P. 1
Medziagu Mechanika Knyga. Www.remontogidas.lt

Medziagu Mechanika Knyga. Www.remontogidas.lt

|Views: 1,313|Likes:
Published by imarcišauskas

More info:

Published by: imarcišauskas on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

1. ĮVADAS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS.

NAGRINĖJIMO OBJEKTAI, HIPOTEZĖS
1.1. Naudojama schematizacija
Disciplina, kurią pradedate studijuoti, mokys jus pačių elementariausių ir svarbiausių šio mokslo
tiesų; ši disciplina gali būti vadinama mokslo apie konstrukcijų skaičiavimo metodus abėcėle ir gramatika.
Įprasta tradiciškai ją vadinti medžiagų atsparumu, kai kas vadina ją medžiagų mechanika, o, ko gero,
labiausiai tinkamas pavadinimas būtų – konstrukcijų elementų mechanika.
Medžiagų atsparumo objektas yra deformuojamas kietas kūnas, tiksliau – konstrukcijos elementas.
Teorinės mechanikos disciplina taip pat nagrinėja kietąjį kūną, bet ne deformuojamą, bet absoliučiai standų.
Todėl nemažai teorinės mechanikos (ypač statikos) išvadų naudojama ir medžiagų atsparumo kurse, tačiau
kai kas iš ten deformuojamam kūnui, deja, nebetinka.
Konstrukcijų elementus nagrinėsime trimis požiūriais, įvertindami tris konstrukcijų savybes:
• stiprumą – savybę nesuirti dėl mechaninių veiksnių (apkrovų),
• standumą – savybę priešintis deformavimui, t.y. savybę kuo mažiau deformuotis nuo
mechaninių veiksnių (apkrovų),
• stabilumą – savybę išlaikyti savo pradinę pusiausvyros formą, o po mechaninių trikdymų
sugrįžti į tą pradinę pusiausvyrą.

1.1 pav.
Nėra absoliučiai stipraus, nėra absoliučiai standaus, nėra absoliučiai stabilaus elemento. Inžinierius,
kurdamas ar naudodamas konstrukciją, siekia, kad visa konstrukcija ir atskiri jos elementai būtų pakankamai
stiprūs, standūs ir stabilūs, kad jie šias būtinas savybes išlaikytų, veikiami numatytos apkrovos, per visą
eksploatavimo laiką. Nors dažniausiai minime konstrukcijų stiprumo mokslą, tačiau suprantame, kad ši
sąvoka apima ir standumą bei stabilumą.
Kad geriau įsivaizduotumėme, kas yra stipri, standi ir stabili konstrukcija, įvertinkime visais trimis
požiūriais labai paprastą konstrukciją – kopėčias. Jei kopėčios nepakankamai stiprios, tai veikiamos
lipančiojo svorio jėgos jos suluš. Jei kopėčios pakankamai stiprios, bet nepakankamai standžios (pvz. Iš
plonų metalinių strypų), jos labai deformuosis, išlinks, ir užlipti jomis nepavyks. Pernelyg liaunos vertikalios
kopėčios, veikiamos užlipusiojo svorio jėgos, gali prarasti savo pradinės (tiesios) pusiausvyros formos
stabilumą, pereiti į kitokią pusiausvyros formą ir suklupti.
Taigi, medžiagų atsparumas yra disciplina, nagrinėjanti pastatų ir mašinų konstrukcijų elementų
stiprumo, standumo ir stabilumo skaičiavimo inžinerinius metodus.
Pastarasis požymis (inžineriniai metodai) atskiria medžiagų atsparumą nuo visos grupės mokslų, taip
pat priklausančių taikomosios mechanikos sričiai ir analizuojančių įvairius deformuojamus kūnus giliai
teoriškai, tiksliai. Tarp šių mokslų – tamprumo, plastiškumo, valkšnumo teorijos, irimo mechanika ir t.t.
Šiais, ypač tamprumo teorija, mokslais medžiagų atsparumas remiasi, bet jis padaro nemažai prielaidų, kurių
dėka skaičiavimai tampa paprastesni ir patogūs kasdieninei inžinerinei praktikai.
Kad konstrukcijų elementų skaičiavimas nebūtų pernelyg sudėtingas, medžiagų atsparumo
metodikoje daug kas supaprastinama, sukuriama konstrukcijos ar elemento skaičiuojamoji schema.
Konstrukcijos skaičiuojamoji schema yra sutartinis supaprastintos realios konstrukcijos bei jos
atramų ir apkrovų grafinis atvaizdavimas arba aprašymas.
Schematizuojami trys dalykai:
konstrukcijos elemento geometrinė forma,
konstrukcinės medžiagos,
apkrovos.
1-1
Konstrukcijų geometrinė forma būna labai įvairi, todėl neįmanoma sukurti paprastą skaičiavimo
metodiką, tinkančią bet kokios formos elementui. Tad medžiagų atsparume nagrinėjami schematizuoti
elementai (1.2 pav.):
elementai, kurių matmenys dviem (skersinėmis) erdvės kryptimis labai maži, palyginus su
trečiąja (išilgine) kryptimi (strypai),
elementai, kurių matmuo viena (storio) kryptimi labai mažas, palyginus su kitomis dviem
kryptimis – apriboti plokštumomis (plokštelės) arba kreivais paviršiais (kevalai),
elementai, kurių matmenys visomis trimis erdvės kryptimis yra tos pačios eilės, maždaug
vienodi (masyvai).

1.2 pav.
Strypai skaičiuojamosiose schemose žymimi tik viena linija – savo geometrine ašimi.
Schematizuotoje konstrukcijoje tiesiu strypu tampa ir kolona, ir sija, ir vagono ašis. Kreivas strypas atstoja ir
arką, ir krano kablį.
Plokštė ir kevalas skaičiuojamosiose schemose žymimi savo viduriniu paviršiumi, t.y. paviršiumi,
einančiu per šių elementų storio vidurį. Plokštės vidurinis paviršius – plokštuma, kevalo – kreivas paviršius.
Schematizuotoje konstrukcijoje plokšte tampa pastato perdanga, plokščias valties dugnas. Kevalu
schematizuojama skliautinė perdanga, garo katilas ir pan.
Masyvų pavyzdžiai – pamatai po mašinomis, hidroelektrinių užtvankos ir t.t.
Konstrukcijos skaičiuojamojoje schemoje naudojamos ir schematizuotos atramos (1.3 pav.) –
standžios arba šarnyrinės, slankios arba neslankios.

1.3 pav.
Konstrukcinės medžiagos yra taip pat įvairios: metalai, mediena, plastikai, betonas, akmuo ir t.t.
Kad būtų galima elementams, pagamintiems iš įvairių medžiagų, taikyti tuos pačius ar bent panašius
skaičiavimo metodus, daromos kai kurios prielaidos.Svarbiausios prielaidos, galiojančios kone visame
medžiagų atsparumo kurse, yra tokios:
medžiagos vientisumas,
medžiagos vienalytiškumas (homogeniškumas),
medžiagos izotropiškumas.
Nežiūrint to, kad medžiaga sudaryta iš smulkių dalelių, tarp kurių yra mikrotarpai, tariame, kad
medžiaga pilna užpildo visą tūrį, t.y., kad medžiaga vientisa. Kai laikomės tokios vientisos medžiagos
(kontinuumo) sąvokos, galime iš bet kurios deformuojamo kūno vietos išpjauti nagrinėjimui be galo mažą
materialų kūno gabalėlį.
Vienalytės medžiagos savybės visuose kūno taškuose yra vienodos. Skaičiuodami dažniausiai
tarsime, kad mūsų nagrinėjami konstrukcijų elementai pagaminti iš vienalytės medžiagos.
Izotropinė medžiaga – ta medžiaga, kurios savybės vienodos visomis kryptimis. Nors idealaus
izotropiškumo nebūna, bet daugelis konstrukcijų medžiagų yra beveik izotropinės. Medžiaga, kurios savybės
visomis kryptimis yra skirtingos, vadinama anizotropine.
Dažniausiai medžiagų atsparumo kurse kalbama apie idealiai tamprią medžiagą. Bet kokį elementą
deformavus ir po to pašalinus deformavimo priežastį, jis nelieka tiek pat deformuotas. Dalis deformacijos
visada išnyksta, o kai poveikis nebūna pernelyg stiprus, išnyksta ir visa deformacija, elementas grįžta į
pirminį, nedeformuotą būvį. Deformacija, kuri išnyksta pašalinus priežastį, vadinama tampriąja (elastine)
arba grįžtamąja. Deformacija, kuri lieka pašalinus priežastį, vadinama plastine arba liekamąja. Nei viena
medžiaga nėra idealiai tampri. Tačiau kol poveikiai ne per dideli, tamprumo savybė būdinga daugeliui
konstrukcinių medžiagų.
Apkrovos (jėgos) schematizuojamos keliais požiūriais: jos būna statinės arba dinaminės,
sutelktosios (koncentruotosios) arba įvairiai išskirstytos.
1-2
Realiai konstrukcijos yra veikiamos gana sudėtingai, tačiau galima išskirti “grynuosius”
deformavimo tipus:
tempimas,
gniuždymas,
kirpimas,
sukimas,
paprastasis lenkimas.

1.4 pav.
1.2. Išorinės jėgos. Apkrovos
Kiekviena konstrukcija, kiekvienas jos elementas yra veikiamas aplinkos. Aplinka veikia
visokeriopai, bet mus domina visų pirma jos mechaniniai poveikiai, t.y. jėgos, nes būtent joms atlaikyti
dažniausiai ir yra skirta konstrukcija. Kai kurie veiksniai turi įtakos konstrukcijos stiprumui, standumui
(pvz., cheminis agresyvios aplinkos poveikis spartina metalo koroziją; dėl šiluminio ar radioaktyviojo
poveikio kinta medžiagos savybės, net ir mechaninės; ir pan.), bet medžiagų atsparumo kursas nagrinėja
daugiausiai tik jėgų įtaką konstrukcijai. Jėgų prigimtis pati įvairiausia – gravitacija, vėjas, vandens slėgis,
judančių kūnų inercija, netolygūs temperatūrų laukai ir t.t. Kai jau sudaryta konstrukcijos skaičiuojamoji
schema, kai nustatyta kiekvienos jėgos veikimo vieta (pridėties taškas), kryptis ir didumas, jėgos prigimtis
tampa nesvarbia. Visas šias aplinkos sukeltas jėgas vadiname išorinėmis jėgomis. Išorinės jėgos skirstomos
į:
• aktyviąsias jėgas, arba apkrovas, kurioms atlaikyti konstrukcija skirta,
• kitų kūnų, į kuriuos konstrukcija atremta, reakcijas.
Apkrovos, kurios veiks konstrukciją, dažniausiai iš anksto yra žinomos. Konstrukcijos atramines
reakcijas galima nustatyti teorinės mechanikos (statikos) metodais – pasinaudojant konstrukcijos
pusiausvyros sąlygomis. Apkrovos skirstomos į:
♦ tūrines,
♦ paviršines,
♦ linijines,
♦ taškines (sutelktąsias, koncentruotąsias).
Tūrinės apkrovos – tai jėgos, veikiančios kiekvieną konstrukcijos elemento tašką. Tokios yra
inercijos jėgos, magnetinės jėgos, bet dažniausia tūrinė apkrova – pačios konstrukcijos svoris. Šių jėgų
matavimo vienetas – niutonas į kubinį metrą (N/m
3
). Kadangi savasis svoris dažnai būna svarbus pravartu
žinoti jo skaičiavimo kelią: konstrukcinės medžiagos tankį ρ (kg/m
3
) padauginę iš gravitacinio pagreičio g
(9,81 m/s
2
), gauname tūrinę svorio apkrovą p (N/m
3
, nes 1 kg⋅m/s
2
= 1 N).
Paviršinės apkrovos – tai jėgos, veikiančios konstrukcijos elemento paviršiaus plotą. Tokios yra
vėjo ar vandens slėgio jėgos, dujų slėgis į rezervuaro sieneles ir pan. Dažnai skaičiuojamojoje schemoje ir
gana sudėtingos apkrovos rodomos kaip tolygiai išskirstytos paviršinės apkrovos (pvz., pastato perdangos
apkrova, kurią sudaro baldai, kitokie daiktai, žmonės, išreiškiama bendru krūviu, tenkančiu perdangos ploto
vienetui; kai konstrukcijos elementas didelis ir nestoras, net ir jo paties svoris, t.y. tūrinė apkrova,
reiškiamas kaip paviršinė apkrova). Šių jėgų matavimo vienetas – niutonas į kvadratinį metrą (N/m
2
) arba
paskalis (nes 1 N/m
2
= 1 Pa).
Linijinės apkrovos – tai jėgos, išdėstytos vienoje linijoje (dažniausiai – tiesėje). Realių tokių jėgų
beveik nėra (nebent nagrinėtume peilio ašmenų poveikį), bet jeigu paviršinės ar tūrinės jėgos veikia ilgą ir
siaurą elemento ruožą, jų pridėties taškus galima sutraukti į vieną liniją – šio ruožo ašį (1.5 pav). Nuo tokio
supaprastinimo konstrukcijos skaičiavimo rezultatai praktiškai nepasikeičia. ). Šių jėgų matavimo vienetas –
niutonas (N).

1-3
1.5 pav.
Taškinės apkrovos – tai vieną konstrukcijos elemento tašką veikiančios jėgos. Ir tokių realių jėgų
(panašių į adatos smaigalio poveikį) nėra, bet labai mažame plote išskirstytas jėgas galima sutelkti
(sukoncentruoti) į vieną tašką, to ploto centrą (1.6 pav). Šių jėgų matavimo vienetas – niutonas (N).

1.6 pav.
Tūrinės, paviršinės ir linijinės apkrovos dažniausiai būna išskirstytos tolygiai po visą elemento
paviršių ar tūrį, bet tenka susidurti su netolygiu jų intensyvumu, tokio netolygumo pavyzdys – vandens slėgis
į užtvanką (1.7 pav).

1.7 pav.
Išorinės jėgos (apkrovos) gali sukurti jėgų poras, kurių poveikis į konstrukcijos elementą dažniausiai
išreiškiamas jėgų momentu M (1.8 pav.; kai norėsime, kad šis simbolis, žymintis būtent išorinių jėgų
momentą, skirtųsi nuo kitų momentų simbolių, jį patikslinsime indeksu M
f
).

1.8 pav.
Teorinės mechanikos kurse išorinės jėgos veikė absoliučiai standų, nesideformuojantį kūną. Teorinė
mechanika leido jėgą jos veikimo linijoje perkelti iš vieno taško į kitą (t.y. jėga buvo susieta tik su veikimo
kryptimi ir nesusieta su pridėties tašku), leido jėgų sistemą pakeisti kita (ekvivalentine) sistema ir net viena
atstojamąja jėga. Nuo tokių pakeitimų kūno judesys arba jo rimties būsena nepasikeičia. Įsidėmėkite: kai
nagrinėjame jėgas, kurios veikia deformuojamą kūną, visi teorinės mechanikos veiksmai yra nebeleistini. Jei
jėga pridedama prie kito konstrukcijos taško, ji kitaip deformuoja tą elementą (1.9 pav.).

1.9 pav.
Apkrovas suskirstėme pagal pridėties vietą. Pagal pridėjimo pobūdį jos skirstomos į:
statines,
dinamines.
Statine vadinama tokia apkrova, kurios didumas, kryptis ir pridėties vieta nekinta arba kinta tiek
mažai, kad apskaičiuojant konstrukcijos būvio parametrus galima tarti, kad apkrova nepriklauso nuo laiko ir
galima nepaisyti tokios apkrovos sukeliamų pagreičių bei inercijos jėgų. Kai norima pabrėžti, kad apkrova
tik artima statinei (nes bent nedidelė inercija lydi beveik visas apkrovas), apkrova vadinama kvazistatine (t.y.
“beveik statine”). Beveik visame savo kurse nagrinėsime tik statinių apkrovų veikiamus elementus.
Apkrova, kurios didumas, kryptis arba pridėties vieta greitai kinta, kuri dėl to sukelia konstrukcijos
elementų pastebimą pagreitį, vadinama dinamine. Dažniausiai tokios apkrovos veikia elementus, kurie juda
su pagreičiu. Ypatinga jų rūšis yra smūginės apkrovos. Pastarosios veikia labai trumpai (t.y. su dideliu
pagreičiu). Dinaminis poveikis būna kelis ar net keliasdešimt kartų stipresnis nei statinis, todėl dinaminės
apkrovos labai pavojingos konstrukcijai.
1-4
Apie daugumą išorinių jėgų yra iš anksto viskas žinoma: jų kryptis, dydis. Bet būna ir atsitiktinio
pobūdžio apkrovų, kurių nei dydis, nei kryptis, nei veikimo trukmė iš anksto nėra žinomi. Tokį apkrovimą
galima aprašyti tiktai tikimybių teorijos aparatu.
Išorinio veikimo mastas gali būti išreiškiamas ne tik žinoma jėga, bet ir kurio nors kūno taško ar
kūno dalies poslinkiu. Gana dažnai (ypač praktikoje) yra žymiai paprasčiau išmatuoti ne apkrovos didumą, o
vieno ar kito konstrukcijos taško poslinkį (t.y. deformavimo metu nueitą kelią). Apkrova (jei rūpi ją sužinoti)
po to nustatoma skaičiavimu.
1.3. Vidinės jėgos. Pjūvio metodas. Įrąžos
Kietasis kūnas, taigi ir konstrukcijos elementas, išlaiko savo formą dėl to, kad tarp jo dalelių veikia
įvairios jėgos – pradedant nuo branduolinių, atominių, molekulinių ir baigiant dalelių sukibimo, vidaus
trinties ir panašiomis. Mus domina tik jėgos (arba tik tas jų prieaugis), kurios atsiranda kūno viduje dėl
išorinių jėgų (apkrovų) poveikio. Būtent dėl tokių vidinių jėgų kinta kūno dalelių tarpusavio padėtis, kūnas
deformuojasi. Taigi, vidinės jėgos – tai papildoma kūno dalelių sąveika, atsirandanti nuo išorinių jėgų. Nors
išorinės jėgos yra vidinių jėgų atsiradimo priežastimi, tačiau jų kryptys ne visada sutampa! Pvz., lenkiant
elementą, nors išorinės jėgos veikia skersai, vieni elemento taškai išilgai elemento suartėja, kiti – atitolsta
vieni kuo kitų.
Pjūvio metodas naudojamas nustatyti vidinių jėgų didumui ir kryptims. Panagrinėkime
populiariausią ir patogiausią šio metodo algoritmą, susidedantį iš trijų etapų:
Pirmasis etapas. Apkrovų veikiamame konstrukcijos elemente (1.10 pav., a) ten, kur norime
nustatyti vidines jėgas, darome tariamąjį pjūvį (1.10 pav., b). tokiu būdu elementą padalijame į
dvi dalis, pvz., kairiąją K ir dešiniąją D.Antrasis etapas. Vieną iš elemento dalių atmetame. Kad paliktoji dalis liktų pusiausvyra, prie jos
vietoj atmestosios dalies pridedame pastarosios poveikį atstojančias vidines jėgas (1.10 pav.,
c). Šios jėgos veikia kiekvieną pjūvio tašką.
Trečiasis etapas. Rašome paliktosios nagrinėti elemento dalies pusiausvyros sąlygas
(pusiausvyros lygtis), iš kurių apskaičiuojame vidinių jėgų parametrus.
Įprasta pjūvio vidinių jėgų parametrus reikšti, laikantis kurios nors sutartinės koordinačių sistemos.

1.10 pav.
Bet kaip išsidėsčiusių erdvėje jėgų sistemos pusiausvyros lygčių galima parašyti šešias, todėl iš jų
galima surasti ne daugiau kaip šešis nežinomus parametrus (žiūr. 1.11 pav.)

1.11 pav.

Koordinačių sistemos būna įvairios. Kurią iš jų pasirinkti, - susitarimo reikalas. Mes dažniausiai
laikysimės sistemos, kurią sudaro du požymiai:
sistema – stačiakampė (Dekarto),
sistema – dešininė; jei atkištas dešinės rankos nykštys rodo z ašies kryptį, tai kiti sulenkti tos
rankos pirštai rodo teigiamą plokštumos xOy kampų matavimo kryptį,
jeigu nagrinėjame elemento skerspjūvį, koordinačių pradžią sutapdiname su skerspjūvio svorio
centru; tokią koordinačių sistemą vadinsime – centrine,
jeigu nagrinėjame strypą, jo išilginę ašį sutapdiname su z ašimi,
teigiamos ašių kryptys – tokios, kaip 1.12 paveiksle.
1-5

1.12 pav.
Kaip parodyta 1.11 paveikslėliu, skerspjūvio vidines jėgas galima pakeisti šešiais vektoriniais
dydžiais, orientuojantis pagal pasirinktos centrinės koordinačių sistemos ašis. Šie dydžiai vadinami įrąžomis.
Įrąža – tai vienas iš šešių vektorinių dydžių, atstojančių konstrukcijos elemento skerspjūvio vidines
jėgas.
Kiekviena įrąža turi savo pavadinimą ir rodinį simbolį (1.11 pav.):
skerspjūvio normalės (strypo išilginės ašies z) kryptimi veikia ašinė jėga, žymima raide N
(atitinka F
oz
),
skerspjūvio plokštumoje (ašių x ir y kryptimis) veikia dvi skersinės jėgos, žymimos Q
x
ir Q
y

(atitinka F
ox
ir F
oy
),
skerspjūvio plokštumoje (išilginės ašies z atžvilgiu) veikia vidinių jėgų momentas, vadinamas
sukimo momentu ir žymimas raide T (atitinka M
oz
),
skersinių ašių x ir y atžvilgiu veikia jėgų momentai, vadinami lenkimo momentais ir žymimi
raidėmis M
x
ir M
y
(atitinka M
ox
ir M
oy
).
Priimta laikytis tokių įrąžų ženklų taisyklių (1.13 pav.):
• Ašinės jėgos ženklo taisyklė. Ašinę jėgą laikome teigiama, kai ji nukreipta nuo skerspjūvio (kai
tempia).
• Skersinės jėgos ženklo taisyklė. Skersinę jėgą laikome teigiama, kai skerspjūvyje, matomame iš
teigiamos z ašies pusės, ji veikia teigiamąja skersinės ašies kryptimi (arba skerspjūvyje,
matomame iš neigiamos z ašies pusės, - neigiamąja kryptimi).
• Sukimo momento ženklo taisyklė. Sukimo momentą laikome teigiamu, kai skerspjūvyje,
matomame iš atmestosios elemento dalies pusės, jis veikia teigiamąja kryptimi, t.y. prieš
laikrodžio rodyklę.
• Lenkimo momento ženklo taisyklė. Lenkimo momentą laikome teigiamu, kai dėl jo elementas
išlinksta taip, kad tempiami sluoksniai būna teigiamojoje pusėje (lenkimo momentui M
x
-
teigiamojoje y ašies pusėje, M
y
- teigiamojoje x ašies pusėje).
Atkreipkite dėmesį į tai, kad dviejuose išpjauto elemento ruožo galuose (1.13 pav.) teigiamų įrąžų
kryptys visada priešingos.

1.13 pav.
Įrąžas nustatome pjūvio metodu, pasinaudoję atpjautos elemento dalies pusiausvyros lygtimis.
Patogiausia yra rašyti lygtis, susietas su nagrinėjamo skerspjūvio koordinačių ašimis:

= 0
x
F , ,

= 0
y
F

= 0
z
F , ( )

= 0
x
f
M , ( )

= 0
y
f
M , ( )

= 0
z
f
M .
Kiekvienoje iš šių lygčių tėra tik po vieną nežinomą įrąžą (kitų penkių projekcijos arba momentai
prilygsta nuliui), todėl iš jų įrąžos lengviausiai apskaičiuojamos.
Įrąžos yra diferencialiniais ryšiais susijusios su apkrova. Ašinę jėgą N su apkrovos, veikiančios
išilgai z ašies, intensyvumu g sieja tokia priklausomybė:
dz
dN
g − = , (1.1)
t.y. išilginės apkrovos intensyvumas yra lygus ašinės jėgos pirmajai išvestinei pagal z ašį.
Skersinę jėgą Q (Q
x
arba Q
y
) su apkrovos, veikiančios skersai elemento ašies (x arba y kryptimi),
intensyvumu q sieja priklausomybė:
1-6
dz
dQ
q − = , (1.2)
t.y. skersinės apkrovos intensyvumas yra lygus skersinės jėgos pirmajai išvestinei pagal z ašį.
Lenkimo momentą su skersine jėga (M
x
su Q
y
arba M
y
su Q
x
) sieja priklausomybė:
dz
dM
Q = , (1.3)
t.y. skersinė jėga yra lygi lenkimo momento pirmajai išvestinei pagal z ašį.
Iš pastarųjų dviejų priklausomybių galima gauti dar vieną:
2
2
dz
M d
q − = , (1.4)
t.y. skersinės apkrovos intensyvumas yra lygus lenkimo momento antrajai išvestinei pagal z ašį.
Nepamirškite, kad ženklų taisyklės yra susitarimo dalykas ir laikantis kitokių taisyklių šių formulių
ženklai gali būti kitokie (vietoj minuso - pliusas ir atvirkščiai). Parašytų diferencialinių priklausomybių
įrodymai pateikti A.Čižo knygoje (18-19 psl.).
Pagal įrąžų didumą sprendžiama, kuris skerspjūvis gali būti pavojingas, t.y. kuriame skerspjūvyje dėl
vidinių jėgų gali suirti medžiaga arba atsirasti pernelyg didelės plastinės deformacijos. Nustatyti pavojingojo
skerspjūvio vietą yra labai svarbu. Jeigu ją žinotume iš anksto, tai gal kai kada ir įrąžas skaičiuotume tiktai
toje vietoje, o kitos vietos, kiti skerspjūviai nerūpėtų. Kai konstrukcija ir jos apkrova nėra pernelyg
sudėtinga, patyręs inžinierius pavojingojo skerspjūvio vietą nustato beveik be skaičiavimo. Tačiau ši
inžinerinė patirtis sukaupiama per ilgą laiką - nagrinėjant įrąžų pasiskirstymą įvairiai apkrautuose
elementuose. Tą pasiskirstymą galima išreikšti analitiškai, rašant įrąžą kaip skerspjūvio koordinatės z
funkciją: Q
y
(z), M
x
(z) ir t.t. Tačiau vaizdžiausia yra įrąžos pasiskirstymą pateikti grafiko pavidalu - ties
kiekviena skerspjūvio koordinate z atidedant pagal pasirinktą mastelį ordinatę, lygią įrąžos didumui. Tokie
grafikai vadinami įrąžų diagramomis.
Studentui tenka nemaža laiko sugaišti, kol įgunda sudarinėti įrąžų diagramas, t.y. kol įgyja tą taip
reikalingą inžinerinę patirtį, netgi inžinerinę intuiciją. Ir naudos iš įrąžų diagramų, atrodo, tiek ir tėra - būtent
šitoji sukaupta patirtis ir, žinoma, kiekvienu atveju informacija apie ekstremines įrąžų reikšmes, apie
pavojaus vietą.
Įrąžų diagramas sudaryti labai padeda diferencialinės įrąžų ir apkrovos priklausomybės (1.1)-(1.4).
Užtenka įrąžų reikšmes apskaičiuoti tik tam tikruose, skaičiuojamuosiuose skerspjūviuose, o tarpuose tarp tų
skerspjūvių diagrama gali būti išbrėžta remiantis anomis priklausomybėmis (iš priklausomybės nustatome, ar
brėžti tiesę, ar parabolę ir t.t.). Įvairių patarimų, skirtų diagramų braižymui, yra literatūroje, čia jų
nekartosime, bet su jais susipažinti būtina, kaip būtina ir daug diagramų patiems nubraižyti, nes tik per savo
pačių įgūdžius atsiras toji svarbi inžinerinė intuicija.
1.4. Įtempimai. Ryšiai tarp įrąžų ir įtempimų
Vidines jėgas, veikiančias konstrukcijos elemento skerspjūvyje, galime išreikšti šešiomis įrąžomis.
Tačiau šios įrąžos atspindi tik bendrą visų skerspjūvio vidinių jėgų poveikį, neduoda pakankamai tikslios
informacijos apie vidines jėgas, veikiančias kurioje nors konkrečioje skerspjūvio vietoje, ties kurio nors
skerspjūvio tašku, juo labiau apie vidines jėgas, veikiančias ne skerspjūvyje (t.y. ne statmename išilginei
ašiai pjūvyje), o bet kuriame kitame, įstrižame ar išilginiame pjūvyje.
Jeigu bet kurio pjūvio bet kurio rūpimo taško k aplinkoje išskiriame labai mažą skerspjūvio ploto
elementą AA (1.14 pav.), galime tarti, kad jame visos vidinės jėgos yra beveik vienodos krypties (jeigu taip
nėra, dar mažiname ploto elementą - tol, kol mūsų prielaida pasidaro visiškai nebeabejotina).

1.14 pav.
Šių vidinių jėgų atstojamoji ∆F yra tokios pat krypties, kaip ir pačios vidinės jėgos. Atstojamoji gali
būti suskaidyta į du komponentus - ∆F
n
, veikianti pjūvio normalės kryptimi, ir ∆F
t
, veikiantį pačioje pjūvio
plokštumoje. Šių jėgų - atstojamosios ir jos komponentų - santykis su tuo plotu ∆A, kuriame veikia jų
atstojamos vidinės jėgos (kai tas plotas nykstamai mažas), rodo vidinių jėgų intensyvumą ties tašku k:
1-7
p
A
F
n
A
=


→ ∆ 0
lim
(1.5)
Vidinių jėgų intensyvumo matas yra įtempimas (įtempis). Tai yra vektorius, kurio kryptis tokia pat,
kaip ties tuo skerspjūvio tašku veikiančių vidinių jėgų, o didumas prilygsta vidutinei vidinei jėgai, tenkančiai
ploto vienetui.
Formule (1.5) išreikštas vidinių jėgų intensyvumas p vadinamas pilnuoju įtempimu. Žinoti vien jo
didumą negana, reikia žinoti dar ir jo kryptį. Todėl dažniausiai ir medžiagų atsparumo kurse, ir visuose
konstrukcijų skaičiavimuose naudojamasi ne šiuo pilnuoju įtempimu, o jo komponentais:
vidinių jėgų komponentų, veikiančių pjūvio normalės kryptimi, intensyvumu, kuris vadinamas
normaliniu įtempimu ir žymimas graikiška raide σ (sigma),
A
F
n
A


=
→ ∆ 0
lim
σ , (1.6)
vidinių jėgų komponentų, veikiančių pjūvio plokštumoje, intensyvumu, kuris vadinamas
tangentiniu įtempimu ir žymimas graikiška raide τ (tau),
A
F
t
A


=
→ ∆ 0
lim
τ . (1.7)
Tiek pilnasis, tiek ir normalinis ar tangentinis įtempimas matuojamas jėgos vienetais, tenkančiais
ploto vienetui, kitaip sakant, slėgio vienetais. Tarptautinėje vienetų sistemoje pagrindinis įtempimų vienetas
yra paskalis (vienas paskalis lygus vienam niutonui į vieną kvadratinį metrą). Paskalis žymimas Pa(1 Pa =
lN/m
2
). Kadangi vieno paskalio įtempimas yra labai mažas, konstrukcijų skaičiavime įtempimai dažniausiai
matuojami megapaskaliais (1 MPa = 10
6
Pa).
Tangentinio įtempimo kryptis nėra pilnutinai apibrėžta: žinoma tiktai, kad jis veikia pjūvio
plokštumoje. Kai pjūvis orientuotas taip, kad jo normalė lygiagretė kuriai nors koordinačių ašiai, galima ir
tangentinį įtempimą išskaidyti kitų dviejų koordinačių ašių kryptimis; tada visų trijų pilnojo įtempimo
komponentų kryptys yra jau visiškai aiškiai nusakytos. Visų tokių įtempimų vaizdas (įtempimai šešiuose
šonuose elemento, išpjauto trimis poromis plokštumų, lygiagrečių koordinačių sistemos plokštumoms)
parodytas 1.15 paveikslėlyje. Šiame brėžinyje visos įtempimų kryptys yra teigiamos, o įtempimų simbolių
indeksai susieti su koordinačių ašimis; tangentiniams įtempimams skiriamas dviraidis indeksas - pirmoji
indekso raidė rodo ašį, kuriai statmena nagrinėjamoji plokštuma, antroji - ašį, kurios kryptimi veikia
įtempimas. Nesunku įžvelgti ryšį tarp pilnojo įtempimo ir jo komponentų - normalinio ir tangentinių
įtempimų, pavyzdžiui, plokštumoje, statmenoje z ašiai:
2 2 2
zy zx z
p τ τ σ + + = . (1.8)

1.15 pav.
Normalinių įtempimų ženklo taisyklė. Normalinį įtempimą laikome teigiamu, kai jis nukreiptas
nuo pjūvio (kai tempia).
Tangentinių įtempimų ženklo taisyklė. Tangentinį įtempimą laikome teigiamu, kai jis teigiamoje
pusėje esančiame pjūvyje veikia teigiamąja ašies kryptimi (arba neigiamoje pusėje esančiame
pjūvyje - neigiamąja kryptimi).
Čia nagrinėjome įtempimus, veikiančius bet kuriame, bet kaip padarytame deformuojamojo kūno
pjūvyje. Jeigu vėl grįšime prie strypo skerspjūvio (pjūvio, statmeno išilginei strypo ašiai), galėsime paieškoti
ryšių tarp įtempimų ir skerspjūvio įrąžų: tokie ryšiai turi egzistuoti, nes ir įrąžos, ir įtempimai atstovauja tas
pačias skerspjūvyje veikiančias vidines jėgas.
Išskiriame skerspjūvio teigiamajame kvadrate (tarp teigiamųjų a; ir y ašių) ploto elementą dA (1.16
pav.). Įtempimai šiame plotelyje yra σ, τ
x
ir τ
y
(kadangi nagrinėjame vienintelę plokštumą, statmeną z ašiai,
šios ašies simbolio indeksuose neminėsime). Padauginę įtempimus iš ploto elemento dA, gauname tame
1-8
ploto elemente veikiančių vidinių jėgų atstojamosios komponentus σdA, τ
x
dA, τ
y
dA. Analogiški jėgų
komponentai veikia visuose ploto elementuose, iš kurių susideda nagrinėjamasis skerspjūvis.

1.16 pav.
Ašinė jėga yra visų vidinių jėgų projekcijų į z ašį suma. Kadangi atstojamosios jėgos komponentai
τ
x
dA ir τ
y
dA (1.16 pav.) projektuojasi į z ašį tašku (nuliu), tai tą sumą galime gauti, suintegravę skerspjūvio
plote A vien tik komponentus σdA:

=
A
dA N σ . (1.9)
Analogiškai gauname ir integralines skersinių jėgų išraiškas įtempimais:

=
A
x x
dA Q τ , . (1.10)

=
A
y
dA
y
Q τ
Lenkimo momentas yra suma visų vidinių jėgų momentų skerspjūvio ašies (x ar y) atžvilgiu.
Atstojamosios jėgos komponentai τ
x
dA ir τ
y
dA (1.16 pav.) nesukuria momento skerspjūvio ašies atžvilgiu,
nes arba kerta tą ašį, arba yra lygiagrečiai jai, todėl lenkimo momentą galime išreikšti, suintegravę
skerspjūvio plote A vien tik jėgas σdA, padaugintas iš atitinkamo peties (t.y. iš atitinkamos taško koordinatės,
kuri gali būti ir teigiama, ir neigiama):

=
A
x
dA y M σ , . (1.11)

=
A
y
dA x M σ
Analogiškai gauname integralinę sukimo momento išraišką įtempimais (jėga σdA yra lygiagretė z
ašiai ir todėl momento šios ašies atžvilgiu nesukuria):
(

− =
A
x y
dA y x T τ τ ) , (1.12)
arba, jeigu vietoj tangentinio įtempimo komponentų τ
x
ir τ
y
imtume radialinės krypties komponentą τ
r
ir jam
statmeną τ
t
(1.17 pav.),

=
A
t
dA T ρτ . (1.12a)

1.17 pav.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra nė vienos įrąžos, kuri būtų išreikšta abiem įtempimų tipais: trys
įrąžos (N, M
x
ir M
y
) išreiškiamos tik normaliniais įtempimais, kitos trys (Q
x
, Q
y
ir T) - tik tangentiniais.
Jeigu įtempimai būtų žinomi, tai būtų paprasta formulėmis (1.9)-(1.12) apskaičiuoti įrąžų reikšmes.
Tačiau dažniausiai, kai tiriame apkrautą konstrukciją, būna atvirkščiai: įrąžos didumas būna jau nustatytas
(pjūvio metodu), o nežinomas, ieškomasis dydis būna įtempimas, kuris yra už integralo ženklo. Turime
išsiaiškinti, kaip, kokiu dėsningumu įtempimai pasiskirstę skerspjūvio plote, išspręsti integralą, - tik po to
gauname paprastesnes formules įtempimams skaičiuoti.
1-9
1.5. Poslinkiai ir deformacijos
Apkrovų veikiamas, konstrukcijos elementas deformuojasi - keičiasi jo matmenys ir forma.
Deformuotąjį elementą galime aprašyti dvejopais parametrais - poslinkiais ir deformacijomis.
Taško linijinis poslinkis yra vektorius, kurio pradžia yra nedeformuoto kūno taške, o galas (viršūnė)
- tame pačiame jau deformuoto kūno taške.
Galime panašiai apibrėžti kurio nors konstrukcijos elemento skerspjūvio, atskiros elemento dalies ar
net ir viso elemento poslinki (pavyzdžiui, elementas, pats nesideformuodamas, gali erdvėje pasislinkti į naują
padėtį dėl to, kad deformuojasi kiti su juo sujungti konstrukcijos elementai).
Linijinis poslinkis yra taško nueitas kelias. Jis matuojamas ilgio vienetais. Linijinis poslinkis gali
būti suskaidytas į poslinkio komponentus koordinačių ašių kryptimis. Yra priimta komponentus ašių x, y ir z
kryptimis žymėti raidėmis u, v ir w.
Jeigu žinome visų (arba bent svarbiausiųjų) konstrukcijos elemento taškų linijinius poslinkius,
žinome ir tų taškų padėti po deformavimo, taigi žinome, kaip atrodo elementas po deformavimo. Išvada -
elemento taškų poslinkiais galima aprašyti deformuotąjį konstrukcijos elementą.
Nors pakanka linijinių poslinkių, tačiau kai kada patogiau naudotis kampiniais poslinkiais.
Atkarpos kampinis poslinkis yra kampas tarp atkarpos krypties nedeformuotame kūne ir tos pačios
atkarpos krypties jau deformuotame kūne.
Kampinis poslinkis matuojamas radianais, miliradianais ar kitokiais kampo vienetais. Jis taip pat gali
būti reiškiamas vektoriumi ir skaidomas į komponentus pagal koordinačių ašis.
Jeigu atkarpa ab (1.18 pav.) po kūno deformavimo atsidūrė padėtyje a
1
b
1
, tai vektorius aa
1
yra taško
a linijinis poslinkis, vektorius bb
1
- taško b linijinis poslinkis, o kampas bOb
1
(taip pat vektorius) - atkarpos
ab kampinis poslinkis.

1.18 pav.
Kitas parametras deformuotajam elementui aprašyti yra deformacija. Šis žodis buitinėje šnekoje
vartojamas dažnai ir įgyja įvairią prasmę, kartais net perkeltinę. Mechanikos literatūroje, taigi ir medžiagų
atsparumo kurse, šis terminas turi griežtai apibrėžtą ir vienintelę reikšmę.
Deformacija yra kūno dalelių tarpusavio padėties pokyčių intensyvumo matas.
Linijinė deformacija ties kūno tašku kuria nors kryptimi yra tos krypties atkarpos ilgio pokyčio
santykis su pradiniu atkarpos ilgiu, kai tas ilgis nykstamai mažas (1.19, a pav.):
( )
ε =

→ ∆
ds
ds
A 0
lim
. (1.13)
Kadangi linijinė deformacija išreiškiama ilgių santykiu, ji yra santykinis, bematis dydis (kartais
reiškiama procentais). Linijinė deformacija žymima graikiška raide ε (epsilon). Iš (1.13) formulės matyti,
kad teigiama deformacijos reikšmė gaunama tada, kai nagrinėjamoji atkarpa pailgėja, neigiama - kai
sutrumpėja. Konstrukcijų elementuose deformacijos paprastai yra labai mažos, mažesnės kaip 0,001 (arba
0,1 %).
Linijinė deformacija nustatoma ties konkrečiu tašku ir konkrečia kryptimi. Kad būtų aišku, apie
kurios krypties deformaciją kalbama, vartojami indeksai, pavyzdžiui, nurodantys nagrinėjamosios atkarpos
kryptį - ε
ab
(pagal 1.19, a pav.) arba koordinačių ašių kryptis ε
x
, ε
y
, ε
z
.
Deformacija gali būti vienoda visame deformuojamojo elemento ruože (ties visais to ruožo taškais),
bet gali ji būti skirtinga ir ties gretimais taškais.
Dažnai vietoj (1.13) formulėje įrašytos santykio ribos naudojamasi pačiu santykiu (∆ds/ds)
y
tas
santykis išreiškia vidutinę linijinę deformaciją.
Kampinė deformacija - kampo tarp dviejų statmenų nykstamai trumpų atkarpų pokytis (1.19, b
pav.):
(
abc
bc
ab
c b a abc ) γ = ∠ − ∠


1 1 1
0
0
lim (1.14)
1-10

1.19, a ir b pav.
Kampinė deformacija yra kampas ir matuojama kampo vienetais (radianais ar pan.). Dažniausiai ji
žymima graikiška raide γ (gama) su indeksais. Jeigu nagrinėjama kampinė deformacija plokštumose,
lygiagretėse koordinačių sistemos plokštumoms, ji žymima γ
xy
, γ
yz
arba γ
zx
. Iš (1.14) formulės matyti, kad
teigiama kampinė deformacija yra tada, kai status kampas tarp atkarpų su smailėja, o neigiama - kai jis
pasidaro bukas.
Kadangi, atsiradus kampinių deformacijų, bet koks stačiakampis elementas pašlyja (pasidaro nebe
stačiakampis), dažnai kampinė deformacija vadinama šlyties deformacija, o kampas γ - šlyties kampu.
Deformacijų būvis bet kuriame kūno taške yra visiškai apibrėžtas, jeigu žinomos šešios
deformacijos, orientuotos pagal koordinačių ašis: trys linijinės - ε
x
, ε
y
, ε
z
, ir trys kampinės - γ
xy
, γ
yz
, γ
zx
.
Žinodami deformacijų būvį visuose kūno taškuose, galime nustatyti visų jo taškų poslinkius ir tuo pačiu
aprašyti visą deformuotąjį kūną.
Verta dar kartą palyginti poslinkių ir deformacijų sąvokas, kad pajustumėte, kuo jos skiriasi. Vienoje
ar kitoje deformuojamojo kūno vietoje gali būti deformacijų, bet nebūti poslinkių, ir atvirkščiai - būti
poslinkių, bet nebūti deformacijų. Pavyzdžiui, konstrukcijos ruožas 1-2 (1.20 pav.), apkrovos veikiamas,
nesideformuoja, bet visas pasislenka, tuo tarpu ruožas 2-3 įgyja deformacijas (pailgėja dydžiu ∆b), bet jo
viršutinis galas neturi jokio poslinkio. Galima kalbėti apie taško, pjūvio, o kai kada net ištiso elemento
poslinkį; tuo tarpu deformacija visada yra tiktai kūno (konstrukcijos elemento) - ne taško, ne pjūvio, o tiktai
ties tašku, ties pjūviu, tam tikra kryptimi, tam tikroje plokštumoje.

1.20 pav.
1.6. Pagrindinės prielaidos ir hipotezės
Jau 1.1 poskyryje kalbėjome apie kai kuriuos suprastinimus, prielaidas, palengvinančias konstrukcijų
parametrų skaičiavimą. Tai buvo konstrukcijų geometrinės formos, apkrovos ir medžiagos schematizacija.
Geometrinės formos ir apkrovos schematizacija atsispindi konstrukcijos skaičiuojamojoje schemoje. O
medžiagos schematizacija reiškiasi per medžiagos vientisumo, vienalytiškumo ir izotropiškumo prielaidas.
Kalbėjome ir apie tai, kad didžiojoje medžiagų atsparumo kurso dalyje nagrinėsime tik idealiai tamprius
elementus, nepatiriančius plastinių deformacijų. Dabar sąrašą papildysime prielaidomis, susijusiomis su
pačiu deformavimo procesu.
Proporcingumo prielaida (Huko dėsnis). Tariame, kad apkrovimo metu įtempimai lieka
proporcingi deformacijoms: normalinis įtempimas - linijinei deformacijai, tangentinis - kampinei:
σ=Eε, (1.15)
τ=Gγ, (1.16)
čia proporcingumo koeficientai, priklausantieji nuo medžiagos, yra vadinami tamprumo moduliu (E) ir
šlyties moduliu (G). Palyginę dydžių dimensijas, matome, kad šie moduliai matuojami paskaliais, o
patogiausia juos reikšti gigapaskaliais (1 GPa=10
9
Pa); pavyzdžiui, plieno E≈210 GPa, G≈80 GPa, medienos
(išilgai sluoksnių) E≈10 GPa, G≈5 GPa. Kiekvienos medžiagos tamprumo bei šlyties moduliai nustatomi
eksperimentiniu medžiagos tyrimu. Beje, tamprumo modulis E kartais vadinamas Jungo moduliu.
Poslinkių mažumo prielaida. Tariame, kad visų apkrauto kūno taškų poslinkiai yra tiek maži
(palyginus su kūno matmenimis), kad rašydami kūno statinės pusiausvyros sąlygas jų galime nepaisyti, t.y.
1-11
tas sąlygas galime rašyti pagal nedeformuoto kūno geometriją. Ši prielaida tinka daugumai konstrukcijų (plg.
1.21 pav.). Kai šios prielaidos taikyti neįmanoma, statinės pusiausvyros lygtys tampa netiesiškomis.

1.21 pav.
Sen-Venano principas, suformuluotas prancūzų mokslininko (Barre de Saint-Venant, 1797-1886),
teigia, kad apkrovos paskirstymo pobūdis deformuojamajam kūnui įtakos turi tik nedidelėje dalyje, arti tos
apkrovos pridėties vietos (tiktai čia galime pastebėti netolygų deformavimąsi ir skerspjūvių išsikraipymą),
visur kitur kūno deformavimasis beveik nepriklauso nuo apkrovos paskirstymo, priklauso tik nuo apkrovos
didumo. Šis principas, nors ir nėra teoriškai įrodytas, yra patvirtintas gausios praktikos. Laikydamiesi šio
principo, lengviau atsižvelgiame į realių apkrovų, kartais gana sudėtingai pasiskirsčiusių, įtaką konstrukcijos
patikimumui.
Plokščiųjų pjūvių hipotezė, dažnai vadinama suformulavusio ją Šveicarijos mokslininko J.
BERNULIO (Jacob Bernoulli, 1654-1705) vardu, teigia: pjūvis, kuris buvo plokščias ir statmenas elemento
ašiai prieš deformavimą, lieka plokščias ir statmenas ašiai ir po deformavimo. Ši hipotezė medžiagų
atsparumo kurse plačiai naudojama, nes ją patvirtina daugelis eksperimentų. Ši hipotezė nepasitvirtina tik
labai nedideliuose deformuojamųjų konstrukcijų elementų ruožuose - labai arti apkrovos pridėties vietų (kur
negalioja ir Sen-Venano principas), prie pat tų vietų, kur keičiasi elemento skerspjūvis ir pan. Šiose vietose
skerspjūviai po apkrovimo nebelieka plokšti, išsikraipo (pastebima vadinamoji skerspjūvių deplanacija).
Visur kitur deplanacija tiek maža, kad galima jos nepaisyti ir tarti, kad skerspjūviai apkrovimo metu tik
vienaip ar kitaip pasislenka, pasisuka, pasilikdami plokšti ir (tai irgi svarbu) statmeni besideformuojančiai
elemento ašiai. Remdamiesi šia hipoteze, galime gauti gana paprastas formules įvairiems konstrukcijos būvio
parametrams - įtempimams, deformacijoms ir kt. - skaičiuoti.
Superpozicijos principas teigia, kad kelių veiksnių (apkrovų, temperatūros pokyčių) bendra
pasekmė (įrąža, įtempimas, deformacija, poslinkis ir kt.) yra lygi pasekmių, kurias sukelia kiekvienas
paskiras veiksnys, sumai. Naudodamiesi šiuo principu, galime įvairius parametrus nesunkiai apskaičiuoti nuo
paskirų nesudėtingų veiksnių, o bendrą rezultatą po to gauti, sumuodami atskirų skaičiavimų rezultatus.
Tačiau būtina įsidėmėti, kad šis principas negalioja, kai deformavimas nėra proporcingas, t.y. kai negalioja
proporcingumo (Huko) dėsnis, arba kai deformavimo metu labai pakinta skaičiuojamosios schemos
geometrija (pavyzdžiui, kai negalioja poslinkių mažumo prielaida).
Kai nagrinėjama tik apkrovų (jėgų) veikimo pasekmė, superpozicijos principas dažnai vadinamas
nepriklausomo jėgų veikimo principu.
1-12
2. TEMPIMAS IR GNIUŽDYMAS
2.1. Tempiami ir gniuždomi konstrukcijų elementai
Konstrukcijos elementuose nuo išorinių jėgų ir kitų veiksnių atsiranda vidinės jėgos. Nuo šių jėgų
priklauso, kiek elementas deformuojasi ir kiek patikima jo eksploatacija. Iš pradžių nagrinėsime
paprasčiausią konstrukcijos elementą - tiesų strypą. Strypo skerspjūvyje (pjūvyje, kuris statmenas strypo
išilginei ašiai) veikiančios vidinės jėgos gali būti pakeistos šešiomis įrąžomis (žr. 1.3 posk.). Tačiau iš
pradžių verta pažinti, kas darosi su strypu, kurį veikia viena vienintelė įrąža.
Pradedame nuo to atvejo, kai strypo skerspjūviuose nelygi nuliui tėra ašinė jėga. Ši jėga gali būti
teigiama (N>0) arba neigiama (N<0). Pirmasis atvejis atitinka tempimą (2.1 pav., a), antrasis - gniuždymą
(2.1 pav., b). Abu šie atvejai matematiškai gali būti nagrinėjami vienodai, naudojantis tais pačiais dydžiais,
tomis pačiomis formulėmis (žiūrint į gniuždymą kaip į “neigiamą tempimą”). Na, o konstrukciniu požiūriu,
ypač vertinant strypo suirimo galimybes, tempimo ir gniuždymo poveikiai labai skiriasi, ir inžinierius turi
visada tai atminti.

2.1 pav.
Kad strypo skerspjūviuose neveiktų kitos įrąžos, išorinių jėgų veikimas turi būti ypatingas, šių jėgų
atstojamosios kryptis turi sutapti su išilgine strypo ašimi. Toks apkrovimas ir deformavimas vadinamas
centriniu tempimu arba gniuždymu. Būtent tik tokį deformavimą šiame skyriuje ir aptariame. Centrinis
tempimas (gniuždymas) konstrukcijų elementuose gana dažnas. Tiktai taip (centriniu tempimu)
deformuojami visi labai liauni elementai - virvės, vielos, stygos, lynai. Praktiškai tik centriškai tempiami
(gniuždomi) visi šarnyrinių strypinių konstrukcijų (santvarų) tiesūs elementai.
Kad tempiamas ar gniuždomas strypas tiktų eksploatacijai, jis turi tenkinti visų pirma stiprumo ir
standumo sąlygas (gniuždomam strypui dar labai svarbios ir stabilumo sąlygos, bet jų čia nežiūrime).
Stiprumo sąlygos yra nelygybės, kurios pagal vienokią ar kitokią metodiką apriboja įtempimų didumą, o
standumo sąlygos analogiškai riboja deformacijas arba poslinkius. Taigi, apie strypo tinkamumą galime
spręsti tik tada, kai esame apskaičiavę įtempimus, deformacijas ir poslinkius.
2.2. Įtempimai
Tiesaus strypo ašinė jėga yra lygi strypo skerspjūvyje veikiančių vidinių jėgų projekcijų į strypo
išilginę ašį (z ašį) integralinei sumai (2.2, a pav.):

=
A
dA N σ .

2.2 pav.
Šioje išraiškoje dažniausiai būna žinoma ašinė jėga N (surasta pjūvio metodu). Ieškomasis dydis -
normalinis įtempimas σ, - deja, slypi už integralo ženklo; jį surasti galime tik tada, kai žinome, kaip (pagal
kokį dėsnį) normaliniai įtempimai yra pasiskirstę skerspjūvio plote. Centrinio tempimo (gniuždymo) atveju
normalinis įtempimas dažniausiai yra vienodo didumo visame skerspjūvio plote A (2.2, b pav.), t. y. σ=const.
Tokiu atveju pastovus dydis a gali būti iškeltas prieš integralo ženklą, , ir įtempimo
didumą nustatyti paprasta:

= =
A
A dA N σ σ
A
N
= σ . (2.1)
Įrodyti, kad σ=const, galima tik tada, kai tenkinamos šios trys sąlygos (įrodymas pateiktas A.Čižo
knygoje, 34psl.):
• strypo ašis deformavimo metu lieka tiesi, neišlinksta;
• galioja plokščiųjų pjūvių hipotezė (skerspjūviai lieka plokšti ir statmeni išilginei ašiai);
• strypo medžiaga vienalytė, t. y. jos mechaninės savybės vienodos visuose skerspjūvio taškuose.
Centriškai tempiamo strypo skerspjūvyje (pjūvyje, kuris statmenas išilginei ašiai) tangentinių
įtempimų nėra. Tačiau įstrižame tempiamo strypo skerspjūvyje m - m, tarp kurio normalės n ir strypo ašies z
yra kampas β (2.3 pav., a), veikia ir normaliniai, ir tangentiniai įtempimai:
β σ σ
2
cos =
n
, (2.2)
β
σ
τ 2 sin
2
=
nm
. (2.3)
Įrodymas knygoje 35 psl.

2.3 pav.
Perpjovę strypą taip, kad pjūvio plokštuma būtų statmena nebe n ašiai, bet m ašiai, analogišku keliu
gautume to pjūvio įtempimų reikšmes:
β σ σ
2
sin =
m
, β
σ
τ 2 sin
2
=
mn
.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad tangentiniai įtempimai abiejuose statmenuose pjūviuose yra vienodi,
τ
nm

mn
(2.4 pav., b); vėliau šį vienodumą įrodysime kaip tangentinių įtempimų dualumo dėsnį.
Iš (2.2) ir (2.3) formulių nesunku rasti ekstremines įtempimų reikšmes:
maksimalus σ
n,max
=σ, kai β=0;
maksimalus τ
nm,max
=σ/2, kai β=π/4=45° (ši išvada labai reikšminga, įsidėmėkite ją);
minimalus σ
n,min
=0, kai β=π/2=90° (taigi, išilginiuose centriškai tempiamo ar gniuždomo strypo pjūviuose
nėra normalinių įtempimų, nėra ir tangentinių, nes ir sin2⋅π/2=sin180°=0).
2.3. Stiprumas
Bet koks konstrukcijos elementas ima irti (netenka savo stiprumo, sugebėjimo atlaikyti mechaninius
veiksnius) tada, kai jo įtempimai pasidaro pernelyg dideli, kai įtempimas kuriame nors taške viršija tam tikrą
reikšmę. Negana užtikrinti, kad įtempimas tos reikšmės neviršytų, reikia dar ir šiokios tokios stiprumo
atsargos, rezervo. Konstrukcijų projektavimo taisyklės paprastai reikalauja, kad įtempimas neviršytų tam
tikro nustatyto dydžio. Jeigu taisyklės paremtos ribinių būvių metodu, tai šis dydis vadinamas medžiagos
projektiniu stipriu ir žymimas raide R (arba, pavyzdžiui, kai kuriose Europos normose, raide f); leistinųjų
įtempimų metode tai - leistinasis įtempimas σ
adm
. Taigi paprasčiausia konstrukcijos elemento stiprumo
sąlyga gali būti išreikšta tokia nelygybe:
|σ|≤R.
Čia kairėje nelygybės pusėje yra absoliutiniu didumu įtempimas, apskaičiuotas pagal nepalankiausią
apkrovimą (apėmus net galimą atsitiktinį, iš anksto nenumatytą konstrukcijos perkrovimą), o dešinėje -
medžiagos stiprumo rodiklis, kuris nustatytas atsižvelgiant ir į galimą medžiagos nevienodumą,
eksploatacijos sąlygas, ir į kitokios atsargos būtinybę. Plačiau apie atsargos priežastis ir konstrukcijų
skaičiavimo metodus kalbėsime vėliau.
Kai medžiaga nevienodai priešinasi tempimui ir gniuždymui (pavyzdžiui, betono pasipriešinimas
gniuždymui yra keliolika kartų didesnis už pasipriešinimą tempimui), medžiagos stiprumas nusakomas nebe
vienu rodikliu: naudojamas R
t
- tempiamasis projektinis stipris, ir R
c
- gniuždomasis projektinis stipris. Tada
stiprumo sąlyga skirtinga tempiamam ir gniuždomam elementui:
σ≤R
t
ir |σ|≤R
c
.
Išreiškus įtempimą (2.1) formule, šios stiprumo sąlygos susieja projektinį stiprį su įrąža N (ašine
jėga) ir geometriniu skerspjūvio rodikliu A (skerspjūvio plotu):
R
A
N
≤ , (2.4)
arba, modifikavus skirtingo pasipriešinimo medžiagoms:
t
R
A
N
≤ , (2.4a)
c
R
A
N
≤ . (2.4b)
Nėra reikalo tikrinti, ar (2.4) sąlyga tenkinama visuose strypo taškuose, visuose skerspjūviuose.
Užtenka garantuoti stiprumą ten, kur įtempimas didžiausias (|σ|
max
). Jeigu net didžiausias įtempimas neviršija
projektinio stiprio R, tai, suprantama, kitose vietose mažesni įtempimai irgi neviršija. Tuos skerspjūvius,
kuriuose gali būti didžiausia įtempimų reikšmė, vadiname pavojingaisiais skerspjūviais. Tiesiame
tempiamame strype tokių stiprumo požiūriu tikrintinų skerspjūvių dažniausiai yra ne daugiau kaip du: tas,
kuriame veikia maksimali ašinė jėga |N|
max
, ir tas, kurio plotas minimalus, A
min
.

Jeigu sutampa |N|
max
ir A
min

vieta, tikrintinas pagal stiprumą lieka tas vienas skerspjūvis.
Taigi, norint nustatyti, kurie tempiamo strypo skerspjūviai yra pavojingieji, reikia visų pirma pjūvio
metodu apskaičiuoti visuose strypo skerspjūviuose ašines jėgas ir rasti tuos skerspjūvius, kuriuose ašinės
jėgos reikšmė didžiausia. Kai apkrovimas nesudėtingas, galima iš karto, be lyginamojo skaičiavimo,
pastebėti, kur yra ekstreminė įrąža - didžiausia N
max
, kai ji teigiama, arba mažiausia N
min
, kai ji neigiama
(nes, gal būt, |N
min
|=|N|
max
). Kai medžiaga nevienodai priešinasi tempimui ir gniuždymui, tenka nagrinėti ir
tempiamųjų, ir gniuždomųjų ruožų stiprumą, todėl pavojingųjų pjūvių pagausėja. Ekstreminės ašinės jėgos
vietą nustatyti kiek kebliau, kai apkrovos jėgos nėra vien koncentruotos, pavyzdžiui, kai būtina į skaičiavimą
įtraukti ir strypo savąjį svorį.
Dažniausiai nėra sunku aptikti mažiausio ploto skerspjūvį, reikia tik nepamiršti, kad skaičiavimui
imamas materialus pjūvio plotas (plotas neto, atmetus skyles).
Tenka spręsti trejopus stiprumo uždavinius - priklausomai nuo to, kurie dydžiai stiprumo sąlygoje
(2.4) žinomi ir kuriuos reikia nustatyti: ašinę jėgą N, skerspjūvio plotą A ar projektinį stiprį R.
Kai konstrukcijos elementas jau padarytas, jau egzistuoja, t. y. kai žinoma, iš kokios medžiagos jis
pagamintas (žinomas R) ir kokie jo matmenys (žinomas A), gali būti nustatoma, ką gali toks elementas
atlaikyti, kokia didžiausia ašinė jėga N gali jį veikti (taigi ir kokia didžiausia apkrova, sukelianti tą įrąžą, gali
būti pridėta). Dažnai šis uždavinys vadinamas leistinosios apkrovos nustatymo uždaviniu.
Kai konstrukcija dar tik projektuojama, paprastai yra žinoma, kam ji skiriama, kokią ašinę jėgą N
turės atlaikyti jos tas ar kitas elementas. Konstruktoriui tenka išspręsti projektinį uždavinį - nustatyti, koks
tas elementas turi būti. Dažniausiai būna iš anksto nuspręsta, iš kokios medžiagos (kokio plieno, betono,
plastiko) elementą daryti (taigi, yra žinomas R), ir iš stiprumo sąlygos (2.4) belieka nustatyti trečiąjį dydį -
reikalingąjį strypo skerspjūvio plotą A.
Beje, gali pasitaikyti ir toks projektinis uždavinys: estetiniais ar kitais sumetimais iš anksto numatyta
tempiamo ar gniuždomo elemento geometrinė forma (taigi ir skerspjūvio plotas A) ir reikia parinkti tokią
konstrukcinę medžiagą, kurios projektinis stipris R būtų pakankamas, o pati medžiaga, žinoma, būtų kuo
pigesnė.
Visų šių uždavinių sprendimas remiasi stiprumo sąlyga, kuri yra nelygybė. Sprendimo eigoje
nelygybės ženklas neišnyksta, nevirsta lygybės ženklu, taigi ir atsakymą gauname nelygybės pavidalu.
Nustatome, kad ašinė jėga negali būti didesnė kaip tam tikras apskaičiuotas dydis arba kad strypo
skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip apskaičiuotoji reikšmė. Projektuotojas dažniausiai savo
dispozicijoje turi tam tikrą (gal būt, standartinį) rinkinį skerspjūvių arba matmenų ir iš jų pasirenka tą, kuris
tenkina stiprumo sąlygą ir yra ekonomiškiausias. Stiprumo sąlyga dažnai yra ne tik inžinerinis, bet ir
juridinis reikalavimas (susietas su valstybės įstatymais), ir jo reikia griežtai laikytis, pažeisti nevalia, net ir
vardan taupumo.
Inžinieriui tenka savo nuomonę pareikšti ir tokiu atveju, kai žinomi visi parametrai - N, A ir R. Jam
belieka pasakyti, ar tokia ir taip apkrauta konstrukcija yra patikima stiprumo požiūriu, ar ne. Tai -
tikrinamasis uždavinys. Jeigu išvada teigiama (konstrukcija yra pakankamai stipri), tuo ir pasitenkinama. Na,
o jeigu išvada neigiama, tenka ko nors skubiai imtis: arba sumažinti eksploatuojamos konstrukcijos apkrovą
(sumažinti N), arba konstrukciją skubiai (kol dar nesuiro) sustiprinti, arba, jeigu ta konstrukcija dar
nepastatyta, nepagaminta, perprojektuoti ją (išsprendus jau projektinį uždavinį, pareikalauti kitokio A arba
R).
2.4. Deformacijos, strypo matmenų pokytis
Deformacija yra proporcinga įtempimui - tai skelbia Huko dėsnis. Iš (1.15) gauname tokią
deformacijos išraišką:
ε=σ/E. (2.5)
Kai jau žinomi strypo skerspjūvio normaliniai įtempimai (lygiagrečiai išilginei strypo ašiai), pagal
Huko dėsnį galime nustatyti ir strypo išilginę deformaciją. Pavyzdžiui, jeigu plieno strypo skerspjūvyje
σ=160 MPa ir plieno tamprumo modulis E=200 GPa, tai ε=160⋅10
6
/200⋅10
9
=8,0⋅10
4
(deformacija - bematis
dydis).
Galime tempiamo strypo išilginę deformaciją išreikšti ir ašine jėga - pasinaudoję (2.5) ir (2.1)
formulėmis:
EA
N
= ε . (2.6)
Vardiklyje esanti sandauga E⋅A (medžiagos deformuojamumo rodiklio ir skerspjūvio geometrinio
rodiklio sandauga) vadinama strypo skerspjūvio tempiamuoju standžiu (arba standumo moduliu). Kuo
didesnis standis, tuo mažiau strypas deformuojasi, tuo standesnis ties tuo skerspjūviu jis yra. Viso strypo
standumas priklauso dar ir nuo strypo ilgio: žr. (2.9) formulę.
Kai kinta strypo išilginiai matmenys, kinta ir skersiniai: strypui tįstant, ilgėjant, jo skerspjūvis
siaurėja, ir atvirkščiai, gniuždomas strypas ne tik trumpėja, bet ir storėja. Šią priklausomybę ypač ryškiai
pastebime, deformuodami strypus, kurių medžiagos tamprumo modulis mažas (pavyzdžiui, gumos juostelę).
Yra pastebėta, kad tampriųjų medžiagų skersinę deformacija ε
q
yra proporcinga išilginei deformacijai ε:
ε
q
=-νε. (2.7)
Proporcingumo koeficientas v vadinamas skersinės deformacijos koeficientu arba Puasono
koeficientu (pagerbiant prancūzų mokslininką Deni Poisson, 1781-1840). Plieno ir daugelio kitų
konstrukcinių medžiagų Puasono koeficientas yra apie 0,25-0,35, kaučiuko - net 0,47 (minkštoms
polimerinėms medžiagoms v gali būti gerokai didesnis už 0,5!); jokios vienalytės izotropinės medžiagos
Puasono koeficientas neviršija 0,5 (tai įrodysime vėliau). Reikia paminėti, kad yra šiuolaikinių polimerinių
medžiagų ir su neigiamu Puasono koeficientu. Įsidėmėkite, kad šis koeficientas išreiškia proporcingumą tik
tarp deformacijų (išilginės ir skersinės); tačiau, pasinaudoję Puasono koeficientu, galime rasti ir matmenų
pokyčius.
Žinodami deformacijas ties įvairiais strypo taškais, ties visais jo skerspjūviais, galime nustatyti, kiek
pakinta strypo matmenys. Pavyzdžiui, strypo ilgio pokytis priklauso nuo išilginės deformacijos:
∫ ∫
= = ∆
L L
dz
EA
N
dz L
0 0
ε . (2.8)
Jeigu per visą strypo ilgį nekinta nei ašinė jėga, nei strypo skerspjūvio plotas, nei jo medžiaga (N=const,
A=const, N=const), tai visi šie dydžiai (taigi ir deformacija ε) gali būti iškelti prieš integralo ženklą, ir tada
L
EA
N
L L = = ∆ ε . (2.9)
Būtent pagal šią formulę galima nusakyti viso strypo standumą parametru EA/L (strypo standžių)
arba atvirkštinę savybę - deformatyvumą - parametru L/(EA). Kuo didesnis strypo ilgio ir skerspjūvio
standžio santykis, tuo daugiau ištįsta strypas, veikiamas tokios pačios ašinės jėgos.
Dažnai deformacija būna pastovi tik atskiruose strypo ruožuose. Tada pagal (2.9) formulę
apskaičiuojame tų atskirų ruožų ilgių pokyčius, o viso strypo ilgio pokytį išreiškiame visų n ruožų pokyčių
suma:

=
= ∆
n
j
j j
L L
1
ε . (2.10)
Nepamirškite, kad deformacija ε vienuose ruožuose (kurie gniuždomi, kurių ašinė jėga N<0) gali
būti neigiama, kituose - teigiama, taigi ir ilgių pokyčiai bei jų suma gali būti bet kokio ženklo; teigiamas
pokytis reiškia strypo pailgėjimą, neigiamas - sutrumpėjimą.
Pagaliau būna strypų, kuriuose ε≠const: arba strypo skerspjūvis kinta strypo ilgyje, arba strypą
veikia ne koncentruota, bet pasiskirsčiusi per visą ilgi apkrova (pavyzdžiui, savasis svoris, inercijos jėgos,
trinties jėgos). Tada (2.9) ir (2.10) formulės negalioja, reikia naudotis (2.8) formule ir informacija apie
deformacijos pasiskirstymo dėsningumus. Tokio skaičiavimo pavyzdį nagrinėsime vėliau.
Strypas kai kada deformuojasi ne tik dėl vidinių jėgų (ašinių jėgų, įtempimų), bet ir dėl temperatūros
pokyčių, jeigu jų yra. Todėl, kai viso apkrauto strypo temperatūra pakinta vienodu dydžiu T, deformacija
T
EA
N
α ε + = , (2.11)
čia a - fizikinis strypo medžiagos rodiklis, jos šiluminio plėtimosi koeficientas. Abu (2.11) formulės
dėmenys gali būti skirtingo ženklo (pavyzdžiui, kai neigiama ašinė jėga ir teigiamas strypo temperatūros
prieaugis).
Neapsirikite, kai įvertinate temperatūros įtaką skersinei deformacijai. Mat, šiluminis plėtimasis
vienalytėje izotropiškoje medžiagoje yra vienodas visomis kryptimis, todėl iš Puasono koeficiento dauginti
reikia tik pirmąjį (2.11) formulės narį, ir ženklą pakeičia tik pirmasis narys:
T
EA
N
q
α υ ε + − = . (2.12)
2.5. Poslinkiai
Visam strypui ar jo atskiriems ruožams deformuojantis, kinta atstumai tarp strypo skerspjūvių, kinta
skerspjūvių padėtis erdvėje, bet kurioje atskaitos sistemoje. Kelias, kurį nueina deformavimo metu
skerspjūvis, vadinamas skerspjūvio poslinkiu. Paprastai poslinkiai z ašies kryptimi yra žymimi raide w. Jeigu
skerspjūvis pasislinko teigiama z ašies kryptimi, jis laikomas teigiamu.
Skerspjūvio poslinkio didumas priklauso nuo to, kiek pakito ilgiai tų strypo ruožų, kurie yra tarp
nagrinėjamojo skerspjūvio ir nejudančio, įtvirtinto (atraminio) skerspjūvio. Jeigu nagrinėjamasis skerspjūvis
yra į teigiamą (pagal z ašį) pusę nuo atramos, tai dėl ruožo pailgėjimo (dėl ilgio teigiamo pokyčio) atsiranda
teigiamas poslinkis ir, atvirkščiai, neigiamoje pusėje esančio skerspjūvio poslinkis būna priešingo ženklo
negu ruožo ilgio pokytis. Todėl, pavyzdžiui, parodytųjų 2.4, a paveikslėlyje strypų skerspjūvių poslinkiai
skaičiuojami taip:
w
a
=0, w
b

1
L
1
, w
c

1
L
1

2
L
2
, w
d

1
L
1

2
L
2

3
L
3
,
w
h
=0, w
g
=-ε
3
L
3
, w
f
=-(ε
3
L
3

2
L
2
), w
e
=-(ε
3
L
3

2
L
2

1
L
1
).
Čia turima omenyje, kad kiekvieno ruožo deformacijos ε yra vienodos per visą to ruožo ilgį ir
apskaičiuojamos arba (2.6), arba (2.11) formule.
Kartais būna pravartu nubraižyti nagrinėjamo strypo skerspjūvių poslinkių diagramą, iš kurios
galima lengvai nustatyti bet kurio skerspjūvio poslinkį. Kai deformacija visame strypo ruože yra vienoda, t.
y. kai ruožo ilgio pokytis apskaičiuojamas (2.9) formule, pakanka nustatyti strypų ruožų galų poslinkius; tam
naudojamės (2.9) formule ir šio poskyrio pradžioje nusakytomis taisyklėmis. Skerspjūvių, esančių bet kurioje
ruožo vietoje, poslinkio prieaugis proporcingas atstumui nuo ruožo galo. Todėl diagramoje tarp ordinačių,
žyminčių ruožų galų poslinkius, brėžiame tiesę. Tokios poslinkių diagramos sudarymo pavyzdys yra 2.4, b
paveikslėlyje. Iš poslinkių w diagramos matyti, kad konstrukcijai besideformuojant visiškai nejuda ne tik
atraminis (kairysis) laiptuotojo strypo galas, bet ir dar vienas vidurinio ruožo skerspjūvis (w
k
=0).
Skerspjūviai tarp atramos ir šio nepajudančio skerspjūvio k pasislenka į kairę (neigiami poslinkiai), tuo tarpu
visi skerspjūviai, esantys į dešinę nuo pjūvio k, slenka į dešinę (teigiami poslinkiai).
Jeigu bet kuriame strypo ruože deformacija nėra vienoda (jeigu ji nėra pastovus dydis), tai ties tuo
ruožu poslinkių diagrama nėra tiesinė. Tokios diagramos kreivei nubrėžti reikia papildomų taškų - reikia
apskaičiuoti ne tik to ruožo galų, bet ir dar bent vieno kito skerspjūvio poslinkius.

2.4 pav.
2.6. Standumas
Standumas yra konstrukcijos ar jos elemento savybė per daug nesideformuoti dėl mechaninių
veiksnių. Ši savybė kai kurioms konstrukcijoms yra labai svarbi, nes, visų pirma, žymiai pakitusių matmenų,
pakitusios formos konstrukcija gali nebetikti eksploatacijai, be to, didelės deformacijos dažnai yra netolimo
gresiančio suirimo pranašas. Todėl bet kuri konstrukcija ir jos elementai turi tenkinti vadinamąsias standumo
sąlygas. Šios sąlygos yra deformacijų arba poslinkių apribojimai:
ε≤ε
lim
, (2.13)
w≤w
lim
, (2.14)
čia ε
lim
, w
lim
- normomis nustatyti arba technologinių, estetinių sumetimų padiktuoti dydžiai. Čia parodyti tik
teigiamų deformacijų ir poslinkių apribojimai, bet lygiai taip pat gali būti apriboti ir neigiamų (gniuždomųjų)
deformacijų ar neigiamos krypties poslinkių absoliutiniai didumai.
Paprasta yra spręsti tikrinamąjį standumo uždavinį: reikia apskaičiuoti atitinkamą konstrukcijos
elemento deformaciją ar nurodyto taško poslinkį ir pažiūrėti, ar jų didumas neviršija ribinio (norminio)
dydžio.
Dažniausiai tokie standumo uždaviniai ir sprendžiami, nes konstrukcijų elementai projektuojami,
remiantis visų pirma stiprumo sąlygomis, o suprojektuota konstrukcija po to pagal standumo sąlygas tik
patikrinama. Tačiau jeigu paaiškėja, kad deformacijos ar poslinkiai suprojektuotoje konstrukcijoje per dideli,
tenka konstrukciją projektuoti iš naujo, šį kartą remiantis nebe vien stiprumo, bet ir standumo sąlygomis.
Taigi, reikia mokėti spręsti ir projektinius standumo uždavinius.
2.7. Deformavimo darbas, potencinė energija
Strypui deformuoti - ištempti ar sutrumpinti - reikia įdėti darbo, reikia energijos. Deformacija
atsiranda dėl jėgų, o iš fizikos žinome, kad darbas lygus jėgos ir jos nueito kelio sandaugai. Tačiau šiuo
atveju (2.5, a pav.) darbo didumas išreiškiamas puse tokios sandaugos:
W=0,5F∆L. (2.15)

2.5 pav.
Pamėginkime išsiaiškinti ir įrodyti, kodėl taip yra.
Tempiančios tamprų tiesų strypą jėgos didumas yra proporcingas strypo ilgio pokyčiui (2.5, b pav.):
F=EA∆L/L=tgβ∆L.
Proporcingumo koeficientą (tgβ=EA/L) gauname, pasinaudoję (2.9) formule, suprasdami, kad N=F,
tuo tarpu tgβ yra proporcingumą vaizduojančios tiesės krypties koeficientas. Kai jėgos didumas kuriuo nors
apkrovimo proceso metu yra F(t), jėga per trumpą laiko tarpą strypui beilgėjant nueina kartu su savo
pridėties tašku (strypo laisvuoju galu) mažą atstumą d(∆L). Tuo metu ji atlieka elementarų darbą, išreiškiamą
jėgos ir nueito kelio sandauga (šį darbą 2.5, b paveikslėlio diagramoje atitinka užbrūkšniuotasis plotelis):
∆W=F(t)⋅d(∆L)=tgβ∆Ld(∆L).
Visą darbą gauname integruodami:
2
) (
2
) (
) (
* * 2 *
) (
0 0
* *
L F L
tg L Ld tg W W
L F

=

= ∆ ∆ = ∆ =
∫ ∫

β β .
Šis dydis atitinka (2.15) formulę, o 2.5, b paveikslėlio diagramoje - trikampio OAB plotą.
Išorinių jėgų darbas niekur nedingsta, jis susikaupia pačiame ištemptame strype potencinės
deformavimo energijos pavidalu. Būtent ši potencinė energija sugrąžina deformuotąjį kūną atgal į pirmykštį
būvį, kai pašalinama deformavimo priežastis. Prisiminkite, kaip staiga susitraukia gumos juostelė, kai po
ištempimo paleidžiate ją iš pirštų. Žmogus seniai įgudo naudotis potencine deformavimo energija:
šaunamojo lanko bei arbaleto stygos, įvairios spyruoklės (pastarosiose, beje, daugiau ne tempimo, o kitokio
deformavimo energija sukaupiama).
Jeigu deformacija ε vienoda per visą strypo ilgį (t .y. jeigu ašinė jėga nekinta, N=const, medžiaga ir
jos tamprumo modulis vienodi, E=const, skerspjūvio plotas irgi nekinta, A=const), potencinė ištempto strypo
energija išreiškiama taip:
EA
L N
U
2
2
= . (2.16)
Jeigu konstrukcijoje deformuojamų strypų ne vienas, o n, energija sumuojama:
( )

=
=
n
i i
i i
EA
L N
U
0
2
2
. (2.17)
Šitokios energijos išraiškos racionalus naudojimas poslinkiui skaičiuoti demonstruojamas A.Čižo knygoje
2.6 pavyzdžiu (72 p.).
Dažnai naudojama santykinės potencinės energijos sąvoka - tai energija, tenkanti strypo tūrio
vienetui:
2 2 2
2
2
2
2
2
σε σ
= = = = =
E EA
N
AL
EA
L N
V
U
u . (2.18)
Visos šios išraiškos galioja tik tuo atveju, kai strypas tamprus ir deformuojasi proporcingai, pagal
Huko dėsnį. Kai to nėra, pavyzdžiui, kai greta tampriosios deformacijos atsiranda ir plastinė, dalis
deformavimo energijos pereina į šilumą, sunaudojama medžiagos struktūrai keisti, ir tik dalis jos susikaupia
potencinės energijos pavidalu.
Esame kalbėję apie konstrukcijos elementų stiprumą, buvome įrąžomis bei įtempimais išreiškę
stiprumo sąlygas. Ar tikrai deformuojamo kūno (ne medžiagos, o kūno!) stiprumo sąvoka nėra susijusi su
energija? Pavyzdžiui, pasakykite, kuris tokios pat virvės gabalas stipresnis - ilgas ar trumpas? Tur būt, kai
kas prisiminsite, kad kelių eismo taisyklės reikalauja sugedusį automobilį vilkti ilgu buksyru, ilga virve?
Kodėl? Ogi todėl, kad ilgai virvei nutraukti reikia didesnės energijos negu trumpai (nors jėga, dėl kurios abi
virvės trūksta, yra tokio pat didumo). Pasižiūrėkite į (2.16) formulę - energija priklauso ne tik nuo jėgos
(įrąžos) didumo, bet ir nuo strypo ilgio. Kai kada, ypač dinaminių apkrovų atveju, stiprumą lemia būtent
energijos kiekis. Ilgas buksyras “stipresnis”, nes sušvelnina smūginius trūktelėjimus, akumuliuodamas
smūgio energiją. Senoviniai ekipažai dėl to būdavo prie važiuoklės prikabinami ilgais diržais, dėl to ir laivų
inkarų grandinės daromos kuo ilgesnės. Kai jūs trauksite iš ežero užkibusią stambią žuvį, negriebkite už
vidurio valo - žuviai tada pakaks energijos nutraukti valą su visu kabliuku; tempdami žuvį į krantą,
pasinaudokite kuo ilgesnio valo ir net paties meškerykočio deformacijos energija.
2.8. Savojo svorio įtaka vertikaliam strypui
Dažniausiai tempiamų ar gniuždomų strypų savasis svoris yra labai mažas, palyginus su kitomis
apkrovų jėgomis. Todėl paprastai (daugumoje medžiagų atsparumo uždavinių) savojo svorio nepaisoma.
Tačiau yra konstrukcijų, kurių savasis svoris sudaro kaip tik pagrindinę, esminę apkrovos dalį. Čia
pažiūrėsime, kaip skaičiuojama ašinė jėga, įtempimai bei deformacijos, atsiradę dėl savojo svorio. O kai
drauge su savuoju svoriu veiks ir kitos apkrovos, galutinį rezultatą gausite, pritaikę superpozicijos principą.
Kai vertikalų vienodo skerspjūvio strypą veikia vien savasis svoris, ašinė jėga bet kuriame strypo
skerspjūvyje, nutolusiame atstumu z nuo laisvojo galo (2.6 pav.), yra lygi strypo dalies, tariamai atpjautos
tuo nagrinėjamuoju skerspjūviu, svoriui. Šitos strypo dalies tūrį V
z
=Az reikia padauginti iš strypo medžiagos
tūrio svorio γ=ρg (ρ - medžiagos tankis, g - laisvojo kritimo pagreitis):
N(z)=V
z
γ=ρgAz. (2.19)
Įtempimas bet kuriame to skerspjūvio taške
σ(z)=N(z)/A=ρgz, (2.20)
o išilginė deformacija ties tuo skerspjūviu
ε(z)=σ(z)/E=ρgz/E. (2.21)
Viso strypo ilgio pokytis apskaičiuojamas (2.8) formule:
E
gL
zdz
E
g
dz L
L L
2
2
0 0
ρ ρ
ε
∫ ∫
= = = ∆ . (2.22)

2.6 pav.
Tempiamo strypo savasis svoris ypač reikšmingas, kai strypas labai ilgas. Nors čia gautų formulių
taikymas gana paprastas, bet verta pasimokyti jas naudoti uždaviniuose.
Racionalaus stiprumo strypai projektuojami, kai taupomos medžiagos, lėšos (jie pigesni), bet dažnai
ir dėl kitų priežasčių (pavyzdžiui, dėl to kad jie lengvesni, kad labiau deformuojasi). Norėdami nustatyti,
kaip atrodo racionalaus stiprumo strypas, čia nagrinėjame vertikalų strypą, kurio vienas galas įtvirtintas
atramoje, o kitas apkrautas koncentruota jėga, neatmesdami ir paties strypo svorio.
Kiekviename tempiamo (gniuždomo) strypo skerspjūvyje įtempimai turi neviršyti medžiagos
projektinio stiprio: σ=N/A≤R. Iš šios sąlygos gauname skerspjūvio ploto apribojimą: A≥N/R, t.y. skerspjūvio
plotas turi būti pakankamai didelis. Jis gali būti ir labai didelis, su pertekliumi tenkinantis stiprumo poreikį,
tačiau tada jis būtų neracionalus taupumo, ekonomijos požiūriu. Racionaliausias yra toks strypas, kurio
kiekvienas skerspjūvis yra lygiai toks, koks būtinas stiprumo požiūriu; taigi, kiekvienas skerspjūvis stiprumo
sąlygą nelygybę turėtų tenkinti lygybės pavidalu: A=N/R. Jeigu vertikalų strypą veikia ne tik koncentruota
jėga F (2.7, a pav.), bet ir savasis svoris, ašinė jėga didesnė tuose skerspjūviuose, kurie toliau nuo laisvojo
galo, taigi tie skerspjūviai turi būti ir didesnio ploto. Skerspjūvio, nutolusio atstumu z nuo laisvojo galo,
plotas
A(z)=N(z)/R=(F+G
z
)/R, (a)
čia G
z
- strypo dalies, iki nagrinėjamojo pjūvio svoris. Dar tolesnio skerspjūvio, esančio atstumu z+dz nuo
laisvojo galo, plotas dar didesnis:
A(z)+dA=(F+G
z
+γA(z)dz)/R, (b)
Atėmę iš (b) lygybę (a), gauname:
dA=γA(z)dz/R,
arba
( )
dz
R z A
dA γ
=
. (c)

2.7 pav.
Suintegravę lygybę (c), gauname
( )
C z
E
e z A
+
=
γ
.
Kadangi kai z=0, A(z)=A
o
=F/R=e
c
, tai
( )
z
E
e A z A
γ
0
= . (2.23)
Taigi, tokio racionalaus (vienodo stiprumo) strypo skerspjūvio plotas kinta pagal eksponentinę
funkciją ir strypo forma būna panaši į parodytąją (2.7, a pav.). Padaryti tokio pavidalo konstrukciją nėra
lengva, todėl kartais daromi laiptuoti strypai (2.7, b pav.), tuo būdu bent kiek priartėjant prie racionaliosios
formos, parodytos brėžinyje punktyru.
2.9. Tempiamų (gniuždomų) strypų sistemos
Pastatuose, mašinose būna ir paskirų tempiamų ar gniuždomų strypų, bet dažniausiai naudojamos
konstrukcijos, sudarytos iš kelių ar daugelio tokių strypų, vadinamosios strypinės sistemos.
Paprasčiausios iš šių sistemų yra tos, kuriose visų strypų išilginės ašys eina viena tiese. Dažnai
tokios konstrukcijos net ir vadinamos ne strypinėmis sistemomis, o tiesiog “laiptuotaisiais” ar dar kitokiais
strypais. Daugumą tokių konstrukcijų sudaro strypai, išdėstyti nuosekliai vienas po kito (2.8, a pav.); vienas
strypas nuo kito atsiskiria tuo, kad jie gali būti skirtingo skerspjūvio, kitokios medžiagos, kad jų sandūroje
gali būti pridėtos koncentruotos apkrovos jėgos (ir todėl strypų įrąžos - ašinės jėgos - skiriasi).
Tačiau būna ir strypų, kurių ašys konstrukcijoje visiškai sutampa - koaksialūs, bendraašiai strypai
(2.8, b pav.), dažnai su koncentriškais skerspjūviais (su centrine šerdimi ir iš kitos medžiagos pagamintais
apvalkalais). Tokia konstrukcija laikytina ir gelžbetoninė kolona (2.8, c pav.) su plieno armatūros virbais
betone (šios armatūros viso ploto centras sutampa su kolonos skerspjūvio centru).

2.8 pav.
Jeigu strypų ašys sistemoje eina ne viena tiese, strypai vienas su kitu (o ir su atramomis) turi būti
sujungti šarnyrais (lankstomis), o apkrovos jėgos turi būti pridėtos tik prie šitų šarnyrinių sandūrų (mazgų) -
tik tokiu atveju strypuose neatsiranda kitų įrąžų (išskyrus ašines jėgas), t.y. tik tuo atveju strypai yra
centriškai tempiami ar gniuždomi. Tokios sistemos vadinamos šarnyrinėmis (lankstinėmis) strypinėmis
sistemomis. Idealių šarnyrų retai kada būna, bet dar rečiau strypai vienas su kitu sujungiami absoliučiai
standžiai (apkrovus konstrukciją, strypų ašys vis dėlto pasisuka viena kitos atžvilgiu). Dažniausiai ir tokių
paplitusių konstrukcijų kaip santvaros mazgai, kuriuose strypai jungiami varžtais, kniedėmis (2.9 pav.) ar
privirinami, laikomi šarnyriniais, ir santvaros dažniausiai nagrinėjamos kaip šarnyrinės strypinės sistemos.

2.9 pav.
Šarnyrinėse strypinėse sistemose gali būti ir nesideformuojančių, absoliučiai standžių bet kokios
formos elementų, prie kurių šarnyrais prijungti deformuojamieji (tempiami ar gniuždomi) strypai. Tokie
elementai skaičiuojamosiose schemose dažniausiai užbrūkšniuojami (2.10 pav.), apkrovos jėgos gali būti
pridedamos prie bet kurio tokių elementų taško.

2.10 pav
Šarnyrinės strypinės sistemos gali būti plokščiosios (kai visų strypų ašys ir apkrovos jėgos yra
vienoje plokštumoje, kaip, pavyzdžiui, 2.11, a paveikslėlio santvaroje) arba erdvinės (kai strypų ašių ir
apkrovos jėgų kryptys yra ne vienoje plokštumoje, 2.11 b pav.).

2.11 pav.
Kiekvieno sistemos strypo įrąža (ašinė jėga) gali būti kitokia. Jeigu sistemoje yra n strypų, tai
apkrautos sistemos mechaninį būvį galima nusakyti tokiu pat skaičiumi (n) įrąžų (ašinių jėgų N
j
). Tiek pat (n)
gali būti skirtingų deformacijų (ε
j
). Kiekvienas laisvas (ne atraminis) mazgas, į kurį sueina strypų galai,
konstrukcijai besideformuojant, juda erdvėje; mazgo įmanomo judesio laisvumas apibrėžiamas laisvumo
laipsniu. Laisvumo laipsnis lygus skaičiui parametrų (koordinačių), reikalingų nustatyti naujai pasislinkusio
mazgo padėčiai; pavyzdžiui, plokščiosios sistemos mazgo k (2.11, c pav.) padėčiai k
1
nusakyti reikia žinoti
du poslinkio s
k
komponentus - u
k
ir v
k
(arba patį poslinkį s
k
ir jo krypties kampą β
k
), taigi tokio mazgo
laisvumo laipsnis f
k
=2.
Koaksialios sistemos mazgo laisvumo laipsnis f=1, erdvinės sistemos mazgo f=3 (išimčių gali būti,
kai mazgo judesys kaip nors suvaržytas). Kai sistemoje yra absoliučiai standžių, nesi deformuojančių
elementų (kaip 2.10 pav.), į šiuos standžiuosius elementus dera žiūrėti kaip į stambius mazgus. Tokių
stambiųjų mazgų laisvumo laipsnis plokščiojoje sistemoje būna iki 3, o erdvinėje - iki 6.
Įjungto į šarnyrinę strypinę sistemą nesideformuojančio, absoliučiai standaus elemento (laikomo
vienu vientisu stambiu mazgu) laisvumo laipsnis lygus, kaip ir paprasto šarnyrinio mazgo laisvumo laipsnis,
skaičiui parametrų, kurių reikia naujai elemento padėčiai nustatyti. Pavyzdžiui, tokio plokščiosios sistemos
stambiojo mazgo (2.12, a pav.) naujai padėčiai nustatyti nepakanka žinoti kurio nors taško a poslinkio
komponentus (u
a
, v
a
), reikia dar ir trečio parametro - arba kurio nors kito taško poslinkio bent vieno
komponento, arba elemento posūkio kampo (ϕ).
Taigi tokio mazgo laisvumo laipsnis f=3. Kai kada šių mazgų judesys būna suvaržytas: pavyzdžiui,
elementas šarnyru pritvirtintas prie atramos (2.12, b pav.) ir gali tik pasisukti apie tą atramą (užtenka žinoti
posūkio kampą, f=1). Mazgo laisvumo laipsnis sumažėja ir tuo atveju, kai strypinė sistema (ir apkrova)
visiškai simetriška (kaip 2.13, a pav.; čia stambusis mazgas pasislenka iš anksto žinoma kryptimi - simetrijos
ašies kryptimi, nė kiek nepasisukdamas, todėl jo naujajai padėčiai nustatyti pakanka žinoti šį vienintelį
poslinkio komponentą, f=1) arba kai visi strypai (ir apkrovos jėgos) lygiagrečiai (kaip 2.13, b pav.; čia negali
būti horizontalaus poslinkio komponento, todėl naujoji mazgo padėtis nustatoma tik vertikaliuoju kurio nors
taško poslinkiu ir viso stambiojo mazgo posūkiu, f=2).

2.12 pav.

2.13 pav.
Visos strypinės sistemos laisvumo laipsnis lygus visų m mazgų laisvumo laipsnių sumai:

=
=
m
i
i
f p
1
.
Deformuotos sistemos geometrinį būvį galima nusakyti jos mazgų poslinkiais, tikriau - šių poslinkių
komponentais. Jeigu mazgo laisvumo laipsnis 2, tai naujai mazgo padėčiai (po deformavimo) nusakyti reikia
žinoti du šio mazgo poslinkio komponentus. Jeigu visos sistemos laisvumo laipsnis p, tai šios sistemos
geometrinis būvis po deformavimo gali būti aprašytas tokiu pat skaičiumi (p) poslinkių komponentų.
Jeigu kalbame apie šarnyrinę strypinę sistemą, kurios visa apkrova susideda tik iš koncentruotų jėgų,
pridėtų prie sistemos mazgų, tai, pakeitus apkrovos jėgas jų atstojamųjų komponentais (pavyzdžiui,
projekcijomis į koordinačių ašis), tų komponentų gali būti prie kiekvieno mazgo tiek, koks mazgo laisvumo
laipsnis, o iš viso - p.
Statinės pusiausvyros lygtys susieja įrąžas su apkrovos jėgomis. Jos parašomos, pritaikius pjūvio
metodą. Įvairiai pjūviais suskaidę sistemą ir pasinaudoję jėgų projekcijomis į įvairias ašis bei jėgų
momentais įvairių taškų atžvilgiu, galime parašyti be galo daug neklaidingų pusiausvyros lygčių. Pavyzdžiui,
parodytosios (2.14 pav.) sistemos mazgai a ir b gali būti išpjauti atskirai arba drauge, pusiausvyros lygtis
galima sudaryti, prilyginus nuliui sumas jėgų projekcijų (

= 0
x
F ) į ašis x
1
,x
2
,... ,x
9
ir t.t. arba sumas jėgų
momentų ( ) taškų a, b, c, f, e ir t.t. atžvilgiu. Tačiau iš visų šių lygčių tik tam tikras skaičius tėra
tiesiškai nepriklausomos (visos kitos pasirodo besančios kelių kitų lygčių deriniai; jeigu ir jas panaudotume
uždaviniams spręsti, išvadas iš jų gautume trivialias - kad nulis lygus nuliui). Tiesiškai nepriklausomų
pusiausvyros lygčių būna tiek, koks yra sistemos (arba mazgo) laisvumo laipsnis. Taigi nepriklausomų
sistemos statinės pusiausvyros lygčių galima parašyti p. Kad netyčia tarp šių lygčių neatsirastų tiesiškai
priklausomų, geriau yra pjūvio metodu išpjauti atskirai kiekvieną mazgą ir rašyti atskirai kiekvieno mazgo
pusiausvyros lygtis.

= 0
k
M

2.14 pav.
Konstrukcijoms (ne mechanizmams!) skirtų šarnyrinių strypinių sistemų laisvumo laipsnis p visada
yra ne didesnis kaip sistemos strypų skaičius n. Kai šie du dydžiai yra lygūs, t.y. kai
n=p,
žinant apkrovos jėgas, vien iš statinės pusiausvyros lygčių (kurių, kaip jau įsitikinome, parašoma p) galima
nustatyti visų sistemos strypų įrąžas (nes įražų skaičius yra lygus turimų lygčių skaičiui). Tokios sistemos
todėl vadinamos statiškai išsprendžiamomis.
Jeigu sistemos strypų skaičius didesnis, jeigu n>p, visų strypų ašinėms jėgoms rasti statinės
pusiausvyros lygčių nepakanka (nes nepriklausomų lygčių skaičius p yra mažesnis kaip nežinomųjų įražų
skaičius n). Tokios sistemos vadinamos statiškai neišsprendžiamomis, o skirtumas
n-p=k, (2.24)
vadinamas statinio neišsprendžiamumo laipsniu. Yra įprasta sakyti: “vienąkart statiškai neišsprendžiama
sistema” (kai k=1), “triskart statiškai neišsprendžiama sistema”, “k kartų statiškai neišsprendžiama sistema”.
Reikia išmokti be klaidų nustatyti sistemos statinio neišsprendžiamumo laipsnį.
Kai nepakanka statinės pusiausvyros lygčių įrąžoms nustatyti arba kai norima rasti sistemos
deformacijas bei poslinkius, naudojamasi deformavimo lygtimis - geometrinėmis ir fizikinėmis.
Geometrinės lygtys susieja deformacijas ir poslinkius, o fizikinės išreiškia deformacijų priklausomybę nuo jų
priežasčių (įrąžų, temperatūros pokyčių).
Geometrinės deformacijų ir poslinkių darnos lygtys gali būti parašomos dvejopai:
matematiškai išreiškiant geometrinius (trigonometrinius) ryšius tarp sistemos strypų deformacijų
ir mazgų poslinkių;
formaliai pertvarkant matricinę-vektorinę statinės pusiausvyros lygčių išraišką.
Pirmuoju (geometrinio nagrinėjimo) keliu naudotis pravartu ir įmanoma tik nesudėtingoms (kelių
strypų) sistemoms aprašyti. Šios lygtys parašomos vienu iš dviejų būdų:
vienoje (toje pačioje) schemoje parodoma sistemos strypų ir mazgų padėtis ir prieš
deformavimą, ir po jo, pažymimi strypų ilgių pokyčiai (∆L=εL) ir mazgų poslinkių
komponentai; po to belieka nustatyti geometrines (trigonometrines) priklausomybes tarp šių
visų dydžių (schemoje pažymėtų atkarpų);
pasinaudojama bendra kiekvieno strypo ilgio pokyčio išraiška mazgų poslinkių komponentais
(2.15, a pav.):
(v
b
-v
a
)sinβ+(u
b
-u
a
)cosβ=ε
j
L
j
, (2.25)
čia kampas β atskaitomas nuo x (arba u) teigiamos krypties iki strypo j ašies krypties (nuo galo a link galo
b); šios išraiškos dar paprastesnės, kai vienas kuris strypo galas šarnyru prijungtas prie atramos ir todėl jo
poslinkio abu komponentai lygūs nuliui, pavyzdžiui, kai šarnyriškai įtvirtintas strypo galas a (2.15, b pav.),
šios lygties pavidalas toks:
v
b
sinβ+u
b
cosβ=ε
j
L
j
.

2.15 pav.
Abu būdai paprastiems deformacijų ir poslinkių santykiams nagrinėti iliustruojami A.Čižo knygoje
2.5 pavyzdžiu (2.10 poskyryje).
Geometrinę lygtį, kuri (2.25) išraiškos pavidalu susieja strypo j deformaciją ε
j
su mazgų a ir b (prie
kurių prijungtas strypas j) poslinkių komponentais u ir v, galima parašyti kiekvienam deformuojamam
(tempiamam ar gniuždomam) sistemos strypui. Taigi iš viso geometrinės deformacijų ir poslinkių darnos
lygčių gali būti tiek, kiek yra strypų - n. Šios lygtys susieja n deformacijų ir p poslinkių komponentų. Kai
n>p, iš šių lygčių galima eliminuoti poslinkių komponentus (tam eliminavimui sunaudojus p lygčių); tokiu
būdu lieka n-p=k lygčių, kurios sieja tik deformacijas. Tokios lygtys vadinamos geometrinės deformacijų
darnos lygtimis. Kai sistemos nesudėtingos, šias lygtis nesunku parašyti tiesiog pagal geometrines
deformavimo schemas (visiškai nesinaudojant poslinkių komponentais); verta įgusti tokias paprastas lygtis
sudarinėti, nes jų dažnai prireikia.
Paprastas deformacijų darnos lygtis dažnai tenka parašyti sistemai, sudarytai iš strypų, išdėstytų
vienoje tiesėje (2.16, a pav.). Akivaizdu, kad tokios sistemos viso ilgio pokytis lygus nuliui, nes abu sistemos
galai remiasi į standžias atramas. Todėl deformacijų darnos lygtis tokia:
0
1
=

=
n
j
j j
L ε . (2.26)
Jeigu tarp visų sistemos ruožų yra ruožas su dviem koaksialiais strypais (pavyzdžiui, 2.16, b
paveikslėlyje toks yra viršutinis ruožas), negalima sumuoti abiejų tokių strypų ilgių pokyčių; šiuo atveju
(2.16, b pav.) galima rašyti:
arba ε
1
a+ε
3
b+ε
4
c=0,
arba ε
2
a+ε
3
b+ε
4
c=0,
arba ε
1

2
.
(pastaroji lygtis išreiškia tą faktą, kad strypai 1 ir 2 deformuojasi drauge ir jų deformacijos lygios). Kadangi
sistema dukart statiškai neišsprendžiama (k=2), tai ir nepriklausomų deformacijų darnos lygčių gali būti tik
dvi (bet kurios dvi iš parašytų trijų), t.y. iš bet kurių dviejų parašytųjų lygčių galima gauti likusią, trečią.

2.16 pav.
Fizikinės deformavimo lygtys yra ne kas kita kaip strypų deformacijų išraiškos (2.6) formulė, kuri
pagrįsta deformacijų ir įtempimų proporcingumo dėsniu (Huko dėsniu):
j j
j
j
A E
N
= ε . (2.27)
Tačiau jeigu deformacijos priežastis yra ne tik vidinės jėgos, bet ir strypų temperatūros pokytis, tai
lygtį formuoti reikia pagal (2.11) formulę:
j j
j j
j
j
T
A E
N
α ε + = , (2.28)
čia α
j
- strypo medžiagos šiluminio plėtimosi koeficientas, T
3
- strypo temperatūros pokytis (teigiamas arba
neigiamas).
Fizikinių deformavimo lygčių parašoma po vieną kiekvienam strypui, iš viso jų būna n.
Taigi bet kuri strypinė tempiama bei gniuždoma sistema aprašoma trimis grupėmis lygčių, kurių
skaičius ir kintamųjų skaičius surašytas lentelėje:
Kintamųjų skačius
Lygtys
N
j
ε
j
u
j

Lygčių
skaičius
Pusiausvyros n - - P
Geometrinės - n P n
Fizikinės n n - n
Viso 2n+p 2n+p
Lentelės matyti, kad visada lygčių skaičius lygus kintamųjų skaičiui. Todėl, pasinaudoję visomis
šiomis lygtimis, galime surasti bet kurios (kiek kartų statiškai neišsprendžiama bebūtų) sistemos įrąžas,
deformacijas ir poslinkius.
Beje, kai sistema statiškai neišsprendžiama, jos strypuose įrąžos gali atsirasti ir be apkrovos. Pirmoji
tokių įrąžų (ir įtempimų) atsiradimo priežastis yra bent vieno strypo (arba ir visų strypų) temperatūros
pokytis (kai strypas konstrukcijoje įkaista arba atvėsta). Tokios įrąžos vadinamos temperatūrinėmis, su jomis
susiję įtempimai - temperatūriniais įtempimais. Jas nustatyti nesudėtinga, kai skaičiavimui panaudojama
fizikinių deformavimo lygčių (2.28) išraiška.
Jeigu sistema statiškai išsprendžiama (kaip, pavyzdžiui, 2.17, a pav.), pakitus strypų temperatūrai,
pakinta ir jų ilgis - jie sutrumpėja ar pailgėja. Strypų deformacijos proporcingos temperatūros pokyčiui,
strypų skerspjūvių poslinkiai priklauso nuo šių deformacijų. Pakinta strypų geometrinė forma, bet jokių įrąžų
ar įtempimų neatsiranda - tai akivaizdžiai matyti, pritaikius sistemos mazgams pjūvio metodą.
Kitaip yra, kai sistema statiškai neišsprendžiama. Čia strypų ilgių kitimas, temperatūrai veikiant, yra
suvaržytas. Pavyzdžiui, jeigu vienąkart statiškai neišsprendžiamoje sistemoje (2.17, b pav.) pakyla bent
vieno strypo temperatūra, strypas, besistengdamas ilgėti, spaudžia savo galais atramą ir kitą strypą, o šie
priešinasi tokiam deformavimui, išauga reakcijos jėgos, o drauge ir įrąžos, įtempimai.

2.17 pav.
Antroji priežastis atsirasti įrąžoms (ir įtempimams) dar neapkrautoje sistemoje - tai sistemos
montavimo netikslumai. Kai statiškai neišsprendžiamos sistemos bent vienas strypas pagamintas netiksliai
(per ilgas, per trumpas) arba kai jis netiksliai sujungiamas su kitais strypais, montavimo metu tenka kai
kuriuos strypus patempti į ar įsprausti tarp atramų, tarp mazgų. Dėl tokių poveikių atsiranda į reakcijos, o
drauge ir įrąžos, įtempimai strypuose. Tokios įrąžos vadinamos montažinėmis, su jomis susiję įtempimai -
montažiniais įtempimais. Į montavimo netikslumus atsižvelgiame, sudarydami geometrines deformavimo
lygtis.
Jeigu statiškai išsprendžiamoje sistemoje (pavyzdžiui, kaip 2.17, a pav.) vienas kuris strypas
padarytas kiek per trumpas ar per ilgas, jokių keblumų montavimo metu nebūna, o nedidutis strypų
geometrijos pokytis akimi net nepastebimas; dėl šio geometrinio netikslumo, aišku, neatsiranda nei įrąžų, nei
įtempimų. Tačiau jeigu sistema statiškai neišsprendžiama (kaip, pavyzdžiui, 2.17, b pav.), bent vienas
netiksliai pagamintas strypas trukdo normalų sistemos montavimą. Tarkime, kad vienas kuris strypas buvo
pagamintas truputėlį (atkarpėle e) per trumpas ir todėl tarp strypų iš pradžių atsirado tarpelis (2.18 pav.). Šis
tarpelis gali išnykti trejopai:
a) montavimo metu (strypus patempus ir sujungus);
b) pakitus temperatūrai ir dėl to strypams pailgėjus;
c) apkrovimo metu (kai dėl pridėtų apkrovos jėgų strypai keičia savo ilgį ir pagaliau galais įsiremia
vienas į kitą).
Pastaraisiais dviem atvejais reikia visų pirma įsitikinti, ar tikrai temperatūros bei apkrovos jėgų
poveikis toks, kad tarpelis e išnyksta (t.y. reikia apskaičiuoti pagal 2.18 pav. schemą abiejų strypų laisvųjų
galų poslinkius ir pažiūrėti, ar jų atitinkama suma nėra mažesnė už tarpelio plotį). Jeigu sistemos
deformavimo metu tarpelis išnykęs, tai visoje skaičiavimo procedūroje pasikeičia tik geometrinės
deformavimo lygtys (lyginant su tokios sistemos skaičiavimu, kurioje tarpelio nė nebuvo). Nagrinėjamu
atveju geometrinė lygtis yra jau ne (2.26) pavidalo, bet štai tokia:
e L
n
j
j j
=

=1
ε , (2.29)
t.y. konstatuojama, kad visų strypų ilgių bendras pokytis lygus susidariusio tarpelio pločiui. Parodytai 2.18
paveikslėlyje sistemai ši lygtis tokia:
ε
1
a+ε
2
b=e.

2.18 pav.
Jeigu kuris nors strypas būtų buvęs per ilgas ir jį į sistemą tektų sprauste įsprausti, tokioje pat
geometrinėje lygtyje ilgio perteklius e būtų įrašomas su minuso ženklu.
Tiek temperatūrinės, tiek montažinės įrąžos yra visai nesusijusios su sistemai skirta apkrova. Jos
sudaro papildomą ir dažniausiai nepageidautiną poveikį sistemai. Sistemos kūrėjas, konstruktorius turi to
nepamiršti, turi pagalvoti, ar negali pakisti strypų temperatūra (kaip ji gali pakisti būsimos konstrukcijos
aplinkoje, paprastai būna žinoma iš anksto), turi atidžiai prižiūrėti konstrukcijos montavimo procesą - kad
viskas būtų sujungiama tiksliai. Kai šitokios papildomos įrąžos strypuose atsiranda nelauktai, netikėtai, jos
drauge su įražomis nuo apkrovos kai kur gali sukelti tokius įtempimus, kurių konstrukcija nebeatlaiko. Užtat
reikia gerai mokėti šis įrąžas ir įtempimus apskaičiuoti.
Jau esame išsiaiškinę, kad ir temperatūrinės, ir montažinės įrąžos atsiranda tiktai statiškai
neišsprendžiamose sistemose. Nesunku įsitikinti, kad šiose sistemose įrąžų pasiskirstymą veikia dar viena
aplinkybė - atskirų strypų standžių santykiai. Kuo strypas standesnis, t.y. kuo didesnis jo skerspjūvio plotas
bei tamprumo modulis ir kuo mažesnis ilgis (kuo didesnis santykis E
j
A
j
/L
j
), tuo didesnė (absoliutiniu
didumu) ašinė jėga jam tenka. Kai kurį nors statiškai neišsprendžiamos sistemos strypą pastoriname, tuo
pačiu padidiname jo ašinę jėgą; tačiau įtempimai šio strypo skerspjūviuose nepadidėja, nes σ=N/A, o
skerspjūvio ploto prieaugis kompensuoja su kaupu ašinės jėgos prieaugį. Kitaip yra, kai strypo standį
padidiname, sutrumpindami jo ilgį arba padidindami tamprumo modulį (paėmę kitos, standesnės medžiagos
strypą): šiuo atveju padidėja ne tik ašinė jėga, bet ir įtempimai strypo skerspjūviuose, o padidėjusių įtempimų
strypas, ko gero, gali nebeatlaikyti. Būkime atsargūs, taip keisdami statiškai neišsprendžiamos sistemos
strypus!
Natūraliai kyla klausimas - kodėlgi praktikoje naudojamos statiškai neišsprendžiamos sistemos, jeigu
jas ir apskaičiuoti sunkiau (nepakanka pusiausvyros lygčių), ir jose slypi “neprašytų” įtempimų pavojus?
Paminėtas neigiamas ypatybes kompensuoja daug svarbesnės teigiamos statiškai neišsprendžiamų sistemų
ypatybės:
statiškai neišsprendžiamos sistemos yra standesnės, mažiau deformuojasi;
jos yra patikimesnės (nes, pavyzdžiui, nutrūkus ar kitaip iš rikiuotės išėjus vienam strypui, visa
sistema dažnai dar nepraranda eksploatacinio pajėgumo, lieka laiko remontuoti, pakeisti strypą;
tuo tarpu statiškai išsprendžiamos sistemos bent vienam strypui nutrūkus, sistema staiga virsta
mechanizmu, nebelaikančiu apkrovos).
2.10. Statiškai išsprendžiamų sistemų skaičiavimas (nereikia!)
Svarbiausias deformuojamų sistemų skaičiavimo tikslas yra - garantuoti patikimą konstrukcijos eksploataciją, t.y.
konstrukcijos stiprumą, standumą, stabilumą. Jau buvo kalbėta, kaip užtikrinamas paskiro konstrukcijos elemento, tempiamo (ar
gniuždomo) strypo stiprumas. Dabar metas aptarti, kaip tvarkytis su visu tokių strypų kompleksu, su strypine sistema.
Kai inžinierius kuria konstrukciją, skirtą kokioms nors apkrovoms atlaikyti, jis pats nustato, iš kelių elementų ir kaip
išdėliotų erdvėje ta konstrukcija susidės. Dažniausiai jis tai sprendžia, remdamasis ilgamete inžinierių patirtimi ir savo paties
intuicija. Be abejo, šiuolaikinis matematinis aparatas ir kompiuteriai gali padėti ir optimalią konstrukcijos struktūrą nustatyti
(išspręsti vadinamąjį deformuojamos sistemos sintezės uždavinį), bet dažniausiai pakankamai gerą konstrukcijos schemą padiktuoja
būtent inžinerinė patirtis, projektavimo tradicijos. Todėl tarsime, kad mūsų skaičiuojamų sistemų strypų ilgius ir padėtį erdvėje
visada žinome iš anksto.
Visos sistemos stiprumas ir standumas priklauso visų pirma nuo paskirų strypų stiprumo ir standumo. Nutrūkus bet kuriam
vienam strypui, visa sistema arba suyra, arba bent jau pasidaro mažiau patikima. Kai paskiri strypai yra nestandūs, kai jie daug
deformuojasi, ir visa sistema, ko gero, per daug pakeičia savo formą, t. y. būna nepakankamai standi. Mes visiškai nekalbėsime apie
deformuojamos sistemos stabilumą. Net ir garantavus kiekvieno paskiro strypo stabilumą, dar nėra garantijos, kad eksploatacijos
metu strypinė sistema nepraras savo bendrojo stabilumo. Paliksime šias problemas atitinkamiems konstrukcijų mechanikos
(statybinės mechanikos) skyriams. Rūpinsimės, kad strypinės sistemos tenkintų tik stiprumo ir standumo sąlygas.Vieni dydžiai
stiprumo (ar standumo) sąlygose yra žinomi iš anksto, kiti būtent iš šių sąlygų nustatomi. Priklausomai nuo to, kurie dydžiai žinomi
ir kurie nustatomi, strypinių sistemų skaičiavimo uždaviniai būna arba leistinosios apkrovos nustatymo, arba projektiniai. Dažnai
sprendžiami ir tikrinamieji uždaviniai: kai visi konstrukcijos ir apkrovos parametrai žinomi, o belieka pasakyti, ar jie tenkina visas
sąlygas (tokį uždavinį sprendžiame ir tikrindami išspręsto projektinio uždavinio rezultatus).
Statiškai išsprendžiamų tempiamų bei gniuždomų strypinių sistemų stiprumo skaičiavimo algoritmas yra toks:
• Pjūvio metodu (sudarę statinės pusiausvyros lygtis) apskaičiuojame įrąžas - ašines jėgas. Jeigu apkrovos jėgų didumas
nežinomas ir, pavyzdžiui, tik išreikštas kokiu nors vienu parametru, tai pasinaudoję pusiausvyros lygtimis, ašines
jėgas išreiškiame taip pat tuo parametru.
• Įrašę kiekvieno strypo ašinės jėgos reikšmę į stiprumo sąlygą (2.4), iš šios nelygybės padarome vieną iš trijų išvadų:
1) leistinosios apkrovos nustatymo uždavinyje, kai žinome strypo skerspjūvio plotą (A) ir medžiagos stiprį (R), - kad
nustatinėjama sis apkrovos parametras turi būti ne didesnis kaip tam tikras iš šios sąlygos išreikštas dydis
(F
*
j
F
j
≤ ); kadangi tokių to paties apkrovos parametro apribojimų gauname tiek, kiek yra strypų, iš visų
parenkame griežčiausią - t.y. tą, kuriame mažiausias;
*
j
F
*
j
F
2) projektiniame uždavinyje, kai žinome apkrovą, o kartu ir strypo ašinę jėgą, - kad iš žinomos medžiagos (su žinomu
R) pagaminto strypo skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip tam tikras iš šios sąlygos išreikštas dydis A
j

(A≤ ); iš savo resursų (iš pramonės tiekiamų gaminių asortimento arba tik iš to, ką turime savo dispozicijoje,
savo sandėlyje) pasirenkame kiekvieno strypo A
*
j
A
j
- tokį, kad būtų ne mažesnis kaip A
j
, bet ir ne per daug didelis
(taupome medžiagą, savo išteklius!);
3) tikrinamajame uždavinyje, kai žinome ir apkrovos didumą, ir skerspjūvių plotus, - kad strypo stiprumo sąlyga
tenkinama arba netenkinama (pastaruoju atveju strypui, o tuo pačiu ir visai sistemai gresia suirimo pavojus);
beje, šiame uždavinyje nedera iš anksto rašyti nelygybės ženklo, visų pirma reikia apskaičiuoti kairiąją
stiprumo sąlygos pusę ir nustatyti, ar ji didesnė (>), ar lygi (=), ar mažesnė (<) už žinomą projektini
stipri -R; nelygybės ženklas “daugiau arba lygu” (≥) čia kai abi pusės išreikštos vien skaičiais, būtų
visiškai nelogiškas.
Standumo klausimus sprendžiame dažniausiai tik po to, kai įsitikinome, kad visi sistemos strypai yra pakankamai
stiprūs (arba kai patys juos suprojektavome pakankamai stiprius). Tada jau yra žinoma, kokio didumo yra strypų ašinės
jėgos bei įtempimai, galima pagal 2.4 ir 2.5 poskyrius apskaičiuoti strypų deformacijas bei sistemos mazgų poslinkius.
Taigi sprendžiame tikrinamąjį standumo uždavinį palyginę gautąsias deformacijų ir poslinkių reikšmes su leistinomis,
ribinėmis, remdamiesi (2.13) ar (2.14) standumo sąlygomis, konstatuojame, kad sistema yra pakankamai standi arba, deja,
nepakankamai. Kai standumas dar nepakankamas, tenka spręsti sudėtingesni - projektinį standumo uždavinį arba (ypač kai
standumo sąlyga pažeista nelabai stipriai) - tiesiog intuityviai vieną kitą strypą pastandinti (pastorinti, paimti A
j
didesnį,
negu buvo parinktas pagal stiprumo sąlygą) ir vėl atlikti tikrinamąjį standumo skaičiavimą.
Standumo parametrai ypač svarbūs, kai sistemos deformacijos (ir poslinkiai) tiek didelės, jog net ir pusiausvyros
lygtyse jų nepaisyti nebegalima (t.y. jokiu būdu nebegalioja deformacijų mažumo prielaida ir pusiausvyros lygtis tenka
rašyti pagal deformuotos sistemos schemą, kurioje geometrinės priklausomybės yra netiesiškos.
Šiaip statiškai išsprendžiamų sistemų skaičiavimo algoritmas gana paprastas, bet kadangi tokių uždavinių
inžinerinėje praktikoje dažna, svarbu įgyti gerus skaičiavimo įgūdžius, todėl ne tik išnagrinėkite komentuojamus
pavyzdžius, bet ir savarankiškai išspręskite uždavinių.
Geometriškai netiesinis (neproporcingas) deformavimas. Kai sistemos strypai labai deformatyvūs (t.y. ilgi, ploni arba
padaryti iš medžiagos su labai mažu tamprumo moduliu E), sistemos mazgų poslinkiai būna dideli, ir deformacijų (poslinkių)
mažumo prielaida nebegalioja. Deformuotos sistemos schema tokiu atveju pasidaro nebepanaši į nedeformuotos sistemos (pradinę)
skaičiuojamąją schemą: labai pasikeičia strypų ašių ir įrąžų kryptys. Pusiausvyros lygtys, parašytos pagal pradinę schemą,
nebeatitiktų tikrovės. Tenka pusiausvyros lygčių koeficientus nustatyti pagal deformuotos sistemos schemą, t.y. rašyti priklausomus
nuo deformacijų. O kadangi deformacijos savo ruožtu priklauso nuo įrąžų, tai į pusiausvyros sąlygas įrąžos įeina nebe pirmuoju
laipsniu, taigi pusiausvyros sąlygos pasidaro nebe tiesinės. Toks deformavimas vadinamas geometriškai netiesiniu, tuo badu jį
atskiriant nuo fizikiškai netiesinio (kai netiesinė yra įtempimų ir deformacijų priklausomybė, t.y. kai negalioja proporcingumo, Huko
dėsnis; tokio, fizikiškai netiesinio deformavimo pavyzdžiai nagrinėjami A.Čižo vadovėlio 13 skyriuje - kai skaičiuojama pagal
plastines medžiagos savybes).
Kai deformavimas netiesinis, jokiu būdu negalima naudotis superpozicijos principu, o atskirais atvejais net reikia žinoti,
kuria tvarka, kuria eile pridedamos apkrovos (reikia žinoti apkrovimo priešistorę). Geometrini jautrumas labai priklauso ir nuo
pradinės sistemos schemos, nuo strypų ir apkrovų išdėstymo.
Pavyzdžiui, jei ant gana ilgos vielos arba virvės ties viduriu (ties pjūviu k) pakabintume krovinį, kuris, nors ir skersai
veikdamas, sukelia ašines jėgas, o šios strypą (mūsų atveju virvę, vielą) tempia, ilgina, dėl to sistemos geometrija pakinta. Strypas
yra liaunas, praktiškai nesipriešina lenkimui, todėl galima įsivaizduoti, kad ties tašku k yra šarnyras. Tuo būdu deformuotos sistemos
schemą sudaro tarytum du šarnyrais sujungti tiesūs strypai. Dėl simetrijos abiejuose strypuose ašinės jėgos vienodos (jeigu krovinys
ant vielos užkabinamas taip, kad gali slinkti, jis visada nuslinks būtent į šią, vidurinę, simetrišką poziciją; jeigu krovinys prie vielos
pritvirtinamas nejudamai ir ne ties viduriu, ašinės jėgos abiejuose vielos ruožuose nebėra vienodos).
Taigi, pusiausvyros lygtis, nors ir su vienu nežinomuoju, bet netiesinė ir nelengvai išsprendžiama.
Galima būtų išreikšti ir apytikslę priklausomybę tarp jėgos F ir poslinkio s (kol tas poslinkis gana mažas):
3
3
s
L
EA
F = .
Verta žinoti, kad kai poslinkis s ir kampas β (kampas tarp horizontalės ir strypo ašies) tampa pakankamai dideli, tarp
papildomų jėgos, įrąžos ir poslinkio prieaugių priklausomybės būna beveik tiesinės.
Labai dažnai panašūs tarp dviejų atramų nutiesti liaunieji strypai nagrinėjami, kai juos veikia ne koks nors pakabintas
krovinys, bet pačių strypų (pvz. elektros laidų, kabamojo kelio lynų) savasis svoris. Būtent šis savasis svoris (prisidėjus vėjo
apkrovai, o žiemos metu dar ir apledėjimui bei laidų traukimuisi dėl temperatūros kritimo) lemia gana didelius įtempimus, dėl kurių
laidai net nutrūksta. Todėl pravartu žinoti formules, išreiškiančias tokių liaunųjų strypų būvį. Kai abiejų atramų lygis yra vienodas, o
strypo apkrovos intensyvumas c, didžiausias strypo įsviris a, didžiausia ašinė jėga (2.23 pav.)
s
qL
N
8
2
max
≈ . (2.30)
Iš šios formulės akivaizdu, kad tokio strypo neįmanoma ištempti iki visiškai tiesios horizontalios padėties: kai s=0, įrąža
N=∞, o tokios (be galo didelės) ašinės jėgos neatlaikytų joks strypas. Jeigu žinomas pradinis strypo ilgis L
o
(prieš pakabinimą; aišku,
kad L
o
didesnis už atstumą L tarp atramų), tai įsvirimą s galima rasti iš kubinės lygties:
( ) 0
64
3
8
3
4
0
3
= − − −
EA
qL
Ls L L s . (2.31)

2.23 pav.
2.11. Statiškai neišsprendžiamų sistemų skaičiavimas (nereikia!)
Kai sistema, sudaryta iš tempiamų bei gniuždomų strypų, yra statiškai neišsprendžiama, t.y. kai strypų skaičius n didesnis
už sistemos laisvumo laipsnį p, strypų įrąžoms (ašinėms jėgoms) apskaičiuoti nepakanka statinės pusiausvyros lygčių, todėl ir 2.10
poskyryje aprašytojo algoritmo pradžia (pirmoji dalis) turi būti kitokia. Statiškai neišsprendžiamos sistemos strypų įrąžas nustatyti
galime keliais būdais:
išsprendę bendrą statinės pusiausvyros lygčių, geometrinių ir fizikinių deformavimo lygčių sistemą; kaip buvo
parodyta 2.9 poskyryje, tokių lygčių iš viso parašoma 2n+p, o nežinomųjų būna irgi tiek pat;
kuriuo nors populiariu ir patogiu (skaičiuoti be kompiuterio) statybinės mechanikos metodu - jėgų metodu, poslinkių
metodu, mišriuoju metodu (vieno iš jų - jėgų metodo principai - aiškinami A.Čižo knygoje,10 skyriuje);
panaudodami kurį nors ekstreminį energetinį mechanikos principą ir šiuolaikinės matematikos (ekstrėminių uždavinių
sprendimo) aparatą drauge su kompiuterine technika; šitokio kelio išsiaiškinti čia nemėginsime, paliksime tai
konstrukcijų mechanikos (statybinės mechanikos) kursui.
Minėtųjų 2n+p lygčių sudarymo technologija aprašyta 2.9 poskyryje. O parankiausias lygčių sistemos sprendimo kelias yra
toks:
♦ deformacijų ε
j
reikšmes, gautas iš fizikinių deformavimo lygčių, įrašome į geometrines deformavimo lygtis, kurių yra
n ir kuriose dabar lieka n+p nežinomųjų (n įrąžų ir p poslinkių komponentų); jeigu naudojame geometrines
deformacijų darnos lygtis (be poslinkių), jų yra tik k, o nežinomųjų - tik n (tik įrąžos);
♦ jeigu buvo naudotos geometrinės deformacijų ir poslinkių darnos lygtys, pasinaudoję keliomis (p) jų, iš likusių n-p
(=k) geometrinių deformavimo lygčių eliminuojame visus poslinkių komponentus; šiose k lygtyse belieka vienintelė
nežinomųjų grupė - įrąžos (ašinės jėgos);
♦ tas pertvarkytąsias k geometrines lygtis (išreikštas įrąžomis) sprendžiame drauge su statinės pusiausvyros lygtimis,
kurių yra p; taigi, iš viso turime k+p=n lygčių, o jose nežinomos bėra tiktai ašinės jėgos (jų taip pat yra n).
Iš tarpinių sprendimo veiksmų, kuriais buvo iš lygčių eliminuojamos deformacijos ir poslinkiai, lieka išraiškos, kurios
praverčia vėliau, kai, nustatę įrąžas, norime apskaičiuoti ir deformacijas bei poslinkius, t.y. tuos parametrus, nuo kurių priklauso
konstrukcijos standumas.
3. MECANINĖS MEDŽIAGŲ SAVYBĖS
3.1. Savybių tyrimas
Konstrukcijos elementų mechaninės savybės, taigi ir jų stiprumas, standumas bei stabilumas
priklauso ne tik nuo elementų didumo, geometrinės formos, bet ir nuo medžiagų, iš kurių tie elementai
padaryti. Pavyzdžiui, plieno strypas atlaiko nesuirdamas dešimtis kartų didesnes apkrovas negu tokių pat
matmenų medinis strypas. Net ir labai didelės jėgos veikiamo betono bandinio deformacija plika akimi
nepastebima, tuo tarpu gumos bandinys akivaizdžiai deformuojasi net nuo piršto spustelėjimo. Kiekvienai
medžiagai jėgų įtaka būna kitokia. Mechaninės savybės apibrėžia medžiagų reakciją į jėgų veikimą, šios
reakcijos intensyvumą. Kai kurios mechaninės medžiagų savybės visiškai atitinka konstrukcijų bei jų
elementų savybes (pavyzdžiui, stiprumas, standumas), kitos būdingos tik medžiagoms (pavyzdžiui,
trapumas, plastiškumas, valkšnumas), bet nuo jų irgi priklauso konstrukcijos patikimumas.
Norėdamas sukurti patikimą konstrukciją, inžinierius turi gerai pažinti mechanines konstrukcinių
medžiagų savybes, mokėti tas savybes išreikšti skaičiais (savybių rodikliais) ir panaudoti tuos skaičius
konstrukcijų skaičiavimuose. Jis turi žinoti, kaip mechaninės medžiagų savybės dėl įvairių veiksnių kinta ir
kaip dėl to gali pakisti jau eksploatuojamos konstrukcijos patikimumas.
Šią informaciją apie medžiagas gauname, jas įvairiais būdais tirdami, bandydami. Pagrindinis, gana
paprastas, bet daugiausia svarbios informacijos teikiantis bandymas yra tempimo bandymas, jį papildo
analogiškas gniuždymo bandymas.
Tempimo bei gniuždymo bandymai atskleidžia daugiausia tas medžiagos savybes, kurios susiję su
normalinių įtempimų poveikiu, su linijine deformacija. Tuo tarpu šlyties deformacijai ir tangentinių
įtempimų poveikiui tirti atliekamas sukimo bandymas (sukamas vamzdinis bandinys).
Beveik visais mechaniniais medžiagų bandymais siekiama išmatuoti deformacijas, atsirandančias dėl
vienokių ar kitokių mechaninių poveikių. Išmatavę deformacijas, galime daryti išvadas ir apie įtempimus, jų
didumą bei pasiskirstymą.
Paprastai siekiama gauti unifikuotą, standartizuotą informaciją apie medžiagų savybes. Todėl
įstatyminiais aktais (standartais, normomis, taisyklėmis) yra reglamentuojama ir bandinių forma, ir jų
skaičius, ir bandymų technologija. Šio reglamento būtina griežtai laikytis, kai tenka nustatyti vienos ar kitos
konkrečios medžiagos mechanines savybes. Tačiau daugumos dažnai vartojamų konstrukcinių medžiagų
mechaninių savybių rodikliai yra seniai nustatyti, surašyti į standartus ir žinynus, ir belieka, pasirinkus
medžiagos rūšį, jos markę, žvilgterti į atitinkamą lentelę. O medžiagų gamintojas (metalurgijos gamykla,
betono mazgas ar kt. įmonė), žymėdamas tiekiamos medžiagos markę, turi garantuoti, kad šios medžiagos
savybių rodikliai būtų tokie kaip nurodytieji standarte (standartas paprastai nurodo ir leistinus savybių
rodiklių nukrypimus). Taigi medžiagų vartotojui, konstrukcijos gamintojui atlikti mechaninius medžiagų
bandymus tenka tik tada, kai jis nežino vartojamos medžiagos rūšies, markės arba kai nepasitiki medžiagų
tiekėjo nurodymais.
3.2. Tempimo bandymas. Tempimo diagrama. Pagrindiniai mechaninių savybių rodikliai
Pagrindinėms mechaninėms medžiagos savybėms nustatyti atliekamas tempimo bandymas. Iš
tiriamos medžiagos pagaminamas reikiamas skaičius bandinių - tokių, kad būtų patogu bandinių galus
įtvirtinti tempimo mašinos griebtuose (3.1 pav.). Kokie turi būti bandinio matmenys - bandomojo ruožo ilgis
L, skerspjūvio forma ir plotas A, - nustatoma bandymo standartu.

