P. 1
Metodinė medžiaga

Metodinė medžiaga

|Views: 1,424|Likes:
Published by Giedrius Žala

More info:

Published by: Giedrius Žala on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

AKTUALIAUSI TEISĖS AIŠKINIMO IR TAIKYMO ASPEKTAI DĖL ANTSTOLIŲ ATLIEKAMŲ VYKDYMO VEIKSMŲ Parengė Egidijus Laužikas, Lietuvos Aukščiausiojo

Teismo teisėjas

2

Vilnius, 2010 metai
Turinys
1. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarkos................................................................................................5 2. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutarties vykdymo ES valstybėje..........................................................5 3. Dėl antstolio veiksmų vykdant laikinąsias apsaugos priemones..............................................................................5 4. Dėl antstolio teisių vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių....................................................................5 5. Dėl turto arešto kaip laikinosios apsaugos priemonės.............................................................................................6 6. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių priverstinio vykdymo ir nuobaudos taikymo.....................................................6 7. Dėl taikos sutarties vykdymo....................................................................................................................................7 8. Dėl vykdomojo dokumento priėmimo antstolio žinion ir vykdymo veiksmų pradėjimo ...........................................7 9. Dėl turto arešto kaip laikinosios apsaugos priemonės ir vykdomosios bylos sustabdymo (CPK 626 str. 4 p.).......9 10. Dėl teismo sprendimo įsiteisėjimo ir laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo...................................................10 11. Dėl apkaltinamojo nuosprendžio skirti baudos bausmę vykdymo senaties..........................................................11 12. Dėl administracinės nuobaudos – baudos – vykdymo senaties terminų...............................................................11 13. Dėl antstolio veiksmų apskundimo instituto paskirties.........................................................................................12 14. Dėl vykdomojo rašto grąžinimo vykdant nutarimą skirti baudą administracinio teisės pažeidimo byloje..........13 15. Dėl nusikalstama veika padarytos žalos išieškojimo, kai yra taikomi BK 75 straipsnio 2 dalyje nustatyti įpareigojimai ..............................................................................................................................................................13 II. KITOS BENDROSIOS VYKDYMO VEIKSMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS......................................................14 1. Dėl palūkanų skaičiavimo vykdymo procese..........................................................................................................14 2. Dėl sprendimo išaiškinimo jo įvykdymo tikslu........................................................................................................14 3. Dėl teismo patvirtintos taikos sutarties pakeitimo..................................................................................................15 4. Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymo......................................................................................15 5. Dėl teisinio pagrindo pakeisti skolininką vykdymo procese...................................................................................15 6. Dėl priverstinio mokesčių išieškojimo senatį nustatančių įstatymų taikymo..........................................................15 7. Dėl teisės normų, įtvirtinančių valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių priverstinio išieškojimo senaties terminą, taikymo........................................................................................................................16 III. RAGINIMO SIUNTIMAS IR ĮTEIKIMAS...........................................................................................................17 1. Dėl vykdymo procesinių dokumentų įteikimo skolininkui tinkamumo....................................................................17 2. Dėl CPK normų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą vykdymo procese, aiškinimo......................17 3. Dėl antstolio veiksmų, vykdant notaro vykdomąjį įrašą išieškoti skolą pagal vekselį ...........................................18 (reikia siųsti raginimą)...............................................................................................................................................18 4. Dėl procesinės teisės normų, reglamentuojančių termino vykdomajam dokumentui pateikti skaičiavimo tvarką, taikymo pagal Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą.................................18 IV. VYKDYMO PROCESO DALYVIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS.....................................................................19 1. Dėl skolininko pareigos domėtis vykdymo eiga .....................................................................................................19 2. Dėl skundo ribų peržengimo atnaujinant terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti ....................................20 3. Dėl CPK 512 straipsnio aiškinimo ir taikymo........................................................................................................20 4. Dėl antstolio veiksmų apskundimo instituto ir jo paskirties...................................................................................21 5. Dėl CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytos baudos taikymo tvarkos....................................................................21 V. VYKDYMO IŠLAIDOS, JŲ APMOKĖJIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKA......................................................22 V.1 TEISĖ Į VYKDYMO IŠLAIDAS, JŲ DYDIS...................................................................................................................22 1. Dėl teisės įvykdyti sprendimą geruoju ir tos teisės santykio su skolininko pareiga atlyginti vykdymo išlaidas....22 2. Dėl antstolio atlyginimo dydžio..............................................................................................................................23 3. Dėl antstolio teisės gauti atlyginimą, kai sprendimas įvykdytas geruoju per raginime nustatytą terminą............23 4. Dėl antstolio išlaidų advokato pagalbai atlyginimo ..............................................................................................24 5. Dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už jam pavestų teismo sprendimų vykdymo funkcijų atlikimą.....................24 V.2 VYKDYMO IŠLAIDŲ IŠIEŠKOJIMAS..........................................................................................................................25 1. Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo.............................................................................................................................25 2. Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos................................................................................................................25 3. Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko sąskaitoje esančių lėšų..................................................................25

3

4. Dėl antstolio pareigos kreiptis į teismą, prašant priteisti vykdymo išlaidas, ir įrodinėjimo pareigos paskirstymo ....................................................................................................................................................................................26 5.Dėl antstolio teisės išieškoti atlygį antstoliui...........................................................................................................26 6. Dėl išlaidų, susijusių su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu, atlyginimo jas sumokėjusiai šaliai .....................................................................................................................................................28 7. Dėl išlaidų, susijusių su nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu, atlyginimo tvarkos, kai byla nagrinėjama priimant teismo įsakymą........................................................................................................................28 8. Dėl teismo sprendimo nugriauti statinį vykdymo išlaidų priteisimo......................................................................29 VI. VYKDYMO VEIKSMŲ SUSTABDYMAS.............................................................................................................29 1. Dėl antstolio veiksmų, skolininkui nevykdant pareigos domėtis vykdymo eiga .....................................................29 2. Dėl antstolio veiksmų grąžinant vaiką į kilmės šalį................................................................................................30 3. Dėl ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalies ir CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkto santykio (vykdomosios bylos sustabdymas iškėlus bankroto bylą).................................................................................................................................................30 4. Dėl turto arešto ir vykdomosios bylos sustabdymo CPK 626 straipsnio 4 punkto pagrindu.................................31 5. Vykdomosios bylos užbaigimas (CPK 632str. 6 p.)................................................................................................32 6. Dėl vykdomosios bylos sustabdymo priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo..........................................32 VII. BENDROSIOS IŠIEŠKOJIMO IŠ SKOLININKO TURTO TAISYKLĖS.......................................................33 VII.1 TURTO AREŠTAS..............................................................................................................................................33 1. Dėl antstolio kompetencijos ribų vykdant teismo nutartį dėl laikinosios apsaugos priemonę – piniginių lėšų areštą..........................................................................................................................................................................33 2. Dėl CPK 510 ir 603 straipsnių santykio.................................................................................................................35 3. Dėl areštuoto turto įkainojimo rinkos kainos.........................................................................................................36 VII.2 IŠIEŠKOJIMO EILIŠKUMAS..................................................................................................................................37 1. Dėl išieškojimo nukreipimo į skolininko būstą eiliškumo.......................................................................................37 VII.3 IŠIEŠKOJIMAS IŠ KELIEMS ASMENIMS PRIKLAUSANČIO TURTO...................................................................................38 1. Dėl prievolės vykdymo iš bendro sutuoktinių turto ................................................................................................38 2. Dėl skolininko dalies nustatymo (CPK 667 str.).....................................................................................................38 3. Dėl išieškojimo iš bendro sutuoktinių turto ypatumų.............................................................................................40 4. Dėl antstolio teisių ir pareigų, taikant CPK 673 straipsnį ....................................................................................41 5. Dėl išieškotų lėšų paskirstymo (CPK 756 str.) ir teisėjo rezoliucijos (CPK 290 str.5 d.)......................................43 VII. 4 VAIKŲ INTERESŲ APSAUGA IŠIEŠKOJIMO PROCESE.................................................................................................43 1. Dėl vaiko teisių parduodant turtą iš varžytinių......................................................................................................43 2. Dėl vaikų teisių apsaugos nukreipiant išieškojimą į paskutinį būstą ....................................................................44 VII. 5 KITOS IŠIEŠKOJIMO TAISYKLĖS..........................................................................................................................45 1. Dėl antstolio pareigos patikrinti išieškomo turto priklausymą skolininkui nuosavybės teise ...............................45 2. Dėl išieškojimo vykdymo iš asmeninio sutuoktinių turto........................................................................................45 VIII. TURTO PARDAVIMAS IŠ VARŽYTYNIŲ.......................................................................................................45 1. Dėl nuosavybės teisių perėjimo parduodant turtą iš varžytynių.............................................................................45 2. Dėl varžytinių atidėjimo..........................................................................................................................................46 3. Dėl informavimo skelbiant varžytynes....................................................................................................................46 4. Dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu pasekmių......................................................................................47 5. Dėl CPK 602 straipsnio aiškinimo ir taikymo........................................................................................................48 6. Dėl areštuoto turto įkainojimo rinkos kaina ir su tuo susijusių antstolio teisių bei pareigų vykdymo procese.....48 7. Dėl parduodamo iš varžytynių turto įkainojimo....................................................................................................49 8. Dėl varžytynių akto tvirtinimo ir panaikinimo........................................................................................................49 9. Dėl vykdymo proceso dalyvio teisės ieškinyje remtis CK 1.78–1.96 straipsniuose įtvirtintais bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais ginčijant antstolio priimtą turto realizavimo aktą bei ieškinio senaties termino turto pardavimo be varžytinių aktui ginčyti................................................................................................................50 10. Dėl pažeistų skolininko teisių, jo turtą pardavus iš varžytynių, gynimo pripažįstant turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu bei šio akto pripažinimo negaliojančiu teisinių pagrindų santykio su bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais................................................................................................................................50 11. Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu CPK 602 straipsnio 6 punkto pagrindu......52 12. Dėl restitucijos taikymo pripažinus turto paradavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu.....................................52 13. Dėl ieškinio senaties termino turto pardavimo be varžytynių aktui ginčyti..........................................................55 14. Dėl turto pardavimo be varžytynių akto kaip sandorio, kurio dalykas yra įmonės turtinis kompleksas, visiško ir dalinio negaliojimo bei tuo sukeliamų pasekmių........................................................................................................55 15. Dėl akcijų arešto ir pardavimo iš varžytynių........................................................................................................55

.............................57 3............................................ Dėl reikalavimo į papildomą teisę (hipoteką) perleidimo sutartimi.....................65 8..........................................................60 1......... Dėl išieškojimo nukreipimo į sutuoktinių bendrą turtą................................................................... esant Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalies sąlygoms...........................60 XII................. Dėl antstolio pareigų parduodant turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui...........................65 9.............. neįvykdymo..................................................................... SUSIJĘ SU VYKDYMO PROCESU...............................................................56 1.................................................................................... TURTO PARDAVIMAS SKOLININKO PASIŪLYTAM PIRKĖJUI ............................................60 2.......... Dėl sprendimo.......... Dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui..........................................................................................................................................................................................62 5.............................61 3.....61 1..... ĮKEITIMU ĮKEISTO TURTO................................. įpareigojančio skolininką atlikti nepiniginio pobūdžio veiksmus............... Dėl antstolio atsakomybės ............................ Dėl teismo sprendimo...............................67 .........................................................................56 2........... IŠ DAIKTO SULAIKYMO TEISE SULAIKYTO SKOLININKO TURTO.......................................... Dėl pareiškimo (skundo) palikimo nenagrinėtu......... taikant CPK 673 straipsnį .63 6............... Dėl antstolio teisių ir pareigų......61 2........64 7.................................. KITI KLAUSIMAI. įpareigojančio skolininką nutraukti tam tikrus veiksmus................................................... Dėl solidariosios atsakomybės................ kai jau buvo pradėtas išieškojimas iš įkeisto turto................................................. Arbitražo sprendimo vykdymas......................................................... įvykdymo.......58 4.......................................... Dėl priverstinio turto realizavimo............. Dėl palūkanų skaičiavimo vykdymo procese9.........62 4........................ Dėl antstolio pavadavimo sąvokos............... Dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo...........................................................59 1...................................... Dėl teismo sprendimo neįvykdymo teisinių padarinių . IŠIEŠKOJIMAS IŠ HIPOTEKA ĮKEISTO TURTO.....................................4 IX............59 XI.................................................................................59 X..................... NEPINIGINIO POBŪDŽIO SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI......................................... Dėl civilinių teisių gynimo būdų taikymo ........................................................................

jog Lietuvos Respublikos teismo sprendimas. nutartis civilinėje byloje UAB „Universalios valdymo sistemos“ v. Z. Dėl antstolio veiksmų vykdant laikinąsias apsaugos priemones Antstolio patvarkymu negali atsirasti solidarioji atsakomybė nors pareiškėjai to ir siekia. A. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. v. balandžio 7 d. kurio žinioje yra byla. byla Nr. Č. 3K-3351/2008 . turi vadovautis Tarybos reglamento (EB) Nr. Ginčo atveju taikytos laikinosios apsaugos priemonės priverstinai vykdyti nereikia. taip pat ir nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų vykdomas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. kaip byloje dalyvaujantys asmenys. nes teisinį poveikį turi daryti pats priimtas procesinis sprendimas. kasatoriai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Universalios valdymo sistemos“ skundą dėl antstolio veiksmų. B. sąžiningos konkurencijos ir kiti principai bei įstatyminė antstolio pareiga vadovautis teisėtumo. kurio žinioje yra byla. Antstolio atsisakymas atlikti skolininko prašomą veiksmą negali būti laikomas CPK 510 straipsnio prasme atsisakymu atlikti procesinius veiksmus. byla Nr. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Universalios valdymo sistemos“ skundą. vykdymo procedūromis. bet ne reikalauti įpareigoti antstolį kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. turi teisę kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo į teismą. teisę reikalauti informacijos pagal CPK 585 straipsnį ir Antstolių įstatymo 22 straipsnio nuostatas. jų pateikimas 1. Suinteresuota šalis.5 I. pakeisti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 150 straipsnis). byla Nr. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutarties vykdymo ES valstybėje Pripažinus antstoliui. 3K-3-206/2008 3. balandžio 1 d. visų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo principais. 3K-3-188/2008 2.. kad jų turtui neteisėtai ir nepagrįstai taikomos laikinosios apsaugos priemonės. B. gali byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu. N. Dėl antstolio teisių vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių Antstolis neturi teisės be teismo procesinio sprendimo keisti teismo nutartimi nustatytos taikytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarkos. Manydami. nagrinėjamoje byloje būtų nepagrįstai išplėstas šių normų taikymas. taip pat įstatymo nustatytais atvejais savo iniciatyva nutartimi panaikinti. birželio 20 d. byla Nr. nutartis civilinėje byloje A. antstolio padėjėjas A. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. nešališkumo. neturinčiam teisės vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių. 3K-3-332/2008 4. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarkos Ne kiekvienas teismo priimtas procesinis sprendimas yra priverstinai vykdomas. norinti. taip pat pažeisti teisinio apibrėžtumo.. 44/2001 III skyriaus 2 skirsnyje nustatytomis teismo sprendimo pripažinimo. antstolis V. Vykdytini ir vykdomieji dokumentai.. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 17 d. Teismas. B..

jam nustatyta nutarties vykdymo pareiga. S. 13 punktais ir nustatė konkrečius įpareigojimus. nutartimi taikydama laikinąją apsaugos priemonę. Antstolis CPK normų pagrindu vykdymo procese gali disponuoti svetimu turtu po turto arešto. jos nereikia vykdyti priverstinai. S. y. gruodžio 6 d. veiksmų. yra aiškus subjektas. byla Nr. pagrindo. K. minėta. kad antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą. Turto arešto faktas savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymą iš to turto. Tokiu atveju yra nepagrįsta reikalauti. dėl nutartyje nustatyto įpareigojimo vykdymo buvo atsakingas pats UAB „Kriptonika“ administracijos vadovas. kad vykdymo procese tam tikri antstolio veiksmai atliekami pirmiau už kitus. UAB „Kriptonika“ administracijos vadovas privalėjo laikytis nutartyje nustatyto įpareigojimo. esant pirmesnės eilės kreditoriui. P. vadovavosi CPK 145 straipsnio 12. o ne bet kurio kreditoriaus reikalavimu uždėtas turto areštas. nederinant su ieškovu. nutartis civilinėje byloje civilinėje byloje pagal pareiškėjos D. P. vadinasi. kurio pagrindu būtų galima konstatuoti laikinosios apsaugos priemonės pažeidimo faktą ir taikyti atsakomybę dėl laikinosios apsaugos priemonės pažeidimo. Dėl turto arešto kaip laikinosios apsaugos priemonės Antstolio veiklą vykdymo procese reglamentuoja viešosios teisės normos – CPK. ir teismo motyvacija lemia išvadą. t. tapo atsakingas už nutarties vykdymą ir neturėjo teisės savarankiškai atlikti įmonės administravimo funkcijos. kurie priklauso nuo teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės pobūdžio. Taigi pagal nutartimi nustatyto įpareigojimo turinį neatsirado teismo nutarties dėl laikinosios apsaugos priemonės priverstinio vykdymo. Antstolio disponavimo teisę areštuotomis nurodytu atveju akcijomis varžo CPK ar jo normų pagrindu. CPK 152 straipsnio 3 dalies pagrindu apie taikomą laikinąją apsaugos priemonę teismas pranešė ir juridinių asmenų registrui. tai CPK 626 straipsnio 4 punkto nustatyta. kurio yra pirmesnė išieškojimo eilė. L. nes. nes teisinį poveikį turi daryti pats priimtas sprendimas. Ar konkretaus kreditoriaus išieškojimo eilė yra pirmesnė. ir nutarties motyvuojamojoje dalyje akcentuota. kuriam . CPK 626 straipsnio 4 punkte nustatyta. minėta. Pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus yra turto areštas pagal pirmesnės eilės kreditoriaus reikalavimą. Kadangi. Be to. priimta teismo nutartis. Taigi apie tokio turinio nutartį ir joje nustatytą įpareigojimą administruojant UAB „Kriptonika“ veikti kartu su ieškovo UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ valdymo organais buvo žinoma UAB „Kriptonika“ administracijos vadovui. kuriam konkrečiai ir buvo nustatytas įpareigojimas. suinteresuoti asmenys: E.. kad antstolis surašytų Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą (CPK 771 straipsnis 1 dalis). kad šiuo atveju turi būti taikomas CPK 626 straipsnio 4 punktas ir turi būti nustatyta. Teisėjų kolegija daro išvadą.. tam tikrais atvejais. kurį pagal Antstolių įstatymą turėtų atlikti antstolis. ar turtas areštuotas reikalavimo pirmumą turinčiam asmeniui. kad savarankiškai. spalio 20 d. 3K-3-417/2008 6.6 5. kurios susiklostys po šios nutarties priėmimo. CPK normos reglamentuoja. kuris yra areštuotas.. jog pirmenybė suteikiama vykdyti to kreditoriaus naudai. sprendžiama pagal galiojančių procesinių ir materialinių įstatymų normų nuostatas. kad taikyta laikinoji apsaugos priemonė gali sukelti teisines pasekmes tik toms situacijoms. skundą dėl antstolio R. R. apeliacine tvarka išnagrinėjusi UAB „Kriptonika“ atskirąjį skundą ir 2006 m. kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės ar areštuojamas turtas siekiant užtikrinti pirmesnės nei išieškotojas eilės kreditoriaus reikalavimus. atlikti įmonės administravimo veiksmai galės būti laikomi laikinosios apsaugos priemonės pažeidimu. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių priverstinio vykdymo ir nuobaudos taikymo Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. Pagal CPK nuostatas pirmesnis laiko atžvilgiu turto areštas nereiškia kreditoriaus reikalavimo pirmumo. nukreiptus konkrečiam asmeniui – UAB „Kriptonika“ administracijos vadovui. Kai turtas areštuotas kelių kreditorių naudai.

byla Nr. ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Dėl vykdomojo dokumento priėmimo antstolio žinion ir vykdymo veiksmų pradėjimo Antstolis. taigi jai taikomos CK šeštosios knygos I dalies normos. nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis patikrina.53 straipsnį prievolės įvykdymo termino nenustatymas savaime nedaro prievolės ydingos. spręsdamas. kuri yra priverstinai vykdytinas dokumentas. . vasario 13 d. gavęs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimą dėl mokestinės prievolės į fondo biudžetą priverstinio išieškojimo. ar išieškotojas teisės aktų nustatyta tvarka įgijo teisę į priverstinį išieškojimą. A. o po to tas pats akivaizdus faktas būtų tikrinamas teismo. ir UAB „Velintas“ v. . Nevykdant jos geruoju. turi užtikrinti vykdymo teisėtumą. UAB „Kapitalo valdymo grupė“. R. Prievolės įvykdymo termino nustatymas ir tvarka detaliai reglamentuoti įstatymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. taikos sutartis gali būti vykdoma priverstinai. Byloje taip pat nustatyta. ji. Esant galiojančiai teismo patvirtintai taikos sutarčiai. kad akivaizdaus (nes pakanka tik pateikti įrodymus. byla Nr. kad antstolis nepatikrino. Toks reikalavimas ilgintų laikinųjų apsaugos priemonių kontrolės procedūrų trukmę. kurie taikomi ir laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo bei jų kontrolės procese. reglamentuojančių atskirų vykdymo procesinių veiksmų atlikimą. suinteresuoto asmens prašymu.7 pavestas nutarties vykdymas. priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo veiksmus. nepatikrino. ir kt.. ar suėjo Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje nurodytas 20 dienų terminas. tai laikinosios apsaugos priemonės pažeidimo faktą gali konstatuoti teismas pagal suinteresuoto asmens pareiškimą ir taikyti atsakomybę už šį pažeidimą (CPK 149 straipsnis). Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutartyse nustatytos faktinės aplinkybės apie tai. kad antstolis. L. prieštarautų taip pat ir proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principams. nutartis civilinėje byloje G. turi būti vykdoma (pacta sunt servanda). antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui. nes nurodytos straipsnio dalies 7 punkte nustatyta antstoliui pareiga patikrinti. o ne teisės klausimas. kad savarankiškai vykdomas įmonės administravimas) pažeidimo faktą aktu konstatuotų antstolis. skirtas skolininkui jo mokestinei nepriemokai geruoju sumokėti. nepažeidžiant nustatyto senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti (CPK 606. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kaip galiojanti sutartis. reglamentuojančios bendruosius prievolių teisės klausimus (CK 6. antstolė V. Konkrečios taikos sutarties įvykdymo procedūros nustatymas yra fakto. nesilaikymas antstoliui atliekant konkretų vykdymo veiksmą lemia tokio veiksmo neteisėtumą. nutartis civilinėje byloje UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ v. Dėl taikos sutarties vykdymo Taikos sutartis pagal CK šeštosios knygos IV dalį yra viena iš sutarčių rūšių. CPK 651 straipsnio 2 dalyje išvardytos aplinkybės. Nurodytų ir kitų CPK VI dalies vykdymo proceso nuostatų.154 straipsnio 3 dalis). Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti. S. ar nėra kitokių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti. ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. 3K-3-426/2008 8. 607 straipsniai). Reikalavimas.: 3K-3-57/2009 7. Pagal CK 6. UAB „Kriptonika“. šis aplinkybių sąrašas nebaigtinis. be pagrindo didintų suinteresuotų asmenų patiriamas vykdymo išlaidas ir pan. rugsėjo 29 d. kurias turi patikrinti antstolis.

Tai. balandžio 6 d. išnyksta kliūtis vykdomajam dokumentui pradėti vykdyti CPK 651 straipsnio 2 dalies prasme. nutartis Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras v. neturi reikšmės antstolio pareigai išsiaiškinti. 1528 dėl šios sumos išieškojimo priverstine tvarka. spalio 20 d. nuo kurio išieškotojas įgyja teisę į priverstinį išieškojimą. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija byloje Nr. kokiais terminais ji turi būti vykdoma ir teisinių jos nevykdymo padarinių. kai raginimas įvykdyti sprendimą yra privalomas. o dėl antstolio veiksmų. Antstolis turėjo galimybę ir privalėjo aiškintis aplinkybes dėl šio termino pasibaigimo. nes tokios antstolio pareigos nenustatyta Mokesčių administravimo įstatyme. 3K-3-68/2009 CPK 661 straipsnio 1 dalyje nustatyta. nutartis D. Taigi vykdymo procese galimos dvi situacijos . Iš bylos medžiagos matyti. antstolis D. kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas. skundą dėl antstolio I. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija byloje Nr. A6-228/2007. neturi teisinės reikšmės.pirmoji. priėmė sprendimą Nr. Stašaitis. M. kuriais nustatytas skolininkui mokėtinų vykdymo išlaidų dydis. Pagal CPK 659 straipsnį. spalio 3 d. kad fondo valdybos teritoriniai skyriai įmokų. skaičiuojant nuo raginimo įteikimo dienos. sausio 29 d. todėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus direktorius 2008 m.8 kuriam pasibaigus mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką (Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 3 punktas). nes bylos ginčas yra ne dėl mokestinės prievolės mokėjimo. iš karto pradeda priverstinio vykdymo veiksmus. Gaidelio veiksmų. Gaidelis neturėjo pareigos patikrinti. kuriais skolininkui nustatyta mokėtina 70 Lt vykdymo išlaidų suma. ir antroji. raginimas įvykdyti sprendimą nesiunčiamas ir antstolis. kad būtent šiuo įmokų išieškojimo būdu ir pasinaudojo fondo valdyba: . byla Nr.. nuo kada atsirado išieškotojui teisė į priverstinį išieškojimą. kuris tokiu atveju būtų neteismingas bendrosios kompetencijos teismams. byloje Nr. nuo kurio pasibaigimo atsiranda teisė į priverstinį išieškojimą pagal Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 3 punktą. nutartis UAB . Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. ar iš karto buvo galimi sprendimo priverstinio vykdymo veiksmai. pasibaigus nurodytam sprendimo įvykdymo terminui. Toks skundo argumentas teisiškai nepagrįstas. kad jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente nurodyti įvykdymo terminai. 3K-3-127/2007. 2007 m. Iš bylos medžiagos matyti. Dėl to nagrinėjant šios kategorijos bylas kiekvienu konkrečiu atveju visų pirma būtina išsiaiškinti. Naujalis v. Kasaciniame skunde argumentuojama. A. baudų išieškojimą gali perduoti antstoliams. kad AB „Linų audiniai“ į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą nesumokėjo 94 8883. kad antstolis I. Kasacinio skundo argumentai dėl to. Strumilienės individuali įmonė v. Gaidelio veiksmus. kovo 5 d. sprendimas L. vasario 17 d. 2008 m. jeigu vykdomajame dokumente įvykdymo terminas nenustatytas. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo K. antstolis skolininkui įvykdyti sprendimą paskiria dešimt dienų. Toks nurodytų teisės normų aiškinimas atitinka suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kad teismai nesiaiškino prievolės esmės. A756-875/2008). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. Dėl to teismai pripažino neteisėtais ir panaikino antstolio I. teisėtumo. ar pasibaigęs 20 dienų terminas skolininkui mokestinei nepriemokai geruoju sumokėti.10 Lt įmokų. kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba kreipėsi į antstolį ir nenurodė priverstinio vykdymo termino pradžios. ar skolininkui turėjo būti siunčiamas raginimas įvykdyti sprendimą geruoju. byloje Nr.Rusteda“ v. nes tik nustačius tokio termino pasibaigimą. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nustatyta. Stakeliūnas ir kt. nes mokesčių administratoriaus sprendimą dėl apskaičiuotos mokestinės nepriemokos nesumokėjimo antstolis gali priverstinai išieškoti tik suėjus 20 dienų terminui nepriemoką sumokėti geruoju. antstolė A. Muzikevičienė ir kt. 3K-3-18/2007. delspinigių.

kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės ar areštuojamas turtas siekiant užtikrinti pirmesnės nei išieškotojas eilės kreditoriaus reikalavimus. o ne bet kurio kreditoriaus reikalavimu uždėtas turto areštas. tai teismo antstoliui. sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka gavo tik 2008 m. esant pirmesnės eilės kreditoriui. Jeigu teismo yra areštuotos akcijos siekiant užtikrinti ieškinį civilinėje byloje dėl priverstinio akcijų pardavimo ir kito antstolio šios akcijos areštuojamos vykdant išieškojimą iš šių akcijų savininko turto.115 straipsnį tikslas – pašalinti tarp akcininkų atsiradusią padėtį. skolininkui nebuvo žinoma apie sprendimą dėl skolos išieškojimo prieš dvidešimt dienų iki antstolio reikalavimo priėmimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. tą.D. kuris veikia ne bendrovės interesais. Teisėjų kolegija daro išvadą. lapkričio 28 d. spalio 20 d. kurių reikalavimams patenkinti yra CPK tvarka areštuotos ir varžytynių keliu turi būti parduotos akcijos (CK 2. . nėra pirmesnės eilės išieškotojas. buvo priimtas pareiškėjo ginčijamas reikalavimas sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. v. Taigi.) CPK 626 straipsnio 4 punkte nustatyta.y. kuri niekaip kitaip neišsprendžiama. kad šiuo atveju turi būti taikomas CPK 626 straipsnio 4 punktas ir turi būti nustatyta. Jeigu toks draudimas teismo nustatytas. nes reikalavimo užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą tikslas – teismo keliu pašalinti vieną iš akcininkų. Esant tokioms bylos aplinkybėms nėra pagrindo sutikti su antstolio argumentu. tai jis turėtų būti vertinamas kaip disponavimo teisės apribojimas skolininkui ar jo įgaliotam turto valdytojui. spalio 20-ąją. t. gruodžio 1-ąją. ir šios aplinkybės išieškotojas neginčijo. bet neturi tikslo užtikrinti. t. nutartis civilinėje byloje V. kai dėl vieno iš jų neteisėto veikimo – veiksmų ne bendrovės naudai – susidaro situacija. Akcijų priverstinio pardavimo pagal CK 2. siekiantis įgyti akcijų priverstinio akcijų pardavimo būdu ir kurio prašymu uždėtas akcijoms turto areštas. Antstolio disponavimo teisę areštuotomis nurodytu atveju akcijomis varžo CPK ar jo normų pagrindu.9 sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka priėmimo dieną. o kitą darbo dieną. Jeigu kitas akcininkas siekia įgyti akcijų. kad antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą. y. Teisėjų kolegija daro išvadą. Šis institutas užtikrina vieno akcininko pašalinimą iš akcininkų. Dėl turto arešto kaip laikinosios apsaugos priemonės ir vykdomosios bylos sustabdymo (CPK 626 str. priimta teismo nutartis. byla Nr. tai šia galimybe jis gali pasinaudoti dalyvaudamas priverstinai parduodant kito akcininkų akcijas – antstolio organizuojamose ir vykdomose varžytynėse. kuris yra areštuotas. rugsėjo 28 d. priešingai negu teigia kasatorius. Turto arešto faktas savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymą iš to turto. Pareiškėjas AB „Linų audiniai” nurodė. veikiančiam pagal CPK vykdymo normų nuostatas. t. kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus 2008 m. gruodžio 5 d. CPK 626 straipsnio 4 punktas). kad akcijos atitektų būtent kitam akcininkui. 4 p. nei kiti kreditoriai. 2008 m. y. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio 2 dalį pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti . Drungilo kontorai „Dėl sprendimo išieškoti skolą priverstine tvarka vykdymo“. kaip tik priverstinio akcijų pardavimo būdu. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti. kad kreditorius. kad jis vadovaudamasis CPK 661 straipsniu neprivalėjo suteikti skolininkui papildomą terminą skolai sumokėti. pateikė prašymą antstolio V. bet ne antstoliui. Pagal CPK nuostatas pirmesnis laiko atžvilgiu turto areštas nereiškia kreditoriaus reikalavimo pirmumo. vykdančiam išieškojimą iš areštuotų akcijų vertės. 3K-3-356/2009 9. Valstybinio socialinio draudimo fondo Plungės skyrius . ar turtas areštuotas reikalavimo pirmumą turinčiam asmeniui. Pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus yra turto areštas pagal pirmesnės eilės kreditoriaus reikalavimą.115 straipsnis. (penktadienį). kad šis sprendimas antstolio kontoroje gautas 2008 m. neuždrausta realizuoti areštuotas akcijas per varžytynes.

