P. 1
Tado. refertatas.logistika

Tado. refertatas.logistika

|Views: 1,416|Likes:
Published by bertutee

More info:

Published by: bertutee on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

Ir amaLIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETAS Profesinės saugos ir inžinerinės vadybos katedra

„TARPTAUTINĖ LOGISTIKA“
Referatas

Inžinerijos ir vadybos studijų programa, studijų forma - ištęstinės

Autorius: Tadas Žilevičius Tikrino: lektorė, dr. R. Čingienė

2

Akademija, 2010

TURINYS
ĮVADAS...............................................................................................................................................3 1. ŠIUOLAIKINĖS TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS ESMĖ...........................................................4 1.1. Logistikos sąvoka........................................................................................................................4 1.2. Tarptautinės logistikos sfera........................................................................................................6 2. TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS KANALAI................................................................................8 2.1. Tarptautinio logistikos kanalo funkcija......................................................................................9 2.2. Paskirstymo kanalai..................................................................................................................10 2.3. Paskirstymo grandinės..............................................................................................................11 3. TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ PERVEŽIMŲ ORGANIZAVIMAS...........................................12 3.1. Pervežimai sausumos keliais.....................................................................................................13 3.2. Pervežimai oro keliais...............................................................................................................13 3.3. Pervežimai vandens keliais.......................................................................................................14 3.4. Tarptautinių pervežimų kokybės rodikliai................................................................................15 4. INFORMACINIO SRAUTO FUNKCIJOS TARPTAUTINĖJE LOGISTIKOJE........................17 4.1. Informacijos ir prekių srautą judėjimas....................................................................................17 IŠVADOS...........................................................................................................................................21 LITERATŪROS SĄRAŠAS..............................................................................................................22

jau turi gerai išplėtotą kelių tinklą. Naujausios transporto plėtotės tendencijos Europoje ir pasaulyje. Konkuruojant globaliose ir sparčiai kintančiose rinkose. Darbo uždaviniai: • • • • įvardinti šiuolaikinės tarptautinės logistikos esmę. per kurį vingiuoja daugeliui valstybių trumpiausi keliai iš vakarų į rytus. Todėl kiekvienos firmos veikloje logistika turėtų užimti svarbią vietą. Daugelis išsivysčiusių pasaulio šalių vartotojų tarptautinės logistikos tobulinimą laiko svarbiu procesu. Dabar svarbiausia jį tausoti. . Tarptautinės logistikos tikslas – užtikrinti reikiamų produktų pristatymą į reikiamą vietą reikiamu laiku. Darbo tikslas: išanalizuoti pagrindines tarptautinės logistikos ypatybes. Lietuva. nes Lietuva . kad jis sklandžiai įsijungtų į Europos kelių tinklą. Tik nedaugeliui verslo sričių būdingi tokie stiprūs vidiniai ryšiai ir tokia plati veiklos geografija. kas sugeba reikiamu laiku į reikiamą vietą pristatyti produktus.tranzito kraštas. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą politika verčia parengti atitinkančią šių dienų poreikius Lietuvos transporto ir tranzito plėtotės strategiją. gerai prižiūrėti ir tobulinti taip. iš šiaurės į pietus. Mums tai itin aktualu. net lyginant su ekonomiškai stipriomis valstybėmis. apžvelgti tarptautinio krovinių pervežimo galimybes įvardinti informacinio srauto funkcijas tarptautinėje logistikoje. pranašumą įgyja tie.3 ĮVADAS Tarptautinė logistika – viena iš veiklos sričių. Bet vien to negana – reikia palaikyti kuo aukštesnį klientų aptarnavimo lygį su kuo mažesnėmis bendrosiomis išlaidomis. išanalizuoti tarptautinės logistikos kanalą. Šiandien gamybos ir rinkodaros neįmanoma įsivaizduoti be logistikos. kurioje darbas niekada nenutrūksta.

nebaigtos produkcijos ir baigtos produkcijos minimalių atsargų geografinį išdėstymą organizuoti taip.Transportas yra neatskiriamas logistikos tiekimo grandinės elementas [2]. Logistikos sąvoka Pramonės revoliucijos pradžioje (XVIII a. pakavimas. kai tam tikros tradicinės logistikos sritys susijungė į visumą ir sudarė strategiškai naują sistemą. Pagrindinė logistikos užduotis firmoje yra nukreipti profesinę įvairių logistikos specialistų veiklą viena kryptimi – kuo geriau aptarnauti klientus ir gauti kuo didesnį pelną. prekių ir paslaugų tiekėjai gali būti siejami į tam tikrą sistemą. Naujų bruožų logistika įgijo tada. Daugeliu atvejų žinios yra panaudojamos už firmos ribų. jungianti tokias skirtingas veiklos sritis. 1. kaip informacijos mainai. todėl klientai. Įmonės stengėsi mažinti gaminamos produkcijos savikainos kiekvieną elementą kiekviename gamybos proceso etape. Logistika papildomą vertę kuria garantuodama produktų laiko ir vietos naudingumą . Operatyvus logistikos uždavinys – žaliavų.1.4 1. užtikrintai ir per kuo trumpesnį laiką.) išimtinis dėmesys buvo skiriamas produkto gamybai. ir firmos suvokė pagamintų prekių paskirstymas ir pateikimas iš įmonės į prekybą buvo laikomas kaip . sandėliavimas. transportavimas. ŠIUOLAIKINĖS TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS ESMĖ Nūdienos logistika labai įvairiapusė. kad būtų tenkinami klientų poreikiai ir reikiami produktai pristatomi. atsargų valdymas. XIX amžiaus pradžioje produkcijos gamybos apimtys pradėtos derinti su paklausa. produktų tvarkymas.

