tarptautiniam valiutos fondui. kiti nuostoliai nekompensuojami. turi būti kompensuojamas visas užmokestis už vežimą. yra specialių teisių vienetas.Be to. jeigu prarastas visas krovinys. kai krovinio pristatymo terminas viršijamas ir pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo įrodo. Atsiskaitymo vienetas. jeigu dėl sugadinimo nuvertinamas visas krovinys. kai 34 . Jeigu nepriklausomai nuo kompensacijos deklaruojama papildoma krovinio vertė. nacionalinę valiutą pagal jos vertę teismo sprendimo arba Šalių sutartą dieną. vežėjas privalo kompensuoti nuostolius. kuri yra Tarptautinio valiutos fondo narė. įrašęs atitinkamas instrukcijas važtaraštyje su sąlyga. aprobuotas Tarptautinio valiutos fondo. Sugadinus krovinį vežėjas turi sumokėti sumą. Valstybė. Pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos. gali nustatyti papildomą krovinio vertę tam atvejui.

Kompensacijos dėl pristatymo termino viršijimo gali būti pareikalauta. neįvertindamas kartu su vežėju krovinio būklės ir nepareikšdamas jam pretenzijų dėl dalies krovinio praradimo ar sugadinimo. Apskaičiuojant anksčiau numatytus terminus. be teismų. jeigu per 21 dieną po to. jie perskaičiuojami į tos šalies valiutą pagal tos dienos kursą mokėjimo vietoje. tai įrodymas. jeigu kalba eina apie išoriškai nežymius nuostolius ar sugadinimus ir jeigu gavėjas per 7 darbo dienas po patikrinimo (neskaitant sekmadienių ir švenčių dienų) pateikė vežėjui pretenzijas raštu. Krovinio praradimo. Vežėjas ir gavėjas vienas kito atžvilgiu privalo geranoriškai bendradarbiauti atlikdami reikiamą krovinio apžiūrą ir patikrinimą. akivaizdžių nuostolių ar sugadinimo atvejais pretenzijos turi būti pareiškiamos vėliausiai krovinio priėmimo metu arba. manoma. kokia nurodyta važtaraštyje. Jeigu gavėjas priima krovinį. pretenzijos turi būti pateikiamos raštu. – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po krovinio priėmimo (neskaitant sekmadienių ir švenčių dienų). neįskaitomos. kad gavėjas priėmė krovinį tokios būklės. Visais ginčytinais klausimais. kurios jį atleidžia nuo atsakomybės arba apibrėžia ar apriboja žalos atlyginimo dydį. Pretenzijos ir ieškiniai. kurioje pateiktas reikalavimas atlyginti žalą. buvo pateiktos raštiškos pretenzijos. kai krovinio nuostoliai ar sugadinimas išoriškai nėra akivaizdūs. Jei kompensacijai apskaičiuoti duomenys neišreikšti tos šalies valiuta. gali būti pateiktas tik tuo atveju. Tuo atveju. pristatymo diena. tai iki bus įrodyta kitaip. patikrinimo diena arba diena. patenkančio į šios konvencijos veikimo sritį. vadovaujantis galiojančiu įstatymu gali būti pareikšti sutartyje nenumatyti reikalavimai. tuomet vežėjas gali remtis šios konvencijos nuostatomis. – tai nuo ieškinio pateikimo dienos. kilusiais dėl vežimo. kai krovinys buvo perduotas gavėjui.vežėjui raštu pateikiamas reikalavimas. jeigu nuostoliai ar sugadinimas neakivaizdūs. kurie gali pasitaikyti šios konvencijos numatytuose vežimuose. sugadinimo ar pristatymo termino viršijimo atvejais. kai krovinys buvo perduotas gavėjui. Jeigu gavėjas ir vežėjas kartu patikrino krovinio būklę. o jeigu tokio nebuvo. esančių 35 . ieškovas. reikalingas paneigti patikrinimo rezultatą.

tai senaties terminas atnaujinamas tik ginčytinai pretenzijos daliai. turinčių vienoje iš konvencijos šalių dalyvių nuolatinę gyvenamąją vietą arba įmonę. sugadinimo ar pristatymo termino viršijimo atvejais – nuo krovinio pristatymo dienos. kuris pagal teismo. kai pateikiamas ieškinys. Senaties terminas prasideda: krovinio dalinio praradimo. susijusios su vežimais. Vežimo sutartyje gali būti nuostata. kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai. firmos būstinę ar filialą arba agentūrą. kai vežėjas raštu atmeta pretenziją ir grąžina prie jos pridėtus dokumentus. pateikti užstatą teismo proceso išlaidoms apmokėti. jeigu ši nuostata numato. Įrodyti pretenzijos ar atsakymo į ją gavimo faktą. o jeigu dėl pristatymo termino nebuvo susitarta. į jį neįskaitoma. Diena. visiškai praradus krovinį. visais kitais atvejais – praėjus trims mėnesiams po vežimo sutarties pasirašymo. pateiktos tuo pačiu pagrindu. kuriems tarpininkaujant buvo sudaryta vežimo sutartis. Nuostatos. kuria pripažįstama arbitražo kompetencija. kuri remiasi tuo faktu. Jeigu vežimą. Jeigu pretenzija pripažįstama tik iš dalies. kuria prasideda senaties terminas. Pretenzijų pateikimas raštu pristabdo senaties termino veikimą iki tos dienos. 36 . taikomus įstatymus prilygsta tyčiniams veiksmams. kurios teritorijoje: a) atsakovas turi nuolatinę gyvenamąją vietą. kad arbitražas vadovausis šia konvencija. senaties terminas pradedamas skaičiuoti trisdešimtąją dieną praėjus sutartam pristatymo terminui. tai šešiasdešimtąją dieną po to. susijęs su vežimu. taikant šią konvenciją. senaties termino nepristabdo. Teisė pateikti ieškinį dėl vežimų taikant šią konvenciją dėl senaties prarandama po vienerių metų. Teismas neturi teisės reikalauti iš konvencijos šalių dalyvių piliečių. Kitos pretenzijos. arba b) yra krovinio priėmimo vežti vieta arba numatyta pristatymo vieta. Tačiau tyčinių veiksmų atveju arba kaltinimo. nagrinėjančio šį atvejį. kai vežėjas priėmė krovinį. bet su sąlyga.konvencijos šalyse dalyvėse. kurio sąlygas nustato vienintelė sutartis. atveju – senaties terminas yra treji metai. taip pat dokumentų grąžinimą privalo ta pusė. gali kreiptis į teismus valstybės. Į kitus teismus kreiptis negalima.

sugadinimą arba pristatymo termino viršijimą. dėl kurio kaltės buvo padaryta žala. tai kiekvienas iš jų atsako už visą vežimą. Sutarčių. Ieškinys dėl krovinio praradimo. kurie vežė tą patį krovinį. kurios nurodytos važtaraštyje. Tokio susitarimo negaliojimas nesukelia kitų sutarties nuostatų negaliojimo. taip pat priėmimo akte jis gali įrašyti pastabas. kiekvienas jų turi sumokėti jo atsakomybės dalį atitinkančią sumą. perduoda jam pasirašytą ir datuotą priėmimo aktą. kas sąlygojo krovinio praradimą. ar kitas vežėjas. atlyginęs nuostolius pagal šios konvencijos reikalavimus. paskutiniajam arba tam vežėjui. c) jeigu neįmanoma nustatyti. kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nukrypstama nuo šios konvencijos. ir visos kitos panašios 37 . prieštaraujančių konvencijai.paeiliui vykdo keli vežėjai. negaliojimas. kuris iš vežėjų yra atsakingas už padarytą žalą. Prireikus antrajame važtaraščio egzemplioriuje. yra asmeniškai atsakingas dėl nuostolių atlyginimo nepriklausomai nuo to. b) jeigu žala atsirado dėl dviejų ar daugiau vežėjų kaltės. kuris vykdė vežimą tuo metu. ar kompensaciją sumokėjo jis pats. sugadinimo ar pristatymo termino viršijimo. tai jam tenkanti. Jeigu vienas vežėjų yra nemokus. susijusių su vežimu. kuriomis krovinio draudėjo teisės perduodamos vežėjui. gali būti pateiktas tik pirmajam. Vežėjas. išskyrus priešieškinio ar prieštaravimo būdu pateikiamus ieškinius tos pačios vežimo sutarties byloje. kiekvienas vežėjas atsako proporcingai nuo jam priklausančio atlygio už vežimą. nuostolių kompensacinė suma paskirstoma visiems vežėjams proporcingai. laikomi negaliojančiais. Negaliojančiomis pripažįstamos visos sąlygos. ieškinys gali būti pareikštas ir keliems vežėjams. tampa sutarties dalyviu tokiomis sąlygomis. Visi susitarimai. kai atsitiko tai. turi regreso teisę kitų vežime dalyvavusių vežėjų atžvilgiu dėl sumokėtos kompensacijos. Vežėjas. laikantis šių nuostatų: a) vežėjas. Jis turi įrašyti savo pavardę ir adresą į antrąjį važtaraščio egzempliorių. bet nesumokėta nuostolių atlyginimo dalis paskirstoma visiems kitiems vežėjams proporcingai nuo jiems priklausančių atlygių už vežimą. jeigu atsakomybės dalies nustatyti neįmanoma. perimdamas krovinį ir važtaraštį. priimdamas krovinį iš kito vežėjo. palūkanų ir kitų išlaidų. o antrasis ir kiekvienas kitas vežėjas.

Už kieno veiksmus ir klaidas atsako vežėjas? 3.1. taip pat sąlygos. TIR konvencija) Ši konvencija sudaryta 1975 m. ypač pasienyje. Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių transportavimo su CARNET TIR knygele (TIR konvencija) Lietuvos Vyriausybės potvarkiu 1993 m.) administracinio komiteto priimtus siūlymus dėl TIR konvencijos 1975 m.3. kad krovinių gabenimo sąlygų pagerinimas yra vienas svarbiausių veiksnių. Kada vežėjas atsako už krovinio praradimą ar jo sugadinimą? 9. 111 p. Kontroliniai klausimai 1. Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. pataisų. Ką turi patvirtinti vežėjas. Nr. priimdamas krovinį? 7. ir pritardamos. kad reikia supaprastinti administracinius formalumus tarptautinio kelių transporto srityje. lapkričio 14 d. Kam taikoma CMR konvencija? 2. TIR konvencijos (1975 m. Ką reiškia „siuntėjo teisė disponuoti kroviniu“ ir nuo kokio momento ji prarandama? 8. padedančių plėtoti šalių bendradarbiavimą. laikyti krovinį prarastu? 10. spalio 20 d. Kada „įgaliojimus turintis asmuo“ gali. Koks dokumentas patvirtina krovinio vežimo sutartį? 4. nepateikdamas kitų įrodymų. manydamos. Pagal ką įvertinama krovinio vertė? 2. Susitariančiosios šalys sudarė šią konvenciją norėdamos supaprastinti tarptautinių krovinių gabenimą kelių transporto priemonėmis. Kiek surašoma važtaraščio egzempliorių ir kur jie panaudojami? 5.sąlygos. kurios įrodymų naštą gali perkelti kitai pusei. Ženevoje. Sąvokų apibrėžimai a) TIR procedūra – tai krovinių gabenimas nuo išvykimo 38 . vasario 11 d. Lietuva prisijungė prie 1975 m. lapkričio 14 d. Toliau pateikiamas TIR konvencijos tekstas yra pataisytas pagal 2000 m. Kas turi būti nurodoma važtaraštyje? 6.

e) sąvoka TIR operacijos pripažinimas įvykdyta reiškia. sukonstruotas taip. kad būtų lengviau jį perkelti iš vienos transporto rūšies į kitą. h) autotraukinys (transporto priemonių sąstatas) – tai sukabintos transporto priemonės. i) konteineris – tai transporto įrenginys (narvas. autotraukinys ar konteineris kartu su kroviniu ir jam įforminta TIR knygele buvo pateikti paskirties ar išvažiavimo (tarpinei) muitinei muitiniam tikrinimui ir kad muitinė priėmė įforminti TIR knygelę. kad kelių transporto priemonė. kad muitinė pripažįsta. susijusios su krovinių įvežimu arba išvežimu. kurių suma apribota apytikslėmis suteiktų paslaugų išlaidomis. bet ir bet kokia priekaba ar puspriekabė. Muitinė tai nustato remdamasi duomenų ar informacijos. 39 . kurios važiuoja kaip vientisas junginys. sukonstruotas taip. kurią turi paskirties ar išvažiavimo (tarpinė) muitinė ir išvykimo ar įvažiavimo (tarpinė) muitinė. g) kelių transporto priemonė – tai ne tik variklio varoma transporto priemonė.muitinės įstaigos iki paskirties muitinės įstaigos pagal TIR procedūrą. nuimamieji kėbulai taip pat yra konteineriai. kad jį būtų galima lengvai pakrauti ir iškrauti. jog TIR operacija Susitariančiojoje šalyje buvo tinkamai baigta. kuris: sudaro visiškai arba iš dalies dengtą talpyklą kroviniams gabenti. turi ne mažesnę kaip 1m³ talpą. f) importo ir eksporto muitai ir mokesčiai – tai visi muitai ir kiti mokesčiai bei kitos išlaidos. nuimamoji cisterna ar kita panaši konstrukcija). specialiai sukonstruotas palengvinti krovinių gabenimą vienu ar kelių rūšių transportu be tarpinio jų perkrovimo. palyginimu. c) sąvoka TIR operacijos pradžia reiškia. b) TIR operacija – tai dalis TIR gabenimo. autotraukinys ar konteineris kartu su kroviniu ir jam įforminta TIR knygele buvo pateikti išvykimo ar įvažiavimo (tarpinei) muitinei muitiniam tikrinimui ir kad muitinė priėmė įforminti TIR knygelę. vykdomo Susitariančiojoje šalyje nuo išvykimo ar įvažiavimo (tarpinės) muitinės iki paskirties ar išvažiavimo (tarpinės) muitinės. tempiama tokios transporto priemonės. nustatytą šioje konvencijoje. gana stiprus ir tinka daugkartiniam naudojimui. išskyrus mokesčius ir rinkliavas. kad kelių transporto priemonė. d) sąvoka TIR operacijos pabaiga reiškia.

l) tarpinė muitinė – tai bet kuri Susitariančiosios šalies muitinė. Taikymo sritis. garantu. kurioje baigiamas viso krovinio ar jo dalies gabenimas pagal TIR procedūrą. Konvencijos nuostatos taikomos. autotraukiniais ar 40 . arba – kitomis kelių transporto priemonėmis. kurioje pradedamas viso krovinio ar jo dalies gabenimas pagal TIR procedūrą. autotraukinys ar konteineris įvažiuoja į tą Susitariančiąją šalį ar išvažiuoja iš jos gabenimo pagal TIR procedūrą metu. kai kertama viena ar kelios sienos nuo vienos Susitariančiųjų šalių išvykimo muitinės įstaigos iki kitos Susitariančiosios šalies paskirties muitinės įstaigos arba tos pačios Susitariančiosios šalies paskirties muitinės įstaigos. tarpinei muitinei ir paskirties muitinei ir už tinkamą kitų atitinkamų konvencijos nuostatų laikymąsi. Šis asmuo yra atsakingas už kelių transporto priemonės. auto-traukinio ar konteinerio pateikimą kartu su kroviniu ir jam įforminta TIR knygele išvykimo muitinei. kuris dėl savo svorio. kurią Susitariančiosios šalies muitinės tarnybos pripažino asmenų. jei tam tikra TIR dalis nuo pradžios iki pabaigos yra vykdoma automobilių transportu. jeigu: a) gabenama: – kelių transporto priemonėmis arba autotraukiniais. k) paskirties muitinė – tai bet kuri Susitariančiosios šalies muitinė. n) garantinė asociacija – tai asociacija. iš anksto paruoštais konvencijoje nustatytomis sąlygomis. autotraukinius arba konteinerius. dydžio ar pobūdžio paprastai negabenamas dengta transporto priemone arba konteineriu.j) išvykimo muitinė – tai bet kuri Susitariančiosios šalies muitinė. o) TIR knygelės turėtojas – tai asmuo. m) sunkiasvoris arba nestandartinio dydžio krovinys – tai bet koks sunkus ar didelis krovinys. kad prekėms būtų įforminta TIR procedūra. kuriam vadovaujantis atitinkamomis konvencijos nuostatomis buvo išduota TIR knygelė ir kurio vardu išvykimo muitinėje buvo pateikta muitinės deklaracija TIR knygelėje pareiškus norą. Ši konvencija taikoma gabenant krovinius be tarpinio perkrovimo į kelių transporto priemones. per kurią kelių transporto priemonė. taikančių TIR procedūras.

gabenami pagal TIR procedūrą. kaip ir minėta asociacija. konvencijoje nurodytomis sąlygomis. gabenami pagal TIR procedūrą užplombuotomis kelių transporto priemonėmis. Administracinis komitetas įgalioja tarptautinę organizaciją būti atsakingą už veiksmingą tarptautinės garantijų sistemos organizavimą ir funkcionavimą. Pagrindinės nuostatos. kurios pripažintos pagal konvencijos nuostatas. jeigu organizacija prisiima tokią atsakomybę. Ši teisė bus atimta. priklausančių tai pačiai tarptautinei organizacijai. nurodytų konvencijoje. kompetentingos institucijos nėra atėmusios teisės taikyti TIR procedūrą. muitinės tarnybos išimties tvarka gali šiose muitinėse krovinį patikrinti. autotraukiniais arba konteineriais. kai jos garantija padengia tos šalies įsipareigojimus. jeigu nesilaikoma šių minimalių sąlygų ir reikalavimų. kurias gauna garantinės asociacijos iš užsienio šalių asociacijos korespondenčių arba tarptautinių organizacijų. 41 . ir naudojant TIR knygeles. Ši teisė panaikinama. Asociacija gali būti pripažinta konkrečioje šalyje tada. tranzito šalių pasienio muitinėse paprastai netikrinami. kuriose yra jų buveinė arba steigimo vieta. garantinių asociacijų atsakomybė. b) kroviniai gabenami garantuojant asociacijoms. Teisė taikyti TIR procedūrą suteikiama tik tiems asmenims. jei minėti reikalavimai nebus vykdomi. joms taip pat netaikomi importo ir eksporto draudimai bei apribojimai. Kroviniai. Asociacija išduoda TIR knygeles tik tiems asmenims.konteineriais. kuriems Susitariančiųjų šalių. jei laikomasi minimalių sąlygų ir reikalavimų. TIR knygelių išdavimas. nėra apmokestinamos importo ir eksporto muitais ir mokesčiais. išduotas užsienio šalių asociacijų. kurie laikosi šioje konvencijoje nurodytų minimalių sąlygų ir reikalavimų. Tačiau norint išvengti piktnaudžiavimo. susijusius su krovinių gabenimu naudojant TIR knygeles. tarpinėse muitinėse nėra apmokestinami importo ir eksporto muitais ir mokesčiais arba užstatu. Kroviniai. Kiekviena Susitariančioji šalis gali suteikti asociacijoms teisę tiesiogiai arba per asociacijas korespondentes išduoti TIR knygeles ir būti garantais. TIR knygelės. atitinkančias šią konvenciją.

kurių teritorija kroviniai gabenami pagal TIR procedūrą.Garantinė asociacija įsipareigoja sumokėti visus importo ir eksporto muitus ir mokesčius. Kiekviena Susitariančioji šalis nustato didžiausią sumą. nurodydama paskutinę galiojimo dieną. tokiu atveju knygelė paskirties muitinėje galioja iki TIR procedūros pabaigos. kurie gali būti priskaičiuoti pagal muitinė įstatymus ir taisykles tos šalies. kai TIR knygelė priimama įforminti toje muitinėje. išvardytas TIR knygelėje. kurioje yra išvykimo muitinė. po kurios TIR knygelės jau nebegalima pateikti išvykimo muitinei. garantinė asociacija įsipareigoja tomis pačiomis sąlygomis sumokėti sumą. 42 . TIR operacija turi būti pripažįstama įvykdyta nedelsiant. TIR knygelėje pateikti duomenys apie prekes pripažįstami teisingais. Pasibaigus sumų mokėjimo terminui. Jeigu vienos ar kitos Susitariančiosios šalies įstatymais ir taisyklėmis nėra nustatytas importo ir eksporto muitų ir mokesčių mokėjimas. Garantinė asociacija atsako ne tik už prekes. kompetentingos tarnybos. bet ir už tas. nuo tada. Jei TIR knygelė išvykimo muitinėje buvo įforminta paskutinę jos galiojimo dieną arba iki anksčiau apibrėžto termino. taip pat delspinigius. Garantinė asociacija tampa atsakinga kompetentingoms tarnyboms tos šalies. jei TIR procedūra buvo laikinai sustabdyta. prasideda nuo krovinio įvežimo arba. Garantinė asociacija prieš tai nurodytas sumas įsipareigoja sumokėti kartu su tiesioginiais skolininkais. kurioje TIR procedūra atnaujinama. lygią importo ir eksporto muitų ir mokesčių sumai. bet yra užplombuotoje transporto priemonės dalyje arba užplombuotame konteineryje. įskaitant galimus delspinigius. Nustatant muitų ir mokesčių sumas. kurios gali reikalauti iš garantinės asociacijos už kiekvieną TIR knygelę. jei nėra įrodoma kitaip. Atsakomybė kitoms šalims. prieš pateikdamos pretenziją garantinei asociacijai. kurios TIR knygelėje nenurodytos. kai TIR knygelę priima muitinė. turi pirmiausia kiek galėdamos reikalauti. nuo tada. Garantinė asociacija nustato TIR knygelės galiojimo terminą. kad jas sumokėtų tiesioginis skolininkas ar skolininkai. Už kitas prekes garantinė asociacija neatsako. kurioje buvo nustatytas TIR procedūros pažeidimas.

kad garantinė asociacija sumokėtų anksčiau nurodytas pinigų sumas. autotraukiniams arba konteineriams. išskyrus atvejus. kad liudijimas apie TIR operacijos pabaigą buvo gautas neteisėtai arba apgaulės būdu. Taip pat nereikalingos garantijos kelių transporto priemonėms. kad TIR knygelė galioja. kai liudijimas apie TIR operacijos pabaigą buvo gautas neteisėtai arba apgaulės būdu. Tačiau anksčiau pateikta nuostata Susitariančiajai šaliai netrukdo reikalauti. siekiant užtikrinti. kad paskirties muitinė atliktų formalumus. nereikalingas joks specialus muitinės dokumentas. kad pasibaigus TIR procedūrai. Reikalavimas sumokėti pinigų sumas. ir ne vėliau kaip per dvejus metus nuo tos dienos. atitinkančios šios konvencijos reikalavimus. Laikinai įvežančioms kelių transporto priemonėms. viena 43 . kai liudijimas apie TIR operacijos pabaigą buvo gautas neteisėtai ar apgaulės būdu arba TIR operacija buvo nebaigta. kai buvo pateiktas reikalavimas. Krovinių gabenimas naudojant TIR knygeles. Vykdant TIR gabenimą kelių transporto priemonėmis arba autotraukiniais. transporto priemonė. gabenantiems krovinius pagal TIR procedūrą. ji negali reikalauti. kai šiai asociacijai buvo pranešta apie TIR operacijos nepripažinimą arba apie tai. kad garantinė asociacija sumokėtų anksčiau nurodytas sumas. numatytus tos šalies nacionalinių įstatymų. Ši nuostata taikoma ir tada. autotraukinys ar konteineris išvyks.Kai šalies muitinė pripažįsta TIR operaciją įvykdyta. garantinei asociacijai gali būti pateikiamas ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo tos dienos. nurodytas anksčiau. muitinės tarnybos gaus svarių įrodymų. jeigu per metus nuo TIR knygelės įforminimo šioje muitinėje dienos jos raštu nepranešė garantinei asociacijai. kai buvo gautas reikalavimas. kompetentingos institucijos neturi teisės reikalauti. jei per dvejus metus nuo tos dienos. prie jų turi būti pritvirtintos stačiakampės lentelės su užrašu „TIR“. Jei TIR operacija nebuvo pripažinta įvykdyta. Reikalaujamą sumą garantinės asociacijos privalo sumokėti per tris mėnesius nuo tos dienos. autotraukiniams arba konteineriams. Sumokėta suma bus grąžinta asociacijai. kad šios transporto operacijos metu jokių pažeidimų nepadaryta. tik tokiu atveju numatytas dvejų metų terminas.

gabenamiems jų šalies teritorija. Joje turi būti mažiausia tiek atplėšiamų lapų. TIR knygelė galioja tik vienam gabenimui. kad būtų aišku. papildomai uždėti savo plombas. kad kelių transporto priemonė. kad būtų gerai matomos. Muitinės tarnybos kroviniams. Kiekvienos Susitariančiųjų šalių tarpinės muitinės pareigūnai paprastai pripažįsta kitų Susitariančiųjų šalių muitinės pareigūnų uždėtas ir nepažeistas muitinės plombas. Kiekvienai kelių transporto priemonei ar konteineriui įforminama atskira TIR knygelė. Vis dėlto šie pareigūnai gali. jeigu yra visų išvykimo muitinių žymos. kai krovinys tikrinamas. autotraukinys ar konteineris važiuotų nustatytu maršrutu. Kroviniai ir kelių transporto priemonė. jei tai privaloma pagal kontūrolės reikalavimus. tačiau išvykimo ir paskirties muitinių kartu paėmus negali būti daugiau kaip keturios. Išvykimo šalies muitinė imasi visų būtinų priemonių. kita – transporto priemonės ar autotraukinio gale. autotraukinys ar konteineris kartu su gabenamu kroviniu ir įforminta to krovinio TIR knygele turi būti pateikti muitinės kontrolei. TIR gabenimas gali būti tęsiamas per kelias išvykimo ir paskirties muitines. Lentelės tvirtinamos taip. 44 . kad įsitikintų krovinio manifeste pateiktų duomenų tikslumu ir (arba) uždėtų muitinės plombas arba pateiktų tos muitinės įgaliotų asmenų uždėtas plombas.lentelė tvirtinama priekyje. gali nustatyti tranzito terminą ir reikalauti. Vienos iš Susitariančiųjų šalių pripažinti muitinės spaudai ir plombos jų teritorijoje juridiškai yra taip pat apsaugoti. kad lentelę būtų galima apversti. jog TIR procedūra nevykdoma. Tokiu atveju TIR knygelės prekių manifeste būtina atskirai nurodyti kiekvienos sąstatui priklausančios transporto priemonės arba kiekvieno konteinerio krovinį. sulenkti arba sudėti taip. autotraukinys ar kenteineriai išvykimo muitinėje nurodomi kartu su TIR knygele. kaip ir nacionalinės muitinės spaudai ir plombos. kiek reikia konkrečiam gabenimui. pakrautiems vienoje transporto priemonėje arba jų sąstate. Jos turi būti nuimamos arba sukonstruotos taip. uždengti. TIR knygelė paskirties muitinėms gali būti pateikta tik tada. Kiekvienoje tarpinėje ir paskirties muitinėje kelių transporto priemonė. Tačiau viena TIR knygelė gali būti įforminama ir vienam autotraukiniui arba keliems konteineriams. išskyrus tada.

važiuodami jų šalies teritorija. išskyrus ypatingus atvejus. autotraukiniu arba konteineriu. taip pat likusiuose atplėšiamuose TIR knygelės lapuose. Ta pati nuostata taikoma ir tai maršruto daliai. Jeigu dalis maršruto eina šalies. Kai laikomasi šios konvencijos nuostatų. Jeigu muitinės tarnybos tarpinėje muitinėje arba kelyje tikrina krovinį. Tokiu atveju Susitariančiosios šalies. kad kelių transporto priemonės. kad kelių transporto priemonės. kurie naudojami jų šalyje. kai prekėms įforminama kita muitinės procedūra ar pradedama taikyti kita muitinės priežiūros sistema. muitinės tarnybos priima TIR knygelę TIR procedūrai atnaujinti. būtų eksportuojami vežėjo sąskaita. šioje kelio dalyje TIR gabenimas laikinai sustabdomas. Tie faktai turi būti aiškiai nurodomi TIR knygelėje.Muitinės tarnybos negali: reikalauti. Muitinė nedelsdama įformina liudijimą apie TIR operacijos pabaigą. 45 . kuriose TIR procedūra buvo laikinai nutraukta arba atnaujinta. autotraukiniai arba konteineriai. kuri nėra šios konvencijos Susitariančioji šalis. nustatyta šioje konvencijoje. atitinkamose šaknelėse. susijusiais su pačia TIR operacija. nurodyta paskirties muitinė gali būti pakeista kita paskirties muitine. tai daroma remiantis tik faktais. visi pažeidimai. Liudijimas apie TIR operacijos pabaigą gali būti įformintas su išlyga ar be jos. Jeigu muitinės plombos ir spaudai kelyje buvo pažeisti kitomis aplinkybėmis arba jeigu krovinys buvo sunaikintas arba sugadintas nepažeidus plombų. autotraukiniai arba konteineriai ir jų kroviniai pakeliui būtų tikrinami. taikoma TIR knygelių naudojimo procedūra. Tais atvejais. reikalauti. visus įrašus apie uždėtas naujas plombas ir muitinės atliktos kontrolės pobūdį jos turi įrašyti atplėšiamuose TIR knygelės lapuose. yra laikomos tarpinėmis muitinėmis įvažiuojant arba išvažiuojant iš šalies. jei muitinės plombos arba identifikavimo ženklai nepažeisti. užpildomas ir TIR knygelėje esantis protokolas. jeigu liudijimas apie pabaigą įforminamas su išlyga. kai TIR knygelės savininkas vienos Susitariančiųjų šalių teritorijoje knygelės nenaudoja dėl paprastesnių muitinio tranzito procedūrų arba kai muitinio tranzito režimas nebūtinas. teritorija. kurios teritorija krovinys toliau gabenamas. Tokiais atvejais muitinės tarnybos. gabenamą transporto priemone. nepažeidžiant nacionalinių įstatymų nuostatų.

kurie būtini gabenamiems kroviniams atpažinti. Išvykimo muitinės tarnybos gali reikalauti. Šios konvencijos nuostatų 46 . brėžiniai ir kt. uždėtus kitų Susitariančiųjų šalių kompetentingų institucijų. kai. kad būtų neįmanoma jų pakeisti ar nuimti nepaliekant žymės.kurie gali būti padaryti taikant tą muitinės procedūrą ar muitinės priežiūros sistemą. taip pat kartu gabenami jiems priklausantys reikmenys gali būti lengvai atpažįstami pagal pateiktą jų aprašymą arba yra užplombuojami ar pažymimi identifikavimo ženklais taip. veikiančiam jo vardu. vienas nurodytų dokumentų egzempliorius tvirtinamas prie TIR knygelės viršelio vidinės pusės ir visuomet TIR knygelės manifesto lapuose įrašoma. kad tokie dokumentai yra. bet yra ant platformos arba tarp knygelėje išvardytų prekių. išvykimo muitinės nuomone. viršelyje ir ant visų atplėšiamų TIR knygelės lapų turi būti juodu šriftu užrašyta „Sunkiasvoriai arba nestandartinio dydžio kroviniai“. naudojamuose jų šalyje. kad buvo uždėtos naujos plombos ir identifikavimo ženklai. Konvencijos nuostatų pažeidimas. jie pažymi atplėšiamuose TIR knygelės lapuose. taip pat likusiuose atplėšiamuose TIR knygelės lapuose. nuotraukos. kurios neišvardytos. nepriskiriami TIR knygelės turėtojui ar asmeniui. taip pat likusiuose atplėšiamuose TIR knygelės lapuose. Išvykimo muitinės sprendimu sunkiasvoriai ir nestandartinio dydžio kroviniai gali būti gabenami neplombuotomis transporto priemonėmis arba konteineriais tik tais atvejais. atitinkamose šaknelėse. bet ir už tas. kad pakrovimo lapai. būtų pridedami prie TIR knygelės. Tačiau ir jos pačios gali papildomai uždėti plombas ir/arba identifikavimo ženklus. Vežant sunkiasvorius arba nestandartinio dydžio krovinius. naudojamuose jų šalyje. Tokiu atveju muitinės pareigūnai šiuos dokumentus patvirtina. atitinkamose šaknelėse. Garantinė asociacija atsako ne tik už TIR knygelėje nurodytas prekes. apie tai. Visos Susitariančiųjų šalių tarpinės muitinės pripažįsta muitinės plombas ir/arba identifikavimo ženklus. sunkiasvoriai arba nestandartinio dydžio kroviniai. Tokiu atveju apie naujas plombas ir/arba identifikavimo ženklus pažymima atplėšiamuose TIR knygelės lapuose.. Jei kelyje arba tarpinėje muitinėje apžiūrą atliekantys muitinės pareigūnai priversti nuimti plombas ar identifikavimo ženklus.

pažeidėjas baudžiamas tos šalies. Išvykimo ir paskirties šalių muitinių tarnybos nelaiko TIR knygelės savininko kaltu dėl pastebėtų neatitikimų. kurioje jis buvo užfiksuotas. nelaikoma. Jeigu pateikiama įrodymų. kad TIR knygelės savininkas pažeidė šios konvencijos nuostatas. įstatymų nustatyta tvarka. kad trūkumas natūraliai atsirado dėl toms prekėms būdingų savybių. kieno teritorijoje padarytas pažeidimas. Taip pat pranešama garantinei (-ėms) asociacijai (-oms) šalies. arba papildant minėtąjį manifestą. susijusias su tarptautiniu krovinių gabenimu. padarytų tyčia. arba ne dėl aplaidumo pakraunant ar išsiunčiant krovinį. kad TIR knygelės būtų teisingai naudojamos. Jeigu neįmanoma nustatyti. jeigu pateikiama įrodymų. kad tie skirtumai atsirado ne dėl klaidų. kad TIR knygelės manifeste nurodytos prekės nesugrąžinamai prarastos ar sunaikintos kelių transporto įvykio metu arba susiklosčius neišvengiamoms aplinkybėms. kai nustatoma. laikinai arba visam laikui atimti teisę naudotis šia konvencija nustatytomis teisėmis. kurioje padarytas pažeidimas. imasi visų būtinų priemonių užtikrinti. muitinės tarnyboms. b) Taip pat ir tada. jeigu tie neatitikimai susiję su muitinės procedūromis. atliktomis prieš arba po TIR gabenimo. Kompetentingos tarnybos. Apie atimtą teisę nedelsiant (per savaitę) pranešama tos Susitariančiosios šalies. tada įprastų muitų ir mokesčių mokėti nereikia. kuris rimtai pažeidė muitinės įstatymus ar kitas muitinės taisykles. teigiama. kad duomenys TIR knygelės krovinio manifeste neatitinka kelių transporto priemonės. kai TIR procedūros pripažįstamos: a) Susitariančiosios šalys nekreipia dėmesio į nežymius nukrypimus nuo nustatytų terminų ir maršrutų. 47 . kurios teritorijoje toks asmuo yra įsikūręs arba nuolat gyvena. autotraukinio arba konteinerio turinio. Kiekviena Susitariančioji šalis turi teisę iš bet kurio asmens. įtikinančių kompetentingas tarnybas. kurioje padarytas pažeidimas. įtikinančių muitinės tarnybas. Jeigu kompetentingos tarnybos taiko nacionalines kontrolės priemones. Tais atvejais. Tuo tikslu jos gali taikyti atitinkamas nacionalines ir tarptautines kontrolės priemones. kuriose TIR knygelės savininkas nedalyvavo. kad pažeidimas padarytas tos Susitariančiosios šalies teritorijoje. glaudžiai bendradarbiaudamos su asociacijomis.

Aukštesniosios mokyklos – aukštesniosios mokyklos. 2) Lietuvos Respublikos vyriausybės dokumentai: a) Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės. 48 . Kokios „garantinės asociacijos“ funkcijos ir kas jai atstovauja Lietuvoje? 3. 3. Autobusas – motorinė transporto priemonė. reglamentuojantys kelių transporto veiklą Kelių transporto veiklą reglamentuoja šie bendrieji teisiniai aktai: 1) Lietuvos Respublikos įstatymai: a) Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas. akademijos. skirta vežti žmonėms bei bagažui ir turinti daugiau kaip 9 sėdimąsias vietas. Kam ir koks dokumentas įforminamas vežant pagal TIR procedūrą ir keliems vežimams jis galioja? 6. kolegijos. 2. Bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai. Kaip apibūdinamos pagrindinės TIR konvencijos nuostatos? 4. įskaitant vairuotojo vietą. 2.apie tai turi būti nedelsiant pranešta TIR valdybai. Aukštosios mokyklos – universitetai. Kam taikoma TIR konvencija? 2.1. Tarptautines kontrolės priemones priima Administracinis komitetas. institutai. Už kokias prekes atsako garantinės asociacijos? 5. konservatorijos. kuri patikrina. b) Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.2. ar tos priemonės atitinka TIR konvencijos nuostatas. Koks didžiausias išvykimo ir paskyrimo muitinių skaičius kartu paėmus? 2. Pagrindinės sąvokos 1.2. seminarijos. c) Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas. Kontroliniai klausimai 1.

priekaboms ar puspriekabėms vilkti. specialiosios internatinės. vestuves ir panašiais atvejais). Keleiviai paimami ir išleidžiami stotelėse arba kitose pagal pageidavimą vietose. turinčiais nuo 10 iki 17 sėdimųjų vietų. koncertus. Bagažas – daiktai. su kuria pagal išankstinį užsakymą iš anksto sudaryta vežimo sutartis (kai keleiviai vyksta turizmo. skirta kroviniams vežti. Keleivis – fizinis asmuo. tarptautinio bakalaureato mokyklos. pradinės. į parodas. susijusi su keleivių ir krovinių vežimu keliais. jaunimo. vidurinės mokyklos. kuris pagal sutartį arba kitu teisiniu pagrindu naudojasi kelių transporto priemone. simpoziumus. Gavėjas – fiziniai ir juridiniai asmenys. 6. Kelių transportas – sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis. 10. 7. spektaklius. seminarus. Keleivių vežimas maršrutiniais taksi – keleivių vežimas autobusais. sanatorinės internatinės mokyklos. gimnazijos. pagrindinės. b) tarptautinio susisiekimo traukiniai – keleiviniai traukiniai. Iš anksto sudaryta keleivių grupė – grupė. internatinės. Krovininis automobilis – motorinė transporto priemonė. Bendrojo lavinimo mokyklos – darželiai-mokyklos. Keleiviniai traukiniai – Lietuvos vietinio ir tarptautinio susisiekimo traukiniai: a) vietinio susisiekimo traukiniai – paprastieji ir greitieji keleiviniai traukiniai. vaikų globos namai. vežantys keleivius į kitas valstybes. pasitarimus. verslo reikalais. 8.4. 49 . kuriuos keleivis vežasi kelių transporto priemone. turintys teisę gauti krovinį. kursuojantys Lietuvos Respublikos teritorijoje. ir atpažinimo ženklą-plafoną. Traktoriai ir savaeigės (visureigės) mašinos nelaikomi krovininiais automobiliais. 11. Maršrutiniais taksi vežama tik sėdimosiose vietose pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. įskaitant ir vairuotojo. kuriose nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės. 12. konferencijas. 5. specialieji vaikų globos ir auklėjimo namai. 9. specialiosios.

Lengvasis automobilis – motorinė kelių transporto priemonė. 50 . įrengtą taksometrą bei atpažinimo ženklą-plafoną ir atitinkanti lengviesiems automobiliams taksi keliamus techninius reikalavimus. Techninius reikalavimus lengviesiems automobiliams taksi nustato Susisiekimo ministerija. skirta keleiviams ir bagažui vežti. Profesinio mokymo įstaigos – profesinės mokyklos ir specializuotos (reabilitacinės) profesinės mokyklos (centrai). 21. 16. 17. turinti ne daugiau kaip 9 sėdimąsias vietas. įskaitant vairuotojo vietą. choreografijos). įskaitant vairuotojo vietą. nuo 10 iki 17 sėdimų vietų ir atpažinimo ženklą – plafoną. skirta keleiviams bei bagažui vežti. sporto. vežantys keleivius tik sėdimuose vietose pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. kuriais keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais. 14. paimantys ir išleidžiantys keleivius stotelėse arba pagal pageidavimą vietose. Priekaba – transporto priemonė. kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse. 15. kurios masės ir krovinio masės dalis tenka motorinei transporto priemonei. dailės. ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas. įgyvendinančios pagrindinį profesinį mokymą. įskaitant vairuotojo vietą. Puspriekabė – su motorine transporto priemone sukabinta priekaba. transporto priemonei išduodamas leidimas.13. laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų. kuriose nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės. turintys. Papildomojo ugdymo įstaigos – meno (muzikos. 18. jeigu gatvių ir kelių būklė atitinka Susisiekimo ministerijos nustatytus reikalavimus. Reguliarūs reisai – reisai. turinčio licenciją. kurią velka motorinė transporto priemonė. Licencijos kortelė – vežėjo. turinti. technikos bei kitokio profilio mokyklos ir centrai. Lengvasis automobilis taksi – motorinė kelių transporto priemonė. Licencija – leidimas vežėjui vežti krovinius arba keleivius už atlyginimą. 19. Reguliarūs reisai organizuojami. 22. kalbų. suteikiantis teisę šia transporto priemone vežti keleivius ar krovinius. 20. Maršrutiniai taksi – autobusai.

28. Siuntėjas – fiziniai ir juridiniai asmenys. Tarptautinio susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių ir kelių trasa. Tolimojo susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių ir kelių trasa Lietuvos Respublikos teritorijoje. Iš anksto 51 . Troleibusas – autobusas. priemiestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais pagal patvirtintą tvarkaraštį. kurio veikla galima tik naudojantis transporto infrastruktūros objektu. Užsakomieji reisai – reisai. Transporto infrastruktūros objekto valdytojas – fizinis ar juridinis asmuo teisėtu pagrindu valdantis transporto infrastruktūros objektą. 23. kai vežamos specialios keleivių grupės (darbininkų – į darbovietes ir iš jų. Transporto infrastruktūros objekto naudotojas – transporto priemonių savininkas arba valdytojas. 32. 29. kertanti valstybės sieną. vežančios keleivius miesto. 33. Specialūs reisai – reisai. Smulkios siuntos – daiktai arba krovinys. 25. o transporto priemonė grįžta tuščia.Keleiviai reguliariais reisais vežami tik autobusais. 26. Reguliaraus susisiekimo laivai ir keltai – vidaus vandenų transporto priemonės. Užsakymas – siuntėjo pasiūlymas jo pageidaujamomis sąlygomis vežėjui pateikti reikalingą transporto priemonę užsakyme nurodytam kroviniui vežti. 34. 27. perduodantys vežti krovinį jo nurodytam gavėjui. taip pat ūkio subjektas. arba keleivių grupė nuvežama. kuriuos juridiniai ar fiziniai asmenys siunčia keleivine transporto priemone. 24. kuria keleiviai vežami daugiau kaip per dviejų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas. 31. varomas kontaktiniu tinklu teikiama elektros energijos. Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės. troleibusais ir maršrutiniais taksi.). moksleivių – į mokyklas ir iš jų ir pan. kai iš anksto sudarytos bendrą kelionės tikslą turinčios keleivių grupės yra nuvežamos į tam tikrą vietą ir parvežamos į išvykimo vietą arba anksčiau nuvežta keleivių grupė grąžinama atgal į išvykimo vietą vėlesniu reisu. vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais maršrutais daugiau kaip per dviejų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas. 30.

kurios ribojasi su autobusų stotimis. krovinio. Vežimų organizavimas – techninių sąlygų ir teisinių santykių tarp keleivio. kuria keleiviai vežami miesto teritorijoje. Krovinio vežimo sutartis taip pat laikoma galiojančia. maršrutas gali tęstis per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas. vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius miesto maršrutais. Keleivių vežimo lapų formą. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai ir troleibusai – kelių transporto priemonės. paštą. Vežėjas – įmonė. jų apskaitos. atitinkantis Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijoje Nr. 42. bagažo. Šių gatvių ir aikštelių teritorijų ribas nustato savivaldybių institucijos. 40. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusai ir troleibusai – kelių transporto priemonės. jei važtaraštis surašytas ir neteisingai. 41. Draudžiama rinkti ir vežti keleivių grupes iš gatvių ir aikštelių teritorijų. dokumentų siuntas. technologinės apsaugos. smulkios siuntos siuntėjo. įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius. bagažą. pašto.sudarytos keleivių grupės vežamos turint keleivių vežimo sutartis ir keleivių vežimo lapus. užsakymo. dokumentų siuntos. Vietinio (miesto) susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių (kelių) trasa. 38. 91/2 nu52 . Keleivių vežimo lapai nebūtini. platinimo. kuriame vyksta renginiai. krovinius. Atskirais atvejais. kuria keleiviai vežami vienos savivaldybės (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijoje. „Žaliasis sunkvežimis“ – krovininis automobilis. jei keleivių grupės vežiojamos tame pačiame mieste. 35. 39. Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių (kelių) trasa. vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius priemiestiniais maršrutais ne daugiau kaip per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas. gamybos. naudojimo ir sunaikinimo tvarką nustato Susisiekimo ministerija. 36. kuriuos nustato savivaldybės. suderinus su Valstybine kelių transporto inspekcija. smulkias siuntas. gavėjo ir vežėjo nustatymas. Važtaraštis – krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. įsigijimo. 37.

Apibūdinti „vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutą“. Apibūdinti „autobusą“. Keleivinėms transporto priemonėms priskiriamos motorinės ir 53 . atsakomybę už turtinę žalą. krovinių ir pašto. 43. 95/3 nustatytus išmetamųjų dujų nuodingumo. Kelių transportas – sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis. Apibūdinti „užsakomuosius reisus“. 14. 2. Apibūdinti „keleivių vežimą maršrutiniu taksi“. triukšmingumo bei eismo saugumo reikalavimus ir turintis Susisiekimo ministerijos nustatytus sertifikatus. atitinkantis Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijoje Nr. 9. Apibūdinti „tolimojo susisiekimo maršrutą“. 5. susijusi su keleivių ir krovinių vežimu keliais. „Žalesnis ir saugus sunkvežimis“ – krovininis automobilis. 13. 6. Apibūdinti „reguliarius reisus“. įsakymo Nr. Apibūdinti „specialius reisus“. Apibūdinti „lengvąjį automobilį taksi“. Apibūdinti „vietinio (miesto) susisiekimo maršrutą“. Apibūdinti „licencijos kortelę“. 12. Apibūdinti „keleivių vežimą maršrutiniu taksi“. dokumentų siuntų vežimų organizavimą ir vykdymą. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas Kodeksas priimtas 1996 m. 15. vežimų valstybinį valdymą ir kontrolę. Kelių transportas ir kelių transporto priemonės. Apibūdinti „siuntėją“. Apibūdinti „lengvąjį automobilį“. 11.statytus išmetamųjų dujų nuodingumo. Kodekso paskirtis. Kontroliniai klausimai 1. Kelių transporto priemonės skirstomos į keleivines ir krovinines. „gavėją“ ir „vežėją“. triukšmingumo reikalavimus ir turintis Susisiekimo ministerijos nustatytus sertifikatus.2. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (toliau – šis kodeksas) reguliuoja keleivių.. 10. 2. 4. 3. I-1628. Apibūdinti „tarptautinio susisiekimo maršrutą“. Apibūdinti „licenciją“. bagažo. 8. lapkričio 19 d. 7.2.

Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi. taip pat keliais. Tai autobusai. tiesiogiai su jais susiję pastatai ir įrenginiai nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos valstybei. sukonstruoti. Tai krovininiai automobiliai. pagamintos keleiviams vežti. Už važiavimą automagistralėmis. Krovininėms transporto priemonėms priskiriamos motorinės transporto priemonės ar jų junginiai (sąstatai). savivaldybėms. negali būti perleista kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Valstybinis kelių transporto valdymas. Savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus. Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims. kurie nutiesti koncesijos pagrindais. lengvieji automobiliai taksi. autobusų stotys ir stotelės. užsienio juridinių asmenų filialams arba atstovybėms. priklausančias valstybei ar savivaldybėms bei valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms. Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija valdo ir organizuoja keleivių vežimą tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais. Mokesčio tarifus ir jo mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. priekabos ir puspriekabės. savivaldybėms. troleibusai. Kelių transporto priemonės. reguliuojančius kelių transporto veiklą ir keleivių bei krovinių vežimą. lengvieji automobiliai. Valstybinį kelių transporto valdymą vykdo Susisiekimo ministerija ir savivaldybių institucijos. Kelių transporto objektų nuosavybė. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos valstybei. Susisiekimo ministerija pagal savo kompetenciją leidžia savivaldybėms. gali būti nustatytas mokestis. krovinių vežimo stotys (terminalai).elektrinės transporto priemonės. Vietinės reikšmės keliai nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos Respublikos piliečiams. pritaikyti ir naudojami kroviniams vežti keliais. Nuosavybės teisė į autobusų stotis. fiziniams ir juridiniams asmenims privalomus teisės aktus. 54 .

įskaitant priekabą. kuriuos nustato Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės. kurių keliamoji galia. Kroviniams vežti licencija (leidimas) reikalinga. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytos kitokios taisyklės negu tos. Licencija (leidimas) verstis vežimais. autobusais. Keleiviams vežti licencija (leidimas) reikalinga. nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos pakeitė Bendrijos licencijos (leidimai). didesnė kaip 6 tonos. Kelių transporto santykius reguliuoja šis kodeksas. kurių bendroji masė. kai vežama: lengvaisiais automobiliais taksi. kurias nustato kelių transporto vežimus reguliuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. 55 . Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Licenciją (leidimą) verstis keleivių vežimais vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi išduoda savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos. Šių teisės aktų taikymo tvarką nustato Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės. didesnė kaip 3. kol šia veikla verčiasi. tai taikomos tarptautinių sutarčių taisyklės. kai vežama vidaus ir tarptautiniais maršrutais transporto priemonėmis. didesnė kaip 3. tarptautinės sutartys.5 tonos. Tarptautinės sutartys. įskaitant priekabą. Valstybinės kelių transporto inspekcijos išduodamas licencijas (leidimus) verstis keleivių vežimais tarptautinio susisiekimo maršrutais bei krovinių vežimais tarptautiniais maršrutais transporto priemonėmis. privalo atitikti finansinio pajėgumo. išduodami Valstybinės kelių transporto inspekcijos.Kelių transporto teisės aktai. įskaitant priekabą. pageidaujantis verstis kelių transporto ūkine komercine veikla ir visą laikotarpį. lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais. tvirtinamos Vyriausybės. geros reputacijos. Vežėjas. profesinės kompetencijos reikalavimus. Licenciją (leidimą) verstis keleivių vežimais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais bei krovinių vežimais išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija). Kelių transporto ūkinė komercinė keleivių ir krovinių vežimo už atlyginimą veikla yra licencijuojama.5 tonos arba bendroji masė.

Vežimai skirstomi į vidaus ir tarptautinius vežimus. Vidaus vežimai – tokie vežimai.Vežimų klasifikacija. Ekipažo darbą ir poilsį reguliuoja Vyriausybės nutarimu patvirtinti darbo ir poilsio laiko ypatumai kelių transporte bei kiti teisės aktai. organizuoti autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą ir tarpreisinį poilsį. Keleivių ir krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu tvarką bei sąlygas nustato tarptautinės konvencijos. Tarptautiniai vežimai – tokie vežimai. Kelių transporto priemonės ekipažą sudaro vienas ar keli vairuotojai ir kiti vežėjo paskirti asmenys. Tarptautiniai vežimai. Autobusų stočių naudojimo ir jų darbo tvarką reguliuoja Susisiekimo ministerijos patvirtinti Autobusų stočių nuostatai. parduoti keleiviams bilietus. teikti jiems informaciją ir bagažo saugojimo paslaugas. Kelių transporto priemonės ekipažas. Autobusų stotis gali būti juridinis asmuo arba juridinio asmens struktūrinis padalinys. užsienio juridinių asmenų filialai ar atstovybės. Autobusų stotys steigiamos pagal savivaldybių tarybų nustatytus kriterijus ir tvarką bei patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų nustatytose vietose. kai kelių transporto priemonėmis vežama Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ekipažo narių teises ir pareigas nustato šis kodeksas bei tam tikros keleivių ir krovinių vežimo taisyklės. kurių pagrindinė paskirtis – aptarnauti keleivius reguliariais reisais vietinio. Ši pagrindinė autobusų stočių paskirtis negali būti keičiama. gyvenvietėse ir keliuose įrengimą ir priežiūrą reguliuoja Susisiekimo ministerijos patvirtintos Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės. kai kelių transporto priemonė kerta valstybės sieną. tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais. Autobusų stotis gali steigti savivaldybė. kurias tvirtina Susisiekimo ministerija. Miestuose ir didesnėse gyvenvietėse steigiamos autobusų stotys. kontroliuoti autobusų išvykimo bei atvykimo laiką. Keleiviams aptarnauti skirtų stotelių miestuose. Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių sutartys bei tam tikros taisyk56 . Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai bei juridiniai asmenys. Stotys ir stotelės.

tikrinti jų matmenis. Šie pareigūnai taip pat turi teisę tikrinti. Savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės tarnybų pareigūnai turi teisę savo bei gretimų savivaldybių teritorijose sustabdyti ir tikrinti lengvuosius automobilius taksi ir keleivines kelių transporto priemones. taip pat keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus. nustatę pažeidimus. tarp jų – keleivių ir bagažo bilietus bei ekipažų darbo ir poilsio režimo laikymąsi. taip pat keleiviams. bagažui ir kroviniams vežti privalomus dokumentus. važtaraščius. kurias tvirtina Susisiekimo ministerija. Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnai turi teisę sustabdyti krovinines ir keleivines kelių transporto priemones. Kelių transporto veiklos kontrolę atlieka: Valstybinė kelių transporto inspekcija. nustatę pažeidimus. Kelių transporto kontrolė – tai vežėjų veiklos valstybinė priežiūra. Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai. Valstybinės kelių transporto inspekcijos transporto veiklos kontrolės įgaliojimus nustato šis kodeksas. kurioms įstatymų suteikta kontrolės teisė. Kelių transporto kontrolės tarnybos. turi teisę uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registracijos liudijimą arba 57 . valstybinės techninės apžiūros atlikimo periodiškumą. bei šių priemonių ekipažų. kuria siekiama užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų kelių transporte laikymąsi. taip pat keleivių sutikimu gauti iš jų paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu. jas pasverti.lės. apipavidalinimą. techninę būklę. savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos. Kelių transporto kontrolės tarnybų įgaliojimai. Savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės tarnybų įgaliojimus nustato šis kodeksas. tarp jų – keleivių ir bagažo bilietus. ekipažo. Kontrolės teisę turintys pareigūnai. dirbančias vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais. patvirtinti Susisiekimo ministerijos. ar laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo. kitos valstybės institucijos. bei Valstybinės kelių transporto inspekcijos nuostatai. Kontrolės teisę turintys pareigūnai. Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai bei šių tarnybų nuostatai. kol bus pašalinti pažeidimai. turi teisę uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registracijos liudijimą arba transporto priemonės naudotojo pažymėjimą.

kol bus pašalinti pažeidimai. atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų maršrutą. Bagažo ir smulkių siuntų maksimalų dydį ir svorį nustato Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės. Kiti keleivių bei krovinių vežimo tarifai nustatomi šalių susitarimu. Keleivių vežimo reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais tarifus nustato vežėjas. apie nustatytus tarifus informuoja savivaldybių institucijas arba jų įgaliotas įstaigas ir juos skelbia Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių nustatyta tvarka. Kitos institucijos. bagažo ir smulkių siuntų sąvokos. taip pat savivaldybių institucijos užtikrina būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą visuomenei nors ir vežėjams komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Autobusų stotyse paslaugų teikimo vežėjams tarifus nustato paslaugų teikėjai. maksimalius jų dydžius suderinęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. maksimalius jų dydžius pagal stočių kategorijas suderinę su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. kitų su kelių transporto veikla susijusių juridinę galią turinčių dokumentų ir jų dublikatų išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Autobusų stotys visiems vežėjams taiko vienodus paslaugų tarifus. Valstybės rinkliava. kontroliuojančios kelių transporto veiklą. Su keleivių bei krovinių vežimu susijusių papildomų paslaugų tarifus nustato šių paslaugų teikėjai. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato savivaldybių tarybos. keleivių srautus bei aptarnavimo intensyvumą. Keleivio. Tarifai. veikia pagal savo įgaliojimus. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Už licencijų (leidimų) verstis kelių transporto ūkine komercine veikla.transporto priemonės naudotojo pažymėjimą. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Visuomenės aptarnavimo organizavimas. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi tarifus nustato vežėjas. taip pat keleivių sutikimu gauti iš jų paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu. taip pat savivaldybių institucijos vežėjus visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams 58 . Dėl šių paslaugų teikimo vežėjų patiriami nuostoliai jiems yra kompensuojami Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Keleiviai vežami keleiviams vežti pagamintomis keleivinėmis kelių transporto priemonėmis – autobusais. privalo sudaryti galimybę visuomenei naudotis alternatyvia transporto paslauga. specialiais bei užsakomaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio). sankcijos tuo atveju. keleivio bilietas yra būtinas. Keleivio vežimo sutartis. Keleivio bilietas. Keleivio bilietas – keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu išduodamas leidimas. Visuomenės aptarnavimo sutartys sudaromos ne ilgiau kaip 5 metams. Keleivių vežimas. sutarties galiojimo laikas. troleibusais. priėmusios sprendimus nutraukti visuomenės aptarnavimo sutartis. nuostatos dėl sutarties keitimo atsižvelgiant į nenumatytus pasikeitimus. jų pardavimo ir grąžinimo tvarką nustato Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės. kiekio ir kokybės požiūriu. Keleiviai vežami reguliariais. taip pat savivaldybių institucijos. Bilietų rekvizitus. Keleivių vežimą reglamentuoja Susisiekimo ministerijos patvirtintos Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės bei Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės. lengvaisiais automobiliais taksi. Vežant keleivius reguliariais reisais. Keleivio vežimo sutartyje vežėjas įsipareigoja keleivį nuvežti jo biliete arba tam tikrame užsakyme nurodyta transporto priemone. paslaugų kaina ir abiejų šalių finansiniai santykiai. pobūdis nenutrūkstamumo. Leidimų išdavimo sąlygas nustato Susisiekimo ministerija. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. 59 .vykdyti parenka konkurso tvarka ir su konkurso nugalėtojais sudaro visuomenės aptarnavimo sutartis. reguliarumo. Leidimus vežti keleivius vietiniais maršrutais išduoda savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos. tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais. lengvaisiais automobiliais. jeigu sutarties nesilaikoma. Visuomenės aptarnavimo sutartyse turi būti nustatyta: paslaugų. tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais – Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija. laiku ir maršrutu į paskirties punktą. kurios bus teikiamos. o keleivis įsipareigoja už nuvežimą sumokėti nustatytą užmokestį.

4) važiuoti to paties vežėjo ar jų susitarimu kitomis transporto priemonėmis su tuo pačiu bilietu į tą patį paskirties punktą. laikytis nustatytos tvarkos. Ekipažas privalo: užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą. ir nemokėti priemokos už pakeistą patogesnę transporto priemonę. nepažeisdamas talpumo normų. Važiavimo keleiviniu transportu lengvatas ir jų kompensavimo tvarką nustato įstatymai. vežėjui nepateikus kitos transporto priemonės. 3) nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų. atsisakiusius sumokėti už važiavimą. gauti atitinkamą kompensaciją Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių nustatyta tvarka.Keleivio teisės ir pareigos. jeigu transporto priemonė pakeista į mažiau patogią. paimti 60 . o. 5) iki išvykimo į reisą nutraukti keleivio ir bagažo vežimo sutartį. pateikę šią teisę liudijančius dokumentus. tačiau gauti bilieto kainos skirtumą. jei jie neužima atskiros sėdimosios vietos. 3) laikinai nutraukti maršrutinių autobusų eismą nepalankiomis kelio bei meteorologinėmis sąlygomis arba stichinių nelaimių metu. Lengvatomis naudotis turi teisę asmenys. Ekipažas turi teisę: 1) išlaipinti keleivius. su nešvariais drabužiais. su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius Keleivių ir bagažo vežimo taisykles keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje. 2) keleivių ir bagažo vežimo taisyklių nustatyta tvarka nemokamai vežtis nustatyto svorio ir dydžio bagažą. kai biliete nurodyta transporto priemonė dėl kokių nors priežasčių negali važiuoti. laikytis veikiančių maršrutų ir eismo tvarkaraščių. grąžinti bilietą ir gauti už jį sumokėtus pinigus ar jų dalį Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių nustatyta tvarka. saugoti bilietą ir bagažo kvitą iki kelionės pabaigos. reguliariųjų reisų vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutų autobusais ir troleibusais bei tolimojo susisiekimo maršrutų autobusais. Keleivis privalo: sumokėti už vežimą. Keleivis turi teisę: 1) užimti nurodytą biliete vietą. 2) nepriimti arba išlaipinti neblaivius. pateikti juos ekipažui ar kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus. nei buvo nurodyta keleivio biliete. apie tai pranešęs eismo tvarkaraštyje nustatytoms stotims ir leidimą maršrutą aptarnauti išdavusiai tarnybai. Ekipažo teisės ir pareigos. kelionės metu turėti ekipažo dokumentus.

produkcijos. Keleivio bagažo vežimo sutartimi vežėjas įsipareigoja nuvežti keleivio bagažą į keleivio biliete ar bagažo kvite nurodytą paskirties punktą ir išduoti jį keleiviui. Keleivio bagažo priėmimas ir išdavimas. kurias tvirtina Susisiekimo ministerija. pateikti transporto priemonę. pagal važtaraštį nuvežti jam patikėtą krovinį į paskirties punktą ir išduoti jį gavėjui. Smulkios siuntos vežimo sutartimi vežėjas įsipareigoja nuvežti siuntą į kvite nurodytą paskirties punktą. atliekų. iškasenų. Krovinių (prekių. Keleivio bagažas į transporto priemonę priimamas ir paskirties punkte išduodamas pateikus bagažo kvitą ar keleivio bilietą. Rasti daiktai. Krovinio vežimu taip pat laikomas vežėjui priklausančio krovinio gabenimas iš vienos paskirties vietos į kitą jo transporto priemonėmis ir sąskaita. o siuntėjas – sumokėti nustatytą užmokestį. Keleivių bagažo ir smulkių siuntų vežimo sutartys. o keleivis įsipareigoja sumokėti sutartyje nustatytą užmokestį. Krovinio vežimo sutartyje vežėjas pagal priimtą užsakymą įsipareigoja priimti krovinį. Krovinio vežimo sutartis.kito vežėjo vežtus keleivius. konteinerių ir kitų daiktų) vežimas yra jų gabenimas už atlyginimą iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą transporto priemonėmis. Rastų daiktų saugojimo ir realizavimo tvarką nustato Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės. Transporto priemonės salone arba stoties teritorijoje rasti daiktai perduodami ekipažui arba autobusų stoties administracijai. o siuntėjas įsipareigoja 61 . siuntų. jeigu jo transporto priemonė sugedo kelyje ar dėl kitų priežasčių nebegali pristatyti keleivių į paskirties stotį ar stotelę. Keleivio bagažo vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra keleivio bilietas arba bagažo kvitas. Smulkios siuntos vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra kvitas. Krovinių vežimo sąvoka. Draudžiamų vežti ir saugoti daiktų sąrašą nustato Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės. Krovinių vežimo tvarką ir sąlygas reguliuoja Krovinių vežimo taisyklės.

Važtaraštis. krovinio iškrovimo vietą. adresą. jo įvertinimu. siuntėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę. krovinio pavadinimą. Važtaraštyje siuntėjas nurodo: važtaraščio surašymo vietą ir datą. kuris papildomas pakrovimo-iškrovimo aktu. Krovinio priėmimas. transporto priemonės pateikimo laikas. krovinio svorį ar kiekį. kai vežėjas raštu arba kitomis komunikacijos priemonėmis praneša apie užsakymo priėmimą. vežant pavojingą krovinį – jo klasę ir nustatytą numerį. Šalims susitarus. gavėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę. adresą. adresas. antrąjį – kartu su kroviniu vežėjas išduoda gavėjui. susiję su krovinio pristatymo terminu. Užsakyme nurodomi šie rekvizitai: krovinio siuntėjo – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. pakuote ar kitomis vežimo sąlygomis. krovinio pakrovimo vietą ir laiką. svoris ar kiekis. Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys. Vežėjas privalo sutartu laiku pateikti 62 . Užsakymas laikomas priimtu. o trečiasis – lieka pas vežėją. Siuntėjas turi kartu su kroviniu įteikti vežėjui siuntėjo pasirašytą važtaraštį. gali būti išrašoma ir daugiau važtaraščio egzempliorių. Jei vežamas vienos rūšies krovinys tuo pačiu atstumu iš vieno siuntėjo tam pačiam gavėjui. Užsakymo pateikimo būdą pasirenka siuntėjas. gali būti surašomas visai vežėjo darbo pamainai vienas važtaraštis. vežėjo pateiktos transporto priemonės markę ir valstybinį numerį. Užsakymas. adresas. Vežėjas turi teisę pareikalauti surašyti važtaraštį kiekvienai transporto priemonei ar kiekvienai krovinio siuntai. Pirmąjį egzempliorių gauna siuntėjas. vežėjo pavadinimą ir adresą. mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas. reikalingų vežant krovinį. krovinio gavėjo – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Važtaraštis surašomas 3 egzemplioriais. krovinio pavadinimas. Važtaraščio išdavimas. krovinio išsiuntimo ir paskirties punktų adresai. Vežėjas gali pareikalauti ir kitų papildomų duomenų.pateikti krovinį ir už jo vežimą sumokėti sutartyje nustatytą užmokestį. specialios krovinio vežimo sąlygos. pakrovimo ir iškrovimo bei vežimo terminai.

kartu su kroviniu išduodama gavėjui arba pagal siuntėjo nurodymą važtaraštyje vežėjas juos pristato siuntėjui pastarojo sąskaita. siuntėjas turi juos atlyginti. reikalinga kroviniui tvirtinti. Vežėjas atlieka siuntėjo nurodymus tik tuo atveju. 63 . Gavėjo keitimo tvarką nustato Krovinių vežimo taisyklės. netikslūs ar ne visi. Siuntėjui priklausanti įranga. kai vežėjas priima krovinį ir pasirašo važtaraštyje. Krovinio pakrovimo. Jei sutartyje nenurodyta kitaip.transporto priemones kroviniui pakrauti. Krovinio peradresavimas. Krovinio pakrovimas ir iškrovimas. Krovinio pakrovimo. Atvežęs krovinį į paskirties vietą. vežėjas privalo jį perduoti gavėjui kartu su antruoju važtaraščio egzemplioriumi. Krovinys laikomas priimtu. Krovinys priimamas pagal važtaraštyje nurodytą jo svorį ar kiekį. Jei priimant krovinį jo svoris ar kiekis neatitinka važtaraštyje siuntėjo nurodytų duomenų arba neatitinka nustatytų krovinius vežti reikalavimų. o iškrauna gavėjas. kad šie duomenys buvo klaidingi. Jei dėl to. Jei priimant krovinį buvo pastebėti krovinio pakuotės trūkumai ar nėra galimybių patikrinti važtaraštyje nurodytų duomenų. Krovinio perdavimas gavėjui. krovinį pakrauna siuntėjas. vežėjas ar tretieji asmenys patyrė nuostolių. Krovinys laikomas atiduotu nuo gavėjo pasirašymo važtaraštyje momento. vežimo ir iškrovimo terminai nustatomi šalių susitarimu. o užsakovas – krovinį. Siuntėjas atsako už įrašomų į važtaraštį duomenų apie krovinį teisingumą. Vežėjas privalo pristatyti krovinį į paskirties punktą sutartyje nustatytu laiku. keisti važtaraštyje nurodytą gavėją. krovinys turi būti nuvežtas gavėjui per tam reikalingą ir įprastą tokio pobūdžio vežimams terminą. turi teisę. vežėjas apie tai privalo pažymėti važtaraštyje. nekeisdamas paskirties punkto. kai krovinys dar neperduotas ankstesniam gavėjui. vežimo ir iškrovimo terminai. Siuntėjas. kol krovinys vežamas. ar pakrauto krovinio išdėstymas ir tvirtinimas atitinka eismo saugumo reikalavimus ir kitas krovinių vežimo sąlygas. Vežėjas privalo tikrinti. Jeigu toks terminas nebuvo nustatytas. vežėjas gali atsisakyti priimti krovinį arba įrašyti į važtaraštį pastabas.

gavėjas tikrina jo svorį ar kiekį. Negavęs siuntėjo nurodymo. gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita. vežėjas apie tai praneša siuntėjui. Jeigu gavėjas atsisako priimti krovinį arba kai važtaraštyje nurodyto gavėjo nėra. Kroviniai ženklinami kelių eismo ir kitų taisyklių nustatyta tvarka. Veždamas krovinius savo sąskaita. Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai. būklę. tretiesiems asmenims. Nustatęs krovinio trūkumą ar sužalojimą. įpakuoti ir paženklinti taip. Pavojingų krovinių vežimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. gali būti kviečiamas ekspertas. Gavėjas gali atsisakyti priimti sugadintą krovinį. krovinio pakrovimo vieta. Krovinių tarptautinių vežimų už atlyginimą santykius reguliuoja 1956 m. vežant pavojingą krovinį – jo klasė ir nustatytas numeris. aplinkai. įrodantį. Pavojingų krovinių vežimas. kitų krovinių vežimą reguliuojančių teisės aktų. kad veža sau priklausantį krovinį. Jeigu vežamam kroviniui išrašomas važtaraštis. Pavojingi kroviniai tarptautiniais maršrutais vežami pagal 1957 m. Krovinių vežimas savo sąskaita. vežėjo parašas ir antspaudas. Krovinių ženklinimas ir pakuotė. jame turi būti nurodyta: važtaraščio surašymo vieta ir data. Jei nustatant krovinio trūkumo ar sužalojimo dydį kyla ginčų. Kroviniai pagal jų technines sąlygas ir standartus turi būti paruošti. gavėjas įrašo apie tai važtaraštyje arba atskirame akte. vežamiems kroviniams ar transporto priemonėms. krovinio svoris ar kiekis. vežėjo pavadinimas ir adresas. krovinio pavadinimas. Tarptautinio krovinių 64 . vežėjas grąžina krovinį siuntėjui arba gali siuntėjo sąskaita priimti krovinį laikinai saugoti. kad juos vežant nekiltų pavojaus ekipažui. vežėjas privalo laikytis darbo ir poilsio režimo. Siuntėjo ir gavėjo teisės. Krovinių tarptautiniai vežimai. transporto priemonės markė ir valstybinis numeris. kai jo jau negalima naudoti pagal tikslinę paskirtį.Priimdamas krovinį. pakuotę. Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą. Vežėjas. pareigos ir atsakomybė vežant krovinius savo sąskaita tenka vežėjui. krovinio iškrovimo vieta.

Ekspedijavimo veiklą reguliuoja įstatymai. neatsižvelgiant į tai. Vežėjui susitarus su keleiviu. kad žala atsirado dėl paties keleivio kaltės. dokumentų siuntų vežimo sutartis. Žala. Pagal šiuos įstatymus neatlygintą žalos dalį privalo atlyginti kelių transporto priemonės valdytojas pagal Civilinį kodeksą. ar kelių transporto priemonė atliko vežimą. privalo atlyginti keleiviui žalą. dokumentų siuntą į paskirties punktą ir išduoti gavėjui. Krovinių vežimas pagal ekspedijavimo sutartį. pasirašyta Ženevoje. atlyginama pagal Civilinį kodeksą. Pagal ekspedijavimo sutartį krovinio siuntėjas ar gavėjas gali pavesti ekspeditoriui atlikti veiksmus. ar ne. Pašto. Vežėjas. kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas. padarytą keleivio sveikatai ar gyvybei.vežimo keliais sutarties konvencija. dokumentų siuntų vežimą įsipareigoja sumokėti sutartyje nustatytą užmokestį. Vežėjas. Pašto. kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Atsakomybė už kelių transporto priemonės ekipažo nario sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą. Atsakomybė už krovinio ir bagažo praradimą. atlyginimas. padarytą didesnio pavojaus šaltinio. Vežėjas atsako už žalą. padarytą keleiviui kelių transporto priemonėje arba įsėdimo ar išlipimo iš jos metu. Žalos. padarytą kelių transporto priemonės ekipažo nario sveikatai ar gyvybei. dokumentų siuntų pateikimą vežti. dokumentų siuntų vežimo sutartimi vežėjas įsipareigoja nuvežti pateiktą jam pašto. priėmęs nustatyta tvarka iš siuntėjo krovinį ar 65 . jeigu nėra įrodymų. Atsakomybė už keleivio sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą. o siuntėjas už pašto. padarytos keleivio sveikatai ar gyvybei. Krovinių tarptautinius vežimus savo sąskaita reguliuoja tarptautiniai susitarimai. trūkumą ar sužalojimą. negu nustatyta įstatymų. jų vežimo ir išdavimo gavėjui tvarką nustato pašto paslaugų teikėjų ir vežėjų sutartys. Žala atlyginama Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka. susijusius su krovinio siuntimu bei gavimu. vežimo metu. jeigu nėra įrodymų. Pašto. gali būti nustatyta didesnė atsakomybė. padaryta keleivio sveikatai ar gyvybei vežimo metu. Vežėjas atsako už žalą. Vežėjas atsako už žalą.

Jeigu krovinys ar bagažas nebuvo įvertinti ir už juos sumokėta. pažeidęs keleivio. kad žala atsirado ne dėl jo kaltės.bagažą. Atsakomybės dydžio nustatymas. Šalių susitarimu priimant krovinį gali būti nustatyta didesnė jo vertė negu tikroji. bagažo. privalo atlyginti keleiviui. ar jis buvo kelių transporto priemonėje. tai už padarytą žalą vežėjas atsako taip: už jų praradimą ar trūkumą – prarasto ar trūkstamo turto verte. o sužalojimu – jo kokybinių savybių pablogėjimas. bagažo ar krovinio vežimo terminus (išskyrus keleivio vežimą miesto ir priemiesčio maršrutais). trūkumu – jo kiekio sumažėjimas. bagažo ar pašto siuntos vertė. jeigu nėra įrodymų. trūkumo ar sužalojimo. krovinio ar pašto siuntos pavėluotą vežimą. saugykloje ar kitoje vietoje. per kurį krovinys ar bagažas buvo vežėjo žinioje neatsižvelgiant į tai. turintis teisę į žalos atlyginimą. Jeigu vežėjas priimtą krovinį ar bagažą pakrovė. Atsakomybė už keleivio. jeigu keleivis ar asmuo. perkrovė ar perdavė. Ženevos tarptautinio krovinių vežimo sutarties konvencijos nustatytų didžiausių nuostolių atlyginimo ribų. krovinio vertė nustatoma krovinio priėmimo vietoje ir krovinio ar bagažo priėmimo metu galiojusiomis kainomis prekių biržoje arba pagal atitinkamas rinkos kainas. kurie buvo keleivio ar krovinio siuntėjo pareiškimu įvertinti ir už juos apmokėta. Vežėjas. – pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. stotyje. Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip. o jeigu tokių kainų nėra. už sužalojimą – tokia suma. krovinio ar pašto. Kompensacija už prarastą krovinį ar jo trūkumą negali viršyti 1956 m. tai tuo metu padaryta žala laikoma atsiradusia vežimo metu. Vežimu laikomas laikas. įrodo apie turėtą ir netektą bagažą ir jo vertę. Krovinio ar bagažo praradimu laikomas jų nepristatymas nustatytu laiku į paskirties vietą. dokumentų 66 . atlygina įvertinto turto suma. kai bagažas prarastas ar sužalotas kelių transporto priemonės avarijos metu. Už keleivio rankinį bagažą vežėjas atsako tik tada. kokia sumažėjo krovinio. atsako nuo jo priėmimo iki išdavimo už žalą. kad ši suma viršija keleiviui ar siuntėjui padarytos žalos tikrąjį dydį. padarytą dėl krovinio ar bagažo praradimo. jeigu nėra įrodymų. Vežėjas padarytą žalą kroviniui ar bagažui.

Atsakomybė už žalą. turi teisę reikalauti turėtų nuostolių atlyginimo iš kitų vežėjų. kaltės. Atleidimas nuo atsakomybės ar jos dydžio sumažinimas. šalinimo arba kitokių nuo vežėjo nepriklausančių aplinkybių. atlygina transporto priemonės. Vežėjas neatsako už krovinio praradimą. bagažui. dėl ko kalti keli transporto priemonių valdytojai. padarytą keleiviui. padarytą kelių transporto priemonėmis tretiesiems asmenims ar jų turtui. Kai krovinys prarastas. kad krovinio siuntėjo ar gavėjo veiksmai buvo šios žalos atsiradimo priežastis ar turėjo įtakos žalai atsirasti arba jai padidėti. jeigu nėra įrodymų. transporto priemonės gedimo. o vienetinis krovinys – su tvarkingomis krovinio siuntėjo arba gamintojo apsauginėmis žymomis. Atsakomybė už žalą. Vežimo terminas laikomas nepraleistu. jo trūksta arba jis sužalotas dėl dviejų ar daugiau vežėjų. Jeigu žala padaryta susidūrus kelioms kelių transporto priemonėms. jeigu vežėjas savo įsipareigojimo negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Žalos dydį ir jos atlyginimo tvarką reguliuoja Civilinis kodeksas. atsiradusius dėl transporto priemonės vėlavimo. jeigu siuntėjas (gavėjas) neįrodo jo kaltės. atlygina kaltas dėl žalos padarymo vežėjas. Vežėjas. 67 . kai: – krovinys atvežtas techniškai tvarkinga kelių transporto priemone su nepažeistomis siuntėjo plombomis. tai žalą krovinio siuntėjui ar gavėjui atlygina vežėjas. trūkumo ar sužalojimo. gresiančio keleivių sveikatai ar gyvybei. žalos atlyginimo dydis gali būti sumažintas arba vežėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės. Jei vežėjas įrodys. Atlygintinos žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į padarytų pažeidimų pobūdį. krovinio ar pašto siuntos praradimo. kurie dalyvavo vežime. valdytojas. Keleto vežėjų atsakomybė. atlyginęs žalą.siuntėjui arba gavėjui turėtus nuostolius. Vežėjas neatsako už žalą dėl bagažo. tai. Negautos pajamos neatlyginamos. kroviniui ar pašto siuntai susidūrus kelių transporto priemonėms. jeigu sutartyje nebuvo numatyta atsakomybė netesybomis. padarytą susidūrus kelių transporto priemonėms. su kuriuo buvo sudaryta vežimo sutartis. tai nukentėjusiesiems padarytą žalą jie atlygina solidariai. atsižvelgiant į to asmens kaltės laipsnį. Žalą. trūkumą arba sužalojimą. dėl kurios kaltės įvyko susidūrimas. kad imtasi visų reikiamų priemonių žalai išvengti arba kad jis negalėjo tokių priemonių panaudoti. Žalą. padarytą tretiesiems asmenims.

– krovinio trūksta arba jis sužalotas dėl natūralių priežasčių. šalys gali nustatyti netesybas. Ieškiniui. taikomų vežant kelių transporto priemonėmis. Netesybų nustatymas turi būti įformintas raštu. Kokia šio kodekso paskirtis? 2. Jei per tą laiką atsakymas į pretenziją negautas. Ieškovas gali iki ieškinio pareiškimo pareikšti vežėjui pretenziją.banderolinėmis plombomis. Pretenzijų ir ieškinių dėl žalos atlyginimo pareiškimo tvarka. krovinio siuntėjai ir gavėjai atlygina vežėjui padarytą žalą pagal Civilinį kodeksą. korozijos. laikoma. – krovinio trūkumas neviršijo natūralaus sumažėjimo normų ar leistinų paklaidos matavimo priemonėmis ribų. Keleiviai. Tokio susitarimo negaliojimas nepanaikina vežimo sutarties. Susitarimo dėl atleidimo nuo atsakomybės už padarytą žalą negaliojimas. Keleivių. kad vežėjas jos nepatenkino. Vežėjo susitarimai su keleiviu. pareikšti nustatomas dvejų metų ieškininės senaties terminas. susijusių su krovinio vežimu transporto priemonėmis (nudžiūvimo. krovinio ar bagažo siuntėju arba gavėju dėl vežėjo atleidimo nuo atsakomybės už padarytą žalą ar jos dydžio sumažinimo negalioja. Atsakomybė už kelių transporte galiojančių taisyklių pažeidimą. nubyrėjimo ir pan. Atsakomybė už vežėjui padarytą žalą. Atsakomybė už kelių transporto priemonės prastovą. Kas priskiriama keleivinėms ir kas – krovininėms transporto 68 . Pretenzijos pareiškimas ieškininės senaties terminą pratęsia vienam mėnesiui. Už kelių transporto priemonės prastovą dėl pavėluoto pakrovimo ar iškrovimo. neįforminimo ar nepateikimo nustatytu laiku ir kitus pažeidimus. Ieškiniai dėl reikalavimų. Vežėjas praneša apie pretenzijos patenkinimą arba atsisakymą ją patenkinti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos. pareiškiami teismui. – krovinys buvo lydimas siuntėjo ar gavėjo atstovo. ar dėl dokumentų. bagažo ir krovinio vežimo saugumo ir kitų kelių transporto taisyklių pažeidimas užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Kontroliniai klausimai 1. dėl ko įvyko prastova. kylančių iš vežimo sutarties. susijusių su vežimu.). kylančiam dėl vežimo sutarties.

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas Įstatymas priimtas 2000 m. Kas vykdo kelių transporto valstybinį valdymą? 5. kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams. pareigos ir atsakomybė. Kam gali priklausyti kelių transporto objektai? 4. Kaip vežėjas atlygina žalą. keleiviniais traukiniais (2 ir 3 klasės sėdimuose vagonuose. vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais.priemonėms? 3. vežant krovinius savo sąskaita? 2. 11. Įstatymo paskirtis.2. Kokias teises turi ekipažas? 10. numatytos šiame įstatyme. Kada krovinys laikomas priimtu? 15. Kokį dokumentą turi turėti vežėjas. įsakymo Nr. susijusių su lengvatų taikymu. Kokias teises turi keleivis? 9. VIII-1605. 8. Kokie rekvizitai nurodomi krovinio vežimo užsakyme? 12. teisėtai gyvenantiems Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos piliečiams. kategorijas. Kaip skirstomi vežimai? 6.. padarytą kroviniui ir bagažui? 14.3. Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos. Kas ir kaip nustato keleivių vežimo bei autobusų stotyse teikiamų paslaugų tarifus? 7. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. kai keleivio kelionės pradinė ir galinė stotys yra Lietuvos Respublikos teritorijoje). kovo 30 d. ir turintiems leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje 69 . Kam tenka siuntėjo ir gavėjo teisės. kompensavimo (atlyginimo) tvarką bei šaltinius. išlaidų keleiviniam transportui kompensavimą ir vežėjų išlaidų (negautų pajamų). gabenantis jam priklausantį krovinį. Apibūdinti „keleivio vežimo sutartį“. Įstatymas nustato asmenų. lengvatų rūšis. Apibūdinti „krovinio vežimo sutartį“. kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos. pagal šio įstatymo nuostatas teikiamos važiuojantiems tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. Kas pakrauna ir kas iškrauna krovinį? 13. 16.

Teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi: vaikai invalidai. 2) teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida. 3) teisė į transporto išlaidų kompensaciją. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. kuriems sukakę 80 metų ir vyresni. Šios lengvatos. keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais. Teisė važiuoti nemokamai. numatytos šiame įstatyme. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai. studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose. teikiamos tokios pačios važiavimo keleiviniu transportu lengvatos kaip ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams. tapę II ar III grupės invalidais dėl 1991 m. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais du vaikus iki 7 metų. ir po to vykdytos SSRS agresijos. jei jie neužima atskiros sėdimosios ar miegamosios vietos. lengvaisiais automobiliais taksi ir maršrutiniais taksi. Lietuvos Respublikoje teikiamos šios transporto lengvatos: 1) teisė važiuoti nemokamai. sausio 11–13 d. taip pat asmenys. Kiekvienam keleiviui suteikiama teisė nemokamai vežtis vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais. netaikomos važiuojantiesiems tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusais. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – 70 . nukentėję nuo 1991 m. keleiviniais traukiniais. sausio 11–13 d. Teisė važiuoti keleiviniu transportu nemokamai suteikiama keleivinį transportą kontroliuojantiems pareigūnams Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės. kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė. Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams. į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys. žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai. ir po to vykdytos SSRS agresijos. I grupės invalidai. Lengvatų rūšys ir jų taikymo sritys. Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. bei juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).

ir po to vykdytos SSRS agresijos. Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi: II grupės invalidai. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida suteikiama vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. ir laisvės kovų dalyviai. žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai. vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. nukentėję nuo 1991 m. keleiviniais traukiniais. vežančiam keletą vaikų iki 7 metų tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais. keleiviniais traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida turi aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai. nukentėję nuo 1991 m. keleiviniais traukiniais. Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. asmenys nuo 70 iki 80 metų. sausio 11–13 d. studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose. vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. ir po to vykdytos SSSR agresijos.kariai savanoriai. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai bei buvę getų. taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai. Keleiviui. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai. jaunesni nei 70 metų. suteikiama teisė trečiajam ir kitiems vaikams iki 7 metų įgyti vienkartinį važiavimo bilietą su 50 procentų nuolaida. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai. Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai. studijuojantys 71 . kuriems sukakę 70 metų ir vyresni. sausio 11–13 d. Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai. keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais.

Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos ir konservatorijų mokiniai turi teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. taip pat įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida tam tikromis savaitės dienomis ar paros valandomis. Važiavimo išlaidų kompensavimas moksleiviams. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiavusiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. vaikų globos įstaigų gyventojams ir studentams. profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniai turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su šiomis nuolaidomis: 1) terminuotą vardinį važiavimo bilietą – su 80 procentų nuolaida. profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams. 2) vaikų globos namuose. kurių teritorijoje yra švietimo įstaigos. 2) vienkartinį važiavimo bilietą – su 50 procentų nuolaida. specialiuosiuose vaikų globos ir auklėjimo namuose gyvenantiems našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams. Savivaldybės savo nustatyta tvarka gali papildomai leisti įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida ir kitų kategorijų asmenims. neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis. dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. internatinių bei kitų bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems 72 . vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas: 1) kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo lavinimo mokyklų.Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida. Savivaldybės. keleiviniais traukiniais bei reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. Su šiomis lengvatomis susijusias išlaidas savivaldybės kompensuoja iš savo biudžeto lėšų. keleiviniais traukiniais.

keleiviniais traukiniais. Savivaldybės. kultūros ir meno įstaigos. vaikų globos įstaigų gyventojams. socialinių paslaugų. sveikatos priežiūros. keleiviniais traukiniais bei reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. mokytojams. profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo įstaigų mokytojams. kaimuose ir miesteliuose esančių sveikatos priežiūros įstaigų gydytojams ir slaugytojams. neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis. kultūros ir meno darbuotojams. bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams. profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams. važiavusiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. keleiviniais traukiniais. važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. keleiviniais traukiniais bei reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. jų darbo šiose mokyklose ar įstaigose dienomis važiavusiems į darbą iki 40 km ir atgal vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. jų darbo 73 . tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. 2) vaikų globos namuose. kaimuose ir miesteliuose esančių sveikatos priežiūros įstaigų gydytojams. profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo įstaigų mokytojams. šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas: 1) kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo lavinimo mokyklų. auklėtojams ir jų padėjėjams. Važiavimo išlaidų kompensavimas mokiniams. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. kurių teritorijoje yra švietimo. 3) kaimuose ir miesteliuose esančių bendrojo lavinimo mokyklų.mokiniams. 3) kaimuose ir miesteliuose esančių bendrojo lavinimo mokyklų. socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. socialiniams pedadogams ir jų padėjėjams. gydytojams ir slaugytojams. vaikų socializacijos centruose.

5) kaimuose ir miesteliuose esančiose kultūros ir meno įstaigose dirbantiems kultūros ir meno darbuotojams. turintys sutrikusią judėjimo funkciją. vieną kartą per 6 metus gauti iki 32 MGL dydžio 74 . kaimuose ir miesteliuose esančių sveikatos priežiūros įstaigų gydytojams ir slaugytojams. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. Savivaldybės. 4) kaimuose ir miesteliuose esančiose socialinių paslaugų įstaigose ir seniūnijose dirbantiems socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams. kurie į darbą ir atgal vyksta nuosavu transportu. keleiviniais traukiniais. kurių dydis yra lygus kompensacijų. keleiviniais traukiniais. socialiniams pedagogams ir jų padėjėjams. dydžiui. sveikatos priežiūros. auklėtojams ir jų padėjėjams. socialinių paslaugų. kaimuose ir miesteliuose esančiose kultūros ir meno įstaigose dirbantiems kultūros ir meno darbuotojams. jų darbo dienomis važiuojantiems į darbą iki 40 km ir atgal vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais.25 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio transporto išlaidų kompensaciją. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. Invalidai. kultūros ir meno įstaigos. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. moka kompensacijas. socialiniams pedagogams ir jų padėjėjams. jų darbo dienomis važiuojantiems į darbą iki 40 km ir atgal vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. kaimuose ir miesteliuose esančiose socialinių paslaugų įstaigose bei seniūnijose dirbantiems socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams. profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo įstaigų mokytojams. kurių teritorijoje yra švietimo. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. Teisė į transporto išlaidų kompensaciją. reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. turi teisę: kiekvieną mėnesį gauti 0.šiose mokyklose ar įstaigose dienomis važiuojantiems į darbą iki 40 km ir atgal vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. auklėtojams ir jų padėjėjams. kurios būtų pagal šio straipsnio 1 dalies 3–5 punktus išmokėtos jiems vykstant į darbą ir atgal vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. savo nustatyta tvarka kaimuose ir miesteliuose esančių bendrojo lavinimo mokyklų. keleiviniais traukiniais. keleiviniais traukiniais. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais.

Vežėjų išlaidos (negautos pajamos). – iš valstybės biudžeto. Anksčiau minėtos kompensacijos. ši kompensacija nemokama. iš kurių viena yra didžiųjų miestų – Vilniaus. buvo pripažinta visiška negalia. kai invalidas. Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją. nustatytų šiame įstatyme. Kauno. 3) dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų. atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje. kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. liepos 1 d. biudžetų. – iš savivaldybių. kompensuojamos (atlyginamos) pagal su jais sudarytas sutartis iš valstybės ir savivaldybių biudžetų Vyriausybės nustatyta tvarka: 1) dėl važiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų. 5) dėl važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais. arba neįgalų vaiką (įvaikį). Šeimos. jeigu šie asmenys gali patys vairuoti šiuos lengvuosius automobilius. turintis teisę gauti transporto išlaidų kompensaciją. nustatytų šiame įstatyme. – iš valstybės biudžeto. išdavusių šiems vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais. Laikotarpiu. auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų. nustatytų šiame įstatyme.specialių lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją. vežančiais keleivius per dviejų gretimų savivaldybių. kuriose įregistruotos šių vežėjų įmonės. Šis laikotarpis taip pat neįskaitomas specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai gauti. susijusios su lengvatų taikymu. kuriam iki 2005 m. Klaipėdos. nustatytų šiame įstatyme. 4) dėl važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatų. 75 . biudžetų. Vežėjų išlaidų kompensavimo (negautų pajamų atlyginimo) tvarka ir šaltiniai. – iš savivaldybių. mokamos iš valstybės biudžeto. 2) dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais lengvatų.

kurios suteikia teisę: 1) licencija vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi – vežti keleivius šią licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje. Kas turi teisę į transporto išlaidų kompensaciją? 6. atsako įstatymų nustatyta tvarka. Kam suteikiama teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida? 5. tačiau draudžiama vežioti juos kitos savivaldybės teritorijoje. taip pat svarbiausius reikalavimus. gruodžio 23 d. Asmenys. Leidžiama nuvežti keleivius į bet kurią Lietuvos Respublikos vietovę. teritorijas. Kontroliniai klausimai 1. gali vežti keleivius ar krovinius transporto priemone. susijusios su lengvatų taikymu? 2.4. Kam suteikiama teisė važiuoti nemokamai? 4. nutarimo Nr. turintis licenciją.. Panevėžio ir Alytaus – savivaldybė. kurių privalo laikytis ūkio subjektai. – iš miesto ir apie jį esančios savivaldybės biudžetų solidariai pagal tarpusavio susitarimą. 2) licencija vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais – vežti keleivius užsakomaisiais reisais šią licenciją išdavusios institucijos nustatytose teritorijose: savivaldybių institucijų – vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais. Kokios transporto lengvatos taikomos Lietuvos Respublikoje? 2. Vežėjas. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus. turto patikėjimo teise ar nuomos pagrindais ir atitinka nustatytus reikalavimus. Šios taisyklės nustato licencijų vežti keleivius ir krovinius išdavimo. galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijų galiojimo panaikinimo tvarką. Nustatomos šių rūšių licencijos. 76 . Kokiems važiavimams taikomos transporto lengvatos? 3. pažeidę šio įstatymo reikalavimus. Licencijų rūšys ir naudojimosi jomis sąlygos. 2090. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės Taisyklės priimtos 2002 m. vežantys keleivius ir krovinius už atlyginimą. Iš kokių šaltinių kompensuojamos vežėjų išlaidos (negautos pajamos). Bendrosios nuostatos.Šiaulių.2. jų galiojimo sustabdymo. kuri priklauso jam nuosavybės.

3) licencija vežti keleivius vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais – vežti keleivius autobusais (reguliariais. kuri naudojama keleiviams ar kroviniams vežti ir yra įregistruota Lietuvos Respublikoje. įskaitant priekabą. 5) licencija vežti keleivius tarptautinio susisiekimo maršrutais – vežti keleivius autobusais (reguliariais. Licencijos kortelės negalima naudoti kitai transporto priemonei. Vežėjas gali turėti kelių rūšių licencijas. Transporto priemonė gali turėti tik vieną licencijos kortelę. Licencijų originalai turi būti įmonėje. išduodama atitinkanti licenciją licencijos kortelė. įskaitant priekabą.5 tonos. kurių bendroji masė. Licencijoje nurodoma: licenciją išdavusi institucija. 7) licencija vežti krovinius tarptautiniais maršrutais – vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis transporto priemonėmis. specialiais ir užsakomaisiais reisais) Lietuvos Respublikos teritorijoje. didesnė kaip 3. o licencijos kortelės – transporto priemonėse. didesnė kaip 3. kurių bendroji masė. licencijos 77 . specialiais ir užsakomaisiais reisais) tarptautinio susisiekimo maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje. 4) licencija vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais – vežti keleivius autobusais (reguliariais.5 tonos. Puspriekabėms ir priekaboms licencijos kortelių nereikia. 6) licencija vežti krovinius vidaus maršrutais – vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis transporto priemonėmis. turinčio licenciją. Licencijos ir licencijos kortelės negalima perduoti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Vežėjo. specialiais ir užsakomaisiais reisais) šią licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje įvažiuojant į gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas.Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė kelių transporto inspekcija) – tarptautinio susisiekimo maršrutais ir tolimojo susisiekimo maršrutais. Licencija vežti keleivius užsakomaisiais reisais lengvaisiais automobiliais tarp-tautinio susisiekimo maršrutais suteikia teisę vežti keleivius ir Lietuvos Respublikos teritorijoje. transporto priemonei.

pavadinimas. licencijuojama veikla. buveinė).numeris. pavadinimas. autobusais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais ir krovinius – vidaus ir tarptautiniais maršrutais išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija. Licencijos kortelėje nurodoma: licencijos kortelę išdavusi institucija. Už licencijos. licencijos rūšis. licencijos kortelės numeris. Leidimų išdavimo sąlygas nustato Susisiekimo ministerija. Licencijas ir licencijų korteles vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi. dokumentus. licencijos turėtojas (įmonės kodas. individualios (personalinės) įmonės pateikia registravimo pažymėjimus. autobusams ir krovininiams automobiliams – iki 5 metų. licencijos kortelės galiojimo laikas. įrodančius finansinį vežėjo pajėgumą. Keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu reikia leidimo. licencijos kortelės išdavimo data. patvirtinantį. kad už 78 . licenciją išdavusio darbuotojo pareigos. įrodančius atitinkamą profesinę vežėjo kompetenciją. licencijuojama veikla. buveinė). institucijos arba jų įgaliotos įstaigos. Norintysis įsigyti licenciją turi pateikti šiuos dokumentus: nustatytos formos prašymą. vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais ir autobusais vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais išduoda savivaldybės. parašas. Licencija išduodama neribotam laikui. licencijos išdavimo data. licencijos kortelės išdavimą ir licencijos kortelės galiojimo laiko pratęsimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Licencijų ir licencijos kortelių išdavimas. modelis ir valstybinis numeris. Licencijos ir licencijos kortelės formas nustato Susisiekimo ministerija. dokumentus. Licencijas ir licencijų korteles vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais. parašas. licencijos rūšis. vardas ir pavardė. licencijos kortelę išdavusio darbuotojo pareigos. vardas ir pavardė. įmonės registravimo pažymėjimą ir įstatus. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą. Licencijos kortelių galiojimo laikas nustatomas: lengviesiems automobiliams – iki 2 metų. licencijos turėtojas (įmonės kodas. kurioje įregistruota įmonė. automobilio markė.

Sprendimą. jeigu transporto priemonė nuomojama. Kreipiantis vėliau. nurodytų šių taisyklių skyriuje „Licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimai vežėjams“. kurių reikia licencijai ar licencijos kortelei gauti. norintis įsigyti licencijos kortelę arba pratęsti jos galiojimą. transporto priemonės registracijos liudijimą. jeigu transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise. patvirtinantį apie nustatytosios valstybės rinkliavos sumokėjimą (atskiras kiekvienai kortelei mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti tas korteles ar pratęsti jų galiojimą). dokumentai neatitinka licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimų arba jie netinkamai įforminti. kai vežėjas kreipiasi į licencijos kortelę išdavusią instituciją nepasibaigus licencijos kortelės galiojimui arba praėjus ne daugiau kaip 15 dienų nuo jos galiojimo pasibaigimo. 79 . licenciją. transporto priemonės nustatyto pavyzdžio techninės apžiūros taloną su galiojančia žyma. jeigu: pateikiami ne visi reikiami dokumentai. vežėjas turi teisę apskųsti teismui.licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją). Licencijos ar licencijos kortelės išduodamos arba atsisakoma jas išduoti (nurodžius priežastis raštu) per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų. pateikimo jas išduodančiai institucijai dienos. licencijos kortelė išduodama bendra tvarka. autobusams ir krovininiams automobiliams – iki 5 metų. kelių transporto priemonė neatitinka keleivių ar krovinių vežimo reikalavimų. Licencijos kortelės galiojimo laikas pratęsiamas lengviesiems automobiliams iki 2 metų. įmonė neatitinka sąlygų. Licencijos kortelės galiojimo laikas tai pačiai transporto priemonei pratęsiamas. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą. turi pateikti šiuos dokumentus: nustatytos formos prašymą. transporto priemonės naudotojo pažymėjimą ir nuomos sutarties kopiją. pateikiami klaidingi duomenys. Licencijos ar licencijos kortelės neišduodamos (arba licencijos kortelės galiojimo laikas nepratęsiamas). Vežėjas. kuriuo atsisakoma išduoti licenciją ar licencijos kortelę (arba pratęsti licencijos kortelės galiojimą).

kai naujasis jai vadovaujantis asmuo neturi atitinkamos profesinės kompetencijos. baustas už darbo įstatymų ir kitų teisės aktų. privalo turėti at-tinkamą profesinę kompetenciją. atleistas iš pareigų administracijos iniciatyva dėl jo paties kaltės per pastaruosius 5 metus. norinti vežti keleivius ar krovinius. kad jis ne trumpiau kaip 3 metus būtų dirbęs tos įmonės vadybos srityje (o įmonei. kuri verčiasi licencijuojama kelių transporto veikla. Įmonė. ūkininkavimo tvarkai ir finansinius nusikaltimus pagal baudžiamuosius įstatymus. 2) įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Įmonė. suderinusi su Finansų ministerija. kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai. turi atitikti šias sąlygas: 1) įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. kuri nustatoma išlaikius profesinės kompetencijos egzaminą Susisiekimo ministerijos patvirtinta tvarka. turinčiai licenciją vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi. Profesinė kompetencija tikrinama kas 5 metai. su sąlyga. tai yra jis negali būti: teistas už sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkos apsaugos srityje. Apie įmonės vadovo mirtį ar pripažinimą neveiksniu licenciją išdavusiai institucijai turi būti pranešta per 15 kalendorinių dienų. nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija.Licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimai vežėjams. reglamentuojančių kelių transporto veiklą. kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai. 32 000 litų 80 . turi būti geros reputacijos. Įmonės turtas turi būti ne mažesnis kaip: 1) vežant keleivius autobusais arba krovinius. licencijas išduodančios institucijos gali leisti įmonei vienerius metus verstis licencijuojama kelių transporto veikla net ir tuo atveju. Asmenys. Finansinis pajėgumas nustatomas pagal šį pajėgumą įrodančius dokumentus. turintys Europos Sąjungos valstybės narės pagal Tarybos direktyvą 96/26/EB išduotus profesinės kompetencijos pažymėjimus. išlaikius žinių atnaujinimo egzaminą Susisiekimo ministerijos patvirtinta tvarka. laikomi turintys reikiamą profesinę kompetenciją. pažeidimus per pastaruosius 2 metus. kurių sąrašą. gali leisti toliau dirbti ne mažiau kaip pusę metų). turi turėti pakankamą finansinį pajėgumą. Jeigu įmonės vadovas miršta arba pripažįstamas neveiksniu.

pirmosios licencijos išdavimo data. Įmonė. Licencijų registravimas. išdavusios licencijas. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių. licencijos turėtojas (įmonės kodas. apskrities administracijos. Institucijos.pirmajai transporto priemonei ir 18 000 litų kiekvienai kitai transporto priemonei. buveinė). Licencijuojamos veiklos kontrolę atlieka: institucijos. kurių galiojimas sustabdytas. pareigūnams. privalo reguliariai. duomenys apie panaikintas licencijos korteles arba korteles. kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų. per kurių teritoriją vežami keleiviai arba kroviniai. kuriame nurodoma: licencijos numeris. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data. Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinės mokesčių inspekcija). atitinkančią gamtos apsaugos ir eismo saugumo reikalavimus (automobilių stovėjimo vieta negali būti gatvė. institucijos. Kelių transporto priemonės vairuotojas privalo pateikti licencijos kortelę ir kitus kelionės dokumentus Valstybinės kelių transporto inspekcijos. policijos. padaliniai. licencijos kortelių skaičius ir juose esantys duomenys. licencijos panaikinimo data. išdavusios licencijas. privalo turėti arba nuomoti šiai veiklai naudojamų automobilių stovėjimo vietą. licencijos galiojimo sustabdymo data. Išduodanti licencijas institucija registruoja jas Licencijų registre. įstatymų. kuri verčiasi licencijuojama keleivių ar krovinių vežimo veikla. Licencijuojamos veiklos kontrolė. gyvenvietės daugiabučio namo kiemas ar želdynų teritorija). susijusių su keleivių ar krovinių vežimu. nurodytas šių taisyklių skyriuje „Licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimai vežėjams“. 5000 litų pirmajai transporto priemonei ir 3000 litų kiekvienai kitai transporto priemonei. muitinės. pavadinimas. 2) vežant keleivius lengvaisiais automobiliais taksi arba lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais. bet ne rečiau kaip kas 5 metus tikrinti. nuostatų. licencijos rūšis. turinčios teisę kontroliuoti vežėjų veiklą. kurioms įstatymai suteikia teisę kontroliuoti. 81 . licencijos išdavimo data. neturintys tiesioginės įtakos licencijų ir licencijos kortelių išdavimui. ar įmonė atitinka sąlygas. savivaldybės ir kitų valstybės institucijų.

Licencijos galiojimas sustabdomas. transporto priemonė naudojama neatlikus techninės apžiūros pagal nustatytus reikalavimus. kad licencijai gauti buvo pateikti klaidingi duomenys. kiti kelių transporto veiklą reglamentuojantys teisės aktai. skelbia apie tai „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. pažeidžiami kelių transporto veiklos licencijavimo. paaiškėja. per nustatytą laiką nepašalinamos priežastys ir pažeidimai. jeigu: pažeidžiamas pasienio režimas arba muitinės procedūros. kuri verčiasi licencijuojama keleivių ar krovinių vežimo veikla. nesilaikoma Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimų. per nustatytą laiką nepašalinamos priežastys ir pažeidimai. administracinį ar baudžiamąjį nusižengimą finansų sistemai ar ekonomikai ir verslo tvarkai. išdavusi licenciją. paaiškėja. vežėjas šiurkščiai pažeidžia transporto paslaugų teikimo tvarką. Institucija.Licencijų ir licencijos kortelių galiojimo sustabdymas ir panaikinimas. įmonei nepakanka finansinio pajėgumo naudoti transporto priemonę nustatytąja tvarka. dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas. Licencija panaikinama. panaikinusi licenciją. lengvojo automobilio taksi vairuotojas pakartotinai per vienerius metus pažeidžia kelių transporto veiklos licencijavimo arba kitus keleivių vežimą taksi reglamentuojančius teisės aktus. kad licencijos kortelei gauti buvo pateikti klaidingi duomenys. panaikinusi licencijos galiojimo sustabdymą. nauja licencija gali būti išduota bendra 82 . jeigu: vežėjas pats nutraukia licencijuojamą veiklą. kai vežėjas pats nutraukia licencijuojamą veiklą arba pats atsisako naudotis licencijos kortele. sustabdžiusi licencijos galiojimą. jeigu: vežėjas pažeidžia įstatymus ar kitus teisės aktus. vežėjas bankrutuoja. Licencijos kortelės galiojimas sustabdomas. išskyrus atvejus. Valstybinė mokesčių inspekcija praneša. vežėjas padarė nusikaltimą. nuosprendžius. vežėjas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų ar kelių transporto veiklą reglamentuojančių teisės aktų. jeigu: vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kortele. Licencijos kortelė panaikinama. kad įmonei. susijusius su įmonės veikla. pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalį pritaikyta atitinkama sankcija pagal įsi-teisėjusius nutarimus. keleivių arba krovinių vežimo. dėl kurių buvo sustabdytas licencijos kortelės galiojimas. Panaikinus licenciją ar licencijos kortelę.

