P. 1
kalbu metmenys

kalbu metmenys

|Views: 335|Likes:

More info:

Published by: Rūta Ramanauskaitė on Nov 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

Sections

 • Pratarmė
 • mokymo ir vertinimo metmenimis“
 • Trumpa turinio apžvalga
 • 1.2. Europos Tarybos kalbų politikos tikslai ir uždaviniai
 • 1.3. Kas yra „daugiakalbystė“?
 • 2. Metodinė kryptis
 • 2.1. Veiksminė prieitis
 • 2.2. Bendrieji kalbos mokėjimo lygiai
 • 2.3. Kalbos mokymasis ir mokymas
 • 2.4. Kalbos vertinimas
 • 3. Bendrieji atskaitos lygiai
 • 3.1. Bendrųjų atskaitos lygių aptarčių kriterijai
 • 3.2. Bendrieji „Metmenų“ atskaitos lygiai
 • 3.3. Bendrųjų kalbos mokėjimo lygių pateikimas
 • 3.4. Aiškinamosios aptartys
 • 3.5. Skaidymo lankstumas
 • 3.6. Bendrųjų atskaitos lygių turinio nuoseklumas
 • 3.7. Kaip skaitomos aiškinamųjų aptarčių skalės?
 • 3.8. Kaip naudojamasi kalbos mokėjimo aptarčių skalėmis?
 • 3.9. Kalbos mokėjimo lygiai ir išmokimo įvertinimas
 • 4.1. Kalbos vartojimo kontekstas
 • 4.2. Komunikacijos temos
 • 4.3. Komunikacinės užduotys ir tikslai
 • 4.4. Komunikacinės kalbinės veiklos rūšys ir strategijos
 • 4.5. Komunikaciniai kalbos procesai
 • 4.6. Tekstai
 • 5. Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos
 • 5.1. Bendrosios kompetencijos
 • 5.2. Komunikacinės kalbinės kompetencijos
 • 6. Kalbos mokymasis ir mokymas
 • 6.1. Ką mokiniai turėtų išmokti ar įsisavinti?
 • 6.2. Kalbos mokymosi procesas
 • 6.3. Kaip „Metmenų“ naudotojai gali palengvinti kalbos
 • 6.4. Keletas metodinių pasirinkčių šiuolaikiškam kalbos
 • 6.5. Kompetencijos ir atlikties klaidos
 • 7. Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos
 • 7.1. Užduoties apibrėžtis
 • 7.2. Užduoties atliktis
 • 7.3. Užduoties sunkumas
 • 8. Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo
 • 8.1. Apibrėžtis ir pradinė prieitis
 • 8.2. Mokymo programų sudarymo galimybės
 • 8.3. Apie bendrųjų programų planus
 • 8.4. Vertinimas mokykloje, ne mokykloje ir baigus mokyklą
 • 9. Vertinimas
 • 9.1. Įvadas
 • 9.2. „Metmenys“ kaip pagalbinė vertinimo priemonė
 • 9.3. Vertinimo rūšys
 • 9.4. Galimas vertinimas ir metasistema
 • Literatūra
 • A priedas. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių
 • B priedas. Aiškinamųjų aptarčių skalės
 • C priedas. DIALANG skalės
 • D priedas. ALTE „Geba“ teiginiai
 • Terminai

mokymosi, mokymo ir vertinimo

Bendrieji europos kalBų metmenys

Vilnius, 2008

udk 802/809:37(4) Be-187

Versta iš: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment, Council of europe, Cambridge university press, 2002.

2006–2008 m. Bendrojo programavimo dokumento 2-o prioriteto 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“, projektas „Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra“, projekto numeris BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0096 iš anglų kalbos vertė: inga Hilbig, elvyra petrašiūnienė, joana pribušauskaitė, Virginija stumbrienė, aušra tamošaitienė, aušra Valančiauskienė, loreta Vilkienė redagavo: joana pribušauskaitė, loreta Vilkienė

This translation of Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment is published by arrangement with the Council of europe and is the sole responsibility of the translator (leidinio Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys vertimas yra leidžiamas pritarus europos tarybai, už vertimą visiškai atsako vertėjai) © Vilnius university on lithuanian translation except for tables 1, 2 and 3 (Vilniaus universitetas, vertimas į lietuvių kalbą, išskyrus 1, 2 ir 3 lenteles), 2008 © Council of europe on publication in english and French and on tables 1, 2 and 3 in all languages (europos taryba, leidimai anglų ir prancūzų kalbomis, 1, 2 ir 3 lentelės visomis kalbomis), 2008 © dialanG, C priedas, 2002 © alte, d priedas, 2002 isBn 978-9955-590-78-1 © uaB „Firidas“, 2008

Turinys
Pratarmė Keli žodžiai tiems, kurie naudosis „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis“ Trumpa turinio apžvalga 1. „Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas 1.1. kas yra „Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“? 1.2. europos tarybos kalbų politikos tikslai ir uždaviniai 1.3. kas yra „daugiakalbystė“? 1.4. kam reikalingi „Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“? 1.5. kaip gali būti taikomi „Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“? 1.6. kokius kriterijus turi atitikti „Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“? 2. Metodinė kryptis 2.1. Veiksminė prieitis 2.2. Bendrieji kalbos mokėjimo lygiai 2.3. kalbos mokymasis ir mokymas 2.4. kalbos vertinimas 3. Bendrieji atskaitos lygiai 3.1. Bendrųjų atskaitos lygių aptarčių kriterijai 3.2. Bendrieji „metmenų“ atskaitos lygiai 3.3. Bendrųjų kalbos mokėjimo lygių pateikimas 3.4. aiškinamosios aptartys 3.5. skaidymo lankstumas 3.6. Bendrųjų atskaitos lygių turinio nuoseklumas 3.7. kaip skaitomos aiškinamųjų aptarčių skalės? 3.8. kaip naudojamasi kalbos mokėjimo aptarčių skalėmis? 3.9. kalbos mokėjimo lygiai ir išmokimo įvertinimas pažymiais 4. Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4.1. kalbos vartojimo kontekstas 4.2. komunikacijos temos 4.3. komunikacinės užduotys ir tikslai 5 7 13 15 15 16 19 20 21 22 25 25 34 36 37 41 41 43 45 46 53 57 61 62 66 69 71 80 82

4.4. komunikacinės kalbinės veiklos rūšys ir strategijos 4.5. komunikaciniai kalbos procesai 4.6. tekstai 5. Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 5.1. Bendrosios kompetencijos 5.2. komunikacinės kalbinės kompetencijos 6. Kalbos mokymasis ir mokymas 6.1. ką mokiniai turėtų išmokti ar įsisavinti? 6.2. kalbos mokymosi procesas 6.3. kaip „metmenų“ naudotojai gali palengvinti kalbos mokymąsi? 6.4. keletas metodinių pasirinkčių šiuolaikiškam kalbos mokymuisi ir mokymui 6.5. kompetencijos ir atlikties klaidos 7. Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos 7.1. užduoties apibrėžtis 7.2. užduoties atliktis 7.3. užduoties sunkumas 8. Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa 8.1. apibrėžtis ir pradinė prieitis 8.2. mokymo programų sudarymo galimybės 8.3. apie bendrųjų programų planus 8.4. Vertinimas mokykloje, ne mokykloje ir baigus mokyklą 9. Vertinimas 9.1. Įvadas 9.2. „metmenys“ kaip pagalbinė vertinimo priemonė 9.3. Vertinimo rūšys 9.4. Galimas vertinimas ir metasistema Literatūra A priedas. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas B priedas. Aiškinamųjų aptarčių skalės C priedas. DIALANG skalės D priedas. ALTE „Geba“ teiginiai Terminai

87 123 126 137 137 146 173 173 182 184 186 202 205 205 206 208 219 219 220 221 226 231 231 233 238 251 255 269 283 293 313 329

Pratarmė

Pratarmė

Šis pataisytas „Bendrųjų europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų“ leidimas yra paskutinis etapas nuo 1971 metų vykusio proceso, kuriame bendradarbiavo daugelio europos ir kitų šalių mokymo srities specialistai. europos taryba už bendradarbiavimą labai dėkoja: • projekto Kalbų mokymasis Europos piliečiams grupei, atstovaujančiai visoms kultūrinio bendradarbiavimo tarybos šalims narėms, ir kanadai, dalyvavusiai kaip stebėtojai, už jų bendrą paramą kuriant „metmenis“; • projekto grupės sudarytai darbo grupei, susidedančiai iš dvidešimties šalių narių atstovų, reprezentuojančių skirtingus profesinius interesus, taip pat europos komisijos ir jos Lingua programos atstovams už jų neįkainojamus patarimus ir projekto priežiūrą; • darbo grupės sudarytai autorių grupei, į kurią įėjo dr. j. l. m. trimas (projekto direktorius), profesorius d. Coste (École Normale Supérieure de Fontenay/Saint Cloud, CREDIF, prancūzija), dr. B. northas (Eurocentres Foundation, Šveicarija), taip pat ponas j. sheilsas (et sekretoriato narys). europos taryba dėkoja minėtoms institucijoms, kurios sudarė galimybę ekspertams prisidėti prie šio svarbaus darbo; • nacionaliniam Šveicarijos mokslo fondui už paramą dr. B. northui ir profesoriui G. schneideriui (Fribūro universitetas) kuriant kalbos mokėjimo lygių aptartis ir sudarant Bendrųjų kalbos mokėjimo lygių skales; • europos centro fondui, leidusiam naudotis savo patirtimi apibrėžiant ir skirstant kalbos mokėjimo lygius; • jaV nacionaliniam užsienio kalbų centrui, skyrusiam mellono stipendijas dr. j. l. m. trimui ir dr. B. northui – tai palengvino jų darbą; • daugybei kolegų ir europos institucijų, atsiliepusių ir rūpestingai pateikusių konkrečių, detalių pastabų, svarstant pirmuosius juodraščius. Į gautas pastabas buvo atsižvelgta taisant „metmenis“ ir „nurodymus naudotojams“, kad jie, svarbiausia, būtų pritaikytini visoje europoje. Šie taisymai buvo atlikti dr. j. l. m. trimo ir dr. B. northo.
5

kurie naudosis „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi. egzaminuotojai. pagelbėti specialistams išsiaiškinti tarpusavyje ir su mokiniais. paskatinti specialistus. kurie naudosis „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi. kas norima padėti mokiniams pasiekti ir kaip ketinama tai daryti. nesirenGiame specialistams pasakyti. Žinoma. Čia nurodoma. „Bendrųjų 7 . mes keliame klausimus. mokymo ir vertinimo metmenimis“ Šių pastabų tikslas – padėti jums kalbos mokantis. ką ar kaip daryti. pirmiausia turėtų būti išaiškintas vienas dalykas. kaip ir bet kuriuo kitu leidiniu.Keli žodžiai tiems. vadovėlių autoriai. kad padėtume sau ir kitiems geriau išmokti kalbą? 2. Šios pastabos yra pirma pažintis su „metmenimis“ ir skiriamos visiems jų naudotojams. švietimo administratoriai ir kiti gali taikyti „metmenis“. mokymo ir vertinimo metmenimis“ Keli žodžiai tiems. įvairiais atžvilgiais susijusius su kalba. mokant ar ją vertinant veiksmingiau naudotis „Bendraisiais europos kalbų mokymosi. „metmenimis“ galite naudotis taip. o ne į juos atsakome. iš tikrųjų manome. kad bandytume vartoti naują kalbą? kokių keliamės tikslų ir kaip vertiname pažangą eidami nuo visiško nemo- kėjimo iki veiksmingo kalbos vartojimo? – kaip vyksta kalbos mokymosi procesas? – ką galime padaryti. mokymo ir vertinimo metmenimis“. kad kai kuriems skaitytojams gali prireikti juos taikyti taip. kaip norite. tam tikslui pavienėms naudotojų grupėms parengti konkretūs nurodymai. kaip nenumatėme. tačiau „metmenys“ buvo parašyti turint mintyje du pagrindinius tikslus: 1. kuriuos galima gauti europos taryboje ar rasti jos tinklalapyje. mokytojų rengėjai. kaip konkrečiai mokytojai. kai kalbame vienas su kitu ar rašome vienas ki– – – tam? kas leidžia mums taip veikti? kiek turime išmokti. ir pačius mokinius pamąstyti tokiais klausimais: – ką mes iš tikrųjų darome.

bendravimo kokybę todėl. žinias ir gebėjimus. kartu dirbę europos tarybos dabartinių kalbų projektuose. kad savarankiškiau mąstytų bei veiktų. kurie naudojasi jų darbu. ar metodus. socialinė ir mokymosi patirtis ir t. ypatybėmis ir galimybėmis. suprantama. vyresnio amžiaus žmonėms formuoti savo nuostatas. vaizdo priemonės. kalbančių skirtingomis kalbomis ir atstovaujančių skirtingoms kultūroms.Bendrieji europos kalbų mokymosi. motyvais. 8 . jei jie sutaria dėl tikslų. kompiuterinė įranga bei programos? – kiek laiko kalbai mokytis jie gali.)? kokių žinių. mokymo ir vertinimo principų bei praktikos kūrimo. iškėlusi šiuos pagrindinius tikslus. kurių naudotojai turėtų siekti. Vadinasi. pastebėsite. gramatikos ir pan. kad europos taryba yra abejinga minėtiems klausimams. gebėjimų ir patirties turi jų mokytojai? kiek jiems prieinami vadovėliai. 1 skyriuje aptariamos pagrindinės nuostatos ir jų įgyvendinimo rezultatai. vadovėlių autoriai bei leidėjai ir t. iš tikrųjų mūsų šalių narių kolegos.). t. taryba taip pat remia mokymosi ir mokymo metodus. bet ir švietimo administratoriai. taip šiuo darbu prisidedama prie demokratinės visuomenės kūrimo. o tai savo ruožtu – geresnį savitarpio supratimą ir artimesnį bendradarbiavimą. taip pat taptų atsakingesni ir labiau linkę bendradarbiauti su kitais žmonėmis. kurie susiję su kalbos mokymosi organizavimu. su organizuotu kalbų mokymusi yra susiję daug partnerių: ne vien mokytojai ir mokiniai klasėje. egzaminuotojai. nemažai idėjomis ir darbu prisidėjo prie kalbos mokymosi. kad padėtų mokiniams tuos tikslus pasiekti. ypač svarbu aiškiai ir suprantamai apibrėžti tikslus. kad geresnis bendravimas lemia laisvesnį judumą ir tiesioginius kontaktus. t. tai nereiškia. kad taryba siekia pagerinti europiečių. kuriais dirbti. lytis. garso. taip pat jie turi aiškiai ir tiksliai apibūdinti savo tikslus ir metodus tiems. kurie atitiktų mokinių poreikius ir būtų pasiekiami turint omenyje mokinių ypatybes ir galimybes. reikia atsakyti į tokius klausimus: – ką mokiniams reikės daryti ta kalba? – – – – – ką jiems reikia išmokti. papildoma literatūra (žodynai. grįsti savo darbą mokinių poreikiais. mokymo ir vertinimo metmenys europos metmenų“ paskirtis yra ne nurodyti tikslus. kurių jiems reikia. taryba skatina visus. kurie padeda jauniems ir. tai net veikdami gana savarankiškai gali dirbti kryptingai. nori ar įstengia skirti? taip išanalizavus mokymosi ar mokymo situaciją. kad gebėtų vartoti kalbą siekdami tikslų? kas juos skatina mokytis? kas jie yra (amžius.

mokyklų mokytojai gali manyti.Keli žodžiai tiems. norint aprašyti specializuotą sritį. kalbant apie sąlygas ir apribojimus. siekiant paaiškinti. pavyzdžiai tik parodo kelią. siūloma. kad „metmenyse“ galėtumėte rasti visa. kitus atmesti ir pridėti savų. parametrų ir kategorijų sistema bei pavyzdžiai pateikiami 2 skyriuje (labai glausta lentelė skyriaus pradžioje). ką jūs manote esant nebūtina. ko jums reikia savo tikslams. Galbūt nuspręsite. kad nelabai svarbu atsižvelgti į aplinkos triukšmo lygį. Grindžiant prielaida. esate laisvi rinktis. kad jis yra nereikšmingas jūsų mokiniams. kas yra kompetencijos (žinios. tokiu atveju tą poskyrį galite praleisti. kurias kalbos vartotojai įgyja iš kalbos vartojimo patirties ir kurios leidžia jiems bendrauti peržengiant kalbų ir kultūrų ribas (pavyzdžiui. nei pavyzdžiai neapima visko. nes patys privalote nuspręsti. o 4 ir 5 skyriuose jie aptariami detaliau. nuo 4 skyriaus kiekvieno poskyrio pabaigoje rasite klausimų. jie turi atitikti tam tikrus kriterijus: būti išsamūs. mokymo ir vertinimo metmenimis“ kaip rašoma 1 skyriuje. nuostatos). schemoje pateikiama daugiau informacijos. kad poskyris nesvarbus arba dėl to. gali laikyti tai esminiu dalyku. kuriais skatinama pasvarstyti. kai bendrau9 . kokių tikslų ir rezultatų siekiate. gali tekti kategorijas suskirstyti smulkiau. jūs galite kai kuriais jų pasinaudoti. bet oro linijų pilotų mokytojai. esant tipiškoms sąlygoms ir apribojimams). tačiau jei jis yra svarbus (ir turbūt tam tikromis aplinkybėmis gali jus sudominti). atsiminkite. „metmenyse“ yra pateikta todėl. Šie kriterijai taip pat pateikiami ir paaiškinami 1 skyriuje. pavyzdžiui. skaidrūs ir nuoseklūs. kaip pagal aprašomosios schemos parametrus nustatyti mokinių kalbos mokėjimo pažangą. arba (jei jis galėtų būti jiems naudingas) dėl to. kuriems nepavyksta išmokyti lakūnų 100 procentų teisingai suprasti skaitmenis esant pasibaisėtinam triukšmui. nei jums reikia. atlikti komunikacijos užduotis ir veikti įvairiuose visuomeninio gyvenimo kontekstuose. mokymo ir vertinimo metmenys“. kad tam neteikiama pirmenybė dėl riboto laiko ar kitų išteklių stokos. kad atliktų savo funkciją. nei pateikta klasifikacijoje. Galimas daiktas. dėl to ir buvo sukurti „Bendrieji europos kalbų mokymosi. 4 ir 5 „metmenų“ skyriuose rasite išvardytus pagrindinius parametrus ir kategorijas su keletu pavyzdžių. kad kas nors kitas. 3 skyriuje pristatomi bendrieji kalbos mokėjimo lygiai. ir jei taip – kiek. kad kalbos mokymo tikslas yra ugdyti kompetentingus ir įgudusius kalbos vartotojus. kurie naudosis „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi. gebėjimai. tai tiesiog reiškia. nei kategorijos. metodams ir produktams aprašyti. aprašomoji schema turėtų suteikti galimybę apibrėžti ir aiškiai bei išsamiai suformuluoti savo uždavinius. dirbantis kitokiomis aplinkybėmis ir atsakingas už kitokią mokinių grupę. ar poskyris yra svarbus jūsų tikslams ir reikmėms. turintis kitokios patirties. Verta pridurti keletą žodžių apie išsamumą. kad tai.

priklausomai nuo poreikio detaliau ar aptakiau išryškinti mokinių skirtumus. patvirtintais matavimo ir formato standartais.4 poskyryje. kad yra sukurtos ne vien bendro kalbos mokėjimo. o „metmenų“ tikslas yra padėti jums patiems priimti sprendimus. kaip naudotojas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. europos tarybos dabartinių kalbų skyrius džiaugsis gavęs jūsų pranešimų apie tai. esate skatinamas skalių sistemą ir jos aptartis taikyti kritiškai. papildomos kategorijos ir pavyzdžiai. Žinoma. o ne primesti sprendimus“. o tų tikslų pasiekimą – pažymiais. 52). 10 . aišku. bet ir daugybės kalbos mokėjimo parametrų. taip pat įmanoma (ir net įprasta) skirtingus tikslus įvardyti lygių terminais. kurios „įvairių švietimo padalinių gimtakalbių ir negimtakalbių mokytojų. Bet kuriuo atveju aptartys yra pateikiamos kaip rekomendacijos ir jokiu būdu nėra privalomos. turinčių skirtingą pasirengimą ir skirtingą mokymo patirtį. galėtų praversti ir kitiems naudotojams. neturi būti dauginama be būtino reikalo! „Hiperteksto“ skaidymo principai. kurie (kaip ir kitų sričių atstovai) mano esant naudinga dirbti su stabiliais. praktikams leidžia nusistatyti siauresnio arba platesnio diapazono lygius. priimti atitinkamus sprendimus ir aprašyti tai. kuriuos manote esant būtinus pridurti. taip pat atkreipkite dėmesį. kad konkretaus specialisto skiriamų lygių skaičius priklauso nuo to. kaip kategorijų. naudingos ir svarbios“ (p.. ką iš tikrųjų darote. detalizuotų 4 ir 5 skyriuose. Šio principo taip pat laikomasi aprašant kalbos mokėjimo lygius. lygių. apsibrėžiant tikslus ir uždavinius skatintumėme atsižvelgti į ministrų komiteto rekomendacijas. jos yra „lyg akstinas pamąstymams. 3 skyriuje suprantamai išaiškinama. kaip kalibravimo instrumentu. dėl to 4 ir 5 „metmenų“ skyriuose pateikta klasifikacinė schema yra ne išbaigta. bet pateikti pasiūlymų. siūlomų aptarčių pagrindas yra tokios formuluotės. diskusijai ir būsimai veiklai. kad bendrųjų atskaitos lygių sistema. o atvira tolesnei plėtrai atsižvelgiant į sukauptą patirtį. tačiau jau aišku. kam yra skirstoma lygiais. gali pasmerkti juos ir jų keleivius mirčiai! kita vertus. skatinti apmąstyti savo dabartinę veiklą. 6 skyriuje dėmesys kreipiamas į metodų klausimus. pateikiami 3. tai sudaro galimybę smulkiai aprašyti konkrečių mokinių ar mokinių grupių kalbos mokėjimo profilius. pavyzdžių tikslas – atverti naujas galimybes. įvertintos kaip skaidrios. kaip yra įsisavinama ar išmokstama nauja kalba? kaip galime palengvinti mokymosi ar įsisavinimo procesus? Čia ir vėl „metmenų“ tikslas yra ne duoti receptą ir net ne nurodyti tam tikrą metodą. plačiai taikoma šešių lygių sistema yra grindžiama įprasta daugelio egzaminavimo institucijų patirtimi. kam bus naudojama informacija apie rezultatus.. skalės. ypač džiaugiasi įvairūs specialistai. mokymo ir vertinimo metmenys jama situacijoje „žemė–oras“. kaip jums sekėsi diegti skalių sistemą.

norintiems sudaryti specialias skales. 9 skyriuje pagaliau aptariami vertinimo klausimai. ypač atsižvelgiant į individų daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos formavimą. priedai skirti dar keletui skalių sudarymo aspektų. kylančius gyvenant daugiakalbėje ir daugiakultūrėje europoje. sudarytos kitų institucijų. kurie kai kuriems specialistams gali pasirodyti naudingi. kaip geriausiai panaudoti įvairių mokinių galimybes. kad būtų galima įveikti bendravimo sunkumus. C ir d prieduose pateikiamos skalės. 8 skyriuje svarstomi programų sudarymo principai. B priede pateikiama informacijos apie Šveicarijos projektą. mokymo ir vertinimo metmenimis“ 7 skyrius skirtas šiuo metu vienai svarbiausių tyrimo sričių – užduočių vaidmens mokantis ar mokant kalbos analizei. a priede aptariami kai kurie bendri teoriniai dalykai. pritaikytas tam tikroms mokinių grupėms. įvertinant skirtingus kalbos mokymosi tikslus. 11 . aiškinama „metmenų“ svarba kalbos mokėjimui bei pasiekimams vertinti remiantis vertinimo kriterijais ir pats vertinimo procesas taikant skirtingus vertinimo būdus. kurie galėtų palengvinti darbą asmenims. kurio metu buvo sukurtos „metmenyse“ taikomos aptarčių skalės.Keli žodžiai tiems. kurie sudaro kelių kalbų programas ir ieško būdų. kurie naudosis „Bendraisiais Europos kalbų mokymosi. skyrių verta išsamiai išstudijuoti tiems. būtent europos kalbų testuotojų asociacijos (alte) dialanG kalbos vertinimo sistema ir „Geba“ skalės.

.

pateikiamos jų skalės. aprašymo schema grindžiama kalbos vartojimo analize atsižvelgiant į strategijas. kylančius kandidatams mokantis kalbos arba vertinant jų kalbos mokėjimo lygį. ypač susijusius su veikla ir žiniasklaida. mokymo ir vertinimo metmenų“ ir ypač daugiakalbystės skatinimo tikslai. esant tam tikroms sąlygoms ir tam tikriems apribojimams. pasvirusiu šriftu pateikti žodžiai įvardija kalbos vartojimo aprašymo ir kalbos vartotojo / 3 skyrius mokinio gebėjimų vartoti kalbą parametrus. pristatomi bendrieji atskaitos lygiai. reikalingos aprašyti kalbos vartojimą ir kalbos vartotoją / mokinį. 2 skyrius paaiškinama pasirinkta metodinė kryptis. mokinių taikomas suaktyvinti bendrąją ir komunikacinę kompetencijas. sudarančias kalbos vartojimo aplinkybes. užduotis ir tikslus. kuriuos turi atitikti „metmenys“. uždaviniai ir funkcijos daugiakultūrėje ir daugiakalbėje europoje. komunikacinę veiklą. atsižvelgiant į aprašymo schemos parametrus. pakopomis).Trumpa turinio apžvalga Trumpa turinio apžvalga 1 skyrius europos tarybos bendrosios kalbų politikos kontekste apibrėžiami „Bendrųjų europos kalbų mokymosi. 5 skyrius smulkiai aprašomos kalbos vartotojo / mokinio bendroji ir komunikacinė kompetencijos. kalbos mokymosi pažanga gali būti nustatoma pagal lanksčią atitinkamomis aptartimis nusakytų mokėjimo lygių sistemą. atsižvelgiant į nustatytus parametrus: sritis ir situacijas. tai leidžia mokiniams atlikti užduotis įvairių visuomenės gyvenimo sričių situacijose. tekstus. pateikiami ir kriterijai. strategijas ir procesus. kur įmanoma. kad būtų įvykdyti tekstų produkavimo bei supratimo ir tam tikrų temų diskurso organizavimo veiksmai bei procesai. 13 . 4 skyrius Gana detaliai (bet ne išsamiai ar išbaigtai) pristatomos kategorijos (kur įmanoma. komunikacijos temas. Ši sistema turėtų aprėpti visus mokinių poreikius ir skirtingus tikslus.

taip pat kitur publikuoti leidiniai. skirtingi mokymosi tikslai. 8 skyrius rašoma apie kalbų įvairovės reikšmę sudarant programas ir aptariami tokie klausimai: daugiakalbiškumas ir daugiakultūriškumas. panorėję gilintis į kylančius klausimus. aptariamas kalbos įsisavinimo bei mokymosi ir daugiakalbės kompetencijos pobūdžio bei raidos ryšys. 9 skyrius aptariami įvairūs vertinimo tikslai ir su jais susiję vertinimo būdai. per kurį buvo sukurtos aiškinamosios aptartys ir sudarytos jų skalės. leidžiančios įsivertinti internetu. programų variantai. 7 skyrius išsamiau aptariamas užduočių vaidmuo mokantis ir mokant kalbos. mokymo ir vertinimo metmenys 6 skyrius svarstoma apie mokymosi ir mokymo procesus. a priede aptariamas kalbos mokėjimo lygių aptarčių formulavimas. apibūdinančioms kituose skyriuose pateiktus parametrus ir kategorijas. atsižvelgiant į poreikį derinti konkuruojančius išsamumo.Bendrieji europos kalbų mokymosi. moduliai ir dalinės kompetencijos. susijusios su 3 ir 4 skyriuose aptartomis kategorijomis. 14 . programų sudarymo principai. taip pat bendrojo ir kiek specialesnio pobūdžio metodinės galimybės. C priede pateiktos europos komisijos dialanG projekto metu nustatytų kalbos mokėjimo lygių aptartys. d priede pagal europos kalbų testuotojų asociacijos (alte) nustatytus lygius pateikti „Geba“ teiginiai. aiškinamosios skalės pateiktos su nuorodomis. kuriuose „metmenų“ skaitytojas. „literatūra“ – tai sąrašas knygų ir straipsnių. galėtų rasti atsakymus. yra paaiškinti metodai ir kriterijai. B priede apžvelgiamas Šveicarijos projektas. reikalavimai skalėms bei aptartims. Į bibliografiją įtraukti svarbūs europos tarybos dokumentai. tikslumo ir naudojimo tinkamumo kriterijus. mokymasis visą gyvenimą.

rengti europoje. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas 1. 15 . – tai akivaizdžiai rodo. ir tai leidžia pamatuoti mokinių pažangą bet kuriame mokymosi etape ir bet kuriuo gyvenimo tarpsniu. objektyvių kriterijų. „metmenyse“ pateikiamas bendras pagrindas tikslams. kad bandoma įveikti nepaprastą kalbos sudėtingumą suskirstant kalbos kompetenciją į konkrečius komponentus. „metmenys“ skirti nugalėti dabartinių kalbų specialistų bendravimo kliūtis. už kuriuos yra atsakingi. turiniui ir metodams aiškiai nusakyti suteikia skaidrumo kursams. jog iš tikrųjų patenkina mokinių. nustatymas palengvins skirtingomis mokymosi aplinkybėmis įgytų kvalifikacijų savitarpio pripažinimą. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas 1. juose išsamiai aprašoma. egzaminams. kylančias dėl skirtingų europos šalių švietimo sistemų. egzaminų centrams „metmenys“ parodo. mokymo ir vertinimo metmenys“? „Bendruosiuose europos kalbų mokymosi. taip pat kokių žinių jie turėtų įgyti ir kokius gebėjimus išsiugdyti. poreikius. Kas yra „Bendrieji Europos kalbų mokymosi. įvertinti savo darbus ir derinti savo pastangas. kuriame kalba funkcionuoja. vadovėliams ir kt. kad jie galėtų būti tikri. Švietimo administratoriams.„Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. „Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. „metmenyse“ taip pat apibrėžiami mokėjimo lygiai. mokymo ir vertinimo metmenyse“ pateikiamas bendras pagrindas kalbų programoms. kad veiksmingai bendrautų. kad gebėtų vartoti kalbą bendravimo tikslams. programoms ir kvalifikacijoms. o drauge ir judumą europoje. mokytojams. programų gairėms. taigi skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas dabartinių kalbų srityje. kaip apmąstyti.1. mokytojų rengėjams. kursų organizatoriams. skirtų kalbos mokėjimui apibūdinti. ką mokiniai turėtų išmokti daryti. „metmenys“ yra sisteminio pobūdžio. Šis aprašas apima ir kultūrinį kontekstą.

tarpkultūriniu požiūriu esminis kalbos mokymosi tikslas yra skatinti palankiausią visos mokinio asmenybės raidą ir tapatybės jausmą. mokytojams ir patiems mokiniams tenka pavienes dalis integruoti į besiformuojančią darnią visumą. toliau bendradarbiaudamos ir koordinuodamos savo politiką visos europos lygiu. mokymo ir vertinimo metmenys Čia susiduriama su didelėmis psichologinėmis ir pedagoginėmis problemomis. • šalys narės gali pasiekti didesnės darnos priimdamos ir plėtodamos nacionalinę dabartinių kalbų mokymo bei mokymosi politiką. tarkim. kurių gimtosios kalbos yra skirtingos. kad ši įvairovė ne stabdytų bendravimą. bet būtų tarpusavio turtinimo ir supratimo šaltinis. daugiau suprasti negu kalbėti) arba kai trečiajai ar ketvirtajai kalbai mokytis laiko skiriama ribotai ir galbūt naudingiau būtų daugiau ugdyti. komunikacijoje dalyvauja visas žmogus. ir siekiant šio tikslo „imtis bendrų veiksmų kultūros srityje“. kiekvienas individas mezga daugialypius santykius su daugybe iš dalies sutampančių socialinių grupių. toliau atskirtos ir suklasifikuotos kompetencijos sudėtingai sąveikaudamos tarpusavyje formuoja kiekvieno žmogaus asmenybę. tinkami tuo atveju. o ne prisiminimo gebėjimus. o tie santykiai visi kartu apibūdina tapatybę. kurie turi būti saugomi ir gausinami. buvo darnus ir tolydus todėl. gali lengviau bendrauti ir sąveikauti tarpusavyje dėl to. mokymo ir vertinimo metmenys“ padeda siekti bendrojo europos tarybos tikslo. oficialus tokių gebėjimų pripažinimas skatins daugiakalbystę ir bus akstinas mokytis įvairesnių europos kalbų. kuris apibrėžiamas ministrų komiteto r (82) 18 ir r (98) 6 Rekomendacijose. • tik geriau mokėdami dabartinių europos kalbų europiečiai. europos tarybos kultūrinio bendradarbiavimo tarybos darbas. išdėstytais europos tarybos ministrų komiteto r (82) 18 Rekomendacijos preambulėje: • turtingas įvairių europos kalbų ir kultūrų paveldas yra vertingi bendri ištekliai. nuo pat jos įkūrimo nuosekliai vykdomas tarpiniais projektais. 1.2. Europos Tarybos kalbų politikos tikslai ir uždaviniai „Bendrieji europos kalbų mokymosi. 16 .Bendrieji europos kalbų mokymosi. atpažinimo. tarpusavio supratimas ir bendradarbiavimas. – „glaudesnės jos narių vienybės“. ir reikia didelių švietimo pastangų. savo ruožtu plečiant kitos kalbos ir kultūros patirtį. kai reikia ribotai mokėti kalbą (pavyzdžiui. „metmenyse“ pateikiami dalinių kvalifikacijų aprašai. kad būtų skatinamas europos gyventojų judumas. taip pat įveikiamos išankstinės nuostatos bei diskriminacija. kad rėmėsi trimis pagrindiniais principais. kaip socialinės veiklos subjektas.

kad visi visuomenės sluoksniai galėtų kuo plačiau naudotis veiksmingomis priemonėmis mokytis kitų šalių narių (taip pat ir savo šalies kitų kalbinių bendruomenių) kalbų ir išsiugdyti tokius kalbų vartojimo gebėjimus. tarp jų ir kuriančias bei naudojančias įvairialypę mokomąją medžiagą. kalbančiais kitomis kalbomis. pagrindinės priemonės 1. kad būtų sukurta veiksminga visos europos informacijos mainų sistema. remti ir koordinuoti visas šalių narių vyriausybių ir nevyriausybinių institucijų pastangas gerinti kalbų mokymąsi grindžiant šiais pamatiniais principais. kuriančias dabartinių kalbų mokymo bei vertinimo metodus ir rengiančias bei naudojančias mokomąją medžiagą. apimanti visus kalbos mokymosi.3. taigi kultūrinio bendradarbiavimo tarybos. ypač pastangas įgyvendinti pagrindines priemones.1. pasitelkiant visas informacines technologijas. 2. kalbų mokymąsi ir mokymą grįsti mokinių poreikiais. 2. 2. kurti tinkamas mokymosi programų vertinimo formas ir įrankius. plačiau ir geriau suprasti kitų tautų gyvenseną. užtikrinti. motyvacija. išdėstytas r (82)18 Rekomendacijos priede. mokymo ir mokslinių tyrimų aspektus. būdo savybėmis ir galimybėmis.2. 2.„Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. kad galėtų patenkinti šiuos savo komunikacinius poreikius: 1. – (F17) imtis būtinų veiksmų. 1. nustatyti svarbius ir įgyvendinamus uždavinius ir kiek galima aiškiau juos formuluoti. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas laikydamasis šių principų ministrų komitetas kviečia šalis nares: – (F14) skatinti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bendradarbiauti vyriausybines ir nevyriausybines institucijas. keistis informacija ir sumanymais su vaikais ir suaugusiaisiais. jos Švietimo komiteto ir dabartinių kalbų skyriaus veiklos kryptis yra skatinti. ir perteikti jiems savo mintis bei jausmus. a. tvarkyti savo kasdienio gyvenimo reikalus kitoje šalyje ir padėti tai atlikti užsieniečiams savo šalyje.4. 1. atsižvelgiant į savo situaciją.2. kurti tinkamus metodus ir mokomąją medžiagą. skatinti.3. diegti kalbų mokymosi sistemos kūrimo principus (pagal europos tarybos parengtą „dabartinių kalbų“ programą): 2. 17 . remti ir palaikyti mokytojų ir visų lygių mokinių pastangas. mąstyseną ir jų kultūros paveldą.1.

taip pat r (98) 6 Rekomendacijos preambulėje patvirtinami politiniai uždaviniai dabartinių kalbų srityje. bet ir prekybos bei pramonės srityse. kad stiprėtų minčių. kaip antai kalbų mokymo įvairovės ir intensyvinimo strategijas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. sprendimų ir veiksmų laisvė ir drauge būtų ugdomi socialiniai gebėjimai bei atsakomybė. antrajame aukščiausiojo lygio vadovų susitikime kaip prioritetinis švietimo tikslas buvo įvardytas pasirengimas būti demokratinės visuomenės piliečiu taip pabrėžiant pastaruoju metu keliamo kito tikslo svarbą. • užkirsti kelią pavojams. kad „šiandien ir ateityje politinės svarbos dalykas yra plėtoti specialias veiklos sritis. taip pat glaudesnio bendradarbiavimo ne tik švietimo. kokių reikia konkretiems jų poreikiams patenkinti. kurie gali kilti dėl atskirties tų asmenų. kad visoje europoje būtų skatinama daugiakalbystė“. pirmajame aukščiausiojo lygio šalių vadovų susitikime ypač buvo pabrėžiami šie uždaviniai. ir regiono. kuriems trūksta būtinų bendravimo sąveikaujančiojoje europoje įgūdžių. taip pat ir rečiau mokomų. kultūros ir mokslo. atsižvelgdamas į šiuos uždavinius ministrų komitetas pabrėžė. skatinti moksliškai tirti ir rengti programas. mokymo ir vertinimo metmenys 3. pagarbą kitokiai tapatybei ir kultūrinei įvairovei veiksmingiau bendraujant tarptautiniu mastu. ir atkreipė dėmesį į tai. • skatinti tarpusavio supratimą ir pakantumą. kad įvairių klasių ir tipų mokiniai įgytų tokių komunikacinių gebėjimų. pagal kurias visais lygmenimis būtų diegiami metodai ir kuriama medžiaga. ir tai turi būti kompetentingų institucijų skatinama. • palaikyti ir gausinti europos kultūrų turtus bei įvairovę mokantis vieniems kitų kalbų – ir šalies. • parengti visus europos gyventojus iššūkiams intensyvėjančio tarptautinio judumo. būtent: Skatinti dabartinių kalbų mokymo metodus. kad labai vertingi yra ryšiai ir mainai švietimo 18 . o ksenofobija ir ultranacionalizmas buvo įvardyti kaip svarbiausi europos judumo bei integracijos kliuviniai. • padėti tenkinti daugiakalbės ir daugiakultūrės europos poreikius pastebimai lavinant europos gyventojų gebėjimus bendrauti vieniems su kitais peržengiant kalbų ir kultūrų ribas. organizuojama ir finansuojama visais švietimo sistemos lygmenimis. o to siekti reikia nuolat ir visą gyvenimą. kaip didžiausia grėsmė europos stabilumui ir geram demokratijos funkcionavimui.

t. nuo vienos tarmės prie kitos išnaudodami kiekvieno saviraiškos viena kalba ir kitos kalbos supratimo gebėjimus. turintieji net ir menkiausių kalbos žinių gali padėti visai nemokantiesiems kalbos bendrauti tarpusavyje tarpininkaudami asmenims. kuris apimtų visokius kalbinius gebėjimus. veido išraiška ir t. gestais. daugiakalbystės kryptis grindžiama dar ir tuo. atpažindamas kitaip rašomus ar skambančius tarptautinius žodžius. bet veikiau susilieja į bendrą komunikacinę kompetenciją. 1. bandydami verstis kitų kalbų ar dialektų frazėmis. naudodamiesi nežodiniais susižinojimo būdais (judesiais. asmuo gali pasitelkti kelių kalbų žinias. kaip moka „idealus gimtakalbis“.). kad suvoktų rašytinį ar net sakytinį neva nemokamos kalbos tekstą. kalbų įvairovė pasiekiama arba paprasčiausiai plečiant tam tikroje mokykloje ar švietimo sistemoje mokomų kalbų pasirinkimą. taip žvelgiant visiškai kitoks yra kalbinio švietimo tikslas. kad reikia paprasčiausiai gerai išmokti vieną. dvi ar net tris kalbas atskirai viena nuo kitos taip. juolab kad yra pripažįstama. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas srityje ir kad jiems plėtoti reikia naudotis visomis naujosiomis komunikacijos priemonėmis ir informacinėmis technologijomis. kad plečiantis individo kalbos ir jos kultūrinio konteksto patirčiai – nuo namų kalbos iki visos visuomenės bei kitų tautų kalbų (tiek išmoktų pagrindinėje ar aukštojoje mokykloje. kurioje visos žinios ir visa kalbinė patirtis papildo vienos kitas ir kurioje kalbos yra susijusios tarpusavyje ir vienos kitas veikia. partneriai gali pereiti nuo vienos kalbos prie kitos.„Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. tad svarbiausia 19 . arba skirtingų kalbų sambūvis tam tikroje visuomenėje. nemokantiems bendros kalbos. Be viso šito. daugiakalbystė skiriasi nuo kalbų įvairovės. kad su konkrečiu pašnekovu galėtų paveikiai bendrauti. arba silpninant anglų kalbos dominavimą tarptautiniame bendravime. jau nelaikoma. net jei ir nebūtų tarpininko. taigi švietimo institucijos turi sudaryti sąlygas mokytis įvairių kalbų ir ugdyti mokinių daugiakalbystės kompetenciją. tokie žmonės galėtų šiaip taip bendrauti pasitelkdami visus savo kalbinius gebėjimus. dabar tikslas yra suformuoti tokį kalbinį „repertuarą“. Įvairiose situacijose žmogus gali lanksčiai naudotis skirtingomis kompetencijos dalimis. tiek tiesiogiai iš aplinkos). jog mokytis kalbų yra viso gyvenimo uždavinys. pavyzdžiui.3. Kas yra „daugiakalbystė“? dabartiniais laikais europos tarybos kalbų mokymosi krypčiai tapo labai svarbi daugiakalbystės sąvoka. kuri yra arba kelių kalbų mokėjimas. – jo mąstyme tos kalbos ar kultūros nėra griežtai skirtingose mentalinėse zonose. arba skatinant mokinius mokytis daugiau negu vienos svetimosios kalbos.

kad: – būtų skatinamas ir lengvinamas skirtingų šalių švietimo institucijų bendradarbiavimas. dėl šių tikslų kalbos mokymasis laikomas būtina viso gyvenimo užduotimi ir edukacinės sistemos turi jį skatinti ir palaikyti visuose etapuose. Švietimo vadovų. 1. bet taip pat atskiriamos kalbos vartosena ir kalbos kompetencijos. naujausios europos tarybos kalbų programos buvo skirtos tam. 3. nuo priešmokyklinio iki suaugusiųjų mokymo. ypač „europos kalbų aplankas“ (eka) suteikia galimybę fiksuoti įvairiausią kalbų mokymosi ir tarpkultūrinę patirtį tokia forma. gebėjimus ir pasitikėjimą savimi naujose kalbinėse situacijose. svarbu yra parengti ir įgyvendinti tokius reikšmingus paradigmos pokyčius.4. kursų rengėjams. kokį konkrečios kalbos mokėjimo lygį mokinys yra pasiekęs tam tikru metu. egzaminų centrų ir mokytojų atsakomybė neapsiriboja vien tuo. mokymo ir vertinimo metmenys yra ugdyti jaunuolių motyvaciją. nors neabejotinai svarbu ir tai. kuria galėtų naudotis visi kalbų mokymo srities specialistai skatindami daugiakalbystę. vertinimas. kad lengviau būtų prieinama informacija. 2. kad tarptautinis bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis ir derinamas su pagarba tapatybei ir kultūrinei įvairovei.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kaip kalbos mokėjimą įvertinti pagal skales. – būtų aiškus bendras pagrindas pripažinti vieniems kitų kalbų kvalifikacijas. Kam reikalingi „Bendrieji Europos kalbų mokymosi. sertifikavimas“ dokumentuose teigiama: 1. pageidautina parengti „Bendruosius europos kalbų mokymosi. kad paprasčiausiai nustatoma. gerinami darbiniai ryšiai ir tarpusavio supratimas. dėl to „metmenyse“ ne tik pateikiama sistema. todėl kalbų mokymo praktikams lengviau nusakyti uždavinius ir aprašyti įvairiausius pasiekimus atsižvelgiant į nevienodus poreikius. mokytojams. – padėtų mokiniams. kad būtų palankesnės sąlygos judumui. mokymo ir vertinimo metmenys“? Šveicarijos federalinės Vyriausybės iniciatyva 1991 m. egzaminų centrams ir švietimo sistemos administratoriams telkti ir derinti pastangas. kuri gali būti suprantama kitų. 20 . Būtina toliau intensyvinti kalbų mokymąsi ir mokymą šalyse narėse. mokinių būdo savybes ir galimybes. lapkritį riuschlikone (Šveicarija) vykusio tarpvyriausybinio simpoziumo „kalbų mokymo europoje skaidrumas ir darna: uždaviniai. mokymo ir vertinimo metmenis“ mokyti kalbų visais lygiais. kad būtų sukurta priemonė.

kai nustatoma: – egzaminų programos turinys. • planuojant savarankišką mokymąsi. o ne iškeliami trūkumai. 1. kai numatoma: – prielaidos. kokių žinių jau turėtų būti įgyta. vidurinį ir aukštąjį / tolesnį ugdymą. priešinamos ir aktyviai veikia viena kitą ir tokiu būdu formuojasi turtinga integruota asmens daugiakultūrė kompetencija. pagrindinį. kuri savo ruožtu sąveikauja su kitomis dalimis. • moduliniai. mokymo programos ir sertifikavimas gali būti: • visuminiai. kas buvo pasakyta. ypač derinant pradinį.5. kiek ir kaip moka kalbos. o daugiakalbystės kompetencija yra tik viena kultūrinės kompetencijos sudedamoji dalis. pagal kuriuos būtų labiau akcentuojami pozityvūs pasiekimai.„Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. įsivertinant. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas Į daugiakalbystę reikia žiūrėti daugiakultūriškumo kontekste. mokymo ir vertinimo metmenys“? „metmenys“ gali būti taikomi įvairiems tikslams: • rengiant kalbų mokymo programas. programų tikslai. kad jie suvoktų. tai yra: – ugdant mokinius. 21 . regioninė. kai siekiama ugdyti visus mokinio kalbos mokėjimo ir komunikacinės kompetencijos aspektus. – – • organizuojant kalbų mokėjimo sertifikavimą. – nusistatant pasiekiamus ir svarbius tikslus. su kuriomis yra tekę susidurti. kalba yra ne tik svarbiausias kultūros aspektas. jų turinys. Kaip gali būti taikomi „Bendrieji Europos kalbų mokymosi. jos lyginamos. taip pat tinka ir bendresnėms sritims: įvairios kultūros (tautinė. kai siekiama ugdyti tam tikros srities kompetenciją konkrečiais tikslais. – vertinimo kriterijai. asmens kultūrinėje kompetencijoje nėra atskirtos. ir tų programų sąsajos su ankstesniu mokymu. daug kas iš to. – – pasirenkant medžiagą. bet taip pat priemonė naudotis kultūros apraiškomis. socialinė).

koks vaidmuo tenka bendriesiems metmenims aukštesniuose kalbos mokymosi lygiuose. recepcinių. Išsamūs reiškia. pagal kurią galima nustatyti kalbos mokymosi pažangą. kurios gali būti nustatomos remiantis „metmenimis“. ir pateikiama matavimo sistema (lygiais ar pakopomis). 22 . Kokius kriterijus turi atitikti „Bendrieji Europos kalbų mokymosi. pavyzdžiui. Be to. kūrybinę patirtį. pritaikytos prie nacionalinių sąlygų ir turi apimti naujas sferas. kai imamasi tik tam tikrų veiklos rūšių ir gebėjimų. būtina atsižvelgti į tai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. nesistengiant aprioriškai numatyti visų įmanomų kalbos vartojimo atvejų visose situacijose – tai neįvykdoma užduotis) ir kad jais remdamiesi visi kalbos vartotojai gebėtų apibūdinti savo tikslus ir pan. • daliniai. mokymo ir vertinimo metmenys“ sudaryti taip. mokymo ir vertinimo metmenys“? kad bendri europos kalbų metmenys atitiktų paskirtį. nagrinėjant. Skaidrūs reiškia. 1. kad „metmenyse“ stengiamasi aprašyti kuo platesnį kalbos žinių. „metmenyse“ išskaidomos įvairios dimensijos. prieinama ir lengvai suprantama. kad būtų galima šiuos įvairius būdus derinti. sociokultūrinį sąmoningumą. mokymo ir vertinimo metmenys • svertiniai. bet ir kitas (pavyzdžiui. profesinių sričių. mokymosi bei darbo aplinkybės pakinta. jausmingumą. svarbus vaidmuo turi būti skiriamas moduliams ar modulių grupėms. reikia aukštesnių už „slenksčio“ lygį bendrųjų kvalifikacijų. kad komunikacinės kompetencijos formavimasis apima ne vien tik lingvistinę dimensiją. Žinoma. „Bendrieji europos kalbų mokymosi. o kiti paliekami nuošalyje. jos turi būti aiškiai apibūdintos. kurie būtų taikomi prie mokinių specialių poreikių. būdo savybių ir galimybių. kad mokinių poreikiai ir jų gyvenimo. kuriomis gali būti apibūdinamas kalbos mokėjimas. skaidrūs ir nuoseklūs. mokėjimą mokytis ir t. kai iškeliamas tam tikro aspekto mokymasis ir modeliuojamas toks profilis. kad informacija aiškiai suformuluota ir vartotojams yra akivaizdi. kad vienų sričių žinios ir gebėjimai susiformuotų geresni negu kitų. t.). reikia turėti omenyje. gebėjimų ir vartojimo spektrą (žinoma. jie turi būti išsamūs. būtent iš kultūros.6.

kad apraše nėra jokių vidinių prieštaravimų. išsamių. • nedogmatiški: aklai nesilaikoma kokios nors vienintelės iš konkuruojančių lingvistinės ar edukacinės teorijos ir praktikos. „metmenys“ turi būti: • universalūs: tinkami naudotis įvairiais kalbų mokymo planavimo ir mokymo sąlygų sudarymo tikslais. mokymo / mokymosi programų kūrimo. priešingai. mokymo ir vertinimo metmenys“ turi būti atviri ir lankstūs. • turinio apibūdinimo. edukacinių sistemų atžvilgiu nuoseklumas reiškia jų komponentų darnius ryšius. • atviri: galimi toliau plėsti ir tikslinti. 23 . • • • • medžiagos atrankos ar kūrimo. • patogūs vartotojui: jų pateikimo forma lengvai suprantama ir tinkama tiems. • tikslų iškėlimo. „Bendrieji europos kalbų mokymosi. • lankstūs: pritaikomi įvairiomis aplinkybėmis. skaidrių ir nuoseklių bendrų europos kalbų metmenų sukūrimas nereiškia. taikomų mokymo ir mokymosi metodų. testavimo ir įvertinimo. • dinamiški: tobulintini remiantis taikymo praktika. kam jie skirti.„Bendrųjų Europos kalbų mokymosi. mokymo ir vertinimo metmenų“ politinis ir šviečiamasis kontekstas Nuoseklūs reiškia. kad reikalui esant juos būtų galima pritaikyti konkrečioms situacijoms. būtent: • poreikių nustatymo. vertinimo. kad įvedama vienintelė ir vienoda sistema.

.

strategiškai taikydami konkrečias savo kompetencijas. t. kaip individai ir socialinės veiklos subjektai. nuoseklūs kalbų mokymosi. kuris savaime gali atskleisti tikrą šnekos aktų reikšmę. mes kalbame „atlikdami užduotis“. vienas ar daugiau individų. Veiksminė prieitis išsamūs. vykstanti platesniame socialiniame kontekste. pasirinkta prieitis iš esmės yra orientuota į veiksmą. Metodinė kryptis 2. todėl veiksminės prieities atveju taip pat atsižvelgiama į tipiškus individo. suaktyvindami tas strategijas.1. kognityvinius. y. apimančią tekstų. kad atliktų kalbinę veiklą. taigi bet kokia kalbos vartojimo ar mokymosi forma galėtų būti apibūdinama taip: kalbos vartojimas. y. kad būtų pasiektas norimas rezultatas. nes kalbos vartotojai ir mokiniai pirmiausia suvokiami kaip socialinės veiklos subjektai.Metodinė kryptis 2. plečia savo kompetencijų – ir bendrųjų. kaip socialinės veiklos subjekto. emocinius bei valios išteklius ir visą taikomų gebėjimų diapazoną. jie pasikliauja savo turimomis kompetencijomis. susijusių su tam tikrų sričių temomis. atlieka veiksmus. ir ypač komunikacinių kalbinių – diapazoną. apimantis ir kalbos mokymąsi. esant įvairioms sąlygoms ir įvairiems apribojimams. visuomenės nariai. t. produkavimo ir / arba supratimo kalbinius procesus. kurie. susideda iš veiksmų. o šnekos aktai yra kalbinė veikla. Įvairiuose kontekstuose. kurie turi atlikti užduotis (ne vien susijusias su kalba) tam tikromis aplinkybėmis. konkrečioje aplinkoje ir tam tikroje veiklos srityje. skaidrūs. atliekamų asmenų. 25 . kurios atrodo tinkamiausios užduotims atlikti. mokymo ir vertinimo metmenys pačiu bendriausiu požiūriu turi susieti kalbos vartojimą ir mokymąsi. Šie veiksmai komunikacijos akto dalyvių yra atidžiai stebimi ir tai leidžia įtvirtinti arba keisti savo kompetencijas.

• Bendrosios kompetencijos yra būdingos ne vien kalbai. kad būtų atlikta užduotis. knygos rašymas. • Kontekstas apima daugybę įvykių – asmens atžvilgiu tiek vidinių. teksto užsienio kalba vertimas ar grupinis klasės laikraščio rengimas. individo suvokta kaip būtina. kuris atliekant užduotį yra kalbinės veiklos priežastis ar siekiamybė – paspara arba tikslas. smulkiau skirstant buvo apsiribota šiomis pagrindinėmis kalbos mokymuisi. kurią jis išsikėlė ar su kuria susidūrė. kurios leidžia asmeniui veikti. taip pat ir kalbinei. seka. kad bet koks kalbos mokymasis ar mokymas kokiu nors būdu yra susijęs su kiekviena iš šių kategorijų: strategijomis. kurioje reiškiasi socialinės veiklos subjektai. • Kalbinė veikla – komunikacinės kalbinės kompetencijos taikymas apdorojant (receptyviai ir / ar produktyviai) vieną ar daugiau tam tikros srities tekstų. profesinės veiklos. atlikti. • Strategija yra bet kuris organizuotas. produktas arba procesas. jų reikia bet kurios rūšies veiklai. maisto užsisakymas restorane. susitarimas derybose dėl tam tikrų sutarties sąlygų. tikslingas ir kontroliuojamas veiklos būdas. viešosios veiklos ir asmeninio gyvenimo. kad būtų pasiektas norimas rezultatas: išspręsta problema. komunikacine kalbine kompetencija. kaip antai: spintos stūmimas. jei yra pripažįstama. kad aptartosios skirtingos kategorijos yra susijusios tarpusavyje bet kokia forma vartojant kalbą ar jos mokantis. • Sritis – plati visuomeninio gyvenimo sfera. Ši apibrėžtis galėtų aprėpti daugybę įvairių veiksmų. tai suvokiama. tekstais. kontekstais ir sritimis. kuriuose vyksta komunikacijos aktai. • Kalbiniai procesai – neurologinių ir fiziologinių įvykių. gebėjimų ir ypatybių. 26 . mokymui ir vartojimui svarbiomis sritimis: mokymo ir mokymosi. atlikta priedermė. mokymo ir vertinimo metmenys • Kompetencijos yra visuma žinių. užtikrinančių kalbėjimo ir rašymo produkciją bei suvokimą. kalbiniais procesais. užduotimis. tiek išorinių – ir situacinių veiksnių (fizinių ir kitokių). individo bendrosiomis kompetencijomis. • Užduotis apibrėžiama kaip kokia nors tikslinga veikla. • Komunikacinės kalbinės kompetencijos įgalina asmenį veikti būtent kalbos priemonėmis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kalbinės veiklos rūšimis. kad atliktų užduotį. žaidimas kortomis. pasiektas tikslas. pasirinktas individo. • Tekstas – bet kokia sakinių seka ar diskursas (sakytinis ir / ar rašytinis). susijęs su tam tikra sritimi.

suprantamos kaip patirties įgijimo (empirinių žinių) ir formaliojo mokymosi (akademinių žinių) rezultatas. o kitur pirmiausia rūpinamasi strategijų formavimu. sutelkus dėmesį į vieną. tačiau kalbinei veiklai svetimąja kalba taip pat yra būtinos empirinės viešosios ir privačiosios sričių kasdienio gyvenimo žinios (dienos tvarka. taip pat gebėjimo mokytis. mokomosios medžiagos autoriai ir testų sudarytojai neišvengiamai turi apsispręsti. kai kuriose programose iš tikrųjų stengiamasi siekti kokybinės ir kiekybinės kalbinės veiklos svetimąja kalba pažangos. jos gali būti tam tikros kultūros atspindys. kursų rengėjai. kitose pabrėžiama tam tikros srities atliktis. t. vis dėlto labai bendras kategorijas. kuri kategorija bus svarbiausia. Visi individai yra sukaupę įvairių skirtingų žinių. 27 . dar kitose – tam tikros bendrosios kompetencijos ugdymas.1. 2. neišleisti iš akių kitų kategorijų (toliau tai atskleidžiama pavyzdžiais). Bendrosios individo kompetencijos mokinio ar kalbos vartotojo bendrosios kompetencijos (žr. kurios aptariamos kituose skyriuose. mokiniai. kalbinės veiklos ir sričių sudedamąsias dalis. 5. Vartojant kalbą ar jos mokantis. priimtą istorijos supratimą ir t. teiginys visa yra susiję nereiškia.Metodinė kryptis mokantis ir mokant gali būti ir taip. kad tai būdingiausia metodinei krypčiai?). Visas žmonių bendravimas susijęs su dalijimusi žiniomis apie pasaulį. Šiame skyriuje apžvelgiame tik įvairias bendrųjų kompetencijų. bendrais bruožais aptartų kategorijų gali būti skaidoma į dalines. kad tikslai negali būti atskiriami. kaip antai: religinius tikėjimus. tarpkultūrinei komunikacijai yra svarbios žinios apie kitų šalių ir regionų socialinių gupių bendrąsias vertybes ir įsitikinimus. gebėjimų ir egzistencinės kompetencijos. komunikacinės kompetencijos. kad nors dažnai mokymo / mokymosi programose keliamas tikslas išugdyti komunikacinius gebėjimus (galbūt dėl to. konkrečioje situacijoje nesvarbios). 5. mokytojai.1. kad tikslai – taigi ir vertinimas – gali būti sutelkti į tam tikrą kategoriją ar jos dalį (kitos kategorijos gali būti laikomos menkesnėmis arba akcentuotinomis kitu laiku. transporto priemonės. t. žr. nors vis dėlto yra susijusios ir su universalesniais kriterijais ir konstantomis. deklaratyviosios žinios (savoir. kiek svarbios turi būti kitos kategorijos ir kaip. akivaizdu.1 skyrelį) susideda būtent iš žinių. valgymo laikas. reikalingos ne vien kalbos ar kultūros žinios. tabu. kiekviena pagrindinių.1 skyrelį). Žinios. kad suvokiant ir suprantant kokios nors srities tekstus svetimąja kalba labai svarbios yra tų mokslo ar technikos sričių akademinės žinios ir akademinės ar empirinės profesinės žinios. y. bendravimas ir informavimas).1. tačiau visiškai aišku.

5. 5. kurios tarpusavyje yra susijusios. mokantis vairuoti reikia susikaupti ir labai galvoti apie savo veiksmus tol. t.) seka.2 skyrelį) tiek vairuoti automobilį. ji apima veiksnius. taigi minėtasis vairavimas kartojant ir įgyjant patirties tampa beveik automatinių procesų (nuspausti sankabą. žr. Ši kompetencija nėra paprastas nekintamų asmenybės savybių padarinys. kai įgundama. ir t. nusiteikimo socialiai sąveikauti su kitais žmonėmis. perjungti pavarą ir t. nuostatų ir temperamento reikia paisyti mokantis ir mokant kalbos. tarties ir kai kurių gramatikos dalykų. žr. nors pradžioje sąmoningai detaliai analizuojama ir operacijos suformuluojamos žodžiais (lėtai nuspausti sankabos pedalą. nuostatų formavimas gali būti tikslas. atsipalaidavimo ar įtampos atliekant užduotis). be to. žmogus moka vairuoti. savivokos bei požiūrio į kitus. kol dar menkai savimi pasitikima (rizikuojama suklysti.1. bet nuo įgudimo atlikti veiksmus. t. kaip dažnai pažymima. Žinoma. kad būtų nesunku įžvelgti panašumų tarp aptarto pavyzdžio ir tam tikrų kalbos mokymosi aspektų (pavyzdžiui. kad ir morfologinio kaitymo). Gebėjimai ir praktinė patirtis (savoir-faire.). bet yra veikiamos ankstesnių žinių pobūdžio. todėl nors ir sunkiai apibrėžiami. pasirodyti neišmanėliu). daugeliu atveju mokymo ir mokymosi metoduose toks pasaulio pažinimas jau būna numatomas. individo žinios yra tiesiogiai svarbios kalbos mokymuisi. kur mokomoji kalba nėra gimtoji) sykiu papildomos ir lingvistinės. perjungti trečiąją pavarą ir t. tokių asmenybės savybių. Šie parametrai laikomi individo bendrųjų kompetencijų dalimi ir todėl yra jo gebėjimų aspektas.) ir tik kai apie tai sąmoningai nebegalvojama. gausos ir struktūros. – kitaip keleiviams ir kitiems eismo dalyviams gali būti pavojinga. Egzistencinė kompetencija (savoir-être. bent iš dalies prisideda prie pastarųjų keitimo ir pertvarkos. o gebėjimai būtų lengviau formuojami įsisavinus „lengvai pamirštamas“ žinias ir yra lydimi egzistencinės kompetencijos dalykų (pavyzdžiui. t. tiek vadovauti susirinkimui labiau priklauso ne nuo turimų žinių. atsidūrus kitoje kalbinėje aplinkoje (imersija). egzistencinė kompetencija yra susijusi su kultūra ir dėl to ji – de28 . vairuotojas gali būti laisvesnis ir labiau pasitikintis. daug dėmesio turi būti skiriama žinių ir komunikacinės kompetencijos sąryšiui.3 skyrelį) gali būti suvokiama kaip visuma individualių ypatybių. kadangi jie gali būti įgyjami ar keičiami vartojant kalbą ar mokantis (pavyzdžiui. mokykloje ar universitete. tačiau tam tikromis aplinkybėmis (pavyzdžiui. ir kitokios žinios. asmenybės savybių ir nuostatų. griežti smuiku.. įtaisyti taip. vis dėlto jie turi būti įtraukti į metmenis. vienos ar daugiau kalbų). kurie atsiranda dėl įvairiopos akultūracijos ir gali kisti. įsisąmoninami tam tikri faktai (automobilyje su mechanine pavarų dėže yra trys pedalai. mokymo ir vertinimo metmenys Bet kokios naujos žinios nėra tiesiog pridedamos prie individo jau turimų žinių.Bendrieji europos kalbų mokymosi.1. pavyzdžiui. akivaizdu..

susidūręs su tuo pačiu reiškiniu (pavyzdžiui. neabejotinai skirtingai ieškos reikšmės ir skirtingai ją atskleis. ar suvokimas. kas kitoniška. • turimos žinios: pavyzdžiui. turimas žinias bei gebėjimus ir pasitelkia kitas kompetencijas.Metodinė kryptis likati tarpkultūrinio suvokimo ir ryšių sritis: tai. – kitą kalbą. vaikų ir tėvų santykiais tam tikroje bendruomenėje). remdamasis savo dalyku ar požiūriu.4 skyrelį) sutelkia egzistencinę kompetenciją. 29 . gebėjimas mokytis gali apimti įvairiopus šių egzistencinės kompetencijos. kad tam tikrose kultūrose gali būti tabu ar tam tikrų ritualų. kad individas rastų galimybę kalbėti. internetu) mokymosi tikslams. kas pasakyta. kad gebėjimai. pasirengimas rodyti iniciatyvą ar net rizikuoti bendraujant tiesiogiai. kitus žmones ar naujas žinias. aiškiai suvokti kultūrinių nesusipratimų riziką bendraujant su kitais žmonėmis. įgudimas naudotis žodynu ar lengvai orientuotis informacijos centre. Gebėjimas mokytis gali būti apibūdinamas kaip mokėjimas arba nusiteikimas atrasti tai. tarkim. t. žinios. turimų žinių bei gebėjimų ir mokėjimo aspektų derinius: • egzistencinė kompetencija: pavyzdžiui. svetima kultūra ir kalba. kaip vienos kultūros žmogus reiškia draugiškumą ir susidomėjimą. • vyraujančių aplinkybių ir patirties: visai tikėtina. švietimo darbuotojas ar gydytojas – kiekvienas. visiškai nežinoma žinių sfera. taip pat dėmesingai klausyti pašnekovo. žr. 5. turistas. taikomi mokantis penktos svetimosios kalbos. paprašytų juos tai. arba kad jie gali turėti religinių atspalvių. mokantis kalbos ji yra labai svarbi. nelygu mokinys. nors gebėjimo mokytis sąvoka yra bendro pobūdžio.1. susijusių su mityba ar lytiniu gyvenimu. paskatintų pašnekovus suteikti pagalbą. misionierius.. tas pats žmogus įgūdžius bei praktinę patirtį ir gebėjimą susidoroti su nežinomais dalykais gali naudoti įvairiai priklausomai nuo: • situacijos: ar individai susiduria su nepažįstamais žmonėmis. • gebėjimai ir praktinė patirtis: pavyzdžiui. bus kitokie nei mokantis pirmos. žurnalistas. kitos kultūros žmogaus gali būti suvokiama kaip agresija ar įžeidimas. kitą kultūrą. perfrazuoti paprasčiau ir t. naudotis garso ir vaizdo priemonėmis ar kompiuteriu (pavyzdžiui. kaip tam tikros kalbos gramatiniai ryšiai atitinka linksniavimo modelius. • konteksto: etnologas. Gebėjimas mokytis (savoir-apprendre.

tam tikrų esminių bendruomenės funkcionavimo ritualų lingvistinėms sąlygoms).Bendrieji europos kalbų mokymosi. Šis komponentas. kultūrinių bruožų. kaip individas mokymo tikslams atsirenka strategijas. garsų reikšmės skiriamosios ypatybės arba žodyno apimtis ir tikslumas). fonetikos ir gramatikos žinias bei gebėjimus ir kitas kalbos. klasių ir socialinių grupių santykių normoms. taip pat galima manyti. kad šios nebūtų laikomos nekintamomis. Lingvistinė kompetencija apima leksikos. tai žinių tvarkymas ir pasiekiamumas priklausys nuo tik jam būdingos daugiakalbės kompetencijos). savo ruožtu gebėjimus mokytis individas plečia per įvairiopą mokymosi patirtį. dėl jautrumo socialinėms bendravimo normoms (mandagumo taisyklėms.1. kuriose individas socializavosi ir kur jis mokėsi. kaip sistemos.2. 2. panaudojimu). į kuriuos kalbantysis „talpina“ leksikos vienetus) ir su jų pasiekiamumu (suaktyvinimu. mokymo ir vertinimo metmenys turėtų būti atsižvelgiama į šią įvairovę ir į panašias sąvokas kaip mokymosi stilius ar mokinio esminių bruožų visuma. Žinios gali būti sąmoningos ir lengvai parodomos arba ne (pavyzdžiui. bet ir su kognityviniu šių žinių organizavimu bei būdu jas saugoti (pavyzdžiui. vėl prisiminkime fonetikos išmokimą). tai. kad kognityvinis žodyno organizavimas bei posakių saugojimas ir pan. Komunikacinė kalbinė kompetencija Gali būti laikoma. kad komunikacinė kalbinė kompetencija susideda iš kelių komponentų: lingvistinio. yra susijęs ne tik su žinių aprėptimi ir kokybe (pavyzdžiui. gebėjimai ir praktinė patirtis. be kita ko. jei asmuo yra daugiakalbis. čia aptariamas individo komunikacinės kalbinės kompetencijos požiūriu. nepriklausomai nuo jų variantų sociolingvistinės vertės ir pragmatinių realizavimo funkcijų. daugybe asociacinių tinklų. jei tik ji nėra labai išskaidyta ar tokia pat. priklauso nuo tos bendruomenės ar bendruomenių. kad kiekvieną šių komponentų sudaro būtent žinios. priklauso nuo jo gebėjimų mokytis įvairovės. kad atliktų pateiktą užduotį.. postuluojama. sociolingvistinio ir pragmatinio. individų žinių organizavimas ir pasiekiamumas yra skirtingas. Sociolingvistinė kompetencija susijusi su sociokultūrinėmis kalbos vartojimo sąlygomis. 30 . lyčių. sociolingvistinis komponentas tiesiogiai veikia visą kalbinį skirtingų kultūrų žmonių bendravimą. kartų. vieną kartą nustatytomis visiems. išgavimu. nors komunikantai jo įtakos dažnai gali nejausti. taip pat ir to paties individo žinios gali būti tvarkomos ir pasiekiamos skirtingai (pavyzdžiui. dimensijas.

kiekviena ši veiklos rūšis gali būti susijusi su sakytiniais. Čia produkcija ir recepcija kaitaliojasi ir gali net „užkloti“ viena kitą. tekstų tipų bei formų. ji taip pat labai svarbi daugeliui mokymosi formų (suprasti mokymo kurso turinį. Recepcija ir produkcija (sakytinė ir / ar rašytinė). dirbti su vadovėliu. du pašnekovai tuo pačiu metu gali ir kalbėti. iš esmės klausytojas jau iš anksto prognozuoja tolesnę kalbančiojo pranešimo dalį ir rengia atsakymą. t. šnekos aktų realizavimu) taikant tarpusavio sąveikos scenarijus ir modelius. drauge bet koks mokymosi procesas padeda plėtoti ar keisti tas vidines reprezentacijas. dokumentais). Sąveikoje žodžiu ir / ar raštu dalyvauja mažiausiai du individai. kuri apima recepciją. kurių kognityvinis buvimas lemia žmogaus elgesį ir kalbinę atliktį. produkciją. y. receptyvioji veikla apima tylųjį skaitymą ir įvairiomis priemonėmis pateikiamų tekstų supratimą. rašytiniai moksliniai darbai ir pranešimai) ir jai teikiama ypatinga socialinė reikšmė (vertinama.Metodinė kryptis Pragmatinė kompetencija susijusi su funkciniu kalbos priemonių vartojimu (kalbos funkcijų. mechanizmams ir gebėjimams. kaip procesai.1. kas pateikta raštu. papildoma literatūra. ironijos ir parodijos atpažinimą. kaip pristatoma sakytinė pateiktis). iš esmės 31 . 5 skyriuje visi šie dalykai aptariami išsamiau. 2. vidinėms reprezentacijoms. Ši kompetencija taip pat apima diskurso. taigi sąveikos mokymasis apima daugiau nei mokymąsi suprasti ir produkuoti pasakymus. sąveiką ir tarpininkavimą (ypač vertimą raštu ar žodžiu). kad formuojant pragmatinius gebėjimus. Visos aptartosios kategorijos yra skirtos socialinės veiklos subjekto savastimi laikomų kompetencijų sferoms ir tipams apibūdinti. Kalbinės veiklos rūšys mokinio ar kalbos vartotojo komunikacinė kalbinė kompetencija yra suaktyvinama atliekant įvairią kalbinę veiklą. produkcinė veikla atlieka svarbią funkciją daugelyje akademinių ir profesinių sferų (sakytinės pateiktys. net tada.3. kai bendraujama žodžiu. kohezijos ir koherencijos įvaldymą. ir klausyti vienas kito. rašytiniais arba abiejų formų tekstais. didžiulį poveikį (didesnį nei lingvistinei kompetencijai) daro socialinė sąveika ir kultūrinė aplinka. ar sklandžiai kalbama. labai svarbu pabrėžti. yra akivaizdžiai pamatiniai. kai pasikeitimo kalbėtojo–klausytojo vaidmenimis griežtai paisoma. nes abu būtini tarpusavio sąveikai. mechanizmus ir gebėjimus. tačiau „metmenyse“ šie kalbinės veiklos rūšių terminai vartojami atsietai vienas nuo kito.

1. kas susiję su asmens veikla ir santykiais darbe.4. Bendravimo sritys kalbinė veikla vyksta tam tikrose srityse. ne automatiškos. kita vertus. produkuojant. sąveikaujant ir tarpininkaujant). Verčiant raštu ar žodžiu. Užduotys. darant santraukas arba įrašus trečiajam asmeniui pateikiamas performuluotas tekstas. asmeninio gyvenimo sritis. 2.1. ir produkcijos požiūriu rašytinė ir / ar sakytinė tarpininkavimo veikla leidžia keistis informacija asmenims. kaip individas taiko strategijas. bet ir kitokios užduotys. ir to. tuo labiau bendraujant ir mokantis prireikia taikyti strategijas. į sąsajas tarp 32 . santykiai su žiniasklaida ir t. tiek reikia apdoroti sakytinius arba rašytinius tekstus (suprantant. kaip jis suvokia ar įsivaizduoja situaciją. susijusias su savo kompetencijomis. Mokymo ir mokymosi sritis susijusi su mokymosi / mokymo kontekstu (iš esmės institucinio pobūdžio). bet dėl praktiškiausių kalbos mokymosi tikslų jos skirstytinos į keturias dideles grupes: viešosios veiklos sritis. t. kiek šioms užduotims atlikti reikia kalbinės veiklos. strategijos ir tekstai Bendraujant ir mokantis atliekamos ne vien kalbinės.Bendrieji europos kalbų mokymosi. ir recepcijos. nes bendraujant jai tenka pagrindinis vaidmuo. kur keliamas tikslas – gauti tam tikrų žinių ar įgyti gebėjimų. kas susiję su įprasta socialine sąveika (verslo ir administravimo reikalai. ji yra nukreipta. kad įvairios kalbinės bendruomenės galėtų normaliai funkcionuoti.). tiesiogiai pastarajam neprieinamas. mokymo ir vertinimo metmenys vartojant kalbą ir jos mokantis sąveika laikoma ypač svarbia. aptariamoji prieitis yra aiškiai orientuota į veiksmą. mokymo ir mokymosi sritis ir profesinės veiklos sritis. kurie dėl kokios nors priežasties negali vienas su kitu bendrauti tiesiogiai.5. tarpininkavimas – teksto pateikimas kitaip – yra labai svarbus. ir individo komunikacinės kompetencijos. viešojo pobūdžio kultūrinė ir laisvalaikio veikla. kurioms reikia ir kalbinės veiklos. jų gali būti labai įvairių. perfrazuojant. viena vertus. tiek. kuo tos užduotys yra neįprastesnės. ją papildanti asmeninio gyvenimo sritis apima šeimos santykius ir individualius įpročius. į sąsajas tarp to. paslaugos. 2. Viešosios veiklos sritis apima visa. Profesinės veiklos sritis aprėpia visa.

pavyzdžiui. užduoties ir teksto priklauso nuo užduoties pobūdžio. skaitant tekstą ir komentuojant. o yra taikomos ir kitokios veiklos strategijos. Šiuo požiūriu komunikacinės ir mokymosi strategijos yra tik vienos iš strategijų. kodėl užduoties neatliko ir t. ko yra reikalaujama. susijusių būtent su kalbine veikla (pavyzdžiui. ir vadovėlių ar mokinio tekstai yra tik vieni iš daugelio tekstų. ryšys tarp strategijų. skambinti telefonu ir t. kituose skyriuose aprašoma kiekviena dimensija ir dalinė kategorija.Metodinė kryptis užduoties ar užduočių. užduotis gali apimti kalbinį komponentą. esant tam tikroms sąlygoms. tokiu atveju veiksmai visiškai nebūtinai susiję su kalbine veikla. kur įmanoma. kai kas nors nežino. o 5 skyriuje nagrinėjamos kompetencijos. ir kai taikomos strategijos taip pat susijusios ar pirmiausia susijusios su kitokia veikla (pavyzdžiui. ar tokio vertimo dar nėra. ir specialiai mokymo tikslams sukurti tekstai. (visa tai – strategijos). ką jis jau padaręs. sugalvoti gerą pasiteisinimą. išardyti ir lengviau pernešti. t.). žodžiu tariamasi su mokslo draugais. taigi jei reikia į kitą vietą perkelti spintą (užduotis). žinantys. 4 skyriuje aptariami kalbos vartojimo aspektai – ką kalbos vartotojui ar mokiniui reikia daryti. Visais šiais atvejais vyksta kalbinė veikla ir apdorojami tekstai (verčiama / tarpininkaujama. pateikiant pavyzdžių ir skales. paprašyti kito mokinio parodyti. panašiai mokykloje mokinys. ją atidėlioti ar performuluoti) gali reikėti arba nereikėti kalbinės veiklos ir tekstų apdorojimo (skaityti montavimo instrukcijas. susijusiomis su darbu. 33 . kuris iš užsienio kalbos turi išversti tekstą (užduotis). arba tuo pat metu kalbėtis apie visai pašalinius dalykus. kalbos prireikia. kai kalbinė veikla sudaro tik dalį to. galima ją stumti. tada vėl surinkti. t. skaitant paskaitą. arba kai dėl tam tikrų priežasčių įprasta tvarka suyra. mesti darbus ir įtikinti save. palapinę tylėdami gali pastatyti keli žmonės. panašiai ir „autentiški“. užduočiai atlikti (ar jos vengti. pirmiausia ji gali būti susijusi su kalba. kurios turi būti atliktos tam tikrame kontekste. ką daryti. konspektuojant pateikties metu). raštu ar žodžiu atsiprašoma mokytojo ir t. arba atlikti užduotį vienam iš jų niūniuojant melodiją. daug užduočių įmanoma atlikti be kalbinės veiklos. atliekant tarpų užpildymo užduotį. jie gali persimesti keliomis frazėmis. pasinaudoti žodynu. t. gali pasiieškoti. priklausomai nuo pasirinktos strategijos. t. pasikviesti pagalbos. ką daryti toliau. kad jie gali palaukti iki rytojaus ir t. lygiai kaip komunikacinės ir mokymosi užduotys yra tik vienos iš užduočių. gali reikėti daugiau kalbinės veiklos ir strategijų. kurios leidžia kalbos vartotojui veikti. t. ruošiant valgį pagal receptą). (strategijų gali būti visokių).). y. bandyti suvokti reikšmes iš kitų jau mokamų žodžių ar konstrukcijų.

tam tikrą bendrais bruožais jau aptartą papildomą žinių praturtinimą. tai užtikrinti padėtų lygių aprašas. • lygių ir kategorijų metmenys. • taip vertinant turi būti atsižvelgiama į neformalųjį mokymąsi. t. turi būti organizuotas pakopomis. • suformulavus mokinio kalbos mokėjimo apibrėžtis atsižvelgiant į „metmenyse“ aprašytas kategorijas. o tai yra naudinga dėl kelių priežasčių. atsiranda galimybė mokymąsi – kad ir paprasčiausiai – planuoti ar aprašyti. būtų naudingi inspektoriams. atsirastų trečioji dimensija. kai peržengiamos tam tikros programos ribos. įvertinant pažangą ir užtikrinant tęstinumą. pavyzdžiui. mokymo ir vertinimo metmenys 2. akivaizdu. būtų lengviau sukonkretinti. atsižvelgiant į jų tikslus ir pakopas. tiesiog papildžius sistemą sritimi. nes. taip pat turi būti susietos su vertikaliąja pažangos dimensija. kuri šį tinklelį paverstų teoriniu kubu.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad mokėjimas atitiktų tam tikrą pasiekimų lygį. palengvinantys su tam tikrais tikslais susijusių siekinių aprašymą. nemokyklinę patirtį. kuriuose pateikiama ir horizontalioji. • ilgai trunkantis mokymasis. kuriame apibūdinama ir vertikalioji. Vis dėlto įvedus į metmenis vertikaliąją dimensiją.2. testus ir pasiekimus. 4 ir 5 skyriuose pristatomas aprašomųjų kategorijų rinkinys sudaro horizontaliąją dimensiją. įvardijant šių kategorijų terminais. Bendrieji kalbos mokėjimo lygiai Be aptartosios aprašymo schemos. kad tai yra labai supaprastinta. kas. tokie metmenys padėtų įvertinti. lygius. tai padaryti padėtų pateikiamos mokėjimo aptartys. y. skirti mokinio kalbos mokėjimui apibūdinti. lygių sistemą. tai savo ruožtu padėtų iškelti aiškius ir tikroviškus bendruosius mokymosi tikslus. gal net neįmanoma. ar skirtingose vietovėse mokiniai dirba tinkamu lygiu. ir vertikalioji dimensijos. jų programos ir mokomoji medžiaga turi būti susijusios. mokomąją medžiagą. pateikiama kalbos mokėjimo aptarčių sistema gali būti naudinga vertinant. 3 skyriuje pateikiama vertikalioji dimensija ir kylančia tvarka apibrėžiami bendrieji kalbos mokėjimo lygiai. • pateikiamos bendrosios mokėjimo aptartys padeda lengviau palyginti skirtingų sistemų ir situacijų tikslus. dėl daugiamatiškumo iš esmės visa tai pateikti diagrama būtų labai sudėtinga. yra siektina. padeda apibrėžti dalinius tikslus ir suvokti nevienodus profilius bei dalines kompetencijas. ir horizontalioji dimensijos. susietą su parametrų sistema. jie gali padėti nu34 . susidedančią iš komunikacinės veiklos ir komunikacinės kalbinės kompetencijos parametrų. • mokymosi pastangos. turi būti įvertinti mokėjimo pasiekimai. • metmenys. įprasta pateikti tinkleliu.

kad kalbos mokymasis – tai ir horizontalaus. nes mokiniai įvaldo platų komunikacinės veiklos spektrą. ir vertikalaus lygmens pažanga. tačiau praktiniais sumetimais sudaryti apibrėžtų lygių skalę yra naudinga. Bet kokios pastangos apibrėžti kokios nors žinių ar gebėjimų sferos mokėjimo „lygius“ tam tikra prasme yra abejotinos. y. pagaliau reikia būti atidiems interpretuojant lygių sistemą ar kalbos mokėjimo skales. kad būtų bendra skalė. priešingai. pagrindų (t. organizuoti lygio nustatymo egzaminus ir t. t. prieš priimant savarankiškus strateginius skalių sudarymo sprendimus „metmenų“ naudotojas primygtinai rekomenduojama perskaityti šį skyrių ir papildomą literatūrą.Metodinė kryptis spręsti. vis dažniau keičia švietimo sistemas. į kurią jis pastaruoju metu gilinasi. kalbant apie europos tarybos kalbos mo35 . kad lygiai atspindi tik vertikaliąją dimensiją. sudarant galimybes sukurti programą. kad mokymosi procesas būtų suskaidytas. pažanga nėra paprasčiausias judėjimas aukštyn vertikalia skale. sakydami žinių gilinimas suvokiame. kokie turėtų būti veiksmingo kalbos mokėjimo ir asmeninės pažangos artimiausi bei platesni ilgalaikiai tikslai. nei negimtakalbių mokinių. pagal kurią būtų apibūdinami jų pasiekimai. labiau plėsdami savo atlikimo gebėjimus nei keldami mokėjimo lygį tos pačios kategorijos lygmeniu. tad bendros lygių sistemos pateikimas galėtų palengvinti tų sektorių bendradarbiavimą. nėra dviejų kalbos vartotojų. skalių skaičius ir išsamumas labiausiai priklausys nuo to. kad tam tikru metu kas nors gali jausti poreikį įtvirtinti praktinius pasiekimus grįždamas prie tos srities. kad mokiniai turi pereiti visus žemesnius dalinės skalės lygius. taikomų pagrečiui kylantiems mokėjimo lygiams apibūdinti. žemesnio gebėjimų lygio). ar atliktys tose vietovėse atitinka mokymosi pakopos standartą. kaip konkreti švietimo sistema yra organizuota ir kokiais tikslais skalės yra sudarytos. viena neturi būti pamiršta – kalbos mokymosi procesas yra nenutrūkstamas ir individualus. mokiniai. nėra jokių ypatingų logiškų reikalavimų. jie gali tik ribotai rodyti tai. todėl darosi labai svarbu. atsižvelgiant į vertikaliąją „metmenų“ dimensiją. • pagaliau mokydamiesi kalbos mokiniai pereina keletą švietimo sektorių ir institucijų. didėjant asmenų judumui. nereikėtų pamiršti. su tuo susiję klausimai ir galimybės yra išsamiai aptariami a priede. baigę ar dar tik įpusėję mokslus tam tikrame sektoriuje. formulavimo procedūras ir kriterijus. nė viena skalė ar lygių sistema negali pretenduoti būti linijiška – kaip liniuotė. Galima nustatyti skalių sudarymo ir aptarčių. siūlančių kalbos mokymo paslaugas. kurių kompetencijos būtų visiškai vienodos ar jos būtų įgytos tokiu pačiu būdu. nei gimtakalbių. jie gali daryti horizontalią pažangą (gretimų kategorijų atžvilgiu). nes šios matavimo skalės nėra liniuotė.

nei propaguoti kurią nors vieną kalbos mokymo kryptį. mokymo ir vertinimo metmenys kymo turinio aprašus. gebėjimais ir nuostatomis. paskui tikriausiai jiems reikės daugiau nei dvigubai laiko nuo Slenksčio pasiekti Aukštumą. net jeigu lygių skalėje Pusiaukelė yra pusė kelio iki Slenksčio lygio. nei reikėjo nuo Pusiaukelės ateiti iki Slenksčio lygio. skaidrūs ir nuoseklūs.2. įgalinančios veikti. kad reikia plėsti veiklos. kad daugeliui mokinių reikia daugiau nei dvigubai ilgesnio laiko nuo Pusiaukelės pasiekti Slenkstį. mokymosi ir mokymo atžvilgiu. Vis dėlto kadangi viena iš pagrindinių „metmenų“ funkcijų yra skatinti ir įgalinti visus skirtingus kalbos mokymo ir mokymosi proceso partnerius kiek įmanoma aiškiau informuoti kitus ne tik apie savo tikslus ir uždavinius. bet ir apie taikomus metodus bei iš tikrųjų pasiektus rezultatus. kad galėtų būti kompetentingas kalbos vartotojas. tai esamų skalių taikymo patirtis rodo.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad „metmenys“ būtų ne tik išsamūs. taip yra dėl to. kad „metmenys“ negali apsiriboti žiniomis. laikantis pagrindinių pliuralistinės demokratijos principų. Vis dėlto dar kartą reikėtų paaiškinti „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ vaidmenį kalbos įsisavinimo. 2. mokymosi procesų ir mokymo metodikos klausimai. Kalbos mokymasis ir mokymas 2. kaip mokiniai išmoksta tinkamai veikti. net jei skalėje lygiai atrodo esantys vienodai nutolę vienas nuo kito. Šie dalykai yra aptariami 6 skyriuje.3. atmesdami visas kitas. nekalbama ir apie būdus. dinamiški ir nedogmatiški. 2. taip apibūdinant mokymosi tikslus nieko nepasakoma apie procesą. taikant bet kokias lygių skales. kurio reikia tam tikriems tikslams pasiekti. gebėjimų ir vartojamos kalbos aprėptį. platėjanti viršūnės link. tikroji „metmenų“ paskirtis – skatinti visus kalbos 36 . todėl atrodo suprantama.1. bet taip pat juose turi būti svarstomi kalbos įsisavinimo. kurių mokiniui reikia įgyti.3. siekiama. o Slenkstis – pusė kelio iki Aukštumos. ypač apdairiai reikėtų apskaičiuoti laiko vidurkį. kaip mokytojas palengvina kalbos įsisavinimo ir mokymosi procesus. pasitelkiama vaflinio ledų indelio kūgio formos diagrama – trijų dimensijų. dėl tokios priežasties „metmenys“ negali nei užimti vienokios ar kitokios pozicijos dabartinėse teorinėse diskusijose apie kalbos įsisavinimą ir jo sąsajas su kalbos mokymusi. arba kaip išsiugdomos / įgyjamos kompetencijos. bet taip pat ir atviri. todėl pristatant lygių skales. nei jo reikia Pusiaukelei pasiekti.3.

didžiojoje 6 skyriaus dalyje rašoma apie tai. kategorijos. 2. 4 ir 5 skyriuose iš esmės kalbama apie veiklą ir kompetencijas. todėl 6 skyriuje nagrinėjami daugiakalbės kompetencijos ir jos ugdymo klausimai. susijusius tiek su tam tikros sakytinės ar rašytinės atlikties vertinimu. kriterijai ir skalės. susijusias su kalbos mokėjimo vertinimu. tačiau visa daugiakalbiškumo ir daugiakultūriškumo krypties pasirinkimo prasmė dar turi būti atskleista. „metmenyse“ pateikiami parametrai. bendramokslių vertinimu ar paties mokinio įsivertinimu.3. kad šis vaidmuo būtų atliktas. kad politikos nėra. mokymo ir vertinimo metmenys. 2) formuluojant mokymosi tikslų pasiekimo kriterijus. būtinas kalbos vartotojui ar mokiniui. 7 skyriuje išsamiau apžvelgiamas užduočių vaidmuo vartojant kalbą ir jos mokantis. bet tik teigiama. nepriklausomai nuo kalbos. tiek su nuosekliu mokytojų. kad šis galėtų bendrauti su kitais tos kalbos vartotojais. 9 (paskutiniame) skyriuje dėmesys sutelkiamas į „metmenų“ funkcijas. dėl to dėmesio centre turi būti pats kalbos vartojimas ir vartotojas bei jų reikšmė mokymuisi ir mokymui. atviri. kaip būtini gebėjimai gali būti ugdomi ir kaip tas ugdymo procesas gali būti palengvinamas.4. netvirtinama.Metodinė kryptis mokymosi / mokymo procesų partnerius kiek įmanoma aiškiau ir suprantamiau pristatyti savo veiklos teorinius pagrindus ir pačią veiklą. skirtų šalių narių vyriausybėms. turėtų būti naudinga peržiūrėti teoriją bei praktiką ir atsižvelgti į savo ir ypač kitų europos šalių specialistų sprendimus.3. Kalbos vertinimas Bekm yra Bendrieji Europos kalbų mokymosi. kuriais vartotojai galėtų naudotis ir kurie galėtų juos paakinti įžvelgti daugiau galimybių arba apsvarstyti iki tol nenagrinėtas darbo prielaidas. atsakingiems už planavimą. kad visiems. daugiakalbės kompetencijos reikšmė kalbos mokymo praktikos įvairovei ir švietimo politikai smulkiau aptariama 8 skyriuje. kad tos prielaidos neteisingos. 2. 37 . Žinoma. neutralūs „metmenys“ nereiškia. skyriuje aptariamos trys pagrindinės „metmenų“ taikymo kryptys: 1) apibrėžiant testų ir egzaminų turinį. kurdama tokius „metmenis“ europos taryba jokiu būdu nenukrypsta nuo 1 skyriuje aptartų principų ir nuo ministrų komiteto r (82) 18 ir r (98) 6 Rekomendacijų.

tai atskleidžia bendriausią principą. kuriose. dabar daugiausia dėmesio skiriama „europos kalbų aplanko“ diegimui tarptautiniu mastu. alte. tačiau mokytojai jaučia vis didesnę atsakomybę vertindami savo visų lygių mokinius ir studentus tiek formuojamuoju. padedama suvokti. kita vertus. turinį. atrankumas gali sudaryti sąlygas taikyti paprastesnes klasifikacines schemas. ypač sakytinės atlikties. mokytojų rengėjams tai bus naudinga gerinant būsimų ir jau dirbančių mokytojų kvalifikaciją vertinimo požiūriu. mokiniai irgi vis labiau yra skatinami įsivertinti. kriterijus ir procedūras. kaip taikyti vieną ar kitą alternatyvią galimybę. pasirinktys yra pateiktos priešybių poromis. turi daugiau laiko. bendroje schemoje pateiktos atskirai. mokymo ir vertinimo metmenys 3) aprašant veikiančių testų ir egzaminų tikrinamus mokėjimo lygius. kad suprastų. „aplankas“ mokiniams sudarytų galimybę apibūdinti savo daugiakalbės 38 .Bendrieji europos kalbų mokymosi. prieitis grindžiama nuostata. kad „metmenys“ turi būti išsamūs. vartotojo tikslai galėtų lemti būtinybę išplėsti kai kurias kategorijas. atsižvelgiant į itin svarbias sritis. kurių formaliai nesimokė. skyriuje svarstomi iškelti klausimai ir pateikiama kai kurių egzaminavimo institucijų kalbos mokėjimo vertinimo kriterijų sistemų pavyzdžių. puikiai gali būti susietos kategorijos. kiekvienu atveju vartojamos sąvokos yra aiškiai apibrėžiamos ir. nepamirštant. kurie nori įsivertinti savo mokėjimą. kad praktinė vertinimo schema negali būti pernelyg sudėtinga. Šiame skyriuje smulkiai aptariami dalykai. būtina sutarti. kad dėl tikros egzamino medžiagos ar testų „banko“ kūrimo turi būti priimti detalūs sprendimai. tiek apibendrinamuoju būdu. kaip matėme aptardami komunikacinę veiklą. ko imtis toliau. kuriuos turi pasirinkti asmenys. turi dirbti ribojami apibrėžto laiko ir gali taikyti tik griežtai nustatytą kriterijų skaičių. pavyzdžiui. 9 skyriuje daugeliui skaitytojų suteikiama galimybė nuodugniau ir kritiškiau panagrinėti žinomų egzaminų programas. vadovaujantys vertinimo procedūroms. Vertintojai. atsižvelgiant į vertinimo tikslus švietimo kontekste. kokią informaciją egzaminavimo institucija turi suteikti apie nacionalinių ar tarptautinių kvalifikacinių egzaminų (pavyzdžiui. bet kurios prisideda prie jų daugiakalbiškumo formavimo. kiek išsami turi būti skelbiama egzaminų programa. kad organizuotų ir planuotų savo mokymąsi ar kad informuotų apie savo gebėjimus bendrauti kalbomis. iCC) tikslus. sudarant galimybes palyginti skirtingas lygių nustatymo sistemas. mokiniai. aptariami jų santykiški pranašumai bei trūkumai. toliau 9 skyriuje svarstomi vertinimo įvykdomumo klausimai. bet jiems reikės iš visos komunikacinės kompetencijos tikslingai atsirinkti svarbius komponentus. taip pat yra nurodoma. bet visi jų vartotojai turi būti pasirengę atsirinkti.

kad mokiniai. Šiuo atveju nuorodos į Bekm bus ypač naudingos. numatoma. Šie nurodymai. kad šis dokumentas būtų patikimas. kuriuose smulkiai aptariamas testų rengimas ir vertinimas.Metodinė kryptis kompetencijos pažangą registruojant visų rūšių ir įvairių kalbų mokymosi patirtį. juose taip pat yra literatūros sąrašas. kurios didžioji dalis kitu atveju galėtų būti neįvertinta ir nepripažinta. testų rengėjai. labai svarbu jį pildyti atsakingai ir aiškiai. bus skatinami į Aplanką įtraukti nuolat atnaujinamų teiginių. 39 . priedas su punktų analize ir paaiškinti svarbiausi terminai. taip pat egzaminų administratoriai ir vadovai galėtų pastudijuoti 9 skyrių ir drauge jiems skirtus Nurodymus egzaminuotojams (CC-Lang (96) 10 rev dokumentas). įsivertinę savo kiekvienos kalbos mokėjimą. papildo 9 skyrių.

.

kad kategorijos. kiti du – su matavimo klausimais. aprašas turi būti patogus vartotojams – priimtinas praktikams. kad jais būtų galima remtis taip aprašant kalbą. Vis dėlto klasifikavimas pagal kategorijas ir aprašymas turi būti teoriškai pagrįsti. kad būtų galima pateikti apibendrintinus įvairių specifinių kontekstų rezultatus. kuriai jos tame kontekste naudojamos. specialiai mokyklos kontekstui ir taikoma suaugusiesiems ar atvirkščiai. vartojamos aprašyti. tam tikslui ir buvo parengta kalbos mokėjimo lygių aprašomoji sistema ir bendrieji atskaitos lygiai. tai reiškia. pateikiamas sąvokų tinklelis. kurie reikalingi esamiems standartams. sietinos su kiekvienu kontekstu ir pritaikytinos kiekvienam be išimties kontekstui – ir būti tinkamos tai funkcijai. turi būti susietos su visos tikslinės populiacijos įvairių mokinių grupių kalbos vartojimo kontekstais. testams ir egzaminams. nes esamas teorinis pagrindas ir tyrimai nepakankami.Bendrieji atskaitos lygiai 3. tai sunku. skalė neturėtų būti rengiama. Būtų geriausia. Aprašymo klausimai • Bendroji metmenų skalė turėtų būti nesiejama su jokiu kontekstu. kad būtų galima lengviau sugretinti skirtingas kvalifikavimo sistemas. Be to. reikėtų pridurti. Bendrųjų atskaitos lygių aptarčių kriterijai Vienas iš „Bendrųjų europos kalbų mokymosi. pagal kurį vartotojai gali aprašyti savo sistemą. tačiau tuo pat metu bendrosios „metmenų“ skalės aptartys turi būti svarbios kontekstui. Bendrieji atskaitos lygiai 3.1. kaip mokiniai geba vartoti kalbą įvairiuose kalbos vartojimo kontekstuose. 41 . pavyzdžiui. mokymo ir vertinimo metmenų“ tikslų yra padėti partneriams aprašyti kalbos mokėjimo lygius. kitaip tariant. kad skatintų juos svarstyti apie kalbos kompetencijas konkrečioje savo aplinkoje. kad bendroji atskaitos lygių skalė atitiktų keturis kriterijus. kad nors ir susijęs su mokslinėmis teorijomis. • aprašymas turi būti pagrįstas kalbos kompetencijos teorijomis. du iš jų susiję su aprašymo.

turėtų būti objektyviai apibrėžta. visuotinai priimtai skalei) ir siauresnį (vietinei. kylančių dėl nepagrįstų susitarimų. kuriuo įprasta remtis rengiant kalbos mokėjimo lygių skales. minėtų kriterijų labai sunku laikytis. mokymo ir vertinimo metmenys Matavimo klausimai • kurioje bendrosios atskaitos skalės vietoje pateiktinos tam tikros kalbinės veiklos rūšys ir kompetencijos. a priede kalbama apie skales ir jų sudarymo metodus. antra vertus. vienokie ar kitokie sprendimai skiriant kalbos mokėjimo lygius daromi subjektyviai – tai ir yra šio metodo trūkumas. kokybinį ir kiekybinį metodus. kad įvairioms dimensijoms gali tekti taikyti skirtingo dydžio skalės „žingsnį“. kurių derinius aptarė specialistai. tai reikštų. platesnį (bendrai. mokomajai skalei). pagrįstai skirtingai suvokia perspektyvą. kad būtų išvengta sisteminimo klaidų. susijusius su kalbos mokėjimo aptarčių kūrimu ir jų išdėstymu skalėse. kuriomis naudojamasi. kitaip tariant. kokybinis ir kiekybinis metodai. tuomet taikant įvairius kiekybinius metodus buvo patikrinta. • nustatytas kalbos mokėjimo lygių kiekis turėtų rodyti kalbos mokymosi pažangą įvairiuose sektoriuose. ar aptartys iš tikrųjų apibūdina kategorijas. bet jie yra svarbus kelrodis. pagrindimas – o jam reikia tam tikros kiekybinės analizės – yra nenutrūkstamas ir teoriškai nesibaigiantis procesas. nors intuityvusis metodas ir tinka tam tikro konteksto kalbos mokėjimo skalėms sudaryti. tai daroma.Bendrieji europos kalbų mokymosi. B 42 . dėl šių priežasčių bendrieji kalbos lygių aprašai ir aptartys buvo rengiami laikantis gana griežtos metodikos. pakartotinai tiriant buvo patikslintas aptarčių išdėstymas skalėse. prieduose yra rašoma apie techninius klausimus. sistemingai buvo derinami intuityvusis. ar mokytojai galėtų atpažinti aprašomąsias kategorijas. tačiau taikant šį metodą bendrosioms skalėms rengti atsirastų netikslumų. kuriame ji funkcionuoja. kurias turėtų apibūdinti. kliaujantis intuicija. įvairių sektorių vartotojai. kaip ir testas. iš tikrųjų tai įmanoma derinant intuityvųjį. atsižvelgdami į mokinių poreikius. tačiau konkrečiame kontekste lygių išskirtina tiek. taigi turėtų būti pagrįsta matavimo teorija. yra pagrįsta tame kontekste. kad būtų įmanoma pakankamai nuosekliai juos vieną nuo kito atskirti. kurie gali būti pasirinkti toliau tobulinant kalbos lygių aprašymo sistemą. tada intuityviajame etape ta medžiaga buvo redaguojama ir formuluojamos naujos aptartys. dėl tam tikrų praktikų grupių veiklos ar dėl skalių. dėl teoretikų iš piršto laužtų taisyklių. toks trijų metodų derinimas skiriasi nuo grynojo intuityviojo metodo. kiekviena skalė. pirmiausia buvo analizuojamas esamų skalių turinys ir lyginamas su „metmenyse“ vartojamų kategorijų aptartimis.

j. Breakthrough). • „pusiaukelė“ (angl. nors kartais tik iš dalies. šešių plačių kalbos mokėjimo lygių sistema būtent ir apima svarbiausius dalykus. kad iš esmės (nors dar ir ne visuotinai) sutariama dėl kalbos mokėjimo lygių. Association of Language Testers in Europe) „Geba“ projektas. regis. Introductory)1 mokėjimą. Threshold) – europos tarybos parengtas turinio aprašas. tai – tinkamo reagavimo situacijose. 43 . m. • „lūžis“ (angl. kad patys bendrieji atskaitos lygiai ir įvairių lygių aiškinamųjų aptarčių skalėse pateiktos sąvokos dideliu mastu sutampa. d priede aprašytas alte (europos kalbų testuotojų asociacijos. kaip platesnio vertinimo instrumento dalį. „metmenų“ kalbos mokėjimo aptartis pritaikė kalbos mokėjimui įsivertinti. dialanG. angl. per šį projektą buvo parengtas ir pagrįstas platus kalbos mokėjimo aptarčių rinkinys. • „slenkstis“ (angl. l. C priede aprašytas dialanG projektas. kuris taip pat gali būti siejamas su bendraisiais atskaitos lygiais.Bendrieji atskaitos lygiai priede trumpai apžvelgiamas Šveicarijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos projektas. kuriuose taikant panašią metodiką parengtos ir pagrįstos jaunimui skirtos kalbos mokėjimo lygių nustatymo aptartys.2. tas projektas apėmė įvairius švietimo sektorius. 1 trim. Waystage) – europos tarybos parengtas turinio aprašas. Galima sakyti. šį lygį Wilkinsas vadina ribotai veiksmingu kalbos mokėjimu (angl. atitinka 1978 m. Wilkinso vadinamąjį modelių (angl. atitinkančių kalbos mokymosi ir išmokimo viešo pripažinimo reikalavimus. prieduose aprašyti projektai rodo. • „aukštuma“ (angl. kad daugėja įrodymų. Vantage) – europos tarybos parengtas trečiasis turinio aprašas. Šios aptartys papildo „metmenų“ aptartis. 1978 Some Possible Lines of Development of an Overall Structure for a European Unit Credit Scheme for Foreign Language Learning by Adults. Bendrieji „Metmenų“ atskaitos lygiai Galima sakyti. 3. C ir d prieduose pristatomi du tarpusavyje susiję europos projektai. alte. kurį vykdant buvo parengti bendrieji kalbos mokėjimo lygiai ir jų aiškinamosios aptartys. Formulaic Proficiency) ir trimo tame pačiame leidinyje įvadinį (angl. Limited Operational Proficiency). tačiau yra pritaikomi. jog apibrėžtieji kriterijai. reikalingus besimokantiesiems europos kalbų. skaičiaus ir jų pagrindinių bruožų. o pasak trimo. Council of europe. nes yra parengtos pagal suaugusiesiems svarbias kalbos vartojimo sritis.