Vieno logistikos apibrėžimo nėra iki šiol. Lietuvos kariuomenėje sukurti specialūs logistikos padaliniai. Susiformavo bei išsiskyrė į atskirą objektą nauja vadybos ir ekonomikos mokslų šaka. neturintis esminės įtakos firmos veiklos rezultatams. apimantį įvairių rūšių paslaugas. XX a. logistika buvo suprantama kaip “maisto produktų paskirstymas”. planavimą. kad daugiausiai analizuojamos gamybos išlaidos. medžiagas. žaliavų. pradžioje prancūzų mokslininkas A. kaip mokslas apie prekių (medžiagų. maistą į reikalingą vietą numatytu metu. Vėliau Bizantijoje logistika vadintas armijos aprūpinimo organizavimo ir valdymo būdas. ir užtikrinančias visą jų naudingumo atskleidimą. kurti naujas ekologiškai švarias technologijas. Ekonominio gyvenimo pokyčių realijos reikalavo teorinių apibendrinimų. teikiamas atitinkamų įmonių. tobulinti išteklių ir gatavų prekių paskirstymo sistemas. XX amžiaus viduryje dėl pasaulinio ekonomikos nuosmukio. Iš graikų perėjusi į Romą. Taip logistika įvardijama. karius. pradėjus mažėti pelnams. išskaičiavimas”.) judėjimo srautų nuo gamintojo iki vartotojo organizavimą. XX amžiaus viduryje ji pradėta vartoti verslo vadyboje ir ekonomikoje. koordinavimą. Nors logistikos sąvoka ilgą laiką buvo suprantama kaip karinė. Bendriausia prasme verslo vadyboje ir ekonomikoje logistika suprantama kaip medžiagų ir produktų nuoseklaus judėjimo į firmą. planavimą ir aprūpinimą. firmos viduje ir iš firmos aptarnavimas. Šis terminas labai plačiai vartojamas ir dabartinėse įvairių šalių ginkluotosiose pajėgose. kad būtina efektyviau kontroliuoti visas išlaidas. galutinės produkcijos ir kt. mašinų. firmų ekonomistai ir vadybininkai atkreipė dėmesį. . Logistikos sąvoka kildinama iš senovės graikų kalbos žodžio “mąstymas. tikslingumas. Antrojo pasaulinio karo metais kariuomenėse plačiai ir efektyviai buvo naudojami logistikos modeliai ir sisteminė analizė pristatant karinę techniką.5 savaime suprantamas ir neišvengiamas reiškinys. šaudmenis. prekės pardavimo išlaidos. Taigi atsiradę nauji reiškiniai ir naujos tendencijos privertė atkreipti ypatingą dėmesį į gamybos išteklių ir pagamintos produkcijos paskirstymo procesą. ji pavadinta logistika. Visa tai skatino peržiūrėti firmų veiklos strategiją. o fiziniu išteklių ir prekių paskirstymu domimasi nesistemingai ir paskirstymo išlaidos nepakankamai analizuojamos bei vertinamos. Lietuvai įstojus į NATO.Džomini logistiką traktavo kaip mokslą apie kariuomenės pervežimų valdymą. susijusių su prekių pateikimo vartotojui aptarnavimu. Logistika laikyta karo mokslų terminu. Pastebėta.

Greta išvystytos ekonomikos šalių atsirado naujų pramoninių valstybių. Sparčiai augo tarptautinis kapitalas. gatavos produkcijos (prekių) gabenimo vartotojams paslaugas.2. bet ir padidino pasaulinės tarptautinės gamybos mastus. Į tarptautinės pasaulinės rinkos sistemą įsiliejo didžioji dalis buvusių socialistinių valstybių. kuris ne tik sustiprino įvairių pasaulio finansinių centrų ryšius. . gatavos produkcijos (prekių) paskirstymo paslaugas. medžiagų (žaliavų) ir kitų išteklių sandėliavimo paslaugas. Tarptautinės logistikos sfera Nemaža dalis įmonių dalyvauja tarptautiniame versle: perka išteklius užsienyje. gatavos produkcijos (prekių) atsargų formavimo paslaugas.6 Logistinė sistema apima šias logistikos įmonių teikiamas paslaugas: • • • • medžiagų (žaliavų) ir kitų išteklių transportavimo paslaugas. medžiagų (žaliavų) ir kitų išteklių srautų judėjimo informacijos paslaugas. XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje įvyko žymių pakitimų tarptautiniuose ekonominiuose santykiuose. gatavos produkcijos (prekių) judėjimo srautų informacijos paslaugas. teikia įvairias kitokias paslaugas užsienio šalių vartotojams. gatavos produkcijos (prekių) sandėliavimo paslaugas. apmokėjimo už pateiktas prekes organizavimo paslaugas. Labai išsiplėtė tarptautinės ekonomikos sfera. • • • • • • • 1. eksportuoja ir importuoja produkciją. tapusių svarbiais pramonės produkcijos eksportuotojais ir importuotojais. medžiagų (žaliavų) ir kitų išteklių atsargų formavimo paslaugas. apmokėjimo už pateiktus išteklius organizavimo paslaugas.