Apibūdinti kiekvieną licencijų rūšį. kai pašalinamos priežastys ir pažeidimai. Kuriam laikui išduodama licencija? 6. pasikeičia įmonės pavadinimas. Juridiniai ir fiziniai asmenys iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir savivaldybės institucijų arba jų įgaliotų įstaigų raštu arba žodžiu gali gauti informaciją apie tai. Terminas skaičiuojamas nuo licencijos ar licencijos kortelės grąžinimo dienos. 2. ar konkretus vežėjas turi licenciją verstis kelių transporto veikla. Kas išduoda licencijas ir licencijų korteles? 5. pasibaigia licencijos kortelės galiojimas. jos buveinei ar transporto priemonei. o licencijos kortelė – ne anksčiau kaip po 9 mėnesių nuo jų galiojimo panaikinimo. dėl kurių buvo sustabdytas jų galiojimas. kad apie licencijos ar licencijos kortelės praradimą buvo paskelbta spaudoje.tvarka ne anksčiau kaip po 18 mėnesių. Licencija ar licencijos kortelė ne vėliau kaip per 15 dienų turi būti grąžinamos jas išdavusiai institucijai. Praradus licenciją ar licencijos kortelę. Vežėjas gali reikalauti raštu per 10 dienų paaiškinti licencijos ar licencijos kortelės galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priežastis ir turi teisę šiuos sprendimus apskųsti teismui. Kokias sąlygas turi atitikti įmonė. Pasikeitus įmonės pavadinimui. Ar galima perduoti licencijas kitiems asmenims? 4. besiverčianti licencijuojama kelių transporto veikla? 83 . Koks licencijos kortelių galiojimo laikas? 7. jeigu pateikiamas motyvuotas praradimo paaiškinimas ir įrodoma. Licencijos ar licencijos kortelės galiojimo sustabdymas panaikinamas. jos buveinė ar transporto priemonė. išduodami jų dublikatai su žyma „Dublikatas“. Kam išduodama licencijos kortelė? 3. Kontroliniai klausimai 1. vežėjas pats nutraukia licencijuojamą veiklą ar atsisako naudotis licencijos kortele. Terminas skaičiuojamas nuo licencijos ar licencijos kortelės grąžinimo dienos. Licencijos ar licencijos kortelės galiojimo sustabdymo laikotarpį nustato jas išdavusios institucijos. kai: licencijos ar licencijos kortelės galiojimas sustabdomas arba jos panaikinamos. grąžinta licencija ar licencijos kortelė vežėjui turi būti pakeista per 10 dienų.

8. 2. b) Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR). d) Tarptautinės sutartys. 2. 4) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais patvirtinti dokumentai: a) krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės. Kada licencijos panaikinamos? 11.3. c) Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. Bendrijos leidimas – leidimas verstis tarptautiniu krovinių vežimu kelių transporto priemonėmis. didesnė kaip 3. Pagrindinės sąvokos 1. įskaitant priekabą. norint gauti licenciją? 9. b) Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas. b) krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės.3. arba bendroji masė.5 tonos. 3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentai: a) Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės. TIR konvencija). Koks turi būti įmonės turtas. panaikinus licenciją. 84 . važinėjančių tarptautiniais maršrutais. gali būti išduota nauja licencija vežėjui? 2. Ekipažas – vienas ar keli transporto priemonės vairuotojai. Krovinių vežimų kelių transportu veiklos teisinis reguliavimas Krovinių vežimų kelių transportu veiklą reglamentuoja: 1) tarptautiniai dokumentai: a) Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto ekipažų. kurių keliamoji galia. Po kiek laiko. 2) Lietuvos Respublikos įstatymai: a) Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas. Europos Bendrijos teritorijoje vykdomais reisais ar jų dalimis.1. įskaitant priekabą. darbo (AETR). Kada stabdomas licencijų galiojimas? 10. didesnė kaip 6 tonos.

įregistruota įstatymų numatyta tvarka ir turinti teisę vežti krovinius.1 poskyrį). 5. atliekami tarp pakrovimo ir iškrovimo punktų. 300. Negabaritinis ar sunkiasvoris krovinys – krovinys. 9. Apibūdinti „negabaritinį ar sunkiasvorį krovinį“. per kurių teritorijas jis vežamas. išskyrus traktorius ir savaeiges (visureiges) mašinas. 8.2 skyriuje „Bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai. 2. Transporto priemonė – motorinė transporto priemonė ar jos junginys. Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės (toliau – taisyklės) numato krovinių vežimo tvarką ir sąlygas. aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos Ekspertų komiteto sudarytą pavojingų medžiagų sąrašą. pritaikyta ir naudojama kroviniams vežti keliais. Kabotažiniai vežimai – vežimai. Apibūdinti „kabotažinius vežimus“. kurie dėl savo cheminių ar fizikinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai. santykius tarp krovinių siuntėjų.2 poskyrį) arba 2. atliekos. kurio faktiški matmenys ar svoris didesni negu maksimalūs leidžiami dydžiai. 6. sukonstruota. 2. 2. konteineriai ir kiti daiktai. 4. produkcija. Apibūdinti „pavojingą krovinį“ 2. kaip nurodyta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (žr. vežėjų ir gavėjų bei jų 85 .2. iškasenos. rugpjūčio 8 d. Bendrosios nuostatos. 3. Vidaus vežimai – tokie vežimai. Krovinys – prekės. Kitos šio skyriaus sąvokos vartojamos taip. Vežėjas – įmonė. Apibūdinti „bendrijos leidimą“.2. 7.2. Kontroliniai klausimai 1. reglamentuojantys kelių transporto veiklą (žr. įsakymu Nr.3. nustatyti šalyse. siuntos. kai kelių transporto priemonėmis vežama Lietuvos Respublikos teritorijoje nekertant valstybės sienos. 4. Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės Šios taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m.3. Pavojingas krovinys – medžiagos ar produktai. esančių kitos valstybės teritorijoje.

Krovinių vidaus vežimų klasifikacija. pagal važtaraštį jam patikėtą krovinį nuvežti į paskirties punktą ir išduoti jį gavėjui. Krovinių vežimai už atlyginimą kelių transportu vykdomi pagal vežimų sutartį. Sudarant krovinių vežimo sutartį. Krovinio siuntėjas gali būti ir krovinio gavėjas. taikomi krovinių vežimui. Užsakymas.tarpusavio atsakomybę. o trečioji šalis yra atsakinga už savo įsipareigojimus vežėjui. draudžiama į ją įtraukti sąlygas. kai vežėjui priklausantis krovinys iš vienos paskirties vietos gabenamas į kitą savo transporto priemonėmis ir sąskaita. o siuntėjas – pateikti krovinį ir už jo vežimą sumokėti sutartyje nustatytą užmokestį. Vežėjas dalį ar visas vežimo operacijas gali pavesti atlikti trečiajai šaliai. atsakomybė ir pareigos tenka siuntėjui. A) Vežimai už atlyginimą Vežimų už atlyginimą organizavimas. Šiuo atveju vežėjas lieka atsakingas už visus įsipareigojimus šaliai. Krovinių vidaus vežimai skirstomi į vežimus už atlyginimą ir vežimus savo sąskaita. vykdant krovinių vidaus vežimus. Vežimai už atlyginimą – tokie vežimai. kelių eismo taisyklės ir kiti reikalavimai. Užsakymas – siuntėjo pasiūlymas jo pageidaujamomis sąlygomis vežėjui pateikti reikalingą transporto priemonę užsakyme nurodytam kroviniui vežti. Tada gavėjo teisės. Vežimai savo sąskaita – tokie vežimai. vežėjams ir gavėjams. pateikti transporto priemonę. krovinio gavėjo – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens 86 . Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu bei kitais teisės aktais ir privalomos krovinių siuntėjams. adresas. Krovinio vežimo sutartimi vežėjas įsipareigoja priimti krovinį. kuri tarp siuntėjo ir gavėjo gali būti sudaryta priimto užsakymo arba ilgalaikės raštiškos sutarties pagrindu. Užsakyme nurodomi šie rekvizitai: krovinio siuntėjo – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. kurias vykdant gali būti pažeistas ekipažo darbo ir poilsio režimas. Užsakymo pateikimo būdą pasirenka siuntėjas. užsakančiai transportą. kai vežėjas gabena krovinį už atlyginimą iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą.

Vežėjas turi teisę pareikalauti surašyti važtaraštį kiekvienai transporto priemonei ar kiekvienai atskirai krovinio siuntai. gali būti visai vežėjo darbo pamainai surašomas vienas važtaraštis. krovinio išsiuntimo ir paskirties punktų adresai. Užsakymas laikomas priimtu. mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas. Pirmąjį egzempliorių gauna siuntėjas. antrąjį kartu su kroviniu vežėjas išduoda gavėjui. įrašomų į važtaraštį duomenų apie krovinių tikslumą ir teisingumą bei visas pasekmes. Važtaraštis ir jo išdavimas. kurį vežti draudžiama arba jį vežant reikia imtis ypatingų saugos priemonių. specialios krovinio vežimo sąlygos. krovinio svorį ar kiekį. 87 . Krovinio vežimo sutartis taip pat laikoma galiojančia. svoris ar kiekis. Pakrovimo-iškrovimo akte turi būti apskaitomi visi per darbo pamainą atlikti reisai. vežėjo pateiktos transporto priemonės markę ir valstybinį numerį. vežant pavojingą krovinį – jo klasę ir nustatytą numerį. Važtaraštis surašomas 3 egzemplioriais. adresas. Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys. Važtaraštis – krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. reikalingų vežant krovinį. atsiradusias dėl neteisingo važtaraščio surašymo. adresą.vardas ir pavardė. transporto priemonės pateikimo laikas. Važtaraštyje siuntėjas nurodo: važtaraščio surašymo vietą ir datą. krovinio iškrovimo vietą. perdavimą vežti be vežėjo žinios. pakuote ar vežimo sąlygomis. krovinio pakrovimo vietą ir laiką. gavėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę. jei važtaraštis surašytas ir neteisingai. Vežėjas gali pareikalauti ir kitų papildomų duomenų. gali būti išrašoma ir daugiau važtaraščio egzempliorių. jo įvertinimu. adresą. vežėjo pavadinimą ir adresą. o trečiasis – lieka pas vežėją. kai vežėjas raštu arba kitomis komunikacijos priemonėmis praneša apie užsakymo priėmimą. krovinio pavadinimas. Šalims susitarus. pakrovimo-iškrovimo ir vežimo terminai. Jei tuo pačiu atstumu vežamas vienos rūšies krovinys iš vieno siuntėjo tam pačiam gavėjui. krovinio pavadinimą. kuris papildomas pakrovimo-iškrovimo aktu. Už krovinio. susiję su krovinio pristatymo terminu. siuntėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę.

dėl kurių vežant gali kilti pavojus krovinio saugai. Siuntėjas. kad krovinys netinkamai pakrautas ir pritvirtintas. vežėjas apie tai privalo pažymėti važtaraštyje arba pakrovimoiškrovimo akte. privalo pašalinti pastebėtus krovinio išdėstymo. tvirtinimo ir kitus trūkumus. ar pakrauto krovinio išdėstymas bei tvirtinimas transporto priemonėje atitinka eismo saugumo reikalavimus ir kitas krovinių vežimo sąlygas. Jei priimant krovinį buvo pastebėti krovinio pakuotės trūkumai arba nėra galimybių patikrinti važtaraštyje nurodytų duomenų. kurį reikės vežti. Jeigu siuntėjas atsisako šalinti nustatytus trūkumus. vežėjas privalo tikrinti. apie tai jis privalo pranešti siuntėjui. Jei priimant krovinį jo svoris ar kiekis neatitinka važtaraštyje siuntėjo nurodytų duomenų arba kroviniui vežti nustatytų reikalavimų. jis turi būti sugrupuotas ir įpakuotas atskirai kiekvienam gavėjui. vežėjui reikalaujant. vežėjas. Priėmęs užsakymą arba pagal ilgalaikį raštišką susitarimą vežėjas privalo sutartu laiku pateikti transporto priemones kroviniui pakrauti. 88 . keliamus tokios rūšies kroviniui vežti. Vežėjo ir siuntėjo pareigos priimant ir perduodant krovinį vežti. jis turi būti įpakuotas pagal reikalavimus. Siuntėjas kartu su kroviniu vežėjui turi įteikti siuntėjo pasirašytą važtaraštį. apie tai pažymėdamas važtaraštyje. vežėjas gali atsisakyti priimti krovinį arba į važtaraštį įrašyti pastabas. o užsakovas – tinkamai paruoštą krovinį.atsako siuntėjas. kuri būtina kroviniui išsaugoti. Jeigu vežėjas iš išorės apžiūrėdamas konstatuoja. Jei dėl to vežėjas ar tretieji asmenys patyrė nuostolių. Priimdamas krovinį. turi teisę atsisakyti vežti krovinį. Kai krovinys vežamas keliems gavėjams. Transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir tinkamos tam kroviniui vežti. siuntėjas turi juos atlyginti. Jeigu krovinys turi ypatingų savybių. Krovinys laikomas priimtu. siuntėjas turi teisę atsisakyti krauti krovinį į tokią transporto priemonę. Pastebėjęs transporto priemonių trūkumus. Krovinys priimamas pagal važtaraštyje nurodytą jo svorį ar kiekį. Siuntėjas privalo perduoti krovinį vežti tokioje taroje arba pakuotėje. kai vežėjas priima krovinį ir pasirašo važtaraštyje.

kai antrasis važtaraščio egzempliorius išduodamas gavėjui. o juos surenka gavėjas. Peradresuodamas krovinį. Krovinio peradresavimo teisė gali priklausyti gavėjui. Šalių susitarimu krovinio peradresavimo tvarka gali būti keičiama. krovinys gavėjui turi būti nuvežtas per tam reikalingą ir įprastą tokio pobūdžio vežimams terminą. taip pat kompensuoti vežėjui išlaidas ir nuostolius. Iškrovus krovinį. jeigu išduotame vežėjui važtaraštyje taip įrašyta. turi teisę reikalauti iš vežėjo nutraukti krovinio vežimą arba. vežimo ir iškrovimo terminai. Pareigų pasiskirstymas krovinį pakraunant ir iškraunant šalių susitarimu gali būti keičiamas. nurodyti kitą gavėją. paukščius. siuntėjas arba nustatytu atveju gavėjas privalo įrašyti važtaraštyje naujus nurodymus. Vežus gyvulius. greitai gendančius ar panašius krovinius – išplauna transporto priemones. Jeigu toks terminas nebuvo nustatytas. Jeigu gavėjas. nekeistamas paskirties punkto. Jei sutartyje nenurodyta kitaip. Krovinio peradresavimas.Pareigų pasiskirstymas krovinį pakraunant ir iškraunant. Siuntėjas. reikalinga kroviniui tvirtinti. Krovinio pakrovimo. Krovinio uždengimo priemones išskiria vežėjas. Siuntėjui priklausanti įranga. krovinį pakrauna siuntėjas. vežimo ir iškrovimo terminai nustatomi šalių susitarimu. 89 . kartu su kroviniu išduodama gavėjui arba pagal siuntėjo nurodymą važtaraštyje vežėjas juos pristato siuntėjui pastarojo sąskaita. pastarasis asmuo neturi teisės peradresuoti krovinio. Siuntėjas praranda šią teisę nuo to momento. Krovinio pakrovimo. disponuodamas kroviniu. nurodo kitą gavėją. davusiam šiuos nurodymus. o iškrauna gavėjas. susijusius su šių nurodymų vykdymu. Vežėjas privalo pristatyti krovinį į paskirties punktą sutartyje nustatytu laiku. jis nedelsdamas apie tai privalo pranešti asmeniui. o jei reikia – dezinfekuoja. kol krovinys vežamas. jo gavėjas savo sąskaita išvalo krovinio likučius iš transporto priemonės arba konteinerių. Jeigu vežėjas gautų nurodymų dėl krovinio peradresavimo negali įvykdyti. Kroviniui pakrauti būtinus įrengimus ir pagalbinę įrangą pateikia siuntėjas.

vežėjas privalo jį perduoti gavėjui kartu su antruoju važtaraščio egzemplioriumi. Jei nustatant krovinio trūkumo ar sužalojimo dydį kyla ginčų. įpakuoti ir paženklinti taip. Nustatęs krovinio svorį ar kiekį. jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. jei vežėjas krovinį sugadino ir jo negalima naudoti pagal tikslinę paskirtį. Laikinai saugoti negali būti priimami pavojingi. konteinerius ar cisternas. pakuotę. Įpakuoti ir vienetiniai kroviniai vežami nurodant siuntų kiekį arba jų svorį.Krovinio įpakavimas. siuntėjas gali užplombuoti transporto priemones. Krovinio netinkamumą naudoti gavėjas turi įrodyti. konteinerius ar cisternas kartu su vežėju atidaro gavėjas. 90 . Kroviniai pagal jų technines sąlygas ir standartus turi būti paruošti. gavėją ir paskirties vietą. arba vienetų skaičių. vežėjas krovinį grąžina siuntėjui arba gali siuntėjo sąskaita priimti jį laikinai saugoti. Atskirų krovinių svoris gali būti nustatomas skaičiavimo būdu matuojant tūrinį svorį arba sutartinai. Bendras krovinio svoris nustatomas sveriant svarstyklėmis arba skaičiuojant visų siuntų svorį pagal trafaretą ar standartą. atskiras jų sekcijas. gali būti kviečiamas ekspertas. Krovinys perduodamas pagal svorį ar kiekį tokia tvarka. aplinkai. gavėjas tikrina jo svorį ar kiekį. Krovinio perdavimas gavėjui. kuria buvo priimtas iš siuntėjo. Atsakomybė už krovinio praradimą. gavėjas apie tai įrašo važtaraštyje arba atskirame akte. Jeigu gavėjas atsisako priimti krovinį arba kai važtaraštyje nurodyto gavėjo nėra. kad juos vežant nekiltų pavojaus ekipažui. kurių saugojimo išlaidos. palyginti su krovinio verte. vežamiems kroviniams ar transporto priemonėms. greitai gendantys kroviniai ir kroviniai. taip pat kad būtų galima identifikuoti siuntėją. Atvežęs krovinį į paskirties vietą. Gavėjas gali atsisakyti priimti krovinį. būklę. jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. trūkumą ar sužalojimą. jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. Negavęs siuntėjo nurodymo. Užplombuotas transporto priemones. atskiras jų sekcijas. tretiesiems asmenims. Krovinys laikomas atiduotu nuo gavėjo pasirašymo važtaraštyje momento. būtų labai didelės jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. ženklinimas ir kiekio nustatymas. Krovinius įpakuoja ir paženklina siuntėjas. Nustatęs krovinio trūkumą ar sužalojimą. Priimdamas krovinį. vežėjas apie tai praneša siuntėjui.

Vežimo terminas laikomas nepraleistu. Atsakomybės dydžio nustatymas. kaltės. kurios jis 91 . ar jis buvo kelių transporto priemonėje. kuris siuntėjo pareiškimu buvo įvertintas. trūkumo ar sužalojimo. atlyginęs žalą. jo trūksta arba jis sužalotas dėl dviejų ar daugiau vežėjų. stotyje. kurie dalyvavo vežime. Jeigu vežėjas priimtą krovinį pakrovė. kad ši suma viršija siuntėjui padarytos žalos tikrąjį dydį. o sužalojimu – jo kokybinių savybių pablogėjimas. su kuriuo buvo sudaryta vežimo sutartis. atsako nuo jo priėmimo iki išdavimo už žalą. tai už padarytą žalą vežėjas atsako taip: už praradimą ar trūkumą – prarasto ar trūkstamo krovinio verte. jeigu nėra įrodymų. neatsižvelgiant į tai. trūkumu – jo kiekio sumažėjimas. Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip. jeigu nėra įrodymų. Kai krovinys prarandamas. krovinio vertė nustatoma pagal krovinio priėmimo vietoje ir jo priėmimo metu galiojusias kainas prekių biržoje arba pagal atitinkamas rinkos kainas. Šalių susitarimu priimant krovinį gali būti nustatyta didesnė jo vertė negu tikroji. pažeidęs krovinio atvežimo terminus. kokia sumažėjo krovinio vertė. perkrovė ar perdavė. jeigu vežėjas savo įsipareigojimo negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. kad žala atsirado ne dėl jo kaltės. Vežėjas. privalo atlyginti siuntėjui arba gavėjui patirtus nuostolius.Vežėjas. Vežėjas padarytą žalą kroviniui. Vežimu laikomas laikas. nustatyta tvarka iš siuntėjo priėmęs krovinį. Vežėjas. atsiradusius dėl pavėluoto atvežimo. turi teisę reikalauti iš kitų vežėjų atlyginti turėtus nuostolis. už sužalojimą – tokia suma. jeigu sutartyje nebuvo numatyta atsakomybė netesybomis. Atsakomybė už krovinio pavėluotą atvežimą. atlygina pagal įvertintą krovinio sumą. tai tuo metu padaryta žala laikoma atsiradusia vežimo metu. o jeigu tokios kainos nežinomos. Negautos pajamos neatlyginamos. Krovinio praradimu laikomas jo nepristatymas nustatytu laiku į paskirties vietą. saugykloje ar kitoje vietoje. Jeigu krovinys nebuvo įvertintas. padarytą dėl krovinio praradimo. tai žalą krovinio siuntėjui ar gavėjui atlygina vežėjas. – pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. per kurį krovinys buvo vežėjo žinioje.

tai. žalos atlyginimo dydis gali būti sumažintas arba vežėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės. ar dėl dokumentų. Netesybos turi būti įformintos raštu. nubyrėjimo ir pan. Ieškovas gali iki ieškinio pareiškimo vežėjui pareikšti pretenziją. banderolinėmis plombomis. kad imtasi visų reikiamų priemonių žalai išvengti arba kad jis negalėjo tokių priemonių panaudoti. jeigu siuntėjas (gavėjas) neįrodo jo kaltės. kai: 1) krovinys atvežtas techniškai tvarkinga kelių transporto priemone su nepažeistomis siuntėjo plombomis. Vežėjo susitarimai su siuntėju arba gavėju dėl vežėjo atleidimo nuo atsakomybės už padarytą žalą ar jos dydžio sumažinimo negalioja. trūkumą arba sužalojimą. dėl kurių įvyko prastova. kad siuntėjo ar gavėjo veiksmai buvo šios žalos atsiradimo priežastis ar turėjo įtakos žalai atsirasti arba jai padidėti.). jeigu nėra įrodymų. Atsakomybė už kelių transporto priemonės prastovą ir vežėjui padarytą žalą. korozijos. 4) krovinio trūkumas neviršijo natūralaus sumažėjimo ar leidžiamų paklaidos matavimo priemonių ribų. Už kelių transporto priemonės prastovą dėl pavėluoto pakrovimo ar iškrovimo. 3) krovinys buvo lydimas siuntėjo ar gavėjo atstovo. susijusių su vežimu. neįforminimo ar nepateikimo nustatytu laiku ir kitų pažeidimų. 2) krovinio trūksta arba jis sužalotas dėl natūralių priežasčių. pareiškiami teismui. šalys gali nustatyti netesybas. Atleidimas nuo atsakomybės ar jos dydžio sumažinimas.negalėjo ir neprivalėjo numatyti bei išvengti. o vienetinis krovinys – su tvarkingomis krovinio siuntėjo arba gamintojo apsauginėmis žymomis. susijusių su krovinio vežimu transporto priemonėmis (nudžiūvimo. Vežėjas praneša apie pretenzijos patenkinimą arba atsisakymą ją patenkinti ne vėliau kaip per mėnesį nuo jos 92 . Tokio susitarimo negaliojimas nepanaikina vežimo sutarties. Natūralaus sumažėjimo dydžiai nustatomi šalių susitarimu. Pretenzijų ir ieškinių dėl žalos atlyginimo pareiškimo tvarka. atsižvelkgiant į to asmens kaltės laipsnį. Jei vežėjas įrodys. Vežėjas neatsako už žalą dėl krovinio praradimo. kylantys dėl vežimo sutarties. Ieškininiai reikalavimai. trūkumo ar sužalojimo. Siuntėjai ir gavėjai vežėjui padarytą žalą atlygina pagal Civilinį kodeksą. Vežėjas neatsako už krovinio praradimą.

B) Vežimai savo sąskaita Krovinio vežimo dokumentai. vežant pavojingą krovinį – jo klasė ir nustatytas numeris. tretiesiems asmenims. kylančiam dėl vežimo sutarties. atsiradusias dėl krovinio vežimo. Jeigu vežamam kroviniui išrašomas važtaraštis. pareigos ir atsakomybė vežant krovinius savo sąskaita tenka vežėjui. Ieškiniui. Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnai turi teisę sustabdyti transporto priemones. gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita. įrodantį. tikrinti transporto priemonių. kuris yra atsakingas už visas pasekmes. transporto priemonės markė ir valstybinis numeris. kurioms įstatymų suteikta kontrolės teisė. Jei per tą laiką atsakymas į pretenziją negautas. jame turi būti nurodyta: važtaraščio surašymo vieta ir data. kad juos vežant nekiltų pavojaus ekipažui. Vežėjo pareigos ir atsakomybė. Veždamas krovinius savo sąskaita. Ekipažas turi teisę reikalauti iš kontrolės teisę turinčių pareigūnų pateikti tarnybinį pažymėjimą. krovinio pavadinimas. jas pasverti. Kitos institucijos.gavimo dienos. kad veža sau priklausantį krovinį. vežėjo pavadinimas ir adresas. įpakuoti ir paženklinti taip. laikoma. krovinio svoris ar kiekis. 93 . vykdančias krovinių vežimus. vežėjo parašas ir antspaudas. Pareiškus pretenziją ieškininės senaties terminas pratęsiamas vienam mėnesiui. Vežami kroviniai pagal jų technines sąlygas ir standartus turi būti paruošti. vežėjas privalo laikytis darbo ir poilsio režimo. aplinkai ir transporto priemonėms. kad vežėjas jos nepatenkino. Krovinių vidaus vežimo kontrolę atlieka Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos ir kitos valstybės institucijos. Kontrolės tarnybos ir jų įgaliojimai. Transporto priemonių ir jų ekipažų kontrolė. veikia pagal galiojančius įstatymus. privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą. kitų krovinių vežimą reguliuojančių teisės aktų. krovinio iškrovimo vieta. kontroliuojančios kelių transporto veiklą. krovinio pakrovimo vieta. Siuntėjo ir gavėjo teisės. pareikšti nustatomas dvejų metų ieškininės senaties terminas. Ekipažų teisės ir pareigos. jų ekipažų ir krovinių vežimo dokumentus. Vežėjas.

reglamentuojančių krovinių vežimą. gabenantis jam priklausančius krovinius savo priemonėmis ir savo sąskaita? 2. Apibūdinti „vežimus už atlyginimą“. vykdantiems krovinių tarptautinius vežimus. Bendrosios nuostatos. Kas ir kaip atsako už važtaraščio surašymą? 7. kas – „trūkumu“ ir kas – „sužalojimu“? 11. Kas laikoma krovinio „praradimu“. kas šiuo atveju lieka atsakingas už visus įsipareigojimus transportą užsakančiai šaliai? 5. 3. Kas daroma su siuntėjui priklausančia įranga. reikalinga kroviniui tvirtinti. Ekipažas privalo laikytis kelių eismo taisyklių. šių taisyklių ir kitų teisės aktų. 1998 m. atvežus krovinį? 9. įsakymu Nr. Kada užsakymas laikomas priimtu? 6. darbo ir poilsio režimo. Kaip organizuojami vežimai už atlyginimą? 4. kur nedraudžia kelių eismo taisyklės. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu bei kitais teisės aktais ir yra privalomos Lietuvos Respublikos vežėjams. ekipažas privalo sustoti tose vietose. 2.3. 497. Apibūdinti vežimus „savo sąskaita“. Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės Šios taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro. ir leisti pastariesiems atlikti kontrolę. Kontroliniai klausimai 1.Transporto priemonę stabdant kontrolės teisę turintiems pareigūnams.3. 94 . laikinai einančio susisiekimo ministro pareigas. Kokį dokumentą turi turėti vežėjas. gruodžio 24 d. Jei vežėjas vežimo operacijas paveda atlikti trečiajai šaliai. Ką turi daryti vežėjas. pastebėjęs krovinio pakuotės trūkumus? 8. Ką turi patikrinti gavėjas priimdamas krovinį? 10. Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės (toliau – taisyklės) nustato krovinių tarp-tautinių vežimų sąlygas ir tvarką.

suteikiančią teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais. A) Vežimai už atlyginimą. Krovinių tarptautinių vežimų už atlyginimą sutartis sudaroma ir vežėjo. Vežimai savo sąskaita – vežimai. ir kurių transporto priemonės turi atitinkamą licencijos kortelę. vykdyti tarptautinius krovinių vežimus savo sąskaita. įskaitant priekabą. įskaitant priekabą. Vykdyti krovinių tarptautinius vežimus savo sąskaita gali vežėjai.5 tonos arba bendroji masė. vykstančioms jas perdirbti ar remontuoti. pareigos bei atsakomybė nustatoma vadovaujantis 1956 m. Licencijas ir licencijos korteles vežti krovinius tarptautiniais maršrutais išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Vyriausybės nustatyta tvarka. Tokie vežimai turi būti pagalbinė įmonės veikla. Vykdyti krovinių tarptautinius vežimus už atlyginimą gali vežėjai. Licencija ir licencijos kortelė nereikalingos: vežant krovinius transporto priemonėmis. kurį išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. turintys atitinkamą leidimą (1 priedas).2 poskyrį). kurios keliamoji galia.Krovinių tarptautiniai vežimai skirstomi į vežimus už atlyginimą ir vežimus savo sąskaita. įskaitant priekabą. kurios skirtos ne kroviniams vežti. kurių bendroji masė. Vežimai už atlyginimą – vežimai. vežant labdarą. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) (žr. didesnė kaip 3. vykstant šalinti stichinių nelaimių padarinių. turintys nustatytos formos licenciją. kai pačių pagaminta produkcija. Transporto priemones turi vairuoti įmonėje pagal darbo sutartis dirbantys vairuotojai. didesnė kaip 6 tonos. įranga ar įrengimai savai produkcijai gaminti iš vienos paskirties vietos gabenami į kitą savo transporto priemonėmis ir sąskaita. 95 . siuntėjo ir gavėjo tarpusavio santykiai. vykstant į kitą valstybę nepakrauta transporto priemone vykdyti kabotažinių vežimų. vežant krovinius savo sąskaita.5 tonos. kai vežėjas už atitinkamą mokestį gabena krovinį iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą. B) Vežimai savo sąskaita. Leidimas suteikia teisę transporto priemone. techninės pagalbos automobiliams. žaliavos. tuščioms transporto priemonėms. pusfabrikačiai. ne didesnė kaip 3. specialioms transporto priemonėms. 1.

5 tonos arba bendroji masė. įskaitant priekabą. krovinio pakrovimo vieta. Vežėjai ir transporto priemonių ekipažų nariai turi išmanyti šių susitarimų nuostatas ir jų laikytis. įskaitant priekabą. Pagrindinės krovinių tarptautinių vežimų sąlygos. susiję su krovinio gabenimu. Vežėjas. kurių keliamoji galia. krovinio pavadinimas. Leidimas kelių transporto priemone vykdyti tarptautinius krovinių vežimus savo sąskaita išduodamas atskirai kiekvienai transporto priemonei. ne didesnė kaip 3. kad veža sau priklausantį krovinį. Pasibaigus leidimo kelių transporto priemone vykdyti tarptautinius krovinių vežimus savo sąskaita galiojimo laikui. Leidimai vežti krovinius tarptautiniais maršrutais savo sąskaita išduodami vežėjams. ne didesnė kaip 6 tonos. Leidimų išdavimo tvarką nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. vežant pavojingą krovinį – jo klasė ir nustatytas numeris. 96 . Jis laikomas transporto priemonėje ir turi būti pateikiamas asmenims. Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys. gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita. vežėjo pavadinimas ir adresas. transporto priemonės markė ir valstybinis numeris. turintiems kontrolės teisę. vežant labdarą. įrodantį. vežėjo parašas ir antspaudas. pateikusiems duomenis. Kai vežamam kroviniui išrašomas važtaraštis. krovinio iškrovimo vieta. kad jų atliekami vežimai atitinka vežimų savo sąskaita kategoriją. pareigos ir atsakomybė vežant krovinius savo sąskaita tenka vežėjui. krovinio svoris ar kiekis. per 10 dienų jis turi būti grąžintas jį išdavusiai institucijai. privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą. Krovinių tarptautinį vežimą tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių reglamentuoja atitinkami tarpvalstybiniai susitarimai. Jo negalima perduoti kitai transporto priemonei ir naudoti vežant krovinius už atlyginimą. vykstant šalinti stichinių nelaimių padarinių.Leidimas kelių transporto priemone vykdyti tarptautinius krovinių vežimus savo sąskaita nereikalingas: vežant krovinius transporto priemonėmis. jame turi būti nurodyta: važtaraščio surašymo vieta ir data. Siuntėjo ir gavėjo teisės.

jų išdavimo ir naudojimo tvarką. jeigu tarpvalstybiniai susitarimai nenumato kitaip. Vežėjai. jeigu tarpvalstybiniai susitarimai nenumato kitaip. Tarptautinių vežimų darbo ir poilsio laiko ypatumus reguliuoja 1970 m. Vykdant pavojingų krovinių tarptautinius vežimus. transporto priemonei. Europos susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų. nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. turi laikytis šios sutarties nuostatų. teisę kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną suteikia Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotas leidimas. veždami pavojingus krovinius. Vežėjai ir transporto priemonių ekipažo nariai turi laikytis darbo ir poilsio laiko ypatumų vadovaudamiesi šio susitarimo nuostatomis.Kelionės leidimus. Vežėjas turi teisę gauti Bendrijos leidimų kopijų ne daugiau. vadovaudamasi Tarybos reglamento (EEB) 881/92 dėl patekimo į rinką vežant krovinius Bendrijos keliais į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas nuostatomis. Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). Pagal tarpvalstybiniais susitarimais nustatytą tvarką. darbo (AETR). vykstant į kitas valstybes vykdyti kabotažinių krovinių vežimų. Už kelionės leidimų. kuriuos išduoda tų valstybių kompetentingos įstaigos. jeigu tarpvalstybiniai susitarimai nenumato kitaip. važinėjančių tarptautiniais maršrutais. transporto priemonėms įvažiuoti į tas valstybes reikalingi papildomi specialūs leidimai. gavėjai ir transporto priemonių ekipažų nariai. Bendrijos leidimų ir jų kopijų išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. kurie pagal tarpvalstybinius susitarimus suteikia teisę transporto priemonei įvažiuoti į kitos valstybės teritoriją. Greitai gendančių maisto produktų tarptautiniai vežimai vykdomi pagal Susitarimą dėl 97 . jie vežami pagal 1957 m. nei turi galiojančių licencijos kortelių. siuntėjai. ir Bendrijos leidimus bei jų kopijas vežėjams išduoda. kurie pagal tarpvalstybinius susitarimus suteikia teisę transporto priemonei įvažiuoti į kitos valstybės teritoriją. Vežant negabaritinius bei sunkiasvorius krovinius ar vykstant į kitas valstybes vykdyti kabotažinių krovinių vežimų. Krovinių tarptautinių vežimų kontrolė. neturinčiai licencijos kortelės.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos už šių taisyklių pažeidimus turi teisę: 1) sustabdyti licencijos kortelės arba licencijos. Kitos institucijos. suteikiančios teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais. galiojimą arba jas panaikinti. gavėjai ir transporto priemonių ekipažų nariai. Lietuvos Respublikos teritorijoje krovinių tarptautinių vežimų kontrolę atlieka: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. 98 . Vežėjai.greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP). Sertifikatus izoliuotoms kelių transporto priemonėms. siuntėjai. jas pasverti. naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausu-mos keliais. veždami greitai gendančius maisto produktus. kelių transporto priemonėms šaldytuvams. veikia pagal savo įgaliojimus. 3) sustabdyti kelionės leidimų. 2) sustabdyti leidimo kelių transporto priemone vykdyti tarptautinius krovinių vežimus savo sąskaita galiojimą arba jį panaikinti. išdavimą. 4) patraukti vežėjus ir transporto priemonių ekipažų narius administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Kontroliniai klausimai 1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai turi teisę sustabdyti kelių transporto priemones. kurioms įstatymo suteikta kontrolės teisė. jeigu tarpvalstybiniai susitarimai nenumato kitaip. turi laikytis šio susitarimo nuostatų. išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. kitos valstybės institucijos. kontroliuojančios tarptautinių krovinių vežimą. 5) perduoti apie pažeidėjus surinktą medžiagą atitinkamoms valstybės institucijoms. reikalingų įvažiuoti į kitas valstybes. kelių transporto priemonėms refrižeratoriams ir apšildomoms kelių transporto priemonėms. tikrinti transporto priemonių. Apibūdinti „vežimus savo sąskaita“. ekipažo ar krovinių vežimo dokumentus.

2) Lietuvos Respublikos įstatymai: a) Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas. Kas išduoda kelionės leidimus vykdyti tarptautinius krovinių vežimus ir kas – kabotažinius vežimus? 2. b) tarptautinės sutartys. b) leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės. Kokius dokumentus turi turėti vežėjai. vykdantys tarptautinius krovinių vežimus savo sąskaita? 4. vykdantys tarptautinius krovinių vežimus už atlyginimą? 3. darbo (AETR). Keleivių vežimų kelių transportu veiklos teisinis reguliavimas Keleivių vežimų kelių transportu veiklą reguliuoja: 1) tarptautiniai dokumentai: a) Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto ekipažų. d) keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės. 3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentai: a) kelių transporto licencijavimo taisyklės.4. 4) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais patvirtinti dokumentai: a) keleivių vežimo kelių transportu taisyklės. Kokius dokumentus turi turėti vežėjai. c) vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka.2. b) keleivinio transporto vežėjų dėl transporto lengvatų negautų pajamų atlyginimo tvarka. važinėjančių tarptautiniais maršrutais. 99 . Kokie dokumentai reglamentuoja tarptautinį krovinių vežimą tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių? 5. c) keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės. c) Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas. b) Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.

3. įskaitant ir tarpines autobusų stotis. 7. Reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutas – tai nustatyta gatvės arba kelio trasa. arba anksčiau nuvežtų keleivių grupė bus grąžinama atgal į išvykimo vietą vėlesniu reisu. kompensavimo tvarka. 6. 4. Nereguliarūs reisai – tai reisai. taip pat keleivius aptarnaujantis asmuo ar jų grupė. o maršruto trasa – daugiau kaip 100 km. Ekipažas – vienas ar keli transporto priemonės vairuotojai.1. Taksi stotelė – Kelių eismo taisyklėse nustatytu ženklu pažymėta vieta. – važiuoja sustodama tik autobusų stotyse.e) keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių. 2.4. Minkštojo tipo transporto priemonė – yra tokia transporto priemonė. kai iš anksto suformuotos keleivių grupės yra vežamos su bilietais arba keleivių sąrašu ir grąžinamos į išvykimo vietą. keleivio laukimas su įjungtu taksometru. susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei. 5. – 100 km kelio vidutiniškai yra ne daugiau kaip viena tarpinė stotelė. kelionės metu keleiviai neįlaipinami ir neišlaipinami. Taksi paslauga – keleivio ir bagažo vežimas taksi. Pagrindinės sąvokos 1. kurioje gamykla gamintoja yra įrengusi minkštas atlošiamas sėdynes ir bagažinę keleivių bagažui vežti. kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas. h) reikalavimai gatvėms ir keliams. kuri atitinka vieną iš išvardytų reikalavimų: – važiuoja be sustojimų nuo pradinio iki galinio punkto. g) autobusų stočių veiklos nuostatai. įlaipinant arba išlaipinant keleivius kelionės metu tam tikslui nustatytose stotelėse. Reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais laikomi ir maršrutinių taksi maršrutai. Keleivinio transporto priemonė – ekspresas – yra tokia transporto priemonė. laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų. f) keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai. važiavimas pagal iškvietimą – 100 . 2. kuria keleiviai vežami keleivinio transporto priemone nustatytu dažnumu.

reglamentuojantys kelių transporto veiklą“ (žr. Apibūdinti „minkštojo tipo transporto priemonę“. kai kelių transporto priemonė kerta valstybės sieną. 2. Kitos šio skyriaus vartojamos sąvokos vartojamos taip. rugsėjo 12 d.2.1 poskyrį). 3. taikomos tarptautinių sutarčių nuostatos. Taksometras – specializuotas taksi paslaugų apskaitos aparatas. Šios sąvokos skiriasi nuo analogiškų sąvokų kituose dokumentuose. Vartojamos sąvokos. Apibūdinti „nereguliarius reisus“. Bendrosios nuostatos. 4. kaip nurodyta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (žr. gruodžio 31 d. Apibūdinti „reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutą“. sąlygas ir reikalavimus. turintis kelionės atstumo ir prastovos laiko matavimo funkcinį bloką.4. 505. įsakymu Nr. todėl pateikiamos atskirai. LR susisiekimo ministro 2005 m.2 skyriuje „Bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai.2. 3-378 redakcija. 9. Ekipažas – vežėjo naudojamos transporto priemonės vienas ar 101 .2 poskyrį) arba 2. Apibūdinti „keleivinio transporto priemonę – ekspresą“.2. Jei Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytos kitokios nuostatos negu šiose taisyklėse. 8. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu bei kitais teisės aktais. atitinkantis nustatytus techninius ir eksploatacinius reikalavimus. Kontroliniai klausimai 1. reglamentuojančiais keleivių tarptautinius vežimus. Tarptautiniai vežimai – tokie vežimai. Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės (toliau – taisyklės) nustato keleivių tarptautinių vežimų tvarką. Vežėjas – įmonė. įsakymo Nr. keleivių laukimas taksi stotelėje. 2. 2. Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės Šios taisyklės patvirtintos LR susisiekimo ministro 1998 m. įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir bagažą tarptautinio susisiekimo maršrutais. 2.užsakymą.

kelionės metu keleivius paimant arba išleidžiant nustatytuose sustojimo punktuose. įstaigoje ar organizacijoje pagal darbo sutartį dirbantys vairuotojai. specialiaisiais reguliariais reisais. Iš anksto suformuota keleivių grupė – bendro kelionės tikslo vienijama keleivių grupė. Kitų valstybių tokia įstaiga nurodoma tarptautinėse kelių transporto srities sutartyse tarp Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių. Keleiviai savo sąskaita vežami: specialiaisiais reguliariais reisais. švytuokliniais reisais. vienkartiniais reisais. kurias vairuoja šioje įmonėje. Keleivių vežimas reguliariais reisais įpareigoja vežėją laikytis iš anksto nustatytų eismo tvarkaraščių ir tarifų. švytuokliniais reisais. besimokančius ar kitaip su ja susijusius asmenis savo transporto priemonėmis. parveža atgal į išvykimo vietą. Keleiviai už atlyginimą vežami: reguliariais reisais. Keleivių vežimo specialiaisiais 102 . darbuotojų vežimas tarp darbo ir gyvenamosios vietų. moksleivių ir studentų vežimas į mokymosi įstaigas ir iš jų. kai įmonė. Vežimų klasifikavimas. Keleivių tarptautiniai vežimai skirstomi į vežimus už atlyginimą ir vežimus savo sąskaita. įstaiga ar organizacija veža joje dirbančius. dirbantys vežėjo įmonėje. kai vežėjas už atitinkamą mokestį veža keleivius iš išvykimo vietos vienoje šalyje į paskirties vietą kitoje šalyje arba. kelionės metu rezervuotos vietos viešbučiuose ir kituose keleivių aptarnavimo punktuose ir iki išvykimo datos atlikti visi su kelione susiję mokėjimai. nuvežęs juos į paskirties vietą. karių ir jų šeimos narių vežimas iš namų į karių dislokacijos vietas ir atgal). vienkartiniais reisais. Šiais reisais negali būti vežami keleiviai. nepriklausantys specialiajai grupei. kuriais vežamos specialiosios keleivių grupės (pvz.. už kelionę apmokėta.keli vairuotojai bei keleivius aptarnaujantis asmuo ar keli asmenys. Specialieji reguliarūs reisai – tokie reisai. kuriais keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutu. Vežimai už atlyginimą – tokie vežimai. Vežimai savo sąskaita – tokie vežimai. Tokia grupė negali būti suformuota vien tik vežimo paslaugai suteikti. su kuria sudaryta vežimo sutartis. Kompetentinga įstaiga – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija). tarnaujančius. Reguliarūs reisai – tokie reisai.

kurioje įregistruotas vežėjas. suformuota kitos šalies teritorijoje pagal vežimo sutartį. Švytuokliniai reisai – tokie pakartotiniai išvykimo ir grįžimo reisai. bus atvežta į šalį. kurioje įregistruotas vežėjas. c) keleivių grupė pakviesta keliauti kitos šalies teritorijoje. taip pat aplinkines vietoves 50 km spinduliu. b) keleivių grupė anksčiau buvo nuvežta to paties vežėjo ir transporto priemonė vyksta parvežti ją atgal į šalį. kurių metu iš anksto suformuota keleivių grupė bus paimta kitos šalies teritorijoje. Tokių reisų metu be šalių kompetentingų įstaigų leidimo keleiviai kelionės metu į transporto priemonę neimami ir neišleidžiami. kurioje įregistruotas vežėjas. 3) išvykimo be keleivių reisai. kurioje reisas prasideda arba kurioje reisas baigiasi. Pagal šalių kompetentingų įstaigų susitarimą pirmas išvykimo reisas ir paskutinis grįžimo reisas gali būti atliekami tuščiomis transporto priemonėmis. kai: a) keleivių grupė. kurių metu iš anksto suformuota keleivių grupė vežama tik pirmyn. kai kelionės išlaidas apmoka juos pakvietęs asmuo. Vienkartiniai reisai – tai reisai. o transporto priemonė tuščia grįžta į šalį. Švytuoklinių reisų atveju keleiviai kelionės metu negali būti paimami ar išleidžiami. kurioje įregistruotas vežėjas. Išvykimo ar paskirties vieta atitinkamai reiškia vietą. tokie keleiviai sudarys bendrą grupę. 103 . kuriais iš anksto suformuotos keleivių grupės vežiojamos iš tos pačios išvykimo vietos į tą pačią paskirties vietą. kuri bus atvežta į šalį. specialiųjų reguliarių ir švytuoklinių reisų sąvoką. neįeinantys į reguliarių. kurioje įregistruotas vežėjas. tačiau dėl to jie nenustoja būti laikomi reguliariais reisais.reguliariais reisais sąlygos gali būti keičiamos pagal keleivių poreikius. Pirmas grįžimo reisas ir paskutinis išvykimo reisas atliekami tuščiomis transporto priemonėmis. sudarytą prieš transporto priemonei išvykstant. Vienkartiniai reisai gali būti: 1) uždarų durų reisai. Kiekviena anksčiau išvykusių keleivių grupė grąžinama atgal į išvykimo vietą vėlesniu to paties vežėjo aptarnaujamu reisu. grįžimo be keleivių reisai. 2) išvykimo su keleiviais. kurių metu iš anksto suformuota keleivių grupė per visą kelionę vežama ta pačia transporto priemone ir grąžinama į šalį.

atitinkama kompetentinga įstaiga. kurioje jis įregistruotas. Vežant keleivius išvykimo be keleivių reisais. Įmonei. jei vežimai vykdomi pagal sutartis tarp vežimų užsakovo ir vežėjo (vežant savo sąskaita sutartis nereikalinga). jeigu ji turi Inspekcijos išduotą liudijimą. Vežti keleivius savo sąskaita licencijos nereikia. yra būtini savo šalies ir atitinkamai kitų valstybių kompetentingų įstaigų leidimai bei kelionės lapai. pratęsti leidimo galiojimo terminą ar pakeisti sąlygas. teikiantis paraišką gauti leidimą vežti keleivius reguliariais reisais. Vežimų dokumentus. naudojamos keleivių tarptautiniams vežimams. kad galėtų užtikrinti reguliarių reisų vykdymą.3-155 patvirtintas Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatas Inspekcijos nustatyta tvarka. kuriomis vykdomi leidime nurodyti vežimai. Transporto priemonės. turintys Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą licenciją vežti keleivius tarptautinio susisiekimo maršrutais. Vežti keleivius vienkartiniais reisais leidimų nereikia. vežimų dokumentas yra kelionės lapas. Vežimų dokumentai. turi atitikti tų šalių. be šių taisyklių nurodytų dokumentų. kurių metu iš 104 . techninius reikalavimus. vežėjui išduoda šalies. Vežant keleivius specialiaisiais reguliariais reisais. kovo 14 d. įsakymu Nr. o nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą datos – Bendrijos licenciją.Reikalavimai vežėjams ir transporto priemonėms. kurių teritorijose vykdo vežimus. Vežant šiais reisais leidimų nereikia. kurie suteikia teisę vežti keleivius šių taisyklių nurodytais reisais. Vežant keleivius reguliariais ir švytuokliniais reisais. kai to reikalauja šalies. Transporto priemonės. Vežėjas. Už šių dokumentų išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. privalo turėti pakankamai M2 arba M3 klasės III grupės transporto priemonių. įstaigai ar organizacijai leidžiama vežti keleivius savo sąskaita šių taisyklių nurodytais reisais. naudojamos vežti keleiviams reguliariais reisais. Vežti keleivius už atlyginimą šiose taisyklėse nurodytais reisais gali vežėjai. Vežant šiais reisais vežimų dokumentas yra kelionės lapas. kompetentinga įstaiga. į kurios teritoriją įvažiuojama arba kurios teritorija kertama. turi būti apipavidalintos pagal susisiekimo ministro 2003 m.

– vežėjo parašu ir antspaudu patvirtintas detalus kelionės tvarkaraštis. atvykimo į kiekvieną punktą ir išvykimo iš jo laikai. Vežant keleivius reguliariais reisais. 3) kai keleivių grupė pakviesta keliauti po kitos šalies teritoriją ir kai kelionės išlaidas apmoka juos pakvietęs asmuo. reikia kompetentingos įstaigos leidimo. atstumai nuo maršruto pradžios iki kiekvieno punkto pirmyn ir atgal. kurie neatitinka šiose taisyklėse nurodytų specialiųjų reguliarių ir vienkartinių reisų sąlygų. kurioje jie dabar bus paimti. suformuota kitos šalies teritorijoje pagal vežimo sutartį. kuri bus atvežta į šalį. prie kelionės lapo atitinkamai pridedama: 1) kai keleivių grupė. vieta ir data. jų pratęsimo ir naudojimo tvarka. pageidaujantis gauti leidimą vežti keleivius reguliariais arba specialiaisiais 105 . kurioje įregistruotas vežėjas – vežimo sutarties kopija ar kitas dokumentas. vieta ir data. kurioje įregistruotas vežėjas – kviečiančiojo asmens kvietimo laiškas arba jo kopija. Vežti keleivius reisais. sudarytą prieš transporto priemonei išvykstant. atvykimo vieta). tarpiniai. prie vežimų dokumentų pridedamas kompetentingos įstaigos patvirtintas eismo tvarkaraštis. Vežant keleivius specialiaisiais reguliariais. kuriame nurodomas maršrutas (išvykimo vieta. keleivių paėmimo šalis. kurios metu keleivių grupė buvo nuvežta į kitą šalį. poilsio ir sienų kirtimo punktai. kurioje įregistruotas vežėjas – kelionės lapas. leidimų išdavimo. bus atvežta į šalį. Vežėjas. 2) kai keleivių grupė anksčiau buvo nuvežta to paties vežėjo ir transporto priemonė vyksta parvežti jos atgal į šalį. atstumai tarp šių punktų. Paraiškų leidimams gauti pateikimo ir nagrinėjimo. kelionės tvarkaraštis turi būti vežėjo suderintas su vežimų užsakovu). tokie keleiviai sudarys bendrą grupę. vairuotojų darbo ir poilsio laikai atkarpose tarp maršruto punktų (jeigu vežimai vykdomi pagal sutartį tarp vežėjo ir vežimų užsakovo.anksto suformuota keleivių grupė bus paimta kitos šalies teritorijoje. švytuokliniais ir vienkartiniais reisais. paskirties šalis ir vieta). kurį turint buvo vykdoma ankstesnė išvykimo kelionė su keleiviais ir grįžimo kelionė tuščia transporto priemone. atstumai tarp nurodytų maršruto punktų ir visas maršruto ilgis. išvykimo (atvykimo) iš (į) nurodytų (-us) maršruto punktų (-us) data ir laikas. kuriame nurodyti pagrindiniai sutarties duomenys (pasirašymo šalis. sienų kirtimo punktai. kuriame nurodyti sustojimo punktai.

Prie paraiškos pagal Inspekcijos rekomendacijas pridedama (lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimais į lietuvių kalbą): 1) visų paraiškoje nurodytų vežėjų parašais ir antspaudais patvirtintas eismo tvarkaraštis. reikalavimus. liepos 1 d. Vežėjas. paraišką 106 .reguliariais reisais (kai tokio leidimo reikia). kuriomis vykdomi leidime nurodyti vežimai. kokiomis transporto priemonėmis. 5) visų paraiškoje nurodytų vežėjų parašais ir antspaudais patvirtinta tinkamo mastelio žemėlapyje pavaizduota maršruto schema. ar šis režimas atitiks Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų. kita informacija. pateikia Inspekcijai nustatytos formos paraišką. sudaryto 1970 m. sienų kirtimo punktai. pagal kurį galima nustatyti. 8) mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas. padėsianti nagrinėjant paraišką. sudarę su kitos šalies vežėju sutartį vykdyti reisus pariteto pagrindais. 4) informacija apie vežimus paraiškoje nurodytu maršrutu (planuojamas arba jau įvykdytas vežimų apimtis). pratęsti leidimo galiojimo terminą ar pakeisti sąlygas. Paraiškas vežti keleivius reguliariais reisais gali pateikti tik vežėjai. Paraiška pratęsti leidimo galiojimo terminą ar pakeisti sąlygas. 3) licencijos vežti keleivius tarptautinio susisiekimo maršrutais ir Bendrijos licencijos kopija. darbo (AETR). Už paraiškų nagrinėjimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. pateikiama ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki išduotų leidimų galiojimo pabaigos arba planuojamo siūlomų pakeitimų įsigaliojimo. 7) visų paraiškoje nurodytų vežėjų parašais ir antspaudais patvirtintas vairuotojų darbo ir poilsio režimo grafikas. patvirtinantis apie nustatytos valstybės rinkliavos sumokėjimą. pageidaujantis gauti leidimą vežti keleivius vienkartiniais (kai tokio leidimo reikia) ir švytuokliniais reisais. kada ir kuris vežėjas vykdys reisus. kurioje pažymėti visi keleivių paėmimo ir išleidimo. važinėjančių tarptautiniais maršrutais. 2) visų paraiškoje nurodytų vežėjų parašais ir antspaudais patvirtintas bilietų kainoraštis. 6) visų paraiškoje nurodytų vežėjų pasirašytos ir antspaudais patvirtintos sutarties kopija. Ženevoje. kiek. kuriomis vykdomi leidime nurodyti vežimai.

jei tokie leidimai nėra gauti iš anksto ir Inspekcija nenustačiusi kitokios iš anksto gautų leidimų išdavimo tvarkos. ir tvirtina šios komisijos darbo reglamentą. Paraiškos su šiose taisyklėse nurodytais dokumentais nagrinėjamos jų gavimo eilės tvarka. kuri nagrinėja vežėjų paraiškas gauti leidimus vežti keleivius reguliariais arba specialiaisiais reguliariais reisais (kai tokio leidimo reikia). išskyrus atvejus. kuriems reikia leidimo. sudarytas pagal šių taisyklių reikalavimus. kad vežėjas siūlo mažesnes keleivių vežimo kainas nei kiti vežėjai. pareiškėjas vykdė vežimus. Inspekcijos vadovas sudaro komisiją. leidimo galiojimo terminą pratęsus pareiškėjas nesilaikė leidime nurodytų vežimų vykdymo sąlygų.pateikia Inspekcijai jos nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki pirmojo reiso vykdymo dienos. jeigu: pareiškėjas turimomis transporto priemonėmis nepajėgus vykdyti vežimų. Paraiška negali būti atmetama vien dėl to. neturėdamas tokio leidimo arba šiurkščiai pažeidė transporto priemonių techninės būklės ar vairuotojų darbo ir 107 . Pritarus vežėjo paraiškai. nurodytų paraiškoje. arba paraiškoje nurodytu maršrutu ar kai kuriomis jo atkarpomis keleivius veža kiti vežėjai. kai veikiančius reisus vykdo tie patys vežėjai. Paraiška atmetama. Prie paraiškos pridedamas vežėjo parašu ir antspaudu patvirtintas detalus kelionės tvarkaraštis. Inspekcija per 14 dienų nuo komisijos posėdžio protokolo registravimo datos išsiunčia paraiškos ir kitų reikiamų dokumentų kopijas tų valstybių. kompetentingoms įstaigoms. nurodydamas nesutikimo priežastis. Tokia pačia tvarka nagrinėjamos ir kitų valstybių kompetentingų įstaigų pateiktos vežėjų paraiškos. kuriomis vykdomi leidime nurodyti vežimai. pratęsti leidimo galiojimo terminą ar pakeisti sąlygas. bei nustatytus vežėjų pažeidimus vežant keleivius šiais reisais. naujas reisas turės neigiamos įtakos veikiančių reguliarių reisų egzistavimui. Jei Inspekcijos vadovas nesutinka su komisijos išvadomis. vežėjui raštu nurodydama pagrįstas paraiškos atmetimo priežastis. jis grąžina paraišką komisijai nagrinėti pakartotinai. per kurių teritorijas bus vežami keleiviai. Paraiškos komisijoje išnagrinėjamos per 6 savaites nuo jų gavimo Inspekcijoje. Į komisiją gali būti kviečiami vežėjų asociacijų atstovai. Tokiu atveju paraiškos nagrinėjimo terminas pratęsiamas vienam mėnesiui. prireikus išduoda leidimus vežėjams arba atmeta paraišką.

Vežėjui pateikus sutarčių kopijas. įforminusi leidimą vežti keleivius reguliariais reisais. vežimų maršrutas. numatytomis eismo tvarkaraštyje. bet ir užsienio partnerio vardu. gavęs jo įgaliojimą. Antroje leidimo vežti keleivius švytuokliniais reisais ir leidimo vežti keleivius vienkartiniais reisais pusėje turi būti dedamos Lietuvos Respublikos muitinių žymos apie įvažiavimo bei išvažiavimo datas ir antspaudai. duoda vežėjui leidimo ir patvirtinto tvarkaraščio kopijas. jie negali būti perduodami kitiems asmenims. Prie leidimo vežti keleivius reguliariais reisais pridedamas Inspekcijos patvirtintas eismo tvarkaraštis. Leidimų vežti keleivius reguliariais reisais galiojimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 5 metai. gavęs šias kopijas. Vežėjas. tarpinės stotys. Leidimas be patvirtinto tvarkaraščio negalioja. Transporto priemonei sugedus reiso metu ir vežėjui tuo metu neturint kitos transporto priemonės jai pakeisti. vadovaujasi susisiekimo ministro 2003 m. per 30 dienų privalo Inspekcijai raštu pranešti reguliarių reisų vykdymo pradžios datą. nurodant išvykimo ir paskirties vietas. ir leidimų galiojimo laikotarpiui sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikoje esančiomis autobusų stotimis. Lietuvos Respublikoje esančios stotys. vežėjo pavadinimas ir adresas. vežėjams sudarius sutartį dėl transporto priemonės su vairuotoju nuomos. autobusų eismo Lietuvos Respublikos teritorijoje dažnumas. Leidimai išduodami vežėjo vardu. Lietuvos Respublikos sienos kirtimo vieta ir laikas. Inspekcija. esančios Lietuvos Respublikos teritorijoje. jam išduodami leidimų originalai. kuri negali būti vėlesnė kaip 6 mėnesiai nuo leidimų išdavimo dienos. kuriose keleiviai bus paimami ir išleidžiami. leidimo išdavimo data. gruodžio 31 d. kompetentingų įstaigų susitarimą. Leidime vežti keleivius reguliariais reisais nurodoma: leidimo numeris. Ji gali būti trumpesnė pareiškėjo prašymu arba pagal šalių. aptarnaudamos vežėjus. 108 . leidimo galiojimo terminas.poilsio režimo reikalavimus. įsakymu Nr. reisas gali būti pabaigtas su kito vežėjo transporto priemone. dėl reisus vykdančių vežėjų aptarnavimo stotyse ir bilietų keleiviams pardavimo stočių kasose. Vežėjas tokias sutartis sudaro ne tik savo.3-734 patvirtintais Autobusų stočių veiklos nuostatais.

bei vairuotojų pa-rašais. nurodant jo vardą. Kiekviena knyga ir joje esantys kelionės lapai turi savo numerį. ar numatytu laiku be pateisinamų priežasčių nepradėjo vykdyti šių vežimų. Kelionės lapus ar jų knygą vežėjo vardu išduoda Inspekcija. vežėjas leidimą privalo grąžinti Inspekcijai ne vėliau kaip per 15 dienų.Leidimų galiojimo pabaiga. jei leidimą turintis vežėjas pakartotinai pažeidžia Lietuvos Respublikos tarptautines kelių transporto srities sutartis arba sąlygas. Inspekcija turi teisę panaikinti leidimą vežti keleivius reguliariais ir švytuokliniais reisais. Kelionės lapų knyga susideda iš 25 porų (žalios ir baltos spalvos) atskiriamų kelionės lapų (3 priedas). Leidimo vežti keleivius reguliariais reisais galiojimą Inspekcija panaikina pasibaigus kitų šalių kompetentingų įstaigų išduotų leidimų vežti keleivius tais pačiais reisais galiojimo terminui. jei vežėjas šių taisyklių nustatyta tvarka nesikreipė dėl jų galiojimo termino pratęsimo. leidimo galiojimas panaikinamas per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo. taip pat specialiaisiais reguliariais ir vienkartiniais reisais (kai tokio leidimo reikia). kai Inspekcija gauna iš vežėjo motyvuotą pranešimą apie numatomą vežimų nutraukimą. Jeigu keleivių vežiojimo poreikio nėra. nurodytos vežėjo pranešime. Antrasis (baltos spalvos) saugomas vežėjo įmonėje. Leidimas vežti keleivius vienkartiniais arba švytuokliniais reisais nustoja galioti kitą dieną po paskutinio leidime nurodyto reiso įvykdymo arba nuo datos. Vežėjas atsako už teisingą kelionės lapų užpildymą. pavardę. 109 . Kelionės lapai. Kelionės lapai ar jų knyga turi būti saugomi vežėjo įmonėje ir negali būti perduoti kitam vežėjui. arba po trijų mėnesių po to. Kelionės lapai sunumeruoti nuo 1 iki 25. kuriomis turi būti vykdomi leidime ir patvirtintame eismo tvarkaraštyje nurodyti vežimai. Pirmasis (žalios spalvos) kelionės lapas transporto priemonėje privalo būti kelionės metu. Kelionės lapą kiekvienam reisui įskaitomai didžiosiomis raidėmis dviem egzemplioriais (žalios ir baltos spalvos lapai su tuo pačiu numeriu) užpildo vežė-jas prieš autobusui išvykstant iš nuolatinės stovėjimo vietos. Kelionės lapas turi būti patvirtintas vežėjo vadovo ar atsakingo už keleivių vežimą asmens parašu. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar jį panaikinus.

įstaigai ar organizacijai išduoda Inspekcija. Įmonė. Vežėjų ir ekipažų pareigos. įstaiga ar organizacija. pateikia Inspekcijai prašymą.Vežėjas gali naudoti iš anksto sudarytą vežėjo parašu ir antspaudu patvirtintą keleivių sąrašą. Vežėjai. išnaudojęs visus kelionės lapus. sustojimo vietas. įstaigoje ar organizacijoje dirbantys. sudarytą pagal šių taisyklių reikalavimus. kuris atskiru lapu pridedamas prie kelionės lapo. kelionės metu privalo turėti dokumentus. nuo reisų vykdymo pradžios privalo vežti keleivius tarp eismo tvarkaraščiuose numatytų išvykimo. tarpinių ir paskirties miestų autobusų stočių bei iki leidimų galiojimo pabaigos užtikrinti nepertraukiamas ir reguliarias vežimų paslaugas leidime nurodytomis sąlygomis. norinti gauti liudijimą. besimokantys ar kitaip su ja susiję asmenys. kelionės metu taip pat privalo turėti kelionės lapą bei įmonės. patvirtinančius jų ryšį su šia įmone. Liudijimą įmonei. įstaiga ar organizacija. išnaudotus kelionės lapus ir jų panaudojimo ataskaitą pateikia patikrinti Inspekcijai jos nustatyta tvarka. Liudijimą didžiosiomis raidėmis užpildo Inspekcija. Liudijimas išduodamas vieneriems metams. įstaiga ar organizacija. Liudijimas jo turėtojui suteikia teisę vykdyti keleivių tarptautinius vežimus savo sąskaita. gavę visus leidimus ir įvykdę šiose taisyklėse nurodytus reikalavimus. įstaiga ar organizacija veža savo sąskaita. patvirtindama. Apie veikiančių reguliarių reisų 110 . Vežėjai autobusų stotyse. Liudijimas vežimams savo sąskaita. kuriuos įmonė. prieš įsigydamas naujus. tarifus ir aptarnavimą. Apie reguliarių reisų vykdymą vežėjas atsiskaito Inspekcijai jos nustatyta tvarka. Įmonėje. Vežėjas. vykdanti vežimus savo sąskaita. Įmonės. įstaigos ar organizacijos vadovo parašu ir antspaudu patvirtintą kelionės tvarkaraštį. o ekipažai transporto priemonėse privalo teikti keleiviams informaciją apie maršrutą. įstaigos ar organizacijos vadovas liudijime parašu ir antspaudu patvirtina jame pateiktų duomenų teisingumą. Tarptautinės kelionės metu vairuotojas privalo turėti liudijimą transporto priemonėje ir pateikti jį kontrolės teisę turintiems pareigūnams reikalaujant. kad bus vykdomos šiose taisyklėse nurodytos sąlygos. Šiose taisyklėse nurodyto reiso atveju keleivių sąrašas gali būti sudarytas keleivių įlipimo kitos šalies teritorijoje metu. tarnaujantys. tvarkaraštį. Įmonė.

vykstančių kelių transporto priemonėmis.vykdymo nutraukimą bei pakeitimus juose keleiviams autobusų stotyse turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 7 dienas. įvažiuoti ir išsiunčia jį į Lietuvos Respubliką. Vežėjai ir ekipažai privalo užtikrinti keleivių. Informaciją apie tai eismo tvarkaraštyje nurodytoms autobusų stotims perduoda Inspekcija. iš kurios jis atvyko. maksimalius patogumus stotyse ir transporto priemonėse. 111 . į kurią jam leista įvažiuoti. 2) vežėjas privalo nedelsdamas rasti tiesioginio transporto priemones ir padengti su jomis susijusias išlaidas arba. padengimą. gavusi vežėjo pranešimą. atvežęs užsienietį iki Lietuvos Respublikos valstybės sienos. laiku nuvežti keleivius į paskirties vietą. saugumą. įsipareigojęs nuvežti užsienietį tranzitu per Lietuvos Respubliką į paskirties valstybę. ypač važiavimo greičio bei darbo ir poilsio laiko režimo. jei tokios galimybės nėra. vežėjas. arba paskirties valstybės institucijos neleidžia užsieniečiui. transporto priemonės gedimas. važiavusiam per Lietuvos Respubliką tranzitu.) neįmanoma laiku nuvežti keleivių į paskirties vietą. Vežėjai ir ekipažai privalo: 1) vykdyti Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme nustatytas pareigas vežant užsieniečius (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečius). prisiimti atsakomybę už lėšų. reikalavimų. susijusių su užsieniečio buvimu pasienio kontrolės punkte ir sugrąžinimu į šiose taisyklėse išvardytas valstybes. atsisako jį vežti. force majeure aplinkybės ir pan. c) už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę. vežėjai ir ekipažai privalo stengtis nuvežti keleivius kaip galima mažiau vėluodami. Jei šie asmenys neįleidžiami į Lietuvos Respubliką arba vežėjas. b) už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę. Jeigu dėl ne nuo vežėjų ir ekipažų priklausančių aplinkybių (neplanuotas užtrukimas kertant valstybės sieną. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos reikalavimu nedelsdamas privalo įvykdyti vieną iš šių punktų: a) už savo lėšas nuvežti užsienietį į užsienio valstybę. tačiau jokiu būdu nepažeisdami sau-gaus eismo. jeigu jis negali užsieniečio sugrąžinti į užsienio valstybę. išdavusią kelionės dokumentą.

kad įsitikintų. 4) laikytis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių. Ekipažai privalo laikytis Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų. atliekančių savo pareigas. paslaugų kaina. liepos 1 d. kurioje baigiasi maršrutas) kalbomis. 112 . susijusių su keleivių vežimu ir eismo organizavimu. išskyrus vežamus reguliariais reisais. kiek joje yra gamyklos gamintojos įrengtų sėdimųjų vietų. ar keleivis turi kelionės dokumentus. Keleiviai. kuriame nurodomi keleivio ar keleivių grupės vardai ir pavardės. sudaryto 1970 m. Bilietai važiuoti reguliariais reisais keleiviams parduodami stočių arba kitur įrengtose kasose. Specialiųjų reguliarių reisų metu keleiviai privalo turėti dokumentus. eismo taisyklių ir kitų teisės aktų. bei vykdyti teisėtus Inspekcijos ir kitų kontrolės teisę turinčių pareigūnų. o keleiviai privalo pateikti prašomus dokumentus. reikalavimų. reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. Keleiviai kelionės metu privalo turėti kelionės dokumentus. reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. Bilietas gali būti spausdinamas ir dviem (valstybės ir anglų arba šalies.3) užtikrinti. maršrutas. Keleiviai. reikalavimus. Vežti keleivius galima tik transporto priemonės sėdimose vietose. kelionės metu privalo turėti individualų ar grupinį kelionės apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. turėtų kelionės dokumentus. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos. Bilietas turi būti atspausdintas jį parduodančios šalies valstybės kalba. darbo (AETR). Keleivių ir bagažo vežimas. Į kiekvieną transporto priemonę parduodama tiek bilietų. per kurių teritorijas veža keleivius. Keleivių kelionės dokumentai. Keleiviai kelionės metu privalo turėti kelionės dokumentus. reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. patvirtinančius jų priklausomybę specialiajai keleivių grupei. kad pirmiau nurodyti užsieniečiai. Vežėjai ir ekipažai turi teisę tikrinti keleivių dokumentus. išvykimo ir grįžimo datos bei buvimo paskirties vietoje trukmė. Ženevoje. į kurį jis parduotas. išskyrus specialiuosius reguliarius reisus. kelionės metu privalo turėti bilietus. važiuojantys reguliariais reisais. reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. važinėjančių tarptautiniais maršrutais. važiuojantys švytuokliniais arba vienkartiniais reisais. Bilietas galioja tik tai dienai ir tam reisui.

Be rankinio bagažo. aštrius daiktus. kuriame nurodoma bagažo būklė ir vieta. keleivis nemokamai gali vežti transporto priemonės bagažinėje vieną bagažą. Kelių transporto priemonės ekipažo nariai kelionės metu privalo turėti: asmens dokumentus. gailias medžiagas. daiktus. teisės aktai. Keleivio rankinis bagažas turi būti padėtas taip. neatsiimtų daiktų realizavimo tvarką ir mokesčius už daiktų saugojimą tarpusavio susitarimu nustato pariteto pagrindais reisus vykdantys vežėjai. transporto priemonės licencijos kortelę. Papildomo bagažo vežimo mokėjimo sąlygas ir vežimo kainą tarpusavio susitarimu nustato pariteto pagrindais reisus vykdantys vežėjai. Apie papildomą bagažą keleivis privalo vežėjui pranešti prieš kelionę. Ekipažų dokumentai. išskyrus rankinį. vairuotojo pažymėjimą. kurių įvežimą ar išvežimą draudžia šalių. kiekvienam bagažo vienetui išduodamas bagažo kvitas. daiktus. sprogstančias. dvokiančias. gyvūnus ne narvuose. kad nekeltų pavojaus transporto priemonės saugumui bei nekliudytų keleiviams ir ekipažui. lengvai užsidegančias. kurie gali ištepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius. išskyrus dujas portatyviniuose balionuose. Kiekvienas keleivis transporto priemonės salone gali nemokamai vežti vieną rankinį (iki 5 kg svorio) bagažą. kuris padedamas tam tikslui įrengtose vietose. Bagažas. Priimant iš keleivio vežti bagažą bagažinėje. transporto priemonės registracijos liudijimą arba naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros (pilkos spalvos) taloną. o svoris ne didesnis kaip 25 kg. suslėgtas arba suskystintas dujas. Transporto priemonėje rasti daiktai saugomi vežėjo būstinėje ar kitoje daiktų saugumą garantuojančioje vietoje. Papildomas bagažas gali būti vežamas. o nuo Lietuvos Respublikos 113 . smailius. Daiktų saugojimo terminus. atsižvelgdami į savo šalies teisės aktų normas.Keleivių vežimo reguliariais reisais kainas ir lengvatas tarpusavio susitarimu nustato pariteto pagrindais reisus vykdantys vežėjai. Transporto priemonėmis draudžiama vežti radioaktyvias. gali būti vežamas tik transporto priemonės bagažinėje. jei bagažinėje yra laisvos vietos. kurių teritorijomis važiuojama. kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 200 cm.

Kontrolės vykdymas kelyje ir vežėjo įmonėje. iki bus pašalinti pažeidimai. transporto priemones. vykdantys keleivių tarptautinius vežimus. dokumentus (jų kopijas ar išrašus). taip pat keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus. organizacijų Inspekcijos funkcijoms atlikti reikalingus duomenis. ar teisingai vykdomi vežimai. liepos 1 d. bilietų kainoraštį. darbo (AETR). patvirtintą vežėjo parašu ir antspaudu (kai keleiviai vežami reguliariais reisais). vykdoma jo kontrolė bei tvarkoma apskaita. Ženevoje. techninę būklę. reikalavimus. arba duoti kitus nurodymus. važinėjančių tarptautiniais maršrutais. Inspekcijos pareigūnai. turi teisę: 1) gauti iš įmonių. kad būtų pašalinti nustatyti pažeidimai. nurodytus šiose taisyklėse. atitinkančius Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų. darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus. taip pat tikrinti. vairuotojų darbą. įstaigų. bilietus ir bilietų kontrolės lapą. bagažo kvitus. atlikdami savo pareigas. keleivių vežimo dokumentus. Ekipažai ir keleiviai privalo pateikti šiose taisyklėse nurodytus dokumentus kontrolės teisę turintiems pareigūnams reikalaujant. transporto priemonės su vairuotoju nuomos sutartį (kai dėl techninių kliūčių vežimui reguliariu reisu laikinai naudojama nuomota kito vežėjo transporto priemonė). ar laikomasi darbo ir poilsio laiko režimo. sustabdyti tolesnį reiso vykdymą. įformintas pažeidimas. kaip laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo. 114 .įstojimo į Europos Sąjungą datos – Bendrijos licencijos kopiją. Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruoti vežėjai. 5) tikrinti. kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie vežėjų veiklą. arba liudijimą keleivių vežimui savo sąskaita. kelių transporto priemonės ekipažo vardinį sąrašą (kai keleiviai vežami reguliariais reisais). privalo leisti kontrolės teisę turintiems pareigūnams tikrinti. tarp jų – keleivių bilietus. 3) laikinai sulaikyti transporto priemonės. 2) sustabdyti transporto priemones. ekipažo. kaip organizuotas įmonėse vairuotojų darbo ir poilsio režimas. iki bus įvykdyti teisėti pareigūnų reikalavimai. apipavidalinimą. tikrinti jų matmenis. sudaryto 1970 m. 4) be išankstinio įspėjimo nekliudomai įeiti į įmonės patalpas ir teritoriją bei tikrinti Inspekcijos kompetencijai priklausančius dokumentus. valstybinės techninės apžiūros atlikimo periodiškumą. vežimų dokumentus.

Atsakomybė. Kokį dokumentą kelionės metu turi turėti keleiviai. 5. Kas nustato kainas ir lengvatas. Apibūdinti „vienkartinius reisus“. norint vežti keleivius savo sąskaita. Už keleivių. Kokie dokumentai reikalingi. Apibūdinti „reguliarius reisus“. ir kas jį išduoda? 14. 3. Kokie dokumentai reikalingi. Apibūdinti „švytuoklinius reisus“. Apibūdinti „vežimus už atlyginimą“. važiuojantys švytuokliniais arba vienkartiniais reisais? 15. vežant keleivius tarptautiniais maršrutais reguliariais reisais? 115 . Kur ir kaip nagrinėjamos vežėjų paraiškos gauti leidimus vežti keleivius reguliariais arba specialiaisiais reguliariais tarptautiniais reisais? 13. 4. Kokie dokumentai reikalingi. vežant keleivius specialiaisiais reguliariais reisais? 10. Už šių taisyklių bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių kelių transporto srityje pažeidimus vežėjai. 7. vežant keleivius švytuokliniais reisais? 9. Apibūdinti „specialiuosius reguliarius reisus“. reikalingų įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. prieš pateikdami paraišką vežti keleivius reguliariais tarptautiniais reisais? 12. 6. Ką turi sudaryti vežėjai. vežant keleivius vienkartiniais reisais? 11. vežant keleivius reguliariais reisais? 8. ekipažai ir keleiviai atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir kitus teisės aktus. Kokie dokumentai reikalingi. Koks dokumentas būtinas. vežimą vežėjai ir ekipažai atsako pagal Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymą Kontroliniai klausimai 1. kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir neturi kelionės dokumentų. Apibūdinti „vežimus savo sąskaita“. 2.

kad būtų vykdomi Lietuvos 116 . 2) turėti pakankamai transporto priemonių. Reikalavimai vežėjams.4.2. Šios taisyklės yra privalomos savivaldybių institucijoms bei jų įgaliotoms įstaigoms. įsakymu Nr. nustato leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo tvarką ir sąlygas. laiku). 4) turėti sąlygas ir užtikrinti. kontroliuojantiems keleivinį kelių transportą. pareigas. kad užtikrintų keleivių vežimą leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis (trasa. 3-62. Vežėjai. dažniu. teises ir atsakomybę už šių taisyklių reikalavimų nevykdymą. 3) per pastaruosius 1 metus nebuvo panaikintas jų turėtas leidimas (leidimai). Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip. Bendrosios nuostatos. suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje. autobusų ekipažams bei asmenims. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija).3. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės Taisyklės patvirtintos LR susisiekimo ministerijos 2006 m. išduodanti leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais: vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo – atitinkamos savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga. atitinkančių šių taisyklių reikalavimus. tolimojo reguliaraus susisiekimo – Valstybinė kelių transporto inspekcija. (toliau – taisyklės). vežėjams. kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse. numato vežėjų. pageidaujantiems vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. naudojančių kelių transporto priemones keleiviams vežti. privalo atitikti šiuos reikalavimus: 1) turėti licenciją. Vartojamos sąvokos: Kompetentinga įstaiga – institucija. pageidaujantys gauti leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (toliau – leidimas). vasario 14 d. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės.

Kelių transporto priemonėms. 2004. vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų. Nr. 5) turėti sąlygas patikrinti ir užtikrinti. turi būti nustatyta tvarka atlikta valstybinė techninė apžiūra ir įgyta licencijos kortelė (Bendrijos licencijos kopija).30-1266). Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo sąlygos.44-1073.. Reikalavimai transporto priemonėms. kad jų vairuotojai prieš išvykdami į reisą būtų tikrinami dėl neblaivumo (girtumo). patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. apie tai pažymint kelionės lape. naudojamoms vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. vasario 12 d. 1995. Kompetentingos įstaigos. kurios bus naudojamos vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais. atsižvelgdamos į visuomenės interesus. 2003. turi būti apipavidalintos pagal Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų. komforto ir kitus reikalavimus kelių transporto priemonėms. gali nustatyti papildomus ekologinius.Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin.92-2883) 7 straipsnio reikalavimai. 1998. taip pat dėl apsvaigimo nuo narkotikų. Leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išduoda atitinkamų savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.24-628. įsakymu Nr.55 (Žin. apie tai vežėjo atsakingam už transporto priemonių techninę būklę asmeniui pažymint kelionės lape. Nr. Nr. Kelių transporto priemonės. kurios naudojamos vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais.47-1548) 26 straipsnio.. 2000. taip pat Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin.. naudojamoms vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais. kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 16 straipsnio reikalavimai ir kad jų naudojamos transporto priemonės prieš išvažiuodamos į reisą yra tvarkingos ir tinkamai sukomplektuotos. Vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutai nustatomi. Nr. keičiami ir panaikinami atitinkamos 117 . Nr. Leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija. reikalavimus.

Nauji reguliaraus susisiekimo maršrutai nustatomi. Savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga. – ir Valstybine kelių transporto inspekcija. 1996.9-248).50-1210). pradėdama arba keisdama vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutą. kurio trasa eina per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas.165 (Žin. Miestuose ir gyvenvietėse. įsakymu Nr. patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. vežančių keleivius esamais maršrutais. Planuojamo arba keičiamo maršruto reisai turi būti taip priderinti prie esamų maršrutų reisų.. laiką. kur yra autobusų stotys. Nustatant naujus arba keičiant esamus maršrutus turi būti atsižvelgta į interesus vežėjų. 2004. transporto priemonių talpą) esančiuose maršrutuose. dažnį. Vietinis keleivių susisiekimas tarp aplinkinių vietovių ir savivaldybės. įsakymu Nr. o tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai – Valstybinės kelių transporto inspekcijos iniciatyva. Maršrutai gali būti nustatomi tik tomis gatvėmis ir keliais. jų netenkina važiavimo laikas arba dažnis ir pan. kurie atitinka Reikalavimus gatvėms ir keliams.. kaip administracinio vieneto. centro turi būti užtikrinamas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. Nauji reguliaraus susisiekimo maršrutai nustatomi arba esantys keičiami. reikalavimus. Nr.). Kompetentinga įstaiga organizuoja konkursą vežėjui parinkti vežti keleivius kompetentingos įstaigos nustatytu maršrutu pagal 118 . gegužės 8 d. tačiau važiavimo sąlygos yra nepatenkinamos (keleiviai netelpa į transporto priemones. jei keleivių susisiekimo negalima užtikrinti visų pirma pakeičiant vežimo sąlygas (trasą.3-734 (Žin. kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas. gruodžio 31 d. institucijomis arba jų įgaliotomis įstaigomis.savivaldybės institucijos arba jos įgaliotos įstaigos iniciatyva. o vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto. jei keleivių paklausa netenkinama arba ji tenkinama. tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai turi prasidėti ir baigtis šiose stotyse. turinčios suteiktą kategoriją pagal Autobusų stočių veiklos nuostatų. Nr. kad transporto priemonių eismo intervalai atitiktų keleivių srautą. per kurių teritorijas eina maršruto trasa. šio maršruto tvarkaraštį turi suderinti su savivaldybių.

jei šiuo maršrutu keleivius vežantis vežėjas. gavęs tokį pasiūlymą. 1 metus nuo leidimo panaikinimo ar jo galiojimo termino nepratęsimo datos negali dalyvauti kompetentingos įstaigos organizuojamuose konkursuose. ar sutinka ir ar gali vežti keleivius pakeistu maršrutu arba papildomais reisais nuo siūlomos datos. 3) kompetentinga įstaiga pradeda papildomus maršruto reisus. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos. Konkursas organizuojamas. atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu. atsisako vežti keleivius papildomais reisais. kompetentingai įstaigai pasiūlius. kai: 1) kompetentinga įstaiga nustato naują maršrutą (maršrutas laikomas nauju. 2003. kaip tai nurodyta šių taisyklių 2) ir 3) punktuose. kuriam kompetentinga įstaiga leidimą panaikino arba nepratęsė jo galiojimo termino vadovaudamasi šių taisyklių nuostatomis (išskyrus atvejį. vadovaujasi Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka. šiai įstaigai pasiūlius. patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 6) vežėjas atsisako vežti keleivius kompetentingos įstaigos nustatytu maršrutu. planuodama pakeisti maršrutą arba pradėti papildomus reisus. Vežėjas gali pasiūlyti ir kitą datą.86-3910). Nr. Šiuo atveju vežėjas parenkamas vežti keleivius tik papildomais reisais. apie tai pranešęs kompetentingai įstaigai. kai pratęsti terminą nepageidauja pats vežėjas). 4) kompetentinga įstaiga nusprendė panaikinti vežėjui išduotą leidimą. jei jo trasa nesutampa su esamų maršrutų trasomis daugiau kaip 50 procentų lyginant su kiekvienu esamu maršrutu atskirai). 5) kompetentinga įstaiga nusprendė nepratęsti vežėjui išduoto leidimo galiojimo termino. kuri darbo tvarka 119 . 2) kompetentinga įstaiga pratęsia. panaikina stoteles ar papildo maršrutą naujomis stotelėmis. turi per 7 dienas pranešti.1132 (Žin.. Vežėjas. pakeičia arba sutrumpina maršrutą. nutarimu Nr. Vežėjas. organizuodamos konkursus. Kompetentinga įstaiga. pateikia vežėjui raštišką pasiūlymą vežti keleivius pakeistu maršrutu arba papildomais reisais nuo siūlomos datos. rugsėjo 4 d. jei šiuo maršrutu keleivius vežantis vežėjas.šios įstaigos nustatytas konkurso sąlygas.

3) licenciją. atsižvelgiant į nustatytas vairuotojų darbo ir poilsio laiko trukmes. Per šį 3 mėnesių laikotarpį keleiviai vežami nepakeistu maršrutu. 4) kelių transporto priemonių. dalyvaujantis kompetentingos įstaigos organizuojamame konkurse. Kompetentinga įstaiga gali nuspręsti leisti (apie tai nurodydama konkurso dokumentuose) dalyvauti konkurse vežėjams. išskyrus šių taisyklių 3) punkte nurodytą atvejį. kitokio darbo. 2) įmonės registravimo pažymėjimą (grąžinamas pasilikus kopiją). dar neturintiems reikiamų transporto priemonių. kuriame. kur vairuotojai turės pertraukas ir ilsėsis.derinama su kompetentinga įstaiga. šiai įstaigai pateikia šiuos dokumentus (jei kompetentinga įstaiga konkurso dokumentuose nenurodo kitaip): 1) šios įstaigos nustatytos formos paraišką. Tokiu atveju vežėjas turi pateikti kompetentingos įstaigos nustatytus dokumentus. sąrašą ir šių transporto priemonių licencijos korteles (Bendrijos licencijos kopijas) vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje (grąžinamos pasilikus kopijas) arba įmonės antspaudu ir vadovo parašu patvirtintas kopijas. kad vežėjas turės nustatytus reikalavimus atitinkančių transporto priemonių. kompetentinga įstaiga organizuoja konkursą kitam vežėjui parinkti ir po 3 mėnesių nuo vežėjo atsisakymo panaikina šiam vežėjui išduotą leidimą vežti keleivius keičiamu maršrutu. buvimo darbo vietoje. – informaciją apie maksimalių keleivių vežimo tarifų dydžių suderinimą su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir siūlomų keleivių vežimo tarifų lentelę. 5) vairuotojų darbo ir poilsio dirbant maršrute grafiką. turi būti nurodyta vairavimo. Vežėjui atsisakius vežti keleivius pakeistu maršrutu ar papildomais reisais. 7) jei pageidaujama gauti leidimą vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu. 120 . Vežėjas. įrodančius. pertraukų ir poilsio laikotarpiai ir vietos. 6) kitus šių taisyklių nustatytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus (grąžinami pasilikus kopijas). suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje (grąžinama pasilikus kopiją). kurios bus naudojamos vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais.

Už leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Sutarties ir leidimo (-ų) 121 . šiam vežėjui išduoda leidimą (-us) vežti keleivius sutartyje nurodytu (-ais) maršrutu (-ais). galiojimo pratęsimas ir panaikinimas. atstumai nuo pradinės stotelės iki kiekvienos kitos stotelės. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu bei Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka. Sutarties turinį ir galiojimo terminą nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija. sudaro visuomenės aptarnavimo sutartį (toliau – sutartis). Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą.8) kitus konkurso dokumentuose nurodytus dokumentus. sudariusi su vežėju sutartį. kuriose bus įlaipinami ir išlaipinami keleiviai. Su konkursą laimėjusiu vežėju savivaldybės vykdomoji institucija. Pasibaigus sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminui. Sutartis sudaroma ne ilgiau kaip 5 metams. atstumai tarp šių stotelių. atvykimo į stoteles ir išvykimo iš jų laikai. Kompetentinga įstaiga. kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis. jis gali būti pratęsiamas. jei pratęsti sutartį ir leidimą (-us) pageidaujantis vežėjas laikėsi šių taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas. Sudarydami reguliaraus susisiekimo maršruto tvarkaraštį. kaip nustatyta šiose taisyklėse. Su konkursą laimėjusiu vežėju Valstybinė kelių transporto inspekcija sudaro keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutartį arba papildo jau sudarytą sutartį (toliau – sutartis). kompetentingai įstaigai su vežėju sudarant naują sutartį ir išduodant naują (-us) leidimą (-us). Sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminas pratęsiamas ne ilgiau kaip 5 metams tomis pačiomis sąlygomis. Tvarkaraštyje turi būti nurodyti stotelių. pavadinimai. kompetentinga įstaiga ir vežėjas turi atsižvelgti į nustatytas vairuotojų darbo ir poilsio laiko trukmes. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių. galiojimas.

Leidime turi būti nurodoma: 1) maršrutas.. bilietų kainų ir tarifų taikymo reikalavimus arba dirba neturėdamas galiojančios licencijos kortelės (Bendrijos licencijos kopijos). Nr. 6) leidimą pasirašiusio asmens pareigos. vairuotojų darbo ir poilsio režimą. 3) laiku nepateikia kompetentingai įstaigai arba pateikia suklastotas arba iškraipytas sutartyje numatytas ataskaitas. patvirtinti antspaudu. 122 . 4) per 14 dienų nuo leidimo išdavimo dienos arba kitos sutartyje nurodytos datos be svarbių priežasčių nepradėjo vežti keleivių leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis arba nutraukė keleivių vežimą. jeigu vežėjas: 1) nesilaiko šių taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų.34-859). 2) netenka licencijos (licencija buvo panaikinta) arba pažeidžia Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles. Leidimo formą nustato kompetentinga įstaiga. įmonės kodas ir adresas. 2) vežėjo pavadinimas.galiojimo terminas nepratęsiamas. Transporto priemonėje turi būti leidimas ir kompetentingos įstaigos įgalioto asmens parašu ir antspaudu patvirtintas tvarkaraštis. 5) siekdamas gauti leidimą kompetentingai įstaigai pateikė klaidinančią informaciją. 3) kelių transporto priemonės tipas ir talpa. 4) leidimo išdavimo data. 5) leidimo galiojimo pabaigos data. 1997. nurodant maršruto pradžios ir pabaigos punktus. balandžio 15 d. Leidimas be patvirtinto tvarkaraščio negalioja. susijusias su keleivių vežimo veikla. patvirtintas susisiekimo ministro 1997 m. pavardė ir parašas. jei vežėjas nesilaikė šių taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų. įsakymu Nr. per kurias važiuojama. vardas. Leidime vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu papildomai nurodomos svarbesnės tarpinės stotelės.130 (Žin. apie tai nustatyta tvarka nepranešęs kompetentingai įstaigai. Kompetentinga įstaiga turi teisę panaikinti leidimą. o leidime vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu – autobusų stotys.

jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes. ketinantis atsisakyti vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu. įvykus stichinėms nelaimėms. Vežėjai. pareigos ir atsakomybė. Vežėjo ir ekipažų teisės. Už leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Leidimas panaikinamas praėjus 3 mėnesiams nuo nurodyto pranešimo gavimo datos. Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas. laiku ir dažnumu. gali sudaryti bendradarbiavimo sutartį su kitu šių taisyklių 123 . Leidimas panaikinamas. sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms. turintis kompetentingos įstaigos išduotą leidimą vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu. Vežėjas. apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius turi raštu pranešti leidimą išdavusiai kompetentingai įstaigai. Vežėjas iki leidimų galiojimo pabaigos privalo vežti keleivius nustatytu maršrutu. kilus grėsmei saugiam eismui. 2) vežėjas atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu. kai: 1) vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu. Vežėjas. Vežėjas turi teisę laikinai nutraukti keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutu esant neišvažiuojamiems keliams. šis terminas sutrumpinamas iki 1 mėnesio arba kito kompetentingos įstaigos ir vežėjo susitarto termino. privalo atsiskaityti leidimą išdavusiai kompetentingai įstaigai sutartyje nustatyta tvarka. apie tai nedelsiant pranešdamas tvarkaraštyje nurodytoms autobusų stotims ir leidimą išdavusiai kompetentingai įstaigai sutartyje nustatyta tvarka. nurodydamas atsisakymo priežastis. nurodytais leidime ir tvarkaraštyje. vežantys keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais. Jei tolesnė keleivių vežimo šiuo maršrutu veikla yra netikslinga ir kompetentinga įstaiga nusprendžia panaikinti šį maršrutą. 3) kompetentinga įstaiga panaikina maršrutą.Apie priimtą sprendimą panaikinti leidimą arba nepratęsti leidimo galiojimo termino kompetentinga įstaiga privalo pranešti vežėjui ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki leidimo panaikinimo arba galiojimo pabaigos datos. Tokiu atveju leidimas panaikinamas praėjus 1 mėnesiui nuo pranešimo apie maršruto panaikinimą išsiuntimo vežėjui registruotu laišku dienos arba per kitą kompetentingos įstaigos ir vežėjo susitartą terminą.

vežėjas. leidimą su kompetentingos įstaigos patvirtintu tvarkaraščiu ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus. su kuriuo sudarė bendradarbiavimo sutartį. Kompetentinga įstaiga patvirtina tiek vežėjų bendradarbiavimo sutarties kopijų egzempliorių.nustatytus reikalavimus atitinkančiu vežėju ir pavesti jam vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu pagal šių taisyklių reikalavimus ir sutartyje nustatytas sąlygas. Ekipažas. sudaro su kitu vežėju bendradarbiavimo sutartį ir pateikia ją kompetentingai įstaigai. originalą. išduoto vežėjui. ar siūlomas vežėjas atitinka nustatytus reikalavimus. kiek vežėjui yra išdavusi leidimų egzempliorių. turi per 14 dienų patikrinti. su kuriuo kompetentinga įstaiga sudarė sutartį. Ekipažai privalo pateikti kontrolės teisę turintiems asmenims licencijos kortelę (Bendrijos licencijos kopiją). Jeigu siūlomas vežėjas atitinka šiuos reikalavimus. Vežėjas. bei šiose taisyklėse nurodytus šio vežėjo dokumentus. Atsakomybė už vežėjo ir kompetentingos įstaigos sutartyje nustatytų sąlygų laikymąsi tenka vežėjui. Vežėjai ir ekipažai yra atsakingi už šių taisyklių ir kitų keleivių vežimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų 124 . Kompetentinga įstaiga. turi pateikti kompetentingos įstaigos patvirtintos vežėjų bendradarbiavimo sutarties kopiją ir leidimo. turintys leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais. Papildomų transporto priemonių ekipažai privalo pateikti kontrolės teisę turintiems asmenims įmonės vadovo parašu ir antspaudu patvirtintas nurodyto Valstybinės kelių transporto inspekcijos sprendimo ir leidimo su patvirtintu tvarkaraščiu kopijas ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus. kuriuos vežėjas perduoda kitam vežėjui. turintis kompetentingos įstaigos išduotą leidimą. Esant trumpalaikiam keleivių srautų padidėjimui vežėjai. gavusi nurodytą informaciją ir dokumentus. vežantis keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu. be kitų dokumentų. apie tai turi informuoti leidimą išdavusią kompetentingą įstaigą ir pateikti jai informaciją apie vežėją. ketinantis sudaryti tokią sutartį. gali patvirtintame tvarkaraštyje nurodytais reisais vežti keleivius papildomomis transporto priemonėmis. su kuriuo ketina sudaryti bendradarbiavimo sutartį. su kuriuo kompetentinga įstaiga sudarė sutartį. jei yra tai leidžiantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos sprendimas.

keisti ir panaikinti maršrutus? 2. Kas turi teisę leisti nustatyti.4. Su kuo turi suderinti maršruto tvarkaraštį savivaldybės institucija? 5. 2004 m. Kada organizuojamas konkursas vežėjams parinkti reguliaraus susisiekimo maršrutams aptarnauti? 6. įsakymu Nr. Kokiais atvejais nustatomi nauji arba keičiami esantys reguliaraus susisiekimo maršrutai? 4. sausio 19 d. 2006 m. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės Taisyklės patvirtintos LR susisiekimo ministerijos 1997 m. nustačiusi pažeidimus.3-433 ir 2008 m. Kada vežėjai gali vežti keleivius papildomomis transporto priemonėmis? 2. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės (toliau – taisyklės) numato kelių transporto 125 . Ar gali vežėjas. Kada ir kaip vežėjas turi teisę laikinai nutraukti reguliarių maršrutų autobusų eismą? 9. sausio 9 d. turintis leidimą. kuriam išduotas leidimas. Kontroliniai klausimai 1. Nr. Vežėjai turi teisę apskųsti kompetentingos įstaigos sprendimus įstatymų nustatyta tvarka.4.. balandžio 15 d. Kompetentinga įstaiga. privalo pareikalauti iš vežėjo. Nr. 335 redakcija (pakeitimai 2004 m. kad pastebėti jo darbo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant arba per kompetentingos įstaigos nustatytą terminą.pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.. Kaip nustatomi vežėjo santykiai su kompetentinga įstaiga dėl maršruto organizavimo? 7. lapkričio 13 d. įsakymo Nr.3-35.3-370). Kas išduoda leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais? 3.. pavesti kitam vežėjui vežti keleivius? 8. Nr. spalio 1 d.130. Bendrosios nuostatos. Kada kompetentinga įstaiga turi teisę anuliuoti leidimus? 10.

Vartojamos sąvokos. naudojančių transporto priemones keleiviams vežti (toliau – vežėjai) ir asmenų. Vežėjai gali vežti keleivius tiktai turėdami nustatyta tvarka išduotą licenciją arba Bendrijos licenciją transporto priemonėmis. Pagal šias Taisykles savivaldybių institucijos gali patvirtinti detalesnes keleivių vietinio vežimo kelių transporto priemonėmis taisykles.verslininkų. Vežėjai privalo laikytis informacijos pateikimo ir transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos. teises ir atsakomybę. Kompetentinga įstaiga – savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga. Šios Taisyklės yra taikomos keleivių vežimui autobusais. taip pat kitais vežėjo teikiamais patarnavimais. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip. 126 . kuris pagal sutartį arba kitu teisiniu pagrindu naudojasi kelių transporto priemone (važiuoja ir veža bagažą). ekipažams ir keleiviams. maksimalius patogumus transporto priemonėse ir stotyse. Remiantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu šios taisyklės yra privalomos visoms savivaldybėms. Vežėjai privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą kelių transporto priemone. išduodanti vežėjams leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. ir Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija). Keleivis – fizinis asmuo. turinčiomis atitinkamai licencijos kortelę arba Bendrijos licencijos kopiją. Šiose taisyklėse sąvoka keleivis apibrėžiama kitaip nei kituose dokumentuose. transporto priemonės techninėje charakteristikoje numatytų talpos normų. Vežėjo ekipažo darbuotojai privalo būti mandagūs ir paslaugūs keleiviams bei nedelsdami šalinti keleivių aptarnavimo trūkumus nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių. išduodanti vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. troleibusais ir maršrutiniais taksi Lietuvos Respublikos teritorijoje bei lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tarptautinio susisiekimo maršrutais. besinaudojančių transporto priemonėmis (toliau – keleiviai) pareigas. visiems vežėjams.

Vežėjas. Autobusų stočių veiklos nuostatų (Žin..9-248) nustatyta tvarka turi sudaryti su šių stočių savininkais sutartis dėl informacijos apie reisų įrašymą į stočių ir stotelių tvarkaraščius. leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu. bilietus ir bilietų kontrolės lapą. kai kasos aparatų naudoti nereikia). bilietų kainoraštį (išskyrus vietinio susisiekimo (miesto) maršrutuose).kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse. Reguliarių reisų metu ekipažas privalo turėti: vairuotojo pažymėjimą. o tolimojo susisiekimo – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimu. o tolimojo susisiekimo – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos iniciatyva. dėl mokesčių už stočių teikiamas paslaugas mokėjimo. Šių leidimų išdavimą ir naudojimą nustatyto Susisiekimo ministerijos patvirtintos Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės. privalo gauti leidimą. transporto priemonės registracijos liudijimą arba naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną. kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas. Vežėjas. Reguliarių reisų metu transporto priemonė privalo atvykti į stotis ir stoteles. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus. vietiniai reguliaraus eismo maršrutai nutraukiami savivaldybės. 127 . o stotelėse informacija pateikiama iš vakaro. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus. pageidaujantis vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais. 2004 m. licencijos kortelę arba Europos Bendrijos licencijos kopiją. Kai keleivių srauto tyrimo duomenys rodo maršruto funkcionavimo netikslingumą. Eismo organizavimas. turintis leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu. Nr. Reguliarus eismas organizuojamas tokiais keliais ir gatvėmis. kurių būklė garantuoja saugų eismą ir atitinka Susisiekimo ministerijos patvirtintus reikalavimus gatvėms ir keliams.. Apie veikiančių maršrutų nutraukimą bei pakeitimus juose keleiviams turi būti pranešama visose maršruto stotyse prieš 7 dienas. kompetentingos įstaigos patvirtintą eismo tvarkaraštį. kasos aparatą (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus. Vietinio susisiekimo maršrutai pradedami savivaldybių. transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą). numatytas eismo tvarkaraštyje jame nustatytu laiku.