Teismo sprendimui įsiteisėjus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. Faktą apie teismo sprendimo įsiteisėjimą patvirtina teismas. tai jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą. antstolis V. Laikinosios apsaugos priemonės yra civilinėje byloje teismo pritaikyti apribojimai. jeigu uždarosios akcinės bendrovės akcijos perleidžiamos vykdant teismo sprendimą. kurio žinioje yra byla. kad kasatorius vykdomąją bylą pagal vykdomąjį įrašą įvykdė esant neįsiteisėjusiam teismo sprendimui už akių bei tebegaliojant laikinosioms apsaugos priemonėms – išieškojimo vykdymo procese sustabdymui. jis gali būti vykdomas.. teismas sprendimu turi išspręsti ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą. CK. todėl šio straipsnio normos netaikomos. tarnautojams ar pareigūnams. tačiau tos priemonės. Tai sudaro pagrindą panaikinti teismų nutartis ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmesti (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas. jeigu pareiškimas netenkinamas (CPK 279 straipsnio 2 dalis. kad būtų panaikintas vykdomasis dokumentas. paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnio 4 dalis). 288 straipsnio 6 dalis). kad sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir gali būti panaikinta teismo. Pagal ABĮ 47 straipsnio 8 dalį šis straipsnis netaikomas. Teisėjų kolegija sprendė. kuriuo buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. 359 straipsnio 3 dalis). Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). netampa pirmesnės eilės kreditoriumi pagal CPK. kurios buvo taikytos. išduodamas suinteresuotam asmeniui sprendimą su žyma apie sprendimo įsiteisėjimą. Vienas iš šios priemonės taikymo atvejų yra situacijos. Šioje byloje akcijas siekiama perleisti vykdant teismo sprendimą. . kurio prašymu yra areštuotos akcijos priverstinio jų pardavimo atveju. Atmesdamas ieškinį. K. Įsiteisėję teismo sprendimai privalomi visoms institucijoms. kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. 3K-3-417/2008 10. Nagrinėjamu atveju ginčo akcijos skolininkams priklauso ne bendraturčiams bendrosios. Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas. teisių ir veiksmų sustabdymas. Dėl teismo sprendimo įsiteisėjimo ir laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo Kasatorius nurodo. bei jo paties atlikti paskaičiavimai ir padarytos išvados dėl sprendimo įsiteisėjimo momento nedaro neįsiteisėjusio sprendimo įsiteisėjusiu bei nepanaikina jo. Būtent tokia procesinė situacija konstatuota nagrinėjamoje byloje. Tačiau jeigu per šį terminą paduodamas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. kai skolininkas teismine tvarka inicijuoja bylą. K. todėl išimtis dėl pirmumo netaikymo galioja. įpareigojimai ir kitos CPK ar kituose įstatymuose nustatytos priemonės. kurie turi pagal CPK vykdymo normų nuostatas vykdomus vykdomuosius dokumentus ir prašo įvykdyti teismo sprendimą iš antstolio realizuojamų varžytynėse akcijų vertės. kad jis vykdymo veiksmus atliko – pinigus išieškotojai pervedė – įsiteisėjus teismo sprendimui už akių.79 straipsnis nesuteikia pirmumo teisės tais atvejais. Pirmumo teisę tarp bendraturčių reglamentuojantis CK 4. draudimai. Šių argumentų pagrindu daroma išvada. kad yra paduotas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. spalio 20 d. fiziniams bei juridiniams asmenims. kai turtas parduodamas iš viešų varžytynių. nutartis civilinėje byloje D. bet akcininkams asmeninės nuosavybės teise. v. kad reikalavimą dėl priverstinio akcijų pardavimo pareiškęs asmuo. Kasatoriaus nežinojimas. Iki tol teismo sprendimo vykdymas galimas tik skubaus vykdymo atvejais.10 akcijas gavimo uždarojoje akcinėje bendrovėje dieną buvę jos akcininkai. Bylą nagrinėję teismai nustatė. kad teismai netinkamai aiškino ir taikė CK 2.115 straipsnį. kuris yra vykdymo pagrindas. byla Nr. Įstatymo nustatyta. nei tie išieškotojai. jeigu bendrovės įstatuose nenustatyta kitaip.

kurią nuteistasis pats atvyko atlikti bausmės ar buvo sulaikytas. kad ginčijamas baudos išieškojimas yra negalimas dėl pasibaigusio apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties termino. o jo vykdymo senaties termino eiga baigėsi pradėjus nuosprendį vykdyti 2001 m. nėra teisinio pagrindo spręsti. spalio 12 d. birželio 1 d. birželio 5 d. skundą dėl antstolio veiksmų. B. kad aptartas kasatoriaus nurodytas kasacijos pagrindas nepasitvirtino. kad nutarimas skirti baudą. Sprendžiant. Šiuo atveju senaties eiga atsinaujina nuo tos dienos. Iš prie šios civilinės bylos prijungtos vykdomosios bylos Nr.. šią bylą nagrinėję teismai teisingai sprendė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos mėnesį siuntė raginimą geruoju sumokėti baudą. o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta. rinko iš bankų ir kitų juridinių asmenų duomenis apie pareiškėjo turtinę padėtį. birželio 15 d. nebuvo grąžintas išieškotojui. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija šioje byloje nekonstatuoja naujojo Baudžiamojo kodekso 96 straipsnio pažeidimo. kad jeigu nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę. Analogiškų taisyklių turi būti laikomasi ir vykdant nutarimą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo (pavyzdžiui. kai paskirta bausmė už baudžiamąjį nusižengimą. y. kai paskirta ne laisvės atėmimo bausmė. 2009 m.. Teisėjo kolegijos vertinimu. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja. kad nagrinėjamu atveju apkaltinamojo nuosprendžio skirti baudą vykdymo senaties pradžia yra 2001 m. N3-904-04. dėl kurio buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje. perduotas vykdyti nepažeidžiant Administracinių teisės pažeidimo kodekso 308 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. skundą dėl antstolio veiksmų. Malachovskio. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. teismo antstolių kontoroje prie Vilniaus rajono apylinkės teismo gautas 2001 m. Tačiau administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinė padėtis negali būti blogesnė už padėtį asmens.. iki nuosprendžio vykdymo pradžios naujojo Baudžiamojo kodekso 96 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytas senaties terminas nebuvo suėjęs. senaties eiga sustoja. reglamentuojančiais nutarimų skirti baudą vykdymo procesą. bylos Nr. t. kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas. 0062/02/00619 medžiagos matyti. jei jis nebuvo įvykdytas per dvejus metus. nutartis. rugsėjo 18 d. kad vykdomasis raštas dėl baudos išieškojimo iš pareiškėjo A. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. kad apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos iki nuosprendžio vykdymo pradžios. Esant tokiems duomenims. M. gegužės 8 d. Baudžiamojo kodekso 96 straipsnio 3 dalyje nurodyta. 3K-3250/2009 12. Dėl administracinės nuobaudos – baudos – vykdymo senaties terminų Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalį vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.11 kaip antstolio. bylos Nr. pareigos vykdymo veiksmus atlikti nepažeidžiant įstatymų reikalavimų. jeigu jis nebuvo įvykdytas per trejus metus. Baudžiamojo kodekso 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta. N-261-7199/2009). 3K-3225/2009 11. Dėl apkaltinamojo nuosprendžio skirti baudos bausmę vykdymo senaties Naujojo Baudžiamojo Kodekso 96 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatyta. kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas. jį vykdydamas teismo antstolis 2001 m. Pasisakydamas dėl administracinių nuobaudų – baudų – vykdymo senaties terminų. birželio 5 d. turi būti vykdomas vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 312-316 straipsniais. nutartis. priimta administracinėje byloje Nr. priimta administracinėje byloje Nr. yra vykdymo stadijoje. .

Kita vertus. prašė įpareigoti antstolį grąžinti į antstolio depozitinę sąskaitą banke 208 206 Lt. Kalėdos skundą dėl antstolio veiksmų. asmens pažeistos teisės turėtų būti ginamos ne paduodant skundą dėl antstolio veiksmų. kad baudos vykdymo senaties eiga buvo sustojusi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m spalio 4 d. Teismas nesprendžia. Dėl antstolio veiksmų apskundimo instituto paskirties Bylą dėl antstolio veiksmų teismas išsprendžia nutartimi. kad. antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti (CPK 513 straipsnio 1 dalis). Notariato įstatymo 43 straipsnis. Pasibaigus vykdymo procesui antstolis. esant įstatymo numatytiems pagrindams (ATPK 308 straipsnio 1 dalis). Kita vertus. pervedus šią sumą išieškotojai. N18-1653/2007). pervestus išieškotojai R. minėta. kaip antstolis turi atlikti vieną ar kitą veiksmą. priimta administracinėje byloje Nr. balandžio 22 d. kurio veiksmų apskundimo tvarka nustatyta CPK 510 straipsnyje. kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ėmėsi kokių nors veiksmų. Tačiau pasibaigus vykdymo procesui. Patenkinęs skundą. teismas. bylos Nr. 2009 m. nutartis. kurioje vykdymas (išieškojimas) buvo atliktas notaro vykdomojo įrašo pagal vekselį pagrindu (CPK 587 straipsnio 4 punktas. M. išieškotojai pagal vykdomąjį dokumentą pervestų pinigų grąžinimas yra neįmanomas nenuginčijus išieškojimo pagrindą . Tuo tarpu antstolio veiksmų neteisėtumo konstatavimas nereiškia skundžiamų antstolio veiksmų panaikinimo (kaip to reikalaujama pagal CPK 513 straipsnį) ir atitinkamai – asmens pažeistos teisės apgynimo. bei ar vykdymo laikotarpiu nėra dvejų metų laikotarpio. A. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. kai valdžios institucijos dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko dėl nuobaudos įvykdymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vykdymo procesas administracinio teisės pažeidimo byloje turi būti nutrauktas dėl senaties termino suėjimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. priimta administracinėje byloje Nr. Taigi skundu dėl antstolio procesinių veiksmų siekiama apginti vykdymo proceso dalyvių procesines teises. y. teismas antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti (CPK 513 straipsnio 1 dalis).12 ar nėra pasibaigęs nutarimo skirti administracinę nuobaudą – baudą – vykdymo senaties terminas. kad atitinkamų antstolio veiksmų pripažinimas neteisėtais iš esmės reiškia vykdymo proceso sugrįžimą į iki pažeidimo buvusią situaciją. susijęs su vykdymo procesu. Įsakomųjų ir parastųjų vekselių įstatymo 81 straipsnio 2 dalis. baigiasi ir visų proceso dalyvių – antstolio ir vykdymo proceso šalių – teisinis statusas. ar asmuo nevengė atlikti jam paskirtą nuobaudą – sumokėti ar netrukdyti išieškoti jam paskirtą baudą. N3-1859/2007. Tai reiškia. Jei per dvejus metus nuo nutarimo dėl baudos paskyrimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo bauda nėra išieškoma ir jei negali būti konstatuota. gruodžio 22 d. priimta administracinėje byloje Nr. CPK 632 straipsnio 1 punktas). 3K-3-182/2010 13. nutartis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. ar nėra pagrindo pripažinti. nutartis. bet pareiškiant ieškinį ginčo teisenos tvarka. t. N5754150/2009). Būtina išsiaiškinti. Patenkinęs skundą. skųsdamas antstolio veiksmus bei prašydamas juos pripažinti neteisėtais. kad pareiškėjas. gegužės 31 d. priimta administracinėje byloje Nr. realiai nebegali ištaisyti trūkumų. ar nepraleistas trijų mėnesių vykdomojo dokumento perdavimo terminas tarp vykdančių nuobaudą arba kitų valdžios institucijų. N(9)1105/2007). todėl šia tvarka paduotą skundą išnagrinėjus nebūtų pasiektas tikslas – apginti pažeistą teisę. buvo įvykdyta antstolio žinioje buvusi vykdomoji byla. Nagrinėjamoje byloje aktualu yra tai. nutartis. turi būti nustatyta. lapkričio 15 d. siekdamas išvengti baudos mokėjimo. Tai leidžia padaryti išvadą. tik konstatuoja atlikto veiksmo teisėtumą arba neteisėtumą ar įpareigoja atlikti veiksmą. Skundo patenkinimas iš esmės reiškia grąžinimą į buvusią iki pažeidimo padėtį (restitutio in integrum) bei galimybės teisėtai atlikti vykdymo veiksmus sudarymą. vykdymo procesui pasibaigus.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. iš kurios kildinamas reikalavimas. teismai nesiaiškino galimybės nagrinėti šią bylą tebevykstant ginčui ir esant neišnagrinėtai Klaipėdos apygardos teismo civilinei bylai Nr. kad teismų nagrinėto skundo esmė yra reikalavimas grąžinti išieškotojai antstolio sumokėtus vykdymo proceso metu pareiškėjo pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą banke.13 sudarančio vykdomojo dokumento. kad Lietuvos Respublikos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką. Taip pat teismai nevertino ir netyrė vykdomosios bylos. užkertant kelią teisės pažeidimams. antstoliui vykdant nutarimą dėl administracinės nuobaudos. Be to. Reikalavimas grąžinti pinigus toje byloje nepareikštas. Taigi šis teismas yra išaiškinęs. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. 3K-3225/2009 14. kad klausimus. įpareigoja nuteistąjį per nustatytą terminą atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą. Tuo tarpu CPK 624 straipsnio nuostatos reglamentuoja priverstinio vykdymo priemones. kurioje ginčijamas vykdomasis dokumentas – notaro vykdomasis įrašas. jeigu pažeidėjas nesumoka baudos. Dėl vykdomojo rašto grąžinimo vykdant nutarimą skirti baudą administracinio teisės pažeidimo byloje ATPK 312 straipsnyje reglamentuojama. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus argumentus. kiek atitinkamų teisinių santykių nereglamentuoja ATPK. darytina išvada. tai darytina išvada. tenkina nukentėjusiojo (civilinio ieškovo) civilinį ieškinį bei priteisia iš nuteistojo atlyginti padarytą turtinę ir (ar) neturtinę žalą. CPK nuostatos turėtų būti taikomos tiek. 3K-3-493/2009 15. kad Valstybinė mokesčių inspekcija atstovauja valstybei kaip išieškotoja CPK 638 straipsnio prasme. teisės taikymo išaiškinimai skelbiami biuletenyje Administracinių teismų praktika. birželio 15 d. tai nuteistojo įpareigojimas per . B. Tokio pobūdžio šalių ginčas šiuo metu tebevyksta. baigtumo būklės ir atitinkamai – galimybės nagrinėti ginčą ypatingąja teisena. bylos Nr. konstatuotina. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. ABTĮ 13 straipsnyje nustatyta. stiprinant teisėtumą. Kita vertus. todėl. lapkričio 10 d. nutarimą priėmęs organas. jog teismai neatskleidė šio ginčo esmės bei netinkamai pasirengė bylos nagrinėjimui (CPK 443 straipsnio 1. p. Kadangi pagal ATPK 309 straipsnį nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo kontrolė pavesta nutarimą priėmusiam organui (pareigūnui). nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo Šiaulių apskrities valstybins mokesčių inspekcijos skundą dėl antstolio veiksmų. susijusių su administracinių baudų išieškojimu. Siekiant administracinės nuobaudos veiksmingumo. gali pakeisti viešaisiais darbais arba administraciniu areštu (ATPK 314 straipsnis). 8 dalys). kai yra taikomi BK 75 straipsnio 2 dalyje nustatyti įpareigojimai Jei teismas baudžiamojoje byloje tenkina nukentėjusiojo (civilinio ieškovo) civilinį ieškinį ir priteisia iš nuteistojo atlyginti padarytą turtinę ir (ar) neturtinę žalą. 5. jei teismas baudžiamojoje byloje nuosprendžiu atideda bausmės vykdymą. sprendžia nutarimą priėmęs organas. jam pavedama ir nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo kontrolė (Administracinių teismų praktika 1. tai nėra kliūtis taikyti BK 75 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą įpareigojimą. Dėl nusikalstama veika padarytos žalos išieškojimo. bylos Nr. 332–333). kad įstatymo šiuo konkrečiu atveju nepavesta Valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti kokių nors veiksmų. Išsiaiškinus. susijusius su nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymu. skundą dėl antstolio veiksmų. 2-644524/2009. kad nutarimą skirti baudą vykdo antstolis šio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

kai atliekami veiksmai.Komeksimas“). nustatytas aptariamam įpareigojimui įvykdyti. t. Palūkanų dydis konkrečiu momentu apskaičiuojamas ne nuo visos skolos pagal pagrindinę prievolę sumos. 3K-3-133/2004 UAB . Vykdymo metu dengdamas skolą dalimis skolininkas teismo priteistas palūkanas moka jas skaičiuojant iki faktiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. kad tais atvejais. Selezniovo prašymą išaiškinti sprendimo vykdymo tvarką. y. teismas nėra saistomas tokių siūlymų ir netgi privalo sprendimą išaiškinti kitaip.. 3K-3-63/2008 .14 nustatytą terminą atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą nėra kliūtis dar nepasibaigus tam terminui vykdyti įsiteisėjusio nuosprendžio dalies dėl turtinės (neturtinės) žalos atlyginimo priteisimo. nutartis civilinėje byloje Nr. spalio 29 d. nurodytos teismo sprendime. paskutinei. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. tokių įmokų paskirstymo eiliškumas reglamentuojamas CK 6... Stakeliūnas ir kt. D. vasario 11 d. kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (CK 6. CK 6. taip. nutartis civilinėje byloje V.1 A/S v. nutartis civilinėje byloje Nr.. UAB .Stramina“ v. nutartis civilinėje byloje Nr.Amiga“. 3K-3-143/2006 UAB . nuo nesumokėto skolos likučio. o tik nuo tuo momentu likusios nepadengtos skolos sumos.. vasario 23 d. t..210 straipsnis). eilei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. tiksliai atitinkantys sprendimo turinį. Dėl sprendimo išaiškinimo jo įvykdymo tikslu Sprendimas. gruodžio 19 d.. Kitos bendrosios vykdymo veiksmų atlikimo taisyklės 1. kad nebūtų pakeistas sprendimo turinys. 2004 m. 3K-3-27/2010 II. vasario 22 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m.54 straipsnyje. y. kai dalyvaujančių byloje asmenų (CPK 278 straipsnis) ar antstolio (CPK 589 straipsnis) siūlomas aiškinimo variantas pakeistų procesinio sprendimo turinį. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio A. Dėl palūkanų skaičiavimo vykdymo procese Kasacinis teismas pažymėjo. v.. 2006 m. sausio 5 d.Libra Vitalis“ v. bylos Nr. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB . Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Terminas. kai skolininko sumokėtos įmokos nepadengia visos skolos sumos ir šalys nėra susitarusios dėl įmokų paskirstymo. kurio 4 dalyje įmokos skolai pagal pagrindinę prievolę dengti priskiriamos ketvirtajai. t. Aiškindamas procesinį sprendimą ir jo vykdymą tais atvejais.Operos vaistinė“ skundą dėl antstolio veiksmų. 3K-3-594/2007 2. antstolis D. laikomas įvykdytu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m.37 straipsnio 2 dalyje nustatytos palūkanos yra atlyginimas. y. kuriam turi būti taikoma vykdymo procedūra. byla Nr. nevertintinas kaip reiškiantis nuosprendžio dalies dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo įvykdymo atidėjimą ar įvykdymo termino nustatymą. byla Nr. UAB . Šia tvarka skolininko mokamomis palūkanomis kreditoriui kompensuojamas skolininko delsimas sumokėti visą skolą ir naudojimasis nesumokėta kreditoriui skolos dalimi. 3K-31036/2003 Danijos bendrovė Nadoc Nr.

Š. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kad šios procesinės atsakomybės subjektas yra kiekvienas asmuo. nutartis civilinėje byloje. G. bylos Nr. nevykdančiam ir sprendimo. baudoms. balandžio 30 d. kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus. įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus. . antstolis D. gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą išieškotojo naudai ir nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti. įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus. kad asmeniui. Tik skolininko atsakomybę už sprendimo. kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas. P. nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu. todėl konstatavus neteisėtų veikų sutaptį skolininko atsakomybė kiltų ne tik CPK 771 straipsnio 5 dalies. kad apskaičiuoto mokesčio sumokėjimo ir išieškojimo senaties terminas yra netaikomas. Dėl priverstinio mokesčių išieškojimo senatį nustatančių įstatymų taikymo MAĮ redakcijoje. v. Dėl teisinio pagrindo pakeisti skolininką vykdymo procese Civilinės atsakomybės santykių CPK 596 straipsnyje nereglamentuojama. Taigi sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimu galima išspręsti procesinius šio sprendimo vykdymo klausimus. sausio 31 d. surašytą aktą antstolis perduoda vykdymo vietos apylinkės teismui.. gruodžio 1 d. kai mokestinė nepriemoka yra pripažįstama beviltiška. palūkanoms pagal mokestinės paskolos sutartis. V. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. bet ir 585 straipsnio 2 dalies pagrindu.. antstolis G. Teismas. ši taisyklė galiojo ir priskaičiuotiems delspinigiams. nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu. Nagrinėjamoje byloje svarbu pažymėti.. rugsėjo 1 d. byla Nr. todėl vykdymo procese negali būti konstatuoti asmenų. išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis. ir sprendimo. Taigi šios procesinės atsakomybės subjektai gali būti ne tik skolininkai. 3K-3-61/2008 4. nutartis civilinėje byloje. nustatęs. Tokia bendro pobūdžio taisyklė suponuoja. kad antstolis kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo skolininkui. nutartis civilinėje byloje pagal išieškotojo Britų Virginijos salų bendrovės Westintorg Corp. nevykdantis teisėto antstolio reikalavimo. kuriam antstolis. 2001 m. Jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas. kuriuo yra išspręstas šalių materialinis teisinis ginčas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. neviršydamas jam suteiktų įgalinimų. įpareigojančio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus. Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymo CPK bendrosiose vykdymo proceso nuostatose įtvirtinta taisyklė. kad skolininkas sprendimo neįvykdė. v. galiojusioje iki 2001 m. B. 3K-3-586/2008 5. UAB „Effektors basis“ ir kt. 9 punktai). nustato CPK 771 straipsnyje įtvirtintos procesinės teisės normos. Apibusiu susitarimu šalys galėtų pakeisti sudarytą taikos sutartį arba spręsti dėl jos sąlygų atnaujinus byloje procesą (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2.. R. įpareigojančio perduoti turtą. byla Nr. įstatymų nustatyta tvarka pateikia reikalavimus atlikdamas vykdymo veiksmus. bet ir kiekvienas kitas asmuo. atsakomybės klausimai. 3K-3-263/2008 6. dėl kurių nepriimtas atitinkamos institucijos sprendimas. Dėl teismo patvirtintos taikos sutarties pakeitimo Pakeisti teismo sprendimo (nutarties) vykdymo tvarką galima nekeičiant tokio sprendimo (nutarties) turinio.15 3. Prašymą dėl skolininko pakeitimo vykdomojoje byloje. buvo nustatyta. teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą (CPK 585 straipsnio 2 dalis).

kuriai taikomas penkerių metų priverstinio išieškojimo senaties terminas. kurios pagrindu esantys juridiniai faktai atsirado po 2005 m. baudoms. galiojusios 2008 m. sausio 1 d. t. y. nes dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų nesumokėjimo ar netikslaus mokėjimo gali nukentėti ilgalaikiai ir svarbūs asmens. Jeigu valstybinio socialinio draudimo įmokų. kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo (2001 m. kad tokia kasatoriaus pozicija prieštarauja materialinių įstatymų. baudų ir delspinigių skoloms. sausio 1 d. Pagal šią nuostatą skola.. o apdrausto asmens prašymu – neribojant jo. skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. nutartis civilinėje byloje V. buvo priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. rugsėjo 1 d. taip pat priverstinio išieškojimo senaties terminas ir jo taikymas. teigia. trukmė. Jeigu valstybinio socialinio draudimo įmokų. nustatant. yra tokia. atsiradusioms valstybinio socialinio draudimo įmokų. 3K-3-129/2010 7. jeigu įstatymų leidėjo nenustatyta kitaip. 16 straipsnio 7 dalyje nustatyta. IX-394. nutraukimo ir atnaujinimo pagrindus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. turi būti taikoma ir toms mokesčių skoloms. interesai. įtvirtinančių valstybinio socialinio draudimo įmokų. baudų ir delspinigių skoloms. . 3K-3-164/2010 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo redakcijos.). Pagal to paties straipsnio 8 dalį šis skolininkui palankus terminas taikomas tik nuo 2005 m.. ir kt. buvusiems jų galiojimo metu. Šios nuostatos gina apdrausto asmens interesus. kad mokesčio išieškojimo senaties terminas yra penkeri metai. galiojusios 2008 m. taikymo VSDĮ 16 straipsnyje reglamentuojama atsakomybė už ne laiku ir neteisingą valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą. bylos Nr. 16 straipsnio 7 dalyje nustatyta. sausio 1 d. priimto ginčijamo VSDFV sprendimo metu. t. Pagal šią nuostatą skola. kuriai taikomas penkerių metų priverstinio išieškojimo senaties terminas. VSDĮ 16 straipsnio 11 dalyje reglamentuojami valstybinio socialinio draudimo įmokų tikslinimo klausimai. yra tokia. Kasatorius. jie galioja tik į ateitį. Vienas iš jų yra laiko. priimto ginčijamo VSDFV sprendimo metu. v. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. tokių. už kurį gali būti atliekamas tikslinimas. pagal kurią materialiniai įstatymai taikomi santykiams. VSDĮ nustatytas penkerių metų priverstinio išieškojimo senaties terminas netaikomas. kurios pagrindu esantys juridiniai faktai atsirado po 2005 m. mokesčio išieškojimo senaties termino eigos sustabdymo. Teisėjų kolegija konstatavo. Pagal to paties straipsnio 8 dalį šis skolininkui palankus terminas taikomas tik nuo 2005 m. galiojimo laiko atžvilgiu taisyklei. Šioje normoje nustatyti laikotarpiai nevertinami kaip valstybinio socialinio draudimo įmokų išieškojimo senaties terminai. kad priverstinio išieškojimo senaties terminas yra penkeri metai. Draudėjo prašymu tikslinimas leidžiamas trumpesniu laikotarpiu. gegužės 12 d. pakeičiamos ar panaikinamos asmenų teisės. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. kad priverstinio išieškojimo senaties terminas yra penkeri metai. y..16 birželio 29 d. baudų ir delspinigių mokėjimo prievolės ar skolos atsirado iki 2005 m. kovo 18 d. baudų ir delspinigių mokėjimo prievolės ar skolos atsirado iki 2005 m. Dėl teisės normų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 1 d. retroaktyviai. atsiradusioms valstybinio socialinio draudimo įmokų. palūkanoms pagal mokestinės paskolos sutartis. turinčio teisę gauti valstybinio socialinio draudimo išmokas. sausio 1 d. M. bylos Nr. M. balandžio 12 d. kuriuo buvo pakeista Mokesčių administravimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalis. kurioje nustatytas penkerių metų priverstinio mokesčio išieškojimo senaties terminas. sausio 1 d. ši taisyklė taikoma ir priskaičiuotiems delspinigiams. baudų ir delspinigių priverstinio išieškojimo senaties terminą. kad MAĮ 29 straipsnio 3 dalis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo redakcijos.. kuriuose nustatomos. VSDĮ nustatytas penkerių metų priverstinio išieškojimo senaties terminas netaikomas.

M. kad antstolio siųstą raginimą pasirašė skolininko duktė Jekaterina Šechovcova. tiek jo duktė nurodė jos gyvenamąją vietą ne kartu su skolininku. Be to. teismas turi nagrinėti pareikšto prašymo pagrįstumą. III. R. kokiu būdu jis tą informaciją gavo. y. o ne tai. t. Iš tokių pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nustatytų faktinių aplinkybių akivaizdu. nei vykdymo procesą reglamentuojančių normų visumos kontekste aiškinti kaip nustatančią. 53. – buvo sukakusi 16 metų. jeigu toks įteikimas leidžia jam susipažinti su dokumento turiniu ir pasinaudoti įstatymo suteikiamomis galimybėmis ginti savo interesus. kad jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje arba darbo vietoje. Dėl vykdymo procesinių dokumentų įteikimo skolininkui tinkamumo Naujai paaiškėjusi aplinkybė. b. dokumentas įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių. 56). teismo posėdžio metu Klaipėdos apygardos teisme tiek skolininkas. l. Pagal bylos įrodymus Jekaterina Šechovcova raginimo įteikimo dieną 2004 m. 3K-3-88/201). o įteikimas kitu būdu nesukelia teisinių pasekmių. Raginimo siuntimas ir įteikimas 1. skolininko pareiškimai antstoliui ar teismui ir pan. ar skolininkas gavo raštišką siūlymą dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo. S.17 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. 124. rugsėjo 25 d. Procesinių dokumentų įtekimo tvarką reglamentuojančio CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta. kad antstolio raginimas buvo įteiktas ne kartu su skolininku gyvenančiam nepilnamečiam asmeniui. reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą vykdymo procese. kurioje sprendžiamas klausimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo. gali būti ne tik registruotas laiškas. bylos Nr. pvz. b. 1. o kitu būdu. nutartis civilinėje byloje R. v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. nepilnametė (T. . l. ar skolininką pasiekė reikalinga ir būtina informacija. kad vienintelis leistinas ir teisėtas procesinių dokumentų įteikimo būdas yra jų siuntimas registruotu laišku. byla Nr. nurodytos CPK 123 straipsnio 3 dalyje ir 657 straipsnio 1 dalyje. 3K-3-503/2008 2.. aiškinimo Sprendžiant dėl antstolio prašymo priteisti vykdymo išlaidas esminė aplinkybė yra ta. Jeigu ši sąlyga įvykdyta. Nėra pagrindo CPK 604 straipsnio normą nei per se. Š. Įrodymais. Teisėjų kolegija konstatuoja. kai asmuo gauna antstolio pasiūlymą dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo įteiktą ne registruotu laišku. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje I. Pagal CPK 657 straipsnio 1 dalį raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotu laišku arba įteikiamas skolininkui asmeniškai. bet ir kiti leistini įrodymai. kad skolininkas apie vykdymo išlaidas ir jų dydį yra informuotas. . dėl to pažeistos šio procesinio dokumento įteikimo sąlygos. 1. l. kad CPK 611 straipsnio 1 dalies reikalavimai nepažeidžiami tuo atveju. B. patvirtinančiais. b. Su šia išvada kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka. Dėl CPK normų. kurio bute ji kartais svečiuodavosi (T. žemesniųjų instancijų teismų įvertinta tinkamu raginimo įteikimu skolininkui. A. turi būti nustatinėjama. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. v. kovo 3 d. vykdomoji byla.. 6). Dėl to byloje.

3K-3-477/2008 4. tai bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. jog nėra vieno iš CPK 661 straipsnio 1 dalyje nurodytų atvejų. Vykdomasis dokumentas yra vekselio pagrindu išduotas notaro vykdomasis įrašas. priėmęs vykdyti notaro vykdomąjį įrašą dėl skolos pagal vekselį išieškojimo. reglamentuojančių termino vykdomajam dokumentui pateikti skaičiavimo tvarką. Teisėjų kolegija sprendė. Procesinis terminas – tai įstatyme arba teismo . kuriam vekselio davėjas per vekselio mokėjimo terminą nesumokėjo vekselio sumos. skolininkas raginamas įvykdyti sprendimą. Vaitkevičiaus pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo. taikymo pagal Civilinio proceso kodekso patvirtinimo. iš karto pradeda priverstinio vykdymo veiksmus. Pagal CPK 661 straipsnio 1 dalį. kai vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti pirmą kartą. vykdant notaro vykdomąjį įrašą išieškoti skolą pagal vekselį (reikia siųsti raginimą) Nėra specialiųjų civilinio proceso teisės normų.18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. byla Nr. Savo esme tai yra procesinis terminas. CPK 606 straipsnyje nustatyti terminai. išskyrus CPK 661 straipsnyje nurodytus atvejus. turi siųsti skolininkui raginimą. 3K-3-403/2009. kad šiame vykdomajame dokumente nenustatomas įvykdymo terminas. kai toks terminas jau yra nustatytas įstatyme ar vykdomajame dokumente. nutartis civilinėje byloje H. Teisėjų kolegija nurodė ir tai. Tai reiškia. nes šiuo atveju nei vykdomajame dokumente (notaro vykdomajame įraše). pasibaigus nurodytam įvykdymo terminui. CPK 661 straipsnyje nustatyti atvejai. Tai. kad vekselis savaime nėra vykdomasis dokumentas. ir kt. kuriame įtvirtinta besąlyginė piniginė prievolė. reiškia. antstolis A. kurios nustatytų. kad nagrinėjamu atveju antstolis pagal CPK 655 straipsnį turėjo išsiųsti skolininkui raginimą įvykdyti piniginę prievolę. gavęs vykdyti notaro vykdomąjį įrašą dėl per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtos vekselio sumos išieškojimo. kad šiuo atveju nagrinėjamo dalykas yra ne konkretaus vekselio apmokėjimo terminas.. Tai – vertybinis popierius. kad vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo išsiuntimo skolininkui. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio R. raginimas įvykdyti sprendimą nesiunčiamas ir antstolis. įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą Galimybė priverstinai įvykdyti vykdomąjį dokumentą yra ribojama tam tikru terminu. turi siųsti skolininkui raginimą (CPK 655 straipsnis). bylos Nr. S. Bendroji vykdymo proceso taisyklė yra ta. ar ne. ar antstolis. Taigi CPK 661 straipsnyje nustatytos bendrosios taisyklės – pradėti vykdymo veiksmus išsiunčiant skolininkui raginimą – išimtys. Dėl antstolio veiksmų. kad antstolis.Teisėjų kolegija pažymėjo. Pagal CPK 655 straipsnį raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas. spalio 12 d. kuriuo antstolis praneša skolininkui. nei įstatyme (ĮPVĮ) nenustatyta įvykdymo termino. kada raginimas skolininkui nesiunčiamas. įgyvendinant (vykdant) vekselio turėtojo. v. lapkričio 19 d. Pažymėtina. per kuriuos vykdomieji dokumentai gali būti pateikti vykdyti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. nenustatant papildomo termino prievolei įvykdyti tais atvejais. jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente nurodyti įvykdymo terminai. kad CPK 661 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nuostatos tikslas – užtikrinti operatyvų prievolės įvykdymą. kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai nebus įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. 3. kai skolininkui raginimas nesiunčiamas. taigi nėra būtinųjų sąlygų CPK 661 straipsnio 1 daliai taikyti. reikalavimą pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą. P. bet antstolio veiksmai. Dėl procesinės teisės normų. kuriame nenustatomas naujas prievolės įvykdymo terminas.

liepos 10 d. bylos Nr. 3K-3-379/2005. antstolis turi teisę remtis CPK 661 straipsnio 1 dalimi ir nesiųsti papildomo raginimo skolininkui įvykdyti prievolę. Vykdymo veiksmai atliekami laikantis nuoseklios jų atlikimo tvarkos ir užbaigiami visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą arba kitais CPK 632 straipsnyje nurodytais pagrindais. 2007 m. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo skolininko UAB „VSA Vilnius“ skundą dėl antstolio veiksmų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. S. rugsėjo 7 d. jis netektų galimybės ginti savo interesus dėl tų vykdymo veiksmų. y. dėl to tokios pareigos nevykdymas. jokie tolesni vykdymo veiksmai neatliekami. kad. Kašnikov v. Dėl to skolininkas turi naudotis jam įstatymo suteikiamomis teisėmis laiku. Užbaigus vykdomąją bylą. Pasibaigus procesiniam terminui. Nepateikęs antstolei nutarties nuorašo. Dėl skolininko pareigos domėtis vykdymo eiga CPK 644 straipsnio 4 punkte yra nustatyta viena iš skolininko vykdymo procese pareigų – domėtis vykdymo eiga. ginčijant antstolės veiksmų teisėtumą. bendradarbiauti su antstoliu ir padėti jam greitai bei tinkamai įvykdyti teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. nagrinėjant civilines bylas ir priimant teismo sprendimus bei juos vykdant. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. 3K-3-271/2009 5.. išnyksta teisė atlikti procesinį veiksmą. D. kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas (CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas). kurie jau yra atlikti.Parex lizingas“ ir kt. t. t. A. 3K-3-119/2010 IV. visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą. dėl ko antstolė nebuvo informuota apie sustabdymą. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos O. Mažeikienės turistinės įmonės „Vilnis“ Nr. ir nepaaiškinęs tokio nepateikimo priežasčių skolininkas nevykdė pareigos domėtis vykdymo eiga. dalyvaujantys byloje asmenys ar kiti civilinio proceso dalyviai privalo arba gali atlikti tam tikrus procesinius veiksmus. Dėl to. y. per kurį teismas. nutartis byloje A. Ši pareiga reiškia. kurio pagrindu išduodamas vykdomasis dokumentas (CPK 587 straipsnio 1 punktas). byloje Nr. naudodamasis CPK 643 straipsnyje ir kitose šio Kodekso teisės normose nustatytomis teisėmis. skolininkas turi bendradarbiauti su šalimis ir vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu. nutartis byloje A. neleidžia skolininkui remtis nurodyta teismo nutartimi. Procesinių terminų pasibaigimo teisinių padarinių.19 nustatytas laikas. nutartis byloje D. Skolininko pareiga domėtis vykdymo procesu apima jo pareigą informuoti antstolį apie . vykdymo veiksmų atlikimo metu. kovo 5 d. suteikusio teisinį pagrindą vykdymo veiksmams sustabdyti. Lomovcev ir A. byla Nr. Vykdymo proceso dalyviai. Bliznikas ir kt. priešingu atveju. skundą dėl antstolio veiksmų. jų teisės ir pareigos 1. 3K-7-1/2007). Skolininkas turi domėtis vykdymo eiga. 3K-3-79/2007). kaip ir kitos vykdymo proceso šalys. Selezniovas v. Nr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtose bylose ne kartą pažymėta skolininko pareiga domėtis vykdomosios bylos eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. UAB . Dėl antstolio pareigos siųsti raginimą skolininkui Teisėjų kolegija pažymi. skaičiavimo tvarką reglamentuoja CPK. šalims tokioje teismo patvirtintoje taikos sutartyje nustačius konkrečius skolininko prievolės įvykdymo terminus. balandžio 16 d. pasibaigia subjektinės procesinė teisė (CPK 75 straipsnio 1 dalis). Ringelevičienė v. vasario 5 d.