. Comprehensive mastery. Vilkienė l.. lygį.. • puikus kalbos mokėjimas (pasak trimo. Vilkienė l. Vilkienė l. ir dar – kai kurie europos tarybos lygių angliški aprašų pavadinimai (pavyzdžiui.: Gimtasis žodis. mokymo ir vertinimo metmenys kuriose paprastai atsiduriama. kalbos mokėjimo lygis (angl. Slenkstis. Comprehensive Operational Proficiency). Effective Proficiency) lygiu. visapusis veiksmingas kalbos mokėjimas.. pribušauskaitė j. V.. ramonienė m. Adequate response to situations normally encountered).. Aukštuma. kurių „darbo įrankis“ yra kalba. Threshold) sunkiai verčiami į kitas kalbas2. pribušauskaitė j. skapienė s. 1997 (antras leidimas: V. B ir C lygiai išsišakoja: a pradedantis vartotojas B savarankiškas vartotojas C geras vartotojas a1 a2 („lūžis“) („pusiaukelė“) B1 B2 C1 C2 („slenkstis“) („aukštuma“) (veiksmingas (puikus kalbos kalbos momokėjimas) kėjimas) 1 schema 2 lietuvių kalbos mokėjimo lygių aprašų leidimai: narbutas e. ramonienė m. Wilkinso – tinkamo mokėjimo lygiu (angl. Adequate Operational Proficiency). V. pribušauskaitė j.. 2000. V. angl. Waystage.: Vilniaus universiteto leidykla. matoma. skapienė s. visapusis kalbos mokėjimas.: presvika. Lūžis. anot Wilkinso. kad jie aukštesni ar žemesni nei įprasta manyti ir skirstyti pagal nusistovėjusią tvarką į pradedančiųjų. pažengusiųjų ir mokančiųjų lygius. 2007. 2006..: apostrofa. Pusiaukelė. • Veiksmingas kalbos mokėjimas (angl. Effective Operational Proficiency). angl. 2002).. atitinka alte sistemos aukščiausio lygio egzaminą. Šis kalbos mokėjimo lygis rodo aukštesnį kompetencijos. ramonienė m... išsiugdomą daugelio asmenų. Šis lygis gali būti praplečiamas įtraukiant platesnę tarpkultūrinę kompetenciją. strasbourg. strasbourg. trimo vadinamas veiksmingo mokėjimo (angl. stumbrienė V.Bendrieji europos kalbų mokymosi. reikalingos atliekant sudėtingas darbo ar akademines užduotis. todėl siūlomoje schemoje „hiperteksto“ skaidymo principu pirminiai a.. pažiūrėjus į šiuos šešis lygius. 44 ..

Geba kurti aiškų. Europos Tarybos kalbos mokėjimo lygiai: visuminė skalė Geba lengvai suprasti iš esmės viską. susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui. viltis. kur gyvena. vietos geografiją. Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus. ką pažįsta. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius. darbą). tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis. Geba spontaniškai.Bendrieji atskaitos lygiai 3. nuostatą. nuosekliai atpasakodamas diskusijas.3. Bendrųjų kalbos mokėjimo lygių pateikimas europos kalbų mokėjimo lygių sistemos sukūrimas jokiu būdu neužkerta kelio skirtingų mokymo tradicijų skirtinguose sektoriuose savaip išdėstyti ir aprašyti kalbos mokėjimo lygių sistemą ir modulius. akademiniais ir profesiniais tikslais. poilsiaudami ir pan. gerai sukomponuotą. Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus. todėl bendravimas su gimtakalbiais. Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę. trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais. kad dabar. Geba susikalbėti labai paprastai. C2 Geras vartotojas C1 B2 Savarankiškas vartotojas B1 A2 Pradedantis vartotojas A1 45 . pažiūras. regis. nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant. kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. kad patenkintų konkrečius poreikius. apie asmenį. taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. visiškai laisvai ir tiksliai. detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų. užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui. Geba kurti aiškų. perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę. išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus. labai tikslios formuluotės dar keisis. svarbiausias mintis. pirkimą. Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis. Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius. nes prisidės šalių narių ir institucijų patirtis. 1 lentelė. jei tik pašnekovas kalba lėtai.. mokykloje. aiškiai ir yra pasirengęs padėti. pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose. taip pat tikėtina. norus. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. yra visiškai įmanomas. ilgai neieškodamas raiškos priemonių. šeimą. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu. paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą. išdėstyti savo nuomonę. Geba spontaniškai. bus keičiami kai kurie žodžiai. tinkamai vartodamas siejimo priemones. pasakojimus ar nuomones geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. nuostatą. su kuriais susiduria darbe. artimiausią aplinką. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje. detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais. Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes. laisvai. būtiniausius poreikius. ką girdi ar skaito. svajones. kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą.

2 lentelėje pateikiami šešių kalbos mokėjimo lygių sistemos kalbos mokėjimo įsivertinimo apmatai. tam tikriems tikslams galima būtų rinktis tam tikrą lygį ar tam tikrą kategoriją. nustatomais iš tos atlikties. tokiu atveju moduliai rinkinyje turi būti išdėstyti nuosekliai vieni kitų atžvilgiu ir susieti su bendraisiais metmenimis. kaip parodyta 1 lentelėje. kad būtų patogiau naudotis. jis buvo sukauptas „metmenims“ per B priede aprašytą projektą. aptartys susijusios su trimis aprašymo sistemos metakategorijomis: komunikacine veikla. jie yra skirti padėti mokiniams įsivertinti pagrindinius kalbinius gebėjimus ir nuspręsti. 46 . kad įsivertintų kalbos mokėjimą. Formuluotės matematiniais metodais buvo išdėstytos skalėje lygiais pagal tai. o kalbų mokytojams ir kalbų mokymo programų rengėjams – suvokti svarbiausius su kalbos mokėjimo lygiais susijusius dalykus. kur kiekvienas lygis aprašytas visuminiu požiūriu. toks paprastas visuminis kalbos mokėjimo lygių sistemos pateikimas jos naudotojams nespecialistams padės geriau suprasti sistemą. kad padėtume konkrečios švietimo sistemos mokiniams. reikalui esant lygius sudalyti į kelis ir pridėti tiems tikslams svarbių kategorijų. kaip jos buvo suprastos didelio skaičiaus vertinamų mokinių.Bendrieji europos kalbų mokymosi.4. Aiškinamosios aptartys trys įvadinės bendrųjų kalbų mokėjimo lygių lentelės (1. strategijomis ir komunikacinėmis kalbinėmis kompetencijomis. galima įvertinti mokinio ar kandidato atliktį remiantis komunikacinės kalbinės kompetencijos aspektais. 3 lentelė yra skirta kalbėjimui įvertinti. į kurio lygio tikslesnes aptartis jie turėtų gilintis. antra vertus. kai kuriems tikslams derės pateikti visą pasiūlytų bendrųjų atskaitos lygių sistemą. taip pat buvo patikrintas aptarčių pagrįstumas. mokymo ir vertinimo metmenys pageidautina. mokytojams ir kitiems praktiškai naudotis lygių aprašais. 3. užuot nustačius komunikacinės veiklos kategorijas. aptarčių skalės sugretintos su atitinkamomis 4 ir 5 skyrių aprašymo sistemos kategorijomis. jos židinys – įvairūs kokybiniai kalbos vartojimo aspektai. kuriame pagrindinės kalbos vartojimo kategorijos parodomos visais šešiais lygiais. tokia apžvalga pateikiama tinkleliu. kitiems tikslams pageidautina kreipti dėmesį į tam tikrus lygius ir į tam tikras kategorijas. kad bendrosios gairės skirtingiems tikslams būtų pateikiamos įvairiai. 2 ir 3) parengtos naudojantis aiškinamųjų aptarčių banku. būtina smulkesnė jų apžvalga.

b) išteklių suderinimo ir trūkumų kompensavimo veikiant. kol neįgyjama tam tikro lygio kompetencijos. kognityvieji gebėjimai) galėtų būti pateiktos ir bendrosios kompetencijos. reikalui esant. c) rezultatų stebėsenos ir. kurie atrodo esą reikšmingi. „slenkstyje“). apibūdinami: a) veiksmo planavimo.Bendrieji atskaitos lygiai Komunikacinė veikla pateikiamos „Gebu“ aptartys recepcijai. aptartys turi būti visuminės. ką jis geba daryti naudodamasis tais ištekliais (komunikacinę veiklą). pragmatinės ir sociokultūrinės. kuriuose rašoma apie sąveikos ir produkavimo strategijas. panašiai pagal tokį modulį (pavyzdžiui: pasaulio pažinimas. analizė galėtų būti naujų kalbos aprašų rengimo etapas. kad susidarytų bendras vaizdas. reikalingų atlikti komunikacinę užduotį. o aukštesniuose kalbos mokėjimo lygiuose kai kurios komunikacinės veiklos rūšys nebėra svarbios. Strategijos pateikiamos „Gebu“ aptartys komunikacinėje veikloje naudojamoms strategijoms apibūdinti. Komunikacinės kalbinės kompetencijos yra parengtos ir skalėse išdėstytos šių kompetencijų aptartys: lingvistinės. gramatikos ir žodyno. jungiantis mokinio išteklius (kompetencijas) ir tai. 4 skyriaus poskyriuose. nes kai kurios komunikacinės veiklos rūšys negali vykti. skalėse pateikiamų funkcijų. gramatinių formų ir žodžių sąrašai pateikiami konkrečių kalbų aprašuose (pavyzdžiui. kai kurių kompetencijos aspektų visais lygiais apibrėžti neįmanoma. pataisymo principai. sąveikai ir produkcijai apibūdinti. 47 . strategijos tarsi lankstas. dalinių kategorijų aptarčių nėra visiems lygiams. nurodomi tie skirtumai. sąvokų. o smulkūs mikrofunkcijų (komunikacinių intencijų ir jų raiškos).

Gebu parašyti trumpus laiškelius ar žinutes. pavyzdžiui. Gebu užduoti paprastų klausimų žinomomis temomis apie būtiniausius poreikius ir atsakyti į tokius klausimus. mokykloje. žinutėse. Gebu įrašyti asmens duomenis anketoje (vardą. paprastuose įprastuose tekstuose. Gebu papasakoti atsitikimą. kur atostogauju. Gebu pavartoti nemažai frazių bei sakinių ir paprastomis kalbinėmis priemonėmis papasakoti apie savo šeimą ir kitus žmones. pomėgiais. Gebu parašyti labai paprastą asmeninio pobūdžio laišką. susijusius su manimi. kad galėčiau pats palaikyti pokalbį. SUPRATIMAS Klausymas Skaitymas KALBĖJIMAS Sakytinė produkcija Sakytinė sąveika Gebu atpažinti žinomus vardus. ir padėti man pasakyti tai. rašydamas iš ten. pavyzdžiui. laiškeliuose ar kataloguose. leidžiant laisvalaikį ir panašiai. pakalbėti apie žmones. aprašydamas savo patirtį ar įspūdžius. kai kalbama aiškiai bendrine kalba apie žinomus dalykus. su kuriais susiduriama darbe. kelionėmis ir einamaisiais įvykiais). Gebu suprasti trumpus paprastus asmeninius laiškus. kuriuos pažįstu. šeima. apsipirkimą. Gebu papasakoti apie savo svajones ir planus frazes ir sakinius jungdamas paprastais jungikliais. darbu. kai kalbama santykinai lėtai ir aiškiai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. išsilavinimą ir dabartinį ar buvusį darbą. Gebu susikalbėti daugelyje situacijų keliaudamas. jei juose daugiausia vartojami dažnai pasitaikantys žodžiai. kam nors už ką nors padėkoti. atlikdamas paprastus ir įprastus darbus. Gebu susikalbėti. pati svarbiausia informacija apie save ir šeimą. Gebu trumpai pagrįsti nuomones ir planus (nurodyti priežastis). žodžius ir labai paprastus sakinius. pavyzdžiui. Gebu parašyti asmeninį laišką. Gebu dalyvauti labai trumpame pokalbyje buitinėmis temomis. darbą). pavyzdžiui. B1 Gebu suprasti. A2 Gebu suprasti posakius ir dažniausiai vartojamus žodžius. Bendrieji atskaitos lygiai: įsivertinimo tinklelis A1 Gebu atpažinti žinomus žodžius ir pagrindinius posakius. ar laidas apie mane dominančius dalykus bei mano profesiją. tvarkaraščiuose. pavardes. Gebu suprasti daugelio radijo ar tV pranešimus apie einamuosius įvykius. adresą). Gebu trumpai ir paprastai užrašyti atviruką. RAŠYMAS 48 Rašymas . skelbimuose. kai kalbama lėtai ir aiškiai. gebu surasti konkrečią nuspėjamą informaciją. Gebu skaityti labai trumpus. specialiai nepasirengęs gebu įsitraukti į pašnekesį. nors paprastai nesuprantu tiek. mano šeima ir artimiausia labai konkrečia aplinka. valgiaraščiuose. pavardę. gyvenamąją vietą. asmeninius interesus ar dalykus. kai asmeninio pobūdžio laiškuose aprašomi įvykiai. ir paprastus tekstus. rašoma apie jausmus ar norus. Gebu suvokti trumpų. filmo ar knygos turinį. Gebu susikalbėti su asmeniu. brošiūrose. kuriais domiuosi. ką norėjęs. kai kalbama apie žinomus dalykus. ką perskaičiau ar mačiau. susijusius su kasdieniu gyvenimu (pavyzdžiui. Gebu suprasti. kuris pasirengęs lėčiau pakartoti ar paprasčiau pasakyti tai. Gebu suprasti tekstus apie kasdienį gyvenimą ir darbą. pilietybę. labai paprastomis frazėmis ir sakiniais gebu nusakyti. gebu užpildyti viešbučio registracijos kortelę. mokymo ir vertinimo metmenys 2 lentelė. pavyzdžiui. Gebu parašyti paprastą rišlų tekstą žinomomis temomis arba apie dalykus. pasakyti savo nuomonę apie tai. susijusius su svarbiausiais asmeniniais dalykais (pavyzdžiui. kai reikia paprastai ir tiesiogiai apsikeisti informacija žinomomis temomis. kur gyvenu. ką noriu. gyvenimo sąlygas. susijusius su svarbiausiais poreikiais. aiškių ir paprastų skelbimų bei pranešimų esmę.

Gebu parašyti tinkamos struktūros tekstą. jei susiduriu su sunkumais. jei kalbama gerai žinoma tema. Gebu perteikti informaciją. Be didelių pastangų gebu suprasti tV laidas ir filmus. 49 . Gebu suprasti šiuolaikinius prozos kūrinius. Be pastangų gebu dalyvauti bet kokiame pokalbyje ar diskusijoje. todėl nesunkiai susikalbu su gimtakalbiais. net jei jie nesusiję su mano veiklos sritimi. Gebu tiksliai išsakyti mintis ir nuomones ir sumaniai susieti savo kalbėjimą su pašnekovų išsakytomis mintimis. Gebu parinkti adresatui tinkamą stilių. paaiškinti savo nuomonę ir pateikti argumentų jai apginti. paprieštarauti ar paremti vieną ar kitą požiūrį. tereikia šiek tiek laiko. kurie susiję su mano specialybe. Gebu vartoti kalbą lanksčiai ir veiksmingai tiek socialinėms. struktūros ar kalbos požiūriu sudėtingus tekstus (žinynus ir vadovėlius. mano rašto darbų struktūra padės skaitytojui pastebėti ir įsiminti svarbiausius dalykus. Gebu parašyti aiškų. Gebu suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnius techninius nurodymus. specializuotus straipsnius. pabrėždamas tai. C2 lengvai suprantu bet kokią sakytinę kalbą. kad pašnekovai vargu ar tai pastebi. spontaniškai pernelyg ilgai negalvodamas. Gebu suprasti daugumą filmų. pranešimą ar straipsnį. o ryšiai aiškiai neparodomi.Bendrieji atskaitos lygiai B2 Gebu suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas. išskirdamas specifinius aspektus bei apibendrindamas ir pateikdamas atitinkamą išvadą. Gebu suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius ar grožinės literatūros tekstus. Gebu suprasti daugumą tV naujienų ir laidų apie einamuosius įvykius. Gebu rašyti esė ar pranešimą. įtraukdamas ir potemes. C1 Gebu suprasti išplėtotą kalbą. smulkų tekstą apie daugelį dalykų. gyvai girdimą ar transliuojamą radijo ir tV. gebu atsitraukti ir taip laisvai pasakyti tą patį kitaip. esė. pranešimą apie sudėtingus dalykus. Gebu paaiškinti požiūrį į kalbamus dalykus nurodydamas pranašumus bei trūkumus. kai kalbama bendrine kalba. Gebu vartoti frazeologizmus ir šnekamosios kalbos žodžius. Gebu aktyviai diskutuoti žinomomis temomis. Gebu skaityti straipsnius ir pranešimus. kuriuose autoriai išdėsto vienokias ar kitokias pažiūras. net kai kalbama natūraliu tempu. Gebu lengvai skaityti įvairiausius rašytinius tekstus: abstrakčius. tiek profesinėms reikmėms tenkinti. Gebu kalbėtis pakankamai laisvai ir spontaniškai. Gebu parašyti aiškų sklandų tinkamo stiliaus tekstą. Gebu rašyti laišką. kuriuose rašoma apie šiuolaikines problemas. Gebu rašyti grožinės literatūros kūrinių ir profesinių tekstų santraukas ir apžvalgas. kas rašinyje yra svarbiausia. gebu suprasti net ir sudėtingus samprotavimus. kaip ką pasakyti. sklandžiai apibūdinti ir dėstyti argumentus. suvokdamas stilių skirtingumą. kuriais domiuosi. Gebu parašyti aiškios loginės struktūros sudėtingą laišką. Gebu rašyti laiškus apie įvairius man asmeniškai svarbius įvykius ar patirtį. Gebu tinkamu stiliumi aiškiai. net jei nėra gerai sukomponuota. kad įprasčiau prie kalbėtojo tarties savitumų. Gebu kalbėtis laisvai ir tiksliai perteikti reikšmės niuansus. Gebu aiškiai ir smulkiai apibūdinti sudėtingus dalykus. Gebu aiškiai ir smulkiai nupasakoti daugelį dalykų. telieka juos numanyti. Gebu raštu išsakyti savo nuomonę. grožinės literatūros kūrinius). logiška mano pasakojimo dėstymo struktūra padeda klausytojui pastebėti ir įsiminti svarbius dalykus. Gebu kalbėtis laisvai.

neišsiskirdamas iš kitų pašnekovų. atskirtų ir paaiškintų. TAISYKLINGUMAS net ir įsitraukęs į kitą veiklą (planuodamas. neieškodamas žodžių. Geba kalbėti laisvai ir spontaniškai. tik kalbant sudėtinga tema natūrali ir lygi kalbos tėkmė gali sulėtėti. kad gebėtų aiškiai apibūdinti. Geba dalyvauti bendrame diskurse visiškai natūraliai perimdamas žodį. ir kalbinės raiškos požiūriu rišlų diskursą tinkamai naudodamasis įvairiais teksto organizavimo modeliais. nors ir ne visada tai daro pakankamai lengvai. ką nori. . mokymo ir vertinimo metmenys C1 Gerai moka kalbą ir geba tinkamai pasirinkti kalbines priemones. kad gebėtų aiškiai ir tinkamu stiliumi pasakyti tai. kad pašnekovui tai vargiai pastebima. tinkamai į jį įsiterpti ar. patikinti. vartodamas sudėtinius sakinius. Geba pakankamai ilgai kalbėti vienodu tempu. B2+ B2 pakankamai gerai moka kalbą. sujungdamas žodžius ir frazes į aiškų ir rišlų diskursą. t. išreikšti savo požiūrį bendromis temomis. kad galėtų pamąstyti ir neprarasti žodžio. Geba vartoti ribotą kiekį jungimo priemonių. RIŠLUMAS Geba kurti ir temos. klaidų pasitaiko retai ir jos sunkiai pastebimos. geba lengvai parinkti tinkamą frazę. suklydęs dažniausiai pasitaiso pats. Bendrieji europos kalbų mokymosi. vartodamas įvairaus pobūdžio jungiklius ir kitokias jungimo priemones. tą pačią mintį lengvai pasako kitomis kalbos priemonėmis. paraginti kitus kalbėti ir t. darbo ar laisvalaikio temomis. ką nori. tačiau ilgesniame diskurse gali pasitaikyti „minties šuolių“. tinkamai vartodamas jungiklius ir kitokias jungimo priemones. kalbos mokėjimas netrukdo pasakyti to. juos pabrėžtų. išvengdamas bet kokių sunkumų ar su jais susidorodamas taip lengvai. kad aptariamus dalykus supranta. ir dažniausiai geba pasitaisyti. pasiremdamas išsakytais dalykais. užsimindamas apie juos ir pan. kurios sukeltų nesusipratimų. Bendrieji atskaitos lygiai: kokybiniai kalbėjimo aspektai 50 LAISVUMAS Geba kalbėti spontaniškai ir ilgai natūraliu tempu. sklandžiai. taip pat moka daug idiomų ir šnekamosios kalbos pasakymų. jį užbaigti.3 lentelė. įvairiomis bendromis. Geba pradėti pokalbį. nors kartais gali dvejoti ieškodamas reikalingų raiškos priemonių. norėdamas įsiterpti į pokalbį arba kalbėdamas laimėti laiko. kurti geros struktūros tekstą tinkamai naudodamasis įvairiais teksto organizavimo modeliais. stebėdamas kitų reakciją ar pan. Geba palaikyti pokalbį žinomomis temomis. Visą laiką kalba gramatiškai taisyklingai. pasitaiko pastebimai ilgų pauzių. SĄVEIKA Geba lengvai bendrauti visiškai nesunkiai pagaudamas neverbalinių raiškos priemonių bei intonacijos reikšmes ir pats jas vartodamas. geba dalyvauti pokalbyje. nedaro tokių klaidų. kai reikia. pakankamai gerai geba vartoti gramatines formas. be didelių pastangų.) nuosekliai gramatiškai taisyklingai vartoja sudėtingas kalbos priemones. mokslo. C2 APRĖPTIS kad tiksliai išreikštų subtiliausius niuansus. Geba kalbėti aiškiai.

Geba užduoti klausimų apie asmenį ir atsakyti į tokius klausimus. ar pasitaisoma (ypač jei laisvai kalba ilgesnį laiką). bet ir todėl. perfrazavimų ir pasitaisymų. darbas. kad užtektų žodžių kalbėti tokiomis temomis kaip šeima. nors ir dažnai stabčioja. pomėgiai. palaikyti ir baigti paprastą tiesioginį pokalbį žinomomis ar dominančiomis temomis. A2+ Geba jungti žodžių grupes tokiais paprastais jungikliais kaip ir. kalba trumpais sakiniais ir pavieniais žodžiais taip. tačiau sistemingai daro paprasčiausių klaidų. Bendrieji atskaitos lygiai 51 . kelių žodžių junginių ir sustabarėjusių pasakymų. dažnai stabčioja ieškodamas frazių ar mėgindamas ištarti mažiau žinomus žodžius. atskiromis. bet apskritai bendravimas priklauso nuo pakartojimų. Geba atsakyti į paprastus klausimus ir reaguoti į paprastus teiginius. domėjimosi sritys. Geba kalbėti suprantamai. jog vienas kitą supranta. kai svarstoma. nutyla ir pradeda iš naujo. bet retai tegali pats inicijuoti pokalbio tęsinį. Vartoja reikalingiausius žodžius ir paprastas frazes. kad. pavienius paprastus elementus grandininiu būdu. B1 pakankamai moka kalbą. bandydamas pasitaisyti. pakankamai tiksliai vartoja numatomose situacijose dažnas gramatines formas ir modelius. Geba pakartoti dalį pašnekovo pasakymo.B1+ Geba susieti trumpesnius. nors ir labai akivaizdžios pauzės. Geba jungti žodžius ar žodžių grupes paprasčiausiais jungikliais ir. susijusias su asmeniu ir tam tikromis konkrečiomis situacijomis. kad patvirtintų. kelionės ir einamieji įvykiai. dažniausiai sustabarėjusiomis frazėmis. Geba parodyti sekąs pokalbį. moka ribotai vartoti tik kai kuriuos paprastus atmintinai išmoktus sakinius ar gramatines formas. tada. pasitaiso. A1 Vartoja pagrindinius sakinių modelius. Geba verstis labai trumpomis. kad būtų pašnekovo suprastas. konstrukciją ar žodį pavartoti. kokią gramatinę formą. Geba pradėti. susidedančius iš įsimintų frazių. nors kartais ir dvejojama ar perfrazuojama. A2 kai kurias paprastas gramatines formas vartoja taisyklingai. kad šiek tiek susikalbėtų paprastose kasdienėse situacijose. Geba paprastai susikalbėti.

C1 (veiksmingas kalbos mokėjimas) ir C2 (puikus kalbos mokėjimas). patirtimi. bet vis dėlto jis yra: • lankstus. B2 („aukštuma“). apibrėžtą riuschlikono simpoziume ir naudojamą europos komisijos dialanGo projekto (žr. kuris buvo parengtas per jų seminarus aptariant kelis tūkstančius pirminių pavyzdžių. aiški ir skaidri. naudingos ir svarbios. ji turi nepriklausyti nuo kitų. bet nurodo. a2 („pusiaukelė“). būti autonomiška: jai suprasti nereikia remtis kitų aptarčių formuluotėmis. kaip tokių aptarčių rinkinys turėtų atrodyti. • buvo objektyviai kalibruotos (su nurodytomis išimtimis) su bendrąja skale. kad aptartis turi būti trumpa. • atitinka a priede pateiktus veiksmingų aptarčių kriterijus – ten nurodoma. ja apibūdinamas apibrėžtas dalykas. turinčių skirtingą pasirengimą ir skirtingą mokymo patirtį. įvertintos kaip skaidrios. panašu. • tiesiogiai susijusios su vidurinės mokyklos. • suderintos su Bendrųjų kalbos mokėjimo lygių sistema: a1 („lūžis“). kaip jos buvo suprantamos vertinant mokinių išmokimą. teiginiai gali būti priderinami prie esamos vietinės sistemos. mokymo ir vertinimo metmenys 4 ir 5 skyriuose pateikiamos aptartys: • parengtos remiantis daugybės institucijų. • įvairių švietimo padalinių gimtakalbių ir negimtakalbių mokytojų. kad didžioji dauguma aptarčių buvo išdėstytos skalėje pagal tai. apibrėžiančių kalbos mokėjimo lygius. toks pat aptarčių rinkinys gali būti sudėliotas – kaip ir čia – į platų vadinamąjį tradicinių lygių rinkinį. (b) esamų kalbos mokėjimo skalių analizę ir (c) praktinius seminarus su mokytojais. o ne vien remiantis autorių nuomone. C priedą) bei alte (eu52 . tai reiškia. todėl jos gali nurodyti tikroviškus tikslus. tobulinami vietos specialistų ir / ar panaudojami naujiems tikslams numatyti. pozityviai suformuluota. • sudaro sankaupą kriterinių teiginių apie užsienio kalbos mokymosi kontinuumą ir jais galima lanksčiai naudotis rengiant kriterinį vertinimą. profesinio ir suaugusiųjų švietimo įstaigų mokinių išmokimo aprašymu. kad mokytojai suprato aptarčių rinkinį. B1 („slenkstis“). • parengtos kartu su 4 ir 5 skyriuose pateiktu modeliu derinant (a) teorinį autorių grupės darbą. nors jos ir neapima visų 4 ir 5 skyriuje aptariamų kategorijų. nors visas aptarčių rinkinys nėra visiškai išsamus ir buvo išdėstytas skalėje grindžiant vienu instituciniu užsienio kalbų mokymosi kontekstu (iš tikrųjų daugiakalbiu ir įvairiapakopiu).Bendrieji europos kalbų mokymosi.

d priedą).Bendrieji atskaitos lygiai ropos kalbų testuotojų asociacijos) (žr. kaip parodyta 53 . adresą. įtraukti į skirtingas aptartis. 3. paros laiko. Skaidymo lankstumas a1 lygis („lūžis“) tikriausiai yra žemiausias kalbos produkavimo lygis. • geba paprastai ir trumpai užrašyti atviruką. mokant vaikus. atsiprašau. įrašyti vardą. mokyklai galima būtų parengti konkretų mokomųjų užduočių sąrašą. gali tekti parengti specialias gaires. tiek su dialanG ir alte siūlomais lygiais. geba pasakyti: taip. antra. datos ir tai pasakyti. kurios buvo nustatytos esančios žemesnio negu a1 lygio. pateiktos aptartys susijusios su turistinio pobūdžio gyvenimiškomis situacijomis. jos taip pat nuosekliai susijusios tiek su europos tarybos aprašų turiniu. geba užpildyti paprastą asmeninio pobūdžio anketą. empiriniai šveicarų mokslininkų rezultatai rodo. susidedančios iš devynių daugmaž vienodos apimties nuoseklių lygių. tam tikrais atvejais konkrečiomis aplinkybėmis. ne. pakankamą atlikti pavienėms užduotims. pavyzdžiui. geba vartoti paprastas pasisveikinimo frazes. jei savo žodžius gali patvirtinti parodydamas • • • • pirštu ar kitais gestais. pilietybę. šeiminę padėtį. • nuoseklus turinio požiūriu. kurias jis geba atlikti vartodamas labai ribotą kalbą. geba paklausti savaitės dienos. tačiau kol pasiekiama ši pakopa. įtraukiant žaidybinius kalbos aspektus – ypač pradinėse klasėse. panašūs ar tie patys elementai. skalėje pasirodė esą labai panašios vertės. Čia pateikiamos aptartys yra susijusios su paprastomis bendro pobūdžio užduotimis. pavardę. kad reikėtų skalės. gaila. kurį įmanoma nustatyti.5. kurios gali būti numatomos a1 lygio apibrėžtyje. per kurį buvo parengtos ir skalėje išdėstytos aiškinamosios aptartys. ačiū. tos vertės skalėje patvirtina kalbos mokėjimo skalių autorių ketinimus naudotis jomis kaip šaltiniu. Šveicarijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos 1994–1995 metų tyrimas. jau gali būti tam tikrų tiesiogiai su mokinio poreikiais susijusių užduočių. prašom. nustatė kalbos vartojimo diapazoną. jis taip pat gali būti pateiktas siauriau kaip vadinamieji mokomieji lygiai. tačiau gali būti naudingos ir kaip pradedančiųjų siekinys: • geba nusipirkti būtiniausių prekių.

a pradedantis vartotojas B savarankiškas vartotojas C geras vartotojas a1 a2 a1+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C2 2 schema aiškinamosiose aptartyse skiriami kriteriniai lygiai (pavyzdžiui. a2+ ir a2. Šioje skalėje yra tarpai tarp a2 („pusiaukelės“) ir B1 („slenksčio“). darbą). kitos – siauresniais lygiais. susijusius su artimiausia aplinka (pavyzdžiui. A2. nes vienos institucijos labiau linkusios remtis platesniais. kad jie derėtų ir su bendrąja sistema. svarbiausią informaciją apie šeimą ir asmenį. kad įvairūs bendrosios lygių skalės ir / ar aptarčių naudotojai gali juos suskaidyti pagal savo reikmes taip. skirtame bendram klausymo supratimui. Žymint skirs- 54 .2 (A2+) lygiai: klausymo supratimas Geba suprasti tiek.Bendrieji europos kalbų mokymosi. tarp B1 („slenksčio“) ir B2 („aukštumos“). mokymo ir vertinimo metmenys 2 schemoje. tačiau kalbos egzaminų kontekste smulkesni lygiai siejami su įprastais platesniais lygiais. tarp B2 („aukštumos“) ir C1 (veiksmingo kalbos mokėjimo). nuo kriterinių lygių pastarieji skiriasi tuo. a2 ir a2.1) ir šiek tiek aukštesni (pavyzdžiui.2). apsipirkimą. jei kalbama aiškiai ir lėtai. 4 lentelė. vietos geografiją. a2 konkrečių lygių išlaikymo ribos taškų nustatymas visada subjektyvus. Įmanomas smulkesnis skaidymas į lygius gali rūpėti mokantis kalbos. kaip parodyta šiame pavyzdyje. skirstymas naudingas todėl. kad yra atskirti horizontalia linija. Geba suprasti frazes ir pasakymus.1 ir A2. jei kalbama aiškiai ir lėtai. kad patenkintų konkrečius poreikius.

Bendrieji atskaitos lygiai tymą skaitmenimis kalbos mokėjimo lygius galima skaidyti smulkiau ir nenutolti nuo pagrindinių gairių.2 B1 a2. institucijos gali skaidyti taip.1. kad būtų aiškiai matoma pažanga žemesniuose kalbos mokėjimo lygiuose.1 a1. pradedančio kalbos vartotojo lygyje gali būti išskiriami net šeši etapai a2 („pusiaukelės“) lygį išskaidant smulkiau. a pradedantis vartotojas B savarankiškas vartotojas a1 a1. remdamosi siūloma lanksčia skaidymo schema.2 a2.1 1 3 schema 2 3 a2. kur būtina.1 a2 a2. kad susikurtų joms reikalingą lygį. 1 pavyzdys pradinėse ir žemesnėse vidurinės mokyklos klasėse ar vakariniuose suaugusiųjų kursuose. nes daug mokinių gali būti būtent šio lygio. kartu nurodydamos ir to lygio vietą bendruosiuose metmenyse.2 4 5 6 55 .1.

1 4 B1 B1.2 7 C1. a pradedantis vartotojas B savarankiškas vartotojas C geras vartotojas a1 a2.2 5 1 5 schema 2 3 4 56 . skirtuose ugdyti aukštesnio kalbos mokėjimo lygio kalbinius gebėjimus profesinėms reikmėms tenkinti. B savarankiškas vartotojas C geras vartotojas B1 B2 C1 C2. veikiausiai bus skaidoma gero kalbos vartotojo šaka. kur kalbama ta kalba.1 5 6 B2 B2.1 8 C1 C1.Bendrieji europos kalbų mokymosi. mokymo ir vertinimo metmenys 2 pavyzdys jei mokomasi kalbos šalyje.2 9 C2 10 3 pavyzdys metmenyse.2 3 B1.2 B2.1 1 4 schema 2 a2 a2.1 C2 C2. plėtojami savarankiško vartotojo lygiai smulkiau išskaidant vidurinius skalės lygius.

pavyzdžiui: vartoja įprastas mandagumo frazes sveikindamasis ir į ką nors kreipdamasis. 57 . ir susitaria dėl susitikimo. sąvokų. pakviečia ir atsako į kvietimus. paprašo ar kitam pristato ir suteikia kasdienio vartojimo prekių ar paslaugų. kai mokinys geba labai paprastai sąveikauti. kad be didelių pastangų paprastai susikalbėtų apie kasdienius dalykus. ar keisdamas jų žodžius. plačiai pasakoja apie savo artimą aplinką. Šio lygio mokiniai geba kurti monologą. labai trumpai pasikalba apie kasdienius reikalus.6. pavyzdžiui: paprastai pasako. reikalui esant padeda kitam. reikalingų skalėse apibūdintoms užduotims atlikti. kad šio lygio mokiniai aktyviau dalyvauja pokalbiuose. ką turi. dauguma šio lygio aptarčių yra susijusios su socialiniais santykiais. Šiame lygyje yra aptarčių. • A2 lygis atitiktų lygį. paklausti ir atsakyti į klausimus apie save bei kitus asmenis: kur gyvena. tariasi. traukiniais ir taksi. kaip sekasi. pašte. pasiūlo ir atsako į siūlymus. ką kas veikia darbe ar laisvalaikiu. gramatikos ir žodyno. ir atsako į panašius klausimus. pasikeičia nuomonėmis ir informacija žinomomis temomis numatomose kasdienėse situacijose. kaip kur nueiti. susijusių su kasdiene veikla – tai supaprastinta ir sutrumpinta „slenksčio“ lygio transakcinių situacijų užsienyje gyvenantiems suaugusiesiems versija. paklausia. kas sumanyta pasakyti. ką daryti. kokius žmones pažįsta. paklausia ir pasako. tyrimas galėtų būti pagrindas naujiems kalbos mokėjimo lygių aprašams rengti. • A2+ lygis (tvirta „pusiaukelė“) atitinka geriausią „pusiaukelėje“ aprašytą atliktį. nors ir tenka iš esmės keisti tai. produkuoti paprastus pasakymus bei į juos sureaguoti gerai žinomomis temomis ar tenkindamas būtiniausius poreikius ne vien tik pakartodamas išmoktas frazes. kaip jaučiasi. tinkamas vienoje ar kitoje situacijoje. pabrėžtina.Bendrieji atskaitos lygiai 3. Bendrųjų atskaitos lygių turinio nuoseklumas kalbos funkcijų (komunikacinių intencijų ir jų raiškos). gauna informacijos apie keliones. pavyzdžiui: pradeda. ar ieškoti žodžių. naudojasi visuomeniniu transportu: autobusais. palaiko ir užbaigia paprastą pokalbį. nors kartais ir reikia pagalbos. aprašytą „pusiaukelėje“. kur eiti. ir atsako. kad kiti suprastų. banke. tačiau viešoje diskusijoje bendrauja labai ribotai. nors dar ribotai ir kliaudamiesi pagalba. bendrauja kasdienėse numatomose situacijose. perka bilietus. pakankamai nesunkiai bendrauja aiškiose situacijose. • A1 lygis („lūžis“) yra žemiausias kalbos vartojimo lygis. pakankamai supranta. pavyzdžiui: susikalba parduotuvėje. paklausia svarbiausios informacijos. kalba suprantamai. paklausia. susikalba svarbiausiomis temomis ir reikalui esant paprašo pagalbos taip. – toks.

pasako savo nuomonę ir atsako į klausimus apie juos. kai teiraujamasi. kalbėdamas su draugais pasako savo nuomonę ar pasiteirauja jų nuomonės. aiškina problemų priežastis. pokalbį. trumpą straipsnį. diskusiją. kuria keičiasi pašnekovai. pavyzdžiui: susidoroja su mažiau įprastomis situacijomis visuomeniniame transporte. tik dar prisideda aptarčių. kaip ką atlikti. susijusio su mokiniu. kurių židinys – informacijos. mokymo ir vertinimo metmenys pavyzdžiui. žmones. esmę. antrasis požymis – tai mokinių gebėjimas lanksčiai spręsti kasdienio gyvenimo problemas. skundžiasi. ir šiam diapazonui būdingi du minėtieji „slenksčio“ požymiai. kiekis. susidoroja su dauguma keliaujant iškylančių problemų tiek tariantis dėl kelionės su kelionių agentu. kai atsakant kalbama greitai ar išplėtotai. pirmasis požymis yra gebėjimas kalbėtis ir pasiekti tai. nors stabčiojimai ieškant tinkamos gramatinės formos ar žodžio yra labai pastebimi. ko nori. • B1+ lygis (tvirtas „slenkstis“). ką nori. daiktus ir reiškinius. aiškina. nors kartais ir paprašydamas pakartoti. lanksčiai ir laisvai vartodamas paprastas kalbines priemones geba išreikšti daugmaž viską. pasakoja apie planus ir susitarimus. pasakoja apie savo augintinius ir daiktus. dalyvauja pokalbyje ar diskusijoje. vietas. ypač kai kas pasakojama ar aiškinama ilgiau. dokumentinį filmą. vadovauja iš anksto parengtam pokalbiui. skirtą atvykusiems į užsienio šalį. nors kartais būna ir sunku. taip pat ir nekasdienius savo srities (profesinius) dalykus. pasakoja apie savo buvusią veiklą ir patirtį. • B1 lygis atitinka „slenksčio“ aprašą. ypač kai nori ką pasakyti labai tiksliai. pakankamai pasitikėdami savimi keičiasi sukauptomis faktinėmis žiniomis apie kasdienius žinomus. aiškiai pateikia svarbiausius norimus pabrėžti dalykus. trumpai pasakoja apie įvykius ir veiklą. ką mėgsta ir ko nemėgsta. sąveikaudamas yra labai priklausomas nuo pašnekovo.Bendrieji europos kalbų mokymosi. tiek iškylančių pačioje kelionėje. ir geriausiai būtų apibūdinamas dviem požymiais. vartoja paprastą aprašomąją kalbą pasakodami ir lygindami žmones. pasakoja apie savo įpročius ir kasdienę veiklą. smulkiai pasakoja. kalbėdamiesi ar konsultuodamiesi suteikia reikiamą konkrečią informaciją (pasiskundžia negalavimais gydytojui). jei kalbama aiškiai bendrine kalba. įvairiose situacijose. kalba suprantamai. tačiau tai daro nepakankamai tiksliai. 58 . specialiai nepasirengęs įsitraukia į pokalbius žinomomis temomis. rodo iniciatyvą pašnekesyje / konsultacijoje (pradeda šneką apie ką nauja). tikrindamas ir patvirtindamas informaciją. pavyzdžiui: mokiniai išklauso pašnekovų ar žinučių. darbą ar mokymąsi. kai aiškinamos problemos. kas buvo pasakyta. trumpai papasakoja nutikimą. pavyzdžiui: supranta išplėstinio pokalbio. prašo paaiškinti ar patikslinti tai.

tačiau argumentavimo ir socialinio diskurso pabrėžimas aiškintinas kaip naujas požiūris į diskursinius gebėjimus. hipotetines situacijas. pats pasitaiso. Vaizdingai galima būtų pasakyti taip: lėtai ir atkakliai keliaudami pažengusiųjų plynaukšte. ar jų nedaro. nurodydamas teigiamų ir neigiamų įvairių pasirinkimų aspektų. • B2+ lygis (tvirta „aukštuma“). nei jie elgtųsi bendraudami su gimtakalbiais. planuoja. Šiame lygyje svarbiausia yra argumentavimas. išreikšdamas savo požiūrį. prisitaiko prie pokalbiams įprastų krypties. pastebėję savo riktus ar klaidas. aukštesnė diskurso kompetencija išryškėja apibūdinant pokalbio 59 . antrasis naujas dalykas – aukštesnis kalbos dalykų įsisąmoninimo lygis: išsitaiso riktus ir klaidas. todėl pokalbyje su gimtakalbiu nei vienas. kiek a2 („pusiaukelė“) yra už jį žemesnė.Bendrieji atskaitos lygiai • B2 lygis yra tiek pat aukštesnis už B1 („slenkstį“). mokiniai staiga supranta. tai yra naujas slenkstis. net jei kalbama triukšmingoje aplinkoje. šiame lygyje dėmesys kreipiamas į du naujus dalykus. palaiko santykius su gimtakalbiais nevalingai neerzindamas ir nejuokindamas jų bei nereikalaudamas elgtis kitaip.“). sukuria argumentų grandinę. – geriausia „aukštumoje“ aprašyta atliktis.. pavyzdžiui. išaiškina problemą ir įtikina pašnekovą sutikti su jo argumentais. įsiterpia tinkamoje vietoje ir baigia pokalbį... jos labai skiriasi nuo iki šiol pateiktųjų. veiksmingas socialinis diskursas ir kalbos įsisąmoninimas – pastarasis yra kaip B2 tęsinys. kas turi būti pasakyta. supranta viską. kur viskas atrodo kitaip ir iš kur matyti kiti toliai. tačiau dar ne visada kalba pakankamai grakščiai. pavyzdžiui: mokinys kalba natūraliai. jei supranta suklydęs ar jei dėl to kilo nesusipratimų. kalba pakankamai laisvai ir spontaniškai. „Geras klausimas. kaip tai pasakyti. maža to. įsidėmi savo įprastas klaidas ir sąmoningai kontroliuoja. inicijuoja diskursą. pirmasis jų – gebėjimas laisvai kurti socialinį diskursą.. žemiausios iš šio diapazono susijusios su mokėjimu diskutuoti: mokinys išaiškina savo nuomonę ir diskutuodamas apgina ją. Šis lygis atitinka „aukštumos“ aprašą. išsako savo požiūrį apie kalbamus dalykus. kad kažkur atėjo – ten. kitaip tariant. argumentų ir pastabų. kurį reikia peržengti mokantis kalbos. regis. svarsto apie priežastis. hipotetizuodamas ir atsakydamas į hipotezes aktyviai dalyvauja neoficialioje diskusijoje žinomomis temomis. vertindamas alternatyvius pasiūlymus. pateikdamas tinkamų paaiškinimų. ir priemones. sklandžiai ir veiksmingai. komentuodamas. stiliaus ar akcentuojamų dalykų pokyčių. atsižvelgdamas į poveikį adresatui ar adresatams. nei kitas nejaučia įtampos. pasekmes.“. ginčydamasis nurodo argumentus „už“ ir „prieš“. tokį įspūdį sudaro šio lygio aptartys. vartoja tinkamas frazes norėdamas laimėti laiko minčiai pratęsti („Į šį klausimą nelengva atsakyti. kas jam sakoma normine kalba. kai to pats nori.

sumaniai susieja tai. pavyzdžiui: geba parinkti tinkamą posakį iš mokamų diskurso priemonių. priimantiems sprendimus. geba kalbėti aiškiai. šiame lygyje yra pateikiama aptarčių. Vienintelė priežastis. turint omeny formą ir detalumą. pritaikyti bendrą sistemą prie savo aplinkos. struktūruotai. tačiau nustatyta bendra atskaitos sistema suteikia skaidrumo ir nuoseklumo. sklandžiai. C1 lygiui tebėra būdingi tie patys bruožai. kiek labiau pabrėžiant laisvumą. tik sunki tema gali sutrikdyti natūralią. sekdamas diskusiją ir pats dalyvaudamas joje. sklandžią kalbos tėkmę. 60 . tinkamumą ir laisvumą. • C1 lygis pavadintas veiksmingu kalbos mokėjimu. kad tinkamai dėstytų savo pastebėjimus ir įsiterptų arba įgytų laiko išlaikyti žodį. kad tų sunkumų būta. ką sako kiti diskusijos dalyviai. ji yra priemonė toliau planuoti veiklą ir pagrindas ją plėtoti. ribotai vartoja jungiklius. susijusių su derybomis: geba pagrįsti kompensacijos prašymą įtikinamai vartodamas kalbą.Bendrieji europos kalbų mokymosi. ir pasitelkdamas tinkamus įrodymus. taip įveikia sunkumus. konkrečių aiškinamųjų aptarčių rinkinys. nuosekliai plėtoja argumentaciją tinkamai pabrėždamas. mokymo ir vertinimo metmenys organizavimą (bendradarbiavimo strategijų taikymą): apibendrindamas. pareikalauti atlyginti ir aiškiai apibrėžti. iki kiek ketina nusileisti. kurie yra būdingi labai gerai besimokančių mokinių kalbai. kuriais apibūdinamas ir ankstesnis lygis. tačiau nėra norima sutapatinti šio lygio kalbos mokėjimo su gimtakalbių ir net nėra lyginamas su juo. žodynas platus. kad pašnekovas vargu ar supranta. beveik nepastebima. vartoja nemažai jungiamųjų žodelių. kas susiję su rišlumu (koherencija ir kohezija): kad sujungtų sakinius į aiškų rišlų diskursą. tai. tinkamai vartoja daug idiomų ir šnekamosios kalbos žodžių. pavyzdžiui: geba kalbėti laisvai ir spontaniškai. kas svarbu. pasitaikančios spragos užpildomos perifrazėmis. beveik be jokių pastangų. tinkamai vartodamas organizacinius modelius. kol svarsto. nauja yra ir tai. – tai noras apibūdinti kalbos mokėjimo tikslumą. Bendrieji kalbos mokėjimo lygiai gali būti pateikiami ir naudojami įvairiai. su tuo. kad veiksmingai susietų mintis. dėl kurios šis lygis pavadintas būtent taip. klausydamasis išvadų padeda plėtoti diskusiją. jungiklius ir siejimo priemones. kad laisvai vartojama daugybė kalbinių priemonių ir todėl komunikuojama laisvai ir spontaniškai. tolesnio plėtojimo kriterijai bei metodika pateikiami tam. kad padėtų asmenims. Be to. Šiam lygiui atrodo būdinga tai. ką pats pasako. aptartyse rašoma: taisyklingai naudodamasis įvairiausiomis priemonėmis perteikia subtiliausius reikšmių niuansus. • C2 lygis pavadintas puikiu kalbos mokėjimu. kad mokinys ieškotų tinkamos raiškos ar pasitelktų vengimo strategijas.

bus paisoma mažiau arba išvis nepaisoma. pavyzdžiui: jei kalbama aiškiai ir lėtai. tačiau labai sunku ar net neįmanoma suformuluoti jo aptarties.Bendrieji atskaitos lygiai 3. viduriniai skalės lygiai – „pusiaukelė“. kad šiame lygyje toks aspektas yra. – gali būti. taikomų a2 („pusiaukelės“) lygio kalbos mokėjimui. taigi nuostatų. aptartimis. kaip jau minėta. jų aptartis atitinka kriterinį lygį. apačioje – a1 („lūžio“) aptartys. jų buvo atsisakyta. kad į kiekvieną lygį įtraukiama tai. kodėl vieni ar kiti aspektai neaptariami viename ar kitame lygyje. B1 („slenksčio“) ir B2 („aukštumos“) lygiai smulkiau neskaidomi. kai kalbos mokėjimas atitinka B1 („slenksčio“) lygį. – tokio aspekto nėra arba jis šiam lygiui nesvarbus. gerokai aukštesnis už kriterinį. esančiomis virš linijos. tai reiškia. 61 . ne visi žemesniame lygyje paminėti elementai sistemingai performuluojami aukštesniame lygyje. apibūdinami tam tikro lygio kriterijai. kas būtų tarp lygių. kad aprašant kiekvieną lygį pradedama nuo to lygio išskirtiniausių ar naujausių dalykų. jei a2 („pusiaukelės“). aptartimis. ne visi aptarčių elementai ar aspektai pasikartoja visuose lygiuose. – aspektas tikriausiai yra šiame lygyje: aptartys galėjo būti parengtos. tačiau vėliau. nes taip galėjo atsitikti dėl kurios nors – ar net ne vienos – šių priežasčių: – aspektas yra šiame lygyje: aptartys buvo bandomos. tačiau dar neatitinkantis aukštesnio kriterinio lygio standartų. sunku daryti išvadas. B2 („aukštuma“). tai reiškia. „slenkstis“ ir „aukštuma“ – dažnai dar yra skaidomi smulkiau (skalėse aptartys atskiriamos linija). apibūdinamas lygis. a2 („pusiaukelė“). dėl vienodumo visose skalėse viršuje pateikiamos C2 (puikaus kalbos mokėjimo). kad B1 lygio („slenksčio“) mokinys geba daryti viską. tokiais atvejais nebuvo jokios formuluotės įvardyti tam. kas yra žemesniuose lygiuose. patikrinus kokybę. kai kas mėgsta skaityti aptarčių skalę nuo žemiausių iki aukščiausių lygių.7. tačiau jų nėra. esančiomis po linija. ne visose skalėse aprašomi visi lygiai. kad būtų parodomas sudėtingumas. kiti – atvirkščiai. Šio skyrimo pagrindas – empirinis kalibravimas. ir jo kalbinė kompetencija turi būti geresnė negu a2 („pusiaukelės“). reikėtų manyti. kas nurodyta a2 („pusiaukelėje“). B1 („slenkstis“). C1 (veiksmingas kalbos mokėjimas) ir C2 (puikus kalbos mokėjimas). Kaip skaitomos aiškinamųjų aptarčių skalės? naudojami yra šeši 3 skyriuje aprašyti pagrindiniai lygiai: a1 („lūžis“). jo negalima išskirti.

savo ruožtu spraga skalės viduryje gali reikšti. kad sunku nurodyti reikšmingą skirtumą.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 2 ir 3 lentelėse. techniniai jų rengimo klausimai aptariami a priede. Galbūt spraga būtų užpildyta toliau dirbant šioje srityje arba įterpiant medžiagą iš konkretaus vartotojo konteksto. kam jos skiriamos: (a) kalbos vartotojams. kaip gali būti naudojamasi bendrųjų atskaitos lygių skalėmis vertinant kalbos mokėjimą. ką mokinys geba. Galbūt tai tokie atvejai. (1944) Scales of language proficiency: survey of some existing systems. kai kalbama lėtai tiesiogiai jam. kita vertus. mokymo ir vertinimo metmenys jei „metmenų“ naudotojai nori pasinaudoti aptarčių banku. Eurocentro kalbos mokėjimo pažymėjimas.3 tokioje skalėje gali būti nurodyti ir ribotumai: Geba komunikuoti paprastose kasdienėse situacijose atlikdamas paprastas kasdienes užduotis. jei pateiktose aptartyse yra spragų. 1991). yra verbalinės kalbos mokėjimo skalės. strasbourg: Council of europe CC-lanG (94) 24. jie turėtų nuspręsti. gali kilti problemų. pateikti 1. B. 62 . kai tam tikra kategorija nėra svarbi visai visiems lygiams. kalbos mokėjimo skalių tipai funkciškai skiriasi pagal tai. ką daryti. kuriam tikslui skalė reikalinga. teiginiais nusakoma. mažiausia iš jų būtų tai. a) Kalbos vartotojų skalių paskirtis yra parodyti tipišką ar galimą konkretaus lygio atliktį. 9 skyriuje aprašoma. jei skalės yra parengtos vienam tikslui. ir vartojami teigiami žodžiai.8. 3. (b) vertintojams ir (c) testų rengėjams (alderson. naudodamasis žodynu geba suprasti paprastas rašytines žinutes. o naudojamos kitam. Vis dėlto aptariant kalbos mokėjimo skales labai svarbu tiksliai nustatyti. ir atitinkamai susieti aptartis su konkrečiu skalės naudojimo tikslu. net kalbant apie žemus lygius: Geba suprasti paprastą šnekamąją anglų kalbą. aiškių ir paprastų žinučių bei skelbimų esmę. kai kurių spragų vis tiek liks. be žodyno suvokti žinutės esmę. kad netiktų formuluotės. nekasdienėse situacijose dėl 3 Visos šiame skyriuje paminėtos skalės yra smulkiai apžvelgtos ir pateiktos su smulkiomis nuorodomis north. ir geba suvokti trumpų. Kaip naudojamasi kalbos mokėjimo aptarčių skalėmis? Bendrieji kalbos mokėjimo lygiai. 1993: Klausymas: 2 lygis – Eurocentres Certificate of Language Proficiency 1993: Listening: Level 2.

kai kurios vertintojų skalės yra visuminės. b) Vertintojų skalių paskirtis yra nurodyti. Šio skyriaus 1 lentelėje. taisyklingumas. 5 sando (žodžiu) vertinimo kriterijai: laisvumas: 1–2 juosta (4 juostų apačia) – Certificate in Advanced English 1991 (University of Cambridge Local Examinations Syndicate). kalbos vartotojams skirtose skalėse gali būti apibūdinamos visos keturios kalbinės veiklos rūšys. paper 5 (Oral) Criteria for Assessement: Fluency: band 1–2 (bottom of 4 bands). kaip antai aprėptis. kaip turi būti įvertinama. vartotojui taip pat pateikiama kiekvienam lygiui tipiško kalbos mokėjimo visuminė santrauka. 1993: 2 lygis – Finish Nine Level Scale of Language Proficiency 1993: Level 2. tartis. 63 . Vis dėlto daugelio neigiamų formuluočių galėtų būti išvengta. Šio tipo skalės skirtos įvertinti. kalbos vartotojams skirtos skalės dažniausiai visuminės. kitos – analitinės. Būtent tokia ir yra suomių skalė. sudarytos iš „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ aiškinamųjų aptarčių. ir net aukšti kalbos mokėjimo lygiai apibūdinami neigiamais žodžiais. t. kiekvienam lygiui pateikiama po aptartį. laisvumas. 1991 (Kembridžo universiteto egzaminų sindikatas. y. jose vienam lygiui pateikiama viena aptartis. Šio skyriaus 3 lentelė yra pavyzdys teigiamais žodžiais suformuluotos analitinės vertintojams skirtos skalės. bet svarbiausias šiems tikslams sudarytų skalių požymis – paprastumas. ypač kai aprašoma egzamino išlaikymo norma: nerišlus kalbėjimas ir / ar dažnos abejonės trukdo komunikacijai ir verčia klausytoją būti nuolatos įsitempusį. kai analizuojamos ir aprašomos tipiškų atlikties pavyzdžių ypatybės. Anglų kalbos mokančiųjų pažymėjimas. kaip gerai mokinys atlieka. kaip tai daroma minėtoje eurocentro skalėje. paprastai tokių skalių teiginiais laukiama atliktis apibūdinama kokybės aspektu. kuri skirta supažindinti su bendraisiais atskaitos lygiais. jei skalės būtų rengiamos grindžiant kokybine prieitimi.Bendrieji atskaitos lygiai riboto kalbos mokėjimo komunikavimas dažnai trūkinėja. kai dėmesys skiriamas įvairiems atlikties aspektams. iškyla kitų nesusipratimų. Čia turimas galvoje kalbos mokėjimo apibendrinamasis konkrečios atlikties vertinimas. Suomių devynių kalbos mokėjimo lygių skalė.

ką mokinys geba. ką mokinys geba. orą). pardavėjui). kilo sunkumų ir vertinant pasiekimus pagal nacionalinės anglų kalbos programos ankstesnius variantus. manoma. profesinės veiklos sritis). Geba smulkiai papasakoti apie savo šeimą. kai gimtakalbiai tikisi neoficialumo. kartais gali įžeisti netyčia būdamas šaltai mandagus ar agresyvus arba erzinti elgdamasis labai pagarbiai. taip pat dėmesys kreipiamas į tai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. geba papasakoti apie savo darbą ar kitą veiklą. kad vertinant nėra patogu jomis naudotis. nustatyti poreikius ir galutinius kalbos mokymosi tikslus (pagal svarbias kategorijas) ir apibrėžti. Geba mandagiai paprašyti (gal galėtumėte. išsilavinimą. Speaking: Examples of Specific ESL tasks (one of three columns). pagaliau nuolatiniam mokytojo vertinimui ar įsivertinimui geriausiai tinka tokios aptarčių skalės ir kontroliniai klausimynai. kad nebuvo įtraukta adekvačios informacijos apie tai. paprastai teiginiais nusakoma. tokios analitinės skalės. Australijos antrosios kalbos mokėjimo vertinimas. pasiskųsti dėl darbo sąlygų. geba papasakoti ir pasikalbėti apie savo gyvenamąją aplinką (pavyzdžiui. Šio tipo skalėse. kurių aptartimis ne tik pasakoma. arba aprašuose. kaip pateiktoji 3 lentelėje. nes vienas iš jų tikslų yra parodyti esamą kalbos mokėjimo profilį. pokalbis telefonu. pokalbis. kad būtų galima parodyti išmokimo profilį. krypčių nusakymas / nurodymai. c) Testų rengėjų skalių paskirtis padėti rengti tinkamų lygių testus. bet ir kaip gerai jis geba. laisvadienių ir pan. mokymo ir vertinimo metmenys kai kuriose analitinėse skalėse yra labai daug kategorijų. telefonu geba perteikti paprastą informaciją. paklausti apie darbą. kaip gerai mokiniai turėtų gebėti atlikti užduotis. panašu. geba komunikuoti su kolegomis ar tiesioginiu viršininku (pavyzdžiui. dėl to. prašyčiau).). ir vertinant profilius pagal australų programos senesnes versijas. gali nurodyti kelią ir duoti paprastus nurodymus kasdienėse situacijose (pavyzdžiui. aprašymas. Ši visuminė aptartis galėtų būti išskirstyta į trumpas tokių kategorijų aptartis: keitimasis informacija (asmeninio gyvenimo sritis. sociokultūra. gyvenimo sąlygas. kad mokytojams labiau 64 . dar vadinamos diagnostinėmis. savo gyvenamąjį rajoną. Viena vertus. nes vertintojams sunku aprėpti daugiau nei 3 ar 5 kategorijas iškart. kalbėjimas: pavyzdžiai iš specifinių ESL užduočių (vienas iš trijų stulpelių) – Australian Second Language Proficiency Ratings 1982. 1982. ko reikia tiems tikslams pasiekti. kokias konkrečias komunikacines užduotis atlikti mokinio gali būti prašoma teste.

tik ne tokia smulki. taigi kalbos mokėjimo skalės gali būti skirtos vienam tikslui ar keliems. kalbos vartotojų skalė (paprastesnė) testų rengėjų skalė (sudėtingesnė) kĄ mokinys geba mokytojams diagnostinė skalė (sudėtingesnė) vertintojų skalė (paprastesnė) mokiniams kaip mokinys geba 6 schema Visos šios kalbos mokėjimo skalių paskirtys bendriesiems metmenims yra svarbios. ielts). Vartotojui pristatoma informacijos piramidė ir jis gali matyti bendrą vaizdą. kaip matyti iš 6 schemos. kuriose apibūdinamas kiekvienam lygiui tipiškas mokėjimas. kad kalbos vartotojams skirta skalė yra ta pati. kaip mokinys turi atlikti užduotis skirtinguose lygiuose. panašiai ir vertintojų skalė – tai yra ta pati diagnostinė skalė. jos tikslas yra suteikti kalbos vartotojams bendrą supratimą. į gilesnius sluoksnius. užuot smulkiai aprašius (pavyzdžiui. cituotoje suomių skalėje). vienai grupei ar kelioms. kai kurios kalbos vartotojams skirtos skalės yra šio detalių redukavimo į bendrą supratimą logiška išvada – visuminės skalės.Bendrieji atskaitos lygiai patinka. kita vertus. kas 65 . angl. dar kitais atvejais tai tarsi smulkesnio aprašo įvadas (eurocentro pavyzdys). kitaip žvelgiant į aptartuosius dalykus. galima pasakyti. daugiau smulkesnių duomenų galima gauti. taigi tai. telpa į vieną ar du ekranus arba popieriaus lapus. reikšmė (pavyzdžiui. jeigu nurodoma. kuriais įvertinami skirtingi gebėjimai. tarptautinėje anglų kalbos testavimo sistemoje. kaip skirtoji testų rengėjams. kalbos mokėjimui įsivertinti skirtos aptartys paprastai būna daug veiksmingesnės. kai detalizuojamos programos užduotys (ryšys su testų rengėjų skalėmis). kitais atvejais taip nurodoma skaitinių rodiklių. ką matome. Visais atvejais situacija panaši į kompiuterinę hiperteksto (duomenų bazės) pateiktį. žvelgdamas į viršutinį sluoksnį (mūsų atveju – į visuminę skalę). tik išsamesnė. einant gilyn į sistemą. jiems patinka ir detalizuoti kokybiniai kriterijai (ryšys su diagnostinėmis skalėmis). padedanti vertintojams susidaryti bendrą supratimą. tačiau kaskart tai. kai kuriais atvejais redukuojama.

rašant apie komunikacinę veiklą. skalė gali apimti kalbos mokėjimo konceptualią visumą arba tik tą diapazoną. kitiems švietimo padaliniams.9. 66 . Šio požiūrio laikomasi angliškai kalbančiųjų sąjungos (angl. • 3. gali būti pristatoma neužverčiant daugybe smulkmenų ir nesupaprastinant iki banalumo. tėvams ar patiems mokiniams (kalbos vartotojų skalė). įvertinimą. Vienam mokiniui įvertinimas B2 lygiu gali būti laikomas labai dideliu pasiekimu (jei prieš mėnesį jo kalbos mokėjimas buvo įvertintas B1 lygiu). programos turiniu. Kalbos mokėjimo lygiai ir išmokimo įvertinimas pažymiais kalbant apie skales pabrėžtina. kuris svarbus konkrečiam sektoriui ar institucijai. Hiperteksto analogija labai tinkama kalbant apie aprašomąją sistemą. reikalui esant. siejamo su tam tikru lygiu ir tam tikru tikslu. kiek jiems turėtų rūpėti sieti lygius su vertinimo nuoseklumo didinimu pateikiant apibrėžtus gebėjimų lygių kriterijus (vertintojų skalė). smulkmenos čia pat – jeigu jų prireikia. kaip antai bendrieji atskaitos lygiai. kiek jiems turėtų rūpėti sieti lygius su rezultatų pranešimu darbdaviams. sąveikos skalėje apibendrinamos dalinės šios kategorijos skalės. gairėmis mokytojams ir nuolatinio vertinimo užduotimis (testų • • rengėjų skalė). kitiems švietimo padaliniams. English-speaking Union) anglų kalbos kaip svetimosios egzaminų gairių skalėje.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kalbos mokėjimo skalėje. tėvams ar patiems mokiniams (kalbos vartotojų skalė) pateikiant aiškius gebėjimų kriterijus (vertintojų skalė). kylančia tvarka apibrėžiami kalbos mokėjimo lygiai. kitam – vidutinišku (jei prieš porą metų mokinys įvertintas kaip B2 lygio). kiek jiems turėtų rūpėti sieti lygius su rezultatų pranešimu darbdaviams. pavyzdžiui. mokymo ir vertinimo metmenys sudėtinga. 4 ir 5 skyriuose pateiktose skalėse šis požiūris labiau išplėtojamas. nuspręsti: • kiek jiems turėtų rūpėti sieti lygius su mokymo(si) tikslais. kad svarbu skirti kalbos mokėjimo lygio apibrėžtis (kaip pateikiama bendrųjų atskaitos lygių skalėse) ir išmokimo. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. ESU.

tai praėjus tam tikram laikui turėtų būti įmanoma nustatyti vieno egzamino pažymių santykį su kito egzamino pažymiais. y ir Z egzaminų vieta bendroje kalbos mokėjimo skalėje. tarkim. y ir Z egzaminų rinkinio. akivaizdu. lyginant pavyzdines užduotis ir siejant kandidatų atliktis su skale. kad X egzamino pažymys „4“ reikš ne tą patį. tai galima būtų padaryti kaupiant įvertinimus. kiekvienas egzaminas gali turėti panašią vertinimo skalę. kur 3 reiškia normą. kitais egzaminais gali būti tikrinami kiti lygiai. y egzamino rezultatas gali būti įvertintas pagal skalę. 67 . Būtent tai ir yra angliškai kalbančiųjų sąjungos anglų kalbos kaip negimtosios egzaminų metmenų projekto ir alte pastangų susieti europos kalbų egzaminus esmė. tokia pažymių skalė gali būti naudojama tiesiogiai vertinant subjektyviai vertinamus sandus – paprastai kalbėjimo ir rašymo atliktis – ir / arba pagal ją skelbiami egzamino rezultatai. analizuojant aprašus. ką y egzamino „4“. atitinkančią „išlaikyta“. ir kalbos mokėjimo skalė gali aiškiai parodyti jų sąsajas. 7 schemoje žymimas 4 ir 5 lygiais.Bendrieji atskaitos lygiai Kalbos mokėjimo skalė 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 schema y egzamino pažymiai 5 (iŠlaikĖ puikiai) y egzaminas 4 (iŠlaikĖ Gerai) 3 (iŠlaikĖ) 2 (neiŠlaikĖ) 1 konkretus tikslas gali būti parodomas tam tikrame lygyje. jei buvo nurodyta X. pavyzdžiui. tačiau kalbant apie kalbos mokėjimą. pažymiais nuo 1 iki 5. y egzaminas gali būti vienas iš X. y egzaminu tikrinamas kalbos mokėjimas.

„Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kurie pateikti 1 ir 2 lentelėse. 68 . kad būtų pateikta pavyzdžių. lygiai taip pat pažymys 4 nereikš to paties skirtingų tipų mokyklose. Noten). • kiek jie rūpinasi parengti bendrus metmenis. mokytojai gali būti paprašyti apibūdinti vidutinį išmokimą pagal esamą mokėjimo skalę ar tinklelį. Būtina. kad visoje jų sistemoje būtų nustatytas lygių rinkinys. norma arba reiškia „patenkinamai“. Vis dėlto įmanoma nustatyti apytikslį santykį tarp įvairių konkrečiame sektoriuje ir konkrečiam kalbos mokėjimo lygiui taikomų normų. • kiek jie rūpinasi. kaip įprastai vertintų savo mokinius. o paskui – jas išdėstyti skalėje. kad būtų galima sistemos viduje sukurti nuoseklius įvairių švietimo sektorių. daugelio šalių daugelyje mokyklų išmokimas vertinamas pažymiais (notes. reikalui esant. kad jau nekalbant apie taikomus vertinimo būdus ir savitą kiekvieno mokytojo pažymių interpretavimą skirtingomis aplinkybėmis. rodančių. nebereikš to paties. Vidurinės mokyklos ketvirtųjų mokslo metų pabaigoje pažymys 4. • pagal kurį būtų galima apibūdinti mokėjimo pažangą. gebantys tas normas interpretuoti. mokėjimo lygių ir vertinimo būdų ryšius.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pagal kuriuos rašomi pažymiai už tam tikrą konkretaus tikslo pasiekimo lygį tam tikrame kalbos mokėjimo lygyje tiek per egzaminą. nes egzaminai iš esmės turi nustatytas normas ir jiems yra parengiami vertintojai. ką 4 reiškė trečiaisiais mokslo metais. kartais nuo 1 iki 6. tiek per pamoką. tačiau retai tai yra apibrėžiama. dar daugiau painiavos randasi dėl daugybės normų. kaip ir egzamino balų ir mokėjimo lygių santykis. mokytojo vertinimo pažymiais ir mokėjimo lygių santykis iš esmės yra tokio pat pobūdžio. tai gali būti įvykdoma derinant įvairius metodus: gali būti apibrėžiamos skirtingų to paties tikslo pasiekimo lygių normos (pažymiai). kur 4 yra pereinamasis pažymys. mokytojai supranta. kad tos bendros normos būtų aiškios ir skaidrios. kaip tos normos veikia. taip nutinka todėl. kad būtų skaidrūs vertinimo kriterijai. mokymo ir vertinimo metmenys yra įmanoma tuo būdu nustatyti santykį tarp egzamino pažymių ir kalbos mokėjimo lygių. nuspręsti: kiek jie rūpinasi. kiekvienais mokslo metais bet kurio tipo mokykloje visose švietimo sistemose natūraliai susiklosto skirtingos normos. gali būti prašoma mokytojų įvertinti pažymiais iš anksto standartizuotus vaizdo įrašus taip. ką kuris pažymys reiškia konkrečiame jų kontekste. aišku.

1.4 skyreliai). tas pažinimas taip pat veikia kultūrinį sąmoningumą. Vis dėlto vienas svarbus dalykas yra kitoks. tačiau tikimasi.2 ir 5. nėra taip. klausimai formuluojami kaip kvietimas apmąstyti. kiekvieno skyrelio gale skaitytojui pateikiama klausimų ir „metmenų“ naudotojas kviečiamas „apmąstyti ir. Žinoma. reikalingų kalbos vartojimui ir kalbos vartotojui apibūdinti.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4. 5. nesusijusius veikimo ir bendravimo būdus. o ne kaip nurodymai. mokymu ir vertinimu. kad kalbos mokinys pamažu tampa kalbos vartotoju. naujoji kompetencija nėra visiškai atskirta nuo senosios. kad daugeliu atvejų „metmenų“ skaitytojas apmąstys kiekvieno skyrelio 69 . pasirinktys frazėje „ko mokiniui reikės. jei naudotojas nuspręstų. susijusios su šiomis kalbomis. reikalui esant. kad mokinys paprasčiausiai išsiugdytų du skirtingus. kurios skiria kalbos mokinį nuo vienakalbio gimtakalbio.4. nėra reikalo nuodugniai svarstyti kiekvieno tos temos poskyrio.4 skyrelis) ir kompetencijos (5. kalbinės ir kultūrinės kompetencijos.1. Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys po pirmųjų trijų įvadinių aiškinamųjų skyrių 4 ir 5 skyriuose pristatoma detali kategorijų. „metmenyse“ aptariamos tos veiklos rūšys (4. tai individui leidžia ugdyti turtingą. įvairiapusę asmenybę ir plėsti gebėjimus toliau mokytis kalbos bei būti atviresniam naujai kultūrinei patirčiai. mokydamasis antrosios ar svetimosios kalbos bei kultūros mokinys nepraranda savo gimtosios kalbos ir su ja susijusios kultūros kompetencijos. mokiniams suteikiama galimybė tarpininkauti verčiant žodžiu ar raštu dviejų kalbų vartotojams. kad visas skyrius ar skyrelis jam nesvarbus. sistema.1. Klausimai. jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama“ atitinkamai susijusios su mokymusi. gebėjimus bei praktinę patirtį.2. negalintiems bendrauti tiesiogiai. kaip į šį klausimą ar klausimus atsakyti. yra truputį keičiamos kitõs kalbos mokėjimo ar kultūros pažinimo. remiantis veiksmine prieitimi manoma. siekiant pabrėžti ne nurodomąjį „metmenų“ pobūdį.3.1. todėl abiem atvejais taikomos tos pačios kategorijos. nuspręsti“. kalbos mokinys darosi daugiakalbis ir ugdo tarpkultūrinę kompetenciją.

kurioje mokiniai veiks. papildant taip.Bendrieji europos kalbų mokymosi. susijusiems su kalbos mokymusi. kad išmoktų. mokymo ir vertinimo metmenys klausimus ir priims vienokį ar kitokį sprendimą. kad reikėtų vien tik pasirinkti iš jau nustatyto sąrašo. kuri leidžia visiems. apskritai 4 skyriaus sandara primena kontrolinį klausimyną. ne viską iki galo. kaip geriausiai juos parengti vartoti kalbą bendravimo tikslais ir neapsunkinti ilgiausiomis pratybomis tokių dalykų. jei sprendimas yra svarbus. kokius vaidmenis jie turės atlikti? • su kokiais žmonėmis jie turės sąveikauti? • • • • • • • • • • • kokie ir kokiose institucijose bus jų asmeniniai ir profesiniai santykiai? apie kokius objektus jiems reikės kalbėti? kokias užduotis jie turės atlikti? kokiomis temomis jiems reikės bendrauti? ar jie turės kalbėti. Šiuo lygmeniu spręsti privalo – ir sprendžia – tą darbą dirbantys žmonės remdamiesi savo nuomone ir kūrybiškumu. ar tik klausyti bei skaityti ir suprasti? ką jie turės klausytis ar skaityti? kokiomis sąlygomis jie turės veikti? kokių žinių apie pasaulį ar apie kitą kultūrą jiems reikės bendraujant? kokius gebėjimus jiems reikės lavinti? kaip jie turi elgtis. kuriuos reikia turėti omenyje. kad būtų suprasti? kiek už tai esu atsakingas? jei negaliu numatyti situacijų. Vis dėlto čia jie galėtų rasti visus pagrindinius kalbos vartojimo ir kompetencijos aspektus. kuriose jie elgsis? jei taip. turi priimti kursų rengėjai. ir situacijas. ko jie tikisi iš mokinių. kuriose mokiniai vartos kalbą. „metmenų“ naudotojams rekomenduojama patiems susipažinti su šia sandara ir pasižiūrėti. už kurių mokymą yra atsakingi. testų ir pan. niekada negali būti taip. todėl pradžioje jis ir pateikiamas. 4 skyriuje pateikiama kalbos vartojimo ir kalbos vartotojo analizė yra „metmenų“ pagrindas. kad šie galėtų vartoti kalbą. apsvarstyti ir konkrečiais terminais ir taip detaliai. detalius sprendimus dėl tekstų turinio. suformuluoti. pratimų. kaip manoma esant reikalinga konkrečiam tikslui. mokytojai ir egzaminuotojai. atsakant sau patiems į tokius klausimus: • ar galiu numatyti sritį. ir ką mokiniai turėtų žinoti. vadovėlių autoriai. Šio „metmenų“ skyriaus tikslas – nuosekliai ir visapusiškai aptarti tokius dalykus. veiklos. kur reikia. nes čia dėstoma parametrų ir kategorijų sistema. kaip jie nori. kurių jiems gal niekuomet neprireiks? 70 . žinoma. mokymu ir vertinimu. jis gali būti formuluojamas pasitelkiant kategorijas bei pateikiamus pavyzdžius. nors.

temų ir tekstų bei testavimo medžiagos ir veiklos rūšių atranka. Kalbos vartojimo kontekstas jau seniai pripažįstama.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys • kaip galėčiau išmokyti juos to. todėl 4 skyriaus pirmajame skyrelyje aptariami įvairūs konteksto aspektai. o sprendimai pateikiami aiškiai ir konkrečiai asmenims. kur galima. o pirmiausia ir svarbiausia – mokinių bei kitų šio proceso dalyvių poreikius. yra atsakas būtent į tą situaciją. mokant suaugusiuosius gali susikirsti darbdavių. Šiuo atžvilgiu kalba nėra neutralus įrankis kaip kad. motyvaciją. aiškiai ir racionaliai apsvarstomi. kiekvieno skyrelio pabaigoje yra nurodoma Literatūra. esant reikalui. vartotojai turėtų taip pat turėti galvoje jų būsimą naudą. pasirinkdami tas sritis. kad ir kaip susiklostytų jų tolesnė karjera? • kaip kalbos mokymasis gali geriausiai prisidėti prie jų. kad būtų iškeliami svarbiausi dalykai ir. o bendravimo forma.1. kuriems tie dalykai rūpi. tarkim. 4. tolesniuose skyriuose stengiamasi taip pateikti problemą. užduočių. kurie galbūt apmoka kursus ir todėl 71 . reikalavimų. kuriame kalba vartojama. kuriems būtina priemonių įvairovė. jei susitelkiama prie esamų jų pomėgių. tačiau dėl to jie būtų prasčiau parengiami vėliau bendrauti suaugusiųjų aplinkoje. „metmenys“ negali pateikti atsakymų į šiuos klausimus. 4. tikslų. Sritys kiekvienas kalbos vartojimo aktas vyksta tam tikros situacijos kontekste vienoje iš visuomenės gyvenimo sričių (veiklos ar interesų sferų). asmeninio ir kultūrinio ugdymo pliuralistinėje demokratinėje visuomenėje? aišku. pavyzdžiui. poreikis ir troškimas bendrauti kyla konkrečioje situacijoje. kurios dabar labiau motyvuoja mokinius. nuo sričių.1. kas turėtų išliekamąją vertę. pasirinkimo priklauso mokymo situacijų. ir būtent dėl to. kuriose mokinys yra rengiamas veikti. kaip atsakingų piliečių. kur būtų galima pasiskaityti plačiau. ypatybes ir išgales. kaip ir turinys.1. matematika. kad kalbos vartosena įvairuoja priklausomai nuo konteksto. vaikai labiau motyvuojami. kad atsakyti galima vien tik įvertinus konkrečią mokymosi bei mokymo situaciją.

pateiktis klasėje. Bendram kalbos mokymosi ir mokymo tikslui gali būti naudinga išskirti bent šias sritis: • asmeninio gyvenimo sritį: asmens kaip privataus individo gyvenimas. techninis pranešimas. asmeninio gyvenimo sritis individualizuoja ir pritaiko asmeniniams poreikiams kitų sričių veiksmus. Būdami socialinės veiklos subjektai. tinkamu metu ir tinkamoje vietoje pasinaudojant šių sričių kalbine veikla. kurio centre – namai. viešieji užrašai ant produktų. įvairių „viešų“ dokumentų paplitimas „asmeninėse“ pašto dėžutėse. apimanti įvairiausių reikalų tvarkymą įvairiausiais tikslais. nes apima tai. asmeninis dienoraštis. kuriems galbūt labiau rūpi asmeninių santykių srities plėtojimas. mokymo ir mokymosi ar viešosios veiklos srityse.Bendrieji europos kalbų mokymosi. vartojamų kasdieniame asmeniniame gyvenime.. kas pasakoma terminais socialinė ir administracinė interakcija ir transakcija. nuspręsti: kuriose srityse mokiniui reikės. kad daugelis situacijų yra susijusios ne su viena sritimi. 72 . apsipirkimas. šeima ir draugai. kad dėmesys būtų skiriamas profesinei sričiai. skaitymas savo malonumui. Galimų sričių skaičius yra neapibrėžtas. veikiantys žmonės suvokia save ir kaip individus. • profesinės veiklos sritį: asmens darbinė ar profesinė veikla. tam tikri jo interesai ar pomėgiai ir t. pakuočių ir t. ir studentų. Viešosios veiklos sritis atveria kitas sritis. ypač (bet nebūtinai) mokymo institucijoje. • mokymo ir mokymosi sritį: asmens mokymosi reikalai. pavyzdžiui. suteikia galimybę asmenybei atsiskleisti ne tiktai profesinės veiklos. jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalauja• ma veikti. reikalui esant. mokymo ir vertinimo metmenys nori. t.). • viešosios veiklos sritį: asmens kaip piliečio ar kokios nors organizacijos nario veikla. laimei. paminėtina. nes bet kokia apibūdinama veiklos sfera ar interesų sritis gali būti svarbi konkrečiam vartotojui ar mokymo kursui. kita vertus. mokytojui profesinės veiklos ir mokymo bei mokymosi sritys didžia dalimi sutampa. interesai. jo individuali veikla. tiek mokymo ir mokymosi. taip pat ir ryšius su žiniasklaida. t. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. reklama. tiek profesinės veiklos srityse sąveika ir kalbinė veikla daugiau yra susijusios su kasdieniu socialiniu grupės veikimu negu su darbo ar mokymosi užduotimis. panašiai ir asmeninio gyvenimo sritis jokiu būdu neturėtų būti laikoma uždara sfera (žiniasklaidos skverbimasis į šeimą ir asmeninį gyvenimą.

atlikėjai. • veikėjai (asmenys).Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4. kuriose jis bus išmokytas ar iš jo bus • • reikalaujama veikti.2. lentelėje negali būti atsižvelgta ypač į dinamiškus aspektus sąveikos situacijų.4 skyreliuose. objektais. institucijomis ar organizacijomis.2.4 ir 4. tai yra tik pavyzdžiai. su kuriais asmenimis. paskata mąstyti. • gyvi ir negyvi aplinkos objektai.5 skyreliuose. su kuriais susiduriama situacijoje. svarbių kalbos vartotojui / mokiniui. daugiau apie dalyvių santykius komunikuojant rašoma 4. 73 .1.1. kalbos vartotojo strategijos – 4.1. sociokultūriniai aspektai – 5. kas paprastai gali vykti. kurių dalyviai nustato svarbias kintamos situacijos ypatybes ir jiems yra svarbiau situaciją keisti nei apibūdinti.3. 5 lentelėje pateikiama pavyzdžių pagal sritis sugrupuotų minėtų situacinių kategorijų. Vidinė komunikacinės sąveikos sandara aptariama 5. • dalyvių atliekami veiksmai. su kuriomis vietomis.2.1. nuspręsti: kuriose situacijose mokiniui reikės. kurių struktūra ir veikla iš esmės lemia tai. būtent socialinių vaidmenų. tad toli gražu neteigiama tą lentelę esant išsamią. • institucijos ir organizacijos. su kuriomis tikriausiai galima susidurti daugumoje europos šalių.2. Situacijos kiekvienoje srityje susiklostančios išorinės situacijos gali būti aprašomos šiais terminais: • jų susidarymo vieta ir laikas. įvykiais ir veiksmais mokinys bus susijęs. • tekstai. • įvykiai. reikalui esant.1. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.

skelbimų per garsiakalbį klausymas). išlaidų. improvizuojama. ribojimas (pavyzdžiui.). nerimą keliančios situacijos (pavyzdžiui. b) rašytinės kalbos: – prasta spaudinio kopija. dėl taisyklių.Bendrieji europos kalbų mokymosi. – neįskaitoma rašysena. draugiškumas ar priešiškumas. barai. egzaminai) ir t. • kitokie apribojimai: finansiniai. – dalyvių statusas vienas kito atžvilgiu (galia ir solidarumas ir t. iškraipymai (prastas telefono ryšys. kalbama pagal šabloną ar pasirengiama iš anksto). t. klausytojų – atvirų ar slaptų – buvimas ar nebuvimas. • Fizinės sąlygos: a) sakytinės kalbos: – – – – – tarties aiškumas. t. trukdžiai ir iškraipymai. oro sąlygos (vėjas.3. laikas (pavyzdžiui. skirto pasikeitimui replikomis ir bendravimui. t. bendradarbiavimas). Sąlygos ir apribojimai išorinės bendravimo sąlygos visokeriopai riboja kalbos vartotoją ar mokinį ir jo pašnekovą. t. Gebėjimas 74 – – . gebėjimas parodyti savo kalbos kompetenciją veikiant didžia dalimi priklauso nuo fizinių bendravimo sąlygų. • laiko ribojimas: – skirtingos laiko ribos kalbančiajam / klausančiajam (realus laikas) bei rašančiajam / skaitančiajam (lankstesnė situacija). dalyvių tarpusavio santykiai (pavyzdžiui. • socialinės sąlygos: – pašnekovų skaičius ir kiek jie tarpusavyje pažįstami. ypač mokinių. trukdžiai (pilnos gatvės. radijo. – pasirengimo kalbai. ypatingas šaltis ir t. prekybos centrai. t.1. pranešimui ir pan. lėktuvai. atmosferos trukdžiai ir t. kalbos atpažinimą gerokai sunkina pavyzdžiuose minimi triukšmas. – laiko. svarbesnių reikalų ir įsipareigojimų). – prastas apšvietimas ir t. Visų kalbėtojų. vakarėliai.). aplinkos triukšmas (traukiniai.). mokymo ir vertinimo metmenys 4.). t. diskotekos ir t.

jog bus suprasta. – jie neturi teisės suklysti. t. kartoti svarbiausius žodžius ir t. tarkim.. kad kandidatai. kad kalbos laboratorijose naudojami kelis kartus perrašyti įrašai. kad būtų garantuota. kokią įtaką socialinės sąlygos ir laiko ribojimas daro mokymosi procesui. dažnai pasitaiko. kuriuose girdimas toks pašalinis triukšmas ir iškraipymai.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys veiksmingai ir patikimai veikti esant sunkioms sąlygoms gali būti lemtingai svarbus. atlikdami klausymo supratimo testą. kas keistina. mokantis perteikti viešuosius skelbimus užsienio kalba juos reikia ypač aiškiai tarti. turėtų vienodas sąlygas. ir tokie dalykai rimtai trukdo mokytis kalbos. 75 . klausantiems leidimosi nurodymų. taip pat ir mokinio kompetencijai ar jo gebėjimams veikti tam tikroje situacijoje. oro bendrovių lakūnams. – turėtų vykti ir skaitymo supratimo ar rašymo testas. mokytojams ir testuotojams taip pat reikėtų žinoti. klasės sąveikai. reikėtų pasirūpinti. kad skaitomame tekste tai būtų nepriimtina. panašiai – pakeitus.

turgūs ligoninės. broliai. kambariai. pusseserės. barai. palikuoniai. parkai visuomeninis transportas parduotuvės. saugumas vairuotojai. pramogos restoranai. poliklinikos. pusbroliai. poilsio namų kambariai kaimas. sodas savi šeimos draugų nepažįstamųjų viešbučio. mokymo ir vertinimo metmenys 5 lentelė. aistruoliai. sekretoriai valytojai profesinės veiklos įstaigos gamyklos dirbtuvės uostai. publika padavėjai. žiūrovai aktoriai. lektoriai. tikintieji darbdaviai ir darbuotojai vadybininkai kolegos pavaldiniai bendradarbiai klientai pirkėjai registratoriai. salės teatrai. pajūris Institucijos šeima visuomeniniai tinklai Asmenys seneliai. tetos. aikštės. koridoriai kolegijos universitetai auditorijos seminarų kabinetai studentų sąjunga studentų bendrabučiai laboratorijos valgyklos firmos tarptautinės korporacijos valstybinės pramonės šakos profesinės sąjungos mokymo ir mokymosi mokyklos kolegijos universitetai mokslo draugijos profesinės įstaigos suaugusiųjų mokymo institucijos mokytojai mokomasis personalas mokyklos vadovai tėvai klasės draugai dėstytojai: profesoriai. armija. baro darbuotojai registratoriai dvasininkai. sporto aikštelės. kontrolieriai keleiviai žaidėjai. žmonos ar vyro pusės giminės. klasės. tėvai. asistentai mokslo draugai bibliotekos ir laboratorijų darbuotojai valgyklos darbuotojai valytojai budėtojai. Išorinis vartojimo kontekstas: aprašomosios kategorijos Sritys asmeninio gyvenimo Vietos namai: namas. viešbučiai šventyklos valdžia politinės jėgos teismai sveikatos apsauga paslaugų sistema draugijos politinės partijos klasės visuomenės nariai pareigūnai parduotuvės darbuotojai policija. žaidimų aikštelės. geležinkeliai ūkiai oro uostai parduotuvės paslaugų sfera viešbučiai valstybės tarnyba mokyklos: salės. gydytojų kabinetai sporto stadionai. kinai. aikštės. sekretoriai 76 . draugai. bičiuliai. seserys.Bendrieji europos kalbų mokymosi. sutuoktiniai. pažįstami Viešosios veiklos viešosios vietos: gatvės. docentai. dėdės.

pamokslai. valgio gaminimas. grafitai bilietai. laidotuvės pirkimas ir naudojimasis paslaugomis naudojimasis medicinos paslaugomis keliavimas automobiliais.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys Objektai baldai drabužiai namų apyvokos reikmenys žaislai. augintiniai medžiai. leidimai Įvykiai šeimos šventės staigmenos įvykiai. rengimasis. augalai. įrankiai. motociklu atostogos. asmeninės higienos reikmenys meno objektai. piniginės anketos prekės ginklai kuprinės dėžės. tvenkiniai ūkinės prekės krepšiai poilsio ir sporto reikmenys pinigai. taisyklės programos sutartys valgiaraščiai sakraliniai tekstai. skaitiniai žinynai tekstai klasės lentoje įvairūs užrašai kompiuterio ekrano tekstai videotekstai pratybų sąsiuviniai žurnalų straipsniai santraukos žodynai atsitikimai avarijos. užkandžiai pasai. važinėjimas dviračiu. pievos. varžybos drausmės problemos verslo administravimas pramonės vadyba gamybos procesai įstaigos darbo tvarka vežimas sunkvežimiais pardavimas prekyba. nagrinėjimai teisme skandalai. varžybos spektakliai vestuvės. skalbimas meistravimas. nurodymai romanai laikraščiai. sodininkystė skaitymas. žurnalai paštu siunčiama reklaminė medžiaga brošiūros asmeniniai laiškai radijo laidos ir garso įrašai viešieji pranešimai ir skelbimai etiketės ir pakuotės informaciniai lapeliai. pvz. tvarkaraščiai skelbimai. giesmės verslo laiškai ataskaitos darbo saugos taisyklės naudojimo instrukcijos nuostatai reklaminė medžiaga etiketės ir pakuotės pareigybių aprašai iškabos vizitinės kortelės autentiški tekstai (kitų sričių) vadovėliai. svečiavimasis pasivaikščiojimas. radijo klausymas ir tV žiūrėjimas pramogos pomėgiai žaidimai ir sportas Tekstai teletekstai garantijos receptai instrukcijos. knygos laukiniai ir naminiai gyvūnai. laivu. nelaimingi atsitikimai gamtos reiškiniai vakarėliai. lėktuvu viešieji renginiai ir laisvalaikio veikla pamaldos biurų įranga pramonės įrengimai amatininkų įrankai susirinkimai interviu priėmimai konferencijos mugės konsultacijos sezoniniai išpardavimai nelaimingi atsitikimai gamyboje darbo ginčai mokslo metų pradžia stojimas baigimas lankymas ir mainai tėvų dienos sporto dienos. geležinkeliu. gėrimai. kelionės krepšiai kamuoliai programos maistas.. ekskursijos sporto įvykiai Veiksmai kasdieniai darbai. ligos viešieji susirinkimai bylos tyrimai. areštai rungtynės. baudos. esė rašymas laboratoriniai darbai darbas bibliotekose seminarai ir konsultacijos namų darbai debatai ir diskusijos rašymo reikmenys mokyklinės uniformos žaidimų įranga ir apranga maistas garso ir vaizdo įranga klasės lenta ir kreida kompiuteriai portfeliai ir kuprinės 77 . rinkodara kompiuterių naudojimas įstaigos techninis aptarnavimas susirinkimai pamokos žaidimai žaidimų laikas klubai ir draugijos paskaitos. valgymas.

kaip lemiamą komunikacinio įvykio veiksnį. subtiliausiai atspindimą konkrečios bendruomenės kalboje. kaip pašnekovų skaičius ir būdas paveiks tai. įvykių klasifikacija ir t. remiantis ankstesne patirtimi. kuriomis mokinys turės bendrauti. mintys. 78 . mokydamiesi ir kaupdami patirtį mažų mažiausia tiek. kiek tinkami yra kalbos vartotojo: ketinimai įsitraukti į komunikaciją.. reikalui esant. jis labai puikiai išreiškia pasaulį. ko iš mokinio reikalaujama atlikti. tačiau šis išorinis kontekstas yra gerokai per įvairus. mąstymas: mąstymo tėkmė. iškylantys sąmonėje. kiek suvoktas kontekstas iš anksto paruošia mentalinį kontekstą komunikacijos įvykiui. lūkesčiai. pojūčiai. dedukcija. per kiek laiko mokinys turės atlikti ko prašomas. Šie veiksniai turi įtakos tam. Kalbos vartotojo ar mokinio mentalinis kontekstas išorinis kontekstas yra labai gerai organizuotas. 4. t. paveiks tai. ko iš jo reikalaujama atlikti. kiek jiems atrodo svarbu. veikiančia atmintį. t.1. tas organizavimas yra nepaprastai įvairus. apmąstymas: mąstymo procesų taikymas patirčiai (pavyzdžiui.Bendrieji europos kalbų mokymosi. todėl jį. nuspręsti: • • • kaip fizinės sąlygos. jausmai. ir tai nepriklauso nuo individo.. mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kaip kalbos vartotojas suvokia kontekstą. ilgalaike patirtimi. lemia tai. kurią kalbėtojai įsisavina bręsdami. kad būtų galima remtis juo veikiant ar net ir suvokti visą jo sudėtingumą. asociacijas ir konotacijas. išorinis kontekstas kalbos vartotojo yra suvokiamas ir interpretuojamas: • jutimo organais. kalbine kategorizacija.4. turime atskirti nuo kalbos vartotojo ar mokinio mentalinio konteksto. įspūdžiai ir t. indukcija). praktine daiktų. • • • • dėmesio mechanizmu.

Bendraujant akis į akį išorinis kalbos vartotojo ir pašnekovo (pašnekovų) kontekstas yra tas pats (jei tik nėra tokių lemtingų elementų.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys poreikiai. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. matematikas ar poetas savo kabinete. sukauptos žinios.3 skyrelį).1 skyrelį). jaudinimasis ir t. 4. mąstymą netgi labiau gali veikti atmintis. kaip antai ankstesnės žinios.). vaizduotė ir kiti vidiniai pažintiniai (ir jausminiai) procesai. vertybės ir įsitikinimai.1. psichinė būsena (nuovargis. kuri gali būti užpildyta dėl to. interesai. reikalui esant.5. kaip žmogus interpretuoja situaciją remdamasis savo bendrosiomis kompetencijomis (žr. nuspręsti: kokias prielaidas galima padaryti dėl mokinio gebėjimo stebėti išorinį • • • • komunikacijos kontekstą ir nustatyti jo esmines ypatybes. tačiau dėl išvardytų priežasčių kontekstą jie suvokia ir interpretuoja skir79 . 5. išorinės sąlygos ir apribojimai taip pat yra svarbūs tiek. sąlygos ir apribojimai.1. varžantys ir reguliuojantys veiksmo pasirinkimą. Bendravimo poreikis leidžia manyti esant „komunikacinę spragą“. t. kiek komunikacinės ir mokymosi veiklos rūšys susijusios su mokinio potroškiais. tai labai priklauso nuo to. kiek mokiniui reikia apmąstyti savo patirtį. Mentalinis pašnekovo (pašnekovų) kontekstas analizuojant komunikacijos įvykį būtina turėti omenyje ir kalbos vartotojo pašnekovą. motyvais ir interesais. taigi mentalinis kontekstas neapsiriboja tik informacijos apie tiesiogiai stebimą išorinį kontekstą turinio redukavimu. kad kalbos vartotojo ir jo pašnekovo mentalinis kontekstas iš dalies sutampa. pavyzdys galėtų būti egzaminuojamasis tuščioje auditorijoje. motyvai. kurie lemia sprendimą veikti. potroškiai. 5. tokiu atveju produkuojama kalba tik menkai susijusi su stebimu išoriniu kontekstu. dėl kurių susidarytų kitoks kontekstas). priima ir prie jų prisitaiko (ar neprisitaiko). kiek kalbos vartotojas ar mokinys juos pažįsta. sveikata ir asmeninės savybės (žr. kokiu būdu mokinio mentalinės ypatybės lemia ir varžo komunikaciją.

namas ir namai. kelionės 6.2. paslaugos 12. Švietimas ir mokslas 9. darbuotojas. Komunikacijos temos skirtingose srityse išskirtinos konkrečių komunikacinių veiksmų temos. mąstoma ar rašoma. aplinka 3. pramogos 5. apsipirkimas 10. asmens tapatybė 2. būtent tais klausimais yra kuriamas diskursas. mandagumo normos. kad situacija būtų suprantama kuo panašiau. laisvalaikis. reikalui esant. kad reikia pasikeisti faktine informacija. santykiai su kitais žmonėmis 7. kalbama. nebent pašnekovai būtų išsiugdę tinkamą tarpkultūrinį sąmoningumą. • 4. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kuriais remiamasi interpretuojant sąveiką. kasdienis gyvenimas 4. kai skiriasi vertybės ir įsitikinimai. o kito gali laukti klientas ir pan. mokymo ir vertinimo metmenys tingai. nuspręsti: kiek mokiniui reikės prisitaikyti prie išorinio pašnekovo konteksto. sveikata ir higiena 8. apimanti temas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. ir dėl to bendravimas būtų veiksmingesnis ir dalyviai pasiektų savo tikslų. teminės kategorijos gali būti skirstomos įvairiai. Vietos 80 . • kaip geriausiai išmokyti mokinį prisitaikyti prie tokio konteksto. pateikiama anglų kalbos „slenksčio“ (Threshold level 1990) 7 skyriuje: 1. socialiniai lūkesčiai ir pan. maistas ir gėrimai 11. Viena iš tokių klasifikacijų. kalbantis per garsiakalbį. Gali būti. potemes ir „konkrečiąsias sąvokas“. komunikacinė veikla – dažnai visa ar bent iš dalies – skiriama tam. pavyzdžiui. Vienas iš kalbančių telefonu pašnekovų gali turėti daug laisvo laiko. pašnekovas (pašnekovai) gali būti veikiamas (veikiami) visiškai ar iš dalies kitokių sąlygų ir apribojimų negu kalbos vartotojas ir skirtingai į tai reaguoti. gali nežinoti. sunkiau yra tais atvejais. kaip prastai jis veikia.. tokie skirtumai daro labai didelę įtaką kalbos vartotojui.