Vežėjas turi teisę laikinai nutraukti reguliarų maršrutinių autobusų bei maršrutinių taksi eismą, esant neišvažiuojamiems keliams bei blogoms meteorologinėms sąlygoms arba įvykus stichinėms nelaimėms, apie tai pranešęs eismo tvarkaraštyje numatytoms stotims ir leidimą maršrutą aptarnauti išdavusiai tarnybai. Ruošiantis pradėti reguliarų keleivinio transporto eismą maršrutu, kuriame iki tol nebuvo reguliaraus eismo, būtina patikrinti gatvių bei kelių, kuriais numatoma nauja maršruto trasa, būklę. Tam kompetentinga įstaiga (savivaldybė, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos), dalyvaujant vežėjui, sudaro komisiją, į kurią kviečiami kelių policijos, kelio savininko, kelių eksploatavimo tarnybos, savivaldybės, o jeigu reikia – ir geležinkelio valdytojo bei kitų reikalingų tarnybų atstovai. Ši komisija tikrina kelių ir gatvių būklę, parenka stotelių vietas, surašo nustatytos formos aktą, darydama išvadą apie eismo galimybę arba užfiksuodama nustatytus trūkumus. Jei randama trūkumų, aktas pateikiamas atitinkamoms žinyboms jiems pašalinti. Užsakomuoju reisu vežama iš anksto sudaryta organizuota ir turinti bendrą kelionės tikslą keleivių grupė, kurios tikslui pasiekti pagal išankstinį užsakymą iš anksto sudaryta vežimo sutartis. Tokio vežimo metu privalo būti naudojamas keleivių vežimo lapas pagal Susisiekimo ministerijos nustatytą Keleivių vežimo lapų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarką, patvirtintą susisiekimo ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3-24 (Žin., 2003, Nr.6-256). Vežti kitus asmenis, nepriklausančius iš anksto sudarytai keleivių grupei, draudžiama. Keleivių vežimo užsakomuoju reisu sutartis sudaroma raštu, joje turi būti nurodyta: sutarties sudarymo data, vieta ir numeris; keleivių grupės vežimo tikslas ir maršrutas, nurodant pradinio, svarbiausių tarpinių ir galinių punktų vietovių pavadinimus (vežimo sutartyje ir maršrute turi būti nurodyta transporto priemonės važiavimo be keleivių maršruto dalis); keleivių grupės paėmimo ir išleidimo vietų adresai ir laikas; vežimui naudojamos transporto priemonės markė, modelis; mokestis už vežimo paslaugas ir atsiskaitymo tvarka; vežėjo ir užsakovo susitarimu – kitos sutarties sąlygos. Užsakomojo reiso metu ekipažas privalo turėti: vairuotojo 128

pažymėjimą; transporto priemonės registracijos liudijimą arba naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną; licencijos kortelę arba Europos Bendrijos licencijos kopiją; transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą); keleivių grupės vežimo sutartį, sudarytą tarp vežimo paslaugos užsakovo ir vežėjo; keleivių vežimo lapą; keleivių vežimo lapų blankų įregistravimą liudijančio dokumento kopiją, patvirtintą vežėjo vadovo parašu ir antspaudu; ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus; kitus teisės aktais nustatytus dokumentus. Specialiais reisais vežamos specialios keleivių grupės. Tokiais reisais vežami darbuotojai į darbovietes ir iš jų, moksleiviai į mokyklas ir iš jų, kariai ir jų šeimos nariai į karių dislokacijos vietas ir iš jų bei pan. Specialius reisus organizuoja specialią keleivių grupę formuojantys juridiniai asmenys pagal rašytinę sutartį su vežėju, taip pat apibrėžta speciali keleivių grupė. Vežti kitus asmenis, nepriklausančius specialiai keleivių grupei, draudžiama. Specialaus reiso metu ekipažas privalo turėti: vairuotojo pažymėjimą; transporto priemonės registracijos liudijimą arba naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną; licencijos kortelę arba Europos Bendrijos licencijos kopiją; transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);. specialios keleivių grupės vežimo sutartį; vežėjo ir vežimo užsakovo suderintą tvarkaraštį; ekipažo narių darbo ir poilsio režimo apskaitos dokumentus; kitus teisės aktais nustatytus dokumentus. Kai juridinis asmuo vykdo vežimus savo sąskaita, t.y. savo transporto priemonėmis, vairuojamomis to juridinio asmens darbuotojo, vežančiomis savo darbuotojus, svečius ar kitus su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, ekipažas privalo turėti: vairuotojo pažymėjimą; darbo santykius patvirtinantį dokumentą; transporto priemonės registracijos liudijimą arba naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną; transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą); ekipažo narių darbo ir poilsio režimo apskaitos dokumentus; juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu patvirtintą laisvos formos dokumentą, patvirtinantį, kad vežami savo darbuotojai, svečiai ar kiti su juridiniu asmeniu susiję 129

asmenys; kitus teisės aktais nustatytus dokumentus. Stotys ir stotelės. Stotys steigiamos miestuose ir didesnėse gyvenvietėse keleivių aptarnavimui organizuoti. Stotyse turi būti keleivių laukiamoji salė, bilietų kasos, bagažinė, keleivių peronai, transporto priemonių atvykimo, išvykimo bei stovėjimo aikštelės. Keleivių laukiamojoje salėje turi būti iš stoties išvykstančių ir į ją atvykstančių transporto priemonių eismo tvarkaraščiai, tiesiogiai susi-jusių su stotimi maršrutų schema, išrašai iš teisės aktų, nustatančių lengvatas keleiviams. Bilietų kasose ir bagažinėse turi būti skelbiamas jų darbo laikas, nurodytos darbuotojų pavardės, bilietų kasos numeruojamos. Stoties teritorijoje esančiuose keleivių peronuose privalo būti maršrutų krypčių pavadinimai ir eismo tvarkaraščiai. Transporto priemonių atvykimo į stotį vietoje turi būti transporto priemonių atvykimo tvarkaraštis. Transporto priemonės į maršrutų pradinių stočių išvykimo aikšteles pastatomos prieš 10 min. iki išvykimo pagal tvarkaraštį laiko. Stotelių vietas (numatytas ir nenumatytas kainynuose) vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutuose nustato kompetentinga įstaiga, suderinusi su kelio (gatvės) valdytoju. Stoteles savo lėšomis įrengia bei nustatyto pavyzdžio sustojimo ženklus pastato kelių (gatvių) valdytojai. Informaciją vietinio (priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutų stotelėse skelbia ir atnaujina autobusų stočių savininkai (valdytojai), o su tuo susijusias išlaidas jiems apmoka šiais maršrutais keleivius vežantys vežėjai pagal su jais Autobusų stočių veiklos nuostatuose nustatyta tvarka sudarytas sutartis. Vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų stotelėse informacija pateikiama ir atnaujinama savivaldybių institucijų nustatyta tvarka. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr.9-322), ir statybos techniniu reglamentu STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.61 (Žin., 1999, Nr.27-773). Kelio ženklai „Stotelė“ statomi pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 130

gruodžio 11 d. nutarimu Nr.1950 (Žin., 2003, Nr.7-263; 2008, Nr.88-3530), ir Lietuvos standarto LST 1405:1995/1K:2003 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“ reikalavimus, ant ženklo nurodant stotelės pavadinimą. Keleivinio transporto priemonių apipavidalinimas. Vietinio susisiekimo transporto priemonėse, kursuojančiose miesto maršrutais, priekyje ir gale turi būti maršruto numeris. Transporto priemonėse priekyje ir šalia įlipimo durų turi būti maršruto rodyklės, kuriose nurodomi galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai. Tolimojo susisiekimo maršruto transporto priemonėse rodyklės keičiamos priklausomai nuo važiavimo krypties. Transporto priemonės viduje, priekinėje dalyje, matomoje vietoje turi būti ši informacija: vežėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris, transporto priemonės talpumas, baudos už važiavimą be bilieto, o vietinio susisiekimo transporto priemonėse – lengvatų keleiviams sąrašas. Sėdynės transporto priemonėje numeruojamos aiškiai, gerai matomose vietose, neporinės vietos turi būti prie langų. Užsakomųjų reisų metu transporto priemonės priekinėje dalyje turi būti lentelė su užrašu „Užsakytas“. Specialių reisų metu transporto priemonės priekinėje dalyje turi būti lentelė su užrašu „Specialus“. Bilietų pardavimas, grąžinimas. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatyta tvarka suderintus ir nustatytus tarifus, o vairuotojai (konduktoriai) – išduoti nustatytos formos bilietus (kvitus). Vieno reiso metu visiems keleiviams taikomas vienodo dydžio tarifas už tą patį nuvažiuotą atstumą, o nuolaidos keleiviams taikomos nuo tos pačios bilieto kainos. Dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti ir vežti bagažą, yra numeruoti keleivio bilietai ir bagažo kvitai. Bilietą privalo turėti kiekvienas keleivis, išskyrus tuos, kurie naudojasi įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai. Ekipažas nustatyta tvarka bilietų kontrolės lapuose turi registruoti išduodamus keleiviams bilietus. Tolimojo ir vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų keleivių bilietuose, parduodamuose autobusų stočių kasose, turi būti nurodyta vežėjo arba autobusų stoties pavadinimas, išvykimo ir paskirties stotys (stotelės), išvykimo data, išvykimo 131

laikas, važiavimo kaina, nuolaidos dydis procentais, sėdima vieta ir išvykimo aikštelės numeris. Autobusuose vežėjai privalo naudoti programuojamus kasos aparatus, numatytus Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr.1283 (Žin., 2002, Nr.82-3522; 2004, Nr.148-5361), kuriais bilietuose būtų spausdinama vežėjo pavadinimas, bilieto pardavimo data ir laikas, išvykimo ir atvykimo stotys (stotelės), važiavimo kaina, nuolaidos dydis procentais, taip pat turi būti spausdinama maršruto kontrolinė juosta, kuri saugoma su bilietų kontrolės lapu. Bilietas galioja tik tai dienai ir tam reisui, į kurį jis parduotas. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos ir jį pateikti ekipažui ar kontroliuojančiam asmeniui reikalaujant. Maršrutų pradinėse stotyse į tolimojo susisiekimo maršrutų tos pačios dienos visus reisus bilietai parduodami kasose nuo jų atidarymo momento. Bilietai keleiviams parduodami neribojant jų skaičiaus, tačiau neviršijant transporto priemonės techninėje charakteristikoje numatytų talpos normų. Pardavimas nutraukiamas likus 10 min. iki išvykimo pagal tvarkaraštį laiko. Jei tranzitinėje arba bet kurioje kitoje transporto priemonėje yra laisvų vietų, kai bilietai kasose į ją jau nebeparduodami, keleiviai, įlipę į transporto priemonę, privalo nedelsdami įsigyti bilietus. Ekipažas bilietus keleiviams privalo parduoti iš karto, jiems įlipus į transporto priemonę. Draudžiama išvažiuoti iš pradinių stočių bei stotelių teritorijų ir už tarpinių miestų ribų, nebaigus parduoti bilietų visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams ir nustatyta tvarka neužpildžius kelionės dokumentų. Kitose tarpinėse stotelėse įlipusiems keleiviams bilietai turi būti parduoti ir kelionės dokumentai užpildyti iki artimiausios bet kurio tipo stotelės. Jeigu ekipažams pagal čia išdėstytas sąlygas neužtenka laiko parduoti bilietus visiems į transporto priemonę įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į leidimą maršrutui aptarnauti išdavusią įstaigą dėl eismo tvarkaraščio koregavimo. Keleivis, atsisakęs įsigyti bilietą, išlaipinamas artimiausioje bet kurio tipo stotelėje. Stotyse arba atskirai įrengtose kasose į tolimojo susisiekimo maršrutų reisus gali būti organizuotas išankstinis bilietų pardavimas, užsakymų bilietams priėmimas bei bilietų grįžimui pardavimas. Už 132

tai iš keleivių imamas nustatytas užmokestis. Išankstinis bilietų pardavimas vykti ir grįžti bei užsakymų jiems priėmimas pradedamas ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines paras iki išvykimo dienos ir baigiamas išvykimo išvakarėse. Jeigu užsakovas bilietų neatsiima: užsakytų iš anksto – per dvi paras, užsakytų tai pačiai dienai – likus 1 val. iki išvykimo, užsakymas anuliuojamas, ir bilietai parduodami bendra tvarka. Keleivis turi teisę prieš išvykstant transporto priemonei grąžinti į kasą keleivio bei bagažo bilietus ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus, įskaitant mokestį už išankstinį pardavimą, šiais atvejais: 1) kai reisas nutraukiamas arba transporto priemonė vėluoja išvykti į reisą; jeigu keleivis pageidauja važiuoti kitu reisu, jei yra laisvų vietų, jam bilietas parduodamas be eilės, išskyrus reisus, kai bilietų pardavimas į juos nustatyta tvarka yra nutrauktas; 2) kai keleiviui, įsigijusiam bilietą minkštojo tipo transporto prie-monėje su nurodyta vieta, suteikiama vieta paprastoje transporto priemonėje ir keleivis sutinka važiuoti tokia transporto priemone, jam grąžinamas bilieto kainos skirtumas; 3) kai keleivis negauna biliete nurodytos arba kitos sėdimos vietos. Kai keleivis grąžina keleivio ir bagažo bilietus, pirktus į tolimojo susisiekimo maršruto reisą, stoties kasa privalo jam grąžinti pinigus bendra eilės tvarka: 1) kreipiantis ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki išvykimo pagal tvarkaraštį – bilieto kainą be mokesčio už išankstinį bilieto pardavimą; 2) likus mažiau kaip dviem valandoms, bet ne mažiau kaip 10 min. iki išvykimo – atskaičiavus mokestį už išankstinį pardavimą ir 15 procentų bilieto kainos. Pinigai keleiviui grąžinami bilietą pardavusioje stotyje. Siunčiant į reisą vietoj paprastos keleivinio transporto priemonės priemonę su minkštomis atlošiamomis sėdynėmis, iki pranešimo apie pakeitimą nusipirkusieji bilietus keleiviai važiuoja be priemokos. Po pranešimo, perspėjus apie tai keleivius, bilietai parduodami pagal didesnį nustatytą tarifą. Pakeitus sugedusią paprastą keleivinio transporto priemonę kita, su minkštomis atlošiamomis sėdynėmis, parduotieji bilietai galioja 133

be priemokos, o pakeitus transporto priemonę su minkštomis atlošiamo-mis sėdynėmis paprasta – keleivis prieš išvykdamas kasoje arba pas konduktorių turi teisę gauti bilieto kainos skirtumą. Autobusui išvykus į reisą, pinigai už nepanaudotus bilietus negrąžinami, išskyrus ligos ar nelaimingų atsitikimų atvejus. Šiais atvejais, pateikus oficialius pateisinančius dokumentus, ne vėliau kaip per tris paras vežėjas turi grąžinti keleiviui 75 procentus bilieto kainos be išankstinio pardavimo mokesčio. Kai dėl neišvažiuojamo kelio, blogų meteorologinių sąlygų arba kitų priežasčių, nepriklausančių nuo vežėjo, negalima keleivio arba bagažo nuvežti į paskirties stotį, keleiviui konduktorius turi grąžinti už važiavimą ir bagažo vežimą sumokėtą pinigų sumą nuo kelionės nutraukimo vietos iki paskirties stoties. Jei transporto priemonė ir keleivis dėl minėtų priežasčių grįžta į pradinę maršruto stotį, keleiviui kasa arba konduktorius turi grąžinti visą mokestį už važiavimą ir bagažo vežimą. Keleivių įlaipinimas, vežimas, išlaipinimas. Keleivių įlaipinimas maršrutų pradinių stočių išvykimo aikštelėse pradedamas ne vėliau kaip prieš 10 minučių iki išvykimo pagal tvarkaraštį laiko. Transporto priemonė gali vėluoti išvykti ne daugiau kaip 5 min., jeigu reikia parduoti bilietus, esant didesniam keleivių skaičiui transporto priemonėje. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami stotelėse, numatytose tvarkaraščiuose. Sustoti šiose stotelėse yra būtina. Įlipti į transporto priemonę pirmumo teisę turi: neįgalieji; keleiviai su mažamečiais vaikais; nėščios moterys; senyvo amžiaus keleiviai. Galinėse ir tarpinėse autobusų stotyse keleiviai išlaipinami atvykimo aikštelėje. Keleiviai, turintys mėnesinius bilietus, skirtus važiuoti vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais rajono teritorijoje, gali važiuoti to paties vežėjo tolimojo susisiekimo maršrutu paprastomis (ne minkštojo tipo ir ne ekspresais) transporto priemonėmis: aptarnaujančiomis savo rajoną šio rajono teritorijoje; jeigu biliete nurodytos stotelės sutampa su veikiančiomis maršruto stotelėmis arba keleivių įlaipinimo ar išlaipinimo miesto stotelėmis; kai transporto priemonėse yra laisvų vietų. 134

Jie įlaipinami įleidus keleivius, vykstančius tolimojo susisiekimo maršrutais. Draudžiama vežti neblaivius keleivius, nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu, rūkančius salone, trikdančius keleivių ramybę. Ekipažas arba kontrolierius turi teisę išlaipinti tokius keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje. Vežant keleivius žiemos metu arba kai oro temperatūra yra žemesnė negu 0°C, transporto priemonės salonas turi būti šildomas. Tolimojo susisiekimo autobusais draudžiama vežti vaikus iki 7 metų, jei jų nelydi vyresni asmenys. Neįgalieji su neįgaliųjų vežimėliais turi būti vežami reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto priemonėmis, išskyrus atvejį, kai neįgaliojo vežimėlis netelpa į transporto priemonės saloną ar bagažinę. Neįgaliojo vežimėlio vežimas neapmokestinamas. Ekipažo teisės ir pareigos. Ekipažas turi teisę: išlaipinti keleivius, atsisakiusius sumokėti už važiavimą; nepriimti arba išlaipinti neblaivius, nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius taisykles keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje; laikinai nutraukti reguliarų maršrutinių autobusų bei maršrutinių taksi eismą, esant neišvažiuojamiems keliams bei blogoms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai pranešęs vežėjui ir eismo tvarkaraštyje numatytoms stotims bei leidimą maršrutą aptarnauti išdavusiai tarnybai; nepriimti vežti tolimojo susisiekimo autobusais vaikų iki 7 metų, jei jų nelydi vyresni asmenys. Ekipažas privalo: užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garso ir vaizdo aparatūros dideliu garsu naudojimo, nepriimtino bent vienam keleiviui, ir pan.); nepriimti ir išlaipinti artimiausioje bet kurio tipo stotelėje neblaivius keleivius, trikdančius keleivių ramybę ir kliudančius ekipažų darbui; įvertindamas susidariusią situaciją – pristatyti į artimiausią policijos įstaigą keleivius, trikdančius kitų keleivių ramybę, jei jų elgesys kelia grėsmę saugiam keleivių vežimui, arba iškviesti policiją, tam naudodamas mobilaus ar kito galimo ryšio priemones; kelionės metu turėti ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus; laikytis veikiančių maršrutų ir eismo tvarkaraščių; nepažeisdamas talpumo 135

saugoti bilietą ir bagažo kvitą (bilietą) iki kelionės pabaigos. nutarimo Nr. jeigu jo transporto priemonė sugedo kelyje ar dėl kitų priežasčių negali pristatyti keleivių į paskirties stotį ar stotelę. paimti kito vežėjo vežtus keleivius. mokymosi įstaigai ar tarnybai. Lengvatos keleiviams. kurie yra nurodyti šiose taisyklėse. Keleivis privalo: įsigyti bilietą.“ Ekipažo nariams. nemokamai vežti bagažą pagal šias taisykles. pateikti juos ekipažui ar kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus. netrikdyti kitų keleivių ramybės ir nekliudyti ekipažui dirbti. nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų reguliaraus susisiekimo autobusais. transporto priemonėje draudžiama rūkyti. priklausymą specialiai keleivių grupei (specialių reisų metu) – asmens tapatybę ir priklausymą darbovietei. nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme ir šių taisyklių.normų. garsiai groti radijo imtuvu arba magnetofonu ar kitaip trikdyti keleivių rimtį. prieš pradėdamas važiuoti žodžiu informuoti keleivius apie reikalavimą naudotis saugos diržais. nemokėti bilieto kainos priemokos. Keleivio teisės ir pareigos. jeigu jie neužima atskiros sėdimos vietos. taip pat naudotis kitomis lengvatomis. laikytis šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos. įsigydami bilietus su atitinkamo dydžio nuolaidomis. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo reguliaraus vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutų autobusais lengvatomis. vežantiems keleivius. Vietinio 136 . kaip tai numatyta Kelių eismo taisyklių. gauti bilieto kainos skirtumą arba kompensaciją atvejais. patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ 202 punkte. tačiau priešais kiekvieną autobuso sėdynę arba ant autobuso sėdynės nėra pavaizduoto informacinio ženklo „Užsisek saugos diržą“. jei šie diržai autobuse įrengti. pateikę tokią teisę liudijančių dokumentų originalus. kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdantiems asmenims dokumentų originalus. grąžinti bilietą ir gauti už jį sumokėtus pinigus ar jų dalį šiose taisyklėse nurodytais atvejais. patvirtinančius: teisę į transporto lengvatas (reguliarių reisų metu). Keleivis turi teisę: užimti nurodytą biliete vietą. priklausymą iš anksto sudarytai keleivių grupei (užsakomųjų reisų metu) – asmens tapatybę.

Transporto priemonėse. saugojimas. Vietinio susisiekimo transporto priemonėse neįgaliesiems. nėščioms moterims. Bagažo ir smulkių siuntų vežimas. keleiviai su mažamečiais vaikais. ne didesnį kaip 60x40x20 cm. Transporto priemonės salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieną rankinį bagažą. negalioja. nėščias moteris ir pensininkus jiems paprašius. senyvo amžiaus asmenims. vairuotojas arba konduktorius gali pasiūlyti jiems užleisti savo vietas neįgaliesiems. kuriuose nenurodytos sėdimos vietos. keleiviams su mažamečiais vaikais. keleivius su mažamečiais vaikais. senyvo amžiaus keleiviai. keleiviams su mažamečiais vaikais. arba bagažą. Tarptautinio reguliaraus susisiekimo transporto priemonėse lengvatos keleiviams. jei. Trečią arba didesnį negu šių matmenų bagažą keleivis gali vežti tik tada. privalo jas užleisti nurodytiems asmenims. Kiti keleiviai. atsisėdę į šias vietas. Tolimojo susisiekimo maršrutuose ekipažas privalo sustabdyti transporto priemonę ir išleisti bet kurio tipo stotelėje invalidus. ne didesnį kaip 100 x 50 x 30 cm. bagažinėje lieka laisvos vietos. Tolimojo susisiekimo transporto priemonėse keleiviams su bilietais. Tolimojo susisiekimo maršrutuose ekipažas privalo sustabdyti transporto priemonę ir išleisti bet kurio tipo stotelėje neįgaliuosius. už mokestį papildomai galima vežti bagažą. kuriose yra bagažinės. atsisėdę į šias vietas. nėščios moterys. Teisę į aptarnavimo pirmumą stotyse neįgalieji. kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm. Kiti keleiviai. arba bagažą. kurios žymimos užrašu „Keleiviams su vaikais ir invalidams“ arba atitinkamu simboliu. kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm. taikomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Bagažą į transporto priemonių bagažines pakrauna ir išduoda 137 . baigus įsodinti keleivius. kaip tai numato nurodytasis įstatymas.reguliaraus susisiekimo autobusuose keleiviai gali naudotis ir savivaldybių institucijų nustatytomis lengvatomis. nėščias moteris ir senyvo amžiaus asmenis jiems prašant. keleivius su mažamečiais vaikais. nėščioms moterims ir senyvo amžiaus asmenims skiriamos 6 vietos. privalo jas užleisti nurodytiems asmenims.

suslėgtas arba suskystintas dujas. išskyrus tą. griozdišką bagažą. Vežant keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais. jei jie neriboja matomumo vairuotojui ir negali sugadinti ar suteršti automobilio įrenginių. Gyvūnų savininkai. Lengvojo automobilio bagažinėje leidžiama vežti krovinį ar bagažą. gyvūnus ne narvuose. Šunų savininkai privalo turėti dokumentus. Stotyse bagažas saugomas: automatinėse bagažinėse – 5 paras. trukdantį praeiti. Jeigu dėl įvertinimo sumos nesusitariama. kurio nereikia įpakuoti. Mokestis už bagažo vežimą ir saugojimą imamas atskirai už kiek-vieną daiktą. taip pat šunis su antsnukiais ir kitus kambarinius gyvūnus bei paukščius specialiuose narvuose. Už įvertinimą imamas vežėjo – stoties savininko nustatytas mokestis. 138 . gailias medžiagas. Stočių bagažinėse už mokestį saugomas ne didesnis kaip 100x50 x30 cm bagažas arba kai bendra jo matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm. daiktus. smailius. nesuvyniotus arba be apvalkalų šaunamuosius ginklus. kad nebūtų suterštos sėdynės. jeigu bendra matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm. Keleivinio transporto priemonėmis draudžiama vežti. kartu išduodamas bagažo bilietas. išskyrus dujas portatyviniuose balionuose. nepriklausomai nuo to. bagažas nepriimamas. o tada perduodamas į bendrąją bagažinę arba sandėlį. Jeigu per 30 parų savininkas bagažo neatsiima. sprogstančias. Priimamas vežti ir saugoti bagažas turi būti tvarkingai įpakuotas. kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų atlikimas. privalo turėti užtiesalą sėdynėms uždengti. bendrosiose bagažinėse – 30 parų. Priimama vežti smulki siunta ne didesnė kaip 100x50x30 cm. bagažas realizuojamas. Keleivis turi teisę įvertinti vežamą bagažinėje arba atiduotą stotyje saugoti bagažą. automobilio salone leidžiama vežtis bagažą ir kitus daiktus.keleiviams vairuotojai. kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius. aštrius daiktus. Vežėjas gali nepriimti vežti didesnės negu nustatyta smulkios siuntos. sėdynių ir apmušalų. ar keleivis turi dokumentus važiuoti autobusu. dvokiančias. o stočių bagažinėse saugoti lengvai užsidegančias. neviršijantį automobilio leidžiamo apkrovimo ir netrukdantį uždaryti bagažinę.

kur saugomi 90 parų. ginklai. kuriose numatoma vežimo sąlygos. saugojimas. Rasti daiktai. gautos lėšos pervedamos į valstybės biudžetą. kitų keleivinio kelių transporto veiklos kontrolės teisę turinčių pareigūnų stabdomas signaliniu disku ekipažas privalo sustabdyti transporto priemonę. Vežėjų ir ekipažų darbą kontroliuoja Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos. o brangenybės bei vertybiniai popieriai realizuojami įstatymų nustatyta tvarka. asmeniniai dokumentai. užsienio valiuta. Keleivinio kelių transporto vežėjai gali atlikti savo įmonės transporto priemonių ekipažų. pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą 139 . Vežėjų. o dvokiantys – tuoj pat. Rasti daiktai. kaip neturintys savininko. Šie asmenys turi teisę sustabdyti transporto priemonę signaliniu disku vietose. kaip už bagažo saugojimą. turinčių kontrolės teisę. naudojami vežėjo nuožiūra. atsakomybė ir atsiskaitymas. Vežėjai ir ekipažai privalo vykdyti teisėtus pareigūnų. įlipti į ją prieš išlipant ir įlipant keleiviams nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus transporto priemonėje. Už rastų daiktų saugojimą juos atsiimant imamas mokestis pagal veikiančius įkainius. savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų. ir savininkas pasirašo rastų daiktų registravimo žurnale. šaudmenys ir sprogmenys iš karto perduodami policijai. Paštas ir korespondencija reguliaraus susisiekimo maršrutais vežami ir saugomi vežėjams su užsakovais sudarius sutartis. turintys specialius pažymėjimus. jomis važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo kontrolę arba įgalioti tai atlikti kitus asmenis. neatsiimti per mėnesį. Stoties teritorijoje arba transporto priemonėje rasti daiktai atiduodami į šios stoties ar galinės stoties bagažinę arba į kitą vietą stotyje. Inspekcijos. ekipažų ir keleivių kontrolė. pinigai – ne vėliau kaip kitą dieną atiduodami į vežėjo kasą. kur nedraudžia Kelių eismo taisyklės. brangenybės. nustatytą ir žinomą vežėjo darbuotojams ir keleiviams. vertybiniai popieriai – ne vėliau kaip kitą darbo dieną atiduodami į vežėjo kasą. Tarp rastų daiktų esantys: maisto produktai sunaikinami po 10 parų.Pašto ir korespondencijos vežimas. po šio termino valiuta pervedama į valstybės biudžetą. taip pat savivaldybių ir kiti pareigūnai. reikalavimus.

keleiviai ir stočių savininkai laikosi šių taisyklių. važiavę arba vežęsi bagažą be bilietų. kontrolės metu nustatę netinkamo keleivių aptarnavimo. kontrolę vykdantys pareigūnai surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą. turi įsigyti bilietus. Negaliojančius ir suklastotus bilietus bei dokumentus. numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse. Važiuojantys nešvariais drabužiais arba besivežantys draudžiamą vežti bagažą keleiviai turi būti artimiausioje bet kurio tipo stotelėje išlaipinti iš transporto priemonės. kontroliuojantis pareigūnas paima ir persiunčia juos išdavusiai įstaigai arba organizacijai. kad jam bilietas reikalingas. išduoda pažymą apie bilieto paėmimą. nesuteikiančius teisės važiuoti lengvatinėmis sąlygomis. kad keleiviai pažeidžia šias taisykles ir už tai numatyta administracinė atsakomybė. reikalingus administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti. Tuo pat metu keleiviai. galinčių pateikti duomenis apie šiuos keleivius. šių taisyklių reikalavimų pažeidimų ar piktnaudžiavimo faktus. Ekipažui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti. Kontroliuojantys pareigūnai. Šiems keleiviams taikomos nuobaudos. Nustatę. kontrolę vykdantys pareigūnai paima iš keleivio baudą arba surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą. privalo apie tai informuoti vežėjo vadovą. Kontrolę vykdantys pareigūnai tikrina: kaip vežėjai. taip 140 . kuriuos kontroliuojantys asmenys paima. taip pat netinkamo informacijos keleiviams apie vežėjo rekvizitus pateikimo arba jų nepateikimo transporto priemonėse atvejus. Nustatę vežėjo ar ekipažo aplaidumą. jeigu už tai numatyta administracinė atsakomybė.pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus. o jei keleivis pareiškia. kaip vežėjai ir ekipažai laikosi veikiančių maršrutų ir eismo tvarkaraščių. pateikti reikalaujamus ekipažo dokumentus ir vykdyti kitus teisėtus pareigūnų reikalavimus. Kontroliuojantys pareigūnai turi teisę pristatyti į policiją be bilietų važiavusius keleivius. Kitais atvejais surašomas atitinkamas aktas. ekipažai. arba paima baudą vietoje. ar ekipažai ir stotys teisingai išduoda ir įformina bilietus bei kelionės dokumentus. kurie atsisako įsigyti bilietą ir mokėti baudą vietoje arba neturi jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir nėra liudytojų.

jeigu keleivis arba asmuo. trūkumo ar sužalojimo. Vežėjas. perkrovė ar perdavė. Bagažo praradimu laikomas jo nepristatymas nustatytu laiku į paskirties vietą. o už vežamą transporto priemonės salone – pats keleivis. padarytą keleiviui. saugumą atsako stoties vadovas. atsako už jį nuo jo priėmimo iki išdavimo ir už žalą. atsako vežėjas. Už bagažo. Žalą. Už bagažo sugadinimą arba apgadinimą vežėjas. dėl kurio kaltės įvyko susidūrimas. nustatyta tvarka priėmęs iš keleivio vežti arba saugoti bagažą. kad jis yra mažesnis už tikrąją vertę. Už kliudymą kontroliuojantiems pareigūnams atlikti pavestas pareigas. įrodo apie turėtą ir prarastą bagažą ir jo vertę. Vežėjų ir ekipažų atsakomybė. trūkumu – jo kiekio sumažėjimas. neatsižvelgiant į tai. Jeigu žala padaryta susidūrus kelioms kelių transporto priemonėms. kad būtų imtasi atitinkamų priemonių. Jeigu vežėjas priimtą bagažą pakrovė. kad žala atsirado ne dėl jo kaltės: įvertinto bagažo – pagal įvertinimo dydį. atlygina vežėjas. turintis teisę į žalos atlyginimą. stotyje. o sužalojimu – jo kokybinių savybių pablogėjimas. už vežamo keleivinio transporto priemonės bagažinėje. per kurį bagažas buvo vežėjo žinioje. esančio stoties bagažinėje. tai tuo metu padaryta žala laikoma atsiradusia vežimo metu. padarytą dėl bagažo praradimo. bagažui ar pašto siuntai susidūrus kelių transporto priemonėms. dėl ko kalti keli transporto priemonių valdytojai. ar jis buvo kelių transporto priemonėje. tai 141 . kai bagažas buvo prarastas ar sugadintas kelių transporto priemonės avarijos metu. jeigu neįrodo. Vežimu laikomas laikas. išskyrus lengvai dūžtantį. jei tai įvyko dėl jo kaltės. Vežėjai ir ekipažai yra atsakingi už keleivių vežimą nuo kelionės pradžios iki jos pabaigos. saugykloje ar kitoje vietoje. už šių taisyklių laikymąsi.pat leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais išduodančias institucijas. jų teisėtų reikalavimų nevykdymą taikoma Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta nuobauda. savininkui sumoka bagažo prarastos vertės pinigų sumą. neįvertinto bagažo – pagal prarasto arba trūkstamo bagažo vertę. jeigu nebus įrodyta. Už keleivio rankinį bagažą vežėjas atsako tik tada.

keleivių. kokia ryšių įmonės yra atsakingos siuntėjams arba gavėjams. išskyrus atvejus. Keleivių atsakomybė. jeigu nėra įrodymų. nebaudžiami. Paimant baudą iš keleivio. pristatomas į 142 . Vežėjas neatsako už žalą dėl bagažo ar pašto siuntos praradimo. jis išlaipinamas artimiausioje bet kurio tipo stotelėje. Vežėjo susitarimai su keleiviu ar bagažo siuntėju arba gavėju dėl vežėjo atleidimo nuo atsakomybės už padarytą žalą ar jos dydžio sumažinimo negalioja. sugadinimą. siuntėjo kaltės arba ypatingų siunčiamo daikto savybių. Asmenys. Gavę informaciją apie šių normų pažeidimus. kai tai atsitiko dėl stichinių nelaimių.nukentėjusiems padarytą žalą jie atlygina solidariai. Žalos atlyginimo už bagažo ir smulkios siuntos praradimą. jam išduodamas nustatyto pavyzdžio kvitas. taip pat atgabenimą ne laiku vežėjai yra atsakingi tokia suma. Baudos sumokėjimas keleivio neatleidžia nuo mokesčio už važiavimą ir bagažo vežimą. vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti ekipažų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir joms pasitvirtinus imtis ekipažų atžvilgiu įstatymais numatytų poveikio priemonių. Vežėjai privalo nustatyti ekipažams nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas. Už pašto siuntų praradimą. trūkumą. Atlygintinos žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į padarytą pažeidimų pobūdį. Tokio susitarimo negaliojimas nepanaikina vežimo sutarties. o jei išlipti atsisako. Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus baudžiami Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka. trūkumo ar sužalojimo. neišvažiuojamo kelio sąlygų. kad nesiimta visų reikiamų priemonių žalai išvengti arba kad jis negalėjo tokių priemonių panaudoti. bagažo ir smulkios siuntos vežimo terminų praleidimą tvarką ir dydžius nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas. Už šių taisyklių pažeidimą keleiviai atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka ir baudžiami numatyto dydžio baudomis. trūkumą. Jeigu važiuojantis be bilieto keleivis atsisako jį įsigyti ir mokėti nustatyto dydžio baudą bei nepateikia kontrolės pareigūnams jo asmens tapatybę liudijančio dokumento. sužalojimą. kuriems iki šių taisyklių pažeidimo nesukako 16 metų.

kovo 14 d. 3-156 redakcija. Ką privalo keleivis? 14. yra privalomos visoms savivaldybių 143 . Ar grąžinami keleiviui pinigai už nepanaudotus bilietus. stotelių bei transporto priemonių įrengimų sugadinimą ar sunaikinimą kaltininkai atsako įstatymų nustatyta tvarka. Kada kontroliuojantys pareigūnai turi teisę pristatyti į policiją be bilietų važiavusius keleivius? 15. jei keleivių srauto tyrimo duomenys rodo maršruto funkcionavimo netikslingumą? 4. Kada ekipažas privalo parduoti keleiviams bilietus? 8. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (toliau – taisyklės) nustato keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi (toliau – taksi) tvarką ir. Bendrosios nuostatos. Kiek pinigų grąžinama keleiviui už bilietus. autobusui išvykus į reisą? 11.policiją asmens tapatybei nustatyti ir administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti. Kokioms transporto priemonėms taikomos šios taisyklės? 2. vadovaujantis Kelių transporto kodeksu. Kas gali nutraukti maršrutus. Kas turi būti autobusų stotyse? 6. Kas yra „kompetentinga įstaiga“? 3. Kokias teises turi keleivis? 12. įsakymu Nr. Ką privalo ekipažas? 13. Kokiais atvejais keleivis turi teisę prieš išvykimą grąžinti į kasą bilietus ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus? 9. pirktus į tolimojo susisiekimo maršruto reisą? 10. Kada vežėjas gali laikinai nutraukti reguliarų maršrutinių autobusų ar maršrutinių taksi eismą? 5. Kontroliniai klausimai 1. įsakymo Nr. Už stočių. čia pateikta to paties ministro 2003 m. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės Taisyklės patvirtintos LR susisiekimo ministro 1997 m. 130. balandžio 15 d.5. Kada vežėjas atsako už keleivio rankinį bagažą? 2.4. Kokie dokumentai suteikia teisę važiuoti ir vežti bagažą? 7.

kai juo neteikiamos taksi paslaugos. išskyrus už taksi paslaugas. Savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos pagal susisiekimo ministro 1997 m. Taksi registravimo dokumente (registracijos liudijime arba naudotojo pažymėjime) turi būti nurodyti vežėjo duomenys. Vežėjai ir vairuotojai privalo užtikrinti keleivių. vežėjams.institucijoms.33 „Dėl techninių reikalavimų tvirtinimo“. saugumą ir kultūringą aptarnavimą. turintį nustatytą patik-ros žymenį taksometrą. Taksometras negali būti naudojamas kitokiems atsiskaitymams. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos. Vairuotojais gali dirbti tik asmenys. besinaudojantiems taksi paslaugomis. sausio 26 d. Keleivių vežimą taksi valdo ir organizuoja savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos. Taksi privalo turėti licenciją atitinkančią licencijos kortelę. pagal vežėjo nustatytus tarifus imti mokestį iš keleivių. 469 „Dėl Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų kvalifikacinio mokymo programos patvirtinimo“ patvirtintą Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų kvalifikacinio mokymo programą nustato vairuotojų kvalifikacinių kursų organizavimo ir kvalifikacijos suteikimo tvarką. gali organizuoti taksi vairuotojų kvalifikacinius kursus. techniškai tvarkingą. kurio tipas patvirtintas 144 . metrologiškai patikrintą. taip pat keleiviams. Darbo metu vairuotojai turi būti nepriekaištingai apsirengę. įsakymu Nr. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruotą (apie tai pažymint taksometro techniniame pase). Taksi atpažinimo ženklas-plafonas turi būti nuimtas eksploatuojant automobilį. taksi vairuotojams (toliau – vairuotojai). turintys ne trumpesnį kaip trejų metų automobilio vairavimo stažą. įsakymu Nr. Reikalavimai taksi. 2) turėti taksi salono priekiniame skyde keleiviams gerai matomoje vietoje įtvirtintą. gruodžio 19 d. išduodančios licencijas vežti keleivius taksi. nustatytus susisiekimo ministro 1994 m. vežamų taksi. Vežėjai gali vežti keleivius taksi tik turėdami nustatyta tvarka išduotą licenciją. Taksi privalo atitikti šiuos reikalavimus: 1) techninius reikalavimus naudojamoms kelių transporto priemonėms.

Savivaldybių institucijos savo savivaldybės teritorijoje gali nustatyti didžiausią taksi skaičių (kvotą). neskaitant dviejų iki 7-erių metų vaikų.). nukentėję nelaimingų 145 . Teikti taksi paslaugas galima tik licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje. vasario 12 d. 4) turi būti apipavidalintas pagal Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų. 3) turėti pramoniniu būdu pagamintą plafoną su užrašu TAKSI. Leidžiama nuvežti keleivius į bet kurią Lietuvos Respublikos vietą.Lietuvos standartizacijos departamente ir įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Savivaldybės teritorijoje visi taksi vežėjai turi teisę naudotis visomis taksi stotelėmis pagal savivaldybių nustatytą tvarką. įsakymu Nr. reikalavimus. leidžiamų vežti papildomai. išrašas iš taisyklių.. Taksi stotelėse. Keleiviai į taksi priimami eilės tvarka taksi stotelėse arba ne arčiau kaip 100 m nuo taksi stotelės ženklo. Po ženklu gali būti tvirtinama lentelė su papildoma informacija keleiviams (pvz. Taksi vežamų keleivių skaičius negali būti didesnis kaip automobilio gamyklos gamintojos nustatytas sėdimų vietų keleiviams skaičius. įvažos arba aikštelės. jeigu to nedraudžia Kelių eismo taisyklės. Taksi gali stovėti ir bet kurioje miesto vietoje. tačiau draudžiama teikti taksi paslaugas kitos savivaldybės teritorijoje. kuriose susirenka daugiau keleivių. didžiausias leidžiamų stovėti taksi skaičius ir pan. Taksi stotelės. patvirtintų susisiekimo ministro 1998 m. keleivių aptarnavimo kokybę. Taksi darbo sąlygos. Tačiau šie sprendimai neturi sudaryti kliūčių keleivių vežimo taksi verslui plėtoti ir nevienodų konkurencijos sąlygų. atsižvelgiant į savivaldybių finansines galimybes įrengiami peronai. kuriais būtų siekiama gerinti eismo ir ekologinę saugą. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“. Savivaldybių tarybos dėl keleivių vežimui naudojamų taksi automobilių gali priimti vežėjams privalomus sprendimus. Taksi stotelėse turi būti pastatytas atitinkamas nurodomasis kelio ženklas „Taksi stotelė“ su stotelės pavadinimu. informacija apie taksi užsakymą. Naudotis taksi be eilės turi teisę: asmenys. Taksi stotelių įrengimą ir jų priežiūrą organizuoja savivaldybės.

neviršijantį automobilio leistino apkrovimo ir netrukdantį uždaryti bagažinės dangčio. ir techninės apžiūros pilkos spalvos 146 . degiomis. invalidai. kitą minkštai įpakuotą buitinę techniką. Gyvūnų savininkai. ryšulius. kad neišteptų sėdynių. kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba. garsiai groti radijo imtuvu arba magnetofonu ar kitaip trikdyti rimtį. privalo turėti užtiesalą joms uždengti. keleiviai su mažamečiais vaikais. Savo iniciatyva imti bendrakeleivius į užimtą taksi vairuotojui draudžiama. taip pat šunis su antsnukiais ir kitus kambarinius gyvūnus bei paukščius tam tinkamoje taroje. gadinti taksi įrenginius. galinčiais sugadinti ar ištepti taksi įrenginius. Bendrakeleiviai į užimtą taksi gali būti paimti tik pirmajam keleiviui sutikus. Vairuotojai taksi stotelėje sustoja laikydamiesi joje nustatytos išdėstymo tvarkos. Vairuotojas privalo vežti keleivį į jo pageidaujamą vietą trumpiausiu keliu arba paties keleivio nurodytu maršrutu. Keleiviai turi teisę patys pasirinkti taksi. turintys akivaizdžių sveikatos sutrikimo požymių. paketus. Vairuotojas darbo metu privalo turėti: vairuotojo pažymėjimą. radijo imtuvus. Vairuotojas apie įtarimą keliančius keleivius gali pranešti vežėjui arba policijai. sėdynes ir apmušalus. priekyje esantis taksi turi stovėti šalia stotelės ženklo „Taksi stotelė“.atsitikimų metu. ribojančiais matomumą vairuotojui. kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepai. gerti alkoholinius gėrimus. Taksi stotelėse ir šalia jų pasirinkti keleivius savo nuožiūra vairuotojams griežtai draudžiama. Vairuotojai laukti keleivių privalo sėdėdami prie taksi vairo. vežti keleivius nešvariais drabužiais. taksi vairuotojo atestavimo liudijimą (jei savivaldybių institucijų nustatyta tvarka jis yra būtinas). Taksi salone leidžiama vežtis lagaminus. Taksi bagažinėje leidžiama vežti krovinį ar bagažą. Neužimti taksi stotelėse statomi eilės tvarka. sprogstančiomis. transporto priemonės (taksi) registracijos liudijimą arba naudotojo pažymėjimą. skalbimo mašinas. televizorius. Taksi draudžiama: rūkyti. su griozdiškais daiktais. Šunų savininkai privalo turėti dokumentus. nuodingomis ir dvokiančiomis medžiagomis bei kitais daiktais. jei vežėjas taksi naudoja nuomos pagrindais. nėščios moterys.

pvz. nutarimu Nr. Tarifai gali būti diferencijuoti. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“. nakties valandoms bei poilsio ir švenčių dienoms (nurodant vairuotojo kortelėje. užmiesčio kelionėms ir pan. Vairuotojai už vežimą taksi mokestį iš keleivių turi imti tik pagal taksometro rodmenis. 2) už nuvažiuoto kelio 1 km. Taksi paslaugų mokėjimas. kelionės kvitų blankų naudojimo žurnalą (kai šiose taisyklėse nustatyta tvarka jis yra būtinas). Taksi paslaugų tarifus. transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą). Jeigu kartu važiavę keleiviai atsiskaito atskirai. prieš pradedant važiuoti įjungiamas taksometras. Keleiviui įlipus į taksi. šiose taisyklėse nustatytos formos kelionės kvitų blankus. vairuotojas privalo laukti 147 . priklijuota vairuotojo nuotrauka. kitus teisės aktais numatytus dokumentus. vežėjo ir vairuotojo rekvizitai. vežėjo pasirinktos formos kelionės lapą.taloną. jis turi rodyti vienkartinį mokestį už įsėdimą. jei ji įrengta taksi automobilyje. šias taisykles. šiose taisyklėse nustatytos formos taksi vairuotojo kortelę. rugpjūčio 13 d. pritvirtintą taksi automobilyje ant priekinio skydo keleiviams matomoje vietoje. nuo kurios iki kurios valandos).) taksometro kasos operacijų žurnalą (numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. taksometro techninį pasą ir patikros liudijimą. leidimą eksploatuoti radijo stotį. nustato vežėjas.. Vežėjai nustato šiuos vežimo taksi tarifus: 1) vienkartinį mokestį už įsėdimą. kurio registravimo ir pildymo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Priėmęs užsakymą ir nuvykęs į vietą. 4) už taksi iškvietimą. kurioje nurodyti vežėjo nustatyti taksi tarifai. kurie turi būti nurodyti taksi vairuotojo kortelėje. Už savivaldybės nustatytą mokamą įvažiavimą į kai kurias miesto vietas ar kelius privalo mokėti keleivis. taksi licencijos kortelę. mokestis tarp jų dalijamas proporcingai nuvažiuotam keliui. Vairuotojui sumokama taksometro rodoma suma nepriklausomai nuo tuo metu važiavusių keleivių skaičiaus. 3) už prastovą laukiant keleivio arba jį aptarnaujant. Iškviesto taksi taksometras turi rodyti mokestį už taksi iškvietimą.

Kai kvitų blankai atspausdinti ant savikopijuojančio popieriaus. naudojami ir sunaikinami laikantis Finansų ministerijos patvirtintų Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų gamybos. Taip pat draudžiama atsisakyti vežti keleivius trumpais 148 .keleivio 15 min. Vairuotojas. nuvažiuotą atstumą ir sumokėtą pinigų sumą už taksi paslaugas. nuo sutarto laiko. Vairuotojas. atsisakęs naudotis sutartu laiku atvykusiu taksi. žurnale įrašo išduodamo kvito numerį. Vežėjas. Kvitų blankai turi būti sunumeruoti spaustuvėje ir įregistruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Naudoti skirti kvitų blankai turi būti vežėjo iš anksto suantspauduoti. orientacinę kelionės kainą keleivis turi sumokėti iš anksto. keleivis sumoka vairuotojui pagal taksometrą tik už faktišką ridą. keleiviui pageidaujant. remdamasis vairuotojų žurnalais arba kvitų blankų antraisiais egzemplioriais. vairuotojas turi teisę nuvažiuoti. Važiuojant už miesto. o galutinai atsiskaito nuvežus į vietą. kiekvieną kartą išduodamas vairuotojui taksi kelionės kvitų blankus. Šiuose blankuose keleivio rekvizitai pildomi tik keleivio pageidavimu. laiką. Už taksi prastovą dėl automobilio techninio gedimo keleivis nemoka. išduodamas kvitą keleiviui. Vairuotojui draudžiama vežti keleivius taksi neįjungus taksometro. vairuotojui žurnalo pildyti nereikia. naudojimo ir sunaikinimo taisyklių. datą. o išjungiamas – keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą. tvarko bendrą kvitų blankų naudojimo apskaitą. Keleiviui sutartu laiku neatėjus. Už važiavimą taksi mieste atsiskaitoma kelionei pasibaigus. privalo vairuotojui sumokėti už taksi iškvietimą. keleivis sumoka už nuvažiuotą kelią ir avansą už sutartą laukimo laiką. Taksometras sustabdomas suteikus taksi paslaugą. privalo jam išduoti šiose taisyklėse nustatytos formos taksi kelionės kvitą apie taksi paslaugos kainą. Šį žurnalą vairuotojas privalo turėti darbo metu. įsigijimo. keleivio kelionės maršrutą. Jei taksi laukia keleivio jam pageidaujant. sumokėjus taksometro rodomą sumą. pildo laisvos formos kvitų blankų naudojimo žurnalą. įsigyjami. Jei dėl blogo kelio keleivio negalima nuvežti į reikiamą vietą. Vežėjas. Taksi kelionės kvitų blankai gaminami. Keleivis. kuriame nurodo vairuotojui tuo metu išduodamų kvitų kiekį ir jų numerius.

Taksi darbą kontroliuoja savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybų įgaliotieji asmenys. Vairuotojas. savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės tarnybų ir policijos pareigūnai turi teisę signaliniu disku sustabdyti taksi vietose. ar vairuotojai neima iš keleivių didesnio. gautos lėšos pervedamos į valstybės biudžetą. brangenybės. policijos bei kiti kontrolės pareigūnai. pinigai – ne vėliau kaip kitą darbo dieną atiduodami į vežėjo kasą. privalo pateikti būtinus taksi darbe dokumentus. ar vairuotojai dirba turėdami nustatytos formos galiojančias licencijų korteles. licencijas išduodančių tarnybų. vairuotojai ir keleiviai. kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus. besinaudojantys taksi paslaugomis. Už rastų daiktų saugojimą juos atsiimant gali būti imamas mokestis pagal radinių tarnybos ar vežėjo nustatytus įkainius. Taksi rastus daiktus vairuotojas nustatyta tvarka atiduoda taksi vežėjo firmos radinių tarnybai. Rasti daiktai. Kontroliuojantys pareigūnai tikrina: kaip vežėjai. ginklai. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos. kad vežėjas. o dvokiantys – tuoj pat. ar taksi atitinka šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus. vertybiniai popieriai – ne vėliau kaip kitą darbo dieną atiduodami į vežėjo kasą. kontroliuojantys pareigūnai taiko įstatymais numatytas priemones ir apie tai informuoja licenciją išdavusią savivaldybės instituciją arba jos įgaliotą įstaigą. kur to nedraudžia Kelių eismo taisyklės. ir neatitinkančio taksometro rodomo užmokesčio. negu nustatyta. jei jos nėra – vietos policijai. turintys specialius pažymėjimus. Atsakomybė už šių taisyklių pažeidimus. Rasti daiktai: maisto produktai sunaikinami po 10 parų. vairuotojas ar keleivis pažeidė šias taisykles. ar vežėjai ir vairuotojai laikosi darbo ir poilsio režimo normų. atsako už šių 149 . ar turi kitus būtinus dokumentus. Nustatę. kur saugomi 90 parų. šaudmenys ir sprogmenys tuoj pat perduodami policijai.atstumais ir tokiu atveju reikalauti didesnio užmokesčio. Taksi vežėjai. vairuotojai ir keleiviai laikosi šių taisyklių. asmeniniai dokumentai. Taksi darbo kontrolė. po šio termino realizuojami įstatymų nustatyta tvarka. nei rodo taksometras. Savininkas turi pasirašytį rastų daiktų registravimo žurnale.

4. kompensavimo (atlyginimo) tvarka Tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. 478. kompensavimo (atlyginimo) tvarka (toliau – tvarka) nustato keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų). Kas nustato taksi paslaugų tarifus? 9. šių taisyklių ir kitų kelių transporto veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus sustabdyti licencijos vežti keleivius taksi arba taksi licencijos kortelės galiojimą arba jas panaikinti. Kokius taksi tarifus nustato vežėjas? 10. Ar gali būti nustatytas didžiausias taksi skaičius? 5. Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų). Kas valdo ir organizuoja keleivių vežimą taksi? 2. balandžio 28 d.700 redakcija.taisyklių pažeidimus pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. jei jie atsiskaito atskirai? 2. Kontroliniai klausimai 1. nutarimo Nr. Koks didžiausias taksi vežamų keleivių skaičius? 7. Kaip dalijamas mokestis tarp kartu važiavusių keleivių. kompensavimo (atlyginimo) reikalavimus. Ar gali būti tarifai diferencijuojami? 11. Ką turi turėti vežėjas.6. susijusių su transporto lengvatų taikymu. 150 . Licenciją išdavusi savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga turi teisę už licencijuojamos veiklos sąlygų. nutarimu Nr. norintis vežti keleivius taksi. susijusių su transporto lengvatų taikymu. Bendrosios nuostatos. LR Vyriausybės 2003 m. birželio 3 d. Kada taksi vairuotojas turi teisę paimti į taksi bendrakeleivius? 8. Kokius reikalavimus turi atitikti taksi? 4. Kur galima teikti taksi paslaugas? 6. Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų). susijusių su transporto lengvatų taikymu. ir ko reikia automobiliui? 3.

Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų. vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatų. pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui. nustatytų Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (toliau – įstatymas).Transporto lengvatos teikiamos asmenims. kompensuojamos (atlyginamos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais. kompensavimas (atlyginimas) iš savivaldybių biudžetų. išdavusioms vežėjui leidimus vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais. pateikusiems atitinkamą dokumentą. nustatytų įstatymo. sudarytas tarp vežėjų ir savivaldybių. ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (5 priedas) ir ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus. kompensuojamos (atlyginamos) iš savivaldybių biudžetų pagal sutartis. Savivaldybės. patvirtinantį jų teisę į transporto lengvatas. 2) savivaldybėms. kurioje įregistruota vežėjo įmonė. Pagal šias sutartis kiekvienas vežėjas. susijusių su transporto lengvatų taikymu. iki to paties mėnesio 22 dienos kompensuoja (atlygina) vežėjų išlaidas (negautas pajamas) dėl praėjusį mėnesį keleiviams taikytų transporto lengvatų. iki kito mėnesio 8 dienos pateikia: 1) savivaldybei. ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietus. susijusių su transporto lengvatų taikymu. kompensavimas (atlyginimas) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų kompensuojamos (atlyginamos) taip: 1) akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“. Vežėjų išlaidų (negautų pajamų). įvertinusios vežėjų ataskaitas. iki kito mėnesio 10 dienos pateikia Susisiekimo ministerijai pagal sudarytą su ja sutartį ataskaitą 151 . pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui. Vežėjų išlaidų (negautų pajamų).

per 3 darbo dienas perveda jas į šių vežėjų sąskaitas pagal pastarųjų ataskaitas. gavusi Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų lėšų. Baigiamosios nuostatos. 2) Susisiekimo ministerija. pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui. kurios bendra tvarka pervedamos akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“. taip pat leisti įsigyti važiavimo bilietų su nuolaida tam tikromis savaitės dienomis ar paros valandomis. 3) Valstybinė kelių transporto inspekcija. Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensuojamos (atlyginamos) taip: 1) vežėjai. Už tai. kad gautų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų lėšų šių vežėjų išlaidoms (negautoms pajamoms) dėl transporto lengvatų kompensuoti (atlyginti). savivaldybės gali papildomai leisti įsigyti važiavimo jų nustatytų maršrutų vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietų su nuolaida ir kitų kategorijų asmenims. įvertinusi gautas ataskaitas. kad ataskaitos apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniu transportu bilietus būtų pateiktos 152 . kaip numato ši tvarka. Valstybinė kelių transporto inspekcija. nustatyta tvarka per 5 dienas pateikia Finansų ministerijai paraiškas (kartu su ataskaitomis). Laikydamosi įstatymo nuostatų. Savivaldybės kompensuoja (atlygina) vežėjams išlaidas (negautas pajamas) iš savo biudžetų lėšų. įvertinusi šias ataskaitas. turintys Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija) išduotas licencijas (leidimus) verstis keleivių vežimu ir leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais.apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus. per 15 darbo dienų po ataskaitos už trečiąjį ketvirčio mėnesį gavimo pateikia Finansų ministerijai paraiškas. kad gautų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoje programoje numatytų biudžeto lėšų. Savivaldybių nustatomos transporto lengvatos. 2) pasibaigus ketvirčiui. iki kito mėnesio 10 dienos pateikia Valstybinei kelių transporto inspekcijai pagal sudarytas su ja sutartis ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietus.

Susisiekimo ministerija. Savivaldybės. klastoja arba iškraipo ataskaitas: 1) nekompensuoja (neatlygina) šių vežėjų per ataskaitinį mėnesį. Savivaldybės. parašę ir patvirtinę šias ataskaitas. kasos aparatų kontrolinių juostų. nustačiusios. Valstybinė kelių transporto inspekcija iš vežėjų gali pareikalauti ir kitų papildomų ataskaitų ar dokumentų (pvz. nustačiusios. bilietų pardavimo apskaitos knygų. kad vežėjai pažeidžia transporto lengvatų teikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus arba su jomis sudarytas sutartis. arba tik patikrinusios reikiamus dokumentus vežėjų administracijos patalpose ir įsitikinusios ataskaitų duomenų teisingumu. kurį buvo padarytas pažeidimas. išlaidos (negautos pajamos) dėl transporto lengvatų. Susisiekimo ministerija. visą šios išmokėtos kompensacijos (atlyginimo) sumą išskaičiuoja iš numato-mos už kitą ataskaitinį mėnesį išmokėti (kitus 153 . Savivaldybės. savivaldybės. Susisiekimo ministerija. kad vežėjai pažeidė transporto lengvatų teikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus arba su jomis sudarytas sutartis.laiku ir nustatyta tvarka. Valstybinė kelių transporto inspekcija. Kad įsitikintų ataskaitų apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniu transportu bilietus duomenų teisingumu. kurių pagrindu buvo parengtos šios ataskaitos. bilietų pardavimo žiniaraščių. arba teikti institucijoms. Susisiekimo ministerija. išdavusioms licencijas ar leidimus. kasos aparatų ataskaitų. Valstybinė kelių transporto inspekcija. Valstybinė kelių transporto inspekcija kompensuoja (atlygina) šių vežėjų išlaidas (negautas pajamas) dėl transporto lengvatų tik po to. kai vežėjai pateikia reikalaujamas papildomas ataskaitas ar dokumentų kopijas.. kurį buvo padarytas pažeidimas. taip pat už jų duomenų teisingumą atsako vežėjai. siūlymus dėl tokių sankcijų šiems vežėjams taikymo. bilietų kontrolės lapų ir panašiai) kopijų. 2) gali pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti arba panaikinti šiems vežėjams išduotas licencijas (leidimus) verstis keleivių vežimu ar leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais. visų išlaidų (negautų pajamų) už šį mėnesį dėl transporto lengvatų. arba teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti reikiamus dokumentus vežėjų administracijos patalpose. suklastojo ar iškraipė ataskaitas ir jiems jau buvo kompensuotos (atlygintos) per ataskaitinį mėnesį.

savivaldybės. sudarytose su vežėjais dėl ataskaitų teikimo. susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų 154 . 2. Sutartyse. Bendrosios nuostatos.4. turi būti numatyta. kovo 13 d. Kontroliniai klausimai 1. Valstybinė kelių transporto inspekcija nekompensuoja (neatlygina) šių vežėjų per ataskaitinį mėnesį. kaip kompensuojamos vežėjų išlaidos dėl keleiviams taikytų važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais lengvatų. įsakymu Nr. sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Susisiekimo ministerija. kompensavimo tvarka Ši tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. išlaidų (negautų pajamų) dėl transporto lengvatų. susiję su vežėjų išlaidų (negautų pajamų) dėl transporto lengvatų kompensavimu (atlyginimu).ataskaitinius mėnesius) šių vežėjų išlaidų (negautų pajamų) dėl transporto lengvatų kompensacijos (atlyginimo) ir gali pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti arba panaikinti šiems vežėjams išduotas licencijas verstis keleivių vežimu ar leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais. už kurį ataskaitos nepateiktos laiku. siūlymus dėl tokių sankcijų šiems vežėjams taikymo. Ginčai. Iš kieno biudžetų kompensuojamos (atlyginamos) vežėjų išlaidos (negautos pajamos). Apibūdinti. Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių. susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei.7. arba teikti institucijoms. išdavusioms licencijas ar leidimus. 3. susijusios su transporto lengvatų taikymu? 2. Apibūdinti. kad tuo atveju. kaip kompensuojamos vežėjų išlaidos dėl keleiviams taikytų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais lengvatų. jeigu vežėjai šios tvarkos nustatytais terminais nepateikia ataskaitų apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniu transportu bilietus. 3-154. Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių.

kad šie maršrutai visuomenei yra būtini. tačiau vežėjams nuostolingi. kompensacijų apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarką. Minėti vežėjų patirti nuostoliai nekompensuojami iš valstybės biudžeto. – priima. Įvertinant tai. Būtinos keleivinio kelių transporto paslaugos visuomenei teikiamos nors ir vežėjams komerciškai nenaudingomis sąlygomis. kompensavimo. kompensuoti. patirtiems vežant keleivius tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo maršrutais. kompensavimo tvarka (toliau – tvarka) nustato vežėjų nuostolių. patirtų vežant keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų (troleibusų) maršrutais. Sprendimus dėl būtinumo teikti visuomenei keleivinio kelių transporto paslaugas – vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais. Vežėjų patirti nuostoliai. kad pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą keleivių vežimo reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais tarifus nustato vežėjas. susidariusius dėl visuomenei teikiamų būtinų keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais paslaugų pagal sudarytas su vežėjais visuomenės aptarnavimo sutartis. ši tvarka netaikoma vežėjų nuostoliams.teikimo visuomenei (toliau – vežėjų nuostoliai). Savivaldybių institucijos išmoka kompensacijas 155 . kompensuojami iš savivaldybių biudžetuose tam tikslui numatytų lėšų. skelbia konkursus vežėjams parinkti ir sudaro visuomenės aptarnavimo sutartis su vežėjais savivaldybių institucijos. maršrutų organizavimo. kad vežant keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais nustatyti vežimo tarifai turi tiesioginę įtaką vežėjų nuostoliams susidaryti. maksimalius jų dydžius suderinęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifus nustato savivaldybių tarybos. išduodančios vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais ir nustačiusios. pagal šį kodeksą kiti keleivių vežimo tarifai nustatomi šalių susitarimu. kiekvieną mėnesį šiems vežėjams kompensuoja patirtus nuostolius. susidarantys dėl savivaldybių tarybų nustatytų keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais nepakankamo dydžio tarifų. atsižvelgdamos į savivaldybių finansines galimybes. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.

išduodančios leidimus vežėjams vežti keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų (troleibusų) maršrutais ir kompensuojančios vežėjų nuostolius. autobusui (troleibusui) važiuojant nuo maršruto pradžios iki jo grįžimo į maršruto pradžią. Lt. nutarimu Nr. Rn – nutrauktų (neįvykdytų) per mėnesį autobusų (troleibusų) reisų skaičius. reikalinga pradėti reguliarų susisiekimo maršrutą ir jį baigti. Kompetentingos įstaigos – šioje tvarkoje minimos savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos. į savikainą turi būti įtrauktos išlaidos. o darbą maršrute baigus – grįžtant iš maršruto galinio punkto į garažą (stovėjimo vietą). 100 (1) kur: K – vežėjo nuostolių kompensacijos dydis. patiriamos vežant keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais. M0 – nulinė rida per mėnesį. kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse. Lt . km. Vežėjų nuostolių kompensacijų apskaičiavimo tvarka. Vežėjo patirtų per mėnesį nuostolių kompensacijų dydžiai apskaičiuojami pagal formulę: K = [((R − R n )× M + M 0 )× S ]× −(P + A)× 100 + r . rida autobusui (troleibusui) važiuojant iš garažo (stovėjimo vietos) į maršruto pradžią prieš pradedant darbą maršrute. Lt/km. M – reguliaraus susisiekimo maršruto ilgis. padalytos iš šiais maršrutais atliktos ridos). S – autobuso (troleibuso) faktinė 1 km reguliaraus susisiekimo maršruto ridos savikaina (vežėjo patirtos dėl keleivių vežimo maršrutais išlaidos. autobusams (troleibusams) važiuojant nuo maršruto pradžios iki jo grįžimo į maršruto pradžią. t. vnt. 804 „Dėl ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės“. vnt.. spalio 27 d.. savikaina nustatoma pagal vežėjo įmonės buhalterinės apskaitos duomenis. y. ir su šiais 156 . Kitos šioje tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip. R – planuotas autobusų (troleibusų) reisų skaičius reguliaraus susisiekimo maršrutu per mėnesį. vadovaujantis Pajamų ir sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarka. km.vežėjams tiesiogiai arba per savivaldybių institucijų įgaliotas įstaigas savivaldybių institucijų nustatyta tvarka. patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m.

S. ataskaitų apie planuotus 157 . gaunamos iš savivaldybių biudžetų. Jei vežėjas aptarnauja daugiau kaip vieną maršrutą.. Pagal šias sutartis vežėjai. t. r – sutartimi tarp kompetentingos įstaigos ir vežėjo nustatytas reguliaraus susisiekimo maršrutų rentabilumas. nustatytų Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu. kiek maršrutų aptarnauja vežėjas. M0. Vežėjų patirti nuostoliai kompensuojami iš savivaldybių biudžetų pagal visuomenės aptarnavimo sutartis. M ir M0. turi sudaryti tiek sudedamųjų dalių R. kompensacijos K formulės dalį ((R–Rn)*M+M0). išreiškiančią vežėjo ridą tais maršrutais per mėnesį. A – priklausančios vežėjams kompensacijos (negautų pajamų atlyginimas) dėl keleiviams teikiamų važiavimo lengvatų. Kompetentingos įstaigos. nurodydami. susidariusius dėl visuomenei būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų reguliaraus susisiekimo maršrutuose teikimo. ataskaitas apie patirtus nuostolius. y. sudarantis sąlygas vežėjams kaupti lėšas reguliaraus susisiekimo autobusams (troleibusams) atnaujinti. Rn. pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui. gali pareikalauti iš vežėjų ir kitų papildomų ataskaitų ar dokumentų. kaip kiekviena iš šių reikšmių buvo nustatyta arba apskaičiuota. Rn. Lt. pvz. A. Kartu su šiomis ataskaitomis vežėjai turi pateikti kompetentingoms įstaigoms įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais patvirtintas pažymas apie šioje tvarkoje pateiktos formulės sudedamųjų dalių (R. t. M.vežimais susijusios išlaidos. ir sąskaitą faktūrą.: ((R − Rn )× M + M 0 ) = ((R1 − R1n )× M 1 + M 01 ) + ((R2 − R2n )× M 2 + M 02 ) + K ir t. P. Lt. išdavusioms vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais. siekdamos įsitikinti gautose iš vežėjų ataskaitose nurodytų duomenų teisingumu. (2) Vežėjų nuostolių kompensavimo iš savivaldybių biudžetų tvarka. P – už keleivių vežimą reguliariais susisiekimo maršrutais per mėnesį faktiškai iš keleivių surinktos pajamos. iki kito mėnesio 16 dienos pateikia kompetentingoms įstaigoms. r) reikšmes. sudarytas tarp vežėjų ir kompetentingų įstaigų. buhalterinių ataskaitų apie patirtas išlaidas vežant keleivius reguliaraus susisiekimo autobusais (troleibusais).

kurį buvo padarytas (-i) pažeidimas (-ai). arba gali pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti ar panaikinti šiems vežėjams išduotas veiklos licencijas ar leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo keleiviniu kelių transportu. Kompetentingos įstaigos. jau buvo išmokėta patirtų nuostolių dėl keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų (troleibusų) maršrutais kompensacija. nekompensuoja šių vežėjų per ataskaitinį mėnesį. 158 . Kompetentingos įstaigos. Atsakomybė ir sankcijos. jose esančių duomenų teisingumą atsako vežėjai. bet ne ilgiau kaip iki 2 mėnesių. kad patikrintų vežėjų pateiktas papildomas ataskaitas ar dokumentus arba patikrintų juos vežėjų įmonėse ir įsitikintų jų teisingumu.. nulinę ridą. faktiškai iš keleivių surinktas pajamas ir kt. iki to paties mėnesio pabaigos kompensuoja vežėjų patirtus per praėjusį mėnesį nuostolius dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais.reguliaraus susisiekimo autobusų (troleibusų) reisus ir jų faktišką įvykdymą. reglamentuojančių vežėjų veik-los apskaitą ir ataskaitų rengimą. Kompetentingos įstaigos. Už ataskaitų apie patirtus nuostolius dėl keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais pateikimą laiku ir nustatyta tvarka. nustačiusios. kad vežėjai padarė šioje tvarkoje minimus pažeidimus. kurį buvo padarytas pažeidimas. patirtų nuostolių arba taiko kitas sutartyje su vežėju numatytas sankcijas. nustačiusios. šios išmokėtos kompensacijos sumą išskaičiuoja iš numatomos už kitą ataskaitinį mėnesį (kitus ataskaitinius mėnesius) išmokėti kompensacijos bei gali pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti ar panaikinti šiems vežėjams išduotas veiklos licencijas ar leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo keleiviniu kelių transportu. parašę ir patvirtinę šias ataskaitas. taip pat klastoja arba iškraipo ataskaitas. Kompetentinga įstaiga gali. maršrutų ridą. tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su nuostolių skaičiavimais. kad vežėjai sąmoningai pažeidžia įstatymų ar kitų teisės aktų. užlaikyti vežėjų patirtų nuostolių kompensavimą tam. arba patikrinti reikalingus dokumentus vežėjų įmonėse. reikalavimus arba su jomis sudarytas sutartis. bet jiems už ataskaitinį mėnesį. įvertinusios vežėjų ataskaitas ir kitus papildomus dokumentus. kurių pagrindu buvo sudarytos ataskaitos.

1132 (pakeitimai 2004 m. Vadovaujantis šia tvarka negali būti kompensuojami vežėjų patirti nuostoliai dėl kitokių paslaugų teikimo ar kitokios veiklos vykdymo. nenurodytų šioje tvarkoje. lapkričio 13 d.4. 2009 m. 2008 m. Kontroliniai klausimai 1. 2006 m. Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka Ši tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja geležinkelių.3-859. Apibūdinti vežėjų patirtų nuostolių kompensavimo tvarką.8.3-132 Bendrosios nuostatos. Nr. kelių ir vidaus vandenų transporto vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso (toliau – konkursas) organizavimą ir nustato pagrindinius visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo reikalavimus. Nr. Pagal kompetenciją sprendimus dėl visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymo priima. sutartis su konkurso nugalėtojais sudaro ir nutraukia Susisiekimo ministerija ir (ar) savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau vadinama – kompetentingos įstaigos). Nr. spalio 1 d. 2...3-370. spalio 25 d.. konkursą organizuoja.3-433.. Ginčai dėl vežėjų patirtų nuostolių dėl keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais kompensavimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.Baigiamosios nuostatos. nutarimu Nr. rugsėjo 4 d. balandžio 10 d. Nr. Už vežimus kokiais maršrutais yra kompensuojami vežėjų nuostoliai ir už kokius nekompensuojami? 2. Kas priima sprendimus dėl būtinumo teikti visuomenei keleivinio kelių transporto paslaugas? 3. 159 .

2002. per 20 dienų sudaro konkurso komisiją (toliau vadinama – komisija). Komisijos nariai ir komisiją sudariusios kompetentingos įstaigos pakviesti ekspertai negali tretiesiems asmenims suteikti jokios informacijos apie pateiktų konkurso pasiūlymų turinį. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 7 fizinių asmenų. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme (Žin. skaidrumo principų. organizuodamos konkursus ir nustatytamos laimėtoją. Komisija veikia ją sudariusios kompetentingos įstaigos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. 160 . kuri pažeistų teisėtus konkurse dalyvaujančių vežėjų (operatorių) ir kompetentingos įstaigos interesus. Komisija dirba pagal ją sudariusios kompetentingos įstaigos patvirtintą darbo reglamentą.2 poskyris). o kiti nariai gali būti kitų valstybės ar savivaldybės įstaigų atstovai. paskiria jos pirmininką. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai. lemiamas komisijos pirmininko balsas. nustato jai užduotis ir suteikia visus įgaliojimus vykdyti tas užduotis. Konkurso komisija.. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Nr. Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę nariai. yra atskaitinga ją sudariusiai kompetentingai įstaigai ir vykdo tik raštiškas jos užduotis ir įpareigojimus.Kompetentingos įstaigos. Komisijos posėdis yra teisėtas. kad neteiks tretiesiems asmenims informacijos. Kiekvienas komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti komisijos darbe tik raštiškai pasižadėjęs. išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. kol įvykdo visas raštiškas ją sudariusios kompetentingos įstaigos jai nustatytas užduotis arba priimamas sprendimas nutraukti konkursą. nediskriminavimo. ir bus nešališkas vežėjams (operatoriams). Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti priėmimo. Komisiją sudaranti kompetentinga įstaiga turi teisę kviestis ekspertus. privalo laikytis lygiateisiškumo. jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisijoje turi būti ne mažiau kaip 4 kompetentingos įstaigos atstovai. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. priėmusi sprendimą dėl visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymo. Kompetentinga įstaiga.29-1034) (šios knygos 4.

informacija apie vežėjo (operatoriaus) technines galimybes ir kitas priemones. kopijavimo ir pateikimo vežėjams (operatoriams) faktinės išlaidos. – nuo vežėjo (operatoriaus) įregistravimo dienos ar veiklos atitinkamoje srityje pradžios). patvirtinančio. ataskaitų išrašai ar kiti dokumentai apie vežėjų (operatorių) pajamas. nuo kurios numatoma pradėti teikti transporto paslaugas.Kvietimas dalyvauti konkurse. Kompetentinga įstaiga privalo pateikti konkurso dokumentus vežėjams (operatoriams) ne vėliau kaip per 6 dienas nuo jų paraiškos ir dokumento. kita 161 . Kvietime dalyvauti konkurse turi būti: kompetentingos įstaigos pavadinimas. gavimo. finansinę ir ekonominę būklę. telefono ir fakso numeriai. siūlomų paslaugų kaina. jeigu kompetentinga įstaiga už konkurso dokumentus ima mokestį. kaip ir kur galima gauti konkurso dokumentus. kad sumokėtas šiose tvarkose nurodytas mokestis (jeigu kompetentinga įstaiga už konkurso dokumentus ima mokestį). – užmokesčio dydis ir mokėjimo tvarka. kurį sudaro dokumentų rengimo. kainos sudedamosios dalys ir skaičiavimai. kodas. Kompetentinga įstaiga pageidaujantiems dalyvauti konkurse vežėjams (operatoriams) konkurso dokumentus pateikia kvietime dalyvauti konkurse nurodyta tvarka. informacija apie vežėjo (operatoriaus) vadovaujančiojo ir paslaugas teiksiančio personalo išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją. transporto paslaugų pavadinimas ir maršrutas (maršrutai). adresas. data. nuorašai. vežėjo (operatoriaus) teisinį statusą patvirtinantys dokumentai. ir paslaugų teikimo terminai. sertifikatų ar licencijų (leidimų). kam ir iki kada turi būti pateikti konkurso pasiūlymai ir kiti dokumentai. Turi būti pateikta: paraiška dalyvauti konkurse. kita informacija. užtikrinančias paslaugų teikimą. kurių reikia sutarčiai vykdyti. Konkurso dokumentai. kokius dokumentus turi pateikti vežėjai (operatoriai). patvirtinantys vežėjo (operatoriaus) veiklą. pelną (nuostolius) per paskutinius 3 metus (jeigu vežėjas (operatorius) įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau. Konkurso dokumentuose nurodoma: 1) informacija. Už konkurso dokumentus iš visų vežėjų (operatorių) gali būti imamas mokestis. Kvietimą dalyvauti konkurse kompetentinga įstaiga skelbia leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

negu numatytos konkurso dokumentuose. paslaugų teikimo charakteristikas ir sutarties sąlygas. kad kompetentinga įstaiga pateiktų konkurso dokumentų paaiškinimus. vieta ir būdas. 10) būdai. kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją. Kompetentinga įstaiga negali kelti vežėjams (operatoriams) tokių kvalifikacijos reikalavimų. Visiems vežėjams (operatoriams) turi būti keliami vienodi kvalifikacijos reikalavimai. keleivių vežimo maršrutu sąlygos (eismo tvarkaraštis ir kita). kitos sąlygos. Vežėjas (operatorius) gali paprašyti. sužinoti. kuriais vežėjai (operatoriai) gali prašyti konkurso dokumentų paaiškinimų. jeigu jis gautas ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 162 . 5) konkurso pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos. 12) kompetentingos įstaigos darbuotojų arba komisijos narių (vieno ar kelių). ar kompetentinga įstaiga ketina rengti dėl to susitikimą su vežėjais (operatoriais). atsakydama vežėjui (operatoriui). bet nenurodo. pavardės. Kompetentinga įstaiga į gautą prašymą turi atsakyti ne vėliau kaip per 6 dienas nuo jo gavimo. 9) konkurso pasiūlymų ir kitų dokumentų pateikimo terminas. vardai. Kompetentinga įstaiga atsako į kiekvieną vežėjo (operatoriaus) rašytinį prašymą paaiškinti (patikslinti) konkurso dokumentus. 4) vežėjų (operatorių) kvalifikacijos vertinimo kriterijai. kurie įgalioti palaikyti ryšį su vežėjais (operatoriais). jeigu parengtas. ekonominė ir techninė informacija. telefonų ir faksų numeriai. 7) informacija. iš kurio vežėjo (operatoriaus) gautas prašymas. iki kurios galioja konkurso pasiūlymas. kuriems pateikusi konkurso dokumentus. 6) siūlomos šalims pasirašyti sutarties sąlygos. 11) data. taip pat sutarties projektas. Kompetentinga įstaiga. kartu siunčia paaiškinimus ir visiems vežėjams (operatoriams). finansinė.kompetentingos įstaigos nurodyta teisinė. 3) transporto paslaugų pavadinimas ir maršrutas (maršrutai). 2) konkurso pasiūlymų rengimo reikalavimai. ar leidžiama siūlyti kitokias. techniniai reikalavimai. adresai. 8) konkurso pasiūlymų galiojimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai.

Nesibaigus konkurso pasiūlymų pateikimo terminui. Vežėjo (operatoriaus) ar jo įgalioto asmens pasirašytas konkurso pasiūlymas ir kiti dokumentai pateikiami užklijuotame ir antspauduotame voke. kurios laikomos galutiniu konkurso pasiūlymų ir kitų dokumentų pateikimo terminu. turi surašyti susitikimo protokolą. konkurso dokumentus paaiškinusi (patikslinusi) arba surengusi susitikimą su vežėjais (operatoriais) likus mažiau kaip 9 dienoms iki konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Protokolai visiems konkurso procedūrose dalyvaujantiems vežėjams (operatoriams) turi būti išsiųsti ne vėliau kaip prieš 9 dienas iki konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems vežėjams (operatoriams). Kompetentinga įstaiga. susegti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti vežėjo (operatoriaus) parašu ir antspaudu. neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam vežėjui (operatoriui). kuriame surašomi visi per susitikimą pateikti klausimai. ir atsakymai į juos. susiję su konkurso dokumentų paaiškinimu. Kompetentinga įstaiga. kuriems kompetentinga įstaiga pateikusi konkurso dokumentus. vežėjas (operatorius) gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Kompetentinga įstaiga nustato datą ir valandą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas pateikiamas atskirai tame pačiame voke. kad vežėjai (operatoriai). neprarasdamas teisės 163 . Kol nesibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas. Kompetentinga įstaiga privalo pateikti kiekvienam vežėjui (operatoriui) rašytinį patvirtinimą. Pasiūlymų ir kitų dokumentų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. rengdami konkurso pasiūlymus. Jeigu konkurso pasiūlymas gaunamas pavėluotai. rengianti susitikimą su vežėjais (operatoriais). turi būti išsiųsti ne vėliau kaip prieš 9 dienas iki konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. nurodydama gavimo dieną ir valandą. kompetentinga įstaiga savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) konkurso dokumentus. privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą tiek. kad jo pasiūlymas gautas. Pasiūlymai ir dokumentai turi būti sunumeruoti. galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolus.

ir pradedama konkurso pasiūlymų nagrinėjimo procedūra. kurių pasiūlymus komisija atmeta. kad vežėjai (operatoriai) paaiškintų savo pasiūlymus. Toks pakeitimas arba pranešimas. Vokai su vežėjų (operatorių) pateiktais konkurso pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje. per kurį atplėšiami vokai su pasiūlymais. kad pasiūlymas atšaukiamas. kad jis pateikė netikslius arba neišsamius duomenis. jeigu konkurso dokumentuose nenustatyta kitaip. Vežėjų (operatorių) kvalifikacijos duomenys vertinami laikantis jiems pateiktuose konkurso dokumentuose nustatytų kriterijų ir procedūrų. Vežėjus (operatorius).į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Konkurso pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas. kompetentinga įstaiga per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja apie tai raštu. jeigu nustato. 3) visų vežėjų (operatorių) pasiūlytos per didelės. Kompetentinga įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoja vežėją (operatorių). Komisija. Kompetentinga įstaiga gali prašyti. nurodydama priežastis. kompetentingai įstaigai nepriimtinos kainos. Komisija taip pat turi atmesti vežėjo (operatoriaus) pasiūlymą. turi: 164 . nurodytus konkurso dokumentuose. stebėtojų teisėmis gali dalyvauti pasiūlymus pateikę vežėjai (operatoriai). 2) konkurso pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų arba vežėjas (operatorius) pateikia klaidingus duomenis. Komisija vežėjo (operatoriaus) pasiūlymą turi atmesti. jeigu kompetentinga įstaiga jį gauna nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. jeigu: 1) konkurso pasiūlymą pateikęs vežėjas (operatorius) neatitinka konkurso dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų. Vežėjų (operatorių) pasiūlymai vertinami pagal kriterijus. priimdama sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo. Komisijos posėdyje. Vokų su vežėjų (operatorių) pasiūlymais atplėšimo laikas ir vieta turi sutapti su pasiūlymų ir kitų dokumentų pateikimo termino pabaiga ir vieta. ir kompetentingos įstaigos prašymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nepašalina šių trūkumų. pripažįstamas galiojančiu.

kitais teisės aktais. atmesti konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus ir nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę. bet ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo vežėjams (operatoriams). Sutarties sudarymas. 3) patvirtinti pasiūlymų eilę ir priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo tik tada. konkursas laikomas neįvykusiu ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešimas apie tai išsiunčiamas pasiūlymus pateikusiems vežėjams (operatoriams). Jeigu iki kompetentingos įstaigos nustatyto galutinio konkurso pasiūlymų pateikimo termino negauta nė vieno pasiūlymo arba pasiūlymus atmetus nelieka nė vieno konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo. vykdoma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Pranešimas apie konkursą laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems konkurso pasiūlymus pateikusiems vežėjams (operatoriams) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo.1) pagal konkurso dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir sąlygas įvertinti pateiktus vežėjų (operatorių) pasiūlymus. Visuomenės aptarnavimo sutartį pasirašo abi šalys: kompetentingos įstaigos vardu – jos vadovas ar kitas jo įgaliotas asmuo ir viešą konkursą laimėjusio vežėjo (operatoriaus) vadovas ar kitas jo įgaliotas asmuo. Kompetentinga įstaiga sutartyje turi numatyti: 1) vežėjo (operatoriaus) įsipareigojimą organizuoti darbą. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurse dalyvaujantis vežėjas (operatorius). kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių vežėjų (operatorių) pretenzijos (jeigu jų gauta). keitimas ir nutraukimas. jeigu jo pateiktas konkurso pasiūlymas ir kiti dokumentai atitinka konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus. Sutartis sudaroma. keičiama. 2) informuoti pasiūlymus pateikusius vežėjus (operatorius) apie preliminarią pasiūlymų eilę ir pasiūlymų atmetimo priežastis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo. taip pat konkurso dokumentuose nustatytomis sąlygomis. 165 . vežti ir laikytis nustatytų tarifų. specialiaisiais transporto rūšių kodeksais ir įstatymais.

. Kas nurodoma konkurso dokumentuose? 4. 3) paslaugų kainą ir abiejų sutarties šalių finansinius įsipareigojimus. kiekio ir kokybės sąlygas. Kas organizuoja konkursus? 2. dėl kurių jis negali sudaryti sutarties. Apie sutarties nutraukimą sutarties šalys viena kitai privalo pranešti ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. 9) teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Sutarties šalys taip pat gali nustatyti kitas įstatymams neprieštaraujančias sutarties sąlygas. jų nevykdo arba nesilaiko ir tai yra esminis šių sąlygų pažeidimas. reguliarumo. 4) nuostatas dėl sutarties keitimo atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes ir kintančius poreikius. jeigu viena iš sutarties šalių netinkamai vykdo sutartyje ar konkurso dokumentuose nustatytas sąlygas. 6) sankcijas už sutarties nesilaikymą. Baigiamosios nuostatos. sutartys ir kiti su konkursu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin. Kaip sudaroma komisija ir kaip ji dirba? 3.2) paslaugų. Nr. Kas numatoma sutartyje? 166 . 1995. atsižvelgiant į šioje tvarkoje nustatytus reikalavimus. 107-2389) nustatyta tvarka. patirtus vykdant visuomenės įsipareigojimus. pateikimo tvarką ir terminus. Sutartis turi būti sudaryta per 45 dienas nuo sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo priėmimo. 7) ataskaitų ir kitų dokumentų. nenutrūkstamumo. Kontroliniai klausimai 1. 8) kompetentingos įstaigos teisę kontroliuoti vežėją (operatorių). Protokolai. Jeigu per 45 dienas konkurso laimėtojas nesudaro sutarties arba paaiškėja aplinkybės. patvirtinančių nuostolius. 5) sutarties galiojimo terminą. kurios bus teikiamos. teisė sudaryti sutartį pereina kitam geriausiai įvertintam konkurso dalyviui.

kontrolieriams bei keleiviams. Inspekcija organizuoja kontrolieriaus pažymėjimų blankų spausdinimą ir pagal iš anksto pateiktas paraiškas centralizuotą savivaldybių ir vežėjų aprūpinimą jais bei teikia kitokią pagalbą kontrolės darbo organizavimo klausimais. Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai Nuostatai patvirtinti Susisiekimo ministerijos 1997 m. Praradus kontrolieriaus pažymėjimą. vežantiems keleivius. Kontrolierius apie pažymėjimo praradimą savo lėšomis turi paskelbti respublikinėje spaudoje. kartu nutrūksta institucijos suteiktos teisės vykdyti keleivinio kelių transporto kontrolės funkcijas. kontrolės tarnybų vadovai bei transporto kontrolieriai ir kiti vežėjo paskirti asmenys. jų pavaduotojai. Nr.. 2) savivaldybės institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės tarnybų pareigūnai. turintys specialius kontrolieriaus pažymėjimus (toliau – kontrolieriaus pažymėjimas). reglamentuojančiais kelių transporto veiklą.3-423 ir 2004 m. Keleivinį kelių transportą kontroliuoja: 1) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcijos) pareigūnai. Keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimas. Kontrolieriaus pažymėjimas patvirtina kontrolieriaus asmens tapatybę bei jam suteiktas teises ir pareigas. Bendroji dalis. balandžio 28 d. Nr. (pakeitimai 2002 m.3-486). įsakymu Nr. Pasibaigus kontrolieriaus pažymėjimo galiojimo terminui. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu. kelių transporto priemonių ekipažams.4. rugsėjo 5 d. turintys kontrolieriaus pažymėjimus. rugsėjo 29 d. ir yra privalomi vežėjams. išdavusios pažymėjimą. 150. vadovui turi būti pateiktas paaiškinimas. Įmonių įstatymu bei kitais teisės aktais.2. institucijos. Kontrolieriaus pažymėjimas išduodamas ne ilgiau kaip trejiems metams. kuriame būtų nurodyta praradimo priežastis. turintys kontrolieriaus pažymėjimus.9. 167 . Kontrolierius pažymėjimą privalo grąžinti jį išdavusiai institucijai. 3) vežėjų (keleivinio autobusų ir elektros transporto įmonių) vadovai.

kontrolieriaus teisės. pavardė. numeruojami šešiaženkliu skaičiumi ir centralizuotai užsakomi per Inspekciją. institucijos. vadovo pareigos. – tarptautinių maršrutų ir tolimojo susisiekimo keleivinį kelių transportą bei turi teisę kontroliuoti visų rūšių keleivinį kelių transportą (įskaitant taksi) visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir. privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. turintys kontrolieriaus pažymėjimą. nuotrauka. reglamentuojančiais keleivinio kelių transporto veiklą. Kontrolieriaus pažymėjimų formos yra: 1) Valstybinės kelių transporto inspekcijos keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimai. Vyriausybės nutarimais. kontrolieriaus pažymėjimo galiojimo terminas. pavardė. parašas. savivaldybių sprendimais. išdavusios pažymėjimą. Inspekcijos įsakymais. šiais nuostatais bei kitais teisės aktais. išdavusi pažymėjimą. Vykdoma griežta blankų apskaitos kontrolė. 3) keleivinio kelių transporto vežėjo kontrolieriaus pažymėjimai. Keleivinio kelių transporto kontrolieriai pagal savo kompetenciją tikrina: 1) inspekcijos pareigūnai. kuriuos išduoda vežėjai (keleivinio autobusų ir elektros transporto įmonės). kurioje nurodoma kontrolieriaus vardas. kuriuos išduoda Inspekcija. vykdydamas kontrolės funkcijas. Keleivinio kelių transporto kontrolierių teisės ir pareigos. 2) vietinio keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimai. Kontrolierius. kontrolieriaus vardas. pareigos. kontrolieriaus pažymėjimo numeris. kuriuos išduoda savivaldybės institucijos. išdavusios kontrolieriaus pažymėjimą. Kontrolieriaus pažymėjimų blankai spausdinami specialaus pavyzdžio popieriuje su apsauginiu tinkleliu. identifikacinę kortelę.Keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo galiojimą gali panaikinti institucija. Kontrolieriaus pažymėjimai padengiami skaidria plėvele ir regist-ruojami apskaitos žurnale. Kontrolieriaus pažymėjime turi būti šie duomenys: kontrolieriaus pažymėjimą išduodančios institucijos pavadinimas. bei nešioti matomoje vietoje (krūtinės aukštyje) prie aprangos pritvirtintą institucijos. Susisiekimo ministerijos. institucijos antspaudas. 168 .

techninės apžiūros taloną bei dokumentus. įstatymų nustatyta tvarka gali nemokamai juo važiuoti (išskyrus lengvuosius automobilius taksi). vežėjai gali pavesti vykdyti savo įmonių keleivinio kelių transporto ir juo besinaudojančių keleivių kontrolę kitiems asmenims. kontrolieriai turi teisę: 1) sustabdyti signaliniu disku keleivines kelių transporto priemones Kelių eismo taisyklių nedraudžiamose vietose. vykdydami kontrolės funkcijas. 2) savivaldybės institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės tarnybų pareigūnai – lengvuosius automobilius taksi ir keleivines kelių transporto priemones. savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga. Kontrolės metu tikrinama: 1) ar keleivinio kelių transporto priemonių ekipažai ir lengvųjų automobilių taksi vairuotojai turi vairuotojo pažymėjimą. 2) kaip vežėjai. įstatymų nustatyta tvarka gali nemokamai jomis važiuoti (išskyrus lengvuosius automobilius taksi). bilietų išdavimo tvarkos. joms esant/važiuojant šios ar gretimų savivaldybių teritorijose. darbo ir poilsio režimo.vykdydami kontrolės funkcijas. reikalavimų. gali nemokamai juo važiuoti (išskyrus lengvuosius automobilius taksi). transporto priemonės registracijos liudijimą arba naudotojo pažymėjimą. ekipažai ir keleiviai laikosi teisės aktų. suteikiančius vežėjui teisę įstatymų nustatyta tvarka užsiimti keleivių vežimo veikla (tikrina tik Inspekcijos ir savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės tarnybų pareigūnai). ir. transporto priemonių apipavidalinimo reikalavimų ir kt. atsižvelgdama į aplinkybes ar poreikius. 3) kaip vežėjai ir ekipažai laikosi maršrutų. suteikiančius teisę kontroliuoti tik tam tikrose gretimų savivaldybių teritorijose. – vežėjo įmonės keleivinį kelių transportą Lietuvos Respublikos teritorijoje bei. reglamentuojančių keleivių vežimą. eismo tvarkaraščių. dirbančias vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutuose. Pagal savo kompetenciją vykdydami kontrolės funkcijas. 169 . 3) vežėjo keleivinio kelių transporto kontrolieriai. turintys vežėjo išduotus kontrolieriaus pažymėjimus. gali išduoti pažymėjimus. vykdydami kontrolės funkcijas.

3) užrašyti vairuotojų ir konduktorių kelionės dokumentuose atliktų patikrinimų rezultatus. Ką tikrina keleivinio kelių transporto kontrolieriai? 3.2) įlipti į autobusus be eilės nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus ir tikrinti transporto priemonės ir keleivių vežimo dokumentus bei bilietus. o institucijų sprendimai – įstatymų nustatyta tvarka – teismui. keleivinio kelių transporto kontrolės funkcijų netinkamą vykdymą. padariusiems administracinį teisės pažeidimą keleiviniame kelių transporte. Kontrolierių atsakomybė. Kas tikrinama kontrolės metu? 4. 5) asmenims. jeigu šie atsisako juos įsigyti. įstatymų nustatyta tvarka skirti administracinę baudą. 7) Inspekcijos kontrolieriai – pasienio kontrolės punkte sulaikyti tarptautiniu maršrutu vykstančią transporto priemonę. Kokias teises turi kontrolieriai? 170 . Kontroliniai klausimai 1. 4) paimti negaliojančius ar suklastotus bilietus bei dokumentus ir persiųsti juos išdavusioms institucijoms. 8) asmenims. kol įforminamas pažeidimas. darbo drausmės pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka arba gali būti panaikintas kontrolieriaus pažymėjimo galiojimas. įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų. Kas kontroliuoja keleivinį kelių transportą? 2. 6) išlaipinti keleivius be bilieto. vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu. išdavusioms kontrolierių pažymėjimus. Keleivinio kelių transporto kontūrolieriaus neteisėti veiksmai gali būti įstatymų nustatyta tvarka apskųsti institucijoms. Keleivinio kelių transporto kontrolieriai už suteiktų įgaliojimų viršijimą. padariusiems administracinį teisės pažeidimą keleiviniame kelių transporte.

Autobusų stoties vadovas turi užtikrinti. Kitų asmenų veikla. savininkais (valdytojais) ir su stočių.10. Nr. kovo 17 d. Autobusų stočių steigimą ir jų priežiūrą atlieka savivaldybės. Autobusų stočių kategorijos. tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.3-65.3-400 ir 2008 m. Nr. 2007 m. 2007 gruodžio 11 d. Autobusų stotys pagal svarbiausius kvalifikacinius reikalavimus stotims yra skirstomos į keturias 171 . kad būtų laikomasi šio reikalavimo.. 3-734 (pakeitimai 2005 m. įsakymu Nr. Nr.4. Pagrindinė autobusų stoties paskirtis – aptarnauti keleivius. Autobusų stočių veiklos nuostatai Šie nuostatai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. Autobusų stotis gali užsiimti ir kita.. teikti jiems informaciją ir bagažo saugojimo paslaugas. veikla. prižiūrinčių autobusų eismo tvarkaraščių būklę reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų (išskyrus miesto) stoselėse savininkais (valdytojais). susijusi su keleivių vežimu ar kitomis paslaugomis keleiviams. Bendrosios nuostatos.3-430. Nuostatai privalomi visoms Lietuvos Respublikos autobusų stotims. nediskriminacines sąlygas naudotis autobusų stočių teikia-momis paslaugomis. spalio 3 d. sudaro sutartis su autobusų čių. nurodytų patvirtintuose autobusų eismo tvarkaraščiuose. Vežėjai.3-220. 2006 vasario 21 d..3-83). gruodžio 31 d. kontroliuoti autobusų išvykimo bei atvykimo laiką. su keleivių aptarnavimu susijusia. Autobusų stočių veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) reguliuoja stočių naudojimą ir jų darbo tvarką. vykstančius reguliaraus vietinio. Nr. Autobusų stotis gali būti savarankiškas juridinis asmuo arba kito juridinio asmens struktūrinis padalinys. Ši pagrindinė autobusų stočių paskirtis negali būti keičiama. Nr. autobusų stotyje ir stoties teritorijoje be stoties vadovo leidimo draudžiama. Autobusų stotys privalo sudaryti visų nuosavybės formų vežėjams vienodas. organizuoti autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą ir tarpreisinį poilsį.. parduoti keleiviams bilietus.2. Autobusų stočių paskirtis ir naudojimosi stočių paslaugomis tvarka. birželio 20 d. turintys leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais (išskyrus miesto).

priimti užsakymus bilietams telefonu.kategorijas. kategorijų keitimas nustatomas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsaky-mu. informacijos. parduoti bilietus iš anksto (taip pat – grįžimui iš kitų miestų). patikrinusi. Autobusų stotyje turi būti: keleivių laukiamoji salė ir patalpos stoties tarnyboms. Autobusų stotyje gali būti maitinimo. Reikalavimai autobusų stotims. stotelių priežiūros gali teikti savivaldybė. Jei kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodytos tarnybos nevykdo šiuose nuostatuose nurodytų funkcijų. suteikiama žemesnė stoties kategorija. ar laiku pastato-mi į aikšteles ir išvyksta pagal numatytą tvarkaraštį. 172 . ar stotis atitinka nustatytus reikalavimus. Akto formą nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija. miesto ir tarpmiestinis telefono ryšiai keleiviams. ir surašiusi Autobusų stoties apžiūros aktą. autobusų stoties personalo darbui ir reguliariam autobusų eismui užtikrinti autobusų stotyje būtinos šios tarnybos: bilietų pardavimo. Keleiviams aptarnauti. keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo peronai. 3) organizuoti ir kontroliuoti smulkių siuntų vežimą (kur tokia paslauga teikiama). Aukščiausioji yra pirma kategorija. smulkių siuntų vežimo (jei tokia paslauga teikiama). Pasiūlymus dėl kategorijos suteikimo (keitimo) autobusų stočiai. spaudos platinimo punktai. Teikimą dėl stočių kategorijų suteikimo (keitimo). autobusų stovėjimo tarp reisų aikštelės. pristatyti bilietus užsakovui (esant poreikiui). sanitariniai mazgai. 2) kontroliuoti. kontrolės. dispečerinės. patalpos autobusų ekipažų poilsiui. arba stoties savininkas (valdytojas). stotelių tvarkaraščių priežiūros teritorijų nusta-tymo (keitimo) rengia ir nustatyta tvarka teikia Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė kelių transporto inspekcija). Reikalavimai stoties tarnyboms ir jų funkcijos. ba-gažinės. kurios teritorijoje yra stotis. išduoti nustatyta tvarka užpildytus žiniaraščius apie parduotus bilietus autobusų ekipažams. Dispečerinės tarnybos funkcijos: 1) užtikrinti ritmingą stoties tarnybų darbą. Autobusų stočių suskirstymas pagal stočių kategorijas. ar autobusai atvyksta į stotį laiku. Bilietų pardavimo tarnybos funkcijos: parduoti bilietus į tos pačios dienos reisus.

6) maršrutuose pablogėjus eismo sąlygoms. 10) skelbti autobusų stotyje apie autobusų atvykimą. surinktą informaciją teikti keleiviams. reiso nutraukimą arba sutrumpinimą. atitinkamoms kelius aptarnaujančioms tarnyboms bei vežėjams. 11) registruoti duomenis apie eismo reguliarumą eismo registracijos lape ir žymėti autobusų atvykimo ir išvykimo laikus kelionės lapuose. kartu su vežėju imtis skubių priemonių sugedusį autobusą pakeisti techniškai tvarkingu. nedelsiant apie tai pranešti vežėjui ir informacijos tarnybai.4) sutrikus reguliariam autobusų eismui. kai vežėjai ir autolusų stočių savininkai (valdytojai) dėl to yra sudarę atitinkamas sutartis. 13) pranešti maršrute esančioms autobusų stotims apie autobuso vėlavimą. vėlavimą ir nutraukiamus reisus bei teikti kitą keleiviams reikalingą informaciją. o galinei stočiai – ir apie autobuso tipo ar talpos pakeitimą. telefaksus bei kitus pranešimus. 173 . pagal jų nurodymus dispečeris privalo sustabdyti autobusų eismą iš autobusų stoties. 7) organizuoti autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą (privalomų ekipažams dokumentų turėjimą) ir tarpreisinį poilsį bei teikti vežėjams informaciją apie nustatytus pažeidimus. visa tai registruoti kelių būklės žurnale. 5) rinkti iš autobusų ekipažų žinias apie pasikeitusias eismo sąlygas bei pablogėjusią kelių ir autobusų stotelių būklę maršrutuose. išvykimą. pagerėjus eismo sąlygoms ir stoties vadovybei leidus. 8) pranešti kitoms autobusų stotims apie laikiną eismo nutraukimą bei jo atnaujinimą. 14) sudaryti autobusų stoties darbo ataskaitą. 9) pranešti apie autobuso techninį gedimą maršrutu keleivius vežančiam vežėjui. apie tai pranešti stoties vadovui arba jį pavaduojančiam asmeniui. 12) registruoti specialiame žurnale visas priimtas bei perduotas telefonogramas. atnaujinti eismą. maršruto pakeitimą. atitinkamoms savo ir kitų stočių tarnyboms teikti informaciją apie nepatenkinamą eismo tvarkaraščių būklę arba kai jų nėra autobusų stotelėse.

telefaksų ir kt. Kai kurių stoties tarnybų funkcijos gali būti sujungiamos su kitų 174 . Kai dispečerinė nedirba. kelių būklės žurnalas. tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų tvarkaraščiai. Autobusų stotyse turi būti vizuali informacija.Rekomenduojama dispečerio darbo vietą įrengti tokioje stoties vietoje. telefonai. Bagažinė – tai vieta. Smulkių siuntų vežimas – tai paslauga. ir telefonu. Dispečerinėje turi būti: keleivių ir bagažo vežimą reglamentuojantys dokumentai (dėl tarifų. iš kurios būtų gerai matomos autobusų išvykimo bei atvykimo aikštelės. kelių policijos telefonai. šalies autobusų stočių dispečerinių. kelius prižiūrinčių tarnybų sąrašai. tikslinga jį įrengti atvykimo ir išvykimo peronuose. tiksli. Valstybinei kelių transporto inspekcijai. Informacija turi būti lakoniška. kelių schema. autobusų stoties darbo ataskaita. Dispečerinėje įrengiamas autobusų atvykimo (išvykimo) laiko žymėjimo kelionės dokumentuose postas. naudojant distancinį valdymą iš dispečerinės. vežėjų vadovų. garantuojanti klientams skubų ir saugų smulkių siuntų pristatymą. vietinio. Pranešimai apie nutrauktus reisus bei nereguliarų autobusų eismą kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5-os dienos perduodami atitinkamam vežėjui. kurioje iš klientų priimamas.).) registracijos knyga. vežimo lengvatų. patikima. pranešimų (telefonogramų. informacijos tarnybų. Kontrolės tarnybos funkcijos – vykdyti šiose nuostatose nurodytą veiklą. numatytą laiką saugomas ir jiems išduodamas bagažas. autobusų eismo registracijos lapas. taip pat savivaldybėms (dėl vietinio susisiekimo maršrutų) tokie pranešimai pagal atskirus vežėjus pateikiami kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10-os dienos. Prireikus gali būti įkurta smulkių siuntų vežimo tarnyba. keleivių vežimo taisyklių taikymo ir kt. Autobusų stoties darbo ataskaita sudaroma kasdien pagal įregistruotus autobusų eismo registracijos lape pažeidimus bei įvertinant operatyvius autobusų eismo pakeitimus. Stoties darbuotojai informaciją turi teikti ir žodžiu. autobusų stoties savininkai (valdytojai) privalo patvirtinti autobusų stoties darbo reglamentą. laikas kelionės dokumentuose turi būti žymimas automatiniu būdu. Vadovaujantis šiais nuostatais. Jei yra sąlygos.

kurioms keleiviai gali pateikti pasiūlymus. keleivių bilietus. informacinių skelbimų. pageidavimus ir pastabas dėl vietinio (priemiestinio) arba tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų. vietinio. Autobusų stoties peronuose turi būti pateikta ši informacija: išvykimo peronuose – maršrutų krypčių pavadinimai ir išvykstančių autobusų eismo tvarkaraščiai. Paslaugų tarifai. Autobusų stoties keleivių laukiamojoje salėje ir peronuose turi būti teikiama garsinė informacija keleiviams apie autobusų eismą ir jo pasikeitimus. Autobusų stotyse paslaugų teikimo vežėjams tarifus nustato paslaugų teikėjai. Autobusų stoties keleivių laukiamojoje salėje turi būti pateikta ši informacija: vietinio. maksimalius jų dydžius pagal stočių kategorijas suderinę su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. 175 . išrašai iš keleivių ir bagažo vežimo taisyklių. stendas operatyviai informacijai pateikti. informacija apie kompetentingas įstaigas (pavadinimai. Autobusų stočių veiklos kontrolė. Už autobusų stočių ir stotelių eksploatavimą pažeidžiant šiuos nuostatus. Šiose nuostatose įvardytas funkcijas gali atlikti kitos įmonės pagal sutartis su stoties savininku (valdytoju). tvarkaraščių ir pan. Privaloma informacija keleiviams. informacija apie stoties teikiamas paslaugas keleiviams. tolimojo ir tarptautinio susisiekimo tvarkaraščiai. taip pat tvarkaraščių. Atsakomybė. informacija apie lengvatas keleiviams. telefonai.tarnybų funkcijomis. faksai. neatitinkančių nustatytų funkcinių ir techninių reikalavimų. sanitarinę būklę. informacija apie autobusų stoties tarnybų išdės-tymą bei jų darbo laiką. jų apipavidalinimą. adresai. ekipažų kelionės dokumentus. tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų schemos. stotelių. Autobusų stoties veiklą kontroliuoja stoties steigėjas (valdytojas) ir kiti kontrolės teisę turintys pareigūnai. Autobusų stotys visiems vežėjams taiko vienodus paslaugų tarifus. atvykimo perone – tolimojo ir tarptautinio susisiekimo autobusų atvykimo tvarkaraščiai. Paslaugų keleiviams teikimo kainas ir tarifus nustato autobusų stočių savininkai (valdytojai). Kontrolės teisę turintys pareigūnai autobusų stotyje kontroliuoja išvykstančių į maršrutus ir grįžtančių iš maršrutų autobusų eismo tvarkaraščių laikymąsi. elektroninio pašto adresai).

Koks gali būti autobusų juridinis statusas? 3. parengti atsižvelgiant į Kelių įstatymo. Kokia pagrindinė autobusų stočių paskirtis ir ar gali būti ji keičiama? 4. gegužės 8 d. gegužės 8 d. Kokiu principu vežėjai dirba su autobusų stotimis? 5. kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas. Kelių eismo taisyklių. Pagal kokius svarbiausius kvalifikacinius reikalavimus autobusų stotys skirstomos į kategorijas? 6. Reikalavimai galioja tik naujai atidaromiems (po 1996 m. Kas turi būti autobusų stotyje? 7. Kontroliniai klausimai 1. Reikalavimai gatvėms ir keliams. kuriuose eismo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus ir kurių būklė ištisus metus užtikrina saugų keleivinio 176 . stočių savininkai (valdytojai) atsako įstatymų nustatyta tvarka. Kelių priežiūros taisyklių. Kokias funkcijas atlieka bilietų pardavimo tarnybos? 8. Kokias funkcijas atlieka dispečerinė tarnyba? 9. reguliariu keleivių vežimu užsiimantiems ūkio subjektams. savininkams.4.11. Kas ir kaip nustato autobusų stotyse paslaugų vežėjams teikimo tarifus? 2. atsisakymą sudaryti sutartį su vežėju.) reguliaraus keleivinio transporto eismo maršrutams. kai tokią sutartį privaloma sudaryti. kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas. kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas Šie reikalavimai nustatyti LR susisiekimo ministerijos 1996 m.naudojimą. Kas steigia autobusų stotis? 2.165. Reikalavimai gatvėms ir keliams. tuos kelius prižiūrintiems ūkio subjektams. Reguliarus keleivinio transporto eismas leidžiamas tiktai tais keliais ir gatvėmis. Šie reikalavimai yra privalomi visiems kelių. Gatvių priežiūros taisyklių nuostatas ir neprieštarauja Kelių eismo konvencijai. įsakymu Nr. priimtai Jungtinių Tautų konferencijoje Ženevoje 1968 metais.

