P. 1
Statyba is plieno (UAB SERFAS)

Statyba is plieno (UAB SERFAS)

|Views: 2,586|Likes:
Published by 0999daiva

More info:

Published by: 0999daiva on Jul 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

PAGALBINE PRIEMONE ARCHITEKTAMS

,

PROJEKTUOTOJAMS IR STATYBININKAMS

Pratarme
Tai antrasis tektams, paskatino neabejotinas poreikis metalo musu dilema: Greta Pasaulyje salvje. kokius musu leidinys, skirtas
0

archi-

gaminamu Antrajame karstojo ir paqrindine "Huta profiliai ir

pagal sias normas. sio leidinio profiliu Paciu kitose skyriuje Lenkijos didziausiu Europos skyriuje naudotus pateikiame kuriu gamykloje rnatrnenu pateikiama apie galima gamin ius formavimo sortarnenta.

konstruktoriams keletas leidinio gausiai Daznam metalo naujos,

ir tiekejams.

ii isleisti
pirma

aplinkvbiu.
skaitvtoju

Tai visu

dornejimasis lengvomis domimasi statant

dalis gaminama

issamesnes

informacijos.

Katowice". gaminami

naudojamomis vis labiau statytojui profilius

gamyklose.

konstrukcijomis

Treciajarne informacija maziausiai cinkuotas

sio leidinio projektuotojams iki siol Lietuvoje

Lietuvoje naudoti

iskvla

ir architektams kurias taikyti

viena ar kita obiekta, jau iprastu atviru karsto]o valcavimo profiliu pastaruoju metu pradeta gausiai naudoti plieno varnzdziu profilius (vamzdinius profilius), kuriu konstrukcijos gaminamos pavirsius korozijai, neivertina taiko z erno s Ierrnu kad, valcuotu markes salvqorns. yra lenqvesnes ir paprasciau be to ju isores
0 siuos

metalo

groteles,

labai ivairiais Paprastai standartiniu isankstini profilius. galima Taskais sandelvje ir Be

bOdais. ivairus ilqiu metalo profiliai taciau. gaminami atliekant ivairiu ilqiu ir kampais. yra pacios UAB

Produkcijos pateikimas
- 6 ir 12m, pageidaujant, ivairiais

bei montuojamos, yra kiek mazesnis.

uzsakvma. Uzsakovui supjaustyti

galima pagaminti ilgiais

pavirsius

plieno profilius

dazvti kainuoja gerokai pigiau, jie daug atsparesni
kadangi neturi astriu briaunu. trOkumo tiek projektuotojai markes. profiliu plienui. masineje naudojant toms plieno Taciau del informacijos varnzdiniu kokvbe naudojimas palyginti profiliu. ir esant s vienodus

pazvme tu matmenu profiliai Kaune, jie nuolat papildomi. leidinyje metalo isvardvto produkcijos ir kitokiu profilius; profilius HEAA, metalo s (37p.),

siarne

skerspjOvius tvrinejimai, su fermomis

aukstos.
Teoriniai

tiek ir

populiariausios

"Serfas " gali pateikti - besiOlius varnzdziu - karstojo - besiuliu - preciziniu valcavimo ternptu

qaminiu: HL, HD,

eksperimentiniai

taip pat varnzdiniu statyboje is iprastu tas pacias surnazeja parode. karstai plieno

W, UB, UAP, JIS;
varnzdziu: varnzdziu: metalo profiliu:

paciorns

eksplotavimo 15-20 proc.

plieno sanaudos

Naudojant aukstesnes tai paciai konstrukcijai sumazinti konstrukciji, Vakaruose Moskva daugiausiai

markes pliena (S 355) galima 30-40 proc. Metaliceskije 1984). Todel aukstos apie Strojizdat plienai. skyriuje

- juostu, kvadratu: - [vairiu saltai lenktu tureklu: - ivairiu cinkuotu - aliuminio - plieno pakloto

- keliu apsauqiniu atitvaru ir cinkuotu tiltu
metalo konstrukciju:

jo iseiqa (V.K. Faibisenko:

ir naudojami

skardos

ir varnzdziu:

kokvbes, mazai legiruoti Pirmajame sio leidinio

danou:
tvirtinti; plienu:

kalbesime

Vakaru valstvbiu patirti sioje srityje. Be to norime pade ti projektuotojams suvokti esminius skirtumus supazindinti skaiciavimo Leidinyje "Stalprodukt qrupes profiliu naudojant ivairias plieno rusis. bei su varnz diniu pagrindais. konstrukciiu

- qelefinkelio beoiu: - spuntu krantinerns

- sleciminiu indu duqnu: - specialiosios paskirties - arrnaturiniu plienu.

nurodytos Lenkijos firmos S.A." ir PrancOzijos qamvbines gaminamu varnzdziu

Autoriai:
lnzinierius Valunta Dekojame Autoriai technikos visiems atsipraso direktorius uz pastabas .Jusu atsiliepirnu, uz galimas klaidas ar kitus Tautvydas Janickas. ir pasiOlymus bei Assoc. prof. dr. Antanas

"Tubeurop France" sortamentas.

Kartu su varnzdziu profiliais naudojamos ir tradicines, iprastos metalo konstrukcijos is atviru karstai valcuotu profiliu. Pastaruoju metu, labai pabloqejus Rusijos bei Ukrainos metalo qarniniu kokybei ir sortamentui bei Lietuvoje atsiradus kompiuterinerns projektavimo programoms pagal DIN normas, iski!o poreikis metalo profiliu,

bei toliau laukiame

netikslumus. Prasorne mus informuoti tel. (8-27) 45 67 75, (8-27) 40 02 23, faks. (8-27) 45 66 53, elektroninis pastas: serfas@takas.lt

I

Turinys
[vadas 1 Bendroji dalis 1.1 Ribiniai buviai 1.2 Skaiciavirnas ribiniu buviu metodu 1.3 Plieno markes 1.4 Takumo ribos padidejirnas saltai valcuojant 2 Profiliq klasifikacija 3 Asiniai gniuzdomieji elementai 3.1 Bendroji dalis 3.2 Apskaiciavirno metodas 3.3 Paqalbines skaiciavirno priernones 4 Lenkiamieji elementai 4.1 Soninio-sukamojo 5.1 Bendroji dalis 5.2 ApskaiCiavimo metodas 5.2.1 Stabilumo apskaiCiavimas 5.2.2 [ternpirnu skaiciavirnas 5.2.2.1 [ternpimu skaiciavimas neivertinant skersines (slyties) apkrovos 5.2.2.2 [ternpirnu skaiciavimas nuo skersines (slyties) apkrovos 6 Plonasieniai profiliai 6.1 Bendroji dalis 6.2 Staciakarnpiai varnzdziu profiliai 6.2.1 4 klases profiliu geometrijos 6.2.2 Apskaiciavimo budas 6.2.3 Apskaiciavirno priernones 6.3 Apvalieji varnzdziu profiliai savvbes klupimo skaiciavirnas 5 Necentriskai gniuzdomieji elementai 4 5 5 5 5 6 7 11 11 11 15 16 16 16 16 16 16 18 19 19 20 20 20 20 22 22 24 24 24 24 25 26 26 27 28 30 32 35 36 37 45 58 62 65