žaidimas Veiksmai: žiūrėti. nurodančios vietas.7. laimėti.6. pralaimėti. „metmenų“ 2 lietuviškojo „slenksčio“ (1997) autorių pasirinkimas yra kitoks atsižvelgiant į tai. 4 teminė grupė) iš dalies priklauso asmeninio gyvenimo. pavyzdžiui. kamuolys Įvykiai: bėgimas. bėgti. pavyzdžiui. sužaisti lygiosiomis akivaizdu. teatras. radijas.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 13. stadionas 2. televizija 4. parodos. Šiuo atžvilgiu ypač svarbios 5 lentelėje išvardytos kategorijos. 3. o iš dalies – viešajai sritims. kad dauguma iš išvardytų temų yra iš asmeninio gyvenimo ir viešosios srities. kad „slenkstis“ skiriamas ne tik laikinai atvykusiesiems. ir suskirstymas (atskirai nepateikiamos temos Kalba ir Oras). 4. įvertinę savo mokinių komunikacinius poreikius. žaisti (+ sporto šakos pavadinimas). muziejai ir kt. kai kurios temos (pavyzdžiui. kalba 14.4. nes tai tinkama laikinai atvykusiesiems į šalį ir vargu ar ketinantiesiems čia įsidarbinti ar mokytis.2. pomėgiai ir interesai 4. Galima pastebėti. kinas. 4 tema yra ne Laisvalaikis. klubas. kad būtent tokia temų.7 punktą Sportas tikslina taip: 1. komanda Veikėjai: žaidėjas objektai: kortos. aikštelė. institucijas ir pan. 4.1. koncertai ir kt. 6. oras kiekvienoje iš nurodytų temų išskiriamos potemės. 5. spauda atrenkamos kiekvienos iš potemių „konkrečiosios sąvokos“. sportas 4. 81 . anglų kalbos „slenksčio“ autoriai 4. o Kasdienis gyvenimas). 4. potemių ir konkrečiųjų sąvokų atranka ir toks grupavimas nėra galutiniai. tai sprendžia autoriai2. institucijos: sportas. bet ir gyvenantiesiems ar ketinantiesiems gyventi lietuvoje.3.8. Vietos: laukas. 4 tema – „laisvalaikis ir pramogos“ – gali turėti tokias potemes: 4. kitoks yra ir temų eiliškumas (pavyzdžiui. poilsis 4.5. intelektinė ir meninė veikla 4.

metų metais buvo analizuojami poreikiai ir tyrinėjama kalba. nusipirkti gerą drabužį už normalią kainą. Komunikacinės užduotys ir tikslai 4. 4. mėgstamus ir nemėgstamus dalykus. Vidurinės mokyklos aukštesnių klasių mokiniai gali detaliau sustoti prie mokslo. nuspręsti: kokiomis pasirinktų sričių temomis mokiniui reikės.12 skyrelio. patys nuspręs. pavyzdžiui.3. kurioms mokinys turėtų būti parengtas ir kurias gali reikėti jam atlikti. galima mokytis konkretiems mokiniams svarbios profesinės veiklos temos. kad patenkintų savo reikmes įvairiose skirtingų bendravimo sričių situacijose. jis bus išmokytas ar • iš jo bus reikalaujama kalbėti. reikalui esant. asmeninio gyvenimo srityje gali būti norima prablaškyti pašnekovą kalbantis apie šeimą. mokiniui reikės.3. kad konkrečioje situacijoje patenkintų savo poreikius. • • su kokiomis kiekvienos temos potemėmis jis gebės susidoroti. kokia sritis ar sritys juos domina. kalbos vartotojas pradeda bendrauti su vienu ar keliais pašnekovais tam. pavyzdžiui. 82 . jis bus parengtas ar iš jo bus reikalaujama vartoti.1. Viešosios veiklos sferoje paprastai būtų reikalų tvarkymas. savo būdo bruožais ir išgalėmis.3. parašyti pranešimą nurodyta tema konferencijai ar spaudai ir pan. daug prirašyta apie kalbos vartojimo užduotis. profesinės veiklos srityje poreikis gali būti suprasti naujas taisykles ir jų reikšmę klientui. kokias kiekvienos temos ar potemės konkrečiąsias sąvokas. technikos. ekonomikos ir pan. asmenimis. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. mokymo ir vertinimo metmenys naudotojai. pasikeisti nuomonėmis ir kt. patirtį. mokymo ir mokymosi srityje – dalyvauti vaidmenų žaidime ar seminare.2. draugus. jei svetimoji kalba yra mokymo kalba. institucijomis. jei kalbos mokomasi įsidarbinimo tikslais. tai tuo atveju temos neišvengiamai siejamos su mokomuoju dalyku. 4. objektais ir įvykiais. motyvacija. temų. susijusias su vietomis. Vienas iš daugelio pavyzdžių – komunikacinių profesinės veiklos srities užduočių sąrašas iš anglų kalbos „slenksčio“ 2 skyriaus 1.Bendrieji europos kalbų mokymosi. taip pat pagal galimybę konkretūs mokiniai. remdamiesi komunikaciniais poreikiais.

pasakyti. pasakyti adresą. pasakyti. kuo verčiasi. iš kur jie yra kilę. egzaminuotojai. įdarbinimo agentūrose) apie reikiamą profesiją. Vis dėlto užduočių yra be galo daug. laisvas darbo vietas ir įdarbinimo sąlygas (pavyzdžiui. savo kvalifikaciją ir patirtį ir atsakyti į klausimus apie tai. • suprasti ir paklausti apie pareigas darbe. kas jie yra.). praktikai (mokytojai. Asmens tapatybė mokiniai geba pasakyti. gauti informacijos iš kitų žmonių ir / ar suprasti panašią informaciją.) ir patys mokiniai tokį smulkų ir konkretų komunikacinių užduočių aprašą laiko labai naudingu ir skatinančiu mokymo procesą – kaip tikslų išvardijimą. jei taip – kokio tikėjimo. • suprasti ir atlikti formalumus. žodžiu ar raštu pateikti informaciją apie save. kalbos vartotojai (tėvai. atlyginimą. ar jie tikintieji. mokomųjų programų rengėjai ir pan. darbo grafiką ir atostogas. susijusius su įdarbinimu. • suprasti darbo saugos taisykles ir instrukcijas. • naudotis socialinės apsaugos programomis. pasakyti savo vardą paraidžiui. nurodyti savo tautybę. kaip jį priėmusios visuomenės narys mokinys turėtų mokėti pagelbėti svetimkalbiui ar gimtakalbiui susidoroti su minėtomis užduotimis.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys Bendravimas darbe kaip laikinai atvykęs į šalį mokinys turėtų mokėti: • gauti leidimą dirbti atsižvelgdamas į galiojančius įstatymus. sporto salėje. • tinkamu būdu kreiptis į viršininkus. tarnautojai ir pan. klube ir pan. išvardyti.). kur ir kada gimė. nurodyti savo amžių. kolegas ir pavaldinius. pasakyti. įspėjimo apie atleidimą iš darbo laiką). kas jiems patinka ir kas ne. vadovėlių autoriai. • parašyti prašymą priimti į darbą ir dalyvauti pokalbyje. darbo įstatymus. ar yra vedę (ištekėjusios). • dalyvauti visuomeniniame įmonės ar organizacijos gyvenime (pavyzdžiui. neįmanoma bendruose metmenyse smulkiai išvardyti visų komunikacinių 83 . apibūdinti savo šeimą. telefono numerį. lytį. • pranešti apie nelaimingą atsitikimą ir parašyti prašymą dėl žalos atlyginimo. • perskaityti darbo skelbimus. valgykloje. auklėtojai. apie pareigybių aprašą. pasakyti. • gauti informacijos (pavyzdžiui. anglų kalbos „slenksčio“ 7 skyriaus 1 dalyje pateikiama užduočių iš asmeninio gyvenimo srities. ar ne.

taip skatinant juos mokytis sąmoningiau ir savarankiškiau. 4. jis bus išmokytas ar iš • jo bus reikalaujama atlikti asmeninio gyvenimo. pateiktys ir pan. • kokiais mokinio poreikiais grindžiama užduočių atranka. nurodymai. procesai: recepcija ir produkcija ar pan. pavyzdžiui.. nuspręsti: kokias komunikacines užduotis mokiniui reikės. • įvestį. pažintinis / emocinis. lentelės. 7 skyrių). pavyzdžiui.3. • darbą. viešosios veiklos. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. strategijos.3. pavyzdžiui. • dalyvių vaidmenis tiek atliekant. bendravimas klasėje ir pan. atlikimo ir kalbos mokymo ar mokymosi priemonė. (žr. • rezultatus. praktikai turi apgalvoti savo mokinių poreikius ir tada. kurias gyvenime gali reikėti atlikti. pavyzdžiui. vaidmenų žaidimas. kurias komunikacines užduotis atlikti mokiniai turėtų būti mokomi. pavyzdžiui. kurias užduotis mokiniai yra išmokyti / prašomi atlikti kaip kalbos vartotojai. tinkamai naudodamiesi „metmenimis“ (plačiau žr. patirtis priimti sprendimus ir tartis ir t. santraukos. Ùžduotis. supratimas. kurios yra planavimo. mokomieji visos grupės tikslai.. 4. 84 . sąmoningumas. plačiau apie užduočių vaidmenį mokantis ir mokant kalbos rašoma 7 skyriuje. mokytojų ir / ar mokinių atrinkta ar sudaryta medžiaga. jų sąsajos su skirtingais ir mažiau nuspėjamais mokinių tikslais. būtų galima apibūdinti pasakant: • užduočių tipą.5 skyrelį). • tikslus. o kurios yra mokymo proceso dalis. tiksliai nuspręsti. t. ir mokymosi rezultatai: išaugusi kompetencija. imitavimas. grupėmis / poromis / individualus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. tiek planuojant užduotį ir jai vadovaujant. taip pat tinkamumas. profesinės veiklos ir / ar mokymo bei mokymosi srityse. esant reikalui. • kontrolę ir užduoties atlikimo vertinimą remiantis tokiais kriterijais: svarba. reikalui esant.. mokymo ir vertinimo metmenys užduočių. konkretūs darbai: tekstai. fizinis / mąstymo. mokymo ir mokymosi srityje pravartu skirti. kartu jie turėtų būti mokomi analizuoti savo komunikacinius poreikius. tikėtini sunkumai ir apribojimai.

tačiau neapsiriboja mokymo ir mokymosi sritimi. t. b) kitų programinių dalykų ir t. 85 . individualūs žaidimai: • galvosūkiai (kryžiažodžiai.). Kalbos vartojimas pramogai kalbos vartojimas siekiant pasilinksminti turi didelę reikšmę jos mokantis ir ją tobulinant. kada ir pan. • garsiniai ar vaizdiniai (paveikslėlių loto ir pan. • rašytiniai („kartuvės“ ir pan. rebusai.4. kur. jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama atlikti mokymo bei mokymosi srityje: – siekdami kokio nors tikslo kaip reglamentuotos tikslingos sąveikos (projektų.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. imitavimo. Grupiniai kalbiniai žaidimai: • sakytiniai (klaidingi pasakojimai arba „rasti klaidą“: kas. • laikraščių straipsnių pavadinimuose (pavyzdžiui: „Koją vėl pakišo automobilio gedimas“). • šarados. vaidmenų žaidimų ir pan.) dalyviai. Galima pateikti įvairių kalbos vartojimo šiais tikslais pavyzdžių.).3. 4. anagramos ir pan. • stalo žaidimai ir žaidimai kortomis. kai K2 (antroji kalba) yra mokomoji kalba: a) tos pačios kalbos. pantomima ir pan. juokai (kalambūrai ir pan.). • grafituose (pavyzdžiui: Niekada man meilės nebus per daug). nuspręsti: • kokias užduotis mokiniui reikės.). pavyzdžiui: • reklaminiuose skelbimuose (pavyzdžiui: Langai – greiti kaip tavo norai). – tais atvejais.). • televizijos ir radijo žaidimai. reikalui esant.

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

4.3.5. Kalbos vartojimas estetiniais tikslais
Vaizdingas ir kūrybiškas kalbos vartojimas yra vertybė tiek mokymo bei mokymosi kontekste, tiek ir pats savaime. estetiniais tikslais gali būti skaitoma, klausoma (recepcinė veikla), rašoma, kalbama (produkcinė veikla), taip pat šnekamasi su kitais ir tarpininkaujama, taigi ir sakytine, ir rašytine forma (žr. 4.4.4 skyrelį). tai būtų tokia veikla: • dainavimas (lopšinės, liaudies, populiariosios dainos ir t. t.); • atpasakojimas ir perkūrimas (žodžiu ir raštu); • vaizdingų tekstų (apsakymų, eilėraščių ir pan.) klausymas, skaitymas, rašymas ir deklamavimas, taip pat ir audiovizualinių tekstų, animacinių filmų, pieštųjų pasakojimų ir pan. žiūrėjimas ar skaitymas; • vaidinimas (pagal scenarijų ir be jo); • literatūrinių tekstų kūrimas, suvokimas ir atlikimas, pavyzdžiui, tekstų skaitymas ir kūrimas (trumpų apsakymų, romanų, eilėraščių ir kt.); koncertų, spektaklių, operų ir pan. atlikimas ir žiūrėjimas ar klausymas. nors gali pasirodyti, kad toks glaustas tradiciškai laikomo esminiu, dažnai ir vyraujančio svetimųjų kalbų mokymosi aukštesnėse klasėse ir aukštosiose mokyklose aspekto apibūdinimas reiškia, kad jis nelaikomas svarbiu, tačiau tai klaidingas įspūdis. tautų ir regionų literatūra yra didžiausias indėlis į europos kultūros paveldą, europos tarybos nuomone, – „vertingiausias bendras turtas, kurį dera saugoti ir plėsti“. literatūra studijuojama ne tik ir ne tiek estetiniais, kiek šviečiamaisiais, intelektiniais, dvasiniais ir emociniais tikslais. labai tikimasi, kad literatūros mokytojai, dirbantys su įvairaus lygio mokiniais, supras, jog galima ir reikia pasinaudoti daugeliu „metmenų“ skyrių tam, kad jų mokymo tikslai ir metodai būtų skaidresni. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir, reikalui esant, nuspręsti: kokiais pramoginiais ir estetiniais tikslais mokiniui reikės, jis bus išmo• kytas ar iš jo bus reikalaujama vartoti kalbą.

86

Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys

4.4. Komunikacinės kalbinės veiklos rūšys ir strategijos
kad atliktų komunikacines užduotis, kalbos vartotojai turi imtis kokios nors komunikacinės kalbinės veiklos ir taikyti komunikacines strategijas. daugelis komunikacinės veiklos rūšių, pavyzdžiui, pokalbis ir susirašinėjimas, yra sąveika, kitaip tariant, dalyviai keičiasi adresanto / adresato vaidmenimis, dažnai net po keletą kartų. kitais atvejais, kai kalba yra įrašyta ar transliuojama per radiją ar televiziją, kai parašytas tekstas yra išsiunčiamas ar išspausdinamas, adresantai yra atskiriami nuo adresatų, pastarieji gali būti net nepažįstami, negalintys atsakyti. Šiais atvejais komunikacijos įvykis laikomas teksto sakymu (kalbėjimu), rašymu, klausymu ar skaitymu. daugeliu atvejų kalbos vartotojas, kaip kalbantysis ar rašantysis, kuria tekstą, kad išsakytų savo mintis. kitais atvejais veikia kaip bendravimo tarpininkas (dažnai „veikiantis“ skirtingomis kalbomis, bet nebūtinai) tarp dviejų ar daugiau asmenų, kurie dėl kokių nors priežasčių negali bendrauti tiesiogiai. toks tarpininkavimas gali būti sąveikus ar nesąveikus. daugelyje – jei ne daugumoje – situacijų vyksta įvairiopa veikla. pavyzdžiui, mokykloje per kalbos pamokas mokiniui gali reikėti klausytis mokytojo aiškinimo, tyliai ar garsiai skaityti vadovėlį, bendrauti su kitais mokiniais dirbant grupėmis ar projekte, raštu atlikti pratimus ar kurti rašinius, netgi tarpininkauti mokyklos veikloje arba norint pagelbėti kitam mokiniui. Strategijos – tai priemonės, kurias kalbos vartotojas naudoja, kad sutelktų bei subalansuotų savo išteklius ir panaudotų gebėjimus bei pritaikytų veikimo būdus taip, kad atitiktų komunikacijos konteksto reikalavimus ir sėkmingai bei ekonomiškiausiai iki galo atliktų konkrečią užduotį priklausomai nuo konkretaus tikslo. todėl į komunikacines strategijas nereikėtų žiūrėti kaip į neįgalumo modelius – kaip būdus kompensuoti kalbos spragas ar nesusikalbėjimą. Gimtakalbiai nuolat taiko visų rūšių komunikacines strategijas, kai tik kuri jų tinka iškilusiems komunikaciniams poreikiams patenkinti (strategijų rūšys aptariamos toliau). komunikacinių strategijų naudojimu galima laikyti metakognityvinių principų – išankstinio planavimo, atlikimo, stebėjimo ir taisymo – taikymą atliekant įvairią komunikacinę veiklą: recepcijos, sąveikos, produkcijos ir tarpininkavimo. Žodis strategijos vartojamas įvairiomis reikšmėmis. Čia jis reiškia tokios veiksmų sekos pasirinkimą, kad būtų didžiausias poveikis. Gebėjimai, kurių būtinai reikia vien sakytiniams ar rašytiniams žodžiams suprasti ar ištarti (pavyzdžiui, garsų tėkmės skaidymas į reikšmę
87

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

turinčių žodžių virtinę), laikomi žemesniais už tuos, kurie būdingi komunikacijos procesui (žr. 4.5 skyrelį). kalbos mokymosi pažanga aiškiausiai matyti iš mokinio gebėjimo atlikti komunikacinę kalbinę veiklą ir taikyti komunikacines strategijas. todėl pastarosios yra tinkamas pagrindas kalbos gebėjimams išdėstyti skalėse. Šiame skyriuje siūloma, kaip pateikti skalėse gebėjimus įvairiais veiklos rūšių ir aptariamų strategijų aspektais.

4.4.1. Produkcinės veiklos rūšys ir strategijos
produkcinės veiklos rūšys ir strategijos apima ir kalbėjimą, ir rašymą.

4.4.1.1. Sakytinė produkcija (kalbėjimas). kalbos vartotojas žodžiu kuria tekstą,
kuris pateikiamas vienam ar daugiau klausytojų. kalbėjimo pavyzdžiai būtų tokie: • viešosios kalbos (informaciniai pranešimai, nurodymai ir t. t.); • kalbėjimas auditorijai (kalbos viešuose posėdžiuose, universiteto paskaitos, pamokslai, renginiai, sporto komentarai, prekių ar paslaugų pristatymai ir t. t.). kalbėjimo veikla apimtų, pavyzdžiui: • parašyto teksto skaitymą garsiai; • kalbėjimą remiantis konspektu, parašytu tekstu ar vaizdinėmis priemonėmis (diagramomis, paveikslėliais, lentelėmis ir t. t.); • repetuoto vaidmens atlikimą; • spontanišką kalbėjimą; • dainavimą. toliau pateikiamos tokios skalės: • bendrosios sakytinės produkcijos; • išplėtoto monologo: patirties apibūdinimo; • išplėtoto monologo: argumentavimo (pavyzdžiui, debatuose); • viešųjų skelbimų; • kalbėjimo auditorijai.

88

Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys

BENDROJI SAKYTINĖ PRODUKCIJA C2 C1 Geba kalbėti aiškiai, sklandžiai, geros struktūros logiškas kalbėjimas padeda klausytojui pastebėti ir įsiminti svarbius dalykus. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti ir pristatyti sudėtingus dalykus, siedamas potemes, plėtodamas tam tikras mintis ir baigdamas tinkama išvada. Geba aiškiai, metodiškai plėtodamas mintis apibūdinti ir pristatyti dalykus pabrėždamas tai, kas svarbu, ir paremdamas reikšmingomis detalėmis. Geba aiškiai, smulkiai apibūdinti ir pristatyti daugelį dalykų, susijusių su savo interesų sritimi, išplėtodamas ir pagrįsdamas mintis papildomais teiginiais ir tinkamais pavyzdžiais. Geba gana laisvai tiesmukai apibūdinti kokį nors dalyką, susijusį su specialybe, nuosekliai dėstydamas mintis. Geba paprastai apibūdinti ar pristatyti žmones, gyvenimo ar darbo sąlygas, dienotvarkę, pasakyti, kas patinka ir kas nepatinka, ir pan. paprastų frazių rinkiniu ar nesusijusiais sakiniais. Geba pasakyti paprastas, dažniausiai pavienes frazes apie žmones ir vietas.

B2

B1 A2 A1

IŠPLĖTOTAS MONOLOGAS: patirties apibūdinimas C2 C1 B2 Geba aiškiai, sklandžiai, detaliai ir dažnai įsimintinai apibūdinti. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti sudėtingus dalykus. Geba nuodugniai apibūdinti ir pasakoti, jungdamas potemes, plėtodamas tam tikras mintis ir pateikdamas tinkamą išvadą. Geba aiškiai, metodiškai apibūdinti platų spektrą dalykų, susijusių su savo interesais. Geba tiesmukai apibūdinti daugelį žinomų savo interesų srities dalykų. Geba gana laisvai tiesmukai pasakoti ar apibūdinti, nuosekliai pateikdamas mintis. Geba smulkiai papasakoti apie patirtį, apibūdindamas jausmus ir reakcijas. Geba nupasakoti netikėto įvykio, pvz., avarijos, detales. Geba papasakoti knygos ar filmo siužetą ir pasakyti savo nuomonę. Geba apibūdinti svajones, viltis, siekius. Geba apibūdinti tikrus ar įsivaizduojamus įvykius. Geba pasakoti. Geba pasakoti ar ką nors apibūdinti, pateikdamas paprastą minčių sąrašą. Geba apibūdinti kasdienę savo aplinką, pvz., žmones, vietas, darbo ar mokymosi patirtį. Geba trumpai apibūdinti įvykius ar veiklą. Geba apibūdinti planus ar pasirengimą ką daryti, įpročius ir kasdienius dalykus, praeities veiklą ir asmeninę patirtį. Geba paprasta kalba apibūdinti ir palyginti sau priklausančius objektus. Geba paaiškinti, ką mėgsta ir ko nemėgsta. Geba apibūdinti savo šeimą, gyvenimo sąlygas, mokymosi patirtį, dabartinį ar ankstesnį (neseną) darbą. Geba paprastais žodžiais apibūdinti žmones, vietas, nurodyti priklausomybę. Geba apibūdinti save, pasakyti, ką daro ir kur gyvena.

B1

A2

A1

89

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

IŠPLĖTOTAS MONOLOGAS: argumentavimas (pvz., debatuose) C2 C1 neaptariama neaptariama Gali metodiškai argumentuoti, tinkamai pabrėždamas reikšmingas mintis ir paremdamas svariomis detalėmis. B2 Geba aiškiai argumentuoti, savo nuomonę išplėsdamas ir paremdamas papildomomis mintimis ir tinkamais pavyzdžiais. Geba logiškai sieti argumentus. Geba paaiškinti požiūrį į svarbų klausimą, pateikdamas įvairių pranašumų ir trūkumų. Geba plėtoti įrodymus pakankamai gerai, kad didžiąją dalį laiko galima nesunkiai sekti. Geba trumpai pagrįsti ir paaiškinti nuomones, planus ir veiksmus. neaptariama neaptariama

B1 A2 A1

VIEŠIEJI SKELBIMAI C2 C1 B2 B1 A2 A1 neaptariama Geba skelbimus pateikti laisvai, beveik be pastangų, pasitelkdamas loginį kirtį ir intonaciją, kad tiksliai perteiktų subtiliausius reikšmės atspalvius. Geba daugelio bendrųjų temų skelbimus pateikti gana aiškiai, laisvai ir spontaniškai, nesukeldamas klausytojui įtampos ar nepatogumo. Geba pateikti trumpus, iš anksto parengtus pranešimus tema, susijusia su kasdieniais savo interesų srities įvykiais, kurie nepaisant galimo labai stipraus kitos kalbos akcento ir intonacijos vis dėlto yra aiškiai suprantami. Geba pateikti labai trumpus, iš anksto parengtus pranešimus numatomo, išmokto turinio, kurie yra suprantami dėmesingam klausytojui. neaptariama

Pastaba. Šios dalinės skalės aptartys nėra patikrintos empiriškai.

90

Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys

KALBĖJIMAS AUDITORIJAI C2 Geba pasitikėdamas savimi ir išraiškingai pristatyti sudėtingą, auditorijai nežinomą temą, laisvai komponuodamas savo kalbą ir prisitaikydamas prie auditorijos poreikių. Geba susidoroti su sunkiais klausimais, netgi jei auditorija nusiteikusi priešiškai. Geba pateikti aiškų geros struktūros pranešimą sudėtinga tema, gana plačiai išskleisdamas ir paremdamas savo požiūrį papildomomis mintimis, argumentais ir tinkamais pavyzdžiais. Geba tinkamai reaguoti, jei yra pertraukiamas, atsakydamas spontaniškai ir beveik be pastangų. Geba pateikti aiškų, metodiškai išplėtotą pranešimą, pabrėždamas reikšmingas mintis ir tinkamus argumentus. Geba spontaniškai nukrypti nuo parengto teksto ir pratęsti įdomias mintis, iškeltas klausytojų, dažnai kalbėdamas nepaprastai laisvai ir lengvai rasdamas raiškos priemonių. Geba pateikti aiškų iš anksto parengtą pranešimą, paremdamas tam tikrą požiūrį argumentais „už“ ar „prieš“ ir parodydamas įvairių pasirinkčių pranašumus ir trūkumus. Geba atsakyti į daugelį klausimų palyginti laisvai ir spontaniškai, nesukeldamas įtampos nei sau, nei auditorijai. Geba pateikti iš anksto parengtą tiesmuką pranešimą savo srities žinomais klausimais, kalbėjimas yra pakankamai aiškus, kad didžiąją laiko dalį būtų galima nesunkiai sekti, pagrindinės mintys paaiškinamos pakankamai tiksliai. Geba atsakyti į klausimus, bet gali paprašyti pakartoti, jei paklausta buvo greitakalbe. Geba pateikti trumpą surepetuotą pranešimą tema, susijusia su kasdieniu savo gyvenimu, trumpai pagrįsti ir paaiškinti nuomones, planus ir veiksmus. Geba atsakyti į nedaugelį tiesioginių klausimų. A2 Geba pateikti trumpą surepetuotą elementarų pranešimą žinoma tema. Geba atsakyti į čia pat užduodamus tiesioginius klausimus, jei gali paprašyti pakartoti ir jei yra kas padeda suformuluoti atsakymą. Geba perskaityti labai trumpą, iš anksto parengtą tekstą, pavyzdžiui, pristatyti kalbėtoją, pasiūlyti tostą.

C1

B2

B1

A1

Pastaba. Šios dalinės skalės aptartys sudarytos naujai pergrupuojant kitų skalių aptarčių elementus. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir, reikalui esant, nuspręsti: kiek mokiniui reikės, kiek jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama • kurti sakytinį tekstą (kalbėti).

4.4.1.2. Rašytinė produkcija (rašymas). kalbos vartotojas, kaip rašantysis, raštu
kuria tekstą, kurį gauna vienas ar keli skaitytojai.

91

todėl. • kūrybinio rašymo. pavyzdžiui. siedamas trumpesnes atkarpas grandinine seka. Geba kurti aiškius. detalius tekstus įvairiomis temomis. Geba kurti tiesmukus rišlius tekstus daugeliu su savo interesų sritimi susijusių temų. 92 . • asmeninių ar dalykinių laiškų rašymas ir pan.. pabrėžti svarbiausius dalykus. toliau pateikiamos tokios skalės: • bendrosios rašytinės produkcijos. Pranešimų ir esė) aptarys nebuvo empiriškai kalibruotos su matavimo modeliu. sklandžiai. Geba parašyti paprastas pavienes frazes ir sakinius. mokymo ir vertinimo metmenys rašymo pavyzdžiai būtų tokie: • anketų ir klausimynų pildymas. juos jungdamas dažniausiai vartojamais jungtukais. geros struktūros tekstus sudėtingomis temomis. užbaigti tinkama išvada. plakatų kūrimas. kurti sudėtingus tinkamo ir paveikaus stiliaus tekstus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. laikraščiams. susijusiomis su asmens interesais. kurių logiška struktūra padeda skaitytojui pastebėti reikšmingas mintis. • diktantų rašymas. pastabų rašymas ir pan.. bet. Šios ir kitų dviejų dalinių skalių (Kūrybinio rašymo. išplėtoti ir paremti požiūrį šalutinėmis mintimis. • straipsnių žurnalams. • konspektavimas. • kūrybinis ir vaizdingas rašymas. • pranešimų ir esė. Geba kurti aiškius. taigi šių trijų skalių aptartys buvo sukurtos naujai pergrupuojant kitų skalių aptarčių elementus. BENDROJI RAŠYTINĖ PRODUKCIJA C2 C1 B2 B1 A2 A1 Geba rašyti aiškiai. Geba parašyti sekas paprastų frazių ir sakinių. ir. • pranešimų. informaciniams biuleteniams rašymas ir pan. argumentais bei tinkamais pavyzdžiais. apibendrindamas ir vertindamas įvairių šaltinių informaciją ir argumentus. • skelbimų. kad. Pastaba.

Geba aprašyti tikrus ar įsivaizduojamus įvykius. kuriame metodiškai samprotaujama tinkamai išryškinant svarbiausias mintis ir aktualias paremiamąsias detales. Geba komponuoti tinkamą ir veiksmingą loginę struktūrą. dabartinį ar ankstesnį (neseną) darbą. spektaklį. Geba rašyti esė ar pranešimą. Geba aiškiai. detaliai aprašyti daugelį žinomų dalykų. Geba aprašyti savo kasdienę aplinką. tinkamu numatomam skaitytojui. PRANEŠIMAI IR ESĖ C2 Geba kurti aiškų. straipsnį ar esė. Geba apžvelgti filmą. pavyzdžiui. Geba pasakoti. Geba pasitikėdamas savimi glaustai apibendrinti savo srities faktinę informaciją apie žinomus – įprastus ar neįprastus – dalykus. praeities veiklą ar asmeninius įspūdžius. Geba trumpai paprastai aprašyti įvykius. Geba rašyti esė ar pranešimą. Geba kurti aiškius. pateikiama pasiūlymų ar kritiškai vertinami literatūros kūriniai. juos išdėstyti ir pateikti savo nuomonę. Geba parašyti keletą paprastų frazių ir sakinių apie savo šeimą. kuriuose pristatomi klausimai. vietas. patraukliai pasakoti ir aprašyti patirtį pasirinktam žanrui tinkamu stiliumi. detalius geros struktūros išplėtotus aprašymus ir grožinius tekstus asmeniniu natūraliu stiliumi. rišliai aprašydamas jausmus ir reakcijas. gyvenimo sąlygas. Geba parašyti paprastas frazes ar sakinius apie save ir įsivaizduojamus žmones. mokymąsi. žmones. detaliai aprašyti tikrus ar įsivaizduojamus įvykius bei patirtį. Geba rašyti aiškiai. Geba aiškiai. Geba įvertinti įvairias mintis ar problemos sprendimo būdus. sudėtingą pranešimą. ką veikia. knygą. sieti mintis ir jas dėstyti laikydamasis žanro reikalavimų. sklandžiai. Geba išplėtoti ir gana išsamiai paremti požiūrį papildomomis mintimis.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys KŪRYBINIS RAŠYMAS C2 Cl Geba rašyti aiškiai. argumentais ir tinkamais pavyzdžiais. susijusių su asmens interesų sritimi. Geba parašyti trumpus paprastus esė asmeniui įdomiomis temomis. Geba parašyti labai trumpą standartinės formos ataskaitą. Geba raštu papasakoti apie patirtį. kurioje perteikiama faktinė informacija ir pateikiami veiklos motyvai. A2 A1 neaptariama neaptariama B2 Bl A2 Al Cl B2 Bl 93 . darbo ar mokymosi patirtį tarpusavyje susietais sakiniais. Geba tiesmukai. Geba parašyti trumpas paprastas įsivaizduojamas biografijas arba paprastus eilėraštukus apie žmones. gerai komponuodamas dėstyti sudėtingus dalykus. susijusius su asmens interesų sritimi. Geba apibendrinti įvairių šaltinių informaciją ir argumentus. kur jie gyvena. pabrėždamas svarbias pagrindines problemas. sklandų. nesenas keliones. kuriame samprotaujama pagrindžiant tam tikrus požiūrius argumentais „už“ ir „prieš“ ir paaiškinant įvairių siūlymų pranašumus bei trūkumus. detaliai aprašyti įvairius dalykus. kuri padeda skaitytojui pastebėti reikšmingas mintis.

ypač ne sąveikos veikloje (pavyzdžiui. kaip pasunkinti užduotį ir su ja susidoroti. teigiamai vertina savo išteklius: paprastesne kalba stengiasi pasakyti kuo panašiau ir daugiau apibendrindamas. Vidinės išgalės gali būti suaktyvinamos arba sąmoningai rengiantis (repetavimas). apibūdinami kaip pasiekimo strategijos. t. jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama rašyti. yra apibūdinami kaip vengimo strategijos. kuria „perbristų“ – susidorotų su jam nauja situacija ar nusakytų norimą idėją (rėmimasis ankstesnėmis žiniomis). veido išraiška. kaip sumažinti savo siekius derinant juos prie išteklių. ką nori pasakyti. vartoja geriausiai mokamus iš anksto suformuluotus pasakymus. kad tą supaprastintą užduotį atlikti pasisektų. pavyzdžiui.4. 4. panašiai pritrūkus tinkamų išgalių mokiniui ar kalbos vartotojui gali tekti keisti tai. 94 . suradęs tinkamą pasparą. ar kalbos vartotojas supranta. žinynus ir pan. mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. teikia jam galimybę stebėti komunikacijos sėkmę (kloties stebėjimas). darydamas pranešimą. kalbos vartotojas veikiau gali elgtis priešingai – sunkinti užduotį (užduoties priderinimas). Be to. kai neįmanoma sutelkti ar surasti užduotį atitinkančių išteklių. pastebėti apsirikimus bei savo dažniausias klaidas ir jas taisyti (pasitaisymas). kad prisiderintų prie turimų kalbinių išteklių. kaip kompensuoti − bandyti ir atrasti ar nedrąsiai vartoti kalbą. kur stabtelėjęs jis gali tarsi tiesti kūlgrindą. tiek komunikaciją. pasinaudojant paspara pajutus spragą (išteklių nustatymas). y. produkcinės veiklos strategijos yra išteklių sutelkimas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. dėl kurių jis jaučiasi patikimai – tai jam yra kaip „saugumo salos“. Būdai. rašydamas referatą) kalbos vartotojas gali sąmoningai kontroliuoti tiek kalbą. ką iš tikrųjų nori pasakyti. perfrazuoja ar nupasakoja tai. netgi į tikslinę kalbą perkelia pirmosios kalbos (k1) posakius (kompensavimas).1. arba žiūrint į žodynus. kad galėtų tikti (bandymas). – kad būtų pasitelkiamos visos įmanomos priemonės. kalbos vartotojui gali leisti sudėtingiau formuluoti ir dėstyti savo mintis (pranešimo priderinimas). kalbos vartotojas. užuot rašius laišką.3.. − grįžtamasis ryšys. arba numatant skirtingų stilių. rašyti atviruką. toks įvairių kompetencijų derinimas – išryškinant pranašumus ir užglaistant trūkumus. būdai. kita vertus. ir priešingai – papildoma kalbinė paspara. gestai ir tolesnė pokalbio eiga. tvarkant juodraštį. taikantis pasiekimo strategijas. diskurso struktūrų ar formuluočių poveikį (atsižvelgimas į auditoriją). ar tiesiog bando verstis tuo. galbūt prieinama vėliau. atitinkančios užduoties pobūdį. patartina kalbos vartotojui supaprastinti užduotį ir. ką tarsi prisimena ir mano. nuspręsti: • kokiais tikslais mokiniui reikės. reikalui esant.

ir priemones. skatindamas grįžtamąjį ryšį. išteklių nustatymas. ką gali prisiminti ar kokių priemonių gali rasti. • Vertinimas: – kloties stebėjimas. pateikiamos tokios aiškinamosios skalės: • planavimo. atsižvelgdamas į poveikį adresatui ar adresatams. atsižvelgimas į auditoriją. Geba pakartoti ir išmėginti naujas konstrukcijas ar posakius. kaip tai pasakyti. kurias nori išdėstyti. • atlikimas: – kompensavimas. Geba prisiminti ir pakartoti tinkamas žinomas frazes. – rėmimasis ankstesnėmis žiniomis. Geba pasirengti perteikti pagrindinę mintį ar mintis. • taisymas: – pasitaisymas.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys • planavimas: – – – – – repetavimas. pasitelkdamas visus išteklius ir ribodamas pranešimą pagal tai. kas turi būti pasakyta. pranešimo priderinimas. • stebėjimo ir taisymo. užduoties priderinimas. • kompensavimo. PLANAVIMAS C2 C1 B2 B1 A2 A1 kaip B2 kaip B2 Geba planuoti. neaptariama 95 . – bandymas.

t.4. ir skatina „pataisyti“. • klausymas auditorijoje (teatre. 96 .1. ko nori. kurio jis ar ji neprisimena. Recepcinės veiklos rūšys ir strategijos tai apima klausymą ir skaitymą. reiškiantį panašų dalyką (pavyzdžiui. viešuosiuose susitikimuose. Geba išreikšti. neaptariama B1 A2 A1 STEBĖJIMAS IR TAISYMAS C2 C1 B2 Geba iškilus sunkumams pradėti iš naujo ir performuluoti mintį taip sklandžiai. Geba išsitaisyti riktus ir klaidas. panašų į norimą perteikti sąvoką. kad iškilo problema.). tV. Man prašom paduoti tą). ką norėjo pasakyti. Geba paprašyti patvirtinti. ar jų nedaro. mokymo ir vertinimo metmenys KOMPENSAVIMAS C2 C1 B2 Geba pakeisti žodį. jei tik pašnekovas parodo. • žiniasklaidos (radijo. įrašų. Geba „pritaikyti“ gimtosios kalbos žodį ir paklausti. kaip B2+ Geba laisvai atpasakoti ir perfrazuoti. 4. parodydamas pirštu (pavyzdžiui. klausymo pavyzdžiai būtų tokie: • viešųjų skelbimų (informacijos. Geba nusakyti pagrindinius bruožus konkretaus dalyko.2. Geba išsitaisyti laikų painiavą ar posakius. Geba. pradėti iš naujo keisdamas taktiką. kad tai beveik nepastebima. sunkvežimis žmonėms = autobusas). Geba perteikti žodžio reikšmę pavartodamas kitą. nutrūkus komunikacijai. Klausymo supratimas (klausymas).) klausymas. susidūręs su sunkumais. sukurtą vieno ar kelių kalbėtojų. viešosiose paskaitose. Geba. filmų) klausymas. pasilinksminimuose ir pan. ar toks žodis yra. Geba pavartoti netinkamą žodį iš jam žinomų ir gestais paaiškinti. ekvivalentišku žodžiu taip sklandžiai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad pavartojo taisyklingą formą. neaptariama neaptariama B1 A2 A1 4.2. kad paslėptų žodyno ar gramatikos spragas. jei supranta suklydęs ar jei dėl to kilo nesusipratimų. Geba įsidėmėti savo įprastas klaidas ir sąmoningai kontroliuoti. reiškiantį dalyką. Geba pavartoti paprastą žodį. kurie lemia nesusipratimus. įspėjimų ir t. kad pašnekovas to beveik nepastebi.4. kalbos vartotojas kaip klausytojas gauna ir apdoroja sakytinę įvestį. pradėti iš naujo ir performuluoti savo pasakymą nenutraukdamas kalbos srauto. nurodymų. kurio pavadinimo negali prisiminti.

su kuriomis paprastai susiduriama asmeniniame. kuri yra labai lėta ir aiški. pateikiamos tokios skalės: • bendrojo klausomų tekstų supratimo. televiziją. taip pat mokymosi ar darbo aplinkoje. pavyzdžiui. svarbiausią informaciją apie šeimą ir asmenį. kiekvienu atveju vartotojas gali klausyti. • klausymo auditorijoje. kai kalbama įprastomis temomis. taip pat trumpus pasakojimus. BENDRASIS KLAUSOMŲ TEKSTŲ SUPRATIMAS C2 Geba klausydamas tiesiogiai ar įrašą be jokių sunkumų suprasti. girdimą gyvai ar per radiją. kas sakoma natūraliu tempu. • vidinį loginį turinį (prasmę) ir pan. kad suprastų reikšmę. suprasti esmę ir konkrečias detales. Geba suprasti tiek. • detales. kad patenkintų konkrečius poreikius. žinomomis ir naujomis temomis. Geba atpažinti platų spektrą idiomų ir šnekamosios kalbos posakių. • skelbimų ir nurodymų klausymo. • gimtakalbių pokalbių supratimo. kad sektų išplėtotos kalbos abstrakčiomis ir sudėtingomis ne savos srities temomis mintį. net jei ji nėra aiškios struktūros. nors kartais gali prireikti pasitikslinti detales. Geba pakankamai suprasti. visuomeniniame gyvenime. taip pat ir savo srities mokslines diskusijas. kad suprastų: • esmę. mokymąsi. o ryšiai yra tik numanomi ir aiškiai nepažymimi.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys • atsitiktinai nugirsto pokalbio klausymas ir pan. suvokdamas registro pokyčius. ypač jei kalbama neįprasta tartimi. tiek abstrakčiomis temomis bendrine tartimi. C1 B2 B1 97 . trukdyti suprasti gali tik didelis triukšmas. Geba suprasti bendrinę sakytinę kalbą. Geba suprasti tiesmuką faktinę informaciją įprastomis kasdienio gyvenimo ar su darbu susijusiomis temomis. darbą). vietos geografiją. apsipirkimą. jei tema yra žinoma ir retorinį kalbos organizavimą rodo aiškūs žymikliai. Geba sekti išplėtotą kalbą ir sudėtingą argumentavimą. Geba sekti išplėtotą kalbą. jei kalbama aiškiai ir lėtai. netinkama teksto struktūra ir / ar idiomos. apie darbą. • radijo ir garso įrašų klausymo. jei kalbama aiškiai bendrine tartimi. • konkrečią informaciją. laisvalaikį ir pan. jei kalbama aiškiai ir lėtai. Geba suprasti turinio ir kalbinės raiškos atžvilgiu sudėtingą kalbą tiek konkrečiomis. Geba suprasti aiškios bendrinės kalbos svarbiausias mintis. su ilgomis pauzėmis. A2 A1 Geba suprasti frazes ir pasakymus.. Geba sekti kalbą. susijusius su artimiausia aplinka (pavyzdžiui.

tarminės vartosenos atvejų ar nežinomų terminų. Geba suprasti trumpų. kaip nuvykti iš a į B pėsčiomis ar viešuoju transportu. C1 B2 B1 A2 A1 98 . o dėstymas yra paprastas ir aiškios struktūros. Geba suprasti nurodymus. Geba su tam tikromis pastangomis suprasti didžiąją dalį to. pavyzdžiui. kalbų. Geba sekti turinio ir kalbos atžvilgiu sudėtingų paskaitų. kas kalbama. Geba suprasti paprastus nurodymus. Geba suprasti sudėtingą techninę informaciją. atidžiai ir lėtai sakomus tiesiogiai jam. bet gali būti sudėtinga dalyvauti pokalbyje su keliais gimtakalbiais. pavyzdžiui. mokymo ir vertinimo metmenys GIMTAKALBIŲ POKALBIŲ SUPRATIMAS C2 C1 kaip C1 Geba lengvai suprasti sudėtingą trečiųjų asmenų sąveiką grupės diskusijoje ar debatuose netgi abstrakčiomis. Geba sekti detalius nurodymus. dažniausiai geba nustatyti pokalbio. temą. jei dauguma jų visai nesitaiko prie svetimkalbio pašnekovo. Geba suprasti paprastą techninę informaciją. jei kalbama aiškiai bendrine tartimi. jei jis lėtas ir aiškus. jei kalbama apie žinomus dalykus. pranešimų ir kitų akademinių ar profesinių pateikčių pagrindinius dalykus. Geba suprasti skelbimus ir pranešimus konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis. paprastus nurodymus. Geba sekti savo srities paskaitą ar kalbėjimą. aiškių. paprastų pranešimų ir skelbimų pagrindinę mintį. kaip antai vartojimo nurodymai. kuriuose daug šnekamosios kalbos žodžių. vykstančio šalia. ir sekti trumpus. stadione ir pan. garsiakalbių iškraipomų viešųjų skelbimų. neaptariama neaptariama Bl A2 A1 SKELBIMŲ IR NURODYMŲ KLAUSYMAS C2 kaip C1 Geba suprasti konkrečią informaciją klausydamasis prastai girdimų. Geba bendrais bruožais suprasti tiesmukas trumpas kalbas žinomomis temomis. sudėtingomis ir nežinomomis temomis. diskusijų ir debatų. Geba palaikyti gyvą pokalbį su gimtakalbiais pašnekovais. jei kalbama aiškiai bendrine tartimi. stotyje. Geba palyginti lengvai sekti daugumą paskaitų. perteikiamus bendrine kalba normaliu tempu. žinomų produktų ar paslaugų aprašai. neaptariama B2 B1 A2 A1 KLAUSYMAS AUDITORIJOJE C2 C1 B2 Geba lengvai sekti specializuotas paskaitas ir pranešimus. dažniausiai geba sekti svarbiausias platesnio pokalbio mintis. kaip naudotis buitiniu įrenginiu.Bendrieji europos kalbų mokymosi.

kokį klausymosi būdą mokinys rinksis. 4. skaitymo pavyzdžiai būtų tokie: • skaitymas bendrajai orientacijai. • ieškodamas konkrečios informacijos. Geba suprasti svarbiausias radijo žinių laidų mintis ar paprastus garso įrašus apie žinomus dalykus. pavyzdžiui. • norėdamas suprasti vidinį loginį turinį (prasmę) ir pan. • • kokiais tikslais mokinys klausysis. kurių gali pasitaikyti visuomeninėje. ką jis bus išmokytas klausytis ir ko iš jo bus reikalaujama klausytis. jei kalbama lėtai ir aiškiai. jei kalbama palyginti lėtai ir aiškiai. Geba suprasti daugelio radijo laidų bei garso įrašų dominančiomis temomis turinį. • skaitymas malonumui. sukurtus vieno ar daugiau rašytojų. • norėdamas suprasti detales. jei kalbama aiškiai bendrine tartimi.4. toną ir pan. • skaitymas ir nurodymų vykdymas. informacinių knygų. • skaitymas dėl informacijos. Skaitymo supratimas (skaitymas). tiek informacijos turinį. profesinėje ar akademinėje veikloje.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys RADIJO IR GARSO ĮRAŠŲ KLAUSYMAS C2 C1 kaip C1 Geba suprasti platų spektrą garso įrašų ar radijo bei televizijos laidų. Geba suprasti bendrine kalba įrašytus tekstus. Geba suprasti ir atrinkti esminę informaciją iš trumpų įrašų apie kasdienius numatomus dalykus. taip pat ir ne bendrine kalba. kalbos vartotojas – skaitytojas – kaip įvestį gauna ir apdoroja rašytinius tekstus. kalbos vartotojas gali skaityti: • norėdamas suprasti esmę. ir atpažinti subtiliausius dalykus – ir tiesiogiai nepasakytas nuostatas. ir nustatyti tiek kalbėtojo požiūrius ir nuostatas. Geba suprasti daugumą radijo dokumentinių apybraižų bei kitokių garso įrašų bendrine kalba ir nustatyti kalbėtojo nuotaiką. ir kalbėtojų santykius.2. neaptariama B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. 99 .2. reikalui esant. nuspręsti: • kokios rūšies tekstų mokiniui reikės klausytis.

norų aprašymus asmeniniuose laiškuose tiek. bet gali kilti sunkumų dėl retesnių posakių. užsakymus. reikalui esant. • skaitymo susipažinimui. paprastus tekstus apie konkrečius žinomus dalykus. Geba skaityti korespondenciją. Geba patenkinamai suprasti tekstus. kuriuose tiesmukai pateikiama faktinė informacija ir kurių temos susijusios su asmens interesais. patvirtinimus ir pan. • susirašinėjimo skaitymo. susijusią su asmens interesų sritimi. taip pat ir abstrakčius. tiek nesusijusius.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Geba suprasti trumpus. • nurodymų skaitymo. Geba suprasti trumpus. pagrindines frazes. kad galėtų susirašinėti su draugais. pavardes. skaitydamas sakinį po sakinio. kurių žodynas susideda iš dažniausių žodžių. • skaitymo dėl informacijos ir argumentų. skaitymo žodynas yra platus ir aktyvus. suvokdamas subtilius stiliaus skirtumus ir suprasdamas tiek vidinį loginį turinį (prasmę). paprastus užrašus ant atvirukų. perskaitydamas dar kartą. Geba suprasti įvykių. BENDRASIS SKAITOMŲ TEKSTŲ SUPRATIMAS Geba suprasti ir kritiškai interpretuoti iš esmės visas rašytinės kalbos formas: grožinę ir negrožinę literatūrą. išskirdamas žinomus vardus. Geba suprasti trumpus paprastus asmeninius laiškus. žodžius. ir lengvai suvokia esmę. C2 C1 B2 B1 A2 A1 100 . atsižvelgdamas į teksto tipą bei skaitymo tikslus ir naudodamasis tinkamai pasirinktais informacijos šaltiniais. Geba beveik laisvai skaityti įvairiais būdais. kuriuose gausu šnekamosios kalbos elementų. Geba suprasti trumpus. tiek susijusius su specialybe. paprastus tekstus apie konkrečius žinomus dalykus. jausmų. Geba suprasti įprastų tipų laiškus (užklausas. taip pat ir tarptautinių. sudėtingos struktūros tekstus. SUSIRAŠINĖJIMO SKAITYMAS C2 C1 B2 B1 A2 A1 kaip C1 Geba suprasti bet kokią korespondenciją.) ir faksus žinomomis temomis. jei sunkesnes vietas gali perskaityti ne kartą. Geba detaliai suprasti ilgus ir sudėtingus tekstus. kurių žodynas susideda iš dažnai kasdien vartojamų ar su darbu susijusių žodžių. įvairiu tempu. Geba detaliai suprasti ilgus sudėtingus tekstus. mokymo ir vertinimo metmenys pateikiamos tokios skalės: • bendrojo skaitomų tekstų supratimo. tiek eksplicitinę reikšmę. Geba suprasti labai trumpus paprastus tekstus. retkarčiais pasinaudodamas žodynu.

Geba susirinkti informacijos. Geba suprasti paprastos informacinės medžiagos ir paprasto aprašymo turinį. Geba peržvelgti ilgesnį tekstą. straipsnių ar pranešimų įvairiomis temomis turinį ir svarbą. kaip antai gatvės. ar verta skaityti nuodugniau. geležinkelio stotys. kad atliktų tam tikrą užduotį. bukletų. Geba atpažinti žinomus vardus. Geba suprasti specialius ne savo srities tekstus. tiek pareikštas nuomones. žodžius. su kuriais gali tekti susidurti visuomeninėje. Geba rasti konkrečią numatomą informaciją kasdieniuose tekstuose. laiškų. SKAITYMAS DĖL INFORMACIJOS IR ARGUMENTŲ C2 C1 kaip C1 Geba detaliai suprasti daugybę ilgų sudėtingų tekstų. ypač jei yra vaizdinė paspirtis. kad galėtų nuspręsti. atpažindamas subtiliausias smulkmenas. nors ir nedetaliai. laiškuose. B1 A2 A1 B2 101 . reklaminiai bukletai.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys SKAITYMAS SUSIPAŽINIMUI C2 C1 B2 kaip B2 kaip B2 Geba greitai peržvelgti ilgą ir sudėtingą tekstą ir nustatyti svarbias detales. profesinėje ar akademinėje veikloje. informaciniai lapeliai ar tvarkaraščiai. trumpuose laikraščių straipsniuose apie įvykius. A2 A1 Geba rasti konkrečią informaciją paprastuose tekstuose. t. Geba rasti ir suprasti svarbią kasdienių tekstų informaciją. jei turi galimybę kartais pasinaudoti žodynu. trumpų oficialiųjų dokumentų. naudotis informaciniais leidiniais. su kuriais susiduria. ir surinkti informaciją iš skirtingų tekstų ar teksto vietų. nurodymai. pagrindines frazes paprastuose užrašuose įprasčiausiose kasdienėse situacijose. kuriuose reiškiamos tam tikros nuostatos ar požiūriai. skrajutėse. valgiaraščiai. restoranai. kur yra jam reikalinga informacija. pavardes. Geba suprasti aktualios problematikos straipsnius ir pranešimus. darbo vietose – tokius užrašus kaip nuorodos. nuomonių iš labai specialių savo srities tekstų. Geba suvokti svarbiausias paprasto laikraščio straipsnio žinoma tema mintis. kad pasitikslintų terminų reikšmes. kad rastų paslaugą ar prekybininką). Geba suprasti kasdienius ženklus ir užrašus viešosiose vietose. y. Geba greitai nustatyti žinių. Geba suvokti svarstomos problemos įrodymų eiliškumą. minčių. kad nustatytų. Geba nustatyti konkrečios informacijos vietą sąraše ir atskirti ją (pavyzdžiui. pavyzdžiui. taip pat nuostatas ir tiek numanomas. B1 Geba nustatyti aiškaus diskusinio teksto svarbiausias išvadas. įspėjimai apie pavojų. kaip antai skelbimai.

pateikiama viena aiškinamoji skalė – televizijos ir filmų žiūrėjimas. jei sunkesnes vietas gali skaityti pakartotinai. Geba suprasti ilgus. kaip nueiti iš a į B).3. reikalui esant. sudėtingas naujų mechanizmų ar veikimo būdo instrukcijas. tiek susijusias su specialybe. kalbos vartotojas vienu metu gauna girdimą ir matomą įvestį. iš jo bus reika• laujama skaityti. 4.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Geba suprasti taisykles – pavyzdžiui. Geba vadovautis trumpomis paprastomis nuorodomis (pavyzdžiui. kaip naudotis taksofonu. saugos. – jei jos parašytos paprasta kalba. Garso ir vaizdo įrašų supratimas (audiovizualinė recepcija). naudojimosi instrukcijas. – jei sunkesnes vietas gali skaityti pakartotinai. pavyzdžiui. vaizdo įrašų ar filmo su titrais žiūrėjimas. mokymo ir vertinimo metmenys NURODYMŲ SKAITYMAS C2 C1 B2 B1 A2 A1 kaip C1 Geba detaliai suprasti ilgas.4.2. 102 . paprastą įrenginio instrukciją. su kuriais susiduria kasdieniame gyvenime. • naujųjų technologijų (įvairialypės įrangos. jis norės ar bus išmokytas. iš jo bus reikalaujama skaityti. tiek nesusijusias. tokia kalbinė veikla yra: • garsiai skaitomo teksto sekimas. kompaktinių plokštelių ir t. nuspręsti: • kokiais tikslais mokiniui reikės. Geba suprasti paprastų įrenginių. sudėtingus savo srities nurodymus ir jų detales – pavyzdžiui. sąlygas. t. • televizijos. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.) naudojimas. Geba suprasti aiškią. jis norės ar bus išmokytas. kokiais būdais mokiniui reikės. perspėjimus.

o veikėjų kalba aiški ir tiesmuka. spektaklius ir daugumą filmų bendrine kalba.4. žinių pranešimai. stokojant su kontekstu susijusių žinių arba dėl tariamo žinojimo. Recepcijos strategijos apima konteksto bei tame kontekste svarbių žinių apie pasaulį identifikavimą ir tuo pat metu kognityvinės schemos. netikslumų arba dėl to. Geba suprasti didžiąją dalį tV žinių ir laidų apie einamuosius įvykius. yra užpildomos. kad kalbėtojas ar rašantysis vartoja užuominas. Geba suprasti didelę dalį daugelio tV programų dominančiomis temomis. Geba suprasti dokumentinius filmus. Geba sekti filmus. jei komentarui yra vaizdinė paspirtis. Geba sekti faktinių tV žinių laidų temų kaitą ir susidaryti vaizdą. gali rastis dėl nepakankamo kalbos mokėjimo. kaip bus organizuotas pranešimas ir koks bus jo turinys (bendrasis numatymas). akivaizdžios ir galimos pranešimo spragos yra užpildomos. recepcijos metu remiamasi visame kontekste (lingvistiniame ir nelingvistiniame) identifikuotomis reikšminėmis nuorodomis ir su tuo kontekstu siejamais lūkesčiais. ar jos atitinka suaktyvintąją kognityvinę schemą – būtent tokį situacijos interpretavimą (hipotezės tikrinimas). kurią įsivaizduojame esant tinkamą. laipsniškai sukonkretinant gautą apytikrę reikšmę. kai kalbama palyginti lėtai ir aiškiai. avarijas ir pan. sužadintais tam tikros tinkamos kognityvinės schemos. kad būtų atskleista pranešimo prasmė ir numatoma jo komunikacinė intencija. apie ką kalbama.2.4. tos spragos. kaip antai interviu. Geba nustatyti pagrindinę mintį tV žinių apie įvykius. tokiu būdu nustatoma ir viso pranešimo. kad būtų sukurta išsami pranešimo reikšmės reprezentacija. A1 neaptariama B1 A2 4.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys TELEVIZIJOS IR FILMŲ ŽIŪRĖJIMAS C2 C1 B2 kaip C1 Geba sekti filmus. jei kalbama palyginti lėtai ir aiškiai. suaktyvinimą. kuriuose vartojama daug žargono ir idiomų. darant tam tikras išvadas. trumpos paskaitos. Šie veiksmai savo ruožtu skatina prognozuoti. tiesioginius interviu. tokiomis procedūromis susikurtos schemos tinkamumas tikrinamas lyginant ją su tekste ir kontekste identifikuotomis reikšminėmis nuorodomis: žiūrima. pagal kurią būtų galima geriau išsiaiškinti reikšmines nuorodas (hipotezių peržiūra). kurių pasakojimas grindžiamas vaizdais ir veiksmu. trumpina žodžius manydamas kalbąs apie visiems žinomus dalykus. nepalankių recepcijos aplinkybių. pastebėjus neatitikimą vėl grįžtama į pirmąjį etapą (bendrasis numatymas) ir ieškoma kitos kognityvinės schemos. 103 . pokalbių laidas. Geba suprasti pagrindines tV programų žinomomis temomis mintis. kurios vėliau.. ir jo sudedamųjų dalių prasmė (išvadų darymas).

kas bus toliau. Geba numanyti galimą nežinomų žodžių reikšmę iš konteksto remdamasis bendra trumpo teksto ar replikos konkrečiomis kasdienio gyvenimo temomis prasme.Bendrieji europos kalbų mokymosi. tarpininkavimo kilus prieštaravimams ir pan.1. nuotaiką ir intencijas bei numato. keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis.3. bendro sprendimo priėmimo ir apibendrinimo. Sąveikinės veiklos rūšys ir strategijos 4. jei kalbami dalykai yra žinomi. Sakytinė sąveika sąveikaudamas su vienu ar daugiau pašnekovų kalbos vartotojas veikia ir kaip kalbėtojas. pavyzdžiui. kad suprastų. • atlikimas: reikšminių nuorodų identifikavimas ir išvadų darymas. geba tikrintis supratimą remdamasis konteksto nuorodomis. sąveikaujant nuolat taikomos recepcinės ir produkcinės strategijos.4. Geba suvokti pasitaikančių nežinomų žodžių reikšmę iš konteksto ir nustatyti sakinio prasmę. taip pat taikomos ir kognityviosios bei bendradarbiavimo strategijos (dar vadinamos diskurso ir kooperacijos strategijomis). mokymo ir vertinimo metmenys • planavimas: bendrasis numatymas (veiksmų numatymas. toliau pateikiama aiškinamoji skalė. jei tema yra susijusi su asmens domėjimosi sritimi. lūkesčių sužadinimas). tarp jų ir klausytis siekiant suprasti esmę. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 4. REIKŠMINIŲ NUORODŲ IDENTIFIKAVIMAS IR IŠVADŲ DARYMAS (raštu ir žodžiu) kaip C1 moka iš konteksto ar remdamasis gramatika bei žodynu nustatyti pašnekovo požiūrį. ir kaip klausytojas. reikšminių nuorodų siejimas su kognityvine schema. strategijos. kognityvinės schemos suaktyvinimas. • Įvertinimas: hipotezės patikrinimas. problemos formulavimo ir sąveikos krypties nustatymo. Geba taikyti įvairias strategijas tam. susijusios su bendradarbiavimo ir sąveikos valdymu.3. 104 . • taisymas: hipotezių peržiūra. kad drauge su juo (jais) kurtų pokalbį laikydamiesi bendradarbiavimo principų ir tardamiesi dėl reikšmės.4. Geba atpažinti iš konteksto nežinomus žodžius. sprendimo būdų siūlymo ir vertinimo.

– neoficialios diskusijos. – interviu. – paprastas kasdienis pašnekesys. • gimtakalbio pašnekovo supratimo. • neoficialių diskusijų. • • • • tikslingo bendradarbiavimo. – debatai. yra parengtos tokios skalės: • bendrosios sakytinės sąveikos. – oficialios diskusijos. keitimosis informacija. • oficialių diskusijų ir susirinkimų. – kolektyvinis planavimas. prekių įsigijimo ir naudojimosi paslaugomis. dalykinio pokalbio ir interviu. 105 .Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys sąveikinės veiklos pavyzdžiai: – transakcinis pokalbis. • pokalbio. – praktinis tikslingas bendradarbiavimas. – derybos.

nesukeldamas įspūdžio. reikalui esant. kai reikia keistis paprasta ir tiesiogine informacija žinomais ir kasdienio gyvenimo klausimais. pašnekovas padeda. kaip ieško tinkamos raiškos priemonės ar taiko vengimo strategijas. Geba pabrėžti. Geba bendrauti spontaniškai ir gramatiškai tiksliai. reikšti savo nuomonę ir keistis informacija žinomomis. Geba sąveikauti lengvai ir spontaniškai. Geba be pasirengimo įsitraukti į pokalbį žinomomis temomis. Geba naudotis plačia paprastų kalbos priemonių aprėptimi tvarkydamas reikalus daugumoje keliaujant susidarančių situacijų. kiek to reikalauja aplinkybės. muziką ir pan. susidūręs su kalbėjimo sunkumais tą patį pasako taip sklandžiai. susijusiais su darbu ir laisvalaikiu. Geba reikšti mintis laisvai ir spontaniškai. turi sukaupęs platų žodyną. todėl užmirštą žodį geba lengvai pakeisti kitu. ir tiek oficialiai. bet komunikacija visiškai priklauso nuo pakartojimų lėtesniu tempu.Bendrieji europos kalbų mokymosi. keistis mintimis ir informacija žinomomis temomis įprastose kasdienėse situacijose. Geba pakankamai lengvai sąveikauti apibrėžtose situacijose ir trumpuose pokalbiuose. Geba vartoti kalbą laisvai. jei. aiškiai išdėstyti ir pagrįsti savo požiūrį paaiškindamas ir pateikdamas argumentų. profesinėmis ar laisvalaikio temomis. kad riboja tai. aiškiai pabrėždamas ryšius tarp minčių. kasdienio gyvenimo ar jį dominančiomis temomis. ką nori pasakyti. darbas. kad galėtų savarankiškai palaikyti pokalbį. perfrazavimo ar pataisymų. produkuoti paprastus pasakymus bei į juos sureaguoti gerai žinomomis temomis ar tenkindamas būtiniausius poreikius. Geba atlikti paprastas komunikacines užduotis. Geba reikšti mintis abstraktesnėmis kultūrinėmis temomis. Geba su tam tikru pasitikėjimu sąveikauti žinomomis kasdienio ar nekasdienio gyvenimo temomis. akademinėmis. kelionės ir einamieji reikalai. bet retai geba suprasti tiek. mokymo ir vertinimo metmenys BENDROJI SAKYTINĖ SĄVEIKA Geba gerai vartoti idiomas ir šnekamosios kalbos posakius suprasdamas jų konotacinę reikšmę. Be didelių pastangų geba keistis replikomis. knygas. beveik be pastangų. susidoroti su netikėtomis situacijomis ir paaiškinti problemą. Geba sąveikauti paprastomis kalbos priemonėmis. pomėgiai. kad pašnekovas vargiai pastebi tuos sunkumus buvus. Geba pasikeisti santykių užmezgimo ir palaikymo replikomis. pavyzdžiui. C2 C1 B2 B1 A2 A1 106 . geba paklausti ir atsakyti į klausimus. o tai leidžia nuolat palaikyti ryšius su gimtakalbiais nesukeliant sunkumų nė vienai pusei. pavyzdžiui. ją patikrinti ir patvirtinti. susijusiomis su jo pomėgiais ar profesija. Geba keistis informacija. kuo asmeniškai jam svarbūs yra įvykiai ar patirtis. kalbėdamas apie filmus. šeima. tik abstrakti ir sunki tema gali sutrikdyti natūralią ir sklandžią kalbėjimo tėkmę. Geba paklausti paprastų klausimų ir į juos atsakyti. tiksliai ir veiksmingai kalbėdamasis įvairiomis bendromis. Geba tiksliai perteikti reikšmės niuansus tinkamai vartodamas įvairias raiškos priemones. retkarčiais matyti.

jei retkarčiais paprašius pakartojama ar tas pats pasakoma kitaip. Geba suprasti tiek. nesusijusiomis su jo specialybe. Geba detaliai suprasti. Geba suprasti.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys GIMTAKALBIO PAŠNEKOVO SUPRATIMAS C2 Geba suprasti bet kokį gimtakalbį pašnekovą. jei pašnekovas yra palankiai nusiteikęs. kad be didesnių pastangų galėtų keistis paprastomis kasdienėmis frazėmis. kai kalbama abstrakčiomis ir sudėtingomis specifinio pobūdžio temomis. kas jam sakoma aiškiai ir lėtai paprastuose kasdieniuose pokalbiuose. Geba iš esmės suprasti. tačiau gali prireikti pasitikslinti kai kurias detales. net jei pastarasis kalba abstrakčiomis ir sudėtingomis specifinio pobūdžio temomis. nesusijusiomis su jo sritimi. Geba suprasti tiesiogiai jam užduodamus ir aiškiai formuluojamus klausimus bei instrukcijas ir vykdyti paprastus nurodymus. kas jam aiškiai sakoma bendrine kalba žinomomis temomis. Geba suprasti. ypač jei tartis yra neįprasta. kas kasdieniuose pokalbiuose jam sakoma aiškia tartimi. jei pašnekovas stengiasi būti suprastas. kas jam yra sakoma bendrine kalba net ir triukšmingoje aplinkoje. C1 B2 B1 A2 A1 107 . reikalingas paprastiems ir konkretiems kasdieniams poreikiams patenkinti. Geba detaliai suprasti. reikalui esant. Geba suprasti kasdienes jam sakomas frazes. lėtai ir. tačiau kartais turi paprašyti pakartoti tam tikrus žodžius ar posakius. jei suteikiama galimybė priprasti prie nenorminio akcento ar tarmės. pakartoja. kalba aiškiai. geba suprasti.

nei jie elgtųsi bendraudami su gimtakalbiais. Geba reikšti nuostabą. Geba dalyvauti trumpuose įprastų situacijų pokalbiuose jį dominančiomis temomis. kai kreipiamasi tiesiogiai. ką mėgsta ir ko nemėgsta. bet kartais jį gali būti sunku suprasti. Geba bendrais bruožais suprasti. jei pašnekovas yra pasirengęs kartkartėmis būti paprašytas pakartoti ar perfrazuoti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbius žinomomis temomis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Geba užmegzti socialinius kontaktus: pasisveikinti ir atsisveikinti. pasiūlyti ir atsakyti į siūlymus. kad galėtų savarankiškai palaikyti pokalbį. Geba palaikyti santykius su gimtakalbiais nevalingai neerzindamas ir nejuokindamas jų bei nereikalaudamas elgtis kitaip. Geba paklausti. bet retai kada supranta tiek. domesį. C2 C1 B2 B1 A2 A1 108 . Geba reikšti jausmų niuansus ir išryškinti kokių nors įvykių ar atsitikimų svarbą sau. atsiprašyti ir atsakyti į atsiprašymą. Geba susipažinti ir supažindinti. Geba paprastais žodžiais pasakyti. Geba vartoti įprastas mandagumo frazes sveikindamasis ir į ką nors kreipdamasis. kai kreipiamasi tiesiogiai ir jei pašnekovas kalba aiškiai. Geba palaikyti pokalbį ar diskusiją. kaip sekasi. liūdesį. Geba pasakyti. kas jam aiškiai sakoma įprastuose pokalbiuose. Geba pasikeisti keliomis trumpomis replikomis. lėtai ir geranoriškai pakartoja. susipažinti ir supažindinti. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą socialinėms reikmėms tenkinti. vartoti paprasčiausias pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazes. jei pašnekovas stengiasi padėti. ypač kai bando tiksliai pasakyti būtent tai. kaip jaučiasi. kas jam aiškiai sakoma bendrine kalba žinomomis temomis. ką nori. ir padėkoti. ir reaguoti į atsakymą. nors geba suprasti. Geba aktyviai dalyvauti išplėtotame pokalbyje bendriausiomis temomis net ir triukšmingoje aplinkoje. nors kartais gali prireikti paprašyti pakartoti tam tikrus žodžius ar frazes. džiaugsmą. Geba suprasti. taip pat reikšti emocijas. kalbėti užuominomis ar juokauti. Geba pakviesti ir atsakyti į kvietimus. abejingumą ir į juos reaguoti. padėkoti. be jokių kalbinių apribojimų tiek asmeninio. tiek viešojo gyvenimo srityse. mokymo ir vertinimo metmenys POKALBIS Geba kalbėtis laisvai ir tinkamai. Geba suprasti įprastinius posakius tenkindamas paprastus konkrečius poreikius.

vertinti alternatyvius pasiūlymus. pateikti ir įtikinamai atremti daugelį argumentų. ką pasirinkti ir pan. Geba suprantamai išreikšti savo nuomonę ir reaguoti sprendžiant problemą ar tokiais praktiniais klausimais. įrodymų ar komentarų. komentuoti. kur eiti. išvyką. ir susitarti dėl susitikimo. jei pašnekovas taria aiškiai ir vengia idiomų. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 109 . Geba lyginti ir priešinti alternatyvas. kai kalbama lėtai ir aiškiai. Geba pasiūlyti ir atsakyti į siūlymą. kas svarstoma. jei aiškiai kalbama bendrine kalba. Geba paprastais sakiniais diskutuoti praktiniais kasdienio gyvenimo klausimais. Geba paaiškinti. Geba tiksliai išreikšti savo mintis ir nuomonę. sutikimą ir nesutikimą. Geba aktyviai diskutuoti žinomose situacijose. bet gali būti sunku veiksmingai dalyvauti diskusijoje su keliais gimtakalbiais.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys NEOFICIALIOS DISKUSIJOS (SU DRAUGAIS) kaip C1 Geba lengvai sekti sudėtingą grupės diskusiją ir pats joje dalyvauti net abstrakčiomis. kelti hipotezes ir į jas reaguoti. jei jie nederina prie jo savo kalbėjimo. Geba trumpai pakomentuoti kitų žmonių požiūrį. Geba sutikti ir nesutikti su kitais. pavyzdžiui. kaip suorganizuoti kokį renginį. svarstydamas. ką daryti. muzika. kur eiti. aiškiai išsakyti savo požiūrį. kaip kur eiti. apie ką diskutuojama. Geba reikšti savo mintis abstrakčiomis ar kultūrinėmis temomis. Geba su tam tikromis pastangomis suprasti didžiąją dalį to. Geba bendrais bruožais suprasti pagrindines neoficialių diskusijų su draugais mintis. ką daryti. pavyzdžiui. kai diskutuojama jį dominančiomis temomis. Geba bendrais bruožais suprasti. Geba pasakyti ar paklausti asmeninės nuomonės ir požiūrio. Geba tartis. nuomonę. sudėtingomis ar nežinomomis temomis. Geba tartis. Geba mandagiai išreikšti įsitikinimą. kodėl kai kas yra problema. kai kreipiamasi tiesiogiai į jį ir kalbama aiškiai bei lėtai. Geba suprasti didžiąją diskusijų bendromis temomis dalį. ką daryti. filmai. ką daryti vakare ar savaitgalį. Geba paaiškinti ir paremti savo nuomonę pateikdamas tinkamų paaiškinimų. Geba gyvai diskutuoti su gimtakalbiais.

jei jam padedama suformuluoti savo mintį ir. Geba pateikti. Geba daug suprasti. mokymo ir vertinimo metmenys OFICIALIOS DISKUSIJOS IR SUSIRINKIMAI Geba išlaikyti savo pozicijas oficialioje diskusijoje sudėtingomis temomis pateikdamas aiškių ir įtikinamų argumentų ir nesukeldamas nepatogumų gimtakalbiams. kai kalbama aiškiai. įvertinti alternatyvius pasiūlymus. ir. Geba keistis svarbia informacija ir išsakyti savo nuomonę praktiniais klausimais. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 Pastaba. susijusiomis su jo profesine veikla. Geba aiškiai išdėstyti savo nuomonę. Geba palaikyti gyvą diskusiją. jei pašnekovai vengia idiomų ir taria aiškiai. Šios dalinės skalės aptartys nebuvo empiriškai kalibruotos. su visomis smulkmenomis suprasti kalbėtojo pabrėžiamus dalykus. Geba lengvai dalyvauti debatuose net abstrakčiomis. kai klausiama tiesiogiai. tiksliai atskirdamas argumentus. kai oficialiame susitikime klausiama tiesiogiai. kai kalbama temomis. reikalui esant. 110 . Geba dalyvauti įprastose oficialiose diskusijose žinomomis temomis. Geba sekti profesinę diskusiją. tiek neįprastomis temomis. gauti nurodymus ar diskutuoti sprendžiant praktinius klausimus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. bet patiria sunkumų. Geba tiksliai reikšti savo mintis bei nuomonę. kelti hipotezes ir reaguoti į kitų iškeltąsias. kai reikia dalyvauti debatuose. bendrine kalba ir kai reikia keistis faktine informacija. jis gali paprašyti pakartoti svarbiausias mintis. sudėtingomis ar nežinomomis temomis. spontaniškai ir tinkamai. įtikinamai pateikti bei atremti sudėtingus argumentus. paaiškinti ir paremti savo nuomonę. jis gali paprašyti svarbiausias mintis pakartoti. Geba įtikinamai pagrįsti savo požiūrį atsakydamas į klausimus ir pastabas bei reaguodamas į priešingus argumentus laisvai. Geba suprasti oficialios diskusijos temos pakeitimą. pagrindžiančius ar paneigiančius požiūrius. Geba aktyviai dalyvauti oficialiose diskusijose tiek įprastomis. kai tai susiję su jo profesine veikla ir jei kalbama lėtai bei aiškiai. reikalui esant. Geba pasakyti savo nuomonę.

jei kiti žmonės kalba greitai ar plačiai. kas sakoma. kas sakoma. Geba svarstyti. ką daryti toliau. ką daryti toliau. pakartoti. Geba paaiškinti. ką daryti toliau. reikalui esant. kai nesupranta. ir geba suprasti. Geba pakviesti kitus išdėstyti savo požiūrius tokiais klausimais. kad patvirtintų. ir. Geba ko nors paprašyti ar ką nors paduoti. renginio organizavimas) kaip B2 kaip B2 Geba patikimai suprasti detalius nurodymus. kai į jį kreipiamasi lėtai ir aiškiai. ką daryti toliau. Geba suprasti klausimus ir nurodymus. pavyzdžiui. kodėl kai kas kelia sunkumų. Geba aiškiai išdėstyti problemą ar klausimą aptardamas priežastis ar pasekmes ir pasverdamas skirtingų sprendimo būdų pranašumus bei trūkumus. kad galėtų susidoroti su paprastomis kasdieniškomis užduotimis. be didelių pastangų paprastais žodžiais paprašydamas pakartoti. Geba suprasti pakankamai. ir suprasti trumpas paprastas nuorodas. nors kartais gali paprašyti pakartoti ar paaiškinti. kad supranta. kaip ką daryti toliau.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys TIKSLINGAS BENDRADARBIAVIMAS (pavyzdžiui. Geba bendrauti paprastomis frazėmis atlikdamas paprastas ir tipiškas užduotis: paprašyti ar paduoti kokius nors daiktus. dokumento svarstymas. palyginti ir priešinti alternatyvas. išsakyti nuomonę ir pan. gauti paprastą informaciją ir apsvarstyti. trumpai paaiškinti priežastis. C2 C1 B2 B1 A2 A1 111 . Geba trumpai pakomentuoti kitų požiūrius. kas sakoma. Geba suprasti. Geba išreikšti savo nuomonę ir reakciją į galimus problemos sprendimo būdus ar klausimus. mašinos remontas. Geba bendrais bruožais suprasti. jog suprato. klausdamas nurodymų ir juos pateikdamas. Geba parodyti. pateikdamas pasiūlymų ir reaguodamas į juos. jei kalbėtojas yra nusiteikęs jam padėti. apsvarstyti. Geba prisidėti prie darbo kloties pakviesdamas kitus prisijungti. kas pasakyta.

Geba užsisakyti maisto. tvarkydamasis kelionės ar apsigyvenimo reikalus. Geba paklausti ir paprastai susikalbėti parduotuvėse. Geba susigaudyti. ko nori. pašte ar banke. nuomodamas būstą ir maitinimo įstaigose. Geba gauti visą reikalingą tiesmuką nespecifinę informaciją turizmo agentūroje. taksi. pašte. keliaudamas. dėl nepelnytos baudos už eismo taisyklių pažeidimą. kad gebėtų spręsti ginčytinus klausimus. traukiniais. Geba pagrįsti kompensacijos prašymą įtikinamai vartodamas kalbą. ko prašomas. bendraudamas su užsienio šalies valdžios atstovais. Geba susikalbėti ir nelabai įprastose situacijose parduotuvėje. apsipirkdamas. susiklostančių keliaujant. ir duoti. mokymo ir vertinimo metmenys PREKIŲ ĮSIGIJIMAS IR NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS kaip B2 kaip B2 pakankamai gerai moka kalbą. pareikalauti atlyginti ir aiškiai apibrėžti. paklausti kito keleivio. dėl finansinės atsakomybės už nuostolius bute. dėl kaltės nelaimingo atsitikimo atveju. Geba gauti paprastos informacijos apie kelionę viešuoju transportu: autobusais. Geba paaiškinti iškilusią problemą ir aiškiai parodyti. kad paslaugos teikėjas / gavėjas turi nusileisti. pavyzdžiui. kiek ketina nusileisti. Geba gauti ir pateikti informaciją apie kiekį. kai kalbama apie skaičius. susiklostančių organizuojant kelionę per agentą ar keliaujant. nusipirkti bilietus. Geba įsigyti paprastus pirkinius įvardydamas. kad pasiektų reikiamą vietą. Geba susikalbėti daugumoje situacijų. skaičių. Geba pasiskųsti. paklausti kelio ir jį parodyti. Geba bendrauti daugumoje situacijų. kainas ir pan. pavyzdžiui. Geba susikalbėti įprastose kasdienio gyvenimo situacijose. kainas ir laiką. paklausti kainos. Geba paprašyti ir pasiūlyti kasdienių prekių bei paslaugų. pavyzdžiui. Geba paprašyti. kur išlipti. banke. pavyzdžiui. grąžindamas nekokybišką pirkinį. dydžius. ko nori. pavyzdžiui.Bendrieji europos kalbų mokymosi. C2 C1 B2 B1 A2 A1 112 .

Geba suprasti tiek. Geba paklausti asmeninės informacijos ir ją pateikti. ką veikia darbe ar laisvalaikiu. kaip atlikti kokią nors procedūrą. ir vykdyti paprastus trumpus nurodymus. Geba suprasti klausimus ir nurodymus. ką veikė. Geba nurodyti laiką tokiais junginiais: kitą savaitę. Geba keistis nedidelės apimties informacija apie žinomus dalykus ir įprastus veiksmus. Geba paprastai liepti ar nurodyti. Geba susidoroti su praktiniais kasdienio gyvenimo poreikiais: išsiaiškinti ir pateikti tiesmuką faktinę informaciją. ir elgtis pagal tokius nurodymus. kad be didesnių pastangų galėtų keistis paprastomis. lapkričio mėnesį. Geba patikimai perteikti smulkią informaciją. Geba keistis sukaupta faktine informacija žinomomis kasdienio ir nekasdienio gyvenimo temomis. Geba gauti smulkesnę informaciją. kurioms reikia paprastai ir tiesiogiai keistis informacija. Geba bendrauti atlikdamas paprastas ir įprastas komunikacines užduotis. Geba paklausti ir atsakyti į klausimus. Geba paaiškinti. pavyzdžiui. kasdienėmis frazėmis. trečią valandą. Geba paklausti ir atsakyti į klausimus apie savo įpročius ir kasdienybę.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys KEITIMASIS INFORMACIJA kaip B2 kaip B2 Geba suprasti ir keistis sudėtinga informacija bei patarti įvairiais klausimais. detaliai nupasakoti. Geba gauti ir perteikti tiesmuką faktinę informaciją. susijusiais su jo profesija. paaiškinti. C2 C1 B2 B1 A2 A1 113 . Geba paklausti nurodymų ir jais vadovautis. straipsnį. duodamas detalius nurodymus. Geba paklausti paprastų klausimų ir į juos atsakyti. susijusiomis su profesine veikla. Geba paklausti ir atsakyti į klausimus apie save bei kitus asmenis: kur gyvena. kokius žmones pažįsta. kaip kur nors patekti. pokalbį. kaip ką nors padaryti. praėjusį penktadienį. Geba apibendrinti ir išreikšti savo nuomonę apie apsakymą. jei į jį kreipiamasi aiškiai ir lėtai. pradėti kalbėti ir sureaguoti į paprastus pasakymus esant skubiam reikalui ar gerai žinomomis temomis. diskusiją. ką turi. Geba apibendrinti ir pateikti informaciją bei argumentus iš daugelio šaltinių. ją patikrinti ir patvirtinti daugiau ar mažiau pasitikėdamas savo jėgomis. Geba paprašyti parodyti ar pats paaiškinti maršrutą žemėlapyje ar plane. interviu arba dokumentinį filmą ir atsakyti į papildomus smulkesnius klausimus. Geba paklausti ir atsakyti į klausimus apie laisvalaikį ir apie tai. Geba aiškiai.

taip pat spontaniškai paklausti vieno kito klausimo. Geba atsakyti į paprastus tiesioginius klausimus apie asmeninį gyvenimą. pradėti naują temą). geba išskleisti aptariamą temą ir toliau ją plėtoti laisvai. ką nori. Geba visavertiškai dalyvauti pokalbyje ir kaip klausėjas. elektroniniais laiškais ir kt.5. žmogaus ir mašinos sąveika pradeda vaidinti dar svarbesnį vaidmenį viešosios veiklos. informacinių pranešimų (komunikatų) ir pan. spontaniškai nukrypti nuo iš anksto parengtų klausimų. audiovizualines. Geba dalyvauti dalykiniame pokalbyje iš anksto jam pasirengęs. kai negalima ar netinka kalbėtis. reikalingą pokalbyje ar konsultuojantis (pavyzdžiui. taisant..2. faksogramomis. bet daro tai ne itin tiksliai. Geba naudotis iš anksto parengtais klausimais organizuodamas dalykinį pokalbį. 4. pašnekovo truputį padedamas ar paraginamas praplėsti mintis ir toliau jas rutulioti. perteikti mintis ir informaciją žinomomis temomis.3.4. profesinėje. • susirašinėjimą laiškais. Geba atsakyti į paprastus klausimus ir reaguoti į teiginius. pastabų siuntimą ir keitimąsi jais. rašytines. ir kaip klausiamasis..3 skyrelį). skaitant korektūras ir pan.4. jei yra pertraukiamas. vaidmenį jį organizuodamas ir kompetentingai bei visiškai laisvai sąveikaudamas tiek kaip klausėjas.3.2 skyrelį) ir paratekstines (žr. kaip pokalbio dalyvio. tačiau gali retkarčiais prireikti paprašyti pašnekovo pakartoti. nepamesdamas minties.4. mokymo ir mokymosi ar net asmeninėje srityje. Rašytinė sąveika rašytine kalba grindžiama sąveika apima tokią veiklą: • laiškelių. paralingvistines (žr.3. 4. C1 B2 B1 A2 A1 4. • sutarčių. Geba kartais imtis iniciatyvos per pokalbį ar konsultaciją (pavyzdžiui.5.Bendrieji europos kalbų mokymosi. jei pašnekovas yra pasirengęs retkarčiais būti paprašytas paaiškinti ar padėti jam pasakyti tai.4. kai kalbama labai lėtai ir aiškiai bendrine kalba. 4. bet yra labai priklausomas nuo klausėjo. nuolat tobulėjant programinei įrangai. Geba imtis iniciatyvos pokalbio metu. sandorių. aišku. mokymo ir vertinimo metmenys DALYKINIS POKALBIS IR INTERVIU C2 Geba puikiai atlikti savo. Geba perteikti konkrečią informaciją. • dalyvavimą tiesioginėse ir netiesioginėse (autonominėse) konferencijose internetu.4. Geba suprantamai atsakyti į klausimus. tiek kaip klausiamasis nenusileisdamas gimtakalbiui. 4. kad tiesioginė (akis į akį) sąveika apima įvairias priemones: sakytines. Geba veiksmingai ir laisvai dalyvauti pokalbyje.3. niekieno nepadedamas. tekstų derinimą keičiantis juodraščiais.4. nusakyti ligos požymius gydytojui). patikrindamas ir patvirtindamas informaciją. kad gautų įdomių atsakymų. 114 . jei šis kalba greitai ar plačiai.

PASTABOS. gimimo ar atvykimo į šalį datą ir pan. paslaugų teikėjams. kas jam atrodo svarbu. Geba rašyti pastabas perteikdamas paprastą būtiniausią informaciją draugams. paklausti apie problemas ir jas paaiškinti. juokaudamas. C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 115 . filmus. savo vardą. • pastabų. kas jam atrodo svarbu. tiek abstrakčiomis temomis. suprantamai išdėstydamas tai. perteikdamas jausmus. Geba pakankamai tiksliai perteikti informaciją ir mintis tiek konkrečiomis.. BLANKAI kaip B1 kaip B1 kaip B1 Geba užrašyti pranešimus. adresą. Geba raštu paklausti ir suteikti asmeninės informacijos. su kuriuo susirašinėjama. amžių. pavyzdžiui. tiek kitų naujienas bei požiūrius. Geba užrašyti skaičius ir datas. Geba veiksmingai perteikti tiek savo. su kuriais kasdien susiduria. viešbučio registracijos blanke. užuominas. Geba rašyti asmeninius laiškus su tam tikromis detalėmis aprašydamas patirtį. PRANEŠIMAI. paaiškinti problemą. geba patikrinti informaciją. pavyzdžiui. apie muziką. pavardę. lanksčiai ir veiksmingai vartodamas kalbą. naujienas ir požiūrius. Geba rašyti trumpas šabloniškas žinutes būtiniausiais klausimais. jei gali paprašyti pakartoti ar perfrazuoti. jausmus ar įvykius. ką nori. Geba rašyti labai trumpus asmeninius atsiprašymo ar padėkos laiškus. SUSIRAŠINĖJIMAS kaip C1 Geba asmeniniuose laiškuose aiškiai ir tiksliai parašyti tai. kuriuose prašoma informacijos. Geba užrašyti trumpas žinutes. pabrėždamas asmeninę įvykių ir patirties svarbą bei komentuodamas asmens. pranešimų ir blankų. pilietybę. Geba rašyti asmeninius laiškus ir raštelius klausdamas arba perteikdamas paprastą būtiną informaciją. Geba rašyti laiškus perteikdamas jausmų stiprumą.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys toliau pateikiamos tokios salės: • bendrosios rašytinės sąveikos. išdėstydamas tai. BENDROJI RAŠYTINĖ SĄVEIKA kaip C1 Geba rašyti aiškiai ir tiksliai. mokytojams ir kitiems asmenims. Geba parašyti trumpą paprastą atviruką. • susirašinėjimo. Geba rašyti asmeninius laiškus perteikdamas naujienas ir išdėstydamas savo mintis abstrakčiomis bei kultūrinėmis temomis. lanksčiai ir veiksmingai derindamasis prie adresato.

5. kad būtų nuspręsta. pagal kurią gali vykti ir greičiausiai vyks tolesni kalbiniai mainai (bendrasis numatymas). Vertinimas. susijusių su šio proceso kontrole. kad glaudžiau bendradarbiautų atlikdami užduotį ir palaikytų kalbėjimą (bendradarbiavimas palaikant tarpusavio santykius). ir ar viskas vyksta taip. ir pasirengta tolesniems veiksmams keičiantis informacija (ėjimų planavimas). yra ir kitų. y. daugiau ar mažiau akivaizdu – tiek. kokių vaidmenų mokiniui reikės. ir paralingvistinio. kas laikytina žinoma. artėjant vieniems prie kitų ir nusibrėžiant ar išlaikant patogų atstumą (paprastai kalbamuoju metu).3. ko iš jo bus reikalaujama. kiek nuolatos procesą kontroliuojantiems pokalbio dalyviams atrodo esant tinkama. prakseograma). taip pat kad galėtų paprašyti pagalbos norėdami ką nors suformuluoti (pagalbos prašymas). joje kur kas daugiau pertekliaus: ir tekstinio. reikalui esant. kad perimtų kalbėjimo iniciatyvą (žodžio perėmimas). kad užtikrintų abipusį supratimą ir susikauptų prie atliekamos užduoties (bendradarbiavimas perteikiant turinį).4. kaip 116 . kokius vaidmenis mokinys turės atlikti sąveikaudamas. vien tik sąveikai būdingų strategijų. aiškinantis partnerių kilmę. suaktyvinimas ir komunikacinio atstumo tarp pašnekovų nustatymas (informacijos / nuomonės skirtumų nustatymas. kas iš tiesų vyksta (kontrolė: schema. ir konteksto ženklų. 4.Bendrieji europos kalbų mokymosi. ir kalbinio. kas tam tikroje situacijoje laikytina esant žinoma) tam. ką pasirinkti. įvertinimas. atspindinčios komunikacinės sąveikos struktūrą). mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. Sąveikos strategijos sąveika apima recepciją ir produkciją. Be to. todėl be recepcinių ir produkcinių. diagramos. tuo pat metu kalbos vartotojai taiko kalbėtojo vaidmens perėmimo strategijas tam. kiek bendras yra mentalinis kontekstas. tačiau sakytinė sąveika taip pat reiškia ir kolektyvinį reikšmės kūrimą nustatant. kaip ir planavimas. kokių jis bus išmokytas. sakytinės sąveikos planavimą sudaro kognityvinės schemos ar „prakseogramos“ (t. taip pat ir specifinę veiklą – bendro diskurso kūrimą. kokių jis bus išmokytas. nuspręsti: • • kokių sąveikos rūšių mokiniui reikės. – visa tai gali būti daugiau ar mažiau detalizuojama. kadangi sąveika visų pirma vyksta akis į akį. apibrėžiant. todėl į sąveiką taip pat įtraukiamos visos minėtosios recepcinės ir produkcinės strategijos. vyksta komunikaciniu lygmeniu: sprendžiama. kiek taikoma schema atitinka tai.

klotis). • įvertinimas. • žingsnių planavimas. prašoma paaiškinimo – komunikacinio ar lingvistinio (paaiškinimo prašymas. • aiškinimas. • tvarkymasis su netikėtumais.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys norima. kad vyktų (kontrolė: poveikis. aiškinimas). kai nesuprantama ar atsiranda dviprasmybių. • bendradarbiavimas perteikiant turinį. 117 . kas laikytina esant žinoma. • bendradarbiavimas palaikant tarpusavio santykius. • komunikacijos taisymas. planavimas: • bendrasis numatymas (prakseogramos pasirinkimas). taisymas: • prašymas paaiškinti. taip pat tokiu atveju aktyviai įsiterpiama siekiant atkurti komunikaciją ir išsiaiškinti nesusipratimus. • prašymo paaiškinti. • informacijos / nuomonės skirtumų nustatymas (komunikacijos sėkmės sąlygos). • kontrolė (poveikis. • bendradarbiavimo. • pagalbos prašymas. klotis). prakseograma). Įvertinimas: • kontrolė (schema. atlikimas: • žodžio perėmimas. skalės: • žodžio perėmimo (keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis). kai būtina (komunikacijos taisymas).

Geba paprašyti dėmesio. kad įsitikintų. jog suprato. Geba pradėti diskursą. kai nesupranta. Geba parodyti. ką atsakyti. kad supranta. apie ką yra kalbama. Geba tinkamai pradėti. palaikyti arba pabaigti trumpą pokalbį. Geba pakartoti dalį to. kad tinkamai įsiterptų į pokalbį norėdamas ką pasakyti arba kad laimėtų laiko ir neprarastų žodžio. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 118 . palaikyti ir pabaigti paprastą pokalbį akis į akį žinomomis arba savo domėjimosi srities temomis.. / Geras klausimas. Geba apibendrinti diskusijoje pasiektus rezultatus ir tokiu būdu nenukrypti nuo pokalbio temos. ką kiti ką tik pasakė. neaptariama BENDRADARBIAVIMAS kaip C1 Geba meistriškai susieti savo pasisakymus su kitų pokalbio dalyvių pasisakymais.. Geba palaikyti diskusiją apie žinomus dalykus demonstruodamas supratimą. Geba pasakyti. tačiau tai ne visada atliekama grakščiai. papildyti ir pratęsti pasisakymus bei išvadas ir tokiu būdu padėti diskusijai plėtotis. apie ką kalbama. Geba pradėti. Geba kitus pakviesti diskutuoti. vartodamas tinkamas kalbos priemones. tinkamai perimti žodį ir pabaigti pokalbį. palaikyti ir pabaigti paprastą pokalbį akis į akį žinomomis arba savo domėjimosi srities temomis.. neaptariama PRAŠYMAS PAAIŠKINTI kaip B2 kaip B2 Geba užduoti logiškus klausimus. Geba pradėti. mokymo ir vertinimo metmenys ŽODŽIO PERĖMIMAS (KEITIMASIS KALBĖTOJO IR KLAUSYTOJO VAIDMENIMIS) kaip C1 Geba iš turimų diskurso funkcijų pasirinkti tinkamą frazę. jog suprato ir kad padėtų plėtoti mintis tam tikra tema. Geba paprašyti paaiškinti arba detalizuoti tai. palaikyti ir pabaigti diskursą veiksmingai imdamasis iniciatyvos. Geba deramai. Geba įsiterpti į diskusiją žinoma tema pavartodamas tinkamą frazę. Geba paprastais žodžiais paprašyti pakartoti. kad laimėtų laiko ir išlaikytų iniciatyvą. kol galvoja. kol formuluoja. įsiterpti į diskusiją. Geba vartoti gatavas frazes (pavyzdžiui: Sunku atsakyti. bei išsiaiškintų dviprasmiškus pasakymus. ką kalbėtojas norėjo pasakyti. Geba.. Geba taikyti pagrindinį kalbinių priemonių ir strategijų rinkinį pokalbiui ar diskusijai tęsti.) tam. kai jam to reikia. kad parodytų. kviesdamas kitus diskutuoti ir pan. Geba paprastais būdais pradėti. ką sakė pašnekovas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. vartodamas gatavas frazes. kad perimtų žodį. kad nesupranta. paprašyti paaiškinti raktinius žodžius ar nesuprastas frazes. Geba reaguoti.

poezijos.4. kas buvo ką tik pasakyta. – gimtakalbiams užsienio šalyse. • esmės santrauka (laikraščių. Šis procesas gali apimti išankstinio planavimo etapą. tuo pačiu metu dirba su dviem skirtingomis vertimo atkarpomis (numatymas). kad nemoka vienas kito kalbos. užsienio svečiams ir pan.3. kurie leidžia naudojant ribotus išteklius apdoroti informaciją ir sukurti prasmės atitikmenį.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4. tarpininkavimas žodžiu: • sinchroninis vertimas (konferencijose. teisinių ir mokslinių tekstų ir pan. toliau pateikiama tarpininkavimo veiklos pavyzdžių. oficialių kalbų ir pan.).). • atpasakojimas (profesinio teksto ne specialistui ir pan. tarpininkavimo strategijos atspindi būdus. kad būtų sutelkti ir maksimaliai pasinaudota ištekliais (pamatinių žinių plėtimas. t. jis turi atkreipti 119 .2. komentuodamas.4. ekskursijose ir pan. kurie dažniausiai – bet ne tik – negali vienas kito suprasti tiesiogiai dėl to.4. skelbimų. libretų ir pan. žodyno parengimas).1. Tarpininkavimo veikla ir strategijos Tarpininkaudamas kalbos vartotojas nereiškia savo minčių.). kai originalo kalba numatomam adresatui yra nesuprantama. kas dar tik bus sakoma.4.). formuluodamas tai. tarpininkavimas raštu: • tikslusis vertimas (pavyzdžiui.4. 4. • literatūrinis vertimas (romanų. taip pat apgalvojamas užduoties atlikimo būdas (atsižvelgimas į pašnekovo poreikius. • neoficialus vertimas: – svetimkalbiams savo šalyje. y.4. sutarčių.4. dramų.) antrąja kalba (k2) arba skaitant k1 ir perteikiant k2. klientams. – socialinėse ir transakcinėse situacijose draugams. tarpininkavimas yra vertimas žodžiu ir raštu. vertimo atkarpos apimties pasirinkimas). žurnalų straipsnių ir pan. taip pat ir tekstų reziumavimas ar atpasakojimas ta pačia kalba. valgiaraščių. šeimos nariams. bet veikia kaip tarpininkas tarp pašnekovų.). – užrašų. Versdamas žodžiu ar raštu. susirinkimuose.4.. pasparos radimas. 4. tarpininkas jau turi galvoti apie tai. 4. • nuoseklusis vertimas (sveikinimo kalbų.

taip pat susikurti patikimus variantus (gatavus blokus). kita vertus. vertimo atkarpos apimties pasirinkimas. nuspręsti: • kaip mokiniui reikės tarpininkauti. taip papildydamas savo žodyną (variantų. ir kaip išvengti trūkių (spragų užpildymas). – vartojimo nuoseklumo tikrinimas. kitų šaltinių panaudojimas. specialistų konsultacijos ir kitų šaltinių panaudojimas). • Vertinimas: – tekstų tarpusavio atitikties kontrolė. vertimo atitikmenų įsidėmėjimas). enciklopedijomis. vertimo atitikmenų įsidėmėjimas. jis taip pat turi taikyti įvairius metodus. atsižvelgimas į pašnekovo poreikius. ko iš jo bus reikalaujama atlikti. 120 . reikalui esant. kurie palengvina informacijos apdorojimą ir numatymą. enciklopedijomis. pasparos radimas. – spragų užpildymas. kokios tarpininkavimo veiklos jis bus išmokytas. mokymo ir vertinimo metmenys dėmesį į raiškos būdus. žodyno parengimas. vertimas raštu toliau redaguojamas konsultuojantis su atitinkamos srities specialistais bei tikrinant informaciją žinynuose (redagavimas naudojantis žodynais. kol kas aiškinamųjų skalių nėra. – variantų. • planavimas: – – – – – pamatinių žinių plėtimas. • taisymas: – redagavimas naudojantis žodynais. jei ko nesupranti. kaip verstis. • atlikimas: – numatymas: įvesties apdorojimas ir naujausios atkarpos vertimo formulavimas klausantis. – specialistų konsultacijos.Bendrieji europos kalbų mokymosi. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. Vertinama komunikaciniu (atitikties kontrolė) ir lingvistiniu (vartosenos nuoseklumo tikrinimas) lygmenimis.

numetė! Šiais atvejais pasakymo prasmės nebūtų galima suprasti nematant veiksmo. Dabar jūs padarykite tą patį! • aiškiai matomi veiksmai. stovėjimas arti ar toli). Paralingvistiką sudaro: • kūno kalba: paralingvistinė kūno kalba nuo paprasto gestikuliavimo kalbant skiriasi tuo.4.1. asmenis. kuriuos manoma esant suprantamus klausytojui.5. Puikiai padaryta!. kaip antai liepimas. pavyzdžiui: Ar galima šitą? Ne. kokių gebėjimų jis įgis ir iš jo bus reikalaujama. – laikysena (sėdėjimas sudribus reiškia neviltį. daugelyje europos šalių įprasta tokia kūno kalba: – tam tikri gestai (pavyzdžiui. 4. pavyzdžiui: Aš imu štai šitą ir pritvirtinu jį čia štai taip. 121 . kad ji perteikia nusistovėjusias reikšmes.5. žvilgsniu. kurios skirtingose kultūrose gali smarkiai skirtis. dažniausi veiksmai ir gestai: • rodymas. y.4. kai rodant veiksmus kartu naudojami daiktai ir vartojami esamojo laiko veiksmažodžiai. – veido išraiška (šypsena ar suraukta kakta). pagyrimas. kokiose situacijose jam reikės. pavyzdžiui. Šie judesiai atliekami nurodant objektus. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. reikalui esant. asmeninė erdvė ir atstumas tarp asmenų (pavyzdžiui. linktelėjimu. • demonstravimas.4. – proksemika. nuspręsti: • kokių gebėjimų sieti veiksmus su žodžiais (ir žodžius su veiksmais) moki• niui reikės. ne tą. Neverbalinė komunikacija 4. pavyzdžiui: Nereikia!. jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama tai daryti. pirštu.2. bučinys ar rankos paspaudimas). ranka. sėdėjimas palinkus į priekį – didelį susidomėjimą). grūmojimas kumščiu protestuojant). kalbant – ypač kalbant tiesiogiai – įvairiai gestikuliuojama. – prisilietimas (pavyzdžiui.5. t. O ne.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4. pavyzdžiui. komentaras. – žvilgsnis (sąmokslininkiškas mirktelėjimas arba skeptiškas žvelgimas). o kitą.

inkštimas. jo dydis.3. aukščio. yra labai skanu. – – – balso tonas (urzgimas. labai aiškiai reikia skirti paralingvistinę komunikaciją nuo sukurtų ženklų kalbų. diagramos. dūstantis. fe reiškiant bjaurėjimąsi. bet jos neįeina į reguliariosios fonologijos sistemą. kurioje ilgumas. nuspręsti: kiek ir kokių paralingvistinio elgesio schemų mokiniui reikės.). pabraukimai. jis bus iš• mokytas ar iš jo bus reikalaujama: a) atpažinti ir suprasti. susijusios su požiūriu ar psichine būsena).4. reikalui esant. reikalui esant. • schemos. jis bus išmokytas ar • iš jo bus reikalaujama: a) atpažinti ir į jas sureaguoti. mmh reiškiant. muhu reiškiant sutikimą. tonas. kirtis irgi turi reikšmę. veriamas). kai jie perteikia sutartines reikšmes. kad tai. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. šaukimas). nuspręsti: kiek ir kokių paratekstinių ypatybių mokiniui reikės.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kurios nepatenka į „metmenų“ akiratį.. lentelės. pfu reiškiant palengvėjimą ar nuovargį. kai jomis perteikiamos sutartinės reikšmės (pavyzdžiui. nutęsimas (pavyzdžiui.5. kas valgoma ar geriama. 122 . tarpai. b) taikyti. b) vartoti. garsumas (šnibždėjimas. mokymo ir vertinimo metmenys • onomatopėjos (garsų pamėgdžiojimas): garsai (ar skiemenys) yra paralingvistiniai tuomet. pavyzdžiui: – – – – – ššš reiškiant prašymą nutilti. murmėjimas. bet jų nėra reguliariojoje fonologinėje kalbos sistemoje. laaaabai gerai!). rėkimas). piešiniai ir pan. • tipografinės ypatybės (šriftas. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.). išdėstymas ir pan. tačiau tos srities specialistams daugelis „metmenų“ idėjų ir kategorijų gali pasirodyti svarbios. 4. pavyzdžiui: – balso kokybė (šiurkštus. Paratekstinės ypatybės: rašytiniuose tekstuose paralingvistinę funkciją atlieka: • iliustracijos (nuotraukos. grafikai ir pan. dažnai paralingvistinio poveikio siekiama įvairiais balso kokybės. • prozodinės ypatybės: šios savybės laikomos paralingvistinėmis. garsumo ir tęsimo deriniais.

mokinys turi gebėti: • • • • • perskaityti parašytą tekstą (techniniai skaitymo įgūdžiai. klausytojas ar skaitytojas. • interpretuoti pranešimą (kognityviniai įgūdžiai). raidžių pažinimas). kad galėtų rašyti. kurios yra svarbios kalbos mokėjimui. tačiau taip ir lieka neaišku. kas vyksta centrinėje nervų sistemoje. • artikuliuoti pasakymą (fonetiniai įgūdžiai). atpažinti raštą (rašybos įgūdžiai). • identifikuoti kalbinį pranešimą (lingvistiniai įgūdžiai). mokinys turi gebėti paeiliui atlikti tam tikrus išmoktus veiksmus. kad galėtų klausyti. mokinys turi gebėti: • tvarkyti ir formuluoti pranešimą (kognityviniai ir lingvistiniai įgūdžiai). 123 . suprasti pranešimą (semantiniai įgūdžiai). • suprasti pranešimą (semantiniai įgūdžiai). Komunikaciniai kalbos procesai kad galėtų veikti kaip kalbėtojas. rašantysis.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys 4. toliau pateikiama analize stengiamasi nustatyti tik tas proceso dalis. kad galėtų kalbėti. identifikuoti pranešimą (lingvistiniai įgūdžiai). • parašyti ranka ar surinkti kompiuteriu tekstą (motoriniai įgūdžiai) arba kitais būdais tekstą perteikti rašytine forma. • suformuluoti pasakymą (lingvistiniai įgūdžiai).5. akivaizdūs šių procesų etapai yra žinomi ir suprantami. kad galėtų skaityti. mokinys turi gebėti: • planuoti ir tvarkyti pranešimą (kognityviniai įgūdžiai). interpretuoti pranešimą (kognityviniai įgūdžiai). mokinys turi gebėti: • girdėti pasakymą (klausymosi įgūdžiai).

kad vartotojas / mokinys galėtų išreikšti komunikacines intencijas. recepcijos etapai: • kalbėjimo ir rašymo suvokimas: garsų.2. schemos sužadintus lūkesčius ir į naują teksto supratimą. tai apima leksinius. keliančiais garso bangų srautą. kurie pasąmonėje vykstančiame sąveikos procese yra nuolat atnaujinami (einant paeiliui iš apačios viršun) ir iš naujo interpretuojami (einant iš viršaus žemyn) atsižvelgiant į pasaulio pažinimą. 4. Recepcija Recepcijos procesą sudaro keturi etapai.5. kad rastųsi ranka rašytas arba kompiuteriu surinktas tekstas.1. Planavimas tai yra bendrųjų ir komunikacinių kalbinių kompetencijų (žr. 124 . išreikštas kalba. mokymo ir vertinimo metmenys 4. gramatinius.5. esant disfazijai) pasireiškia nepriklausomai nuo kitų procesų. reikalingų komunikaciniam įvykiui. sudarantį pasakymą. fonologinius (rašymo atveju ir rašybos) procesus. arba – rašymo atveju – rankos raumenų judinamojo raumens dirginimas. Atlikimas 4.5. • semantinis ir kognityvinis teksto kaip lingvistinės visumos supratimas.5. kuriuos galima atskirti ir kurie tam tikrais atvejais (pavyzdžiui. tačiau tikrasis tų procesų tarpusavio ryšys nėra iki galo suprantamas. Produkcija produkavimą sudaro dvi dalys: • formulavimas – planavimo rezultatas. • visiškas ar dalinis teksto ar jo dalies tinkamumo įvertinimas.1.2. atranka. tarpusavio ryšys ir koordinavimas tam. rašmenų ir žodžių atpažinimas (rašytų ranka ir spausdintų).2. kad fonologinio proceso rezultatas būtų paverčiamas darniais kalbos padargų judesiais.Bendrieji europos kalbų mokymosi. • išreiškimas – garsinio aparato „įdarbinimas“ tam. • pranešimo (teksto) interpretavimas kontekste. 5 skyrių). 4.2.