Gindamas viešąjį interesą. Atvirkščiai. kaip civilinio proceso stadijos. efektyviausiai užtikrinamas. 3K-3-564/2008 2. nepagrįstai nesuvaržyti vykdymo procese dalyvaujančių asmenų teisių ir teisėtų interesų bei netapti formalia kliūtimi asmenims apginti jų pažeistas teises. Dėl CPK 512 straipsnio aiškinimo ir taikymo . kai. Š. byla Nr.2 straipsnio 1 dalis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. v. CPK 5 straipsnio 1 dalis) ir nurodytų civilinio proceso tikslų pažeidimą.. kad CPK 512 straipsnyje nustatytų terminų taikymas ir pareiškėjos skundo nenagrinėtinu teisme tik šiuo formaliu pagrindu pripažinimas. gruodžio 1 d. tikslų. pasisako dėl pareiškėjos skundo iš esmės. tačiau turinčiais tiesioginę reikšmę teisėto sprendimo priėmimui. Viešojo intereso. nutartis civilinėje byloje A. tinkamai taikant įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas. Civilinis procesas yra skirtas asmenų. jis turėtų būti derinamas su būtinumu teisingai išspręsti ginčą. L. J. yra iš esmės imperatyvus.20 atsiradusias ir turinčias įtakos vykdymo procesui aplinkybes. teisėjų kolegija peržengia kasacinio skundo ribas ir. nebūtų pažeistos niekieno teisės. nagrinėjančiam suinteresuotų asmenų skundus dėl antstolių veiksmų teisėtumo ir taip atliekančiam vykdymo proceso kontrolę (CPK 594 straipsnio 1 dalis). jeigu to reikalauja viešasis interesas. Teismas nurodė. kad skolininkas neturėjo pareigos pateikti antstolei teismo nutarties dėl vykdymo sustabdymo nuorašo. Laikydama.. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. ypač tuo atveju. kai jų siekiama kuo greičiau (CPK 7 straipsnis) išnagrinėjant kiekvieną civilinę bylą. skundą dėl antstolės B. kad pagal CPK 353 straipsnio 2 dalį kasacinis teismas turi teisę peržengti kasacinio skundo ribas. priimant sprendimus ir juos vykdant. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. kai jos nėra ginčijamos. nei buvęs sutuoktinis P. kad CPK 512 straipsnio nuostatos nebūtų taikomos formaliai ir kad toks nurodytos procesinės teisės normos taikymas netaptų kliūtimi pareiškėjai įgyvendinti jos pažeistą turtinę teisę. dėl to pripažintinas teisiškai nepagrįstu kasacinio skundo argumentas. ekonomiškesniam (CPK 7 straipsnis) bei realiam teismų ir kitų institucijų bei pareigūnų priimtų sprendimų įvykdymui. nei jokie kiti asmenys neginčija. civilinio proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų užtikrinimo tikslu negrąžindama bylos nagrinėti iš naujo. byla Nr. minėta. antstolis N. susijusį su sprendimo priverstiniu vykdymu. kurios. kasacinis teismas. CK 1. atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes. veiksmų. jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos faktines aplinkybes ir aiškinant bei taikant joms konkrečias teisės normas. jį patenkinus. išspręsdama jame suformuluotą prašymą reikšmingomis teisingam šios bylos išnagrinėjimui pripažintų aplinkybių pagrindu. 3K3-557/2007 3. sprendimų teisėtumą gali analizuoti ir kasaciniame skunde nenurodytais motyvais. interesams ginti. J. Viešasis interesas nagrinėjamoje byloje reikalauja. sąvoka yra vertinamojo pobūdžio. Tačiau šio tikslo įgyvendinimas neturi būti keliamas aukščiau kitų vykdymo proceso. gruodžio 11 d. kaip sąlygos kasaciniam teismui peržengti kasacinio skundo ribas. Dėl skundo ribų peržengimo atnaujinant terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti CPK 512 straipsnyje nustatytų terminų tikslas – sudaryti sąlygas kuo operatyvesniam. Z. kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami. Šio ir kitų CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų įgyvendinimas. Tai gali būti paaiškinama būtinumu ginti viešąjį interesą ir toks reikalavimas teismui. nagrinėjamoje byloje reikštų akivaizdų visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principo (Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis.

susijęs su vykdymo procesu. Tačiau už sprendimų.21 Dėl svarbių priežasčių praleistus procesinius terminus galima atnaujinti (CPK 78 straipsnis). asmuo praranda teisę jį atlikti. nutartis. gegužės 17 d. Skiriasi ir CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytos baudos skyrimo tvarka. kuris yra tam tikrų privataus pobūdžio teisinių santykių dalyvis. bylos Nr. suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti teismui skundą dėl antstolių veiksmų. Pasibaigus CPK 512 straipsnyje nustatytam naikinamajam trisdešimties dienų terminui. kai neribota termino atnaujinimo galimybė gali pažeisti didelę reikšmę visuomenei turinčius interesus. skundą dėl antstolio veiksmų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. neįvykdymą CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatyta bauda atlieka kompensacinę funkciją. civilinių santykių dalyvių teises. kad vykdymo procese teismo skiriamos baudos atlieka dvejopą funkciją. todėl šia tvarka paduotą skundą išnagrinėjus nebūtų pasiektas tikslas – apginti pažeistą teisę. Ši specifika įgalina kasacinio teismo teisėjų kolegiją nagrinėjamoje byloje peržengti kasacinio skundo ribas (CPK 353 straipsnio 2 dalis). kad. kai ji (valstybė) privalo susitapatinti su privačiu asmeniu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. bet pareiškiant ieškinį ginčo teisenos tvarka. byla Nr. asmens pažeistos teisės turėtų būti ginamos ne paduodant skundą dėl antstolio veiksmų. antstolis apie tai surašo . 3K-3225/2009 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kurio veiksmų apskundimo tvarka nustatyta CPK 510 straipsnyje. kovo 3 d. reglamentuojančiame antstolių veiksmų apskundimą. nes skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus. 3K-3-340/2006). Neatlikus procesinio veiksmo ilgiau nei nustatyta šios galutinės ribos. o terminas jam atlikti nebegali būti atnaujinamas. kad tam tikrų sąlygų egzistavimas prieš priimant vienokį ar kitokį sprendimą būtų patikrintas itin kruopščiai. kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti. Pagal CPK 771 straipsnio 1 dalį. nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu. ir viešasis interesas. kurį praleidus dėl svarbių priežasčių. įstatyme nustatoma galutinė termino atnaujinimo riba (naikinamasis terminas). CPK 585 straipsnio 2 dalis). nenagrinėtinas teisme. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos Stefanijos Veversevičienės skundą dėl antstolio veiksmų. kad skundas. Šios teisenos esminiu bruožu teisės doktrinoje pripažįstama ypatingas valstybės interesas. įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus. o teismo (kuris ir atlieka patikrinimą) teisės nebūtų varžomos teisinių santykių dalyvių valios. paduotas teismui praleidus šį terminą. tačiau tais atvejais. Šiame straipsnyje nustatytas taip pat ir atnaujinamasis dešimties dienų skundo dėl antstolių veiksmų padavimo terminas. Pasibaigus vykdymo procesui antstolis. praleistas terminas gali būti atnaujintas. 3K-3-143/2008 4. skaičiuotinas nuo tos dienos. Dėl CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytos baudos taikymo tvarkos Teisėjų kolegija pažymi. priimta civilinėje byloje Nr.. realiai nebegali ištaisyti trūkumų. Tai leidžia padaryti išvadą. o tokiai aplinkybei paaiškėjus po skundo priėmimo – bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (pvz. vykdymo procesui pasibaigus. jeigu neįvykdytas sprendimas. B. Paprastai tai yra baudinio pobūdžio procesinė teisinė sankcija skiriama už proceso pažeidimus ir išieškoma į valstybės biudžetą (pvz. todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).. Toks terminas nustatytas CPK 512 straipsnyje. Pasibaigus vykdymo procesui. birželio 15 d. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. Dėl antstolio veiksmų apskundimo instituto ir jo paskirties Bylos dėl antstolių procesinių veiksmų nagrinėjamos ypatingąja teisena. baigiasi ir visų proceso dalyvių – antstolio ir vykdymo proceso šalių – teisinis statusas.

ar skolininkė įvykdė sprendimą per raginime nustatytą terminą. Strimaitienės prašymą dėl baudos už teismo sprendimo nevykdymą paskyrimo. iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 punktas). Esant abejonių dėl raginimo įteikimo skolininkei datos. Dėl teisės įvykdyti sprendimą geruoju ir tos teisės santykio su skolininko pareiga atlyginti vykdymo išlaidas Kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime nustatytą terminą. kodėl neįvykdytas sprendimas. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės D.1 Teisė į vykdymo išlaidas. Kai skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui. surašytą aktą antstolis perduoda vykdymo vietos apylinkės teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. 616 straipsnio 2 dalis). kad tokia įstatymo formuluotė neapriboja išieškotojo teisės teikti prašymą dėl baudos taikymo (CPK 593 straipsnio 1 dalis. tuo tarpu šios aplinkybės nustatymas turi esminės reikšmės skolininkės prievolei atlyginti antstoliui visas vykdymo išlaidas atsirasti. ar šiam terminui pasibaigus. v. vasario 5 d. Teismų praktika 27 . Teismo sprendimo. kad kai veiksmus gali atlikti ar nutraukti tik pats skolininkas. neįvykdymas yra tęstinio pobūdžio. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės R. Teisėjų kolegija inter alia pažymi. AB „Vakarų laivų gamykla“. nutartyje civilinėje byloje antstolis A. jų dydis 1. kad pagal CPK 771 straipsnio 5 dalį skiriamos baudos klausimas pirmosios instancijos teisme turi būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. bylos Nr. CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatyta. 3K-3-454/2009 V. todėl šį faktą teismas turi aiškintis kiekvienu atveju gavęs antstolio ar išieškotojo prašymą dėl baudos taikymo. kaip antstoliui turėtų būti mokamas atlyginimas. 3K-3-448/2007 Teisės taikymo ir aiškinimo taisyklė. įsakymu Nr. Atlyginimas antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. jeigu skolininkas priverstinio vykdymo procese pats sumoka skolą. spalio 27 d. Vykdymo išlaidos. Tai reiškia. byla Nr. V. negali būti išspręstas klausimas. Sprendimo neįvykdymo klausimas išsprendžiamas teismo posėdyje pranešant apie posėdžio laiką ir vietą išieškotojui ir skolininkui. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo. spalio 29 d. kuriuo skolininkas yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus. kol sprendimas yra neįvykdytas. spalio 22 d. UAB „Edana“.22 Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kad pagrindas taikyti skolininkui CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytą baudą yra tol. Toks teisinis reguliavimas leidžia daryti išvadą. 1R–352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punktas). jų apmokėjimo ir išieškojimo tvarka V. nes rašytinio proceso tvarka vykstančiame teismo posėdyje byloje dalyvaujantys asmenys nedalyvauja (CPK 153 straipsnio 2 dalis). tačiau jų neatvykimas nekliudo išnagrinėti klausimą. 3K-7-5/2007. suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. bylos Nr. iš skolininko išieškomos vykdomosios bylos administravimo ir atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos. S.

jog būtų galima realiai įvykdyti priimtą teismo sprendimą. 3K-3-341/2007. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir tam tikro teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas yra atskiri vykdomieji dokumentai. savanoriškai. ar jau pradėjus priverstinį vykdymą. 3K-3-255/2008 3. Antstolis atliko tam tikrus atskirus vykdymo veiksmus. AB „Vakarų laivų gamykla“. iš jo be kitų vykdymo išlaidų išieškomas ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą (žr. nutartį civilinėje byloje Nr. taip pat į tai. rugsėjo 14 d. pvz. siekdamas įvykdyti teismo sprendimą per raginime nustatytą terminą. spalio 29 d. kaip teigiama kasaciniame skunde. lemiamą reikšmę turi tai. nutartį civilinėje byloje Nr.. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kai sprendimas įvykdytas geruoju per raginime nustatytą terminą Sprendžiant dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyti skirtingi nurodytų vykdomųjų dokumentų vykdymo išlaidų dydžiai.. 3K-7-5/2007. skelbta Teismų praktika 27). bylos Nr. jis gaus nustatytą atlyginimą. tačiau šis. tačiau nebendradarbiavo su antstoliu. vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą įvykdymo terminą ir pradedamas priverstinis sprendimo vykdymas. 2007 m. kad skolininkas. jog beveik . vasario 5 d. vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Jeigu skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) per įstatyme. Antstolio veiksmai. 3K-7-1/2007. y. Selezniovas v. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis. nepaisant to. Skolininko atsiskaitymas su išieškotoju vyksta per antstolį: skolininkas perveda pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą.).23 2. įvykdant vykdomąjį dokumentą. o kai raginimas neturi būti siunčiamas. iš kurios antstolis perveda šiuos išieškotojui. įvykdymą. negali turėti įtakos sprendžiant dėl atlyginimo antstoliui už teismo sprendimo. Skolininkas negalėjo kitu būdu pervesti išieškotojui ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštuotos sumos – tik per antstolį. uždaroji akcinė bendrovė „Smailė“. nerodė pastangų laiku atsiskaityti su kreditoriumi. – per įstatyme. priimto byloje. jeigu jie veiks teisėtai. jis neturi mokėti atlyginimo antstoliui. reikštų antstolio teisėtų lūkesčių principo pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. UAB „Edana“. 2007 m. 3K-7-5/2007. vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą terminą. kurioje buvo pritaikytos nurodytos laikinosios apsaugos priemonės. byla Nr. kurio depozitinėje sąskaitoje buvo ši suma. Dėl antstolio atlyginimo dydžio Valstybės nustatyti atlyginimo antstoliui už jam pavestų funkcijų vykdymą tvarka ir dydžiai yra pagrindas antstoliams tikėtis tam tikro rezultato. kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą. todėl jam priteistinas atlyginimas. sumokėtų visą teismo sprendimu priteistą išieškotojui sumą į antstolio depozitinę sąskaitą. nutartis civilinėje byloje antstolis R. atsižvelgiant į antstolio atliktų veiksmų kiekį ir pobūdį. vasario 5 d. Nėra jokio teisinio pagrindo reikalauti. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2007. mažintinas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. nors ir nesielgė nesąžiningai. proceso dalyvių ekonominius interesus. nutartis. kada skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį): per raginime nustatytą terminą ar jam pasibaigus. kad skolininkas. Tačiau jeigu skolininkas pažeidžia įstatyme. vykdomajame dokumente nustatytą terminą. Vižainiškis v. priimta civilinėje byloje A. gegužės 8 d. t. vasario 5 d. dėl jų vykdymo užvedamos atskiros vykdomosios bylos. Dėl antstolio teisės gauti atlyginimą. nutartį civilinėje byloje Nr. kt. kad antstoliui neturi būti mokamas atlyginimas. o nuostata. 2007 m. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti. jei skolininkas priverstinio vykdymo procese pats sumoka skolą ar kitaip atsiskaito su išieškotoju. kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai.

Toks reikalavimas neatitiktų teisingumo.5 straipsnis). 3K-3-284/2008 4. pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. protingumo. Teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai susiklosto remiantis valstybės nustatytu vykdymo išlaidų teisiniu reglamentavimu. byla Nr. turi būti atsižvelgiama į konkretaus klausimo. kurias atlikti įpareigotas įstatymo. todėl kasatoriaus patirtos 50 Lt išlaidos advokato padėjėjo pagalbai neatlygintinos. Paties asmens dalyvavimas byloje neatima iš jo teisės turėti šioje byloje ir atstovą. Tais atvejais. 3K-7-448/2008 5. tiek pavesti tai daryti atstovui arba dalyvauti byloje kartu su atstovu ir reikalauti išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktą.. Dėl antstolio išlaidų advokato pagalbai atlyginimo Pagal CPK 51 straipsnio. sausio 9 d. birželio 16 d. tai paneigtų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį ir tikslus. Vykdymo procese turi būti paisoma visų šio proceso dalyvių interesų pusiausvyros (žr. Atsižvelgdama į pirmiau aptartus antstolio teisinio statuso ypatumus. Dėl to antstoliui priteisiamo išlaidų atlyginimo dydis gali būti mažinamas arba. Priteisiant išlaidas už advokato pagalbą. nutartis civilinėje byloje antstolis A. spalio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. UAB „G4S Lietuva“. kad jam tokiu atveju atlyginimas už vykdomojo dokumento įvykdymą nepriklauso. kai antstolis. 1 dalį asmenys gali vesti savo bylas patys arba per atstovus. Dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už jam pavestų teismo sprendimų vykdymo funkcijų atlikimą Nagrinėjamoje byloje svarbu atriboti antstolio atlyginimo pagrįstumo ir atlyginimo apskaičiavimo teisėtumo sąvokas. sudėtingumą. nes taip nustatyta jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų (Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punktas). y. AB firma „VITI“. bei ar vykdymo išlaidos atitinka būtinus vykdymo veiksmus.24 visa išieškoma suma yra sukaupta ir saugoma to ar kurio kito antstolio depozitinėje sąskaitoje. kad šis pareiškimas nėra sudėtingas procesinis dokumentas. Kolegija. įvertinant tai. įvykdant vykdomąjį dokumentą. Zenkevičius v. kad antstolis pats turi aukštąjį teisinį išsilavinimą ir privalo būti kvalifikuotas vykdymo proceso specialistas. įvertinusi tai. kad antstolis pasinaudojo advokato padėjėjo pagalba tokiam pareiškimui surašyti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. nutartis civilinėje byloje antstolė J. kad antstolis turi ypatingą teisinį statusą vykdymo procese ir privalo turėti pakankamą teisinę kvalifikaciją tokiems procesiniams dokumentams surašyti. kreipdamasis į teismą. t. Šioje byloje nustatyta. nevykdo valstybės jam pavestų funkcijų. kad antstolis. kurie buvo nebūtini konkrečiu atveju. CPK 693 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė antstoliui kreiptis į teismą su pareiškimu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. pvz. atsisakoma jį priteisti (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą per antstolio raginime ar siūlyme nustatytą terminą. kad advokato pagalba antstoliui nebuvo būtina. antstolis žino. Antstolio atlyginimo pagrįstumas – tai atlyginimo dydžio ir antstolio vykdomojoje byloje atliktų priverstinio vykdymo veiksmų proporcinga atitiktis. vykdydamas įstatymų nustatytas funkcijas. kad atlyginimas . kolegija daro išvadą. reglamentuojančio atstovavimą teisme. Tai reiškia. sąžiningumo kriterijų (CK 1. kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai. Be to. konstatavus. jog kasatoriui nebuvo objektyvios būtinybės kreiptis į advokato padėjėją teisinės pagalbos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kiek tai neprieštarauja Antstolių įstatymo ir kitų įstatymų nuostatoms. Bareikienė v. sprendžia. ar antstolis atliko tik būtinus vykdymo veiksmus ir neatliko veiksmų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m.. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis atlyginimo už priverstinio pobūdžio priemonių teisėtą panaudojimą. jis gali vesti savo bylą tiek pats. kuriam ši pagalba buvo būtina. 3K-3161/2007). byla Nr. gali naudotis advokato ar advokato padėjėjo pagalba tiek.

jog. byla Nr. v. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. nei nustatyta CPK 611 straipsnyje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. Vykdymo išlaidų atlyginimo išieškojimas kitaip. kuriame apskaičiuoja išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą.25 antstoliui priklauso tik už atliktus priverstinio vykdymo veiksmus ir nepriklauso – už veiksmus. kad CPK 611 straipsnyje nustatyta vykdymo išlaidų išieškojimo procedūra antstoliui privaloma visais atvejais. kokia eilės tvarka išmokamos išieškotos iš skolininko išieškotojui šio apmokėtos vykdymo išlaidos (CPK 753 straipsnio 1 dalis. kad įvykdžius teismo sprendimą yra išieškomos vykdymo išlaidos. Vykdymo išlaidų išieškojimo . Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko sąskaitoje esančių lėšų Pirmiausia pažymėtina tai. o tik nustatyta. todėl bylą nagrinėję teismai turėjo įstatyminį pagrindą konstatuoti. antstolis Robertas Vaitkevičius ir kt. kovo 15 d. Tai reiškia. kad nurodytos normos taikomos tik po to. byla Nr. antstolis privalėjo kreiptis į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti. Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą. nepaisant to. šio skyriaus normose nieko nenurodoma apie tai.. nutartis civilinėje byloje antstolė D. K. nes šių sumų išieškojimas atribotas atskirais įstatyme nustatytais vykdymo veiksmais. Tik tada galima laikyti. Būtent šio skyriaus normos ir reglamentuoja reikalavimų išieškoti pagal vykdomuosius dokumentus patenkinimo eilės tvarką. Teismų praktikos analizė suponuoja išvadą. Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo CPK 610 ir 611 straipsniuose nustatyta. prisijungimą prie išieškojimo. išieškotų sumų paskirstymą išieškotojams. nutartis civilinėje byloje J. Vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka nustatyta CPK 611 straipsnyje. 758 straipsnio 1 dalis). skolininkui atsisakius mokėti vykdymo išlaidas. remiantis vykdymo proceso normomis. Taigi pagal nurodytas teisės normas antstoliui nesuteikta teisė tuo pačiu metu išieškoti skolininko sąskaita ir teismo sprendime priteistas sumas bei vykdymo išlaidas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. Antra. V. sausio 25 d. kad CPK 611 straipsnio nuostatos taikomos visais vykdymo išlaidų išieškojimo atvejais. antstolis A. kokiu būdu turi būti išieškotos ar priteistos vykdymo išlaidos. yra baigtas (iš dalies baigtas) ir jau prasideda kita vykdymo proceso dalis – išieškotų sumų vykdymo procese paskirstymas ir išmokėjimas išieškotojams. reikalavimų patenkinimo eilę. iš nekilnojamojo daikto gautų pajamų paskirstymo tvarką. 3K-3-511/2008 V. ar skolininkas pats įvykdo teismo sprendimą ar sumos išieškomos antstolio CPK nustatyta priverstinio vykdymo tvarka. 3K-336/2008 2. kad CPK 753 ir 758 straipsniai yra CPK LV skyriuje „Išieškotų lėšų paskirstymo tvarka ir išmokėjimo išieškotojams tvarka“. skundą dėl antstolio veiksmų. kai priverstinis skolos išieškojimas iš skolininko. Christenok. 3K-3173/2008 3. spalio 27 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. Antstolio atlyginimo apskaičiavimo teisėtumas – tai atlyginimo dydžio apskaičiavimas vadovaujantis teisės aktų ir juos detalizuojančių poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka ir standartizuotais dydžiais.2 Vykdymo išlaidų išieškojimas 1. Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos Teisėjų kolegija pažymi. reiškia neteisėtus ultra vires veiksmus. byla Nr. kad antstolio atlyginimas pagrįstas. Talitavičius v. kurių jis neatliko.

teismai byloje dalyvaujantiems asmenims būtų neteisingai paskirstę įrodinėjimo pareigą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. t. nes ne antstoliui. Nagrinėjamoje byloje kasatorė pervedė antstoliui vykdymo išlaidas kartu su išieškomomis lėšomis. todėl neatsirado nurodytoje proceso teisės normoje nustatytos sąlygos antstoliui kreiptis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo. birželio 22 d. nutartis byloje pagal pareiškėjo J. B. Šioje byloje kasatorė ginčijo vykdymo išlaidų dydį. v. nutartyje nekonstatavo CPK 611 straipsnio pažeidimo. sausio 25 d. C. y. o pareiga kreiptis į teismą antstoliui atsiranda. Kasatorė nurodo. Minėta. Dėl antstolio pareigos kreiptis į teismą. 3K-7-277/2008 4. esant skolininko nesutikimui dėl vykdymo išlaidų dydžio. siekdamas įtvirtinti teismo apsauginę funkciją vykdymo procese. byloje yra antstolio kasatorei siųsti vykdymo išlaidų apskaičiavimai. Antstolis turi teisę areštuoti skolininko lėšas kredito įstaigoje tiek. t. tikrindami vykdymo išlaidų pagrįstumą ir teisėtumą. jas nustatytų tik teismas ir taip užtikrintų skolininko turtinių interesų apsaugą. 3K-3-511/2008 5. pareiškia prieštaravimus ar skundžia jų apskaičiavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kad teismai pažeidė CPK 178 straipsnį. užtikrinanti skolininko turtinių interesų apsaugą. Antstolis nereikalavo teismo priteisti vykdymo išlaidas. antstolis. byla Nr. paneigę šalių procesinio lygiateisiškumo principą ir pažeidę CPK 6. prašant priteisti vykdymo išlaidas. byla Nr. v. kad tuo atveju. nes toks teiginys prieštarauja CPK 611 straipsnyje nustatytam vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko teisiniam reglamentavimui. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. byla Nr.26 tvarka nustatyta CPK XLI skyriaus normose. Talitavičiaus skundą dėl antstolio veiksmų. kad antstolis turėjo pareikšti pareiškimą su savarankišku reikalavimu dėl vykdymo išlaidų priteisimo. jam nesutinkant. kad.Dėl antstolio teisės išieškoti atlygį antstoliui CPK 609 straipsnio 1 dalyje nustatyta. Dėl to nėra pagrindo pripažinti. kad. nutartis civilinėje byloje S. bet jai priskyrė pareigą įrodyti vykdymo išlaidų dydį. Be to. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vykdymo išlaidas gali priteisti tik teismas antstolio prašymu. 17. Antstoliui tokie įgalinimai nesuteikti. 3K-336/2008). 178 straipsnius. pinigų nesumoka. kad vykdymo išlaidas sudaro atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą.. kad šią bylą nagrinėjęs kasacinis teismas 2007 m. nutartis civilinėje byloje antstolė D. antstolis A. Įstatymų leidėjas CPK 611 straipsniu nustatė vykdymo išlaidų išieškojimo tvarką. nes vykdymo proceso metu antstolis privalo informuoti skolininką dėl vykdymo išlaidų dydžio. t. Pažymėtina. y. kad antstolis negali vykdyti teismo sprendimo savo atžvilgiu ir turi nusišalinti nuo jo vykdymo. jis lyg ir turėtų kreiptis dėl vykdymo išlaidų išieškojimo į kitą antstolį. ir įrodinėjimo pareigos paskirstymo Kasacinio skundo argumentai dėl šioje byloje teismų priimtų nutarčių prieštaravimo CPK 611 straipsniui nepagrįsti. nes jam neatsirado tokios pareigos (CPK 611 straipsnis). Kasatorė klaidingai teigia. K. skolininkas raštišku antstolio siūlymu informuojamas apie vykdymo išlaidų dydį ir. įtvirtinančiose bendrąsias vykdymo veiksmų atlikimo taisykles. jeigu skolininkas su šia suma nesutinka. y. kiek reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. bet vykdymo išlaidos turi būti išieškomos tik CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 689 straipsnio 1 dalis). kai antstolis išieško teismo nustatytą atlygį antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą sau. birželio 11 d. Iš to darytina išvada. CPK 611 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta esminė taisyklė. bet ne antstolis nustatyti vykdymo išlaidų dydį savo patvarkymu. Kasatorė nepateikė juos paneigiančių įrodymų. spalio 27 d. Šis antstolis . Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo kasacinio skundo argumentu.

kai antstolis yra šalis ar suinteresuotas asmuo vykdymo procese. byla Nr. J. nors formaliai lyg ir neatitiktų antstolio nešališkumo principo. nutartis civilinėje byloje antstolis G. nutarimas. Tai yra viena iš teismo funkcijų. bylos Nr. Šioje nutartyje taip pat pažymėta. tačiau jo formalus laikymasis labiau pažeistų skolininko teises. nutartis civilinėje byloje antstolis G. ypač skolininkui. antstolis negali vykdyti teismo sprendimo sau ir turi . kad Klaipėdos apygardos teismas vėliausiai išnagrinėtose bylose laikėsi nuostatos. turinčiam ar nepakankamai turinčiam lėšų (turto) ir negalinčiam susimokėti vykdymo išlaidų. 3K-340/2010 Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka nagrinėdamas analogiškos problematikos bylą aptarė Klaipėdos apygardos teismo praktiką išieškant antstolio turėtas vykdymo išlaidas ir konstatavo. Kasacinis teismas. nesikreipdamas į kitą antstolį. kuria naudodamasis. UAB „Edana“. Pirmiau nurodytoje nutartyje taip pat konstatuota. vasario 8 d. nes darbas yra atlygintinis (Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalis. Pažymėtina. susijusi su suinteresuotų asmenų vykdymo procese teisių ir teisėtų interesų apsauga. jis privalo nusišalinti nuo sprendimo vykdymo ar gali būti nušalintas (CPK 636 straipsnis). 2009 m. todėl tokiose situacijose antstolis neturi teisinio pagrindo kreiptis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. patikslinti ar ją pripažinti teisinga. ir ši jo teisė negali būti paneigta. sprendimas. M. nutartis. AB „Vakarų laivų gamykla“. 3K-7-1/2007. bylos Nr. viršytų Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatytus dydžius. Selezniovas v. kad antstolio procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 straipsnis). 3K-7-5/2007. nesikreipdamas į kitą antstolį. nes būtų išieškomas piniginis ekvivalentas tokio dydžio. vadovaudamasi CPK 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais teisingumo ir protingumo principais. turi teisę už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą teismo nutartimi nustatytą atlygį išieškoti skolininko lėšų. vasario 5 d. priimta civilinėje byloje antstolis A.27 dėl vykdymo išlaidų (tarp jų ir atlygio) turėtų kreiptis vėl į kitą antstolį. įskaitant antstolio atlygį.). Kasacinis teismas nurodytoje nutartyje konstatavo. 3K-3-40/2010). kai procesas dėl kai kurių vykdymo išlaidų ir atlygio antstoliams išieškojimo tęstųsi ir būtų neracionalus. nutartis. kai skolininkas turi pajamų ar lėšų. priimta civilinėje byloje antstolis A. bylos Nr. konstatavo. turi teisę už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą teismo nutartimi nustatytą atlygį išieškoti iš skolininko lėšų. nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. nesikreipdamas į kitą antstolį. vasario 5 d. kad antstolis. kad antstolis. kad tuo atveju. Pažymėtina. rugsėjo 20 d. turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (CPK 512 straipsnis). kad už sprendimo vykdymą antstolis turi teisę gauti atlyginimą. Be to. Taigi. Konstitucinio Teismo 2005 m. konstatuoja. kokį nustatė teismas. S. Taigi susidarytų paradoksali situacija. kad atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą priskiriamas prie vykdymo išlaidų. Jonauskas v. Chilman) individuali įmonė. kai atlygį tenka išsiieškoti iš skolininko kito turto (ne piniginių lėšų). kad šiuo atveju antstolio veiksmai. Kasacinis teismas. o vykdymo proceso dalyviai. jog vykdymo procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyta antstolio teisės prisiteisus vykdymo išlaidas iš skolininko kreiptis į kitą antstolį dėl jų išieškojimo. šios vykdymo išlaidos. kt. CPK 609-611 straipsniai. vadovaudamasis CPK 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais teisingumo ir protingumo principais. teismo nustatytą antstolio atlygį išieškoti gali pats antstolis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. CPK 609 straipsnio 1 dalyje nustatyta. tačiau tokios teisės neturi. kad atskiro žemesnės instancijos teismo (teismų) formuojama ar suformuota praktika nepaneigia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės ją suformuoti naują.. Taigi racionalus vykdymo išlaidų išieškojimas būtų tuo atveju. 2007 m. Mažeikienės turistinė įmonė „Vilnis“. vasario 27 d. Chilmano (M. Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. gruodžio 11 d. Selezniovas v. skolininkas gali apginti savo teises išieškant teismo nutartimi nustatytą antstolio atlygio dydį.

susijusių su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu. įskaitant atlygį antstoliui. vasario 1 d. atlyginimo jas sumokėjusiai šaliai Sprendimų vykdymo išlaidos atlyginamos teisės aktų nustatyto dydžio ir šių aktų nustatyta tvarka (CPK 97 straipsnio 3 dalis). kad visos vykdymo išlaidos. minėta. turto areštą.1R-352 patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje.28 nusišalinti nuo jo vykdymo. Mikliušienės veiksmų. darytina išvada. minėta. Vadovaudamasis antstolio nešališkumo principu ir CPK 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais teisingumo ir protingumo principais. todėl jos turi būti išieškomos iš skolininko. nes. privalo vadovautis teisingumo. ar jos buvo sumažintos. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės A. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kai procesas dėl kai kurių vykdymo išlaidų ir atlygio antstoliams išieškojimo tęstųsi ir būtų neracionalus. sumokėtų vykdant nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. kad visais atvejais dėl teismo priteistų vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis turi kreiptis į kitą antstolį. Kaip ir nurodoma kasaciniame skunde. aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. Taip susidarytų situacija. bylos Nr. Iš to. išieškomos iš skolininko pagal šioje instrukcijoje nustatytus dydžius nepriklausomai nuo to. 3K-3-137/2010 6. Instrukcijoje išimčių dėl vykdymo išlaidų. neturi teisės už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą teismo nutartimi nustatytą atlygį išsiieškoti iš skolininko kito turto (ne piniginių lėšų). būtų pažeisti skolininko interesai. kuriuo kreditoriui iš skolininko priteisiama atitinkama pinigų suma ar kilnojamieji daiktai. ar atidėtos. teisingumo ministro 2005 m. kaip nurodoma nutartyje. o tokiu atveju gali kilti tolesnių teisinių ginčų. įsakymu Nr. išieškojimo nenustatyta. susijusių su nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu. jis lyg ir turėtų kreiptis dėl vykdymo išlaidų išieškojimo į kitą antstolį. kad tuo atveju. kasacinis teismas. Žičkuvienės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo. kad teismas. Dėl išlaidų. vykdymo išlaidų. byla Nr. Dėl išlaidų. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Amanda“ skundą dėl suinteresuoto asmens antstolės R. Tokiu atveju antstolis turėtų atlikti ir kitus vykdymo veiksmus (pvz. kad kitokia situacija būtų. CPK 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta. vykdymo išlaidas apmoka ši šalis. išieškojimas tęstųsi ir taptų neracionalus. neturinčiam pakankamai lėšų (turto) ir negalinčiam susimokėti vykdymo išlaidų. Šis antstolis dėl vykdymo išlaidų (tarp jų ir atlygio) turėtų kreiptis vėl į kitą antstolį. Vykdymo išlaidų apmokėjimo ir išieškojimo iš skolininko tvarka nustatyta CPK 610 ir 611 straipsniuose. pardavimą varžytynėse). ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų. spalio 27 d. kovo 23 d. Tačiau ši norma turi būti aiškinama kartu su Instrukcijos 28 punkto nuostata. Kartu kasacinis teismas aptariamoje nutartyje pripažino. nesikreipdamas į kitą antstolį. kad tuo atveju. jeigu dėl atlygio antstoliui reiktų realizuoti skolininko turtą. R. kai byla nagrinėjama priimant teismo įsakymą Tiek teismo įsakymo. konstatavo. Nesiremiant teisingumo ir protingumo principais ir išaiškinus. kai antstolis išieško teismo nustatytą atlygį antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą sau. sąžiningumo ir protingumo principais. ypač skolininkui. išdavimas. o skolininkas patirtų papildomų išlaidų. kai laikinosios apsaugos priemonės taikomos šalies iniciatyva.. Instrukcijos 7 punkte nustatyta. išskyrus šioje instrukcijoje nustatytas išimtis. 3K-3-12/2010 7. kad antstolis. atlyginimo tvarkos. tiek nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimas laiko atžvilgiu vyksta tuo pačiu metu ir todėl išduodant teismo įsakymą nėra žinomos .