Pakartotinės maršrutų trasų apžiūros atliekamos tada. vežėjo atstovas. Tolimojo susisiekimo maršrutų apžiūros iniciatorius – Valstybinė kelių transporto inspekcija. pavojingų ir per gyvenvietes einančių ruožų ilgiai. parametrai. tai akte komisija nurodo trūkumus. nuolydis. ar jis atitinka nustatytus techninius ir eismo saugumo reikalavimus. Keleivių vežimo organizatorius maršruto trasai parinkti ir įvertinti.transporto eismą. išmatuojami pagrindiniai kelio parametrai (ilgis. kai juose iš esmės pasikeičia kelių (gatvių) ir statinių parametrai bei eismo sąlygos. Komisiją sudaro šių institucijų atstovai: pirmininkas – Valstybinės kelių transporto inspekcijos – tolimojo susisiekimo maršrutams. geležinkelio priežiūros tarnybos (jeigu maršrute yra geležinkelio pervažos). atitinkamai miesto arba rajono savivaldybės. plotis. Komisijos nustatytus trūkumus per akte nurodytą terminą privalo pašalinti kelio savininkas. išvardyti šiuose reikalavimuose. savivaldybė. Kitų akte nurodytų darbų. kelio (gatvės) savininko arba už kelio (gatvės) priežiūrą atsakingo ūkio subjekto. galintys turėti įtakos eismo saugumui. Apžiūrint maršrutą parenkamos (įvertinamos esamos) sustojimų vietos. Atsižvelgiant į kelio būklę ir eismo sąlygas. 177 . Maršrutus (kelius ir gatves) reguliariam keleivinio transporto eismui parenka keleivių vežimų organizatorius. sudaro komisiją. o vietinio susisiekimo maršrutams – atitinkamos savivaldybės. Komisija surašo nustatytos formos apžiūros aktą ir daro išvadą apie maršruto tinkamumą reguliariam keleivinio transporto eismui. o vietinio susisiekimo – atitinkama savivaldybė. geležinkelio pervažų tipas ir būklė bei kiti. nustatomas dangos tipas.) buvimas ir būklė. Aktą pasirašo ir gauna visi komisijos nariai. keleivinio transporto eismas gali vykti ištisus metus arba būti sezoninis. tiltų ir viadukų parametrai bei techninė būklė. Jeigu kelio (gatvės) būklė neatitinka nustatytų reikalavimų. įvertinamas eismo reguliavimo priemonių (kelio ženklų. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių policijos (miesto ar rajono). Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. dėl kurių reguliarus keleivinio transporto eismas negali būti pradėtas arba turi būti nutrauktas. matomumo atstumas). šviesoforų ir kt. atitvarų. dalyvaujant vežėjui.

o automobilio vairuotojas. 8) kelių ruožuose. o esant vienos krypties eismui – ne siauresnis kaip 4 metrai. Atitvarai taip pat turi būti rengiami ir esant mažesniam pylimo aukščiui. 3) važiuojamoji kelio (gatvės) dalis turi būti lygi. o priešpriešinio transporto matomumas – ne mažesnis kaip 100 metrų. kuriais leidžiamas reguliarus keleivinio transporto eismas. 7) matomumas sankryžose turi užtikrinti. turi būti ne siauresnis kaip 6 metrai. jei eismo intensyvumas didesnis kaip 250 automobilių per parą. būdamas 50 metrų nuo pervažos. Pašalinus maršruto apžiūros akte nurodytus trūkumus. jos perėjimas į kelkraštį – nuožulnus. kad 3 metrų atstumu nuo kertamo kelio važiuojamosios dalies krašto stovinčio automobilio vairuotojas matytų kelią į abi puses ne mažiau kaip po 50 metrų. esant dviejų krypčių eismui. 6) kelio (gatvės) matomumas turi būti ne mažesnis kaip 60 metrų. kur pylimo aukštis yra didesnis kaip 3. stotelių ir papildomų eismo reguliavimo priemonių įrengimu. komisija kelią apžiūri pakartotinai. išilginis nuolydis leidžiamas iki 9 procentų). trumpesnėse kaip 150 metrų. Keliai (gatvės). stiprinimu. o visais kitais atvejais – ne siauresnis kaip 6 metrai.5 metro. finansavimo ir atlikimo klausimai sprendžiami derybomis tarp suinteresuotų šalių. kad lokomotyvo mašinistas pervažą galėtų matyti iš ne mažesnio kaip 1200 metrų atstumo. 5) išilginis kelio (gatvės) nuolydis turi būti ne didesnis kaip 8 procentai (išimtiniais atvejais įkalnėse arba nuokalnėse. Matomumas pervažoje turi būti toks.susijusių su kelio (gatvės) rekonstravimu. 4) skersinis kelio (gatvės) važiuojamosios dalies ir kelkraščio nuolydis turi būti ne didesnis kaip 6 procentai. jeigu kelio posūkiai yra labai staigūs arba šalia kelio yra vandens telkinių. 178 . o eismo intensyvumas keliu yra didesnis kaip 500 automobilių per parą – turi būti įrengti apsauginiai atitvarai. vėl surašo aktą ir daro išvadą dėl reguliaraus keleivinio transporto eismo galimybės. o kelkraščiai turi būti kieti ir lygūs. 9) reguliarus keleivinio transporto eismas leidžiamas tik per saugomas arba automatinę šviesoforų signalizaciją turinčias geležinkelio pervažas. Gatvėse prie keleivinio transporto stotelių įrengiamos įvažos (praplatinimai). turi atitikti šiuos reikalavimus: 1) kelio sankasos plotis turi būti ne siauresnis kaip 8 metrai. 2) gatvės važiuojamosios dalies plotis.

pagrindinis dėmesys turi būti kreipiamas į matomumą sustojimo vietose ir į pėsčiųjų saugumą. 10) gyvenviečių gatvių sankryžose posūkių spinduliai turi būti tokie. 17) stotelės sankryžų zonoje gyvenvietėse ir miestuose paprastai rengiamos pervažiavus sankryžą. pėstiesiems turi būti įrengti šaligatviai arba nuo kelių (gatvių) važiuojamosios dalies atskirti pėsčiųjų takai. kuriomis vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas. o transporto priemonių vairuotojai jas turi matyti iš ne trumpesnio kaip 150 m atstumo. o išilginis nuolydis – ne didesnis kaip 4 procentai. Parenkant vietas stotelėms. galėtų pasukti į dešinę. stoteles būtina išskirti. apie reguliarų eismą sprendžia šiuose reikalavimuose numatyta komisija. Miestuose. turi būti apšviestos vadovaujantis gatvių apšvietimo projektavimo normomis. antroji – dešinėje). esant mažesniam matomumo atstumui. kad transporto priemonės sustotų ne priešpriešiais ir ne šalia viena kitos. kad keleivinio transporto priemonės. 14) užmiesčio keliuose sustojimų vietas reikia parinkti keleivių susibūrimo vietose. tiesiuose kelio ruožuose arba vingiuose kurių spindulys ne trumpesnis kaip 600 metrų. bet viena už kitos ne mažesniu kaip 30 m atstumu (pagal važiavimo kryptį – pirmoji stotelė įrengiama kairėje kelio pusėje. kuriose vyksta reguliarus vietinio susisiekimo maršrutinių autobusų eismas. 12) miesto ar miesto tipo gyvenviečių gatvėse. ir ne arčiau kaip 30 metrų prieš pėsčiųjų perėjas. Stotelių praplatinimai abiem kryptimis turi būti išdėstyti taip. ne arčiau kaip 50 metrų už jų. važiuodamos kraštine dešine eismo juosta. 18) galinėse maršrutų stotelėse turi būti įrengtos specialios apšviestos aikštelės keleiviams išlipti ir transporto priemonėms 179 .traukinį galėtų pamatyti jam esant ne arčiau kaip 400 metrų nuo pervažos. 15) jei visuomeninio transporto intensyvumas didesnis kaip 72 vienetai per valandą. neišvažiuodamos į priešpriešinio eismo juostą. 16) stotelės užmiesčio keliuose turi būti įrengtos už sankryžų. bet ne arčiau kaip 20 metrų nuo pėsčiųjų perėjos. 11) gatvės. 13) vietos keleivinio transporto stotelės ir jų tipas parenkami vadovaujantis Kelių projektavimo normomis ir taisyklėmis bei Kelių eismo taisyklėmis.

Kas daroma apžiūrint maršrutą? 4. kuriuo vyksta arba numatoma pradėti reguliarų keleivinio transporto eismą. Apsisukimo aikšteles rekomenduojama rengti dešinėje eismo pusėje galutinio punkto kryptimi. kuri parenka maršruto trasą? 3. Kokius reikalavimus turi atitikti keliai (gatvės). nurodytus akte? 5. o ženklinimas – Lietuvos standarto LST 1379 „Kelių ženklinimas“ reikalavimus. 19) kelio (gatvės) statinių maršrute laikomoji galia turi būti ne mažesnė kaip didžiausia keleivinio transporto priemonės. ir stotelių kelio ženklai turi atitikti Lietuvos standarto LST 1335 „Kelio ženklai“ ir standarto LST 1405 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“.apsisukti. Kas privalo pašalinti trūkumus. Kontroliniai klausimai 1. Bent vienoje iš miesto maršruto galinių stotelių turi būti įrengtas sanitarinis mazgas. masė. kursuojančios tuo maršrutu. kuriais leidžiamas reguliarus keleivinio transporto eismas? 180 . Kas ir kaip sudaro komisiją. Viso maršruto. Kokiais keliais ir gatvėmis leidžiamas reguliarus keleivinio transporto eismas? 2.

2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų 181 . birželio 19 d. susijusių su visuomenės aptarnavimo įsipareigojimu. susijusių su visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų. liepos 29 d. 1992 m. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2001 m. kelių ir vidaus vandenų transportui. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų. vasario 26 d. Europos Sąjungos direktyvos ir reglamentai Geležinkelių transporto veiklą reglamentuoja šie pagrindiniai ES teisės aktai: 1. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. Tarybos direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros.1. vykdomų geležinkelio. 1991 m. 7. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/13/EB. liepos 20 d. 8. 1991 m. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. vykdomų geležinkelio. kelių ir vidaus vandenų transportui. kelių ir vidaus vandenų transporto srityje.1893/91. gruodžio 7 d. 3. 1996 m. iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros. samprata. 5. 6. 10. iš dalies pakeičiantis reglamentą (EEB) Nr. birželio 26 d. 1995 m.1107/70 dėl pagalbos teikimo geležinkelio. 4. lapkričio 19 d. Tarybos direktyva 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų traukinių geležinkelių sistemos sąveikos. samprata. liepos 23 d. vasario 26 d. kelių ir vidaus vandenų transporto srityje. 1996 m. 3578/92. Tarybos direktyva 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo.3. 2001 m. Europos Parlamento ir Tarybos direkyva 2001/12/EB. 2001 m. 9.1107/70 dėl pagalbos teikimo geležinkelio. iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo. 2255/96. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1969 m. pakeičiantis reglamentą (EEB) Nr. vasario 26 d. GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS 3.

paskirstymo. Pagrindiniai direktyvos tikslai: – reglamentuoti sąžiningą ir nediskriminacinį geležinkelio įmonių (vežėjų) patekimą į geležinkelių infrastruktūros tinklą. 2001 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/50/EB. 13. kuriais Lietuvos geležinkelių transporto veikla reglamentuojama. nesvarbu. 2004 m. kurie turi būti perkelti į teisės akrus. geležinkelių infrastruktūros pajėgumo paskirstymas. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/5 l/EB. Direktyvos 91/440/EEB atsiradimą lėmė pernelyg lėtos reformos ES šalių geležinkeliuose. 12.1. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl geležinkelio plėtros. 182 . kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos. Geležinkelių transporto rinkos liberalizavimas Geležinkelių transporto rinkos liberalizavimas apibūdinamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (su pakeitimais direktyvose 2001/12/EB ir 2004/51/EB). geležinkelio įmonių licencijavimas. mokesčių už naudojimąsi infrastruktūra ėmimas. 14. – užtikrinti. 11. netenkinančios tolesnio Bendrijos vidaus rinkos plėtojimo principų. 2004 m. 3.1. balandžio 29 d. kad kiekviena saugos sąlygas atitinkanti ir licencijuota geležinkelio įmonė pageidaudama turėtų prieigą prie geležinkelio infrastruktūros. balandžio 22 d. kokia jos veiklos rūšis. balandžio 29 d. sudaro šios pagrindinės sritys: geležinkelio transporto rinkos liberalizavimas. 2004 m. mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungos reikalavimus.

o organizacinis atskyrimas – pasirinktinis. „kad verslo. atsižvelgiant į Bendrijos poreikius. susijusio su transporto paslaugų teikimu ir 183 . – atskirti keleivių vežimo paslaugų teikimo sąskaitas nuo krovinių gabenimo paslaugų teikimo sąskaitų. kuris reglamentuoja infrastruktūros valdymo ir transporto paslaugų atskyrimą. – nustatyti saugaus naudojimosi geležinkelio infrastruktūra priemones. Direktyvos 91/440/EEB 1 straipsnis nustato tikslą padėti pritaikyti Bendrijos geležinkelius vienos-bendros rinkos poreikiams ir padidinti jų veiksmingumą. – atskiriant geležinkelių eksploatacinės veiklos ir infrastruktūros valdymą nuo geležinkelių transporto paslaugų. sudarant atitinkamas tokių paslaugų teikimo sutartis komerciniais pagrindais. – užtikrinti.turėti atskirą turtą. Trečiajame Direktyvos 91/440/EEB skirsnyje. – finansinė valstybės parama geležinkeliams (infrastruktūrai plėtoti ir subsidijoms nuostolingiems keleivių pervežimams). kad būtų įgyvendintas visuomenės poreikis keliauti geležinkelių transportu. Direktyva 91/440/EEB apibrėžė šiuos labai svarbius geležinkelių sektoriaus veiklos principus: – geležinkeliai turi tapti nepriklausomi nuo valstybės ir dirbti rinkos sąlygomis . sąskaitų atskyrimas yra privalomas. – užtikrinti.– užtikrinti geležinkelio infrastruktūros plėtojimą. sąskaitų atskyrimas yra privalomas. kad jos patektų geležinkelių infrastruktūrą ir galėtų teikti tarptautines paslaugas. kad skiriamos geležinkelio įmonėms valstybės lėšos (skirtos transporto paslaugoms teikti ir geležinkelio infrastruktūrai valdyti) būtų atskirtos ir neperkeliamos iš vienos iš šių sričių į kitą. 6 straipsnyje valstybės narės yra įpareigojamos imtis būtinų priemonių užtikrinti. – numatomos kai kurios teisės geležinkelių įmonėms. tame tarpe: – užtikrinant geležinkelio įmonių valdymo nepriklausomumą. sąskaitas ir biudžetą. – infrastruktūros ir geležinkelių valdymo operacijos turi būti atskirtos nuo komercinės veiklos. – užtikrinti. o organizacinis ar įstaigų atskyrimas yra pasirenkamas. kad nacionalinė geležinkelio infrastruktūra būtų plėtojama.

kad diegiant paminėtąjį atskyrimą gali prireikti vienoje įmonėje įkurti atskirus padalinius arba kad infrastruktūrą valdytų atskiras subjektas (Direktyvos 6 straipsnis). kokie yra vežimo veiklos principai. o direktyvoje 2001/12/EB papildomai reikalaujama atskirti krovinių ir keleivių vežimų veiklą. Direktyvoje 2001/12/EB iš esmės nustatoma nauja geležinkelių sektoriaus reguliavimo sąranga. – tarptautinių pervežimų liberalizavimas. biudžetas ir sąskaitos atskiriami nuo valstybės. kuria: – geležinkelio įmonių veikla.geležinkelio infrastruktūros valdymu. Direktyva nereikalauja. 184 . – nustatomas viešosios geležinkelio infrastruktūros prieinamumas lygiomis nediskriminacinėmis sąlygomis. iš dalies keičianti Direktyvą 91/440/EEB. kad tai būtų atskiras teisinis subjektas (valstybės įmonė ar pan. Šiame etape (antrasis geležinkelių reformos etapas) priimta Tarybos direktyva 2001/12/EB. Direktyvoje 91/440/EEB reikalaujama tik. atskiriant infrastruktūros valdymą ir priežiūrą nuo vežimo operacijų. sąskaitos būtų tvarkomos kaip atskiros sąskaitos. numatė šiuos labai svarbius geležinkelių sektoriaus reformos principus. garantuojant nediskriminacines sąlygas visiems vežėjams. turtas.y. kad visos esminės infrastruktūros valdymo funkcijos turi būti vykdomos neatsižvelgiant. negali būti tarpusavyje perskirstytos. – vežėjo veikla atskiriama nuo infrastruktūros valdymo. t. atitinkamose sąskaitose turi būti atskirtos ir negali būti skiriamos kitai veiklai. kad funkcionuotų infrastruktūra ir būtų atskirta vežimo eksploatacinės veiklos apskaita.). iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros 14 (toliau – Direktyva 2001/12/EB). skirtos visuomenės aptarnavimo paslaugoms apmokėti vežant keleivius. Turi būti užtikrintas atskiras geležinkelio įmonių teikiamų paslaugų ir infrastruktūros valdymo veiklos sąskaitų ir balansų tvarkymas. skirtos vienai iš dviejų veiklos rūšių. Lėšos. Valstybės lėšos. kad valstybės narės taip pat gali nustatyti. Direktyva 2001/12/EB. O naujojoje direktyvoje nustatoma. visiškai atskirtas nuo geležinkelių įmonės. Pažymėtina. Direktyvoje 91/440/EEB buvo reikalaujama atskirti tik infrastruktūros valdymo bei priežiūros ir vežimo veiklos sąskaitas.

kuriuo siekiama užtikrinti optimalų infrastruktūros panaudojimą ir plėtrą. Infrastruktūros valdytojas laikosi valstybės nustatytų atitinkamų mokesčių už naudojimąsi infrastruktūra ėmimo ir infrastruktūros pajėgumo paskirstymo taisyklių ir kartu savarankiškai atlieka jų administravimo bei kontrolės funkcijas. O naujojoje 2003 m. ypač naujoms investicijoms. Šioje Direktyvoje buvo nustatytos naudojimosi visu geležinkelių tinklu sąlygos ir 185 . gavusioms paskolas. Svarbūs pakeitimai direktyvoje 2001/12/EB (lyginant su 91/440/ EEB) buvo atlikti vežėjų priėjimo prie infrastruktūros srityje. ir transportavimo paslaugų teikimo veiklos išlaidoms padengti. skirtas finansinėms investicijoms į infrastruktūrą. jis užtikrina nediskriminacinį priėjimą prie infrastruktūros. Savo ruožtu valstybė. nustatydama infrastruktūros valdytojo veiklos uždavinius ir apimtį. 2004 m. balandžio 29 d.Reglamentuojamas ne tik geležinkelio įmonių atliekamų transportavimo operacijų nepriklausomumas nuo tiesioginės valstybės įtakos. Tuo tikslu infrastruktūros valdytojas parengia investicijų planą. Valstybė turi imtis būtinų. susijusias su investicijomis. kovo 15 d. Infrastruktūros valdytojas visų pirma atsako už infrastruktūros ir jos saugos sistemų priežiūrą bei plėtojimą. kad infrastruktūros valdytojas taip pat funkcionuotų kaip atskiras padalinys. užsiimančiomis tarptautinio ir tranzitinio vežimų (įskaitant kombinuotą vežimą) paslaugomis. technine priežiūra ir finansavimu. tačiau rinkti mokesčius ir atlikti funkcijas. neteikianti vežimo paslaugų. Valstybės pagalba taip pat gali būti suteikiama geležinkelio įmonėms. Neteikdamas jokių transporto paslaugų. ES šalys narės gali pavesti geležinkelio įmonėms ar bet kuriai kitai įstaigai. skiria atitinkamą finansavimą. bet ir reikalaujama. Ankstesnė direktyva suteikė priėjimo teisę tik tarptautinėms geležinkelių grupėms. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros. nacionalinės geležinkelių infrastruktūros plėtojimo pagal bendruosius ES poreikius priemonių. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/5 l/EB. direktyvoje priėjimo teisę suteikia visoms geležinkelio įmonėms lygiavertėmis sąlygomis naudotis transeuropinio krovinių vežimo geležinkeliais tinklo infrastruktūra kitose šalyse narėse. įmonė ar įstaiga.

vienodomis teisėmis naudotis geležinkelių infrastruktūra. Direktyvoje nustatyta. Svarbiausia yra tai. siekiant toliau plėtoti norminę Bendrijos geležinkelių bazę. gruodžio 5 d. Reikia pažymėti. kovo 31d. 2004 m. krovinių vežimo geležinkeliais transporto paslaugų kokybei. telekomunikacijų ir energetikos taryboje buvo pasiektas politinis 186 . pavadintą „trečiuoju geležinkelių paketu". kad direktyvoje 2004/51/EB buvo paankstinti krovinių vežimo geležinkelių transportu rinkos liberalizavimo terminai ir taip buvo paspartintas Bendrijos geležinkelių transporto rinkos liberalizavimo procesas. sausio 1 d. Trečiąjį geležinkelių paketą sudarantys dokumentai yra tik projektai. Direktyvų 2004/49/EB. kad šalys narės privalo užtikrinti. atitinkančioms reikalavimus. kad: – ne vėliau kaip nuo 2006 m. 2001/13/EB ir 2001/14/EB kompleksas buvo pavadintas „pirmuoju geležinkeliu paketu“. – ne vėliau kaip nuo 2006 m. 2004/450/EB ir reglamento (EB) Nr. sausio 1 d. Jis priimtas. Siekdama baigti kurti norminę bazę ir dėti pastangas sukurti integruotą Europos geležinkelių erdvę. būtų liberalizuota krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniais maršrutais rinka (suteikiant teisę visoms geležinkelio įmonėms. kad direktyvų 2001/12/EB. kuriose yra įsisteigusios atitinkamas geležinkelio įmonės (vežėjai). būtų liberalizuota tarptautinio keleivių vežimo rinka. vežant krovinius tarptautiniais ir vietiniais maršrutais). tačiau tik tarp tų ES šalių narių. keleivių teisėms ir pareigoms nustatyti naudojantis tarptautinėmis keleivių vežimo geležinkeliais paslaugomis.terminai. tačiau 2005 m. sausio 1 d. suteikiant teisę tarptautinėms geležinkelių įmonių (vežėjų) grupėms vežti keleivius tarptautiniais maršrutais. Komisija pasiūlė trečiąjį priemonių kompleksą. atitinkančioms reikalavimus. vienodomis teisėmis naudotis geležinkelių infrastruktūra. vykusioje Europos Sąjungos transporto. 881/2004 kompleksas pavadintas „antruoju geležinkelių paketu“. – ne vėliau kaip nuo 2007 m. vežant krovinius tarptautiniais maršrutais). Šis siūlomas trečiasis paketas skirtas traukinių mašinistams sertifikuoti. būtų liberalizuota krovinių vežimo geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais rinka (suteikiant teisę visoms geležinkelio įmonėms.

susitarimas dėl šių projektų. Tolesnis etapas – minėtų projektų svarstymas Europos Parlamente. Kalbant apie geležinkelių transporto rinkos liberalizavimą, trečiojo geležinkelių paketo direktyvoje siūloma žengti dar vieną žingsnį siekiant liberalizuoti ES geležinkelių transporto rinką, t.y. direktyvoje 95/440 dėl Bendrijos geležinkelių plėtros siūloma liberalizuoti tarptautinio keleivių vežimo rinką nuo 2010 m. Pirmojo geležinkelių paketo teisės aktų nuostatos, kuriomis reglamentuojami geležinkelių transporto rinkos liberalizavimo klausimai, yra perkeltos į Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksą (Žin., 2004, Nr.72-2489), Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymą (Žin., 2004, Nr.61-2182). O antrojo geležinkelių paketo teisės aktų nuostatos, kuriomis reglamentuojami tie patys klausimai, yra perkeltos į Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą 3.1.2. Geležinkelio įmonių licencijavimas Geležinkelių įmonių licencijavimo reikalavimai nustatyti tarybos direktyvoje 95/18EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo (su pakeitimais direktyvoje 2001/13/EB). Pagrindiniai direktyvose išreikšti tikslai: – užtikrinti, kad visos geležinkelio įmonės atitiktų geros reputacijos, finansinio pajėgumo ir profesinės kompetencijos reikalavimus; – užtikrinti, kad geležinkelio klientų ir trečiųjų asmenų teisės būtų apsaugotos, o teikiamos geležinkelių paslaugos atitiktų aukštus saugumo standartus; – nustatyti vienodus geležinkelio įmonių licencijavimo ir abipusio šių licencijų pripažinimo šalyse narėse principus; – užtikrinti, kad būtų paskirta atsakinga institucija už licencijų išdavimą, kuri taip pat kontroliuotų, ar laikomasi licencijai išduoti keliamų reikalavimų; – suvienodinti geležinkelio įmonių patekimo į geležinkelių tinklą ir jų licencijavimo sąlygas, kad būtų vienodai saugiai bei efektyviai teikiamos geležinkelio paslaugos visoje ES teritorijoje; 187

– užtikrinti, kad geležinkelio įmonei vienoje šalyje išduota licencija būtų pripažįstama visos Bendrijos teritorijoje. Anksčiau galiojusioje direktyvoje 95/18/EB buvo reikalaujama licencijuoti tik tas geležinkelio įmones, kurios galėjo naudotis priėjimo prie infrastruktūros teisėmis pagal direktyvos 91/440/EEB nuostatas, t.y. tik tarptautines geležinkelių grupes, teikiančias tarptautinio ir tranzitinio vežimų (įskaitant kombinuotą vežimą) paslaugas. O direktyvoje 2001/13/EB išreikštas tikslas – nustatytą bendrą licencijavimo tvarką visoms geležinkelio įmonėms, atitinkančioms tam tikrus geros reputacijos, finansinio pajėgumo ir profesinės kompetencijos reikalavimus, tam, kad būtų apsaugoti klientai ir trečiosios šalys, o paslaugos būtų teikiamos laikantis eismo saugos' reikalavimų. Išduodamos pagal šią tvarką licencijos turi galioti visoje Bendrijoje ir turi būti užtikrinta, kad vežimo rinkoje galinčios funkcionuoti geležinkelio įmonės bus traktuojamos teisingai, skaidriai ir nediskriminuojamos. Numatyti taip pat šalių narių įsipareigojimai teikti reguliarią informaciją Europos Komisijai ir kitoms ES valstybėms apie išduotas, laikinai sustabdytas, panaikintas ar pakeistas licencijas. Pagal naujosios direktyvos nuostatas kiekviena šalis narė paskiria instituciją, atsakingą už licencijų išdavimą ir už tai, kad būtų vykdomi šia direktyva nustatyti įsipareigojimai. Licencijų išdavimo funkcijas atlieka tik tokia institucija, kuri pati neteikia vežimo paslaugų ir yra nepriklausoma nuo tokia veikla užsiimančių įmonių. Svarbu pabrėžti ir tai, kad be šios direktyvos reikalavimų, licencijuota geležinkelio įmonė taip pat privalo laikytis atitinkančių Bendrijos teisę šių pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų: – techninių ir eksploatacinių reikalavimų, teikiant geležinkelių paslaugas; – saugos reikalavimų, keliamų riedmenims, veiklos organizavimui, darbuotojams; – nuostatų dėl darbuotojų ir vartotojų sveikatos, saugos, socialinių sąlygų ir teisių. Šių direktyvų nuostatos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse bei Keleivių, bagažo ir krovinių vežimo geležinkelio transportu licencijavimo taisyklėse, patvirtintose LR Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimu Nr.783. 188

Pagal 2001 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/13/EB reikalavimus išduodamos licencijos turi galioti visoje Bendrijoje. Kai Lietuva įstojo į ES, joje ėmė galioti bet kurioje Europos Sąjungos šalyje narėje išduotos licencijos vežti krovinius ir (ar) keleivius bei bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais. Analogiškai ES šalių rinka pasidaro atvira ir Lietuvos vežėjams, turintiems licenciją vežti keleivius arba krovinius tarptautiniais maršrutais. Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriais nustatoma geležinkelio įmonių licencijavimo tvarka – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas bei Keleivių bagažo ir krovinių vežimo geležinkelių transportu licencijavimo taisyklės – atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. 3.1.2. Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymas ir mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra Pagal Europos Sąjungos teisę geležinkelio infrastruktūra yra detaliai apibrėžta 1970 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos reglamente (EEB) Nr.2598/70: geležinkelio infrastruktūrą sudaro šie objektai, jei jie yra geležinkelio sankasos dalis, įskaitant privažiuojamuosius kelius, tačiau neįskaitant geležinkelio remonto dirbtuvėse, depuose ar lokomotyvų stovynėse nutiestų atšakų, privačių atšakų ar privažiuojamųjų kelių.: – žemės plotas; – apatinis kelio statinys, sankasos ir pylimai, iškasos, drenažo kanalai ir tranšėjos, mūrinės tranšėjos, pralaidos, sutvirtinimo sienos, apsauginiai želdiniai, eta; keleivinės ir prekinės platformos; keturių pėdų pločio keliai ir pėsčiųjų takai; aptvėrimų sienos, tvoros, aptvarai; priešgaisrinės juostos; šildymo prietaisai; geležinkelio pervažos, eta; užtvaros nuo sniego; – inžineriniai statiniai: tiltai, pralaidos ir kiti viadukai, tuneliai, dengtos iškasos ir kiti pravažiavimai po geležinkelio sankasas; sulaikančios sienos, nuo griūčių ir krentančių akmenų apsaugantys statiniai ir t.t.; – kelių lygių pervažos, įskaitant kelių eismo saugumą 189

užtikrinančią įrangą; – viršutinis kelio statinys, visų pirma: bėgiai, bėgiai su įpjovomis ir greitbėgiai; pabėgiai ir išilginiai pabėgiai, nuolatinio kelio pagalbiniai prietaisai, balastas, įskaitant akmens skaldą ir smėlį; iešmai, geležinkelio pervažos, eta; grįžračiai ir kilnojamosios platformos (išskyrus skirtas išimtinai lokomotyvams); – keleivių ir prekių privažiuojamieji keliai, įskaitant automobilio kelius; – saugos, signalizacijos ir telekomunikacijų įrenginiai atvirame kelyje, sumontuoti stotyse ir rūšiavimo stotyse, įskaitant signalizacijai ir telekomunikacijoms reikalingos elektros srovės gamybos, transformavimo ir skirstymo įrenginius; šiems įrenginiams skirti pastatai; bėgių stabdžiai; – apšvietimo įrenginiai, sumontuoti eismo ir saugos tikslais; – gabenimui geležinkeliu reikalingos elektros energijos transformavimo ir perdavimo įrenginiai: pastotės, energijos tiekimo kabeliai, nutiesti tarp pastočių ir kontaktinių laidų, kontaktinis tinklas ir atramos; trečiasis bėgis su atramomis; – infrastruktūros padalinio naudojami pastatai, įskaitant jų dalį, tenkančią transporto mokesčius renkantiems įrenginiams. Naudojimosi geležinkelių infrastruktūra reikalavimai nustatyti 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo. Pagrindiniai direktyvoje išreikšti tikslai: – užtikrinti skaidrumą ir nediskriminacinę prieigą prie geležinkelių infrastruktūros visoms transporto įmonėms; – pasiekti pusiausvyrą tarp įvairių transporto rūšių, taikant tinkamą geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo sistemą; – optimaliai išnaudoti geležinkelių infrastruktūrą ir taip mažinti transporto paslaugų kainą visuomenei; – optimizuoti valdomos infrastruktūros naudojimą; – skatinti infrastruktūros valdytojus mažinti eismo sutrikimų skaičių ir gerinti eksploatacines tinklo savybes; – sumažinti dėl labai skirtingų mokesčių ėmimo principų galinčius atsirasti geležinkelių infrastruktūrų arba įvairių transporto rūšių konkurencijos iškraipymus. 190

Direktyvoje aptariami principai ir procedūros, kurie turi būti taikomi, nustatant ir imant geležinkelių infrastruktūros mokesčius, paskirstant geležinkelių infrastruktūros pajėgumus. Taip pat yra numatytos pagrindinės funkcijos, kurias turi atlikti infrastruktūros valdytojas, nustatyti ryšių tarp infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonės principai. Ši direktyva taikoma, kai geležinkelių infrastruktūra naudojamasi, teikiant ir vidaus, ir tarptautines vežimo geležinkeliais paslaugas. Direktyvoje reglamentuojami šie svarbiausi principai: – geležinkelio infrastruktūros pajėgumų paskirstymo: – infrastruktūros apmokestinimo nustatymo: – mokesčių surinkimo; – saugos sertifikavimo. Direktyvoje numatyta, kad siekiant užtikrinti skaidrų ir nediskriminacinį infrastruktūros paskirstymą, infrastruktūros valdytojas turi parengti ir išleisti geležinkelių tinklo nuostatus, kuriuose pateikiama visa informacija apie geležinkelio infrastruktūrą, jos pajėgumus vežant tam tikromis linijomis, sąlygas ir reikalavimus naujiems operatoriams bei infrastruktūros teikiamas paslaugas. Direktyvoje nustatomi mokesčio už naudojimąsi infrastruktūra skaičiavimo principai, išlaidų rūšys, kurias būtina įvardyti nustatant mokesčių dydį. LR Geležinkelių transporto kodekse numatyta, kad „šio kodekso straipsniuose nustatytas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas, kol bus įsteigta valstybės įmonė viešajai geležinkelių infrastruktūrai valdyti, atlieka akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“. Jai tuo metu netaikomas kodekse nustatytas reikalavimas mokėti rinkliavą už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra ir nustatytas reikalavimas sudaryti naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra mokestį“. Visos geležinkelio įmonės (vežėjai) viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui privalo mokėti rinkliavą už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra. Šalies geležinkelių reformos trečiasis tikslas yra „užtikrinti laisvą ir nediskriminacinį naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra“. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo (Žin., 2004, Nr.61-2182) 8 straipsnio 3 191

dalimi, įgyvendindama 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros, 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/12/EB, iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros, ir 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. patvirtino „Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisykles“. Taisyklėse nustatyta, kad, „viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai – traukinių eismo grafike nustatytos traukinio linijos, kurios gali būti skirtos naudotis geležinkelio įmonei (vežėjui) tam tikroje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje tam tikrą laikotarpį“. Pajėgumai skiriami vadovaujantis šiais principais: – viešoji geležinkelių infrastruktūra turi būti naudojama kuo efektyviau ir ekonomiškiau, kad užtikrintų geležinkelių transporto paslaugų vartotojų interesus; – pareiškėjai neturi būti diskriminuojami; – turi būti sudarytos sąlygos skatinti konkurenciją geležinkelių transporto paslaugų teikimo rinkoje; – turi būti atsižvelgta į pagrįstus pareiškėjų pageidavimus toliau plėtoti savo veiklą. Pajėgumus pareiškėjams skiria ir traukinių eismo grafikus tvirtina Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, iki bus įsteigta valstybės įmonė viešajai geležinkelių infrastruktūrai valdyti. 3.2. Lietuvos Respublikos teisiniai aktai, reglamentuojantys geležinkelių transporto veiklą 3.2.1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas LR geležinkelių transporto kodeksas įsigaliojo 2004 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr.IX-2152 (ankstesnės redakcijos 1996 m. Nr.59-1402, 1998 m. Nr.105-2896 ir 2002 m. Nr.74-3143). 192

Kodekso paskirtis. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas nustato geležinkelių transporto veiklos sąlygas, reikalavimus geležinkelių transporto darbuotojams ir reglamentuoja santykius, atsirandančius iš keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo Lietuvos Respublikos geležinkelių transportu. Geležinkelių transporto veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Geležinkelių transporto veiklą reglamentuoja šis Kodeksas, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai. Tarptautiniams keleivių ir bagažo, krovinių vežimams šis Kodeksas taikomas tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai dėl tarptautinio susisiekimo geležinkeliais. Pagrindinės šio Kodekso sąvokos: 1. Geležinkelio įmonė (vežėjas) – licencijuota įmonė, keleiviams, bagažui ir (ar) kroviniams vežti naudojanti viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir užtikrinanti trauką teisėtai valdomomis traukos priemonėmis, taip pat įmonė, kuri tik teikia traukos priemones. 2. Geležinkelio kelias – inžinerinis statinys, kurį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija (balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai) ir kiti inžineriniai įrenginiai. 3. Geležinkelių infrastruktūra – geležinkeliai, statiniai, žemė, pastatai, pagrindinė įranga ir įrenginiai, būtini eismui organizuoti ir valdyti bei eismo saugai užtikrinti. 4. Geležinkelių linija – geležinkelių tinklo dalis su įrenginiais, statiniais bei eismo valdymo sistemomis. 5. Geležinkelių riedmenys (toliau – riedmenys) – traukos priemonės (lokomotyvai), vagonai, dyzeliniai ir elektriniai traukiniai, automotrisos ir specialieji riedmenys. 6. Geležinkelių tinklas – Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūra, kurią valdo ir prižiūri jos valdytojas ar savininkas. 7. Geležinkelių transportas – Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis, skirta visuomenės ir ūkio subjektų poreikiams tenkinti – keleiviams, bagažui ir (ar) kroviniams geležinkeliais vežti. 8. Geležinkelių transporto objektas – geležinkelių infrastruktūros elementas, keleivių ir krovinių terminalai, su jais susiję pastatai 193

ir įrenginiai, kurie gali būti atskirti nuo geležinkelių transporto infrastruktūros kitų elementų ir savarankiškai funkcionuoti; geležinkelių riedmenys. 9. Geležinkelių transporto veikla – keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimas geležinkeliais, geležinkelių infrastruktūros valdymas, plėtra ir priežiūra, taip pat kita veikla, tiesiogiai susijusi su geležinkelių infrastruktūra, keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimu. 10. Konteineriai – daugiakartės standartinės priemonės kroviniams saugiai gabenti, pritaikytos mechanizuotai pakrauti ir iškrauti. 11. Licencija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka geležinkelio įmonei (vežėjui) išduotas leidimas, suteikiantis teisę verstis keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimu geležinkelių transportu Lietuvos Respublikoje ir (ar) tarptautiniais maršrutais. 12. Privažiuojamieji geležinkelio keliai – krovinių siuntėjui (gavėjui), geležinkelių riedmenų remonto ir kitoms įmonėms aptarnauti skirti geležinkelio keliai, tiesiogiai ar per kitus privažiuojamuosius geležinkelio kelius sujungti su viešąja geležinkelių infrastruktūra. 13. Saugos sertifikatas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka geležinkelio įmonei (vežėjui) ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui išduotas liudijimas, patvirtinantis, kad šių įmonių darbuotojai yra reikiamos kvalifikacijos, o riedmenys ir įmonės vidaus organizacija atitinka techninius, eksploatavimo ir eismo saugos reikalavimus. 14. Sąveika – Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) ir jam skirtų riedmenų sistemos, kurią sudaro skirtingi geležinkelių transporto infrastruktūros, riedmenų ir eksploatacinių sistemų kompleksai, gebėjimas sudaryti sąlygas saugiam ir nenutrūkstamam traukinių eismui. 15. Traukinio linija – traukinių eismo grafike numatytas traukinio važiavimo maršrutas. 16. Traukinys – suformuotas ir sukabintas vagonų sąstatas su vienu ar keliais veikiančiais lokomotyvais, taip pat važiuojantys lokomotyvai ar kiti savaeigiai riedmenys, turintys reikiamus signalus ir numerį. 17. Viešoji geležinkelių infrastruktūra – Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausanti geležinkelių infrastruktūra, skirta 194

Kiti geležinkelių transporto objektai nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos valstybei. savivaldybėms. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas – Lietuvos Respublikos įmonė. Geležinkelių transporto objektų nuosavybė. naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygos ir procedūros. Eismo sauga. reikalavimus darbuotojams. Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims. Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatai (toliau – Tinklo nuostatai) – viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo parengtas ir išleistas informacinis leidinys. jei reikia. bagažui ir (ar) kroviniams vežti. buhalterinius ir vidaus kontrolės reikalus. eismo organizavimo ir valdymo bendruosius principus. Geležinkelių transporto veiklos principai: 1) viešosios geležinkelių infrastruktūros prieinamumas lygiomis teisėmis ir nediskriminacinėmis sąlygomis visoms geležinkelio įmonėms (vežėjams). kurių darbas 195 . kurios gali būti skirtos naudotis geležinkelio įmonei (vežėjui) tam tikroje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje tam tikrą laikotarpį. ekonominius. Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų priežiūros. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai – traukinių eismo grafike nustatytos traukinio linijos. kuriame aprašyta viešoji geležinkelių infrastruktūra. keičiami. 18. 2) sąžininga konkurencija su kitomis transporto šakomis. Viešoji geležinkelių infrastruktūra neprivatizuojama. Kitos šiame Kodekse vartojamos sąvokos paaiškintos Transporto veiklos pagrindų įstatyme.visuomenės ir ūkio subjektų poreikiams tenkinti – keleiviams. teisėtai valdanti ir prižiūrinti viešąją geležinkelių infrastruktūrą bei teikianti su tuo susijusias paslaugas geležinkelio įmonėms (vežėjams). 3) geležinkelio įmonių (vežėjų) savarankiškumas tvarkant administracinius. Viešoji geležinkelių infrastruktūra yra Lietuvos valstybės nuosavybė. 20. 4) atskirai tvarkyti su geležinkelių transporto paslaugomis susijusias veiklos ir su viešosios geležinkelio infrastruktūros valdymu susijusias veiklos vidines pelno (nuostolio) ataskaitas ir balansus. Šie nuostatai nuolat atnaujinami ir. 19.

Geležinkelių transporto viešojo administravimo subjektai. pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose. eismo saugos ir aplinkosaugos programų rengimą ir įgyvendinimą. nustato Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas. Susisiekimo ministerija: 1) įgyvendina geležinkelių transporto politiką. 4) pagal savo kompetenciją leidžia teisės aktus geležinkelių transporto klausimais ir tiesiogiai ar per įgaliotas institucijas kontroliuoja. teisine forma ir priimdama sprendimus turi būti nepriklausoma nuo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo. Susisiekimo ministerija. Geležinkelių transporto viešąjį administravimą vykdo Vyriausybė. reikalavimų. 2) išduoda licencijas verstis vežimais geležinkelių transportu. koordinuoja jos įgyvendinimą ar atlieka kitas šiame Kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. prižiūri. reglamentuojančių geležinkelių transporto eismo saugos klausimus. prireikus sustabdo ir panaikina šių licencijų galiojimą. kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų. kitų teisės aktų. 2) organizuoja geležinkelių transporto strateginių objektų kūrimo. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos: 1) kontroliuoja. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) santykius reguliuoja Vyriausybės paskirta institucija – rinkos reguliuotojas. Vyriausybės sprendimu rinkos reguliuotoju skiriama institucija savo organizacine forma. bei teisinius pagrindus eismo saugai užtikrinti. rinkliavą už naudojimąsi 196 . kaip šie teisės aktai vykdomi. 3) koordinuoja tarptautinius ryšius geležinkelių transporto srityje. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.susijęs su traukinių eismu. modernizavimo ir plėtros. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė formuoja geležinkelių transporto strategiją. kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų. 3) išduoda saugos sertifikatus. 5) atlieka kitas šiame Kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

o kreipimasis į rinkos reguliuotoją šiais atvejais yra neprivalomas. arba pareikalauja. jų konservavimas. gaunamų kaip parama. Sprendimą rinkos reguliuotojas privalo priimti per 2 mėnesius nuo dienos. viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo. nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtinta tvarka. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų statyba ir uždarymas (likvidavimas). reguliavimo institucija arba patvirtina. Rinkos reguliuotojo sprendimai gali būti skundžiamai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės patvirtintos viešosios geležinkelių infrastruktūros kūrimo. geležinkelio įmonės (vežėjo). eismo saugos normų ir taisyklių vykdymo bei priežiūros. kurią buvo gauta visa atitinkamam skundui nagrinėti reikalinga medžiaga. kad viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo sprendimas turi likti nepakeistas. Viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros finansavimas. rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra. Šie skundai. gautų taikant valstybės ir (ar) savivaldybių kapitalo partnerystės finansinius mechanizmus iš tarptautinių finansinių institucijų. 197 . Rinkos reguliuotojas nagrinėja geležinkelio įmonių (vežėjų) skundus. modernizavimo ir plėtros programos finansuojamos iš valstybės biudžeto. kad tas sprendimas būtų pakeistas pagal jos nurodymus. Sprendimą dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų uždarymo (likvidavimo). valstybės vardu arba su valstybės garantija gautų paskolų. šios rinkliavos dydžio ar struktūros. kuriomis buvo pasiūlyta skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus. Jeigu pateikiamas skundas dėl atsisakymo skirti viešosios geležinkelio infrastruktūros pajėgumus arba dėl sąlygų. Europos Sąjungos fondų. saugos sertifikatų sąlygų. rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra ėmimo sistemos. viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skiriančios organizacijos ar geležinkelių įmonės (vežėjo).viešąja geležinkelių infrastruktūra renkančios organizacijos. kaip ikiteisminiai ginčai. susijusius su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo priimtais sprendimais dėl Tinklo nuostatų. taip pat lėšų. Rinkos reguliuotojas turi teisę nedelsiant gauti jam pagal jo kompetenciją reikalingą informaciją iš viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo. lėšų.

jų konservavimo priežastys. Teikime turi būti nurodytos objektų statybos ar (ir) uždarymo (likvidavimo). teikiamų pasiūlymų ekonominis. kurį geležinkelio įmonė (vežėjas) verčiasi ūkine komercine veikla. 2) vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais. yra šios: 1) vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje. 4) vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais. viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar (ir) savivaldybė. kurios teritorijoje yra atitinkamas viešosios geležinkelių infrastruktūros objektas. geros reputacijos. 198 . profesinės kompetencijos reikalavimus. Licencijos. susijęs su keleiviais. privalo: 1) atitikti finansinio pajėgumo. galiojantį visą laikotarpį. Pasiūlymus dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų uždarymo (likvidavimo). Žemė naujų viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų statybai suteikiama Žemės įstatymo nustatyta tvarka. bagažu. Geležinkelių transporto ūkinė komercinė veikla yra licencijuojama. jų konservavimo ir naujų objektų statybos teikia susisiekimo ministras.jų užkonservavimo ir naujų objektų statybos priima Vyriausybė. trečiaisiais asmenimis ar jų turtu. kuri kiekvienu atveju užtikrintų jos prisiimtų įsipareigojimų vykdymą ir garantuotų jos civilinę atsakomybę. jeigu įvyktų draudiminis įvykis. 2) turėti banko garantijas arba laidavimo draudimą. pageidaujanti verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla. suteikiančios teisę verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla. Lietuvos Respublikoje galioja bet kurioje Europos Sąjungos šalyje narėje išduotos licencijos verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla. 3) vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Geležinkelio įmonė (vežėjas) šiuo atveju turi turėti banko garantijas arba laidavimo draudimą tokiai sumai. Geležinkelio įmonė (vežėjas). Licencija verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla. socialinis bei aplinkosauginis pagrindimas.

Šie reikalavimai nustatyti susisiekimo ministro patvirtintose Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo saugos sertifikavimo taisyklėse. jų galiojimo panaikinimo. Atsisakymas išduoti saugos sertifikatą turi būti motyvuotas ir 199 . galiojimo sustabdymo panaikinimo bei licencijuojamos veiklos sąlygas nustato Keleivių. vežančioms keleivius vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais. ja disponuoja patikėjimo teise ir teikia su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymu ir priežiūra susijusias paslaugas geležinkelio įmonėms (vežėjams).kroviniu. atitinkantiems geležinkelių transporto veiklai keliamus techninius ir eksploatacinius reikalavimus bei saugos reikalavimus darbuotojams. panaikina galiojimo sustabdymą ir atšaukia jų galiojimą Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. pašto siuntomis. naudoja. ir krovinius. galiojantį visame Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle ar tik tam tikroje geležinkelio linijoje. 3) viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui. 2) geležinkelio įmonėms (vežėjams). riedmenims ir įmonės vidaus organizacijai. kuris viešąją geležinkelių infrastruktūrą valdo. galiojimo sustabdymo. vežančioms krovinius vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais. Saugos sertifikatai išduodami: 1) geležinkelio įmonėms (vežėjams). Licencijų verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla išdavimo. Saugos sertifikatus išduoda. Saugos sertifikatas. aplinka ar viešąja geležinkelių infrastruktūra. Šias taisykles tvirtina Vyriausybė. Motyvuotas sprendimas dėl saugos sertifikato išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų būtinų dokumentų gavimo dienos. ji privalo gauti du atitinkamus saugos sertifikatus. Saugos sertifikatas išduodamas geležinkelio įmonei (vežėjui) bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui. Jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) veža ir keleivius. Geležinkelio įmonės (vežėjai) ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi turėti saugos sertifikatą. jų galiojimą sustabdo. bagažo ir krovinių vežimo geležinkelių transportu licencijavimo taisyklės.

saugos sertifikato galiojimas neatšaukiamas. nepakanka ar jeigu tokių priemonių pakanka.gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. keliantys grėsmę eismo saugai. jei pažeidimai nustatyti inspektuojant viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją. Įspėjime nurodomi pažeidimai ir saugos sertifikato atšaukimo data. kurių rengiasi imtis saugos sertifikato turėtojas įspėjime nurodytiems pažeidimams pašalinti. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali atšaukti išduotą saugos sertifikatą tokia tvarka: 1) Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos raštu įspėja saugos sertifikato turėtoją apie savo ketinimą atšaukti saugos sertifikatą. nustatytą vadovaujantis šios dalies 1 ir 2 punktais. bet jos neįvykdytos per laikotarpį. 2) saugos sertifikato turėtojas atsisako pateikti saugos 200 . 2) gavęs perspėjimą. kai: 1) saugos sertifikato turėtojas sustabdo savo veiklą ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui arba nepradėjo veiklos. kai nustatomi saugos reikalavimų pažeidimai. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali nedelsdama sustabdyti saugos sertifikato galiojimą. iki pažeidimai bus pašalinti. ir nurodyti tam reikalingą laikotarpį. praėjus 6 mėnesiams nuo saugos sertifikato išdavimo. arba Susisiekimo ministeriją. jei pažeidimai nustatyti geležinkelio įmonėje (vežėjo pažeidimai). Apie tai Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos nedelsdama raštu informuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją. saugos sertifikatas yra atšaukiamas perspėjime nurodytą dieną. saugos sertifikato turėtojas per 5 kalendorines dienas turi pranešti Valstybinei geležinkelių inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos. keliantys grėsmę eismo saugai. 3) jeigu priemonių. kokių priemonių jis rengiasi imtis pažeidimams pašalinti. ar įvyksta geležinkelių transporto eismo įvykis dėl saugos sertifikato turėtojo kaltės. Tais atvejais. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali atšaukti išduotą sertifikatą ar sustabdyti jo galiojimą. Jeigu inspektavimo metu nustatomi saugos reikalavimų pažeidimai. Jeigu per nustatytą laikotarpį pažeidimai buvo pašalinti.

nevykdomas patvirtintas eismo saugos planas. kuriai reikalingas saugos sertifikatas. 4) sustabdomas arba panaikinamas saugos sertifikato turėtojo turimos licencijos atitinkamai veiklai galiojimas. įmonei draudžiama verstis veikla. saugos sertifikato išdavimo. jis gali būti atšauktas pagal šio aukščiau nurodytą procedūrą. Jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) Transporto veiklos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka prisiima vykdyti visuomenės aptarnavimo įsipareigojimus vežti keleivius geležinkelių transportu Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais maršrutais bei teikti kitas paslaugas geležinkelio įmonei (vežėjui) komerciškai nenaudingomis sąlygomis. geležinkelio įmonės (vežėjo) patirtus nuostolius kompensuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Atšaukus arba sustabdžius saugos sertifikato galiojimą. vykdanti visuomenės aptarnavimo įsipareigojimus. Visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymas. dokumentų nagrinėjimo. geležinkelių transporto veiklą ir (ar) eksploatuojanti geležinkelių infrastruktūrą. 3) nesilaikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų. Duomenys apie geležinkelių riedmenis ir konteinerius 201 . Jeigu per nustatytą laikotarpį pažeidimai pašalinami. privalo tvarkyti atskirą apskaitą pagal nurodytas veiklos sritis. inspektavimo tvarka ir saugos sertifikato turėtojo bei Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigos ir atsakomybė.sertifikatą pareigūnams. kuriose nurodomi galimi investicinių programų finansavimo šaltiniai. reglamentuojančių geležinkelių transporto eismo saugą. Su geležinkelio įmone (vežėju) Transporto veiklos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka Vyriausybė ar jos įgaliota institucija sudaro visuomenės aptarnavimo sutartis. turintiems teisę inspektuoti įmonės veiklą. Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo saugos sertifikavimo taisyklėse nurodoma saugos sertifikatui gauti būtinų dokumentų sąrašas. sprendimo dėl saugos sertifikato išdavimo priėmimo. Geležinkelio įmonė (vežėjas). Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registras. saugos sertifikato galiojimo sustabdymas panaikinamas. Sustabdžius saugos sertifikato galiojimą.

Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro nuostatų. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektai yra šie: 1) geležinkelio kelias. 5) traukinių eismui valdyti reikalingi elektros energijos gamybos. taip pat tuneliai. skirstomos į valstybinės reikšmės magistralines geležinkelių linijas ir regioninės reikšmės geležinkelių linijas. 3) geležinkelio stotyse. transformavimo ir paskirstymo įrenginiai bei įranga. bagažui ar krovinių siuntėjams (gavėjams) aptarnauti. geležinkelio stočių įrenginiai bei pastatai ar statiniai. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro tvarkytojo funkcijas atlieka Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. statiniai ir įrenginiai. pastotės. tarp jų dyzeliniai generatoriai. sisteminami ir saugomi Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre. eismo valdymo centruose esanti saugos. kuriuos tvirtina Vyriausybė. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektai. skirti traukinių eismui ir darbo saugai užtikrinti. pastatai. atsižvelgiant į traukinių eismo intensyvumą. nustatyta tvarka. socialinę ir ekonominę jų reikšmę. 8) kiti objektai. Geležinkelių linijų skirstymas pagal reikšmę. pervažos. pridengtos ir požeminės perėjos. Valstybinės reikšmės magistralinės geležinkelių linijos yra į tarptautinių geležinkelių linijų tinklą įtrauktos geležinkelių linijos ir 202 . perėjos punktai. viadukai. geopolitinę. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro tvarkytojui duomenis apie geležinkelių riedmenis ir konteinerius teikia Lietuvos Respublikos įmonės. 2) inžineriniai įrenginiai ir statiniai. 6) apšvietimo įrenginiai. būtini viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklai užtikrinti. 7) geležinkelio stotys. pralaidos. Geležinkelių linijos. 4) traukinių eismui reikalingas kontaktinis tinklas su atitinkama įranga ir pastatai bei statiniai. tiltai. tarpstočiuose.kaupiami. reikalingi keleiviams. signalinė ir telekomunikacijų įranga ir šiems tikslams naudojami tarpstočių.

statinių ir įrenginių kompleksas. skirstyti. tiesti vamzdynus. Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro nuostatus tvirtina susisiekimo ministras. Statiniai ir įrenginiai geležinkelio stotyje turi būti išdėstyti taip. praleisti ir išleisti. sisteminami ir saugomi Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre. pastatų. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos. Kiekviena geležinkelio stotis turi Vyriausybės suteiktą pavadinimą. tvarkytojo funkcijas atlieka Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Šiuos nuostatus tvirtina susisiekimo ministras. kasti žemę. skirtos susisiekimui tarp atskirų miestų (gyvenviečių). Apie tai ši įmonė turi informuoti žemės savininkus ar naudotojus ir įstatymų nustatyta tvarka atlyginti jiems padarytus nuostolius. Likviduojant avarijas ir jų padarinius arba 203 . Susisiekimas su geležinkelio stotimi. susijusius su geležinkelių transporto objektų naudojimu. keleiviams. Regioninės reikšmės geležinkelių linijos yra geležinkelių linijos. statybos ar kitus darbus. Geležinkelio stotis. kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė. kabelius. bagažo ar krovinių siuntėjams (gavėjams) aptarnauti. kad būtų saugu ir patogu juos pasiekti keleiviams bei privažiuoti automobilių transportui. Geležinkelio stotis turi turėti susisiekimą su miestu (gyvenviete). kurių sąrašą tvirtina susisiekimo ministras. Duomenys apie geležinkelių infrastruktūrą kaupiami. kurios skirstomos į viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos. užimantis tam tikrą žemės sklypą ir skirtas traukiniams priimti. Reikalavimai geležinkelio stotims nustatomi Techninio geležinkelių naudojimo nuostatuose. privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos bei geležinkelio želdinių apsaugos zonas. Geležinkelio keliams ir jų įrenginiams yra nustatomos apsaugos zonos. Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registras. atlikti remonto.kitos reikšmingos šalies ūkiui linijos. oro elektros ir ryšių linijas. Geležinkelio kelius ir įrenginius aptarnaujančios įmonės techniniai darbuotojai ir jų įgalioti asmenys turi teisę laisvai vaikščioti šių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje. formuoti. važinėti. Geležinkelio stotį sudaro geležinkelio kelių.

Pervaža – geležinkelio kelio susikirtimo su automobilių keliu viename lygyje vieta. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje be viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar savininko rašytinio sutikimo draudžiama: kasti žemę giliau kaip 0. kuriose pėsčiųjų srautai kerta geležinkelio kelius. 2) naudoti žemę ne pagal paskirtį. sodinti ar kirsti medžius ir krūmus. Jeigu geležinkelio apsaugos zonoje ne miško paskirties žemėje augantys medžiai. o žemės savininkui ar naudotojui padaryti nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. įrengiamos perėjos. Geležinkelio kelių ir įrenginių apsaugos zonų ribas nustato Vyriausybė. Vietose. įrengti pervažas. leidžiama privažiuoti prie geležinkelių transporto objektų taip. kabelius.3 metro. kuriose valstybinės reikšmės automobilių keliai susikerta su geležinkelio keliais. tiesti kelius. turi būti įrengiamos reguliuojamos ar nereguliuojamos pervažos arba viadukai. atlikti sprogdinimo ir melioravimo darbus. skirtus geležinkelių transporto reikmėms. kaip reikia pagal situaciją. jie nukertami ar kitaip pertvarkomi be atskiro savivaldybės institucijų leidimo ir želdinių vertė neatlyginama. Pervažos ar perėjos įrengiamos: 1) kai tiesiamas naujas geležinkelio kelias – jo sankirtoje su esamais valstybinės reikšmės automobilių keliais iš viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo lėšų. mechanizuotai lyginti gruntą. statyti naujus ir rekonstruoti esamus pastatus bei statinius. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje draudžiama: 1) statyti ir rekonstruoti pastatus. nesusijusius su geležinkelių transporto reikmėmis. vamzdynus. Vietose. Pervažų ir perėjų įrengimas ir priežiūra.siekiant išvengti avarijų. oro elektros ir ryšių linijas. krūmai kelia pavojų eismo saugumui. 2) kai tiesiami nauji valstybinės reikšmės automobilių keliai – jų sankirtoje su esamu geležinkelio keliu iš tuos kelius tiesiančių 204 . jų grupės. žmonėms ar statiniams. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje augantys medžiai ar krūmai negali būti aukštesni už atstumą nuo medžio ar krūmo iki pirmojo bėgio. Pervažos ir perėjos.

įrengia ir prižiūri suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys iš savo lėšų. jų jungimo prie viešosios geležinkelių infrastruktūros ir jų priėmimo eksploatuoti tvarką nustato susisiekimo ministras. Privažiuojamųjų geležinkelio kelių būklei. Privažiuojamieji geležinkelio keliai gali priklausyti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Kaip jų laikomasi. Privažiuojamieji geležinkelio keliai. Privažiuojamųjų geležinkelio kelių tiesimas. uždarytos arba panaikintos. Už eismo saugą minėtose vietose atsako atitinkamai savininkas arba naudotojas.subjektų lėšų. Valstybinės reikšmės automobilių kelių sankirtoje su geležinkelio keliu pervažas ir perėjas prižiūri viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas. remontą savo lėšomis atlieka savininkas arba naudotojas. riedmenims ir juos aptarnaujančiam personalui taikomi atitinkami viešosios geležinkelių infrastruktūros reikalavimai. modernizavimo ir statybos darbai atliekami iš užsakovo lėšų. 205 . rekonstravimo. suderinę su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju. Privažiuojamieji geležinkelio keliai. Pervažos ir perėjos perkeliamos suinteresuoto asmens lėšomis. rekonstravimas. kontroliuoja Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Leidimą įrengti pervažą ar perėją išduoda viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas. Vietinės reikšmės automobilių kelių sankirtoje su geležinkelio keliu pervažas ar perėjas. Privažiuojamųjų geležinkelio kelių tiesimo. jiems priskirti krovimo barai. Jų priežiūrą. Suinteresuotų fizinių ar juridinių asmenų ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo susitarimu esamos pervažos ar perėjos gali būti perkeltos į kitą vietą. eksploatacijai. teritorija turi atitikti Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų bei kitų teisės aktų reikalavimus. jų prijungimas prie viešosios geležinkelių infrastruktūros ir su tuo susiję geležinkelio stočių plėtimo. atsižvelgdamas į technines galimybes ir eismo saugos reikalavimus. Pervažos ir perėjos turi būti įrengtos pagal Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų bei susisiekimo ministro patvirtintų Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių reikalavimus.

netaikomi kituose įstatymuose nustatyti apribojimai dėl valstybei nuosavybės teise priklausančios viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos. Įmonei. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo išlaikymo išlaidos apmokamos iš rinkliavų už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra (šis straipsnis įsigalios nuo valstybės įmonės viešajai geležinkelių infrastruktūrai valdyti įsteigimo dienos). teikia su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymu ir priežiūra susijusias paslaugas geležinkelio įmonėms (vežėjams). 2) valdyti ir organizuoti traukinių eismą. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pagrindinės funkcijos: 1) užtikrinti tinkamą ir saugią viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūrą. naudoja viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir jos objektų užimamą žemę ir jomis disponuoja. skirtų viešajai geležinkelių infrastruktūrai modernizuoti ir plėsti. 3) užtikrinti saugų traukinių eismą. 6) užtikrinti tinkamą lėšų. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas. 5) įgyvendinti viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros programas bei projektus. kuri įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra paskirta viešosios geležinkelio infrastruktūros valdytoja ir patikėjimo teise valdo. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pagrindinės funkcijos. naudojimą. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir jos objektų užimamą žemę patikėjimo teise valdo. ja disponuoja ir geležinkelio įmonėms (vežėjams) teikia su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymu ir priežiūra susijusias paslaugas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas – valstybės įmonė viešajai geležinkelių infrastruktūrai valdyti (šis straipsnis įsigalios nuo valstybės įmonės viešajai geležinkelių infrastruktūrai valdyti įsteigimo dienos). 4) teikti pasiūlymus dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros programų projektų. naudoja.Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko arba naudotojo santykiai reguliuojami sutartimi. 7) viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus naudotis 206 .

Viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūrą organizuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Rinkliava už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra. Rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra konkretų dydį nustato viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas. gautų už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra. Rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra nustatymo taisykles tvirtina Vyriausybė. Traukinių eismo organizavimo ir valdymo tvarką nustato Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas. Viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra finansuojama iš rinkliavų. Geležinkelio įmonė (vežėjas). 10) rinkti rinkliavą už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra.geležinkelio įmonėms (vežėjams) suteikti vienodomis sąlygomis. susisiekimo ministro patvirtintos Geležinkelių eismo taisyklės ir kiti teisės aktai. 2) organizuoti saugaus traukinių eismo valdymą (šis straipsnis įsigalios nuo valstybės įmonės viešajai geležinkelių infrastruktūrai valdyti įsteigimo dienos). Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas sutartimi ne konkurso tvarka gali pavesti valstybės kontroliuojamai akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ šias funkcijas: 1) organizuoti tinkamą ir saugią viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūrą. Teisė naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra. Viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūros finansavimas. Visos geležinkelio įmonės (vežėjai) viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui privalo mokėti rinkliavą už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra. 8) rengti ir tvirtinti traukinių eismo grafikus. 9) parengti ir išleisti Tinklo nuostatus. Viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra ir traukinių eismas. Geležinkelių linijų. kurios užkonservuotos Vyriausybės sprendimu dėl jų socialinės ir (ar) ekonominės reikšmės. priežiūra finansuojama iš valstybės lėšų. teisės aktų nustatyta tvarka įgijusi licenciją ir saugos sertifikatą bei su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju sudariusi naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra 207 .

Geležinkelių infrastruktūros. Paskirtus pajėgumus draudžiama perduoti kitai įmonei ar kitai vežimo geležinkelių transportu paslaugai teikti ar šiuos pajėgumus parduoti. techniniai ir eksploataciniai reikalavimai turi būti derinami su Europos Sąjungos sąveikos techninėmis specifikacijomis kartu išlaikant esamų Lietuvos geležinkelių transporto objektų tarpusavio suderinamumą. tačiau atnaujinti šio straipsnio 4 dalyje nurodytą sutartį privaloma kasmet. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo principai. riedmenų ir jų eksploatacinių sistemų pagrindiniai parametrai bei juos nustatantys norminiai. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimas. nustatantį geležinkelio įmonės (vežėjo) ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teises ir pareigas. Kiekviena geležinkelio įmonė (vežėjas) gali prašyti tiek traukinio linijų. kai pajėgumus reikia skirsti ilgesniam nei vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. turi teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai geležinkelio įmonėms (vežėjams) skiriami ne ilgesniam kaip vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. kiek ji pageidauja.sutartį. paraiškų skirti šiuos pajėgumus (atsisakyti skirti) pateikimo. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas skiria viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus naudotis geležinkelio įmonėms (vežėjams). Šias taisykles tvirtina Vyriausybė. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė (vežėjas) sudaro naudojimosi viešąja geležinkelio infrastruktūra sutartį vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui ir nustato geležinkelio įmonės (vežėjo) ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teises ir pareigas dėl pajėgumų paskirstymo per vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpį. 208 . viešosios geležinkelių infrastruktūros dalies paskelbimo perpildyta bei naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties ir bendrojo susitarimo sudarymo tvarka nustatoma Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklėse. Sąveika su kitų valstybių geležinkelių transporto objektais. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė (vežėjas) gali sudaryti ir bendrąjį susitarimą.

Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. nustato atitinkamai viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė (vežėjas). projektuojant. žmonių gyvybei ir sveikatai. modernizuojant. Reikalavimus darbuotojams. ar kitokį darbo pareigų pažeidimą. Civilinis kodeksas. numatytą Darbo kodekse. keleivio. Geležinkelių transporto darbuotojų darbo drausmę reglamentuoja šis Kodeksas. keliantį grėsmę eismo saugai. Keleivių ir bagažo vežimas. ar jis atitinka suteiktą kvalifikaciją. riedmenis ir eksploatacines sistemas. jei: nustatytu laiku nebuvo galima patikrinti. padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. nustato Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas. Specialius profesijų ir pareigybių kvalifikacinius reikalavimus geležinkelių transporto darbuotojams. dėl sveikatos būklės negali vykdyti savo pareigų. susisiekimo ministro patvirtintos Keleivių ir bagažo vežimo geležinkelių transportu taisyklės ir kiti teisės aktai. bagažo vežimo sąlygas ir tvarką. eksploatuojant ir techniškai prižiūrint geležinkelių infrastruktūrą. pakartotinai neišlaiko privalomo periodinio kvalifikacinių reikalavimų patikrinimo egzamino. Keleivių. suderinę su Valstybine geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. susijusių su geležinkelių transporto eismo saugos užtikrinimu arba geležinkelių infrastruktūros objektų priežiūra ar sauga. Keleivių ir bagažo vežimo geležinkelių transportu sutarčių 209 . kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. padarė drausmės pažeidimą. nes darbuotojas be pateisinamų priežasčių patikrinime nedalyvavo. Geležinkelių transporto darbuotojų nušalinimas nuo darbo. bagažo siuntėjo (gavėjo) teises nustato šis Kodeksas. numatytą Geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statute. kurių darbas susijęs su traukinių eismu. taip pat geležinkelio įmonės (vežėjo). Darbo kodeksas ir Vyriausybės patvirtintas Geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statutas. rekonstruojant. kurie priklauso Europos Sąjungos transeuropiniam transporto tinklui (TEN-T) ar jam skirti. Geležinkelių transporto darbuotojas nušalinamas nuo darbo.Šis reikalavimas taikomas konstruojant. Reikalavimai geležinkelių transporto darbuotojams. Geležinkelių transporto darbuotojas nušalinamas nuo darbo Darbo kodekso ir Geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statuto nustatyta tvarka.

standartinės sąlygos nustatomos Keleivių ir bagažo vežimo geležinkelių transportu taisyklėse. Su kiekviena krovinių siunta siuntėjas privalo pateikti tinkamai užpildytą važtaraštį ir kitus dokumentus. Civilinis kodeksas. susisiekimo ministro patvirtintos Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės ir kiti teisės aktai. Jeigu siuntėjas (gavėjas) neatsiskaito su geležinkelio įmone (vežėju). turi būti pritaikyti neįgaliesiems. geležinkelio įmonė (vežėjas) turi teisę realizuoti krovinį šio Kodekso nustatyta tvarka. Bagažo vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifus nustato geležinkelio įmonė (vežėjas). Atsiskaitymas su geležinkelio įmone (vežėju) už krovinių vežimą užtikrinamas vežamu kroviniu. Keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifus nustato geležinkelio įmonė (vežėjas). Didžiausi tarifai turi būti suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Krovinių vežimas ir vežimų organizavimas. krovinio siuntėjo (gavėjo) teises nustato šis Kodeksas. Keleivių ir bagažo vežimo užmokestis. Keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais lengvatas ir dėl šių lengvatų taikymo geležinkelio įmonių (vežėjų) patirtų išlaidų kompensavimo (negautų pajamų atlyginimo) tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. taip pat geležinkelio įmonės (vežėjo). nurodytus Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklėse. skirti keleiviams aptarnauti. Keleivių ir bagažo vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais užmokestį nustato geležinkelio įmonė (vežėjas) Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl tarptautinio susisiekimo nustatyta tvarka. Važtaraščio formą ir jo užpildymo tvarką nustato Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės. Geležinkelių transporto objektai. kad šie galėtų patogiai ir saugiai jais naudotis. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Geležinkelio įmonė (vežėjas) ir krovinių siuntėjas (gavėjas) sudaro krovinių vežimo ir (ar) vežimų organizavimo sutartis. Krovinių vežimo sąlygas ir tvarką. Atsiskaitymų su geležinkelio įmone (vežėju) užtikrinimas. 210 . Važtaraštis.

adresas. Krovinio pateikimas vežti. sąrašas. krovinio gavėjas. kurį dėl jo savybių įpakuoti yra būtina. Krovinio pateikimo vežti tvarką nustato Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės. kurie turi būti pridedami prie važtaraščio. Pagal vieną važtaraštį negalima pateikti vežti: krovinių. galinės geležinkelio stoties pavadinimas. kodas. kai tai būtina dėl vagono (vagonų) techninio gedimo. vagono numeris. kuriuos vežti kartu su kitais kroviniais draudžiama pagal Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisykles. ypatingos krovinio savybės ir vežimo sąlygos. kad krovinys vežimo metu būtų apsaugotas nuo praradimo. Krovinių būklė. Krovinį. kuriems pakrauti reikia daugiau nei vieno vagono. kurių dalį krauna geležinkelio įmonė (vežėjas). Kai kurių krovinių vežimo ypatingos sąlygos. krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklėse nurodytų dokumentų. krovinių. Pavojingų krovinių vežimo tvarką nustato Pavojingų krovinių vežimo automobilių. krovinio siuntėjas. siuntėjas turi įpakuoti taip. Į kelis vagonus pagal vieną važtaraštį pakrauta krovinių siunta negali būti išskaidyta. uždėtų plombų skaičius ir jų ženklai. jeigu Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės leidžia tai daryti visame vežimo kelyje. įpakavimo pobūdis ir krovinio būklė. Važtaraštyje gali būti nurodyti ir kiti duomenys. išskyrus atvejus. į kelis vagonus pakrautą krovinių siuntą. krovinio vienetų skaičius. krovinio pavadinimas. 211 . Krovinys vežamas vagone pagal vieną važtaraštį. Važtaraštyje turi būti nurodyta: pradinės geležinkelio stoties pavadinimas. telefono ir fakso numeriai. Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės gali nustatyti kai kurių krovinių vežimo ypatingas sąlygas. adresas. Važtaraščio turinys. trūkumo ar sužalojimo. krovinio siuntėjo ar jo atstovo pavardė ir parašas. geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas ir kiti teisės aktai. krovinio svoris.Važtaraštis tampa krovinių vežimo sutarties sudarymo ir jos turinio įrodymu uždėjus kalendorinį pradinės geležinkelio stoties antspaudą. Pagal vieną važtaraštį taip pat galima pateikti vežti: nedalomus daiktus bei ypatingo dydžio daiktus. taip pat kad būtų apsaugoti nuo galimo sužalojimo žmonės. telefono ir fakso numeriai. įpakavimas ir žymėjimas. o dalį – siuntėjas.

Geležinkelio įmonė (vežėjas) turi teisę tikrinti. kad juos perkraunant mechanizmais nebūtų pažeista jų pakuotė.riedmenys ir kiti kroviniai. Geležinkelio įmonė (vežėjas) turi teisę atsisakyti vežti krovinį. Krovinio svoris laikomas tinkamu. Jei siuntėjas ar gavėjas nustatytu laiku neatvyksta. kad to paties tipo smulkios siuntos. Krovinio svoris ar siuntos vienetų skaičius pradinėje ir galinėje geležinkelio stotyje turi būti tikrinamas tuo pačiu metodu ir būdu. Krovinius. Kroviniai turi būti kraunami pagal susisiekimo ministro patvirtintas Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisykles. ar krovinys atitinka važtaraštyje pateiktus duomenis. krovinys tikrinamas jiems nedalyvaujant. vadovaujantis Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklėmis arba krovinių vežimo ar vežimų organizavimo sutartimi. Siuntėjo pakrauti kroviniai. jei krovinį krovė siuntėjas. Pakrautas krovinys neturi viršyti vagono krovos normų. taip pat ar laikomasi Krovinių vežimo geležinkelių transportu ir Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklių reikalavimų. turi būti supakuoti taip. būtų surištos ar supakuotos į didesnes siuntas. krauna geležinkelio įmonė (vežėjas) arba siuntėjas. kurioms priimti vežti ir pakrauti reikia daug laiko. kuriuos vežimo metu reikės perkrauti. tikrinimo ir su tuo susijusios išlaidos tenka krovinio siuntėjui. o geležinkelio įmonė (vežėjas) turi teisę atsisakyti tokį krovinį vežti. Vagonas turi būti uždarytas ir užplombuotas Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių nustatyta tvarka. Apie numatomą krovinio tikrinimą turi būti pranešta siuntėjui arba gavėjui. atsižvelgiant į vežimų organizavimo sutarties sąlygas. jei siuntėjas atsisako krovinį įpakuoti pagal Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių reikalavimus arba įpakavimas neatitinka šių taisyklių nustatytų reikalavimų. Jei krovinys neatitinka važtaraštyje pateiktų duomenų arba nesilaikoma Krovinių vežimo geležinkelių transportu ir Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklių reikalavimų. Krovinio svorio ar siuntos vienetų skaičiaus nustatymas. Krovinio tikrinimas. Krovinių pakrovimas. Tikrinimo rezultatai įrašomi į važtaraštį. Geležinkelio įmonė (vežėjas) gali reikalauti. Krovinio svorio ar siuntos vienetų skaičiaus nustatymo tvarką reglamentuoja Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės. jeigu skirtumas tarp 212 .

pradinėje geležinkelio stotyje nustatyto svorio ir svorio galinėje geležinkelio stotyje neviršija Vyriausybės patvirtintų nuostolio (natūralaus sumažėjimo) normų, taip pat svarstyklių arba krovinio svėrimo tikslumo normų. Matavimo priemonės turi būti tikrinamos ir tikrinimo rezultatai įforminami Vyriausybės nustatyta tvarka. Nepatikrintomis matavimo priemonėmis naudotis draudžiama. Vagono krovos normų viršijimas. Jei geležinkelio įmonė (vežėjas) pradinėje geležinkelio stotyje nustato, kad siuntėjo pakrauto vagono krovos normos viršytos, ji nepriima krovinio vežti tol, kol nebus pašalintas viršsvoris. Jeigu tai nustatoma tarpinėje geležinkelio stotyje, geležinkelio įmonė (vežėjas) nedelsdama praneša apie tai krovinio siuntėjui, o šis privalo pašalinti viršsvorį ir padengti nuostolius, jeigu dėl to geležinkelio įmonė (vežėjas) jų patiria. Siuntėjas (gavėjas) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos turi pateikti nurodymus viršsvorį atsiimti ar išsiųsti arba sudaryti sutartį su įmone, kad jį saugotų. Už krovinio viršsvorio iškrovimą ir saugojimą imamas geležinkelio įmonės (vežėjo) nustatytas atlyginimas. Jeigu nurodymai nepateikiami arba nesudaroma saugojimo sutartis, geležinkelio įmonė (vežėjas) informuoja siuntėją, iškrauna viršsvorį sudarantį krovinį, jo nesaugo ir už jo praradimą, trūkumą ar sužalojimą neatsako. Vagonų ir konteinerių naudojimas. Siuntėjas (gavėjas) už geležinkelio įmonės pateiktų vagonų ar konteinerių naudojimą moka geležinkelio įmonės (vežėjo) nustatytą atlyginimą. Jeigu ne dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) kaltės vagonai ar konteineriai negali būti pateikti siuntėjui (gavėjui), siuntėjas (gavėjas) privalo mokėti geležinkelio įmonės (vežėjo) nustatytą atlyginimą už vagonų ar konteinerių naudojimą ir krovinių saugojimą (laikymą). Krovinio pristatymo terminai. Krovinio pristatymo terminus nustato Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės, jeigu siuntėjas ir geležinkelio įmonė (vežėjas) nesusitaria kitaip. Krovinio pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos, einančios po krovinio priėmimo vežti, 00:00 val. Užmokestis už krovinių vežimą ir kitas paslaugas. Už krovinių vežimą ir geležinkelio įmonės (vežėjo) suteiktas kitas paslaugas imamas krovinių vežimo arba vežimų organizavimo sutartyje 213

nustatytas užmokestis. Krovinių vežimo tarifus nustato geležinkelio įmonė (vežėjas). Geležinkelio įmonė (vežėjas) krovinius savo reikmėms veža nemokamai. Už krovinio vežimą moka siuntėjas ar jo įgaliotas asmuo, pateikdamas krovinį pradinėje geležinkelio stotyje. Jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) sutinka, už krovinio vežimą gali sumokėti ir gavėjas arba jo įgaliotas asmuo. Apie tai pažymima važtaraštyje. Už krovinio pakrovimą, iškrovimą, papildomų pavedimų vykdymą, ekspedicijos ir kitas geležinkelio įmonės (vežėjo) suteiktas paslaugas sumoka siuntėjas (gavėjas) ar jo įgaliotas asmuo. Atsiskaitymų tvarką nustato Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės. Krovinio siuntėjo ir gavėjo papildomi pavedimai. Krovinio siuntėjas (gavėjas), jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, gali papildomai pavesti geležinkelio įmonei (vežėjui): sulaikyti krovinį kelyje; sulaikyti krovinio išdavimą; galinėje geležinkelio stotyje išduoti krovinį kitam, negu važtaraštyje nurodytas gavėjas, asmeniui; išduoti krovinį kitoje, negu numatyta važtaraštyje, geležinkelio stotyje; grąžinti krovinį į pradinę geležinkelio stotį, jei krovinys nesulaikytas ar neareštuotas. Siuntėjas turi teisę atsiimti krovinį pradinėje geležinkelio stotyje, kol krovinys nėra išsiųstas, apmokėjęs su tuo susijusias geležinkelio įmonės (vežėjo) išlaidas. Krovinio siuntėjas praranda teisę duoti papildomus pavedimus geležinkelio įmonei (vežėjui), jeigu gavėjas priėmė važtaraštį ir krovinį. Krovinio gavėjas gali duoti papildomus pavedimus, jei pagal vežimo sutartį jis privalo sumokėti vežimo išlaidas, taip pat jei važtaraštyje nurodyta, kad gavėjas turi teisę duoti papildomus pavedimus. Jeigu gavėjas pavedė išduoti krovinį kitam asmeniui, tas asmuo neturi teisės pavesti atsiimti krovinį tretiesiems asmenims. Krovinio siuntėjo ir gavėjo papildomi pavedimai negali sudaryti sąlygų krovinių siuntai padalyti. Papildomų pavedimų pateikimo forma. Papildomi krovinio siuntėjo ar gavėjo pavedimai geležinkelio įmonei (vežėjui) turi būti pateikiami raštu Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių nustatyta tvarka. Papildomi pavedimai, pateikti kita forma, negalioja. 214

Atsisakymas atlikti papildomus pavedimus. Geležinkelio įmonė (vežėjas) gali atsisakyti atlikti papildomus pavedimus, jei: 1) pavedimas pavėluotai pasiekia geležinkelio stotį, privalančią jį atlikti; 2) pavedimas prieštarauja geležinkelių transporto teisės aktams arba jį atliekant sutriktų normali geležinkelių transporto veikla; 3) pavedimas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams; 4) krovinio vertė mažesnė už visas krovinio vežimo iki naujos galinės geležinkelio stoties išlaidas, išskyrus atvejus, kai krovinio siuntėjas arba gavėjas apmoka šias išlaidas ar garantuoja jų apmokėjimą; 5) dar neįvykdytas ir neatšauktas anksčiau gautas siuntėjo (gavėjo) papildomas pavedimas. Jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) negali įvykdyti papildomų siuntėjo ar gavėjo pavedimų, ji apie tai praneša pavedimą davusiam asmeniui. Kliūtys vežimo metu. Geležinkelio įmonė (vežėjas) apie kliūtis vežimo metu praneša krovinio siuntėjui arba gavėjui ir pareikalauja iš jų papildomų nurodymų. Siuntėjas (gavėjas), gavęs pranešimą apie kliūtis vežimo metu ir jų priežastis, savo nurodymus dėl gavėjo ar galinės geležinkelio stoties keitimo privalo įrašyti į važtaraštį kartu su geležinkelio įmone (vežėju) arba įgalioti tai padaryti geležinkelio įmonę (vežėją). Jeigu siuntėjas (gavėjas), gavęs pranešimą apie kliūtis vežimo metu, per geležinkelio įmonės (vežėjo) nurodytą terminą krovinį sulaikiusiai geležinkelio stočiai nepateikia nurodymų, kuriuos galima atlikti, geležinkelio įmonė (vežėjas) krovinį veža tinkamiausiu maršrutu. Šiuo atveju geležinkelio įmonė (vežėjas) laikosi pristatymo terminų, atitinkančių faktišką vežimo kelią, ir turi teisę imti atlyginimą už faktišką vežimo kelią bei vagonų naudojimą. Jeigu kliūtys atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) kaltės, papildomos išlaidos, susijusios su krovinio pristatymu, tenka įmonei (vežėjui). Šiuo atveju geležinkelio įmonė (vežėjas) už vežimo termino praleidimą neatleidžiama nuo atsakomybės, numatytos šiame Kodekse. Jei vežimo metu atsiradusi kliūtis pašalinama, kol negauti siuntėjo nurodymai, krovinys siunčiamas į galinę geležinkelio stotį ir apie tai pranešama krovinio siuntėjui. Pranešimas apie krovinio pristatymą. Geležinkelio įmonė 215

(vežėjas) Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių arba geležinkelio įmonės (vežėjo) ir siuntėjo (gavėjo) sutartyje nustatyta tvarka privalo pranešti gavėjui apie jo vardu gautą krovinį. Krovinys laikomas pristatytu nuo pranešimo gavimo momento. Krovinio išdavimas. Galinėje geležinkelio stotyje (paskirties punkte) geležinkelio įmonė (vežėjas) privalo gavėjui išduoti važtaraštį ir krovinį. Siuntėjas (gavėjas) sumoka nustatytą krovinio vežimo užmokestį bei užmokestį už geležinkelio įmonės (vežėjo) suteiktas kitas paslaugas prieš gaudamas važtaraštį ir krovinį, jeigu krovinio vežimo sutartis nenustato kitaip. Gavėjas yra atsakingas už tai, kad geležinkelio įmonės (vežėjo) galinėje geležinkelio stotyje išduoti kroviniai įstatymų nustatytais atvejais būtų pristatyti tikrinti į tam įgaliotos valstybės institucijos nurodytą vietą per nustatytą laiką su nepažeistomis transporto priemonių plombomis ir išoriniais paviršiais, taip pat tvarkingomis krovimo vienetų plombomis ir (arba) identifikavimo ženklais. Geležinkelio įmonė (vežėjas), galinėje geležinkelio stotyje (paskirties punkte) išduodama krovinį, privalo patikrinti krovinio svorį, kiekį (vienetų skaičių) ir būklę, jeigu: krovinys atvežtas netvarkingu vagonu, taip pat vagonu su pažeistomis ar ne pradinės geležinkelio stoties plombomis; krovinys atvežtas neplombuotais vagonais su matomais trūkumo, gedimo ar sužalojimo požymiais; nesilaikyta greitai gendančių krovinių pristatymo terminų ar temperatūros režimo vagonuose refrižeratoriuose; krovinį iškrovė geležinkelio įmonė (vežėjas). Krovinio gavėjas šiame straipsnyje nurodytais atvejais gali atsisakyti priimti krovinį, kol nebus patenkintas jo reikalavimas krovinį patikrinti. Gavėjas krovinio gavimą patvirtina parašu važtaraštyje. Kroviniai išduodami Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių nustatyta tvarka. Padariniai, jeigu laiku neatsiimamas krovinys. Jeigu krovinio gavėjas, gavęs pranešimą apie krovinio pristatymą, laiku neatsiima krovinio, jis moka geležinkelio įmonės (vežėjo) nustatytą atlyginimą už krovinio saugojimą (laikymą) ir vagonų naudojimą Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklėse nustatyta tvarka. Jeigu krovinio gavėjas per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie jo vardu gautą krovinį jo neatsiima ir neduoda pavedimų geležinkelio 216

įmonei (vežėjui) ar nesudaro sutarties dėl krovinio saugojimo, geležinkelio įmonė (vežėjas) turi teisę gavėjo sąskaita iškrauti krovinį ir jį saugoti. Jeigu krovinio gavėjo nerandama, geležinkelio įmonė (vežėjas) apie tai praneša siuntėjui. Per 10 darbo dienų negavusi atsakymo iš siuntėjo, geležinkelio įmonė (vežėjas) krovinį saugo Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių nustatyta tvarka. Krovinių iškrovimo tvarką ir saugojimo laiką nustato Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės. Jeigu per krovinio saugojimo laiką krovinys neatsiimamas, geležinkelio įmonė (vežėjas) turi teisę jį realizuoti Vyriausybės nustatyta tvarka. Gautas lėšas, atskaičius geležinkelio įmonei (vežėjui) priklausantį užmokestį, geležinkelio įmonė (vežėjas), krovinio siuntėjui (gavėjui) pareiškus pretenziją, perveda krovinio siuntėjui (gavėjui). Jeigu krovinio siuntėjas (gavėjas) pretenzijos nepareiškia, gautos lėšos, atskaičius geležinkelio įmonei (vežėjui) priklausantį užmokestį, pervedamos į valstybės biudžetą. Geležinkelio įmonės (vežėjo), keleivių, krovinių siuntėjų ir gavėjų atsakomybės atsiradimo pagrindai. Geležinkelio įmonė (vežėjas), keleiviai, krovinių siuntėjai ir gavėjai atsako už keleivių ir bagažo, krovinių vežimo ir (ar) vežimų organizavimo sutarčių pažeidimą. Geležinkelio įmonės (vežėjo), keleivių, krovinių siuntėjų ir gavėjų susitarimai dėl šiame Kodekse nustatytos atsakomybės tvarkos ir dydžio pakeitimo negalioja. Geležinkelio įmonės (vežėjo) atsakomybė už krovinio ar bagažo praradimą, trūkumą ar sužalojimą. Geležinkelio įmonė (vežėjas) visiškai atsako už priimto vežti krovinio ir bagažo praradimą, trūkumą ir sužalojimą nuo jų priėmimo vežti iki atidavimo gavėjui arba perdavimo nustatyta tvarka kitam jo įgaliotam asmeniui, jeigu neįrodo, kad krovinio ar bagažo praradimas, trūkumas ar sužalojimas kilo ne dėl jos kaltės. Atvejai, kai geležinkelio įmonė (vežėjas) neatsako už krovinio ir bagažo praradimą, trūkumą ar sužalojimą. Geležinkelio įmonė (vežėjas) neatsako už krovinio praradimą, trūkumą ar sužalojimą, jeigu: 1) tai įvyko dėl krovinio siuntėjo (gavėjo) kaltės; 2) tai įvyko dėl natūralių vežamo krovinio ar bagažo savybių; 3) tai įvyko dėl taros ar įpakavimo trūkumų, kurių nebuvo 217

galima pastebėti priimant krovinį ar bagažą vežti, jei nėra taros ar įpakavimo sužalojimo požymių; 4) krovinio ar bagažo trūkumas neviršija šiame Kodekse numatytų nuostolio (natūralaus sumažėjimo), svarstyklių arba krovinio svėrimo tikslumo normų ir krovinys ar bagažas atvežtas techniškai tvarkingu vagonu (konteineriu) su nepažeistomis siuntėjo plombomis; 5) krovinys pateiktas gavėjui su nepažeistomis siuntėjo plombomis; 6) krovinys atvežtas tvarkingais atviraisiais vagonais, jis nebuvo pakeliui perkrautas, nepažeistas apsauginis ženklinimas, krovinys yra tvarkingai sutvirtintas; 7) krovinys atvežtas lydimas siuntėjo ar gavėjo palydovo; 8) tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Geležinkelio įmonės (vežėjo) atsakomybės už krovinio ar bagažo praradimą, trūkumą ar sužalojimą dydis. Už žalą, padarytą vežant krovinį ar bagažą, geležinkelio įmonė (vežėjas) atsako: 1) krovinį ar bagažą praradus arba esant jo trūkumui – prarasto arba trūkstamo krovinio ar bagažo vertės dydžiu; 2) krovinį ar bagažą sužalojus – sumos, kuria sumažėjo jo vertė, dydžiu; 3) praradus krovinį ar bagažą, kurio vertė nurodyta perduodant vežti, – nurodytosios krovinio ar bagažo vertės dydžiu. Jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) įrodo, kad tikroji krovinio ar bagažo vertė yra mažesnė už nurodytąją, – tikrosios jo vertės dydžiu. Jeigu dėl sužalojimo, už kurį geležinkelio įmonė (vežėjas) atsako, krovinio ar bagažo kokybė pasikeitė tiek, kad jo nebegalima naudoti pagal tiesioginę paskirtį, krovinio ar bagažo gavėjas turi teisę jo atsisakyti ir pareikalauti atlyginti už krovinį ar bagažą kaip už prarastą. Jeigu krovinys ar bagažas, už kurio praradimą ar trūkumą geležinkelio įmonė (vežėjas) sumokėjo atitinkamą atlyginimą, vėliau surandamas, geležinkelio įmonės (vežėjo) apie tokį suradimą informuotas gavėjas (siuntėjas) per vienus metus turi teisę pareikalauti, kad tas krovinys ar bagažas būtų jam išduotas. Šiuo atveju jis turi grąžinti geležinkelio įmonei (vežėjui) atlyginimą, gautą už prarastą ar trūkstamą krovinį, tačiau turi teisę išreikalauti iš geležinkelio įmonės (vežėjo) prarasto ar trūkstamo krovinio vertės 218

dydžio nuostolius, padarytus jam dėl pavėluoto krovinio ar bagažo pristatymo. Geležinkelio įmonės (vežėjo) atsakomybė už vežimo termino praleidimą. Geležinkelio įmonė (vežėjas) atsako už krovinio ar bagažo vežimo termino, nustatyto vežimo sutartyje, praleidimą, jeigu neįrodo, kad terminas praleistas ne dėl jos kaltės. Geležinkelio įmonė (vežėjas), pavėluotai pristačiusi krovinį ar bagažą, atlygina padarytus nuostolius. Geležinkelio įmonės (vežėjo) atsakomybė už prarastus ar sužalotus krovinio siuntėjo (gavėjo) riedmenis, konteinerius ar specialiąją krovinių tvirtinimo įrangą. Geležinkelio įmonė (vežėjas), praradusi krovinio siuntėjo (gavėjo) riedmenis, konteinerius ar specialiąją krovinių tvirtinimo įrangą, šio siuntėjo (gavėjo) reikalavimu privalo perduoti jo nuosavybėn savo riedmenis, konteinerius ar specialiąją krovinių tvirtinimo įrangą. Jeigu tokių riedmenų, konteinerių ar specialiosios krovinių tvirtinimo įrangos geležinkelio įmonė (vežėjas) neturi, ji krovinio siuntėjui (gavėjui) atlygina prarastų riedmenų, konteinerių ar specialiosios krovinių tvirtinimo įrangos vertės dydžio nuostolius, jei šalys nesusitaria kitaip. Geležinkelio įmonė (vežėjas), sugadinusi krovinio siuntėjo (gavėjo) riedmenis, konteinerius ar specialiąją krovinių tvirtinimo įrangą, turi juos suremontuoti. Geležinkelio įmonės (vežėjo) sugadintus riedmenis, konteinerius ar specialiąją krovinių tvirtinimo įrangą gali susiremontuoti krovinio siuntėjas (gavėjas). Šiuo atveju geležinkelio įmonė (vežėjas) krovinio siuntėjui (gavėjui) atlygina remonto išlaidas. Geležinkelio įmonės (vežėjo) atsakomybė už riedmenų, konteinerių ir specialiosios įrangos kroviniams tvirtinti nepateikimą. Geležinkelio įmonė (vežėjas), dėl savo kaltės krovinio vežimo arba vežimo organizavimo sutartyje nustatytu laiku krovinio siuntėjui nepateikusi riedmenų, konteinerių ir specialiosios įrangos kroviniams tvirtinti, atsako krovinio vežimo arba vežimo organizavimo sutartyje nustatyta tvarka. Tai neatleidžia geležinkelio įmonės (vežėjo) nuo pareigos pateikti riedmenis, konteinerius ir specialiąją įrangą kroviniams tvirtinti, jei šalys nesusitaria kitaip. Keleivių, krovinių siuntėjų ir gavėjų atsakomybė. Keleiviai, krovinių siuntėjai ir gavėjai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti žalą, padarytą dėl jų kaltės geležinkelio 219

įmonei (vežėjui) arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Keleivių, krovinių siuntėjų (gavėjų) atsakomybė už netikslių, klaidingų, taip pat ne visų reikalingų duomenų pateikimą vežimo dokumentuose. Keleiviai, krovinių siuntėjai (gavėjai), vežimo dokumentuose pateikę netikslius, klaidingus, taip pat ne visus reikalingus duomenis, atlygina geležinkelio įmonei (vežėjui) dėl to atsiradusius nuostolius. Krovinių siuntėjų (gavėjų) atsakomybė už prarastus ar sugadintus geležinkelio įmonės (vežėjo) riedmenis, konteinerius ar specialiąją krovinių tvirtinimo įrangą. Krovinių siuntėjai (gavėjai), praradę geležinkelio įmonės (vežėjo) riedmenis, konteinerius ar specialiąją krovinių tvirtinimo įrangą, atlygina geležinkelio įmonei (vežėjui) prarastų riedmenų, konteinerių ar specialiosios krovinių tvirtinimo įrangos vertės dydžio nuostolius, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Krovinių siuntėjai (gavėjai), sugadinę geležinkelio įmonės (vežėjo) riedmenis, konteinerius ar specialiąją krovinių tvirtinimo įrangą, turi juos suremontuoti. Krovinių siuntėjų (gavėjų) sužalotus riedmenis, konteinerius ar specialiąją krovinių tvirtinimo įrangą gali susiremontuoti ir geležinkelio įmonė (vežėjas). Šiuo atveju siuntėjas (gavėjas) geležinkelio įmonei (vežėjui) atlygina remonto išlaidas. Krovinių siuntėjų (gavėjų) atsakomybė, jeigu už vežimą, naudojimąsi geležinkelio įmonės (vežėjo) riedmenimis, konteineriais ar specialiąja įranga atsiskaito ne laiku. Krovinių siuntėjai (gavėjai), per nustatytą laiką neatsiskaitę už vežimą ir su tuo susijusias paslaugas, naudojimąsi geležinkelių riedmenimis, konteineriais ar specialiąja įranga, moka geležinkelio įmonei (vežėjui) krovinių vežimo ir (ar) vežimų organizavimo sutartyje nustatyto dydžio delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pretenzijos ir ieškiniai dėl vežimo. Ieškiniai dėl reikalavimų, kylančių iš vežimo sutarties, pareiškiami teismui, jeigu šalių sutartys nenustato kitaip. Ieškovas iki ieškinio pareiškimo gali pateikti pretenziją geležinkelio įmonei (vežėjui). Pretenzija turi būti išnagrinėta per 3 mėnesius nuo jos pateikimo geležinkelio įmonei (vežėjui) dienos. Ieškiniai dėl reikalavimų, atsirandančių iš vežimo sutarties, gali 220

Kieno nuosavybė yra viešoji geležinkelių infrastruktūra? 8. Kaip skirstomos geležinkelių linijos pagal reikšmę? 14. Kas nustato krovinių vežimo tarifus? 221 . Kas yra „geležinkelių infrastruktūra“? 3. Kontroliniai klausimai 1. Kas reguliuoja santykius tarp viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) bei kokios šios institucijos funkcijos? 10. Kas yra „privažiuojamieji geležinkelio keliai“ ir kam jie gali priklausyti? 5. Kas yra „geležinkelių linija“? 4. Kokie yra geležinkelių transporto veiklos principai? 7. Kas yra „geležinkelio kelias“? 2. Kas turi būti nurodyta važtaraštyje? 21. Nuo kada pradedamas skaičiuoti krovinio pristatymo terminas? 23.būti pareiškiami per vienus metus nuo dienos. Kas pakrauna krovinius? 22. Kokios pagrindinės viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojų funkcijos? 18. 12. Kam išduodami saugos sertifikatai? 11. Kas dabar valdo viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir kas ją valdys ateityje? 17. Kas nustato keleivių vežimo tarifus? 19. Kas yra „saugos sertifikatas“? 6. Kas sudaro viešosios geležinkelių infrastruktūros objektus? 13. Apibūdinti „visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymą“. Kuo užtikrinamas atsiskaitymas su geležinkelio įmone (vežėju) už krovinių vežimą? 20. Kas sudaro geležinkelio stotį? 15. Kokias funkcijas atlieka Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos? 9. Pretenzijos pareiškimas pratęsia ieškinio senaties terminą 3 mėnesiams. kurią ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. Kada įrengiamos pervažos ar perėjos? 16.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklės (toliau vadinama –Taisyklės) nustato viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų (toliau vadinama – pajėgumai) skyrimo principus. Kokius papildomus pavedimus geležinkelio įmonei (vežėjui) gali suteikti krovinio siuntėjas (gavėjas)? 25.2. kurios siūlomos siekiant sumažinti pajėgumų apribojimus. reglamentuoja paraiškų skirti pajėgumus (atsisakyti skirtų pajėgumų) pateikimą. Perpildyta infrastruktūra – viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklės Bendrosios nuostatos. 4. Ką privalo padaryti krovinio gavėjas. 3. kuri tik teikia traukos priemones. pageidaujanti įgyti teisę naudotis viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais geležinkelių transporto paslaugoms teikti. bagažui ir (ar) kroviniams vežti naudojanti viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir užtikrinanti trauką teisėtai valdomomis traukos priemonėmis.2. 5. jei jis. kurioje negali būti patenkinta visa pajėgumų paklausa 222 . gavęs pranešimą apie krovinio pristatymą. taip pat įmonė. dėl kurių kyla nesutarimų. Pajėgumų didinimo planas – priemonė ar kelios priemonės kartu su jų įgyvendinimo planu.24. viešosios geležinkelių infrastruktūros dalies paskelbimą perpildyta. padedantį suderinti tas paraiškas skirti pajėgumus. Pareiškėjas – licencijuota geležinkelio įmonė (vežėjas) ir (ar) tarptautinė geležinkelio įmonių (vežėjų) grupė. Kokios yra licencijų rūšys? 3. keleiviams. dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis paskelbiama perpildyta. per kurį viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir pareiškėjai tarpusavyje derėdamiesi siekia rasti spendimą. Derinimas – procesas. Geležinkelio įmonė (vežėjas) – licencijuota įmonė. kad visoms geležinkelio įmonėms (vežėjams) būtų nustatytos vienodos sąlygos naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra. laiku neatsiima krovinio? 26. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 1. 2. naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties ir bendrojo susitarimo sudarymą.

Šie nuostatai nuolat atnaujinami ir prireikus keičiami. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse ir Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme. turi būti sudarytos sąlygos skatinti konkurenciją geležinkelių transporto paslaugų teikimo rinkoje. Pajėgumus. Pajėgumai skiriami vadovaujantis šiais principais: viešoji geležinkelių infrastruktūra turi būti naudojama kuo efektyviau ir ekonomiškiau. Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatai (toliau– Tinklo nuostatai) – viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo parengtas ir išleistas informacinis leidinys. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas atlieka techninę analizę. ir pateikia jos duomenis Valstybinei geležinkelių inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos. kuriame aprašyta viešoji geležinkelio infrastruktūra. atspindintys visą suplanuotą traukinių ir geležinkelių riedmenų eismą geležinkelių tinkle per laikotarpį. Pajėgumų skyrimo principai. Tarptautinė geležinkelio įmonių (vežėjų) grupė – bet koks bent dviejų skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių geležinkelio įmonių (vežėjų) susivienijimas vežti keleivius ir bagažą ir (ar) krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais. kad užtikrintų geležinkelių transporto paslaugų vartotojų interesus. turi būti atsižvelgta į pagrįstus pareiškėjų pageidavimus toliau plėtoti jų veiklą. 9. laikydamasi šių Taisyklių. Pajėgumų skyrimas. 8. kai suderinamos įvairios paraiškos skirti pajėgumus. kuri būtina skiriant pajėgumus naudoti pareiškėjams. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai – traukinių eismo grafike nustatytos traukinio linijos. Tarnybinis traukinių tvarkaraštis – duomenys.tam tikru metu net po to. naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygos ir procedūros. 7. 223 . 6. kurios gali būti skirtos naudotis geležinkelio įmonei (vežėjui) tam tikroje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje tam tikrą laikotarpį. pareiškėjams skiria ir traukinių eismo grafikus tvirtina Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. pareiškėjai neturi būti diskriminuojami. kurį tas tvarkaraštis galioja.

kuro užpildymo įrenginiai. ir prieigą prie geležinkelių infrastruktūros objektų. jeigu šias paslaugas teikia kiti tiekėjai. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas gali atsisakyti teikti paslaugas. manevravimas ir visos kitos viešosios geležinkelių infrastruktūros objektuose teikiamos paslaugos. teisė naudotis paskirtais pajėgumais. reguliavimą. susitarimai pagal užsakymą dėl pagalbos. jų pastatai ir kiti objektai. ir jas gali sudaryti: traukos srovės tiekimas. Pareiškėjai turi teisę už atlygį be jokios diskriminacijos gauti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas.Pareiškėjų teises. kurios reikia norint pradėti teikti arba teikti tam tikrą paslaugą. Bet kuriuo atveju viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas privalo imtis visų priemonių. kuro tiekimas. susijusias su pajėgumų skyrimu. susitarimai pagal užsakymą dėl pavojingų krovinių transportavimo kontrolės. kurios priskiriamos 224 . nurodytos šiame punkte. krovinių terminalai. Minimalų prieigos paketą sudaro: prašymų skirti pajėgumus tvarkymas. keleivinių traukinių šildymas prieš kelionę. tik tada. traukinių eismo valdymas. ir jų apribojimus nustato Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas. Paslaugos. traukinių eismo tvarkymą. kurios neįeina į minimalų prieigos paketą. naudojimasis keliais ir iešmais. Prieigą prie geležinkelio infrastruktūros objektų sudaro: naudojimasis elektros tiekimo įrenginiais traukos srovei užtikrinti tuo atveju. techninės priežiūros ir kiti techniniai įrenginiai. Pareiškėjai pagal atskiras sutartis taip pat gali gauti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas. kai yra tokie įrenginiai. įskaitant signalizaciją. Pajėgumai pareiškėjams paprastai skiriami ne ilgesniam kaip vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui (vieneriems metams). Pareiškėjas gali prašyti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar kitų tiekėjų šių paslaugų. kuriai skirti pajėgumai. Šios paslaugos suprantamos kaip papildomos. keleivių stotys. informacijos apie traukinių judėjimą perdavimą ir teikimą. skirstymo keliai. rūšiavimo stotys. traukinių formavimo įrenginiai. visa kita informacija. kurios sudaro minimalų prieigos paketą. kai važiuoja neįprasti traukiniai. kurios apima prieigą prie geležinkelio infrastruktūros objektų. kad pareiškėjams būtų suteiktos paslaugos.