7 Santvarq elementq klupimo ilgiai
7.1 Bendroji dalis 7.2 Tikrieji ilginill ir spvriu elernentu, turinciu sonine atrama. klupimo ilgiai 7.3 Santvaru juostos, kuriu mazgai neturi soniniu atrarnu

8 Projektavimo pavyzdziai
8.1 Gniuzdornuju kolonu is varnzdziu profiliu apskaiciavimas 8.2 Staciakarnpiu varnzdziu profiliu kolonu. kai jos apkrautos gniuzdymu ir vienaasiu lenkimu 8.3 Staciakarnpiu varnzdziu proflliu kolonos skaiciavimas. kai ji apkrauta qniuzdvmu ir dviasiu lenkimu 8.4 Gniuzdornosios kolonos is plonasieniu staciakarnpiu varnzdziu profiliu skaiciavirnas 8.5 Plonasieniu staciakampiu varnzdziu profiliu kolonos skaiciavirnas. esant necentriskarn qniuzdvrnui ir dviasiarn lenkimui 9 Zymejimas 10 Literatura 11 Vamzdziq profiliq sortamentas 11.1 Varnzdziu profiliu technines charakteristikos 12 Karstojo valcavimo profiliai 13 Saltai lenkti profiliai 14 Cinkuotos platformq groteles, laiptu pakopos ir tvoros elementai 15lvairiq saliq konstrukciniq plienq palyginamoji lentele

86

[vadas
Daznai manoma, kad projektuojant plieno konstrukcijas viso labo pakanka isspresti problemas, susijusias su ju elernentu ir rvsiu apskaiciavirnu. Pagrindinis dernesvs skiriamas tik konstrukcijos statiniam ar nuovargio atsparumui bei pastovumui ir sanduru laikymo galiai. Toks poziuris klaidingas, nes ignoruojami tokie svarbus aspektai kaip gamybos budas, montavimas ir (kai butina) apsauga nuo ugnies. Labai svarbu suprasti, kad taikant tiek apvaliuosius, tiek staciakarnpius varnzdziu profilius reikia specialiu ziniu ne tik visose anksciau isvardvntose srityse, bet ir ziniu apie atviru profiliu naudojima iprastoje statyboje. Vadove aptariami apvaliuju ir staciakarnpiu varnzoziu profiliu klupimo aspektai, bei tai, kaip juos apskaiciuoti ir isspresti pastovumo klausimus. Sis projektuotojo vadovas yra paqalbine priernone architektams ir konstruktoriams. Jame pateikti naujausi varnzdziu profiliu tvrimu rezultatai. Dazniausiai atsizvelqiama i EN 3* paskutiniojo leidimo "Plieno konstrukciju projektavimas" 1 dal]: "Bendrosios taisvkles pastatams" ir priedus 1 bei 2. Skaitytojas gales susipazinti su pagrindiniais "Euronorrnu 3" ir kitu saliu norrnu skirtumais. Be to, esant galimybei, kai kurie reikalavimai ir rekomendacijos bus pateiktos pagal Australijoje, Kanadoje, Japonijoje ir JAV, taip pat keliose Europos salyse qaliojancias normas. Pastaba: skaiciavimuose pateiktos asvs y ir z, kurios naudojamos daugelyje Europos saliu. Taciau techninese charakteristikose ir kitose tolirnesnese sio leidinio dalyse asvs bus zvmimos mums iprastu bOdu: x ir y (x - keicia y; y - keicia z).
* "Euronormos 3"

I

I

I

Mechaniniai trCikumai 1 lentele . Plienu markiu nuorodos 1 lenteleje pateiktos pagal ISO 630[8] taip pat pagal EN10 025 [31]. "nuovarqi" ar kitus atitinkamus ribinius buvius. Del geometrijos trukurnu konstrukcijoje galimos deformacijos. kaip kietojo kuno. Ribiniai bCiviai skirstomi i: .3 a=12·10-6/oC p =7850kg/m3 l Tankis I . kurie sukelia konstrukcijos isvaizdos pokvcius ar trukdo efektyviai naudoti (taip pat ir kai mechanizmai genda ar jiems reikalinga technine prieziura). 1990. kuriai turi itakos mechaniniai ir geometrijos netobulumai. pusiausvyros netekima: -laikanciosios galios sumazejirna. Saugos ribinis buvis asocijuojamas su konstrukcijos suirimu ar kitokiu gedimu.. Ribiniai bCiviai yra tokie. Tinkamumo ribiniams bCiviams nustatomi tinkamumo kriterijai apima: . Saugos ribinis bCivis apima: . riboja funkcini efektvvurna. pailqejimas procentais Lo=5. pavvzdziui.vibr aci]a.470 370 . pavvzdziui.1 ) Cia YF =patikimumo YM =patikimumo koeficientas poveikiui F koeficientas atsparumui R F=poveikio dydis R=atsparumo dydis atitinkamam ribiniam bOviui YF F=Fd yra vadinama skaiciuojarnoji apkrova kai R/YM = Rd yra skaiciuojamasis atsparumas.2 Skaiciavimas ribiniq biiviq metodu EN 3 skaiciuojant ribiniu buviu metodu turi buti atsizvelqta i: (1 .konstrukcijos arba jos dalies. 1 dalis [20]. cia <p = lIYM .. Jos gali skirtis nuo kitu standartu.tinkamumo ribos buvi. maksimalia stiprumo ribos f u reiksrne ir pailqejimu lOu' Plieno rnarkes atitinka karstojo ir saltojo formavimo varnzdziu profilius. nepastovurna.. Jos gali buti paimtos is "Euronormu 3" ir kitu nacionaliniu standartu. Siuo metu remiamasi skaiciavirnu ribiniame bCivyje. rekomenduojamos 2 lentele. liekamieji itempimai konstrukcijos elementuose ir jungtyse.1 Bendroji dalis 1.. metalo itrukimus.jS.Konstrukcinio Plieno marks plieno markes Stiprumo riba Fu (N/mm2) 340 .saugos ribin] buvi: .. Sio leidinio tikslas nera detaliai aptarti sias savokas. Fe360 Fe430 Fe 510 FeE460* * is EN 10210 1 dalies [20] 2 lenteleje pateiktos fizines savvbes.720 . Fizines konstrukcinio plieno savvbes Tamprumo modulis Slyties modulis Puasono koeficientas Linijinio temperatures pletirnosi koeficientas G = (E ) = 81000 N/mm 2 21+v v=0. gadina apdaila bei nekonstrukcinius elementus: . gadina pastata ar jo dalis. lemiantys konstrukcijos bukle. 1. 24 20 20 15 Takumo riba f y (N/mm2) 235 275 355 460 .65 isilqinis skersinis 26 22 22 17 visu markiu konstrukciniam E=210 000 N/mm2 plienui. Tai vpac taikytina pastovumo analizei.1 Ribiniai biiviai Dauguma plieno konstrukciju projektavimo norrnu yra sudarytos skaiCiuoti ribiniu buviu metodu...deformacijas ar nuokrypius. kuri sukelia nemalonius pojucius zmonerns. Kaip pavyzdi pateiksime JAV norrnu skaiciavirnus.3 Plieno markes 1 lenteleje pateikiamos dazniausiai naudojamos konstrukciniu plienu rnarkes su nominalia minimalia takumo ribos f y reiksrne.630 550 . kai konstrukcija neatitinka projektui keliarnu reikalavimu.tai. Siuolaikiniai nacionaliniai ir tarptautiniai projektavimo standartai rekomenduoja atsparumo ribas nustatancius metodus.540 470 . Karstojo formavimo varnzdziu profiliams (apvaliesiems ir staciakarnpiarns) yra taikytini Europos standartai EN 10 210. kelianciu qresrne zrnoniu gyvybei. Min.. kurios gali siek tiek skirtis viena nuo kitos. tokius kaip deformacijos ir itempimai. 1.