įsakymu patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 251 punkto nuostatas. todėl teismai pagrįstai išieškotojo (ieškovo) sumokėtas išlaidas rangovui laikė faktinėmis vykdymo išlaidomis ir priteisė jas CPK 610 straipsnio pagrindu iš kasatoriaus. kad toks grąžinimo mechanizmas. o antstolis. spalio 27 d. grąžinimą. kad ginčas išspręstas kreditoriaus naudai. kad išieškotojas apmoka visas vykdymo išlaidas. organizavo viešuosius pirkimus. Nagrinėjamoje byloje šios sąlygos įvykdytos. pateikęs vykdyti vykdomąjį dokumentą. jie vykdomi skirtingu laiku ir juos gali vykdyti skirtingi antstoliai. Dėl antstolio veiksmų. nurodytos CPK 436 straipsnio 2 dalies 8 punkte. parinko rangovą pirčiai nugriauti ir jį nurodė antstoliui. kurioje buvo atliekami vykdymo veiksmai. vykdžiusio teismo sprendimą nugriauti statinį. ieškovas kaip išieškotojas turėjo parinkti ir nurodyti antstoliui asmenį. atitinka proceso operatyvumo ir koncentruotumo principus bei teismo įsakymo išdavimo teisenos esmę. pagal 48 punkto nuostatas ieškovas. veiksmai atitiko Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimus. kai skolininkui sutinkant sumokėti vykdymo išlaidas išvengiama teisminių procedūrų. S. Pažymėtina. tačiau įsiteisėjęs teismo įsakymas yra reikšmingas ir vykdomojoje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo. paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. nutartis civilinėje byloje Utenos apskrities viršininko administracija v. kaip išieškotojas. Vykdymo veiksmų sustabdymas 1. 3K-3-12/2010 8. tiek antstolio. skolininkui nevykdant pareigos domėtis vykdymo eiga . kovo 29 d. Byloje nustatyta. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada. antstolis dalyvavo visose pirties griovimo procedūrose. kuris vykdys statybos griovimo darbus. Įvykdžius sprendimą.29 laikinosios apsaugos priemonių vykdymo išlaidos. jo teisinė padėtis nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo procese prilygsta išieškotojo teisinei padėčiai. Įsiteisėjęs teismo įsakymas reiškia. byla Nr. šios išlaidos išieškomos iš skolininko. sumokėtų prieš vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių. kad ieškovas. Taigi tiek išieškotojo. sumokėtas dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo. kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir teismo įsakymas yra atskiri vykdomieji dokumentai. apmokėjo už asmenų. tačiau vykdymo išlaidas apskaičiuoja ir administruoja ne teismas. A. Nepaisant to. pateikdamas antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo. Dėl šių priežasčių jos negali būti priteisiamos teismo įsakymu kaip bylinėjimosi išlaidos. Pareiga pateikti įrodymus apie išduoto teismo įsakymo įsiteisėjimą tenka išieškotojui. pageidaujančiam susigrąžinti vykdymo išlaidas. vykdydamas Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas. todėl antstolis privalėjo spręsti dėl vykdymo išlaidų grąžinimo išieškotojui CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal teisingumo ministro 2005 m. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Amanda“ skundą dėl suinteresuoto asmens antstolės R. Dėl teismo sprendimo nugriauti statinį vykdymo išlaidų priteisimo CPK 610 straipsnyje nustatyta. vykdančių statybos nugriovimo darbus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. dėl jų vykdymo užvedamos atskiros vykdomosios bylos. vasario 1 d. bylos Nr. Mikliušienės veiksmų. 3K-3146/2010 VI. todėl jis įgyja teisę į vykdymo išlaidų. kad vykdymo išlaidų atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas toje pačioje vykdomojoje byloje. Nors tam tikrais atvejais iš skolininko gali būti priteistos ir būsimos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos.

nutartis. vykdomosios bylos sustabdymo būtinumas suponuotas vaiko teisių ir interesų apsaugos reikalavimų iki kompetentingas teismas įvertins prieštaraujančios vaiko grąžinimui šalies teikiamus argumentus Hagos konvencijos 13 straipsnio 1 dalies (b) punkto pagrindu. Antstolis. dėl to skolininkas. dėl kurių vykdomoji byla sustabdoma. L. kai paaiškėja aplinkybės. dėl to pripažintinas teisiškai nepagrįstu kasacinio skundo argumentas. turi pareigą ex officio kreiptis į teismą su pareiškimu (CPK 593 straipsnis). siekdamas vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje sustabdymo. antstolis N. prašant vykdomosios bylos sustabdymo ir pateikus įtikinamus įrodymus. kad antstolė visus vykdymo veiksmus atliko iki teismo nutarties laikinai sustabdyti vykdymą nuorašo gavimo dienos. ir po to jokie vykdymo veiksmai nebuvo atliekami. kad teismas. Š. dėl to tokios pareigos nevykdymas. kad skolininkas neturėjo pareigos pateikti antstolei teismo nutarties dėl vykdymo sustabdymo nuorašo. Be to. nutartis civilinėje byloje I. kaip viešosios teisės subjektas. savo veikloje vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis. Skolininko pareiga domėtis vykdymo procesu apima jo pareigą informuoti antstolį apie atsiradusias ir turinčias įtakos vykdymo procesui aplinkybes. suteikusio teisinį pagrindą vykdymo veiksmams sustabdyti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. dėl ko antstolė nebuvo informuota apie sustabdymą. ir nepaaiškinęs tokio nepateikimo priežasčių skolininkas nevykdė pareigos domėtis vykdymo eiga. 3K-3-305/2008 3. Kadangi byloje nustatyta. antstolis A. Dėl antstolio veiksmų grąžinant vaiką į kilmės šalį Lietuvos Respublikoje tik teismams priskirtina nagrinėti pareiškėjų prašymus dėl vaiko grąžinimo (negrąžinimo) pagal Hagos konvenciją. v. v. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. Tais atvejais. Dėl ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalies ir CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkto santykio (vykdomosios bylos sustabdymas iškėlus bankroto bylą) Antstolis A. nutartis civilinėje byloje A. kad ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis prieštarauja CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktui. suteikusi teisinį pagrindą sustabdyti vykdymą. S.. kad yra didelė rizika. byla Nr. kad vaikas būtų grąžintas. Balčiūnas atsiliepime į kasacinį skundą nurodo. ginčijant antstolės veiksmų teisėtumą. kai antstolis kreipiasi su nurodytu pareiškimu į teismą. jog vaiką grąžinus jam būtų padaryta fizinė ar psichinė žala arba kad vaikas paklius į kitą netoleruotiną situaciją. R. kaip tai nustatyta ĮBĮ 9 .30 CPK 625 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas reikalavimas antstoliui savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu priimti patvarkymą nedelsiant po to. kurio veikla grindžiama teisėtumo imperatyvu. R. buvo priimta skolininko prašymu ir jo interesais. neleidžia skolininkui remtis nurodyta teismo nutartimi. įvertintų faktinės situacijos pasikeitimą Konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 13 straipsnio 1 dalies (b) punkte nurodytų aplinkybių aspektu. byla Nr. tai teismai nutartyse teisiškai pagrįstai įvertino antstolės veiksmus teisėtais. sausio 31 d. prieštaraujančiam. 3K-3-564/2008 2. spalio 22 d. gegužės 23 d. ir M. Nepateikęs antstolei nutarties nuorašo. taikydamas proceso atnaujinimo teisinį institutą. Šioje teisės normoje įpareigojimas antstolį imtis vykdymo sustabdymo veiksmų siejamas su tokio sustabdymo teisinio pagrindo paaiškėjimo momentu. turėjo gautą nutarties nuorašą pateikti antstolei. kad pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą yra bankroto bylos iškėlimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sprendimo vykdymo procese asmeniui. o ne pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimas. tarp jų ir prašymus dėl proceso atnaujinimo grąžinimui prieštaraujančiai šaliai įrodinėjant faktinės situacijos pasikeitimą Konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 13 straipsnio 1 dalies (b) punkte nurodytų aplinkybių aspektu po teismo sprendimo grąžinti vaiką įsiteisėjimo ir jo vykdymo procesinėje stadijoje. kaip tai ir nustatyta CPK 625 straipsnio 1 dalyje..

v. ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje nustatytas turto realizavimo ir (ar) išieškojimo pagal teismų ir kitų institucijų sprendimų pagrindu išduotus vykdomuosius dokumentus sustabdymas ir CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas vykdomosios bylos sustabdymas. komiso ar kitokį sandorį). tai CPK 626 straipsnio 4 punkto nustatyta. atstovavimo. UAB „Best Fert“. Pagal CPK nuostatas pirmesnis laiko atžvilgiu turto areštas nereiškia kreditoriaus reikalavimo pirmumo. antstolis A. Turto arešto faktas savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymą iš to turto. kurie patys turi tokią teisę. kad vykdymo procese tam tikri antstolio veiksmai atliekami pirmiau už kitus. kad šiuo atveju turi būti taikomas CPK 626 straipsnio 4 punktas ir turi būti nustatyta. tai šis draudimas gali būti taikomas skolininkui. Teisėjų kolegija daro išvadą. 3K-17/2009 4. Turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į turtą ar tik šios teisės sudėtinių dalių – valdymo. kuris yra areštuotas. vykdomoji byla sustabdoma ir vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto bylą iškėlusiam teismui.. kad antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą. B. esant pirmesnės eilės kreditoriui. byla Nr. o ne bet kurio kreditoriaus reikalavimu uždėtas turto areštas. . yra nuosekliai vienas paskui kitą einantys procesiniai veiksmai. ir tęsiasi iki sprendimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo. prieštaravimo tarp šių teisės normų nėra. kurio yra pirmesnė išieškojimo eilė. Ar konkretaus kreditoriaus išieškojimo eilė yra pirmesnė. konkretiems asmenims arba visiems. teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. jeigu šią teisę savininkas ar valdytojas perduoda ar kitu būdu perleidžia kitam asmeniui (pvz. taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis). tai valia disponuoti išeina iš turto savininko ar valdytojo. Atsisakius iškelti bankroto bylą turto realizavimas ir (ar) išieškojimas atnaujinamas. CPK normos reglamentuoja. Disponavimo teisė įgyvendinama netiesiogiai. atstovui pagal pavedimo.31 straipsnio 3 dalyje. Kai turtas areštuotas kelių kreditorių naudai. tai įstatymo nuostatos nustato disponavimo ribas ir išimtis. nutartis civilinėje byloje UAB „Joniškio agrochemija“. ir kt. Jeigu disponavimo teisė įgyvendinama tiesiogiai. Dėl turto arešto ir vykdomosios bylos sustabdymo CPK 626 straipsnio 4 punkto pagrindu Turtas gali būti areštuojamas teismui taikant laikinąsias apsaugos priemones (CPK 145 straipsnis) ar antstoliui vykdant sprendimą (CPK 675 straipsnis). Pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus yra turto areštas pagal pirmesnės eilės kreditoriaus reikalavimą. CPK 626 straipsnio 4 punkte nustatyta. o iškėlus bankroto bylą turi būti taikomas CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Disponavimo teisė įgyvendinama tiesiogiai ir netiesiogiai. rugsėjo 30 d. Jeigu turto areštu apribojamas disponavimas. Kolegijos nuomone. naudojimosi ar disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas.. vertinant juos bankroto procedūrų atžvilgiu. Antstolio disponavimo teisę areštuotomis nurodytu atveju akcijomis varžo CPK ar jo normų pagrindu. kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės ar areštuojamas turtas siekiant užtikrinti pirmesnės nei išieškotojas eilės kreditoriaus reikalavimus. ar turtas areštuotas reikalavimo pirmumą turinčiam asmeniui. Jeigu disponavimo teisė ne savininkui suteikiama įstatymo pagrindu. Turto realizavimo ir (ar) išieškojimo sustabdymas taikomas pasirengimo bankroto bylos nagrinėjimui stadijoje. sprendžiama pagal galiojančių procesinių ir materialinių įstatymų normų nuostatas. priimta teismo nutartis. Antstolio veiklą vykdymo procese reglamentuoja viešosios teisės normos – CPK. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. jog pirmenybė suteikiama vykdyti to kreditoriaus naudai. Antstolis CPK normų pagrindu vykdymo procese gali disponuoti svetimu turtu po turto arešto.

rugsėjo 1 d. tačiau to nepadarė. apie kurį bankroto byloje nebuvo žinoma. išskyrus neturtinio pobūdžio bylas. nebuvo perduota individualios įmonės bankroto bylą nagrinėjusiam teismui. prievolė pasibaigė (Civilinio kodekso patvirtinimo. iš varžytynių pardavus kasatoriaus įkeistą nekilnojamąjį turtą ir nelikus kito turto. kad. S. CK 4. išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu. Atsižvelgiant į nurodytus teisiškai reikšmingus faktus. kaip įkaito davėjo ir kaip solidaraus skolininko (Kretingos rajono apylinkės teismas 1994 m. kad vykdomoji byla laikoma baigta persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. kaip vykdomosios bylos užbaigimo teisinis pagrindas taikoma ir tuo atveju. byla Nr. Zebitienės ūkinės-komercinės įmonės bankroto byloje išieškojimas buvo nukreiptas ne į visą individualios įmonės ir jos dalyvių turtą. kol teismas išspręs bankroto bylos iškėlimo klausimą. byla Nr. Remiantis pirmiau nurodytais argumentais. reglamentuojančio vykdomosios bylos užbaigimą. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos D.197 straipsnio 1 dalis. spalio 20 d. kad antstolis privalo atitinkamą vykdomąjį dokumentą persiųsti bankroto bylą iškėlusiam teismui. konstatuotina. persiunčiamas teismui (kai teismas iškelia įmonei bankroto bylą) ir vykdomoji byla laikoma . arba vykdomasis dokumentas.128 straipsnio 3 dalis). 3K417/2008 5. y. Z. kad vykdant bankroto procedūras kasatorius turėjo turto. t. Ši teisės norma. išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja. sustabdoma iki tol. jeigu teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis). arba vykdomoji byla ir išieškojimas yra atnaujinami (teismui atsisakius iškelti įmonei bankroto bylą). Taip pat nėra duomenų. teismui nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų. sprendimas). kasaciniame skunde pagrįstai nurodoma. kasatoriaus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. privalomąjį vykdomosios bylos sustabdymą. kad D. 6 p. Priklausomai nuo šio klausimo sprendimo rezultato. Vykdomosios bylos užbaigimas (CPK 632str. procesinius padarinius. kai teismas nustato. kuriai iškelta bankroto byla. Dėl vykdomosios bylos sustabdymo priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo Įmonės. Šis teisinis imperatyvas nustoja galios tik tuo atveju. kad vykdomoji byla. rugsėjo 1 d. kaip ir CPK 626 straipsnyje nustatyti. 6 punkte nustatyta. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. pagal kurį vykdomoji byla. gegužės 25 d. Šios išvados nepaneigia vien ta aplinkybė. skundą dėl antstolio veiksmų. Aptariama įstatymo imperatyvi nuostata (ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis) savo esme sukelia tokius pačius. sprendimą. CPK 626 straipsnio 3 punkto nuostata dėl vykdomojo dokumento persiuntimo bankroto bylą iškėlusiam teismui nustato antstoliui pareigą ir reiškia. lėšų išieškojimo sustabdymas iš esmės reiškia ir draudimą antstolio depozitinėje sąskaitoje esančias šios įmonės lėšas pervesti įmonės kreditoriams. Atsižvelgdama į tai. kad bankroto proceso metu buvo parduotas visas bankrutuojančios įmonės savininkų turtas. kartu ir išieškojimas. kurioje išieškojimas iš kasatoriaus buvo vykdomas pagal Kretingos rajono apylinkės teismo 1994 m. 6. Šios pareigos neįvykdymas nesukuria teisėtų pasekmių. kad šiai bylai aktuali vykdomoji byla dėl išieškojimo iš kasatoriaus turėjo pasibaigti CPK 632 straipsnio 6 punkto pagrindu. CPK 632 straipsnio.32 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. todėl individualios įmonės savininkų prievolės įvykdymas savo bankrutavusios individualios įmonės kreditoriams ribojamas jų (savininkų) bankroto proceso metu turimu turtu. kad antstolis vykdymo procese privalėjo persiųsti vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui ir užbaigti vykdomąją bylą aptariamos teisės normos pagrindu. skundą dėl antstolio veiksmų. į kurį galėjo būti nukreipiamas išieškojimas. 3K-7-162/2009 6.) Nagrinėjamoje ir prie jos prijungtoje bankroto bylose nėra duomenų. įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 41 straipsnio 4 dalis.

tiek apskritai Įmonių bankroto įstatymo vieno iš tikslų – sustabdyti disponavimą galimai bankrutuosiančio skolininko turtu ir pinigais. tiek antstoliui vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtina siekti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyros. bylos Nr. Priešingas aptariamų teisės normų aiškinimas reikštų tiek ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalies. kad pakankamo kiekio lėšų atsiskaityti su išieškotoju patekimas į antstolio depozitinę sąskaitą reiškia tik vykdymo proceso dalies – išieškojimo stadijos – pabaigą. dėl kurios yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo – lėšų išmokėjimo išieškotojams sustabdymo privalomumą. Vykdomosios bylos sustabdymo atvejis. bet ir išieškotų bei antstolio depozitinėje sąskaitoje esančių skolininko – įmonės. vykdymo procesas nėra baigtas. Akivaizdu ir tai. Bendrosios išieškojimo iš skolininko turto taisyklės VII. jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba teismo nutarties dėl turto arešto taikymo priėmimo dieną nėra žinoma. nutartis civilinėje byloje . kad atsakovui taikomi ribojimai būtų būtini. Vaitkevičius ir BUAB „Baltpaper“ . 2 dalyse įtvirtintomis nuostatomis apie bankroto bylų nagrinėjimą reglamentuojančių įstatymų primatą prieš CPK normas. Akivaizdu. nutartis civilinėje byloje Vokietijos bendrovė „EURODUNA Food Ingredients GmbH“ . jam dar nepervestos atitinkamos lėšos. teisėti ir pagrįsti. 3K-3-30/2010 Išieškotų sumų paskirstymas yra vieningo vykdymo proceso baigiamoji stadija.1 Turto areštas 1. antstolis R. taip apsaugant kreditorių teises. UAB „VSA Vilnius“ v. 3K-3-220/2010 VII. yra civilinių teisių objektas. Kol pinigai yra antstolio depozitinėje sąskaitoje. t. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 11 d. 632 straipsnio 6 punktas). tačiau toks šioje nutartyje pateiktas vykdomosios bylos eigos aiškinimas grindžiamas ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalies nuostatomis bei CPK 1 straipsnio 1. y. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. Savo ruožtu ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje nustatytas privalomas išieškojimo sustabdymas reiškia ne tik išieškojimo. Vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolis privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Dėl antstolio kompetencijos ribų vykdant teismo nutartį dėl laikinosios apsaugos priemonę – piniginių lėšų areštą Tiek teismui taikant laikinąsias apsaugos priemones. kai teismas priima pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. kol išieškotojo reikalavimai nepatenkinti. CPK 626 straipsnyje tiesiogiai neįvardytas kaip privalomasis. kaip jis suprantamas CPK 758 straipsnio 2 dalies nuostatų prasme. taigi vykdymo proceso metu jis netampa iš skolininko išieškotų lėšų savininku. – paneigimą. Antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo. kaip tokie. tol nuosavybės teisė į juos išlieka pinigų savininkui – skolininkui. Pinigai. užtikrintų ir atsakovo teisių bei teisėtų interesų apsaugą.33 baigta (CPK 626 straipsnio 3 punktas. kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Iš skolininko išieškotos lėšos išieškotojo nuosavybe tampa nuo jų perdavimo išieškotojui. taip pat privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti. gegužės 18d. nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. šioms patekus į antstolio depozitinę sąskaitą. . kad tol. bylos Nr. Pagal CPK 148 straipsnio 4 dalį.

o taikytinas tiek. dokumentas. 689 straipsnio 4 dalis). Tokios piniginės lėšos paprastai turėtų būti paliekamos saugoti toje pat kredito įstaigos sąskaitoje. kad būtų realiai uždraustas disponavimas tomis lėšomis. kad egzistuoja teisės spraga. Pagal CPK 613 straipsnį antstolis vykdymo proceso metu turi teisę priimti ir kitokius patvarkymus. esančių kredito įstaigose bei pas kitus asmenis. CPK 689 straipsnis reglamentuoja antstolio atliekamą piniginių lėšų. kitoms kredito įstaigoms ar asmenims. kad CPK 689 straipsnis yra specialioji norma CPK 675 ir 677 straipsnių atžvilgiu bei kad tokiu kaip nagrinėjamos bylos atveju CPK 689 straipsnis taikytinas tiesiogiai. Teisėjų kolegija nesutinka su tuo. Pagal analogiją taikant CPK 689 straipsnio 4 dalį tokiu kaip nagrinėjamos bylos atveju antstolis turi išsiųsti patvarkymą aprašyti atsakovo pinigines lėšas. 675 straipsnio 3 dalis. 675. 677 straipsniai. nei nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje. o šioje instrukcijoje nustatytos formos patvarkymai antstoliui yra privalomi tik teisės normose nurodytais atvejais. tačiau pastarojo straipsnio 1. kuri turi būti užpildyta pagal įstatymo analogiją taikant CPK 689 straipsnį tiek. kad jos tiesiogiai nereglamentuoja tvarkos. kiek tokių antstolio veiksmų nesureguliuoja CPK 148 straipsnio 4 dalis. neturi įgalinimų areštuoti turtą bei surašyti turto arešto aktą. . Antstolis. Dėl to teisėjų kolegija iš esmės sutiko su apeliacinės instancijos teismo išvada. jog šios teisės normos nereglamentuoja atsakovo piniginių lėšų. arešto – tikslui pasiekti pakanka to. vykdydamas teismo nutartį dėl laikinosios apsaugos priemonės – piniginių lėšų arešto. Teisėjų kolegijos vertinimu. gali būti didinami lėšų savininko nuostoliai. kad antstolis sudaro areštuojamo turto aprašą CPK 377 straipsnyje nustatyta tvarka. kad. CPK 675 straipsnio 3 dalyje nustatyta. juolab kai teismo nutartimi dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo buvo apribota tik disponavimo tokiomis piniginėmis lėšomis teisė. t. kiek reikalinga įvykdyti nutartį areštuoti turtą (CPK 3 straipsnio 6 dalis). Teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės – turto arešto – taikymo savaime yra turto arešto aktas. tai teismo nutartyje išsamūs turto duomenys gali būti nenurodomi. y. kad skolininkas atitinkamame banke turi sąskaitą.34 kiek ir kokio turto turi atsakovas. turi surasti ir aprašyti kredito įstaigose esančias atsakovo pinigines lėšas. vykdantis tokią teismo nutartį. kai antstolis nukreipia išieškojimą į pinigines lėšas. o surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama antstoliui. Toks antstolio patvarkymas prilyginamas areštuojamo turto aprašui (CPK 3 straipsnio 6 dalis. todėl vykdant teismo nutartį dėl laikinosios apsaugos priemonės – turto arešto – šis straipsnis tiesiogiai netaikytinas. areštą. kuriuo įforminamas valstybės institucijos (pareigūno) sprendimas priverstinai tam tikram laikui apriboti nuosavybės teises į turtą (Turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). esančių kredito įstaigose. kol negautų informacijos. nukreipdamas išieškojimą į banko sąskaitose esančias lėšas. 3 ir 4 dalyse nustatytas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą. Be to. Tokią išvadą pagrindžia CPK 689 straipsnio 3 dalies nuostata. Pagal CPK 148 straipsnio 4 dalį teismas antstoliui paveda tik surasti ir aprašyti turtą. Laikinosios apsaugos priemonės –lėšų. Pervedus pinigines lėšas į kitam asmeniui priklausančią sąskaitą. kuriems antstolis sprendžia esant reikalinga išsiųsti. Nors CPK 675 straipsnio 3 dalyje ir yra nurodyta. Nėra teisinio pagrindo pripažinti pagrįstais kasacinio skundo argumentus. esančių kredito įstaigose aprašymo. pagal kurią antstolis. šiuo atveju antstolis turto arešto akto nesurašo. kad vykdydamas teismo (teisėjo) nutartį areštuoti turtą antstolis sudaro areštuojamo turto aprašą CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka. antstolis privalėtų užklausinėti kiekvieną banką neva paeiliui. atitinkami antstolio patvarkymai gali būti vienu metu išsiuntinėjami visiems bankams. Vykdymo procesą reglamentuojančių CPK normų bei jų taikymo tvarką nustatančių Sprendimų vykdymo instrukcijos normų analizė įgalina padaryti išvadą.

Dėl CPK 510 ir 603 straipsnių santykio Byloje nagrinėjamas klausimas – kokia tvarka galėtų ginti savo pažeistas teises suinteresuotas asmuo. 3K-3-371/2007 2. CPK 510 straipsnyje įtvirtinta vykdymo proceso dalyvių teisė paduoti skundą dėl antstolio veiksmų. kuriuo įforminamas valstybės institucijos (pareigūno) sprendimas priverstinai tam tikram laikui apriboti nuosavybės teises į turtą (Turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). Nagrinėjamu atveju antstolė. spalio 5 d. antstolis sudaro areštuojamo turto aprašą CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka. priklausymu. Tai reiškia. vykdydamas teismo nutartį dėl laikinosios apsaugos priemonės – turto arešto – taikymo. konkretaus vykdymo proceso veiksmo būtini dalyviai. byla Nr. y. y. Tokiais atvejais surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama antstoliui (CPK 148 straipsnio 4 dalis). dokumentas. Ši nuostata atsispindi ir teisės doktrinoje bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. y. spalio 29 d. CPK 633 straipsnyje nustatyta. 3K-3-524/2005. y.35 Kilus abejonėms dėl areštuotų piniginių lėšų saugojimo. aprašė skolininko (atsakovo) UAB „Stiklo galerija“ turtą. t. CPK 603 straipsnio 1 dalyje nustatyta. o kiti asmenys. bylos Nr. vykdydama teismo nutartį. į jį įtraukė ne atsakovo turtą. kad antstolis. 2008 m. kad skundai dėl antstolio veiksmų gali būti paduodami per pakankamai trumpą terminą – per dešimt dienų nuo to momento.. 443 straipsnio 8 dalis). rugsėjo 30 d. pvz. nutartyje išsamių turto duomenų gali nenurodyti. iš kurio išieškoma. t. antstolis turėjo kreiptis į nutartį dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo priėmusį teismą. Tokia nutartis antstolio vykdoma teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka (CPK 152 straipsnio 4 dalis).. Atkreiptinas dėmesys į tai. kad teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės – turto arešto – taikymo savaime yra turto arešto aktas. priimta civilinėje byloje pagal UAB „Parex lizingas“ skundą dėl antstolio veiksmų. susijusias su turtu. Kitų asmenų (ne vykdymo proceso dalyvių) teisių pažeidimo vykdymo proceso metu atveju CPK įtvirtintas specialus teisių gynimo būdas. tokioje byloje teismas turi būti aktyvus (CPK 179 straipsnio 2 dalis. kurio atžvilgiu pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė. nesantys tiesioginiai vykdymo proceso dalyviai) gali pareikšti ieškinį dėl civilinės teisės. kiek ir kokio turto turi atsakovas. Šią tvarką reglametuoja CPK VI dalies „Vykdymo procesas“ normos. kai skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamą procesinį veiksmą arba atsisakymą jį atlikti. bet kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą. kad byla yra nedispozityvi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sudarydamas areštuojamo turto aprašą. taikydamas laikinąsias apsaugos priemones. tačiau jie apie vykdymo veiksmo atlikimo laiką ir vietą privalo būti tinkamai informuoti). nurodantis. Vykdydamas teismo (teisėjo) nutartį areštuoti turtą. t. Pažymėtina. Tokį ginčą nagrinėja teismas pagal ginčo teisenos taisykles.. kurių dalyvavimas atliekant vykdymo veiksmą gali būti nebūtinas. bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Respublikos“ leidiniai“ skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų. priėmė Klaipėdos miesto apylinkės teismas. Pagal šio straipsnio 1 dalį skundo objektas gali būti tik antstolio atliekami procesiniai veiksmai arba atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Nagrinėjamu atveju būtent tokio pobūdžio nutartį 2007 m. gruodžio 5 d. kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes (pvz. Tokiu ateju antstolis turto arešto akto nesurašo (CPK 675 straipsnio 3 dalis). nutartis. jeigu jis yra susijęs su turto. kad išieškotojas ir skolininkas yra laikomi vykdymo proceso šalimis. įkaito davėjai ir pan. asmenys. Šie skundai nagrinėjami ypatingąja teisena. Taip gali būti. nutartis. kad kiti asmenys (t. – suinteresuotais asmenimis vykdymo procese. . varžytynėse dalyvaujantys asmenys. kad tam tikrais atvejais teismas. Visi šie asmenys yra vykdymo proceso dalyviai. kai laikinoji apsaugos priemonė taikoma turto registre neregistruojamiems kilnojamiesiems daiktams arba nutarties priėmimo dieną teismui nežinoma. Pažymėtina.

bylos Nr. S. kasatoriaus teigimu. kai pačiam antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės. bylos Nr. 3K-3-211/2007. 3K-3-434/2008. Stašenienė ir kt. kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis.. gegužės 19 d. B. kad vykdymo proceso šalių prieštaravimai nėra vienintelis pagrindas skirti ekspertizę areštuojamo turto vertei nustatyti. UAB „Stiklo galerija“ ir A. ir kt. kad CPK 681 straipsnio 1 dalyje kaip savarankiškas pagrindas tokio pobūdžio ekspertizei skirti nurodytas atvejis. Įstatymo antstoliui nustatyta pareiga ir suteikta realių galimybių taip įkainoti areštuotą turtą. 2007 m. nutartis. nei išieškotoja dėl antstolio atlikto buto įkainojimo neprieštaravo.3K-3-528/2008 3. R. R. nutartis. 2008 m. todėl nebuvo pagrindo ekspertizei skirti. antstolė A. o ne UAB „Stiklo galerija“. tačiau laikinosios apsaugos priemonės taikymo įstatyminis pagrindas (pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinoji apsaugos priemonė taikoma. tai ir CPK 443 straipsnio 7 dalies taisyklės taikymas neturi juridinio pagrindo. taigi kelia klausimą dėl turto. taip pat ar buvo apskųsti antstolio veiksmai parduodant turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. bylos Nr. kad antstolio aprašytas turtas nuosavybės teise priklauso kasatoriui. antstolė R. P. ar buvo reiškiama prieštaravimų dėl turto įkainojimo. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką tuo atveju. tačiau teismas 2005 m. AB „Lithun“ ir kt. priimta civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. B. pareiga. Taigi bylą nagrinėję teismai suabsoliutino šalių prieštaravimų dėl turto vertės nebuvimą. ir kt. ar skolininkas ir išieškotojas reiškia prieštaravimų dėl nustatytos turto kainos. kovo 5 d. o ne skolininkui UAB „Stiklo galerija“. R.. 2009 m. nutartis. priklauso jam. R. dar nepradėtas. nutartimi antstolį įpareigojo perkainoti butą. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Robela“ v.. suponuoja išvadą dėl CPK 603 straipsnyje nustatyto pažeistos teisės gynimo būdo ir tvarkos taikymo. kad tai visų pirma yra antstolio. Nagrinėjamoje byloje teismai konstatavo.. Minėta. Teisėjų kolegija pažymėjo. kovo 17 d. sistemiškai aiškinant civilinio proceso normas. B. Pažymėtina tai. priimta civilinėje byloje UAB „JGK statyba“ v. priimta civilinėje byloje R. kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas. kaip valstybės įgalioto asmens. Šioje byloje kasatorius (pareiškėjas) UAB „Robela“ reikalavimą panaikinti turto aprašą grindžia aplinkybe. nuosavybės teisės. Mikliušienė.36 priimta civilinėje byloje D. kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia abejonių. sausio 9 d. kurį antstolis aprašė vykdydamas teismo nutartį dėl laikinosios apsaugos priemonės (arešto) taikymo. vadovaujantis civilinio proceso normų reikalavimais. byla Nr. kad nei skolininkė. 3K-3604/2008. antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto įkainojimui nustatyti nepriklausomai nuo to. R. v. bylos Nr. ar turtas įvertintas ir varžytynėse parduotas už tinkamą kainą. Taigi kasacinio teismo praktika dėl tinkamą varžytynėse parduodamo turto kainos nustatymą teisės normų taikymo ir aiškinimo yra iš esmės suformuota ir orientuota į tai. CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata. išieškotojo ir skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. Nors šiuo metu išieškojimas iš areštuoto turto. Lietuvos aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. S. 3K-3-161/2007). spalio 22 d. antstolis L. priimta civilinėje byloje V. kad 2004 m. antstolė A. Vinkleris v. Gudeika ir kt. nepriklauso nuo to. 3K-3-218/2009).. kad šią pareigą antstolis privalo vykdyti nepaisant to. nutartis. 3K-3-8/2005. kasatorė pateikė teismui prašymą įpareigoti antstolį buto vertei nustatyti skirti ekspertizę. vasario 7 d. jeigu jos nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas). negali būti ginamos ypatingąja teisena.. bylos Nr. K. v. Žičkuvienė ir kt. priimta civilinėje byloje V. Dėl areštuoto turto įkainojimo rinkos kainos Kasacinio teismo praktikoje konstatuota. Žičkuvienė. Teismo pareiga patikrinti. bylos Nr. kuris. gegužės 28 d. kad jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės. . Kadangi šiuo atveju kasatoriaus teisės.). v. nutartis..