3.1 pav.
Konstrukcinės medžiagos, ypač labai stiprios, pavyzdžiui plienas, bandomos pakankamai galingomis
hidraulinėmis mašinomis, kurios gali bandini tempti kelių dešimčių, šimtų, o kai kurios net tūkstančių
kiloniutonų jėga. Tempiamosios jėgos (bandinio ašinės jėgos) didumą rodo mašinoje įtaisytas manometras.
Be to, nuolat per visą bandymą matuojamas atstumas tarp mašinos griebtų: šio atstumo pokytis maždaug
proporcingas bandomojo ruožo ilgio pokyčiui ∆L. Paprastai mašinoje yra automatinis savirašis įtaisas, kuris
išbrėžia kreivę - grafiką, rodantį, kaip bandymo metu kito tempimo jėga ir bandinio ilgis. Ši tempimo jėgos ir
bandinio ilgio pokyčio priklausomybės F(∆L) kreivė dažniausiai vadinama tempimo diagrama. Būtent iš jos
galima nustatyti svarbiausius bandomosios medžiagos mechaninių savybių rodiklius.
1

3.2 pav.
Panagrinėsime būdingą anglinio plieno tempimo diagramą (3.2 pav.). Abscisių ašis rodo bandomojo
ruožo ilgio pokytį, ordinačių - tempimo jėgos F (bandinio ašinės jėgos N) didumą. Diagramoje yra keletas
ypatingų ruožų ir keletas ypatingų taškų. Deformavimo proceso pradžioje jėga ir ilgio pokytis kinta
proporcingai, todėl ruožas OA yra tiesė. Po to proporcingumo nebelieka, nors deformacija dar vis tampri; tik
vėliau prasideda medžiagos plastinis deformavimasis, iš pradžių nežymus, o ties tašku B - ir labai intensyvus,
vadinamasis plieno “tekėjimas”, kai bandinys sparčiai tįsta be jokio jėgos didinimo. Šis beveik horizontalus
diagramos ruožas vadinamas takumo aikštele. Už takumo aikštelės eina kylantis medžiagos stiprėjimo
ruožas - kol pasiekiamas kulminacinis taškas C. Ligi tol deformacija buvusi beveik vienoda per visą
bandomąjį ilgį, dabar ima kauptis vienoje bandinio vietoje, bandinyje ima formuotis kaklelis su ryškiai
sumažėjusiu bandinio skerspjūviu, todėl toliau bandiniui deformuoti pakanka mažesnės jėgos, tempimo jėga
ir mažėja iki diagramos taško D, ties kuriuo bandinys nutrūksta. Ypatingųjų taškų ordinatės, t.y. ypatingosios
tempimo jėgos reikšmės yra žymimos tarptautiniais indeksais - pirmosiomis atitinkamų anglų kalbos žodžių
raidėmis: pr - proportion (proporcingumas), y - yield (takumas), u - ultimate (maksimalus), fr - fracture
(trūkimas). Ypač svarbios būna reikšmės F
y
ir F
u
, todėl bandymo metu jos nustatomos itin atidžiai.
Bandomasis ilgis L (3.1 pav.) apima tik dalį cilindrinės ar prizminės bandinio dalies. Mat, siekiama
medžiagos savybes tirti ten, kur pagal Sen-Venano principą įtempimai ir deformacijos nepriklauso nuo
apkrovos pasiskirstymo, tuo tarpu arti įtvirtinimo (arti kūginės bandinio dalies) apkrova dar gana įtakinga.
Kadangi pagal (2.9) formulę
L
L
EA
N F ∆ = = ,
o bandinio (strypo) standis EA/L yra šios priklausomybės tiesės krypties koeficientas, tempimo diagramoje
(3.2 pav.) parodyto kampo tangentas ir yra bandinio standis (tgβ=EA/L). Kuo didesnis standis, tuo didesnis
kampas β, tuo labiau pradinis diagramos ruožas OA prisiglaudžia prie ordinačių ašies.
Kol bandinys deformuojasi proporcingai, jokių plastinių deformacijų jame nėra. Dažnai jų dar nėra ir
už taško A (nors diagrama ir nukrypsta nuo tiesės). Jeigu bandymas būtų nutrauktas, nepasiekus tiesės
pabaigos taško A arba tik nedaug ji peržengus, ir tempiamoji jėga būtų pašalinta, tai bandinys vėl susitrauktų,
sutrumpėtų iki pradinio ilgio, t.y. visa deformacija (tamprioji, grįžtamoji deformacija) išnyktų. Kiek aukščiau
taško A pradėjusi kauptis plastinė deformacija ypač sparčiai vystosi takumo aikštelėje. Šioje proceso
stadijoje persitvarko polikristalinė plieno struktūra, pašlyja daugelio jo kristalų gardelės. Jeigu bandinio
paviršius gerai poliruotas, jėgai pasiekus takumo reikšmes, jis patamsėja, o pro mikroskopą (kartais ir plika
akimi) galima įžvelgti paviršiuje atsiradusias įstrižas linijas, kaip tik ir liudijančias kristalinės struktūros
pokyčius (vadinamąsias Liuderso linijas). Šių linijų, o tuo pačiu ir kristalinių gardelių persislinkimo kryptys
sudaro apie 45° kampą su tempimo kryptimi; prisiminkite, kad būtent tokia kryptimi tempiamame strype
veikia didžiausi tangentiniai įtempimai (žr. 2.2 poskyrį). Net ir nutrukusio bandinio kaklelį apžiūrėdami (3.3
pav.), pastebėsite pakraščiais maždaug 45° kampu į tempimo ašį pasvirusią trūkio dalį (susiformavusią dėl
tangentinių įtempimų sukeltos plastinės deformacijos), o ties centru - pėdsaką beveik statmeno ašiai plyšio,
kurio priežastis yra normaliniai įtempimai bandinio skerspjūvyje.

3.3 pav.
Beje, daugelio medžiagų (ir daugelio konstrukcinių plienu) diagramose nėra aiškios takumo
aikštelės, žyminčios intensyvaus plastinio deformavimo stadiją.
Mechaninėms medžiagų savybėms nagrinėti patogesnė yra diagramą, susiejanti ne jėgą su ilgio
pokyčiu, bet įtempimą σ su deformacija ε, t.y. atspindinti priklausomybę σ(ε). Tokią diagramą galime gauti
iš diagramos F(∆L), atitinkamai pakeitę mastelius ir matavimo vienetus, nes įtempimas yra proporcingas
ašinei jėgai (σ=N/A), o išilginė deformacija - ilgio pokyčiui (ε=∆L/L). Tempimo diagrama σ(ε), gautoji iš
parodytosios 3.2 paveikslėlyje, vaizduojama 3.4 paveikslėliu. Ypatingieji šios diagramos taškai pažymėti
2
raidėmis a, b, c, d, jų ordinačių (Įtempimų reikšmių simboliai žymimi tokiais pat indeksais, kaip ir anos
diagramos ordinačių (jėgų reikšmių) simboliai: σ
pr
, σ
y
, σ
u
ir σ
fr
. Šios įtempimų reikšmės apibūdina tam tikras
mechanines medžiagų savybes ir yra šių savybių rodikliai. Kiekviena jų turi savo pavadinimą:
• proporcingumo riba σ
pr
=F
pr
/A
0
- įtempimas, iki kurio galioja įtempimų ir deformacijų
proporcingumo (Huko) dėsnis;
• tamprumo riba σ
e
(angl. elasticity - tamprumas) - didžiausias įtempimas, iki kurio medžiagoje
nepastebima jokių plastinių (liekamųjų) deformacijų; dažnai ši įtempimo reikšmė sutampa su
proporcingumo riba arba yra šiek tiek didesnė už ją (tai reiškia, kad net ir tapusi neproporcinga
įtempimui, deformacija vis dar tebėra grįžtamoji, išnyksta po apkrovos pašalinimo);
• takumo įtempimas σ
y
=F
y
/A
0
(iš analogijos su kitais panašiais rodikliais dažnai nepagrįstai
vadinamas takumo riba) - mažiausias įtempimas, kuriam veikiant plastinė deformacija auga
nedidinant apkrovos;
• stiprumo riba σ
u
=F
u
/A
0
- didžiausios jėgos, kurią atlaiko bandinys, santykis su pradiniu
skerspjūvio plotu; didžiausias sąlyginis įtempimas.
Įsidėmėkite, kad visi šie rodikliai yra tam tikros įtempimų reikšmės ir todėl jų matavimo vienetas yra
paskalis, o dažniausiai (taip patogiau) - megapaskalis (MPa). Kad orientuotumėtės, kokio didumo šie
rodikliai yra, štai minkšto anglinio (statybinio) plieno pagrindiniai rodikliai: proporcingumo riba σ
pr
- apie
210MPa, takumo įtempimas σ
y
- apie 24 MPa, stiprumo riba σ
u
- apie 400MPa. Kitų medžiagų mechaniniai
rodikliai - 3.1 lentelėje.
Tarp išvardytųjų rodiklių du yra pagrindiniai medžiagos stiprumo rodikliai: stiprumo riba σ
u
, rodanti,
kokius didžiausius sąlyginius įtempimus medžiaga gali atlaikyti nesuirdama, ir takumo įtempimas σ
y
,
rodantis, kokius didžiausius įtempimus medžiaga gali atlaikyti nesideformuodama plastiškai. Dažniausiai
būtent šių dviejų rodiklių pagrindu nustatomi norminiai medžiagos stiprumo rodikliai (projektinis stipris,
leistinasis įtempimas ir pan.).
Tiesaus pradinio diagramos ruožo Oa (3.4 pav.) krypties kampo α tangentas yra lygus medžiagos
tamprumo moduliui - tai aiškėja iš Huko dėsnio:
E tg = =
ε
σ
β .
Sąlyginio įtempimo reikšmė σ
fr
=F
fr
/A
0
kartais vadinama trūkimo riba, nors šitoks rodiklis,
vartojamas labai retai.

3.4 pav.
Čia vis minimas sąlyginis įtempimas yra sutartinis dydis, kuris , gaunamas jėgos reikšmę padalijus iš
pradinio skerspjūvio ploto A
0
. O iš tikro skerspjūvio plotas bandymo proceso (tempimo) metu nelieka visą
laiką toks pat, jis dėl skersinės deformacijos nuolat mažėja. Ypač sparčiai mažėti jis ima ties stiprumo riba,
kai bandinyje ima reikštis vietinė deformacija, kai pradeda formuotis kaklelis. Tikrojo įtempimo reikšmė vis
yra didesnė už sąlyginio įtempimo, nes ji gaunama, padalijus tą pačią jėgos reikšmę iš tikrojo, sumažėjusio
skerspjūvio ploto A*. Kai kada tikrasis įtempimas, norint jį atskirti nuo sąlyginio, žymimas ne raide σ, bet
raide s. Tikras trūkimo įtempimas s
fr
=F
fr
/A* yra žymiai didesnis už trūkimo ribą σ
fr
ir net už stiprumo ribą σ
u

(žr. 3.5 pav.); dėl to darosi suprantama, kodėl bandinys nenutrūksta, kai jame veikia didžiausi sąlyginiai
įtempimai σ
u
, o nutrūksta šiems įtempimams sumažėjus iki σ
fr
. Tikrieji įtempimai (3.5 pav. vaizduojami
punktyru) tempimo bandymo metu didėja net ir tempimo jėgai ėmus mažėti.
3

3.5 pav.
Reikia suprasti, kad ir deformacija, apskaičiuota dalijant bandinio ilgio prieaugį ∆L iš pradinio
bandomojo ilgio L
0
, yra sąlyginė. Tikroji deformacija gaunama, dalijant kiekvienu deformavimo momentu t
prieaugį ∆L(t) iš tuo metu jau padidėjusio ilgio ∆L(t). Todėl tikroji deformacija yra mažesnė už sąlyginę.
Tarp tikrosios deformacijos ε* ir sąlyginės (įprastosios) deformacijos ε egzistuoja toks ryšys:
ε*=ln(1+ε).
Tikrasis deformavimo grafikas 3.5 paveikslėlyje būtų šiek tiek į kairę nuo parodytos punktyrinės
linijos.
Minkštojo anglinio plieno tempimo diagrama yra labai iliustratyvi, nes joje akivaizdūs visi
ypatingieji taškai, atspindintys svarbiausias mechanines medžiagos savybės. Tačiau yra daug medžiagų (ir
konstrukcinių), kurių tempimo diagramos paprastesnės (3.6 pav.). Yra labai trapių medžiagų (pvz. pilkasis
ketus), kurių bandiniai nutrūksta, dar beveik neatsiradus plastinių deformacijų. O daugelio konstrukcinių
lydinių plastinis deformavimasis tolydesnis negu minkštojo plieno, todėl jų tempimo diagramose nematyti
takumo aikštelės. Kadangi takumo įtempimas, nustatomas būtent pagal takumo aikštelės ordinatę, yra labai
svarbus mechaninis rodiklis (nurodantis intensyvaus plastinio deformavimosi pradžią), siekiama jį nustatyti
visoms medžiagoms. Tuo tikslu naudojamasi sąlyginio takumo įtempimo rodikliu.

3.6 pav.
Sąlyginis takumo įtempimas yra įtempimas, dėl kurio medžiagoje atsiranda 0,2% didumo liekamoji
(plastinė) deformacija. Šis rodiklis paprastai žymimas simboliu σ
0,2
. Sąlyginis takumo įtempimas nustatomas
taip (3.7 pav.): iš abscisių ašies taško ε=0,002 brėžiama tiesė, lygiagretė pradinio diagramos ruožo tiesei, iki
susikirtimo su diagramos kreive; šio susikirtimo taško ordinatė ir yra sąlyginio takumo įtempimo reikšmė.

3.7 pav.
Visos nagrinėtosios medžiagų tempimo diagramos yra gautos, medžiagos bandinį ištempus tolydžiai
didinama jėga iki pat nutrūkimo. Reikia žinoti, kad diagramos pavidalas ir ypatingųjų taškų koordinatės
priklauso ir nuo jėgos didinimo tempo (greitinant apkrovimo procesą, medžiagos deformavimasis atsilieka),
ir nuo bandinio temperatūros, kitų sąlygų (apie tai - 3.4 poskyryje). Todėl oficialiems savybių rodikliams
nustatyti tempimo bandymą būtina atlikti pagal standartu nurodytus reikalavimus.
Jeigu tempimo bandymas nutraukiamas, dar nenutrūkus bandiniui, ir tempimo jėga sumažinama arba
ir visiškai pašalinama, bandinyje išnyksta tamprioji (grįžtamoji) deformacija arba bent jos dalis. Ši
deformacija išnyksta ir nutrauktame bandinyje: glaudžiai sudėjus nutrukusio bandinio abi dalis, jo ilgis yra
mažesnis negu prieš pat nutrūkimą. Visais atvejais tamprioji deformacija mažėja proporcingai mažėjančiam
normaliniam įtempimui (pagal Huko dėsnį), todėl diagramoje šis procesas atspindimas tiese (arba beveik
tiesia linija), lygiagrete pradiniam diagramos ruožui, t.y. šios tiesės krypties koeficientas yra tgα=E (3.8
pav.).
4

3.8 pav.
Jeigu toks nukrovimo procesas prasideda, įtempimui dar nepasiekus tamprumo ribos σ
e
, tai
diagramoje naujų linijų neatsiranda - grįžtama ta pačia linija į koordinačių pradžią (išnyksta visa
deformacija, atsiradusi dėl tų įtempimų, kurie buvo ir išnyko). Visais kitais atvejais išnyksta tik tampriosios
deformacijos dalis ε
e
, tuo tarpu liekamoji (plastinė) deformacija yra negrįžtama. Išbrėžus iš bet kurio
diagramos taško lygiagretę pradiniam proporcingumo ruožui, galima nustatyti, deformacijos dalis yra
tamprioji (ε
e
), kuri plastinė (ε
p
); tai demonstruojame (3.8 pav.) nutrūkusio bandinio deformacijos skaidymo
pavyzdžiu.
Gana reikšmingas dar vienas medžiagos rodiklis - santykinė potencinė deformavimo energija,
susikaupianti medžiagoje iki plastinio deformavimo pradžios. Šis rodiklis vadinamas rezilianso moduliu.
Įrašę į santykinės potencinės energijos išraišką (2.18) vietoj σ medžiagos tamprumo ribą (arba artimą jai
proporcingumo ribą) gauname tokias rezilianso modulio reikšmes: minkštojo anglinio plieno (σ
pr
≈200MPa,
E≈210GPa) - apie 0,095MN⋅m/m
3
, kaučiuko (σ
pr
≈20MPa, E≈8MPa) - apie 25MN⋅m/m
3
(apie 250 kartų
didesnė kaip plieno). Šio rodiklio reikšmė atitinka tempimo diagramos plotą iki proporcingumo ribos.
Medžiagos plastiškumą apibūdina ir deformavimo energijos kiekis, tenkantis medžiagos tūrio vienetui,
sunaudotas bandiniui suardyti (nutraukti). Rodiklis kai kada yra vadinamas medžiagos tąsumo moduliu.
Minkštojo anglinio plieno tąsumo modulis būna apie 70MN⋅m/m
3
.
Nėra medžiagų, kurios būtų idealiai tamprios (kurios net ir nuo didelių įtempimų neįgytų jokių
plastinių deformacijų), nėra ir visiškai plastinių konstrukcinių medžiagų. Tačiau vienos medžiagos suyra
(bandinys nutrūksta) tik po to, kai išsivysto didelės plastinės deformacijos - tokios medžiagos vadinamos
plastinėmis; kitų gi medžiagų bandiniai nutrūksta, plastinėms deformacijoms vos vos tepasirodžius - tai
trapiosios medžiagos. Tik sąlygiškai, susitarimu galima medžiagas skirstyti į trapiąsias ir plastines.
Dažniausiai tokio sutartinio skirstymo kriterijumi laikoma nutrukusio bandinio vidutinė liekamoji
deformacija ε
p
, arba, kitaip pavadinus, - santykinis liekamasis bandinio ilgio pokytis:
0
0
*
L
L L −
= δ , (3.1)
čia L
*
- bandinio bandomojo ruožo ilgis po nutraukimo, L
0
- jo pradinis ilgis. Pavyzdžiui, kai kada sutariama,
kad trapiomis laikytinos medžiagos, kurių δ<3%, o prie plastinių priskirtinos medžiagos, kurių δ>10%
(pavyzdžiui, pilkojo ketaus δ≈0,6%, minkštojo plieno δ≈20%, aliuminio δ≈35%). Be santykinio liekamojo
ilgio pokyčio δ, naudojamas dar vienas medžiagos plastiškumo rodiklis - santykinis liekamasis bandinio
skerspjūvio ploto pokytis:
0
0
*
A
A A −
= ψ , (3.2)
čia A
0
- pradinis bandinio skerspjūvio plotas, A* - nutraukto bandinio kaklelio skerspjūvio plotas; minkštojo
plieno ψ≈60-70%.
3.1 lentelė
Kai kurių konstrukcinių medžiagų mechaniniai rodikliai
Medžiaga
Takumo
Įtempimas σ
y
,
Mpa
Stiprumo riba
σ
u
, MPa
Santykinis
ilgio pokytis δ,
%
Tamprumo
modulis E,
GPa
Anglinis plienas 240 380-470 22 210
Chrominis plienas 650 800 12 210
Diuraliuminis 330 450-500 12 71
Minkštasis žalvaris 150 400 55 110
Pušies mediena (išilgai sluoksnių) - 80 - 10-14
Granitas -


=
200
3
uc
ut
σ
σ
- 5
Betonas - 5-50 - 15
5
Plastinėms medžiagoms mažiau kenkia įtempimų koncentracija, smūginės apkrovos, paviršiaus
įbrėžimai, įtrūkimai. Tuo tarpu konstrukcijų elementai iš trapiųjų medžiagų dėl mažyčio paviršiaus defekto
gali prarasti reikiamą stiprumą (prisiminkite, kaip rėžiamas stiklas); tokius elementus reikia itin atidžiai
projektuoti - žiūrint, kad juose nebūtų įtempimų koncentracijos ir kad kuo mažesni būtų tempiamieji
įtempimai.
Įsidėmėkite: nustatyti, ar medžiaga plastiška, galima tik suardžius (nutraukus) jos bandinį arba bent
jau nukrovus jį po pakankamo deformavimo. O pats medžiagų skirstymas į trapiąsias ir plastines yra labai
sąlygiškas, nes pasikeitus bandymo sąlygoms plastinė medžiaga gali suirti kaip trapioji ir atvirkščiai.
Plastinio deformavimo metu kinta medžiagos struktūra, kinta medžiagos savybės bei tų savybių
rodikliai. Todėl taip deformuotas ir po to nukrautas bandinys (ir bet kuris konstrukcijos elementas) jau
visiškai kitaip reaguoja į naują, pakartotinį apkrovimą. Darant konstrukciją, svarbu ne tik pažinti jos
elementų pirmines mechanines savybes, bet taip pat žinoti, ar tie elementai nebuvo kada anksčiau plastiškai
deformuoti.
Beje, dažnai tenka operatyviai nustatyti jau gaminamos konstrukcijos elemento medžiagos savybes,
kai tempimo (arba gniuždymo) bandymą atlikti nėra paranku. Pavyzdžiui, gali rūpėti, ar nepakito
konstrukcijos detalių medžiagos savybės dėl gamybos sąlygų. Tada naudojami medžiagos kietumo
bandymai, kurių rezultatais palyginimo keliu galima įvertinti svarbiausias mechanines medžiagų savybes.
Kietumas yra medžiagos savybė priešintis kitų kūnų mechaniniam įsiskverbimui. Spaudžiant į
bandomos medžiagos paviršių smailų deimantą (ROKVELO būdas) arba 10mm skersmens plieno rutuliuką
(BRINELIO būdas), medžiagoje atsiranda plastinių deformacijų, o padidėjus apkrovai prasideda vietinis
medžiagos irimas. Šio proceso intensyvumas (nustatomas pagal įspaudo matmenis) priklauso nuo medžiagos
stiprumo ir plastiškumo rodiklių. Žinant kietumo rodiklius, galima apytiksliai nustatyti ir stiprumo ribą
(nesuardant konstrukcijos elemento!).
Jeigu bandinys po stipresnio ar silpnesnio, bet plastinio deformavimo buvo nukrautas (tempimo jėga
buvo kiek sumažinta arba ir visiškai pašalinta), o po to vėl apkraunamas, priklausomybės σ(ε) taškas grįžta
beveik ta pačia (nukrovimo) tiese į nukrovimo pradžios tašką (3.9 pav.). Taigi pakartotinio apkrovimo
pradžioje plastinė deformacija nedidėja. Naujas plastinės deformacijos prieaugis atsiranda tik po to, kai
įtempimas medžiagoje pasiekia tą reikšmę, kuri buvo pasiekta prieš tai vykusio plastinio deformavimo metu.
Toliau deformavimo procesas vyksta taip, lyg nukrovimo ir nebūtų, buvę - diagrama po nukrovimo yra
tarytum sklandi diagramos prieš nukrovimą tąsa.

3.9 pav.
Jeigu bandinys (ar konstrukcijos elementas) buvo visiškai nukrautas ir po kurio laiko naujai
apkraunamas (gal net nieko nežinant apie ankstesnį jo deformavimą), naujojoje tempimo diagramoje (3.10
pav.) takumo įtempimas fiksuojamas didesnis. Jis didesnis būtent tuo intervalu ∆σ, kuriuo buvo viršytas
takumo įtempimas σ
*
y
σ
y
per pirmąjį deformavimą. Šis reiškinys, šitoks takumo įtempimo reikšmės pasikeitimas
yra vadinamas Baušingerio efektu - pagal pavardę vokiečių mokslininko, kuris pirmasis atkreipė dėmesį į tai
(Johann Bauschinger, 1833-1893). Šis efektas ypač svarbus mainiosios deformacijos atveju - kai kaitaliojasi
tempimas ir gniuždymas, apie tai dar kalbėsime vėliau.
Baušingerio efektas atspindi ne tik mechaninių rodiklių (takumo įtempimo, o drauge ir
proporcingumo ribos), bet ir pačių mechaninių medžiagos savybių kitimą: net sumažėja liekamoji trūkusio
bandinio deformacija (kai ją nustatome pagal bandinio ilgį prieš paskutinį, pakartotinį deformavimą), taigi
medžiaga tampa tarytum trapesnė. Šis medžiagos savybių kitimas vadinamas stiprėjimu arba kietėjimu.
Dažniausiai šis savybių kitimas nėra palankus konstrukcijos elementams, ir stengiamasi jo išvengti. Tačiau
kartais medžiaga tyčia taip stiprinama (kietinama): pavyzdžiui, kėlimo mašinų grandinės iš anksto stipriai
ištempiamos, kad padidėtų jų proporcingumo riba, kad jos darbo metu mažiau deformuotųsi.
6

3.10 pav.
Kadangi deformacijos formavimosi procesas kiek atsilieka nuo apkrovimo (ypač kai apkrovimas
vyksta pakankamai sparčiai), tempimo diagramos nukrovimo ir pakartotinio apkrovimo ruožai nebūna
visiškai tiesus, kaip 3.9 paveikslėlyje. Čia susidaro diagramos kilpa (3.11 pav.), vadinama tamprumo
histerezės kilpa. Tokia kilpa susidaro ne tik po plastinio deformavimo, ji gali būti ir pradiniame, tampriajame
apkrovimo ruože. Iš šios kilpos vaizdo ir matyti, kad deformacija atsilieka nuo įtempimo: įtempimui jau
mažėjant, tamprioji deformacija dar didėja (tampru apkrovimo poveiksmis), o pradėjus įtempimui vėl didėti,
deformacija dar ne tuoj pat ima augti. Šis deformacijos atsilikimas susijęs su medžiagos vidaus trintimi.
Histerezės kilpos plotas tempimo diagramoje skaičiumi yra lygus santykinei energijai, kuri tuo metu
deformuojamame kūne (jo tūrio vienete) virsta šilumine energija.

3.11 pav.
3.3. Gniuždymo bandymas. Mainioji deformacija
Kai kurios medžiagos (ypač trapiosios) nėra tinkamos tempiamiems elementams, nes jų tempiamoji
stiprumo riba nedidelė, tuo tarpu gniuždomos jos atlaiko didelę apkrovą. Tokių medžiagų mechaninėms
savybėms tirti labiau tinka ne tempimo, o gniuždymo bandymas. Gniuždymo bandymas taip pat
reglamentuojamas standartu - turi būti tam tikri bandinio matmenys (dažniausia jo forma - kubas ar kitokia
neaukšta prizmė), tam tikras sugniuždytų bandinių skaičius, tam tikra bandymo technologija.
Pagal gniuždymo bandymo rezultatus automatiškai ar rankiniu būdu nubrėžiama diagrama,
vaizduojanti priklausomybę F(∆L), i logiška tempimo diagramai, parodytai 3.2 paveikslėlyje. Iš šios
diagramos gaunama priklausomybės σ(ε) diagrama.
Trapiųjų medžiagų gniuždymo diagramos svarbiausias ypatingasis taškas yra bandinio suirimo
taškas, nes būtent jo ordinatės absoliutinis didumas yra maksimalus (3.12 pav.) - tos ordinatės reikšmė yra
gniuždomoji stiprumo riba σ
uc
, didžiausios gniuždomosios jėgos, kurią atlaiko bandinys, santykis su
bandinio skerspjūvio plotu. Visų trapiųjų medžiagų gniuždomoji stiprumo riba σ
uc
yra daug didesnė už
tempiamąją stiprumo ribą σ
ut
(pavyzdžiui, betono σ
uc
≈20σ
ut
, ketaus σ
uc
≈5σ
ut
).

3.12 pav.
Kartais gniuždymo bandymu tiriamos ir plastinių medžiagų savybės. Tačiau šiuo atveju nustatyti
stiprumo ribos neįmanoma. Mat, plastinės medžiagos gniuždomos nesuyra, o dėl didėjančios skersinės
deformacijos labai išsiplečia bandinio skerspjūvis ir tuo pačiu padidėja jo laikomoji galia. Gniuždydami
plastinį bandinį, galime didinti jėgą iki begalybės ir suploti prizminį bandinį iki plonutėlio lakšto (kurio
plotas taps labai didelis). Žinoma, tokio bandymo metu galime fiksuoti medžiagos gniuždomąjį takumo
įtempimą σ
yc
, kuris daugelio medžiagų yra panašaus didumo kaip ir tempiamasis takumo įtempimas σ
yt
.
Plastinės medžiagos (minkštojo plieno) gniuždymo diagramos pavyzdys - 3.13 paveikslėlyje. Reikia
7
nepamiršti, kad diagrama rodo sąlyginius normalinius įtempimus, o tikrųjų įtempimų kreivė atitinka
mažesnes ordinates.

3.13 pav.
Jeigu bandinys ar konstrukcijos elementas pakaitomis tai tempiamas, tai gniuždomas, deformacijos
ženklas kinta - ji būna tai teigiama, tai neigiama. Tokia kintamo ženklo deformacija vadinama mainiąja.
Mainioji deformacija, ypač mainioji plastinė deformacija, būna gana pavojinga - ji paspartina medžiagos
irimą (apie tai kalbėsime vėliau), be to, ji sąlygoja kai kurių medžiagos savybių kitimą.
Mainiosios deformacijos atveju ypač ryškus Baušingerio efektas, jau aptartas 3.2 poskyryje. Čia jo
pasekmės gali būti nelauktos, netikėtos ir grėsmingos. Mat, jeigu tempiamo bandinio nukrovimas prasideda
jau plastinio deformavimo metu, viršijus takumo įtempimą (σ
yt
kokiu nors dydžiu ∆σ
t
(3.14 pav.), tai
pasikeičia ne tik tempiamasis takumo įtempimas (jis tampa ), bet ir gniuždomasis. Šis
medžiagos rodiklis pakinta dydžiu ∆σ
t yt yt
σ σ σ ∆ + ≈
*
σ
c
; dažnai ∆σ
c
≈∆σ
t
(toks reiškinys vadinamas idealiuoju Baušingerio
efektu). Kadangi dažniausiai po šio pokyčio gniuždomojo takumo įtempimo absoliutinis didumas yra
mažesnis už pradinio σ
*
yt
yc
, neigiamoji plastinė deformacija ima vystytis anksčiau negu tiesioginio gniuždymo
(be plastinio tempimo) atveju. Visiškai analogiškas reiškinys pastebimas ir tada, kai visų pirma bandinys
gniuždomas stipriau negu iki takumo įtempimo σ
yc
, o po to tempiamas. Ir visiškai komplikuotas plastinės
deformacijos kitimo vaizdas tada, kai plastinio deformavimo kryptis (ženklas) daug kartų kaitaliojasi.

3.14 pav.
3.4. Savybių kitimas dėl įvairių veiksnių
Mechaninės medžiagų savybės laikui bėgant kinta, ypač jeigu medžiagas kaip nors ypatingai veikia
aplinka. O dažnai medžiaga net specialiai apdirbama taip, kad pasikeistų jos savybės, kad jos pagerėtų.
Inžinieriui dera žinoti ne tik pradinius konstrukcinės medžiagos savybių rodiklius, bet ir tas rodiklių
reikšmes, kurias savybės gali įgyti jau konstrukcijos eksploatavimo metu.
Pagrindiniai veiksniai, keičiantieji mechanines medžiagų savybes, yra: temperatūra, radioaktyvusis
švitinimas, terminis apdirbimas, cheminis poveikis, apkrovimo ir deformavimo greitis, amžius (senėjimas).
Temperatūros įtaka. Medžiagų savybių rodikliai nustatomi vadinamojoje kambario temperatūroje
(20°C). Tačiau daugelis konstrukcijų dirba labai aukštoje arba žemoje temperatūroje. Tai visų pirma tokių
konstrukcijų kaip dujų turbinos, garo katilai, reaktyviniai varikliai, kriogeninių ir šaldymo įrenginių
elementai, pagaliau net ir statybinės kai kurių pramonės cechų konstrukcijos.
Daugumos konstrukcinių medžiagų stiprumas temperatūrai kylant mažėja (mažėja stiprumo riba σ
u
,
takumo įtempimas σ
y
, proporcingumo riba σ
pr
), o temperatūrai krintant didėja. Tuo tarpu medžiagų
plastiškumas, atvirkščiai, temperatūrai kylant didėja (didėja santykinis liekamasis ilgio pokytis δ ir
skerspjūvio ploto pokytis ψ), o jai krintant mažėja.
Anglinių plienų rodikliai kinta sudėtingiau - kai kurių jų priklausomybės nuo temperatūros
ekstremumas yra ties 300°C (3.15 pav.).
8

3.15 pav.
Radioaktyviojo švitinimo įtaka yra maždaug tokia pat kaip žemos temperatūros: dažniausiai didėja
stiprumas, mažėja plastiškumas, be to, labai padidėja tamprumo modulis E. Ši įtaka yra reikšminga
branduolinių reaktorių konstrukcijoms. Kai kada bandoma specialiu švitinimu pakeisti mechanines
medžiagos savybes norima linkme.
Terminio apdirbimo įtaka. Metalų terminio apdirbimo pagrindinis tikslas ir yra - pakeisti
mechanines medžiagos savybes. Kaitinimo ir aušinimo procesais pakeičiama metalo struktūra. Apibūdinsime
kai kuriuos plieno terminio apdirbimo, procesus. Atkaitinimu (plienas ilgai laikomas įkaitintas iki tam tikros
temperatūros, po to lėtai ataušinamas) pašalinami pradiniai įtempimai, atsiradę dėl šaltojo apdirbimo, bet
kartu sumažinamas plieno stiprumas. Grūdinimu (įkaitintas plienas staigiai aušinamas) siekiama padidinti
plieno kietumą, o tuo pačiu ir stiprumą, bet sumažinamas plastiškumas. Atleidimu (grūdintas plienas tam
tikru greičiu įkaitinamas ir laikomas įkaitintas) padidinamas plieno plastiškumas, bet sumažinamas
stiprumas.
Cheminio aplinkos poveikio įtaka reiškiasi medžiagos (metalo, betono) korozija, paspartintu irimu.
Dėl metalo korozijos sumažėja konstrukcijos elemento skerspjūvio plotas, betonas dėl korozijos darosi
poringas, pleišėja, silpnėja. Metalo koroziją ypač spartina įtempimai, viršiję tam tikrą lygį, o juo labiau -
kintamas kartotinis apkrovimas ir kartotinis cheminis poveikis.
Apkrovimo greičio įtaka. Kai konstrukcija apkraunama labai greitai (smūgiu) ir labai sparčiai
didėja deformacija, plastinės medžiagos dažniausiai įgyja trapumo savybių.
Senėjimas reiškiasi mechaninių savybių kitimu dėl ilgainiui besikaupiančių struktūrinių medžiagos
pokyčių. Senėjant plienui, mažėja santykinis liekamasis ilgio pokytis, didėja takumo įtempimas, taigi plienas
darosi trapesnis. Senėjimas labai blogina plastikų mechanines savybes. Tuo tarpu betonas senėdamas
stiprėja.
Pagaliau net ir nepakitus nei medžiagos struktūrai, nei aplinkai, medžiaga, veikiama pastovios
apkrovos, ilgainiui įgyja papildomų deformacijų. Ši medžiagos savybė, t.y. savybė deformuotis laikui bėgant
nuo tos pačios pastovios apkrovos (veikiant to paties didumo įtempimui), yra vadinama valkšnumu.
Valkšnumas būdingas tokioms medžiagoms kaip betonas, mediena, akmuo, gruntas, net ir metalas (ypač
įkaitęs). Jis ima reikštis net ir nedidelių (tik tampriųjų) pradinių deformacijų atveju, o ilgainiui (po
stacionaraus lėto vystymosi etapo) labai intensyvėja (3.16, a pav.) ir pagaliau net sąlygoja trapų ar plastišką
medžiagos suirimą.
Valkšnumo reiškinys tiek svarbus ir tiek sudėtingas, kad jam nagrinėti susiformavo atskira kietojo
deformuojamojo kūno mechanikos šaka - valkšnumo teorija.
Su valkšnumo savybe susijęs ir kitas reiškinys, pastebimas, kai medžiagoje išlaikomi ne pastovūs
įtempimai (pastovi apkrova), bet pastovios deformacijos. Tada ilgainiui pradiniai įtempimai sumažėja (3.16,
b pav.) - metaluose kai kada net iki nulio. Šis lėtas įtempimų mažėjimas bandinyje su pastovia deformacija
vadinamas relaksacija.

3.16 pav.

9
4. ĮTEMPIMŲ IR DEFORMACIJŲ BŪVIS
4.1. Įtempimų būvis. Svarbiausieji įtempimai
Kai konstrukcijos elementas ar koks nors kitas kietas kūnas apkraunamas, jame atsiranda vidinių
jėgų, kurių intensyvumą išreiškia įtempimai - normaliniai ir tangentiniai. Šių įtempimų didumas bet kuriame
apkrauto elemento taške priklauso nuo to, kaip orientuotas pjūvis, kuriame tie įtempimai nagrinėjami. Tai
pastebėjome jau 2.2 poskyryje, nagrinėdami gana paprastai apkrauto (centriškai tempiamo) strypo įtempimus
įstrižuose pjūviuose. Kaitaliodami pjūvio kryptį sudėtingai apkrautame elemente, ties vienu tuo pačiu tašku
gautume įvairių įvairiausias įtempimų reikšmių kombinacijas. Bet kuriai šių kombinacijų nusakyti pakanka
žinoti įtempimus kuriose nors trijose statmenose per tą tašką einančiose plokštumose ir nagrinėjamo pjūvio
orientaciją tų plokštumų atžvilgiu (kampus tarp pjūvio ir tų plokštumų).
Įtempimų, veikiančių įvairiose visaip einančiose per apkrauto kūno tašką plokštumose, visuma yra
vadinama įtempimų būviu ties tašku.
Ties nagrinėjamuoju apkrauto kūno tašku k išpjauname be galo mažą stačiakampį gretasienį (4.1
pav., a), kurio briaunų ilgis dx, dy, dz; bendruoju atveju visuose šešiuose šio gretasienio šonuose veikia po
tris įtempimų komponentus (4.1 pav., b; jų simbolių indeksavimo taisyklės buvo aptartos, prie 1.15 pav.).
Kadangi atstumai tarp išpjautojo gretasienio šonų yra nykstamai maži, priešinguose šonuose (4.1
paveikslėlyje nematomuose) veikia tokio pat didumo, tik priešingos krypties įtempimai. Taigi, įtempimų
būviui ties bet kuriuo tašku nusakyti reikia žinoti iš viso lyg ir devynias įtempimų reikšmes. Nesunku (rodyti,
kad trys poros tangentinių įtempimų reikšmių yra tarpusavyje lygios:
τ
xy

yx
, τ
yz

zy
, τ
zx

xz
. (4.1)
Tai - vadinamasis tangentinių įtempimų dualumo dėsnis, žodžiais išreiškiamas taip:
Dviejose statmenose plokštumose tangentinių įtempimų komponentai, statmeni tų plokštumų
susikirtimo briaunai, ties nagrinėjamuoju tašku yra vienodo didumo ir nukreipti arba abu į briauną, arba abu
nuo briaunos.
Šį dėsnį įrodyti galima rašant jėgų pusiausvyros sąlygą, reiškiančią, kad visų jėgų momentų,
užsiduotosios ašies atžvilgiu, suma lygi nuliui.

4.1 pav.
Kai žinome tangentinių įtempimų dualumą (4.1), matome, kad įtempimų būviui ties tašku nusakyti
pakanka ne devynių, o tik šešių nepriklausomų įtempimų reikšmių (trijų normalinių ir trijų tangentinių
įtempimų). Tačiau ir toks skaičius dar nėra pakankamai patogus - pernelyg daug susidaro įvairių galimų
įtempimų komponentų kombinacijų, neįmanoma daryti kokių nors apibendrinimų, padedančių inžineriškai
vertinti konstrukcijos elementą. Besukinėdami stačiakampį gretasienį, ties tuo pačiu tašku k galime aptikti
tokius jo briaunų krypties kampus α
x
, α
y
, α
z
(4.1 pav., c), orientuoti jį taip, kad visuose jo šonuose išnyktų
tangentiniai įtempimai, o liktų tik normaliniai.
1
Pjūvio plokštumos, kuriose ties nagrinėjamuoju tašku nėra tangentinių įtempimų, vadinamos
svarbiausiosiomis plokštumomis, o tose plokštumose veikiantieji normaliniai įtempimai - svarbiausiaisiais
įtempimais.
Taip orientavus plokštumas, - įtempimų būvis taške nusakomas jau tik trimis svarbiausiųjų įtempimų
reikšmėmis. Svarbiausieji įtempimai žymimi σ
1
, σ
2
, σ
3
, laikantis taisyklės, kad
σ
1
≥σ
2
≥σ
3
. (4.2)
Pastarojoje taisyklėje įtempimai lyginami ne pagal jų absoliutinį, o pagal algebrinį didumą (atsižvelgiant ir į
ženklą).
Dabar, kai liko tik trys parametrai, nusakantys įtempimų būvį, galima klasifikuoti įtempimų būvio
tipus. Klasifikacijos kriterijus - nelygių nuliui svarbiausiųjų įtempimų skaičius:
• kai tik vienas iš trijų svarbiausiųjų įtempimų nelygus nuliui, įtempimų būvis vadinamas vienašiu
(kartais tiesiniu arba net linijiniu),
• kai du svarbiausieji įtempimai nelygūs nuliui, o vienas lygus nuliui, įtempimų būvis vadinamas
dviašiu (kartais plokštuminiu arba plokščiuoju),
• kai visi trys svarbiausieji įtempimai nelygūs nuliui, įtempimų būvis vadinamas triašiu (kartais
erdviniu).
Akivaizdu, kad vienašis įtempimų būvis galimas dvejopas: σ
1
>0, σ
2

3
=0 (vienašis tempimas) ir
σ
1

2
=0, σ
3
<0 (vienasis gniuždymas).
Dviašis įtempimų būvis galimas trejopas:
a) σ
1
≥σ
2
>0,σ
3
=0,
b) σ
1
>0, σ
2
=0,σ
3
<0,
c) σ
1
=0, σ
3
≤σ
2
<0.
Triašis įtempimų būvis gali būti ketveriopas:
a) σ
1
≥σ
2
≥σ
3
>0,
b) σ
1
≥σ
2
>0,σ
3
<0,
c) σ
1
>0, σ
3
≤σ
2
<0,
d) σ
3
≤σ
2
≤σ
1
<0.
Tarp šių atmainų yra ypatingų: grynojo tempimo (kai nėra neigiamų svarbiausiųjų įtempimų) ir
grynojo gniuždymo (kai nėra teigiamų svarbiausiųjų įtempimų). Kiti variantai yra mišrieji įtempimų būviai.
Grynojo tempimo įtempimų būvis, pavyzdžiui, aptinkamas: vienašis - centriškai tempiamo strypo visuose
taškuose, dviašis - ties besisukančio skridinio ašimi, triašis - kaitinamo rutulio centre.
Įsidėmėkite: nustatyti, kokio tipo įtempimų būvis yra, galite tiktai po to, kai apskaičiavote visus
svarbiausiuosius įtempimus ir pamatėte, kiek jų yra nelygių nuliui. Kol nagrinėjate įtempimus bet kokiose
plokštumose (kuriose yra ir tangentinių įtempimų), pavadinti įtempimų būvį vienašiu ar dviašiu nėra
pagrindo.
Įtempimai bet kaip orientuotoje pjūvio plokštumoje visada gali būti išreikšti svarbiausiaisiais
įtempimais ir tos plokštumos orientacijos parametrais. Jei pažymime kampus tarp nagrinėjamos plokštumos
normalės n krypties ir svarbiausiųjų įtempimų σ
1
, σ
2
, σ
3
krypčių simboliais α
1
, α
2
, α
3
(4.3 pav.), tai
normalinis įtempimas
3
2
3 2
2
2 1
2
1
cos cos cos α σ α σ α σ σ + + =
n
, (4.3)
pilnasis įtempimas šioje plokštumoje
3
2 2
2
2 2
1
2 2
cos cos cos
3 2 1
α σ α σ α σ + + =
n
p , (4.4)
tangentinis įtempimas
( )
3
2
2
2
3 2 3
2
1
2
3 1 2
2
1
2
2 1 3
2 2
3 2
2 2
2 1
2 2
cos cos cos cos cos cos 8 2 sin 2 sin 2 sin
2
1
1
α α σ σ α α σ σ α α σ σ α σ α σ α σ τ + + − + + =
n
(4.5)
Iš formulių (4.3)-(4.5) galime gauti ir formules, skirtas paprastesniam įtempimų būviui, pavyzdžiui,
vienašiam. Įrašę į (4.3) išraišką σ
2

3
=0, gauname , o tai atitinka jau (2 skyriuje) nagrinėto
tempiamo strypo (būtent - su vienašiu įtempimų būviu) įstrižojo pjūvio įtempimų išraišką (2.2). Tokią pat
operaciją atlikę su (4.4) ir (4.5) išraiškomis, gauname
1
2
1
cos α σ σ =
n
1
cos
1
α σ =
n
p ir
1 1
2 sin
2
1
α σ τ =
n
; pastaroji išraiška
taip pat atitinka tempiamo strypo įstrižojo pjūvio tangentinių įtempimų reikšmę (2.3).
Taip pat galima išreikšti ir dviašio įtempimų būvio parametrų santykius (4.2 poskyris).
2
4.2. Dviašis įtempimų būvis
Bet kaip orientuotos plokštumos įtempimų formulės (4.3)-(4.5) tinka bet kuriam įtempimų būviui,
taigi ir dviašiam. Kadangi bet kuris iš trijų svarbiausiųjų įtempimų gali būti lygus nuliui, o mes norime turėti
formules, tinkančias visiems atvejams, pažymėsime du nelygius nuliui svarbiausiuosius įtempimus
simboliais σ
u
ir σ
v
(tai gali būti arba σ
1
ir σ
2
, arba σ
1
ir σ
3
, arba σ
2
ir σ
3
). Tada, atmetę iš (4.3) ir (4.5)
formulių nuliui lygius narius, turime:
v v u u n
α σ α σ σ
2 2
cos cos + = , (4.6)
v u v u v v u u n
α α σ σ α σ α σ τ
2 2 2 2 2 2
cos cos 8 2 sin 2 sin
2
1
− + = . (4.7)
Dviašį įtempimų būvį patogu nagrinėti, išpjovus iš deformuojamo kūno stačiąją trikampę prizmę,
kurios pagrindas yra lygiagretus svarbiausiajai plokštumai su nuliniu svarbiausiuoju įtempimu, o du šonai
lygiagrečiai kitoms dviem svarbiausiosioms plokštumoms. Tokios prizmės plane (4.2 pav.) galime parodyti
atstojamąsias įtempimų, veikiančių prizmės šonuose, kurių plotai yra A, A
u
=Acosα
u
bei A
v
=Acosα
v
. Iš tokio
brėžinio akivaizdu, kad kampas α
v
=π/2+α
u
, todėl įtempimus σ
n
ir τ
n
galime išreikšti vienu iš tų kampų
(pavyzdžiui, kampu α
u
, kuri sudaro nagrinėjamos plokštumos normalė n su svarbiausiojo įtempimo σ
u

kryptimi). Išreiškiame pagal (4.6) normalinį įtempimą
v v u u n
α σ α σ σ
2 2
cos cos + = , (4.8)
nes cosα
v
=cos(π/2+α
u
)=-sinα
u
. Žinodami, kad sin2α
v
=sin(π+2α
u
)=-sin2α
u
, taip pat kad 2cosα
u
cosα
v
=-
2cosα
v
⋅sinα
u
=-sin2α
u
, iš (4.7) gauname tangentinio įtempimo reikšmę:
v u v u v v u u n
α α σ σ α σ α σ τ
2 2 2 2 2 2
cos cos 8 2 sin 2 sin
2
1
− + = , (4.9)
arba
u
v u
n
α
σ σ
τ 2 sin
2

= . (4.10)

4.2 pav.
Kadangi ši tangentinio įtempimo išraiška gauta traukiant kvadratinę šaknį, ji gali būti ir priešingo
ženklo, t.y. ji nusako tik įtempimo didumą, bet ne ženklą, ne kryptį.
Išraiškas (4.8) ir (4.9) galime gauti ir iš trikampės prizmės, vaizduojamos 4.2 paveikslėliu,
pusiausvyros sąlygų, prilyginę nuliui jėgų projekcijų į n ir t ašis sumas.
Ašis n gali būti lygiagretė kuriai nors koordinačių ašiai, pavyzdžiui, ašiai x arba y. Kampas α
u
=β,
todėl formulėje (4.8) belieka pakeisti indeksą n indeksu x, o vietoj α
u
įrašyti β:
β σ β σ σ
2 2
sin cos
v u x
+ = . (4.10)
Analogiškai gauname:
β σ β σ σ
2 2
cos sin
v u y
+ = . (4.11)
Tangentinių įtempimų išraiška (4.9) mažai tepasikeičia:
β
σ σ
τ 2 sin
2
v u
xy

= . (4.12)
Formulės (4.10) ir (4.11) išreiškia normalinius įtempimus dviejose statmenose plokštumose ties
nagrinėjamu tašku. Sudėję panariui šių dviejų formulių abi puses, gauname
σ
x

y

u

v
, (4.13)
nes sin
2
β+cos
2
β=1. Ši (4.13) lygybė išreiškia normalinių įtempimų sumos invariantiškumo dėsnį:
3
Ties tuo pačiu tašku veikiančių dviejose statmenose plokštumose normalinių įtempimų suma yra
invariantiška, nepriklausanti nuo tų plokštumų krypties kampo β.
Jau anksčiau buvome radę, kad besukant plokštumas (keičiant jų krypties kampą) įtempimų reikšmės
kinta. Dabar galime pridurti, kad vienoje plokštumoje normaliniam įtempimui padidėjus, kitoje statmenoje
plokštumoje normalinis įtempimas tiek pat sumažėja.
Galima įrodyti, kad ekstremines reikšmes įgyja normaliniai įtempimai svarbiausiosiose plokštumose,
kitaip sakant, svarbiausieji įtempimai yra ekstremalūs - vieno iš jų reikšmė yra maksimali, kito - minimali:
min
max ,
σ σ =
v u
.
Būtent ši svarbiausiųjų įtempimų ekstremalumo savybė ir yra taip pagarbaus termino
(“svarbiausiasis”) priežastis.
Žinome, kaip randama bet kurios funkcijos ekstremumo vieta: funkcijos pirmoji išvestinė
prilyginama nuliui, šios lygties sprendinys ir yra argumento reikšmė, atitinkanti funkcijos ekstremumą. Mūsų
nagrinėjama funkcija - normalinis įtempimas, kintantis priklausomai nuo argumento - kampo β - yra
išreikštas formule (4.10). Atlikę matematinius veiksmus gauname, kad funkcijos σ
x
ekstremali reikšmė yra
toje plokštumoje, kurioje tangentinis įtempimas lygus nuliui (o tokia plokštuma ir yra svarbiausioji). Tuo
pačiu nustatome ir kampo β
0
reikšmes: arba β
0
=0 (atitinka svarbiausiojo įtempimo σ
u
kryptį), arba β
0
=π/2
(atitinka kito svarbiausiojo įtempimo σ
v
kryptį).
Jeigu norime sužinoti, koks ekstremumas (minimumas ar maksimumas) čia yra, turime ieškoti
antrosios išvestinės ir pažiūrėti, kokia ji ties ekstremumu yra - teigiama ar neigiama: jeigu ji teigiama, tai čia
yra funkcijos minimumas, jeigu neigiama – maksimumas.
Dabar darome prielaidą, kad σ
u

v
. Jeigu nagrinėjame kryptį β
0
=0 (t.y. σ
u
kryptį), gauname, kad čia
yra funkcijos maksimumas (σ
u

max
). Jeigu nagrinėjame kryptį β
0
=π/ (t.y. σ
v
kryptį), gauname, kad čia yra
funkcijos minimumas (σ
u

min
). Tuo pačiu pasitvirtina ką tik padarytoji prielaida (nes čia tikrai σ
u

v
).
Dar gali pasitaikyti atvejis σ
u

v
. Pakeitę (4.10) ir (4.11) išraiškose vieną svarbiausiąjį įtempimą
kitu (jam lygiu), gauname, kad σ
x

y
, τ
xy
=0.
Kai kada svarbu žinoti ne tik normalinių, bet ir tangentinių įtempimų ekstremines reikšmes. Iš (4.12)
išraiškos matyti, kad tangentinio įtempimo didumas, kintant kampui β, priklauso nuo sinuso funkcijos, kuri
negali būti didesnė kaip vienetas. Todėl ekstreminė tangentinio įtempimo reikšmė
2
max
v u
σ σ
τ

= .
Šią reikšmę tangentinis įtempimas pasiekia, kai 2β=π/2 (t.y. kai β=45°).
Suprantama, kad pačią didžiausią tangentinio įtempimo reikšmę atitinka ne bet kurių svarbiausiųjų
įtempimų skirtumas σ
u

v
, o didžiausiojo (σ
1
) ir mažiausiojo (σ
3
):
2
3 1
max
σ σ
τ

= . (4.16)
Taip yra net ir tuo atveju, kai σ
1
=0 (σ
3
≤σ
2
<0) arba σ
3
=0 (σ
1
≥σ
2
>0). Tokio didumo tangentinis
įtempimas visada veikia plokštumoje, dalijančioje pusiau kampą tarp dviejų svarbiausiųjų plokštumų,
kuriose veikia σ
1
ir σ
3
.
Išmokome rasti įtempimus bet kaip orientuotoje pjūvio plokštumoje, kai yra žinomos svarbiausiųjų
įtempimų reikšmės. Tačiau inžinieriui dažnai svarbesnis būna atvirkštinis uždavinys: žinant įtempimus bet
kuriose dviejose statmenose plokštumose (σ
x
, σ
y
, ir σ
z
), rasti svarbiausiuosius įtempimus ir jų kryptį.
Svarbiausiųjų įtempimų nustatymo uždavinio sprendinys yra svarbiausiųjų įtempimų išraiška
( ) 

+ − ± + =
2 2
,
4
2
1
xy y x y x v u
τ σ σ σ σ σ (4.17)
ir trigonometrinių funkcijų išraiškos, iš kurių galima nustatyti svarbiausiųjų plokštumų krypties kampą β
0
:
y x
xy
tg
σ σ
τ
β

=
2
2
0
, (4.18)
xy
y x
tg
τ
σ σ
β

=
0
. (4.19)
Pastarosiose dviejose formulėse kampas β
0
yra kampas, matuojamas nuo x ašies iki svarbiausiosios
ašies. Naudojantis formulėmis (4.19), reikia žinoti (jau būti apskaičiavus) bent svarbiausiojo įtempimo (σ
u
ar
σ
v
) reikšmę. Jeigu į formulę įrašyta σ
u
reikšmė, gauname kampo β
0
reikšmę, nustatančią svarbiausiojo
4
įtempimo σ
u
kryptį, jeigu σ
v
reikšmė - įtempimo σ
v
kryptį. Formule (4.18) gaunamos iškart dvi kampo
reikšmės, besiskiriančios dydžiu π/2; jos ir nustato abiejų svarbiausiųjų įtempimų kryptis.
Apskaičiavę (4.17) formule svarbiausiuosius įtempimus, galime juos indeksuoti nebe raidėmis u ir v,
bet taip, kaip buvo sutarta - pagal taisyklę (4.2). Taigi, jeigu gautos iš (4.17) formulės įtempimų reikšmės abi
yra teigiamos, jos yra σ
1
ir σ
2
(tuo atveju σ
3
=0); jeigu jų ženklai skirtingi, turime σ
1
>0 ir σ
3
<0 (šiuo atveju
σ
2
=0); pagaliau jeigu abi reikšmės neigiamos, jos išreiškia σ
2
ir σ
3
(čia σ
1
=0).
Konstrukcijų elementuose dažnai sutinkamas vienas ypatingas dviašio įtempimų būvio atvejis,
vadinamas grynosios šlyties įtempimų būviu: dviejose statmenose plokštumose veikia tiktai tangentiniai
įtempimai, o normalinių įtempimų nėra (4.3 pav.), čia τ
yx
=0, σ
x

y
=0. Įrašę tokias įtempimų reikšmes į
(4.17) ir (4.19) formules, gauname σ
u,v
=±τ, taigi σ
1
=τ, σ
3
=-τ, ir tgβ=±1 tada kampas β
0
=±π/4=±45°.

4.3 pav.
Įtempimų būvių nagrinėjimo uždaviniai paprastai susiję su paprasčiausiu šio poskyrio formulių
taikymu, tačiau pravartu ir tokių paprastų uždavinių sprendimo įgūdžius palavinti.
4.3. Deformacijų būvis. Svarbiausiosios deformacijos
Deformuojamame kūne, taigi ir apkrovų veikiamame konstrukcijos elemente, kinta atstumai tarp
taškų, tarp linijų, kinta kampai tarp linijų atkarpų. Tai jau buvo nagrinėta 1.6 poskyryje. Jeigu iš
deformuojamo kūno ties nagrinėjamuoju tašku išpjauname trimis poromis plokštumų stačiakampį briaunainį,
tai po deformavimo dažniausiai ne tik pakinta jo briaunų ilgiai, bet it kiekvienas jo šonas, buvęs
stačiakampiu (4.4 pav.), tampa lygiagretainiu. Šie pokyčiai priklauso nuo briaunainio šono plokštumos
orientacijos, t.y. nuo deformacijų krypčių. Kitaip orientuoto briaunainio ir deformacijos kitokios.

4.4 pav.
Deformacijų įvairiomis kryptimis ir įvairiose plokštumose, einančiose per apkrauto kūno tašką,
visuma vadinama deformacijų būviu ties tašku.
Deformacijų būviui taške nusakyti pakanka žinoti šešias nepriklausomas deformacijų reikšmes -
linijines deformacijas trimis statmenomis kryptimis ir kampines deformacijas trijose statmenose
plokštumose, pavyzdžiui, pakanka žinoti linijines deformacijas ε
x
, ε
y
, ε
z
ir kampines γ
xy
, γ
yz
, γ
zx
.
Jeigu išpjautasis briaunainis orientuotas taip, kad jo šonai sutampa su svarbiausiosiomis
plokštumomis, tai juose veikia tiktai normaliniai (svarbiausieji) įtempimai, o tangentinių įtempimų nėra.
Kadangi kampinę (šlyties) deformaciją sukelia būtent tangentiniai įtempimai, tai taip orientuoto briaunainio
šonai nepašlyja, lieka stačiakampiai, pakinta tik jų matmenys (4.5 pav.). Šiuo atveju deformacijų būvį nusako
tik trys deformacijų reikšmės - deformacijos trijų svarbiausiųjų įtempimų kryptimis.
5

4.5 pav.
Deformacijos tokiomis trimis statmenomis kryptimis, tarp kurių status kampas deformavimo metu
nepakinta, vadinamos svarbiausiosiomis deformacijomis ties tašku.
Tampriame izotropiniame kūne svarbiausiųjų deformacijų ir svarbiausiųjų įtempimų kryptys visada
sutampa. Svarbiausiosios deformacijos ypač svarbios tuo, kad jos (kaip ir svarbiausieji įtempimai) yra
ekstrėminės (maksimalios arba minimalios).
Svarbiausiąsias deformacijas įprasta žymėti simboliais ε
1
, ε
2
, ε
3
. Tarp deformacijų bet kaip
orientuotomis statmenomis x, y, z kryptimis (ε
x
, ε
y
, ε
z
, γ
xy
, γ
yz
, γ
zx
) ir svarbiausiųjų deformacijų egzistuoja
priklausomybės, kurias galima nustatyti tų deformacijų geometriniu nagrinėjimu, bet dar paprasčiau yra
remtis analogija tarp įtempimų būvio priklausomybių ir deformacijų būvio priklausomybių. Būtent iš 4.2
poskyrio formulių, pakeitę jose atitinkamus įtempimų simbolius deformacijų simboliais, galime gauti
deformacijų priklausomybes. Keičiama tokiu būdu:
σ
x
→ε
x
, σ
y
→ε
y
, τ
xy
→γ
xy
/2, σ
1
→ε
1
, σ
2
→ε
2
, σ
3
→ε
3
, σ
u
→ε
u
, σ
v
→ε
v
.
Ši analogija nesunkiai įrodoma. Iš analogijos gauname:
β ε β ε ε
2 2
sin cos
v u x
+ = . (4.20)
β ε β ε ε
2 2
cos sin
v u y
+ = . (4.21)
( ) β ε ε γ 2 sin
v u xy
− = . (4.22)
(nepamirškite, kad kampas β matuojamas nuo x ašies),
ε
x

y

u

v
, (4.23)
γ
max

1

3
, (4.24)
( ) 

+ − ± + =
2 2
,
2
1
xy y x y x v u
γ ε ε ε ε ε , (4.25)
y x
xy
tg
ε ε
γ
β

=
2
2
0
. (4.26)
Tiriant konstrukcijos elemento būvį paprastai matuojamos linijinės deformacijos; tam naudojami
specialūs tenzometriniai davikliai (apie juos kalbėsime vėliau). Net ir įtempimai elemente nustatomi pagal
išmatuotų linijinių deformacijų reikšmes. Išmatuoti kampines deformacijas (labai mažą šlyties kampą γ) būtų
pernelyg keblu. Tačiau net ir dviašiam deformacijų būviui nustatyti reikia mažų mažiausia trijų parametrų.
Eksperimentatorius randa tokią išeitį: ties rūpimu tašku jis matuoja linijines deformacijas trimis kryptimis.
Dažniausiai tenzometriniai davikliai klijuojami dviem statmenomis kryptimis ir viena įstriža kryptimi,
sudarančia 45° kampą su pirmosiomis dviem. Tokiu būdu trys davikliai sudaro vadinamąją „vištos pėdą" (4.6
pav.) ir parodo linijines deformacijas trimis kryptimis: ε
x
, ε
y
ir ε
z
. Turėdami šių deformacijų reikšmes, galime
išreikšti ir šlyties kampą:
( )
y x t xy
ε ε ε γ − − = 2 , (4.27)
o po to formule (4.25), ir svarbiausiąsias deformacijas
( ) ( )
2 2
2 2
,
t y t x y x
v u
ε ε ε ε ε ε
ε
− + −
±
+
= , (4.28)
bei (4.26) formule tų deformacijų krypties kampą:
( )
y x
y x t
tg
ε ε
ε ε ε
β

+ −
=
2
2
0
. (4.29)
6

4.6 pav.
4.4. Bendrasis Huko dėsnis
Kai 2 skyriuje nagrinėjome tempiamą ar gniuždomą strypą (vienašio įtempimų būvio atvejį),
naudojomės paprastu įtempimų ir deformacijų proporcingumo dėsniu - Huko dėsniu: σ=Eε. Kai įtempimų
būvis sudėtingesnis - dviašis ar triašis, - toks paprastas dėsnis nebetinka, nes normaliniai įtempimai veikia
nebe viena, o dviem ar net trimis kryptimis. Šiuo atveju proporcingumas išlieka ne tarp paskirų įtempimų ir
deformacijų, bet tarp įtempimų būvio ir deformacijų būvio (žinoma, jeigu medžiaga tampri ir paklūsta
proporcingumo dėsniui). Tokį proporcingumą išreiškia trys priklausomybės, pavadintos bendruoju Huko
dėsniu:
( ) ( )
( ) (
( ) ( ) , /
, /
, /
E
E
E
y x z z
z x y y
z y x x
σ σ υ σ ε
σ σ υ σ ε )
σ σ υ σ ε
+ − =
+ − =
+ − =
(4.30)
arba, susiejus šias priklausomybes su svarbiausiaisiais įtempimais ir svarbiausiosiomis deformacijomis,
( ) ( )
( ) (
( ) ( ) . /
, /
, /
2 1 3 3
3 1 2 2
3 2 1 1
E
E
E
σ σ υ σ ε
σ σ υ σ ε )
σ σ υ σ ε
+ − =
+ − =
+ − =
(4.31)
Šios priklausomybės parašytos triašiam įtempimų būviui, bet lengva jas taikyti ir paprastesniems
įtempimų būvio atvejams (tuomet vienas iš σ=0).
Bendrasis Huko dėsnis praverčia sprendžiant daugelį inžinerinių uždavinių.
Bendrasis Huko dėsnis įrodomas, nagrinėjant mažą stačiakampį briaunainį, išpjautą iš deformuojamo
kūno ties rūpimu tašku taip, kad jo briaunos yra lygiagretės koordinačių ašims x, y, z.
4.5. Tūrinė deformacija
Kai kinta deformuojamo kūno matmenys, dažniausiai kinta ir jo tūris (išskyrus kūnus, padarytus iš
idealios absoliučiai nesuspaudžia-mos medžiagos). Tuo tarpu šlyties deformacija tūriui praktinės (takos
neturi.
Tūrine deformacija vadinamas deformuojamo kūno be galo mažo elemento tūrio pokyčio santykis
su pradiniu tūriu, tiksliau - šio santykio riba
v
dV
dV
dV
ε =

→0
lim . (4.32)
Tūrinė deformacija triašio įtempimų būvio atveju gali būti išreikšta linijinėmis deformacijomis:
ε
v

x

y

z
, (4.33)
arba normaliniais įtempimais:
( ) (
3 2 1
2 1 2 1
σ σ σ )
υ
σ σ σ
υ
ε + +

= + +

=
E E
z y x v
. (4.34)
Ties rūpimu deformuojamo kūno tašku nagrinėsime be galo mažą stačiakampį briaunainį, kurio
kraštinės yra lygiagretės koordinačių ašims x, y, z ir kurių ilgiai yra dx, dy, dz. Šio briaunainio pradinis tūris
dV
0
=dx⋅dy⋅dz.
Po deformavimo kraštinių ilgiai pakinta, tampa dx(1+ε
x
), dy(1+ε
y
) ir dz(1+ε
z
). Pakitęs briaunainio
tūris
dV
1
= dx⋅dy⋅dz⋅(1+ε
x
)⋅(1+ε
y
)⋅(1+ε
z
).
∆dV=dV
1
-dV
0
.
7
Šias tris išraiškas įstatę į (4.32) ir atlikę matematinius veiksmus gauname (4.33) išraišką. Įrašę į šią
išraišką deformacijų reikšmes pagal (4.30) ir sutraukę panašiuosius narius, gauname (4.34) išraišką. Išraiškos
tinka ir tam atvejui, kai koordinačių ašys sutampa su svarbiausiųjų įtempimų σ
1
, σ
2
, σ
3
bei svarbiausiųjų
deformacijų ε
x
, ε
y
ir ε
z
kryptimis.
Kai normaliniai įtempimai visomis trimis kryptimis vienodi, t.y. kai σ
x

y

z
=σ,
( )
σ
υ
ε
E
v
2 1 3 −
= . (4.35)
Kai į visas puses tempiama, σ>0, tūris negali sumažėti, ε
v
≥0, o kai iš visų pusių gniuždoma, σ<0,
tūris negali padidėti, ε
v
≤0. Taigi, kokio ženklo yra σ, tokio turi būti ir ε
v
. Tai įmanoma, kai (4.35) išraiškoje
koeficientas prie σ yra neneigiamas,
( )
0
2 1 3


E
υ

Kadangi E≥0, tai ir skaitiklis turi būti neneigiamas,
1-2ν≥0; ν≤0,5.
Tuo būdu, įrodėme tai, apie ką kalbėjome anksčiau - kad tamprios izotropinės medžiagos Puasono
koeficientas negali būti didesnis kaip 0,5. Pagaliau ir lygus šiai reikšmei jis būtų tik tokioje medžiagoje, kur
bet kokio didumo įtempimams σ veikiant tūris nekinta, ε
v
=0 (tai - ideali visiškai nesuspaudžiama medžiaga).
4.6. Priklausomybė tarp tampriosios medžiagos deformatyvumo rodiklių
Nagrinėdami deformuojamo vienalyčio ir izotropinio tampraus kūno įtempimų ir deformacijų
būvius, galime nustatyti tokią priklausomybę tarp medžiagos rodiklių - tamprumo modulio E, šlyties modulio
G ir skersinės deformacijos koeficiento (Puasono koeficiento) ν:
( ) ν +
=
1 2
E
G (4.36)
Kai žinome kuriuos nors du rodiklius iš trijų, trečiąjį galime nustatyti iš šios priklausomybės.
Pavyzdžiui, jeigu E=210 GPa, v=0,30, tai G=210/(2(l-0,30))=81 GPa.
Priklausomybė (4.36) įrodoma nagrinėjant grynosios šlyties būvį, aptartą anksčiau.
4.7. Eksperimentinis įtempimų ir deformacijų tyrimas
Formulės, kuriomis skaičiuojame Įtempimų ar deformacijų reikšmes, yra apytikslės. Jas išvedant
daroma kai kurių prielaidų, remiamasi hipotezėmis. Tiriamo ar projektuojamo konstrukcijos elemento
tikrasis vaizdas dažnai būna daug sudėtingesnis negu to elemento skaičiuojamoji schema. Mums rūpi kaip
nors patikrinti savo naudojamas formules, rūpi įsitikinti jų patikimumu. O kai konstrukcijos forma ir apkrova
sudėtinga, tai net ir tinkamų formulių įtempimams ar deformacijoms skaičiuoti neturime.
Visa tai verčia ieškoti būdų nustatyti įtempimams ar deformacijoms ne teoriškai, ne skaičiavimu, bet
eksperimentu. Paties įtempimo išmatuoti negalime (galime dinamometru išmatuoti tik jėgą, o kaip ta jėga
pasiskirsto viename ar kitame elemento pjūvyje, deja, dažniausiai nežinome - tik spėliojame, daugiau ar
mažiau pagrįstas prielaidas darome). Pasitelkę tikslius prietaisus, lengvai galime išmatuoti apkraunamo,
deformuojamo elemento taškų poslinkius, įvairių atstumų pokyčius, taigi ir vidutines deformacijas (nes
ε=∆a/a). Jeigu žinome, kad tiriamojo elemento įtempimai proporcingi deformacijoms, pasinaudoję Huko
dėsniu, galime apskaičiuoti ir juos. Tačiau yra būdų ir pačių įtempimų pasiskirstymo dėsniams nustatyti
(pavyzdžiui, optinis poliarizacinis metodas).
Dažniausiai naudojami šie deformacijų ar įtempimų eksperimentinio tyrimo būdai:
• tenzometrija (mechaninė arba elektrinė),
• optinis poliarizacinis metodas.
Tenzometras - tai prietaisas matuoti mažoms deformacijoms (tiksliau - mažiems atstumų
pokyčiams). Ilgą laiką labai populiarūs buvo mechaniniai tenzometrai. Prispaudus tokio tenzometro
daviklius prie deformuojamo elemento paviršiaus, galima stebėti net ir labai mažą to paviršiaus atkarpos
ilgio pokytį, nes veidrodinis ar kitoks mechanizmas to pokyčio vaizdą padidina šimtus kartų. Tokių
tenzometrų aprašymai yra vadovėliuose.
Pastaruoju metu mechaniniai tenzometrai beveik nebenaudojami, juos pakeitė patogesni elektriniai
(varžiniai) tenzometrai.
Ant tiriamo elemento paviršiaus rūpimoje vietoje klijuojame varžinį tenzometrinį daviklį. Daviklis
yra plona, labai didelės varžos vielelė, sulankstyta keliais vingiais ir įklijuota popieriaus juostelėje (4.7 pav.).
Daviklio bazė (ilgis) s būna nuo kelių iki keliasdešimt milimetrų. Daviklį priklijuojame išilgai tos atkarpos,
8
kurios deformaciją norime nustatyti. Kai elementas (ir jo paviršius) deformuojasi, kartu su juo deformuojasi
(ilgėja ar trumpėja) ir daviklis, kinta jo vielelės ilgis ir skerspjūvio plotas. Vielelės varža yra proporcinga jos
ilgiui ir atvirkščiai proporcinga skerspjūvio plotui. Jeigu daviklis ilgėja, jo varža didėja. Varžą didina ir
išilginė vielelės deformacija (ilgėjimas), ir skersinė (plonėjimas). Vielelės varžos pokytis yra proporcingas
deformacijai. Tad belieka žinoti šio proporcingumo koeficientą ir tą varžos pokyti išmatuoti jautriu prietaisu.
Paprastai daviklis prie matavimo prietaiso (galvanometro) prijungiamas pagal tiltelio schemą (4.8
pav.). Kad tiltelį būtų galima subalansuoti, panaudojamos dar kelios varžos: R
2
, kuri atsveria daviklio varžą
R
1
, ir maždaug vienodos reguliuojamos varžos R
3
ir R
4
. Kaitaliodami reostatu varžų R
3
ir R
4
santykį, tiltelį
subalansuojame taip, kad srovė iš šaltinio nebeteka per tiltelį, galvanometras G rodo nulį. Deformavus
tiriamą elementą ir drauge su juo daviklio vielelę, varžų santykis pakinta, ir elektros srovė tilteliu ima tekėti.
Galvanometro rodomas srovės stiprumas yra proporcingas daviklio varžos pokyčiui, taigi ir tiriamai
deformacijai. Kai reikia ištirti sudėtingesnį deformacijų būvį, prie konstrukcijos elemento paviršiaus
priklijuojama daugiau daviklių - lygiagrečių vienai ašiai arba ir skirtingų krypčių, pavyzdžiui, kaip 4.6
paveikslėlyje; iš gautų eksperimentinių duomenų galima formulėmis (4.27)-(4.29) apskaičiuoti reikalingus
deformacijų būvio parametrus.
Detaliau elektrinio tenzometro naudojimas aprašytas vadovėliuose.

4.7 pav.

4.8 pav.
Optinis poliarizacinis metodas pagrįstas tuo, kad kai kurios skaidrios medžiagos (organinis stiklas,
celiulioidas, želatinas ir kt.) deformuojamos keičia savybes, tampa optiškai anizotropinėmis. Poliarizuotos
šviesos spinduliai, praėję pro tokią medžiagą, susiskaido į dvi plokštumas, kurios sutampa su svarbiausiųjų
įtempimų plokštumomis, ir ekrane sudaro šviesias ir tamsias juostas, iš kurių tankio ir konfigūracijos galima
spręsti apie įtempimų pasiskirstymą bei didumą (nors ir apytiksliai).
Suprantama, taikant šį metodą, tenka iš skaidriųjų optiškai aktyvių medžiagų padaryti konstrukcijos
elemento modelius ir bandyti juos, o ne patį elementą. Metodas taikomas visų pirma tais atvejais, kai
konstrukcijos elemento forma arba apkrova sudėtinga, nes jis labai vaizdžiai atskleidžia visą įtempimų
pasiskirstymą, pavojingąsias jų koncentracijos vietas (o po to tas vietas galima tirti jau ir kitaip, pavyzdžiui,
elektriniais varžiniais davikliais).
Plačiau metodas aprašytas knygose.
9
5. KONSTRUKCIJŲ ELEMENTŲ SKAIČIAVIMO METODAI
5.1. Bendrieji skaičiavimo principai
Bet kuri konstrukcija, bet kuris jos elementas tinkamas naudoti tik tada, kai yra pakankamai stiprus,
pakankamai standus ir pakankamai stabilus. Apie stabilumą kiek plačiau pakalbėsime kitose paskaitose, o
stiprumo ir standumo klausimus jau nagrinėjome tempimo ir gniuždymo temoje.
Konstrukcijos elementą, strypą aplinka veikia visokeriopai. Mechaninį aplinkos veikimą išreiškiame
jėgomis, apkrova. Būtent dėl šio veikimo (neatlaikęs apkrovos) strypas gali suirti (nutrukti, sulūžti ir pan.)
arba per daug deformuotis (ištįsti, sulinkti, susisukti ir pan.). Tačiau strypas, pagamintas iš pakankamai
stiprios ir standžios medžiagos, priešinasi mechaniniam aplinkos veikimui. Kad jis nesuirtų, kad per daug
nepakeistų formos, aplinkos poveikio funkcija Φ turi neviršyti pasipriešinimo funkcijos f:
Φ<f.
Šių dviejų funkcijų analitinė išraiška ir yra bet kurio konstrukcijų skaičiavimo metodo pagrindas. O
išreikšti ir poveikio, ir pasipriešinimo funkciją galima įvairiais dydžiais. Aplinkos poveikio didumą
geriausiai nusako tokie dydžiai kaip įtempimai, deformacijos, poslinkiai, taigi
Φ≡Φ(σ, τ, ε, γ, u, v, w…).
Pasipriešinimą apibrėžti galime mechaninių medžiagos savybių rodikliais:
f≡f(σ
u
, σ
y
, E, G, ν…).
Todėl bendra konstrukcijos elemento tinkamumo eksploatuoti sąlygos išraiška yra tokia:
Φ≡Φ(σ, τ, ε, γ, u, v, w…)<f≡f(σ
u
, σ
y
, E, G, ν…). (5.1)
Konkreti funkcijų Φ ir f išraiška priklauso nuo kriterijų, kuriais remiasi skaičiavimo metodika.
Toliau šiame skyriuje nagrinėsime tiktai stiprumo sąlygas. Ir pradėsime nuo paprasčiausio atvejo -
nuo vienašio įtempimų būvio, kai poveikis į konstrukciją gali būti nusakytas vieninteliu parametru -
normaliniu įtempimu σ (tiksliau - vienu iš svarbiausiųjų įtempimų, σ
1
arba σ
3
):
Φ(σ, τ, …)=σ,
o pasipriešinimas ardymui dažniausiai išreiškiamas dviem mechaniniais medžiagos rodikliais - stiprumo riba
σ
u
bei takumo įtempimu
f≡f(σ
u
, σ
y
).
Taigi, paprasčiausia stiprumo sąlyga (skirta vienašiam įtempimų būviui) yra tokia:
σ

f(σ
u
, σ
y
). (5.2)
Prisiminkite, kad visų centriškai tempiamų ar gniuždomų strypų įtempimų būvis būtent vienašis.
Atsarga būtina, skaičiuojant bet kurią konstrukciją, nes skaičiavimo rezultatas turi būti patikimas.
Koks skaičiavimo metodas bebūtų, jis konstrukcijos stiprumą garantuoja su tam tikra tikimybe. Jokiu
stiprumo skaičiavimu negalima gauti absoliučiai tikslių rezultatų, nes:
♦ medžiagos savybių rodikliai būna žinomi tik apytiksliai; realios medžiagos nėra idealiai
vienalytės, jose gali būti silpnesnių vietų; naudojamo konkretaus strypo rodikliai gali būti
kitokie, negu buvo nustatyti gamykloje visai strypų partijai;
♦ tik apytiksliai žinoma ir apkrova (pagal kurią skaičiuojami įtempimai), nes konstrukciją
gaminant ir eksploatuojant apkrova gali kisti kitaip negu buvo numatyta;
♦ naudojamos skaičiavimui formulės yra apytikslės - jos gautos, padarius nemaža prielaidų;
♦ konstrukcijos skaičiuojamoji schema nėra tikslus realios konstrukcijos vaizdas; be to, gaminant
konstrukciją, būna daugiau ar mažiau nukrypstama nuo projekte nurodytų matmenų (nedidelės
matmenų nuokrypos - tolerancijos yra visada leidžiamos).
Siekiamas patikimumo (atsargos) laipsnis priklauso ir nuo to, kiek konstrukcija svarbi (vienoks
požiūris į malkų pašiūrės konstrukciją, kitoks - į mokyklos, kuriai griūvant žūtų vaikai) ir kiek ilgai
numatoma ją eksploatuoti.
Visos šios priežastys skatina stiprumo skaičiavimą grįsti matematinės statistikos bei tikimybių
teorijos teiginiais ir, mažų mažiausia, į skaičiavimo metodiką vienaip ar kitaip įvesti patikimumo (arba
atsargos) koeficientus. Ilgainiui - tobulėjant konstrukcinių medžiagų gamybai ir konstrukcijų skaičiavimo
metodikai - šios priežastys silpnėja ir koeficientai švelninami (siekiant sutaupyti medžiagos ir lėšų), bet
išnykti jie niekada neišnyks (atsarga gėdos nedaro!).
Konstrukcijų skaičiavimo metodai vienas nuo kito skiriasi visų pirma dviem dalykais:
♦ apkrovimo stadija, kurią atitinka įtempimai, įrašomi į kairiąją stiprumo sąlygos (5.2) pusę;
♦ stiprumo sąlygos dešiniosios pusės išraiška.
Plačiausiai naudojami yra du metodai - leistinųjų įtempimų metodas ir ribinių būvių metodas.
5.2. Leistinųjų įtempimų metodas
Skaičiuojant pagal šį metodą, įtempimai kairiojoje stiprumo sąlygos pusėje nustatomi pagal nominalinę
apkrovą, t.y. pagal tą apkrovą, kuriai konstrukcija skirta. Pavyzdžiui, jeigu lynas skirtas kelti liftui su 6
žmonėmis, tai įtempimai jame ir skaičiuojami pagal numatytą lifto svorį ir 6 žmonių svorį, negalvojant apie
tai, kad liftas gali būti pagamintas kiek sunkesnis ir kad kai kada į jį gali įsisprausti daugiau žmonių.
Tuo tarpu dešinioji stiprumo sąlygos pusė nustatoma, atsižvelgus į visus galimus netikslumus ir
nukrypimus - tiek medžiagos rodiklių, tiek skaičiavimo formulių, tiek ir apkrovos (atsižvelgiama ir į
minėtąją galimą lifto lyno perkrovą). Visa tai apimama patikimumo (atsargos) koeficientu n
0
, iš kurio
dalijamas atitinkamas nominalinis medžiagos stiprumo rodiklis σ
0
(stiprumo riba σ
u
arba plastinių medžiagų
takumo įtempimas σ
y
). Padalijus gautas dydis yra vadinamas leistinuoju įtempimu ir žymimas simboliu σ
adm

(angl. admissible - leistinas), kai kur simboliu σ
allow
(angl. allomable - leistinas) ar ankstesnėje literatūroje
simboliu [σ]:
u
u
y
y
n
n
σ
σ
medžiagoms kt. ir s trapiosiom
medžiagoms plastinėms
. (5.3)
Kadangi σ
u

y
, tai ir n
u
>n
y
. Atsargos koeficientų didumas labai priklauso ir nuo medžiagos
vienalytiškumo; pavyzdžiui, betono n
u
≈3, lauko akmens n
u
≈10, tuo tarpu plieno n
y
<1,5.
Taigi paprasčiausias leistinųjų įtempimų metodo stiprumo sąlygos pavidalas yra toks:
σ≤σ
adm

0
/n
0
. (5.4)
Ir nepamirškite, kad įtempimas σ čia apskaičiuotas pagal nominalines (o ne projektines) apkrovas.
5.3. Ribinių būvių metodas
Skaičiuojant konstrukcijas pagal šį metodą, į stiprumo sąlygą įvedami ne tie įtempimai, kurie
atsiranda nuo nominalinių apkrovų, bet vadinamieji projektiniai įtempimai - tie, kurie gali būti
konstrukcijoje, pasiekusioje ribinį būvį, t.y. tokį būvį, kai konstrukcijos nebegalima eksploatuoti. Vienas iš
ribinių būvių yra konstrukcijos ar jos kurio nors elemento suirimas, bet yra ir kitokių konstrukcijos
tinkamumo ribų: per didelės deformacijos ar poslinkiai, atsivėrę plyšiai ir kt. Ribiniai būviai paprastai
grupuojami pagal jų pavojingumą, reikšmingumą.
Pavyzdžiui, Europos normos (Eurocode) suskirsto ribinius būvius į kritinius (ultimate limit states)
ir eksploatacinius (serviceability l. s.). Kritiniais laikomi tie būviai, kurie susiję su konstrukcijos irimo,
griuvimo grėsme bei pavojumi žmogaus gyvybei. Eksploataciniai ribiniai būviai - tokie, kuriuos pasiekusi
konstrukcija, nebeatitinka vienokių ar kitokių eksploatavimo kriterijų (per dideli poslinkiai, vibracijos ir
pan.); šie ribiniai būviai paprastai nėra labai pavojingi.
Aišku, kad ribiniai būviai konstrukcijai yra neleistini jokiu atveju, t.y. veikiant ne tik nominalinėms,
bet ir visoms kitoms įmanomoms (net ir atsitiktinėms) apkrovoms. Todėl įtempimai skaičiuojami pagal
projektines įrąžas. Projektinės įrąžos apskaičiuojamos pagal projektines apkrovas. Projektinė apkrovos
reikšmė gaunama, padauginus nominalinę apkrovos reikšmę iš apkrovos patikimumo koeficiento.
Pavyzdžiui, jeigu lifto svoris gali būti iki 10% didesnis, o įsisprausti į jį gali pusantro karto daugiau žmonių
negu skirta, tai lifto svorio apkrovos F
1
patikimumo koeficientas būtų n
1
=1,1, o keliamų žmonių svorio jėgos
F
2
patikimumo koeficientas n
2
=1,5. Tuomet projektinė lifto lyno įrąža N=n
1
F
1
+n
2
F
2
.
Taigi šiuo metodu atsarga dėl galimos perkrovos įskaitoma įtempimų reikšme (ir diferencijuojama
pagal apkrovos rūšis). Į daugelį kitų atsargos priežasčių atsižvelgiama kitų veiksnių patikimumo
koeficientais. Konstrukcinės medžiagos stiprumo rodiklis nustatomas, kaip ir leistinųjų įtempimų metodu,
pagal stiprumo ribą σ
u
arba takumo įtempimą σ
y
, o vadinamas projektiniu stipriu ir žymimas raide R (angl.
resistance - pasipriešinimas) arba (kai kuriose Europos normose) raide f. Kadangi į šį rodiklį telpa ne visa
atsarga (dalis jos išreikšta apkrovos ir kitais patikimumo koeficientais), projektinis stipris dažniausiai yra
didesnis negu tos pačios medžiagos leistinasis įtempimas (R>σ
adm
).
Paprasčiausias ribinių būvių metodo stiprumo sąlygos pavidalas būtų toks:
σ≤R. (5.5)
(Nepamirškite, kad čia įtempimas σ apskaičiuotas pagal nepalankiausią apkrovą). O taikant stiprumo sąlygą
konkrečioms konstrukcijoms, į ją įtraukiami papildomi patikimumo, darbo sąlygų koeficientai.
Dar kartą išvardysime, kuo ribinių būvių metodas skiriasi nuo leistinųjų įtempimų metodo:
♦ įtempimų reikšmė nustatoma, atsižvelgiant į diferencijuotą apkrovos patikimumą; šie įtempimai
atspindi tą aiškiai suvokiamą konstrukcijos būvį, kurio jokiu būdu negalima leisti;
♦ konstrukcijos medžiagos pasipriešinimas nusakomas projektiniu stipriu, kuris nepriklauso nuo
apkrovos patikimumo;
♦ kai konstrukcija yra statiškai neišsprendžiama, o juo labiau kai joje ima reikštis plastinės
deformacijos, įtempimų augimas nebėra proporcingas apkrovos didėjimui, todėl ir atsarga ties
ribiniu būviu dažniausiai nėra tokia pat, kaip ties nominalinės apkrovos lygiu; ribinių būvių
metodo fiksuojama atsarga yra prasmingesnė už leistinųjų įtempimų metodo (aiškiai
suformuluotas pavojus - ribinis būvis, kurio siekiama išvengti).
Stiprumo sąlygą galima išreikšti ir kitaip negu (5.5) - pavyzdžiui, lyginti ne įtempimą su medžiagos
stipriu, bet projektinę įrąžą su skerspjūvio pasipriešinimo rodikliu (taip daroma ir Europos normose).
Kitokios išraiškos dažnai palengvina konkrečių konstrukcijų skaičiavimą, įvairių faktorių patikimumo
nustatymą. Tačiau dabar, kol mokomės stiprumo skaičiavimo pagrindų, kol turime įsidėmėti, jog visų pirma
įtempimų būvis ties kuriuo nors konstrukcijos tašku lemia suirimo pavojų, naudosimės sąlygomis,
išreikštomis įtempimais.
Ribinių būvių metodo stiprumo sąlygas jau naudojome (2 skyriuje) ir naudosime toliau. Šiame
paskaitų kurse visais atvejais tariame, kad nagrinėjamos apkrovos yra projektinės - atitinkančios
nepalankiausią jų derinį, atitinkančios konstrukcijos ribinį būvį (t.y. įrąžų ar įtempimų nebereikia dauginti iš
patikimumo koeficientų). Nesirūpiname ir projektinio stiprio nustatymu: dažnai žinynai ar specifikaciniai
dokumentai nurodo būtent šį medžiagos savybių rodiklį, jo nebereikia skaičiuoti pagal kitus medžiagos
rodiklius. Beje, reikia įsidėmėti, kad tuo atveju, kai projektinio stiprio simbolis R parašytas be indekso, jis
žymi stiprį tempimo atveju (kuris dažnai prilygsta stipriui gniuždymo atveju). O indeksuotieji projektinio
stiprio simboliai yra tokie:
tempiamasis - R
t
(angl. tension - tempimas),
gniuždomasis - R
c
(angl. compression - gniuždymas),
šlyties, kerpamasis - R
s
(angl. shear - šlytis),
glemžiamasis - R
p
(angl. pressure - slėgimas) arba R
b
(angl. bearing - atraminis).
5.4. Irimo ir plastiškumo hipotezės
Stiprumo sąlygos su tam tikra atsarga ir tikimybe užtikrina, kad medžiaga, veikiama apkrovos,
nesuirs ir kad joje neatsiras nepageidaujamų didelių plastinių deformacijų. Konstrukciją nuo suirimo
saugančioje stiprumo sąlygoje (5.2) naudojame medžiagos stiprumo ribą σ
u
, o plastiškumo išvengiame,
panaudoję plastinės medžiagos takumo įtempimą σ
y
. Kai įtempimų būvis vienašis, stiprumo sąlyga paprasta.
Tačiau kai įtempimų būvis sudėtingesnis - dviašis ar triašis, - konstrukcijos poveikio funkcija priklauso jau
ne nuo vienintelio parametro. Veikia ne tik σ
1
, bet ir σ
2
, σ
3
; trijų svarbiausiųjų įtempimų kombinacijų gali
būti labai įvairių, net ir su tobula laboratorine įranga neįmanoma jų visų ištirti. Galime tik su vienokia ar
kitokia tikimybe spėti, kas lemia medžiagos suirimą arba plastiškumą, kas yra irimo ar plastiškumo kriterijus.
Stiprumo sąlygą formuojame, remdamiesi kokia nors irimo ar plastiškumo hipoteze.
Kai strypo įtempimų būvis vienasis, jį nesunku išbandyti - tempimu ar gniuždymu - ir nustatyti bet
kurio parametro bei bet kokios parametrų funkcijos Φ(σ, τ, ε, …) reikšmę Φ
0
tuo momentu, kai strypas suyra

0
≡Φ
u
) arba kai ima reikštis plastiškumas (Φ
0
≡Φ
y
). Nustatyti tokią reikšmę sudėtingo (dviašio, triašio)
įtempimų būvio atveju (Φ
0
*
) būtų keblu. Todėl formuluojame tokią bendrą hipotezę:
kai medžiaga suyra (ar tampa plastiška), funkcijos - kriterijaus Φ reikšmė tai medžiagai yra visada ta
pati - koks įtempimų būvis bebūtų.
Jeigu simbolius, atitinkančius sudėtingą (dviašį, triašį) įtempimų būvį, žymėsime žvaigždute, o
vienašio būvio reikšmes atitinkančius simbolius - be žvaigždutės, tai šią žodinę hipotezės formuluotę
galėsime išreikšti ir taip:
Φ
0
*

0
. (5.6)
Iš stiprumo sąlygos sudėtingam (dviašiam, triašiam) būviui:
Φ
*

0
*
,
pasinaudoję (5.6) lygybe, galime eliminuoti sunkiai nustatomą dydį Φ
0
*
, ir stiprumo sąlyga tampa tokia:
Φ
*

0
. (5.7)
Joje kairioji pusė nustatoma pagal sudėtingąjį (dviašį, triašį) įtempimų būvį, o dešinioji - pagal
vienašį.
Belieka rasti tokią funkciją Φ, kuriai galiotų pateiktoji formuluotė. Universalios, visoms
medžiagoms tinkančios funkcijos nėra. Pasiūlytų kriterijų yra keletas. Juos peržvelgdami, nurodysime ir jų
galiojimo ribas.
Maksimalių normalinių įtempimų hipotezė (irimo kriterijus - σ
max
):
Φ=σ
max
.
Bet kuriuo (sudėtingu) atveju σ
max

1
(didžiausias iš trijų svarbiausiųjų įtempimų) ir
Φ
*

1
.
Vienašio įtempimų būvio atveju medžiaga suyra, kai σ
1
pasiekia stiprumo ribą σ
u
, taigi
Φ
0

u
,
todėl stiprumo sąlygą pagal (5.7) formuluojame taip:
σ
1

u
,
arba, įvedę atsargos koeficientus, pakeitę stiprumo ribą projektiniu stipriu:
σ
1
≤R. (5.8)
Maksimalių normalinių įtempimų kriterijus neapima kitų krypčių svarbiausiųjų įtempimų (σ
2
, σ
3
),
nors jie turi nemažą įtaką stiprumui, todėl hipotezė gali būti taikoma tik labai trapių (stiklo ir pan.) medžiagų
tempimui. Tačiau praktiškai šios hipotezės niekas nebenaudoja, jos reikšmė tik istorinė.
Maksimalių linijinių deformacijų hipotezė (irimo kriterijus - ε
max
):
Φ=ε
max
.
panaudojus bendrąjį Huko dėsnį, (4.31) išraišką,
Φ
*

1
=(σ
1
-ν(σ
2

3
))/E.
Kai tempiamas strypas suyra, būna σ
1

u
, σ
2

3
=0, todėl
Φ
0

u
/E,
ir pagal (5.7) stiprumo sąlygos išraiška tokia:

1
-ν(σ
2

3
))/E<σ
u
/E,
arba

1
-ν(σ
2

3
))<σ
u
,
arba
σ
1
-ν(σ
2

3
)≤R. (5.9)
Ši hipotezė galioja tik tada, kai kairioji (5.9) nelygybės pusė yra teigiama, ir tik trapių medžiagų
gaminiams (plytai, akmeniui).
Maksimalių tangentinių įtempimų hipotezė (plastiškumo kriterijus - τ
max
):
Φ=τ
max
.
Ši reikšmė sudėtingam įtempimų būviui yra nustatyta formule (4.16):
Φ
*
=(σ
1

3
)/2.
Kai tempiamame strype ima reikštis plastinės deformacijos, tada σ
1

y
, σ
3
=0, todėl
Φ
0

y
/2
ir pagal (5.7) stiprumo sąlyga

1

3
)/2<σ
y
/2,
arba
σ
1

3
≤R. (5.10)
Nors šis kriterijus neapima kartais reikšmingo viduriniojo svarbiausiojo įtempimo σ
2
, bet gana gerai
tinka plastinėms medžiagoms, kurios vienodai priešinasi ir tempimui, ir gniuždymui.
Energetinė hipotezė (plastiškumo kriterijus - ta santykinės potencinės energijos dalis, kuri
susikaupė dėl formos pokyčių, vadinamoji distorsijos energija u
d
):
Φ=u
d
.
Ši energija sudėtingo įtempimų būvio atveju išreiškiama taip:
( ) ( ) ( (
2
1 3
2
3 2
2
2 1
*
6
1
σ σ σ σ σ σ ) )
ν
− + − + −
+
= = Φ
E
u
d
. (5.11)
Kai vienašio įtempimo būvio atveju prasideda plastinės deformacijos, tada σ
1

y
, σ
2

3
=0, todėl
( )
2 2 2 *
2
6
1
6
1
y y y
E E
σ
ν
σ σ
ν

+
= +
+
= Φ ,
ir pagal (5.7) stiprumo sąlyga
( ) ( ) ( )
2 2
1 3
2
3 2
2
2 1
2
y
σ σ σ σ σ σ σ < − + − + − ,
arba
( ) ( ) ( ) R ≤ − + − + −
2
1 3
2
3 2
2
2 1
2
1
σ σ σ σ σ σ . (5.12)
Energetinė hipotezė gerai tinka plastinėms medžiagoms ir yra labai plačiai naudojama.
Moro hipotezė taikoma tokioms medžiagoms, kurios nevienodai priešinasi tempimui ir gniuždymui
(R
t
≠R
c
). Jos pagrindu sudaryta stiprumo sąlyga yra tokia:
σ
1
-kσ
3
≤R
t
, (5.13)
čia k=σ
yt

yc
plastinėms medžiagoms ir k=σ
ut

uc
trapioms (indeksas t žymi tempimu nustatytus mechaninius
medžiagos rodiklius, c - gniuždymu). Akivaizdu, kad jeigu medžiaga vienodai priešinasi tempimui ir
gniuždymui (jeigu σ
yt

yc
, σ
ut

uc
), tai k=1 ir (5.13) sąlyga sutampa su maksimalių tangentinių įtempimų
hipotezės sąlyga (5.10).

5.1 pav.
Klasikinių hipotezių palyginimą dviašio įtempimų būvio atveju iliustruoja diagrama (5.1 pav.); šios
diagramos koordinatės - santykiniai svarbiausieji įtempimai (svarbiausiųjų įtempimų σ
1
, σ
3
ir medžiagos
stiprumo ribos σ
u
santykiai). Iš diagramos matyti, kad pagal įvairias hipotezes nustatomi ribiniai įtempimų
būviai (pažymėti skirtingomis linijomis) ypač išsiskiria kvadrantuose su skirtingo ženklo įtempimais.
Pažymėtieji įvairių medžiagų irimo ar plastiškumo pradžios taškai (gauti iš atliktų eksperimentų) rodo, kad
maksimalių normalinių įtempimų hipotezė tinka tik trapiai medžiagai (ketui), o plastiškoms medžiagoms
(plienui, variui, aliuminiui) ypač dera energetinė hipotezė.
Kiek skiriasi rezultatai, kai konstrukcija vertinama pagal įvairias hipotezes, galime pamatyti iš
grynosios šlyties pavyzdžio. Grynosios šlyties atveju (4.2 poskyris) σ
1
=-σ
3
=τ, σ
2
=0. Įrašę šias reikšmes į
kelių hipotezių pagrindu sukurtas stiprumo sąlygas, gauname skirtingo didumo įtempimų funkcijos reikšmę,
lyginamą su tuo pačiu projektiniu stipriu R:
Kriterijus Formulė Funkcijos reikšmė
σ
max
(5.8) τ
ε
max
(5.9) (1+ν)τ
τ
max
(5.10) 2τ
u
d
(5.12)
τ 3
Čia buvo išdėstytos klasikinės medžiagų irimo ir plastiškumo hipotezės. Antai jų pirmoji, maksimalių
normalinių įtempimų hipotezė, dažnai siejama net su GALILĖJAUS (Galileo Galilei, 1564-1642) vardu, nors tiksliau ją
suformulavo škotas inžinierius V. RANKINAS (William John Macąuorn Rankine, 1820-1872). Taip pat tiktai trapioms
medžiagoms tinkančią maksimalių linijinių deformacijų hipotezę ėmė taikyti prancūzai E. MARIOTAS (Edme Mariotte,
1620-1684) ir B. SEN-VENANAS (Barrė de Saint-Venant, 1797-1886).
Plastiškoms konstrukcinėms medžiagoms tinkančią maksimalių tangentinių įtempimų hipotezę sukūrė 1773 m.
prancūzas Š. RULONAS (Charles Augustin Coulomb, 1736-1806); vėliau, 1868 m. šią hipotezę pagrindė H. TREŠKA
(Tresca), dažnai ji ir vadinama Treskos plastiškumo sąlyga. Vokiečių mokslininkas O. MORAS šią hipotezę pritaikė
medžiagoms, kurios skirtingai priešinasi tempimui ir gniuždymui.
Energetinę hipotezę paskelbė nepriklausomai vienas nuo kito net keli mokslininkai. Visą potencinę energiją
taikyti kaip plastiškumo kriterijų pabandė 1885 m. italas E. BELTRAMIS (1835-1900), tačiau eksperimentai šio
kriterijaus nepatvirtino. Tada 1904 m. lenkas M. HUBERAS, O nepriklausomai nuo jo 1913 m. ir vokietis R. MlZESAS
(Richard von Mises, 1883-1953) iškėlė kaip kriterijų tik distorsijos (formos kitimo) energiją; vėliau R. Mizesas bei
H.'HENKIS (Hencky) šią hipotezę teoriškai pagrindė kaip plastiškumo sąlygą; jie visi nežinojo, kad šią idėją dar
anksčiau viename savo laiškų (paskelbtų, deja, tik 1937 m.) buvo iškėlęs anglas Dž. MAKSVELAS (James Clerk
Maxwell, 1831-1879). Ši hipotezė, kai kada vadinama Hubero-Mizeso-Henkio plastiškumo sąlyga, gana gerai
tinka daugeliui konstrukcinių medžiagų ir tapo populiariausia.
Kitos hipotezės, siūlančios tiek medžiagų stiprumo, tiek ir plastiškumo kriterijus, nėra tiek
populiarios, kiek anksčiau aptartos. Tačiau konstrukcijoms naudojant naujas medžiagas, ypač įvairius
plastikus, tenka ieškoti naujų kriterijų, naujų poveikio funkcijos Φ išraiškų. Stiprumo sąlygoms geriausiai
tinka kriterijaus išreiškimas svarbiausiaisiais įtempimais:
Φ≡Φ(σ
1
, σ
2
, σ
3
).
Būtent taip ir buvo išreikštos sąlygos pagal nagrinėtąsias hipotezes. Kai naujai medžiagai netinka nė
viena žinomų hipotezių, naujas kriterijus gali būti sukurtas ir eksperimentiniu būdu - parašius hipotetinę
funkcijos išraišką su keliais nežinomais parametrais, kurie po to nustatomi keliais skirtingais tos medžiagos
bandymais.
Nauja medžiagos plastiškumo sąlyga gali būti išreikšta, pavyzdžiui, ir taip
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1
3 2 1
2
3 2 1
2
1 3
2
3 2
2
2 1
= + + + + + + − + − + − σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ c b a . (k)
Atlikus tempimo bandymą (iki ribinio būvio - plastinių deformacijų atsiradimo), nustatomas
projektinis stipris R
t
, be to, fiksuojama, kad sąlyga (k) turi tenkinti reikšmes σ
1
=R
t
, σ
2

3
=0; taigi, įrašius šias
reikšmes į (k), gaunama viena lygtis su nežinomaisiais a, b, c. Analogiškai po gniuždymo bandymo,
nustačius R
c
bei fiksavus σ
1

2
=0, σ
1
=-R
c
, ir po sukimo bandymo, nustačius R
s
bei fiksavus σ
1
=-σ
3
=R
s
, σ
2
=0,
gaunamos dar dvi lygtys. Išsprendus šias tris lygtis, visi trys nežinomieji a, b, c sąlygoje (k) išreiškiami jau
žinomais medžiagos rodikliais R
t
, R
C
, R
s
.
Apie naujų irimo bei plastiškumo hipotezių kūrimą, apie šių tyrimų tendencijas plačiau galima rasti
literatūroje.
Verta dar kartą pabrėžti, kad visos aprašytosios ir visos naujos sąlygos yra pagrįstos hipotezėmis,
spėjimais ir drąsiau jas naudoti galima tik sukaupus pakankamai sėkmingos patirties. Nepamirština ir tai, kad
kiekvienos medžiagos stiprumui bei plastiškumui nemažą įtaką turi temperatūra, laikas ir kiti veiksniai. Kai
medžiaga anizotropiška, labai svarbi net mechaninio veikimo kryptis; pavyzdžiui, sluoksniuota, skali (kaip
mediena) medžiaga stipriau pasipriešins jėgoms, parodytoms schema a (5.2 pav.), negu tokio pat
intensyvumo veikimui b.

5.2 pav.
Tiek čia aprašytos klasikinės, tiek ir naujai sukurtos hipotezės konstrukcijos ribinį būvį nustato tik
apytiksliai. Dažnai to pakanka konstrukcijos stiprumui užtikrinti. Tačiau kai kada prireikia detaliau,
kruopščiau išnagrinėti galimą konstrukcinės medžiagos irimo mechanizmą, medžiagos įtrūkimo, plyšio
atsiradimo ir jo didėjimo sąlygas. Visa tai tiria speciali kietojo deformuojamojo kūno mechanikos dalis,
vadinama irimo mechanika. Su kai kuriais irimo mechanikos principais bei idėjomis pabandysime susipažinti
kitų paskaitų metu.
O baigiant šį skyrių, reikia dar kartą akcentuoti, kad visi sudėtingi skaičiavimai, paremti irimo ar
plastiškumo hipotezėmis arba irimo mechanikos duomenimis, reikalingi tik tada, kai įtempimų būvis yra
sudėtingas (dviašis, triašis). Kai įtempimų būvis vienasis, stiprumo sąlygos paprastos, paremtos ne kokiomis
nors hipotezėmis, o tempimo ar gniuždymo bandymų rezultatais.
6. GEOMETRINIAI SKERSPJŪVIŲ RODIKLIAI
6.1. Geometrija ir konstrukcijų skaičiavimas
Nagrinėdami konstrukcijų elementų mechanikos klausimus, nuolat susiduriame ir su geometriniais
dydžiais. Antai, apskaičiuodami jėgos momentą, jėgą dauginame iš atstumo (peties), nustatydami įtempimą
tempiamo strypo taške, ašinę jėgą dalijame iš skerspjūvio ploto. Visos konstrukcijos ir jos elementų
stiprumas bei standumas priklauso nuo elementų ašių geometrijos - nuo to, kaip tie elementai išdėstyti, tiesūs
jie ar kreivi. Iš geometrinių santykių nustatomi konstrukcijos statinės pusiausvyros ir geometrinių
deformavimo lygčių koeficientai. Jau ne kartą teko minėti skerspjūvio svorio centrą (arba tiesiog centrą) -
prie centro yra pridėtos įrąžos, kalbame apie centrinį tempimą; nustatydami sudėtingos skerspjūvio figūros
centrą, susiduriame su dar vienu geometriniu plokščiosios figūros (skerspjūvio) rodikliu - statiniu momentu.
Lig šiol mums pakako elementarių geometrijos sąvokų, pakako jų ir tempiamo ar gniuždomo strypo
stiprumui bei standumui skaičiuoti. Tačiau kai strypas deformuojamas kitaip - kai jis sukamas, lenkiamas, -
įtempimams ir deformacijoms išreikšti prireikia naujų geometrinių rodiklių: skerspjūvio inercijos momentų,
atsparumo momentų, inercijos spindulių.
Naujas (arba anksčiau retai tevartotas) geometrines sąvokas ir aptarsime šiame skyriuje, kuris
konstrukcijų elementų mechanikos kursui yra pagalbinis. Čia kalbėsime tik apie tuos geometrinius
skerspjūvių (plokščiųjų figūrų) rodiklius, kurių dažnai prireikia. O vėliau teks naudoti ir daugiau naujų
geometrinių sąvokų, kurių kol kas neaptarinėsime, nes jos susijusios tik su atskiromis mechanikos temomis,
pavyzdžiui, “šlyties centras”, “liaunis”.
6.2. Ploto statinis momentas. Ploto svorio centras
Geometrinis rodiklis, apibūdinantis plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto padėtį kurios nors ašies
atžvilgiu, yra statinis momentas.
Plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto statinis momentas kurios nors ašies atžvilgiu yra šios figūros
ploto elementų ir jų koordinačių (teigiamų ar neigiamų atstumų nuo tos ašies) sandaugų suma.
Jeigu figūra nagrinėjama stačiakampėje koordinačių sistemoje xOy (6.1 pav.), tai koordinačių ašių x
ir y atžvilgiu statiniai momentai

=
A
x
ydA S , (6.1)

=
A
y
xdA S
(integruojama visame figūros plote A).

6.1 pav.
Akivaizdu, kad statinis momentas matuojamas trečiojo laipsnio (kubiniais) ilgio vienetais — m
3
,
cm
3
. Jis gali būti tiek teigiamas, tiek ir neigiamas, gali būti ir lygus nuliui. Ašys, kurių atžvilgiu statinis
momentas lygus nuliui, eina per vadinamąjį figūros ploto svorio centrą (dažnai vadinamą tiesiog centru) ir
vadinamos centrinėmis ašimis.
Stačiakampėje koordinačių sistemoje figūros centro koordinatės randamos taip:
A
xdA
x
A
c

= ,
A
ydA
y
A
c

= . (6.2)
Todėl, sulyginę šias išraiškas su (6.1), matome, kad
S
x
=y
c
A, S
y
=x
c
A. (6.3)
Jeigu figūra sudėta iš kelių dalių (arba suskaidyta į kelias dalis), plotų statinių momentų (tos pačios
ašies atžvilgiu!) algebrinei sumai (6.2 pav.):
A y S S S S
c
n
i
xn x x x
= + + + =

=1
2 1
... ,
o iš tokių išraiškų randama ir figūros centro koordinatė:


=
=
= =
n
i
i
n
i
i ci
x
c
A
A y
A
S
y
1
1
. (6.4)
Analogiškai nustatome ir kitą centro koordinatę.
Įsidėmėtina, kad simetriškos figūros centras yra simetrijos ašyje. Jeigu figūra turi dvi ar daugiau
simetrijos ašių, centras yra šių ašių sankirtos taškas.

6.2 pav.
6.3. Ploto inercijos momentai
Geometriniai rodikliai, apibūdinantieji plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto atokumą nuo kurios
nors ašies ar kurio nors taško, yra ploto inercijos momentai.
Plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto ašinis inercijos momentas kurios nors ašies atžvilgiu yra
šios figūros ploto elementų ir jų atstumų nuo tos ašies kvadratų sandaugų suma.
Jeigu figūra nagrinėjama stačiakampėje koordinačių sistemoje xOy (6.1 pav.), tai koordinačių ašių x
ir y atžvilgiu figūros ploto ašiniai inercijos momentai

=
A
x
dA y I
2
, . (6.5)

=
A
y
dA x I
2
Palyginkite šias abi formules su ploto statinių momentų išraiškomis (6.1) — jos skiriasi tik tuo, kad
koordinatės keliamos kvadratu.
Ploto ašiniai inercijos momentai matuojami ketvirtojo laipsnio ilgio vienetais — m
4
, cm
4
. Jie visada
yra teigiami (nes net ir neigiamų koordinačių z, y kvadratai yra teigiami).
Plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto išcentrinis inercijos momentas kurių nors dviejų statmenų
ašių atžvilgiu yra šios figūros ploto elementų ir jų abiejų koordinačių (teigiamų ar neigiamų atstumų nuo tos
ašies) sandaugų suma.
Jeigu figūra nagrinėjama stačiakampėje koordinačių sistemoje xOy (6.1 pav.), tai koodinačių ašių x ir
y atžvilgiu figūros ploto išcentrinis inercijos momentas (dažniausiai žymimas simboliu I
xy
arba D
xy
)

=
A
xy
xydA I . (6.6)
Šis inercijos momentas matuojamas taip pat ketvirtojo laipsnio ilgio vienetais — m
4
, cm
4
. Jis gali
būti tiek teigiamas, tiek ir neigiamas. Dažnai vien tik žvilgterėjus į figūros padėtį koordinačių sistemoje,
galima pasakyti, kokio ženklo yra išcentrinis inercijos momentas: mat, pirmajame ir trečiajame kvadrante
taškų koordinatės yra vienodo ženklo ir jų sandauga teigiama, tuo tarpu antrojo ir ketvirtojo kvadranto taškų
koordinačių sandauga neigiama; todėl kai aiškiai didesnė figūros ploto dalis išsidėsčiusi pirmajame ir
trečiajame kvadrante (ir kai tas plotas labiau atitolęs nuo ašių), išcentrinis inercijos momentas yra teigiamas
ir atvirkščiai (6.3, a pav.).
Jeigu būna teigiamų ir neigiamų, tai, aišku, gali būti ir nuliui lygių figūros išcentrinių inercijos
momentų.
Ašys, kurių atžvilgiu figūros ploto išcentrinis inercijos momentas lygus nuliui, vadinamos figūros
svarbiausiosiomis inercijos ašimis.
Dažnai svarbiausiosios ašys žymimos raidėmis u ir v. Taigi, I
uv
=0.
Bet kuri figūros simetrijos ašis yra svarbiausioji ašis. Bet kuri jai statmena ašis taip pat yra
svarbiausioji. Pirmieji trys 6.3, b paveikslėlio atvejai yra su simetrijos ašimis, todėl juose x ir y ašys yra
svarbiausiosios.

6.3 pav.
Ploto ašiniai inercijos momentai svarbiausiųjų ašių atžvilgiu vadinami svarbiausiaisiais ploto
inercijos momentais.
Jeigu ašis, kurios atžvilgiu nustatomas inercijos momentas, yra centrinė (eina per figūros ploto
svorio centrą), inercijos momentas vadinamas centriniu. Įsidėmėkite: gali būti centrinis (ne svarbiausiasis),
svarbiausiasis (ne centrinis) ir centrinis svarbiausiasis inercijos momentas.
Svarbiausieji inercijos momentai ypatingi tuo, kad jų reikšmės yra ekstremalios atžvilgiu visų kitų
ašių, einančių per tą pačią koordinačių pradžią, bet kitokia kryptimi. Vieno iš svarbiausiųjų inercijos
momentų reikšmė yra maksimali, kito —- minimali.
Dar vienas geometrinis rodiklis nusako figūros ploto atokumą nuo kurio nors taško (vadinamojo
poliaus) — tai polinis inercijos momentas.
Plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto polinis inercijos momentas yra šios figūros ploto elementų
ir jų atstumų nuo vieno kurio taško (poliaus) kvadratų sandaugų suma.
Formule šis rodiklis išreiškiamas taip (6.4, a pav.; čia O — polius):

=
A
p
dA I
2
ρ . (6.7)
Jeigu polius sutampa su stačiakampės koordinačių sistemos pradžia (6.4, b pav.), tai, pagal Pitagoro
teoremą, ρ
2
=y
2
+x
2
ir
∫ ∫
+ =
A A
p
dA x dA y I
2 2
,
arba
y x p
I I I + = . (6.8)
Pravartu žinoti kai kurių paprastų geometrinių figūrų inercijos momentų išraiškas.
Stačiakampio ploto ašinis inercijos momentas centrinės ašies, lygiagretės vienai iš kraštinių (6.4, c
pav.), atžvilgiu:
12
3
bh
I
x
= ,
12
3
h b
I
y
= . (6.9)
Kadangi centrinės x ir y ašys yra simetrijos ašys, šių ašių atžvilgiu išcentrinis inercijos momentas
I
xy
=0.
Trikampio ploto ašinis inercijos momentas centrinės ašies, lygiagretės pagrindui (6.4, d pav.),
atžvilgiu:
36
3
bh
I
x
= . (6.10)

6.4 pav.
Dažnai praverčia ir inercijos momentas atžvilgiu ašies x
1
, kuri eina ne per figūros centrą, bet per
pagrindą:
12
3
1
bh
I
x
= . (6.11)
Tačiau naudodamiesi šia formule būkite atidūs — nepamirškite, kad x
1
nėra centrinė ašis.
Jeigu trikampis nėra simetriškas (lygiašonis), t.y. jeigu a≠0 (6.4, d pav.), tai ir išcentrinis inercijos
momentas nėra lygus nuliui:
24
2
abh
I
xy
± = , (6.12)
(kai trikampio viršūnės B abi koordinatės vienodo ženklo, ši reikšmė yra teigiama, o kai jų ženklai skirtingi
— neigiama).
Skritulio ploto centrinis ašinis inercijos momentas
64
4
d
I I
y x
π
= = , (6.13)
polinis inercijos momentas (kai polius - skritulio centras)
32
4
d
I
p
π
= . (6.14)
Bet kuri ašis x, einanti per skritulio centrą, yra šios figūros simetrijos ašis, todėl išcentrinis inercijos
momentas I
xy
=0.
Čia pateiktos geometrinių rodiklių išraiškos gaunamos integravimo keliu iš (6.5)-(6.7) formulių.
Žinodami figūros ploto inercijos momentus vienų ašių atžvilgiu, galime apskaičiuoti juos kitų ašių
atžvilgiu. Jeigu naujosios ašys x
1
ir y
1
yra lygiagretės pirminėms x ir y ašims (6.5, a pav.), inercijos momentų
reikšmės skaičiuojamos pagal formules
I
x1
=I
x
+a
2
A+2aS
x
, I
y1
=I
y
+b
2
A+2bS
y
, (6.15)
I
xy
=I
xy
+abA+aS
y
+bS
x
, (6.16)
čia a ir b yra pirminės sistemos koordinačių pradžios O koordinatės naujojoje sistemoje x
1
O
1
y
1
, A — figūros
plotas, S
x
ir S
y
— jos statiniai momentai z ir y ašių atžvilgiu. Kai x ir y ašys yra centrinės (jų atžvilgiu S
x
=0 ir
S
y
= 0), formulės paprastesnės:
I
x1
=I
x
+a
2
A, I
y1
=I
y
+b
2
A, (6.17)
I
xy
=I
xy
+abA. (6.18)
Kai naudojamės (6.15), (6.16) ir (6.18) formulėmis, svarbu, kokie yra koordinačių a, b ženklai, tuo
tarpu (6.17) formulėse koordinates a ir b keliame kvadratu, todėl jų ženklas skaičiavimui įtakos neturi.
Jeigu naujosios koordinačių sistemos pradžią sutampa su pirminės koordinačių sistemos pradžia, o
naujosios ašys x
1
ir y
1
nuo pirminių ašių x ir y yra pasuktos kampu α (6.5, b pav.), tai ašinių ir išcentrinio
inercijos momentų reikšmės skaičiuojamos pagal tokias formules:
I
x1
=I
x
cos
2
α+I
y
sin
2
α-I
xy
sin2α, I
y1
=I
x
sin
2
α+I
y
cos
2
α+I
xy
sin2α, (6.19)
I
x1y1
=I
xy
cos
2
α+0,5(I
x
-I
y
)sin2α. (6.20)

6.5 pav.
Čia kampas α yra teigiamas, kai tokiu kampu ašis pasukta prieš laikrodžio rodyklę. Šios formulės
galioja dešininei stačiakampei koordinačių sistemai (kurioje nuo teigiamos x ašies prie teigiamos y ašies
pereinama 90° kampo posūkiu prieš laikrodžio rodyklę).
Sudėję panariui abi (6.19) ašinių inercijos momentų išraiškas, gauname (kadangi cos
2
α+sin
2
α=1):
I
x1
+I
y1
=I
x
+I
y
=const. (6.21)
Tai yra vadinamasis ašinių inercijos momentų sumos invariantiškumo dėsnis:
ašinių inercijos momentų dviejų statmenų ašių atžvilgiu suma yra invariantiška, nepriklausanti nuo
tų ašių posūkio kampo (nekintanti, kai tuodvi ašys sukamos apie jų sankirtos tašką, koordinačių pradžią).
Iš šio dėsnio galime padaryti ir tokią išvadą: jeigu besukant ašis, vienos ašies atžvilgiu momento
reikšmė didėja, tai tuo pačiu metu kitos ašies atžvilgiu inercijos momento reikšmė tiek pat mažėja, ir jeigu
vienos ašies atžvilgiu inercijos momentas Įgyja maksimalią reikšmę, tai tuo pačiu metu kitos ašies atžvilgiu
inercijos momento reikšmė turi būti minimali. Galima įrodyti, kad šias ekstremalias reikšmes ašiniai
inercijos momentai įgyja, kai besukamos ašys sutampa su svarbiausiųjų inercijos ašių kryptimis — tuo
paaiškinamas ir toks pagarbus šių ašių pavadinimas. Taigi, vieno iš svarbiausiųjų inercijos momentų (I
u
arba
I
v
) reikšmė yra maksimali, kito — minimali:
¦
¹
¦
´
¦
=
¦
)
¦
`
¹
min
max
I
I
I
I
arba arba
v
u
.
Figūros svarbiausioji inercijos ašis labai lengvai nustatoma, kai figūra simetriška — būtent ta
simetrijos ašis ir yra svarbiausioji ašis. O kai figūra asimetriška, svarbiausiųjų ašių krypties kampą α
0

(kampą, matuojamą nuo x ašies iki svarbiausiosios ašies u arba v) galime nustatyti pagal formulę, gaunamą,
prilyginus nuliui išcentrinio inercijos momento I
x1y1
išraišką (6.20):
x y
xy
I I
I
tg

=
2
2
0
α . (6.22)
Iš šios formulės gauname dvi kampo α
0
reikšmes, besiskiriančias viena nuo kitos dydžiu π/2. Viena
šių reikšmių rodo svarbiausiosios ašies u kryptį, kita — ašies v. Paprastai sutariama tą ašį, kuri yra arčiau x
ašies, žymėti simboliu u, taigi reikšmė |α’
0
|<π/4 yra u ašies krypties kampas.
Jeigu norime nustatyti, koks ekstremumas (maksimumas ar minimumas) ties ta funkcijos reikšme
yra, randame funkcijos antrosios išvestinės reikšmę: jeigu ji neigiama, tai toje vietoje yra maksimumas ir
atvirkščiai.
Taigi, ekstremines inercijos momento reikšmes galime gauti, ir nežinodami kampo α
0
:
( ) |
.
|

\
|
+ − ± + =
2 2
min
max
4
2
1
xy y x y x
I I I I I I . (6.23)
Apskaičiavę šias ekstremines reikšmes, galime naudotis ir kitokiomis negu (6.22) formulėmis
kampui α
0
apskaičiuoti (patogesnėmis tuo, kad iš jų gauname nebe iš karto dvi kampo reikšmes, o po vieną
reikšmę):
x
xy
y
xy
I I
I
I I
I
tg

=

=
min max
1
α ,
x
xy
y
xy
I I
I
I I
I
tg

=

=
max min
2
α . (6.24)
Kad gautume kampą |α|, mažesnį kaip π/4, turime skaičiuoti α
2
, jeigu I
y
reikšmė yra artimesnė I
max

(o I
x
reikšmė — artimesnė I
min
), ir skaičiuoti α
1
, jeigu yra atvirkščiai (I
y
reikšmė artimesnė I
min
).
Pastarosios formulės, pavyzdžiui, praverčia, kai reikia apskaičiuoti standartinio kampuočio
skerspjūvio ploto išcentrinį inercijos momentą. Mat, paprastai sortimento lentelėse šio geometrinio rodiklio
nebūna, o būna surašyti tik inercijos momentai atžvilgiu x ir y ašių, kurios lygiagretės kampuočio lentynoms,
ir ekstreminiai inercijos momentai I
min
(kartais I
max
), taip pat svarbiausiųjų ašių posūkio kampo tangentas
tgα. Turėdami šiuos duomenis, naudojamės viena iš (6.24) išraiškų (dažniausiai kampuočių standarte I
y

reikšmė artimesnė minimaliam inercijos momentui).
Konstrukcijoms naudojamų standartinių gaminių skerspjūvių geometriniai rodikliai, tarp jų ir
inercijos momentai, nurodomi sortimento lentelėse. Jomis naudodamiesi, turime būti atidūs — visada žiūrėti,
kuri skerspjūvio ašis kokiu simboliu pažymėta ir nesupainioti šių simbolių.
Kai tenka skaičiuoti sudėtingos figūros (skerspjūvio) ploto inercijos momentą, veikiame pagal
tokį algoritmą:
figūrą skaidome į tokias dalis, kurių plotų inercijos momentai yra lengvai išreiškiami
formulėmis — į stačiakampius, trikampius, skritulius ir pan.;
apskaičiuojame kiekvienos sudėtinės dalies ploto inercijos momentą kurios nors ašies
(geriausia — tos dalies centrinės ašies) atžvilgiu; visų dalių ašis parenkame lygiagretes viena
kitai (o jei tai patogu — tai lygiagretes būtent tai ašiai, kurios atžvilgiu reikia apskaičiuoti
visos figūros inercijos momentą);
visų sudėtinių dalių inercijos momentus perskaičiuojame kurios nors vienos ašies atžvilgiu –
tam naudojame (6.15) ir (6.16) formules arba – jeigu prieš tai buvome pasirinkę dalių
centrines ašis – paprastesnes (6.17) ir (6.18) formules; jeigu ašis, kurios atžvilgiu turime
apskaičiuoti figūros ploto inercijos momentą, yra lygiagretė pasirinktosioms sudėtinių dalių
ašims, tai būtent jos atžvilgiu visus inercijos momentus ir perskaičiuojame;
sudėję visų dalių inercijos momentus, apskaičiuotus tos pačios ašies atžvilgiu, turime jau
visos figūros inercijos momentą tos ašies atžvilgiu; įsidėmėkite: jokiu būdu negalima
sumuoti inercijos momentų, kai jie apskaičiuoti ne tos pačios ašies atžvilgiu;
jeigu ašis, kurios atžvilgiu apskaičiavome inercijos momentą, nesutampa su užduotyje
nurodyta ašimi, o yra nuo pastarosios pasisukusi kokiu nors kampu, inercijos momentą
perskaičiuokite pagal formulę (6.19) ar (6.20).
Pravartu įsidėmėti dar vieną kai kurių plokščiųjų figūrų savybę. Jei figūra turi daugiau kaip dvi
simetrijos ašis, tai svarbiausiosiomis ašimis yra ne tik šios simetrijos ašys, bet ir visos kitos ašys, einančios
per simetrijos centrą. Visų tokių ašių atžvilgiu ašiniai inercijos momentai yra vienodi (t.y. inercijos momento
reikšmė nekinta sukant ašis). Figūrų su keliomis simetrijos ašimis pasitaiko dažnai – tai skritulys, kvadratas,
lygiakraštis trikampis ir t.y. (6.6 pav.).

6.6 pav.
Kai kuriems skaičiavimams pravartu turėti dar vieną skerspjūvio figūros geometrini rodiklį — inercijos
spindulį.
Inercijos spinduliu kurios nors ašies atžvilgiu vadinamas dydis, lygus kvadratinei šakniai iš santykio
tarp figūros inercijos momento tos ašies atžvilgiu ir figūros ploto:
A
I
i
x
x
= ,
A
I
i
y
y
= . (6.25)
Inercijos spindulys matuojamas ilgio vienetais (m, cm) ir išreiškia savotišką vidutinį figūros ploto
atstumą (atokumą) nuo ašies. Padauginę figūros plotą iš inercijos spindulio kvadrato, gauname inercijos
momentą: I
x
=Ai
2
x
. Inercijos spindulys visada teigiamas dydis. Inercijos spindulys svarbiausiųjų ašių atžvilgiu
vadinamas svarbiausiuoju inercijos spinduliu.
6.4. Skerspjūvio atsparumo momentai
Konstrukcijų elementų stiprumo skaičiavimas paprastesnis, kai vartojame dar vieną geometrinį rodiklį —
skerspjūvio atsparumo momentą — skerspjūvio inercijos momento ir atokiausio taško koordinatės santykį.
Skerspjūvio ašiniu atsparumo momentu vadinamas skerspjūvio inercijos momento tos ašies atžvilgiu ir
skerspjūvio labiausiai nutolusio nuo tos ašies taško koordinatės (didžiausio atstumo) santykis (6.7 pav.):
max
y
I
W
x
x
= ,
max
x
I
x
y
= W . (6.26)
Skerspjūvio poliniu atsparumo momentu vadinamas skerspjūvio polinio inercijos momento ir
labiausiai nutolusio taško polinės koordinatės (didžiausio atstumo nuo poliaus) santykis (6.7 pav.):
max
ρ
p
p
I
W = . (6.27)
Atsparumo momentai matuojami trečiojo laipsnio (kubiniais) ilgio vienetais (m
3
, cm
3
), jie visada teigiami.
Ašiniai atsparumo momentai paprastai skaičiuojami centrinių skerspjūvio ašių atžvilgiu.

6.7 pav.
Pravartu įsidėmėti kai kurių paprastų, dažnai pasitaikančių skerspjūvių atsparumo momentų išraiškas:
stačiakampio (6.8, a pav.):
6
2
bh
x
= W , (2.28)
skritulio:
32
3
d
x
π
= W , (2.29)
skritulio:
16
3
d
p
π
= W . (2.30)
Kai skaičiuojame sudėtinės skerspjūvio figūros atsparumo momentą, visų pirma apskaičiuojame jos
inercijos momentą ir jį dalijame iš labiausiai nutolusio figūros taško atstumo:
max
y
I
W
xi
x

= .
Įsidėmėkite: klaidinga yra (išskyrus retas išimtis) skaičiuoti sudėtinės figūros atsparumo momentą,
sudedant (ar atimant) atskirų sudėtinių dalių atsparumo momentus. Įpraskite niekada nesumuoti atsparumo
momentų. Sumuokite inercijos momentus.
Kai skerspjūvio centras yra ne per vidurį (kai ašis, kurios atžvilgiu skaičiuojamas atsparumo
momentas, nėra figūros simetrijos ašis), gali būti nustatomi du atsparumo momentai — dalijant inercijos
momentą iš taškų, labiausiai nutolusių į abi puses nuo ašies, atstumų (6.8, b pav.):
1
y
I
W
x
x
= ′ ,
2
y
I
x
x
= ′ ′ W .

6.8 pav.
Dažniausiai tokių dvejopų atsparumo momentų prireikia, skaičiuojant lenkiamų elementų stiprumą.
Šiuose elementuose vienoje pusėje yra tempiami sluoksniai, kitoje — gniuždomi. Pažymėję labiausiai
nutolusio tempiamo sluoksnio atstumą y
t
, o labiausiai nutolusio gniuždomo — y
c
, gauname
t
x
t
y
I
W = ,
c
x
c
y
I
= W .
7. ŠLYTIS. KIRPIMAS.SUKIMAS
7.1. Šlyties deformacija konstrukcijų elementuose
Kas yra šlyties (arba kampinė) deformacija, išsiaiškinome jau anksčiau. Žinome, kad šios
deformacijos priežastis yra tangentiniai Įtempimai; kol įtempimai nėra pernelyg dideli, kol jie proporcingi
deformacijoms, galioja (1.16) priklausomybė (Huko dėsnis šlyčiai): τ=Gγ. Žinome taip pat, kad nuo
tangentinių įtempimų priklauso tik trys įrąžos - dvi skersinės jėgos Q
x
, Q
y
ir sukimo momentas T. Taigi, ir
šiame skyriuje nagrinėsime strypus, kurių skerspjūviuose veikia skersinės jėgos arba sukimo momentai.
Labai reta tokių konstrukcijų elementų, kurių skerspjūviuose būtų tik skersinės jėgos ar tik
sukimo momentai. Dažniausiai greta šių įrąžų veikia lenkimo momentai, o kai kada ir ašinės jėgos. Taigi
reta elementų, kurių skerspjūviai būtų be normalinių įtempimų. Tačiau kai tie normaliniai įtempimai
nedideli, palyginus su tangentiniais, galime jų nepaisyti. Tada darome kai kurias išvadas apie elementų
stiprumą bei standumą, nagrinėdami vien skersines jėgas arba vien sukimo momentus ir vien šių įrąžų
sąlygojamas šlyties deformacijas.
Konstrukcijos elemento deformavimas vien skersinėmis jėgomis vadinamas kirpimu,
deformavimas vien sukimo momentais - sukimu (tiksliau būtų - grynuoju sukimu).
Nors vienu ir kitu atveju veikia skirtingos įrąžos ir pats deformavimo vaizdas skirtingas, abu
deformavimo būdus sieja šlyties deformacija. Ir kerpamo, ir sukamo elemento įtempimų būvis tas pats -
grynoji šlytis, aprašytoji 4.2 poskyrio pabaigoje.
Beje, kai siekiama ištirti kurios nors medžiagos priešinimąsi šlyties deformacijai, nustatyti šlyčiai
skirtus mechaninius medžiagos rodiklius (pavyzdžiui, projektinį stiprį R
s
), atliekamas sukimo bandymas -
plonoje sukamo vamzdžio sienelėje šlyties deformacija būna tikrai gryna.
7.2. Kirpimas
Net teoriškai neįmanoma sukurti tokio apkrovimo, kad konstrukcijos elemente arba bent jo ruože
veiktų vien skersinės jėgos, nebūtų kitų įrąžų. Kai elementą veikia tiktai dvi ar kelios didelės jėgos,
nukreiptos skersai elemento viena priešais kitą ir atstumai tarp tų jėgų labai maži (7.1, a pav., atstumas e),
ruoželyje tarp tų jėgų lenkimo momentas yra pernelyg mažas (M≤Fe), galime jo nepaisyti, galime tarti,
kad čia deformaciją lemia tik skersinė jėga. Skersinės jėgos veikiamas ruoželis tarp jėgų pašlyja (7.1, b
pav.; čia Q=F), o kai skerspjūviuose tangentinių įtempimų ir susijusių su jais plastinių deformacijų
reikšmės tampa labai didelės, medžiaga jų nebeatlaiko, suyra, konstrukcijos elementas nukerpamas.