• diskursas yra kumuliacinis (kaupiamasis). suprasti tekstus. – enciklopedijos.3. gali padėti tinkamas pagalbinių informacinių priemonių naudojimas. kitas jau pradeda planuoti atsakymą. susirašinėjant laiškais. elektroniniais laiškais ir pan. formuojasi jų lūkesčiai ir susikaupiama prie svarbiausių dalykų. 125 .2. Rašytinės sąveikos metu (pavyzdžiui. – numatymas. ypač rašytinius. – gramatikos. – išvadų darymas. kumuliacinis (kaupiamasis) diskurso pobūdis panašus. – tarties žodynai.) recepcijos ir produkcijos procesai lieka atskiri (nors sąveika internetu darosi vis panašesnė į tiesioginę). prasmę ir interpretavimo būdus. rašybos tikrinimo programos ir kt.. rašytinės sąveikos diskurso rezultatai yra panašūs į sakytinės sąveikos rezultatus. faksogramomis. – dekodavimo įgūdžiai. kaip antai: – žodynai (vienakalbiai ar dvikalbiai). – elektroniniai šaltiniai: žodynai.5. gramatikos. remdamasis hipotezėmis apie pasakymo pobūdį. – prasminių teksto ryšių nustatymas (anaforos ir kataforos). 4. – atsiminimas. Sąveika Sakytinė sąveika daugeliu atžvilgiu skiriasi nuo paprastos kalbėjimo ir klausymo atkarpų sekos: • produkcijos ir recepcijos procesai vienas kitą uždengia. Vykstant sąveikai pokalbio dalyviai ima panašiau suvokti situaciją. – įsivaizdavimas. – greitas teksto skaitymas.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys su tuo susiję gebėjimai: – suvokimas. Šie procesai matyti iš produkuotų pasakymų. Vienam pašnekovui dar nebaigus kalbėti.

5. arba kuriamas produktas. kurią kalbos vartotojai / mokiniai suvokia.3. arba veiklos siekinys. keičiama. tai vienodai susiję tiek su produkcijos. artefaktas. visos kalbinės veiklos rūšys ir procesai yra analizuojami ir klasifikuojami priklausomai nuo to. tekstu vadinama bet kokia kalbėjimo – sakytinio ar rašytinio – atkarpa. • dorojantis su komunikacijos trūkiais sąveikos ar produkcijos metu dėl atminties spragų. kokių gebėjimų mokinys gali turėti ir kokius gebėjimus reikės ugdyti. Šios veiklos rūšys ir procesai detaliau nagrinėjami 4. temos pasikeitimu ir pan. tokiais atvejais: • dorojantis su netikėtumais: srities. 4. tiek su recepcijos procesais. reikia pabrėžti. Stebėjimas Ši strategija apima psichinės veiklos ir kompetencijų peržiūrą komunikacijos metu. kokiais jis bus išmokytas veiksmingai naudotis. kurį kalbėtojas ar rašantysis stebi formuluodamas.6. platesne prasme šis strategijos etapas taip pat yra susijęs su komunikacijos proceso stebėjimu ir su tuo. nuspręsti: kokio lygio ir kokių gebėjimų reikės. reikalui esant. kad mokinys sėkmingai atliktų jam • • • pasitaikysiančias komunikacines užduotis. prašoma padėti ir pan. mokymo ir vertinimo metmenys 4. • kai klaidingai suprantama ar interpretuojama (prašoma paaiškinti). artikuliuodamas ir klausydamas. kaip tas procesas yra valdomas.4 ir 4.. kaip kalbos vartotojas / mokinys ir bet koks pašnekovas susiję su tekstu. produkuoja ar kurià keičiasi. kad tikrinant produkcijos procesą labai svarbus veiksnys yra grįžtamasis ryšys. Tekstai kaip paaiškinta 2 skyriuje.5 skyreliuose.Bendrieji europos kalbų mokymosi.. taigi joks kalba atliekamas komunikacinis veiksmas neįmanomas be teksto. Visuome126 . perfrazuojama. • kai nepakanka komunikacinės kompetencijos užduočiai atlikti ir taikomos kompensavimo strategijos: reorganizuojama. • kai apsirinkama ar neišgirstama (taikomos taisymosi strategijos). pavyzdžiui. kokiais papildomais informaciniais šaltiniais mokiniui reikės naudotis. kuris yra arba galutinis rezultatas. kokiais naudotis iš jo bus reikalaujama. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.

bet taip pat ir jų struktūros bei pateikimo skirtumus. kuri perduodama sakytine forma. klausos – kiek jos dar turima – panaudojimas ir tarties pratybos padeda kurtiesiems išmokti puikiai bendrauti antrąja ar svetimąja kalba.3. Įprasto rašymo atveju jie turėtų gebėti matyti ir valdyti rankas. skirtingiems tikslams naudojamos skirtingos sklaidos priemonės.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys nės gyvenime tekstai atlieka daug skirtingų funkcijų. tikslai ir funkcijos lemia ne tik pranešimų konteksto. nuo svetimųjų kalbų mokymosi. kad galėtų identifikuoti. 5. viena vertus. sakytinio teksto skirtumai: pašnekesio akis į akį ir kalbėjimo auditorijai ar pokalbio telefonu. siekiant įveikti net didžiausias jutimines ar motorines kliūtis sukurta įvairiausių priemonių – nuo paprastų klausos aparatų iki akimis valdomų kompiuterinių kalbėjimo sintezatorių. todėl tekstai gali būti klasifikuojami į skirtingus tipus pagal žanrus. sukaupę valią ir tinkamai skatinami žmonės atranda savyje jėgų įveikti bendravimo. skaitymas iš lūpų. kad galėtų bendrauti naudodami tam tikras priemones. o tinkamų metodų ir strategijų taikymas suteikė galimybę mokymosi sunkumų turintiems jauniems žmonėms pasiekti puikių rezultatų mokantis svetimųjų kalbų.6. formuluoti ir pateikti (produkuoti). iš principo kiekvienas tekstas gali būti perteikiamas visomis sklaidos priemonėmis. tam. paprastai abėcėliniais rašmenimis sistemingai neperteikiama prozo127 . turinčių mokymosi sunkumų arba jutiminę ar motorinę negalią. pavyzdžiui. kalbos vartotojai / mokiniai turi turėti būtinus sensorinius ir motorinius (jutimų ir judėjimo) organus. 4. tai galioja visiems bet kokio pobūdžio tekstams. tačiau iš tikrųjų sklaidos priemonės ir tekstai yra glaudžiai tarpusavyje susiję.2 skyrelį (Makrofunkcijos). skirtingos sklaidos priemonės. todėl skiriasi jų forma ir turinys. jiems reikia turėti anksčiau aprašytų žinių ir gebėjimų. priklausomai nuo fizinių tų priemonių savybių. suprasti ir interpretuoti tekstą. Be to. neturėtų atbaidyti žmonių. rašytinio: spausdinto ir ranka rašyto ar kokio nors kitokio teksto.2. kurios veikia produkcijos ir recepcijos procesą.1. Tekstai ir jų sklaidos priemonės kiekvienas tekstas perteikiamas tam tikromis priemonėmis. taip pat žr. o kita vertus – kad galėtų jį tvarkyti. raštas dažniausiai neperteikia reikšmingos fonetinės informacijos. kas buvo išdėstyta. tai. gali būti skiriamos dalinės kategorijos. kalbėjimo atveju jie turėtų gebėti gerai girdėti tam tikromis sąlygomis ir tiksliai valdyti kalbos padargus. paprastai garso bangomis arba rašytiniais artefaktais. tekstų supratimo ir jų kūrimo sunkumus.

kita. tiek kitus lemia jų atliekama funkcija. vaizdajuostės. Bendraujant elektroniniu būdu ir naudojantis vaizdo įranga artefaktas iš viso nesukuriamas. informacinės kompaktinės plokštelės ir pan. jis yra glaustas. tačiau jis yra netvirtas ir neilgaamžis. antruoju atveju skubotai parašyta asmeninė žinutė perteikia susirašinėjantiesiems svarbią. kurie yra susiję su erdvinėmis sklaidos priemonėmis ir neįmanoma jų perteikti kalbant. • telefonas. • • • • • • • • 128 televizija. įrašus akmenyje sunku ir brangu iškalti. • radijas. laiškas yra pigi ir paprasta priemonė. minėtomis priemonėmis perteikiami tekstai yra labai skirtingi: pirmuoju atveju tekstas yra kuriamas apgalvotai. dar mažiau informacijos perduodama priebalsiniais ir logografiniais rašmenimis. vaizdo įrašai. pavyzdžiui. nors. romane. pjesėje ir pan. • įgarsinimo sistemos.). kompiuteris (elektroninis paštas. jį lengva pergabenti oro paštu.6. pauzės. telekonferencija. spauda. priemonių pobūdis daro didelę įtaką teksto pobūdžiui ir atvirkščiai. taip pat jie yra skirtingi tekstų tipai dėl turinio struktūros ir pobūdžio. . kino filmai. tačiau jie yra ilgalaikiai ir nenutrinami. stilistiniai trumpinimai). tačiau trumpalaikę informaciją. tokios sklaidos priemonės kaip knygos. garsajuostės. išsaugantis monumentalią informaciją ateities kartoms ir sukeliantis pagarbą garsiai vietai bei žmonėms.2. garso įrašai. rankraščiai. gali būti nurodyta jų esant. žurnalai ir laikraščiai skiriasi savo fiziniu pobūdžiu ir išvaizda. kaip dviprasmiška klasifikuoti tekstus pagal tekstų tipus ir sklaidos priemones. žinoma. užtat rašytiniuose tekstuose naudojami paratekstiniai elementai. jokiais rašmenimis neperteikiamos paralingvistinės ypatybės. taip pat dviprasmiška klasifikuoti pagal tekstų tipus ir kalbinę veiklą. mokymo ir vertinimo metmenys dinė informacija (pavyzdžiui. 4. kompaktinės vaizdo plokštelės. Sklaidos priemonės: • balsas (gyvas balsas). vaizdo telefonas. kirčiai. kompaktinės garso plokštelės.Bendrieji europos kalbų mokymosi. maža to. sklaidos priemonės ir tekstų tipai yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir tiek vienus. intonacijos.

– laikraščiai. reikalui esant. dainavimas). – pieštieji pasakojimai. užrašai ant prekių pakuočių ir etikečių. futbolo. dialogai ir pokalbiai. – vadovėliai. paskaitos.. sporto komentarai (krepšinio. skaitymai. pavyzdžiui: – viešieji skelbimai ir nurodymai. pokalbiai dėl darbo. 4. pamaldos). turguje. pamokslai. viešieji ženklai ir užrašai. – vadovai (valgių gaminimo. pranešimai. su kokiomis jis bus išmokytas ir iš jo bus reikalaujama tvarkytis: a) suprantant. grožinė ir negrožinė literatūra. reklama. užrašai ant prekystalių prekybos centruose. Tekstų tipai Sakytiniai tekstai. viešieji debatai ir diskusijos. renginiai. c) sąveikaujant. pavyzdžiui: – knygos. naujienos / žinios. skrajutės. pramogos (dramos. bilietai ir pan. pokalbiai telefonu. – – – – – – – – – viešosios kalbos. nuspręsti: • su kokiomis sklaidos priemonėmis mokiniui reikės susidurti. d) tarpininkaujant. brošiūros. – žurnalai.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. „pasidaryk pats“ knygos). b) rašant ar kalbant. žirgų lenktynių ir pan. – – – – – – – lankstinukai. 129 .6. apeigos (ceremonijos.). taip pat ir literatūriniai žurnalai. bokso. parduotuvėse.3. Rašytiniai tekstai.

o kalbėjimas – aiškus ir geros struktūros. kad vėliau pats gali pasinaudoti užrašais. jei tema yra žinoma. Geba pasižymėti svarbiausias nesudėtingos paskaitos mintis. bendroji informacija ir pan. KONSPEKTAVIMAS (PASKAITOS. nors labiau kreipia dėmesį į pačius žodžius. pranešimai. – verslo ir dalykiniai laiškai. Geba per paskaitą konspektuoti taip.). pateikiama veiklos pavyzdžių. – asmeniniai laiškai. literatūra. – darbo užrašai. – duomenų bazės (naujienos.. neaptariama neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 130 .Bendrieji europos kalbų mokymosi.) supranta sakomo dalyko prasmę ir užuominas. geba jas užsirašyti kalbėtojo vartojamais žodžiais. kad užrašai gali būti naudingi ir kitiems. jei tema yra jo domėjimosi srities. toliau skalėse. kai atsakas į sakytinį ar rašytinį stimulą yra rašytinis produktas. kurie jam atrodo svarbūs. ataskaitos. aiškiai tariama. nors tik pasiekęs aukštesnį tokios veiklos lygį mokinys atitinka universiteto studijų ar profesinio pasirengimo reikalavimus. – rašiniai ir pratimai. kalbama paprastai ir bendrine kalba. – žodynai (vienakalbiai ir dvikalbiai). faksogramos. B priedą). tačiau kai kurie gebėjimai raštu reaguoti į paprastą įvestį yra įmanomi ir žemesniuose lygiuose. mokymo ir vertinimo metmenys – blankai ir anketos. Geba per savo specialybės paskaitą konspektuoti taip detaliai. todėl išgirsta ne visą informaciją. enciklopedijos. parengtose remiantis šveicarų projekto sukurtomis skalėmis (žr. SEMINARAI IR PAN. Geba suprasti aiškios struktūros paskaitą žinoma tema ir pasižymėti dalykus. – laiškeliai. rašteliai ir pan. tiksliai ir nenutoldamas nuo originalo. žinutės.

sudėtingus tekstus. b) testų ir egzaminų formuluočių bei atsakymų. c) sąveikaujant. vykstančių kalbant.6. d) tarpininkaujant. reikalui esant. Geba apibendrinti faktinius ir grožinius daugelio sričių tekstus. nuspręsti: • su kokių tipų tekstais mokiniui reikės dorotis. c) sklaidos priemones. skaitant ir rašant. Geba apibendrinti informacinių straipsnių. klausimai. tai kaip. pritaikant arba rengiant mokiniams rašytinius ir sakytinius tekstus. svarstomi 5. Geba nurašyti pavienius spausdintus žodžius ir trumpus tekstus. tai kaip. – atsižvelgiant į: a) komunikacinius tikslus. Geba apibendrinti filmo ar spektaklio siužetą ir įvykių seką. ar mokiniai mokomi kurti tekstus – o jei mokomi. frazes ar trumpus sakinius iš trumpų tekstų. 4. – į sklaidos priemonių ir psicholingvistinių procesų. c) vertinant mokinių sukurtus tekstus. adresatą. kurie atitinka ribotą mokinio kompetenciją ar patirtį. – su mokymosi diskurso tekstinėmis ypatybėmis: a) klasės diskurso. reikalui esant.6. b) mokant apdoroti tekstus. kuriose yra nuomonių. susiję su žanru. juos komentuoti ir aptarti prieštaringus požiūrius bei pagrindines temas. pergrupuodamas argumentus ir vertinimus bei sukurdamas rišlų tekstą. interviu ir dokumentinių kūrinių ištraukas. b) vartojimo kontekstą (sritį. Geba nurašyti trumpus spausdintus ar aiškios rašysenos tekstus. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.3 skyreliuose rašoma tik apie tekstų tipus ir jų sklaidos priemones. sąveikos metu: a) atrenkant. b) rašant ar kalbant. C2 C1 B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. Geba rasti ir pavartoti svarbiausius žodžius. klausant. • • 131 . Geba apibendrinti ilgus. argumentų ir svarstymų. apribojimus). su kokiais jis bus išmokytas ir su kokiais iš jo bus reikalaujama dorotis: a) suprantant. Geba paprastai atpasakoti trumpus rašytinius fragmentus vartodamas originalaus teksto žodžius bei laikydamasis to teksto išdėstymo tvarkos. skirtumus produkcijos.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys DARBAS SU TEKSTAIS Geba apibendrinti įvairių šaltinių informaciją. nuspręsti: • ar atsižvelgiama – jei atsižvelgiama. tai kaip. Geba palyginti kelių šaltinių informaciją ir apibendrinti ją kam nors kitam.3 skyrelyje „pragmatinės kompetencijos“.2. ar mokiniai ir mokytojai supažindinami – jei supažindinami. c) mokomosios medžiagos ir papildomos literatūros. situaciją. recepcijos.1–4.

kurie yra svarbūs jo tikslams ar poreikiams. rašytiniai artefaktai – ar iškalti akmenyje. tiesioginės sakytinės sąveikos metu tekstas perduodamas garso bangomis. 4. ir kita. daug kartų – tuos žodžius. iš kurių susideda tam tikro tipo ir žanro tekstas. perteikiamu tam tikromis sklaidos priemonėmis ir nepriklausomu nuo jo kūrėjo. įterpti ar ištrinti fragmentus. rašyti ranka. Įgudęs. sąveika ir tarpininkavimas vyksta tam tikru laiku. paskui atidžiau skaito dar kartą – ar.3 skyrelį). sakinius ar pastraipas. tvarkingai sakinys po sakinio – taip. tikrasis kalbėjimo laikas yra akivaizdus tiek kalbant bei klausant. maža to. Žodis „vertimas“ gali reikšti ir patį procesą. subrendęs skaitytojas pirmiausia peržvelgia tekstą ieškodamas svarbią informaciją perteikiančių detalių tam. paskui tekstas veikia jau kaip recepcinės veiklos įvestis. spontaniško diskurso ir pokalbio įrašai turint laiko gali būti iššifruojami ir analizuojami kaip tekstai. Tekstai ir veiklos rūšys kalbos produkavimo rezultatas yra tekstas. Bet kokia produkcija. nors jos pateikiamos viena po kitos kaip simbolių seka. nebūtinai yra taip. tiek ir perteikiant sklaidos priemonėmis. perduodamos ar saugomos kitose sklaidos priemonėse (laikmenose) ir vėliau paverčiamos kalbėjimo bangomis. tokiu būdu laiko skirtumas ar atstumas tarp teksto kūrėjo ir jo adresato nebėra kliūtis. nuo kurių visuomenė yra labai priklausoma. kokia tvarka buvo kuriamos teksto dalys. „debatai“ ar „diskusija“ gali reikšti komunikacinę dalyvių sąveiką ir lygiai taip pat jų vieno kitam skirtų pasakymų seką. kad suprastų bendrą teksto prasmę. ir išverstą tekstą.4. taip pat autorius arba redaktorius gali pasitelkti paratekstines priemones (žr. panašiai žodžiai „pokalbis“.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad galėtų valdyti skaitymo procesą ir išdėstyti tekstą taip. tačiau šiuolaikinėmis technologijomis garso bangos gali būti įrašomos. galimas daiktas.6. kuriamą rašytinį tekstą galima redaguoti. jis tuoj pat ištrinamas iš atminties – jei apskritai ten būna kaip esatis. kuris paprastai (išskyrus tV „bėgančias eilutes“) yra nekintamas erdvinis artefaktas. sakytiniame tekste „prieš tai“ ir „po to“ suprantami tiesiogine prasme. iš tikrųjų nedaug kalbėtojų geba tiksliai atkurti savo ką tik pasakytą tekstą. taigi tuo pačiu žodžiu galima apibūdinti ir viena. kuris nuo pasakymo ar parašymo akimirkos tampa artefaktu. frazes. kurios paprastai yra trumpalaikės ir neatkuriamos. tačiau yra glaudus ryšys tarp kalbinės veiklos rūšių apibūdinimo kategorijų ir tekstų kaip tos veiklos rezultatų. recepcijos metu skaitytojas gali skaityti tekstą bet kokia kryptimi. jie sudaro sąlygas vykti komunikacijai nepaisant atstumo tarp adresanto ir adresato bei laiko skirtumo – ypatybių. spausdinti ar laikomi elektroninėse laikmenose – yra konkretūs dalykai.5. kai tik tekstas atlieka savo komunikacinę funkciją. kad 132 . kaip besimokantis skaityti vaikas. reikalui esant. neįmanoma pasakyti. mokymo ir vertinimo metmenys 4. recepcija.4. rašytiniame tekste.

kalbos vartotojas / mokinys gauna tekstą iš vieno ar daugiau kalbėtojų ar rašančiųjų. kalbos vartotojas / mokinys kuria sakytinį ar rašytinį tekstą.2. ar jie bendrauja tiesiogiai (akis į akį). Kalbėjimas  (klausytojas) KALBOS VARTOTOJAS  garso bangos  klausytojas  (klausytojas) 1. dažnai per atstumą. Produkcija. ir iš jų nereikalaujama greito atsako. kad atrodytų esąs spontaniškas. kuriam tas tekstas skiriamas. 2. bet vis dėlto svarbiausi dalykai būtų perteikti įvairiomis sąlygomis. perskaitytų būtent jų siūlomu būdu. veiklos rūšių ir tekstų. kurį. ir iš jo nereikalaujama greito atsakymo. ar per atstumą. tekstas yra bet kokio kalbinės komunikacijos veiksmo centras. pašnekovo ar pašnekovų.1.1. toliau pateikiamose diagramose parodomas ryšys tarp kalbos vartotojo ar mokinio („Metmenys“ yra skiriami būtent jiems). gauna vienas ar daugiau klausytojų ar skaitytojų.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys skaitytojas. 1. būdingomis kalbėjimo supratimui. Recepcija. nesvarbu. procesas ir jo rezultatas yra neatskiriamai susiję. panašiai iš anksto kruopščiai planuojamas gali būti ir sakytinis tekstas. išorinis objektyvus ryšys tarp adresanto ir adresato. Klausymas (kalbėtojas)  Kalbėtojas (kalbėtojas)   garso bangos  KALBOS VARTOTOJAS 133 . 1. Rašymas  (skaitytojas) KALBOS VARTOTOJAS  rašytinis tekstas  skaitytojas  (skaitytojas) 2. dažnai per atstumą.

nemokančių vienos bendros kalbos ar kodo (ženklų sistemos). Vertimas žodžiu. kalbos vartotojas / mokinys įsitraukia į tiesioginį pokalbį su pašnekovu. Vartotojas / mokinys veikia kaip tarpininkas tiesioginės (akis į akį) sąveikos metu tarp dviejų pašnekovų. kurį per atstumą gaus trečiasis asmuo kaip klausytojas ar skaitytojas.2. mokymo ir vertinimo metmenys 2.1. kalbos vartotojas / mokinys iš šalia nesančio kalbėtojo ar rašančiojo gauna tekstą viena kalba ar ženklų sistema (kalba x) ir kita kalba ar ženklų sistema (kalba y) produkuoja paralelinį tekstą. 4. t.2. t. KALBOS VARTOTOJAS  diskursas  pašnekovas KALBOS VARTOTOJAS  1 tekstas  pašnekovas KALBOS VARTOTOJAS  2 tekstas  pašnekovas KALBOS VARTOTOJAS  3 tekstas  pašnekovas KALBOS VARTOTOJAS  4 tekstas  pašnekovas ir t. Skaitymas (rašantysis)  Rašantysis  rašytinis tekstas  KALBOS VARTOTOJAS (rašantysis)  3. jis išklauso tekstą viena kalba (kx) ir kuria atitinkamą tekstą kita kalba (ky). Sąveika. pokalbio tekstas susideda iš kiekvieno dalyvio paeiliui produkuojamų ir klausomų pasakymų. Rašantysis (kx) tekstas (kx)  kalbos vartotojas  tekstas (ky)  skaitytojas 4. 4. Vertimas raštu. Tarpininkavimas susideda iš dviejų veiklos rūšių.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pašnekovas (kx)  tekstas (kx1)  KALBOS VARTOTOJAS tekstas (ky1)  pašnekovas (ky) pašnekovas (kx)  tekstas (kx2)  KALBOS VARTOTOJAS tekstas (ky2) pašnekovas (ky) pašnekovas (kx)  tekstas (kx3)  KALBOS VARTOTOJAS tekstas (ky3) pašnekovas (ky) pašnekovas (kx)  tekstas (kx4)  KALBOS VARTOTOJAS tekstas (ky4) pašnekovas (ky) ir t. 134 .

mokydamasis dabartinių kalbų. kai kalbos vartotojas / mokinys prašomas sukurti tekstą kaip atsaką į tekstą-akstiną. abu tekstai – tiek įvestis. tekstas-akstinas gali būti klausimas žodžiu. gali „išsaugoti“ prasmę arba ne). rašytiniai nurodymai (pavyzdžiui. autentiškas ar sukurtas. kad nėra natūralios ir gali turėti nepageidaujamą atgalinį poveikį. Veiklos rūšys „nuo teksto prie teksto“ Įvestis Būdas žodžiu žodžiu žodžiu žodžiu raštu raštu raštu raštu Kalba k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 Būdas žodžiu raštu žodžiu raštu žodžiu raštu žodžiu raštu Kalba k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 Rezultatas Prasmės išlaikymas taip taip ne ne taip taip ne ne Veiklos rūšis (pavyzdžiai) kartojimas diktavimas klausimas žodžiu / atsakymas rašytiniai atsakymai į klausimus žodžiu k2 skaitymas balsu nurašymas. tiek rezultatas – gali būti rašytiniai ar sakytiniai. mokinys sukuria kaip k1 atsaką į k1 akstiną (kaip dažnai būna ugdant sociokultūrinę kompetenciją). veikiama kasdienėse bendravimo situacijose. kai atliktis labai priklauso nuo gebėjimo naudotis kalbinėmis kompetencijomis trumpinant teksto informaciją. kai tiek įvestis. kuriuos. egzamino užduoties formuluotė). taigi net atmetus tuos tekstus. tam tikrais atvejais šios veiklos rūšys gali būti naudojamos tikrinant techninius įgūdžius.Kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys Be aprašytųjų sąveikos ir tarpininkavimo veiklos. fonetinė transkripcija). ir pan. Bet kokiu atveju yra naudinga sistemingai išnagrinėti visus galimus kategorijų derinius. tiek mokomąja (k1). tačiau gali turėti ir kitą (kitaip tariant. tiek tiksline kalba (k2). transkripcija atsakas žodžiu į rašytinę formuluotę k2 rašytinis atsakas į rašytinę formuluotę k2 135 . abu šie tekstai gali perteikti tą pačią prasmę. yra dar daug kitokios veiklos rūšių. 6 lentelė. mechaniškos veiklos rūšys. gali būti išskirtos kokios 24 veiklos rūšys. tokios veiklos rūšys ypač dažnos mokant / mokantis kalbų ir jas testuojant. tiek rezultatas yra kuriami tiksline kalba. kai perteikiama ta pati prasmė (kartojimas. skaitymas balsu. yra nepopuliarios mokant kalbų komunikaciniu metodu dėl to. nes tai ne tik įgalina valdyti kalbinę patirtį. arba visų šių tekstų derinys. diskursyvus tekstas. diktavimas. bet taip pat ir leidžia pamatyti spragas ir siūlo naujų galimybių. kadangi panašiai – kai einama nuo teksto prie teksto (1 tekstas2 tekstas). reikiamas tekstas-atsakas gali būti bet koks – nuo vieno žodžio iki trijų valandų samprotaujamojo rašinio. toliau pateikiami atvejai (6 lentelė).

.

tęsiasi paauglystėje ir iš tiesų – visą gyvenimą. tiksliu. nors tai yra šiek tiek 137 . Bendrosios kompetencijos 5. komunikacija priklauso nuo to.1.1. aiškiu pasaulio ir to.1. Visos žmogiškosios kompetencijos vienaip ar kitaip prisideda prie kalbos vartotojo gebėjimo bendrauti ir gali būti suprantamos kaip komunikacinės kompetencijos aspektai. Deklaratyviosios žinios (savoir) 5. pagrindinės šio modelio ypatybės visiškai susiformuoja ankstyvojoje vaikystėje.1. Pasaulio pažinimas subrendę žmonės turi susiformavę ir naudojasi gerai išplėtotu.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 5. Vienas iš mokslinių pastangų tikslų yra nustatyti visatos struktūrą bei jos veikimo principus ir sukurti standartizuotą terminiją jiems apibūdinti ir apie juos kalbėti. kompetencijos savo ruožtu toliau lavinamos. 5. kiek sutampa kalbėtojų turimi pasaulio modeliai ir jų išmokta kalba. tad skirtingose kalbose santykis tarp formos ir reikšmės kategorijų įvairuoja. kalbos vartotojai ir mokiniai naudojasi jau anksčiau įgytomis kompetencijomis. Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos kad atliktų veiklą ir užduotis. kad mokinys galėtų vartoti kalbą tuojau pat ir ilgą laiką. glaudžiai susijusiu su jų gimtosios kalbos žodynu bei gramatika. modeliu.1. iš tiesų tas modelis ir kalba kinta veikdami vienas kitą. ir tuose. kuriose atsiduria. tačiau vis dėlto būtų naudinga atskirti mažiau su kalba susijusias kompetencijas nuo vadinamųjų lingvistinių kompetencijų. kurie specialiai sukurti kalbai mokytis). reikalingas komunikacinėse situacijose. bet tolesnė jo raida. žmogui įgyjant vis naujos patirties ir mokantis. kasdienė kalba rutuliojasi natūraliau. o jiems dalyvaujant įvairiuose komunikaciniuose įvykiuose (žinoma. kas jame vyksta. klausimas Kas tai? gali būti ištartas norint sužinoti pirmą kartą matomo daikto ar reiškinio pavadinimą arba naujo žodžio reikšmę.1.

Bendrieji europos kalbų mokymosi. gyva / negyva ir kt. ar įgyjamas per patirtį. sportas. • kokių naujų žinių apie pasaulį. mokymo ir vertinimo metmenys ribojama tikrovės. mokant antrosios arba užsienio kalbos dažnai manoma. kad skirtingai nuo kitų žinių aspektų. • • nedarbo dienos. žinoma. tačiau. Sociokultūrinės žinios iš esmės tam tikros kalbinės bendruomenės socialinių ypatybių ir kultūros pažinimas yra vienas pasaulio pažinimo aspektų. mokiniui reikės. taip yra ne visada (žr. 5. socialinėje srityje šie skirtumai didesni nei kalbant apie fizinę tikrovę. nors ir čia gamtos reiškiniai įvairiose kalbose yra skirstomi pagal jų svarbą bendruomenės gyvenimui. asociatyviuosius. kaip parodyta 5 lentelėje (žr. 1. • darbo laikas ir tvarka. kurioje vartojama tikslinė kalba. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.1. konkrečios kalbos besimokančiam žmogui itin svarbios yra faktinės žinios apie šalį ar šalis. išsilavinimą. ypač apie šalį. kokių jis bus parengtas įgyti mokydamasis kalbos. pavyzdžiui. nuspręsti: kokio pasaulio pažinimo iš mokinio bus tikimasi. įvykius. Kasdienis gyvenimas maistas ir gėrimai. stalo etiketas.1. priežasties / padarinio ir kt. sociokultūrinės žinios gali būti neįtrauktos į ankstesnę mokinio kompetenciją ar pasirodyti esą gerokai iškraipytos stereotipų. jų savybes bei santykius (laiko ir erdvės.1 skyrelį). • būties kategorijas (konkretu / abstraktu.2 skyrelį). politinės šalies ypatybės. demografinės. asmenis. konkrečios europos visuomenės ir kultūros skiriamieji bruožai gali būti susiję su įvairiais aspektais. pasaulio pažinimas (nesvarbu. institucijas ir organizacijas. 2. • laisvalaikis (pomėgiai. ypač todėl.). tačiau mokiniui gana svarbu šiam pažinimui skirti ypatingą dėmesį.1. ekonominės.).1. analitinius. žiniasklaida). aplinkos.2. ar iš informacijos šaltinių) apima: • įvairių sričių vietas. anglų kalbos „slenksčio“ (Threshold Level) 6 skyriuje. kuriose kalba vartojama: svarbiausios geografinės. valgymo laikas. 138 . esant reikalui. loginius. objektus. procesus ir veiksmus. skaitymo įpročiai. kad mokiniai jau turi įgiję pakankamai žinių apie pasaulį. pateiktus 1990 m. kokio iš jo bus reika• laujama. 4.

populiariąja muzika ir dainomis). nuostatos. santykius darbe. 4. įsitikinimai. pareigūnų ir kt. atsižvelgiant į: • klasinę visuomenės sudėtį ir santykius tarp skirtingų jos sluoksnių. šeimos sudėtį ir šeiminius santykius. Vertybės. administracijos. tradicijomis ir socialiniais pokyčiais. institucijomis. • religija. klasiniai. istorija. šalies regionų kultūromis. susiję su šiais veiksniais: • socialine klase. valstybėmis. Žmonių neverbalinį elgesį reguliuojančių taisyklių žinojimas sudaro sociokultūrinės kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos dalį. etniniai skirtumai).Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 2. kvalifikuotos bei nekvalifikuotos darbo jėgos). tautine tapatybe. vaizduojamuoju menu. ypač iškiliomis jos asmenybėmis bei įvykiais. susijusios su svetingumu ir tai. 5. religinėmis). apsirūpinimo būstu sąlygos. literatūra. kartų santykius.5 skyrelį). teatru. • humoru. socialinės gerovės sistema ir kt. 3. • • • • • • • vyrų ir moterų tarpusavio santykius (lytis. santykius. užsienio šalimis. kaip antai: 139 . kaip jis priimamas). • profesinėmis grupėmis (akademinėmis.4. Gyvenimo sąlygos • • • gyvenimo standartai (regioniniai. aptarnavimo srities. visuomenės ir policijos. menu (muzika. saugumu. 6. politika. Visuomenės normos (pavyzdžiui. Žmonių tarpusavio santykiai (taip pat ir galios bei solidarumo). skirtingų rasių ir bendruomenių santykius. • • • • • • • • • • • turtu (užsidirbtu ir paveldėtu). tautomis. mažumomis (etninėmis. 4. santykius tarp politinių bei religinių grupių. intymumas). Kūno kalba (žr.

įsidėmėtina. kad tarpkultūrinis sąmoningumas apima ir žinias apie regioninę ir socialinę abiejų „pasaulių“ įvairovę. kaip abi bendruomenės vertina viena kitą. sąmoningumas ir santykio (panašumų bei skiriamųjų ypatybių) tarp savo ir tikslinės bendruomenės „pasaulio“ suvokimas. šventės. kad išsiugdytų tinkamą tarpkultūrinę kompetenciją. • atsisveikinimas ir išėjimas. Žinoma. reikalaujama. valgiai. vedybos. diskotekos.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad atitiktų komunikacinius antrosios kalbos (K2) reikalavimus. gaivieji gėrimai ir alkoholis.1.3. jis taip pat praturtinamas kitų kultūrų – ne vien tų. 7. mokymo ir vertinimo metmenys • • • • • • punktualumas. gimimas. kokios naujos patirties ir žinių apie socialinį gyvenimą savo ir tikslinėje bendruomenėje mokiniui reikės įgyti. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. esant reikalui. elgesio ir pokalbių taisyklės. Įprastas elgesys tokiose srityse kaip: • • • • religinės šventės ir apeigos. Be objektyvių žinių. dovanos.1. tarpkultūrinis sąmoningumas apima ir žinojimą. nuspręsti: kokios išankstinės sociokultūrinės patirties ir žinių iš mokinio bus tiki• • masi. auditorijos ir žiūrovų elgesys viešuosiuose renginiuose bei ceremonijose ir kt. • 140 . kurias perteikia k1 ir k2. apranga. ką mokiniui reikės žinoti ir suvokti apie gimtosios ir tikslinės kultūros santykį. iškilmės. Tarpkultūrinis sąmoningumas tarpkultūrinį sąmoningumą sudaro žinios. – tai dažnai pasireiškia tautiniais stereotipais. svečiavimosi trukmė. tai leidžia abi kultūras suvokti kontekste. 5. tabu. šokiai. – išmanymo. mirtis.

). gaminti maistą.1. kiek to tikimasi ir laukiama iš pašaliečių. plaukimas ir kt.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 5. Praktiniai gebėjimai ir patirtis • Socialiniai įgūdžiai. austi. veiksmingai dorotis su tarpkultūriniais nesusipratimais bei konfliktinėmis situacijomis.).). būdingus leidžiant laisvalaikį. Tarpkultūriniai gebėjimai ir praktinė patirtis juos sudaro: • gebėjimas įžvelgti sąsajas tarp gimtosios ir tikslinės kultūrų. pinti.1. nuspręsti: kokių praktinių įgūdžių ir patirties mokiniui reikės. sodininkystė ir kt. kaip priimta. pavyzdžiui. pomėgiams (fotografija. Gebėjimas tinkamai atlikti įprastus kasdienius veiksmus (maudytis. • Laisvalaikio įgūdžiai. o ypač – užsieniečių. – – sportui (komandiniai žaidimai. • gebėjimas tarpininkauti tarp gimtosios ir svetimosios kultūrų. • Gyvenimo įgūdžiai. Gebėjimai ir praktinė patirtis (savoir-faire) 5. 5.). • įveikti santykių stereotipus. kad jis galėtų veiksmingai bendrauti jam reikiamose srityse. siuvinėti.1. atletika. drožinėti ir kt.1. 141 . reikalingus: – menams (tapyti.1. esant reikalui. lipdyti.). valgyti ir kt. Gebėjimas veikti pagal 5. Gebėjimas tinkamai atlikti veiksmus. bėgiojimas.1. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. • kultūrinis jautrumas ir gebėjimas atpažinti bei taikyti įvairias strategijas bendraujant su kitų kultūrų žmonėmis.2. vaikščioti.2. Gebėjimas atlikti specializuotus veiksmus (protinius ir fizinius).2. rengtis. kokių iš jo bus rei• kalaujama turėti.2. – rankdarbiams (megzti. alpinizmas. prižiūrėti ir taisyti namų apyvokos reikmenis bei įrenginius.2 skyrelyje išvardytas normas ir elgtis. muzikuoti ir kt. • Profesiniai įgūdžiai. reikalingus dirbant sau ar kaip samdomam darbuotojui.

pavyzdžiui: • kalbumas / tylumas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 4. 1. • ryžtingumas / drovumas. kokias savo ir tikslinės šalies ypatybes mokiniui reikės atskirti. o asmenybė apibūdinama nuostatomis. supratimas bei įgūdžiai. kokių galimybių mokinys turės tarpininkauti tarp kultūrų. religiniai. kokios sąlygos bus sudarytos mokiniui įgyti tikslinės kultūros patirties. yra pasirengęs suvokti. 6. komunikacinė paskata. Kognityviniai stiliai. pavyzdžiui. Nuostatos. įsitikinimais. • holistiniai / analitiniai / sintetiniai. 3. tai yra kiek kalbos vartotojas / mokinys: yra atviras naujai patirčiai. vi• suomenėmis ir kultūromis. 5. filosofiniai. Motyvacija: • • • vidinė / išorinė. kokias jis bus parengtas atskirti. nuspręsti: • • • • kokių kultūrinio tarpininkavimo funkcijų ir vaidmenų mokiniui reikės. kokius jis bus parengtas atlikti. esant reikalui. 142 . domisi kitais žmonėmis. kokių jų iš jo bus reikalaujama atlikti. 5. kognityviniais stiliais bei asmenybės tipais – visa tai formuoja mokinio tapatybę. idėjomis.3. • yra pasirengęs ir geba atsiriboti nuo tradicinių nuostatų kultūrinių skirtumų atžvilgiu. kad jo kultūrinis požiūris ir vertybių sistema santy• kiški. Asmenybės veiksniai. motyvacija. Egzistencinė kompetencija (savoir-être) komunikacinei kalbos vartotojų / mokinių veiklai daro įtaką ne tik jų žinios. susiję su kiekvienos asmenybės individualumu. Vertybės. tautomis. kokias iš jo bus reikalaujama atskirti. ideologiniai. Įsitikinimai. žmogiškasis poreikis bendrauti. pavyzdžiui. vertybėmis. pavyzdžiui: • konvergenciniai / divergenciniai. mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. etinės ir moralinės. bet ir veiksniai.1. 2. instrumentinė / integracinė.

gebėjimas prisiminti. savimonė / jos stoka. darbštumas / tingumas. tikslų turėjimas / neturėjimas. pasitikėjimas savimi / jo stoka. spontaniškumas / savikontrolė. protiniai gebėjimai. intrapunityvinė / ekstrapunityvinė / impunityvinė asmenybė (kaltė). drąsa / baimė. varžymasis. plačios / siauros pažiūros. • kaip galima mokiniams padėti pasinaudoti savo stiprybėmis ir įveikti silpnybes. 143 . skrupulingumas / nerūpestingumas. stingumas / lankstumas. • kaip kultūrinis santykiškumas turėtų būti derinamas su etniniu ir moraliniu vientisumu. iniciatyvumas / reaktyvumas. ir sąmoningumą. keliami svarbūs etiniai ir pedagoginiai klausimai. apimantis ir nuostatas. • kokie asmenybės bruožai a) padeda ir b) kliudo mokytis bei įsisavinti svetimąją arba antrąją kalbą. intravertiškumas / ekstravertiškumas. nuostatos ir asmenybės veiksniai smarkiai veikia ne tik kalbos vartotojo / mokinio vaidmenis komunikaciniuose aktuose. savigarba / jos stoka. savikliova / jos stoka. bet ir jo gebėjimą mokytis. daugelio laikomas savaime svarbiu edukaciniu tikslu.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos • • • • • • • • • • • • • • • • • optimizmas / pesimizmas. kaip antai: • kiek asmenybės ugdymas gali būti aiškiai nurodomas ugdymo siekinys. „tarpkultūrinės asmenybės“ ugdymas. • kaip galima suderinti asmenybių įvairovę ir edukacinių sistemų primetamus ar joms pačioms taikomus suvaržymus.

4. Bendrasis fonetinis suvokimas ir įgūdžiai daug mokinių.1. gebėjimas šiuos procesus kontroliuoti mokantis naujos kalbos. y.1. joje dalyvauti. bendrųjų fonetinių. • 5. Gebėjimai mokytis kalbos auga didėjant mokymosi patirčiai. išsiugdyti.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 5. apimantis kalbos sistemos ir jos vartojimo principų žinojimą ir supratimą. ypač suaugusiųjų. kuri dažnai jo laikoma normalia ir „natūralia“. kokių jis bus skatinamas. taip ją turtinant.4. 5.1. mokymosi ir euristinių įgūdžių. kad jų gebėjimą išmokti tarti naujų kalbų garsus lengvina: • gebėjimas skirti ir tarti nežinomus garsus bei prozodinius elementus. nuspręsti: • kokių asmenybės bruožų mokiniui reikės.1. Šitaip naujoji kalba gali būti lengviau išmokstama ir vartojama. Kalbos ir komunikacijos suvokimas jautrumas kalbai ir jos vartojimui. jei išvis reikės. • garsų suvokimo ir jų tarimo procesų išmanymas. ar nuostatose atsižvelgiama į mokinio savybes mokantis. Gebėjimas mokytis (savoir-apprendre) pačia plačiausia prasme gebėjimas mokytis yra gebėjimas stebėti naują veiklą. mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. dalyti į atskiras reikšmines dalis). pastarąsias keičiant. naujas žinias integruoti į jau esamas žinių sistemas. • klausytojo gebėjimas ištisinį garsų srautą skaidyti į prasmingą fonologinių elementų seką (t.2. • gebėjimas suvokti ir sieti nežinomų garsų sekas. esant reikalui. parodyti. mokant bei vertinant. įžvelgti pasirinkimo galimybes ir jomis pasinaudoti. kur reikia. užuot priešinantis jai kaip keliančiai grėsmę mokinio įprastai lingvistinei sistemai. parodyti. parodyti. parengtas išsiugdyti.4. kokių iš jo bus reikalaujama išsiugdyti. leidžia naują patirtį įtraukti į esamą sistemingą struktūrą. pastebės. 144 . Šie gebėjimai leidžia mokiniui veiksmingiau ir savarankiškiau įveikti mokantis kalbos kylančius sunkumus. ir kaip tai daroma. Gebėjimas mokytis susideda iš kalbos bei komunikacijos suvokimo.

kokių jį bus tikimasi turint. naują elgseną ir pan. • naudotis savarankiškam mokymuisi skirta medžiaga. pavyzdžiui: – išlaikyti dėmesį teikiamai informacijai. perteikti naują informaciją. analizuojant. 145 . ir sociokultūros) tiesiogiai stebint ir dalyvaujant komunikacijos įvykiuose. mokinio kalbos ir komuni• kacijos supratimui ugdyti. – suvokti galutinį užduočių tikslą. – veiksmingai bendradarbiauti dirbant poromis ir grupėje.4. analitinius ir euristinius gebėjimus.4. • suvokti savo.4. Euristiniai gebėjimai euristiniai gebėjimai apima: • gebėjimą priimti naują patirtį (naują kalbą. • mokinio gebėjimą (ypač naudojantis tikslinės kalbos informaciniais šaltiniais) rasti. jei iš viso imamasi. • kokių gebėjimų skirti iš klausos ir artikuliuoti mokiniui reikės.) ir išsiugdyti naujų kompetencijų (pavyzdžiui. • nusistatyti poreikius ir išsikelti tikslus. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.1. stebint ir bandant suvokti svarbą to. kas stebima. kokių iš jo bus reikalaujama turėti.) tam tikroje mokymosi situacijoje.1. darant išvadas. 5. kokių jis bus parengtas turėti. nuspręsti: kokių veiksmų imamasi. • pasirinkti savas strategijas bei veikimo būdus šiems tikslams siekti pagal savo asmenines savybes ir išgales.3. naujus žmones.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos Šie bendrieji fonetiniai įgūdžiai skiriasi nuo gebėjimo tarti konkrečios kalbos garsus. reikalui esant. silpnybes ir stiprybes. • veiksmingai mokytis (ir kalbos. • pasirinkti ir pagal savo poreikius naudotis mokomąja medžiaga. įsimenant ir pan. suprasti ir. – aktyviai ir dažnai vartoti išmoktą kalbą. kaip mokinio. Mokymosi būdai jie apima šiuos gebėjimus: • veiksmingai išnaudoti mokymo situacijas. lavinant percepcinius. esant reikalui. 5.

nuspręsti: kokius mokymosi gebėjimus mokinys yra skatinamas. 5. rengiamas taikyti ir lavinti. pagal kurį buvo aprašomos seniai mirusios klasikinės kalbos. todėl įvairiasluoksnės išsivysčiusios visuomenės kalbos joks jos vartotojas tobulai nemoka. ieškant informacijos duomenų bazėse. o ne tokios. kad kalbos turi būti aprašomos tokios. kokios jos iš tikrųjų vartojamos. kalbos vartotojai / mokiniai pasitelkia anksčiau aprašytas bendrąsias kompetencijas ir labiau su kalba susijusią komunikacinę kompetenciją. kad mokinys taptų vis savarankiškesnis mokydamasis ir vartodamas kalbą. tvirtinę. tai neįmanoma ir dėl to. jos turėtų būti. Vis dėlto nė vienas iš alternatyvių 146 . • pragmatinės kompetencijos.2. mokymo ir vertinimo metmenys • gebėjimą naudotis naujosiomis technologijomis (pavyzdžiui. Komunikacinės kalbinės kompetencijos kad realizuotų savo komunikacines intencijas. kokios. reikalui esant. tačiau šį „tradicinį“ modelį daugiau kaip prieš šimtą metų atmetė patys žymiausi kalbininkai. kalbos sistema yra nepaprastai sudėtinga. • kokius euristinius gebėjimus jis yra skatinamas. hipertekstuose ir kt). rengiamas taikyti • ir lavinti. išsamaus kokios nors kalbos kaip reikšmėms perteikti skirtos formų sistemos aprašo. kad atitiktų kylančius komunikacinius poreikius. Lingvistinė kompetencija niekada nebuvo sukurta jokio baigtinio. kad bet kokia kalba nuolat kinta. 5.2. sukurtas tam tikros grupės kalboms. ir kad tradicinis modelis. kalbai mokyti vis dar naudojamas toks pat lingvistinio aprašo modelis. anot autoritetų. dauguma tautinių valstybių yra bandžiusios nusistatyti bendrinės kalbos standartą. • kaip rūpinamasi. yra netinkamas visai kitokios struktūros kalbų sistemoms aprašyti.1. nors to niekada nepavyko padaryti visiškai išsamiai. siauriau suprantama komunikacinė kompetencija susideda iš: • lingvistinės kompetencijos. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. • sociolingvistinės kompetencijos.Bendrieji europos kalbų mokymosi.

iš tiesų buvo paneigta pati galimybė sukurti vieną universalų. dauguma deskriptyvistų šiuo metu tenkinasi kalbos praktikos. tuomet jie turėtų nurodyti. 147 . visoms kalboms tinkamą aprašymo modelį.2. toliau pateikiama schema tesiekiama kaip klasifikavimo priemones pasiūlyti keletą kategorijų ir parametrų.2. fonologinė kompetencija. specialistai.2.1. siejančios formą ir reikšmę. tradicija ar praktika remiamasi.3. ir šiuo atveju gali elgtis kaip tinkami.2 skyrelyje. dabartiniai lingvistinių universalijų tyrinėjimai dar nedavė tokių rezultatų. semantinė kompetencija. gramatinė kompetencija. jame stengiamasi nustatyti ir suklasifikuoti pagrindines sudėtines lingvistinės kompetencijos dalis.1. 5. mokymą ir vertinimą. 5.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos modelių nebuvo visuotinai priimtas. 5. kodifikavimu.2. kai susiduriama su tradicinių aprašymo modelių neapimamais reiškiniais. apibrėžiamas kaip žinios ir gebėjimas naudotis formų ištekliais. kokia teorija. kuriais būtų galima tiesiogiai naudotis norint palengvinti kalbos mokymąsi. tokio požiūrio laikomasi 4.2. vartodami tokią terminologiją. leksinė kompetencija.1.2. ortoepinė kompetencija. mokinio gebėjimų naudotis kalbiniais ištekliais raida gali būti skirstoma lygiais ir pateikiama skalėmis.5. kurie gali būti naudingi kalbiniam turiniui aprašyti ir būtų pagrindas pamąstyti.1.6.2. 5. „metmenyse“ skiriama: 5. kuri nuo tradicinės skiriasi tik tuomet. 5.1.1. kurie norėtų naudotis kitokia sistema.1. iš kurių gali būti sudaromi prasmingi pranešimai. ortografinė kompetencija.4.

Geba produkuoti trumpus kasdienius pasakymus. kas norima pasakyti. kelionės. C2 C1 B2 B1 A2 A1 5. susijusius su asmenine informacija ir konkrečiais poreikiais. išreikšti požiūrius ir pateikti argumentų per daug pastebimai neieškodamas žodžių. kurie vartojami ir išmokstami kaip leksinis vienetas. kad apibūdintų nenuspėjamas situacijas. 5. pavyzdžiui: Skalsink. informacijos teiravimusi. jų veiksmus. (žr. pavyzdžiui: Ne iš kelmo spirtas (t. t. kad beveik nepastebima. įprastiniais kasdieniais veiksmais.1.3 skyrelį).2. kalbos moka tiek. pavyzdžiui: Labas rytas! Kaip sekasi? – patarlės ir pan. jog kalbėjimas yra ribojamas kalbinių išteklių. darbas. sustabarėjusios metaforos. nors norimą perteikti informaciją reikia riboti dėl žodžių trūkumo. turi pakankamai kalbinės aprėpties. ką reikia. mokymo ir vertinimo metmenys BENDROJI KALBINĖ APRĖPTIS Geba išsamiai ir patikimai naudotis labai didelės aprėpties kalbiniais ištekliais. – archaizmai. kad galėtų aiškiai apibūdinti. frazeologizmai: – semantiškai neaiškios.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Dieve! Amžinatilsį. kad kalba neleistų pasakyti to. ką nori. Leksiniai elementai yra tokie: a) pastovieji junginiai. sudaryti iš kelių žodžių. turi pamatinių kalbos žinių. y. kaip antai: - pasisveikinimai. kaip antai muzika ar kinas. 5. kultūriniai renginiai. kad galėtų su jomis išsiversti. skirtų ir išvengtų dviprasmybių ir t.3. pakankamai tiksliai paaiškintų svarbiausius minties ar problemos aspektus ir reikštų mintis abstrakčiomis arba kultūros temomis. Geba paprastais sakiniais.2. tarp jų tiesioginiai komunikacinių intencijų pavyzdžiai (žr. Geba reikšti savo mintis aiškiai ir taip. nepastebima. tokie pasakymai būtų: • • sustabarėję pasakymai. pomėgiai.3 skyrelį). kurios leidžia veikti kasdienėse nuspėjamose situacijose. susideda iš leksinių ir gramatinių elementų. pabrėžtų. susijusius su asmenine informacija.1. moka ribotą kiekį trumpų įsimintų frazių. 148 . priklausomybę. tačiau žodyno ribotumas verčia kartotis arba kartais dėl to netgi sunku suformuluoti mintis. vartodamas sudėtingas gramatines konstrukcijas. neįprastose situacijose komunikacija dažnai nutrūksta. turi užtektinai kalbos žinių. iš didelės kalbinės aprėpties geba pasirinkti tinkamas kalbinės raiškos priemones.2. įsimintomis frazėmis. pakankamas žodynas leidžia šiek tiek dvejojant ir perfrazuojant išsakyti savo mintis tokiomis temomis kaip šeima. kad formuluotų savo mintis tiksliai. žinios ir gebėjimas vartoti žodyną. norais ir reikmėmis. kyla nesusipratimų. kad patenkintų paprastus konkrečius poreikius. moka tik pačius pagrindinius pasakymus. save ir kitus žmones.2. kurios aprėpia nuspėjamas svarbiausias gyvenimo situacijas. kad kalba netrukdytų pasakyti to. Leksinė kompetencija. „šaunus“). žodžių junginiais pakalbėti apie vietas.

ji ir kt. visas ir kt. savaitės dienos. gerti vaistus. pavyzdžiui: Gal galėtumėte paduoti . pavyzdžiui. daryti pranešimą.). nors ir kt. kaip antai: – sustabarėję veiksmažodiniai pasakymai.). gal ir kt. konkretūs žodžiai gali sudaryti: • atvirąsias žodžių klases (daiktavardžiai. b) pavieniai žodžiai. – sustabarėjusios konstrukcijos. kurie formuluojant sakinius praplečiami žodžiais bei frazėmis. iš po stalo. tu. Gramatiniai elementai yra uždarosios žodžių klasės. eiti į svečius. pavyzdžiui: baltas kaip sniegas („labai švarus“) ir baltas kaip popierius („mirtinai išblyškęs“). savo ir kt.). išmokstamos ir vartojamos kaip neskaidomi vienetai.). kurių vartosena dažnai ribojama konteksto ir stiliaus. • uždarąsias leksines grupes (pavyzdžiui.). Žodyno platumas ir gebėjimas juo naudotis iliustruojami skalėmis. mėnesiai. tam tikras žodis gali turėti keletą skirtingų reikšmių (polisemija). prie. • klausiamieji ir santykiniai įvardžiai (kuris. pavyzdžiui... akis: „regėjimo organas“. iš. • dalelytės (juk. „mezginio kilpa“ ir kt. kolokacijos. lietuvių kalboje: • prielinksniai (į. sudarytos iš nuolat kartu vartojamų žodžių. iš už kampo. būdvardžiai. • parodomieji įvardžiai (šis. toliau). toks ir kt. pavyzdžiui. ilgio matai.). • savybiniai įvardžiai (mano. svorio.). bet. • kiekį žymintys žodžiai (truputis. tavo. kt.). pavyzdžiui. pavyzdžiui. su ir kt. – sudėtiniai prielinksniai. • asmeniniai įvardžiai (aš. • • kitos sustabarėjusios frazės. gi. o. kas. daug. Gramatiniais ar semantiniais tikslais gali būti skiriama ir kitokių leksinių grupių (žr. prieveiksmiai). koks ir kt. 149 . veiksmažodžiai.). • jungtukai (ir. laikyti egzaminą. tas. kelintas. jis. ?.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos – vaizdingi palyginimai. anas. na.

pasitaiko riktų.2. Žodyno mokama užtektinai. Žodyno užtenka. nuspręsti: • kurių leksinių elementų (fiksuotų pasakymų ir pavienių žodžių formų) mokiniui reikės. 5. susijusį su konkrečiais kasdieniais poreikiais. suprantamos konotacinės žodžių reikšmės. Žodžiai iš esmės vartojami taisyklingai. Žodyno pakanka paprasčiausiems bendravimo poreikiams patenkinti. Gramatinė kompetencija yra gebėjimas pagal tuos principus suprasti ir perteikti reikšmę produkuojant ir atpažįstant taisyklingai sudarytas frazes bei saki150 . Formaliai kalbos gramatika gali būti suprantama kaip rinkinys tam tikrų principų. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. bet didesnių leksikos klaidų nedaroma. Gebama vartoti labai ribotą žodyną. kuriuos jis bus parengtas atpažinti ir / arba vartoti. pagal kuriuos elementai jungiami į prasmingas tam tikru pavadinimu apibrėžiamas ir konkrečioms kategorijoms priskiriamas šnekos atkarpas (sakinius). Gerai vartojami frazeologizmai ir šnekamosios kalbos posakiai. mintys formuluojamos įvairiai. Gramatinė kompetencija Gramatinė kompetencija gali būti apibrėžiama kaip kalbos gramatinių išteklių išmanymas ir gebėjimas jais naudotis. beveik nepastebima. komunikacijos tai netrikdo. jei susipainiojus pasirenkamas netinkamas žodis. bet reiškiant sudėtingesnes mintis ar susidūrus su nežinomomis temomis bei situacijomis vis dėlto pasitaiko didesnių klaidų. mokymo ir vertinimo metmenys ŽODYNO APRĖPTIS Žodynas labai platus. kaip tie elementai atrenkami ir kokia tvarka grupuojami. kad šiek tiek perfrazuojant būtų galima perteikti savo mintis dauguma su asmeniniu gyvenimu susijusių temų: šeimos. reikalui esant. bet dėl žodyno spragų vis dėlto gali būti sudvejojama ir perfrazuojama. vartojami taip pat ir frazeologiniai bei šnekamosios kalbos posakiai. kad mokinys ieškotų tinkamos raiškos ar pasitelktų vengimo strategijas. susijusių su tam tikromis konkrečiomis situacijomis. Žodynas yra pakankamai platus. Žodynas pakankamas. pomėgių. kad būtų patenkinti pagrindiniai išgyvenimo poreikiai. pasitaikančios spragos užpildomos perifrazėmis.2. kelionių.1. pakalbėti apie dabarties įvykius. ŽODYNO VARTOJIMAS Žodžiai nuosekliai vartojami taisyklingai ir tinkamai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad būtų galima perteikti ir gauti informaciją kasdienio gyvenimo situacijose žinomomis temomis. Žodynas sudarytas iš pagrindinių pavienių žodžių bei frazių. kad mokinys galėtų reikšti mintis įvairiais savo srities klausimais ar bendrosiomis temomis. ku• riuos iš jo bus reikalaujama atpažinti ir / arba vartoti. norint išvengti dažno kartojimosi. darbo. Žodynas platus. Gerai vartojamas pagrindinis žodynas.

– eigos / įvykio veikslas. – žodžiai. kai jie įsimenami ir atkuriami kaip fiksuotos formuluotės). būsimasis laikas. veiksmažodiniai ir t. linksniuotės. t. veikiamoji / neveikiamoji rūšis. – būtasis. sujungiamieji). skaičiuojamas / neskaičiuojamas.1. • procesai (aprašomieji). esamasis. – žodžių junginiai (daiktavardiniai. pavyzdžiui: – asmenuotės. – sakiniai (vientisiniai.1 skyrelį). • konstrukcijos. – – 151 . bet verčiau skatinti naudotojus nurodyti.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos nius (kaip priešprieša tam. pavyzdžiui: – nominalizacija. pavyzdžiui: – vediniai ir dūriniai. giminė. aprašant gramatikos sistemą apibrėžiami šie dalykai: • elementai. aiškinančių. – uždarosios žodžių klasės (gramatiniai elementai – žr.2. veiksmažodžiai. Šia prasme bet kokios kalbos gramatika yra nepaprastai sudėtinga ir jos negalima iki galo išsamiai aprašyti. – balsių kaita. būdvardžiai. kuriuo modeliu ar teorija jie remiasi ir kaip tas pasirinkimas veikia jų praktiką. – konkretus / abstraktus. – predikatiniai dėmenys (pagrindiniai. Čia apsiribojame nustatydami kai kurias kategorijas ir parametrus. – supletyvizmas. – šakninės morfemos ir afiksai.). 5. linksnis. atvirosios žodžių klasės: daiktavardžiai. • kategorijos. – afiksacija. sudėtiniai sujungiamieji ir prijungiamieji). kurie plačiai taikomi gramatikai aprašyti. • klasės. – tranzityvinis / intranzityvinis. „metmenų“ tikslas yra ne jas vertinti ar palaikyti vienos kurios taikymą. pavyzdžiui: – morfai. prijungiamieji. esama keleto skirtingų teorijų ir modelių. pavyzdžiui: – skaičius. prieveiksmiai. kaip iš žodžių sudaromi sakiniai.

procesus ir ryšius mokiniai yra rengiami valdyti. -ą. • afiksai (priešdėliai. – kaitybos afiksai (pavyzdžiui. formas. bet jie reti ir suklydus dažnai pasitaisoma. stebimos kitų reakcijos). kas norima pasakyti. 152 . ribotai vartojama nedaug paprastų išmoktų gramatinių formų ir sintaksinių konstrukcijų. -si-. Gramatika vartojama gerai. intarpai): – žodžių darybos afiksai (pavyzdžiui. GRAMATINIS TAISYKLINGUMAS nuosekliai taisyklingai vartoja sudėtingas gramatines konstrukcijas net tuomet. -davo. Žodžiai skaidomi į morfemas ir išskiriamos tokios jų klasės: • šaknys. – transformacija. valentingumas. klaidų pasitaiko. vis dėlto paprastai aišku. Gramatika vartojama nuosekliai labai taisyklingai. menkų sakinio sandaros trūkumų. derinimas. ko gera.Bendrieji europos kalbų mokymosi. nesisteminių klaidų. kas norima pasakyti. kuri tiktų visoms kalboms. priesagos. kai dėmesys yra nukreiptas į kitus dalykus (pavyzdžiui. paprastai atskiriamos morfologija ir sintaksė. nors gimtosios kalbos įtaka pastebima. kategorijas. bet nuolat daroma esminių klaidų: pavyzdžiui. klases. -damas). mokymo ir vertinimo metmenys – transpozicija. taisyklingai vartojamos paprastos gramatinės formos. Gramatika vartojama palyginti gerai. -ininkas. iš esmės gramatika vartojama gerai. pavyzdžiui: – – – valdymas. kamienai. -ykla). yra parengta gramatinio taisyklingumo skalė. gali pasitaikyti riktų. klaidos retos ir sunkiai pastebimos. bet yra aišku. neįmanoma sukurti tokios gramatinių žinių ir gebėjimo jas taikyti plėtojimosi skalės. Gana taisyklingai vartojami dažnai pasitaikantys sakinių konstrukcijos ir su labiau nuspėjamomis situacijomis susiję pasakymai. nurodyti: • kokia gramatikos teorija jie remiasi. nedaroma. nederinama. C2 C1 B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. yra planuojama. Žinomuose kontekstuose bendraujama pakankamai taisyklingai. Morfologija nagrinėja vidinę žodžių struktūrą. reikalui esant. painiojami laikai. ji turėtų būti siejama su šio skyriaus pradžioje pateikiama bendrosios kalbinės aprėpties skale. ne-. • kokius gramatinius elementus. kurios sukeltų nesusipratimų. tokių klaidų. kokius iš jų yra reikalaujama valdyti. • ryšiai.

šuo / šuns). kokių iš jo bus reikalaujama valdyti. • nulines formas (eik. dėsnius. • dūrinius (pavyzdžiui. • vedinius (pavyzdžiui. y. nuspręsti: kurių gramatinių elementų. stalas. suaugusio gimtakalbio sintaksė yra nepaprastai sudėtinga ir jo paties nėra sąmoningai suvokiama. pastalė. Gebėjimas kurti sakinius prasmei perteikti yra svarbiausias komunikacinės kompetencijos aspektas. imti / ėmė. procesų ir • ryšių mokiniui reikės. Sintaksė nagrinėja žodžių jungimą į sakinius. tai dažnai pateikiama kaip taisyklių rinkinys. kąsti / kanda). lyti / lijo. yra / nėra. įsilaužėlis). reikalui esant. šeši. kuriuos jis bus parengtas. t. laužti). vesti / vadas). morfologija taip pat tyrinėja kitus žodžių formų kaitybos būdus. konstrukcijų. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos Žodžių daryba Žodžiai skirstomi į: • paprastuosius (pavyzdžiui. pavyzdžiui: • balsių kaitą (pilti / pylė. garvežys). kategorijų. • supletyvizmą (esu / yra / buvo). • netaisyklingąsias formas (būti / bus. medis / medžio). kokius jis bus • parengtas valdyti. procesai bei jų tarpusavio ryšiai. ž / š: vežti / veža / veš) ir morfologijos lemiamą fonetinę variaciją (pavyzdžiui. struktūros. klasių. nuspręsti: kokių morfologinių elementų ir procesų mokiniui reikės. klasės. Jonuk). staltiesė. morfonologija tiria fonetiškai nulemtus morfemų pakitimus (pavyzdžiui. Šiuo požiūriu sintaksei svarbu kategorijos. • priebalsių kaitą (austi / audė. pagal kuriuos žodžių formos siejamos viena su kita. šešetas. kuriuos iš mokinio bus reikalaujama valdyti. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. lietuvių t / č: matė / mačiau. 153 . elementai. reikalui esant.

– – – – – hiponimija. 5.1. mokymo ir vertinimo metmenys 5.1. kolokacija. žinios (daugiausia nesąmoningos) ir gebėjimas tvarkytis su formalia struktūra yra pagrįstai laikomos vienu iš tų komponentų. kaip antai: • žodžių ryšiai su bendruoju kontekstu: – – – referencija. dalies ir visumos santykiai. implikatūra. kokių • iš jo bus reikalaujama susikurti. presupozicija. parodyti. formų ir procesų reikšmes (žr. jei iš viso įtraukiama. Semantinė kompetencija semantinė kompetencija susijusi su mokinio gebėjimu suvokti ir kurti reikšmes.1. kai yra bandoma. arba sąvokinė. Leksinė semantika nagrinėja žodžio reikšmės klausimus. parodyti. lingvistinė kompetencija šiame leidinyje suprantama formaliai. teorinės ar deskriptyvinės kalbotyros požiūriu kalba yra nepaprastai sudėtinga simbolių sistema. yra esminiai komunikacijai ir „metmenyse“ aptariami daugybėje vietų (žr. kaip antai loginė implikacija. yra kitas klausimas.1. Gramatinė semantika nagrinėja gramatinių elementų. konotacija. įprastų specialiųjų sąvokų žymekliai. tai. Threshold Level (1990) ir Vantage Level. ypač 5. siūlo kitokią lingvistinės kompetencijos traktuotę 154 . kaip daroma čia. reikšmės klausimai. kategorijų. • žodžių tarpusavio ryšiai: – sinonimija ir antonimija. Funkcinė. kiek šios formalios analizės turėtų būti įtraukta į kalbos mokymąsi ir mokymą. nuspręsti: kokių semantinių ryšių mokinys yra rengiamas susikurti. vertimo ekvivalentiškumas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. reikalui esant. taikyta europos tarybos leidiniuose Waystage (1990). žinoma.1 skyrelį).2 skyrelį).3.2. komponentinė analizė.2. išskirti daugybę skirtingų komunikacinės kompetencijos komponentų. Pragmatinė semantika nagrinėja loginius ryšius. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. prieiga.

o ne labiau tradiciškai remtis vien formaliu požiūriu. Bet kuriuo atveju visiškai aišku.2. padalytų į abstrakčiąsias ir konkrečiąsias. • fonetinę redukciją: – balsių redukciją.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos (žr. nosinumas. kad mokinys turi išmokti ir kalbos formų. labializacija. fonemų seka. 155 . – asimiliaciją. • fonetines ypatybes. – intonaciją. o paskui pereinama prie leksinių ir gramatinių formų – jų pavyzdžių. pagal kurias fonemos skirstomos (jų skiriamieji požymiai. – eliziją. balsingumas. • fonetinę žodžių sudėtį (skiemenų sandara. Fonologinė kompetencija Fonologinė kompetencija įtraukia žinias bei gebėjimą suprasti ir produkuoti: • kalbos garsų vienetus (fonemas) ir jų konkrečias realizacijas (alofonus).2. užuot pradėjus nuo kalbinių formų ir jų reikšmių. sprogimas). 5.2.1–5. suskaldo formas. o tas. ir reikšmių. pavyzdžiui. kuris remiasi reikšmės organizacija. pradedama nuo sistemiškos komunikacinių funkcijų ir bendrųjų sąvokų.1. raiškos formų organizacija paremtas aprašymas suskaldo reikšmę. kad daugumai praktikų naudingiau atrodo eiti nuo reikšmės prie formos.3 skyrelius). kaip tai daryta prancūzų kalbos Un niveau-seuil. tai yra du vienas kitą papildantys „dvipusio supratimo“ būdai. antra vertus. kalbų pagrindas yra organizuotos formų ir reikšmių sistemos. 5. • sakinio fonetiką (prozodija): – sakinio kirtį ir ritmą. „slenksčio“ prieigos sėkmė rodo. žodžio intonacija). Vartotojo pasirinkimas priklauso nuo aprašo kūrimo tikslo. klasifikacijos. žodžio kirtis.4. pavyzdžiui. – stipriąsias ir silpnąsias formas. galima rinktis „komunikacinę gramatiką“.

nepaisant pastebimo kitos kalbos akcento. • plačiai vartojamus logografinius ženklus (pavyzdžiui. tartis gerai suprantama. • tipografines normas. • tinkamą žodžių rašybą. 5. Ortoepinė kompetencija mokiniai. • gebėti pasinaudoti žodynu ir išmanyti taisykles. tartis ir intonacija aiški ir natūrali. kad būtų aišku.1. iš kurių susideda rašytiniai tekstai. kas norima pasakyti. taip pat ir įprastų trumpinių. • skyrybos ženklus ir jų vartojimo taisykles. kad geriau atskleistų reikšmės atspalvius. 156 . šiek tiek pasistengę gali suprasti gimtakalbiai. arabų).2. tariamus žodžius bei frazes. skirtingus šriftus ir pan..5. kurių laikomasi nurodant. • • kokia yra santykiška garsų ir prozodijos svarba. ar fonetinis taisyklingumas ir laisvumas yra pradinio mokymo etapo tikslas. iš kurių reikalaujama garsiai perskaityti parengtą tekstą arba šnekant pavartoti žodžius. su kuriais jau buvo susidurta tekste. nuspręsti: • kokių naujų fonologinių gebėjimų bus reikalaujama iš mokinio. kurių mokama dar nedaug. mokiniams turėtų būti žinoma ir jie turėtų gebėti suvokti ir produkuoti: • spausdintines ir rašytines raides. mokymo ir vertinimo metmenys TARTIS IR INTONACIJA kaip C1 Geba kaitalioti intonaciją ir taisyklingai dėlioti loginius sakinių kirčius. apskritai tartis yra pakankamai gera. bet pašnekovai kartais turi prašyti pakartoti. kalbant apie abėcėlės sistemas.6. Ortografinė kompetencija ortografinė kompetencija – tai žinios ir gebėjimas suvokti bei produkuoti simbolius. kaip reikia tarti vieną ar kitą žodį.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 5. C2 C1 B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. Visų europos kalbų rašybos sistemos remiasi abėcėliniu principu.2.1. tiek mažąsias. reikalui esant. net jei kartais akivaizdus kitos kalbos akcentas ir tariant retkarčiais klystama. €). ar to išmokstama tikslingai mokant ilgesnį laiką. nors kai kurioms kitoms būdingas ideografinis (logografinis) (pavyzdžiui. privalo gebėti tinkamai juos ištarti pagal jų rašytinę formą. tam yra svarbu: • išmanyti rašybos taisykles. tiek didžiąsias. kinų) arba priebalsinis raštas (pavyzdžiui. @. kurie yra įpratę bendrauti su pašnekovo kalbinės grupės žmonėmis.

Geba parašyti savo adresą. Geba kurti aiškiai suprantamą ištisinį tekstą. kas pateikiama „metmenyse“. atsižvelgiant į jo rašytinės ir sakytinės kalbos vartoseną bei poreikį sakytinį tekstą paversti rašytiniu ir atvirkščiai. skirstymas pastraipomis yra nuoseklūs ir padeda suprasti mintis.2. Geba nurašyti žinomus žodžius ir trumpus pasakymus: pavyzdžiui. rašyba taisyklinga. mandagumo normos. raštu pateikti kitos asmeninės informacijos. kalbos registro skirtumai. nepaisant vieno kito rikto. sintaksinių dviprasmybių ir pan. tai kalbiniai socialinių santykių žymekliai. RAŠYBA rašybos klaidų nedaroma. Geba pakankamai taisyklingai fonetiškai (tačiau nebūtinai visiškai taisyklingai bendrinės kalbos rašybos požiūriu) rašyti trumpus žodžius iš savo sakytinės kalbos žodyno. Šiame skyriuje apžvelgiami dalykai yra konkrečiai susiję su kalbos vartosena ir niekur kitur neaptariami. kaip kur nors nueiti. kuriame paisoma įprastos struktūros reikalavimų ir skirstymo pastraipomis taisyklių.2. kalba yra sociokultūrinis reiškinys ir todėl daug kas iš to. Geba kurti ištisinį tekstą. kasdienio gyvenimo daiktų. paprastus užrašus ar nurodymus. rašyba ir skyryba gana taisyklingos. reikalingais dorojantis su socialine kalbos vartojimo dimensija. paaiškinimus. ypač apie sociokultūrinius dalykus. reikalui esant. kad būtų galima sekti mintį. nuspręsti: • kokie yra mokinio rašybos ir tarties poreikiai. rašyba. 157 . kaip buvo pastebėta kalbant apie sociokultūrinę kompetenciją. • gebėti kontekste išvengti dviprasmybių (homonimų. skyryba. taip pat aktualu ir aptariant sociolingvistinę kompetenciją. bet gali būti pastebima gimtosios kalbos įtaka. Sociolingvistinė kompetencija sociolingvistinė kompetencija susijusi su žiniomis ir gebėjimais. Geba nurašyti paprastus sakinius kasdienio gyvenimo temomis: pavyzdžiui. atvejais). ypač skyrybos ženklų. parduotuvių pavadinimus bei dažnai vartojamus pasakymus. teksto išdėstymas. tautos išmintį perteikiantys posakiai. naudojamų formuluojant mintis ir nurodant reikiamą intonaciją.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos • žinoti rašytinių formų reikšmes. tautybę. C2 C1 B2 B1 A2 A1 „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kuris iš esmės yra visas suprantamas. tarmė ir akcentas. skyryba ir teksto išdėstymas yra pakankamai taisyklingi. 5.

žadama atsidėkoti. meile mano. Kalbiniai socialinių santykių žymekliai kalbiniai socialinių santykių žymekliai. pavyzdžiui: Jūsų Eminencija. pavyzdžiui: tu kvailas daikte! • keitimosi klausytojo ir kalbėtojo vaidmenimis taisyklės. keiksmų pasirinkimas ir vartosena.3. – familiarūs kreipiniai. 158 . kad rūpinamasi kito gerove. 5. profesoriau (+ pavardė). pavyzdžiui: Dieve mano! Velnias! ir pan. – oficialūs kreipiniai. dėkingumas. ponia. • pasisveikinimų pasirinkimas ir vartosena: – atvykstant. todėl gali ir neturėti atitikmenų kitose kalbose. – neoficialūs.1 skyrelį). c) diskurso registro ir kt.2. 1.2.Bendrieji europos kalbų mokymosi. b) santykių artimumo. – įsakmūs.1. kai vartojama tik pavardė. • dalijamasi patirtimi. 5. skirtingose kultūrose jos gali būti nevienodos ir todėl tarp skirtingų etninių grupių dažnai kyla nesusipratimų. pavyzdžiui: Jankauskai! – įprasti įžeidžiamieji. reikalais ir rūpesčiais. • teikiamos dovanos. ypač kai mandagūs pasakymai suprantami pažodžiui. švelnumas. toliau pateikiami lietuvių kalbos pavyzdžiai nėra universalūs. Lina. skirtingose kultūrose įvairuoja ir priklauso nuo tokių veiksnių: a) santykinio statuso. dėl kurių nepaisoma bendradarbiavimo principo (žr. • reiškiamas susižavėjimas. yra mandagumo normų laikymasis. arba nevartojamas joks kreipinys. Mandagumo normos Viena iš svarbiausių priežasčių. suprantama. pavyzdžiui: Jonai. mokymo ir vertinimo metmenys 5. drauguži. pavyzdžiui: Viso gero! Iki! • kreipinių pasirinkimas ir vartosena: – sustabarėję kreipiniai. • pertarų. pavyzdžiui: Labas! Labas rytas! – pradedant pokalbį. daktare.2. pavyzdžiui: brangioji.2. reiškiant pozityvųjį mandagumą: • rodoma. rodomas vaišingumas ir pan. pavyzdžiui: pone.2. kai kreipiantis vartojami tik vardai. pavyzdžiui: Kaip sekasi? – atsisveikinant.2.

2. prieštaravimą. apgailestaujama ir atsiprašoma už galios demonstravimą (pataisymą. kai: • kalbama tiesmukai. jie dažnai vartojami arba veikiau jais dažniau remiamasi ar jais kuriamas žaismas. sakykim. Būti ar nebūti. ačiū ir pan. tinkama prašom. frazeologizmai. Šiuo metu aptariamą funkciją dažnai atlieka grafičiai. užrašai ant marškinėlių. • 3.2. kalbama apsidraudžiant ir pan. žodžių vartosena. pavyzdžiui: Belskis ir bus atidaryta. raiška.2. dinderį mušti. • • • • reiškiama panieka. pavyzdžiui. pavyzdžiui: Geriau žvirblis rankoj. pavyzdžiui: Lašas po lašo akmenį pratašo. Prieš vėją nepapūsi. rodoma. nemandagumas (tyčinis mandagumo normų nepaisymas). labai atvirai. labai skundžiamasi.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 2. demonstruojamas pranašumas. visiems žinomos) išmanymas yra svarbus kalbinis sociokultūrinės kompetencijos komponentas. nekantrumas.). 5. peikiama. ir stiprina bendrąsias nuostatas. reiškiamas pyktis. laikraščių antraštėse.2.). sparnuotos per televiziją girdimos frazės. pavyzdžiui: Viena kregždė dar ne pavasaris. • nuostatų raiška. Ši labai plati sąvoka aprėpia tai. Tautos išmintį perteikiantys posakiai Šie sustabarėję posakiai. apie orą. šmaikštūs viešieji užrašai. kurie ir sutelkia. pavyzdžiui. pavyzdžiui. plakatai. sudaro nemažą kasdienybės kultūros dalį. apie ką kalbama 159 . 5. tokių posakių pavyzdžiai: • • • • patarlės. 4. žinomos citatos. reiškiant negatyvųjį mandagumą: • • vengiama demonstruoti savo galią (dogmatiškumo. negu jautis lankoj. (pavyzdžiui: Tikriausiai būsi suklydęs). draudimą ir pan.3. kad kas nors nepatinka. kalba reiškiamas sukauptos tautos išminties (kaip manoma. Registro skirtumai terminas registras vartojamas kalbant apie sisteminius skirtinguose kontekstuose vartojamų kalbos atmainų skirtumus. tiesioginių nurodymų ir pan. • vertybių raiška. pavyzdžiui: Kalėdos baltos – Velykos šaltos.4. įsitikinimų.

nes dėl netinkamo jų vartojimo žmogus gali būti neteisingai suprastas ar pajuoktas. aukštaičių smėlys.2.4 skyrelis) ir makrofunkcijas (5. mokymo ir vertinimo metmenys pristatant užduotis (4.Bendrieji europos kalbų mokymosi. mielasis? pradedant mokytis kalbos (tarkime. pavyzdžiui. žarg. 160 .3. pavyzdžiui: Prašom laikytis tylos! • neutralu.2. žemaičių douna. Šiame skyrelyje kalbama apie skirtingus oficialumo lygius: • labai oficialu. kalbėdami su užsieniečiais. • etninę priklausomybę. gimtakalbiai greičiausiai vartos ir iš jų bei nepažįstamųjų apskritai tikėsis būtent neutralaus kalbos registro. Šie kalbiniai žymekliai gali būti skirtingų kalbos lygmenų: • žodyno. • regioninę kilmę. pavyzdžiui: Gal pradėkime? • neoficialu. • profesiją. galbūt skaitant skirtingų tipų tekstus. pavyzdžiui. pavyzdžiui. • fonologija. jėga.6. šiaurės panevėžiškių sriuba tarp puodo. tekstų tipus (4. • paralingvistika. garsumas ir pan. tinka palyginti neutralus registras. žemaičių brėkšta – „temsta“. • vokalinės ypatybės (ritmas. nebent esama įtikinamų priežasčių mokytis ir kitokio. pavyzdžiui: Prašom stoti. • gramatika. judam jau. • tautybę. ypač romanus. pavyzdžiui: Gerai.5. pavyzdžiui: Na. iki B1 lygio).).3 skyrelis). • intymu. ir pirmiausia turėtų būti įgyta recepcinė kompetencija. su oficialesniu ar familiaresniu registru turėtų būti susipažįstama po tam tikro laiko.2. • kūno kalba.2 skyrelis). aukštaičių – „aušta“. ką – pradedam? • familiaru. pavyzdžiui: Tu pasiruošęs. teismas eina! • oficialu. reikia būti atsargiems vartojant oficialesnius arba familiaresnius registrus. nurodančius kalbančiojo: • socialinę klasę. Tarmė ir akcentas sociolingvistinei kompetencijai taip pat priklauso gebėjimas atpažinti kalbinius žymeklius. 5.

5. kuri yra sociolingvistiškai derinama prie pokalbio situacijų bei pašnekovų. kad nuo B2 lygio kalbos vartotojai jau geba tinkamai reikšti savo mintis tokia kalba.2. ir pamažu įgyja gebėjimą dorotis su kalbos variantais. 161 . kad reikia būti suprantamam ir nuosekliam. prieš pasirinkdami vartoti tarmines formas jie turėtų suprasti jų socialines konotacijas ir suvokti. su sociolingvistine kompetencija susijusius komponentus pateikti skale pasirodė esą problemiška (žr. pateikiamos skalės apačioje kalbama tik apie socialinių santykių žymeklius ir mandagumo normas. taigi jei šios ypatybės atpažįstamos. geriau suvokti ir vartoti skirtingus registrus bei idiomas.1. tai leidžia apibūdinti pašnekovą.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos jokia europos kalbinė bendruomenė nėra visiškai homogeniška. manoma. pastarieji ryškiausi visiškai sėslių žmonių kalboje ir yra susiję su socialine klase. jų poveikį galima sumažinti ugdant tarpkultūrinius gebėjimus (žr. skirtingi regionai turi kalbos ir kultūros savitumų.2 skyrelį). išsilavinimu bei profesija. labai didelį vaidmenį čia vaidina stereotipai. B priedą). laikui bėgant mokiniai taip pat susiduria su skirtingos kilmės kalbėtojais.

Geba bendrauti paprastai. Geba palaikyti santykius su gimtakalbiais nenoromis jų nejuokindamas. nereikalaudamas. net jei kalbama greitai ir vartojama šnekamoji kalba. tačiau vis dėlto kartais jam reikia pasitikslinti kai kurias detales. geba užmegzti paprasčiausius socialinius ryšius: pasisveikina. kad šie su juo elgtųsi kitaip nei bendraudami su gimtakalbiu. kuriuose gausu slengo ir šnekamosios kalbos posakių. mokymo ir vertinimo metmenys SOCIOLINGVISTINIS TINKAMUMAS Gerai vartoja frazeologizmus ir šnekamosios kalbos posakius. suprasdamas konotacines jų reikšmes.Bendrieji europos kalbų mokymosi. nuostatų. gali sekti grupės diskusiją ir joje dalyvauti. jausdamas registro pokyčius. pasiūlymus bei atsiprašymus ir pan. ypač jei pašnekovo akcentas neįprastas. ačiū. Geba atpažinti daug frazeologizmų ir šnekamosios kalbos posakių. į jas reaguoti ir paprastai išreikšti savo nuomonę bei požiūrį. Geba reikšti daug komunikacinių intencijų ir į jas reaguoti. juokus. Geba tinkamai reikšti mintis ir išvengti didelių formulavimo klaidų. dėdamas šiek tiek pastangų. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą socialiniais tikslais. Geba reikšti svarbiausias komunikacines intencijas (kaip antai pasikeitimas informacija. Geba veiksmingai tarpininkauti tarp tikslinės kalbos vartotojų ir savos bendruomenės narių. taip pat suprasti ir reikšti emocijas. vertybių bei įsitikinimų skirtumus ir jų paiso. užuominas. Vartodamas paprasčiausias kasdienes mandagumo formules. vartodamas kasdienius mandagius pasisveikinimus. atsižvelgdamas į situaciją ir joje dalyvaujantį asmenį ar asmenis. atsižvelgdamas į sociokultūrinius bei sociolingvistinius skirtumus. Geba dalyvauti labai trumpuose pokalbiuose. prašymas). prisistato. atsiprašau ir pan. Geba pakviesti. pasiūlyti. bet veiksmingai. aiškiai ir mandagiai tiek oficialiuoju. vartodamas patį įprasčiausią neutralų registrą. Visiškai gerai supranta gimtakalbių kuriamas sociolingvistines bei sociokultūrines potekstes ir geba į jas tinkamai reaguoti. atsiprašyti ir atsakyti į kvietimus. C2 C1 B2 B1 A2 A1 162 . neerzindamas. Geba išreikšti mintis pasitikėdamas savimi. išmano pagrindines mandagumo normas ir elgiasi pagal jas. elgsenos. atsisveikina. tiek neoficialiuoju kalbos registru. kreipinius. suvokia esminius tikslinės ir gimtosios bendruomenės papročių. Geba suprasti filmus. vartoja prašom. frazeologizmų. vartodamas paprasčiausius dažnai vartojamus posakius ir laikydamasis įprastinės pokalbio tvarkos.

b) įvertinti.2. kiek ir kurių iš mokinių bus reikalaujama: a) atpažinti. kurių kalbos registrų mokiniams reikės. pertarų mokiniams reikės. kokiose situacijose vartoti. b) naudojami komunikacinėms funkcijoms atlikti (funkcinė kompetencija). • • 5. susisteminami. kurių iš jų bus reikalaujama: a) atpažinti ir suprasti. • kurių patarlių.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.3. tautos išmintį perteikiančių posakių mokiniams reikės. kurias tikslinės ir galbūt tarptautinės bendruomenės socialines grupes mokiniui reikės atpažinti. kiek ir kuriuos jie bus parengti. kurias pagal jų kalbos vartoseną iš jo bus reikalaujama atpažinti. b) patiems vartoti. kuriuos iš jų bus reikalaujama: a) atpažinti. Diskurso kompetencija Diskurso kompetencija yra kalbos vartotojo / mokinio gebėjimas jungti sakinius į seką ir taip kurti koherentiškas kalbos atkarpas. pagal kuriuos pranešimai: a) sudaromi. reikalui esant. 163 . kuriuos jie bus parengti. b) patiems vartoti. įprastų pasakymų. 5. kurių nemandagumo formų mokiniams reikės. kuriuos jie bus parengti. b) vartoti.1. b) patiems vartoti. kurias atpažinti jis bus parengtas. c) nuosekliai išrikiuojami eilės tvarka pagal interakcinę ir transakcinę schemas (kompozicinė kompetencija). kurių iš jų bus reikalaujama: a) atpažinti ir suprasti. nuspręsti: • kiek ir kurių pasisveikinimų. kreipinių. – žinoma / nauja. • • kurių mandagumo normų mokiniams reikės.2. išdėstomi (diskurso kompetencija). kurias jie bus parengti. Pragmatinės kompetencijos pragmatinės kompetencijos yra vartotojo / mokinio išmanymas tų principų. kurias jie bus parengti.3. ji apima: • žinias ir gebėjimą sudaryti sakinius pagal šiuos kriterijus: – tema / židinys. c) patiems vartoti. kurių iš jų bus reikalaujama: a) atpažinti ir suprasti.

tinkamumo (sakyk tai. pagal pokalbio. • teksto kūrimą: reikia išmanyti tam tikros bendruomenės teksto kūrimo normas. anekdotai. bet ne daugiau). aiškumo (kalbėk trumpai. mokant gimtosios kalbos daug dėmesio skiriama jaunuolių diskurso gebėjimams ugdyti. atsižvelgiant į laiką: Jis parkrito ir aš jam trenkiau / Aš jam trenkiau ir jis parkrito. venk neaiškumų ir dviprasmybių). * * * * laikydamasis šių taisyklių: kokybės (stenkis sakyti tiesą). 1975. 164 . mokydamasis svetimosios kalbos. bendradarbiavimo principą (Grice. mokymo ir vertinimo metmenys – – „natūrali“ seka. aiškinant ir kt. – – – kaip pasakojami nutikimai. kurie dalykai išryškinami. priežastis / padarinys (galima sukeisti vietomis). stilių ir registrą. juokai ir pan.). oficialūs laiškai ir kt. – rišlumą (koherenciją ir koheziją). pasakojant. kaip reikia tam tikru komunikacijos etapu. – – – – logišką sakinių seką. kiekybės (sakyk tiek.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kas svarbu temai.. dažniausiai – vieno sakinio. • gebėjimą kurti tam tikros struktūros diskursą atsižvelgiant į: – temą. kiek reikia. kurios komponentai nurodyti šiame skyriuje. debatuose). pavyzdžiui: Kainos kyla – žmonės nori didesnių algų. kaip argumentuojama (teisme.“ (Šių tiesaus ir veiksmingo bendravimo principų gali būti nesilaikoma dėl kokių nors aiškių tikslų. nuosekliai. tikslą ir kryptį. retorinį veiksmingumą.). pavyzdžiui: – kaip informacija išdėstoma realizuojant įvairias makrofunkcijas (aprašant. 47): „kalbėk. pavyzdžiui. kaip ir kokia seka išdėstomi rašytiniai tekstai (rašiniai. nenukrypk nuo jos). žmogus tikriausiai pradeda nuo trumpų pasakymų. bet ne todėl. kuo aukštesnis yra mokėjimo lygis. kuriame dalyvauji. kad jų paisyti nesugebama). tuo svarbesnė darosi diskurso kompetencija.

Geba paprašyti dėmesio. kol svarsto. • keitimasis kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis (apie tai kalbama ir aptariant sąveikos strategijas). Geba paprastomis kalbinėmis priemonėmis pradėti. Geba pradėti. pašnekovą ir pan. netgi kebliose situacijose. ką nori pasakyti. stiliaus ir akcentų pokyčių. Geba pritaikyti gerai įsimintus. Geba parinkti tinkamas raiškos priemones neįprastesnėse. Geba įvairiai formuluoti tai. išmoktus paprastus posakius tam tikrose situacijose ribotai keisdamas leksikos elementus. kad tinkamai dėstytų savo pastebėjimus. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 165 . tinkamu metu perimti kalbėtojo vaidmenį ir prireikus baigti pokalbį. LANKSTUMAS mokinys labai lanksčiai performuluoja mintis skirtingomis kalbinės raiškos priemonėmis. kurių paprastai būna kalbantis. Geba įsiterpti į pokalbį žinoma tema. palaikyti ir baigti paprastus pokalbius akis į akį. • rišlumas (koherencija ir kohezija). palaikyti ir baigti pokalbį veiksmingai perimdamas kalbėtojo ar klausytojo vaidmenis. nedaug tepakeisdamas jų elementus. Geba vartoti sustabarėjusias gatavas frazes (pavyzdžiui. Geba pradėti pokalbį. neaptariama KEITIMASIS KALBĖTOJO IR KLAUSYTOJO VAIDMENIMIS kaip C1 Geba parinkti tinkamą posakį iš turimo diskurso priemonių repertuaro. Geba pradėti. nors galbūt ne visada tai pavyksta padaryti subtiliai. Geba praplėsti išmoktas frazes. Geba lanksčiai naudotis gausiais paprastos kalbos ištekliais. palaikyti ir baigti trumpą pokalbį. kad pabrėžtų. išvengtų dviprasmybių.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos skalėse pateikiami šie diskurso kompetencijos aspektai: • lankstumas priklausomai nuo situacijos. Geba deramai pradėti.. atsižvelgtų į situaciją. Geba prisitaikyti prie pokalbio krypties. ką reikia. Tai sunkus klausimas). kad išreikštų daugelį norimų dalykų. kad laimėtų laiko ir neprarastų kalbėtojo vaidmens. palaikyti ir baigti paprastus asmeninius pokalbius žinomomis arba jį asmeniškai dominančiomis temomis. perimtų pokalbį ir jį palaikytų. kol mintis tebeformuluojama. pavartodamas tinkamą posakį. kad gautų žodį. kaip B2+ Geba sakomus dalykus ir jų raišką derinti prie situacijos bei adresato ir pagal aplinkybes pasirinkti reikiamą oficialumo lygį. Geba tinkamai įsiterpti į pokalbį vartodamas tinkamas kalbos priemones. • temos plėtotė.

svarbiausias mintis išplėsdamas ir paremdamas tinkamomis detalėmis bei pavyzdžiais. todėl. mikrofunkcijų klasifikacija (nors ir ne visiškai išsami) pateikiama 5 „slenksčio“ (Threshold Level (1990)) skyriuje. Geba gana laisvai tiesmukai pasakoti ar ką nors apibūdinti grandinine minčių seka. tinkamai vartodamas organizacinius modelius. pokalbio dalyviai dalyvauja sąveikoje.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 166 . išdėstytų pagal formaliuosius ir neformaliuosius socialinės sąveikos modelius (schemas). neaptariama RIŠLUMAS (koherencija ir kohezija) Geba kurti giluminiu ir paviršiniu požiūriais rišlų tekstą. Geba vartoti ribotą siejimo priemonių kiekį. tinkamai naudodamas įvairius organizacinius modelius bei įvairias siejimo priemones. funkcinės vartosenos kategorijos. Geba paprastai papasakoti atsitikimą arba ką nors apibūdinti.3. kai siekiama tam tikrų funkcinių tikslų (žr. rutuliodamas tam tikras mintis ir padarydamas tinkamą išvadą. paprastus pavienius elementus į rišlią grandininę minčių seką. Funkcinė kompetencija Šis komponentas susijęs su sakytinio diskurso ir rašytinių tekstų taikymu komunikuojant. kaip antai ir. kokiomis formomis reiškiamos konkrečios funkcijos (mikrofunkcijos). kad. Geba veiksmingai vartoti įvairius teksto siejimo žodžius. sklandžią. toji sąveika skatinama einant nuo vieno etapo prie kito – nuo pradinių apsikeitimų frazėmis iki pokalbio pabaigos. Mikrofunkcijos yra pavienių (dažniausiai trumpų) pasakymų. sudėtingesnės situacijos gali turėti tokią vidinę sandarą. Geba sieti žodžius ar jų grupes pačiais pagrindiniais sudedamaisiais jungikliais. mokymo ir vertinimo metmenys TEMOS PLĖTOTĖ kaip C1 Geba kurti labai detalius aprašymus ar pasakojimus su potemėmis. C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 5. kaip antai ir ar po to.2. rišlų diskursą. Geba jungti trumpesnius.2 skyrelį). Geba vartoti dažniausius jungiklius paprastiems sakiniams sieti. 1. kad aiškiai parodytų minčių sąsajas. Geba sieti žodžius ar jų grupes paprastais jungikliais.2. nors ilgiau produkuojant mintis gali šiek tiek šokinėti. kad savo pasakymus sujungtų į aiškų. 4. kur atsiliepiama į kiekvieną bandymą komunikuoti ir. kurioje esama keleto makrofunkcijų. makrofunkcijos apibūdinamos pagal savo sąveikinę sandarą. Geba produkuoti aiškią. pokalbio kompetencija – tai ne tik žinojimas. Geba kurti aiškų aprašymą ar pasakojimą. jungiklius ir siejimo priemones. bet. geros struktūros kalbą. kad papasakotų kokį nors atsitikimą arba ką nors paprastai apibūdintų. kompetentingi kalbos vartotojai supranta šį procesą ir turi gebėjimų jį valdyti. paprastai pokalbio replikų. atsižvelgiant į pokalbio tikslą.

socializacija: • dėmesio atkreipimas. prašymai. baigimas ir t. tikimybė. atsakymas. • moralės (atsiprašymas.5.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos 1. keitimasis vaidmenimis. • • • • žinių (žinojimas / nežinojimas. pranešimas. galėjimas. leidimas).1. t. sudarytų iš sakinių sekų ar sekos (kartais išplėtotų). 1. nerimas. apgailestavimas. pasitenkinimas. prisiminimas. viltis. pirmenybės teikimas). padrąsinimai. dėkingumas).4. nusivylimas. nuostatų aiškinimasis ir jų raiška: • faktų (sutikimas / nesutikimas).3. baimė. pamiršimas. troškimai. valios (norai.2. 1. pavyzdžiui: aprašymas. • komentavimas. • dėstymas. pritarimas. emocijų (malonumas / nemalonumas. Įkalbinėjimas: • pasiūlymai. kreipimaisi. kvietimai. patarimai. • egzegezė. 167 . pagalbos prašymai. atsisveikinimai. mėgimas / nemėgimas. Faktinės informacijos perdavimas ir gavimas: • • • • • įvardijimas. 1. pataisymas.6. modalumo (privalėjimas. pasisveikinimai. klausimas. 2. komunikacijos trikdžių šalinimas: • 16 mikrofunkcijų. ketinimai. Makrofunkcijos yra funkcinio sakytinių diskursų ar rašytinių tekstų. 1. tostai. susidomėjimas. užuojauta). įspėjimai. nuostaba. 1. diskurso kūrimas: • 28 mikrofunkcijos: pokalbio pradėjimas. • • pasakojimas. būtinybė. vartojimo kategorijos. prisistatymai. tikrumas). pasiūlymai.

suformuoti bendrą nuomonę. įtikinimas ir t. – vienas kito padrąsinimu. kurios yra komunikacijos pagrindas. su: – kylančių problemų įvardijimu ir jų sprendimu.3 skyrelyje. • įvertinant transakciją.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pavyzdžiui. – pasiektų tarpinių tikslų pripažinimu. kai pirmasis kalbėtojas atsiliepia arba sureaguoja į pašnekovo atsaką. • užbaigiant transakciją. • • • • teiginys – sutikimas / nesutikimas. aprėpia pagal tam tikrą struktūrą sudarytas pašnekovų paeiliui atliekamų veiksmų sekas. kad užduotis įvykdyta. y. 3. • atliekant praktinius veiksmus. dviejų ir trijų replikų sekos dažniausiai yra ilgesnių transakcijų bei interakcijų dalis.4. surašytos 4. įrodymas. t. mokymo ir vertinimo metmenys • • • • • aiškinimas. pavyzdžiui. • siekiant bendro sutarimo dėl tikslų ir jų įgyvendinimo būdų. skiriamos tokios paprasčiausios jų poros: • klausimas – atsakymas. pavyzdžiui. t. susijusius. Sąveikos modeliai Funkcinę kompetenciją taip pat sudaro žinios ir gebėjimas taikyti schemas (socialinės interakcijos modelius). nurodymas. atsiprašymas / pasiūlymas – priėmimas / nepriėmimas. 168 . • tariantis dėl vaidmenų atliekant tuos veiksmus. argumentavimas. • siekiant nustatyti svarbiausius esamos padėties aspektus. • nusprendžiant. verbalinio bendravimo modeliai. tokie būtų. • nustatant. – kiekvieno dalyvio indėlio koordinavimu ir veiksmų eiliškumu. pasisveikinimas / tostas – atsakas. sąveikos komunikacinės veiklos rūšys. kas galėtų ir turėtų būti pakeista. Įprastos trijų replikų sekos. sudėtingesnėse į tikslą orientuotose transakcijose kalba vartojama: • formuojant darbo grupę ir apibrėžiant jos narių santykius. prašymas / pasiūlymas – sutikimas / nesutikimas.

2. 3. 4.1.3.2.1. restoraną. 3. 4.3. prieinama prie prekystalio.2.1.1.2. 4. užmezgamas kontaktas. padėkoja klientas. pasisveikinama su pardavėju / parduotuvės savininku / padavėju / registratoriumi. informacija suteikiama. 3. suderinama konkrečių prekių kaina. prašoma patarimo. 4. 3. 3.3.2. padėkoja pardavėjas. 3.3. spalva. 3. 4. informacija suteikiama. patariama.4. 1. kasos ar pan. langelio. ko konkrečiai pageidaujama.4.3.6. kas labiau patinka ir pan. prekės apžiūrimos.5. Vykstama į transakcijos vietą.3. 3. pateikiama bendra suma už viską. 3.4. teiraujamasi informacijos. viešbutį ar pan. paduodamos prekės. mokami ir gaunami pinigai. aptariami siūlomų pasirinkimų pranašumai ir trūkumai (pavyzdžiui.3. 3. atvykstama į parduotuvę. prekybos centrą.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos Visas šis procesas gali būti pavaizduotas schema. 4.3. nurodoma norimų prekių ar paslaugų kategorija / klasė.2. 1. kokybė. jos pavyzdys galėtų būti bendras pokalbio modelis prekėms ar paslaugoms įsigyti. 169 . teiraujamasi informacijos. 3. nurodoma. 2.1.6.1. klausiama. pateikiama 8 „slenksčio“ (Threshold Level (1990)) skyriuje: 1.5. mokami pinigai. 3. duodamos ir priimamos prekės bei čekis. 3.5. 2. sutinkama pirkti. pasisveikina klientas.1. 2. išsirenkamos prekės arba paslaugos. 3. 3.1. 4. pasakoma.2.5.1. Įeinama. pasisveikina darbuotojas. 4.1. pardavėjas ir klientas vienas kitam padėkoja.3.5. dydis). kas labiau patinka.1. 2. pateikiami galimi pasirinkimai.1.

kalbant apie funkcinius gebėjimus. pusiau automatizuotose transakcijose. gebėjimas formuluoti mintis ir teiginius taip. kad būtų aišku. 5. atsisveikinama ir išeinama.1. rutulioti kalbą ir rasti išeitį patekus į itin keblią situaciją. atsisveikina pardavėjas. Šiais laikais kalba vartojama taupiau. b) tikslumas.3.1. 5. arba siekiant padaryti jas žmogiškesnes. 170 .3.1.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kylančiais kitais atžvilgiais nuasmenintose. mokymo ir vertinimo metmenys 5. ir aptariami modeliai taikomi dorojantis su keblumais. apie orą). 5. Pastaba. pasikeičiama keliomis nereikšmingomis frazėmis (pavyzdžiui. nėra įmanoma sudaryti skalių. kad ne visada bendraujama pagal šį ir panašius pardavėjų bei pirkėjų bendravimo modelius. kurie lemia mokinio / kalbos vartotojo funkcinę sėkmę: a) kalbos vartojimo laisvumas. rodomas abipusis pasitenkinimas. 5. kas norima pasakyti. pasitenkinimą išreiškia klientas. 5. yra du bendrieji kokybiniai veiksniai.2. 5.2.3.1. gebėjimas aiškiai reikšti mintis. 5. kai kurias mikrofunkcinės veiklos rūšis iš tiesų apima sąveikos ir produkcinės komunikacinės veiklos skalės.2. atsisveikinama. reikia pažymėti. kurios aprėptų visas funkcinės kompetencijos sritis. pasitenkinimą išreiškia pardavėjas. atsisveikina klientas.1.