Tik žinant turto rinkos kainą turto pardavimo iš varžytynių metu. birželio 29 d. kad kilnojamojo turto dėl jo menkos vertės būtų nepakakę išieškomai sumai padengti.. gegužės 28 d. Nors viso bylos proceso metu kasatorė kėlė ginčą dėl netinkamai nustatytos areštuoto turto vertės. į kurį nukreipiamas išieškojimas. Tačiau byloje teismai neatsižvelgė į tai. kurį turtą varžytynėse parduoti pirmiausia (CPK 715 straipsnis). įvertintą 120 000 Lt. išieškojimas nukreiptas į skolininko paskutinį būstą. 3K-3-211/2007). Taigi turto rinkos kaina bei kainų (ginčijamo pardavimo ir pardavimo įstatymų nustatyta tvarka) skirtumas teisme nagrinėjant ginčą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu nustatomi teismui paskyrus ekspertizę CPK 212-219 straipsniuose nustatyta tvarka. kad skolininkui buvo siunčiami antstolio patvarkymai pateikti informaciją apie turimą turtą. gegužės 26 d. turto aprašu atliktas įkainojimas ir 2004 m. Pagal CPK 664 straipsnio 2 ir 5 dalis antrąja eile išieškoma iš skolininko kilnojamojo turto. Dėl išieškojimo nukreipimo į skolininko būstą eiliškumo Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nustatė. antstolis nesilaikė turto.66 Lt. kad skolininkas nenurodė kito turto. antstolis L. bylos Nr. priimta civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. Tokiu atveju teismas turi skirti ekspertizę ginčijamai turto kainai nustatyti ir. gegužės 26 d. išieškoma paskutine eile.37 neskiriant ekspertizės. kad turtas parduotas už kainą. Nukreipdamas išieškojimą ne į šį skolininko kilnojamąjį turtą. nesinaudojimą savo teisėmis ir pareigų nevykdymą neatsakingumu dėl jo atžvilgiu vykdomo išieškojimo. bylos Nr. tačiau skolininkas nevykdė CPK 645 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą. kad antstolio išieškoma suma pagal tris vykdomuosius dokumentus buvo 4289. Dėl to pagrįstai teismai įvertino tokį skolininko nebendradarbiavimą su antstoliu. 13) antstolis surinko duomenis iš viešųjų registrų apie skolininko turtą. Skolininkas taip pat nesinaudojo teise nurodyti antstoliui. A. nustatytą dar 1999 m. kad antstolio areštuoto turto įkainojimas 2004 m. nutartis.. (35 000 Lt) buvo mažesnis už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytą vidutinę buto rinkos vertę (36 624 Lt). ekspertizei nustačius realią to meto ginčo objekto kainą. Gudeika ir kt. Antstolio argumentas. l. Teismui nesukėlė abejonių tai. 3K-3-292/2009 VII. galima spręsti apie varžytynių teisėtumą. kad turto pardavimo iš varžytynių aktas būtų pripažintas negaliojančiu. kad antstolio 2004 m. o į skolininko būstą. 10-4269/2004 (b. kuriame jis gyvena. nutartis civilinėje byloje V. tačiau neišnaudota galimybė nukreipti išieškojimą į skolininko kilnojamąjį turtą patvirtina varžytynių dėl skolininko būsto pardavimo akto neteisėtumą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. . į kurį pirmiausia turėjo būti nukreipiamas išieškojimas (CPK 715 straipsnis). yra objektyvus pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. Tai sudaro teisinį pagrindą pripažinti turto pardavimo varžytynėse aktą negaliojančiu (CPK 602 straipsnio 1 dalies 5 punktas). v. Tai. tuo tarpu kasatorės pateiktos preliminarios išvados dėl konkretaus turto vertės apskritai nevertino. J. dėl to nesilaikant šios tvarkos buvo pažeista šioje teisės normoje nustatyta skolininko teisė. eiliškumo. gegužės 10 d. parduoto buto kaina neatitiko realios vertės. Taigi antstolio turėta. Č. neatitinkančią to meto rinkos kainos. nors vykdomojoje byloje Nr. dėl to antstoliui tapo žinoma apie skolininko turimas tris įregistruotas transporto priemones ir jų duomenis. ir kt.2 Išieškojimo eiliškumas 1. reiškia. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tam. teismas turi būti visiškai įsitikinęs. liepos 5 d. Teismas nemotyvuotai vertino tik antstolio pateiktas neinformatyvias pažymas apie dviejų kambarių butų Panevėžyje kainas. o iš skolininko būsto. jog kasatorė nepaneigė. jog jis sutiko su įstatyme įtvirtintu eiliškumu. neatleidžia nuo pareigos laikytis išieškojimo eiliškumo. R. apeliacinės instancijos teismas sprendė.

kai bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretaus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas. kuriose yra nustatyti bendrosios nuosavybės teisės samprata. 3K-3607/2007 2. kad skola būtų priteista ir vykdoma iš jų abiejų turto. B.) CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kad CPK 667 straipsnio nuostatos dėl skolininko (fizinio asmens). nustatymo. tai antstolis neturi teisės priimti patvarkymo dėl skolos išieškojimo iš bendro turto. 593 straipsniai). Dėl skolininko dalies nustatymo (CPK 667 str. skolininkui ir jo sutuoktiniui. R. kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies. naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4. o reikiamais atvejais ir bendrosios dalinės nuosavybės dalyviams.73 straipsnio 3 dalis). kad jų dalys yra lygios (CK 4. I. ir kt.72 straipsnio 1 dalis). Ši tik vykdymo procese taikoma proceso teisės norma turi būti aiškinama atsižvelgiant į materialiosios teisės normas. iš kurių turto pagal prievolės prigimtį gali būti nukreiptas išieškojimas ir ieškovas pageidauja.38 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. Dėl prievolės vykdymo iš bendro sutuoktinių turto Kasacinis teismas nurodė . lapkričio 25 d. kad prievolės vykdymas iš bendro sutuoktinių turto yra prievolės asmeniui nustatymas. v. lapkričio 19 d. Antstolis tokios teisės neturi. S. Š. kai skolininkui su kitais asmenimis priklausančio turto dalys nėra nustatytos. Vieno iš sutuoktinių neįtraukimas į civilinės bylos dėl skolos priteisimo nagrinėjimą neatitinka CPK 266 straipsnio reikalavimų. bendrosios jungtinės nuosavybės teisė – kai nuosavybės dalys nėra nustatytos (CK 4. kad jeigu skolininkui (fiziniam asmeniui) priklausančio turto. Įstatyme nustatytos dvi bendrosios nuosavybės teisės rūšys: bendroji dalinė nuosavybės teisė – kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys. Bendrosios nuosavybės teisė suprantama kaip dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti. esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe.3 Išieškojimas iš keliems asmenims priklausančio turto 1. skundą dėl antstolio veiksmų. nes į bylą turėtų būti traukiami kaip atsakovai tie asmenys. antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui. Tuo atveju. nutartis civilinėje byloje. kuris yra bendraturtis su . kai atsakomybė pagal prievolę kyla abiem sutuoktiniams kaip solidariesiems skolininkams. Tuo atveju. kuris yra bendras su kitais asmenimis. byla Nr. kad skolininkui priklausanti turto dalis gali būti nustatoma tik tuo atveju. dalis nenustatyta. Iš šios proceso teisės normos turinio matyti. 3K-3-503/2008 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. tai šios prievolės išieškojimo procese turi dalyvauti abu sutuoktiniai. taip pat kitiems asmenims.73 straipsnio 1 dalis).S. kurioje atsakovu dalyvavo vienas iš sutuoktinių. todėl tokios prievolės pobūdį ir galimybę išieškoti iš bendro sutuoktinių turto nustato tik teismas. o kitas sutuoktinis į bylą nebuvo įtrauktas. byla Nr. byla Nr. 3K-3-477/2008 VII.. jos rūšys ir įgyvendinimas (CK ketvirtosios knygos IV skirsnis). antstolis A. A. kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes (CPK 633 straipsnis). R. v... preziumuojama. o skola priteista dėl santuokos metu šeimos interesais sudaryto sandorio nevykdymo. P. Jis turi kreiptis į teismą su pareiškimu dėl galimybės nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą išaiškinimo (CPK 589. Teisėjų kolegija aiškina. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. nutartis civilinėje byloje H. gruodžio 29 d. Jeigu skola priteista civilinėje byloje. Tokį pareiškimą teismas nagrinėja dalyvaujant suinteresuotiems asmenims: išieškotojui.

W. naudojamas ir disponuojamas nekilnojamasis daiktas būtų parduodamas už kuo didesnę kaina.75 straipsnio 1 dalis). v. B. Darytina išvada. kai bendraturčių dalys nenustatytos. 3K-3-360/2005). vienoje iš nutarčių nurodęs. 3K-3-23/2006).306 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. nutartis. tiek realiajai daliai. 2005 m. rugsėjo 6 d.s prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo. vasario 23 d. B. Tais atvejais. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo L. byla Nr. priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos S.. nutartis. byla Nr. priverstinio vykdymo metu negali būti nustatoma naudojimosi skolininkui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarka pagal CPK 667 straipsnio 2 dalį pateiktą išieškotojo ar bendrosios dalinės nuosavybės dalyvio prašymą. kad iš jos būtų galima išieškoti (CK 4. Vainikonienė ir kt. kad išieškojimas galimas esant nustatytai tiek idealiajai. kad tik remdamasis pagal CPK 667 straipsnio 1 dalį išieškotojo ar bendrosios nuosavybės dalyvių pateiktu prašymu nustatęs skolininko dalį teismas turi vadovautis CPK 667 straipsnio 2 dalimi ir kartu nustatyti naudojimosi tvarką skolininkui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi. Be to. taip užtikrinant kreditoriaus bei skolininko. kad ieškovei priklausančiame bute nėra atskiros izoliuotos patalpos. turto nustatymo gali būti taikomos tik tuo atveju. Tokios praktikos taip pat laikosi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. kad CPK 667 straipsnio pagrindu teismas gali nustatyti bendrosios nuosavybės bendraturčių idealiąsias bei (ar) realiąsias dalis ir jos turi būti nustatytos taip. antstolė D. Taigi įgyvendinti savo bendrosios dalinės nuosavybės teisę ir atsidalyti savo dalį arba nusistatyti naudojimosi bendru turtu tvarką pirmiausia turi skolininkas (turto bendraturtis). Be abejo. todėl pirkimo–pardavimo sutarties dalyku (varžytynių dalyku) nagrinėjamoje byloje galėjo būti tik 1/2 dalis nuosavybės teisės į ginčo butą (CK 1. Šimulynas ir kt. kai remiantis viešo registro duomenimis skolininko.39 kitais asmenimis. Karpenko. 3K-3-542/2007 . Vis dėlto nekilnojamojo daikto. kad skolininko ir kitų bendraturčių bendrosios nuosavybės teise valdomas. paskirtis yra tai. t. nutartis. įstatyme įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčo teisena reikalauti atidalyti skolininko dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės taip. nutartis. pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo. 6. gruodžio 5 d. byla Nr.112 straipsnis. kai turtas valdomas. byla Nr. kad pirkimo–pardavimo sutarties dalyku gali būti taip pat ir turtinės teisės. Taigi teismų praktikoje pripažįstama.. kad tais atvejais. Šių proceso teisės normų. priimta civilinėje byloje AB „Ūkio bankas“ v. nes CPK normos neįpareigoja būtinai nustatyti realiosios skolininkui priklausančio turto bendroje nuosavybėje dalies. kaip bendrosios dalinės nuosavybės dalyvio.81 straipsnio 1 dalis). Taigi darytina išvada. P. sausio 11 d. T. 3K-3-448/2006). V. nes priešingu atveju teismo sprendimo įvykdymas taptų negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti naudojimosi daikto konkrečiomis dalimis tvarką (CK 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. ji nustatoma teismo tvarka ginčo teisena pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį (CK 4. kai buvo nustatyta skolininko dalis bendroje nuosavybėje. bet konkrečios bendraturčių dalys nenustatytos. kuris yra bendroji dalinė nuosavybė. 3K-3-121/2005. tą padarius. naudojamas ar juo disponuojama bendrosios jungtinės nuosavybės teise ar tam tikrais atvejais– bendrosios dalinės nuosavybės teise. kuriose nustatytas įpareigojimas teismui nustatyti naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarką po to. nustatyti naudojimosi tvarką turi būti suinteresuotas skolininkas. Milevičienė ir kt. antstolės R. M. o teismai negali priskirti šios pareigos išieškotojui ir antstoliui. kai kyla bendraturčių ginčas dėl naudojimosi daiktu tvarkos. dalis yra žinoma. rugsėjo 28 d. byla Nr. priimta civilinėje byloje R. nes. Atkreiptinas dėmesys į tai. Graižienės kontora. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šios kategorijos bylose yra suformavęs praktiką.80 straipsnio 3 dalis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. y. atsiranda galimybė jam priklausančią turto dalį realizuoti už kuo aukštesnę kainą. kad būtų įmanoma išieškoti. priimta civilinėje byloje J. v.

I. ar išieškojimas turi būti vykdomas iš bendro sutuoktinių turto. išskyrus atvejus. Šiuo atveju antstolis vykdymo procese ginčijamu 2007 m. bylos Nr. rugsėjo 13 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. prieš pradedant vykdyti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą. t.. 3K-7-149/2008 Pagal CPK 648 straipsnio 1 dalies 4. antstolis tokios teisės neturi ir negali priimti patvarkymo dėl skolos išieškojimo iš bendro turto. Š. kai civilinė atsakomybė pagal prievolės prigimtį tenka abiem sutuoktiniams kaip solidariesiems skolininkams ir prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. ir kt. išduotą vykdomąjį raštą Nr. ar iš skolininko asmeninio turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. 2005 m. G. G. bylos Nr. tai šios prievolės išieškojimo teismo procese turi dalyvauti abu sutuoktiniai. nutartyje civilinėje byloje AB bankas „Hansabankas“ v. Teisėjų kolegija sutiko su kasacinio skundo argumentu. A.109 straipsnio 1 dalis). Nustatęs įstatyminį (materialųjį) atsakovų (sutuoktinių) bendrininkavimą. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. Dėl išieškojimo iš bendro sutuoktinių turto ypatumų Prievolės vykdymas iš bendro sutuoktinių turto yra prievolės asmeniui nustatymas.40 3. vasario 15 d. į kurių turtą pagal prievolės prigimtį gali būti nukreiptas išieškojimas (CPK 43 straipsnio 1 dalies 1 punktas. Zenkevičius. 7 punktus vykdomajame rašte. kad net ir esant solidariajai prievolei. bylos Nr. N. Iš vykdomosios bylos matyti. todėl tokios prievolės pobūdį ir galimybę išieškoti iš bendro sutuoktinių turto nustato tik teismas. nutartis civilinėje byloje pagal J. jeigu jai įvykdyti nepakanka atsakovu buvusio sutuoktinio (skolininko) asmeninio arba (ir) bendro . t. CK 3. skundą dėl antstolio veiksmų. vykdomasis dokumentas išieškoti iš jos asmeninio turto negalėjo būti išduotas. skundą dėl antstolio veiksmų. y. Bložė ir kt. y.109 straipsnio 1 dalis). ir I. spalio 17 d. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. kovo 1 d..). Tuo atveju. patvarkymu areštavo kasatorės lėšas ir ją nurodė kaip skolininkę pagal Vilniaus apygardos teismo sprendimo pagrindu 2000 m. suinteresuoti asmenys: antstolis A. teismas turi pasiūlyti ieškovui įtraukti į procesą ir kitą sutuoktinį bendraatsakoviu. Š. skundą dėl antstolio veiksmų. Vien turto režimo (statuso) nustatymas povedybinėje sutartyje savaime nepaneigia kreditoriaus išieškojimo teisės pagal sutuoktinių prievolę. 3K-3-484/2005. kuriame kaip skolininkas nurodytas vienas iš sutuoktinių. CK 3. Teismas neturi spręsti klausimo dėl neįtrauktų byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 straipsnis). konstatuota. į bylą turi būti traukiami bendraatsakoviais tie asmenys. 756 straipsniai) reikštų CPK 586 straipsnio pažeidimą. rugsėjo 7 d. atsiradusią iki povedybinės sutarties sudarymo. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjų V. Pagal teisės į tinkamą procesą principą asmenų procesinė padėtis byloje turi atitikti jų materialųjį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 43 straipsnio 1 dalies 1 punktas. turi būti nurodyta su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis pažodžiui ir pilnas išieškotojo bei skolininko pavadinimas ir jų adresai. kad. kurios vykdomos iš bendro sutuoktinio turto. M. antstoliui pagal prievolės teisinę prigimtį būtina išsiaiškinti. vykdymo veiksmai būtų atlikti be vykdomojo dokumento. byla Nr. Susitarimas dėl sutuoktinių gautinų pajamų teisinio režimo neapriboja sutuoktinių civilinės atsakomybės pagal iki tokio susitarimo santuokos metu atsiradusias prievoles. antstolis A. Teismų praktikoje pripažįstama. 2-774/2000. 2-774/2000 yra nurodytas tik vienas skolininkas. sutuoktinės. nesant teismo sprendimo dėl A. Nižegorodova. kad pakeisti teisingumo aktą – teismo sprendimą – antstolio patvarkymu (CPK 613. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kad antstoliui pateiktame vykdomajame rašte Nr. 3K-3-383/2005. sausio 7 d. 3K-7-114/2008. kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir byloje nedalyvaujantiems asmenims (prejudiciniai faktai) (CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punktas). be kitų privalomų rekvizitų.

kreditorius turi teisę pareikšti savarankišką ieškinį šiam sutuoktiniui įrodinėdamas CK 3. G.45 Lt skola. to nepadarius. Teisėjų kolegija pažymi. Dėl galimybių iešieškoti iš bendro sutuoktinių turto turi nustatyti teismas. Dėl antstolio teisių ir pareigų. Minėta. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. y. bylos Nr. svarstoma. konstatuotinas antstolio veiksmų neteisėtumas. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija išaiškina. prieš pradedant vykdyti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą. 3K-381/2010. ar išnaudojo procesines galimybes klausimams dėl skolos išieškojimo iš kasatorės turto vykdymo proceso metu išaiškinti. ar išieškojimas turi būti vykdomas iš bendro sutuoktinių turto. KAĮ 36 straipsnis) ar šių procesinių sprendimų vykdymo tvarkos išaiškinimo (CPK 589 straipsnis) institutai. nebent būtų nustatytos KAĮ 9 straipsnyje įtvirtintos arbitražinio susitarimo sąlygos. Teismų praktikoje pripažįstama. t. prievolės pobūdį gali nustatyti tik teismas. metinės palūkanos už priteistą sumą. ar iš skolininko asmeninio turto (Lietuvos Aukščiausiojo . vasario 17 d.109 straipsnyje nustatytų pagrindų. kuriame skolininkas nurodytas vienas iš sutuoktinių. antstoliui pagal prievolės teisinę prigimtį būtina išsiaiškinti. 6 proc. ar jis pagal vykdymo proceso normas. L. firmos „Technotakas“ išieškoma 45 839. Teisėjų kolegija taip pat pažymi. teismo sprendimas reikštų teisinį pagrindą vykdomajam dokumentui išduoti ir antstolio įvykdytą išieškojimą iš kreditoriui solidariai atsakančių sutuoktinių asmeninio turto (CK 3. kai dėl vieno sutuoktinio priimtas arbitražinis sprendimas. galėjo nustatyti prievolės pobūdį. nedalyvavusio sudarant tokį susitarimą. antstolis neturėtų įstatyminio pagrindo nukreipti išieškojimą į kito sutuoktinio asmeninį turtą. kad tuo atveju. Šiomis teisėmis asmuo visa apimtimi galės pasinaudoti tik tuo atveju. kuriuo iš A. Dėl šios priežasties ieškinys tokiam sutuoktiniui negali būti pareikštas arbitraže. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m.109 straipsnio taikymo sąlygas.41 sutuoktinių turto. teismo įsakymo. reglamentuojančias išieškojimą. skundą dėl antstolio veiksmų. kai bylos nagrinėjimo metu kitas sutuoktinis nebuvo įtrauktas atsakovu. Tačiau tokiu atveju pažymėtina. kad sutuoktinio sudarytas arbitražinis susitarimas nesaisto kito sutuoktinio. kurias atsisakyta tai padaryti. skundą dėl antstolio veiksmų. kad reikalavimui tenkinti iš bendro sutuoktinių turto nėra CK 3. jeigu byla nagrinėjama ginčo teisenos tvarka kreditoriui pateikus ieškinį abiem sutuoktiniams kaip atsakovams bei įrodinėjant CK 3.109 straipsnio taikymo pagrindus. bylinėjimosi išlaidos kreditoriui UAB „ACME kompiuterių komponentai“.T. Vadinasi. 3K-3-248/2009. bet ne antstolis. gegužės 29 d. 4. bylos Nr. Šis privalo veikti pagal CPK 667 straipsnyje nustatytus reikalavimus. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos M. kad išieškojimas iš kito sutuoktinio turto negali būti pasiektas ir išieškotojui skundžiant antstolio veiksmus. delspinigiai. kad išieškojimui iš bendro sutuoktinių turto netaikytini teismo ar arbitražo teismo sprendimo aiškinimo (CPK 278 straipsnis. šiuo atveju dėl priimto antstolio patvarkymo teisėtumo turi būti sprendžiama antstoliui įstatymo nustatytų procesinių teisių ir pareigų laikymosi aspektu. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. rugpjūčio 10 d. taikant CPK 673 straipsnį Byloje kilo ginčas dėl antstolio vykdomo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006 m.113 straipsnis) pripažinti teisėtu. kad. Naujo skolininko (kito sutuoktinio) įtraukimas taikant šiuos institutus reikštų procesinio sprendimo pakeitimą nustatant teises bei pareigas byloje nedalyvavusiam asmeniui. Į kreditoriaus reikalavimą vykdyti prievolę iš bendro sutuoktinių turto prievolės asmeniškai neprisiėmęs sutuoktinis turi teisę pareikšti visus atsikirtimus bei naudotis visomis procesinėmis teisėmis įrodinėdamas. K. nesant teismo sprendimo. Šią teisę kreditorius turi ir tuo atveju.

Sprendimo vykdymo tvarka ir būdas pagal CPK 589 ir 593 straipsnius gali būti keičiami tol. į vykdomąjį raštą pažodžiui įrašomos teismo sprendimo rezoliucinės dalies nuostatos.sudarymo. nesant įrodymų apie tai. kilus neaiškumų. K. Bylą nagrinėję teismai nustatė. Antra. K. jie vykdymo metu gali būti išsprendžiami teismo (CPK 589 straipsnis). Dėl to dalį neaiškumų gali pašalinti pats antstolis. bylos Nr. kad po teismo sprendimo priėmimo ir iki vykdymo įvyko pakeitimų. turi būti iškeliama nauja civilinė byla (CPK 279 straipsnio 4 dalis). dėl kurių nebegali būti įvykdytas teismo sprendimas. bylos Nr. Dėl to teismas nelaikė. M. ar sutuoktiniai privalo kreditoriui atsakyti solidariai pagal pirmiau nurodytoje vykdomojoje byloje vykdomą išieškojimą.). kurie pakeistų materialinio civilinio santykio turinį. kad nustatyti. kad antstolis neturi teisės atlikti tokių procesinių vykdymo veiksmų. priklausantį turtą neišsiaiškinęs. kad A.) antstolis neturi įgaliojimų keisti. suinteresuoti asmenys UAB „ACME kompiuterių komponentai“ ir kt. 2005 m. savo ar byloje dalyvaujančių asmenų iniciatyva. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. Nors žemės sklypas įgytas santuokos metu. dovanojimo sutartį įgijo 53 800/163 800 dalis žemės sklypo Vilniaus rajone. Antstolis.. antstolis negali išspręsti materialinio teisinio klausimo. išspręsti ne visi reikalavimai. N. nuosavybė.. ir kt. išaiškindamas teismo sprendimo vykdymo tvarką ar spręsdamas dėl įvykdymo tvarkos pakeitimo. Sutarties pakeitimas yra akivaizdus materialinės teisės klausimo išsprendimo atvejis. K. antstolis išieškojimą nukreipia į kitą jos turtą ir savininko turtą. kurie nereikalauja teismo įsikišimo. kurio pagrindu atliekamas vykdymas. Jeigu vykdymo tvarka tampa neaiški dėl to. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto skundą dėl antstolio veiksmų. tai dėl naujų aplinkybių faktinio konstatavimo ir teisinio įvertinimo galimi dvejopi padariniai. Zenkevičius. jei iškilusių vykdymo problemų toje pačioje byloje išspręsti nepakeičiant sprendimo esmės neįmanoma. Pirma. šį klausimą teismas turi išspręsti toje pačioje byloje (CPK 7 straipsnis). S. jog po santuokos sudarymo būtų padidėjusi firmos vertė. yra teismo. lapkričio 16 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. byla Nr.. Tačiau neaiškumų gali būti ir dėl nedidelių. kol nepakeičiama sprendimo esmė. K. bet ne antstolio prerogatyva. nesinaudodamas CPK 589 ir 593 straipsniuose nustatyta tvarka. aritmetinės klaidos. ar išieškojimas turi būti vykdomas iš sutuoktinių bendro turto. 3K-3-383/2005. taisyti ar tikslinti teismo sprendimą. Teisėjų kolegija pabrėžia. ar iš asmeninio sutuoktinių turto. Gegužiškių kaime. Ši specialioji įstatymo norma reiškia. iš kurios asmeninio turto būtų galima išieškoti skolą. laikytina firmos dalyve. Kitaip tariant..42 Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. 3K-3-383/2009 Remiantis CPK 648 straipsnio 1 dalies 4 punktu. kad jis yra asmeninė A. K. visiškai smulkmeniškų neatitikimų. K. I. firma „Technotakas“ įregistruota iki santuokos su A. pareiškimą. kad A. kovo 16 d. Teismas atmetė antstolio argumentus. nustatytų ar pabaigtų ginčo šalių materialines teises ir pareigas. todėl antstolis CPK 593 straipsnyje nustatyta tvarka turėjo kreiptis į teismą reikšmingoms vykdomajai bylai aplinkybėms dėl individualios įmonės pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir prievolių vykdymo iš bendro sutuoktinių turto išaiškinti. vykdydamas teismo įsakymą. neaiškiai suformuluota rezoliucinė dalis ir pan. teismas laikė. suinteresuoti asmenys: antstolis A. spalio 17 d. Pagal įstatymą. skundą dėl antstolio veiksmų. yra šio juridinio asmens dalyvė. Taip sprendime išreikšta teismo valia įgauna praktinį vykdomąjį pobūdį. skundą dėl antstolio veiksmų. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje pagal antstolio D. Teisėjų kolegija pažymėjo. taikė CPK 673 straipsnio nuostatą. 3K-3484/2005. kad jeigu individuali (personalinė) įmonė neturi pakankamai lėšų išieškomoms sumoms padengti. kad antstolis negalėjo nukreipti išieškojimo į A. nutartis civilinėje byloje pagal J. kad A. bylos Nr. N. rugsėjo 7 d. o ši pagal 2002 m. Tačiau jeigu vykdymo tvarka yra neaiški dėl teismo sprendime esančių trūkumų (rašymo apsirikimai. 3K-3-500/2009 .

kai yra išieškotojo nurodymas. liepos 29 d. įstatymo redakciją – per devyniasdešimt dienų) nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. birželio 15 d. nors pagal CPK 512 straipsnį skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduotas ne vėliau kaip per dešimt dienų (pagal 2008 m. taigi. prisijungti prie išieškojimo iki to momento. išieškotų lėšų paskirstymo apskaičiavimą patvirtinto 2008 m. Kiekvienu atveju teismui sprendžiant. U. skundą dėl antstolio veiksmų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. bylos Nr. patvirtinęs antstolio parengtą išieškotų lėšų paskirstymo apskaičiavimą per tris dienas. kai yra keli išieškotojai. y. Teisėjų kolegija konstatuoja. Užkuraičio apskaičiavime išieškotojais nurodyti kasatorė ir pats antstolis. Užkuraičio 2008 m. kaip ir antstolis. kaip asmuo. 668. kuris pagal CPK 638 straipsnio 1 dalį nelaikomas išieškotoju. Teismai nepagrįstai suabsoliutino tokį išieškotojo nurodymo privalomumą. kiekvienu atveju vykdydamas išieškojimą sprendžia dėl išieškojimo tvarkos ir turi nustatyti. P. 13 straipsnio 1 dalis). nes pagal nurodytą proceso teisės normą patvarkymas dėl lėšų paskirstymo rengiamas tik tada. ar vykdant išieškojimą iš skolininko gyvenamosios patalpos nebuvo pažeistos nepilnamečių vaikų teisės ir interesai. CPK nustatyta nemažai nurodymų ir draudimų antstoliui vykdant išieškojimą iš skolininko turto (CPK 663.) Teisėjas rezoliucija antstolio S. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. 2008 m. lapkričio 14 d. turinčio vaikų. 739 straipsniai ir kt. 664. P. pažeidė CPK 756 straipsnį. 4 Vaikų interesų apsauga išieškojimo procese 1. rugpjūčio 1 d. negali būti suprantamos kaip draudimas įstatymų nustatyta tvarka realizuoti skolininko. kad.5 d. įstatymo redakciją – per dvidešimt dienų) nuo tos dienos.. lapkričio 14 d. Nagrinėjamo ginčo atveju teisėjas 2008 m.43 5. t. taip pat ar nebus pažeisti kitų asmenų interesai. 3K-3216/2009. nes užkirto kelią suinteresuotam asmeniui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą įgyvendinti teisę skųsti tokius antstolio veiksmus ir atėmė galimybę išieškotojui G. į kokį turtą nukreipti išieškojimą. net ir tuo atveju. 11. rugpjūčio 1 d. 11 straipsnis. VII. rezoliucija patvirtinęs antstolio S. teisėjas netinkamai atliko antstolio veiklos kontrolę.) ir teisėjo rezoliucijos (CPK 290 str. ar atitinkama išieškojimo tvarka. Dėl vaiko teisių parduodant turtą iš varžytinių Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4. kai teisėjas patvirtino antstolio patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo išieškotojams.). liepos 29 d. kurį pardavus iš varžytynių vaikas liks be būsto arba jam nebus užtikrintos normalios gyvenimo sąlygos (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 5-7 punktai. atitinka CPK įtvirtintus reikalavimus. išieškotų lėšų paskirstymo apskaičiavimą. 13 straipsnių nuostatos dėl prioritetinės vaiko interesų reikšmės. per tris dienas. . bet ne vėliau kaip per trisdešimt (pagal 2008 m. gyvenamąsias patalpas teismo sprendimo vykdymo tvarka. būtina nustatyti. ar šis turtas nėra vienintelis nepilnamečio vaiko gyvenamasis būstas. kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti. todėl antstolis. o nurodytame antstolio S. Dėl išieškotų lėšų paskirstymo (CPK 756 str. vykdantis jam valstybės pavestas funkcijas (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). būsto užtikrinimo vaikui.