Bet kokios paraiškų pataisos ar papildymai. pateikti po nustatyto termino. papildomos informacijos suteikimo. Pareiškėjo paraiška suteikti pajėgumus nepriimama. jeigu dėl papildomai prašomų skirti pajėgumų niekas daugiau nesikreipia. Paraiškų skirti pajėgumus (atsisakyti skirtų pajėgumų) pateikimas ir nagrinėjimas. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali pareiškėjams nustatyti reikalavimus – nediskriminuojančius. paraiškos turinio reikalavimai. apie tai 225 . kurie turi būti įtraukti į tarnybinį traukinių tvarkaraštį. kad paraiškoje nurodyti ne visi reikiami duomenys ir (ar) pateikti ne visi reikiami pagal Tinklo nuostatus dokumentai. Šie reikalavimai pateikiami Tinklo nuostatuose kaip dalis viešosios geležinkelių infrastruktūros skyrimo principų. jeigu: paraiškoje nurodyti ne visi Tinklo nuostatuose išvardyti duomenys ir (ar) pateikti ne visi juose nurodyti dokumentai arba pateikiamų dokumentų kopijos nepatvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Priėmus sprendimą skirti pajėgumus. paraišką pateikia pagal tą susitarimą. riedmenų techninės apžiūros. aiškiai išdėstytus. Pareiškėjas. prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas.pagalbinėms: prieigos prie telekomunikacijų tinklo suteikimo. Konkretūs paraiškų pateikimo terminai. Susisiekimo ministerija apie juos informuoja Europos Sąjungos Komisiją. Valstybinei geležinkelių inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo datos. Paraiškos skirti pajėgumus. gali būti nagrinėjami tik tuo atveju. pažeistas paraiškos pateikimo terminas. atitinkančius jų nustatymo tikslą. pateiktą paraišką ir dokumentus saugo Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas šių paslaugų teikti neprivalo. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Siekdama užtikrinti. paraiškų nagrinėjimo. kad viešoji geležinkelių infrastruktūra būtų naudojama kuo efektyviau ir ekonomiškiau. pajėgumų skyrimo tvarka nurodyti Tinklo nuostatuose. nustačiusi. kuris yra šiose Taisyklėse nurodyto bendrojo susitarimo šalis. paraiška pasirašyta ne pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens.

paraiškos suteikti kitus pajėgumus nagrinėjamos kaip ir „paskutinės minutės“ paraiškos. Apie laisvus pajėgumus iš karto skelbiama viešai. per 2 savaites nuo tokio pranešimo gavimo privalo nuspręsti. Valstybinei geležinkelių inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos išnagrinėjus prašymus skirti pajėgumus ir surengus derybas su pareiškėjais. gavusi pareiškėjo raštišką pranešimą apie atsisakymą toliau naudoti skirtus pajėgumus. pateikiami žinomai neteisingi duomenys. likus ne mažiau nei mėnesiui iki šio tvarkaraščio įsigaliojimo dienos. kurie jam skirti. kad pajėgumai galėtų būti skirti kitiems pareiškėjams arba kitaip panaudoti. Pareiškėjas.raštu praneša pareiškėjui ir nustato protingą terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Jeigu pareiškėjas kreipiasi į Valstybinę geležinkelių inspekciją prie Susisiekimo ministerijos su prašymu suteikti kitus pajėgumus. ar visai jų atsisako. turi nedelsdamas apie tai raštu informuoti Valstybinę geležinkelių inspekciją prie Susisiekimo ministerijos. Jeigu tvirtinant traukinių eismo grafiką ir sudarant tarnybinį traukinių tvarkaraštį tarp pareiškėjų kyla nesutarimų dėl tų pačių 226 . gavęs teisę naudoti pajėgumus ir neturėdamas galimybių juos naudoti naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartyje numatytomis sąlygomis ir apimtimi. Tarnybinis traukinių tvarkaraštis. viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas per 4 mėnesius nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos parengia traukinių eismo grafiko projektą ir pateikia jį tvirtinti Valstybinei geležinkelių inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos. jeigu: per šių Taisyklių 18 punkte nurodytą terminą nepateikiami visi reikiami dokumentai. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos patvirtina traukinių eismo grafiką. o ne tuos. ką daryti su atsisakytais naudoti pajėgumais. Pajėgumai neskiriami. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. prašomų pajėgumų nėra ar esami pajėgumai neatitinka paraiškoje nurodytų charakteristikų ir dėl to negali būti efektyviai naudojami arba dėl kitų objektyvių priežasčių jų suteikti negalima ir pareiškėjas nesutinka naudotis Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pasiūlytais kitais pajėgumais. o viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas sudaro tarnybinį traukinių tvarkaraštį.

Bet kuriuo atveju Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. „Paskutinės minutės“ paraiškos. vadovaudamasi šiose Taisyklėse nustatytais pajėgumų skyrimo principais. Pareiškėjas turi teisę pateikti „paskutinės minutės“ paraišką skirti pajėgumus. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos imasi visų priemonių. 227 . Paraiškų.). kad ta viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis. derinimo principai ir tvarka nustatomi Tinklo nuostatuose. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas informuoja Europos Sąjungos Komisiją apie tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo datą. 00 min. kurioje susidarė tokia padėtis. Tarnybinis traukinių tvarkaraštis gali būti keičiamas (tikslinamas) pasibaigus žiemai. turi teisę siūlyti pareiškėjui kitus pajėgumus vietoj tų. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos: 1) skiria perpildytoje viešojoje geležinkelių infrastruktūroje pajėgumus vienam ar keliems paraiškas pateikusiems pareiškėjams. kad tie nesutarimai būtų pašalinti derybose su suinteresuotais pareiškėjais. tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo. ir šiuo atveju jo pakeitimai ir patikslinimai įsigalioja kiekvienų metų birželio mėnesio antrojo šeštadienio vidurnaktį (00 val. kai prašoma skirti tuos pačius pajėgumus. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie turimus laisvus pajėgumus. taip pat atsarginius pajėgumus. o Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos privalo ją išnagrinėti ir atsakyti pareiškėjui kuo greičiau. Paskelbusi viešosios geležinkelių infrastruktūros dalį perpildyta. ji turi nedelsdama paskelbti. kurių prašoma paraiškoje. Tarnybinis traukinių tvarkaraštis įsigalioja kiekvienų metų gruodžio mėnesio antrojo šeštadienio vidurnaktį (00 val. Perpildyta viešoji geležinkelių infrastruktūra. kurie nėra skirti naudoti pareiškėjams arba remontuojami.). 00 min. nes pajėgumų toje jos dalyje neužtenka.pajėgumų skyrimo. kurie gali būti naudojami tenkinant „paskutinės minutės“ paraiškas. yra perpildyta. Jeigu Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos po derybų su pareiškėjais patenkinti visų paraiškų skirti pajėgumus vienoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje negali.

taip pat kokių priemonių būtina imtis. Pajėgumų analizė ir pajėgumų didinimo planas. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas per 6 mėnesius po to. galimybes teikti atitinkamas vežimo geležinkeliais paslaugas kitais maršrutais. šių veiksnių poveikį pajėgumų skyrimui. jos eksploatavimo galimybes.atsižvelgdama į: geležinkelių transporto paslaugos svarbą visuomenei. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas po derybų su pareiškėjais. kad paraiškos būtų patenkintos. kuri per mėnesį naudojama mažiau nei Tinklo nuostatuose nustatyta ribinė norma. šioje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje teikiamų vežimo geležinkeliais paslaugų pobūdį. 2) turi reikalauti. palyginti su ta geležinkelių transporto paslauga. paskirti pareiškėjui kitą laiką. plėsti ir (ar) modernizuoti viešąją geležinkelių infrastruktūrą. atlieka pajėgumų analizę. ir numato priemones. dėl kurių negalima patenkinti visų paraiškų skirti pajėgumus šioje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje. per 6 mėnesius atlieka pajėgumų analizę ir parengia pajėgumų didinimo planą. didinti traukinių greitį. kai tam tikra viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis paskelbiama perpildyta. dėl kurių tam tikra viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis paskelbta perpildyta. atsižvelgdama į prieš tai buvusį traukinio linijų naudojimą. suinteresuotais ta infrastruktūros dalimi. nebent ta traukinio linija mažiau naudojama ne dėl ekonominių priežasčių. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas taip pat įvertina perpildyta paskelbtą viešosios geležinkelių infrastruktūros dalį. Atlikdamas pajėgumų analizę. 228 . kuri paskelbta perpildyta. naudą ir svarbą viešosios geležinkelių infrastruktūros plėtrai. pagal kuriuos. teikiamų geležinkelių transporto paslaugų toje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje. kurių negalima kontroliuoti. kurioje prašoma skirti pajėgumus. nustatys pirmumo teisę. viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas nustato priežastis. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali nurodyti Tinklo nuostatuose reikalavimus. kurios bus atsisakyta. vadovaudamasi šiose Taisyklėse nustatytais pajėgumų skyrimo principais. kurių būtina imtis. kad per kuo trumpesnį laiką tos priežastys būtų pašalintos. kad būtų atsisakyta tokios traukinio linijos. Šios analizės tikslas – nustatyti perpildyta paskelbtos viešosios geležinkelių infrastruktūros dalies apribojimus.

kai dalyvauja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojų įgalioti atstovai.Pajėgumų didinimo plane nurodoma: atitinkamos viešosios geležinkelių infrastruktūros dalies perpildymo priežastys. Per posėdžius. tokio bendradarbiavimo procedūros. kad toks bendradarbiavimas. remiantis ekonominės naudos analize. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi bendradarbiauti su kitais viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojais. taip pat atliekant kitus veiksmus. Atliekant šias procedūras. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojai. pagal kuriuos įvertinami ir skiriami pajėgumai. ypač Europos Sąjungos transeuropiniame transporto tinkle (TEN-T). galimybės padidinti pajėgumus atitinkamoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje ir su tuo susijusios išlaidos. Bendradarbiavimo procedūros nustatomos siekiant tarptautiniu lygiu koordinuoti pajėgumų skyrimą. viešosios geležinkelių infrastruktūros plėtros apribojimai. bendradarbiaujančios šalys turi užtikrinti. Kai pajėgumai skiriami daugiau nei viename geležinkelių tinkle. kurių būtina imtis siekiant padidinti pajėgumus atitinkamoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje. Bendradarbiavimas. taip pat galimybė didinti naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra mokestį. kai reikia skirti pajėgumus daugiau nei viename geležinkelių tinkle. kai pajėgumai skiriami daugiau nei viename geležinkelių tinkle. bendradarbiaudami nustato traukinio linijų poreikį. gali dalyvauti Europos Sąjungos valstybių viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojų įgalioti atstovai. apie tai Susisiekimo ministerija informuoja Europos Sąjungos Komisiją ir pakviečia ją dalyvauti stebėtojos teisėmis. kiti svarbūs kriterijai. priimantys sprendimus dėl pajėgumų skyrimo ir turintys įtakos daugiau nei vieno viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar pajėgumus skiriančių institucijų priimamiems sprendimams. kuriais siekiama sudaryti sąlygas skirti pajėgumus daugiau nei viename geležinkelių tinkle. taip pat kalendorinis šių priemonių įgyvendinimo planas. Bendradarbiaujant nustatomos tarptautinės traukinio linijos. jo būdai. numatomos vežimo geležinkeliais plėtros kryptys. numatomos priemonės. siekdami 229 . o prireikus. sprendimus priima tik įgalioti viešosios geležinkelių infrastruktūros atstovai. būtų vieši.

2) viešosios geležinkelių infrastruktūros naudojimo paskirtį. kai sudarytas šiose Taisyklėse nurodytas bendrasis susitarimas. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir pareiškėjas sudaro naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį (toliau – sutartis). 7) žalos. maršrutas. Bendrasis susitarimas.palengvinti krovinių vežimą geležinkelių transportu. Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartis. atlyginimo tvarką. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir pareiškėjas gali sudaryti ir bendrąjį susitarimą. 9) nenugalimos jėgos atvejus ir sutarties šalių veiksmus šiais atvejais. gali siūlyti nustatyti tarptautines traukinio linijas. padarytos naudojantis suteiktais pajėgumais. trukmė). pajėgumų naudojimo sąlygas ir apimtį (data. net ir tuo atveju. 3) viešosios geležinkelių infrastruktūros naudojimo apribojimus. charakteristiką. atsakomybę už sutarties sąlygų pažeidimus. 6) netesybas už sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą. 5) pareiškėjo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teises ir pareigas naudojantis viešąja geležinkelių infrastruktūra. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas sutartyje turi numatyti: 1) bendrą viešosios geležinkelių infrastruktūros. kuri suteikiama pareiškėjui naudotis. 10) kitas būtinas paslaugų teikimo sutarties sąlygas. 230 . kurių pareiškėjai gali prašyti šių Taisyklių nustatyta tvarka. Sutartis sudaroma vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui ir privalo būti sudaryta ir atnaujinta kasmet. Taip nustatytas tarptautines traukinio linijas pareiškėjams suteikia atitinkamos valstybės viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar pajėgumus skirianti institucija. 4) rinkliavą už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra. 8) santykius su muitinės įstaigomis ir kitomis pasienio kontrolės institucijomis. nustatantį pareiškėjo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teises ir pareigas paskirstant pajėgumus per ilgesnį už vieną tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpį.

atlyginimo tvarka. Baigiamosios nuostatos. 2) bendra viešosios geležinkelių infrastruktūros. Bendrasis susitarimas jokiais atvejais negali trukdyti kitiems pareiškėjams naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra ar teikti kitas paslaugas. tai turi būti pagrįsta pareiškėjo ilgalaikėmis kapitalo investicijomis ir tuo. Bendrajame susitarime turi būti numatyta: 1) konkretus jo galiojimo terminas. 5) pareiškėjo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teisės ir pareigos naudojantis viešąja geležinkelių infrastruktūra. tačiau Tinklo nuostatuose gali būti nustatyti konkretūs atvejai. tačiau kiekvienas konkretus atvejis turi būti pagrįstas atsižvelgiant į pareiškėjo sudarytas vežimo sutartis. 8) kitos sąlygos. juose nustatytų kriterijų ir viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo nagrinėja Susisiekimo ministerija susisiekimo 231 . Kiekvienam suinteresuotam pajėgumų skyrimu asmeniui turi būti leista susipažinti su kiekvieno bendrojo susitarimo turiniu. 3) naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygos. dėl kurių susitarimo šalys susitarė kaip dėl būtinų. 4) rinkliava už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra. Bendrasis susitarimas įsigalioja tada. kuriais šis susitarimas gali būti sudaromas ilgesniam laikotarpiui. 7) susitarimo šalių atsakomybė. padarytos naudojantis viešąja geležinkelių infrastruktūra. jų keitimo ir apribojimų nustatymo tvarka.Bendrasis susitarimas paprastai sudaromas 5 metams. investicijas ir rizikos faktorių. siekiant kuo efektyviau panaudoti viešąją geležinkelių infrastruktūrą. charakteristika (nenurodant konkrečių traukinio linijų). kai jį patvirtina Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. kai susitarimas nutraukiamas vienos susitarimo šalies iniciatyva anksčiau termino. Ikiteisminius ginčus dėl Tinklo nuostatų. 6) žalos. atsakomybė už susitarimo sąlygų pažeidimus. kuri suteikiama pareiškėjui naudotis. Sudaryti bendrąjį susitarimą ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui galima tik išimtiniais atvejais. užtikrinant jame esančios informacijos konfidencialumą. kad pareiškėjo sutartinių įsipareigojimų garantija yra šios investicijos.

Tarptautinės konteinerių vežimo geležinkeliais taisyklės (RICO). kas jį sudaro ir kas tvirtina? 3. Kontroliniai klausimai 1. Kas sudaro prieigą prie geležinkelio infrastruktūros objektų? 8. tai lemia pareiškėjo pasirinkimas. Kas skiria pajėgumus vežėjams? 5.3-152). Šiuo atveju kreiptis į Susisiekimo ministeriją neprivaloma. Kas sudaro papildomas paslaugas? 9. Kas sudaro minimalų prieigos paketą? 7. Kokiais principais vadovaujantis skiriami pajėgumai? 4. Kas yra „viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai“? 2. įsakymu Nr.ministro nustatyta tvarka. Krovinių vežimų geležinkelio transportu taisyklės patvirtintos 2000 m. balandžio 23 d. Kas yra „tarnybinis traukinių tvarkaraštis“. Vienodosios tarptautinio krovinių vežimo taisyklės (CIM).3-134.174 (papildymai 2008 m. gegužės 9 d. Kokiam laikotarpiui skiriami pajėgumai? 6. Nr. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas atsako už jam patikėtos informacijos konfidencialumą. Kroviniai pagal išsiuntimo ir gavimo stotis yra: 232 . Kas nurodoma pajėgumų didinimo plane? 11. birželio 20 d. Tarptautinės pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės (RID). Tarptautinės skubių krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės (RIEX) ir Tarptautinės krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės (SMGS). 2009 m. Kada įsigalioja tarnybinis traukinių tvarkaraštis ir kada jis gali būti keičiamas? 10.3. Tarptautinių vežiojimų geležinkeliais konvencija (COTIF). Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklės Krovinių vežimus reglamentuoja 1980 m. Nr. balandžio 29 d.2. Kas turi būti numatyta naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartyje? 3.

– Konteineriai – daugkartinio naudojimo kroviniams gabenti standartinė tara. kuriuos sudaro keli mažesni krovinio vienetai (dėžės. – Vienetiniai kroviniai – kroviniai. – Mažoji siunta – su vienais važtos dokumentais vežamas krovinys. šaldytuvai. – Vietiniai kroviniai – tai geležinkelio transportu su vietinių siuntų važtos dokumentais vežami kroviniai. supilti. motociklai. statinės. liejiniai ir kt. namų apyvokos reikmenys. kurių galinė stotis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. tiek naudoti). asmeninio naudojimo daiktai (tiek nauji. Yra šios krovinių siuntos: – Didžioji siunta – su vienais važtos dokumentais vežamas krovinys. skalbimo mašinos. sveriantis 10–20 t ir užimantis ne daugiau kaip pusę vagono talpos. maišai. – Importuojami kroviniai – geležinkelio transportu iš užsienio valstybės atvežti kroviniai. kurių pradinė ir galinė stotys yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. užtikrinanti krovinių saugą ir pritaikyta mechanizuotai pakrauti ar iškrauti. ne sunkesnis kaip 10 t ir užimantis ne daugiau kaip vieną trečdalį vagono talpos. kuriam sutalpinti skirtas atskiras vagonas. kuriam sutalpinti skiriama daugiau kaip vienas konteineris. – Vagono siunta – tai pagal vienus važtos dokumentus vežamas krovinys. vamzdžiai. – Paketai – tai sustambinti krovinio vienetai. pabėgiai. motoroleriai. lentos. kuriam sutalpinti skiriama daugiau kaip vienas vagonas.). – Rinktinė konteinerių siunta – su vienais važtos dokumentais vežamas krovinys. Pagrindinės krovinių rūšys ir jų vežimo nuostatos yra šios: – Buities daiktai – baldai. kurie gabenami tuo pačiu būdu (suversti. muzikos instrumentai. dviračiai. kurių galinė stotis yra kitos valstybės teritorijoje. suberti) ir juos galima sandėliuoti. sutvirtinti universaliomis arba specialiomis 233 . – Smulkioji siunta – su vienais važtos dokumentais vežamas krovinys. knygos ir kiti. – Vienarūšiai kroviniai – kroviniai. kurių kiekį galima ir būtina suskaičiuoti.– Eksportuojami kroviniai – Lietuvos Respublikos teritorijoje geležinkelio transportu vežti priimti kroviniai. iš jų invalidų vežimėliai.

krovinys gali būti pateiktas vežti ant padėklų. sveriantis nuo 10 t iki 20 t ir užimantis ne daugiau kaip pusę vagono talpos.vienkartinio ar daugkartinio naudojimo paketavimo priemonėmis. vidutiniuose ir didžiuosiuose konteineriuose bei tuštiems konteineriams vežti. Kiekvienas vienetas pažymimas siuntėjo ir geležinkelio ženklais. Ant padėklų sudėti kroviniai priimami vežti smulkiosiomis arba vagono siuntomis. Šios nuostatos taikomos kroviniams mažuosiuose. kiekvieną iš jų skirtą kitai stočiai. Mažosiomis siuntomis priimami vežti vienetiniai ar supakuoti kroviniai. – Smulkiosios siuntos. Ant padėklų sudėti kroviniai priimami vežti smulkiosiomis siuntomis ir išduodami gavėjui krovinius kraunančiuose ir sandėliuo234 . siuntėjas į vieną vagoną gali sukrauti tris mažąsias siuntas: visas tris skirtas vienai galinei stočiai. Vienetinius ar supakuotus sunkiuosius ir stambiuosius krovinius. – Ant padėklų sukrauti kroviniai. Gavėjui ir siuntėjui tarpusavyje susitarus. matmenų ir savybių bei analogiškai įpakuoti kroviniai. Smulkiosiomis siuntomis vagonas pakraunamas taip. leidžiama vežti atviruose vagonuose. Padėklais pasirūpina siuntėjas ar gavėjas. ant padėklų arba be jų. išskyrus gedžiuosius. kad pakelinėje stotyje iškraunamam kroviniui netrukdytų kitos vagone esančios siuntos. Smulkiąja siunta priimamas vežti ne lengvesnis kaip 20 kg krovinys. Tokiai pakrovai sudaroma organizacinė sutartis. grąžinimo ir kitų sąlygų. Mažąja siunta priimamas vežti krovinys. Neviršydamas vagono krovumo normos. – Mažosios siuntos. Smulkiąja siunta vežti pateiktas krovinys turi būti ne sunkesnis kaip 10 t ir neužimti daugiau kaip trečdalio vagono talpos. Į dengtuosius vagonus smulkiosiomis siuntomis vežti pateikiamo krovinio vienetas turi būti ne sunkesnis kaip 500 kg ir ne ilgesnis kaip 3 m. Paketas suformuojamas laikantis šių nuostatų: paketas skiriamas vienam gavėjui. kurių dėl didelės masės ar matmenų negalima vežti dengtuosiuose vagonuose. dvi skirtas vienai (pakelinei ar galinei) stočiai ir vieną – skirtą kitai stočiai. į paketą sudedami vienos rūšies. kurie tarpusavyje susitaria dėl padėklų pateikimo.

Ant padėklų sudėti kroviniai vagono siuntomis priimami vežti ir išduodami gavėjui tik privažiuojamuosiuose keliuose. prieš pateikdamas vežti šaliuosius krovinius. smėlis. Viso yra 27 šaliųjų krovinių rūšių – tai anglys. prieš krovimą izoliuoti vagono grindis ir sienas. kad važtos dokumentuose įrašyti duomenys neatitinka esamo krovinio kiekio ar rūšies. prišąla prie vagono sienų. Jeigu priemonės buvo neefektyvios. šieno. druską. skydai ir panašios priemonės. valgomoji druska. nes tai priklauso nuo krovinio savybių ir jo paskirties. kurie esant žemesnei kaip 0° C temperatūrai praranda byrėjimo savybes. Šaliaisiais vadinami tokie kroviniai. Iš anksto šaldant krovinį. Važtos dokumentuose siuntėjas būtinai nurodo padėklų tipą bei skaičių. Priemonės negarantuoja krovinio birumo. šiaudus) įterpti į krovinį. leidžiama vežti suverstus. – Šalieji kroviniai. kalkės. kurių nebūtina arba neįmanoma suskaičiuoti ir nebūtina įpakuoti. Kokių priemonių imtis ir kurias medžiagas (kalkes. gavėjas privalo iškrovimo vietose turėti vagonų negadinančių mechaninių priemonių (vibracinių purentuvų ar kitokių įrenginių). Jeigu krovinį tikrinant ar išduodant nustatoma. krovinio neto ir bruto masę. kurios neleistų kroviniui sušalti. – Suverstiniai kroviniai. gavėjas savo priemonėmis turi krovinį susmulkinti. Krovinius. kad šis taptų birus. kad jis nesušaltų. tai šiuos neatitikimus tarpusavyje derina siuntėjas ir gavėjas. bet lieka birus. 235 . pjuvenas. kuris siunčiamas į vieną galinę stotį ir skiriamas vienam gavėjui. Ant padėklo sudedamas krovinys. Siuntėjas. tarpusavyje sušaldamos. Vagonams izoliuoti naudojami šiaudų. kad nekeičiant jo padėties ir nepažeidus tvirtinimo būtų galima suskaičiuoti vienetus. Ant padėklo sudėto krovinio masė neturi viršyti 1000 kg. o jų dalelės. žemė. grindų. Siuntėjo ir gavėjo tarpusavio susitarimu šalieji kroviniai gali būti vežami ir be priemonių prieš sušalimą. kol sušąla. šieną. jis maišomas tol. turi: sumažinti jų drėgnumą. nusprendžia siuntėjas.jančiuose struktūriniuose geležinkelio įmonės Kauno. žvyras ir kt. Šiaulių ir Vilniaus padaliniuose. įterpti medžiagų. Ant padėklo krovinys sudedamas taip. nendrių paklotai.

– Birieji maisto produktai. kurie prisispaudžia prie labirintiškai sandarinančio tarpiklio. mediena. 236 . cementas. – įkainoti Pateikdamas vežti. durpės. paveikslus. Šie kroviniai vežti pateikiami plombuotoje (antspauduotoje) taroje. brangakmenius. kilimus. kuriomis sveriami kroviniai. Iškrovimo punktuose tarp bėgių įrengiama speciali grūdvežių iškrovimo įranga. Grūdvežiuose kroviniai vežami be pakuotės. Grūdai ir panašūs birieji maisto produktai vežami dengtaisiais vagonais ir grūdvežiais. Jeigu krovinio masė viršija vagono krovumą – perteklius pašalinamas iš vagono. parodų eksponatus. Angos uždaromos dangčiais. gipsas. o iškraunamas – per bunkerio pačioje esančias angas. kurių nenustatytos valstybinės ar rinkos kainos. Pakrovimo punktuose įrengiama speciali įranga ir svarstyklės. daržovės. o gabenant medieną atviruose vagonuose – vienoje rietuvėje ne daugiau kaip 100. jeigu viename vagone jų pakrauta ne daugiau kaip 1500 vienetų. siuntėjas gali įkainoti krovinį. antikvarinius daiktus. vagono vidaus iš anksto nereikia ruošti krovimui. Draudžiama šiuose vagonuose vežti kitus krovinius. dviejose – ne daugiau kaip 200 vienetų. buities daiktus. skulptūras. Kroviniai pagal vertę gali būti: – neįkainoti. neleidžiančio dulkėms ir drėgmei patekti į vagono vidų. Prie važtos dokumentų siuntėjas turi pridėti krovinio kokybės pažymėjimą (sertifikatą). juodieji metalai. meno dirbinius. Grūdų krovimo vietos turi būti apsaugotos nuo atmosferinių kritulių patekimo į vagono vidų. skalda ir kt. molis. Krovinys suberiamas per vagono stoge esančias angas. meno kūrinius. Siuntėjas turi įkainoti šiuos vagonais (konteineriais) vežamus krovinius: brangiuosius metalus ir jų gaminius. įrenginių ir mašinų bandomuosius pavyzdžius. Siuntėjas gali nurodyti krovinio vienetų skaičių tuo atveju. Ant vagono šonų užrašyta: „Grūdai“. Angų atidarymas ir uždarymas nemechanizuotas (rankinis).Skiriamos 85 suverstinių krovinių rūšys – tai akmenys. dolomitas.

Įkainis neturi viršyti krovinio tikrosios vertės. skystuosius. Geležinkelio įmonė gali pareikalauti pateikti krovinį apžiūrėti ir patikrinti jo vertę. gedžiuosius ir pavojinguosius krovinius ar atskiras siuntos dalis. Geležinkelio įmonė privalo pateikti reikiamą tam tikros rūšies vagonų skaičių sutartyje numatytu laiku. siuntėjo plombomis užplombuotus. ir gavėjas. kuriose yra tokios keliamosios galios mechanizmai (arba kroviniai nukreipiami į privažiuojamuosius kelius). jeigu tam bus sudaryta organizacinė sutartis ir kroviniai tokiuose vagonuose bus vežami uždarais (žiediniais) sąstatais. Daugiau kaip 5 t sveriantys krovinio vienetai priimami vežti ir išduodami tik tose stotyse. o siuntėjas už krovinio vežimą įsipareigoja sumokėti geležinkelio įmonei sutartą atlyginimą. o siuntėjas – pakrauti juos pagal sutartyje numatytą tvarką. jį iškrovęs. Įkainotų krovinių siuntos vežamos tik dengtuosiuose vagonuose ar konteineriuose. Kroviniai taip pat gali būti vežami atviruose vagonuose. Siuntėjas gali paaukštinti vagonų bortus. Prieš sudarydami krovinio vežimo sutartį.Draudžiama įkainoti suverstinius. siuntėjas ir geležinkelio įmonė turi sudaryti organizacinę sutartį. Krovinio vežimo sutartimi geležinkelio įmonė įsipareigoja nuvežti siuntėjo jai patikėtą krovinį į galinę stotį ir išduoti jį gavėjui. Siuntėjas. Draudžiama į degiąją tarą sudėtus krovinius vežti atviruose vagonuose. nuo visų vagono išorinių dalių turi nuvalyti krovinio likučius. biriuosius. vežamus atviruose vagonuose. Geležinkelio įmonės reikalavimu siuntėjas turi patvirtinti tikrąją krovinio vertę. pakrovęs krovinį. Gavėjas įtraukiamas į krovinių vežimo sutarties šalių santykius ir privalo įvykdyti šiuos reikalavimus: 237 . prekių čekis arba kitų kompetentingų organizacijų pažymos. siuntėjo palydovo lydimus. Krovinius vežti atviruose vagonuose leidžiama sudarius su geležinkelio įmone organizacinę sutartį. Tokie patvirtinantys dokumentai yra: ekspertizės aktas. Krovinių vežimo dokumentai. Geležinkelio įmonė (vežėjas)ir krovinių siuntėjas (gavėjas) sudaro krovinių vežimo ir (ar) vežimų organizavimo sutartis.

3-ias lapas – lydraščio šaknelė. Jeigu įforminti tarptautinių siuntų (SMGS. tai atsakomybė siuntėjui tenka iki krovinio perdavimo kitos šalies geležinkelio įmonei. Jeigu pradinėje stotyje važtos dokumentai įforminami kompiuteriu. Važtaraštis – tai pagrindinis važtos dokumentų lapas. KR-99 formos važtos dokumentus sudaro: 1-as lapas – važtaraštis. Važtos dokumentai tampa krovinio vežimo sutarties sudarymo ir jos turinio įrodymu uždėjus pradinės stoties kalendorini spaudą. o gavėjui – nuo krovinio priėmimo iš kitos šalies geležinkelio įmonės. tai vietoje stoties kalendorinio spaudo sutartis patvirtinama apskaitos mašinos žyma. geležinkelio įmonei priklausančiam. Važtos dokumentai ir jų panaudojimas: – Tarp Lietuvos geležinkelio stočių vežamam kroviniui naudojami vietinių siuntų važtos dokumentų komplektai (toliau – KR-99 formos važtos dokumentai). CIM) važtos dokumentai. 238 . geležinkelio įmonei priklausančiam vagonui (išskyrus specializuotąjį naftos produktams vežti) iš stoties išvežti gavėjas įformina persiuntimo važtaraštį. 3) sumokėti geležinkelio įmonei priklausančius siuntėjo nesumokėtus važtapinigius (važtos mokestį) ir padengti kitas išlaidas. o importuojamas atvežamas su tarptautinių siuntų važtos dokumentais. – Tuščiam. 4-as lapas – krovinio priėmimo kvitas. – Eksportuojamas krovinys priimamas vežti. kurios susidarė vykdant krovinio vežimo sutarties sąlygas. 2) išvalyti vagonus (konteinerius) ir pašalinti krovinio įtvirtinimo priemonių likučius. bet privačiam asmeniui išnuomotam ar siuntėjo palydovams važiuoti skirtam vagonui. lydintis krovinį iki galinės stoties. 2-as lapas – lydraštis. Galinėje stotyje važtaraštis kartu su kroviniu atiduodamas gavėjui. kurių įforminimą reglamentuoja tarptautinės taisyklės. Šios nuostatos netaikomos tuščiam.1) priimti ir iškrauti (išsivežti) krovinį.

Griežtą numeraciją turinčiais vietinių ir tarptautinių siuntų važtos dokumentų blankais siuntėjus už nustatytą užmokestį aprūpina geležinkelio įmonė. – įforminamas KR-99 formos važtos dokumentų papildomas komplektas (KR-99 formos papildomi važtos dokumentai). Kai pagal KR-99 formos važtos dokumentus didžiąja konteinerių komplekto siunta vežami krauti konteineriai. Lydraščio šaknelė lieka pradinėje stotyje. pagal kurį skaičiuojami važtapinigiai (važtos mokesčiai) ir pradinėje stotyje suteiktų paslaugų mokesčiai. surašomas vagonų ir konteinerių sąrašas. Kai KR-99 formos važtos dokumentuose netelpa visų krovinių pavadinimai. kurios sąlygoja siuntos padalijimą. Sąrašai surašomi keturiais egzemplioriais ir pridedami prie kiekvieno KR-99 formos važtos dokumentų komplekto lapo (važtaraščio. konteinerių siuntos vagonlapis. įrašytų šiuose dokumentuose. surašomas vagonų sąrašas. pasienio ar kitoms administracinėms procedūroms atlikti nustatytus būtinus dokumentus. kuri sau pasilieka 4-ąjį lapą (krovinio priėmimo kvitą). Geležinkelio įmonė neatsako už duomenų. lydraščio šaknelės. krovinio priėmimo kvito). Krovinio priėmimo kvitas – pradinėje stotyje siuntėjui atiduodamas krovinio vežimo sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas. Susidarius kliūtims vežimo metu. saugojimo ir realizavimo tvarką nustato geležinkelio įmonė. lydraščio. netikslumą. Siuntėjas prie važtos dokumentų turi pridėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisiniuose aktuose nurodytus muitinės. kad gavo krovinį. Galinėje stotyje liekančiame lydraštyje gavėjas savo parašu patvirtina. KR-99 formos papildomus važtos dokumentus įformina geležinkelio įmonė. 239 . vagono siuntos vagonlapis ir didžiosios arba sąstato siuntos vagonlapis. Griežtos apskaitos važtos dokumentų blankų ir jų priedų įsigijimo. Važtos dokumentams priskiriami ir smulkiųjų siuntų vagonlapis. Kai pagal KR-99 formos važtos dokumentus krovinys didžiąja siunta vežamas keliuose vagonuose. surašomas krovinių sąrašas.Lydraštis – atsiskaitymų kontrolei skirtas dokumentas – lydi krovinį iki galinės stoties. Lydraščio šaknelė – pagrindinis dokumentas. Su kiekviena krovinių siunta siuntėjas privalo pateikti tinkamai užpildytą važtaraštį.

automobilius) ir sandėliavimo vietas krauna: – geležinkelio įmonė savo krovimo baruose (išskyrus skysčius. žalius gyvulinius produktus. mažosios ar konteinerių siuntos paprastai pateikiamos krovinius kraunančios geležinkelio įmonės teritorijoje. vežamus specialiuose vagonuose. Cisterninius vagonus skysčiams pilti parengia geležinkelio įmonė arba susitarus už sutartą atlyginimą tai padaro siuntėjas (gavėjas). Buities daiktai pateikiami vežti pagal smulkiosioms siuntoms taikomas taisykles. deklaracijų. negabaritinius krovinius. 240 . Specialiuosius cisterninius vagonus parengia siuntėjas. Vagonų (išskyrus cisterninių ir bunkerinių pusvagonių) tinkamumą tam tikram kroviniui vežti nustato tas asmuo (siuntėjas ar geležinkelio įmonė). subertus ir suverstus krovinius. sunkius (daugiau kaip 500 kg sveriantis vienetas) krovinius. Cisterninių vagonų ir bunkerinių pusvagonių tinkamumą tam tikram kroviniui vežti nustato siuntėjas. licencijų. veterinarijos tarnybos pažymėjimų ar sertifikatų ir kitų) nepateikimo laiku. Jeigu siuntėjas pagal rinktinių vagonų formavimo planą tokiomis siuntomis užims visą vagoną. Krovimo darbai. supiltus (krauti galima tik privažiuojamuosiuose keliuose). siuntėjo palydovų lydimus krovinius.Siuntėjas (gavėjas) yra atsakingas už šiuos dokumentus ir turi padengti geležinkelio įmonei vagonų užlaikymo nuostolius. kurio priemonėmis kraunama. susidariusius dėl dokumentų (leidimų. Geležinkelio įmonė pateikia tvarkingus ir siuntėjo pageidaujamam kroviniui vežti tinkamus prekinius vagonus (konteinerius). pavojinguosius ir gedžiuosius krovinius). galima krauti privažiuojamuosiuose keliuose. Konteinerių tinkamumą buities daiktams vežti nustato geležinkelio įmonė. Krovinių priėmimas. Krovinius ir konteinerius į transportavimo priemones (vagonus. Smulkūs krovinio vienetai tarpusavyje sutvirtinami. o kai reikia – išplautus ir išdezinfekuotus. Smulkiosios. – siuntėjas – stoties bendrojo naudojimo keliuose ar privažiuojamuosiuose keliuose –pavojinguosius (krauti galima tik privažiuojamuosiuose keliuose) ir gedžiuosius krovinius. o kitiems kroviniams – siuntėjas. Siuntėjas krovinius pateikia stoties bendrojo naudojimo ar privažiuojamuosiuose keliuose arba krovinius kraunančios geležinkelio įmonės teritorijoje.

pakrautas tik siuntėjo arba tik geležinkelio įmonės į vieną ar kelis vagonus vienoje stotyje ir skirtas vienam gavėjui vienoje galinėje stotyje. Kroviniai vežti priimami tose stotyse ir į tas stotis. matuojant. kuriose galima pakrauti (iškrauti) pageidaujamus krovinius (siuntas). Krovinio svorį nustato: 1) geležinkelio įmonė. sumuojant (sudedant) visų siuntos vienetų mases. pakrauta į kelis vagonus pagal vienus važtos dokumentus. Vagone esančio krovinio svoris nustatomas: sveriant vagonų arba prekių svarstyklėmis. Kiekviena geležinkelio įmonė savo stočių sąrašus nurodo tarifų knygoje. 241 . Į atvirus vagonus pakrautas krovinys (įskaitant pakrovimo ir tvirtinimo įtaisus) turi tilpti nustatyto pakrovos gabarito ribose. Jeigu į atvirus vagonus pakrautas krovinys netelpa pakrovos gabarito ribose. brezentą ir panašias) kroviniui krauti ir įtvirtinti vagone. sutartinai. Apie vagone sumontuotus įtaisus ir įrangą siuntėjas įrašo važtos dokumentų tam skirtoje skiltyje. Vežti krovinius dalyvaujant kitų šalių geležinkeliams priimama pagal atskirus tarptautinius susitarimus ir taisykles. stovus. – nedalomi ar labai stambūs krovinio vienetai. kraunanti krovinį į vagoną (konteinerį) arba iš jo. 2) sutartį su siuntėju sudariusi geležinkelio įmonė. Pagal vienus važtos dokumentus vežti priimama: – vienarūšis krovinys. kuriems sukrauti reikia daugiau kaip vieno vagono. jis vežamas pagal negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo instrukcijos reikalavimus.Jeigu būtina. įstatyti grotas. negali būti išskaidyta. padėklus. pritvirtinti viršutinių. suveržti metalinėmis sąvaržomis medieną ir atlikti kitus darbus. Krovinių siunta. virves. tarpiklius. Į vagonus kroviniai kraunami pagal Krovinių krovimo ir tvirtinimo techninių sąlygų reikalavimus. sumontuoti ir įtvirtinti vagonuose skydus. 3) siuntėjas – kitais atvejais. siuntėjas turi: parengti specialią įrangą ir medžiagas (ožius. Visi nuimamieji įtaisai ir įranga galinėje stotyje atiduodami gavėjui kartu su kroviniu. šoninių ir apatinių vagono angų dangčius.

Už vagonų varymą geležinkelio įmonės lokomotyvu į privažiuojamojo kelio krovimo barus arba 242 . Kai privažiuojamajame kelyje vagonai vežami kliento lokomotyvu ir jo teritorijoje yra kiti krovinių siuntėjai ar gavėjai – jų santykiai reguliuojami tarpusavio susitarimais. Šiuo atveju tarp kliento ir krovinio savininko (subkliento) turi būti surašytas Susitarimas dėl vagonų varymo į privažiuojamąjį kelią.Pateikto vežti krovinio vienetų skaičių nurodo siuntėjas. Geležinkelio valdytojo (geležinkelio įmonės) ir krovinių siuntėjų (gavėjų) santykius reguliuoja Krovinių vežimo ir privažiuojamojo kelio naudojimo sutartys (toliau – Sutartys). Kai klientas lokomotyvo neturi. su kuriuo sudaryta Sutartis. Krovinių pakrovimas ir iškrovimas geležinkelio privažiuojamuosiuose keliuose. kurie ištisai sujungti su bendrojo naudojimo geležinkelio keliais. su juo sudaromos atskiros sutartys kiekvienam privažiuojamajam keliui. ar pateiktų vienetų skaičius atitinka įrašus važtos dokumentuose. Pranešime nurodomas vagonų skaičius ir jų numeriai. kaip ir su kitais siuntėjais (gavėjais). jeigu bus kraunama į iškraunamus vagonus. Apie varomus į privažiuojamąjį kelią vagonus stotis turi pranešti klientui prieš dvi valandas. perdavusio ir priėmusio pranešimą asmenų pavardės. taip pat poilsio ir švenčių dienomis. Vagonai privažiuojamuosiuose keliuose vežiojami kliento lokomotyvais. Klientas. Šalys tarpusavyje atsiskaito geležinkelio valdytojo nustatyta tvarka. tai atlieka geležinkelio įmonė už nustatytą užmokestį. Jeigu klientas naudojasi keletu privažiuojamųjų kelių. tai ji patikrina. Nepranešama. Su geležinkelio valdytojo padaliniais sutartys sudaromos bendrąja tvarka. Pranešimai perduodami visą parą. kad vagonai jau parengti varyti iš privažiuojamojo kelio į stotį. Klientas stočiai turi pranešti.y. Privažiuojamieji geležinkelio keliai (toliau – privažiuojamieji keliai) – keliai. t. Jeigu krovinius į vagonus krauna geležinkelio įmonė. skirti krovinių siuntėjams (gavėjams) aptarnauti. perdavimo laikas. gali leisti į savo krovimo barus atvaryti vagonus neturinčiam privažiuojamojo kelio ir negalinčiam atlikti krovos darbų stoties bendrojo naudojimo vietose krovimo siuntėjui ar gavėjui (subklientui). Privažiuojamieji keliai gali priklausyti fiziniam arba juridiniam asmeniui (toliau vadinamam klientu) bei geležinkelio valdytojui.

pakelinėje. Krovinio siuntėjo (gavėjo) teritorijoje ir perdavimo keliuose krovinius ir vagonus saugo klientas. momento. Mokestis už vagonų varymą bei manevrus privažiuojamajame kelyje imamas atskirai iš kiekvieno kliento. kad vagonai sukaupti. Krovos darbų trukmė skaičiuojama nuo vagonų atvarymo į krovimo barą ar sutartyje nurodytą vietą momento iki krovinio vežimo sutarties sudarymo momento. kai krovinys grąžinamas siuntėjui) sukaupimo trukmė. kad vagonai pakrauti ir juos galima priimti. siuntėjas (gavėjas) privalo mokėti geležinkelio įmonės nustatytą atlyginimą už vagonų ar konteinerių naudojimą. 243 . Naudotis kliento privažiuojamuoju keliu manevrams ar kitiems reikalams geležinkelio įmonė gali tik gavusi kliento sutikimą. jei kliento lokomotyvu – perdavimo keliuose. kai pradinėje stotyje pagal organizacinę sutartį siuntėjui sukaupiami arba pristatomi į pradinę stotį iš kitos stoties tušti vagonai ar konteineriai (pvz. Komerciniu ir techniniu požiūriais vagonai priimami ir perduodami taip: jei vagonai varomi į krovimo barus geležinkelio įmonės lokomotyvu – krovimo baruose. jei siuntėjas yra pranešęs. galinėje stotyse ir privažiuojamuosiuose keliuose moka geležinkelio įmonės nustatytą atlyginimą. momento iki sutikimo juos priimti sutartoje vietoje arba jų atsisakymo. Vagonų ir konteinerių naudojimas. 2) krovos darbų trukmė. Siuntėjas (gavėjas) už pateiktų geležinkelio įmonėms priklausančių vagonų ir konteinerių naudojimą pradinėje. kurio laikas fiksuojamas siuntėjo atsisakymo rašte. Jeigu ne dėl geležinkelio įmonės kaltės vagonai ir konteineriai negali būti pateikti siuntėjui (gavėjui). nurodomas Sutartyje. su kuriuo sudaryta Sutartis. Tuščių vagonų sukaupimo trukmė skaičiuojama tais atvejais. Atstumas. nesvarbu. Pradinėje stotyje j vagonų ar konteinerių naudojimo trukmę įeina: 1) tuščių vagonų ar konteinerių (ir pakrautų.perdavimo kelius ir atgal į stotį imamas geležinkelio įmonės nustatytas užmokestis. dideliems krovinių kiekiams perkrauti iš laivo) – nuo informavimo. kaip jie buvo varomi – visiems kartu ar kiekvienam klientui atskirai. už kurį mokama. Į privažiuojamuosius kelius atvarytus geležinkelio įmonei priklausančius vagonus ir konteinerius draudžiama naudoti kliento vidiniams vežiojimams. nurodytuose Sutartyje.

kad pakrauti vagonai ar konteineriai yra sukaupti. kai reikia pataisyti sukrauto krovinio padėtį ar jo tvirtinimą. Vagonų ar konteinerių naudojimo trukmę pakelinėse stotyse sudaro jų laikymo trukmė dėl kliūčių vežimo metu reikalaujant valstybės institucijoms arba dėl užimtų galinės stoties kelių ar privažiuojamųjų kelių krovimo barų (dėl gavėjo ar siuntėjo kaltės). perkrauti į kitą vagoną.3) papildoma vagonų ar konteinerių naudojimo trukmė. 3) papildoma vagonų ar konteinerių naudojimo trukmė. Vagonų ar konteinerių naudojimo trukmė privažiuojamuosiuose kebliuose skaičiuojama taip: – kai vagonai į privažiuojamojo kelio krovimo barus vežami geležinkelio įmonės lokomotyvu – nuo vagono atvarymo į krovimo barą momento iki pranešimo dėl krovos darbų baigties momento. kai yra laikinų priežasčių nesudaryti krovinio vežimo sutarties. Galinėje stotyje į vagonų ar konteinerių naudojimo trukmę įeina: 1) vagonų ar konteinerių sukaupimo trukmė. Krovinio vežimo maršrutas ir tarifų taikymas. sukaupimo trukmė skaičiuojama nuo informavimo. Pakrautų vagonų ar konteinerių. Krovos darbų trukmė skaičiuojama nuo vagonų atvarymo į krovimo barą ar sutartyje nurodytą vietą momento iki gavėjo pranešimo. momento. Papildoma vagonų ar konteinerių naudojimo trukmė skaičiuojama tais atvejais. Krovinio pristatymo terminas. ten vagonai perduodami privažiuojamojo kelio atstovams ir į krovimo barus išvežiojami privažiuojamojo kelio lokomotyvu – nuo vagonų perdavimo klientui momento iki jų perdavimo po krovos darbų geležinkelio įmonei momento. 2) krovos darbų trukmė. kurie bus perkraunami į laivą. Siuntėjas (gavėjas) geležinkelio įmonei moka 244 . – kai vagonai geležinkelio įmonės lokomotyvu vežami į postovio kelius. kad vagonai iškrauti ir juos galima atsiimti. momento iki sutikimo juos priimti sutartoje vietoje arba papildomo pavedimo geležinkelio įmonei pateikimo momento. Vagonų ir konteinerių naudojimo trukmės apskaitos įforminimo tvarką nustato geležinkelio įmonė. Vagonų ar konteinerių naudojimo trukmė skaičiuojama nuo vagonų ar konteinerių sulaikymo pakelinėje stotyje momento iki jų išsiuntimo iš šios stoties arba leidimo vežti toliau gavimo momento.

perkrauti į kitą vagoną (konteinerį). kai vežant krovinį atliekamas papildomas siuntėjo (gavėjo) pavedimas. Krovinių. vežamų tarp Lietuvos geležinkelio stočių. Papildomi pavedimai priimami tik visai siuntai. pristatymo terminas sutariamas sudarant krovinio vežimo sutartį. Važtapinigiai (važtos mokestis) ir suteiktų papildomų paslaugų mokesčiai skaičiuojami pagal geležinkelio įmonės nustatytus tarifus. Ši nuostata netaikoma. Atstumas. Papildomi gavėjo (siuntėjo) pavedimai. iškrauti vagono krovumo normą viršijantį krovinio kiekį ar perduoti krovinį saugoti. kroviniai vežami patikrinti. nukrypstant nuo pradinio maršruto. Eksportuojamiems. į kurias yra nereguliarus traukinių eismas. kuriuo. Vietinės siuntos siuntėjas gali prašyti: 245 . Vežamų negabaritinių krovinių pristatymo terminai patrigubinami. Muitinės priežiūroje vežami kroviniai į paskirties muitinės įstaigą atvežami neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto muitinio tranzito procedūros atlikimo termino. skaičiuojamus už atstumą tarp pradinės (krovinio importo atveju. Šiuo atveju atskirai skaičiuojami atstumai nuo pradinės iki papildomo pavedimo atlikimo stoties ir nuo papildomo pavedimo atlikimo stoties iki galinės stoties.važtapinigius (važtos mokestį). Gavėjas (siuntėjas) tik vieną kartą gali pateikti papildomus pavedimus. Jeigu krovinys vežti pateiktas geležinkelio įmonėje. įskaičiuojamas į bendrą krovinio vežimo atstumą. importuojamiems ir tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkelio transportu vežamiems kroviniams pristatymo terminai skaičiuojami pagal tarptautines taisykles (SMGS ir CIM). Krovinio pristatymo terminas laikomas nepažeistu. tai pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo krovinio išsiuntimo (pakrovimo) dienos 24 valandos. jeigu krovinys į galinę stotį atvežtas iki terminu nustatytos dienos ir geležinkelio įmonė apie tai gavėjui pranešė telefonu ar kitomis sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis. kai krovinys atvežamas su tarptautinių siuntų važtos dokumentais – sienos kirtimo) ir galinės (krovinių eksporto atveju. kai krovinys išvežamas su tarptautinių siuntų važtos dokumentais – sienos kirtimo) stočių. Šie terminai pradedami skaičiuoti nuo krovinio vežimo sutarties sudarymo dienos 24 valandos.

negu nurodyta važtos dokumentuose. 3) išduoti krovinį kitam. Naujasis gavėjas turi krovinį pasiimti. negu nurodyta važtos dokumentuose. asmeniui. Vietinės siuntos gavėjas gali prašyti: sulaikyti krovinį kelyje. Vietinio krovinio siuntėjas neturi teisės pateikti papildomų pavedimų. išduoti krovinį kitam.1) pasiimti krovinį pradinėje stotyje. 4) galinėje stotyje išduoti krovinį kitam. Importuojamo krovinio gavėjas. asmeniui. gali prašyti: 1) sulaikyti krovinį kelyje. Jeigu gavėjas (siuntėjas) pavedė išduoti krovinį kitam asmeniui. jeigu važtapinigius (važtos mokestį) ir mokesčius už kitas suteiktas paslaugas geležinkelio įmonei sumoka gavėjas. jei krovinys nesulaikytas ar neareštuotas. 2) sulaikyti krovinį kelyje. jeigu krovinys nėra išsiųstas. tai tas asmuo neturi teisės pavesti atsiimti krovinį tretiesiems asmenims ar pakeisti galinę stotį. atlikęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktuose nustatytas valstybės institucijų procedūras. 5) išduoti krovinį kitoje. o išsiųsti krovinį toliau gali tik sudaręs krovinio vežimo sutartį. Vietinio krovinio siuntėjas gali pateikti papildomus pavedimus. negu važtos dokumentuose nurodytas gavėjas. 6) grąžinti krovinį į pradinę stotį. stotyje. kad siuntėjas turi teisę duoti papildomus pavedimus. 3) sulaikyti krovinio išdavimą. negu važtos dokumentuose nurodytas gavėjas. 2) pakeisti krovinio galinę stotį į vieną iš esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje. negu važtos dokumentuose nurodytas gavėjas. išduoti krovinį kitoje. jeigu jis sumokėjo krovinio vežimo išlaidas (įrašyta važtos dokumentuose) arba jeigu važtos dokumentuose nurodyta. Nevykdomi siuntėjo ar gavėjo papildomi pavedimai dėl tranzitu (abu kartus krovinys tuose pačiuose vagonuose kerta kaimyninių valstybių sienas) per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkelio transportu vežamų krovinių. Šiuo atveju siuntėjas apmoka geležinkelio įmonei su tuo susijusias jos išlaidas. 246 . stotyje. asmeniui.

geležinkelio įmonė tokia pat tvarka privalo pranešti naują laiką. vagonu su pažeis247 . Geležinkelio įmonės išlaidas. Papildomų pavedimų iniciatorius gali su geležinkelio įmone sudaryti atskirą atsiskaitymo už šias paslaugas sutartį. Įrašius lydraštyje duomenis apie krovinio išdavimą. Galinėje stotyje geležinkelio įmonė turi tikrinti krovinio svorį. Gavėjas krovinio gavimą patvirtina parašu lydraštyje. kai krovinys yra sugedęs ar sugadintas taip. Krovinys laikomas pristatytu nuo pranešimo momento. Geležinkelio įmonė privalo pranešti gavėjui apie jo vardu gautą krovinį. kad viso krovinio arba jo dalies nebegalima naudoti. atsakomybė už sugedusį ar sugadintą krovinį tenka jam. gavėjui atiduodamas važtaraštis. Krovinys gavėjui išduodamas tik pateikus įgaliojimą ir visiškai atsiskaičius su geležinkelio įmone už krovinio vežimą ir suteiktas paslaugas. vienetų skaičių ir būklę. Pagal krovinio vežimo sutartį už vežimą nuo pasienio vagonų perdavimo (pradinės) iki galinės stoties važtapinigiai (važtos mokestis) ir su tuo susijusių paslaugų mokesčiai geležinkelio įmonei sumokami papildomus pavedimus atliekančioje stotyje. Apie vagonų varymą iškrauti stoties bendrojo naudojimo keliuose gavėjui pranešama prieš dvi valandas. Jeigu dėl krovinio gavėjo kaltės krovinys buvo ne laiku iškrautas arba išvežtas. jeigu: – krovinys atvežtas netvarkingu vagonu. Galinėje stotyje geležinkelio įmonė turi gavėjui išduoti važtaraštį ir krovinį. Krovinio išdavimas ir saugojimas. kol įstatymų numatytais atvejais ir tvarka jų nepatikrino tam įgaliotos valstybės institucijos. susijusias su tikrinimu. – su SMGS važtos dokumentais vežamiems kroviniams – pasienio vagonų perdavimo arba galinėje stotyje. Krovinio gavėjas gali atsisakyti krovinio ar jo dalies tik tuo atveju. Nenuvariusi vagonų per dvi valandas nuo pranešimo momento. Krovinio galinė stotis keičiama: – vietinių siuntų kroviniams – bet kurioje pakelinėje (vagonų skirstymo ar krovos darbus atliekančioje) arba galinėje stotyje.Papildomų pavedimų pateikimo tvarką nustato geležinkelio įmonė. apmoka krovinio gavėjas. Galinėje stotyje geležinkelio įmonei draudžiama išduoti krovinius.

surašomas laisvos formos aktas dėl esamo krovinio. – krovinys atvežtas atviraisiais vagonais arba neplombuotais dengtaisiais vagonais su trūkumo. Kroviniai. Jeigu gavėjas atsisako priimti krovinį. – nesilaikyta gedžiųjų krovinių pristatymo terminų pagal Gedžiųjų krovinių vežimo priežiūros instrukciją ar temperatūros režimo refrižeratoriniuose vagonuose. 248 . Kai pakrautas vagonas (konteineris) perduodamas gavėjui. su tikrinimu susijusias geležinkelio įmonės išlaidas apmoka šio tikrinimo reikalavęs asmuo. Gavėjas gali atsisakyti priimti. kroviniai tikrinami gavėjo sandėliuose dalyvaujant geležinkelio įmonės atstovui. Jeigu siuntėjas (gavėjas) negali pateikti krovinio kiekį patvirtinančių dokumentų. ar nėra akivaizdžių jo gedimo arba trūkumo požymių. šalys turi vagono perdavimo (iškrovos) vietoje apžiūrėti jį iš išorės. išduodami gavėjui nesveriant. sutikrinti plombų skaičių ir žymas. gedimo ar sugadinimo požymiais. jei šiuos požymius galima nustatyti vizualiai. Tikrinusių asmenų pasirašytas aktas pridedamas prie Komercinio akto. netikrinant jų kiekio ir būklės. konteineris ar kuri nors iš plombų. Jeigu krovinio praradimo. – krovinį iškrovė geležinkelio įmonė stoties bendrojo naudojimo keliuose.tomis pradinės arba pakelinės stoties plombomis. išduodami gavėjui netikrinant. kol nebus patenkintas jo reikalavimas patikrinti krovinį. atgabenti tvarkinguose vagonuose su nepažeistomis siuntėjo plombomis. Priimto vežti ir vežant sugadinto krovinio vieneto svoriui nustatyti siuntėjas (gavėjas) turi geležinkelio įmonei pateikti sąskaitą faktūrą. Krovinį iš vagono (konteinerio) iškrauna ir vagoną (konteinerį) išvalo gavėjas. Važtos dokumentuose pažymima apie krovinio išdavimą gavėjui. o atvirame vagone atvežtą krovinį patikrinti. Išvardytais atvejais geležinkelio įmonė vienetinius krovinius atiduoda patikrinusi tik sugadintų vienetų svorį ir būklę. Įrašas patvirtinamas kalendoriniu stoties spaudu ir atsakingo darbuotojo įskaitomu parašu. Jeigu pažeistas vagonas. atvežti tvarkinguose vagonuose (konteineriuose) su nepažeistomis siuntėjo plombomis. Pavojingieji kroviniai. trūkumo ar sugadinimo tikrinant nenustatyta.

keleiviai ir bagažo siuntėjai bei gavėjai.tai siuntėjas turi teisę duoti pavedimą. Per 10 darbo dienų negavusi pavedimo. Kokias sutartis turi sudaryti geležinkelio įmonė (vežėjas) ir krovinių siuntėjas (gavėjas)? 5. geležinkelio įmonė turi teisę iškrauti krovinį ir privalo jį saugoti. Jeigu per 30 kalendorinių dienų krovinys neatsiimamas. gavėjas privalo priimti krovinį ir jį saugoti. Ką privalo įvykdyti gavėjas? 7. nešulių ir bagažo vežimo Lietuvos geležinkeliais vietinio susisiekimo traukiniais tvarką. Keleivių ir bagažo vežimo geležinkelių transportu taisyklės Šios taisyklės patvirtintos 2003 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka geležinkelio įmonė turi teisę jį realizuoti. moka geležinkelio įmonei užmokestį už krovinio saugojimą.3-26 (ankstesnė redakcija – 1995 m. Kokius papildomus pavedimus gali prašyti vietinės siuntos siuntėjas? 8. Tačiau jeigu siuntėjas tokių pavedimų nepateikia. kurios privalo laikytis geležinkelio įmonė. įsakymas Nr. Keleiviai vežami keleivinių traukinių tvarkaraštyje nurodytais paprastaisiais ir greitaisiais traukiniais 1 ir 2 klasės sėdimuosiuose bei miegamuosiuose vagonuose. įsakymu Nr. Kokios yra krovinių siuntos? 3. 3 klasės sėdimuosiuose vagonuose 249 . geležinkelio įmonė apie tai informuoja siuntėją. gegužės 22 d. Jeigu gavėjo nerandama.2.4. sausio 17 d. Ką krovinio vežimo sutartimi įsipareigoja vežėjas ir ką – gavėjas? 6. Kaip klasifikuojami kroviniai pagal išsiuntimo ir gavimo stotis? 2. Bendrosios nuostatos. Kokios pagrindinės krovinių rūšys? 4.262). Nuo kada krovinys laikomas pristatytu? 3. Keleivių ir bagažo vežimo geležinkelio transportu taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato keleivių. Jeigu gavėjas per 24 valandas nuo pranešimo apie jo vardu gautą ar jam sugrąžintą krovinį jo neatsiima. Kontroliniai klausimai 1.

o turint teisės aktais nustatytas lengvatas bilietai įsigyjami nemokami arba su nuolaida. Bagažas vežamas keleivinių traukinių eismo tvarkaraštyje nurodytais paprastaisiais ir greitaisiais traukiniais bagažo vagonuose ir pagal atskirą geležinkelio įmonės nurodymą – specialiais traukiniais ar vagonais (pagal užsakymą) nuo/iki stočių. Keleiviai privalo nusipirkti bilietus geležinkelio bilietų kasose. stotyse bei agentūrose. Už bilietus atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Šios Taisyklės netaikomos vežant keleivius.ir pagal atskirą geležinkelio įmonės nurodymą – specialiais traukiniais ar vagonais (pagal užsakymą) nuo/iki stočių. banko pavedimu ar banko kortele.. Dokumentas. Bilietas gali būti: – vienetinis – vienam keleiviui vienai kelionei. agentūrų – jų vadovai. agentūrose arba kitose geležinkelio įmonės nustatytose vietose. yra nustatytos formos kelionės bilietas (toliau bilietas). Geležinkelio bilietų kasų arba kitų geležinkelio įmonės nustatytų bilietų pardavimo vietų darbo laiką nustato geležinkelio įmonė. skirtų keleiviams aptarnauti. patvirtinantis keleivio vežimo sutarties sudarymą ir suteikiantis teisę važiuoti traukiniu nuo/iki bet kurios stoties į vieną ar į abi puses pagal traukinio važiavimo maršrutą. Pagal keleivio ar bagažo vežimo sutartį. atsižvelgę į vietos sąlygas ir galiojantį traukinių eismo tvarkaraštį. kad keleiviams būtų sudarytos tinkamos važiavimo sąlygos. jeigu: keleivis ar bagažo siuntėjas nevykdo ar netinkamai vykdo šių Taisyklių reikalavimus. Geležinkelio įmonė privalo tai organizuoti keleivių ir bagažo vežimą. stichinės nelaimės). geležinkelio įmonė įsipareigoja nuvežti keleivį arba bagažą į reikiamą punktą nustatytu maršrutu ir nustatytu laiku. užtikrinamas kultūringas aptarnavimas ir teikiama informacija traukiniuose. nešulius ir bagažą. kai pradinė ar/ir galinė stotis yra kitoje šalyje. kuri patvirtinama atitinkamu vežimo dokumentu. keleiviui pateikus atitinkamą pažymėjimą (originalą). Geležinkelio įmonė neprivalo vežti keleivių ir bagažo. Geležinkelio įmonės įsipareigojimai. Kelionės bilietai. 250 . iškrauti ir saugoti. atsirado neišvengiamų ar nepašalinamų kliūčių (pvz. skirtų bagažui pakrauti.

Visa biliete nurodyta informacija (data. traukinio. kurie važiuoja tą pačią dieną ir tuo pačiu traukiniu.– grupės – keleivių grupei nuo 6 žmonių vienai kelionei. Važiavimo sąlygų pakeitimas. keleiviui suteikiama vieta. bet ne vėliau kaip likus 5 minutėms iki traukinio išvažiavimo. Data biliete rašoma tokia tvarka: diena. apdegęs ir pan. Terminuotas bilietas galioja važinėti paprastaisiais ir greitaisiais traukiniais 3 klasės vagonuose nuo/iki nurodytų stočių ir nurodytu laikotarpiu. Terminuotų bilietų rūšis nustato geležinkelio įmonė. Taisytas ar sugadintas (suplėšytas. ar jame nurodyti teisingi duomenys ir saugoti jį visą kelionės laiką. Terminuoti bilietai pradedami pardavinėti prieš 10 parų iki bilieto galiojimo pradžios. Jeigu terminuoto bilieto galiojimo laikas baigiasi keleiviu važiuojant. jis turi 251 . parduodamas grupės bilietas. vagoną. bilietas galioja iki jame nurodytos galinės stoties. Jeigu traukinyje nėra laisvų vietų. metai (pvz. Keleivis. Keleivis vagone gali užimti tik vieną vietą. pradinė ir galinė stotys. Vienetinis ir grupės bilietas galioja pagal juose nurodytus duomenis: datą. vagono ir vietos numeris. Organizuotai grupei keleivių. o keleiviui būtina išvykti (artimųjų mirties ar ligos atveju ir pan. Vienetiniai ir grupės bilietai pradedami pardavinėti prieš 30 parų iki traukinio išvažiavimo dienos baigiami – atsižvelgiant į vietos sąlygas. jis turi pateikti atsakingam stoties darbuotojui (stoties viršininkui. Jeigu keleivis vagone su atskiromis kupė nori užimti daugiau vietų. traukinį.t.. bilieto kaina ir t. vietą. 15 07 02). nori išvykti kitą dieną ar kitu traukiniu nei nurodyta biliete.) bilietas negalioja ir dublikatas neišduodamas. Kelionės metu. suklijuotas. Pagal pateiktą dokumentą keleivis bilietų kasoje gali įsigyti bilietą be nurodytos vietos važiuoti pageidaujamo traukinio žemiausios klasės vagone. be pataisymų. turi patikrinti.) turi būti aišku. o baigiami – antrą terminuoto bilieto galiojimo dieną. privalo sumokėti už visas vietas. kasininkui) tai įrodantį dokumentą. – terminuotas – vienam keleiviui atitinkamam terminui. bet nebūtinai tame pačiame vagone. atsiradus galimybei. įsigijęs bilietą.). budėtojui. mėnuo. Jeigu keleivis. nusipirkęs bilietą. Bilietų galiojimo laikas.

suteikiama teisė trečiajam ar kitiems vaikams iki 7 metų įgyti vienetinį bilietą su 50 procentų nuolaida. išskyrus moksleivius. Terminuoti bilietai nekeičiami. su kuriuo važiuoja vaikas iki 10 metų. neturintiems 10 metų. Keleiviui. Atsakingas darbuotojas (traukinio viršininkas. jei turi apie tai pranešti geležinkelio atsakingam darbuotojui (konduktoriui. sumokėjęs kainų skirtumą traukinio viršininkui bei gavęs priemokos kvitą. Jeigu tokiuose vagonuose laisvų vietų nėra. Bet kurioje geležinkelio bilietų kasoje keleiviui turi grąžinti bilieto kainų skirtumą. bilietai be suaugusiųjų neparduodami ir važiuoti traukiniais neleidžiama. keleiviams suteikiamos vietos aukštesnės klasės vagonuose. vagono palydovas) privalo keleiviams suteikti vietas traukinio kituose. Jeigu keleivis nori tame pačiame traukinyje pratęsti kelionę iki kitos nei biliete nurodytos stoties. Keleivis. keleiviams suteikiamos vietos tuose vagonuose. Kiekvienam keleiviui suteikiama teisė nemokamai vežti du vaikus iki 7 metų amžiaus neužimant atskiros sėdimos ar miegamos vietos. Vaikams nuo 7 iki 10 metų amžiaus perkami vienetiniai bilietai su 50 procentų nuolaida. Už persėdimą į aukštesnės klasės vagonus priemoka neimama. kuriuose jų yra. Prireikus keleiviai nemokamai aprūpinami patalyne. jeigu keleivis dėl geležinkelio kaltės važiavo žemesnės klasės negu nurodyta jo biliete vagone ar žemesnės kategorijos traukiniu. važiuojančius į mokyklą ir atgal. o jeigu ir juose laisvų vietų nėra. Vaikams. traukinio viršininkui) ir įsigyti kitą bilietą dar nepasibaigus turimo bilieto galiojimo laikui. privalo turėti 252 . atsakingas darbuotojas (traukinio viršininkas. Kelionės metu keleivis turi teisę pereiti į aukštesnės klasės vagoną.vagonuose. Vaikui nuo 10 metų amžiaus perkamas bilietas už visą kainą. jei jame yra laisvų vietų. Kelionės metu dėl techninių gedimų atkabinus vagoną. tos pačios klasės. vagono palydovas) sudaro aktą. vežančiam keletą vaikų iki 7 metų amžiaus. kuri nurodyta bilietuose .kreiptis į bet kurią geležinkelio bilietų kasą. kuris su bilietu pateikiamas geležinkelio bilietų kasai. Vaikų vežimas.

keleiviniuose vagonuose – tam skirtose vietose. papildomai prie leistinos normos. lengvai užsidegančias. konduktorius ar kt. bet ne daugiau kaip 50 kg. Vieno nešulio bendra trijų matmenų suma turi būti ne didesnė kaip 200 cm dydžio. pjaunančius daiktus. negu numatyta šiuose Taisyklėse. radioaktyvias. Vaiko amžius nustatomas pagal tai. Išardyti ir supakuoti (dėkluose) dviračiai. Traukiniais draudžiama vežti. Jame smulkiai aprašomi rasti daiktai. o bendras svoris – 35 kg suaugusiajam ir 15 kg vaikui iki 10 metų. Vežant daugiau nešulių. gailias ir kitaip keleivių saugumui pavojingas medžiagas. keleiviniuose vagonuose vežami nemokamai ( jų svoris įskaitomas į leistiną normą). darbuotoją.dokumentą. turi teisę keleiviniame vagone vežti su savimi nemokamai nešulius. Neišardytus dviračius galima vežti bagažo vagonuose. o nešulių saugyklose saugoti ginklus. Asmeninius daiktus ir nešulius saugo ir už juos atsako pats keleivis. vagono palydovas. Stotyse ar kitose geležinkelio įmonės nustatytose vietose už užmokestį saugomi nešuliai. traukinio viršininkas. dvokiančias.) surašo aktą. atsakingas darbuotojas (stoties budėtojas. Jei išlipęs iš vagono keleivis pastebėjo. kurie gali apgadinti vagoną ar kitų keleivių daiktus. suslėgtas arba suskystintas dujas. Nešuliai vežami jiems skirtose vietose. 3 klasės vagone suaugęs keleivis gali vežti daugiau nešulių nei numatyta šiose Taisyklėse. sprogstančias. jeigu traukiniu važiuoja vaikas ar invalidas. keleivis privalo juos atiduoti į bagažo vagoną ir sumokėti užmokestį pagal lydimojo bagažo tarifą. patvirtinantį vaiki amžių. nurodomos radimo aplinkybės. Kiekvienas keleivis. jis turi kreiptis į atsakingą stoties. 253 . kiek metų suėjo vaikui traukinio išvažiavimo dieną. kurių matmenys ir svoris neviršija nustatytos nešuliams normos. kurių bendra trijų matmenų suma ne didesnė kaip 200 cm dydžio. kurioje išlipo. Kaip nešulius. nemokamai dar vežti sudedamąjį vaiko ar invalido vežimėlį. Stotyje ar traukinyje radus paliktus ar pamiršus daiktus. turintis bilietą. už kiekvieną dviratį mokant nustatytą užmokestį. smailius. Nešulių vežimas ir saugojimas. kad pamiršo daiktus.

Didelius šunis (vienam keleiviui ne daugiau kaip du)leidžiama vežti: – 1 arba 2 klasės pirmojo vagono. leidžiama vežti 3 klasės vagonuose nemokamai. atsako už žalą ir nuostolius. sveriantys ne mažiau kaip 5 kg ir ne daugiau kaip 200 kg. Keleivių ir šunų neturi būti daugiau kaip kupė vietų. Bagažo vežimo sutartis patvirtinama bagažo kvitu. vežantis gyvūnus ar paukščius. su aktu atiduodami atsakingam galinės traukinio stoties darbuotojui. Lydimas bagažas – tai keleivio daiktai vežami bagažo vagone. mokant už kiekvieną kaip 20 kg lydimojo bagažo. sumokėjus už visas kupė vietas. Šiuo atveju atskiro mokesčio už šunis mokėti nereikia. Keleivis. padarytus keleiviniame vagone. antsnukiais ir prižiūrimi šeimininko.) sveikatą ir užtikrinti kitų keleivių saugumą. o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisinių aktų nustatyta tvarka. esančio šalia lokomotyvo. taip pat paukščius ir pan. Smulkius kambarinius gyvūnus. Už kiekvieną vežamą gyvūną mokama kaip už 20 kg lydimojo bagažo. Šeimininkas turi važiuoti tuo pačiu traukiniu. pintines ir narvelius. kuris duodamas keleiviui ar siuntėjui. Jeigu keleivis nori vežti kambarinius gyvūnus bagažo vagone. mokant už kiekvieną kaip už 20 kg lydimojo bagažo. katės. Visais nurodytais atvejais šunys turi būti su pavadėliais.Daiktai. Šeimininkas turi turėti veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūno (šuns. jie turi būti patalpinti į narvus. keleiviui 254 . – vagonuose su atskiromis kupė. Bagažo vežimas. o kitų klasių vagonuose – mokant už kiekvieną kaip už 10 kg lydimojo bagažo. nedarbinėje angainėje. Keleiviniais traukiniais galima vežti tik kambarinius gyvūnus (šunis. esančioje šalia lokomotyvo. gedieji – iki 24 valandų. sanitarijos bei higienos reikalavimų pažeidimus. Visas daiktų saugojimo išlaidas apmoka daiktų savininkas. ar pan. Bagažas gali būti lydimas ir nelydimas. įdėtus į dėžes.). – 3 klasės pirmojo arba paskutinio vagono angainėje. Rasti ar palikti saugoti ir pamiršti daiktai kiekvienoje stotyje saugomi 30parų. rasti traukinyje kelionės metu. Gyvūnų vežimas. kates.

Dviračiai. Keleivis (siuntėjas) bagažą pristato bagažo skyriaus darbo laiku ir už bagažo vežimą sumoka pradinėje stotyje. Jei tame traukinyje bagažo vagonas perpildytas arba jo visai nėra.t. narkotines.Į bagažo vagoną priimami tik tokie daiktai. Bagažas vežamas tuo pačiu traukiniu.).. apie tai pažymima bagažo vežimo dokumentuose. nuodingąsias. vaikų ar invalidų vežimėliai ir pan. kurio pakuotė apgadinta. tai jis gali būti priimtas. Lydimojo ar nelydimojo bagažo siuntos vienetas gali būti ne daugiau kaip 3 m ilgio ir sverti ne daugiau kaip 75 kg. kuri nurodoma bagažo kvite. rūšis (vyriškas. Jei keleivis (siuntėjas) nori vežti sunkesnį bagažą. Jeigu keleivis nori vežti daugiau. kuri nurodyta biliete. sveriantis ne mažiau 5 kg. įrankių krepšys ir t. iškrauti. prie kurio prikabintas bagažo vagonas. Bagažas vežamas pirmuoju pagal traukinių eismo tvarkaraštį traukiniu. kurie pagal dydį. bagažo vežimo dokumentuose įrašomas. aštraus kvapo. kuriuo vyksta keleivis ne toliau kaip iki stoties. moteriškas ar pan. dėžės. daiktai priimami vežti supakuoti ir nesupakuoti. krepšiai ir kiti daiktai turi būti stipriai surišti. Už priimto bagažo saugojimą ir pakavimą mokamas nustatytas užmokestis . pakuotę ir specifines savybes gali būti pakrauti į bagažo vagoną.).pakeitus bilietą. kad tokia pakuotė dar tinkama saugiai vežti bagažą. Bagažo vagone vežti draudžiama: šaunamuosius ginklus. nedarydami žalos kitų keleivių (siuntėjų) bagažui. vežti nepriimamas. Priimant iš keleivio (siuntėjo) nesupakuotus dviračius ar pan. žibintas. keleiviui (siuntėjui) parašius prašymą. tai toks bagažas siunčiamas kitu traukiniu. išvardijamos jam priklausančios dalys (skambutis. Lagaminai. priimtas vežti pagal nelydimojo bagažo tarifą iki stoties. Nelydimas bagažas – tai fizinių ar juridinių asmenų bagažas. dviračio pavadinimas. priimti vežti pagal lydimojo bagažo tarifą. 255 . esanti jo kelionės maršrute. Tokiu atveju mokoma pagal nelydimojo bagažo tarifą. tai už antsvorį privalo sumokėti pagal nelydimojo bagažo tarifą. lengvai užsidegančias. daiktus. bet ir kita stotis. Bagažo galinė stotis gali būti ne tik galinė keleivio stotis. pakrauti. Bagažas. Tačiau jeigu geležinkelio įmonė pripažįsta. pvz. Bagažas turi būti patogus nešti.

įkainotas bagažas tikrinamas pagal pateiktą daiktų sąrašą. Nelydimasis bagažas fiziniam asmeniui išduodamas pateikus asmens dokumentą.) dūžtančius daiktus ir gedžiuosius produktus. kad bagažas priklauso jam. toks bagažas neįkainojamas. dalyvaujant keleiviui (siuntėjui). Į galinę stotį atvežtas lydimasis bagažas atiduodamas bagažo kvitą pateikusiam keleiviui (gavėjui). nustatoma reali bagažo kaina (jeigu to reikia). Jei keleivis tai padaryti atsisako. Jei galinė stotis laiku nepranešė gavėjui apie bagažo atvežimą. jeigu geležinkelio įmonė per 30 dienų nuo bagažo priėmimo vežti dienos negali perduoti jo gavėjui. Keleiviui (siuntėjui) sutikus. Siuntėjas arba gavėjas. pametęs lydimojo bagažo kvitą. stoties atsakingas darbuotojas (bagažo išdavėjas) gavėjo pateikto bagažo antroje pusėje užrašo: „Bagažas neatvežtas“. 256 . nustatytą. Keleivis (gavėjas). Bagažas laikomas prarastu.). įrodantį. Bagažo neatvežus laiku į galinę stotį. kad įrašyta pareikštoji vertė neatitinka bagažo vertės ir nepateikiamas patvirtinantis dokumentas (čekis ar pan.sprogiąsias. Atvežtas bagažas gavėjui atiduodamas bagažo kasos darbo laiku. radioaktyviąsias bei kitas pavojingas medžiagas (dažus. Keleivis (siuntėjas) gali įkainoti bagažą. o juridiniam asmeniui – pateikus įgaliojimą ir asmens dokumentą. atgavęs bagažą. į kurio bagažo vagoną buvo pakrautas bagažas. pinigų ir kitų vertybinių popierių. už jo saugojimą iki pranešimo dienos mokėti nereikia. siuntėjas arba gavėjas turi jį atsiimti per vieną mėnesį nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Už įkainotą bagažą mokoma pagal tarifą. eismo tvarkaraštį. Bagažo atvežimo terminas nustatomas pagal traukinio. Keleivio (siuntėjo) pageidavimu gali būti įkainotas visas bagažas imtinai arba kiekvienas bagažo vienetas atskirai. Visais atvejais pakavimo išlaidas apmoka keleivis (siuntėjas). ar pareikštoji vertė atitinka bagažo kainą. Jei patikrinus įkainotą bagažą. lakus ir pan. privalo pranešti apie tai geležinkelio įmonei ir parašyti prašymą. Atsakingas stoties darbuotojas (bagažo priėmėjas) gali pareikalauti išpakuoti įkainotą bagažą. kad įsitikintų. Bagaže negalima siųsti dokumentų. Suradus dingusį bagažą. privalo grąžinti geležinkelio įmonei jam sumokėtus pinigus.

Apskaičiuojant keleivio ir bagažo vežimo mokestį. bagažas rastas sugadintas. bagaže rasti draudžiami vežti daiktai. Geležinkelio įmonė privalo surašyti aktus. ar ji pati pastebėjo šiose Taisyklėse nurodytas aplinkybes. Geležinkelio įmonė surašo aktus. 257 . ar jas nurodė bagažo siuntėjas ar gavėjas. bagažas neatvežtas į galinę stotį per nustatytą terminą. trūksta bagažo dalies. Keleivių ir bagažo vežimo mokestis.05 Lt ir daugiau – didinamos iki dešimtųjų lito dalių. svoris (masė) ar vienetų skaičius su vežimo dokumentų duomenimis. o bilietą grąžinti. Keleiviui ar jų grupei gali būti taikoma tik viena bilieto kainos nuolaida. grupės sudėtyje važiuojantys du vaikai iki 10 metų amžiaus. kuri turi gražinamame biliete uždėti atitinkamą žymą. Keleiviui pinigus būtina atsiimti per 1 valandą tos pačios stoties kasoje. Vėliau pinigai grąžinami keleiviui parašius prašymą geležinkelio įmonei.Daugiau kaip per vieną mėnesį (neskaičiuojant atvežimo dienos) neatsiimtas bagažas arba bagažas be dokumentų – realizuojamas Lietuvis Respublikos teisinių aktų nustatyta tvarka. o lydimojo ir nelydimojo bagažo mokestis – į svorį ir atstumą. Keleivių vežimo mokestis apskaičiuojamas pagal vietinio susisiekimo tarifą.05 Lt atmetamos. Pinigų grąžinimas. geležinkelio įmonei grąžinamas prarastas bagažas. Keleivis turi teisę atsisakyti kelionės. atsižvelgiant į traukinio kategoriją. vagono klasę ir atstumą. neatsižvelgdama į tai. Už nepanaudotą vienetinį bilietą keleiviui grąžinama: 1) visa bilieto kaina – jei iki traukinio išvažiavimo lieka ne mažiau kaip 30 minučių. Keleivių ir bagažo vežimo kainos skelbiamos viešai. skaičiuojami kaip vienas suaugęs keleivis. kuriu kelionė apmokėta. Dėl pinigų grąžinimo už nepanaudotus bilietus keleivis gali kreiptis į bet kurią geležinkelio bilietų kasą. bagažas rastas be dokumentų. 2) 75 procentai bilieto kainos – jei iki traukinio išvažiavimo lieka mažiau kaip 30 minučių arba jei bilietas grąžinamas ne vėliau kaip po 30 minučių išvažiavus traukiniui. o 0. kai: nesutampa faktinis bagažo pavadinimas. Kai nustatomas grupės narių skaičius. suma apvalinama iki dešimtųjų lito dalių: sumos mažesnės kaip 0.

Jeigu su grupės bilietu vyksta ne visa grupė. pinigai negrąžinami. už jį sumokėti pinigai negrąžinami. Už žalą. Grąžinant keleiviui pinigus už nepanaudotą bilietą. pateiktą vėliau kaip po 30 minučių išvažiavus traukiniui. kiek keleivių važiuos. padarytą vežant bagažą. Už nepanaudotą ar iš dalies panaudotą terminuotą bilietą grąžinama 80 proc. o išlipo tarpinėje stotyje. paslaugos mokestis negrąžinamas. 2) 75 procentai bilieto kainos – jei iki traukinio išvažiavimo kieka mažiau kaip 6 valandos arba jei bilietas grąžinamas ne vėliau kaip po 30 minučių išvažiavus traukiniui. Jeigu keleivis nevažiavo iki biliete nurodytos galinės stoties. kai keleivis negali vykti dėl geležinkelio kaltės. jam grąžinama visa nepanaudoto bilieto (išskyrus terminuoto) ir paslaugos kainą. Pinigų už terminuotus bilietus grąžinimo tvarką nustato geležinkelio įmonė pagal terminuotų bilietų rūšis. bilieto kainos už nepanaudotas dienas. Jei keleivis negali vykti dėl geležinkelio kaltės. Pamestas ar sugadintas bilietas nekeičiamas. komandiruotės pažymėjimo kopija. kad jame pažymėtų. tai jos vadovas iki traukinio išvažiavimo privalo bilietą pateikti stoties viršininkui arba vienam iš atsakingų stoties darbuotųjų. grąžinami keleiviui parašius prašymą geležinkelio įmonei. pirktą pavedimu ir už nepanaudotą ar iš dalies panaudotą grupės bilietą. Pinigai už nepanaudotą vienetinį bilietą. Jei keleivis negalėjo išvykti dėl ligos arba nelaimingo atsitikimo. šaukimo į kariuomenę kopija ar pan.). geležinkelio įmonė turi atlyginti: 258 .Už nepanaudotą grupės bilietą grąžinama: 1) visa bilieto kaina – jei iki traukinio išvažiavimo lieka ne mažiau kaip 6 valandos. Už bilietą. jei keleivis pateikia pateisinamuosius dokumentus (nedarbingumo pažymėjimo kopija. išskyrus atvejį. dėl pinigų grąžinimo turi pateikti geležinkelio įmonei prašymą ir atitinkamus dokumentus. Neišvykusiam keleiviui grąžinami visi už nešulių vežimą sumokėti pinigai. pinigai už bilietą negrąžinami.

taip pat kiti geležinkelio įmonės pareigūnai. 4) esant bagažo. kad tikroji bagažo vertė yra mažesnė. trūkumui. kad tas bagažas būtų jam išduotas. Atliekantys vežimų konrolę vadovaujasi savo pareigybiniais nuostatais. kuria sumažėjo bagažo vertė. Jeigu sugadinto bagažo kokybė pasikeitė tiek. – pareikštosios vertės dalimi už kiekvieną trūkstamą kilogramą. vėliau surandamas. atlygindama siuntėjui ar gavėjui padarytą žalą. – pareikštosios bagažo vertės dydį. traukinių viršininkai. Vežimų kontrolę atlieka traukinių kontroleriai-revizoriai. Vežimų kontrolė. 259 . vagonų palydovai ir konduktoriai. – bilietą su atitinkamu pažymėjimu (originalu). perduoto vežti pareiškiant jo vertę. Jeigu kontroliuojantis pareigūnas abejoja dėl vežamų vaikų amžiaus. turintis nemokamą ar su nuolaida bilietą be teisę į juos patvirtinančių dokumentų. gavėjas (siuntėjas) per vienerius metus turi teisę pareikalauti. turi mokėti baudą. keleivis privalo pateikti bilietą. Kontroliuojančiam pareigūnui pareikalavus. važiuojantis be bilieto arba turintis bilietą ne į tą traukinį. Jeigu geležinkelio įmonę rodo. Administracinių teisės pažeidimų kodeksu ir kitais keleivių vežimą reglamentuojančiais teisės aktais. kad tikroji bagažo vertė yra mažesnė už pareikštąją vertę. – tikrosios jo vertės dydį. o turint teisės aktais nustatytas lengvatas. už žalą atlygina tikrosios jo vertės dydžiu. Geležinkelio įmonė. Jeigu bagažas. šiomis Taisyklėmis. perduotą vežti pareiškiant jo vertę. jis gali pareikalauti vaiko amžių patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimui. tėvų paso). kartu grąžina jam ir bagažo vežimo užmokestį. kad jo nebegalima naudoti tiesioginę paskirtį. tačiau jei geležinkelio įmonė įrodo. Keleivis. taip pat atlygina kitas su vežimu susijusias išlaidas. už kurio praradimą ar trūkumą geležinkelio įmonė sumokėjo atitinkamą atliginimą. 3) visiškai praradus bagažą. bagažo gavėjas turi teisę atsisakyti ir pareikalauti atlyginti kaip už jo praradimą. gauta už bagažo praradimą ar trūkumą.1) visiškai praradus bagažą arba esant jo trūkumui – prarasto arba trūkstamo bagažo vertę. kuriems pagal pareiginius nuostatus pavesta vykdyti kontrolės funkcijas. 2) sugadinus bagažą – suma. Šiuo atveju jis turi grąžinti geležinkelio įmonei atlyginimą.

Geležinkelio įmonė atsako už bagažo vežimo termino praleidimą. Baudą keleivis moka ir už kiekvieną su juo be bilieto važiuojantį vaiką nuo 7 iki 10 metų amžiaus. kuris sunkesnis arba didesnis nei leistina norma. Geležinkelio įmonė atsako už vežimo termino praleidimą bei bagažo praradimą arba jo trūkumą nuo priėmimo iki išdavimo. geležinkelio įmonė turi teisę atsisakyti vežti keleivį ir išlaipinti jį iš traukinio artimiausioje stotyje. yra neblaivus ar geria alkoholinius gėrimus. lydintis vaiką. bet ir užmokestis už kelionę nuo keleivio įvardytos pradinės iki galinės stoties arba iki stoties. kurioje bus išlaipinamas. Geležinkelio įmonė. pavėluotai pristačiusi bagažą. turinčiam 10 metų amžiaus. Jeigu keleivis važiuoja be bilieto ir atsisako pirkti bilietą ar nepateikia dokumento. kad terminas praleistas ne dėl jos kaltės. Geležinkelio įmonė neatsako už bagažo masės sumažėjimą. jeigu neįrodo. turi mokėti baudą. o už bagažo vežimą. trūkumą arba sugadinimą (jeigu bagažo siuntėjas ar gavėjas neįrodys priešingai) jeigu tai įvyko dėl: bagažo siuntėjo (gavėjo) kaltės. atsakinga keleiviui ir bagažo siuntėjui ar gavėjui nuo bagažo priėmimo iki jo išdavimo. nesilaiko viešosios tvarkos taisyklių. Šiose Taisyklėse aukščiau nurodytais atvejais mokama ne tik bauda. atlygina gavėjui ar siuntėjui jų nuostolius. už trečią ir kitus vaikus turi sumokėti baudą. jeigu neįrodo. ar mokėti baudą. iškviesti policiją. jeigu nėra jų sužalojimo kelyje požymių. Jeigu vaikui. neapmokėtą ar didesnio nei nustatyta svorio nešulį ir atsisako apmokėti. taros ar įpakavimo trūkumų. kad tai įvyko ne dėl jos kaltės. nupirktas bilietas su 50 procentų nuolaida.Keleivis. kurių negalima buvo pastebėti priimant bagažą. turi sumokėti baudą ir užmokestį už nešulio antsvorį pagal lydimojo bagažo tarifą už visą atstumą. patvirtinančio lengvatą. jeigu netrūksta siuntos vienetų ir nesugadinta tara ar įpakavimas. Geležinkelio įmonės atsakomybė. Keleivis. Geležinkelio įmonė neatsako už bagažo praradimą. Geležinkelio įmonė yra atsakinga už keleivių vežimą nuo kelionės pradžios iki pabaigos. gaivalinės nelaimės. Šiais atvejais biliete 260 . vežantis nešulį. keleivis. su kurio važiuoja daugiau nei du vaikai iki 7 metų amžiaus be bilieto. o jei keleivis išlipti atsisako. Keleivio atsakomybė. ypatingų natūralių bagažo savybių.

Pretenzijos ir ieškiniai. Kontroliniai klausimai 1. kai pareiškėjas ar ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. Ieškiniai dėl reikalavimų. kylantys iš vežimo. kad geležinkelio įmonė jos nepatenkino. Ieškovas iki ieškinio pareiškimo gali pateikti pretenziją geležinkelio įmonei. bilietas į kasą nepriimamas. Jeigu per tą laiką atsakymas į pretenziją negautas. lydimojo ar nelydimojo bagažo kvito ir geležinkelio įmonės išduoto akto originalus. gali būti pareikšti per vienerius metus nuo tos dienos.pažymima išlaipinimo priežastis. Koks dokumentas patvirtina keleivio vežimo sutartį? 3. jei nori pratęsti kelionę tuo pačiu traukiniu iki kitos nei biliete nurodytos stoties? 261 . pateikęs bilietą. Teisę reikšti pretenziją ar ieškinį turi: 1) keleivis. Kokie gali būti bilietai? 4. Ką turi daryti keleivis. pareiškiami teismui. pinigai negrąžinami. Pretenziją reiškiantis asmuo turi pateikti bilieto. trūkstant jo dalies. Ką turi daryti keleivis. Atsisakius patenkinti pretenziją arba patenkinti ją iš dalies. Už šių Taisyklių pažeidimą keleiviai atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta tvarka ir baudžiami nustatyto dydžio baudomis. o prireikus – kitus įrodymus. laikoma. Geležinkelio įmonė privalo pareikštą pretenziją išnagrinėti ir raštu pranešti pareiškėjui apie jos patenkinimą ar atsisakymą ją patenkinti per tris mėnesius nuo pretenzijos gavimo dienos. jei nori pereiti važiuoti į aukštesnės klasės vagoną? 5. kylančių iš vežimo sutarties. 2) lydimojo ar nelydimojo bagažo kvite nurodytas asmuo – praradus bagažą. Pretenzijos ir ieškiniai dėl vežimo. Baudos sumokėjimas neatleidžia nuo užmokesčio už važiavimą ir nešulio ar bagažo vežimą. Pretenzijos pareiškimas pratęsia ieškininės senaties terminą trims mėnesiams. pareiškėjui grąžinami pretenziją pagrindžiantys dokumentai. Kokiais traukiniais ir kokiuose vagonuose vežami keleiviai? 2. jį sugadinus ar pavėluotai pristačius.

Kaip apskaičiuojamas keleivių ir bagažo mokestis? 10. Kas turi būti grąžinta keleiviui. kylantys iš vežimo? 262 .6. Kada bagažas laikomas prarastu? 9. Per kiek laiko gali būti pateiktos pretenzijos ir ieškiniai. Kiek grąžinama keleiviui už nepanaudotą vienetinį bilietą? 11. 8. Apibūdinti „lydimą“ ir „nelydimą“ bagažą. jei keleivis dėl geležinkelio kaltės važiavo žemesnės klasės negu nurodyta jo biliete vagone? 7. traukiniui išvažiavus? 12. Ar grąžinami pinigai.

vežėjai ja dažnai naudojasi. paštą ir krovinius į bet kurios kitos susitarusios valstybės teritoriją ir teisė joje išlaipinti keleivius. praktikoje taikomos dar ir šios: 6) teisė teikti oro transporto paslaugas skrendant tarp dviejų užsienio valstybių per tą valstybę. reglamentuojančiu komercines ir ekonomines taisykles civilinėje aviacijoje. Ši teisė taikoma tarp trečiųjų šalių. kuriai priklauso vežėjas arba orlaivis. Vežimai oro transportu buvo reguliuojami dvišalėmis susisiekimo oru sutartimis. gruodžio 7 d. iškrauti paštą ir krovinius. Be Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) apibrėžtų minėtų „skrydžių laisvių“. 2) teisė nusileisti kitos valstybės teritorijoje ne komerciniais tikslais. Pagal šią koncepciją nustatytos „oro laisvės“. 7) teisė teikti oro transporto paslaugas skrendant iš vienos užsienio valstybės į kitą. Tarptautinių vežimų oro transportu teisinis reguliavimas ir skrydžių klasifikavimas 1944 m. ORO TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS 4. 3) teisė kitoje valstybėje išlaipinti keleivius. paštą ir krovinius ir skraidinti į valstybę. Jose yra nustatomi apribojimai dėl 263 . tapęs pagrindiniu tarpvalstybiniu dokumentu. Čikagoje buvo pasirašytas tarptautinis susitarimas dėl tarptautinio oro transporto (vadinamoji Čikagos konvencija). 4) teisė kitoje valstybėje priimti į lėktuvą keleivius. Pradžioje buvo apibrėžtos penkios „skrydžių laisvės“: 1) teisė nenutupiant perskristi kitos valstybės teritoriją (t. y. 5) teisė vežti keleivius. su kurios vėliava lėktuvas skraido. išimtis – Europos Sąjunga.4.1. Nors ši teisė nėra oficialiai įtvirtinta. kurias garantuoja kiekviena tarpusavio sutartį pasirašanti valstybė. atvežtus iš kitos susitarusios valstybės. paimtus į lėktuvą valstybėje. nenusileidžiant savos valstybės teritorijoje. iškrauti paštą ir krovinius. 8) teisė teikti oro transporto paslaugas šalies viduje (vadinamasis kabotažas). su kurios vėliava lėktuvas skraido. teisė tranzitiniam skrydžiui).

kuriomis gali naudotis aviakompanijos. tiekimo. − „skrydžių laisvės“. eksporto klausimai. Pakeitimai skrydžių tvarkaraštyje gali būti padaryti tik visoms šalims sutikus. nustatoma lėktuvų talpa. 1946 m. 264 . Nereguliarieji reisai atliekami gavus specialius leidimus.valstybių įėjimo į susitariančių valstybių oro transporto rinką. tvarkaraščiai. licencijos. − apibrėžiami sertifikatai. Tokio tipo sutartys vadinamos Bermudų tipo sutartimis. skrydžių dažnis. − lėktuvų talpa. kainos. JAV ir Olandija pasirašė „atviro dangaus“ („Open Sky“) tipo susisiekimo oru sutartį. griežtai apibrėžiančia pagrindines ir pagalbines teises. Tokios sutartys sudaromos tarp ES šalių ir trečiųjų šalių. skrydžių dažnis. kilimo ir nutūpimo punktai. − nustatomos muitinės procedūros. tarpiniai nutūpimo punktai. tarifai. papildomus ir specialiuosius reisus. − maršrutas. kuri apibūdinama kaip liberalios sutarties pavyzdys – joje nėra nustatytų maršrutų. jo apibrėžimas. Skiriamos pagrindinės ir pagalbinės susisiekimo oru teisės. išskridimo ir atskridimo laikai. kuriame nurodomas maršrutas. Papildomi reisai atliekami tuo pačiu maršrutu kaip ir reguliarieji. Tarptautiniai skrydžiai klasifikuojami į reguliariuosius ir nereguliariuosius reisus. Reguliarieji reisai atliekami tarptautinių sutarčių pagrindu pagal paskelbtą tvarkaraštį. Pagalbinės teisės: − nustatomi oro uostai. Bermuduose pasirašyta tarpvalstybinė susisiekimo oru sutartis tarp JAV ir Didžiosios Britanijos tapo pavyzdine sutartimi. susitarus visoms šalims. skrydžių dažnis (dienos) ir lėktuvo tipas. apibrėžiamos skrydžių teisės. tačiau pagal specialų tvarkaraštį. Pagrindinės teisės: − užsienio aviakompanijos skyrimas. skrydžių dažnis ir kt. 1992 m. neribojamas lėktuvų vietų skaičius. − sprendžiami komercinio valdymo. Užsakomieji reisai atliekami sudarius specialias sutartis tarp vežėjo ir užsakovo. Jie skirstomi į užsakomuosius.

nuo 1994 m. o leidimai jiems paprastai išduodami diplomatiniais kanalais. Vadovaujantis trečiuoju paketu. galioja standartas dėl licencijų vežėjams oru išdavimo ir jų laikymosi priežiūros. Svarbiausias aviacinės oro rinkos liberalizavimo pliusas yra tai.y. Trečiasis paketas (2407/92. Laikoma. Paketas apima visus reguliariuosius. keičiant šią veiklos sritį reguliuojančius teisės aktus. Bendrijos vežėjai oru įgyja teisę laisvai pasirinkti maršrutus bet kurioje Bendrijos vietoje ir nusistatyti savo paslaugų kainas. įskaitant standartus dėl finansinės atitikties ir techninių klausimų. jog nuo to laiko ES šalių oro transporto rinkos buvo visai liberalizuotos. Kartu konkurencija sumažino susisiekimo oru paslaugų kainas ir tai turėjo įtakos keleivių 265 . jog išsiplėtė Europos Sąjungos oro vežimų rinka. Tarybos direktyva 96/67/ EB liberalizavo antžemines paslaugas ES oro uostuose. Europos Sąjungoje buvo panaikinti visi apribojimai dėl įėjimo į vietos rinką (kabotažas). į ją įsiliejo daugiau aviakompanijų ir atsidarė daugiau maršrutų. Šio liberalizavimo pagrindinės charakteristikos yra šios: − rinkos atidarymas. − laisvas tarifų nustatymas. Specialieji reisai atliekami pagal specialias užduotis. nereguliariuosius ir krovinių vežimo reisus. − bendros vežėjų licencijavimo normos visose ES šalyse. suteikiama teisė skristi tarp bet kurių oro uostų. 2408/92 ir 2409/92 reglamentai) įtvirtino sąvoką Bendrijos vežėjai oru (Community air carriers). t. apimančių oro laivų panaudojimą. nuosekliai įtvirtinančios susisiekimo oru rinkos liberalizavimo etapus. neprieštaraujančias garbingos konkurencijos reikalavimams.Paprastai papildomas reisas atliekamas tą pačią dieną kaip ir reguliarusis (ne vėliau ir ne anksčiau. Europos Bendrijos teisinės priemonės. − taikomos tos pačios veiklą reglamentuojančios taisyklės reguliariosioms ir užsakomosioms aviakompanijoms. Europos komisija 1996 m. esančių ES viduje. buvo pavadintos liberalizavimo paketais – iš viso buvo parengti ir diegiami trys tokie paketai. Susisiekimo oru liberalizavimo Europoje procesas prasidėjo. spalio 15 d. balandžio 1 d. Pakete liberalizuojamas ir oro bendrovių steigimas. 1997 m. kaip praėjus 24 h nuo reguliariojo reiso pabaigos).

kurios pakeistų galiojančias dvišales atskirų Europos šalių narių sutartis. Europos komisija taip pat siekia gauti įgaliojimus derėtis su kitomis trečiosiomis šalimis dėl naujų sutarčių. kainų dydžių ar maršrutų tinklo. bet ir tokiais parametrais. Tokį įgaliojimą Europos komisija turėjo deryboms su Centinės ir Rytų Europos šalimis ES kandidatėmis. Europos teisingumo teismas nusprendė. Liberalizavus oro transporto rinką. kad neprarastų skrydžių teisių į trečiąsias šalis. Todėl kovoje dėl kliento tenka tiesiogiai konkuruoti ne tik tarifais.y. kad aštuonių ES šalių su JAV pasirašytos dvišalės sutartys dėl susisiekimo oro transportu prieštarauja ES teisei ir ES šalių ministrai suteikė teisę Europos komisijai derėtis su JAV dėl daugiašalės sutarties. kadangi vietinės bendrovės siekia išlaikyti šį statusą tam. lapkričio mėn. visiškai įsigaliojo ES reglamentai. 2002 m. t. maršrutų vietų pasiūlos bei oro transporto paslaugų kainų nustatymo. pasirašymo. kaip skrydžių dažniu. aviakompanijoms buvo sudarytos vienodos sąlygos konkuruoti. Naujomis sutartimis su trečiosiomis šalimis tikimasi įtvirtinti ES vežėjo statusą. oro transporto rinka tapo liberalizuota ir dėl šios priežasties suintensyvėjo konkurencija. keleiviams teikiamų paslaugų kokybe ir maršrutų tinklu. Lietuvoje nuo 2004 m. 266 . kurie neriboja ES maršrutų atidarymo laisvių. Dvišalėse sutartyse numatytas taip vadinamas šalies nacionalinės bendrovės statusas yra kliūtis Europos oro transporto bendrovių konsolidavimosi ir investicijų į bendroves procesui.skaičiaus padidėjimui. kuris leistų ES šalių oro transporto bendrovėms vykdyti skrydžius į trečiąsias šalis iš bet kurio ES šalies oro uosto. neriboti skrydžių dažnių. Nacionalinės bendrovės statuso atsisakymas ir ES vežėjo statuso įtvirtinimas leistų Europos Sąjungos oro transporto bendrovėms konsoliduotis ir vykdyti skrydžius į trečiąsias šalis iš bet kurio Europos Sąjungos oro uosto. atvykimo ir išvykimo laiko patogumu.

Šis įstatymas taip pat nustato reikalavimus aviacijos specialistams. oro erdvės. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas Šis įstatymas priimtas 2000 m.2. turintis tinkamumo naudoti karinei aviacijai pažymėjimą. žmonių ir materialinių išteklių visuma. orlaivių gamybos.IX1175. 7. įsakymo Nr. oro uostų veiklą. Aerodromas – nustatytas žemės arba vandens paviršiaus visas plotas (įskaitant visus statinius.. Bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai. 267 . Pagrindinės šio įstatymo sąvokos: 1. Karinė aviacija – bet kokia aviacinė veikla. susijusių su aviacija. lapkričio 5 d. įregistruotas karinių orlaivių registre. 2. pakeitimai padaryti 2002 m. reguliuojama karinės vadovybės. orlaivių. Karinis orlaivis – orlaivis. subjektų.VIII2066. turintis tinkamumo naudoti pažymėjimą. aerodromų statybos ir naudojimo reikalavimus. Šis įstatymas nustato aviacijos valdymą. 5. įregistruotas civilinių orlaivių registre. Karinis aerodromas – aerodromas. Aviacijos specialistas – asmuo. Įstatymo paskirtis. Civilinės aviacijos saugumas – priemonių ir procedūrų. 6.2. išskristi ir judėti žemės arba vandens paviršiumi. vežimą. 9. Civilinis aerodromas – aerodromas. turintis specialų aviacijos išsilavinimą ir tam tikrą kvalifikaciją. 8.1. skirta apsaugoti civilinę aviaciją nuo neteisėto įsikišimo į jos veiklą. naudojamas ne komerciniams oro transporto vežimams ir ne specialiesiems aviacijos darbams atlikti. kitų įrenginių naudojimą aviacijoje. reglamentuojantys oro transporto veiklą 4. 4.4. įrenginius ir įrangą) arba jo dalis. skirti orlaiviams atskristi. paiešką ir gelbėjimą.. spalio 17 d. išduotą kariuomenės vado. įsakymas Nr. 3. turtinę atsakomybę bei draudimą. Civilinis orlaivis – orlaivis. Bendrosios aviacijos orlaivis – civilinis orlaivis.

kurioje galimi konkretaus tipo skrydžiai ir kuriems yra nustatytos oro eismo paslaugos bei skrydžių taisyklės. aliarmo skelbimas. atsakingas už orlaivio eksploatavimą ir saugą viso skrydžio laiku. 12. analizė. krovinius ir (arba) paštą. kurią sudaro žemės sklypas. bet ne dėl oro atoveikio nuo žemės paviršiaus. Orlaivio vadas – orlaivio savininko arba naudotojo paskirtas pilotas. 16. Oro eismo vadyba – bendrasis terminas.10. suteikiantis teisę už užmokestį arba užsakymo pagrindu vežti keleivius. specifinės paskirties statiniai ir įrenginiai. kurio paskirtis yra reikiamai nukreipti eismo srautą oro eismo paslaugoms teikti. įkurtas siekiant teikti nurodymus karinei aviacijai jo jurisdikcijai priklausantiuose konkrečiuose rajonuose. Oro susisiekimas – keleivių. prognozė ir visi kiti pranešimai apie esamas ir numatomas meteorologines sąlygas. Orlaivio įgula – orlaivio skrydžio įgula. Oro uosto infrastruktūra – transporto infrastruktūros dalis. kuris pagal sutartį ar kitu teisėtu pagrindu savo vardu naudoja orlaivį. aerodromas. 13. apimantis oro eismo paslaugas. 21. Oro eismo paslaugų oro erdvė – raidėmis pažymėta nustatyto dydžio oro erdvė. bagažo ir (arba) pašto vežimas už užmokestį arba užsakymo pagrindu. 17. 11. Oro eismo paslaugos – tam tikros skrydžių informacijos paslaugos. oro eismo srautų vadybą ir oro erdvės tvarkybą. 15. konsultacinės oro eismo ir skrydžių valdymo paslaugos. Laikinai išskirta zona – nustatyto dydžio erdvė. orlaivio palydovai ir operatoriai. 268 . kuris atmosferoje laikosi dėl sąveikos su oru. Oro eismo paslaugų maršrutas – nustatytas maršrutas. kurios veiklai reikia rezervuoti erdvę konkretiems naudotojams išimtinai naudoti apibrėžtu laikotarpiu. 19. 14. Licencija oro susisiekimui vykdyti – leidimas. 22. Orlaivis – kiekvienas aparatas (mašina). Orlaivio naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo. 23. Meteorologinė informacija – meteorologinis pranešimas. Kovinio valdymo tarnyba – karinis padalinys. 18. 20. krovinių.

statybose. 28. Šis įstatymas bei jo pagrindu priimti kiti teisės aktai taikomi taip pat ir už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų esantiems Lietuvos Respublikoje registruotiems orlaiviams. iki galutinio sustojimo pasibaigus skrydžiui. Tarptautinis oro uostas – oro uostas. higieninės kontrolės ir kitos procedūros. ketindamas kilti. Specialieji aviacijos darbai – orlaivio naudojimas už užmokestį specializuotoms paslaugoms teikti žemės ūkyje. teritoriniai vandenys ir oro erdvė virš jų. Užsienio valstybių teisės aktai taikomi šių valstybių orlaiviams. muitinės ir vidaus reikalų tarnybų naudojamas orlaivis. galiojimą. Skrydžio įgulos narys – specialisto licenciją turintis įgulos narys. Įstatymo taikymas. esantiems 269 . Valdomoji oro erdvė – nustatyto dydžio oro erdvė. atsižvelgiant į oro erdvės klasifikaciją. 32. 26. taip pat stebėjimo ir patruliavimo bei paieškos ir gelbėjimo darbams. kai orlaivis pajuda. 33. patvirtinantis užsienyje išduotos specialisto licencijos eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti orlaivį. kurios teritorijoje yra minėti orlaiviai. kurioje teikiamos skrydžių valdymo paslaugos skrydžiams pagal vizualiųjų skrydžių taisykles ir skrydžių pagal prietaisus taisykles.24. galima tik vadovaujantis šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis. kad vežėjas turi profesinių ir organizacinių pajėgumų saugiai verstis vežėjo pažymėjime nurodyta veikla. Pripažinimo pažymėjimas – specialisto licencijos priedas. muitinės. kuriame taip pat atliekamos pasienio. fotodarbams – fotografijai ir topografijai. Vežėjas – įmonė. medicininio karantino. 31. vidaus vandenys. į kurį atskrenda ir iš kurio išskrenda tarptautinius skrydžius atliekantys orlaiviai. patvirtinantis. Valstybės orlaivis – krašto apsaugos. 25. 30. kuriems nustatyta tvarka suteikta teisė eksploatuoti orlaivį. oro reklamai ir kita. turinti galiojantį vežėjo pažymėjimą. Aviacijos veikla suverenioje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Skrydžio laikas – bendras laikas nuo to momento. Vežėjo pažymėjimas – dokumentas. registruotą Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre. jeigu jie neprieštarauja teisės aktams tos valstybės. kurią sudaro žemės gelmės. 29. Skrydžio įgula – asmenys. 27. atsakantis už orlaivio eksploatavimą skrydžio laiku.

Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kariuomenės vadas pagal savo kompetenciją įgyvendina karinės aviacijos politiką ir teikia siūlymus rengiant karinės aviacijos plėtros programą. kuriuos numato aviacijos santykius reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. šios konvencijos prieduose pateiktus standartus. CAA organizuoja Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą. Aviacijos valstybinis valdymas. Civilinės aviacijos administracija. kiek tai priimtina Lietuvos Respublikai. Kariuomenės vadas. Civilinę aviaciją reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai turi atitikti Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Čikagos konvencija) reikalavimus ir. taip pat atitinkamus Europos Sąjungos bei Jungtinės aviacijos institucijos reikalavimus. Tuo tikslu karinėse oro pajėgose turi būti įsteigtas Skrydžių saugos 270 . Kariuomenės vadas. valstybinę priežiūrą. CAA yra biudžetinė įstaiga. rekomenduojamą praktiką bei procedūras. įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas. CAA pagal savo kompetenciją įgyvendina valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją ir teikia Susisiekimo ministerijai siūlymus rengiant civilinės aviacijos plėtros programas. Krašto apsaugos ministerijos generalinis inspektorius. taip pat atlieka kitas teisės aktų jai suteiktas funkcijas. suderinusi su kariuomenės vadu. išduoda licencijas. suderinęs su CAA. pažymėjimus. CAA metinę pajamų ir išlaidų sąmatą tvirtina susisiekimo ministras. jei tai būtina. CAA. Susisiekimo ministerija. jeigu jie neprieštarauja šiam įstatymui ir kitiems teisės aktams. jei tai būtina. nustato reikalavimus civilinei aviacijai šiam įstatymui įgyvendinti ir vykdo civilinės aviacijos. taikomi tarptautinių sutarčių reikalavimai. Krašto apsaugos ministerija. nustato reikalavimus karinei aviacijai šiam įstatymui įgyvendinti ir vykdo karinės aviacijos. Aviacijos valstybinį valdymą pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje vykdo Vyriausybė. valstybinę priežiūrą. Kiti civilinės aviacijos teisės aktai. įskaitant antžeminius įrenginius ir aviacijai teikiamas paslaugas. Šių atskaitymų dydį nustato Vyriausybė. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyti kitokie reikalavimai nei tie. išlaikoma iš valstybės biudžeto ir atskaitymų nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas bei naudojimąsi oro uostais. kariuomenės vadas ir Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA).

Aerodromų naudojimas civilinių ir valstybės orlaivių reikmėms. Kariuomenės vadas koordinuoja karinių skrydžių saugos programos įgyvendinimą. oro uostai ir aerodromai nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos valstybei. turintys kitos valstybės nacionalinę priklausomybę. Kariuomenės vadas nustato reikalavimus kariniams aerodromams. Skrydžių valdymo sistemos įrenginiai ir tarptautinių oro uostų infrastruktūra yra valstybės nuosavybė. Civilinių aerodromų naudojimo valstybės orlaivių reikmėms 271 . Orlaiviai. kurie turi Lietuvos nacionalinę priklausomybę. fiziniams asmenims ir Lietuvos Respublikoje registruotiems juridiniams asmenims. Deleguojamas teises ir pareigas kariuomenės vado siūlymu tvirtina krašto apsaugos ministras. galinčius kelti pavojų orlaivių skrydžių saugai. Lietuvos Respublikoje gali būti naudojami tik pagal Lietuvos Respublikos tarptautinę sutartį su juos registravusia valstybe arba pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka suteiktą leidimą. suderinusi su kariuomenės vadu. išduoda licencijas. Įstatymų nustatyta tvarka kariuomenės vadas gali deleguoti šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas karinių oro pajėgų vadui. Aerodromo sanitarinės apsaugos zonos teritorijos ribos nustatomos atsižvelgiant į triukšmo. savivaldybei. Orlaivių nacionalinė priklausomybė. Civilinės aviacijos objektų nuosavybė. elektromagnetinės energijos dydžius. Jų įrengimo ir naudojimo tvarką nustato CAA. Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos civilinių arba karinių orlaivių registre registruotas orlaivis turi Lietuvos nacionalinę priklausomybę. Civiliniai orlaiviai. oro. CAA ir kariuomenės vadas atitinkamai turi teisę uždrausti civilinių ir karinių aerodromų apsaugos zonose įrengti arba naudoti žiburius.departamentas. išskyrus šio straipsnio sekančioje dalyje numatytus atvejus. Aukšti statiniai turi būti ženklinami tam tikrais nakties ir dienos ženklais. Statinių statyba ir ženklinimas bei žiburių įrengimas. dirvožemio bei vandens taršą. leidžiama naudoti tik tuos orlaivius. pažymėjimus ir vykdo kitų teisės aktų jam suteiktas funkcijas. Statinių statyba bei rekonstrukcija ir ūkinė veikla aerodromo apsaugos bei sanitarinėse apsaugos zonose leidžiama Vyriausybės nustatyta tvarka.

įskaitant oro erdvę ir oro uostus. taikomus tik karinių orlaivių skrydžiams. ir todėl turi būti derinami su CAA. naudojamus šiam eismui. Nekarinių valstybės orlaivių eksploatavimą prižiūri CAA. nustato kariuomenės vadas. kad civiliniai orlaiviai ją naudotų efektyviausiai. vidaus ir teritorinių vandenų. turi būti tokie. kurioje Lietuvos Respublika pagal tarptautines sutartis yra prisiėmusi atsakomybę teikti 272 . Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimą ir skrydžių taisykles kartu rengia CAA ir kariuomenės vadas. esančios už teritorinių vandenų. o tvirtina Vyriausybė. Oro erdvės organizavimas ir skrydžių taisyklės turi kiek įmanoma tiksliau atitikti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) standartus ir rekomenduojamą praktiką. Specialūs reikalavimai. esančią virš jos sausumos teritorijos. Valstybės orlaivių eksploatavimas. Oro erdvė. Mažiau sudėtingiems atvejams tirti Krašto apsaugos ministerijos generalinis inspektorius gali skirti vieną inspektorių. Oro erdvėje virš jūros dalies. siekdama užtikrinti. atsižvelgdami į oro erdvės poreikius nacionalinio saugumo tikslams. kad nekeltų grėsmės civilinių orlaivių saugai. kad nekeltų grėsmės civilinių orlaivių saugai. Nekariniai valstybės orlaiviai registruojami Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre ir jiems taikomos šio įstatymo civilinės aviacijos taisyklės. Specialius reikalavimus. karinių orlaivių avarijas ir incidentus tiria Krašto apsaugos ministerijos generalinio inspektoriaus skiriama komisija. Jeigu konkrečiais atvejais Vyriausybė nenusprendžia kitaip.Vyriausybė užtikrina tinkamą Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimą. skrydžių valdymas ir kitos paslaugos Lietuvos Respublikos oro erdvė. paskirstymą ir kontrolę. Tokiems nekariniams valstybės orlaiviams CAA gali padaryti taisyklių išimtis.ir karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms tvarką ir sąlygas nustato Vyriausybė. jeigu atitinkami skrydžiai nekenks tarptautiniam ar komerciniam vidaus eismui. Oro erdvės tvarkyba ir skrydžių taisyklės. Kariuomenės vadas nustato karinių orlaivių skrydžiams taikomus reikalavimus. Prireikus CAA nustato ir kitus reikalavimus. taikomi tik karinių orlaivių skrydžiams. Karinių orlaivių eksploatavimo priežiūrą atlieka kariuomenės vadas. Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę. Šie reikalavimai turi būti tokie.

Karinėje aviacijoje ir koviniam valdymui naudojamiems įrenginiams.oro eismo paslaugas. Oro navigacijos informacija. Meteorologinę informaciją aviacijos reikmėms teikia Vyriausybės įgaliotas meteorologijos paslaugų 273 . susijusias su oro eismo paslaugų teikimu. ribojamas arba pavojingas civilinei aviacijai zonas. suderintu su kariuomenės vadu. o jos įgalioti atstovai turi teisę nekliudomi patekti į oro eismo paslaugų teikėjo administracines ir gamybines patalpas. mastus bei jos skelbimo tvarką ir sąlygas nustato CAA. taikomos Lietuvos Respublikos skrydžių taisyklės. taip pat susipažinti su visa su tuo susijusia informacija ir dokumentais. stebėjimo ir skrydžių valdymo įrenginiai. Meteorologinė informacija. Draudimai ir apribojimai neturi būti taikomi ilgiau.Oro navigacijos informacijos rūšis. stebėjimo ir skrydžių valdymo įrenginius. CAA turi teisę visada patikrinti. taikomi CAA nustatyti reikalavimai. Ryšių. Oro eismo paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. ar minėti įrenginiai atitinka keliamus reikalavimus ir kaip teikiamos oro eismo paslaugos. Juridiniai ir fiziniai asmenys. negu to reikalauja juos sukėlusios priežastys. skelbia ir platina CAA arba jos įgaliotas juridinis asmui. kuriose taikomos specialios procedūros. navigacijos. Susisiekimo ministras Vyriausybės pritarimu turi teisę sudaryti su atitinkamomis kitų valstybių institucijomis arba tarptautinėmis organizacijomis sutartis dėl oro eismo paslaugų teikimo ir su tuo susijusių kitų funkcijų perdavimo tam tikrose Lietuvos Respublikos oro erdvės dalyse arba prisiimti tokius įsipareigojimus iš kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų. kaupia. turintys oro navigacijos informaciją. kurie gali turėti įtakos civilinių orlaivių skrydžių saugai. Karinės būtinybės arba visuomenės saugos sumetimais susisiekimo ministras gali paskelbti tam tikras oro erdvės dalis kaip draudžiamas. navigacijos. privalo ją nemokamai teikti CAA arba jos įgaliotam juridiniam asmeniui. Lietuvos Respublikoje oro eismo paslaugų teikimui galima naudoti tik tuos ryšių. kurie atitinka CAA nustatytus reikalavimus. Oro eismo paslaugos. Tokie sprendimai priimami CAA teikimu. Oro navigacijos informaciją renka. apžiūrėti įrenginius. Oro eismo paslaugas civiliniams ir valstybės orlaiviams taikos metu teikia susisiekimo ministro paskirta valstybės įmonė.

Užsienio valstybės juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausantis orlaivis. reikalingi orlaiviui registruoti. Orlaivių paieškos ir gelbėjimo darbų vykdymo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Orlaivis registruojamas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre. yra 274 . būtinos galutiniam įregistravimui. Meteorologinės informacijos rūšis. CAA turi įrašyti į Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą informaciją apie orlaivį. o jo nuosavybės teisės perduotos savininkui Lietuvos Respublikoje. mastus ir jos teikimo tvarką atitinkamai nustato CAA ir kariuomenės vadas. jeigu šis įkeistas. arba orlaivio areštą. kai tinkamumo skraidyti pažymėjimui išduoti būtina atlikti bandomuosius skrydžius. Laikinas registravimas. Šio straipsnio numatyti reikalavimai netaikomi tais atvejais. Orlaivis gali būti laikinai įrašytas į Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro priedą. registruotas Lietuvos Respublikoje. Dokumentai. Civilinių orlaivių registravimo sąlygos. Paieška ir gelbėjimas. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro tvarkytojas yra CAA. patvirtinantys. ir įvykdytos kitos šio įstatymo nustatytos sąlygos. jeigu orlaivis yra užsienyje. c) orlaivis neregistruotas kitos valstybės orlaivių registre. jo savininką ir orlaivio naudotoją. jeigu: a) orlaivio savininkas yra Lietuvos Respublikos pilietis arba juridinis asmuo. orlaivio įkeitimą. tačiau ne visos sąlygos. kad pareiškėjas yra orlaivio savininkas. b) orlaivis turi tinkamumo skraidyti pažymėjimą. savininkui arba jo įgaliotam atstovui pateikus paraišką. Prie paraiškos turi būti pridėti dokumentai. gali būti registruojamas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre nepaisant šio straipsnio nustatytų sąlygų. Orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo raštu pateikti CAA paraišką registruoti orlaivį. jeigu jis yra nuolat eksploatuojamas iš Lietuvos Respublikos oro uosto. Lietuvos valstybė arba savivaldybė. Registruotina informacija. Civilinė aviacija 1) Orlaivių registravimas ir ženklinimas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro tvarkytojas.teikėjas. Orlaivių paiešką ir gelbėjimą vykdo Vyriausybės įgaliotos institucijos.

e) jei orlaivis pastaruosius trejus metus neturėjo galiojančio tinkamumo skraidyti pažymėjimo. Lietuvos valstybė arba savivaldybė. Civilinio orlaivio registravimo panaikinimas. Registravimo ženklų suteikimo bei orlaivių ženklinimo tvarką nustato CAA. d) jei orlaivis yra sunaikintas arba prarastas. jie privalo pranešti CAA orlaivio duomenis ir pateikti tokio susitarimo kopiją. jo registravimas negali būti panaikintas be įkaito davėjo sutikimo arba atitinkamų institucijų rašytinio pranešimo. 275 . Orlaivio registravimo liudijimas. kad orlaivis yra įkeistas arba areštuotas. išskyrus tuos atvejus. Jeigu Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre įrašyta. o prarasto orlaivio paieška nutraukta. kad orlaivis yra tinkamas skraidyti. Panaikinus civilinio orlaivio registravimą. kad orlaivio areštas panaikintas. kad orlaivis būtų įregistruotas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro priede. CAA turi sudaryti Lietuvos Respublikoje naudojamų užsienio valstybių orlaivių ir jų naudotojų sąrašą. registruotas Lietuvos Respublikoje. Civilinio orlaivio registravimas panaikinamas: a) jei orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas pateikia prašymą raštu. c) jei orlaivis registruojamas kaip karinis orlaivis. Įregistravus orlaivį. Orlaiviai. jo savininkui arba įgaliotam atstovui išduodamas orlaivio registravimo liudijimas. turi būti įvykdytos šio įstatymo sąlygos. registruoti Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre. Pranešimas apie kitoje valstybėje registruotų orlaivių naudojimą. Nacionaliniai ir registravimo ženklai. turi būti ženklinami ICAO suteiktu valstybės nacionaliniu ženklu „LY“ bei CAA suteiktu registravimo ženklu.patenkintos. Tam. Tais atvejais. jo registravimo liudijimas grąžinamas jį išdavusiai institucijai. kai savininkas arba jo įgaliotas atstovas per CAA nustatytą laiką pateikė įrodymų. b) jei pažeidžiamos šio įstatymo sąlygos. Apie visus pateiktos informacijos pasikeitimus orlaivio naudotojas turi nedelsdamas pranešti CAA. kai kitoje valstybėje registruotu orlaiviu pagal susitarimą naudojasi Lietuvos Respublikos pilietis arba juridinis asmuo.

Tinkamumo skraidyti pažymėjimas. kad orlaivis atitinka tinkamumo skraidyti reikalavimus. atsižvelgdama į orlaivio techninę būklę. Orlaiviui. jeigu jie išduoti laikantis ne mažesnių nei minimalūs reikalavimų. įrengtas bei techniškai prižiūrimas ir jo skridimo savybės atitinka skrydžių saugos reikalavimus. Jeigu CAA nustato. 276 . Orlaivis gali būti pripažįstamas tinkamu skraidyti. kurie yra tinkami skraidyti ir turi galiojantį tinkamumo skraidyti pažymėjimą. ji turi sustabdyti tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimą. Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai taikomi ir orlaivio atsarginėms dalims. CAA išduoda tinkamumo skraidyti pažymėjimą.2) Orlaivio tinkamumas skraidyti ir aplinkos apsaugos reikalavimai Tinkamumo skraidyti reikalavimai. sustabdymo ir atšaukimo bei užsienio valstybių išduotų tinkamumo skraidyti pažymėjimų pripažinimo sąlygas ir tvarką nustato CAA. vykdydama priežiūrą. Gavusi rašytinę orlaivio savininko arba naudotojo paraišką. tinkamumo skraidyti nustatymo. parengtus vadovaujantis Čikagos konvencija. gali nustatyti orlaivio eksploatavimo apribojimus. CAA. Lietuvos Respublikos oro erdvėje gali skristi tik orlaiviai. kuriuos nustato CAA. kol bus nustatyta. kurie turi būti įrašyti orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo priede. galiojimo pratęsimo. Tinkamumo skraidyti pažymėjimas. pagamintas. Tinkamumo skraidyti priežiūra. tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo. galiojantį iki jame nustatyto laiko. Paraiškų gauti orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimą pateikimo. CAA turi teisę pratęsti tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimą. kad Lietuvos Respublikoje registruotas orlaivis yra netinkamas skraidyti. pripažintam tinkamu skraidyti. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruoto orlaivio tinkamumo skraidyti priežiūrą vykdo CAA. įrašytų į standartus. CAA. jeigu nustato. prietaisams bei įrangai. kurio galiojimas buvo sustabdytas. Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka gali būti pripažįstami Čikagos konvencijos valstybių narių išduoti tinkamumo skraidyti pažymėjimai. jeigu jis atitinkamai suprojektuotas. turi būti grąžintas CAA. atlieka orlaivio tinkamumo skraidyti tyrimą šiais būdais: a) orlaivio savininko arba naudotojo pateiktų techninės priežiūros ir kitų techninių ataskaitų įvertinimu. kad orlaivis yra tinkamas skraidyti.

CAA turi teisę įvertinti Lietuvos Respublikoje esančių užsienio valstybių orlaivių tinkamumą skraidyti. kad orlaivis yra netinkamas skraidyti. Lietuvos Respublikos oro erdve gali skristi tik orlaiviai. Orlaivio savininkas arba naudotojas nedelsdamas privalo pranešti CAA apie visas aplinkybes. bet tam tikromis sąlygomis jis gali būti perskraidintas į remonto vietą. Atsakomybė už orlaivio tinkamumą skraidyti. kad orlaivis yra tinkamas skraidyti. c) prireikus bandomaisiais skrydžiais. Tokio skrydžio metu orlaivyje gali būti tik orlaivio įgula ir techniniai specialistai. techninę priežiūrą. Aplinkos apsaugos reikalavimai. CAA turi teisę neleisti jam pakilti. Jeigu užsienio valstybės institucija nusprendžia. Bandomuosius skrydžius turi atlikti savininkas arba naudotojas. taip pat visą statistinę informaciją apie jo naudojimą. kurių keliamas triukšmas ir emisija 277 . įvykius ir gedimus. Orlaivio savininkas arba naudotojas turi pateikti CAA visą informaciją apie orlaivio tinkamumą skraidyti. kurie gali turėti įtakos orlaivio tinkamumui skraidyti. Jeigu CAA nustato. tokiu atveju. Jeigu orlaivis yra registruotas valstybėje. orlaivio dalių pakeitimą ar taisymą. Užsienio valstybių orlaivių tinkamumas skraidyti. Orlaivio savininkas arba naudotojas privalo laikytis tinkamumo skraidyti nurodymų (direktyvų). kurioje orlaivis buvo suprojektuotas ar pagamintas. turi teisę netrukdomi patekti į savininko arba naudotojo aviacijos paskirties administracines bei gamybines patalpas. jeigu CAA nenurodo kitaip. CAA leidžia orlaiviui pakilti. jam turi būti leista pakilti. prižiūrimas CAA įgalioto atstovo. taip pat į orlaivį ir juo skristi.b) techninės orlaivio būklės įvertinimu. CAA savo nuožiūra gali patikrinti orlaivio tinkamumą skraidyti viso orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo metu arba patikrinti orlaivį jo savininko arba naudotojo prašymu. kurie gali turėti įtakos tinkamumui skraidyti. jeigu bus įvykdytos šios institucijos nustatytos sąlygos. kad užsienio valstybės orlaivis yra netinkamas skraidyti arba orlaivyje yra gedimų. kuri yra ICAO narė. CAA privalo pranešti tos valstybės atsakingai institucijai apie orlaivio būklę ir CAA sprendimą. išleidžiamų CAA arba valstybės. Už orlaivio tinkamumą skraidyti atsako jo savininkas arba naudotojas. vykdydami orlaivio tinkamumo skraidyti priežiūrą. CAA įgalioti atstovai. Jeigu užsienio valstybės institucija pareiškia.

Reikalavimai oro uostui. Civilinis aerodromas. bet toks orlaivis gali saugiai skraidyti laikydamasis tam tikrų apribojimų. CAA turi teisę pripažinti kitose valstybėse – ICAO valstybėse narėse – pagamintų orlaivių ar komponentų pažymėjimus bei leidimus juos projektuoti. Pažymėjimų. gamybos. taip pat kitų valstybių išduotų pažymėjimų ir leidimų pripažinimo sąlygas ir tvarką nustato susisiekimo ministras. gaminti. išdavimo. Leidimai specialiesiems skrydžiams. taip pat atlikti civilinių orlaivių remonto ir techninės priežiūros darbus tik turėdamos atitinkamą CAA išduotą pažymėjimą šiems darbams bei laikydamosi šiame pažymėjime nurodytų reikalavimų. Civilinio aerodromo vieta numatoma teritorijų planavimo dokumentuose. taip pat gauti visą informaciją bei dokumentus. iš kurio vyksta oro susisiekimas. remontuoti ir atlikti techninę priežiūrą. CAA prižiūri. taip pat skrydžių valdymo sistemos įrenginiai statomi arba rekonstruojami Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei suderinus su CAA. 278 . CAA atstovai turi teisę nekliudomi apžiūrėti pažymėjimus turinčių įmonių gamybines patalpas ir įrangą. Civilinių orlaivių ir jų įrangos projektavimas. remonto ir techninės priežiūros reikalavimus. CAA nustato civilinių orlaivių ir jų įrangos projektavimo. perskraidinti orlaivius į remonto vietą ir kitais atvejais. Šio straipsnio reikalavimai netaikomi savadarbiams orlaiviams ar jų komponentams gaminti ir remontuoti. Išimtiniais atvejais CAA gali duoti leidimą specialiajam skrydžiui tokiu orlaiviu. aerodromai ir lauko aikštelės Civilinio aerodromo statyba ir rekonstrukcija. Tokio orlaivio gamybos. remontas ir techninė priežiūra. kaip pažymėjimus turinčios įmonės laikosi nustatytų reikalavimų. tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo sąlygas bei tvarką nustato CAA. 3) Oro uostai. gamyba. susijusius su darbu pagal pažymėjimą. kuriam bendra tvarka negali būti išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas. Lietuvos Respublikoje įmonės gali projektuoti. Tokie leidimai gali būti išduodami bandomiesiems skrydžiams. suteikiančių civilinių orlaivių ir jų komponentų projektavimo ir gamybos bei jų remonto ir techninės priežiūros darbų atlikimo teisę. Lietuvos Respublikoje gaminami orlaiviai sertifikuojami CAA nustatyta tvarka ir sąlygomis. gaminti civilinius orlaivius ar jų komponentus.neviršija aplinkos ministro ir susisiekimo ministro nustatyto lygio.

Tarptautinis oro uostas žemę valdo. Tarptautinis oro uostas turi teisę išnuomoti tarptautinio oro uosto žemę su šio oro uosto veikla susijusioms reikmėms. ar civilinis aerodromas atitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tikrinančiųjų institucijų veikla oro uoste. išskristi ir judėti. Lauko aikštelės. turintis minimalią įrangą ir skirtas laikinai sraigtasparniams. taip pat šio oro uosto teritorijoje 279 . Gali būti naudojami tik tie civiliniai aerodromai. Pažymėjimas išduodamas. Šiame straipsnyje numatytam koordinavimui įgyvendinti konkrečiame oro uoste susisiekimo ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti sudaryta speciali komisija. Orlaivių atskridimo ir išskridimo laikas koordinuojamas atsižvelgiant į oro uosto ir skrydžių valdymo gamybinius pajėgumus. suderinęs su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos. susijusius su civilinio aerodromo tinkamumu naudoti. Civilinio aerodromo priežiūra. CAA turi teisę visada patikrinti. Jų teritorijos ribas nustato susisiekimo ministras. Orlaivių atskridimo ir išskridimo laiko koordinavimas. gauti visą reikiamą informaciją. kurie atitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei turi CAA išduotą tinkamumo naudoti pažymėjimą. Tarptautinių oro uostų žemė. įrangą bei įrengimus. Lauko aikštelė – žemės arba vandens paviršiaus plotas. CAA įgalioti atstovai turi teisę nekliudomi įeiti ir apžiūrėti atitinkamus objektus. Tarptautinių oro uostų žemė yra valstybės nuosavybė. pratęsiamas. sklandytuvams ir lengviesiems lėktuvams atskristi. taip pat nutraukiamas arba sustabdomas jo galiojimas CAA nustatyta tvarka ir sąlygomis. turi būti atitinkamos muitinės.Oro susisiekimas gali būti vykdomas tik iš oro uostų. naudoja ir ja disponuoja turto patikėjimo teisėmis vadovaudamasis šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais. iš kurio vyksta tarptautiniai skrydžiai. Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo sąlygas bei tvarką nustato CAA. pasienio kontrolės ir kitos tarnybos. Oro uoste. dokumentus ir kitą medžiagą. kurie atitinka CAA nustatytus reikalavimus. Tam tikrose tarptautinio oro uosto teritorijos dalyse steigiami ar veikia Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei muitinės kontrolės punktai. Civilinio aerodromo tinkamumas naudoti.

turinčio licenciją ar licencijos pripažinimo pažymėjimą. kol bus atliktas oficialus tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas dėl licencijos galiojimo atnaujinimo arba nutraukimo. 280 . turintiems atitinkamą CAA išduotą specialisto licenciją. b) specialistas naudojosi licencijos suteiktomis teisėmis būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. kurią specialistui išdavė užsienio valstybė. 3) Civilinės aviacijos specialistai Specialistų rengimas. teorines žinias ir praktinius įgūdžius. Licencijuojamų specialistų sveikatos būklės reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras ir susisiekimo ministras. taip pat reikalauti pasitikrinti sveikatą. skrydžių vadovams. Mokymo įstaigų akreditavimo sąlygas bei tvarką nustato susisiekimo ministras. pripažinimo pažymėjimą. jei tokia licencija yra išduota pagal ICAO nustatytus arba griežtesnius reikalavimus. perkvalifikuoti ir kelti jų kvalifikaciją gali CAA akredituotos mokymo įstaigos. CAA turi teisę visada patikrinti asmens. taip pat vadovauti skrydžiams leidžiama asmenims. Specialisto licencija. Specialistus rengti. Eksploatuoti orlaivius ir atlikti jų techninę priežiūrą bei remonto darbus. Šio straipsnio nuostatos taikomos ir specialistams. Specialisto licencijos išduodamos aviacijos specialistams – skrydžio įgulos nariams. net jeigu jų veikla nesusijusi su šio oro uosto veikla. CAA turi teisę sustabdyti licencijos galiojimą tol. e) specialisto kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų. c) specialisto sveikatos būklė neatitinka nustatytų reikalavimų. Specialistų licencijavimo sąlygas ir tvarką nustato susisiekimo ministras. d) specialistas nuteistas už padarytą tyčinį nusikalstamą veiką. Testai ir tikrinimai.jau veikiantiems ūkio subjektams. Licencijų galiojimo sustabdymas ir nutraukimas. skrydžių dispečeriams. aviacijos inžinieriams ir technikams bei orlaivių palydovams. psichotropinių arba kitų medžiagų. kurie turi Lietuvos Respublikoje pripažintas užsienyje išduotas licencijas. CAA turi teisę pripažinti ir išduoti licencijos. Susisiekimo ministro nustatyta tvarka CAA gali nutraukti arba sustabdyti licencijos galiojimą. jeigu: a) specialistas nesilaikė šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų skrydžių saugos bei aviacijos saugumo reikalavimų. narkotikų.

5) Orlaivio įgula ir jo vadas Orlaivio įgula. užtikrinančius saugią skrydžių baigtį. apie veiksmus. Orlaivio vadas. jis yra ir orlaivio vadas. psichotropinių arba kitų medžiagų. Orlaivio vadas turi teisę: 281 . galinčius turėti įtakos orlaivio tinkamumui skraidyti. Orlaivio įgulos nariai privalo tiksliai vykdyti darbo technologijoje nustatytas funkcijas ir aukštesniųjų įgulos narių nurodymus. narkotikų. b) eksploatuoti orlaivį pagal nustatytas taisykles ir kontroliuoti skrendančio orlaivio techninę būklę. Orlaivio įgulos darbui skrydžio laiku vadovauja orlaivio vadas. Draudžiama eksploatuoti orlaivį įgulos nariui. Draudžiama įgulos nariui eksploatuoti orlaivį sergant. įvykius arba gedimus. kai sukomplektuota ne visa skrydžio įgula. bagažo ir pašto sauga bei saugumu ir palaikyti tvarką orlaivyje. g) mirties arba gimimo skrendančiame orlaivyje atveju surašyti atitinkamą aktą. e) kilus skrydžių saugos pavojui. dėl kurių jis negali tinkamai atlikti savo pareigų. f) apie avariją ar incidentą ir jo aplinkybes nedelsdamas pranešti CAA. Orlaivio įgulos nariai skrydžio laiku privalo turėti galiojančias specialisto licencijas ir sveikatos pažymėjimus. vykdyti teisės aktų nustatytus reikalavimus ir procedūras. Orlaivio vado teisės. Jei orlaivio įguloje yra tik vienas pilotas. Keleiviams yra privalomi orlaivio vado nurodymai. labai pavargus ar esant kitoms panašioms priežastims. Orlaivio vadu galima skirti tik pilotą. Orlaivio savininkas arba naudotojas privalo sukomplektuoti skrydžio įgulą pagal gamintojo arba CAA kiekvieno orlaivio tipui nustatytus reikalavimus. kuriais siekiama palaikyti tvarką bei užtikrinti skrydžio saugą ir saugumą orlaivyje. kad orlaivis yra parengtas skrydžiui. Orlaivio vadas privalo: a) iki skrydžio įsitikinti. Orlaivio vado pareigos. kurių buvo imtasi. apsvaigusiam nuo alkoholio. c) pranešti CAA apie visas aplinkybes. krovinių. d) rūpintis orlaivio keleivių. Draudžiama eksploatuoti orlaivį. pranešti oro eismo paslaugų tarnybai. sukomplektuota bei pasirengusi visa skrydžio įgula ir orlaivyje yra visi reikiami dokumentai.

Oro susisiekimui vykdyti 282 . patalpas bei įrangą. taip pat duoti nurodymą keleiviams išlipti arba iškrauti krovinį. taip pat į orlaivį ir skristi juo. turi teisę netrukdomi patekti į vežėjo administracines bei gamybines patalpas. Užsienio valstybės orlaivio vadas. f) priimti galutinį sprendimą kilti išskrendant. CAA įgalioti atstovai. perduoti jį atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. 6) Vežėjo pažymėjimas ir licencija Vežėjo pažymėjimas. kai atsakomybė už orlaivio tinkamumą skraidyti tenka nuomotojui. Jį susisiekimo ministro nustatyta tvarka išduoda arba pripažįsta galiojančiu CAA. orlaiviui nutūpus. jai taikomos sąlygos bei apribojimai. e) sulaikyti nusikalstamos veikos padarymu įtariamą asmenį ir. jeigu to reikalauja aplinkybės. patirties ir reikiamą personalą. nutraukti skrydį ir grįžti į išskridimo aerodromą ar tūpti atsarginiame aerodrome ir ekstremaliomis sąlygomis tūpti priverstinai.a) atsisakyti priimti į orlaivį įgulos narius. Licencija oro susisiekimui vykdyti. Vežėjas privalo pranešti CAA apie visus pasikeitimus. jeigu jis padarytas orlaivyje. Kartu su vežėjo pažymėjimu CAA išduoda pažymėjimo priedą. Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti oro susisiekimą ir specialiuosius aviacijos darbus galima tik turint galiojantį vežėjo pažymėjimą. CAA turi teisę išduoti vežėjo pažymėjimą tik įsitikinusi. Jame nurodoma leistina veikla. d) imtis priemonių teisės pažeidimui ar nusikalstamai veikai tirti. Šio straipsnio reikalavimai taip pat taikomi verčiantis orlaivių nuomos veikla. nustatytas šio įstatymo. Reikalavimai vežėjo pažymėjimui gauti. žinių. kad pareiškėjas turi užtektinai lėšų. vykdydami vežėjo priežiūrą. kurie daro įtaką vežėjo pažymėjime arba jo priede numatytoms sąlygoms ir apribojimams. gauti visą vežėjo priežiūrai vykdyti reikalingą informaciją ir dokumentus. kurias suteikia vežėjo pažymėjimas. CAA privalo nuolat vykdyti vežėjų priežiūrą. įgūdžių. orlaivius. c) prireikus kreiptis pagalbos į keleivius. keleivius arba krovinį. organizacinę struktūrą. b) imtis visų reikiamų priemonių tvarkai orlaivyje ir skrydžio saugai palaikyti. Užsienio valstybės orlaivio vadas Lietuvos Respublikoje turi tas pačias teises ir pareigas. reikalingus saugiai ir patikimai dirbti naudojantis teisėmis.

ir gavus CAA leidimą. Užsienio valstybių vežėjai turi teisę vykdyti oro susisiekimą pagal atitinkamą Lietuvos Respublikos tarptautinę sutartį. Licencijos oro susisiekimui vykdyti išdavimas. kurių kontrolės teisės taip pat priklauso Lietuvos Respublikos piliečiams.vežėjas privalo turėti susisiekimo ministro išduotą licenciją. taip pat draudžiamus vežti pavojingus gaminius bei medžiagas. Licencijų oro susisiekimui vykdyti išdavimo. savivaldybėms ar valstybei. kurioms nereikalinga licencija. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenumato kitaip. Parodomuosius renginius ir aviacijos sporto varžybas rengti galima CAA nustatyta tvarka ir turint atitinkamą leidimą. virš kurios bus vykdomi parodomieji skrydžiai. Parodomieji renginiai ir aviacijos sporto varžybos. kuri turi vežėjo pažymėjimą. Lietuvos Respublikos oro erdvėje orlaiviams draudžiama skristi viršgarsiniu greičiu. o jos kontrolės teisės priklauso Lietuvos Respublikos piliečiams. jei kyla abejonių dėl orlaivio tinkamumo skraidyti ar orlaivio įgulos 283 . kuris užtikrintų priverstinį orlaivio nutupdimą už gyvenamosios vietovės ribų. Pavojingų gaminių vežimas. numatytus Čikagos konvencijos 18 priede. CAA turi teisę uždrausti orlaiviui išskristi. susisiekimo ministras gali išduoti atitinkamą leidimą. galiojimo sustabdymo ir panaikinimo sąlygas bei tvarką nustato Vyriausybė. CAA nustato minimalų orlaivių skrydžių virš tam tikrų gyvenamųjų vietovių aukštį. Kol tokios sutarties nėra. šio straipsnio 1 dalyje nurodyta licencija gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtai įmonei. Orlaiviai eksploatuojami pagal CAA nustatytus reikalavimus. valstybei ar kitoms Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms. Orlaiviai virš gyvenamųjų vietovių turi skristi nustatytame aukštyje. Lietuvos Respublikos oro erdvėje draudžiama naudoti ir vežti masinio naikinimo ginklus. Viršgarsiniai skrydžiai. Skrydžiai virš gyvenamųjų vietovių. Orlaivių parodomieji skrydžiai virš gyvenamųjų vietovių leidžiami tik suderinus juos su savivaldybe. Draudimas išskristi. savivaldybėms. sustabdymas ir panaikinimas. 7) Skrydžių valdymas Orlaivių eksploatavimas. Ypatingais atvejais leidimą tokiems skrydžiams duoda Vyriausybė. Vyriausybė gali nustatyti tam tikras skrydžių kategorijas.

sulaikyti ir perduoti teisėsaugos institucijoms asmenis. – triukšmo pažymėjimas (jei jis būtinas). Orlaivyje skrydžio metu turi būti šie dokumentai: – orlaivio registravimo liudijimas. Šios įmonės privalo turėti CAA patvirtintas aviacijos saugumo užtikrinimo programas bei planus ir įsteigti atitinkamas tarnybas (paskirti atsakingą darbuotoją (darbuotojus). Oro uostų tarnybų. 8) Civilinės aviacijos saugumas Civilinės aviacijos saugumo programos. pažeidusius aviacijos saugumo reikalavimus. Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą koordinuoja Vyriausybės sudaryta Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo komisija. – dokumentai apie keleivius. Orlaivio skrydžio dokumentai. – orlaivio techninės būklės žurnalas. krovinį. užtikrinančių aviacijos saugumą. Keleiviai. bagažą ir paštą (jei jų yra orlaivyje). užtikrinančių civilinės aviacijos saugumą. reikalavimus. Civilinės aviacijos saugumas užtikrinamas priemonėmis. kuriuose yra draudžiamų gabenti orlaiviais daiktų ir medžiagų.nariai neturi atitinkamos licencijos arba orlaivyje nėra šio įstatymo 64 straipsnyje nurodytų dokumentų ar nesumokėtos šio įstatymo 72 straipsnyje numatytos rinkliavos. civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas). darbuotojai turi teisę taikyti 284 . numatytomis Vyriausybės patvirtintoje Nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje. taip pat bagažą. įgulos narių ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai. Aviacijos saugumą užtikrina oro uostai ir vežėjai. – leidimas naudotis orlaivio radijo stotimi. orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas. Jeigu kyla grėsmė keleivių. užtikrinančių aviacijos saugumą. krovinius ir pašto siuntas. užtikrinančios aviacijos saugumą. į orlaivį neįleidžiami. Tarnybos. darbuotojai pagal savo kompetenciją turi teisę atlikti asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą. – skrydžių vykdymo vadovas. Kiti kontroliuojamoje oro uosto teritorijoje veikiantys subjektai privalo turėti aviacijos saugumo užtikrinimo planus ir besąlygiškai vykdyti tarnybų. tarnybų. atsisakę asmens apžiūros ir daiktų patikrinimo. – vežėjo pažymėjimas (tik vežėjams).

priemones. Kompiuterinės rezervavimo sistemos. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę nešiotis ir naudoti tarnybinį ginklą ir kitas specialias priemones. Keleivių. užtikrinančių aviacijos saugumą. Tyrimo požiūriu nesudėtingą avariją ar incidentą tyrimų vadovas gali tirti asmeniškai. pašto bei pavojingų krovinių vežimo sąlygas ir tvarką. kurie gali suteikti tyrimui svarbios informacijos. Reikalavimus kompiuterinėms rezervavimo sistemoms. Sudėtingesnėms avarijoms ir incidentams tirti tyrimų vadovas sudaro nepriklausomą komisiją. Susisiekimo ministras paskiria nuolatinį orlaivių avarijų bei incidentų tyrimų vadovą ir suteikia jam įgaliojimus. bagažo vežimo tarifus bei jų taikymo tvarką nustato vežėjas. numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose. reikalingas priemones ir lėšas organizuoti ir vykdyti orlaivio avarijos ar incidento tyrimą. krovinių. ši įvertina ir parengia priemones panašioms avarijoms ar incidentams išvengti. krovinių. 285 . 9) Orlaivių avarijos ir incidentai Orlaivių avarijų ir incidentų tyrimas. Pagrindinis avarijos arba incidento tyrimo tikslas – nustatyti priežastis bei užkirsti kelią avarijoms ir incidentams. darbuotojai. tyrimo bei pranešimų tvarką nustato susisiekimo ministras. taip pat jų naudojimo sąlygas ir tvarką nustato susisiekimo ministras. bagažo ir pašto vežimas. Orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo. Susisiekimo ministras nustato keleivių. įrašus bei kompiuteryje laikomą informaciją. Tyrimu nesiekiama nustatyti kieno nors kaltę ar atsakomybę. krovinių. eidami tarnybines pareigas. Oro uostų tarnybų. ir patikrinti dokumentus. Tyrimų vadovas apie išvadas praneša CAA. Kompensavimo keleiviams už atsisakymą juos vežti sąlygas bei tvarką nustato Vyriausybė. 10) Oro susisiekimas Keleivių. Prireikus tyrimų vadovas gali kviestis Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių aviacijos ekspertų ir specialistų avarijai ar incidentui tirti. Kompensavimas už atsisakymą vežti. jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenumato kitaip. Tyrimų vadovas turi teisę apklausti visus asmenis. bagažo. Ypatingais atvejais Vyriausybė gali sudaryti specialiąją tyrimo komisiją.

Maksimalius rinkliavų dydžius. Atsakomybė už teisės aktų pažeidimą. Fiziniai ir juridiniai asmenys. mokėjimo ir naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Kontroliniai klausimai 1. 2. Minimalius draudimo sumos dydžius nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. taip pat tretiesiems asmenims. Bendrosios aviacijos orlaivių naudotojai šio straipsnio išvardytas rinkliavas moka tik vykdydami tarptautinius skrydžius arba už naudojimąsi tarptautiniais oro uostais. kroviniams ir tretiesiems asmenims. padarytą keleiviams. bagažas ir kroviniai turi būti apdrausti. orlaivio saugumo ir orlaivio palydos. Apibūdinti „aerodromą“. Draudimas. išskrendančio keleivio. Orlaivio savininko arba naudotojo civilinė atsakomybė. 4. taip pat keleiviai. Kas iš civilinės aviacijos objektų yra valstybės nuosavybė? 286 . Kas atlieka aviacijos valstybinį valdymą? 6. pretenzijų ir ieškinių pateikimo tvarka nustatoma vadovau-jantis įstatymais bei Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis. Vežėjų atsakomybė už žalą. orlaivio stovėjimo. bagažui ir kroviniams. jos dydžiai. Apibūdinti „oro eismo paslaugų oro erdvę“.Baigiamosios nuostatos Rinkliavos. Apibūdinti „specialiuosius aviacijos darbus“. 5. bagažui. Kokias funkcijas atlieka civilinės aviacijos administracija) CAA)? 7. valstybės orlaivių naudotojai už oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje ir už naudojimąsi oro uostais moka paslaugų teikėjams šias rinkliavas: a) už oro navigacijos paslaugas – oro navigacijos ir oro uosto navigacijos. 3. padarytą keleiviams. Atsakomybė už žalą. Už šio įstatymo ir jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų pažeidimus atsakoma įstatymų nustatyta tvarka. Apibūdinti „tarptautinį oro uostą“. b) už naudojimąsi oro uostais – orlaivio tūpimo.

Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklės Taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. Kam priklauso teisės į oro erdvę. esančią virš Lietuvos Respublikos? 9. nutarimu Nr.285. Kokius dokumentus privalo turėti orlaivis? 11. skrendančiuose Lietuvos Respublikos valdomąja oro erdve.07. leidžianti palaikyti abipusį radijo ryšį su oro eismo paslaugų teikėju. Kokios orlaivio vado teisės? 14. kovo 17 d. turi būti įrengta radijo ryšio aparatūra. Kokios tarnybos užtikrina aviacijos saugumą? 4.8.04. Šie reikalavimai taip pat taikomi užsienio šalių 287 . kuriuose atliekamos pasienio. ir radiolokacinis atsakiklis (transponderis).04. leidimų skrydžiams išdavimo ir atšaukimo sąlygas bei tvarką.09 ir 2008. Kieno nuosavybė yra tarptautinių oro uostų žemė? 12.07. Ši nuostata netaikoma vykdant skrydžius tarp Lietuvos Respublikos ir kitų Šengeno erdvės valstybių.2. pakeitimai 2006. Bendrosios nuostatos. muitinės. Tarptautiniai skrydžiai gali būti vykdomi į tuos Lietuvos Respublikos oro uostus ar aerodromus (ir iš jų). Orlaiviuose. veikiantis atitinkamu režimu pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) nustatytą tvarką. medicininio karantino. Kas teikia oro eismo paslaugas? 10. Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato oro erdvės struktūrą ir jos elementus. Apie šiuos maršrutus oro eismo paslaugų teikėjas nedelsdamas informuoja Karinių oro pajėgų vadą ar jo įgaliotą karininką. kuriuos nustato oro eismo paslaugų teikėjas.14. 2006. Orlaiviai gali kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų maršrutais. 2008.2. kurių veikla susijusi su Lietuvos Respublikos oro erdvės naudojimu arba gali kelti pavojų orlaivių skrydžių saugai. Kokios orlaivio vado pareigos? 13.11. Šios Taisyklės privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims. higienos kontrolės ir kitos procedūros. Lietuvos Respublikos oro erdvės naudojimo reguliavimo.14.

kuriems leidžiama skristi nevaldomąja oro erdve. nustatytais maršrutais. esantis oro eismo paslaugų maršrutų sankirtoje. Aerodromo skrydžių valdymo rajonas – skrydžių valdymo rajonas. kuriais reguliariai. kitus antžeminius įrenginius ir personalą. kurioje orlaiviams skristi draudžiama. Orlaiviuose. Aerodromo oro eismo zona – nustatyto dydžio oro erdvė aplink aerodromą. skirta saugiam aerodromo eismui. esančio žemėje. Aerodromo skrydžių valdymo zona – valdomoji oro erdvė. Oro eismo paslaugų teikėjas – valstybės įmonė „Oro navigacija“. Pasienio zona – 15 kilometrų pasienio zonos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos į teritorijos gilumą. kurių keliamas triukšmas ir emisija neviršija aplinkos ministro ir susisiekimo ministro nustatyto lygio. pagal paskelbtą tvarkaraštį. Oro uostas – įmonė. Reguliarusis oro susisiekimas – visi skrydžiai. Draudžiama zona – nustatyto dydžio oro erdvė virš Lietuvos Respublikos teritorijos. netoli nuo vieno ar daugiau didesnių aerodromų. mokamai 288 . ryšys. Karine operacija nelaikomos karinės pratybos. atitinkamus pastatus. Karinė operacija – kariniai veiksmai vykdant strategines ir taktines karines užduotis. taip pat orlaivių skrydžių ir įgulų aptarnavimą ir tam tikslui turinti (naudojanti) aerodromą. skrydžiai Lietuvos Respublikos oro erdve galimi tik oro eismo paslaugų teikėjui leidus (savo ruožtu jis šį leidimą suderina su Karinių oro pajėgų vadu ar jo įgaliotu karininku). nusidriekianti nuo žemės paviršiaus iki nustatytos viršutinės ribos. išskyrus reguliarųjį.valstybės orlaiviams. Lietuvos Respublikos oro erdve gali skristi tik orlaiviai. bagažo. kuriuose nėra nurodytos įrangos. krovinių ir pašto. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: Abipusis oro ir žemės ryšys – abipusis orlaivio ir stoties arba punkto. o skrydžiai nevaldomojoje oro erdvėje virš karinių teritorijų ir pasienio zonų – tik Karinių oro pajėgų vadui ar jo įgaliotam karininkui leidus. kurioje skraidyti orlaiviams tam tikru laiku gali būti pavojinga. Pavojinga zona – nustatytojo dydžio oro erdvė. vykdanti keleivių. Nereguliarusis oro susisiekimas – bet kuris komercinis oro susisiekimas.

oro eismo informacijos zonas ir oro eismo zonas. kurioje orlaivių skrydžiai ribojami laikantis nustatytųjų sąlygų. skrydžių valdymo rajonus. skrydžių informacijos regioną. kurį rengia oro eismo paslaugų teikėjas. paslaugas. Atsižvelgiant į oro eismo intensyvumą. kurią apibrėžtu laikotarpiu reikia aktyvuoti naudojimui išimtinai konkūretiems oro erdvės naudotojams ir kurios vertikaliosios ir horizontaliosios ribos negali būti keičiamos aktyvacijos laiku. taip pat spartinti ir reguliuoti oro eismo srautą. regionus bei rajonus 289 . aerodromo skrydžių valdymo rajonus ir aerodromo skrydžių valdymo zonas. Valdomoji oro erdvė skirstoma į viršutinį skrydžių valdymo rajoną. bagažas. ypač skrydžių valdymo. Informacija apie Lietuvos Respublikos oro erdvės struktūrą skelbiama Lietuvos Respublikos oro navigacijos informaciniame rinkinyje. kurių tikslas – užtikrinti skrydžių saugą ir efektyvumą. skirta konkrečiai aviacijos veiklai. c) specialios veiklos oro erdvė. Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvė skirstoma į valdomąją ir nevaldomąją. Rezervuojamoji oro erdvė – tam tikram laikui nustatyto dydžio oro erdvė. Nevaldomoji oro erdvė skirstoma į viršutinį skrydžių informacijos regioną. kroviniai ir paštas. skrydžių srautus. b) pasienio zona. tarp orlaivių ir kliūčių. Skrydžių informacijos paslaugos – konsultacinės ir informacinės paslaugos. esančių manevravimo lauke. Skrydžio planas – oro eismo paslaugų tarnyboms teikiama atitinkama informacija apie numatomą orlaivio skrydį arba jo dalį. Specialioji sklandymo zona – nustatyto dydžio oro erdvė. Ribojama zona – nustatyto dydžio oro erdvė virš sausumos ar teritorinių vandenų. būtinumą ir galimybes teikti oro eismo.vežami keleiviai. oro eismo informacijos rajonus. Skrydžių valdymo paslaugos (arba skrydžių valdymas) – paslaugos. Konkrečias aukščiau minimas zonas. 1) Oro erdvės struktūra Lietuvos Respublikos oro erdvę sudaro: a) oro eismo paslaugų oro erdvė. kurių tikslas – išvengti susidūrimų tarp orlaivių.

f) specialiąsias sklandymo zonas. Specialios veiklos oro erdvė skirstoma į: a) draudžiamas zonas. prieš pradėdami vykdyti 290 . suderintu su Lietuvos kariuomenės vadu. ribojamas ir pavojingas zonas nustato susisiekimo ministras Civilinės aviacijos administracijos teikimu. laikinai išskirtas zonas ir specialiąsias sklandymo zonas nustato oro eismo paslaugų teikėjas.nustato ir jiems klases suteikia oro eismo paslaugų teikėjas. e) laikinai išskirtas zonas. jeigu orlaivis įregistruotas valstybėje. Draudžiamas. – nuo A iki G. kuri yra Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) narė ir kuri nereikalaudama leidimo leidžia tokius pat Lietuvos Respublikos orlaivių skrydžius. atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (Čikagos konvencijos) ir tarptautinių sutarčių nuostatas. Šiose oro eismo paslaugų oro erdvės klasėse skrydžių vykdymo sąlygas ir reikalavimus nustato Civilinės aviacijos administracija. Dvišalėje sutartyje nustatyta tvarka paskirti arba gavę laikiną leidimą užsienio valstybių oro vežėjai. Jeigu su oro vežėjo valstybe Lietuvos Respublika nėra sudariusi tarptautinės sutarties dėl oro susisiekimo. Leidimus užsienio valstybių oro vežėjams vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą į Lietuvos Respublikos teritoriją ir (arba) iš jos išduoda Civilinės aviacijos administracija. laikytamasi Lietuvos Respublikos tarptautinėse dvišalėse sutartyse nustatytų sąlygų. b) ribojamas zonas. žymimas raidėmis. Rezervuojamąją oro erdvę. Visais kitais atvejais turi būti gautas Civilinės aviacijos administracijos leidimas. 2) Oro erdvės naudojimas Reguliarusis oro susisiekimas. d) rezervuojamąją oro erdvę. Užsienio valstybių civilinių orlaivių reguliariesiems tranzitiniams skrydžiams be nutūpimo arba su nutūpimu nekomerciniais tikslais Lietuvos Respublikos teritorijoje specialaus leidimo nereikia. c) pavojingas zonas. Civilinės aviacijos administracija gali išduoti laikiną leidimą. Pagal skrydžių vykdymo sąlygas Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvė skirstoma į klases.

žiemos sezono pradžia – paskutinis spalio sekmadienis) turi pateikti Civilinės aviacijos administracijai skrydžių tvarkaraštį. Nereguliariojo oro susisiekimo kategorijas. Oro vežėjai. e) naudojamų orlaivių triukšmo sertifikatus.reguliarųjį oro susisiekimą. Lietuvos Respublikos oro vežėjai. Civilinės aviacijos administracija turi nedelsdama informuoti oro eismo paslaugų teikėją apie išduotus leidimus arba oro vežėjų pateiktus skrydžių tvarkaraščius ir jų pakeitimus. Toks pat reikalavimas taikomas ir keičiant skrydžių tvarkaraščius. jų talpą. nacionalinę priklausomybę ir registravimo ženklus. turi gauti Civilinės aviacijos administracijos leidimą. b) siūlomus vežimo tarifus ir jų taikymo sąlygas. Nereguliariajam tranzitiniam skrydžiui be nutūpimo Lietuvos Respublikos teritorijoje arba su nutūpimu nekomerciniais tikslais leidimo nereikia. Nereguliarusis oro susisiekimas. privalo pateikti Civilinės aviacijos administracijai šiuos dokumentus ir informaciją: a) skrydžių tvarkaraštį. privalo pateikti jai dokumentus ir informaciją. nurodytus aukščiau nurodytuose punktuose. keleivių. kurioms nereikia leidimo skrydžiams į Lietuvos Respublikos teritoriją ir (arba) iš jos. kuri yra Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) narė ir kuri 291 . įregistruotas valstybėje. d) civilinės atsakomybės. Civilinės aviacijos administracija gali pareikalauti ir papildomų dokumentų ar informacijos. c) duomenis apie susisiekimui naudojamų orlaivių tipus. taip pat apie papildomus skrydžius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki skrydžio būtina pranešti Civilinės aviacijos administracijai ir gauti jos leidimą tai pakeisti. maršruto pakeitimą. Apie numatomą skrydžio nukrypimą nuo skrydžių tvarkaraščio. Lietuvos Respublikos oro vežėjai. norėdami vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą konkrečiu maršrutu. norėdami gauti Civilinės aviacijos administracijos leidimą vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą konkrečiu maršrutu. taip pat šių kategorijų skrydžiams taikomus reikalavimus nustato susisiekimo ministras Civilinės aviacijos administracijos teikimu. vykdantys reguliarųjį oro susisiekimą. jeigu skrenda orlaivis. ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kito sezono pradžios (vasaros sezono pradžia – paskutinis kovo sekmadienis. bagažo ir krovinių draudimo sertifikatus. atsisakymą skristi.

skrydžių grandinei. faktiškai eksploatuojantis orlaivį. buveinė. Leidimas gali būti duodamas: vienam skrydžiui. jeigu: a) jis gali padaryti žalą Lietuvos Respublikos oro vežėjų reguliariajam oro susisiekimui. f) skrydžio užsakovo pavadinimas. Civilinės aviacijos administracija prireikus gali pareikalauti papildomos informacijos. d) užsakymo rūšis. g) visas skrydžio maršrutas. Paraiškoje turi būti nurodyta: a) oro vežėjo pavadinimas. Leidimas užsienio šalies orlaiviui vykdyti nereguliarųjį komercinį skrydį į Lietuvos Respubliką gali būti suteiktas. krovinio kiekis ir aprašymas. Paraišką duoti leidimą skrydžiams turi pateikti oro vežėjas. teisinė forma. įgalioto asmens vardas ir pavardė. c) reiso numeris. telefono ir fakso numeriai. skrydžių grandinei iki 4 skrydžių. taip pat atsisakyti suteikti arba atšaukti leidimą vykdyti nereguliarųjį komercinį skrydį. h) visas skrydžio grafikas. Rašytinė paraiška duoti leidimą vienam skrydžiui ar skrydžių grandinei iki 4 skrydžių turi būti pateikiama Civilinės aviacijos administracijai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki skrydžio dienos. kurioje šis orlaivis įregistruotas. ar jo įgaliotas asmuo. įgalioto asmens vardas ir pavardė. leidžia tokius pat Lietuvos Respublikos orlaivių skrydžius į savo teritoriją. jeigu šalis. o kitiems skrydžiams – ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.nereikalaudama leidimo leidžia tokius pat Lietuvos Respublikos orlaivių skrydžius į savo teritoriją. nacionalinė priklausomybė ir registravimo ženklai. Komerciniams skrydžiams su nutūpimu Lietuvos Respublikos teritorijoje reikia Civilinės aviacijos administracijos leidimo. teisinė forma. Civilinės aviacijos administracija gali nustatyti sąlygas ir apribojimus. telefono ir fakso numeriai. 292 . e) keleivių skaičius. buveinė. Paraiška turi būti rašoma lietuvių arba anglų kalba. kurią sudaro daugiau kaip 4 skrydžiai. b) orlaivio tipas. Leidimas galioja tik jame nurodytam skrydžių skaičiui bei jame nurodytu laiku ir negali būti pratęstas.

kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje. Civilinės aviacijos administracija nedelsdama informuoja apie išduotus leidimus oro eismo paslaugų teikėją. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. c) šalis. sąrašą. gruodžio 14 d. Nekomerciniai skrydžiai. Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžiai. g) oro vežėjas nuolat pažeidinėja Kompensavimo ir pagalbos keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju taisykles. d) paraiškoje pateikti ne visi reikiami duomenys ir informacija. neleidžia tokių pat Lietuvos Respublikos orlaivių skrydžių.b) skrydį tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio šalies vykdo tos šalies arba trečiosios šalies oro vežėjo orlaivis. kurį. panaikinančiu reglamentą (EEB) Nr. nustatančiu bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju. Jeigu yra pagrindo manyti. taip pat Karinių oro pajėgų vadą ar jo įgaliotą karininką. 2005. Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžiai į Lietuvos Respublikos teritoriją. 261/2004. Bendrosios aviacijos užsienio šalių orlaivių skrydžiams į Lietuvos Respublikos teritoriją ir iš jos leidimo nereikia. Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinančio Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (OL. Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžiams nustatyta leidimų 293 . L 344. p. e) paraiškoje pateikti klaidingi duomenys. 295/91. sudaro Komisija. Ši nuostata netaikoma užsienio šalių valstybės orlaiviams. kurioje įregistruotas orlaivis. 15) nuostatomis. kad nereguliarųjį oro susisiekimą vykdantis orlaivis gabena draudžiamą krovinį. f) oro vežėjas yra įtrauktas į oro vežėjų. kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje. iš jos arba per ją vykdomi tik gavus leidimą. vasario 11 d.2111/2005 dėl oro vežėjų. krašto apsaugos ministro įgalioto pareigūno nurodymu tokiam orlaiviui gali būti uždrausta įskristi į Lietuvos Respubliką arba jis gali būti nutupdytas patikrinti. patvirtintas 2004 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. vadovaudamasi 2005 m. Krašto apsaugos ministro įgaliotas pareigūnas nedelsdamas informuoja apie tai Civilinės aviacijos administraciją ir oro eismo paslaugų teikėją.

vykdantiems skubios medicinos pagalbos skrydžius. ginklus arba karines medžiagas. Pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus jos tarptautinius įsipareigojimus Lietuvos Respublikos oro erdvėje gali būti vykdomi užsienio šalių valstybės orlaivių žvalgomieji (inspekciniai) skrydžiai ir tranzitiniai skrydžiai žvalgymo (inspekciniais) tikslais. prireikus – ir civiliniais aerodromais. Užsienio reikalų ministerija turi teisę leidimo neišduoti. Paraiškų duoti leidimus užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžiams į Lietuvos Respublikos teritoriją. kontrolės ir gynybos funkcijos. krašto apsaugos ministro sprendimu NATO ir jos valstybių kariniai orlaiviai Lietuvos Respublikos oro erdvėje gali vykdyti skrydžius. patekusiems į avarinę situaciją. išskyrus skrydžius. 294 . Lietuvos kariuomenei bendradarbiaujant su NATO institucijomis ir jos valstybių ginkluotosiomis pajėgomis. šių leidimų išdavimo tvarka ir sąlygos nustatomos bendru krašto apsaugos ministro ir užsienio reikalų ministro įsakymu. Vykdydami tokius skrydžius.išdavimo tvarka taip pat taikoma ne valstybės orlaivių. Ypač skubiu atveju leidimą skrydžiui išduoda krašto apsaugos ministras arba jo įgaliotas krašto apsaugos sistemos pareigūnas. atliekantiems oro erdvės gynybos funkcijas. kuriais gabenama Lietuvos Respublikai arba kitoms NATO ar Europos Sąjungos valstybėms skirta karinė įranga. taip pat teisės aktų nustatyta tvarka reaguoti į Lietuvos Respublikos suvereniteto pažeidimus oro erdvėje. Specialių leidimų šiems skrydžiams nereikia. c) orlaiviams. NATO ir jos valstybių kariniai orlaiviai turi teisę naudotis kariniais. iš jos arba per ją pateikimo. Apie leidimo išdavimą jis nedelsdamas informuoja Užsienio reikalų ministeriją. 3) Oro erdvės naudojimo reguliavimas Oro erdvės naudojimo pirmenybė suteikiama: a) orlaiviams. skrydžiams. kuriais atliekamos oro erdvės stebėjimo. gabenančių karinę įrangą. Leidimus užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžiams krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto krašto apsaugos sistemos pareigūno teikimu išduoda Užsienio reikalų ministerija. ginklai ar karinės medžiagos. b) kariniams orlaiviams.

kuriuo laiku orlaiviams bus nesaugu skraidyti pavojingoje zonoje. aviacijos įmonės. aviacijos sporto šakų federacijos. Sprendimas rezervuoti oro erdvę priimamas atsižvelgiant į bendrus oro erdvės naudotojų poreikius ir atitiktį skrydžių saugos reikalavimams. vykdantiems žvalgomuosius (inspekcinius) skrydžius pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus jos tarptautinius įsipareigojimus. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos eskadrilės vadas ar jo įgaliotas pareigūnas. kuriems būtina užtikrinti specialiąją saugą. aeroklubai.d) orlaiviams. aviacijos mokymo įstaigos ir organizacijos. vykdantiems paieškos ir gelbėjimo darbus. vykdantiems kitus skrydžius. Oro eismo paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas informuoja paraiškos pateikėją apie sprendimą rezervuoti oro erdvę. 4) Baigiamosios nuostatos 295 . Oro erdvės naudojimo pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į civilinės aviacijos skrydžių saugos reikalavimus. e) orlaiviams. Karinių oro pajėgų vadas ar jo įgaliotas karininkas per 30 minučių privalo informuoti apie tai oro eismo paslaugų teikėją. vežantiems labai svarbius asmenis (VIP). f) orlaiviams. Krašto apsaugos savanoriškųjų pajėgų vadas ar jo įgaliotas karininkas. g) orlaiviams. Paraiškos rezervuojamajai oro erdvei nustatyti pateikiamos oro eismo paslaugų teikėjui ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki rezervuojamosios oro erdvės nustatymo. kitų NATO ir Europos Sąjungos valstybių karinių operacijų tikslais arba karo metu oro erdvės naudojimo pirmenybė suteikiama kariniams orlaiviams. Paraiškas rezervuojamajai oro erdvei nustatyti turi teisę pateikti Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgaliotas karininkas. Karinių oro pajėgų vadas ar jo įgaliotas karininkas ne vėliau kaip prieš valandą iki numatomų karinių orlaivių skrydžių ribojamoje zonoje pradžios privalo informuoti apie tai oro eismo paslaugų teikėją. Pasibaigus karinių orlaivių skrydžiams ribojamoje zonoje. Karinių oro pajėgų vadas ar jo įgaliotas karininkas. aviacijos sporto klubai. Karinių oro pajėgų vadas ar jo įgaliotas karininkas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas privalo informuoti oro eismo paslaugų teikėją. Lietuvos Respublikos.

Skrydžiai virš gyvenamųjų vietovių. į kuriuos vykdomi skrydžiai iš ne Šengeno erdvės šalių? 2. Apibūdinti „pasienio zoną“.Pagal šias Taisykles išduoti leidimai skrydžiams galioja 4 valandas iki numatyto išskridimo laiko ir 48 valandas po jo. 5. 6. Tais atvejais. kuriais vežami labai svarbūs asmenys (VIP). Apibūdinti „oro uostą“. Kas sudaro Lietuvos Respublikos oro erdvę? 7. Kas yra oro paslaugų tiekėju Lietuvoje? 3. kokį dokumentą turi gauti Lietuvos Respublikos oro vežėjai. Apibūdinti „reguliarųjį oro susisiekimą“. vežantiems labai svarbius asmenis (VIP). Į ką skirstoma „valdomoji oro erdvė“? 8. Kontroliniai klausimai 1. Įgulų pokalbiai su skrydžių vadovais vyksta tik pagal nustatytas radijo ryšio frazeologijos taisykles. taip pat parodomieji renginiai ir aviacijos sporto varžybos vykdomi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo nustatyta tvarka. Orlaivių įgulų pokalbiai su skrydžių vadovais vyksta lietuvių arba anglų kalba. Ši nuostata taikoma ir užsienio šalių valstybės orlaiviams. Skrydžių. Kokios procedūros turi būti atliekamos tarptautiniuose oro uostuose. 4. kai diplomatiniais kanalais yra gauta paraiška skrydžiui orlaiviu. kuriuo vežami labai svarbūs asmenys (VIP). leidimus šiems skrydžiams pagal valstybės orlaivių skrydžiams taikomus reikalavimus išduoda Užsienio reikalų ministerija. Apie išduotus arba atšauktus leidimus Užsienio reikalų ministerija nedelsdama informuoja oro eismo paslaugų teikėją. Už šių Taisyklių pažeidimus atsakoma įstatymų nustatyta tvarka. norėdami vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą konkrečiu maršrutu? 296 . vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

– Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas. Lietuvos Respublikos teisės aktų. užtikrinti laisvą prekių judėjimą ir skatinti Lietuvos Respublikos dalyvavimą tarptautinėje prekyboje.5. Lietuvos Respublikoje jūrų transporto veiklą reglamentuoja keli šimtai teisės aktų. balandžio 4 d. – valstybės paramos jūrų transportui srityje – 2001 metais priimta Lietuvos laivybos sektoriaus plėtros strategija.1. sausio 1 d. susijusių su jūrų transportu (tarp jų – pagrindines Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) konvencijas saugios laivybos srityje bei 7 Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) konvencijas). kuriuose buvo atsisakyta nuostatos dėl privalomos jūrininkų Lietuvos Respublikos piliečių dalies laivo įguloje. Nr. 1995. 31-704). reglamentuojančių jūrų transporto veiklą. buvo numatyta: – laisvo darbo jėgos judėjimo srityje – 2003 metais priimti jai įgyvendinti reikalingi teisės aktai. Nuo 2001 m. iš kurių pagrindiniai: – Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas. Tarptautinės jūrų organizacijos konvenciją (Žin. Pagrindinis minėtojo įstatymo tikslas – sudaryti palankias sąlygas uoste veikiantiems ūkio subjektams teikti uosto paslaugas. JŪRŲ TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS 5. 1995 m. kuri buvo 297 . Lietuvos Respublikoje jūrų transporto veiklą reglamentuojantys teisės aktai yra suderinti praktiškai su visais Europos Sąjungos teisės dokumentais. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas. Lietuva ratifikavo 1948 m. – Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas. Siekiant visiškai suderinti nacionalinius teisės aktus su jūrų transporto ACQUIS.. atitikimas ES teisės aktams Lietuva yra pasirašiusi maždaug 30 tarptautinių konvencijų. reglamentuojančiais jūrų transportą.

Lietuva ratifikavo 1979 m. – 2001 metais patvirtinta Uosto valstybės laivų kontrolės vykdymo tvarka.rengiama pagal Europos Bendrijos 1997 metų valstybės paramos jūrų transportui gaires. tarptautinė konvencija dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo. būtinus saugiai laivybai užtikrinti. kurios suderintos su Tarybos direktyva 96/98/EB. t. – 2003 m. 298 . Reikia pažymėti. nors jūrų kabotažo paslaugas dabar gali atlikti ir ES šalių laivai. tarptautinės jūrų paieškos ir gelbėjimo konvenciją (SAR 79). kurios atitinka Tarybos reglamento 613/91/EEB nuostatas. tačiau Lietuvoje yra tik vienas. buvo ratifikuota 1976 m. – 2001 metais priimtos naujos Jūrų laivų registravimo taisyklės. – 2000 m. kuri atitinka Tarybos direktyvos 95/21/EB reikalavimus. kad. – 2003 metais pavirtintos Ro-Ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai. Klaipėdos uostas ir todėl šia teise ES šalių laivai pasinaudoti negalės. Šios taisyklės suderintos su Tarybos direktyva 98/18/EB. kuris kodifikuoja jau priimtus teisės aktus saugios jūrų laivybos klausimais ir atsižvelgiant į Tarptautinės jūrų organizacijos ir Europos Sąjungos teisės aktus nustatyto naujus reikalavimus. – saugios laivybos srityje: – 2005 metais priimtas Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas. – 2002 metais patvirtintos Jūrų laivų įrengimų atitikimo tarptautinius reikalavimus įvertinimo taisyklės.y.

09.2.05 įsakymas Nr. 2000.VIII-682. Uosto akvatorija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ribų vandens plotas. Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas Šis įstatymas patvirtintas 1996 m.05 įsakymas Nr.I1340. Kitų Lietuvos Respublikos jūrų uostų. navigacinių įrenginių. atliekantis laivybos priežiūrą ir užtikrinantis tvarkos palaikymą uosto akvatorijoje bei krantinėse Uosto kapitono nuostatų nustatyta tvarka.10 įsakymas Nr. 2000.10. 2000. 2002.10. 1999.IX-1226 ir 2004. kroviniams perkrauti. o iki jų įsigaliojimo – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai.29 įsakymas Nr.03. 1998. neįeinančių į jūrų uostų teritorijas.12. stovėti. reglamentuojantys jūrų transporto veiklą 5.12 įsakymas Nr.02. Uosto infrastruktūra – hidrotechninių ir inžinerinių įrenginių ir statinių.5. taip pat keleiviams aptarnauti. naftos bei chemijos produktų terminalų.IX-2429. taip pat kelių bei privažiuojamųjų geležinkelio kelių kompleksas. Bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos: Uostas – teritorija (uosto žemė ir akvatorija).1.2.10.VIII-1344. įsakymo Nr. Uosto rinkliava – laivų savininkų (valdytojų) mokamos privalomosios įmokos už naudojimąsi uostu. 299 .08.26 įsakymas Nr.15 įsakymas Nr. skirta laivams įplaukti ir išplaukti.VIII-424. gegužės 16 d.25 įsakymas Nr.VIII1989. Įstatymo paskirtis. Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas reguliuoja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – uostas) veiklą bei valdymą. aptarnauti..VIII-1538. kuriame yra laivybos kanalas. plūdrieji statiniai ir vidinis bei išorinis reidai. pataisymai 1997.VIII-2017. Uosto kapitonas – asmuo. veiklą bei valdymą reguliuoja kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Uosto žemė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ribų žemės plotas su jame esančia uosto infrastruktūra.

Uosto rezervinė teritorija – uosto teritorijai plėsti reikalingos su uosto teritorija turinčios ribas Lietuvos Respublikos teritorijos dalys. Karo laivas – valstybės karinėms pajėgoms priklausantis ir tai patvirtinančiais tos valstybės išoriniais ženklais pažymėtas laivas. tarp dviejų ar daugiau paskelbtų uostų pagal nuolatinį grafiką. Laivų aptarnavimas – paslaugų laivams teikimo veikla. kuriam vadovauja į šias pareigas paskirtas tos valstybės vyriausybės karininkas (jo pavardė turi būti įrašyta atitinkamame karininkų sąraše arba analogiškame dokumente) ir kurį aptarnauja įgula. Uosto suprastruktūra – laivų krovos įrenginių kompleksas ir kiti statiniai bei įrenginiai. laikydamasi 300 . kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Uosto direkcija – valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. plaukiantis laivybos linijoje. kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai. nepriskirti uosto infrastruktūrai. kurioje ne Lietuvos prekės importo muitų bei mokesčių ir ekonominių draudimų bei apribojimų požiūriu laikomos esančiomis ne Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje. Linijinis laivas – laivas. pateikiamos kitai muitinės procedūrai įforminti arba laikomos ar naudojamos kitomis sąlygomis. Krantinė – nustatyto ilgio. Uosto žemės naudotojas – uosto naudotojas. Laisvasis uostas – nuo uosto teritorijos atskirta uosto teritorijos dalis. kai šios prekės išleidžiamos laisvai cirkuliuoti. kuris pagal savo šalies teisės aktus turi teisę verstis komercine ir ūkine veikla. sudaręs sutartį su Uosto direkcija dėl uosto žemės nuomos. filialas. išskyrus atvejus. pločio ir leistinų apkrovų hidrotechninis įrenginys. skirianti uosto teritoriją nuo likusios Lietuvos Respublikos teritorijos dalies.Laivas – bet kurio tipo savaeigis arba nesavaeigis plaukiojantis statinys. Uosto naudotojas – su Uosto direkcija sudariusi sutartį dėl veiklos uoste Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė ar užsienio juridinio asmens. keleiviams įlaipinti ar išlaipinti. skirtas laivams švartuoti ir krauti. negu nustatyta šio įstatymo. Laivų aprūpinimas – laivų aprūpinimo atsargomis veikla. kurios operatoriui yra išduotas laivybos linijos įregistravimo pažymėjimas. Muitinės kodekso ar kitų teisės aktų. Uosto riba – linija.

Steigėjo funkcijas Vyriausybės pavedimu vykdo Susisiekimo ministerija. Valstybinis uosto veiklos reglamentavimas A) UOSTAS Uostas ir jo ribos. priklausantis kuriai nors valstybei arba tos valstybės naudojamas ir atliekantis tik nekomercinę valstybinę tarnybą. ir jeigu dėl jų veiklai reikalingos uosto žemės yra sudaryta uosto žemės nuomos sutartis šio įstatymo nustatyta tvarka. Uosto steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Žemės sklypą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato sąrašą ne karinėje uosto teritorijoje esančių krantinių. hidrotechniniai įrenginiai. navigaciniai įrenginiai ir kiti infrastruktūros objektai yra 301 . Uosto žemė. Uosto naudotojai uosto teritorijoje gali vykdyti tik tokią komercinę ir ūkinę veiklą. suteikimo ir apmokėjimo tvarką uosto naudotojams nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Uosto paskirtis. Tokių krantinių bendras ilgis turi būti ne mažesnis kaip 190 metrų. kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu yra suteiktas Lietuvos kariuomenei neterminuotai naudotis. navigacijos keliai ir kanalai. taip pat užsienio valstybių vizituojantiems karo laivams pirmumo teise pastatyti ir stovėti. kaip karinę uosto teritoriją. Uostas – Lietuvos Respublikos transporto siste-mos dalis.reguliariųjų karinių pajėgų drausmės. Nekarinė uosto teritorija – uosto žemė. kuri atitinka uosto funkcinę paskirtį. Pirsas – dviejų pusių krovos darbams naudojama prieplauka. akvatorija. Valstybinį statusą turintis laivas – laivas. Lietuvos kariuomenei neterminuotai naudoti suteikia ir šios teritorijos ribas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. išskyrus uosto žemės sklypą. taip pat vietų. kurias Uosto direkcija rezervuoja budintiems Lietuvos karo laivams. kuriose gali būti pastatyti karo laivai. Paraiškų karo laivams pastatyti pateikimo. Uosto žemė ir kitas nekilnojamasis turtas. laivų aptarnavimo ir aprūpinimo paslaugų suteikimo. krantinės. Uosto teritorijos ir rezervinių teritorijų ribas Susisiekimo ministerijos teikimu nustato Vyriausybė. skirta laivams aptarnauti bei kitai su laivyba susijusiai komercinei ir ūkinei veiklai vykdyti. I. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybė. pastatyta uosto akvatorijoje statmenai ar tam tikru kampu į krantą.

pavojingas medžiagas. Uosto akvatoriją. Kiti uoste esantys valstybės nuosavybės objektai gali būti privatizuojami pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą. Palūkanos už valstybinio kapitalo naudojimą nemokamos. Šios taisyklės yra privalomos visiems uosto naudotojams. taip pat jau uosto teritorijoje veikiantiems ūkio subjektams. į uostą gali įplaukti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. suderinus su Susisiekimo ministerija. Uosto naudojimo. Uosto direkcija turi teisę išnuomoti uosto žemę su uosto veikla susijusioms reikmėms. naudojančios ar transportuojančios žmonių sveikatai kenksmingas. įstaigos ir organizacijos privalo laikytis šio įstatymo bei Uosto naudojimo taisyklių reikalavimų. įstaigos ir organizacijos veikia savarankiškai pagal jų veiklą reglamentuojančius įstatymus. eksploatuojami nekomerciniais tikslais. Uostui priskirtu valstybės turtu negali būti užtikrinamas trečiųjų asmenų prievolių vykdymas. Už saugų darbą uoste esančiose įmonėse atsako tų įmonių administracija. Šios įmonės. Uoste veikiančios įmonės įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi suteikti patalpas valstybės institucijoms. Uosto privatizavimas. Uosto laivybos taisykles Uosto direkcijos teikimu tvirtina Susisiekimo ministerija. kurių veikla uoste privaloma pagal Lietuvos 302 . Uostas yra atviras vidaus ir tarptautinei laivybai. net jei jų veikla nesusijusi su uosto veikla. Uoste esančios įmonės. Ilgalaikio materialiojo turto susidėvėjimo atskaitymai daromi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Uoste esančių įmonių. įstaigų ir organizacijų veikla. privalo užtikrinti darbo aplinkos saugumą. Naudojimosi uostu tvarka. uosto infrastruktūros objektus bei kitą priskirtą ar sukurtą turtą Uosto direkcija valdo. Užsienio valstybių karo ir valstybinį statusą turintys laivai. infrastruktūra ir akvatorija neprivatizuojama. Specialiojo (techninio) transporto eismo taisykles pagal saugos darbe teisės aktų reikalavimus nustato tų įmonių administracija. nustatyta tvarka suderinusi jas su suinteresuotomis institucijomis. naudoja bei juo disponuoja turto patikėjimo teisėmis vadovaudamasi šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais. žemę.valstybės nuosavybė. Uoste esančios įmonės. Laivams su branduolinėmis jėgainėmis ir branduoliniu ginklu įplaukti į uostą draudžiama. Uosto žemė. Transporto eismas uoste esančių įmonių teritorijose organizuojamas pagal atitinkamos transporto rūšies taisykles.

reklamuoti uostą. juos derinti. i) nagrinėti uoste esančių statinių rekonstrukcijos. tvirtina metinę pajamų ir išlaidų sąmatą bei Uosto direkcijos metinę uosto veiklos ataskaitą. B) UOSTO VALDYMAS Uosto valdymas. Pagrindinės Uosto direkcijos funkcijos: a) koordinuoti uosto žemės naudotojų vykdomą uosto teritorijos apsaugą. Uosto direkcijos funkcijos.Respublikos įstatymus. d) efektyviai naudoti ir valdyti patikėjimo teise perduotą valstybės turtą. organizuoti jų įgyvendinimą. mokslinio tyrimo darbus. b) užtikrinti uosto kapitono veiklą. stovinčių prie uosto krantinių. nustatyti ir tvirtinti privalomas technines sąlygas. pirsų. j) įgyvendinti uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones bei organizuoti taršos padarinių likvidavimą. naudoti ir plėtoti uosto infrastruktūrą. Laivų aptarnavimo ir aprūpinimo paslaugas teikiantys asmenys turi teisę aptarnauti laivą ir jo įgulą ar aprūpinti atsargomis nustatyta tvarka gavę leidimą patekti į uostą ir pagal laivų. Uosto direkcija yra valstybės įmonė. uosto ir uosto rezervinių teritorijų detaliuosius planus. priima. l) palaikyti projektinius gylius uosto akvatorijoje ir prie krantinių. Susisiekimo ministras skiria ir atleidžia Uosto direkcijos vadovą. Uosto direkcijos steigėja yra Susisiekimo ministerija. vyriausiąjį finansininką. keičia ir papildo Uosto direkcijos įstatus. c) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka prižiūrėti bei tvarkyti uosto rezervines teritorijas. g) organizuoti uosto akvatorijoje laivų ir žmonių gelbėjimo darbus. f) rinkti uosto rinkliavas. 303 . h) rengti uosto strategijos projektus. Uoste esančius valstybės nuosavybės objektus valdo Uosto direkcija. k) statyti. užtikrinti saugią laivybą uoste. pirsų kapitonų arba jų įgaliotų asmenų paraiškas. naujų objektų statybos projektus. m) organizuoti ir vykdyti uosto aplinkos apsaugą. e) nuomoti uosto žemę.

kurios ribas ir veiklos sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Uosto veiklą. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos. Uosto plėtojimo tarybos nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.n) suderinus su savivaldybės institucijomis. mokantis valstybinę ir anglų kalbas bei turintis aukštąjį jūrinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų plaukiojimo jūrų laivo. atlikti uosto rezervinėse teritorijose parengiamuosius infrastruktūros plėtros darbus. Finansų ir kitų suinteresuotų ministerijų. Klaipėdos miesto savivaldybės. susijusią su laivyba. kurio bendroji talpa 3000 ir daugiau tonų. kapitonu stažą. Jeigu yra nesumokėtos uosto rinkliavos ir baudos. p) organizuoti socialinį-buitinį jūrininkų aptarnavimą. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos. Klaipėdos miesto savivaldybės. uosto naudotojų ir jų asociacijų bei įstaigų atstovų. Uosto kapitonas. tvirtina Uosto direkcijos vadovas. Uosto žemės naudotojas. 304 . mokslo įstaigų. užtikrina uosto kapitonas. Laisvasis uostas steigiamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos dalyje. laivas sužalojo ar sunaikino uosto infrastruktūrą ir (ar) suprastruktūrą. C) LAISVASIS UOSTAS Laisvojo uosto steigimas. Uosto plėtros klausimams (programoms) rengti sudaroma Uosto taryba iš Susisieki-mo ministerijos. Uosto kapitoną skiria ir atleidžia Uosto direkcijos vadovas. uosto kapitonas turi teisę neleisti laivui išplaukti iš uosto. Uosto strategijai formuoti. Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas bei Uosto kapitono nuostatai. o) užtikrinti priežiūrą neišnuomotose uosto žemės (teritorijos) dalyse. Uosto direkcijos. Laisvojo uosto įrengimo sutartis. Klaipėdos miesto savivaldybės bei valstybės įstaigų koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu sudaroma Uosto plėtojimo taryba iš Susisiekimo. Uosto kapitono veiklą nustato šis įstatymas. Kitos uosto valdymo institucijos. Uosto direkcijos bei uosto naudotojų ir jų asociacijų atstovų. Uosto tarybos nuostatus tvirtina Susisie-kimo ministerija. iki bus sumokėtos uosto rinkliavos ar atlyginta padaryta žala arba iki minėtų prievolių įvykdymas bus užtikrintas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais. santykiams tarp uosto. Uosto kapitono nuostatus. Uosto kapitono pareigas gali eiti laivavedys. suderintus su Lietuvos saugios laivybos administracija.

Veikla laisvajame uoste. Uosto direkcijos ir valstybės institucijų. įvežamoms į Lietuvos Respubliką iš laisvojo uosto. Leidimas veiklai laisvajame uoste. Uosto žemės naudotojui. Laisvojo uosto įrengimo sutarties formą nustato susisiekimo ministras. Valstybės ir savivaldybės institucijos laisvajame uoste veikia pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Uosto žemės naudotojai laisvajame uoste gali verstis ūkine ir komercine veikla tik gavę leidimą veiklai laisvajame uoste. šio įstatymo nustatyta tvarka išduodamas leidimas veiklai laisvajame uoste. formą. Prekėms. Prekių įvežimo į laisvąjį uostą. Prekių įvežimas į laisvąjį uostą ir išvežimas iš jo. taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų 305 . laikymo ir apskaitos laisvajame uoste tvarką nustato Muitinės kodeksas ir jo taikymą reglamentuojantys teisės aktai. išvežimo iš jo. Prekėms. Leidimų išdavimo tvarką ir pavyzdžius tvirtina susisiekimo ministras suderinęs su Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba. taip pat importo draudimai bei apribojimai. Muitai ir mokesčiai. Leidimo. suteikiančio jo turėtojui teisę verstis veikla laisvajame uoste. taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų šioms prekėms nustatyti importo muitai ir mokesčiai. suderinęs su finansų ministru ir vidaus reikalų ministru. Valstybės ir savivaldybės institucijų veikla laisvajame uoste. įvykdžiusiam visus laisvojo uosto įrengimo sutarties reikalavimus. jo išdavimo. Asmenys ir transporto priemonės į laisvąjį uostą įleidžiami pateikę leidimus. išvežamoms iš Lietuvos Respublikos į laisvąjį uostą. Patekimas į laisvąjį uostą. prekių laikymas ir apskaita laisvajame uoste. galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.norėdamas pradėti veiklą laisvajame uoste. su Uosto direkcija sudaro laisvojo uosto įrengimo sutartį. Laisvojo uosto įrengimo tvarka nustatoma laisvojo uosto įrengimo sutartyje. Uosto žemės naudotojai veiklą laisvajame uoste vykdo tik gavę šio įstatymo nurodytą leidimą veiklai laisvajame uoste. Leidimus veiklai laisvajame uoste išduoda susisiekimo ministras. Uosto žemės naudotojai laisvajame uoste gali verstis tik leidime nurodyta veikla. vykdančių laisvojo uosto ar laivybos priežiūrą bei kontrolę. pareigūnai ir jų transporto priemonės į laisvąjį uostą įleidžiami pateikę tarnybinį pažymėjimą.

II.šioms prekėms nustatyti eksporto muitai ir mokesčiai. taip pat kitas žemes. taip pat eksporto draudimai ir apribojimai. Muitinė tikrina į laisvąjį uostą įvežamas. kurie įsigijo statinius. Uosto direkcija uosto žemę gali išnuomoti tik konkurso tvarka. Ūkinės veiklos uosto rezervinėse teritorijose apribojimus. Teisės aktų nustatyta tvarka ji tikrina į laisvąjį uostą atvykstančius ir iš jo išvykstančius fizinius asmenis bei transporto priemones. iš jo išvežamas ir jame laikomas prekes Muitinės kodekso nustatyta tvarka. Laisvojo uosto pagal perimetrą apsaugą organizuoja ir vykdo uosto žemės naudotojai. b) uosto žemė išnuomojama uosto žemės naudotojams kaip kompensacija už paimamą visuomenės poreikiams anksčiau jiems 306 . rezervinių teritorijų priežiūros bei tvarkymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. kurios ribojasi su uosto teritorija. Šiuo atveju jiems išnuomojami tik statinių pardavimo (perdavimo) metu buvusiai tiesioginei pastatų paskirčiai reikalingi uosto žemės plotai. Uosto rezervinėse teritorijose esantys statiniai ar kitas nekilnojamasis turtas negali būti perduodami privačion nuosavybėn. Tokius sandorius su žemės savininkais valstybės vardu sudaro Uosto direkcija. Postų ir muitinio tikrinimo vietų įrengimą organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija. juo negali būti užtikrinami trečiųjų asmenų įsipareigojimai ir iš jo negali būti išieškoma pagal kreditorių reikalavimus. Laisvojo uosto priežiūra. išskyrus kai: a) uosto žemė išnuomojama juridiniams asmenims. Tai įforminama žemės sandoriais. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu uostas gali būti plečiamas prijungiant rezervines uosto teritorijas. Prekės iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos į laisvąjį uostą įvežamos ir iš laisvojo uosto į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją išvežamos per tam tikslui įrengtas vietas. muitinio tikrinimo vietų bei infrastruktūros projektus suderinusi su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Uosto ūkinė ir komercinė veikla A) UOSTO ŽEMĖS NUOMA Uosto žemės plėtra. Laisvojo uosto ribas ir prekių įvežimo bei išvežimo vietas prižiūri muitinė. Uosto žemės nuomos tvarka. patalpų.

kurių veikla uoste privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Uosto žemės nuomos konkurso sąlygas. b) uosto žemės nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo. Nuomininkas privalo laikytis visų uosto žemės nuomos sutartyje nustatytų sąlygų. jeigu: a) nuomininkas nevykdo šiame įstatyme ar uosto žemės nuomos sutartyje numatytų įsipareigojimų. c) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka uosto žemė 307 . mastus (didėjant atliekamų krovos ar kitų darbų. susijusių su uosto funkcine paskirtimi. uosto žemės nuomos mokesčio dydis mažinamas. uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžius Uosto direkcijos teikimu tvirtina susisiekimo ministras. laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir šio įstatymo reikalavimų.išnuomotą uosto žemę ir dėl to nutraukiama prieš terminą uosto žemės nuomos sutartis. susijusių su uosto funkcine paskirtimi. susijusių su uosto funkcine paskirtimi. keitimo sąlygos bei tvarka. mastams. b) tai nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ar kiti įstatymai. Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkoje nustatoma. Uosto žemės nuomos sutartyje turi būti: a) nustatyti nuomininko krovos ir kitų darbų. Uosto žemės nuomos sutarties sąlygos. Nuomininkas. mažėjant – didinamas). kad uosto žemės nuomos mokesčio dydis uosto žemės naudotojams gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į uosto žemės naudotojo atliekamų krovos ar kitų darbų. Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžiai tvirtinami ne trumpesniam kaip 5 metų terminui. pasibaigus sutarties terminui. Uosto žemės nuomos sutarties forma ir terminas. Uosto žemės nuomos sutartis sudaroma raštu ne ilgiau kaip 50 metų. uosto žemės nuomos sutarties formą. tvarkingai vykdęs uosto žemės nuomos sutartyje nustatytas pareigas. minimalūs mastai. Nuomotojas turi teisę nustatyta tvarka nutraukti uosto žemės nuomos sutartį prieš terminą. uosto žemė suteikiama naudotis Žemės įstatymo nustatyta tvarka. turi pirmumo teisę atnaujinti sutartį. Valstybės institucijoms.

kompensacijos už žalą. kad nuomininkas nevykdo uosto žemės nuomos sutarties. transportavimo. keleivių. Uosto direkcija turi teisę laikinai nutraukti ar apriboti laivų aptarnavimą. ekspedicijos bei sandėliavimo operacijos atliekamos tik tam specialiai skirtose vietose. Laikinas ūkinės ir komercinės veiklos nutraukimas ar apribojimas. Uosto infrastruktūrą pagerinti ar ją sukurti galima tik Uosto direkcijai leidus. apskaičiuotą šio įstatymo nustatyta tvarka. laivai aptarnaujami. kurias tvirtina Susisiekimo ministerija. embargo ir kitų panašių aplinkybių. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos ir naudojimo taisyklės bei kiti teisės aktai. perkrovimo ir sandėliavimo uoste tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai bei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. nuomininkui nemokamos. krovinių ir pašto priėmimą uoste dėl stichinių nelaimių. kai uosto žemės nuomos sutartis nutraukiama dėl to. d) nuomininkas atsisako mokėti uosto žemės nuomos mokestį. Nuomininkas turi teisę nustatyta tvarka nutraukti uosto žemės nuomos sutartį prieš terminą. kroviniai. su Uosto direkcija turi sudaryti uosto infrastruktūros pagerinimo ar sukūrimo sutartį. Uosto ūkinės ir komercinės veiklos ypatumus nustato šis įstatymas ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklės. katastrofų.paimama visuomenės poreikiams tenkinti. Linijiniai laivai uoste aptarnaujami pirmumo tvarka. Šis Uosto direkcijos sprendimas skelbiamas viešai. patirtą nutraukus sutartį. Pavojingų krovinių vežimo. karantino. Uosto infrastruktūros pagerinimas ar jos sukūrimas. B) ŪKINĖS IR KOMERCINĖS VEIKLOS UOSTE YPATUMAI Teisės aktai. reglamentuojantys ūkinės ir komercinės veiklos uoste ypatumus. Nuomininkas. Uosto žemę subnuomoti draudžiama. Jeigu uosto infrastruktūra pagerinta ar sukurta nesudarius uosto infrastruktūros pagerinimo ar sukūrimo sutarties. Uosto direkcija privalo užtikrinti laivuose susida-rančių atliekų ir teršalų priėmimą ir tvarkymą. pageidaujantis išsinuomotoje uosto žemėje pagerinti uosto infrastruktūrą ar ją sukurti ir įgyti teisę į turėtų išlaidų atlyginimą arba jų įskaitymą į uosto žemės nuomos mokestį. avarijų. Uosto žemės nuomos sutartyje turi būti numatyta. pašto siuntos ir siuntiniai perkraunami. streiko. 308 . nuomininko turėtos išlaidos neatlyginamos. kad tais atvejais. Aptarnavimas uoste. Uoste keleiviai gali būti aptarnaujami.

esančio uoste. apmokėti. h) privažiavimo prie uosto keliams rekonstruoti ir išplėsti (šiuo atveju lėšos perduodamos savivaldybei įstatymų nustatyta tvarka). esančių uoste. amortizaciniai atskaitymai. plėtros ir kitoms išlaidoms. g) bendrojo naudojimo inžineriniams įrenginiams statyti. gaunamos už Uosto direkcijos teikiamus patarnavimus. c) Uosto direkcijai ir Lietuvos saugios laivybos administracijai išlaikyti. paėmimas valstybės poreikiams. uosto žemės nuomos mokestis. Laivas. jeigu tai būtina uosto infrastruktūros objektų statybai ir plėtrai ar uosto funkcionavimui užtikrinti. esantis uoste.Laivo. Uosto lėšų naudojimas. j) jūrininkų socialiniam-buitiniam aptarnavimui organizuoti. valstybės biudžeto skirtos lėšos. b) projektiniam uosto vandens gyliui palaikyti bei akvatorijos gilinimo darbams. kitos teisėtai gautos lėšos. pajamos. gali būti areštuotas tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais ir tvarka. areštas. saugiai laivybai uoste užtikrinti. Ginčus dėl tokių objektų paėmimo ir turto vertės nustatymo sprendžia teismas. Šios lėšos skiriamos: a) uosto teritorijai prižiūrėti ir saugoti. Uosto teritorijoje esantys privačios nuosavybės objektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu visuomenės poreikiams. susijusioms su uosto veikla. gali būti paimti tik teisingai už juos atlyginus. i) mokslinio tyrimo ir projektavimo darbams. e) hidrotechniniams įrenginiams statyti. C) UOSTO LĖŠOS Uosto lėšos. Uosto rinkliavos ir uosto žemės nuomos mokestis yra nerealizacinės ir neapmokestinamosios pajamos. Privačios nuosavybės objektų. Už paimamus privačios nuosavybės objektus jų savininkams atlyginama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. d) gelbėjimo darbams ir taršos padariniams uosto akvatorijoje likviduoti. k) kompensacijoms už žemės ar kitų privačios nuosavybės 309 . Uosto lėšos naudojamos uosto eksploatavimo. f) terminalams statyti. Uosto lėšas sudaro: uosto rinkliavos.

jų maksimalius dydžius. Uosto rinkliavų taikymo taisykles tvirtina susisiekimo ministras. d) UOSTO AKVATORIJOJE PASKENDĘS TURTAS Paskendusio turto savanoriško iškėlimo tvarka. kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui. Uosto rinkliavų rūšis. Uosto direkcija. numatytoms susisiekimo ministro patvirktintoje pajamų ir išlaidų sąmatoje. Šiuo atveju turto iškėlimą organizuoja Uosto direkcija turto savininko lėšomis. Privalomas uosto akvatorijoje paskendusio. patirtus nutraukus žvejybos galimybes dėl uosto infrastruktūros objektų statybos ir uosto teritorijos plėtros. norintis šį turtą iškelti. palikto be priežiūros arba apleisto turto iškėlimas ar pašalinimas. trukdo uosto naudotojo veiklai. jeigu paskendęs turtas yra akvatorijos dalyse. palikto be priežiūros arba apleisto turto savininkas per nustatytą terminą raštu nepraneša Uosto direkcijai apie savo sprendimą iškelti ar pašalinti paskendusį. turto savininkas privalo iškelti ar pašalinti šį turtą Uosto direkcijos reikalavimu per jos nustatytą terminą. Uosto akvatorijoje paskendusio turto savininkas. suderinusi su suinteresuotomis valstybės institucijomis.objektų paėmimą visuomenės poreikiams. taip pat už nuostolius. hidrotechnikos arba kitiems darbams. gali teršti arba teršia aplinką. kuriose taikomas ypatingas režimas. Uosto direkcija turi teisę neleisti savininkui kelti paskendusį turtą savo priemonėmis arba jo pasirinktos laivų kėlimo organizacijos priemonėmis. m) parengiamiesiems infrastruktūros plėtros darbams uosto rezervinėse teritorijose atlikti. turi apie tai raštu pranešti Uosto direkcijai per tris mėnesius nuo turto paskendimo dienos. Už naudojimąsi uostu laivų valdytojai privalo mokėti uosto rinkliavas. Jeigu uosto akvatorijoje paskendęs. Uosto rinkliavos. n) uosto rezervinėms teritorijoms prižiūrėti bei tvarkyti. Jeigu paskendusio. l) žemei ar kitiems privačios nuosavybės objektams įsigyti. rinkliavų taikymo principus ir atskaitymų Lietuvos saugios laivybos administracijai išlaikyti dalį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. nustato terminą turtui iškelti bei šių darbų atlikimo tvarką ir apie tai praneša turto savininkui. paliktą be priežiūros ar apleistą turtą arba neiškelia ar nepašalina jo per Uosto direkcijos 310 . o) kitoms išlaidoms. paliktas be priežiūros arba apleistas turtas kliudo laivybai.

Jeigu iškelto turto savininkas nežinomas. Nustatytam terminui pasibaigus. Uosto direkcija turi teisę imtis priemonių turtui iškelti arba kitu būdu jį pašalinti ir gauti dėl to turėtų išlaidų atlyginimą. Jeigu uosto akvatorijoje paskendęs karinis turtas kliudo laivybai. žmonių gyvybei ar saugumui arba dėl aplinkos teršimo. taip pat uosto akvatorijoje paskendęs ir iškeltas turtas. Atsitiktinai iškeltas uosto akvatorijoje paskendęs turtas. paskendusio karinio turto savininkas Uosto direkcijos reikalavimu ir jos nustatytais terminais privalo šį turtą iškelti arba kitu būdu pašalinti. Uosto direkcijai privalo atlyginti turto iškėlimo. Šio įstatymo nurodytas ir iškeltas ar kitu būdu pašalintas turtas yra laikomas bešeimininkiu ir perduodamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. Uosto direkcija paskelbia visuomenės informavimo priemonėse. hidrotechnikos arba kitiems darbams.nustatytą terminą. Uosto direkcijos iškelto uosto akvatorijoje paskendusio turto išreikalavimas. nustatytą uosto akvatorijoje paskendusiam. kurio iškėlimą organizavo Uosto direkcija. kurio iškėlimą organizavo Uosto direkcija dėl jo tiesioginės grėsmės saugiai laivybai. Uosto direkcija apie tai paskelbia visuomenės informavimo priemonė-se. Turto savininkas. turtas teismo sprendimu perduodamas valstybės nuosavybėn laikantis Civilinio kodekso reikalavimų. Uosto direkcija turi teisę imtis reikiamų priemonių turtui iškelti ar kitu būdu jį pašalinti. terminą. Atsi-tiktinai iškeltas uosto akvatorijoje paskendęs turtas turi būti perduotas Uosto direkcijai. Turto savininkas privalo atlyginti 311 . paliktam be priežiūros arba apleistam turtui iškelti ar pašalinti. Uosto akvatorijoje paskendęs ir iškeltas turtas. Jeigu uosto akvatorijoje paskendusio. kliudymo hidrotechnikos ar kitiems darbams. Uosto akvatorijoje paskendusio karinio turto iškėlimas. kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui arba teršia aplinką. atitenka savininkui. nors jis ir atsisakytų iškelto turto. jo saugojimo ir kitas dėl to turėtas išlaidas. kuri apie turto iškėlimą ir jo saugojimo vietą informuoja turto savininką. jei jis pateikė prašymą per šešis mėnesius nuo jo turto iškėlimo dienos. Jeigu iškelto turto savininkas neatsiranda. Uosto akvatorijoje paskendusį karinį turtą iškelia arba sunaikina ar kitu būdu pašalina šio turto savininkas pagal šio įstatymo reikalavimus.58 straipsnio nustatyta tvarka. palikto be priežiūros arba apleisto turto savininkas yra nežinomas.

Kieno nuosavybe yra Klaipėdos valstybinis jūrų uostas? 6. atsiradusios teršimų galimoms neigiamoms pasekmėms sumažinti arba jų išvengti. 2. III. Kam naudojamos uosto lėšos? 312 . Apibūdinti „linijinį laivą“. 4. taip pat išlaidos. atsiradusi dėl uosto teritorijos teršimo. atsiradusius išmetant kenksmingas medžiagas. Kas uoste yra valstybės nuosavybe? 7. naftą. atlyginimas. Kas neprivatizuojama uoste? 8. Apibūdinti „pirsą“. Kokios pagrindinės uosto direkcijos funkcijos? 10. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas gali būti reorganizuotas arba jo veikla nutraukta tik Lietuvos Respublikos įstatymu. 5. Apibūdinti „uostą“. 3. 1. privalo atlyginti solidariai. E) NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS Nuostolių. Kontroliniai klausimai. Nuostoliai dėl taršos – pinigais įvertinta žala žmonių sveikatai ir gyvybei. Kas valdo uostą? 9. nutekamuosius vandenis ar šiukšles iš dviejų ar daugiau laivų. Apibūdinti „uosto infrastruktūrą“. Kas sudaro uosto lėšas? 11.Uosto direkcijai tokio turto saugojimo išlaidas. atsiradusių dėl taršos. iškėlusiam ir perdavusiam Uosto direkcijai turtą. atsiradusius dėl taršos. Nuostolius dėl taršos. taip pat išlaidas asmeniui. kiti juridiniai ir fiziniai asmenys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti nuostolius. Baigiamosios nuostatos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto reorganizavimas ar likvidavimas. šių laivų savininkai arba valdytojai. Laivo savininkas arba valdytojas. kitų asmenų turtui bei interesams. naftos produktus. jeigu negalima nustatyti kiekvieno jų kaltės.