is kurio saltai formuojamas profilis.2 f yb ' Stiprumo ribos padidejirnas saltai formuojant neturi buti naudojamas toms detalerns. (fuyb').15 Y y -'--.---y---rwn-----------------. kuris gali buti naudojamas skaiciuojant pagal taisykles.20 -.3) 1 pav. saltai formuojant vamzdziq profilius cia fYb = nustatyta bazines rnedziaqos takumo riba ir maksimalioji stiprumo riba tempiant (N/mm2) *fu t=sieneles storis (mm) A=bendrasis skerspjOvio plotas (mrn-): k=koef. n= 90° sulenkirnu skaicius skerspjOvyje. Vis delto sis padidejirnas gali buti panaudotas tik tempiamiesiems bei qniuzdomiesiems elementams ir negali buti naudojamas.A----1t--__:~~--- 1t----- fYb=235N/mm2 =275N/mm2 =355N/mm2 =460N/mm2 1. Z --0'- r/ ~> <~ t h 1. Takumo ribos didejimas. *profilis. 3 lentele. -f Takumo ribos . kai elementai yra lenkiami. 32]: f ya yb =f +(k' n . veikiamas aukstu ternperaturu. Saltojo formavimo kvadratiniu ir staciakarnpiu vamzdziu profiliams Iygtl galima supaprastinti (k= 7 visiems saltojo formavimo profiliams ir n=4) gauname: f ya=fyb+-- 14t ( f ) f u.1.05 o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 b+h 2t 1pav. f ya If y b dldejlmas 1. f ya =neturi virsvti f u ar 1. Pagrindine medziaga: Pagrindine rnedziaqa yra karstai valcuotas plieno lakstas. t2/A) .. kurios yra veikiamos aukstu ternperaturu". Saltai torrnuotu kvadratiniu ir staciakarnpiu varnzdziu profiliu takumo ribos didejirnas I .yb b+h (1. kai vidinis spindulys <5t. nurodytas 3 lenteleje. esant daugiau nei 580°C praranda savo mechanines savybes Vidutine takumo riba: vidutine takumo riba f yagali bOti nustatyta is visu rnatrnenu skerspjOvio bandvmu arba [19. leidzia greitai ivertinti vidutine keturiu baziniu konstrukciniu plienu takumo riba saltojo formavimo kvadratiniams ir staciakampierns varnzdziu profiliams. ivertinantis gamybos buda (k=7 saltajarn valcavimui).10 +-_---\+_~~---ll-'l.4 Takumo ribos didejimas saltai valcuojant Saltojo formavimo profiliai turi didesne takumo riba del deformavimosi kietinant. 1.