7.1 pav.
Ryšys tarp skersinės jėgos ir įtempimų žinomas iš 1.5 poskyrio:

=
A
dA Q τ ,
(čia nerašome indeksų, kurie prie Q ir τ būtų vienodi - arba x, arba y). Radę pjūvio metodu įrąžą Q,
norime nustatyti kol kas nežinomus dydžius - tangentinius įtempimus. Integralą išspręsti galime tik
žinodami, kaip, pagal kokį dėsnį šie įtempimai yra pasiskirstę kerpamojo elemento skerspjūviuose. Deja,
šio pasiskirstymo dėsniai nėra paprasti, nėra lengvai apibrėžiami. Tačiau mums dažniausiai rūpi ne bet
kokia deformavimo (kirpimo) stadija, o ribinė, galutinė - elemento suirimo (nukirpimo) fazė. Kai
medžiaga visame skerspjūvyje nebeatlaiko tangentinių įtempimų, visuose skerspjūvio taškuose jau būna
išsivysčiusios plastinės deformacijos, o plastinio deformavimosi metu (ties plastinių medžiagų takumo
aikštele, žr. 3.2 poskyrį) įtempimai suvienodėja, išsilygina. Taigi, jeigu nagrinėjame beyrantį,
benukerpamą elementą, galime daryti prielaidą, kad jo skerspjūvyje
A
const = τ .
Pastovų dydi τ galime iškelti prieš integralo ženklą, ir tada skersinės jėgos ir įtempimo
priklausomybė paprasta. Visų dydžių, susijusių su kirpimu, simbolius indeksuojame raide s (angl. shear -
kirpimas, šlytis):
s
s
s
A
Q
= τ (7.1)
čia simboliu Q
s
žymime kirpimo jėgą (dažniausiai ji atitinka skersinę jėgą), o simboliu A
s
- kerpamąjį
plotą. Šitaip traktuodami simbolius, galėsime (7.1) formulę naudoti ne tik skersinės jėgos poveikiui, bet ir
kitiems kirpimo atvejams nagrinėti (kai kurie konstrukcijų elementai būna kerpami ne skersai, o išilgai ar
įstrižai).
Mediena ir kitos sluoksninės medžiagos nevienodai priešinasi kirpimui: jos yra anizotropinės.
Skersai sluoksnių tokių medžiagų elementus perkirpti sunku, tuo tarpu išilgai sluoksnių jie lengvai skyla.
Būtent toks kirpimas (kirpimas išilgai sluoksnių) dažnai vadinamas skėlimu. Žinoma šį. kerpamąjį
skėlimą reikia skirti nuo skėlimo pleištu (pvz. kirviu), kai sluoksnis nuo sluoksnio yra ne nukerpamas, ne
nustumiamas, bet atplėšiamas.
7.3. Glemžimas
Kai kirpimo jėgos yra lemiamos, jos yra didelės ir dažniausiai būna pasiskirsčiusios mažame
konstrukcijos elemento paviršiaus plote (dviejų detalių sąlyčio plote). Toks intensyvus mažo sąlyčio ploto
spaudimas sukelia ypatingą ir nepageidaujamą paviršinių sluoksnių deformavimąsi: medžiaga tarytum
ištrykšta iš po slegiančios detalės (7.2, a pav.). Prisiminkite, kaip atrodo drėgnas paupio smėlis po jūsų
kulnu ir aplink jūsų pėdos įspaudą. Pasižiūrėkite, kaip atrodo kalto ar kito įrankio daužomoji dalis (7.2, b
pav.). Varžtai ar kniedės, stipriai spausdamiesi į sujungtų elementų skylių pakraštį, panašiai deformuoja
tų skylių paviršių, apskritos skylės pasidaro ovalinės (7.2, c pav.), ir tokia konstrukcijos jungtis ima
klibėti, tampa nebepatikima.

7.2 pav.
Toks sutelktinis mažo sąlyčio ploto gniuždymas vadinamas glemžimu.
Glemžimas susijęs ne su tangentiniais, bet su normaliniais (gniuždomaisiais) įtempimais. Ir jokiu
būdu jis nesietinas su šlyties deformacija. Čia, šiame (šlyties) skyriuje glemžimą nagrinėjame tik dėl to,
kad jis dažnai lydi kirpimą, tik dėl to, kad dažno kerpamo elemento stiprumą būtina tikrinti ir glemžimo
atžvilgiu.
Glemžiamieji įtempimai yra atskiras sąlyčio (kontaktinių) įtempimų atvejis. Pastarieji bus
aptariami vėliau. Glemžiamasis įtempimas yra tarsi vidutinis sąlyčio įtempimas. Mat, įtempimai detalių
sąlyčio plote pasiskirsto gana sudėtingai (ypač kai sąlyčio paviršius kreivas, 7.2, d pav.). Todėl yra
priimta glemžiamuoju įtempimu laikyti glemžimo jėgos F
p
santykį su projektiniu glemžiamuoju plotu A
p
.
Projektinis plotas yra tikrojo sąlyčio ploto projekcija į plokštumą, statmeną glemžimo jėgai (7.3 pav.; čia
A
p
=td). Glemžiamojo įtempimo simbolis dažniausiai indeksuojamas raide p (angl. pressure - spaudimas)
arba raide b (angl. bearing - atraminis, glemžiamasis). Taigi, glemžiamasis įtempimas
p
p
p
A
F
= σ . (7.2)

7.3 pav.
Nors, kaip jau tarėme, (7.2) formule apskaičiuotas dydis tėra vidutinė įtempimų reikšmė, bet jis
visiškai tinka konstrukcijų stiprumui skaičiuoti, kadangi konstrukcinių medžiagų projektinis
glemžiamasis stipris (ar leistinasis įtempimas) nustatomas taip pat pagal vidurkį.
7.4. Kerpamų ir glemžiamų jungčių skaičiavimas
Stiprumas kirpimo požiūriu turi būti skaičiuojamas konstrukcijų elementų, kurie sujungti varžtais,
kaiščiais, kniedėmis, virintinėmis užleistinėmis siūlėmis, klijais, įkirčiais ir pan. Beveik visose tokiose
jungtyse (išskyrus virintines siūles bei klijų sluoksnius) kyla ir glemžimo pavojus.
Stiprumo sąlygomis reikalaujama, kad kerpamieji ir glemžiamieji įtempimai, išreikšti (7.1) ir
(7.2) formulėmis, neviršytų atitinkamo projektinio stiprio:
kerpamieji:
s
s
s
s
R
A
Q
≤ = τ , (7.3)
glemžiamieji:
p
p
p
p
R
A
F
≤ = σ . (7.4)
Šioms sąlygoms kirpimo ar glemžimo jėga paprastai lengvai randama (pjūvio metodu). Keblumų
ir klaidų pasitaiko skaičiuojant kerpamąjį arba glemžiamąjį plotą; todėl ir panagrinėsime, kaip tuos plotus
įvairiose sandūrose rasti.
Varžtinės jungtys. Kai varžtais jungiami keli tempiamieji elementai (7.4, a pav.), jų tempimo (ar
gniuždymo) jėgos varžtą (ar kelis varžtus) veikia kaip kirpimo, jėgos. Jeigu varžtas šių jėgų neatlaiko, jis
suyra, sukarpomas keliais pjūviais į du ar net kelis gabalus (kaip 7.4, b paveikslėlio, šio pavyzdžio
kerpamųjų pjūvių skaičius k=4). Kai varžto skersmuo d, vieno varžto kerpamasis plotas A
s1
=kπd
2
/4, o
jeigu kirpimo jėga Q
s
tenka ne vienam, o keliems (n) varžtams, tai tą jėgą atitinkantis kerpamasis plotas
A
s
=nA
s1
=nkπd
2
/4. (7.5)
Šią ploto išraišką ir reikia įrašyti į stiprumo sąlygą (7.3), o iš jos jau galima spręsti, kiek varžtų
(arba kokio skersmens varžtų) reikia tai jungčiai.

7.4 pav.
Turi būti garantuotas ir glemžiamasis varžtinės jungties stiprumas. Viena varžto pusė liečiasi su
vienais jungiamaisiais elementais, kita - su kitais. Tokiu būdu, egzistuoja du varžto sąlyčio su elementais
plotai: A’
p
ir A”
p
, (7.5 pav.).

7.5 pav.
Ir vieną, ir kitą sąlyčio plotą veikia vienodos glemžimo jėgos (pagal 7.3, a pav.: plotą A’
p
glemžia
jėga F’
p
=F/3+F/3+F/3=F, plotą A”
p
- jėga F”
p
=F/2+F/2=F). Taigi, kelių (n) varžtų projektinis
glemžiamasis plotas, nustatytas pagal 7.3 ir 7.5 paveikslus, yra
( )
( )

+ = ′ ′
+ + = ′
=
.
,
4 2
5 3 1
t t nd A
t t t nd A
A
p
p
p
(7.6)
Kadangi glemžimo jėgos F’
p
ir F”
p
vienodos, tai didesni glemžiamieji įtempimai yra tame
sąlytyje, kurio plotas mažesnis, todėl į stiprumo sąlygą (7.4) įrašyti reikia A
p
,
min
, t.y. tą iš dviejų (A’
p
ir
A”
p
), kuris mažesnis.
Varžto ir jungiamų elementų sąlyčio plotą 7.5 paveikslėlyje nubraižėme ant varžto, nors lygiai
toks pat plotas (ir lygiai tokių pat glemžiamųjų įtempimų veikiamas) yra ir elementų skylių paviršiuje.
Nepamirškime, kad glemžiamasis įtempimas yra sutartinis (vidutinis) poveikio parametras. Varžtinės
jungtys suyra arba nukirpus varžtą, arba išplėšus jungiamą elementą. Tas išplėšimo pavojus priklauso nuo
jungiamojo elemento skylių padėties (jų atstumo nuo elemento pakraščio) ir nuo glemžiamųjų įtempimų.
Pagaliau sandūra tampa nepatikima jau tada, kai skylės (dar neišplėštos) dėl glemžiamųjų įtempimų
pasidaro pailgos, ovalinės. Taigi, šių įtempimų didumą reikia apriboti visų pirma jungiamuosiuose
elementuose. Todėl ir į stiprumo sąlygos - nelygybės (7.4) - dešiniąją pusę dažniausiai įrašomas ne
varžto, bet jungiamojo elemento projektinis glemžiamasis stipris.
Virintinės jungtys. Čia kalbėsime tik apie užleistines virintines jungtis (7.6, a pav.), nes būtent
tokių jungčių siūlės suyra dėl kirpimo jėgų. Besipriešinantis apkrovoms siūlės skerspjūvis yra artimas
trikampiui (7.6, b pav.), o siauriausias tokios siūlės pjūvis (per kurį siūlė gali būti nukirpta) yra 0,7h
pločio (čia h - siūlės statinis). Todėl projektinis kerpamasis kertinės virintines siūlės plotas yra
A
s
=0,7hL, (7.7)
čia L - visas siūlės ilgis. Ši ploto išraiška gali būti ir kitokia, ji priklauso nuo virinimo būdo ir kitų
faktorių.
Kai virintinė jungtis (7.6, a pav.) suyra, jos vaizdas gali būti maždaug toks, kaip parodyta 7.6, c
paveikslėliu.

7.6 pav.
Įkirčiai. Ir kirpimo (skėlimo), ir glemžimo poveikiai labai svarbūs medinių konstrukcijų jungčių
stiprumo skaičiavimui. Ypatingas šio skaičiavimo bruožas yra tas, kad mediena - anizotropinė medžiaga
(jos savybės vienokios išilgai sluoksnių, kitokios - skersai), todėl reikia atidžiai žiūrėti, kuria kryptimi
veikia skėlimo ar glemžimo jėga pagal tai nustatyti projektinį stiprį. Jeigu jungties forma sudėtinga,
kerpamajam plotui nustatyti visada praverčia suardytos jungties brėžinys (kaip 7.7 pav.).

7.7 pav.
Klijuotinės jungtys. Čia kalbėsime apie tas jungtis, kuriose jėgos veikia išilgai, o ne skersai klijų
sluoksnio, t.y. jos stengiasi du suklijuotus paviršius pastumti (ar pasukti) vieną kitu, o ne atplėšti vieną
nuo kito. Tokiu atveju klijų sluoksnio plotas ir yra kerpamasis plotas A
s
, rašytinas į stiprumo sąlygą (7.3),
o projektinis stipris R
s
nustatomas pagal klijų savybes.
7.5. Sukamas skritulinio skerspjūvio strypas. Įtempimai, deformacijos, poslinkiai
Nagrinėsime grynąjį sukimą - strypo deformavimą vienintele įrąža sukimo momentu. Tik tuo
atveju, kai sukamo strypo skerspjūvis skritulinis arba žiedinis, strypo skerspjūviai neišsikraipo, galioja
plokščiųjų pjūvių hipotezė ir galima įrodyti, kad visuose strypo taškuose yra grynosios šlyties
deformacija, o įtempimai bet kuriame skerspjūvio taške k išreiškiami gana paprasta formule:
k p
k
I
T
ρ
τ = , (7.8)
čia T - skerspjūvyje veikiantis sukimo momentas, I
p
- skerspjūvio ploto polinis inercijos momentas, ρ
k
-
taško k atstumas nuo skerspjūvio centro. Tangentinio įtempimo kryptis visada statmena spinduliui, kuris
jungia skerspjūvio centrą su tašku, kuriame veikia įtempimas. Iš (7.8) formulės matyti, kad tangentiniai
įtempimai skerspjūvyje pasiskirsto pagal tiesinę priklausomybę (7.8 pav.) - jie lygūs nuliui skerspjūvio
centre ir turi didžiausią reikšmę skerspjūvio periferijoje, pakraštyje. Įrašę vietoj ρ
k
didžiausio spindulio
ρ
max
reikšmę ir žinodami polinio atsparumo momento išraišką W
p
=I
p

max
, išreiškiame didžiausią
tangentinį įtempimą:
p
W
T
=
max
τ . (7.9)

7.8 pav.
Vien sukimo momentų veikiamas strypas lieka tiesus, tik jo skerspjūviai pasisuka apie z ašį
vienas kito atžvilgiu. Sukamo strypo deformavimosi ties bet kuriuo jo skerspjūviu intensyvumą apibūdina
santykinis sąsūkis
p
GI
T
= θ , (7.10)
čia T - nagrinėjamajame strypo skerspjūvyje veikiantis sukimo momentas, G - strypo medžiagos
šlyties modulis, I
p
- skerspjūvio polinis inercijos momentas. Santykinis sąsūkis matuojamas kampo
vienetais, tenkančiais strypo ilgio vienetui (pavyzdžiui, radi anais metrui).
Santykinis sąsūkis yra apibendrintoji sukamo strypo deformacija. Palyginkite jo išraišką
(7.10) su tempiamo strypo išilginės deformacijos išraiška (2.6): abiejų išraiškų skaitiklyje yra įrąža,
o vardiklyje – medžiagos mechaninio rodiklio ir skerspjūvio geometrinio rodiklio sandauga.
Pastaroji sandauga (GI
p
) kai kada vadinama strypo skerspjūvio sukamuoju standumo modulius arba
standžiu (kuo didesnė ši sandauga, tuo standesnis strypas, tuo mažiau jis susisuka).
Bet kuris strypo skerspjūvis kito kurio nors skerspjūvio atžvilgiu pasisuka kampu
∫ ∫
= =
L
p
L
dz
GI
T
dz
0 0
θ ϕ , (7.11)
čia L - atstumas tarp nagrinėjamųjų skerspjūvių. Tik tuo atveju, kai visame tame strypo ruože santykinis
sąsūkis yra pastovus dydis (t.y. kai T=const, G=const, I
p
=const), galima kampą ϕ išreikšti be integralo:
L
GI
T
L
p
= =θ ϕ . (7.12)
Jeigu reikia nustatyti, pavyzdžiui, kokiu kampu ϕ pasisuka vienas strypo galas kito galo atžvilgiu,
reikia visą sukamo strypo ilgi suskaidyti į ruožus, kurių kiekvieno santykinis sąsūkis būtų pastovus,
apskaičiuoti kiekvieno ruožo susisukimo kampą ϕ
j
, o visas ieškomasis kampas
∑ ∑ ∑
= = =
= = =
n
j
j
pj j
j
n
j
j j
n
j
j
L
I G
T
L
1 1 1
θ ϕ ϕ . (7.13)
Kampas ϕ yra analogiškas tempiamo (gniuždomo) strypo ilgio pokyčiui ∆L (žr. 2.4 poskyrį). Juo
naudojamės, kai reikia nustatyti kurio nors skerspjūvio kampinį poslinkį. Sukamų strypų kampinių
poslinkių skaičiavimo metodika analogiška tempiamų strypų poslinkių skaičiavimui (žr. 2.5 poskyrį).
Lig šiol nesirūpinome, kaip nustatoma ta vienintelė įrąža – sukimo momentas T,
pasitikėjome pjūvio metodu bei pusiausvyros lygtimis. Tačiau būna taip įtvirtintų sukamų strypų,
kad, deja, šių lygčių nepakanka. Tai – statiškai neišsprendžiamieji sukami strypai. Tokiems
strypams tenka rašyti papildomas geometrines deformavimo lygtis, panašias į tempiamų bei
gniuždomų strypų deformavimo lygtis, nagrinėtas 2.9 poskyryje. Grynojo sukimo veikiamas
statiškai neišsprendžiamas strypas dažniausiai yra abiem galais standžiai įtvirtintas, ir jo geometrinė
lygtis yra analogiška (2.28) lygčiai:
0
1 1
= =
∑ ∑
= =
n
j
j
n
j
j j
L ϕ θ . (7.14)
Šia lygtimi konstatuojame, kad strypo galai nepasisuka vienas kito atžvilgiu (nes jie abu
įtvirtinti, abu nejuda).
Greta pusiausvyros lygčių, geometrinių deformavimo lygčių parašome dar fizikines
deformavimo lygtis - jas atstoja išraiškos (7.10) arba (7.12). Spręsdami visas lygtis drauge, randame
įrąžas (sukimo momentus), deformacijas (santykinius sąsūkius), o po to, jei reikia, - ir įtempimus.
Strypui susukti reikia energijos. Ta energija idealiai tampriame strype susikaupia potencinės
energijos pavidalu. Susukto strypo potencinė deformavimo energija išreiškiama puse įrąžos,
deformacijos ir ilgio sandaugos (tai įrodoma analogiškai, kaip ir tempiamo strypo atveju, žr. 2.7
poskyrį): dU=tθ⋅dz/2. Įrašę santykinio sąsūkio reikšmę (7.10) ir integruodami per visą strypo ilgį,
gauname

=
L
p
dz
GI
T
U
0
2
2
,
o kai visame strype (arba jo ruože) sukimo momentas T=const ir standis GI
p
=const, susukto
strypo potencinė deformavimo energija
p
GI
L T
U
2
2
= . (7.15)
7.6. Sukamų skritulinio skerspjūvio strypų stiprumas ir standumas
Sukamo strypo įtempimų būvis yra grynoji šlytis. Įtempimų pasiskirstymą tokio strypo
įvairiuose pjūviuose rodo brėžinys (7.9 pav.). Kai medžiaga plastiška, ji suyra dėl tangentinių
įtempimų poveikio - paprastai skerspjūvio plokštumoje (7.10 pav., a). Taip nusukamas minkšto
plieno strypas; įsivaizduokite, kaip atrodytų Jūsų rankomis nusuktas labai plastiškos medžiagos,
pavyzdžiui iš plastilino sukočiotas, strypelis.

7.9 pav.

7.10 pav.
Trapaus strypo (pvz., ketaus, stiklo) suirimą lemia svarbiausieji tempiamieji įtempimai σ
1
,
kurie atplėšia vieną strypo dalį nuo kitos. Kadangi šių įtempimų kryptis su strypo skerspjūviu
sudaro 45° kampą, tai ir atplyšta strypo dalys įstrižu pjūviu (7.10 pav., b).
Pagaliau kai sukamas sluoksniuotas strypas (pvz., medinis), lemia tangentiniai įtempimai
išilginėse sukamo strypo plokštumose - būtent dėl jų skeliamojo poveikio sluoksniai atsiskiria vienas
nuo kito, strypas sueižėja (7.10 pav., c) ir tuo būdu praranda stiprumą.
Visais šiais atvejais stiprumo sąlygomis tenka apriboti tą patį dydį - tangentinį įtempimą τ
(nes net ir σ
1
=τ). Šis įtempimas apskaičiuojamas pagal (7.8) arba (7.9) formulę. Tačiau vertinant
sukamo strypo stiprumą, reikia nepamiršti, kad grynoji šlytis yra dviašis (ne vienasis) įtempimų
būvis ir todėl greta svarbiausiojo įtempimo σ
1
savo įtaką daro ir σ
3
=-τ; taigi stiprumo sąlygą kai
kada tenka formuluoti, pasitelkiant kurią nors irimo ar plastiškumo hipotezę (5.4 poskyris).
Detaliau nagrinėti čia sukamo strypo stiprumą neverta, nes konstrukcijų elementuose tokio, grynojo
sukimo praktiškai nepasitaiko, o kai greta sukimo momento veikia dar ir kitos įrąžos, įtempimų būvis
dar sudėtingesnis; apie tokių strypų stiprumo klausimus kalbėsime sudėtingojo deformavimo
skyriuje.
Sukamo strypo standumo sąlygomis būna apribojamas arba santykinis sąsūkis, išreiškiamas
(7.10) formule, arba strypo ruožo (pavyzdžiui, viso veleno ilgio) susisukimo kampas ϕ,
apskaičiuojamas pagal (7.12) bei (7.13) formules. Standumo sąlygomis gali būti tikrinama, ar
strypas ne per daug susisuka; galimas ir projektinis uždavinys, kurį spręsdami iš standumo
sąlygos nustatome, koks turi būti strypo skerspjūvis (skersmuo), kad strypas perdaug
nesusisuktų.
8. PAPRASTASIS LENKIMAS
8.1. Paprastojo ir grynojo lenkimo sąvokos
Antrajame skyriuje nagrinėtasis tempiamas tiesus strypas pailgėja, bet lieka tiesus, nagrinėtojo
sukamo strypo ašis taip pat lieka tiesi. Tarp nagrinėtų lig šiol atvejų nebuvo tokių poveikių, dėl kurių
tiesaus strypo ašis taptų kreiva. Strypas išlinksta tik tuo atveju, kai jo skerspjūviuose veikia lenkimo
momentai M
x
ir M
y
. Lenkimo momentų veikiamas, tiesus strypas gali įslinkti bet kaip, jo ašis gali
pasidaryti net gana sudėtinga erdvine kreive. Šiame skyriuje nagrinėsime tik tokius lenkiamus tiesius
strypus, kurių skerspjūviai yra simetriški, o visos jėgos (ir apkrova, ir reakcijos) veikia vien šios
simetrijos plokštumoje. Tokiu atveju strypas linksta būtent toje jėgų plokštumoje, t.y. strypo ašis
linkdama neiškrypsta iš tos plokštumos ir tampa plokščia kreive, ne erdvine.
Tokį deformavimą, dėl kurio strypas tik išlinksta ir išlinksta tik jėgų plokštumoje, vadiname
paprastuoju lenkimu (kartais - plokščiuoju lenkimu).
Paprastąjį lenkimą sukelia vienas iš lenkimo momentų (M
x
≠0 arba M
y
≠0), dažniausiai lydimas
vienos iš skersinių jėgų (Q
y
šalia M
x
arba Q
x
šalia M
y
- taigi abi įrąžos, lenkimo momentas ir skersinė
jėga, veikia toje pačioje plokštumoje, 8.1 pav.).

8.1 pav.
Turėdami omenyje, kad paprastojo lenkimo atveju niekada nebūna dviejų lenkimo momentų bei
dviejų skersinių jėgų, šiame skyriuje kai kada net indeksų nežymėsime, rašysime tiesiog M ir Q
(žinodami, kad tai yra arba M
x
ir Q
y
, arba M
y
ir Q
x
).
Kai veikia daugiau įrąžų (pvz. kai dar ir ašinė jėga N≠0 arba kai nelygūs nuliui abu lenkimo
momentai), deformavimas nebevadinamas paprastuoju lenkimu - tai jau sudėtingojo deformavimo.
Kai visos jėgos veikia strypo simetrijos plokštumoje (kurioje yra ir išilginė strypo ašis z),
skerspjūviuose neatsiranda momentų z ašies atžvilgiu (t.y. sukimo momentų T). O kad skerspjūviuose
nebūtų ir ašinių jėgų, visos jėgos (ir apkrovos, ir reakcijos) turi būti statmenos strypo ašiai - tai dar viena
būtina paprastojo lenkimo sąlyga. Bendra išvada: paprastąjį lenkimą sukelia strypo ašiai statmenos jėgos,
veikiančios vienoje strypo simetrijos plokštumoje. Vėliau pamatysime, kad paprastojo lenkimo atvejų gali
būti ir asimetriško skerspjūvio strypuose.
Paprastojo lenkimo veikiamą tiesų strypą įprasta vadinti sija (nors kai kada sija pavadinamas ir
sudėtingiau deformuojamas strypas).
Ypatingas paprastojo lenkimo atvejis yra grynasis lenkimas - kai kiekviename skerspjūvyje
veikia vienintelė ir vienodo didumo įrąža - lenkimo momentas, o skersinių jėgų iš viso nėra.
Konstrukcijose reta strypų su grynojo lenkimo ruožais (8.2 pav.), t.y. su ruožais, kuriuose
skersinė jėga Q=0, o lenkimo momentas nelygus nuliui ir būtinai vienodo didumo, nes tai sąlygoja
diferencialinė priklausomybė dM/dz=Q=0 (tik tuo atveju, kai funkcija M=const, šios funkcijos išvestinė
prilygsta nuliui).

8.2 pav.
Nors sijos lenkimas ir nėra sudėtingas, vis tiek jos skerspjūviuose veikia dažniausiai po dvi įrąžas
- lenkimo momentas ir skersinė jėga (išskyrus retai pasitaikančius grynojo lenkimo ruožus). Taigi ir sijos
įtempimų būvis, ir jos stiprumas priklauso nuo šių dviejų irąžų bendro poveikio. Abi įrąžos (ir ypač
lenkimo momentas) nėra pastovios, kinta išilgai sijos. Būna svarbu nustatyti, kuriuose skerspjūviuose
įrąžų poveikis pavojingiausias, todėl ir įrąžų pasiskirstymo sijoje dėsniai inžinieriui rūpi.
Įrąžos ypatinguose (skaičiuojamuosiuose) pjūviuose randamos pjūvio metodu (1.4 poskyris), o jų
pasiskirstymas tarp tų skaičiuojamųjų pjūvių nustatomas pagal diferencialines priklausomybes (1.2)-(1.4):
q=-dQ/dz, Q=dM/dz, q=-d
2
M/dz
2
.
Remdamiesi šiomis priklausomybėmis, sudarome įrąžų diagramas. Būtent lenkimo atveju šios
diagramos teikia daug vaizdžios informacijos.
Dažnai mums rūpi ekstreminės įrąžų reikšmės. Jas galima nustatyti pagal sudarytas įrąžų
diagramas. Kai diagrama sudaryta iš tiesių atkarpų, ekstremumų vieta būna akivaizdi. Kai ekstremumas
yra netiesiniame diagramos ruože, jo tiksliai vietai nustatyti naudojamės matematikos taisykle: funkcijos
ekstremumas yra ties ta argumento reikšme, su kuria pirmoji funkcijos išvestinė prilygsta nuliui. Taigi,
ekstreminė lenkimo momento M(z) reikšmė yra ten, kur dM(z)/dz=0. Kadangi dM/dz=Q, tai ekstreminis
lenkimo momentas (M
max
, M
min
) yra visų pirma tuose sijos skerspjūviuose, kuriuose skersinė jėga lygi
nuliui (t.y. ties kuriais skersinių jėgų diagrama kerta ašį). Be to, ekstreminių lenkimo momento reikšmių
gali būti šalia tų skerspjūvių, prie kurių yra pridėti apkrovos jėgų momentai.
8.2. Normaliniai įtempimai
Skersinė jėga normalinių įtempimų pasiskirstymui įtakos beveik neturi. Todėl nustatysime, kaip
normaliniai įtempimai pasiskirsto skerspjūvyje grynojo lenkimo atveju (kai Q=0), o gautąją formulę
dažniausiai galėsime naudoti ir kitiems paprastojo lenkimo atvejams.
Norėdami išsiaiškinti, kokie yra geometriniai grynojo lenkimo dėsniai, atliekame tokį
eksperimentą. Tiesaus strypo šone įbrėžiame išilgines ir joms statmenas skersines tieses (8.3 pav., a).
Strypo galus apkrovę momentais (8.3 pav., b), pastebime, kad išilginės linijos išlinksta, o skersinės lieka
tiesios ir statmenos išilginėms. Galima spėti, kad plokštieji skerspjūviai (kurių kontūrą žymi šios
skersinės linijos) po deformavimo lieka plokšti ir statmeni įsunkusiai išilginei ašiai, t.y. kad galioja
plokščiųjų pjūvių hipotezė.

8.3 pav.
Paveiksle matyti, kad strypui linkstant vienoje strypo pusėje (viršuje) atstumai tarp skersinių
linijų didėja (a
1
>a), kitoje - mažėja (a
2
<a). Taigi, strypo sluoksniai vienoje pusėje ilgėja, kitoje trumpėja.
Be abejo, viduryje turi būti ir toks sluoksnis, kuris nei ilgėja, nei trumpėja (tik išlinksta).
Strypo sluoksnis, kurio .ilgis lenkimo metu nekinta, vadinamas neutraliuoju sluoksniu.
Šio sluoksnio sankirtos su skerspjūvio plokštuma linija vadinama skerspjūvio neutraliąja linija.
Paprastojo lenkimo atveju neutralusis sluoksnis (NS) yra statmenas jėgų plokštumai, o neutralioji
linija - jėgų linijai (8.4 pav.).

8.4 pav.
Remdamiesi šio poskyrio pradžioje aprašytuoju eksperimentu, galime gauti geometrinę lygtį, kuri
sieja išilginę bet kurio sijos sluoksnio deformaciją su to sluoksnio padėtimi (sluoksnio koordinate y):
y
y
χ
ρ
ε − = − = , (8.1)
čia ρ - išlinkusios išilginės strypo ašies kreivio spindulys, χ - strypo ašies kreivis.
Grynojo lenkimo geometrinę lygtį gauname, lygindami be galo trumpo (dz ilgio) sijos ruoželio
vaizdą prieš ir po deformavimo.
Darome prielaidą, kad lenkiamos sijos sluoksniai vienas kito nespaudžia, kad tarp jų (skersai
sijos) normaliniai įtempimai neveikia. Ši prielaida visiškai priimtina, kai galioja poslinkių mažumo
prielaida, t.y. kai sija išlenkiama labai mažai. Taigi tariame, kad normaliniai įtempimai veikia tik išilgai
sluoksnio (ta kryptimi sluoksnį tempia arba gniuždo). Kadangi skersinės jėgos nėra (nagrinėjame juk
grynąjį lenkimą), tai nėra ir tangentinių įtempimų, todėl skerspjūvio plokštuma yra svarbiausioji
plokštuma, o joje veikiantys normaliniai įtempimai - svarbiausieji įtempimai: σ=σ
1
, jeigu tempia (tada
σ
2

3
=0); σ=σ
3
, jeigu gniuždo (tada σ
1

2
=0). Iš trijų galimų svarbiausiųjų įtempimų nelygus nuliui tik
vienas (išilgai sijos), taigi visų sluoksnių įtempimų būvis grynojo lenkimo atveju yra vienasis, o
įtempimus su deformacijomis sieja paprasčiausia Huko dėsnio išraiška σ=Eε. Įrašę į šią išraišką
deformacijos reikšmę iš (8.1), gauname:
σ=-Eχy. (8.2)
Šitokią įtempimų reikšmę panaudojame integralinėje lenkimo momento išraiškoje (1.11).
Suprasdami, kad sijos medžiaga vienalytė (o vienalytės medžiagos tamprumo modulis E visur vienodas),
neutraliojo sluoksnio kreivis χ taip pat nepriklauso nuo skerspjūvio ploto elemento dA padėties, todėl
sandauga Eχ=const ir gali būti iškelta prieš integralo ženklą:
x
A A
x
I E dA y E dA y M χ χ σ − = − = =
∫ ∫
2
.
Iš čia galime išreikšti sijos neutraliojo sluoksnio (sijos išilginės ašies) kreivį:
x
x
EI
M
− = =
ρ
χ
1
, (8.3)
o įrašę šią reikšmę į (8.2), gauti ir formulę sijos skerspjūvio normaliniams įtempimams skaičiuoti:
y
I
M
x
x
= σ
. (8.4)
Taigi, normaliniai įtempimai bet kuriame lenkiamo strypo skerspjūvio taške yra proporcingi to
taško koordinatei, matuojamai nuo neutraliosios linijos (kuri paprastojo lenkimo atveju sutampa su
skerspjūvio centrine ašimi x). Proporcingumo koeficientas yra santykis M
x
/I
x
- lenkimo momento
neutraliosios linijos atžvilgiu ir skerspjūvio inercijos momento šios linijos atžvilgiu santykis
(įsidėmėkime, kad jeigu jėgų linija sutaptų su x ašimi, t.y. jeigu lenkiama būtų kitoje simetrijos
plokštumoje, raidės x ir y formulėje susikeistų vietomis).
Prisiminsime dar kartą, kokiomis sąlygomis remdamiesi gavome (8.4) formulę:
galioja plokščiųjų pjūvių hipotezė;
poslinkiai maži, todėl sluoksniai vienas kito nespaudžia ir įtempimų būvis vienasis;
galioja proporcingumo (Huko) dėsnis;
medžiaga vienalytė (E=const).
Jeigu bent viena šių sąlygų netenkinama, (8.4) formulė nebegalioja. Ir dar svarbu nepamiršti, kad
ši formulė skirta paprastajam lenkimui, kurio sąvoka apibrėžta 8.1 poskyryje.
Reikia atsiminti, kad paprastasis lenkimas reiškiasi, kai jėgų linija skerspjūvyje sutampa su viena
iš skerspjūvio svarbiausiųjų ašių, kai visos apkrovos ir reakcijų jėgos veikia plokštumoje, einančioje per
centrines svarbiausiąsias strypo skerspjūvių ašis (tokia plokštuma vadinama svarbiausiąja strypo
plokštuma; bet kuri išilginė strypo simetrijos plokštuma yra svarbiausioji).
Maža to - kai skerspjūvis nėra simetriškas jėgų linijos atžvilgiu, lenkiamo elemento skerspjūvyje
dėl asimetriško tangentinių įtempimų pasiskirstymo gali atsirasti sukimo momentas. Kad jo nebūtų (kad
lenkimas būtų paprastasis), jėgų linija turi sutapti ne su bet kuria svarbiausiąja skerspjūvio ašimi, o su
ašimi, einančia per vadinamąjį lenkimo centrą. Asimetriško skerspjūvio lenkimo centras nesutampa su
skerspjūvio figūros svorio centru, ir šis nesutapimas ypač reikšmingas, kai lenkiamasis elementas yra
plonasienis.
Normalinių įtempimų pasiskirstymas lenkiamo strypo skerspjūvyje vaizduojamas plokštuma,
kurios sankirtos su skerspjūviu linija yra neutralioji linija σ=0. Neutralioji linija dalija skerspjūvį (o
neutralusis sluoksnis - visą strypą) į teigiamų normalinių įtempimų (tempiamąją) ir neigiamų normalinių
įtempimų (gniuždomąją) zonas (8.5 pav.). Ties neutraliąja linija (ties skerspjūvio svorio centru)
normaliniai įtempimai lygūs nuliui, kituose taškuose jų reikšmės proporcingos taško atstumui nuo
neutraliosios linijos, o jų didžiausios reikšmės yra skerspjūvio taškuose, kurie labiausiai nutolę nuo
neutraliosios linijos (taškuose su koordinatėmis y
max
ir y
min
). Jeigu lenkimo momentas teigiamas (M
x
>0),
tai
0
max max
> = y
I
M
x
x
σ , 0
min min
< = y
I
M
x
x
σ .

8.5 pav.
Jeigu sija pagaminta iš medžiagos, kuri gerai priešinasi gniuždymui ir beveik nelaiko tempimo
jėgų (pvz. tokia medžiaga yra betonas), būtina atidžiai žiūrėti, kuri sijos pusė yra tempiama, nes būtent ją
reikia sustiprinti armatūra, pajėgia priešintis ir tempimui. Gelžbetonio sijose darbo armatūra dedama
visada į tempiamąją zoną, gniuždomojoje zonoje būna dažniau tik pagalbiniai, montažiniai armatūros
virbai.
Dažnai sijų skerspjūviai būna simetriški ir neutraliosios linijos atžvilgiu, tada |y
min
|=y
max
ir

min
|=σ
max
. Kadangi santykis I
x
/|y|
max
=W
x
(atsparumo momentui), tai tokiu atveju maksimalūs normaliniai
įtempimai
x
x
W
M
=
max
σ . (8.5)
Kai sijos skerspjūvis nėra simetriškas neutraliosios linijos atžvilgiu ir jo centras nėra ties aukščio
viduriu (8.6 pav.), gniuždomojoje ir tempiamojoje zonoje ekstreminės įtempimų reikšmės nevienodos:
jeigu tempiamos zonos aukštis h
t
mažesnis už gniuždomos h
c
, tai |σ
min
|>σ
max
. Šiuo atveju tenka skaičiuoti
dvejopą atsparumo momentą - vienas jų (W
xt
) skirtas tempiamiesiems, maksimaliems įtempimams
skaičiuoti, kitas (W
xc
) gniuždomiesiems, minimaliems:
W
xt
=I
x
/h
t
, W
xc
=I
x
/h
c
,
o po to
xt
x
W
M
=
max
σ ,
xc
x
W
M
− =
min
σ . (8.6)

8.6 pav.
Kai tokia nesimetriško skerspjūvio sija pagaminta iš medžiagos, kuri nevienodai priešinasi
tempimo ir gniuždymo poveikiams, taip pat labai svarbu atidžiai nustatyti, kurioje pusėje yra tempiamoji,
kurioje gniuždomoji zona. Nuo to priklauso, kurie ekstreminiai įtempimai didesni - gniuždomieji ar
tempiamieji, ir kurioje zonoje didesnis irimo pavojus. Pavyzdžiui, betoninių sijų skerspjūviai turi būti taip
orientuoti, kad tempiamosios zonos aukštis būtų mažesnis už gniuždomosios (8.7 pav.), t.y. plačioji sijos
pusė turi būti tempiama, o ne atvirkščiai.
Formulė (8.4) buvo gauta grynojo lenkimo atvejui (kai nėra skersinės jėgos), tačiau ji priimtina ir
daugumai kitų praktinių paprastojo lenkimo atvejų. Nors dėl skersinės jėgos poveikio skerspjūviai kiek
išsikraipo, nebegalioja plokščiųjų pjūvių hipotezė, bet normalinių įtempimų reikšmės nuo to paprastai
mažai tepakinta. Ši formulė bei iš jos gautos (8.5) ir (8.6) formulės nevartotinos tik tada, kai skersinė jėga
yra labai didelė, o lenkimo momentas labai mažas (kai deformavimui lemiamą įtaką turi būtent skersinė
jėga), pavyzdžiui, kai gana trumpą siją veikia labai didelės apkrovos jėgos. Tokį deformavimą tektų
nagrinėti sudėtingesniais tamprumo teorijos metodais.
Labai svarbu turėti tvirtus sijos normalinių įtempimų skaičiavimo įgūdžius, gerai mokėti nustatyti
ekstremines įtempimų reikšmes.

8.7 pav.
8.3. Tangentiniai įtempimai
Kai lenkiamo strypo (sijos) skerspjūvį veikia ne tik lenkimo momentas, bet ir skersinė jėga (kai
lenkimas nėra grynasis), įvairiuose skerspjūvio taškuose veikia ne tik normaliniai, bet ir tangentiniai
įtempimai. Dar daugiau - tangentinių įtempimų atsiranda ir išilginiuose sijos pjūviuose (veikia šių
įtempimų dualumo dėsnis!).
Jeigu apsiribosime sijomis, kurių skerspjūviai siauri (plotis daug mažesnis už aukštį, b<<h),
galėsime padaryti dvi prielaidas:
• tangentiniai įtempimai visame skerspjūvyje yra lygiagrečiai skersinei jėgai, τ||Q;
• tangentinių įtempimų reikšmės yra vienodos per visą skerspjūvio plotį, τ=const
b
(tai
nereiškia, kad šie įtempimai nekinta per skerspjūvio aukštį).
Padarę tokias prielaidas, gauname formulę tangentiniam įtempimui bet kuriame sijos skerspjūvio
taške k skaičiuoti (8.8 pav.):
k
k
k
Ib
S Q
= τ . (8.7)
Šioje formulėje du dydžiai nepriklauso nuo taško k padėties - tai skerspjūvyje veikianti skersinė
jėga Q (pagal 8.8 pav. - Q
y
) ir viso skerspjūvio ploto inercijos momentas I neutraliosios linijos atžvilgiu
(I
x
). Tačiau kiti du dydžiai nuo nagrinėjamo taško padėties priklauso: b
k
- materialusis skerspjūvio plotis
ties tuo tašku (matuojamas kryptimi, statmena jėgų linijai) ir S
k
- skerspjūvio dalies, esančios į vieną pusę
nuo tiesės, nubrėžtos per tašką k (lygiagrečios neutraliajai linijai), statinis momentas neutraliosios linijos
atžvilgiu. Kadangi tangentinio įtempimo ženklas visada sutampa su skersinės jėgos ženklu, tai statinis
momentas S
k
į formulę įrašomas absoliutiniu didumu.
Kadangi dažnai tenka nagrinėti kirpimo jėgas, veikiančias išilginiuose sluoksniuose, naudinga
turėti formule išreikštą šių išilginių kirpimo jėgų intensyvumą (8.8 pav.):
I
S Q
b q
k
k k
= = τ , (8.8)
čia simbolių prasmė ta pati, kaip ir (8.7) formulėje. Formulę (8.7) pirmasis 1855 m. gavo rusų inžinierius
ir mokslininkas D. Žuravskis, todėl ta formulė dažnai vadinama Žuravskio formule, o jo padaryta
prielaida apie tangentinių įtempimų vienodumą per visą plotį - Žuravskio hipoteze.
Formulėms (8.7) ir (8.8) gauti nagrinėjome labai trumpą (dz ilgio) sijos elementą, išpjautą iš sijos
dviem skerspjūviais ir vienu horizontaliu pjūviu.

8.8 pav.
Tangentiniam įtempimui sijos skerspjūvio taške k skaičiuoti taikytinas toks algoritmas:
• per skerspjūvio svorio centrą nubrėžiame neutraliąją liniją, kuri yra statmena jėgų linijai
(skersinės jėgos Q krypčiai);
• apskaičiuojame viso skerspjūvio inercijos momentą I neutraliosios linijos atžvilgiu;
• per nagrinėjamąjį tašką k nubrėžiame tiesę, lygiagretę neutraliajai linijai;
• nustatome materialųjį skerspjūvio plotį b
k
ties tašku k (materialųjį nubrėžtos per tą tašką
tiesės ilgį; žr. 8.9 pav.);
• apskaičiuojame atkirstos tiese skerspjūvio dalies statinį momentą S
k
skerspjūvio neutraliosios
linijos atžvilgiu (pasirenkame tą dalį, kurios S
k
lengviau skaičiuoti);
• pagal (8.7) formulę apskaičiuojame tangentinio įtempimo τ
k
reikšmę.

8.9 pav.
Kintant taško k vietai sijos skerspjūvyje, tangentinio įtempimo reikšmė kinta priklausomai nuo
santykio |S
k
|/b
k
, o šis santykis priklauso nuo taško k koordinatės y
k
. Maksimali įtempimo reikšmė yra ten,
kur šis santykis didžiausias:
max
max
=
k
k
b
S
I
Q
τ . (8.9)
Dažniausiai (išskyrus retas skerspjūvių formas, panašias į rombą su įstrižaine, statmena skersinės jėgos
krypčiai) tas maksimumas yra ties neutraliąja linija (būtent čia visada yra maksimali |S
k
| reikšmė).
Pavyzdžiui, stačiakampio skerspjūvio sijoje maksimalus tangentinis įtempimas (ties neutraliąja linija) yra
A
Q
2
3
max
= τ , (8.10)
skritulinio skerspjūvio -
A
Q
3
4
max
= τ , (8.11)
t.y. maksimalus įtempimas čia yra 1,50 ar 1,33 karto didesnis už vidutinę skerspjūvyje veikiančių
tangentinių įtempimų reikšmę. Kitokios formos skerspjūviams tenka apskaičiuoti |S
k
|
max
, kuris visada yra
pusės skerspjūvio (t.y. skerspjūvio dalies, esančios į vieną pusę nuo neutraliosios linijos) statinis
momentas neutraliosios linijos atžvilgiu. Standartinių profilių lentelėse dažnai yra skiltis su būtent šiomis
statinio momento reikšmėmis.
Ir nepamirškime, kad (8.7) ir (8.8) formulės tinka tik siauriems skerspjūviams, kuriems galioja
prielaida apie visų tangentinių įtempimų lygiagretumą skersinei jėgai. O ši prielaida, deja, nėra visada
patikima.
8.4. Svarbiausieji įtempimai ir įtempimų būvis
Grynojo lenkimo atveju skerspjūviuose nėra tangentinių įtempimų, taigi skerspjūvių plokštumos
yra svarbiausiosios plokštumos, o jose veikiantieji normaliniai įtempimai σ=σ
z
- svarbiausieji įtempimai.
Kitose (statmenose skerspjūviui, išilginėse) svarbiausiosiose plokštumose nėra jokių įtempimų (σ
y

x
=0),
nes daroma prielaida, kad sluoksniai vienas kito nespaudžia. Išvada - bet kuriame sijos taške iš trijų
galimų svarbiausiųjų įtempimų nelygus nuliui tėra vienas (σ
1

z
>0 arba σ
3

z
<0), įtempimų būvis visur
vienašis.
Kitais paprastojo lenkimo atvejais (kai Q≠0) skerspjūviuose veikia ir normaliniai, ir tangentiniai
įtempimai. Tačiau išilginėse plokštumose, lygiagrečiose jėgų plokštumai, nėra tangentinių įtempimų, taigi
šios plokštumos yra svarbiausiosios. Jeigu jose veiktų normaliniai įtempimai, jie būtų svarbiausieji.
Kadangi šios krypties (statmenos jėgų plokštumai) normalinių įtempimų nėra, nelygių nuliui
svarbiausiųjų įtempimų begali būti ne daugiau kaip du (plokštumose, statmenose jėgų plokštumai). Taigi
įtempimų būvis paprastojo lenkimo atveju gali būti tik vienasis arba dviašis, negali būti triašis.
Ties kraštiniais sijos sluoksniais skerspjūvyje tangentinių įtempimų nėra, veikia tik normaliniai
įtempimai: šie sluoksniai tik tempiami arba tik gniuždomi, įtempimų būvis vienašis:
σ
1

max
>0, σ
3

3
=0 (8.10 pav., 1)
arba
σ
1

2
=0, σ
3

min
<0 (8.10 pav., 2)

8.10 pav.
Ties neutraliuoju sluoksniu (8.10 pav., 3) normaliniai įtempimai skerspjūvyje lygūs nuliui, o
tangentinių įtempimų reikšmė dažnai yra maksimali. Šis grynosios šlyties atvejis (σ
z

y
=0, τ≠0) yra
ypatingas dviašis įtempimų būvis, ir svarbiausieji įtempimai prilygsta čia veikiančių tangentinių įtempimų
reikšmei:
σ
1
=τ, σ
3
=-τ, σ
2
=0,
o svarbiausiosios plokštumos sudaro 45° kampą su skerspjūvių plokštumomis (žr. 4.2 poskyrį). Kituose
sijos skerspjūvių taškuose įtempimų būvis taip pat dviašis, nes juose veikia ir normaliniai, ir tangentiniai
įtempimai. Nuo šių įtempimų reikšmių priklauso svarbiausiųjų įtempimų reikšmės ir kryptys. Panaudoję
(4.17) formulę, įrašę į ją reikšmes σ
y
=0, σ
z
=σ, τ
yz
=τ, nustatome, kad paprastojo lenkimo atveju
svarbiausieji įtempimai
( )
2 2
3 , 1
4
2
1
τ σ σ σ + ± = (8.11)

2
=0). Svarbiausiųjų įtempimų σ
1
ir σ
3
kryptys, taigi ir svarbiausiųjų plokštumų padėtis nustatoma
formule, gauta iš (4.18) formulės:
σ
τ
β
2
2 = tg . (8.12)
Nuosekliai sujungę gretimų taškų svarbiausiųjų įtempimų kryptis, gautume vadinamąsias
svarbiausiųjų įtempimų trajektorijas (8.11 paveikslėlyje ištisinėmis linijomis išbrėžtos maksimalių
įtempimų σ
1
trajektorijos, brūkšninėmis - minimalių σ
3
). Šios trajektorijos vaizdžiai rodo ekstremaliųjų
įtempimų kryptis ir padeda konstruoti lenkiamąjį elementą. Pavyzdžiui, gelžbetonio sijose dedama
alkūninė armatūra dažnai nukreipiama palei σ
1
trajektorijas (kad padėtų betonui priešintis didžiausiems
tempiamiesiems įtempimams, 8.12 pav.), o aukštų metalinių sijų sieneles reikėtų standinti įstrižomis
briaunomis, lygiagretėmis σ
3
trajektorijoms (kad dėl gniuždomųjų įtempimų nekluptų; kadangi keblu
tokias įstrižas sąstandas padaryti, dažniau jos daromos statmenos sijos ašiai).

8.11 pav.

8.12 pav.
8.5. Sijų stiprumas
Stiprumas turi būti garantuotas kiekviename sijos taške, o stiprumo sąlygos išraiška priklauso nuo
įtempimų būvio ties tuo tašku. Nors beveik ties visais sijos taškais įtempimų būvis dviašis, daugeliu
praktiškų atvejų lemiamas yra kraštinių sijos sluoksnių stiprumas, o čia įtempimų būvis vienašis ir
stiprumo sąlyga reiškia normalinių įtempimų apribojimą medžiagos stiprumo rodikliu - projektiniu
stipriu:
σ
max
≤R
t

tempiamojo sluoksnio (8.10 pav., 1) arba

min
|≤R
c

gniuždomojo sluoksnio (8.10 pav., 2). Įrašę ekstreminių normalinių įtempimų reikšmes iš (8.5) ir (8.6)
formulių, gauname plačiausiai naudojamas lenkiamo strypo (sijos) stiprumo sąlygas:
t
R
W
M
≤ =
max
σ , (8.13)
kai skerspjūvis simetriškas neutraliosios linijos atžvilgiu (W=W
t
=W
c
; čia paprastai R=R
t
, nes dažniausiai
R
t
≤R
c
), ir
t
t
R
W
M
≤ =
max
σ , (8.14)
bei
c
c
R
W
M
≤ =
min
σ , (8.15)
kai W
t
≠W
c
. Šiose stiprumo sąlygose yra praleisti lenkimo momentų ir atsparumo momentų simbolių
indeksai, nurodantieji skerspjūvio ašį (x, y): suprantama, kad prie abiejų simbolių indeksai turi būti
vienodi (jeigu sijoje veikia lenkimo momentai x ašies atžvilgiu, tai ir atsparumo momentas nustatomas x
ašies atžvilgiu). Šiose sąlygose praleisti ir papildomi koeficientai, kuriais patikslinami konkrečių
konstrukcijų stiprumo reikalavimai (galime tarti, kad čia, šiame vadovėlyje, šie koeficientai laikomi esą
lygūs vienetui).
Stiprumo sąlyga (8.13), kaip ir analogiškos (8.14) bei (8.15), susieja tris dydžius. Kai du iš jų
žinomi, trečiąjį galima nustatyti. Kai žinome sijos skerspjūvio atsparumo momentą W ir medžiagos stiprį
R, galime rasti, kokio didumo lenkimo momentą M tas skerspjūvis gali atlaikyti (t.y. galime išspręsti
laikomosios galios nustatymo uždavinį). Svarbiausias yra projektinis stiprumo uždavinys - kai pagal
žinomą apkrovą (lenkimo momentą M) ir numatomą medžiagos stiprį R nustatome, kokio skerspjūvio turi
būti sija (koks turi būti jo atsparumo momentas W).
Nėra reikalo stiprumo sąlygą (8.13) tikrinti visuose skerspjūviuose, kai jie vienodi (kai visa sija
vienodo skerspjūvio), pakanka garantuoti stiprumą toje vietoje, kur lenkimo momentas ekstrėminis. Todėl
dažniausiai sijos stiprumo sąlyga reiškiama taip:
R
W
M

max
. (8.16)
Kai skerspjūvis nėra per visą sijos ilgį vienodas, taip pat kai jis nėra simetriškas neutraliosios
linijos atžvilgiu, o ypač kai medžiaga nevienodai priešinasi tempimui ir gniuždymui (R
t
≠R
c
), vienos
sąlygos nepakanka, tenka nustatyti visus kraštinius pavojinguosius sijos taškus ir visur garantuoti
reikiamą stiprumo atsargą.
Nors dažniausiai visos sijos stiprumą lemia kraštinių sluoksnių normaliniai įtempimai, vis dėlto
nereikia pamiršti ir tangentinių įtempimų. Reikia tikrinti sijos kerpamąjį stiprumą neutraliajame
sluoksnyje arba arti jo, nes būtent čia tangentiniai įtempimai didžiausi. Stiprumo sąlyga apriboja
tangentinių įtempimų didumą medžiagos šlyties projektiniu stipriu R
s
:
|τ|≤R
s
. (8.17)
Pačiame sijos skerspjūvyje ši sąlyga vargu ar gali būti pažeista (nes paprastai tangentiniai
įtempimai skerspjūvyje yra daug mažesni už normalinius). Tačiau nepamirština, kad pagal tangentinių
įtempimų dualumo dėsnį tokio pat didumo (τ’=τ) įtempimai veikia statmenose plokštumose, t.y.
išilginėse sijos plokštumose, tarp sijos sluoksnių (8.13 pav.).

8.13 pav.
Jeigu išilginiai sluoksniai silpniau sukibę ir šlyčiai (kirpimui, skėlimui) mažiau priešinasi, jie gali
atplyšti, atskilti vienas nuo kito; būtent ir čia slypi sijos suirimo pavojus. Pavyzdžiui, medinė sija gali
suirti kaip tik dėl to, kad, neatlaikiusi išilginiuose sluoksniuose tangentinių įtempimų, supleišėja, sueižėja
(8.14 pav.). Dar svarbiau šių išilginių sluoksnių tangentinių įtempimų poveikį tikrinti, kai sija sudėtinė -
sudaryta iš išilginių suklijuotų ar kitaip sujungtų dalių. Tokių sijų stiprumo skaičiavimą nagrinėsime
vėlia.

8.14 pav.
Daugumai skerspjūvio taškų (tokių kaip 8.10 pav., 4 ir 5) tenka stiprumo sąlygomis apriboti
bendrą abiejų įtempimų - ir normalinių, ir tangentinių - poveikį. Tai daryti įmanoma tik remiantis kuria
nors irimo ar plastiškumo hipoteze (žr. 5.4 poskyrį). Kadangi sijos dažniausiai gaminamos iš pakankamai
plastiškų (netrapių) medžiagų, paprastai taikomos plastiškumo hipotezės. Pavyzdžiui, pagal didžiausių
tangentinių įtempimų hipotezę, pasinaudojus lenkiamo elemento svarbiausiųjų įtempimų σ
1
ir σ
3

išraiškomis (8.11), sijos stiprumo sąlyga parašoma tokia:
R ≤ +
2 2
4τ σ , (8.18)
o pagal energetinę plastiškumo hipotezę
R ≤ +
2 2
3τ σ . (8.19)
Suprantamą, nereikia šitokių stiprumo sąlygų rašyti visiems ar net daugumai sijos taškų, reikia tik
aptikti vieną ar kelis pavojingiausius taškus.
Visų pirma reikia nustatyti skerspjūvį, kuriame veikia nemažas lenkimo momentas ir nemaža
skersinė jėga. Mat, skerspjūvyje su ekstremine lenkimo momento reikšme dažniausiai skersinė jėga lygi
nuliui, o ten, kur skersinė jėga didžiausia (pavyzdžiui, prie sijos atramų) dažnai lenkimo momentas
nulinis. Todėl ir tenka nagrinėti drauge abiejų įrąžų diagramas, ieškant pavojingiausio šių įrąžų derinio
(kartais įtartinais gali būti keli skerspjūviai, jų visų stiprumo sąlygos ir rašytinos).
Kai jau pasirinktas skerspjūvis, jame ieškoma pavojingiausio taško, t.y. taško su pavojingiausiu
įtempimų σ ir τ deriniu, su didžiausia įtempimų funkcijos reikšme. Normalinių įtempimų ekstreminės
reikšmės visada yra kraštiniuose skerspjūvio taškuose, tačiau čia tangentiniai įtempimai lygūs nuliui, o
ten, kur didžiausi tangentiniai įtempimai (ties neutraliąja linija), visada σ=0. Tuo tarpu stiprumo sąlygą
rašyti reikia tokiam taškui, kuriame nemažos yra ir normalinių, ir tangentinių įtempimų reikšmės. Toks
taškas, pavyzdžiui, dvitėjame skerspjūvyje yra sienelės pakraštyje, prie pat lentynos: čia σ reikšmė yra
artima ekstreminei reikšmei, o τ taip pat nemažas.
8.6. Racionalios formos sijos
Lenkiamo elemento (sijos) formą apibrėžia jo skerspjūviai - tų skerspjūvių pavidalas ir dėsnis,
pagal kurį skerspjūviai kinta (jeigu kinta) išilgai sijos ašies. Kuo sija plonesnė (kuo mažiau medžiagos
sunaudojama jai), tuo ji racionalesnė - žinoma, jeigu jos patikimumas yra pakankamas. Čia nagrinėdami
sijos racionalumą, kreipsime dėmesį tiktai į stiprumo sąlygą (nepaisysime standumo reikalavimų).
Stiprumo sąlygoje (8.13) nuo sijos skerspjūvio formos priklauso geometrinis rodiklis - atsparumo
momentas W. Kuo didesnis šis rodiklis, tuo mažesni ekstreminiai normaliniai įtempimai, tuo didesnė
stiprumo atsarga. Taigi, skerspjūvio formos racionalumas yra tiesiog proporcingas atsparumo momento W
reikšmei. Kita vertus, kuo didesnis skerspjūvio plotas, tuo daugiau medžiagos reikia sijai padaryti, tuo
mažiau sija ekonomiška, tuo mažiau racionali. Taigi, sijos skerspjūvio racionalumas yra atvirkščiai
proporcingas ploto A reikšmei. Galutinė išvada:
sijos skerspjūvio formos racionalumas yra proporcingas dviejų skerspjūvio geometrinių rodiklių
- atsparumo momento ir ploto - santykiui
A
W
= ξ . (8.20)
Šis santykis, skerspjūvio racionalumo koeficientas ξ yra tuo didesnis, kuo skerspjūvio plotas
daugiau atitolęs nuo neutraliosios linijos. 8.15 paveikslėlyje įvairios formos skerspjūviai, kurių visų plotai
vienodi, išrikiuoti tokia eile, kad iš kairės į dešinę jų atsparumo momentai, o tuo pačiu ir racionalumo
koeficientai ξ didėja (jie lyginami su 8.16 pav. kvadratinio skerspjūvio koeficientu ξ=ξ
0
). Šios eilės
pabaigoje nubraižytas idealios formos lenkiamo elemento skerspjūvis jo tempiamoje zonoje, supleišėjus
betonui, lieka dirbti tik plieno armatūra, kurios skerspjūvio plotas A
t
, o gniuždomojoje tebelaiko ir
betonas (brėžinyje jo darbinis plotas A
c
užbrūkšniuotas). Dažniausiai sijos daromos vienodo skerspjūvio
per visą ilgį, nors būtent tokio skerspjūvio reikia tik pačioje pavojingiausioje sijos vietoje, kitur
skerspjūvis galėtų būti silpnesnis, mažesnis. Taigi, sija būtų racionalesnė (būtų mažesnio tūrio), jeigu jos
skerspjūvis visur būtų tik toks, kokio reikia stiprumui ties ta vieta garantuoti. Jeigu stiprumo sąlyga
paprasčiausia, tai reikėtų ją kiekviename skerspjūvyje patenkinti lygybės pavidalu, be jokio pertekliaus:
( )
( )
R
z W
z M
= =
max
σ ,
arba
( )
( )
R
z M
z W = . (8.21)
Tenkinančios šią sąlygą sijos vadinamos vienodo stiprumo sijomis. Matome, kad tokių sijų bet
kurio skerspjūvio atsparumo momentas turi būti proporcingas skerspjūvyje veikiančiam lenkimo
momentui. Reikia nepamiršti, kad čia racionalumas nustatomas tik pagal sijos tūrį (arba svorį),
neatsižvelgiant į išlaidas, susijusias su tokios sudėtingesnės formos sijos gamyba (sutaupyta medžiaga ne
visada kompensuoja padidėjusias gamybos išlaidas).

8.15 pav.

8.16 pav.
Stačiakampio skerspjūvio vienodo stiprumo siją nagrinėti lengviausia. Jeigu sijos skerspjūvis
stačiakampis, tai jo atsparumo momentas W(z)=b(z)⋅h
2
(z)/6. Nagrinėsime du šio rodiklio dėsningo kitimo
variantus: 1) kai b(z)=const=b ir kinta tik stačiakampio skerspjūvio aukštis; 2) kai h(z)=const=h ir kinta
tik stačiakampio skerspjūvio plotis.
Pirmojo dėsningumo atveju iš (8.21) lygybes gauname
( )
( )
R
z M
z bh
=
6
2
,
arba
( )
( )
bR
z M
z h
6
= .
Taigi skerspjūvio aukštis tuo didesnis, kuo didesnis ties tuo skerspjūviu, lenkimo momentas (nors
ta priklausomybė ir nereiškia tiesioginio proporcingumo). Tokiu būdu racionalizuota dviatramė sija
parodyta 8.17 paveikslėlyje. Ties atramomis sijos aukštis h(z) turėtų artėti į nulį, tokie nusmailinti sijos
galai suirtų dėl nemažos skersinės jėgos todėl tenka juos pastorinti, remiantis stiprumo sąlygomis (8.17),
(8.18) ar (8.19), įskaitančiomis per tangentinius įtempimus ir skersines jėgas. Punktyru brėžinyje parodyta
“sutaupytoji” sijos tūrio dalis.

8.17 pav.
Kartais, vengiant sudėtingos kreivinės formos, sijos daromos laiptuotos, iš dalies patenkinus
racionalumo reikalavimą ir priartėjus prie idealios vienodo stiprumo sijos formos (kaip, pavyzdžiui, 8.18
pav., a). Tokį laiptuotą skerspjūvių kitimą realizuoti ypač patogu, formuojant iš lakštų metalinę (varžtais
ar virintinėmis siūlėmis sujungtą) siją (8.18 pav., b).

8.18 pav.
Antrojo dėsningumo atveju iš tos pačios (8.21) lygybės gauname
( ) ( ) ( ) z M a z M
R h
z b = =
2
6
.
Čia skerspjūvio plotis yra tiesiog proporcingas lenkimo momento reikšmei (jos absoliutiniam
didumui). Tokiu būdu sukurta racionali sija parodyta 8.19 paveikslėlyje, a. Pastorinimo ties sijos galais
priežastis ta pati, kaip ir 8.17 paveikslėlio pavyzdyje.

8.19 pav.
Taip sukonstruotą vienodo aukščio siją galėtume suraižyti išilginėmis vienodo pločio juostomis ir
tas juostas sudėlioti vieną ant kitos, kaip parodyta 8.19 paveikslėliu, b. Jeigu tos juostos nesuklijuotos,
dirba atskirai, tai tokios sluoksninės sijos ir įtempimai, ir deformacijos yra tokie pat, kaip vienodo
stiprumo sijos iš 8.19 paveikslėlio, a. Taip pagaminta sija primena lingių konstrukciją (lingės būtent
tokios - racionalaus, vienodo stiprumo - daromos ne dėl medžiagos taupymo, o dėl to, kad jų standumas
nebūtų per didelis, kad jos kuo daugiau išlinkdamos amortizuotų smūginę apkrovą).
8.7. Sudėtinės sijos
Sijas tenka daryti ir sudėtas iš kelių išilginių dalių, sujungtų klijais, varžtais ir kitais būdais (8.20
pav.). Kai kada tos dalys būna iš skirtingų medžiagų (tai vadinamosios kompozitinės sijos).
Panagrinėsime tokių sudėtinių sijų skaičiavimą.
Svarbiausias šių sijų skaičiavimo ypatumas yra tas, kad atsiranda papildoma būtinybė tikrinti tų
sudėtinių išilginių dalių jungties stiprumą. Mat, išilginėse plokštumose, lygiagretėse neutraliajam
sluoksniui, veikia tangentiniai įtempimai: tai 8.20 pav. nustatėme, remdamiesi tangentinių įtempimų
dualumo dėsniu, jau 8.3 poskyryje.

8.20 pav.
Kai išilginės sijos dalys viena su kita suklijuotos ištisai plokštumomis, lygiagretėmis neutraliajam
sluoksniui (pavyzdžiui, taip, kaip 8.20 paveikslėlyje parodytoji sija iš lentų), tai tangentiniai Įtempimai
būna pasiskirstę tolygiai visame klijų sluoksnio plotyje, todėl gali būti apskaičiuoti pagal (8.7) formulę.
Tada klijuotinės jungties stiprumo sąlyga yra analogiška sąlygai (8.17):
s
k
k
k
R
Ib
QS
≤ = τ , (8.22)
tik čia R
s
yra ne medienos, ne lentų, bet klijų kerpamasis projektinis stipris. Jeigu bent vienas klijų
sluoksnis sutampa su neutraliuoju sluoksniu, tai būtent šio sluoksnio stiprumas ir tikrinamas, nes jame
tangentiniai įtempimai yra didžiausi. Jeigu ties neutraliuoju sluoksniu tokios jungties nėra, tikrinamas
stiprumas to klijų sluoksnio, kuris yra arčiausiai neutraliojo sluoksnio.
Kai sijos išilginės dalys sujungtos kitaip, ne ištisine plokštuma, stiprumui tikrinti pravartu
apskaičiuoti jungties lygyje išilgai sijos veikiančią kirpimo jėgą Q
s
,
k
apimančią kurį nors sijos ilgio ruožą.
Jeigu tame ruože vienodas skerspjūvis ir vienoda skersinė jėga Q, tokia kirpimo jėga gaunama,
padauginus iš ruožo ilgio a kirpimo jėgų intensyvumą q
k
, nustatytą (8.8) formule:
a
I
S Q
Q
k
k s
=
,
. (8.23)
Ši jėga negali viršyti jungties laikomosios galios.
Jeigu, pavyzdžiui, sijos dalys sujungtos d skersmens varžtais, kurių kiekvienas yra kerpamas ne
vienu, bet k pjūvių, varžtų skaičius ruože yra n, varžtų kerpamasis projektinis stipris R
s
, tai varžtinės
jungties stiprumo sąlyga būtų tokia:
s
k
knR
d
a
I
QS
4
2
π
≤ . (8.24)
Iš šios sąlygos paprasta nustatyti dydį a/n, kuris rodo, kokiu atstumu turi būti išdėstyti varžtai. Beje,
varžtinę jungtį būtina patikrinti ir glemžimo atžvilgiu:
p
k
tdnR a
I
QS
≤ , (8.25,
čia t
d
- projektinis glemžiamasis plotas (t=Σt
i
), R
p
- glemžiamasis projektinis stipris.
Dera nepamiršti ir to, kad jungiamose varžtais (ar kniedėmis) sijos išilginėse dalyse yra
gręžiamos skylės, tuo susilpninami kai kurie sijos skerspjūviai. Todėl, tikrinant tokios sijos stiprumą
sąlyga (8.13), į ją reikia įrašyti susilpninto skerspjūvio geometrinį rodiklį W
nt
(neto atsparumo momentą,
apskaičiuotą atmetus skylių plotą).
Jeigu sijos išilginės dalys jungiamos kertinėmis, virintinėmis siūlėmis, kurių statinis h, jų metalo
kerpamasis projektinis stipris R
s
, bendras siūlių ilgis na (n - siūlių skaičius tikrinamame skerspjūvio
lygyje; dažniausiai n=2 arba n=1), tada šių siūlių pasipriešinimas kirpimui yra lygus 0,7⋅hnaR
s
ir stiprumo
sąlyga tokia:
s
k
hnR
I
QS
7 , 0 ≤ . (8.26)
Šiuo atveju iš stiprumo sąlygos galime nustatyti būtiną siūlės statinį (aukštį).
Kai sijos dalys pagamintos iš skirtingų medžiagų, normalinių įtempimų pasiskirstymas sijos
aukštyje nebėra tiesinis. Jeigu skirtingų medžiagų sluoksniai vienas su kitu gerai sukibę ir deformuojasi
drauge, tiesinis lieka išilginių deformacijų pasiskirstymo dėsnis, nes tebegalioja plokščiųjų pjūvių
hipotezė. Tuo tarpu normaliniai įtempimai, apskaičiuoti pagal Huko dėsnį su skirtingų medžiagų
skirtingais tamprumo moduliais, proporcingi toms deformacijoms tiktai tos pačios medžiagos zonoje.
Kiek kartų medžiagos tamprumo modulis didesnis, tiek kartų ir įtempimai didesni. Todėl ties skirtingų
medžiagų riba normalinių įtempimų diagramoje būna šuolis (8.21 pav.), o jeigu medžiagų išdėstymas
nėra simetriškas, tai paprastojo lenkimo atveju neutralioji linija nebeina per skerspjūvio svorio centrą,
pasislenka link tos sijos dalies, kurios tamprumo modulis didesnis (žr. 8.22 pav.).

8.21 pav.

8.22 pav.
Savotiška sudėtine sija galėtume laikyti ir siją, pagamintą iš vienos medžiagos, bet tokios, kurios
standumas (tamprumo modulis) nevienodas tempimo ir gniuždymo atveju (E
t
≠E
c
). Tokių medžiagų
esama: tai kai kurie plastikai, net ir betonai; dažniausiai E
t
<E
c
.
Kadangi lenkimo metu neutralusis sluoksnis atskiria tempiamąją sijos zoną nuo gniuždomosios,
tokios sijos standumas abipus neutraliojo sluoksnio skirtingas. Dėl to neutralioji linija neina per
skerspjūvio svorio centrą, o yra pasislinkusi link standesnės pusės (jeigu E
t
<E
c
, - link gniuždomųjų
sluoksnių). Nors lieka galioti plokščiųjų pjūvių hipotezė, nors išilginių deformacijų pasiskirstymas
tiesinis, normalinių Įtempimų diagrama nebėra tiesinė - ji lūžta ties neutraliąja linija (8.23 pav.).

8.23 pav.
8.8. Plonasienių sijų ypatumai
Plonasienių vadinamas strypas, kurio ilgis yra daug didesnis už skerspjūvio matmenis, o
skerspjūvio plotis bei aukštis daug (keliolika) kartų didesni už sienelių storį (8.24 pav.; čia L>>b, L>>h,
b>>t, h>>t).
Kai toks strypas naudojamas kaip sija, paprastojo lenkimo atveju normaliniai įtempimai gali būti
skaičiuojami taip, kaip aptarta 8.2 poskyryje, nes nuokrypos dėl skerspjūvio konfigūracijos, dėl sienelių
plonumo būna labai nedidelės (jas aptikti galima tamprumo teorijos metodais). Tačiau įsidėmėkite: tik
paprastojo lenkimo atveju! Jeigu sijoje atsiranda sukimo momentų, skerspjūviai labai išsikreivina,
nebegalima taikyti plokščiųjų pjūvių hipotezės, nebegalima remtis 8.2 poskyrio išvadomis. Įtempimai
tokiose (sukimą patiriančiose) sijose skaičiuojami pagal specialią plonasienių strypų teoriją.

8.24 pav.
Ypatingas yra tangentinių įtempimų pasiskirstymas plonasienių sijų skerspjūviuose. Mat, 8.3
poskyryje šie įtempimai buvo nagrinėjami, padarius prielaidą, kad skerspjūvis yra siauras (b<<h). Šią
prielaidą atitinka tos plonasienės sijos skerspjūvio dalys, kurios yra ištįsusios apkrovos veikimo kryptimi
(jeigu apkrova vertikali - ji tinka vertikalioms skerspjūvio dalims, tokioms kaip dvi tėjo ar lovinio profilio
sienelė), bet tokia prielaida nedera prie skersų (horizontaliųjų) skerspjūvio dalių (prie lentynų). Šiose
horizontaliosiose juostose tangentinių įtempimų kryptys nebėra lygiagretės skersinei jėgai Q. Kai žinome
tangentinių įtempimų kryptį bent vienoje skerspjūvio dalyje, galime iškart nurodyti jų kryptį ir kitose
dalyse: tangentinių įtempimų kryptys visame plonasienės sijos skerspjūvyje sudaro nuoseklius vientisus
srautus (8.25 pav.). Lentynos taške k veikiančius tangentinius įtempimus galime apskaičiuoti pagal tą
pačią (8.7) formulę
k
k
k
Ib
S Q
= τ ,
tik šiuo atveju skerspjūvio dalis atkertama linija, kuri eina per tašką k ir yra statmena lentynos ašiai (o ne
lygiagretė neutraliajai linijai). Taigi, nustatant S
k
ir b
k
, reikia remtis schema, parodyta 8.26 paveikslėlyje.

8.25 pav.

8.26 pav.
Taip skaičiuodami, gauname lentynos taške veikiančio tangentinio įtempimo komponentą,
lygiagretį lentynos ašiai. Yra dar ir statmenos krypties to įtempimo komponentas, tačiau jį sudėtinga
nustatyti (mūsų žinoma formulė netinka dėl didelio lentynos pločio); kadangi šis komponentas nedidelis,
mažareikšmis, paprastai jo nepaisoma.
Lentynoje tangentinių įtempimų didumas auga proporcingai nuo lentynos pakraščio link
skerspjūvio vidurio (nes b
k
=const, y
c
=const, A
k
yra proporcingas taško k atstumui nuo lentynos
pakraščio). Tangentinių įtempimų pasiskirstymas visame dvitėjiniame skerspjūvyje ir parodytas 8.27
paveikslėlyje.

8.27 pav.
Šitoks ypatingas tangentinių įtempimų pasiskirstymas plonasienės sijos skerspjūvyje sudaro
naujų keblumų apibrėžti paprastojo lenkimo sąvokai. Taip atsitinka, kai skerspjūvis nėra simetriškas jėgų
veikimo linijos atžvilgiu (pavyzdžiui, lovinis skerspjūvis). Visi tangentiniai įtempimai, apskaičiuotieji
pagal (8.7) formulę, yra susiję tiktai su skersine jėga. Šių įtempimų atstojamosios Q*=Q pridėties taškas
nėra skerspjūvio svorio centras, nėra net sienelės centras, šis taškas K yra net į kitą pusę nuo sienelės (tai
lemia horizontaliuosius įtempimus atstojanti jėgų F
x
pora, 8.28 pav.). Jeigu apkrovos jėgų linija eitų per
tokio skerspjūvio svorio centrą C (8.29 pav., a), tada, kad nebūtų pažeista pusiausvyros sąlyga (ΣM
Z
=0),
skerspjūvyje būtinai turėtų veikti ne tik skersinė jėga Q (arba su ja susiję mums jau pažįstamu būdu
pasiskirstę įtempimai), bet dar ir sukimo momentas T (arba papildomi sudėtingai pasiskirstę tangentiniai
įtempimai). Šio sukimo momento didumas būtų toks, kad tenkintų minėtąją pusiausvyros sąlygą:
Q(x
0
+e)-T=0.

8.28 pav.

8.29 pav.
Tačiau atsiradęs sukimo momentas reikštų, kad sija deformuojama jau nebe paprastuoju lenkimu,
o dar ir sukama. O šio poskyrio pradžioje nurodėme, kad dėl tokio poveikio atsiranda skerspjūvių
deplanacija, darosi sudėtingas ir normalinių įtempimų nustatymas. Sudėtingai veikiamoje plonasienėje
sijoje (nepritaikytoje priešintis sukimui) gali atsirasti labai didelės deformacijos, dideli įtempimai, sija
gali net ir nuo nedidelės apkrovos prarasti reikiamą standumą ir. Kad to neatsitiktų, apkrovos jėgos turi
būti pridėtos ne ties skerspjūvio centru C, o ties tašku K (8.30 pav., a), būtent tik tuo atveju pusiausvyros
sąlygos tenkinamos be jokio sukimo momento, tokia sija nesusisuka, yra veikiama paprastojo lenkimo.
Realizuoti tokį apkrovimą įmanoma (8.30 pav., b).

8.30 pav.
Taškas K, ties kuriuo pridėjus apkrovą nesimetriško skerspjūvio sija patiria tik paprastąjį lenkimą
(be sukimo), yra vadinamas šlyties centru (arba kartais lenkimo centru).
Įsidėmėkite - jeigu norime išvengti nepageidaujamo sukamojo deformavimo, asimetriško
skerspjūvio siją turime apkrauti taip, kad jėgų linija eitų per šlyties centrą. O labiausiai rekomenduotina,
kai galima, iš viso vengti daryti asimetriško skerspjūvio sijas. Net iš lovinių profilių siją galima padaryti
simetrišką (8.31 pav.). nors ir ne tokią racionalią kaip dvitėjis.

8.31 pav.
Šlyties centras nesutampa su svorio centru ne tik plonasienių sijų skerspjūviuose, tačiau kituose (masyvesniuose)
nesimetriškuose skerspjūviuose šis nukrypimas gana nedidelis ir, svarbiausia, mažiau pavojingas (masyvesnis skerspjūvis geriau
priešinasi sukimui). Tačiau verta tai įsidėmėti ir dar kartą, dar tiksliau apibrėžti paprastojo lenkimo sąlygas, jau kartą išvardytas
8.2 poskyryje, atsakant į klausimą, ar gali būti paprastasis lenkimas, kai sijos skerspjūvis asimetriškas.
Šlyties centrą nesunku nustatyti, kai plonasienė sija sudaryta iš dviejų plonų juostų: tada šis centras yra abiejų
skerspjūvio dalių ašių sankirtos taškas (8.32 pav.).

8.32 pav.

Baigta 234psl.
9. SIJŲ DEFORMACIJOS IR POSLINKIAI
9.1. Deformacijos. Kreivis
Kadangi sijos (ar kito lenkiamo strypo) skerspjūviuose yra ir normalinių, ir tangentinių įtempimų,
tai yra ir juos lydinčių tiek linijinių, tiek ir kampinių (šlyties) deformacijų.
Tempiamo strypo geometrinius pokyčius labai aiškiai nusako viena - linijinė (išilginė)
deformacija: kuo daugiau strypas tempiamas, tuo labiau jis ištįsta, tuo didesnė yra jo išilginė deformacija
ε. Sukamo strypo deformavimosi intensyvumą panašiai nusako santykinis sąsūkis θ. Pravartu turėti
panašų dydį ir sijos (lenkiamo strypo) geometrinių pokyčių intensyvumui apibendrintai įvertinti. Toks
dydis galėtų būti laikomas apibendrintąja sijos deformacija. Kuo stipriau sija lenkiama, tuo labiau ji
išlinksta, tuo labiau padidėja jos kreivis. Išlinkusio strypo ašies kreivis ir yra apibendrintoji sijos ar kito
lenkiamo tiesaus strypo deformacija. Jo išraišką jau žinome, žr. (8.3):
( )
( )
( )
EI
z M
z
z − = =
ρ
χ
1
. (9.1)
Jeigu būtų lenkiamas ne tiesus, bet kreivas strypas, tai šia formule reiškiamas dydis χ atitiktų ne patį
strypo ašies kreivį, bet jau esamo (pradinio) kreivio prieaugį. Sandauga EI yra lenkiamasis (sijos)
skerspjūvio standis, analogiškas tempiamajam (2.4 posk.) arba sukamajam (7.5 posk.).
Greta šios apibendrintosios deformacijos, greta kreivio dažnai tenka nagrinėti atskirų sijos
sluoksnių išilgines deformacijas, kurias su kreiviu sieja geometrinis ryšys, žr. (8.1):
y χ ε − = . (9.2)
Kuo toliau nuo neutraliosios linijos yra nagrinėjamasis sluoksnis (kuo didesnė jo koordinatės y
reikšmė), tuo didesnė išilginė deformacija, t.y. tuo daugiau sluoksnis pailgėja arba (kai ε<0) sutrumpėja.
Tiek kreivis, tiek ir išilginė sluoksnių deformacija yra susiję su normaliniais įtempimais.
Tangentiniai įtempimai daugeliu praktiškų paprastojo lenkimo atvejų yra palyginti maži, todėl dažniausiai
nereikšminga yra ir dėl jų atsirandanti šlyties deformacija. Šlyties deformacijos įtaka kiek reikšmingesnė,
kai sija palyginti trumpa (kai jos ilgis mažiau kaip 10 kartų didesnis už skerspjūvio aukštį.
9.2. Poslinkiai: įlinkiai ir skerspjūvių posūkiai
Sijai linkstant, jos taškai pasislenka. Sijos išilginės ašies taškai pasislenka statmena ašiai
kryptimi, o skerspjūviai, pasilikdami (pagal plokščiųjų pjūvių hipotezę) statmeni ašiai, pasisuka (9.1
pav.). Taigi, pastebime dvejopus sijos poslinkius - linijinius ir kampinius.
Linijinis sijos skerspjūvio svorio centro poslinkis kryptimi, statmena sijos išilginei ašiai,
vadinamas įlinkiu.

9.1 pav.
Įlinkį, nustatomą skerspjūvio ašies y kryptimi, žymime raide v. Įlinkį laikome teigiamu, kai
skerspjūvio centras pasislenka teigiamos skerspjūvio ašies kryptimi (horizontalioje sijoje - žemyn, kaip
parodyta 9.1 paveikslėlyje). Deformuotoji sijos ašis dažnai vadinama įlinkių kreive.
Kampinis sijos skerspjūvio poslinkis, šio skerspjūvio pasisukimo apie neutraliąją liniją kampas
vadinamas skerspjūvio posūkiu arba deviacija.
Šį kampinį poslinkį žymime raide ϕ. Tokį pat kampą ϕ su pradine išilgine sijos ašimi sudaro ir
įlinkių kreivės liestinė ties nagrinėjamuoju skerspjūviu (9.1 pav.).
Įlinkiai ir posūkiai nagrinėjami koordinačių z - v sistemoje. Kadangi ši sistema yra kairinė (nuo
teigiamos abscisių z ašies link teigiamos ordinačių v ašies sukamasi ne prieš laikrodžio rodyklę, o
atvirkščiai), tai ir kampo ženklo taisyklė yra atvirkščia negu įprastoje dešininėje koordinačių sistemoje:
posūkis laikomas teigiamu, kai skerspjūvis pasisuka pagal laikrodžio rodyklę (9.2 pav.).

9.2 pav.
Nagrinėdami dviejų beveik gretimų (nutolusių atstumu dz) skerspjūvių poslinkius (9.3 pav.), labai
paprastai gauname diferencialinį ryšį tarp įlinkių ir skerspjūvio posūkių (kai dz labai mažas, galime teigti,
kad įlinkių kreivės liestinė sutampa su kreivės lanku):
ϕ ϕ ≈ = tg
dz
dv
, (9.3)
pastarasis tangento prilyginimas pačiam kampui įmanomas, nes, galiojant poslinkių mažumo prielaidai,
nagrinėjamieji kampai yra labai labai maži. Taigi, (9.3) priklausomybė reiškia, kad skerspjūvio posūkis
(deviacija) yra lygus įlinkio pirmajai išvestinei pagal išilginę sijos ašį.

9.3 pav.
Kitą diferencialinį ryšį gauname, palyginę turimą kreivio išraišką (9.1) su matematinės analizės
teikiama linijos kreivio išraiška:
2 3
2
2
2
1


+
=
dz
dv
dz
v d
χ .
Kadangi įlinkių kreivės atveju dydis dv/dz=ϕ, palyginus su 1, yra labai mažas, jį galime atmesti,
tada pastarojo reiškinio vardiklis prilygsta vienetui, ir apytiksliai
2
2
dz
v d
= χ , (9.4)
sijos kreivis yra lygus įlinkio antrajai išvestinei pagal išilginę sijos ašį.
Priklausomybės (9.3) ir (9.4) papildo rinkinį diferencialinių ryšių tarp lenkiamo strypo parametrų,
pradėtą 1.4 poskyrio formulėmis (1.2)-(1.4).
Suderinę priklausomybes (9.3), (9.4) su (9.1), (1.2), (1.3) ir (1.4), gauname ištisą diferencialinių
priklausomybių seką - nuo įlinkio iki apkrovos intensyvumo. Iš pradžių padauginame abi priklausomybės
(9.3) puses iš sijos skerspjūvio standžio EI
y
po to gautąjį reiškinį paeiliui diferencijuojame pagal išilginę
sijos ašį z - vieną kartą, antrą kartą, trečią:
.
,
,
,
2
2
3
3
4
4
2
2
3
3
2
2
q
dz
dQ
dz
M d
dz
d
EI
dz
v d
EI
Q
dz
dM
dz
d
EI
dz
v d
EI
M
dz
d
EI
dz
v d
EI
EI
dz
dv
EI
= − = − = =
− = − = =
− = =
=
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ

Šios priklausomybės padeda nustatyti atskirų parametrų pasiskirstymo savybes (jų diagramų
savybes). Pavyzdžiui, panaudoję tą žinomą sąlygą, kad funkcijos ekstremumo vieta yra ten, kur funkcijos
pirmoji išvestinė prilygsta nuliui, galime konstatuoti, kad ekstremalus įlinkis yra ties ta vieta, kur
skerspjūvio posūkis ϕ=0, ekstremalus posūkis - kur M=0 ir t.t.
9.3. Įlinkių kreivės lygtis
Sulyginę kreivio išraiškas (9.4) ir (9.1), gauname
EI
z M
dz
v d ) (
2
2
− = ,
arba
) (
2
2
z M
dz
v d
EI − = . (9.5)
Šis reiškinys paprastai vadinamas apytiksle diferencialine įlinkių kreivės lygtimi. Reikia
nepamiršti, kad funkcija M(z) retai kada yra viena ir ta pati visai sijai, visam lenkiamo strypo ilgiui.
Dažniausiai šios funkcijos išraiška tinka tik tam tikram sijos ilgio ruožui; perėjus į kitą ruožą, pakinta
funkcijos M(z) analitinė išraiška, taigi pakinta ir įlinkių kreivės lygtis. Todėl vienos sijos įlinkių kreivę
dažniausiai tenka aprašyti ne viena, o keliomis diferencialinėmis lygtimis, t.y. atskira lygtimi
kiekviename ruože.
Diferencialinė įlinkių kreivės lygtis yra paprasta, lengvai parašoma (šiokių tokių keblumų gali
sukelti tiktai lenkimo momento, kaip abscisės z funkcijos, išreiškimas). Tačiau praktiniams
skaičiavimams ji nėra paranki, geriau turėti ne diferencialinę lygtį. To norėdami, (9.5) lygtį
integruojame ir visų pirma gauname posūkių (deviacijų) lygtį:

+ − = = C dz z M
dz
dv
EI z EI ) ( ) ( ϕ . (9.6)
Antrą kartą integravę, gauname jau nediferencialinę įlinkių kreivės lygtį:
∫ ∫
+ + − = D Cz dz z M dz z EIv ) ( ) ( . (9.7)
Šiose lygtyse C ir D yra integravimo konstantos, kurių reikšmes nustatyti galima iš kraštinių sąlygų.
Dažniausiai pasitaikančios sijų įlinkių kreivių integravimo kraštinės sąlygos parodytos 9.4
paveikslėlyje. Jos pagrįstos atramų savybėmis (ties standžių įtvirtinimu skerspjūvis nėkiek nepasisuka,

a
=0; atramos neleidžia skerspjūviui pasislinkti, v
a
=0, v
i
=v
j
=0) ir sijos ašies tolydinumo savybe (abiejų
ruožų, L
1
ir L
2
, gretimi skerspjūviai ties ruožų sandūra pasislenka ir pasisuka vienodai, todėl iš skirtingų
dviem ruožams skirtų lygčių gautos įlinkių ir posūkių reikšmės ties ta sandūra turi būti lygios).

9.4 pav.
Lygtyje (9.7) yra dvi nežinomos integravimo konstantos. Jeigu sijoje yra n ruožų su skirtingomis
M(z) išraiškomis, tai įlinkių kreivės lygčių yra irgi n, o konstantų 2n. Tačiau, kaip matyti iš 9.4
paveikslėlio, kiekvienam ruožui galima parašyti po dvi kraštines sąlygas, iš viso 2n kraštinių sąlygų, t.y.
pakankamai sąlygų visoms integravimo konstantų reikšmėms nustatyti.
Įlinkių kreivės diferencialinių lygčių sudarymas ir integravimas atima nemaža laiko, todėl tokias
lygtis formuoti racionalu tik tada, kai reikia nagrinėti visą įlinkių kreivę arba kai tenka nustatinėti
daugelio sijos taškų įlinkius arba daugelio skerspjūvių posūkius.
9.4. Lenkiamo strypo potencinė energija
Lenkimo metu strype (ar strypinėje sistemoje) susikaupusi potencinė deformavimo energija gali
būti išreikšta įrąžomis (lenkimo momentais) arba deformacijomis (kreiviais) bei įlinkiais. Vienodo
skerspjūvio sijos ruožui, kuriame lenkimo momentas kinta pagal vieną funkciją, šios išraiškos tokios:

=
i
L
i
dz z M
EI
U
0
2
) (
2
1
, (9.8)
pakeitus M(z)=-EIχ(z)=-EId
2
v/dz
2
,
∫ ∫ = =
i i
L L
i
dz
dz
v d EI
dz
EI
U
0
2
2
2
0
2
2 2
χ . (9.9)
Kai tokių ruožų sijoje ne vienas (arba kai nagrinėjama sistema, susidedanti iš kelių lenkiamų
strypų), viso strypo (visos sistemos) potencinė deformavimo energija gaunama, susumavus visų ruožų
energiją:

=
i
i
U U . (9.10)
Nors (9.8) ir (9.9) formulės išreiškia tik grynojo lenkimo potencinę energiją, bet jomis galima
naudotis ir kitokio paprastojo lenkimo atvejais, nes skersinės jėgos dalis energijos dydyje dažniausiai yra
labai maža, galima jos nepaisyti.
Išskyrę lenkiamo strypo dz ilgio elementą, kurio abu galus veikia praktiškai to paties didumo
lenkimo momentai M, galime kampą tarp pasisukusių skerspjūvių išreikšti nepakitusio ašies (neutraliojo
sluoksnio) ilgio dz ir kreivio spindulio ρ santykiu. Suintegravę šią energiją visame strypo (sijos) ilgyje L
i
,
ir gauname (9.8) išraišką.
Skersinės jėgos įtakojamą potencinę energiją apskaičiuoti yra sudėtingiau. Tam nagrinėjamas
elementas, išpjautas keliomis plokštumomis iš sijos: elemento ilgis dz, storis dy, plotis b(y), jo padėtį
nusako atstumas y iki neutraliojo sluoksnio. Šio elemento plokštumose veikia tangentiniai įtempimai τ ir
τ’, sudarantys dvi jėgų poras. Šių jėgų didumas yra τb(y)y ir τ'b(y)dz. įtempimai τ atlieka darbą poslinkiu
γ
1
dz, įtempimai τ’ - poslinkiu γ
2
dy. Toliau apskaičiuojamas visas šį elementą deformuojant tangentinių
įtempimų atliktas darbas (ir tuo pačiu - sukaupta potencinė energija). Pasinaudojama Huko dėsniu šlyčiai.
O viso lenkiamo strypo potencinė energija, sukaupta dėl tangentinių įtempimų (skersinės jėgos) poveikio,
išreiškiama integravimu, pasinaudojant tangentinių įtempimų išraiška:
∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
= = = =
A L
k
L A L
dz
GA
Q
dA
y b
S
GI
dz Q
dA
G
dz dU U
2 ) ( 2 2
2
2
2
2
2 2
µ
τ
, (9.11)
čia koeficientas µ, kuriuo iškaitomas nevienodas tangentinių įtempimų pasiskirstymas skerspjūvyje,
priklauso tiktai nuo skerspjūvio formos ir matmenų:

=
max
min
) (
2
2
y
y
k
dy
y b
S
I
A
µ . (9.12)
Stačiakampio skerspjūvio µ=1,2, skritulinio skerspjūvio µ=10/9.
Kai kada yra nagrinėjama ir sijos pilnutinė potencinė energija Π, kuri susideda iš potencinės
deformavimo energijos U ir apkrovos jėgų F
i
potencinės energijos. Pastaroji energijos dalis yra neigiama,
nes, sijai grįžtant į pradinį būvį, apkrovos jėgos irgi grįždamos atlieka neigiamą darbą. Taigi,

=
− = Π
n
i
i i
v F U
1
, (9.13)
da v
i
- jėgos F
i
pridėties taško poslinkis jėgos veikimo kryptimi, o pasinaudodami (9.9) išraiška galime ir
energijos dalį U išreikšti poslinkiais.
Mechanikoje yra žinomas potencinės energijos stacionarumo principas, šiuo konkrečiu atveju -
sijos pilnutinės potencinės energijos minimumo principas, kuris teigia, kad
jeigu sija yra pusiausvira, tai visos sijos potencinė energija Π yra minimali.
Minimumo (stacionarumo) sąlygos gaunamos, prilyginus nuliui energijos Π dalines išvestines
pagal nežinomuosius poslinkius:
. ..., 2, 1, , 0 n i
v
i
= =
Π
ϑ
ϑ
(9.14)
Šio ekstreminio energetinio principo taikymą parodysime vėliau.
9.5. Sijų poslinkių skaičiavimo būdai
Sijų poslinkius (įlinkius ir skerspjūvių posūkius) apskaičiuoti tenka, kai sprendžiami sijų
standumo klausimai - pavyzdžiui, kai norima užtikrinti, kad sija, veikiama apkrovų, įlinks ne per daug.
Juos apskaičiuoti galima įvairiais būdais, Kai kuriuos jų čia:
Įlinkių kreivės lygties naudojimas. Kai jau turime lygtis, gautas diferencialinių lygčių integravimo
keliu (pagal 9.3 poskyrį), nustatyti bet kurio sijos taško įlinkį ar skerspjūvio posūkį nesunku - reikia
tiktai į tą lygtį įrašyti nagrinėjamo skerspjūvio koordinatę z. Jau minėjome,kad šis būdas racionalus
tik tais atvejais, kai reikia apskaičiuoti daugelio sijos skerspjūvių poslinkius.
Energetiniai poslinkių skaičiavimo būdai. Daug būdų yra pagrįsta energetiniais mechanikos
principais. Jie naudojami sudėtingų sistemų poslinkiams skaičiuoti ir nagrinėjami statybinės
mechanikos kurse. Pora paprastesnių būdų, pagrįstų potencinės deformavimo energijos savybe, mūsų
aptariami 9.6 poskyryje,
Moro formulės taikymas. Sijos poslinkis gali būti gana paprastai apskaičiuotas, pritaikius
vadinamąjį Moro integralą.
Grafiniai - analitiniai poslinkių skaičiavimo budai. Grafiniai būdai yra vaizdūs. Jų žinomas ne
vienas, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais, įsigalėjus kompiuterinei skaičiavimo praktikai, tapo
primiršti.
Tipinių formulių taikymas. Daugeliui tipiškų apkrovos atvejų yra išvestos poslinkių skaičiavimo
formulės. Sumuodami pagal superpozicijos principą jų išraiškas, galime nustatyti poslinkius ir
sudėtingais apkrovos atvejais.
9.6. Energetiniai metodai
Potencinę deformavimo energiją panaudoti poslinkiams skaičiuoti ypač pravartu, kai pakanka
apytikslio sprendinio (o tikslų sprendinį gauti sunku arba išvis neįmanoma). Toks apytikslis energetinis
poslinkių skaičiavimo būdas yra Relėjaus-Rico metodas.
Relėjaus-Rico metodo algoritmas, skirtas sijų įlinkiams skaičiuoti, yra toks:
• Deformuojamos sijos įlinkių pasiskirstymo funkciją (įlinkių kreivės lygtį) aproksimuojame kokia
nors pasirinkta forma — tokia, kad į funkcija tenkintų Jlinkių kreivės kraštines sąlygas. Patogiausios
yra polinominės arba trigonometrinės funkcijos su keliais nežinomais koeficientais. Kuo daugiau
funkcijos narių ir koeficientų, tuo tikslesnis sprendinys gaunamas, bet, kai skaičiuojama ne
kompiuteriu, imama ne daugiau kaip du — trys nežinomi koeficientai.
• Tinkamai parinkę įlinkių funkciją, suradę jos antrąją išvestinę d
2
v/dz
2
, (9.9) ir (9.13) formulėmis
išreiškiame potencinę deformavimo energiją U ir sijos pilnutinę potencinę energiją= Π
i i
L
v F dz
dz
v d EI i
0
2
2
2
2
, (9.15)
čia jėgų pridėties taškų (su žinomomis koordinatėmis z
i
) įlinkius v
i
išreiškiame taip pat pagal pasirinktąją
funkciją tais pačiais koeficientais a
i
.
• Taikydami potencinės energijos minimumo principą, prilyginame pagal (9.14) nuliui dalines
energijos funkcijos Π išvestines pagal kiekvieną koeficientą a
i
(nes šie koeficientai yra įlinkių
funkcijos parametrai). Iš tokiu būdu gautų n lygčių,randame visų koeficientų a
i
(i=1, 2, ... , n)
reikšmes.
• Įrašę koeficientų a
i
reikšmes į pasirinktąją įlinkių funkciją, pagal ją galime apskaičiuoti bet kurio
taško k (su konkrečia koordinate z
k
) įlinkį v
k
.
Relėjaus-Rico metodą galima naudoti ir statiškai neišsprendžiamų sistemų poslinkiams skaičiuoti.
Remiantis šio metodo idėjomis, pastaruoju metu (atsiradus kompiuteriams) sukurtas baigtinių elementų
metodas, skirtas labai sudėtingoms konstrukcijoms skaičiuoti.
Kitas energetinis būdas poslinkiams skaičiuoti grindžiamas vadinamąja Kastiljano teorema:
tampraus kūno taško poslinkis pridėtos prie to taško išorinės jėgos kryptimi yra lygus kūno
potencinės deformavimo energijos dalinei išvestinei pagal tą jėgą:
i
i
F
v
ϑ
ϑΠ
= . (9.16)
Kai žinome pilnutinės potencinės energijos minimumo principą, Kastiljano teoremą įrodyti labai
paprasta: (9.16) formulė gaunama iš pilnutinės potencinės energijos, išreikštos (9.13) formule,
stacionarumo sąlygos (9.14). Norėdami šią teoremą įrodyti nepriklausomai, nagrinėjame bet kaip
apkrautą tamprų kūną. Jo deformavimo metu susikaupusi potencinė energija gali būti išreikšta apkrovos
jėgomis.
Kastiljano teorema suformuluota (ir įrodyta) bet kokiam deformavimo atvejui, ne tik lenkimui.
Reikia tiktai mokėti kiekvienu atveju potencinę deformavimo energiją išreikšti. Į tokius bendresnius šios
teoremos taikymo atvejus žvilgtersime vėlia, o šiame skyriuje, kalbame tik apie lenkimo poveikį.
Kai taikome Kastiljano teoremą sijos (ar lenkiamų strypų sistemos) poslinkiams skaičiuoti,
turime visų pirma išreikšti sijos (sistemos) deformavimo metu sukauptą potencinę energiją U pagal (9.8)
bei (9.10) formules, po to šią energijos išraišką diferencijuoti pagal jėgą, pridėtą ieškomo poslinkio
kryptimi. Jeigu sijoje tik vienas apkrovos ruožas, gauname:

=
L
i
i
dz
F
M
z M
EI
v
0
) (
1
ϑ
ϑ
. (9.17)
Jeigu ta kryptimi apkrovos jėgos nėra, tenka pridėti fiktyvią, menamą jėgą, kuri vėliau gautoje
poslinkio išraiškoje prilyginama nuliui.
9.7. Moro būdas
Pagal Moro būdą sijos poslinkis nustatomas, apskaičiavus tokį integralą:

=
L
i k i
dz M M
EI
v
0
1
, (9.18)
čia M
k
≡M
k
(z) — įlenkimo momentas, atsirandantis sijos ruože nuo tikrųjų apkrovų, M
i
≡M
i
(z) —
vienetinis lenkimo momentas, atsirandantis sijos ruože nuo vienetui lygios jėgos, pridėtos ieškomo
poslinkio teigiama kryptimi. Įsidėmėkite: jėga lygi bemačiam vienetui (o ne vienam niutonui ar pan.).
Ši formulė skirta grynajam lenkimui, bet tinka ir daugeliui kitų paprastojo lenkimo atvejų, nes
skersinės jėgos įtaka būna nedidelė.
Kai sijoje yra keletas (n) ruožų su skirtingomis M
k
išraiškomis (arba kai nagrinėjama kelių
lenkiamų strypų sistema), poslinkis gaunamas, susumavus integralus, parašytus visiems n ruožams:
( )


=
=
j
L
i kj
n
j j
i
dz M M
EI
v
0
1
1
. (9.19)
Moro būdas gali būti pagrįstas ir Kastiljano teorema.
Jeigu norime apskaičiuoti skerspjūvio posūkį (deviaciją), reikia panaudoti vienetinį lenkimo
momentą, gautą nuo vienetui lygios jėgų poros, pridėtos prie nagrinėjamojo skerspjūvio (vėl — lygios
vienetui, bemačiam vienetui!). Jėgų poros veikimo kryptis turi sutapti teigiamo posūkio kryptimi (o 9.2
poskyryje nustatėme, kad teigia posūkio kampas skaičiuojamas laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi).
Poslinkiai Moro būdu nesunkiai apskaičiuojami, kai apkrovos (taigi ir lenkimo momento M
k

išraiškos) nėra sudėtingos. Beje, Moro integralas būna taikomas ne tik lenkimo, bet ir kitiems poveikiams.
9.8. Grafinis-analitinis būdas
Kai apkrova sudėtingesnė, sudėtingesnės ir Moro integralų išraiškos, į jų skaičiavimą lengva
įvelti klaidų. Čia praverčia vienoks ar kitoks grafinis-analitinis būdas Moro integralams skaičiuoti. Čia
pasinaudosime tuo, kad Moro integralas ruože, kuriame vienetinis lenkimo momentas yra tiesinė funkcija,
gali būti išreikštas taip:
ic k
L
i k
M dz M M ω =

0
, (9.20)
t.y. lygus lenkimo momentų M
k
diagramos plotui ω
k
, padaugintam iš vienetinės diagramos M ordinatės
M
ic
, esančios ties ploto ω
k
svorio centru. Ši taisyklė kartais vadinama Vereščiagino taisykle.
Čia kalbama apie sijos (ar kito lenkiamo strypo) ruožą, kuriame vienetinis lenkimo momentas M
I

- yra tiesinė funkcija. Akivaizdu, kad nėra tokių ruožų, kur ši funkcija būtų netiesinė (kur M, diagrama
būtų parabolės ar kitos kreivės pavidalo), todėl formulė (9.20) tinka visiems sijos ruožams: reikia tik visą
siją tinkamai suskaidyti į ruožus, kad nė viename jų neliktų M
i
diagrama išreikšta keliomis tiesėmis
(laužte).
Kad būtų lengviau nustatyti diagramos M
k
ploto ω
k
dalių svorio centrus, patartina tą plotą
suskaidyti į gerai pažįstamas figūras — trikampius (gal ir stačiakampius) bei parabolių nuopjovas. Visas
aprašytojo būdo Moro integralui spręsti algoritmas yra toks:
• abi diagramas (M
i
ir M
k
) suskaidome į tokio ilgio ruožus, kad kiekviename ruože M
i
diagrama būtų
tiesinė (ne laužtė!);
• kiekviename ruože diagramos M
k
plotą ω
k
suskaidome į trikampius (kurių pagrindai yra šio ruožo
diagramos kraštinės ordinatės M
ka
ir M
kb
(9.5 pav.) ir, jeigu diagrama tame ruože parabolinė, —
parabolės nuopjovą;

9.5 pav.
• apskaičiuojame ploto ω
k
sudėtinių dalių ω
kj
dydžius; trikampės dalies
2
L M
ij
kj
= ω , (9.21)
(čia M
j
— kraštinė ruožo ordinatė, tapusi trikampio pagrindu, pavyzdžiui, 9.5 paveikslėlio diagramos
daliai ω
k2
tai būtų M
b
), parabolinės dalies
12
3
qL
kj
= ω , (9.22)
(čia q — apkrovos tame ruože intensyvumas); jeigu tarp sudėtinių dalių yra stačiakampis, jo ω
k2
=M
j
L,
tačiau patartina stačiakampiais nesinaudoti, nes dažniausiai dėl to pasidaro sudėtingesnis trikampių ploto
skaičiavimas, nebetinka (9.21) formulė;
į formules (9.21) ir (9.22) dydžiai M
j
ir q įeina su savo ženklais, todėl ploto dalys ω
kj
gali būti ir
neigiamos;
• nustatome kiekvienos ploto dalies ω
kj
svorio centro C
j
padėtį; jeigu buvome plotą suskaidę į
rekomenduotus trikampius ir parabolės nuopjovas, tai jų svorio centrų padėtys labai aiškios:
trikampių centrai yra per atstumą L/3 nuo trikampio pagrindo M
j
, parabolės nuopjovos — ruožo
vidury (žr. 9.5 pav.);
• ties kiekvienos ploto dalies svorio centru C
j
apskaičiuojame diagramos M
i
ordinatę M
icj
ties trikampio
centru ta ordinatė
3
2
ib ia
icj
M M
M
+
= , (9.23)
(čia M
ia
— ordinatė ties trikampio pagrindu M
a
, M
ib
— ties trikampio viršūne, pavyzdžiui, 9.5
paveikslėlio diagramos daliai ω
k2
ordinatės M
ia
ir M
ib
susikeistų vietomis); ties parabolės nuopjovos
centru (ruožo viduryje) ordinatė
2
ib ia
icj
M M
M
+
= , (9.24)
visos šios ordinatės taip pat gali būti ir teigiamos, ir neigiamos;
• atitinkamas diagramos plotų ω
kj
ir ordinačių M
icj
reikšmes dauginame ir sandaugas sudedame, tuo
būdu gaudami Moro integralo reikšmę, o padalydami šias sandaugas dar iš atitinkamų skerspjūvių
standžių (EI), pagal (9.19) formulę gauname ieškomą poslinkio reikšmę:
( )

=
=
n
j
j
icj kj
i
EI
M
v
1
ω
, (9.25)
jeigu visuose ruožuose skerspjūvių standžiai vienodi (EI=const), šį daliklį galima iškelti prieš sumos
ženklą (pirma sudėti, po to dalyti).
Ta pati (9.25) formulė tinka ir skerspjūvio posūkiui skaičiuoti — tiktai vienetinė diagrama turi
būti gauta nuo vienetinio apkrovos momento.
Grafinis-analitinis būdas ypač praverčia, kai sijos apkrova (ir tuo pačiu diagrama M
k
) sudėtinga
arba kai nagrinėjama ne sija, o sudėtingesnė lenkiamų strypų sistema. Pagaliau šis būdas tinka ir kitų
Įrąžų (ašinių jėgų, skersinių jėgų, sukimo momentų) veikiamiems strypams bei jų sistemoms nagrinėti,
atitinkamiems poslinkiams skaičiuoti (apie tai pakalbėsime vėlia). Tačiau vis dėlto daugiausia jis
taikomas būtent lenkiamų sistemų poslinkiams skaičiuoti.
9.9. Tipinės sijų poslinkių formulės
Naudojantis bet kuriuo iš metodų, aprašytų 9.5-9.8 poskyriuose, galima ne tik apskaičiuoti
konkrečios sijos bet kurį poslinkį, bet ir gauti formules ypatingiems, tipiniams apkrovos atvejams.
Kai galioja superpozicijos principas, t.y. kai sija tampri ir įtempimai proporcingi deformacijoms,
o poslinkiai pakankamai maži, tipines formules galime pritaikyti ir labai sudėtingiems, nebe tipiniams
poslinkių skaičiavimo uždaviniams spręsti. Visą sijos apkrovą išskaidome į kelias dalines apkrovas, kurių
kiekviena atitinka tipinį apkrovos atvejį. Kurio nors ypatingo sijos skerspjūvio poslinkį (įlinkį ar posūkį)
apskaičiuojame iš pradžių nuo kiekvienos dalinės apkrovos (pritaikę tipinę formulę), o po to, sudėję visus
rezultatus, gauname poslinkį nuo visos apkrovos.
Ypatingaisiais sijos skerspjūviais (skerspjūviais, kurių poslinkiams skiriamos tipinės formulės)
paprastai laikomi:
gembinės sijos laisvasis galas,
dviatramės sijos tarpatramio vidurio skerspjūvis (įlinkiui skaičiuoti),
dviatramės sijos skerspjūviai ties atramomis (posūkiams skaičiuoti).
Būtent ties šiais skerspjūviais būna didžiausios (arba artimos didžiausioms) poslinkių reikšmės,
pagal jas galima spręsti sijos standumo klausimus. Šiems skerspjūviams skirtos ir tipinės formulės,
surašytos į 9.1 bei 9.2 lenteles.
9.1 lentelė
Gembinių sijų poslinkiai
Sijos apkrovimo schema (EI=const) Laisvo galo įlinkis v
k
Galinis skerspjūvio posūkis (deviacija ϕ
k
)

EI
FL
3
3

EI
FL
2
2


( )
EI
a L Fa
6
3
2


EI
Fa
2
2


( )
EI
a L a M
f
2
2 −

EI
a M
f


EI
qL
8
4

EI
qL
6
3


( )
EI
a L qa
24
4
3


EI
qa
6
3


( )
EI
a L a L q
24
4 3
4 3 4
+ −

( )
EI
a L q
6
3 3


9.2 lentelė
Dviatraminių sijų poslinkiai
Sijos apkrovimo schema (EI=const)
Trapatraminio vidurio
įlinkis v
k
Atraminių skerspjūvių posūkis (deviacijos)

EI
FL
48
3

EI
FL
i
2
2
= ϕ ,
i j
ϕ ϕ − =

( )
EI
a L Fa
48
4 3
2 2


( )
EIL
b L Fab
i
6
+
= ϕ ,
( )
EIL
a L Fab
j
6
+
− = ϕ

EI
qL
384
5
4

EI
qL
i
24
3
= ϕ ,
i j
ϕ ϕ − =

( )
EI
a L qa
96
2 3
2 2 2


( )
EIL
b L qa
i
24
2 2
+
= ϕ ,
( )
EIL
a L qa
j
24
2
2 2 2

− = ϕ

EI
L M
f
16
2

EI
L M
f
i
3
= ϕ ,
EI
L M
f
j
6
− = ϕ

( )
EI
a L M
f
16
4
2 2


( )
EIL
L b M
f
i
6
3
2 2

= ϕ ,
( )
EIL
a L M
f
j
6
3
2 2

= ϕ
Taikant tipines formules, svarbu be klaidų atsižvelgti į apkrovos kryptį: jeigu nagrinėjamos sijos
apkrova yra priešingos krypties, negu nurodytoji formulių lentelėje, tai formulės teikiamą poslinkio reikšmę
reikia imti su priešingu ženklu. Reikia įgusti ir racionaliai skaidyti apkrovą; šitokio poslinkių
skaičiavimo pavyzdžių pakankamai yra uždavinyne.
9.10. Sijų standumas
Apie sijų standumą sprendžiame iš jų deformacijų bei poslinkių didumo (kuo sija standesnė, tuo šie
parametrai mažesni). Žinome, kad šių parametrų reikšmės priklauso nuo medžiagos mechaninių savybių ir
nuo skerspjūvių inercijos momentų (nuo skerspjūvių standžių EI), o taip pat nuo sijos ilgio ir apkrovos
išdėstymo.
Sijos standumo sąlygos išreiškiamos nelygybėmis, kurios apriboja deformacijas:
u
ε ε ≤
max
, (9.26)
arba poslinkius, dažniausiai įlinkius:
u
v v ≤
max
, (9.27)
čia ε
u
ir v
u
— ribinės reikšmės, kurios nustatomos norminiais dokumentais priklausomai nuo konstrukcijos
paskirties. Vietoj pastarojo apribojimo praktiškai vartojamos nelygybės, apribojančios ypatingųjų sijos
taškų (gembinės sijos laisvojo galo, dviatramės sijos vidurio ir pan.) įlinkius v
*
, nes būtent šie iš anksto
žinomų taškų įlinkiai dažnai prilygsta maksimaliai reikšmei v
max
arba yra artimi jai. Dydis v
u
norminiuose
dokumentuose dažniausiai išreiškiamas sijos ilgio L (ar jos tarpatramio ilgio) tam tikra dalimi,
pavyzdžiui, v
u
=L/300.
Labai dažnai sprendžiame tikrinamąjį sijos standumo uždavinį: bet kuriuo šiame skyriuje aptartu
būdu apskaičiuojame ekstreminį (ar artimą jam) įlinkį arba ekstreminę deformaciją ir pažiūrime, ar gautoji
reikšmė tenkina (9.26) ar (9.27) sąlygą. Beje, maksimali linijinė deformacija yra sijos kraštiniame
sluoksnyje ties tuo skerspjūviu, kuriame veikia ekstreminis - (maksimalus, minimalus) lenkimo
momentas, taigi
t
extr
EW
M
E
= =
max
max
σ
ε , (9.28)
čia W
t
— to skerspjūvio atsparumo momentas, skirtas kraštiniam tempiamajam sluoksniui, skaičiuojamas
(6.31) formule. Kai skerspjūvis nėra simetriškas neutraliosios linijos atžvilgiu, reikia nagrinėti du
skerspjūvius — su M
max
ir M
min
.
Sijų ribinį būvį dažniausiai lemia stiprumo sąlygos, t.y. pakankamai stipri sija būna ir pakankamai
standi. Tačiau, kai vartojamos labai stiprios konstrukcinės medžiagos, lemiama projektavimo sąlyga gali
tapti standumo reikalavimas (juoba, kad plienu ir kitų konstrukcinių medžiagų tamprumo modulis
praktiškai nekinta, didinant jų stiprumo rodiklius). Tokiais atvejais tenka spręsti projektinį standumo
uždavinį.
Jeigu ribojama linijinė deformacija, tai iš (9.26) ir (9.28) sąlygų suformuojama tokia projektinė
standumo sąlyga
u
extr
t
E
M
W
ε
≥ . (9.29)
Kai ribojamas poslinkis v
*
, padauginę abi nelygybės (9.27) puses iš skerspjūvio standžio EI,
gauname tokią projektinę standumo sąlygą:
( )
u
Ev
EIv
I
*
≥ , (9.30)
čia suskliaustas dydis (EIv
*
) gali būti apskaičiuotas bet kuriuo poslinkių skaičiavimo būdu, dar nežinant
skerspjūvio standžio, o tą standį apskaičiuosime po to, kai pagal (9.30) sąlygą nustatysime, koks turi būti
sijos skerspjūvio inercijos momentas I.

11. SUDĖTINGASIS DEFORMAVIMAS
11.1. Įtempimai bet kuriame sudėtingai deformuojamo tiesaus strypo taške
Lig šiol nagrinėjome strypus, deformuojamus gana paprastai. Tie strypai apkrovų buvo veikiami
taip, kad jų skerspjūviuose būdavo tik kuri nors viena įrąža — ašinė jėga, skersinė jėga ar sukimo
momentas. Ir tiktai lenkimo atveju strypo (sijos) skerspjūvį veikė dvi įrąžos — lenkimo momentas ir
skersinė jėga (tačiau pastarosios įtaka normalinių įtempimų ir deformacijų reikšmėms dažniausiai
nedidelė ir nepaisoma). Bet dauguma strypų konstrukcijose yra deformuojami sudėtingiau, jų
skerspjūviuose veikia ne po vieną įrąžą, o po kelias. Pats sudėtingiausias atvejis — kai skerspjūvyje
veikia visos šešios įrąžos.
Kai kada ir palyginti paprastai apkrautas strypas deformuojasi sudėtingai. Pavyzdžiui, 11.1
paveikslėlyje parodyti strypai, kurių apkrovos jėgos veikia vienoje plokštumoje, yra statmenos strypo
ašiai ir kerta ašį, tačiau netenkinama vienintelė paprastojo lenkimo sąlyga — apkrovos jėgų plokštuma
nėra svarbiausioji inercijos plokštuma (vadinamasis įstrižojo lenkimo atvejis). Taip apkrauto strypo
belinkdama nepasilieka pradinėje jėgų plokštumoje (kaip paprastojo lenkimo atveju), strypas išlinksta
sudėtingiau. Prieš pradeda nagrinėti tokio strypo įtempimus bei deformacijas, reikia apkrovas suskaidyti į
komponentus, kurie veikia svarbiausiosiose plokštumose. Kitas paprasto apkrovimo pavyzdys parodytas
11.2 paveikslėlyje: koloną veikia vienintelė apkrovos jėga, lygiagretė išilginei ašiai, tačiau jos veikimo
linija nesutampa su šia ašimi (vadinamasis ekscentrinis gniuždymas arba, jeigu jėga būtų priešingos
krypties, — ekscentrinis tempimas). Ši vienintelė apkrovos jėga sukelia ne ašinę jėgą, bet ir lenkimo
momentus abiejų skersinių ašių atžvilgiu — net tris įrąžas, t.y. kolona ne tik gniuždoma, bet drauge ir
sudėtingai lenkiama.

11.1 pav.

11.2 pav.
Skirtingos įrąžos atstoja skirtingus normalinių ir tangentinių įtempimų laukus. Kiekvieną jų
apskaičiuoti esame išmokę. Kelių įrąžų derinys atstoja labai sudėtingą įtempimų pasiskirstymą. Jo
skaičiavimą galime pagrįsti superpozicijos principu (1.7 poskyris) — žinoma, tik tada, kai apkrovos nėra
pernelyg didelės — kai tebegalioja proporcingumo dėsnis ir poslinkių mažumo prielaida. Superpozicijos
principu pasirėmę, apskaičiuojame įtempimus atskirai nuo kiekvienos įrąžos ir visas gautąsias vektorines
įtempimų reikšmes sudedame.
Jau žinome, kad su normaliniais įtempimais susijusios yra tik trys įrąžos — ašinė jėga N ir
lenkimo momentai M
x
, M
y
. Šių įrąžų atstojami normaliniai įtempimai yra tos pačios krypties vektoriai
(visi jie yra lygiagrečiai išilginei strypo ašiai). Todėl bet kuriame skerspjūvio taške k veikiantį normalinį
įtempimą apskaičiuojame, sudedami algebrines įtempimų reikšmes (11.3 pav.), gautas (2.1) ir (8.4)
formulėmis (pritaikę pastarąją formulę ir lenkimo momentui M
y
):
k
y
y
k
x
x
k
x
I
M
y
I
M
A
N
+ + = σ . (11.1)

11.3 pav.
Visos įrąžos ir abi taško koordinatės (x
k
, y
k
) gali būti tiek teigiamos, tiek ir neigiamos. Be to,
reikia nepamiršti, kad x ir y ašys turi būti svarbiausiosios centrinės skerspjūvio ašys, nes tik tokių ašių
atžvilgiu galioja (8.4) formulė.
Su tangentiniais įtempimais susijusios kitos trys įrąžos — sukimo momentas T ir skersinės jėgos
Q
x
, Q
y
. Tačiau jų atstojamų tangentinių įtempimų vektoriai nėra vienos krypties (11.4 pav.), todėl
vektorinės įtempimų sudėties pakeisti algebrine sudėtimi negalima:
' ″
+

+

=
k k k k
τ τ τ τ . (11.2)
Čia kiekvieno vektorinio komponento kryptis yra žinoma, o reikšmės apskaičiuojamos
atitinkamomis formulėmis — pavyzdžiui, formulėmis (7.8) ir (8.7). Viso tangentinio įtempimo τ
k
reikšmė
ir kryptis gali būti nustatyta tiktai pagal vektorinės sudėties taisykles (kaip parodyta 11.4 paveikslėliu).
Kai kuriuose skerspjūvio taškuose dviejų komponentų (kuriuos atstoja sukimo momentas ir viena kuri
skersinė jėga) kryptys sutampa, tada šių komponentų vektorinė sudėtis pakeičiama algebrine. Dažnai šie
taškai būna vieni iš pavojingiausių skerspjūvyje (nes suminės juose veikiančių tangentinių įtempimų
reikšmės būna didžiausios).

11.4 pav.
Įtempimų skaičiavimas nėra savitikslis veiksmas. Įtempimai skaičiuojami tam, kad būtų galima
spręsti konstrukcijos stiprumo bei standumo klausimus. Kai strypo apkrovimas ir deformavimas
sudėtingi, sudėtingas ir šių klausimų sprendimas. Spręskite juos nuosekliai, pavyzdžiui, tokia eile:
suskaidykite visą duotąją apkrovą į dvi sudėtines dalis, kurių viena veikia vienoje svarbiausiojoje
inercijos plokštumoje, kita - kitoje; jėgas, kurių veikimo linijos nesutampa nė su viena šių plokštumų,
pakeiskite jėgų projekcijomis į tas plokštumas;
kiekvienai svarbiausiajai plokštumai sudarykite skersinių jėgų ir lenkimo momentų diagramas,
atskirai sudarykite ašinių jėgų ir sukimo momentų diagramas; visas tas diagramas drauge
nagrinėdami, nustatykite pavojinguosius skerspjūvius;
kiekvienam pavojingajam skerspjūviui nustatykite normalinių ir tangentinių įtempimų
pasiskirstymą atskirai nuo kiekvienos įrąžos; nagrinėdami drauge visas įtempimų reikšmes,
nustatykite pavojinguosius skerspjūvio taškus;
nustatykite kiekvieno pavojingojo taško įtempimų būvį ir parašykite stiprumo sąlygą, kuri yra
paprasta vienašiam įtempimų būviui ir sudėtingesnė (pagrįsta irimo ar plastiškumo hipotezėmis)
kitais atvejais;
jeigu reikia spręsti standumo klausimus, atskirai kiekvienai svarbiausiajai plokštumai
apskaičiuokite poslinkius ir po to juos visus vektoriškai sudėkite.
11.2. Neutraliosios linijos padėtis
Pakeitę (11.1) išraiškoje paskiro taško k koordinates kintamomis koordinatėmis x, y, gauname
viso įtempimų pasiskirstymo lygtį:
x
I
M
y
I
M
A
N
y
y
x
x
+ + = σ . (11.3)
Tai yra plokštumos lygtis. Taigi, normaliniai įtempimai bet kaip (net ir labai sudėtingai) veikiamo
tiesaus strypo skerspjūvyje pasiskirsto pagal tiesinį dėsnį, o jų ak-sonometrinė diagrama vaizduojama
plokštuma (11.5 pav.).

11.5 pav.
Normalinių įtempimų diagramos plokštumos ir skerspjūvio plokštumos sankirta yra neutralioji
linija. Iš 11.5 paveikslėlio matyti, kad normaliniai įtempimai yra didesni tuose skerspjūvio taškuose, kurie
labiau nutolę nuo neutraliosios linijos. Didžiausios normalinių įtempimų reikšmės yra taškuose, labiausiai
nutolusiuose nuo šios linijos. Kadangi šie taškai dažnai yra pavojingiausieji taškai, lemiantieji viso strypo
stiprumą, mums rūpi juos nustatyti. Kai žinome neutraliosios linijos padėtį, pakanka nubrėžti skerspjūvio
kontūro liestines, lygiagretes neutraliajai linijai (11.6 pav.): jų lietimo taškai ir yra ekstreminių normalinių
įtempimų taškai. Taigi, visų pirma reikia mokėti nustatyti neutraliosios linijos padėtį.

11.6 pav.
Neutralioji linija — tai ta skerspjūvio linija, kurioje normaliniai įtempimai lygūs nuliui. Todėl,
prilyginę nuliui normalinių įtempimų išraišką (11.3), gauname bendrąją neutraliosios linijos lygtį:
0 = + + x
I
M
y
I
M
A
N
y
y
x
x
. (11.4)
Ši linija yra tiesė, kuri dalija skerspjūvį į dvi dalis: vienoje iš jų normaliniai įtempimai teigiami
(tempiamoji dalis), kitoje — neigiami (gniuždomoji dalis).
Jeigu ašinė jėga N=0 (pavyzdžiui, įstrižojo lenkimo atveju), tiesės lygtyje (11.4) laisvasis narys
prilygsta nuliui, o tai reiškia, kad tiesė eina per koordinačių pradžią, t.y. per skerspjūvio svorio centrą.
Šiuo atveju neutraliosios linijos lygtį galime išreikšti ir taip:
x
I M
I M
y
y x
x y
− = . (11.5)
Abu lenkimo momentai (M
x
ir M
y
) gali būti atstojami vieno M, kuris gaunamas vektorine abiejų
lenkimo momentų, kurių kiekvienas žymimas vektoriumi, statmenu atitinkamai ašiai, sudėtimi (11.7
pav.). Šio suminio lenkimo momento veikimo plokštuma gali būti pavadinta jėgų plokštuma, o jos
sankirta su skerspjūvio plokštuma —jėgų linija. Skirtingai nuo paprastojo lenkimo (žr. 8.2 poskyrį), čia
neutralioji linija dažniausiai nėra statmena jėgų linijai.
Ji nukrypsta nuo jėgų linijos statmens ab (11.7 pav.) taip, kad priartėja prie skerspjūvio ašies su
minimaliu inercijos momentu.
Neutraliosios linijos lygtyje (11.5) tiesės krypties koeficientas išreiškia tangentą kampo ϕ, kurį ši
tiesė sudaro su x ašimi (11.7 pav.):
ϕ tg
I M
I M
y x
x y
= − .

11.7 pav.
Linijos ab, statmenos jėgų linijai, krypties koeficientas
x
y
M
M
tg − = α ,
taigi
α ϕ tg
I
I
tg
y
x
= .
Iš šios lygybės, susiejančios neutraliosios linijos krypties kampą ϕ su, linijos statmens krypties
kampu α, darome tokias išvadas:
kai I
x
=I
y
, kampai ϕ=α, t,y. neutralioji linija statmena jėgų linijai (taip būna ir paprastojo lenkimo
atveju, kai α=0 arba α=π/2;
kai I
x
>I
y
(I
y
=I
min
), kampas ϕ>α, o kai I
x
<I
y
(I
x
=I
min
), kampas ϕ<α, t.y. abiem šiais atvejais neutralioji
linija pasisuka statmens link ašies su I
min
.
Kai ašinė jėga N≠0 ir todėl tiesės lygties (11.4) laisvasis narys nelygus nuliui, neutralioji linija
neina per skerspjūvio svorio centrą. Jeigu ašinė jėga teigiama, skerspjūvio svorio centras yra
tempiamojoje dalyje, jeigu neigiama — gniuždomojoje.
Tokį deformavimą (kai N≠0, M
x
≠0, M
y
≠0) gali sukelti ir viena vienintelė jėga F, lygiagretė strypo
išilginei ašiai, bet atitolusi nuo šios ašies (11.8 pav.):
¦
)
¦
`
¹
=
=
=
.
,
,
f y
f x
Fx M
Fy M
F N
(11.6)

11.8 pav.
Net ir tada, kai apkrova yra sudėtinga (veikia daug ir įvairiai nukreiptų jėgų), skerspjūvio
normaliniams įtempimams išreikšti galime naudotis vienos jėgos įvaizdžiu: žinodami N, M
x
, M
y
, iš (11.6)
lygybių apskaičiuojame atstojamosios jėgos F didumą F=N ir tariamojo šios jėgos pridėties taško
koordinates
N
M
x
y
f
= ,
N
M
y
x
f
= . (11.7)
Pasinaudoję (11.6) išraiškomis, pertvarkome neutraliosios linijos lygtį (11.4) tokiu būdu:
0 = + + = y
I
Fy
x
I
Fx
A
F
x
f
y
f
σ .
Iškėlę prieš skliaustus F/A ir panaudoję inercijos spindulio kvadrato išraišką I
x
/A=i
x
2
, gauname:
0 1
2 2
=
|
|
.
|

\
|
+ + = y
i
y
x
i
x
A
F
x
f
y
f
σ . (11.8)
Kadangi F/A≠0, tai reiškinys tarp skliaustų lygus nuliui:
0 1
2 2
= + + y
i
y
x
i
x
x
f
y
f
. (11.9)
Šią lygybę galime pertvarkyti taip, kad ji įgytų ašinės tiesės lygties pavidalą:
1 = +
y x
a
y
a
x
. (11.10)
Pastarojoje išraiškoje
f
y
x
x
i
a
2
− = ,
f
x
y
y
i
a
2
− = . (11.11)
Kaip matyti iš 11.9 paveikslėlio, a
x
ir a
y
yra koordinatės taškų, kuriuose neutralioji linija kerta
atitinkamą ašį. Kadangi i
x
ir i
2
y
visada teigiami, iš (11.11) galime daryti išvadą, kad a
x
yra visada
priešingo ženklo negu x
f
, a
y
— priešingo negu y
f
. Tai reiškia, kad
neutralioji linija kerta skerspjūvio kvadrantą, esantį kryžmiškai priešingoje pusėje negu jėgos F
pridėties taškas.