upėse ir jūrose išgaunama žaliava.yra mokslas apie prekių tarptautinių judėjimo srautų nuo vienos šalies gamintojų iki kitos šalies vartotojų organizavimą. t. visa tai. tiek tarptautines įmones reikalingomis medžiagomis ir padėti nacionalinių bei tarptautinių įmonių pagamintą produkciją realizuoti visose pasaulio šalyse. detalės. Šią paslaugų sferą vadiname tarptautine logistika. Maždaug 180 000 įmonių. siekiant sukurti ir pateikti vartotojui galutinį produktą. įeinančių į transnacionalines kompanijas. ką vadinsime tarptautine aprūpinimo logistika. y. Šie veiksniai – tai mineraliniai gamtos turtai. kur yra jos paklausa. Jų yra per 40 tūkstančių. kurie iš užsienio šalies įmonių pirkimo pardavimo būdu patenka į savo šalies įmones. • gatavų prekių pateikimas iš gamybinės įmonės galutiniam vartotojui. Prekes. o 500 jų sudaro transnacionalinės ekonomikos branduolį. Šiose logistikos rūšyse ir tarp jų procesai. esančiam užsienyje. apimantį įvairių veiklos rūšių įmones. Tarptautinės logistikos objektus galima suskirstyti į dvi dideles grupes: gamybos veiksnius. Iš minėtų veiksnių sukurta gatava produkcija parduodama kitoje. Plėtojantis nacionalinių įmonių produkcijos eksportui ir importui bei tarptautinėms įmonėms. statybinės. energetikos ir perdirbamosios pramonės žaliavos bei medžiagos. mašinos. mazgai. kuriuo paskirtis – padėti aprūpinti tiek nacionalines. Tarptautinės logistikos operacijos apima materialinių gėrybių judėjimą firmoje nuo apsirūpinimo gamybai reikalingomis iš užsienio iki gatavų prekių pateikimo galutiniam vartotojui. vyksta nuosekliai vienas po kito. žemės ir miško ūkio žaliavos. Tai gamybinės paskirties ir gyventojų vartojimo prekės. vadinsime tarptautiniais kroviniais. iš ko gaminama arba surenkama gatava produkcija. yra išsidėsčiusios 150 šalių. gabenimas tarp skirtingų šalių gamintojo ir vartotojo. Taigi tarptautinė logistika . susiformavo pasaulinis paslaugų sektorius. Čia galima išskirti dvi logistikos rūšis: • firmos apsirūpinimas prekių gamybai reikalingomis medžiagomis ir kitais ištekliais. koordinavimą. pusgaminiai. teikiančias tarptautines logistines paslaugas. kurios tarptautinės prekybos kanalais pasiekia užsienio naudotojus [1]. įrengimai. o ne savo šalyje. . ką vadinsime tarptautine tiekimo logistika. planavimą.7 Šiuolaikinėje tarptautinėje ekonomikoje vyrauja transnacionalinės korporacijos.

mašinų ir kitų gamybos išteklių tiekėjų iki šių išteklių gavėjų galutinės produkcijos gamybos įmonėse ir jose pagamintų prekių pateikimo vartotojams gatavų prekių judėjimo paslaugų tarptautinius procesus. . TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS KANALAI Tarptautinė logistika tyrinėja visą išteklių judėjimo nuo žaliavų. medžiagų. Bendriausia prasme – materialinių gėrybių judėjimo paslaugų procesai nuo žaliavos pateikimo iš vienos valstybės iki gatavos prekės pateikimo galutiniam vartotojui kitoje valstybėje.8 2.

įrengimus ir kitus gamybos veiksnius. mašinas. tas perdirbančiai žaliavas įmonei yra aprūpinimas. tai logistikos paslaugas kuria ir parduoda įvairiausios paskirties tų valstybių įmonės. Kadangi judėjimas vyksta mažiausiai per dvi valstybes. Kiekvienos įmonės medžiagų logistika susideda iš aprūpinimo ir tiekimo. Materialinių gėrybių tarptautinio judėjimo operacijų. kuri išplatina jas užsienio vartotojams. 2.1. Jų teikiamos paslaugos materialinių gėrybių judėjimo procese sudaro tam tikrą grandinę operacijų. Tai gamybos. nes medžiagų judėjimas nuo pirminių išteklių iki galutinio produkto – tai labai ilga grandinė. tačiau kanale vykstančių logistikos procesų ji nereguliuoja ir tiesiogiai su kanalu nesusijusi. antra – iš tų išteklių pagamintų gatavų prekių pardavimas galutiniam vartotojui. prekybos. Tarptautinės logistikos kanalas prasideda nuo žaliavų gamintojų įmonės užsienyje. kas žaliavų gamybos įmonei yra žaliavų tiekimas. statybos įmonės. ir visi logistikos procesai vertinami tik jos atžvilgiu: viena. Kitaip būtų neįmanoma analizė ir vertinimai. Medžiagų judėjimo procesuose dalyvauja daug įvairios paskirties logistikos paslaugas teikiančių įmonių. Tarp abiejų judėjimo dalių yra prekes gaminanti įmonė. kurios atliekamos skirtingose šalyse ir nuosekliai eina viena po kitos. Taigi tarptautinės logistikos kanalas prasideda užsienio įmonėse. Tarptautinio logistikos kanalo funkcija . nupirkus iš jų minėtus išteklius. apsirūpinimas gamybai reikalingais ištekliais.9 Šį judėjimą sudaro dvi dalys: apsirūpinimas medžiagomis ir pardavimas iš jų pagamintų prekių. kurioje nustatyti kitokio atskaitos taško neįmanoma [2]. transporto. bankai. Ši užsienio įmonė yra tarptautinio aprūpinimo kanalo atskaitos taškas. Taigi. perskrodžia nacionalinę įmonę ir baigiasi prekių pateikimu užsienio įmonei. draudimo bendrovės ir kitokios veiklos firmos. gaminančiose žaliavas. turinčios tarptautinius ekonominius ryšius. medžiagas. kuriančių tarptautines logistikos paslaugas. grandinę vadiname tarptautinės logistikos kanalu.

efektyviau prekės pateikiamos tikslinėmis rinkomis. nes: • • • • taupomos prekių pristatymo išlaidos. Logistikos paslaugų pasiskirstymą kanale tarp siuntėjo ir gavėjo nulemia įvairios sąlygos ir veiksniai: • • • • • • įmonės eksportuojamos arba importuojamos produkcijos apimtys. tiek kitas. Prekės juda iš siuntėjo gavėjo kryptimi. tiek abu kanalo nariai. nes nuo jų priklauso. patirtis šioje verslo srityje. kurias perka pagrindiniai kanalo nariai – prekių siuntėjas arba prekių gavėjas. už jas jam turės apmokėti prekių gavėjas. jei teiks abu – atitinkamai tų paslaugų kūrimo pirkimą ir apmokėjimą už jas jie pasidalins tarpusavyje. Logistikos kanalu suinteresuotos abi šalys. jei teiks prekių gavėjas – apmokės tiekėjas. transportavimą. ar logistikos paslaugas kurs jie patys. sumažinamos darbų apimtys skirstant ir gabenant produkciją. . numatoma užsienio rinkos dalis. Šie logistikos kanalo subjektai yra pagrindiniai. atsiranda galimybių efektyvesniais būdais perduoti prekes. ar pirks iš kitų ūkio subjektų. planuojami įmonės tikslai eksporto ar importo rinkose. krovą.10 Tarptautinis logistikos kanalas jungia tarp skirtingų valstybių prekių srautų judėjimą aptarnaujančias logistikos paslaugas. Prekių judėjimą aptarnaujantį prekių sandėliavimą. muitinės procedūrų aptarnavimą ir kitokias logistikos operacijas gali kurti tiek vienas. eksportuojamų arba importuojamų prekių paskirtis ir tipas. iš sutaupytų lėšų galima padidinti eksporto arba importo apyvartą. organizuojančių eksporto ar importo operacijas. Jei šias paslaugas teiks prekių siuntėjas. įmonės darbuotojų.