kaip parodyta 4. 4 . kad profilis ar jo dalis nesuklups nepasiekes saugos ribinio bOvio. Metodas "plastin is-plastin is" 1profiliu klase Sis metodas nustatytas skaiciuojant plastiskuoju metodu ir plastiniu sarnvru formavimu bei mornentu persiskirstymu konstrukcijoje. Jos skiriasi nuo reiksrniu. I -fy +fy +fy 1 -fy Metodas. Saugos ribinis bOvis yra pasiekiamas. sly ties je qa. Pirrnuju triju metodu taikymas remiasi prielaida. 2 klase visiskas profilio plastiskurnas. Profilyje galima suformuoti plastin] sarnvra. Kiti standartai pateikia siek tiek skirtingas reiksrnes (palyginkite lenteles 8 ir 9). Profiliu klasifikavimas ir skaiciavimo metodai i I . Metodas "tamprus-plastlskas" 2 profiliu klase Siarne metode iternpirnu atstojamosios yra apibreziarnos tamprumo analize ir palyginamos su plastiskojo elemento profilio atsparumo dydziu. Kr itine s ribos bOvis yra Profiliq klases Atsparumo apkrovoms dydis 1 klase pasiekiamas formuojant pirrnaji plastiskaji sarnvra. visas pasisukimo dydis [ternpimu pasiskirstymo ir pasisukimo dvdziai D---.__ -----IT 1 li----------'/i - 1 - -li----------li 1 -li----------li 1 +fy i -fy +1. Profiliai gali didinti savo plastiskaji stipruma. Metodas "tamprus-tamprus" 3 profiliu klase Siuo metodu apskaiciuojarna grynL[jL[ tarnpriuju iternpirnu atstojamosios ir skerspjuviu atsparumo dvdziai. kad profilis neturi bOti plonasienis. Sistema privalo likti statikos pusiausvyroje. 0 to reikia plastiskajai analizei. Saugos ribinis bOvis pasiekiamas tada. Dazniausiai susiduriama su trimis skaiciavimo metodais (2 pay). ribotas pasisukimo dydis 3 klase Tamprusis profilis. Profilis turi bOti klasifikuojamas pagai palankiausia (auksciausia) elernentu klase qniuzdant ir/ar lenkiant. kai skerspjOvio krastinis sluoksnis teka. Metodas "tamprus-tamprus" 4 profiliu klase Siai klasei priklauso profiliai su plonesnernis nei 3 klases sienelernis.2 Profiliq klasifikacija Galima naudoti ivairius plieno konstrukciju analizes model ius apskaiciuojant iternpimu atstojarnasias (normalioji jega. takumo riba krastiniarne sluoksnyje 4 klase Tamprusis profilis. Siai salvqai ivykdyti santykis b/t staciakarnpiarns varnzdziu profiliams. bet turi ribota qalirnvbe pasisukti.Glentelese pagal "Euronormas 3" [1. tai reiskia. 5 ir 6 lentelese. nustatantis profilio maksimalaus atsparumo dvdi plastiskasis tamprusis tamprusis tamprusis plastiskasis plastiskasis tamprusis tamprusis 2 pay. Visiskas plastiskurnas atsiranda visa me skerspjOvyje (dvi staciakarnpiu iternpimu diagramos). nustatantis iternpimu atstojarnasias Metodas. kai plastiniu sarnvru kiekis yra pakankamas tokiam mechanizmui sukurti. lenkimo ir sukimo momentai konstrukciju elementuose). naudojarnu 1-3 profiliu klaserns. santykis d/t apvaliesiems varnzdziu profiliams neturi virsvti tam tikru rnaksirnaliuju reiksmiu. 3 ir 4 klases profiliai pagal metoda "tamprus-tamprus" vienas nuo kito skiriasi tik reikalavimu vietiniam klupimui 4 klasei. ivertinant vietini klupirna visiskas profilio plastiskurnas.2] pateiktos skirtinqu profiliu klasiu ribines liaunio b/t ir d/t reiksrnes. i -I. Svarbu nustatyti tikslias vietinio klupimo poveikio paklaidas nustatant profiliuose ribinio momento ar atsparumo qniuzdvmui dvdzius. kuris gali pasisukti.

:h K~ U'h h/t ::.31 Klase Sienele lenkiama +ly Sienele qniuzdoma +ly [ternpimu pasiskirstymas elemente (gniuzdymas teigiamas) 1 D cec: h ly+ Sienele lenkiama ir qniuzdorna +ly h' ~n ly.5 h/t ::.. Ribinis d/t santykis apvaliesierns vamzdzlu profiliarns t[lJ . = h . D:. 36E/a Cia a.. Ribinis h.92 0.lt santykis staclakampiams hl=h-3t Briaunos: (vidinis elementas statmenas lenkimo asia i) _t_ m-· I r 1 Jh h lenkimo asis h.5 h 2 1 ---fy- -~ =---c___ +1.85 varnzdziq profiliarns 355 0.72 0.41.51 s= ~235 fy e £2 5 lentele.5 -1) h/t:::. JZlfy. 38£ Cia a<0.396E/(13a Cia a> 0.62£ (1-'I'~ e = ~235 fy fy £ 235 1 275 0.66 460 0.456C/(13a -1) 2 h/t :S83£ [ternpimu pasiskirstymas elemente (gniuzdymas teigiamas) *~.33'1') Cia 'I' <-1 h/t :0.67 + 0.72 I .81 460 0.z y Y d z Profiliu klase 1 2 3 Gniuzdvrnas ir/ar lenkimas d/t :S50£2 d/t :S70£2 d/t :S90£2 f)N/mm2) 235 1 1 275 0.81 0.5 h/t ::.72£ h/t :S33£ \ Cia a> 0. >0.92 355 0.5E/a +fy +fy + 2 h/t:::.42£ / (0.4 lentele. 1':' h h/t :::. Cia 'I' >-1 3 h/t :S124£ h/t:S 42£ h/t :0.

. F==I b. ~=::1 I I 1 b/t::. Galima teigti. hit ir d/t reiksmes skirtingoms varnzdziu profiliu klaserns. l.:-:. kad ivairiose nacionalinese normose lenkiamiems apvaliesiems varnzdziu profiliams yra didelis d/t santykio reiksrniu skirtumas.42£ b/t::. kad plienu markes..6 lentele.65 ~~o fA. b/t ::.. = b • 31 Gniuzdornajarn profiliui +1 1 f..:-_--=-_-_-_-_-_:~1 b==. b. 42£ 2 II II " " " " " " " " Ii Ii Ii :' . Staciakarnpiu varnzdziu profiliu plocio b ir aukscio h reiksrnes yra nustatomos taip: b/t=b. kurios yra rekomenduojamos [vairiornis nacionalinernis normomis [3]. 2L minimalusis pailqejirnas suyrant isrnatuo to ilgio elemente Io =5.L_:-_:-_:-_:-_:-_:-_:-_:-~i 3 b/t::. SkerspjOvio juosta ( vida us elementai lygiagretOs lenkimo asiai): b. . I . 33£ b/t::...:-_:_J II II II :' II " I' II I' ==: b/t::..I I' !. Ypac tai isrvskeja dabartinese Amerikos normose AISC 86. profiliu ribinis b. . nurodytos 1 lenteleje karstojo ir saltojo formavimo varnzdziu profiliams. " " " II II " " " " " i: I' " " II II I' " .. 42£ 35 /t' 355 0. 38£ lternpimu pasiskirstymas elemente ir profilyje (qniuzdvrnas teigiamas) +1 1 I.entele 8 parodo..:-. pagal Euronormas 3 [1.....2. . ..1) Toliau.. nuokrypiai yra gerokai rnazesni (rnaziau nei 10 %) 9 lenteleje matyti.92 fy £ 7 lenteleje yra nurodytos bit. (cia A 0 yra pradinis profilio plotas) negali bOti rnazesnis nei 15%. Skerspjiivio juostos staciakampiu vamzdzh..:-_:--=-.lt+3 ir hit = h.. kad ribiniu bit reiksmiu skirtumai staciakampiarns ir apvaliesiems varnzdziu profiliams nacionalinese normose nera tokie dideli. "Plastiskas-plastiskas" (1 klase) ir "tarnprusisplastiskas" (2 klase) nurodytas stiprumo tempiant minimaliosios reiksrnes f u ir takumo ribos f y santykis turi bOti ne rnazesnis kaip 1.2 (2.. apkrautuose koncentruota apkrova. f u If y~ 1.lt+3.r i i::=~ I . . . profiliu tipams ir [ternpirnu pasiskirstymui siekiant nustatyti skirtinqu profiliu klases...81 i fy +1 1 f.lt santykis. " " " " " " === " L=-:_-_-:_-_:-.=b-3t I'~>I b r 1 Klase [ternpimu pasiskirstymas elemente ir profilyje (gniuzdymas teigiamas) Lenkiamajam profiliui +1 1 f. ' '' " " " " " " II II II i: I' I' I' !i :_l. atitinka siuos reikalavimus. Apvaliuosiuose vamzdziu profiliuose.pasiekus takumo riba f y .:-. 8 ir 9 lentelese pateikiamos ribiniu bit ir hit santvkiu reiksrnes apvaliesiems ir staciakarnpiarns varnzdziu profiliams.:-~ ~':. .72 £=t fy(N/mm2) 235 1 275 0. 42£ 460 0. .. . Naudojant metoda "plastiskas-plastiskas' (visas pasisukimas) deformacijos £ u atitinkancio s rnaksirnaluji stiprurna tempiant fu turi bOti maziausiai 20 kartu didesnes uz takumo deformacijas £ y .