11.9 pav.
11.3. Skerspjūvio branduolys
Plytų mūras ir kai kurios konstrukcinės medžiagos gana gerai priešinasi gniuždymui ir beveik
visiškai nelaiko tempimo jėgų — pleišėja, trūksta. Taigi, inžinierius turi stengtis, kad iš tokios medžiagos
padarytos konstrukcijos skerspjūviuose nebūtų tempiamųjų įtempimų, kad visi įtempimai skerspjūvyje
būtų vieno (neigiamo) ženklo. Kitaip tariant, neutralioji linija neturėtų kirsti skerspjūvio kontūro, turėtų
eiti už skerspjūvio ribų.
Kai neutralioji linija toli nuo skerspjūvio svorio centro (nuo koordinačių pradžios), jos sankirtos
su ašimis koordinatės a
x
, a
y
yra didelės. O iš (11.11) matyti, kad šios koordinatės yra tuo didesnės, kuo
mažesnės yra jėgos pridėties taško koordinatės x
f
, y
f
. Taigi, konstruktorius turi siekti, kad jėga F būtų
pakankamai arti skerspjūvio svorio centro — tik tada skerspjūvio nekirs neutralioji linija. Vienintelė
lygiagretė strypo ašiai apkrovos jėga F (arba strypą veikiančių apkrovos jėgų atstojamoji) turi būti pridėta
vadinamajame skerspjūvio branduolyje.
Skerspjūvio branduolys yra ta skerspjūvio sritis apie svorio centrą, kurioje pridėjus ašiai
lygiagretę jėgą normaliniai įtempimai visame skerspjūvio plote būna vienodo ženklo.
Skerspjūvio branduolio kontūro taškui rasti naudojame formules, gautas iš (11.11):
x
y
f
a
i
x
2
− = ,
y
x
f
a
i
y
2
− = . (11.12)
Šiose formulėse a
x
ir a
y
yra koordinatės tų taškų, kuriuose su ašimis susikerta skerspjūvio
branduolio liestinė.
Įsivaizduojame, kad ta skerspjūvio liestinė yra tariamoji neutralioji linija. Jeigu neutraliosios
linijos padėtis būtų tokia, tai ji atitiktų skerspjūvio branduolio apibrėžimą ir taškas, apskaičiuotas (11.12)
formulėmis ir žymintis tariamosios jėgos pridėties padėtį, būtų branduolio taškas. Jeigu neutralioji linija
pasislinktų nors kiek link centro (ir jau ne liestų, bet kirstų skerspjūvio kontūrą), įtempimai skerspjūvyje
taptų dvejopo ženklo ir (11.12) formulėmis nustatytas taškas nebeatitiktų branduolio sąvokos, būtų už
branduolio ribų. Taigi bet kuri liestinė yra ribinė neutraliosios linijos padėtis, atitinkanti ribinį skerspjūvio
branduolio tašką, t.y. jo kontūro tašką.
Apjuosę visą skerspjūvio kontūrą virtine liestinių (jų gali būti kelios ar net labai daug) ir nustatę
pagal jas skerspjūvio branduolio kontūro taškus bei nuosekliai sujungę juos linijomis, gauname
branduolio figūrą.
Jeigu skerspjūvio kontūras kampuotas, jo bet kurį kampą (viršūnę) liečiančių tiesių yra begalinė
daugybė. Visų šių liestinių nagrinėti nėra reikalo, nes galima parodyti, kad liestinei besisukant apie
kontūro viršūnę k (11.10 pav.) branduolio kontūro taškas slenka tiese, o šiai tiesei nubrėžti pakanka žinoti
tik du taškus. Mat, visos per tašką k einančios liestinės (L1, ..., L3, ...) tenkina tokio pavidalo neutraliosios
linijos lygtį:
0 1
2 2
= + +
k
x
f
k
y
f
y
i
y
x
i
x
,
laikydami kintamaisiais dydžiais branduolio kontūro taškų (1,..., 3,...) koordinates x
f
ir y
f
, matome, kad
šiuos taškus sieja taip pat tiesės lygtis:
0 1
2 2
= + +
f
x
k
f
y
k
y
i
y
x
i
x
.
Iš to darome praktišką išvadą: nagrinėtinos yra tik tos kampuoto skerspjūvio kontūro liestinės,
kurios kontūrą liečia ne mažiau kaip dviem taškais; kiekviena tokia liestinė atitinka skerspjūvio
branduolio kontūro viršūnę, o šie kampiniai taškai sujungiami tiesėmis (11.11 pav.).

11.10 pav.

11.11 pav.
Verta įsidėmėti kai kurių paprastos formos skerspjūvių branduolių pavidalą.
Stačiakampio skerspjūvio branduoliui nustatyti naudojame keturias skerspjūvio liestinės, kurios
visos sutampa su stačiakampio kraštinėmis (11.12 pav.). Šių liestinių sankirtos su ašimis x ir y taškų
koordinatės:
a
x1
=h/2, a
y1
=∞,
a
x2
=∞, a
y2
=b/2,
a
x3
=-h/2, a
y3
=∞,
a
x4
=∞, a
y4
=-b/2.
Kadangi
12
12 /
2 3
2
h
bh
bh
A
I
i
x
x
= = = ir
12
2
2
b
y
= i ,
tai (11.12) formulėmis apskaičiuotos branduolio viršūnių koordinatės yra tokios:
0
12 /
2
1
=

− =
b
x
f
,
6 2 /
12 /
2
1
h
h
h
y
f
− = − = ,
( ) 6 2 /
12 /
2
2
b
b
b
x
f
=

− = , 0
12 /
2
2
=

− =
h
y
f
,
0
3
=
f
x ,
6
3
h
y
f
= ,
6
4
b
x
f
− = , 0
4
=
f
y .
Sujungę šiuos taškus tiesėmis, gauname rombą (11.12 pav.).

11.12 pav.
Skritulinio skerspjūvio branduolys yra taip pat skritulio pavidalo (11.13 pav.). Branduolio
spindulys pagal (11.12) apskaičiuojamas taip:
8 64
2 4
2 /
/
2
4
d
d d
d
d
A I
x
f
=
⋅ ⋅
⋅ ⋅
= =
π
π
ρ ,
o branduolio skersmuo lygus ketvirtadaliui skerspjūvio skersmens.

11.13 pav.
Įsidėmėkite tokias skerspjūvių branduolių savybes:
branduolys visada yra iškila figūra;
branduolys gali būti ir tuščioje skerspjūvio vietoje, skylėje, jeigu ta skylė yra ties skerspjūvio centru
(11.14 pav.);
kiekvieną tiesią skerspjūvio kraštinę atitinka branduolio viršūnė (kampas) priešingame skerspjūvio
kvadrante, o kiekvieną skerspjūvio išorinio kontūro viršūnę (kampą) — branduolio tiesi kraštinė,
kertanti priešingą skerspjūvio kvadrantą.

11.14 pav.
11.4. Tiesaus strypo stiprumas
Bet kurio konstrukcijos elemento stiprumas priklauso nuo įtempimų. Nors tiesus strypas
deformuojamas ir sudėtingai, jo visuose ar kai kuriuose taškuose įtempimų būvis gali būti vienašis, o
tokiu atveju stiprumo sąlyga būna paprasta. Vienasis įtempimų būvis būna tame skerspjūvio taške,
kuriame nėra tangentinių įtempimų arba šie įtempimai labai maži, nepaisytini. Jeigu skerspjūvyje nėra
sukimo momento ir skersinių jėgų, nėra ir tangentinių įtempimų. Labai dažnai skersinių jėgų atstovaujami
tangentiniai įtempimai yra maži ten, kur normaliniai įtempimai didžiausi (pavojinguosiuose taškuose). To
negalima pasakyti apie sukimo momentą — jo atstojamų tangentinių įtempimų didžiausios reikšmės yra
pakraštiniuose skerspjūvio taškuose, kuriuose ir normaliniai įtempimai ekstremalūs, taigi čia tangentinių
įtempimų nepaisyti nebegalima. Todėl tiesių strypų stiprumo skaičiavimo metodika išskirtina į du atvejus:
• τ=0 arba τ≈0 (o taip būna, kai T=0), t.y. vienašio įtempimų būvio atvejis;
• τ≠0 (T≠0), t.y. dviašio įtempimų būvio atvejis.
Vienašio įtempimų būvio atveju strypo stiprumą lemia skerspjūvio taškai su ekstremaliomis
normalinių įtempimų reikšmėmis. Taškai su tokiais įtempimais yra labiausiai nutolę nuo neutraliosios
linijos (11.15 pav.): vienoje pusėje, taške k, įtempimai σ
k

max
, kitoje pusėje, taške j, įtempimai σ
j

min
.
Šių pavojingųjų taškų padėčiai nustatyti ir praverčia informacija iš 11.2 poskyrio apie neutraliosios linijos
padėtį. Pavojinguosiuose taškuose stiprumo sąlygos tokios:
¦
¦
)
¦
¦
`
¹
≤ + + =
≤ + + =
.
,
c k
y
y
k
x
x
j
t k
y
y
k
x
x
k
R x
I
M
y
I
M
A
N
R x
I
M
y
I
M
A
N
σ
σ
. (11.13)

11.15 pav.
Taigi, vienašio įtempimų būvio atveju daugiausia triūso reikia pavojingųjų taškų (j ir k)
koordinatėms nustatyti, o po to stiprumo sąlygų (11.13) taikymas gana paprastas.
Stiprumo skaičiavimas paprastesnis, kai vienašis įtempimų būvis nagrinėjamas stačiakampiame
skerspjūvyje arba kitokiame skerspjūvyje su keturiais simetriškai išdėstytais kampais (11.16 pav.). Šiuo
atveju aišku, kad pavojingieji taškai yra du iš keturių kampinių taškų. O visų keturių kampinių taškų
koordinatės yra ekstremalios ir skiriasi tik ženklais: ±b/2, ±h/2 (x
max
, x
min
, y
max
, y
min
). Taigi, visuose
keturiuose kampuose įtempimų formulės (11.1) komponentų absoliutinės reikšmės vienodos, skiriasi tik
komponentų ženklai (viename kampe +, priešingame -). Žinodami, kad I
x
/y
max
=W
x
, I
y
/x
max
=W
y
, galime
stiprumo sąlygas (11.13) šiam atvejui pertvarkyti taip:
¦
¦
¦
)
¦
¦
¦
`
¹

|
|
.
|

\
|
+ − =
≤ + + =
.
,
c
y
y
x
x
j
t
y
y
x
x
k
R
W
M
W
M
A
N
R
W
M
W
M
A
N
σ
σ
. (11.14)
Šios formulės tinka tik simetriškiems keturkampiams skerspjūviams. Šios sąlygos atitinka
kampinius skerspjūvio taškus su σ
max
ir σ
min
, nors tų taškų koordinatės sąlygose ir nėra panaudotos.

11.16 pav.
Jeigu reikia nustatyti, kuris gi kampas yra labiausiai tempiamas, galima pasinaudoti kokybinio
įtempimų pasiskirstymo schema. Šioje schemoje nubraižomas skerspjūvis, jo svarbiausiosios centrinės
ašys ir kiekviename skerspjūvio kvadrante pažymima, kokio ženklo (+ ar -) įtempimai dėl kiekvienos
įrąžos ten veikia. Jeigu N>0, tai visuose kvadrantuose σ>0 (pažymimas +), o jeigu N<0, tai visuose
kvadrantuose σ<0 (pažymimas -). Jeigu M
x
>0, tai šio lenkimo momento tempiami sluoksniai ir σ>0 (+)
yra kvadrantuose šalia teigiamos y ašies, o gniuždomi ir σ<0 (-) — priešingoje pusėje. Analogiškai
žymimi ir lenkimo momento M
y
atstojamų įtempimų ženklai. Pavyzdžiui, atvejui, kai N<0, M
x
>0, M
y
<0,
kokybinio įtempimų pasiskirstymo schema parodyta 11.17 paveikslėlyje. Iš šios schemos matyti, kad σ
min

vieta yra viršutinis kairysis kampas (visi įtempimų komponentai vienodo ženklo, neigiami), o σ
max
-
kryžmiškai priešingas kampas.

11.17 pav.
Pagal (11.14) stiprumo sąlygas nesunkiai sprendžiami tikrinamieji stiprumo uždaviniai. O
sprendžiant projektinius uždavinius dažna kliūtis būna tai, kad stiprumo sąlygoje yra ne vienas, bet du ar
net trys nežinomi (ieškomi) skerspjūvio rodikliai — W
x
, W
y
ir A. Dažnai tenka žinoti (arba spėti)
projektuojamo skerspjūvio rodiklių santykius ir išreikšti rodiklius kokiu nors vienu ieškomu parametru.
Pavyzdžiui, projektuotojui nurodoma, kad stačiakampio skerspjūvio viena kraštinė turi būti dukart ilgesnė
už kitą: a=2b, iš to gaunama W
x
=(2b)
2
b/6=0,667b
3
, W
y
=0,333b
3
, W
x
=2W
y
. Kai skerspjūvis pasirenkamas
iš standartinių profilių lentelės, galima apskaičiuoti, tarp kokių ribų kinta santykis W
x
/W
y
toje lentelėje
(pavyzdžiui, šis standartinių dvitėjų rodiklių santykis kinta maždaug tarp 5 ir 15), ir iš pradžių spėti tą
santykį (pavyzdžiui, W
x
/W
y
=10), o pasirinkus pagal stiprumo sąlygą konkretų profilį, apskaičiuoti tikrąjį
santykį ir priartėjimo keliu koreguoti savo sprendinį.
Dviašio įtempimų būvio atveju, t.y. kai skerspjūvyje yra reikšmingų tangentinių įtempimų,
stiprumo klausimus sprendžiame, remdamiesi irimo ar plastiškumo hipotezėmis (žr. 5.4 poskyrį). Jau
minėjome, kad pavojingųjų taškų įtempimų būvį lemia sukimo momentas - kai T≠0, tangentinių įtempimų
nepaisyti negalima. Toliau ir žiūrime atvejus su sukimo momentu.
Jeigu remsimės energetine hipoteze, stiprumo sąlyga, pritaikyta tiesiam strypui, yra (8.19)
pavidalo:
R
d
≤ + =
2 2
3τ σ σ , (11.15)
o maksimalių tangentinių įtempimų hipotezė duoda (8.18) pavidalo sąlygą:
R
d
≤ + =
2 2
4τ σ σ . (11.16)
Tenka pagal N, M
x
ir M
y
apskaičiuoti normalinius įtempimus pavojingajame taške ir pagal
T, Q
x
bei Q
y
— tangentinius įtempimus tame pačiame taške. Įtempimus surandame (11.1) ir
(11.2) formulėmis. Įrašę šias įtempimų reikšmes į (11.15) arba (11.16) sąlygas, sprendžiame
tikrinamąjį arba projektinį stiprumo uždavinį. Tikrinamąjį uždavinį išspręsti nesunku, tačiau
projektinis uždavinys dažnai būna keblus — mat, iš vienos sąlygos tenka nustatyti du ar net tris
geometrinius skerspjūvio rodiklius.
Gana paprasta spręsti stiprumo uždavinius, kai strypo skerspjūvis skritulinis. Šiuo atveju
visus geometrinius rodiklius galima išreikšti vienu parametru — skerspjūvio skersmeniu. Ir ypač
patogu skaičiuoti, kai nėra ašinės jėgos (N=0). Tada abu lenkimo momentus galima sudėti
(geometriškai):
2 2
y x
M M M + = ,
šio suminio lenkimo momento M plokštumoje (11.18 pav.) yra taškai a ir b su didžiausiomis
(teigiama ir neigiama) normalinių įtempimų reikšmėmis. Kadangi sukimo momento atstojamų
tangentinių įtempimų didžiausios reikšmės yra taip pat visuose pakraštiniuose skerspjūvio taškuose
(11.19 pav.), taškai a ir b yra pavojingiausieji. Kai ašinės jėgos nėra, |σ
a
|=|σ
b
| tada abiejų šių taškų
pavojingumas vienodas. Normalinių įtempimų reikšmė bet kuriame iš šių taškų yra
W
M M
W
M y x
2 2
+
= = σ ,
tangentinių
W
T
W
T
p
2
= = τ ,
(prisimename, kad W
p
=W
x
+W
y
, o skritulio W
x
=W
y
=W ir W
p
=2W). Surašę šias reikšmes į
energetinę stiprumo sąlygą (11.15), gauname:
( )
R
W
T
W
M M
y x
d
≤ +
+
=
2
2
2
2 2
2
3 σ .
Suprastinus gauname (skrituliniam skerspjūviui!)
R
W
T M M
y x

+ +
2 2 2
75 , 0
, (11.17)
o surašę į (11.16), t.y. į sąlygą pagal maksimalių tangentinių įtempimų hipotezę, —
R
W
T M M
y x

+ +
2 2 2
. (11.18)
Šiose formulėse W — skritulio ašinis atsparumo momentas (formules naudoti galima tik
skrituliniam arba žiediniam skerspjūviui).

11.18 pav.

11.19 pav.
Pagal stiprumo sąlygas (11.17) ir (11.18) projektuojami velenai — jie yra ir sukami, ir
lenkiami.
Kadangi šitokios stiprumo sąlygos labai patogios projektiniam skaičiavimui, jas naudojame
net ir tada, kai į skaičiavimą būtina įtraukti kitas įrąžas — N, Q
x
, Q
y
. Visų pirma pagal (11.17) ar
(11.18) nustatome W, neatsižvelgdami į tas kitas įrąžas, parenkame skritulio skersmenį d, po to jau
sprendžiame tikrinamąjį uždavinį — apskaičiuojame pavojingųjų taškų įtempimus σ ir τ, taikome
stiprumo sąlygas (11.15) ar (11.16); jeigu stiprumo sąlygos netenkinamos, skersmenį padidiname ir
vėl tikriname, tokiu būdu palaipsniui artėdami prie tinkamo, pakankamo skersmens.
Skritulinis (ir žiedinis) skerspjūvis ypatingas tuo, kad jame sutampa taškai, kuriuose būna
didžiausia normalinių įtempimų ir didžiausia tangentinių įtempimų reikšmė. Kai skerspjūvio forma
kitokia, nėra akivaizdu, kuris skerspjūvio taškas pavojingiausias. Pavyzdžiui, stačiakampiame
skerspjūvyje didžiausi normaliniai įtempimai būna viename iš kampų (11.20 pav.: a, b, c arba d), tačiau
tangentiniai įtempimai, susiję su sukimo momentu, visuose šiuose taškuose lygūs nuliui (žr. 7.8 poskyrį);
tuo tarpu ten, kur šių tangentinių įtempimų reikšmės didžiausios (taškuose e ir f, m ir n), yra daug
mažesni normaliniai įtempimai. Kuris iš visų šių įtartinų taškų pats pavojingiausias, dažnai galima
nustatyti tik apskaičiavus kiekvieno jų projektinį įtempimą σ
d
pagal pasirinktą hipotezę. Dažniausiai į šio
įtempimo išraišką (ir stiprumo sąlygą) greta σ
max
įrašoma anaiptol ne didžiausia τ reikšmė arba šalia τ
max

— ne didžiausia σ reikšmė, nes būtina į sąlygą rašyti vieno (to paties) taško įtempimų reikšmes.

11.20 pav.
11.5. Tiesaus strypo poslinkiai ir deformacijos
Kai tiesus strypas veikiamas paprastos apkrovos, dėl kurios skerspjūviuose atsiranda tik po vieną
įrąžą, strypo ašis arba lieka tiesi (tempimas ar gniuždymas, sukimas), arba išlinksta vienoje plokštumoje
(paprastasis lenkimas). Kai skerspjūviuose įrąžų daugiau, besideformuojančio tiesaus strypo ašis tampa
erdvine kreive, kartais gana sudėtinga. Tačiau kol galioja proporcingumo dėsnis ir poslinkių mažumo
prielaida, galime naudotis superpozicijos principu ne tik įtempimams, bet ir poslinkiams bei
deformacijoms skaičiuoti.
Pagal formules ir nurodymus iš skyrių, kuriuose aptartas atskirų įrąžų poveikis (iš 2.4, 2.5, 7.5
poskyrių, 9 skyriaus), nustatome rūpimo taško vektoriai, kurių kryptys ne visada sutampa, galutinį
rezultatą pagal superpozicijos principą gauname vektorine (geometrine) sudėtimi.
Praktinėse situacijose tenka nustatinėti ne visų, bet tam tikrų, ypatingų taškų poslinkius,
dažniausiai tų taškų, kurių poslinkiai gali būti didžiausi arba artimi didžiausiems (pavyzdžiui, gembinės
sijos laisvojo galo). Ir deformacijos skaičiuojamos tik ties ypatingais taškais, kur gali būti ekstremalios
deformacijų reikšmės. Šie taškai dažnai sutampa su ekstremaliųjų įtempimų reikšmėmis, kurias nustatyti
jau mokame (11.4 poskyris). Kai įtempimai ties tašku jau nustatyti, deformacijas skaičiuoti galime
bendrojo Huko dėsnio formulėmis iš 4.4 poskyrio.
Deformacijos ties kuriuo nors tašku priklauso tiktai nuo tų įtempimų ar įrąžų, kurios toje vietoje
veikia, todėl jų skaičiavimas nėra keblus. Tačiau bet kuris poslinkis priklauso nuo įrąžų ar įtempimų,
veikiančių tarp nagrinėjamojo taško ir atramų; todėl poslinkių skaičiavimas būna gana sudėtingas, ypač
kai konstrukciją sudaro keli strypai. Poslinkių skaičiavimui praverčia energetiniai metodai, kuriuos
aiškina konstrukcijų mechanika (statybinė mechanika).
Čia be platesnio teorinio aiškinimo pateikiame formules poslinkiams skaičiuoti Moro bei grafiniu
- analitiniu būdais, kai įskaitoma ne vienintelio lenkimo momento įtaka (kaip 9.7 ir 9.8 poskyriuose), bet
ir kitų įrąžų: M
x
, M
y
, T, N (čia nenagrinėsime skersinių jėgų įtakos, nes ji, palyginus su kitų įrąžų įtaka,
dažniausiai yra labai menka). Taigi, Moro būdu skaičiuodami poslinkį, vietoj (9.15) formulės naudosime
tokią:
( ) ( ) ( ) ( )

∫ ∫ ∫ ∫
=
|
|
.
|

\
|
+ + + =
n
j
L
i kj
j
L
i kj
j
p
L
iy kyj
j
y
L
ix kxj
j x
i
j j j j
dz N N
EA
dz T T
GI
dz M M
EI
dz M M
EI
v
1
0 0 0 0
1 1 1 1
.
(11.19)
Skaičiuodami poslinkį grafiniu - analitiniu būdu, vietoj (9.21) formulės naudosime tokią:
( ) ( ) ( ) ( )

=
|
|
.
|

\
|
+ + + =
n
j j
icj knj
j
p
icj ktj
j
y
ikycj kyj
j x
ikxcj kxj
i
EA
N
GI
T
EI
M
EI
M
v
1
ω ω ω ω
, (11.20)
čia ω
kxj
— lenkimo momentų M
x
diagramos plotai, ω
kyj
— lenkimo momentų M
y
, ω
ktj
— sukimo
momentų T, ω
knj
— ašinių jėgų N diagramos plotai.
Į bet kurio poslinkio ar deformacijos išraišką įeina daug geometrinių strypo rodiklių, todėl spręsti
projektinį standumo uždavinį nėra paprasta. Dažniausiai sprendžiamas tikrinamasis uždavinys. Kai šio
uždavinio išvada rodo, kad sudėtingai deformuojamas strypas nepakankamai standus, inžinierius
nusprendžia, kaip jį pastandinti (kurį matmenį padidinti), ir po to vėl sprendžia tikrinamąjį uždavinį, tokiu
keliu artėdamas prie patenkinamo rezultato.
11.6. Kreivieji strypai
Yra nemaža konstrukcijų elementų (arkos, ratlankiai, kabliai ir kt.), kurių geometrinė schema —
kreivasis strypas. Kai strypo ašis kreiva jau prieš apkrovimą, jo deformavimas net ir pačia paprasčiausia
apkrova yra sudėtingas. Šiame poskyryje nagrinėsime tik plokščius kreivuosius strypus — tuos, kurių ašis
ir visa apkrova yra vienoje strypo simetrijos plokštumoje. Ir, žinoma, kalbėsime apie labai kreivus strypus
— tokius, kurių skerspjūvių matmenys yra maždaug tos pačios eilės, kaip ir kreivio spinduliai.
Kreivojo strypo deformavimo sudėtingumą atskleidžia du svarbiausi ypatumai:
• įrąžų pasiskirstymas kreivojo strypo ašyje nėra tiesinis (įrąžų N, Q, M diagramų visi ruožai
kreiviniai);
• išilginių deformacijų ir normalinių įtempimų pasiskirstymas skerspjūvyje nėra tiesinis (net ir
galiojant plokščiųjų pjūvių hipotezei).
Kreivojo strypo skerspjūvio padėtį patogiausia nustatyti poline koordinate — kampu ϕ.
Skerspjūvio plokštuma eina per strypo ašies kreivio centrą. Patogu laikytis tokios lenkimo momento
ženklo taisyklės: teigiamas yra tas lenkimo momentas, kuris didina pradinį strypo kreivį.
Kreivojo strypo įrąžos bet kuriame skerspjūvyje nustatomos pjūvio metodu.
Normaliniai įtempimai, atstojami ašinės jėgos, pasiskirsto tolygiai po visą skerspjūvio plotą —
kaip ir tiesaus strypo skerspjūvyje. Tačiau tie normaliniai įtempimai, kurie atsiranda dėl lenkimo ir yra
atstojami lenkimo momento, pasiskirsto nebe taip, kaip tiesiame strype, nebe pagal tiesę, bet pagal
hiperbolę. Neutralioji linija (kai nėra ašinės jėgos) eina ne per skerspjūvio svorio centrą, o arčiau strypo
kreivio centro (atstumu e nuo strypo centrinės ašies, žr. 11.21 pav.). Įtempimai dėl lenkimo momento bet
kuriame kreivojo strypo skerspjūvio taške skaičiuotini tokia formule:
r r A
r r M
) (
) (
0
0


=
ρ
σ , (11.21)
čia A — skerspjūvio plotas, r — taško atstumas nuo strypo kreivio centro, o neutraliosios
linijos atstumas nuo to centro (neutraliojo sluoksnio kreivio spindulys)
( )

=
A
r dA
A
r
/
0
. (11.22)
Šia formule apskaičiuotos r
0
reikšmės kai kurių formų skerspjūviams surašytos 11.22
paveikslėlyje.

11.21 pav.
( )
1 2
0
/ ln r r
h
r =
( ) h r r r
h
r

=
1 2 2
2
0
/ ln 2

( )
2 2
2
0
4 2 4 a
a
r
− −
=
ρ ρ

11.22 pav.
Įtempimų formulei (11.21) įrodyti iš kreivojo strypo išpjauname labai trumpą ruoželį ir
nagrinėjamos jame veikiančios jėgos bei susidarančios ruoželio deformacijos.
11.7. Plonasieniai indai
Visuose vadovėlio skyriuose nagrinėjome tiktai strypus, palikdami kitus konstrukcijų elementus
(plokštes, kevalus, masyvus) konstrukcijų mechanikos kursui. Tačiau šiame poskyryje žvilgtersime į
ypatingą kevalų grupę — į vadinamuosius plonasienius indus, kurių paviršių forma — sukinys. Taip
darome todėl, kad šie indai daug kur naudojami, o jų įtempimų ir stiprumo skaičiavimas nėra sudėtingas.
Plonasieniu vadiname indą, kurio sienelės storis δ mažas, palyginus su indo skersmeniu d. Tokie sukinio
(cilindro, kūgio, paraboloido ir kt.) pavidalo indai — talpyklos, katilai, vamzdžiai — dažniausiai veikiami
skysčių ar dujų vidaus slėgio. Čia nagrinėsime tik tuos atvejus, kai apkrova (slėgis) yra pasiskirsčiusi
simetriškai indo simetrijos ašies atžvilgiu. Tokiais atvejais, kai indo sienelėje nėra didelių paviršiaus
pokyčių (koncentruojančių įtempimus), galime skaičiavimą grįsti bemomente (membranine) kevalų
teorija — tarti, kad normaliniai įtempimai plonos sienelės storyje pasiskirstę tolygiai (kai δ=0,1d,
didžiausias įtempimas sienelėje viršija įtempimų vidurkį ne daugiau kaip 5%, o kai sienelė plonesnė, —
dar mažiau), t.y. kad sienelė nėra lenkiama, kad ji tik tempiama. Tiktai toks įtempimų skaičiavimas yra
gana paprastas ir patogus nagrinėti medžiagų atsparumo kurse. Bemomentė kevalų teorija tinka tiktai
simetrinės apkrovos atvejams (11.23 pav., a) ir netinka asimetrinei apkrovai (b). Nagrinėjame simetrišką
plonasienį indą, kuris yra veikiamas iš vidaus slėgio p (indo savojo svorio nepaisome). Įtempimams indo
sienelėje nustatyti išpjauname mažą tos sienelės elementą (11.24 pav.). Jį išpjauname dviem
meridianiniais pjūviais (plokštumomis, einančiomis per indo simetrijos ašį z ir sudarančiomis tarp savęs
kampą dθ) ir dviem žiediniais pjaviais (kūginiais paviršiais, statmenais indo išorinio paviršiaus
meridianui, tarp jų kampas dϕ. Žiedinio pjūvio lanko ab ilgis ds
t
, jo kreivio spindulys ρ
m
, kreivio centras
— taške O
1
.

11.23 pav.

11.24 pav.
Meridianinė plokštuma dalija indą ir apkrovą (vidaus slėgį) į dvi simetriškas dalis, todėl
meridianiniuose pjūviuose nėra šlyties jėgų, nėra ir tangentinių įtempimų. Kadangi žiediniai pjūviai yra
statmeni meridianiniams, juose tangentinių įtempimų taip pat nėra (tangentinių įtempimų dualumo
dėsnis!). Taigi, visuose pjūviuose veikia tik normaliniai (svarbiausieji!) įtempimai: žiedo liestinės
kryptimi veikia žiedinis įtempimas σ
t
(statmenas meridianiniam pjūviui) ir meridiano liestinės kryptimi
— meridianinis įtempimas σ
m
(statmenas žiediniam pjūviui). Trečiąja, radialine kryptimi veikia
radialinis įtempimas σ
r
, kuris lygus — p prie indo sienelės vidinio paviršiaus ir nuliui prie išorinio
paviršiaus; šis įtempimas yra palyginti mažas, ir paprastai jo nepaisoma. Išvada: indo sienelės įtempimų
būvis yra dviašis.
Išpjautąjį sienelės elementą veikia penkios atstojamosios jėgos — apkrovos jėga, gauta
padauginus slėgį iš elemento paviršiaus plotoj (pds
m
ds
t
), statmena sienelės paviršiui, ir keturios
normalinių įtempimų atstojamosios (po dvi σ
m
δds
t
ir σ
t
δds
m
; šių jėgų, nors ir lygių, į krypties linijos
nesutampa, sudaro kampus dϕ ir dθ). Rašome visų šį elementą veikiančių jėgų pusiausvyros lygtį —
prilyginame nuliui sumą jėgų projekcijų į ašį, statmeną sienelės paviršiui:
pds
m
ds
t
-2σ
t
δds
m
sin(dθ/2)- 2σ
m
δds
t
sin(dϕ/2)=0
Kadangi kampai dθ ir dϕ nykstamai maži,
t
t
ds d d
ρ
θ θ
2 2 2
sin = ≈ ,
m
m
ds d d
ρ
ϕ κ
2 2 2
sin = ≈ .
Įrašę šias reikšmes į pusiausvyros lygtį ir lygtį suprastinę, gauname:
δ ρ
σ
ρ
σ p
m
m
t
t
= + . (11.23)
Šioje pagrindinėje pusiausvyros lygtyje yra du nežinomieji — įtempimai σ
t
ir σ
m
todėl uždaviniui
išspręsti reikia dar vienos lygties. Tokią lygtį gauname, parašę žiediniu pjūviu atpjautos indo dalies (11.25
pav.) pusiausvyros sąlygą — susumavę ir prilyginę nuliui tą dalį veikiančių jėgų projekcijas į simetrijos
ašį z:
0 cos 2 = ⋅ + − α δ π σ r P
m
,
čia α — kampas tarp z ir σ
m
krypčių, P — vidaus slėgio (veikiančio atpjautąją dalį) atstojamoji. Iš šios
pusiausvyros lygties randamas meridianinis įtempimas:
α δ π
σ
cos 2 r
P
m
= . (11.24)

11.25 pav.
Kai slėgis p yra tolygiai pasiskirstęs po visą atpjautosios dalies vidinį paviršių (pavyzdžiui, dujų
slėgis), slėgio atstojamoji
pS P = , (11.25)
čia S — tos dalies vidinio paviršiaus projekcijos į plokštumą, statmeną indo simetrijos ašiai, plotas. Kai
slėgį sudaro inde laikomas skystis,
G S p P
h
+ = , (11.26)
čia p
h
— skysčio slėgis nagrinėjamame gylyje h (žr. 11.26 pav.), G — skysčio, telpančio į atpjautąją indo
dalį, svorio jėga.

11.26 pav.
Jeigu plonasienis indas yra rutulio pavidalo ir indo vidaus slėgis p=const, įtempimams nustatyti
pakanka (11.23) lygties, nes ne tiktai ρ
m

t
=r, bet ir σ
m

r
=σ. Įrašę šias reikšmes į (11.23), gauname
σ/r+σ/r=p/δ, arba
δ
σ
2
pr
= . (11.27)
Cilindro pavidalo plonasienio indo (pvz., garo katilo) žiedinis kreivis ρ
t
=r, o meridianas tiesus,
ρ
m
=∞, todėl iš (11.23) randame tik žiedinį indo sienelių įtempimą
δ
σ
pr
t
= . (11.28)
Pagal (11.25) randame ašinę jėgą
δ δ π
π
σ
2 2
2
pr
r
r p
A
N
m
= = = , (11.29)
tą pačią σ
m
reikšmę gautume iš (11.24), įrašę P=pπr
2
ir cosα=1.
Matome, kad cilindriniame inde σ
t
=2σ
m
.
Plonasienių indų stiprumo sąlygos rašomos, remiantis kuria nors plastiškumo hipoteze, nes jų
sienelių įtempimų būvis yra dviašis (grynojo tempimo). Pavyzdžiui, jeigu pritaikytume energetinę
hipotezę ir ją atitinkančią stiprumo sąlygą (5.12) su σ
1

t
, σ
2

m
, indo sienelių stiprumą užtikrintų sąlyga
R
m t m t d
≤ − + = σ σ σ σ σ
2 2
. (11.30)
Tačiau projektuotojai, žinodami, kad iš vidaus slegiamo indo sienelėje abu svarbiausieji
įtempimai, σ
t
ir σ
m
, yra teigiami ir todėl σ
d

max
, yra linkę indo stiprumą garantuoti griežtesne sąlyga,
kuri atitinka maksimalių normalinių įtempimų hipotezę ir paprastai naudojama tik labai trapioms
medžiagoms
( ) R
t
≤ =σ σ
max
. (11.31)
Šio poskyrio formulės tinka skaičiuoti įtempimams tiktai pakankamai toli nuo indo (kevalo)
paviršiaus lūžio arba sienelės skerspjūvio pokyčio vietų (pavyzdžiui, pakankamai toli nuo katilo dugno),
nes ties tomis vietomis deformacijų būvis yra sudėtingesnis. Katilo dugnas trukdo kevalui tolygiai
deformuotis, kevalas išsikraipo, atsiranda vadinamasis pakraščio efektas, įtempimų reikšmės pasidaro
daug kartų didesnės negu apskaičiuotosios pagal šio poskyrio formules. Šis reiškinys ypač pavojingas
konstrukcijoms iš trapių medžiagų: gali atsirasti plyšių, ir katilas, vamzdis, talpykla tampa nebesandarūs.
Skaičiavimas atsižvelgiant į pakraščio efektus sudėtingesnis, jo metodikos pagrindus galite rasti
vadovėliuose.
12. GNIUŽDOMŲJŲ STRYPŲ PUSIAUSVYROS STABILUMAS
12.1. Stabili ir nestabili pusiausvyra
Konstrukcijos ir bet kurio jos elemento pusiausvyra turi būti stabili. Stabilumas — konstrukcijos
ar jos elemento savybė išlaikyti pradinę pusiausvyros formą, po bet kokių trikdymų vis grįžti į tą pradinį
būvį. Ši savybė yra ne mažiau svarbi, kaip stiprumas ir standumas.
Nesideformuojančio kūno statinės pusiausvyros stabilumą gerai iliustruoja sunkaus rutuliuko
padėtis ant įvairių paviršių (12.1 pav.). Įgaubto paviršiaus žemutiniame taške (a) rutuliuko pusiausvyra
yra stabili (jeigu rutuliuką stumt eisime į šoną, jis greit grįš vėl į šią pradinę padėtį). Gali pavykti
rutuliuką uždėti ir ant iškilo paviršiaus kraigo (b), bet šiuo atveju rutuliukas nuo menkiausio postūmio
nuriedės šalin ir į pradinę pusiausvyros padėtį pats nebegrįš; rutuliuko ant iškilo paviršiaus pusiausvyra
— nestabili. O kai rutuliukas ant horizontalios plokštumos, jo pusiausvyra neutrali.

12.1 pav.
Nesideformuojančio kūno pusiausvyros formos stabilumas nepriklauso nuo kūną veikiančių jėgų
didumo (nagrinėtame pavyzdyje jis nepriklauso nuo rutuliuko svorio). Tačiau mus labiau domina
deformuojamų (visų pirma tampriųjų) konstrukcijos elementų stabilumas.
Konstrukcijos pusiausvyros formą nusako jos apkrovos ir poslinkių santykiai. Deformuojamas
stabilios pusiausvyros elementas, sutrikdytas kokių nors pašalinių veiksnių, gali įgyti naujų, kitokių
poslinkių, bet šie. poslinkiai išnyksta, kai išnyksta juos sukėlusi priežastis (elementas grįžta į pradinę
pusiausvyros formą). Tuo tarpu kai pusiausvyros forma nestabili, elementas, ėmęs kitaip deformuotis dėl
nedidelių pašalinių veiksnių (kurių niekada netrūksta), nesiliauja taip deformavęsis ir po to, kai tie
veiksniai nebetrikdo — net ir jiems išnykus, naujieji poslinkiai nesumažėja, elementas į pradinę
pusiausvyros formą nebegrįžta.
Konstrukcijos elemento pusiausvyra būna stabili, kol jo pagrindinė apkrova nedidelė, kol ji
mažesnė už tam tikrą (kritinę) reikšmę, o kai apkrova viršija tą reikšmę, pusiausvyra tampa nestabili —
tada pašalinė priežastis gali lengvai išvesti elementą iš šios nestabilios pusiausvyros į kitokią (jau stabilią)
pusiausvyros formą ir sukelti nepageidaujamą deformavimąsi. Maža tikimybė, kad elementas pradinės
pusiausvyros formos nepraras, tėra ir tuo atveju, kai pusiausvyra neutrali, t.y. kai apkrova yra pasiekusi
kritinę reikšmę, bet dar neviršijusi jos.
Šiame skyriuje kalbėsime tik apie gniuždomųjų strypų pusiausvyros stabilumą. Panagrinėkime
labai ilgą ir ploną tiesų strypą, kuris yra gniuždomas. Kol strypo pusiausvyros pradinė (tiesioji) forma
stabili, strypo poslinkiai dėl centriškai pridėtos išilginės gniuždomosios jėgos — tik išilginiai. Dėl kokios
nors pašalinės priežasties strypas gali įgyti ir skersinių poslinkių (12.2 pav.); ta pašalinė trikdanti
priežastis gali būti įvairi — šoninė apkrova (vėjo dvelktelėjimas), menkutis pagrindinės apkrovos
nukrypimas nuo centrinės ašies, netolygus strypo temperatūros pokytis ir kt. Tačiau šie skersiniai
poslinkiai išnyksta (strypas vėl išsitiesia), vos tik liaujasi trikdymas. Kuo didesnė yra strypo pagrindinė
(gniuždomoji) apkrova, tuo sunkiau išlinkusiam strypui išsitiesti. Kai gniuždomoji jėga yra pasiekusi tam
tikrą didumą, strypo pradinė (tiesioji) pusiausvyros forma yra neutrali, o kai ta jėga dar didesnė,
pusiausvyros forma tampa nebestabili. Taip apkrautas strypas, ėmęs dėl kokio trikdymo linkti, įgyja vis
didesnius ir didesnius skersinius poslinkius ir nebeišsitiesia net ir tada, kai pašalinio trikdymo nebėra, kai
išnyksta skersinių poslinkių priežastis. Strypas pereina į kitokią stabilią pusiausvyros formą: jėga, veikusi
išilgai strypo ašies, ima strypą ne tik gniuždyti, bet jau ir lenkti.

12.2 pav.
Minėtoji skersinių poslinkių priežastis tėra tik impulsas strypui išeiti iš pradinės pusiausvyros
formos. Nuo jos visiškai nepriklauso, ar strypo tiesioji pusiausvyros forma yra stabili ar nestabili. Strypo
pusiausvyros stabilumas priklauso tik nuo strypo matmenų, jo medžiagos ir pagrindinės (gniuždomosios)
apkrovos didumo.
Apkrovos (jėgos, įtempimo) reikšmė, kurią viršijus konstrukcijos ar jos elemento pusiausvyra
tampa nestabilia, vadinama kritine apkrova (jėga, įtempimu).
Bet kurio strypo kritinė jėga priklauso tiktai nuo strypo matmenų ir medžiagos savybių.
Centriškai gniuždomo tiesaus strypo pusiausvyros forma yra stabili, kol jėga nepasiekia kritinės jėgos
reikšmės F
cr
, kol
F<F
cr
. (12.1)
Toks strypas yra tik gniuždomas. Kai jėga viršija F
cr
, tiesioji pusiausvyros forma netenka stabilumo,
strypas dėl menkiausios priežasties pereina į kitokią pusiausvyrą (jau ne tik gniuždomas, bet ir
lenkiamas). Sakoma, kad jis suklumpa, kad apkrova jį klupdo. Todėl ir pats deformavimas, lydimas
suklupimo pavojaus, dažnai nagrinėjamas kaip klupdymas, kalbama apie klupdomų strypų (kolonų)
skaičiavimą ir pan.
Nauja pusiausvyros forma, į kurią pereina konstrukcija, dažnai būna susijusi su tokiomis
deformacijomis ir įrąžomis, kurioms priešintis konstrukcija nepritaikyta. Todėl konstrukcijos
deformacijos ir įtempimai ima sparčiai didėti, konstrukcija greit suyra arba kitaip išeina iš rikiuotės.
12.2. Oilerio formulė kritinei jėgai skaičiuoti
Tampraus tiesaus centriškai gniuždomo strypo kritinės jėgos didumas apskaičiuojamas
vadinamąja Oilerio formule:
( )
2
min
2
L
EI
F
cr
µ
π
=
, (12.2)
čia E — strypo medžiagos tamprumo modulis, I
min
— minimalus strypo skerspjūvio inercijos momentas,
L — strypo ilgis, µ — strypo galų įtvirtinimo sąlygų koeficientas (žr. 12.3 pav.).

12.3 pav.
Kritinės jėgos reikšmę visų pirma nustatysime gniuždomo tiesaus strypo, kuris abiem galais
įtvirtintas šarnyriškai (12.4 pav.).

12.4 pav.
Tarkime, kad apkrova F>F
cr
nesukelia plastinių deformacijų, kad išlinkusio strypo ašies
nuokrypos nuo tieses nedidelės. Tada galime naudotis jau žinoma įlinkių kreivės lygtimi (9.5):
( ) z M
dz
v d
EI − =
2
2
.
Lenkimo plokštuma priklauso ne nuo apkrovos, o nuo strypo skerspjūvio: strypas išlinksta
plokštumoje, kuri statmena skerspjūvio ašiai su mažiausiu inercijos momentu. Todėl ir lygtyje dera įrašyti
I
min
vietoj I. Lenkimo momentas pjūvyje atstumu z nuo atramos M(z) — Fv, todėl
Fv
dz
v d
EI − =
2
2
min
, (12.3)
arba
0
min
2
2
= + v
EI
F
dz
v d
.
Pažymėję
2
min
k
EI
F
= , (12.4)
gauname tokią diferencialinę lygtį:
0
2
2
2
= + v k
dz
v d
. (12.5)
Jos sprendinys yra harmoninė funkcija
kz B kz A v cos sin + = . (12.6)
Sprendinio konstantos A ir B priklauso nuo kraštinių sąlygų, kurios šiuo atveju yra tokios:
a) v=0, kai z=0,
b) v=0, kai z=L
1
.
Iš pirmosios sąlygos gauname B=0, todėl
kz A v sin = , (12.7)
(tai reiškia, kad išlinkusio strypo ašis atitinka sinusoidę). Iš antrosios sąlygos gautąją lygybę AsinkL
1
=0
tenkina arba A=0, arba sinkL
1
=0. Nuliui lygi konstanta atitinka v=0, t.y. tiesiąją strypo formą. Kreivąją
formą (ji mums ir rūpi) atitinka
0 sin
1
= kL .
Šios lygties šaknų yra be galo daug:
1
L
n
k
π
= , (12.8)
kur n — bet koks sveikasis skaičius.
Iš (12.4) lygties, įrašę (12.8) reikšmę, galime gauti jėgos F išraišką:
2
1
min
2 2
L
EI n
F
π
= . (12.9)
Kai stabilioji (tiesioji) pusiausvyros forma tampa neutralia (kai kritinės jėgos reikšmė tik
pasiekiama, bet dar neviršijama), strypas dar tebėra tiesus, atstumas tarp atramų dar nesumažėjęs, L
1
=L
(strypo trumpėjimas dėl išilginės deformacijos yra labai mažas, nepaisytinas). Taigi, įrašę į (12.9) vietoj
atstumo L
1
pradinį strypo ilgį L, gauname kritinės jėgos F
cr
reikšmę. Iš visų n (= 1,2...) reikšmių
mažiausią (visų pirma pasiekiamą) kritinę jėgą atitinka n=1; tokia kritinė jėga (kartais vadinama Oilerio
jėga) ir apskaičiuojama formule
2
min
2
L
EI
F
cr
π
= . (12.10)
Iš (12.7) ir (12.8) gauname, kad šią jėgą F
cr
atitinka klumpančio strypo ašis, išlinkusi tokiu
sinusoidės pavidalu:
z
L
n
A v
π
sin = . (12.11)
Skaičius n čia rodo, kiek sinusoidės pusbangių yra atstume L (12.5 pav.). Kuo didesnis n, tuo
didesnė (n
2
kartų) kritinės jėgos reikšme. Praktiškai svarbi yra tik pirmoji reikšmė (su n=1).

12.5 pav.
Nustatėme, kad klumpantis strypas išlinksta sinusoidės pavidalu (12.11), bet konkrečių įlinkio v
reikšmių apskaičiuoti negalime, nes nežinome konstantos A. Jeigu būtume pasinaudoję ne apytiksle
įlinkių kreivės lygtimi (9.5), bet tiksliąją:
( ) ( )
0
/ 1
/
2
3
2
2 2
= +
+
v k
dz dv
dz v d
, (12.12)
galėtume gauti ir įlinkių reikšmes. Nenagrinėdami gana sudėtingo (12.12) lygties integravimo,
parodysime jo rezultatą:
F
F
L
v
cr
− = 1
2 2
max
π
, (12.13)
iš jo matyti, kad, pavyzdžiui, kai jėga F viršija kritinę jėgą F
cr
vos vienu procentu (F=1,01F
cr
),
v
max
=0,09L (o tai yra gana daug). Įlinkio v
max
kitimą, kai F>F
cr
, rodo grafikas (12.6 pav.), iš kurio matyti
įlinkio augimo sparta tuoj po stabilumo praradimo.

12.6 pav.
Nagrinėjome, kaip klupdomas strypas, kai jo abu galai įtvirtinti šarnyriškai (tokį uždavinį sprendė
ir L.Oileris). Panašiai nagrinėdami kitaip įtvirtintus strypus, turėtume atsižvelgti į kitokias atramines
reakcijas, į atraminius momentus (standžiose atramose). Palyginę gautas kritinės jėgos išraiškas, galėtume
padaryti bendrą išvadą, jog (12.10) formulė gali būti pritaikyta ir kitiems įtvirtinimo atvejams, pakeitus
joje strypo ilgį L vadinamuoju klupdomuoju strypo ilgiu L
*
, kuris lygus suklupusio strypo ašies
sinusoidės pusbangės ilgiui. Pavyzdžiui, 12.7 paveikslėliu rodomas klumpantis strypas, kurio vienas galas
įtvirtintas standžiai, kitas šarnyriškai. Sinusoidės pusbangė telpa tarp šarnyrinės atramos ir įlinkių kreivės
vingio taško h, šis atstumas lygus 0,7L. Panašiai galime nustatyti ir kitokių strypų klupdomąjį ilgį, t.y.
sinusoidės pusbangės ilgį L
*
=µL (12.3 pav.); įrašę jį į (12.10) išraišką, gauname bendrą kritinės jėgos
formulę (12.2) įvairiems įtvirtinimo atvejams.

12.7 pav.
Oilerio formulė galioja tik proporcingo deformavimo atvejams: ji išvesta, remiantis proporcingo
(tampraus) deformavimo įlinkių kreivės lygtimi, į ją įeina proporcingumo koeficientas iš Huko dėsnio —
tamprumo modulis E. Kol galioja Huko dėsnis, tol galioja ir Oilerio formulė (12.2) kritinei jėgai
skaičiuoti. Taigi, Oilerio formulė galioja tol, kol kritinis įtempimas neviršija proporcingumo ribos:
σ
cr
≤σ
pr
. (12.14)
Praktiškiau apibrėžti šios formulės galiojimo ribas galėsime tada, kai patogiau išreikšime kritinį
įtempimą.
12.3. Kritinis įtempimas
Kritinį įtempimą galime išreikšti strypo kritinės jėgos ir skerspjūvio ploto santykiu. Kai galioja
Oilerio formulė, šis įtempimas (panaudojus inercijos momento išraišką inercijos spinduliu I
min
=Ai
2
min
):
( ) ( )
2
min
2
2
2
min
2
2
min
2
= = = =
i
L
E
L A
EAi
L A
EI
A
F
cr
cr
µ
π
µ
π
µ
π
σ .
Įvedame naują strypo geometrinį rodiklį
min
i
L µ
λ = , (12.15)
kur µ - strypo įtvirtinimo sąlygų koeficientas, nustatomas iš 12.3 paveikslėlio arba pagal kitus 12.2
poskyrio nurodymus, L – stypo ilgis, i
min
– minimalus strypo skerspjūvio inercijos spindulys. Tai yra
strypo savybės, vadinamos liaunumu, rodiklis: kuo strypas ilgesnis ir plonesnis, tuo jis liaunesnis.
Rodiklį λ vadiname liauniu. Panaudojus šį rodiklį, tampraus strypo kritinis įtempimas išreiškiamas taip:
2
2
λ
π
σ
E
cr
= , (12.16)
matome, kad kritinis įtempimas priklauso tik nuo strypo liaunio ir medžiagos tamprumo modulio.
Dabar galime nustatyti, kokių strypų kritinę jėgą leistina skaičiuoti Oilerio formule. Belieka į
(12.14) sąlygą įrašyti (12.16) reikšmę:
pr
E
σ
λ
π

2
2
.
Iš čia gauname
lim
/ λ σ π λ ≡ ≥
pr
E . (12.17)
Tampraus strypo ribinis liaunis λ
lim
priklauso tiktai nuo strypo medžiagos savybių. Kai strypo liaunis
pakankamai didelis, ne mažesnis kaip λ
lim
, kritinę jėgą galime skaičiuoti Oilerio formule (12.2). Kai
liaunis mažesnis, strypas savo pusiausvyros stabilumą praranda (suklumpa), įtempimams jau viršijus
proporcingumo ribą, gal net plastinėms deformacijoms atsiradus; jeigu skaičiuotume kritinę jėgą irgi
Oilerio formule, jos reikšmę gautume klaidingą, per didelę (tai ne tik klaidinga, bet ir pavojinga, nes
strypą suklupdytų mažesnė apkrova negu mūsų apskaičiuotoji).
Ribinis liaunis, apibrėžiantis Oilerio formulės taikymo galimybę, paprastai yra kelių dešimčių
didumo. Pavyzdžiui, plieno strypo ribinis liaunis (kai E=210 GPa, σ
pr
=200 MPa) λ
lim
≈100, aliuminio
strypo λ
lim
≈50, medinio strypo λ
lim
≈60.
Teoriškai nustatyti kritinį įtempimą (ar kritinę jėgą), kai strypas deformuojamas už
proporcingumo ribos, yra gana sudėtinga. Tokio skaičiavimo metodika, siūlyta F. Engesero, T. Karmano,
F. R. Šenlio, aprašyta vadovėliuose.
Dažnai praktiniam skaičiavimui naudojamos empyrinės formulės, paremtos gausiais
eksperimentais. Pavyzdžiui, būna naudojama tiesinė kritinio įtempimo išraiška
σ
cr
=a-bλ (12.18)
arba parabolinė
σ
cr
=a-bλ+cλ
2
, (12.19)
čia koeficientai a, b ir c priklauso nuo medžiagos savybių. Pavyzdžiui, statybinio plieno kritinio įtempimo
tiesinei išraiškai gali būti a=300 MPa, b=1,2 MPa, ketaus kritinio įtempimo parabolinei išraiškai a=780
MPa, b=12 MPa, c=0,53 MPa.
Apskaičiuotąjį kritinį įtempimą padauginę iš strypo skerspjūvio ploto, gauname kritinės jėgos
reikšmę.
Formulės (12.18), (12.19) naudojamos vidutinio liaunumo strypų kritiniam įtempimui skaičiuoti
(didelio liaunumo strypams tinka Oileno formule). Kai strypo liaunumas mažas, (strypas storas ir
trumpas), strypui suklupti pavojaus praktiškai nėra, nes jis stiprumą praranda anksčiau ne stabilumą, jo
įtempimus riboja ne kritinio įtempimo reikšmė, bet stiprumo riba arba takumo įtempimas.
Gniuždomo (klupdomo) strypo eksploatavimo ribas vaizdžiai parodo grafikas, nubraižyta
koordinačių σ (įtempimo) ir λ (liaunio) sistemoje (12.8 pav.). Grafiką sudaro trys ruožai: mažo liaunumo,
apribotas takumo įtempimo (arba stiprumo ribos) lygiu, vidutinio liaunumo, apribotas tiesią (arba
paraboline) kritinio įtempimo funkcija, ir didelio liaunumo, apribotas Oilerio hiperboline kritinio
įtempimo funkcija (12.16). Suprantama, būtina ir atsarga, būtina atsižvelgti į visų veiksnių bei paties
skaičiavimo patikimumą ir negalima leisti, kad apskaičiuotieji įtempimai strype siektų grafike parodytas
ribas, jie turi būti mažesni.

12.8 pav.
12.4. Praktinis gniuždomųjų strypų (kolonų) skaičiavimas
Kai nagrinėjome tempiamus strypus, minėjome, kad daugelis formulių, skirtų tempimui, tinka ir
gniuždymo atvejui. Tačiau ten mums rūpėjo tik stiprumas ir standumas, stabilumo klausimų nelietėme. O
gniuždomasis strypas nuo tempiamojo ypač skiriasi tuo, kad gniuždymas gali tapti klupdymu, kad dažnai
gali būti prarastas strypo pusiausvyros stabilumas. Kadangi strypo stabilumą garantuoti taip pat būtina,
skirtumas tarp tempiamojo ir gniuždomojo strypo eksploataciniu požiūriu yra nemažas:
• tempiamojo strypo laikomoji galia dažniausiai priklauso nuo stiprumo (rečiau nuo standumo),
statinės apkrovos atveju nepriklauso nuo strypo ilgio, gniuždomojo strypo — priklauso
dažniausiai nuo pusiausvyros stabilumo ir drauge nuo strypo ilgio (tiksliau — nuo liaunio),
• tempiamojo strypo ribinio būvio (pvz. suirimo) artėjimo požymiai (dideli poslinkiai, plyšiai)
dažnai yra iš anksto pastebimi, o gniuždomasis strypas stabilumo netenka, suklumpa staiga,
netikėtai.
Pastaroji gniuždomųjų strypų ypatybė, tas suklupimo staigumas ragina konstruktorių būti labai
atidų, kai jis projektuoja strypus, kurie montavimo ar eksploatavimo metu gali būti gniuždomi. Technikos
istorijoje yra skaudžių avarijų pavyzdžių, kai dėl suklupusių gniuždomųjų strypų griuvo ištisos tiltų ir kitų
pastatų konstrukcijos.
Strypo stabilumo sąlyga yra tokia:
|σ|≤σ
cr
/n
stb
, (12.20)
čia n
stb
— stabilumo skaičiavimo patikimumo (atsargos) koeficientas, kuris labai liauniems plieno
strypams būna apie 1,5, ketaus — apie 5, medžio — apie 2,5, o vidutinio liaunumo strypams dar didesnis.
Skaičiuodami strypo stabilumą, visada turime žinoti, ar tinkamą formulę, tinkamą metodą
naudojame. Populiariausią Oilerio formulę kritinei jėgai skaičiuoti galime naudoti tik tada, kai tenkinama
jos galiojimo sąlyga (12.14) arba (12.17). Kai ši formulė negalioja, tenka ieškoti kitų tinkamų metodų.
Kai kada projektavimo taisyklės supaprastina gniuždomųjų strypų skaičiavimą, įvesdamos vadinamuosius
klupumo koeficientus ir pateikdamos jų lenteles, sudarytas atsižvelgiant į strypų liaunį ir derinant įvairius
kritinio įtempimo skaičiavimo metodus. Strypo stabilumo sąlyga, išreikšta su klupumo koeficientu ϕ,
apimanti ir stiprumo sąlygą, yra tokia:
|σ|≤ϕ/R
c
. (12.21)
Koeficientas ϕ visada mažesnis kaip 1. Sulyginę (12.21) ir (12.20) sąlygas, gauname klupumo
koeficiento išraišką:
2
2
1
λ
π σ
ϕ
stb c stb c
cr
n R
E
n R
⋅ = = , (12.22)
čia pirmasis daugiklis priklauso nuo medžiagos, antrasis — nuo strypo geometrijos, eksploatavimo sąlygų
ir svarbos. Klupumo koeficientų skaičiavimo formulės ir lentelės paprastai ir sudaromos taip, kad šį
koeficientą galime rasti, kai žinome medžiagą ir strypo liaunį λ.
Dar viena stabilumo sąlygos ypatybė yra ta, kad įtempimai, kurie tikrinami šia sąlyga,
skaičiuojami, dalijant ašinę jėgą ne iš susilpnintojo skylėmis skerspjūvio ploto (neto ploto, A
nt
), bet iš viso
ploto (bruto ploto, A
bt
), todėl praktiniam skaičiavimui sąlyga (12.21) pertvarkoma taip:
c
br
R
A
N

ϕ
. (12.23)
Žinoma, jeigu strype yra susilpnintų skerspjūvių, ties jais būtina tikrinti dar ir stiprumą (2.4b) sąlyga:
|N|/A
nt
≤R
c
(čia nebėra klupumo koeficiento ϕ, bet užtat imamas A
nt
).
Tikrinamojo uždavinio sprendimo algoritmas toks:
apskaičiuojamas minimalus strypo skerspjūvio inercijos spindulys i
min
=(I
min
/A)
0,5
,
apskaičiuojamas strypo liaunis λ=µL/i
min
,
lentelėje randamas klupumo koeficientas ϕ,
tikrinama, ar tenkinama gniuždomojo strypo stabilumo ir stiprumo sąlyga (12.23).
Projektinio uždavinio sprendimas sudėtingesnis, nes iš pradžių nežinome (12.23) sąlygai
reikalingų nei ϕ, nei A
br
. Todėl sprendžiame iteraciniu, priartėjimo keliu:
♦ pirmajam žingsniui imame bet kokią reikšmę ϕ
1
(geriau artimą vidutinei, pvz. ϕ
1
=0,5),
♦ naudodamiesi (12.23) sąlyga, nustatome, koks turi būti A
br
, ir pasirenkame tinkamą skerspjūvį
iš turimo sortimento,
♦ apskaičiuojame parinktojo skerspjūvio minimalų inercijos spindulį ir strypo liaunį λ
1
,
♦ lentelėje randame klupumo koeficientą , kuris atitinka apskaičiuotąjį liaunį λ
*
1
ϕ
1
,
♦ lyginame surastąjį su žingsnio pradžioje paimtu ϕ
*
1
ϕ
1
; jeigu skerspjūvis parinktas
gerai; jeigu jiedu labai skiriasi, pradedame naują priartėjimo žingsnį, imdami
1
*
1
ϕ ϕ ≈
( ) 2 /
1
*
1 2
ϕ ϕ ϕ + = ir vėl pagal (12.23) sąlygą pasirenkame naują skerspjūvį.
Dažniausiai priartėjama gana greit, paprastai pakanka 3-4 žingsnių.
12.5. Liaunų strypų gniuždymas lenkiant
Jau esame 11 skyriuje nagrinėję strypus, kurių skerspjūviuose veikia ir lenkimo momentas M, ir
ašinė jėga N. Tačiau ten gautos sudėtingojo deformavimo formulės ir padarytos išvados galioja tik tuo
atveju, kai strypas nėra liaunas. Kai strypas liaunas, kai jo skersiniai poslinkiai (įlinkiai) nemaži, lenkimo
momentą sukelia ne tik skersinė apkrova, bet ir gniuždomoji ašinė jėga. Tada visas skerspjūvyje
veikiantis lenkimo momentas (12.9 pav.):
M=M
q
+Fv. (12.24)
čia M
q
— lenkimo momentas dėl skersinės apkrovos (dėl F
q
).

12.9 pav.
Tačiau taip išreiškiamą lenkimo momentą galime apskaičiuoti tik tada, kai žinome įlinkį v, o
pastarąjį — tik tada, kai žinome patį lenkimo momentą M. Tokį uždavinį galime išspręsti, pasinaudoję
diferencialine įlinkių kreivės lygtimi. Apytikslį sprendinį gautume tokį:
0
/ 1 F F
v
v
q

= , (12.25)
čia v
q
— strypo įlinkis, apskaičiuotas vien pagal skersinę apkrovą, F — išilginės gniuždomosios apkrovos
jėga, F
q
— Oilerio jėga, skaičiuojama visada formule (12.2) — net ir tada, kai ši formulė kritinei jėgai
skaičiuoti netinka. Formulė (12.25) negalioja, kai jėgos F reikšmė artėja prie reikšmės F
o
, bet praktiškai
tinka, kai 0<F<0,8F
0
.
Kai jau turime įlinkį v, galime išreikšti ir lenkimo momentą
0
/ 1
1
F F
Fv M M
q q

+ = . (12.26)
Didžiausi įtempimai tokio strypo skerspjūviuose
0
max
/ 1
1
F F W
v F
W
M
A
F q q

⋅ + + = σ . (12.27)
Spręsti apie tokio strypo stiprumo atsargą nėra paprasta, nes įtempimų prieaugis nėra
proporcingas jėgos F prieaugiui, įtempimai auga daug sparčiau negu jėga (12.10 pav.): σ
y

*
>F
y
/F
*
.
Todėl, tikrindami taip deformuojamų strypų stiprumą, turime būti atidūs: verta tikrinti ne tik
maksimalaus įtempimo, bet ir jėgos F reikšmes (jų santykį su F
y
, kuri atitinka takumo įtempimą, ar su
kitokia ribine jėgos reikšme). Pravartu nusibraižyti ir grafiką, panašų į parodytąjį 12.10 paveikslėliu — iš
jo vaizdžiau matyti rezultato patikimumas, stiprumo atsarga.

12.10 pav.
Liauno gniuždomo ir tuo pačiu metu lenkiamo strypo įlinkių kreivės lygtis tokia:
EId
2
v/dz
2
=-(M
q
+Fv).
Visą įlinkį v galime suskaidyti į du komponentus — dėl skersinės apkrovos v
q
ir dėl išilginės
apkrovos (dėl klupdymo) v
b
, (12.11 pav.):
v=v
q
+v
b
.

12.11 pav.
Įrašę šią įlinkio išraišką į diferencialinę lygtį, turime:
EI
Fv
EI
M
dz
v d
dz
v d
q
b
q
− − = +
2
2
2
2
. (12.28)
Jeigu nebūtų gniuždomosios apkrovos F, ši lygtis būtų tokia:
EI
M
dz
v d
q q
− =
2
2
. (12.29)
Atėmę (12.29) iš (12.28), gauname tokią diferencialinę lygtį:
EI
Fv
dz
v d
b
− =
2
2
. (12.30)
Apytikslį šios lygties sprendinį gauname, tarę, kad v
b
, kinta pagal kokį nors žinomą dėsnį;
pavyzdžiui, šarnyriškai įtvirtintam strypui (kaip 12.11 pav.) tinka sinuso funkcija:
L
z
B v
b
π
sin = ,
(čia koeficientas B prilygsta strypo vidurio įlinkiui). Tada
b
q
v
L L
z
B
L dz
v d
2
2
2
2
2
2
sin
π π π
− = − = .
Įrašę šią reikšmę į (12.30), turime:
v
EI
F
v
L
b
=
2
2
π
. (12.31)
Įrašę v
b
=v-v
q
, iš (12.31) išreiškiame įlinkį
EI
FL
v
v
q
2
2
1
π

= .
Pastebėję, kad šioje formulėje yra santykis π
2
EI/L
2
, tiksliai atitinkantis Oilerio jėgos reikšmę,
apskaičiuojamą formule (12.10), įrašome vietoj šio santykio Oilerio jėgos simbolį F
0
(nerašome čia F
cr
,
nes su kritine jėga šis reiškinys neturi nieko bendra). Taip gauname (12.25) išraišką. Čia parodėme, kaip
ji pasiekiama šarnyriškai įtvirtinto strypo atveju, tačiau ji tinka ir kitiems strypo galų įtvirtinimo atvejams,
kai koeficientas µ≠1, t.y. kai Oilerio jėgos reikšmė skaičiuojama formule (12.2).
Simbolis F
0
čia įvestas formaliai, todėl jo galiojimas nėra apribotas, jis Oilerio formule
skaičiuojamas net tada, kai ta formulė netinka kritinei jėgai skaičiuoti.
Beje, (12.25)-(12.27) išraiškos yra apytikslės. Tikslioms išraiškoms gauti tenka atlikti gana
sudėtingus skaičiavimus, ypač kai skersinė apkrova įvairiuose strypo ruožuose sukelia skirtingai
išreiškiamus lenkimo momentus M
q
. Toks skaičiavimas aprašytas vadovėliuose.
14. VIETINIAI ĮTEMPTOS MEDŽIAGOS POVEIKIAI
14.1. Įtempimų koncentracija
Kai nagrinėjome konstrukcijų elementus — tempiamus, sukamus, lenkiamus ar sudėtingiau
deformuojamus, — tarėme, kad jie yra tobulo taisyklingo (prizmės ar cilindro) pavidalo, idealiai lygaus
paviršiaus, be jokių išorinių ar vidinių defektų. Tačiau iš tikrųjų tokių elementų nebūna. Dažno elemento
skerspjūviai nėra vienodi per visą ilgį, elementuose tenka pragręžti skylių, padaryti išdrožų. Neįmanoma
tobulai nugludinti elemento paviršiaus, o ir gerai poliruotas paviršius eksploatavimo metu gali būti
subraižomas. Tiek gaminimo, montavimo, tiek ir naudojimo metu dėl pašalinių veiksnių gali atsirasti
įvairių elemento defektų. Dėl visų šių priežasčių konstrukcijų elementuose yra vietų, ties kuriomis
įtempimai pasiskirsto ne taip, kaip rodo formulės, skirtos idealaus pavidalo elementui. Kaip tik šios vietos
dažnai tampa pavojingais konstrukcinės medžiagos irimo židiniais. Dėl pernelyg didelių įtempimų tokiose
vietose medžiaga įtrūksta, o po to mikroplyšeliai greitai ilgėja, plinta, kol suyra (nutrūksta, nulūžta) visas
elementas. Prisiminkite, kaip lengvai plyšta popieriaus lapas po to, kai didesnėmis pastangomis šiek tiek
įplėšiame jo pakraštį; stiklo lakšto paviršių visų pirma įrėžiame, o po to stiklas ties įrėžta linija lūžta nuo
lengvo stuktelėjimo.
Kai skaičiuojame įtempimus tempiamo strypo skerspjūvyje, (2.1) formulė (σ=N/A) tinka tik tuo
atveju, kai skerspjūviai per visą strypo ilgi vienodi arba kinta labai pamažu, ne staigiai. Ten, kur
skerspjūvis pakinta staigiai — ties skylėmis, įpjovomis, išdrožomis, — įtempimai pasiskirsto nebetolygiai
(σ≠const), vienose skerspjūvio vietose jie mažesni, kitose — didesni negu nurodo formulė. Įtempimai
tarsi susitelkia, susikoncentruoja į kai kurias vietas; sakoma, kad atsiranda įtempimų koncentracija (14.1
pav.). Šios koncentracijos priežastys (skylės, išdrožos ir pan.) paprastai vadinamos įtempimų
koncentratoriais.

14.1 pav.
Įtempimą, apskaičiuotą nepaisant koncentracijos (nors ir pagal susilpninto skerspjūvio plotą A
nt
),
vadiname nominaliniu įtempimu. Pavyzdžiui, tempiamo strypo nominalinis įtempimas σ
nom
=N/A
nt
.
Įtempimų koncentracijos rodiklis yra koncentracijos koeficientas, lygus didžiausio vietinio
įtempimo ir nominalinio įtempimo santykiui:
nom
k
σ
σ
α
max
= . (14.1)
Dažniausiai šie koeficientai nustatomi tamprumo teorijos metodais, tariant, kad medžiaga yra
vienalytė, izotropiška ir tampri. Jie vadinami teoriniais įtempimų koncentracijos koeficientais (tuo jie
atskiriami nuo vadinamųjų tikrųjų koncentracijos koeficientų, kurie nustatomi eksperimentais, lyginant
bandinių su koncentratoriais ir be koncentratorių stiprumą). Žinynuose yra formulių jiems apskaičiuoti
arba lentelių bei nomogramų (grafikų) jiems nustatyti.
Koncentracijos- koeficientai priklauso nuo koncentratoriaus geometrijos (jo pavidalo ir didumo).
Kad koncentracija būtų mažesnė, koncentratoriai švelninami — perėjimas nuo vieno skerspjūvio prie kito
apvalinamas (14.2 pav.; kuo didesnis apvalinimo spindulys r, tuo mažesnė koncentracija). Vienos
nomogramos pavyzdį rodome 14.3 paveikslėliu; iš jos matyti, kad gana realiose konstrukcijų detalėse
įtempimų koncentracijos koeficientai gali būti didesni kaip 2.

14.2 pav.

14.3 pav.
Įtempimų koncentracija ypač pavojinga trapioms medžiagoms. Kai medžiaga plastinė, prasidėjus
jos takumui, įtempimai nebeauga ir todėl jų reikšmės vienodėja (14.4 pav.: iš pradžių, kai nominaliniai
įtempimai maži, koncentracijos koeficientas didelis; kai apkrova ir nominaliniai įtempimai didėja, σ
max

lieka toks pat, lygus takumo įtempimui σ
y
, todėl α
k

max

nom
mažėja).

14.4 pav.
Parodysime ir vieną iš formulių, skirtų Įtempimams ties koncentratoriais skaičiuoti. Tai formulė,
gauta tamprumo teorijos metodais, skirta tempiamai plokštelei su apskrita skyle ties simetrijos ašimi (14.5
pav.; b>>2r). Įtempimas bet kuriame labiausiai susilpninto skerspjūvio taške (kurio koordinatė x)


+


+ =
4 2
3 2
2 x
r
x
r
z
σ
σ , (14.2)
čia σ — skerspjūvio, esančio pakankamai toli nuo koncentratoriaus, vidutinis įtempimas. Didžiausias
įtempimas yra taške, kurio x=r, — čia σ
z

max.
=3σ. Tolstant nuo skylės, įtempimo σ
z
reikšmė sparčiai
mažėja, taškuose, kurių x>4r, jau σ
z
<1,04σ. Kai plotis b, palyginus su skylės skersmeniu, labai didelis
(kai r/b→0), σ
nom
→σ ir α
k
→3.

14.5 pav.
Prie skylės (po ja ir virš jos) atsiranda skersai veikiančių gniuždomųjų įtempimų σ
X
, kurie
simetrijos ašyje apskaičiuojami taip

− =
2 4
3
2 z
r
z
r
x
σ
σ , (14.3)
kai z=x (prie skylės), σ=-σ, o tolstant nuo skylės šie įtempimai sparčiai mažėja.
Panašios formulės ir panašios (kaip 14.3 pav.) nomogramos žinynuose pateikiamos ne tik
įvairiems tempiamų strypų koncentratorių atvejams, bet taip pat ir sukamiems bei lenkiamiems strypams
su koncentratoriais. Kokio pobūdžio yra įtempimų koncentracija tokių elementų skerspjūviuose, matyti iš
14.6 paveikslėlio.

14.6 pav.
Ypač įsidėmėtina tai, kad labai stiprus įtempimų koncentratorius yra siauras plyšys. Atvaizdavus
plyšį elipse (14.7 pav.), kurios pusašės a ir b, maksimalus įtempimas


+ =
b
a
2 1
max
σ σ . (14.4)

14.7 pav.
Taigi, ties labai siauro (a>>b) plyšio viršūne įtempimo reikšmė gali būti labai didelė. Dar
kruopštesni tyrimai rodo, kad šio įtempimo reikšmė ypač priklauso nuo plyšio viršūnės spindulio r — kuo
tas spindulys mažesnis (kuo viršūnė smailesnė), tuo didesnė įtempimų koncentracija. Šios išvados labai
svarbios, kai tiriama, kaip plyšiai plinta konstrukcijos medžiagoje ir ją suardo.
14.2. Plyšiai ir medžiagos irimas
Net ir labai plastiška medžiaga, veikiama didelių Įtempimų, suyra, bandinys arba konstrukcijos
elementas nutrūksta, suskyla, sueižėja, sutrupa. Plastinėje medžiagoje iki suirimo atsiranda didelių
plastinių deformacijų, tuo tarpu trapi medžiaga suyra, beveik jokių plastinių deformacijų neįgijusi.
Bet koks medžiagos irimas prasideda nuo mikroplyšio. Pirmieji plyšeliai atsiranda, be abejo, ten,
kur susitelkę didžiausi normaliniai įtempimai, t.y. ties vienokiais ar kitokiais įtempimų koncentratoriais.
Dideli įtempimai įveikia vidines medžiagos dalelių sankabos jėgas ir atplėšia daleles vieną nuo kitos.
Trapaus irimo plyšys didėja labai sparčiai, o plastinis irimas lėtas. Plyšių realioje (nevienalytėje)
medžiagoje gali atsirasti ir tada, kai nominaliniai Įtempimai (apskaičiuojami medžiagų atsparumo
formulėmis) dar nėra pernelyg dideli. Šie plyšiai gali būti labai pavojingi, ypač jeigu nuo jų prasideda
spartus trapusis irimas. Todėl gana svarbu pažinti plyšių atsiradimo ir plitimo kietuose kūnuose dėsnius;
juos tiria irimo mechanika, kietojo deformuojamo kūno mechanikos dalis.
Kuo didesni bandinio (ar konstrukcijos elemento) matmenys, tuo didesnė mikroplyšių (galimų
irimo židinių) atsiradimo tikimybė. Jie atsiranda dėl medžiagos kristalinės sandaros ydų, netolygaus
medžiagos grūdelių sąlyčio, dėl elemento paviršiaus defektų, korozijos, dėl kintamų įtempimų (dėl
medžiagos nuovargio). Plyšelių (mikroplyšių) ir plyšių yra kone visuose apkrautuose konstrukcijų
elementuose. Dėl jų elemento stiprumas dar nėra prarastas. Net lėtas šių plyšių plitimas dar nereiškia
medžiagos irimo. Trapusis irimas — tai spartus savaiminis (nestabilus) plyšio plitimas, net nedidėjant
apkrovai.
Nagrinėjame tempiamą plokštelę (14.8 pav.), kurios plotis ir ilgis neriboti, o storis t. Plokštelėje
yra 2L ilgio plyšys, statmenas tempimo krypčiai. Įtempimai σ=const, nekinta. Rūpi nustatyti, koks yra
kritinis plyšio ilgis, t.y. kokio mažiausio ilgio plyšys yra jau nestabilus, jau linkęs nepaliaujamai plėstis,
ilgėti. Tariame, kad į abi puses nuo plyšio yra elipsės pavidalo sritis B (paveikslėlyje užbrūkšniuota),
kurioje nėra įtempimų (jie išnyko būtent dėl atsiradusio plyšio, taigi iš srities B išnyko ir susikaupusi
potencinė deformavimo energija).

14.8 pav.
Plyšiui ilgėjant, didėjm jo paviršių plotas; naujam medžiagos paviršiui sudaryti (medžiagos
dalelėms vieną nuo kitos atplėšti) reikia tam tikro energijos kiekio (sis kiekis priklauso nuo medžiagos
savybių; pažymėsime raide γ energijos kiekį, kurio reikia naujo medžiagos paviršiaus ploto vienetui
sudaryti; pavyzdžiui, plieno γ≈1J/m
2
. Kai apkrovimas ir įtempimai σ nedidinami, vienintelis energijos
šaltinis gali būti potencinė energija, susikaupusi aplink plyšį ir atpalaiduojama, beilgėjant plyšiui ir
besiplečiant sričiai B. Jeigu sritis B besiplėsdama atiduotų energijos tiek, kiek pakanka naujiems plyšio
paviršiams sudaryti, tai šis plyšys ir ilgėtų. Kai medžiaga ideali vienalytė ir tampri, abiejų energijų
(atpalaiduojamos ir sunaudojamos) lygybę išreiškia tokia sąlyga:
π γ σ / 2
2
E L = . (14.5)
Iš šios sąlygos randame kritinį plyšio ilgį
2
2
πσ
γE
L
cr
= . (14.6)
Jeigu įtempimai dideli, L
cr
labai mažas (antai, išpūstą guminį balionėlį pakanka įdurti smeigtuku,
ir jis sprogte plyšta). Kai plyšio ilgis žinomas, galime nustatyti kritinę įtempimo reikšmę:
L
E
cr
π
γ
σ
2
= . (14.7)
Kai plyšys dėl kurių nors priežasčių pasiekia kritinį ilgį arba įtempimas — kritinę reikšmę σ
cr
,
plyšio ilgis gali tapti nestabilus, gali prasidėti savaiminis plyšio ilgėjimas. Pastarosiose formulėse nėra
parametro, žyminčio plyšio viršūnės smailumą. O Grifitso sąlyga, nusakanti kritinį plyšio ilgį, yra tik
būtina, bet ne pakankama. Kai plyšio viršūnė nėra labai smaila (kai plyšys nėra labai siauras), įtempimai
ties viršūne, kaip rodo (14.4) formulė, dar nėra labai dideli. Tik tada, kai plyšio viršūnė smaila, plyšys ima
sparčiai plisti (plitimo greitis pasiekia net pusę garso sklidimo greičio), vyksta trapusis medžiagos irimas.
Sąlygą (14.5) gauname, sulyginę srities B tūrio prieaugio potencinę energiją su energijos kiekiu,
reikalingu plyšio paviršių ploto prieaugiui (taigi, tarę, kad kitokių pavidalų energija čia nesireiškia).
Kai irsta ne trapi, o plastinė medžiaga (pavyzdžiui, mažaanglis plienas), ploname sluoksnelyje
apie plyšio viršūnę susidaro plastinė deformacija. Tačiau ir tokiam irimui (vadinamam kvazitrapiuoju)
galima pritaikyti Grifitso teoriją — reikia tik parametrą γ papildyti dydžiu γ
Pl
(plastinio deformavimo
darbu, kurio prireikia naujo paviršiaus ploto vienetui sudaryti):
( )
L
E
pl
cr
π
γ γ
σ
+
=
2
. (14.8)
Trapios medžiagos nenaudojamos tempiamiems konstrukcijų elementams — ne dėlto, kad jų
tempiamasis stipris mažas (kad jiems nutraukti reikia mažos jėgos), o dėl to, kad joms suardyti pakanka
nedidelės energijos (γ=1J/m
2
— gana nedaug; antai, mūrininkas plytą perskelia plaktuko kirčiu). Tuo
tarpu plastinės medžiagos sandara kinta daug plačiau apie plyšį, net iki 1cm gylio, ir šiam vyksmui
(naujam plyšio paviršiui sudaryti) reikia nuo tūkstančių iki milijonų kartų daugiau energijos, tokia
medžiaga atsparesnė plyšimui. Taigi, nors medžiagos stipris beveik toks pat, plastinės medžiagos
suardymo energijos kiekis (tas antrasis parametro komponentas γ
pl
nepalyginamai didesnis, pavyzdžiui,
net mažaanglio plieno γ
pl
≈10
3
J/m
2
.
Medžiagų plyšių plitimo teoriją mokslininkai toliau plėtoja, siūlo naujų būdų, kaip sustabdyti
medžiagoje atsivėrusių plyšių plitimą. Apie juos galite pasiskaityti vadovėliuose.
14.3. Sąlyčio (kontaktiniai) įtempimai
Įtempimai, kurie atsiranda dviejų elementų (detalių) sąlyčio mažame plote, vadinami sąlyčio arba
kontaktiniais įtempimais.
Nors elementai vienas kitą veikia vienos krypties (gniuždomąja) jėga, tačiau šalia to mažo sąlyčio
ploto esančios kitos konstrukcijos dalys neleidžia medžiagai po sąlyčio paviršiumi laisvai deformuotis
(plėstis į šonus), todėl čia įtempimų būvis būna triašis (14.9 pav.). Tokie įtempimai būna tik prie pat
sąlyčio paviršiaus. Bet yra konstrukcijų elementų, kuriems ir šie vietiniai įtempimai yra labai reikšmingi
— tai rutuliniai ir ritininiai guoliai, krumpliaračiai, bėgiai ir kt. Jų paviršinės dalies stiprumas priklauso
daugiausia nuo sąlyčio įtempimų, o suirus paviršiniam medžiagos sluoksniui, ir visas elementas nebetinka
eksploatacijai. Kadangi nagrinėjamieji (pavojingieji) taškai yra prie pat apkrovos pridėties taškų (prie
sąlyčio), negalioja Sen-Venano principas ir supaprastintieji inžineriniai įtempimų skaičiavimo metodai.

14.9 pav.
Čia susipažinsime su sąlyčio uždavinių sprendiniais, kurie yra gauti tamprumo teorijos metodais,
padarius tokias prielaidas:
ties sąlyčiu atsiranda tik tampriosios deformacijos, galioja Huko dėsnis;
sąlyčio plotas mažas, palyginus su visu susiliečiančių elementų paviršiumi;
jėgos, slegiančios sąlyčio paviršių, yra statmenos šiam paviršiui.
Kai vienas prie kito prispaudžiami du rutuliai, kurių spinduliai r
1
ir r
2
(14.10 pav.), o jų
medžiagos tamprumo moduliai E
1
ir E
2
, jų sąlyčio plotas yra skritulys, kurio spindulys
( )
3
2 1
2 1
/ 1 / 1
/ 1 / 1
88 , 0
r r
E E F
a
+
+
= . (14.9)

14.10 pav.
Įtempimai sąlyčio plote pasiskirstę netolygiai, didžiausias įtempimas ties skritulio centru
2 max
3
5 , 1
a
F
π
σ σ − = − = , (14.10)
kiti du svarbiausieji įtempimai
3 2 1
8 , 0 σ σ σ ≈ = . (14.11)
Kai abiejų rutulių medžiaga vienoda (E
1
=E
2
=E),
3
2
2 1
2 1 2
max
39 , 0 +
=
r r
r r
FE σ , (14.12)
Jeigu vieną iš rutulių pakeisime plokštuma (r
2
=∞)
3
1
11 , 1
E
Fr
a = ,
3
2
1
2
max
39 , 0
r
FE
= σ . (14.13)
Ritinio (skersmuo d) ir plokštumos sąlyčio plotas stačiakampis, kurio plotis
E
qd
b 15 , 2 = , (14.14)
didžiausias įtempimas
d
qE
59 , 0
max
= σ . (14.15)
(čia q — slėgio jėga, tenkanti ritinio ilgio vienetui).
Panašios formulės žinynuose pateikiamos ir kitokiems sąlyčio atvejams.
Nors sąlyčio įtempimai dažnai būna gana dideli, dėl jų medžiaga neyra — tai lemia triašis
grynasis gniuždymas (medžiaga iš visų pusių spaudžiama, nėra galimybių plyšiams atsirasti ir plisti).
Pavyzdžiui, pasinaudoję energetiniu plastiškumo kriterijumi (5.12) ir įtempimų reikšmėmis (14.10),
(14.11), galime nustatyti, kad 0,2|σ
3
|=σ
y
arba |σ|
max
=|σ
3
|=5σ
y
. Todėl sąlyčio įtempimų atžvilgiu plieno
projektinis glemžiamasis stipris (arba leistinasis įtempimas) imamas maždaug tris kartus didesnis už
takumo įtempimą σ
y
.
15. APKROVOS DINAMIŠKUMO ĮTAKA
15.1. Dinaminių poveikių skaičiavimo ypatumai
Visuose vadovėlio skyriuose buvo nagrinėjami statinės apkrovos poveikiai - apkrovos, kuri
visiškai nekinta arba kinta labai lėtai ir nesuteikia konstrukcijai pastebimų pagreičių.
Dinaminė apkrova - tai tokia apkrova, kurios didumas, kryptis arba pridėties taškas sparčiai kinta
ir kuri dėl to konstrukcijos elementą veikia dideliu pagreičiu. Kai kada toks poveikis susijęs su paties
konstrukcijos elemento judėjimu - kai tas elementas juda netolygiu greičiu (yra greitinamas arba
stabdomas) arba kai jis sukasi (atsiranda įcentrinis pagreitis ir išcentrinės jėgos). Dinaminis poveikis būna
akivaizdus, kai dėl staigiai pridėtos (smūginės) apkrovos konstrukcija ima dideliu greičiu deformuotis, o
jos medžiagos tamprumas sukuria didelį stabdomąjį pagreitį - kol deformavimosi greitis sumažėja iki
nulio arba net ima didėti priešinga kryptimi (prasideda konstrukcijos svyravimas, virpėjimas).
Kone visų mašinų (ir laivų, lėktuvų) konstrukcijų pagrindinės apkrovos yra dinaminės, susijusios
su mašinų dalių nuolatiniais pagreičiais. Dažnai dinaminės apkrovos veikia ir pastatus, ypač pramoninius;
šių apkrovų priežastys - dirbančių staklių, variklių keliami virpesiai, mėtomų (nors ir iš neaukštai)
krovinių smūgiai, vėjo gūsiai ir kitos staigios ar greit kintančios apkrovos. Tiltus, estakadas, pokranines
sijas, geležinkelio bėgius nuolat veikia judančios transporto priemonės. Ypatinga yra seisminė apkrova,
kylanti dėl Žemės drebėjimo.
Dinaminė apkrova yra sudėtingesnė už statinę tuo, kad jai nusakyti reikia žinoti ne tik jėgų
didumą, pridėties taškus bei kryptis, bet ir jų kitimo dėsnius. Todėl suprantama, kad ir tokios apkrovos
veikiamų konstrukcijų skaičiavimas yra daug sudėtingesnis. Dinaminio skaičiavimo metodais rūpinasi
konstrukcijų mechanikos šaka - konstrukcijų dinamika (statybinė dinamika). Tuo tarpu nesudėtinga
medžiagų atsparumo metodika gali tikti tik kai kurių tampriųjų elementų dinaminio poveikio
parametrams skaičiuoti. Dažnai stengiamasi dinaminio skaičiavimo metodiką supaprastinti taip, kad ji
būtų panaši į statinio skaičiavimo metodiką. Pavyzdžiui, dinaminio poveikio parametrai apskaičiuojami,
tariamo statinio poveikio parametrus dauginant iš specialiai nustatomo vadinamojo dinamiškumo
koeficiento k
dyn
, kuris rodo, kiek kartų dinaminis poveikis didesnis už statinį:
... = = =
st
dyn
st
dyn
dyn
k
ε
ε
σ
σ
. (15.1)
Šis koeficientas kai kada būna labai didelis - siekia dešimtis ir šimtus.
Medžiagų atsparumo naudojama dinaminio skaičiavimo metodika dažnai grindžiama dviem
teigimais:
• d'Alambero principu,
• mechaninės energijos tvermės dėsniu.
Iš teorinės mechanikos kurso žinomas d'Alambero principas teigia:
prie veikiančių judantį kūną jėgų pridėjus inercijos jėgas, gaunama pusiausviroji jėgų sistema.
Papildžius konstrukcijos elemento skaičiuojamojoje schemoje jėgų sistemą inercijos jėgomis,
belieka parašyti tokios sistemos pusiausvyros lygtis (o pusiausvyros lygtis sudarinėti mokame jau iš
statikos). Inercijos jėga vadinamas vektorinis dydis, kurio skaitinė reikšmė nustatoma kūno masės ir jos
pagreičio sandauga, o kryptis yra priešinga pagreičio krypčiai. D'Alambero principas taikomas, kai
konstrukcijos elemento judėjimo pagreitis nesunkiai nustatomas (žr. 15.2 ir 15.3 poskyrius).
Tačiau yra dinaminių apkrovų, kurių sukeliamą konstrukcijos pagreitį nustatyti sunku.
Akivaizdus tokios apkrovos pavyzdys - smūgis. Žinome konstrukcijos elemento greitį smūgio pabaigoje
(jis lygus nuliui), galime nustatyti greitį smūgio pradžioje (jis lygus smogiančio, ant konstrukcijos
krintančio daikto greičiui), tačiau pagreičiui apskaičiuoti reikia žinoti dar ir smūgio trukmę, o ją,
matuojamą sekundės dalimis, net ir specialioje laboratorijoje nustatyti būna sunku. Tokiais atvejais ir
pasitelkiamas mechaninės energijos tvermės dėsnis:
konstrukcijos elemento mechaninė energija, t.y. kinetinės ir potencinės energijų suma, smūgio
metu nepakinta.
Taikydami tokį dėsnį, nepaisome to, kad nedidelė mechaninės energijos dalis smūgio metu vis
dėlto virsta šilumine ir kitokia nemechanine energija. Be to, darome ir kitokių prielaidų, supaprastinančių
inžinerinį konstrukcijos elemento skaičiavimą (15.4 poskyris).
Smūginės apkrovos sukeltas dinaminis poveikis dažnai reiškiasi ilgėliau trunkančiu tamprios
konstrukcijos virpėjimu. Todėl to poveikio parametrai (poslinkiai, deformacijos, įtempimai) kinta laikui
bėgant, ir dažnai siekiama apskaičiuoti ne tų parametrų reikšmes kuriuo nors laiko momentu, o tik jų
ribas, maksimalias reikšmes. Medžiagų atsparumo kurse galime susipažinti tik su pačių paprasčiausių
tampriųjų virpesių nagrinėjimu (15.5 poskyris).
Staigi deformacija smūginės apkrovos metu gali net pakeisti kai kurių medžiagų savybes:
medžiagos, kurios statinės apkrovos atveju deformuojasi plastiškai, po smūgio gali lūžti lyg būtų trapios.
Todėl kartais medžiagos tiriamos tam tikrais muštuvais - jais nustatoma mechaninė medžiagų savybė
smūginis tąsumas (trapumo savybės priešybė), pagal kurį sprendžiama, tinka ar netinka ta medžiaga
smūginių apkrovų veikiamoms konstrukcijoms. Dinamiškai veikiamos detalės turi būti gaminamos iš
medžiagos, kurios smūginis tąsumas ne mažesnis kaip 8-10
5
J/m
2
.
15.2. Tiesia trajektorija judantis elementas
Jeigu konstrukcijos elemento judėjimas tiesiaeigis, dinaminis poveikis reiškiasi tik tuo atveju, kai
kinta judėjimo greitis, t.y. kai judama su pagreičiu. Labai dažnai dideli pagreičiai pastebimi judėjimo
pradžioje ir pabaigoje (ėmus stabdyti).
Nagrinėsime lyną, prie kurio apatinio galo prikabintas keliamas krovinys. Lynas krovinio yra
tempiamas, jo skerspjūviuose veikia ašinė jėga. Dinaminį tokio judėjimo su pagreičiu poveikį (15-1)
formulės pavyzdžiu nusako dinamiškumo koeficientas
g
a
k
dyn
+ =1 , (15.2)
čia g - laisvojo kritimo pagreitis, σ - krovinio kėlimo pagreitis. Dinamiškumo koeficientas gali būti gana
didelis, ypač tokiuose įrenginiuose kaip greitaeigiai liftai.
Stabdant kėlimą arba ėmus krovinį leisti žemyn, pagreičio kryptis priešinga ir a reikšmė į (15.2)
formulę įeina su minuso ženklu, dinaminiai įtempimai tampa mažesni už statinius įtempimus. O kai
krovinys paleidžiamas laisvai kristi, a=-g, k
dyn
=0, t.y. lyne nelieka jokios įrąžos, jis būna visiškai
neįtemptas, palaidas. Labai staigus sustabdymas yra nagrinėtinas kaip smūgis, kuriam skirtas 15.4
poskyris.
Kai įskaitome ir lyno savąjį svorį q (išreikštą N/m), lyno kiekvieno skerspjūvio ašinė jėga N vis
kitokia. Kol krovinys kybo nejudėdamas ir vėliau, kai jis keliamas vienodu greičiu (kai pagreitis lygus
nuliui, todėl ir parodytoji 15.1 paveikslėlyje inercijos jėga F
t
=0), lyną veikia tik statinė ašinė jėga, lygi
keliamo krovinio ir lyno ruožo svorio jėgos sumai: N
st
=G+qz. Tačiau kai krovinys pradedamas kelti ir jo
greitis didinamas, pagreitis a nebelygus nuliui ir yra nukreiptas į viršų, atsiranda nebelygi nuliui inercijos
jėga F
t
, nukreipta priešingai - žemyn. Dinaminę ašinę jėgą apskaičiuojame, parašę pagal d'Alambero
principą pusiausvyros lygtį:
N
dyn
=N
st
+F
i
. (a)

15.1 pav.
Inercijos jėga lygi krovinio ir lyno dalies (iki tariamojo pjūvio) masei m(z), padaugintai iš
pagreičio a. Šios masės didumą nustatome, padaliję visą svorio jėgą iš laisvojo kritimo pagreičio:
m(z)=(G+qz)/g=N
st
/g. Taigi,
F
i
=m(z)a=N
st
a/g.
Įrašę šią reikšmę į (a) lygtį, gauname tokią dinaminės ašinės jėgos išraišką.
Galime paskaičiuoti ir dinaminį įtempimą.
15.3. Besisukantis elementas
Kai konstrukcijos elementas dideliu kampiniu greičiu ω sukasi apie kokią nors ašį, kiekvienos to
elemento dalelės normalinis pagreitis (nukreiptas spinduliu į sukimosi ašį)
a=rω
2
.
(r - sukimosi spindulys). Remdamiesi d'Alambero principu, tariame, kad kiekvieną konstrukcijos masės
elementą dm veikia inercijos jėga dF
i
, nukreipta irgi sukimosi spinduliu, bet priešingai (nuo sukimosi
ašies), t.y. išcentrinė inercijos jėga:
dV r dm r dm a dF
i
ρ ω ω
2 2
= = ⋅ = , (15.3)
(ρ - medžiagos tankis, dV - tūrio elementas).
Pažiūrėkime, kaip tokios išcentrinės jėgos veikia konstrukcijos elementą, kuris yra įtvirtintas
ašyje, statmenoje pačiam elementui, ir sukasi apie tą ašį (15.2 pav.). Elemento skerspjūvis vienodas per
visą ilgį L, jo plotas A. Jeigu, be šių išcentrinių jėgų, jokių kitų apkrovų nėra, tai elemento skerspjūvyje, nutolusiame z atstumu
nuo sukimosi ašies, veikia ašinė jėga N
dyn
, kuri lygi sumai inercijos jėgų, veikiančių elemento dalį, esančią už nagrinėjamojo
pjūvio:
2
2 2
2 2
z L
A zdz A dF N
L
z
L
z
i dyn

= = =
∫ ∫
ρ ω ρ ω . (15.4)

15.2 pav.
Didžiausia ašinė jėga veikia prie sukimosi ašies, ties įtvirtinimu (kur z=0):
2
2
2
max ,
L
A N
dyn
ρ ω = . (15.5)
Didžiausi įtempimai
2
2
2
max ,
L
dyn
ρ ω σ = . (15.6)
Dabar panagrinėkime konstrukcijos elementą, kuris sukasi apie ašį, lygiagrečią pačiam elementui
(15.3 pav.). Šiuo atveju išcentrinę apkrovą, susidedančią iš inercijos jėgų dF
i
, vienodai veikiančių visas
elemento daleles, galime laikyti tolygiai išskirstytu išcentriniu krūviu
A r q
i
ρ ω
2
= . (15.7)

15.3 pav.
Svarbiausios (pavojingiausios) šio krūvio sukeliamos įrąžos yra lenkimo momentai, kurių
diagrama parodyta 15.3 paveikslėlyje. Didžiausias lenkimo momentas - prie įtvirtinimo,
2 2
2
2
2
max ,
L
A r
L
q M
i dyn
ρ ω = = .
Lenkimo momentų pasiskirstymas ir jų reikšmės priklauso nuo besisukančio strypo įtvirtinimo
(15.4 pav.). Yra daug įvairių mašinų detalių, kurios sukasi dideliu greičiu apie vienokias ar kitokias ašis.
Jų dinaminio skaičiavimo uždaviniai yra panašūs į čia išnagrinėtus, tačiau kai kurie gana sudėtingai
sprendžiami.

15.4 pav.
15.4. Smūgis
Smūginės apkrovos atveju, kadangi negalime naudotis patogiu d'Alambero principu (žr. 15.1
poskyrį), remiamės mechaninės energijos tvermės dėsniu.
Pirma nustatysime krintančio kūno smūgio dinaminį poveikį. Padarę kai kurias prielaidas,
gauname, kad šį poveikį nusako toks dinamiškumo koeficientas, įvestas pagal (15.1) formulę:
st
dyn
H
k
δ
2
1 1 + + = , (15.8)
čia H – smogiančio kūno kritimo aukštis, δ
st
– konstrukcijos taško, ant kurio nukrinta kūnas, statinis
poslinkis smūgio kryptimi (t.y. poslinkis nuo statiškai pridėtos jėgos, lygios smogusio kūno svorio jėgai).
Kai 2H>>δ
st
(o taip būna dažnai), abu vienetukai (15.8) formulėje tampa mažareikšmiai ir galima naudoti
supaprastintas formules:
st st
dyn
H H
k
δ δ
2 2
1 ≈ + = , (15.8a)
Pradėdami nagrinėti krintančio kūno smūgį, tariame, kad paties kūno deformavimosi energija yra
mažareikšmė, jos galima nepaisyti (tarytum krintantis kūnas būtų absoliučiai standus). Absoliučiai
standžiomis, nesideformuojančiomis laikome ir konstrukcijos atramas. Nepaisome ir nagrinėjamojo
konstrukcijos elemento masės įtakos (tarytum konstrukcija būtų besvorė) bei smūgio vietoje atsirandančių
vietinių deformacijų. Tariame, kad jokia energijos dalis neišeikvojama oro pasipriešinimui nugalėti, nė
mažiausia jos dalis smūgio metu nevirsta šilumine energija, garso energija ir pan.
Po tokių prielaidų taikydami mechaninės energijos tvermės dėsnį, teigiame, kad visa krintančio
(smogiančio) kūno kinetinė energija K prilygsta potencinei deformavimo energijai U
dyn
, kuri šio smūgio
metu susikaupia nagrinėjamame konstrukcijos elemente:
K=U
dyn
. (15.9)
Kinetinė energija yra lygi darbui, kurį atlieka krintančio kūno masės m svorio jėga mg, nueidama
kelią 2H+δ
st
(H – kūno kritimo aukštis, δ
st
– konstrukcijos taško, ant kurio nukrinta kūnas, poslinkis; 15.5,
a, b ir c):
K=mg(H+δ
st
). (15.10)
Potencinę energiją, susikaupiančią smūgio metu deformuojamame strype, galima išreikšti
dinaminės (smūgio) jėgos F
dyn
ir jos pridėties taško dinaminio poslinkio s
dyn
sandaugos puse:
U
dyn
=F
dyn
s
dyn
/2.
Panaudoję dinamiškumo koeficientą (dinaminio poveikio ir statinio poveikio parametrų santykį)
mg
F
F
F
s
s
k
dyn
st
dyn
st
dyn
dyn
= = = .
turime F
dyn
=k
dyn
mg, s
dyn
=k
dyn
s
st
ir
2
2
st dyn
dyn
mgs k
U = . (15.11)
(15.11) išraiškas į (15.9) lygybę, turime
0 2 2
2
= − −
dyn
dyn dyn
s
H
k k . (15.12)
Kvadratinės lygties (15.12) sprendinys ir yra dinamiškumo koeficiento išraiška (15.8); antrasis
šios lygties sprendinys (su minusu prieš kvadratinę šaknį) yra neigiamas ir neturi realios prasmės.
Dinamiškumo koeficiento formulė (15.8) nėra tiksli, bet kol santykis 2H/s
st
<100, jos paklaida
neviršija 10%; kitais atvejais nedera nepaisyti deformuojamo elemento masės įtakos, ir skaičiavimas
darosi sudėtingesnis. Kai naudojamės formule (15.8), ypač svarbu gerai nustatyti statinio poslinkio s
st

reikšmę. Šis poslinkis priklauso nuo deformavimo tipo (tempimas, gniuždymas, sukimas ar lenkimas),
nuo smūgio taško padėties ir dažnai nuo viso elemento deformacijų. Pavyzdžiui, 15.5 paveikslėlyje
parodytų konstrukcijų poslinkiai būtų išreiškiami taip:
a) tempimas, s
st
=mgL/(EA),
b) lenkimas (gembinės sijos galo poslinkis pagal 9.1 lentelės formulę), s
st
=mgL
3
/(ZEI),
c) sukimas (T=mgr, ϕ=TL/GI
p
), s
at
=ϕr,
čia visur mg - nukrintančio krovinio svorio jėga, apskaičiuota kaip statinis veiksnys.

15.5 pav.
Verta įsidėmėti, kad kuo didesnis statinis poslinkis s
st
, tuo mažesnis dinamiškumo koeficientas,
taigi tuo mažesnė ir apkrovos dinamiškumo įtaka konstrukcijai. Todėl, norėdami apsaugoti smūgių
veikiamą konstrukciją nuo per didelių įtempimų ir galimo suirimo, jos atramas ir kai kuriuos kitus
elementus darome kuo mažiau standžius, kad kuo daugiau deformuotųsi - įtaisome spyruokles, linges ir
pan. Ir atvirkščiai - kai kurią nors smūgio veikiamos konstrukcijos dalį sustandiname, kitose, nepakeistose
konstrukcijos dalyse įtempimai, atsiradę dėl smūgio, būna didesni.
Sudarydami galimybę atsirasti kuo didesnėms deformacijoms, didelę dalį kinetinės smūgio
energijos nukreipiame į deformavimo procesą, mažiau jos lieka ardymui. Spyruoklės, lingės yra energijos
kaupyklės, iš kurių ji grįžta nebe staigiai, o švelniau, per ilgiau trunkančius virpesius. Šios tamprumo
energijos kaupimo galia priklauso ir nuo konstrukcinės medžiagos savybių, nuo vadinamojo reziljanso,
minėto 3 skyriuje.
Dinaminis poveikis pasireiškia ir tada, kai koks nors kūnas ne metamas iš kurio nors aukščio H,
bet nuleidžiamas iki pat konstrukcijos paviršiaus ir staigiai atleidžiamas (taigi, kritimo aukštis H=0):
k
dyn
=2.
Išvada: toks staigus apkrovos pridėjimas padvigubina apkrovos poveikį į konstrukciją.
Nesunku pereiti nuo krintančio kūno smūgio, kurio dinamiškumas nusakomas (15.8) formule,
prie kitokio, apibūdinamo smūgio greičiu. Mat, smūgio pradžioje krintančio kūno greitis v priklauso nuo
kritimo aukščio H: v
2
=2Hg, arba 2H=v
2
/g. Įrašę šią 2H reikšmę į (15.8) formulę, turime:
. (15.13)
Formulėje (15.13) s
st
prasmė ta pati, kaip (15.8) formulėje - smūgio taško statinis poslinkis
smūgio kryptimi, jeigu prie to taško tąja kryptimi statiškai pridedama jėga, lygi smogiančio kūno svorio
jėgai.
15.5. Tamprieji virpesiai
Po smūgio ar kitos panašios dinaminės apkrovos konstrukcijos deformavimasis yra tam tikrą
laiką trunkantis procesas: konstrukcijos elementai svyruoja, virpa. įsivaizduokite tamprią gembinę siją,
kuri visa yra besvorė ir tiktai prie jos laisvojo galo pritvirtintas krovinys, kurio masė m (15.6 pav.). Jeigu
atitempiame tą krovinį žemyn (suteikiame poslinkį s) ir staigiai atleidžiame, sijoje susikaupusi potencinė
energija kelia krovinį aukštyn, kelia su nemažu pagreičiu a=d
2
s/dt
2
, taigi šis veiksmas yra dinaminis.
Remdamiesi d'Alambero principu, galime sakyti, kad krovinį veikia inercijos jėga
, (15.14)
(minusas reiškia, kad jėgos kryptis priešinga pagreičio krypčiai). Staigiai veikdama, sijos potencinė
energija ne tik sugrąžina krovinį į pirminį (nedeformuotos sijos) būvį, bet iškelia dar aukščiau - dabar jau
sija išlinksta atvirkščiai ir joje vėl susikaupia energijos. Kinta pagreičio kryptis, kinta ir inercijos jėgos
didumas bei kryptis. Kadangi veikia dar ir įvairios kitos virpėjimą (svyravimą) slopinančios jėgos (oro
pasipriešinimas, sijos vidaus trintis), šitoks virpėjimas apie nedeformuotą būvį, laikui bėgant silpsta,
slopsta ir pagaliau nuslopsta.

15.6 pav.
Tokie virpesiai, sąlygojami tampriųjų deformacijų, vadinami laisvaisiais arba savaisiais
tampriaisiais virpesiais (svyravimais). Vienokia ar kitokia vienkartinė priežastis (pavyzdžiui, smūgis)
suteikia konstrukcijos masei pradinę nuokrypą nuo pusiausvyros būvio (pradinį poslinkį) arba pradinį
greitį, o vidinės tamprumo jėgos, besistengdamos atstatyti pusiausvyros būvį, pratęsia virpėjimo procesą,
kol jis dėl slopinančiųjų jėgų nuslopsta (sunaudojęs visą iš pradžių suteiktą iš išorės energiją).
Dažnai susiduriame su kartotinėmis virpesių priežastimis, kurios nepaliaujamai vienokiu ar
kitokiu dažniu veikia (žadina) konstrukcijos masę (pavyzdžiui, neišbalansuotų mašinų detalių “mušimas“,
kalimo ar štampavimo įtaisų smūgiai). Tokie virpesiai, sąlygojami tik išorinių žadinančių jėgų, vadinami
priverstiniais virpesiais. Šie virpesiai neslopsta, nes besikartojančios išorinės jėgos virpančiam elementui
nuolat teikia papildomos energijos.
Tiek laisvieji (savieji), tiek ir priverstiniai virpesiai gali būti periodiniai, beveik periodiniai arba
neperiodiniai. Čia nagrinėsime tik periodinius virpesius. Periodas T - tai laiko t tarpas, per kurį įvyksta
visas virpėjimo ciklas. Atvirkštinis dydis l/T vadinamas virpesių dažniu. Technikoje daug dažniau yra
naudojamas vadinamasis ciklinis dažnis ω, rodantis, kiek periodų telpa į 2πr sekundžių laikotarpi (t.y.
kiek kartų parametro reikšmė pasikartoja per 2πr sekundžių):
T
π
ω
2
= . (15.15)
Didžiausia virpančios masės nuokrypa (didžiausia poslinkio s reikšmė) kiekviename virpėjimo cikle
vadinama virpesių amplitude.
Nagrinėdami konstrukcijos elemento virpesius, aprašome masių judėjimą (nes būtent tik masė
drauge su pagreičiu duoda inercijos jėgą). Prie gembinės sijos (15.6 pav.) stebėjome prikabinto krovinio
masę ir visiškai nepaisėme pačios sijos masės (tarėme ją esančią besvorę). Šio krovinio masė virpa,
judėdama vertikalia kryptimi. Masės (taigi ir visos sijos) padėčiai bet kuriuo laiko momentu nustatyti
pakanka žinoti vienintelio parametro reikšmę. Tačiau jeigu prie sijos prijungtos dvi masės - m
1
ir m
2
(15.7
pav.), sijos būviui nustatyti būtina žinoti jau dviejų parametrų (s
1
ir s
2
) reikšmes. Kai konstrukcija
sudėtingesnė, kai masė gali judėti ne tik viena kryptimi (ne tik vertikaliai), konstrukcijos būviui nusakyti
reikia dar daugiau parametrų. Pavyzdžiui, gembinio rėmo (15.8 pav.) su prijungta viena mase būvį nusako
du parametrai - du masės poslinkio komponentai s
h
ir s
v
. Parametrų skaičius, reikalingas virpančios
sistemos būviui nustatyti, vadinamas jos laisvumo laipsniu.

15.7 pav.

15.8 pav.
Taigi, 15.6 paveikslėlyje parodytas konstrukcijos elementas yra vieno laisvumo laipsnio, o 15.7 ir
15.9 paveikslėliuose - dviejų laisvumo laipsnių.
Toks konstrukcijos laisvumo laipsnio nustatymas visiškai priimtinas, kai prie jos tikrai yra
prijungta kokia nors sutelkta masė (krovinys, staklės ar pan.), šalia kurios yra nereikšminga (pernelyg
maža) pačios konstrukcijos masė. Tačiau dažnai taip nėra, o kai kada virpa vien tik pati konstrukcija, be
jokios papildomos prijungtos masės. Konstrukcijos masė yra pasiskirsčiusi visame jos tūryje, visame
strypo ilgyje. Kiekviena tampraus konstrukcijos elemento dalelė tam tikru laipsniu gali virpėti
geometriškai nepriklausomai nuo kitų dalelių. Net ir paprasčiausios sijos būviui nusakyti reikėtų žinoti
begalinį skaičių parametrų, realios konstrukcijos laisvumo laipsnis yra begalinis. Ne tik begalinio, bet ir
baigtinio labai didelio laisvumo laipsnio elementų virpesių nagrinėti nepajėgiame - tai pernelyg sudėtinga.
Paprastai konstrukcijos pasiskirsčiusioji masė skaičiuojamojoje schemoje pakeičiama viena, dviem ar
keliomis sutelktomis masėmis (o visos kitos konstrukcijos dalys laikomos besvorėmis); tokios
skaičiuojamosios schemos panašios į nagrinėtąsias (15.6-15.8 pav.).
Toliau kalbėsime tiktai apie vieno laisvumo laipsnio konstrukcijos elemento svyravimus.
Laisvųjų slopinamųjų svyravimų atveju dinaminės pusiausvyros diferencialinė lygtis yra tokia:
0
1
2
2
= + + s
s m dt
ds
m dt
s d α
, (15.16)
o jos sprendinys -
( )
(
0
2 /
0
sin ϕ ω
α
+ =

t e a s
m t
) , (15.17)
čia α - slopinimo proporcingumo koeficientas, priklausantis ne tik nuo medžiagos savybių, bet ir nuo
konstrukcijos masės bei standumo, s - masės poslinkis dėl vienetui lygios jėgos, kuri statiškai pridėta
prie konstrukcijos masės judėjimo kryptimi, e - natūrinių logaritmų pagrindas, a
0
- pradinė virpesių
amplitudė, ϕ
0
- jų pradinė fazė, ω - ciklinis dažnis.
Šiuos (15.17) lygtimi aprašomus slopinamuosius (slopstančiuosius) laisvuosius virpesius ir jų
parametrus vaizduoja grafikas (15.9 pav.). Virpesių slopinimo (jų slopimo) greitį apibūdina slopimo
(slopinimo) koeficientas n=a/(2m) arba logaritminis slopimo (slopinimo) dekrementas, išreiškiantis
dviejų gretimų vienaženklių amplitudžių santykio natūrinį logaritmą,
nT
m
T
a
a
n
n
= = =
+
2
ln
1
α
λ . (15.18)

15.9 pav.
Virpančiąja masę m bet kuriuo laiko momentu t veikia trys jėgos: inercijos jėga F
i
, konstrukcijos
tamprumo jėga F
t
ir slopinančioji pasipriešinimo jėga F
s
. Dinaminės pusiausvyros lygtis išreiškia šių trijų
jėgų sumos lygybę nuliui:
F
i
+F
t
+F
s
=0. (15.19)
Inercijos jėga yra proporcinga masės judėjimo pagreičiui, ji yra išreikšta (15.14) formule.
Tamprumo jėga atsiranda tik tada, kai masė nukrypsta nuo statinės pusiausvyros būvio ir yra
proporcinga šios nuokrypos didumui, t.y. proporcinga poslinkiui s(t); ši jėga stengiasi grąžinti masę atgal,
kryptimi, priešinga poslinkiui, todėl F
t
=-ξs. Proporcingumo koeficientą ξ, priklausantį nuo konstrukcijos
medžiagos tamprumo ir geometrinių rodiklių, galime rasti, panaudoję poslinkį s dėl vienetinės jėgos -
tada 1=ξ s ir ξ=1/ s . Taigi,
s
s
F
t
1
α − = . (15.20)
Slopinančiąja jėgą (atsirandančią dėl aplinkos pasipriešinimo, dėl vidaus trinties jėgų) galime
tarti esančią proporcingą masės virpėjimo greičiui v=ds/dt. Šios jėgos kryptis taip pat priešinga judėjimo
(greičio) krypčiai, todėl
dt
ds
F
s
α − = , (15.21)
(čia α - slopinimo proporcingumo koeficientas). Įrašę visų jėgų reikšmes į (15.19) lygtį, ir gauname
homogeninę tiesinę diferencialinę antrosios eilės lygtį (15.16). Šios lygties sprendinio (15.17) parametrų
reikšmės yra tokios:
2
2
1


− =
m s m
α
ω , (15.22)
(čia pošaknio antrasis narys dažniausiai būna kelis šimtus kartų mažesnis už pirmąjį narį, todėl gali būti ir
nepaisomas),
2
0 0
2
0 0
2
+
+ =
ω
α
m
s v
s a , (15.23)
0
0
0
arcsin
a
s
= ϕ , (15.24)
čia S
0
=a
0
sinϕ
0
- pradinis poslinkis, v
0
- pradinis virpėjimo greitis.
Priverstinių virpesių priežastis yra kintama žadinančioji jėga F
k
. Dažnai ši jėga gali būti
reiškiama periodine funkcija, pavyzdžiui
F
k
(t)=F
0
sinθt, (15.25)
čia F
0
- žadinančiosios jėgos amplitudė, θ - jos ciklinis dažnis. Tokią (harmoninę) apkrovą, pavyzdžiui,
sudaro besisukančios mašinos dalies neišbalansuota masė.
Kai iškaitome ir žadinančiąja jėgą, diferencialinė dinaminės pusiausvyros lygtis jau nebe (15.16)
pavidalo, bet štai tokia (jau nehomogeninė):
t
m
F
s
dt
ds
m dt
s d
θ ω
α
sin
0 2
2
2
= + + . (15.26)
Šios diferencialinės lygties sprendinys yra daug sudėtingesnis negu (15.17) ir mes jo detaliau
nenagrinėsime. Šio sprendinio viena dalis aprašo konstrukcijos savuosius virpesius, kurie gana greit
nuslopsta (todėl ši dalis gali būti nepaisoma), o antroji dalis, priklausanti nuo žadinančiosios jėgos
didumo ir dažnio, dažnai išreiškiama su dinamiškumo koeficientu
2
2
2
2
2
1
1


+

=
ω
αθ
ω
θ
m
k
dyn
, (15.27)
rodančiu, kiek kartų žadinančiosios jėgos dinaminis poveikis (jos sukelti poslinkiai, deformacijos,
įtempimai) yra didesnis už tą poveikį, kurį sukeltų statiškai pridėta jėga F
0
.
Kai α=0, t.y. kai nepaisoma slopinamojo poveikio, (15.27) išraiška paprastesnė:
2
1
1=
ω
θ
dyn
k . (15.28)
Matome, kad kai priverstinių virpesių dažnis θ yra artimas savųjų virpesių dažniui ω,
dinamiškumo koeficientas k
dyn
=±∞. Iš tikro, kadangi realių konstrukcijų α≠0, šio koeficiento absoliutinis
didumas iki begalybės neišauga, bet jo reikšmės tampa labai didelės, kai θ artėja prie ω. Virpesių
amplitudžių didėjimas dėl žadinančios jėgos ir savųjų virpesių dažnių suartėjimo vadinamas rezonansu.
Rezonanso atveju tarp virpesių ir žadinančiosios jėgos fazių yra π/2 skirtumas - didžiausia
svyravimų amplitudė būna tuo momentu, kai žadinančioji jėga lygi nuliui.
Kai θ>ω, dinamiškumo koeficientas, apskaičiuotas (15.28) formule, yra neigiamas. Tai reiškia,
kad žadinančiosios jėgos ir masės judesio kryptys priešingos.
Kai jūs einate per lieptą ir jūsų žingsnių ritmas tampa artimas liepto savųjų virpesių dažniui,
lieptas ima siūbuoti labai stipriai, gali net sugriūti, jeigu jūs nepakeisite žingsnių ritmo (nesulėtinsite ar
nepadažninsite). Lygiai taip pat reikia elgtis su bet kuria konstrukcija, kurią veikia periodinės žadinančios
jėgos - reikia vengti rezonanso, kuris veda į avariją. Konstruodami stengiamės pasiekti tokį konstrukcijos
elemento savųjų virpesių dažnį ω, nustatomą formule (15.22), kad jis pakankamai daug skirtųsi nuo
numatomų priverstinių virpesių dažnio θ, kad nebūtų rezonanso pavojaus. Kartais, ypač kai žadinančios
jėgos ima pavojingai veikti jau eksploatuojamą konstrukciją, įrengiami specialūs virpesius slopinantieji
įtaisai, vadinamieji slopintuvai (dempferiai), kurie sugeria virpesių energiją ir sumažina amplitudę.
Tampriųjų virpesių veikiamo konstrukcijos elemento patikimumas labiausiai sumažėja dviem
atvejais:
kai dėl ilgai trunkančių priverstinių virpesių arba dėl daugkartinių, nors ir greit slopstančių
laisvųjų virpesių atsiranda medžiagos nuovargio reiškinys,
kai dėl rezonanso pernelyg išauga įtempimai.
Plačiau apie tampriuosius virpesius paskaityti galite vadovėliuose.
16. KINTAMŲJŲ ĮTEMPIMŲ ĮTAKA
16.1. Medžiagos nuovargis
Jau nagrinėdami 15.5 poskyryje tampriuosius virpesius matėme, kad yra nemaža konstrukcijų
elementų, kuriuos veikiančių įtempimų didumas ir kryptis nuolat kinta (pakinta tūkstančius ir šimtus
tūkstančių kartų). Įtempimai kinta arba dėl to, kad kinta apkrovos jėgos, arba dėl to, kad kinta
konstrukcijos elemento padėtis apkrovos atžvilgiu (pavyzdžiui, besisukanti drauge su ratais vagono ašis
yra vagono svorio periodiškai lenkiama tai į vieną, tai į kitą pusę; panašiai veikiami variklių alkūniniai
velenai, švaistikliai, vožtuvai ir kitos mašinų detalės).
Toks kartotinis kintamas mechaninis poveikis konstrukcinei medžiagai yra daug pavojingesnis
negu vienkartinė apkrova. Kai įtempimai kinta, po kurio laiko medžiaga suyra, nors įtempimų reikšmės ir
nebuvo pasiekusios tokio didumo, dėl kurio grėstų suirimas vienodos nekintamos apkrovos atveju. Tai
ypač aiškiai pastebima metaluose. Net ir plastinės medžiagos dėl kintamų įtempimų suyra taip, lyg būtų
trapios, be liekamųjų deformacijų (įtempimams net nepasiekus takumo įtempimo reikšmės).
Medžiagos irimas dėl laipsniško kintamųjų įtempimų poveikio yra vadinamas nuovarginiu
irimu, o visas reiškinys - medžiagos nuovargiu. Nuovargiu šis reiškinys buvo pavadintas, ėmus aiškinti,
kad dėl kintamo poveikio pakinta medžiagos sandara, medžiaga “nuvargsta”, sumažėja jos stiprumas. Iš
tikrųjų kintamieji įtempimai medžiagos struktūrai įtakos beveik nedaro. Medžiaga suyra dėl to, kad
kartotinė - kintama apkrova sudaro sąlygas atsirasti ir plisti vadinamajam nuovarginiam plyšiui.
Medžiagos (net ir gana vienalytės, tokios kaip plienas) sandara nėra visiškai vienoda (nors ir taip
teigia medžiagų atsparumo prielaida apie vienalytiškumą). Pavyzdžiui, metalo kristalitų stiprumas yra
skirtingas įvairiomis kryptimis. Kintant įtempimams, kintant svarbiausiųjų (maksimalių) įtempimų
kryptims, kai kuriose kristalitų vietose atsiranda plastinių deformacijų. Daug kartų pasikeitus plastinės
deformacijos didumui ir krypčiai (ir ypač pasikeitus jos ženklui) kristalų grūdeliai atitrūksta vienas nuo
kito - atsiranda mikroplyšelis, būsimo plyšio užuomazga. Jeigu įtempimai nebekištų, toks plyšelis būtų
visiškai nepavojingas. įtempimams toliau kaitaliojantis; tokių mikroplyšelių ilgainiui atsiranda daug, jie
ima jungtis vienas su kitu, plėstis, susilieja į ištisinius mikroplyšius. Šių plyšių kraštuose susidaro
įtempimų koncentracija, kuri dar labiau stimuliuoja plyšių plitimą. Išplitus plyšiui, sumažėja
deformuojamo elemento skerspjūvis ir jo taškams tenka dar didesni įtempimai, kurių atlaikyti susilpnėjęs
skerspjūvis nebepajėgia - elementas nulūžta, nutrūksta.
Nuovarginio plyšio susidarymo mechanizmas gana sudėtingas ir lig šiol nėra iki galo ištirtas.
Tačiau visiškai aiškūs yra tokie dalykai:
kintamųjų įtempimų sukelti procesai medžiagoje yra vietinio pobūdžio, neapima iš karto
visos medžiagos,
nuovarginiam plyšiui atsirasti lemiamą įtaką turi ne normaliniai, bet tangentiniai įtempimai, o
plyšio plitimą spartina ir galutinai elementą suardo ir normaliniai įtempimai.
Kai mašinos detalė ar kitas konstrukcijos elementas lūžta dėl nuovargio, lūžio struktūra ypatinga
(16.1 pav.): viena lūžio dalis yra gana lygi, kai kada šiek tiek primenanti medienos rieves, o kita -
grublėta. Toji lygioji dalis yra nuovarginio plyšio plitimo sritis (ji kai kada apima daugiau kaip pusę
skerspjūvio ploto); kintant įtempimams, plyšys tai prasiskečia, tai vėl susiglaudžia ir plyšio paviršiai
apspaudžia, aplygina vienas kitą. Šie plyšio plitimo stabtelėjimai ir sudaro lūžio plote medžio rievių
vaizdą. Kai skerspjūvis, plyšio sumažintas, tampa pernelyg silpnas, o ties smailia plyšio viršūne susidaro
triašis įtempimų būvis, stabdantis plastines deformacijas, pakanka nedidelio staigaus poveikio, kad likusi
skerspjūvio dalis staiga suirtų trapiai. Šį trapųjį irimą ir rodo antrosios lūžio dalies grublėtumas.

16.1 pav.
Nuovarginio plyšio židinys dažniausiai būna ties konstrukcijos elemento paviršiumi (taip
parodyta ir 16.1 paveikslėlyje). Mat, pakraštiniuose skerspjūvio taškuose dažnai įtempimai būna didžiausi
(prisiminkite lenkiamų, sukamų elementų įtempimus), be to, čia dėl įbrėžimų ir kitų paviršiaus defektų
pasireiškia ir įtempimų koncentracija. Tačiau pasitaiko, kad plyšys dėl kokio nors medžiagos struktūros
defekto prasideda ir skerspjūvio viduryje.
Mašinų detalių nuovargio reiškinys dažnas ir pavojingas. Apie 90% lūžusių detalių suirimo
priežastis yra nuovarginis plyšys. O ypatingą pavojų sudaro nuovarginio suirimo staigumas: besivystantį
plyšį laiku pastebėti sunku (tam reikia net specialios aparatūros), o lūžus vienai vagono ašiai, įvyksta viso
traukinio katastrofa. Todėl dažnai, siekiant išvengti nuovarginio suirimo, yra nustatoma konstrukcijos ar
jos elemento, veikiamo kintamų įtempimų, eksploatacijos trukmė, išreiškiama darbo laiku arba įtempimų
ciklų skaičiumi.
Apkrovos ir įtempimai gali kisti labai sudėtingai, kai kada net be jokio dėsningumo
(įsivaizduokite vėjo gūsius arba jūros bangų mūšą). Tačiau dažnai (ypač mašinų detalėse) įtempimas kinta
periodiškai, jo reikšmės per tam tikrą laiko tarpą (periodą) pasikartoja. Įtempimo reikšmių per jo kitimo
periodą visuma vadinama įtempimo ciklu (16.2 pav.).

16.2 pav.
Kintamo įtempimo ciklas gali būti apibūdinamas dviem reikšmėmis - didžiausia įtempimo
reikšme σ
max
ir mažiausia σ
min
. Dažnai yra patogiau naudoti kitus, išvestinius ciklo rodiklius (čia visus
rodiklius reiškiame normaliniais įtempimais σ, bet lygiai taip pat gali būti aprašomas ir tangentinio
įtempimo ciklas - naudojant τ
max
, τ
min
, τ
m
, τ
a
):
vidutinį ciklo įtempimą
σ
m
=(σ
max

min
)/2, (16.1)
įtempimo ciklo amplitudę
σ
a
=(σ
max

min
)/2, (16.2)
įtempimo ciklo asimetrijos koeficientą
r=σ
min

max
. (16.3)
Šio koeficiento reikšmė gali būti nuo -∞ iki +∞. Ciklai su vienodu asimetrijos koeficientu vadinami
panašiaisiais.
Kai kurie ypatingi ciklai turi specialius pavadinimus. Pavyzdžiui, ciklas, kuriame σ
max
=-σ
min
,
vadinamas simetriniu (16.3 pav., a); šio ciklo rodikliai tokie:
σ
m
=0, σ
a

max
, r=-1.
Ciklas, kuriame σ
min
=0 (t.y. įtempimas cikle kinta nuo nulio iki maksimalios reikšmės), vadinamas
pulsaciniu (16.3 pav., b); šio ciklo rodikliai tokie:
σ
m

a

max
/2, r=0.