paskirstymo kanalo plotį ir bendravimo su kanalo dalyviais pobūdį. Paskirstyme dalyvaujančių įmonių veiksmai glaudžiai susiję. teikiančiais • • • vienokias ar kitokias logistikos paslaugas abiem kanalo pagrindiniams nariams ar kuriam nors vienam [2] . netiesioginio ar mišraus. pasirenkamo prekių gabenimui transporto efektyvumu.11 Prekių siuntėjas arba gavėjas. Šioje veikloje dalyvauja ir gamintojai. kuris paskirstymo kanalas įmonei yra palankesnis. Paskirstymo kanalai pasirenkami įvertinus gamintojo ir vartotojo poreikius. tiek gavėjas gali naudotis kanalo tarpininkais. prekių srauto judėjimo kanalu sparta. gabenamos produkcijos saugumu. galima naudotis įvairiais paskirstymo kanalais. kai gamintojas savo produkciją . Nuo daugelio veiksnių priklauso. reikia atsižvelgti į tris pagrindinius parametrus: paskirstymo kanalo ilgį. remiasi šiais kriterijais: • • pasirinkto kanalo bendromis. pasirinkdami logistikos kanalo paslaugas. priklausomai nuo taikomo prekių paskirstymo būdo: tiesioginio. Tiek prekių siuntėjas. Paskirstymo kanalas nėra viena įmonė. Pasirenkant paskirstymo kanalą. Įtakos paskirstymui turi ir galutiniai vartotojai. Paskirstymo kanalo ilgis gali būti įvairus. kanalo etapo ar atskirų logistikos operacijų išlaidomis. ir įvairūs tarpininkai bei pagalbinės organizacijos. gamybos bei rinkos ypatumus. Paskirstymo kanalo ilgis – tai paskirstymo kanale esančių tarpininkų skaičius. Paskirstymo kanalai Organizuojant prekių paskirstymą. prekių srauto judėjimo kanalu laiko trukme.1. kurie dalyvauja prekės judėjimo nuo gamintojo iki vartotojo procese. Paskirstymo logistikos kanalas – tai visuma tarpusavyje susijusių įmonių ir pavienių asmenų. Tiesioginis prekių paskirstymas yra toks. Paskirstymo kanalo pagrindinė funkcija – patenkinti vartotojų poreikius. 2. Dažniausiai vienam produktui yra siūloma daug kanalų.

Logistikos vadybininko uždavinys yra koordinuoti prekių paskirstymą visoje grandinėje. Paskirstymo logistikos grandinė – yra konkrečių įmonių seka. t.2. Paskirstymo grandinę sudarančios įmonės siekdamos bendro tikslo yra tarpusavyje susijusios ir priklauso viena nuo kitos. kiek lygmenų sudarys kanalas ir kiek ir kokie tarpininkai dalyvaus. Renkantis paskirstymo kanalą yra pasirenkama prekės judėjimo forma – tiesioginė ar netiesioginė. Paskirstymo grandinės Logistikos kanalas toliau virsta logistikos grandine. vietos ir turėjimo naudingumą. Kiekvienas grandinės narys atlieka savo vaidmenį ir specializuojasi atlikti vieną ar daugiau funkcijų. konkretaus vežėjo. y. Mišrusis – kai įmonė skirstydama produkciją derina abu jau paminėtus kanalus. Formuojant paskirstymo kanalą pirmiausia svarbu apsispręsti dėl kanalo struktūros. Paskirstymo kanalo plotis – tai toje pačioje kanalo pakopoje esančių tarpininkų skaičius. 2. Konkretaus tarpininko. konkretaus draudėjo pasirinkimas – tai jau logistikos grandinės formavimas.12 vartotojui pateikia pats. Tarpininkai klasifikuojami pagal du principus: Tarpininkai sukuria laiko. y. Jų dėka vartotojams lengviau surasti norimą produktą. . Turėjimo naudingumas atsiranda vykstant mainams. Laiko naudingumas – atsargos yra saugomos iki pardavimo momento. Netiesioginis – kai produkcija pas vartotoją patenka per pardavimo tarpininkus. t. Tarpininkai panaikina asortimento neatitikimus. Vietos naudingumas – prekė juda link vartotojo. perkant ir parduodant. sudaranti sąlygas prekei ar paslaugai pasiekti galutinį vartotoją.

Šiuo atveju krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais yra žymiai kompleksiškesnis nei nacionalinis. Transporto. todėl tarptautinių gabenimų planavimas yra svarbus tarptautinės logistikos uždavinys. Gabenimų rinkoje transporto įmonės ieško potencialių klientų. kaip ūkio šakos. tarptautinius prekių ir darbo jėgos išteklių mainų. nustatyti gabenimo tvarką ir gabenimo kaštus mažinančias logistikos grandis. Norint patenkinti įvairių prekių pasiūlą. Rytų ir Vidurio Europos valstybių ekonomikos transformavimas į laisvąją rinką. tačiau ir tarptautiniu ar tarpkontinentiniu mastu. TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ PERVEŽIMŲ ORGANIZAVIMAS ES valstybėms sukūrus vidaus rinką teko spręsti dar vieną uždavinį – sukurti bendrą transporto paslaugų sektorių. iš gamybos vietų jas reikia nugabenti į vartojimo vietas.13 3. Krovinių gabenimui reikia sukurti transporto tinklą su infrastruktūros objektais. kuris suteiktų galimybę apsirūpinti reikiamomis medžiagomis ir pristatyti pagamintą produkciją į realizavimo rinką. o jų gabenimų apimtys priklauso nuo produkcijos paklausos rinkoje. turizmo ryšių plėtojimas tarp Rytų . Visoje ES išsidėstę ūkio centrai transporto sektoriui kelia didelius uždavinius. svarbą lemia ne vien tik pats gabenimo procesas. Transporto veikla yra tiesiogiai susijusi su produkcijos gamintojų ir vartotojų santykiais. Šis procesas vykdomas ne vien tik ES rinkos erdvėje.