nutartis civilinėje byloje K. kuriam antstolis yra išaiškinęs minėtą teisę. kuriam antstolis yra išaiškinęs minėtą teisę. gyvenamąjį namą ar jo dalį. invalidų (neįgaliųjų) ir socialiai remtinų asmenų teisę į paskutinį gyvenamąjį būstą. nutartis civilinėje byloje H. viešas interesas lemia išieškotojo dispozityvumo ir galimybės nukreipti išieškojimą į paskutinį gyvenamąjį būstą ribojimą. Kai skolininkas. kuri įstatymų nustatyta tvarka gali realizuoti CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytą teisę.. Ši antstolio pareiga vykdytina rašytine forma. 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties. antstolis G. priklausančią 1/2 dalį buto. nustatęs. būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi. šiuo atveju – nepilnamečio vaiko teisės į gyvenamąjį būstą ir normalias gyvenimo sąlygas.. gruodžio 3 d. varžantį skolininko teises ir teisėtus interesus. jog skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties. invalidų (neįgaliųjų) ir socialiai remtinų asmenų procesinė garantija – pagal galimybes apsaugoti juos nuo paskutinio gyvenamojo būsto praradimo. jog skolininkas T. vykdydamas CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatytą pareigą. v. G. ir kt. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. privalo išaiškinti skolininkui teisę prašyti taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytą apribojimą. antstolis. Vaiko teisių ir interesų apsauga. o teismas prieš tvirtinant turto pardavimo iš varžytynių aktą privalo patikrinti kaip antstolis įvykdė pareigą. todėl realiai nustatyti naudojimosi šiuo butu tvarką su kitu buto dalį įsigijusiu asmeniu neįmanoma. tenka antstoliui. viešas interesas reikalauja. Ši teisės norma vertintina kaip socialinį tikslą turinti nepilnamečių vaikų. byla Nr. Pagal šią teisės normą ji taikytina esant tokioms sąlygoms: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius. Ši antstolio pareiga vykdytina rašytine forma. būtinus šiems asmenims gyventi. Jeigu antstolis. nors ir gavęs išieškotojos nurodymą nukreipti išieškojimą į T. pažeisdamas CPK 634 straipsnio 2 dalį neišaiškina skolininkui teisės prašyti taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytą apribojimą. Jeigu vykdomojoje byloje yra minėtos pirmos trys CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygos. 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – paskutinio buto. Esant jos taikymo sąlygoms. M. komunalines ir kitokias paslaugas. 3) skolininkas ar jo šeimos nariai yra invalidai (neįgalieji). A. vykdydamas CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatytą pareigą. M. v. kad antstolis apie tai informuotų vaiko teisių apsaugos instituciją. prioritetą suteikiant socialiniam aspektui. kuris teikia teisinį pagrindą pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių aktą. 3K-3-525/2007 Jeigu vykdomojoje byloje yra pirmos trys CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygos.. turi kito turto. esant minėtoms pirmoms trims CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygoms. į kurį buvo galima nukreipti išieškojimą. G. gyvenamojo namo ar jo dalies. antstolė R. tai teismui nustačius.44 Ginčo butas yra vieno kambario. ar šis išieškotojos nurodymas nepažeis viešojo intereso. K. tačiau dėl savo nerūpestingumo ar kitų panašių priežasčių nesikreipia į teismą su atitinkamu prašymu. Kai skolininkas. privalo išaiškinti skolininkui teisę prašyti taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytą apribojimą. turi nepilnamečių vaikų. 4) skolininkas ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą. socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų. Antstolis. turi nepilnamečių . areštas.P. M. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. privalėjo patikrinti. antstolis. išaiškinant teisę pateikti prašymą taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytą apribojimą ir reikiamais atvejais informuojant vaikų teisių apsaugos instituciją. Dėl vaikų teisių apsaugos nukreipiant išieškojimą į paskutinį būstą CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatos yra skirtos apsaugoti nepilnamečių vaikų. parduodant turtą iš varžytynių. yra teisinis pagrindas konstatuoti esminį imperatyvios teisės normos pažeidimą. 3K-3-346/2007 2. byla Nr.

viešasis interesas reikalauja. byla Nr. esant minėtoms pirmoms trims CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygoms. kad antstolis apie tai informuotų vaiko teisių apsaugos instituciją. kaip antstolis įvykdė pareigą. 3K-3-218/2009. išieškojimas iš asmeninio sutuoktinių turto (CK 3. bylos Nr. Dėl antstolio pareigos patikrinti išieškomo turto priklausymą skolininkui nuosavybės teise Priverstinis vykdomojo dokumento dėl piniginių sumų išieškojimo vykdymas susideda iš skolininko turto paieškos. nutartis civilinėje byloje AB bankas „Hansabankas“ v. skolininko turto arešto ir šio turto priverstinio realizavimo (CPK 662–727 straipsniai).. Prieš nukreipdamas išieškojimą į neregistruotą turtą antstolis privalo įsitikinti savininko teises patvirtinančių įrodymų pagrindu apie šio turto priklausymą skolininkui. tokio turto priklausymas skolininkui nustatomas pagal registro įstaigos rašytinius duomenis. byla Nr. gegužės 19 d. Turto pardavimas iš varžytynių 1. tai yra tik viena iš turto realizavimo stadijų. sausio 7 d. išaiškinant teisę pateikti prašymą taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytą apribojimą ir reikiamais atvejais informuojant vaikų teisių apsaugos instituciją. ir kt. spalio 12 d. 3K-3-414/2007 2. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB . Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. Dėl išieškojimo vykdymo iš asmeninio sutuoktinių turto Jeigu sutuoktiniai kreditoriams atsako solidariai. nutartis civilinėje byloje V. parduodant turtą iš varžytynių. 5 Kitos išieškojimo taisyklės 1. Jeigu antstolis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. įgalinantį antstolį išieškojimą iš asmeninio sutuoktinio turto įvykdyti teisėtai. yra teisinis pagrindas konstatuoti esminį imperatyviosios teisės normos pažeidimą.. I. jog skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties. tai. Bložė. pažeisdamas CPK 634 straipsnio 2 dalį neišaiškina skolininkui teisės prašyti taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytą apribojimą. antstolis A. Vaiko teisių ir interesų apsauga. tenka antstoliui. kad antstolio veiksmai – turto pardavimo iš varžytynių aktas ir perdavimas tvirtinti teismui nereiškia turto realizavimo. 3K-7-114/2008 VIII. Tik tada yra pagrindas išduoti vykdomąjį raštą. kai dėl sutuoktinio (skolininko) yra priimtas teismo sprendimas. tačiau dėl savo nerūpestingumo ar kitų panašių priežasčių nesikreipia į teismą su atitinkamu prašymu. . kuri įstatymų nustatyta tvarka gali įgyvendinti CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytą teisę. v.Est Merrain“ skundą dėl antstolio veiksmų.113 straipsnis) yra galimas tik tuo atveju. L. VII. Dėl nuosavybės teisių perėjimo parduodant turtą iš varžytynių Dėl nuosavybės teisių perėjimo momento parduodant turtą iš varžytynių Kasacinės instancijos teismas laikosi pozicijos. Kai išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį turtą arba kitą registruojamą turtą. o teismas prieš tvirtindamas turto pardavimo iš varžytynių aktą privalo patikrinti. R. E. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. Atlikdamas vykdymo veiksmus pagal vykdomąjį dokumentą antstolis privalo nukreipti išieškojimą į skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą (CPK 694 straipsnis).45 vaikų. teismui nustačius.

Teisėjų kolegija konstatavo. Pagal CK 4. dėl kurių vykdymo veiksmų atlikimas nėra galimas (sunki skolininko liga. taip pat reikalavimą asmeniškai įteikti šaukimą apie varžytynes motyvuoja galimu jo. nepriklausančios nuo vykdymo proceso dalyvių ir antstolio valios. kuriems vykdymo procesas gali sukelti ar sukelia teisines pasekmes. kad kasatorė netinkamai aiškina CPK 625 straipsnio 1 dalies nuostatas. tačiau teismai nustatė. bylos Nr. dėl kurių gali būti atidedama varžytynių pradžia. priimta civilinėje byloje bankrutuojanti Valės Budrevičienės individuali įmonė v. reglamentuojančias antstolio teisę atidėti vykdymo veiksmus ar vykdomąją bylą sustabdyti. nutartis civilinėje byloje UAB „Joniškio agrochemija“. o tik paties veiksmo pradžios perkėlimą ne ilgesniam kaip trijų valandų laikotarpiui. Iš šioje normoje nurodytų pagrindų matyti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kad antstolis rašytiniu patvarkymu atidėjo varžytynių pradžią trisdešimčiai minučių dėl norinčio dalyvauti varžytynėse asmens vėlavimo dėl svarbių priežasčių. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kaip bendraturčio. bylos Nr. kad šis patvarkymas nebuvo įteiktas kasatorei pasirašytinai. Šioje teisės normoje nėra nurodytos priežastys. rugsėjo 30 d. byla Nr. Tik teisėjo rezoliucija ar nutartimi patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (CPK 725 straipsnio 8 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. Tai. lapkričio 17 d.. kad varžytynės vykdomos skelbime nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku.. Pagal to paties straipsnio 2 dalį asmenys. kai egzistuoja tam tikros objektyvios aplinkybės. Dutkevičienė. v. savaime nedaro jo neteisėto ir neturi įtakos turto pardavimo iš varžytynių akto teisėtumui. prieš pradėdamas varžytynes. nustatančiu vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdymo veiksmų atidėjimo pagrindus. antstolė N. kad apie varžytynių pradžios atidėjimą trisdešimčiai minučių atvykę asmenys buvo informuoti. Įstatyme nustatyta tik privaloma atidėjimo forma ir maksimali varžytynių atidėjimo trukmė. nei atsakovė nebuvo pasirašytinai supažindintos su patvarkymu dėl varžytynių atidėjimo. UAB „Best Fert“ ir kt.46 Pagal CPK 725 straipsnio 6 dalį turtas laikomas parduotu. skolininko paieška ir pan. Tuo tarpu CPK 713 straipsnio 1 dalis reglamentuoja ne vykdymo veiksmų atidėjimą šioje normoje nurodytais pagrindais. rašytiniu patvarkymu gali ne ilgiau kaip trims valandoms atidėti varžytynių pradžią. R. Pareiškėjas ginčijamame vykdymo procese nėra nei skolininkas.79 straipsnio 1 dalį bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią . o bylą nagrinėję teismai nustatė.). B. J. Tokie argumentai nepagrįsti. Kasatorė neginčijo. nei išieškotojas. Tokios pačios taisyklės taikytinos ir turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui atveju (CPK 704 straipsnio 4 dalis). kuria patvirtintas varžytynių aktas. jog tai buvo atlikta CPK 713 straipsnio 1 dalyje nustatyta forma – rašytiniu patvarkymu.. be to. ir kt. A. nutartis. kai įsiteisėja teismo nutartis. nes nei ji. todėl tokių priežasčių buvimo nustatymas paliekamas antstolio diskrecijai. Ši procesinė teisės norma turi būti aiškinama kartu su CPK 627 straipsniu. laikomi suinteresuotais asmenimis. nutartis civilinėje byloje V. teisių pažeidimu. tačiau įtrauktas suinteresuotu asmeniu. 3K-3-17/2009 2. Dėl informavimo skelbiant varžytynes Pagal CPK 633 straipsnio 1 dalį vykdymo proceso šalimis laikomi išieškotojas ir skolininkas. Pareiškėjas savo dalyvavimą vykdymo procese. UAB „Eldermonta“ ir kt. Kasatorės teigimu. v. Dėl varžytinių atidėjimo CPK 713 straipsnio 1 dalyje nustatyta. tačiau antstolis. birželio 29 d. antstolis A. 3K-3-292/2009 3. kad iš esmės vykdymo veiksmai atidedami tada. Kitokiais atvejais vykdymo veiksmai gali būti atidedami tik išieškotojo prašymu (CPK 627 straipsnio 1 punktas). Č. antstolis šį patvarkymą surašė tik po varžytynių. 3K-3-565/2008). buvo pažeisti CPK 625 straipsnio 3 dalies reikalavimai.

turi būti nustatyta skolininkui priklausanti dalis. Dapkus. 3K-3-45/2010 Svarstytina dėl teiginio. Tai reiškia. Bendrasis. 4 dalys). Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės spręsti dėl byloje nedalyvaujančio asmens – Lietuvos Respublikos. Byloje nenustatyta bendrojo informavimo pareigos pažeidimų. kai apie turto pardavimo iš varžytynių laiką ir vietą antstolis pasirašytinai praneša išieškotojui ir skolininkui asmeniškai arba registruotu laišku (CPK 706 straipsnio 3 dalis). Jei būtų nustatyta. teisėjų kolegija konstatuoja. kad. antstolė R. patvirtinęs varžytynių aktą nesilaikydamas CPK 725 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino ir nepatikrinęs antstolio veiksmų visais aspektais. 2 dalys). teisių ir pareigų. ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis. vasario 8 d. t. Informavimas apie varžytynes gali būti bendrasis ir specialusis.272 straipsnį už teisėjų neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Ieškovė nereikalavo išieškoti žalą iš teisę pažeidusių asmenų – taikyti civilinę atsakomybę (CK 1. y. y. sprendžiant klausimą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. kad teisę į specialųjį informavimą turi tik išieškotojas ir skolininkas. 4. Dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu pasekmių Ieškovė prašė teismo apginti jos pažeistą teisę tik vienu civilinių teisių gynimo būdu – atkuriant iki teisių pažeidimo buvusią padėtį. juolab tokios teisės neturi kiti (CPK 633 straipsnyje nenurodyti) asmenys. ji gali paduoti teismui atskirą ieškinį ir reikalauti atlyginti žalą. Teisėjų kolegija nurodo. o tai neabejotinai susiję su kitų bendraturčių interesais (CPK 667 straipsnio 1. įskaitant bendraturtį. todėl. paprastai ir naudojimosi bendru daiktu tvarka. kad varžytynės įvyko tinkamai neįvykdžius bendrojo informavimo pareigos. Išieškant iš skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje. todėl tokie asmenys gali būti laikomi suinteresuotais asmenimis vykdymo procese. taikant restituciją (CK 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. Tačiau ieškovė nereikalavo atlyginti nuostolių. o toks asmuo neturėjo būti įtrauktas suinteresuotu asmeniu. Tuo tarpu pareiškėjas skundą grindžia būtent specialiojo informavimo pareigos netinkamu įgyvendinimu. Manydama. kad šio ginčo atveju turto pardavimo iš varžytynių akto neteisėtumą ir ieškovės turto praradimą pirmiausia lėmė antstolės atlikti neteisėti veiksmai. skolininko bendraturčiai. Iš įstatymo formuluotės matyti. . J.47 parduodamą dalį ta kaina. kad antstolis neprivalėjo bendraturčio informuoti apie varžytynes specialia tvarka. 2. Taip pat skiriamas ir specialusis informavimas apie varžytynes. todėl neištaisė antstolės padarytos klaidos ir neapsaugojo ieškovės nepilnamečių vaikų interesų. interneto tinklalapyje bei ant paties nekilnojamojo turto (CPK 706 straipsnio 1. pavyzdžiui. tuo. todėl jo materialiosios teisės nepažeistos. kai parduodama iš viešųjų varžytynių. Šios bylos nagrinėjimo dalykas buvo ne teisėjo neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo klausimas. skųsti varžytynių aktą galėtų bet kuris asmuo. Teisėjo padarytas proceso teisės normų pažeidimas yra tai. kuria ji parduodama. Suinteresuotam asmeniui tokios teisės nenustatyta. išskyrus atvejus. kai informuojama visa visuomenė viešu skelbimu antstolių kontoros skelbimų lentoje.138 straipsnio 6 dalis). atsakingos pagal CPK 6. Restitucija ir civilinė atsakomybė yra savarankiški civilinių teisių gynimo būdai. nutartis civilinėje byloje T. turto buvimo vietos vietiniame laikraštyje. jis netinkamai atliko antstolio veiklos kontrolę.138 straipsnio 2 dalis). kad bendraturtis neturi pirmenybės teisės pirkti parduodamas dalis vykdymo procese. kad jam nebuvo įteiktas pasirašytinai pranešimas apie varžytynes. kad skolininko bendraturčiai nėra laikytini CPK 633 straipsnyje nurodytais suinteresuotais asmenimis. Nagrinėjamoje byloje teismai ieškovės pažeistą teisę apgynė vienu iš jų – restitucija. nebuvo pagrindo taikyti civilinę atsakomybę ir aiškintis bei nustatinėti jos sąlygų. byla Nr. t. v. kad dėl varžytynių akto tvirtinusio teisėjo veiksmų kasatorė patyrė žalos. Atsižvelgdama į tai.

birželio 19 d. kad su žemės sklypu parduotas ir jame buvęs statinys. K. kad turtas buvo parduotas už kainą.81 bei 6. 3K-74/2007). bet specialiai tam įstatymo įgaliotas asmuo – antstolis. antstolė R. Dėl CPK 602 straipsnio aiškinimo ir taikymo Viena iš būtinųjų ir esminių daikto priverstinio pardavimo iš varžytynių sąlygų yra kaina.80.. tai negali būti laikoma kasatorių teisių pažeidimu ar nepagrįstu jų padėties pabloginimu (CK 6. nutartis civilinėje byloje N. 1. Čiūdaras v. B. Byloje įrodžius. 3K-3-293/2008 6. apeliacinės instancijos teismo išvada dėl sandorio šalių nesąžiningumo ir sandorio neteisėtumo yra teisėta ir atitinka CK 1. Malyško. Davidovič. o ieškovą grąžinti atsakovams jų sumokėtą 35 tūkst.. dėl to teisingai taikė restituciją. aiškiai mažesnę negu tikroji rinkos vertė (CPK 602 straipsnio 6 punktas).. I. . Teisingumo ministerija byloje Nr. Mikliušienė. byla Nr. nutartis civilinėje byloje R. kad toks sandoris prieštarauja ir gerai moralei (CK 1. B. Tik žinant turto rinkos kainą turto pardavimo iš varžytynių metu. G. o turto pardavimo iš varžytynių aktą tvirtina teismas. Kadangi turtą parduoda ne daikto savininkas. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt. įpareigodami atsakovus perduoti įgytą turtą ieškovui. Nors parduodant turtą iš varžytynių ir yra sukuriama turto pardavimo teisėtumo prezumpcija. A.307 straipsnių reikalavimus.145 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. antstolis M. byla Nr. Dėl areštuoto turto įkainojimo rinkos kaina ir su tuo susijusių antstolio teisių bei pareigų vykdymo procese Turto rinkos kaina bei kainų (ginčijamo pardavimo ir pardavimo įstatymų nustatyta tvarka) skirtumas teisme nagrinėjant ginčą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu nustatomi teismui paskyrus ekspertizę CPK 212-219 straipsniuose nustatyta tvarka. nes pardavimo procesą vykdo valstybės įgaliotas asmuo – antstolis. galima spręsti apie varžytynių teisėtumą. įgytas turtas gali būti iš jo išreikalautas. tačiau ši prezumpcija gali būti nuginčyta. kad priverstinai parduodamą daiktą nusipirkęs asmuo buvo nesąžiningas. D. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. Lt sumą. Akivaizdu.81 straipsnis). sausio 24 d. v. nutartis civilinėje byloje AB „Išlaužo žuvis“ v. nutartis M. 3K-3-65/2009 5.. pagal kurį teismo patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas tam tikrais išimtiniais atvejais gali būti pripažintas negaliojančiu. kilus ginčui dėl turto pardavimo iš varžytynių teisėtumo. tačiau. nesant objektyvios galimybės žemę ir statinį atskirti. S. kovo 3 d. ir kt. Kai turtas buvo parduotas apytikriai bent dešimt kartų pigiau už rinkos vertę ir kai pardavėjas kartu su varžytynėse įsigytu turtu (žemės sklypu) pardavė ir jam neparduotą statinį (sodo namelį). Nors turto pardavimo iš varžytynių akte nenurodyta. E. 3K-3-46/2008 Pripažinę turto pardavimo be varžytynių aktą negaliojančiu pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai nustatė faktines aplinkybes apie atsakovų nesąžiningumą šiems įgyjant turtą. v. o pirkėjas ir turto savininkas neturi galimybės tartis dėl parduodamo daikto kainos.48 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 29 d. CPK 602 straipsnyje nustatytas antstolio ir teismo klaidų vykdymo procese ištaisymo būdas – specifinis sandorio negaliojimo institutas. byla Nr. apeliacinės instancijos teismas turėjo pagrindą pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu dėl to. tai tinkamas iš varžytynių parduodamo turto kainos nustatymas įgyja ypač svarbią reikšmę. Kai kasatoriams yra grąžinami pinigai. sumokėti jų už nesąžiningai įgytą turtą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m.

jų pagrindu padarytos išvados (CPK 216 straipsnio 1 dalis. pavyzdžiui. turi būti vertinamas kaip keliantis abejonių ir juo remtis. kad ekspertizės akte turi būti duodami pagrįsti atsakymai į iškeltus klausimus. kad jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės. antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. siekiant užtikrinti šio procesinio dokumento aiškumą. 2005 m. todėl antstoliui neturėjo kilti abejonių dėl turto įkainojimo objektyvumo ir teisingumo. antstolė A. skundą dėl antstolio veiksmų. Antstolių kontora prie Vilniaus rajono apylinkės teismo. Antstoliui patvarkyme tinkamai nesuformulavus ekspertui adresuojamo klausimo. ir darytina išvada. dėl kurio skiriama ekspertizė. neatsiradus pirkėjų. S. 3) būtent dėl didelio nekilnojamojo turto kainų nepastovumo rinkoje ir buvo paskirta nauja ekspertizė. birželio 4 d. egzistuoja tikimybė. ar antstolis neskirdamas pakartotinės arba papildomos ekspertizės tinkamai pasinaudojo savo diskrecija. turto rinkos vertės priverstinai parduoti. balandžio 23 d. nebus gauta. kad kainos kito mažėjimo linkme. bet gali būti ginčijami specialia tvarka. Pažymėtina. 3K-3-673/2003. nutartis civilinėje byloje A. bylos Nr. 3K-7-90/2009 7. ir tai gali lemti vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimus. yra teisėti.Adomaitienė. atspindi realią padėtį rinkoje. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo K. ir kt. bylos Nr. jose parduodamo turto kainą nustatant pagal didesnę turto rinkos vertę. kovo 30 d. antstolis patvarkyme. bylos Nr. reikia įvertinti tai. 3K-3121/2010 8. perdavimo išieškotojui. pagal įstatymą reikšmingą to turto pardavimui iš varžytynių. Chlebopaševas v. turi aiškiai nurodyti. neskiriant dar vienos ekspertizės. nei buvo pagal ankstesnį vertinimą.49 CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata. gavimą. kad ekspertizė skiriama būtent turto rinkos vertei nustatyti. Dėl varžytynių akto tvirtinimo ir panaikinimo Tais atvejais. išvengti dviprasmybių bei garantuoti atsakymo būtent į tą klausimą. kad jose buvo nustatyta per aukšta kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. G. nustatant areštuoto turto rinkos vertę. dėl kurio skiriama ekspertizė. nekilnojamojo turto . kovo 16 d. kad turto įkainojimas mažesne suma. kad: 1) varžytynės jau buvo skelbtos anksčiau. nutartis civilinėje byloje M. 3K-3-133/2005). kad ekspertizės aktas. 682 straipsnio 6 dalis). nutartis civilinėje byloje ŽŪB „Vanaginė“ v. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. v. Pagal Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką turto nerealizavimo varžytynėse faktas patvirtina. Ją skirdamas. Dėl parduodamo iš varžytynių turto įkainojimo Šiuo konkrečiu atveju sprendžiant. tačiau varžytynės neįvyko. S. jo veiksmai nebegali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka. kai antstolis vykdomąjį dokumentą jau yra įvykdęs. bylos Nr. Pažymėtina ir tai. smulkiai aprašomi atlikti tyrimai. jog areštuojamas turtas įkainojamas rinkos kainomis. ir kt. Dėl to antstolio veiksmai. kuriame ekspertas nėra išdėstęs savo išvados dėl turto rinkos vertės. CPK 602 straipsnyje nustatyti turto pardavimo iš varžytynių.. negalima. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kad antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. parduodamo turto kainą nustačius atliktos ekspertizės pagrindu. Šios įstatymo nuostatos aiškintinos sistemiškai su CPK 681 straipsnio 1 dalies nuostata. Bylą nagrinėję teismai atsižvelgė į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jų kontekste priėjo pagrįstą išvadą. o yra išdėstęs išvadą dėl kokios nors kitos to turto vertės. o CPK 682 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata. o paskelbiant varžytynes. antstolė R. jog atsakymo būtent į tą klausimą. kad antstolis skiria ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti. 2) nekilnojamojo turto rinkos kainų tendencijos laikotarpiu tarp atliktų turto įkainojimų buvo tokios.

Vainikonienė. antstolis Gintaras Matkevičius.96 straipsniuose įtvirtintais bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais ginčijant antstolio priimtą turto realizavimo aktą bei ieškinio senaties termino turto pardavimo be varžytinių aktui ginčyti. Remezienė v. priimta civilinėje byloje pareiškėjas E. nutartis. 3K-3360/2005 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. antstolė J. gavęs skundą dėl antstolių veiksmų CPK XXXI skyriaus tvarka. Kai varžytynių aktas patvirtintas teisėjo rezoliucija. K. rugsėjo 28 d.. nutartis civilinėje byloje L. nutartis civilinėje byloje ŽŪB . S. ir kt. įvykus turto pardavimui.. o skolininkas skundžia antstolio veiksmus. priimta civilinėje byloje priimta civilinėje byloje L. 3K-3140/2004 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. 3K-3-157/2006). Mikliušienė. kai turtas parduotas varžytynėse. jos negali būti paneigtos CPK XXXI skyriaus tvarka. byla Nr. nutartis civilinėje byloje J. o CPK XXXI skyrius jų nagrinėjimo nereglamentuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. tiek dėl antstolio padarytų proceso teisės normų pažeidimų. Lietuvos valstybė. jo turtą pardavus iš varžytynių. vasario 27 d. 2006 m. Skolininko turto perleidimas kitų asmenų nuosavybėn priverstine tvarka gali būti pripažintas negaliojančiu tik CPK 602 straipsnyje nustatytais atvejais. R.50 pardavimo be varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais atvejai. ir kt. o šio akto teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimo procese galės būti nustatinėjamas galimų antstolio ar teismo klaidų vykdymo procese faktas. Andrejus Kozlovas ir kt. turi taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą (CPK 138 straipsnis) ir pasiūlyti pareiškėjui reikšti atitinkamą ieškinį. gegužės 23 d. Suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti antstolio priimtus turto realizavimo aktus remdamasis tiek bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais. bylos Nr. byla Nr. rugsėjo 9 d. vasario 25 d. Tais atvejais. gynimo pripažįstant turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu bei šio akto pripažinimo negaliojančiu teisinių pagrindų santykio su bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais . nustatytos CPK 602 straipsnyje. v.78–1. teisėjas. byla Nr. Dėl vykdymo proceso dalyvio teisės ieškinyje remtis CK 1. Ši proceso teisės norma yra specialioji norma dėl vykdymo procese galimų pažeidimų ir jų teisinių padarinių. Drungilas. kurie savo esme yra neteisėti antstolio veiksmai. Esant teisėjo patvirtintam varžytynių aktui ir jo pagrindu sukurtoms nuosavybės teisėms. Šimulynas. Jeigu proceso dalyviai nebeturi galimybės pasinaudoti savo teise apskųsti antstolio veiksmą CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka. V. nutartis. Vitkus v. antstolė R. bylos Nr.Vanaginė“ v. Baltrukėnienė v. Vitkienė. priimta civilinėje byloje N. kovo 27 d. Dėl pažeistų skolininko teisių.turto pardavimo iš varžytynių aktas. Gančierienė. bylos Nr. 3K-3-188/2006 10. tai šio teisėjo atlikto veiksmo teisėtumas ir pagrįstumas sprendžiami nagrinėjant ieškinį dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. ginčyti tokio pardavimo ar perdavimo akto CPK 602 straipsnio pagrindu ieškinio teisenos tvarka. turi būti nuginčytas nuosavybės teises sukūręs aktas . nutartis civilinėje byloje UAB „Marginalas“ v. 3K-3-16/2006. Teisingumo ministerija ir kt. kartu reikalaudamas pripažinti pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu.. sausio 4 d.. byla Nr. antstolis V. 3K-7-262/2005). perdavimui. tai netrukdo jiems. nutartis. 3K3-410/2008 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. nes tokie ginčai nagrinėjami ieškinio teisenos tvarka. jeigu skunde nurodomos aplinkybės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. Kulpinskas.

kad turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais. išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja. kad jomis siekiama priverstinai įvykdyti teismo sprendimą. užtikrinti skolininko turto realizavimo visapusišką efektyvumą (vienas iš jo požymių – ekonomiškumas). kad pagrindas konstatuoti CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo egzistavimą ir pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu yra tada. teismas. kaip sandorio. Tai. būtų garantuojamas varžytynių būdu sudarytų sandorių stabilumas bei sudarytos teisinės garantijos. gautos už turtą sumos proporcingumą to turto rinkos vertei.2 straipsnio 1 dalis). bet ir su 681 straipsnyje nustatyta areštuojamo turto įkainojimo procedūra). Nustatęs. kad turtas iš varžytynių yra parduotas už mažesnę negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymą kainą. t. Bendrieji sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai įtvirtinti CK pirmosios knygos II dalies „Sandoriai“ IV skyriaus „Negaliojantys sandoriai“ normose. Tuo tarpu turto pardavimo iš varžytynių akto. varžytynės būtų operatyvi priemonė. kuris orientuoja į asmenų veiksmų skundimą bei civilinės atsakomybės taikymą ir kuriam teisės aktai nustato tik minimalias. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas. Varžytynių specifika reiškiasi tuo. kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą. įtvirtinančiomis sandorių pripažinimo negaliojančiais bendruosius pagrindus. Pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu civilinio proceso teisėje yra tik imperatyviųjų teisės normų esminiai pažeidimai. Pastarosios teisės normos santykis su CK normomis. teises. Koks konkrečiai kainų skirtumo dydis laikytinas teikiančiu pagrindą konstatuoti CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo egzistavimą ir pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu. teismas turi atsižvelgti į kainų skirtumo dydį. 718 straipsniu ir 722 straipsnio 1 dalimi. ar turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu yra vienintelė ir tinkamiausia priemonė apginti pažeistas šalių. be kita ko. y. Esant teisės aktų įtvirtintam dvigubam varžytynių teisėtumo kontrolės mechanizmui (antstolio ir teismo). Be to. specialiųjų teisės normų reglamentuojamas nuginčijimo galimybes. gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir tokiu būdu yra neproporcingai apribotos skolininko nuosavybės teisės. CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis (pavyzdžiui. Varžytynių tikslui pasiekti. nėra vienareikšmiškai reglamentuota. būtina. užtikrinti tokį areštuoto turto pardavimą. pripažinimo negaliojančiu pagrindams reglamentuoti specialiai skirtas CPK 602 straipsnis. gautos turtą pardavus iš varžytynių sumos proporcingumą to turto rinkos vertei. Remdamasi išdėstytais argumentais. taip . vertintinas kaip specialiosios teisės normos santykis su bendrosiomis. Spręstina. vertindamas. ir spręsdamas dėl CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo egzistavimo konstatavimo. varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus. tai yra vertinamasis kriterijus. dalyvavusių vykdymo procese. kad šie sandoriai nebūtų pripažįstami negaliojančiais įprastiniais pagrindais. ar pažeistos teisės negali būti tinkamai apgintos taikant civilinę atsakomybę. kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą. įvertinti pažeidimo esmingumą. tiek išieškotojo interesus.51 Sandorio pripažinimas negaliojančiu yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų. ar kaina yra „esmingai mažesnė“. kuris atitiktų tiek skolininko. teismo patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas pagal galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą vertintinas kaip teisinis rezultatas. turi įvertinti. atsižvelgdamas į būtinumą siekti užtikrinti konkuruojančių interesų pusiausvyrą. proporcingumo principo reikalavimą taikytinai teisinio poveikio priemonei būti adekvačiai teisės pažeidimui (CK 1. CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas dėl turto pardavimo kainos taikytinas ne tik su CPK 713 straipsnio 4 dalimi. Toks turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu teisinis reglamentavimas teisės aktuose įtvirtintas atsižvelgiant į varžytynių ir antstolio institutų esmę bei specifiką. Teismo sprendimu sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu tik įstatymuose įtvirtintais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais. kad varžytynių institutas būtų patrauklus pirkėjams ir garantuotų jiems minimalią riziką. ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu.