IX-1680.03 įsakymas Nr.05. kurias laivo valdytojui sumoka frachtuotojas arba krovinių gavėjas už laivo prastovą uoste. Pagrindinės sąvokos: Bendroji avarija – nuostoliai. Dispašeris – ekspertas. keleivius ir bagažą. suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje 313 .22 įsakymas Nr.13 įsakymas NR.5. Jūrų laivas – laivas.2. VIII-1899. krovinių ir frachto savininkams.04. surašantis dispašą. Šis įstatymas bei jo pagrindu priimti kiti teisės aktai netaikomi Lietuvos Respublikos karo ir pakrančių apsaugos laivams.07. 2000. kad būtų išgelbėtas nuo bendro pavojaus laivas. Šis įstatymas reglamentuoja santykius.03 įsakymas Nr. pakeitimai 1998.06. kai sąmoningai ir pagrįstai padaromos išlaidos arba aukojimai. Dispačas – premija. atsiradusią dėl frachtuotojo arba krovinių gavėjo kaltės. Frachtas – užmokestis laivo valdytojui už krovinių vežimą. į kurį įrašomas bendrosios laivo avarijos nuostolių dydis ir jų padalijimas laivo valdytojui. Laivo nuomos be įgulos sutartis (bareboat charter) – terminuotas susitarimas.. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais. VIII-1255. Buksyravimo jūra sutartis – susitarimas. atsirandančius vežant jūrų laivais krovinius.29 įsakymas Nr. 2001. darbo laive ypatumus ir socialines garantijas jūrininkams tiek. įskaitant nuomininko teisę paskirti laivo kapitoną ir laivo įgulą nuomos laikotarpiui. įsakymas Nr. pagal kurį laivo nuomininkas turi teisę valdyti laivą.19 įsakymas Nr. frachtas ir laivu vežami kroviniai. VIII-750. 2003. kuriuo laivo valdytojas įsipareigoja už atlyginimą buksyruoti kitą laivą ar kitokį plaukiantį objektą. rugsėjo 12 d.IX-595.08. 1999. BENDROSIOS NUOSTATOS Įstatymo paskirtis ir taikymas. taip pat laivo valdytojo ribotosios atsakomybės ribas. Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas Šis įstatymas priimtas 1996 m.11. kurią laivo valdytojas sumoka frachtuotojui arba krovinių gavėjui už pirmalaikį laivo pakrovimą arba iškrovimą.2.I1513. Demeredžas – netesybos. Dispaša – dokumentas. kiek šių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.IX-1469 ir 2003. I.

o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą frachtą. Laivo kapitonas – jūrininkas.bei turintis tai patvirtinančius dokumentus. pasamdytas darbui laive. Laivas – bet kurio tipo savaeigis ar nesavaeigis plaukiojantis statinys. 314 . Jūrininkas – laivo įgulos narys. Laivo išperkamosios nuomos sutartis – susitarimas. – ir už bagažo vežimą. Laivo frachtavimo sutartis (čarteris) – susitarimas. turintis atitinkamą jūrinio laipsnio diplomą ir vadovaujantis laivo įgulai bei valdantis laivą. o išperkamosios nuomos gavėjas įsipareigoja priimti laivą ir sumokėti už jį sutartą pinigų sumą. Laivo hipoteka – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo vykdymą užtikrinantis laivo įkeitimas. kuriuo kruizo organizatorius įsipareigoja surengti kolektyvinę kelionę jūra pagal atitinkamą programą ir suteikti jos dalyviams su tuo susijusias paslaugas. o kolektyvinės kelionės jūra dalyviai įsipareigoja sumokėti kruizo organizatoriui nustatytą užmokestį. – nugabenti bagažą į paskirties uostą ir išduoti turinčiam teisę jį gauti asmeniui. pagal kurį laivo valdytojas (frachtininkas) įsipareigoja kitai šaliai (frachtuotojui) už mokestį leisti naudotis laivu ar jo dalimi kroviniams. kuriuo laivo savininkas įsipareigoja tam tikram laikui už užmokestį duoti laivą be įgulos išperkamosios nuomos gavėjui ir perduoti laivą jo nuosavybėn pasibaigus nuomos terminui. kurią jis sumokėjo už naudojimąsi laivu. Laivo įgula – laivo kapitonas ir kiti jūrininkai. Jūrų kruizo sutartis – susitarimas. Krovinių vežimo jūra sutartis – susitarimas. kai įkeistas laivas neperduodamas kreditoriui. kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai. Keleivių vežimo jūra sutartis – susitarimas. įskaitant ir tą. vykdantys laive užduotis. o jeigu perduotas bagažas. keleivis įsipareigoja sumokėti už vežimą nustatytą užmokestį. ir kurių pavardės yra įrašytos laivo įgulos sąraše (rolėje). susijusias su laivo eksploatavimu arba aptarnavimu. pagal kurį vežėjas įsipareigoja jūrų laivu nuvežti keleivį iš vieno uosto į kitą. o jeigu keleivis perdavė bagažą. pagal kurį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti jūra į paskirties uostą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui). keleiviams ar bagažui vežti.

kai jūrininkas užima jam skirtas pareigas ar atlieka pavestą darbą laive. neatsižvelgiant į tai. Susisiekimo ministerija. kuriam laivas priklauso nuosavybės teise. Vežimas ir buksyravimas kabotažu. Laivo valdytojas – asmuo. Prekybinės laivybos valstybinis valdymas. plaukiojantys su Lietuvos valstybės vėliava. Licencijavimo 315 . plaukiojantys su bet kurios Europos Sąjungos valstybės vėliava. ar laivas veža krovinį arba keleivius. Teisę teikti jūrų kabotažo paslaugas tarp Lietuvos Respublikos uostų taip pat turi ir laivai. kurio reikia uoste kroviniui į laivą pakrauti ar iš jo iškrauti arba keleivius įlaipinti ar išlaipinti. Jūrininko reisas – nepertraukiamas laiko tarpas. kitais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis. nesvarbu. ar plaukia be jų. Laivų agentavimo paslaugas gali teikti tik susisiekimo ministro nustatyta tvarka atestuotos įmonės. sudarantis vežimo jūra sutartį. Vežti keleivius ir krovinius jūra tarptautiniais maršrutais turi teisę įmonės. Laivų agentavimo sutartis – susitarimas. įskaitant kelionės į laivą ir iš laivo į nuolatinę gyvenamąją vietą laiką. frachtuotojas ar kitas teisėtas laivo valdytojas) – atlyginti už šių paslaugų teikimą. turinčios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą licenciją verstis keleivių ir krovinių vežimu jūra tarptautiniais maršrutais. eksploatuojantis laivą. Laivo savininkas – asmuo. Vežti ir buksyruoti jūra tarp Lietuvos Respublikos uostų (jūrų kabotažas) gali laivai. jeigu šie laivai atitinka toje valstybėje jūrų kabotažo paslaugoms keliamus reikalavimus. Prekybinės laivybos valstybinį valdymą pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje atlieka Susisiekimo ministerija.Laivo reisas – laivo kelionė iš vieno uosto į kitą. Laivo reisu taip pat laikoma žvejybos laivo kelionė nuo išplaukimo iš uosto iki pirminio žuvų pardavimo sugrįžus į uostą. ar jis yra laivo savininkas. leidžia privalomus teisės aktus prekybinės laivybos klausimais ir per pavaldžias institucijas kontroliuoja šių aktų vykdymą. kai šį pardavimą vykdo laivo įgula. kuriuo viena šalis (laivo agentas) įsipareigoja teikti laivų agentavimo paslaugas. Vežėjas – laivo savininkas arba frachtuotojas. ar juo naudojasi kitu teisėtu pagrindu. Į laivo reisą taip pat įskaitomas laikas. vadovaudamasi šiuo įstatymu. o kita šalis (laivo savininkas.

Teisę į turtą (laivą. reguliuojančioje šiuos santykius. su kurios vėliava laivas plaukioja. teisės aktai. nenustatyta kitaip. jeigu keleivių vežimo jūra sutarties šalys nesusitars kitaip. įstatymus. su kurios vėliava laivas plaukioja. jeigu sutartyje. Laivo įgulos narių ir laivo valdytojo santykius nustato valstybės. numatyti krovinių vežimo jūra sutarties šalių susitarime. Nuosavybės teisė į statomą laivą nustatoma pagal valstybės. plaukiojantį už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.). kurios teritorijoje tas turtas yra. Jeigu krovinių vežimo jūra sutarties šalys nesusitarė kitaip. įstatymai. kurios teritorijoje yra minėti laivai. krovinį ir pan. jame esančiam turtui taikomi valstybės. Teisės aktai. 316 . kurioje laivas statomas. esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje. Užsienio valstybių teisės aktai taikomi šių valstybių laivams. taikomi prekybinėje laivyboje. jeigu laivo statybos sutartyje nenumatyta kitaip. nustatoma pagal valstybės. Santykius dėl keleivių ir bagažo vežimo jūra reguliuoja vežėjo valstybės taisyklės. taip pat dėl tokio turto atsirandančius santykius reguliuoja valstybės. Santykius dėl krovinių vežimo jūra reguliuoja įstatymai. su kurios vėliava laivas plaukioja. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nustato kitokias taisykles nei prekybinės laivybos santykius reguliuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. o santykius dėl laivo išperkamosios nuomos sutarties reguliuoja išperkamosios nuomos davėjo šalies įstatymai. Atviroje jūroje paskendusiam laivui. Laivo įgulos teisinę padėtį nustato valstybės. su kurios vėliava laivas plaukiojo. Nuosavybės teisė į laivą. teisės aktai. jeigu sutarties šalys nesusitarė kitaip. Santykius dėl laivo frachtavimo reguliuoja laivo savininko šalies įstatymai. arba šis įstatymas nenumato kitaip. įrengimus.taisykles tvirtina Vyriausybė. įstatymai. įstatymus. taikomos tarptautinių sutarčių ir konvencijų nuostatos. kiek jie neprieštarauja teisės aktams valstybės. santykius dėl krovinių vežimo jūra reguliuoja vežėjo šalies įstatymai. jeigu šie aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams. jo nuolaužas. Lietuvos Respublikos ir kiti teisės aktai Lietuvos Respublikoje įregistruotiems laivams už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų taikomi tiek. paskendusį vidaus vandenyse arba teritorinėje jūroje.

taikomos šio įstatymo taisyklės. padarytą keleivių sveikatai ar gyvybei. Civiliniams. administraciniams. kuriame dalyvauja užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo. taikomi tos valstybės įstatymai. taikomos šio įstatymo taisyklės. Jeigu laivai susidūrė atviroje jūroje ir ginčas dėl susidūrimo nagrinėjamas Lietuvos Respublikoje. sukėlusio bendrąją avariją. taikomi valstybės. tai daroma pagal šį įstatymą. nesvarbu. arba už krovinių ar bagažo praradimą. kurios uoste laivas po įvykio. Jeigu dėl bendrosios avarijos nuostolius patyrę asmenys yra iš vienos valstybės. įstatymai. kurios teritorinėje jūroje įvyko susidūrimas.Santykius dėl buksyravimo jūra sutarties reguliuoja sutarties sudarymo vietos įstatymai. o jeigu nuostoliai buvo padaryti atviroje jūroje. šio įstatymo numatyta vežėjui už žalą. Laivui padarius nuostolių. kuriems atlyginti netaikomos ankstesnės pastraipos taisyklės. ginčo dalyvių susitarimu gali būti perduodamas nagrinėti užsienio valstybės teismui arba arbitražui. taip pat laivo įgulos nariams taikomi valstybės. su kurios vėliava laivas plaukioja. darbo laive ir kitiems teisiniams santykiams. Šio įstatymo numatytose sutartyse gali būti numatomos sąlygos dėl užsienio prekybinės laivybos įstatymų ir papročių taikymo. jeigu tuo nepanaikinama ar nesumažinama atsakomybė. su kurios vėliava plaukioja nuostolį padaręs laivas. kurios teritorijoje įvyko įvykis. Su prekybine laivyba susijęs turtinis ginčas. Jeigu tai įvyko atviroje jūroje ir ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikoje. Skirstant atlyginimą už išgelbėjimą jūroje gelbėjime dalyvavusio laivo valdytojui ir laivo įgulai. Jeigu susidūrę laivai plaukiojo su Lietuvos valstybės vėliava. jeigu šalys nebuvo susitarusios kitaip. Santykiams. įstatymus. kylantiems iš prekybinės laivybos ir nereguliuojamiems šio įstatymo. kur įvyko laivų susidūrimas. nuostoliai atlyginami pagal įstatymus valstybės. susijusiems su atlyginimu už išgelbėjimą teritorinėje jūroje. taikomas šis įstatymas. Jeigu bendroji avarija turi būti dalijama Lietuvos Respublikoje. trūkumą ar sužalojimą. Santykius dėl bendrosios avarijos reguliuoja šalies. kurios teritorijoje buvo suteiktos gelbėjimo paslaugos. jie atlyginami pagal valstybės. įstatymai. įstatymus. atitinkamai taikomos 317 . įstatymai. dėl kurio reikalaujama atlyginti nuostolius. baigė reisą. jeigu sutarties šalys nesusitarė kitaip. Santykiai dėl laivų susidūrimo teritorinėje jūroje reguliuojami pagal šalies.

kurį suteikia laivo savininkas susisiekimo ministro nustatyta tvarka. jeigu jis yra suprojektuotas bei pastatytas laivybai jūroje ir turi tai patvirtinančius dokumentus. Laivas. Laivo vėliava. bet ne ilgiau kaip tris mėnesius. kuris yra įregistruotas užsienio valstybėje. įkeisti arba kam nors perduoti. Su šiais laivais susiję reikalavimai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei. II. Teisė plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava suteikiama laivams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu vykdantys Lietuvos valstybės įsipareigojimus. naudojamas laivybai.Lietuvos Respublikos civilinių. administracinių. Laivas. negali būti areštuoti. Laikinasis leidimas galioja iki laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Laivas privalo turėti savo pavadinimą. Už Lietuvos ar užsienio valstybės vėliavos iškėlimą laive. Laivo registravimas. Kiekvienas jūrų laivas. turi teisę plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava nuo to laiko. darbo ir kitų įstatymų normos. kai Lietuvos Respublikos konsulinis pareigūnas išduoda laikinąjį leidimą. Laivas registruojamas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Jūrų laivai prilyginami nekilnojamiesiems daiktams. negali jos keisti kitos valstybės vėliava laivo reiso ar buvimo uoste metu. jeigu jį pagal laivo nuomos be įgulos sutartį (bareboat charter) išsinuomoja Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo. įsigytas užsienyje. neturint tam teisės. kuris patvirtina šią teisę. Kartu su Lietuvos valstybės vėliava laive Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti iškeltos ir kitos vėliavos. įregistruotiems Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Laivas. turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. LAIVAS Bendrieji reikalavimai. išskyrus laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) atveju. Laivai. gali būti laikinai įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre Jūrų laivų registravimo taisyklių nustatyta tvarka. įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ir plaukiojantis su Lietuvos valstybės vėliava. o laivo savininkas yra Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre gali būti registruojami 318 .

pareigos ir atsakomybė. Laivo kapitonas vadovauja laivui vienvaldiškai. laivo kapitonas turi teisę uždaryti šį asmenį į atskirą patalpą ir laikyti jį toje patalpoje tol. jeigu: a) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra parengtas ir suderintas statomo laivo projektas. Jeigu laive esančio asmens veiksmai kelia grėsmę laivo arba jame esančių žmonių ir turto saugumui. Laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) atveju laivo kapitoną skiria ir darbo sutartį su juo sudaro laivo nuomininkas. turi Lietuvos Respublikos nacionalinę priklausomybę. Laivo kapitono ir laivo kapitono vyriausiojo padėjėjo pareigas gali eiti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. kol laivas atplauks į Lietuvos Respublikos uostą. Laivo kapitonas. keleivių ir krovinių saugumą. LAIVO ĮGULA Laivo įgulos sudėtis. Laivo kapitonas yra laivo valdytojo atstovas laive. kaip jų laikomasi laive. Laivas. Laivo kapitono nurodymai yra privalomi visiems laive esantiems asmenims. III. Jūrų laivų registravimo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Laivo kapitonas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais. numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamuosiuose 319 . c) atlikta ne mažiau kaip 20 procentų laivo korpuso statybos darbų. kitais teisės aktais ir kontroliuoja. Laivo nacionalinė priklausomybė. Jeigu laivas yra tolimojo plaukiojimo reise ir šiame laive padaroma veika. Laivo kapitono teisės. laivo įgulos. Jam pavaldūs laivo įgulos nariai ir keleiviai.nebaigti statyti jūrų laivai. b) sudaryta laivo statybos rangos sutartis. Laivo kapitonas atsako už laivo. Laivo kapitoną skiria ir darbo sutartį su juo sudaro laivo savininkas. Už neteisėtą asmens laisvės atėmimą laivo kapitonas atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Laivo įgulą (įskaitant laivo kapitoną ir laivo kapitono vyriausiąjį padėjėją) turi sudaryti ne mažiau kaip du trečdaliai Europos Sąjungos valstybių narių piliečių ar nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų. įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ir plaukiojantis su Lietuvos valstybės vėliava.

jeigu nėra kitų krovinių savininkų įgaliotų atstovų. Jei palikėjo paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta ar notarų biuras nežinomi. laivo kapitonas privalo šią veiką padariusį asmenį perduoti policijai. numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamuosiuose įstatymuose. jeigu jo veiksmai (aplaidumas) gali pakenkti arba pakenkė laivo saugiai laivybai. Prie mirties akto pridedamas mirusiojo turto ir dokumentų. be laivo kapitono. laivo kapitonas. Laivo kapitonas turi teisę sulaikyti asmenį. susijusiems su kroviniais. kuris plaukia su Lietuvos valstybės vėliava. Tokį aktą. laivo kapitonas surašo mirties aktą. Jei laive gimsta vaikas. Apie žmogaus mirtį laive įrašoma laivo žurnale. pasirašo du liudytojai. jeigu jie yra laivo įgulos nariai.notarų biurui. Laivo kapitono surašytas aktas nepakeičia gimimo liudijimo ir turi būti pateikiamas civilinės metrikacijos įstaigai gimimo liudijimui gauti. kad mirusiojo turtas būtų išsaugotas. Laivo kapitonas pasirūpina. Tokį aktą. Atplaukęs į Lietuvos Respublikos uostą. atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūno funkcijas. jeigu jie yra laivo įgulos nariai. Laivo kapitonas tvirtina laive esančio asmens surašytą testamentą. Laivo kapitonas yra krovinių savininko atstovas sudarant sandorius dėl krovinių. jame esantiems asmenims bei kroviniams. įtariamą padarius nusikalstamą veiką. priima jį saugoti ir perduoda palikėjo paskutinės nuolatinės gyvenamosios vietos notarų biurui. apyrašas. taip pat iškilus ginčams. sudarė arba gali sudaryti sąlygas padaryti bet kokią žalą laivui. be laivo kapitono. o testamentą ir turto apyrašą . Jei laivas ilgą laiką turi išbūti atviroje jūroje ir lavonas negali būti 320 . Prireikus kapitonas gali išsiųsti sulaikytąjį asmenį ir ikiteisminio tyrimo medžiagą į Lietuvos Respubliką kitu laivu. Jeigu Lietuvos Respublikos uoste esančiame laive padaroma veika. laivo gydytojas arba felčeris. laivo gydytojas arba felčeris.įstatymuose. pasirašo du liudytojai. laivo kapitonas perduoda mirties aktą civilinės metrikacijos įstaigai. Apie vaiko gimimą laive įrašoma laivo žurnale. kol jis bus perduotas policijos pareigūnui Lietuvos Respublikos uoste. testamentas perduodamas Lietuvos Respublikos notarų rūmams. Jei laive miršta žmogus. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso įstatymais bei kitais teisės aktais. Laivo kapitonas turi teisę nušalinti nuo darbo (pareigų) bet kurį laivo įgulos narį. esančių laive. laivo kapitonas surašo jo gimimo aktą.

vasario 23 d. taip pat pasirūpina. taip pat apie tai įrašyti laivo žurnale. laivo valdytojas privalo paskirti naują laivo kapitoną. iš dalies pakeičiančiu Tarptautinę konvenciją dėl kai kurių teisės normų. civilinė atsakomybė. jo pareigas laikinai eina vyresnysis kapitono padėjėjas.išsaugotas. tarptautinė konvencija dėl teisės normų. Jeigu laivui gresia neišvengiama žūtis. iš dalies 321 . Krovinių vežimo jūra sutarties sudarymo faktas ir jos turinys patvirtinamas konosamentu ar kitu dokumentu. susijusių su konosamentais. suvienodinimo (Hagos taisyklės). Konosamento išdavimas ir dokumentų pateikimas vežėjui. baudžiamoji. susijusių su konosamentais. Konosamento išdavimo sąlygas nustato 1924 m. tarptautine konvencija dėl teisės normų. Briuselio protokolu. Už šiame įstatyme nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą laivo kapitonui taikoma drausminė. iš dalies pakeista 1968 m. KROVINIŲ VEŽIMO JŪRA SUTARTIS Krovinių vežimas jūra. iš dalies pakeičiančiu Tarptautinę konvenciją dėl kai kurių teisės normų. Laivo kapitonas laivą palieka paskutinis. iš dalies pakeistą 1968 m. protokolu (Visbiu taisyklės). iš dalies pakeičiančiu 1924 m. mašinų ir radijo stoties žurnalai. ėmęsis visų priemonių keleiviams išgelbėti. Briuselio protokolu. laivo kapitonas turi teisę palaidoti mirusįjį jūroje pagal jūrų papročius ir surašyti atitinkamą aktą. tarptautinę konvenciją dėl kai kurių teisės normų. rugpjūčio 25 d. leidžia laivo įgulai palikti laivą. Šiame skirsnyje nurodytos taisyklės taikomos. susijusių su konosamentais. jei šalių sutarimu nenustatyta kitaip. Kroviniai jūra vežami vadovaujantis 1924 m. IV. Jeigu laivo reiso metu laivo kapitonas mirė arba dėl kitų aplinkybių negali eiti pareigų. administracinė. susijusių su konosamentais. Prieš laivui išplaukiant į kitą uostą. suvienodinimo (Hagos taisyklės). laivo kapitonas. iš dalies pakeista 1968 m. suvienodinimo (Visbiu taisyklės) ir iš dalies pakeista Protokolu (protokolas dėl SST). reiso jūrlapiai ir kiti dokumentai. suvienodinimo (Hagos taisyklės). kad būtų išgelbėti laivo. suvienodinimo (Visbiu taisyklės) ir iš dalies pakeista Protokolu (protokolas dėl SST). susijusių su konosamentais.

suvienodinimo (Hagos taisyklės). užmokestį už laivo prastovą. Krovinių vežimo jūra sutarties sąlygos. Vežėjas turi teisę krovinių neišduoti krovinių gavėjui tol. susijusių su konosamentais. Frachtą ir kitus vežėjui priklausančius mokėjimus sumoka krovinių siuntėjas arba frachtuotojas. o krovinių siuntėjas nesumokėjo viso frachto prieš laivui išplaukiant iš uosto ir nepateikė mokėjimo garantijų. Jeigu vežėjas savo nuožiūra pakrovė krovinius į denį. Krovinių siuntėjas ir vežėjas gali susitarti dėl krovinių sukrovimo laivo denyje. atsiradusio pradėjus krovimo darbus. iš dalies pakeistą 1968 m. Už vežimo metu ne dėl vežėjo kaltės prarastus ar sužalotus 322 . Jeigu kroviniai turi būti vežami tam tikru laivu. Krovinių sukrovimas laive. taikomas krovinių pakrovimo į laivą uoste jų pakrovimo į laivą dieną. frachto dydis nustatomas pagal normas. ir atsakyti už nuostolius. muitinės. Krovinių siuntėjas turi laiku perduoti vežėjui visus su kroviniais susijusius dokumentus. neįrašytos į konosamentą. Jeigu pakrautų krovinių vertė nepadengia frachto ir kitų vežėjo išlaidų. kad šie dokumentai buvo perduoti ne laiku. Frachtas. rugpjūčio 25 d. išskyrus krovinių perkrovimą dėl techninio būtinumo. netinkami arba neišsamūs. kurių reikalauja uosto. atsiradusius vežėjui dėl to. protokolu (Visbiu taisyklės).pakeičiančiu 1924 m. sugadinimą ar pavėlavimą krovinius pristatyti į paskirties uostą. Jeigu tokio susitarimo nebuvo. vežėjas turi teisę nutraukti krovinių vežimo jūra sutartį. taip pat kitas vežėjo dėl to išleistas sumas. jeigu konosamente yra nuoroda į dokumentą. jeigu krovinių vežimo jūra sutartimi tie mokėjimai nėra perkelti krovinių gavėjui. kol nesumokėtas frachtas ar kiti vežėjui priklausantys mokėjimai arba nepateiktos mokėjimo garantijos. Frachto dydis nustatomas krovinių vežimo jūra sutarties šalių susitarimu. yra privalomos krovinių gavėjui. jeigu ji buvo. Kroviniai laive sukraunami laivo kapitono nuožiūra. jie gali būti pakrauti į kitą laivą tik krovinių siuntėjui sutikus. jis atsako už krovinių praradimą. Krovinio perkrovimas į kitą laivą. jei tai atsitiko dėl krovinių vežimo denyje. vasario 23 d. kuriame tos sąlygos įrašytos. sanitarijos arba kitos institucijos. iškrauti iš laivo krovinius ir pareikalauti sumokėti jam pusę sutarto frachto. tarptautinę konvenciją dėl kai kurių teisės normų.

atsižvelgiant į tai. Frachtui ir kitiems mokėjimams. frachtas nemokamas. vežėjas išduoda jam krovinius 323 . kuri iš šių dviejų aplinkybių prasidės anksčiau. gautų pardavus įkeistus krovinius. Krovinių įkeitimo sutartis sudaroma ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas. jeigu krovinių siuntėjas atsisakė krovinių vežimo jūra sutarties po to. mokamas visas frachtas. kito nelaimingo atsitikimo arba laivo prievartinio užgrobimo. jeigu ji buvo. jeigu krovinių siuntėjas atsisako krovinių vežimo jūra sutarties. susijusias su kroviniais ir neįtrauktas į frachtą. kai pasibaigė stalijos arba kontrastalijos laikas arba laivas išplaukė iš uosto. o jeigu buvo sumokėtas. Jeigu kroviniai buvo išgelbėti. taip pat vežėjo išlaidas. kurie vežimo metu buvo prarasti ar sugedo dėl natūralių krovinių savybių ar aplinkybių. Krovinių įkeitimas. c) visą frachtą už pirmąjį laivo reisą. priklausančių nuo krovinių siuntėjo. krovinių siuntėjas turi teisę atsisakyti krovinių vežimo jūra sutarties sumokėjęs: a) pusę frachto. užtikrinti vežėjas turi teisę reikalauti iš krovinių siuntėjo įkeisti vežimui pateikiamus krovinius. turi teisę parduoti įkeistus krovinius prieš tai raštu įspėjęs krovinių siuntėją arba frachtuotoją ir krovinių gavėją. Už vežimą krovinių. neužtenka vežėjo reikalavimui visiškai patenkinti. – grąžinamas. priklausantiems vežėjui už krovinių vežimą jūra pagal sutartį. prarastus dėl laivo avarijos. vežėjas turi teisę į frachtą. Krovinių vežimo jūra sutarties atsisakymas. kurio dydis proporcingas laivo su kroviniais nuplauktam nuotoliui. Vežėjas. jeigu krovinių siuntėjas atsisako krovinių vežimo jūra sutarties prieš pasibaigiant stalijos arba kontrastalijos laikui arba prieš laivui išplaukiant iš uosto. vežėjas turi teisę reikalauti iš krovinių siuntėjo arba frachtuotojo sumokėti trūkstamą sumą. b) visą frachtą ir kitas sumas. Jeigu lėšų. sudarytos vienam laivo reisui po to. kitas sumas ir pusę frachto už kitus reisus.krovinius mokamas visas frachtas. negavęs jam priklausančių frachto ir kitų mokėjimų pagal krovinių vežimo jūra sutartį. kai pasibaigė stalijos arba kontrastalijos laikas arba laivas išplaukė iš uosto. Už krovinius. Kai kroviniams vežti buvo suteiktas visas laivas. Jeigu krovinių siuntėjas krovinių vežimo jūra sutarties atsisako iki laivui išplaukiant iš uosto. užmokestį už laivo prastovą.

užmokestis už laivo prastovą. atsiradusiais iki laivo išplaukimo iš krovinių išsiuntimo uosto: a) dėl karo ir kitokių veiksmų. į kurį laivas turi įplaukti pagal krovinių vežimo jūra sutartį arba į kurį įplaukė dėl būtino reikalo. tai sutarties galima atsisakyti tik su sąlyga. Krovinių siuntėjo reikalavimu vežėjas privalo išduoti krovinius prieš juos atgabenant į paskirties uostą tik tuo atveju. Jeigu krovinių siuntėjas krovinių vežimo jūra sutarties atsisako laivo reiso metu. jeigu dėl to nebus padaryta žalos vežėjui ir kitiems krovinių siuntėjams. susijusios su kroviniais ir neįtrauktos į frachtą. nepriklausančių nuo kurios nors krovinių vežimo jūra sutarties šalies. Kiekviena krovinių vežimo jūra sutarties šalis. galinčių kelti pavojų laivui ir kroviniams. b) jeigu krovinių išsiuntimo uostas arba paskirties uostas yra blokuojami. d) jeigu laivas paimamas naudoti specialiems valstybės reikalams.neatsižvelgdamas į tai. e) jeigu valdžios institucijos uždraudžia vežtinus krovinius išvežti iš išsiuntimo uosto arba įvežti į paskirties uostą. Jeigu pagal krovinių vežimo jūra sutartį krovinių siuntėjui buvo suteiktas ne visas laivas. Krovinių vežimo jūra sutarties nutraukimas. jeigu ji buvo. gali nutraukti krovinių vežimo jūra sutartį ir laivo reiso metu. b) laivas pripažįstamas netinkamu plaukioti. jis turi teisę reikalauti išduoti krovinius tik tame uoste. Kiekviena krovinių vežimo jūra sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį neatlygindama antrajai šaliai nuostolių šiais atvejais. proporcingą laivo su kroviniais nuplauktam nuotoliui. 324 . kai: a) laivas žūva arba yra užgrobtas. taip pat vežėjo turėtas su kroviniais susijusias išlaidas. kad bus sumokėtas visas frachtas. Šiuo atveju krovinių siuntėjas sumoka vežėjui frachtą. c) jeigu laivas sulaikomas valstybės institucijų sprendimu dėl priežasčių. kad krovinių iškrovimas iš laivo gali laivą uoste sulaikyti ilgiau už nustatytą laivo stovėjimo terminą. taip pat vežėjo išlaidos. atsiradus šio straip-snio ankstesnėje dalyje paminėtai aplinkybei. Krovinių vežimo jūra sutartis nutraukiama neatlyginant dėl to sutarties šalims atsiradusių nuostolių.

kol kroviniai buvo iškrauti ir atiduoti saugoti. vežėjas turi teisę. kai krovinio siuntėjo nurodymo negalima įvykdyti dėl žalos. Krovinių vežimo ypatumai. kurį vežėjas sugaišo. turintys individualių požymių. apie tai pranešęs krovinių siuntėjui. laivo kapitonas krovinius iškrauna iš laivo ir atiduoda juos saugoti krovinių siuntėjo lėšomis ir rizika į uosto sandėlį arba kitą patikimą vietą. Jeigu per tris paras po to. susijusias su laukimu jo nurodymo dėl krovinių iškrovimo uosto. taip pat vežėjo turėtos su kroviniais susijusios išlaidos. negali būti nuvežti į paskirties uostą. po to. krovinius atiduoti saugoti krovinių siuntėjo lėšomis ir rizika į uosto sandėlį arba kitą patikimą vietą. jei per tą laiką nebuvo gautas kitoks krovinių siuntėjo nurodymas. o siuntėjas vietoj žuvusių krovinių nespėja pateikti kitų krovinių. Jeigu kroviniams vežti buvo duotas ne visas laivas. turintys rūšinių požymių. kuri būtų padaryta kitų laive esančių krovinių savininkams. Jeigu kroviniams vežti buvo duotas ne visas laivas ir kroviniai dėl priežasčių. Krovinių pateikimas saugoti. Jeigu kroviniams vežti buvo duotas visas laivas ir krovinių gavėjas neatvyko arba atsisakė priimti krovinius. kai krovinių siuntėjui buvo išsiųstas laivo kapitono pranešimas apie susidariusias aplinkybes. d) žūva kroviniai. pranešęs apie tai krovinių siuntėjui. laikomas laivo prastova. Laikas. Krovinių vežimo jūra sutartis dėl 3 dalyje nurodytų aplinkybių gali būti nutraukiama ir laivo reiso metu. Tokiu atveju vežėjui sumokamas frachtas. Pasibaigus laivo iškrovimo terminams. kai jie pateikti pakrauti į laivą. negautas nurodymas dėl krovinių iškrovimo uosto. o paskirties uoste krovinių gavėjas krovinių neatsiėmė arba jų atsisakė.c) žūva kroviniai. proporcingą laivo su kroviniais nuplauktam nuotoliui. proporcingas laivo su kroviniais nuplauktam nuotoliui. Jei nuo laivo atplaukimo į uostą per du mėnesius atiduoti saugoti 325 . laivo kapitonas krovinių siuntėjo nurodymu krovinius gali iškrauti kitame uoste. laivo kapitonas tuojau pat apie tai privalo pranešti krovinių siuntėjui. taip pat visas kitas su kroviniais susijusias išlaidas ir sumokėti frachtą. už kurią vežėjui atlygina krovinių siuntėjas. Laivo kapitonas turi teisę taip pat pasielgti ir tuomet. Krovinių siuntėjas privalo atlyginti vežėjui visas išlaidas. nurodytų šiame įstatyme. tai laivo kapitonas turi teisę iškrauti krovinius artimiausiame uoste.

Keleivis prieš reisą turi teisę bet kuriuo metu. – bet kuriame uoste. keleivių išlaipinimo iš laivo arba įlaipinimo į laivą vietą. jeigu tokie veiksmai būtini dėl stichinės nelaimės padarinių.kroviniai neatsiimami. kuriuo keleivis vežamas nuo kranto į laivą ir atgal. Laivo pateikimas keleiviams vežti. c) tinkamai sutvarkytos laivo patalpos ir vietos. o reisui prasidėjus. Vežėjas keleiviui išduoda bilietą. nepriklausančių nuo vežėjo ir trukdančių laikytis keleivių vežimo jūra sutarties. vežėjas turi teisę saugomus krovinius parduoti. skirtos keleiviams vežti. d) sudarytas atvykusių į laivą keleivių sąrašas ir įrašyti duomenys apie juos į keleivių registrą. pakeisti keleivių vežimo jūra maršrutą. nutraukti keleivių 326 . Prieš pateikdamas laivą keleiviams vežti ir veždamas keleivius. b) laivas būtų tinkamai aprūpintas ir sukomplektuota laivo įgula. juos įlaipinti į laivą ir išlaipinti iš laivo. KELEIVIŲ VEŽIMO JŪRA SUTARTIS Keleivių vežimo jūra sutartis. Keleivių vežimas apima laikotarpį nuo keleivio įlipimo į laivą išvykimo uoste iki išlipimo iš laivo paskirties uoste. Greitai gendantys neatsiimti kroviniai gali būti parduoti ir prieš pasibaigiant nurodytam terminui. kuris įrodo keleivių vežimo jūra sutarties sudarymo faktą. trečiajam asmeniui be vežėjo sutikimo. Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisykles tvirtina Susisiekimo ministerija. Keleivis negali perduoti teisių. Šio skirsnio normos taikomos. Keleivių registras tvarkomas pagal Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisykles. kurias suteikia keleivių vežimo jūra sutartis. Bagažo pateikimas vežėjui įrodomas bagažo pateikimo dokumentu. o krovinių siuntėjas nesumoka vežėjui priklausančių mokėjimų. kad: a) laivas būtų tinkamas plaukioti. V. suteikė vežėjas. vežėjas privalo pasirūpinti. taip pat laikotarpį. per kurį keleivis vandens keliu nugabenamas nuo kranto į laivą ir atgal. jeigu užmokestis už nugabenimą įtrauktas į bilieto kainą arba jeigu laivą. Toks susitarimas negali apriboti šiame skirsnyje nurodytų keleivio teisių. Vežėjas turi teisę atidėti laivo reisą. į kurį laivas įplauks. Keleivių vežimo jūra sutarties nutraukimas keleivio iniciatyva. jei šalių susitarimu nenustatyta kitaip. nepalankių sanitarinių ir epideminių sąlygų išvykimo ar atvykimo uoste ar kelyje bei dėl kitų pavojų ir įvykių.

trūkumą arba sužalojimą. Šiame straipsnyje numatytais atvejais vežėjas. Keleivis. Vežėjas atsako už priimto vežti bagažo praradimą. tvarką ir ribas. nutraukęs keleivių vežimo jūra sutartį. arba neatvyksta į laivą dėl ligos. nurodyto Keleivių ir bagažo jūra vežimo taisyklėse. trūkumą ir 327 . keleiviui sugrąžinama užmokesčio už vežimą jūra dalis. turi teisę atgauti jo sumokėtą užmokestį už važiavimą ir bagažo vežimą Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklių nustatyta tvarka. – jei laivas pripažįstamas netinkamu plaukioti. jam grąžinamas visas jo sumokėtas užmokestis už važiavimą ir bagažo vežimą. nepriklausančių nuo kurios nors keleivių vežimo jūra sutarties šalies.vežimo jūra sutartį. – jei laivas paimamas specialiems valstybės reikalams. Keleivių vežimo jūra sutarties nutraukimas vežėjo iniciatyva. proporcinga nenuplauktam iki paskirties uosto nuotoliui. – jei laivas žūva arba yra užgrobtas. arba prieš išplaukiant laivui nutraukia sutartį dėl priežasčių. Vežėjas už keleivio gyvybės atėmimą arba jo sveikatos sužalojimą atsako pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. pranešęs vežėjui apie keleivių vežimo jūra sutarties nutraukimą. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nustato kitokias vežėjo atsakomybės už keleivio gyvybės atėmimą arba jo sveikatos sužalojimą sąlygas. Vežėjo atsakomybė už keleivio gyvybės atėmimą arba jo sveikatos sužalojimą. Jeigu keleivis nutraukia keleivių vežimo jūra sutartį ne vėliau termino. o jeigu keleivių vežimo jūra sutartis nutraukiama tarpiniame uoste. galinčių kelti pavojų laivui ir keleiviams. – jei laivo išvykimo uostas arba paskirties uostas yra blokuojami. bagažo praradimą. keleivio reikalavimu privalo jį savo lėšomis nugabenti į išvykimo uostą. priklausančių nuo vežėjo. Vežėjas turi teisę nutraukti keleivių vežimo jūra sutartį: – dėl karo ir kitokių veiksmų. Jeigu vežėjas nutraukia keleivių vežimo jūra sutartį iki laivo išplaukimo iš išvykimo uosto. vadovaujamasi šiomis sutartimis. – jei laivas sulaikomas valstybės institucijų sprendimu dėl priežasčių. jis privalo sugrąžinti keleiviui užmokestį už keleivio ir bagažo vežimą jūra.

Atlyginimo dydžio apribojimas netaikomas. gali būti parduotas Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklių nustatyta tvarka. tačiau neviršijant Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklėse nustatytų ribų. Kruizo dalyvis. jeigu įrodoma. – tikrosios jo vertės dydžiu. kad rankinio bagažo praradimas. neatsiimtas per tris mėnesius nuo laivo atplaukimo į paskirties uostą dienos. o kruizo dalyviai kruizo organizatoriaus 328 . trūkstamo ar sužaloto bagažo vertės dydžiu.sužalojimą. trūkumą arba sužalojimą – pareikštosios bagažo vertės dydžiu. už rankinio bagažo praradimą. pranešęs kruizo organizatoriui apie jūrų kruizo sutarties nutraukimą. kad tikroji bagažo vertė yra mažesnė už pareikštąją vertę. Jūrų kruizo sutartis. Jei kruizo organizatorius negali aprūpinti kruizo dalyvio vieta jūrų kruizo sutartyje nurodytame arba kitame analogiškame laive. kruizo dalyvis turi teisę nutraukti jūrų kruizo sutartį ir gauti visą sumokėtą sumą. taip pat už pavėlavimą jį atvežti. trūkumą arba sužalojimą – prarasto. Vežėjas grąžina sumokėtą trūkstamo ar prarasto bagažo vežimo užmokestį. trūkumas arba sužalojimas yra vežėjo tyčios arba neatsargumo rezultatas. kad dėl to nėra vežėjo kaltės. jeigu keleivis įrodo. Bagažas. kurį kruizo organizatorius išduoda kruizo dalyviui. kruizo dalyviams sugrąžinamos jų sumokėtos sumos proporcingai nenuplauktam iki paskirties uosto nuotoliui. Jeigu jūrų kruizo sutartį kruizo organizatorius nutraukia iki laivo išplaukimo iš išvykimo uosto. Jeigu jūrų kruizo sutartis kruizo organizatorius nutraukia laivui išplaukus iš išvykimo uosto. kad nuostolis padarytas dėl vežėjo tyčinių veiksmų ar aplaidumo. trūkumą arba sužalojimą vežėjas atsako tik tuo atveju. Jeigu vežėjas įrodo. turi teisę gauti visą arba dalį sumokėtos už kruizą sumos sutartyje nustatyta tvarka. jeigu neįrodo. Už rankinio bagažo praradimą. c) už priimto bagažo pavėluotą pristatymą – bagažo vežimo tarifo numatytu dydžiu. trūkumą arba sužalojimą. Jūrų kruizo sutartis įforminama kelialapyje arba kitame dokumente. kruizo dalyviams sugrąžinamos jų sumokėtos sumos. Kruizo dalyvis iki kruizo pradžios turi teisę nutraukti sutartį. b) už priimto vežti neįvertinto bagažo praradimą. Vežėjas atsako: a) už priimto vežti įvertinto bagažo praradimą.

atsirandančias pagal jo sudarytas vežimo jūra sutartis ir kitus frachtuotojo pasirašytus dokumentus. Frachtuotojo atsakomybė numatoma laivo frachtavimo sutartyje. susijusius su suteikto laivo gelbėjimu. Frachtuotojas privalo eksploatuoti laivą pagal laivo frachtavimo sutarties sąlygas. LAIVŲ AGENTAVIMAS. Laivo perdavimas frachtuotojui. išduoti konosamentus ar kitus juos pakeičiančius dokumentus. Laivo valdytojas privalo perduoti laivą frachtuotojui tokios būklės. Šalių susitarimu į laivo frachtavimo sutartį (čarterį) gali būti įrašomos ir kitos sąlygos. jei šalių susitarimu nenustatyta kitaip. Pagal laivo frachtavimo sutartį (čarterį) laivo valdytojas frachtuotojui laivą suteikia kartu su įgula. susijusius su kruizo dalyvių aptarnavimu. Frachtuotojas atsako pagal prievoles. Laivo frachtavimo sutartyje (čarteryje) turi būti nurodytos sutarties šalys. kruizo organizatorius atlygina dėl to atsiradusius nuostolius. numatomas vežti krovinys. Laivo frachtavimo sutartį (čarterį) pasirašo laivo valdytojas ir frachtuotojas arba jų atstovai. Jeigu dėl nenumatytų ir nuo vežėjo nepriklausančių aplinkybių jūrų kruizo trukmė pailgėja. Frachtuotojas atsako už nuostolius. Šiame skirsnyje nurodytos taisyklės taikomos. LAIVO IŠPERKAMOJI NUOMA Laivo frachtavimo sutartis (čarteris). Gali būti sudaroma terminuota laivo frachtavimo sutartis arba laivo frachtavimo sutartis laivo reisui. laivo įgulos komplektavimo. frachto dydis. jeigu tie nuostoliai atsirado dėl 329 .lėšomis pristatomi į išvykimo uostą. LAIVO FRACHTAVIMAS. LAIVO NUOMA BE ĮGULOS (BAREBOAT CHARTER). Frachtuotojas laivo kapitonui turi teisę duoti nurodymus dėl laivo naudojimo laivo frachtavimo sutartyje (čarteryje) numatytiems tikslams. Laivo frachtavimo sutartis (čarteris) sudaroma raštu. Frachtuotojas turi teisę savo vardu sudaryti vežimo jūra sutartis. laivo pavadinimas. sužalojimu arba žuvimu. tačiau frachtuotojas laivo kapitonui neturi teisės duoti nurodymų dėl tvarkos laive. Frachtuotojo atsakomybė. VI. Laivo frachtavimo sąlygas nustato laivo frachtavimo sutartis (čarteris). kad jis tiktų tikslams. taip pat dėl laivo valdymo. numatytiems sutartyje.

. uosto rinkliavų ir kitų mokesčių bei rinkliavų surinkimą ir mokėjimą. Laivų agentavimas apima šių paslaugų teikimą: a) tarpininkavimą įsigyjant ir perleidžiant laivus. taip pat ir laivo draudimo išlaidas. f) laivo aprūpinimo ir aptarnavimo organizavimą uoste. apmoka visas su laivo eksploatacija susijusias išlaidas. talpa. taip pat atsako pagal prievoles. Jeigu suteiktas laivas žūva. c) frachto. – laivo perdavimo išperkamosios nuomos gavėjui vieta ir laikas. e) laivo atplaukimo į uostą ir išplaukimo iš uosto. Laivo išperkamosios nuomos sutartyje turi būti nurodyta: – sutarties šalys. o jeigu tos dienos nustatyti negalima.frachtuotojo kaltės. Laivų agentavimas. – mokesčio už išperkamąją nuomą dydis ir mokėjimo terminai. taip pat krovos darbų organizavimą. Laivo išperkamosios nuomos sutartis sudaroma raštu. Laivo išperkamosios nuomos gavėjas tampa laivo valdytoju ir komplektuoja laivo įgulą. kai buvo gauta paskutinė žinia apie laivo žuvimą. nuosavybės teisė į laivą pereina išperkamosios nuomos gavėjui. – sutarties dalykas. Laivo išperkamosios nuomos sutarties sudarymas. d) muitinės ir krovinio dokumentų tvarkymą ir kitus su tuo susiju-sius veiksmus. Laivo perdavimas išperkamosios nuomos gavėju.iki tos dienos. – laivo techniniai ir eksploataciniai duomenys (keliamoji galia. – naudojimosi laivu laikas. – laivo pavadinimas ir pastatymo data. frachtas sumokamas už laiką iki laivo žuvimo dienos. kuriam pasibaigus. laivo klasė. savo vardu sudaro vežimo jūra sutartis. b) tarpininkavimą sudarant frachtavimo sutartį ir frachtavimo sutarties vykdymo priežiūros vykdymą. – kitos sutarties šalių nustatytos sąlygos. Laivo savininkas privalo perduoti laivą išperkamosios nuomos gavėjui tokios 330 . – sutarties šalių atsakomybė. atsirandančias dėl naudojimosi suteiktu laivu. atsako pagal prievoles.). greitis ir pan. kilusias dėl naudojimosi išsinuomotu laivu.

atsiradusius iki laivo perdavimo išperkamosios nuomos gavėjui momento. Išperkamosios nuomos gavėjas turi teisę nutraukti laivo išperkamosios nuomos sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. išperkamosios nuomos gavėjas privalo atlyginti laivo savininkui dėl to padarytą žalą. atsižvelgiant į normalų laivo susidėvėjimą. laivas negali būti panaudotas pagal laivo išperkamosios nuomos sutartį. Jeigu laivo būklė pablogėjo. VII. Atsitiktinio laivo žuvimo ar jo sugedimo rizika pereina išperkamosios nuomos gavėjui nuo laivo perdavimo jam pagal išperkamosios nuomos sutartį momento. Grąžinant laivą. Laivo išperkamosios nuomos sutarties nutraukimas. numatytiems laivo išperkamosios nuomos sutartyje. BUKSYRAVIMO JŪRA SUTARTIS 331 . laivo savininkas turi teisę į nesumokėtą išperkamosios nuomos užmokestį už naudojimąsi laivu. Laivo savininkas atsako už laivo trūkumus. jeigu: a) išperkamosios nuomos gavėjas praėjus trims mėnesiams po mokėjimo termino nesumoka išperkamosios nuomos užmokesčio. Išperkamosios nuomos gavėjas per vienerius metus nuo laivo priėmimo turi teisę reikšti pretenzijas laivo savininkui dėl laivo trūkumų. laiku atlikti laivo remontą. jeigu: a) laivo savininkas laivo neperduoda išperkamosios nuomos gavėjui sutartyje numatytu laiku. atsiradusių iki laivo perdavimo išperkamosios nuomos gavėjui. arba sutartimi sulygtos būklės. b) tyčia ar dėl neatsargumo blogina laivo būklę. Išperkamosios nuomos gavėjas privalo rūpintis laivo technine būkle. d) nevykdo kitų laivo išperkamosios nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. b) dėl trūkumų. Laivo savininkas turi teisę nutraukti išperkamosios nuomos sutartį ir pareikalauti grąžinti laivą. minimų šioje dalyje. c) laivu naudojasi ne pagal sutartį ar laivo paskirtį. Išperkamosios nuomos gavėjas privalo grąžinti laivą laivo savininkui tokios būklės. jeigu jis nepranešė apie juos išperkamosios nuomos gavėjui perduodamas laivą.būklės. kokios jį gavo. Išperkamosios nuomos gavėjui grąžinamos laivo pirkimo įmokos. kad jis tiktų naudoti tikslams.

Dispaša ir dispašeriai. pareikalavęs nepaprastųjų išlaidų arba aukojimo. Kiekviena buksyravimo jūra sutarties šalis privalo iš anksto tinkamai parengti savo laivą ar kitą objektą buksyravimui. Atsakomybė už buksyruojančiam laivui arba jame esančiam turtui buksyruojant padarytą žalą. Buksyravimo jūra sutartis gali būti sudaroma raštu arba žodžiu. Šiame skirsnyje nurodytos taisyklės taikomos. kad tokie trūkumai negalėjo būti pastebėti (nematomi trūkumai) iki buksyravimo jūra sutarties sudarymo. jei nėra kitokio šalių susitarimo. Bendrosios avarijos faktą suinteresuotų asmenų pareiškimu konstatuoja ir apskaičiuoja jos dalijimą (sudaro 332 . Šiame skirsnyje frachtu taip pat laikomas užmokestis už keleivių ir jų bagažo vežimą. Bendroji avarija dalijama proporcingai laivo. kilo dėl vežimo jūra sutarties dalyvio arba trečiojo asmens kaltės. kai pavojus. jei šalių susitarimu nenustatyta kitaip. kitam plaukiojančiam objektui arba juose esančiam turtui. Tačiau toks dalijimas neatima iš bendrosios avarijos dalyvių teisės išieškoti turėtus nuostolius iš kaltojo asmens. Buksyruojančio laivo valdytojas neatsako už laivo trūkumus. jei nėra kitokio šalių susitarimo. jeigu neįrodyta. kad jo kaltės nebuvo. jeigu jis neįrodo. jeigu įrodo. Susitarimas dėl pavedimo buksyruojančio laivo kapitonui vadovauti buksyravimui gali būti įrodomas tik rašytiniais dokumentais. tenka buksyruojančio laivo valdytojui. frachto ir krovinių vertei.Buksyravimo jūra sutarties sudarymas. VII. Buksyruojančio laivo valdytojas neatsako už žalą. kad žala padaryta dėl buksyruojančio laivo kaltės. Bendroji avarija dalijama šioje dalyje nustatyta tvarka ir tuo atveju. kai buksyruojančio laivo kapitonas vadovauja buksyruojamam laivui ar kitam plaukiojančiam objektui. kad buvo buksyruojama tarp lyčių. kad jo kaltės nebuvo. padarytą buksyruojamam laivui ar kitam plaukiojančiam objektui arba juose esančiam turtui dėl to. BENDROJI AVARIJA Bendrosios avarijos dalijimas. Atsakomybė už buksyruojant padarytą žalą buksyruojamam laivui. jeigu jis neįrodo. kai buksyruojamo laivo ar kito plaukiojančio objekto kapitonas vadovauja buksyruojančiam laivui. Buksyravimo jūra sutarties šalių atsakomybė. tenka buksyruojamo laivo ar kito plaukiojančio objekto valdytojui.

Krovinių vežimo jūra sutarties šalis. kam jie padaryti. nuostoliai tenka tam. kuria remiantis sudaroma dispaša. dispaša surašoma pagal dispašerio turimą medžiagą. atsakomybė paskirstoma lygiomis dalimis. 333 .dispašą) dispašeriai. reikalaujanti padalyti bendrąją avariją. Už dispašos sudarymą imama rinkliava. Jei laivų susidūrimas įvyko dėl visų susidūrusių laivų kapitonų ar kitų įgulos narių kaltės. kad pareikštieji nuostoliai arba išlaidos iš tikrųjų turi būti priskirti bendrajai avarijai. kurio laivo kapitonas ar kiti įgulos nariai kalti dėl laivų susidūrimo. Nuostolius atlygina laivo valdytojas. Jei negalima nustatyti kiekvienos laivų susidūrimo šalies kaltės dydžio. d) dėl saugios laivybos reikalavimų pažeidimo. Jeigu suinteresuoti asmenys per dispašerio nustatytą laiką tokių dokumentų nepateikia. nors ir buvo išvengta laivų susidūrimo. kroviniams ar kitam turtui. Jei laivai susidūrė dėl nenugalimos jėgos. Nė viena iš laivų susidūrimo šalių nelaikoma kalta iki tol. kuri įtraukiama į dispašą ir padalijama visiems suinteresuotiems asmenims proporcingai jų įnašams į bendrąją avariją. atsiradę: a) susidūrus jūrų laivams. privalo įrodyti. kiekvienos laivų susidūrimo šalies atsakomybė nustatoma proporcingai jų kaltės dydžiui. Šiame įstatyme nustatyta tvarka atlyginami nuostoliai. taip pat jeigu negalima nustatyti laivų susidūrimo priežasties. Nuostolių dėl laivų susidūrimo atlyginimas. Visiems suinteresuotiems asmenims turi būti sudaroma galimybė susipažinti su visa medžiaga. turintys žinių ir patyrimo jūrų teisės srityje. b) jūrų laivams susidūrus su vidaus vandenų laivais. Šio straipsnio ankstesnėje dalyje nurodytu atveju laivų valdytojai solidariai atsako tretiesiems asmenims už nuostolius dėl žmonių mirties arba jų sveikatos sužalojimo. Dispašeris turi teisę pasiūlyti suinteresuotiems asmenims pateikti dokumentus. ir dispašeris jų reikalavimu ir lėšomis privalo išduoti patvirtintus šios medžiagos nuorašus. kol jos kaltė nebus įrodyta įstatymų nustatyta tvarka. reikalingus dispašai surašyti. remdamiesi dispašerio prašytais. c) asmenims. tačiau nepateiktais dokumentais. Dispaša negali būti pakeista. jeigu to reikalauja suinteresuoti asmenys.

Jei laivo kapitonas sumažina maisto kiekį laivo reiso metu. Laivo valdytojas privalo pasirūpinti. Šiame Įstatyme toliau pateikiami šie skirsniai: a) laivo valdytojo ribotoji atsakomybė. d) pretenzijos ir ieškiniai e) laivo hipoteka. Laivo valdytojas gali suteikti teisę laivo kapitonui laivo valdytojo vardu pasirašyti darbo sutartis su jūrininkais. Jūrininkų teisės ir pareigos jūrininkų reiso metu. Vienas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas jūrininkui. VIII. kad jūrininkams būtų skiriama maisto ir geriamojo vandens pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą paros racioną ir normas. jūrininkai turi teisę reikalauti piniginės kompensacijos už maisto normų sumažinimą. b) privilegijuoti reikalavimai. Laivui stovint uoste ar 334 . atsiradę dėl aplinkos užteršimo susidūrus laivams. Jūrininkų teisės ir pareigos jūrininkų reiso metu numatomos šiame įstatyme. Darbo sutartis su jūrininku sudaroma raštu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. DARBO SANTYKIAI LAIVE IR GARANTIJOS JŪRININKAMS Darbo sutarties su jūrininku sudarymas. Asmenys iki 16 metų dirbti laive nepriimami. kad jūrininkų reiso metu būtų sudarytos tinkamos darbo ir poilsio sąlygos. Dėl ribotos vadovėlio apimties šie skirsniai nenagrinėjami. Laivo kapitonas rūpinasi. darbo sutartyje bei pareiginėse instrukcijose. Tinkamų darbo ir poilsio sąlygų jūrininkų reiso metu sudarymas. Nuostoliai. Kiekvienam jūrininkui Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka išduodama jūrininko knygelė. Dirbti laive leidžiama asmenims.Laivo valdytojas atsako ir jei laivų susidūrimas įvyko dėl locmano kaltės. Sutarties kopija įteikiama laivo kapitonui. Susisiekimo ministerijos patvirtintame Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statute. Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumus jūrų transporte nustato Vyriausybė. kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. kurie Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka pripažinti tam tinkami pagal sveikatos būklę. c) jūriniai protestai. atlyginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jūrininkas turi teisę į darbą ir į poilsį. kitas lieka laivo valdytojui.

Savo asmeniniam naudojimui jūrininkas gali į laivą atsinešti tiek daiktų. jei jis neprivalo likti laive dėl laivo. kad į laivą buvo neteisėtai atsinešta daiktų. Jūrininkams. jis gali būti parduotas arba sunaikintas. jei tai įmanoma padaryti. kaltiems dėl laivo avarijos. turto vertė neatlyginama. laivo valdytojas privalo išmokėti jūrininkui piniginę kompensaciją. Jeigu jūrininko turto negalima tinkamai saugoti dėl jo savybių. krovinio ar esančių laive asmenų saugumo artėjant laivo išplaukimui ar keičiant laivo stovėjimo vietą. Be laivo kapitono leidimo jūrininkas negali atsinešti į laivą prekių. Jeigu jūrininkui priklausantis turtas laive buvo sugadintas arba dingo dėl apiplėšimo. jei jūrininkas per 12 mėnesių nesikreipė į laivo valdytoją dėl jam priklausančio turto atgavimo. jis gali organizuoti jūrininko ar kitų laivo patalpų apžiūrą. vadovaudamasis tos pačios rūšies ir kokybės turto kainomis.kitoje saugioje vietoje (nuleidus inkarą). atsižvelgdamas į žuvusio arba sužaloto turto nusidėvėjimą. Jei jūrininkui sutrukdoma laiku atvykti į laivą. stipriai veikiančių ar narkotinių medžiagų. Tvarkos laive palaikymas. kiek tai neapsunkins laivo ir netaps galimos netvarkos laive priežastimi. gaisro ar kitų laivui padarytų nuostolių. Laivo kapitonas jūrininkams gali organizuoti nemokamą susisiekimą valtimi su krantu. liepti iškrauti į krantą arba. didelių saugojimo išlaidų ar kitų aplinkybių. Suinteresuotas jūrininkas turi teisę dalyvauti apžiūroje. Jei kapitonas įtaria. jis apie tai 335 . nuodingųjų. Jūrininkas privalo paklusti laive gaunamiems įsakymams ir laikytis jūrininko pareigas ar darbą reglamentuojančių nuostatų. Tvarkos palaikymą laive organizuoja laivo kapitonas. Laivo kapitonas kaip galima greičiau privalo organizuoti turto aprašymą. Neleidžiama į laivą atsinešti radioaktyvių. Be laivo kapitono leidimo neleidžiama į laivą atsinešti ginklų ar šaudmenų. Turtą galima parduoti arba sunaikinti ir tada. atsižvelgdamas į išlaidas bei kitas su tuo susijusias aplinkybes. laivo valdytojas privalo atlyginti jūrininkui padarytą žalą. laisvu laiku jūrininkas turi teisę išlipti į krantą. Atleisto iš darbo jūrininko laive paliktas turtas saugomas jūrininko lėšomis. Visus neteisėtai į laivą atsineštus daiktus laivo kapitonas gali areštuoti. sunaikinti. jei tai būtina. Turto aprašymo teisingumą parašais patvirtina du liudytojai. Jei dėl laivo avarijos žūva arba sužalojamas jūrininko teisėtai į laivą atsineštas turtas.

kurio jūrininkas negali duoti. o jei toje vietoje Lietuvos Respublikos konsulato nėra. susijusias su jo kelione į nuolatinę gyvenamąją vietą. „frachtą“. kuriame jūrininką galima atleisti iš darbo laive.nedelsdamas privalo pranešti laivo kapitonui. Kas turi sudaryti laivo įgulą? 6. Kaip nustatomas frachtas? 9. Jei dirbdamas laive jūrininkas susirgo ar buvo sužalotas. Garantijos jūrininkams. numatytų šioje dalyje. Jei darbo sutartis su jūrininku baigiasi laivui esant užsienio valstybės uoste. „dispačą“. Kai sergantis ar sužalotas jūrininkas paliekamas užsienyje. sergantį jūrininką išlaipina į krantą artimiausiame uoste. kol laivas atplauks į uostą. atsisako priimti jį į šalį arba priima pagal užstatą. Kieno nuožiūra sukraunami kroviniai laive? 8. Jei užsienio valstybė. jei dėl ligos ar sužalojimo jūrininkas apdraustas draudimo organizacijoje. Jei laivui kyla pavojus ar laive prasideda jūrininkų maištas. Apibūdinti „laivo reisą“. laivo valdytojas apmoka visas išlaidas už jūrininko gydymą. – užtikrina jam tinkamą priežiūrą bei slaugymą ir praneša artimiausiam Lietuvos Respublikos konsulatui. Kokį laikotarpį apima keleivių vežimas? 336 . 3. Kiekvienas laivo įgulos narys be specialaus įsakymo privalo padėti palaikyti tvarką laive. Už ką atsako kapitonas laive? 7. į kurį įplaukia laivas. Kokie laivai gali teikti jūrų kabotažo paslaugas tarp Lietuvos Respublikos uostų? 5. laivo kapitonas. 4. kurios uoste baigiasi darbo sutartis su jūrininku. Jei nustatoma. jis tęsia darbą laive. „laivo frachtavimo sutartį (čarterį)“. jei laive neįmanoma šiam pavojui užkirsti kelio. taip pat kitais ypatingais atvejais laivo kapitonas gali imtis visų būtinų ir teisėtų priemonių tvarkai laive užtikrinti. kad jūrininkas serga liga. priežiūrą ir slaugą. Laivo valdytojas neprivalo apmokėti išlaidų. laivo valdytojas atlygina jūrininko išlaidas. laivo kapitonas palieka jį Lietuvos Respublikos konsulato priežiūrai. Apibūdinti „demeredžą“. Apibūdinti „jūrininko reisą“. kuri kelia pavojų kitiems esantiems laive asmenims. Kontroliniai klausimai 1. 2. Jūrininko prašymu laivo kapitonas perduoda jūrininko pateiktą informaciją jūreivio nurodytam asmeniui.

įsakymo Nr. ir juose esantiems asmenims. taip pat reglamentuoja saugios laivybos valstybinę priežiūrą ir administravimą. Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas Šis įstatymas priimtas 2000 m. I. laivų pažeidėjų sulaikymo 337 . šie laivai vadovaujasi 1972 metų Tarptautinėmis laivų susidūrimų jūroje prevencijos taisyklėmis..2. neatitinkančių tarptautinių saugios laivybos reikalavimų. šių laivų kapitonai privalo vykdyti uostų laivybos taisyklių ir uostų laivų eismo tarnybų budinčių pareigūnų nurodymus saugios laivybos klausimais. Karinių incidentų. b) mažinti laivų. plaukdami bendrojo naudojimo vandens keliais. rugpjūčio 29 d.09. BENDROSIOS NUOSTATOS Įstatymo paskirtis ir taikymas. atitiktų visus tarptautinius ir nacionalinius saugios laivybos reikalavimus. plaukiojantys su Lietuvos valstybės vėliava.VIII-1897. Visais atvejais. agresijos.VIII-1961. pakeitimai 2000. žmonių ir laivų gelbėjimą. Šio įstatymo ir jo pagrindu priimtų teisės aktų normos netaikomos: a) užsienio valstybėse įregistruotiems laivams. laivų avarijų tyrimą.26 įsakymo Nr. nutraukęs keleivių vežimo jūra sutartį? 11. Šio įstatymo tikslas – Lietuvos Respublikoje įgyvendinant Tarptautinės jūrų organizacijos ir Europos Sąjungos teisės aktus saugios laivybos srityje: a) užtikrinti. kad laivai. b) Lietuvos Respublikos karo ir pakrančių apsaugos laivams. Saugios laivybos įstatymas nustato reikalavimus saugiai laivybai Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotiems laivams. paskendusio turto iškėlimą bei atsakomybę už saugios laivybos reikalavimų nevykdymą. Kaip keleivis gali nutraukti jūrų kruizo sutartį? 12.10. kurie plaukia per Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą naudodamiesi taikaus plaukimo teise. Kokias paslaugas apima laivų agentavimas? 5. Ką turi sugrąžinti vežėjas keleiviui. skaičių.2. o plaukdami uostų akvatorijomis.

ar kitais ekstremaliais atvejais šiame punkte numatyti laivai plaukdami uostų akvatorijomis naudojasi prioriteto teise. Laivas – bet kurio tipo savaeigis ar nesavaeigis plaukiojantis statinys. kad į jį galėtų įvažiuoti ir iš jo išvažiuoti kelių ar geležinkelio transporto priemonės. Keleivinis keltas – keleivinis laivas. Keleiviais nelaikomi asmenys. Laivo įgula – laivo kapitonas ir kiti jūrininkai. taip pat asmenys. laikinai dirbantys laive pastarajam esant uoste. locmanai ir jų mokiniai bei vaikai iki 1 metų. Įgaliota klasifikacinė bendrovė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota organizacija. Navigacijos įrenginiai – kranto ir plūduriuojantys įrenginiai. Keleivinis laivas – laivas. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos: Bendrojo naudojimo vandens keliai – laivybai tinkami vandenys. klasifikacinės bendrovės taisyklių reikalavimus ir išduodanti atitinkamus tai patvirtinančius dokumentus. Locmanas nėra savo vedamo laivo įgulos narys. eksploatuojantis laivą. vežantis daugiau kaip 12 keleivių. 338 . Laivo savininkas – asmuo. suteikiantį teisę padėti laivo kapitonui vesti laivą į uostą arba išvesti iš jo. ar juo naudojasi kitu teisėtu pagrindu. atliekanti laivų techninę priežiūrą bei apžiūrą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų. išgelbėti jūroje ir paimti į laivą. kuriais gaunama informacija. Vyriausybė gali įgalioti tik Europos Sąjungos pripažintas klasifikacines bendroves. Keleivis – asmuo. turintis atitinkamą jūrinio laipsnio diplomą ir vadovaujantis laivo įgulai bei valdantis laivą. atliekantys laive užduotis. Laivo valdytojas – asmuo. esantys Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir nurodyti jūrlapiuose. turintis susisiekimo ministro nustatytos formos locmano liudijimą. kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai. susijusias su laivo eksploatavimu arba aptarnavimu. Locmanas – jūrininkas. kuris nėra įrašytas į laivo įgulos sąrašą ir neatlieka laive jokių pareigų. tarptautinių sutarčių. kurių pavardės įrašytos laivo įgulos sąraše. kuris įrengtas taip. Laivo kapitonas – jūrininkas. būtina saugiai laivybai užtikrinti. kuriam laivas priklauso nuosavybės teise. neatsižvelgiant į tai. ar jis yra laivo savininkas.

Administracijos organizacinę struktūrą tvirtina susisiekimo ministras. Administracijos steigėja yra Susisiekimo ministerija. tarptautinių sutarčių bei kitų teisės aktų reikalavimai saugiai laivybai ir kaip užtikrinama taršos iš laivų prevencija. kurioje laivas gali prisišvartuoti ir į laivą gali būti pakraunami ar iš jo iškraunami kroviniai. Uostas – vieta. reglamentuojančių saugią laivybą.Pakrančių apsaugos laivas – valstybei nuosavybės teise priklausantis nekomerciniais tikslais naudojamas laivas. reikalavimų įgyvendinimui organizuoti ir jų vykdymo valstybinei priežiūrai užtikrinti steigiama Lietuvos saugios laivybos administracija. Administracijos funkcijos. reglamentuojančių saugią laivybą. II. kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų. Lietuvos saugios laivybos administracija. Saugios laivybos reikalavimai – saugios laivybos ir taršos iš laivų prevencijos reikalavimai. kodeksų ir rezoliucijų bei Europos Sąjungos teisės aktų. reikalavimų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarką. Uosto kapitonas – pareigūnas. įgalinanti laivybos kompanijos darbuotojus efektyviai įgyvendinti laivybos kompanijos saugios laivybos užtikrinimo ir aplinkos apsaugos politiką. Saugios laivybos valstybinį administravimą vykdo Susisiekimo ministerija. SAUGIOS LAIVYBOS VALSTYBINIS ADMINISTRAVIMAS Saugios laivybos valstybinio administravimo organizavimas. kurių dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. vykdantis laivybos priežiūrą ir užtikrinantis tvarkos palaikymą Lietuvos Respublikos jūrų uosto akvatorijoje bei krantinėse Uosto kapitono nuostatų nustatyta tvarka. 339 . Lietuvos Respublikos ir tarptautinės teisės aktų. užrašą ir atliekantis valstybės sienos apsaugos funkcijas. Administracija: a) kontroliuoja. Susisiekimo ministerija nustato saugios laivybos reikalavimus bei Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų. turintis specialius aiškiai matomus ženklus. Administracija išlaikoma iš valstybės biudžeto ir uostų rinkliavų atskaitymų. Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija) yra biudžetinė įstaiga. Administracijos metinę išlaidų sąmatą tvirtina susisiekimo ministras. Saugios laivybos valdymo sistema – struktūrizuota ir dokumentuota sistema.

Uosto kapi-tono sprendimai ir veiksmai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka. įmonės. Uosto kapitono reikalavimu uoste esantys laivai. j) vykdo kitas šiame įstatyme numatytas funkcijas. i) atestuoja įmones. teikiančias su saugia laivyba susijusias paslaugas. kaip uostų administracijos ir uostų naudotojai. tvirtina uosto administracijos vadovas. mokymo ir treniruočių centrus (kursus) bei mokomuosius laivus. e) sudaro valstybinę hidrografijos nuotrauką Lietuvos Respublikos jūrų uostuose. Uosto kapitoną skiria ir atleidžia uosto administracijos vadovas. tvirtina darbo laive ir plaukiojimo stažą. eksploatuoja ir plėtoja navigacinius įrenginius. vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir išimtinėje ekonominėje zonoje. 2. susijusią su laivyba. ir išduoda laivų dokumentus. kontroliuoja. teikia navigacinę ir hidrometeorologinę informaciją. Lietuvos Respublikos jūrų uosto veiklą. Uosto kapitono sprendimai jo kompetencijai priklausančiais klausimais yra privalomi ir turi būti vykdomi nedelsiant. treniruoklius.b) registruoja laivus. prieš tai suderinęs su Administracija. užtikrina uosto kapitonas. Uosto kapitonas. skelbia hidrografinius duomenis. d) išduoda jūrininkų kvalifikacinius dokumentus bei jūrininkų knygeles. privalo suteikti pagalbą uoste nelaimės ištiktiems laivams ir žmonėms. g) organizuoja naftos ir kitų kenksmingų medžiagų išsiliejimų Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir išimtinėje ekonominėje zonoje likvidavimo darbus. panaudodami turimas technines priemones. laivų elektronikos centrus bei jų dėstytojus. yra pasirengusios likviduoti naftos ir kitų kenksmingų medžiagų išsiliejimus. plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava. c) vykdo valstybinę laivų kontrolę uoste ir laivų. Uosto kapitono veiklą reglamentuoja šis bei jūrų uosto įstatymai ir Uosto kapitono nuostatai. plaukiojančius su Lietuvos valstybės vėliava. h) prižiūri įgaliotų klasifikacinių bendrovių veiklą Lietuvos Respublikoje. laivyno technikos priežiūros bazes. teritorinėje jūroje ir išimtinėje ekonomi-nėje zonoje. 340 . kontroliuoja jų veikimą. Uosto kapitono nuostatus. laivo vėliavos valstybinę kontrolę. f) įrengia.

jeigu: a) yra gautas Administracijos inspektoriaus sprendimas dėl draudimo laivui išplaukti iš uosto. Jos vykdo ir šių darbų priežiūrą. ekologinius. Dirbti laive leidžiama tik jūrininkams. d) teikia laivams uosto navigacinę ir hidrometeorologinę informaciją. Laivų projektavimo. Laivų plaukiojimo rajonų (ribų) bei leistinų meteorologinių sąlygų nustatymas. Uosto kapitonas: a) kontroliuoja uosto akvatorijos gylį. e) leidžia laivams įplaukti į uostą ir išplaukti iš jo. c) kontroliuoja uosto krantinių būklę.Uosto kapitono pagrindinės funkcijos. f) susidarius ekstremalioms situacijoms uoste. perdislokuoja laivus. b) kontroliuoja laivų grimzlę. kad užtikrintų jam nustatytus techninius. pastatytas. statybos ir įrengimo reikalavimai. Uosto kapitonas privalo neleisti laivui išplaukti iš uosto. kurie suteikia jiems teisę eiti atitinkamas pareigas laive. LAIVO TINKAMUMAS PLAUKIOTI Laivo tinkamumas plaukioti. IV. navigacinius. diplomavimo ir budėjimo normų konvencija (1995 metų jos pataisomis). 341 . priešgaisrinės saugos bei jūrininkų darbo laive reikalavimus. III. darbų saugos. remdamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų. registruoja laivų įplaukimą ir išplaukimą. b) laivas pakrautas daugiau. Tinkamu plaukioti nustatytame plaukiojimo rajone yra pripažįstamas laivas. vykdo uosto navigacinių įrenginių ir uosto navigacijos ženklų priežiūrą. suprojektuotas. įrengtas ir eksploatuojamas taip. statybos ir įrengimo reikalavimus nustato įgaliotos klasifikacinės bendrovės. nei leidžia laivo krovos žymės. Laivų projektavimo. Laivams plaukioti leidžiamas rajonų ribas bei saugiam plaukiojimui leistinas meteorologines sąlygas nustato įgaliotos klasifikacinės bendrovės. o laivo valdytojas turi tai patvirtinančius galiojančius dokumentus. Administracija. Jūrinio laipsnio suteikimo tvarką nustato susisiekimo ministras. turintiems galiojančius jūrinio laipsnio diplomus ar kvalifikacijos liudijimus bei jų patvirtinimus. LAIVO ĮGULA Laivų įgulų komplektavimo reikalavimai. vadovaudamasis 1978 metų Tarptautine jūrininkų mokymo.

be kurio draudžiama išplaukti į jūrą. kad jis atitinka tarptautinius ir nacionalinius saugios laivybos reikalavimus. Pirminė laivo apžiūra. Laivo įgulos narių sveikatos būklės tikrinimas.Tarptautinės jūrų organizacijos ir Tarptautinės darbo organizacijos rezoliucijų reikalavimais. privalo apžiūrėti Administracijos inspektorius arba Administracijos įgaliotas klasifikacinės bendrovės atstovas Jūrų laivų registravimo taisyklių nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą vykdo įgaliotos klasifikacinės bendrovės. Eigos pamainų ir budėjimo tvarką laivuose nustato Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statutas. Kad būtų užtikrinta saugi laivyba laivo reiso metu. Jūrininkų registro nuostatus tvirtina Vyriausybė. laive organizuojama eigos pamainos ir budėjimai. kuriems išduoti Lietuvos Respublikos jūrinio laipsnio diplomai. tvirtina kiekvienam Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotam laivui minimalią įgulos sudėtį ir išduoda laivui laivo įgulos minimumo liudijimą. kvalifikacijos liudijimai bei jūrininko knygelės. Jūrininkų registrą tvarko Administracija. Laivo apžiūros išlaidas atlygina laivo valdytojas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. atsižvelgdamos į Tarptautinės jūrų organizacijos ir Tarptautinės darbo organizacijos reikalavimus. registruojami Jūrininkų registre. Jūrininkų sveikatos tikrinimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos. Šį statutą tvirtina susisiekimo ministras. prieš įrašant į Lietuvos Respublikos jūrų laivų registrą. V. Nė vienas laivo įgulos narys į laivą negali būti paskirtas be laivo kapitono sutikimo. Laivų techninė priežiūra atliekama apžiūrint laivus ir nuolat kontroliuojant jų techninę būklę. Jūrininkų registras. LAIVO DOKUMENTAI Laivų techninės priežiūros organizavimas. 342 . Laivui leidžiama plaukioti tik nustačius. Eigos pamainos ir budėjimai laive. Kiekvienam laivo įgulos nariui privalo būti atliktas pagrindinis ir periodiniai sveikatos būklės patikrinimai ir jis turi gauti tai patvirtinantį medicinos įstaigos dokumentą. taip pat saugi laivo eksploatacija jam stovint prie krantinės ar nuleidus inkarą. LAIVŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA. Asmenys. Kiekvieną laivą.

343 . norintiems verstis locmano praktika. Locmanų patarnavimų minimalias ir maksimalias kainas. kas vietoj jo bus atsakingas už laivo valdymą iki kapitonui sugrįžtant. Dokumentų. Už laivo valdymą visada atsako vedamo laivo kapitonas. kur būtina naudotis locmano patarnavimais. ir įsitikinti. kurio bendroji talpa 500 ir daugiau tonų. Locmano pareigas gali eiti ne vyresnis kaip 65 metų laivavedys. Laivų tipus ir rajonus. Locmano liudijimą išduoda Administracija. Kvalifikacinius reikalavimus ir sąlygas asmenims. laivų vedimo su locmanu tvarką reglamentuoja Locmanų tarnybos nuostatai. jis privalo pranešti locmanui. Locmano ir vedamo laivo kapitono santykiai. locmanas vis tiek privalo (kiek tai įmanoma) teikti laivo kapitonui duomenis apie laivybos plaukimo rajone ypatumus. Draudimas locmanui palikti vedamą laivą. LOCMANŲ VEIKLA Locmanas. suderinęs su Konkurencijos taryba. vyresniojo kapitono padėjėjo jūrinį laipsnį. c) kol locmaną vedamame laive pakeičia kitas locmanas. užtikrinančius saugų laivo vedimą. sąrašą tvirtina Administracija.Laivo dokumentai. Lietuvos Respublikos konsulatai ar konsuliniai skyriai užsienyje turi teisę laikinai pratęsti laivo dokumentų galiojimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. b) įvedant laivą į uostą – kol laivas nuleidžia inkarą arba saugiai prisitvirtina prie krantinės. taip pat locmano liudijimo išdavimo tvarką nustato susisiekimo ministras. Jeigu laivo kapitonas palieka vairinę. Laivų vedimo su locmanu rajonai. kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotame laive. Pradėjęs vesti laivą. mokantis valstybinę bei anglų kalbas ir turintis ne mažesnį kaip laivo. nustato Administracija. Locmanas privalo duoti vedamo laivo kapitonui patarimus. atlyginimas už locmanų patarnavimus. locmanas be vedamo laivo kapitono leidimo neturi teisės palikti laivo: a) išvedant laivą į jūrą – kol laivas nuplaukia iki tos vietos. kad vedamo laivo kapitonas teisingai suprato duotus patarimus. Jeigu vedamo laivo kapitonas neatsižvelkgia į locmano patarimus. VI. tvirtina susisiekimo ministras. Šiuos nuostatus tvirtina susisiekimo ministras. nuo kurios toliau gali saugiai plaukti be locmano pagalbos. Locmanų veiklą.

Valstybinės laivų kontrolės uoste tvarką nustato susisiekimo ministras. 344 . kad jis neatitinka tarptautinių saugios laivybos reikalavimų. apie tai surašo nustatytos formos aktą. Jeigu patikrinus Lietuvos Respublikos jūrų uoste esantį laivą nustatyta. nurodytų laivo įgulos minimumo liudijime. Administracijos inspektorius uždraudžia laivui išplaukti iš uosto. Administracijos inspektorius. b) laivas neatitinka jam nustatytų saugios laivybos reikalavimų. Valstybi-nės laivų kontrolės uoste tikslas – nustatyti. taip pat gyvenimo ir darbo sąlygų laive standartų pažeidimus. vadovaudamasis Tarptautinės jūrų organizacijos ir Europos Sąjungos teisės aktais dėl valstybinės laivų kontrolės uoste. taip pat gyvenimo ir darbo sąlygų laivuose standartus. Apie šį sprendimą Administracija informuoja laivo valdytoją. laivo vėliavos valstybę. jeigu: a) laivo įgula neatitinka minimalios įgulos komplektavimo kriterijų. Administracijos inspektoriaus sprendime dėl draudimo laivui išplaukti iš uosto turi būti nurodytos priežastys. Tarptautinę jūrų organizaciją ir laivą prižiūrinčią klasifikacinę bendrovę. ar Lietuvos Respublikos jūrų uostuose esantys užsienyje įregistruoti laivai atitinka tarptautinius saugios laivybos reikalavimus. taip pat gyvenimo ir darbo sąlygų laivuose standartų ir laivui dėl to uždraudžiama išplaukti iš uosto. d) laivas neatitinka kitų tarptautinių arba Lietuvos Respublikos saugią laivybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. LAIVŲ KONTROLĖ Užsienyje įregistruotų laivų valstybinė kontrolė Lietuvos Res-publikos jūrų uostuose (valstybinė laivų kontrolė uoste). ir terminai nurodytiems trūkumams pašalinti.VII. nustatęs tarptautinių saugios laivybos reikalavimų. laivo valdytojas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo atlyginti pakartotinio laivo patikrinimo išlaidas. Valstybinę laivų kontrolę uoste organizuoja ir vykdo Administracija. c) laivo dokumentai yra negaliojantys arba jų trūksta. arba laivo įgulos narių jūrinių laipsnių diplomai ar kvalifikacijos liudijimai yra negaliojantys arba nesuteikia teisės eiti laive atitinkamų pareigų. Laivo išplaukimo iš uosto apribojimai. dėl kurių draudžiama išplaukti. gyvenimo ir darbo laive standartų.

Administracijos inspektoriaus sprendimo dėl draudimo laivui išplaukti iš uosto vykdymą kontroliuoja uosto kapitonas. Jeigu laivas uoste buvo sulaikytas dėl nepagrįsto Administracijos inspektoriaus sprendimo, patirti laivo valdytojo nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų kontrolė (vėliavos valstybinė kontrolė). Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų vėliavos valstybinės kontrolės tikslas – kontroliuoti, kaip Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose įgyvendinami tarptautiniai saugios laivybos reikalavimai, taip pat gyvenimo ir darbo sąlygų laivuose standartai bei kiti Lietuvos Respublikos saugią laivybą reglamentuojantys teisės aktai. Laivų, įregistruotų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, vėliavos valstybinę kontrolę susisiekimo ministro nustatyta tvarka vykdo Administracija arba jos tam įgalioti asmenys. Jeigu Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotam laivui uždraudžiama išplaukti iš užsienio valstybės uosto dėl tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimų, Administracija privalo ištirti tokio uždraudimo priežastis. Laivo valdytojas privalo Administracijai teikti visą tyrimui reikalingą informaciją. Nustačiusi, kad laivui buvo uždrausta išplaukti dėl tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimų, galėjusių kelti grėsmę žmonių gyvybei jūroje ir jūros aplinkos apsaugai nuo taršos, Administracija privalo atlikti išsamų laivo patikrinimą. Tokio patikrinimo išlaidas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlygina laivo valdytojas. Inspektoriai, atliekantys valstybinę laivų kontrolę uoste ar valstybinę vėliavos kontrolę. Kvalifikacinius reikalavimus inspektoriams, atliekantiems valstybinę laivų kontrolę uoste ar vėliavos valstybinę kontrolę, nustato susisiekimo ministras. Laivo kapitonas privalo valstybinę laivų kontrolę uoste ar vėliavos valstybinę kontrolę atliekantį inspektorių įleisti į laivą ir jo patalpas, taip pat pateikti jam reikiamus dokumentus ir informaciją. VIII. LAIVYBOS KOMPANIJŲ IR LAIVŲ SERTIFIKAVIMAS Laivybos kompanijų ir laivų sertifikavimas. Laivybos kompanijų ir laivų sertifikavimo tikslas – patvirtinti, kad laivybos kompanijos laivų saugios laivybos valdymo sistema atitinka Lietuvos 345

Respublikos saugios laivybos valdymo sistemos bei Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus. Laivybos kompanijų ir laivų saugios laivybos valdymo sistemas susisiekimo ministro nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus vertina Administracija arba įgaliotos klasifikacinės bendrovės. Jei laivybos kompanijos ir laivų saugios laivybos valdymo sistema įvertinama teigiamai, Administracija arba įgaliota klasifikacinė bendrovė laivybos kompanijai išduoda Atitikties dokumentą, o laivui – Saugaus valdymo liudijimą. IX. LAIVO VALDYTOJO IR LAIVO KAPITONO TEISĖS IR PAREIGOS SAUGIOS LAIVYBOS UŽTIKRINIMO SRITYJE Laivo valdytojo pareigos saugios laivybos užtikrinimo srityje. Saugios laivybos reikalavimų vykdymą privalo užtikrinti laivo valdytojas. Jis atsako už tai, kad: a) kiekvieną laivą valdytų laivo kapitonas bei vadovaujantys laivo įgulos nariai, turintys tinkamą kvalifikaciją jūreivystės, laivavedybos, ryšių ir jūros technikos srityse; kad laivo įgula pagal jos narių kvalifikaciją ir skaičių būtų tinkama dirbti konkrečiame laive, atsižvelgiant į jo tipą, dydį, variklius ir įrangą; b) laivo kapitonas, vadovaujantys laivo įgulos nariai ir, kiek tai yra reikalinga, laivo įgula būtų visapusiškai susipažinę su tarptautinėmis taisyklėmis dėl žmonių gyvybės apsaugos jūroje, laivų susidūrimo išvengimo, jūros taršos išvengimo, radijo ryšio ir kad minėtų taisyklių reikalavimų būtų laikomasi; c) laive dirbantys jūrininkai gautų darbui reikalingą informaciją jiems suprantama kalba; d) laivybos kompanijoje ir laive būtų vykdomi šio įstatymo ir jo pagrindu priimtų teisės aktų reikalavimai. Laivo valdytojas negali veikti arba varžyti laivo kapitono sprendimų, susijusių su saugia laivyba bei jūros aplinkos apsauga nuo taršos. Laivo kapitono teisės ir pareigos saugios laivybos užtikrinimo srityje. Už saugią laivybą laivo plaukiojimo metu atsako laivo kapitonas. Jis privalo: a) palaikyti tinkamą plaukioti laivo būklę; b) nedelsdamas informuoti laivo valdytoją ir Administraciją apie laivui padarytą žalą; 346

c) nedelsdamas informuoti laivo valdytoją ir Administraciją apie laivo pasikeitimus, dėl kurių laivas gali būti pripažintas netinkamu plaukioti. Laivo reiso metu mirus laivo įgulos nariui ar dėl kitų aplinkybių jam negalint eiti savo pareigų, laivo kapitonas turi teisę tęsti plaukiojimą su nesukomplektuota laivo įgula, jeigu jis yra įsitikinęs, kad esantys laivo įgulos nariai užtikrins saugią laivybą. Su nesukomplektuota laivo įgula leidžiama plaukti tik iki artimiausio uosto, o jame privaloma sukomplektuoti laivo įgulą. Laivo kapitonas, prieš priimdamas šio straipsnio aukščiau numatytą sprendimą, privalo apie tai informuoti laivo valdytoją ir Administraciją. X. SAUGUS LAIVO PAKROVIMAS IR IŠKROVIMAS Bendrieji reikalavimai. Laivas pakraunamas, iškraunamas ir balastas panaudojamas pagal laivo kapitono patvirtintą išankstinį ir faktinį laivo pakrovimo ir krovinio išdėstymo planą (schemą). Už saugų laivo pakrovimą, iškrovimą ir balasto panaudojimą atsako laivo kapitonas. Uosto kapitonas turi teisę neleisti laivui išplaukti iš uosto, jei pakrautas laivas kelia grėsmę saugiai laivybai. XI. PAVOJINGŲ AR APLINKĄ TERŠIANČIŲ KROVINIŲ GABENIMAS LAIVAIS Pavojingų ar aplinką teršiančių krovinių gabenimą reglamentuojantys teisės aktai. Pavojingi ar aplinką teršiantys kroviniai jūrų laivais gabenami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis bei 1973 metų Tarptautinės apsaugos nuo teršimo iš laivų konvencijos, Tarptautinio pavojingų krovinių gabenimo jūra kodekso, Tarptautinio laivų, skirtų gabenti supiltus pavojingus birius cheminius krovinius, statybos ir įrangos kodeksu, Tarptautinio laivų, skirtų gabenti suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodekso bei kitų Tarptautinės jūrų organizacijos kodeksų nustatyta tvarka. Saugaus pavojingų ar aplinką teršiančių krovinių gabenimo reikalavimus, vadovaudamasis šio straipsnio ankstesnėje nurodytų teisės aktų nuostatomis, nustato susisiekimo ministras. Pavojingų ar aplinką teršiančių krovinių gabenimo tvarka. Laivo, plaukiančio į Lietuvos Respublikos jūrų uostą ir gabenančio pavojingus ar aplinką teršiančius krovinius, valdytojas, išplaukdamas iš pakrovimo uosto, privalo susisiekimo ministro nustatyta tvarka 347

Lietuvos Respublikos jūrų uosto administracijai pateikti informaciją apie laive esančius pavojingus ar aplinką teršiančius krovinius. Kiekviename laive, gabenančiame pavojingus ar aplinką teršiančius krovinius, turi būti laivo vėliavos valstybės arba jos vardu klasifikacinės bendrovės išduotas liudijimas, patvirtinantis, kad laivas ir jo įranga atitinka atitinkamos rūšies pavojingų krovinių gabenimo reikalavimus. Draudžiama pradėti krauti į laivą pavojingus ar aplinką teršiančius krovinius, jei krovinio siuntėjas laivo kapitonui neįteikė pavojingo krovinio deklaracijos, taip pat jei laivas neturi šio šiame įstatyme nurodyto liudijimo. Įvykus laivo, gabenančio pavojingus ar aplinką teršiančius krovinius, avarijai Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje arba susidarius aplinkybėms, keliančioms pavojų Lietuvos pakrantei, laivo kapitonas apie tai nedelsdamas privalo pranešti Administracijai ir pateikti informaciją susisiekimo ministro nustatyta tvarka. XII. PAPILDOMI REIKALAVIMAI ATSKIRŲ KLASIŲ LAIVAMS Reikalavimai keleiviniams laivams ir keleiviniams keltams. Visi Lietuvos Respublikoje įregistruoti keleiviniai laivai ir keleiviniai keltai privalo turėti galiojantį keleivinio laivo ar keleivinio kelto saugos liudijimą, kuriame turi būti nurodyta, kiek keleivių gali vežti šie laivai. Keleivinio laivo ar keleivinio kelto saugos liudijimą išduoda įgaliotos klasifikacinės bendrovės arba Administracija. Draudžiama keleiviniu laivu arba keleiviniu keltu vežti daugiau keleivių, negu nurodyta keleivinio laivo ar keleivinio kelto saugos liudijime, išskyrus išimtis, numatytas 1974 metų Tarptautinėje žmonių gyvybės apsaugos jūroje konvencijoje ar kituose tarptautinės jūrų teisės dokumentuose. Susisiekimo ministras gali nustatyti papildomų reikalavimų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotiems keleiviniams laivams ir keleiviniams keltams. Reikalavimai specialios paskirties ir greitaeigiams laivams. Specialios paskirties laivas – laivas, kurio korpusas, įrengimai ir mechanizmai yra suprojektuoti konkrečiai specifinei veiklai ir kuris yra skirtas plaukioti nustatytame plaukiojimo rajone, o laivo įguloje yra specialiai parengtas personalas, atliekantis laivo paskirtį atitinkančias funkcijas. 348

Greitaeigis laivas – laivas, galintis plaukti maksimaliu greičiu, kuris yra lygus ar didesnis už nurodytą 1974 metų Tarptautinės žmonių gyvybės apsaugos jūroje konvencijos X dalies 1 taisyklės 2 dalyje. Specialios paskirties ir greitaeigiams laivams papildomus tinkamumo plaukioti, eigos pamainų ir budėjimo, navigacinės įrangos ir įgulų parengimo reikalavimus tvirtina susisiekimo ministras, atsižvelgdamas į atitinkamus Tarptautinės jūrų organizacijos reikalavimus. Reikalavimai žvejybos laivams. Žvejybos laivas – laivas, klasifikacinių bendrovių išduotuose laivo dokumentuose turintis įrašą „žvejybos laivas“ ir pritaikytas verslinei žvejybai. Susisiekimo ministras, vadovaudamasis visuotinai pripažintomis tarptautinės jūrų teisės normomis ir Europos Sąjungos reikalavimais, Lietuvos Respublikoje įregistruotiems žvejybos laivams gali nustatyti specialius saugumo reikalavimus ar jų išimtis. XIII. LAIVŲ VILKIMAS Laivo saugaus vilkimo reikalavimai. Laivo saugaus vilkimo reikalavimus tvirtina susisiekimo ministras. Laivo saugaus vilkimo reikalavimų laikymosi valstybinę priežiūrą vykdo Administracija. Laivo saugaus vilkimo reikalavimų laikymąsi Lietuvos Respublikos jūrų uostuose prižiūri tų uostų kapitonai. XIV. ĮMONĖS, TEIKIANČIOS SU SAUGIA LAIVYBA SUSIJUSIAS PASLAUGAS Reikalavimai įmonėms, teikiančioms su saugia laivyba susijusias paslaugas. Įmonės, teikiančios su saugia laivyba susijusias paslaugas, turi būti atestuotos susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Nustatomos šios su saugia laivyba susijusios paslaugos: a) gelbėjimo, priešgaisrinių, laivų takelažo priemonių, slėgio, temperatūros, elektros, signalizacijos, automatikos bei kitų prietaisų ir aparatūros gamyba, remontas, tikrinimas ir bandymas bei atitinkamų tai patvirtinančių pažymėjimų išdavimas; b) navigacinių, radionavigacinių ir optinių prietaisų gamyba, remontas, tikrinimas ir bandymas bei atitinkamų tai patvirtinančių pažymėjimų išdavimas; c) jūrlapių ir kitų navigacinių dokumentų koregavimas; d) ryšio su laivais paslaugų teikimas; e) locmanų patarnavimai; 349

f) laivų vilkimas (buksyravimas), gelbėjimo ir povandeniniai techniniai darbai; g) uostų akvatorijų, bendrojo naudojimo vandens kelių gylių matavimas; h) jūrų krovinių krovimas; i) laivų švartavimas; j) laivų projektavimo ir konstravimo darbai; k) vertimasis jūrininkų įdarbinimu laivuose. Įmonių veiklos valstybinę priežiūrą vykdo Administracija. XV. LAIVO ĮRENGINIAI Laivo įrenginiai. Laivo įrenginiai – įranga, kuri pagal Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijas turi būti naudojama laive saugiai laivybai ir jūros aplinkos apsaugai nuo taršos užtikrinti arba kuri yra savanoriškai naudojama laive ir kuriai, vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis, reikalingas Administracijos arba įgaliotos klasifikacinės bendrovės patvirtinimas. Visuose Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose gali būti įrengiami ir naudojami tik tokie laivo įrenginiai, kurie atitinka tarptautinių sutarčių reikalavimus. Ši nuostata netaikoma laivo įrenginiams, įrengtiems laive iki šio įstatymo įsigaliojimo. Ar laivų įrenginiai atitinka tarptautinių sutarčių reikalavimus, nustatoma pagal susisiekimo ministro patvirtintus Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatus. Administracija arba įgaliota klasifikacinė bendrovė turi užtikrinti, kad išduodant arba pratęsiant 1966 metų Tarptautinėje konvencijoje dėl krovos žymių, 1972 metų Tarptautinių taisyklių siekiant išvengti laivų susidūrimų jūroje konvencijoje, 1973 metų Tarptautinėje apsaugos nuo teršimo iš laivų konvencijoje ir 1974 metų Tarptautinėje žmonių gyvybės apsaugos jūroje konvencijoje numatytus liudijimus, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotose laivuose esantys laivų įrenginiai, kuriems išduodami minėti liudijimai, atitiktų Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatų reikalavimus. XVI. VANDENS KELIAI, NAVIGACIJOS ĮRENGINIAI Saugios laivybos vandens keliuose užtikrinimas. Vandens keliai gali būti ženklinami ir žymimi jūrlapiuose bei locmanų žemėlapiuose tik atlikus šių kelių hidrografinius ir kitus tyrimus. Navigacinį žymėjimą bendrojo naudojimo vandens keliuose ir uostų akvatorijose vykdo Administracija. Bendrojo naudojimo 350

vandenų kelių žymėjimo, tvarkymo ir eksploatavimo valstybinę priežiūrą vykdo Administracija. Administracija organizuoja jūrlapių, locmanų žemėlapių, žinynų ir kitos informacinės literatūros leidybą, platinimą, informacijos apie navigacinius pasikeitimus pateikimą Lietuvos Respublikoje ir atsako už šių žinių tikslumą. Administracija privalo skelbti apie kiekvieną žinomą pavojų laivybai Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje. Statybos darbų bendrojo naudojimo vandens keliuose vykdymo tvarką nustato susisiekimo ministras, statybos darbų bendrojo naudojimo vandens keliuose ir jūrų uostuose priežiūrą vykdo Administracija. Statybos darbai, trukdantys bendrojo naudojimo vandens keliuose užtikrinti saugią laivybą, draudžiami. Laivyba bendrojo naudojimo vandens keliuose vykdoma pagal 1972 metų Tarptautines laivų susidūrimų jūroje prevencijos taisykles. Apribojimai navigacijos įrenginių veikimo sektoriuje. Navigacijos įrenginių veikimo sektorius – teritorija, kurioje privalomai užtikrinama saugiai laivybai būtina navigacijos įrenginių informacija. Navigacijos įrenginių veikimo sektoriuje draudžiama statyti nuolatinius arba laikinus statinius, sodinti medžius, įrengti didelio galingumo elektros arba kitokius šviesos šaltinius. Kiekviena statyba navigacijos įrenginių veikimo sektoriuje turi būti suderinta su Administracija. Navigacijos įrenginių veikimo sektoriaus ribas, apribojimus šio sektoriaus žemės naudotojams nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. XVII. ŽMONIŲ IR LAIVŲ GELBĖJIMAS, LAIVŲ AVARIJŲ TYRIMAS, PASKENDUSIO TURTO IŠKĖLIMAS Paieškos ir gelbėjimo darbų organizavimas. Žmonių ir laivų paieškos bei gelbėjimo darbus Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir Lietuvos Respublikos paieškos ir gelbėjimo rajone Baltijos jūroje organizuoja Administracija, vadovaudamasi 1979 metų Tarptautine jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencija. Administracijos reikalavimu visi Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir uostuose esantys laivai, panaudodami turimas technines priemones, privalo suteikti pagalbą nelaimės jūroje ištiktiems žmonėms. Pareiga suteikti pagalbą. Kiekvieno pavojuje esančio laivo 351

kapitonas privalo visais įmanomais būdais ieškoti pagalbos laivui ir jame esantiems žmonėms. Kiekvieno laivo kapitonas, nesukeldamas rimtos grėsmės savo laivui, įgulai ar keleiviams, privalo: a) suteikti pagalbą bet kuriam asmeniui jūroje, jeigu iškyla jo žūties pavojus; b) plaukti maksimaliai galimu greičiu gelbėti nelaimėje atsidūrusių žmonių, jei buvo pranešta, kad jiems reikalinga pagalba ir jeigu ji gali būti suteikta. Susidūrusių laivų kapitonų pareigos. Kiekvienas susidūrusio laivo kapitonas, nesukeldamas rimtos grėsmės savo laivui, įgulai, keleiviams, privalo suteikti pagalbą kitam laivui, jo įgulai ir keleiviams. Susidūrus laivams, kiekvieno susidūrusio laivo kapitonas, jei tai įmanoma, privalo pranešti vienas kitam laivų pavadinimus, laivų įregistravimo uostus ir nurodyti artimiausią uostą, į kurį jo laivas įplauks. Laikinas laivų įplaukimo į tam tikrą Lietuvos Respublikos teritorinės jūros zoną apribojimas. Esant tikimybei, kad dėl konkrečioje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros zonoje esančio pavojuje arba sužaloto laivo arba jo liekanų tiesiogiai arba netiesiogiai naftos produktais ar pavojingomis bei kenksmingomis medžiagomis gali būti užteršta Lietuvos Respublikos teritorinė jūra ar pakrantė, padaryta žala asmenims arba jų turtui, o apribojus laivų įplaukimą į zoną tokių pasekmių būtų išvengta arba jos būtų sumažintos, Administracija turi teisę laikinai apriboti laivų įplaukimą į tokią Lietuvos Respublikos teritorinės jūros zoną. Apie šį sprendimą būtina kiek galima greičiau pranešti suinteresuotoms institucijoms ir jūrininkams susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Laivų avarijų tyrimo tikslai ir tvarka. Laivų avarijų tyrimo tikslas – nustatyti laivo avarijos aplinkybes, priežastis ir dėl to kaltus asmenis, taip pat pateikti išvadas ir pasiūlymus dėl prevencinių veiksmų taikymo, kad būtų išvengta laivų avarijų. Laivų avarijų tyrimo tvarką nustato susisiekimo ministras, vadovaudamasis atitinkamomis Tarptautinės jūrų organizacijos rekomendacijomis. Laivų avarijas tiria Administracija. Pranešimas apie laivo avariją. Įvykus laivo avarijai, laivo kapitonas privalo apie tai pranešti Administracijai. Jeigu Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo avarija įvyko užsienio valstybės teritorinėje jūroje ar uoste, laivo kapitonas apie tai privalo papildomai pranešti Lietuvos Respublikos diplomatinei 352

kurioje nurodoma: a) laivo avarijos laikas ir aplinkybės. Jei Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje paskendęs turtas nekliudo laivybai. hidrotechnikos arba kitiems darbams. jeigu paskendęs turtas yra bendrojo naudojimo vandens keliuose. jūrų verslams. e) laivo avarijos priežastis. tačiau turto savininkas nori paskendusį turtą iškelti. b) laivo reiso iki avarijos aprašymas. suderinusi su suinteresuotomis valstybės institucijomis. d) ar laivas ir jo įgulos veiksmai laivo avarijos metu atitiko saugios laivybos reikalavimus. Šiuo atveju turto iškėlimą organizuoja Administracija turto savininko lėšomis. Jeigu Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje paskendęs turtas kliudo laivybai. Administracija pri-valo apie tai nedelsdama pranešti šiame rajone esantiems laivams. Admi-nistracija. kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui. hidrotechnikos arba kitiems darbams. turto savininkas privalo iškelti šį turtą Administ-racijos reikalavimu per jos nustatytą terminą. Administracija turi imtis reikiamų priemonių turtui iškelti arba kitu būdu pašalinti. Administracija turi teisę neleisti turto savininkui kelti paskendusį turtą savo priemonėmis arba jo pasirinktu kėlimo organizavimo būdu. gali teršti arba teršia aplinką. Laivo avarijos tyrimo išvada. Jeigu dėl paskendusio turto yra tiesioginė grėsmė saugiai laivybai arba jeigu paskendusio turto savininkas neiškelia jo per nustatytą terminą. Jeigu laivo avarija gali trukdyti saugiai laivybai Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje. šis turto savininkas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo turto paskendimo dienos apie tai turi raštu pranešti Administracijai.atstovybei toje valstybėje. 353 . jūrų verslams. nustato terminą paskendusiam turtui iškelti bei šių darbų atlikimo tvarką ir apie tai praneša turto savininkui. nekelia grėsmės žmonių gyvybei ar saugumui. kur yra taikomas ypatingas režimas. Paskendusio turto privalomas iškėlimas iš Lietuvos Respublikos teritorinės jūros. c) laivo įgulos veiksmai laivo avarijos metu. Ištyrus laivo avariją. surašoma laivo avarijos tyrimo išvada. Paskendusio turto savanoriškas iškėlimas iš Lietuvos Respublikos teritorinės jūros. neteršia aplinkos. f) laivo avarijos klasifikacija. Jeigu paskendusio turto savininkas nežinomas.

kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui arba teršia aplinką. Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje paskendusį karinį turtą iškelia arba sunaikina ar kitu būdu pašalina šio turto savi-ninkas pagal šio įstatymo reikalavimus. Turtas. jei jis pateikė prašymą per 6 mėnesius nuo turto iškėlimo dienos. Jei turto savininkas ir atsisako iškelto turto. ATSAKOMYBĖ UŽ SAUGIOS LAIVYBOS REIKALAVIMŲ NEVYKDYMĄ Atsakomybė už saugios laivybos reikalavimų nevykdymą. Administracija susisiekimo ministro nustatyta tvarka turi teisę 3 mėnesiams sustabdyti tokiam laivui išduoto leidimo plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimą. jūrų verslams. Jeigu Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotame laive nuolat pažeidžiami saugios laivybos reikalavimai ir laivui dėl to uždraudžiama išplaukti iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių uostų. Administracija paskelbia visuomenės informavimo priemonėse. jo saugojimo ir kitas dėl to turėtas išlaidas. Jeigu pagal šio įstatymo 26 straipsnį sertifikuotos laivybos kompanijos laive nuolat pažeidžiami saugios laivybos reikalavimai ir laivui dėl to uždraudžiama išplaukti iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių uostų. hidrotechnikos arba kitiems darbams. hidrotechnikos arba kitiems darbams. žmonių gyvybei ar saugumui arba dėl aplinkos teršimo. Paskendusio karinio turto iškėlimas iš Lietuvos Respublikos teritorinės jūros. Administracijos iškeltas paskendęs turtas. kurio iškėlimą organizavo Administracija dėl jo tiesioginės grėsmės saugiai laivybai. kliudymo jūrų verslams. jis privalo Administracijai atlyginti turto iškėlimo.terminus. Administracija susisiekimo ministro nustatyta tvarka turi teisę atlikti neeilinį laivybos kompanijos saugios laivybos valdymo sistemos įvertinimą ir šiam laikotarpiui sustabdyti tokiam laivui išduotą Saugaus valdymo liudijimo galiojimą. kurio iškėlimą organizavo Administracija. Už saugios laivybos reikalavimų nevykdymą kaltiems asmenims taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė. Jeigu paskendęs karinis turtas kliudo laivybai. nustatytus paskendusiam turtui iškelti. XVIII. paskendusio karinio turto savininkas Administracijos reikalavimu ir iki jos nustatyto termino privalo šį turtą iškelti arba kitu būdu pašalinti. atitenka savininkui. 354 . taip pat turtas.

Kokias funkcijas atlieka saugios laivybos administracija? 3. jei laive yra ir locmanas? 5.Saugios laivybos reikalavimų pažeidimų klasifikavimo tvarką nustato susisiekimo ministras. Kontroliniai klausimai 1. Kas atsako už laivo valdymą. Kokiais atvejais Administracijos inspektorius turi teisę uždrausti laivui išplaukti iš uosto? 6. Apibūdinti „laivo savininką“ ir „laivo valdytoją“. Kokios pagrindinės uosto kapitono funkcijos? 4. Kokias paslaugas apima susijusios su saugia laivyba paslaugos? 355 . Kokį dokumentą turi turėti keleiviniai laivai ir keleiviniai keltai? 7. 2.