1. Poreikis harmonizuoti šių šalių transporto sistemas. išnaudojant patogią Lietuvos geopolitinę padėtį tarptautiniams. E28 (Berlynas .Vilnius . o iš viso – daugiau kaip 67. užtikrinant Lietuvos ūkiui strateginę reikšmę turinčių transporto infrastruktūros objektų stabilią veiklą.Talinas Ryga . 4.Minskas).Praha). prisijungiant prie atitinkamų tarptautinių konvencijų.Panevėžys .Varšuva . 3.0 tūkst. Pervežimai sausumos keliais Sausumos keliai: Lietuvos keliai ir jų tinklo infrastruktūra yra gerai išplėtoti – jie daug geresni lyginant su visomis kaimyninėmis šalimis.Gdanskas . E77 (Pskovas . E85 (Klaipėda . numatant ir pagal galimybes pasitelkiant reikiamus investicinius bei kitus šaltinius jiems rekonstruoti bei modernizuoti. Multimodalinių pervežimų sistemų prioritetinį plėtojimą tarptautinės tranzitinės reikšmės transporto koridoriuose. demonopolizavimą bei privatizavimą. pakelėse beveik 400 sustojimo ir poilsio aikštelių. Valstybinio skatinimą. Lietuvos transporto tinklo integravimą į Europos transporto sistemą.Budapeštas). suderinant teisinę transporto veiklos reguliavimo sistemą su Europos Sąjungoje ir kitose šalyse veikiančiomis juridinėmis transporto reglamentavimo taisyklėmis bei standartais. teikiančių komercines paslaugas. 5. Mūsų kraštą kerta 6 europinės magistralės: E67 VIA BALTICA (Helsinkis . krašto ir rajoninių kelių ilgis – per 21 tūkst. užsienio bei Lietuvos privataus kapitalo investicijų 3. įstojant į tarptautines organizacijas.Ryga .Karaliaučius (Kaliningradas) . motelių ir pan. 2.Vilnius .. lemia šias pagrindines Lietuvos valstybinės transporto politikos kryptis: 1.Kaunas .Šiauliai Karaliaučius (Kaliningradas) . orientuojantis į Europoje funkcionuojančios lanksčios transporto paslaugų rinkos modelį. neskaitant pakelės maitinimo įstaigų.Kaunas . Automagistralių.Prienai . plati degalinių sistema.Marijampolė. tranzitiniams bei turizmo ryšiams plėtoti. transporto sektoriaus subjektų. km.Krokuva . Aktyvus valstybės dalyvavimą.14 ir Vakarų turi didelę reikšmę kokybiniams ir kiekybiniams transporto paklausos Europoje pokyčiams. suteikiant transporto paslaugų rinkai daugiau lankstumo ir patikimumo. Lietuvos transporto teisės pagrindų pertvarkymą pagal tarptautinę transporto teisę.Varšuva Vroclavas . km.

iš šiaurės į pietus. oro vežėjų atsakomybės avarijos atveju. . 3. Galiojančiuose arba rengiamuose nacionaliniuose teisės aktuose jau atsispindi Europos Sąjungos oro vežėjų licencijavimo.Palanga .Rezeknė Ostravas). Lietuva aktyviai įsijungė į pasaulio aviacijos bendrijos veiklą.Panevėžys . Palangą – 5 aviakompanijos.15 . Taigi Lietuva.Utena . Mums tai itin aktualu. Vilnių su kitais svarbiausiais Vakarų ir Rytų Europos miestais reguliariais maršrutais jungia 11 aviakompanijų . Kaune ir Palangoje. visose civilinės aviacijos srityse pradėjo vadovautis tarptautiniais standartais.Šiauliai . nustatyta oro vežėjų ir orlaivių sertifikavimo tvarka.Bukareštas . E262 (Kaunas . gerai prižiūrėti ir tobulinti taip. jau turi gerai išplėtotą kelių tinklą. Dabar svarbiausia jį tausoti. dauguma jų gali priimti privačius lėktuvus.tranzito kraštas. per kurį vingiuoja daugeliui valstybių trumpiausi keliai iš vakarų į rytus. nes Lietuva . dėl civilinių iki garsinių reaktyvinių orlaivių keliamo triukšmo apribojimo ir kiti reikalavimai.2. Kauną . sertifikuota aviakompanija “Lietuvos avialinijos” ir trys jos “Boeing” orlaiviai. Lietuvoje yra trys tarptautiniai keleiviniai oro uostai – Vilniuje. darbui naujomis sąlygomis parengti skrydžių vadovai. Pagal RVSM reikalavimus buvo modifikuota skrydžių valdymo įranga.3 aviakompanijos. Atgavusi nepriklausomybę.Klaipėda). parengti svarbiausi orlaivių įrangos bei skrydžių RVSM oro erdvėje reikalavimai.Lyda . Diegti RVSM Lietuvos oro erdvėje reiškė koreguoti esančius arba kurti naujus skrydžių valdymo reikalavimus ir papildomus reikalavimus orlaiviams bei oro vežėjams. Lietuvos narystė tarptautinėse organizacijose yra būtina sąlyga toliau plėtoti šalies civilinę aviaciją ir veiksmingai bendradarbiauti su Europos bei pasaulio šalimis. Pervežimai oro keliais Oro transportas: Oro transporto susisiekimas su Lietuva puikus. kad jis sklandžiai įsijungtų į Europos kelių tinklą. E272 (Vilnius . su kaimyninėmis šalimis suderinti nauji oro keliai.Aleksandropolis). oro susisiekimo tarifų. net lyginant su ekonomiškai stipriomis valstybėmis.Daugpilis . Iš viso Lietuvoje yra 27 oro uostai ir aerodromai.Černovcai .