16.3 pav.
Net ir nekintamą įtempimą galime nagrinėti kaip atskirą kintamo įtempimo atveją - kaip ciklą su
σ
max

min

m
, σ
a
=0, r=1.
Kaip yra patirta įvairiais eksperimentais, nuovarginio plyšio vystymosi procesas nepriklauso nuo
to, kaip kinta įtempimas tarp σ
max
ir σ
min
, priklauso tik nuo šių dviejų reikšmių arba išvestinių rodiklių,
išreikštų (16.1)-(16.3) formulėmis.
Nors nuovargio reiškinį sukelia bet koks įtempimų kitimas, bet kuo didesnis σ
max
, tuo mažiau
ciklų trunka iki suirimo. Be to, kai kinta ne tik įtempimo reikšmė, bet ir ženklas (kai r<0), nuovarginis
plyšys vystosi sparčiau. Pavojingiausias yra simetrinis įtempimo ciklas (r=-1): toks įtempimų kitimas
greičiausiai (per mažiausią skaičių ciklų) suardo detalę.
16.2. Patvarumas
Nuovarginio suirimo pavojus rodo, kad paprastos stiprumo sąlygos (kokias nagrinėjome
užsiėmimų metu) anaiptol nėra pakankamos tiems konstrukcijų elementams, kuriuos veikia kintami
įtempimai. Konstrukcijų elementų (mašinų detalių) skaičiavimo metodika turi garantuoti, kad elementas
atlaikys pakankamai daug kintamųjų įtempimų ciklų. Konstrukcijos elemento, detalės savybė nesuirti dėl
kintamųjų įtempimų, nuo kurių atsiranda besiplečiantis nuovarginis plyšys, savybė priešintis
vadinamajam nuovargiui yra vadinama patvarumu.
Tarp kelių panašiųjų apkrovimo procesų (procesų su vienodais ciklo asimetrijos koeficientais r)
pavojingiausias yra tas, kurio σ
max
didžiausias - kuo didesnis ciklo σ
max
, tuo mažiau ciklų trunka iki
nuovarginio suirimo. Jeigu maksimalus ciklo įtempimas σ
max
yra labai mažas, detalė išvis nesuyra, t.y.
atlaiko be galo daug kintamųjų įtempimų ciklų.
Didžiausia ciklo maksimalaus įtempimo reikšmė, kuri nesukelia detalės nuovarginio irimo per
neribotai didelį skaičių įtempimų ciklų, vadinama patvarumo riba.
Patvarumo riba matuojama paskaliais (nes tai yra tam tikra įtempimo reikšmė) ir žymima
simboliu σ
r
(čia r - asimetrijos koeficientas; dažniausiai nustatoma pavojingiausio - simetrinio ciklo
patvarumo riba σ
-1
).
Siekiant nustatyti detalės patvarumo ribą, atliekami specialūs jos nuovargio tyrimo bandymai.
Naudojamos vadinamosios varginimo mašinos, kuriomis galima sukurti norimą kintamąjį apkrovimą
(bandinį tampyti, sukioti, lankstyti). Dažniausiai šios mašinos dirba maždaug 50 Hz dažniu (3000 ciklų
per minutę), taigi per kelias paras atlieka apie 10
7
ciklų. Bandymų pradžioje nustatomas norimas
įtempimų ciklo asimetrijos koeficientas r, kuris nekeičiamas per visą bandymų seriją.
Bandymų serijai parengiama 6-12 visiškai vienodų bandinių partija. Pirmasis bandinys
varginamas su dideliu maksimaliu ciklo įtempimu σ
max
(šiek tiek mažesniu negu takumo įtempimas σ
y
).
Suprantama, tokio varginimo bandinys ilgai netveria, suyra dėl nuovargio po gana nedidelio ciklų
skaičiaus. Antrajam bandiniui σ
max
kiek sumažinamas, todėl jis atlaiko daugiau ciklų. Vis mažinant σ
max

paskutiniams tos partijos bandiniams suardyti prireikia jau milijonų ciklų. Kiekvieno bandymo rezultatai
žymimi grafike taškais, kurių ordinatės yra σ
max
, o abscisės - bandymo trukmė (ciklų skaičius N). Po visos
bandymų serijos grafiko taškai jungiami kreive, kuri artėja prie asimptotės, lygiagretės abscisių ašiai
(16.4 pav.). Šios asimptotės ordinatė ir yra lygi patvarumo ribai σ
r
- tokiam maksimaliam ciklo
įtempimui, kuris niekada nesukelia nuovarginio irimo. Tokia kreivė vadinama nuovargio kreive arba
Violerio kreive. Ši kreivė vaizdžiai rodo σ
max
artėjimą prie σ
r
reikšmės, tačiau paprasčiau patvarumo riba
randama, kai grafiko abscisių ašyje atidedamas atvirkštinis dydis 1/N (16.5 pav.). Kreivė, jungianti
bandymo metu fiksuotus taškus, pratęsiama iki l/N=0 (t.y. N=∞) - kreivės ordinatė ties šia nuline abscise
ir yra lygi patvarumo ribai.

16.4 pav.

16.5 pav.
Dažnai yra iš anksto žinoma, kad konstrukcijos elementas bus naudojamas nelabai ilgai ir per visą
eksploatacijos laiką patirs ne daugiau kaip tam tikrą skaičių kintamų įtempimų ciklų. Tada ir patvarumo
reikia ne begalinio, o riboto, baigtinio. Šiuo atveju yra nustatoma sąlyginio (baigtinio) patvarumo riba,
lygi ciklo maksimalaus įtempimo σ
max
reikšmei, kurios neviršijus detalė nesuyra per nustatytą skaičių
ciklų. Šis nustatytasis ciklų skaičius vadinamas bandymo baze. Tokią sąlyginio patvarumo ribą yra
paprasta rasti iš nuovargio kreivės (16.4 pav.). Plieno ar ketaus gaminiams bandymo bazė dažniausiai
imama 10 milijonų (10
7
) ciklų (geležinkelio vagono ašis tiek kartų apsisuka, nuvažiavus maždaug 30000
km), spalvotųjų metalų - 50-100 milijonų.
Yra pastebėta, kad kai kurių medžiagų lygių bandinių patvarumo ribas apytiksliai galima nustatyti
pagal medžiagos stiprumo ribą. Pavyzdžiui, plieno bandinių patvarumo riba būna tempimo atveju σ
-
1
=0,28σ
u
, lenkimo atveju σ
-1
=0,40σ
u
(didesnė, nes lankstant maksimalieji įtempimai veikia tik
kraštiniuose sluoksniuose), sukimo atveju τ
-1
=0,2σ
u
. Naudotis tokiu būdu apskaičiuotomis patvarumo
ribos reikšmėmis reikia labai atsargiai: reikia žinoti, kad šie ribų santykiai nustatyti gana ploniems (7-10
mm skersmens) poliruotiems bandiniams, o bandinio matmenys, forma ir paviršiaus lygumas turi didelę
įtaką patvarumui.
Kai įtempimų ciklai asimetriniai (kai r≠-1), patvarumo riba didesnė, o bandymai su asimetriniu
ciklu yra sudėtingesni. Būtų patogu žinoti patvarumo ribos priklausomybę nuo ciklo asimetrijos
koeficiento r. Tuo tikslu atliekama keletas bandymų ir pagal jų rezultatus nubraižoma ribinių amplitudžių
diagrama - diagrama, kurios abscisių ašyje atidedamas vidutinis ciklo įtempimas σ
m
, ordinačių ašyje -
ciklo amplitudė σ
a
(16.6 pav.). Diagramos kreivė brėžiama per kelis taškus, atidėtus pagal atliktų
bandymų (su skirtingais r) rezultatus, t.y. pagal kiekvienoje bandymų serijoje užfiksuotą ribinį ciklą -
ciklą, kuris atitinka patvarumo ribą σ
r
. Apytikslei kreivei išbrėžti pakanka trijų bandymų:
• simetrinio ciklo, r=-1, tada σ
m
=0, σ
a

max

-1
(taškas A, 16.6 pav.);
• pulsacinio ciklo, r=0, tada σ
m

a

max
/2=σ
0
/2 (taškas B, 16.6 pav.);
• nekintamo statinio apkrovimo, r=1, tada σ
m

max

u
(stiprumo riba), σ
a
=0 (taškas C, 16.6
pav.).

16.6 pav.
Jeigu norime gauti tikslesnę diagramą, turime atlikti dar bent porą bandymų serijų su kitokiais
asimetriškais įtempimų ciklais (pavyzdžiui, su r=0,3 ir r=0,6).
Jau minėjome, kad patvarumas ir jo rodiklis patvarumo riba priklauso ne tik nuo konstrukcijos
medžiagos, bet ir nuo daugelio kitų parametrų. Susieti patvarumo ribą su medžiagos mechaniniais
rodikliais (pavyzdžiui, su stiprumo riba) galima tik gana apytiksliai. Iš tikrųjų patvarumo riba apibūdina
ne medžiagos, bet bandinio patvarumą. O bandinys dažnai labai skiriasi nuo konstrukcijos elemento ar
mašinos detalės, kurių patvarumas inžinieriui rūpi. Jis skiriasi savo forma, matmenimis, paviršiaus
švarumu, aplinka ir kt. Todėl, kai skaičiavimu tikriname konstrukcijos elemento patvarumą, būtina
patvarumo ribą, nustatytą bandiniais, pakoreguoti, padauginti iš tam tikrų koeficientų.
Patvarumo (arba ciklinio stiprumo) sąlyga gali būti išreikšta patvarumo atsargos koeficiento
apribojimu:
n≥n
adm
,
čia leistinasis atsargos (patikimumo) koeficientas n
adm
gali būti normuojamas, o tikrasis patvarumo
atsargos koeficientas nustatomas, pakoregavus minėtaisiais koeficientais k
i
(i=1,2, ..., m) lygaus poliruoto
standartinio bandinio atsargos koeficientą n
0
. Pastarąjį lengva nustatyti iš ribinių amplitudžių diagramos.
Galima n
0
apskaičiuoti (remiantis ta pačia ribinių amplitudžių diagrama) ir analitiškai:
a m
n
σ ψσ
σ
+
=
−1
0
, (16.4)
kur ψ=2σ
-1

0
-1.
Dažniausiai patvarumo atsargos koeficientas n
0
koreguojamas priklausomai nuo šių skirtumų tarp
bandinio ir konstrukcijos elemento:
• formos skirtumo (ryšium su galima įtempimų koncentracija; koeficientą pažymėsime k
1
, jis
lygus įtempimų koncentracijos koeficientui α
k
, nagrinėtam 14.1 poskyryje);
• paviršiaus kokybės skirtumo (koeficientą pažymėsime k
2
);
• didumo (matmenų) skirtumo (koeficientą pažymėsime k
3
).
Galutinė patvarumo (ciklinio stiprumo) sąlygos išraiška yra tokia:
adm
a m
n
k k
k
n ≥
+
=

σ ψσ
σ
3 2
1
1
. (16.5)
Reikia tik sugebėti atsižvelgti į visus skirtumus, mokėti nustatyti tuos koeficientus k
i
.
Įtempimų koncentracijos koeficientas k
1

k
≥1 priklauso nuo konstrukcijos elemento formos, nuo
išdrožų, įpjovų, skylių ir kitų koncentratorių. Apie tai kalbėta 14.1 poskyryje.
Paviršiaus kokybės koeficientas k
2
=1, kai konstrukcijos elemento (mašinos detalės) paviršius
poliruotas. Kuo šiurkštesnis, nelygesnis paviršius, tuo mažesnis koeficientas k
2
, nes paviršiaus nelygumas,
jo įbrėžimai sudaro palankesnes sąlygas atsirasti nuovarginiams mikroplyšiams. Koeficientas k
2

nustatomas kaip dviejų bandinių patvarumo ribų (simetriniam ciklui) santykis: ( -
poliruoto bandinio, - bandinio su numatoma detalės paviršiaus kokybe).
0
1
*
1 2
/
− −
= σ σ k
0
1 −
σ
*
1 −
σ
Mastelio koeficientas k
3
=1, jeigu bandinio matmenys tokie pat, kaip konstrukcijos elemento.
Tačiau dažniausiai bandinys būna mažesnis už tikrąjį elementą. Kai matmenys didesni, didesnė tikimybė
atsirasti nuovarginiams plyšiams. Matyt, todėl, o gal ir dėl kitų priežasčių, didėjant matmenims, mažėja
patvarumo riba. Taigi, mastelio koeficientas k
3
<1, jis priklauso ne tik nuo detalės matmenų, bet ir nuo
medžiagos, kitų veiksnių. Šiam koeficientui nustatyti žinynuose yra nomogramų.
Kai konstrukcijos elemento būvis yra ne vienasis, bet dviašis, visų pirma nustatomi du atsargos
(patikimumo) koeficientai - n
σ
, tariant, kad elemente veikia tik normaliniai įtempimai, ir n
τ
, tariant, kad ji
veikia tik tangentiniai įtempimai. Yra patirta, kad šiuos koeficientus su koeficientu n, skirtu dviašiam
įtempimų būviui, sieja priklausomybė
2 2 2
/ 1 / 1 / 1
τ σ
n n n + =
Iš šios priklausomybės gauname atsargos koeficiento n išraišką:
2 2
τ σ
τ σ
n n
n n
n
+
= , (16.6)
čia ir n
σ
, ir n
τ
apskaičiuojami (16.4) tipo formulėmis.
Šiame skyriuje nagrinėjome kintamųjų įtempimų įtaką konstrukcijos elementams, kai šie
įtempimai nesukelia mainiosios plastinės deformacijos (plastinės deformacijos, kurios ženklas nuolat
kinta). Besikartojanti priešingų ženklų plastinė deformacija labai paspartina nuovarginį įrimą,
konstrukcijų elementai suyra jau ne per milijonus ciklų, o per tūkstančius (dažniausiai N<10
5
). Tai yra
vadinamasis mažaciklis nuovargis, kurio mechanizmas sudėtingesnis negu paprastojo nuovargio. Jis
plačiau aprašytas vadovėliuose.
Išvengti kintamųjų įtempimų konstrukcijose dažnai neįmanoma, todėl reikia žinoti ir naudoti
būdus jų įtakai švelninti, konstrukcijos elementų patvarumui didinti:
• naudoti labiau vienalytes, smulkiagrūdes medžiagas (kuriose nėra vidinių koncentracijos
židinių - įtrūkiu, intarpų ir pan.);
• pasirinkti tinkamą elemento formą, vengti staigių formos pokyčių, smailių kampų (stiprių
koncentratorių);
• žiūrėti, kad elementas būtų gerai gaminamas, kad jo paviršius būtų gerai apdorotas, be
įbrėžimų, iš kurių gali rastis plyšiai;
• imtis specialių patvarumo didinimo būdų - stiprinti paviršių, prie elemento trumpam pridėti
padidintą apkrovą (vadinamoji medžiagos treniruotė) ir kt.

Konstrukcijų geometrinė forma būna labai įvairi, todėl neįmanoma sukurti paprastą skaičiavimo metodiką, tinkančią bet kokios formos elementui. Tad medžiagų atsparume nagrinėjami schematizuoti elementai (1.2 pav.): elementai, kurių matmenys dviem (skersinėmis) erdvės kryptimis labai maži, palyginus su trečiąja (išilgine) kryptimi (strypai), elementai, kurių matmuo viena (storio) kryptimi labai mažas, palyginus su kitomis dviem kryptimis – apriboti plokštumomis (plokštelės) arba kreivais paviršiais (kevalai), elementai, kurių matmenys visomis trimis erdvės kryptimis yra tos pačios eilės, maždaug vienodi (masyvai).

1.2 pav. Strypai skaičiuojamosiose schemose žymimi tik viena linija – savo geometrine ašimi. Schematizuotoje konstrukcijoje tiesiu strypu tampa ir kolona, ir sija, ir vagono ašis. Kreivas strypas atstoja ir arką, ir krano kablį. Plokštė ir kevalas skaičiuojamosiose schemose žymimi savo viduriniu paviršiumi, t.y. paviršiumi, einančiu per šių elementų storio vidurį. Plokštės vidurinis paviršius – plokštuma, kevalo – kreivas paviršius. Schematizuotoje konstrukcijoje plokšte tampa pastato perdanga, plokščias valties dugnas. Kevalu schematizuojama skliautinė perdanga, garo katilas ir pan. Masyvų pavyzdžiai – pamatai po mašinomis, hidroelektrinių užtvankos ir t.t. Konstrukcijos skaičiuojamojoje schemoje naudojamos ir schematizuotos atramos (1.3 pav.) – standžios arba šarnyrinės, slankios arba neslankios.

1.3 pav. Konstrukcinės medžiagos yra taip pat įvairios: metalai, mediena, plastikai, betonas, akmuo ir t.t. Kad būtų galima elementams, pagamintiems iš įvairių medžiagų, taikyti tuos pačius ar bent panašius skaičiavimo metodus, daromos kai kurios prielaidos.Svarbiausios prielaidos, galiojančios kone visame medžiagų atsparumo kurse, yra tokios: medžiagos vientisumas, medžiagos vienalytiškumas (homogeniškumas), medžiagos izotropiškumas. Nežiūrint to, kad medžiaga sudaryta iš smulkių dalelių, tarp kurių yra mikrotarpai, tariame, kad medžiaga pilna užpildo visą tūrį, t.y., kad medžiaga vientisa. Kai laikomės tokios vientisos medžiagos (kontinuumo) sąvokos, galime iš bet kurios deformuojamo kūno vietos išpjauti nagrinėjimui be galo mažą materialų kūno gabalėlį. Vienalytės medžiagos savybės visuose kūno taškuose yra vienodos. Skaičiuodami dažniausiai tarsime, kad mūsų nagrinėjami konstrukcijų elementai pagaminti iš vienalytės medžiagos. Izotropinė medžiaga – ta medžiaga, kurios savybės vienodos visomis kryptimis. Nors idealaus izotropiškumo nebūna, bet daugelis konstrukcijų medžiagų yra beveik izotropinės. Medžiaga, kurios savybės visomis kryptimis yra skirtingos, vadinama anizotropine. Dažniausiai medžiagų atsparumo kurse kalbama apie idealiai tamprią medžiagą. Bet kokį elementą deformavus ir po to pašalinus deformavimo priežastį, jis nelieka tiek pat deformuotas. Dalis deformacijos visada išnyksta, o kai poveikis nebūna pernelyg stiprus, išnyksta ir visa deformacija, elementas grįžta į pirminį, nedeformuotą būvį. Deformacija, kuri išnyksta pašalinus priežastį, vadinama tampriąja (elastine) arba grįžtamąja. Deformacija, kuri lieka pašalinus priežastį, vadinama plastine arba liekamąja. Nei viena medžiaga nėra idealiai tampri. Tačiau kol poveikiai ne per dideli, tamprumo savybė būdinga daugeliui konstrukcinių medžiagų. Apkrovos (jėgos) schematizuojamos keliais požiūriais: jos būna statinės arba dinaminės, sutelktosios (koncentruotosios) arba įvairiai išskirstytos. 1-2

Realiai konstrukcijos yra veikiamos gana sudėtingai, tačiau galima išskirti “grynuosius” deformavimo tipus: tempimas, gniuždymas, kirpimas, sukimas, paprastasis lenkimas.

1.4 pav. 1.2. Išorinės jėgos. Apkrovos Kiekviena konstrukcija, kiekvienas jos elementas yra veikiamas aplinkos. Aplinka veikia visokeriopai, bet mus domina visų pirma jos mechaniniai poveikiai, t.y. jėgos, nes būtent joms atlaikyti dažniausiai ir yra skirta konstrukcija. Kai kurie veiksniai turi įtakos konstrukcijos stiprumui, standumui (pvz., cheminis agresyvios aplinkos poveikis spartina metalo koroziją; dėl šiluminio ar radioaktyviojo poveikio kinta medžiagos savybės, net ir mechaninės; ir pan.), bet medžiagų atsparumo kursas nagrinėja daugiausiai tik jėgų įtaką konstrukcijai. Jėgų prigimtis pati įvairiausia – gravitacija, vėjas, vandens slėgis, judančių kūnų inercija, netolygūs temperatūrų laukai ir t.t. Kai jau sudaryta konstrukcijos skaičiuojamoji schema, kai nustatyta kiekvienos jėgos veikimo vieta (pridėties taškas), kryptis ir didumas, jėgos prigimtis tampa nesvarbia. Visas šias aplinkos sukeltas jėgas vadiname išorinėmis jėgomis. Išorinės jėgos skirstomos į: • aktyviąsias jėgas, arba apkrovas, kurioms atlaikyti konstrukcija skirta, • kitų kūnų, į kuriuos konstrukcija atremta, reakcijas. Apkrovos, kurios veiks konstrukciją, dažniausiai iš anksto yra žinomos. Konstrukcijos atramines reakcijas galima nustatyti teorinės mechanikos (statikos) metodais – pasinaudojant konstrukcijos pusiausvyros sąlygomis. Apkrovos skirstomos į: ♦ tūrines, ♦ paviršines, ♦ linijines, ♦ taškines (sutelktąsias, koncentruotąsias). Tūrinės apkrovos – tai jėgos, veikiančios kiekvieną konstrukcijos elemento tašką. Tokios yra inercijos jėgos, magnetinės jėgos, bet dažniausia tūrinė apkrova – pačios konstrukcijos svoris. Šių jėgų matavimo vienetas – niutonas į kubinį metrą (N/m3). Kadangi savasis svoris dažnai būna svarbus pravartu žinoti jo skaičiavimo kelią: konstrukcinės medžiagos tankį ρ (kg/m3) padauginę iš gravitacinio pagreičio g (9,81 m/s2), gauname tūrinę svorio apkrovą p (N/m3, nes 1 kg⋅m/s2 = 1 N). Paviršinės apkrovos – tai jėgos, veikiančios konstrukcijos elemento paviršiaus plotą. Tokios yra vėjo ar vandens slėgio jėgos, dujų slėgis į rezervuaro sieneles ir pan. Dažnai skaičiuojamojoje schemoje ir gana sudėtingos apkrovos rodomos kaip tolygiai išskirstytos paviršinės apkrovos (pvz., pastato perdangos apkrova, kurią sudaro baldai, kitokie daiktai, žmonės, išreiškiama bendru krūviu, tenkančiu perdangos ploto vienetui; kai konstrukcijos elementas didelis ir nestoras, net ir jo paties svoris, t.y. tūrinė apkrova, reiškiamas kaip paviršinė apkrova). Šių jėgų matavimo vienetas – niutonas į kvadratinį metrą (N/m2) arba paskalis (nes 1 N/m2 = 1 Pa). Linijinės apkrovos – tai jėgos, išdėstytos vienoje linijoje (dažniausiai – tiesėje). Realių tokių jėgų beveik nėra (nebent nagrinėtume peilio ašmenų poveikį), bet jeigu paviršinės ar tūrinės jėgos veikia ilgą ir siaurą elemento ruožą, jų pridėties taškus galima sutraukti į vieną liniją – šio ruožo ašį (1.5 pav). Nuo tokio supaprastinimo konstrukcijos skaičiavimo rezultatai praktiškai nepasikeičia. ). Šių jėgų matavimo vienetas – niutonas (N).

1-3

8 pav. Nuo tokių pakeitimų kūno judesys arba jo rimties būsena nepasikeičia. kad apskaičiuojant konstrukcijos būvio parametrus galima tarti. todėl dinaminės apkrovos labai pavojingos konstrukcijai. ji kitaip deformuoja tą elementą (1. Teorinės mechanikos kurse išorinės jėgos veikė absoliučiai standų. jį patikslinsime indeksu Mf).7 pav). kurių poveikis į konstrukcijos elementą dažniausiai išreiškiamas jėgų momentu M (1. kryptis arba pridėties vieta greitai kinta. Kai norima pabrėžti. kryptis ir pridėties vieta nekinta arba kinta tiek mažai. kurie juda su pagreičiu. kuri dėl to sukelia konstrukcijos elementų pastebimą pagreitį. tokio netolygumo pavyzdys – vandens slėgis į užtvanką (1. kad apkrova tik artima statinei (nes bent nedidelė inercija lydi beveik visas apkrovas). vadinama dinamine.6 pav.7 pav. su dideliu pagreičiu).y.9 pav. nesideformuojantį kūną. kurios veikia deformuojamą kūną. kad šis simbolis. kurios didumas. jėga buvo susieta tik su veikimo kryptimi ir nesusieta su pridėties tašku). Ypatinga jų rūšis yra smūginės apkrovos.6 pav). Šių jėgų matavimo vienetas – niutonas (N). Dinaminis poveikis būna kelis ar net keliasdešimt kartų stipresnis nei statinis. dinamines. Pastarosios veikia labai trumpai (t. 1. Išorinės jėgos (apkrovos) gali sukurti jėgų poras.5 pav. to ploto centrą (1. Pagal pridėjimo pobūdį jos skirstomos į: statines. Taškinės apkrovos – tai vieną konstrukcijos elemento tašką veikiančios jėgos. Statine vadinama tokia apkrova. Ir tokių realių jėgų (panašių į adatos smaigalio poveikį) nėra. kurios didumas. Apkrovas suskirstėme pagal pridėties vietą. žymintis būtent išorinių jėgų momentą. kad apkrova nepriklauso nuo laiko ir galima nepaisyti tokios apkrovos sukeliamų pagreičių bei inercijos jėgų. 1. 1. bet tenka susidurti su netolygiu jų intensyvumu.y. Tūrinės. apkrova vadinama kvazistatine (t. paviršinės ir linijinės apkrovos dažniausiai būna išskirstytos tolygiai po visą elemento paviršių ar tūrį. Dažniausiai tokios apkrovos veikia elementus.1.8 pav. Teorinė mechanika leido jėgą jos veikimo linijoje perkelti iš vieno taško į kitą (t. 1. 1-4 . Jei jėga pridedama prie kito konstrukcijos taško. Beveik visame savo kurse nagrinėsime tik statinių apkrovų veikiamus elementus. kai norėsime.y.). “beveik statine”). Įsidėmėkite: kai nagrinėjame jėgas.9 pav.. Apkrova. bet labai mažame plote išskirstytas jėgas galima sutelkti (sukoncentruoti) į vieną tašką. skirtųsi nuo kitų momentų simbolių. leido jėgų sistemą pakeisti kita (ekvivalentine) sistema ir net viena atstojamąja jėga. visi teorinės mechanikos veiksmai yra nebeleistini.

Būtent dėl tokių vidinių jėgų kinta kūno dalelių tarpusavio padėtis. Įprasta pjūvio vidinių jėgų parametrus reikšti.3.y. laikantis kurios nors sutartinės koordinačių sistemos. vidinės jėgos – tai papildoma kūno dalelių sąveika. kūnas deformuojasi. koordinačių pradžią sutapdiname su skerspjūvio svorio centru. sistema – dešininė.11 pav. Panagrinėkime populiariausią ir patogiausią šio metodo algoritmą. b). Apkrovų veikiamame konstrukcijos elemente (1. Tokį apkrovimą galima aprašyti tiktai tikimybių teorijos aparatu. . jo išilginę ašį sutapdiname su z ašimi..12 paveiksle.10 pav. Pjūvio metodas naudojamas nustatyti vidinių jėgų didumui ir kryptims.susitarimo reikalas. atsirandanti nuo išorinių jėgų. 1-5 . nei veikimo trukmė iš anksto nėra žinomi. Koordinačių sistemos būna įvairios.10 pav. 1. o vieno ar kito konstrukcijos taško poslinkį (t.. nors išorinės jėgos veikia skersai. išlaiko savo formą dėl to. kaip 1. Bet kaip išsidėsčiusių erdvėje jėgų sistemos pusiausvyros lygčių galima parašyti šešias. Rašome paliktosios nagrinėti elemento dalies pusiausvyros sąlygas (pusiausvyros lygtis). kiti – atitolsta vieni kuo kitų.10 pav. kurią sudaro du požymiai: sistema – stačiakampė (Dekarto). deformavimo metu nueitą kelią).) 1.. molekulinių ir baigiant dalelių sukibimo. tačiau jų kryptys ne visada sutampa! Pvz. atominių. iš kurių apskaičiuojame vidinių jėgų parametrus. Kad paliktoji dalis liktų pusiausvyra. prie jos vietoj atmestosios dalies pridedame pastarosios poveikį atstojančias vidines jėgas (1. dydis. lenkiant elementą. Apkrova (jei rūpi ją sužinoti) po to nustatoma skaičiavimu. Nors išorinės jėgos yra vidinių jėgų atsiradimo priežastimi. kurių nei dydis.. kur norime nustatyti vidines jėgas.11 pav. teigiamos ašių kryptys – tokios. nei kryptis. Šios jėgos veikia kiekvieną pjūvio tašką. kairiąją K ir dešiniąją D. susidedantį iš trijų etapų: ⇒ Pirmasis etapas. Vidinės jėgos. jei atkištas dešinės rankos nykštys rodo z ašies kryptį. Vieną iš elemento dalių atmetame. vidaus trinties ir panašiomis. bet ir kurio nors kūno taško ar kūno dalies poslinkiu.. darome tariamąjį pjūvį (1. a) ten. todėl iš jų galima surasti ne daugiau kaip šešis nežinomus parametrus (žiūr. tokiu būdu elementą padalijame į dvi dalis. 1. Mus domina tik jėgos (arba tik tas jų prieaugis). tokią koordinačių sistemą vadinsime – centrine. c). 1. tai kiti sulenkti tos rankos pirštai rodo teigiamą plokštumos xOy kampų matavimo kryptį. Mes dažniausiai laikysimės sistemos. jeigu nagrinėjame elemento skerspjūvį. jeigu nagrinėjame strypą. kad tarp jo dalelių veikia įvairios jėgos – pradedant nuo branduolinių. Įrąžos Kietasis kūnas. ⇒ Antrasis etapas. vieni elemento taškai išilgai elemento suartėja. taigi ir konstrukcijos elementas. Kurią iš jų pasirinkti. kurios atsiranda kūno viduje dėl išorinių jėgų (apkrovų) poveikio. Išorinio veikimo mastas gali būti išreiškiamas ne tik žinoma jėga. Gana dažnai (ypač praktikoje) yra žymiai paprasčiau išmatuoti ne apkrovos didumą. ⇒ Trečiasis etapas.10 pav. Bet būna ir atsitiktinio pobūdžio apkrovų. Pjūvio metodas.Apie daugumą išorinių jėgų yra iš anksto viskas žinoma: jų kryptis. pvz. Taigi.

jis veikia teigiamąja kryptimi. veikiančios skersai elemento ašies (x arba y kryptimi). skerspjūvio vidines jėgas galima pakeisti šešiais vektoriniais dydžiais. skerspjūvio plokštumoje (išilginės ašies z atžvilgiu) veikia vidinių jėgų momentas. kai dėl jo elementas išlinksta taip. veikiančios išilgai z ašies. dz (1. vadinami lenkimo momentais ir žymimi raidėmis Mx ir My (atitinka Mox ir Moy). Ašinę jėgą laikome teigiama. matomame iš atmestosios elemento dalies pusės. • Skersinės jėgos ženklo taisyklė. M f x = 0. intensyvumu g sieja tokia priklausomybė: g=− dN .1) t. ji veikia teigiamąja skersinės ašies kryptimi (arba skerspjūvyje.13 pav.y. intensyvumu q sieja priklausomybė: 1-6 . orientuojantis pagal pasirinktos centrinės koordinačių sistemos ašis. kai skerspjūvyje.12 pav. Lenkimo momentą laikome teigiamu. Skersinę jėgą Q (Qx arba Qy) su apkrovos. matomame iš teigiamos z ašies pusės. kad dviejuose išpjauto elemento ruožo galuose (1. pasinaudoję atpjautos elemento dalies pusiausvyros lygtimis. susietas su nagrinėjamo skerspjūvio koordinačių ašimis: Fx = 0 . žymimos Qx ir Qy (atitinka Fox ir Foy). Atkreipkite dėmesį į tai. ∑ ∑ ∑ ∑( ) ∑( ) ∑( ) Kiekvienoje iš šių lygčių tėra tik po vieną nežinomą įrąžą (kitų penkių projekcijos arba momentai prilygsta nuliui).11 pav. matomame iš neigiamos z ašies pusės. atstojančių konstrukcijos elemento skerspjūvio vidines jėgas. . Įrąžos yra diferencialiniais ryšiais susijusios su apkrova. Įrąža – tai vienas iš šešių vektorinių dydžių. Mf z =0. Kiekviena įrąža turi savo pavadinimą ir rodinį simbolį (1. t. kai ji nukreipta nuo skerspjūvio (kai tempia).y. žymima raide N (atitinka Foz). kad tempiami sluoksniai būna teigiamojoje pusėje (lenkimo momentui Mx teigiamojoje y ašies pusėje.teigiamojoje x ašies pusėje). • Lenkimo momento ženklo taisyklė. M f y = 0. todėl iš jų įrąžos lengviausiai apskaičiuojamos.): • Ašinės jėgos ženklo taisyklė. prieš laikrodžio rodyklę.11 paveikslėliu. Šie dydžiai vadinami įrąžomis. skersinių ašių x ir y atžvilgiu veikia jėgų momentai. Patogiausia yra rašyti lygtis.13 pav. Ašinę jėgą N su apkrovos.): skerspjūvio normalės (strypo išilginės ašies z) kryptimi veikia ašinė jėga. My . Skersinę jėgą laikome teigiama. išilginės apkrovos intensyvumas yra lygus ašinės jėgos pirmajai išvestinei pagal z ašį.neigiamąja kryptimi).13 pav. Įrąžas nustatome pjūvio metodu.1. vadinamas sukimo momentu ir žymimas raide T (atitinka Moz). Fz = 0 . Priimta laikytis tokių įrąžų ženklų taisyklių (1. kai skerspjūvyje. skerspjūvio plokštumoje (ašių x ir y kryptimis) veikia dvi skersinės jėgos. Kaip parodyta 1.) teigiamų įrąžų kryptys visada priešingos. Fy = 0 . 1. • Sukimo momento ženklo taisyklė. Sukimo momentą laikome teigiamu.

Jeigu bet kurio pjūvio bet kurio rūpimo taško k aplinkoje išskiriame labai mažą skerspjūvio ploto elementą AA (1. ir ∆Ft. yra literatūroje.y.3) t. kuriame veikia jų atstojamos vidinės jėgos (kai tas plotas nykstamai mažas). tai gal kai kada ir įrąžas skaičiuotume tiktai toje vietoje. kuris skerspjūvis gali būti pavojingas.y. 1. rodo vidinių jėgų intensyvumą ties tašku k: 1-7 . Lenkimo momentą su skersine jėga (Mx su Qy arba My su Qx) sieja priklausomybė: Q= dM . Tą pasiskirstymą galima išreikšti analitiškai. kol įgyja tą taip reikalingą inžinerinę patirtį. Užtenka įrąžų reikšmes apskaičiuoti tik tam tikruose. Tačiau vaizdžiausia yra įrąžos pasiskirstymą pateikti grafiko pavidalu . dar mažiname ploto elementą .Čižo knygoje (18-19 psl. Nustatyti pavojingojo skerspjūvio vietą yra labai svarbu.tol. juo labiau apie vidines jėgas. galime išreikšti šešiomis įrąžomis. patyręs inžinierius pavojingojo skerspjūvio vietą nustato beveik be skaičiavimo.y. 1.atstojamosios ir jos komponentų .q=− dQ . lygią įrąžos didumui. žinoma.ties kiekviena skerspjūvio koordinate z atidedant pagal pasirinktą mastelį ordinatę. ties kurio nors skerspjūvio tašku. kad jame visos vidinės jėgos yra beveik vienodos krypties (jeigu taip nėra. atrodo. Įvairių patarimų.). o kitos vietos.∆Fn. veikiančias konstrukcijos elemento skerspjūvyje.). kiekvienu atveju informacija apie ekstremines įrąžų reikšmes. Studentui tenka nemaža laiko sugaišti. ar parabolę ir t. skirtų diagramų braižymui. Nepamirškite. Mx(z) ir t. skersinės apkrovos intensyvumas yra lygus lenkimo momento antrajai išvestinei pagal z ašį. Kai konstrukcija ir jos apkrova nėra pernelyg sudėtinga. tiek ir tėra . Atstojamoji gali būti suskaidyta į du komponentus .).būtent šitoji sukaupta patirtis ir. Įtempimai. veikianti pjūvio normalės kryptimi. neduoda pakankamai tikslios informacijos apie vidines jėgas. t. dz (1.1)-(1. Pagal įrąžų didumą sprendžiama.t.nagrinėjant įrąžų pasiskirstymą įvairiai apkrautuose elementuose.14 pav. Tačiau šios įrąžos atspindi tik bendrą visų skerspjūvio vidinių jėgų poveikį.y.4. netgi inžinerinę intuiciją. dz (1. veikiančias kurioje nors konkrečioje skerspjūvio vietoje. nes tik per savo pačių įgūdžius atsiras toji svarbi inžinerinė intuicija. Tačiau ši inžinerinė patirtis sukaupiama per ilgą laiką . veikiančias ne skerspjūvyje (t.4). Tokie grafikai vadinami įrąžų diagramomis.y. t. ar brėžti tiesę. kol įgunda sudarinėti įrąžų diagramas. Iš pastarųjų dviejų priklausomybių galima gauti dar vieną: d 2M q=− 2 . kad ženklų taisyklės yra susitarimo dalykas ir laikantis kitokių taisyklių šių formulių ženklai gali būti kitokie (vietoj minuso . skersinės apkrovos intensyvumas yra lygus skersinės jėgos pirmajai išvestinei pagal z ašį. Šių jėgų .2) t. apie pavojaus vietą. kaip ir pačios vidinės jėgos. Šių vidinių jėgų atstojamoji ∆F yra tokios pat krypties. ne statmename išilginei ašiai pjūvyje). galime tarti.y. Ryšiai tarp įrąžų ir įtempimų Vidines jėgas. įstrižame ar išilginiame pjūvyje. kuriame skerspjūvyje dėl vidinių jėgų gali suirti medžiaga arba atsirasti pernelyg didelės plastinės deformacijos.4) t. veikiantį pačioje pjūvio plokštumoje. skaičiuojamuosiuose skerspjūviuose.pliusas ir atvirkščiai). Jeigu ją žinotume iš anksto. čia jų nekartosime. kol mūsų prielaida pasidaro visiškai nebeabejotina). bet su jais susipažinti būtina. o tarpuose tarp tų skerspjūvių diagrama gali būti išbrėžta remiantis anomis priklausomybėmis (iš priklausomybės nustatome.14 pav. Įrąžų diagramas sudaryti labai padeda diferencialinės įrąžų ir apkrovos priklausomybės (1. kiti skerspjūviai nerūpėtų. o bet kuriame kitame.t. skersinė jėga yra lygi lenkimo momento pirmajai išvestinei pagal z ašį. Ir naudos iš įrąžų diagramų.santykis su tuo plotu ∆A. rašant įrąžą kaip skerspjūvio koordinatės z funkciją: Qy(z). dz (1. Parašytų diferencialinių priklausomybių įrodymai pateikti A. kaip būtina ir daug diagramų patiems nubraižyti.

∆A (1. o jo komponentais: vidinių jėgų komponentų. Formule (1. lim τ = ∆A → 0 ∆Ft .ašį. intensyvumu. tada visų trijų pilnojo įtempimo komponentų kryptys yra jau visiškai aiškiai nusakytos. lygiagrečių koordinačių sistemos plokštumoms) parodytas 1.lim ∆Fn = p ∆A → 0 ∆A (1.).neigiamąja kryptimi). Įtempimai šiame plotelyje yra σ. slėgio vienetais.8) 1. kaip ties tuo skerspjūvio tašku veikiančių vidinių jėgų. kai jis teigiamoje pusėje esančiame pjūvyje veikia teigiamąja ašies kryptimi (arba neigiamoje pusėje esančiame pjūvyje . Kadangi vieno paskalio įtempimas yra labai mažas. kuris vadinamas tangentiniu įtempimu ir žymimas graikiška raide τ (tau). veikiančių pjūvio plokštumoje. kuris vadinamas normaliniu įtempimu ir žymimas graikiška raide σ (sigma). Normalinį įtempimą laikome teigiamu. lim σ = ∆A → 0 ∆Fn . Nesunku įžvelgti ryšį tarp pilnojo įtempimo ir jo komponentų . bet kaip padarytame deformuojamojo kūno pjūvyje. Žinoti vien jo didumą negana. veikiančius bet kuriame. Visų tokių įtempimų vaizdas (įtempimai šešiuose šonuose elemento. tenkančiais ploto vienetui. Kai pjūvis orientuotas taip. galima ir tangentinį įtempimą išskaidyti kitų dviejų koordinačių ašių kryptimis. konstrukcijų skaičiavime įtempimai dažniausiai matuojami megapaskaliais (1 MPa = 106 Pa). statmeną z ašiai.5) išreikštas vidinių jėgų intensyvumas p vadinamas pilnuoju įtempimu. tenkančiai ploto vienetui. pavyzdžiui. Tangentinių įtempimų ženklo taisyklė. intensyvumu. kai jis nukreiptas nuo pjūvio (kai tempia). o įtempimų simbolių indeksai susieti su koordinačių ašimis. statmeno išilginei strypo ašiai). kurio kryptis tokia pat. Jeigu vėl grįšime prie strypo skerspjūvio (pjūvio. ir įtempimai atstovauja tas pačias skerspjūvyje veikiančias vidines jėgas. Čia nagrinėjome įtempimus. išpjauto trimis poromis plokštumų.pirmoji indekso raidė rodo ašį. gauname tame 1-8 . Išskiriame skerspjūvio teigiamajame kvadrate (tarp teigiamųjų a.7) Tiek pilnasis. o didumas prilygsta vidutinei vidinei jėgai.normalinio ir tangentinių įtempimų. (1. Tangentinį įtempimą laikome teigiamu. tiek ir normalinis ar tangentinis įtempimas matuojamas jėgos vienetais. τx ir τy (kadangi nagrinėjame vienintelę plokštumą. Normalinių įtempimų ženklo taisyklė. kad jo normalė lygiagretė kuriai nors koordinačių ašiai. plokštumoje. Tangentinio įtempimo kryptis nėra pilnutinai apibrėžta: žinoma tiktai. kitaip sakant. kurios kryptimi veikia įtempimas. statmenoje z ašiai: 2 2 p = σ z2 + τ zx + τ zy . tangentiniams įtempimams skiriamas dviraidis indeksas . Todėl dažniausiai ir medžiagų atsparumo kurse. šios ašies simbolio indeksuose neminėsime). reikia žinoti dar ir jo kryptį. Tai yra vektorius. galėsime paieškoti ryšių tarp įtempimų ir skerspjūvio įrąžų: tokie ryšiai turi egzistuoti. kuriai statmena nagrinėjamoji plokštuma.15 paveikslėlyje. Paskalis žymimas Pa(1 Pa = lN/m2). nes ir įrąžos.15 pav. ir visuose konstrukcijų skaičiavimuose naudojamasi ne šiuo pilnuoju įtempimu. Šiame brėžinyje visos įtempimų kryptys yra teigiamos. ir y ašių) ploto elementą dA (1. kad jis veikia pjūvio plokštumoje. Tarptautinėje vienetų sistemoje pagrindinis įtempimų vienetas yra paskalis (vienas paskalis lygus vienam niutonui į vieną kvadratinį metrą). antroji . veikiančių pjūvio normalės kryptimi.5) Vidinių jėgų intensyvumo matas yra įtempimas (įtempis).6) vidinių jėgų komponentų.16 pav. ∆A (1. Padauginę įtempimus iš ploto elemento dA.

padaugintas iš atitinkamo peties (t.9)-(1. Turime išsiaiškinti. Jeigu įtempimai būtų žinomi. tai būtų paprasta formulėmis (1. kad nėra nė vienos įrąžos.10) Lenkimo momentas yra suma visų vidinių jėgų momentų skerspjūvio ašies (x ar y) atžvilgiu. kokiu dėsningumu įtempimai pasiskirstę skerspjūvio plote. Q y = ∫ τ y dA .tik po to gauname paprastesnes formules įtempimams skaičiuoti. o nežinomas.17 pav.12a) 1. τydA. A A (1. τxdA. Atkreipkite dėmesį į tai. išspręsti integralą.12) ∫( A ) arba.) nesukuria momento skerspjūvio ašies atžvilgiu. iš atitinkamos taško koordinatės.) projektuojasi į z ašį tašku (nuliu). todėl lenkimo momentą galime išreikšti. kai tiriame apkrautą konstrukciją. kuri būtų išreikšta abiem įtempimų tipais: trys įrąžos (N. arba yra lygiagrečiai jai. A (1. A A (1. 1-9 .16 pav.ploto elemente veikiančių vidinių jėgų atstojamosios komponentus σdA.12) apskaičiuoti įrąžų reikšmes. (1. kuris yra už integralo ženklo.tik tangentiniais. M y = ∫ xσdA . ir neigiama): M x = ∫ yσdA .16 pav. būna atvirkščiai: įrąžos didumas būna jau nustatytas (pjūvio metodu). A (1. tai tą sumą galime gauti. Ašinė jėga yra visų vidinių jėgų projekcijų į z ašį suma. ieškomasis dydis būna įtempimas. kitos trys (Qx.y. .9) Analogiškai gauname ir integralines skersinių jėgų išraiškas įtempimais: Qx = ∫ τ x dA . Kadangi atstojamosios jėgos komponentai τxdA ir τydA (1. nes arba kerta tą ašį. Qy ir T) .17 pav. iš kurių susideda nagrinėjamasis skerspjūvis. kuri gali būti ir teigiama. Analogiški jėgų komponentai veikia visuose ploto elementuose. suintegravę skerspjūvio plote A vien tik komponentus σdA: N = ∫ σdA . Atstojamosios jėgos komponentai τxdA ir τydA (1. T = ∫ ρτ t dA . jeigu vietoj tangentinio įtempimo komponentų τx ir τy imtume radialinės krypties komponentą τr ir jam statmeną τt (1. Mx ir My) išreiškiamos tik normaliniais įtempimais. kaip. suintegravę skerspjūvio plote A vien tik jėgas σdA.16 pav. 1.11) Analogiškai gauname integralinę sukimo momento išraišką įtempimais (jėga σdA yra lygiagretė z ašiai ir todėl momento šios ašies atžvilgiu nesukuria): T = xτ y − yτ x dA . Tačiau dažniausiai.).

Linijinė deformacija nustatoma ties konkrečiu tašku ir konkrečia kryptimi. kurio pradžia yra nedeformuoto kūno taške. Poslinkiai ir deformacijos Apkrovų veikiamas. Linijinis poslinkis gali būti suskaidytas į poslinkio komponentus koordinačių ašių kryptimis. Dažnai vietoj (1. atskiros elemento dalies ar net ir viso elemento poslinki (pavyzdžiui. o kampas bOb1 (taip pat vektorius) . konstrukcijos elementas deformuojasi . pats nesideformuodamas.18 pav. 1.5.poslinkiais ir deformacijomis. kartais net perkeltinę. žinome ir tų taškų padėti po deformavimo.19. Kampinis poslinkis matuojamas radianais. Jeigu atkarpa ab (1. taigi žinome. εy. Deformuotąjį elementą galime aprašyti dvejopais parametrais .taško b linijinis poslinkis. bet gali ji būti skirtinga ir ties gretimais taškais.1 %). b pav. a pav.13) formulėje įrašytos santykio ribos naudojamasi pačiu santykiu (∆ds/ds)y tas santykis išreiškia vidutinę linijinę deformaciją. Konstrukcijų elementuose deformacijos paprastai yra labai mažos. pavyzdžiui. vartojami indeksai. vektorius bb1 .keičiasi jo matmenys ir forma.tame pačiame jau deformuoto kūno taške.atkarpos ab kampinis poslinkis.001 (arba 0.) arba koordinačių ašių kryptis εx. taigi ir medžiagų atsparumo kurse.kampo tarp dviejų statmenų nykstamai trumpų atkarpų pokytis (1. Deformacija yra kūno dalelių tarpusavio padėties pokyčių intensyvumo matas.kai sutrumpėja.εab (pagal 1. ∆A → 0 ds (1. gali erdvėje pasislinkti į naują padėtį dėl to. y ir z kryptimis žymėti raidėmis u.14) ab →0 bc →0 1-10 .1. neigiama . Galime panašiai apibrėžti kurio nors konstrukcijos elemento skerspjūvio. mažesnės kaip 0. kad deformuojasi kiti su juo sujungti konstrukcijos elementai). Linijinis poslinkis yra taško nueitas kelias.): lim (∠abc − ∠a1b1c1 ) = γ abc (1. Kampinė deformacija . šis terminas turi griežtai apibrėžtą ir vienintelę reikšmę. Linijinė deformacija žymima graikiška raide ε (epsilon). Jis taip pat gali būti reiškiamas vektoriumi ir skaidomas į komponentus pagal koordinačių ašis.13) Kadangi linijinė deformacija išreiškiama ilgių santykiu. ji yra santykinis. kai tas ilgis nykstamai mažas (1. nurodantys nagrinėjamosios atkarpos kryptį . miliradianais ar kitokiais kampo vienetais. Deformacija gali būti vienoda visame deformuojamojo elemento ruože (ties visais to ruožo taškais). tačiau kai kada patogiau naudotis kampiniais poslinkiais. elementas.13) formulės matyti. kaip atrodo elementas po deformavimo. Yra priimta komponentus ašių x. a pav. Linijinė deformacija ties kūno tašku kuria nors kryptimi yra tos krypties atkarpos ilgio pokyčio santykis su pradiniu atkarpos ilgiu. Jeigu žinome visų (arba bent svarbiausiųjų) konstrukcijos elemento taškų linijinius poslinkius.) po kūno deformavimo atsidūrė padėtyje a1b1. v ir w. Šis žodis buitinėje šnekoje vartojamas dažnai ir įgyja įvairią prasmę. o galas (viršūnė) . Iš (1. Kitas parametras deformuotajam elementui aprašyti yra deformacija. Kad būtų aišku.18 pav. Nors pakanka linijinių poslinkių. Mechanikos literatūroje. Atkarpos kampinis poslinkis yra kampas tarp atkarpos krypties nedeformuotame kūne ir tos pačios atkarpos krypties jau deformuotame kūne. Jis matuojamas ilgio vienetais. bematis dydis (kartais reiškiama procentais). εz. Išvada elemento taškų poslinkiais galima aprašyti deformuotąjį konstrukcijos elementą. Taško linijinis poslinkis yra vektorius.19. kai nagrinėjamoji atkarpa pailgėja. tai vektorius aa1 yra taško a linijinis poslinkis.19. kad teigiama deformacijos reikšmė gaunama tada. apie kurios krypties deformaciją kalbama.): lim ∆(ds ) = ε .

kad šie moduliai matuojami paskaliais.y. lygiagretėse koordinačių sistemos plokštumoms. matome.γxy. Dažniausiai ji žymima graikiška raide γ (gama) su indeksais. Tai buvo konstrukcijų geometrinės formos. γzx. o kai kada net ištiso elemento poslinkį. tangentinis . (1.šlyties kampu. kad pajustumėte. tam tikroje plokštumoje. palengvinančias konstrukcijų parametrų skaičiavimą. bet nebūti deformacijų. Žinodami deformacijų būvį visuose kūno taškuose. O medžiagos schematizacija reiškiasi per medžiagos vientisumo. bet jo viršutinis galas neturi jokio poslinkio. Vienoje ar kitoje deformuojamojo kūno vietoje gali būti deformacijų. εz. pavyzdžiui. apkrovos ir medžiagos schematizacija. kad apkrovimo metu įtempimai lieka proporcingi deformacijoms: normalinis įtempimas . G≈80 GPa. apkrovos veikiamas. Kiekvienos medžiagos tamprumo bei šlyties moduliai nustatomi eksperimentiniu medžiagos tyrimu. Proporcingumo prielaida (Huko dėsnis). Tariame.14) formulės matyti. priklausantieji nuo medžiagos. Pavyzdžiui. tuo tarpu ruožas 2-3 įgyja deformacijas (pailgėja dydžiu ∆b).kai jis pasidaro bukas. tuo tarpu deformacija visada yra tiktai kūno (konstrukcijos elemento) . Deformacijų būvis bet kuriame kūno taške yra visiškai apibrėžtas. Iš (1. vienalytiškumo ir izotropiškumo prielaidas. bet koks stačiakampis elementas pašlyja (pasidaro nebe stačiakampis).20 pav.). galime nustatyti visų jo taškų poslinkius ir tuo pačiu aprašyti visą deformuotąjį kūną.būti poslinkių. Verta dar kartą palyginti poslinkių ir deformacijų sąvokas.15) τ=Gγ. Pagrindinės prielaidos ir hipotezės Jau 1. dažnai kampinė deformacija vadinama šlyties deformacija. yra vadinami tamprumo moduliu (E) ir šlyties moduliu (G). nesideformuoja. atsiradus kampinių deformacijų. Galima kalbėti apie taško. 1. Kampinė deformacija yra kampas ir matuojama kampo vienetais (radianais ar pan. o neigiama . Geometrinės formos ir apkrovos schematizacija atsispindi konstrukcijos skaičiuojamojoje schemoje. kad teigiama kampinė deformacija yra tada. γyz arba γzx. medienos (išilgai sluoksnių) E≈10 GPa. pjūvio.16) čia proporcingumo koeficientai. nepatiriančius plastinių deformacijų. Jeigu nagrinėjama kampinė deformacija plokštumose. bet visas pasislenka. tam tikra kryptimi. Beje. Palyginę dydžių dimensijas. kad didžiojoje medžiagų atsparumo kurso dalyje nagrinėsime tik idealiai tamprius elementus. (1. t. konstrukcijos ruožas 1-2 (1. γyz. o kampas γ . εy. kuo jos skiriasi. Poslinkių mažumo prielaida. plieno E≈210 GPa. ir atvirkščiai .linijinei deformacijai. tamprumo modulis E kartais vadinamas Jungo moduliu.6. Kalbėjome ir apie tai. susijusiomis su pačiu deformavimo procesu. kad rašydami kūno statinės pusiausvyros sąlygas jų galime nepaisyti. G≈5 GPa.kampinei: σ=Eε.1 poskyryje kalbėjome apie kai kuriuos suprastinimus. Kadangi. ties pjūviu. jeigu žinomos šešios deformacijos. Tariame.ne taško.).20 pav. orientuotos pagal koordinačių ašis: trys linijinės .1.εx. o patogiausia juos reikšti gigapaskaliais (1 GPa=109 Pa). ir trys kampinės . prielaidas. bet nebūti poslinkių. Dabar sąrašą papildysime prielaidomis. o tiktai ties tašku. kai status kampas tarp atkarpų su smailėja. ji žymima γxy. a ir b pav. 1. 1-11 . kad visų apkrauto kūno taškų poslinkiai yra tiek maži (palyginus su kūno matmenimis). ne pjūvio.19.

Šis principas. t. 1. nors ir nėra teoriškai įrodytas. kai deformavimas nėra proporcingas. galime gauti gana paprastas formules įvairiems konstrukcijos būvio parametrams . sumai. yra patvirtintas gausios praktikos. kad šis principas negalioja. o bendrą rezultatą po to gauti.y. lieka plokščias ir statmenas ašiai ir po deformavimo. 1. Kai šios prielaidos taikyti neįmanoma. Naudodamiesi šiuo principu. deformacijoms ir kt. poslinkis ir kt. Sen-Venano principas. statinės pusiausvyros lygtys tampa netiesiškomis. Ši prielaida tinka daugumai konstrukcijų (plg. galime įvairius parametrus nesunkiai apskaičiuoti nuo paskirų nesudėtingų veiksnių. kartais gana sudėtingai pasiskirsčiusių. .21 pav. įtempimas.skaičiuoti. kur keičiasi elemento skerspjūvis ir pan. dažnai vadinama suformulavusio ją Šveicarijos mokslininko J. Tačiau būtina įsidėmėti. BERNULIO (Jacob Bernoulli. 1797-1886). įtaką konstrukcijos patikimumui. visur kitur kūno deformavimasis beveik nepriklauso nuo apkrovos paskirstymo. kurias sukelia kiekvienas paskiras veiksnys. 1654-1705) vardu.21 pav. deformacija. arba kai deformavimo metu labai pakinta skaičiuojamosios schemos geometrija (pavyzdžiui. Laikydamiesi šio principo. Šiose vietose skerspjūviai po apkrovimo nebelieka plokšti.tas sąlygas galime rašyti pagal nedeformuoto kūno geometriją. kai negalioja proporcingumo (Huko) dėsnis. Superpozicijos principas teigia. arti tos apkrovos pridėties vietos (tiktai čia galime pastebėti netolygų deformavimąsi ir skerspjūvių išsikraipymą). Kai nagrinėjama tik apkrovų (jėgų) veikimo pasekmė. Visur kitur deplanacija tiek maža. kad skerspjūviai apkrovimo metu tik vienaip ar kitaip pasislenka. Plokščiųjų pjūvių hipotezė. išsikraipo (pastebima vadinamoji skerspjūvių deplanacija). Remdamiesi šia hipoteze.įtempimams. superpozicijos principas dažnai vadinamas nepriklausomo jėgų veikimo principu. sumuodami atskirų skaičiavimų rezultatus. teigia: pjūvis. kuris buvo plokščias ir statmenas elemento ašiai prieš deformavimą. kai negalioja poslinkių mažumo prielaida). teigia. temperatūros pokyčių) bendra pasekmė (įrąža. 1-12 . Ši hipotezė medžiagų atsparumo kurse plačiai naudojama. priklauso tik nuo apkrovos didumo. pasilikdami plokšti ir (tai irgi svarbu) statmeni besideformuojančiai elemento ašiai. kad kelių veiksnių (apkrovų. nes ją patvirtina daugelis eksperimentų. pasisuka. prie pat tų vietų. kad galima jos nepaisyti ir tarti. suformuluotas prancūzų mokslininko (Barre de Saint-Venant. lengviau atsižvelgiame į realių apkrovų. Ši hipotezė nepasitvirtina tik labai nedideliuose deformuojamųjų konstrukcijų elementų ruožuose .) yra lygi pasekmių.labai arti apkrovos pridėties vietų (kur negalioja ir Sen-Venano principas). kad apkrovos paskirstymo pobūdis deformuojamajam kūnui įtakos turi tik nedidelėje dalyje.).

kurios pagal vienokią ar kitokią metodiką apriboja įtempimų didumą.deja. a). vielos. Nuo šių jėgų priklauso. tempimo ir gniuždymo poveikiai labai skiriasi. b). Kad tempiamas ar gniuždomas strypas tiktų eksploatacijai. jį surasti galime tik tada.2.2 pav. 2. Abu šie atvejai matematiškai gali būti nagrinėjami vienodai. Stiprumo sąlygos yra nelygybės. stygos. slypi už integralo ženklo. Na. Pradedame nuo to atvejo. TEMPIMAS IR GNIUŽDYMAS 2. šių jėgų atstojamosios kryptis turi sutapti su išilgine strypo ašimi. N = σ dA = σA . apie strypo tinkamumą galime spręsti tik tada. o standumo sąlygos analogiškai riboja deformacijas arba poslinkius. Ši jėga gali būti teigiama (N>0) arba neigiama (N<0). Iš pradžių nagrinėsime paprasčiausią konstrukcijos elementą .): N = ∫ σdA . t. kai strypo skerspjūviuose nelygi nuliui tėra ašinė jėga.1 pav.1 pav. tomis pačiomis formulėmis (žiūrint į gniuždymą kaip į “neigiamą tempimą”). Ieškomasis dydis normalinis įtempimas σ.). 2. σ=const. Tiktai taip (centriniu tempimu) deformuojami visi labai liauni elementai . . a pav. Kad strypo skerspjūviuose neveiktų kitos įrąžos. y. kaip (pagal kokį dėsnį) normaliniai įtempimai yra pasiskirstę skerspjūvio plote. o konstrukciniu požiūriu. jis turi tenkinti visų pirma stiprumo ir standumo sąlygas (gniuždomam strypui dar labai svarbios ir stabilumo sąlygos.3 posk. kai žinome.. Tačiau iš pradžių verta pažinti.1 pav. Praktiškai tik centriškai tempiami (gniuždomi) visi šarnyrinių strypinių konstrukcijų (santvarų) tiesūs elementai. Šioje išraiškoje dažniausiai būna žinoma ašinė jėga N (surasta pjūvio metodu). Būtent tik tokį deformavimą šiame skyriuje ir aptariame.).1. Centrinio tempimo (gniuždymo) atveju normalinis įtempimas dažniausiai yra vienodo didumo visame skerspjūvio plote A (2. Tempiami ir gniuždomi konstrukcijų elementai Konstrukcijos elementuose nuo išorinių jėgų ir kitų veiksnių atsiranda vidinės jėgos.2. kuris statmenas strypo išilginei ašiai) veikiančios vidinės jėgos gali būti pakeistos šešiomis įrąžomis (žr. 1. b pav. naudojantis tais pačiais dydžiais. A 2. bet jų čia nežiūrime). kurį veikia viena vienintelė įrąža. Įtempimai Tiesaus strypo ašinė jėga yra lygi strypo skerspjūvyje veikiančių vidinių jėgų projekcijų į strypo išilginę ašį (z ašį) integralinei sumai (2. išorinių jėgų veikimas turi būti ypatingas. antrasis ..2.2.tiesų strypą. kai esame apskaičiavę įtempimus. kas darosi su strypu. lynai. ir įtempimo ∫ A didumą nustatyti paprasta: . Taigi.virvės. ir inžinierius turi visada tai atminti. Strypo skerspjūvyje (pjūvyje. ypač vertinant strypo suirimo galimybes. deformacijas ir poslinkius. Pirmasis atvejis atitinka tempimą (2.gniuždymą (2. Toks apkrovimas ir deformavimas vadinamas centriniu tempimu arba gniuždymu. Centrinis tempimas (gniuždymas) konstrukcijų elementuose gana dažnas. Tokiu atveju pastovus dydis a gali būti iškeltas prieš integralo ženklą. kiek elementas deformuojasi ir kiek patikima jo eksploatacija.

3.m. kad įtempimas neviršytų tam tikro nustatyto dydžio. Taigi paprasčiausia konstrukcijos elemento stiprumo sąlyga gali būti išreikšta tokia nelygybe: |σ|≤R.Čižo knygoje. Plačiau apie atsargos priežastis ir konstrukcijų skaičiavimo metodus kalbėsime vėliau. iš anksto nenumatytą konstrukcijos perkrovimą). kad įtempimas tos reikšmės neviršytų.tempiamasis projektinis stipris. kai jo įtempimai pasidaro pernelyg dideli. o dešinėje medžiagos stiprumo rodiklis. a). Tada stiprumo sąlyga skirtinga tempiamam ir gniuždomam elementui: .3 pav. A (2. t. kuris statmenas išilginei ašiai) tangentinių įtempimų nėra. nes ir sin2⋅π/2=sin180°=0). minimalus σn.max=σ.. 34psl. Čia kairėje nelygybės pusėje yra absoliutiniu didumu įtempimas. medžiagos stiprumas nusakomas nebe vienu rodikliu: naudojamas Rt . Konstrukcijų projektavimo taisyklės paprastai reikalauja. (2. kuris nustatytas atsižvelgiant ir į galimą medžiagos nevienodumą. bet m ašiai. neišlinksta. ir į kitokios atsargos būtinybę. Tačiau įstrižame tempiamo strypo skerspjūvyje m .gniuždomasis projektinis stipris. 2. ir tangentiniai įtempimai: σ n = σ cos 2 β . nėra ir tangentinių. τ mn = σ 2 sin 2 β . • galioja plokščiųjų pjūvių hipotezė (skerspjūviai lieka plokšti ir statmeni išilginei ašiai). leistinųjų įtempimų metode tai .1) τ nm = σ 2 sin 2 β . raide f). τnm=τmn (2.3 pav.4 pav. Iš (2. reikia dar ir šiokios tokios stiprumo atsargos. sugebėjimo atlaikyti mechaninius veiksnius) tada.): • strypo ašis deformavimo metu lieka tiesi. įsidėmėkite ją).3) Įrodymas knygoje 35 psl. maksimalus τnm.σ= Įrodyti. galima tik tada. veikia ir normaliniai.min=0. kad pjūvio plokštuma būtų statmena nebe n ašiai. Kai medžiaga nevienodai priešinasi tempimui ir gniuždymui (pavyzdžiui.2) ir (2. kai β=0. ir Rc . Jeigu taisyklės paremtos ribinių būvių metodu. analogišku keliu gautume to pjūvio įtempimų reikšmes: σ m = σ sin 2 β . kai kuriose Europos normose. Centriškai tempiamo strypo skerspjūvyje (pjūvyje. y..3) formulių nesunku rasti ekstremines įtempimų reikšmes: maksimalus σn. rezervo. betono pasipriešinimas gniuždymui yra keliolika kartų didesnis už pasipriešinimą tempimui). kai β=π/2=90° (taigi. kai β=π/4=45° (ši išvada labai reikšminga. Stiprumas Bet koks konstrukcijos elementas ima irti (netenka savo stiprumo. tai šis dydis vadinamas medžiagos projektiniu stipriu ir žymimas raide R (arba. pavyzdžiui. kai įtempimas kuriame nors taške viršija tam tikrą reikšmę. (2. b). kad tangentiniai įtempimai abiejuose statmenuose pjūviuose yra vienodi. Atkreipkite dėmesį į tai. • strypo medžiaga vienalytė. tarp kurio normalės n ir strypo ašies z yra kampas β (2. išilginiuose centriškai tempiamo ar gniuždomo strypo pjūviuose nėra normalinių įtempimų. Negana užtikrinti.2) N . jos mechaninės savybės vienodos visuose skerspjūvio taškuose. kad σ=const. eksploatacijos sąlygas. apskaičiuotas pagal nepalankiausią apkrovimą (apėmus net galimą atsitiktinį.max=σ/2.leistinasis įtempimas σadm. kai tenkinamos šios trys sąlygos (įrodymas pateiktas A. 2. Perpjovę strypą taip. vėliau šį vienodumą įrodysime kaip tangentinių įtempimų dualumo dėsnį.

Jeigu net didžiausias įtempimas neviršija projektinio stiprio R. pareikalauti kitokio A arba R). kur yra ekstreminė įrąža . galima iš karto. Ekstreminės ašinės jėgos vietą nustatyti kiek kebliau. gali būti nustatoma. arba konstrukciją skubiai (kol dar nesuiro) sustiprinti. Nustatome. Visų šių uždavinių sprendimas remiasi stiprumo sąlyga. Kai konstrukcija dar tik projektuojama. ir iš stiprumo sąlygos (2. ir jo reikia griežtai laikytis.4b) Nėra reikalo tikrinti. N A N A N A ≤ R.priklausomai nuo to. Beje. šios stiprumo sąlygos susieja projektinį stiprį su įrąža N (ašine jėga) ir geometriniu skerspjūvio rodikliu A (skerspjūvio plotu): σ≤Rt ir |σ|≤Rc. Konstruktoriui tenka išspręsti projektinį uždavinį . paprastai yra žinoma. gali pasitaikyti ir toks projektinis uždavinys: estetiniais ar kitais sumetimais iš anksto numatyta tempiamo ar gniuždomo elemento geometrinė forma (taigi ir skerspjūvio plotas A) ir reikia parinkti tokią konstrukcinę medžiagą. ką gali toks elementas atlaikyti. ar (2. Jeigu sutampa |N|max ir Amin vieta. be lyginamojo skaičiavimo. Dažniausiai būna iš anksto nuspręsta. Tiesiame tempiamame strype tokių stiprumo požiūriu tikrintinų skerspjūvių dažniausiai yra ne daugiau kaip du: tas. vadiname pavojingaisiais skerspjūviais. pažeisti nevalia. betono. kai žinoma. (2.didžiausia Nmax. žinoma.4) sąlyga tenkinama visuose strypo taškuose. Dažnai šis uždavinys vadinamas leistinosios apkrovos nustatymo uždaviniu. nepagaminta. tuo ir pasitenkinama. |Nmin|=|N|max). kam ji skiriama. kuriuose ašinės jėgos reikšmė didžiausia. Jeigu išvada teigiama (konstrukcija yra pakankamai stipri).4) belieka nustatyti trečiąjį dydį reikalingąjį strypo skerspjūvio plotą A. todėl pavojingųjų pjūvių pagausėja. jau egzistuoja. nevirsta lygybės ženklu. taigi ir atsakymą gauname nelygybės pavidalu. o jeigu išvada neigiama. kuris tenkina stiprumo sąlygą ir yra ekonomiškiausias. Kai medžiaga nevienodai priešinasi tempimui ir gniuždymui. reikia tik nepamiršti. kokia didžiausia ašinė jėga N gali jį veikti (taigi ir kokia didžiausia apkrova. kur įtempimas didžiausias (|σ|max). Inžinieriui tenka savo nuomonę pareikšti ir tokiu atveju. arba. koks tas elementas turi būti. reikia visų pirma pjūvio metodu apskaičiuoti visuose strypo skerspjūviuose ašines jėgas ir rasti tuos skerspjūvius. sukelianti tą įrąžą. . t. kitose vietose mažesni įtempimai irgi neviršija. pavyzdžiui. kai ji teigiama. Tuos skerspjūvius. kurio plotas minimalus. Projektuotojas dažniausiai savo dispozicijoje turi tam tikrą (gal būt. kai apkrovos jėgos nėra vien koncentruotos. gali būti pridėta). pastebėti.N. y. Tai tikrinamasis uždavinys. kuriuose gali būti didžiausia įtempimų reikšmė. iš kokios medžiagos (kokio plieno. (2.1) formule. suprantama. Dažniausiai nėra sunku aptikti mažiausio ploto skerspjūvį. o pati medžiaga. būtų kuo pigesnė.4) žinomi ir kuriuos reikia nustatyti: ašinę jėgą N. kurios projektinis stipris R būtų pakankamas. standartinį) rinkinį skerspjūvių arba matmenų ir iš jų pasirenka tą. bet ir juridinis reikalavimas (susietas su valstybės įstatymais). gal būt.4) arba. norint nustatyti. visuose skerspjūviuose. arba mažiausia Nmin. Sprendimo eigoje nelygybės ženklas neišnyksta. kuriame veikia maksimali ašinė jėga |N|max. kokią ašinę jėgą N turės atlaikyti jos tas ar kitas elementas. plastiko) elementą daryti (taigi. kai būtina į skaičiavimą įtraukti ir strypo savąjį svorį. Taigi. skerspjūvio plotą A ar projektinį stiprį R. Na. kai ji neigiama (nes. ir gniuždomųjų ruožų stiprumą. Kai apkrovimas nesudėtingas. A ir R. kurie tempiamo strypo skerspjūviai yra pavojingieji. kuri yra nelygybė. perprojektuoti ją (išsprendus jau projektinį uždavinį. ≤ Rc . tenka ko nors skubiai imtis: arba sumažinti eksploatuojamos konstrukcijos apkrovą (sumažinti N).4a) (2. ar ne. Kai konstrukcijos elementas jau padarytas. tenka nagrinėti ir tempiamųjų. kai žinomi visi parametrai . atmetus skyles). ar tokia ir taip apkrauta konstrukcija yra patikima stiprumo požiūriu. Jam belieka pasakyti. modifikavus skirtingo pasipriešinimo medžiagoms: ≤ Rt . Tenka spręsti trejopus stiprumo uždavinius . iš kokios medžiagos jis pagamintas (žinomas R) ir kokie jo matmenys (žinomas A). Užtenka garantuoti stiprumą ten. ir tas. yra žinomas R). jeigu ta konstrukcija dar nepastatyta. Stiprumo sąlyga dažnai yra ne tik inžinerinis. tikrintinas pagal stiprumą lieka tas vienas skerspjūvis.Išreiškus įtempimą (2.nustatyti. kad ašinė jėga negali būti didesnė kaip tam tikras apskaičiuotas dydis arba kad strypo skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip apskaičiuotoji reikšmė. tai. net ir vardan taupumo. Amin. kurie dydžiai stiprumo sąlygoje (2. kad skaičiavimui imamas materialus pjūvio plotas (plotas neto.

sutrumpėjimą. Pagaliau būna strypų. jokios vienalytės izotropinės medžiagos Puasono koeficientas neviršija 0. tai visi šie dydžiai (taigi ir deformacija ε) gali būti iškelti prieš integralo ženklą.15) gauname tokią deformacijos išraišką: ε=σ/E.tai skelbia Huko dėsnis. bet ir dėl temperatūros pokyčių.bematis dydis). Strypas kai kada deformuojasi ne tik dėl vidinių jėgų (ašinių jėgų. ties visais jo skerspjūviais. Reikia paminėti. tuo standesnis ties tuo skerspjūviu jis yra.5) Kai jau žinomi strypo skerspjūvio normaliniai įtempimai (lygiagrečiai išilginei strypo ašiai). Tokio skaičiavimo pavyzdį nagrinėsime vėliau. kai viso apkrauto strypo temperatūra pakinta vienodu dydžiu T. (2. EA (2. (2. reikia naudotis (2. kuriuose ε≠const: arba strypo skerspjūvis kinta strypo ilgyje.9) Būtent pagal šią formulę galima nusakyti viso strypo standumą parametru EA/L (strypo standžių) arba atvirkštinę savybę .5 (tai įrodysime vėliau). kurių ašinė jėga N<0) gali būti neigiama.47 (minkštoms polimerinėms medžiagoms v gali būti gerokai didesnis už 0. Pavyzdžiui.teigiama. kituose . Kai kinta strypo išilginiai matmenys. deformuodami strypus. kinta ir skersiniai: strypui tįstant. Todėl.pasinaudoję (2. 1781-1840). (2. Iš (1. Įsidėmėkite. inercijos jėgos. bet ir storėja. j =1 n (2. kad deformacija ε vienuose ruožuose (kurie gniuždomi. jeigu plieno strypo skerspjūvyje σ=160 MPa ir plieno tamprumo modulis E=200 GPa. gniuždomas strypas ne tik trumpėja.4. Deformacijos. o viso strypo ilgio pokytį išreiškiame visų n ruožų pokyčių suma: ∆L = ∑ ε j L j . Kuo didesnis standis.parametru L/(EA). tuo daugiau ištįsta strypas.net 0. bet pasiskirsčiusi per visą ilgi apkrova (pavyzdžiui. savasis svoris.1) formulėmis: ε= N . kad tampriųjų medžiagų skersinę deformacija εq yra proporcinga išilginei deformacijai ε: εq=-νε. arba strypą veikia ne koncentruota. Dažnai deformacija būna pastovi tik atskiruose strypo ruožuose. pasinaudoję Puasono koeficientu.5) ir (2. deformacija . jeigu jų yra. N=const).2.9) ir (2. Pavyzdžiui. gumos juostelę). Tada (2. tai ε=160⋅106/200⋅109=8. kad yra šiuolaikinių polimerinių medžiagų ir su neigiamu Puasono koeficientu. neigiamas . nei jo medžiaga (N=const.10) formulės negalioja. Kuo didesnis strypo ilgio ir skerspjūvio standžio santykis.35. veikiamas tokios pačios ašinės jėgos. ir atvirkščiai. Yra pastebėta. ilgėjant.8) formule ir informacija apie deformacijos pasiskirstymo dėsningumus. kad šis koeficientas išreiškia proporcingumą tik tarp deformacijų (išilginės ir skersinės). Viso strypo standumas priklauso dar ir nuo strypo ilgio: žr.10) Nepamirškite. Galime tempiamo strypo išilginę deformaciją išreikšti ir ašine jėga . tačiau. kiek pakinta strypo matmenys. kurių medžiagos tamprumo modulis mažas (pavyzdžiui. strypo matmenų pokytis Deformacija yra proporcinga įtempimui .7) Proporcingumo koeficientas v vadinamas skersinės deformacijos koeficientu arba Puasono koeficientu (pagerbiant prancūzų mokslininką Deni Poisson.25-0. galime nustatyti. EA (2. A=const. pagal Huko dėsnį galime nustatyti ir strypo išilginę deformaciją. Žinodami deformacijas ties įvairiais strypo taškais. taigi ir ilgių pokyčiai bei jų suma gali būti bet kokio ženklo. teigiamas pokytis reiškia strypo pailgėjimą. Šią priklausomybę ypač ryškiai pastebime. Tada pagal (2. trinties jėgos).6) Vardiklyje esanti sandauga E⋅A (medžiagos deformuojamumo rodiklio ir skerspjūvio geometrinio rodiklio sandauga) vadinama strypo skerspjūvio tempiamuoju standžiu (arba standumo moduliu). tuo mažiau strypas deformuojasi. ir tada ∆L = εL = N L.8) Jeigu per visą strypo ilgį nekinta nei ašinė jėga.0⋅104 (deformacija .9) formulę.5!). EA (2. nei strypo skerspjūvio plotas.deformatyvumą . strypo ilgio pokytis priklauso nuo išilginės deformacijos: ∆L = ∫ εdz = ∫ 0 L L 0 N dz .9) formulę apskaičiuojame tų atskirų ruožų ilgių pokyčius. Plieno ir daugelio kitų konstrukcinių medžiagų Puasono koeficientas yra apie 0. jo skerspjūvis siaurėja. įtempimų). kaučiuko . galime rasti ir matmenų pokyčius.

Kartais būna pravartu nubraižyti nagrinėjamo strypo skerspjūvių poslinkių diagramą. šiluminis plėtimasis vienalytėje izotropiškoje medžiagoje yra vienodas visomis kryptimis. wc=ε1L1+ε2L2. ir ženklą pakeičia tik pirmasis narys: ε q = −υ 2. EA (2. tai ties tuo ruožu poslinkių diagrama nėra tiesinė. Skerspjūviai tarp atramos ir šio nepajudančio skerspjūvio k pasislenka į kairę (neigiami poslinkiai). vadinamas skerspjūvio poslinkiu. Todėl diagramoje tarp ordinačių. b paveikslėlyje. iš kurios galima lengvai nustatyti bet kurio skerspjūvio poslinkį. esančių bet kurioje ruožo vietoje. kad konstrukcijai besideformuojant visiškai nejuda ne tik atraminis (kairysis) laiptuotojo strypo galas. bet kurioje atskaitos sistemoje. Skerspjūvio poslinkio didumas priklauso nuo to. jis laikomas teigiamu. Čia turima omenyje.4 pav. kinta atstumai tarp strypo skerspjūvių.4. 2.5. Tokios poslinkių diagramos sudarymo pavyzdys yra 2. arba (2.11) formulės dėmenys gali būti skirtingo ženklo (pavyzdžiui. slenka į dešinę (teigiami poslinkiai). kai neigiama ašinė jėga ir teigiamas strypo temperatūros prieaugis). . kad kiekvieno ruožo deformacijos ε yra vienodos per visą to ruožo ilgį ir apskaičiuojamos arba (2. Todėl. kiek pakito ilgiai tų strypo ruožų. poslinkio prieaugis proporcingas atstumui nuo ruožo galo. Jeigu bet kuriame strypo ruože deformacija nėra vienoda (jeigu ji nėra pastovus dydis). kurie yra tarp nagrinėjamojo skerspjūvio ir nejudančio. t. bet ir dar bent vieno kito skerspjūvio poslinkius.ε= N + αT . todėl iš Puasono koeficiento dauginti reikia tik pirmąjį (2. pavyzdžiui. kai ruožo ilgio pokytis apskaičiuojamas (2.11) formule. EA (2. Mat.12) Visam strypui ar jo atskiriems ruožams deformuojantis. esantys į dešinę nuo pjūvio k. įtvirtinto (atraminio) skerspjūvio. pakanka nustatyti strypų ruožų galų poslinkius.11) formulės narį. Jeigu nagrinėjamasis skerspjūvis yra į teigiamą (pagal z ašį) pusę nuo atramos. jos šiluminio plėtimosi koeficientas.fizikinis strypo medžiagos rodiklis. Skerspjūvių. kurį nueina deformavimo metu skerspjūvis. wg=-ε3L3. we=-(ε3L3+ε2L2+ε1L1). Iš poslinkių w diagramos matyti. wf=-(ε3L3+ε2L2). tai dėl ruožo pailgėjimo (dėl ilgio teigiamo pokyčio) atsiranda teigiamas poslinkis ir. Kai deformacija visame strypo ruože yra vienoda. Tokios diagramos kreivei nubrėžti reikia papildomų taškų . neigiamoje pusėje esančio skerspjūvio poslinkis būna priešingo ženklo negu ruožo ilgio pokytis.9) formule ir šio poskyrio pradžioje nusakytomis taisyklėmis. Paprastai poslinkiai z ašies kryptimi yra žymimi raide w. kai įvertinate temperatūros įtaką skersinei deformacijai. Neapsirikite.11) čia a . Jeigu skerspjūvis pasislinko teigiama z ašies kryptimi. y. žyminčių ruožų galų poslinkius.9) formule. tam naudojamės (2. wd=ε1L1+ε2L2+ε3L3. tuo tarpu visi skerspjūviai. Poslinkiai N + αT . bet ir dar vienas vidurinio ruožo skerspjūvis (wk=0). Abu (2. parodytųjų 2. a paveikslėlyje strypų skerspjūvių poslinkiai skaičiuojami taip: wa=0.reikia apskaičiuoti ne tik to ruožo galų. wb=ε1L1. atvirkščiai. wh=0. Kelias. brėžiame tiesę.4. kinta skerspjūvių padėtis erdvėje.6).

Prisiminkite.normomis nustatyti arba technologinių.) darbo didumas išreiškiamas puse tokios sandaugos: W=0. Deformavimo darbas. bet ir standumo sąlygomis.6. beje. Proporcingumo koeficientą (tgβ=EA/L) gauname.5. pasinaudoję (2. o kitokio deformavimo energija sukaupiama). Ši savybė kai kurioms konstrukcijoms yra labai svarbi.14) čia εlim. daugiau ne tempimo. Pamėginkime išsiaiškinti ir įrodyti.5. kaip staiga susitraukia gumos juostelė. Visą darbą gauname integruodami: W = ∫ ∆W = ∫ 0 F* ( ∆L* ) 0 (∆L* ) 2 F * (∆L)* tgβ∆Ld (∆L) = tgβ = . Čia parodyti tik teigiamų deformacijų ir poslinkių apribojimai. Kai jėgos didumas kuriuo nors apkrovimo proceso metu yra F(t). Tempiančios tamprų tiesų strypą jėgos didumas yra proporcingas strypo ilgio pokyčiui (2. nes konstrukcijų elementai projektuojami. ar jų didumas neviršija ribinio (norminio) dydžio. pakitusios formos konstrukcija gali nebetikti eksploatacijai.15) 2. Žmogus seniai įgudo naudotis potencine deformavimo energija: šaunamojo lanko bei arbaleto stygos. Tačiau jeigu paaiškėja.5F∆L. įvairios spyruoklės (pastarosiose. kad darbas lygus jėgos ir jos nueito kelio sandaugai. estetinių sumetimų padiktuoti dydžiai.7. (2. remiantis visų pirma stiprumo sąlygomis. . reikia mokėti spręsti ir projektinius standumo uždavinius. šį kartą remiantis nebe vien stiprumo. Šios sąlygos yra deformacijų arba poslinkių apribojimai: ε≤εlim. 2.5. Paprasta yra spręsti tikrinamąjį standumo uždavinį: reikia apskaičiuoti atitinkamą konstrukcijos elemento deformaciją ar nurodyto taško poslinkį ir pažiūrėti. b paveikslėlio diagramoje atitinka užbrūkšniuotasis plotelis): ∆W=F(t)⋅d(∆L)=tgβ∆Ld(∆L). b pav.trikampio OAB plotą. Tuo metu ji atlieka elementarų darbą. Dažniausiai tokie standumo uždaviniai ir sprendžiami.2. nes. Todėl bet kuri konstrukcija ir jos elementai turi tenkinti vadinamąsias standumo sąlygas. kad deformacijos ar poslinkiai suprojektuotoje konstrukcijoje per dideli. wlim . tuo tarpu tgβ yra proporcingumą vaizduojančios tiesės krypties koeficientas. 2 2 Šis dydis atitinka (2. o iš fizikos žinome. o suprojektuota konstrukcija po to pagal standumo sąlygas tik patikrinama. suprasdami.reikia įdėti darbo. Taigi. a pav. Standumas Standumas yra konstrukcijos ar jos elemento savybė per daug nesideformuoti dėl mechaninių veiksnių.5 pav. (2. bet lygiai taip pat gali būti apriboti ir neigiamų (gniuždomųjų) deformacijų ar neigiamos krypties poslinkių absoliutiniai didumai.5. išreiškiamą jėgos ir nueito kelio sandauga (šį darbą 2. jėga per trumpą laiko tarpą strypui beilgėjant nueina kartu su savo pridėties tašku (strypo laisvuoju galu) mažą atstumą d(∆L).ištempti ar sutrumpinti . b paveikslėlio diagramoje . jis susikaupia pačiame ištemptame strype potencinės deformavimo energijos pavidalu. Deformacija atsiranda dėl jėgų. visų pirma. Būtent ši potencinė energija sugrąžina deformuotąjį kūną atgal į pirmykštį būvį. didelės deformacijos dažnai yra netolimo gresiančio suirimo pranašas. potencinė energija Strypui deformuoti .): F=EA∆L/L=tgβ∆L. tenka konstrukciją projektuoti iš naujo.13) w≤wlim. kodėl taip yra. žymiai pakitusių matmenų.15) formulę. o 2. (2. Tačiau šiuo atveju (2. Išorinių jėgų darbas niekur nedingsta.9) formule. kai po ištempimo paleidžiate ją iš pirštų. kai pašalinama deformavimo priežastis. reikia energijos. be to. kad N=F.

20) o išilginė deformacija ties tuo skerspjūviu ε(z)=σ(z)/E=ρgz/E.energija priklauso ne tik nuo jėgos (įrąžos) didumo. 2. stiprumą lemia būtent energijos kiekis. Kai to nėra. kai strypas tamprus ir deformuojasi proporcingai.6 pav. dėl to ir laivų inkarų grandinės daromos kuo ilgesnės. kaip skaičiuojama ašinė jėga. Šitos strypo dalies tūrį Vz=Az reikia padauginti iš strypo medžiagos tūrio svorio γ=ρg (ρ .8) formule: ∆L = ∫ εdz = 0 L ρg E ∫ L 0 zdz = ρgL2 2E . Kai kada. Ar tikrai deformuojamo kūno (ne medžiagos. yra tokio pat didumo). dalis deformavimo energijos pereina į šilumą. svoriui. kai greta tampriosios deformacijos atsiranda ir plastinė. ilga virve? Kodėl? Ogi todėl.ilgas ar trumpas? Tur būt. atsiradę dėl savojo svorio.6 pavyzdžiu (72 p.21) Viso strypo ilgio pokytis apskaičiuojamas (2. Tačiau yra konstrukcijų. sunaudojama medžiagos struktūrai keisti. buvome įrąžomis bei įtempimais išreiškę stiprumo sąlygas. potencinė ištempto strypo energija išreiškiama taip: U= N 2L .16) Jeigu konstrukcijoje deformuojamų strypų ne vienas. jeigu ašinė jėga nekinta.medžiagos tankis.tai energija. kad ilgai virvei nutraukti reikia didesnės energijos negu trumpai (nors jėga.17) Šitokios energijos išraiškos racionalus naudojimas poslinkiui skaičiuoti demonstruojamas A. E=const. (2. g . pritaikę superpozicijos principą.y. įtempimai bei deformacijos.Čižo knygoje 2. i = 0 2(EA)i n (2.18) Visos šios išraiškos galioja tik tuo atveju. bet ir nuo strypo ilgio. tenkanti strypo tūrio vienetui: N 2L σ 2 σε U N2 u = = 2 EA = = = . tariamai atpjautos tuo nagrinėjamuoju skerspjūviu. o n. negriebkite už vidurio valo . energija sumuojama: U =∑ (2. kad kelių eismo taisyklės reikalauja sugedusį automobilį vilkti ilgu buksyru.Jeigu deformacija ε vienoda per visą strypo ilgį (t . (2.19) Įtempimas bet kuriame to skerspjūvio taške σ(z)=N(z)/A=ρgz. Kai vertikalų vienodo skerspjūvio strypą veikia vien savasis svoris. pavyzdžiui. kai kas prisiminsite.laisvojo kritimo pagreitis): N(z)=Vzγ=ρgAz. nes sušvelnina smūginius trūktelėjimus. akumuliuodamas smūgio energiją.). Kai jūs trauksite iš ežero užkibusią stambią žuvį. yra lygi strypo dalies.22) .8. (2. nutolusiame atstumu z nuo laisvojo galo (2. o kūno!) stiprumo sąvoka nėra susijusi su energija? Pavyzdžiui. Čia pažiūrėsime. skerspjūvio plotas irgi nekinta. Savojo svorio įtaka vertikaliam strypui Dažniausiai tempiamų ar gniuždomų strypų savasis svoris yra labai mažas. 2 EA2 2 E 2 V AL (2. tempdami žuvį į krantą. Esame kalbėję apie konstrukcijos elementų stiprumą. kuris tokios pat virvės gabalas stipresnis . ašinė jėga bet kuriame strypo skerspjūvyje. ir tik dalis jos susikaupia potencinės energijos pavidalu. A=const). medžiaga ir jos tamprumo modulis vienodi.). O kai drauge su savuoju svoriu veiks ir kitos apkrovos. Senoviniai ekipažai dėl to būdavo prie važiuoklės prikabinami ilgais diržais. Pasižiūrėkite į (2. pasakykite. pasinaudokite kuo ilgesnio valo ir net paties meškerykočio deformacijos energija. Ilgas buksyras “stipresnis”. ypač dinaminių apkrovų atveju. (2. esminę apkrovos dalį.16) formulę . galutinį rezultatą gausite. 2 EA N i2 Li . dėl kurios abi virvės trūksta.žuviai tada pakaks energijos nutraukti valą su visu kabliuku. pagal Huko dėsnį. N=const. kurių savasis svoris sudaro kaip tik pagrindinę. palyginus su kitomis apkrovų jėgomis. Todėl paprastai (daugumoje medžiagų atsparumo uždavinių) savojo svorio nepaisoma. Dažnai naudojama santykinės potencinės energijos sąvoka .

(b) Atėmę iš (b) lygybę (a). (c) 2. arba γ dA = dz A( z ) R . b pav. Racionalaus stiprumo strypai projektuojami. (a) čia Gz . su pertekliumi tenkinantis stiprumo poreikį. kurio kiekvienas skerspjūvis yra lygiai toks. Skerspjūvio.7.7 pav.).7. bet dažnai ir dėl kitų priežasčių (pavyzdžiui. tai (2. o kitas apkrautas koncentruota jėga. gauname . dėl to kad jie lengvesni.). lėšos (jie pigesni). nutolusio atstumu z nuo laisvojo galo. bet ir savasis svoris. čia nagrinėjame vertikalų strypą. tuo būdu bent kiek priartėjant prie racionaliosios formos. a pav. kurio vienas galas įtvirtintas atramoje. Dar tolesnio skerspjūvio. plotas A(z)=N(z)/R=(F+Gz)/R. Jeigu vertikalų strypą veikia ne tik koncentruota jėga F (2. kad labiau deformuojasi). ekonomijos požiūriu. kai strypas labai ilgas.23) Taigi. t. z γ . Kiekviename tempiamo (gniuždomo) strypo skerspjūvyje įtempimai turi neviršyti medžiagos projektinio stiprio: σ=N/A≤R. gauname: dA=γA(z)dz/R. skerspjūvio plotas turi būti pakankamai didelis. Norėdami nustatyti. neatmesdami ir paties strypo svorio. A(z)=Ao=F/R=ec.2. parodytos brėžinyje punktyru. tačiau tada jis būtų neracionalus taupumo. taigi tie skerspjūviai turi būti ir didesnio ploto.6 pav. Suintegravę lygybę (c). taigi.strypo dalies. a pav. Racionaliausias yra toks strypas. kurie toliau nuo laisvojo galo. iki nagrinėjamojo pjūvio svoris. plotas dar didesnis: A(z)+dA=(F+Gz+γA(z)dz)/R. A( z ) = e E γ z +C A( z ) = A0e E . todėl kartais daromi laiptuoti strypai (2. Tempiamo strypo savasis svoris ypač reikšmingas. tokio racionalaus (vienodo stiprumo) strypo skerspjūvio plotas kinta pagal eksponentinę funkciją ir strypo forma būna panaši į parodytąją (2.y. Kadangi kai z=0. kai taupomos medžiagos. bet verta pasimokyti jas naudoti uždaviniuose.). Padaryti tokio pavidalo konstrukciją nėra lengva. kiekvienas skerspjūvis stiprumo sąlygą nelygybę turėtų tenkinti lygybės pavidalu: A=N/R. kaip atrodo racionalaus stiprumo strypas. esančio atstumu z+dz nuo laisvojo galo. koks būtinas stiprumo požiūriu. ašinė jėga didesnė tuose skerspjūviuose. Iš šios sąlygos gauname skerspjūvio ploto apribojimą: A≥N/R.7. Nors čia gautų formulių taikymas gana paprastas. Jis gali būti ir labai didelis.

Tempiamų (gniuždomų) strypų sistemos Pastatuose.8 pav. Paprasčiausios iš šių sistemų yra tos. dažnai su koncentriškais skerspjūviais (su centrine šerdimi ir iš kitos medžiagos pagamintais apvalkalais). Jeigu strypų ašys sistemoje eina ne viena tiese. Dažnai tokios konstrukcijos net ir vadinamos ne strypinėmis sistemomis. mašinose būna ir paskirų tempiamų ar gniuždomų strypų.8. Šarnyrinėse strypinėse sistemose gali būti ir nesideformuojančių. 2.11. kniedėmis (2. o apkrovos jėgos turi būti pridėtos tik prie šitų šarnyrinių sandūrų (mazgų) tik tokiu atveju strypuose neatsiranda kitų įrąžų (išskyrus ašines jėgas). tik tuo atveju strypai yra centriškai tempiami ar gniuždomi. . bendraašiai strypai (2. sudarytos iš kelių ar daugelio tokių strypų. apkrovos jėgos gali būti pridedamos prie bet kurio tokių elementų taško. a pav. vienas strypas nuo kito atsiskiria tuo.y. 2.9 pav.). b pav. Tokie elementai skaičiuojamosiose schemose dažniausiai užbrūkšniuojami (2. bet dažniausiai naudojamos konstrukcijos.) su plieno armatūros virbais betone (šios armatūros viso ploto centras sutampa su kolonos skerspjūvio centru). laikomi šarnyriniais.ašinės jėgos . kurių ašys konstrukcijoje visiškai sutampa . Dažniausiai ir tokių paplitusių konstrukcijų kaip santvaros mazgai. 2.koaksialūs. kad jie gali būti skirtingo skerspjūvio. kuriose visų strypų išilginės ašys eina viena tiese. prie kurių šarnyrais prijungti deformuojamieji (tempiami ar gniuždomi) strypai.2. Tokia konstrukcija laikytina ir gelžbetoninė kolona (2. absoliučiai standžių bet kokios formos elementų. pavyzdžiui. ir santvaros dažniausiai nagrinėjamos kaip šarnyrinės strypinės sistemos. bet dar rečiau strypai vienas su kitu sujungiami absoliučiai standžiai (apkrovus konstrukciją. išdėstyti nuosekliai vienas po kito (2. 2. c pav.9 pav. strypų ašys vis dėlto pasisuka viena kitos atžvilgiu). kuriuose strypai jungiami varžtais.8.11 b pav. vadinamosios strypinės sistemos. Tačiau būna ir strypų. kad jų sandūroje gali būti pridėtos koncentruotos apkrovos jėgos (ir todėl strypų įrąžos . 2. Daugumą tokių konstrukcijų sudaro strypai. t.skiriasi).8.10 pav.). kitokios medžiagos.9. a paveikslėlio santvaroje) arba erdvinės (kai strypų ašių ir apkrovos jėgų kryptys yra ne vienoje plokštumoje.). o tiesiog “laiptuotaisiais” ar dar kitokiais strypais. Tokios sistemos vadinamos šarnyrinėmis (lankstinėmis) strypinėmis sistemomis. kaip.).10 pav Šarnyrinės strypinės sistemos gali būti plokščiosios (kai visų strypų ašys ir apkrovos jėgos yra vienoje plokštumoje.) ar privirinami. strypai vienas su kitu (o ir su atramomis) turi būti sujungti šarnyrais (lankstomis). Idealių šarnyrų retai kada būna.

taigi tokio mazgo laisvumo laipsnis fk=2.10 pav.). kai mazgo judesys kaip nors suvaržytas). čia negali būti horizontalaus poslinkio komponento. erdvinės sistemos mazgo f=3 (išimčių gali būti.. arba elemento posūkio kampo (ϕ).iki 6. todėl jo naujajai padėčiai nustatyti pakanka žinoti šį vienintelį poslinkio komponentą.13 pav. Taigi tokio mazgo laisvumo laipsnis f=3. reikia dar ir trečio parametro . Pavyzdžiui. b pav. va). mazgo įmanomo judesio laisvumas apibrėžiamas laisvumo laipsniu. absoliučiai standaus elemento (laikomo vienu vientisu stambiu mazgu) laisvumo laipsnis lygus. reikalingų nustatyti naujai pasislinkusio mazgo padėčiai.uk ir vk (arba patį poslinkį sk ir jo krypties kampą βk). pavyzdžiui. Kai sistemoje yra absoliučiai standžių. o erdvinėje . tikriau . Kai kada šių mazgų judesys būna suvaržytas: pavyzdžiui. čia stambusis mazgas pasislenka iš anksto žinoma kryptimi .11 pav. Tokių stambiųjų mazgų laisvumo laipsnis plokščiojoje sistemoje būna iki 3.12. į šiuos standžiuosius elementus dera žiūrėti kaip į stambius mazgus. kurių reikia naujai elemento padėčiai nustatyti. Koaksialios sistemos mazgo laisvumo laipsnis f=1. nesi deformuojančių elementų (kaip 2. plokščiosios sistemos mazgo k (2. juda erdvėje. c pav. tai naujai mazgo padėčiai (po deformavimo) nusakyti reikia . tokio plokščiosios sistemos stambiojo mazgo (2.) naujai padėčiai nustatyti nepakanka žinoti kurio nors taško a poslinkio komponentus (ua. f=1) arba kai visi strypai (ir apkrovos jėgos) lygiagrečiai (kaip 2. tai apkrautos sistemos mechaninį būvį galima nusakyti tokiu pat skaičiumi (n) įrąžų (ašinių jėgų Nj). i =1 m Deformuotos sistemos geometrinį būvį galima nusakyti jos mazgų poslinkiais. Laisvumo laipsnis lygus skaičiui parametrų (koordinačių). konstrukcijai besideformuojant. nė kiek nepasisukdamas. kai strypinė sistema (ir apkrova) visiškai simetriška (kaip 2. elementas šarnyru pritvirtintas prie atramos (2.) padėčiai k1 nusakyti reikia žinoti du poslinkio sk komponentus . skaičiui parametrų. Kiekvieno sistemos strypo įrąža (ašinė jėga) gali būti kitokia. Įjungto į šarnyrinę strypinę sistemą nesideformuojančio.šių poslinkių komponentais. Kiekvienas laisvas (ne atraminis) mazgas. į kurį sueina strypų galai. f=1).simetrijos ašies kryptimi. Visos strypinės sistemos laisvumo laipsnis lygus visų m mazgų laisvumo laipsnių sumai: p = ∑ fi .. Tiek pat (n) gali būti skirtingų deformacijų (εj).13.12 pav. a pav.12. b pav.2. 2. a pav. Jeigu sistemoje yra n strypų. Mazgo laisvumo laipsnis sumažėja ir tuo atveju.) ir gali tik pasisukti apie tą atramą (užtenka žinoti posūkio kampą. Jeigu mazgo laisvumo laipsnis 2. kaip ir paprasto šarnyrinio mazgo laisvumo laipsnis. 2. todėl naujoji mazgo padėtis nustatoma tik vertikaliuoju kurio nors taško poslinkiu ir viso stambiojo mazgo posūkiu.13. f=2).arba kurio nors kito taško poslinkio bent vieno komponento.11.

t. Kad netyčia tarp šių lygčių neatsirastų tiesiškai priklausomų.t. Kai šie du dydžiai yra lygūs. 2. Šios lygtys parašomos vienu iš dviejų būdų: vienoje (toje pačioje) schemoje parodoma sistemos strypų ir mazgų padėtis ir prieš deformavimą. naudojamasi deformavimo lygtimis . e ir t.24) vadinamas statinio neišsprendžiamumo laipsniu. atžvilgiu. Geometrinės deformacijų ir poslinkių darnos lygtys gali būti parašomos dvejopai: matematiškai išreiškiant geometrinius (trigonometrinius) ryšius tarp sistemos strypų deformacijų ir mazgų poslinkių. Tiesiškai nepriklausomų pusiausvyros lygčių būna tiek. Kai nepakanka statinės pusiausvyros lygčių įrąžoms nustatyti arba kai norima rasti sistemos deformacijas bei poslinkius. Pirmuoju (geometrinio nagrinėjimo) keliu naudotis pravartu ir įmanoma tik nesudėtingoms (kelių strypų) sistemoms aprašyti. pažymimi strypų ilgių pokyčiai (∆L=εL) ir mazgų poslinkių komponentai. projekcijomis į koordinačių ašis).. jeigu ir jas panaudotume uždaviniams spręsti.) sistemos mazgai a ir b gali būti išpjauti atskirai arba drauge.14 pav. f. Įvairiai pjūviais suskaidę sistemą ir pasinaudoję jėgų projekcijomis į įvairias ašis bei jėgų momentais įvairių taškų atžvilgiu. tai. (2.žinoti du šio mazgo poslinkio komponentus. Jos parašomos.kad nulis lygus nuliui). c. galime parašyti be galo daug neklaidingų pusiausvyros lygčių. Tokios sistemos todėl vadinamos statiškai išsprendžiamomis. koks mazgo laisvumo laipsnis. Pavyzdžiui.. formaliai pertvarkant matricinę-vektorinę statinės pusiausvyros lygčių išraišką. parašoma p) galima nustatyti visų sistemos strypų įrąžas (nes įražų skaičius yra lygus turimų lygčių skaičiui). Jeigu kalbame apie šarnyrinę strypinę sistemą. (2. .p.14 pav. kaip jau įsitikinome. Tačiau iš visų šių lygčių tik tam tikras skaičius tėra tiesiškai nepriklausomos (visos kitos pasirodo besančios kelių kitų lygčių deriniai. šios išraiškos dar paprastesnės. a pav. pasinaudojama bendra kiekvieno strypo ilgio pokyčio išraiška mazgų poslinkių komponentais (2. “k kartų statiškai neišsprendžiama sistema”. Reikia išmokti be klaidų nustatyti sistemos statinio neišsprendžiamumo laipsnį. pritaikius pjūvio metodą. Jeigu visos sistemos laisvumo laipsnis p. visų strypų ašinėms jėgoms rasti statinės pusiausvyros lygčių nepakanka (nes nepriklausomų lygčių skaičius p yra mažesnis kaip nežinomųjų įražų skaičius n).): (vb-va)sinβ+(ub-ua)cosβ=εjLj.25) čia kampas β atskaitomas nuo x (arba u) teigiamos krypties iki strypo j ašies krypties (nuo galo a link galo b). vien iš statinės pusiausvyros lygčių (kurių. parodytosios (2. pridėtų prie sistemos mazgų. Konstrukcijoms (ne mechanizmams!) skirtų šarnyrinių strypinių sistemų laisvumo laipsnis p visada yra ne didesnis kaip sistemos strypų skaičius n. arba sumas jėgų momentų ( ∑M ∑ k = 0 ) taškų a. o fizikinės išreiškia deformacijų priklausomybę nuo jų priežasčių (įrąžų. žinant apkrovos jėgas. geriau yra pjūvio metodu išpjauti atskirai kiekvieną mazgą ir rašyti atskirai kiekvieno mazgo pusiausvyros lygtis. Taigi nepriklausomų sistemos statinės pusiausvyros lygčių galima parašyti p.. “triskart statiškai neišsprendžiama sistema”. kai vienas kuris strypo galas šarnyru prijungtas prie atramos ir todėl jo . koks yra sistemos (arba mazgo) laisvumo laipsnis. b. jeigu n>p.x9 ir t. tai šios sistemos geometrinis būvis po deformavimo gali būti aprašytas tokiu pat skaičiumi (p) poslinkių komponentų. Tokios sistemos vadinamos statiškai neišsprendžiamomis. po to belieka nustatyti geometrines (trigonometrines) priklausomybes tarp šių visų dydžių (schemoje pažymėtų atkarpų). Yra įprasta sakyti: “vienąkart statiškai neišsprendžiama sistema” (kai k=1). Geometrinės lygtys susieja deformacijas ir poslinkius.t. ir po jo. pakeitus apkrovos jėgas jų atstojamųjų komponentais (pavyzdžiui. pusiausvyros lygtis galima sudaryti. tų komponentų gali būti prie kiekvieno mazgo tiek. išvadas iš jų gautume trivialias .geometrinėmis ir fizikinėmis. prilyginus nuliui sumas jėgų projekcijų ( Fx = 0 ) į ašis x1. Statinės pusiausvyros lygtys susieja įrąžas su apkrovos jėgomis. kai n=p. Jeigu sistemos strypų skaičius didesnis.15.x2. o skirtumas n-p=k. kurios visa apkrova susideda tik iš koncentruotų jėgų. temperatūros pokyčių). o iš viso .y.

Abu būdai paprastiems deformacijų ir poslinkių santykiams nagrinėti iliustruojami A. Todėl deformacijų darnos lygtis tokia: ∑ε L j =1 j n j = 0. arba ε1=ε2. Paprastas deformacijų darnos lygtis dažnai tenka parašyti sistemai.15.5 pavyzdžiu (2. Kadangi sistema dukart statiškai neišsprendžiama (k=2). tokiu būdu lieka n-p=k lygčių. b paveikslėlyje toks yra viršutinis ruožas). sudarytai iš strypų. nes jų dažnai prireikia. išdėstytų vienoje tiesėje (2.25) išraiškos pavidalu susieja strypo j deformaciją εj su mazgų a ir b (prie kurių prijungtas strypas j) poslinkių komponentais u ir v. kad strypai 1 ir 2 deformuojasi drauge ir jų deformacijos lygios). 2. pavyzdžiui. kuri (2. tai ir nepriklausomų deformacijų darnos lygčių gali būti tik dvi (bet kurios dvi iš parašytų trijų). (2. šiuo atveju (2. iš bet kurių dviejų parašytųjų lygčių galima gauti likusią.) galima rašyti: arba ε1a+ε3b+ε4c=0. kiek yra strypų .16. Šios lygtys susieja n deformacijų ir p poslinkių komponentų. t. arba ε2a+ε3b+ε4c=0. kai šarnyriškai įtvirtintas strypo galas a (2.26) Jeigu tarp visų sistemos ruožų yra ruožas su dviem koaksialiais strypais (pavyzdžiui. galima parašyti kiekvienam deformuojamam (tempiamam ar gniuždomam) sistemos strypui. kurios sieja tik deformacijas.15 pav. Kai n>p. 2.). kad tokios sistemos viso ilgio pokytis lygus nuliui. b pav. Taigi iš viso geometrinės deformacijų ir poslinkių darnos lygčių gali būti tiek.y. negalima sumuoti abiejų tokių strypų ilgių pokyčių. a pav. Geometrinę lygtį.16.10 poskyryje). šios lygties pavidalas toks: vbsinβ+ubcosβ=εjLj. (pastaroji lygtis išreiškia tą faktą. verta įgusti tokias paprastas lygtis sudarinėti.n.16. Akivaizdu. Tokios lygtys vadinamos geometrinės deformacijų darnos lygtimis. trečią.). šias lygtis nesunku parašyti tiesiog pagal geometrines deformavimo schemas (visiškai nesinaudojant poslinkių komponentais). b pav. Kai sistemos nesudėtingos. .Čižo knygoje 2. nes abu sistemos galai remiasi į standžias atramas.poslinkio abu komponentai lygūs nuliui. iš šių lygčių galima eliminuoti poslinkių komponentus (tam eliminavimui sunaudojus p lygčių).

28) išraiška.) pakyla bent . kad visada lygčių skaičius lygus kintamųjų skaičiui.17. Pirmoji tokių įrąžų (ir įtempimų) atsiradimo priežastis yra bent vieno strypo (arba ir visų strypų) temperatūros pokytis (kai strypas konstrukcijoje įkaista arba atvėsta). strypų skerspjūvių poslinkiai priklauso nuo šių deformacijų. Pavyzdžiui. temperatūrai veikiant. pasinaudoję visomis šiomis lygtimis. deformacijas ir poslinkius.27) Tačiau jeigu deformacijos priežastis yra ne tik vidinės jėgos. Fizikinės deformavimo lygtys yra ne kas kita kaip strypų deformacijų išraiškos (2.28) čia αj . a pav.tai akivaizdžiai matyti. iš viso jų būna n. Beje. kai sistema statiškai neišsprendžiama. kai sistema statiškai neišsprendžiama. bet ir strypų temperatūros pokytis. jos strypuose įrąžos gali atsirasti ir be apkrovos. pritaikius sistemos mazgams pjūvio metodą. T3 . (2. Strypų deformacijos proporcingos temperatūros pokyčiui. kurių skaičius ir kintamųjų skaičius surašytas lentelėje: Lygtys Pusiausvyros Geometrinės Fizikinės Viso Kintamųjų skačius Nj n n εj n n 2n+p uj P - Lygčių skaičius P n n 2n+p Lentelės matyti.jie sutrumpėja ar pailgėja. jeigu vienąkart statiškai neišsprendžiamoje sistemoje (2. Kitaip yra. Jeigu sistema statiškai išsprendžiama (kaip.11) formulę: εj = + α jT j . Fizikinių deformavimo lygčių parašoma po vieną kiekvienam strypui. kai skaičiavimui panaudojama fizikinių deformavimo lygčių (2. tai lygtį formuoti reikia pagal (2.2.strypo temperatūros pokytis (teigiamas arba neigiamas). galime surasti bet kurios (kiek kartų statiškai neišsprendžiama bebūtų) sistemos įrąžas. pakitus strypų temperatūrai. pavyzdžiui.temperatūriniais įtempimais. (2.strypo medžiagos šiluminio plėtimosi koeficientas. bet jokių įrąžų ar įtempimų neatsiranda .). pakinta ir jų ilgis . b pav.17. Todėl. Jas nustatyti nesudėtinga. Pakinta strypų geometrinė forma. Tokios įrąžos vadinamos temperatūrinėmis.6) formulė. 2.16 pav. yra suvaržytas. Čia strypų ilgių kitimas. Taigi bet kuri strypinė tempiama bei gniuždoma sistema aprašoma trimis grupėmis lygčių. su jomis susiję įtempimai . kuri pagrįsta deformacijų ir įtempimų proporcingumo dėsniu (Huko dėsniu): εj = Nj E j Aj Nj E j Aj .

. išauga reakcijos jėgos. tarp mazgų.18 pav. c) apkrovimo metu (kai dėl pridėtų apkrovos jėgų strypai keičia savo ilgį ir pagaliau galais įsiremia vienas į kitą). tai visoje skaičiavimo procedūroje pasikeičia tik geometrinės deformavimo lygtys (lyginant su tokios sistemos skaičiavimu. 2.26) pavidalo. reikia apskaičiuoti pagal 2. kad visų strypų ilgių bendras pokytis lygus susidariusio tarpelio pločiui. dėl šio geometrinio netikslumo. Antroji priežastis atsirasti įrąžoms (ir įtempimams) dar neapkrautoje sistemoje .17. Nagrinėjamu atveju geometrinė lygtis yra jau ne (2. ar jų atitinkama suma nėra mažesnė už tarpelio plotį). per trumpas) arba kai jis netiksliai sujungiamas su kitais strypais. aišku.18 paveikslėlyje sistemai ši lygtis tokia: ε1a+ε2b=e. neatsiranda nei įrąžų. schemą abiejų strypų laisvųjų galų poslinkius ir pažiūrėti.).y. Pastaraisiais dviem atvejais reikia visų pirma įsitikinti. o šie priešinasi tokiam deformavimui. 2. Tarkime. Į montavimo netikslumus atsižvelgiame.17. 2. o drauge ir įrąžos. nei įtempimų.tai sistemos montavimo netikslumai. ar tikrai temperatūros bei apkrovos jėgų poveikis toks. įtempimai strypuose. kad tarpelis e išnyksta (t. Jeigu kuris nors strypas būtų buvęs per ilgas ir jį į sistemą tektų sprauste įsprausti. bent vienas netiksliai pagamintas strypas trukdo normalų sistemos montavimą. bet štai tokia: ∑ε L j =1 j n j = e.). montavimo metu tenka kai kuriuos strypus patempti į ar įsprausti tarp atramų.18 pav. o nedidutis strypų geometrijos pokytis akimi net nepastebimas. kaip 2. jokių keblumų montavimo metu nebūna. kurioje tarpelio nė nebuvo). konstatuojama. Šis tarpelis gali išnykti trejopai: a) montavimo metu (strypus patempus ir sujungus). strypas. besistengdamas ilgėti. b pav. tokioje pat geometrinėje lygtyje ilgio perteklius e būtų įrašomas su minuso ženklu. (2.) vienas kuris strypas padarytas kiek per trumpas ar per ilgas. b) pakitus temperatūrai ir dėl to strypams pailgėjus.y. Kai statiškai neišsprendžiamos sistemos bent vienas strypas pagamintas netiksliai (per ilgas. įtempimai.18 pav. Tačiau jeigu sistema statiškai neišsprendžiama (kaip.29) t. pavyzdžiui. spaudžia savo galais atramą ir kitą strypą. o drauge ir įrąžos. Jeigu sistemos deformavimo metu tarpelis išnykęs. Dėl tokių poveikių atsiranda į reakcijos. su jomis susiję įtempimai montažiniais įtempimais. Tokios įrąžos vadinamos montažinėmis. kad vienas kuris strypas buvo pagamintas truputėlį (atkarpėle e) per trumpas ir todėl tarp strypų iš pradžių atsirado tarpelis (2. a pav. Parodytai 2.vieno strypo temperatūra. Jeigu statiškai išsprendžiamoje sistemoje (pavyzdžiui. sudarydami geometrines deformavimo lygtis.17 pav.

Nesunku įsitikinti. kurių konstrukcija nebeatlaiko. Kai šitokios papildomos įrąžos strypuose atsiranda nelauktai. paprastai būna žinoma iš anksto). taip keisdami statiškai neišsprendžiamos sistemos strypus! Natūraliai kyla klausimas .kodėlgi praktikoje naudojamos statiškai neišsprendžiamos sistemos. Jau esame išsiaiškinę. standesnės medžiagos strypą): šiuo atveju padidėja ne tik ašinė jėga. konstruktorius turi to nepamiršti. netikėtai. tuo tarpu statiškai išsprendžiamos sistemos bent vienam strypui nutrūkus. . visa sistema dažnai dar nepraranda eksploatacinio pajėgumo.Tiek temperatūrinės.atskirų strypų standžių santykiai. tačiau įtempimai šio strypo skerspjūviuose nepadidėja. pakeisti strypą. kuo didesnis jo skerspjūvio plotas bei tamprumo modulis ir kuo mažesnis ilgis (kuo didesnis santykis EjAj/Lj). nes σ=N/A. ar negali pakisti strypų temperatūra (kaip ji gali pakisti būsimos konstrukcijos aplinkoje. bet ir įtempimai strypo skerspjūviuose. Kuo strypas standesnis. sistema staiga virsta mechanizmu. kad šiose sistemose įrąžų pasiskirstymą veikia dar viena aplinkybė . ir jose slypi “neprašytų” įtempimų pavojus? Paminėtas neigiamas ypatybes kompensuoja daug svarbesnės teigiamos statiškai neišsprendžiamų sistemų ypatybės: statiškai neišsprendžiamos sistemos yra standesnės. jeigu jas ir apskaičiuoti sunkiau (nepakanka pusiausvyros lygčių). tiek montažinės įrąžos yra visai nesusijusios su sistemai skirta apkrova. kai strypo standį padidiname. Kitaip yra. turi pagalvoti. Kai kurį nors statiškai neišsprendžiamos sistemos strypą pastoriname. jos drauge su įražomis nuo apkrovos kai kur gali sukelti tokius įtempimus. sutrumpindami jo ilgį arba padidindami tamprumo modulį (paėmę kitos. mažiau deformuojasi. lieka laiko remontuoti. tuo pačiu padidiname jo ašinę jėgą. ko gero. nutrūkus ar kitaip iš rikiuotės išėjus vienam strypui. o padidėjusių įtempimų strypas. gali nebeatlaikyti. jos yra patikimesnės (nes. Užtat reikia gerai mokėti šis įrąžas ir įtempimus apskaičiuoti. kad ir temperatūrinės. ir montažinės įrąžos atsiranda tiktai statiškai neišsprendžiamose sistemose. turi atidžiai prižiūrėti konstrukcijos montavimo procesą . t. Būkime atsargūs.kad viskas būtų sujungiama tiksliai. tuo didesnė (absoliutiniu didumu) ašinė jėga jam tenka. pavyzdžiui. nebelaikančiu apkrovos).y. o skerspjūvio ploto prieaugis kompensuoja su kaupu ašinės jėgos prieaugį. Jos sudaro papildomą ir dažniausiai nepageidautiną poveikį sistemai. Sistemos kūrėjas.

savo išteklius!). t. beje. Dažnai sprendžiami ir tikrinamieji uždaviniai: kai visi konstrukcijos ir apkrovos parametrai žinomi. o kartu ir strypo ašinę jėgą. Dažniausiai jis tai sprendžia. ašines jėgas išreiškiame taip pat tuo parametru. ribinėmis. rašyti priklausomus nuo deformacijų. 3) tikrinamajame uždavinyje. per daug pakeičia savo formą. . Visos sistemos stiprumas ir standumas priklauso visų pirma nuo paskirų strypų stiprumo ir standumo. Jeigu apkrovos jėgų didumas nežinomas ir. būtų visiškai nelogiškas.14) standumo sąlygomis. parašytos pagal pradinę schemą. deja.garantuoti patikimą konstrukcijos eksploataciją. pavyzdžiui. bet kadangi tokių uždavinių inžinerinėje praktikoje dažna. kiti būtent iš šių sąlygų nustatomi.y. kadangi tokių to paties apkrovos parametro apribojimų gauname tiek. su strypine sistema. skirtą kokioms nors apkrovoms atlaikyti. būna nepakankamai standi. kad mūsų skaičiuojamų sistemų strypų ilgius ir padėtį erdvėje visada žinome iš anksto. kaip užtikrinamas paskiro konstrukcijos elemento. tik išreikštas kokiu nors vienu parametru. ilgi. galima pagal 2. 2) projektiniame uždavinyje. kurie dydžiai žinomi ir kurie nustatomi. arba bent jau pasidaro mažiau patikima. jog net ir pusiausvyros lygtyse jų nepaisyti nebegalima (t. kiek yra strypų. Standumo klausimus sprendžiame dažniausiai tik po to. . Kai inžinierius kuria konstrukciją.4). Rūpinsimės. ploni arba padaryti iš medžiagos su labai mažu tamprumo moduliu E).kai skaičiuojama pagal plastines medžiagos savybes). nepakankamai. tai pasinaudoję pusiausvyros lygtimis. iš savo resursų (iš pramonės tiekiamų gaminių asortimento arba tik iš to. Taigi sprendžiame tikrinamąjį standumo uždavinį palyginę gautąsias deformacijų ir poslinkių reikšmes su leistinomis.y. kokio didumo yra strypų ašinės jėgos bei įtempimai. kurioje geometrinės priklausomybės yra netiesiškos. stabilumą.t.ašines jėgas. t. kai sistemos deformacijos (ir poslinkiai) tiek didelės. Mes visiškai nekalbėsime apie deformuojamos sistemos stabilumą. Statiškai išsprendžiamų tempiamų bei gniuždomų strypinių sistemų stiprumo skaičiavimo algoritmas yra toks: • Pjūvio metodu (sudarę statinės pusiausvyros lygtis) apskaičiuojame įrąžas . Be abejo. kai negalioja proporcingumo. kad sistema yra pakankamai standi arba. projektavimo tradicijos. bet ir ne per daug didelis (taupome medžiagą. ko gero. dar nėra garantijos. ir deformacijų (poslinkių) mažumo prielaida nebegalioja. o tuo pačiu ir visai sistemai gresia suirimo pavojus). ir visa sistema. paimti Aj didesnį. Šiaip statiškai išsprendžiamų sistemų skaičiavimo algoritmas gana paprastas. Paliksime šias problemas atitinkamiems konstrukcijų mechanikos (statybinės mechanikos) skyriams. konstatuojame.Vieni dydžiai stiprumo (ar standumo) sąlygose yra žinomi iš anksto. todėl ne tik išnagrinėkite komentuojamus pavyzdžius. . remdamiesi (2. fizikiškai netiesinio deformavimo pavyzdžiai nagrinėjami A. Toks deformavimas vadinamas geometriškai netiesiniu. kai jie daug deformuojasi. jokiu būdu nebegalioja deformacijų mažumo prielaida ir pusiausvyros lygtis tenka rašyti pagal deformuotos sistemos schemą. Kai paskiri strypai yra nestandūs. tempiamo (ar gniuždomo) strypo stiprumas.y. konstrukcijos stiprumą. kai žinome ir apkrovos didumą. t.projektinį standumo uždavinį arba (ypač kai standumo sąlyga pažeista nelabai stipriai) . strypinių sistemų skaičiavimo uždaviniai būna arba leistinosios apkrovos nustatymo.y. t. ir skerspjūvių plotus.kad strypo stiprumo sąlyga tenkinama arba netenkinama (pastaruoju atveju strypui. bet dažniausiai pakankamai gerą konstrukcijos schemą padiktuoja būtent inžinerinė patirtis. jis pats nustato. . Priklausomai nuo to. sistemos mazgų poslinkiai būna dideli. Nutrūkus bet kuriam vienam strypui. Kai sistemos strypai labai deformatyvūs (t. kad eksploatacijos metu strypinė sistema nepraras savo bendrojo stabilumo. j savo sandėlyje) pasirenkame kiekvieno strypo Aj . visų pirma reikia apskaičiuoti kairiąją stiprumo sąlygos pusę ir nustatyti.5 poskyrius apskaičiuoti strypų deformacijas bei sistemos mazgų poslinkius. Tada jau yra žinoma.tiesiog intuityviai vieną kitą strypą pastandinti (pastorinti. Deformuotos sistemos schema tokiu atveju pasidaro nebepanaši į nedeformuotos sistemos (pradinę) skaičiuojamąją schemą: labai pasikeičia strypų ašių ir įrąžų kryptys. tuo badu jį atskiriant nuo fizikiškai netiesinio (kai netiesinė yra įtempimų ir deformacijų priklausomybė. arba projektiniai. Pusiausvyros lygtys. iš visų parenkame griežčiausią . Kai standumas dar nepakankamas. visa sistema arba suyra. kai žinome apkrovą. svarbu įgyti gerus skaičiavimo įgūdžius. nebeatitiktų tikrovės. y. Tenka pusiausvyros lygčių koeficientus nustatyti pagal deformuotos sistemos schemą.13) ar (2.2. o belieka pasakyti. šiuolaikinis matematinis aparatas ir kompiuteriai gali padėti ir optimalią konstrukcijos struktūrą nustatyti (išspręsti vadinamąjį deformuojamos sistemos sintezės uždavinį). nelygybės ženklas “daugiau arba lygu” (≥) čia kai abi pusės išreikštos vien skaičiais.tokį. tą. iš kelių elementų ir kaip išdėliotų erdvėje ta konstrukcija susidės. negu buvo parinktas pagal stiprumo sąlygą) ir vėl atlikti tikrinamąjį standumo skaičiavimą. Geometriškai netiesinis (neproporcingas) deformavimas.Čižo vadovėlio 13 skyriuje . kuriame Fj* mažiausias. Jau buvo kalbėta. tokio. Dabar metas aptarti. Statiškai išsprendžiamų sistemų skaičiavimas (nereikia!) Svarbiausias deformuojamų sistemų skaičiavimo tikslas yra . Todėl tarsime. iš šios nelygybės padarome vieną iš trijų išvadų: 1) leistinosios apkrovos nustatymo uždavinyje. kai žinome strypo skerspjūvio plotą (A) ir medžiagos stiprį (R).kad nustatinėjama sis apkrovos parametras turi būti ne didesnis kaip tam tikras iš šios sąlygos išreikštas dydis * Fj* (Fj≤ F j ). ar ji didesnė (>). Huko dėsnis. tenka spręsti sudėtingesni . kaip tvarkytis su visu tokių strypų kompleksu. Net ir garantavus kiekvieno paskiro strypo stabilumą. kad visi sistemos strypai yra pakankamai stiprūs (arba kai patys juos suprojektavome pakankamai stiprius). remdamasis ilgamete inžinierių patirtimi ir savo paties intuicija.4 ir 2. ar lygi (=). kai įsitikinome. tai į pusiausvyros sąlygas įrąžos įeina nebe pirmuoju laipsniu. Standumo parametrai ypač svarbūs. O kadangi deformacijos savo ruožtu priklauso nuo įrąžų. kad strypinės sistemos tenkintų tik stiprumo ir standumo sąlygas.y. standumą.y. taigi pusiausvyros sąlygos pasidaro nebe tiesinės.10. ar mažesnė (<) už žinomą projektini stipri -R. ar jie tenkina visas sąlygas (tokį uždavinį sprendžiame ir tikrindami išspręsto projektinio uždavinio rezultatus).kad iš žinomos medžiagos (su žinomu R) pagaminto strypo skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip tam tikras iš šios sąlygos išreikštas dydis Aj (A≤ A* ). • Įrašę kiekvieno strypo ašinės jėgos reikšmę į stiprumo sąlygą (2. bet ir savarankiškai išspręskite uždavinių. ką turime savo dispozicijoje. kad būtų ne mažesnis kaip Aj. šiame uždavinyje nedera iš anksto rašyti nelygybės ženklo.

gautas iš fizikinių deformavimo lygčių. simetrišką poziciją. o jose nežinomos bėra tiktai ašinės jėgos (jų taip pat yra n). Taigi. Pavyzdžiui. įrąža N=∞. t. paliksime tai konstrukcijų mechanikos (statybinės mechanikos) kursui. o atskirais atvejais net reikia žinoti.jėgų metodu.31) 2. poslinkių metodu. pasinaudoję keliomis (p) jų. nuo strypų ir apkrovų išdėstymo. kai strypų skaičius n didesnis už sistemos laisvumo laipsnį p. (2.10 poskyryje aprašytojo algoritmo pradžia (pirmoji dalis) turi būti kitokia. Geometrini jautrumas labai priklauso ir nuo pradinės sistemos schemos. tarp papildomų jėgos.jėgų metodo principai . iš likusių n-p (=k) geometrinių deformavimo lygčių eliminuojame visus poslinkių komponentus. geometrinių ir fizikinių deformavimo lygčių sistemą.y. kuris. elektros laidų. ♦ tas pertvarkytąsias k geometrines lygtis (išreikštas įrąžomis) sprendžiame drauge su statinės pusiausvyros lygtimis. o tokios (be galo didelės) ašinės jėgos neatlaikytų joks strypas. kurios praverčia vėliau. kad ties tašku k yra šarnyras.23 pav. sukelia ašines jėgas. yra statiškai neišsprendžiama.Kai deformavimas netiesinis. kaip buvo parodyta 2.Čižo knygoje. nors ir skersai veikdamas. o šios strypą (mūsų atveju virvę. bet pačių strypų (pvz. Tuo būdu deformuotos sistemos schemą sudaro tarytum du šarnyrais sujungti tiesūs strypai. įrašome į geometrines deformavimo lygtis. ♦ jeigu buvo naudotos geometrinės deformacijų ir poslinkių darnos lygtys. bet netiesinė ir nelengvai išsprendžiama.9 poskyryje. jis visada nuslinks būtent į šią. norime apskaičiuoti ir deformacijas bei poslinkius. kad kai poslinkis s ir kampas β (kampas tarp horizontalės ir strypo ašies) tampa pakankamai dideli. kuriuo nors populiariu ir patogiu (skaičiuoti be kompiuterio) statybinės mechanikos metodu . ilgina. tai įsvirimą s galima rasti iš kubinės lygties: s3 − 4 3 (L0 − L )Ls − 3qL = 0 . tuos parametrus. kad gali slinkti. Strypas yra liaunas. aišku. t.aiškinami A. didžiausia ašinė jėga (2. mišriuoju metodu (vieno iš jų . Statiškai neišsprendžiamų sistemų skaičiavimas (nereikia!) Kai sistema.) EA 3 s . šiose k lygtyse belieka vienintelė nežinomųjų grupė . praktiškai nesipriešina lenkimui. nustatę įrąžas. kad Lo didesnis už atstumą L tarp atramų). Iš tarpinių sprendimo veiksmų.įrąžos (ašinės jėgos). jeigu krovinys prie vielos pritvirtinamas nejudamai ir ne ties viduriu. dėl kurių laidai net nutrūksta.tik n (tik įrąžos). ašinės jėgos abiejuose vielos ruožuose nebėra vienodos).30) Iš šios formulės akivaizdu. nors ir su vienu nežinomuoju. iš viso turime k+p=n lygčių. pusiausvyros lygtis. vidurinę.23 pav. išreiškiančias tokių liaunųjų strypų būvį. įrąžos ir poslinkio prieaugių priklausomybės būna beveik tiesinės. panaudodami kurį nors ekstreminį energetinį mechanikos principą ir šiuolaikinės matematikos (ekstrėminių uždavinių sprendimo) aparatą drauge su kompiuterine technika. o žiemos metu dar ir apledėjimui bei laidų traukimuisi dėl temperatūros kritimo) lemia gana didelius įtempimus. kabamojo kelio lynų) savasis svoris. jeigu naudojame geometrines deformacijų darnos lygtis (be poslinkių). kuria tvarka. kurių yra p. didžiausias strypo įsviris a. o strypo apkrovos intensyvumas c. kad tokio strypo neįmanoma ištempti iki visiškai tiesios horizontalios padėties: kai s=0. todėl galima įsivaizduoti. 8 64 EA (2. nuo kurių priklauso konstrukcijos standumas. lieka išraiškos.y. kuria eile pridedamos apkrovos (reikia žinoti apkrovimo priešistorę). taigi. Minėtųjų 2n+p lygčių sudarymo technologija aprašyta 2. dėl to sistemos geometrija pakinta. o nežinomųjų būna irgi tiek pat. tokių lygčių iš viso parašoma 2n+p. . L3 N max ≈ qL2 8s . šitokio kelio išsiaiškinti čia nemėginsime.11. Galima būtų išreikšti ir apytikslę priklausomybę tarp jėgos F ir poslinkio s (kol tas poslinkis gana mažas): F= Verta žinoti. jei ant gana ilgos vielos arba virvės ties viduriu (ties pjūviu k) pakabintume krovinį.10 skyriuje). strypų įrąžoms (ašinėms jėgoms) apskaičiuoti nepakanka statinės pusiausvyros lygčių. 2. kai. jų yra tik k. sudaryta iš tempiamų bei gniuždomų strypų. jokiu būdu negalima naudotis superpozicijos principu. Labai dažnai panašūs tarp dviejų atramų nutiesti liaunieji strypai nagrinėjami. Dėl simetrijos abiejuose strypuose ašinės jėgos vienodos (jeigu krovinys ant vielos užkabinamas taip. Kai abiejų atramų lygis yra vienodas. o nežinomųjų . Statiškai neišsprendžiamos sistemos strypų įrąžas nustatyti galime keliais būdais: išsprendę bendrą statinės pusiausvyros lygčių. Todėl pravartu žinoti formules.9 poskyryje. todėl ir 2. Būtent šis savasis svoris (prisidėjus vėjo apkrovai. kurių yra n ir kuriose dabar lieka n+p nežinomųjų (n įrąžų ir p poslinkių komponentų). vielą) tempia. kai juos veikia ne koks nors pakabintas krovinys. Jeigu žinomas pradinis strypo ilgis Lo (prieš pakabinimą. kuriais buvo iš lygčių eliminuojamos deformacijos ir poslinkiai. O parankiausias lygčių sistemos sprendimo kelias yra toks: ♦ deformacijų εj reikšmes.