Geba reikšti mintis palyginti laisvai. sklandžią kalbos tėkmę. Geba pabrėžti. tinkamam pavyzdžiui ar paaiškinimui rasti. nepaisant pastebimų dvejonių ir nesėkmingų mėginimų pradėti kalbėti. Geba tiksliai pateikti nuomones ir teiginius pagal tikrumo / netikrumo laipsnį. nedėdamas tam pastangų. daroma nedaug ilgesnių pauzių.Kalbos vartotojo / mokinio kompetencijos Šiems dviem kokybiniams aspektams galima pateikti aiškinamąsias skales. įveikdamas komunikacijos nesklandumus. vis mėgina iš naujo pradėti kalbėti. nesvyruodamas. nors gali būti dvejojama ieškant tinkamos struktūros ar pasakymo. Geba pakankamai tiksliai paaiškinti esminius minties ar problemos aspektus. Geba suprantamai pasakyti tai. neaptariama C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 171 . Geba patikimai perteikti išsamią informaciją. Geba perteikti paprastą. Geba trumpai pakalbėti taip. kas. kalbėdamas stabčioja rinkdamas pasakymus. Geba produkuoti sakytinius tekstus gana tolygiu tempu. nors stabtelėjimai ieškant gramatinių konstrukcijų bei žodžių ir taisantis yra labai akivaizdūs. kokie žodžiai būtų tinkamiausi norimoms mintims perteikti. yra svarbiausia. Geba kalbėti laisvai ir spontaniškai. beveik be jokių pastangų. įsitikinimą / abejonę. nepaisydamas formulavimo sunkumų. jo manymu. tikslinamųjų priemonių (pavyzdžiui. kai paprastai ir tiesiogiai keičiamasi ribota informacija apie žinomus ir įprastinius dalykus. KALBĖJIMO LAISVUMAS Geba išsamiai reikšti mintis natūralia kalbos tėkme. ką nori pasakyti. Geba pasakyti tai. ypač jei kalba daugiau ir nepasirengęs. nors daro daug pauzių. performuluoja. Geba pakankamai lengvai produkuoti trumpus pasakymus žinomomis temomis. geba tęsti kalbėjimą niekieno nepadedamas. tiesmuką aktualią informaciją. dažnai itin laisvai ir lengvai reikšdamas mintis net ir tuomet. kad įprastinis bendravimas su gimtakalbiais visiškai įmanomas nesukeliant sunkumų nė vienam iš kalbančiųjų. prieveiksmių laipsnius. Geba bendrauti taip laisvai ir spontaniškai. Geba vartoti labai trumpus. kurie verčia stabtelėti ir dėl kurių atsiduriama itin kebliose situacijose. suprantamai pasakydamas tai. ką nori. ką nori. TIKSLUMAS Geba tiksliai perteikti subtilius reikšmės atspalvius pakankamai taisyklingai vartodamas daug apibrėžiamųjų. t. Geba komunikuoti spontaniškai. stabtelima tik pagalvoti. galimumą ir t. kad būtų suprastas. dažniausiai turi riboti. Geba kalbėti išsamiai. kai šneka daugiau ir kalba yra sudėtinga. tačiau kitose situacijose tai. atskirti ir išvengti dviprasmybių. tik sunki tema gali sutrikdyti natūralią. daugiausia iš anksto parengtus pasakymus. įvardžiuotines formas). stengdamasis ištarti mažiau žinomus žodžius. pavienius.

kokių mikrofunkcijų mokinys bus mokomas. kokių iš jo bus reikalaujama produkuoti. kokių iš jo bus reikalaujama produkuoti. pagal kokius principus atrenkamos ir išdėstomos makrofunkcijos bei mikrofunkcijos. kokių makrofunkcijų mokinys bus mokomas. kaip gali būti apibūdinta kokybinė pragmatinio komponento išmokimo pažanga. kokių iš jo bus reikalaujama. kokius modelius tikimasi jį taikysiant. kokių turėtų būti mokoma. 172 .Bendrieji europos kalbų mokymosi. reikalui esant. mokymo ir vertinimo metmenys „Metmenų“ naudotojai galėtų apmąstyti ir. nuspręsti: • • • • • • • kokių diskurso ypatybių mokinys bus mokomas. kokių sąveikos modelių mokiniui reikės.

reikalingas bendrauti. smulkiau aprašomas 5 skyriuje. kad patenkintų tuos poreikius. kad norint kuo veiksmingiau dalyvauti komunikaciniuose įvykiuose. kad kompetencijos būtų išreikštos veikla. kalbos mokymosi ir mokymo tikslų ir uždavinių formulavimas turėtų būti grindžiamas mokinių ir visuomenės poreikių įvertinimu. tam tikrą veiklą bei konkrečius veiksmus ir išsiugdo kompetencijas.1. todėl 4 ir 5 skyriuose siekiama aprašyti. 173 . skyriuose nurodoma. gali geriausiai parengti šiuolaikinių kalbų mokymo planus ir programas? tačiau pirmiausia turėtume aptarti mokymo tikslus. Ką mokiniai turėtų išmokti ar įsisavinti? 6. gali palengvinti šiuos procesus. kad tai atliktų. gebėjimai ir nuostatos padaro tokią veiklą galimą. Kalbos mokymasis ir mokymas Šiame skyriuje aptariami tokie klausimai: • kokiais būdais mokinys išmoksta atlikti užduotis. mokiniai turi būti išsiugdę: • reikiamas kompetencijas. • gebėjimą taikyti būtinas strategijas. • kaip mokytojai. ką visiškai kompetentingas kalbos vartotojas geba daryti ir kokios žinios.Kalbos mokymasis ir mokymas 6.1. įvairiai padėdami. tai daroma kiek galima išsamiau. nes nežinoma. • gebėjimą šias kompetencijas išreikšti veikla. kurios veiklos rūšys bus svarbios konkrečiam mokiniui. kuriuos mokiniams reikės atlikti. 6. kurias mokiniai turėtų išsiugdyti. ir kompetencijomis bei strategijomis. užduotimis.1. kaip detalizuojama 4 skyriuje. veikla ir veiksmais. • kaip švietimo administratoriai ir kiti asmenys. nuo kurių priklauso sprendimai.

veiklos rūšis ar strategija. kad kompetencija. pavyzdžiui. kitiems gali rūpėti tik rašytinių tekstų supratimas. pagal kurį sudaryta 3 skyriaus 2 lentelė. galima daryti prielaidą. nors kalbos vartotojas turi išsiugdyti visus gebėjimus. kai gebėjimai nėra išugdyti vienodai. yra sprendimo (sąmoningo ar ne) dalykas. kai dalinės kategorijos detaliai pateikiamos atskiromis skalėmis. dar lanksčiau galima veikti. kai kuriems mokiniams visai nereikės rašyti. kad būtų galima parodyti mokinių kalbos pažangą ar ją valdyti. sakytinės kalbos įsiminimą gerokai palengvina siejimas su atitinkamomis rašytinėmis formomis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. reikia nuspręsti. užduotis. kas nauja turi būti išmokta ir kas gali būti jau įgyta. toks pateikimas leidžia parodyti profilį tais atvejais.2. nors kiekviena jų ir visuminiu požiūriu.1. tokiu atveju vartojimui nebūtini – ir todėl neįvardijami kaip tikslas – gebėjimai vis dėlto gali būti įtraukiami į kalbos mokymąsi kaip priemonė tikslui pasiekti. – joje skirtingos kalbinės veiklos rūšys skalėje pateikiamos atskirai. kai negalima numatyti jų profesinės veiklos poreikių ar kai iš tikrųjų reikia įvertinti. kiek pavojingas šis neatitikimas? kokių nesusipratimų tai gali sukel174 . Vaizduojant mokinių pažangą ankstyvosiose bendrojo lavinimo stadijose. kuri yra laikoma tikslu. susiklosčiusios per ankstesnę gyvenimo patirtį ar per gimtosios kalbos pamokas. pateikiamos 4 ir 5 skyriuose. užduotys. skirta mokiniui įsivertinti. kad tokie mokiniai turėtų apsiriboti atitinkamai sakytine ar rašytine kalba. mokymo ir vertinimo metmenys 6. Gali būti. būtinu mokinio komunikaciniams poreikiams patenkinti. Žinoma. kad pasaulio pažinimas iš esmės yra ankstesnės žinios. kaip 3 skyriaus 1 lentelėje. daug lanksčiau galima naudotis modeliu. tačiau tai nereiškia. naudingiausia ir praktiškiausia būtų kai kurias šių kategorijų sutraukti į bendrą kalbos gebėjimų apibūdinimą. kad veiksmingai susidorotų su plačiu spektru komunikacinių įvykių. taigi tų kalbų žodžių reikšmės atitinka iš dalies ir netiksliai. taip pat nėra logiškai būtina. problema kyla. tokios skalės. pavyzdžiui. aprašytus šiuose skyriuose. kurios kompetencijos. kur įmanoma. naudinga jų gebėjimus aprašyti vienas po kito einančių lygių tvarka. kai tam tikras sąvokinis laukas pirmojoje ir antrojoje kalbose dažniausiai skiriasi. tačiau ne visi mokiniai norės – ar ne visiems reikės – visus juos išsiugdyti ne gimtąja kalba. kaip daroma 4 ir 5 skyriuose. tada gali kilti sunkumų tik rasti tinkamą kokios nors pirmosios kalbos (k1) sąvokinės kategorijos atitikmenį antrąja kalba (k2). kad atsižvelgiant į mokinio kognityvinį stilių. kaip mokinys apskritai moka kalbą. būtų įtrauktos į mokymosi programą. veiklos rūšys ir strategijos turi būti įtrauktos į tam tikro mokinio ugdymą kaip tikslas ar priemonė. ir atvirkščiai – rašytinių formų suvokimą gali palengvinti ar netgi lemti asociacijos su atitinkamais garsiniais pasakymais. jau sudarančios dalį mokinio bendrosios kompetencijos.

3. Galbūt kai kurių antrosios kalbos fonemų išvis nėra pirmojoje kalboje. negalima mechaniškai nusistatyti vien ištisai skaitant pateiktąsias visų parametrų skales. ir tai pasireiškia vienokiu ar kitokiu būdu. Netolygi ir kintanti kompetencija daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija paprastai yra netolygi. prarandama dalis informacijos ir gali kilti nesusipratimų. tinkamų tam tikram mokiniui tam tikrame mokymosi etape ar tam tikro amžiaus mokiniams. geras bendruomenės kultūros pažinimas. 175 . kokiame amžiuje ir kokiame mokymosi etape geriausia mokytis fonemų. • daugiakultūris profilis skiriasi nuo daugiakalbio (pavyzdžiui. Įsisąmoninti tarties klaidas ir persimokyti automatizuoto elgesio tada. kad to išmokstama savaime įgyjant patirties? panašių problemų kyla dėl tarties. kiekvienu atveju reikia nuspręsti. ypač ankstyvame amžiuje. 6. arba menkas bendruomenės pažinimas. Daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija tai. puiki dviejų kalbų kalbėjimo kompetencija. yra ypač svarbu turint omeny daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos ugdymą. kaip matyti iš aptarimo. bet juose išskiriamos ir išdėstomos skalėse bendrųjų kategorijų sudėtinės dalys. • mokiniai paprastai geriau išmoksta vieną kalbą negu kitas. daug fonemų visai nesunkiai gali būti perkelta iš k1 į k2. bet tik vienos jų gera rašymo kompetencija). jei jų neįsisavinama ar neišmokstama. kai kuriais atvejais tam tikrose pozicijose garsai gali būti akivaizdžiai skirtingi (alofonai).1. kad įpratimas yra svarbiausias būtent fonetikos lygmeniu. nors jos vyraujanti kalba gerai išmokta). kaip dažnai gali kilti tokių nesusipratimų ir kiek jie svarbūs? koks prioritetas tam turi būti teikiamas? klausimas. gali būti sunkiau (pareikalautų daugiau laiko ir pastangų). 6.Kalbos mokymasis ir mokymas ti? taigi kokie prioritetai turi būti teikiami tam tikroje mokymosi stadijoje? kokiame lygyje turėtų būti reikalaujama – ar tikimasi – puikaus reikšmių skyrimo? ar galima į tai nekreipti dėmesio ir manyti. bet menkas jos kalbos mokėjimas. kai kalbos mokama beveik kaip gimtosios. negu būtų buvę pradiniame mokymosi etape. • Vienos kalbos kompetencijų profilis skiriasi nuo kitų kalbų (pavyzdžiui.1. kad „metmenys“ nėra tik „panoraminis“ komunikacinių gebėjimų išdėstymas skalėse. tikslų.3.1. yra sudėtingas dėl to.

bet leidžia įvairių rūšių derinius ir kaitas: galima pranešime keisti kodą. konkretaus asmens karjera. kurią moka geriau. kad asmuo yra nepastovus. kad ir čia pusiausvyros nebuvimas (arba skirtingi pusiausvyros tipai) yra norma. tinkamai pasinaudojant kitomis kalbomis ar kalbų kaita. Užduotis taip pat gali būti kitaip apibrėžta.3. kad taikant ją skirtingais būdais pasinaudojama ir bendraisiais. Sąmoningumo ugdymas ir vartojimo bei mokymosi procesai daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija taip pat prisideda prie kalbinio ir komunikacinio sąmoningumo ugdymo ir netgi metakognityvinių strategijų. o daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos profilis yra laikinas ir kintamas. kai socialinės veiklos subjektai gimtosios kalbos ir kultūros aplinkoje yra veikiami skirtingų tarmių ir kultūros variantų. Kalbų kaitą lemianti diferencijuota kompetencija dėl tokios pusiausvyros nebuvimo daugiakalbei ir daugiakultūrei kompetencijai būdinga tai. aišku. kalbinėms užduotims atlikti priklausomai nuo kalbos pasitelkiamos skirtingos strategijos.3. kurios 176 . 6. abejojantis ar jam pačiam trūksta pusiausvyros. geros valios. linksmas. bet veikiau – daugeliu atveju – tai padeda suvokti savo tapatybę. ir kalbiniais konkretaus asmens gebėjimais bei žiniomis (žr. 6. gestais. turtina jo žinias apie kultūrų gausą. jei daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo sąvokos praplečiamos įtraukiant ir tuos atvejus. daugiakalbei ir daugiakultūrei kompetencijai dar būdinga tai. kaip asmuo jas suvokia. tradiciniu požiūriu „vienakalbė“ komunikacinė kompetencija „gimtąja kalba“ yra greitai stabilizuojama. kad ji nėra paprasčiausia vienakalbių kompetencijų suma. keičia daugiakalbystės pusiausvyros formas. tas pats asmuo gali laikytis oficialiau ir santūriau. vartoti dvi kalbas.3. skaitymas ir pomėgiai pastebimai veikia jo kalbinę ir kultūrinę biografiją. kad daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija yra kintamo pobūdžio. šeimos istorija. kitokiais artumą rodančiais ženklais) esąs atviras. būdingų bet kuriai sudėtingai visuomenei. pavyzdžiui. kurią nelabai moka. 4 ir 5 skyrius). spragoms kompensuoti pasitelkia egzistencinę kompetenciją (savoir-être) – rodo (pavyzdžiui. kalbinis pranešimas performuluotas ar kitaip perteikiamas atsižvelgiant į savo raiškos išgales ir tai. mokymo ir vertinimo metmenys toks pusiausvyros nebuvimas yra visiškai normalus.1. kelionių patirtis. mimika. o bendraudamas kalba. bendraudamas su gimtakalbiu tokia kalba. pusiausvyros nebuvimas taip pat susijęs su tuo.1. todėl asmuo. tai jokiu būdu nereiškia. turtingesnis tokio pobūdžio repertuaras leidžia pasirinkti užduočių atlikimo strategijas.Bendrieji europos kalbų mokymosi.2.

kad vienos svetimosios kalbos ir kultūros žinios ne visada padeda peržengti tai. ar praktiniais sumetimais. taip pat reikia pabrėžti. • ugdyti gebėjimą mokytis remiantis šia įvairiapuse patirtimi sieti keletą kalbų ir kultūrų.3. tai klausimas. ir ugdo gebėjimą užmegzti santykius su kitais ir dalyvauti naujose situacijose. mokantiems daugiau kaip dvi kalbas. dar ją ir praturtinančią. o greičiau požiūris į tuo metu netobulą mokėjimą kaip į sudedamąją daugiakalbės kompetencijos dalį. – o mokantis kelių kalbų tai pavyksta geriau. • dėl savo pobūdžio plečia žinias. kas „gimtojoje“ kalboje ir kultūroje gali būti etnocentriška. ir netgi gali turėti priešingą poveikį (mokantis vienos kalbos ir susiduriant su viena kultūra stereotipus ir išankstines nuomones veikiau galima įtvirtinti nei susilpninti). Šiame kontekste svarbu mokyklose skatinti kalbų įvairovę ir daugiau nei vienos svetimosios kalbos mokymąsi. ateities galimybių jauniems žmonėms. turi prasmę ir tam tikros kalbos dalinės kompetencijos sąvoka: tai nėra pasitenkinimas ribotu ar išskaidytu svetimosios kalbos mokėjimu – ar principiniais. kuri yra daugialypės kompetencijos dalis. taip būna ir tada. tam tikru mastu tai gali skatinti tolesnį kalbos mokymąsi ir kultūros pažinimą. kaip padėti mokiniams: • kurti savo kalbinę ir kultūrinę tapatybę integruojant į ją įvairiapusę kitoniškumo patirtį. ši daugiakalbiškumo ir daugiakultūriškumo patirtis: • remiasi ankstesnėmis sociolingvistinėmis ir pragmatinėmis kompetencijomis bei savo ruožtu jas ugdo. galima teigti. kartu dar mokomasi mokytis. Be to. tarpkalbinį ar vadinamąjį „hiperkalbinį“ sąmoningumą). klausimas. Be to.4. 6. Dalinė kompetencija ir daugiakalbė bei daugiakultūrė kompetencija turint mintyje tokią perspektyvą. tai nėra tik kalbų politika europai svarbiame istorijos etape ir netgi ne. kad ši „dalinė“ kompetencija.Kalbos mokymasis ir mokymas leidžia socialinės veiklos subjektui tapti sąmoningesniam ir kontroliuoti savo „spontanišką“ užduočių atlikimą ir ypač jų kalbinį lygmenį. kaip mokytis. kartu yra funkcinė kompetencija specifinio riboto tikslo atžvilgiu. 177 .1. • skatina geriau suvokti skirtingų kalbų sistemų bendrumą ir specifiką (formuoja metakalbinį. kad ir koks svarbus. kai daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija „be pusiausvyros“ ir kai tam tikros kalbos mokėjimas išlieka „dalinis“. pavyzdžiui.

labiau nei kitų dalykų ir kitų mokymosi tipų) rengimas apima tikslų pobūdžio ir lygių rinkimąsi. pakanka priežasčių manyti.1. a) ugdyti mokinio bendrąsias kompetencijas (žr..1 skyrelį) – tai būtų deklaratyviosios žinios (savoir). literatūros ar apie tam tikras kitos šalies kultūros ypatybes). jeigu tik papildomas vienos ar kitos specifinių kompetencijų dimensijos ugdymas turi funkcinį vaidmenį. kitaip sakant.1. tačiau ji taip pat gali apimti bendrąsias kompetencijas (pavyzdžiui. egzistencinė kompetencija (savoir-être) ar gebėjimas mokytis. kitaip tariant. būti tikresniam ir pasitikėti savimi. nekalbines žinias apie kitų kalbų. mokymo ir vertinimo metmenys tam tikros kalbos dalinė kompetencija gali būti susijusi su receptyviosiomis kalbinės veiklos rūšimis (pavyzdžiui. kiekvienas iš svarbesnių pateikiamo modelio komponentų gali būti mokymosi tikslas ir naudojimosi „metmenimis“ pradžia. dalinio tikslo siekimas gali būti viso mokymosi projekto dalis. arba atskirai viena ar kita iš šių dimensijų. Tikslų tipai atsižvelgiant į „Metmenis“ mokymo ar mokymosi tikslai iš esmės gali būti suvokiami įvairiai.Bendrieji europos kalbų mokymosi.4. gali turėti ryšį su tam tikra sritimi ar specifine užduotimi (pavyzdžiui. visiems vienodai padeda kurti ar papildyti daugiakalbę ir daugiakultūrę kompetenciją. 178 . kai kuriais atvejais svetimosios kalbos mokymosi tikslas – pirmiausia suteikti mokiniui deklaratyviųjų žinių (pavyzdžiui. įsisąmoninti kitoniškumą.1. kitais atvejais kalbos mokymasis suvokiamas kaip būdas mokiniui ugdyti savo asmenybę (pavyzdžiui. 3 skyrių) ir atsižvelgiant į įvairius tikslus. Tikslų įvairovė atsižvelgiant į „Metmenis“ kalbos mokymo programų (be abejonės. tam bendruosiuose metmenyse skiriamas ypatingas dėmesys. kultūrų ar jų bendruomenių ypatybes). būti smalsiam). t. nuostatos ir t. asmenybės savybės. rašytinės ir sakytinės kalbos supratimas). 6. leisti pašto tarnautojui suteikti informaciją apie įprasčiausias pašto operacijas užsienio klientams tam tikra kalba). tam tikru metu siejami su kokia nors kompetencijos dalimi ar kokiu nors jos tipu (arba dalinės kompetencijos ugdymu). 6. dažniau ryžtis kalbėti grupėje) ar plėsti savo žinias. kad šie konkretūs tikslai.4. įgūdžiai ir gebėjimai (savoir-faire). 5. „Bendruosiuose europos kalbų metmenyse“ dalinės kompetencijos sąvoka yra apžvelgiama kartu su skirtingais modelio komponentais (žr. kaip reikia mokytis (būti atviresniam naujovėms. gramatikos.

funkcinio stiliaus ir tinkamo žodyno paieškos verčiant į gimtąją kalbą.4 skyrelį) – tai būtų recepcijos. paveiks visą procesą: turinio ir mokymosi užduočių pasirinkimą. y. kai vienai ar kitai komunikacinės kompetencijos sudedamajai daliai skiriamas ypatingas dėmesys. tačiau visais laikais netrūksta pavyzdžių. 4. ir toks kryptingumas. Beje. sąveikos ar tarpininkavimo. c) Geriau išmokti vieną ar kelias konkrečias kalbinės veiklos rūšis (žr. niekada nesirenkama vienintelio iš šių komponentų. arba juos visus. kad kiti su daline kompetencija susiję tikslai gali būti nustatyti (kaip nurodyta a. vertimas. užsimenant. t. mokymosi seką ir galimus jos taisymus. kad šie tikslai niekada nebūna izoliuoti. kitais atvejais pirmiausias tikslas gali būti pragmatinio pobūdžio ir siekiama išugdyti gebėjimą veikti svetimąja kalba vartojant ribotus kalbinius išteklius ir neskiriant ypatingo dėmesio sociolingvistiniam aspektui. kad apskritai dalinės kompetencijos sąvoka pirmiausia buvo įvesta ir vartojama kalbant būtent apie tokį rinkimąsi (pavyzdžiui. pragmatinį ar sociolingvistinį komponentą.2 skyrelį) – tai apimtų lingvistinį. pagrindinis svetimosios kalbos mokymosi tikslas gali būti puikus kalbinio komponento išmokimas (kalbos fonetinės sistemos. galima tvirtinti. paprastai siekiama. ir vėl savaime aišku. produkcijos. 179 . tekstų tipų atranką ir t. jei jis nuoseklus. b ar d punktuose) atsižvelgiant į „metmenis“. tačiau nustatant tikslus galima vienam kuriam aspektui suteikti didesnę svarbą nei kitiems. Bet čia siūloma praplėsti tokios vartosenos ribas: • viena vertus. apimančia ir gimtosios kalbos atmainas. nepriklausomi vienas nuo kito. lyginamosios stilistikos ir semantikos atmainos). Žinoma. pagrindinis svetimosios kalbos mokymosi tikslas gali būti veiksminga receptyvioji veikla (skaitymas ir klausymas). ir vieną ar kelias svetimąsias kalbas). tarpininkavimas (vertimas raštu ir žodžiu) ar tiesioginė sąveika. kad tam tikrais atvejais ir tam tikromis aplinkybėmis pagrindinis svetimosios kalbos mokymo tikslas (net jeigu ir neakivaizdus) buvo gimtosios kalbos žinių ir mokėjimo tobulinimas (pavyzdžiui. galima pasakyti. komunikacinę kalbos kompetenciją laikant daugiakalbe ir daugiakultūre kompetencija. visuma (t.Kalbos mokymasis ir mokymas b) plėsti ir daryti įvairesnę komunikacinę kalbinę kompetenciją (žr. 5. žodyno ir sintaksės išmanymas) visai nesidomint sociolingvistiniu subtilumu ar pragmatiniu veiksmingumu. primygtinai reikalaujama – ir tiksluose pabrėžiama – mokytis receptyviosios veiklos ir suprasti rašytinius ir / ar sakytinius tekstus). kad būtų darniai ugdomi jie visi.

specialių poreikių tenkinimas visada reikalauja šiam tikslui tinkamo specialaus mokymo. apimantys funkcinį prisitaikymą prie konkrečios srities. prisimintina. mokymo ir mokymosi ar asmeninio gyvenimo sritis. pažymėtina. nekalbinių žinių įgijimu. suprantant šį terminą taip. tokių tikslų. švietimas tik prancūzų kalba kai kuriose daugiakalbėse buvusiose afrikos kolonijose). „darbuotojų migrantų kalbinę integraciją“. Šiuo požiūriu – ir tai nėra iš esmės nesuderinama su šiuo tyrimu – tokių imersijos situacijų tikslas. atkreipiant dėmesį į tai. susijusių su šiuo požiūriu ir šiuo židiniu.5 skyrelį ir 7 skyrių) – tai susiję su vienos ar daugiau kalbų mokymosi ir vartojimo. 4. kaip jis buvo vartojamas atliekant eksperimentus kanadoje) ir mokyklinį lavinimą. šie tikslai eksplicitiškai atsispindi kursų aprašuose. kad šie „metmenys“ leidžia bet kurią vadinamąją „dalinę“ kompetenciją įtraukti į daug bendresnę komunikacinių ir mokymosi kompetencijų grupę. kaip buvo kalbėta ir apie kitus komponentus. kalbos paslaugų pasiūloje bei paklausoje ir mokymosi bei mokymo medžiagoje. pagrindinis svetimosios kalbos mokymosi tikslas gali būti geriau dirbti. susijusias su mokymo bei mokymosi sritimi ir kitų. d) optimaliai veikti konkrečioje srityje (žr. profesinės veiklos. mokymo ir vertinimo metmenys • antra vertus. formulavimas paprastai daro poveikį kitiems programų sudarymo aspektams bei etapams ir pačiam mokymui bei mokymuisi. „panardinimą“ (imersiją. 4. Būtent šiuo požiūriu galima kalbėti apie „specialius tikslus“. kitų kultūrų atradimo ar pažinimo tvarkyba.Bendrieji europos kalbų mokymosi. daugeliu atvejų kanadoje atliekant visiškos imersijos eksperimentus su jaunesnio amžiaus mokiniais iš pradžių nebuvo specialiai numatyta laiko mokyti anglakalbius vaikus prancūzų kalbos. e) turtinti ir įvairinti strategijas arba atlikti užduotis (žr. kad šio pobūdžio tikslai. kaip ir kitos svarbesnės siūlomo modelio sudedamosios dalys. yra ugdyti dalines kompetencijas. tai nereiškia. taip pat atitinka dvikalbio švietimo situacijas. „specialius kursus“. kad nors mokyklų mokomoji kalba buvo prancūzų. mokytis ar lengviau prisitaikyti prie gyvenimo kitoje šalyje. kad ir kokie būtų kalbiniai rezultatai. kad tam tikros tikslinės grupės. 180 . „dalykinę kalbą“.1 skyrelį) – tai apimtų viešosios veiklos. kur mokymo kalba skiriasi nuo šeimos kalbos (pavyzdžiui. tačiau. „pasirengimą gyventi užsienyje“. kuri turi pritaikyti savo daugiakalbę ir daugiakultūrę kompetenciją prie tam tikros socialinės srities veiklos.

tačiau negalima paneigti. arba užduočiai (ar užduočių grandinei) reikalinga kalbinė veikla. tačiau tikrieji mokymo tikslai yra arba tai užduočiai reikalingos kalbos žinios. apskritai tikslų formulavimo per užduotis pranašumas yra tai.2. kurioms reikia ribotų kalbos elementų. platesnės ir sąmoningesnės. kad jos taptų sudėtingesnės. ar strategijų mokymas ar taikymas. – verta iškelti tikslą ugdyti tokias strategijas. gali būti būdas paskatinti mokytis žodžių. kad kokios nors ar komunikacinės.Kalbos mokymasis ir mokymas atrodytų. galimas daiktas. kuriais apibūdinami šeimos nariai (platesnio komunikacinio tikslo lingvistinio komponento dalis). Dalinių tikslų papildomumas apibrėžti mokymo ar mokymosi tikslus nurodant svarbiausias bendrojo metmenų modelio sudedamąsias dalis ar kiekvienos iš jų smulkesnius komponentus nėra paprasčiausias stilistikos pratimas. kurios įgalintų atlikti vienokios ar kitokios rūšies kalbines užduotis. tai parodo galimą mokymosi tikslų ir įmanomą mokymo 181 . kad aiškiai nustatytų kartojamųjų užduočių atlikimas tokiais atvejais taip pat gali būti svarbiausias mokymosi tikslas. tačiau pačios tos užduotys mokymo požiūriu tėra tik matomi tikslai ar kaip žingsneliai kitų tikslų link.4. apibūdinami kaip atliktinos užduotys. todėl tikslas yra tobulinti tas strategijas. susijusius su įprasta veikla.1. kitaip tariant. pagerinti ar išplėsti. užduotys paprastai būna nukreiptos į tam tikrą sritį ir laikomos tos srities siekiniais. Šia prasme vadinamojo projektinio mokymo. kad jų atliksimi pratimai įgalins juos svetimąja kalba žaisti „laimingas šeimas“ (tikslas – atlikti „užduotį“). kurias mokiniai jau yra įpratę taikyti. kai mokymosi tikslas yra siauras: daugiau ar mažiau stereotipiškai atlikti tam tikras užduotis. jei pripažįstama. kad taip galima konkrečiau – taip pat ir mokiniams – apibūdinti laukiamus rezultatus ir visam mokymuisi suteikti trumpalaikę motyvaciją. 6. nors jos pačios nėra savitikslis. tokie pavyzdžiai veikiau liudija pusiau automatinį elgesį. Bet yra atvejų. o ne dalines kompetencijas. labai paprastas pavyzdys: pasakyti vaikams. kad mokymosi procese vienu ar kitu metu labiau linkstama ugdyti tas strategijas. viena ar keliomis svetimomis kalbomis. padaryti jas tinkamas užduotims. kai tikimasi „daugiakalbės“ atlikties: keliomis standartinėmis formuluotėmis perteikti kompanijos potvarkius. ar mokymosi strategijos leidžia individui mobilizuoti savo kompetencijas – įtvirtinti ir. kurioms dar nebuvo taikomos. nors pagal loginę „metmenų“ koncepciją daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija reiškiasi ir yra ugdoma atliekant užduotis. tikrovės modeliavimo ir įvairių vaidmenų žaidimų tikslai iš esmės taip pat yra trumpalaikiai. dažnai pateikiamas komutatoriaus operatorių pavyzdys. kaip aprašoma d punkte.

reikalui esant. tiesiogiai girdint ar skaitant ir dalyvaujant komunikaciniuose įvykiuose. mokymo ir vertinimo metmenys formų įvairovę. ypač jei laikoma. pavyzdžiui. prašoma trečiųjų šalių pagalbos ir t. y. tai šiam tikslui pasiekti bus ugdomos kalbinės veiklos rūšys. tarkim. aišku. Vadinasi. patiekalams apibūdinti) ir į tam tikras sociolingvistikos normas (kaip kreipiamasi į klientus. kaip santykiškai gali būti suprantamas dalinis kalbos mokėjimas).1. susijusios su sakytine sąveika. Galima pateikti ir kitokių pavyzdžių. dažnai jų vartosena sinonimiška. susijusių su tam tikros šalies kultūra – virtuve ir valgymo papročiais. mandagumo. kartais vienas ar kitas terminas vartojamas kaip bendrasis. nesvarbia ar mažai svarbia praktikams. kurie nebuvo tiesioginis – arba bent nebuvo pagrindinis – siekinys. pavyzdžiui. komentarus apie tai. 6. taip pat aišku (tačiau verta pakartoti). būtinai prireiks ir tam tikrų egzistencinės kompetencijos (savoir-etre) aspektų (taktiškumo. kad labai daug siūlomų mokyklinių ir nemokyklinių mokymo ir mokymosi formų tuo pačiu metu apima keletą iš šių tikslų. bet dalinės kompetencijos sąvokai iliustruoti visiškai užtenka ir šio (žr. t.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 182 . kad gramatika yra neįsisąmonintas dalykas. dėmesys bus kreipiamas į lingvistinio komponento tam tikras leksikos grupes (žodžius. kad dėl „metmenų“ modelio nuoseklumo siekiant vienaip ar kitaip suformuluoto tikslo kartu gaunama ir tokių rezultatų. apie parametrų nustatymą) požiūriu. t.) ar žinių. ko reikia konkrečiam darbui (kad ir restorano padavėjo).2. Kalbos mokymosi procesas 6. paprastai tos teorijos laikomos teorinės psicholingvistikos šaka. kad tikslas yra iš esmės susijęs su sritimi ir pabrėžiama tai. kantrybės ir t. kur pagrindiniu tikslu būtų pasirinkti kiti komponentai. mandagios šypsenos. arba siauresne: a) aiškinant negimtakalbių kalbos mokėjimą šiuolaikinių universaliosios gramatikos teorijų (pavyzdžiui. t. ir kalbos įsisavinimas gali būti vartojamas arba bendresne reikšme. Įsisavinimas ar išmokimas? terminai kalbos įsisavinimas ir kalbos išmokimas šiuo metu yra vartojami įvairiomis reikšmėmis.). b) įvardijant nesąmoningą kitos (negimtosios) kalbos išmokimą natūralioje kalbinėje aplinkoje. kalbant apie komunikacinę kompetenciją. kurių reikia. o antrasis – siauresne prasme.2. kaip. be abejo.

kurioje gali būti mokomasi be formalaus mokymo. kad eksplicitiškas mokymas ar kalbos mokymasis yra nesvarbūs. Šiuo metu nėra pakankamai tvirto. kad nėra vieno bendro termino.2. galės suprasti ir vartoti kalbą remdamiesi savo ankstesne patirtimi ir sveiku protu.2. nei intuityviai suvokti ir jo esą negalima palengvinti nei sąmoningomis manipuliacijomis.2. – tai sukurti kiek įmanoma turtingesnę kalbinę aplinką. kad jie apsvarstytų ir. tarp šių dviejų kraštutinumų esanti dauguma „vyraujančios krypties“ mokinių. nustatytų: kokios yra kalbos įsisavinimo (minėtąja b reikšme) galimybės ir kaip jo• mis pasinaudojama. 6. ir galimybių vartoti 183 . kad esą mokiniai. būtent dėl to. kad jis.2. kad žmogaus informacijos apdorojimo gebėjimai yra gana platūs. pripažindami. kad svarbiausias dalykas. kuria reikšme jie vartoja šiuos terminus. 6. tyrimais pagrįsto sutarimo. taigi jiems reikia ir tinkamos.2. ko mokytojas moko.1. kad mokiniai nebūtinai išmoksta tai. įsisavinimo proceso esą neįmanoma nei stebėti. ir produkuoti. ir nesą jokio reikalo kartoti. būtina ir pakankama sąlyga kalbai ugdyti yra aktyvus dalyvavimas komunikacinėje sąveikoje. jiems atrodo. „Metmenų“ naudotojai prašomi apsvarstyti ir. ją įsisavintų ir gebėtų vartoti – ir suprasti. jei galima. išmokę būtinas gramatikos taisykles ir žodyną.Kalbos mokymasis ir mokymas Kalbos išmokimas gali būti vartojamas kaip bendrasis terminas arba siauresne prasme taip gali būti vadinamas kalbinių gebėjimų susiformavimas tam tikro suplanuoto mokymosi etapo (ypač kalbant apie formalųjį mokymąsi švietimo įstaigose) pabaigoje. kad be suprantamos įvesties pateikimo. Kaip mokiniai mokosi? 6. kai kurie teoretikai mano. nustatyti. mokytojų ir juos remiančių tarnybų vadovaujasi eklektiškesne praktika. nei taikant mokymo ar mokymosi metodus. jie taip pat laikosi nuomonės. kur tinkama. Šių mokslininkų manymu. veikiamas jam pakankamai suprantamos kalbos. kaip vyksta mokymasis. kiti tyrėjai mano. kitas kraštutinumas manyti. Pageidautina. kad būtų galima visur vartoti bendrą terminiją. ką gali padaryti mokytojas. kontekstualizuotos bei kalbos požiūriu suprantamos įvesties.2. kad būtų galima „metmenyse“ remtis kokia nors viena mokymosi teorija. Šiuo metu nepanašu.2. kuris apimtų išmokimą ir įsisavinimą siaurosiomis prasmėmis. ir nevartoti jų kitokiomis reikšmėmis negu „Metmenyse“.

skirtingo amžiaus. taip pat ir morfologinį bei sintaksinį taisyklingumą. mokymo ir vertinimo metmenys kalbą sąveikaujant.3. charakterio ir išsilavinimo mokiniams nevienodai paveikūs vienokie ar kitokie mokymo būdai. t.Bendrieji europos kalbų mokymosi. išskyrus tai.3. taisyklingumui ar laisvumui ir t. jie turi konkrečiai nuspręsti.2. 6.1. tačiau išmokti yra lengviau. ypač dirbtinėmis klasės sąlygomis.2.3. taip pat skiriasi ir mokytojų. nuostatos: kaip jie derina įvairius būdus. kurie mokymosi parametrai yra svarbūs rūpimoms kvalifikacijoms ir reikalaujamam lygiui. kad šis tikslas gali būti pasiekiamas mokant kartojamaisiais pratimais. turi apgalvoti. 6. 184 . tokiu būdu išlaisvinant protą aukštesnio lygmens komunikacinėms strategijoms. Žinoma. reikalui esant. idiomas ir leksinius vienetus kandidatams reikės atpažinti ar prisiminti. tie asmenys. kiek jų pačių tikrinimo būdai gali turėti teigiamą ar neigiamą atgalinį poveikį kalbos mokymuisi. kurie susiję su egzaminais ir kvalifikavimu. kas testuojama. kokias sociokultūrines žinias ir įgūdžius testuoti ir t. kurias būtent užduotis ir veiklos rūšis įtraukti. kursų rengėjų ir pan. „Metmenų“ naudotojai galėtų apmąstyti ir. kai kurie teoretikai (daug mažiau nei anksčiau) mano. kuriuos žodžių junginius. nustatyti. jiems gali būti nesvarbu. Kaip „Metmenų“ naudotojai gali palengvinti kalbos mokymąsi? kalbos mokymo darbas yra mokymosi partnerystė – daugelio įvairių specialistų. derinant sąmoningą mokymąsi su išsamiomis pratybomis. Šiame skyrelyje aptariami visų partnerių vaidmenys. kurias temas nagrinėti. kaip buvo išmokta ar įsisavinta tai. kad mažiau būtų sąmoningai kreipiamas dėmesys – ar net visai nekreipiamas – į žemesnio lygmens fizinius kalbėjimo ar rašymo įgūdžius. kokiomis kalbos mokymosi prielaidomis jie grindžia savo darbą ir kokia metodologinė tų prielaidų reikšmė. 6. kokią svarbą teikia produkcijai ar recepcijai. t. taip pat ir glaudžiausiai su mokymusi susijusių mokytojų bei mokinių bendradarbiavimas.

jiems būtina suprasti didelę mokymosi proceso įvairovę. kompetencijos ir t. nėra privalu. mokytojams paprastai privaloma laikytis bet kokių oficialių gairių.3. Vadovėlių autoriai ir kursų rengėjai neprivalo – nebent patys norėtų – suformuluoti savo tikslus remdamiesi užduotimis.3. kad mokiniai galėtų atlikti nurodytas užduotis ar nagrinėti temas. kurių reikia. komunikacinės intencijos ir jų raiška ar sąvokos. kurias jie siektų ugdyti. laukiama. tačiau privalo lanksčiai prisiderinti prie mokinių ar studentų reakcijos.Kalbos mokymasis ir mokymas 6. kad bus pateikiami detalūs nurodymai. taip pat ir individualiems mokymosi gebėjimams ugdyti. arba remdamiesi kompetencijomis bei strategijomis. pavyzdžiui. jiems privalu konkrečiai apsispręsti dėl daugelio smulkių dalykų. todėl būtinai turi būti pagrįsti aiškiomis mokymosi teorijomis (retai tiesiogiai suformuluotomis. kurti ir administruoti testus ir parengti mokinius bei studentus kvalifikaciniams egzaminams.4. dažnai nepatikrintomis. sudarydamos mokymo programų gaires ar rengdamos mokomųjų dalykų programas. vertinti. ir nustatomi mokymosi etapai. kaip antai užduotys. netgi nesąmoningomis). t. ir nors planą gali apmesti iš anksto. dėl tekstų atrankos ir pateikimo tvarkos. rinktis ir papildyti). bet gali būti pateikiamos svarbiausios gairės ar nurodymai. 6. kuris būtų tinkamas indėlis į mokymosi partnerystę – švietimo tyrėjų ir mokytojų rengėjų bendradarbiavimą. jie turi susiplanuoti kiekvieną pamokos minutę.3. dėl mokiniams pristatytinų veiklos rūšių.2. nors tas supratimas gali būti veikiau nesąmoningas patirties rezultatas nei aiškiai apibrėžtas teorinio svarstymo padarinys. temos. žodyno ir gramatikos. kad jie stebės mokinių ar studentų pažangą ir ras būdų atpažinti. nustato mokymosi tikslus. 6. Švietimo institucijos. taip pat nėra privalu. Gairėse ir programose gali būti tiksliai išvardijami tik aukštesnieji tikslai. kokius taikyti darbo metodus. gramatika. Šių partnerių darbai smarkiai veikia mokymosi ir mokymo procesus. tikimasi. kurias atlikti jie norėtų išmokyti. naudotis vadovėliais ir kursų medžiaga (kurią jie ne visada gali analizuoti. kaip atlikti klasės ir / ar individualias užduotis ir kokia mokinių veikla turėtų būti atsakas į pateiktą medžiagą.3. analizuoti ir įveikti mokymosi sunkumams. bet gali būti smulkiau apibrėžiamas žodynas. 185 .

su kalbos įsisavinimo ir mokymosi procesais yra susiję mokiniai. sisteminti savo mokymąsi ir mokytis patys. savybes ir galimybes. ką jie gali rinktis. tačiau kalbos mokymosi. daugelis mokosi reaktyviai. padėdami jiems suprasti.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pagaliau. kas jiems nurodoma mokytojų ar vadovėliuose. tikimasi. 6 skyriuje mėginama pateikti tokius metmenis. svarbiausias europos tarybos metodinis principas yra tas. atsižvelgiant į savo poreikius.1 ir 6. mokymo ir vertinimo metmenys 6. žinoma. daugiausia buvo žiūrima svarbos kalbos mokymosi turinio ir tikslų atžvilgiu. taip pat ir konkretūs nurodymai naudotojams bus naudingi ne tik mokytojams ir kitiems švietimo sistemos partneriams. Veiksmingumas priklauso nuo motyvacijos bei 186 . derinamų prie individualių mokinių poreikių jų socialiniame kontekste. taip skatinamas savarankiškas mokymasis: mokiniai vis labiau supranta. ir aiškiai suvokti. tačiau palyginti nedaugelis mokosi aktyviai. jei „mokymasis mokytis“ yra laikomas neatskiriama kalbos mokymosi dalimi. ką jie gali rinktis ir kas jiems labiausiai tinka. pabrėžtina. kad „metmenys“. Vis dėlto ateina laikas.4. o reikia mokytis pačiam. Būtent jie turi išsiugdyti kompetencijas ir strategijas (kiek dar nėra išsiugdę) ir atlikti įvairiausias užduotis. mokymo ir vertinimo sudedamųjų dalių svarbą. imdamiesi iniciatyvos planuoti. motyvaciją. 6. nes jų naudotojai neabejotinai norės apmąstyti savo metodinius sprendimus ir perteikti juos kitiems bendrųjų metmenų kontekste.5. požiūris į mokymosi ir mokymo metodiką turi būti visapusis. kokiais būdais jie išmoksta. kada niekas nebemoko. Žinoma. mokymo ir vertinimo metmenyse taip pat turi būti vieta ir metodikai. visos pasirinktys apibūdinamos aiškiai bei skaidriai. kad veiksmingiausiais laikomi tie kalbos mokymosi ir mokymo metodai. kad šiam skyriui taikomi tie patys kriterijai kaip ir kitiems. mokomąją medžiagą ir darbo metodus. juk bet kokioje švietimo sistemoje galima mokinius skatinti vis daugiau rinktis tikslus. kad veiksmingai dalyvautų komunikaciniuose įvykiuose. kuriais siekiama tikslų. vengiant piršimo ar dogmatizmo.2 skyreliuose. ką jie renkasi. vadovaudamiesi nurodymais ir atlikdami tai. Keletas metodinių pasirinkčių šiuolaikiškam kalbos mokymuisi ir mokymui iki šios dalies „metmenyse“ buvo kuriamas nuoseklus kalbos vartosenos ir kalbos vartotojo modelis visą laiką kreipiant dėmesį į skirtingų kalbos mokymosi.3. bet ir tiesiogiai mokiniams. tai trumpai apibendrinama 6.

y. klausydamiesi radijo. Šiais laikais dabartinių kalbų mokoma ir mokomasi labai įvairiais būdais. jei yra praktikų. romanus..Kalbos mokymasis ir mokymas mokinių savybių. t. tiesiogiai veikiami natūralios k2 vartosenos: – kalbėdami su gimtakalbiu ar gimtakalbiais. prašome jų pasidalyti su mumis savo patirtimi – kokius metodus taiko ir kokių tikslų jie siekia. kad savo mokiniams tinkamų tikslų galima pasiekti kitais.2 skyrelyje ir kitur. toks dalijimasis padėtų geriau suprasti sudėtingą kalbų mokymo ir mokymosi įvairovę.. dabar galima tik nurodyti keletą praktika grįstų pasirinkčių ir paprašyti „metmenų“ naudotojų iš savo praktikos ir sukauptų žinių pridėti. veiksmingesniais metodais negu tie. kuriuos taikyti skatina europos taryba. „Bendrieji europos kalbų mokymosi.). ko trūksta. – – – – girdėdami pokalbius.4. t. užrašus ir t.. autentiškus rašytinius tekstus (laikraščius. kurie įgalintų mokinius patenkinti tuos poreikius ir geriausiai jiems tiktų. naudodamiesi kompiuterinėmis programomis.3. t. grindžiamą mokinių bendravimo poreikiais ir tokių metodų taikymu bei tokios mokomosios medžiagos naudojimu. kad jis yra vyraujantis. apsakymus. taip pat ir nuo panaudotinų žmogiškųjų bei materialiųjų išteklių pobūdžio. skaitydami nepakeistus. – tai visada geriau negu priimti vyraujantį požiūrį vien dėl to. žiūrėdami ir klausydami televizijos. tačiau. neparinktus pagal sunkumą. remiantis praktika reikia įvairiapusiškai aptarti šias pasirinktis ir jų taikymą. ką galima rinktis. t. 6. diskutuoti apie ją. apmąsčiusių savo patirtį ir įsitikinusių. t. vaizdo įrašų ir t. viešąsias iškabas. kaip aiškinama 2. Vadovaujantis šiuo esminiu principu.1. daugelį metų europos taryba palaikė komunikacinę mokymo ir mokymosi kryptį. pasiekiama didelė tikslų ir dar didesnė metodų bei mokomosios medžiagos įvairovė. Bendrosios kryptys apskritai kokiu būdu tikimasi mokinius išmoksiant antrosios ar svetimosios kalbos (k2)? kuriais iš šių būdų jie mokosi: a) būdami kalbinėje aplinkoje. informacinėmis kompaktinėmis plokštelėmis ir t. žurnalus. mokymo ir vertinimo metmenys“ yra skirti ne proteguoti vienai kuriai nors kalbos mokymo metodikai. įrašų ir t. bet parodyti. 187 – .

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

dalyvaudami prijungtinėse ar kitokiose konferencijose,

– dalyvaudami kitų mokomųjų dalykų kursuose, kur mokomoji kalba yra k2; b) skaitydami ar klausydami specialiai atrinktų (pavyzdžiui, pagal sunkumą) sakytinių ir rašytinių tekstų („suprantamos įvesties“) k2; c) sąveikaudami antrąja kalba, kaip pokalbio partneriai, su antrąją kalbą mokančiu pašnekovu; d) atlikdami specialiai sumanytas ir sukurtas užduotis k2 („suprantama produkcija“); e) mokydamiesi savarankiškai, patys ar kieno nors padedami, siekdami iš anksto išsikeltų tikslų ir naudodami prieinamas mokomąsias priemones; f) derindami pateikimą, aiškinimą, (kartojamuosius) pratimus ir įvairią kalbinę veiklą, kai mokomoji kalba yra k1 (šia kalba aiškinama, pateikiamos bendros su tvarka susijusios nuorodos); g) derindami tokias veiklos rūšis, kaip išvardyta f punkte, kai k2 vartojama tik visos klasės tikslams; h) derindami f–g punktuose minėtąsias veiklos rūšis, kai laipsniškai vis mažiau vartojama k1, įtraukiama daugiau užduočių ir autentiškų sakytinių bei rašytinių tekstų, taip pat laipsniškai daugiau svarbos skiriama savarankiškam mokymuisi; i) derindami visa, kas išvardyta, su grupės ir individualiu planavimu, įgyvendinimu ir klasės veiklos vertinimu (padedami mokytojo), sąveikaudami taip, kad patenkintų skirtingus mokinio poreikius ir t. t. „Metmenų“ naudotojai galėtų apsvarstyti ir nustatyti, kuria iš pateiktųjų krypčių jie apskritai grindžia savo darbą.

6.4.2. reikia aptarti santykinius mokytojų, mokinių ir mokomųjų priemonių
vaidmenis.

6.4.2.1. kiek pamokos laiko santykiškai skiriama (tikimasi, kad skiriama):
a) mokytojo dėstymui, aiškinimui ir pan. visai klasei (grupei)? b) visos klasės (grupės) klausimams–atsakymams (atskirai tokiems, kuriais klausiama informacijos, norima paaiškinimo, ir kontroliniams)? c) darbui grupėmis ar poromis? d) individualiam darbui?
188

Kalbos mokymasis ir mokymas

6.4.2.2. Mokytojai turėtų suvokti, kad jų veikla, atspindinti jų nuostatas ir gebėjimus,
labiausiai lemia kalbos išmokimą ar įsisavinimą. jie rodo kalbinio ir nekalbinio elgesio pavyzdį, kuriuo mokiniai galėtų sekti ir vartodami kalbą, ir galbūt dirbdami mokytojais. kokia svarba skiriama mokytojų: a) mokymo gebėjimams? b) vadovavimo klasei įgūdžiams? c) tyrinėjimų ir patirties apmąstymo gebėjimams? d) mokymo būdams? e) tikrinimo, vertinimo ir įvertinimo pažymiais supratimui ir gebėjimui tai atlikti? f) žinioms ir gebėjimui mokyti sociokultūros pagrindų? g) tarpkultūrinėms nuostatoms ir įgūdžiams? h) žinioms ir gebėjimui ugdyti mokinių estetinį literatūros supratimą? i) gebėjimui individualizuoti veiklą klasėse, kuriose yra įvairių ir nevienodų gebėjimų mokinių? kaip geriausiai ugdomos tinkamos savybės ir gebėjimai? ar individualios veiklos, darbo poromis ar grupėmis metu mokytojas turėtų: a) paprasčiausiai vadovauti ir palaikyti tvarką? b) vaikščioti nuo vieno žmogaus prie kito ir stebėti darbą? c) būti pasirengęs pakonsultuoti individualiai? d) būti vadovas ir pagalbininkas, išklausydamas studentų mintis apie jų mokymąsi ir į jas reaguodamas, koordinuodamas studentų veiklą, taip pat stebėdamas ir konsultuodamas?

6.4.2.3. kiek tikimasi ar reikalaujama, kad mokiniai:
a) klausytų visų mokytojo – ir tik jo – nurodymų, kalbėtų tik tada, kai mokytojas jų klausia ar jiems leidžia? b) aktyviai dalyvautų mokymo procese bendradarbiaudami su mokytoju ir kitais mokiniais, kad susitartų dėl tikslų ir metodų, vieni kitus mokytų ir vertintų ir tokiu būdu darytųsi vis savarankiškesni? c) savarankiškai mokytųsi pasinaudodami tam skirta mokomąja medžiaga ir įsivertintų? d) vieni su kitais rungtyniautų?

189

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

6.4.2.4. kaip gali ir turi būti naudojamasi mokomosiomis priemonėmis (garso ir
vaizdo įrašais, kompiuteriais ir t. t.)? a) nesinaudojama; b) rodant naują medžiagą visai klasei, kartojant visiems kartu ir t. t.; c) dirbant kalbos, vaizdo įrašų, kompiuterių laboratorijose; d) mokantis individualiai savarankiškai; e) kaip pagrindas grupės darbui (diskusijoms, bendrų sprendimų paieškai, bendradarbiavimui ir rungtyniavimui ir t. t.); f) jungiantis į tarptautinį mokyklų, klasių ir pavienių asmenų kompiuterių tinklą. „Metmenų“ naudotojai galėtų apmąstyti ir, reikalui esant, nuspręsti: kokie yra santykiniai mokytojų bei mokinių vaidmenys ir priedermės • organizuojant kalbos mokymosi procesą, jį tvarkant, jam vadovaujant ir jį vertinant; kaip naudojamasi mokomosiomis priemonėmis.

6.4.3. koks turi būti tekstų vaidmuo mokantis ir mokant kalbos? 6.4.3.1. kiek iš mokinių tikimasi ar reikalaujama išmoksiant iš sakytinių ir
rašytinių tekstų (žr. 4.6 skyrelį): a) juos pateikiant paprastai? b) juos pateikiant paprastai, bet garantuojant, kad naujus dalykus galima suprasti remiantis žodiniu kontekstu, vaizdinėmis pasparomis ir t. t.? c) pateikiant su k2 supratimo tikrinimo užduotimi: atsakyti į klausimus, parinkti tinkamą atsakymą, susieti su paveikslėliais ir t. t.? d) kaip c punkte, bet su viena ar keliomis tokių užduočių: • atlikti k1 supratimo tikrinimo užduotį; • paaiškinti k1; • paaiškinti k2 (reikalui esant, čia pat išversti); • išversti visą tekstą į k1; • atlikti prieštekstines užduotis, užduotis skaitant ar klausant ir t. t.?

190

Kalbos mokymasis ir mokymas

6.4.3.2. kiek mokiniams pateikiami rašytiniai ir sakytiniai tekstai turėtų būti:
a) tikroviški, t. y. sukurti komunikaciniais, o ne kalbos mokymo tikslais, pavyzdžiui: • • neapdoroti autentiški tekstai, su kuriais mokinys susiduria tiesiogiai praktiškai vartodamas kalbą (dienraščiai, žurnalai, laidos ir t. t.); autentiški tekstai, atrinkti, surūšiuoti pagal sunkumą arba suredaguoti taip,

kad atitiktų mokinio patirtį, interesus ir ypatybes; b) sukurti specialiai mokyti kalbos, pavyzdžiui: • sukurti panašūs į minėtuosius autentiškus tekstus (pavyzdžiui, specialiai • • • parašyti klausymo supratimo tekstai, įgarsinti aktorių); sukurti tekstai, kuriuose siekiama parodyti mokomų (pavyzdžiui, tam tikrame kurso skyriuje) kalbos dalykų vartoseną kontekste; pavieniai sakiniai pratyboms (fonetikos, gramatikos ir t. t.); vadovėlių nurodymai, paaiškinimai ir t. t., testų ir egzaminų užduočių formuluotės, mokytojo kalbėjimas per pamoką (nurodymai, paaiškinimai, vadovavimas klasei ir t. t.). tai gali būti laikoma tam tikru tekstų tipu. ar jie yra lengvai suprantami mokiniams ir tinkami mokant? kaip galima turinio, kalbos ir pateikimo pažiūriu pagrįsti, kad jie tikrai yra tokie?

6.4.3.3. kiek mokiniams reikėtų ne tik apdoroti, bet ir produkuoti tekstus? tai
galėtų būti: a) sakytiniai tekstai: • garsiai skaityti rašytinius tekstus; • atlikti pratimus žodžiu; • atkurti atmintinai išmoktus tekstus (pjeses, eilėraščius ir t. t.); • atlikti pratimus poromis ar grupėmis; • dalyvauti oficialiosiose ir neoficialiosiose diskusijose; • kalbėtis (per pamoką ar tarpusavyje); • daryti pranešimą; b) rašytiniai tekstai: • diktantai; • pratimai raštu; • rašiniai; • vertimai; • pranešimai raštu;
191

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

• • •

projektiniai darbai; laiškai; dalyvavimas mokyklos ar klasės tinklalapių pokalbių svetainėse ar bendravimas faksu, elektroniniais laiškais.

6.4.3.4. kiek atliekant įvairią kalbinę veiklą (suprantant skaitomus ir klausomus
tekstus, rašant ir kalbant, sąveikaujant) iš mokinių gali būti tikimasi ir jiems padedama skirti tekstų tipus ir mokytis įvairių, pagal teksto tipą tinkamų klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo būdų tiek dirbant individualiai, tiek grupėmis (pavyzdžiui, dalytis mintimis ir interpretacijomis suprantant tekstą ir formuluojant mintis)? „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir, reikalui esant, nustatyti, kokia yra tekstų (sakytinių ir rašytinių) vieta jų mokymosi ar mokymo programoje ir kokių veiklos rūšių reikia, pavyzdžiui: • pagal kokius principus tekstai yra atrenkami, pritaikomi ar sukuriami, sutvarkomi ir pristatomi; • • ar tekstai yra parenkami pagal sunkumą; ar iš mokinių a) tikimasi, b) jiems padedama skirti tekstų tipus ir mokytis skirtingų klausymo ir skaitymo būdų atsižvelgiant į teksto tipą: klausyti ar skaityti norint suprasti detales ar esmę, reikiamą informaciją ir t. t.

6.4.4. kiek iš mokinių tikimasi ar reikalaujama mokytis iš užduočių ir veiklos
rūšių (žr. 4.3 ir 4.4 skyrelius): a) paprastai dalyvaujant spontaniškoje veikloje? b) paprastai atliekant užduotis ir dalyvaujant kitoje veikloje, organizuotoje atsižvelgiant į tipus, tikslus, įvestis, rezultatus, dalyvių vaidmenis, kalbinės veiklos rūšį ir t. t.? c) ne tik atliekant užduotis, bet ir jas planuojant, paskui analizuojant ir vertinant? d) kaip c punkte, bet dar ir aiškiai žinant užduočių tikslus, pobūdį, sandarą, reikalavimus dalyviams ir t. t.?

192

Kalbos mokymasis ir mokymas

6.4.5. kaip turėtų būti ugdomi mokinių gebėjimai taikyti komunikacines strategijas (žr. 4.4 skyrelį): a) ar įsivaizduojama, kad jie gali būti perkeliami iš mokinio k1 vartosenos? ar ugdoma tokiais būdais: b) kuriamos situacijos ir pateikiamos užduotys (pavyzdžiui, vaidmens atlikimas ar imitavimas), kurioms reikia planavimo, atlikimo, vertinimo ir taisymo strategijų; c) kaip b punkte, bet taikomos sąmoningumą skatinančios strategijos (pavyzdžiui, inscenizacija įrašoma ir analizuojama); d) kaip b punkte, bet mokiniai skatinami kreipti dėmesį į tam tikras strategijas, esant reikalui, atvirai jas taikyti arba to iš jų reikalaujama. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir, reikalui esant, nustatyti veiklos rūšių, užduočių ir strategijų vietą kalbos mokymosi ar mokymo programoje.

6.4.6. Bendrosios kompetencijos (žr. 5.1 skyrelį) gali būti ugdomos įvairiais būdais. 6.4.6.1. pasaulio pažinimo atžvilgiu naujos kalbos mokymasis nereiškia, kad pradedama nuo nulio. daug reikalingų žinių – jei ne didžioji dalis – gali būti laikoma savaime suprantamu dalyku. Vis dėlto mokytis kalbos nėra tik paprastai persakyti tai, kas žinoma, naujais žodžiais; nors neįtikėtina, kokiu mastu „slenkstyje“ pateikti bendrųjų ir specialiųjų sąvokų apmatai pasirodė esą būdingi ir tinkami dvidešimčiai europos kalbų, netgi skirtingų šeimų. reikia susidaryti savo nuomonę, kad būtų galima nuspręsti: ar į tai, ko turi būti mokoma kalbos pamokose ir tikrinama testais, įeina ir žinios apie pasaulį, kurios iš tikrųjų neatitinka mokinio brandos ar suaugusiųjų patirties? jei taip, tai negali būti laikoma savaime suprantamu dalyku. problemos nereikėtų vengti; kai negimtoji kalba vartojama kaip mokomoji kalba mokyklose ar universitetuose (kaip ir mokant gimtąja kalba), abu – ir dalyko turinys, ir vartojama kalba yra nauja. seniau daugelyje kalbos vadovėlių, kaip antai garsaus XVii a. čekų švietėjo Comeniuso „orbis pictus“, buvo siekiama aiškiai susisteminti kalbos mokymą, kad jauniems žmonėms būtų pateikiamas aiškus pasaulio vaizdas.

193

skirtą tam. kai kyla toks klausimas. paprastai archajiškiems liaudies meno stereotipams. jei yra būtent taip.4.4. e) ugdoma per tarpkultūrinį komponentą. b) atsižvelgtinos planuojant ir kontroliuojant mokymosi procesą. kad ir kalbos mokiniai. įsitikinimai ir t. palaikomą ir šventėse reklamuojamą šalies įvaizdį. kognityvinių ir sociokultūrinių pamatinių žinių. (žr.Bendrieji europos kalbų mokymosi. mokant kitų programos dalykų k1). ypač mažesnius vaikus. lyčių ir t. g) ugdoma mokant dalyko. kai k2 yra mokomoji. Egzistencinės kompetencijos atžvilgiu mokinio asmeninės savybės. susiję su krašto kultūra (Šalityra. anglų pirkios šiaudiniais stogais su rožėmis prie durų)? jie žadina vaizduotę ir gali motyvuoti. tokie stereotipai dažnai atitinka pačios šalies susikurtą. 6. reikia labai rūpestingai apgalvoti. d) rengiami specialūs kursai ar vadovėliai. t. mokymo ir vertinimo metmenys 6. c) laikomos mokymosi programų tikslu. kaip antai iš vaikiškų knygelių (olandų klumpės ir vėjo malūnai. Šalies realijos ir t.6.) i) k1. Civilizacija. kuriuose aiškinami nauji dalykai. 6.6. t. nuostatos.3 skyrelį) gali būti: a) ignoruojamos – tai esą mokinio asmeninis reikalas. motyvacija. bet ir tarp regionų.2. b) sprendžiama. kad kai kuriais atžvilgiais europos kultūra yra bendra. kaip konkrečiai tikslinei socialinei grupei ar grupėms pateikti tikslinę kultūrą. nekalbinės specifinės kompetencijos: a) manoma. f) ugdoma inscenizuojant ir imituojant. kiek kitaip turėtų būti žiūrima į sociokultūrines žinias ir tarpkultūrinių gebėjimų ugdymą. t. ii) k2. ir gimtakalbiai aiškiau suvoktų sąsajas tarp vienų ir kitų patirties. c) atrenkami ir kuriami tekstai. ir mokant k2 priimamos kaip esamybė.1. ar galėtų būti skiriama vietos vaizdingiems. 5. atrodo. etninių bendruomenių. 194 . kad jos jau pakankamai susiformavusios ar bus ugdomos kitais atvejais (pavyzdžiui. klasių. tai tas įvaizdis turėtų būti taip ir pristatomas. jis labai menkai susijęs su didžiosios gyventojų dalies kasdienybe. reikia nusistatyti pusiausvyrą svarbiausio mokymo tikslo – ugdyti mokinių daugiakultūrę kompetenciją – atžvilgiu. kaip kalbos kursuose turėtų būti traktuojamos bendrosios.3.4.4. h) ugdoma per tiesioginį kontaktą su gimtakalbiais ir autentiškais tekstais.6. kitais atžvilgiais yra įvairiausių skirtumų – ir ne tik tarp šalių.

vartojamus autentiškuose sakytiniuose ir rašytiniuose tekstuose? b) aiškinantis patiems ar pasitelkus žodynus ir pan. specialiai neplanuojant ir nesiimant jokių priemonių.7.1. savarankiškais kalbos mokiniais ir vartotojais. ugdoma mokinių mokymosi bei euristiniai įgūdžiai ir skatinama imtis atsakomybės už savo mokymąsi (ar to iš jų gali būti tikimasi arba reikalaujama) (žr. kuriuo iš toliau pateikiamų būdų galėtų būti ar turėtų būti plečiamas mokinių žodynas: a) tiesiog matant žodžius ir sustabarėjusius posakius. kaip jie skatina mokinius ar studentus tapti atsakingais. koks yra jų kognityvinis stilius ir ugdytis tinkamas mokymosi strategijas. c) sistemingai skatinant mokinius suvokti. kaip turi būti ugdoma ši kompetencija. kaip ir ko jie yra mokomi bei mokosi. c) parodomi veiksmais ir pakomentuojama. aprėpianti žodyną.4.5. nustatyti. reikalui esant. 6. 5. būtinas kalbos mokymosi aspektas. nustatyti: • • kokias iš minėtų (ar kitų) priemonių jie taiko bendrosioms kompetencijoms ugdyti. 6. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.6. b) pamažu mokytojui perleidžiant atsakomybę už mokymąsi mokiniams ar studentams ir skatinant juos apmąstyti savo mokymąsi bei dalytis ta patirtimi su kitais mokiniais.4.Kalbos mokymasis ir mokymas „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.4 skyrelį): a) tai ugdoma kaip kalbos mokymosi ir mokymo „šalutiniai produktai“. tartį ir rašybą? 6. reikalui esant. kalbant apie gebėjimą mokytis. b) jie yra lavinami. kai reikia informacijos konkrečiai užduočiai atlikti ar veiklai? 195 . d) skatinant mokinius išbandyti įvairius metodus.7. mokinio lingvistinės kompetencijos ugdymas yra svarbiausias.. e) sudarant galimybes mokiniams nustatyti. gramatiką. kuo skiriasi šie atvejai: a) praktiniai įgūdžiai yra pokalbių temos. d) mokomi vartojant tikslinę kalbą kaip mokomąją.4.1.

7. pavyzdžiui.) mokiniui reikės išmokti • vartoti. aprėptis ir vartojimas yra svarbiausi kalbos įsisavinimo parametrai. rodomais veiksmais. nustatyti. mokymo ir vertinimo metmenys c) pristatant žodžius kontekste. idiomos. y.)? e) įsimenant žodžių sąrašus ir t.? d) pristatant žodžius kartu su vaizdine medžiaga (paveikslėliais.)? i) daugiau ar mažiau sistemiškai studijuojant semantinių skiriamųjų požymių pasiskirstymą k1 ir k2 (gretinamoji semantika)? „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. • koks skirtumas daromas (jei daromas) tarp mokymosi atpažinti ir suprasti. t.2. 196 . nustatyti: • kokios apimties žodyną (t.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kaip yra pristatomi svetimosios kalbos žodžiai (forma ir reikšmė) ir kaip mokiniai jų išmoksta. kaip skatinama juos taikyti. enciklopedijų ir kitų žinynų? h) aiškinant žodžių sandarą ir mokant pasinaudoti tomis žiniomis (pavyzdžiui. daiktais ir t. kaip jis bus išmokytas ar iš jo bus reikalaujama tą daryti. reikalui esant. vadinasi. vadovėlių tekstuose. sustabarėjusių posakių) mokiniui reikės išmokti vartoti. kad būtų prisiminta ir produkuojama. temos ir t. „Metmenų“ naudotojai galėtų apmąstyti ir. t. Žodyno apimtis.? g) mokant vartosenos iš vienakalbių ir dvikalbių žodynų.. kuriuose pateikiamas ir jų vertimas? f) tyrinėjant semantinius laukus ir sudarant „minčių žemėlapius“ ir t.4. 6. y. kokios aprėpties žodyną (t. deminutyvai ir t. o paskui vis kartojant įvairiuose pratimuose ir t. žodžių daryba. t. išmokti. • kaip žodyno vartojimą mokiniui reikės kontroliuoti. sritys. t. veiksmažodžių priešdėliai. priesagos. • kokiais dedukciniais metodais pasinaudojama. kiek žodžių. ir mokinio kalbos mokėjimui vertinti. gestais ir mimika. sudūrimas. reikalui esant. t. ir kalbos mokymuisi bei mokymui planuoti. t. kolokacijos.

Jonė dainuoja). b) kuriais reiškiami kultūriniai skirtumai ir / ar reikšmingos vertybės bei įsitikinimai tos socialinės grupės ar grupių. kad būtų garantuotas skaidrumas ir mokymo sistemos darna. bet plėsti jį natūraliai. Vis dėlto tai netrukdo anksčiau pateikti analitiškai sudėtingą medžiagą kaip sustabarėjusį pasakymą (t.. ar turi būti mokoma ir 197 . jų vaidmenį reiškiant bendrąsias sąvokas. atsižvelgiant į mokinio poreikius. tačiau jie gali siūlyti gaires. turi būti atsižvelgta į gramatinių kategorijų komunikacinį produktyvumą. • 6.7. kad būtų perteikta mintis – neabejotinai yra svarbiausia komunikacinės kompetencijos dalis. • iš anksto neplanuoti žodyno plėtros. nuspręsti: kokiu principu ar principais atrenkamas žodynas. pradedant trumpais vientisiniais sakiniais. y. 6.. mokymu ir testavimu susijusių asmenų ypatingą dėmesį kreipia į tai.. ir baigiant įvairiais sudėtiniais sakiniais. t. bet dauguma su kalbos planavimu.4. kur reikia įterpti paradigminius leksikos elementus (Gal galėtumėte įpilti. y. reikalui esant. 1.7. kaip modelį. kurių reikia mokinio poreikius atitinkančioms komunikacinėms užduotims atlikti..4. sudėtingumas nėra vienintelis pateikimo eilės principas. kai sakinio dalys reiškiamos vienu žodžiu (pavyzdžiui. Žodyno atranka testų ir vadovėlių medžiagos rengėjams reikia atrinkti. ilgis ir sandara neribojama. programų ir mokymo planų kūrėjams to daryti nebūtina.). ar dainos tekstą. kuriuos žodžius įtraukti. kai predikatinių dėmenų skaičius. žodyno elementą). • atrinkti sakytinius ir rašytinius (autentiškus) tekstus ir mokytis ar mokyti juose esamų žodžių. kaip organizuoti gramatikos mokymąsi. Štai keletas siūlymų: • atrinkti svarbiausius žodžius ir posakius: a) iš teminių sričių tuos.4. kurių kalbos yra mokomasi.). „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir.3. Gramatinė kompetencija – gebėjimas organizuoti sakinius taip. kai jis atlieka komunikacines užduotis. kuris išmokstamas visas (Atskrido paukšteliai iš šiltų kraštų. į kurį reikėtų atsižvelgti.4. pateikimo tvarką ir laipsnišką pristatymą bei mokymą kartojamaisiais pratimais. čiulbėjo ulbėjo kaip mudu abu. tai paprastai apima naujos medžiagos atranką. ir nors ne visi.7. pavyzdžiui.5.Kalbos mokymasis ir mokymas 6. • remiantis statistiniais žodyno atrankos principais rinktis dažniausiai vartojamus žodžius iš bendrojo žodyno ar iš siauresnių temų.

mokytis šalutinių vokiečių kalbos sakinių dėl skirtingos žodžių tvarkos sunkiau anglakalbiams ir prancūzakalbiams nei mokantiesiems olandų kalbą. kurias gerai besimokantys mokiniai gali išmokti aktyviai vartoti anksčiau negu tas. procesų • ir santykių atranka ir pateikimo tvarka.7. bet yra tinkami supažindinti mokinius su naujomis konstrukcijomis ir galbūt kategorijomis. pavyzdžiui. y. 6. kategorijų. autentiškas diskursas ir rašytiniai tekstai gali būti kažkiek rūšiuojami pagal gramatinį sunkumą. tačiau mokantis giminiškų kalbų. vadinasi. taigi sprendžiant. • kiek daug mokiniai turi žinoti apie a) gimtosios kalbos gramatiką. planuojant k2 ugdymą. įvardinių prieveiksmių. • koks gretinamosios gramatikos vaidmuo mokant ir mokantis kalbos. mokymo ir vertinimo metmenys“ negali pakeisti gramatikų ar nurodyti griežtos pateikimo sekos (nors išdėstymas skalėje gali apimti ir atranką. čekams slovakų. b) tikslinės kalbos gramatiką. 3. tačiau kai kurie santykiai tarp sakinių (pavyzdžiui. dažnai linkstama automatiškai versti pažodžiui. „Bendrieji europos kalbų mokymosi. nemokėtų vartoti būtųjų laikų). ypač svarbus yra gretinimo veiksnys vertinant mokymosi krūvį. taip pat gali būti atsižvelgiama į vaikų gimtosios kalbos įsisavinimo „natūralią seką“. nustatyti: kuo grindžiama gramatinių elementų.4. pavyzdžiui. 2. Nesitikėjome. • kaip mokiniams perteikiama jų reikšmė. kad Jonas ateis į vakarėlį. kad mokiniai po dvejų metų negalėtų papasakoti apie praeities įvykius (t. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. sakinys paprastai laikomas gramatikos aprašo sritimi. c) kiek turi būti įsisąmoninti šių abiejų gramatikų skirtumai. konstrukcijų. tačiau pateikia apmatus praktikų sprendimams.6. olandams vokiečių. bendresnės reikšmės veiksmažodžių vartosena) gali būti labiau lingvistinės nei pragmatinės kompetencijos dalis (pavyzdžiui. laisvumui ir taisyklingumui. • kokia santykinė svarba skiriama sakinių gramatinės sandaros aprėpčiai. 4. 198 . anafora: įvardžių.Bendrieji europos kalbų mokymosi. iš dalies ir apskritai pateikimo tvarką). reikalui esant. mokymo ir vertinimo metmenys mokomasi taip. kokia tvarka mokomąją medžiagą pateikti būtų naudingiau. Bet jis ten buvo). kurios atrodo svarbesnės.

f) sakinių vertimas iš k1 į k2. sąlygiškumas. t. e) sakinių sujungimas (pavyzdžiui. gali būti pasirenkami keli ar visi šie tipai: a) tarpų užpildymas. tik dar paaiškinama ir pateikiama pratimų. taisyklės ir t. jei naudojami pratimai. kokia tvarka pateikiamos • • ir kaip pristatomos mokiniams ir b) kaip jų išmokstamos. formos. klasės. – indukcija iš konteksto. funkcijos ir reikšmės. kaip ir kokiais principais grindžiant leksinė. g) klausimai ir atsakymai. reikalui esant. šalutiniai aplinkybių. d) kategorijų keitimo pratimai (pavyzdžiui. kategorijos. nustatyti: a) kaip gramatinės formos yra analizuojamos.). c) kaip b punkte.8.7. reikalui esant. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kurių yra jų skaitomuose ar klausomuose tekstuose. kai reikia pavartoti tam tikrą konstrukciją.4. mokiniai gali (iš jų tikimasi / reikalaujama) ugdyti savo gramatinę kompetenciją: a) induktyviai. b) sakinių kūrimas pagal pavyzdį. t.Kalbos mokymasis ir mokymas 6. veikiami naujų gramatikos dalykų. e) kai jie patys išsiaiškina. t.7. formų lentelės ir t. veikiamoji rūšis – neveikiamoji ir t.7.). vienaskaita – daugiskaita.). įtraukiamos į specialiai sukurtus tekstus. objekto sakiniai ir t. jis gali performuluoti mokinio hipotezes ir pan. pažyminio. pavyzdžiui: – verčiant iš arba į K1. gramatinė ir pragmatinė reikšmė K2 yra mokiniams perteikiama ar iš jo išgaunama. esamasis laikas – būtasis. – apibrėžimais. veiksnio.4. kartu su paaiškinimais vartojant atitinkamą metakalbą k1 arba k2 ir pateikiama pratimų. kai nauji gramatikos elementai. b) induktyviai. d) kai jiems pristatomos formų paradigmos. 6. K2. aiškinimais ir t. padedami mokytojo (pavyzdžiui. kad būtų parodytos jų formos. h) gramatiniai laisvumą ugdantys pratimai. 199 . t. t. c) rinkimasis iš kelių pasirinkčių.

iii) gimtakalbių vaizdo įrašus. kirilicą. sakinių ir t. mokymo ir vertinimo metmenys 6. rašytinės formos yra perteikiamos mokiniams ir kaip jų išmokstamos. jei skiriasi nuo vartojamo k1). kad mokiniai ugdytų savo tarties gebėjimus: a) tiesiogiai veikiami autentiško kalbėjimo. d) mokydamiesi rašyti ranka (pavyzdžiui. f) rašydami diktantus? „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kaip fonetinės ir žodžių. e) treniruodami klausą ir atlikdami fonetinius kartojamuosius pratimus.1. iii) ranka rašytus.7. t.4. f) kaip d punkte. h) mokydamiesi ortoepijos normų (pavyzdžiui.4. Tartis kaip tikimasi ar reikalaujama.9. c) įsimindami. kaip skaityti grafemas). bet naudodami fonetiškai transkribuotus tekstus.2. c) individualiai dirbdami kalbos laboratorijoje. b) choru imituodami: i) mokytoją. nustatyti. g) per išplėtotas tarties pratybas (žr. e) įsimindami žodžių formas (po vieną ar taikydami rašybos taisykles) ir skyrybos taisykles. ir kirilicą ar gotišką raštą) ir atkreipdami dėmesį į gimtakalbiams būdingas rašymo ranka normas. ii) gimtakalbių garso įrašus. Rašyba kaip tikimasi ar reikalaujama. b) per autentiškus rašytinius tekstus: i) spausdintus. d) garsiai skaitydami fonetiškai reikšmingus tekstus.Bendrieji europos kalbų mokymosi.7. 5. kurios raidės kuriuos garsus žymi (pavyzdžiui. ii) spausdintus mašinėle.10. kartu su diakritiniais ir skyrybos ženklais.4 skyrelį). i) derindami kai kuriuos minėtuosius dalykus? 6. kad mokiniai ugdytų rašybos gebėjimus: a) tiesiog perkeldami iš k1. reikalui esant. lotynišką ar graikišką raštą. 200 .

analizuojant bei aiškinant ir pasakant. nustatyti: kiek sociolingvistinė ir pragmatinė kompetencijos gali būti ugdomos ar • paliekamos savieigai. kurioms atlikti reikia platesnės funkcinės aprėpties ir perimti verbalinių mainų modelius. iš kurių būtų aiškiai matyti sociolingvistiniai tos visuomenės. kaip sudedamąją dabartinių kalbų mokymo dalį – sociokultūrinį komponentą? 6.2 skyrelį) turėtų būti laikoma perkeliama iš mokinio socialinio gyvenimo patirties. iš kurios yra mokinys. c) reikalaujant. 5. reikalui esant.Kalbos mokymasis ir mokymas 6. versdamas vis sudėtingesnius tekstus iš k1 į k2.4. b) atrenkant ir kuriant tekstus.). paaiškinant ir diskutuojant apie juos. kur manoma. ar turėtų mokinio pragmatinės kompetencijos (žr.4.8. kaip ką reikia vartoti. kad tai esą reikalinga ar patartina daryti. paskui jas žymint. e) ugdant akivaizdžiai. įvardijant terminais ir t. t. ir tikslinės kalbos visuomenės skirtumai. ar ugdoma tokiais būdais: a) leidžiant būti veikiamam autentiškos kalbos vartosenos tam tikroje socialinėje aplinkoje. d) pateikiant komunikacinių užduočių. 5. kol padaroma klaidų. verbalinių mainų modeliams ir diskurso struktūrai mokyti? „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. 201 . f) akivaizdžiai išdėstant ir pateikiant pratimų funkcijoms. kai jie pasirodo. kad mokinys produkuotų vis sudėtingesnius tekstus.2.3 skyrelį) būti: a) laikomos perkeliamomis iš išsilavinimo ir bendrosios patirties gimtąja kalba (k1)? ar turėtų būti ugdomos tokiais būdais: b) laipsniškai pateikiant mokiniui vis sudėtingesnės struktūros diskursų ir įvairesnės funkcinės paskirties tekstų. • kokiais metodais ir būdais jos turėtų būti ugdomos. d) laukiant. e) darant sąmoningą praktinę veiklą (analizuojant. ar mokinio sociolingvistinė kompetencija (žr. aiškinantis.9. c) atkreipiant dėmesį į sociolingvistinius skirtumus.2.

kad kas nors neišmokta.1. kurios trukdo bendrauti. kad mokinys nori bendrauti nepaisydamas nesėkmių. b) mokiniai sistemingai skatinami tuoj pat taisyti vieni kitų kompetencijos klaidas. kai mokinys daro klaidų. e) atlikties klaidos yra neišvengiamos visoje kalbos vartosenoje.2. kad kalbos vartotojas / mokinys tinkamai nepanaudoja savo kompetencijos (taip gali atsitikti ir gimtakalbiui).5. 202 . taip pat ir gimtakalbių. dėl mokinio atlikties ir kompetencijos klaidų galima imtis tokių priemonių: a) mokytojas turi tuoj pat ištaisyti visas kompetencijos ir atlikties klaidas. laikinas mokinio kalbos sistemos – tarpukalbės – kūrimo padarinys.5. c) visas kompetencijos klaidas reikia pasižymėti ir ištaisyti tada. bet ir tinkamu metu analizuojamos ir paaiškinamos. o atlikties klaidų pasitaiko dėl to. Kompetencijos ir atlikties klaidos Kompetencijos klaidų atsiranda dėl „tarpukalbės“. e) į atlikties klaidas. g) į kompetencijos klaidas reikėtų žiūrėti kaip į tarpukalbę ir nekreipti į jas dėmesio. jo atliktis iš tikrųjų atitinka jo kompetenciją. Į mokinio klaidas galima žiūrėti skirtingai. nereikia kreipti dėmesio. t. f) turėtų būti taisomos tik tokios kompetencijos klaidos. b) kompetencijos ir atlikties klaidos rodo. tačiau tos kompetencijos ypatybės skiriasi nuo k2 normų. tačiau sistemines klaidas reikia išgyvendinti. kai taisymas netrukdo bendrauti (pavyzdžiui. kad jų nebedarytų. y.Bendrieji europos kalbų mokymosi. atskiriant taisyklingumo ugdymą nuo laisvumo ugdymo). mokymo ir vertinimo metmenys 6. 6. kad buvo prastai mokyta. c) kompetencijos ir atlikties klaidos rodo. 6. kurios yra veikiau riktai. pavyzdžiui: a) kompetencijos ir atlikties klaidos rodo.5. d) kompetencijos klaidos yra neišvengiamas. supaprastintos ar iškreiptos tikslinės kompetencijos apraiškos. d) kompetencijos klaidos turėtų būti ne tik ištaisomos.

rašybos ir skyrybos. pavyzdžiui: • ar mokiniai vertinami pirmiausia atsižvelgiant į kompetencijos ir atlikties • • • klaidas. kokiais kriterijais remiamasi. • • • • • žodyno klaidoms. sociokultūrinio turinio? „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. pragmatikos klaidoms. morfologijos.5. morfologijos klaidoms. • • rašybos ir skyrybos klaidoms. žodyno. jei taip. b) planuojant kursą ir rengiant mokomąją medžiagą. kokia santykinė svarba teikiama šių sričių kompetencijos ir atlikties klaidoms: – – – – – – – tarties.Kalbos mokymasis ir mokymas 6. sintaksės klaidoms.3. c) vertinant ir įvertinant pažymiais mokymąsi ir mokymą. kaip reaguos į mokinio kompetencijos ir atlikties klaidas ir kokius kriterijus – tuos pačius ar skirtingus – taikys: fonetikos klaidoms. jei ne. sintaksės. reikalui esant. vartojimo. ar kompetencijos ir atlikties klaidos yra vertinamos nevienodai ir. sociolingvistikos ir sociokultūros klaidoms. kokiais kitais kriterijais grindžiamas kalbinių pasiekimų vertinimas. 203 . kurias padarė atlikdami užduotis. kokia mokinio kompetencijos klaidų stebėjimo ir analizės nauda: a) planuojant tolesnį mokymąsi ir individualų ar grupės mokymą. nuspręsti.

.

atliekant užduotį pagal tam tikrą strategiją suaktyvinamos reikiamos kompetencijos. užduotys. kai dalyviai sąveikauja. kuria ir supranta rašytinius bei sakytinius tekstus. Užduoties apibrėžtis su užduotimis susiduriame kasdien: asmeniniame ir viešajame gyvenime. išsinagrinėti sudėtingą schemą ar instrukciją tam. nors dažniausiai ir pakeistos. bendrauja su valstybės pareigūnais ir tuo pačiu metu pildo reikiamą blanką. kryžiažodžiai). kur baigiasi viena ir prasideda kita užduotis. t. kad nuspręstų ką daryti. jos pritaikomos mokymosi arba testa205 . panašios užduotys. profesinių įgūdžių reikalaujančios užduotys (daiktų taisymas ar surinkimas).1 skyrelį). yra svarbiausia daugelio mokymo programų.1. neoficialiai verčia žodžiu kitakalbiui). problemų sprendimą ugdančios užduotys (informacijos sankaitos. kasdienio bendravimo užduotys. veiksmų planavimas. ir. Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos 7. užduotys gali būti įvairaus pobūdžio ir joms atlikti gali reikėti daugiau ar mažiau vartoti kalbą. pateikčių rengimas. skaito pranešimą ir jį aptaria su kolegomis tam. profesinėje veikloje. dalyvavimas diskusijoje. Vienos užduotys gali būti labai paprastos. tokių užduočių. tarpininkauja arba vienu metu atlieka įvairią veiklą (pavyzdžiui. susirašinėjimas (elektroniniu paštu) ir t. pavyzdžiui: kūrybinės (piešimas. tam tikrai užduočiai atlikti gali prireikti daugiau ar mažiau etapų ar dar smulkesnių žingsnelių ir dėl to gali būti sunku nustatyti.Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos 7. pasakojimų rašymas). skaito instrukcijas. vadovėlių. jeigu tuo metu kas nors yra šalia. mokydami ir mokydamiesi. o kitos – itin sudėtingos (pavyzdžiui. kad ką nors surinktų. neatsiejama dalis yra komunikacija. kad būtų galima surinkti kokią nors naują sudėtingą aparatūrą). arba prašo padėti. reikalaujančios tam tikro vaidmens atlikimo. kad būtų galima tikslingai veikti pasirinktoje srityje turint aiškiai nustatytą tikslą ir įsivaizduojant rezultatą (žr. rengiasi raštu paskaitai ir skaito viešąją paskaitą. 4. arba aiškina kitam. pamokų ir testų dalis.

kai mokiniai atlikdami į turinį orientuotas užduotis patys įsitraukia į žaidimą ir užuot vartoję gimtąją kalbą. komunikacinėmis mokomosiomis užduotimis (jos yra priešingos užduotims. 7. ar užduotys būtų gyvenimiškosios. kad būtų pasiektas komunikacinis tikslas. užduoties organizavimo ir vertinimo. Į tokią užduotį gali įeiti ir metakomunikacinių elementų. o jų tikslas yra ugdyti komunikacinę kompetenciją. 206 . kad užduoties atliktis ir kalbos mokymasis būtų nesunkus ir veiksmingas.2. parenkant ir pateikiant užduotis turi būti išlaikoma pusiausvyra tarp reikšmės ir formos. kaip ta reikšmė suprantama. kas yra žinoma ar numanoma apskritai apie mokymąsi ir ypač apie kalbos įsisavinimą. taigi labai svarbu yra reikšmė. Šios užduotys yra labai svarbios. ir į konkrečias tam tikros užduoties sąlygas bei apribojimus (kurie gali būti keičiami norint palengvinti ar pasunkinti mokomąją užduotį). aptarimas. „tikslinės“ ar „kartojimo“ užduotys parenkamos atsižvelgiant į mokinio tikruosius poreikius – arba asmeninės ir viešosios srities. vartoja tikslinę kalbą. tačiau užduočių. sunkios. nors kartais ne taip iš karto apčiuopiamų rezultatų. arba susijusius su specialesniais darbo ir mokymosi reikalais. Šiuo atveju mokinys dalyvauja visuose užduoties etapuose: parinkimo. grindžiamą tuo. ir į mokinio kompetencijų ir užduočių parametrų strateginę sąveiką atliekant užduotį. tartis ir perteikti prasmę. laisvumo ir taisyklingumo. jos yra grindžiamos bendravimu. t. bet įveikiamos. Užduoties atliktis aptariant užduoties atliktį švietimo kontekste svarbu atsižvelgti ir į mokinio kompetencijas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. jomis pasiekiama akivaizdžių. sąveika ir tiesiogiai pamokos situacija. ar mokomosios. tokios „gyvenimiškos“. reiškiama bei kuriama. kitos užduotys yra grynai mokomojo pobūdžio. jos yra tiek komunikacinės. mokymo ir vertinimo metmenys vimo tikslais. atliktis yra susijusi su reikšme ir su tuo. ir visa tai kalbos mokymosi kontekste dažnai gali būti pačios užduoties sudėtinėmis dalimis. y. kuria kalbėti būtų lengviau ir natūraliau. parengtų mokymosi ar mokymo tikslais. kiek mokiniui reikia suprasti. Šios mokomosios užduotys tik netiesiogiai susijusios su gyvenimiškomis užduotimis bei mokinio poreikiais. kokias kalbos priemones rinktis. kaip atlikti užduotį. komunikacinėms užduotims svarbiausia – kad pavyktų jas gerai atlikti. kurių esmė yra formų mokymasis be konteksto) siekiama įtraukti mokinius į prasmingą komunikaciją. nes mokiniui svarbu įgyvendinti savo komunikacinius ketinimus.

pavyzdžiui. pavyzdžiui: pasaulio pažinimo ir patirties. Supratimo užduotys gali būti sukurtos taip.Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos 7. mokymosi gebėjimus. kita vertus. teks207 .1. tam. vertybių ir įsitikinimų skirtumus). kad užduotis bus sėkmingai atlikta tiek kiekybės. bet ir nuo su užduotimi susijusių sąlygų bei apribojimų. kad būtų atlikta komunikacinė užduotis gyvenime.2. remiantis turimomis žiniomis bei patirtimi suaktyvinant atitinkamas schemas ir skatinant užduoties planavimą ar kartojant. 7. pamokoje ar per egzaminą. tokiu būdu mokiniui atliekant ir stebint užduotį tenka mažesnis duomenų apdorojimo krūvis ir jis gali daugiau dėmesio skirti tam. įvairių diagramų ir t. gali skirtis mokiniams pateikiamų pasparų kiekis (vaizdinės medžiagos. įvesties tekste gali būti skirtingas informacijos kiekis arba tekstas gali būti nevienodo kognityvinio ir / ar organizacinio sudėtingumo. todėl mokytojas ar vadovėlio autorius gali keisti užduoties elementų kiekį ir taip priderinti jas prie aukštesnio ar žemesnio lygio. raktažodžių. 5. pavyzdžiui. užduoties atliktį taip pat veikia kalbos vartotojo ir mokinio asmenybės bruožai bei nuostatos. reikalaujamu informacijos kiekiu) arba kokybiškai (reikalaujamu atlikimo lygiu). kalbos vartotojas ar mokinys taip pat naudojasi komunikacine kompetencija (kalbinėmis. 5. Kompetencijos Bet kokios rūšies užduotys reikalauja suaktyvinti tinkamas bendrąsias kompetencijas. užduotį atlikti galėtų būti lengviau. tiek kokybės atžvilgiu.2 skyrelį). kai iš anksto suaktyvinamos mokinio kompetencijos.). bet numatoma išvestis skirtųsi kiekybiškai (pavyzdžiui. kad visi mokiniai turėtų tą pačią įvestį. gebėjimus. sociolingvistinėmis ir pragmatinėmis žiniomis ir gebėjimais – žr. sociokultūrinių žinių (apie gyvenimą tikslinėje bendruomenėje ir tos bendruomenės ir mokinio aplinkos kasdienio gyvenimo. Įvestis gali būti parenkama pagal jos svarbą mokiniui (dėl motyvacijos) ar kitais sumetimais. Be to. kasdienius praktinius įgūdžius ir praktinę patirtį (žr. kai yra iškeliama problema ir nustatomi tikslai. kurie gali skirtis priklausomai nuo užduoties. kad įveiktų galimus sunkumus dėl netikėto turinio ir / ar formos.1 skyrelį).2. taip padidėja tikimybė. galima pateikti arba priminti būtinus kalbinius elementus. pradiniuose užduoties etapuose. Sąlygos ir apribojimai užduoties atlikimas priklauso ne tik nuo kalbos vartotojo / mokinio gebėjimų bei savybių.2. tarpkultūrinius (tarpininkaujant tarp dviejų kultūrų). t. kita vertus. akstinų.

4. kurių reikia užduočiai planuoti. sąveikos ar produkcijos trukmę. stebėti. kad būtų sėkmingai pasiektas jo paties numatytas komunikacinis tikslas. sąveikos ir produkcijos užduotyse atlikties sąlygos gali būti keičiamos tam. ypatingą dėmesį reikėtų kreipti į tai. pasparų kiekį bei rūšį ir t. pakelti ranką) arba reikalaujantys pastangų (pavyzdžiui. apsvarsto. taip 208 . strategijos (bendrosios ir komunikacinės) lemia gyvą ryšį tarp skirtingų mokinio kompetencijų (įgimtų ar įgytų) ir sėkmingo užduoties atlikimo (žr. Vadinasi. kurios geriausiai padeda atlikti užduotį. todėl bet kokios užduoties sunkumą konkrečiam asmeniui ir jo taikomas strategijas užduočiai atlikti lemia keli veiksniai: kompetencijos (bendrosios ir komunikacinės). t. nors nustatyti užduočių sunkumą yra problemiška. keičiant planavimui ir atlikimui skirtą laiką.3. mokymo ir vertinimo metmenys tas gali būti klausomas ar skaitomas tiek kartų. 7. apimantis įvairių mokinio kompetencijų strateginę sąveiką ir su užduotimi susijusius veiksnius.3. užduočių įvestis. dėl to negalima tiksliai numatyti užduočių lengvumo arba sunkumo – juo labiau kiekvienam mokiniui.5 skyrelius). sąlygas ir apribojimus kalbos vartotojas ar mokinys natūraliai pritaiko. tikslus ir (kalbos mokymosi kontekste) tam tikrą mokymosi stilių. reikia apgalvotai ir nuosekliai atrinkti užduotis ir jų seką. kiek reikia.4 ir 4. atlikdamas užduotį pagal reikalavimus kalbos vartotojas ar mokinys suaktyvina tas bendrąsias ir komunikacines strategijas. kad jie atitiktų jo paties išteklius. aktyvina ir derina tinkamus komponentus tų kompetencijų. reikia atsižvelgti į tam tikras mokinio kompetencijas ir veiksnius. kad užduotys būtų kuriamos ir panaudojamos lanksčiai ir diferencijuotai. kad padarytų užduotį sudėtingesnę ar lengvesnę. arba gali būti ribojama. 7. atlikti. Užduoties sunkumas Į tą pačią užduotį žmonės gali žiūrėti skirtingai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Strategijos užduoties atlikimas yra sudėtingas procesas. vertinti ir (kur reikia) pasitaisyti tam. kurie susiję su užduoties sunkumu. kad būtų galima veiksmingai dirbti klasėje. nuspėjamumo lygį. tikslus. atlikdamas komunikacinę užduotį individas pasirenka. sukurti naują tekstą). suderina ir atsirenka taip. tada atsakymai gali būti paprasti (pavyzdžiui. asmens savybės bei konkrečios užduoties sąlygos ir apribojimai.2.

mokymosi stilių. Kognityviniai veiksniai Užduoties suvokimas.1. 5. užduoties atlikimas. kai mokiniui yra pažįstami šie dalykai: • užduoties tipas ir atlikimo veiksmai. • tema / temos. 7. pavyzdžiui. taigi nustatant užduoties sunkumą būtina atsižvelgti į: • kalbos vartotojo / mokinio kompetencijas.2 skyrelį) ir tarpkultūrinis sąmoningumas (žr. – tos sąlygos ir apribojimai savo ruožtu kalbos mokymosi kontekste gali būti keičiami derinant prie mokinio kompetencijų ir asmeninių ypatybių. emocinio ir kalbinio pobūdžio ypatybėmis.1. • užduoties sąlygas ir apribojimus. Mokinio kompetencijos ir ypatybės skirtingos mokinio kompetencijos yra glaudžiai susijusios su individo asmeninėmis kognityviosiomis. 5.1.1. nacionalinio ar kultūrinio tapatumo požymių. • teksto tipas (žanras). 209 . socialinių normų ir atmainų.3.Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos pat keisti užduoties parametrus tam.3 skyrelį).3. be kita ko. kurie gali veikti tai. 7. tos pasąmonėje esančios ir įprastos schemos mokiniui leidžia susidoroti su kitais atlikties aspektais arba padeda numatyti teksto turinį ir sandarą. • svarbios sociokultūrinės žinios. priklauso nuo šių mokinio įgūdžių lavinimo: • organizacinių ir asmenų bendravimo įgūdžių. asmenines ypatybes. į kurias reikia atsižvelgti. kontekstui tinkamų kalbos formų. skiriamųjų mokinio ir tikslinės kultūros požymių pažinimas (žr. užduoties atlikimas palengvėja tada.1. kaip kalbos vartotojas / mokinys atlieka tam tikras užduotis. • būtinos pamatinės žinios (numanomos kalbančiajam ar rašančiajam). kurių reikia skirtingiems užduoties žingsniams žengti. kad galėtume nustatyti tam tikros užduoties sunkumą konkrečiam mokiniui. kad užduotis būtų pritaikyta mokinio poreikiams ir gebėjimams.1. socialinių konvencijų ir taisyklių. Įgūdžiai. • sąveikos modeliai (scenarijai ir freimai).1.

kad jo kultūros suformuotas požiūris ir vertybių sistema yra santykiški. tiek abstraktaus pobūdžio. kad patikrintų. 7. arba „kognityviniais veiksmais“. kurioje pateikiamos naujos sociokultūrinės žinios ir patirtis. klausia arba skaito toliau ir daro išvadas ir t. kylanti iš susidomėjimo užduotimi arba dėl suvoktos jos svarbos. tikėtina.2. kas gimtakalbių diskurse yra implicitiška.2. kurie palengvina užduotį: išsiversti su nepakankamais kalbiniais ištekliais. tikėtina.3. Įsitraukimas ir motyvacija.). t. išsiaiškinti sau pačiam. pavyzdžiui. sunkumas priklauso. Afektiniai veiksniai Savęs vertinimas. tikėtina. neapsijuoktų. rungtųsi ir pan.1. bet susijusių užduočių derinimą).2 skyrelį). užduoties.. o jei kyla supratimo sunkumų.1. jei mokinys atkakliai to siekia ir pasitiki savimi. pavyzdžiui. Nuostata.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kurie apima gebėjimą suprasti tai. yra pasirengęs netikėtumams. pavyzdžiui. Būsena. Gebėjimai dorotis su sunkumais. 5. kiek varžomasi. ar gerai suprato. kontroliuoja sąveiką (moka įsiterpti. planuoti ir stebėti užduoties atlikimą ir pan. tiek konkretaus. kad patenkintų kasdienius poreikius arba kad atliktų kurią kitą susijusią užduotį (užduočių tarpusavio priklausomybė). o įsitraukti skatina stipri vidinė motyvacija. kad mokinys sėkmingai atliks užduotį. kai bus visiškai į ją įsitraukęs. mokymo ir vertinimo metmenys • mokymosi gebėjimų ir strategijų. teigiamas savęs vertinimas ir nesivaržymas dažniausiai padeda sėkmingai atlikti užduotį. kad būtų pagirtas.). nuo mokinio domėjimosi kitoniškumu ir atvirumo jam. taip pat gali būti svarbi ir išorinė motyvacija. • atsižvelgti į užduoties atlikimo sunkumus (kiek galvojama atliekant užduotį) ir į skirtingų užduočių etapų siejimą (arba į skirtingų. prašydamas paaiškinti. kad mokiniui užduotis gali būti sunkesnė ar lengvesnė priklausomai nuo jo gabumų: • tvarkytis su užduoties etapais. nusiteikimo suvokti tai. kai yra išorinis spaudimas sėkmingai atlikti užduotį (tam. noro atlikti savo ir svetimos kultūros tarpininko vaidmenį bei spręsti tarpkultūrinius nesusipratimus ir konfliktus. užduoties atlikimas priklauso nuo mokinio fizinės ir emocinės būsenos. pavyzdžiui. esant reikalui. kad dėmesingas ir ramus mokinys atliks užduotį geriau nei pavargęs ir susinervinęs. • tarpkultūrinių gebėjimų (žr. priklauso nuo konkrečios situacijos arba užduoties. 210 .