jūrinės profesijos plėtojimas. Rugsėjo 21-22 d. Tai svarbiausias ir didžiausias Lietuvos Respublikos transporto centras. taip pat stabilios ir konkurencingos verslo aplinkos laivybai kūrimas (užtikrinta ES laivynų kokybinė ir kiekybinė plėtra. ES Žalioji knyga turėtų būti suderinta su kitomis ES strategijomis (pvz.Tarptautinių pervežimų kokybės rodikliai – techninė ir funkcinė kokybė . Vokietijos ir Lenkijos uostais jungia jūriniai keltai. Svarbią vietą ES jūrų politikoje turi užimti trumpųjų nuotolių laivyba.4. laivybos bei jūrininkų darbo srityse. laivybos verslo reguliavimas tarptautiniu mastu). aplinkosaugos srityje). išreikštą ES Žaliojoje knygoje. Klaipėdoje yra du jachtų uostai.3. kaip ir kruizinių laivų terminalas – pačiame miesto centre. kuriame susijungia jūros. vienas iš jų. Pervežimai vandens keliais Vandens transportas. o šalies viduje keltai Klaipėdą jungia su Kuršių nerija. vidaus vandenų laivybos skatinimas ir intermodalinio transporto plėtra. Kylyje (Vokietija) tarptautinėje konferencijoje „Europos jūrų politika – Baltijos jūros zonos nuomonė apie ES Žaliąją knygą“ vykstančiose diskusijose dalyvaujantis Susisiekimo ministerijos sekretorius Arvydas Vaitkus dalijasi Lietuvos požiūriu į Europos Sąjungos jūrų politiką.16 3. know-how tęstinumas. Klaipėdos uostą 6 maršrutais su Švedijos. trumpiau sakant. Keltai. Klaipėdos uostas – tai labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis rytinės Baltijos jūros uostas. sausumos ir geležinkelio keliai iš Rytų ir Vakarų. viena svarbiausių ES jūros politikos formavimo bei įgyvendinimo krypčių turėtų būti tarptautinių visuotinai pripažįstamų konvencijų įgyvendinimo užtikrinimas jūros aplinkos apsaugos. Lietuvos nuomone. Jūrų naudojimo kontrolėje viena iš prioritetinių krypčių turėtų būti laivų judėjimo valdymo bendrų informacinių sistemų kūrimas. Danijos. 3.

Dėl neapčiuopiamos paslaugų prigimties. biznio konsultantas užsakovui pateikia verslo planą. Taip paveikiami o lūkesčiai susieti su būsimos paslaugos kokybe. Jų buvimas ir būklė gali būti pademonstruota klientui prieš suteikiant paslaugą. visi šie dalykai . 2. kategorijos. Restorano įranga. Viešbučio svečiui suteikiamas kambarys ir lova nakvynei. kaip ir daugelis kitų verslo ir socialinių reiškinių. gamybos ir vartotojo momentų sutapimo paslaugų kokybė yra momentinė būsena. . kurių savybės nustatomos įprastais prekių kokybės vertinimo metodais. ar firma savo teikiamomis paslaugomis gali patraukti vartotoją ir jį išlaikyti. Tai daugiaplanė sąvoka. kurią galima sutapatinti su tiekėjo suvokiama kokybe. teikėjo ir gavėjo sąveikos. Techninė kokybė yra tai.17 Komercinė sėkmė priklauso nuo to. negu tai gali padaryti konkurentas. kuriuo techninė kokybė jam teikiama. Svarbiausia priemonė tam pasiekti – garantuoti geresnę paslaugą kokybę. Techninė kokybė susijusi materialinėmis paslaugos teikimo priemonėmis bei technologijomis.tai kokybės išorinė išraiška. Klientas visuomet yra paveikiamas dar ir būdo. kur prekės kokybės ekspertizė atliekama patikrinus tam tikus gaminio parametrus. Tokia kokybės samprata yra tiesiogiai perimta iš pramonės ir kitų daiktinės gamybos sričių. funkcinė ( arba proceso) kokybė. bankas suteikia kreditą ir t. teikiančio paslaugas personalo klasifikacijos liudijimai ( diplomai. restorano lankytojui – maistas. turistinio maršruto aprašymas. Vartotojo patirta kokybė turi du pagrindinius aspektus: 1. vardai ar moksliniai laipsniai ) yra pagrindas techninei kokybei vertinti. ką vartotojas gauna paslaugos metu. Kokybė yra apibūdinama kaip atitinkamas reikalavimų. techninė (arba išorinė )kokybė.t. technologiją ir vartotojo poreikių patenkinimą. viešbučio gyvenimo sąlygų charakteristikos. Tačiau paslaugoms tokia kokybės samprata netinka. sunkiai apibrėžiama. Kokybė integruota gamybinę ir marketinginę paslaugos dalis. Šis būdas nusako kitą kokybės aspektą – funkcinę kokybę. kurie suvokiami kaip apibrėžti ir nustatyti normatyvais. oro linijų klientas persikelia iš vienos vietos į kitą.