52 pat kitos pirmiau nurodytos reikšmingos aplinkybės turėtų būti nustatoma įvertinus konkrečios bylos duomenis. į tai. LAT 2008-09-30 nutartis byloje Nr. LAT 2008-06-19 nutartis byloje Nr. buvo priimtas ir galioja Antstolių įstatymas. priimta civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu. antstolis L. Stašenienė ir kt. nutartis. Dėl restitucijos taikymo pripažinus turto paradavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu Teismų praktikoje nagrinėjamos kategorijos bylose nuo 1999 metų buvo laikomasi teisinės pozicijos. gegužės 9 d.. kad. tai turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu pripažįstamas negaliojančiu CPK 602 straipsnio 6 punkto. kurie esmingai naujai reglamentuoja teisinius santykius. Išplėstinė teisėjų kolegija. ir kt. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas. v. Jeigu teismas. į galiojančiuose teisės aktuose įtvirtiną teisinį reguliavimą. CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis. ir kt. bylos Nr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. ir kt. nagrinėdamas ginčą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu. v. I. bet ir su 681 straipsnyje nustatyta areštuojamo turto įkainojimo procedūra. CK normas. suformuotos pagal 1964 m. negu ji turėjo būti nustatyta CPK 713 straipsnio 4 dalyje. 718 straipsniu ir 722 straipsnio 1 dalimi. mažesnę. E. atsižvelgdama į įvykusius esminius teisinio reguliavimo pokyčius (įsigaliojo ir galioja nauji Civilinis kodeksas bei Civilinio proceso kodeksas. balandžio 23 d. ir kt. be kita ko... pagal kurio nuostatas antstolio teisinė padėtis yra kitokia. spalio 24 d. vertindamas. I. nutartis civilinėje byloje A. bylos Nr. 3K-7-90/2009 11. bylos Nr. 3K-3293/2008. bylos Nr. nustato CPK 602 straipsnio 6 punkto taikymo sąlygas ir ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažįsta negaliojančiu. v. o kitose – tokia galimybė nebuvo pripažįstama ir šiuo metu tokia praktika yra formuojama Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyse ( LAT 2009 m. Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu CPK 602 straipsnio 6 punkto pagrindu Išsprendžiamas kasacinio teismo praktikos nevienodumo klausimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažinta. gegužės 28 d. Gudeika ir kt. gegužės 19 d. kai gautos iš pirkėjo už iš varžytynių parduotą turtą lėšos išmokėtos išieškotojams. kad vienodos teisės . o ne CK 1. R. 2002 m. nutartis civilinėje byloje V. L.). L. nutarime suformuotas teismų praktikos keitimo sąlygas. tai pinigai pirkėjui priteistini iš priverstinį turto pardavimą vykdžiusios teismo antstolių kontoros. 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. jeigu turtas parduotas už kainą. R. LAT 2009-03-03 nutartis byloje Nr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. taikant restituciją natūra. tais atvejais. o restitucija taikytina tarp pripažinto negaliojančiu sandorio šalių.80 straipsnio 1 dalies pagrindu. Pagal CPK 602 straipsnio 6 punktą teismo patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu. nei buvo 1999 metais.. antstolė R. CPK 602 straipsnio 6 punktas dėl turto pardavimo kainos taikytinas ne tik su CPK 713 straipsnio 4 dalimi. kad pagal galiojančius teisės aktus antstolis nėra varžytynių būdu sudaromo sandorio šalis. 3K-3-434/2008. nutartis civilinėje byloje V. kai vienose bylose buvo pripažįstama galimybė turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais (pvz. E. o turto pardavimo iš varžytynių aktas pripažintas negaliojančiu dėl antstolio (teismo antstolio) kaltės. kad turto vertės įkainojimas beveik dvigubai mažesne kaina buvo pagrindas pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. 3K-3-218/2009). G. 3K-3-65/2009). 3K-3-211/2007). 3K-3-218/2009 12. sprendžia. gegužės 19 d. taip pat atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m.

– 471. 0064/04/01569. taikant restituciją natūra. jeigu iš pirkėjo gauta pinigų suma jau išmokėta išieškotojams. L. 3K-7-90/2009. v. K. kad restitucija taikytina tarp pripažinto negaliojančiu sandorio šalių (CK 6. tai ji visa pirkėjui priteisiama iš antstolio. remdamasi išdėstytais argumentais. skolininkui (buvusiam iš varžytynių parduoto turto savininkui) grąžinamas turtas. v.07 Lt. o iš varžytynių parduotą turtą grąžino atsakovei E. tai turtas asmeniui turi būti grąžinamas su iki varžytynių buvusiais apsunkinimais (areštas ir kt. ir kt. antstolė panaudojo taip: vykdymo išlaidoms – 1477. pažeidė CK 6. b. I. išieškotojui UAB „Jonavos paslaugos“ – 5851. b. 3K-7-90/2009 Šia nutartimi yra įtvirtinama LAT praktika dėl restitucijos taikymo varžytines pripažinus negaliojančiomis. R. UAB „Jonavos paslaugos“ naudai. Šioje byloje. Iš faktinių šios bylos duomenų matyti. o iš varžytynių parduotą turtą grąžinus ieškovams. nes. Stašenienė ir kt.145 straipsnio 1 dalį. I. išdėstytus teisės taikymo išaiškinimus bei į faktinius šios bylos duomenis. Kadangi turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu ir taikant restituciją šalys turi būti grąžinamos į iki turto pardavimo iš varžytynių buvusią padėtį. kad bylą nagrinėję teismai. ar dalį šios sumos antstolis ketina panaudoti (panaudojo) vykdymo išlaidoms atlyginti. nepaisant to. Pažymėtina. l. Antstolis.. teismas pinigus turto pirkėjai (ieškovei) priteisė iš varžytynes vykdžiusios antstolės. kad 7800 Lt sumą. o iš varžytynių parduotą turtą grąžinus atsakovei. gautą pardavus ginčo butą iš varžytynių. tai pirkėjui. ir kt. kad. bylos Nr. nei turėjo. kaip pasikeitusiam kreditoriui išieškojimo prievolėje. pripažinus turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje A. L. tai pirkėjui ji priteisiama iš Hipotekos skyriaus. antstolė R. taip pat atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. pagal kurią turi būti atkuriama neteisėto sandorio vykdymu sugriauta šalių turtinės padėties pusiausvyra. pinigus turto pirkėjai priteisus iš varžytynes vykdžiusios antstolės. priimtoje civilinėje byloje A. taikant restituciją. Varžytynes vykdžiusiam antstoliui gali būti reiškiami reikalavimai dėl civilinės atsakomybės taikymo. 0064/04/02336. Restitucija remiasi idėja. Teisėjų kolegija. R. o pirkėjui priteisiama jo už tą turtą sumokėta pinigų suma: jeigu ši pinigų suma yra antstolio žinioje. Pritaikius restituciją. G. nutartyje. (turto pirkėjai) iš varžytynes vykdžiusios antstolės. taikydami restituciją natūra. Išplėstinė teisėjų kolegija. konstatuoja.145 straipsnio 1 dalis). būdamas tarpininku tarp pirkėjo ir pardavėjo vykdymo procese.69 Lt (vykdomoji byla Nr. priverstinis skolos išieškojimas iš skolininko lieka nebaigtas. 23). Stašenienė ir kt. antstoliui J. byla Nr. už ginčo butą sumokėtus pinigus (visą sumą) priteisdami kasatorei V. jeigu iš pirkėjo gauta pinigų suma yra antstolio pervesta Hipotekos skyriui prie atitinkamo apylinkės teismo ir yra pastarojo sąskaitoje. 6. G. pastarieji nepagrįstai praturtėtų antstolės sąskaita. nagrinėjamos bylos kontekste konstatuoja.). l. asmuo negali gauti daugiau.53 taikymo ir aiškinimo praktikos formavimo tikslu yra objektyviai būtinas teismų praktikos koregavimas. vykdančiam kitą vykdomąjį dokumentą dėl išieškojimo iš E.24 Lt. kad vykdymo išlaidos antstoliui už jo atliktus neteisėtus veiksmus neatlygintinos. balandžio 23 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu ir restituciją taikant natūra. sumokėta pinigų . Dėl to skundžiami procesiniai teismų sprendimai keistini. ji priteisiama iš skolininko (buvusio iš varžytynių parduoto turto savininko). o restitucija taikytina tarp pripažinto negaliojančiu sandorio šalių (CK 6.145 straipsnio 1 dalis). perkant iš varžytynių ginčo butą V. (į depozitinę sąskaitą). antstolė R. pastaroji nepagrįstai praturtėtų antstolės sąskaita. vykdomoji byla Nr. Restitucijos taikymo tam tikros taisyklės yra išdėstytos ir kitoje LAT nutartyje Byloje. atsižvelgdama į tai. 9. pinigus turto pirkėjai priteisus iš varžytynes vykdžiusios antstolės.. apskritai net nėra sandorio šalis.

54

suma jai (V. R.), taikant restituciją, priteistina taip: iš antstolės R. M.– 1477,07 Lt, iš atsakovės E. I. L. – 6322,93 Lt (CK 6.145 straipsnio 1 dalis, CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 359 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje V. R. v. E. I. L. ir kt., byla Nr. 3K-3-218/2009 Tačiau teismų praktikoje galimi ir kitokie civilinių teisių gynimo būdai bei restitucijos taikymo atvejai, galima nurodyti ir pavyzdžių. Iš nagrinėjamoje byloje pareikštų ieškinio reikalavimų matyti, kad ieškovai prašė teismo apginti jų pažeistas teises dviem civilinių teisių gynimo būdais: atkuriant iki teisių pažeidimo buvusią padėtį, t. y. taikant restituciją (CK 1.138 straipsnio 2 dalis) ir, nors tiesiogiai ir aiškiai ieškinyje neįvardyta, priteisiant žalos atlyginimą iš valstybės, t. y. taikant civilinę atsakomybę už teismo antstolio neteisėtais veiksmais padarytą žalą (1964 m. CK 486 straipsnis, atitinkantis šiuo metu galiojantį 2000 m. CK 6.272 straipsnį; CK 1.138 straipsnio 6 dalis). Teisiškai kvalifikuoti ieškinio dalyką ir pritaikyti tinkamas teisės normas yra teismo pareiga. Tai, kad ieškinyje buvo pareikštas reikalavimas taikyti valstybės civilinę atsakomybę, implikuoja ieškovų prašymas iš visų atsakovų, taip pat ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, priteisti solidariai vykdymo procese netekto turto vertę. Pažymėtina, kad restitucija taikoma sandorio šalims ir reikalaujamo grąžinti turto įgijėjams tretiesiems asmenims (CK 6.145, 6.153 straipsniai). Nagrinėjamo ginčo atveju taip pat pareikštas reikalavimas atlyginti netekto turto vertę ir už teismo antstolės neteisėtais veiksmais padarytą žalą atsakingam deliktinių civilinių teisinių santykių subjektui – valstybei. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad restitucija ir civilinė atsakomybė yra savarankiški civilinių teisių gynimo būdai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje N. Baltrukėnienė v. antstolė R. Mikliušienė, A. Kisielienė, byla Nr. 3K-346/2008). Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas ieškovų pažeistą teisę gynė vienu iš jų – restitucija, priteisiant netekto turto ekvivalentą pinigais iš Lietuvos valstybei atstovaujančios Teisingumo ministerijos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje L. V. ir kt. v. S. V.s ir kt., byla Nr. 3K-3-434/2009). Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad, esant teisės aktų įtvirtintam dvigubam varžytynių teisėtumo kontrolės mechanizmui (antstolio ir teismo), teismo patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas pagal galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą vertintinas kaip teisinis rezultatas, kuris orientuoja į asmenų veiksmų skundimą bei civilinės atsakomybės taikymą ir kuriam teisės aktai nustato tik minimalias, specialiųjų teisės normų reglamentuojamas nuginčijimo galimybes. Pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu civilinio proceso teisėje yra tik esminiai imperatyviųjų teisės normų pažeidimai, varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus. Dėl to pripažintina, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje A. Grevienė ir kt. v. antstolė R. Stašenienė ir kt., byla Nr. 3K-7-90/2009). Be to, iš kasacinio teismo praktikos analizės galima daryti išvadą jeigu priverstinio turto pardavimo vykdymo procese neteisėtumą lėmė antstolio atlikti neteisėti veiksmai, tai pažeistas asmenų teises teismas gina taikydamas civilinę atsakomybę, bet netaiko restitucijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje L. Vitkienė ir kt. v. S. Varanavičius ir kt., byla Nr. 3K-3434/2009). Iš bylos duomenų matyti, kad pagrindinis ieškinio reikalavimas yra atlyginti nuostolius, o reikalavimas pripažinti negaliojančiu varžytynių aktą yra papildomas, pagrindžiantis neteisėtus veiksmus kaip privalomąją civilinės atsakomybės sąlygą (CK 6.246, 6.263 straipsniai). Pažymėtina,

55

kad nagrinėjamoje byloje ginčijamas varžytynių aktas yra niekinis ir negaliojantis, nes prieštarauja imperatyviajai teisės normai – CPK 663 straipsnio 3 daliai (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Tokio sandorio negaliojimo padarinys yra restitucija (CK 1.80 straipsnio 2 dalis). Restitucijos taisyklės nustatytos CK šeštosios knygos normose. Pagal CK 6.145 straipsnio 2 dalį išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų. Teisėjų kolegija konstatavo, kad šioje byloje ieškovo teisės bus tinkamai apgintos išieškant nuostolius civilinės atsakomybės pagrindu (CK 1.138 straipsnio 6 punktas, 6.245 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje A. Š. v antstolis Jurijus Kolyško, S. B., L. M., UAB DK „PZU Lietuva“, byla Nr. 3K-3-33/2010 13. Dėl ieškinio senaties termino turto pardavimo be varžytynių aktui ginčyti Ieškiniai dėl turto pardavimo be varžytynių akto nuginčijimo, grindžiami antstolio padarytų proceso teisės normų pažeidimais, paduodami teismui per tuo metu galiojusį trijų mėnesių terminą (1964 m. CPK 435 straipsnis), o ieškiniai dėl aptariamo akto nuginčijimo, grindžiami bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais, pateikiami teismui per CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytą dešimties metų ieškinio senaties terminą. Nagrinėjamos bylos atveju teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, kad ieškovas pasinaudojo abiem įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, skųsdamas antstolio veiksmų teisėtumą 2001 m. rugpjūčio 24 d. skundu teismui civilinėje byloje Nr. 2-899-05/2001, taip pat, užbaigus procesą nurodytoje byloje, pateikdamas 2006 m. liepos 10 d. ieškinį nagrinėjamoje byloje. Ieškinio faktiniu ir teisiniu pagrindu, be kita ko, nurodytos ir aplinkybės dėl bendrųjų sandorio (ginčijamo akto) negaliojimo pagrindų. Asmeniui kreipiantis į teismą dėl subjektinių teisių gynimo ieškinio senaties termino eiga nutrūksta (CK 1.130 straipsnio 1 dalis). Dėl to akivaizdu, kad CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytas dešimties metų ieškinio senaties terminas, pateikus 2006 m. liepos 10 d. ieškinį teismui dėl 2001 m. rugpjūčio 6 d. turto pardavimo be varžytynių akto nuginčijimo, nepraleistas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje AB „Išlaužo žuvis“ v. G. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-65/2009 14. Dėl turto pardavimo be varžytynių akto kaip sandorio, kurio dalykas yra įmonės turtinis kompleksas, visiško ir dalinio negaliojimo bei tuo sukeliamų pasekmių Turto pardavimo be varžytynių akte nenurodyti sandorio dalyko tikslūs duomenys, dėl to toks aktas prieštarauja CK 6.396 straipsnio nuostatoms ir yra negaliojantis (CK 1.80 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 25 d. nutartyje ŽŪB ,,Vanaginė“ v. Teisingumo ministerija ir kt. byloje Nr. 3K-3-140/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartyje J. Vainikonienė, E. Vainikonis, N. Vaitkūnienė, P. Vaitkūnas v. V. Šimulynas, Lietuvos valstybė byloje Nr. 3K-3-360/2005). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje AB „Išlaužo žuvis“ v. G. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-65/2009 15. Dėl akcijų arešto ir pardavimo iš varžytynių Akcijų priverstinio pardavimo pagal CK 2.115 straipsnį tikslas – pašalinti tarp akcininkų atsiradusią padėtį, kai dėl vieno iš jų neteisėto veikimo – veiksmų ne bendrovės naudai – susidaro situacija, kuri niekaip kitaip neišsprendžiama, kaip tik priverstinio akcijų pardavimo būdu. Šis institutas užtikrina vieno akcininko pašalinimą iš akcininkų, bet neturi tikslo užtikrinti, kad akcijos atitektų būtent kitam akcininkui. Jeigu kitas akcininkas siekia įgyti akcijų, tai šia galimybe jis gali

56

pasinaudoti dalyvaudamas priverstinai parduodant kito akcininkų akcijas – antstolio organizuojamose ir vykdomose varžytynėse. Jeigu teismo yra areštuotos akcijos siekiant užtikrinti ieškinį civilinėje byloje dėl priverstinio akcijų pardavimo ir kito antstolio šios akcijos areštuojamos vykdant išieškojimą iš šių akcijų savininko turto, tai teismo antstoliui, vykdančiam išieškojimą iš areštuotų akcijų vertės, neuždrausta realizuoti areštuotas akcijas per varžytynes, nes reikalavimo užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą tikslas – teismo keliu pašalinti vieną iš akcininkų, t. y. tą, kuris veikia ne bendrovės interesais. Jeigu toks draudimas teismo nustatytas, tai jis turėtų būti vertinamas kaip disponavimo teisės apribojimas skolininkui ar jo įgaliotam turto valdytojui, bet ne antstoliui, veikiančiam pagal CPK vykdymo normų nuostatas. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad kreditorius, siekiantis įgyti akcijų priverstinio akcijų pardavimo būdu ir kurio prašymu uždėtas akcijoms turto areštas, nėra pirmesnės eilės išieškotojas, nei kiti kreditoriai, kurių reikalavimams patenkinti yra CPK tvarka areštuotos ir varžytynių keliu turi būti parduotos akcijos (CK 2.115 straipsnis, CPK 626 straipsnio 4 punktas). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio 2 dalį pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo uždarojoje akcinėje bendrovėje dieną buvę jos akcininkai, jeigu bendrovės įstatuose nenustatyta kitaip. Pagal ABĮ 47 straipsnio 8 dalį šis straipsnis netaikomas, jeigu uždarosios akcinės bendrovės akcijos perleidžiamos vykdant teismo sprendimą. Šioje byloje akcijas siekiama perleisti vykdant teismo sprendimą, todėl išimtis dėl pirmumo netaikymo galioja. Pirmumo teisę tarp bendraturčių reglamentuojantis CK 4.79 straipsnis nesuteikia pirmumo teisės tais atvejais, kai turtas parduodamas iš viešų varžytynių. Nagrinėjamu atveju ginčo akcijos skolininkams priklauso ne bendraturčiams bendrosios, bet akcininkams asmeninės nuosavybės teise, todėl šio straipsnio normos netaikomos. Šių argumentų pagrindu daroma išvada, kad reikalavimą dėl priverstinio akcijų pardavimo pareiškęs asmuo, kurio prašymu yra areštuotos akcijos priverstinio jų pardavimo atveju, netampa pirmesnės eilės kreditoriumi pagal CPK, CK, Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, nei tie išieškotojai, kurie turi pagal CPK vykdymo normų nuostatas vykdomus vykdomuosius dokumentus ir prašo įvykdyti teismo sprendimą iš antstolio realizuojamų varžytynėse akcijų vertės. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismai netinkamai aiškino ir taikė CK 2.115 straipsnį. Tai sudaro pagrindą panaikinti teismų nutartis ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmesti (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 359 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos D. S. skundą dėl antstolio R. K. veiksmų, byla Nr. 3K-3-417/2008

IX. Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui
1. Dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui Be turto pardavimo iš varžytynių, galimos ir kitos (specialios) priverstinio turto realizavimo formos. Viena iš jų – tai turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui. Įstatyme nustatytas tik galutinis galimybės pasinaudoti šia teise momentas – varžytynių pradžia, tačiau tiesiogiai nenustatyta, kada ši skolininko teisė atsiranda. Sistemiškai aiškinant vykdymo proceso normas, šios bylos atveju skolininko teisės pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją pradžia sietina su vykdytino vykdomojo dokumento perdavimu antstoliui momentu (CPK 704 straipsnio 1 dalis). Toks skolininko turto pardavimo ypatumas neprieštarauja bendrosioms varžytynių organizavimo ir vykdymo taisyklėms ir turi būti taikomas, nes atitinka tiek išieškotojo (pirkėjo sumokama suma padengia įsiskolinimą ir vykdymo išlaidas, išieškojimas vyksta operatyviau), tiek ir skolininko interesus (šis turi galimybę aktyviau dalyvauti turto pardavimo procese, siekti, kad

pripažinto negaliojančiu sandorio šalims netaikomos daiktinės teisės normos. antstolė B. Pažymėtina. nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai. turi būti antstolio areštuojamas bei įkainojamas. nutartis civilinėje byloje D. spalio 22 d. atitinkančią skolininko interesus). reglamentuojančios daikto išreikalavimą iš sąžiningo įgijėjo (CK 1. nepaneigia fakto. Skolininko turtas. rugsėjo 30d. taip pat ir parduodant turtą skolininko pasirinktam pirkėjui. nes parduodamo turto kaina turi būti objektyvi. 3K-3-413/2007).57 turtas būtų parduotas už kainą. sąlyga. ar turtas buvo tinkamai įkainotas bei parduotas už tinkamą kainą. atsiranda sandorio negaliojimo pasekmė – restitucija (CK 1. B. kad skolininkas pats pasiūlo turto pirkėją. AB Sampo bankas ir kt. balandžio 22 d. jog turtas yra realizuojamas priverstinai. Tinkamas priverstinai realizuojamo turto įkainojimas yra esminė areštuoto turto pardavimo. byla Nr. Tai reiškia.80 straipsnio 3 dalis). kad skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių. kartu ir tai. prieš tvirtindamas antstolio surašytą aktą. nutartis. B. ir R. Z. turi patikrinti ir tai. Taigi teisėjas. tvirtindamas antstolio surašytą turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą. S. byla Nr. Tinkamas priverstinai realizuojamo turto įkainojimas yra esminė areštuoto turto pardavimo.80 straipsnio 3. nutartis civilinėje byloje I. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. taip pat ir parduodant turtą skolininko pasirinktam pirkėjui. patvirtina ir turto pardavimo teisėtumą. nepaneigia fakto. P.5 straipsnis). Skolininko turtas. kad. Tačiau tikslas kuo greičiau ir realiai įvykdyti teismo sprendimą savaime nepateisina įstatymų reikalavimų bei vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo. nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai. Kadangi restitucija yra prievolinis teisinis teisių gynimo būdas. Aplinkybė. kuriame jie gyvena ir yra sudarę sutartį dėl buto pirkimo-pardavimo. kad. veikdama sąžiningai ir teisingai. į kurį nukreipiamas išieškojimas. todėl nustatoma antstolio pagal vykdymo proceso taisykles. Teisėjas. Š. kad ši antstolės pareiga nagrinėjamoje byloje tiesiogiai išplaukia iš privatinėje teisėje galiojančio sąžiningumo principo. 4 dalys).80 straipsnio 2 dalis). įpareigojančio visus teisinių santykių subjektus elgtis sąžiningai (CK 1. 3K-3434/2008 .145 straipsnis) ir nesprendžiama dėl vindikacijos sąlygų ir įgijėjo sąžiningumo pagal vindikacijos sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. į kurį nukreipiamas išieškojimas. vykdant restituciją. nes teisėjui šį aktą patvirtinus jis tampa nuosavybės teisę patvirtinančiu dokumentu. Pripažinus turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą negaliojančiu ab initio. Teisėjų kolegija pažymi. nekilnojamojo turto priverstinio realizavimo metu parduodamo turo kainos nustatymas nėra vykdymo proceso šalių diskrecijos teisė.. antstolis Saulius Užkuraitis ir J. Vadovaujantis vykdymo proceso principais ir tikslais bei saugant viešąjį interesą. 3K-3-247/2008 2. turi būti antstolio areštuojamas bei įkainojamas. Aplinkybė. turėjo pranešti ieškovams apie ginčo buto. bylos Nr. Bambul v. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. jog turtas yra realizuojamas priverstinai. v. priimta civilinėje byloje M. priverstinį pardavimą. ar turto pardavimo procese nebuvo padaryta kitokių pažeidimų. sprendžiama dėl restitucijos taikymo šalims (CK 6. Skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių. v. Dėl antstolio pareigų parduodant turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui Antstolė. tai sandorio šalių grąžinimas į pirminę padėtį vykdomas pagal prievolių teisės taisykles ir sąlygas (CK 1.. Iš to išplaukia. kad skolininkas pats pasiūlo turto pirkėją. Jankūnas. sąlyga.. pripažinus turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą negaliojančiu.

turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą. bylos Nr. buvo ne tik priimtas pareiškimas iškelti bankroto bylą. rugsėjo 30 d. ar jis bus priimtas. nutartis. Dėl to sprendžiant. kad teisėjui nagrinėjant prašymą patvirtinti turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą. kovo 26-ąją. Turto realizavimas esant ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje nustatytoms sąlygoms turi būti stabdomas bet kurioje šio proceso stadijoje: tiek antstoliui atliekant realizavimo procedūras. kad antstolio veiksmai – turto pardavimo iš varžytynių aktas ir perdavimas tvirtinti teismui nereiškia turto realizavimo. 3K-3-565/2008). priimta civilinėje byloje bankrutuojanti Valės Budrevičienės individuali įmonė v. turi būti vadovaujamasi ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata. bet ar minėti draudimai galiojo turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto tvirtinimo metu. todėl nepagrįstas kasatoriaus argumentas.. priimta civilinėje byloje bankrutuojanti Valės Budrevičienės individuali įmonė v. antstolė N. Kasacinės instancijos teismas laikosi pozicijos. 3K-3-17/2009 . kai įsiteisėja teismo nutartis. lapkričio 17 d. kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tvirtinti 2008 m. Dutkevičienė. UAB „Eldermonta“ ir kt. Tik teisėjo rezoliucija ar nutartimi patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (CPK 725 straipsnio 8 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. nutartis civilinėje byloje UAB „Joniškio agrochemija“. veiksmus. Akto patvirtinimas. teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir įsiteisėjusią teismo nutartį iškelti bankroto bylą reikštų neteisėtus. Paduodant pareiškimą dar nėra žinoma. nutartis. UAB „Best Fert“. B. bylos Nr.. Dėl priverstinio turto realizavimo. ir šio straipsnio 2 dalies nuostata – kad visi sandoriai. Išdėstytų argumentų pagrindu kolegija pripažįsta. ar ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje nustatyti draudimai galiojo antstoliui surašant šį aktą. Nagrinėjamoje byloje teismų nustatyta. ir kt. antstolis A.. teismui sprendžiant dėl akto tvirtinimo. antstolė N. sudaryti pažeidžiant šią nuostatą. įsiteisėjusi teismo nutartis areštuoti UAB „Suvalkijos agrocentras“ turtą. UAB „Eldermonta“ ir kt. bet ir įsiteisėjusia teismo nutartimi UAB „Suvalkijos agrocentras“ iškelta bankroto byla. tai yra tik viena iš turto realizavimo stadijų. todėl būtent rezoliucijos užrašymo data ir turi būti laikoma pareiškimo priėmimo diena. lapkričio 17 d. turto arešto aktas įregistruotas viešame registre. Tokios pačios taisyklės taikytinos ir turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui atveju (CPK 704 straipsnio 4 dalis). kai yra duomenų apie pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimą. Be to. kad ši data turėtų būti siejama su pareiškimo padavimo teismui ar kokių nors parengiamųjų veiksmų atlikimo datomis. Esant tokiai situacijai tarp šalių kilo ginčas dėl ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje nustatyto draudimo realizuoti turtą galiojimo antstoliui surašant aktą. esminę reikšmę turi ne tai. Dutkevičienė. Pagal CPK 725 straipsnio 6 dalį turtas laikomas parduotu. esant Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalies sąlygoms ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje nustatyti apribojimai turi būti taikomi nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo. tiek ir po akto perdavimo tvirtinti teisėjui. 3K-3-565/2008). ar teisėjas galėjo tvirtinti antstolio pateiktą turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą. v. byla Nr. prieštaraujančius ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktui ir 3 daliai. Nagrinėjamoje byloje antstolis turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą surašė ir teisėjas rezoliucija pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo priėmė tą pačią dieną – 2008 m. yra negaliojantys nuo jų sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. kuria patvirtintas varžytynių aktas. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo priimamas teisėjo rezoliucija (CPK 137 straipsnio 1 dalis).58 3. kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė disponuoti bankrutuojančios įmonės turtu priklausė tik bankroto administratoriui.

nuosavybė.59 4. 3K-3-383/2005. K. byla Nr. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje pagal J.). bylos Nr. 3K-3-484/2005.. užtikrintą hipoteka. ar sutuoktiniai privalo kreditoriui atsakyti solidariai pagal pirmiau nurodytoje vykdomojoje byloje vykdomą išieškojimą. rugsėjo 7 d. užtikrintą hipoteka. Gegužiškių kaime. Zenkevičius. kad jis yra asmeninė A. 2005 m. jog po santuokos sudarymo būtų padidėjusi firmos vertė. dovanojimo sutartį įgijo 53 800/163 800 dalis žemės sklypo Vilniaus rajone. firma „Technotakas“ įregistruota iki santuokos su A.sudarymo. antstolis išieškojimą nukreipia į kitą jos turtą ir savininko turtą. ar iš skolininko asmeninio turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. K. Nižegorodovo skundą dėl antstolio veiksmų. antstoliui pagal prievolės teisinę prigimtį būtina išsiaiškinti. nutartis civilinėje byloje pagal J antstolio D. ar išieškojimas turi būti vykdomas iš bendro sutuoktinių turto. I. bylos Nr. suinteresuoti asmenys: antstolis A. metinės palūkanos už priteistą sumą. K. kad A. bylinėjimosi išlaidos kreditoriui UAB „ACME kompiuterių komponentai“. kuriame skolininkas nurodytas vienas iš sutuoktinių. ar išieškojimas turi būti vykdomas iš sutuoktinių bendro turto. Tačiau pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai neteisingai aiškino materialinės teisės normas. teismo įsakymo. suinteresuoti asmenys UAB „ACME kompiuterių komponentai“ ir kt. yra teismo. Bylą nagrinėję teismai nustatė. vykdydamas teismo įsakymą. delspinigiai. priklausantį turtą neišsiaiškinęs. S. o ši pagal 2002 m. kad jeigu individuali (personalinė) įmonė neturi pakankamai lėšų išieškomoms sumoms padengti. K. iš kurios asmeninio turto būtų galima išieškoti skolą. kad teisė į perleidžiamą reikalavimą. įkeitimu įkeisto turto. teismas laikė. pareiškimą. Ši specialioji įstatymo norma reiškia. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. taikė CPK 673 straipsnio nuostatą. kovo 16 d.45 Lt skola. todėl antstolis CPK 593 straipsnyje nustatyta tvarka turėjo kreiptis į teismą reikšmingoms vykdomajai bylai aplinkybėms dėl individualios įmonės pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir prievolių vykdymo iš bendro sutuoktinių turto išaiškinti. laikytina firmos dalyve. prieš pradedant vykdyti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą. K. . spalio 17 d. ir kt. atsiranda nuo reikalavimo perleidimo pažymėjimo hipotekos registre momento. iš daikto sulaikymo teise sulaikyto skolininko turto 1. 3K-3-383/2009 X. bet ne antstolio prerogatyva. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. taikant CPK 673 straipsnį Byloje kilo ginčas dėl antstolio vykdomo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006 m. K. teigdami. Matulaitienės skundą dėl antstolio veiksmų. Dėl to teismas nelaikė. kad antstolis negalėjo nukreipti išieškojimo į A. kai jau buvo pradėtas išieškojimas iš įkeisto turto Bylą nagrinėję teismai padarė pagrįstą išvadą. jog antstolis turėjo teisinį pagrindą areštuoti suinteresuoto asmens (UAB) turtinę reikalavimo teisę ir skelbti šios teisės varžytynes. reglamentuojančias teisės į perleidžiamą reikalavimą. Dėl reikalavimo į papildomą teisę (hipoteką) perleidimo sutartimi. Antstolis. firmos „Technotakas“ išieškoma 45 839. kad Ana Kirdeika yra šio juridinio asmens dalyvė. kad. Teisėjų kolegija pažymėjo. 6 proc. Teismų praktikoje pripažįstama. Dėl antstolio teisių ir pareigų. Nors žemės sklypas įgytas santuokos metu. atsiradimą. Nižegorodova. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. Teismas atmetė antstolio argumentus. rugpjūčio 10 d. kad nustatyti. ar iš asmeninio sutuoktinių turto. Išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto. kuriuo iš A. kad A. nesant įrodymų apie tai.

minėta. Teismas. nutartis civilinėje byloje antstolis D. nutartis civilinėje byloje pagal UAB „Kapitalo valda“ skundą dėl antstolio veiksmų. kad paskirtoji bauda atitinka pažaidos pobūdį ir griežtumu pakankama tam. kad vykdymas kildinamas iš bankroto teisinių santykių ir apima viso įmonės turto pagal finansinę atskaitomybę. gruodžio 1 d. kylanti iš prievolės atlikti vykdomajame dokumente nurodytus veiksmus (CPK 642. įpareigojančio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus. įpareigojančio skolininką atlikti nepiniginio pobūdžio veiksmus. kaip vienos iš turto rūšių. 3K-3586/2008 2. sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. o baudos skiriamos pagal dvi CPK normas. vertintinas kaip formalus. 3K-3-327/2007 XI. kaip bendrojo pobūdžio skolininko pareiga.60 Reikalavimo. UAB „Effektors basis“ ir kt. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. o tokio procesinio veiksmo teisinis pagrindas yra pakeitimai hipotekos lakšte ir hipotekos pakeitimų registravimas hipotekos registre. įpareigojančio skolininką nutraukti tam tikrus veiksmus. užtikrinto hipoteka. lapkričio 9 d. Nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumai 1. kad antstolis. o bendradarbiavimas sprendimo vykdymo procese. pakeitimas hipotekos teisėjui priėmus nutartį dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese (CPK 596 straipsnis).. o hipotekos lakštų ir registro duomenų tvarkymą užtikrinantis įstatymu reglamentuotas veiksmas. numatyta CPK 771 straipsnio 5 dalyje. CPK 634 straipsnio 2 dalis). Sprendimų. nustatyta CPK 585 straipsnio 2 dalyje ir. nevykdančiam sprendimo. kad šiomis teisės normomis reglamentuota priteistų ir teismo sprendime nurodytų daiktų perdavimo išieškotojui tvarka. Kreditoriaus reikalavimo teisėms pasibaigti būtinas ne tik sutarties dėl reikalavimo teisės perleidimo sudarymas. o dėl tokio teisėto reikalavimo nevykdymo skolininkui taikytina procesinė atsakomybė. perleidimo paskolos sutartiniuose santykiuose pažymėjimas hipotekos registre yra ne teisės perėjimo momentas. neįvykdymo Skolininkui. todėl CPK 763 straipsnio nuostatų taikymo sprendimui įvykdyti nepakanka. Jame įtvirtinto procesinio teisinio reguliavimo analizė leidžia teigti. nesiekiant vykdymo proceso tikslų įgyvendinimo. įpareigojančių perduoti daiktus. B. 771 straipsnio 5 dalyje. Kadangi kasatoriaus neteisėtos veikos vertintinos kaip idealioji veikų sutaptis. Kadangi byloje nustatyta (CPK 353 straipsnio 1 dalis). nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis. vykdydamas vykdomuosius dokumentus. Dėl teismo sprendimo. Šios bylos specifika yra ta. byla Nr. 644 straipsniai). kad vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas. byla Nr. privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus. kad būtų pasiekti procesinės atsakomybės tikslai. kurio naudai vykdomas išieškojimas iš įkeisto (hipoteka) turto. v. perdavimą bankroto administratoriui. Dėl sprendimo. nagrinėdamas . kad kasatorius bankroto administratoriui neperdavė visų dokumentų. įvykdymo Teisėjų kolegija pažymi. taikytina atsakomybė. tai Pauliui Čepavičiui pagrįstai skirta 300 Lt bauda išieškotojo naudai. vykdymo ypatumai yra nustatyti CPK 763 straipsnyje. bet ir išieškotojo. tai suponuoja antstolio teisę duoti privalomus nurodymus veikti kaip nurodyta ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte visa apimtimi. tai taikant bendrąsias nuobaudų skyrimo taisykles darytina išvada.