• recepcija. į kurias įeina: • sąveika ir produkavimas.2. galima daugiau susikaupti prie pažintinių aspektų. 7. • fizinės sąlygos. atlikdami užduotį mokiniai turi susidoroti ne tik su turiniu. Užduoties sąlygos ir apribojimai daugelis veiksnių gali būti keičiami atsižvelgiant į sąlygas ir apribojimus mokomųjų užduočių. rišlumas.1. veikiantys sąveikos ir produkavimo užduočių sunkumą: • paspara. nors gyvenime atlikti pažintiniu požiūriu sunkią užduotį gali būti sunku ir kalbiniu požiūriu.1. • laikas. mokinio gebėjimas kompensuoti tam tikras savo kalbinių gebėjimų spragas yra svarbus veiksnys sėkmingai atliekant įvairių kalbinės veiklos rūšių užduotis (žr.Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos 7. kurių reikia užduočiai atlikti. Lingvistiniai veiksniai svarbiausias veiksnys. apie komunikacines strategijas 4. kur nereikia per daug dėmesio skirti raiškos aspektams. vienas veiksnys gali atsverti kitą. tinkamumas. Sąveika ir produkavimas sąlygos ir apribojimai. gramatinis ir leksinis taisyklingumas bei kiti kalbos vartojimo aspektai. kalbinės veiklos įvairovė. • tikslas. • nuspėjamumas. 7. tikslumas. kurias prasčiau moka. užduotis gali būti kalbiniu požiūriu sudėtinga. į kurį reikia atsižvelgti nustatant konkrečios užduoties tinkamumą ar keičiant užduoties parametrus. tada jis gali labiau koncentruotis į turinį ir sąveikos bei spontaniško produkavimo atveju gali skirti daugiau dėmesio taisyklingesniam tų formų vartojimui. ir atvirkščiai. bet ir su forma. t. arba atvirkščiai.3. ir dėl to. yra mokinio kalbinių išteklių lygis: gramatikos mokėjimas. 211 . y. lankstumas. parenkant užduotį mokomiesiems tikslams.3. fonologija bei rašyba. • dalyviai.4 skyrelyje). ten.3. žodynas. kaip antai laisvumas.3.2. o pažintiniu – paprasta. kai mokinys yra išmokęs bendravimo modelius.

smulkiai atpasakojant anekdotą) paprastai reikia daugiau laiko negu trumpoms. dėl to. kai galima daugmaž nuspėti komunikacijos schemą arba ši yra iš anksto nulemta įprastos transakcijos. t. atlikti. • replikų trukmė: ilgesnėms replikoms spontaniškose sąveikos užduotyse (pavyzdžiui. kad tekstą reikia užbaigti iki tam tikro termino. įvertinti ir taisyti. mažiau laiko lieka užduočiai planuoti. į kuriuos reikia atsižvelgti: • laikas. tikslus.). skirtas užduočiai atlikti: kuo skubesnis komunikacinis įvykis. tinkami bei aiškūs nurodymai ir gairės užduočiai atlikti. arba kuo mažiau laiko mokiniams skiriama užduočiai atlikti. turinį. • Kiek konteksto pateikiama: užduotį atlikti gali būti lengviau. susirašinėjant laiškais). kai turima pakankamai laiko planuoti. kuri padeda įsivaizduoti. Laikas kuo mažiau laiko skiriama pasirengti ir užduočiai atlikti. • Kiek kalbinės pagalbos suteikiama: sąveikos užduotyje tai gali būti tos pačios ar panašios užduoties atlikimas rengiantis ir kalbinė paspara (raktažodžiai ir t. kaip ta užduotis turi būti atlikta ir aktyvuoja ankstesnes žinias ar patirtį bei išmoktą reikiamą schemą. tuo užduotis sunkesnė. kitais atvejais mokinys gali būti ne taip griežtai ribojamas laiko ir sąmoningiau pasinaudoti tinkamomis strategijomis. vaidmenis. nespontaniškos produkcijos užduotyse tai. gali būti žinynai. pavyzdžiui. jei suteikiama pakankamai svarbios informacijos (taip pat ir vaizdinės) apie dalyvius. tuo didesnę įtampą mokinys jaučia spontaniškai komunikuodamas. tačiau nespontaniškos sąveikos ar produkavimo užduotys taip pat gali sukelti įtampą dėl užduočiai skirto laiko. arba netiesioginėse sakytinės ar rašytinės produkcijos užduotyse. kiek galima planuoti ir kartoti užduotį: spontaniškai komunikuojant neįmanoma iš anksto planuoti. • laikas. laiko aspektai. pateikiamos svarbios schemos ir kitų žmonių pagalba. mokymo ir vertinimo metmenys Paspara užduotį gali palengvinti tikslus konteksto apibūdinimas ir prieinama kalbinė pagalba. skirtas pasirengti.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 212 . įvertinti ir pataisyti tekstą. aplinkybes ir jei yra svarbūs. y. kaip paprastai būna tokiose sąveikos užduotyse. todėl užduočiai atlikti reikia gerai mokėti nesąmoningai taikyti strategijas. t. kai nereikia atsakyti nedelsiant (pavyzdžiui. savaime suprantama. pavyzdžiui. atlikti.

kad būtina keistis informacija. kuo plačiau mokinys su mokytoju kartu aptaria tikėtinus užduoties atlikimo rezultatus. pasakojimą. kai nuolat kinta herojai. apibūdinti pamestą ar pavogtą daiktą). kad gali būti įvairių priimtinų jos atlikimo variantų.. susitarti dėl tolesnių veiksmų). • Mokinio ir mokytojo požiūris į užduoties atlikimo tikslą (ar tikslus): užduoties atlikimą veikia mokinio ir mokytojo suvokimas. pokalbio dalyviams reikia pasiekti bendrą sutartą rezultatą (pavyzdžiui. Fizinės sąlygos sąveiką gali apsunkinti triukšmas. 213 . Be to. kai tikslai sulieti nei kai išskirti. Trukdžiai: aplinkos triukšmas arba blogas telefono ryšys verčia mokinius remtis jau turima patirtimi. • produkcijos užduotyse kurti „dinamišką“ tekstą (pavyzdžiui. Tikslas kuo daugiau reikia tartis. informacija. – tartis gali būti sunku dėl to.Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos • užduoties trukmė: kai kognityvūs veiksniai ir atlikimo sąlygos yra tos pačios. paprasčiausiai pasikeisti nuomonėmis). y. nereikia pasiekti vieno vienintelio numatomo rezultato (pavyzdžiui. susidedanti iš daugelio žingsnelių. – to priešprieša yra mokinio noras – greičiausia nesąmoningas – siekti vienintelio teisingo atsakymo. tačiau tinkamus atlikimo variantus. • Į sąveikos užduotį įtraukiamas netikėtas elementas (įvykis. scenos ir veiksmo laikas) gali būti sudėtingiau nei kurti „statišką“ tekstą (pavyzdžiui. nuovoka ir t. – greičiausia ilgiau užtruks negu atitinkama trumpesnė užduotis. ar planavimas bei išdėstymas ilgo teksto raštu arba žodžiu. dalyvis) verčia mokinį suaktyvinti būtinas strategijas. turinčią daugialypį tikslą. ilga. kad susidorotų su pakitusia nauja ir sudėtingesne situacija. kad galėtų užpildyti pranešimo spragas. tuo užduotis gali būti sunkesnė. tuo tarpu atliekant užduotį. atliekant užduotį. žinių schemomis. • Užduoties tikslų suliejimas (konvergencija) ir išskyrimas (divergencija): sąveikos užduotyse daug sunkiau. kad tikslas (ar tikslai) būtų pasiekti. tai pašnekovams užduotis gali būti sunkesnė. Nuspėjamumas jei atliekamos užduoties parametrai nuolat kinta. spontaniška sąveika – sudėtinga užduotis. tuo lengviau priimti įvairius. turinčią vienalypį tikslą. aplinkybės. t. t. idant užduotis būtų sėkmingai atlikta.

• pašnekovų kalbėjimo ypatybės: tempas. nors jų paprastai negalima valdyti. • Užduoties nurodymai: išvengti nesusipratimų dėl atlikimo tvarkos ir užduočių tikslų padeda nesudėtingi. dėl kurių tikroviška sąveikos reikalaujanti užduotis yra lengvesnė ar sunkesnė. Paspara užduočiai Įvairiopa paspara palengvintų galimą tekstų sunkumą. kiek pašnekovai susipažinę su tam tikros kalbinės bendruomenės elgesio normomis) bei kalbamojo dalyko išmanymas. rišlumas. be minėtųjų parametrų. Recepcija sąlygos ir apribojimai. reaguodamas į prašymą kalbėti lėčiau.2. taip pat ir elgesys (tai. • reikalaujamo atsakymo tipas. 214 . suteikiamos būtinos pamatinės žinios. taip pat remiamasi kontekstu: išnagrinėjami klausimai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. su dalyviais susiję veiksniai: • pašnekovų nusiteikimas bendradarbiauti: geranoriškas pašnekovas palengvina bendravimą leisdamas kalbos vartotojui ar mokiniui vadovauti sąveikai tardamasis ir sutikdamas keisti tikslus ir padėdamas suprasti (pavyzdžiui. mokymo ir vertinimo metmenys Dalyviai nagrinėjant sąlygas. t. o darbo organizavimas grupelėmis sudarytų galimybę mokiniams bendradarbiauti ir vieni kitiems padėti. aiškūs užduočių nurodymai padėtų išvengti galimos painiavos. nei per mažai). vaizdo įrašų žiūrėjimą ar skaitymą yra skatinama prognozuoti. pakartoti.2. kad prieš klausymą. 7. lemiantys recepcijos užduočių sunkumą: • paspara užduočiai atlikti. • teksto charakteristikos. • bendroji ir komunikacinė pašnekovų kompetencija.3. pavyzdžiui. pasirengiama naujoms žinioms ir pašalinami su kalba susiję sunkumai. parengiamasis etapas padėtų susiorientuoti ir suaktyvinti turimas žinias. aiškumas. antraštės ir t. svarbūs ir pakankami nurodymai (informacijos turi būti nei per daug. susiję su tekstu (geriausia būtų juos pateikti prieš skaitomą tekstą). kontekstinės nuorodos: iliustracijos. tartis. • galimybė matyti pašnekovą – kalbant akis į akį komunikaciją lengvina paralingvistiniai veiksniai. • Parengiamasis etapas: tekstą suprasti padeda ir kartu palengvina užduotį tai. teksto maketas. reikia turėti omeny tam tikrus su dalyviais susijusius veiksnius. paaiškinti).

teksto žanro ir komunikacijos srities pažinimas (jei turima pamatinių ir sociokultūros žinių) padeda mokiniui geriau suprasti teksto struktūrą ir turinį. • Teksto ilgumas. nes pastarasis ilgiau apdorojamas. keliagubas neigimas. itin sintaksiškai sudėtingas tekstas atitraukia mokinio dėmesį nuo turinio. kaip suprato tekstą. kad rašytiniam ar sakytiniam tekstui suprasti reikia skirtingų pastangų. negu dirbdami po vieną. labiau apkraunama atmintis ir tikėtina. kad 215 . monotoniškas arba tylus kalbėjimas ir t. pateikiami prieš pavyzdžius). • Teksto tipas. konkretus ar abstraktus teksto pobūdis taip pat gali būti svarbus. • Diskurso struktūra. ypač lėtesni (bet nebūtinai tik jie). nuoseklus laikas. kuo daugiau kalbėtojų ir kuo mažiau skiriasi jų balsai. akivaizdu. tačiau jei autentiško teksto sintaksė per daug supaprastinama.). galimos dviprasmybės. netvarkinga arba neįskaitoma rašysena). kiek jis mokiniams svarbus. Teksto charakteristikos parenkant tekstą konkrečiam mokiniui ar mokinių grupei svarbu atsižvelgti į šiuos veiksnius: kalbos sudėtingumą. teksto tipą. pateikimo būdą. kalbėjimas vienu metu. t. • Pateikimo būdas. diskurso struktūrą. pavyzdžiui: ilgi sudėtiniai sakiniai su keliais prijungiamaisiais dėmenimis. aiškūs pagrindiniai teiginiai. anaforų ar deiktikų vartojimas. nurodymai arba pasakojimai (ypač su tinkama vaizdine parama) gali būti lengviau suprantami negu abstraktus argumentavimas arba aiškinimas. neįprasta tartis. informacijos apdorojimo procesą lengvina teksto koherentiškumas ir aiški jo struktūra (pavyzdžiui. Be to. pavyzdžiui. kurie sunkina klausomą tekstą ar vaizdo įrašų žiūrėjimą: fonetinė redukcija. kai informacija labiau eksplicitiška nei implicitiška. iškraipymai ir trukdžiai (pavyzdžiui.Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos • Darbas grupelėmis: kai kurie mokiniai. kad bus atsisakyta kalbos pertekliaus. kalbėjimo tempas. tai užduotis gali pasidaryti sunkesnė (dėl to. prasmės ryšio žodžių ir pan. kai skaito ar klauso galėdami bendradarbiauti. kiti veiksniai. kai nėra prieštaringos arba netikėtos informacijos. neaiškus antecedentas ar nuorodos. konkretūs aprašymai. įterpiniai. užduotį geriau atlieka dirbdami grupelėmis. klausant sakytinio teksto. silpnas radijo ar televizijos signalas. supratimą sunkina triukšmas. teksto ilgumą ir tai. apskritai panašios temos trumpą tekstą suprasti lengviau nei ilgą. • Kalbos sudėtingumas. tuo sunkiau atpažinti konkrečius kalbėtojus ir kiekvieną jų suprasti. nes sakytinį tekstą reikia apdoroti kalbamuoju laiku. kai aptaria sunkumus ir tarpusavy pasitikrina.

mokymo ir vertinimo metmenys mokiniai (ypač jaunesni) pavargs ir neišbus susikaupę. ar tikrinti. didelė motyvacija suprasti tekstą dėl to. pavyzdžiui. reikalaujamo užduoties atsakymo tipas gali būti pritaikomas prie mokinio kompetencijų ir būdo savybių. kad reikėtų įsigilinti į sudedamąsias teksto dalis (pavyzdžiui. užduotis gali būti apibendrinamoji (atliekama viso teksto pagrindu) arba gali būti tokia. supratimo užduotims atlikti gali reikėti visuminio. atrankinio arba svarbių detalių supratimo. kaip suprato tekstą. teksto skirsnį) – taip mažiau apkraunama atmintis. atsakymas gali būti neverbalinis (paprastas veiksmas. taigi atsakymų tipai gali būti labai skirtingi.Bendrieji europos kalbų mokymosi. bet tema yra žinoma ir svarbi. retai vartojami žodžiai apskritai sunkintų supratimą. tačiau ilgą tekstą. ką jie žino. mokinio gali būti reikalaujama nustatyti tam tikrą informaciją tekste arba ją atkurti tam tikrais tikslais. kuriame ta pati informacija pateikta glaustai. palaiko jo pastangas (nors tai tiesiogiai ir neveikia supratimo). kuriame nėra pernelyg daug informacijos ir pakankamai daug kalbos pertekliaus. pažymėti paveikslėlį) arba gali būti reikalaujama verbalinio atsakymo (sakytinio arba rašytinio). susijusią su tekstu. pavyzdžiui. užduoties forma taip pat gali priklausyti nuo tikslo: ar numatoma ugdyti supratimo gebėjimus. suprasti lengviau nei trumpą. kai kurioms užduotims atlikti skaitytojui ar klausytojui reikia suprasti pagrindinę mintį. – tai atspindi ir gausi supratimo užduočių tipologija. kuo daugiau laiko skiriama tekstui skaityti arba klausyti. dėl to užduotis gali pasunkėti arba palengvėti. 216 . tai gali kelti jų motyvaciją bei pasitikėjimą ir aktyvinti lingvistinę kompetenciją. kitoms – gebėti daryti logines išvadas. mąsto ir mano. pastaruoju atveju. kad jis mokiniui įdomus. kuriame yra pakankamai specifinių žodžių. jei supratimo užduotis yra kitos užduoties dalis. kurio žodynas turtingas. jei mokiniai yra skatinami sakyti. užduočiai atlikti skirtas laikas taip pat gali keistis. • Svarba mokiniui. tos srities specialistui gali būti ne toks sunkus ir skaitomas su didesniu pasitikėjimu negu bendresnio pobūdžio tekstas. tuo daugiau strategijų mokinys gali panaudoti siekdamas užduotį suprasti. tačiau tekstas. mokinys gali būti prašomas baigti tekstą arba kurti naują atliekant sąveikos ir produkcijos užduotis. dėl to mokiniui toji supratimo užduotis gali būti tikslingesnė bei reikšmingesnė ir labiau jį įtraukti. Reikalaujamų atsakymų tipai nors tekstas gali būti santykiškai sunkus.

ir tokių.4 skyrelį).Užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. keičiant užduoties parametrus. motyvaciją. turint omenyje individualias mokinio ypatybes (gebėjimus. kiek reikia atsižvelgti į numatomą užduoties sunkumą. taip pat kiek įvairių tipų užduotys tinka konkrečiai mokymosi situacijai. pagal kokius kriterijus atsirenkamos užduotys ir kokios galimybės rinktis. jų tikslai būtų nelengvi. kad mokiniui jos būtų tikslingos ir prasmingos. ir laisvumas. 4. kuriomis mokoma formų. kaip atsižvelgiama į lemiamą mokinio strategijų vaidmenį. nuspręsti: • pagal kokius principus bus atrenkamos gyvenimiškos bei mokomosios užduotys ir nustatoma. kokiais kriterijais remiantis parenkamos užduotys. jos visapusiškai įtrauktų mokinį ir būtų galima jas skirtingai išsiaiškinti ir atlikti. kur reikia. kad būtų galima prisitaikyti prie skirtingų mokinio kompetencijų ir tas kompetencijas ugdyti. kad mokinių dėmesys būtų nuolat ir tinkamai sutelktas į šiuos aspektus ir kad būtų ugdomas ir kalbos taisyklingumas. kiek ir kokių reikia savo tikslams pasiekti. poreikius. vertinant užduoties atlikimo klotį ir vertinant mokinio komunikacinę kompetenciją ar ją įsivertinant (9 skyrius). interesus). kaip būtų galima palengvinti užduoties atlikimą ir mokymąsi (tai apimtų ir mokinio turimų kompetencijų suaktyvinimą parengiamajame etape). • koks turi būti santykis tarp užduočių. tiesiogiai nukreiptų į reikšmę. bet tikroviški ir pasiekiami. esant reikalui. kad nelengvų užduočių rezultatas būtų tinkama kompetencijų ir atlikties sąsaja įvairiomis sąlygomis ir esant įvairiems apribojimams (žr. • • • • 217 .

.

• pabrėžiamos šios daugialypės kompetencijos daugiakultūrės dimensijos. susijusių su mokamomis kalbomis bendravimo kompetencijų rinkiniu. aprėpiančią visas individo mokamas kalbas. bet priešingai – kaip sudėtinga ar net kombinuota vartotojo kompetencija.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa 8. pagal daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos sampratą: • tolstama nuo įprastos tariamai proporcingos k1 / k2 dichotomijos ir akcentuojamas daugiakalbiškumas. bet turi daugiakalbę daugiakultūrę kompetenciją. kad konkretus individas disponuoja ne skirtingų ir atskirų. Apibrėžtis ir pradinė prieitis Daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija – tai gebėjimas vartoti kalbas komunikacijos tikslams ir dalyvauti tarpkultūrėje sąveikoje. o suaugusiųjų (studentų ar dirbančiųjų) kursuose keliami specializuotos kalbinės veiklos ar tam tikros srities funkcinių gebėjimų formavimo uždaviniai. Šis kompetencijų formavimo ir ug219 . Ši kompetencija suprantama ne kaip pavienių kompetencijų sluoksniai ar rinkinys. kur asmuo suvokiamas kaip socialinės veiklos subjektas.1. mokinių) ugdymo tikslus. įvairiais lygiais mokantis keletą kalbų ir turintis keleto kultūrų patirties. mokyklose mokant kalbos dažniausiai linkstama akcentuoti individų bendrosios kompetencijos (ypač pradinėje mokykloje) arba komunikacinės kalbinės kompetencijos (ypač 11–16 m. kad skirtingi svarbūs kalbos mokymosi komponentai ir būdai yra susiję. kur dvikalbystė yra tik vienas atvejų. Vis dėlto iš esmės galima pastebėti. Įprastai į svetimosios kalbos mokymąsi buvo žvelgiama kaip į svetimosios kalbos konkrečios kompetencijos pridūrimą prie kompetencijos bendrauti gimtąja kalba. nenurodant jungčių tarp su kitomis kultūromis susijusių gebėjimų ugdymo ir kalbinių komunikacinių gebėjimų formavimo. • manoma. Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa 8.

Mokymo programų sudarymo galimybės 8. mokymo ir vertinimo metmenys dymo. nei į integruotą kelių kalbų programą. atsižvelgiant į tai. kad būtų patenkinti tokie pat bendravimo poreikiai. ši kalbų įvairovės plėtra – ypač mokyklose – įmanoma tik tada. taip plečiant kalbinę įvairovę. apmąstant programą ir konkrečias priemones dėmesys neturėtų būti sutelkiamas nei į atskirą kiekvienos kalbos. būtų remiamasi kelių kalbų mokymo ar mokymosi teikiamais pranašumais ir skatinamas gebėjimų perkėlimas. bendrojo lavinimo. viena vertus. mokymo programa turi būti aptariama atsižvelgiant į bendrą kalbinio ugdymo procesą. kokių kitų kalbų galima mokytis konkrečioje švietimo sistemoje ir kokius būdus mokiniai ilgainiui gali rinktis. kai apgalvotos sistemos našumo sąnaudos. kad apmąstant bet kurios kalbos mokymą ir mokymąsi taip pat reikėtų atsižvelgti į tai. o vėliau tinkamiausio rengimo veiklai tam tikromis aplinkybėmis skirtumas. bandoma šias skirtingas veiksenas susieti ir parodyti. Antra. 220 . Bendro supratimo praplėtimas siejant su „metmenimis“. kita vertus. bendruosiuose kalbų metmenyse. jei tam tikroje švietimo sistemos pakopoje mokiniams sudaromos sąlygos pradėti mokytis dviejų svetimųjų kalbų ir suteikiama galimybė mokytis trečiosios kalbos. 8. kad mokant skirtingų kalbų būtų išvengta nereikalingo kartojimo. profesinio rengimo ir tolesnio mokymo uždaviniais. užuot laikant priešybėmis.1. tai reiškia. taip pat nebūtina pabrėžti tas pačias mokymosi strategijas). kuriame kalbinės žinios (savoir) ir gebėjimai (savoir-faire) drauge su gebėjimu mokytis (savoir-apprendre) yra transversalūs ir perkeltini mokantis kalbų. mokymo programos aptartinos vadovaujantis trimis svarbiausiais principais. kad išsiugdytų įvairių kalbinių gebėjimų. kiekvienos iš pasirinktų kalbų mokėjimo pažangos tikslai ar pobūdis nebūtinai turi būti vienodi (pavyzdžiui. o ne saviti tik vienai kuriai kalbai. Pirmiausia programų aptarimas turėtų būti tiesiogiai siejamas su bendruoju tikslu – propaguoti daugiakalbystę ir kalbinę įvairovę. kaip ir mokantis kokios kitos kalbos. be abejonės.2. ne visada kitos svetimosios kalbos reikia pradėti mokyti nuo parengimo funkcinei sąveikai. pavyzdžiui. susijęs su skirtingais. kad iš tiesų jos turėtų papildyti viena kitą.2.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Trečia.

taip pat jau pakankamai daug žino apie daugelį kitų kalbų. kaip palengvinti išmokimą. mokantis naujų kalbų šios žinios suaktyvinamos bei vis labiau įsisąmoninamos ir į šį veiksnį būtina atsižvelgti. kurie taip pat gali būti taikomi daugeliu kitų tikslų. kaip įsivaizduojamas idealus gimtakalbis. kaip galėtų atrodyti. kad būtų pasiektas tam tikras „siauras“ tikslas – geriau suprasti kokios nors svetimosios kalbos specializuotus tekstus apie gerai žinomus dalykus. pavyzdžiui. – reikia įgyti žinių ir gebėjimų. • tie. nebūtinai tai sąmoningai suvokdami. kad: • bet koks kalbos mokėjimas yra dalinis. šiais skirtingais principais ir pastabomis taip pat siekiama paskatinti programų kūrėjus apsibrėžiant pasirinktis ir priimant sprendimus laikytis skaidrios ir nuoseklios krypties. • taip pat bet koks dalinis mokėjimas nėra toks dalinis. pavyzdžiui. tačiau toks netikėtas šalutinis padarinys veikiau yra mokinio. Be to. atsiveria įvairios pasirinkimo galimybės tiek turinio. kalbant apie gebėjimus (individualaus mokinio ar kalbos vartotojo bendrąsias kompetencijas) ar sociolingvistinę kompetenciją (komunikacinės kalbinės 221 .2. Nuo dalinio prie transversalaus kai kalbos giminingos (tačiau nebūtinai vien šiuo atveju). kalbėjimo ir rašymo gebėjimų ar supratimo bei vertimo gebėjimų lyginant su produkavimo gebėjimais). požiūriu. kas jau buvo pasakyta.3. o ne jį ignoruoti. konkretus individas niekada nebūna vienodai gerai įvaldęs visų kokios nors kalbos komponentų (pavyzdžiui. panašu. tiek ir priemonių bei būdų. kad esminiu mokymo tikslu pasirinkus bet kurią pagrindinę ar dalinę siūlomo modelio kategoriją. o ne mokymo programų sudarytojų reikalas. Apie bendrųjų programų planus 8.2. kurie išmoko vieną kalbą. Mokymo programa ir tikslų įvairovė iš to. aišku. nors planuojant mokymo programas ir pažangą paliekama labai didelė pasirinkimo laisvė. tad kalbant apie mokymo programas pabrėžtina.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa 8. Šiuo požiūriu „metmenys“ bus ypač naudingi.3. Vidutinis individas gimtosios kalbos niekada nemoka taip.1. 8. kad net ir gimtosios kalbos. žinios ir gebėjimai gali būti perkeliami tam tikru savaiminės sklaidos būdu.

reikėtų pabrėžti. medžiagos pateikimo eiliškumo ir vertinimo būdų atrankos bei balanso analizė. svarstymai apie dabartinių kalbų mokymą pradinėse mokyklose rodo tai. kad. kaip skirtingi supratimo veiklos tipai išdėstomi pagal svarbą?). – tapti nešališkesni gimtosios kalbos ir kultūros atžvilgiu ar geriau išmokti savo – – – – kalbą ir pažinti savo kultūrą. toliau šiame skyriuje skaitytojai skatinami aptarti tokius klausimus ir apmąstyti tam tikroje situacijoje tinkamas pasirinktis. 222 . tokiomis pačiomis aplinkybėmis tuo pačiu lygiu besimokančioms tokioms pačioms grupėms keliami tikslai irgi galėtų skirtis. įgyti minimalių supratimo iš klausos gebėjimų. ar pradinių mokyklų mokiniai turėtų: – išmokti kai kuriuos pamatinius svetimosios kalbos sistemos elementus (lingvistinis komponentas). susiformuoti gebėjimų (savoir-faire) ir įgyti egzistencinės kompetencijos (savoir-être). nagrinėjama. tikslinė grupė ir lygis. priemonės arba prielaidos. neišvengiamai daliniai siekiniai yra labai įvairūs ir prieštaringi. kokia ilgainiui turi būti kiekvienos sistemos dėsninga elementų seka (pavyzdžiui. turinio. tačiau pabrėžtina. kurias sociolingvistinės kompetencijos dalis atsirinkti? kaip išskaidyti strategijas?) ir aptarti kriterijai. – išsiugdyti kalbos jausmą – įgyti bendresnių kalbinių žinių (savoir). įmanoma vienu metu siekti kelių tikslų. mokymo ir vertinimo metmenys kompetencijos dalį). nepaisant tradicijų ir švietimo sistemos nustatytų apribojimų. iš esmės šis detalus požiūris atrodo dar tikslingesnis suvokus. kurie komponentai (ir gana skirtingi „metmenyse“ siūlomos klasifikacijos elementai) programoje išskirtini arba ne ir kurie jų skirtingose programose pasirinktini kaip uždaviniai. kad rengiant mokymo programą būtina tikslų. žaisti svetimąja kalba ir pažinti ją (ypač kokius nors jos fonetikos ir ritmikos bruožus) per skaičiuotes ir dainas? savaime suprantama. kaip mokytis. Be to. kad šiuo mokymo etapu nacionaliniu ar net šalies regionų lygiu keltini pradiniai. mokytis. apie strategijas ar supratimą (kaip kalbinės veiklos rūšį) – bet kuriuo atveju kyla klausimas. o dauguma jų turėtų būti susieti ar suderinti. kad kalbos mokymosi uždavinių atranka ir eiliškumas gali ypač įvairuoti nelygu aplinkybės. pagaliau turi būti iškelti ir apgalvoti – ar net išsamiai išnagrinėti – klausimai apie pasirenkamą kiekvieno šių komponentų vidinę struktūrą (pavyzdžiui. vartodami kalbą ir savo vartojimą vertindami įgyti pasitikėjimo.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad geba mokytis kitos kalbos.

• bendros kelių kalbų mokymo programos tikslai ir skirtingų kalbų individualiosios programos gali būti arba vienodi. kurią taip pat galima pasirinkti kaip papildomą dalyką ar vietoj kito pasirenkamojo dalyko) mokymąsi. galima padaryti ir mažiau. kokios planų pasirinktys ar variantai įmanomi tam tikroje mokyklų sistemoje. toliau – 1sk). nes daugeliu atvejų tai atrodo tikroviškiausia ir geriausiai atskleidžia pasirinktą požiūrį. toliau – 2sk). arba skirtingi. o trečia (3sk) – kaip pasirenkamasis dalykas – pateikiama aukštesnėse vidurinės mokyklos klasėse. nuosekli ir pagrįsta „metmenimis“. jei tik kiekvienu atveju deramai skiriama dėmesio bet kokių konkrečių pasirinkčių bendram nuoseklumui ir struktūrai. tačiau šie mokymo programų pavyzdžiai gali būti lengvai perimami ir pritaikomi net tose švietimo sistemose. • apmąstant programą taip pat būtų galima pasvarstyti apie daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos ugdymo galimybes ir mokyklos vaidmenį šiame procese. o tai nėra būdinga visoms nacionalinėms švietimo sistemoms. • iš esmės įmanomos beveik visiškai skirtingos prieitys. kad net europoje dažnai kalbų mokoma ne mokinių gimtąja kalba). Šiuose planų pavyzdžiuose pradinė mokykla. kad: • visą kalbai mokytis skirtą laiką – ir tai taip pat taikoma mokykloms – galėtų būti laikomasi tikslų perimamumo arba jie galėtų būti modifikuojami. bet klaidingai. svarbiausia. kurių kiekviena atskirai gali būti skaidri.2. kaip buvo siūlyta. tačiau žinoma. sudarančių privalomosios programos dalį. 8. kad konkrečiomis aplinkybėmis įmanomi įvairūs planai ir vietinė įvairovė.3. pateikiami du ugdymo proceso organizavimo ir mokymo programų sudarymo variantai. kur siūloma mokytis mažiau kalbų ar instituciškai svetimosios kalbos pradedama mokytis vėliau nei pradinėje mokykloje. jei galima padaryti daugiau. tikslų eiliškumas tikslinamas. tapatinama su gimtąja kalba. vidurinės mokyklos žemesnės ir aukštesnės klasės yra atsietos. 223 . Keli skirtingų mokymo programų planų pavyzdžiai toliau aiškinant tai. Vienos kalbos pradedama mokyti pradinėje mokykloje (1 svetimoji kalba. nei mokomoji kalba (pastaroji paprastai. kitos. pasiūlyti mokymo programų variantai apima trijų svetimųjų kalbų (dviejų iš siūlomų kelių kalbų. jais aprėpiamos dvi dabartinės kalbos. ir trečios. kitos – žemesnėse vidurinės mokyklos klasėse (2 svetimoji kalba.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa Visa tai leidžia manyti.

mokymo ir vertinimo metmenys a) Pirmasis planas Pradinė mokykla pirmosios svetimosios kalbos (1sk) pradedama mokyti pradinėje mokykloje. • antrosios svetimosios kalbos (2sk. tada raginami dirbti savarankiškiau naudojantis mokymo įstaigos ištekliais ir bendradarbiauti sudarant grupės ar individualias darbo programas. kaip dalyko. suvokimą (siejant su gimtąja kalba ar kitomis klasėje vartojamomis kalbomis). bendrą kalbos. muzikalumui ir ritmui. Aukštesnės vidurinės mokyklos klasės tęsiant šio plano pavyzdį. nesistengiant tikslingai ir atvirai jos ugdyti. kas. mokinių rengimusi tolti nuo etnocentrizmo. sociolingvistinių ir pragmatinių komponentų) ugdymą. tam tikrų kitos kalbos elementų fizinių ir estetinių dimensijų suvokimu) ir jų ryšiu su komunikacine kompetencija. dėmesys skiriamas tokiems dalykams: • 1sk. kas daroma ar jau padaryta mokant gimtosios kalbos. dėmesys ypač sutelkiamas į įvairius tekstų tipus bei diskurso struktūrą. • pasirinkę mokytis papildomą trečiąją kalbą (3sk) mokiniai skatinami iš pradžių apmąstyti mokymosi būdus ir strategijas. be to. mokymo procesas siejamas su tuo. Žemesnės vidurinės mokyklos klasės • toliau mokoma 1sk dabar akcentuojant laipsnišką komunikacinės kompetencijos (jos lingvistinių. kurias yra jau įgudę taikyti. dabar jau 2sk mokytis keliami šiek tiek kitokie tikslai. nuveikta pradinėje mokykloje. 224 .Bendrieji europos kalbų mokymosi. asmeninės kalbinės bei kultūrinės tapatybės reliatyvinimu ir sutvirtinimu. garsiniams aspektams. taip pat taikomi turimi 1sk gebėjimai. dėmesiu kūno kalbai ir gestams. mokoma mažiau. siekiama dalinių tikslų. mokant 1sk. kaip reiškinio. o ne produkavimo veiklai). pirmenybė teikiama supratimo. • 2sk atžvilgiu toliau pabrėžiama supratimo veikla. nei buvo 1sk atveju (pavyzdžiui. bet būtinai paisant pirmuoju lygmeniu išugdyto kalbos jausmo. nemokytos pradinėje mokykloje) taip pat nepradedama mokyti nuo pradžios – turi būti atsižvelgta į tai. pirmiausia susijusių su individo bendrosiomis kompetencijomis (kalbų ir kultūrų įvairovės atskleidimu ir pripažinimu mokykloje. keliant pagrindinį tikslą ugdyti kalbos jausmą. o ši kalba nuolat ar retkarčiais vartojama mokant kito dalyko (specializuoto mokymosi forma ir dvikalbis ugdymas). skirtas grupės ar institucijos iškeltiems tikslams pasiekti.

dėmesį sutelkiant į sakytinio bendravimo pagrindus ir aiškiai iš anksto apibrėžtą kalbinį mokymo programos turinį (tikslas – pakloti lingvistinės kompetencijos. peržiūrėjus ir aptarus mokyti ir mokytis skirtus išteklius bei metodus. geografiją) ir taip pakloti pamatus gerai apgalvotai prieičiai prie daugiakultūriškumo. pagrindus. programa papildoma. orientuojamasi į prekybos.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa b) Antrasis planas Pradinė mokykla pirmosios svetimosios kalbos (1sk) pradedama mokyti pradinėje mokykloje. tačiau įvairiais tarpsniais. skatinamos kontaktų su kitomis programoje numatytomis kalbomis. bet sudėtingesniu ir daugiau pastangų reikalaujančiu lygiu. taip pat turėtų būti apsvarstyta galimybė išnaudoti kitus dalykus (pavyzdžiui. mokant 1sk ir atskirai gimtosios kalbos. dėmesys sutelkiamas į žiniasklaidos tekstus. Aukštesnės vidurinės mokyklos klasės • ir 1sk. 2sk mokymas irgi galėtų apimti tarptautinių mainų patirtį. Žemesnės vidurinės mokyklos klasės kalboms: 1sk. ir 2sk toliau mokoma ta pačia linkme. kuriais buvo dirbta pradinėje mokykloje. suvokiamiems dirbant su žiniasklaidos (populiarios spaudos. kad klasėje būtų įmanoma paprasta sakytinė sąveika). ypatingą dėmesį skiriant tarpkultūriniams ryšiams. pirmiausia fonetikos ir gramatikos. istoriją. pagal šį programos modelį 2sk mokoma iki vidurinės mokyklos baigimo. sudaryta ugdyti skirtingus gebėjimus. o pagrindinis jos mokymo turinys – kultūrinės ir tarpkultūrinės diskusijos. • Šiuo etapu mokant 2sk ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas sociokultūriniams ir sociolingvistiniams elementams. radijo ir televizijos) tekstais. • Įprastinė 1sk mokymo programa. kas buvo nuveikta mokant 1sk. kad būtų suderinta su didėjančiais įvairių mokymo programų skirtumais. mokinių lūkesčiais ir interesais. ekonomikos ar technologijos kalbą). trečiąją svetimąją kalbą (3sk) mokiniai renkasi pirmiausia profesiniais sumetimais ir jos mokosi specializuočiau profesijos ar kitos akademinės veiklos atžvilgiu (pavyzdžiui. 225 . įgyvendinama iki vidurinės mokyklos baigimo. Šio etapo tikslas – sustiprinti mokinio įžvalgumą ir sąmoningumą kalbų ir mokymosi veiklos atžvilgiu. kiek įmanoma tai turėtų būti siejama su gimtosios kalbos kursu ir tuo. 2sk (kai ši antroji svetimoji kalba yra pradėta mokytis) bei gimtajai – mokyti taikomi tie metodai ir būdai.

tai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad atliktų užduotis tam tikrose srityse. atsižvelgdami į kalbinę veiklą. tai tokia mokymo programa nesibaigia mokykla. sudarančių daugiakalbės kompetencijos pamatą. • kaip jau buvo rašyta. prie šių trumpų pastabų galima pridurti. šios kompetencijos nėra nekintamos ir tolesnė kiekvieno socialinės veiklos subjekto asmeninė bei profesinė patirtis. kurioje jos yra taikomos. 8. kuri pabaigus mokyklą – nelygu individas ir jo pasirinktas kelias – gali būti skirtinga. Vertinimas mokykloje. galutinė mokinių daugiakalbiškumo ir daugiakultūriškumo charakteristika galėtų būti nevienalytė tokiais požiūriais: • gali įvairuoti kalbų. kaip bus laipsniškai ugdomas mokymosi sąmoningumas ir klojami lingvistinio išprusimo pamatai – tai padeda mokiniams metakognityviškai kontroliuoti savo pačių kompetencijas ir strategijas. tai reiškia. vienas iš bet kokios mokymo programos sudarymo tikslų – supažindinti mokinius su kategorijomis ir dinamišku jų tarpusavio santykiu. menkėjimą ir kaitą. 226 . nebūtinai bus taip pat geriausiai išlavinta ir kultūrinė kompetencija. tiek ir pirmąjį planą. yra svarbus suaugusiųjų švietimo ir nenutrūkstamo mokymo uždavinys. curriculum – kelias) suprantama kaip takas. mokiniai sieja su kitomis įmanomomis kompetencijomis ir strategijomis. mokėjimo lygis. • tų kalbų. kitaip tariant. todėl galėtų būti apsvarstyti trys su šiais dalykais susiję papildomi klausimai.4. pastarąsias. mokymo ir vertinimo metmenys pabrėžtina. kuriuo mokinys – ar reguliuojamas institucijos. aišku. kad įgyvendinus tiek antrąjį. kad bet kuriuo atveju turėtų būti skirta laiko apmąstyti ugdant kompetenciją taikomus ar mokinių pasirenkamus visų kalbų mokymosi metodus ir būdus. taigi šiuo požiūriu mokyklos. kurių lingvistiniams aspektams buvo skirta daugiausia dėmesio. • gali būti nevienodai išplėtoti skirtingų kalbų kultūriniai aspektai. kad sudarant programą reikia aiškiai numatyti. ne mokykloje ir baigus mokyklą jei programa (pirmąja reikšme lot. kaip institucijos. be kitų dalykų. bet vienaip ar kitaip tęsiama mokantis visą gyvenimą. yra įtraukiamos dalinės kompetencijos. jo gyvenimas lems kompetencijos raidą – tolesnį jos ugdymą. kaip tai pateikiama metmenų modelyje. programos tikslas – išugdyti mokinio daugiakalbę ir daugiakultūrę kompetenciją. ar ne – keliauja kaupdamas išsilavinimą.

Mokyklos mokymo programos vieta sutinkant su nuomone.2. atskirai pripažįstant 227 . susijusių su daugiakalbe ir daugiakultūre aplinka ar persikėlimu iš vienos kultūrinės aplinkos į kitą. tačiau pabrėžiant mokyklinių ir nemokyklinių mokymo programų ryšį. sąlytį su kitomis kalbomis ir kultūromis. nors visa tai atrodo savaime suprantama. „oficialus“ dalinės kompetencijos pripažinimas gali būti žingsnis šia kryptimi (ir būtų naudinga. pavyzdžiui. kad žinios ir gebėjimai turėtų būti pripažįstami bei vertinami atsižvelgiant į aplinkybes ir patirtį. taip pat akivaizdu. kaip kartais galėtų pasitaikyti. kad mokykloje šie dalykai dažnai pamirštami.4. per kurias šios kompetencijos ir gebėjimai yra įgyti.4. kad ugdymo programa neapsiriboja ir nesibaigia mokykla. kas pasakyta. kad daugiakalbė ir daugiakultūrė kompetencija galėtų būti pradėta kaupti prieš mokyklą ir toliau lygiagrečiai plėtojama mokykloje bei už jos ribų. taip pat per knygas ir žiniasklaidą. 8. aplankas parengtas taip. pažinimą bei pasitikėjimą jais. Žingsnis šia kryptimi yra „europos kalbų aplanko“ (eka) sukūrimas – individui sudarytos sąlygos užfiksuoti ir pateikti įvairius savo kalbos biografijos faktus. tremtį. kurios tikslas mokiniams suteikti: • įvairiopą pradinį daugiakalbių ir daugiakultūrių gebėjimų arsenalą (keli galimi pateikimo būdai pasiūlyti dviejuose jau pristatytuose planuose). todėl tikslinga mokyklos programą suvokti kaip dalį daug platesnės programos. per istoriją ar kartų kontaktus. bet tokią dalį. kai kalbos mokymasis yra vertinamas jau baigus vidurinę mokyklą.1. kad mokiniai galėtų plėsti ir tobulinti savo kompetencijas bei veiksmingai jas taikyti tam tikrose srityse. galima suprasti. kad į jį būtų galima įtraukti ne tik bet kurį mokantis tam tikros kalbos kursuose gautą oficialų pripažinimą. per keliones. Aplankas ir profilis taigi iš to. kompetencija galėtų būti ugdoma per šeimos patirtį ar mokymąsi.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa 8. bet taip pat užfiksuoti neoficialesnę patirtį. taip pat reikia pripažinti. galbūt apibūdinant profilį. jei taip būtų vertinama tarptautiniu lygiu. kur gali būti įvairių derinių. emigraciją ir per daugybę kitų dalykų. gebėjimų ir mokykloje bei už jos ribų prieinamų išteklių supratimą. • geresnį savo kompetencijų. o ne siejant su tam tikrais iš anksto nustatytais aptariamos kalbos ar kalbų lygiais. būtų naudinga pabandyti pateikti oficialų mokinio daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos pripažinimą.

228 . kaip panaudoti nemokyklinę aplinką ir susidoroti su tarpkultūrio bendravimo nesusipratimais. kad per pateiktas kategorijas galima nurodyti tokio modulinio ar daugiamačio ugdymo proceso organizavimo kryptį. 8. tokie kalbų ribas peržengiantys moduliai galėtų aprėpti įvairias mokymosi kryptis bei išteklius ir būdus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. svarbu aiškiai apibrėžti turinio ir jo pateikimo sekos etapus. kuriais turi būti praturtinami įgūdžiai naudotis daugiakalbiais ir daugiakultūriais gebėjimais ir kurie turi būti deramai įvertinti. jie galėtų padaryti veikiančias programas nuoseklesnes bei aiškesnes ir patobulinti jų bendrą struktūrą. Daugiamatė ir modulinė prieitis Šiuo skyriumi iš esmės siekiama atkreipti dėmesį į programų sudarymo židinio poslinkį ar bent į augantį jų sudėtingumą ir į vertinimo bei atestavimo reikšmę. Be to. kinta vieno individo požiūriu). Vykdant mokyklines programas ir kiek apmąsčius planus. y. tam tikru mokymosi mokykloje metu galėtų būti pateikiami nedideli įvairias kalbas apimantys kultūrų sankirtos moduliai.3. nesutrikdydami kitų dalykų programų. kalbinio. y. kultūros reiškinio interpretavimas siejant jį su kita kultūra – tai tarpininkavimo (kaip apibrėžta šiame leidinyje) pavyzdžiai. tai leistų sinchroniškai (t. nelygu laikas. mokymo ir vertinimo metmenys visus keturis gebėjimus: supratimą / raišką ir kalbėjimą / rašymą – ir nebūtinai visus vienu metu). daugiamatiškumas ir moduliškumas iškyla kaip kertinės programų ir vertinimo sąvokos. tai galėtų būti padaryta vieno pagrindinio komponento (pavyzdžiui. tačiau taip pat būtų pravartu atsižvelgti į gebėjimą dorotis su keliomis kalbomis bei kultūromis ir jį pripažinti. Vertimas (ar atpasakojimas) iš antrosios svetimosios kalbos į pirmąją svetimąją kalba. dalyvavimas keliomis kalbomis vykstančioje sakytinėje diskusijoje.4. arba sąvokų ar funkcijų) atžvilgiu arba siekiant visų tam tikros kalbos kategorijų mokėjimo pažangos. konkrečiu mokymo momentu) ar diachroniškai (t. taigi klojant tvirtus kalbų įvairovės pamatus. metmenų modelis yra toks. tačiau reikia toliau vykdyti projektus ir atlikti tyrimus mokyklose ir daugybėje kitokių aplinkybių. modulinis požiūris į vertinimą leistų konkrečiam moduliui sukurti specialią jau anksčiau aprašyto daugiakalbių ir daugiakultūrių gebėjimų valdymo ir vertinimo sistemą. skirtingais mokymo etapais) ugdyti ir vertinti daugiakalbes bei daugiakultūres kompetencijas ir jų kitimo pobūdį (kitaip tariant. kompetencijų komponentai bei struktūra įvairuoja skirtingų individų atvejais ir. taip pat nemažiau svarbu aiškiai skirti daugiamatės programos komponentus (konkrečiai atsižvelgiant į skirtingas metmenų kategorijas) ir diferencijuoti per modulinį mokymą ir vertinimą taikomus vertinimo metodus.

atsižvelgiant į jų ypatybes. kuriomis dalinėmis kompetencijomis (kokios rūšies ir kokiam tikslui) galėtų būti praturtintos. nors ir labai paprastu lygiu. ar mokiniai jau pajėgūs. taip pat į ankstesnį jų išprusimą ir turimus išteklius. esant reikalui. kaip ši patirtis galėtų būti papildoma mokant. gali būti sutaupyti. interesus. planus ir poreikius. • • kokios mokymosi organizavimo formos (pavyzdžiui. koks vertinimo ir įsivertinimo būdas sudarys galimybes atsižvelgti į dalines kompetencijas ir įvairiopą daugiakalbę bei daugiakultūrę mokinių kompetenciją ir deramai jas pripažinti. modulių metodas) yra tinkamiausios konkretiems mokiniams.Kalbinės įvairovės plėtra ir mokymo programa „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kokie įmanomi mokymo programų planų diferencijavimo variantai ar formos. padarytos sudėtingesnės ir skirtingesnės mokinių turimos kompetencijos. susikalbėti keliose kalbinėse ir / ar kultūrinėse bendruomenėse. nuspręsti: • • ar mokiniai jau turi kiek nors daugiakalbės ir daugiakultūrės patirties ir kokio pobūdžio ši patirtis. lūkesčius. • • • • • • • 229 . ypač kaip sutelkti dėmesį į perkeltinas ir transversalias mokinių žinias bei gebėjimus ir kaip jais pasinaudoti. kaip ugdant daugiakalbę ir daugiakultūrę kompetenciją skatinti mokinius išskaidyti ją į komponentus ir nustatyti veiksmingus tų skirtingų komponentų ryšius.2 skyrelį) tam tikru daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijos ugdymo metu atrodo tinkamiausi mokiniams. kaip ši kompetencija yra paskirstyta ir diferencijuota pagal kalbos vartojimo ir veiklos aplinkybes. 1. leidžiančios valdyti įvairialypės tam tikro mokinio kompetencijos plėtrą. lygiagrečiai mokykloje ir už jos ribų). kokie ištekliai. kaip tam tikros kalbos ar kultūros mokymąsi nuosekliai įterpti į bendrą mokymo programą. esant reikalui. kuria plėtojama kelių kalbų ir kultūrų patirtis. kokios lingvistinės ar įvairios kultūrinės patirties mokiniai galėtų turėti mokymosi metu (pavyzdžiui. kurie uždavinių tipai (žr.

.

kurios nelaikytinos testais. bet yra daug daugiau ir kitokių vertinimo formų. Bet kokia kalbos patikra yra vertinimo forma. o ne apie platesnius programų vertinimo dalykus. kas įvardijama šiais terminais. „metmenyse“ yra svarstoma būtent pagrįstumo sąvoka.1. kiek sutampa kandidatų ranginė eilė pagal gautus rezultatus. t. Gali būti vertinama tam tikrų metodų ar medžiagos veiksmingumas. jei rezultatai pateikiami žodžiais išlaikė / neišlaikė arba A2+ / B1 / B1+ lygis? Šiuo atveju sprendimų tikslumas priklauso 231 .Vertinimas 9. kaip jie tarpusavyje susiję ir jų svarbą „Bendriesiems europos kalbų mokymosi. kas iš tikrųjų buvo vertinama (konstruktas). taigi šiame skyriuje tikslinga apžvelgti. bet kalbų mokymo programose yra vertinama ne tik kalbos mokėjimas. Bet koks įvertinimas yra vertinimo forma. neformalus mokytojo stebėjimas. tai. aptariant bet kokį vertinimą paprastai pamatinėmis laikomos trys sąvokos: pagrįstumo. Įvadas Šiame skyriuje vertinimo terminas vartojamas kalbant apie vartotojo kalbos mokėjimą. kai jie tokią pačią patikrą atlieka du kartus (realiai arba menamai). patikimumo ir įvykdomumo. nuolatinio vertinimo klausimynai. t. pagal programas išmokstamo produkuoti diskurso rūšis ir kokybė. y. yra vertintina ir kad gautoji informacija tiksliai atspindi konkrečių kandidatų kalbos mokėjimą. kiek tikslūs yra sprendimai. mokymo ir vertinimo metmenims“. kiek tiksliai vertinimai atitinka normą. kiek galima įrodyti. Šis skyrius yra apie atlikties įvertinimą. bet ir daugybę kitų dalykų. kad tai. Vertinimas 9. mokinio / mokytojo pasitenkinimas. mokymo veiksmingumas ir t. o patikimumas yra techninis terminas. iš tikrųjų svarbiau už patikimumą yra sprendimų tikslumas. terminas vertinimas yra platesnis negu įvertinimas. iš esmės juo nusakoma. pavyzdžiui. testą ar kokį kitą vertinimo procesą galima vadinti pagrįstu tiek.

kuo konkrečiam vertinimo tipui reikšmingi „metmenys“. – jis leidžia skirtingas vertinimo formas susieti vieną su kita. klaidinga teigti. – tai leidžia palyginti skirtingas kvalifikavimo sistemas: kaip galima palyginti Šie klausimai skirtingai susiję su įvairiais vertinimo būdais.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kuriais tikrinamas tas pats konstruktas. mokymo ir vertinimo metmenys nuo to. įvykdoma. B1 lygis). kokie yra santykiniai kiekvieno vertinimo tipo pranašumai ar trūkumai vertinimo tikslo atžvilgiu konkrečiomis aplinkybėmis. kad kuris nors vienas būdas (pavyzdžiui. aprašyti testų ir egzaminų turinį: kas vertinama 2. Įvykdomumas ypač svarbus testuojant atliktį. jie pateikiami priešpriešų poromis. susietus su tomis pačiomis normomis. ir nuo to. Šiems dviem klausimams „Bendruosiuose europos kalbų metmenyse“ skiriamas ypatingas dėmesys. iš tikrųjų nepaprastai naudinga turėti bendrą normų rinkinį – kaip „Bendruosius kalbų metmenis“. taip pat išdėstoma. Vertinimo procedūra taip pat turi būti praktiška. kuriais remiantis sprendžiama. Vertintojai atlieka savo darbą ribotu laiku. abiejų sistemų rezultatai koreliuoja. jie mato tik tam tikrą atliktį ir kaip vertinimo kriterijais gali naudotis tik apibrėžtu tam tikros rūšies ver232 . kitame skyrelyje apžvelgiami trys pagrindiniai „metmenų“ taikymo būdai: 1. kurie mokėjimo lygiai tikrinami esamais testais ir egzaminais. pagal kuriuos būtų sprendžiama apie mokymo tikslo pasiekimą: kaip vertinama atliktis 3. paprastai dviejų testų. trečiajame skyrelyje aprašomi įvairūs vertinimo tipai. kiekvienu atveju apibrėžiami vartojami terminai ir aprašoma. jei dvi skirtingos organizacijos ar regionai vertindami tuos pačius gebėjimus taiko kriterijus. koreliacija vadinama konkurenciniu pagrįstumu. nustatyti kriterijus. tada nurodoma. jei pačios normos yra pagrįstos ir tinkamos abiem aplinkoms ir jei normos nuosekliai taikomos rengiant užduotis ir vertinant atliktį. Bet vis dėlto svarbiau yra tai. taip pat jis priklauso ir nuo to. mokytojo vertinimas). kada prasminga taikyti vieną ar kitą alternatyvą. kiek konkrečiomis aplinkybėmis yra pagrįstos tam tikros normos (pavyzdžiui. kiek tie testai yra panašūs šiais dviem požiūriais: kas buvo vertinama ir kaip vertinama atliktis. kiek pagrįsti yra kriterijai. kiek pagrįstas pats kriterijų rengimo būdas. Ši sąvoka akivaizdžiai susijusi su patikimumu. nes nepatikimi testai nekoreliuoja. instituciniai egzaminai) neabejotinai turi geresnį pedagoginį poveikį negu kitas (pavyzdžiui. yra daugybė skirtingų vertinimo būdų ir tradicijų. aprašyti.

jog norint.2. arba imituojant pokalbį telefonu. kad vertinimas būtų pagrįstas. pirmiausia kuriamas pokalbis. Tekstų ir egzaminų turinio detalizavimas rengiant komunikacinio vertinimo užduoties detalųjį aprašą. „Bendruosiuose europos kalbų metmenyse“ stengiamasi pateikti riboženklius. šį požiūrį iliustruoja rengiamas naujas testas kalbėjimui tikrinti.2. „metmenys“ turi būti išsamūs. reikia atrinkti visą spektrą tinkamų diskurso tipų. bet jie nėra praktinės vertinimo priemonės. bet visi. 9. reikėtų paskaityti 4 skyrių „kalbos vartojimas ir kalbos vartotojas ar mokinys“. privalo atsirinkti. ilgos kalbos atkarpos) akademinės veiklos apibūdinimas Rašytinė pranešimas apie savo akademinę veiklą / akademinės veiklos aprašymas 233 . „Metmenys“ kaip pagalbinė vertinimo priemonė 9. taigi „metmenyse“ vartojamos tokios komunikacinės veiklos kategorijos: Sąveika (spontaniška. per kurį keičiamasi informacija arba tiesiogiai kalbant akis į akį. toliau eina transakcijos tarpsnis. pavyzdžiui. kai kandidatai turi suderinti savo pozicijas.Vertinimas tinimo kategorijų skaičiumi. 3 ir 4 skyrių aiškinamųjų aptarčių skalėse vartojamos kategorijos dažnai yra kur kas paprastesnės negu kategorijos ir pavyzdžiai. aptariami pačiame tekste. trumpos replikos) Sakytinė pokalbis neoficialios diskusijos tikslingas bendradarbiavimas Produkcija (parengta. kad taikoma paprastesnė veiksmų schema. kurie jais naudojasi. kurio paskirtis yra parengiamoji. tie dalykai nagrinėjami paskutinėje šio skyriaus dalyje ir pateikiama pavyzdžių. tada – produkcijos tarpsnis: kandidatas aprašo savo akademinę veiklą ir planus (rašymas).1. atsirinkimas gali reikšti. pavyzdžiui. Vis plačiau pripažįstama. pagal kurią „metmenyse“ išskaidytos kategorijos gali būti sujungiamos. paskui neoficialiai diskutuojama kokia nors tema kandidatą dominančiais atžvilgiais.4 dalį „komunikacinės kalbinės veiklos rūšys ir strategijos“. pagaliau vyksta tikslingas bendradarbiavimas – užduotis. ypač 4.

jei vertintojui reikia nurodyti pasiektą lygį. 9. Šalia „Bendrųjų europos kalbų mokymosi. B1 ir B2 lygių testams rengti. o formuluojant kriterijus gali padėti aptartys. tai yra todėl. arba kalbėjimo sando dalis. a2. pagal kurias vertinamas tam tikro mokymosi tikslo pasiekimas. antra vertus. skyrelyje 5. nes ir mokiniui. 4. Vis dėlto ne visada patartina komunikacinės veiklos aptartis įtraukti į vertinimo kriterijus tam tikro kalbėjimo ar rašymo testų atlikčiai vertinti. vertinimas neturi pir234 . kurios kalbinės. ypač 7. aptartis. reikalingos a1. tikslas gali būti platus bendrasis kalbos mokėjimo lygis. pagrindas yra lygių skalės.6 skyrelyje „tekstai“ ir 7 skyriuje „užduotys ir jų vaidmuo mokant kalbos“. sąlygos ir apribojimai. juose pateikiama detalesnės informacijos. tokiu atveju mokytojas vertina arba yra įsivertinama remiantis detaliu mokinio kalbinių gebėjimų vaizdu per visą konkretų kursą. siejamo su tam tikromis kompetencijomis. kaip rengti testo užduotis. Mokymosi tikslo pasiekimo kriterijai rengiant vertinimo skales. būtina atskirti: 1. kalbos mokėjimo. tai gali būti tam tikras veiklos rūšių.1 skyrelyje „kalbos vartojimo kontekstas“ (sritys.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kurios pateikiamos 4 skyriuje. – papildomai galima pasinaudoti europos tarybos kalbų mokėjimo turinio aprašais: daugiau kaip dvidešimties europos kalbų „slenksčiais“ (žr. svarstant naudojimąsi aptartimis. kaip aptariama 6. toks vertinimas patrauklus. gebėjimų ir kompetencijų derinys.4 skyrelyje „tikslų įvairovė atsižvelgiant į „metmenis““. vadinamasis bendrasis atskaitos lygis (pavyzdžiui. pateikiamas 5 skyriuje. ir mokytojui padeda eiti į veiksmą orientuota kryptimi.2. pirmosios labai tinka mokytojo vertinimui arba įsivertinimui atliekant tikroviškas užduotis. kad norint nurodyti lygį. komunikacinių veiklos rūšių aptartis.2. B1). mentalinis kontekstas). sociolingvistinės ir pragmatinės kompetencijos yra svarbios tikrinti. anglų kalbos „pusiaukele“ ir „aukštuma“ ir jų atitikmenimis kitoms kalboms. 2.2 „komunikacinės kalbinės kompetencijos“ galima rasti informacijos.1. toks modulinis tikslas gali būti apibūdinamas pagal kategorijų ir lygių tinklelį. mokymo ir vertinimo metmenys rengdamas detalų testo aprašą vartotojas gali paieškoti informacijos 4. mokymo ir vertinimo metmenų“ – pagrindinio dokumento. „literatūros sąrašą“).3 skyrelyje „užduoties sunkumas“. kad pagrįstume. pateikiamą 2 lentelėje.

dažniau labiau rūpi bendri rezultatai. komunikacinės veiklos rūšių skalės gali būti labai naudingos skelbiant rezultatus. kokios kompetencijos išryškėja iš tos atlikties. tai tik patvirtina. kaip aptariama 9. dar gali būti „išskleidžiamas“ aptarčių turinys. gebu pasakyti savo adresą Prancūzijoje. tokius rezultatus yra sunkiau apibendrinti. gebu pasakyti. Komunikacinės veiklos aptartys komunikacinės veiklos aptartis (4 skyrius) galima taikyti trimis skirtingais būdais atsižvelgiant į siekiamus tikslus. bet pirmuosiuose kalbos mokymosi etapuose dėmesio centras ne visada gali būti rezultatų apibendrinamumas. kad vertinimas atlieka daug įvairių funkcijų. gebu ką nors paklausti. ypač jauniems pradedantiems kalbos vartotojams (a1. 9. pagaliau komunikacinės veiklos aptartys gali būti įvairiopai naudojamos tiek įsivertinti.1 skyrelyje. a2 lygiai). gali būti pagrįstų edukacinių priežasčių daugiausia dėmesio kreipti į tai. Žinoma. Gali būti išvardijamos konkretaus lygio aptartys. ir: gebu ką nors paklausti vardo. o ne detalus kompetencijų apibūdinimas. 2. tai. komunikacinės veiklos rūšių skalės padeda detaliai aprašyti numatomą vertinimo užduotį. pavyzdžiui. kiek man metų ir t. Sudarant testą. bet labiau turėtų būti stengiamasi apibendrinti. nustatant profilį pagal atrinktų kategorijų (pavyzdžiui. kaip sekasi atlikti konkretų darbą.1. Skelbiant rezultatus. 1. 3. gebu ką nors paklausti.2. pokalbis. Štai keletas pavyzdžių: kontroliniai sąrašai: nuolatiniam ar apibendrinamajam vertinimui kurso • pabaigoje. gali netikti kitam. t.2. pasikeitimas informacija) tinklelį. tiek mokytojams vertinti. • 235 .. pavyzdžiui. kas tinka vienam vertinimo tikslui. diskusija. kur gyvenu. tiems. tinklelis: nuolatiniam ar apibendrinamajam vertinimui. darbdaviams.Vertinimas miausia būti susijęs su kokia nors viena konkrečia atliktimi. t. gebu pasakyti. aptarties Geba paklausti asmeninės informacijos ar ją suteikti turinys gali būti nusakomas tokiais implicitiniais teiginiais: gebu prisistatyti. Įsivertinant ar mokytojui vertinant.2. kurie naudojasi edukacinės sistemos rezultatais. kur jis gyvena. kiek jam metų ir t.

y. o vidurinių lygių aptartys siejamos su norma. kaip parengti aptartis. kaip lygiagrečios konkrečių kategorijų skalės. kaip taikomos įvairių kompetencijos aspektų skalių aptartys. Mokėjimui įvertinti: 5 skyriuje akivaizdžiau pateikiama. šios aptartys gali padėti sukurti visai vertintojų grupei bendrą orientacinę sistemą. tokia prieitis suteikia galimybę parodyti diagnostinį vaizdą. kaip Gerai jis tai geba. a priede aptariama. susijusios su konkrečiomis kompetencijomis atsižvelgiant į tikslų pasiekimą. • pirmas: kaip skalė.Bendrieji europos kalbų mokymosi. bet ir tai. – jos gali būti atspirties taškai vertinimo kriterijams parengti. asmeninius ir nesusistemintus įspūdžius paverčiant argumentuotais sprendimais. taip pat dažnai skirtingų lygių aptartys skiriasi tik žodžiais: pakeičiami gretimo lygio aptarties vienas ar du žodžiai. kad būtų išvengiama tokių sunkumų. Vis dėlto vertintojai pajėgia vienu metu aprėpti tik ribotą kategorijų kiekį. kurie mažai ką reiškia ne skalės kontekste. 2. Vis dėlto daugelio skalių silpnybė yra tai. mokėjimo aspektų aptartys gali būti taikomos dvejopai. Įsivertinti ar įvertinti mokytojams: jei aptartys yra pozityvūs. dažnai aptartys grupuojamos pagal pavadinimus. dažnai vienam lygiui apibūdinti siejant įvairių kategorijų aptartis į vieną pastraipą.2. 1. t. 236 . 9. • trečias: kaip atrinktų kategorijų tinklelis. t.2. jos gali būti įtrauktos į įsivertinimo ar mokytojų vertinimo kontrolinius sąrašus. kontroliniais sąrašais rečiau naudojamasi vertinant akis į akį. tai labai įprastas būdas. paprastai atskiras kiekvienam lygiui. jei jos ne tik nurodo. • antras: kaip kontrolinis sąrašas. kaip vertinimo kriterijai aptartys gali būti pateikiamos trimis pagrindiniais būdais. Mokėjimo aspektų aptartys.2. y. kad dažnai žemesniųjų lygių aptartys reiškiamos neigiamais žodžiais. patirtis parodė. kad mokytojai ir mokiniai nuosekliau naudojasi aptartimis. nepriklausomi teiginiai. mokymo ir vertinimo metmenys pastaruoju dešimtmečiu vis dažniau aptartimis naudojamasi būtent šitaip. kĄ mokinys geba. pagal kategorijas.

literatūroje. kuriomis apibūdinamas arba reikalaujamas pereinamasis standartas. Šiuo atveju pažymiu vertinama tų lygių viduje. (3) testo sunkumo ir egzaminuotojų vertinimo griežtumo keitimas (statistinis suderinimas).3. – ir tokiu būdu tas sistemas palyginti. arba aptartis gali būti formuluojama grindžiant „3“ aptartimi. 9. Vi237 . pateikiamos atitinkamose 5 skyriaus dalyse. taigi jei kalbos mokėjimo testas skirtas B1 lygiui. (2) kalibravimas. (5) socialinis suderinimas (moderavimas). Vienas iš „metmenų“ tikslų ir yra skatinti šį procesą. reikalui esant. arba tam tikro modulio norma.Vertinimas subkategorijų tinklelį galima sudaryti dviem visiškai skirtingais būdais. kiti du metodai yra bendro supratimo susidarymas diskutuojant (socialinis suderinimas) ir parengtų darbų prilyginimas standartinėms apibrėžtims bei etaloniniams pavyzdžiams (prilyginimas etaloniniams pavyzdžiams). skalė yra norminė. Kalbos mokėjimo lygių apibūdinimas testuose ir egzaminuose lyginimo tikslais Bendrųjų atskaitos lygių skalės yra skirtos tam. pripažįstami penki klasikiniai skirtingų sistemų tarpusavio sąsajų nustatymo būdai: (1) prilyginimas. nuo a2 lygio iki B2. tokia aptartis atitinka sąvoką „išlaikyta“ arba „3“. galima tikslinti naudojant skaičius ar pliusus. (3) statistinis suderinimas (moderavimas). tokia prieitis edukologijoje vis dažniau aptariama kaip vertinimas pagal normas.8. kad būtų lengviau apibūdinti esamų kvalifikacinių sistemų kalbos mokėjimo lygius. kuriame tam tikri lygiai apibūdinami tam tikromis kategorijomis. arba šių kategorijų egzaminas. kurio siekinys – bendras supratimas. o jos vidurys yra šis standartas (labai silpna atliktis vertinama „1“. (2) skirtingų testų rezultatų pateikimas bendroje skalėje (kalibravimas). stipresni mokiniai gali būti įvertinti B1+. B1++ ar B1. (4) prilyginimas etaloniniams pavyzdžiams.2. Būtent todėl šiam tikslui skirtos aptarčių skalės buvo standartizuojamos pagal kruopščiai parengtą metodiką. pirmieji trys metodai yra įprasti: (1) to paties testų alternatyvių variantų kūrimas (prilyginimas). „1“ ir „5“ apibūdinimai gali būti sukuriami ar pritaikomos kitų gretimų lygių aptartys. puiki – „5“). pavyzdžiui. ir net jei nė vienas mokinys nepasiekė B2 lygio. Egzamino vertinimo skalė: sudaroma atrenkant ar nustatant aptartis kiekvienos iš svarbių kategorijų. Kalbos mokėjimo skalė: sudaroma pateikiant tinklelį. skirtoje vertinimo klausimams.

tikrinti. kuri padės partneriams veiksmingai aptarti. Galima ginčytis. galima pastebėti tam tikrus svarbius skirtumus. – o to ir yra siekiama. ar ši prieitis iš tikrųjų yra geriausias siejimo metodas. „Bendruosiuose europos kalbų metmenyse“ siūlomas metodiškai pagrįstas bandymas. kurioje lentelės pusėje – kairėje ar dešinėje – įrašytas terminas. kad (b) trukdo testavimo metodai. taip atsitinka iš dalies dėl to. 238 . net jei ketinama aprėpti tas pačias sritis. Vertinimo rūšys kalbant apie vertinimą. kaip spręsti svarbiausią ir pamatinę problemą. kaip rengti aptarčių skales ir kaip jas sieti su „metmenų“ skalėmis. yra sunku sieti kalbos vertinimus. ugdytis komunikacinius kalbinius gebėjimus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 9. kad apskritai yra tikrinami iš esmės skirtingi dalykai. nuo 4 iki 7 skyriuose smulkiai aiškinama aprašomoji schema – bandymas sukurti ir praktiškai taikyti tinkamą kalbos vartojimo. kuris gali būti panaudojamas: a) nacionalinėms ar institucinėms atskaitos sistemoms prilyginti vienoms prie kitų remiantis „Bendraisiais europos kalbų metmenimis“. toliau pateikiama lentelė jokiu būdu nėra išsami.3. mokyti. ir iš dalies dėl to. kad toks vertinimas užima laiko todėl. alte parengtuose „nurodymuose egzaminuotojams“ (CC-Lang (96) 10 rev dokumentas) pateikiama detalių patarimų. nes ji apima bendrą požiūrį į konstrukto sudarymą ir jo pagrįstumo nustatymą. kaip testais tikrinti konstruktą ir kaip išvengti nepageidautino testavimo metodo poveikio. taip pat neturi reikšmės tai. aptarčių skalės sudaro sąvokų tinklelį. susijusią su dabartinių kalbų mokymusi europos kontekste. kad normų reikšmę partneriai supranta nagrinėdami pavyzdžius ir keisdamiesi nuomonėmis. kad (a) nėra bendros konstrukto sampratos ir tas konstruktas negalioja. kodėl. mokymo ir vertinimo metmenys suotinai pripažįstama. b) konkrečių egzaminų ar kursų modulių tikslams apibūdinti vartojant skalių kategorijas ir lygius. yra ta. kompetencijų ir kalbos mokymo bei mokymosi sampratą. pagrindinė priežastis. nepaisant tradicinių statistinių būdų magijos. a priede skaitytojams pateikiama apžvalga.

reikėtų siekti. taigi jis siejamas su savaitės. tiek. ką asmuo dabar geba. kai mokymas ir mokymasis kreipiamas į poreikių patenkinimą. kaip asmuo gali dalyko gebėjimus ir žinias pritaikyti tikrovėje. nes tai yra mokymo grįžtamasis ryšys. tiek. išmokimo vertinimas orientuojamas į kursą. vertinimas. 13. 12. tai yra išorinis požiūris. kad išmokimas (orientuotas į kurso turinį) ir mokėjimas (orientuotas į išorinį pasaulį) kuo mažiau skirtųsi. aiškinamųjų aptarčių skalės susijusios su mokėjimo vertinimu: jose aptariami tikrovėje naudojami gebėjimai. ko jis yra išmokęs. 3. 8.Vertinimas 1. 5. išmokimo vertinimas norminis vertinimas vertinimas lyginant su žemiausių rodiklių rinkiniu nuolatinis vertinimas formuojamasis vertinimas tiesioginis vertinimas atlikties vertinimas subjektyvusis vertinimas vertinimas pagal kontrolinį sąrašą įspūdžio vertinimas visuminis vertinimas serijinis vertinimas kitų vertinimas mokėjimo vertinimas kriterinis vertinimas vertinimas siejant su visuma vienkartinis vertinimas apibendrinamasis vertinimas netiesioginis vertinimas žinių vertinimas objektyvusis vertinimas vertinimas pagal skalę valdomasis vertinimas analitinis vertinimas kategorinis vertinimas įsivertinimas 9. ir jos suteikia mokiniui galimybę parodyti. semestro darbu. kad padedama kiekvienam pamatyti savo vietą tarp kitų mokinių: rezultatai skaidrūs. tiek testas turi išmokimo elementų. išmokimo vertinimo svarba mokymosi veiksmingumui aptariama 6 skyriuje. komunikaciniame testavime. darbdaviams. švietimo organizatoriams ir suaugusiems mokiniams dažniau svarbesnis yra mokėjimo vertinimas: rezultatų. natūralu.3. kas buvo mokyta. 2. 6. kad mokytojai dažniau suinteresuoti išmokimo vertinimu. 9. kiek išmokimo vertinimas rodo praktinį kalbos vartojimą svarbiose situacijose ir juo siekiama atskleisti. vadovėliu. mokėjimo vertinimo prieitis yra pranašesnė tuo.1. išmokimo vertinimo prieitis yra pranašesnė tuo. kaip pasiekti konkretūs tikslai – vertinimas to. priešingai. 239 . programa. 11. kad toks vertinimas yra glaudžiai susijęs su mokinio patirtimi. 10. Mokėjimo vertinimas. kokia yra tikroji kompetencija. tai yra vidinis požiūris. tiek jis yra mokėjimo aspektas. Išmokimo vertinimas / mokėjimo vertinimas Išmokimo vertinimas yra vertinimas. parengtų pagal aiškią ir tinkamą programą. 7. 4. kiek mokėjimo vertinimas susideda iš kalbos ir komunikacijos užduočių. yra vertinimas.

kaip tikslas buvo pasiektas. kad kiekvienais metais toks pat procentas mokinių būtų įvertinami gerais pažymiais nepriklausomai nuo testo sunkumo ar mokinių gebėjimų. tu esi vienas iš 14 % geriausiųjų) arba grupei mokinių. kai individualūs gebėjimai siejami su apibrėžtu tam tikros sferos visų svarbių gebėjimų lygių spektru. b) išlaikymo ribos taškų nustatymą: būtiną surinkti taškų skaičių.Bendrieji europos kalbų mokymosi. o tie kriterijai apima: a) svarbias sritis. mokėjimo prieitis – tai išmokimo prieitis. 240 . nepriklausomas nuo kitų mokinių gebėjimų. kai nustatomi „minimaliÕs normos“. 9. pastaruoju atveju pirminius taškus paverčiant „teisingu“ rezultatu galima palyginti rezultatų pasiskirstymo kreivę su ankstesnių metų normine kreive – kad būtų išlaikomos normos ir užtikrinama. taškai. visai neatsižvelgiant į tai. atitinka nustatytą mokėjimo normą. kad kriterinis vertinimas klaidingai siejamas su mokėjimo prieitimi. kad išskleidžiama gebėjimų visuma (vertikalė) ir svarbių sričių spektras (horizontalė). kai norima sudaryti klases. Vertinimas lyginant su žemiausių rodiklių rinkiniu / vertinimas siejant su visuma Vertinimas lyginant su žemiausių rodiklių rinkiniu yra toks kriterinis vertinimas. vertinimas vienas kito atžvilgiu. daug nesusipratimų kyla dėl to. bet dauguma jų pirmiausia gali būti apibūdinamos kaip „mokėjimo“ ar „visumos“ aiškinimas. tada mažiau dėmesio skiriama tam. iš tikrųjų yra įvairių praeičių.3. manytina.3. Bendrieji atskaitos lygiai yra bendros normos (standartai).2.3. Vertinimas siejant su visuma yra toks kriterinis vertinimas. ir mokiniai skirstomi į „mokančiuosius“ ir „nemokančiuosius“. Vertinimas remiantis kriterijais reiškia. demografinei grupei (tu esi 21 567-as. taigi individualūs testo rezultatai gali būti nustatomi remiantis visais kriterijais. kurios tikrinamos konkrečiu testu. Kriterinis vertinimas – priešingas norminiam – yra griežtai mokinio dalyko išmanymo vertinimas. kokia to modulio (taip pat ir išmokimo) vieta bendroje gebėjimų visumoje. Norminis vertinimas / kriterinis vertinimas Norminis vertinimas – tai mokinių išrikiavimas. skirtų aprašo schemos kategorijoms apibūdinti. Vertinimas remiantis norma gali būti taikomas visai klasei (tu esi 18-as). kuris. norminis vertinimas taikomas grupavimo testuose. mokymo ir vertinimo metmenys 9. aiškinamųjų aptarčių skalės susideda iš kriterinių teiginių. laikančių testą. siejamų su kriterijais. arba išlaikymo ribos. siejama su kurso ar modulio turiniu.

kad testo rezultatai turi reikšmę. atliekamas mokytojo ir. žemiausių rodiklių rinkinys gali būti išskleidžiamas pagal „metmenų“ siūlomą kategorijų ir lygių tinklelį. paprastai kurso pabaigoje ar pradžioje. Vienkartinis vertinimas parodo. ir trūkumų. kad vertinimas nėra kurso dalis. Nuolatinis vertinimas / vienkartinis vertinimas Nuolatinis vertinimas yra atlikties per pamokas.Vertinimas mokėjimo prieities alternatyva yra kiekvieno testo rezultatų siejimas su svarbia mokėjimo visuma. bet toks vertinimas labai priklauso nuo mokytojo objektyvumo. nuolatinis vertinimas yra pažymių rašymas už namų darbus. nuolat vertinant daugiau atsižvelgiama į mokinio kūrybiškumą ir kitokius pranašumus. o vertinama tam tikrą dieną. ką asmuo geba dabar. kai pažymiai rašomi ir sprendžiama remiantis egzamino ar kitų vertinimo priemonių pagrindu tam tikrą dieną. mokymąsi skatinantys atsitiktiniai ar reguliarūs kontroliniai darbai. kad asmenys vis dar geba tai. nekreipiamas dėmesys į tai. kaupiami atliktų darbų pavyzdžiai – tai gali būti įvairių darbo etapų juodraščiai. bet šalia to gali būti taikomos ir kitokios nuolatinio vertinimo formos: mokytojai – ar ir mokiniai – gali atsakinėti į klausimus. pildyti lenteles. kad būtų kažkas nuspręsta. abi prieitys turi ir pranašumų. kuri yra laidas. paprastai išreiškiama įvertinimu pažymiais. o kiti galbūt dėl to laimi. ko pagal programą mokėsi gal prieš dvejus metus. darbų ir projektų per visą kursą vertinimas. Blogiausiu atveju mokiniui tai gali būti ilgas nesibaigiantis kontrolinis. atlikti ne vienu metu. nuolatinis vertinimas reiškia. 241 . mokinių. 9. pagal nustatytas taisykles vertinamas darbas per visą kursą. Šiuo atveju „kriterijus“ yra visuma – išorinė tikrovė. Bet toks vertinimas vieniems mokiniams yra sukrėtimas. gali būti vertinamos tam tikros kryptingos užduotys. ir siejant su visuma.3. „Bendrieji europos kalbų metmenys“ gali būti naudojami ir lyginant su žemiausių rodiklių rinkiniu. o mokytojui – biurokratinis siaubas. galimas daiktas. siejama gali būti pasitelkiant skalių analizę (pavyzdžiui. Vienkartinis vertinimas yra toks. dažnai manoma. svarbu tik tai. kad vertinimas vyksta viso kurso metu ir tam tikru kaupiamuoju būdu įtraukiamas į galutinį vertinimą kurso pabaigoje. kas vyko anksčiau. rascho modelį) visų testų rezultatams susieti tarpusavyje ir pateikti bendroje skalėje.4. lyginimo su visuma lygių skalės gali būti susietos su bendraisiais atskaitos lygiais.

d) sieti informaciją į visumą. geba ją peržiūrėti ir apmąstyti. yra pakankamai pasirengęs. Formuojamasis vertinimas / apibendrinamasis vertinimas Formuojamasis vertinimas yra nuolatinis informacijos apie mokymąsi. mokymo ir vertinimo metmenys nuolatiniam vertinimui gali būti naudojami kriterinių teiginių kontroliniai sąrašai. kai informacijos gavėjas geba: a) pastebėti. 242 . vienkartinis išmokimo vertinimas. kad jo tikslas yra gerinti mokymąsi.3. nepaskęsta informacijos sraute. jo trūkumai kyla iš pačios grįžtamojo ryšio metaforos. toks mokinių ugdymas ar sąmoningumo kėlimas vadinamas formuojamuoju vertinimu. 9. kontroliuoti savo mokymąsi ir ieškoti būdų. kurso pabaigoje išreiškiamas pažymiu. tos informacijos panaudojimas toliau planuojant kursą ir dirbant su mokiniais. b) priimti. Apibendrinamasis vertinimas yra pasiekimų apibendrinimas. sieti su turima informacija ir tokiu būdu įsiminti naujus dalykus. kaip ją užrašyti. y. y.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kaip reaguoti į grįžtamąjį ryšį. taigi savo ruožtu mokinys turi būti rengiamas būti autonomiškas. tai nebūtinai yra mokėjimo vertinimas. gaunamą iš klausimynų atsakymų ir konsultacijų. iš tikrųjų apibendrinamasis vertinimas dažniausiai yra norminis. kurių rezultatai būtų priešingi. pagrindinis principas – lyginti įspūdžius (pavyzdžiui.5. turi laiko. t. Grįžtamasis ryšys yra prasmingas tik tada. apie mokinių stiprybes ir silpnybes rinkimas. ir nesiima veiksmų. tvarkyti ir suasmeninti. Formuojamojo vertinimo pranašumas yra tas. t. Visa tai suponuoja autonomiškumą. kad galėtų suprasti klausimo esmę. yra atidus. t. t. motyvuotas ir susipažinęs su gaunamos informacijos forma. klausyti kontroliniame sąraše nurodyto tipo teksto ir žiūrėti. Vienkartiniam įvertinimui pažymiais galima naudotis konkrečių kompetencijos aspektų aptarčių skalėmis (5 skyrius). Formuojamojo vertinimo sąvokai dažnai suteikiama labai plati prasmė: ji vartojama kalbant apie kiekybiškai nevertinamą informaciją. y. c) paaiškinti. žino būdus. tokiam sąmoningumui ugdyti pasitelkiama daugybė būdų. y. kuriais apibūdinami gebėjimai pagal komunikacinės veiklos rūšis (4 skyrius). ką tu pažymi kontroliniame sąraše gebąs atlikti) su tikrove (pavyzdžiui.

5. tačiau. vertintojas stebi. ką kandidatas atlieka konkrečiu metu. kad suprato tekstą. grupelė diskutuoja kokiu nors klausimu. kai vertinama tai. Šią metakalbą jie gali vartoti aptardami savo stiprybes bei silpnybes ir formuluodami autonomiškus savo mokymosi uždavinius. kuriais paprastai vertinami tie gebėjimai. kurias ji geriausiai atitinka. atsakymais į klausimus ir t. pavyzdžiui. kartu plėtoti suasmenintą metakalbą kokybės aspektams aptarti. tačiau negalima tiesiogiai pamatyti receptyviosios veiklos. kalbinė aprėptis ir kalbos vartojimas gali būti vertinami ir tiesiogiai – siejant su kriterijais. vertinti. Tiesioginis vertinimas / netiesioginis vertinimas Tiesioginis vertinimas yra toks. sieja atliktį su tomis lentelės kategorijomis. pavyzdžiui. kitas svarbus būdas yra pavyzdžių aptarimas: aptarti iš kitur paimtus ir pačių mokinių darbų pavyzdžius.). ir netiesiogiai – aiškinantis ir apibendrinant testo atsakymus. t. klasikinis netiesioginis – tarpų užpildymas. tinkamų atsakymų parinkimu.6. kuriant tiesioginių testų vertinimo kriterijus galima pasinaudoti 5 skyriuje pateiktomis įvairių kompetencijos aspektų įvairiuose lygiuose aptartimis. Bendrieji atskaitos lygiai gali pasirodyti svarbesni apibendrinamajam vertinimui. kokias parinkti temas. rašymą ir klausymą. kurių ką tik buvo mokytasi arba tuoj bus mokomasi. t. kuriuos galima įvertinti testu. tokiu būdu įsivertinimas siejamas su atliktimi dialanG projekte. kai vyksta sąveika. tekstus ir testų užduotis produkcinių gebėjimų tiesioginiams testams ir klausymo bei 243 . kaip parodė dialanG projektas. naudojami testai.Vertinimas ar tikrai gali tai suprasti). sakinių baigimu.3. tačiau konkrečių kompetencijos elementų įvairiuose lygiuose aptarčių lentelėmis galima pasinaudoti norint įvertinti kalbėjimą formavimo tikslais. aprašus („pusiaukelės“. iš tikrųjų tiesiogiai vertinti galima tik kalbėjimą.2 skyrelyje pateikiamas pavyzdžių sąrašas yra per bendras diagnostiniam vertinimui. 9. tuos pavyzdžius būtina įtraukti į konkrečių lygių. skaitymą galima įvertinti tik netiesiogiai: mokiniai prašomi įrodyti. ir rašo įvertinimą. Formuojamasis ar diagnostinis vertinimas dažniausiai taikomas konkretiems smulkiems kalbos dalykams ar gebėjimams. „slenksčio“ ir t. klasikinis tiesioginis testas yra pokalbis. Netiesioginiam vertinimui. grįžtamasis ryšys net su apibendrinamuoju vertinimu gali būti diagnostinis ir formuojamasis. kuriuose jie yra svarbūs. priešingai. lygina su kriterijų lentele.

kad tiesiogiai testuojamas mokinys pateiktų sakytinį ar rašytinį kalbos pavyzdį. kurias reikia įtraukti į netiesioginius kalbos žinių testus. „slenkstyje“. kuriomis remiantis siekiama spręsti apie mokėjimą. nors remiantis ja stengiamasi daryti išvadas apie ją pagrindžiančias kompetencijas. Vis dėlto pokalbiui reikia daugiau atlikties negu įrašyti praleistus sakinio elementus. kai apie mokėjimą sprendžiama iš įvairių mokymosi kontekstui tinkamų ir mokinio poreikius atitinkančių diskursų atlikties. ir pamatines pragmatines. Šiek tiek platesne reikšme šis žodis vartojamas terminologizuotame junginyje atlikties vertinimas: atlikties testais gali būti vadinamas toks sakytinės atlikties vertinimas. Vienuose testuose išlaikoma atlikties ir sisteminių kalbos žinių vertinimo pusiausvyra. kokios yra jo lingvistinės žinios ir kaip jis moka vartoti kalbą. sociolingvistines ir lingvistines kompetencijas. Bet junginyje atlikties testai žodis atliktis vartojamas ir siauresne reikšme. panašiai gali būti naudojamasi ir „Bendraisiais europos kalbų metmenimis“. o savo ruožtu įrašymui reikia daugiau atlikties negu kelių pasirinkčių užduočiai. Šis skirtumas yra labai panašus į tiesioginių ir netiesioginių testų skirtumą. kurių tokie aprašai yra parengti. Šiame junginyje žodis atliktis reiškia tinkamą atliktį (santykiškai) tikroviškoje dažniausiai su darbu ar mokymusi susijusioje situacijoje. kurios turėtų būti visų keturių kalbinės veiklos rūšių gebėjimų punktais grįstų testų pavienių punktų tikrinimo židinys. Galima tik patikrinti rinkinį atlikčių. kad parodytų.Bendrieji europos kalbų mokymosi. deja. Atlikties vertinimas / žinių vertinimas Atliktį vertinant reikalaujama.7.3. taip pat europos tarybos įvairių lygių kalbų aprašuose („pusiaukelėje“. Šia reikšme žodis atliktis reiškia kalbos produkavimą. mokėjimas gali būti traktuojamas kaip kompetencijos taikymas. taip pat 4 skyriuje pateikiami parametrai gali padėti nustatyti pamatines lingvistines kompetencijas. 9. kompetencijų niekada negalima patikrinti tiesiogiai. informacijos galima rasti 4 skyriuje. taigi ta prasme visais testais vertinama tik atliktis. kad mokinys atsakytų į įvairiausių tipų punktų klausimus tam. kituose – ne. Žinias vertinant reikalaujama. 244 . „aukštumoje“) pateikiama detalesnių tikslinių sričių lingvistinių žinių tų kalbų. mokymo ir vertinimo metmenys skaitymo netiesioginiams testams.

kas būtent tikrinama testo punktu. kurie leidžia geriau kontroliuoti testavimo situaciją (o tai jau yra subjektyvus sprendimas. dažnai netiesioginis testas apibūdinamas kaip „objektyvusis testas“. tiesiogiai vertinant atliktį pažymiai paprastai rašomi remiantis sprendimu. nes testo rezultatais dažnai naudojasi tretieji asmenys. kelių pasirinkčių. kurio punktai turi vieną teisingą atsakymą (pavyzdžiui. iš tikrųjų vadinamųjų „objektyviųjų“ testų objektyvumas yra perdėtas. 245 . tokio tarpų užpildymo. nes kažkas nusprendžia vertinimą apriboti tokiais metodais. tad toks testas greičiau vadintinas objektyviai vertinamu testu. priimdami sprendimus dėl įvertinto asmens ateities. taigi patikrinti konkretų kompetencijos ar atlikties aspektą yra sunkiau nei atrodytų. kad patikrintų tam tikrą specifikacijoje numatytą dalyką. kadangi visi tie sprendimai turi subjektyvumo. vertinimą. kelių pasirinkčių). ypač jei tai susiję su apibendrinamuoju vertinimu. – dėl to. su kuriuo kiti gali nesutikti). paprastai šis terminas vartojamas kalbant apie netiesioginio testo. paprastai tai suprantama kaip sprendimas apie atlikties kokybę. skaičiuojantis taškus. Vis dėlto subjektyvumo / objektyvumo klausimas yra sudėtingesnis. ar atmestinas. remdamasis nustatytais užduočių atsakymais. atsižvelgiant į svarbius veiksnius ir siejant su kokiomis nors instrukcijomis ar kriterijais ir patirtimi. kai reguliariai praleidžiamas kas kelintas žodis) ir naudojamas automatinis skaitytuvas.3. o paskui suskaičiuoja teisingus atsakymus. turi būti kiek įmanoma objektyvus. subjektyviosios prieities pranašumas yra tas. sunkiai skaidomas ir daugiau nei vien sudėtinių dalių suma. tai reiškia. labai dažnai sunku nustatyti. taip pat kažkas parengia testo aprašą ir dar kažkas galbūt rengia užduotis. kad būtų išvengta taškų skaičiuotojų klaidų. kad būtų vienas tinkamas atsakymas. Objektyvusis vertinimas šalina subjektyvumą. pagaliau kažkas parenka testų užduotis iš visų galimų.Vertinimas 9. kad apie mokinio atlikties gerumą sprendžiama subjektyviai. pastarieji atsirado iš tarpų užpildymo. kad būtų teisingas. kai kuriuose testų tipuose einama dar toliau – kiekvienam jų punktui galimas tik vienas teisingas atsakymas (pavyzdžiui. tačiau bet koks vertinimas. sprendžia. kad kalba ir komunikacija yra labai sudėtingas reiškinys.8. kad pateiktų rezultatus. kai praleidžiama kas antro žodžio pradžia. asmeninių sprendimų įtaka subjektyviai sprendžiant dėl turinio atrankos ir atlikties kokybės turi būti kiek įmanoma mažesnė. ar atsakymas priimtinas. Subjektyvusis vertinimas / objektyvusis vertinimas Subjektyvusis vertinimas yra vertintojo sprendimas. kai asmuo.

Vertinimas pagal kontrolinį sąrašą: asmens įvertinimas pagal sąrašą. • organizuojant mokymus vertinti pagal vertinimo instrukcijas. konkrečiam lygiui ar moduliui svarbūs dalykai. ar apimama svarbi sritis. „Vertinant pagal skalę“ pabrėžiama. kaip aptariama šio skyriaus pradžioje. kuriame svarbiau išryškinti. konkrečiai aplinkai bendra atskaitos sistema. turi būti aišku iš skalės aptarčių. taip pat jis gali būti apskritimo ar dar kokio kitokio pavidalo. kuris pateikiamas skalėje. • reikalaujant kartotinių sprendimų ir / ar įvairių veiksnių apsvarstymo. arba kas antras.9. arba atskiruose lapuose. • laikantis nustatytos tvarkos. Gali būti pra246 . ar asmuo yra pasiekęs tam tikrą lygį. • tikrinant vertinimo kokybę (pagrįstumą. alternatyva yra kontrolinis klausimynas. kad visuose vertinimo proceso etapuose priimami sprendimai turėtų kuo mažiau subjektyvumo. kaip manoma. pirmiausia reikia pasiekti bendrą svarstomojo konstrukto supratimą. Gali būti apibūdinamas arba kiekvienas lygis. y. mokymo ir vertinimo metmenys Vertinimo subjektyvumas gali būti mažinamas – o pagrįstumas ir patikimumas didinamas – taikant šias priemones: • parengiant vertinimo turinio aprašą. „Bendruosiuose europos kalbų metmenyse“ bandoma suteikti pagrindą turiniui aprašyti ir šaltinį konkretiems apibrėžtiems kriterijams tiesioginiams testams rengti. t. pabrėžiamas vertikalusis matmuo: kiek aukštai jis pakilo pagal tą skalę? ką kuris lygis reiškia. pateikiamos arba viename lape kaip tinklelis. susidaryti bendrą atskaitos sistemą. 9. sudarytoje iš tam tikro skaičiaus tokių lygių.Bendrieji europos kalbų mokymosi. atsakymai gali būti Taip / Ne. pagrįstą. kad nustatoma vertinamojo asmens vieta skalėje. pavyzdžiui.3. pabrėžiamas horizontalusis matmuo: kiek modulio turinio asmuo įsisavino? kontrolinis sąrašas gali būti klausimyno formos. Gali būti kelios konkrečių kategorijų skalės. kaip turi vykti vertinimas. • kolektyviai sprendžiant dėl turinio atrankos ir / ar dėl pažymių. arba trys: viršutinis. kuriame išvardyti. Vertinimas pagal skalę / vertinimas pagal kontrolinį sąrašą Vertinimas pagal skalę: sprendimas. • pateikiant nustatytus atsakymus netiesioginiams testams ir tiesioginių testų vertinimo sprendimus grindžiant aiškiai apibrėžtais vertinimo kriterijais. apatinis ir vidurinis. patikimumą) vertinimo rezultatų analize.

kurie leidžia skirti pažymius ar taškus. 9. kad (a) vertinama pagal tam tikrą tvarką ir / ar (b) yra apibrėžti kriterijai. aprašomi (b) punkte. kad daugkartiniais įvairių sričių tyrimais pakartotinai įrodyta. tokiu būdu rezultatai tėra grynai atsitiktiniai. įtraukia apmąstymais ar patirtimi grindžiamą įspūdžio. nesiejant su konkrečiais kokio nors vertinimo būdo kriterijais. daug subjektyviojo vertinimo formų. kad jei bendra atskaitos sistema konkrečiai vertintojų grupei įtvirtinama būtent šiuo būdu. (c) mokoma šiuo būdu vertinti. toks būdas suponuoja. 0–4). ir 3 lentelėje. Valdomojo vertinimo svarbą liudija tai. Valdomojo vertinimo būdo pranašumas tas. Žodis „įspūdis“ čia reiškia.Vertinimas šoma pateikti diferencijuotus atsakymus. kai kurie „kalbos aplanko“ variantai). t. susidariusio kurį laiką galbūt sąmoningai stebint tam tikrą asmenį. apimantiems visus vertinamus lygius (kaip parodyta 3 skyriuje 2 lentelėje. tiek sudaryti vertinimo skalėms ar tinkleliams. arba esamais kriterijais apibūdinamos normos gali būti 247 . kadangi aiškinamosios aptartys yra viena nuo kitos nepriklausomos.10. skirtoje įsivertinti. jei pateikiami „riboženkliai“ – konkrečios atlikties pavyzdžiai – ir nustatomas ryšys su kitomis sistemomis. tai vertinimo nuoseklumas pagerėja iš esmės. ypač taikomų nuolatiniam vertinimui. kiek ir nuo tikrųjų gebėjimų. – tuo atveju pageidautina padalas kaip nors pavadinti ir apibrėžti paaiškinant. kaip tie pavadinimai turėtų būti interpretuojami. pavyzdžiui. dar aiškiau. Valdomasis vertinimas: toks vertinimas. namų darbais ir t. daromas stebint mokinio atliktį klasėje. jos gali būti panaudojamos tiek rengti tam tikro lygio klausimynams (kaip. terminu „valdomasis vertinimas“ čia vadinama situacija. kai asmeninis vertintojo subjektyvumas mažinamas derinant įspūdį su sąmoningu vertinimu pagal apibrėžtus kriterijus. jog jei sprendimai yra daromi niekuo nesivadovaujant. Bendrųjų atskaitos lygių aptarčių skalės gali būti panaudojamos kaip nustatyti kriterijai.3. kai pritaikant kokį nors vertinimo būdą įspūdis perkeičiamas į apgalvotą sprendimą. Įspūdžio vertinimas / valdomasis vertinimas Įspūdžio vertinimas: visiškai subjektyvus sprendimas. kelių padalų (pavyzdžiui. skirtoje egzaminuotojams vertinti). tuo grindžiama daugelio mokyklinių sistemų veikla. pagal konkrečius lygius kalibruotos kriterijų formuluotės. tai mokinių įvertinimų skirtumas gali beveik tiek pat priklausyti nuo vertintojų griežtumo. kad mokytojas ar mokinys vertina grynai remdamasis atliktimi klasėje. įvertinimą.

ko ieškoma. „kalbėjimas“ ar „sąveika“. kad kaip rodo dažna praktika. taip pat kategorijos vertintojams yra metakalba diskutuoti tarpusavyje ir grįžtamajam ryšiui su mokiniais. Visuminis vertinimas / analitinis vertinimas Visuminis vertinimas yra globalus apibendrinamasis sprendimas. Vertintojas intuityviai nustato įvairių aspektų reikšmę. išanalizuoti pagal konkrečias kategorijas ir tada priimti apgalvotą visuminį sprendimą. Analitinis vertinimas yra kiekvieno aspekto nagrinėjimas atskirai. kai kiekviena kategorija vertinama tam tikru kiekiu taškų ir rezultatai gaunami juos sudedant. a) Kas vertinama: kai kurios prieitys yra tokios. kad stebimoji atliktis apibendrintai siejama su vertinimo skalės aptartimis. mokymo ir vertinimo metmenys susiejamos su bendraisiais lygiais.11. Šio vertinimo būdo trūkumas tas. kad vertinamos ištisos plačios kategorijos. kiekvienai jų skiriamas nevienodas taškų skaičius. taip pat jie intelektualiai perkraunami. tačiau kartais vertintojų prašoma įvertintį bendrą įspūdį. kartais šie būdai derinami: viename lygyje taikomas analitinis vertinimas. 9. skirtumas nustatomas dviem būdais: (a) priklausomai nuo to. turėtų būti pateikiama kiekvieno lygio atlikties pavyzdžių. kitame – visuminis. y. kitos yra analitiškesnės – vertintojų prašoma atskirai įvertinti tam tikrą kiekį skirtingų atlikties aspektų. jei turi galvoti apie daugiau negu keturias ar penkias kategorijas. y. t. kad vertintojai skatinami atidžiai stebėti. kad skiriasi kategorijų lyginamasis svoris. tinklelį) ir taikant visuminio vertinimo strategiją (t. kai vertinama pagal analitines kriterijų skales (t. (b) priklausomai nuo to.Bendrieji europos kalbų mokymosi. vertintojams nelengva aiškiai atskirti kategorijas ir nevertinti visuminiu būdu. y. 3 skyriaus 2 ir 3 lentelėse pateikiami įsivertinimo ir egzaminuotojų vertinimo pavyzdžiai. kaip skiriami pažymiai ar taškai arba priskiriama lygiui. analitinės prieities kategorijų skyrimo pranašumas yra tai. 248 . ar analitinė (lentelėje pateiktos 3–6 kategorijos). kas dedukuojama iš atlikties. rezultatai skelbiami kaip vienas skaičius arba kaip „telefono numeris“ iš visų kategorijų. pavyzdžiui.3. kita analitiškesnė prieitis yra tokia. Šiai prieičiai būdinga tai. tai. kad būtų lengviau mokytis standartizuoti. Vėliau. siejama su aptartimi ir tuo pagrindu nusprendžiama). b) Rezultatų skaičiavimas: kai kurios prieitys yra tokios. gautasis skaičius paskui konvertuojamas į pažymį. Šiuo atveju nereikia jokios aritmetikos. ar toji skalė būtų visuminė (globalioji).

Serijinis vertinimas / kategorinis vertinimas Kategorinis vertinimas apima vieną vertinamąją užduotį (suprantama. kad būtų galima kurti skirtingų tipų diskursą. rezultatai būtų pateikiami kaip profilis – „vertikalusis pjūvis“.11 skyrelyje bendrais bruožais apibūdintu analitiniu metodu.3. kai (a) vertinama siejant su aiškiomis mokėjimo normų aptartimis ir / ar (b) vertinimas susijęs su tam tikra patirtimi. toji patirtis gali būti ir testų laikymas. serijinis vertinimas yra būdas įveikti kategorinio vertinimo nuokrypį. Įsivertinimas yra paties sprendimas apie savo mokėjimą. aukštesniuose lygiuose gali būti kuriamos tokios užduotys.3. kad atliktyje išryškėtų tam tikri mokėjimo aspektai.Vertinimas 9. pagal jo rezultatus nėra priimama mokytis). Įsivertinimas yra tikslesnis. kai mokiniai kaip nors mokomi šios veiklos. ką mokinys geba.1 skyrelyje). jei tik egzaminas nėra didelės svarbos (pavyzdžiui. nes vertintojai vienu metu pajėgia tvarkytis tik su nedideliu kategorijų kiekiu. kad vienos kategorijos rezultatai daro įtaką kitos kategorijos rezultatams. turinčią. Į daugelį aptartųjų vertinimo metodikų gali būti įtraukiami mokiniai. gali padėti 4. pagrindas kategorinio vertinimo kriterijams parengti gali būti įvairių kalbinių kategorijų kompetencijos skalės ir 5 skyriaus tekstas. Kitų vertinimas / įsivertinimas Kitų vertinimas yra mokytojo ar egzaminuotojo sprendimas.3. mokytojui ar mokiniui vertinant konkrečias atliktis. padalas nuo 0 iki 3 ar nuo 1 iki 4.2.13.2 skyrelyje pateiktas skirtingų funkcinės kompetencijos tipų sąrašas. Žemesniuose lygiuose pabrėžiamas užduoties atlikimas: tikslas – kontroliniame sąraše pažymėti. kokios užduotys tinka serijiniam vertinimui. kad įsivertinimas gali būti veiksmingai derinamas su testu ar mokytojo įvertinimu.12. 9. nustatyti.2. taip pat įsivertinimas greičiausia yra tikslesnis. o ne vien tik remiantis įspūdžiu.3. Serijinis vertinimas apima virtinę pavienių vertinamųjų užduočių (dažnai atliekami tam tikri vaidmenys su kitais mokiniais ar mokytoju). rengiant kriterijus būtinas kompromisas. toks struktūriškai apibrėžtas įsivertinimas 249 . susidarantį dėl to. tyrimai rodo. kurios atlikimas vertinamas lyginant su vertinamųjų kategorijų tinkleliu: 9. kaip aptariama 9. ji gali susidėti iš įvairių tarpsnių. kurios vertinamos pagal paprastą visuminę skalę. pavyzdžiui.4 skyrelyje pateiktas detalus svarbiausių komunikacinės veiklos tipų aptarimas ir 5.