0 76. h/t.5 70.2 I> 40.9 33. :::J 1 235 45 275 41.6£ 37. publ.S2 > Lenkimas ''.- 0 :::J . :::J co Gniuzdvrnas 0 .6 460 32.8 £ 42£ 42.8 46.2 £ 40.2 454£ Plastiskurno riba (2 klase) 29.89) BS 5950.8 90.3 35.6 2 355 36.8£ 2 70 £ 2 Australija Belgija Kanada Vokietija Japonija Olandija I.6£ 378£ 47. draft (08. 0 50 42.4£ Belgija Kanada Vokietija Japonija Olandija Anglija JAV Europos Sajunqa NBN B51-002 (0888) CAN/CSA 16.ir d/t santykiq reiksmes 1.2 Elementai Lenkimas f y (N/mm2) 0 .1 25.4 29.7 33.6 355 36.::::. e 34£ 34. publ.S2 > Lenkimas ''.lt santykio relksmes vamzdziq profiliams [vairlq saliq normose Salis Normos Asinis gniuzdymas 40. Ribines b/t-.8 £ 42 "karstai e 43.3 25..2 75 69.0 79.: I ASDR 87 164 NBN B51-002 (08. Part 1 (1985) AISC/LRFD (1986) Sajunqa Eurocode 3 [1] Part (11. N/mm y 2 J Lenkimas Takumo riba {3 klase) 129. 2 ir 3 klaserns qniuzdant "Nera skirtumo reiksrniu 8 lentele.90) 100 I> 2 100 £ 2 93.3 61.(t+3) Klase Profilis Gniuzdvrnas" ''.8 I> 42 I> Eurocode 3 [1] e 38£ 'Salta. Maksimaliosios riblnes b.3 29.6 460 32.0 .6 460 235 275 41.6 32.1-M89 DIN 188000. Part (11.9 £ Australija ASDR 87164 e: •• e' .1-M89 DIN 18 8000. ffillllIlfllill .::::.0 61.7 lentele.7 I> 2 100 £ 2 97. kai bIt =b.7 £ 2 90£ 2 100 £ 2 100 Plastiskurno riba (2 klase) 76.2 37 £ 34£ 34.6 3 375 36..9£ 90£ 2 2 235·f fy .89) BS 5950. ir salta: formuotiems ramaus stingimo plieno varnzdziu profiliams .2 45 36 33. AIJ 80 NEN 6770.3 90.7 41 37.l(t+3) ir hIt =h.8 £ 47.8 I> 42 £ 42.1 53.2 45.2 ir 3 klasiq profiliams.::::.S2 > Gniuzdvmas ir/ar lenkimas co OIl ITIIIIImII ~ 01 Oil . Part 1 (1985) AISC/LRFD (1986) 42 235·f fy .5 70 59. Maksimaliosios rlblnes d/t santykio reiksmes apvaliesiems vamzdziq profiliams jvairiq saliq normose Salis Normos Asinis qniuzdvrnas 98.5 I> 2 70£ 2 76.8 £ 2 90 e2 Anglija JAV Europos 936£2 268£ 2 90 £ 2 e2 9 lentele. y N/mm 2 J Lenkimas Takumo riba (3 klase) 40.2 tarp ribiniu bit ir hit santvkiniu UllllDJu 1..9 59.90) AIJ 80 NEN 6770.6 £ 2 96.88) CAN/CSA 16. draft (08.6 46.5 127 117.8 I> 2 100 I> 2 97.7 I> 2 61.mJIID 32.8 ''.6 I> - 42 £ 37.6 36. forrnuotierns I verdancio stingimo plieno vamzdziu profiliams.(J) ~E co'.6 86. :::J co Lenkimas 0 .7 £ 2 70 £ 2 70 £ 2 66.2 235 45 275 41.::::.3 45 41.3 103.