šios reakcijos intensyvumą. Taigi medžiagų vartotojui. ir belieka. inžinierius turi gerai pažinti mechanines konstrukcinių medžiagų savybes. kurios gali bandini tempti kelių dešimčių. Paprastai siekiama gauti unifikuotą. taisyklėmis) yra reglamentuojama ir bandinių forma. 3. kuris išbrėžia kreivę . bet nuo jų irgi priklauso konstrukcijos patikimumas. ir bandymų technologija. kaip mechaninės medžiagų savybės dėl įvairių veiksnių kinta ir kaip dėl to gali pakisti jau eksploatuojamos konstrukcijos patikimumas. jį papildo analogiškas gniuždymo bandymas. jas įvairiais būdais tirdami. standartizuotą informaciją apie medžiagų savybes. bandomos pakankamai galingomis hidraulinėmis mašinomis. Tempiamosios jėgos (bandinio ašinės jėgos) didumą rodo mašinoje įtaisytas manometras. markės arba kai nepasitiki medžiagų tiekėjo nurodymais.1 pav. jų didumą bei pasiskirstymą. Tačiau daugumos dažnai vartojamų konstrukcinių medžiagų mechaninių savybių rodikliai yra seniai nustatyti. geometrinės formos. stiprumas. Pavyzdžiui. Pagrindinis. kitos būdingos tik medžiagoms (pavyzdžiui. Šią informaciją apie medžiagas gauname. ypač labai stiprios. rodantį. Pagrindiniai mechaninių savybių rodikliai Pagrindinėms mechaninėms medžiagos savybėms nustatyti atliekamas tempimo bandymas. nuolat per visą bandymą matuojamas atstumas tarp mašinos griebtų: šio atstumo pokytis maždaug proporcingas bandomojo ruožo ilgio pokyčiui ∆L. Jis turi žinoti. taigi ir jų stiprumas. Paprastai mašinoje yra automatinis savirašis įtaisas. kai jis nežino vartojamos medžiagos rūšies.nustatoma bandymo standartu. Kai kurios mechaninės medžiagų savybės visiškai atitinka konstrukcijų bei jų elementų savybes (pavyzdžiui. kad šios medžiagos savybių rodikliai būtų tokie kaip nurodytieji standarte (standartas paprastai nurodo ir leistinus savybių rodiklių nukrypimus). Tempimo bandymas.bandomojo ruožo ilgis L. . o kai kurios net tūkstančių kiloniutonų jėga. bandydami. Norėdamas sukurti patikimą konstrukciją. kurios susiję su normalinių įtempimų poveikiu. Kokie turi būti bandinio matmenys . surašyti į standartus ir žinynus. kaip bandymo metu kito tempimo jėga ir bandinio ilgis. Tempimo diagrama. su linijine deformacija. Ši tempimo jėgos ir bandinio ilgio pokyčio priklausomybės F(∆L) kreivė dažniausiai vadinama tempimo diagrama. Konstrukcinės medžiagos. Šio reglamento būtina griežtai laikytis. normomis. valkšnumas). šimtų. bet ir nuo medžiagų. betono mazgas ar kt.2. trapumas.1. atsirandančias dėl vienokių ar kitokių mechaninių poveikių. Beveik visais mechaniniais medžiagų bandymais siekiama išmatuoti deformacijas. Mechaninės savybės apibrėžia medžiagų reakciją į jėgų veikimą. Būtent iš jos galima nustatyti svarbiausius bandomosios medžiagos mechaninių savybių rodiklius. 1 . turi garantuoti.).tokių.1 pav. tuo tarpu gumos bandinys akivaizdžiai deformuojasi net nuo piršto spustelėjimo. standumas). iš kurių tie elementai padaryti. Net ir labai didelės jėgos veikiamo betono bandinio deformacija plika akimi nepastebima. bet daugiausia svarbios informacijos teikiantis bandymas yra tempimo bandymas. Tempimo bei gniuždymo bandymai atskleidžia daugiausia tas medžiagos savybes. Be to. plieno strypas atlaiko nesuirdamas dešimtis kartų didesnes apkrovas negu tokių pat matmenų medinis strypas. galime daryti išvadas ir apie įtempimus. skerspjūvio forma ir plotas A. standumas bei stabilumas priklauso ne tik nuo elementų didumo. ir jų skaičius. žvilgterti į atitinkamą lentelę. mokėti tas savybes išreikšti skaičiais (savybių rodikliais) ir panaudoti tuos skaičius konstrukcijų skaičiavimuose. jos markę. MECANINĖS MEDŽIAGŲ SAVYBĖS 3.grafiką. Išmatavę deformacijas. žymėdamas tiekiamos medžiagos markę. Kiekvienai medžiagai jėgų įtaka būna kitokia. pasirinkus medžiagos rūšį. kai tenka nustatyti vienos ar kitos konkrečios medžiagos mechanines savybes. gana paprastas. Todėl įstatyminiais aktais (standartais. O medžiagų gamintojas (metalurgijos gamykla. Tuo tarpu šlyties deformacijai ir tangentinių įtempimų poveikiui tirti atliekamas sukimo bandymas (sukamas vamzdinis bandinys). įmonė). 3. konstrukcijos gamintojui atlikti mechaninius medžiagų bandymus tenka tik tada. Iš tiriamos medžiagos pagaminamas reikiamas skaičius bandinių .3. plastiškumas. pavyzdžiui plienas. Savybių tyrimas Konstrukcijos elementų mechaninės savybės. kad būtų patogu bandinių galus įtvirtinti tempimo mašinos griebtuose (3.

2 paveikslėlyje. Bandomasis ilgis L (3. tuo tarpu arti įtvirtinimo (arti kūginės bandinio dalies) apkrova dar gana įtakinga. jėgai pasiekus takumo reikšmes.) apima tik dalį cilindrinės ar prizminės bandinio dalies. Tokią diagramą galime gauti iš diagramos F(∆L).). Už takumo aikštelės eina kylantis medžiagos stiprėjimo ruožas . ordinačių . Šis beveik horizontalus diagramos ruožas vadinamas takumo aikštele. daugelio medžiagų (ir daugelio konstrukcinių plienu) diagramose nėra aiškios takumo aikštelės. Deformavimo proceso pradžioje jėga ir ilgio pokytis kinta proporcingai.9) formulę F=N= EA ∆L .2 poskyrį).tempimo jėgos F (bandinio ašinės jėgos N) didumą. jis patamsėja. kai bandinys sparčiai tįsta be jokio jėgos didinimo. vaizduojama 3.1 pav. nes įtempimas yra proporcingas ašinei jėgai (σ=N/A). gautoji iš parodytosios 3. atitinkamai pakeitę mastelius ir matavimo vienetus. Abscisių ašis rodo bandomojo ruožo ilgio pokytį. Jeigu bandinio paviršius gerai poliruotas.4 paveikslėliu. visa deformacija (tamprioji. kurio priežastis yra normaliniai įtempimai bandinio skerspjūvyje.ir labai intensyvus. tai bandinys vėl susitrauktų. tik vėliau prasideda medžiagos plastinis deformavimasis. y .). vadinamasis plieno “tekėjimas”. Kol bandinys deformuojasi proporcingai.) parodyto kampo tangentas ir yra bandinio standis (tgβ=EA/L).y. kad būtent tokia kryptimi tempiamame strype veikia didžiausi tangentiniai įtempimai (žr.ultimate (maksimalus).3 pav. Ypač svarbios būna reikšmės Fy ir Fu. todėl toliau bandiniui deformuoti pakanka mažesnės jėgos. o ties tašku B . Jeigu bandymas būtų nutrauktas. tuo labiau pradinis diagramos ruožas OA prisiglaudžia prie ordinačių ašies. pašlyja daugelio jo kristalų gardelės. tempimo diagramoje (3.yield (takumas). 3.3 pav.2 pav. iš pradžių nežymus.2 pav.pėdsaką beveik statmeno ašiai plyšio. sutrumpėtų iki pradinio ilgio. o ties centru . ir tempiamoji jėga būtų pašalinta. o tuo pačiu ir kristalinių gardelių persislinkimo kryptys sudaro apie 45° kampą su tempimo kryptimi.kol pasiekiamas kulminacinis taškas C. žyminčios intensyvaus plastinio deformavimo stadiją. Šioje proceso stadijoje persitvarko polikristalinė plieno struktūra. fr . prisiminkite. todėl ruožas OA yra tiesė. Ligi tol deformacija buvusi beveik vienoda per visą bandomąjį ilgį.proportion (proporcingumas). t. ties kuriuo bandinys nutrūksta.3. tempimo jėga ir mažėja iki diagramos taško D. atspindinti priklausomybę σ(ε).2 pav. L o bandinio (strypo) standis EA/L yra šios priklausomybės tiesės krypties koeficientas. Dažnai jų dar nėra ir už taško A (nors diagrama ir nukrypsta nuo tiesės). o pro mikroskopą (kartais ir plika akimi) galima įžvelgti paviršiuje atsiradusias įstrižas linijas.y. t. t. Tempimo diagrama σ(ε). jokių plastinių deformacijų jame nėra.fracture (trūkimas). Kuo didesnis standis. bandinyje ima formuotis kaklelis su ryškiai sumažėjusiu bandinio skerspjūviu. tuo didesnis kampas β. Ypatingieji šios diagramos taškai pažymėti 2 . Kadangi pagal (2. Mechaninėms medžiagų savybėms nagrinėti patogesnė yra diagramą. todėl bandymo metu jos nustatomos itin atidžiai. kur pagal Sen-Venano principą įtempimai ir deformacijos nepriklauso nuo apkrovos pasiskirstymo. kaip tik ir liudijančias kristalinės struktūros pokyčius (vadinamąsias Liuderso linijas). Po to proporcingumo nebelieka. 2.y. grįžtamoji deformacija) išnyktų. bet įtempimą σ su deformacija ε. Panagrinėsime būdingą anglinio plieno tempimo diagramą (3.pirmosiomis atitinkamų anglų kalbos žodžių raidėmis: pr . ypatingosios tempimo jėgos reikšmės yra žymimos tarptautiniais indeksais . susiejanti ne jėgą su ilgio pokyčiu. Net ir nutrukusio bandinio kaklelį apžiūrėdami (3. Šių linijų.ilgio pokyčiui (ε=∆L/L). siekiama medžiagos savybes tirti ten. pastebėsite pakraščiais maždaug 45° kampu į tempimo ašį pasvirusią trūkio dalį (susiformavusią dėl tangentinių įtempimų sukeltos plastinės deformacijos). dabar ima kauptis vienoje bandinio vietoje. Diagramoje yra keletas ypatingų ruožų ir keletas ypatingų taškų. nepasiekus tiesės pabaigos taško A arba tik nedaug ji peržengus. Mat. Beje. u . nors deformacija dar vis tampri. Kiek aukščiau taško A pradėjusi kauptis plastinė deformacija ypač sparčiai vystosi takumo aikštelėje. Ypatingųjų taškų ordinatės. o išilginė deformacija .

kuris . dažnai ši įtempimo reikšmė sutampa su proporcingumo riba arba yra šiek tiek didesnė už ją (tai reiškia. kuriam veikiant plastinė deformacija auga nedidinant apkrovos. rodantis.raidėmis a. Tikrojo įtempimo reikšmė vis yra didesnė už sąlyginio įtempimo.).5 pav.) krypties kampo α tangentas yra lygus medžiagos tamprumo moduliui . Kitų medžiagų mechaniniai rodikliai . štai minkšto anglinio (statybinio) plieno pagrindiniai rodikliai: proporcingumo riba σpr. o nutrūksta šiems įtempimams sumažėjus iki σfr. jis dėl skersinės deformacijos nuolat mažėja. Tikras trūkimo įtempimas sfr=Ffr/A* yra žymiai didesnis už trūkimo ribą σfr ir net už stiprumo ribą σu (žr.4 pav. kai bandinyje ima reikštis vietinė deformacija. Kiekviena jų turi savo pavadinimą: • proporcingumo riba σpr=Fpr/A0 . stiprumo riba σu . b. Čia vis minimas sąlyginis įtempimas yra sutartinis dydis. Kad orientuotumėtės. takumo įtempimas σy . nes ji gaunama. ε 3.apie 210MPa. kurią atlaiko bandinys. elasticity . O iš tikro skerspjūvio plotas bandymo proceso (tempimo) metu nelieka visą laiką toks pat. • stiprumo riba σu=Fu/A0 . Tarp išvardytųjų rodiklių du yra pagrindiniai medžiagos stiprumo rodikliai: stiprumo riba σu. c. σ =E. sumažėjusio skerspjūvio ploto A*.3. Tikrieji įtempimai (3. išnyksta po apkrovos pašalinimo). kai pradeda formuotis kaklelis.didžiausios jėgos. d. • takumo įtempimas σy=Fy/A0 (iš analogijos su kitais panašiais rodikliais dažnai nepagrįstai vadinamas takumo riba) .5 pav. didžiausias sąlyginis įtempimas. kad net ir tapusi neproporcinga įtempimui. jų ordinačių (Įtempimų reikšmių simboliai žymimi tokiais pat indeksais.4 pav. 3 . santykis su pradiniu skerspjūvio plotu. dėl to darosi suprantama.apie 24 MPa. Tiesaus pradinio diagramos ruožo Oa (3.).megapaskalis (MPa). bet raide s. padalijus tą pačią jėgos reikšmę iš tikrojo. Ypač sparčiai mažėti jis ima ties stiprumo riba.1 lentelėje. σy. norint jį atskirti nuo sąlyginio. iki kurio galioja įtempimų ir deformacijų proporcingumo (Huko) dėsnis. kokius didžiausius sąlyginius įtempimus medžiaga gali atlaikyti nesuirdama. o dažniausiai (taip patogiau) . ir takumo įtempimas σy. leistinasis įtempimas ir pan. 3. Dažniausiai būtent šių dviejų rodiklių pagrindu nustatomi norminiai medžiagos stiprumo rodikliai (projektinis stipris. Kai kada tikrasis įtempimas. kad visi šie rodikliai yra tam tikros įtempimų reikšmės ir todėl jų matavimo vienetas yra paskalis. kokio didumo šie rodikliai yra. nors šitoks rodiklis. gaunamas jėgos reikšmę padalijus iš pradinio skerspjūvio ploto A0.tamprumas) .didžiausias įtempimas. vartojamas labai retai. deformacija vis dar tebėra grįžtamoji.apie 400MPa. σu ir σfr. kai jame veikia didžiausi sąlyginiai įtempimai σu. kodėl bandinys nenutrūksta. žymimas ne raide σ.mažiausias įtempimas. Šios įtempimų reikšmės apibūdina tam tikras mechanines medžiagų savybes ir yra šių savybių rodikliai. rodanti. • tamprumo riba σe (angl.tai aiškėja iš Huko dėsnio: tgβ = Sąlyginio įtempimo reikšmė σfr=Ffr/A0 kartais vadinama trūkimo riba. kaip ir anos diagramos ordinačių (jėgų reikšmių) simboliai: σpr. iki kurio medžiagoje nepastebima jokių plastinių (liekamųjų) deformacijų. kokius didžiausius įtempimus medžiaga gali atlaikyti nesideformuodama plastiškai. vaizduojami punktyru) tempimo bandymo metu didėja net ir tempimo jėgai ėmus mažėti.įtempimas. Įsidėmėkite.

Tikroji deformacija gaunama.). lygiagrete pradiniam diagramos ruožui. yra labai svarbus mechaninis rodiklis (nurodantis intensyvaus plastinio deformavimosi pradžią). Tačiau yra daug medžiagų (ir konstrukcinių). medžiagos deformavimasis atsilieka). kad diagramos pavidalas ir ypatingųjų taškų koordinatės priklauso ir nuo jėgos didinimo tempo (greitinant apkrovimo procesą. yra sąlyginė. Jeigu tempimo bandymas nutraukiamas. bandinyje išnyksta tamprioji (grįžtamoji) deformacija arba bent jos dalis. Todėl oficialiems savybių rodikliams nustatyti tempimo bandymą būtina atlikti pagal standartu nurodytus reikalavimus. kitų sąlygų (apie tai .3. Kadangi takumo įtempimas.8 pav. Visos nagrinėtosios medžiagų tempimo diagramos yra gautos. kurių bandiniai nutrūksta. apskaičiuota dalijant bandinio ilgio prieaugį ∆L iš pradinio bandomojo ilgio L0. Minkštojo anglinio plieno tempimo diagrama yra labai iliustratyvi. kurių tempimo diagramos paprastesnės (3. Reikia žinoti.7 pav. todėl diagramoje šis procesas atspindimas tiese (arba beveik tiesia linija). siekiama jį nustatyti visoms medžiagoms. 3. jo ilgis yra mažesnis negu prieš pat nutrūkimą.4 poskyryje).2% didumo liekamoji (plastinė) deformacija. atspindintys svarbiausias mechanines medžiagos savybės. šio susikirtimo taško ordinatė ir yra sąlyginio takumo įtempimo reikšmė. šios tiesės krypties koeficientas yra tgα=E (3.5 pav. Visais atvejais tamprioji deformacija mažėja proporcingai mažėjančiam normaliniam įtempimui (pagal Huko dėsnį).): iš abscisių ašies taško ε=0. Sąlyginis takumo įtempimas yra įtempimas.6 pav. Sąlyginis takumo įtempimas nustatomas taip (3. nustatomas būtent pagal takumo aikštelės ordinatę. 4 .y.002 brėžiama tiesė. dar beveik neatsiradus plastinių deformacijų.3. iki susikirtimo su diagramos kreive. O daugelio konstrukcinių lydinių plastinis deformavimasis tolydesnis negu minkštojo plieno. Todėl tikroji deformacija yra mažesnė už sąlyginę. Tuo tikslu naudojamasi sąlyginio takumo įtempimo rodikliu. Šis rodiklis paprastai žymimas simboliu σ0. Reikia suprasti. Tarp tikrosios deformacijos ε* ir sąlyginės (įprastosios) deformacijos ε egzistuoja toks ryšys: ε*=ln(1+ε). medžiagos bandinį ištempus tolydžiai didinama jėga iki pat nutrūkimo.7 pav.6 pav. kad ir deformacija. Ši deformacija išnyksta ir nutrauktame bandinyje: glaudžiai sudėjus nutrukusio bandinio abi dalis. nes joje akivaizdūs visi ypatingieji taškai.2. dar nenutrūkus bandiniui. t.5 paveikslėlyje būtų šiek tiek į kairę nuo parodytos punktyrinės linijos. pilkasis ketus). todėl jų tempimo diagramose nematyti takumo aikštelės. Tikrasis deformavimo grafikas 3. dalijant kiekvienu deformavimo momentu t prieaugį ∆L(t) iš tuo metu jau padidėjusio ilgio ∆L(t). ir nuo bandinio temperatūros. ir tempimo jėga sumažinama arba ir visiškai pašalinama. 3. Yra labai trapių medžiagų (pvz. dėl kurio medžiagoje atsiranda 0.). lygiagretė pradinio diagramos ruožo tiesei.

Nėra medžiagų. . Dažniausiai tokio sutartinio skirstymo kriterijumi laikoma nutrukusio bandinio vidutinė liekamoji deformacija εp.tai trapiosios medžiagos. kurių δ<3%. kai išsivysto didelės plastinės deformacijos . Jeigu toks nukrovimo procesas prasideda. kitaip pavadinus. kuri plastinė (εp). galima nustatyti.1) čia L* .3. susitarimu galima medžiagas skirstyti į trapiąsias ir plastines. kurių δ>10% (pavyzdžiui. 3. kai kada sutariama. minkštojo plieno ψ≈60-70%.8 pav.1 lentelė Kai kurių konstrukcinių medžiagų mechaniniai rodikliai Takumo Santykinis Tamprumo Stiprumo riba Įtempimas σy. E≈8MPa) .jo pradinis ilgis. nėra ir visiškai plastinių konstrukcinių medžiagų.grįžtama ta pačia linija į koordinačių pradžią (išnyksta visa deformacija. modulis E. L0 (3.8 pav.apie 0. Šio rodiklio reikšmė atitinka tempimo diagramos plotą iki proporcingumo ribos. MPa GPa Mpa % Anglinis plienas 240 380-470 22 210 Chrominis plienas 650 800 12 210 Diuraliuminis 330 450-500 12 71 Minkštasis žalvaris 150 400 55 110 Pušies mediena (išilgai sluoksnių) 80 10-14 Medžiaga Granitas -   σ ut = 3 σ ≈ 200  uc  5-50 - 5 15 Betonas - 5 .tokios medžiagos vadinamos plastinėmis.2) čia A0 . tenkantis medžiagos tūrio vienetui. arba. Medžiagos plastiškumą apibūdina ir deformavimo energijos kiekis. naudojamas dar vienas medžiagos plastiškumo rodiklis . kad trapiomis laikytinos medžiagos. tuo tarpu liekamoji (plastinė) deformacija yra negrįžtama. minkštojo plieno δ≈20%. Gana reikšmingas dar vienas medžiagos rodiklis . Rodiklis kai kada yra vadinamas medžiagos tąsumo moduliu.6%. kurie buvo ir išnyko). pilkojo ketaus δ≈0. kurios būtų idealiai tamprios (kurios net ir nuo didelių įtempimų neįgytų jokių plastinių deformacijų). tai demonstruojame (3. E≈210GPa) . A0 (3.nutraukto bandinio kaklelio skerspjūvio plotas. ilgio pokytis δ. Tačiau vienos medžiagos suyra (bandinys nutrūksta) tik po to. deformacijos dalis yra tamprioji (εe).095MN⋅m/m3. atsiradusi dėl tų įtempimų.santykinis liekamasis bandinio skerspjūvio ploto pokytis: ψ= A* − A0 . Tik sąlygiškai.apie 25MN⋅m/m3 (apie 250 kartų didesnė kaip plieno). Šis rodiklis vadinamas rezilianso moduliu. Be santykinio liekamojo ilgio pokyčio δ.18) vietoj σ medžiagos tamprumo ribą (arba artimą jai proporcingumo ribą) gauname tokias rezilianso modulio reikšmes: minkštojo anglinio plieno (σpr≈200MPa. σu. įtempimui dar nepasiekus tamprumo ribos σe. tai diagramoje naujų linijų neatsiranda .santykinė potencinė deformavimo energija. Įrašę į santykinės potencinės energijos išraišką (2. Pavyzdžiui. aliuminio δ≈35%).pradinis bandinio skerspjūvio plotas. Visais kitais atvejais išnyksta tik tampriosios deformacijos dalis εe. sunaudotas bandiniui suardyti (nutraukti).bandinio bandomojo ruožo ilgis po nutraukimo. o prie plastinių priskirtinos medžiagos. Išbrėžus iš bet kurio diagramos taško lygiagretę pradiniam proporcingumo ruožui. kaučiuko (σpr≈20MPa. susikaupianti medžiagoje iki plastinio deformavimo pradžios. kitų gi medžiagų bandiniai nutrūksta. Minkštojo anglinio plieno tąsumo modulis būna apie 70MN⋅m/m3. A* .) nutrūkusio bandinio deformacijos skaidymo pavyzdžiu. plastinėms deformacijoms vos vos tepasirodžius .santykinis liekamasis bandinio ilgio pokytis: L* − L0 δ= . L0 .

kaip rėžiamas stiklas). Pavyzdžiui. Todėl taip deformuotas ir po to nukrautas bandinys (ir bet kuris konstrukcijos elementas) jau visiškai kitaip reaguoja į naują. paviršiaus įbrėžimai. Dažniausiai šis savybių kitimas nėra palankus konstrukcijos elementams. Toliau deformavimo procesas vyksta taip.9 pav. Plastinio deformavimo metu kinta medžiagos struktūra. ir stengiamasi jo išvengti. Šis medžiagos savybių kitimas vadinamas stiprėjimu arba kietėjimu.pagal pavardę vokiečių mokslininko. apie tai dar kalbėsime vėliau. Šis reiškinys. taigi medžiaga tampa tarytum trapesnė. Šis efektas ypač svarbus mainiosios deformacijos atveju . nes pasikeitus bandymo sąlygoms plastinė medžiaga gali suirti kaip trapioji ir atvirkščiai. galima tik suardžius (nutraukus) jos bandinį arba bent jau nukrovus jį po pakankamo deformavimo. Beje. šitoks takumo įtempimo reikšmės pasikeitimas yra vadinamas Baušingerio efektu . Tada naudojami medžiagos kietumo bandymai. kurių rezultatais palyginimo keliu galima įvertinti svarbiausias mechanines medžiagų savybes. Spaudžiant į bandomos medžiagos paviršių smailų deimantą (ROKVELO būdas) arba 10mm skersmens plieno rutuliuką (BRINELIO būdas). bet ir pačių mechaninių medžiagos savybių kitimą: net sumažėja liekamoji trūkusio bandinio deformacija (kai ją nustatome pagal bandinio ilgį prieš paskutinį.kai kaitaliojasi tempimas ir gniuždymas. Baušingerio efektas atspindi ne tik mechaninių rodiklių (takumo įtempimo.) takumo įtempimas σ * fiksuojamas didesnis.).9 pav. kad padidėtų jų proporcingumo riba. svarbu ne tik pažinti jos elementų pirmines mechanines savybes. ar medžiaga plastiška. 3. kai tempimo (arba gniuždymo) bandymą atlikti nėra paranku. bet taip pat žinoti. kuriuo buvo viršytas y takumo įtempimas σy per pirmąjį deformavimą. O pats medžiagų skirstymas į trapiąsias ir plastines yra labai sąlygiškas. lyg nukrovimo ir nebūtų. Darant konstrukciją. Jeigu bandinys (ar konstrukcijos elementas) buvo visiškai nukrautas ir po kurio laiko naujai apkraunamas (gal net nieko nežinant apie ankstesnį jo deformavimą).Plastinėms medžiagoms mažiau kenkia įtempimų koncentracija. Tuo tarpu konstrukcijų elementai iš trapiųjų medžiagų dėl mažyčio paviršiaus defekto gali prarasti reikiamą stiprumą (prisiminkite. Įsidėmėkite: nustatyti. tokius elementus reikia itin atidžiai projektuoti . buvę . kėlimo mašinų grandinės iš anksto stipriai ištempiamos. kuri buvo pasiekta prieš tai vykusio plastinio deformavimo metu. naujojoje tempimo diagramoje (3. kad juose nebūtų įtempimų koncentracijos ir kad kuo mažesni būtų tempiamieji įtempimai. Žinant kietumo rodiklius. gali rūpėti. o padidėjus apkrovai prasideda vietinis medžiagos irimas. smūginės apkrovos. priklausomybės σ(ε) taškas grįžta beveik ta pačia (nukrovimo) tiese į nukrovimo pradžios tašką (3. įtrūkimai. Taigi pakartotinio apkrovimo pradžioje plastinė deformacija nedidėja. ar nepakito konstrukcijos detalių medžiagos savybės dėl gamybos sąlygų. bet plastinio deformavimo buvo nukrautas (tempimo jėga buvo kiek sumažinta arba ir visiškai pašalinta).diagrama po nukrovimo yra tarytum sklandi diagramos prieš nukrovimą tąsa. medžiagoje atsiranda plastinių deformacijų. galima apytiksliai nustatyti ir stiprumo ribą (nesuardant konstrukcijos elemento!).10 pav.žiūrint. Tačiau kartais medžiaga tyčia taip stiprinama (kietinama): pavyzdžiui. kad jos darbo metu mažiau deformuotųsi. 6 . o drauge ir proporcingumo ribos). Kietumas yra medžiagos savybė priešintis kitų kūnų mechaniniam įsiskverbimui. o po to vėl apkraunamas. pakartotinį deformavimą). kuris pirmasis atkreipė dėmesį į tai (Johann Bauschinger. Šio proceso intensyvumas (nustatomas pagal įspaudo matmenis) priklauso nuo medžiagos stiprumo ir plastiškumo rodiklių. Naujas plastinės deformacijos prieaugis atsiranda tik po to. kai įtempimas medžiagoje pasiekia tą reikšmę. 1833-1893). pakartotinį apkrovimą. Jeigu bandinys po stipresnio ar silpnesnio. ar tie elementai nebuvo kada anksčiau plastiškai deformuoti. kinta medžiagos savybės bei tų savybių rodikliai. dažnai tenka operatyviai nustatyti jau gaminamos konstrukcijos elemento medžiagos savybes. Jis didesnis būtent tuo intervalu ∆σ.

tempimo diagramos nukrovimo ir pakartotinio apkrovimo ruožai nebūna visiškai tiesus. Iš šios diagramos gaunama priklausomybės σ(ε) diagrama. Gniuždydami plastinį bandinį. plastinės medžiagos gniuždomos nesuyra. ketaus σuc≈5σut). tamprioji deformacija dar didėja (tampru apkrovimo poveiksmis).turi būti tam tikri bandinio matmenys (dažniausia jo forma . tam tikra bandymo technologija. didžiausios gniuždomosios jėgos.tos ordinatės reikšmė yra gniuždomoji stiprumo riba σuc. Gniuždymo bandymas taip pat reglamentuojamas standartu . o gniuždymo bandymas. Iš šios kilpos vaizdo ir matyti. tampriajame apkrovimo ruože. Visų trapiųjų medžiagų gniuždomoji stiprumo riba σuc yra daug didesnė už tempiamąją stiprumo ribą σut (pavyzdžiui. santykis su bandinio skerspjūvio plotu. kad deformacija atsilieka nuo įtempimo: įtempimui jau mažėjant. tuo tarpu gniuždomos jos atlaiko didelę apkrovą. parodytai 3. Pagal gniuždymo bandymo rezultatus automatiškai ar rankiniu būdu nubrėžiama diagrama. Plastinės medžiagos (minkštojo plieno) gniuždymo diagramos pavyzdys . Gniuždymo bandymas. 3. Reikia 7 .kubas ar kitokia neaukšta prizmė). betono σuc≈20σut.13 paveikslėlyje.10 pav. o pradėjus įtempimui vėl didėti. Kartais gniuždymo bandymu tiriamos ir plastinių medžiagų savybės. 3.) . galime didinti jėgą iki begalybės ir suploti prizminį bandinį iki plonutėlio lakšto (kurio plotas taps labai didelis). ji gali būti ir pradiniame.). kuri tuo metu deformuojamame kūne (jo tūrio vienete) virsta šilumine energija. Tačiau šiuo atveju nustatyti stiprumo ribos neįmanoma. kurią atlaiko bandinys.9 paveikslėlyje. Čia susidaro diagramos kilpa (3. deformacija dar ne tuoj pat ima augti. Mat.12 pav.11 pav. kuris daugelio medžiagų yra panašaus didumo kaip ir tempiamasis takumo įtempimas σyt. nes būtent jo ordinatės absoliutinis didumas yra maksimalus (3. Mainioji deformacija Kai kurios medžiagos (ypač trapiosios) nėra tinkamos tempiamiems elementams. 3. o dėl didėjančios skersinės deformacijos labai išsiplečia bandinio skerspjūvis ir tuo pačiu padidėja jo laikomoji galia. nes jų tempiamoji stiprumo riba nedidelė. tokio bandymo metu galime fiksuoti medžiagos gniuždomąjį takumo įtempimą σyc. vaizduojanti priklausomybę F(∆L). i logiška tempimo diagramai. Kadangi deformacijos formavimosi procesas kiek atsilieka nuo apkrovimo (ypač kai apkrovimas vyksta pakankamai sparčiai). Tokių medžiagų mechaninėms savybėms tirti labiau tinka ne tempimo. tam tikras sugniuždytų bandinių skaičius.3. Histerezės kilpos plotas tempimo diagramoje skaičiumi yra lygus santykinei energijai.2 paveikslėlyje. Trapiųjų medžiagų gniuždymo diagramos svarbiausias ypatingasis taškas yra bandinio suirimo taškas.12 pav.11 pav. vadinama tamprumo histerezės kilpa.3. Žinoma. Šis deformacijos atsilikimas susijęs su medžiagos vidaus trintimi.3. Tokia kilpa susidaro ne tik po plastinio deformavimo. kaip 3.

tai neigiama. netikėtos ir grėsmingos. o tikrųjų įtempimų kreivė atitinka mažesnes ordinates. ypač jeigu medžiagas kaip nors ypatingai veikia aplinka. radioaktyvusis švitinimas.kai kurių jų priklausomybės nuo temperatūros ekstremumas yra ties 300°C (3. Kadangi dažniausiai po šio pokyčio gniuždomojo takumo įtempimo σ * absoliutinis didumas yra yt mažesnis už pradinio σyc.15 pav. o temperatūrai krintant didėja. Visiškai analogiškas reiškinys pastebimas ir tada.). Mainiosios deformacijos atveju ypač ryškus Baušingerio efektas. Mat.2 poskyryje. o jai krintant mažėja. O dažnai medžiaga net specialiai apdirbama taip. 3. neigiamoji plastinė deformacija ima vystytis anksčiau negu tiesioginio gniuždymo (be plastinio tempimo) atveju. būna gana pavojinga . kad jos pagerėtų. kurias savybės gali įgyti jau konstrukcijos eksploatavimo metu. Savybių kitimas dėl įvairių veiksnių Mechaninės medžiagų savybės laikui bėgant kinta. be to. kad pasikeistų jos savybės. Tokia kintamo ženklo deformacija vadinama mainiąja. dažnai ∆σc≈∆σt (toks reiškinys vadinamas idealiuoju Baušingerio efektu). kai visų pirma bandinys gniuždomas stipriau negu iki takumo įtempimo σyc. deformacijos ženklas kinta . viršijus takumo įtempimą (σyt kokiu nors dydžiu ∆σt (3. Daugumos konstrukcinių medžiagų stiprumas temperatūrai kylant mažėja (mažėja stiprumo riba σu. ypač mainioji plastinė deformacija. atvirkščiai. Tačiau daugelis konstrukcijų dirba labai aukštoje arba žemoje temperatūroje. kad diagrama rodo sąlyginius normalinius įtempimus.4. Inžinieriui dera žinoti ne tik pradinius konstrukcinės medžiagos savybių rodiklius.14 pav. Šis yt medžiagos rodiklis pakinta dydžiu ∆σc. takumo įtempimas σy. bet ir tas rodiklių reikšmes. Temperatūros įtaka. terminis apdirbimas.ji būna tai teigiama. ji sąlygoja kai kurių medžiagos savybių kitimą. tai gniuždomas. 3. Jeigu bandinys ar konstrukcijos elementas pakaitomis tai tempiamas. jau aptartas 3. Pagrindiniai veiksniai. kai plastinio deformavimo kryptis (ženklas) daug kartų kaitaliojasi. Tuo tarpu medžiagų plastiškumas. yra: temperatūra. Anglinių plienų rodikliai kinta sudėtingiau . proporcingumo riba σpr). bet ir gniuždomasis. amžius (senėjimas). reaktyviniai varikliai.ji paspartina medžiagos irimą (apie tai kalbėsime vėliau).13 pav. apkrovimo ir deformavimo greitis. o po to tempiamas.nepamiršti. 3. Mainioji deformacija. Ir visiškai komplikuotas plastinės deformacijos kitimo vaizdas tada. temperatūrai kylant didėja (didėja santykinis liekamasis ilgio pokytis δ ir skerspjūvio ploto pokytis ψ). Tai visų pirma tokių konstrukcijų kaip dujų turbinos. 8 . Čia jo pasekmės gali būti nelauktos. cheminis poveikis. jeigu tempiamo bandinio nukrovimas prasideda jau plastinio deformavimo metu.). keičiantieji mechanines medžiagų savybes.14 pav. kriogeninių ir šaldymo įrenginių elementai. pagaliau net ir statybinės kai kurių pramonės cechų konstrukcijos. garo katilai. Medžiagų savybių rodikliai nustatomi vadinamojoje kambario temperatūroje (20°C). tai pasikeičia ne tik tempiamasis takumo įtempimas (jis tampa σ * ≈ σ yt + ∆σ t ).

kad jam nagrinėti susiformavo atskira kietojo deformuojamojo kūno mechanikos šaka . akmuo.pakeisti mechanines medžiagos savybes. betonas dėl korozijos darosi poringas. bet pastovios deformacijos. Pagaliau net ir nepakitus nei medžiagos struktūrai. Ši medžiagos savybė. Ši įtaka yra reikšminga branduolinių reaktorių konstrukcijoms. b pav. o juo labiau kintamas kartotinis apkrovimas ir kartotinis cheminis poveikis. mažėja santykinis liekamasis ilgio pokytis. savybė deformuotis laikui bėgant nuo tos pačios pastovios apkrovos (veikiant to paties didumo įtempimui). Terminio apdirbimo įtaka.) ir pagaliau net sąlygoja trapų ar plastišką medžiagos suirimą. pastebimas. Su valkšnumo savybe susijęs ir kitas reiškinys. t. viršiję tam tikrą lygį. atsiradę dėl šaltojo apdirbimo.) . Atkaitinimu (plienas ilgai laikomas įkaitintas iki tam tikros temperatūros. Apkrovimo greičio įtaka. Senėjimas reiškiasi mechaninių savybių kitimu dėl ilgainiui besikaupiančių struktūrinių medžiagos pokyčių. gruntas. veikiama pastovios apkrovos. kai medžiagoje išlaikomi ne pastovūs įtempimai (pastovi apkrova). Grūdinimu (įkaitintas plienas staigiai aušinamas) siekiama padidinti plieno kietumą.16 pav. be to. paspartintu irimu. Valkšnumo reiškinys tiek svarbus ir tiek sudėtingas. didėja takumo įtempimas. 3. bet kartu sumažinamas plieno stiprumas. Metalų terminio apdirbimo pagrindinis tikslas ir yra . a pav.15 pav. nei aplinkai. Apibūdinsime kai kuriuos plieno terminio apdirbimo. net ir metalas (ypač įkaitęs). Dėl metalo korozijos sumažėja konstrukcijos elemento skerspjūvio plotas. Kai kada bandoma specialiu švitinimu pakeisti mechanines medžiagos savybes norima linkme. Senėjant plienui. Jis ima reikštis net ir nedidelių (tik tampriųjų) pradinių deformacijų atveju. Šis lėtas įtempimų mažėjimas bandinyje su pastovia deformacija vadinamas relaksacija.3. Kaitinimo ir aušinimo procesais pakeičiama metalo struktūra. taigi plienas darosi trapesnis. Cheminio aplinkos poveikio įtaka reiškiasi medžiagos (metalo. pleišėja. silpnėja.valkšnumo teorija.y. Tada ilgainiui pradiniai įtempimai sumažėja (3. 9 . o ilgainiui (po stacionaraus lėto vystymosi etapo) labai intensyvėja (3. o tuo pačiu ir stiprumą. Tuo tarpu betonas senėdamas stiprėja. bet sumažinamas stiprumas.16. mažėja plastiškumas. procesus.metaluose kai kada net iki nulio. betono) korozija. Metalo koroziją ypač spartina įtempimai. bet sumažinamas plastiškumas. labai padidėja tamprumo modulis E. ilgainiui įgyja papildomų deformacijų. Radioaktyviojo švitinimo įtaka yra maždaug tokia pat kaip žemos temperatūros: dažniausiai didėja stiprumas. plastinės medžiagos dažniausiai įgyja trapumo savybių. Atleidimu (grūdintas plienas tam tikru greičiu įkaitinamas ir laikomas įkaitintas) padidinamas plieno plastiškumas. po to lėtai ataušinamas) pašalinami pradiniai įtempimai.16. Kai konstrukcija apkraunama labai greitai (smūgiu) ir labai sparčiai didėja deformacija. Valkšnumas būdingas tokioms medžiagoms kaip betonas. Senėjimas labai blogina plastikų mechanines savybes. yra vadinama valkšnumu. medžiaga. mediena.

reiškiančią.1 pav. statmeni tų plokštumų susikirtimo briaunai.1). Šių įtempimų didumas bet kuriame apkrauto elemento taške priklauso nuo to. Įtempimų būvis. žodžiais išreiškiamas taip: Dviejose statmenose plokštumose tangentinių įtempimų komponentai.). tik priešingos krypties įtempimai.1 pav. ĮTEMPIMŲ IR DEFORMACIJŲ BŪVIS 4.. nagrinėdami gana paprastai apkrauto (centriškai tempiamo) strypo įtempimus įstrižuose pjūviuose. padedančių inžineriškai vertinti konstrukcijos elementą. c).1) Tai . ties tuo pačiu tašku k galime aptikti tokius jo briaunų krypties kampus αx. Nesunku (rodyti. kad trys poros tangentinių įtempimų reikšmių yra tarpusavyje lygios: τxy=τyx. o tik šešių nepriklausomų įtempimų reikšmių (trijų normalinių ir trijų tangentinių įtempimų). kaip orientuotas pjūvis.vadinamasis tangentinių įtempimų dualumo dėsnis.2 poskyryje. priešinguose šonuose (4. dy.15 pav. Tačiau ir toks skaičius dar nėra pakankamai patogus . kad visuose jo šonuose išnyktų tangentiniai įtempimai. 4. orientuoti jį taip. Kai žinome tangentinių įtempimų dualumą (4. Kadangi atstumai tarp išpjautojo gretasienio šonų yra nykstamai maži. neįmanoma daryti kokių nors apibendrinimų. jame atsiranda vidinių jėgų. ties vienu tuo pačiu tašku gautume įvairių įvairiausias įtempimų reikšmių kombinacijas. o liktų tik normaliniai. αy. kuriame tie įtempimai nagrinėjami. kurių intensyvumą išreiškia įtempimai . τzx=τxz. kad visų jėgų momentų. 1 .1 pav.. Ties nagrinėjamuoju apkrauto kūno tašku k išpjauname be galo mažą stačiakampį gretasienį (4. Svarbiausieji įtempimai Kai konstrukcijos elementas ar koks nors kitas kietas kūnas apkraunamas. (4. užsiduotosios ašies atžvilgiu. Įtempimų. Taigi. suma lygi nuliui.pernelyg daug susidaro įvairių galimų įtempimų komponentų kombinacijų. b.normaliniai ir tangentiniai. Kaitaliodami pjūvio kryptį sudėtingai apkrautame elemente. τyz=τzy.1 pav.1 paveikslėlyje nematomuose) veikia tokio pat didumo. bendruoju atveju visuose šešiuose šio gretasienio šonuose veikia po tris įtempimų komponentus (4. Tai pastebėjome jau 2. veikiančių įvairiose visaip einančiose per apkrauto kūno tašką plokštumose. matome. įtempimų būviui ties bet kuriuo tašku nusakyti reikia žinoti iš viso lyg ir devynias įtempimų reikšmes. jų simbolių indeksavimo taisyklės buvo aptartos.4. ties nagrinėjamuoju tašku yra vienodo didumo ir nukreipti arba abu į briauną. Besukinėdami stačiakampį gretasienį. a). kurio briaunų ilgis dx. Šį dėsnį įrodyti galima rašant jėgų pusiausvyros sąlygą. αz (4. Bet kuriai šių kombinacijų nusakyti pakanka žinoti įtempimus kuriose nors trijose statmenose per tą tašką einančiose plokštumose ir nagrinėjamo pjūvio orientaciją tų plokštumų atžvilgiu (kampus tarp pjūvio ir tų plokštumų).1. prie 1.. kad įtempimų būviui ties tašku nusakyti pakanka ne devynių. arba abu nuo briaunos. dz. visuma yra vadinama įtempimų būviu ties tašku.

Tokią pat operaciją atlikę su (4.5) Iš formulių (4. kad vienašis įtempimų būvis galimas dvejopas: σ1>0. o vienas lygus nuliui. o tai atitinka jau (2 skyriuje) nagrinėto tempiamo strypo (būtent .σ3=0. triašis . pavyzdžiui.centriškai tempiamo strypo visuose taškuose. σ3. Akivaizdu. c) σ1>0. pavyzdžiui. b) σ1≥σ2>0.3)-(4.ties besisukančio skridinio ašimi. σ2=σ3=0 (vienašis tempimas) ir σ1=σ2=0. skirtas paprastesniam įtempimų būviui. σ3≤σ2<0. Įrašę į (4. kai liko tik trys parametrai. tangentinis įtempimas τn = (4. d) σ3≤σ2≤σ1<0. σ2.4) ir (4. tai normalinis įtempimas σ n = σ 1 cos 2 α1 + σ 2 cos 2 α 2 + σ 3 cos 2 α 3 . Įtempimai bet kaip orientuotoje pjūvio plokštumoje visada gali būti išreikšti svarbiausiaisiais įtempimais ir tos plokštumos orientacijos parametrais.5) išraiškomis. Jei pažymime kampus tarp nagrinėjamos plokštumos normalės n krypties ir svarbiausiųjų įtempimų σ1. o tose plokštumose veikiantieji normaliniai įtempimai . b) σ1>0. Klasifikacijos kriterijus . kai apskaičiavote visus svarbiausiuosius įtempimus ir pamatėte. pastaroji išraiška 2 taip pat atitinka tempiamo strypo įstrižojo pjūvio tangentinių įtempimų reikšmę (2. Grynojo tempimo įtempimų būvis. galite tiktai po to.3) išraišką σ2=σ3=0. (4.σ3<0. gauname σ n = σ 1 cos 2 α1 . α2. Kiti variantai yra mišrieji įtempimų būviai.svarbiausiaisiais įtempimais.5) galime gauti ir formules. Dviašis įtempimų būvis galimas trejopas: a) σ1≥σ2>0. . galima klasifikuoti įtempimų būvio tipus. įtempimų būvis vadinamas triašiu (kartais erdviniu).4) 1 2 σ 12 sin 2 2α1 + σ 2 sin 2 2α 2 + σ 32 sin 2 2α 3 − 8 σ 1σ 2 cos 2 α1 cos 2 α 2 + σ 1σ 3 cos 2 α1 cos 2 α 3 + σ 2σ 3 cos 2 α 2 cos 2 α 3 2 ( ) (4. σ3≤σ2<0. kiek jų yra nelygių nuliui. Taip orientavus plokštumas.kaitinamo rutulio centre. σ2.2 poskyris). nusakantys įtempimų būvį. dviašis .įtempimų būvis taške nusakomas jau tik trimis svarbiausiųjų įtempimų reikšmėmis. Taip pat galima išreikšti ir dviašio įtempimų būvio parametrų santykius (4. įtempimų būvis vadinamas vienašiu (kartais tiesiniu arba net linijiniu).nelygių nuliui svarbiausiųjų įtempimų skaičius: • kai tik vienas iš trijų svarbiausiųjų įtempimų nelygus nuliui. Triašis įtempimų būvis gali būti ketveriopas: a) σ1≥σ2≥σ3>0. aptinkamas: vienašis . laikantis taisyklės. o pagal algebrinį didumą (atsižvelgiant ir į ženklą). Kol nagrinėjate įtempimus bet kokiose plokštumose (kuriose yra ir tangentinių įtempimų). (4.3) pilnasis įtempimas šioje plokštumoje pn = σ 12 cos 2 α1 + σ 22 cos 2 α 2 + σ 32 cos 2 α 3 . σ3<0 (vienasis gniuždymas). vienašiam. • kai du svarbiausieji įtempimai nelygūs nuliui. σ3 krypčių simboliais α1.Pjūvio plokštumos. Dabar.). įtempimų būvis vadinamas dviašiu (kartais plokštuminiu arba plokščiuoju). Įsidėmėkite: nustatyti. c) σ1=0.su vienašiu įtempimų būviu) įstrižojo pjūvio įtempimų išraišką (2.2) Pastarojoje taisyklėje įtempimai lyginami ne pagal jų absoliutinį. α3 (4. • kai visi trys svarbiausieji įtempimai nelygūs nuliui.σ3<0.3). Svarbiausieji įtempimai žymimi σ1. σ2=0. pavadinti įtempimų būvį vienašiu ar dviašiu nėra pagrindo. 2 . gauname pn = σ 1 cos α1 ir τ n = 1 σ 1 sin 2α 1 . kuriose ties nagrinėjamuoju tašku nėra tangentinių įtempimų.3 pav. kad σ1≥σ2≥σ3. kokio tipo įtempimų būvis yra. Tarp šių atmainų yra ypatingų: grynojo tempimo (kai nėra neigiamų svarbiausiųjų įtempimų) ir grynojo gniuždymo (kai nėra teigiamų svarbiausiųjų įtempimų). vadinamos svarbiausiosiomis plokštumomis.2).

arba σ2 ir σ3).6) normalinį įtempimą σ n = σ u cos 2 α u + σ v cos 2 α v . pavyzdžiui. Išreiškiame pagal (4. todėl formulėje (4. ji gali būti ir priešingo ženklo. taip pat kad 2cosαucosαv=2cosαv⋅sinαu=-sin2αu. kurios pagrindas yra lygiagretus svarbiausiajai plokštumai su nuliniu svarbiausiuoju įtempimu.10) 4. (4.4.8) ir (4.8) nes cosαv=cos(π/2+αu)=-sinαu.6) τn = 1 σ u2 sin 2 2α u + σ v2 sin 2 2α v − 8σ uσ v cos 2 α u cos2 α v . ašiai x arba y.3)-(4. ne kryptį. Kadangi bet kuris iš trijų svarbiausiųjų įtempimų gali būti lygus nuliui.9) galime gauti ir iš trikampės prizmės.9) mažai tepasikeičia: τ xy = σu −σ v 2 sin 2 β . atmetę iš (4. Tokios prizmės plane (4. pusiausvyros sąlygų. 2 (4. bet ne ženklą. Dviašis įtempimų būvis Bet kaip orientuotos plokštumos įtempimų formulės (4. o du šonai lygiagrečiai kitoms dviem svarbiausiosioms plokštumoms.2. pažymėsime du nelygius nuliui svarbiausiuosius įtempimus simboliais σu ir σv (tai gali būti arba σ1 ir σ2. (4. taigi ir dviašiam. Kampas αu=β. Iš tokio brėžinio akivaizdu. Sudėję panariui šių dviejų formulių abi puses.8) belieka pakeisti indeksą n indeksu x. Ašis n gali būti lygiagretė kuriai nors koordinačių ašiai.7) gauname tangentinio įtempimo reikšmę: τn = arba 1 σ u2 sin 2 2α u + σ v2 sin 2 2α v − 8σ uσ v cos 2 α u cos2 α v . kurių plotai yra A.) galime parodyti atstojamąsias įtempimų. 2 (4. gauname σx+σy=σu+σv. prilyginę nuliui jėgų projekcijų į n ir t ašis sumas. kampu αu. (4.13) nes sin2β+cos2β=1. ji nusako tik įtempimo didumą.10) Analogiškai gauname: σ y = σ u sin 2 β + σ v cos 2 β . Kadangi ši tangentinio įtempimo išraiška gauta traukiant kvadratinę šaknį.13) lygybė išreiškia normalinių įtempimų sumos invariantiškumo dėsnį: 3 .2 paveikslėliu. (4. iš (4. arba σ1 ir σ3. Tada. (4. kad sin2αv=sin(π+2αu)=-sin2αu. tinkančias visiems atvejams. (4. Ši (4.12) Formulės (4. Žinodami.2 pav. Išraiškas (4.10) ir (4. vaizduojamos 4. (4. kad kampas αv=π/2+αu.3) ir (4.y.5) tinka bet kuriam įtempimų būviui.5) formulių nuliui lygius narius.7) Dviašį įtempimų būvį patogu nagrinėti. t. todėl įtempimus σn ir τn galime išreikšti vienu iš tų kampų (pavyzdžiui. Au=Acosαu bei Av=Acosαv. o vietoj αu įrašyti β: σ x = σ u cos 2 β + σ v sin 2 β .9) τn = σu −σ v 2 sin 2α u . išpjovus iš deformuojamo kūno stačiąją trikampę prizmę. veikiančių prizmės šonuose. o mes norime turėti formules.11) išreiškia normalinius įtempimus dviejose statmenose plokštumose ties nagrinėjamu tašku.2 pav.11) Tangentinių įtempimų išraiška (4. kuri sudaro nagrinėjamos plokštumos normalė n su svarbiausiojo įtempimo σu kryptimi). turime: σ n = σ u cos 2 α u + σ v cos 2 α v .

16) Taip yra net ir tuo atveju. Jeigu į formulę įrašyta σu reikšmė. turime ieškoti antrosios išvestinės ir pažiūrėti. kuriose veikia σ1 ir σ3. Jeigu norime sužinoti. arba β0=π/2 (atitinka kito svarbiausiojo įtempimo σv kryptį). Todėl ekstreminė tangentinio įtempimo reikšmė τ max = σu −σ v 2 . Žinome. kad pačią didžiausią tangentinio įtempimo reikšmę atitinka ne bet kurių svarbiausiųjų įtempimų skirtumas σu-σv. min Būtent ši svarbiausiųjų įtempimų ekstremalumo savybė ir yra taip pagarbaus termino (“svarbiausiasis”) priežastis. kai yra žinomos svarbiausiųjų įtempimų reikšmės. tai čia yra funkcijos minimumas. Išmokome rasti įtempimus bet kaip orientuotoje pjūvio plokštumoje.vieno iš jų reikšmė yra maksimali. τ xy .17) ir trigonometrinių funkcijų išraiškos. v = σ max . o didžiausiojo (σ1) ir mažiausiojo (σ3): τ max = σ1 − σ 3 2 . rasti svarbiausiuosius įtempimus ir jų kryptį. Kai kada svarbu žinoti ne tik normalinių. kaip randama bet kurios funkcijos ekstremumo vieta: funkcijos pirmoji išvestinė prilyginama nuliui.12) išraiškos matyti. σy. kitaip sakant. Dar gali pasitaikyti atvejis σu=σv. bet ir tangentinių įtempimų ekstremines reikšmes. šios lygties sprendinys ir yra argumento reikšmė.y. Jeigu nagrinėjame kryptį β0=π/ (t.11) išraiškose vieną svarbiausiąjį įtempimą kitu (jam lygiu). Svarbiausiųjų įtempimų nustatymo uždavinio sprendinys yra svarbiausiųjų įtempimų išraiška 1 σ u . σu kryptį). ir σz).yra išreikštas formule (4. atitinkanti funkcijos ekstremumą.y. σv kryptį).10) ir (4.y. Jau anksčiau buvome radę. priklauso nuo sinuso funkcijos.v = σ x + σ y ±  2 tg 2 β 0 = (σ x 2 − σ y ) + 4τ xy    2 (4. kai 2β=π/2 (t. kintantis priklausomai nuo argumento . (4. Iš (4.minimali: σ u . iš kurių galima nustatyti svarbiausiųjų plokštumų krypties kampą β0: 2τ xy σx −σ y σ −σ y tgβ 0 = x . (4. Mūsų nagrinėjama funkcija . kai β=45°). kad vienoje plokštumoje normaliniam įtempimui padidėjus. Tuo pačiu pasitvirtina ką tik padarytoji prielaida (nes čia tikrai σu>σv). gauname kampo β0 reikšmę. nustatančią svarbiausiojo 4 . kurioje tangentinis įtempimas lygus nuliui (o tokia plokštuma ir yra svarbiausioji). svarbiausieji įtempimai yra ekstremalūs . kad ekstremines reikšmes įgyja normaliniai įtempimai svarbiausiosiose plokštumose. kad besukant plokštumas (keičiant jų krypties kampą) įtempimų reikšmės kinta.teigiama ar neigiama: jeigu ji teigiama. nepriklausanti nuo tų plokštumų krypties kampo β. kad tangentinio įtempimo didumas. kitoje statmenoje plokštumoje normalinis įtempimas tiek pat sumažėja.19). Suprantama. gauname. Pakeitę (4. kito . gauname.19) Pastarosiose dviejose formulėse kampas β0 yra kampas. kuri negali būti didesnė kaip vienetas. kad čia yra funkcijos maksimumas (σu=σmax). Tokio didumo tangentinis įtempimas visada veikia plokštumoje. Atlikę matematinius veiksmus gauname. τxy=0. kad σx=σy. kad čia yra funkcijos minimumas (σu=σmin). dalijančioje pusiau kampą tarp dviejų svarbiausiųjų plokštumų.10). Jeigu nagrinėjame kryptį β0=0 (t. Tačiau inžinieriui dažnai svarbesnis būna atvirkštinis uždavinys: žinant įtempimus bet kuriose dviejose statmenose plokštumose (σx. jeigu neigiama – maksimumas. kokia ji ties ekstremumu yra .kampo β . kintant kampui β. Tuo pačiu nustatome ir kampo β0 reikšmes: arba β0=0 (atitinka svarbiausiojo įtempimo σu kryptį). gauname. koks ekstremumas (minimumas ar maksimumas) čia yra. Galima įrodyti. kad funkcijos σx ekstremali reikšmė yra toje plokštumoje. matuojamas nuo x ašies iki svarbiausiosios ašies. Naudojantis formulėmis (4. Šią reikšmę tangentinis įtempimas pasiekia.normalinis įtempimas. kad σu>σv. kai σ1=0 (σ3≤σ2<0) arba σ3=0 (σ1≥σ2>0). reikia žinoti (jau būti apskaičiavus) bent svarbiausiojo įtempimo (σu ar σv) reikšmę. Dabar darome prielaidą.Ties tuo pačiu tašku veikiančių dviejose statmenose plokštumose normalinių įtempimų suma yra invariantiška. Dabar galime pridurti.18) (4.

jeigu gautos iš (4.3 pav. Įtempimų būvių nagrinėjimo uždaviniai paprastai susiję su paprasčiausiu šio poskyrio formulių taikymu. Deformacijų būviui taške nusakyti pakanka žinoti šešias nepriklausomas deformacijų reikšmes linijines deformacijas trimis statmenomis kryptimis ir kampines deformacijas trijose statmenose plokštumose. Šie pokyčiai priklauso nuo briaunainio šono plokštumos orientacijos. besiskiriančios dydžiu π/2. pagaliau jeigu abi reikšmės neigiamos. εz ir kampines γxy. tampa lygiagretainiu. taigi σ1=τ. lieka stačiakampiai.18) gaunamos iškart dvi kampo reikšmės. gauname σu. o normalinių įtempimų nėra (4. pakinta tik jų matmenys (4. bet it kiekvienas jo šonas.y.v=±τ. buvęs stačiakampiu (4. jeigu σv reikšmė . σx=σy=0. čia τyx=0.4 pav.). Įrašę tokias įtempimų reikšmes į (4. εy.). nuo deformacijų krypčių. pavyzdžiui. kinta atstumai tarp taškų. tai juose veikia tiktai normaliniai (svarbiausieji) įtempimai.2).17) formulės įtempimų reikšmės abi yra teigiamos. kinta kampai tarp linijų atkarpų.5 pav. jeigu jų ženklai skirtingi. Taigi.įtempimo σv kryptį. Apskaičiavę (4.3 pav. galime juos indeksuoti nebe raidėmis u ir v. kad jo šonai sutampa su svarbiausiosiomis plokštumomis. 4. 5 .19) formules. Svarbiausiosios deformacijos Deformuojamame kūne. tai taip orientuoto briaunainio šonai nepašlyja.). Jeigu išpjautasis briaunainis orientuotas taip.deformacijos trijų svarbiausiųjų įtempimų kryptimis. Deformacijų būvis. jos yra σ1 ir σ2 (tuo atveju σ3=0). jos ir nustato abiejų svarbiausiųjų įtempimų kryptis. Formule (4. ir tgβ=±1 tada kampas β0=±π/4=±45°.6 poskyryje. tarp linijų. pakanka žinoti linijines deformacijas εx.17) formule svarbiausiuosius įtempimus. σ3=-τ.pagal taisyklę (4.17) ir (4. turime σ1>0 ir σ3<0 (šiuo atveju σ2=0).įtempimo σu kryptį. bet taip. Deformacijų įvairiomis kryptimis ir įvairiose plokštumose. tačiau pravartu ir tokių paprastų uždavinių sprendimo įgūdžius palavinti. einančiose per apkrauto kūno tašką. vadinamas grynosios šlyties įtempimų būviu: dviejose statmenose plokštumose veikia tiktai tangentiniai įtempimai.3. kaip buvo sutarta . o tangentinių įtempimų nėra. jos išreiškia σ2 ir σ3 (čia σ1=0). γyz. t. Šiuo atveju deformacijų būvį nusako tik trys deformacijų reikšmės . Konstrukcijų elementuose dažnai sutinkamas vienas ypatingas dviašio įtempimų būvio atvejis. 4. taigi ir apkrovų veikiamame konstrukcijos elemente. Kadangi kampinę (šlyties) deformaciją sukelia būtent tangentiniai įtempimai. Kitaip orientuoto briaunainio ir deformacijos kitokios. 4. Jeigu iš deformuojamo kūno ties nagrinėjamuoju tašku išpjauname trimis poromis plokštumų stačiakampį briaunainį. tai po deformavimo dažniausiai ne tik pakinta jo briaunų ilgiai. visuma vadinama deformacijų būviu ties tašku. Tai jau buvo nagrinėta 1. γzx.4 pav.

24) (nepamirškite. Tarp deformacijų bet kaip orientuotomis statmenomis x. ir svarbiausiąsias deformacijas ε u . γzx) ir svarbiausiųjų deformacijų egzistuoja priklausomybės. kad kampas β matuojamas nuo x ašies). . γyz.26) formule tų deformacijų krypties kampą: tg 2 β 0 = 2ε t − (ε x + ε y ) εx − εy (4. Keičiama tokiu būdu: σx→εx. γxy. Deformacijos tokiomis trimis statmenomis kryptimis. γmax=ε1-ε3. εy ir εz.) ir parodo linijines deformacijas trimis kryptimis: εx. εy. σ2→ε2. Iš analogijos gauname: ε x = ε u cos 2 β + ε v sin 2 β . εx+εy=εu+εv.22) (4. bet dar paprasčiau yra remtis analogija tarp įtempimų būvio priklausomybių ir deformacijų būvio priklausomybių. Svarbiausiąsias deformacijas įprasta žymėti simboliais ε1. (4. Turėdami šių deformacijų reikšmes.v = εx + εy 2 ± (ε x − ε t )2 + (ε y − ε t )2 2 . z kryptimis (εx. (4.25).23) (4. Eksperimentatorius randa tokią išeitį: ties rūpimu tašku jis matuoja linijines deformacijas trimis kryptimis. σy→εy.27) ( ) o po to formule (4. Ši analogija nesunkiai įrodoma. (4. σ1→ε1. Būtent iš 4.5 pav. Tampriame izotropiniame kūne svarbiausiųjų deformacijų ir svarbiausiųjų įtempimų kryptys visada sutampa. ε3. 1 ε u .28) bei (4. galime išreikšti ir šlyties kampą: γ xy = 2ε t − ε x − ε y . Išmatuoti kampines deformacijas (labai mažą šlyties kampą γ) būtų pernelyg keblu. εx − εy ε y = ε u sin 2 β + ε v cos 2 β .21) (4.20) γ xy = (ε u − ε v )sin 2 β . sudarančia 45° kampą su pirmosiomis dviem.v =  ε x + ε y ±  2 2γ xy tg 2 β 0 = .6 pav.25) (4. tam naudojami specialūs tenzometriniai davikliai (apie juos kalbėsime vėliau). Net ir įtempimai elemente nustatomi pagal išmatuotų linijinių deformacijų reikšmes.26) Tiriant konstrukcijos elemento būvį paprastai matuojamos linijinės deformacijos. kurias galima nustatyti tų deformacijų geometriniu nagrinėjimu. vadinamos svarbiausiosiomis deformacijomis ties tašku. galime gauti deformacijų priklausomybes. εz. σu→εu. y. (4.2 poskyrio formulių. τxy→γxy/2.   2 (4.4. Tokiu būdu trys davikliai sudaro vadinamąją „vištos pėdą" (4. pakeitę jose atitinkamus įtempimų simbolius deformacijų simboliais. σv→εv. Svarbiausiosios deformacijos ypač svarbios tuo.29) 6 . Tačiau net ir dviašiam deformacijų būviui nustatyti reikia mažų mažiausia trijų parametrų. Dažniausiai tenzometriniai davikliai klijuojami dviem statmenomis kryptimis ir viena įstriža kryptimi. σ3→ε3. tarp kurių status kampas deformavimo metu nepakinta. ε2. (ε x 2 − ε y ) + γ xy  . kad jos (kaip ir svarbiausieji įtempimai) yra ekstrėminės (maksimalios arba minimalios).

Kai įtempimų būvis sudėtingesnis . dažniausiai kinta ir jo tūris (išskyrus kūnus. tampa dx(1+εx).toks paprastas dėsnis nebetinka.4. Pakitęs briaunainio tūris dV1= dx⋅dy⋅dz⋅(1+εx)⋅(1+εy)⋅(1+εz). ∆dV=dV1-dV0. ε z = (σ z − υ (σ x + σ y ))/ E . z ir kurių ilgiai yra dx. o dviem ar net trimis kryptimis.32) Tūrinė deformacija triašio įtempimų būvio atveju gali būti išreikšta linijinėmis deformacijomis: εv=εx+εy+εz. nes normaliniai įtempimai veikia nebe viena. Tūrine deformacija vadinamas deformuojamo kūno be galo mažo elemento tūrio pokyčio santykis su pradiniu tūriu. z. ε y = (σ y − υ (σ x + σ z ))/ E . Šio briaunainio pradinis tūris dV0=dx⋅dy⋅dz. dz. . (4. Tuo tarpu šlyties deformacija tūriui praktinės (takos neturi. jeigu medžiaga tampri ir paklūsta proporcingumo dėsniui). susiejus šias priklausomybes su svarbiausiaisiais įtempimais ir svarbiausiosiomis deformacijomis.šio santykio riba ∆dV = εv . ε 2 = (σ 2 − υ (σ 1 + σ 3 )) / E . naudojomės paprastu įtempimų ir deformacijų proporcingumo dėsniu . dy(1+εy) ir dz(1+εz). dy. nagrinėjant mažą stačiakampį briaunainį. kurio kraštinės yra lygiagretės koordinačių ašims x. bet lengva jas taikyti ir paprastesniems įtempimų būvio atvejams (tuomet vienas iš σ=0).6 pav.33) arba normaliniais įtempimais: εv = 1 − 2υ (σ x + σ y + σ z ) = 1 −E2υ (σ 1 + σ 2 + σ 3 ) . Tūrinė deformacija Kai kinta deformuojamo kūno matmenys. Bendrasis Huko dėsnis Kai 2 skyriuje nagrinėjome tempiamą ar gniuždomą strypą (vienašio įtempimų būvio atvejį). dV → 0 dV lim (4. padarytus iš idealios absoliučiai nesuspaudžia-mos medžiagos). tiksliau . (4.4.dviašis ar triašis. Po deformavimo kraštinių ilgiai pakinta.5. y.34) Ties rūpimu deformuojamo kūno tašku nagrinėsime be galo mažą stačiakampį briaunainį. ε 3 = (σ 3 − υ (σ 1 + σ 2 )) / E. Šiuo atveju proporcingumas išlieka ne tarp paskirų įtempimų ir deformacijų. bet tarp įtempimų būvio ir deformacijų būvio (žinoma. 7 . 4. 4. E (4.30) arba. kad jo briaunos yra lygiagretės koordinačių ašims x.31) Šios priklausomybės parašytos triašiam įtempimų būviui. (4.Huko dėsniu: σ=Eε. Tokį proporcingumą išreiškia trys priklausomybės. Bendrasis Huko dėsnis praverčia sprendžiant daugelį inžinerinių uždavinių. ε1 = (σ 1 − υ (σ 2 + σ 3 )) / E . y. išpjautą iš deformuojamo kūno ties rūpimu tašku taip. pavadintos bendruoju Huko dėsniu: ε x = (σ x − υ (σ y + σ z ))/ E . Bendrasis Huko dėsnis įrodomas.

kur bet kokio didumo įtempimams σ veikiant tūris nekinta. optinis poliarizacinis metodas). tai ir skaitiklis turi būti neneigiamas. labai didelės varžos vielelė.6. pasinaudoję Huko dėsniu. galima stebėti net ir labai mažą to paviršiaus atkarpos ilgio pokytį. Pagaliau ir lygus šiai reikšmei jis būtų tik tokioje medžiagoje. deja. εv = Kai į visas puses tempiama. šlyties modulio G ir skersinės deformacijos koeficiento (Puasono koeficiento) ν: G= E 2(1 + ν ) (4. Tuo būdu.35) išraiškoje koeficientas prie σ yra neneigiamas. tai G=210/(2(l-0. yra apytikslės. kai (4. taigi ir vidutines deformacijas (nes ε=∆a/a). aptartą anksčiau.7 pav. jeigu E=210 GPa. įvairių atstumų pokyčius. o kaip ta jėga pasiskirsto viename ar kitame elemento pjūvyje. tokio turi būti ir εv.30))=81 GPa. 4. kai σx=σy=σz=σ.5. rūpi įsitikinti jų patikimumu.Šias tris išraiškas įstatę į (4. sulankstyta keliais vingiais ir įklijuota popieriaus juostelėje (4. tai net ir tinkamų formulių įtempimams ar deformacijoms skaičiuoti neturime.36) Kai žinome kuriuos nors du rodiklius iš trijų. Daviklis yra plona. Išraiškos tinka ir tam atvejui. Tokių tenzometrų aprašymai yra vadovėliuose.30. nes veidrodinis ar kitoks mechanizmas to pokyčio vaizdą padidina šimtus kartų.tai prietaisas matuoti mažoms deformacijoms (tiksliau . deformuojamo elemento taškų poslinkius. kai koordinačių ašys sutampa su svarbiausiųjų įtempimų σ1. Tai įmanoma. σ3 bei svarbiausiųjų deformacijų εx. • optinis poliarizacinis metodas. εv=0 (tai .34) išraišką. gauname (4. apie ką kalbėjome anksčiau . o kai iš visų pusių gniuždoma. Visa tai verčia ieškoti būdų nustatyti įtempimams ar deformacijoms ne teoriškai. Paties įtempimo išmatuoti negalime (galime dinamometru išmatuoti tik jėgą. Daviklį priklijuojame išilgai tos atkarpos. kad tiriamojo elemento įtempimai proporcingi deformacijoms.30) ir sutraukę panašiuosius narius. galime nustatyti tokią priklausomybę tarp medžiagos rodiklių .tamprumo modulio E. t. 8 . σ>0. E (4. Taigi. Tiriamo ar projektuojamo konstrukcijos elemento tikrasis vaizdas dažnai būna daug sudėtingesnis negu to elemento skaičiuojamoji schema. dažniausiai nežinome .mažiems atstumų pokyčiams).y. εv≥0.ideali visiškai nesuspaudžiama medžiaga). įrodėme tai.5.36) įrodoma nagrinėjant grynosios šlyties būvį. εy ir εz kryptimis. εv≤0.32) ir atlikę matematinius veiksmus gauname (4.kad tamprios izotropinės medžiagos Puasono koeficientas negali būti didesnis kaip 0. ν≤0. ne skaičiavimu. remiamasi hipotezėmis. Ilgą laiką labai populiarūs buvo mechaniniai tenzometrai. Pastaruoju metu mechaniniai tenzometrai beveik nebenaudojami. Jeigu žinome. tūris negali padidėti. lengvai galime išmatuoti apkraunamo. Tenzometras . trečiąjį galime nustatyti iš šios priklausomybės. 4. Priklausomybė tarp tampriosios medžiagos deformatyvumo rodiklių Nagrinėdami deformuojamo vienalyčio ir izotropinio tampraus kūno įtempimų ir deformacijų būvius.35) 3(1 − 2υ ) ≥0 E Kadangi E≥0. Eksperimentinis įtempimų ir deformacijų tyrimas Formulės. σ<0. 1-2ν≥0. Daviklio bazė (ilgis) s būna nuo kelių iki keliasdešimt milimetrų. kuriomis skaičiuojame Įtempimų ar deformacijų reikšmes. v=0. galime apskaičiuoti ir juos. kokio ženklo yra σ. Ant tiriamo elemento paviršiaus rūpimoje vietoje klijuojame varžinį tenzometrinį daviklį. Pasitelkę tikslius prietaisus. Pavyzdžiui. tūris negali sumažėti. Įrašę į šią išraišką deformacijų reikšmes pagal (4. daugiau ar mažiau pagrįstas prielaidas darome). Priklausomybė (4. O kai konstrukcijos forma ir apkrova sudėtinga. Prispaudus tokio tenzometro daviklius prie deformuojamo elemento paviršiaus. bet eksperimentu. Dažniausiai naudojami šie deformacijų ar įtempimų eksperimentinio tyrimo būdai: • tenzometrija (mechaninė arba elektrinė). 3(1 − 2υ ) σ.33) išraišką.7. Tačiau yra būdų ir pačių įtempimų pasiskirstymo dėsniams nustatyti (pavyzdžiui. Jas išvedant daroma kai kurių prielaidų. Kai normaliniai įtempimai visomis trimis kryptimis vienodi. juos pakeitė patogesni elektriniai (varžiniai) tenzometrai. Mums rūpi kaip nors patikrinti savo naudojamas formules.). σ2.tik spėliojame.

kinta jo vielelės ilgis ir skerspjūvio plotas. Kai reikia ištirti sudėtingesnį deformacijų būvį. 4. 9 .). pavyzdžiui. Detaliau elektrinio tenzometro naudojimas aprašytas vadovėliuose. Paprastai daviklis prie matavimo prietaiso (galvanometro) prijungiamas pagal tiltelio schemą (4. želatinas ir kt. susiskaido į dvi plokštumas. praėję pro tokią medžiagą. iš gautų eksperimentinių duomenų galima formulėmis (4. elektriniais varžiniais davikliais). Jeigu daviklis ilgėja. Poliarizuotos šviesos spinduliai. Galvanometro rodomas srovės stiprumas yra proporcingas daviklio varžos pokyčiui. pavyzdžiui. kartu su juo deformuojasi (ilgėja ar trumpėja) ir daviklis. galvanometras G rodo nulį. Tad belieka žinoti šio proporcingumo koeficientą ir tą varžos pokyti išmatuoti jautriu prietaisu. ir skersinė (plonėjimas). kad kai kurios skaidrios medžiagos (organinis stiklas. ir elektros srovė tilteliu ima tekėti. prie konstrukcijos elemento paviršiaus priklijuojama daugiau daviklių . varžų santykis pakinta. Deformavus tiriamą elementą ir drauge su juo daviklio vielelę. kuri atsveria daviklio varžą R1. iš kurių tankio ir konfigūracijos galima spręsti apie įtempimų pasiskirstymą bei didumą (nors ir apytiksliai). ir ekrane sudaro šviesias ir tamsias juostas. taigi ir tiriamai deformacijai. pavojingąsias jų koncentracijos vietas (o po to tas vietas galima tirti jau ir kitaip. Optinis poliarizacinis metodas pagrįstas tuo.27)-(4. kai konstrukcijos elemento forma arba apkrova sudėtinga. Varžą didina ir išilginė vielelės deformacija (ilgėjimas). Kad tiltelį būtų galima subalansuoti. Kai elementas (ir jo paviršius) deformuojasi. 4. tiltelį subalansuojame taip. jo varža didėja. tenka iš skaidriųjų optiškai aktyvių medžiagų padaryti konstrukcijos elemento modelius ir bandyti juos. Kaitaliodami reostatu varžų R3 ir R4 santykį. celiulioidas. o ne patį elementą. Vielelės varža yra proporcinga jos ilgiui ir atvirkščiai proporcinga skerspjūvio plotui. Vielelės varžos pokytis yra proporcingas deformacijai. Metodas taikomas visų pirma tais atvejais. Suprantama. panaudojamos dar kelios varžos: R2. nes jis labai vaizdžiai atskleidžia visą įtempimų pasiskirstymą. taikant šį metodą. ir maždaug vienodos reguliuojamos varžos R3 ir R4. kaip 4. Plačiau metodas aprašytas knygose. kad srovė iš šaltinio nebeteka per tiltelį. tampa optiškai anizotropinėmis.) deformuojamos keičia savybes.7 pav.29) apskaičiuoti reikalingus deformacijų būvio parametrus.8 pav.lygiagrečių vienai ašiai arba ir skirtingų krypčių.kurios deformaciją norime nustatyti. kurios sutampa su svarbiausiųjų įtempimų plokštumomis.6 paveikslėlyje.8 pav.

u. Konstrukcijos elementą. nes: ♦ medžiagos savybių rodikliai būna žinomi tik apytiksliai. apkrova. o pasipriešinimas ardymui dažniausiai išreiškiamas dviem mechaniniais medžiagos rodikliais . Apie stabilumą kiek plačiau pakalbėsime kitose paskaitose. Šių dviejų funkcijų analitinė išraiška ir yra bet kurio konstrukcijų skaičiavimo metodo pagrindas.tobulėjant konstrukcinių medžiagų gamybai ir konstrukcijų skaičiavimo metodikai . τ. ν…).) arba per daug deformuotis (ištįsti.). σy.šios priežastys silpnėja ir koeficientai švelninami (siekiant sutaupyti medžiagos ir lėšų).1. kad visų centriškai tempiamų ar gniuždomų strypų įtempimų būvis būtent vienašis.į mokyklos. nes konstrukciją gaminant ir eksploatuojant apkrova gali kisti kitaip negu buvo numatyta. Todėl bendra konstrukcijos elemento tinkamumo eksploatuoti sąlygos išraiška yra tokia: Φ≡Φ(σ. σy). bet išnykti jie niekada neišnyks (atsarga gėdos nedaro!). …)=σ. kai poveikis į konstrukciją gali būti nusakytas vieninteliu parametru normaliniu įtempimu σ (tiksliau . sulūžti ir pan. kuriais remiasi skaičiavimo metodika. paprasčiausia stiprumo sąlyga (skirta vienašiam įtempimų būviui) yra tokia: σ≤ f(σu. pakankamai standus ir pakankamai stabilus. Pasipriešinimą apibrėžti galime mechaninių medžiagos savybių rodikliais: f≡f(σu.vienu iš svarbiausiųjų įtempimų. be to. . padarius nemaža prielaidų. Tačiau strypas. taigi Φ≡Φ(σ. v. Ilgainiui . mažų mažiausia. sulinkti. σy). įrašomi į kairiąją stiprumo sąlygos (5. (5. ε. realios medžiagos nėra idealiai vienalytės. aplinkos poveikio funkcija Φ turi neviršyti pasipriešinimo funkcijos f: Φ<f. pagamintas iš pakankamai stiprios ir standžios medžiagos. ♦ tik apytiksliai žinoma ir apkrova (pagal kurią skaičiuojami įtempimai). E. w…)<f≡f(σu.1) Konkreti funkcijų Φ ir f išraiška priklauso nuo kriterijų. v. kuriai griūvant žūtų vaikai) ir kiek ilgai numatoma ją eksploatuoti. ♦ stiprumo sąlygos dešiniosios pusės išraiška. kurią atitinka įtempimai. ε. Kad jis nesuirtų. ♦ konstrukcijos skaičiuojamoji schema nėra tikslus realios konstrukcijos vaizdas. G. gaminant konstrukciją.stiprumo riba σu bei takumo įtempimu f≡f(σu. σy. susisukti ir pan. jis konstrukcijos stiprumą garantuoja su tam tikra tikimybe. kiek konstrukcija svarbi (vienoks požiūris į malkų pašiūrės konstrukciją. kai yra pakankamai stiprus. Visos šios priežastys skatina stiprumo skaičiavimą grįsti matematinės statistikos bei tikimybių teorijos teiginiais ir. σ1 arba σ3): Φ(σ. nes skaičiavimo rezultatas turi būti patikimas. G. u. kitoks . į skaičiavimo metodiką vienaip ar kitaip įvesti patikimumo (arba atsargos) koeficientus. ir pasipriešinimo funkciją galima įvairiais dydžiais. o stiprumo ir standumo klausimus jau nagrinėjome tempimo ir gniuždymo temoje. Mechaninį aplinkos veikimą išreiškiame jėgomis. strypą aplinka veikia visokeriopai. deformacijos. poslinkiai. (5. τ.2) pusę. Koks skaičiavimo metodas bebūtų. E.leistinųjų įtempimų metodas ir ribinių būvių metodas. naudojamo konkretaus strypo rodikliai gali būti kitokie.tolerancijos yra visada leidžiamos). jose gali būti silpnesnių vietų. Ir pradėsime nuo paprasčiausio atvejo nuo vienašio įtempimų būvio.5. γ. O išreikšti ir poveikio. Taigi. KONSTRUKCIJŲ ELEMENTŲ SKAIČIAVIMO METODAI 5. Būtent dėl šio veikimo (neatlaikęs apkrovos) strypas gali suirti (nutrukti. Bendrieji skaičiavimo principai Bet kuri konstrukcija.jos gautos. bet kuris jos elementas tinkamas naudoti tik tada.2) Prisiminkite. Konstrukcijų skaičiavimo metodai vienas nuo kito skiriasi visų pirma dviem dalykais: ♦ apkrovimo stadija. būna daugiau ar mažiau nukrypstama nuo projekte nurodytų matmenų (nedidelės matmenų nuokrypos . Jokiu stiprumo skaičiavimu negalima gauti absoliučiai tikslių rezultatų. Aplinkos poveikio didumą geriausiai nusako tokie dydžiai kaip įtempimai. Plačiausiai naudojami yra du metodai . τ. ν…). skaičiuojant bet kurią konstrukciją. w…). ♦ naudojamos skaičiavimui formulės yra apytikslės . Atsarga būtina. γ. kad per daug nepakeistų formos. priešinasi mechaniniam aplinkos veikimui. negu buvo nustatyti gamykloje visai strypų partijai. Siekiamas patikimumo (atsargos) laipsnis priklauso ir nuo to. Toliau šiame skyriuje nagrinėsime tiktai stiprumo sąlygas.

šie įtempimai atspindi tą aiškiai suvokiamą konstrukcijos būvį. bet vadinamieji projektiniai įtempimai . pagal tą apkrovą. kurie gali būti konstrukcijoje. (5. kurio jokiu būdu negalima leisti. t. jeigu lynas skirtas kelti liftui su 6 žmonėmis.3) Kadangi σu>σy. o įsisprausti į jį gali pusantro karto daugiau žmonių negu skirta. t.tokie. kurie susiję su konstrukcijos irimo. negalvojant apie tai. resistance . atsivėrę plyšiai ir kt.).y. o vadinamas projektiniu stipriu ir žymimas raide R (angl. allomable . 5. Eksploataciniai ribiniai būviai . Paprasčiausias ribinių būvių metodo stiprumo sąlygos pavidalas būtų toks: σ≤R. į stiprumo sąlygą įvedami ne tie įtempimai. tiek ir apkrovos (atsižvelgiama ir į minėtąją galimą lifto lyno perkrovą). jeigu lifto svoris gali būti iki 10% didesnis. padauginus nominalinę apkrovos reikšmę iš apkrovos patikimumo koeficiento.2. Projektinė apkrovos reikšmė gaunama. kai kur simboliu σallow (angl. Leistinųjų įtempimų metodas Skaičiuojant pagal šį metodą.5. O taikant stiprumo sąlygą konkrečioms konstrukcijoms.tiek medžiagos rodiklių. vibracijos ir pan.1. pagal stiprumo ribą σu arba takumo įtempimą σy. kai konstrukcijos nebegalima eksploatuoti.5. pasiekusioje ribinį būvį. medžiagoms σy ny σu nu . tai lifto svorio apkrovos F1 patikimumo koeficientas būtų n1=1.pasipriešinimas) arba (kai kuriose Europos normose) raide f. Atsargos koeficientų didumas labai priklauso ir nuo medžiagos vienalytiškumo. kad čia įtempimas σ apskaičiuotas pagal nepalankiausią apkrovą).y. Padalijus gautas dydis yra vadinamas leistinuoju įtempimu ir žymimas simboliu σadm (angl. (5. Pavyzdžiui. Taigi paprasčiausias leistinųjų įtempimų metodo stiprumo sąlygos pavidalas yra toks: σ≤σadm=σ0/n0. s. Pavyzdžiui. Ribiniai būviai paprastai grupuojami pagal jų pavojingumą.). t. kuriai konstrukcija skirta. bet ir visoms kitoms įmanomoms (net ir atsitiktinėms) apkrovoms. tuo tarpu plieno ny<1.5. Kritiniais laikomi tie būviai. Ribinių būvių metodas Skaičiuojant konstrukcijas pagal šį metodą. projektinis stipris dažniausiai yra didesnis negu tos pačios medžiagos leistinasis įtempimas (R>σadm). reikšmingumą. kad ribiniai būviai konstrukcijai yra neleistini jokiu atveju.tie. tokį būvį. nebeatitinka vienokių ar kitokių eksploatavimo kriterijų (per dideli poslinkiai. . Europos normos (Eurocode) suskirsto ribinius būvius į kritinius (ultimate limit states) ir eksploatacinius (serviceability l.y. tai įtempimai jame ir skaičiuojami pagal numatytą lifto svorį ir 6 žmonių svorį.5) (Nepamirškite. Tuo tarpu dešinioji stiprumo sąlygos pusė nustatoma.leistinas) ar ankstesnėje literatūroje simboliu [σ]: plastinėms medžiagoms trapiosioms ir kt. atsižvelgus į visus galimus netikslumus ir nukrypimus . darbo sąlygų koeficientai. tai ir nu>ny. Konstrukcinės medžiagos stiprumo rodiklis nustatomas. Kadangi į šį rodiklį telpa ne visa atsarga (dalis jos išreikšta apkrovos ir kitais patikimumo koeficientais). Todėl įtempimai skaičiuojami pagal projektines įrąžas. atsižvelgiant į diferencijuotą apkrovos patikimumą. Taigi šiuo metodu atsarga dėl galimos perkrovos įskaitoma įtempimų reikšme (ir diferencijuojama pagal apkrovos rūšis). veikiant ne tik nominalinėms. tiek skaičiavimo formulių. lauko akmens nu≈10. kad įtempimas σ čia apskaičiuotas pagal nominalines (o ne projektines) apkrovas. Projektinės įrąžos apskaičiuojamos pagal projektines apkrovas. griuvimo grėsme bei pavojumi žmogaus gyvybei.3. admissible . kuriuos pasiekusi konstrukcija. Į daugelį kitų atsargos priežasčių atsižvelgiama kitų veiksnių patikimumo koeficientais. kaip ir leistinųjų įtempimų metodu. betono nu≈3. pavyzdžiui. bet yra ir kitokių konstrukcijos tinkamumo ribų: per didelės deformacijos ar poslinkiai.leistinas). Tuomet projektinė lifto lyno įrąža N=n1F1+n2F2. šie ribiniai būviai paprastai nėra labai pavojingi. (5. o keliamų žmonių svorio jėgos F2 patikimumo koeficientas n2=1. įtempimai kairiojoje stiprumo sąlygos pusėje nustatomi pagal nominalinę apkrovą. Aišku. į ją įtraukiami papildomi patikimumo. kad liftas gali būti pagamintas kiek sunkesnis ir kad kai kada į jį gali įsisprausti daugiau žmonių. Dar kartą išvardysime. kurie atsiranda nuo nominalinių apkrovų. iš kurio dalijamas atitinkamas nominalinis medžiagos stiprumo rodiklis σ0 (stiprumo riba σu arba plastinių medžiagų takumo įtempimas σy). Vienas iš ribinių būvių yra konstrukcijos ar jos kurio nors elemento suirimas. kuo ribinių būvių metodas skiriasi nuo leistinųjų įtempimų metodo: ♦ įtempimų reikšmė nustatoma. Visa tai apimama patikimumo (atsargos) koeficientu n0.4) Ir nepamirškite. Pavyzdžiui.

jog visų pirma įtempimų būvis ties kuriuo nors konstrukcijos tašku lemia suirimo pavojų. Kai strypo įtempimų būvis vienasis.Rs (angl. Universalios.tempimu ar gniuždymu . 5. Šiame paskaitų kurse visais atvejais tariame. Kai įtempimų būvis vienašis. kuris nepriklauso nuo apkrovos patikimumo. trijų svarbiausiųjų įtempimų kombinacijų gali būti labai įvairių. lyginti ne įtempimą su medžiagos stipriu.4. ribinių būvių metodo fiksuojama atsarga yra prasmingesnė už leistinųjų įtempimų metodo (aiškiai suformuluotas pavojus . Beje. . triašį) įtempimų būvį. kai strypas suyra (Φ0≡Φu) arba kai ima reikštis plastiškumas (Φ0≡Φy).konstrukcijos poveikio funkcija priklauso jau ne nuo vienintelio parametro. Irimo ir plastiškumo hipotezės Stiprumo sąlygos su tam tikra atsarga ir tikimybe užtikrina. shear . galime eliminuoti sunkiai nustatomą dydį Φ0*. kaip ties nominalinės apkrovos lygiu. ♦ kai konstrukcija yra statiškai neišsprendžiama. pressure .pagal vienašį. šlyties.koks įtempimų būvis bebūtų. Tačiau dabar. Konstrukciją nuo suirimo saugančioje stiprumo sąlygoje (5. įrąžų ar įtempimų nebereikia dauginti iš patikimumo koeficientų).be žvaigždutės. Belieka rasti tokią funkciją Φ. kurio siekiama išvengti). įtempimų augimas nebėra proporcingas apkrovos didėjimui. tension . (5.ir nustatyti bet kurio parametro bei bet kokios parametrų funkcijos Φ(σ. veikiama apkrovos. Stiprumo sąlygą formuojame. τ. stiprumo sąlyga paprasta. Galime tik su vienokia ar kitokia tikimybe spėti. kuriai galiotų pateiktoji formuluotė. gniuždomasis . nurodysime ir jų galiojimo ribas. funkcijos .6) Iš stiprumo sąlygos sudėtingam (dviašiam. Maksimalių normalinių įtempimų hipotezė (irimo kriterijus .6) lygybe. panaudoję plastinės medžiagos takumo įtempimą σy. nesuirs ir kad joje neatsiras nepageidaujamų didelių plastinių deformacijų. kol mokomės stiprumo skaičiavimo pagrindų. visoms medžiagoms tinkančios funkcijos nėra. Kitokios išraiškos dažnai palengvina konkrečių konstrukcijų skaičiavimą. glemžiamasis . compression .Rp (angl.tempimas).gniuždymas). kad nagrinėjamos apkrovos yra projektinės . jis žymi stiprį tempimo atveju (kuris dažnai prilygsta stipriui gniuždymo atveju). reikia įsidėmėti. jį nesunku išbandyti . kad tuo atveju. net ir su tobula laboratorine įranga neįmanoma jų visų ištirti.slėgimas) arba Rb (angl.Rc (angl. remdamiesi kokia nors irimo ar plastiškumo hipoteze. Pasiūlytų kriterijų yra keletas.kriterijaus Φ reikšmė tai medžiagai yra visada ta pati . …) reikšmę Φ0 tuo momentu. triašiam) būviui: Φ*<Φ0*. pasinaudoję (5. σ3. žymėsime žvaigždute. išreikštomis įtempimais. įvairių faktorių patikimumo nustatymą. tai šią žodinę hipotezės formuluotę galėsime išreikšti ir taip: Φ0*=Φ0.dviašis ar triašis. atitinkančius sudėtingą (dviašį. bearing . naudosimės sąlygomis. . kas yra irimo ar plastiškumo kriterijus.šlytis). ε.2) naudojame medžiagos stiprumo ribą σu. kol turime įsidėmėti. ir stiprumo sąlyga tampa tokia: Φ*<Φ0.σmax): Φ=σmax. o vienašio būvio reikšmes atitinkančius simbolius . Ribinių būvių metodo stiprumo sąlygas jau naudojome (2 skyriuje) ir naudosime toliau.7) Joje kairioji pusė nustatoma pagal sudėtingąjį (dviašį. (5. Nesirūpiname ir projektinio stiprio nustatymu: dažnai žinynai ar specifikaciniai dokumentai nurodo būtent šį medžiagos savybių rodiklį. atitinkančios konstrukcijos ribinį būvį (t. bet ir σ2. jo nebereikia skaičiuoti pagal kitus medžiagos rodiklius. o dešinioji . todėl ir atsarga ties ribiniu būviu dažniausiai nėra tokia pat. kas lemia medžiagos suirimą arba plastiškumą.5) .y. Veikia ne tik σ1.ribinis būvis. triašį) įtempimų būvį.atitinkančios nepalankiausią jų derinį.atraminis). kerpamasis . Nustatyti tokią reikšmę sudėtingo (dviašio.pavyzdžiui.♦ konstrukcijos medžiagos pasipriešinimas nusakomas projektiniu stipriu. o juo labiau kai joje ima reikštis plastinės deformacijos. Todėl formuluojame tokią bendrą hipotezę: kai medžiaga suyra (ar tampa plastiška). o plastiškumo išvengiame. O indeksuotieji projektinio stiprio simboliai yra tokie: tempiamasis . bet projektinę įrąžą su skerspjūvio pasipriešinimo rodikliu (taip daroma ir Europos normose). kad medžiaga.Rt (angl. Stiprumo sąlygą galima išreikšti ir kitaip negu (5. Juos peržvelgdami. Jeigu simbolius. Tačiau kai įtempimų būvis sudėtingesnis . kai projektinio stiprio simbolis R parašytas be indekso. triašio) įtempimų būvio atveju (Φ0*) būtų keblu.

(5. ir tik trapių medžiagų gaminiams (plytai. Ši energija sudėtingo įtempimų būvio atveju išreiškiama taip: Φ * = ud = Φ* = Kai vienašio įtempimo būvio atveju prasideda plastinės deformacijos.12) Energetinė hipotezė gerai tinka plastinėms medžiagoms ir yra labai plačiai naudojama.31) išraišką. tada σ1=σy. taigi Φ0=σu.) medžiagų tempimui.8) Maksimalių normalinių įtempimų kriterijus neapima kitų krypčių svarbiausiųjų įtempimų (σ2. kai σ1 pasiekia stiprumo ribą σu. todėl Φ0=σu/E. todėl hipotezė gali būti taikoma tik labai trapių (stiklo ir pan. todėl 1 +ν (σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 3 − σ 1 )2 .ta santykinės potencinės energijos dalis. Jos pagrindu sudaryta stiprumo sąlyga yra tokia: σ1-kσ3≤Rt. (5. jos reikšmė tik istorinė. Vienašio įtempimų būvio atveju medžiaga suyra.7) stiprumo sąlygos išraiška tokia: (σ1-ν(σ2+σ3))/E<σu/E. pakeitę stiprumo ribą projektiniu stipriu: σ1≤R. būna σ1=σu. Kai tempiamas strypas suyra. todėl Φ0=σy/2 ir pagal (5. σ2=σ3=0. (4.7) stiprumo sąlyga arba (σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 3 − σ 1 )2 < 2σ y2 . Maksimalių linijinių deformacijų hipotezė (irimo kriterijus . vadinamoji distorsijos energija ud): Φ=ud. kurios nevienodai priešinasi tempimui ir gniuždymui (Rt≠Rc).Bet kuriuo (sudėtingu) atveju σmax=σ1 (didžiausias iš trijų svarbiausiųjų įtempimų) ir Φ*=σ1. kai kairioji (5. ir pagal (5. Moro hipotezė taikoma tokioms medžiagoms. (5.7) formuluojame taip: σ1<σu. ir gniuždymui. arba (σ1-ν(σ2+σ3))<σu. panaudojus bendrąjį Huko dėsnį. Kai tempiamame strype ima reikštis plastinės deformacijos.εmax): Φ=εmax. σ3=0.9) Ši hipotezė galioja tik tada.11) 1 +ν 2 1 +ν 2 2 σ y +σ y = ⋅ 2σ y . nors jie turi nemažą įtaką stiprumui. Tačiau praktiškai šios hipotezės niekas nebenaudoja.7) stiprumo sąlyga (σ1-σ3)/2<σy/2. todėl stiprumo sąlygą pagal (5.9) nelygybės pusė yra teigiama. arba σ1-σ3≤R. Maksimalių tangentinių įtempimų hipotezė (plastiškumo kriterijus . įvedę atsargos koeficientus. 6E 6E ( ) ir pagal (5. Φ*=ε1=(σ1-ν(σ2+σ3))/E. Energetinė hipotezė (plastiškumo kriterijus .τmax): Φ=τmax. 1 (σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 3 − σ 1 )2 ≤ R .13) .16): Φ*=(σ1-σ3)/2. (5.10) Nors šis kriterijus neapima kartais reikšmingo viduriniojo svarbiausiojo įtempimo σ2. tada σ1=σy. σ3). kurios vienodai priešinasi ir tempimui. σ2=σ3=0. arba. arba σ1-ν(σ2+σ3)≤R. Ši reikšmė sudėtingam įtempimų būviui yra nustatyta formule (4. bet gana gerai tinka plastinėms medžiagoms. akmeniui). 2 (5. kuri susikaupė dėl formos pokyčių. 6E ( ) (5.

σ3). tiek ir plastiškumo kriterijus. dažnai siejama net su GALILĖJAUS (Galileo Galilei. MAKSVELAS (James Clerk Maxwell. kad pagal įvairias hipotezes nustatomi ribiniai įtempimų būviai (pažymėti skirtingomis linijomis) ypač išsiskiria kvadrantuose su skirtingo ženklo įtempimais. naujų poveikio funkcijos Φ išraiškų. MORAS šią hipotezę pritaikė medžiagoms. BELTRAMIS (1835-1900). σ2=0. TREŠKA (Tresca). RULONAS (Charles Augustin Coulomb. siūlančios tiek medžiagų stiprumo. vėliau R. tik 1937 m. Ši hipotezė. kai kada vadinama Hubero-Mizeso-Henkio plastiškumo sąlyga. maksimalių normalinių įtempimų hipotezė. Iš diagramos matyti. šią hipotezę pagrindė H. vėliau. nėra tiek populiarios. naujas kriterijus gali būti sukurtas ir eksperimentiniu būdu . kad jeigu medžiaga vienodai priešinasi tempimui ir gniuždymui (jeigu σyt=σyc.čia k=σyt/σyc plastinėms medžiagoms ir k=σut/σuc trapioms (indeksas t žymi tempimu nustatytus mechaninius medžiagos rodiklius. nors tiksliau ją suformulavo škotas inžinierius V. MlZESAS (Richard von Mises.10). Tada 1904 m. ir vokietis R. Visą potencinę energiją taikyti kaip plastiškumo kriterijų pabandė 1885 m. MARIOTAS (Edme Mariotte. 5. Įrašę šias reikšmes į kelių hipotezių pagrindu sukurtas stiprumo sąlygas.gniuždymu). SEN-VENANAS (Barrė de Saint-Venant. galime pamatyti iš grynosios šlyties pavyzdžio.). lenkas M.12) Funkcijos reikšmė τ (1+ν)τ 2τ 3τ Čia buvo išdėstytos klasikinės medžiagų irimo ir plastiškumo hipotezės. Kai naujai medžiagai netinka nė viena žinomų hipotezių. deja. σut=σuc). šios diagramos koordinatės . tenka ieškoti naujų kriterijų. HUBERAS. Vokiečių mokslininkas O. Plastiškoms konstrukcinėms medžiagoms tinkančią maksimalių tangentinių įtempimų hipotezę sukūrė 1773 m.2 poskyris) σ1=-σ3=τ. Antai jų pirmoji. tačiau eksperimentai šio kriterijaus nepatvirtino. kurios skirtingai priešinasi tempimui ir gniuždymui. italas E. kad maksimalių normalinių įtempimų hipotezė tinka tik trapiai medžiagai (ketui). 1620-1684) ir B. 1831-1879). 1797-1886).) buvo iškėlęs anglas Dž. 1868 m. prancūzas Š. Būtent taip ir buvo išreikštos sąlygos pagal nagrinėtąsias hipotezes. ypač įvairius plastikus. Kitos hipotezės.1 pav. c . RANKINAS (William John Macąuorn Rankine.9) (5. o plastiškoms medžiagoms (plienui. Kiek skiriasi rezultatai. aliuminiui) ypač dera energetinė hipotezė. Grynosios šlyties atveju (4. σ2. 1564-1642) vardu. Stiprumo sąlygoms geriausiai tinka kriterijaus išreiškimas svarbiausiaisiais įtempimais: Φ≡Φ(σ1. Pažymėtieji įvairių medžiagų irimo ar plastiškumo pradžios taškai (gauti iš atliktų eksperimentų) rodo. tai k=1 ir (5.1 pav. lyginamą su tuo pačiu projektiniu stipriu R: Kriterijus σmax εmax τmax ud Formulė (5. Tačiau konstrukcijoms naudojant naujas medžiagas. gauname skirtingo didumo įtempimų funkcijos reikšmę. Mizesas bei H. variui.10) (5. jie visi nežinojo. Klasikinių hipotezių palyginimą dviašio įtempimų būvio atveju iliustruoja diagrama (5.13) sąlyga sutampa su maksimalių tangentinių įtempimų hipotezės sąlyga (5.parašius hipotetinę . kiek anksčiau aptartos. O nepriklausomai nuo jo 1913 m.'HENKIS (Hencky) šią hipotezę teoriškai pagrindė kaip plastiškumo sąlygą. 1736-1806). 1883-1953) iškėlė kaip kriterijų tik distorsijos (formos kitimo) energiją. 1820-1872).8) (5. Akivaizdu. kad šią idėją dar anksčiau viename savo laiškų (paskelbtų. σ3 ir medžiagos stiprumo ribos σu santykiai). dažnai ji ir vadinama Treskos plastiškumo sąlyga.santykiniai svarbiausieji įtempimai (svarbiausiųjų įtempimų σ1. kai konstrukcija vertinama pagal įvairias hipotezes. Taip pat tiktai trapioms medžiagoms tinkančią maksimalių linijinių deformacijų hipotezę ėmė taikyti prancūzai E. Energetinę hipotezę paskelbė nepriklausomai vienas nuo kito net keli mokslininkai. gana gerai tinka daugeliui konstrukcinių medžiagų ir tapo populiariausia.

vadinama irimo mechanika. b. σ2=0. Išsprendus šias tris lygtis. Kai įtempimų būvis vienasis. σ1=-Rc. Tačiau kai kada prireikia detaliau. fiksuojama. be to. gaunamos dar dvi lygtys. c sąlygoje (k) išreiškiami jau žinomais medžiagos rodikliais Rt. reikia dar kartą akcentuoti. tiek ir naujai sukurtos hipotezės konstrukcijos ribinį būvį nustato tik apytiksliai. kurie po to nustatomi keliais skirtingais tos medžiagos bandymais. apie šių tyrimų tendencijas plačiau galima rasti literatūroje. plyšio atsiradimo ir jo didėjimo sąlygas. Apie naujų irimo bei plastiškumo hipotezių kūrimą. nustačius Rc bei fiksavus σ1=σ2=0. Verta dar kartą pabrėžti. kad sąlyga (k) turi tenkinti reikšmes σ1=Rt. Kai medžiaga anizotropiška. kai įtempimų būvis yra sudėtingas (dviašis. σ2=σ3=0.2 pav. Dažnai to pakanka konstrukcijos stiprumui užtikrinti. labai svarbi net mechaninio veikimo kryptis. visi trys nežinomieji a.2 pav. medžiagos įtrūkimo. Su kai kuriais irimo mechanikos principais bei idėjomis pabandysime susipažinti kitų paskaitų metu. Nepamirština ir tai. laikas ir kiti veiksniai. negu tokio pat intensyvumo veikimui b. O baigiant šį skyrių. gaunama viena lygtis su nežinomaisiais a. skali (kaip mediena) medžiaga stipriau pasipriešins jėgoms. pavyzdžiui. Visa tai tiria speciali kietojo deformuojamojo kūno mechanikos dalis.plastinių deformacijų atsiradimo). taigi. a (σ 1 − σ 2 ) + (σ 2 − σ 3 ) + (σ 3 − σ 1 ) + b(σ 1 + σ 2 + σ 3 ) + c(σ 1 + σ 2 + σ 3 ) = 1 . paremtos ne kokiomis nors hipotezėmis. spėjimais ir drąsiau jas naudoti galima tik sukaupus pakankamai sėkmingos patirties. kruopščiau išnagrinėti galimą konstrukcinės medžiagos irimo mechanizmą. nustačius Rs bei fiksavus σ1=-σ3=Rs. pavyzdžiui. kad visos aprašytosios ir visos naujos sąlygos yra pagrįstos hipotezėmis. 2 2 2 2 ( ) 5. ir po sukimo bandymo.funkcijos išraišką su keliais nežinomais parametrais. Tiek čia aprašytos klasikinės. paremti irimo ar plastiškumo hipotezėmis arba irimo mechanikos duomenimis. triašis). . ir taip (k) Atlikus tempimo bandymą (iki ribinio būvio . parodytoms schema a (5. sluoksniuota. o tempimo ar gniuždymo bandymų rezultatais. įrašius šias reikšmes į (k).). reikalingi tik tada. nustatomas projektinis stipris Rt. stiprumo sąlygos paprastos. Analogiškai po gniuždymo bandymo. b. kad kiekvienos medžiagos stiprumui bei plastiškumui nemažą įtaką turi temperatūra. Nauja medžiagos plastiškumo sąlyga gali būti išreikšta. Rs. c. kad visi sudėtingi skaičiavimai. RC.

Tačiau kai strypas deformuojamas kitaip . yra statinis momentas. matome. gali būti ir lygus nuliui. ašinę jėgą dalijame iš skerspjūvio ploto.1 pav. lenkiamas. kaip tie elementai išdėstyti. tiesūs jie ar kreivi. O vėliau teks naudoti ir daugiau naujų geometrinių sąvokų. Lig šiol mums pakako elementarių geometrijos sąvokų.statiniu momentu. apibūdinantis plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto padėtį kurios nors ašies atžvilgiu.6. jėgą dauginame iš atstumo (peties).2. Iš geometrinių santykių nustatomi konstrukcijos statinės pusiausvyros ir geometrinių deformavimo lygčių koeficientai. Antai. Visos konstrukcijos ir jos elementų stiprumas bei standumas priklauso nuo elementų ašių geometrijos . nustatydami sudėtingos skerspjūvio figūros centrą.): S x = ∑ S x1 + S x 2 + .kai jis sukamas. Ašys. Jis gali būti tiek teigiamas.3) Jeigu figūra sudėta iš kelių dalių (arba suskaidyta į kelias dalis).2) Todėl. Plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto statinis momentas kurios nors ašies atžvilgiu yra šios figūros ploto elementų ir jų koordinačių (teigiamų ar neigiamų atstumų nuo tos ašies) sandaugų suma. įtempimams ir deformacijoms išreikšti prireikia naujų geometrinių rodiklių: skerspjūvio inercijos momentų. kuris konstrukcijų elementų mechanikos kursui yra pagalbinis.1) (integruojama visame figūros plote A). kalbame apie centrinį tempimą. + S xn = yc A . kurių dažnai prireikia. tiek ir neigiamas.nuo to. atsparumo momentų. kurių atžvilgiu statinis momentas lygus nuliui. cm3. pakako jų ir tempiamo ar gniuždomo strypo stiprumui bei standumui skaičiuoti. “šlyties centras”. (6.1. yc = ∫ ydA A A . Čia kalbėsime tik apie tuos geometrinius skerspjūvių (plokščiųjų figūrų) rodiklius. Naujas (arba anksčiau retai tevartotas) geometrines sąvokas ir aptarsime šiame skyriuje. nes jos susijusios tik su atskiromis mechanikos temomis. nustatydami įtempimą tempiamo strypo taške. tai koordinačių ašių x ir y atžvilgiu statiniai momentai S x = ∫ ydA . 6. “liaunis”. GEOMETRINIAI SKERSPJŪVIŲ RODIKLIAI 6.. Stačiakampėje koordinačių sistemoje figūros centro koordinatės randamos taip: xc = ∫ xdA A A .2 pav. inercijos spindulių. eina per vadinamąjį figūros ploto svorio centrą (dažnai vadinamą tiesiog centru) ir vadinamos centrinėmis ašimis.). Geometrija ir konstrukcijų skaičiavimas Nagrinėdami konstrukcijų elementų mechanikos klausimus.1). Sy=xcA. Jeigu figūra nagrinėjama stačiakampėje koordinačių sistemoje xOy (6. Ploto statinis momentas. sulyginę šias išraiškas su (6. plotų statinių momentų (tos pačios ašies atžvilgiu!) algebrinei sumai (6. (6. i =1 n o iš tokių išraiškų randama ir figūros centro koordinatė: .1 pav. Jau ne kartą teko minėti skerspjūvio svorio centrą (arba tiesiog centrą) prie centro yra pridėtos įrąžos. pavyzdžiui. Ploto svorio centras Geometrinis rodiklis. 6. susiduriame su dar vienu geometriniu plokščiosios figūros (skerspjūvio) rodikliu . kad Sx=ycA.. Akivaizdu. kurių kol kas neaptarinėsime. apskaičiuodami jėgos momentą. kad statinis momentas matuojamas trečiojo laipsnio (kubiniais) ilgio vienetais — m3. S y = ∫ xdA A A (6. nuolat susiduriame ir su geometriniais dydžiais.

Iuv=0. 6. gali būti ir nuliui lygių figūros išcentrinių inercijos momentų. Jis gali būti tiek teigiamas. (6. cm4. Ploto inercijos momentai Geometriniai rodikliai. tiek ir neigiamas.3. tai koordinačių ašių x ir y atžvilgiu figūros ploto ašiniai inercijos momentai I x = y 2 dA . Įsidėmėtina. yra ploto inercijos momentai.). 6. galima pasakyti. pirmajame ir trečiajame kvadrante taškų koordinatės yra vienodo ženklo ir jų sandauga teigiama. tuo tarpu antrojo ir ketvirtojo kvadranto taškų koordinačių sandauga neigiama.2 pav. Ploto ašiniai inercijos momentai matuojami ketvirtojo laipsnio ilgio vienetais — m4.1) — jos skiriasi tik tuo. vadinamos figūros svarbiausiosiomis inercijos ašimis. Jeigu figūra nagrinėjama stačiakampėje koordinačių sistemoje xOy (6.3. y kvadratai yra teigiami).5) ∫ A ∫ A Palyginkite šias abi formules su ploto statinių momentų išraiškomis (6. Taigi. Bet kuri figūros simetrijos ašis yra svarbiausioji ašis. Ašys. cm4.3.1 pav. apibūdinantieji plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto atokumą nuo kurios nors ašies ar kurio nors taško. Jeigu būna teigiamų ir neigiamų. Dažnai vien tik žvilgterėjus į figūros padėtį koordinačių sistemoje. kokio ženklo yra išcentrinis inercijos momentas: mat.1 pav. A (6. tai koodinačių ašių x ir y atžvilgiu figūros ploto išcentrinis inercijos momentas (dažniausiai žymimas simboliu Ixy arba Dxy) I xy = ∫ xydA . Plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto išcentrinis inercijos momentas kurių nors dviejų statmenų ašių atžvilgiu yra šios figūros ploto elementų ir jų abiejų koordinačių (teigiamų ar neigiamų atstumų nuo tos ašies) sandaugų suma.6) Šis inercijos momentas matuojamas taip pat ketvirtojo laipsnio ilgio vienetais — m4. todėl kai aiškiai didesnė figūros ploto dalis išsidėsčiusi pirmajame ir trečiajame kvadrante (ir kai tas plotas labiau atitolęs nuo ašių).4) i ∑A Analogiškai nustatome ir kitą centro koordinatę. centras yra šių ašių sankirtos taškas. išcentrinis inercijos momentas yra teigiamas ir atvirkščiai (6. kurių atžvilgiu figūros ploto išcentrinis inercijos momentas lygus nuliui. todėl juose x ir y ašys yra svarbiausiosios. Bet kuri jai statmena ašis taip pat yra svarbiausioji. Pirmieji trys 6. Dažnai svarbiausiosios ašys žymimos raidėmis u ir v. kad simetriškos figūros centras yra simetrijos ašyje.S yc = x = A ∑y i =1 n i =1 n ci Ai . Plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto ašinis inercijos momentas kurios nors ašies atžvilgiu yra šios figūros ploto elementų ir jų atstumų nuo tos ašies kvadratų sandaugų suma. I y = x 2 dA . Jeigu figūra nagrinėjama stačiakampėje koordinačių sistemoje xOy (6. (6. a pav. aišku. . Jeigu figūra turi dvi ar daugiau simetrijos ašių. b paveikslėlio atvejai yra su simetrijos ašimis.). kad koordinatės keliamos kvadratu.). tai. Jie visada yra teigiami (nes net ir neigiamų koordinačių z.

36 (6. kuri eina ne per figūros centrą. Dar vienas geometrinis rodiklis nusako figūros ploto atokumą nuo kurio nors taško (vadinamojo poliaus) — tai polinis inercijos momentas. einančių per tą pačią koordinačių pradžią. A A arba I p = Ix + I y . Stačiakampio ploto ašinis inercijos momentas centrinės ašies.9) Kadangi centrinės x ir y ašys yra simetrijos ašys. Ix = 12 12 Ixy=0. 12 (6. Ploto ašiniai inercijos momentai svarbiausiųjų ašių atžvilgiu vadinami svarbiausiaisiais ploto inercijos momentais.).4. kito —. Įsidėmėkite: gali būti centrinis (ne svarbiausiasis).3 pav. svarbiausiasis (ne centrinis) ir centrinis svarbiausiasis inercijos momentas. šių ašių atžvilgiu išcentrinis inercijos momentas Trikampio ploto ašinis inercijos momentas centrinės ašies. a pav. Iy = . yra centrinė (eina per figūros ploto svorio centrą). Dažnai praverčia ir inercijos momentas atžvilgiu ašies x1. tai. c pav. Plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto polinis inercijos momentas yra šios figūros ploto elementų ir jų atstumų nuo vieno kurio taško (poliaus) kvadratų sandaugų suma. lygiagretės pagrindui (6. atžvilgiu: bh3 b3h . kurios atžvilgiu nustatomas inercijos momentas.4.. (6.6. b pav. inercijos momentas vadinamas centriniu. Jeigu ašis. pagal Pitagoro teoremą.).4. lygiagretės vienai iš kraštinių (6. (6. čia O — polius): I p = ∫ ρ 2 dA . ρ2=y2+x2 ir I p = ∫ y 2 dA + ∫ x 2 dA .4 pav. Svarbiausieji inercijos momentai ypatingi tuo. bet kitokia kryptimi. kad jų reikšmės yra ekstremalios atžvilgiu visų kitų ašių. atžvilgiu: Ix = bh3 .7) Jeigu polius sutampa su stačiakampės koordinačių sistemos pradžia (6. Vieno iš svarbiausiųjų inercijos momentų reikšmė yra maksimali.8) Pravartu žinoti kai kurių paprastų geometrinių figūrų inercijos momentų išraiškas.minimali. A (6. d pav. Formule šis rodiklis išreiškiamas taip (6.4. kad x1 nėra centrinė ašis. bet per pagrindą: I x1 = bh3 . .10) 6.).11) Tačiau naudodamiesi šia formule būkite atidūs — nepamirškite.

inercijos momentų reikšmės skaičiuojamos pagal formules Ix1=Ix+a2A+2aSx. vieno iš svarbiausiųjų inercijos momentų (Iu arba Iv) reikšmė yra maksimali. tai tuo pačiu metu kitos ašies atžvilgiu inercijos momento reikšmė turi būti minimali. gauname (kadangi cos2α+sin2α=1): Ix1+Iy1=Ix+Iy=const. Čia kampas α yra teigiamas. tai ir išcentrinis inercijos momentas nėra lygus nuliui: I xy = ± abh 2 . ši reikšmė yra teigiama. Skritulio ploto centrinis ašinis inercijos momentas Ix = Iy = Ip = πd 4 64 . todėl išcentrinis inercijos momentas Ixy=0. Iy1=Iy+b2A.18) formulėmis.20) 6. kad šias ekstremalias reikšmes ašiniai inercijos momentai įgyja. vienos ašies atžvilgiu momento reikšmė didėja. kai tuodvi ašys sukamos apie jų sankirtos tašką.). Kai x ir y ašys yra centrinės (jų atžvilgiu Sx=0 ir Sy= 0). Jeigu naujosios ašys x1 ir y1 yra lygiagretės pirminėms x ir y ašims (6. (6.17) Ixy=Ixy+abA. galime apskaičiuoti juos kitų ašių atžvilgiu. (6.19) Ix1y1=Ixycos2α+0. 24 (6. (6. (6. nepriklausanti nuo tų ašių posūkio kampo (nekintanti. t. kokie yra koordinačių a. svarbu.16) čia a ir b yra pirminės sistemos koordinačių pradžios O koordinatės naujojoje sistemoje x1O1y1. tuo tarpu (6. koordinačių pradžią). kito — minimali: . Sx ir Sy — jos statiniai momentai z ir y ašių atžvilgiu. (6.18) Kai naudojamės (6. kai tokiu kampu ašis pasukta prieš laikrodžio rodyklę.Jeigu trikampis nėra simetriškas (lygiašonis).5)-(6. d pav. Sudėję panariui abi (6. b ženklai. Galima įrodyti. (6. . Taigi.y.21) Tai yra vadinamasis ašinių inercijos momentų sumos invariantiškumo dėsnis: ašinių inercijos momentų dviejų statmenų ašių atžvilgiu suma yra invariantiška. jeigu a≠0 (6.15).14) Bet kuri ašis x.5.). Čia pateiktos geometrinių rodiklių išraiškos gaunamos integravimo keliu iš (6.13) polinis inercijos momentas (kai polius . o naujosios ašys x1 ir y1 nuo pirminių ašių x ir y yra pasuktos kampu α (6. Šios formulės galioja dešininei stačiakampei koordinačių sistemai (kurioje nuo teigiamos x ašies prie teigiamos y ašies pereinama 90° kampo posūkiu prieš laikrodžio rodyklę).15) Ixy=Ixy+abA+aSy+bSx. kai besukamos ašys sutampa su svarbiausiųjų inercijos ašių kryptimis — tuo paaiškinamas ir toks pagarbus šių ašių pavadinimas.skritulio centras) πd 4 32 (6. Iy1=Iy+b2A+2bSy. A — figūros plotas. formulės paprastesnės: Ix1=Ix+a2A. Jeigu naujosios koordinačių sistemos pradžią sutampa su pirminės koordinačių sistemos pradžia. einanti per skritulio centrą. ir jeigu vienos ašies atžvilgiu inercijos momentas Įgyja maksimalią reikšmę. b pav. o kai jų ženklai skirtingi — neigiama).5(Ix-Iy)sin2α. Žinodami figūros ploto inercijos momentus vienų ašių atžvilgiu.7) formulių. (6. tai ašinių ir išcentrinio inercijos momentų reikšmės skaičiuojamos pagal tokias formules: Ix1=Ixcos2α+Iysin2α-Ixysin2α.19) ašinių inercijos momentų išraiškas. todėl jų ženklas skaičiavimui įtakos neturi. Iš šio dėsnio galime padaryti ir tokią išvadą: jeigu besukant ašis.16) ir (6.5.4.12) (kai trikampio viršūnės B abi koordinatės vienodo ženklo.). (6.5 pav.17) formulėse koordinates a ir b keliame kvadratu. a pav. tai tuo pačiu metu kitos ašies atžvilgiu inercijos momento reikšmė tiek pat mažėja. yra šios figūros simetrijos ašis. Iy1=Ixsin2α+Iycos2α+Ixysin2α. (6.

I u   I max   arba  = arba . I v   I min  
Figūros svarbiausioji inercijos ašis labai lengvai nustatoma, kai figūra simetriška — būtent ta simetrijos ašis ir yra svarbiausioji ašis. O kai figūra asimetriška, svarbiausiųjų ašių krypties kampą α0 (kampą, matuojamą nuo x ašies iki svarbiausiosios ašies u arba v) galime nustatyti pagal formulę, gaunamą, prilyginus nuliui išcentrinio inercijos momento Ix1y1 išraišką (6.20):

tg 2α 0 =

2 I xy

Iy − Ix

.

(6.22)

Iš šios formulės gauname dvi kampo α0 reikšmes, besiskiriančias viena nuo kitos dydžiu π/2. Viena šių reikšmių rodo svarbiausiosios ašies u kryptį, kita — ašies v. Paprastai sutariama tą ašį, kuri yra arčiau x ašies, žymėti simboliu u, taigi reikšmė |α’0|<π/4 yra u ašies krypties kampas. Jeigu norime nustatyti, koks ekstremumas (maksimumas ar minimumas) ties ta funkcijos reikšme yra, randame funkcijos antrosios išvestinės reikšmę: jeigu ji neigiama, tai toje vietoje yra maksimumas ir atvirkščiai. Taigi, ekstremines inercijos momento reikšmes galime gauti, ir nežinodami kampo α0:

1 I max =  I x + I y ±  2 min

(I

x

2 2 − I y ) + 4 I xy  .  

(6.23)

Apskaičiavę šias ekstremines reikšmes, galime naudotis ir kitokiomis negu (6.22) formulėmis kampui α0 apskaičiuoti (patogesnėmis tuo, kad iš jų gauname nebe iš karto dvi kampo reikšmes, o po vieną reikšmę):

Pastarosios formulės, pavyzdžiui, praverčia, kai reikia apskaičiuoti standartinio kampuočio skerspjūvio ploto išcentrinį inercijos momentą. Mat, paprastai sortimento lentelėse šio geometrinio rodiklio nebūna, o būna surašyti tik inercijos momentai atžvilgiu x ir y ašių, kurios lygiagretės kampuočio lentynoms, ir ekstreminiai inercijos momentai Imin (kartais Imax), taip pat svarbiausiųjų ašių posūkio kampo tangentas tgα. Turėdami šiuos duomenis, naudojamės viena iš (6.24) išraiškų (dažniausiai kampuočių standarte Iy reikšmė artimesnė minimaliam inercijos momentui). Konstrukcijoms naudojamų standartinių gaminių skerspjūvių geometriniai rodikliai, tarp jų ir inercijos momentai, nurodomi sortimento lentelėse. Jomis naudodamiesi, turime būti atidūs — visada žiūrėti, kuri skerspjūvio ašis kokiu simboliu pažymėta ir nesupainioti šių simbolių. Kai tenka skaičiuoti sudėtingos figūros (skerspjūvio) ploto inercijos momentą, veikiame pagal tokį algoritmą: figūrą skaidome į tokias dalis, kurių plotų inercijos momentai yra lengvai išreiškiami formulėmis — į stačiakampius, trikampius, skritulius ir pan.; apskaičiuojame kiekvienos sudėtinės dalies ploto inercijos momentą kurios nors ašies (geriausia — tos dalies centrinės ašies) atžvilgiu; visų dalių ašis parenkame lygiagretes viena kitai (o jei tai patogu — tai lygiagretes būtent tai ašiai, kurios atžvilgiu reikia apskaičiuoti visos figūros inercijos momentą); visų sudėtinių dalių inercijos momentus perskaičiuojame kurios nors vienos ašies atžvilgiu – tam naudojame (6.15) ir (6.16) formules arba – jeigu prieš tai buvome pasirinkę dalių centrines ašis – paprastesnes (6.17) ir (6.18) formules; jeigu ašis, kurios atžvilgiu turime apskaičiuoti figūros ploto inercijos momentą, yra lygiagretė pasirinktosioms sudėtinių dalių ašims, tai būtent jos atžvilgiu visus inercijos momentus ir perskaičiuojame; sudėję visų dalių inercijos momentus, apskaičiuotus tos pačios ašies atžvilgiu, turime jau visos figūros inercijos momentą tos ašies atžvilgiu; įsidėmėkite: jokiu būdu negalima sumuoti inercijos momentų, kai jie apskaičiuoti ne tos pačios ašies atžvilgiu; jeigu ašis, kurios atžvilgiu apskaičiavome inercijos momentą, nesutampa su užduotyje nurodyta ašimi, o yra nuo pastarosios pasisukusi kokiu nors kampu, inercijos momentą perskaičiuokite pagal formulę (6.19) ar (6.20). Pravartu įsidėmėti dar vieną kai kurių plokščiųjų figūrų savybę. Jei figūra turi daugiau kaip dvi simetrijos ašis, tai svarbiausiosiomis ašimis yra ne tik šios simetrijos ašys, bet ir visos kitos ašys, einančios

I min − I x I y − I min I max − I x Kad gautume kampą |α|, mažesnį kaip π/4, turime skaičiuoti α2, jeigu Iy reikšmė yra artimesnė Imax (o Ix reikšmė — artimesnė Imin), ir skaičiuoti α1, jeigu yra atvirkščiai (Iy reikšmė artimesnė Imin).

tgα1 =

I xy I y − I max

=

I xy

, tgα 2 =

I xy

=

I xy

.

(6.24)

per simetrijos centrą. Visų tokių ašių atžvilgiu ašiniai inercijos momentai yra vienodi (t.y. inercijos momento reikšmė nekinta sukant ašis). Figūrų su keliomis simetrijos ašimis pasitaiko dažnai – tai skritulys, kvadratas, lygiakraštis trikampis ir t.y. (6.6 pav.).

6.6 pav. Kai kuriems skaičiavimams pravartu turėti dar vieną skerspjūvio figūros geometrini rodiklį — inercijos spindulį. Inercijos spinduliu kurios nors ašies atžvilgiu vadinamas dydis, lygus kvadratinei šakniai iš santykio tarp figūros inercijos momento tos ašies atžvilgiu ir figūros ploto:

ix =

Ix , iy = A

Iy A

.

(6.25)

Inercijos spindulys matuojamas ilgio vienetais (m, cm) ir išreiškia savotišką vidutinį figūros ploto atstumą (atokumą) nuo ašies. Padauginę figūros plotą iš inercijos spindulio kvadrato, gauname inercijos momentą: Ix=Ai2x. Inercijos spindulys visada teigiamas dydis. Inercijos spindulys svarbiausiųjų ašių atžvilgiu vadinamas svarbiausiuoju inercijos spinduliu. 6.4. Skerspjūvio atsparumo momentai Konstrukcijų elementų stiprumo skaičiavimas paprastesnis, kai vartojame dar vieną geometrinį rodiklį — skerspjūvio atsparumo momentą — skerspjūvio inercijos momento ir atokiausio taško koordinatės santykį. Skerspjūvio ašiniu atsparumo momentu vadinamas skerspjūvio inercijos momento tos ašies atžvilgiu ir skerspjūvio labiausiai nutolusio nuo tos ašies taško koordinatės (didžiausio atstumo) santykis (6.7 pav.):

Wx =

Ix I , Wy = x . y max x max Ip

(6.26)

Skerspjūvio poliniu atsparumo momentu vadinamas skerspjūvio polinio inercijos momento ir labiausiai nutolusio taško polinės koordinatės (didžiausio atstumo nuo poliaus) santykis (6.7 pav.):

Wp =

ρ max

.

(6.27)

Atsparumo momentai matuojami trečiojo laipsnio (kubiniais) ilgio vienetais (m3, cm3), jie visada teigiami. Ašiniai atsparumo momentai paprastai skaičiuojami centrinių skerspjūvio ašių atžvilgiu.

6.7 pav. Pravartu įsidėmėti kai kurių paprastų, dažnai pasitaikančių skerspjūvių atsparumo momentų išraiškas: stačiakampio (6.8, a pav.): Wx = skritulio: Wx =

bh 2 , 6

(2.28) (2.29) (2.30)

πd 3

32 πd 3 . skritulio: W p = 16

,

Kai skaičiuojame sudėtinės skerspjūvio figūros atsparumo momentą, visų pirma apskaičiuojame jos inercijos momentą ir jį dalijame iš labiausiai nutolusio figūros taško atstumo:

Wx =

∑I

xi

y max

.