.. kiek yra pageidautinas ir įgyvendinamas mokinių įsivertinimas pagal nustatytas užduočių aptartis ir įvairių lygių kalbos mokėjimo aspektus. labiausiai jie skiriasi ne tik paviršine formuluote Gebu. serijiniam vertinimui. taip pat kiek šios aptartys taikomos. atlikties pavyzdžiais). kaip paprastai koreliuoja kelių mokytojų įvertinimai. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. bendrosiomis aptartimis. kad 250 . esant reikalui. kaip jų sistemoje išlaikoma išmokimo vertinimo (nukreipto į mokyklą. taip pat kaip jos gali būti papildomos ir detalizuojamos. bet tuo. į mokymąsi) ir mokėjimo vertinimo (nukreipto į išorinį pasaulį. pavyzdžiui. – skatinami susipažinti su tam tikrais vertinimo būdais. testų rezultatai ar mokytojo vertinimas su testų rezultatais (t. nuspręsti: kuris iš išvardytųjų vertinimo būdų: • – labiausiai atitinka jų mokymo sistemos mokinių poreikius. • kiek mokymosi rezultatai vertinami pagal nustatytas normas ir kriterijus (kriterinis vertinimas) ir kiek pažymiai rašomi ir vertinama atsižvelgiant į bendramokslius (norminis vertinimas). Vis dėlto įsivertinimas yra geriausia priemonė skatinti ir sąmoningumui kelti: padėti mokiniams įvertinti savo stiprybes. atpažinti silpnybes ir geriau vadovauti jų mokymuisi. y. kiek yra pageidautinas ir įgyvendinamas integruotas nuolatinis mokinių darbo per visą kursą vertinimas ir vienkartinis vertinimas pagal normas ir kriterijų apibrėžtis. mokymo ir vertinimo metmenys gali koreliuoti su mokytojo įvertinimu ar testų rezultatais taip pat. kiek konkrečiam kontekstui yra svarbūs „Metmenų“ aprašai ir skalės. ar Geba. į rezultatus) pusiausvyra ir kaip jie papildo vienas kitą. kiek mokytojai: – supažindinami su normomis (pavyzdžiui. taip pat kiek vertinama komunikacinė atliktis ir kiek – kalbos žinios. • • • • • 3 skyriaus 2 ir 3 lentelėse pateikiami įsivertinimo ir egzaminuotojo vertinimo tinkleliai. būti tokio pat konkurencinio pagrįstumo).... – atgaliniu poveikiu labiausiai padeda mokytojų saviugdai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. – mokomi įvairiais būdais vertinti ir juos paaiškinti. – geriausiai dera prie jų mokymo sistemos pedagoginės kultūros ir yra lengviausiai įgyvendinami.

žodyno aprėptis. be to. tikslumas. praktiškai vertinant reikia sumažinti kategorijų skaičių tiek. kad sąveikos strategijos yra kokybinis komunikacijos aspektas. kad praktiškai vertindamas kas nors turėtų naudotis visomis šiomis visų lygių skalėmis. o 3 lentelėje – į bendriausius. kad būtų galima jas aprėpti.4. kad 14 kategorijų yra gerokai per daug bet kokiai atlikčiai ver251 . o 7 – jau psichologiškai neperžengiamas slenkstis. tartis ir intonacija. bet kokioje sakytinėje atliktyje atsiskleidžiančius kompetencijos aspektus. – – – – – – – – – – – – – bendradarbiavimo strategijos. lankstumas. sociolingvistinė kompetencija. Vertintojams būtų sunku vienu metu aprėpti tiek daug kategorijų ir. temos plėtotė. jei paimtume kalbėjimo vertinimą ir jei laikytume. taigi reikia atsirinkti. bet akivaizdu. bendroji kalbinė aprėptis. gramatinis taisyklingumas. nors į bendrąjį kontrolinį sąrašą galėtų būti įtraukiamos daugelio šių ypatybių aptartys. sveiku protu suvokiama. 9. žodyno vartojimas. Galimas vertinimas ir metasistema 4 ir 5 skyriuose pateikiamos skalės yra paprastesnio kategorijų rinkinio pavyzdys. pateiktųjų lygių visuma gali netikti konkrečiomis aplinkybėmis. tai aiškinamąsias skales sudarytų 14 kategorijų. tiesiogiai susijusių su kalbėjimo vertinimu: – keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis strategijos. svarbus vertinant kalbėjimą. kad 4–5 kategorijos jau yra perkrova. laisvumas. rišlumas (koherencija ir kohezija). prašymas paaiškinti. kad ir koks vertinimo būdas būtų taikomas.Vertinimas 2 lentelėje dėmesys sutelkiamas į komunikacines veiklos rūšis. nenorima teigti. palyginti su tuose pačiuose skyriuose pateikiama išsamia aprašomąja schema. skalių rinkinys greičiau naudotinas kaip atskaitos priemonė.

CAE): 5 sandas. jei manoma. Dalyvavimo trukmė ir laisvumas įtrauktas į laisvumo skalę. taip nustatyti kriterijai gali turėti vienodą svertinę vertę arba kai kuriems jų gali būti suteikiama didesnė vertė. ypatybės turėtų būti jungiamos. susijusiose su konkrečia veikla. pervadinamos ir iš jų sudaromas mažesnis rinkinys vertinimo kriterijų. nepavyko bandymas parengti ir kalibruoti skalės pašnekovo pagalbos reikmė aptarčių ir įtraukti jos į aiškinamųjų skalių sistemą. mokymo ir vertinimo metmenys tinti. kad konkrečiai užduočiai tam tikri veiksniai yra svarbesni. 1 pavyzdys Kembridžo anglų kalbos mokančiųjų lygio pažymėjimas (Cambridge Certificate in Advanced English. atitinkančių konkrečių mokinių poreikius. ketvirtasis pavyzdys iliustruoja. Vertinimo kriterijai (1991) Testo kriterijai laisvumas taisyklingumas ir kalbos priemonių aprėptis Aiškinamosios skalės laisvumas Bendroji kalbos priemonių aprėptis Žodyno aprėptis Gramatinis taisyklingumas Žodyno vartojimas tartis ir intonacija koherentiškumas sociolingvistinis tinkamumas keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis strategijos Bendradarbiavimo strategijos temos plėtotė Kitos kategorijos tarimas užduoties atlikimas sąveika užduoties klotis pašnekovo pagalbos reikmė dalyvavimo trukmė ir laisvumas Pastabos dėl kai kurių kategorijų. kaip veikiančiose sistemose kategorijos naudojamos kaip vertinimo kriterijai. kaip „metmenų“ skalių aptartys sujungiamos ir performuluojamos.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 252 . kaip tai daroma. pirmuose trijuose pavyzdžiuose glaustai parodoma. taigi praktiniu požiūriu toks kontrolinis sąrašas traktuotinas kaip pasirinktys. teiginiai apie užduoties klotį randami skyrelio „komunikacinės kalbinės veiklos rūšys ir strategijos“ aiškinamosiose skalėse. kad būtų sudarytas vertinimo tinklelis tam tikram tikslui ir konkrečiam atvejui. konkretaus vertinimo reikalavimus ir konkretų pedagoginės kultūros modelį. toliau pateikiami keturi pavyzdžiai.

253 .Vertinimas 2 pavyzdys International Certificate Conference (ICC): Anglų verslo kalbos pažymėjimas. Šioje lentelėje pateikiama. pateikiamos aptartys buvo sudėliotos į skales vykdant Šveicarijos mokslinio tyrimo projektą. 2 testas: verslo pokalbiai (1987) Testo kriterijai 1 skalė (be pavadinimo) Aiškinamosios skalės sociolingvistinis tinkamumas Gramatinis taisyklingumas Žodyno vartojimas keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis strategijos Bendradarbiavimo strategijos sociolingvistinis tinkamumas Kitos kategorijos užduoties klotis 2 skalė (diskurso elementų vartojimas pokalbiui pradėti ir palaikyti) 3 pavyzdys Eurocentres: Grupelių sąveikos vertinimas (RADIO) (1987) Testo kriterijai kalbos priemonių aprėptis taisyklingumas Aiškinamosios skalės Bendroji kalbos priemonių aprėptis Žodyno aprėptis Gramatinis taisyklingumas Žodyno vartojimas sociolingvistinis tinkamumas laisvumas tartis. konferencijoje buvo diskutuojama dviem klausimais: (a) reikmė sieti nuolatinį vertinimą ir kontrolinius įsivertinimo sąrašus į bendrą sistemą. jo pabaigoje projekte dalyvaujantys mokytojai buvo pakviesti gavinius pristatyti konferencijoje ir pradėti Šveicarijoje bandyti „europos kalbų aplanką“. (b) kaip projekte parengtas aptarčių skales galima būtų įvairiopai taikyti vertinimo procese. intonacija keitimosi kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis strategijos Bendradarbiavimo strategijos Kitos kategorijos kalbėsena sąveika 4 pavyzdys Šveicarijos nacionalinė mokslinio tyrimo taryba: Filmuotų atlikčių vertinimas (1987) kontekstas: kaip detaliau aiškinama B priede. per šią diskusiją kelių tiriamųjų mokinių vaizdo įrašai buvo įvertinti pagal 3 skyriaus 3 lentelės vertinimo tinklelį. kaip atrinktosios aiškinamosios aptartys yra sujungtos ir pertvarkytos.

gali būti išdėliojami 5 skyriuje pristatomų kategorijų schemoje (jų skalių pavyzdžiai pateikiami „Prieduose“). – tos kategorijos gali būti detalizuotos atsižvelgiant į savitas vartojimo sritis. bet jis neapima visų galimų variantų ir jį reikėtų išplėsti. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. kai skiriasi ir sistemos. naudojami kaip jų švietimo sistemos vertinimo kriterijai. kad būtų tikrai išsamus. ir mokiniai. ypatybės yra įvairiopai paprastinamos. 254 . išties 14 kategorijų sąrašas ne tik kad nėra per ilgas. kad jas būtų galima taikyti savo • • sistemoje.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kiek svarbiausi veiksniai. nuspręsti: kaip supaprastinti teorines kategorijas. atrenkamos ir derinamos. mokymo ir vertinimo metmenys Testo kriterijai kalbos priemonių aprėptis taisyklingumas laisvumas sąveika Aiškinamosios skalės Bendroji kalbinė aprėptis Žodyno aprėptis Gramatinis taisyklingumas Žodyno vartojimas laisvumas Bendroji sąveika keitimasis kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis Bendradarbiavimas koherencija Kitos kategorijos koherencija Įvairiems vertinimo būdams skirtingomis aplinkybėmis. esant reikalui.

Literatūra

Literatūra

n. B. Žvaigždutėmis pažymėtos publikacijos parengtos anglų ir prancūzų kalbomis.

Darbai, kuriuose aptariami daugeliui „Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų“ skyrių svarbūs dalykai
Bussmann, Hadumond (1996) Routledge dictionary of language and linguistics. london: routledge. Byram, m. (spausdinama) The Routledge encyclopedia of language teaching and learning. london: routledge. Clapham, C. and Corson, d. (eds.) (1998) Encyclopedia of language and education. dordrecht: kluwer. Crystal, d. (ed.) (1987) The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: Cup. Foster, p. and skehan, p. (1994) The Influence of Planning on Performance in Task-based Learning. (pranešimas skaitytas Britų taikomosios kalbotyros asociacijoje.) Galisson, r. & Coste, d. (eds.) (1976) Dictionnaire de didactique des languages. paris: Hachette. johnson, k. (1997) Encyclopedic dictionary of applied linguistics. oxford: Blackwells. richards, j.C., platt, j. & platt, H. (1993) Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. london: longman. skehan, p. (1995) ‘a framework for the implementation of task-based instruction’, applied linguistics, 16/4, 542–566. spolsky, B. (ed.) (1999) Concise encyclopedia of educational linguistics. amsterdam: elsevier.
255

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

Konkretiems skyriams svarbūs darbai
1 skyrius
*Council of europe (1992) Transparency and coherence in language learning in Europe: objectives, evaluation, certification. (Report edited by B. North of a Symposium held in Ruschlikon 1991). strasbourg: Council of europe. *(1997) European language portfolio: proposals for development. strasbourg: Council of europe. *(1982) ‘Recommendation no.R(82)18 of the Committee of Ministers to member States concerning modern languages’. appendix a to Girard & trim 1988. *(1997) Language learning for European citizenship: final report of the Project. strasbourg: Council of europe. *(1998) ‘Recommendation no.R(98)6 of the Committee of Ministers to member States concerning modern languages’. strasbourg: Council of europe. *Girard, d. and trim, j.l.m. (eds.) (1998) Project no.12 ‘Learning and teaching modern languages for communication’: Final Report of the Project Group (activities 1982–87). strasbourg: Council of europe. Gorosch, m., pottier, B. and riddy, d.C. (1967) Modern languages and the world today. Modern languages in Europe, 3. strasbourg: aidela in co-operation with the Council of europe. malmberg, p. (1989) Towards a better language teaching: a presentation of the Council of Europe’s language projects. uppsala: university of uppsala in-service training department.

2 skyrius
a) Įvairių kalbų aprašai: Baldegger, m., müller, m. & schneider, G. in Zusammenarbeit mit näf, a. (1980) Kontaktschwelle Deutsch als Fremdsprache. Berlin: langenscheidt. Belart, m. & rancé, l. (1991) Nivell Llindar per a escolars (8–14 anys). Gener: Generalitat de Catalunya. Castaleiro, j.m., meira, a. & pascoal, j. (1988) Nivel limiar (para o ensino/aprendizagem do Portugues como lingua segunda/lingua estrangeira). strasbourg: Council of europe.
256

Literatūra

Coste, d., j. Courtillon, V. Ferenczi, m. martins-Baltar et e. papo (1976) Un niveauseuil. paris: Hatier. dannerfjord, t. (1983) Et taerskelniveau for dansk – Appendix – Annexe – Appendiks. strasbourg: Council of europe. efstathiadis, s. (ed.) (1998) Katofli gia ta nea Ellenika. strasbourg: Council of europe. ehala, m., liiv. s., saarso, k., Vare, s. & Õispuu, j. (1997) Eesti keele suhtluslävi. strasbourg: Council of europe. ek, j.a. van (1977) The Threshold Level for modern language learning in schools. london: longman. ek, j.a. van & trim, j.l.m. (1991) Threshold Level 1990. Cambridge: Cup. (1991) Waystage 1990. Cambridge: Cup. (1997) Vantage Level. strasbourg, Council of europe (perleistas 2000, Cambridge: Cup). Galli de’ paratesi, n. (1981) Livello soglia per l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera. strasbourg: Council of europe. Grinberga, i., martinsone, G., piese, V., Veisberg, a. & Zuicena, i. (1997) Latviešu valodas prasmes limenis. strasbourg: Council of europe. jessen, j. (1983) Et taerskelniveau for dansk. strasbourg: Council of europe. jones, G.e., Hughes, m., & jones, d. (1996) Y lefel drothwy: ar gyfer y gymraeg. strasbourg: Council of europe. kallas, e. (1990) Yatabi lebaaniyyi: un livello sogla per l’insegnamento/apprendimento dell’ arabo libanese nell’ universitá italiana. Venezia: Cafoscarina. king, a. (ed.) (1988) Atalase Maila. strasbourg: Council of europe. mas, m., melcion, j., rosanas, r. & Vergé, m.H. (1992) Nivell llindar per a la llengua catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya. mifsud, m. & Borg, a.j. (1997) Fuq l-għatba tal-Malti. strasbourg: Council of europe. narbutas, e., pribušauskaitė, j., ramonienė, m., skapienė, s., Vilkienė, l. (1997) Slenkstis. strasbourg, Council of europe (perleistas 2002, Vilnius: Gimtasis žodis). porcher, l. (ed.) (1980) Systèmes d’apprentissage des langues vivantes par les adultes (option travailleurs migrants): Un niveau-seuil intermediaire. strasbourg: Council of europe. porcher, l., m. Huart et mariet, F. (1982) Adaptation de ‘Un niveau-seuil’ pour des contextes scholaires. Guide d’emploi. paris: Hatier. pribušauskaitė, j., ramonienė, m., skapienė, s., Vilkienė, l. (2000) Aukštuma. strasbourg: Counsil of europe.
257

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

pushkin russian language institute and moscow linguistic university (1966) Porogoviy uroveny russkiy yazik. strasbourg: Council of europe. ramonienė, m., pribušauskaitė, j., Vilkienė, l. (2006) Pusiaukelė. Vilnius: apostrofa. salgado, X.a.F., romero, H.m. & moruxa, m.p. (1993) Nivel soleira lingua galega. strasbourg: Council of europe. sandström, B. (ed.) (1981) Tröskelnivå: förslag till innehåll och metod i den grundläggande utbildnigen i svenska for vuxna invandrare. stockholm: skolöverstyrelsen. slagter, p.j. (1979) Un nivel umbral. strasbourg: Council of europe. stumbrienė, V. (2007) Lūžis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. svanes, B., Hagen, j.e., manne, G. & svindland, a.s. (1987) Et terskelnivå for norsk. strasbourg: Council of europe. Wynants, a. (1985) Drempelniveau: nederlands als vreemde taal. strasbourg: Council of europe. b) Kitos svarbios publikacijos: Hest, e. van & oud-de Glas, m. (1990) A survey of techniques used in the diagnosis and analysis of foreign language needs in industry. Brussels: lingua. lüdi, G. and py, B. (1986) Etre bilingue. Bern: lang. lynch, p. stevens, a. & sands, e.p. (1993) The language audit. milton keynes: open university. porcher, l. et al. (1982) Identification des besoins langagiers de travailleurs migrants en France. strasbourg: Council of europe. richterich, r. (1985) Objectifs d’apprentissage et besoins langagiers. Col. F. paris: Hachette; (ed.) (1983) Case studies in identifying language needs. oxford: pergamon. richterich, r. and j.-l. Chancerel (1980) Identifying the needs of adults learning a foreign language. oxford: pergamon. (1981) L’identification des besoins des adultes apprenant une langue étrangère. paris, Hatier. trim, j.l.m. (1980) Developing a Unit/Credit scheme of adult language learning. oxford: pergamon. trim, j.l.m. richterich, r., van ek, j.a. & Wilkins, d.a. (1980) Systems development in adult language learning. oxford: pergamon. *trim, j.l.m., Holec, H. Coste, d. and porcher, l. (eds.) (1984) Towards a more comprehensive framework for the definition of language learning objectives. Vol I
258

Literatūra

Analytical summaries of the preliminary studies. Vol II Preliminary studies. strasbourg: Council of europe. Widdowson, H.G. (1989) ‘knowledge of language and ability for use’. Applied Linguistics 10/2, 128–137. Wilkins, d.a. (1972) Linguistics in language teaching. london: edward arnold. 3 skyrius *van ek, j.a. (1985–86) Objectives for foreign language learning: vol.I Scope. vol.II Levels. strasbourg: Council of europe. north, B. (2000) The Development of a Common Reference Scale of Language Proficiency. new york: peter lang. (1994) Perspectives on language proficiency and aspects of competence: a reference paper discussing issues in defining categories and levels. strasbourg: Council of europe. north B. and schneider, G. (1998): ‘scaling descriptors for language proficiency scales’. Language Testing 15/2: 217–262. schneider, G. and north, B. (2000) Fremdsprachen können – was heisst das? Skalen zur Becshreibung, Beurteilung und Selbsteinschätzung der fremdsprachlichen Kommunkationsfähigkeit. Chur/Zürich: Verlag rüegger aG. 4 skyrius Bygate, m. (1987) Speaking. oxford: oup. Canale, m. & swain, m. (1981) ‘a theoretical framework for communicative competence’. in palmer, a.s., Groot, p.G. & trosper, s.a. (eds.) The construct validation of tests of communicative competence. Washington, dC.: tesol. Carter, r. & lang, m.n. (1991) Teaching literature. london: longman. davies, alan (1989): ‘Communicative Competence as language use’. Applied Linguistics 10/2, 157–170. denes, p.B. and pinson, e.n. (1993) The Speech chain: the physics and biology of spoken language. 2nd. edn. new york: Freeman. Faerch, C. & kasper, G. (eds.) (1983) Strategies in interlanguage communication. london: longman. Firth, j.r. (1964) The tongues of men and Speech. london: oup. Fitzpatrick, a. (1994) Competence for vocationally oriented language learning: descriptive parameters, organisation and assessment. doc. CC-lanG (94)6. strasbourg: Council of europe.
259

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

Fry, d.B. (1977) Homo loquens. Cambridge: Cup. Hagège, C. (1985) L’homme des paroles. paris: Fayard. *Holec, H., little, d. & richterich, r. (1996) Strategies in language learning and use. strasbourg: Council of europe. kerbrat-orecchioli, C. (1990, 1994) Les interactions verbales (3 vols.). paris: Colins. laver, j. & Hutcheson, s. (1972) Communication in face-to-face interaction. Harmondsworth, penguin. levelt, W.j.m. (1993) Speaking: from intention to articulation. Cambridge, mass: mit. lindsay, p.H. & norman, d.a. (1977) Human information processing. new york: academic press. martins-Baltar, m., Boutgain, d. Coste, d. Ferenczi, V. et m.-a. mochet (1979) L’écrit et les écrits: problèmes d’analyse et considérations didactiques. paris: Hatier. swales, j.m. (1990) Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cup. 5 skyrius allport, G. (1979) The Nature of Prejudice. reading ma: addison-Wesley. austin, j.l. (1962) How to do things with words. oxford: oup. Cruttenden, a. (1986) Intonation. Cambridge: Cup. Crystal, d. (1969) Prosodic systems and intonation in English. Cambridge: Cup. Furnham, a. and Bochner, s. (1986) Culture Shock: psychological reactions in unfamiliar environments. london: methuen. Gardner, r.C. (1985) Social psychology and second language learning: the role of attitude and motivation. london: edward arnold. Grice, H.p. (1975) ‘logic and conversation’. in Cole, p. and morgan, j.l. (eds.) Speech acts. new york, academic press, 41–58. Gumperz, j.j. (1971) Language in social groups. stamford: stamford university press. Gumperz, j.j. & Hymes, d. (1972) Directions in sociolinguistics: the ethnography of communication. new york: Holt, rinehart & Wiston. Hatch, e. & Brown, C. (1995) Vocabulary, semantics and language education. Cambridge: Cup. Hawkins, e.W. (1987) Awareness of language: an introduction. revised edn. Cambridge: Cup.
260

(1949) Selected writings of Edward Sapir. (1981) Syntax.vols. p. searle.Literatūra Hymes.H.r. (1983) Pragmatics. G.p. (1984) Vers la compétence de communication. (1972) Théories grammaticales. d. (1972) Language and social behaviour. j. (1977) Komplexes Handeln: Elemente zur Handlungstheorie der Sprache. labov. (1969) Speech acts: an essay in the philosophy of language.51. j. & Holmes. W. o’Connor. j. (1974) Semantic fields and lexical structure. (1974) Morphology: an introduction to the theory of word-structure. lyons.) (1972) Sociolinguistics. d. (eds. (1972) on communicative competence. m. (1985) Crosscultural Understanding. Cambridge: Cup. new york: Harcourt Brace. j. london: longman. j. rehbein. 2nd edn. Berkeley: university of California press.F. (1972) Sociolinguistic patterns. (1921) Language. lehrer. paris: nathan. Cambridge: Cup. Harmondsworth: penguin. a. a. robinson. G.C. (1974) Foundations in sociolinguistics: an ethnographic approach. robinson. 261 . e. philadelphia: university of pennsylvania press. no. philadelphia: university of pennsylvania press. in pride and Holmes (1972). W. doc. (1973) Phonetics. Cambridge: Cup. pride.G. kingdon. sapir. stuttgart: metzler.1. searle.B. Harmondsworth: penguin. (eds. Harmondsworth: penguin. s. vol.n.) (1977) Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. Language in society. paris: Hatier.d.H. oxford: pergamon. neuner. o’Connor. (1958) The groundwork of English intonation. matthews. roulet.l. (1973) The intonation of colloquial English.H. (1976) ‘The classification of illocutionary acts’. knapp-potthoff. Hymes. r. Hymes.d. strasbourg: Council of europe. Cambridge: Cup. munich: iudicium verlag. d. london: longman. & arnold. I and II. levinson. j. e. Cambridge: Cup. j. (1977) Semantics. mandelbaum. j. d. and liedke. descriptions et enseignement des langues. 1–24. CC-Gp12(87)24. london & amsterdam. (1988) A socio-cultural framework for communicative teaching and learning of foreign languages at the school level. G.

H. (1993) Des linguistes et des enseignants. 6 skyrius Berthoud. Clevedon: multilingual matters. Wray. Berthoud. Besse. (1987) ‘Concepts and Categories in language teaching methodology’. Clevedon: multilingual matters. The roles of fluency and accuracy. AILA Review 4.a. and porquier.4. (1989) Cultural Studies and Foreign Language Education. (1976) Human characteristics and school learning. Bath: pitman. B. a.C. (1962) Semantics: an introduction to the science of meaning. oxford: Blackwell. r. j. Cambridge: Cup. Collection l. (1997) Teaching and assessing intercultural communicative competence. B. Byram. london: longman.l. (ed. (1992) Practical stylistics: an approach to poetry. mokymo ir vertinimo metmenys trudgill. m. Wunderlich. C. Blom. k (eds. oxford: oup. Brumfit. paris: Hachette.G. Brumfit.s. d. oxford: oup. (1999) ‘Formulaic language in learners and native speakers’. paris: Hatier. (1971) Practical phonetics. B. ullmann. a. Language teaching 32. m. tilburg and Göteborg: esF. Maîtrise et acquisition des langues secondes. Frankfurt: athanäum.Bendrieji europos kalbų mokymosi. and py. p. Byram. Byram. m. Cambridge: Cup. Vol. Bloom. (1993) Représentations de l’étranger et didactique des langues.-C. (1956) Taxonomy of educational objectives. C.) (1988) Processes in the developing lexicon. (1984) Communicative Methodology in Language Teaching. G. Broeder.-C. 25–31. Widdowson.) (1979) The communicative approach to language teaching. G. (1983) Sociolinguistics 2nd edn.s. Wells. Harmondsworth: penguin. s. 262 . (1984) Grammaire et didactique des langues. & johnson. (ed. & Colson.) (1996) ‘acquisition des compétences discursives dans un contexte plurilingue’. Bulletin Suisse de linguistique appliquée. Bern: lang. (ed. H. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence.) (1972) Linguistische Pragmatik. strasbourg. (1986) Enseigner une culture étrangère. (1997). III of Final Report of the European Science Foundation Project ‘Second language acquisition by adult immigrants’. Clevedon: multilingual matters. new york: mcGraw. Zarate. paris: Hachette. Vals/asla 64. p. a.

25 no. d. (1981) Pour un nouvel enseignement des langues. F. Gardner. d. 4 & vol. Clevedon: multilingual matters. G. Berne: Cdip. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ed. moore. Callamand. paris: e. (1992–3) ‘a student’s contribution to second language learning’: part i ‘cognitive variables’ & part ii ‘affective variables’.. Grauberg. & Zarate. *Girard. (1987) Modern languages in the curriculum. G. & macintyre. j. Cambridge: Cup. d. Zarate. d.C. Gaotrac. Dossier 52. paris: Bordas. Cormon. d.a. paris: Cle. strasbourg: Council of europe. Girard. lieutaud. Holec.. m. (1992) L’enseignement des langues..W. no. Cambridge: Cup.) (1998) Enseignement des langues étrangères – Recherche dans le domaine des langues et pratique de l’enseignement des langues étrangères. (1997) Plurilingual and pluricultural competence. Cunningsworth.d. G. H. F. Hameline. (1987) Self-instruction in language learning. strasbourg: Council of europe.l. (1995) Enseigner les langues: méthodes et pratiques. revised edn. paris: Hatier. 26 no 1. (ed. m.F. l. (1981) Méthodologie de la prononciation. (1997) Sociocultural competences in foreign language teaching and learning. r. (1980) ‘Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing’. oxford: pergamon. Coste. paris: Cle international. Vol. (1981) Autonomy and foreign language learning. (1986) Literature in language teaching. G. (1997) ‘eduquer pour une europe des langues et des cultures’. & neuner. m. & swain. (1997) The elements of foreign language teaching.s. W. 1.1. paris: Chronique sociale. dalgallian. e. dickinson. *Coste. a. Hawkins.) (1988) Selection and distribution of contents in language syllabuses. Collection l. Canale. strasbourg: Council of europe. 263 . m. l. london: Heinemann. (1982) Autonomie et apprentissage des langues étrangères. s. Etudes de linguistique appliquee 98. (1987) Théorie d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère. (1979) Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continue. p.Literatūra Byram.. (1984) Evaluating and selecting EFL materials. Hill. paris: Hatier. d. london: macmillan. Applied linguistics vol. & Weiss. Language teaching.

*porcher. oxford: oup. (1995) Komunikacija kalbos pamokoje.d. and Zimmermann.j.a. 264 . paris: le français dans le monde.) (1994) ‘l’acquisition d’une langue seconde. s. j.d. recherches et applications.) (1995) Méthodes et méthodologies. G. strasbourg: Council of europe (taip pat vokiečių. s. W. komensky. and Viguer. (1988) Authentic texts in foreign language teaching: theory and practice. strasbourg: Council of europe.Bendrieji europos kalbų mokymosi. (eds. london: arnold. 129–158. savignon. (1981) Psychology in foreign language teaching. skehan. (1965) Language teaching analysis. recherches et applications. mackay.e. krashen. u. pêcheur.): addison-Wesley. & terrell. W. münchen: Frankonius. (1983) Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. (1974) Kommunikative Kompetenz als übergeordnetes Lernziel. j.F. d. (1987) Zur Integration von Landeskunde und Kommunikation im Fremdsprachenunterricht. tübingen: Gunter narr Verlag. (1982) Principles and practice of second language acquisition. Col. B. s.) (1992) Les auto-apprentissages. G. oxford: pergamon. d. s. Applied Linguistics 11/2. C. reading (mass. nuremberg. mcdonough. (ed. schmidt. (Comenius) (1658) Orbis sensualium pictus. Col. (1987) Individual differences in second language learning. j. (1993) Context and Culture in Language Teaching. kramsch. strasbourg: Council of europe. (1980) Reflections on language needs in the school. dublin: authentik. rusų kalbomis). paris: le français dans le monde. oxford: pergamon. london: longman. (ed. (1983) The natural approach: language acquisition in the classroom. l. devitt. london: allen & unwin. & singleton. Bulletin suisse de linguistique appliquée. rampillon.. (1990) ‘The role of Consciousness in second language learning’. mokymo ir vertinimo metmenys *(ed. r. (eds. py.d.) (1988) Autonomy and self-directed learning: present fields of application. p. little. melde. ismaning: Hueber. piepho. t. Vilnius: leidybos centras. W. krashen. s. H. Quelques développements récents’.H.) (1997) Strategien und Techniken beim Erwerb fremder Sprachen. *sheils. Vals/asla. (1988) Communication in the modern language classroom.

B. (1989) Designing tasks for the communicative classroom. Weinrib (1977) ‘Foreign languages for younger children: trends and assessment’. reading. nunan.l. p. Williams. (1982) Communicative syllabus design and methodology. london: British Council. k. yule. strasbourg: Council of europe. parts i and ii. (1982) Simulations in language teaching. Clark. G. stern. oxford: oup. and lehman. s. vol.p. C.j. m. Fitzpatrick. m. m. 5–25. lawrence erlbaum. k. and a. oxford: oup. Language Teaching. 20 nos.. jamieson. 8 skyrius Breen. Contenus. (1997) Referential communication tasks. in Grebing. j. H. mass: addison Wesley.) (1983) Contributions à une renovation de l’apprentissage et de l’enseignement des languages. H. (1983) Fundamental concepts of language teaching. d.m. *Coste. Quelques expériences en cours en Europe. The British Council (1978) The teaching of comprehension.H. Etudes de linguistique appliquée. Coste. d. CC-lanG 994) 6. Grenzenlöses Sprachenlernen. n. a. mahwah. (1974) Primary French in the balance. Language Teaching and Linguistics: Abstracts 10. and margreaves. slough: nFer. 2 & 3. (1987) ‘Contemporary paradigms in syllabus design’. (1984) Reading in the language classroom. (1994) Competence for vocationally oriented language learning: descriptive parameters. Cambridge: Cup.l. (ed. Cohen. Festschrift für Reinhold Freudenstein. Berlin: Cornelsen. Cambridge: Cup. j. Burstall. doc. organisation and assessment. 81–92 & 157–174. e. d. stern.Literatūra spolsky. oxford: pergamon. r.H. oxford: oup. (1987) Culture Learning: the Fifth Dimension in the Language Classroom. damen. (1989) Conditions for second language learning. johnson. d. paris: Hatier. london: macmillan. 7 skyrius jones. (1987) Curriculum Renewal in School Foreign Language Learning. trim. 98. (1995) ‘langues et curriculum. (1991) ‘Criteria for the evaluation of classroom-based materials for the learning and teaching of languages for communication’. 265 . programmes et parcours’. l..

(1990) Fundamental considerations in language testing.F..C. Brindley. CCGp(87)10.. d. C. roulet. l. Wilkins. (1987) The educational value of foreign language learning. Cambridge: Cup. (1980) Langue maternelle et langue seconde. Bulletin CILA 55.’l’ paris: Hatier. Cambridge: Cup. taip pat internete: http//www. nunan. and koch. j. Bern: edk. mokymo ir vertinimo metmenys labrie. l. unifr. Schweizerisches Forum Langue 2. Bachman).Bendrieji europos kalbų mokymosi.) (1996) ‘promotion. (1972) Communicative syllabus design. Cambridge language assessment series (eds. oxford: oup. (1989) Assessing Achievement in the Learner-Centred Curriculum. munby. G. d. Bachman). Vigner. Cambridge language assessment series (eds. Cambridge: Cup. and Wall. d. sydney: macquarie university.. j. (ed. schweizerische konferenz der kantonalen erzeihungsdirektoren edk (1995) Mehrsprachiges Land – mehrsprachige Schulen. e. (1995) Language Test Construction and Evaluation. B.C. Coste.) (1992) ‘autour de l’évaluation de l’oral’.a. j. G. (1961) Language testing: the construction and use of foreign tests. Cambridge: Cup. oxford: oup. (2000) Assessing Languages for Specific Purposes. réforme des langues et systèmes éducatifs’.F. nCeltr research series (national Centre for english language teaching and research). d. Etudes de linguistique appliquée. 9 skyrius alderson. r. lado.F. Ch. 7. alderson and l. Bern: edk. schneider. alderson and l. alderson. (1999) Europäisches Sprachenportfolio – Portfelio européen des langues – Portfolio europeo delle lingue – European Language Portfolio. strasbourg: Council of europe. Schweizer Version. Cambridge: Cup. (2000) Assessing Reading. d. douglas. *Wilkins.ch/ids/portfolio. Clapham. (1983) La construction de la Communauté européenne.a. Vers une pédagogie intégrée. Bachman. Col. d. C. (1988) The learner-centred curriculum: a study in second language teaching. 103. j. l. d. and moore.C.C. london: longman. G. (eds. j. paris: Champion. (1976) Notional syllabuses. north. dossier 33. doc. Flügel. 266 .

oxford: pergamon. Col. (eds. (1980) Approaches to self-assessment in foreign language learning. (ed. Bachman). paris: Cle international. j. j. a. paris: Hachette. reid. university of Cambridge local examinations syndicate (1998) The multilingual glossary of language testing terms (Studies in language testing 6). (1984) Self-assessment of foreign language skills: a survey of research and development work. Numéro spécial.F. m. Le français dans le monde. strasbourg: Council of europe. alderson and l. r.Literatūra lussier. août-septembre 1993. oskarsson. Recherches et applications. Cambridge: Cup. C. (Cambridge language assessment series. 267 . (2000) Assessing Vocabulary. Cambridge: Cup. F. (1992) Evaluer les apprentissages dans une approche communicative. tagliante. d. and lescure.) ‘evaluation et certifications en langue étrangère’.) (1991) L’évaluation. eds.C. monnerie-Goarin.

.

dažnai šie dalykai gali kaip išlyga papildyti pozityvias aptarčių formuluotes. mastas. Bet jei kalbos mokėjimo lygiai suprantami kaip uždaviniai. Žemų kalbos mokėjimo lygių aptartis sudėtingiau formuluoti pasakant tai. y. a1 lentelę). kiek mokinys priklauso (a) nuo pašnekovo prisiderinimo prie mokinio kalbos lygio. ir negatyviai (žr. akivaizdžiausias pavyzdys – vadinamasis savarankiškumas. pavyzdžiui: 269 . susijusią su kalbos priemonių spektru. kartais įmanoma tą pačią mintį. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas A priedas. pastebima. t. ką mokinys geba. negatyvios formuluotės išvengti sunku dar ir todėl. ko jis negeba. svarstomi aptarčių formulavimo kriterijai. į platesnę taikomosios psichologijos skalių sudarymo teoriją ir į konsultacijose dalyvavusių mokytojų teikiamas pirmenybes (pavyzdžiui. pateikiama skalių sudarymo metodika ir anotuota bibliografija. Šveicarijos projektas). kad komunikacinė kalbinė kompetencija turi keletą bruožų. formuluoti ir pozityviai. o ne tik kaip kandidatų patikrinimo instrumentas.A priedas. toliau pateikiamos aptarčių formulavimo gairės. kurie nėra kaupiamieji. kad žemų kalbos mokėjimo lygių atveju bendras vidiniam ar išoriniam vertinimui bei egzaminavimui skirtų kalbos mokėjimo skalių bruožas – negatyvios formuluotės. (b) nuo galimybės paprašyti paaiškinti ir (c) nuo tikimybės sulaukti pagalbos formuluojant norimą pasakyti. Aptarčių formulavimas atsižvelgus į kalbų testavimo skalių rengimo patirtį. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas Šiame priede aptariami formalūs kalbos mokėjimo lygių aprašymo dalykai. jie apibūdinami atvirkščiai: mažiau yra geriau. pavyzdžiui. • Pozityvumas. nei tai. pageidautina pozityvi formuluotė. didžiosios Britanijos tikslų eiliškumo schemos.

kad patenkintų paprastus konkrečius poreikius (sveikinimosi. bet kartais. 3 lygis: pažymėjimas) • baziniai kalbos priemonių ir strategijų ištekliai pakankami daugumai kasdienių poreikių. 1 lygis) • ribota žodžių ir posakių aprėptis trukdo perteikti mintis ir idėjas (Gothenburgas. vadinasi. lieka spraga. kas tiesiogiai jam yra aiškiai lėtai sakoma paprastame kasdieniame pokalbyje. arba: Geba pakankamai laisvai bendrauti aiškiose situacijose ir dalyvauti trumpuose pokalbiuose. jo atsisakius. Geba suprasti. jei kartkarčiais galima paprašyti pakartoti ar pasakyti kitaip. pradedantysis) • produkuoja ir atpažįsta atmintinai išmoktus žodžius ir trumpus pasakymus (trimas. antra. aptartyse turėtų būti aprašomos konkrečios užduotys ir / ar joms atlikti reikalinga konkreti gebėjimų kokybė. jei prireikus sulaukia kitų pagalbos. nes ribotos kalbos priemonės varžo minties raišką (esu 3 lygis) • žodynas ribotas (olandų kalba. galioja tokia taisyklė: skirtumas tarp skalės lygių neturi priklausyti nuo kvalifikacinių žodžių. dėl to nuolat perfrazuojama ar ieškoma žodžių (esu 3 lygis) • ribotas kalbos mokėjimas lemia dažnus trukdžius ir nesusipratimus neįprastose situacijose (suomių kalba. apibrėžiant aukštesnį lygį negalima žodžius keletas ar nedaug keisti daugelis ar dauguma. milanas. kas apie žinomus dalykus tiesiogiai jam aiškiai sakoma bendrine kalba. 1 lygis) • geba produkuoti trumpus kasdienius pasakymus. 2 lygis) • bendravimas sutrinka. jeigu tik pašnekovas padeda. menkai geba arba visai negeba išreikšti jais. nuo 1940 m. ar gana platus keisti labai platus. 3 lygis: vertintojo lentelė) • žodyno pamatas – pagrindinių daiktų. o ne parašytos profesiniu žargonu. vietų ir bendriausių giminystės santykių sąvokos (aCtFl. 1986) Negatyvūs • menki kalbos priemonių ištekliai.“ kas vadinama strategija? strategijos atitinka ką? kaip turėtume suprasti įvairias? miglotų apibrėžčių bėda ta. ar vidutiniškas į geras. bet po tariamu paprastumu gali slypėti interpretacijų įvairovė. geba suprasti. Žargonas ne tik kad gali trukdyti suprasti aptartis. mokymo ir vertinimo metmenys Iš esmės geba suprasti. pavyzdžiui: „Geba vartoti įvairias atitinkamas strategijas. ne sukuriamas žodžiu žaismu. o kai konkrečių reikšmingų skirtumų įvardyti neįmanoma. ko reikia (esu 1 lygis) • Tikslumas. informacijos ir pan. 1 lygis. Vertinimas: pozityvūs ir negatyvūs kriterijai Pozityvūs • bazinių kalbos priemonių ir strategijų ištekliai leidžia jam ar jai verstis nuspėjamose kasdienėse situacijose (eurocentras. iš pirmo 270 . pavyzdžiui. Šiuo požiūriu svarbūs du dalykai.) (elviri.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 1978. A1 lentelė. u) • geba produkuoti tik sustabarėjusius pasakymus ir žodžių sąrašus (aCtFl. pirmiausia aptartyse vengtina neapibrėžtumo. bet dažnai prireikia mintis performuluoti ir ieškoti žodžių (eurocentras. aptartys turi būti skaidrios. skirtumas turi būti tikras. pradedantieji) • moka tik pačius elementariausius kalbos dalykus. kad jos gana lengvai perskaitomos. • Aiškumas.

• Autonomiškumas. šis asmuo geba tai daryti. antra. kurio metu buvo sukurtos aiškinamosios aptartys. aiškios logiškos sintaksinės konstrukcijos. tad trumpesnės konkrečios aptartys. • kiek pageidautina ir įmanoma išvardytus kriterijus pritaikyti savo sąlygomis. ilgesnė nei dviejų sudėtinio sakinio dėmenų aptartis iš tikrųjų vertinant negali būti veiksmingai taikoma. kad yra nuosekliai taikomas skalių sudarymo būdas. yra dar du trumpų aptarčių pranašumai. projekte. skirtus mokytojams mokymo pažangai įvertinti ir / ar mokiniams įsivertinti. tai leidžia manyti. kai aptartis yra autonomiška. ypač įprastos amerikoje ir australijoje. Skalių sudarymo metodika kadangi yra keletas lygių. ji gali tapti ir konkrečių mokymo(si) tikslu. esant reikalui. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas žvilgsnio įspūdinga aptartis gali labai mažai tepasakyti. pirmiausia nė vienas individas iš tikrųjų nėra tipiškas. Gali pasitaikyti įvairių pavienių bruožų derinių. gali būti įtraukiamos į vertinimo lapus ar klausimynus. Šiose skalėse ilgomis pastraipomis bandoma išsamiai aprėpti spėjamus svarbiausius mokinio bruožus. mokytojai pirmenybę teikia trumpoms aptartims. galima manyti. Šiuo atžvilgiu yra du požiūriai. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. • Trumpumas. kalbos mokėjimo kokybės aprašus priskirti skirtingiems lygiams galima taikant 271 . o ne vien būti prasminga tik tarp kitų skalės aptarčių. Be abejo. kurią vertintojas turi atpažinti. tačiau šis metodas nepatogus dviem požiūriais. tai atveria daugiau galimybių panaudoti aptartis taikant skirtingus vertinimo metodus (žr. apie kurį galima pasakyti: Taip. nuspręsti: kuris iš išvardytų kriterijų yra svarbiausias ir kokie kiti kriterijai eksplici• tiškai ar implicitiškai taikomi jų švietimo sistemoje. 9 skyrių). Vienu atveju naudojamos visuminės (holistinės) skalės. apibrėžtys turi būti paprastos. kaip savarankiški kriterijai. tokiose skalėse tikslumo siekiama labai nuodugniai pateikiant numatomą detalią tipiško tam tikro lygio mokinio charakteristiką. mokytojai linko atsisakyti ilgesnių nei maždaug 25 žodžių (apie dvi normalaus spausdinto teksto eilutės) aptarčių ar jas suskaidyti. pirmiausia jos tinkamesnės aprašyti elgesį.A priedas. kad tam tikri gebėjimai skirtini labiau vienam lygiui nei kitam ir kad tam tikros gebėjimų kokybės aprašai vienam lygiui tinka labiau nei kitam. tokios skalės yra labai išsamaus aprašymo rezultatas. antra.

kurio pagrindas – atlikties pavyzdžių analizė. aptartis. Pradžia – aptartys. Geriausia. kurie ir yra kokybinės analizės objektas. 272 . pagal kurį aptartys sudėliojamos į skales tikrai matematine prasme. bet gali būti taikomas ir rengiant kompetencijos aspektų aptartis. o tam prireikia intuityvaus rezultatų interpretavimo. alternatyva – pradėti nuo tipiškų pavyzdžių. taikant kokybinius ir kiekybinius metodus galima pradėti nuo aptarčių arba nuo atlikčių pavyzdžių. 10 ir 11 metodai yra šios prieities pavyzdžiai. kad sukuriami konkretūs duomenimis pagrįsti aprašai. Viena galimybė – apmąstyti. pranašumas yra tas. o tada taikant tam tikrus statistinius metodus nustatomi esminiai atlikčių bruožai. kad būtų pagrįstas jos naudojimo praktiškumas ir nustatytos reikmės skalę peržiūrėti. kurie iš tikrųjų lėmė vertintojų sprendimus (kiekybiškai). toks būdas ypač pravartus kuriant su programa susijusių kategorijų. kas norima aprašyti. o tada rašyti. Šis metodas drauge su 2 (intuityviuoju) ir 8 bei 9 metodais (kokybiniais) buvo taikyti kuriant bendruosius atskaitos lygius ir aškinamąsias aptartis. kaupti ir redaguoti kategorijų aptarčių juodraščius. kokybiniai ir kiekybiniai metodai buvo derinami. paskutinis 12 metodas yra vienintelis. kad būtų sukurtos tik atliktims vertinti skirtos aptartys. kokybinius ir kiekybinius metodus. Šiuo atveju tipiški vertintojai prašomi pasakyti. pradėjus nuo kategorijų ir aptarčių įgyjama galimybė subalansuoti sistemą teoriškai. kokybiniais metodais apdorota medžiaga pritaikius kiekybinius metodus turėtų būti išreikšta skaičiais. Pradžia – atlikčių pavyzdžiai. taikant kokybinius metodus reikia intuityvaus pasirengimo ir medžiagos atrankos bei intuityvaus rezultatų interpretavimo. komunikacinės kalbinės veiklos. dauguma kalbos mokėjimo skalių ir kitos lygių sistemos buvo sudarytos taikant vieną kurį iš trijų pirmosios grupės intuityviųjų metodų. pavyzdžiui. 5–8 metodai yra šios idėjos variantai. metodo. kai derinami visų trijų grupių metodai – jie vienas kitą papildo ir paremia. 4 ir 9 metodai – pirmas ir paskutinis toliau pateiktoje kokybinių metodų grupėje – yra šios prieities pavyzdžiai. juos galima suskirstyti į tris grupes: į intuityviuosius. kitas būdas – vertintojų gali būti prašoma tik įvertinti pavyzdžius. todėl sudarant bendruosius atskaitos lygius intuityvieji. tačiau tokie patys statistiniai metodai gali būti taip pat taikomi ir jau sudarius skalę. mokymo ir vertinimo metmenys įvairius metodus.Bendrieji europos kalbų mokymosi. ką pastebi (kokybiniu požiūriu) dirbdami su pavyzdžiais.

ingram. Komisija. (b) paaiškinti savo sprendimą. galėtų būti atliekamas bandymas ir analizuojami jo rezultatai. bet yra suburiama nedidelė darbo ir didesnė konsultantų grupė. tai tradicinis mokėjimo lygių skalių sudarymo būdas (Wilds.A priedas. galbūt pasiremiant informantais. 1 nr. programomis ir kitais svarbiais šaltiniais. 1986). o tik principais grįstas patirties interpretavimas. Vertintojų grupės galėtų aptarti atliktis. Kokybiniai metodai taikant šiuos metodus pirmenybė teikiama nedidelių informantų grupių seminarams ir kokybinei. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas Intuityvieji metodai Šių metodų pagrindas – ne sistemingas duomenų rinkimas. Empirinis. pasikliaudami savo patirtimi ir / ar lygindami mokinių pasiekimus ar gretindami atlikčių pavyzdžius. 1985. kai tik atskleidžiami in273 . 1975. tada. 1985. Grupė žmonių susirenka pasidalyti lygių ir kriterijų supratimu. 4 nr. ir aprašus. 1997) aptaria didžiojoje Britanijoje ir australijoje sudarytų skalių. tik konkrečioje institucijoje ir / ar konkrečiomis vertinimo aplinkybėmis. Esmė – formuluotė. kurie ta skale naudosis. pastarieji gali dirbti intuityviai. liskin-Gasparro. kas nors yra prašomas sudaryti skalę. skalių juodraščiai aptariami konsultantų. – paprašoma (a) sudėti aptartis. darbas vyksta kaip ir eksperto atveju. kai tik parengiamas skalės juodraštis. tai gali būti atliekama po tikslinės grupės poreikių analizės. o tada. 1984. Ekspertas. darbas vyksta kaip ir komisijos atveju. ji paprasčiausiai išskaidoma dalimis ir informantų – tipiškų asmenų. Gippsas (1994) ir scarinas (1996. gretindamos jas su aprašais. skalė galėtų būti bandoma ir tikslinama. tinių kalbų mokymo programomis. lowe. remiantis esamomis skalėmis. tada. lygindamos juos su atlikčių pavyzdžiais. kad būtų patikslintos formuluotės. o ne statistinei duomenų interpretacijai. 2 nr. tinkama tvarka. procesas tęsiasi ilgiau ir baigiasi bendru sutarimu. silpnybes. susijusių su vidurinės mokyklos dabar3 nr. jų manymu.

tada aptariant lygių ribas nustatomi kiekvieno lygio esminiai bruožai (kaip 5 nr. taip yra sudaroma medžio pavidalo binarinė schema. tai ir yra vertintojui siūlomas sprendimo algoritmas (upshur ir turner. International English Language Testing System) aptartys buvo sukurtos taip: patyrusių vertintojų grupės buvo prašomos išrinkti kiekvieno lygio pavyzdinį darbą. kad būtų užtikrinta aprašų ir tikrovės darna. 274 . shohamy ir kt. 1980). tuomet kiekvienas bruožas yra formuluojamas kaip trumpas kriterijus – klausimas. konstruktas) (mullis. Šiuo atveju pirmiausia atskleidus esminius bruožus (5 nr. 7 nr. taip pat yra dar vienas įdomus daugiamatis klasikinio metodo variantas. dažnai pasitaikantis šio metodo variantas – atliktys surūšiuojamos į tam tikras krūveles. o ne visuminė (holistinė) svarbiausios ypatybės skalė. Svarbiausia ypatybė. o ne rangine tvarka. pagal kurį iš tiesų darbai buvo surūšiuoti. kartais šis metodas pakeičiamas: iš skalės išimamas vienas lygis. Esmė – atliktys. tada numanomi tipiški skirtingų lygių bruožai buvo aptariami ir įtraukiami į aptartis (alderson. Dviejų pasirinkčių sprendimai. 1992). eurocentrų egzaminų skalės buvo sudarytos tokiu būdu. siekiant atskleisti svarbiausius kiekvieno lygio bruožus. 6 nr. tarptautinės anglų kalbos testavimo sistemos (ielts. aprašytieji bruožai yra ranginę tvarką lemianti ypatybė (savybė. 1995). atliktys (dažniausia rašytinės) konkrečių informantų yra surūšiuojamos rangine tvarka. Vėliau yra nustatomas ir kiekvienu lygiu aprašomas principas. o tuomet išskirti kiekvieno darbo esminius bruožus. kad trūksta vieno lygio. (c) nustatoma. kokios ypatybės yra svarbiausios. į kurį galima atsakyti taip arba ne. tada pavyzdžiai yra rūšiuojami pagal kiekvieną ypatybę atskirai..). rodanti. tada yra suderinama bendra eilės tarka. kas informantams padėjo ar klaidino. 1991. pateikiama antra užduotis – nustatyti. 5 nr.) nustatoma. aptartys susiejamos su tipiškomis lygių atliktimis. Galiausiai gaunama analitinė daug bruožų aprėpianti. kitas svarbiausios ypatybės metodo variantas: iš pradžių tipiški pavyzdžiai yra surūšiuojami į krūveles pagal lygius.Bendrieji europos kalbų mokymosi. tarp kurių dviejų lygių yra spraga. kai kuriuose kembridžo egzaminų nurodymuose mokytojams šis procesas atskleidžiamas lyginant skalių aptartis su konkrečių darbų įvertinimais. mokymo ir vertinimo metmenys formantų nurodytos ir numatomos tvarkos skirtumai.

iš tikrųjų tai yra aprašomasis metodas. arba „latentinio bruožo“ analizė. kai aptarčių juodraščiai jau būna parengti. Šie esminiai bruožai vėliau 11 nr. 1995). skirtas esminiams bruožams ir jų sąsajoms nustatyti. 1996). kurias. akivaizdžiai nulemiantys vertinimą. 1996). Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas 8 nr. jų manymu. svarbios ir t. yra taikomas daugkartinės regresijos metodas.A priedas. nors taip vadinamas. irt siūloma vertinimo ir skalių sudarymo 275 12 nr. kurios laikomos pagrindiniais kiekvieno lygio bruožais. Šiuo atveju iš vertintojų vartojamos metakalbos yra išskiriamos kategorijos. kurios kategorijos iš tikrųjų yra svarbiausios nustatant lygį. ir diagrama pavaizduojamas skirtingų kategorijų artumas ar tolumas. 1963. Kiekybiniai metodai Šiems metodams būdinga statistinė didelio duomenų kiekio analizė ir kruopštus rezultatų interpretavimas. IRT). yra įtraukiami į kiekvieno lygio aptarčių formuluotes (Fulcher. kad būtų nuspręsta. t. Lyginamieji sprendimai. Daugiamačių skalių sudarymas. Ši kokybinė analizė nustato įvairius kokybinius atlikčių bruožus ir apskaičiuoja jų dažnumą. pirmiausia pluoštas jau įvertintų (geriau – vertintojų grupės) atlikčių pavyzdžių tampa detalios diskurso analizės objektu. north. atliktys yra įvertinamos pagal analitinę kelių kategorijų skalę. informantai gali būti paprašyti jas sugrupuoti pagal kategorijas. 1996/2000). 9 nr. Diskriminanto analizė. taip buvo sudarytas ir suredaguotas aptarčių fondas. ir / ar pagal lygius. tapęs aiškinamųjų skalių pagrindu (smith ir kendall. Vertintojų grupės aptaria atlikčių poras ir nusprendžia. kuri atliktis yra geresnė ir kodėl. Punktų ir atsakymų teorija (Item response theory. . tada. aptartys apibūdina. taigi šiuo tyrimo metodu nustatomi ir pagrindžiami pagrindiniai kriterijai (Chaloub-deville. naudingos. kurie iš nustatytų bruožų yra reikšmingi. patikslinti ar pataisyti ir / ar atmesti aptartis bei nustatyti. taip pat informantų gali būti prašoma pakomentuoti. 10 nr. analizės rezultatai atskleidžia. kurios iš jų yra visai aiškios. Rūšiavimas. Šie bruožai gali būti formuluojami kaip aptartys (pollitt ir murray.

sudaromos sąlygos jį taikyti ir analizuojant testo punktus. jei esate mokančiųjų lygio. tačiau reikia nepamiršti. dėl to. nuspėjant tuos būsimus dalykus. jūsų galimybės atsakyti į paprastus klausimus labai didelės. 1989). išplėtojus šį metodą. ilgainiui sisteminiai verčių pakeitimai (pavyzdžiui. bet išlikti bendroje sistemoje. (b) testai gali būti atidžiai sudaromi iš tam tikrų punktų. jūsų galimybės atsakyti į mokančiųjų lygio klausimus yra labai menkos. ir sudarant komunikacinės kompetencijos aptarčių skales. toliau pateiktoje schemoje inkariniai punktai yra nuspalvinti pilkai. 7 ar 8 kokybiniais metodais gauti duomenys gali būti apibendrinti aritmetinėmis skalėmis. pavadintas danų matematiko Georgo rascho vardu. skirtingi testai ar klausimynai susiejami į nenutrūkstamą grandinę pasitelkus gretimiems lygiams bendrus inkarinius punktus. kuriais rascho analizė gali būti taikoma dėliojant aptartis į skales: (a) taikant rascho analizę 6. nepriklausomą nuo analizuojant naudojamų pavyzdžių ar testų / klausimynų. irt išsirutuliojusi iš tikimybių teorijos ir dažniausiai taikoma pavienių užduočių banko punktų sunkumui nustatyti. kurios išlieka pastovios būsimoms grupėms.Bendrieji europos kalbų mokymosi. jei esate pradedančiųjų lygio. kad šis modelis iškreipia kiekvieno lygio aukščiausius ir žemiausius rezultatus. kuris gali būti taikomas kalibruoti punktus pagal tą pačią skalę. kad būtų galima supaprastinti mokėjimo lygių aptarčių taikymą. C testas B testas a testas rascho analizės pranašumas yra tas. paprasčiausias ir patikimiausias yra rascho modelis. Šis paprastas faktas yra išplėtotas į skalių sudarymo metodiką pagal rascho modelį. yra numatomos skalės vertės. kad remiantis ja galima sudaryti skalę. kad keičiama programa ar mokomi vertintojai) gali būti įvertinami skaičiais ir pakoreguojami (Wright ir masters. yra keletas būdų. mokymo ir vertinimo metmenys modelių sistema. 1982. kurie gali būti svarbūs naujoms tos pačios statistinės populiacijos grupėms. analizuojant rascho metodu. tada šie testų punktai gali 276 . tokiu būdu lygiai gali būti tikslingai pritaikyti tam tikroms mokinių grupėms. lincare.

Literatūros sąvadas: kalbos mokėjimo vertinimas alderson. kirsch ir mosenthal. C ir d prieduose. be to. „Metmenų“ naudotojai turėtų apmąstyti ir. 1996. kaip iš tikrųjų yra taikomos vertinimo skalės dalys. stansfield ir kenyon. 277 . 1993. 45–85. 1995. milanovic ir kt. (ed. Pagrįsta reikalavimo. Language Testing 15 (1). j. nuspręsti: kiek jų švietimo sistemoje pagal tas pačias aptartis atlikti vertinimai yra • lygiaverčiai. G. Carroll.): Language testing in the 1990s. 71–86. (eds. 1994. tyndall ir kenyon. rascho metodika buvo taikyta sudėlioti aptartis į skales ir gautas skales sulyginti tarpusavyje. 1996. C.A priedas. Brindley. 1996). 1991: defining language ability: the criteria for criteria. tai galėtų padėti išryškinti netikslias formuluotes. regional language Centre. ką mokinys geba daryti. Brindley. 1992.) Current developments in language testing. jis taip pat gali būti taikomas analizuojant. kuriais mokytojai vertina savo mokinius (Ar jis / ji geba daryti X?). ir pagrįsti skalių peržiūros reikmes (davidson. kad kalbos mokėjimo skalės reprezentuotų kriterijais paremtą vertinimą. kurie iš šiame skyriuje išvardytų metodų – ar kokie kiti metodai – yra • taikomi kuriant tokias aptartis. kaip punktų banke yra sisteminami testų punktai. and north. in anivan. o ne į susidariusios kompetencijos aspektus. london: British Council/ macmillan. a review of the issues. 4 ir 5 skyriuose aprašytos aptarčių skalės. C. y. esant reikalui. s. pristatytuose B. per siauras ar per plačias dalis. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas būti analizuojami rascho metodu. (d) taip buvo sudarytos 3. j. (c) aptartys gali būti naudojamos kaip klausimynų. kai dėmesys sutelkiamas į rezultatus. 1991: Bands and scores. o jų vertėmis pasiremiama išryškinant atitinkamus aptarčių keblumus (Brown ir kt.. singapore. punktai. kritika. Visuose trijuose projektuose. in: alderson. rascho modelis yra naudingas sudarant skales. masters. B. developments in elt. 1992. Kritikuojama pozicija. 1995). G.. Aptariami tikslų bei orientacijos painiavos ir IELTS kalbėjimo skalių sudarymo klausimai. kirsch. 1998: outcomes-based assessment and reporting in language learning programmes. Šiuo atveju aptartys gali būti kalibruojamos ir pateikiamos aritmetinėje skalėje taip. t.

Language Testing 13 (2). pavyzdžiui. in Binkley.): Assessing second language writing in academic contexts. kirsch.. rust. m. Analizuojamos kelios programos. Vancouver. kad skelbiant vertinimo rezultatus reikia atsižvelgti į egzaminuotojų griežtumą. 208–38. Cathie. siejant su metmenimis. Language Testing 12 (1). Paprastai nespecializuotai aprašomas sudėtingo Rascho metodo taikymas lygių skalę sudaryti remiantis testo duomenimis. n. kas iš tikrųjų vyksta atlikties metu. s. kurio metu kurtos aiškinamosios aptartys. norwood n. mokymo ir vertinimo metmenys Brown. j. C. paper presented at the 14th language testing research Colloquium. lawrence erlbaum associates: 297–323. Propaguojamas bendradarbiaujant sukurtas mokytojų „į standartus orientuotas“ vertinimo metodas. i. Labai aiškus straipsnis. linacre. national Center for education statistics: 135–192. Washington d. taikomas. 1992: Mapping abilities and skills levels using Rasch techniques. (eds. Hillsdale n. kai pradedama nuo deramos analizės to. lumley. i. tim and mcQueen. organisation for economic Cooperation and development (oeCd): 27–53. j. j. Detalesnis ir specializuotesnis jau minėto skalių sudarymo metodo variantas. annie. j. Reikšmingas straipsnis. išplėtotas trijų tarpusavyje susijusių projektų metu. 1992: statistical support for training in esl. Klasikinis Rascho analizės metodo taikymas. kokie kriterijai svarbūs vertinant gimtakalbius arabus. F. p. Falmer press. in Hamp-lyons (ed. s. skirtos patikrinti sąsajas tarp lygių ir kalbos mokymosi metų mokykloje. 1995: deriving oral assessment scales across different tests and rater groups. in Literacy. 1995: interpreting the iea reading literacy scales. susietas su bendraisiais kalbų metmenimis. B. paris. composition rating. m. and Wingleee. 1989: Multi-faceted Measurement. kad iš skirtingais skaitymo užduočių punktais tikrinamų gebėjimų būtų sukurta kalbos mokėjimo skalė.Bendrieji europos kalbų mokymosi. (eds. i. Metodui taikyti reikia daug laiko. Daugiau aptariamas „semantinis“ skalių sudarymo metodas. kuriant aiškinamąsias aptartis.) Test theory for a new generation of tests. Gipps. j. 16–33. Tyrimas. 1995: literacy performance on three scales: definitions and results. tom. Fulcher 1996: does thick description lead to smart tests? a data–based approach to rating scale construction. i. y. Metodas taikytas projekte. pateiktų Didžiosios Britanijos anglų kalbos valstybinėje programoje. Reikšmingas lūžis statistinėje analizėje: pripažįstama. economy and society: Results of the first international literacy survey. 1994: Beyond testing.) methodological issues in comparative educational studies: The case of the iea reading literacy study. kuriame rekomenduojama taikyti Rascho metodą testo punktams analizuoti ir kalbos mokėjimo skalėms sudaryti. ablex: 155–166.: us department of education. kirsch. Sisteminis metodas aptartims ir skalėms kurti. Metodo tikslas – kaip numatyti ir paaiškinti naujų testų punktų sunkumus. 278 . atsižvelgiant į užduotis ir kompetencijas – t. and Bejar. london. j. Chicago: mesa press. reprinted in Melbourne Papers in Applied Linguistics 1/1. mcnamara. B. Chaloub-deville m. mislevy. Svarstomi klausimai. 37–69. kaip pagrįsti vertinimo skalę cikliškai taikant Rascho analizę. Iš esmės vienintelis bandymas taikyti daugiamates skales kalbai testuoti. kuriuo atskleidžiama. m.. k. r. elder. and mosenthal. in Frederiksen. kylantys dėl miglotų aptarčių. nei „konkretusis“. 1993: test theory and behavioural scaling of test performance.C. davidson. Carroll.

kad vertintojai galėtų jomis veiksmingiau naudotis. in Cumming. 1986: proficiency: panacea. kaip jos išspręstos. and particularly. silpnybės. mullis. milanovic. G. 1984: The aCtFl proficiency guidelines: Gateway to testing and curriculum. process? a reply to kramsch. kaip Rascho metodas buvo taikytas testų rezultatams ir mokytojų vertinimams susisteminti. B. darbo etapų aprašas: kokių kilo problemų. paskatintos skalių ir su jomis susijusios apklausos metodikos įsigalėjimo švietimo sistemoje (su ACTFL). B. pollitt. Council of europe CC-lanG (94) 24. princeton nj. kad būtų sudaryta rašymo gimtąja kalbą vertinimo skalė. Aptariamos kalbos mokėjimo skalės: kaip kompetencijos modeliai ir kalbos vartojimas susiję su skalėmis. Išsami apžvalga programų ir vertinimo skalių. 391–397. C.. n. lowe. apžvalga. r. schulz. and Cook. Curriculum Perspectives 14. susisteminti taikant Rascho metodą. north. taikytų testuojant kalbėjimą ir rašymą. and a possible methodology. phd thesis. reprinted 2000. Detalus projekto. lincolnwood (iii. s. 1998: scaling descriptors for language proficiency scales. Detali vertinimo skalių. 1996/2000: The development of a common framework scale of language proficiency. j. (ed. problems. 1996: developing rating scales for Case: Theoretical concerns and analyses. peter lang. Diplomatų rengimo instituto taikytos skalės (Foreign Service Institute (FSI)). Bendrais bruožas kalbama apie Amerikos ACTFL skalių tikslus ir raidą nuo pirmos. jau įvertintas mokytojų. keblumai ir pan. avon. Detaliai aprašomas JAV tarptautinės agentūros „Kalbų apvalusis stalas“ (Interagency Language Roundtable (ILR)) skalės sudarymas. e. Trumpai aprašoma. kurio metu buvo sukurtos aiškinamosios aptartys. i. Validation in language testing. april 1993. educational testing service. B. Pateiktas projekto pasiūlymas drauge su mokytojais sukurti aiškinamąsias aptartis ir jas. C. and schneider. pasirėmus Diplomatų rengimo instituto (FSI) skalės modeliu. north. p. 10-W-51. framework. north. 1981: Using the primary trait system for evaluating writing. strasbourg. to Bachman and savignon. j. 1993: The development of descriptors on scales of proficiency: perspectives. in: Modern Language Journal 70/4. Klasikinis aprašymas. 279 . nFlC occasional paper. Klasikinis aprašymas. vėliau analizuotų ir panaudotų projekte. Washington d. new york.): Foreign Language Proficiency in the Classroom and Beyond. Aptariamos skalių funkcijos. p. north. ginama (tam tikrame kontekste) gerai veikusi sistema.: educational testing service. B. manuscript no. lowe. in: Foreign Language Annals 17/5. north. national Foreign language Center. 475–489. Clevedon. Thames Valley university..1: 48–52. 1994: profiles and assessment.. kaip taikytas Rascho metodas kalbėjimo testo skalei patikslinti: skalės lygių skaičius sumažintas tiek. 1985: The ilr proficiency scale as a synthesising research principle: the view from the mountain. m. kad Australijoje būtų sukurta programos aprašo sistema. princeton n. toeFl research paper. Priede pateikiama darbo būdų ir rezultatų pavyzdžių. multimedia matters: 15–38. forthcoming: Scales for rating language performance in language tests: descriptive models.A priedas. Svarstoma apie rezultatus ir skalių pastovumą. saville. tipų analizė ir istorinė apžvalga: pranašumai. G. V. formulation styles and presentation formats. a. B. Language Testing 15/2: 217–262. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas liskin-Gasparro. Tradicinių kalbos mokėjimo skalių turinio ir sudarymo metodikos kritika. a. j. kurio metu buvo sukurtos aiškinamosios aptartys. a. 1994: Scales of language proficiency: a survey of some existing systems. kurio metu sukurtos aiškinamosios aptartys. in: james. Nuo akademinės kritikos.): national textbook Company. kaip taikytas svarbiausios ypatybės metodas. Projekto. and Berwick. masters.

kad būtų nustatyta. ankstesnį aprašą. Įdomus metodinis straipsnis. 1997: analysing the language of frameworks of outcomes for foreign language learning. Bern/aarau: nep 33/ skBF (umsetzungsbericht). 280 . scarino. in: Journal of Applied Psychology. Pirmasis bandymas sudėti aptartis į skales. Rascho metodo taikymas. G. B. multimedia matters: 124–153. in: Language Testing 1/2. kuriame kalbos priemonių (žinių ir gebėjimų) išteklių analizė susiejama su paprasta skalių sudarymo procedūra. schneider. B. and Berwick. Parodoma. in Cumming. Fundamentalus. kaip mokiniai turi vartoti kalbą. 1963: retranslation of expectations: an approach to the construction of unambiguous anchors for rating scales. r. kaip stulbinamai tarpusavyje skiriasi nemokytų. 2–4 august 1993. and kenyon d. 1992: The effect of raters‘ background and training on the reliability of direct writing tests. p. Cambridge: university of Cambridge local examinations syndicate: 74–91.. smith. and murray. Chur/Zürich. and north.. C. W. in milanovic. e. Beurteilung und selbsteinschätzung der fremdsprachlichen kommunikationsfähigkeit. 2000: ‘dans d’autres langues. 47/2. į ką skirtingų kalbos mokėjimo lygių atveju sutelkiamas vertintojų dėmesys. o ne tiesiog sudaryti skales. Trumpas pranešimas apie projektą. Clevedon. scarino. a. kuriuo grindžiamas metodas. je suis capable de.) 1996: Performance testing. Įdomus metodinis tyrimas. cognition and assessment.. l’évaluation et l’auto-évaluation des competences en langues étrangères. Taip pat pristatomas Europos kalbų aplanko Šveicarijos variantas. Validation in language testing. shohamy. Berne/aarau pnr33/Csre (rapport de valorisation) schneider.Bendrieji europos kalbų mokymosi. C. kurio metu sukurtos aiškinamosios skalės. Verlag rüegger aG. taikytas aiškinamųjų aptarčių kūrimo projekte. describing and monitoring long-term progress in language learning. ankstesnį aprašą. r. and kendall. skirto analitinei rašymo skalei sudaryti. a. m. avon. aprašymas.. Kritikuojamos ELTS skalių normos ir formuluotės. Žr. Kritikuojamos tipiškos mokytojams vertinti skirtos miglotos Didžiosios Britanijos ir Australijos programų teiginių formuluotės ir informacijos. a. Beurteilung und Selbsteinschätzung der fremdsprachlichen Kommunikationsfähigkeit. aprašymas. ’ echelles pour la description. l. and saville. Žr. Gordon.. (eds. Cambridge and arnhem. stoka. Taip pat pristatomas Europos kalbų aplanko Šveicarijos variantas (40 A5 formato puslapių). j. 1996: issues in planning. n. in proceedings of the aFmlta 11th national languages Conference: 241–258. norint patvirtinti ranginę ACTFL programos užduočių tvarką. m. 1996: What raters really pay attention to. and north. B. Labai sunku skaityti. and north. G. G. 2000: Fremdsprachen können – was heisst das? skalen zur Beschreibung. and kraemer. Skalen zur Beschreibung. m. mokymo ir vertinimo metmenys pollitt. Nesudėtingas skyrius apie anglų kalbos skalių sudarymą. p. schneider. 1996: Comparing the scaling of speaking tasks by language teachers and the aCtFl guidelines. Modern Language Journal 76: 27–33. neprofesionalių vertintojų rezultatai. in proceedings of the aFmlta 10th national languages Conference: 67–75. selected papers from the 15th language testing research Colloquium. a. Išsamus projekto. skehan. Paprastas pagrindinio kokybinio metodo. n. 202–220. studies in language testing 3. 1999: ‘In anderen Sprachen kann ich’. m. kurio metu buvo sukurtos aiškinamosios skalės. stansfield C. 1984: issues in the testing of english for specific purposes.

Originalus darbas apie pirmąją kalbos mokėjimo vertinimo skalę. j. upshur. in: spolsky. Paprastas skalių. tyndall. alderson (ed. 281 . kad būtų pastebėti niuansai. and Berwick. Klasikinis daugialypio Rascho modelio taikymas mokymo reikmėms nustatyti. susiję su suomių kalba. Wilds. C. 1995: Constructing rating scales for second language tests. and jones. C. Council of europe. in Cumming.) Case studies of the use of the Common European Framework. Council of europe scales of language proficiency: a validation study. p. Validation in language testing. and F. d. patikimumo patikrinimo aprašymas. C. Aprašomas tolesnis Rascho metodo plėtojimas: kaip. pritaikant aiškinamąsias aptartis. B. Labai svarbu mokykloms. (eds.): Testing language proficiency. kad būtų sukurtos dviejų pasirinkčių sprendimų lentelės. English Language Teaching Journal 49 (1). Sudėtingas tolesnis svarbiausios ypatybės metodo plėtojimas. Kontekstas – DIALANG projektas: bandymai. 29–44. and kenyon. a. multimedia matters: 9–57. kurie vėliau daugelio apklausos (interviu) metodų buvo praleisti. avon. s. sudaryti kalbos įsivertinimo skales. 3–12. Kalbos mokėjimo lygių aptarčių kūrimas takala.A priedas. C. 1975: The oral interview test. Verta atidžiai perskaityti. Washington d. r. and turner. r. B.: Center for applied linguistics. 1996: Validation of a new holistic rating scale using rasch multifaceted analysis. Clevedon. in j. taikomų per universiteto stojamąjį egzaminą (pokalbį). kaftandjieva (forthcoming).

.

tik dar buvo tiriama recepcija. Goethe‘s instituto. bet prancūzų ir vokiečių kalbomis. kuris aprašomas a priedo pabaigoje. Šveicarijos mokslinio tyrimo projektas Ištakos ir kontekstas 3. Šiame projekte aptartys buvo išdėstytos skalėje ir panaudotos „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ lygiams sukurti taikant 12 metodą (rascho modelį). buvo tirta sąveika ir produkcija. apsiribota anglų kalba bei mokytojų vertinimu. 4 ir 5 skyrių aptarčių skalės buvo sudarytos remiantis 1993–1996 metais Šveicarijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos vykdyto projekto rezultatais. profesinio rengimo mokiniams ir suaugusiesiems buvo atstovaujama tokiu santykiu: Žemesnių klasių mokinių 35 % 24 % aukštesnių klasių mokinių 19 % 31 % profesinio rengimo mokinių 15 % 17 % suaugusiųjų 31 % 28 % 1994 1995 283 . Aiškinamųjų aptarčių skalės B priedas. tyrimas buvo iš dalies 1994 m. aukštesnių klasių. tuose dviejuose tyrimuose iš viso dalyvavo beveik 300 mokytojų ir apie 2 800 mokinių iš apytikriai 500 klasių. kur apie jas rašoma. tyrimo kartojimas. 1995 m. Žemesnių klasių. Aiškinamųjų aptarčių skalės Šiame priede aprašomas Šveicarijos projektas „Bendriesiems europos kalbų mokymosi. jo tikslas – sukurti aiškius įvairių kalbos mokėjimo aspektų apibūdinimus aprašomajai „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ sistemai. 1994 m. priede taip pat išvardijamos skalėse išdėstytos kategorijos nurodant „metmenų“ puslapius. Šis projektas buvo 1991 metų riuschlikono simpoziumo tąsa. mokymo ir vertinimo metmenims“ parengti aiškinamąsias aptarčių skales. prancūzų kalbos egzaminų delF ir dalF).B priedas. tai taip pat turėjo padėti kurti „europos kalbų aplanką“. taip pat ne tik anglų. prie mokytojų vertinimo buvo pridėtas įsivertinimas ir kai kurie egzaminų duomenys (kembridžo.

2. Intuityvusis etapas 1. 6. mokymo ir vertinimo metmenys Buvo įtraukta mokytojų iš vokiškai. mokslo metų pabaigoje mokytojai įvertino tipiškus mokinius pasinaudodami daugeliu iš dalies sutampančių klausimynų. (b) skirstė aptartis pagal kalbos mokėjimo pakopas. iki gerai mokančių kalbą. kaip mokytojai svarsto ir lygina kalbos mokėjimo atlikčių vaizdo įrašus. suorganizuoti 32 seminarai mokytojams. kurias ketino apibūdinti. ar mokytojų praktikų vartojama metakalba atitinka aptartis. per europos tarybos ryšius gautos kalbos mokėjimo skalės (sąrašas pateikiamas šios santraukos gale). Metodika toliau glaustai aprašoma projekto metodika.Bendrieji europos kalbų mokymosi. 4. prancūzų ir vokiečių kalbomis. kad aptartys sakytinei sąveikai antraisiais metais buvo naudojamos pakartotinai. kuris įgyjamas per 80 valandų. suklasifikuota pagal 4 ir 5 skyrių aprašomąsias kategorijas. aprašant ryšį su atlikties sąlygomis. kiekvienas klausimynas buvo sudarytas iš 50 aptarčių. analizuoti įrašai. pirmaisiais metais buvo parengtas 7 klausimynų komplektas. du tyrimai buvo siejami su tuo. ir kitais metais apie ketvirtadalis dalyvavusių mokytojų mokė savo gimtosios kalbos. antraisiais metais buvo įvairia tvarka naudojami penki klausimynai. Kokybinis etapas 3. ar tos aptartys aiškios. sudarytų iš aptarčių. taikliausias ir svarbiausias. aptartys buvo tik anglų kalba. kuriomis jie galėtų tikėtis atlikti taip. tikslios ir svarbios. Kiekybinis etapas 5. (b) vertino. kuriuose jie (a) skirstė aptartis pagal kategorijas. kaip apibūdinama aptartyje. nors iš pastarųjų dviejų regionų mokytojų buvo labai nedaug. mokytojų aptarčių interpretavimo būdai buvo analizuo284 . išsamiai analizuotos viešai naudojamos ir 1993 m. o 1995 m. jos buvo papildytos anglų. klausimynus mokytojai pildė tiksline kalba. mokiniai buvo vertinami pagal kiekvieną aptartį nuo 0 iki 4. Šios skalės išskaidytos tam. prancūziškai. kurias mokytojai seminaruose pripažino esant aiškiausias. kad būtų įsitikinta. ir vienais. itališkai ir retoromaniškai kalbančių Šveicarijos regionų. kad būtų sudaryta pirminė redaguotų aptarčių sankaupa. apimančių mokėjimo diapazoną nuo tokio. taigi 1994 m.

taigi rascho modelis mažiausiai kuo nors dėtas. kuriame aprašomi skirtingi komunikacinės kalbinės kompetencijos aspektai. sakytinės produkcijos. aptarta. b) kiekvieno bendrojo atskaitos lygio įsivertinimo kontrolinį sąrašą. b) nustatyti statistiškai reikšmingus aptarčių interpretavimo variantus. Ši analizė turėjo du tikslus: a) matematiškai nustatyti kiekvienos aptarties „sunkumo vertę“. įsivertinimo skalėje. mokytojų vertinimo ir įsivertinimo rezultatai funkcio285 . sociokultūrinės) aptartis išdėstyti skalėje yra sudėtinga. Rezultatai Įvairių gebėjimų ir įvairių kompetencijos rūšių (lingvistinės. ar tų skirtingų bruožų vertinimas sudaro vientisą matavimo dimensiją. 9. susijusius su skirtingais švietimo sektoriais. pragmatinės. kad būtų galima sudaryti 3 skyriuje pristatomą bendrųjų atskaitos lygių rinkinį. ir iš jų sudaryti visumines skales. Interpretavimo etapas 8. kaip sekėsi taikyti „aplanką“ ir mokytojai supažindinti su bendraisiais atskaitos lygiais. 7. nustatyti „ribiniai taškai“. aptartys pritaikytos įsivertinti. Glaustai lygiai apibūdinami visuminėje skalėje (1 lentelė). kurių vertė įvairiuose kontekstuose mažiausiai kinta. ir atlikties vertinimo tinklelyje. 10. Ši problema kyla ne dėl rascho modelio taikymo ir nėra siejama išskirtinai su tuo modeliu.B priedas. jei kyla problemų. Šiuo požiūriu testų. kalbėjimo. – tai tinka apskritai bet kokiai statistinei analizei. kurioje aprašoma kalbinė veikla (2 lentelė). 11. Įvyko baigiamoji konferencija. rašymo įsivertinimo tinklelį (2 lentelė). kad nustatant Šveicarijos švietimo sektorių pasiekimų amplitudę būtų į juos atsižvelgiama. sakytinės sąveikos. nes kyla klausimas. kurioje buvo pristatyti tyrimo rezultatai. Šio vertinimo tikslas – išsiaiškinti dalyvavusių mokytojų vertinimo griežtumo kiekybinius skirtumus. kai kurių tyrime dalyvaujančių mokinių atlikčių vaizdo įrašai buvo vertinami visų tyrime dalyvavusių mokytojų. kad būtų galima atrinkti tas aptartis. tai apima: a) klausymo. pateiktos aiškinamosios skalės (4 ir 5 skyriai) tų kategorijų. Aiškinamųjų aptarčių skalės jami taikant rascho vertinimo skalių modelį. kalbiniais regionais ir tiksline kalba. kad būtų sukurta šveicarų bandomoji „europos kalbų aplanko“ versija. kurias pasirodė įmanoma išdėstyti skalėje. apibendrinančias bendruosius atskaitos lygius.

Bendrieji europos kalbų mokymosi. kad klausymo ir skaitymo supratimui taikoma prieitis yra pagrįsta. patvirtintas dialanG ir alte (žr. (b) neaiškios pačios aptartys – seminaruose buvo nustatyta. ar keliomis. Šiame projekte iš mokytojų vertinimo duomenų matyti. b) Darbas aptartys. rašymas nebuvo vienas iš svarbiausių tyrimo „taikinių“ ir 4 skyriuje pateikiamos rašymo skalės iš esmės buvo parengtos remiantis kalbėjimo skalėmis. kuriomis apibūdinamas gebėjimas skaityti literatūrą (taip pat ir grožinę). sunkumai dėl komentuotų kategorijų yra susiję su tuo. kad mokytojams skaitymas matavimo sistemoje yra atskirai nuo sakytinės sąveikos ir kalbėjimo. išskyrus tas. kuriose apibūdinamas poreikis paprastinti. skirtą tiesiogiai jam. jei jis kartkarčiais gali paprašyti pakartoti ar performuluoti. ar problemų kyla dėl to. kurie būtini šiems atsakymams. ar jų išdėstymas skalėje remiasi viena dimensija. kad: (a) tai yra kitas konstruktas – ne kalbos mokėjimo. rašyti pranešimus ir apybraižas. oficialiai susirašinėti. kad kai kurios kategorijos pasirodė esančios ne tokios naudingos ir neanalizuotinos. (c) nenuoseklūs atsakymai. kurią galima tiesiogiai stebėti klasėje. kalbėti telefonu. Geriau veikė toks šių aspektų apibūdinimas. santykiškas „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ kalbėjimo ir rašymo skalių verčių pastovumas. kad suaugusieji ir profesinio rengimo sektorius buvo gerai reprezentuojami. a) Sociokultūrinė kompetencija aptartys. daugiamatiškumas yra antrinis ir susijęs su mo286 . iš pirminės aptarčių sankaupos atmestinos pasirodė toliau išvardijamos kategorijos. kuris buvo suformuluotas teigiamais žodžiais. taip atsitiko nepaisant to. kur mokytojams reikia spėti apie veiklą (apskritai apie darbą). netiesiogiai reiškiančios neigiamas sąvokas. apibūdinančios išskirtinai sociokultūrinę ir sociolingvistinę kompetenciją. kad būtų pakartojama ar paaiškinama. dalyvauti oficialiuose susitikimuose. nėra visai aišku. kad jos yra problemiškos. pristatyti oficialias pateiktis. mokymo ir vertinimo metmenys nuoja skirtingai. pasirodė. C ir d priedus) vis dėlto leidžia manyti. pavyzdžiui. kad būtų gauti tikslesni rezultatai. nes mokytojai nežino apie savo mokinius tų dalykų. kur aptariama tokia veikla. Vis dėlto surinkti duomenys leido skaitymo gebėjimus išdėstyti atskiroje skalėje ir paskui prilyginti bendrai skalei. toks keblumas kilo ir dėl aptarčių. c) Neigiamos sąvokos aptartys. pavyzdžiui: Geba apskritai suprasti aiškų kalbėjimą bendrine kalba apie pažįstamus dalykus.

Tąsa 1999–2000 m. pavyzdžiui. Bazelio universiteto projektas buvo skirtas pritaikyti „metmenų“ aptartis įsivertinimo priemonei stojant į universitetą. kai buvo rengiama 3 skyriaus 1 ir 2 lentelėse pateikta bendrųjų atskaitos lygių santrauka.B priedas. išskyrus tokį. populiacija. tokios variacijos vadinamos „punkto diferencine funkcija“. (b) perrašytos prie konkretaus lygio prilygintų aptarčių elementus sudėliojant kitaip (kai kurių kategorijų. kurios iš pradžių nebuvo įtrauktos į tyrimą). Viešieji skelbimai. kiek įmanoma buvo vengiama įtraukti tokias aptartis. pastarasis būdas beveik ištisai buvo taikomas puikaus kalbos mokėjimo lygiui. 287 . galimas daiktas. yra daugybė atvejų. tai atrodo intuityviai suprantama. dar buvo pridėta sociolingvistinės kompetencijos ir konspektavimo aptarčių. pirminių „metmenų“ aptarčių skalių ir šio leidimo skalių reikšmių koreliacija yra 0. Aiškinamųjų aptarčių skalės kinių. kurių kalbos mokėjimas apibūdinamas. kai aptarčių sunkumas priklauso nuo švietimo sektoriaus. pavyzdžiui. mokytojų vertinimu. kad. gimtakalbiai mokytojai griežčiau supranta žodį „suprasti“ vertindami mokančiųjų lygio asmenis. (c) atrinktos remiantis kokybinio etapo (seminarų) rezultatais. Taikymas 4 ir 5 skyriaus aiškinamosios aptartys buvo: (a) priskirtos lygiui. kad būtų užpildytos empiriškai kalibruotos poskalės spragos. suaugusiems pradedantiesiems „tikroviškos“ užduotys yra gerokai lengvesnės nei keturiolikmečiams. kuriam per tyrimą konkreti aptartis buvo prilyginta. ypač jei kalbama apie literatūrą. kuriose pasireiškė „punkto diferencinė funkcija“. siejamų su universiteto kontekstu. nes labai nedaug šio lygio aptarčių buvo ištirta.899. (d) parašytos interpretacijos etape. tikslinės kalbos atžvilgiu reikšmingo poveikio nepastebėta. naujosios aptartys buvo išdėstytos skalėje pagal „metmenų“ lygius taikant tuos pačius metodus. kurie buvo taikomi pirminiame projekte ir kurie įtraukti į šį „metmenų“ leidimą. gimtosios kalbos atžvilgiu nepastebėta jokio poveikio.

parengta spaudai: developing descriptor scales of language proficiency for the CeF Common reference levels.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Council of europe. . north. Thames Valley university. pakartotinai išleista 2000. kuriose glaustai apibūdinami bendrieji atskaitos lygiai. Beurteilung und Selbsteinschatzung der fremdsprachlichen Kommunikationmsfahigkeit.) Case studies of the use of the Common European Framework. 1996/2000: The development of a common language scale of language proficiency. Metmenų aptartys Be 3 skyriuje pateiktų lentelių. peter lang. in j.C. national research programme 33.C.) Case studies of the use of the Common European Framework. Berne. project report. and schneider. phd thesis. swiss national science research Council. parengta spaudai: a CeF-based self-assessment tool for university entrance. alderson (ed. alderson (ed. schneider and north 1999: ‘In anderen Sprachen kann ich’ . B. Skalen zur Beschreibung. 4 bei 5 skyriuose dar yra aiškinamųjų aptarčių. 1998: scaling descriptors for language proficiency scales. mokymo ir vertinimo metmenys Literatūra north. in j. B. G. Council of europe. . new york. 288 . Language Testing 15/2: 217–262.

4 skyriaus aiškinamosios skalės: Komunikacinės strategijos Recepcija Sąveika • kontekstinių ženklų atpažinimas ir išvadų darymas • kalbėjimo eiliškumas (keitimasis vaidmenimis) • Bendradarbiavimas • prašymas paaiškinti • planavimas • kompensavimas • stebėsena ir taisymasis Produkcija 289 .B priedas.. debatuose) – viešieji skelbimai – kalbėjimas auditorijai • Bendroji rašytinė produkcija – kūrybinis rašymas – pranešimų ir samprotaujamųjų rašinių rašymas Sakytinė Recepcija Sąveika Produkcija Garso ir vaizdo įrašai Rašytinė Sakytinė Rašytinė Sakytinė Rašytinė B2 dokumentas. Aiškinamųjų aptarčių skalės B1 dokumentas. laiškeliai ir formų pildymas • Bendroji sakytinė produkcija – išplėtotas monologas: patirties apibūdinimas – išplėtotas monologas: dalyko pristatymas (pvz. 4 skyriaus aiškinamosios skalės: Komunikacinė veikla • Bendrasis klausomų tekstų supratimas – gimtakalbių pokalbių supratimas – klausymas auditorijoje – skelbimų ir nurodymų klausymas – radijo ir garso įrašų klausymas .tV ir filmų žiūrėjimas • Bendrasis skaitomų tekstų supratimas – laiškų skaitymas – skaitymas susipažinti – skaitymas dėl informacijos ir argumentų – nurodymų skaitymas • Bendroji sakytinė sąveika – supratimas bendraujant tarpusavyje – gimtakalbio pašnekovo supratimas – pokalbiai – neoficialios diskusijos – oficialios diskusijos (susirinkimai) – bendradarbiavimas siekiant bendro tikslo – prekių įsigijimas ir naudojimasis paslaugomis – informacijos gavimas ir teikimas – klausinėjimas ir atsakymas į klausimus (interviu) • Bendroji rašytinė sąveika – susirašinėjimas – užrašai.

Bendrieji europos kalbų mokymosi. informacijos gavimas ir teikimas ir kalbos priemonių aprėptis. išvaizda • biografija. bet įvairių kategorijų aptartys yra susijusios su temomis. pavyzdys galėtų būti temos. sieki. kad sistema yra nuosekli. toliau lentelėje palyginama. nors šių trijų lentelės dalių turinys nėra tapatus. A1 • gyvenamoji vieta Aprašymas ir pasakojimas A2 B1 • knygos / • asmeniniai filmo siudaiktai. • asmeninė pamas avarijos) tirtis detalės B2 C1 • aiškus detalus sudėtingų dalykų apibūdinimas C2 • žmonės. • reakcijos • pagrin• mėgstami / nedinės mėgstami dalykai • svajonės. mokymo ir vertinimo metmenys B3 dokumentas. • planai / susitaviltys. viešieji skelbimai). 5 skyriaus aiškinamosios skalės: Komunikacinė kalbinė kompetencija Aprėptis Lingvistika Kontrolė • Bendroji kalbinė aprėptis • Žodyno aprėptis • Gramatinis taisyklingumas • Žodyno vartojimas • tartis ir intonacija • rašyba • sociolingvistinis tinkamumas • lankstumas • keitimasis kalbėtojo ir klausytojo vaidmenimis (kartojama) • temos plėtotė • rišlumas (koherencija ir kohezija) • propozicinis tikslumas • kalbėjimo laisvumas Sociolingvistika Pragmatika B5 dokumentas.nenumai matytos rimai • įpročiai / įprasta • atsitikimų situacijos tvarka pasakoji(pvz. Aptarčių kalibravimo nuoseklumas tam tikrų turinio elementų užimama vieta skalėse rodo. kurios neįtrauktos į pirminį tyrimą (pavyzdžiui. 4 skyriaus aiškinamosios skalės: Darbas su tekstais Tekstas • konspektavimas seminaruose ir paskaitose • teksto apdorojimas B4 dokumentas.. naminiai žetas gyvūnai • patirtis • įvykiai ir veikla. temų aptartys nepateikiamos. buities sąlygos 290 . remiantis tokia analize. bet lyginimas rodo aiškų nuoseklumą – kad visi kalibruotų aptarčių rinkiniai yra ganėtinai nuoseklūs. kaip šiose trijose srityse yra traktuojamos temos. pertvarkant aptarčių elementus buvo sukurtos aptartys tų kategorijų. darbas • gyvenamoji vieta. svarbiausios kategorijos yra trys: aprašymas ir pasakojimas.

informacijos prašymas A1 • aš pats ir kiti • namai • laikas B2 C1 C2 A1 B2 C1 C2 B6 dokumentas. ties inforbas ir laisvaįpročiai. 1978. • european Certificate of attainment in modern languages. numatoma. 1990. 1993. numatomos išgyventi situacijos einamieji • paprasti įvykiai konkretūs poreikiai: informacija apie save. Aiškinamųjų aptarčių skalės Informacijos gavimas ir teikimas A2 B1 • paprasta. • north: european language portfolio mock-up: interaction scales. Panaudotos kalbos mokėjimo skalės Kalbėjimo visuminės skalės: • Hofmann: levels of Competence in oral Communication. 1993. temos laisvalaikis. dar• pramogos. 1974. Konkrečių komunikacinės veiklos rūšių skalės: • trim: possible scale for a unit/Credit scheme: social skills. • university of london school examination Board: Certificate of attainment – Graded tests. dienotvarkę.įprastų reikalų kasdienio gyvenitvarkymas nikaciniai • pažįstamos mo temų: poreikiai šeimos situacijos ir • paprasta. reikalinga kelionės. 1991. tierodymai ir nurodymai faktinės siogiška instrukcijos savo sri• ribota. • ontario esl oral interaction assessment Bands. • Finnish nine level scale of language proficiency. 291 .B priedas. 1987. įprasmacijos laikis ta tvarka apie pa• praeities žįstamus įvykiai dalykus Kalbinė aprėptis: situacijos A2 B1 • kasdienių • dauguma • elementariausi komu. • trumpi nu• detalūs • daug įprasta. • kasdienės darbas.

292 . • english speaking union (esu) Framework project: 1989. • interagency language roundtable language skill level descriptors. 1985. • elviri et al. Bulletin 3. • australian second language proficiency ratings. 1978. 1982. • British languages lead Body: national language standards. 1993. • Wilkins: proposals for level definitions for a unit/Credit scheme: speaking. Keturių kalbinės veiklos rūšių skalės: • Foreign service institute absolute proficiency ratings. • Carroll B.j. oral interaction assessment scale. and Hall p. Pedagoginių pasiekimo etapų programų turinio ir vertinimo kriterijų sistemos: • university of Cambridge/royal society of arts Certificates in Communicative skills in english. 1992. • Fulcher: The Fluency rating scale. 1993.1986. 1991. • american Council on the teaching of Foreign languages proficiency Guidelines. • Goteborgs univeritet: oral assessment Criteria. 1978. • association of language testers in europe. • australian migrant education program scale (listening only). mokymo ir vertinimo metmenys • eurocentres/eltdu scale of Business english. 1994. Sakytinės kalbinės veiklos vertinimo skalės: • dade County esl Functional levels. 1990.j. 1986 (in Van ek 1986). • english national Curriculum: modern languages. 1989. interview scale.j.Bendrieji europos kalbų mokymosi. • royal society of arts modern languages examinations: French. • Hebrew oral proficiency rating Grid.: oral expression. • eurocentres scale of language proficiency. • netherlands new examinations programme. 1981. 1990. 1980. 1993. 1975. • international english testing system (ielts): Band descriptors for speaking & Writing. 1991. • Carroll B. 1991.

olandų. pagal kurias vartotojams pateikiami rezultatai. ispanų ir švedų. pagal kurias mokiniams pateikiami ir aiškinami diagnostinio testo rezultatai. viskas pateikiama keturiolika europos kalbų: danų. norvegų. DIALANG skalės Šiame priede aprašoma dialanG kalbų vertinimo sistema. norintiems nusistatyti savo kalbos mokėjimo lygį. taip pat yra įtrauktos dvi tarpusavyje susijusios aprašomosios skalės. portugalų. anglų. linGua veikla d). daugiausia dėmesio skiriama dialanG įsivertinimo teiginiams ir kalibravimo tyrimui. koks yra jų kalbos mokėjimo lygis. dialanG projektą finansiškai rėmė europos komisija. islandų. aprašytą a priedo gale. sistemą sudaro įsivertinimas. kalbų testai ir grįžtamasis ryšys.C priedas. suomių. pritaikyti konkretiems sistemos poreikiams. vokiečių. kuri taikoma diagnostiniams „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ tikslams. dialanG vertinimo sistema ir aprašomosios skalės. DIALANG skalės C priedas. dialanG sistema nemokamai prieinama internetu. kurie nori sužinoti. kur būtina. sudarytos remiantis „metmenimis“. prancūzų. dialanG sistemos įsivertinimo teiginiai daugiausia paimti iš „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ ir. DIALANG projektas DIALANG vertinimo sistema dialanG yra vertinimo sistema. ką jie moka gerai ir ką dar reikėtų to293 . airių. graikų. DIALANG tikslas dialanG skirtas suaugusiesiems. skirta kalbos mokiniams. italų. Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas (soCrates programa. kuris buvo atliktas siekiant tobulinti dialanG sistemą. ir grįžtamuoju ryšiu gauti paaiškinimų. tiesiogiai remiasi „Bendraisiais europos kalbų metmenimis“. Šio projekto aptartys buvo išdėstytos skalėse ir prilygintos Bekm lygiams 12c metodu (pagal rascho modelį).

Šie įsivertinimo teiginiai susiję su pasirinktu gebėjimu. mokiniai pirmiausia pasirenka kalbą. kuriuo taip pat įvertinama žodyno apimtis. Vartotojams užsiregistravus. mokiniams pranešama. pasirinkusiems tikrinamus gebėjimus. mokymo ir vertinimo metmenys bulinti. kad jis skatina savarankiš294 . kad mokiniams patariama. tačiau daugeliu atžvilgių sistema gali būti naudinga ir kalbų mokytojams. grįžtamasis ryšys. kaip jie galėtų patobulinti kalbos gebėjimus. žodynas. pasirenkama testo kalba (iš 14 kalbų). duodamas grupavimo testas. ar ne. pasirenkama vykdymo kalba (iš 14 kalbų). gramatika). 6. Įsivertinti negalima dviejų dialanG vertinamų dalių – žodyno ir gramatikos. rašymas. 3. ar jų įsivertintas mokėjimo lygis skiriasi nuo sistemos nustatyto mokėjimo lygio (tai – grįžtamojo ryšio sudėtinė dalis). 8. klausymas ir rašymas). remiantis atliktu testu. ar geba atlikti teiginiu apibūdintą veiklą. pasitikrinus pagal šią sistemą pažymėjimai neišduodami. kokie galėtų būti mokinio gebėjimai. pirmiausia dialanG sistema naudojasi pavieniai mokiniai. DIALANG įsivertinimo tikslas dialanG sistemoje įsivertinimo teiginiai naudojami dėl dviejų priežasčių. 9. klausymas. DIALANG vertinimo procedūra dialanG įsivertinimo procedūra apima šiuos etapus: 1. kuria jie nori gauti nurodymus ir rezultatų komentarus. 5. įsivertinama (tik skaitymas. taip pat sistema yra tokia. patekdami į sistemą. pirmiausia pats įsivertinimas laikomas svarbia veikla. nes tokių aptarčių „Bendruosiuose metmenyse“ nėra.Bendrieji europos kalbų mokymosi. kodėl įsivertinimo rezultatai gali neatitikti testo rezultatų. atliekamas grupavimo testas pagal žodyno apimtį. – kad jie sąmoningai suvoktų kalbos mokymosi ir mokėjimo lygio svarbą. 2. pasirenkami gebėjimai (skaitymas. 4. ir mokinys turi nuspręsti. kurie mokosi kalbų individualiai ar oficialiuose kalbos kursuose. prieš atliekant pasirinktą testą pateikiamas tam tikras skaičius įsivertinimo teiginių. Vartotojams. manoma. 7. Aiškinamojo grįžtamojo ryšio dalyje vartotojams taip pat yra galimybė nustatyti. registruojamasi. sistema nustato. pateikiamas atitinkamo sunkumo testas.