vartotojas dažniausiai nepaisys nedidelių klaidų. paslaugų firmoje vartotojas gali pamatyti jos išteklius. bet ir to.1 paveikslėlyje. Peteikta 4. Vadinasi. Vartotojas yra veikiamas ne tik to. Ir priešingai. kai lemiamą reikšmę turi paslaugos vartotojo kokybės vertinimas. veikimo būdą. jo įvaizdis patrauklus. kaip jis gauna paslaugą . kaip ir kiek jis sužino apie paslaugos gamybos ir vartotojo procesą [2]. Tarp jų paminėtinas net ir kitų vartotojų. t. . tai klaidos poreikis dažniausiai žymiai didesnis. kurios paslauga pasiekia savo tikslą. jeigu įvaizdis negatyvus. galįs turėti tiek teigiamos.y. atliekamus veiksmus. tiek neigiamos įtakos sąveikos atmosferai. negu turėtų būti. Skirtingai nuo produktų gamybos. vartotojo požiūriu. Vartotojo patirties kokybės aspektų sąveiką parodo schema. Jeo teikėjas. priklauso nuo vartotojo įvaizdžio apie paslaugą ir jos teikimą ir suformuoja vartotojo patirtą kokybę ir jos vertinimus. įvaizdis tampa savotišku filtru. Susidaręs įvaizdis labai svarbus daugeliui paslaugų. ką jis gauna .18 Techninė kokybė yra tai – kokie vartotojo nuomonę apie kokybę formuoja paslaugos suteikimo būdas. Techninė ir funkcinė kokybė. Taigi paslaugų kokybė yra integruota sąvoka. teikėjo elgsena ir kitos aplinkybės. tuo pat metu naudojančių panašias ar tokias pat paslaugas. vartotojui suvokiant patirtos paslaugos kokybės techninę ir funkcinę pusę. yra geras.

Informacijos ir prekių srautą judėjimas Informacijos ir prekių judėjimo tinklai turi būti susieti į apgalvotą logistinę sistemą. Atsargų kiekis veikia vartotojų aptarnavimo kokybę. Verslo perkraunami ir sandėliuojami ne vien nacionalinėje. gamybos ir paskirstymo srityse. kad logistika – tai atvykstančio į įmonę.atsargų kiekiui tinklo mazguose. rinkoje. Materialaus srauto apsauga priklauso nuo šių veiksnių: tinkamos produkcijos pakuotės bei sustambintų krovinių vienetų paruošimo. todėl materialių srautų apsauga taip pat darosi visuotinio pobūdžio.1. kadangi jie priklauso vienas nuo kito. Pavyzdžiui. todėl medžiagų srauto apsaugos klausimai čia nėra tokie aktualūs. ten apdirbamo ir paliekančio šią įmonę materialios produkcijos srauto ir su juo susijusio informacinio srauto planavimas. taip pat organizacinių saugos priemonių Galima teigti. valdymas ir kontrolė. nes kroviniai gabenami. o tai lemia užsakymo ciklo trukmę ir efektyvaus informacijos . prekių ir paslaugų srautai vykdomi tarptautiniu lygiu. Gamyboje šie klausimai medžiagos ir žaliavos perdirbamos į gatavą produkciją. Šių srautų saugos klausimai ypač aktualūs aprūpinimo ir paskirstymo srityse. reikiamos transporto rūšies parinkimo. bet ir tarptautinėje globalizacija išplėtė verslo logistikos funkcijas. INFORMACINIO SRAUTO FUNKCIJOS TARPTAUTINĖJE LOGISTIKOJE Medžiagų srautai logistikoje juda aprūpinimo. 4. gabenimo ir sandėliavimo sąlygų.19 4. kai medžiagų. o ji savo ruožtu . transportinių talpų ir konteinerių naudojimo kroviniams gabenti. suprojektuotas informacijos tinklas daro įtaką užsakymų atlikimo trukmei. nes verslo įmonėse yra įmonių vidinės kompetencijos reikalas ir priklauso nuo šiems klausimams skiriamo dėmesio. ir logistikos uždaviniai tapo kompleksiškesni.

Užsakymų tvarkymas : .sandėlių skaičiaus. B. .vartotojų aptarnavimo lygio nustatymas. .vartotojų reakcijos į aptarnavimą nustatymas.transporto priemonių panaudojimo planavimas. Pagrindinės veiklos rūšys: A. Vartotojų aptarnavimo standartai : . D.transporto rūšies ir transportavimo būdo nustatymas. priklauso nuo įmonės organizacinės struktūros ir to.klientų aptarnavimo laiku užtikrinimas.realizavimo užsakymų tvarkymas.krovinių siuntų formavimas. Todėl galima teigti. . Verslo veikla. kiek svarbi logistikos operacijoms kiekvieno padalinio veikla.žaliavų ir pagamintos produkcijos sandėliavimo organizavimas. . Atsargų valdymas : . C.20 tinklo kūrimą.operatyvinis realizacijos planavimas. dislokavimo vietų ir dydžio nustatymas.vartotojų logistinio aptarnavimo poreikių nustatymas. Visas logistinės veiklos rūšis pagal funkcijas (kartu su kiekviena iš jų susijusiais sprendimais) galima suskirstyti į pagrindines ir pagalbines. . kuri sudaro logistiką. Transportavimas : . . kad visos verslo logistikos dalys yra ir turi būti nagrinėjamos kaip viena sistema [6].transportavimo maršrutų nustatymas.reikalingos produktų nomenklatūros sandėliavimo vietose nustatymas. . . . .

perkamų vertybių kiekio nustatymas. Produkcijos įpakavimas : . C.operatyvaus užsakymų informacijos perdavimo užtikrinimas.užsakymų atlikimo tvarkos nustatymas. .užsakymų atlikimo metodikos parengimas. . . Medžiagų valdymas : .sandėlių plano sudarymas. . . .įrangos parinkimas.tiekimo šaltinių nustatymas. .apsaugoti nuo praradimo ir sugadinimo. .kiekio nustatymas. Informacijos apdorojimas ir tvarkymas : . Sandėliavimas : . E.21 .įrangos keitimo tvarka. D.sandėliuoti. Medžiagų ir produktų įsigijimas : . .pirkimo terminų nustatymas.produkcijos išdėstymas bei reikalingo pakrovimo-iškrovimo rampų kiekio nustatymas. Pagalbinės veiklos rūšys: A. B.krauti ir transportuoti. .reikalingo ploto ir tūrio nustatymas. .atsargų saugojimas ir tvarkymas.sandėliuojamų produktų išdėstymas. .