.8 355 76. skirtumu..1 Bendroji dalis Siame skyriuje naqrinejarni varnzdziu profiliu klupdomieji elementai. kurie is dalies nusako elernentu mechaniruu (pavvzdziui liekarnuju iternpirnu.0 1. Plonasieniai profiliai (4 klase) bus aptarti 6 skyriuje. Skaiciuojant saugos ribiniu buviu metodu placiai naudojamos sudetinqos klupimo kreives (pavvzdziui.. lOb lenteleje pateiktos varnzdziu profiliu kreives: . atitinkantys 1.--------. kadangi labai aukstas varnzdziu profiliu sukimo standumas apsaugo nuo klupimo sukant.Rd NbRd f bRd f y.:--. skirtumai detaliai aptarti [3J. taciau jose rekomenduojami metodai daznai yra labai panasus.tai klupimas lenkiant. f (Eulerio liaunis) y N b.-----.. a. 2 ir 3 profiliu klases.patikimumo puseje (JAV:1/YM koeficientas stipresneje profilio 235 93.3 Asiniai gniuzdomieji elementai 3. - fy E=210 000 N/mm2 (3. .5 2.Rd=skaiciuojamieji klupimo jtempimai = fy. X=~'-=-'Np1.5 1.c) parenkamos pagal profilio tipa.n.9 275 86. Nereikalaujama jvertinti soninio-sukarnojo klupimo. tiesinio nuokrypio) neatitikimus skaiciuojant.Rd = X . Tai skaiciavirnas leistinu itempimu metodu ir ribiniu buviu metodu. 00 '_--+---+---r--0. 3 pav.atitinkamos koeficientas (3 pav. 11-14 lenteles) priklausantis nuo kolonos bedimensinio liaunio ~ f y . 1= inercijos spindulys) AE =n:.Europines klupimo kreives [1 J Klupimo kreiviu. atsizvelqiama i skirtingus ieskornu iternpirnu intensyvumus.d = skaiciuojarnoji takumo riba = f/YM Bedimensinis liaunis ~ yra apibreziarnas: N ~Rd Siuo metu egzistuoja ivairios skaiciavirno normos. tvrineta X 1. Palyginti du skaiciavimo metodai.1 ) 10a lentele. EN3 tai aiskinarna taip. atsirandancius vykstant skirtingiems gamybos procesams.1 = <p) klupimui AE Redukcijos koeficientas X yra atsparumo NbRdir asinio plastiskojo atsparumo Np I'Rd santykis: . naudojamu pagal ivairiu saliu normas.00 -.4 460 67. dar Euler'io.takumo riba YM . A . Centriskai qniuzdornu kolonu klupimo problema yra viena paciu seniausiu pastovumo problernu. varnzdziu profiliams taikytinas tik vienas klupimo bOdas . Siuo metu qniuzdomuju plieno elernentu klupimas skaiciuojarnas naudojant vadinarnasias 'Europines klupimo kreives".0 3.Rd=elementoskaiciuojarnasis atsparumas klupimui (3. EN3 ao' b. Pagal kitas normas naudojama viena kreive. takumo iternpimu pasiskirstvma) ir geometrijos (pavvzdziui.NbRd Cia ' Nd = qniuzdornojo elemento skaiciuojamoj apkrova Nb.skerspjOvio plotas X . Parenkant kreives. Skirtingq Eulerio liaunis kreive s redukcijos Piieno marks f)N/mm2) Fe 360 Fe 430 Fe 510 FeE 460 YM klupimo konstrukciniq plienu A . pabreziant paprastumo fa ktoriu Tarp ivairiu klupimo kreiviu vidutiniu liauniu zonoje gali buti islaikvta iki 15 proc.d Klupimo kreives (3 pav. 0 veliau ir kitu rnokslininku.panasiai kaip Australijoje ir Kanadoje).2) Cia A =lb/i (Ib=tikrasis klupimo ilgis. Skaiciuojarnoj klupimo apkrova turi atitikti sqlygq: Nd::. Jos sudarytos atsizvelqiant j daugelio ivairiu eksperimentu bei teoriniu tvrinejirnu duomenis.---.2 Apskaiciavimo metodas fb.b. c kreives . .

0949 0.5182 0.2024 0.1175 0.8087 0.1871 0.4353 0.0000 0.2301 0.1491 0.2691 0.0756 0.0818 0.3365 0.0893 0.3255 0.4001 0.0765 0.0773 0.3520 0.0000 1.3772 0.9470 0.1106 0.1794 0.0877 0.3328 0.3017 0.9099 0.6793 0.1353 0.9066 0.2923 0.0752 0.4746 0.0882 0.9973 0.0985 0.2746 0.4516 0.0795 0.9328 0.0842 0.1693 0.0904 0.1679 0.1268 0.2585 0.0847 0.60 .6405 0.7691 0.0000 1.9593 0.8721 0.1216 0.0837 0.7961 0.1458 0.2862 0.50 .9425 0.1167 0.8582 0.1587 0.3480 0.1259 0.4927 0.9917 0.8806 0.9684 0.1063 0.0744 1.7025 0.2280 0.1242 0.0000 09874 0.1003 0.0972 0.0862 0.0769 0.1639 01515 0.90 1.90 3.1077 0.6176 0.0832 0.4866 0.6560 0.1010 0.0000 0.0713 9 1.6405 0.3403 0.1023 0.1286 0.9859 0.1043 0.2611 0.1425 0.3685 0.9492 0.00 1.1469 0.0857 0.3907 0.7620 0.30 2.50 1.1626 0.0000 1.30 1.1971 0.5450 0.9378 0.9513 0.8961 0.2559 0.1183 0.1480 0.1143 0.5117 0.8322 0.2534 0.1224 0.2258 0.1920 0.9130 0.4687 0.1937 0.7329 0.3601 0.1538 0.6870 0.4572 0.9829 0.1233 0.0000 1.0979 0.7828 0.2042 0.2390 0.70 .9649 0.0931 0.50 3. Redukcijos koeficiento X .7549 0.1036 0.2985 0.0920 0.3050 0.0955 0.9191 0.7101 0.1526 0.9354 0.2176 0.0000 0.0000 1.5732 0.1363 0.1989 0.7430 0.bazines medziaqos (ne saltai formuojant) takumo riba f ya bazines rnedziacos takumo riba saltai formuojant Skerspjlivis Gamybos blidas Klupimo kreives -: ))Y Y~ z Karstai formuojant d a ~ -.2719 0.1199 0.3816 0.1447 0.1016 0.5053 0.1191 0.0791 0.2368 0.8266 0.7178 0.0740 2 1.2664 0.0000 1.9667 0.9903 0.0786 0.30 .0823 0.9402 0.6252 0.80 2.1550 0.30 3.1120 0.50 2.1779 0.1600 0.6715 0.1296 0.0915 0.8924 0.0000 0.4197 0.0909 0.1721 0.0728 o 000 .9814 0.4147 0.9554 0.2237 0.2437 0.4097 0.2509 0.2117 0.6637 0.1954 0. Klupimo kreives.3728 0.3150 0.1394 0.8764 0.8886 0.9767 0.7476 0.8025 0.1029 0.2345 0.9718 0.8847 0.0736 5 1.1735 0.-- Z z r/7 -:.10 1.1314 0.2196 0.1250 0.0926 0.00 2.0809 0.8483 0.1414 0.10 3.2804 0.0898 0.2061 0.2098 0.2954 0.60 2.0732 4 1.9783 0.0000 1.0828 0.2323 0.0748 00709 170 1.00 3.0800 0.0000 0.0888 0.6482 0.0000 1.5314 0.1151 0.2414 0.9735 0.6948 0.90 2.1159 0.1305 0.4461 0.2006 0.0000 1.1840 0.4806 0.8377 0.1207 0.9986 0.80 1.klupimo kreives "ao" reiksmee 3 1.l.2136 0.9631 0.1855 0.7895 0.1652 0.3083 0. atsizvelqiant l gamybos buda f yb .80 .9161 0.0943 0.8431 0.3219 0. 12y Saltai formuojant b I a J h y ~~l ~I b z Saltai formuojant (fyavartojama) c 11 lentele.0724 6 1.0000 0.5877 0.1277 0.2079 0.1809 0.0761 0.2892 0.0000 1.2461 0.3441 0.0966 0.4300 0.8533 0.0852 0.1563 0.40 3.9945 0.0804 0.0000 0.1764 0.2775 0.0000 0.9845 0.9248 0.9032 0.3116 0.9220 0.20 2.0867 0.70 2.4407 0.2637 0.1373 0.1824 0.9959 0.9534 0.1343 0.9931 0.4049 0.1084 0.0872 0.2485 0.10 2.60 1.20 .entele 10 b.1049 0.20 1.8676 0.1383 0.2833 0.9448 0.40 .4629 0.5660 0.0937 0.5590 0.0720 7 1.9751 0.1707 01575 0.5951 0.7760 0.1098 0.9612 0.1749 0.1128 0.1113 0.1503 0.9889 0.40 1.9302 0.3643 0.6101 0.60 I .1404 0.7253 0.1324 0.0717 8 10000 1.3291 0.8997 0.3184 0.10 .6026 0.9574 0.3861 0.5804 0.0782 0.2156 0.2217 0.1436 01333 0.0960 0.3953 0.40 2.1136 0.0997 0.1665 0.1613 0.1887 0.8630 0.6329 0.20 3.5382 0.9701 0.1904 0.9276 0.8148 0.0778 0.4248 0.1070 0.3560 0.9799 0.8208 0.1091 0.5520 0.5248 0.1056 00991 0.0000 0.0814 0.