Jos tikslas sukurti „skaidrią ir integruotą visos Europos vidaus vandenų transporto rinką. 356 . VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS 6. liepos 29 d. – Vidaus vandenų laivybos taisyklės (LR Susisiekimo ministro 1999 m. įsakymas Nr. yra: – LR vidaus vandenų transporto kodeksas (1996 m.205). Dunojaus komisija (pastarosios patariamąja teise) ir valstybės narės. plaukiojantiems Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliais (LR Susisiekimo ministro 1999 m.6. reglamentuojantys vidaus vandens transporto sektorių. – Minimalūs techniniai reikalavimai laivams. – Valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių valymo bei gilinimo ir vagos reguliavimo darbų vykdymo taisyklės (LR Aplinkos ministro 1995-12-27 įsakymas Nr.146). 268). I-1534). geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas (2001 m. 338). balandžio 6 d. – Transporto veiklos pagrindų įstatymas (Aktuali 2005-05-19 redakcija). Pagrindiniai Lietuvos teisės aktai. Nr.1. – Pavojingų krovinių vežimo automobilių. Lietuvos Respublikos teisės aktų. o ne uždaros ES vidaus vandenų tinklo sistemos pagrindus. sąžiningos konkurencijos ir lygiateisio požiūrio į naudotojus (krovinių užsakovus)“. laivybos laisvės. Įsakymas Nr. spalio 10 d. Vidaus vandenų transporto teisės sistemą ES kuria Europos Komisija (transporto acquis). Jungtinių Tautų Ekonomikos komisijos Europai (UNECE) Sausumos transporto komiteto laivybos grupė. reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą. įsakymas Nr. rugsėjo 24 d. pagristą savitarpiškumu. gruodžio 11 d. Nr. – Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklės (LR Susisiekimo ministro 1998 m. Reino laivybos komisija (CCNR). LK-636). atitikimas ES teisės aktams Roterdamo deklaracija (2001) padėjo pamatus visos Europos.

2003. kad Lietuvos vidaus vandenys tapo atviri kabotažo paslaugoms visiems ES šalių vežėjams. 2005. gegužės 26 d.26 įsakymas Nr. 454). įsakymo Nr.IX-1214.06 įsakymas Nr.2.09.26. 2001.IX-1942. 2002. Reikia pažymėti. – Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatai (1997 m. jog LR vidaus vandenų transporto teisės aktai yra suderinti su ES šios srities teisės aktais.11. Nr.272). Vidaus vandenų transporto kodeksas reguliuoja vidaus vandenų laivybos.29 įsakymas Nr.VIII-1964.05.17 įsakymas Nr. Tai sudaro geresnes galimybes plėtoti keleivių vežimus vidaus vandenimis.VIII-1900 2000. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas Šis kodeksas priimtas 1996 m. uostų veiklos.08.11. 357 . kitus vidaus vandenų transporto dalyvių santykius reguliuoja šis kodeksas. I. pašto vežimo. Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.1. – Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklės (1995 m.X-224 ir 2008. padarytą vidaus vandenų transporto. gegužės 22 d. BENDROSIOS NUOSTATOS Kodekso paskirtis.494).X-1790.03 įsakymas IX-1214. 200. taip pat nustato atsakomybę už žalą. keleivių. įsakymas Nr. krovinių. pakeitimai 1998. buksyravimo santykius.. Bendrieji Lietuvos Respublikos teisiniai aktai. Nr. gruodžio 31 d. nes į šių vežimų rinką gali ateiti ES šalių vežėjai.04.– Vidaus vandenų laivų techninio eksploatavimo taisyklės (LR Susisiekimo ministro 1999 m.22 įsakymas Nr.19 įsakymas Nr. Vidaus vandenų ir žemės nuosavybės. Kodekso nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais. įsakymas Nr. 6.12. darbo. reglamentuojantys vidaus vandenų transporto veiklą 6. Pagrindine Lietuvos teisės aktų vidaus vandenų transporto srityje suderinimo su ES teisės aktais pasekme yra tai.12.IX-289.2.I-1534. bagažo. bei už kitus šio kodekso nuostatų pažeidimus.

žmonėms. Susisiekimo ministerija įgyvendina vidaus vandenų transporto politiką. koordinuoja jos įgyvendinimą. Vežti keleivius laivais Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis turi teisę įmonės. nustatytas šiame kodekse ir kituose teisės aktuose. Vidaus vandenų transporto valstybinis valdymas. Vidaus vandenų transportas – sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis. savivaldybėms. bagažui ir (arba) kroviniams vežti vidaus vandenimis. Keleivių ir krovinių vežimas vidaus vandenų keliais. skirta laivybai. reglamentuojančius vidaus vandenų transporto veiklą. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija atlieka vidaus vandenų transporto veiklą reglamentuojančių teisės aktų vykdymo kontrolę ir vykdo kitas funkcijas. įsteigtos bet kurioje Europos Sąjungos ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybėje narėje pagal šios valstybės narės įstatymus ir turinčios šios valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą dokumentą. Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims. ir atlieka kitas šiame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.Vidaus vandenų transporto sąvoka. pagal savo kompetenciją leidžia teisės aktus. Vidaus vandenų transporto objektų nuosavybė. uostų ir prieplaukų pastatai ir įrenginiai nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos Respublikos valstybei. Vietinės reikšmės vidaus vandenų keliai ir jų infrastruktūra (hidrotechninių ir inžinerinių statinių kompleksas) nuosavybės teise priklauso savivaldybėms. 358 . Valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai ir jų infrastruktūra (hidrotechninių ir inžinerinių statinių kompleksas) nuosavybės teise priklauso tik Lietuvos valstybei. taip pat įmonės. užsienio valstybėms. įsteigtos Lietuvos Respublikoje ir turinčios licenciją verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje. Susisiekimo ministerija ir Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija. keleivių vežimo laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje bei keleivių ir krovinių vežimo laivais vidaus vandenimis tarptautiniais maršrutais licencijavimas. Vidaus vandenų transporto priemonės. Vidaus vandenų transporto valstybinį valdymą pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje vykdo Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė formuoja vidaus vandenų transporto politiką.

suteikiantį teisę vežti keleivius laivais vidaus vandenimis. turinčių galiojančius dokumentus. jeigu: a) įmonė neatitinka aukščiau nustatytų reikalavimų. atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus ir turi tai patvirtinančius dokumentus. c) pateikti dokumentai užpildyti neteisingai. Licencijas verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje arba verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais vidaus vandenimis tarptautiniais maršrutais išduoda Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija licencijavimo taisyklių. įsteigtos Lietuvos Respublikoje ir turinčios licenciją verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais vidaus vandenimis tarptautiniais maršrutais. arba privalo sudaryti sutartį su kita įmone. Vežti keleivius ir krovinius laivais vidaus vandenimis tarptautiniais maršrutais turi teisę įmonės. b) pateikiami ne visi dokumentai. Įmonė. patvirtintų Vyriausybės. kuriais ketinama vykdyti licencijuojamą veiklą. suteikiantį teisę vežti keleivius ir krovinius laivais vidaus vandenimis tarptautiniais maršrutais. įsteigtos bet kurioje Europos Sąjungos ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybėje narėje pagal šios valstybės narės įstatymus ir turinčios šios valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą dokumentą. Susisiekimo ministerijai arba jos įgaliotai institucijai licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka pateikia nustatytos formos prašymą bei kitus taisyklėse nurodytus dokumentus. kad laivai. Įmonė. taip pat įmonės. 359 . siekianti gauti licenciją. nustatyta tvarka. b) turėti atitinkamus padalinius (specialistus). kurie galėtų organizuoti ir užtikrinti saugų keleivių ir krovinių vežimą laivais. kuriais ketinama vykdyti licencijuojamą veiklą. įgulos turi būti sudarytos iš vidaus vandenų transporto specialistų. privalo atitikti šiuos reikalavimus: a) užtikrinti. d) pateiktuose dokumentuose yra nurodyta klaidingų duomenų. kuri turi nurodytus padalinius (specialistus) ir sutinka užtikrinti šiam vežėjui saugų plaukiojimą. kurie patvirtina vidaus vandenų transporto specialistų įgytą kvalifikaciją ir teisę eiti atitinkamas pareigas laive. Licencija neišduodama. c) laivų. taip pat saugų laivų eksploatavimą ir apsaugą. siekianti verstis licencijuojama veikla.

ežerai. VIDAUS VANDENŲ KELIAI IR JŲ ĮRENGINIAI Vidaus vandenų keliai. trukdančius laivybai farvateryje ar akvatorijoje. Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą tvirtina Vyriausybė. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija atlieka vidaus vandenų kelių būklės ir navigacinių įrenginių juose funkcionavimo valstybinę kontrolę. – valdo. II. o vietinės reikšmės ir perspektyvinių vidaus vandenų kelių sąrašus – Susisiekimo ministerija. prižiūri ir eksploatuoja valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius. 360 . kurias numato šis kodeksas. Vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas. Tarptautinės sutartys. tvarko. suderinę su vidaus vandenų kelių valdytojais. Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas – valstybės įmonė. Vidaus vandenų kelius valdo. nurodant atsisakymo išduoti licenciją priežastis. dirbtiniai vandens telkiniai ir Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis.Priėmus sprendimą licencijos neišduoti. tvarko. Vidaus vandenų keliai – laivybai tinkamos upės. kuriuose yra navigacijos ženklų arba kurių locmano žemėlapiuose pažymėtas farvateris. poilsiui bei kitoms reikmėms. nepažeisdami laivybos taisyklių. Vidaus vandenų kelių valdytojas turi teisę nedelsdamas ir be atskiro įspėjimo pašalinti ar patraukti iš farvaterio ar jo valdomo uosto arba prieplaukos akvatorijos bet kokias navigacines kliūtis ar kitus objektus. besiverčiantys laivyba šiuose keliuose. negu tos. taikomos tarptautinių sutarčių taisyklės. apie tai per 3 darbo dienas raštu pranešama pareiškėjui. kurią skiria Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Vidaus vandenų keliai skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės. Vidaus vandenų kelių naudotojais taip pat laikomi fiziniai ir juridiniai asmenys. sportui. naudoja vidaus vandenis hidrotechnikai. suderinusi su Aplinkos ministerija. prižiūri ir eksploatuoja vidaus vandenų kelių valdytojas. Vidaus vandenų kelių naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys. organizuoja vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdymą. tvarkymą. kurie. Vidaus vandenų kelių naudotojai. žvejybai. priežiūrą ir eksploatavimą. Valdytojui parinkti skelbiamas konkursas arba vietinės reikšmės vidaus vandenų keliams valdyti steigiama įmonė. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių yra nustatytos kitokios taisyklės. kurį skiria savivaldybės institucija.

Vidaus vandenų kelių naudotojai privalo vykdyti įstatymų. kuriems priklauso hidroelektrinės. Hidrotechnikos įrenginių. nepažeisti kitų vidaus vandenų naudotojų teisių. tiltų. antvandeninių ir povandeninių komunikacijų savininkai (valdytojai) įpareigojami vykdyti ir reikalavimus. b) įrengti ir aptarnauti įrenginius. nustatyta tvarka privalo: a) aukščiau ir žemiau įrenginių išlaikyti vandens lygį. išdėstytus šiame kodekse. Fiziniai ir juridiniai asmenys.) valdytojai privalo: a) derinti su vidaus vandenų kelių valdymo institucijomis tiltų statybos. neardyti vandens telkinių vagų ir krantų. negriauti ir negadinti hidrotechnikos bei kitų įrenginių ir komunikacijų. antvandeninių ir povandeninių komunikacijų įrengimo projektus. būtiną saugiai laivybai per visą navigacijos laikotarpį. 361 . kad vidaus vandenų transporto priemonės nekliudomai ir saugiai praplauktų pro hidrotechnikos statinius. laivybos taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus. Tiltų. laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų. užtvankos ir kiti hidrotechnikos statiniai vidaus vandenų keliuose. d) prižiūrėti hidrotechnikos statinių techninę būklę. b) sudaryti sąlygas. antvandeninių ir povandeninių komunikacijų (kabelių linijų. garantuojančius saugų ir nekliudomą vidaus vandenų transporto priemonių plaukimą po tiltais ir antvandeninėmis komunikacijomis bei virš povandeninių komunikacijų. antvandeninių ir povandeninių komunikacijų valdytojų pareigos. c) pastačius ir suremontavus tiltus. Hidrotechnikos statinių valdytojų pareigos. rekonstrukcijos ir remonto. Tiltų. c) išleisti vandenį iš vandens saugyklų vidaus vandenų kelių valdymo institucijų nustatytu laiku. užtikrinti racionalų ir saugų vandenų kelių naudojimą. atlikti dugno gilinimo ir valymo darbus bei sutvarkytus vidaus vandenų kelių ruožus priduoti vidaus vandenų kelių valdytojui. diukerių ir kt.Vidaus vandenų kelių naudotojų pareigos. Kranto juostose įrengti perspėjamieji ir nurodomieji (signaliniai) ženklai privalo atitikti vidaus vandenų laivybos reikalavimus. d) pakelti plūduriuojančiųjų ar pakeliamųjų tiltų tarpatramius pagal laivybos taisykles. įrengus ir pertvarkius antvandenines ir povandenines komunikacijas.

nuosavybės teise priklausančioje valstybei.Apsaugos juosta ir kranto juosta. suderinus su aplinkos apsaugos tarnyba. privalo garantuoti laivybos reikmėms skirtų statinių. pločio ir leistinų apkrovų 362 . Kranto juostos savininkai savo statinių ir įrenginių statybą kranto juostoje privalo derinti su vidaus vandenų kelių valdytojais. suderinus su aplinkos apsaugos tarnyba bei žemės (miško) savininkais. pakrauti ir iškrauti laivus. stovėjimo. iškrauti. kurios ribos nustatomos pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką. Vidaus vandenų kelių valdytojai turi teisę vandens telkinių. Vidaus vandenų kelių valdytojams kranto juostoje. laikyti laivų kietąjį kurą. įrenginius laivams bei kitiems plaukiojantiems objektams (keltams. valdytojais. skirta laivams įplaukti. Prieplauka – stacionari arba plaukiojanti (debarkaderis) laivų priplaukimo. Uostas – vidaus vandenų akvatorija ir kranto teritorija su joje esančiais pastatais ir įrenginiais. – kirsti medžius ir krūmus. pakrauti ir išplaukti. dokams ir kt. išvardytų šio straipsnio ankstesnėje dalyje. neturinti visų uostui būdingų požymių. įrengti navi-gacijos ženklus. o kad jie būtų geriau matomi. Krantinė – nustatyto ilgio. juos remontuoti. nedelsdami privalo atstatyti darbo metu sugadintus įrenginius ir navigacijos ženklus. statantys tiltus ar atliekantys kitus darbus. iškrovimo. naudojantys kranto juostos iškasenas. įrenginių bei navigacijos ženklų saugumą. išplaukimo vieta.) priplaukti ir laivybos bei krovinių saugumui užtikrinti. Fiziniai ir juridiniai asmenys. stovėti. apsaugos juostoje atlikti su laivybos saugumu susijusius darbus. Apsaugos juostos dalis – 20 metrų pločio žemės juosta nuo vandens krašto arba kranto briaunos stačiose pakrantėse . Šiuos darbus atliekant padaryti žemės savi-ninkams nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Apsaugos juosta – žemės juosta pagal vandens telkinį. žemsiurbėms. priskirtų vandens keliams. Statiniai ir įrenginiai kranto juostoje. laivų reikmenis. b) neįrengiant nuolatinių statinių.vadinama kranto juosta. laikinai saugoti žvejybos įrangą. leidžiama: a) įrengti nuolatinius arba laikinus statinius. Uostai ir prieplaukos. pakrovimo. Statinių ir įrenginių statyba kranto juostoje turi būti suderinta su kranto juostos savininku.

Tarptautinio vidaus vandenų uosto statusą Susiiekimo ministerijos teikimu suteikia Vyriausybė. naudotis uostų ir prieplaukų krantinėmis ir kitais įrenginiais kroviniams pakrauti ir iškrauti. skirtas laivams švartuoti ir krauti. Vidaus vandenų uostai ir prieplaukos. mokant su tuo susijusius mokesčius ir rinkliavas. savivaldybių ir privatūs. privačių vidaus vandenų uostų ir prieplaukų teritorijos ir akvatorijos ribas – steigėjas. Uostai ir prieplaukos pagal atitinkamų darbų pobūdį yra keleiviniai. įlaipinti ir išlaipinti keleivius. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija atlieka laivybos vidaus vandenų uostuose ir prieplaukose valstybinę kontrolę. 363 . Vidaus vandenų transporto priemonės – vidaus vandenų. steigiami ir registruojami Vyriausybės nustatyta tvarka. Uostų ir prieplaukų pastatai. III. suderinęs su apskrities viršininku ir savivaldybe. Nekomercinės mažųjų. Visų nuosavy-bės formų vidaus vandenų uostų ir prieplaukų savininkai privalo užtikrinti visų vežėjų vienodas teises įplaukti į uostus ir prieplaukas. bagažo ir pašto saugumą.hidrotechninis įrenginys. suderinusi su apskrities viršininku. statiniai ir įrenginiai turi atitikti nustatytus techninius ir aplinkos apsaugos reikalavimus. žvejybiniai bei pramoginių laivų. savivaldybės vidaus vandenų uostų ir prieplaukų teritorijos ir akvatorijos ribas – savivaldybės taryba. užtikrinti keleivių. greitą ir patogų krovinių pakrovimą bei iškrovimą. Vidaus vandenų uostus ir prieplaukas steigiant saugomose teritorijose. žvejybos. uostų ir prieplaukų teritorijos ir akvatorijos ribos turi būti suderintos su saugomos teritorijos administracija. keleiviams įlaipinti arba išlaipinti. krovinių. VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS Vidaus vandenų transporto priemonių sąvoka. mažieji. naudojami keleiviams įlaipinti ir išlaipinti bei kroviniams pakrauti ir iškrauti. Valstybės vidaus vandenų uostų ir prieplaukų teritorijos ir akvatorijos ribas nustato Vyriausybė Susisiekimo ministerijos teikimu. Vidaus vandenų uostų kapitonus steigėjo teikimu tvirtina Susisiekimo ministerija. krovininiai. Vidaus vandenų uostai ir prieplaukos gali būti valstybės. mišrieji. naudotis juose visomis logistinėmis vidaus vandenų transporto paslaugomis. pramoginių arba sportinių laivų prieplaukos steigiamos ir registruojamos Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos nustatyta tvarka.

Pramoginis laivas – bet kurio tipo ir bet kuriuo būdu varomas sportui ir pramogoms skirtas laivas. taip pat laivus. galinčius vežti daugiau kaip 12 keleivių. kurių keliamoji galia iki 150 kg. restoranas. stumti arba vilkti bortais sujungtus kitus negu mažasis laivas laivus. plūduriuojantys įrenginiai bei plūduriuojančios priemonės. keltas (keleivinis. plaukiojantis kranas ir kiti). 364 . mokslinio tyrinėjimo. taip pat baidarės. mišrus). pramoginių. turintį vandens srauto pompą kaip pirminį varymo šaltinį. krovininis. ir burlentės. debarkaderis. Mažasis laivas – bet kuris laivas. Asmeninis laivas – trumpesnis kaip 4 metrų laivas. žemsiurbė. Mažiesiems laivams nepriskiriamos irklinės valtys. krovininis. eksploatuojantys arba aptarnaujantys vandenų kelius. Vidaus vandenų laivas – bet kurio tipo savaeigis ar nesavaeigis keleivinis. turintis mechaninę įrangą ir skirtas darbui vidaus vandenų keliuose ir uostuose (žemkasė. žvejojantis jūrų vandenyse. kurio korpuso ilgis ne didesnis kaip 20 metrų. Sportinis laivas – specialiai sukonstruotas ir gamintojo atitinkamai pažymėtas laivas. techninis (tarnybinis.5 iki 24 metrų. išskyrus laivus. ir keltus. stovėdamas ar klūpėdamas ant korpuso valdytų žmogus. ir suprojektuotas taip. vasarnamis. Plūduriuojantis įrenginys – plaukiojantis įrenginys. kad jį sėdėdamas. kurie yra pastatyti ir įrengti vilkti. Lietuvos Respublikos žvejybos laivas. naudojamas šiai žvejybai ir įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ar Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre bei įgaliotos klasifikacinės bendrovės išduotuose laivo dokumentuose turintis įrašą „Žvejybos laivas“. naudojantis vidaus degimo variklį. turi būti įregistruotas Žvejybos laivų rejestre. Plūduriuojanti priemonė – nesavaeigis (nepaisant turimos įrangos. mažųjų. Vidaus vandenų transporto priemonių klasifikavimas. kurių keliamoji galia iki 100 kg. skirtos priemonės stovėjimo vietai pakeisti) plūduriuojantis statinys (angaras. sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys. kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai vidaus vandenyse. Žvejybos laivas – bet kuris laivas su jame esančia verslinės žvejybos įranga arba laivas. sportiniai ir asmeniniai laivai. techninio aptarnavimo ir kiti) laivas. dokas. kurio korpuso ilgis yra nuo 2. skirtas tik sporto tikslams.pramoginiai.

365 . papildomus Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatus ir laikinuosius Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatus. Sertifikatų išdavimo tvarką ir sertifikatų formą tvirtina susisiekimo ministras. modernizavimo dokumentus ir brėžinius tvirtina Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija. taikomi techniniai reikalavimai. Vidaus vandenų transporto priemonės (išskyrus sportinius laivus) ir jų pakabinamieji varikliai registruojami Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. techninių apžiūrų atlikimo išlaidas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlygina vidaus vandenų transporto priemonių savininkai (valdytojai). nustatyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotoms vidaus vandenų transporto priemonėms. Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse galioja Europos Bendrijos valstybių narių kompetentingų institucijų išduoti vidaus vandenų transporto priemonių dokumentai. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija išduoda to pageidaujantiems vidaus vandenų transporto priemonių. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių technines apžiūras atlieka ir atitinkamus dokumentus bei jų dublikatus išduoda Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija susisiekimo ministro nustatyta tvarka. savininkams (valdytojams) Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatus. Žvejybos laivams. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių žurnalus registruoja. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrą steigia ir jo nuostatus tvirtina Vyriausybė. maudykla ir kiti). Vidaus vandenų transporto priemonių registravimas ir techninė apžiūra bei techninis patikrinimas. statybos.valgykla. Vidaus vandenų transporto priemonės gali būti eksploatuojamos tik susisiekimo ministro nustatyta tvarka atlikus jų techninę apžiūrą arba techninį patikrinimą. viešbutis. įregistruotų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir atitinkančių nustatytus techninius reikalavimus. esančių ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. pertvarkymo. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių. turistinis plaustas. plaukiojantiems Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje.

turintys teisę (kvalifikaciją) dirbti vidaus vandenų laivuose.Burinių jachtų techninę priežiūrą pagal Lietuvos buriuotojų sąjungos patvirtintas Jachtų techninės priežiūros taisykles atlieka Lietuvos buriuotojų sąjunga. turintys motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą. VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PERSONALAS Vidaus vandenų transporto specialistai ir motorinių pramoginių laivų laivavedžiai. IV. laivavedžiai. sudarius laivo nuomos ar panaudos sutartį. duomenys apie naują valdytoją įrašomi į Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrą. Laivo įgula. mechanikai. upeiviai-motoristai. Perleidus nuosavybės teisę į lavą. Vidaus vandenų transporto specialistai – specialų pasirengimą darbui vidaus vandenų laivuose. motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinius kvalifikacijos liudijimus ir šių dokumentų dublikatus susisiekimo ministro nustatyta tvarka išduoda Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija. Vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius pagal susisiekimo ministro patvirtintas programas rengia susisiekimo ministro nustatyta tvarka akredituotos mokymo įstaigos. kuris teisėtai naudojasi laivu. diplomų patvirtinimus. kapitonai-mechanikai. Laivo valdytojas yra savininkas ar kitas asmuo. Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse galioja Europos Bendrijos valstybių narių kompetentingų institucijų išduoti vidaus vandenų transporto priemonių įgulų narių bei motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. 366 . Juos egzaminuoja ir vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomus. elektrikai ir laivų. žvejybos laivuose ir plūduriuojančiuose įrenginiuose. Laivų valdytojai. žvejybos laivuose ir plūduriuojančiuose įrenginiuose bei atitinkamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus turintys įgulų nariai. Motorinių pramoginių laivų laivavedžiai – motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių vairuotojai. vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio kvalifikacijos liudijimus. elektromechanikai. upeiviai. motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimus. įmonės ar organizacijos. Įgula – visų grupių laivų kapitonai. kurių variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW.

Laivo įgulos minimalios sudėties reikalavimus tvirtina susisiekimo ministras. Jeigu laivui gresia neišvengiama žūtis. kapitonas privalo suteikti žmonėms pagalbą. Laivo kapitonas (škiperis) vadovauja įgulos darbui ir atsako už laivo. keleiviams ir įgulai. kapitonas privalo imtis būtinų priemonių. privalomi visiems laive esantiems asmenims. žmonėms ir gamtai. o po to ir įgula saugiai apleistų laivą. keleivių bei krovinio saugumą. nesavaeigį laivą – škiperis. jo įgulos. Laivo kapitonas (škiperis). Burinių jachtų laivavedžių diplomus ir kitus pažymėjimus išduoda Lietuvos buriuotojų sąjungos patvirtintos kvalifikacinės komisijos. Įvykus avarijai ir užteršus aplinką. Kapitono veiksmai. jei kapitonas (škiperis) sutinka. kilus pavojui laivui. Įgulos nariai į laivą priimami. Suderinusi su Susisiekimo ministerija. kad keleiviai. jeigu tai nesudaro rimto pavojaus jo laivui. Laivo kapitonu (škiperiu) ir kitais įgulos nariais gali būti asmenys. Vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties liudijimus bei jų dublikatus išduoda Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija. kvalifikacijos liudijimų ir pažymėjimų išdavimo sąlygas ir tvarką nustato Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklės. kapitonas turi pasiimti laivo dokumentus. jas tvirtina Lietuvos buriuotojų sąjunga. Jo nurodymai. Jeigu kyla pavojus laivo saugumui. Kapitonas laivą palieka paskutinis. kapitonas (škiperis) nedelsdamas turi imtis visų priemonių pavojui pašalinti ir atlikti visus reikalingus veiksmus. kuriuos išduoda Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija susisiekimo ministro nustatyta tvarka. kuriais siekiama laive garantuoti saugumą ir palaikyti tvarką. Savaeigį laivą valdo kapitonas. Palikdamas laivą. laivo kapitonas (škiperis) privalo 367 . Diplomų. Gavęs nelaimės signalą arba vidaus vandenų kelyje aptikęs pavojuje žmogų ar laivą. turintys Europos Bendrijos valstybių narių kompetentingų institucijų išduotus vidaus vandenų transporto priemonių įgulų narių kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus arba atitinkamus vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomus ir diplomų patvirtinimus arba vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio kvalifikacijos liudijimus.

transporto priemonių. gelbėję žmones. linijinė ir kitos laivybos rūšys). Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos pareigūnai. Už pagalbos suteikimą priklau-sančio atlyginimo dydis nustatomas šiame susitarime. tik jei yra kapitonų susitarimas dėl pagalbos. žvejybinė. V. Laivybos sąvoka. įtarę. jeigu visiškai ar iš dalies buvo išgelbėtas laivas. Šias priemones įgyvendina vidaus vandenų kelių.imtis priemonių teršalams lokalizuoti ir neigiamoms pasekmėms likviduoti. naudojimo ir nuėmimo tvarką nustato Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklės. Valstybinė saugios laivybos Lietuvos Respublikos vidaus vandeyse kontrolė. Vidaus vandenų kelių valdytojai privalo žymėti kelią navigacijos (nurodomaisiais ir įspėjamaisiais) ženklais. uostų. Plaukiojimo vaga (farvateris) turi būti pažymėta navigacijos ženklais arba nurodyta locmano žemėlapiuose. ryšių bei kitų vidaus vandenų transporto objektų valdytojai. specialiosiomis techninėmis priemonėmis gali jį patikrinti arba Vyriausybės nustatyta tvarka siųsti 368 . Už pagalbos suteikimą pavojuje atsidūrusiam laivui. Saugi laivyba užtikrinama organizacinėmis. gamtosaugos ir teisinėmis priemonėmis. jo kroviniui teikiama. hidrotechnikos. LAIVYBA Vidaus vandenų kelio ženklai. Laivyba – laivų ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių plaukiojimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse (prekybinė. Ženklų įrengimo. Pagalba pavojuje atsidūrusiam laivui. sanitarijos. kad vidaus vandenų transporto priemonę vairuojantis asmuo yra neblaivus. Saugi laivyba. Valstybinę saugios laivybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse kontrolę atlieka Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija. kurias tvirtina Susisiekimo ministerija. laivo valdytojas turi sumokėti atlyginimą. Atlyginimas už pagalbos suteikimą. turi teisę į dalį atlyginimo už turto gelbėjimą kartu su gelbėjusiais turtą žmonėmis. Išgelbėti žmonės neprivalo mokėti už savo išgelbėjimą. Asmenys. prieplaukų. tinkanti plaukioti tam tikrų matmenų laivams. krovinys ar kitas jame buvęs turtas. Plaukiojimo vaga (farvateris) – vidaus vandenų kelio juosta. Plaukiojimo vaga (farvateris). techninėmis. pramoginė.

Keleivio bilietas . Keleivio vežimo sutartyje vežėjas įsipareigoja nuvežti keleivį ir jo rankinį bagažą į paskirties punktą. Draudžiamų vežti daiktų sąrašą numato Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu taisyklės. VI. Avarijų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse tyrimas. Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse įvykusias avarijas susisiekimo ministro nustatyta tvarka registruoja ir tiria Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija. Bilietų pardavimo tvarką nustato Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu taisyklės. RINKLIAVOS Valstybės rinkliava. Taisyklėse numatytais atvejais biliete. išvykimo data ir laikas. Keleivio bilietas. Susisiekimo ministerija ir Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija ima Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavas už veiksmus. o keleivis įsipareigoja sumokėti nustatytą užmokestį už nuvežimą. jei jis neužima atskiros vietos. c) nemokamai vežtis rankinį bagažą.keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Keleivis turi teisę: a) užimti nurodytą biliete vietą. Keleivių vežimo vidaus vandenų transportu tarifus nustato vežėjas. o kitą bagažą . Bagažo vežimo sutartyje vežėjas įsipareigoja nugabenti keleivio bagažą į paskirties punktą ir išduoti jį gavėjui. b) nemokamai vežtis vieną ne vyresnį kaip 5 metų vaiką. d) su tuo pačiu bilietu plaukti to paties valdytojo ar jei yra laivų valdytojų susitarimas .kitais laivais. kaina. Biliete turi būti nurodyta išvykimo ir paskirties prieplaukos.už nustatytą užmokestį. parduotame pradinėje prieplaukoje. o keleivis įsipareigoja sumokėti nustatytą užmokestį už bagažo nuvežimą.neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti. VII. susijusius su šiame kodekse numatytų atitinkamų dokumentų išdavimu. KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMAS Keleivio ir bagažo vežimo sutartys. Keleivio teisės. maksimalius jų dydžius suderinęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. kurias tvirtina Susisiekimo ministerija. kai laivas dėl kokių nors 369 . turi būti nurodytas vietos numeris.

kapitono nurodymu jis gali būti išlaipintas iš laivo prieplaukoje. pateikti laivą. KROVINIO IR PAŠTO VEŽIMAS Krovinio vežimo sutartis. pagal važtaraštį nugabenti patikėtą jam krovinį į paskirties punktą ir išduoti jį gavėjui. Bagažo išdavimas ir saugojimas. Kai keleivio vežimo sutartis nutraukiama ne dėl nuo keleivio priklausančių priežasčių. Keleivis privalo: a) sumokėti už vežimą. Per 30 parų nuo pristatymo į paskirtą vietą dienos neatsiimtas bagažas realizuojamas nustatyta tvarka. pinigai už bilietą grąžinami proporcingai nuo bilieto grąžinimo laiko Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu taisyklėse nustatyta tvarka. Keleivio pareigos. Užsakymas – siuntėjo pasiūlymas jo nurodytomis sąlygomis vežėjui pateikti reikalingą laivą užsakyme nurodytam kroviniui vežti. Rastų daiktų saugojimo ir realizavimo tvarką nustato Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu taisyklės. Vežėjas privalo grąžinti keleiviui bagažą. Už bagažo saugojimą imamas nustatytas užmokestis. b) saugoti bilietą ir bagažo kvitą iki kelionės pabaigos ir jį pateikti kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus. e) nutraukti keleivio ir bagažo vežimo sutartis ir. o siuntėjas įsipareigoja pateikti krovinį ir už jo vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Užsakymo pateikimo būdą pasirenka siuntėjas. Užsakyme turi būti šie rekvizitai: 370 . svoris ir kaina už vežimą. kurias tvirtina susisiekimo ministras.priežasčių negali plaukti. Jei keleivis nesumoka už vežimą. Bagažo kvitas . Bagažo kvitas. c) laikytis nustatytos elgesio tvarkos. VIII. Krovinio vežimo vidaus vandenų laivais tvarką nustato krovinių vežimo vidaus vandenų laivais taisyklės. Rasti laive daiktai perduodami laivo kapitonui arba uosto (prieplaukos) administracijai.bagažo vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Bagažo kvite turi būti nurodyta numeris. Neatsiimtas bagažas saugomas prieplaukų bagažinėse. Užsakymas. Krovinio vežimo sutartyje vežėjas pagal priimtą užsakymą įsipareigoja priimti krovinį. Rasti daiktai. grąžinęs į kasą bilietą arba bagažo kvitą. nesilaiko nustatytos tvarkos. kai keleivis jam pateikia bagažo kvitą. daiktų skaičius. gauti sumokėtus pinigus.

d) krovinio kiekį (svorį). Laivas. f) laivo pateikimo vieta. e) svorio nustatymo būdą. adresą. Važtaraštis – krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. c) krovinio pavadinimą. adresą. įpakavimą (tarą) ir kitos. o 371 . adresas. adresas. c) krovinio išsiuntimo ir paskirties punktai. rūšį. kai vežėjas raštu arba kitomis komunikacijos priemonėmis praneša apie užsakymo priėmimą. b) krovinio gavėjo – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. g) pakrovimo ir iškrovimo bei vežimo terminai. k) vežant pavojingą krovinį – jo pavojingumo klasę ir identifikacinį numerį pagal Jungtinių Tautų Organizacijos sudarytą pavojingų medžiagų sąrašą. kiekis (svoris) ir rūšis.a) krovinio siuntėjo – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. j) užmokestį už vežimą (važtapinigius) ir už suteiktas paslaugas (pakrovimą ir iškrovimą). Važtaraštyje siuntėjas privalo nurodyti: a) krovinio siuntėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą. Laivo parengimas. kiti du išduodami vežėjui. h) krovinio ženklus. Važtaraštyje gali būti žymos apie krovinio įvertinimą. pavardę. turi atitikti minimalius techninius reikalavimus. krovinio išsiuntimo ir paskirties punktus. f) vežimo sutarties sąlygas. kuriuos tvirtina Susisiekimo ministerija. i) krovinio ypatybes. b) krovinio gavėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą. Siuntėjo užsakymas laikomas priimtu. Važtaraštis. g) krovinį lydinčiuosius dokumentus. d) krovinio pavadinimas. kuriuo vežamas krovinys. Vežėjas privalo pateikti švarų ir tinkamą vežti tos rūšies kroviniui laivą. Vienas egzempliorius lieka siuntėjui. atitinkantį gamtos apsaugos reikalavimus. pavardę. Siuntėjas surašo važtaraštį 3 egzemplioriais. e) laivo pateikimo laikas.

Jeigu krovinį pakrauna siuntėjas savo priemonėmis. Krovinio vežimo. Krovinio priėmimas. Jeigu per sutartyje ar Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais taisyklėse nustatytą terminą nebuvo pranešta apie laivo pateikimą pakrovimui ar iškrovimui. Vežėjas atlieka siuntėjo nurodymus tik tuo atveju. apie trūkumus ar pažeidimus turi būti pažymėta važtaraštyje ir patvirktinta siuntėjo bei vežėjo parašais. kad užtikrintų saugų krovinio vežimą iki paskirties punkto. kad krovinys netinkamas vežti. nustatytas Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais taisyklėse. jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. Visi siuntėjui priklausantys krovinių įtvirtinimai ir medžiagos. vežėjas turi teisę tikrinti krovinio kiekį (svorį) ir būklę. Krovinio pakrovimas ir iškrovimas. Vežėjas. Vežėjas privalo pristatyti krovinį į paskirties punktą sutartyje nustatytu laiku. įtraukti į važtaraštį. Apie laivo atvykimą vežėjas nedelsdamas privalo pranešti krovinio gavėjui. Krovinio peradresavimas. išdėstymas. ar krovinių pakrovimas. Vežėjas privalo tikrinti. kai krovinys dar neperduotas ankstesniam gavėjui. priimdamas krovinį iš siuntėjo į savo sandėlį arba jį pakraudamas savo priemonėmis. Jeigu priimant krovinį buvo pastebėta krovinio ar įpakavimo (taros) trūkumų arba pažeidimų ar nustatyta.jo įgula turi būti sukomplektuota taip. Jeigu krovinį krauna siuntėjas (gavėjas) savo priemonėmis. vežami kaip krovinys ir išduodami gavėjui kartu su kroviniu paskirties punkte. pakrovimo ir iškrovimo terminai nustatomi šalių sutartyje. bet ne vėliau 372 . pakrovimo ir iškrovimo terminai. Krovinys laikomas priimtu vežti. pakrovimo ir iškrovimo terminai pradedami skaičiuoti nuo to momento. kai vežėjas parašu ir kalendoriniu spaudu važtaraštyje patvirtina krovinio priėmimą. siuntėjui ar gavėjui turi būti suteikiamas papildomas terminas šiems darbams pasirengti. Krovinį pakrauna ir iškrauna vežėjas. tvirtinimas laive atitinka technines sąlygas. privalo tikrinti krovinio kiekį (svorį) ir būklę. Krovinio vežimo. kai laivas yra atvykęs į pakrovimo ar iškrovimo punktą ir parengtas atlikti tokius darbus. Pranešimas apie krovinio pristatymą. Gavėjo keitimo tvarką nustato Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais taisyklės. Krovinio siuntėjas vežimo laikotarpiu turi teisę nekeisdamas paskirties punkto keisti važtaraštyje nurodytą krovinio gavėją.

pažeistomis plombomis. kviečiamas ekspertas. Uosto ar prieplaukos administracija gali uždrausti arba apriboti krovinių vežimą. c) krovinio kiekį (svorį). Krovi-nio saugojimo uoste ar prieplaukoje tvarką nustato Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais taisyklės. vežėjas ir gavėjas tai pažymi važtaraštyje ir patvirtina parašais. Jeigu perduodant krovinį gavėjui. užmokestis už krovinio saugojimą nemokamas. jų būklę. Jeigu dėl nurodytų priežasčių uosto ar prieplaukos darbas 373 . Išduodamas krovinį. krovinio būklės ar krovinio kiekio (svorio). Krovinių vežimų ribojimas ar uždraudimas dėl nenugalimos jėgos ar kitų įvykių.kaip per 12 val. kai gavėjas parašu važtaraštyje (vežėjo ir gavėjo egzemplioriuose) patvirtina krovinio priėmimą. Krovinio išdavimas. konteinerių būklę. Jeigu krovinio išdavimas vilkinamas dėl vežėjo kaltės. Krovinio saugojimas. arba nesilaikant greitai gen-dančių krovinių pristatymo termino. neskaičiuojant krovinio atgabenimo dienos. arba jeigu krovinio kiekio (svorio) trūksta ar yra sužalojimų. krovinio plombas. po laivo atvykimo į paskirties punktą. Krovinys paskirties uoste ar prieplaukoje nemokamai saugomas 24 val. Po šio termino už kiekvieną saugojimo parą imamas sutartyje ar Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais taisyklėse nustatyto dydžio užmokestis. kyla ginčų dėl krovinio plombų.. buvo sustabdyti ar uždrausti krovinių vežimai. uosto ar prieplaukos administracija privalo apie tai pranešti nurodydama priežastį ir sustabdymo trukmę siuntėjui ar gavėjui. Paskirties punkte vežėjas išduoda krovinį gavėjui patikrinęs jo kiekį (svorį) ir būklę. kai krovinį sužalojus ar pablogėjus jo kokybei visiškai ar iš dalies negalima krovinio naudoti pagal tikslinę jo paskirtį. Jeigu dėl nenugalimos jėgos ar kitų įvykių. vežėjas kartu su gavėju tikrina: a) jeigu krovinys plombuotas. b) krovinio įpakavimo (taros). vežėjas kartu duoda ir vieną važtaraščio egzempliorių. trukusių ilgiau kaip 24 val. Išduodamas krovinį gavėjui. Gavėjas gali atsisakyti priimti krovinį. atsižvelgdama į vidaus vandens kelių techninę būklę. hidrometeorologijos tarnybų informaciją bei kitus pranešimus. Krovinys laikomas perduotu gavėjui. Krovinio gavėjas privalo laiku priimti ir išgabenti iš uosto ar prieplaukos krovinį. Jeigu krovinys atvežtas netvarkingame laive arba su netinkamomis.

). IX. Buksyravimo sutartis gali būti sudaryta rašytine forma ar kitu šalių pasirinktu būdu (pasikeičiant raštais. iš dalies arba visai prarastas laive esantis krovinys. Pavojingų krovinių sąrašą tvirtina Vyriausybė. Buksyruojamųjų laivų įgula yra pavaldi buksyruojančio laivo kapitonui ir privalo tiksliai vykdyti jo nurodymus. Buksyruojančio laivo kapitono pareigos įvykus avarijai.nutraukiamas ilgiau kaip 48 val. Buksyravimo sutartyje laivo valdytojas įsipareigoja vilkti arba stumti (buksyruoti) laivą tam tikrą nuotolį ar tam tikrą laiką. stūmimą arba manevrą. avarijai likviduoti. BUKSYRAVIMAS Buksyravimo sutartis. apie tai skelbiama visuomenės informavimo priemonėse nurodant priežastį ir nutraukimo trukmę. nesavaeigiam laivui išsaugoti. Laivų įgulos pavaldumas. Pašto vežimo sutartis. Nesavaeigių laivų parengimas buksyravimui. priimdamas buksyravimui nesavaeigius laivus. c) surašyti aktą apie nesavaeigio laivo priėmimą buksyravimui. sutarties šalys surašo sutarties įvykdymo aktą arba padaro reikiamas žymas laivo buksyravimo dokumentuose. Pašto vežimo sutartyje vežėjas įsipareigoja nugabenti siuntėjo patikėtą jam paštą į paskirties punktą ir išduoti gavėjui. Įvykus avarijai. Pavojingi kroviniai vežami vidaus vandenų transportu Vyriausybės nustatyta tvarka. buksyruojančio laivo kapitonas privalo imtis visų priemonių žmonių saugumui užtikrinti. telefonogramomis. Jeigu buksyravimo metu laivas buvo sužalotas. Baigus buksyravimo sutartyje numatytą laivo vilkimą. b) nustatyti. faksogramomis ir kt. apie tai nurodoma 374 . jeigu kitaip nenumatyta buksyravimo sutartyje. Buksyruojančio laivo valdytojas. Nesavaeigių laivų valdytojas privalo sutartyje nustatytais terminais tinkamai parengti ir numatytoje vietoje pateikti buksyravimui laivus.. taip pat atlikti manevrą. o stumiamo ar velkamo laivo valdytojas įsipareigoja sumokėti nustatytą užmokestį. Nesavaeigių laivų priėmimas buksyravimui. o siuntėjas įsipareigoja už pašto vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Pavojingų krovinių vežimas. ar nesavaeigiai laivai tinka buksyravimui. Buksyravimo pasibaigimas. Pašto siuntų priėmimo ir išdavimo tvarka bei pristatymo į laivą ir vežimo terminai nustatomi šalių susitarimu. privalo: a) patikrinti nesavaeigių laivų techninę būklę.

ar jis buvo laive. gali būti nustatyta didesnė atsakomybė. pažeidęs vežimo terminą. trūkumą ar sužalojimą. atsiradusi dėl laivo įgulos nario sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo. Jeigu vežėjas atliko priimto krovinio ar bagažo pakrovimą. o sužalojimu – jo kokybinių savybių pablogėjimas. Vežimu laikomas laikotarpis. per kurį krovinys ar bagažas buvo vežėjo žinioje neatsižvelgiant į tai. Vežėjas atsako už žalą. Vežėjas. Atsakomybė už pavėluotą vežimą. Krovinio ar bagažo trūkumu laikomas jo kiekybinis sumažėjimas. Vežėjui atskirai susitarus su keleiviu. padaryta keleivio sveikatai ar gyvybei vežimo metu. Negautos pajamos neatlyginamos. bagažo gavėjo ar siuntėjo dėl to turėtus nuostolius. žalą. atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. padarytos keleivio sveikatai ar gyvybei. atlyginimas. Žala. Vežėjas. padarytą dėl krovinio ar bagažo praradimo. prieplaukoje ar kitoje vietoje. krovinio. neatsižvelgiant į tai. kuri padaryta keleiviui laive arba įsodinimo ar išlaipinimo iš jo metu. Atlyginimas už laivo įgulos nario sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą. padarytą laivams ar kitam turtui. ATSAKOMYBĖ Atsakomybė už keleivio sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą. jeigu nėra įrodymų. tai padaryta tokiu metu žala laikoma atsiradusia vežimo laivu metu. Vežimo terminas laikomas nepažeistu. Atsakomybė už žalą. ar stovėjo. uoste. Atsakomybė už krovinio ar bagažo praradimą. Krovinys ar bagažas laikomas prarastu. Žala. Vežėjas. jeigu jis nepristatytas į paskirties vietą per 30 dienų nuo krovinio ar bagažo priėmimo vežti dienos. Susidūrus laivams. trūkumo ar sužalojimo. jeigu sutartyje nebuvo numatyta atsakomybė netesybomis.sutarties atlikimo akte. padarytą susidūrus laivams. atlyginama pagal Civilinį kodeksą. jeigu vežėjas savo įsipareigojimo negalėjo atlikti dėl nenugalimos jėgos. negu nustatyta įstatymų. ar laivas plaukė. X. padarytą didesnio pavojaus šaltinio. kurios vežėjas negalėjo ir neturėjo numatyti ir išvengti. atlygina laivo 375 . kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo tyčios. privalo atlyginti keleiviui žalą. perkrovimą ar perdavimą. atsako už žalą. priėmęs nustatyta tvarka iš siuntėjo krovinį ar bagažą. privalo atlyginti keleivio. Žalos. kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas.

atlygina vežėjui padarytą žalą pagal Civilinį kodeksą. Vidaus vandenų transporto priemonių bei vidaus vandenų uostų ir prieplaukų registravimo ir eksploatavimo. Tokio susitarimo negaliojimas nepanaikina vežimo sutarties. Atsakomybė už vežėjui padarytą žalą. solidariai atlygina dėl to kalti laivų valdytojai. neįforminimo ar nepateikimo nustatytu laiku ir kitus pažeidimus. Vežėjas praneša apie pretenzijos patenkinimą arba atsisakymą ją patenkinti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos. taip pat saugios laivybos vidaus vandenimis reikalavimų pažeidimai užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą. padarytą tretiesiems asmenims ar jų turtui vežant vidaus vandenų keliais. dėl ko įvyko laivo prastova. kelių valdytojai. Jei per tą laiką atsakymas į pretenziją negautas. pareiškiami teismui. Atsakomybė už žalą. laikoma. Pretenzijų ir ieškinių dėl žalos atlyginimo pateikimo tvarka. dėl kurio kaltės įvyko susidūrimas. kylančių iš vežimo sutarties. Susitarimo dėl atleidimo nuo atsakomybės už padarytą žalą negaliojimas. kad vežėjas jos nepatenkino. padarytą tretiesiems asmenims. Bet kokie vežėjo susitarimai su keleiviu. laivų. susijusių su pervežimu. krovinio ar bagažo siuntėju ar gavėju dėl vežėjo atleidimo nuo atsakomybės už padarytą žalą ar jos dydžio sumažinimo negalioja. Atsakomybė už vidaus vandenų transporto laivybos ir eksploatacijos taisyklių pažeidimą. šalys gali nustatyti netesybas.valdytojas. kroviniui ar bagažui susidūrus keliems laivams. Žalą. Vidaus vandenų transporto laivybos ir eksploatacijos taisyklių pažeidimas. juose esančių įrenginių. Netesybų nustatymas turi būti įformintas raštu. krovinio siuntėjai ir gavėjai. kylančiam iš vežimo sutarties. ar dėl dokumentų. Atsakomybė už saugios laivybos reikalavimų pažeidimą. Ieškovas gali iki ieškinio pareiškimo vežėjui pareikšti pretenziją. Žalą. tyčinis vandens kelių. Pretenzijos pareiškimas pratęsia ieškininės senaties terminą vienam mėnesiui. Ieškiniai dėl reikalavimų. Ieškiniui. Keleiviai. Atsakomybė už laivo prastovą. Už laivo prastovą dėl pavėluoto pakrovimo ar iškrovimo. atlygina laivo valdytojas pagal Civilinį kodeksą. 376 . signalizacijos ar ryšių priemonių išardymas. pareikšti nustatomas dvejų metų ieškininės senaties terminas. padarytą keleiviams.

sugadinęs ar sunaikinęs vidaus vandenų keliuose ar uostų akvatorijose navigacinius įrenginius ar hidrotechninius statinius. Kas pakrauna ir iškrauna krovinį? 6..2.146. taikoma įstatymų numatyta civilinė. Kokios hidrotechnikos statinių valdytojų pareigos? 4. Apibūdinti „uostą“. 3. 5. pasekmių likvidavimo išlaidas. Kas valdo savaeigį laivą ir kas – nesavaeigį? 8. Apibūdinti „farvaterį“. jei laivui gręsia neišvengiama žūtis? 9. „prieplauką“ ir „krantinę“. įsakymu Nr. kenksmingomis žmonių sveikatai. Juridinis ar fizinis asmuo. užtraukia atsakomybę pagal baudžiamuosius įstatymus. sukėlęs ar galėjęs sukelti nelaimingų atsitikimų žmonėms. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklės Šios taisyklės priimtos 1998 m. Apibūdinti „vidaus vandenų kelią“. administracinė ar baudžiamoji atsakomybė. Kontroliniai klausimai 1. Kokių priemonių turi imtis kapitonas. Kas atlieka valstybinę laivybos vidaus vandenų uostuose ir prieplaukose kontrolę? 7. taip pat avarijų. Vidaus vandenų transporto priemonėms užteršus vidaus vandenų telkinius medžiagomis. I. Kas vidaus vandenų transporte priklauso valstybei ir kas – savivaldybėms? 2.2. Kokie uostai ir prieplaukos gali būti pagal darbų pobūdį? 6. Atsakomybė už vidaus vandenų teršimą.sužalojimas. taip pat blogas jų remontas. įvykusių dėl navigacinio ar uosto įrenginio sugadinimo. avariją ar kitas sunkias pasekmes. 10. BENDROJI DALIS Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių 377 . privalo atlyginti žalą. laivo katastrofą. žemės ūkiui ar gyvajai gamtai. balandžio 16 d.

kuri eina farvaterio viduriu. pažymėta navigacijos ženklais. laivybos farvateris – tai vidaus vandenų kelio juosta. 1119. vandenų kelių infrastruktūra – hidrotechninių ir inžinerinių statinių. Vidaus vandenų keliai skirstomi į valstybinės ir vietinės reikmės bei ateityje numatomus eksploatuoti vidaus vandenų kelius. kuriuose yra įrengti navigacijos ženklai ir kurie pažymėti locmanų žemėlapiuose. laivų remonto įrenginių. navigacijos ženklų. 3.. turintis pavadinimą. ežerai. inžinerinių tinklų. 5. 8. ryšių kompleksas. jų palaikymo tvarka. suderinusi su Aplinkos apsaugos ministerija 378 . vidaus vandenų kelių navigacijos ženklai – kranto gairės bei plaukiojantys įrenginiai (plūdurai). reguliuojantys ir informuojantys apie laivybos sąlygas. Nr. Šiose taisyklėse nurodyti pagrindiniai vidaus vandenų kelių parametrai. apsaugos bei naudojimo tvarką ir yra privalomos visiems fiziniams bei juridiniams asmenims. 6. laivybos farvaterio ašis – sutartinė linija. Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos: 1. Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą sutinkamai su Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso nuostatomis tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Lietuvos Respublikos 1995 08 14 nutarimas Nr. 2. vidaus vandenų kelias – tai laivybai tinkamos upės. vandenų kelių valdytojų ir naudotojų teisės. Žin. dirbtiniai vandens telkiniai ir Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis. o vietinės reikšmės ir perspektyvinių vidaus vandenų kelių sąrašus tvirtina Susisiekimo ministerija. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelius prižiūri ir tvarko Susisiekimo ministerijos paskirtas vidaus vandenų kelių valdytojas. tinkanti tam tikros grimzlės laivams ir pažymėta navigacijos ženklais arba nurodyta locmano žemėlapyje. arba linija. kurioje pastatytas ir aptarnaujamas navigacijos ženklas. 4. vidaus vandenų kelių navigacijos ženklų veikimo zona – tai teritorija arba akvatorija. laivas – savaeigis ar nesavaeigis plaukiojantis statinys.priežiūros. 7. 1995. pareigos ir tarpusavio santykiai. įgulą ir valstybės vėliavą. 73-1709). judėjimo juosta – laivybos farvaterio dalis tarp laivybos farvaterio ašies ir dešiniojo arba kairiojo krašto.

naujų vidaus vandenų kelių įsisavinimas ir statyba. priskirtų vandenų keliams. valstybės turto ir finansinių išteklių efektyvus naudojimas ir saugojimas. 12-284). skirtą vandens transporto poreikiams. jo reikmėms perduodamas visas upės plotas. susijusiems su vidaus vandenų keliais.(Susisiekimo ministerijos 1998 01 20 įsakymas Nr. Apsaugos juosta – žemės juosta pagal vandens telkinį. 379 . reguliuojančius veiklą. 1998. kurie privalomi visiems juridiniams ir fiziniams asmenims. laivų remonto įrengimus. Jei vandenų kelias įrengtas upėje. suderinus su aplinkos apsaugos tarnyba bei žemės valdytoju – kirsti medžius ir krūmus.. II. tvenkiniuose ir Kuršių mariose – 150 m pločio vandens paviršiaus juosta pagal pažymėtą farvaterį. Žin. įrengti navigacijos ženklus. Vidaus vandenų kelių valdytojas turi teisę vandens telkinių. 18. apsaugos juostoje atlikti su laivybos saugumu susijusius darbus. krantines. o ežeruose. Susisiekimo ministerija savo kompetencijos ribose leidžia teisės aktus. uostus. Pagrindinės direkcijos funkcijos: a) vidaus vandenų kelių priežiūra. kurios riba nustatomos Vyriausybės Patvirtinta tvarka. Nr. prieplaukas ir kitą vidaus vandenų kelių infrastruktūrą. Direkcija valdo visus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių objektus: žemę. VIDAUS VANDENŲ KELIŲ VALDYMAS Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius valdo Susisiekimo ministerijos įgaliota Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Direkcija). susijusią su vidaus vandenų kelių naudojimu. Kranto juostos savininkai privalo vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas specialias žemės ir miško naudojimo sąlygas. b) rinkliavų už naudojimąsi vidaus vandenų keliais rinkimas. Apsaugos juostos dalis – 20 m pločio žemės juosta nuo vandens ribos arba kranto briaunos stačiose pakrantėse – vadinama kranto juosta. d) laivų vedimo vidaus vandenų keliais (locmanų paslaugos) organizavimas. o kad jie būtų geriau matomi. c) dalyvavimas vykdant laivų ir žmonių gelbėjimo darbus vidaus vandenų keliuose bei gelbėjimo darbus potvynių metu ir potvynių padarinių likvidavime.

poilsiui bei kitoms reikmėms. žvejybai. Kilusius ginčus tarp Direkcijos pareigūno ir vidaus vandenų kelio naudotojo nagrinėja Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija. sportui. aukštis) neatitinka nustatytų vidaus vandenų kelio matmenų. reglamentuojančių vidaus vandenų kelių ir vidaus vandenų transporto veiklą. 380 . VIDAUS VANDENŲ KELIŲ NAUDOTOJŲ PAREIGOS Vidaus vandenų kelių naudotojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Vidaus vandenų kelių tinkamumą laivybai kontroliuoja Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliuose neleidžiama eksploatuoti laivų arba jų sąstatų. kur būtina naudotis locmanų paslaugomis. III. Pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos valstybinių vidaus vandenų kelių klasifikaciją (IV tarptautinė klasė) leidžiama plaukioti šių matmenų laivams ir laivų sąstatams: L = 100 m. Direkcija nustato kelio ruožus. Direkcijos darbuotojai.e) Lietuvos Respublikos įstatymų. f) teisės aktų. laiką ir sąlygas. plotis. ilgis. Direkcijos darbuotojai informuoja laivų savininkus apie vidaus vandenų kelių eksploatacijos sąlygas ir laikinus plaukiojimo apribojimus. gali dėvėti uniformą. ypač gilinimo ir reguliavimo darbų vykdymo ruožuose. Susisiekimo ministerijos ir kitų teisės aktų vidaus vandenų kelių klausimais vykdymo kontrolė. suderinę su vidaus vandenis hidrotechnikai. Iškilus būtinumui plaukti didesnių matmenų laivams arba jų sąstatams. kad pagal jų turimą informaciją šio laivo matmenys (grimzlė. kurie. projektų rengimas. eidami pareigas. Direkcijos darbuotojai turi teisę sustabdyti laivą ar laivų sąstatą ir perspėti laivo kapitoną (škiperį). B = 10 m. g) vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių laikymosi kontrolė. besiverčiantys laivyba šiuose keliuose. kiekvienas atvejis derinamas su kelių valdytoju. Vidaus vandenų kelių naudotojais taip pat yra fiziniai ir juridiniai asmenys. kurių jėgainės galia pagal Upių laivų klasifikacinės institucijos reikalavimus neatitinka laivo keliamosios galios.

vandens paėmimo įrenginių nuotekų išleistuvių. laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų. kurie užtikrina nustatytus vidaus vandenų kalių matmenis ir tuo sudaro palankias sąlygas laivybai. juos apšviečia šių įrenginių savininkai pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso reikalavimus. Pastačius tiltus. negadinti hidrotechnikos bei kitų įrenginių ir komunikacijų. reidų. Tiltų. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos ir šių taisyklių bei kitų teisės aktų. nepažeisti kitų vandens naudotojų teisių. prieplaukų. Uostus. Laivybos signalizacijos ženklus ant tiltų. povandeninių ir antvandeninių komunikacijų bei kitų statinių savininkai privalo įrengti ir pagal laivybos taisyklių reikalavimus eksploatuoti bei tinkamai apšviesti signalinius ženklus. Direkcija pagal laivų 381 . Direkcija navigacijos laikotarpiu vykdo vandenų kelių darbus. Priėjimus prie uostų akvatorijų. uostų akvatorijose. punktų savininkai arba pagal sutarti paveda šiuos darbus vykdyti Direkcijai (Vidaus vandenų kelių valdytojui). reikalavimus. pakrovimo – iškrovimo punktų tvarko uostų. prižiūri. Tiltų. plūdu-riuojančių tiltų įrengia. reglamentuojančių vidaus vandenų kelių naudojimo tvarką.Vidaus vandenų kelių naudotojai privalo vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų. povandenines ir antvande-nines komunikacijas. žiemos uostuose. inžinerinių komunikacijų ar kitų statinių vidaus vandenų keliuose arba jų apsaugos zonoje projektai turi būti suderinti su vidaus vandenų kelių valdytoju. žiemojimo vietų. vandens paėmimo ir išleidimo įrenginius ar juos rekonstravus. VIDAUS VANDENŲ KELIŲ TVARKYMAS Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius tvarko Direkcija. IV. prieplaukas. reiduose savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja krantinių. prieplaukų. reidų savininkai pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisyklių reikalavimus. Navigacijos ženklus perėjose prie prieplaukų. neardyti vagų ir krantų. į priėmimo komisiją turi būti kviečiamas vidaus vandenų kelių valdytojo atstovas. uostų. jų akvatorijas ir reidus prižiūri bei palaiko tinkamas laivybai sąlygas jų savininkai. povandeninių ir oro komunikacijų. Vidaus vandenų transporto objektai privalo neteršti vandens telkinių.

vandens matavimo stočių lygiai. V. taip pat navigacijos kliūtis. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliuose galioja Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisyklės. Navigacijos ženklai ir šviesos rodo: a) laivybos farvaterio ribas. b) vagos valymas ir gilinimas.savininkų ir kitų vandenų kalių naudotojų paraiškas teikia šią informaciją apie vidaus vandenų kelių laivybos sąlygas: a) vidaus vandenų kelių locmano žemėlapius. c) skubius pranešimus apie staigiai pasikeitusias laivybos sąlygas. pagrindinių techninio laivyno objektų darbo vieta ir kitos laivavedžiams būtinos žinios. sustojimo vietas. bei reguliuoja laivų leidimą per plūduriuojančius tiltus. tuo užtikrindama vidaus vandenų kelių tinkamumą laivybai ir jų garantinius matmenis. b) kasdieninę operatyvinę informaciją (arba biuletenį). kuriuose laivavedžiai turi imtis papildomų atsargumo priemonių. jų apšvietimas. siekiant sudaryti saugias laivybos sąlygas. laivybos ypatumus kelio ruožuose. VIDAUS VANDENŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBAI Direkcija visą navigacijos laiką vykdo vidaus vandenų kelių priežiūros darbus. Joje nurodomi vidaus vandenų kelių matmenys kiekvieną dieną 8 val. skirtas laivams ir sieliams perplaukti. c) vagos reguliavimas. laivybos kompanijų bei kitų laivų savininkų informavimas apie laivybos sąlygas ir jų pakitimus. Farvaterio ženklinimo darbai – tai navigacijos ženklų pastatymas ir aptarnavimas.: patilčių aukščiai.t. Farvaterio ženklinimo darbus vykdo Direkcijos navigacijos tarnyba. Visi vidaus vandenų kelių naudotojai ar kiti ūkio subjektai. gylių matavimas ir tralavimo darbai. Lietuvos vidaus 382 . d) vagos dugno ir krantų valymas nuo kliūčių. c) reidų ribas. Vandenų kalių priežiūros darbams priskiriama: a) navigacijos ženklų priežiūra. perduodama radijo ryšio priemonėmis. atsiradusias kliūtis ir t. sudaro sutartis su Direkcija. norintys gauti šiose taisyklėse nurodytą informaciją. leidžiamus kas 10–15 metų ir pagal poreikį kasmet koreguojamus. b) tiltų angas.

jų steigimą. registravimą ir dokumentų išdavimą. suderinęs su apskrities viršininku ir savivaldybe (privatiems uostams). savivaldybės taryba.vandenų kelių navigacijos ženklai ir navigaciniai žiburiai privalo atitikti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisyklių reikalavimus ir veikiančius standartus. LR Vyriausybės nutarimu Nr. spalio 3 d. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos: Akvatorija – uosto ar prieplaukos vidaus vandenų plotas. Kaip skirstomi vidaus vandenų keliai? 3. 2. pakeitimai 2008.1057. Kokius objektus valdo Vidaus vandenų kelių direkcija? 4. Saugomose teritorijose uostų ir prieplaukų akvatorijų ribos turi būti suderintos su saugomos teritorijos administracija. Kokios Direkcijos funkcijos? 5. Kas priskiriama vidaus vandenų kelių priežiūros darbams? 6. Šių Nuostatų reikalavimai netaikomi nekomercinių mažųjų. Uosto (prieplaukos) valdytojas – uosto (prieplaukos) savininkas arba asmuo.3. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatai Šie nuostatai priimti 2005 m.09. kuris kitu teisėtu pagrindu valdo uostą (prieplauką). 383 . kurio ribas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė Susisiekimo ministerijos teikimu (valstybiniams uostams). suderinusi su apskrities viršininku (savivaldybės uostams). arba steigėjas. pramoginių ir sportinių laivų prieplaukoms. Apibūdinti „laivą“. Lietuvos vidaus vandenų keliuose naudojama šoninė navigacinio ženklinimo sistema.21 įsakymo Nr. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus uostams ir prieplaukoms.903 Bendrosios nuostatos. Kontroliniai klausimai 1. o Kuršių mariose – navigacinis ženklinimas pagal Tarptautinės švyturių tarnybų asociacijos A regiono taisykles.2. Kokių matmenų laivams leidžiama plaukioti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliais? 6.

saugią laivybą ir aplinkos apsaugą atsako uosto (prieplaukos) valdytojas (toliau – valdytojas). Nr. Uosto pažymėjimas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija turi būti uoste.105-2393) ir šiais Nuostatais.Vidaus vandenų uosto registravimo pažymėjimas – dokumentas. išduoda Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija (toliau – Inspekcija). Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama naudoti uostus arba prieplaukas. kad prieplauka įsteigta. valymo darbus. prie kurių gali saugiai stovėti vidaus vandenų transporto priemonės ir kuriose galima krauti iš vidaus vandenų 384 . įregistruotas ir atitinka nustatytuosius reikalavimus. Reikalavimai uostui. įregistruota ir atitinka nustatytuosius reikalavimus. išduoda Susisiekimo ministerija. Uoste turi būti: a) įrengtos krantinės. uostų ir prieplaukų pažymėjimų dublikatų išdavimą. kurių pavyzdžius tvirtina susisiekimo ministras.Uosto pažymėjimus. Prieplaukų pažymėjimus. patvirtinantis. remontuoti krantines ir kitus statinius. kurie neturi vidaus vandenų uosto registravimo pažymėjimo (toliau – uosto pažymėjimas) arba vidaus vandenų prieplaukos registravimo pažymėjimo (toliau vadinama – prieplaukos pažymėjimas).. 1996. Valdytojas privalo raštu informuoti Susisiekimo ministeriją ir Inspekciją apie numatomus statybos ir remonto darbus akvatorijoje ir krantinėse. navigacijos. ir suteikiantis teisę naudoti jį pagal paskirtį. Prieplaukos pažymėjimas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija turi būti prieplaukoje. ir suteikiantis teisę naudoti ją pagal paskirtį. Už saugią uosto ar prieplaukos veiklą. hidrotechnikos ir radijo ryšio sistemų pakeitimus. kurie gali daryti poveikį saugos laivybos uoste ar prieplaukoje ir jų prieigose užtikrinimui. uostų ir prieplaukų esamos būklės patikrinimą mokama Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava. kad uostas nustatytąja tvarka įsteigtas. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu (Žin. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu ir šiais Nuostatais. patvirtinantis. Jis privalo laiku ir savo lėšomis atlikti akvatorijos gilinimo. Už uostų ir prieplaukų registravimą. Vidaus vandenų prieplaukos registravimo pažymėjimas – dokumentas. kurių pavyzdžius tvirtina susisiekimo ministras.

prie kurios gali saugiai stovėti vidaus vandenų transporto priemonės ir kurioje galima krauti iš vidaus vandenų transporto priemonių ir į jas krovinius. telekomunikacijų galiniai įrenginiai ir kitokio ryšio priemonės. b) atitinkamas gylis prie krantinės. Prieplaukoje turi būti: a) įrengta stacionari ar plaukiojanti krantinė (debarkaderis). užtikrinantis saugų vidaus vandenų transporto priemonių priplaukimą ir manevravimą prie krantinės. e) krovinių krovimo iš vidaus vandenų transporto priemonių ir į jas įrenginiai. c) navigacijos priemonės. telekomunikacijų galiniai įrenginiai ar kitokio ryšio priemonės. i) atitinkamos kvalifikacijos specialistai. bagažo saugojimo patalpos ir bilietų kasos. Keleiviniame ar mišriame uoste turi būti papildomai įrengtos keleivių poilsio. c) navigacijos priemonės. užtikrinančios saugų vidaus vandenų transporto priemonių priplaukimą ir manevravimą prie krantinės. laipinti iš jų ar į jas keleivius. Prieplaukoje gali būti įrengta krovinių sandėliavimo aikštelė. darbų saugą ir krovinių saugumą. kad nedelsiant ir be apribojimo iš laivų būtų priimamos laivuose susidarančios atliekos ir krovinių likučiai. laipinti iš jų ir į jas keleivius. d) radijo ryšio įrenginiai. f) krovinių krovimo iš vidaus vandenų transporto priemonių ir į jas įrenginiai ir transportavimo priemonės. d) radijo ryšio įrenginiai.transporto priemonių arba į jas krovinius. e) avarinių ir gelbėjimo darbų atlikimo. užtikrinantis saugų vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimą į uostą ir manevravimą jame. galintys užtikrinti uosto veiklą. h) atitinkami priėmimo įrenginiai. 385 . Reikalavimai prieplaukai. saugią laivybą uoste bei jo prieigose. g) krovinių sandėliavimo vietos. taršos židinių likvidavimo priemonės arba su atitinkamomis tos vietovės tarnybomis sudaryta avarinių ir gelbėjimo darbų ir išsiliejusių teršalų surinkimo sutartis. užtikrinančios saugų vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimą į uostą ir išplaukimą iš jo. b) atitinkamas uosto akvatorijos ir įplaukos kanalo gylis.

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu ir šiais Nuostatais. kad uosto steigimo projektas suderintas su Aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija. registravimo sąrašą. Inspekcija. pateikia Susisiekimo ministerijai šiuos dokumentus: a) prašymą leisti steigti vidaus vandenų uostą. įsisteigusių Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse. Fiziniai ir juridiniai asmenys. b) vidaus vandenų uosto esamos būklės patikrinimo aktą. d) pažymą. h) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotą leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus). filialai (toliau – steigėjas). kokia jų nuosavybės forma. išduoda prieplaukų pažymėjimus ir tvarko visų įsteigtų prieplaukų. jeigu radijo dažniui 386 . galintys užtikrinti prieplaukos veiklą. įsisteigusių Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse. Susisiekimo ministerija. kad uosto steigimas suderintas su vidaus vandenų kelių valdytoju (kai uostas steigiamas vidaus vandenų keliuose). siekiantys įsteigti uostą. Lietuvos Respublikoje įsteigti įmonių. Uostus ir prieplaukas gali steigti fiziniai ir juridiniai asmenys. kurio pavyzdį tvirtina susisiekimo ministras. Uostų ir prieplaukų steigimas ir registravimas. darbų saugą ir krovinių saugumą. registravimo sąrašą.f) atitinkamos kvalifikacijos specialistai. g) uosto teritorijos detalųjį planą ir akvatorijos planą su nurodytais gyliais. c) pažymą. f) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento arba jam pavaldžių įstaigų pažymą apie uosto atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Lietuvos Respublikoje įsteigti įmonių. išduoda uostų pažymėjimus ir tvarko visų įsteigtų uostų. kurio pavyzdį tvirtina susisiekimo ministras. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu ir šiais Nuostatais. e) Inspekcijos išvadas apie saugios laivybos užtikrinimą uoste ir jo prieigose. kokia jų nuosavybės forma. Prieplauka turi atitikti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. nesvarbu. saugią laivybą prieplaukoje ir jos prieigose. filialai. nesvarbu.

Susisiekimo ministerija. Inspekcija per 15 darbo dienų išnagrinėja gautus dokumentus. siekiantys įsteigti prieplauką ir gauti prieplaukos pažymėjimą. gavusi dokumentus. ir padarius atitinkamą įrašą įsteigtų uostų registravimo sąraše. kurio pavyzdį tvirtina susisiekimo ministras. b) pažymą. Lietuvos Respublikoje įsteigti įmonių. Steigėjui nesumokėjus valstybės rinkliavos. kad prieplaukos steigimas suderintas su vidaus vandenų kelių valdytoju (kai prieplauka steigiama vidaus vandenų keliuose). kad prieplaukos steigimo projektas suderintas su Aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija. Nustačius. patvirtinančio prieplaukos teritorijos ir akvatorijos ribų nustatymą. kad uostas atitinka šių Nuostatų reikalavimus. Fiziniai ir juridiniai asmenys. kopiją. g) dokumento. pateikia Inspekcijai šiuos dokumentus: a) prašymą leisti steigti prieplauką. įsisteigusių Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse. i) dokumento. prieplaukos steigėjui išduodamas prieplaukos pažymėjimas. patvirtinančio uosto teritorijos ir akvatorijos ribų nustatymą. kad prieplauka atitinka šių Nuostatų reikalavimus. Uostas laikomas įsteigtu nuo jo įrašymo į įsteigtų uostų registravimo sąrašą dienos. f) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotą leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus). ir padarius atitinkamą įrašą įsteigtų prieplaukų registravimo sąraše. jeigu tokie radijo dažniai (kanalai) naudojami ir radijo dažniui (kanalui) naudoti tokio leidimo reikia. patikrina prieplauką. Steigėjui 387 . kurių reikia uostui įsteigti. c) pažymą. surašo vidaus vandenų prieplaukos esamos būklės patikrinimo aktą. uosto steigėjui išduodamas uosto pažymėjimas. uosto pažymėjimas neišduodamas. d) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento arba jam pavaldžių įstaigų pažymą apie prieplaukos atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. per 20 darbo dienų peržiūri juos ir patikrina uostą. kurio pavyzdį tvirtina susisiekimo ministras.(kanalui) naudoti tokio leidimo reikia. e) prieplaukos teritorijos detalųjį planą ir akvatorijos planą su nurodytais gyliais. kopiją. filialai. Nustačius.

fakso numeris (kai steigėjas – fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas ir rekvizitai (kai steigėjas – juridinis asmuo). patvirtinančių prieplaukos paskirties arba prieplaukos duomenų pakeitimus. Pasikeitus uosto ar prieplaukos pavadinimui. steigėjo vardas. patvirtinančių nurodytus pakeitimus. Inspekcija turi per 10 darbo dienų išnagrinėti prašymą. Pasikeitus prieplaukos paskirčiai arba prieplaukos duomenims. steigėjo prašymu išduodamas naujas prieplaukos pažymėjimas. Tam reikia pateikti Susisiekimo ministerijai vidaus vandenų uosto esamos būklės patikrinimo aktą. valdytojo vardas. adresas. pavardė.nesumokėjus valstybės rinkliavos. paskirtis. uosto ar prieplaukos steigimo data. Sąrašuose įrašomi šie duomenys: įrašo numeris. adresas. uosto ar prieplaukos pavadinimas. asmens kodas. steigėjo prašymu išduodami nauji uosto pažymėimas ar prieplaukos pažymėjimas. Susisiekimo ministerija arba Inspekcija turi per 5 darbo dienas išnagrinėti prašymą ir išduoti naujus uosto pažymėjimą ar prieplaukos pažymėjimą. Tam reikia pateikti atitinkamai Susisiekimo ministerijai arba Inspekcijai dokumentų. juridinio asmens pavadinimui ir rekvizitams (kai steigėjas – juridinis asmuo) arba valdytojui. dokumentų išdavimo data ir numeriai. originalus. Pasikeitus uosto paskirčiai arba uosto duomenims. telefono numeris. fakso numeris (kai valdytojas – fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas ir rekvizitai (kai valdytojas – juridinis asmuo). Prieplauka laikoma įsteigta nuo jos įrašymo į įsteigtų vidaus vandenų prieplaukų registravimo sąrašą dienos. Tam reikia pateikti Inspekcijai dokumentų. pavardė. originalus. 388 . Inspekcija kas penkeri metai nuo uosto registravimo dienos atlieka šio uosto kompleksinį patikrinimą ir patikrinimo aktą su išvadomis ir pasiūlymus pateikia Susisiekimo ministerijai. asmens kodas. patikrinti prieplauką. Susisiekimo ministerija turi per 10 darbo dienų išnagrinėti prašymą ir išduoti naują pažymėjimą. steigėjo prašymu išduodamas naujas pažymėjimas. Inspekcijos išvadą apie saugios laivybos užtikrinimą uoste ir jo prieigose ir dokumentų. telefono numeris. originalus. steigėjo adresui. prieplaukos pažymėjimas neišduodamas. surašyti vidaus vandenų prieplaukos esamos būklės patikrinimo aktą ir išduoti naują prieplaukos pažymėjimą. patvirtinančių uosto paskirties arba uosto duomenų pakeitimus. telefono ar fakso numeriui (kai steigėjas – fizinis asmuo). adresas.

ir šių Nuostatų reikalavimus. reikalavimus. kai jis atitinka ne visus šių Nuostatų reikalavimus. jeigu dokumentai. Pašalinęs trūkumus steigėjas gali pakartotinai kreiptis atitinkamai į Susisiekimo ministeriją arba Inspekciją šių Nuostatų nustatyta tvarka. neatitinka šių Nuostatų 14 ir 17 punktų reikalavimų. 389 . ar uostai ir prieplaukos atitinka teisės aktų. kurių reikia uostui arba prieplaukai įsteigti. reglamentuojančių saugią laivybą. sustabdyti ar panaikinti prieplaukos pažymėjimo galiojimą arba teikti Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl uosto pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo. c) leisti laikinai ne ilgiau kaip 6 mėnesius naudoti prieplauką. b) nustačiusi šiuose Nuostatuose nurodytų reikalavimų pažeidimus. Atsisakymas išduoti pažymėjimus. reglamentuojančių saugią laivybą. Atsisakius išduoti uosto pažymėjimą arba prieplaukos pažymėjimą. Inspekcija turi teisę: a) tikrinti. Susisiekimo ministerija turi teisę esant Inspekcijos teikimui arba savo iniciatyva: a) sustabdyti ar panaikinti uosto pažymėjimo galiojimą. d) teikti Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl leidimo laikinai ne ilgiau kaip 6 mėnesius naudoti uostą. reglamentuojančių saugią laivybą. apie tai per 5 darbo dienas raštu pranešama steigėjui. keleivių. keleivių aptarnavimą ir krovinių apdorojimą. jeigu laivybos saugumas uoste ir jo prieigose atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų. krovinių ir bagažo saugumą. Susisiekimo ministerija ar Inspekcija per 5 darbo dienas išduoda pažymėjimo dublikatą su žyma „dublikatas“. reikalavimus. Susisiekimo ministerija ar Inspekcija pagal kompetenciją turi teisę atsisakyti išduoti uosto pažymėjimą arba prieplaukos pažymėjimą. jeigu laivybos saugumas prieplaukoje ir jos prieigose atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų. nurodžius atsisakymo priežastį (trūkumus).Uosto pažymėjimą ar prieplaukos pažymėjimą praradęs jų turėtojas privalo apie tai paskelbti viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių ir pateikti motyvuotą paaiškinimą atitinkamai Susisiekimo ministerijai ar Inspekcijai. Susisiekimo ministerijos ir inspekcijos teisės. kai ji atitinka ne visus šių Nuostatų reikalavimus.

dėl kurių uosto arba prieplaukos pažymėjimo galiojimas sustabdytas. reglamentuojančių saugią laivybą. krovinių ir bagažo saugumą. jeigu: a) uosto ar prieplaukos steigėjas pateikia prašymą panaikinti uosto arba prieplaukos pažymėjimo galiojimą. ir šių Nuostatų reikalavimai. Uosto pažymėjimo arba prieplaukos pažymėjimo galiojimo sustabdymas. Nustatytuoju laiku pašalinus pažeidimus. per kurį turi būti pašalinti pažeidimai. uosto arba prieplaukos pažymėjimo galiojimas panaikinamas atitinkamai Susisiekimo ministerijos ar Inspekcijos sprendimu. Susisiekimo ministerija ar Inspekcija per 5 darbo dienas 390 . keleivių. c) per nustatytąjį laiką nepašalinami pažeidimai. krovinių ir bagažo saugumą. keleivių aptarnavimą ir krovinių apdorojimą. Panaikinusios uosto pažymėjimo arba prieplaukos pažymėjimo galiojimą. reglamentuojančių saugią laivybą. keleivių aptarnavimą ir krovinių apdorojimą. ir šių Nuostatų reikalavimai. Susisiekimo ministerija ar Inspekcija per 5 darbo dienas raštu praneša apie tai steigėjui ir valdytojui ir nustato laiką. reikalavimus. kai jis atitinka ne visus šių Nuostatų reikalavimus. uosto arba prieplaukos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas. b) pakartotinai per vienerius metus nuo pirmo pažeidimo padarymo dienos pažeidžiami įstatymų ir kitų teisės aktų. c) uosto arba prieplaukos veikla kelia pavojų aplinkai arba žmonių sveikatai. jeigu: a) uosto arba prieplaukos veikla buvo nutraukta ilgiau kaip 6 mėnesius arba nebuvo pradėta per 6 mėnesius nuo uosto pažymėjimo arba prieplaukos pažymėjimo išdavimo dienos. Uosto arba prieplaukos pažymėjimo galiojimas gali būti panaikintas. galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas. reglamentuojančių saugią laivybą. b) pažeidžiami įstatymų ir kitų teisės aktų. Nustatytuoju laiku nepašalinus pažeidimų. Sustabdžiusios uosto arba prieplaukos pažymėjimo galiojimą.b) leisti laikinai ne ilgiau kaip 6 mėnesius naudoti uostą. keleivių. Šis laikas gali būti pratęstas motyvuotu steigėjo prašymu. jeigu laivybos saugumas uoste ir jo prieigose atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų. Uosto arba prieplaukos pažymėjimo galiojimas gali būti sustabdytas.

uostuose ir laivuose. Kontroliniai klausimai 1. besinaudojantiems šiomis priemonėmis (toliau – keleiviams). Kas sudaro vidaus vandenų uosto infrastruktūrą? 2. gavęs tokį pranešimą. privalo per 15 darbo dienų grąžinti uosto pažymėjimą arba prieplaukos pažymėjimą atitinkamai Susisiekimo ministerijai ar Inspekcijai. Vežėjai gali užsiimti vidaus vandenų transporto ūkine veikla tiktai įsigiję verslo licenciją. Steigėjas. teises ir atsakomybę. nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių. tvarkingai bei estetiškai apipavidalinti laivą.4.praneša apie tai steigėjui. nedelsdamas šalinti pasitaikančius trūkumus.2. Vežėjai privalo užtikrinti keleivių. Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikos taisyklės Bendroji dalis. plaukiančių laivais. Šios Taisyklės privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – vežėjams). prieplaukų darbuotojai. saugumą. Susisiekimo ministerija arba Inspekcija skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ informaciją apie išduotus uostų pažymėjimus arba prieplaukų pažymėjimus. galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą. naudojantiems keleiviams ir bagažui vežti pritaikytas vidaus vandenų transporto priemones. laivų įgulų nariai. Šios Taisyklės reguliuoja keleivių ir bagažo vežimą vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje. maksimalius patogumus prieplaukose. bei asmenims. registruotas Lietuvos Respublikoje. keleivių ir vežėjų pareigas. Vežėjai privalo laiku pateikti keleiviams reikalingą informaciją. atliekantys 391 . Uostų. uostų arba prieplaukų pažymėjimų galiojimo sustabdymą. Kas turi būti uoste? 3. Jos nustato keleivių vežimo tvarką. Vežėjo laivo įgulos personalas privalo būti mandagus ir paslaugus keleiviams. Kas turi būti prieplaukoje? 6. kurią išduoda Susisiekimo ministerija ar savivaldybės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

bagažą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Vežėjas privalo apie tai 392 . pakrauti ir išplaukti. Tarpmiestiniai maršrutai . 6. miesto. 7. Keleiviams vežti organizuojamos perkėlos. Privalomą įgulos sudėtį nustato tarnybos laivuose taisyklės. Jo nurodymai. Apibrėžimai: 1. remontuoti. keleivių bei bagažo saugumą. kuriam leidžiama vežti keleivius. 2. 9. Maršrutinių laivų. 4. privalomi visiems jame esantiems asmenims. 3. jungiantys vienos upės (vandens telkinio) krantus. skirta laivams įplaukti. iškrauti. stovėti. 8. patvirtintas įmonių valdybų sprendimais. Transporto priemonės įgulą sudaro kapitonas ir kiti įgulos nariai. Vežėjas – tai fizinis arba juridinis asmuo.tarnybines pareigas. 5. tarpmiestiniai ir tarptautiniai maršrutai. suderinus su miesto ar rajono valdyba. Maršrutų organizavimas. Laivo kapitonas vadovauja įgulos darbui ir atsako už laivo.keleivių vežimas tarp miestų arba kitų gyvenamųjų vietovių respublikos teritorijoje didesniu kaip 150 km nuotoliu. Uostas – tai vidaus vandenų ekvatorija ir kranto teritorija su joje esančiais pastatais bei įrenginiais. kuriais siekiama garantuoti saugumą ir palaikyti laive tvarką. jei pasitaiko nepalankios vandens kelio bei meteorologinės sąlygos arba kitos sąlygos. keltais. keltų eismą galima laikinai nutraukti. Tarptautiniai maršrutai – keleivių vežimas tarp respublikos teritorijoje esančių ir kaimyninių valstybių prieplaukų bei uostų pagal tarpvalstybines sutartis. nepriklausančios nuo vežėjo. Keleivių vežimas – tai vežimas vidaus vandenų transporto priemonėmis – laivais. Miesto maršrutai – keleivių vežimas miesto ribose. keltų eismas organizuojamas bet kuriuo maršrutu pagal patvirtintą tvarkaraštį. priemiestiniai. Įgula – vidaus vandenų transporto priemones aptarnaujantys darbuotojai. jo įgulos. Prieplauka – tai specialiai prie kranto įrengta laivų priplaukimo ir sustojimo vieta. Reguliarus laivų. Perkėla – tai pervežimai. gali dėvėti tvarkingas su skiriamaisiais ženklais uniformas.

nurodyta išvykimo data ir laikas. negalioja. mokant grynais pinigais arba pervedimu per banką. atspausdintas valstybine kalba. Apie laikinus pakeitimus keleiviai informuojami tokia pat tvarka. išvykimo ir paskirties prieplaukos pavadinimas. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos ir parodyti jį laivo įgulos nariui. kurį privalo turėti kiekvienas keleivis.pranešti atitinkamo rajono ar miesto savivaldybei ir skelbti šią informaciją vietinėje spaudoje. pradinėje prieplaukoje – vietos numeris. ar kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus. vežėjai privalo laikytis nustatytos tvarkos patvirtintų tarifų ir jų taikymo taisyklių. į kurį jis parduotas. perduotas kitam asmeniui. Bilietų kasose ir bagažinėse turi būti skelbiamas jų darbo laikas. tai keleiviai. Mėnesiniai bilietai neduoda teisės nemokamai vežti bagažą Mėnesiniai vardiniai bilietai negali būti perduodami kitiems asmenims. suteikiantis teisę plaukti laivu ar keltu ir vežti rankinį bagažą. Bilietas galioja tik tai dienai ir tam reisui. Keleivio bilietas – tai keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Vardinis bilietas. grąžinimas. yra nustatyto pavyzdžio. numeruotas. atsakingam už keleivių įlaipinimą. Vykimui į darbo arba mokymosi vietą asmenims gali būti parduodami mėnesiniai lengvatiniai bilietai. taip pat miesto. nurodytos darbuotojų pavardės. Prieplaukose. kuriose yra bilietų kasos. dublikatas neišduodamas ir mokestis už jį negrąžinamas. Nustatydami bilieto kainą. keltų plaukiojimo tvarkaraščiai. nustatančių keleiviams lengvatas. Biliete turi būti jį pardavusios įmonės spaudas. turi teisę juo plaukti be 393 . turi būti laivų. Apie naujų maršrutų pradėjimą ir veikiančių baigimą bei pakeitimą keleiviams pranešama prieš 5 dienas skelbimais visose maršruto prieplaukose. jis atimamas kontroliuojančių asmenų. rajono spaudoje. Pametus mėnesinį bilietą. Jeigu vietoje tvarkaraštyje numatyto laivo į reisą siunčiamas laivas su didesniais patogumais (greitaeigis). pirkusieji bilietus iki pranešimo apie laivo pakeitimą. Pagal įmonių ir organizacijų paraiškas parduodami vienkartiniai (grupiniai) bilietai konkretiems maršrutams. Bilietų pardavimas. ištraukos iš šių Taisyklių bei iš teisės aktų. Informacija prieplaukose. kurie būna dviejų rūšių: vardiniai (konkrečiam asmeniui) ir nevardiniai (pateikėjui).

Parduoti bilietus į tarpmiestinių ir tarptautinių maršrutų laivus nesuteikiant sėdimos vietos leidžiama tik sutikus keleiviui ir leidus laivo kapitonui. įskaitant mokestį už išankstinį pardavimą. plaukiančiais ta pačia kryptimi.. Šiuo 394 . kitais maršrutais – likus 5 min. nepriklausomai nuo laivo tipo. Bilietų pardavimas į tos pačios dienos visus reisus pradedamas nuo kasų atidarymo ir nutraukiamas likus 15 minučių iki tarpmiestinio maršruto. savivaldybių deputatams. tarptautiniame – 30 min. Keleiviai. pardavusioje bilietus. neįgaliesiems. Maršrutų pradinėse prieplaukose bilietai parduodami prieplaukų kasose. turi teisę gauti bilieto kainos skirtumą. suteikiančius teisę įvažiuoti į šiuos rajonus. bilietai parduodami pagal jam nustatytą tarifą. gamtos draustiniuose. Po pranešimo apie laivo pakeitimą. Laivui kelionėje sugedus arba esant nepalankioms meteorologinėms plaukimo sąlygoms. o pakeitus blogesniu (mažesnio plaukimo greičio) laivu. Kasose įsigyti be eilės bilietus suteikiama teisė keleiviams su ikimokyklinio amžiaus vaikais. privalo turėti dokumentus. Į kitus laivus keleiviai persodinami dalyvaujant ir padedant įgulų nariams. bilietai galioja be priemokos. šiais atvejais: kai reisas nutraukiamas arba laivas daugiau kaip 1 valandą vėluoja išplaukti į reisą. Gaudamas bilietą. perspėjant apie tai keleivius.priemokos. esančias pasienio zonose. keleivis privalo įsitikinti visų rekvizitų užpildymo teisingumu. taip pat ar bilieto kaina atitinka jo sumokėtą pinigų sumą. Pakeitus sugedusį laivą patogesniu (greitaeigiu). vykstantys į prieplaukas. parduotieji bilietai galioja plaukti kitais to paties vežėjo laivais. Keleivis turi teisę prieš laivo išplaukimą į reisą grąžinti keleivio bei bagažo bilietus ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus. kas jam pardavė bilietą (kasa. Keleivių patogumui prieplaukose arba kasose turi būti organizuotas išankstinis bilietų pardavimas prieš 10 dienų. LR Seimo nariams. Už bilietų išankstinį pardavimą imamas nustatyto dydžio mokestis. keleivis per 15 dienų prieplaukoje. Keleivis taip pat turi teisę kelionę tęsti kita transporto priemone ir reikalauti iš to. iki laivo išplaukimo. vežėjas). kompensuoti bilieto pirkimo kainą. Keleiviai su mėnesiniais lengvatiniais bilietais tokiu atveju vežami be priemokos. nėščioms moterims.

pirktą į tarpmiestinio maršruto reisą. turi teisę jį pakeisti bilietu kitam reisui. Išrašai iš teisės aktų. nustatančių lengvatas. nešvariais drabužiais asmenis. iki laivo išplaukimo pagal tvarkaraštį – atskaičius 10% bilieto kainos ir be mokesčio už išankstinį bilieto pardavimą. pateikę tokią teisę liudijančius dokumentus. – likus mažiau kaip 1 val. jam grąžinamas bilieto kainos skirtumas. – iki 3 val. jeigu keleivis pageidauja plaukti kitu reisu. Tais atvejais. Draudžiama vežti laivais. į kurį pirktas bilietas. o ligos ar nelaimingo įvykio atveju – per 3 paras pateikus dokumentą -25% bilieto kainos ir mokesčio už išankstinį bilieto pardavimą. Važiavimo organizavimas. primokėdamas 25% bilieto kainos. Kai dėl meteorologinių sąlygų arba kitų priežasčių. Lietuvos Respublikos įstatymais. jei yra laisvų vietų. bilieto dublikatas neišduodamas ir mokestis už jį negrąžinamas. keleivis netenka teisės plaukti laivu ar keltu. Pirmumo teisę į aptarnavimą prieplaukose. 395 . Jeigu keleivis sutinka plaukti tokiu laivu. savivaldybių deputatai. atliekančiam kontrolę. jam bilietas parduodamas be eilės. Šiuo atveju keleivis. keltais neblaivius. turi būti iškabinti prie bilietų kasų. iki laivo išplaukimo pagal tvarkaraštį laiko – bilieto kainą be mokesčio už išankstinį bilieto pardavimą. prieplaukos kasoje grąžinami pinigai bendros eilės tvarka: – kreipiantis ne vėliau kaip prieš 24 val. kai keleivis negauna biliete nurodytos arba kitos sėdimos vietos. jam grąžinama važiavimo ir bagažo vežimo kaina nuo kelionės nutraukimo vietos iki paskirties prieplaukos. Pametęs bilietą. laivuose bei keltuose turi Lietuvos Respublikos Seimo nariai. Keleivis privalo užimti biliete nurodytą vietą. kai vežimui pateiktas mažesnio greičio laivas negu tas. bilietą saugoti iki kelionės pabaigos ir pareikalavus jį parodyti pareigūnui. nepriklausančių nuo vežėjo.atveju. kai keleivis grąžina keleivio ir bagažo bilietą. Vyriausybės ar savivaldybių nutarimais nustatytų kategorijų asmenys vietinio ir tarpmiestinio susisiekimo maršrutais plaukia lengvatinėmis sąlygomis. jei yra laisvų vietų. negalima keleivio ir bagažo nuvežti į paskirties prieplauką. po laivo išplaukimo.

Bagažo vežimas. smailius. lėtaeigiais ir keltais – 36 kg svorio. pagyvenusius žmones. suslėgtas ar suskystintas dujas. gailias medžiagas. išlaipinimas. Keleivių įlaipinimas į laivą ar keltą prieplaukose pradedamas prieš 10 minučių iki išvykimo laiko pagal tvarkaraštį. kurie gali sutepti laivo sėdynių apmušalus ar keleivių drabužius. su užrašu „keleiviams su vaikais ir invalidams“ arba atitinkamu simboliu. kuriuose nenurodytos sėdimos vietos. ir išduodamas bagažo 396 . Draudžiama laive vežti degias. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami prieplaukose. keleiviai su mažamečiais vaikais. keleiviai su ikimokyklinio amžiaus vaikais. sprogstančias. Rezervavimas nutraukiamas likus 30 minučių iki išvykimo. neįgalieji asmenys. pagyvenę asmenys. dvokiančias. Laivuose (išskyrus tarptautinius maršrutus) invalidams. Už rankinio bagažo. Keleivių įlaipinimas. Bagažo saugojimas. trukdantį praėjimui. Įlipti į laivą ar keltą pirmiausia turi teisę: keleiviai su prieplaukų kasose pirktais bilietais. bagažą. šaunamuosius ginklus be apvalkalų. Keleiviai neturi teisės reikalauti juos išlaipinti ne prieplaukose. nepriklausomai nuo to. Greitaeigiais laivais nemokamai leidžiama vežti ne didesnius kaip 100x50x30 cm dydžio daiktus. Bagažas priimamas saugoti tose prieplaukose. keleiviams su mažamečiais vaikais. nėščioms moterims ir pensininkams skiriamos 4 vietos. nėščios moterys. nėščios moterys. nėščias moteris. kuriose yra bagažinės. Šias vietas užėmę keleiviai jas privalo užleisti nurodytiems asmenims. pagyvenę žmonės.neįgalūs asmenys. Už didesnio svorio bagažo vežimą iš keleivio imamas numatyto dydžio mokestis. vežamo keleiviniame laive. pjaunančius daiktus. ar keleivis turi bilietą plaukti vandens transporto priemone. nesuvyniotus daiktus. keleivius su mažamečiais vaikais. laivo kasininkas turi teisę paprašyti užleisti vietą ir į jų vietas pasodinti invalidus. nurodytose tvarkaraščiuose. Lietuvos Respublikos Seimo nariams tarpmiestinio susisiekimo maršrutų laivuose rezervuojamos 2 vietos. taip pat visų rūšių gyvūnus. išskyrus dujas portatyviniuose balionuose. Kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis laivais rankinį bagažą: greitaeigiais – iki 20 kg svorio. saugumą atsako pats jo savininkas. Tarpmiestinio susisiekimo maršrutų laivuose keleivius su bilietais.

b) Nemokamai vežtis vieną. jei jis neužima atskiros vietos. Jeigu bauda nesumokama vietoje. suslėgtas ar suskystintas dujas. šaunamuosius ginklus be apvalkalų. pjaunančius daiktus. Jeigu randamas keleivis be bilieto. ir įsigyti bilietą nuo pradinės prieplaukos. Bagažinėse bagažas saugomas 30 parų. išskyrus tą. c) Nemokamai vežti rankinį bagažą. Vežėjai yra atsakingi už keleivių vežimą laivu ar keltu nuo kelionės pradžios iki jos pabaigos. nurodytą šiose Taisyklėse. e) Nutraukti keleivio ir bagažo vežimo sutartį. surašomas nustatytos formos protokolas. jei susitaria laivų valdytojai. kitais laivais. jis privalo sumokėti baudą. o kitą bagažą – už nustatytą mokestį. sprogstančias. Keleivis turi teisę: a) Užimti nurodytą biliete vietą. jeigu neįrodo. ne vyresnį kaip 5 metų amžiaus vaiką. tai išieškoma Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka. Baudos sumokėjimas neatleidžia keleivio nuo mokesčio už važiavimą ir bagažo vežimą. smailius. kai laivas dėl kokių nors priežasčių negali plaukti. Vežėjų atsakomybė. keltų įrengimų sugadinimą kaltininkai atsako įstatymų nustatyta tvarka. dvokiančias. Į bagažinę priimamas saugoti bagažas tik tvarkingai įpakuotas. Draudžiama bagažinėse saugoti degias. Atsisakęs – išlaipinamas artimiausioje prieplaukoje. gailias medžiagas. Vežėjai atsako už priimto iš keleivių (kai išduodamas bagažo kvitas) vežti arba saugoti bagažo praradimą ir sugadinimą.kvitas. Iš keleivio paimant baudą vietoje. nustatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekse. Už bagažo saugojimą imamas nustatyto dydžio mokestis. remiantis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu. kuriam įpakavimas nereikalingas. Jei po 30 parų saugomo bagažo savininkas neatsiima – jis realizuojamas. Už šių Taisyklių pažeidimą keleiviai baudžiami Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytomis baudomis. Keleivių teisės. išskyrus dujas portatyviniuose balionuose. d) Su tuo pačiu bilietu plaukti to paties valdytojo ar. kad tai įvyko ne dėl jų kaltės. Už prieplaukų. 397 . Keleivių atsakomybė. laivų.

valstybiniai popieriai – ne vėliau kaip per dvi paras atiduodami saugoti vietos valstybinio banko įstaigai. ginklai. Vidaus vandenų transporto priemonių vežėjų darbą ir tai. Tarp rastų daiktų esantys: – maisto produktai sunaikinami po 3 parų. 398 . laivo ar kelto įgula privalo pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus. kai jie pateikia asmenybės tapatumą patvirtinančius dokumentus ir pareiškimą.Rasti daiktai. Nustatę vežėjo įgulos aplaidumą. – ar vežėjai ir prieplaukos tinkamai parduoda ir įformina bilietus. Kontrolę atliekantys pareigūnai tikrina: – kaip vežėjai. – asmeniniai dokumentai. Už rastų daiktų saugojimą imamas mokestis kaip už bagažo saugojimą. šių Taisyklių pažeidimus. savininkas pasirašo rastų daiktų registravimo žurnale. šaudmenys ir sprogmenys nedelsiant perduodami policijai. – užsienio valiuta. kontrolę atliekantys pareigūnai surašo aktą. o brangenybės bei vertybiniai popieriai realizuojami įstatymų nustatyta tvarka. Laivuose. o gautos lėšos pervedamos į valstybės biudžetą. turintys specialius pažymėjimus. kontroliuoja Lietuvos Respublikos vandens transporto valstybinės kontrolės ir saugaus plaukiojimo inspekcijos pareigūnai. Rastieji daiktai savininkams grąžinami. Atvykus kontrolieriui. kur saugomi 30 parų. kaip šiomis transporto priemonėmis vykstantys keleiviai laikosi šių Taisyklių reikalavimų. – kaip vežėjai ir įgula laikosi maršrutų ir eismo tvarkaraščių. brangenybės. Vežėjų ir keleivių kontrolė. pasibaigus terminui valiuta pervedama į valstybės biudžetą. keltuose rastus daiktus palydovaskasininkas arba laivo kapitonas pasibaigus reisui privalo atiduoti galinės prieplaukos viršininkui. kuriame išvardina pamestus daiktus bei jų požymius. o dvokiantys – tuojau pat. Įgulos nariams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti. įgulos nariai ir prieplaukos uostai laikosi šių Taisyklių. – pinigai po dviejų parų padedami į vežėjo kasą. Prieplaukoje arba jos teritorijoje rasti daiktai atiduodami prieplaukos viršininkui.

Keleiviai. pirktą į tarpmiestinio maršruto reisą? 399 . keleiviai su nešvariais drabužiais arba turintys draudžiamą bagažą artimiausioje prieplaukoje išlaipinami iš transporto priemonės. šalių atsakomybė. Kai užsakovai nuolat naudojasi vidaus vandenų transporto paslaugomis. plaukę be bilieto arba vežę bagažą be kvito ir atsisakę sumokėti baudą vietoje. Kiek pinigų grąžinama keleiviui. kad keleivis pažeidžia šias Taisykles. Vežimas pagal sutartis ir atskirus užsakymus.Nustatę. Apibūdinti „miesto“. kontrolę atliekantys pareigūnai paima iš keleivio baudą arba surašo administracinės teisės pažeidimų protokolą. jei grąžina bilietą. kuriose numatomas grafikas. 2. apmokėjimo tvarka. Kontroliniai klausimai 1. Laivų savininkai pagal sutartis arba atskirus užsakymus nuomoja laivus arba atlieka grupinius vežimus atskiroms įstaigoms ir organizacijoms bei fiziniams asmenims. „tarpmiestinį“ ir „tarptautinį“ maršrutus. su jais sudaromos sutartys.

1997. Kelių transporto veiklos teisinis reguliavimas. 673 p. Nr. 71-1724. 9. 76-1963. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas. 400 . 16. 12. 115-3261. darbo (AETR). Butkevičius J. 2000. 2005 p. 2003. 8. Valstybės žinios. Nr. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės. Valstybės žinios. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas. 34-859. 30-1265. Nr. Valstybės žinios. 15. 1996. Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės. Valstybės žinios. 3-82. Linava. Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai. Valstybės žinios. Nr. Mokomoji knyga Vilnius. Valstybės žinios. Valstybės žinios. 159-1762. Keleivių vežimai kelių transportu 2004. 7. 14. Autobusų stočių veiklos nuostatai. Nr. 119-272. 13. Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių. 34-859. 1997. Nr. Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų). 116-5190. susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei. kompensavimo (atlyginimo) tvarka. 60-1516. Technika.LITERATŪRA 1. 1996. Tarptautinių ir nacionalinių norminių aktų rinkinys. 5. Nr. Nr. Nr. Valstybės žinios. 2003. Nr. Nr. Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės. Valstybės žinios. 30-804 Kelių transportas 2. 1999. 1997. Nr. Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės. 1995. 1997. 17. 180 4. Valstybės žinios. 30-1265. 2002. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės.. 10. Valstybės žinios. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas. 97-2464. 1998. Nr. kompensavimo tvarka. Nr. Valstybės žinios. 11. 1991. Valstybės žinios. 40-981. Valstybės žinios. 1997. važinėjančių tarptautiniais maršrutais. Nr. 3. Valstybės žinios. Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų. susijusių su transporto lengvatų taikymu. 2004. 6. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės.

Nr. liepos 29 d. Geležinkelių transportas 26. Krovinių pervežimas.1107/70 dėl pagalbos teikimo geležinkelio.18. 2000. 304 p. 365 p.1893/91. kelių ir vidaus vandenų transporto srityje. Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutar-čių sudarymo ir nutraukimo tvarka. 379 p. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 401 . 21. Tarybos direktyva 96/48/EB dėl trans-europinės greitųjų traukinių geležinkelių sistemos sąveikos. Linava. kelių ir vidaus vandenų transportui. birželio 19 d. 6155. Valstybės žinios. 2004. vykdomų geležinkelio. susijusių su visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų. 2003. pakeičiantis reglamentą (EEB) Nr. 1969 m. Linava. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų. Nr. 30. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 24. 1991 m. Reikalavimai gatvėms ir keliams. 30-804 19. Tarptautinių ir nacionalinių norminių aktų rinkinys. Muitinės procedūros. samprata. susijusių su visuomenės aptarnavimo įsipareigojimu. Tarptautinių ir nacionalinių norminių aktų rinkinys. Pervežimai kelių transportu 2004. Nr. Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. vykdomų geležinkelio. 1996 m. 1991. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR). 28. 2004. Nr. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas. Valstybės žinios. kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 31. 29. 50-1210. Valstybės žinios. birželio 26 d. 86-3910. Valstybės žinios. Linava. Tarybos direktyva 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo. 22. 1995 m. Tarybos direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros. TIR konvencija). 2004. Pervežimai kelių transportu 2004. Pervežimai kelių transportu 2004. 1998. liepos 23 d. samprata. 25. 23. 1992 m. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų. gruodžio 7 d. liepos 20 d. 20. Valstybės žinios. 3578/92. kelių ir vidaus vandenų transporto srityje. 107–2932. 1991 m. 27. Europos Sąjungos reglamentai ir direktyvos. Nr. iš dalies pakeičiantis reglamentą (EEB) Nr. 1996.

vasario 26 d. iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros. Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) konvencija 402 . balandžio 29 d. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direk-tyva 2001/13/EB. balandžio 29 d. Keleivių ir bagažo vežimo geležinkelių transportu taisyklės Oro transportas 44. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas 41. Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklės Jūrų transportas 46. kovo 19 d. 2001 m. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklės 42. Krovinių vežimo taisyklės 43. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/50/EB.32. 34. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/5 l/EB. 2001 m. 1996 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo. Europos Parlamento ir Tarybos direk-yva 2001/12/EB. iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo. kelių ir vidaus vandenų transportui. 2004 m. 2004 m. 36. 2001 m. 2255/96. lapkričio 19 d. balandžio 22 d. 38. Europos Parlamento ir Tarybos direkty-va 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos. 35. 2004 m. 39. Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/70 dėl pagalbos teikimo geležinkelio. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl geležinkelio plėtros. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas 45. mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo. vasario 26 d. Tarptautinė jūrų organizacijos (IMO) konvencijas saugios laivybos srityje 47. 33. 37. iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos 40. 2001 m.

53. Tarptautinė jūrų organizacijos konvenciją (Žin.. 54.48. Vidaus vandenų transportas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklės Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatai Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikos taisyklės 403 . Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas 52. 55. 31704) 49. Nr. 1995. Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas 50. Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas 51.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->