Įsidėmėkite: klaidinga yra (išskyrus retas išimtis) skaičiuoti sudėtinės figūros atsparumo momentą, sudedant (ar atimant) atskirų sudėtinių dalių atsparumo momentus. Įpraskite niekada nesumuoti atsparumo momentų. Sumuokite inercijos momentus. Kai skerspjūvio centras yra ne per vidurį (kai ašis, kurios atžvilgiu skaičiuojamas atsparumo momentas, nėra figūros simetrijos ašis), gali būti nustatomi du atsparumo momentai — dalijant inercijos momentą iš taškų, labiausiai nutolusių į abi puses nuo ašies, atstumų (6.8, b pav.):

Wx′ =

Ix I , Wx′′ = x . y1 y2

6.8 pav. Dažniausiai tokių dvejopų atsparumo momentų prireikia, skaičiuojant lenkiamų elementų stiprumą. Šiuose elementuose vienoje pusėje yra tempiami sluoksniai, kitoje — gniuždomi. Pažymėję labiausiai nutolusio tempiamo sluoksnio atstumą yt, o labiausiai nutolusio gniuždomo — yc, gauname

Wt =

Ix I , Wc = x . yt yc

7. o kai kada ir ašinės jėgos. nėra lengvai apibrėžiami. visuose skerspjūvio taškuose jau būna išsivysčiusios plastinės deformacijos. Taigi. b pav. Kai medžiaga visame skerspjūvyje nebeatlaiko tangentinių įtempimų. medžiaga jų nebeatlaiko. KIRPIMAS.1 pav. Tada darome kai kurias išvadas apie elementų stiprumą bei standumą. kaip. abu deformavimo būdus sieja šlyties deformacija. atstumas e). palyginus su tangentiniais. arba y). Nors vienu ir kitu atveju veikia skirtingos įrąžos ir pats deformavimo vaizdas skirtingas.1. ŠLYTIS.1.1. nagrinėdami vien skersines jėgas arba vien sukimo momentus ir vien šių įrąžų sąlygojamas šlyties deformacijas. Konstrukcijos elemento deformavimas vien skersinėmis jėgomis vadinamas kirpimu.SUKIMAS 7.5 poskyrio: Q = ∫ τdA . Žinome taip pat. kurie prie Q ir τ būtų vienodi . Qy ir sukimo momentas T. (čia nerašome indeksų. kol jie proporcingi deformacijoms. nukreiptos skersai elemento viena priešais kitą ir atstumai tarp tų jėgų labai maži (7. ir sukamo elemento įtempimų būvis tas pats grynoji šlytis.elemento suirimo (nukirpimo) fazė. kad šios deformacijos priežastis yra tangentiniai Įtempimai. ir šiame skyriuje nagrinėsime strypus. pagal kokį dėsnį šie įtempimai yra pasiskirstę kerpamojo elemento skerspjūviuose.. Integralą išspręsti galime tik žinodami. Dažniausiai greta šių įrąžų veikia lenkimo momentai.2 poskyrio pabaigoje. 7. Radę pjūvio metodu įrąžą Q. norime nustatyti kol kas nežinomus dydžius . deformavimas vien sukimo momentais . Kai elementą veikia tiktai dvi ar kelios didelės jėgos. konstrukcijos elementas nukerpamas. Ir kerpamo. kad nuo tangentinių įtempimų priklauso tik trys įrąžos . atliekamas sukimo bandymas plonoje sukamo vamzdžio sienelėje šlyties deformacija būna tikrai gryna. galime jo nepaisyti.tangentinius įtempimus. šio pasiskirstymo dėsniai nėra paprasti. Labai reta tokių konstrukcijų elementų. Tačiau mums dažniausiai rūpi ne bet kokia deformavimo (kirpimo) stadija. Beje.16) priklausomybė (Huko dėsnis šlyčiai): τ=Gγ. kad čia deformaciją lemia tik skersinė jėga. Kirpimas Net teoriškai neįmanoma sukurti tokio apkrovimo. išsiaiškinome jau anksčiau. ruoželyje tarp tų jėgų lenkimo momentas yra pernelyg mažas (M≤Fe). Žinome.grynuoju sukimu). o kai skerspjūviuose tangentinių įtempimų ir susijusių su jais plastinių deformacijų reikšmės tampa labai didelės. Deja.2. Tačiau kai tie normaliniai įtempimai nedideli. suyra. kurių skerspjūviuose būtų tik skersinės jėgos ar tik sukimo momentai.. Taigi reta elementų. galutinė . kurių skerspjūviai būtų be normalinių įtempimų. Ryšys tarp skersinės jėgos ir įtempimų žinomas iš 1. kol įtempimai nėra pernelyg dideli. projektinį stiprį Rs). čia Q=F). galioja (1. o ribinė. galime tarti. aprašytoji 4. nebūtų kitų įrąžų. kai siekiama ištirti kurios nors medžiagos priešinimąsi šlyties deformacijai. o plastinio deformavimosi metu (ties plastinių medžiagų takumo A .7.dvi skersinės jėgos Qx.sukimu (tiksliau būtų . Skersinės jėgos veikiamas ruoželis tarp jėgų pašlyja (7. nustatyti šlyčiai skirtus mechaninius medžiagos rodiklius (pavyzdžiui. Šlyties deformacija konstrukcijų elementuose Kas yra šlyties (arba kampinė) deformacija. kad konstrukcijos elemente arba bent jo ruože veiktų vien skersinės jėgos.arba x. a pav. galime jų nepaisyti. kurių skerspjūviuose veikia skersinės jėgos arba sukimo momentai.

glemžiamasis).).3 pav. statmeną glemžimo jėgai (7.atraminis.1) formulę naudoti ne tik skersinės jėgos poveikiui. įtempimai detalių sąlyčio plote pasiskirsto gana sudėtingai (ypač kai sąlyčio paviršius kreivas. Toks sutelktinis mažo sąlyčio ploto gniuždymas vadinamas glemžimu. Mediena ir kitos sluoksninės medžiagos nevienodai priešinasi kirpimui: jos yra anizotropinės. ne nustumiamas. šlytis): τs = Qs As (7. jeigu nagrinėjame beyrantį.1) čia simboliu Qs žymime kirpimo jėgą (dažniausiai ji atitinka skersinę jėgą).2.spaudimas) arba raide b (angl. Pasižiūrėkite. kad jo skerspjūvyje τ = const . shear kirpimas. šiame (šlyties) skyriuje glemžimą nagrinėjame tik dėl to.aikštele. bet atplėšiamas. Ir jokiu būdu jis nesietinas su šlyties deformacija. tuo tarpu išilgai sluoksnių jie lengvai skyla. kad dažno kerpamo elemento stiprumą būtina tikrinti ir glemžimo atžvilgiu.3. glemžiamasis įtempimas σp = Fp Ap . Todėl yra priimta glemžiamuoju įtempimu laikyti glemžimo jėgos Fp santykį su projektiniu glemžiamuoju plotu Ap. c pav. bearing . Glemžimas Kai kirpimo jėgos yra lemiamos. Glemžimas susijęs ne su tangentiniais. stipriai spausdamiesi į sujungtų elementų skylių pakraštį.2) . kai sluoksnis nuo sluoksnio yra ne nukerpamas. ir tokia konstrukcijos jungtis ima klibėti. Glemžiamojo įtempimo simbolis dažniausiai indeksuojamas raide p (angl. 7.).2 pav.kerpamąjį plotą. (7. bet su normaliniais (gniuždomaisiais) įtempimais. Visų dydžių. Šitaip traktuodami simbolius.. kad jis dažnai lydi kirpimą. d pav. pressure . Glemžiamasis įtempimas yra tarsi vidutinis sąlyčio įtempimas. galėsime (7. bet ir kitiems kirpimo atvejams nagrinėti (kai kurie konstrukcijų elementai būna kerpami ne skersai. Čia. Glemžiamieji įtempimai yra atskiras sąlyčio (kontaktinių) įtempimų atvejis. o simboliu As . Taigi. tampa nebepatikima. žr. Toks intensyvus mažo sąlyčio ploto spaudimas sukelia ypatingą ir nepageidaujamą paviršinių sluoksnių deformavimąsi: medžiaga tarytum ištrykšta iš po slegiančios detalės (7. kaip atrodo kalto ar kito įrankio daužomoji dalis (7. Žinoma šį. tik dėl to. a pav. o išilgai ar įstrižai). 7. panašiai deformuoja tų skylių paviršių. b pav.).2 poskyrį) įtempimai suvienodėja. Prisiminkite. apskritos skylės pasidaro ovalinės (7. benukerpamą elementą. Pastarieji bus aptariami vėliau. kerpamąjį skėlimą reikia skirti nuo skėlimo pleištu (pvz.2. Projektinis plotas yra tikrojo sąlyčio ploto projekcija į plokštumą. Taigi. ir tada skersinės jėgos ir įtempimo priklausomybė paprasta. galime daryti prielaidą. Mat. čia Ap=td). simbolius indeksuojame raide s (angl. kirviu).2.2. išsilygina. susijusių su kirpimu.). Varžtai ar kniedės. Būtent toks kirpimas (kirpimas išilgai sluoksnių) dažnai vadinamas skėlimu. A Pastovų dydi τ galime iškelti prieš integralo ženklą. jos yra didelės ir dažniausiai būna pasiskirsčiusios mažame konstrukcijos elemento paviršiaus plote (dviejų detalių sąlyčio plote). 3. kaip atrodo drėgnas paupio smėlis po jūsų kulnu ir aplink jūsų pėdos įspaudą. 7. Skersai sluoksnių tokių medžiagų elementus perkirpti sunku.

3) (7. Keblumų ir klaidų pasitaiko skaičiuojant kerpamąjį arba glemžiamąjį plotą. klijais. šio pavyzdžio kerpamųjų pjūvių skaičius k=4). Kerpamų ir glemžiamų jungčių skaičiavimas Stiprumas kirpimo požiūriu turi būti skaičiuojamas konstrukcijų elementų. glemžiamieji: σ p = Ap (7.2) formulėmis. Beveik visose tokiose jungtyse (išskyrus virintines siūles bei klijų sluoksnius) kyla ir glemžimo pavojus. jis suyra. kiek varžtų (arba kokio skersmens varžtų) reikia tai jungčiai. kniedėmis. kaip jau tarėme.2) formule apskaičiuotas dydis tėra vidutinė įtempimų reikšmė. Kai varžto skersmuo d. kad kerpamieji ir glemžiamieji įtempimai. bet jis visiškai tinka konstrukcijų stiprumui skaičiuoti. išreikšti (7. (7. a pav.4.3). 7. o iš jos jau galima spręsti. įkirčiais ir pan. Stiprumo sąlygomis reikalaujama. neviršytų atitinkamo projektinio stiprio: kerpamieji: τ s = Qs ≤ Rs . o jeigu kirpimo jėga Qs tenka ne vienam. kurie sujungti varžtais.3 pav. sukarpomas keliais pjūviais į du ar net kelis gabalus (kaip 7. . Varžtinės jungtys. Nors. kaiščiais. jėgos. 7.5) Šią ploto išraišką ir reikia įrašyti į stiprumo sąlygą (7. (7.). As Fp ≤ Rp .4. Jeigu varžtas šių jėgų neatlaiko.7. todėl ir panagrinėsime. tai tą jėgą atitinkantis kerpamasis plotas As=nAs1=nkπd2/4.4) Šioms sąlygoms kirpimo ar glemžimo jėga paprastai lengvai randama (pjūvio metodu). b paveikslėlio. o keliems (n) varžtams. vieno varžto kerpamasis plotas As1=kπd2/4. jų tempimo (ar gniuždymo) jėgos varžtą (ar kelis varžtus) veikia kaip kirpimo. virintinėmis užleistinėmis siūlėmis.4. Kai varžtais jungiami keli tempiamieji elementai (7.4 pav.1) ir (7. kadangi konstrukcinių medžiagų projektinis glemžiamasis stipris (ar leistinasis įtempimas) nustatomas taip pat pagal vidurkį. kaip tuos plotus įvairiose sandūrose rasti.

. tai didesni glemžiamieji įtempimai yra tame sąlytyje.y. Nepamirškime.3. tą iš dviejų (A’p ir A”p). Pagaliau sandūra tampa nepatikima jau tada.dešiniąją pusę dažniausiai įrašomas ne varžto. Įkirčiai.7) čia L .6 pav. Jeigu jungties forma sudėtinga. Taigi. kurio plotas mažesnis. šių įtempimų didumą reikia apriboti visų pirma jungiamuosiuose elementuose.Turi būti garantuotas ir glemžiamasis varžtinės jungties stiprumas. 7.6.visas siūlės ilgis. a pav. Ir vieną.6.7 pav. Varžto ir jungiamų elementų sąlyčio plotą 7. (7. Virintinės jungtys. kad glemžiamasis įtempimas yra sutartinis (vidutinis) poveikio parametras. Tas išplėšimo pavojus priklauso nuo jungiamojo elemento skylių padėties (jų atstumo nuo elemento pakraščio) ir nuo glemžiamųjų įtempimų.su kitais. (7. yra  A′ = nd (t1 + t3 + t5 ). Čia kalbėsime tik apie užleistines virintines jungtis (7. a pav. t. nes būtent tokių jungčių siūlės suyra dėl kirpimo jėgų. o siauriausias tokios siūlės pjūvis (per kurį siūlė gali būti nukirpta) yra 0. Ir kirpimo (skėlimo). kai skylės (dar neišplėštos) dėl glemžiamųjų įtempimų pasidaro pailgos.  p Ap =   A′′ = nd (t2 + t4 ). nustatytas pagal 7.7 pav. Todėl projektinis kerpamasis kertinės virintines siūlės plotas yra As=0. todėl reikia atidžiai žiūrėti.3 ir 7. kitokios .4) .5 paveikslus. b pav.). Viena varžto pusė liečiasi su vienais jungiamaisiais elementais. kaip parodyta 7.anizotropinė medžiaga (jos savybės vienokios išilgai sluoksnių. ji priklauso nuo virinimo būdo ir kitų faktorių. c paveikslėliu. kuria kryptimi veikia skėlimo ar glemžimo jėga pagal tai nustatyti projektinį stiprį.5 pav. kad mediena .skersai).4) įrašyti reikia Ap. egzistuoja du varžto sąlyčio su elementais plotai: A’p ir A”p.jėga F”p=F/2+F/2=F). Tokiu būdu. ovalinės. 7. kerpamajam plotui nustatyti visada praverčia suardytos jungties brėžinys (kaip 7. Todėl ir į stiprumo sąlygos .).). bet jungiamojo elemento projektinis glemžiamasis stipris. 7.  p (7. Varžtinės jungtys suyra arba nukirpus varžtą.) suyra.: plotą A’p glemžia jėga F’p=F/3+F/3+F/3=F. arba išplėšus jungiamą elementą.5 paveikslėlyje nubraižėme ant varžto.siūlės statinis). Ypatingas šio skaičiavimo bruožas yra tas. Besipriešinantis apkrovoms siūlės skerspjūvis yra artimas trikampiui (7. a pav.5 pav. nors lygiai toks pat plotas (ir lygiai tokių pat glemžiamųjų įtempimų veikiamas) yra ir elementų skylių paviršiuje. Kai virintinė jungtis (7. kuris mažesnis. Ši ploto išraiška gali būti ir kitokia. ir glemžimo poveikiai labai svarbūs medinių konstrukcijų jungčių stiprumo skaičiavimui. kita .7hL.6. todėl į stiprumo sąlygą (7.min. kelių (n) varžtų projektinis glemžiamasis plotas. jos vaizdas gali būti maždaug toks.). plotą A”p . ir kitą sąlyčio plotą veikia vienodos glemžimo jėgos (pagal 7.nelygybės (7.7h pločio (čia h .6. Taigi.6) Kadangi glemžimo jėgos F’p ir F”p vienodos.

o vardiklyje – medžiagos mechaninio rodiklio ir skerspjūvio geometrinio rodiklio sandauga.y.jie lygūs nuliui skerspjūvio centre ir turi didžiausią reikšmę skerspjūvio periferijoje. pakraštyje. Santykinis sąsūkis matuojamas kampo vienetais.strypo medžiagos šlyties modulis. o projektinis stipris Rs nustatomas pagal klijų savybes.6): abiejų išraiškų skaitiklyje yra įrąža. Įrašę vietoj ρk didžiausio spindulio ρmax reikšmę ir žinodami polinio atsparumo momento išraišką Wp=Ip/ρmax.10) čia T .10) su tempiamo strypo išilginės deformacijos išraiška (2.11) čia L .3). kuriame veikia įtempimas. Tik tuo atveju. rašytinas į stiprumo sąlygą (7. poslinkiai Nagrinėsime grynąjį sukimą .skerspjūvio ploto polinis inercijos momentas.12) . galima kampą ϕ išreikšti be integralo: ϕ = θL = T L. kai sukamo strypo skerspjūvis skritulinis arba žiedinis. o įtempimai bet kuriame skerspjūvio taške k išreiškiami gana paprasta formule: τk = T I p ρk . ρk taško k atstumas nuo skerspjūvio centro.8) formulės matyti. tuo standesnis strypas. kad visuose strypo taškuose yra grynosios šlyties deformacija. o ne skersai klijų sluoksnio.skerspjūvio polinis inercijos momentas.atstumas tarp nagrinėjamųjų skerspjūvių.Klijuotinės jungtys. Pastaroji sandauga (GIp) kai kada vadinama strypo skerspjūvio sukamuoju standumo modulius arba standžiu (kuo didesnė ši sandauga. Iš (7. Wp (7. deformacijos. GI p (7. Įtempimai. kuris jungia skerspjūvio centrą su tašku. radi anais metrui).9) 7.strypo deformavimą vienintele įrąža sukimo momentu.y. Sukamo strypo deformavimosi ties bet kuriuo jo skerspjūviu intensyvumą apibūdina santykinis sąsūkis θ= T . Bet kuris strypo skerspjūvis kito kurio nors skerspjūvio atžvilgiu pasisuka kampu ϕ = ∫ θdz = ∫ 0 L L 0 T dz . Ip . Ip . kad tangentiniai įtempimai skerspjūvyje pasiskirsto pagal tiesinę priklausomybę (7. Tokiu atveju klijų sluoksnio plotas ir yra kerpamasis plotas As. t. strypo skerspjūviai neišsikraipo. Santykinis sąsūkis yra apibendrintoji sukamo strypo deformacija.skerspjūvyje veikiantis sukimo momentas. išreiškiame didžiausią tangentinį įtempimą: τ max = T .) . tenkančiais strypo ilgio vienetui (pavyzdžiui. kuriose jėgos veikia išilgai. jos stengiasi du suklijuotus paviršius pastumti (ar pasukti) vieną kitu. Tik tuo atveju. kai visame tame strypo ruože santykinis sąsūkis yra pastovus dydis (t. GI p (7. Sukamas skritulinio skerspjūvio strypas.8 pav. Vien sukimo momentų veikiamas strypas lieka tiesus. Ip=const). o ne atplėšti vieną nuo kito. tuo mažiau jis susisuka).nagrinėjamajame strypo skerspjūvyje veikiantis sukimo momentas.8 pav.5. 7. G . GI p (7. kai T=const. tik jo skerspjūviai pasisuka apie z ašį vienas kito atžvilgiu. Tangentinio įtempimo kryptis visada statmena spinduliui.8) čia T . (7. G=const. Čia kalbėsime apie tas jungtis. Palyginkite jo išraišką (7. galioja plokščiųjų pjūvių hipotezė ir galima įrodyti.

panašias į tempiamų bei gniuždomų strypų deformavimo lygtis. o visas ieškomasis kampas ϕ = ∑ ϕ j = ∑θ j L j = ∑ j =1 j =1 j =1 n n n Tj G j I pj Lj . Lig šiol nesirūpinome. Įrašę santykinio sąsūkio reikšmę (7. šių lygčių nepakanka. .9 pav. Taip nusukamas minkšto plieno strypas. reikia visą sukamo strypo ilgi suskaidyti į ruožus. o po to. j =1 j =1 n n (7. Tokiems strypams tenka rašyti papildomas geometrines deformavimo lygtis. Tačiau būna taip įtvirtintų sukamų strypų.6. Įtempimų pasiskirstymą tokio strypo įvairiuose pjūviuose rodo brėžinys (7. ir jo geometrinė lygtis yra analogiška (2. gauname U =∫ L 0 T2 dz .). kurių kiekvieno santykinis sąsūkis būtų pastovus. Tai – statiškai neišsprendžiamieji sukami strypai. Greta pusiausvyros lygčių.10) ir integruodami per visą strypo ilgį. strypelis.10) arba (7. apskaičiuoti kiekvieno ruožo susisukimo kampą ϕj. deformacijos ir ilgio sandaugos (tai įrodoma analogiškai. deja.9 poskyryje. Ta energija idealiai tampriame strype susikaupia potencinės energijos pavidalu.15) 7. deformacijas (santykinius sąsūkius).4 poskyrį). Juo naudojamės.7 poskyrį): dU=t θ ⋅dz/2. Strypui susukti reikia energijos. pavyzdžiui iš plastilino sukočiotas. Spręsdami visas lygtis drauge. nagrinėtas 2. ji suyra dėl tangentinių įtempimų poveikio . kad strypo galai nepasisuka vienas kito atžvilgiu (nes jie abu įtvirtinti.Jeigu reikia nustatyti. kaip ir tempiamo strypo atveju. kokiu kampu ϕ pasisuka vienas strypo galas kito galo atžvilgiu. randame įrąžas (sukimo momentus). a). (7. įsivaizduokite. Susukto strypo potencinė deformavimo energija išreiškiama puse įrąžos.9 pav. žr. pasitikėjome pjūvio metodu bei pusiausvyros lygtimis. Kai medžiaga plastiška. susukto strypo potencinė deformavimo energija U= T 2L . jei reikia. geometrinių deformavimo lygčių parašome dar fizikines deformavimo lygtis . kai reikia nustatyti kurio nors skerspjūvio kampinį poslinkį.14) Šia lygtimi konstatuojame. abu nejuda). 2. kaip atrodytų Jūsų rankomis nusuktas labai plastiškos medžiagos.28) lygčiai: ∑θ j L j = ∑ ϕ j = 0 .5 poskyrį). 2.13) Kampas ϕ yra analogiškas tempiamo (gniuždomo) strypo ilgio pokyčiui ∆L (žr. kad.. 2GI p (7.paprastai skerspjūvio plokštumoje (7.12). kaip nustatoma ta vienintelė įrąža – sukimo momentas T. Sukamų skritulinio skerspjūvio strypų stiprumas ir standumas Sukamo strypo įtempimų būvis yra grynoji šlytis. pavyzdžiui. 7. 2GI p o kai visame strype (arba jo ruože) sukimo momentas T=const ir standis GIp =const. Grynojo sukimo veikiamas statiškai neišsprendžiamas strypas dažniausiai yra abiem galais standžiai įtvirtintas.jas atstoja išraiškos (7.ir įtempimus. Sukamų strypų kampinių poslinkių skaičiavimo metodika analogiška tempiamų strypų poslinkių skaičiavimui (žr. 2. .10 pav.

apie tokių strypų stiprumo klausimus kalbėsime sudėtingojo deformavimo skyriuje.. arba strypo ruožo (pavyzdžiui.10 pav.. taigi stiprumo sąlygą kai kada tenka formuluoti. koks turi būti strypo skerspjūvis (skersmuo).10 pav. kad grynoji šlytis yra dviašis (ne vienasis) įtempimų būvis ir todėl greta svarbiausiojo įtempimo σ1 savo įtaką daro ir σ3 =.12) bei (7. b).8) arba (7. Sukamo strypo standumo sąlygomis būna apribojamas arba santykinis sąsūkis.10) formule.tangentinį įtempimą τ (nes net ir σ1 =τ). medinis). viso veleno ilgio) susisukimo kampas ϕ. c) ir tuo būdu praranda stiprumą. nes konstrukcijų elementuose tokio.τ. Visais šiais atvejais stiprumo sąlygomis tenka apriboti tą patį dydį . grynojo sukimo praktiškai nepasitaiko. galimas ir projektinis uždavinys. kurie atplėšia vieną strypo dalį nuo kitos. kurį spręsdami iš standumo sąlygos nustatome. reikia nepamiršti. strypas sueižėja (7.7. Kadangi šių įtempimų kryptis su strypo skerspjūviu sudaro 45° kampą.4 poskyris). ar strypas ne per daug susisuka. Pagaliau kai sukamas sluoksniuotas strypas (pvz. pasitelkiant kurią nors irimo ar plastiškumo hipotezę (5. o kai greta sukimo momento veikia dar ir kitos įrąžos.10 pav. lemia tangentiniai įtempimai išilginėse sukamo strypo plokštumose . apskaičiuojamas pagal (7. . Tačiau vertinant sukamo strypo stiprumą. Standumo sąlygomis gali būti tikrinama. Trapaus strypo (pvz. įtempimų būvis dar sudėtingesnis. išreiškiamas (7.būtent dėl jų skeliamojo poveikio sluoksniai atsiskiria vienas nuo kito.13) formules. ketaus.. Šis įtempimas apskaičiuojamas pagal (7. stiklo) suirimą lemia svarbiausieji tempiamieji įtempimai σ1 . Detaliau nagrinėti čia sukamo strypo stiprumą neverta. kad strypas perdaug nesusisuktų..9) formulę. tai ir atplyšta strypo dalys įstrižu pjūviu (7.

PAPRASTASIS LENKIMAS 8. rašysime tiesiog M ir Q (žinodami. 8. Vėliau pamatysime.1. jo ašis gali pasidaryti net gana sudėtinga erdvine kreive. strypo ašis linkdama neiškrypsta iš tos plokštumos ir tampa plokščia kreive. t. o skersinių jėgų iš viso nėra.1 pav. ir reakcijos) veikia vien šios simetrijos plokštumoje. 8. .taigi abi įrąžos. Šiame skyriuje nagrinėsime tik tokius lenkiamus tiesius strypus. veikia toje pačioje plokštumoje. Bendra išvada: paprastąjį lenkimą sukelia strypo ašiai statmenos jėgos. skerspjūviuose neatsiranda momentų z ašies atžvilgiu (t. Lenkimo momentų veikiamas. Tarp nagrinėtų lig šiol atvejų nebuvo tokių poveikių. kad tai yra arba Mx ir Qy. Turėdami omenyje. visos jėgos (ir apkrovos. kai funkcija M=const. tiesus strypas gali įslinkti bet kaip. deformavimas nebevadinamas paprastuoju lenkimu . kuriuose skersinė jėga Q=0.y. kurių skerspjūviai yra simetriški. Strypas išlinksta tik tuo atveju. o visos jėgos (ir apkrova. šiame skyriuje kai kada net indeksų nežymėsime.plokščiuoju lenkimu).kai kiekviename skerspjūvyje veikia vienintelė ir vienodo didumo įrąža . kad paprastojo lenkimo atveju niekada nebūna dviejų lenkimo momentų bei dviejų skersinių jėgų. vadiname paprastuoju lenkimu (kartais . sukimo momentų T). ir reakcijos) turi būti statmenos strypo ašiai . Kai veikia daugiau įrąžų (pvz. šios funkcijos išvestinė prilygsta nuliui).tai dar viena būtina paprastojo lenkimo sąlyga. dažniausiai lydimas vienos iš skersinių jėgų (Qy šalia Mx arba Qx šalia My .y.). nes tai sąlygoja diferencialinė priklausomybė dM/dz=Q=0 (tik tuo atveju. ne erdvine. bet lieka tiesus. nagrinėtojo sukamo strypo ašis taip pat lieka tiesi.). su ruožais.2 pav. Paprastąjį lenkimą sukelia vienas iš lenkimo momentų (Mx≠0 arba My≠0).1 pav.y. Paprastojo ir grynojo lenkimo sąvokos Antrajame skyriuje nagrinėtasis tempiamas tiesus strypas pailgėja. Tokį deformavimą. dėl kurių tiesaus strypo ašis taptų kreiva. Konstrukcijose reta strypų su grynojo lenkimo ruožais (8.lenkimo momentas. lenkimo momentas ir skersinė jėga. Paprastojo lenkimo veikiamą tiesų strypą įprasta vadinti sija (nors kai kada sija pavadinamas ir sudėtingiau deformuojamas strypas). veikiančios vienoje strypo simetrijos plokštumoje. t.2 pav. 8. kai jo skerspjūviuose veikia lenkimo momentai Mx ir My.tai jau sudėtingojo deformavimo. arba My ir Qx). Ypatingas paprastojo lenkimo atvejis yra grynasis lenkimas . kad paprastojo lenkimo atvejų gali būti ir asimetriško skerspjūvio strypuose. Tokiu atveju strypas linksta būtent toje jėgų plokštumoje. O kad skerspjūviuose nebūtų ir ašinių jėgų. kai dar ir ašinė jėga N≠0 arba kai nelygūs nuliui abu lenkimo momentai). Kai visos jėgos veikia strypo simetrijos plokštumoje (kurioje yra ir išilginė strypo ašis z).8. o lenkimo momentas nelygus nuliui ir būtinai vienodo didumo. dėl kurio strypas tik išlinksta ir išlinksta tik jėgų plokštumoje.

atliekame tokį eksperimentą. todėl ir įrąžų pasiskirstymo sijoje dėsniai inžinieriui rūpi. Be to.mažėja (a2<a).).lenkimo momentas ir skersinė jėga (išskyrus retai pasitaikančius grynojo lenkimo ruožus). o gautąją formulę dažniausiai galėsime naudoti ir kitiems paprastojo lenkimo atvejams. kad plokštieji skerspjūviai (kurių kontūrą žymi šios skersinės linijos) po deformavimo lieka plokšti ir statmeni įsunkusiai išilginei ašiai. tai ekstreminis lenkimo momentas (Mmax.y. Šio sluoksnio sankirtos su skerspjūvio plokštuma linija vadinama skerspjūvio neutraliąja linija. o neutralioji linija . kuri sieja išilginę bet kurio sijos sluoksnio deformaciją su to sluoksnio padėtimi (sluoksnio koordinate y): . pastebime. vadinamas neutraliuoju sluoksniu. sudarome įrąžų diagramas. q=-d2M/dz2. Įrąžos ypatinguose (skaičiuojamuosiuose) pjūviuose randamos pjūvio metodu (1.4): q=-dQ/dz. Kai diagrama sudaryta iš tiesių atkarpų.2)-(1. kurio .. Remdamiesi šio poskyrio pradžioje aprašytuoju eksperimentu. Jas galima nustatyti pagal sudarytas įrąžų diagramas.4 poskyris). ties kuriais skersinių jėgų diagrama kerta ašį). ekstreminė lenkimo momento M(z) reikšmė yra ten. kokie yra geometriniai grynojo lenkimo dėsniai.y. kad galioja plokščiųjų pjūvių hipotezė. Strypo galus apkrovę momentais (8. Be abejo. o skersinės lieka tiesios ir statmenos išilginėms. Būna svarbu nustatyti. kuriuose skerspjūviuose įrąžų poveikis pavojingiausias. kinta išilgai sijos. jo tiksliai vietai nustatyti naudojamės matematikos taisykle: funkcijos ekstremumas yra ties ta argumento reikšme. t.3 pav. kuris nei ilgėja. Galima spėti. prie kurių yra pridėti apkrovos jėgų momentai. Strypo sluoksnis. viduryje turi būti ir toks sluoksnis. kitoje trumpėja. kitoje . Dažnai mums rūpi ekstreminės įrąžų reikšmės. ekstreminių lenkimo momento reikšmių gali būti šalia tų skerspjūvių. Todėl nustatysime.3 pav. Normaliniai įtempimai Skersinė jėga normalinių įtempimų pasiskirstymui įtakos beveik neturi. kur dM(z)/dz=0.3 pav. Q=dM/dz. o jų pasiskirstymas tarp tų skaičiuojamųjų pjūvių nustatomas pagal diferencialines priklausomybes (1. Taigi. Mmin) yra visų pirma tuose sijos skerspjūviuose. Abi įrąžos (ir ypač lenkimo momentas) nėra pastovios. su kuria pirmoji funkcijos išvestinė prilygsta nuliui. nei trumpėja (tik išlinksta). ir jos stiprumas priklauso nuo šių dviejų irąžų bendro poveikio. Norėdami išsiaiškinti. 8. b).4 pav. kaip normaliniai įtempimai pasiskirsto skerspjūvyje grynojo lenkimo atveju (kai Q=0).Nors sijos lenkimas ir nėra sudėtingas. Būtent lenkimo atveju šios diagramos teikia daug vaizdžios informacijos. 8. kuriuose skersinė jėga lygi nuliui (t. Paprastojo lenkimo atveju neutralusis sluoksnis (NS) yra statmenas jėgų plokštumai.ilgis lenkimo metu nekinta.jėgų linijai (8.2. a).4 pav. Taigi. vis tiek jos skerspjūviuose veikia dažniausiai po dvi įrąžas . kad išilginės linijos išlinksta. Remdamiesi šiomis priklausomybėmis. 8. galime gauti geometrinę lygtį. Paveiksle matyti. Kai ekstremumas yra netiesiniame diagramos ruože. Kadangi dM/dz=Q. kad strypui linkstant vienoje strypo pusėje (viršuje) atstumai tarp skersinių linijų didėja (a1>a). strypo sluoksniai vienoje pusėje ilgėja. ekstremumų vieta būna akivaizdi. Taigi ir sijos įtempimų būvis.. Tiesaus strypo šone įbrėžiame išilgines ir joms statmenas skersines tieses (8.

lygindami be galo trumpo (dz ilgio) sijos ruoželio vaizdą prieš ir po deformavimo. t. tai nėra ir tangentinių įtempimų. Prisiminsime dar kartą. Ir dar svarbu nepamiršti. (8. EI x (8. jeigu tempia (tada σ2=σ3=0). o įtempimus su deformacijomis sieja paprasčiausia Huko dėsnio išraiška σ=Eε.1) čia ρ .4) Taigi. kai visos apkrovos ir reakcijų jėgos veikia plokštumoje. kai galioja poslinkių mažumo prielaida. χ . jeigu lenkiama būtų kitoje simetrijos plokštumoje.3) o įrašę šią reikšmę į (8. kai lenkiamasis elementas yra plonasienis. normaliniai įtempimai bet kuriame lenkiamo strypo skerspjūvio taške yra proporcingi to taško koordinatei. jėgų linija turi sutapti ne su bet kuria svarbiausiąja skerspjūvio ašimi. kokiomis sąlygomis remdamiesi gavome (8. Kad jo nebūtų (kad lenkimas būtų paprastasis). galioja proporcingumo (Huko) dėsnis. kai sija išlenkiama labai mažai. Ši prielaida visiškai priimtina. einančioje per centrines svarbiausiąsias strypo skerspjūvių ašis (tokia plokštuma vadinama svarbiausiąja strypo plokštuma. Taigi tariame. kad sijos medžiaga vienalytė (o vienalytės medžiagos tamprumo modulis E visur vienodas).svarbiausieji įtempimai: σ=σ1. poslinkiai maži. matuojamai nuo neutraliosios linijos (kuri paprastojo lenkimo atveju sutampa su skerspjūvio centrine ašimi x). gauti ir formulę sijos skerspjūvio normaliniams įtempimams skaičiuoti: (8. Normalinių įtempimų pasiskirstymas lenkiamo strypo skerspjūvyje vaizduojamas plokštuma.11).ε =− y ρ = − χy .lenkimo momento neutraliosios linijos atžvilgiu ir skerspjūvio inercijos momento šios linijos atžvilgiu santykis (įsidėmėkime. medžiaga vienalytė (E=const). kad paprastasis lenkimas reiškiasi. lenkiamo elemento skerspjūvyje dėl asimetriško tangentinių įtempimų pasiskirstymo gali atsirasti sukimo momentas. o joje veikiantys normaliniai įtempimai . kad ši formulė skirta paprastajam lenkimui.2). Kadangi skersinės jėgos nėra (nagrinėjame juk grynąjį lenkimą).kai skerspjūvis nėra simetriškas jėgų linijos atžvilgiu. kai jėgų linija skerspjūvyje sutampa su viena iš skerspjūvio svarbiausiųjų ašių. todėl sandauga Eχ=const ir gali būti iškelta prieš integralo ženklą: M x = ∫ yσdA = − Eχ ∫ y 2 dA = − EχI x .išlinkusios išilginės strypo ašies kreivio spindulys.strypo ašies kreivis. kad lenkiamos sijos sluoksniai vienas kito nespaudžia. kurio sąvoka apibrėžta 8.visą strypą) į teigiamų normalinių įtempimų (tempiamąją) ir neigiamų normalinių Mx y Ix . kad normaliniai įtempimai veikia tik išilgai sluoksnio (ta kryptimi sluoksnį tempia arba gniuždo). gauname: σ=-Eχy. jeigu gniuždo (tada σ1=σ2=0). todėl skerspjūvio plokštuma yra svarbiausioji plokštuma. kad jeigu jėgų linija sutaptų su x ašimi. Neutralioji linija dalija skerspjūvį (o neutralusis sluoksnis . raidės x ir y formulėje susikeistų vietomis). Jeigu bent viena šių sąlygų netenkinama. taigi visų sluoksnių įtempimų būvis grynojo lenkimo atveju yra vienasis.2) Šitokią įtempimų reikšmę panaudojame integralinėje lenkimo momento išraiškoje (1. ir šis nesutapimas ypač reikšmingas. Suprasdami. einančia per vadinamąjį lenkimo centrą. (8.4) formulė nebegalioja.1). (8.1 poskyryje. Grynojo lenkimo geometrinę lygtį gauname. Proporcingumo koeficientas yra santykis Mx/Ix . o su ašimi. neutraliojo sluoksnio kreivis χ taip pat nepriklauso nuo skerspjūvio ploto elemento dA padėties. Asimetriško skerspjūvio lenkimo centras nesutampa su skerspjūvio figūros svorio centru. Maža to . . σ=σ3.y. Reikia atsiminti. todėl sluoksniai vienas kito nespaudžia ir įtempimų būvis vienasis. t. Iš trijų galimų svarbiausiųjų įtempimų nelygus nuliui tik vienas (išilgai sijos). Įrašę į šią išraišką deformacijos reikšmę iš (8.4) formulę: galioja plokščiųjų pjūvių hipotezė. A A Iš čia galime išreikšti sijos neutraliojo sluoksnio (sijos išilginės ašies) kreivį: χ= σ= 1 ρ =− Mx . bet kuri išilginė strypo simetrijos plokštuma yra svarbiausioji). kad tarp jų (skersai sijos) normaliniai įtempimai neveikia. kurios sankirtos su skerspjūviu linija yra neutralioji linija σ=0.y. Darome prielaidą.

kurie ekstreminiai įtempimai didesni . Gelžbetonio sijose darbo armatūra dedama visada į tempiamąją zoną. maksimaliems įtempimams skaičiuoti.6 pav. nes būtent ją reikia sustiprinti armatūra.gniuždomieji ar tempiamieji. Jeigu lenkimo momentas teigiamas (Mx>0). Pavyzdžiui. tokia medžiaga yra betonas). Šiuo atveju tenka skaičiuoti dvejopą atsparumo momentą . Kai tokia nesimetriško skerspjūvio sija pagaminta iš medžiagos. tai tokiu atveju maksimalūs normaliniai įtempimai σ max = Mx Wx . gniuždomojoje ir tempiamojoje zonoje ekstreminės įtempimų reikšmės nevienodos: jeigu tempiamos zonos aukštis ht mažesnis už gniuždomos hc. Kadangi santykis Ix/|y|max=Wx (atsparumo momentui). tada |ymin|=ymax ir |σmin|=σmax. taip pat labai svarbu atidžiai nustatyti. pajėgia priešintis ir tempimui.y. Wxc=Ix/hc. kad tempiamosios zonos aukštis būtų mažesnis už gniuždomosios (8.7 pav. kurioje pusėje yra tempiamoji.6 pav. o jų didžiausios reikšmės yra skerspjūvio taškuose. betoninių sijų skerspjūviai turi būti taip orientuoti.įtempimų (gniuždomąją) zonas (8.5 pav. gniuždomojoje zonoje būna dažniau tik pagalbiniai. o po to σ max = Mx Wxt . Jeigu sija pagaminta iš medžiagos.6) formulės nevartotinos tik tada. kituose taškuose jų reikšmės proporcingos taško atstumui nuo neutraliosios linijos.). kai skersinė jėga yra labai didelė. plačioji sijos pusė turi būti tempiama. Ties neutraliąja linija (ties skerspjūvio svorio centru) normaliniai įtempimai lygūs nuliui. Ši formulė bei iš jos gautos (8. kurioje gniuždomoji zona.vienas jų (Wxt) skirtas tempiamiesiems. minimaliems: Wxt=Ix/ht. nebegalioja plokščiųjų pjūvių hipotezė. Ix Ix 8. σ min = x y min < 0 .5) Kai sijos skerspjūvis nėra simetriškas neutraliosios linijos atžvilgiu ir jo centras nėra ties aukščio viduriu (8.5) ir (8. kurie labiausiai nutolę nuo neutraliosios linijos (taškuose su koordinatėmis ymax ir ymin). kuri nevienodai priešinasi tempimo ir gniuždymo poveikiams. tačiau ji priimtina ir daugumai kitų praktinių paprastojo lenkimo atvejų. tai σ max = Mx M y max > 0 .5 pav. tai |σmin|>σmax. bet normalinių įtempimų reikšmės nuo to paprastai mažai tepakinta. ir kurioje zonoje didesnis irimo pavojus.4) buvo gauta grynojo lenkimo atvejui (kai nėra skersinės jėgos). o ne atvirkščiai. (8. Formulė (8. Dažnai sijų skerspjūviai būna simetriški ir neutraliosios linijos atžvilgiu. montažiniai armatūros virbai.). būtina atidžiai žiūrėti. kuri sijos pusė yra tempiama.). Nuo to priklauso. kitas (Wxc) gniuždomiesiems. (8. t. kuri gerai priešinasi gniuždymui ir beveik nelaiko tempimo jėgų (pvz. Nors dėl skersinės jėgos poveikio skerspjūviai kiek išsikraipo.6) 8. σ min = − Mx Wxc . o lenkimo momentas labai mažas (kai deformavimui lemiamą įtaką turi būtent skersinė .

3.7) ir (8. Tačiau kiti du dydžiai nuo nagrinėjamo taško padėties priklauso: bk .jėga). Padarę tokias prielaidas.): qk = bτ k = Q Sk I . b<<h). (8. bet ir tangentiniai įtempimai. išpjautą iš sijos dviem skerspjūviais ir vienu horizontaliu pjūviu. τ=constb (tai nereiškia. kurių skerspjūviai siauri (plotis daug mažesnis už aukštį.skerspjūvio dalies. gerai mokėti nustatyti ekstremines įtempimų reikšmes. o jo padaryta prielaida apie tangentinių įtempimų vienodumą per visą plotį .7 pav. todėl ta formulė dažnai vadinama Žuravskio formule.): τk = Q Sk Ibk . statmena jėgų linijai) ir Sk . esančios į vieną pusę nuo tiesės. Tokį deformavimą tektų nagrinėti sudėtingesniais tamprumo teorijos metodais. • apskaičiuojame viso skerspjūvio inercijos momentą I neutraliosios linijos atžvilgiu.7) Šioje formulėje du dydžiai nepriklauso nuo taško k padėties . Labai svarbu turėti tvirtus sijos normalinių įtempimų skaičiavimo įgūdžius.materialusis skerspjūvio plotis ties tuo tašku (matuojamas kryptimi. Tangentiniam įtempimui sijos skerspjūvio taške k skaičiuoti taikytinas toks algoritmas: • per skerspjūvio svorio centrą nubrėžiame neutraliąją liniją. 8.tangentinių įtempimų atsiranda ir išilginiuose sijos pjūviuose (veikia šių įtempimų dualumo dėsnis!). τ||Q. Formulę (8. 8. gavo rusų inžinierius ir mokslininkas D. Kadangi tangentinio įtempimo ženklas visada sutampa su skersinės jėgos ženklu. kai gana trumpą siją veikia labai didelės apkrovos jėgos. veikiančias išilginiuose sluoksniuose. galėsime padaryti dvi prielaidas: • tangentiniai įtempimai visame skerspjūvyje yra lygiagrečiai skersinei jėgai. • tangentinių įtempimų reikšmės yra vienodos per visą skerspjūvio plotį. Jeigu apsiribosime sijomis. kuri yra statmena jėgų linijai (skersinės jėgos Q krypčiai). kad šie įtempimai nekinta per skerspjūvio aukštį).7) pirmasis 1855 m. .7) formulėje. pavyzdžiui. Formulėms (8. gauname formulę tangentiniam įtempimui bet kuriame sijos skerspjūvio taške k skaičiuoti (8. Žuravskis. naudinga turėti formule išreikštą šių išilginių kirpimo jėgų intensyvumą (8.8 pav. statinis momentas neutraliosios linijos atžvilgiu. įvairiuose skerspjūvio taškuose veikia ne tik normaliniai. nubrėžtos per tašką k (lygiagrečios neutraliajai linijai). (8. Kadangi dažnai tenka nagrinėti kirpimo jėgas. bet ir skersinė jėga (kai lenkimas nėra grynasis).8) gauti nagrinėjome labai trumpą (dz ilgio) sijos elementą. kaip ir (8. 8.tai skerspjūvyje veikianti skersinė jėga Q (pagal 8.8 pav.8 pav. Tangentiniai įtempimai Kai lenkiamo strypo (sijos) skerspjūvį veikia ne tik lenkimo momentas. .8 pav.8) čia simbolių prasmė ta pati. Dar daugiau .Žuravskio hipoteze. tai statinis momentas Sk į formulę įrašomas absoliutiniu didumu.Qy) ir viso skerspjūvio ploto inercijos momentas I neutraliosios linijos atžvilgiu (Ix).

7) formulę apskaičiuojame tangentinio įtempimo τk reikšmę.10) skritulinio skerspjūvio (8. jie būtų svarbiausieji.33 karto didesnis už vidutinę skerspjūvyje veikiančių tangentinių įtempimų reikšmę. nustatome materialųjį skerspjūvio plotį bk ties tašku k (materialųjį nubrėžtos per tą tašką tiesės ilgį. taigi šios plokštumos yra svarbiausiosios. nes daroma prielaida. Kitokios formos skerspjūviams tenka apskaičiuoti |Sk|max. esančios į vieną pusę nuo neutraliosios linijos) statinis momentas neutraliosios linijos atžvilgiu. tangentinio įtempimo reikšmė kinta priklausomai nuo santykio |Sk|/bk.• • • • per nagrinėjamąjį tašką k nubrėžiame tiesę. Taigi įtempimų būvis paprastojo lenkimo atveju gali būti tik vienasis arba dviašis. Išvada . įtempimų būvis vienašis: σ1=σmax>0. kurios Sk lengviau skaičiuoti). Kadangi šios krypties (statmenos jėgų plokštumai) normalinių įtempimų nėra. stačiakampio skerspjūvio sijoje maksimalus tangentinis įtempimas (ties neutraliąja linija) yra τ max = τ max = 3Q . apskaičiuojame atkirstos tiese skerspjūvio dalies statinį momentą Sk skerspjūvio neutraliosios linijos atžvilgiu (pasirenkame tą dalį.9) Dažniausiai (išskyrus retas skerspjūvių formas. kad (8. Kitose (statmenose skerspjūviui. o šis santykis priklauso nuo taško k koordinatės yk. σ3=σ3=0 (8. nėra visada patikima.9 pav. lygiagrečiose jėgų plokštumai. 8. nelygių nuliui svarbiausiųjų įtempimų begali būti ne daugiau kaip du (plokštumose. Tačiau išilginėse plokštumose. Pavyzdžiui. Ties kraštiniais sijos sluoksniais skerspjūvyje tangentinių įtempimų nėra.y. negali būti triašis. statmena skersinės jėgos krypčiai) tas maksimumas yra ties neutraliąja linija (būtent čia visada yra maksimali |Sk| reikšmė).4. Jeigu jose veiktų normaliniai įtempimai. 3A (8. Kintant taško k vietai sijos skerspjūvyje.10 pav. I  bk  max   (8. deja. veikia tik normaliniai įtempimai: šie sluoksniai tik tempiami arba tik gniuždomi. kad sluoksniai vienas kito nespaudžia. 8. taigi skerspjūvių plokštumos yra svarbiausiosios plokštumos.11) t. nėra tangentinių įtempimų. 2A 4Q . o jose veikiantieji normaliniai įtempimai σ=σz .y. Ir nepamirškime. maksimalus įtempimas čia yra 1. pagal (8. Kitais paprastojo lenkimo atvejais (kai Q≠0) skerspjūviuose veikia ir normaliniai. kur šis santykis didžiausias: τ max = Q  Sk    . statmenose jėgų plokštumai).10 pav.50 ar 1. skerspjūvio dalies. kuriems galioja prielaida apie visų tangentinių įtempimų lygiagretumą skersinei jėgai.7) ir (8. ir tangentiniai įtempimai. žr. 1) arba σ1=σ2=0.8) formulės tinka tik siauriems skerspjūviams. išilginėse) svarbiausiosiose plokštumose nėra jokių įtempimų (σy=σx=0). įtempimų būvis visur vienašis.bet kuriame sijos taške iš trijų galimų svarbiausiųjų įtempimų nelygus nuliui tėra vienas (σ1=σz>0 arba σ3=σz<0).9 pav. Standartinių profilių lentelėse dažnai yra skiltis su būtent šiomis statinio momento reikšmėmis.).. panašias į rombą su įstrižaine. Maksimali įtempimo reikšmė yra ten. Svarbiausieji įtempimai ir įtempimų būvis Grynojo lenkimo atveju skerspjūviuose nėra tangentinių įtempimų. 8. lygiagretę neutraliajai linijai. kuris visada yra pusės skerspjūvio (t.. 2) .svarbiausieji įtempimai. O ši prielaida. σ3=σmin<0 (8.

įrašę į ją reikšmes σy=0.3 = (σ2=0). 8. σz=σ.17) formulę. kadangi keblu tokias įstrižas sąstandas padaryti.12) Nuosekliai sujungę gretimų taškų svarbiausiųjų įtempimų kryptis. brūkšninėmis . Šios trajektorijos vaizdžiai rodo ekstremaliųjų įtempimų kryptis ir padeda konstruoti lenkiamąjį elementą. nustatome. Nors beveik ties visais sijos taškais įtempimų būvis dviašis. Sijų stiprumas Stiprumas turi būti garantuotas kiekviename sijos taške. ir tangentiniai įtempimai. o stiprumo sąlygos išraiška priklauso nuo įtempimų būvio ties tuo tašku.10 pav. Panaudoję (4. τyz=τ. (8. o svarbiausiosios plokštumos sudaro 45° kampą su skerspjūvių plokštumomis (žr.). 3) normaliniai įtempimai skerspjūvyje lygūs nuliui.11 paveikslėlyje ištisinėmis linijomis išbrėžtos maksimalių įtempimų σ1 trajektorijos. 4. o tangentinių įtempimų reikšmė dažnai yra maksimali.8. dažniau jos daromos statmenos sijos ašiai). o čia įtempimų būvis vienašis ir stiprumo sąlyga reiškia normalinių įtempimų apribojimą medžiagos stiprumo rodikliu . τ≠0) yra ypatingas dviašis įtempimų būvis.projektiniu stipriu: . gautume vadinamąsias svarbiausiųjų įtempimų trajektorijas (8. σ2=0. 8. daugeliu praktiškų atvejų lemiamas yra kraštinių sijos sluoksnių stiprumas.11) tg 2 β = σ .10 pav.minimalių σ3). taigi ir svarbiausiųjų plokštumų padėtis nustatoma formule. Svarbiausiųjų įtempimų σ1 ir σ3 kryptys. gelžbetonio sijose dedama alkūninė armatūra dažnai nukreipiama palei σ1 trajektorijas (kad padėtų betonui priešintis didžiausiems tempiamiesiems įtempimams. Nuo šių įtempimų reikšmių priklauso svarbiausiųjų įtempimų reikšmės ir kryptys. Šis grynosios šlyties atvejis (σz=σy=0.5. nes juose veikia ir normaliniai. ir svarbiausieji įtempimai prilygsta čia veikiančių tangentinių įtempimų reikšmei: σ1=τ. σ3=-τ.18) formulės: 1 σ ± σ 2 + 4τ 2 2 2τ ( ) (8.12 pav. lygiagretėmis σ3 trajektorijoms (kad dėl gniuždomųjų įtempimų nekluptų. gauta iš (4.12 pav. Kituose sijos skerspjūvių taškuose įtempimų būvis taip pat dviašis.11 pav. Pavyzdžiui. Ties neutraliuoju sluoksniu (8. 8. o aukštų metalinių sijų sieneles reikėtų standinti įstrižomis briaunomis. 8. kad paprastojo lenkimo atveju svarbiausieji įtempimai σ 1.2 poskyrį)..

(8.13). Įrašę ekstreminių normalinių įtempimų reikšmes iš (8. Tačiau nepamirština. (8. tai ir atsparumo momentas nustatomas x ašies atžvilgiu). Jeigu išilginiai sluoksniai silpniau sukibę ir šlyčiai (kirpimui. šiame vadovėlyje.tempiamojo sluoksnio (8. nes būtent čia tangentiniai įtempimai didžiausi. y): suprantama. (8. Svarbiausias yra projektinis stiprumo uždavinys . kur lenkimo momentas ekstrėminis. būtent ir čia slypi sijos suirimo pavojus. Nėra reikalo stiprumo sąlygą (8.13 pav. šie koeficientai laikomi esą lygūs vienetui).. 8.y. 2).10 pav. 1) arba |σmin|≤Rc gniuždomojo sluoksnio (8. galime rasti. kokio skerspjūvio turi būti sija (koks turi būti jo atsparumo momentas W). Reikia tikrinti sijos kerpamąjį stiprumą neutraliajame sluoksnyje arba arti jo. kad čia. vienos sąlygos nepakanka. gauname plačiausiai naudojamas lenkiamo strypo (sijos) stiprumo sąlygas: σmax≤Rt σ max = M W M Wt M Wc ≤ Rt . kuriais patikslinami konkrečių konstrukcijų stiprumo reikalavimai (galime tarti.6) formulių. (8.13) tikrinti visuose skerspjūviuose.y. tenka nustatyti visus kraštinius pavojinguosius sijos taškus ir visur garantuoti reikiamą stiprumo atsargą. kokio didumo lenkimo momentą M tas skerspjūvis gali atlaikyti (t. t. kaip ir analogiškos (8. medinė sija gali . nurodantieji skerspjūvio ašį (x.10 pav. Šiose stiprumo sąlygose yra praleisti lenkimo momentų ir atsparumo momentų simbolių indeksai.17) Pačiame sijos skerspjūvyje ši sąlyga vargu ar gali būti pažeista (nes paprastai tangentiniai įtempimai skerspjūvyje yra daug mažesni už normalinius). tarp sijos sluoksnių (8. Šiose sąlygose praleisti ir papildomi koeficientai. taip pat kai jis nėra simetriškas neutraliosios linijos atžvilgiu. o ypač kai medžiaga nevienodai priešinasi tempimui ir gniuždymui (Rt≠Rc). susieja tris dydžius.kai pagal žinomą apkrovą (lenkimo momentą M) ir numatomą medžiagos stiprį R nustatome. čia paprastai R=Rt. išilginėse sijos plokštumose.5) ir (8.). Pavyzdžiui.16) Kai skerspjūvis nėra per visą sijos ilgį vienodas. skėlimui) mažiau priešinasi.. (8.13 pav. ir σ max = bei ≤ Rt .15) kai Wt≠Wc.14) bei (8. Nors dažniausiai visos sijos stiprumą lemia kraštinių sluoksnių normaliniai įtempimai. pakanka garantuoti stiprumą toje vietoje. Stiprumo sąlyga (8. vis dėlto nereikia pamiršti ir tangentinių įtempimų. Todėl dažniausiai sijos stiprumo sąlyga reiškiama taip: M max W ≤ R. kad pagal tangentinių įtempimų dualumo dėsnį tokio pat didumo (τ’=τ) įtempimai veikia statmenose plokštumose. nes dažniausiai Rt≤Rc). kad prie abiejų simbolių indeksai turi būti vienodi (jeigu sijoje veikia lenkimo momentai x ašies atžvilgiu. kai jie vienodi (kai visa sija vienodo skerspjūvio). galime išspręsti laikomosios galios nustatymo uždavinį).15). jie gali atplyšti. Kai du iš jų žinomi. Kai žinome sijos skerspjūvio atsparumo momentą W ir medžiagos stiprį R. Stiprumo sąlyga apriboja tangentinių įtempimų didumą medžiagos šlyties projektiniu stipriu Rs: |τ|≤Rs.13) kai skerspjūvis simetriškas neutraliosios linijos atžvilgiu (W=Wt=Wc. trečiąjį galima nustatyti. atskilti vienas nuo kito.14) σ min = ≤ Rc .

o ten. Dažniausiai sijos daromos vienodo skerspjūvio per visą ilgį. ieškant pavojingiausio šių įrąžų derinio (kartais įtartinais gali būti keli skerspjūviai. Visų pirma reikia nustatyti skerspjūvį.. kuriame nemažos yra ir normalinių. prie pat lentynos: čia σ reikšmė yra artima ekstreminei reikšmei. kur didžiausi tangentiniai įtempimai (ties neutraliąja linija). Galutinė išvada: sijos skerspjūvio formos racionalumas yra proporcingas dviejų skerspjūvio geometrinių rodiklių . Taigi. Šios eilės pabaigoje nubraižytas idealios formos lenkiamo elemento skerspjūvis jo tempiamoje zonoje. Tuo tarpu stiprumo sąlygą rašyti reikia tokiam taškui. kitur W . kuo skerspjūvio plotas daugiau atitolęs nuo neutraliosios linijos. Stiprumo sąlygoje (8. kur skersinė jėga didžiausia (pavyzdžiui. Kai jau pasirinktas skerspjūvis. o tuo pačiu ir racionalumo koeficientai ξ didėja (jie lyginami su 8. tuo didesnė stiprumo atsarga.4 poskyrį). visada σ=0. lieka dirbti tik plieno armatūra. 8.poveikį. sijos stiprumo sąlyga parašoma tokia: σ 2 + 4τ 2 ≤ R . Tokių sijų stiprumo skaičiavimą nagrinėsime vėlia. A (8. tuo mažiau racionali.suirti kaip tik dėl to. Normalinių įtempimų ekstreminės reikšmės visada yra kraštiniuose skerspjūvio taškuose. t. Mat. Dar svarbiau šių išilginių sluoksnių tangentinių įtempimų poveikį tikrinti. 4 ir 5) tenka stiprumo sąlygomis apriboti bendrą abiejų įtempimų .13) nuo sijos skerspjūvio formos priklauso geometrinis rodiklis . pagal kurį skerspjūviai kinta (jeigu kinta) išilgai sijos ašies. Kuo sija plonesnė (kuo mažiau medžiagos sunaudojama jai). tačiau čia tangentiniai įtempimai lygūs nuliui.žinoma.14 pav.tų skerspjūvių pavidalas ir dėsnis. 5. skerspjūvio formos racionalumas yra tiesiog proporcingas atsparumo momento W reikšmei.20) . kreipsime dėmesį tiktai į stiprumo sąlygą (nepaisysime standumo reikalavimų).santykiui σ 2 + 3τ 2 ≤ R . pasinaudojus lenkiamo elemento svarbiausiųjų įtempimų σ1 ir σ3 išraiškomis (8. skerspjūvyje su ekstremine lenkimo momento reikšme dažniausiai skersinė jėga lygi nuliui. neatlaikiusi išilginiuose sluoksniuose tangentinių įtempimų. kurios skerspjūvio plotas At.15 paveikslėlyje įvairios formos skerspjūviai. prie sijos atramų) dažnai lenkimo momentas nulinis. tuo mažesni ekstreminiai normaliniai įtempimai. Pavyzdžiui. paprastai taikomos plastiškumo hipotezės. dvitėjame skerspjūvyje yra sienelės pakraštyje. Kadangi sijos dažniausiai gaminamos iš pakankamai plastiškų (netrapių) medžiagų.18) (8.atsparumo momentas W. ir tangentinių įtempimų reikšmės. supleišėjus betonui.y. kuriame veikia nemažas lenkimo momentas ir nemaža skersinė jėga. nors būtent tokio skerspjūvio reikia tik pačioje pavojingiausioje sijos vietoje. o τ taip pat nemažas. kai sija sudėtinė sudaryta iš išilginių suklijuotų ar kitaip sujungtų dalių. jų visų stiprumo sąlygos ir rašytinos). pagal didžiausių tangentinių įtempimų hipotezę.11). taško su pavojingiausiu įtempimų σ ir τ deriniu. Čia nagrinėdami sijos racionalumą.ir normalinių. kurių visų plotai vienodi.atsparumo momento ir ploto .6. kuo didesnis skerspjūvio plotas. reikia tik aptikti vieną ar kelis pavojingiausius taškus. su didžiausia įtempimų funkcijos reikšme. tuo mažiau sija ekonomiška. išrikiuoti tokia eile. supleišėja. jeigu jos patikimumas yra pakankamas. ir tangentinių . Toks taškas.). jame ieškoma pavojingiausio taško.10 pav. Todėl ir tenka nagrinėti drauge abiejų įrąžų diagramas.16 pav.19) Suprantamą. sijos skerspjūvio racionalumas yra atvirkščiai proporcingas ploto A reikšmei.14 pav. Kuo didesnis šis rodiklis. 8. pavyzdžiui. sueižėja (8. kvadratinio skerspjūvio koeficientu ξ=ξ0). Taigi. 8. Tai daryti įmanoma tik remiantis kuria nors irimo ar plastiškumo hipoteze (žr. o ten. tuo ji racionalesnė . skerspjūvio racionalumo koeficientas ξ yra tuo didesnis. o pagal energetinę plastiškumo hipotezę (8. kad iš kairės į dešinę jų atsparumo momentai. ξ= Šis santykis. nereikia šitokių stiprumo sąlygų rašyti visiems ar net daugumai sijos taškų. tuo daugiau medžiagos reikia sijai padaryti. o gniuždomojoje tebelaiko ir betonas (brėžinyje jo darbinis plotas Ac užbrūkšniuotas). Daugumai skerspjūvio taškų (tokių kaip 8. Kita vertus. kad. Racionalios formos sijos Lenkiamo elemento (sijos) formą apibrėžia jo skerspjūviai .

skerspjūvis galėtų būti silpnesnis, mažesnis. Taigi, sija būtų racionalesnė (būtų mažesnio tūrio), jeigu jos skerspjūvis visur būtų tik toks, kokio reikia stiprumui ties ta vieta garantuoti. Jeigu stiprumo sąlyga paprasčiausia, tai reikėtų ją kiekviename skerspjūvyje patenkinti lygybės pavidalu, be jokio pertekliaus:

σ max =
arba

W (z )

M (z )

= R,

W (z ) =

M (z ) R

.

(8.21)

Tenkinančios šią sąlygą sijos vadinamos vienodo stiprumo sijomis. Matome, kad tokių sijų bet kurio skerspjūvio atsparumo momentas turi būti proporcingas skerspjūvyje veikiančiam lenkimo momentui. Reikia nepamiršti, kad čia racionalumas nustatomas tik pagal sijos tūrį (arba svorį), neatsižvelgiant į išlaidas, susijusias su tokios sudėtingesnės formos sijos gamyba (sutaupyta medžiaga ne visada kompensuoja padidėjusias gamybos išlaidas).

8.15 pav.

8.16 pav. Stačiakampio skerspjūvio vienodo stiprumo siją nagrinėti lengviausia. Jeigu sijos skerspjūvis stačiakampis, tai jo atsparumo momentas W(z)=b(z)⋅h2(z)/6. Nagrinėsime du šio rodiklio dėsningo kitimo variantus: 1) kai b(z)=const=b ir kinta tik stačiakampio skerspjūvio aukštis; 2) kai h(z)=const=h ir kinta tik stačiakampio skerspjūvio plotis. Pirmojo dėsningumo atveju iš (8.21) lygybes gauname

bh 2 ( z ) M (z ) = , 6 R
6M (z ) . bR

arba

h( z ) =

Taigi skerspjūvio aukštis tuo didesnis, kuo didesnis ties tuo skerspjūviu, lenkimo momentas (nors ta priklausomybė ir nereiškia tiesioginio proporcingumo). Tokiu būdu racionalizuota dviatramė sija parodyta 8.17 paveikslėlyje. Ties atramomis sijos aukštis h(z) turėtų artėti į nulį, tokie nusmailinti sijos galai suirtų dėl nemažos skersinės jėgos todėl tenka juos pastorinti, remiantis stiprumo sąlygomis (8.17), (8.18) ar (8.19), įskaitančiomis per tangentinius įtempimus ir skersines jėgas. Punktyru brėžinyje parodyta “sutaupytoji” sijos tūrio dalis.

8.17 pav. Kartais, vengiant sudėtingos kreivinės formos, sijos daromos laiptuotos, iš dalies patenkinus racionalumo reikalavimą ir priartėjus prie idealios vienodo stiprumo sijos formos (kaip, pavyzdžiui, 8.18 pav., a). Tokį laiptuotą skerspjūvių kitimą realizuoti ypač patogu, formuojant iš lakštų metalinę (varžtais ar virintinėmis siūlėmis sujungtą) siją (8.18 pav., b).

8.18 pav. Antrojo dėsningumo atveju iš tos pačios (8.21) lygybės gauname

b( z ) =

6 M (z ) = a M (z ) . h2 R

Čia skerspjūvio plotis yra tiesiog proporcingas lenkimo momento reikšmei (jos absoliutiniam didumui). Tokiu būdu sukurta racionali sija parodyta 8.19 paveikslėlyje, a. Pastorinimo ties sijos galais priežastis ta pati, kaip ir 8.17 paveikslėlio pavyzdyje.

8.19 pav. Taip sukonstruotą vienodo aukščio siją galėtume suraižyti išilginėmis vienodo pločio juostomis ir tas juostas sudėlioti vieną ant kitos, kaip parodyta 8.19 paveikslėliu, b. Jeigu tos juostos nesuklijuotos, dirba atskirai, tai tokios sluoksninės sijos ir įtempimai, ir deformacijos yra tokie pat, kaip vienodo stiprumo sijos iš 8.19 paveikslėlio, a. Taip pagaminta sija primena lingių konstrukciją (lingės būtent tokios - racionalaus, vienodo stiprumo - daromos ne dėl medžiagos taupymo, o dėl to, kad jų standumas nebūtų per didelis, kad jos kuo daugiau išlinkdamos amortizuotų smūginę apkrovą). 8.7. Sudėtinės sijos Sijas tenka daryti ir sudėtas iš kelių išilginių dalių, sujungtų klijais, varžtais ir kitais būdais (8.20 pav.). Kai kada tos dalys būna iš skirtingų medžiagų (tai vadinamosios kompozitinės sijos). Panagrinėsime tokių sudėtinių sijų skaičiavimą. Svarbiausias šių sijų skaičiavimo ypatumas yra tas, kad atsiranda papildoma būtinybė tikrinti tų sudėtinių išilginių dalių jungties stiprumą. Mat, išilginėse plokštumose, lygiagretėse neutraliajam sluoksniui, veikia tangentiniai įtempimai: tai 8.20 pav. nustatėme, remdamiesi tangentinių įtempimų dualumo dėsniu, jau 8.3 poskyryje.

8.20 pav. Kai išilginės sijos dalys viena su kita suklijuotos ištisai plokštumomis, lygiagretėmis neutraliajam sluoksniui (pavyzdžiui, taip, kaip 8.20 paveikslėlyje parodytoji sija iš lentų), tai tangentiniai Įtempimai būna pasiskirstę tolygiai visame klijų sluoksnio plotyje, todėl gali būti apskaičiuoti pagal (8.7) formulę. Tada klijuotinės jungties stiprumo sąlyga yra analogiška sąlygai (8.17):

τk =

QS k ≤ Rs , Ibk

(8.22)

tik čia Rs yra ne medienos, ne lentų, bet klijų kerpamasis projektinis stipris. Jeigu bent vienas klijų sluoksnis sutampa su neutraliuoju sluoksniu, tai būtent šio sluoksnio stiprumas ir tikrinamas, nes jame tangentiniai įtempimai yra didžiausi. Jeigu ties neutraliuoju sluoksniu tokios jungties nėra, tikrinamas stiprumas to klijų sluoksnio, kuris yra arčiausiai neutraliojo sluoksnio.

Kai sijos išilginės dalys sujungtos kitaip, ne ištisine plokštuma, stiprumui tikrinti pravartu apskaičiuoti jungties lygyje išilgai sijos veikiančią kirpimo jėgą Qs,k apimančią kurį nors sijos ilgio ruožą. Jeigu tame ruože vienodas skerspjūvis ir vienoda skersinė jėga Q, tokia kirpimo jėga gaunama, padauginus iš ruožo ilgio a kirpimo jėgų intensyvumą qk, nustatytą (8.8) formule:

Qs ,k =

Q Sk I

a.

(8.23)

Ši jėga negali viršyti jungties laikomosios galios. Jeigu, pavyzdžiui, sijos dalys sujungtos d skersmens varžtais, kurių kiekvienas yra kerpamas ne vienu, bet k pjūvių, varžtų skaičius ruože yra n, varžtų kerpamasis projektinis stipris Rs, tai varžtinės jungties stiprumo sąlyga būtų tokia:

QS k I

a≤

πd 2
4

knRs .

(8.24)

Iš šios sąlygos paprasta nustatyti dydį a/n, kuris rodo, kokiu atstumu turi būti išdėstyti varžtai. Beje, varžtinę jungtį būtina patikrinti ir glemžimo atžvilgiu:

QS k a ≤ tdnR p , I

(8.25,

čia td - projektinis glemžiamasis plotas (t=Σti), Rp - glemžiamasis projektinis stipris. Dera nepamiršti ir to, kad jungiamose varžtais (ar kniedėmis) sijos išilginėse dalyse yra gręžiamos skylės, tuo susilpninami kai kurie sijos skerspjūviai. Todėl, tikrinant tokios sijos stiprumą sąlyga (8.13), į ją reikia įrašyti susilpninto skerspjūvio geometrinį rodiklį Wnt (neto atsparumo momentą, apskaičiuotą atmetus skylių plotą). Jeigu sijos išilginės dalys jungiamos kertinėmis, virintinėmis siūlėmis, kurių statinis h, jų metalo kerpamasis projektinis stipris Rs, bendras siūlių ilgis na (n - siūlių skaičius tikrinamame skerspjūvio lygyje; dažniausiai n=2 arba n=1), tada šių siūlių pasipriešinimas kirpimui yra lygus 0,7⋅hnaRs ir stiprumo sąlyga tokia:

QS k I

≤ 0,7hnRs .

(8.26)

Šiuo atveju iš stiprumo sąlygos galime nustatyti būtiną siūlės statinį (aukštį). Kai sijos dalys pagamintos iš skirtingų medžiagų, normalinių įtempimų pasiskirstymas sijos aukštyje nebėra tiesinis. Jeigu skirtingų medžiagų sluoksniai vienas su kitu gerai sukibę ir deformuojasi drauge, tiesinis lieka išilginių deformacijų pasiskirstymo dėsnis, nes tebegalioja plokščiųjų pjūvių hipotezė. Tuo tarpu normaliniai įtempimai, apskaičiuoti pagal Huko dėsnį su skirtingų medžiagų skirtingais tamprumo moduliais, proporcingi toms deformacijoms tiktai tos pačios medžiagos zonoje. Kiek kartų medžiagos tamprumo modulis didesnis, tiek kartų ir įtempimai didesni. Todėl ties skirtingų medžiagų riba normalinių įtempimų diagramoje būna šuolis (8.21 pav.), o jeigu medžiagų išdėstymas nėra simetriškas, tai paprastojo lenkimo atveju neutralioji linija nebeina per skerspjūvio svorio centrą, pasislenka link tos sijos dalies, kurios tamprumo modulis didesnis (žr. 8.22 pav.).

8.21 pav.

8.22 pav. Savotiška sudėtine sija galėtume laikyti ir siją, pagamintą iš vienos medžiagos, bet tokios, kurios standumas (tamprumo modulis) nevienodas tempimo ir gniuždymo atveju (Et≠Ec). Tokių medžiagų esama: tai kai kurie plastikai, net ir betonai; dažniausiai Et<Ec. Kadangi lenkimo metu neutralusis sluoksnis atskiria tempiamąją sijos zoną nuo gniuždomosios, tokios sijos standumas abipus neutraliojo sluoksnio skirtingas. Dėl to neutralioji linija neina per skerspjūvio svorio centrą, o yra pasislinkusi link standesnės pusės (jeigu Et<Ec, - link gniuždomųjų

tačiau jį sudėtinga . Mat. Lentynos taške k veikiančius tangentinius įtempimus galime apskaičiuoti pagal tą pačią (8. normalinių Įtempimų diagrama nebėra tiesinė .24 pav.8.ji tinka vertikalioms skerspjūvio dalims. Įtempimai tokiose (sukimą patiriančiose) sijose skaičiuojami pagal specialią plonasienių strypų teoriją. nebegalima remtis 8. nes nuokrypos dėl skerspjūvio konfigūracijos.2 poskyrio išvadomis. kurios yra ištįsusios apkrovos veikimo kryptimi (jeigu apkrova vertikali .2 poskyryje. čia L>>b. Kai žinome tangentinių įtempimų kryptį bent vienoje skerspjūvio dalyje.). paprastojo lenkimo atveju normaliniai įtempimai gali būti skaičiuojami taip. L>>h. 8. kaip aptarta 8. Plonasienių sijų ypatumai Plonasienių vadinamas strypas.25 pav.sluoksnių). Šią prielaidą atitinka tos plonasienės sijos skerspjūvio dalys. tokioms kaip dvi tėjo ar lovinio profilio sienelė). 8.23 pav. Yra dar ir statmenos krypties to įtempimo komponentas. galime iškart nurodyti jų kryptį ir kitose dalyse: tangentinių įtempimų kryptys visame plonasienės sijos skerspjūvyje sudaro nuoseklius vientisus srautus (8. gauname lentynos taške veikiančio tangentinio įtempimo komponentą. 8. parodyta 8.23 pav. dėl sienelių plonumo būna labai nedidelės (jas aptikti galima tamprumo teorijos metodais). Ypatingas yra tangentinių įtempimų pasiskirstymas plonasienių sijų skerspjūviuose. Nors lieka galioti plokščiųjų pjūvių hipotezė. kuri eina per tašką k ir yra statmena lentynos ašiai (o ne lygiagretė neutraliajai linijai). Taigi.26 pav. nebegalima taikyti plokščiųjų pjūvių hipotezės.. nors išilginių deformacijų pasiskirstymas tiesinis. kad skerspjūvis yra siauras (b<<h).ji lūžta ties neutraliąja linija (8. Tačiau įsidėmėkite: tik paprastojo lenkimo atveju! Jeigu sijoje atsiranda sukimo momentų. tik šiuo atveju skerspjūvio dalis atkertama linija. reikia remtis schema.7) formulę τk = Q Sk Ibk .26 paveikslėlyje. h>>t). 8. 8. bet tokia prielaida nedera prie skersų (horizontaliųjų) skerspjūvio dalių (prie lentynų). b>>t. padarius prielaidą. 8. Taip skaičiuodami. lygiagretį lentynos ašiai.25 pav. Šiose horizontaliosiose juostose tangentinių įtempimų kryptys nebėra lygiagretės skersinei jėgai Q. nustatant Sk ir bk.24 pav. kurio ilgis yra daug didesnis už skerspjūvio matmenis.). Kai toks strypas naudojamas kaip sija.3 poskyryje šie įtempimai buvo nagrinėjami. skerspjūviai labai išsikreivina. o skerspjūvio plotis bei aukštis daug (keliolika) kartų didesni už sienelių storį (8.

a). a). tada. o dar ir sukama. 8. Tangentinių įtempimų pasiskirstymas visame dvitėjiniame skerspjūvyje ir parodytas 8. Šių įtempimų atstojamosios Q*=Q pridėties taškas nėra skerspjūvio svorio centras. Kad to neatsitiktų. kad nebūtų pažeista pusiausvyros sąlyga (ΣMZ=0).28 pav.27 paveikslėlyje.. Tačiau atsiradęs sukimo momentas reikštų. kai skerspjūvis nėra simetriškas jėgų veikimo linijos atžvilgiu (pavyzdžiui.27 pav. apkrovos jėgos turi būti pridėtos ne ties skerspjūvio centru C. nėra net sienelės centras. yc=const. kad sija deformuojama jau nebe paprastuoju lenkimu.30 pav. Šio sukimo momento didumas būtų toks. šis taškas K yra net į kitą pusę nuo sienelės (tai lemia horizontaliuosius įtempimus atstojanti jėgų Fx pora.29 pav.nustatyti (mūsų žinoma formulė netinka dėl didelio lentynos pločio). yra susiję tiktai su skersine jėga. bet dar ir sukimo momentas T (arba papildomi sudėtingai pasiskirstę tangentiniai įtempimai).7) formulę. Jeigu apkrovos jėgų linija eitų per tokio skerspjūvio svorio centrą C (8. 8. O šio poskyrio pradžioje nurodėme. dideli įtempimai. kad tenkintų minėtąją pusiausvyros sąlygą: Q(x0+e)-T=0. Visi tangentiniai įtempimai. lovinis skerspjūvis). Šitoks ypatingas tangentinių įtempimų pasiskirstymas plonasienės sijos skerspjūvyje sudaro naujų keblumų apibrėžti paprastojo lenkimo sąvokai. Ak yra proporcingas taško k atstumui nuo lentynos pakraščio).). būtent tik tuo atveju pusiausvyros . sija gali net ir nuo nedidelės apkrovos prarasti reikiamą standumą ir. paprastai jo nepaisoma.29 pav. kadangi šis komponentas nedidelis.. Taip atsitinka. kad dėl tokio poveikio atsiranda skerspjūvių deplanacija. apskaičiuotieji pagal (8. o ties tašku K (8. Sudėtingai veikiamoje plonasienėje sijoje (nepritaikytoje priešintis sukimui) gali atsirasti labai didelės deformacijos. Lentynoje tangentinių įtempimų didumas auga proporcingai nuo lentynos pakraščio link skerspjūvio vidurio (nes bk=const. 8.28 pav. mažareikšmis. darosi sudėtingas ir normalinių įtempimų nustatymas. 8. skerspjūvyje būtinai turėtų veikti ne tik skersinė jėga Q (arba su ja susiję mums jau pažįstamu būdu pasiskirstę įtempimai).

Taškas K. O labiausiai rekomenduotina.31 pav. atsakant į klausimą. ties kuriuo pridėjus apkrovą nesimetriško skerspjūvio sija patiria tik paprastąjį lenkimą (be sukimo). kai galima.). Net iš lovinių profilių siją galima padaryti simetrišką (8. 8. tokia sija nesusisuka. .sąlygos tenkinamos be jokio sukimo momento.30 pav. mažiau pavojingas (masyvesnis skerspjūvis geriau priešinasi sukimui). iš viso vengti daryti asimetriško skerspjūvio sijas. yra veikiama paprastojo lenkimo.jeigu norime išvengti nepageidaujamo sukamojo deformavimo. jau kartą išvardytas 8. Šlyties centras nesutampa su svorio centru ne tik plonasienių sijų skerspjūviuose.31 pav. Tačiau verta tai įsidėmėti ir dar kartą. nors ir ne tokią racionalią kaip dvitėjis. Baigta 234psl. ar gali būti paprastasis lenkimas. 8. 8. Šlyties centrą nesunku nustatyti. kad jėgų linija eitų per šlyties centrą. Įsidėmėkite . b). dar tiksliau apibrėžti paprastojo lenkimo sąlygas..32 pav. kai sijos skerspjūvis asimetriškas. Realizuoti tokį apkrovimą įmanoma (8. svarbiausia. yra vadinamas šlyties centru (arba kartais lenkimo centru). asimetriško skerspjūvio siją turime apkrauti taip. kai plonasienė sija sudaryta iš dviejų plonų juostų: tada šis centras yra abiejų skerspjūvio dalių ašių sankirtos taškas (8.). tačiau kituose (masyvesniuose) nesimetriškuose skerspjūviuose šis nukrypimas gana nedidelis ir.30 pav.32 pav.2 poskyryje.

pasisuka (9.5 posk. SIJŲ DEFORMACIJOS IR POSLINKIAI 9. Įlinkį laikome teigiamu. tuo didesnė yra jo išilginė deformacija ε. (8. kai skerspjūvio centras pasislenka teigiamos skerspjūvio ašies kryptimi (horizontalioje sijoje . kaip parodyta 9. o skerspjūviai. greta kreivio dažnai tenka nagrinėti atskirų sijos sluoksnių išilgines deformacijas. šio skerspjūvio pasisukimo apie neutraliąją liniją kampas vadinamas skerspjūvio posūkiu arba deviacija.). Sukamo strypo deformavimosi intensyvumą panašiai nusako santykinis sąsūkis θ.) arba sukamajam (7. Tiek kreivis. kurias su kreiviu sieja geometrinis ryšys.y.žemyn. žymime raide v. tuo didesnė išilginė deformacija.v sistemoje.9.). statmena sijos išilginei ašiai. Kreivis Kadangi sijos (ar kito lenkiamo strypo) skerspjūviuose yra ir normalinių. bet kreivas strypas. tuo labiau ji išlinksta. o atvirkščiai). Taigi.linijinė (išilginė) deformacija: kuo daugiau strypas tempiamas. tai šia formule reiškiamas dydis χ atitiktų ne patį strypo ašies kreivį.2. Toks dydis galėtų būti laikomas apibendrintąja sijos deformacija. Kampinis sijos skerspjūvio poslinkis. pastebime dvejopus sijos poslinkius .4 posk. tuo labiau jis ištįsta.1 pav. Greta šios apibendrintosios deformacijos. pasilikdami (pagal plokščiųjų pjūvių hipotezę) statmeni ašiai. Įlinkį.1.3): 1 M (z ) . Šį kampinį poslinkį žymime raide ϕ. Kuo stipriau sija lenkiama. 9. Įlinkiai ir posūkiai nagrinėjami koordinačių z . Šlyties deformacijos įtaka kiek reikšmingesnė. Poslinkiai: įlinkiai ir skerspjūvių posūkiai Sijai linkstant. Išlinkusio strypo ašies kreivis ir yra apibendrintoji sijos ar kito lenkiamo tiesaus strypo deformacija.2) Kuo toliau nuo neutraliosios linijos yra nagrinėjamasis sluoksnis (kuo didesnė jo koordinatės y reikšmė). žr. tai ir kampo ženklo taisyklė yra atvirkščia negu įprastoje dešininėje koordinačių sistemoje: posūkis laikomas teigiamu. tuo daugiau sluoksnis pailgėja arba (kai ε<0) sutrumpėja. tiek ir išilginė sluoksnių deformacija yra susiję su normaliniais įtempimais. jos taškai pasislenka. žr. Pravartu turėti panašų dydį ir sijos (lenkiamo strypo) geometrinių pokyčių intensyvumui apibendrintai įvertinti.1 paveikslėlyje).1): ε = − χy . Tempiamo strypo geometrinius pokyčius labai aiškiai nusako viena . kai sija palyginti trumpa (kai jos ilgis mažiau kaip 10 kartų didesnis už skerspjūvio aukštį.1) χ (z ) = =− ρ (z ) EI Jeigu būtų lenkiamas ne tiesus.).1 pav. analogiškas tempiamajam (2. Kadangi ši sistema yra kairinė (nuo teigiamos abscisių z ašies link teigiamos ordinačių v ašies sukamasi ne prieš laikrodžio rodyklę. Deformacijos. todėl dažniausiai nereikšminga yra ir dėl jų atsirandanti šlyties deformacija.).linijinius ir kampinius. t. tiek ir kampinių (šlyties) deformacijų.2 pav. Tangentiniai įtempimai daugeliu praktiškų paprastojo lenkimo atvejų yra palyginti maži.1 pav. (9. Deformuotoji sijos ašis dažnai vadinama įlinkių kreive. tuo labiau padidėja jos kreivis. Jo išraišką jau žinome. Linijinis sijos skerspjūvio svorio centro poslinkis kryptimi. kai skerspjūvis pasisuka pagal laikrodžio rodyklę (9. 9. bet jau esamo (pradinio) kreivio prieaugį. Sandauga EI yra lenkiamasis (sijos) skerspjūvio standis. Tokį pat kampą ϕ su pradine išilgine sijos ašimi sudaro ir įlinkių kreivės liestinė ties nagrinėjamuoju skerspjūviu (9. Sijos išilginės ašies taškai pasislenka statmena ašiai kryptimi. . vadinamas įlinkiu. (8. (9. nustatomą skerspjūvio ašies y kryptimi. ir tangentinių įtempimų. tai yra ir juos lydinčių tiek linijinių.

Kadangi įlinkių kreivės atveju dydis dv/dz=ϕ. kad ekstremalus įlinkis yra ties ta vieta. antrą kartą. Taigi.4 poskyrio formulėmis (1.1) su matematinės analizės teikiama linijos kreivio išraiška: χ= d 2v dz 2   dv  2  1 +      dz     32 . Iš pradžių padauginame abi priklausomybės (9.4). (9. Suderinę priklausomybes (9. (9.9. Pavyzdžiui. galiojant poslinkių mažumo prielaidai. nagrinėjamieji kampai yra labai labai maži. kad skerspjūvio posūkis (deviacija) yra lygus įlinkio pirmajai išvestinei pagal išilginę sijos ašį. Nagrinėdami dviejų beveik gretimų (nutolusių atstumu dz) skerspjūvių poslinkius (9.4) sijos kreivis yra lygus įlinkio antrajai išvestinei pagal išilginę sijos ašį.t. Priklausomybės (9.1). dz dz d 3v d 2ϕ dM EI 3 = EI 2 = − = −Q .3) ir (1. panaudoję tą žinomą sąlygą. Įlinkių kreivės lygtis Sulyginę kreivio išraiškas (9. palyginus su 1. dz dz dz d 4v d 3ϕ d 2M dQ EI 4 = EI 3 = − 2 = − = q. gauname ištisą diferencialinių priklausomybių seką . Kitą diferencialinį ryšį gauname.nuo įlinkio iki apkrovos intensyvumo.2)-(1. dz (9.kur M=0 ir t.).3. (1. dz (9.1).vieną kartą.3) ir (9.2 pav. yra labai mažas. palyginę turimą kreivio išraišką (9.4) ir (9. 9.3) pastarasis tangento prilyginimas pačiam kampui įmanomas.3) puses iš sijos skerspjūvio standžio EIy po to gautąjį reiškinį paeiliui diferencijuojame pagal išilginę sijos ašį z . kur funkcijos pirmoji išvestinė prilygsta nuliui.3) priklausomybė reiškia. nes. jį galime atmesti.3 pav. kad įlinkių kreivės liestinė sutampa su kreivės lanku): dv = tgϕ ≈ ϕ . ekstremalus posūkis .4).2). ir apytiksliai d 2v χ= 2. labai paprastai gauname diferencialinį ryšį tarp įlinkių ir skerspjūvio posūkių (kai dz labai mažas. galime teigti. dz d 2v dϕ EI 2 = EI = −M .4) papildo rinkinį diferencialinių ryšių tarp lenkiamo strypo parametrų. kad funkcijos ekstremumo vieta yra ten.3). 9. dz dz dz dz EI Šios priklausomybės padeda nustatyti atskirų parametrų pasiskirstymo savybes (jų diagramų savybes). pradėtą 1. trečią: dv = EIϕ . galime konstatuoti. gauname .3 pav.4) su (9. (1. tada pastarojo reiškinio vardiklis prilygsta vienetui. kur skerspjūvio posūkis ϕ=0.

y. kad funkcija M(z) retai kada yra viena ir ta pati visai sijai. Tačiau praktiniams skaičiavimams ji nėra paranki.4 paveikslėlyje. Vienodo skerspjūvio sijos ruožui. To norėdami. (9. išreiškimas). todėl iš skirtingų dviem ruožams skirtų lygčių gautos įlinkių ir posūkių reikšmės ties ta sandūra turi būti lygios). atramos neleidžia skerspjūviui pasislinkti. pakinta funkcijos M(z) analitinė išraiška. Jos pagrįstos atramų savybėmis (ties standžių įtvirtinimu skerspjūvis nėkiek nepasisuka. 2 EI ∫0 pakeitus M(z)=-EIχ(z)=-EId2v/dz2. dz 2 (9. kaip matyti iš 9. o konstantų 2n. dz (9. kurių reikšmes nustatyti galima iš kraštinių sąlygų.8) ∫ Li 0 EI χ dz = 2 2 ∫ Li 0  d 2v   2  dz . lengvai parašoma (šiokių tokių keblumų gali sukelti tiktai lenkimo momento. kaip abscisės z funkcijos. taigi pakinta ir įlinkių kreivės lygtis. Reikia nepamiršti.y. o keliomis diferencialinėmis lygtimis. Diferencialinė įlinkių kreivės lygtis yra paprasta. Šiose lygtyse C ir D yra integravimo konstantos.4. t. Ui = EI Ui = 2 (9. va=0. Dažniausiai pasitaikančios sijų įlinkių kreivių integravimo kraštinės sąlygos parodytos 9. (ϕa=0.d 2v M ( z) =− . 2 dz EI arba EI d 2v = −M ( z) .9) Kai tokių ruožų sijoje ne vienas (arba kai nagrinėjama sistema.6) (9. Lenkiamo strypo potencinė energija Lenkimo metu strype (ar strypinėje sistemoje) susikaupusi potencinė deformavimo energija gali būti išreikšta įrąžomis (lenkimo momentais) arba deformacijomis (kreiviais) bei įlinkiais. gretimi skerspjūviai ties ruožų sandūra pasislenka ir pasisuka vienodai. geriau turėti ne diferencialinę lygtį. 9. šios išraiškos tokios: 1 Li 2 M ( z )dz . vi=vj=0) ir sijos ašies tolydinumo savybe (abiejų ruožų. L1 ir L2. Dažniausiai šios funkcijos išraiška tinka tik tam tikram sijos ilgio ruožui. Todėl vienos sijos įlinkių kreivę dažniausiai tenka aprašyti ne viena. Tačiau. Jeigu sijoje yra n ruožų su skirtingomis M(z) išraiškomis. pakankamai sąlygų visoms integravimo konstantų reikšmėms nustatyti.7) yra dvi nežinomos integravimo konstantos.  dz    2 (9. kiekvienam ruožui galima parašyti po dvi kraštines sąlygas. visam lenkiamo strypo ilgiui.5) lygtį integruojame ir visų pirma gauname posūkių (deviacijų) lygtį: EIϕ ( z ) = EI dv = − ∫ M ( z )dz + C .4 pav. gauname jau nediferencialinę įlinkių kreivės lygtį: EIv( z ) = − ∫ dz ∫ M ( z )dz + Cz + D . viso strypo (visos sistemos) potencinė deformavimo energija gaunama.7) Antrą kartą integravę.5) Šis reiškinys paprastai vadinamas apytiksle diferencialine įlinkių kreivės lygtimi. todėl tokias lygtis formuoti racionalu tik tada. 9. susidedanti iš kelių lenkiamų strypų). Lygtyje (9. tai įlinkių kreivės lygčių yra irgi n. kuriame lenkimo momentas kinta pagal vieną funkciją. iš viso 2n kraštinių sąlygų. susumavus visų ruožų energiją: . atskira lygtimi kiekviename ruože. kai reikia nagrinėti visą įlinkių kreivę arba kai tenka nustatinėti daugelio sijos taškų įlinkius arba daugelio skerspjūvių posūkius. Įlinkių kreivės diferencialinių lygčių sudarymas ir integravimas atima nemaža laiko. t. perėjus į kitą ruožą.4 paveikslėlio.

n.6 poskyryje. Tam nagrinėjamas elementas. išreiškiama integravimu. išpjautas keliomis plokštumomis iš sijos: elemento ilgis dz. skritulinio skerspjūvio µ=10/9.kad šis būdas racionalus tik tais atvejais. Energetiniai poslinkių skaičiavimo būdai. kuri susideda iš potencinės deformavimo energijos U ir apkrovos jėgų Fi potencinės energijos. . Pastaroji energijos dalis yra neigiama. kurio abu galus veikia praktiškai to paties didumo lenkimo momentai M. i =1 n (9.8) išraišką. ϑvi (9. sudarantys dvi jėgų poras. O viso lenkiamo strypo potencinė energija. Išskyrę lenkiamo strypo dz ilgio elementą. šiuo konkrečiu atveju sijos pilnutinės potencinės energijos minimumo principas. Mechanikoje yra žinomas potencinės energijos stacionarumo principas. storis dy. Kai kuriuos jų čia: Įlinkių kreivės lygties naudojimas.jėgos Fi pridėties taško poslinkis jėgos veikimo kryptimi. i (9. pagrįstų potencinės deformavimo energijos savybe. Suintegravę šią energiją visame strypo (sijos) ilgyje Li.. 9. nes.14) Šio ekstreminio energetinio principo taikymą parodysime vėliau.sukaupta potencinė energija). kad sija. galime kampą tarp pasisukusių skerspjūvių išreikšti nepakitusio ašies (neutraliojo sluoksnio) ilgio dz ir kreivio spindulio ρ santykiu. sukaupta dėl tangentinių įtempimų (skersinės jėgos) poveikio.10) Nors (9.3 poskyrį). prilyginus nuliui energijos Π dalines išvestines pagal nežinomuosius poslinkius: ϑΠ = 0.. Šių jėgų didumas yra τb(y)y ir τ'b(y)dz. pasinaudojant tangentinių įtempimų išraiška: U = ∫ dU = ∫ dz ∫ L τ2 2G A dA = ∫ S k2 Q2 Q 2 dz dz .9) formulės išreiškia tik grynojo lenkimo potencinę energiją.reikia tiktai į tą lygtį įrašyti nagrinėjamo skerspjūvio koordinatę z. Daug būdų yra pagrįsta energetiniais mechanikos principais. Toliau apskaičiuojamas visas šį elementą deformuojant tangentinių įtempimų atliktas darbas (ir tuo pačiu . i = 1. kai reikia apskaičiuoti daugelio sijos skerspjūvių poslinkius. bet jomis galima naudotis ir kitokio paprastojo lenkimo atvejais. kuris teigia. Kai kada yra nagrinėjama ir sijos pilnutinė potencinė energija Π. gautas diferencialinių lygčių integravimo keliu (pagal 9.9) išraiška galime ir energijos dalį U išreikšti poslinkiais. Sijų poslinkių skaičiavimo būdai Sijų poslinkius (įlinkius ir skerspjūvių posūkius) apskaičiuoti tenka. galima jos nepaisyti. Taigi.13) da vi . įlinks ne per daug. kad jeigu sija yra pusiausvira. Π = U − ∑ Fi vi .2. Juos apskaičiuoti galima įvairiais būdais.poslinkiu γ2dy. b( y ) (9. kai sprendžiami sijų standumo klausimai . Jau minėjome. kuriuo iškaitomas nevienodas tangentinių įtempimų pasiskirstymas skerspjūvyje. įtempimai τ’ . sijai grįžtant į pradinį būvį.U = ∑U i . Jie naudojami sudėtingų sistemų poslinkiams skaičiuoti ir nagrinėjami statybinės mechanikos kurse. plotis b(y). priklauso tiktai nuo skerspjūvio formos ir matmenų: µ= A I2 ∫ y max y min S k2 dy . kai norima užtikrinti. Šio elemento plokštumose veikia tangentiniai įtempimai τ ir τ’. veikiama apkrovų. Pora paprastesnių būdų. ir gauname (9. dA = ∫ µ L 2GI 2 ∫A b 2 ( y ) L 2GA (9. apkrovos jėgos irgi grįždamos atlieka neigiamą darbą.11) čia koeficientas µ..pavyzdžiui. o pasinaudodami (9.12) Stačiakampio skerspjūvio µ=1. jo padėtį nusako atstumas y iki neutraliojo sluoksnio.8) ir (9. tai visos sijos potencinė energija Π yra minimali. Minimumo (stacionarumo) sąlygos gaunamos.5. 2. Kai jau turime lygtis. . nustatyti bet kurio sijos taško įlinkį ar skerspjūvio posūkį nesunku . Pasinaudojama Huko dėsniu šlyčiai. nes skersinės jėgos dalis energijos dydyje dažniausiai yra labai maža. mūsų aptariami 9. įtempimai τ atlieka darbą poslinkiu γ1dz. Skersinės jėgos įtakojamą potencinę energiją apskaičiuoti yra sudėtingiau.

13) formule. Kitas energetinis būdas poslinkiams skaičiuoti grindžiamas vadinamąja Kastiljano teorema: tampraus kūno taško poslinkis pridėtos prie to taško išorinės jėgos kryptimi yra lygus kūno potencinės deformavimo energijos dalinei išvestinei pagal tą jėgą: vi = ϑΠ . pritaikius vadinamąjį Moro integralą. Tipinių formulių taikymas.randame visų koeficientų ai (i=1. Į tokius bendresnius šios teoremos taikymo atvejus žvilgtersime vėlia. Jeigu sijoje tik vienas apkrovos ruožas. o šiame skyriuje.  dz    2 (9. • Taikydami potencinės energijos minimumo principą. Energetiniai metodai Potencinę deformavimo energiją panaudoti poslinkiams skaičiuoti ypač pravartu.16) formulė gaunama iš pilnutinės potencinės energijos. Jų žinomas ne vienas. Reikia tiktai mokėti kiekvienu atveju potencinę deformavimo energiją išreikšti. turime visų pirma išreikšti sijos (sistemos) deformavimo metu sukauptą potencinę energiją U pagal (9. galime nustatyti poslinkius ir sudėtingais apkrovos atvejais. nagrinėjame bet kaip apkrautą tamprų kūną. Kuo daugiau funkcijos narių ir koeficientų. Kastiljano teorema suformuluota (ir įrodyta) bet kokiam deformavimo atvejui.17) . Patogiausios yra polinominės arba trigonometrinės funkcijos su keliais nežinomais koeficientais. Grafiniai būdai yra vaizdūs. bet. Jo deformavimo metu susikaupusi potencinė energija gali būti išreikšta apkrovos jėgomis.10) formules. Sumuodami pagal superpozicijos principą jų išraiškas. • Tinkamai parinkę įlinkių funkciją. • Įrašę koeficientų ai reikšmes į pasirinktąją įlinkių funkciją.15) čia jėgų pridėties taškų (su žinomomis koordinatėmis zi) įlinkius vi išreiškiame taip pat pagal pasirinktąją funkciją tais pačiais koeficientais ai. kai pakanka apytikslio sprendinio (o tikslų sprendinį gauti sunku arba išvis neįmanoma). kalbame tik apie lenkimo poveikį..16) Kai žinome pilnutinės potencinės energijos minimumo principą. tačiau pastaraisiais dešimtmečiais. po to šią energijos išraišką diferencijuoti pagal jėgą.Moro formulės taikymas.14) nuliui dalines energijos funkcijos Π išvestines pagal kiekvieną koeficientą ai (nes šie koeficientai yra įlinkių funkcijos parametrai). Sijos poslinkis gali būti gana paprastai apskaičiuotas.13) formulėmis išreiškiame potencinę deformavimo energiją U ir sijos pilnutinę potencinę energiją EI Π= 2 ∫ Li 0  d 2v   2  dz − ∑ Fi vi . 2. Daugeliui tipiškų apkrovos atvejų yra išvestos poslinkių skaičiavimo formulės. . pridėtą ieškomo poslinkio kryptimi. įsigalėjus kompiuterinei skaičiavimo praktikai. Grafiniai . pastaruoju metu (atsiradus kompiuteriams) sukurtas baigtinių elementų metodas. išreikštos (9. kai skaičiuojama ne kompiuteriu. Relėjaus-Rico metodo algoritmas. pagal ją galime apskaičiuoti bet kurio taško k (su konkrečia koordinate zk) įlinkį vk. Iš tokiu būdu gautų n lygčių. Kai taikome Kastiljano teoremą sijos (ar lenkiamų strypų sistemos) poslinkiams skaičiuoti.14). (9.8) bei (9. n) reikšmes. suradę jos antrąją išvestinę d2v/dz2. 9. Relėjaus-Rico metodą galima naudoti ir statiškai neišsprendžiamų sistemų poslinkiams skaičiuoti. Kastiljano teoremą įrodyti labai paprasta: (9. imama ne daugiau kaip du — trys nežinomi koeficientai.9) ir (9. ϑFi (9. .analitiniai poslinkių skaičiavimo budai. prilyginame pagal (9.6. Norėdami šią teoremą įrodyti nepriklausomai. yra toks: • Deformuojamos sijos įlinkių pasiskirstymo funkciją (įlinkių kreivės lygtį) aproksimuojame kokia nors pasirinkta forma — tokia. ne tik lenkimui. tapo primiršti. Toks apytikslis energetinis poslinkių skaičiavimo būdas yra Relėjaus-Rico metodas.. ϑFi (9. tuo tikslesnis sprendinys gaunamas. kad į funkcija tenkintų Jlinkių kreivės kraštines sąlygas. skirtas sijų įlinkiams skaičiuoti. Remiantis šio metodo idėjomis. stacionarumo sąlygos (9. gauname: vi = 1 EI ∫ L 0 M ( z) ϑM dz . skirtas labai sudėtingoms konstrukcijoms skaičiuoti.

7. kad nė viename jų neliktų Mi diagrama išreikšta keliomis tiesėmis (laužte). bemačiam vienetui!). kad teigia posūkio kampas skaičiuojamas laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi). Grafinis-analitinis būdas Kai apkrova sudėtingesnė. todėl formulė (9.5 pav. Poslinkiai Moro būdu nesunkiai apskaičiuojami. lygus lenkimo momentų Mk diagramos plotui ωk. (9.20) tinka visiems sijos ruožams: reikia tik visą siją tinkamai suskaidyti į ruožus. 9. gali būti išreikštas taip: ∫ L 0 M k M i dz = ω k M ic . patartina tą plotą suskaidyti į gerai pažįstamas figūras — trikampius (gal ir stačiakampius) bei parabolių nuopjovas. sudėtingesnės ir Moro integralų išraiškos. kad nėra tokių ruožų. Kai sijoje yra keletas (n) ruožų su skirtingomis Mk išraiškomis (arba kai nagrinėjama kelių lenkiamų strypų sistema).) ir.yra tiesinė funkcija. Čia kalbama apie sijos (ar kito lenkiamo strypo) ruožą. j =1 (EI ) j n (9.y. Visas aprašytojo būdo Moro integralui spręsti algoritmas yra toks: • abi diagramas (Mi ir Mk) suskaidome į tokio ilgio ruožus. atsirandantis sijos ruože nuo tikrųjų apkrovų.20) t.8. kuriame vienetinis lenkimo momentas yra tiesinė funkcija. menamą jėgą. Mi≡Mi(z) — vienetinis lenkimo momentas. bet tinka ir daugeliui kitų paprastojo lenkimo atvejų. diagrama būtų parabolės ar kitos kreivės pavidalo). parašytus visiems n ruožams: 1 EI ∫ L 0 M k M i dz .18) vi = ∑ 1 Lj ∫0 M kj M i dz . poslinkis gaunamas. kad Moro integralas ruože. atsirandantis sijos ruože nuo vienetui lygios jėgos. kai apkrovos (taigi ir lenkimo momento Mk išraiškos) nėra sudėtingos.2 poskyryje nustatėme. kad kiekviename ruože Mi diagrama būtų tiesinė (ne laužtė!). Beje.). — parabolės nuopjovą. (9. tenka pridėti fiktyvią. Ši taisyklė kartais vadinama Vereščiagino taisykle. pridėtos ieškomo poslinkio teigiama kryptimi. jeigu diagrama tame ruože parabolinė. reikia panaudoti vienetinį lenkimo momentą. Čia praverčia vienoks ar kitoks grafinis-analitinis būdas Moro integralams skaičiuoti. esančios ties ploto ωk svorio centru. Jėgų poros veikimo kryptis turi sutapti teigiamo posūkio kryptimi (o 9. susumavus integralus.19) Moro būdas gali būti pagrįstas ir Kastiljano teorema. kuri vėliau gautoje poslinkio išraiškoje prilyginama nuliui.Jeigu ta kryptimi apkrovos jėgos nėra. Moro būdas Pagal Moro būdą sijos poslinkis nustatomas. Akivaizdu. Moro integralas būna taikomas ne tik lenkimo. pridėtos prie nagrinėjamojo skerspjūvio (vėl — lygios vienetui. nes skersinės jėgos įtaka būna nedidelė. Jeigu norime apskaičiuoti skerspjūvio posūkį (deviaciją). bet ir kitiems poveikiams. padaugintam iš vienetinės diagramos M ordinatės Mic. apskaičiavus tokį integralą: vi = čia Mk≡Mk(z) — įlenkimo momentas. • kiekviename ruože diagramos Mk plotą ωk suskaidome į trikampius (kurių pagrindai yra šio ruožo diagramos kraštinės ordinatės Mka ir Mkb (9. . 9. kuriame vienetinis lenkimo momentas MI . Kad būtų lengviau nustatyti diagramos Mk ploto ωk dalių svorio centrus. Čia pasinaudosime tuo. į jų skaičiavimą lengva įvelti klaidų. Ši formulė skirta grynajam lenkimui. gautą nuo vienetui lygios jėgų poros. Įsidėmėkite: jėga lygi bemačiam vienetui (o ne vienam niutonui ar pan. kur ši funkcija būtų netiesinė (kur M.

ir neigiamos. Ta pati (9.5 pav. jeigu tarp sudėtinių dalių yra stačiakampis.). pagal (9. atitinkamiems poslinkiams skaičiuoti (apie tai pakalbėsime vėlia). 2 (9. kai sijos apkrova (ir tuo pačiu diagrama Mk) sudėtinga arba kai nagrinėjama ne sija. Pagaliau šis būdas tinka ir kitų Įrąžų (ašinių jėgų. į formules (9.21) ir (9. pavyzdžiui. skersinių jėgų. apskaičiuojame ploto ωk sudėtinių dalių ωkj dydžius. 9. 9. parabolės nuopjovos — ruožo vidury (žr. tapusi trikampio pagrindu.22) M icj = 2M ia + M ib . tuo būdu gaudami Moro integralo reikšmę. Mib — ties trikampio viršūne. • nustatome kiekvienos ploto dalies ωkj svorio centro Cj padėtį.• 9.22) dydžiai Mj ir q įeina su savo ženklais. tai jų svorio centrų padėtys labai aiškios: trikampių centrai yra per atstumą L/3 nuo trikampio pagrindo Mj. jo ωk2=MjL.5 paveikslėlio diagramos daliai ωk2 ordinatės Mia ir Mib susikeistų vietomis).23) (čia Mia — ordinatė ties trikampio pagrindu Ma. todėl ploto dalys ωkj gali būti ir neigiamos. parabolinės dalies (čia q — apkrovos tame ruože intensyvumas). Tačiau vis dėlto daugiausia jis taikomas būtent lenkiamų sistemų poslinkiams skaičiuoti. nebetinka (9. trikampės dalies ω kj = M ij L 2 . (9.5 pav. sukimo momentų) veikiamiems strypams bei jų sistemoms nagrinėti.25) jeigu visuose ruožuose skerspjūvių standžiai vienodi (EI=const). 12 (9. nes dažniausiai dėl to pasidaro sudėtingesnis trikampių ploto skaičiavimas.24) visos šios ordinatės taip pat gali būti ir teigiamos. 3 (9.21) formulė. po to dalyti). o sudėtingesnė lenkiamų strypų sistema. 9. ties parabolės nuopjovos centru (ruožo viduryje) ordinatė M icj = M ia + M ib . jeigu buvome plotą suskaidę į rekomenduotus trikampius ir parabolės nuopjovas. • ties kiekvienos ploto dalies svorio centru Cj apskaičiuojame diagramos Mi ordinatę Micj ties trikampio centru ta ordinatė qL3 ω kj = . . tačiau patartina stačiakampiais nesinaudoti.21) (čia Mj — kraštinė ruožo ordinatė. • atitinkamas diagramos plotų ωkj ir ordinačių Micj reikšmes dauginame ir sandaugas sudedame. pavyzdžiui. šį daliklį galima iškelti prieš sumos ženklą (pirma sudėti. Grafinis-analitinis būdas ypač praverčia.19) formulę gauname ieškomą poslinkio reikšmę: vi = ∑ j =1 n ω kj M icj (EI ) j .5 paveikslėlio diagramos daliai ωk2 tai būtų Mb).25) formulė tinka ir skerspjūvio posūkiui skaičiuoti — tiktai vienetinė diagrama turi būti gauta nuo vienetinio apkrovos momento. (9. o padalydami šias sandaugas dar iš atitinkamų skerspjūvių standžių (EI).

nebe tipiniams poslinkių skaičiavimo uždaviniams spręsti. kai sija tampri ir įtempimai proporcingi deformacijoms. kurių poslinkiams skiriamos tipinės formulės) paprastai laikomi: gembinės sijos laisvasis galas. 9. Tipinės sijų poslinkių formulės Naudojantis bet kuriuo iš metodų.2 lenteles. o po to.2 lentelė Dviatraminių sijų poslinkiai Sijos apkrovimo schema (EI=const) Trapatraminio vidurio įlinkis vk Atraminių skerspjūvių posūkis (deviacijos) FL3 48EI Fa 3L2 − 4a 2 48EI FL2 ϕi = .1 bei 9. bet ir gauti formules ypatingiems. tipines formules galime pritaikyti ir labai sudėtingiems.9.8 poskyriuose. galima ne tik apskaičiuoti konkrečios sijos bet kurį poslinkį. Kurio nors ypatingo sijos skerspjūvio poslinkį (įlinkį ar posūkį) apskaičiuojame iš pradžių nuo kiekvienos dalinės apkrovos (pritaikę tipinę formulę). Būtent ties šiais skerspjūviais būna didžiausios (arba artimos didžiausioms) poslinkių reikšmės. dviatramės sijos skerspjūviai ties atramomis (posūkiams skaičiuoti). gauname poslinkį nuo visos apkrovos. ϕ j = −ϕ i 2 EI ( ) ϕi = Fab(L + b ) Fab(L + a ) . Šiems skerspjūviams skirtos ir tipinės formulės.y. Ypatingaisiais sijos skerspjūviais (skerspjūviais.5-9. sudėję visus rezultatus. o poslinkiai pakankamai maži. dviatramės sijos tarpatramio vidurio skerspjūvis (įlinkiui skaičiuoti). kurių kiekviena atitinka tipinį apkrovos atvejį.1 lentelė Gembinių sijų poslinkiai Sijos apkrovimo schema (EI=const) Laisvo galo įlinkis vk Galinis skerspjūvio posūkis (deviacija ϕk) Fa 2 (3L − a ) 6 EI M f a(2 L − a ) FL3 3EI FL2 2 EI Fa 2 2 EI Mfa EI qL3 6 EI qa 3 6 EI q L3 − a 3 6 EI 2 EI qL4 8EI 3 qa (4 L − a ) 24 EI 4 q 3L − 4a 3 L + a 4 24 EI ( ) ( ) 9. ϕ j = −ϕ i 24 EI 5qL4 384 EI qa 2 3L2 − 2a 2 96 EI ( ) qa 2 (L + b ) qa 2 2 L2 − a 2 ϕi = . aprašytų 9. t. pagal jas galima spręsti sijos standumo klausimus. ϕj =− 24 EIL 24 EIL 2 ( ) . ϕj =− 6 EIL 6 EIL qL3 ϕi = . Visą sijos apkrovą išskaidome į kelias dalines apkrovas. surašytos į 9. tipiniams apkrovos atvejams.9. Kai galioja superpozicijos principas.

didinant jų stiprumo rodiklius). Vietoj pastarojo apribojimo praktiškai vartojamos nelygybės.y. (9. kad šių parametrų reikšmės priklauso nuo medžiagos mechaninių savybių ir nuo skerspjūvių inercijos momentų (nuo skerspjūvių standžių EI). (9.26) ar (9. kad plienu ir kitų konstrukcinių medžiagų tamprumo modulis praktiškai nekinta.29) Kai ribojamas poslinkis v*. taigi ε max = σ max E = M extr EWt . ϕj =− MfL 6 EI ( ) 16 EI ϕi = M f 3b 2 − L2 ( 6 EIL ). reikia nagrinėti du skerspjūvius — su Mmax ir Mmin. gauname tokią projektinę standumo sąlygą: I≥ (EIv ) . Sijų standumas Apie sijų standumą sprendžiame iš jų deformacijų bei poslinkių didumo (kuo sija standesnė.10. padauginę abi nelygybės (9.27) čia εu ir vu — ribinės reikšmės. negu nurodytoji formulių lentelėje.26) arba poslinkius. skaičiuojamas (6. maksimali linijinė deformacija yra sijos kraštiniame sluoksnyje ties tuo skerspjūviu. Sijų ribinį būvį dažniausiai lemia stiprumo sąlygos.28) sąlygų suformuojama tokia projektinė standumo sąlyga Wt ≥ M extr Eε u * . 9. kuriame veikia ekstreminis . Sijos standumo sąlygos išreiškiamos nelygybėmis. skirtas kraštiniam tempiamajam sluoksniui. (9. (9.28) čia Wt — to skerspjūvio atsparumo momentas. lemiama projektavimo sąlyga gali tapti standumo reikalavimas (juoba.27) sąlygą. o taip pat nuo sijos ilgio ir apkrovos išdėstymo. Labai dažnai sprendžiame tikrinamąjį sijos standumo uždavinį: bet kuriuo šiame skyriuje aptartu būdu apskaičiuojame ekstreminį (ar artimą jam) įlinkį arba ekstreminę deformaciją ir pažiūrime. Kai skerspjūvis nėra simetriškas neutraliosios linijos atžvilgiu.26) ir (9.) įlinkius v*.27) puses iš skerspjūvio standžio EI. tuo šie parametrai mažesni). kurios apriboja deformacijas: ε max ≤ ε u . šitokio poslinkių skaičiavimo pavyzdžių pakankamai yra uždavinyne. Dydis vu norminiuose dokumentuose dažniausiai išreiškiamas sijos ilgio L (ar jos tarpatramio ilgio) tam tikra dalimi. kurios nustatomos norminiais dokumentais priklausomai nuo konstrukcijos paskirties. Jeigu ribojama linijinė deformacija. pakankamai stipri sija būna ir pakankamai standi. kai vartojamos labai stiprios konstrukcinės medžiagos. Tačiau. Evu (9. Tokiais atvejais tenka spręsti projektinį standumo uždavinį. ar gautoji reikšmė tenkina (9. nes būtent šie iš anksto žinomų taškų įlinkiai dažnai prilygsta maksimaliai reikšmei vmax arba yra artimi jai. dviatramės sijos vidurio ir pan. ϕ j = M f L2 − 3a 2 ( ) 6 EIL Taikant tipines formules. Beje.M f L2 16 EI M f L2 − 4a 2 ϕi = MfL 3EI . tai iš (9. vu=L/300. Žinome. minimalus) lenkimo momentas. Reikia įgusti ir racionaliai skaidyti apkrovą. pavyzdžiui. t. dažniausiai įlinkius: vmax ≤ vu . svarbu be klaidų atsižvelgti į apkrovos kryptį: jeigu nagrinėjamos sijos apkrova yra priešingos krypties.31) formule. apribojančios ypatingųjų sijos taškų (gembinės sijos laisvojo galo. tai formulės teikiamą poslinkio reikšmę reikia imti su priešingu ženklu.30) .(maksimalus.

o tą standį apskaičiuosime po to. dar nežinant skerspjūvio standžio. koks turi būti sijos skerspjūvio inercijos momentas I. .čia suskliaustas dydis (EIv*) gali būti apskaičiuotas bet kuriuo poslinkių skaičiavimo būdu. kai pagal (9.30) sąlygą nustatysime.

1) ir (8. Ir tiktai lenkimo atveju strypo (sijos) skerspjūvį veikė dvi įrąžos — lenkimo momentas ir skersinė jėga (tačiau pastarosios įtaka normalinių įtempimų ir deformacijų reikšmėms dažniausiai nedidelė ir nepaisoma). Skirtingos įrąžos atstoja skirtingus normalinių ir tangentinių įtempimų laukus. deformuojamus gana paprastai. Ši vienintelė apkrovos jėga sukelia ne ašinę jėgą. A Ix Iy (11.).1) . Superpozicijos principu pasirėmę. tačiau jos veikimo linija nesutampa su šia ašimi (vadinamasis ekscentrinis gniuždymas arba. gautas (2.3 pav. Kiekvieną jų apskaičiuoti esame išmokę. Todėl bet kuriame skerspjūvio taške k veikiantį normalinį įtempimą apskaičiuojame.y. apskaičiuojame įtempimus atskirai nuo kiekvienos įrąžos ir visas gautąsias vektorines įtempimų reikšmes sudedame.1 paveikslėlyje parodyti strypai. SUDĖTINGASIS DEFORMAVIMAS 11. Jo skaičiavimą galime pagrįsti superpozicijos principu (1. 11.2 pav. Kai kada ir palyginti paprastai apkrautas strypas deformuojasi sudėtingai. Taip apkrauto strypo belinkdama nepasilieka pradinėje jėgų plokštumoje (kaip paprastojo lenkimo atveju). kad jų skerspjūviuose būdavo tik kuri nors viena įrąža — ašinė jėga. Kitas paprasto apkrovimo pavyzdys parodytas 11. t.11. strypas išlinksta sudėtingiau. jeigu jėga būtų priešingos krypties. My. kurie veikia svarbiausiosiose plokštumose. Prieš pradeda nagrinėti tokio strypo įtempimus bei deformacijas. Pavyzdžiui. kai apkrovos nėra pernelyg didelės — kai tebegalioja proporcingumo dėsnis ir poslinkių mažumo prielaida. — ekscentrinis tempimas). skersinė jėga ar sukimo momentas. 11. Įtempimai bet kuriame sudėtingai deformuojamo tiesaus strypo taške Lig šiol nagrinėjome strypus.1.7 poskyris) — žinoma. yra statmenos strypo ašiai ir kerta ašį. kolona ne tik gniuždoma. bet drauge ir sudėtingai lenkiama. jų skerspjūviuose veikia ne po vieną įrąžą. tik tada. reikia apkrovas suskaidyti į komponentus. Jau žinome. Kelių įrąžų derinys atstoja labai sudėtingą įtempimų pasiskirstymą. kad su normaliniais įtempimais susijusios yra tik trys įrąžos — ašinė jėga N ir lenkimo momentai Mx. Bet dauguma strypų konstrukcijose yra deformuojami sudėtingiau. Pats sudėtingiausias atvejis — kai skerspjūvyje veikia visos šešios įrąžos. 11.2 paveikslėlyje: koloną veikia vienintelė apkrovos jėga.1 pav. Šių įrąžų atstojami normaliniai įtempimai yra tos pačios krypties vektoriai (visi jie yra lygiagrečiai išilginei strypo ašiai). tačiau netenkinama vienintelė paprastojo lenkimo sąlyga — apkrovos jėgų plokštuma nėra svarbiausioji inercijos plokštuma (vadinamasis įstrižojo lenkimo atvejis). sudedami algebrines įtempimų reikšmes (11. bet ir lenkimo momentus abiejų skersinių ašių atžvilgiu — net tris įrąžas. kurių apkrovos jėgos veikia vienoje plokštumoje. o po kelias.4) formulėmis (pritaikę pastarąją formulę ir lenkimo momentui My): σk = M N Mx + yk + y xk . Tie strypai apkrovų buvo veikiami taip. lygiagretė išilginei ašiai.

formulėmis (7. atskirai kiekvienai svarbiausiajai plokštumai apskaičiuokite poslinkius ir po to juos visus vektoriškai sudėkite. kiekvienam pavojingajam skerspjūviui nustatykite normalinių ir tangentinių įtempimų pasiskirstymą atskirai nuo kiekvienos įrąžos. reikia nepamiršti.8) ir (8. 11.2. nustatykite pavojinguosius skerspjūvio taškus. kurių viena veikia vienoje svarbiausiojoje inercijos plokštumoje. Dažnai šie taškai būna vieni iš pavojingiausių skerspjūvyje (nes suminės juose veikiančių tangentinių įtempimų reikšmės būna didžiausios). τ k = τ k ′ + τ k ″ + τ k ″' . Kai kuriuose skerspjūvio taškuose dviejų komponentų (kuriuos atstoja sukimo momentas ir viena kuri skersinė jėga) kryptys sutampa. pavyzdžiui. pakeiskite jėgų projekcijomis į tas plokštumas. Neutraliosios linijos padėtis Pakeitę (11. nustatykite kiekvieno pavojingojo taško įtempimų būvį ir parašykite stiprumo sąlygą. kad x ir y ašys turi būti svarbiausiosios centrinės skerspjūvio ašys.4 paveikslėliu). nes tik tokių ašių atžvilgiu galioja (8. nagrinėdami drauge visas įtempimų reikšmes. Su tangentiniais įtempimais susijusios kitos trys įrąžos — sukimo momentas T ir skersinės jėgos Qx. Kai strypo apkrovimas ir deformavimas sudėtingi. jeigu reikia spręsti standumo klausimus. y.7).1) išraiškoje paskiro taško k koordinates kintamomis koordinatėmis x. visas tas diagramas drauge nagrinėdami. kurių veikimo linijos nesutampa nė su viena šių plokštumų. tokia eile: suskaidykite visą duotąją apkrovą į dvi sudėtines dalis. tada šių komponentų vektorinė sudėtis pakeičiama algebrine. yk) gali būti tiek teigiamos.4) formulė.11. kita . kad būtų galima spręsti konstrukcijos stiprumo bei standumo klausimus. Spręskite juos nuosekliai. Visos įrąžos ir abi taško koordinatės (xk. Viso tangentinio įtempimo τk reikšmė ir kryptis gali būti nustatyta tiktai pagal vektorinės sudėties taisykles (kaip parodyta 11. Tačiau jų atstojamų tangentinių įtempimų vektoriai nėra vienos krypties (11. 11. kuri yra paprasta vienašiam įtempimų būviui ir sudėtingesnė (pagrįsta irimo ar plastiškumo hipotezėmis) kitais atvejais.). gauname viso įtempimų pasiskirstymo lygtį: . Įtempimai skaičiuojami tam. tiek ir neigiamos.kitoje. atskirai sudarykite ašinių jėgų ir sukimo momentų diagramas.3 pav. o reikšmės apskaičiuojamos atitinkamomis formulėmis — pavyzdžiui. Įtempimų skaičiavimas nėra savitikslis veiksmas.4 pav. Be to.4 pav. sudėtingas ir šių klausimų sprendimas. todėl vektorinės įtempimų sudėties pakeisti algebrine sudėtimi negalima: (11. nustatykite pavojinguosius skerspjūvius. kiekvienai svarbiausiajai plokštumai sudarykite skersinių jėgų ir lenkimo momentų diagramas. Qy. jėgas.2) Čia kiekvieno vektorinio komponento kryptis yra žinoma.

5 paveikslėlio matyti.6 pav. visų pirma reikia mokėti nustatyti neutraliosios linijos padėtį. pakanka nubrėžti skerspjūvio kontūro liestines. Jeigu ašinė jėga N=0 (pavyzdžiui. Kai žinome neutraliosios linijos padėtį.σ= M N Mx y+ y x. sudėtimi (11. o jos sankirta su skerspjūvio plokštuma —jėgų linija. o jų ak-sonometrinė diagrama vaizduojama plokštuma (11.7 pav. kurių kiekvienas žymimas vektoriumi. Šiuo atveju neutraliosios linijos lygtį galime išreikšti ir taip: y=− M yIx M xIy x.4) Ši linija yra tiesė.7 pav. Todėl. kad tiesė eina per koordinačių pradžią. mums rūpi juos nustatyti.6 pav.3) Tai yra plokštumos lygtis. kad normaliniai įtempimai yra didesni tuose skerspjūvio taškuose. t.): − M yIx M xI y = tgϕ . Taigi.5) Abu lenkimo momentai (Mx ir My) gali būti atstojami vieno M. kitoje — neigiami (gniuždomoji dalis).). 11. Šio suminio lenkimo momento veikimo plokštuma gali būti pavadinta jėgų plokštuma. kurioje normaliniai įtempimai lygūs nuliui. kurį ši tiesė sudaro su x ašimi (11. Normalinių įtempimų diagramos plokštumos ir skerspjūvio plokštumos sankirta yra neutralioji linija. + A Ix Iy (11.2 poskyrį). statmenu atitinkamai ašiai. Didžiausios normalinių įtempimų reikšmės yra taškuose. 11. gauname bendrąją neutraliosios linijos lygtį: M N Mx y + y x = 0.3).7 pav. 8. kad priartėja prie skerspjūvio ašies su minimaliu inercijos momentu. (11. Ji nukrypsta nuo jėgų linijos statmens ab (11. Taigi.): jų lietimo taškai ir yra ekstreminių normalinių įtempimų taškai.5 pav. labiausiai nutolusiuose nuo šios linijos.) taip. per skerspjūvio svorio centrą. normaliniai įtempimai bet kaip (net ir labai sudėtingai) veikiamo tiesaus strypo skerspjūvyje pasiskirsto pagal tiesinį dėsnį. įstrižojo lenkimo atveju). Iš 11. kurie labiau nutolę nuo neutraliosios linijos.5) tiesės krypties koeficientas išreiškia tangentą kampo ϕ. prilyginę nuliui normalinių įtempimų išraišką (11. lemiantieji viso strypo stiprumą.4) laisvasis narys prilygsta nuliui.). lygiagretes neutraliajai linijai (11. Skirtingai nuo paprastojo lenkimo (žr. tiesės lygtyje (11. Neutraliosios linijos lygtyje (11. Kadangi šie taškai dažnai yra pavojingiausieji taškai. .5 pav. kuris gaunamas vektorine abiejų lenkimo momentų. kuri dalija skerspjūvį į dvi dalis: vienoje iš jų normaliniai įtempimai teigiami (tempiamoji dalis). Neutralioji linija — tai ta skerspjūvio linija. o tai reiškia. čia neutralioji linija dažniausiai nėra statmena jėgų linijai. + A Ix Iy (11.y.

(11. Tokį deformavimą (kai N≠0. neutralioji linija statmena jėgų linijai (taip būna ir paprastojo lenkimo atveju.11. N (11. kampas ϕ>α. pertvarkome neutraliosios linijos lygtį (11. (11.4) laisvasis narys nelygus nuliui. linijos statmens krypties kampu α. krypties koeficientas tgα = − taigi My Mx . tgϕ = Ix tgα .7 pav. bet atitolusi nuo šios ašies (11. o kai Ix<Iy (Ix=Imin). tai reiškinys tarp skliaustų lygus nuliui: 1+ xf i 2 y y =0. gauname: σ= x y  F 1 + 2f x + 2f y  = 0 .9) Šią lygybę galime pertvarkyti taip. iš (11. N = F. My≠0) gali sukelti ir viena vienintelė jėga F. x+ Ix A Iy (11. abiem šiais atvejais neutralioji linija pasisuka statmens link ašies su Imin.6) lygybių apskaičiuojame atstojamosios jėgos F didumą F=N ir tariamojo šios jėgos pridėties taško koordinates xf = My N . darome tokias išvadas: kai Ix=Iy. skerspjūvio normaliniams įtempimams išreikšti galime naudotis vienos jėgos įvaizdžiu: žinodami N. kampai ϕ=α.6) išraiškomis.4) tokiu būdu: σ= Fy f F Fx f + y = 0.):   M x = Fy f . My. Mx≠0. Kai ašinė jėga N≠0 ir todėl tiesės lygties (11. kad ji įgytų ašinės tiesės lygties pavidalą: . A iy ix    x+ yf 2 ix Kadangi F/A≠0. Iy Iš šios lygybės. susiejančios neutraliosios linijos krypties kampą ϕ su. kai Ix>Iy (Iy=Imin). t. kampas ϕ<α. t.8) Iškėlę prieš skliaustus F/A ir panaudoję inercijos spindulio kvadrato išraišką Ix/A=ix2. lygiagretė strypo išilginei ašiai.  M y = Fx f . yf = Mx . Jeigu ašinė jėga teigiama. statmenos jėgų linijai.8 pav. skerspjūvio svorio centras yra tempiamojoje dalyje.8 pav. kai α=0 arba α=π/2. Net ir tada. kai apkrova yra sudėtinga (veikia daug ir įvairiai nukreiptų jėgų).y. neutralioji linija neina per skerspjūvio svorio centrą.6) 11.y. Linijos ab. jeigu neigiama — gniuždomojoje.7) Pasinaudoję (11. Mx.

. Vienintelė lygiagretė strypo ašiai apkrovos jėga F (arba strypą veikiančių apkrovos jėgų atstojamoji) turi būti pridėta vadinamajame skerspjūvio branduolyje. ay = − 2 ix . Jeigu skerspjūvio kontūras kampuotas. gauname branduolio figūrą.11) matyti..) branduolio kontūro taškas slenka tiese. įtempimai skerspjūvyje taptų dvejopo ženklo ir (11. Taigi bet kuri liestinė yra ribinė neutraliosios linijos padėtis. Kitaip tariant. tai ji atitiktų skerspjūvio branduolio apibrėžimą ir taškas. būtų už branduolio ribų. kad visi įtempimai skerspjūvyje būtų vieno (neigiamo) ženklo. trūksta. Jeigu neutralioji linija pasislinktų nors kiek link centro (ir jau ne liestų. Skerspjūvio branduolys Plytų mūras ir kai kurios konstrukcinės medžiagos gana gerai priešinasi gniuždymui ir beveik visiškai nelaiko tempimo jėgų — pleišėja. kurioje pridėjus ašiai lygiagretę jėgą normaliniai įtempimai visame skerspjūvio plote būna vienodo ženklo. Taigi. gautas iš (11.) tenkina tokio pavidalo neutraliosios linijos lygtį: . ax a y Pastarojoje išraiškoje (11. bet kirstų skerspjūvio kontūrą). 11. apskaičiuotas (11.3. konstruktorius turi siekti.11) galime daryti išvadą. .10 pav. ay (11. kuriuose su ašimis susikerta skerspjūvio branduolio liestinė. kuriuose neutralioji linija kerta atitinkamą ašį. kad ax yra visada priešingo ženklo negu xf. yf = − 2 ix . kad jėga F būtų pakankamai arti skerspjūvio svorio centro — tik tada skerspjūvio nekirs neutralioji linija. kad iš tokios medžiagos padarytos konstrukcijos skerspjūviuose nebūtų tempiamųjų įtempimų. Skerspjūvio branduolys yra ta skerspjūvio sritis apie svorio centrą. kad neutralioji linija kerta skerspjūvio kvadrantą.12) Šiose formulėse ax ir ay yra koordinatės tų taškų. O iš (11. Visų šių liestinių nagrinėti nėra reikalo. jo kontūro tašką.10) ax = − 2 iy xf . t. neutralioji linija neturėtų kirsti skerspjūvio kontūro. Mat. ay yra didelės. kad liestinei besisukant apie kontūro viršūnę k (11. atitinkanti ribinį skerspjūvio branduolio tašką.11): xf = − 2 iy ax .. Skerspjūvio branduolio kontūro taškui rasti naudojame formules. yf.9 pav. turėtų eiti už skerspjūvio ribų. L3. kuo mažesnės yra jėgos pridėties taško koordinatės xf. kad šios koordinatės yra tuo didesnės. Apjuosę visą skerspjūvio kontūrą virtine liestinių (jų gali būti kelios ar net labai daug) ir nustatę pagal jas skerspjūvio branduolio kontūro taškus bei nuosekliai sujungę juos linijomis. nes galima parodyti. . jos sankirtos su ašimis koordinatės ax. o šiai tiesei nubrėžti pakanka žinoti tik du taškus.12) formulėmis ir žymintis tariamosios jėgos pridėties padėtį.. inžinierius turi stengtis. yf (11. jo bet kurį kampą (viršūnę) liečiančių tiesių yra begalinė daugybė.x y + = 1. būtų branduolio taškas.12) formulėmis nustatytas taškas nebeatitiktų branduolio sąvokos.. Kai neutralioji linija toli nuo skerspjūvio svorio centro (nuo koordinačių pradžios). Įsivaizduojame. esantį kryžmiškai priešingoje pusėje negu jėgos F pridėties taškas. 11. ay — priešingo negu yf.11) Kaip matyti iš 11. iš (11. visos per tašką k einančios liestinės (L1. Taigi. Kadangi ix ir i2y visada teigiami. kad ta skerspjūvio liestinė yra tariamoji neutralioji linija.y.9 paveikslėlio. Tai reiškia. ax ir ay yra koordinatės taškų. Jeigu neutraliosios linijos padėtis būtų tokia.

yf 2 = − = 0. . − (b / 2 ) 6 ∞ h = 0. Verta įsidėmėti kai kurių paprastos formos skerspjūvių branduolių pavidalą.1+ xf 2 iy xk + yf 2 ix yk = 0 .. 6 Sujungę šiuos taškus tiesėmis. yf1 = − ∞ 6 h/2 2 2 h / 12 b / 12 b =− = ..). kad šiuos taškus sieja taip pat tiesės lygtis: 1+ xk y x f + 2k y f = 0 .12) formulėmis apskaičiuotos branduolio viršūnių koordinatės yra tokios: xf1 = − xf 2 xf 3 xf 4 b 2 / 12 h 2 / 12 h = 0.). ay4=-b/2. ax3=-h/2... kiekviena tokia liestinė atitinka skerspjūvio branduolio kontūro viršūnę. 6 b =− . laikydami kintamaisiais dydžiais branduolio kontūro taškų (1.12 pav. yf 4 = 0 . yf 3 = . i = = 12 12 A bh 2 x tai (11... kurios kontūrą liečia ne mažiau kaip dviem taškais. ax4=∞. 2 iy ix Iš to darome praktišką išvadą: nagrinėtinos yra tik tos kampuoto skerspjūvio kontūro liestinės.).11 pav. ay2=b/2. gauname rombą (11. ax2=∞. kurios visos sutampa su stačiakampio kraštinėmis (11. 11. =− . 3. Šių liestinių sankirtos su ašimis x ir y taškų koordinatės: ax1=h/2.) koordinates xf ir yf. ay1=∞. 11. matome. Stačiakampio skerspjūvio branduoliui nustatyti naudojame keturias skerspjūvio liestinės. Kadangi I x bh3 / 12 h 2 b2 2 = ir i y = .10 pav.12 pav..11 pav. ay3=∞. o šie kampiniai taškai sujungiami tiesėmis (11.