0904 0.0857 0.1585 0.3369 0.2675 0.9114 0.1098 0.8124 0.0954 0.2702 0.0705 7 1.3767 0.3226 0.90 1.2054 0.1501 0.1332 0.3989 0.50 1.1382 0.9080 0.5114 OA538 4 10000 1.6756 0.0724 2 1.9045 0.20 1.10 .9528 0.2963 0.Sll + a(~-0.3191 0.20 .1372 0.1105 0.0713 5 1.2403 0.8700 0.7659 0.0847 0.0867 0.9605 0.1313 0.9243 0.0888 0.2149 0.1790 0.1174 0.0000 0.6098 0.entelese nurodytas redukcijos koeficientas .0893 0.8430 0.2994 0.0985 0.1276 0.0997 0.10 1.7841 0.2018 0.0000 0.1258 0.1267 0.7139 0.1215 0.0000 0.1182 0.1573 0.0740 0.90 3.80 2.0949 0. Redukcijos koeficiento X .8230 0.2335 0.3026 0.7534 0.7957 0.0814 0.9419 0.2110 0.34 c 0.3058 0.49 a 0.0823 0.0752 0.8937 0.5757 0.60 .90 200 2.8783 0.5053 OA485 0.0000 0.4) Neatitikties koeficientas a (3.9775 0.6934 0.1899 0.5690 0.6865 0.0732 0.1241 0.0761 0.1867 0.1113 0.0721 3 1.3521 0.0769 00728 1 10000 1.0782 0.1690 0.0000 0.0960 0.9934 0.0898 0.4 Iygtyje) atitinkamai klupimo kreivei gali bOti gautas pagal sia lentele: Klupimo kreive Neatitikties faktorius a0 a 0.5300 OA703 OA179 0.5892 0.60 2.5237 OA648 OA130 0.1403 0.4817 OA278 0.8282 0.30 3AO 3.6306 0.2546 0.8477 0.0818 0.3296 0.0000 0.70 1.3406 0.8614 0.2271 0.1016 0.3444 0.2036 0.8900 0.0872 0.0795 0.9211 0.13 11-14 l.2168 0.1036 0.7899 0.9391 0.1342 0.8823 0.20 3.9956 0.0717 o 1623 0.7781 0.1056 0.9751 0.0000 09798 0.1198 0.7339 0.00 1.1820 0.0778 0.6586 0.3943 0.1042 0.60 1.1676 01548 0.3810 0.30 lAO 1.0842 0.0837 0.2073 0.2209 0.3724 0.0828 0.00 3.9844 0.6029 0.1128 0.1003 0.4760 OA228 0.3332 0.8382 0.9147 0.3898 0.2129 0.9304 0.0909 0.1207 0.0786 0.6446 0.1915 0.1490 0.2292 0.5175 OA593 0.2571 0.1949 0.50 .3) su <p = O.0000 1.klupimo kreives a reiksmes A 00 .1352 0.9363 0.9728 0.2814 0.3641 0.7405 0.0809 0.3091 0.50 3.0852 0.21 X yra ~ funkcija b 0.0931 0.0966 0.9889 0.0736 0.5960 0.1022 0.0000 0.80 .0991 0.1158 0.8862 0.0000 0.1224 0.0000 1.0926 0.0702 Klupimo kreives aprasomos analitiskai (skaiciuojant kompiuteriu) tokia Iygybe: (3.0773 0.1932 0.1063 0.7597 0.6656 0.2449 0.0000 10000 0.80 1.1478 0.1434 0.10 2.0862 0.8014 0.1049 0.50 2.3261 0.1456 0.30 AO .3601 0.0937 0.9447 0.0000 1.1135 0.8569 0.7721 0.1851 0.9179 0.8069 0.3157 0.2902 0.7206 0.0000 1.1150 0.2)+ P J (3.1610 0.1717 0.1362 0.1295 0.1091 0.2091 0.2757 0.1143 0.1760 8 1.1775 0.6796 0.2730 0.5824 0.1513 0.9867 0.2497 0.9704 0.6376 0.1704 0.9680 0.1413 0.9655 0.8657 0.0800 0.9630 0.2250 0.2623 0.1424 0.2786 0.1232 0.4993 OA432 0.0694 o A036 0.0943 0.2933 0.8742 0.0757 0.1077 0.1250 0.2380 0.1649 0.3854 0.7003 0.5363 0.0698 9 1.0804 0.2522 0.5557 OA934 OA380 0.2229 0.6236 0.1445 0.0000 10000 1.9333 0.5427 0.2426 0.9474 0.3682 0.20 2.9912 0.0882 0.9554 0.1070 0.8178 0.0920 0.1166 0.1663 0.1836 0.12 Ientele.7071 0.0972 0.2872 0.0978 0.2188 0.3124 0.2473 0.1084 0.1805 0.2001 0.1190 0.9821 0.2314 0.2597 0.8974 0.1983 0.0765 0.0709 6 10000 1.9580 0.1392 0.1598 0.0791 0.9978 0.0915 0.0744 0.2358 0.1285 0.0748 0.7470 0.7273 0.2843 0.2649 0.1732 0.8524 0.70 2.0877 0.1883 0.6167 0.1966 0.9501 0.1636 0.5492 OA875 OA329 0.3482 0.1467 0.9010 0.1120 0.10 3.60 0 1.6516 0.9273 0.70 .8332 0.1524 0.4083 0.3561 0.1560 0.1029 0.1304 0.30 2AO 2.1536 0.1010 0.0832 0.1746 0.1323 0.5623 0.0000 1.