Fellyanka kaftandjieva. taip pat buvo atsižvelgta į northo (1996/2000) empirinius rezultatus. tačiau jie nebuvo įtraukti į toliau aprašomą tyrimą. klausymą ir rašymą. kuris labiausiai atitinka jų gebėjimus. matsas oscarsonas ir saulis takala. Šiuo atžvilgiu dialanG yra tiesioginis „metmenų“ taikymas įvertinimo tikslams. Be to. kai kurie teiginių buvo supaprastinti. Brianas northas ir keturių kalbos testavimo ir mokymo ekspertų grupė.C priedas. Kokybinis tobulinimas dialanG darbo grupė3 įsivertinimo klausimais 1998 m. 3 Grupę sudarė alexas teasdale‘as (pirmininkas). neus Figueras. DIALANG skalės ką mokymąsi. o tada pateikia jiems testą tokio sunkumo lygio. dar buvo parinkta ir teiginių apie kalbėjimą. o ne mokytojo vertinimo tikslams. DIALANG įsivertinimo skalės Šaltinis didžioji dalis dialanG naudojamų įsivertinimo teiginių buvo paimti iš „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ anglų kalba (2 variantas. kad tiktų numatytiems vartotojams. kurie pasirodė esą konkrečiausi. leidžia mokiniams geriau kontroliuoti mokymąsi ir gerina jų supratimą apie mokymosi procesą. 295 . kad iš anksto nustatytų mokinių gebėjimus. 1996). antrasis dialanG įsivertinimo tikslas labiau „techninis“: sistema naudoja grupavimo pagal žodyno apimtį testo ir įsivertinimo rezultatus. ir todėl jie nepateikiami ir šiame priede. Visus teiginius pertikrino „metmenų“ aptarčių pradininkas dr. taip pat buvo suformuluota keletas naujų teiginių. paskui buvo susitarta dėl galutinės teiginių formuluotės. kuriems nebuvo pakankamai medžiagos „metmenyse“ (lentelėse naujieji teiginiai pateikti kursyvu). nes jie skiriami veikiau įsivertinimo. Buvo pakeista teiginių formuluotė iš „Geba“ į „Gebu“. aris Huhta. aiškiausi ir paprasčiausi. Buvo atrinkta daugiau nei šimtas teiginių apie skaitymą. nes kalbėjimo dabartinė dialanG sistema neapima. peržiūrėjo visus „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ teiginius ir atrinko tuos.

sutarta buvo dėl vertimo gairių ir galimų problemų aptarimo. jie parodys. dalyvaujant vertėjams buvo aptarti visi formuluočių klausimai bei pakeitimai ir dėl jų sutarta. klausymo 0. bet įvedama kaip žinomos konstantos.) kalibravimas atliktas remiantis 304 asmenų. kad skiriamoji geba yra ne apskaičiuojama. kai teiginiai buvo kalibruojami vienas kito atžvilgiu. mokymo ir vertinimo metmenys Vertimas kadangi dialanG yra daugiakalbė sistema. imtimi.84.6 panašūs kalibravimo tyrimai bus atlikti. Be to. trys įsivertinimo skalės. johnas de jongas ir timas tormakangas. oplm yra praplėstas rascho modelis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. sudarytos remiantis teiginių kalibravimu. jie „tiko“ taikomam statistiniam modeliui). buvo projekto koordinacinis centras. kad aptartų skirtumus ir sutartų dėl vienodų formuluočių.4 duomenys buvo išanalizuoti oplm programa (Verhelst et al. teiginių ir t.26). duomenų analizės darbo grupę sudarė Fellyanka kaftandjieva (pirmininkė).93 ir rašymo 0. dauguma asmenų galėjo pasiremti teiginiais suomių kalba. pagrindinis kokybės kriterijus buvo teiginių aiškumas mokiniams. ir iš jų sudaroma skalė. kiek puikūs pirmojo tyrimo rezultatai gali kartotis. Visuotinis duomenų modelis taip pat gana gerai atitiko (p=. ir ar yra tendencija. kad kai kurie teiginiai daug dažniau įsivertinimo tikslams tinka labiau nei kiti. buvo labai panašios. kuris 1996–1999 m.94. pradžioje du ar trys kiekvienos kalbos ekspertai atskirai vertė teiginius. Buvo verčiama laikantis sutartos tvarkos. kurios narių kalbos mokėjimo lygis leido jiems dar kartą patikrinti vertimo į devynias kalbas kokybę. 296 . skirtumas tarp šio ir dviejų parametrų modelio yra tas. sunkumo lygis. t. – tai rodo didelio patikimumo indeksai (Cronbacho alfa): skaitymo 0. Vertimai buvo išsiųsti Įsivertinimo grupei. Verhelst and Glass 1995). pagal kurią statistiškai nustatomas klausimų. atlikusių visą testą. kai pagal duomenų analizės grupės parengtą metodą bus išbandyta kitų 13 kalbų medžiaga. Įsivertinimo teiginiai jiems buvo pateikti arba švedų (250 asmenims. Įsivertinimo teiginių kalibravimas dialanG projekte kol kas atliktas vienas kalibravimo tyrimas: kalibruoti įsivertinimo teiginiai. o tada susirinkdavo.10. arba anglų kalba. antrajame dialanG etape vadovaujantis centras buvo laisvasis Berlyno universitetas. saulis takala. kurių gimtoji kalba buvo švedų). 4 5 6 tyrimas atliktas juveskiulės universiteto taikomųjų kalbos studijų centre. (kalibravimas yra procedūra. pagal kurį kalibruojamųjų objektų parametrai gali skirtis.78).91. rašymo p=. įsivertinimo teiginiai iš anglų kalbos buvo išversti į kitas trylika kalbų.5 analizės rezultatai buvo labai geri: per 90 % teiginių galėjo patekti į skalę (t. klausymo p=. normanas Verhelstas. y. statistiškai sutikrinti kalbų gebėjimai taip pat atitiko (skaitymo p=. 1985. jie taip pat atliko tam tikrą kiekį dialanG testų suomių kalba.

dialanG naudojamos dar dvi aprašomosios skalės. t. skirti skaitymui. kad gauta koreliacija yra labai aukšta (0. rašymo ir klausymo rezultatams pagal dialanG sistemą pateikti. kad dauguma tirtų mokinių galėjo pasirinkti bet kurią ar net visas tris versijas (švedų. DIALANG skalės nors pirmasis kalibravimo tyrimas tėra vienintelis. dėl kruopščios vertimo procedūros galime būti tikri. mokymo ir vertinimo metmenis“ Be įsivertinimo teiginių. parengtos pagal „Bendruosius europos kalbų metmenis“.C priedas. tai yra skaitymo.897. C1 dokumente pateikiami 107 įsivertinimo teiginiai. rašymo ir klausymo skalės. paimti ne iš „metmenų“. teiginiai. pateikiami kursyvu. jų pagrįstumas buvo patikrintas vykdant dialanG projektą: dvylika ekspertų kiekvieną teiginį priskyrė vienam iš šešių lygių. kurie išliko po kalibravimo tyrimo remiantis suomių kalbos duomenimis. jų: • glaustesnis variantas pateikiamas prie testo rezultatų. Kitos DIALANG skalės. nustatytomis northo (1996/2000) per kitokiomis sąlygomis atliktą tyrimą. klausymui ir rašymui. kad skirtingų kalbų įsivertinimo teiginiai didžia dalimi lygiaverčiai – suprantama. tirdama teiginių sunkumo verčių. parengtos pagal „Bendruosius Europos kalbų mokymosi. nors dauguma jų veikiausiai rėmėsi švediškąja versija. pasirodė. • išsamesnis variantas – dalis patariamojo grįžtamojo ryšio. kad jis byloja apie daugiau kaip vienos kalbos dialanG įsivertinimo teiginių kokybę.83) ar net 0. Glaustosios skalės dialanG naudojamos glaustosios bendrosios skalės skaitymo. svarbu pažymėti. kiekvienos lentelės teiginiai pateikti pagal sunkumą nuo lengviausio iki sunkiausio. anglų ar suomių kalbų) atlikdami įsivertinimo dalį. kaftandjieva. šią prielaidą reikia patikrinti per kitus kalibravimo tyrimus. koreliaciją su tų pačių teiginių sunkumo vertėmis. nurodomas lygis a1–C2 ir pastarojo rezultato reikšmė aprašoma naudojantis šiomis glaustosiomis skalėmis. mokiniams rezultatai pateikiami pagal „metmenų“ skales. atmetus vieną keistai veikiantį teiginį. nustatytų per šį tyrimą. papildomų faktų apie dialanG įsivertinimo skalių (ir „metmenų“ skalių) kokybę gavo dr. y. taip yra todėl. tada šios parengtos bendrosios skalės buvo ekspertų naudojamos kiekvienam suomių kalbos dia297 .

north. oscarson. new york: springer-Verlag. luomos. oscarsono. Verhelst. kaftandjieva (forthcoming). k. skalė parengta pagal „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ antrąją lentelę. daugiau informacijos ras takalos ir kaftandjievos pasirodysiančioje studijoje. phd thesis. one-parameter logistic model: oplm. ką paprastai geba kiekvieno kalbos mokėjimo lygio mokiniai. kuriose skaitymo. reprinted 2000.. arnhem: Cito. a. teasdale (forthcoming).Bendrieji europos kalbų mokymosi. s. Ši dalis padeda naudotojams įvertinti. aptartys buvo šiek tiek pakeistos. The development of a Common Framework scale of language proficiency Based on a Theory of measurement. rašymo ir klausymo gebėjimai apibūdinami išsamiau. sajavaaros.C. and F. 215–237. jie taip pat gali palyginti tam tikro lygio aptartį su gretimų lygių aptartimis. Patariamasis grįžtamasis ryšys Įvertinimo sistemos Patariamojo grįžtamojo ryšio dalyje naudojamos skalės. Šios skalės pristatomos C3 dokumente. Verhelst. and C. Council of europe. s. in j. bet aptartys buvo praplėstos remiantis ir kitais „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ skyriais bei kitais šaltiniais. and a. kuriems įdomūs čia aprašyti empirinių tyrimų rezultatai. Literatūra Huhta. Glass (1995). (1996/2000). Council of europe.C. sajavaara. Glass and H. in G. n.) Case studies of the use of the Common european Framework. takala. alderson (ed. alderson (ed.) rasch models: Foundations. Thames Valley university. 298 . skaitytojai. Šios išsamesnės skalės taip pat yra parengtos pagal „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ antrąją lentelę.) Case studies of the use of the Common european Framework. m. dialanG – a diagnostic language assessment system for learners. recent developments and applications. molenaar (eds.. mokymo ir vertinimo metmenys lanG testo punktui sieti su „Bendraisiais europos kalbų metmenų“ lygiais. new york: peter lang. takala. B. s. panašiai pakeisti ir įsivertinimo teiginiai. Verstralen (1985). in j. Šios skalės pateikiamos C2 dokumente. C. p. Fisher and i. n. Council of europe scales of language proficiency: a Validation study. The one-parameter logistic model. takalos ir teasdale‘o pasirodysiančioje studijoje. luoma. išsamesnės informacijos apskritai apie sistemą ir jos grįžtamąjį poveikį galite rasti Huhtos.

Gebu pakankamai gerai suprasti įvykių. skelbimuose. Gebu suprasti kasdienius ženklus ir užrašus viešosiose vietose: gatvėse. restoranuose. jei galiu pasinaudoti žodynu. Gebu suprasti trumpus. Gebu peržvelgti vieną ilgą ar kelis trumpus tekstus. Gebu detaliai suprasti ilgą. Gebu suprasti paprastus tekstus. pavyzdžiui. kad galėčiau susirašinėti su draugu ar pažįstamu. Gebu greitai nustatyti spaudos naujienų. Gebu rasti reikalingą informaciją paprastame kasdieniame tekste. darbovietėse. bet kartais patiriu sunkumų dėl rečiau vartojamų žodžių ir frazių. kad pasitikrinčiau terminiją. Gebu rasti reikalingą informaciją paprastuose rašytiniuose tekstuose: laiškuose. nesusijusius su mano interesais. ar verta nagrinėtis atidžiau. Gebu suprasti aiškiai parašytas tiesmukas įrenginio ar aparato instrukcijas. straipsnių ir pranešimų įvairiomis profesinėmis temomis turinį ir svarbą. Gebu atpažinti žinomus vardus. pavadinimus. brošiūrose ir trumpuose oficialiuose dokumentuose. pavadinimus. ant atvirukų. viešojo telefono. net nesusijusią su mano profesija. pavyzdžiui. kad nuspręsčiau. geležinkelio stotyse. trumpuose laikraščių straipsniuose. Gebu pakankamai lengvai skaityti įvairių rūšių tekstus skirtingu greičiu ir skirtingais būdais priklausomai nuo mano skaitymo tikslo ir teksto tipo. paprastus laiškelius. Gebu suprasti ir interpretuoti praktiškai bet kokius rašytinius tekstus. Gebu atpažinti reikšmingas vietas paprastuose laikraščių straipsniuose apie žinomus dalykus. susijusią su mano interesais. pavyzdžiui. ypač jei jie iliustruoti. žodžius ir elementarias frazes. pakartotinai perskaitydamas teksto dalis. mano žodynas platus. 299 . Gebu suprasti trumpus paprastus tekstus. susijusius su šiuolaikinėmis problemomis. taip pat abstrakčius bei sudėtingos struktūros. Gebu nustatyti aiškiai parašyto samprotaujamojo teksto pagrindines išvadas. kad galėčiau surasti reikalingą informaciją. bet nebūtinai visas detales. sudarytus iš paprasčiausių žodžių ir kai kurių bendrų tarptautinių žodžių. laiškuose.C priedas. Gebu suprasti trumpus paprastus rašytinius nurodymus. Gebu tekste atpažinti svarbius argumentus. Gebu suprasti trumpus paprastus tekstus. Gebu suprasti straipsnius ir pranešimus. brošiūrose. pavyzdžiui. Gebu rasti ir suprasti bendro pobūdžio man reikalingą informaciją įprastiniuose tekstuose. žodžius ir labai paprastas frazes įprasčiausiose situacijose pasitaikančiuose skelbimuose. tiesiogiai susijusius su mano interesais. ir lengvai suprantu pagrindinę mintį. Gebu suprasti įprastus tipinius laiškus ir faksogramas žinomomis temomis. susiedamas žinomus vardus. pavyzdžiui. Gebu suprasti labai trumpus. Gebu suprasti trumpus paprastus tekstus. kurios man reikia užduočiai atlikti. parašytus šnekamąja ar ne bendrine kalba. jei sunkias vietas galiu perskaityti pakartotinai. jausmų ir norų aprašymus asmeniniuose laiškuose. parašytus įprasta kasdiene kalba. valgiaraščiuose. Gebu suprasti paprastas kasdienio naudojimo įrangos instrukcijas. Gebu suprasti trumpus paprastus asmeninius laiškus. sudėtingą naujo prietaiso / įrangos ar veiksmų instrukciją. DIALANG skalės C1 dokumentas. paprastus tekstus. tvarkaraščiuose. kuriuose aprašomi įvykiai. kuriuose autoriai laikosi tam tikrų pozicijų ar požiūrių. padedančių pasiaiškinti tekstą. susijusius su mano darbu. ypač jei yra paveikslėlių. Gebu skaityti korespondenciją. Gebu suprasti bet kokią korespondenciją retkarčiais pasinaudodamas žodynu. DIALANG įsivertinimo kriterijai BEKM lygis a1 a1 a1 a1 a1 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 C1 C1 C2 skaitymas Gebu suprasti bendrą paprastų informacinių tekstų ir trumpų paprastų aprašymų prasmę. brošiūrose. Gebu suprasti specializuotus straipsnius.

gyvenimo sąlygas. straipsnius ar esė. Gebu parašyti labai trumpą pranešimą apie įprastus faktus ir nurodyti kokio nors veiksmo priežastis. Gebu trumpai aprašyti nuomonių. Gebu aprašyti savo šeimą. Gebu rašyti taip taisyklingai. Gebu aprašyti sumanymus ir planus. juose padėkoti ir atsiprašyti. pristatoma ar pateikiamas kritiškas požiūris į kitą meninį ar nemeninį tekstą. Gebu raštu reikšti svajones. ką aiškina ar klausia kiti. dažniausiai gebu rašyti nesinaudodamas žodynu. pasekmes ir hipotetines situacijas. pagrindžiama. kuo kas nors man patinka ar nepatinka. Gebu paaiškinti. Gebu parašyti pavienes paprastas frazes ir sakinius. mokymąsi. Gebu užpildyti anketą pateikdamas asmeninę informaciją. Gebu raštu papasakoti knygos ar filmo siužetą ir savo požiūrį į tai. 300 . pavyzdžiui. kad mano tekstų net rašymo mokytojai iš esmės netobulina. sudėtingus referatus. kad gimtakalbiams nereikia tikrinti mano tekstų. Gebu pateikti įrodymus pabrėždamas reikšmingiausias vietas ir paremdamas tinkamomis detalėmis. avarijos. Gebu asmeniniuose laiškuose detaliai aprašyti nutikimus. Gebu parašyti trumpus paprastus laiškelius ir žinutes apie kasdienio gyvenimo dalykus. Gebu rašyti taip taisyklingai. Gebu parašyti trumpą tekstą ant atviruko. Gebu apibendrinti informaciją ir teiginius iš keleto šaltinių. Gebu aiškiai ir išsamiai rašyti sudėtingomis temomis. Gebu aprašyti. Gebu nuosekliai argumentuoti. kur gyvenu. mokymo ir vertinimo metmenys BEKM lygis a1 a1 a1 a1 a1 a1 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 C1 C1 C1 (numanomas C1) (numanomas C1) C2 C2 (numanomas C2) (numanomas C2) raŠymas Gebu parašyti paprastus raštelius draugams. Gebu aprašyti pagrindines nenumatytų įvykių. Gebu užsirašyti. planų ir veiksmų priežastis ir pateikti paaiškinimus. viltis ir siekius. Gebu išplėsti ir pagrįsti nuomonę tinkamais pavyzdžiais nurodydamas paremiamuosius teiginius. kad mano kalba turėtų būti tikrinama tik tada. jausmus ir įvykius. Gebu įvertinti įvairias idėjas ir problemų sprendimo būdus. Gebu svarstyti apie priežastis. detales. Gebu trumpai ir paprastai papasakoti apie įvykius ir veiklą. Gebu rašyti taip taisyklingai. Gebu rašyti aiškius. jei tekstas yra labai svarbus. dabartinį ar neseniai turėtą darbą. Gebu aprašyti atliktą veiklą ir asmeninę patirtį. kuri padeda skaitytojui surasti reikšmingiausius teiginius. Gebu kurti veiksmingą loginę teksto struktūrą. sklandžius. kuriuose kas nors įrodinėjama.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Gebu su žodynu parašyti trumpus laiškelius ir žinutes. Gebu parašyti labai paprastus asmeninius laiškus.

. Gebu sekti aiškų įprastą pokalbį. 301 . nors gyvenimiškose situacijose tikriausiai turėsiu paprašyti pakartoti ar pasakyti kitais žodžiais. lėtai ir pakartojama. kai kalbama aiškiai bendrine kalba. susijusia su mano profesine veikla. Gebu suprasti klausimus bei nurodymus ir trumpus. kai kalbama apie žinomus dalykus tiesmukai ir aiškiai. kainas ir laiką. paprastus aiškinimus. Gebu pakankamai suprasti. Gebu pakankamai suprasti. suprantu ir pagrindinį turinį ir pavienes detales. aiškių. kai kalbama aiškiai. kai kalbama lėtai ir aiškiai. Gebu suprasti pagrindinę televizijos naujienų programų mintį. Gebu iš esmės sekti ilgos šalia manęs vykstančios išplėtotos diskusijos eigą. Gebu suprasti skaičius. Gebu suprasti nuolat besikartojančių pokalbių pagrindinius dalykus žinomomis temomis. Gebu suprasti paprastą techninę informaciją. kad aš galėčiau suprasti. siužetas nesudėtingas. avarijas ir pan. Gebu suprasti tiesmuką faktinę informaciją įprastomis kasdienėmis ar su darbu susijusiomis temomis. kad galėčiau patenkinti konkrečius poreikius gyvenimiškose situacijose. kai kalbama labai lėtai ir aiškiai. pašte ar banke. Gebu sutvarkyti paprastus reikalus parduotuvėse. DIALANG skalės BEKM lygis a1 a1 a1 a1 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 klausymas Gebu suprasti kasdienius posakius. Gebu nuspėti pasitaikančių nežinomų žodžių reikšmę iš konteksto ir suprasti sakinio reikšmę. kad be didelių pastangų galėčiau pasikeisti paprastomis kasdienėmis frazėmis. su ilgomis pauzėmis. o kalba palyginti aiški ir lėta. kasdienės įrangos / prietaisų veikimo instrukcijas. Gebu iš esmės suprasti pokalbio. Gebu pagauti pagrindinę trumpų. kai kalbama palyginti aiškiai ir lėtai. temą. kai kalbama aiškiai iš esmės pažįstama tartimi.C priedas. Gebu suprasti pagrindinę trumpų įrašų informaciją apie numatomus kasdienius įvykius. Gebu suprasti paprastas nuorodas. kuriuose vaizdinė medžiaga ir personažų veiksmai perteikia didžiąją informacijos dalį. Gebu iš esmės suprasti aiškią bendrinę kalbą apie žinomus dalykus. kai kalbama apie įvykius. susijusius su paprastais ir konkrečiais kasdieniais poreikiais. kai kalbama aiškiai bendrine kalba. kaip nuvykti iš taško a į tašką B pėsčiomis ar viešuoju transportu. paprastų žinučių ir pranešimų mintį. kai kalbama apie žinomus ar mane dominančius dalykus. Gebu sekti kalbą. kai kalbama aiškiai ir lėtai. Gebu suprasti didelę dalį garso įrašo informacijos ar radijo laidos žinoma tema. Gebu suprasti frazes ir posakius apie neatidėliotinus poreikius. Gebu suprasti pagrindinius teiginius per tiesiogines laidų transliacijas. kai kalbama lėtai ir aiškiai. nors gyvenimiškose situacijose kartais turiu paprašyti pakartoti tam tikrus žodžius ir frazes. kuris vyksta šalia manęs. Gebu sekti daugelio filmų turinį. Gebu klausytis paskaitos ar pokalbio tema. pavyzdžiui. kalbama aiškiai. kai komentarą iliustruoja vaizdinė medžiaga. jei diskutuojama žinoma tema.

atpažįstu stilių kaitą. kai ryšiai tarp idėjų nėra aiškiai nusakomi. dokumentines laidas. neaiški kalbos struktūra ir / ar idiomos gali sukelti šiokių tokių problemų. kai kalbama sudėtingai apie sudėtingus dalykus. Gebu suprasti sudėtingą techninę informaciją. Gebu išgirsti reikiamą informaciją. toną ir t. žaidimus ir daugumą filmų. Gebu suprasti daugelį televizijos naujienų ir programų apie aktualias problemas. net jei aplinka šiek tiek triukšminga. kai kalbama apie mano specialybės dalykus. žinomų prekių ir paslaugų instrukcijas bei aprašus. Gebu klausytis paskaitos. pokalbių laidas. pranešimų ir kitokių formų pateikčių. kurių kalboje gausu slengo ir idiomų. Gebu suprasti pranešimus ir skelbimus konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis. o tik numanomi. ypač jei tartis negirdėta. gebu išgirsti smulkias detales. Gebu suprasti daugelį dokumentinių ir kitų radijo laidų (tiesioginiame eteryje ir iš įrašo). net jei viešų skelbimų garso kokybė yra prasta. Gebu suprasti pagrindinę mintį sudėtingo teksto konkrečiomis ar abstrakčiomis temomis. kai kalboje gausu šnekamosios kalbos posakių ir nepažįstamos terminijos. Gebu klausytis specializuotų paskaitų ir pristatymų. Gebu klausytis išplėtoto pranešimo ir sudėtingo nuoseklaus argumentavimo. išeinančiomis už mano interesų sferos ribų. Gebu pakankamai lengvai klausytis daugelio paskaitų. kai kalbama bendrine kalba. Gebu pakankamai suprasti. Gebu suprasti įvairius garso įrašus. diskusijų ir debatų. gyvą ar įrašytą. kas man sakoma bendrine šnekamąja kalba. pavyzdžiui. ir galiu nustatyti kalbančiojo nuotaiką. t. kai kalbama man pakankamai žinoma tema. 302 . kalbų. Gebu tai suprasti. kad galėčiau klausytis išplėtotos kalbos abstrakčiomis ir sudėtingomis temomis.Bendrieji europos kalbų mokymosi. taip pat ir diskusijas specialiais klausimais iš mano profesinės srities. kuriuose kalbama ne bendrine kalba. Gebu žiūrėti filmus. tik didelis aplinkos triukšmas. Gebu klausytis paskaitų. Gebu suprasti bendrinę šnekamąją kalbą. o kalbantysis aiškiai nusako tolesnę pranešimo eigą. kai kalbama bendrine kalba ir normaliu tempu. jei pranešėjas kalba aiškiai. Gebu klausytis išplėtotos kalbos. pavyzdžiui. net kai ji nėra aiškiai struktūruota. taip pat implicitiškai išreikštas kalbančiųjų nuostatas bei santykius. taip pat ir tuos. mokymo ir mokymosi ar profesinės srities. nors man gali prireikti pasitikslinti kai kurias detales. kai kalbama bendrine kalba. interviu tiesioginiame eteryje. žinomomis ar nežinomomis temomis iš asmeninio gyvenimo. Gebu suprasti daugelį idiomų ir šnekamosios kalbos posakių. Gebu sekti gyvą gimtakalbių pokalbį. mokymo ir vertinimo metmenys BEKM lygis B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 klausymas Gebu detaliai suprasti. kai kalbama bendrine kalba.

Bendrosios (glaustosios) skalės rezultatui pagal DIALANG skalę pranešti BEKM lygis a1 skaitymas jūsų testo rezultatai rodo. skelbimuose. jūsų testo rezultatai rodo. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B2 lygį. jūsų testo rezultatai rodo. a2 B1 B2 C1 C2 303 . kuriuose aprašomi įvykiai. pavyzdžiui. žinynus. Šio lygio žmonės geba suprasti tekstus. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A2 lygį. reklamoje. taip pat ir abstrakčius. Šio lygio žmonės geba skaityti be jokių sunkumų beveik visokius tekstus. pavyzdžiui. tvarkaraščiuose. Šio lygio žmonės geba suprasti labai paprastus sakinius. jie geba suprasti daugelį trumpų pasakojimų ir populiarių romanų. Šio lygio žmonės geba suprasti straipsnius ir pranešimus apie kasdienes problemas. jie geba suprasti asmeninius laiškus. Šio lygio žmonės geba suprasti labai paprastus trumpus tekstus. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A1 lygį arba yra žemesnis. pavyzdžiui. net jei tai nėra jų interesų sritis. Šio lygio žmonės geba suprasti ilgus ir sudėtingus dalykinius bei meninius tekstus. jūsų testo rezultatai rodo. kuriuose yra sunkių žodžių ir sunkios gramatikos. parašytus kasdiene ar su darbu susijusia kalba. jūsų testo rezultatai rodo. jie gali rasti būtiną konkrečią informaciją paprastuose kasdienio naudojimo tekstuose. DIALANG skalės C2 dokumentas. skiria skirtingus stilius. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C1 lygį. jausmai ir norai. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B1 lygį. valgiaraščiuose.C priedas. Geba suprasti specializuotą straipsnių kalbą ir technines instrukcijas. specialiuosius straipsnius ir grožinius tekstus. skrajutėse. taip pat geba suprasti trumpus paprastus asmeninius laiškus. kuriuose kalbėtojas užima tam tikrą poziciją arba išreiškia tam tikrą požiūrį. kad jūsų skaitymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C2 lygį arba yra aukštesnis. jūsų testo rezultatai rodo. plakatuose ar kataloguose.

jie geba rašyti esė ir pranešimus. kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A2 lygį. kad skaitytojui lengva pastebėti ir atsiminti svarbius dalykus. jie geba rašyti laiškus. Geba užpildyti asmeninio pobūdžio anketas. kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C2 lygį. jūsų testo rezultatai rodo. paprastus pranešimus ir žinutes apie kasdienius įvykius ir poreikius. gerai struktūruotą tekstą ir išplėstai dėstyti savo požiūrį. susijusių su jų interesais. pagrindžia arba paneigia kokį nors požiūrį. jūsų testo rezultatai rodo. Geba kurti skirtingų tipų tekstus asmeniniu stiliumi. jie geba rašyti santraukas bei specializuotų ar grožinių tekstų apžvalgas. Šio lygio žmonės geba rašyti paprastus tekstus žinomomis ar jiems artimomis temomis. pranešimus ir straipsnius taip. juose aprašyti patirtį ir įspūdžius. jūsų testo rezultatai rodo. pavyzdžiui. ant atviruko paprastą šventinį sveikinimą. jūsų testo rezultatai rodo. jūsų testo rezultatai rodo. Geba rašyti asmeninius laiškus. pabrėžti tai. kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A1 lygį. kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B1 lygį. tautybę ir adresą viešbučio registracijos anketoje. kuriuose ypač pabrėžiama asmeninė įvykių ir nutikimų reikšmė. Šio lygio žmonės geba parašyti. a2 B1 B2 C1 C2 304 . Šio lygio žmonės geba rašyti aiškius detalius tekstus apie daugelį dalykų. tinkamu numanomam skaitytojui. jie geba rašyti labai paprastus asmeninius laiškus. kas jiems atrodo svarbiausia. pavyzdžiui. kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B2 lygį. parašyti savo vardą. kam nors už ką nors padėkoti. kad jūsų rašymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C1 lygį. esė ar pranešimą sudėtinga tema.Bendrieji europos kalbų mokymosi. jie geba rašyti sudėtingus laiškus. kuriuose išdėsto informaciją. mokymo ir vertinimo metmenys BEKM lygis a1 raŠymas jūsų testo rezultatai rodo. jie geba parašyti laišką. Šio lygio žmonės geba rašyti trumpus. Šio lygio žmonės geba rašyti aiškų. Šio lygio žmonės geba rašyti aiškiai ir sklandžiai tinkamu stiliumi. pavyzdžiui.

t. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A1 lygį arba yra žemesnis.. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C1 lygį. jei turi šiek tiek laiko priprasti prie tarties. kurie kalba greitai. pagrindinius dalykus. apsipirkimą. jūsų testo rezultatai rodo. jūsų testo rezultatai rodo. DIALANG skalės BEKM lygis a1 klausymas jūsų testo rezultatai rodo. geba sekti ilgą svarstymų seką. pačią pagrindinę asmeninę informaciją ir informaciją apie šeimą. jie taip pat supranta gimtakalbius. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B1 lygį. Šio lygio žmonės geba suprasti ilgas kalbos ar paskaitos ištraukas. Šio lygio žmonės geba suprasti labai paprastas frazes apie save. kai kalbama lėtai ir aiškiai. pažįstamus žmones ir savo aplinkos daiktus. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka C2 lygį. o idėjos bei mintys neišreikštos eksplicitiškai. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka B2 lygį. mokyklą. jūsų testo rezultatai rodo. Šio lygio žmonės geba suprasti šnekamąją kalbą. darbus. pavyzdžiui. jūsų testo rezultatai rodo. Šio lygio žmonės geba suprasti bet kokią šnekamąją kalbą tiesiogiai ar iš įrašo. jie geba be didelių pastangų suprasti televizijos programas ir filmus. paprastų žinučių ir pranešimų esmę. aiškių. kad jūsų klausymo lygis pagal europos tarybos skalę atitinka A2 lygį. net jei ji yra neaiškiai struktūruota. kai tema yra pakankamai žinoma. kai kalbama aiškiai bendrine kalba. kai kalbama pakankamai lėtai ir aiškiai. Geba suprasti televizijos programų apie einamuosius įvykius ir programų. jie geba suprasti daugelį televizijos žinių pranešimų ir einamųjų reikalų programas. a2 B1 B2 C1 C2 305 .C priedas. jie geba suprasti trumpų. Šio lygio žmonės geba suprasti pagrindinius dalykus žinomomis temomis apie darbą. jūsų testo rezultatai rodo. laisvalaikį ir t. Šio lygio žmonės geba suprasti posakius ir dažniausiai pasitaikančius žodžius apie jiems svarbius dalykus. susijusių su asmeniniais bei profesiniais interesais.

kai tiesmukai dėstomi faktai. laikraščių straipsniai. susijusius su mano interesais. randu būtiną informaciją viename ilgame ar keliuose trumpuose tekstuose. telefonų knygos. kuriuose tiesmukai pasakojama apie žinomus dalykus ir aprašomi įvykiai. suprantu. kuriuose tiesmukai rašoma apie faktus. kuriuose išreiškiami jausmai ir norai. laiškai. paprasti trumpi užrašai ant atvirukų. mokymo ir vertinimo metmenys C3 dokumentas. Kokių tipų tekstus suprantu Ką suprantu Žinomus vardus. apsiribojama įprasta kasdiene ir su savo darbu susijusia kalba. aiškios struktūros argumentaciniai tekstai. randu man būtiną informaciją kasdieniuose skaitiniuose. skaitymas A2 tekstai žinomomis konkrečiomis temomis. naudojamos DIALANG komentaruose A1 labai trumpi paprasti tekstai. teksto ištraukos perskaitomos kelis kartus. paprasti skelbimai. bukletai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. aiškiai parašytos tiesmukos kokių nors prietaisų instrukcijos. daugelis kasdienių ženklų ir skelbimų. įprasti trumpi paprasti aprašymai. pavyzdžiui. Gebėjimas nustatyti nesudėtingų tekstų pagrindines išvadas ir sekti svarstymą. įprasti asmeniniai ir dalykiniai laiškai bei faksogramos. trumpi paprasti tekstai. kasdieniai skaitiniai. paprastus sakinius. suprantu tiesmukus nurodymus. asmeniniai laiškai. Sąlygos ir apribojimai kiekviena frazė atskirai. Bendrais bruožais suprantu svarstymo eigą (bet nebūtinai visas detales). paprasti ir trumpi rašytiniai nurodymai. reklama. žodžius. suprantu paprastus trumpus tekstus. pavyzdžiui. randu specifinę informaciją paprastuose kasdienio naudojimo skaitiniuose. Išsamiosios aprašomosios skalės. ypač su paveikslėliais. B1 tekstai. trumpi oficialūs dokumentai. 306 .

iš esmės suprantu korespondenciją. suprantu stiliaus subtilumus ir reikšmės atspalvius. sąlygos ir apribojimai). sudėtingos nežinomos įrangos instrukcijos arba naujos veiklos. susijusi su mano interesais. C2 patys įvairiausi ilgi ir sudėtingi tekstai – praktiškai visi rašytiniai tekstai. C1 patys įvairiausi ilgi ir sudėtingi tekstai socialiniais. moksliniais klausimais. o trukdo retai vartojamos konstrukcijos. nustatau subtilius dalykus. retkarčiais naudojuosi žodynu. kuriuose yra daug šnekamosios kalbos. susijusią su mano interesais. labai netipiškas ar archajiškas žodynas bei frazės gali būti nežinomi. aprašymas.C priedas. 307 . abstraktūs. labai nedaug apribojimų – suprantu ir gebu interpretuoti praktiškai visus rašytinės kalbos tekstus. visus niuansus. ir specializuotus straipsnius ne iš mano srities (su žodynu). bet labai retai trukdo suprasti visą tekstą. ilgesni tekstai. taip pat ir specializuoti ne mano srities ir labai specializuoti mano srities straipsniai. tiek eksplicitiškus. atsirenku informaciją. tiek implicitiškus. detaliai suprantu sudėtingus tekstus. Šiek tiek riboja tik tekstų tipas ir ilgumas – gebu skaityti skirtingus tekstus skirtingu tempu ir skirtingais būdais priklausomai nuo užduoties ir teksto tipo. DIALANG skalės B2 korespondencija. kai kurios sudėtingų tekstų detalės suprantamos tik perskaičius sunkias ištraukas dar kartą. idiomos ir terminija. neišreikštus tekste eksplicitiškai. požiūrius bei nuomones (žr. atspindinčius santykius ir nuomones. sudėtingos struktūros arba tokie. profesiniais. nesusijusios su mano interesais. idėjas ir nuomones iš savo srities labai specializuotų šaltinių. kuriuose reiškiamas tam tikras požiūris. grožiniai ir negrožiniai tekstai. randu būtinas detales ilguose tekstuose. suprasti padeda platus aktyvusis žodynas. straipsniai ir pranešimai apie aktualias problemas.

Kokių tipų tekstus gebu rašyti Ką gebu rašyti A1 labai trumpi tekstai: pavieniai žodžiai ir labai trumpi elementarūs sakiniai. tik žinomomis įprastomis temomis. ir. tekstuose dažniausiai aprašomi būtiniausi poreikiai. trumpus paprastus sakinius jungiu jungtukais ir. sunku rašyti ištisą rišlų tekstą. užrašai. B1 Gebu rašyti rišlų ir suprantamą tekstą. kurio elementai susieti. bet. 308 . tokiais. Gebu vartoti dažniausiai pasitaikančius jungtukus (pavyzdžiui. pranešimai. skaičius ir datas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. pažįstamos vietos. aptarnaujančiam personalui ir pan. su kuriais bendrauju kasdieniame gyvenime.. atvirukai. atvirukai. kinas ir pan. kuriuose aprašomi daiktai ar veiksmų seka. pavyzdžiui. tautybę. pavyzdžiui. todėl.). anketos. arba. paprastos žinutės. pomėgiai. savo vardą. Gebu šiek tiek smulkiau aprašyti patirtį. reikalingas paprastoms kelionių anketoms užpildyti. sunku argumentuoti ir lyginti. kad) sakiniams sujungti į vientisą tekstą. paprasti tekstai. anketos. tekstai dažniausiai sudaryti iš trumpų paprastų sakinių. po to. be jo gali parašyti bendriausius žodžius ir posakius. išreikšti požiūrį abstrakčiais ar kultūros klausimais (muzika. mokymo ir vertinimo metmenys raŠymas A2 paprastai trumpi. apsiribojama įprastais ir dažnai pasitaikančiais tekstais. pavyzdžiui. bet. Gebu neiškraipydamas perteikti paprastus dalykus. kad ką papasakočiau ar aprašyčiau konkrečiai išvardydamas dalykus. paprasti asmeniniai laiškai. asmeninio gyvenimo įvykiai. Sąlygos ir apribojimai rašantysis turi naudotis žodynu. Gebu perteikti naujienas. Gebu perteikti paprastą informaciją draugams. darbas ir pan. užrašai. adresą ir kitas asmenines detales. jausmus ir įvykius.

sklandų. vartodamas įvairiausias teksto siejimo priemones. Gebu tiksliai apibūdinti nuomones ir tvirtinimus. gali pasitaikyti tik riktų. pavyzdžiui. Gali pasitaikyti sunkumų dėl subtiliausių niuansų išsakant savo poziciją ar išreiškiant jausmus ir išgyvenimus. galimybę. C2 Gebu rašyti įvairius skirtingus tekstus. išreikšdamas. 309 .C priedas. teksto elementų išdėstymas. Gebu tinkamai perteikti naujienas bei požiūrius ir reaguoti į tai. tinkamai taikydamas įvairius teksto organizavimo modelius. nebent dėl pavienių nežinomos srities terminų. DIALANG skalės B2 Gebu rašyti įvairius skirtingus tekstus. skirstymas pastraipomis ir skyryba yra tinkami ir padeda geriau suprasti tekstą. Gebu tiksliai perteikti subtilius reikšmės atspalvius. Gebu reikšti mintis tiksliai ir aiškiai. nėra reikalo naudotis žodynu. rašyba ir skyryba iš esmės be klaidų. C1 Gebu rašyti įvairius skirtingus tekstus. ką rašo kiti. sunkumų kyla dėl reikšmės niuansų išsakant savo nuomonę ar kalbant apie jausmus ir išgyvenimus. tikėjimą / abejonę. Gebu kurti prasmės ir formos požiūriu rišlų tekstą. tikrumą / netikrumą. vartodamas kalbą lanksčiai ir veiksmingai. kad moku taikyti įvairius teksto organizavimo modelius. Gebu vartoti daugelį siejimo priemonių. rašyba taisyklinga. Gebu rašyti įtikinėjamojo pobūdžio tekstus. iš kurio matyti. kurios išryškina minčių ryšius. gerai struktūruotą tekstą. vartoti jungtukus ir kitus jungiklius. Gebu rašyti aiškų. rašybos klaidų nėra.

kad galėčiau sekti pokalbį. nurodymai. pavyzdžiui: pranešimai. Gali prireikti pašnekovo pagalbos ir / arba paveikslėlių. aiški. faktinė informacija. lėta kalba. pakankamai suprantu. paprastą kasdienę kalbą. lėta. Kokių tipų tekstus gebu suprasti A1 labai paprastos frazės apie save. Galiu retkarčiais paprašyti pakartoti arba persakyti kitais žodžiais. pagrindinę mintį. suprantu. artimiausios aplinkos daiktus. kasdieniai pokalbiai ir diskusijos. pavyzdžiui: kasdieniai posakiai. aiški. televizijos ir radijo programos bei filmai.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Galiu kartais paprašyti pakartoti žodį ar frazę. tinkamai artikuliuota kalba. jei pašnekovas pasiruošęs padėti. kasdieniai pokalbiai ir diskusijos. pažįstamus žmones. paprastas kelio aiškinimas. kai kurių nežinomų žodžių reikšmę galiu atspėti. pagrindinę mintį ir tam tikras detales. nurodymai. sekti nurodymus. Bendrą idėją. suprantu pakankamai. paprastus kasdienius pokalbius ir diskusijas. aiški bendrinė kalba. kelio aiškinimas. B1 pokalbiai žinomomis temomis. kad galėčiau pasakyti savo duomenis. kasdieniai žiniasklaidos pranešimai. klausimai. reikia vaizdo ar veiksmo pasparos. klausimai. trumpos paskaitos ir kalbos. pavyzdžiui: įrangos naudojimosi instrukcijos. kasdieniai pokalbiai. mokymo ir vertinimo metmenys klausymas A2 paprastos frazės ir posakiai apie man reikšmingus daiktus. televizijos ir radijo naujienos. 310 . Ką gebu suprasti Sąlygos ir apribojimai Vardus ir paprastus žodžius. kelio aiškinimas.

311 . C1 Visokia šnekamoji kalba. kad galėčiau aktyviai dalyvauti pokalbyje. kas nepažįstama. paskaitos. paskaitos. diskusijos ir debatai. pokalbis su gimtakalbiu. pavyzdžiui: profesinė kalba. net esant šiek tiek triukšmingai aplinkai. kalbėtojo požiūrį ir laikyseną. specializuotos paskaitos ir pristatymai. Garso įrašai ir filmai. kartais galiu perklausti kai kurių detalių. Viešieji pranešimai. pavyzdžiui. sudėtingas mintis ir sudėtingą kalbą. gyva ar įrašyta. interviu. abstrakčias ir konkrečias temas. Bendrinė kalba ir kai kurios idiomos. diskusijos. C2 Bet kokia šnekamoji kalba. sudėtinga techninė informacija. implicitiškas nuostatas ir pašnekovų santykius. jokių.C priedas. DIALANG skalės B2 Visokios kalbos žinomomis temomis. jei turiu laiko priprasti prie to. pagrindinę mintį ir specifinę informaciją. televizijos ir radijo programos ir filmai. pranešimai. pakankamai. jeigu pašnekovo tartis neįprasta. Visuminis ir detalusis supratimas be jokių sunkumų.

.

kuria remiantis gali būti objektyviai aprašomi egzaminai. aprašytą a priede. 27 ir 167). kaip jie buvo parengti. kad būtų nustatyta alte narių egzaminų sistemų vieta pagal šias gaires. kuriose būtų aprašoma. ALTE sistema ir „Geba“ projektas ALTE sistema alte „Geba“ teiginiai sudaro pagrindinę alte inicijuotos ilgalaikės tyrimų programos dalį. ALTE „Geba“ teiginiai Šiame priede pateikiami alte „Geba“ teiginiai. (liet. Šių egzaminų sistemos visapusiškai aprašomos knygoje ALTE Handbook of European Language Examination Systems (žr. ALTE „Geba“ yra kalbos vartotojams skirtos skalės „Geba“ projekto tikslas buvo parengti ir pagrįsti atlikties skales. kurie yra dalis ilgamečio europos kalbų testuotojų asociacijos (alte) vykdyto projekto. per šį projektą aptartys buvo išdėstytos skalėse ir susietos su „Bendrųjų europos kalbų metmenų“ lygiais taikant 12c metodą (rascho modelį). atlikta daug darbų: buvo analizuojamas egzaminų turinys ir užduočių tipai.D priedas. „europos kalbų egzaminų sistemos alte vadovas“). kandidatų ypatumai. Čia aprašomi „Geba“ teiginių tikslai ir pobūdis ir paaiškinama. ką mokinys geba atlikti svetimąja kalba. ALTE „Geba“ teiginiai D priedas. p. programos tikslas – sukurti svarbiausių kalbinės atlikties lygių sistemą. 313 . susieti su alte egzaminais ir suderinti su „Bendraisiais europos kalbų metmenimis“.

teiginiai gali būti naudojami kaip klausimynai. Šios sritys yra 314 . kad tuo galėtų pasinaudoti asmenys. sugrupuotų pagal tris pagrindines sritis:1) viešąją veiklą ir turizmą. 3) mokymąsi. 2) darbą. olandų. vertintojo ir kalbos vartotojo skalių skirtumais. kaip alte narių egzaminų sistemos atitinka viena kitą. ir suprantamai paaiškinti. kiek jie jau moka kalbos. kurie susiję su kalbos mokymu ir testavimu. reikalingos tam tikrai veiklai atlikti. mokymo ir vertinimo metmenys remiantis aldersono (1991) nurodytais testų rengėjo. teiginiai padeda testavimo procese suinteresuotiems asmenims suprasti vieniems kitus ir itin gelbsti nespecialistams interpretuojant testų rezultatus. c) priemonė patikrinti kalbos. italų. kurie savo organizacijose yra susiję su kalbos mokymu ir darbuotojų atranka. suomių. norint nustatyti. švedų. katalonų. kad nepriklauso nuo konkrečios kalbos. „Geba“ teiginių sandara „Geba“ teiginių skalės dabar susideda iš apie 400 teiginių. todėl su tokia sistema gali būti siejami įvairių kalbų ir įvairių lygių egzaminai. ir taip išsiaiškinti. alte „Geba“ teiginiai pagal pirminį sumanymą yra skirti vartotojams. d) priemonė įvairių kalbų tų pačių mokymo situacijų kursų tikslams ir medžiagai palyginti. ALTE „Geba“ teiginiai yra daugiakalbiai svarbus „Geba“ teiginių aspektas yra jų daugiakalbiškumas – iki šiol jie išversti maždaug į 12 alte atstovaujamų kalbų: anglų. formuluojant pareigybių aprašus. ką kalbos vartotojai geba. su veikla susijusioms mokymo programoms ir mokomajai medžiagai rengti. Šie teiginiai yra: a) naudingi tiems. Šiais teiginiais kalbos mokėjimo lygiai aprašomi taip. jie gali būti panaudojami nustatant reikalavimus kalbos mokytojams. teiginiai bus naudingi rengiant darbuotojus ir jiems vadovaujant. prancūzų. tokiu būdu galima parodyti. nes teiginiais labai suprantamai aprašoma atliktis. pateikiant kalbos reikalavimus naujoms darbo vietoms užimti. norvegų. b) pagrindas diagnostinių testų užduotims. ką iš tikrųjų geba atlikti asmenys. ispanų. mokėjimą.Bendrieji europos kalbų mokymosi. portugalų. vokiečių. išlaikę šiuos egzaminus. danų.

nes yra daug situacijų. susijusias su sąveika. pavyzdžiui: viešoji veikla ir turizmas skirstoma į apsipirkimo.D priedas. e) teiginiai išbandyti su mokytojais ir mokiniais norint nustatyti jų tinkamumą ir skaidrumą. apsigyvenimo ir t. t. apibūdinti alte kalbos testų naudotojai. kiekviena iš minėtų sričių apima daugiau konkretesnių sričių. Buvo gauta apie dešimt tūkstančių atsakymų. apimantys visus lygius. viešojo maitinimosi. mokyklų ataskaitomis ir pan. nes vis daugiau duomenų gaunama iš alte atstovaujamų kalbų. b) remiantis minėta informacija nustatyta kandidatų poreikių aprėptis ir pagrindiniai interesai. rašymo gebėjimams. kuris tęsis. ALTE „Geba“ teiginiai svarbiausios daugumai mokinių. kiekvieną skalę sudaro teiginiai. taigi daugiausia duomenų yra pačių respondentų savęs apibūdinimas. kad sėkmingai komunikuotum. taisyti ir paprastinti. iki šiol duomenys buvo renkami pateikiant respondentams „Geba“ skales kaip tarpusavyje susijusių klausimynų komplektą. d) teiginiai moderuoti ir įvertintas jų tinkamumas kandidatams. tai ilgas ir nenutrūkstamas procesas. pakanka žemiausių kalbos mokėjimo lygių kompetencijos. Rengimo procesas teiginių rengimo pakopos buvo tokios: a) pasinaudojant klausimynais. c) naudojantis testų aprašais ir tarptautiniu mastu pripažintais „pusiaukelės“ ir „slenksčio“ lygių aprašais parengti pirminiai teiginiai. kiekvienai šių sričių pateikiama iki trijų skalių klausymo ir kalbėjimo. remiantis ankstesnėse pakopose įgyta patirtimi. Empirinis ALTE „Geba“ teiginių pagrindimas taip parengtų skalių pagrįstumas buvo įvairiapusiškai tikrinamas empiriškai. skaitymo. f) teiginiai peržiūrėti. kuriose. Klausymas ir kalbėjimas apima ir skales. Šio proceso tikslas – visiškai subjektyvių lygio aprašymų komplektą paversti kalibruotu matavimo instrumentu. apie daugumą 315 . kai kurios skalės apima tik dalį kalbos mokėjimo aprėpties.

toks sisteminis inkarinių punktų naudojimas yra būtinas. Formuluočių analizė Vienas iš pirmojo etapo rezultatų buvo „Geba“ skalių formuluočių analizė. 2) prilyginti skirtingas „Geba“ skales. kaip buvo keičiama: 1. kaip aiškinama a priede. neigiami teiginiai buvo performuluoti į teigiamus. kad įvairiems testams ir klausimynams susieti buvo taikoma rascho analizė. t. taikant rascho analizę.Bendrieji europos kalbų mokymosi. atsisakyta neigiamų teiginių. nustatyti skalių santykinį sunkumą. jog šioms sritims reikia bendrojo kalbos mokėjimo ir tikėtina. 316 . mokymosi srities – studijuojantiesiems arba besirengiantiesiems studijuoti svetimąja kalba. svarbiausia. nes jie buvo problemiški statistiniu požiūriu ir pasirodė ne visiškai tinkami išmokimo lygiams aprašyti. mokymo ir vertinimo metmenys respondentų prieinama papildoma informacija – kalbos egzamino rezultatai. punktų – sukuriama bendra matavimo sistema. išlaikant tą pačią reikšmę: • Buvęs: NEGEBA atsakyti į pačius paprasčiausius numatomus klausimus. 3) ištirti „Geba“ skalių neutralumą kalbų požiūriu. klausimynai buvo pateikiami pirmąja respondentų kalba. Viešosios veiklos ir turizmo skalės duotos kitiems respondentams. atitinkantys jų patirtį: darbo srities skalės – žmonės. y. kad būtų nustatytas santykinis vartojimo sričių ir tam tikrų skalių sunkumas. nes remiamasi prielaida. kurie svetimąją kalba vartoja darbe. tarpusavyje susietų gretimoms formoms bendrų. kada nors panaudota aprašomajai kalbos mokėjimo skalei pagrįsti. Štai du pavyzdžiai. respondentams buvo duodami klausimynai. kad gali būti geriausi atskaitos punktai darbo ir mokymosi skalėms prilyginti. pirmiausia buvo empiriškai tiriama „Geba“ skalių vidinė darna tokiais tikslais: 1) patikrinti pavienio teiginio funkciją kiekvienoje „Geba“ skalėje. • pakeistas: GEBA atsakyti į paprastus numatomus klausimus. išskyrus labai aukštus lygius. manoma. kad iki šiol tai didžiausia duomenų sankaupa. Viešosios veiklos ir turizmo sritys pasirinktos inkarinėmis. vadinamųjų inkarinių. renkant duomenis inkariniai teiginiai buvo įtraukti todėl. tačiau kai kurios atrinktos šios srities skalės buvo įtrauktos ir į darbo ir mokymosi skales kaip inkarinės. remiantis duomenų matrica – arba daugybe iš dalies sutampančių testų. o apklausa vykdyta daugiausia europos šalyse.

„veriantis“. dėl to kai kurių respondentų grupių „Geba“ įsivertinimų ir egzaminų įvertinimų koreliacija prastesnė. ALTE „Geba“ teiginiai 2.D priedas. „silpnas“. pavyzdžiui. žmonės skirtingai supranta „geba“. buvo pakeisti teigiamais teiginiais aukštesniam lygiui apibūdinti: • Buvęs: NEGEBA nupasakoti nematomų simptomų. – iš dalies tai gali būti susiję su respondentų amžiumi ar kultūra. skirti žemesniam lygiui apibūdinti. labiausiai buvo imta tyrinėti alte egzaminų atliktis ir „Geba“ skalių santykį su europos tarybos „metmenų“ lygiais. neigiami teiginiai. • pakeistas: GEBA nupasakoti nematomus simptomus. kita vertus. „silpnas“. „tvinkčiojantis“ ir pan. su kuria susiduriama kalbant apie šiuos dalykus. kad asmuo visada tokią užduotį atliks gerai? tai būtų per griežtas reikalavimas. konceptuali problema. tam tikrais analitiniais metodais buvo stengiamasi nustatyti kuo aiškesnį „Geba“ įsivertinimų ryšį su kalbos mokėjimo lygių kriterijais. Buvo nustatyti labai akivaizdūs ryšiai. pavyzdžiui. ar gali būti. tokius kaip įvairaus pobūdžio skausmo. „Geba“ teiginių siejimas su ALTE egzaminais po aprašytojo pirminio „Geba“ teiginių kalibravimo ir formuluočių analizės dėmesys buvo nukreiptas į „Geba“ skalių ir kitų kalbos lygių rodiklių siejimą. būtų per menka. kad galėtume kalbėti apie mokėjimą. kad būtų galima susieti „Geba“ įsivertinimus su kembridžo universiteto egzaminų sindikato anglų kalbos kaip svetimosios įvairių lygių egzaminų įvertinimais. kaip jie aprašomi „Geba“ teiginiais. ką būtent mes turime galvoje sakydami „geba“? reikėtų apibrėžti tikimybės požiūriu – kiek laukiama. „veriantis“. kitaip tariant. kad asmuo atliks užduotį. nes dažnai vykdant kriterinius arba kurios nors srities testus laikoma. – kas tai yra. nuo 1998 metų gruodžio buvo renkami duomenys. kad 80 procentų taškų yra mokėjimo rodiklis. kurie matuojami egzaminais ir išreiškiami pažymiais. kad respondentai šiek tiek skirtingai suvokia savo gebėjimus. Veikiausiai reikia toliau tyrinėti patyrusių vertintojų „Geba“ vertinimus. ir todėl buvo galima pradėti aprašyti egzamino įvertinimus taip. tačiau kadangi „Geba“ vertinimai pagrįsti informacija apie save ir surinkti iš įvairių šalių bei įvairių respondentų grupių. buvo pastebėta. taigi paprastai alte egza317 . 50 procentų tikimybė. kad kuo išsamiau būtų galima apibūdinti ryšį tarp egzaminų įvertinimų ir gebėjimo profilio pagal „Geba“ sistemą. Buvo pasirinkta 80 procentų. „tvinkčiojantis“ ir pan. tokių kaip įvairaus pobūdžio skausmo. susijusi su kalbos mokėjimo sąvoka. kad asmuo atliks tam tikro kalbos mokėjimo lygio tam tikrą užduotį.

alte galimybė surinkti duomenis iš daugelio šalių apie daugelį kalbų labai padėjo nustatyti 2 lentelės skalių pagrįstumą. pateiktas 3 skyriaus 2 lentelėje. nors iki šiol buvo remiamasi kembridžo egzaminų rezultatais. jog būtent šie teiginiai įvairiomis aplinkybėmis turi pastoviausias sunkumo vertes. mokymo ir vertinimo metmenys minų kandidatai turėtų gerai atlikti 80 procentų užduočių. 2 lentelė buvo pasirinkta dėl to. Buvo tikimasi. kalbos mokėjimo lygių visų kategorijų įsivertinimo aptartis.97. taip yra dėl daugiamatiškumo.Bendrieji europos kalbų mokymosi. Susiejimas su Europos Tarybos metmenimis 1999 metais buvo surinkti duomenys naudojantis klausimynais. Vis dėlto nėra paprasta palyginti vienus teiginių komplektus su kitais taikant rascho analizę. kad skirtingų grupių interpretavi318 . tai sudarys galimybę patvirtinti. 2. 1996–2000): koreliacijos indeksas r=0. patvirtinančia. apskaičiuotas laisvumo teiginių sunkumas pasirodė labai gerai derąs su tuo. susijusių su komunikaciniais laisvumo aspektais. siejantys „Geba“ teiginius ir tų egzaminų atliktis. kad egzaminas būtų išlaikytas. kad ji dažnai naudojama kaip glaustas kalbos mokėjimo lygių aprašas. kad minėtas skaičius gerai dera su vidutine tikimybe. toks aiškus „geba“ apibrėžimas yra pagrindas tam tikrus alte kalbos mokėjimo lygius apibūdinti „Geba“ teiginiais. 16 aptarčių. skyrimo ir diferencinės elemento funkcijos (dėl to. Laisvumo teiginiai buvo pasirinkti todėl. kad šveicarų projekte (north. kad šie teiginiai padės prilyginti alte „Geba“ teiginius ir europos tarybos „metmenis“. į kuriuos kaip inkariniai buvo įtraukti teiginiai iš 1996 metų europos tarybos dokumento. 1996–2000) buvo nustatyta. kuris buvo nurodytas (north. ir toliau bus renkami kitų alte egzaminų duomenys. nustatytų esant tipiškas tam tikram lygiui. iki šiol surinkti duomenys apie kembridžo egzaminų kandidatus parodo. kad skirtingos egzaminų sistemos iš esmės yra susijusios su alte penkių lygių sistema. iš „metmenų“ 5 skyriaus aiškinamųjų skalių. duomenys niekada tiksliai neatitinka modelio. tai įrodo. inkariniai teiginiai apėmė: 1. kad laisvumo teiginiai yra puikūs „Geba“ teiginių ir europos tarybos „metmenų“ inkariniai punktai. kad „Geba“ teiginiai sietini su atitinkamu kalbos mokėjimo lygiu.

panašu. kad kalbėjimas / klausymas. skalėms susieti taikant rascho modelį. kad taip yra dėl to. kai kalbėjimas / klausymas. ALTE kalbos mokėjimo lygių sistema dabar. tęsiamas darbas apibrėžti pirmąjį („lūžio“) lygį. susidedančio iš trumpų. skaitymas ir rašymas analizuojami atskirai. lygius. darbo ar mokslo klausimynų respondentai) dėl sunkiai nustatomų priežasčių daug tiksliau skiria kai kurių skalių. ir „Geba“ projektas daug prisideda prie šio lygio apibūdinimo. pastebėta. kai rašomas šis tekstas. Skyrimo įvairovė yra akivaizdi lyginant 2 lentelę ir „Geba“ teiginius. ir būtent todėl tam tikro kalbos mokėjimo lygio respondentai lengviau atpažįsta lygį. nors ir labai gerai koreliuoja tarpusavy: lygiai yra aiškiau ir nuosekliau atskiriami. kad kiekviena lygio aptartis susideda iš atidžiai atrinktų būdingų elementų. jie duoda suprasti. skaitymas ir rašymas yra skirtingi. Šio proceso rezultatas toks. kuriuo geriausiai aprašomas jų kalbos mokėjimas. tuo 2 lentelės modelis ir skiriasi nuo dabartinio „Geba“ teiginių modelio. kad penki šios sistemos lygiai atitinka europos tarybos „metmenų“ a2–C2 lygius. kad norint „galutinai“ sulyginti skales. ALTE „Geba“ teiginiai mas sistemingai įvairuoja).D priedas. alte kalbos mokėjimo lygių sistema susideda iš penkių lygių. todėl būtina identifikuoti šiuos veiksnius. pavienių teiginių. kad tam tikros respondentų grupės (t. naudojamų kaip inkarinių. kuris savo ruožtu ir nulemia ilgesnę skalę. analizės ir tobulinimo proceso produktas. būtinas ir svarbus etapas yra sisteminiu bei kokybiniu atžvilgiais peržiūrėti teiginių formuluotes. Grupės poveikis (diferencinė elemento funkcija) reiškia. minėti veiksniai nėra naujiena. aprašytoji pagrįstumo patikra patvirtina. jog 2 lentelė ir yra galutinis išplėstinio atrankos. kad 2 lentelės skalė yra ilgesnė (tiksliau atskiriami lygiai) nei „Geba“ teiginių. Daugiamatiškumas susijęs su tuo. y. taigi dviejų sistemų ryšys yra toks: Europos Tarybos lygiai alte lygiai A1 alte „lūžio“ lygis A2 alte 1 lygis B1 alte 2 lygis B2 alte 3 lygis C1 alte 4 lygis C2 alte 5 lygis 319 . todėl gaunamas nuoseklesnis atsakymų modelis. kad būtų galima kiek įmanoma tiksliau skales susieti. viešosios veiklos ir turizmo. kol kas dar nesugrupuotų į sklandžias visumines kalbos mokėjimo lygių aptartis.

daugeliu temų. kuris kai kuriais atžvilgiais gali būti geresnis nei vidutinio gimtakalbio. pavyzdžiui: GEBA dalyvauti kasdieniame pokalbyje paprastomis numatomomis temomis. ALTE 2 lygis („Slenksčio“ vartotojas): gebama žinomose situacijose ribotomis kalbinėmis priemonėmis pasakyti tai. jautrumo atžvilgiais ir gebama bendrauti neįprastomis temomis. ALTE „Lūžio“ lygis: gebama labai paprastai komunikuoti ir paprastomis kalbinėmis priemonėmis keistis informacija. ko norima. ALTE 4 lygis (gana geras vartotojas): gebama komunikuoti ypač paisant kokybės tinkamumo. 320 . ALTE 1 lygis („Pusiaukelės“ vartotojas): gebama suprasti paprastą tiesmuką informaciją ir paprastomis kalbinėmis priemonėmis išreikšti tai. kas norima. ALTE 3 lygis (savarankiškas vartotojas): gebama pasiekti daugumą tikslų ir pasakyti tai. pavyzdžiui: GEBA savimi pasitikėdamas atsakinėti priešiškai nusiteikusiajam. mokymo ir vertinimo metmenys pagrindinės alte lygių ypatybės yra tokios: ALTE 5 lygis (geras vartotojas): gebama susidoroti su akademine ar kita mąstymo reikalaujančia medžiaga ir veiksmingai vartoti kalbą tokiu lygiu. kad surastų sau svarbią informaciją ir suprastų teksto esmę skaitydamas beveik taip greitai kaip gimtakalbis. pavyzdžiui: GEBA svečiams aprodyti aplinką ir smulkiai papasakoti apie vietovę. GEBA perimti žodį ir išlaikyti eilę kalbėti. pavyzdžiui: GEBA paprašyti atidaryti sąskaitą banke. pavyzdžiui: GEBA permesti akimis tekstą. ir vis dėlto susidoroti su nekasdiene informacija. pavyzdžiui: GEBA paprastai pasiteirauti apie valgiaraštį ir suprasti paprastus atsakymus. kas norima.Bendrieji europos kalbų mokymosi. jei procedūra nėra sudėtinga.

ALTE Handbook of language examinations and examination systems (galima įsigyti alte sekretoriate kembridžo universiteto testavimo sindikate). new york: peter lang. B. j. 71–86. Thames Valley university. developments in elt. C. neil jones.): Language testing in the 1990s. phd thesis. B. north. smulkesnės informacijos apie alte projektą galite teirautis marianne Hirtzel adresu: Hirtzel. london: British Council / macmillan. 1991: Bands and scores. 2000 kovas. reprinted 2000. kembridžo universiteto egzaminų sindikatas. C. ALTE „Geba“ teiginiai Literatūra alderson.D priedas.m@ucles. in: alderson. and north. marianne Hirtzel. j.uk 321 . (eds. 1996/2000: The development of common framework scale of language proficiency.org.

ALTE gebėjimų lygių santraukos Skaitymas GeBa suprasti dokumentus. kad susidorotų su mokomąja medžiaga studijuodamas. GeBa permesti akimis tekstus ieškodamas reikiamos informacijos ir suprasti smulkius nurodymus ar patarimus. 322 GeBa skaityti pakankamai greitai. GeBa efektyviai dalyvauti savo profesinės srities susitikimuose ir seminaruose ir gana laisvai kalbėtis. kaip antai užrašai ant gaminių. . GeBa ribotomis kalbinėmis priemonėmis pasakyti nuomones apie abstrakčius / kultūros dalykus. susidorodamas su abstrakčiais pasakymais. GeBa pakalbėti ar sekti pokalbius žinomomis temomis ir palaikyti pokalbius pakankamai įvairiomis temomis. ar rašyti laišką su neįprastais prašymais. net ir subtiliausias sudėtingų tekstų vietas. mokymo ir vertinimo metmenys ALTE 1 lygis GeBa patarti ir kalbėtis apie sudėtingus ir subtilius dalykus. data ir vieta. kai kalba kitas. Rašymas GeBa tinkamai ir taisyklingai rašyti laiškus apie bet ką ir užsirašinėti per susitikimus ar seminarus. laiškus ir pranešimus. kuriuose nurodomas laikas. GeBa suprasti tiesmuką žinomos srities informaciją. kuris parodytų gebėjimą komunikuoti. GeBa užsirašyti. geba patarti žinomoje srityje ir suprasti nurodymus ar skelbimus. GeBa suprasti elementarius užrašus. ženklai ir paprasti vadovėliai ar pranešimai apie žinomus dalykus. GeBa rašyti laišką ar užsirašinėti apie tai. kas susiję su žinomais ir numatomais dalykais.D1 dokumentas. ALTE „Lūžio“ lygis GeBa suprasti elementarius nurodymus ar dalyvauti paprasčiausiuose faktiniuose pokalbiuose žinomomis temomis. suprasdamas šnekamąją kalbą ir su pasitikėjimu susidorodamas su priešiškais klausimais. ALTE lygis ALTE 5 lygis Klausymas ir kalbėjimas ALTE 4 lygis ALTE 3 lygis ALTE 2 lygis Bendrieji europos kalbų mokymosi. GeBa užpildyti elementarias anketas ir laiškelius. GeBa rašyti su darbu susijusius laiškus. pakankamai taisyklingai užsirašinėti per susitikimus ar rašyti esė. GeBa užpildyti anketas ir parašyti trumpą asmeninio pobūdžio laišką ar užrašyti atviruką. kad suprastų informacinius spaudos pranešimus ar neįprastus laiškus. nurodymus ar informaciją. GeBa suprasti kasdienę informaciją bei straipsnius ir neįprastos informacijos iš pažįstamos srities pagrindinę mintį. GeBa paprastai pasakyti nuomones žinomomis temomis.

GeBa rašyti laiškus nedaugeliu temų. GeBa suprasti faktinius laikraščių straipsnius. GeBa suprasti laikraščiuose išreikštas sudėtingas nuomones ir argumentus. parduotuvių planuose ir valgiaraščiuose. ALTE 3 lygis GeBa palaikyti ilgą neoficialų pokalbį ir pakankamai laisvai diskutuoti abstrakčiomis ar kultūros temomis vartodamas įvairias išraiškos priemones. GeBa palaikyti pokalbius gana įvairiomis temomis. kaip antai asmeninė bei profesinė patirtis. supranta paprastus nurodymus ant vaistų ir paprastas krypčių nuorodas. GeBa parašyti labai paprastą laiškelį šeimininkams ar paprastus padėkos laiškelius. ALTE viešosios veiklos ir turizmo teiginių santrauka Skaitymas GeBa (ieškodamas būsto apsigyventi) gerai suprasti nuomos sutartį. oro uoste.D2 dokumentas. pavyzdžiui. kaip antai Man patinka / nepatinka. GeBa užpildyti daugelį asmeninio pobūdžio anketų. žiniose minimi einamieji įvykiai. paprastomis kalbinėmis priemonėmis.. pavyzdžiui. susijusių su asmenine patirtimi. D priedas. GeBa suprasti tiesmuką informaciją.. pavyzdžiui. maisto produktų etiketes. GeBa suprasti paprastus užrašus ir informaciją. kai atsakoma paprasta kalba. GeBa pažįstamose situacijose pasakyti. specialius terminus ir svarbiausias teisines pasekmes. GeBa suprasti išsamią informaciją. bankomato užrašus. laiškų adresatui gali iškilti sunkumų dėl vartojamo žodyno. GeBa rašyti į viešbutį teiraudamasis apie galimas paslaugas. ALTE 2 lygis ALTE 1 lygis ALTE „Lūžio“ lygis GeBa ribotomis kalbinėmis priemonėmis išsakyti nuomonę abstrakčiomis ar kultūros temomis ir pagauti reikšmės ar nuomonės niuansus. pavyzdžiui. ALTE 4 lygis GeBa rašyti laiškus beveik visomis temomis. GeBa paklausti paprastų faktinių dalykų ir suprasti. ALTE „Geba“ teiginiai 323 . įprastus viešbučių laiškus ir laiškus. terminus ir santrumpas būsto skelbimuose. Rašymas GeBa rašyti laiškus bet kokia tema tinkamomis išraiškos priemonėmis ir taisyklingai. įprastus valgiaraščius. apie įrangą neįgaliesiems ar ypatingos mitybos sąlygas. Klausymas ir kalbėjimas ALTE lygis ALTE 5 lygis GeBa kalbėti apie sudėtingus ar subtilius dalykus nesutrikdamas. pavyzdžiui. ką mėgsta ar ko nemėgsta. daugelį įvairių kulinarijos terminų restorano valgiaraštyje. kuriuose reiškiama asmeninė nuomonė. ir nuspėjamomis kalbinėmis priemonėmis išreikšti nuomonę. kelių ženklus.

mokyklos. skaitymas. šeimininkai šeimininkai bankai. vakarėliai. viešbučiai. automobilių gedimai ir pan.) viešosios vietos privati erdvė (pavyzdžiui. ligos. uostas autobusų ir geležinkelio stotys gatvės. viešbučio kambariai) ligoninės policijos nuovados turizmo biurai ir agentūros kelionių agentūros turizmo objektai (paminklai ir pan. atvirukus ir pan. svečiuose klausymas ir kalbėjimas (telefonu). namą) 5) įsikurti 6) naudotis bankų ir pašto paslaugomis gydytis APLINKA savitarnos parduotuvės kitos parduotuvės turgūs restoranai. skaitymas. „vaizdo ir garso“ renginiai REIKALINGI KALBINIAI GEBĖJIMAI klausymas ir kalbėjimas.) miestai ir miesteliai mokyklos ir universitetai diskotekos. spektaklius klausytis radijo skaityti laikraščius ir žurnalus rašyti laiškus. skaitymas. skaitymas klausymas ir kalbėjimas. skaitymas. filmus. rašymas klausymas ir kalbėjimas rašymas sveikata kelionės atvykti į šalį keliauti teirautis kelio ar jį parodyti klausymas ir kalbėjimas skaitymas.Bendrieji europos kalbų mokymosi. restoranai ir pan. rašymas (anketų pildymas) klausymas ir kalbėjimas. rašymas (anketų pildymas) nelaimingi atsitikimai susidoroti su nepaprastomis situacijomis (avarijos. automobilis. kinas. garažai kelionių agentūros nuomos punktai ir įstaigos (valčių. svečiuose namai. klausymas ir skaitymas namuose. skaitymas viešasis gyvenimas susitikti su draugais. rašymas (anketų pildymas) klausymas ir kalbėjimas. agentūros. automobilių ir pan. laiškų rašymas klausymas ir kalbėjimas.) susižinoti važiuoti į ekskursijas aprodyti kitiems klausymas ir kalbėjimas. savitarnos (greitojo maisto) kavinės viešbučiai nuomojami kambariai ir pan. teatras ir pan. namuose. pinigų keityklos. skaitymas ekskursijos klausymas ir kalbėjimas. skaitymas. nusikaltimai. rašymas 324 . pramogauti klausymas ir kalbėjimas žiniasklaida ir kultūros įvykiai asmeniniai ryšiai (per atstumą) žiūrėti televiziją. paštas vaistinės gydytojų kabinetai ligoninės odontologo kabinetas oro uostas. ALTE viešosios veiklos ir turizmo teiginiai Interesai ir veikla INTERESAI kasdienė buitis VEIKLA 1) apsipirkti 2) valgyti viešojo maitinimo įstaigoje 3) apsigyventi viešbutyje 4) nuomotis laikiną būstą (butą. mokymo ir vertinimo metmenys D3 dokumentas. skaitymas klausymas ir kalbėjimas. kambarį. stovyklavietės.

D4 dokumentas. pranešimų ir faktinę literatūrą apie produktus.. GeBa parašyti trumpą suprantamą prašymą bendradarbiui ar partneriui iš kitos įmonės. susijusius su savo darbu. jeigu turi pakankamai laiko. su kuriais susiduriama. ALTE 1 lygis ALTE „Lūžio“ lygis GeBa paprastai suformuluoti poreikius. išreikštas sudėtinga kalba. pavyzdžiui: Noriu užsisakyti 2. taip pat ir sudėtingas mintis. GeBa bendradarbiui parašyti paprastą šablonišką užsakymą. GeBa suprasti daugumą trumpų savo profesinės srities pranešimų ar nurodymų. GeBa suprasti ir perteikti daugumą pranešimų. GeBa suprasti ir perteikti paprastas įprasto pobūdžio žinutes. Rašymas GeBa dalyvauti susitikime ar seminare ir viską tiksliai užsirašinėti. GeBa susidoroti su visokiais įprastais prekių ir paslaugų užsakymais. su kuriais dažnai susiduria. GeBa suprasti trumpus produktų aprašymus ar pranešimus žinomais klausimais. ir susidoroti su jais.. ALTE darbo teiginių santrauka Skaitymas GeBa suprasti pranešimus ir straipsnius. pavyzdžiui: Ar galėčiau gauti. ALTE „Geba“ teiginiai 325 . kaip antai teisiniai ar ekonominiai dalykai. ALTE lygiai ALTE 5 lygis Klausymas ir kalbėjimas ALTE 4 lygis GeBa suprasti daugumą laiškų. GeBa veiksmingai dalyvauti su darbu susijusiuose susitikimuose ir seminaruose. jei jie parašyti paprasta kalba ir turinys numatomas. kuriems reikia skirti dėmesio per įprastą darbo dieną.. GeBa suprasti neįprasto turinio laiškų ir savo srities teorinių bendrą prasmę. jei turi reikiamų tų sričių profesinių žinių. D priedas. kai reikia suteikti specialisto paslaugas bendradarbiams ir klientams. kai kalbama apie žinomus ar numatomus dalykus. pritardamas ar prieštaraudamas. GeBa susidoroti su daugeliu įprastų ir neįprastų situacijų. GeBa duoti patarimų klientams dėl kokių nors paprastų dalykų iš savo darbo srities. pavyzdžiui: Susirinkimas penktadienį 10 val. GeBa suprasti laiškus nenormine kalba. GeBa pakankamai tiksliai užsirašinėti per susitikimą ar seminarą.. ALTE 3 lygis ALTE 2 lygis GeBa patarti sudėtingais subtiliais ar ginčijamais klausimais.

veikimo ir priežiūros instrukcijas) skambinti telefonu atsiliepti telefonu (išklausyti ir užrašyti informaciją) APLINKA darbovietės (įstaigos.).). protokolai viešoji informacija darbovietės (įstaigos. gamyklos ir pan. rašymas (užsirašinėjimas) 326 . gamyklos ir pan. protokolus (pakankamai ilgus ir oficialius) gauti reikiamos informacijos (pavyzdžiui. rašymas klausymas ir kalbėjimas. pranešimus. mokymo ir vertinimo metmenys D5 dokumentas. rašymas (užsirašinėjimas) skaitymas.). kai pristatoma ar demonstruojama. rašymas klausymas ir kalbėjimas. įrengimo. gamyklos ir pan. laiškus. rašymas darbovietės (įstaigos. klausymas ir kalbėjimas. laboratorijos ir pan. ALTE darbo teiginiai Interesai ir veikla INTERESAI paslaugos. apie saugą) suprasti ir rašyti nurodymus (pavyzdžiui. gamyklos ir pan. pastabas. interneto svetainių ir pan. darbovietės (įstaigos. viešbučio kambariai ir pan.Bendrieji europos kalbų mokymosi. gamyklos ir pan. suprasti ir rašyti ataskaitas. gamyklos. ir pristatyti ar demonstruoti suprasti ir rašyti faksogramas. specialybės ir prekybos žurnalų.) REIKALINGI KALBINIAI GEBĖJIMAI klausymas ir kalbėjimas. pranešimai. rašymas kontaktai telefonu įstaigos. gamyklos ir pan. gamyklos ir pan.) skaitymas. konferencijų centrai konferencijų centrai.) skaitymas. namai. skelbimų.) darbovietės (įstaigos. parodų centrai. kliento namai darbovietės (įstaigos. susijusios su darbu VEIKLA 1) prašyti su darbu susijusių paslaugų 2) teikti su darbu susijusias paslaugas dalyvavimas susirinkimuose ir seminaruose sekti. rašymas (užsirašinėjimas) klausymas ir kalbėjimas. elektroninius laiškus ir pan. rašymas susirinkimai ir seminarai oficialus pristatymas ir demonstravimas susirašinėjimas ataskaitos. namai skaitymas nurodymai ir gairės darbovietės (įstaigos. iš literatūros apie gaminius.) suprasti užrašus (pavyzdžiui.

kad susidorotų su studijų reikalavimais. pavyzdžiui: Aš nesutinku. jei diktuojama ar kalbama lėtai.D 6 dokumentas. datas. GeBa suprasti specialiai pritaikyto vadovėlio ar straipsnio esmę. GeBa sekti abstrakčius samprotavimus. šnekamosios kalbos pasakymus ir kultūrines užuominas. kieno nors padedamas. tačiau rodo gebėjimą komunikuoti. kurias reikia atlikti. kuriuose svarstomos alternatyvos ir daromos išvados. D priedas. GeBa skaityti pakankamai greitai. GeBa kai ką užsirašyti per paskaitą. susijusius su mokymu(si) ir užduotimis. pavyzdžiui. GeBa paprastai pasakyti savo nuomonę. kur ir kada kas vyksta. GeBa paprastai užsirašinėti ir pasinaudoti tais užrašais rašydamas esė ar kartodamasis. auditorijos numerį ir užduotis. GeBa permesti akimis tekstus ieškodamas tinkamos informacijos ir suprasti teksto esmę. Rašymas GeBa viską tiksliai užsirašinėti per paskaitą. pavyzdžiui: Mano praėjusios atostogos. GeBa padaryti pranešimą žinoma tema ir atsakyti numatomus ar faktinius klausimus. ALTE „Geba“ teiginiai 327 . nuo skelbimų lentos. GeBa skaityti elementarius užrašus ir nurodymus. ALTE 2 lygis ALTE 1 lygis GeBa suprasti mokytojo ar dėstytojo nurodymus. pavyzdžiui. ALTE lygis ALTE 5 lygis ALTE 4 lygis Klausymas ir kalbėjimas ALTE 3 lygis GeBa suprasti juokus. kompiuteriniuose bibliotekos kataloguose. GeBa rašyti esė. tokius. ALTE mokymosi teiginių santrauka Skaitymas GeBa greitai ir patikimai pasinaudoti visais informacijos šaltiniais. GeBa suprasti elementarius nurodymus ir žinutes. jei skaito lėtai. ALTE „Lūžio“ lygis GeBa suprasti paprastus nurodymus apie pamokų ar paskaitų laiką. kuris nors ir sukelia šiokių tokių sunkumų skaitytojui. GeBa rašyti trumpą paprastą pasakojimą ar aprašymą. GeBa nusirašyti. seminarą ar konsultaciją.

kiti informacijos šaltinių centrai klausymas ir kalbėjimas. auditorijos ir pan. demonstruoti dalyvauti seminaruose ir konsultacijose rinkti informaciją APLINKA auditorijos. pokalbiai. bibliotekomis. auditorijos. žodynais ir pan. pavyzdžiui. demonstravimą 2) skaityti paskaitas. laboratorijos ir pan. skaitymas. REIKALINGI KALBINIAI GEBĖJIMAI klausymas ir kalbėjimas. rašymas (užsirašinėjimas) auditorijos. mokymo ir vertinimo metmenys D7 dokumentas. ALTE mokymosi teiginiai Interesai ir veikla INTERESAI paskaitos. egzaminų auditorijos ir pan. pristatymas ir demonstravimas VEIKLA 1) dalyvauti paskaitose.) susitarti. auditorijos. klausymas ir kalbėjimas. straipsniai ir pan.Bendrieji europos kalbų mokymosi. laboratorijos bibliotekos. rašymas 328 . sekti pristatymą. esė klasės. rašymas (užsirašinėjimas) seminarai ir konsultacijos vadovėliai. bibliotekos. rašymas (užsirašinėjimas) rašymas rašyti esė ataskaitos informacijos rinkimas mokymosi vadyba rašyti ataskaitas (pavyzdžiui. bandymų) naudotis informacijos šaltiniais (kompiuterių duomenų bazėmis. su dėstytojais dėl darbų atlikimo termino rašymas skaitymas. bibliotekos ir pan. klasės ir pan. klasės. rašymas (užsirašinėjimas) skaitymas. pristatyti.

sąlygos (pvz. backwash effect) teigiama ar neigiama egzaminų ir testų įtaka mokymui ar mokymuisi atlikties klaida (angl. kalbos vartotojo vaidmuo komunikacinėje veikloje aiškinamoji skalė (angl. Vantage) B2 lygio kalbos mokėjimo turinio aprašas bandymas (angl.Terminai Terminai adresantas (angl. diskurso struktūrų ar formuluočių poveikis auditorijai „Aukštuma“ (angl. kad kalbos vartotojas tinkamai nepasinaudoja turima kompetencija atliktis (angl. teiginys ir pan. trying out) produkcinės veiklos strategija. kuris kuria ir siunčia pranešimą. atsirandanti dėl to. pvz. apimanti šeimos santykius ir individualius įpročius atgalinis poveikis (angl. performance) kalbinės veiklos realizavimas raštu ar žodžiu – sakytinis ar rašytinis tekstas ar tekstai atsižvelgimas į auditoriją (angl. kam skirtas pranešimas. sudaroma pagal tai. skatinanti kalbos vartotoją / mokinį pateikti atsakymą žodžiu ar raštu aprėptis (angl. mistake) klaida.. taikant tam tikras procedūras. diagrama. considering audience) produkcinės veiklos strategija. finansiniai ištekliai). descriptor) kurios nors kategorijos tam tikro lygio prasminio turinio aprašymas. laiko ribos. kai kalbos vartotojas bando daryti tai.) kalbėjimo ar rašymo užduotyse. į kurias turi atsižvelgti kalbos vartotojas / mokinys ir kurios gali lemti jo atliktį. kai atliekant užduotį turima galvoje skirtingų stilių. producer) pranešimo siuntėjas – tas. illustrative scale) tam tikros kategorijos aptarčių seka. personal domain) kalbos vartojimo sritis. constraint) veiksniai. range) kalbinės raiškos variantai nuo paprasčiausių iki sudėtingiausių apribojimas (angl. kad galėtų padaryti 329 . per egzaminą reikia atlikti užduotį per tam tikrą laiką aptartis (angl. kalbos vartotojo vaidmuo komunikacinėje veikloje adresatas (angl. kokie tos kategorijos elementai būdingi vienam ar kitam kalbos mokėjimo lygiui akstinas (angl. moka ar mano. iš visų lygių aptarčių. stimulus) vaizdinė arba žodinė paskata (paveikslėlis. ką iš dalies atsimena. sudaromos atskirų kategorijų aiškinamosios skalės asmeninio gyvenimo sritis (angl. receiver) pranešimo gavėjas – tas..

rišlus. apimanti etines ir moralines nuostatas. palaikydami kalbėjimą bendrieji atskaitos lygiai (angl. kai kalbos vartotojai / mokiniai dirba kartu atlikdami užduotį – padėdami vieni kitiems. savoir-être) asmens gebėjimas tvarkyti savo viešąją ir asmeninę veiklą atsižvelgiant į individualius asmenybės veiksnius. reprezentuojančios tipiškas situacijas 330 . išreikštas kalba freimai (angl.Bendrieji europos kalbų mokymosi. bendroji kompetencija. existential competence. tinkamos sandaros sakytinį ir rašytinį tekstą egzistencinė kompetencija (angl. pluracultural competence) individo gebėjimas dalyvauti tarpkultūrėje sąveikoje. lemiamą konteksto diskursinė kompetencija (angl. pluralingual competence) individo gebėjimas įvairiais lygiais vartoti kelias kalbas daugiakalbystė (angl. co-operating) sąveikos strategija. pagal kurią galima apibūdinti kalbos vartotojo kalbos mokėjimą. partial competence) sudedamoji daugiakalbės kompetencijos dalis – kokiu nors atžvilgiu ribotas svetimosios kalbos mokėjimas daugiakalbė kompetencija (angl. religinius. formulation) produkcinės veiklos dalis – planavimo rezultatas. discourse competence) gebėjimas suprasti ir kurti rišlų. benchmark sample) atlikties pavyzdys. bendravimo motyvaciją. prasmingą. declarative knowledge. ideologinius. turintis keleto kultūrų patirties deklaratyviosios žinios (angl. common reference level) bendra kalbos mokėjimo lygių sistema. dalinė kompetencija (angl. frames) atmintyje saugomos žinių struktūros. discourse) prasmingas. pranc. požiūrį.. išplėstas minties apie kurį nors dalyką reiškimas. organizuoti mokymą ir vertinimą ir pan. mokomąją ar testavimo medžiagą. kur asmuo suvokiamas kaip socialinės veiklos subjektas. filosofinius įsitikinimus. kuris atitinka tam tikras normas (pvz. charakterio savybes etaloninis pavyzdys (angl. pranc. tvirtą a1 lygio kalbos mokėjimą) ir kuriuo remiamasi vertinant kitas atliktis formulavimas (angl. kognityvinį stilių. apimantis taip pat adresato ir adresanto bendravimą. pluralingualism) individo gebėjimas bendrauti keliomis kalbomis daugiakultūrė kompetencija (angl. savoir) patirties įgijimo (empirinių žinių) ir formaliojo mokymosi (akademinių žinių) rezultatas diskursas (angl. mokymo ir vertinimo metmenys bendradarbiavimas (angl.

kokių turi išteklių užduočiai atlikti. kitus žmones ar naujas žinias geras vartotojas (angl. abilities. įvykiai. kai remiantis jau turimomis žiniomis suvokiama nauja informacija. atlikdamas užduotį ar vartodamas kalbą: gebėjimai.Terminai gebėjimai (angl. veiksmai. kai tai. kad kalbos mokėjimas būtų įvertintas kaip atitinkantis tam tikrą nustatytą normą išorinis kalbos vartojimo kontekstas (angl. t. native speaker) asmuo. išvedamos hipotezės. cut-off points) taškai. suformuojami kartojant veiksmus ir įgyjant praktinės patirties gebėjimas mokytis (angl. artimos aplinkos žmonėmis įsisavinta kalba inferencija (angl. kas kitoniška: kitą kalbą. skills) mokėjimas ir galėjimas ką daryti. situacijos (vieta ir laikas. mokantis kalbą C1 ar C2 lygiu giluminis teksto rišlumas (angl. grindžiami įgytomis žiniomis ir įgūdžiais gebėjimai ir praktinė patirtis (angl. pranc. objektai. y. t. knygos ir pan. siejama su tuo. daromos išvados. institucijos ir organizacijos. ankstesnė patirtis. kas jau žinoma įsivertinimas (angl. kai kalbos vartotojas nustato. įgūdžiai. y. išteklių nustatymas (angl. sąlygos (fizinės. kalbantis ankstyvoje vaikystėje bendraujant su tėvais. prasminis ir organizacinis rišlumas. savoir-apprende) mokėjimas arba nusiteikimas atrasti tai. inference) kognityvinis procesas. self-assessment) kalbos vartotojo / mokinio savo paties mokymosi pažangos ir rezultatų vertinimas norint nusistatyti. kultūrą. laiko ribojimas) ištekliai (angl. kuriuos būtina surinkti. kuo kalbos vartotojas / mokinys gali remtis. siejantis tekstą į visumą gimtakalbis (angl. kas nežinoma. locating resources) kalbinės veiklos strategija. socialinės. kiek jie atitinka numatytus tikslus išlaikymo ribos taškai (angl. randa juos ir jais pasinaudoja 331 . kitų asmenų pagalba. y. external context of use) kalbos vartojimo aplinka. visuomenės gyvenimo sritys. t. veikėjai. ability to learn. proficient user) asmuo. resources) visa tai. skills and know-how (savoir-faire)) automatizuoti mąstymo ir praktinės veiklos veiksmai. tekstai). kalbos vartotojo / mokinio išmokti veiksmo atlikimo būdai. kad egzaminas būtų išlaikytas. coherence) koherencija.

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

įvestis (angl. input) sakytinė ar rašytinė kalbinė medžiaga, kuri yra mokiniui pateikiama ir iš kurios jis mokosi, pvz.: nurodymai, mokytojų ir / ar mokinių atrinkti ar sukurti tekstai ir pan. K1 (angl. L1) pirmoji kalba, gali būti gimtoji, gali būti kita kuri nors tarpinė kalba, kuri vartojama mokantis k2 (antrosios ar kitos kalbos) K2 (angl. L2) antroji ar kita kalba, kurios mokomasi kalbinė veikla (angl. language activity) komunikacinės kalbinės kompetencijos taikymas veikiant – skaitomų ar klausomų tekstų supratimas, produkavimas ir pan. kalbinės veiklos rūšys (angl. language activities) recepcija (klausymas ir skaitymas), produkcija (kalbėjimas ir rašymas), sąveika ir tarpininkavimas kalbiniai procesai (angl. language processes) neurologinių ir fiziologinių įvykių, užtikrinančių kalbėjimo ir rašymo produkciją bei suvokimą, seka kalbos įsisavinimas (angl. language acquisition) spontaniškas, nesąmoningas kalbos išmokimas natūralioje kalbinėje aplinkoje, t. y. kai kalba išmokstama ją girdint, įsimenant, bendraujant su gimtakalbiais kalbos išmokimas (angl. language learning) kalbinių gebėjimų susiformavimas – individualios patirties įgijimas, pasireiškiantis gebėjimu vartoti kalbą, – tam tikro mokymosi etapo pabaigoje kalbos mokėjimo lygis (angl. level of proficiency) tam tikros komunikacinės kalbinės kompetencijos aprašymas kalbos vartojimo sritis (angl. domain) plati visuomeninio gyvenimo sfera, kurioje reiškiasi socialinės veiklos subjektai; sričių gali būti labai įvairių, bet dėl praktiškiausių kalbos mokymosi tikslų jos skirstytinos į keturias dideles grupes: viešosios veiklos sritis, asmeninio gyvenimo, mokymo ir mokymosi bei profesinės veiklos kalbų įvairovė (angl. multilingualism) skirtingų kalbų sambūvis tam tikroje visuomenėje klausymas (angl. aural reception (listening)) recepcinė kalbinė veikla, kai kalbos vartotojas kaip klausytojas gauna ir apdoroja sakytinę įvestį, sukurtą vieno ar kelių kalbėtojų kloties stebėjimas (angl. monitoring success) produkcinės veiklos vertinimo strategija, kai grįžtamasis ryšys padeda stebėti ir vertinti vykstančią komunikaciją kognityvinė schema (angl. cognitive schema) reiškinio, veiksmo ar poelgio mentalinis modelis, kurį suformuoja pasaulio pažinimas, sociokultūriniai veiksniai, asmeninė patirtis
332

Terminai

kognityvinis stilius (angl. cognitive style) pastovios pažintinės asmens savybės, pasireiškiančios jo pažintinėje veikloje, ir to lemiami skirtingi būdai, kaip tas asmuo mokosi svetimosios kalbos kompensavimas (angl. compensating) kalbinės veiklos strategija, kai kalbos vartotojas stengiasi kompensuoti išteklių trūkumą, pvz., per daug apibendrina, tačiau tai daro paprastesne kalba kompetencija (angl. competence) visuma žinių, gebėjimų ir ypatybių, kurios leidžia asmeniui tinkamai veikti konkrečioje aplinkoje kompetencijos klaida (angl. error) klaida, atsirandanti dėl per menkos arba iškreiptos kalbos vartotojo kompetencijos (t. y. kai ko nors iš tikrųjų nemokama) komunikacinė kalbinė kompetencija (angl. communicative language competence) žinios apie kalbos vartojimą ir gebėjimas kalbą vartoti komunikaciniais tikslais; ji susideda iš kelių komponentų: lingvistinio, sociolingvistinio ir pragmatinio. komunikacinės strategijos (angl. communicative strategies) procedūros, kurias negimtakalbiai kalbos vartotojai / mokiniai taiko bandydami vartoti svetimąją kalbą komunikaciniais tikslais komunikacinis veiksmas (angl. communicative act) komunikacinis ketinimas ir konkreti jo raiška: kalbinė, pvz., pasakymas, laiškas ir pan., ar nekalbinė, pvz., gestas, linktelėjimas, veiksmas ir pan. kontekstas (angl. context) daugybė įvykių – asmens atžvilgiu tiek vidinių, tiek išorinių – ir situacinių veiksnių (fizinių ir kitokių), kuriuose vyksta komunikacijos aktai kultūrinis jautrumas (angl. cultural sensitivity) gebėjimas įžvelgti esamus ir numatyti potencialius kultūrinius veiksnius, veikiančius skirtingų kultūrų žmonių komunikaciją. laisvumas (angl. fluency) gebėjimas produkuoti natūralią (panašią į gimtakalbių) kalbą, t. y. daryti natūralias pauzes, tinkamai kirčiuoti, pabrėžti norimus dalykus, vartoti įterpinius, jaustukus ir pan. lingvistinė kompetencija (angl. linguistic competence) pavienių kalbos lygmenų – leksikos, fonetikos ir gramatikos – žinios bei gebėjimai tas žinias taikyti „Lūžis“ (angl. Breakthrough) a1 lygio kalbos mokėjimo turinio aprašas mandagumo normos (angl. politeness conventions) visuotinai pripažįstamos mandagaus elgesio taisyklės mentalinis kontekstas (angl. mental context) kalbos vartotojo / mokinio jutimo organai, dėmesio mechanizmas, atmintis, sukauptos žinios, vaizduotė ir kiti pa333

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

žintiniai (ir jausminiai) procesai, veiksniai, turintys įtakos tam, kaip suvokiamas ir interpretuojamas išorinis kontekstas mokymo ir mokymosi sritis (angl. educational domain) kalbos vartojimo sritis, susijusi su mokymo / mokymosi kontekstu (iš esmės institucinio pobūdžio), kur keliamas tikslas – gauti tam tikrų žinių ar įgyti gebėjimų neverbalinė komunikacija (angl. non-verbal communication) bendravimas nekalbinėmis priemonėmis; neverbaliniai pranešimai gali būti siunčiami gestais, veido išraiška, akimis, laikysena ir kt. pamatinės žinios (angl. background knowledge) žinios apie pasaulį, asmeninė patirtis, kurios kaupiamos visą gyvenimą pasiekimo strategijos (angl. achievement strategies) kalbos vartotojo / mokinio veiksmai, kuriais jis, teigiamai vertindamas savo išgales, stengiasi atlikti reikiamą užduotį, pvz., išreikšti mintį paprastesniais žodžiais pasitaisymas (angl. self-correction) produkcinės veiklos strategija, kai kalbos vartotojas ar mokinys, sąmoningai kontroliuodamas tiek kalbą, tiek komunikaciją, pastebi klaidas bei riktus ir juos ištaiso paspara (angl. support) mokytojo pagalba, žodynai, žinynai ir kiti informacijos šaltiniai, kuriais naudojasi kalbos vartotojas / mokinys, kad užpildytų žinių spragą, geriau formuluotų ir dėstytų mintis paviršinis teksto rišlumas (angl. cohesion) kohezija, teksto sakinių ryšys, realizuojamas leksinėmis ir gramatinėmis siejimo priemonėmis ir būdais planavimas (angl. planning) produkcinės veiklos strategija, padedanti sutelkti visas įmanomas priemones, atitinkančias užduoties pobūdį; planavimas apima keletą veiksmų: repetavimą, atsižvelgimą į auditoriją, išteklių nustatymą, užduoties ir pranešimo priderinimą pradedantis vartotojas (angl. basic user) asmuo, mokantis kalbą a1 ar a2 lygiu pragmatinė kompetencija (angl. pragmatic competence) gebėjimas tinkamai suprasti ir kurti kalbą konkrečioje kalbinėje situacijoje prakseograma (angl. praxeogram) diagrama, parodanti komunikacinės sąveikos struktūrą pranešimo priderinimas (angl. message adjustment) produkcinės veiklos strategija, kai kalbos vartotojas, atsižvelgdamas į savo išgales, papildomą kalbinę pasparą, stengiasi išreikšti tai, ką nori prasmės ryšio žodžiai (angl. clues to meaning) žodžiai, siejantys teksto turinį į prasmingą vienovę
334

Terminai

produkcija (angl. production) kalbėjimas ir rašymas – kalbinė veikla, kurios rezultatas – sakytinis ar rašytinis tekstas ar tekstai profesinės veiklos sritis (angl. occupational domain) kalbos vartojimo sritis, aprėpianti visa, kas susiję su asmens veikla ir santykiais darbe profilis (angl. profile) kalbos mokėjimo apibūdinimas atskirai pagal kalbinės veiklos rūšis, o ne apibendrintai lygiu, pvz., gali būti, kad vartotojo kalbėjimo gebėjimai yra B2 lygio, skaitymo – C1, o rašymo – B1 puikus kalbos mokėjimas (angl. mastery) C2 lygio kalbos mokėjimas „Pusiaukelė“ (angl. Waystage) a2 lygio kalbos mokėjimo turinio aprašas raktažodžiai (angl. key words) esminiai teksto žodžiai rašytinė produkcija (angl. written production) kalbinės veiklos realizavimas raštu; rašytinis tekstas ar tekstai recepcija (angl. reception) klausymas ir skaitymas – kalbinė veikla, kurios metu apdorojami sakytinis ar rašytinis tekstas ar tekstai rėmimasis ankstesnėmis žiniomis (angl. building on previous knowledge) kalbinės veiklos strategija, kai užduotį atliekant stengiamasi taikyti jau turimas žinias repetavimas (angl. rehearsing) produkcinės veiklos strategija – sąmoningas rengimasis atlikti užduotį (pasikartojimas, bandymas ir pan.) replika (angl. turn) vieno pokalbio dalyvio pasakymas ar pasakymai rezultatas (angl. outcome) konkretūs kalbos vartotojo / mokinio atlikti darbai: tekstai, santraukos, lentelės, pateiktys ir pan.; mokymosi rezultatai: išaugusi kompetencija, sąmoningumas, supratimas, strategijos, patirtis priimant sprendimus ir tariantis ir t. t. sakytinė produkcija (angl. oral production) kalbinės veiklos realizavimas žodžiu; sakytinis tekstas ar tekstai savarankiškas vartotojas (angl. independent user) asmuo, mokantis kalbą B1 ar B2 lygiu sąveika (angl. interaction) kelių (mažiausiai dviejų) asmenų bendravimas – kalbinė veikla, kuriai reikia pakaitomis recepcinių (klausymo, skaitymo) ir produkcinių (kalbėjimo, rašymo) gebėjimų (suprasti ir tinkamai atsakyti) scenarijus (angl. scenario) žinios apie tipiškus įvykius, jiems būdingus veikėjus, saugomos atmintyje kaip aktyvios duomenų struktūros. nuo freimų skiriasi tuo, kad scenarijų atveju svarbi tipiškų įvykių seka situacijoje „Slenkstis“ (angl. Threshold) B1 lygio kalbos mokėjimo turinio aprašas

335

Bendrieji europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys

sociolingvistinė kompetencija (angl. sociolinguistic competence) gebėjimas vartoti ir interpretuoti kalbos priemones pagal bendravimo situaciją, priklausomai nuo to, kas, su kuo, kokia tema, kokiu tikslu, kur bendrauja stebėjimas, kontrolė (angl. monitoring) produkcinės veiklos strategija, kai kalbos vartotojas, stebėdamas komunikacijos procesą ir matydamas pašnekovo / -ų reakciją į tą procesą, veikia priklausomai nuo situacijos, pvz., prašo paaiškinti, perfrazuoja, pasitaiso ir pan. strategija (angl. strategy) bet kuris organizuotas, tikslingas ir kontroliuojamas veiklos būdas, pasirinktas individo, kad atliktų užduotį, kurią jis išsikėlė ar su kuria susidūrė strateginė kompetencija (angl. strategic competence) kalbos vartotojo /mokinio gebėjimas taikyti verbalinės ir neverbalinės komunikacijos strategijas vartojant kalbą, kad būtų užtikrinta komunikacija taisyklingumas (angl. accuracy) kalbos vartotojo / mokinio gebėjimas produkuoti gramatiškai taisyklingą kalbą tarpininkavimas (angl. mediation) kalbinė veikla, kai kalbos vartotojas / mokinys turi ne reikšti savo mintis, bet perteikti kalbos nemokančių pašnekovų pasakymų prasmes arba padėti suprasti svetimosios kalbos tekstą kitam asmeniui, nemokančiam šios kalbos tarpkultūrinė kompetencija (angl. intercultural competence) gebėjimas sėkmingai bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėmis tekstas (angl. text) bet kokia sakinių seka ar diskursas (sakytinis ir / arba rašytinis), susijęs su tam tikra sritimi, kuris atliekant užduotį yra kalbinės veiklos priežastis ar siekiamybė – paspara arba tikslas, produktas arba procesas testų rengėjų skalė (angl. constructor-oriented scale) kalbos mokėjimo aptarčių skalė, kurios teiginiais nusakomos konkrečios komunikacinės užduotys, kurias reikia atlikti per testą; skalės teiginiais vadovaujamasi rengiant testus transakcija (angl. transaction) toks bendravimas, kai svarbu pranešimo turinys, pvz., klausti informacijos ar ją suprasti užduoties priderinimas (angl. task adjustment) kalbinės veiklos strategija, kai užduotis derinama prie kalbos vartotojo / mokinio išgalių, t. y. neturint atitinkamų išteklių ar jų nesutelkus užduotis palengvinama (pvz., rašomas ne laiškas, o atvirlaiškis); ir atvirkščiai, gavus reikiamą pasparą, užduotis sunkinama užduotis (angl. task) kokia nors tikslinga veikla, individo suvokta kaip būtina, kad būtų pasiektas norimas rezultatas: išspręsta problema, atlikta priedermė, pasiek336

Terminai

tas tikslas; mokymo tikslais kuriamos mokomosios užduotys, kuriomis mokinys rengiamas veikti gyvenime, todėl tos užduotys turi būti tikroviškos kalbos vartotojų skalė (angl. user-oriented scale) kalbos mokėjimo aptarčių skalė, kurioje apibūdinama visų kalbos mokėjimo lygių tipiška ar tikėtina atliktis veiksminė prieitis (angl. action-oriented approach) metodinė kalbos mokymo, mokymosi ir vertinimo kryptis, kur kalbos vartotojai ir mokiniai pirmiausia suvokiami kaip socialinės veiklos subjektai, t. y. visuomenės nariai, kurie turi atlikti su kalba susijusias užduotis tam tikromis aplinkybėmis, konkrečioje aplinkoje ir tam tikroje veiklos srityje veiksmingas kalbos mokėjimas (angl. effective operational proficiency) C1 lygio kalbos mokėjimas vengimo strategijos (angl. avoiding strategies) veiksmai, kurių imamasi norint išvengti per sunkių, kalbos vartotojo / mokinio išgalių neatitinkančių užduočių vertinimas (angl. evaluation, assessment) duomenų apie kalbos vartotojo / mokinio gebėjimus, daromą pažangą, tam tikro kurso išmokimą, kriterijų atitikimą ir pan. kaupimas, apibendrinimas bei interpretavimas vertintojų skalė (angl. assessor-oriented scale) kalbos mokėjimo aptarčių skalė, kurios teiginiais atliktis apibūdinama kokybės aspektu; skalės teiginiais vadovaujamasi vertinant kalbinę atliktį viešosios veiklos sritis (angl. public domain) kalbos vartojimo sritis, apimanti asmens kaip piliečio ar kokios nors organizacijos nario veiklą – įvairiausių reikalų tvarkymą įvairiausiais tikslais visuminė skalė (angl. global scale) vertinimo skalė, kurios kiekvieną padalą atitinkanti atliktis aprašoma apibendrintai; ją taikant dėmesys kreipiamas į atlikties visumą, o pavienių jos aspektų svarbą vertintojas nustato intuityviai. analitiniam vertinimui taikoma kitokia skalė, kur kiekvienas aspektas vertinamas atskirai visuomenės normos (angl. social conventions) pripažintos elgesio ir bendravimo taisyklės, būdingos tam tikrai visuomenei

337

mokymo ir vertinimo metmenys“ – tai garsiausių įvairių šalių taikomosios kalbotyros specialistų ir svetimųjų kalbų mokytojų ilgalaikio darbo rezultatas.Be-187 Bendrieji europos kalbų mokymosi. – 338 p. mokymą ir vertinimą. udk 802/809:37(4) Bendrieji europos kalBų mokymosi.lt www. vadovėlių ar kitokių mokomųjų priemonių rašymu. testavimu. (8 ~ 5) 231 2396 tel. mokymo ir vertinimo metmenys uaB leidykla-spaustuvė „Firidas“ tel. kaip aprašyti. – Vilnius: Firidas. isBn 978-9955-590-78-1 „Bendrieji europos kalbų mokymosi. Šis leidinys skirtas įvairių sričių specialistams.firidas.lt spaustuve@firidas. (8 ~ 387) 51 214 info@firidas. juo siekiama paskatinti apmąstyti darbo tikslus ir metodus. mokymo ir vertinimo metmenys. testavimo sistemai kurti ir kvalifikacijoms apibūdinti. palengvinti įvarių šalių ir sričių specialistų bendradarbiavimą ir pasiūlyti vienodą pamatą programoms. juose išsamiai aptariama. planuoti. susijusiems su kalbų mokymu.lt . 2008. organizuoti svetimųjų kalbų mokymąsi. svetimųjų kalbų mokytojų rengimu ir jų kvalifikacijos gerinimu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->