14 pav. vienašio įtempimų būvio atvejis. nepaisytini. taigi čia tangentinių įtempimų nepaisyti nebegalima.14 pav.).4. kertanti priešingą skerspjūvio kvadrantą. o kiekvieną skerspjūvio išorinio kontūro viršūnę (kampą) — branduolio tiesi kraštinė. t.): vienoje pusėje.12) apskaičiuojamas taip: I x / A πd 4 ⋅ 4 ⋅ 2 d = = . Taškai su tokiais įtempimais yra labiausiai nutolę nuo neutraliosios linijos (11. nėra ir tangentinių įtempimų.y. • τ≠0 (T≠0). jo visuose ar kai kuriuose taškuose įtempimų būvis gali būti vienašis.11.15 pav. To negalima pasakyti apie sukimo momentą — jo atstojamų tangentinių įtempimų didžiausios reikšmės yra pakraštiniuose skerspjūvio taškuose. Vienasis įtempimų būvis būna tame skerspjūvio taške. Nors tiesus strypas deformuojamas ir sudėtingai. Branduolio spindulys pagal (11. taške k. 11. Labai dažnai skersinių jėgų atstovaujami tangentiniai įtempimai yra maži ten. kiekvieną tiesią skerspjūvio kraštinę atitinka branduolio viršūnė (kampas) priešingame skerspjūvio kvadrante.2 poskyrio apie neutraliosios linijos padėtį.). dviašio įtempimų būvio atvejis. branduolys gali būti ir tuščioje skerspjūvio vietoje. Tiesaus strypo stiprumas Bet kurio konstrukcijos elemento stiprumas priklauso nuo įtempimų. Todėl tiesių strypų stiprumo skaičiavimo metodika išskirtina į du atvejus: • τ=0 arba τ≈0 (o taip būna. Vienašio įtempimų būvio atveju strypo stiprumą lemia skerspjūvio taškai su ekstremaliomis normalinių įtempimų reikšmėmis. kai T=0).12 pav. 11. Įsidėmėkite tokias skerspjūvių branduolių savybes: branduolys visada yra iškila figūra. Skritulinio skerspjūvio branduolys yra taip pat skritulio pavidalo (11. Šių pavojingųjų taškų padėčiai nustatyti ir praverčia informacija iš 11. Pavojinguosiuose taškuose stiprumo sąlygos tokios: . kuriame nėra tangentinių įtempimų arba šie įtempimai labai maži.13 pav. įtempimai σk=σmax. kitoje pusėje. Jeigu skerspjūvyje nėra sukimo momento ir skersinių jėgų.13 pav. įtempimai σj=σmin. taške j. o tokiu atveju stiprumo sąlyga būna paprasta. jeigu ta skylė yra ties skerspjūvio centru (11.y. kur normaliniai įtempimai didžiausi (pavojinguosiuose taškuose). ρf = 2 d / 2 64 ⋅ πd ⋅ d 8 o branduolio skersmuo lygus ketvirtadaliui skerspjūvio skersmens. 11. t. kuriuose ir normaliniai įtempimai ekstremalūs. skylėje.

 ≤ Rc. o jeigu N<0. kuris gi kampas yra labiausiai tempiamas. My N Mx σj = + yk + xk ≤ Rc.14) Šios formulės tinka tik simetriškiems keturkampiams skerspjūviams. 11. skiriasi tik komponentų ženklai (viename kampe +. tai šio lenkimo momento tempiami sluoksniai ir σ>0 (+) yra kvadrantuose šalia teigiamos y ašies. o σmax kryžmiškai priešingas kampas. ±h/2 (xmax.16 pav. o po to stiprumo sąlygų (11. Pavyzdžiui.). visuose keturiuose kampuose įtempimų formulės (11. Taigi. kad σmin vieta yra viršutinis kairysis kampas (visi įtempimų komponentai vienodo ženklo. kokybinio įtempimų pasiskirstymo schema parodyta 11. galime stiprumo sąlygas (11.13) taikymas gana paprastas. ymin). xmin. vienašio įtempimų būvio atveju daugiausia triūso reikia pavojingųjų taškų (j ir k) koordinatėms nustatyti. Stiprumo skaičiavimas paprastesnis.16 pav. Šios sąlygos atitinka kampinius skerspjūvio taškus su σmax ir σmin. Šiuo atveju aišku. My<0. Analogiškai žymimi ir lenkimo momento My atstojamų įtempimų ženklai. Jeigu N>0.    (11. kai N<0. Iš šios schemos matyti. A Wx Wy My  N M  σ j = − x + A  Wx Wy        . galima pasinaudoti kokybinio įtempimų pasiskirstymo schema. Šioje schemoje nubraižomas skerspjūvis.σk = M  N Mx + yk + y xk ≤ Rt . Jeigu Mx>0. o gniuždomi ir σ<0 (-) — priešingoje pusėje. nors tų taškų koordinatės sąlygose ir nėra panaudotos. kai vienašis įtempimų būvis nagrinėjamas stačiakampiame skerspjūvyje arba kitokiame skerspjūvyje su keturiais simetriškai išdėstytais kampais (11.17 paveikslėlyje.  A Ix Iy  .15 pav. kad Ix/ymax=Wx. tai visuose kvadrantuose σ>0 (pažymimas +). Mx>0. kokio ženklo (+ ar -) įtempimai dėl kiekvienos įrąžos ten veikia.1) komponentų absoliutinės reikšmės vienodos.13) 11.   A Ix Iy  (11. ymax. . Iy/xmax=Wy.13) šiam atvejui pertvarkyti taip: σk = N Mx My + + ≤ Rt . Taigi. Žinodami. priešingame -). neigiami). Jeigu reikia nustatyti. tai visuose kvadrantuose σ<0 (pažymimas -). jo svarbiausiosios centrinės ašys ir kiekviename skerspjūvio kvadrante pažymima. atvejui. kad pavojingieji taškai yra du iš keturių kampinių taškų. O visų keturių kampinių taškų koordinatės yra ekstremalios ir skiriasi tik ženklais: ±b/2.

kai skerspjūvyje yra reikšmingų tangentinių įtempimų. Ir ypač patogu skaičiuoti.16) Tenka pagal N.333b3.y. W2 (2W )2 Suprastinus gauname (skrituliniam skerspjūviui!) 2 M x2 + M y + 0. o maksimalių tangentinių įtempimų hipotezė duoda (8.15) (11. kai nėra ašinės jėgos (N=0). šio suminio lenkimo momento M plokštumoje (11. Wy=0. Jau minėjome. Pavyzdžiui.17) o surašę į (11. galima apskaičiuoti.75T 2 ≤R. t. o skritulio W x =W y =W ir Wp=2W).) yra taškai a ir b su didžiausiomis (teigiama ir neigiama) normalinių įtempimų reikšmėmis. Jeigu remsimės energetine hipoteze.4 poskyrį). Įrašę šias įtempimų reikšmes į (11. Įtempimus surandame (11.11.18) pavidalo sąlygą: (11.19 pav. Wy ir A. Kai ašinės jėgos nėra. t. taškai a ir b yra pavojingiausieji.18 pav. Dviašio įtempimų būvio atveju. pritaikyta tiesiam strypui. tačiau projektinis uždavinys dažnai būna keblus — mat. Tada abu lenkimo momentus galima sudėti (geometriškai): 2 M = M x2 + M y . Wx/Wy=10). tarp kokių ribų kinta santykis Wx/Wy toje lentelėje (pavyzdžiui. kad stiprumo sąlygoje yra ne vienas. O sprendžiant projektinius uždavinius dažna kliūtis būna tai. iš vienos sąlygos tenka nustatyti du ar net tris geometrinius skerspjūvio rodiklius. Šiuo atveju visus geometrinius rodiklius galima išreikšti vienu parametru — skerspjūvio skersmeniu. Q x bei Q y — tangentinius įtempimus tame pačiame taške.16).2) formulėmis. projektuotojui nurodoma. kad stačiakampio skerspjūvio viena kraštinė turi būti dukart ilgesnė už kitą: a=2b. kad pavojingųjų taškų įtempimų būvį lemia sukimo momentas . σ d = σ 2 + 4τ 2 ≤ R .16) sąlygas. Kadangi sukimo momento atstojamų tangentinių įtempimų didžiausios reikšmės yra taip pat visuose pakraštiniuose skerspjūvio taškuose (11. iš to gaunama Wx=(2b)2b/6=0. ir iš pradžių spėti tą santykį (pavyzdžiui. = W p 2W (prisimename. stiprumo klausimus sprendžiame. Kai skerspjūvis pasirenkamas iš standartinių profilių lentelės.15).). Tikrinamąjį uždavinį išspręsti nesunku.14) stiprumo sąlygas nesunkiai sprendžiami tikrinamieji stiprumo uždaviniai. tangentinių įtempimų nepaisyti negalima. Dažnai tenka žinoti (arba spėti) projektuojamo skerspjūvio rodiklių santykius ir išreikšti rodiklius kokiu nors vienu ieškomu parametru.y. Pagal (11. kai strypo skerspjūvis skritulinis. W (11. o pasirinkus pagal stiprumo sąlygą konkretų profilį. stiprumo sąlyga.17 pav. gauname: σd = 2 M x2 + M y T2 +3 ≤ R. 5. bet du ar net trys nežinomi (ieškomi) skerspjūvio rodikliai — Wx.19) pavidalo: σ d = σ 2 + 3τ 2 ≤ R . τ= T T . šis standartinių dvitėjų rodiklių santykis kinta maždaug tarp 5 ir 15). kad W p =W x +W y .15) arba (11. remdamiesi irimo ar plastiškumo hipotezėmis (žr. Gana paprasta spręsti stiprumo uždavinius. — . apskaičiuoti tikrąjį santykį ir priartėjimo keliu koreguoti savo sprendinį.kai T≠0. į sąlygą pagal maksimalių tangentinių įtempimų hipotezę.667b3. Normalinių įtempimų reikšmė bet kuriame iš šių taškų yra M σ = = W tangentinių 2 M x2 + M y W . Surašę šias reikšmes į energetinę stiprumo sąlygą (11. sprendžiame tikrinamąjį arba projektinį stiprumo uždavinį. Wx=2Wy. Toliau ir žiūrime atvejus su sukimo momentu. |σa|=|σb| tada abiejų šių taškų pavojingumas vienodas.1) ir (11. yra (8. Mx ir M y apskaičiuoti normalinius įtempimus pavojingajame taške ir pagal T.

Kai skerspjūvio forma kitokia.16). Q x . nes būtina į sąlygą rašyti vieno (to paties) taško įtempimų reikšmes. dėl kurios skerspjūviuose atsiranda tik po vieną įrąžą. 11. Q y . Visų pirma pagal (11. b.17) ar (11. 11.5. c arba d). 11. parenkame skritulio skersmenį d. Pavyzdžiui. Dažniausiai į šio įtempimo išraišką (ir stiprumo sąlygą) greta σmax įrašoma anaiptol ne didžiausia τ reikšmė arba šalia τmax — ne didžiausia σ reikšmė. Kai skerspjūviuose įrąžų daugiau. tačiau tangentiniai įtempimai. bet ir poslinkiams bei deformacijoms skaičiuoti. galime naudotis superpozicijos principu ne tik įtempimams. .18 pav. jas naudojame net ir tada. Skritulinis (ir žiedinis) skerspjūvis ypatingas tuo.18) Šiose formulėse W — skritulio ašinis atsparumo momentas (formules naudoti galima tik skrituliniam arba žiediniam skerspjūviui). po to jau sprendžiame tikrinamąjį uždavinį — apskaičiuojame pavojingųjų taškų įtempimus σ ir τ. strypo ašis arba lieka tiesi (tempimas ar gniuždymas.18) projektuojami velenai — jie yra ir sukami. kuris skerspjūvio taškas pavojingiausias. m ir n).20 pav. ir lenkiami. kur šių tangentinių įtempimų reikšmės didžiausios (taškuose e ir f. jeigu stiprumo sąlygos netenkinamos. kad jame sutampa taškai. Kuris iš visų šių įtartinų taškų pats pavojingiausias. skersmenį padidiname ir vėl tikriname.17) ir (11. pakankamo skersmens.18) nustatome W. dažnai galima nustatyti tik apskaičiavus kiekvieno jų projektinį įtempimą σd pagal pasirinktą hipotezę.2 2 Mx + My +T2 ≤ R. sukimas). arba išlinksta vienoje plokštumoje (paprastasis lenkimas). Tačiau kol galioja proporcingumo dėsnis ir poslinkių mažumo prielaida. 11. kartais gana sudėtinga. yra daug mažesni normaliniai įtempimai. kuriuose būna didžiausia normalinių įtempimų ir didžiausia tangentinių įtempimų reikšmė. nėra akivaizdu. taikome stiprumo sąlygas (11. 7.20 pav. Kadangi šitokios stiprumo sąlygos labai patogios projektiniam skaičiavimui. besideformuojančio tiesaus strypo ašis tampa erdvine kreive. visuose šiuose taškuose lygūs nuliui (žr. W (11. tokiu būdu palaipsniui artėdami prie tinkamo. Tiesaus strypo poslinkiai ir deformacijos Kai tiesus strypas veikiamas paprastos apkrovos.8 poskyrį). susiję su sukimo momentu. tuo tarpu ten. stačiakampiame skerspjūvyje didžiausi normaliniai įtempimai būna viename iš kampų (11.15) ar (11.19 pav. Pagal stiprumo sąlygas (11. neatsižvelgdami į tas kitas įrąžas. kai į skaičiavimą būtina įtraukti kitas įrąžas — N.: a.

žinoma.7 ir 9. Kreivojo strypo deformavimo sudėtingumą atskleidžia du svarbiausi ypatumai: • įrąžų pasiskirstymas kreivojo strypo ašyje nėra tiesinis (įrąžų N.20) vi = ∑  kxj ikxcj + kyj ikycj + ktj icj + knj icj  .   (11. kuriuos aiškina konstrukcijų mechanika (statybinė mechanika). ir po to vėl sprendžia tikrinamąjį uždavinį. Ir.15) formulės naudosime tokią: n  1 vi = ∑   j =1 (EI x ) j  ∫ Lj 0 M kxj M ix dz + 1 (EI y )j ∫ Lj 0 M kyj M iy dz + 1 (GI p )j ∫ Lj 0 TkjTi dz + 1 (EA) j ∫ Lj 0  N kj N i dz  . Moro būdu skaičiuodami poslinkį.8 poskyriuose). Patogu laikytis tokios lenkimo momento ženklo taisyklės: teigiamas yra tas lenkimo momentas. Į bet kurio poslinkio ar deformacijos išraišką įeina daug geometrinių strypo rodiklių.4 poskyrio.5. • išilginių deformacijų ir normalinių įtempimų pasiskirstymas skerspjūvyje nėra tiesinis (net ir galiojant plokščiųjų pjūvių hipotezei). vietoj (9. bet tam tikrų.analitiniu būdais. galutinį rezultatą pagal superpozicijos principą gauname vektorine (geometrine) sudėtimi. Tačiau tie normaliniai įtempimai. ωknj — ašinių jėgų N diagramos plotai.4. todėl jų skaičiavimas nėra keblus. Tačiau bet kuris poslinkis priklauso nuo įrąžų ar įtempimų. kaip ir kreivio spinduliai.5 poskyrių. kurias nustatyti jau mokame (11. ratlankiai.). Ir deformacijos skaičiuojamos tik ties ypatingais taškais. nustatome rūpimo taško vektoriai. pasiskirsto tolygiai po visą skerspjūvio plotą — kaip ir tiesaus strypo skerspjūvyje. T. bet ir kitų įrąžų: Mx. gembinės sijos laisvojo galo).Pagal formules ir nurodymus iš skyrių. jo deformavimas net ir pačia paprasčiausia apkrova yra sudėtingas. Deformacijos ties kuriuo nors tašku priklauso tiktai nuo tų įtempimų ar įrąžų. ypatingų taškų poslinkius.  (EI x ) j (EI y )j (GI p )j (EA) j  j =1   čia ωkxj — lenkimo momentų Mx diagramos plotai. tokiu keliu artėdamas prie patenkinamo rezultato. kai įskaitoma ne vienintelio lenkimo momento įtaka (kaip 9. 2. atstojami ašinės jėgos. palyginus su kitų įrąžų įtaka. kurių skerspjūvių matmenys yra maždaug tos pačios eilės. Kreivojo strypo įrąžos bet kuriame skerspjūvyje nustatomos pjūvio metodu. My. Kreivieji strypai Yra nemaža konstrukcijų elementų (arkos. inžinierius nusprendžia. Praktinėse situacijose tenka nustatinėti ne visų. todėl spręsti projektinį standumo uždavinį nėra paprasta. kalbėsime apie labai kreivus strypus — tokius. Kai šio uždavinio išvada rodo. kurių geometrinė schema — kreivasis strypas. 11. vietoj (9. Kai įtempimai ties tašku jau nustatyti.19) Skaičiuodami poslinkį grafiniu . N (čia nenagrinėsime skersinių jėgų įtakos. Kai strypo ašis kreiva jau prieš apkrovimą. Kreivojo strypo skerspjūvio padėtį patogiausia nustatyti poline koordinate — kampu ϕ. ωktj — sukimo momentų T. Šie taškai dažnai sutampa su ekstremaliųjų įtempimų reikšmėmis.analitiniu būdu. nebe pagal tiesę. M diagramų visi ruožai kreiviniai). kur gali būti ekstremalios deformacijų reikšmės. Skerspjūvio plokštuma eina per strypo ašies kreivio centrą. kurių kryptys ne visada sutampa. 9 skyriaus). o arčiau strypo . veikiančių tarp nagrinėjamojo taško ir atramų. ypač kai konstrukciją sudaro keli strypai. dažniausiai yra labai menka). pasiskirsto nebe taip. deformacijas skaičiuoti galime bendrojo Huko dėsnio formulėmis iš 4. Dažniausiai sprendžiamas tikrinamasis uždavinys. 7. dažniausiai tų taškų. Poslinkių skaičiavimui praverčia energetiniai metodai. kurios toje vietoje veikia. Neutralioji linija (kai nėra ašinės jėgos) eina ne per skerspjūvio svorio centrą. ωkyj — lenkimo momentų My. Šiame poskyryje nagrinėsime tik plokščius kreivuosius strypus — tuos. kuriuose aptartas atskirų įrąžų poveikis (iš 2. kuris didina pradinį strypo kreivį. kurie atsiranda dėl lenkimo ir yra atstojami lenkimo momento. kaip tiesiame strype. kaip jį pastandinti (kurį matmenį padidinti). Taigi. todėl poslinkių skaičiavimas būna gana sudėtingas. Normaliniai įtempimai.21) formulės naudosime tokią: n ω M ω M ω T ω N  (11. Q.4 poskyris). kad sudėtingai deformuojamas strypas nepakankamai standus. kurių poslinkiai gali būti didžiausi arba artimi didžiausiems (pavyzdžiui.6. nes ji. bet pagal hiperbolę. kurių ašis ir visa apkrova yra vienoje strypo simetrijos plokštumoje. kabliai ir kt. Čia be platesnio teorinio aiškinimo pateikiame formules poslinkiams skaičiuoti Moro bei grafiniu .

r0 = h ln (r2 / r1 ) r0 = h2 2r2 ln (r2 / r1 ) − h r0 = 4 2ρ − 4ρ 2 − a2 ( a2 ) 11. . žr.21) įrodyti iš kreivojo strypo išpjauname labai trumpą ruoželį ir nagrinėjamos jame veikiančios jėgos bei susidarančios ruoželio deformacijos. r — taško atstumas nuo strypo kreivio centro.21) čia A — skerspjūvio plotas.22 pav. (dA / r ) (11. Įtempimų formulei (11.). 11. Įtempimai dėl lenkimo momento bet kuriame kreivojo strypo skerspjūvio taške skaičiuotini tokia formule: σ= M (r − r0 ) . A( ρ − r0 )r A .21 pav.21 pav.22 paveikslėlyje.22) A Šia formule apskaičiuotos r0 reikšmės kai kurių formų skerspjūviams surašytos 11. o neutraliosios linijos atstumas nuo to centro (neutraliojo sluoksnio kreivio spindulys) r0 = ∫ (11. 11.kreivio centro (atstumu e nuo strypo centrinės ašies.

Tokie sukinio (cilindro. galime skaičiavimą grįsti bemomente (membranine) kevalų teorija — tarti. kurio sienelės storis δ mažas. t. Trečiąja. kuris lygus — p prie indo sienelės vidinio paviršiaus ir nuliui prie išorinio paviršiaus. einančiomis per indo simetrijos ašį z ir sudarančiomis tarp savęs kampą dθ) ir dviem žiediniais pjaviais (kūginiais paviršiais. Išpjautąjį sienelės elementą veikia penkios atstojamosios jėgos — apkrovos jėga. masyvus) konstrukcijų mechanikos kursui. gauta padauginus slėgį iš elemento paviršiaus plotoj (pdsmdst). Taip darome todėl. šių jėgų. Tačiau šiame poskyryje žvilgtersime į ypatingą kevalų grupę — į vadinamuosius plonasienius indus. Įtempimams indo sienelėje nustatyti išpjauname mažą tos sienelės elementą (11. kai apkrova (slėgis) yra pasiskirsčiusi simetriškai indo simetrijos ašies atžvilgiu. Jį išpjauname dviem meridianiniais pjūviais (plokštumomis. Tokiais atvejais. jo kreivio spindulys ρm.. šis įtempimas yra palyginti mažas. visuose pjūviuose veikia tik normaliniai (svarbiausieji!) įtempimai: žiedo liestinės kryptimi veikia žiedinis įtempimas σt (statmenas meridianiniam pjūviui) ir meridiano liestinės kryptimi — meridianinis įtempimas σm (statmenas žiediniam pjūviui).y. radialine kryptimi veikia radialinis įtempimas σr. kuris yra veikiamas iš vidaus slėgio p (indo savojo svorio nepaisome). palyginus su indo skersmeniu d.1d. palikdami kitus konstrukcijų elementus (plokštes. Bemomentė kevalų teorija tinka tiktai simetrinės apkrovos atvejams (11. juose tangentinių įtempimų taip pat nėra (tangentinių įtempimų dualumo dėsnis!). kai indo sienelėje nėra didelių paviršiaus pokyčių (koncentruojančių įtempimus). į krypties linijos nesutampa. Čia nagrinėsime tik tuos atvejus. Plonasieniu vadiname indą. o jų įtempimų ir stiprumo skaičiavimas nėra sudėtingas. kevalus.23 pav. Kadangi žiediniai pjūviai yra statmeni meridianiniams. kad šie indai daug kur naudojami. Meridianinė plokštuma dalija indą ir apkrovą (vidaus slėgį) į dvi simetriškas dalis. statmeną sienelės paviršiui: pdsmdst-2σtδdsmsin(dθ/2). todėl meridianiniuose pjūviuose nėra šlyties jėgų. ir paprastai jo nepaisoma. nėra ir tangentinių įtempimų.24 pav. Tiktai toks įtempimų skaičiavimas yra gana paprastas ir patogus nagrinėti medžiagų atsparumo kurse. Rašome visų šį elementą veikiančių jėgų pusiausvyros lygtį — prilyginame nuliui sumą jėgų projekcijų į ašį. Nagrinėjame simetrišką plonasienį indą. statmenais indo išorinio paviršiaus meridianui. 11. kad sienelė nėra lenkiama. kurių paviršių forma — sukinys. kreivio centras — taške O1. tarp jų kampas dϕ. kad normaliniai įtempimai plonos sienelės storyje pasiskirstę tolygiai (kai δ=0. — dar mažiau). Plonasieniai indai Visuose vadovėlio skyriuose nagrinėjome tiktai strypus.24 pav. kad ji tik tempiama. katilai. vamzdžiai — dažniausiai veikiami skysčių ar dujų vidaus slėgio. sudaro kampus dϕ ir dθ). Išvada: indo sienelės įtempimų būvis yra dviašis.23 pav. nors ir lygių.) pavidalo indai — talpyklos. statmena sienelės paviršiui. Taigi.2σmδdstsin(dϕ/2)=0 . didžiausias įtempimas sienelėje viršija įtempimų vidurkį ne daugiau kaip 5%. 11.11. kūgio.). Žiedinio pjūvio lanko ab ilgis dst. paraboloido ir kt. o kai sienelė plonesnė. a) ir netinka asimetrinei apkrovai (b). ir keturios normalinių įtempimų atstojamosios (po dvi σmδdst ir σtδdsm.7.

Kadangi kampai dθ ir dϕ nykstamai maži..23). čia α — kampas tarp z ir σm krypčių. 2 2 2 ρt 2 2 2ρm (11. 2δ (11.26 pav. nes ne tiktai ρm=ρt=r.23) Įrašę šias reikšmes į pusiausvyros lygtį ir lygtį suprastinę. Jeigu plonasienis indas yra rutulio pavidalo ir indo vidaus slėgis p=const. Tokią lygtį gauname. (11.25) čia S — tos dalies vidinio paviršiaus projekcijos į plokštumą. Kai slėgį sudaro inde laikomas skystis. P — vidaus slėgio (veikiančio atpjautąją dalį) atstojamoji. parašę žiediniu pjūviu atpjautos indo dalies (11. ρt ρ m δ Šioje pagrindinėje pusiausvyros lygtyje yra du nežinomieji — įtempimai σt ir σm todėl uždaviniui išspręsti reikia dar vienos lygties. sin dθ dθ dst dκ dϕ dsm ≈ = ≈ = .25 pav. dujų slėgis). Iš šios pusiausvyros lygties randamas meridianinis įtempimas: σm = P . 11. sin . G — skysčio. 2πrδ cosα (11. Cilindro pavidalo plonasienio indo (pvz.26) čia ph — skysčio slėgis nagrinėjamame gylyje h (žr.25 pav. gauname σ/r+σ/r=p/δ. gauname: σt σm p + = . arba σ= ρm=∞.24) 11. plotas.23) randame tik žiedinį indo sienelių įtempimą pr σt = .28) pr . (11. P = ph S + G .25) randame ašinę jėgą . todėl iš (11.23) lygties. bet ir σm=σr=σ. telpančio į atpjautąją indo dalį. o meridianas tiesus.) pusiausvyros sąlygą — susumavę ir prilyginę nuliui tą dalį veikiančių jėgų projekcijas į simetrijos ašį z: − P + σ m ⋅ 2πrδ cosα = 0 .). Kai slėgis p yra tolygiai pasiskirstęs po visą atpjautosios dalies vidinį paviršių (pavyzdžiui.27) δ Pagal (11. įtempimams nustatyti pakanka (11. statmeną indo simetrijos ašiai. Įrašę šias reikšmes į (11. 11.26 pav. (11. svorio jėga. slėgio atstojamoji P = pS . garo katilo) žiedinis kreivis ρt=r.

30) Tačiau projektuotojai. pakankamai toli nuo katilo dugno). jeigu pritaikytume energetinę hipotezę ir ją atitinkančią stiprumo sąlygą (5. kad cilindriniame inde σt=2σm. talpykla tampa nebesandarūs. Pavyzdžiui. kevalas išsikraipo. Plonasienių indų stiprumo sąlygos rašomos. nes jų sienelių įtempimų būvis yra dviašis (grynojo tempimo). nes ties tomis vietomis deformacijų būvis yra sudėtingesnis. Matome.29) (11. N pπr 2 pr = = .12) su σ1=σt. žinodami. (11. kad iš vidaus slegiamo indo sienelėje abu svarbiausieji įtempimai. kuri atitinka maksimalių normalinių įtempimų hipotezę ir paprastai naudojama tik labai trapioms medžiagoms σ max (= σ t ) ≤ R . σ2=σm. jo metodikos pagrindus galite rasti vadovėliuose.σm = tą pačią σm reikšmę gautume iš (11.31) Šio poskyrio formulės tinka skaičiuoti įtempimams tiktai pakankamai toli nuo indo (kevalo) paviršiaus lūžio arba sienelės skerspjūvio pokyčio vietų (pavyzdžiui. . atsiranda vadinamasis pakraščio efektas. Šis reiškinys ypač pavojingas konstrukcijoms iš trapių medžiagų: gali atsirasti plyšių.24). A 2πrδ 2δ (11. Katilo dugnas trukdo kevalui tolygiai deformuotis. vamzdis. indo sienelių stiprumą užtikrintų sąlyga 2 σ d = σ t2 + σ m − σ tσ m ≤ R . remiantis kuria nors plastiškumo hipoteze. įtempimų reikšmės pasidaro daug kartų didesnės negu apskaičiuotosios pagal šio poskyrio formules. yra teigiami ir todėl σd<σmax. ir katilas. σt ir σm. įrašę P=pπr2 ir cosα=1. yra linkę indo stiprumą garantuoti griežtesne sąlyga. Skaičiavimas atsižvelgiant į pakraščio efektus sudėtingesnis.

). Dėl kokios nors pašalinės priežasties strypas gali įgyti ir skersinių poslinkių (12. Konstrukcijos elemento pusiausvyra būna stabili. Ši savybė yra ne mažiau svarbi.12. kai apkrova yra pasiekusi kritinę reikšmę. Šiame skyriuje kalbėsime tik apie gniuždomųjų strypų pusiausvyros stabilumą. kol ji mažesnė už tam tikrą (kritinę) reikšmę. Tačiau mus labiau domina deformuojamų (visų pirma tampriųjų) konstrukcijos elementų stabilumas. veikusi išilgai strypo ašies. jis greit grįš vėl į šią pradinę padėtį). nesiliauja taip deformavęsis ir po to. tuo sunkiau išlinkusiam strypui išsitiesti. Kol strypo pusiausvyros pradinė (tiesioji) forma stabili. Nesideformuojančio kūno statinės pusiausvyros stabilumą gerai iliustruoja sunkaus rutuliuko padėtis ant įvairių paviršių (12.y. tėra ir tuo atveju. ima strypą ne tik gniuždyti. Strypas pereina į kitokią stabilią pusiausvyros formą: jėga. ėmęs kitaip deformuotis dėl nedidelių pašalinių veiksnių (kurių niekada netrūksta).1 pav. elementas. kuris yra gniuždomas. įgyja vis didesnius ir didesnius skersinius poslinkius ir nebeišsitiesia net ir tada.). poslinkiai išnyksta. netolygus strypo temperatūros pokytis ir kt. kai pusiausvyra neutrali. Stabilumas — konstrukcijos ar jos elemento savybė išlaikyti pradinę pusiausvyros formą. Deformuojamas stabilios pusiausvyros elementas. bet šie. menkutis pagrindinės apkrovos nukrypimas nuo centrinės ašies. Nesideformuojančio kūno pusiausvyros formos stabilumas nepriklauso nuo kūną veikiančių jėgų didumo (nagrinėtame pavyzdyje jis nepriklauso nuo rutuliuko svorio). kol jo pagrindinė apkrova nedidelė. bet šiuo atveju rutuliukas nuo menkiausio postūmio nuriedės šalin ir į pradinę pusiausvyros padėtį pats nebegrįš. Taip apkrautas strypas. po bet kokių trikdymų vis grįžti į tą pradinį būvį.1 pav. pusiausvyros forma tampa nebestabili. kai išnyksta skersinių poslinkių priežastis. . sutrikdytas kokių nors pašalinių veiksnių. bet jau ir lenkti. kai išnyksta juos sukėlusi priežastis (elementas grįžta į pradinę pusiausvyros formą). 12. Stabili ir nestabili pusiausvyra Konstrukcijos ir bet kurio jos elemento pusiausvyra turi būti stabili. Konstrukcijos pusiausvyros formą nusako jos apkrovos ir poslinkių santykiai. kitokių poslinkių. ta pašalinė trikdanti priežastis gali būti įvairi — šoninė apkrova (vėjo dvelktelėjimas). Gali pavykti rutuliuką uždėti ir ant iškilo paviršiaus kraigo (b). Tuo tarpu kai pusiausvyros forma nestabili. elementas į pradinę pusiausvyros formą nebegrįžta. t.1. strypo pradinė (tiesioji) pusiausvyros forma yra neutrali. o kai apkrova viršija tą reikšmę. GNIUŽDOMŲJŲ STRYPŲ PUSIAUSVYROS STABILUMAS 12. kai pašalinio trikdymo nebėra. Maža tikimybė. rutuliuko ant iškilo paviršiaus pusiausvyra — nestabili. kaip stiprumas ir standumas. strypo poslinkiai dėl centriškai pridėtos išilginės gniuždomosios jėgos — tik išilginiai. Įgaubto paviršiaus žemutiniame taške (a) rutuliuko pusiausvyra yra stabili (jeigu rutuliuką stumt eisime į šoną. Panagrinėkime labai ilgą ir ploną tiesų strypą. vos tik liaujasi trikdymas. kad elementas pradinės pusiausvyros formos nepraras. bet dar neviršijusi jos. kai tie veiksniai nebetrikdo — net ir jiems išnykus. pusiausvyra tampa nestabili — tada pašalinė priežastis gali lengvai išvesti elementą iš šios nestabilios pusiausvyros į kitokią (jau stabilią) pusiausvyros formą ir sukelti nepageidaujamą deformavimąsi. Kai gniuždomoji jėga yra pasiekusi tam tikrą didumą. naujieji poslinkiai nesumažėja. o kai ta jėga dar didesnė. ėmęs dėl kokio trikdymo linkti.2 pav. 12.2 pav. Kuo didesnė yra strypo pagrindinė (gniuždomoji) apkrova. gali įgyti naujų. O kai rutuliukas ant horizontalios plokštumos. jo pusiausvyra neutrali. Tačiau šie skersiniai poslinkiai išnyksta (strypas vėl išsitiesia).

Nuo jos visiškai nepriklauso. Strypo pusiausvyros stabilumas priklauso tik nuo strypo matmenų. kurioms priešintis konstrukcija nepritaikyta. kuri statmena skerspjūvio ašiai su mažiausiu inercijos momentu. Nauja pusiausvyros forma. todėl EI min arba d 2v = − Fv . 12.3 pav. į kurią pereina konstrukcija. µ — strypo galų įtvirtinimo sąlygų koeficientas (žr. L — strypo ilgis.Minėtoji skersinių poslinkių priežastis tėra tik impulsas strypui išeiti iš pradinės pusiausvyros formos. kad apkrova jį klupdo. Tarkime. (12.3 pav.2) čia E — strypo medžiagos tamprumo modulis. kol F<Fcr.2. kad jis suklumpa. kol jėga nepasiekia kritinės jėgos reikšmės Fcr.4 pav. dz 2 (12. Kai jėga viršija Fcr.).). 12.5): EI d 2v = −M (z ) . Apkrovos (jėgos. Oilerio formulė kritinei jėgai skaičiuoti Tampraus tiesaus centriškai gniuždomo strypo kritinės jėgos didumas apskaičiuojamas vadinamąja Oilerio formule: Fcr = (12. ar strypo tiesioji pusiausvyros forma yra stabili ar nestabili. Bet kurio strypo kritinė jėga priklauso tiktai nuo strypo matmenų ir medžiagos savybių. o nuo strypo skerspjūvio: strypas išlinksta plokštumoje. tiesioji pusiausvyros forma netenka stabilumo. Centriškai gniuždomo tiesaus strypo pusiausvyros forma yra stabili. Todėl ir lygtyje dera įrašyti Imin vietoj I. konstrukcija greit suyra arba kitaip išeina iš rikiuotės. 12. Todėl konstrukcijos deformacijos ir įtempimai ima sparčiai didėti. įtempimo) reikšmė. lydimas suklupimo pavojaus. Kritinės jėgos reikšmę visų pirma nustatysime gniuždomo tiesaus strypo. strypas dėl menkiausios priežasties pereina į kitokią pusiausvyrą (jau ne tik gniuždomas. dažnai nagrinėjamas kaip klupdymas. Sakoma. Todėl ir pats deformavimas.1) Toks strypas yra tik gniuždomas. dažnai būna susijusi su tokiomis deformacijomis ir įrąžomis.3) . jo medžiagos ir pagrindinės (gniuždomosios) apkrovos didumo. kalbama apie klupdomų strypų (kolonų) skaičiavimą ir pan. Lenkimo momentas pjūvyje atstumu z nuo atramos M(z) — Fv. π 2 EI min (µL )2 . vadinama kritine apkrova (jėga. kurią viršijus konstrukcijos ar jos elemento pusiausvyra tampa nestabilia. dz 2 Lenkimo plokštuma priklauso ne nuo apkrovos. kad apkrova F>Fcr nesukelia plastinių deformacijų. Tada galime naudotis jau žinoma įlinkių kreivės lygtimi (9.4 pav. įtempimu). 12. Imin — minimalus strypo skerspjūvio inercijos momentas. bet ir lenkiamas). kuris abiem galais įtvirtintas šarnyriškai (12. kad išlinkusio strypo ašies nuokrypos nuo tieses nedidelės.

) reikšmių mažiausią (visų pirma pasiekiamą) kritinę jėgą atitinka n=1. Kuo didesnis n. Iš visų n (= 1. L (12. t. (12. kai z=L1.9) vietoj atstumo L1 pradinį strypo ilgį L. kad išlinkusio strypo ašis atitinka sinusoidę). tuo didesnė (n2 kartų) kritinės jėgos reikšme. 2 dz (12. atstumas tarp atramų dar nesumažėjęs.10) Iš (12.4) lygties. L1 (12. Taigi.9) Kai stabilioji (tiesioji) pusiausvyros forma tampa neutralia (kai kritinės jėgos reikšmė tik pasiekiama.). arba sinkL1=0. Kreivąją formą (ji mums ir rūpi) atitinka sin kL1 = 0 . kiek sinusoidės pusbangių yra atstume L (12. nes nežinome konstantos A.5) Jos sprendinys yra harmoninė funkcija v = A sin kz + B cos kz . tiesiąją strypo formą. Iš antrosios sąlygos gautąją lygybę AsinkL1=0 tenkina arba A=0. galime gauti jėgos F išraišką: F= n 2π 2 EI min .7) (tai reiškia.y. Nustatėme. strypas dar tebėra tiesus. bet tiksliąją: . 12. Jeigu būtume pasinaudoję ne apytiksle įlinkių kreivės lygtimi (9. (12. kad klumpantis strypas išlinksta sinusoidės pavidalu (12. (12. 2 L1 (12. įrašę į (12. nepaisytinas). todėl v = A sin kz .8) reikšmę.5 pav. bet konkrečių įlinkio v reikšmių apskaičiuoti negalime.. gauname kritinės jėgos Fcr reikšmę. tokia kritinė jėga (kartais vadinama Oilerio jėga) ir apskaičiuojama formule Fcr = π 2 EI min L2 . Nuliui lygi konstanta atitinka v=0. Praktiškai svarbi yra tik pirmoji reikšmė (su n=1).. kai z=0.6) Sprendinio konstantos A ir B priklauso nuo kraštinių sąlygų.8) gauname. b) v=0. L1=L (strypo trumpėjimas dėl išilginės deformacijos yra labai mažas. bet dar neviršijama). Šios lygties šaknų yra be galo daug: k= nπ .4) d 2v + k 2v = 0 . Iš (12. Pažymėję F = k2 .5 pav. kurios šiuo atveju yra tokios: a) v=0.8) kur n — bet koks sveikasis skaičius.5).11) Skaičius n čia rodo.7) ir (12.11). kad šią jėgą Fcr atitinka klumpančio strypo ašis.d 2v F + v=0 2 dz EI min . EI min gauname tokią diferencialinę lygtį: (12.2. išlinkusi tokiu sinusoidės pavidalu: v = A sin nπ z. įrašę (12. Iš pirmosios sąlygos gauname B=0.

3. iš kurio matyti įlinkio augimo sparta tuoj po stabilumo praradimo. Taigi. kitas šarnyriškai.6 pav. kai jo abu galai įtvirtinti šarnyriškai (tokį uždavinį sprendė ir L. t. pavyzdžiui. šis atstumas lygus 0. į ją įeina proporcingumo koeficientas iš Huko dėsnio — tamprumo modulis E.12) lygties integravimo. Kritinis įtempimas Kritinį įtempimą galime išreikšti strypo kritinės jėgos ir skerspjūvio ploto santykiu.2) įvairiems įtvirtinimo atvejams. vmax=0. 12. pakeitus joje strypo ilgį L vadinamuoju klupdomuoju strypo ilgiu L*. gauname bendrą kritinės jėgos formulę (12. kaip klupdomas strypas.09L (o tai yra gana daug).(1 + (dv / dz ) ) d 2 v / dz 2 2 3 + k 2v = 0 . Kol galioja Huko dėsnis. Įlinkio vmax kitimą. galėtume padaryti bendrą išvadą.01Fcr). 12. kad.).7 pav. Nagrinėjome.Oileris). į atraminius momentus (standžiose atramose). Oilerio formulė galioja tik proporcingo deformavimo atvejams: ji išvesta.10) formulė gali būti pritaikyta ir kitiems įtvirtinimo atvejams. šis įtempimas (panaudojus inercijos momento išraišką inercijos spinduliu Imin=Ai2min): σ cr 2 Fcr π 2 EI min π 2 EAimin π 2E = = = = .y. parodysime jo rezultatą: vmax 2 2 F = 1 − cr . kurio vienas galas įtvirtintas standžiai.3 pav. kuris lygus suklupusio strypo ašies sinusoidės pusbangės ilgiui.).12) galėtume gauti ir įlinkių reikšmes. tol galioja ir Oilerio formulė (12. įrašę jį į (12. Nenagrinėdami gana sudėtingo (12. Pavyzdžiui. kol kritinis įtempimas neviršija proporcingumo ribos: σcr≤σpr.13) iš jo matyti. Sinusoidės pusbangė telpa tarp šarnyrinės atramos ir įlinkių kreivės vingio taško h. remiantis proporcingo (tampraus) deformavimo įlinkių kreivės lygtimi. rodo grafikas (12. kai jėga F viršija kritinę jėgą Fcr vos vienu procentu (F=1. (12.7L. (12. Kai galioja Oilerio formulė. Oilerio formulė galioja tol. turėtume atsižvelgti į kitokias atramines reakcijas. jog (12. L π F (12.14) Praktiškiau apibrėžti šios formulės galiojimo ribas galėsime tada. kai patogiau išreikšime kritinį įtempimą. Panašiai nagrinėdami kitaip įtvirtintus strypus.2) kritinei jėgai skaičiuoti. Palyginę gautas kritinės jėgos išraiškas. 12. 12.6 pav. kai F>Fcr. Panašiai galime nustatyti ir kitokių strypų klupdomąjį ilgį. 2 2 2 A A(µL ) A(µL )  µL   i    min  Įvedame naują strypo geometrinį rodiklį .7 paveikslėliu rodomas klumpantis strypas. sinusoidės pusbangės ilgį L*=µL (12.10) išraišką.

b=1. Tokio skaičiavimo metodika. b=12 MPa.14) sąlygą įrašyti (12. imin – minimalus strypo skerspjūvio inercijos spindulys. nustatomas iš 12. Gniuždomo (klupdomo) strypo eksploatavimo ribas vaizdžiai parodo grafikas.λ= µL imin . strypas savo pusiausvyros stabilumą praranda (suklumpa). Pavyzdžiui. nubraižyta koordinačių σ (įtempimo) ir λ (liaunio) sistemoje (12. įtempimams jau viršijus proporcingumo ribą. Kai liaunis mažesnis.2). Rodiklį λ vadiname liauniu. plieno strypo ribinis liaunis (kai E=210 GPa.2 poskyrio nurodymus. ne mažesnis kaip λlim.16) reikšmę: π 2E ≤ σ pr . jie turi būti mažesni. būtina ir atsarga. strypui suklupti pavojaus praktiškai nėra. σpr=200 MPa) λlim≈100. Pavyzdžiui. . jo įtempimus riboja ne kritinio įtempimo reikšmė. Engesero. F. apribotas takumo įtempimo (arba stiprumo ribos) lygiu. (12. λ2 (12. aprašyta vadovėliuose.19) čia koeficientai a. vadinamos liaunumu. T. paprastai yra kelių dešimčių didumo. R. kad kritinis įtempimas priklauso tik nuo strypo liaunio ir medžiagos tamprumo modulio. L – stypo ilgis.18) arba parabolinė σcr=a-bλ+cλ2. bet stiprumo riba arba takumo įtempimas. kai strypas deformuojamas už proporcingumo ribos. apibrėžiantis Oilerio formulės taikymo galimybę. kritinę jėgą galime skaičiuoti Oilerio formule (12. Teoriškai nustatyti kritinį įtempimą (ar kritinę jėgą). b ir c priklauso nuo medžiagos savybių.53 MPa. Kai strypo liaunis pakankamai didelis. (12. aliuminio strypo λlim≈50. nes strypą suklupdytų mažesnė apkrova negu mūsų apskaičiuotoji).19) naudojamos vidutinio liaunumo strypų kritiniam įtempimui skaičiuoti (didelio liaunumo strypams tinka Oileno formule). Pavyzdžiui. Šenlio. c=0. ketaus kritinio įtempimo parabolinei išraiškai a=780 MPa.8 pav.18).17) Tampraus strypo ribinis liaunis λlim priklauso tiktai nuo strypo medžiagos savybių. apribotas tiesią (arba paraboline) kritinio įtempimo funkcija. tampraus strypo kritinis įtempimas išreiškiamas taip: σ cr = π 2E . rodiklis: kuo strypas ilgesnis ir plonesnis. yra gana sudėtinga. vidutinio liaunumo. kad apskaičiuotieji įtempimai strype siektų grafike parodytas ribas. Tai yra strypo savybės. Suprantama. Kai strypo liaunumas mažas.16). Grafiką sudaro trys ruožai: mažo liaunumo. paremtos gausiais eksperimentais. gal net plastinėms deformacijoms atsiradus. Karmano. bet ir pavojinga. jos reikšmę gautume klaidingą. Panaudojus šį rodiklį.strypo įtvirtinimo sąlygų koeficientas.15) kur µ . tuo jis liaunesnis.16) matome. per didelę (tai ne tik klaidinga. (12. kokių strypų kritinę jėgą leistina skaičiuoti Oilerio formule. (strypas storas ir trumpas). (12. gauname kritinės jėgos reikšmę. ir didelio liaunumo.3 paveikslėlio arba pagal kitus 12. jeigu skaičiuotume kritinę jėgą irgi Oilerio formule. apribotas Oilerio hiperboline kritinio įtempimo funkcija (12. Formulės (12. statybinio plieno kritinio įtempimo tiesinei išraiškai gali būti a=300 MPa.). λ2 Iš čia gauname λ ≥ π E / σ pr ≡ λlim . medinio strypo λlim≈60.2 MPa. būtina atsižvelgti į visų veiksnių bei paties skaičiavimo patikimumą ir negalima leisti. būna naudojama tiesinė kritinio įtempimo išraiška σcr=a-bλ (12. Dažnai praktiniam skaičiavimui naudojamos empyrinės formulės. Ribinis liaunis. Belieka į (12. Dabar galime nustatyti. siūlyta F. nes jis stiprumą praranda anksčiau ne stabilumą. Apskaičiuotąjį kritinį įtempimą padauginę iš strypo skerspjūvio ploto.

sudarytas atsižvelgiant į strypų liaunį ir derinant įvairius kritinio įtempimo skaičiavimo metodus. todėl praktiniam skaičiavimui sąlyga (12. Kai kada projektavimo taisyklės supaprastina gniuždomųjų strypų skaičiavimą. Technikos istorijoje yra skaudžių avarijų pavyzdžių. medžio — apie 2. (12. tenka ieškoti kitų tinkamų metodų. antrasis — nuo strypo geometrijos. Strypo stabilumo sąlyga. gauname klupumo koeficiento išraišką: ϕ= σ cr Rc nstb = π 2E Rc ⋅ 1 nstb λ2 .5. Kai ši formulė negalioja. stabilumo klausimų nelietėme.12. Praktinis gniuždomųjų strypų (kolonų) skaičiavimas Kai nagrinėjome tempiamus strypus.17).8 pav. kad įtempimai. (12. ties jais būtina tikrinti dar ir stiprumą (2.21) pertvarkoma taip: N ϕAbr ≤ Rc . visada turime žinoti. kurie montavimo ar eksploatavimo metu gali būti gniuždomi.22) čia pirmasis daugiklis priklauso nuo medžiagos. bet iš viso ploto (bruto ploto. yra tokia: |σ|≤ϕ/Rc. dalijant ašinę jėgą ne iš susilpnintojo skylėmis skerspjūvio ploto (neto ploto. Kadangi strypo stabilumą garantuoti taip pat būtina. Populiariausią Oilerio formulę kritinei jėgai skaičiuoti galime naudoti tik tada. statinės apkrovos atveju nepriklauso nuo strypo ilgio. gniuždomojo strypo — priklauso dažniausiai nuo pusiausvyros stabilumo ir drauge nuo strypo ilgio (tiksliau — nuo liaunio). kad gniuždymas gali tapti klupdymu. jeigu strype yra susilpnintų skerspjūvių. skirtumas tarp tempiamojo ir gniuždomojo strypo eksploataciniu požiūriu yra nemažas: • tempiamojo strypo laikomoji galia dažniausiai priklauso nuo stiprumo (rečiau nuo standumo). kad daugelis formulių. įvesdamos vadinamuosius klupumo koeficientus ir pateikdamos jų lenteles. ar tinkamą formulę. suklumpa staiga.4. skaičiuojami. o gniuždomasis strypas stabilumo netenka. kai dėl suklupusių gniuždomųjų strypų griuvo ištisos tiltų ir kitų pastatų konstrukcijos. kad dažnai gali būti prarastas strypo pusiausvyros stabilumas. tinka ir gniuždymo atvejui. kurie tikrinami šia sąlyga. Ant).5. (12.20) čia nstb — stabilumo skaičiavimo patikimumo (atsargos) koeficientas. kai jis projektuoja strypus. bet užtat imamas Ant). Pastaroji gniuždomųjų strypų ypatybė. kad šį koeficientą galime rasti. suirimo) artėjimo požymiai (dideli poslinkiai.4b) sąlyga: |N|/Ant≤Rc (čia nebėra klupumo koeficiento ϕ. Skaičiuodami strypo stabilumą. ketaus — apie 5.21) ir (12. Tikrinamojo uždavinio sprendimo algoritmas toks: . kai žinome medžiagą ir strypo liaunį λ. (12.14) arba (12. • tempiamojo strypo ribinio būvio (pvz. Abt). tinkamą metodą naudojame. minėjome. Strypo stabilumo sąlyga yra tokia: |σ|≤σcr/nstb. 12. Sulyginę (12. apimanti ir stiprumo sąlygą. plyšiai) dažnai yra iš anksto pastebimi.23) Žinoma. išreikšta su klupumo koeficientu ϕ. Dar viena stabilumo sąlygos ypatybė yra ta. o vidutinio liaunumo strypams dar didesnis. netikėtai. kai tenkinama jos galiojimo sąlyga (12. kuris labai liauniems plieno strypams būna apie 1. Klupumo koeficientų skaičiavimo formulės ir lentelės paprastai ir sudaromos taip. O gniuždomasis strypas nuo tempiamojo ypač skiriasi tuo. tas suklupimo staigumas ragina konstruktorių būti labai atidų.21) Koeficientas ϕ visada mažesnis kaip 1. skirtų tempimui. eksploatavimo sąlygų ir svarbos. Tačiau ten mums rūpėjo tik stiprumas ir standumas.20) sąlygas.

nei Abr. kai ši formulė kritinei jėgai skaičiuoti netinka. Tokį uždavinį galime išspręsti.5. ( ) 12. koks turi būti Abr. 1 − F / F0 (12. nes įtempimų prieaugis nėra proporcingas jėgos F prieaugiui. Todėl. pasinaudoję diferencialine įlinkių kreivės lygtimi.23) sąlyga. apskaičiuotas vien pagal skersinę apkrovą. o pastarąjį — tik tada.): σy/σ*>Fy/F*. lenkimo momentą sukelia ne tik skersinė apkrova. bet praktiškai tinka. ar su kitokia ribine jėgos reikšme). (12. Kai jau turime įlinkį v. tikrinama. pradedame naują priartėjimo žingsnį. ♦ apskaičiuojame parinktojo skerspjūvio minimalų inercijos spindulį ir strypo liaunį λ1. Tačiau taip išreiškiamą lenkimo momentą galime apskaičiuoti tik tada. (12. kai žinome patį lenkimo momentą M. panašų į parodytąjį 12. Apytikslį sprendinį gautume tokį: v= vq 1 − F / F0 .24) čia Mq — lenkimo momentas dėl skersinės apkrovos (dėl Fq). apskaičiuojamas strypo liaunis λ=µL/imin.9 pav.25) čia vq — strypo įlinkis. ir pasirenkame tinkamą skerspjūvį iš turimo sortimento. Tačiau ten gautos sudėtingojo deformavimo formulės ir padarytos išvados galioja tik tuo atveju.23) sąlygai reikalingų nei ϕ. Pravartu nusibraižyti ir grafiką. Kai strypas liaunas. nes iš pradžių nežinome (12. kuri atitinka takumo įtempimą. Formulė (12. stiprumo atsarga. jeigu jiedu labai skiriasi. * ♦ lentelėje randame klupumo koeficientą ϕ1 . kai jo skersiniai poslinkiai (įlinkiai) nemaži. priartėjimo keliu: ♦ pirmajam žingsniui imame bet kokią reikšmę ϕ1 (geriau artimą vidutinei. Projektinio uždavinio sprendimas sudėtingesnis.27) Spręsti apie tokio strypo stiprumo atsargą nėra paprasta.10 pav.9 pav.10 paveikslėliu — iš jo vaizdžiau matyti rezultato patikimumas. ir ašinė jėga N. A W W 1 − F / F0 (12. ϕ1=0. jeigu ϕ1 ≈ ϕ1 skerspjūvis parinktas gerai.apskaičiuojamas minimalus strypo skerspjūvio inercijos spindulys imin=(Imin/A)0. turime būti atidūs: verta tikrinti ne tik maksimalaus įtempimo. paprastai pakanka 3-4 žingsnių.5.23) sąlygą pasirenkame naują skerspjūvį. ar tenkinama gniuždomojo strypo stabilumo ir stiprumo sąlyga (12. Todėl sprendžiame iteraciniu.5).): M=Mq+Fv. Liaunų strypų gniuždymas lenkiant Jau esame 11 skyriuje nagrinėję strypus. imdami ϕ 2 = ϕ1* + ϕ1 / 2 ir vėl pagal (12. skaičiuojama visada formule (12. . ♦ naudodamiesi (12.26) Didžiausi įtempimai tokio strypo skerspjūviuose σ max = 1 F M q F vq + + ⋅ . nustatome.25) negalioja. Fq — Oilerio jėga. bet ir gniuždomoji ašinė jėga. įtempimai auga daug sparčiau negu jėga (12. 12. tikrindami taip deformuojamų strypų stiprumą. bet ir jėgos F reikšmes (jų santykį su Fy. Dažniausiai priartėjama gana greit.23).8F0. galime išreikšti ir lenkimo momentą M = M q + Fvq 1 . kai strypas nėra liaunas. kai jėgos F reikšmė artėja prie reikšmės Fo. F — išilginės gniuždomosios apkrovos jėga. Tada visas skerspjūvyje veikiantis lenkimo momentas (12. * * ♦ lyginame surastąjį ϕ1 su žingsnio pradžioje paimtu ϕ1. kai žinome įlinkį v.2) — net ir tada. pvz. kuris atitinka apskaičiuotąjį liaunį λ1. kurių skerspjūviuose veikia ir lenkimo momentas M. lentelėje randamas klupumo koeficientas ϕ. kai 0<F<0.

ši lygtis būtų tokia: d 2 vq dz 2 =− Mq EI .30). turime: d 2 vq dz 2 + M q Fv d 2 vb =− − .) tinka sinuso funkcija: vb = B sin d 2 vq dz 2 πz L .29) Atėmę (12.10 pav. Tada =− π2 L2 B sin F v. FL2 1− 2 π EI . EI . pavyzdžiui.12. apskaičiuojamą formule (12. kai ta formulė netinka kritinei jėgai skaičiuoti.): v=vq+vb. iš (12. kaip ji pasiekiama šarnyriškai įtvirtinto strypo atveju. 12. Visą įlinkį v galime suskaidyti į du komponentus — dėl skersinės apkrovos vq ir dėl išilginės apkrovos (dėl klupdymo) vb.30) Apytikslį šios lygties sprendinį gauname. tiksliai atitinkantis Oilerio jėgos reikšmę. Įrašę šią reikšmę į (12. kai koeficientas µ≠1.11 pav. turime: π2 L v= 2 vb = vq (12.31) išreiškiame įlinkį Pastebėję. kad vb. Taip gauname (12.y. (12. Įrašę šią įlinkio išraišką į diferencialinę lygtį. (čia koeficientas B prilygsta strypo vidurio įlinkiui).10). kai Oilerio jėgos reikšmė skaičiuojama formule (12. todėl jo galiojimas nėra apribotas. įrašome vietoj šio santykio Oilerio jėgos simbolį F0 (nerašome čia Fcr. Simbolis F0 čia įvestas formaliai. 2 dz EI (12. nes su kritine jėga šis reiškinys neturi nieko bendra). t. 2 EI EI dz (12. Čia parodėme.11 pav. (12.31) Įrašę vb=v-vq.11 pav.29) iš (12.25) išraišką. πz L =− π2 L2 vb .2). jis Oilerio formule skaičiuojamas net tada. Liauno gniuždomo ir tuo pačiu metu lenkiamo strypo įlinkių kreivės lygtis tokia: EId2v/dz2=-(Mq+Fv).28). šarnyriškai įtvirtintam strypui (kaip 12. tarę.28) Jeigu nebūtų gniuždomosios apkrovos F. gauname tokią diferencialinę lygtį: d 2 vb Fv =− . tačiau ji tinka ir kitiems strypo galų įtvirtinimo atvejams. kinta pagal kokį nors žinomą dėsnį. kad šioje formulėje yra santykis π2EI/L2.

.25)-(12. (12.Beje.27) išraiškos yra apytikslės. ypač kai skersinė apkrova įvairiuose strypo ruožuose sukelia skirtingai išreiškiamus lenkimo momentus Mq. Toks skaičiavimas aprašytas vadovėliuose. Tikslioms išraiškoms gauti tenka atlikti gana sudėtingus skaičiavimus.

idealiai lygaus paviršiaus. Šios koncentracijos priežastys (skylės. Jie vadinami teoriniais įtempimų koncentracijos koeficientais (tuo jie atskiriami nuo vadinamųjų tikrųjų koncentracijos koeficientų. Įtempimų koncentracijos rodiklis yra koncentracijos koeficientas. VIETINIAI ĮTEMPTOS MEDŽIAGOS POVEIKIAI 14. — tarėme. lenkiamus ar sudėtingiau deformuojamus. o po to stiklas ties įrėžta linija lūžta nuo lengvo stuktelėjimo. susikoncentruoja į kai kurias vietas. įpjovomis. ties kuriomis įtempimai pasiskirsto ne taip. Kai skaičiuojame įtempimus tempiamo strypo skerspjūvyje. sukamus. Tačiau iš tikrųjų tokių elementų nebūna. sakoma. Įtempimai tarsi susitelkia.1) Dažniausiai šie koeficientai nustatomi tamprumo teorijos metodais. . Dėl visų šių priežasčių konstrukcijų elementuose yra vietų. ne staigiai. kol suyra (nutrūksta. Neįmanoma tobulai nugludinti elemento paviršiaus.) paprastai vadinamos įtempimų koncentratoriais. 14. σ nom (14. kad jie yra tobulo taisyklingo (prizmės ar cilindro) pavidalo. padaryti išdrožų. Ten. kai didesnėmis pastangomis šiek tiek įplėšiame jo pakraštį. kad medžiaga yra vienalytė. Dėl pernelyg didelių įtempimų tokiose vietose medžiaga įtrūksta. kai skerspjūviai per visą strypo ilgi vienodi arba kinta labai pamažu. Įtempimą. Kaip tik šios vietos dažnai tampa pavojingais konstrukcinės medžiagos irimo židiniais. elementuose tenka pragręžti skylių. (2. vadiname nominaliniu įtempimu. Prisiminkite. — įtempimai pasiskirsto nebetolygiai (σ≠const). vienose skerspjūvio vietose jie mažesni. lyginant bandinių su koncentratoriais ir be koncentratorių stiprumą). kurie nustatomi eksperimentais.). o ir gerai poliruotas paviršius eksploatavimo metu gali būti subraižomas.1) formulė (σ=N/A) tinka tik tuo atveju. stiklo lakšto paviršių visų pirma įrėžiame. Tiek gaminimo. be jokių išorinių ar vidinių defektų. tariant. Dažno elemento skerspjūviai nėra vienodi per visą ilgį. tempiamo strypo nominalinis įtempimas σnom=N/Ant. skirtos idealaus pavidalo elementui. kitose — didesni negu nurodo formulė.14. lygus didžiausio vietinio įtempimo ir nominalinio įtempimo santykiui: αk = σ max .1. kaip lengvai plyšta popieriaus lapas po to. išdrožomis. Pavyzdžiui. plinta. kaip rodo formulės. nulūžta) visas elementas. Žinynuose yra formulių jiems apskaičiuoti arba lentelių bei nomogramų (grafikų) jiems nustatyti.1 pav. tiek ir naudojimo metu dėl pašalinių veiksnių gali atsirasti įvairių elemento defektų. o po to mikroplyšeliai greitai ilgėja. montavimo.1 pav. izotropiška ir tampri. apskaičiuotą nepaisant koncentracijos (nors ir pagal susilpninto skerspjūvio plotą Ant). išdrožos ir pan. kad atsiranda įtempimų koncentracija (14. kur skerspjūvis pakinta staigiai — ties skylėmis. Įtempimų koncentracija Kai nagrinėjome konstrukcijų elementus — tempiamus.

lygus takumo įtempimui σy.koeficientai priklauso nuo koncentratoriaus geometrijos (jo pavidalo ir didumo).. todėl αk=σmax/σnom mažėja). skirta tempiamai plokštelei su apskrita skyle ties simetrijos ašimi (14. iš jos matyti.2) . Parodysime ir vieną iš formulių. skirtų Įtempimams ties koncentratoriais skaičiuoti. Kad koncentracija būtų mažesnė. tuo mažesnė koncentracija). kad gana realiose konstrukcijų detalėse įtempimų koncentracijos koeficientai gali būti didesni kaip 2. kai nominaliniai įtempimai maži.Koncentracijos. įtempimai nebeauga ir todėl jų reikšmės vienodėja (14. prasidėjus jos takumui. b>>2r). Įtempimas bet kuriame labiausiai susilpninto skerspjūvio taške (kurio koordinatė x) r r σz = 2 +   + 3  2  x  x  σ  2 4  .2 pav. koncentracijos koeficientas didelis. Įtempimų koncentracija ypač pavojinga trapioms medžiagoms. gauta tamprumo teorijos metodais. Kai medžiaga plastinė.   (14. 14. σmax lieka toks pat.5 pav. koncentratoriai švelninami — perėjimas nuo vieno skerspjūvio prie kito apvalinamas (14.2 pav..3 paveikslėliu.4 pav. 14. Vienos nomogramos pavyzdį rodome 14. 14.: iš pradžių. kai apkrova ir nominaliniai įtempimai didėja. Tai formulė.3 pav.4 pav. kuo didesnis apvalinimo spindulys r.

kurio x=r.). 2  z z    kai z=x (prie skylės). σnom→σ ir αk→3. sueižėja. Atvaizdavus plyšį elipse (14. veikiama didelių Įtempimų. 14. Prie skylės (po ja ir virš jos) atsiranda skersai veikiančių gniuždomųjų įtempimų σX. kad šio įtempimo reikšmė ypač priklauso nuo plyšio viršūnės spindulio r — kuo tas spindulys mažesnis (kuo viršūnė smailesnė).) nomogramos žinynuose pateikiamos ne tik įvairiems tempiamų strypų koncentratorių atvejams.7 pav. palyginus su skylės skersmeniu.04σ. Kai plotis b. tuo didesnė įtempimų koncentracija. matyti iš 14. Taigi. Didžiausias įtempimas yra taške.6 pav. esančio pakankamai toli nuo koncentratoriaus. kurių x>4r.3 pav. Plastinėje medžiagoje iki suirimo atsiranda didelių plastinių deformacijų. Šios išvados labai svarbios. ties labai siauro (a>>b) plyšio viršūne įtempimo reikšmė gali būti labai didelė. taškuose. Plyšiai ir medžiagos irimas Net ir labai plastiška medžiaga. σx = − 4 2 σ  r r    (14. labai didelis (kai r/b→0). Tolstant nuo skylės. suyra. suskyla.3) Panašios formulės ir panašios (kaip 14.2. vidutinis įtempimas. 14.7 pav. Ypač įsidėmėtina tai. — čia σz=σmax.čia σ — skerspjūvio. o tolstant nuo skylės šie įtempimai sparčiai mažėja. kad labai stiprus įtempimų koncentratorius yra siauras plyšys. Kokio pobūdžio yra įtempimų koncentracija tokių elementų skerspjūviuose. 14. kaip plyšiai plinta konstrukcijos medžiagoje ir ją suardo. įtempimo σz reikšmė sparčiai mažėja.6 paveikslėlio. kai tiriama. kurios pusašės a ir b.   a b (14. tuo tarpu trapi medžiaga suyra. jau σz<1. kurie simetrijos ašyje apskaičiuojami taip 3  −   .5 pav. beveik jokių plastinių deformacijų neįgijusi. maksimalus įtempimas σ max = σ 1 + 2  . sutrupa. Dar kruopštesni tyrimai rodo. σ=-σ.=3σ.4) 14. . bet taip pat ir sukamiems bei lenkiamiems strypams su koncentratoriais. bandinys arba konstrukcijos elementas nutrūksta.

Šie plyšiai gali būti labai pavojingi. juos tiria irimo mechanika.Bet koks medžiagos irimas prasideda nuo mikroplyšio. jau linkęs nepaliaujamai plėstis. korozijos. ilgėti. tai šis plyšys ir ilgėtų. kiek pakanka naujiems plyšio paviršiams sudaryti. Plyšelių (mikroplyšių) ir plyšių yra kone visuose apkrautuose konstrukcijų elementuose.5) gauname. Jeigu sritis B besiplėsdama atiduotų energijos tiek.). ten. didėjm jo paviršių plotas. pažymėsime raide γ energijos kiekį. bet ne pakankama. kaip rodo (14. Trapusis irimas — tai spartus savaiminis (nestabilus) plyšio plitimas. (14. Net lėtas šių plyšių plitimas dar nereiškia medžiagos irimo. nusakanti kritinį plyšio ilgį. abiejų energijų (atpalaiduojamos ir sunaudojamos) lygybę išreiškia tokia sąlyga: σ 2 L = 2γE / π . kietojo deformuojamo kūno mechanikos dalis. plyšys ima sparčiai plisti (plitimo greitis pasiekia net pusę garso sklidimo greičio). 14. Dideli įtempimai įveikia vidines medžiagos dalelių sankabos jėgas ir atplėšia daleles vieną nuo kitos. O Grifitso sąlyga. beilgėjant plyšiui ir besiplečiant sričiai B. tuo didesnė mikroplyšių (galimų irimo židinių) atsiradimo tikimybė. t. vyksta trapusis medžiagos irimas. Kai irsta ne trapi. vienintelis energijos šaltinis gali būti potencinė energija. net nedidėjant apkrovai. kurio reikia naujo medžiagos paviršiaus ploto vienetui sudaryti. galime nustatyti kritinę įtempimo reikšmę: σ cr = 2γE . Kai plyšio ilgis žinomas. žyminčio plyšio viršūnės smailumą. statmenas tempimo krypčiai. Pastarosiose formulėse nėra parametro. yra tik būtina. Kuo didesni bandinio (ar konstrukcijos elemento) matmenys. o plastinė medžiaga (pavyzdžiui. Tariame. naujam medžiagos paviršiui sudaryti (medžiagos dalelėms vieną nuo kitos atplėšti) reikia tam tikro energijos kiekio (sis kiekis priklauso nuo medžiagos savybių. Tik tada. o storis t.5) Iš šios sąlygos randame kritinį plyšio ilgį Lcr = 2γE πσ 2 . (14. reikalingu plyšio paviršių ploto prieaugiui (taigi. taigi iš srities B išnyko ir susikaupusi potencinė deformavimo energija). Kai apkrovimas ir įtempimai σ nedidinami. Pirmieji plyšeliai atsiranda. dėl kintamų įtempimų (dėl medžiagos nuovargio). dar nėra labai dideli. Sąlygą (14. Lcr labai mažas (antai. įtempimai ties viršūne. kur susitelkę didžiausi normaliniai įtempimai. sulyginę srities B tūrio prieaugio potencinę energiją su energijos kiekiu. Nagrinėjame tempiamą plokštelę (14.y.8 pav. Kai plyšio viršūnė nėra labai smaila (kai plyšys nėra labai siauras). Dėl jų elemento stiprumas dar nėra prarastas. susikaupusi aplink plyšį ir atpalaiduojama. Trapaus irimo plyšys didėja labai sparčiai. be abejo.6) Jeigu įtempimai dideli. kai nominaliniai Įtempimai (apskaičiuojami medžiagų atsparumo formulėmis) dar nėra pernelyg dideli. Rūpi nustatyti. Todėl gana svarbu pažinti plyšių atsiradimo ir plitimo kietuose kūnuose dėsnius. Tačiau ir tokiam irimui (vadinamam kvazitrapiuoju) . kad į abi puses nuo plyšio yra elipsės pavidalo sritis B (paveikslėlyje užbrūkšniuota). Kai medžiaga ideali vienalytė ir tampri. išpūstą guminį balionėlį pakanka įdurti smeigtuku. Plyšiui ilgėjant. πL (14.4) formulė. kai plyšio viršūnė smaila. ploname sluoksnelyje apie plyšio viršūnę susidaro plastinė deformacija. gali prasidėti savaiminis plyšio ilgėjimas. plyšio ilgis gali tapti nestabilus. Jie atsiranda dėl medžiagos kristalinės sandaros ydų. kad kitokių pavidalų energija čia nesireiškia). pavyzdžiui. plieno γ≈1J/m2. koks yra kritinis plyšio ilgis. t. o plastinis irimas lėtas. mažaanglis plienas). ties vienokiais ar kitokiais įtempimų koncentratoriais.8 pav.y. nekinta.7) Kai plyšys dėl kurių nors priežasčių pasiekia kritinį ilgį arba įtempimas — kritinę reikšmę σcr. Įtempimai σ=const. kurios plotis ir ilgis neriboti. ir jis sprogte plyšta). Plokštelėje yra 2L ilgio plyšys. netolygaus medžiagos grūdelių sąlyčio. dėl elemento paviršiaus defektų. ypač jeigu nuo jų prasideda spartus trapusis irimas. Plyšių realioje (nevienalytėje) medžiagoje gali atsirasti ir tada. tarę. kurioje nėra įtempimų (jie išnyko būtent dėl atsiradusio plyšio. kokio mažiausio ilgio plyšys yra jau nestabilus.

). todėl čia įtempimų būvis būna triašis (14. Tuo tarpu plastinės medžiagos sandara kinta daug plačiau apie plyšį. pavyzdžiui. palyginus su visu susiliečiančių elementų paviršiumi. 14. ir šiam vyksmui (naujam plyšio paviršiui sudaryti) reikia nuo tūkstančių iki milijonų kartų daugiau energijos. ir visas elementas nebetinka eksploatacijai. Bet yra konstrukcijų elementų. net mažaanglio plieno γpl≈103J/m2. krumpliaračiai. jų sąlyčio plotas yra skritulys.3. slegiančios sąlyčio paviršių. tokia medžiaga atsparesnė plyšimui. kurie atsiranda dviejų elementų (detalių) sąlyčio mažame plote. siūlo naujų būdų. net iki 1cm gylio.883 F (1 / E1 + 1 / E2 ) . galioja Huko dėsnis.). Medžiagų plyšių plitimo teoriją mokslininkai toliau plėtoja. yra statmenos šiam paviršiui. Kadangi nagrinėjamieji (pavojingieji) taškai yra prie pat apkrovos pridėties taškų (prie sąlyčio). kad joms suardyti pakanka nedidelės energijos (γ=1J/m2 — gana nedaug. kaip sustabdyti medžiagoje atsivėrusių plyšių plitimą. padarius tokias prielaidas: ties sąlyčiu atsiranda tik tampriosios deformacijos.8) Trapios medžiagos nenaudojamos tempiamiems konstrukcijų elementams — ne dėlto.9 pav.9) . jėgos. o jų medžiagos tamprumo moduliai E1 ir E2. o suirus paviršiniam medžiagos sluoksniui.galima pritaikyti Grifitso teoriją — reikia tik parametrą γ papildyti dydžiu γPl (plastinio deformavimo darbu.9 pav. tačiau šalia to mažo sąlyčio ploto esančios kitos konstrukcijos dalys neleidžia medžiagai po sąlyčio paviršiumi laisvai deformuotis (plėstis į šonus). vadinami sąlyčio arba kontaktiniais įtempimais. bėgiai ir kt. kuriems ir šie vietiniai įtempimai yra labai reikšmingi — tai rutuliniai ir ritininiai guoliai. Nors elementai vienas kitą veikia vienos krypties (gniuždomąja) jėga. nors medžiagos stipris beveik toks pat. antai. o dėl to. negalioja Sen-Venano principas ir supaprastintieji inžineriniai įtempimų skaičiavimo metodai. kurių spinduliai r1 ir r2 (14. 1 / r1 + 1 / r2 (14. kurio prireikia naujo paviršiaus ploto vienetui sudaryti): σ cr = 2(γ + γ pl )E πL . (14. mūrininkas plytą perskelia plaktuko kirčiu). Sąlyčio (kontaktiniai) įtempimai Įtempimai. sąlyčio plotas mažas. Tokie įtempimai būna tik prie pat sąlyčio paviršiaus. Kai vienas prie kito prispaudžiami du rutuliai. Apie juos galite pasiskaityti vadovėliuose. 14.10 pav. Taigi. kad jų tempiamasis stipris mažas (kad jiems nutraukti reikia mažos jėgos). kurie yra gauti tamprumo teorijos metodais. Čia susipažinsime su sąlyčio uždavinių sprendiniais. plastinės medžiagos suardymo energijos kiekis (tas antrasis parametro komponentas γpl nepalyginamai didesnis. Jų paviršinės dalies stiprumas priklauso daugiausia nuo sąlyčio įtempimų. kurio spindulys a = 0.

Kai abiejų rutulių medžiaga vienoda (E1=E2=E).8σ 3 . (14. Nors sąlyčio įtempimai dažnai būna gana dideli. galime nustatyti.15) (čia q — slėgio jėga.13) Ritinio (skersmuo d) ir plokštumos sąlyčio plotas stačiakampis.5 F .10 pav. Įtempimai sąlyčio plote pasiskirstę netolygiai.12) Jeigu vieną iš rutulių pakeisime plokštuma (r2=∞) a = 1.11).14. E max = 0.59 qE . Panašios formulės žinynuose pateikiamos ir kitokiems sąlyčio atvejams.2|σ3|=σy arba |σ|max=|σ3|=5σy.15 didžiausias įtempimas (14. nėra galimybių plyšiams atsirasti ir plisti). σ E qd . tenkanti ritinio ilgio vienetui).12) ir įtempimų reikšmėmis (14. kurio plotis b = 2. . σ max r +r  = 0. d (14.39 FE  1 2  .11) kiti du svarbiausieji įtempimai σ 1 = σ 2 ≈ 0.113 Fr1 . dėl jų medžiaga neyra — tai lemia triašis grynasis gniuždymas (medžiaga iš visų pusių spaudžiama.10).  rr   12  3 2 2 (14. r12 (14. kad 0. Todėl sąlyčio įtempimų atžvilgiu plieno projektinis glemžiamasis stipris (arba leistinasis įtempimas) imamas maždaug tris kartus didesnis už takumo įtempimą σy.10) (14.393 FE 2 . πa 2 (14.14) σ max = 0. pasinaudoję energetiniu plastiškumo kriterijumi (5. didžiausias įtempimas ties skritulio centru σ 3 = −σ max = −1. Pavyzdžiui.

15. APKROVOS DINAMIŠKUMO ĮTAKA
15.1. Dinaminių poveikių skaičiavimo ypatumai Visuose vadovėlio skyriuose buvo nagrinėjami statinės apkrovos poveikiai - apkrovos, kuri visiškai nekinta arba kinta labai lėtai ir nesuteikia konstrukcijai pastebimų pagreičių. Dinaminė apkrova - tai tokia apkrova, kurios didumas, kryptis arba pridėties taškas sparčiai kinta ir kuri dėl to konstrukcijos elementą veikia dideliu pagreičiu. Kai kada toks poveikis susijęs su paties konstrukcijos elemento judėjimu - kai tas elementas juda netolygiu greičiu (yra greitinamas arba stabdomas) arba kai jis sukasi (atsiranda įcentrinis pagreitis ir išcentrinės jėgos). Dinaminis poveikis būna akivaizdus, kai dėl staigiai pridėtos (smūginės) apkrovos konstrukcija ima dideliu greičiu deformuotis, o jos medžiagos tamprumas sukuria didelį stabdomąjį pagreitį - kol deformavimosi greitis sumažėja iki nulio arba net ima didėti priešinga kryptimi (prasideda konstrukcijos svyravimas, virpėjimas). Kone visų mašinų (ir laivų, lėktuvų) konstrukcijų pagrindinės apkrovos yra dinaminės, susijusios su mašinų dalių nuolatiniais pagreičiais. Dažnai dinaminės apkrovos veikia ir pastatus, ypač pramoninius; šių apkrovų priežastys - dirbančių staklių, variklių keliami virpesiai, mėtomų (nors ir iš neaukštai) krovinių smūgiai, vėjo gūsiai ir kitos staigios ar greit kintančios apkrovos. Tiltus, estakadas, pokranines sijas, geležinkelio bėgius nuolat veikia judančios transporto priemonės. Ypatinga yra seisminė apkrova, kylanti dėl Žemės drebėjimo. Dinaminė apkrova yra sudėtingesnė už statinę tuo, kad jai nusakyti reikia žinoti ne tik jėgų didumą, pridėties taškus bei kryptis, bet ir jų kitimo dėsnius. Todėl suprantama, kad ir tokios apkrovos veikiamų konstrukcijų skaičiavimas yra daug sudėtingesnis. Dinaminio skaičiavimo metodais rūpinasi konstrukcijų mechanikos šaka - konstrukcijų dinamika (statybinė dinamika). Tuo tarpu nesudėtinga medžiagų atsparumo metodika gali tikti tik kai kurių tampriųjų elementų dinaminio poveikio parametrams skaičiuoti. Dažnai stengiamasi dinaminio skaičiavimo metodiką supaprastinti taip, kad ji būtų panaši į statinio skaičiavimo metodiką. Pavyzdžiui, dinaminio poveikio parametrai apskaičiuojami, tariamo statinio poveikio parametrus dauginant iš specialiai nustatomo vadinamojo dinamiškumo koeficiento kdyn, kuris rodo, kiek kartų dinaminis poveikis didesnis už statinį:

k dyn =

σ dyn ε dyn = = ... . σ st ε st

(15.1)

Šis koeficientas kai kada būna labai didelis - siekia dešimtis ir šimtus. Medžiagų atsparumo naudojama dinaminio skaičiavimo metodika dažnai grindžiama dviem teigimais: • d'Alambero principu, • mechaninės energijos tvermės dėsniu. Iš teorinės mechanikos kurso žinomas d'Alambero principas teigia: prie veikiančių judantį kūną jėgų pridėjus inercijos jėgas, gaunama pusiausviroji jėgų sistema. Papildžius konstrukcijos elemento skaičiuojamojoje schemoje jėgų sistemą inercijos jėgomis, belieka parašyti tokios sistemos pusiausvyros lygtis (o pusiausvyros lygtis sudarinėti mokame jau iš statikos). Inercijos jėga vadinamas vektorinis dydis, kurio skaitinė reikšmė nustatoma kūno masės ir jos pagreičio sandauga, o kryptis yra priešinga pagreičio krypčiai. D'Alambero principas taikomas, kai konstrukcijos elemento judėjimo pagreitis nesunkiai nustatomas (žr. 15.2 ir 15.3 poskyrius). Tačiau yra dinaminių apkrovų, kurių sukeliamą konstrukcijos pagreitį nustatyti sunku. Akivaizdus tokios apkrovos pavyzdys - smūgis. Žinome konstrukcijos elemento greitį smūgio pabaigoje (jis lygus nuliui), galime nustatyti greitį smūgio pradžioje (jis lygus smogiančio, ant konstrukcijos krintančio daikto greičiui), tačiau pagreičiui apskaičiuoti reikia žinoti dar ir smūgio trukmę, o ją, matuojamą sekundės dalimis, net ir specialioje laboratorijoje nustatyti būna sunku. Tokiais atvejais ir pasitelkiamas mechaninės energijos tvermės dėsnis: konstrukcijos elemento mechaninė energija, t.y. kinetinės ir potencinės energijų suma, smūgio metu nepakinta. Taikydami tokį dėsnį, nepaisome to, kad nedidelė mechaninės energijos dalis smūgio metu vis dėlto virsta šilumine ir kitokia nemechanine energija. Be to, darome ir kitokių prielaidų, supaprastinančių inžinerinį konstrukcijos elemento skaičiavimą (15.4 poskyris). Smūginės apkrovos sukeltas dinaminis poveikis dažnai reiškiasi ilgėliau trunkančiu tamprios konstrukcijos virpėjimu. Todėl to poveikio parametrai (poslinkiai, deformacijos, įtempimai) kinta laikui

bėgant, ir dažnai siekiama apskaičiuoti ne tų parametrų reikšmes kuriuo nors laiko momentu, o tik jų ribas, maksimalias reikšmes. Medžiagų atsparumo kurse galime susipažinti tik su pačių paprasčiausių tampriųjų virpesių nagrinėjimu (15.5 poskyris). Staigi deformacija smūginės apkrovos metu gali net pakeisti kai kurių medžiagų savybes: medžiagos, kurios statinės apkrovos atveju deformuojasi plastiškai, po smūgio gali lūžti lyg būtų trapios. Todėl kartais medžiagos tiriamos tam tikrais muštuvais - jais nustatoma mechaninė medžiagų savybė smūginis tąsumas (trapumo savybės priešybė), pagal kurį sprendžiama, tinka ar netinka ta medžiaga smūginių apkrovų veikiamoms konstrukcijoms. Dinamiškai veikiamos detalės turi būti gaminamos iš medžiagos, kurios smūginis tąsumas ne mažesnis kaip 8-105J/m2. 15.2. Tiesia trajektorija judantis elementas Jeigu konstrukcijos elemento judėjimas tiesiaeigis, dinaminis poveikis reiškiasi tik tuo atveju, kai kinta judėjimo greitis, t.y. kai judama su pagreičiu. Labai dažnai dideli pagreičiai pastebimi judėjimo pradžioje ir pabaigoje (ėmus stabdyti). Nagrinėsime lyną, prie kurio apatinio galo prikabintas keliamas krovinys. Lynas krovinio yra tempiamas, jo skerspjūviuose veikia ašinė jėga. Dinaminį tokio judėjimo su pagreičiu poveikį (15-1) formulės pavyzdžiu nusako dinamiškumo koeficientas

k dyn = 1 +

a , g

(15.2)

čia g - laisvojo kritimo pagreitis, σ - krovinio kėlimo pagreitis. Dinamiškumo koeficientas gali būti gana didelis, ypač tokiuose įrenginiuose kaip greitaeigiai liftai. Stabdant kėlimą arba ėmus krovinį leisti žemyn, pagreičio kryptis priešinga ir a reikšmė į (15.2) formulę įeina su minuso ženklu, dinaminiai įtempimai tampa mažesni už statinius įtempimus. O kai krovinys paleidžiamas laisvai kristi, a=-g, kdyn=0, t.y. lyne nelieka jokios įrąžos, jis būna visiškai neįtemptas, palaidas. Labai staigus sustabdymas yra nagrinėtinas kaip smūgis, kuriam skirtas 15.4 poskyris. Kai įskaitome ir lyno savąjį svorį q (išreikštą N/m), lyno kiekvieno skerspjūvio ašinė jėga N vis kitokia. Kol krovinys kybo nejudėdamas ir vėliau, kai jis keliamas vienodu greičiu (kai pagreitis lygus nuliui, todėl ir parodytoji 15.1 paveikslėlyje inercijos jėga Ft=0), lyną veikia tik statinė ašinė jėga, lygi keliamo krovinio ir lyno ruožo svorio jėgos sumai: Nst=G+qz. Tačiau kai krovinys pradedamas kelti ir jo greitis didinamas, pagreitis a nebelygus nuliui ir yra nukreiptas į viršų, atsiranda nebelygi nuliui inercijos jėga Ft, nukreipta priešingai - žemyn. Dinaminę ašinę jėgą apskaičiuojame, parašę pagal d'Alambero principą pusiausvyros lygtį: Ndyn=Nst+Fi. (a)

15.1 pav. Inercijos jėga lygi krovinio ir lyno dalies (iki tariamojo pjūvio) masei m(z), padaugintai iš pagreičio a. Šios masės didumą nustatome, padaliję visą svorio jėgą iš laisvojo kritimo pagreičio: m(z)=(G+qz)/g=Nst/g. Taigi, Fi=m(z)a=Nsta/g. Įrašę šią reikšmę į (a) lygtį, gauname tokią dinaminės ašinės jėgos išraišką. Galime paskaičiuoti ir dinaminį įtempimą.

15.3. Besisukantis elementas Kai konstrukcijos elementas dideliu kampiniu greičiu ω sukasi apie kokią nors ašį, kiekvienos to elemento dalelės normalinis pagreitis (nukreiptas spinduliu į sukimosi ašį) a=rω2. (r - sukimosi spindulys). Remdamiesi d'Alambero principu, tariame, kad kiekvieną konstrukcijos masės elementą dm veikia inercijos jėga dFi, nukreipta irgi sukimosi spinduliu, bet priešingai (nuo sukimosi ašies), t.y. išcentrinė inercijos jėga: dFi = a ⋅ dm = rω 2 dm = rω 2 ρdV , (15.3) (ρ - medžiagos tankis, dV - tūrio elementas). Pažiūrėkime, kaip tokios išcentrinės jėgos veikia konstrukcijos elementą, kuris yra įtvirtintas ašyje, statmenoje pačiam elementui, ir sukasi apie tą ašį (15.2 pav.). Elemento skerspjūvis vienodas per visą ilgį L, jo plotas A. Jeigu, be šių išcentrinių jėgų, jokių kitų apkrovų nėra, tai elemento skerspjūvyje, nutolusiame z atstumu
nuo sukimosi ašies, veikia ašinė jėga Ndyn, kuri lygi sumai inercijos jėgų, veikiančių elemento dalį, esančią už nagrinėjamojo pjūvio:
L L

N dyn = ∫ dFi = ω 2 ρA∫ zdz = ω 2 ρA
z z

L2 − z 2 . 2

(15.4)

15.2 pav. Didžiausia ašinė jėga veikia prie sukimosi ašies, ties įtvirtinimu (kur z=0):

N dyn ,max = ω 2 ρA
Didžiausi įtempimai

L2 . 2

(15.5)

σ dyn ,max = ω 2 ρ

L2 . 2

(15.6)

Dabar panagrinėkime konstrukcijos elementą, kuris sukasi apie ašį, lygiagrečią pačiam elementui (15.3 pav.). Šiuo atveju išcentrinę apkrovą, susidedančią iš inercijos jėgų dFi, vienodai veikiančių visas elemento daleles, galime laikyti tolygiai išskirstytu išcentriniu krūviu qi = rω 2 ρA . (15.7)

15.3 pav. Svarbiausios (pavojingiausios) šio krūvio sukeliamos įrąžos yra lenkimo momentai, kurių diagrama parodyta 15.3 paveikslėlyje. Didžiausias lenkimo momentas - prie įtvirtinimo,

M dyn ,max = qi

L2 L2 = rω 2 ρA . 2 2

Lenkimo momentų pasiskirstymas ir jų reikšmės priklauso nuo besisukančio strypo įtvirtinimo (15.4 pav.). Yra daug įvairių mašinų detalių, kurios sukasi dideliu greičiu apie vienokias ar kitokias ašis. Jų dinaminio skaičiavimo uždaviniai yra panašūs į čia išnagrinėtus, tačiau kai kurie gana sudėtingai sprendžiami.

kurį atlieka krintančio kūno masės m svorio jėga mg. turime 2 k dyn − 2k dyn − 2 H = 0.1 poskyrį).4. Kai 2H>>δst (o taip būna dažnai). susikaupiančią smūgio metu deformuojamame strype. . nueidama kelią 2H+δst (H – kūno kritimo aukštis. ant kurio nukrinta kūnas. garso energija ir pan.4 pav.8) čia H – smogiančio kūno kritimo aukštis. kad jokia energijos dalis neišeikvojama oro pasipriešinimui nugalėti. Padarę kai kurias prielaidas. turime Fdyn=kdynmg. poslinkis nuo statiškai pridėtos jėgos. sdyn (15. kad visa krintančio (smogiančio) kūno kinetinė energija K prilygsta potencinei deformavimo energijai Udyn. ant kurio nukrinta kūnas. Nepaisome ir nagrinėjamojo konstrukcijos elemento masės įtakos (tarytum konstrukcija būtų besvorė) bei smūgio vietoje atsirandančių vietinių deformacijų. kad paties kūno deformavimosi energija yra mažareikšmė. tariame. nesideformuojančiomis laikome ir konstrukcijos atramas. gauname. Smūgis Smūginės apkrovos atveju. (15.15. δst – konstrukcijos taško. δst – konstrukcijos taško. statinis poslinkis smūgio kryptimi (t.8) formulėje tampa mažareikšmiai ir galima naudoti supaprastintas formules: k dyn = 1 + 2H δ st ≈ 2H δ st .11) išraiškas į (15. Panaudoję dinamiškumo koeficientą (dinaminio poveikio ir statinio poveikio parametrų santykį) k dyn = sdyn s st = Fdyn Fst = Fdyn mg .y.8a) Pradėdami nagrinėti krintančio kūno smūgį. jos galima nepaisyti (tarytum krintantis kūnas būtų absoliučiai standus). 15. b ir c): K=mg(H+δst). . remiamės mechaninės energijos tvermės dėsniu.10) Potencinę energiją. galima išreikšti dinaminės (smūgio) jėgos Fdyn ir jos pridėties taško dinaminio poslinkio sdyn sandaugos puse: Udyn=Fdynsdyn/2.5.9) Kinetinė energija yra lygi darbui.12) sprendinys ir yra dinamiškumo koeficiento išraiška (15. Po tokių prielaidų taikydami mechaninės energijos tvermės dėsnį.11) (15. Tariame.12) Kvadratinės lygties (15. teigiame. Absoliučiai standžiomis. 15. lygios smogusio kūno svorio jėgai). abu vienetukai (15. sdyn=kdynsst ir U dyn = 2 k dyn mgsst 2 (15.1) formulę: k dyn = 1 + 1 + 2H δ st . antrasis šios lygties sprendinys (su minusu prieš kvadratinę šaknį) yra neigiamas ir neturi realios prasmės.8). 15. Pirma nustatysime krintančio kūno smūgio dinaminį poveikį. įvestas pagal (15. kuri šio smūgio metu susikaupia nagrinėjamame konstrukcijos elemente: K=Udyn. nė mažiausia jos dalis smūgio metu nevirsta šilumine energija. a.9) lygybę. poslinkis. (15. (15. kadangi negalime naudotis patogiu d'Alambero principu (žr. kad šį poveikį nusako toks dinamiškumo koeficientas. (15.

bet iškelia dar aukščiau . tuo mažesnis dinamiškumo koeficientas. čia visur mg .5 paveikslėlyje parodytų konstrukcijų poslinkiai būtų išreiškiami taip: a) tempimas. Šios tamprumo energijos kaupimo galia priklauso ir nuo konstrukcinės medžiagos savybių. įsivaizduokite tamprią gembinę siją. nuo vadinamojo reziljanso.įtaisome spyruokles. Kadangi veikia dar ir įvairios kitos virpėjimą (svyravimą) slopinančios jėgos (oro . didelę dalį kinetinės smūgio energijos nukreipiame į deformavimo procesą. sukimas ar lenkimas). kitose. gniuždymas. Remdamiesi d'Alambero principu. nepakeistose konstrukcijos dalyse įtempimai. Sudarydami galimybę atsirasti kuo didesnėms deformacijoms. nuo smūgio taško padėties ir dažnai nuo viso elemento deformacijų. kurio masė m (15. sijos potencinė energija ne tik sugrąžina krovinį į pirminį (nedeformuotos sijos) būvį. per ilgiau trunkančius virpesius.dabar jau sija išlinksta atvirkščiai ir joje vėl susikaupia energijos. kuri visa yra besvorė ir tiktai prie jos laisvojo galo pritvirtintas krovinys.14) (minusas reiškia. Staigiai veikdama.smūgio taško statinis poslinkis smūgio kryptimi. taigi šis veiksmas yra dinaminis. jeigu prie to taško tąja kryptimi statiškai pridedama jėga. mažiau jos lieka ardymui.5 pav. sat=ϕr. Pavyzdžiui. arba 2H=v2/g. jos paklaida neviršija 10%. bet nuleidžiamas iki pat konstrukcijos paviršiaus ir staigiai atleidžiamas (taigi. turime: . kaip (15. iš kurių ji grįžta nebe staigiai.). kad kuo daugiau deformuotųsi . Jeigu atitempiame tą krovinį žemyn (suteikiame poslinkį s) ir staigiai atleidžiame. minėto 3 skyriuje. Dinaminis poveikis pasireiškia ir tada. 15. ypač svarbu gerai nustatyti statinio poslinkio sst reikšmę.5. kurio dinamiškumas nusakomas (15. kelia su nemažu pagreičiu a=d2s/dt2. o švelniau. (15. Tamprieji virpesiai Po smūgio ar kitos panašios dinaminės apkrovos konstrukcijos deformavimasis yra tam tikrą laiką trunkantis procesas: konstrukcijos elementai svyruoja.13) Formulėje (15.8). kitais atvejais nedera nepaisyti deformuojamo elemento masės įtakos.13) sst prasmė ta pati. Todėl. Įrašę šią 2H reikšmę į (15. kai koks nors kūnas ne metamas iš kurio nors aukščio H. Šis poslinkis priklauso nuo deformavimo tipo (tempimas. kinta ir inercijos jėgos didumas bei kryptis. c) sukimas (T=mgr. prie kitokio. lygi smogiančio kūno svorio jėgai. Verta įsidėmėti.nukrintančio krovinio svorio jėga. sst=mgL/(EA). apibūdinamo smūgio greičiu. galime sakyti. ϕ=TL/GIp). Ir atvirkščiai . Mat.kai kurią nors smūgio veikiamos konstrukcijos dalį sustandiname. sijoje susikaupusi potencinė energija kelia krovinį aukštyn. 15. Nesunku pereiti nuo krintančio kūno smūgio. (15. Spyruoklės. linges ir pan.1 lentelės formulę).8) formulėje .6 pav. 15. atsiradę dėl smūgio. būna didesni. kad krovinį veikia inercijos jėga . bet kol santykis 2H/sst<100. virpa. smūgio pradžioje krintančio kūno greitis v priklauso nuo kritimo aukščio H: v2=2Hg.8) nėra tiksli. sst=mgL3/(ZEI).8) formulę. taigi tuo mažesnė ir apkrovos dinamiškumo įtaka konstrukcijai. kritimo aukštis H=0): kdyn=2. jos atramas ir kai kuriuos kitus elementus darome kuo mažiau standžius. kad jėgos kryptis priešinga pagreičio krypčiai). apskaičiuota kaip statinis veiksnys. lingės yra energijos kaupyklės. ir skaičiavimas darosi sudėtingesnis.Dinamiškumo koeficiento formulė (15. norėdami apsaugoti smūgių veikiamą konstrukciją nuo per didelių įtempimų ir galimo suirimo. Kinta pagreičio kryptis. Išvada: toks staigus apkrovos pridėjimas padvigubina apkrovos poveikį į konstrukciją. kad kuo didesnis statinis poslinkis sst.8) formule. Kai naudojamės formule (15. b) lenkimas (gembinės sijos galo poslinkis pagal 9.

Konstrukcijos masė yra pasiskirsčiusi visame jos tūryje.8 pav. pratęsia virpėjimo procesą. kiek periodų telpa į 2πr sekundžių laikotarpi (t. staklės ar pan. vadinami laisvaisiais arba savaisiais tampriaisiais virpesiais (svyravimais). Tiek laisvieji (savieji). šalia kurios yra nereikšminga (pernelyg maža) pačios konstrukcijos masė.7 pav. Technikoje daug dažniau yra naudojamas vadinamasis ciklinis dažnis ω.7 pav. šitoks virpėjimas apie nedeformuotą būvį. 15.15) Didžiausia virpančios masės nuokrypa (didžiausia poslinkio s reikšmė) kiekviename virpėjimo cikle vadinama virpesių amplitude. nes besikartojančios išorinės jėgos virpančiam elementui nuolat teikia papildomos energijos. kai masė gali judėti ne tik viena kryptimi (ne tik vertikaliai). kol jis dėl slopinančiųjų jėgų nuslopsta (sunaudojęs visą iš pradžių suteiktą iš išorės energiją). Čia nagrinėsime tik periodinius virpesius. Kiekviena tampraus konstrukcijos elemento dalelė tam tikru laipsniu gali virpėti .7 ir 15. smūgis) suteikia konstrukcijos masei pradinę nuokrypą nuo pusiausvyros būvio (pradinį poslinkį) arba pradinį greitį. Nagrinėdami konstrukcijos elemento virpesius. T (15. Prie gembinės sijos (15.) stebėjome prikabinto krovinio masę ir visiškai nepaisėme pačios sijos masės (tarėme ją esančią besvorę). Kai konstrukcija sudėtingesnė.y. Šie virpesiai neslopsta. Atvirkštinis dydis l/T vadinamas virpesių dažniu. vadinamas jos laisvumo laipsniu. Šio krovinio masė virpa.du masės poslinkio komponentai sh ir sv. be jokios papildomos prijungtos masės. sąlygojami tampriųjų deformacijų.). vadinami priverstiniais virpesiais. 15. per kurį įvyksta visas virpėjimo ciklas. tiek ir priverstiniai virpesiai gali būti periodiniai. Tačiau jeigu prie sijos prijungtos dvi masės . o 15.) su prijungta viena mase būvį nusako du parametrai . Tačiau dažnai taip nėra. laikui bėgant silpsta. konstrukcijos būviui nusakyti reikia dar daugiau parametrų. Vienokia ar kitokia vienkartinė priežastis (pavyzdžiui. Tokie virpesiai.tai laiko t tarpas. kalimo ar štampavimo įtaisų smūgiai). 15.6 paveikslėlyje parodytas konstrukcijos elementas yra vieno laisvumo laipsnio.pasipriešinimas. visame strypo ilgyje. kurios nepaliaujamai vienokiu ar kitokiu dažniu veikia (žadina) konstrukcijos masę (pavyzdžiui. Dažnai susiduriame su kartotinėmis virpesių priežastimis. Taigi. slopsta ir pagaliau nuslopsta. o vidinės tamprumo jėgos. Parametrų skaičius.). rodantis. Periodas T . besistengdamos atstatyti pusiausvyros būvį. Toks konstrukcijos laisvumo laipsnio nustatymas visiškai priimtinas. o kai kada virpa vien tik pati konstrukcija. beveik periodiniai arba neperiodiniai. Pavyzdžiui. aprašome masių judėjimą (nes būtent tik masė drauge su pagreičiu duoda inercijos jėgą). sąlygojami tik išorinių žadinančių jėgų. neišbalansuotų mašinų detalių “mušimas“. Masės (taigi ir visos sijos) padėčiai bet kuriuo laiko momentu nustatyti pakanka žinoti vienintelio parametro reikšmę. sijos būviui nustatyti būtina žinoti jau dviejų parametrų (s1 ir s2) reikšmes.6 pav. kai prie jos tikrai yra prijungta kokia nors sutelkta masė (krovinys. sijos vidaus trintis). Tokie virpesiai. kiek kartų parametro reikšmė pasikartoja per 2πr sekundžių): ω= 2π .9 paveikslėliuose .m1 ir m2 (15. judėdama vertikalia kryptimi.dviejų laisvumo laipsnių. 15. gembinio rėmo (15.6 pav.8 pav. reikalingas virpančios sistemos būviui nustatyti.

slopinimo proporcingumo koeficientas. Net ir paprasčiausios sijos būviui nusakyti reikėtų žinoti begalinį skaičių parametrų.21) 1  α  ω= −  . Dinaminės pusiausvyros lygtis išreiškia šių trijų jėgų sumos lygybę nuliui: Fi+Ft+Fs=0.y. λ = ln an αT = = nT .jų pradinė fazė. todėl Ft=-ξs.17) parametrų reikšmės yra tokios: ds . Ft = −α 1 s. ši jėga stengiasi grąžinti masę atgal.17) s = a0 e −αt / (2 m ) sin (ωt + ϕ 0 ) . ms  2m  2 (15.slopinimo proporcingumo koeficientas).masės poslinkis dėl vienetui lygios jėgos.19) Inercijos jėga yra proporcinga masės judėjimo pagreičiui. Taigi. Šiuos (15. bet ir baigtinio labai didelio laisvumo laipsnio elementų virpesių nagrinėti nepajėgiame .16).6-15. kuri statiškai pridėta prie konstrukcijos masės judėjimo kryptimi. Tamprumo jėga atsiranda tik tada. dėl vidaus trinties jėgų) galime tarti esančią proporcingą masės virpėjimo greičiui v=ds/dt. todėl Fs = −α (čia α . ϕ0 .). išreiškiantis dviejų gretimų vienaženklių amplitudžių santykio natūrinį logaritmą. a0 . bet ir nuo konstrukcijos masės bei standumo.20) Slopinančiąja jėgą (atsirandančią dėl aplinkos pasipriešinimo. dviem ar keliomis sutelktomis masėmis (o visos kitos konstrukcijos dalys laikomos besvorėmis).16) (15. Šios jėgos kryptis taip pat priešinga judėjimo (greičio) krypčiai. priklausantį nuo konstrukcijos medžiagos tamprumo ir geometrinių rodiklių. realios konstrukcijos laisvumo laipsnis yra begalinis. ir gauname homogeninę tiesinę diferencialinę antrosios eilės lygtį (15.geometriškai nepriklausomai nuo kitų dalelių. čia α .17) lygtimi aprašomus slopinamuosius (slopstančiuosius) laisvuosius virpesius ir jų parametrus vaizduoja grafikas (15.natūrinių logaritmų pagrindas. dt (15. an +1 2m (15. kai masė nukrypsta nuo statinės pusiausvyros būvio ir yra proporcinga šios nuokrypos didumui.9 pav. t. proporcinga poslinkiui s(t). Virpančiąja masę m bet kuriuo laiko momentu t veikia trys jėgos: inercijos jėga Fi.18) 15. tokios skaičiuojamosios schemos panašios į nagrinėtąsias (15.8 pav. panaudoję poslinkį s dėl vienetinės jėgos tada 1=ξ s ir ξ=1/ s . Šios lygties sprendinio (15. Proporcingumo koeficientą ξ. priklausantis ne tik nuo medžiagos savybių.14) formule. ω . ji yra išreikšta (15. priešinga poslinkiui.9 pav. dt 2 m dt ms o jos sprendinys - (15.ciklinis dažnis.19) lygtį.pradinė virpesių amplitudė. s (15.tai pernelyg sudėtinga. galime rasti. Laisvųjų slopinamųjų svyravimų atveju dinaminės pusiausvyros diferencialinė lygtis yra tokia: d 2 s α ds 1 + + s =0. Įrašę visų jėgų reikšmes į (15.). e .22) . Toliau kalbėsime tiktai apie vieno laisvumo laipsnio konstrukcijos elemento svyravimus. kryptimi. Ne tik begalinio. Paprastai konstrukcijos pasiskirsčiusioji masė skaičiuojamojoje schemoje pakeičiama viena. konstrukcijos tamprumo jėga Ft ir slopinančioji pasipriešinimo jėga Fs. Virpesių slopinimo (jų slopimo) greitį apibūdina slopimo (slopinimo) koeficientas n=a/(2m) arba logaritminis slopimo (slopinimo) dekrementas. s . (15.

(čia pošaknio antrasis narys dažniausiai būna kelis šimtus kartų mažesnis už pirmąjį narį. kadangi realių konstrukcijų α≠0. (15. priklausanti nuo žadinančiosios jėgos didumo ir dažnio. Tai reiškia.didžiausia svyravimų amplitudė būna tuo momentu. šio koeficiento absoliutinis didumas iki begalybės neišauga.žadinančiosios jėgos amplitudė. Dažnai ši jėga gali būti reiškiama periodine funkcija. kurį sukeltų statiškai pridėta jėga F0.26) Šios diferencialinės lygties sprendinys yra daug sudėtingesnis negu (15. yra neigiamas. (15. ypač kai žadinančios jėgos ima pavojingai veikti jau eksploatuojamą konstrukciją. įtempimai) yra didesnis už tą poveikį. v0 . kad žadinančiosios jėgos ir masės judesio kryptys priešingos. kai nepaisoma slopinamojo poveikio.16) pavidalo. nustatomą formule (15. Kai jūs einate per lieptą ir jūsų žingsnių ritmas tampa artimas liepto savųjų virpesių dažniui. įrengiami specialūs virpesius slopinantieji įtaisai. Konstruodami stengiamės pasiekti tokį konstrukcijos elemento savųjų virpesių dažnį ω. Lygiai taip pat reikia elgtis su bet kuria konstrukcija.22). kad jis pakankamai daug skirtųsi nuo numatomų priverstinių virpesių dažnio θ. sudaro besisukančios mašinos dalies neišbalansuota masė. kurie sugeria virpesių energiją ir sumažina amplitudę. kad kai priverstinių virpesių dažnis θ yra artimas savųjų virpesių dažniui ω. kuris veda į avariją. a0 čia S0=a0sinϕ0 .reikia vengti rezonanso. o antroji dalis. nors ir greit slopstančių laisvųjų virpesių atsiranda medžiagos nuovargio reiškinys.24) F d 2 s α ds + + ω 2 s = 0 sin θt . 2 (15. kurie gana greit nuslopsta (todėl ši dalis gali būti nepaisoma). kiek kartų žadinančiosios jėgos dinaminis poveikis (jos sukelti poslinkiai.28) Matome.y.28) formule. pavyzdžiui. lieptas ima siūbuoti labai stipriai. gali net sugriūti. Kai θ>ω. Kai α=0. bet jo reikšmės tampa labai didelės. dinamiškumo koeficientas. pavyzdžiui Fk(t)=F0sinθt. a0 = s 0 +  ω       s ϕ 0 = arcsin 0 . Tampriųjų virpesių veikiamo konstrukcijos elemento patikimumas labiausiai sumažėja dviem atvejais: kai dėl ilgai trunkančių priverstinių virpesių arba dėl daugkartinių. vadinamieji slopintuvai (dempferiai). Iš tikro.27) išraiška paprastesnė: k dyn = 1 θ  1−   ω  2 . jeigu jūs nepakeisite žingsnių ritmo (nesulėtinsite ar nepadažninsite). (15. . todėl gali būti ir nepaisomas).pradinis virpėjimo greitis. kai žadinančioji jėga lygi nuliui. dažnai išreiškiama su dinamiškumo koeficientu k dyn = 1  θ   αθ  1 − 2  +  2   ω    mω   2 2 2 .jos ciklinis dažnis. kurią veikia periodinės žadinančios jėgos . t. Kai iškaitome ir žadinančiąja jėgą. bet štai tokia (jau nehomogeninė): α    v0 + s 0  2 2m  . dinamiškumo koeficientas kdyn=±∞. apskaičiuotas (15. Šio sprendinio viena dalis aprašo konstrukcijos savuosius virpesius. Priverstinių virpesių priežastis yra kintama žadinančioji jėga Fk. diferencialinė dinaminės pusiausvyros lygtis jau nebe (15.27) rodančiu. Kartais. deformacijos. Virpesių amplitudžių didėjimas dėl žadinančios jėgos ir savųjų virpesių dažnių suartėjimo vadinamas rezonansu. kai θ artėja prie ω. kad nebūtų rezonanso pavojaus. (15. 2 dt m dt m (15.17) ir mes jo detaliau nenagrinėsime.pradinis poslinkis.25) čia F0 . Tokią (harmoninę) apkrovą. θ . Rezonanso atveju tarp virpesių ir žadinančiosios jėgos fazių yra π/2 skirtumas .23) (15.

kai dėl rezonanso pernelyg išauga įtempimai. . Plačiau apie tampriuosius virpesius paskaityti galite vadovėliuose.

nuovarginiam plyšiui atsirasti lemiamą įtaką turi ne normaliniai. o kita grublėta. Jeigu įtempimai nebekištų. kurių atlaikyti susilpnėjęs skerspjūvis nebepajėgia . kintant įtempimams. Kai įtempimai kinta. o visas reiškinys . medžiaga “nuvargsta”. Daug kartų pasikeitus plastinės deformacijos didumui ir krypčiai (ir ypač pasikeitus jos ženklui) kristalų grūdeliai atitrūksta vienas nuo kito . Toji lygioji dalis yra nuovarginio plyšio plitimo sritis (ji kai kada apima daugiau kaip pusę skerspjūvio ploto). jie ima jungtis vienas su kitu. Kintant įtempimams. neapima iš karto visos medžiagos. kad kartotinė . plyšys tai prasiskečia. Šių plyšių kraštuose susidaro įtempimų koncentracija. KINTAMŲJŲ ĮTEMPIMŲ ĮTAKA 16. Toks kartotinis kintamas mechaninis poveikis konstrukcinei medžiagai yra daug pavojingesnis negu vienkartinė apkrova. Mat. Nuovarginio plyšio susidarymo mechanizmas gana sudėtingas ir lig šiol nėra iki galo ištirtas. Kai skerspjūvis. 16.1 pav. kuriuos veikiančių įtempimų didumas ir kryptis nuolat kinta (pakinta tūkstančius ir šimtus tūkstančių kartų). panašiai veikiami variklių alkūniniai velenai. stabdantis plastines deformacijas. kai kada šiek tiek primenanti medienos rieves. Šį trapųjį irimą ir rodo antrosios lūžio dalies grublėtumas. įtempimams toliau kaitaliojantis. kad yra nemaža konstrukcijų elementų. po kurio laiko medžiaga suyra. vožtuvai ir kitos mašinų detalės). Nuovargiu šis reiškinys buvo pavadintas. Medžiagos nuovargis Jau nagrinėdami 15. Pavyzdžiui. būsimo plyšio užuomazga. be liekamųjų deformacijų (įtempimams net nepasiekus takumo įtempimo reikšmės). Nuovarginio plyšio židinys dažniausiai būna ties konstrukcijos elemento paviršiumi (taip parodyta ir 16. be to. toks plyšelis būtų visiškai nepavojingas. plyšio sumažintas.1. Kai mašinos detalė ar kitas konstrukcijos elementas lūžta dėl nuovargio. lūžio struktūra ypatinga (16. Medžiaga suyra dėl to. kad kinta konstrukcijos elemento padėtis apkrovos atžvilgiu (pavyzdžiui. Net ir plastinės medžiagos dėl kintamų įtempimų suyra taip. Išplitus plyšiui. dėl kurio grėstų suirimas vienodos nekintamos apkrovos atveju. tokių mikroplyšelių ilgainiui atsiranda daug. Tačiau visiškai aiškūs yra tokie dalykai: kintamųjų įtempimų sukelti procesai medžiagoje yra vietinio pobūdžio. kad dėl kintamo poveikio pakinta medžiagos sandara. tokios kaip plienas) sandara nėra visiškai vienoda (nors ir taip teigia medžiagų atsparumo prielaida apie vienalytiškumą). pakanka nedidelio staigaus poveikio. sumažėja deformuojamo elemento skerspjūvis ir jo taškams tenka dar didesni įtempimai. Šie plyšio plitimo stabtelėjimai ir sudaro lūžio plote medžio rievių vaizdą. kintant svarbiausiųjų (maksimalių) įtempimų kryptims. tampa pernelyg silpnas. Tai ypač aiškiai pastebima metaluose. kai kuriose kristalitų vietose atsiranda plastinių deformacijų. čia dėl įbrėžimų ir kitų paviršiaus defektų . kad likusi skerspjūvio dalis staiga suirtų trapiai. kad kinta apkrovos jėgos. nors įtempimų reikšmės ir nebuvo pasiekusios tokio didumo. aplygina vienas kitą.1 pav. nutrūksta. lyg būtų trapios. tai vėl susiglaudžia ir plyšio paviršiai apspaudžia. besisukanti drauge su ratais vagono ašis yra vagono svorio periodiškai lenkiama tai į vieną. švaistikliai. Įtempimai kinta arba dėl to. tai į kitą pusę. o ties smailia plyšio viršūne susidaro triašis įtempimų būvis. metalo kristalitų stiprumas yra skirtingas įvairiomis kryptimis. Medžiagos irimas dėl laipsniško kintamųjų įtempimų poveikio yra vadinamas nuovarginiu irimu. o plyšio plitimą spartina ir galutinai elementą suardo ir normaliniai įtempimai.atsiranda mikroplyšelis. ėmus aiškinti.kintama apkrova sudaro sąlygas atsirasti ir plisti vadinamajam nuovarginiam plyšiui.elementas nulūžta. pakraštiniuose skerspjūvio taškuose dažnai įtempimai būna didžiausi (prisiminkite lenkiamų. Medžiagos (net ir gana vienalytės.medžiagos nuovargiu. Iš tikrųjų kintamieji įtempimai medžiagos struktūrai įtakos beveik nedaro. plėstis.1 paveikslėlyje). sukamų elementų įtempimus).5 poskyryje tampriuosius virpesius matėme. sumažėja jos stiprumas. arba dėl to.): viena lūžio dalis yra gana lygi. susilieja į ištisinius mikroplyšius.16. bet tangentiniai įtempimai. kuri dar labiau stimuliuoja plyšių plitimą.

1)-(16. Įtempimo reikšmių per jo kitimo periodą visuma vadinama įtempimo ciklu (16. Apie 90% lūžusių detalių suirimo priežastis yra nuovarginis plyšys.pasireiškia ir įtempimų koncentracija.3 pav.3) formulėmis. priklauso tik nuo šių dviejų reikšmių arba išvestinių rodiklių. kuriame σmin=0 (t. įtempimas cikle kinta nuo nulio iki maksimalios reikšmės). Kintamo įtempimo ciklas gali būti apibūdinamas dviem reikšmėmis . eksploatacijos trukmė. Pavyzdžiui. O ypatingą pavojų sudaro nuovarginio suirimo staigumas: besivystantį plyšį laiku pastebėti sunku (tam reikia net specialios aparatūros). Nors nuovargio reiškinį sukelia bet koks įtempimų kitimas.naudojant τmax. Tačiau dažnai (ypač mašinų detalėse) įtempimas kinta periodiškai.didžiausia įtempimo reikšme σmax ir mažiausia σmin. bet kuo didesnis σmax.y. siekiant išvengti nuovarginio suirimo. r=0. bet lygiai taip pat gali būti aprašomas ir tangentinio įtempimo ciklas . šio ciklo rodikliai tokie: σm=0. . σa=0. kaip kinta įtempimas tarp σmax ir σmin. išreiškiama darbo laiku arba įtempimų ciklų skaičiumi. kuriame σmax=-σmin. Todėl dažnai. 16. τmin. vadinamas simetriniu (16. Ciklai su vienodu asimetrijos koeficientu vadinami panašiaisiais. b). kai kinta ne tik įtempimo reikšmė. Kaip yra patirta įvairiais eksperimentais. r=1. (16.kaip ciklą su σmax=σmin=σm.3) Šio koeficiento reikšmė gali būti nuo -∞ iki +∞. Tačiau pasitaiko. išvestinius ciklo rodiklius (čia visus rodiklius reiškiame normaliniais įtempimais σ..3 pav. nuovarginis plyšys vystosi sparčiau. ciklas. nuovarginio plyšio vystymosi procesas nepriklauso nuo to. o lūžus vienai vagono ašiai. Net ir nekintamą įtempimą galime nagrinėti kaip atskirą kintamo įtempimo atveją .2 pav. (16. kad plyšys dėl kokio nors medžiagos struktūros defekto prasideda ir skerspjūvio viduryje. Mašinų detalių nuovargio reiškinys dažnas ir pavojingas.1) įtempimo ciklo amplitudę σa=(σmax-σmin)/2. τm. 16.). įvyksta viso traukinio katastrofa. kai kada net be jokio dėsningumo (įsivaizduokite vėjo gūsius arba jūros bangų mūšą). tuo mažiau ciklų trunka iki suirimo.2 pav. Be to.3 pav. Pavojingiausias yra simetrinis įtempimo ciklas (r=-1): toks įtempimų kitimas greičiausiai (per mažiausią skaičių ciklų) suardo detalę. yra nustatoma konstrukcijos ar jos elemento. Ciklas. veikiamo kintamų įtempimų. Dažnai yra patogiau naudoti kitus. bet ir ženklas (kai r<0). σa=σmax. Kai kurie ypatingi ciklai turi specialius pavadinimus. jo reikšmės per tam tikrą laiko tarpą (periodą) pasikartoja. (16. vadinamas pulsaciniu (16..2) įtempimo ciklo asimetrijos koeficientą r=σmin/σmax. šio ciklo rodikliai tokie: σm=σa=σmax/2. τa): vidutinį ciklo įtempimą σm=(σmax+σmin)/2. išreikštų (16. r=-1. Apkrovos ir įtempimai gali kisti labai sudėtingai. a).

Kiekvieno bandymo rezultatai žymimi grafike taškais. Tarp kelių panašiųjų apkrovimo procesų (procesų su vienodais ciklo asimetrijos koeficientais r) pavojingiausias yra tas. Šis nustatytasis ciklų skaičius vadinamas bandymo baze.5 pav.). tokio varginimo bandinys ilgai netveria.simetrinio ciklo patvarumo riba σ-1).). detalės savybė nesuirti dėl kintamųjų įtempimų. vadinama patvarumo riba. kuri artėja prie asimptotės. kurios neviršijus detalė nesuyra per nustatytą skaičių ciklų. Dažniausiai šios mašinos dirba maždaug 50 Hz dažniu (3000 ciklų per minutę). savybė priešintis vadinamajam nuovargiui yra vadinama patvarumu.y. Plieno ar ketaus gaminiams bandymo bazė dažniausiai . Tada ir patvarumo reikia ne begalinio.16. Konstrukcijos elemento. kad elementas atlaikys pakankamai daug kintamųjų įtempimų ciklų.4 pav. todėl jis atlaiko daugiau ciklų. o abscisės . lygi ciklo maksimalaus įtempimo σmax reikšmei. sukioti. Pirmasis bandinys varginamas su dideliu maksimaliu ciklo įtempimu σmax (šiek tiek mažesniu negu takumo įtempimas σy). N=∞) . kad paprastos stiprumo sąlygos (kokias nagrinėjome užsiėmimų metu) anaiptol nėra pakankamos tiems konstrukcijų elementams.kreivės ordinatė ties šia nuline abscise ir yra lygi patvarumo ribai. Šios asimptotės ordinatė ir yra lygi patvarumo ribai σr . detalė išvis nesuyra. o riboto. Dažnai yra iš anksto žinoma. Antrajam bandiniui σmax kiek sumažinamas. tuo mažiau ciklų trunka iki nuovarginio suirimo. jungianti bandymo metu fiksuotus taškus.4 pav. Jeigu maksimalus ciklo įtempimas σmax yra labai mažas. atlaiko be galo daug kintamųjų įtempimų ciklų. kurio σmax didžiausias . 16.tokiam maksimaliam ciklo įtempimui. kuri nesukelia detalės nuovarginio irimo per neribotai didelį skaičių įtempimų ciklų. taigi per kelias paras atlieka apie 107 ciklų. lygiagretės abscisių ašiai (16. Bandymų pradžioje nustatomas norimas įtempimų ciklo asimetrijos koeficientas r. 16. lankstyti). kuris nekeičiamas per visą bandymų seriją. Bandymų serijai parengiama 6-12 visiškai vienodų bandinių partija. suyra dėl nuovargio po gana nedidelio ciklų skaičiaus. t. Kreivė. Patvarumo riba matuojama paskaliais (nes tai yra tam tikra įtempimo reikšmė) ir žymima simboliu σr (čia r . kai grafiko abscisių ašyje atidedamas atvirkštinis dydis 1/N (16. dažniausiai nustatoma pavojingiausio . Patvarumas Nuovarginio suirimo pavojus rodo. kad konstrukcijos elementas bus naudojamas nelabai ilgai ir per visą eksploatacijos laiką patirs ne daugiau kaip tam tikrą skaičių kintamų įtempimų ciklų.4 pav. kuriomis galima sukurti norimą kintamąjį apkrovimą (bandinį tampyti. Suprantama. tačiau paprasčiau patvarumo riba randama.kuo didesnis ciklo σmax. Šiuo atveju yra nustatoma sąlyginio (baigtinio) patvarumo riba. kuriuos veikia kintami įtempimai. Tokia kreivė vadinama nuovargio kreive arba Violerio kreive.5 pav. Ši kreivė vaizdžiai rodo σmax artėjimą prie σr reikšmės. Po visos bandymų serijos grafiko taškai jungiami kreive. baigtinio.y.). Vis mažinant σmax paskutiniams tos partijos bandiniams suardyti prireikia jau milijonų ciklų. Konstrukcijų elementų (mašinų detalių) skaičiavimo metodika turi garantuoti.2. Didžiausia ciklo maksimalaus įtempimo reikšmė. kurių ordinatės yra σmax. Naudojamos vadinamosios varginimo mašinos. nuo kurių atsiranda besiplečiantis nuovarginis plyšys. Siekiant nustatyti detalės patvarumo ribą. Tokią sąlyginio patvarumo ribą yra paprasta rasti iš nuovargio kreivės (16.asimetrijos koeficientas. atliekami specialūs jos nuovargio tyrimo bandymai. pratęsiama iki l/N=0 (t.bandymo trukmė (ciklų skaičius N). kuris niekada nesukelia nuovarginio irimo.

Iš tikrųjų patvarumo riba apibūdina ne medžiagos. σa=σmax=σ-1 (taškas A. koeficientą pažymėsime k1. Tuo tikslu atliekama keletas bandymų ir pagal jų rezultatus nubraižoma ribinių amplitudžių diagrama . spalvotųjų metalų .. Todėl. kad patvarumas ir jo rodiklis patvarumo riba priklauso ne tik nuo konstrukcijos medžiagos. Patvarumo (arba ciklinio stiprumo) sąlyga gali būti išreikšta patvarumo atsargos koeficiento apribojimu: n≥nadm. čia leistinasis atsargos (patikimumo) koeficientas nadm gali būti normuojamas. paviršiaus švarumu.6 pav.50-100 milijonų. nagrinėtam 14. matmenimis. • nekintamo statinio apkrovimo.6 pav. lenkimo atveju σ-1=0. m) lygaus poliruoto standartinio bandinio atsargos koeficientą n0. plieno bandinių patvarumo riba būna tempimo atveju σ1=0. Yra pastebėta. kai skaičiavimu tikriname konstrukcijos elemento patvarumą. Kai įtempimų ciklai asimetriniai (kai r≠-1). t. tada σm=σmax=σu (stiprumo riba). kurios abscisių ašyje atidedamas vidutinis ciklo įtempimas σm.6 pav..28σu. tada σm=0. 16. bet ir nuo daugelio kitų parametrų.). Jau minėjome.6).. forma ir paviršiaus lygumas turi didelę įtaką patvarumui.4) kur ψ=2σ-1/σ0-1.).3 ir r=0. Dažniausiai patvarumo atsargos koeficientas n0 koreguojamas priklausomai nuo šių skirtumų tarp bandinio ir konstrukcijos elemento: • formos skirtumo (ryšium su galima įtempimų koncentracija. . atidėtus pagal atliktų bandymų (su skirtingais r) rezultatus. Pavyzdžiui. o tikrasis patvarumo atsargos koeficientas nustatomas. kad kai kurių medžiagų lygių bandinių patvarumo ribas apytiksliai galima nustatyti pagal medžiagos stiprumo ribą. ordinačių ašyje ciklo amplitudė σa (16. nuvažiavus maždaug 30000 km).6 pav. kurių patvarumas inžinieriui rūpi. 16.). tada σm=σa=σmax/2=σ0/2 (taškas B. r=1. Galima n0 apskaičiuoti (remiantis ta pačia ribinių amplitudžių diagrama) ir analitiškai: n0 = ψσ m + σ a σ −1 . sukimo atveju τ-1=0. kad šie ribų santykiai nustatyti gana ploniems (7-10 mm skersmens) poliruotiems bandiniams. jis lygus įtempimų koncentracijos koeficientui αk. nes lankstant maksimalieji įtempimai veikia tik kraštiniuose sluoksniuose). r=-1.). O bandinys dažnai labai skiriasi nuo konstrukcijos elemento ar mašinos detalės. . o bandinio matmenys.6 pav.1 poskyryje). Apytikslei kreivei išbrėžti pakanka trijų bandymų: • simetrinio ciklo. kuris atitinka patvarumo ribą σr.40σu (didesnė. r=0. būtina patvarumo ribą.y. Susieti patvarumo ribą su medžiagos mechaniniais rodikliais (pavyzdžiui. 16. Jis skiriasi savo forma.2. padauginti iš tam tikrų koeficientų. σa=0 (taškas C. patvarumo riba didesnė. Būtų patogu žinoti patvarumo ribos priklausomybę nuo ciklo asimetrijos koeficiento r. Jeigu norime gauti tikslesnę diagramą.diagrama.imama 10 milijonų (107) ciklų (geležinkelio vagono ašis tiek kartų apsisuka. bet bandinio patvarumą. su stiprumo riba) galima tik gana apytiksliai. 16.2σu. (16. pakoregavus minėtaisiais koeficientais ki (i=1. • pulsacinio ciklo. aplinka ir kt. Diagramos kreivė brėžiama per kelis taškus. pakoreguoti. Naudotis tokiu būdu apskaičiuotomis patvarumo ribos reikšmėmis reikia labai atsargiai: reikia žinoti. nustatytą bandiniais. pagal kiekvienoje bandymų serijoje užfiksuotą ribinį ciklą ciklą. o bandymai su asimetriniu ciklu yra sudėtingesni. su r=0. turime atlikti dar bent porą bandymų serijų su kitokiais asimetriškais įtempimų ciklais (pavyzdžiui. Pastarąjį lengva nustatyti iš ribinių amplitudžių diagramos.

Matyt. Tai yra vadinamasis mažaciklis nuovargis. kurios ženklas nuolat kinta). didesnė tikimybė atsirasti nuovarginiams plyšiams. kad ji veikia tik tangentiniai įtempimai. konstrukcijų elementai suyra jau ne per milijonus ciklų. Išvengti kintamųjų įtempimų konstrukcijose dažnai neįmanoma. • pasirinkti tinkamą elemento formą. Galutinė patvarumo (ciklinio stiprumo) sąlygos išraiška yra tokia: n= σ −1 k ψσ m + 1 σ a k 2 k3 ≥ nadm . kad šiuos koeficientus su koeficientu n. Šiam koeficientui nustatyti žinynuose yra nomogramų.nσ. todėl reikia žinoti ir naudoti būdus jų įtakai švelninti. iš kurių gali rastis plyšiai. (16. mažėja patvarumo riba. bet dviašis. kurio mechanizmas sudėtingesnis negu paprastojo nuovargio. mokėti nustatyti tuos koeficientus ki.bandinio su numatoma detalės paviršiaus kokybe). didėjant matmenims.4) tipo formulėmis. skirtu dviašiam įtempimų būviui. nuo išdrožų. Šiame skyriuje nagrinėjome kintamųjų įtempimų įtaką konstrukcijos elementams.). Taigi. Kuo šiurkštesnis. Kai matmenys didesni. mastelio koeficientas k3<1. skylių ir kitų koncentratorių. Koeficientas k2 * 0 0 nustatomas kaip dviejų bandinių patvarumo ribų (simetriniam ciklui) santykis: k 2 = σ −1 / σ −1 ( σ −1 * poliruoto bandinio. konstrukcijos elementų patvarumui didinti: • naudoti labiau vienalytes. Jis plačiau aprašytas vadovėliuose. • žiūrėti. o per tūkstančius (dažniausiai N<105). prie elemento trumpam pridėti padidintą apkrovą (vadinamoji medžiagos treniruotė) ir kt. įpjovų. σ −1 . • didumo (matmenų) skirtumo (koeficientą pažymėsime k3). (16. smulkiagrūdes medžiagas (kuriose nėra vidinių koncentracijos židinių . tariant. todėl. vengti staigių formos pokyčių. • imtis specialių patvarumo didinimo būdų . intarpų ir pan. o gal ir dėl kitų priežasčių. kaip konstrukcijos elemento. kad elemente veikia tik normaliniai įtempimai. tariant.6) čia ir nσ. Besikartojanti priešingų ženklų plastinė deformacija labai paspartina nuovarginį įrimą.5) Reikia tik sugebėti atsižvelgti į visus skirtumus. kad elementas būtų gerai gaminamas. jis priklauso ne tik nuo detalės matmenų. visų pirma nustatomi du atsargos (patikimumo) koeficientai . sieja priklausomybė 2 1 / n 2 = 1 / nσ + 1 / nτ2 Iš šios priklausomybės gauname atsargos koeficiento n išraišką: n= nσ nτ 2 nσ + nτ2 . nes paviršiaus nelygumas. Kai konstrukcijos elemento būvis yra ne vienasis. kai konstrukcijos elemento (mašinos detalės) paviršius poliruotas.• paviršiaus kokybės skirtumo (koeficientą pažymėsime k2). bet ir nuo medžiagos. Tačiau dažniausiai bandinys būna mažesnis už tikrąjį elementą. tuo mažesnis koeficientas k2. nelygesnis paviršius. Apie tai kalbėta 14. kitų veiksnių. ir nτ. .įtrūkiu. Paviršiaus kokybės koeficientas k2=1. jeigu bandinio matmenys tokie pat. Mastelio koeficientas k3=1.1 poskyryje. ir nτ apskaičiuojami (16.stiprinti paviršių. Įtempimų koncentracijos koeficientas k1=αk≥1 priklauso nuo konstrukcijos elemento formos. jo įbrėžimai sudaro palankesnes sąlygas atsirasti nuovarginiams mikroplyšiams. smailių kampų (stiprių koncentratorių). kai šie įtempimai nesukelia mainiosios plastinės deformacijos (plastinės deformacijos. kad jo paviršius būtų gerai apdorotas. be įbrėžimų. Yra patirta.

You're Reading a Free Preview

Download