nors kiekvienu konkrečiu atveju gali būti taip pat svarbios kaip ir pagrindinės.informacijos kaupimas ir tvarkymas. paslaugos teikimo galimybės gali būti tokios ribotos. taigi jų nustatymas taip pat daro įtaką būsimoms logistikos išlaidoms. Rinka neaprūpinama prekėmis. t. yra laikomos šalutinėmis. Užsakymų tvarkymas yra labai svarbi veiklos rūšis.duomenų analizė.kontrolinių procedūrų atlikimas. kur ji nuvertėja arba pasensta. Pagrindinės verslo veiklos rūšys yra atskirtos nuo pagalbinių todėl. kai daugelį firmų finansiškai paliečia tokios nacionalinės nelaimės kaip blokada.). Jos išlaidos yra mažos. .22 . Patirtis rodo. nebūtina sandėliavimo . nes jokia firma negali egzistuoti neplanuodama savo žaliavų ir/arba gatavų produktų judėjimo. Ši veikla taip pat paspartina produkcijos judėjimą ir paslaugų suteikimą. automobiliais-cisternomis ir t. Pagalbinės veiklos rūšys. Klientų aptarnavimo standartai lemia gamybos lygį. tuo tarpu kai pagalbinė veikla organizuojama priklausomai nuo aplinkybių tik tam tikrose sferose. ir produkcija susikemša logistikos kanale. užsakymų tvarkymas yra svarbus elementas viso laiko. palyginus su transportavimo ir atsargų priežiūros išlaidomis. vienašalis sienų uždarymas. Nepaisant to. kad kiekviena iš jų sudaro nuo 1/2 iki 2/3 bendrųjų logistikos išlaidų. kurių nereikia sandėliuoti esant nepalankioms oro sąlygoms ar saugumo sumetimais. ir manoma. bet viena ar kelios iš jų gali ir nebūti kiekvienos firmos logistinės veiklos dalis. Pagrindinė veikla daugiausiai prisideda prie bendrųjų logistikos kaštų ir yra būtina efektyviai koordinuoti ir spręsti logistikos uždavinius.laiko vertę. geležis ar skalda. kad jos kaina gali dar pakilti (transportavimas automobiliais-šaldytuvais. kol klientas gauna prekes ar paslaugas. Šis būtinumas tampa dar akivaizdesnis. . Transportavimas ir atsargų valdymas yra pagrindinės logistikos išlaidas sudarančios veiklos rūšys. kad jos prisideda prie logistikos uždavinių. Transportavimas prideda produkcijai vietos ir laiko. o atsargos . nesutarus dėl transportavimo tarifų. Jeigu standartai labai aukšti arba labai specifiniai. tokiai produkcijai kaip automobiliai ar tokioms prekėms kaip anglis. kad pagrindinė veikla dažniausiai vyksta kiekviename logistikos kanalo segmente. Transportavimas yra būtinas. Pavyzdžiui. geležinkeliečių streikas arba vairuotojų atsisakymas vežti prekes.

priklausančiomis greičiau gamybai nei logistikai. Pirkimas ir produkcijos planavimas dažnai gali būti laikomi sritimis. Apsauginis įpakavimas yra pagalbinė transportavimo ir sandėliavimo veiklos rūšis. Vis dėlto jie taip pat prisideda prie logistikos proceso apskritai.23 veikla. kai tik produkcija laikinai sustoja kelyje į pardavimo vietą. nes jis. Galiausiai informacijos apdorojimas ir tvarkymas prisideda prie visų kitų logistinės veiklos sričių tuo. Tačiau sandėliavimas ir produktų priežiūra dažniausiai neišvengiami. prisideda prie šių veiklos rūšių efektyvumo. kaip sandėliavimas bei medžiagų priežiūra. kad teikia planavimui ir kontrolei reikalingą informaciją . nors atsargų priežiūra ir būtina. ir ypač prie transportavimo ir atsargų menedžmento efektyvumo.

Jei produkcija nejuda. Krovinių gabenimui reikia sukurti transporto tinklą su infrastruktūros objektais. geležinkelio. pateikimas. Tarptautinė logistika – tai atitinkamos šalies įmonių apsirūpinimo žaliavomis ir kitais gamybos veiksniais iš užsienio ir tos šalies įmonių apsirūpinimo žaliavomis ir kitais gamybos veiksniais iš užsienio ir tos šalies įmonių pagamintos produkcijos pardavimo užsienio šalių rinkose paslaugų. užtikrinančių teik išteklių tiek gatavų prekių srautų judėjimą. informaciniai bei rėmimo srautai. vamzdinis. tai logistiniai srautai tam tikru momentu tampa atsargomis. 3. Transporto. Geriausiai išvystytos yra: oro transportas. jūrų. nustatyti gabenimo tvarką ir gabenimo kaštus mažinančias logistikos grandis. . iškraunant. Šalia logistinių srautų juda pinigų. nebaigta produkcija ir pagaminta produkcija. vidaus vandenų. miestų elektrinis. rūšiuojant ir t. svarbą lemia ne vien tik pats gabenimo procesas. 2. kuriems taikomos logistinės operacijos judant erdvėje. Pinigų srautai susideda iš logistikos dalyvių ir bankų. pakuojant. kaip ūkio šakos. sausumos transportas. jas pakraunant.t. automobilių. Tarptautinį logistinį srautą sudaro materialiniai ištekliai. Lietuvos Respublikoje yra šios transporto šakos: biotransportas. jūrų transportas. oro. 4.24 IŠVADOS 1.

Martin Christopher. “ Tarptautinė logistika “ 2004 m. 2010 . Urbonas J. Vilnius.25 LITERATŪROS SĄRAŠAS 1. Bischof K. 2. 6. Vengrinė B. Baublys A. Logistika ir tiekimo grandinės valdymas. 1998m. “ Tarptautiniai vežimai kelių transportu “ 1996 m.2007 5.A..D “ Ekspedicinių ir transporto įmonių vadyba “ 2002 m. Paslaugų ekonomika. Šiuolaikinė logistika :vadovėlis /Ramūnas Palšaitis. 4. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->