Antstolis nesilaikė nurodytų nuostatų ir surašė sprendimo neįvykdymo aktą. Byloje nėra ginčo. kad jis būtų užbaigtas. pareiškėjo prašymu atitinkamas administracinis teismas išduoda jam vykdomąjį raštą kartu nurodydamas jį vykdyti teismo antstolių kontorai prie apylinkės teismo pagal atsakovo buveinės vietą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. vykdomuosiuose raštuose nekonstatuotas A. kad jeigu per penkiolika dienų ar teismo nustatytą terminą sprendimas neįvykdomas. Taigi antstolio atsakomybei (šiuo atveju – deliktinei) atsirasti turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai. ir V. kuriam būdui ieškovas teikia prioritetą ir kuris yra tinkamiausias bei efektyviausias. kuris surašytas po to. kad atsakovo (antstolio) žinioje buvusių ir vykdomų išieškojimų iš skolininko A. kaltė ir žala (nuostoliai). kad. prievolės solidarumas. esant teisės aktų įtvirtintam dvigubam varžytynių teisėtumo kontrolės mechanizmui (antstolio ir teismo). teismo patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas . kad jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka yra neaiški.61 skundus dėl antstolio veiksmų. Dėl civilinių teisių gynimo būdų taikymo Asmeniui.246–6. visų pirma – CK 6. 3K-3-604/2009 ________________ XII. kad būtų ne tik užtikrinti išieškotojo interesai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. 3K-7-114/2008 2. Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nustatytų antstolio atsakomybės sąlygų nekvestionuoja ir pripažįsta jas esant nustatytas tinkamai bei laikantis įstatymų reikalavimų. išskyrus ieškovo atvejį. nutartis civilinėje byloje AB bankas „Hansabankas“ v. atvejais. CPK 589 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta. kad antstolis už savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. priežastinis ryšys. antstolis A. Kasacinis teismas formuoja praktiką. V. gruodžio 22 d. Administracinių bylų teisenos įstatymo 97 straipsnio 2 dalyje nustatyta. susiję su vykdymo procesu 1. turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą. antstolis kreipiasi į procesinį sprendimą priėmusį teismą. V. sausio 7 d. Visas šias sąlygas apygardos teismo teisėjų kolegija nustatė. jog šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką. byla Nr. Bložė. prašant apginti jo civilines teises keliais gynimo būdais. bet ir nepažeisti skolininko interesai. kai skolininkė apskrities valstybinė mokesčių inspekcija sprendimą įvykdė – pratęsė mokestinį patikrinimą. tarp skolininko ir išieškotojo kilus ginčui dėl teismo sprendimo įvykdymo. teismas turi įvertinti. Kiti klausimai. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos Klaipėdos apskrities VMI skundą dėl antstolio veiksmų. Tam. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. bylos Nr.249 straipsniai. V. Dėl antstolio atsakomybės Antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata. Civilinės atsakomybės sąlygas konkretizuoja CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normos.

.138 straipsnio 6 punktas. jis netinkamai atliko antstolio veiklos kontrolę. byla Nr. t. deliktinė civilinė atsakomybė. vasario 8 d. patvirtinęs varžytynių aktą. v antstolis Jurijus Kolyško. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. nepatikrinęs antstolio veiksmų visais aspektais ir nenustatęs antstolio padaryto CPK 663 straipsnio 3 dalies pažeidimo (imperatyviosios proceso teisės normos pažeidimo). 3K-3-33/2010 4. be to. Levandauskas ir kt. 3K-3-156/2005). 3K-7345/2007. kai vieno atsakovo veiksmai buvo tiesioginė žalos atsiradimo priežastis. Bendraskolių prievolė yra dalinė.279 straipsnio 1 dalyje – bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. neįvykdęs CPK 725 straipsnio 4 dalyje nustatytos teismo pareigos. Šioje byloje ieškovas pareiškė reikalavimą dėl žalos atlyginimo tik vienam iš atsakingų solidariųjų skolininkų – antstoliui ir jo profesinės civilinės atsakomybę apdraudusiam kasatoriui. kovo 9 d. kurie abu neatskiriamai susiję priežastiniu ryšiu su žalos atsiradimo faktu. turi būti sprendžiamas klausimas dėl šių asmenų prievolės rūšies.245 straipsnis). Tokiu atveju. VĮ Registrų centras. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. o kito veiksmai tik netiesiogiai turėjo įtakos žalai atsirasti. Šios taisyklės išimtis nustatyta CK 6. bylos Nr. v. nutartis civilinėje byloje A. Nagrinėjamos bylos kontekste teisėjų kolegija sprendžia. Kasacinis teismas yra suformavęs praktiką. Prievolės solidarumas lemia kreditoriaus pasirinkimo teisę reikalauti. Š. specialiųjų teisės normų reglamentuojamas nuginčijimo galimybes. DNSB „Medvėgalis“ ir kt.. S. Taigi šioje byloje yra skolininkų daugetas. UAB DK „PZU Lietuva“. Dėl to ginčo atveju kilo ir trečiojo asmens Lietuvos Respublikos. antstolis J. lapkričio 26 d. kai atsakovų veiksmus ir žalą siejančio priežastinio ryšio pobūdis yra skirtingas. tiek bet kuris iš jų skyrium. todėl neištaisė antstolio padarytos klaidos ir neapsaugojo ieškovo interesų. 6. nutartis civilinėje byloje R. Kolyško ir kt. išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus (CK 6. atsakingos pagal CPK 6.6 straipsnio 4 dalis).6 straipsnio 3 dalyje ir 6. 2005 m. kuris orientuoja į asmenų veiksmų skundimą bei civilinės atsakomybės taikymą ir kuriam teisės aktai nustato tik minimalias. v. Dėl pareiškimo (skundo) palikimo nenagrinėtu . atsakovų atsakomybė yra dalinė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 8 d. byla Nr. kad šioje byloje ieškovo teisės bus tinkamai apgintos išieškant nuostolius civilinės atsakomybės pagrindu (CK 1. Iš varžytynių ieškovo butas neteisėtai parduotas dėl kelių asmenų veiksmų – antstolio ir teismo.62 pagal galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą vertintinas kaip teisinis rezultatas. M. Š. ieškovei pareiškus ieškinį dėl jai padarytos turtinės žalos priteisimo. 3K-3-33/2010 3.272 straipsnį už teisėjo neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Dėl solidariosios atsakomybės Nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste darytina išvada. y. v. Bumbulienė ir kt. Dėl to apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nagrinėjo žalos priteisimo tik iš kasatoriaus klausimą ir nesprendė žalos priteisimo iš Lietuvos valstybės klausimo. kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai. tiek ją visą. L. todėl šuo atveju kilo solidarioji civilinė atsakomybė. nutartis civilinėje byloje A. kad teismo padarytas proceso teisės normų pažeidimas yra tai.5 straipsnis). Teisėjų kolegija konstatuoja. t. nutartis civilinėje byloje L.. kad žalos ieškovui atsirado dėl antstolio ir teismo bendrų veiksmų. y.. B. kad tais atvejais. byla Nr. tiek jos dalį (CK 6. kad.

kurių tiesiogiai nereglamentuoja ypatingosios teisenos normos.. Tokių pasekmių nenustatyta ir CPK 603 straipsnyje (CPK 296 straipsnio 1 dalies 12 punktas). taikymu. tiek 589 straipsnio 1 dalis) sudaro vieną visumą ir skirtos teismo sprendimo trūkumams pašalinti ir tais atvejais. nutartis civilinėje byloje antstolė N. nagrinėtiną ginčo teisena. antstolė A. įstatyme įtvirtinta antstolio teisė kreiptis į procesinį sprendimą priėmusį teismą. UAB „Stiklo galerija“ ir A. kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką (CPK 589 straipsnio 1 dalis). Notaro vykdomasis įrašas vekselyje nėra teismo priimtas procesinis dokumentas. į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Byloje susiklosčiusi situacija atitinka CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktą. Tai. Dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo Civiliniame procese egzistuoja ir kitas išaiškinimo institutas. konstatuodamas prievolės pobūdį bei teisinį režimą turto. Nagrinėjamoje byloje antstolė prašė išaiškinti teismo sprendimo vykdymo tvarką nurodant. nutartis. reglamentuojančio teismo sprendimo aiškinimą. kad byla nenagrinėtina ypatingąja teisena. Kasatorės skundo argumentai yra susiję su CPK 278 straipsnio. Tačiau pagal šią normą ieškinys gali būti paliktas nenagrinėtas tik tuo atveju. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. nutartis civilinėje byloje UAB „Robela“ v. spalio 22 d. Taigi CPK 589 straipsnyje nustatytas reglamentavimas negali būti aiškinamas taip. Selezniovas v. tačiau šioje byloje teismas aiškino ne teismo sprendimą. nutartis. pagal nurodytą straipsnį nėra pagrindas pareiškimą (skundą) iš karto palikti nenagrinėtą. kad tokiu kaip nagrinėjamos bylos atveju teisėjas turi taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą ir pasiūlyti pareiškėjui pareikšti atitinkamą ieškinį. UAB „Birių krovinių terminalas“. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi. jog vykdymo procese teismas aiškina teismo priimtą sprendimą ir jo vykdymo tvarką tuo atveju. o jo vykdymo tvarką. 3-3K-528/2008 5. jeigu jis yra neaiškus. orientuoja ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.Š dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo. 3K-3-238/2007). y. J.63 Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai. kad asmuo kreipėsi į teismą su prašymu išnagrinėti jo skundą ypatingąja teisena. kai teismo sprendimas yra vykdytinas ir kai kyla teismo sprendimo vykdymo neaiškumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kad aiškiais žodžiais (expressis verbis) nurodyta. byla Nr. 3K-3-465/2007). CPK 296 straipsnyje nustatyti pareiškimo palikimo nenagrinėto pagrindai. S. nustatę. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota. priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos T. kasacinio teismo teisėjų kolegija panaikina pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutartis ir bylą perduoda pirmosios instancijos teismui spręsti ieškinio priėmimo (ieškinio trūkumų šalinimo) klausimą (CPK 360 straipsnis). tiek vien tik vykdymo tvarką. R. Į tai. CPK 443 straipsnyje nustatytos ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ypatybės. t. Konstatavusi šį procesinį pažeidimą. bylos Nr. liepos 3 d. byla Nr. . Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. pareiškėjo UAB „Robela“ skundą dėl antstolio veiksmų paliko nenagrinėtą. spalio 3 d. spręsti taikomos bendrosios nuostatos ir procesą pirmosios instancijos teisme reglamentuojančios normos. bylos Nr. priklausomai nuo antstolio prašymo. Ž. kad abi teisės normos (tiek CPK 278 straipsnio 1 dalis. kad teismas antstolio prašymu turi teisę aiškinti tiek teismo procesinį sprendimą ir jo vykdymo tvarką. skundą dėl antstolio veiksmų. 3-7K-242/2009 CPK 589 straipsnis suformuluotas taip. ir tik pirmosios instancijos teisme (CPK 296 straipsnio 2 dalis). ar galima vykdyti skolų išieškojimus iš bendro sutuoktinių turto ir kokio. kad teismas . tačiau neprašė išaiškinti paties teismo sprendimo dėl skolos priteisimo. nors toks reikalavimas pagal įstatymą nagrinėtinas pareiškiant ieškinį. tačiau klausimams. kovo 26 d. priimta civilinėje byloje antstolis A. jeigu šalis per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalina (nepareiškia ieškinio nustatyta tvarka).

pagal kurį sprendime turi būti nurodoma. kuriuo buvo išaiškintas sprendimas. kurio turinio jis netyrė. Požiūris į arbitražo sprendimą ir jo išaiškinimą kaip į vienovę suponuoja būtinybę sprendžiant vykdomojo rašto išdavimo klausimą šį klausimą spręsti ne formalizuotai ir atskirtai. arbitražo sprendimai dėl priteisimo yra vykdomi CPK nustatyta tvarka. 587 straipsnis). kad visa tai yra suderinta ir su kitais CPK reikalavimais. Vykdomųjų raštų išdavimo tvarka nustatyta CPK XLIV skyriuje. Kita vertus. tačiau jo pagrindu gali būti išduodamas vykdomasis raštas. kita šalis turi teisę kreiptis į arbitražinio teismo vietos apylinkės teismą ir prašyti išduoti vykdomąjį raštą. KAĮ 34 straipsnio 2 dalies reikalavimas. kad teismas. kad sprendimo tekstas sudarytų galimybę atlikti aiškiai ir suprantamai apibrėžtus vykdymo veiksmus. Arbitražinio teismo sprendimai vykdomi CPK nustatyta tvarka (KAĮ 38 straipsnio 5 dalis. aiškinamas ar netgi priimamas papildomas sprendimas.64 vykdymo procese gali aiškinti notaro vykdomąjį įrašą vekselyje. sprendimas turi būti dėl priteisimo. minėta. CPK 648 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta. kad vykdomajame rašte turi būti nurodoma su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis pažodžiui. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Vytenio Stungurio (pavaduojančios antstolės Brigitos Palavinskienės) pareiškimą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo. Arbitražo sprendimo vykdymas Arbitražinio teismo sprendimas pats savaime yra tik vykdytinas dokumentas. Šia samprata vadovaujasi ir bylą nagrinėjanti kasacinio teismo teisėjų kolegija. Tam. Dėl to arbitražo sprendimo turiniui negali būti keliamas reikalavimas turėti rezoliucinę dalį. sausio 14 d. kad pagal vykdytiną dokumentą (aptariamu atveju – arbitražinio teismo sprendimą) būtų išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas. bet ne vykdomasis dokumentas (CPK 584 straipsnio 1 dalies 1 punktas. Pagrindinis tokiam veiksmui keliamas reikalavimas yra tas. kad dokumentas. Akivaizdu. Pvz. tenkinamas ieškinys ar atmetamas. būdamas nevalstybinė ginčų sprendimo institucija. kad teismas savo nutartimi gali atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą šio . Teisės doktrinoje vieningai pripažįstama. todėl. Dėl to arbitražo veiklą reglamentuojančiuose aktuose yra nustatyta galimybė ištaisyti arbitražo sprendimo trūkumus. 3K-398/2010 6. remdamasis CPK 589 straipsniu. Vykdomojo dokumento turinys reglamentuojamas CPK 648 straipsnyje. Tuo tarpu arbitražinio teismo sprendimo forma ir turinys reglamentuojami KAĮ 34 straipsnyje. savaime nėra vykdomasis dokumentas. tampa sudedamąja arbitražo sprendimo dalimi. kuriame nustatyti reikalavimai nėra tapatūs CPK nustatytiems teismo sprendimui privalomiems reikalavimams. Rašant arbitražo sprendimą. Taigi prireikus arbitražo sprendimas gali būti tikslinamas. kad aiškinant arbitražinio teismo sprendimą nebūtų keičiama jo esmė. taip pat gali atsirasti formuluočių dviprasmiškumo ar neaiškumo. gali būti padaroma įvairių netikslumų. Nagrinėjamu atveju buvo priimtas sprendimo išaiškinimas. tačiau vykdymo procese neturi teisės aiškinti notaro vykdomojo įrašo vekselyje. bet kompleksiškai. Kitoks šio reglamentavimo aiškinimas reikštų. Taigi darytina išvada. CPK 1 straipsnio 1 dalis). minėta. nes tokios sprendimo struktūrinės dalies nenustatyta KAĮ. šiuo atveju – su CPK 270 straipsnio 5 dalimi. turi būti suprantamas ir aiškintinas taip. CPK 648 straipsnis visų pirma taikytinas vykdomųjų raštų išdavimui pagal teismų sprendimus. Arbitražo sprendimas. bylos Nr. neturi savo priimtiems sprendimams įgyvendinti atitinkamo prievartos aparato. vienai iš šalių atsisakius vykdyti sprendimą. KAĮ 38 straipsnio 4 dalyje nustatyta. kurio priėmimo galimybė įtvirtinta KAĮ 36 straipsnyje bei Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) arbitražo taisyklių 30 straipsnyje. Arbitražas. kad teismas vykdymo procese revizuoja įstatymu įgalioto asmens priimtą civiliniame procese vykdytiną dokumentą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. Pagal Komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 38 straipsnio 3 dalį.. turi teisę aiškinti teismo priimtą procesinį sprendimą.

65 įstatymo 40 straipsnyje nustatytais pagrindais. Dėl išieškojimo nukreipimo į sutuoktinių bendrą turtą Plenarinė sesija taip pat pažymėjo. nes pavaduojantysis antstolis turi toliau atlikti pavaduojamojo antstolio funkcijas. Šios veiklos vykdymas užtikrinamas toliau veikiant antstolio kontorai. 3K-3-471/2009 8. kad arbitražinio teismo sprendimo neaiškumas yra pagrindas šaliai. Tuo tarpu plėsti KAĮ 40 straipsnyje nustatytus atvejus. taip pat priimami vykdyti nauji vykdomieji dokumentai. kad yra tęsiama ir vykdoma antstolio kontoros veikla – tęsiami ir atliekami vykdymo veiksmai jau gautose ir (ar) pradėtose bylose. kokioje civilinio proceso stadijoje gali būti nustatomas bendros sutuoktinių prievolės pobūdis bei išieškojimas pagal bendrą prievolę nukreipiamas į sutuoktinio turtą. Dėl palūkanų skaičiavimo vykdymo procese9. . turi sudaryti galimybę suinteresuotai šaliai kreiptis dėl jo išaiškinimo. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo L. naudojant šios kontoros išteklius (sąskaitas ir kt. Šios dvi normos susietos funkciniu ryšiu – Antstolių įstatymo 36 straipsnio 5 dalies nuostata pašalina antstolio funkcijų (vykdomųjų dokumentų vykdymo ir kt. atsisakymą išduoti vykdomąjį raštą iš esmės argumentavo arbitražo sprendimo rezoliucinės dalies su konkrečių priteistų sumų nurodymu nebuvimu ir dėl to atsiradusiu neįmanomumu įvykdyti sprendimą. kad pavaduojamasis antstolis jo pavadavimo laikotarpiu negali atlikti jokių antstolio funkcijų bei teikti kitų šiame įstatyme numatytų paslaugų. Antstolio pavadavimui taikomas pavaduojamojo antstolio veiklos tęstinumo principas reiškia tai.V. kaip tai būtų daręs pavaduojamasis antstolis. o to paties straipsnio 5 dalyje – kad pavaduojantysis antstolis administruoja antstolio kontorą. kad tuo atveju. Konstatuotina. . teismas neturi teisės (KAĮ 38 straipsnio 4 dalis). kai teismas gali atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą. taigi negali būti pripažintas teisiškai pagrįstu. bet ne atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą. CK 3. dėl kokių nors priežasčių negalinčio atlikti savo funkcijų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. bylos Nr. o nustačius viešojo intereso gynimo poreikį – netgi pats inicijuoti išaiškinimo procedūrą.). įgaliojimų jas atlikti perleidimą kitam antstoliui. kuri kreipėsi su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. patikslinęs pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus. prašyti išaiškinti arbitražinio teismo sprendimą. kad teismo atsisakymas išduoti vykdomąjį raštą faktiškai reikštų arbitražo sprendimo panaikinimą. Dėl antstolio pavadavimo sąvokos Antstolių įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje nustatyta. 3-3K-368/2009 7. 2 dalis). nes toks sprendimas nebegalėtų būti vykdomas. kad apeliacinės instancijos teismo įvardytas arbitražo sprendimo trūkumas nepatenka į KAĮ 40 straipsnyje išvardytų pagrindų atsisakyti vykdyti arbitražinio teismo sprendimą sąrašą.Į. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. kai išieškojimas vykdomas iš bendro sutuoktinių turto (pvz. nutartis civilinėje byloje antstolė UAB“Garant“ v. Taigi vykdomojo rašto išdavimo klausimą nagrinėjantis teismas. Milaševičiaus skundą dėl antstolio veiksmų. Kasacinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai. spalio 5 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. iškilus klausimui dėl arbitražinio teismo sprendimo neaiškumo.109 straipsnio 1 dalies 1-6 punktai.) atlikimo sutrikdymo galimybę dėl 3 dalyje nustatyto draudimo. nereikia išduoti naujo vykdomojo dokumento. reglamentuojančią antstolio. dirbant jos darbuotojams. Nagrinėdamas teismo sprendimo vykdymo stadijoje kilusius ginčus Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs. Šios normos sudaro vientisą sistemą.. kad Lietuvos teismų praktikoje nėra vienareikšmiškos pozicijos dėl to. atlieka visas darbdavio bei antstolio funkcijas taip. Apeliacinės instancijos teismas. Pažymėtina. spalio 28 d. byla Nr.

sausio 7 d. gruodžio 23 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. Vaškovič. 3K-3-35/2006). Tokiu atveju kitas sutuoktinis gali būti atsakingas tik esant solidariajai bendrai sutuoktinių prievolei. bylos Nr. K. Sakalauskienė. priimta civilinėje byloje antstolė N. . Plenarinė sesija taip pat pažymi. kad vykdymo stadijoje jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas. antstolis negali priimti patvarkymo išieškoti iš bendro turto. Jakutis. Sakalauskienė. antstolė N.3K-3-81/2010). ji yra asmeninė ar bendra (dalinė ar solidarioji). vykdydamas teisingumą individualioje byloje. Ruželė v. Šiugždaitė v. Šiugždaitė. bylos Nr. kuriais buvo nustatytas prievolės bendrumas sutuoktiniui apskundus antstolio veiksmus Civilinio proceso kodekso XXXI skyriuje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. išduotas teismo sprendimo pagrindu. negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m.. kad teismo sprendimo ar sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimas negali keisti sprendimo esmės: jeigu teismas priėmė sprendimą tik dėl vieno atsakovo.. priimta civilinėje byloje UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ v. UAB . N. B. V. liepos 3 d. priimta civilinėje byloje I. Šiugždaitė. Ochrimuk.66 kuriame skolininku būtų nurodytas ir skolininko sutuoktinis kaip solidarusis skolininkas. kad prievolės vykdymui iš bendro sutuoktinių turto būtina nustatyti prievolės pobūdį. Sakalauskas. Naujo skolininko (kito sutuoktinio) įtraukimas taikant šiuos institutus reikštų procesinio sprendimo pakeitimą nustatant teises bei pareigas byloje nedalyvavusiam asmeniui. Hammoud v. tai eliminuoja bendrosios dalinės prievolės galimybę. kad be teismo sprendimo antstoliui nukreipus išieškojimą į sutuoktinio turtą buvo pažeistos proceso teisės normos. nutartis. Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pasisakoma. bylos Nr. 2010 m. nutartis. antstolė N. gruodžio 29 d. antstolis D. dalies nustatymo procedūros (nustatytos CPK 667 straipsnyje) nereikia atlikti (pvz. Uniokaitė. bylos Nr. tai išaiškinti sprendimą ar vykdymo tvarką taip. nors ir pasisakęs. Išieškojimas iš kito sutuoktinio turto negali būti pasiektas ir išieškotojui skundžiant antstolio veiksmus. kasacinis teismas. vykdymo veiksmai būtų atlikti be vykdomojo dokumento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. L. t. bylos Nr. UAB . Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. priimta civilinėje byloje AB bankas Hansabankas v. y. t. Ochrimukas. Pažymėtina. I. Zakienė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. priimta civilinėje byloje M. Vienas iš vykdomųjų dokumentų yra vykdomasis raštas. y. bylos Nr. kad išieškojimui iš bendro sutuoktinių turto netaikytini teismo sprendimo išaiškinimo (CPK 278 straipsnis) ar šio procesinio sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo (CPK 589 straipsnis) institutai. Tinfavičius v.Giraitės vandenys“ ir kt. yra palikęs galioti teismų sprendimus. Vaškovičienė. antstolė N. 3K-3-607/2007.Gabuva“. nutartis. Zakas ir J. Sakalauskas. Šimkuvienė v. Bložė.. kuriais atsisakyta tai padaryti. nutartis. ir skolininkui priklausančios turto. priimta civilinėje byloje V. Taip pat. nutartis. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. vasario 15 d. sausio 16 d. priimta civilinėje byloje M. A. vasario 17 d. 593 straipsnių pagrindu (pvz. Jei nėra teismo sprendimo dėl antrojo sutuoktinio. Šimkus.. K. B.3K-381/2010). antstolis A. todėl tokios prievolės pobūdį ir galimybę išieškoti iš bendrosios jungtinės nuosavybės gali nustatyti tik teismas. M. bylos Nr. Šidlauskas. kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. antstolis turi teisę kreiptis į teismą su pareiškimu dėl galimybės nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą išaiškinimo CPK 589. nutartis. Baronienė-Hammoud. M. nutartis. priimta civilinėje byloje V. kad jis sukelia teisių ir pareigų kitam asmeniui. vasario 17 d. K. nes tai reikštų teismo sprendimo pakeitimą ir CPK 586 straipsnio pažeidimą. 3K-7-242/2009). bylos Nr. Suvienodindama kasacinio teismo praktiką civilinėse bylose dėl išieškojimo pagal sutuoktinių prievoles plenarinė sesija išaiškina. 3K-7114/2008. A. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. Šiugždaitė. kai civilinė atsakomybė pagal prievolės prigimtį tenka abiem sutuoktiniams. kuriuo prievolę vykdyti įpareigotas vienas iš sutuoktinių. S. 3K-3-567/2009. 3K-7-149/2008). kad abu sutuoktiniai teismo procese turi dalyvauti bendraatsakoviais.. nutartis. A. T. Tinfavičius v. bei konstatavęs.

nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu. todėl antstolis surašė aktą apie sprendimo neįvykdymą ir pateikė jį teismui. Kitu atveju. tačiau sprendimo neįvykdė. jog.109 straipsnio taikymo pagrindus. CPK 284 straipsnyje ir 771 straipsnio 3 dalyje reglamentuotą teisinį pagrindą pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.109 straipsnio taikymo sąlygas.67 Į kreditoriaus reikalavimą vykdyti prievolę iš bendro sutuoktinių turto prievolės asmeniškai neprisiėmęs sutuoktinis turi teisę pareikšti visus atsikirtimus bei naudotis visomis procesinėmis teisėmis įrodinėdamas. atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą.103 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto įpareigojimo per tam tikrą terminą nugriauti statinį. jeigu tai leidžia prievolės prigimtis. atsakovo priešieškinį dėl nuosavybės teisės į statinį pripažinimo atmetė. Tai reiškia. gali tame pačiame sprendime nurodyti . surašė sprendimo neįvykdymo aktą ir nusiuntė jį teismui. kuris išsprendžia sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimą pagal CPK 284 straipsnyje nustatytas taisykles. Šioje byloje nustatyta. kad tuo atveju. atsiranda dvejopų teisinių padarinių – taikyti CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytą baudą arba reikšti naują ieškinį statinį nugriauti statytojo lėšomis. antstolio surašytas sprendimo neįvykdymo aktas perduodamas sprendimą priėmusiam teismui. nes skolininkas neatliko teismo sprendimu nustatytų veiksmų (CPK 771 straipsnio 1. išspręsdamas ginčą iš esmės ir priimdamas sprendimą. v. kreditorius turi teisę pareikšti savarankišką ieškinį šiam sutuoktiniui įrodinėdamas CK 3. Dėl nurodytų priežasčių plenarinė sesija išaiškino. kuria pakeičia sprendimo vykdymo tvarką ir nustato išieškotojui teisę atlikti už skolininką jo lėšomis teismo sprendime nurodytus veiksmus (CPK 771 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. antstolis apie tai surašo aktą. Dėl teismo sprendimo neįvykdymo teisinių padarinių Kasatorius teigė. 3K-P-186/2010 9. kuriuo atsakovą įpareigoja atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus. kai bylos nagrinėjimo metu kitas sutuoktinis nebuvo įtrauktas atsakovu. Tai reiškia. Antstolis nusiuntė kasatoriui raginimą įvykdyti sprendimą. skolininkui neįvykdžius teismo sprendimu nurodytų veiksmų. bylos Nr. kasatorius baudą sumokėjo. t. Šiuo atveju. kad teismas. kad sprendimą priėmęs teismas toje pačioje byloje priima nutartį. CPK 273 straipsnio 1 dalyje nustatyta. . .A. jeigu to per teismo nustatytą terminą neatliks kasatorius. teismas turėjo aptartą. atsakovui neįvykdžius CK 4. kad reikalavimui tenkinti iš bendro sutuoktinių turto nėra CK 3. kai teismo sprendime nenurodyti sprendimo neįvykdymo padariniai. tačiau įpareigojimo neįvykdė. jeigu tie veiksmai nėra asmeninio pobūdžio ir išieškotojas juos gali atlikti už skolininką. y. Teismas nutartimi skyrė kasatoriui baudą ir įpareigojo antstolį nugriauti pirtį kasatoriaus lėšomis. pavesti atlikti išieškotojui. Kasacinis teismas pažymėjo. kai šis jų neįvykdo. kad. nutarimas civilinėje byloje pagal R. gegužės 10 d. kuris priima nutartį taikyti sprendimu nurodytus padarinius. t. A. gali tame pačiame sprendime nurodyti sprendimo neįvykdymo padarinius – tuos veiksmus.A. kad eismas sprendimu tenkino Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį dėl įpareigojimo nugriauti statinį ir įpareigojo kasatorių per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti pirtį. teismas sprendime nenurodė jo neįvykdymo teisinių padarinių – nenustatė ieškovui teisės nugriauti pirtį. y. priimdamas sprendimą. 2 dalys). teismas nutartimi už sprendimo neįvykdymą kasatoriui skyrė baudą ir įpareigojo jį per vieną mėnesį nugriauti pirtį.109 straipsnyje nustatytų pagrindų. kasatoriui sprendimo neįvykdžius ir antstoliui tai konstatavus CPK nustatyta tvarka. kad. ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus ar imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. nenurodyta išieškotojo teisė atlikti veiksmus už skolininką. nagrinėjusiam bylą. jeigu byla nagrinėjama ginčo teisenos tvarka kreditoriui pateikus ieškinį abiem sutuoktiniams kaip atsakovams bei įrodinėjant CK 3. kad teismas. perduoda jį vykdymo vietos teismui. Šiomis teisėmis asmuo visa apimtimi galės pasinaudoti tik tuo atveju. kuriuos turėjo atlikti skolininkas.

kasatoriaus nurodyta CPK 771 straipsnio 5 dalies norma taikoma tik tuo atveju. 771 straipsnio 3 dalis). o teisė išieškotojui nugriauti pirtį galėjo būti nustatyta tik šiam pareiškus ieškinį kitoje byloje. nutartis civilinėje byloje Utenos apskrities viršininko administracija v. pirmiau aptartose teisės normose nustatyta teismui teisė toje pačioje byloje. Kasacinis teismas pažymėjo. S. bet ir išieškotojas teismui jam tokią teisę suteikus. jeigu teismas įpareigoja skolininką atlikti tam tikrus veiksmus. kuriuos gali atlikti tiktai pats skolininkas. pakeisti teismo sprendimo. Nagrinėjamu atveju teismo nustatytą pareigą nugriauti pirtį gali atlikti ne tik skolininkas.68 Kasacinis teismas atmetė kasatoriaus argumentą. Antra. bylos Nr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. t. teismas dėl pareigos pobūdžio negali nustatyti sprendime jo neįvykdymo teisinių padarinių ar nutartimi keisti sprendimo vykdymo tvarkos – nustatyti išieškotojui teisę už skolininką atlikti veiksmus. y. kad už sprendimo neįvykdymą galėjo būti skiriamos tik baudos pagal CPK 771 straipsnio 5 dalies nuostatas. kurių šis neatliko. Pirma. tvarką ir nustatyti išieškotojui teisę atlikti už skolininką šio lėšomis teismo sprendime nurodytus veiksmus – šioje byloje nugriauti pirtį (CPK 284 straipsnis. A. kurioje išspręstas ginčas iš esmės. kad dėl kasatoriaus priimto sprendimo įvykdymas nėra išskirtinai asmeninis. kovo 29 d. kurio skolininkas nevykdo. 3K-3146/2010 _______________________ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->