l054 0.0715 .5534 0.5473 0.8261 0.0958 U.0759 0.1039 0.7b14 u.1053 0.lJ973 0.10 2.0 1.5597 0.oass 0..1794 u.0000 10000 0.0763 0.3567 0.5342 0.0665 0.6676 0.1101 0.Cl542 0.0669 0.1025 _O.2272 0..2315 u.0682 7 1.0946 0.2040 0.UOOO u.0000 1.30 .1840 u.2620 0.00 1.0000 1.8566 0.6684 _O.2281 0.6496 0.20 2.u896 0.4569 0.1577 0.1494 0.ssse 0.1086 0.0848 0.9894 0.1736 0.0675 9 1.0739 0.0000 0.1364 0.6354 0.7307 0.8204 0.0727 0.0742 0.40 2.0712 0.8930 0.1468 0.2324 0.5234 0.2814 u.zo i .0000 1.1058 0.7247 0.5685 0.osza 0.1446 0.10~3 0.4 0.1667 0.30 1.0723 0.7949 0.30 L.1483 0.0::!17 _00lJ64 u.7486 0.2240 0.0771 0.9604 0..8ll13 0.4087 0.osss o.1404 U.u7u3 0.2049 0..0731 0.5657 0.6868 0.1108 0.8707 0.1689 0.5171 0.9678 0.737U 0. Tai qrindziarna tuo.0000 0. A.80 1.38bO 0.6747 0~12_L 0.80 .10 3.8088 U.9786 0.4243 U.7306 0.2058 0.7245 0.4061 0.0793 u.0806 0.1012 0.6162 0.3535 0.3653 0.4674 0.438b 0.1731 0.1565 0.2726 0.3350 0.1176 o.2653 u.3684 0.6559 0.8752 0.5412 0.20 1.0747 0.0746 0.5::!98 0.0816 0.0722 0.0957 0.tsea o.50 3.1178 0.2781 0.1102 0.0604 0.0976 00918 0.1537 0.3245 0.<'577 0.50 .L434 0.3313 0.0/00 0.0000 1. 14lentele.0000 1.0870 0.4727 0.40 .90 1.0844 0..30 2.50 1.1929 0.4317 0.09b3 o.3144 0.9750 0.8269 0.8541 0.1436 0.2837 0.8U 2.1825 0.5815 o.2955 0.0772 0.2013 8 1.9~4~ 0.0940 0.2031 7 1.2959 0.0983 0.0647 I .5876 u.5399 0.1020 0.90 2.1415 0.50 .0807 0.0964 0.1529 0.1344 0.0668 o 92lJ_6 0.0657 0.50 1.0661 6 1.20 3.7123 0.1184 0.1896 0.3724 0.8920 0.0865 0.szaa 0.0719 0.1979 0.1387 0.0821 0.0929 0.44lJ3 0.8470 0.4947 0.30 .0000 u.3497 0.1855 5 10000 1.7794 0.1018 0.1203 0.3050 0.4017 0.1676 0.88ll6 0.0000 0.1067 0.9057 0.10 UU 2.571~ 0.1387 0.9261 0.2345 0.0811 0Jl767 0.3111 0. I [ I .0850 0.3991 0.3314 0.1912 0.13lentele.1155 0.5059 0.u820 0. 0.3846 0.u::!.1234 0.1641 0.17L2 0.1290 0.8lJ67 0.0760 0.4416 0.00 3.1065 0.0781 0.0798 0.8705 0.2786 0.00UO U.9965 0.1281 0.2113 0.3019 0.116lJ 0.1636 0.1209 0.1418 0.0935 0.0803 0.2022 0.1088 0.1428 U.7185 0.1219 0.1472 0.0982 0.2004 0.0880 0.3903 0.ou 3.4781 0.1953 0.7606 0.0000 u.7432 0..0000 0.8165 0.1193 0.4621 0.0000 1.1060 0.545ll 0.5060 0.1364 U.6483 0.1033 0.8486 0.5004 0.1561 0.L 0.7893 0.L15L 0.60 2.0743 0.1751 0.klupimo kreives "c" relksmes 4 1.40 3.3846 0.6371 0.60 1.5227 0.1407 0.li_~ 0.833l:J 0.69~8 0.97~/ 5 1.3931 0.1920 u.1871 0.2449 0.ossa 0.104b 0.3047 0.3606 0.L307 0.5510 0.9440 0.7872 U.00 .8596 0.40 1.3574 0.2381 U.1228 0.6098 0.0763 0.D768 0.4842 0.1502 0.2672 0.1628 0.1u 3.8430 u.0860 0.5b35 0.3211 0.91lJl 0.21.90 3.2200 0.1780 0.4u 2~ 2.9378 0.8 0.5293 0.5907 0.9491 0.1260 0.1553 0.0754 0.3279 0.1376 0.1001 0.3419 0.5ll15 0.L19l 0.0967 o.lu06 0.30 3.8112 0.1325 0.60 0 Redukcijos koeficientas 1 1.0000 1.9455 0.1.1038 0.0734 0.Clo44 0..0000 10000 0.4338 u.09U7 0.0855 0.7183 0.0845 0.3245 0.7665 0.0816 0.1201 0.6246 0.1962 0.1602 0.9389 0.0000 luOOO 0.1072 0.41:017 0.~ll47 0.1186 0. 675 2 1.zsos o.1585 0.334lJ 0.2929 0.40 1.9131 0.0935 0.7b70 0.2200 0.1684 0.4106 0.1145 0.8374 U.1450 0.5115 0.46i:l5 0.u81L 0.2104 0.0994 0.s.7735 0.1046 0.1109 0.2646 0.8614 0.067ll o.5ll44 0.1079 0.6433 0.1272 0.1809 0.3386 0.14<'5 0.1573 0.1124 0.9858 0.35<'8 0.1269 0.1226 0.6034 0.0895 0.<. I.4127 0.6810 o 61lJ4 0.706u 0.10 .1541 0.742lJ 0.30 3.2871 0.60 2.3644 0.1611 0.2705 0.8973 0.2866 0.u7ll4 0.4434 0.3492 0.0835 u.2122 0.092L 0.0826 0.1115 0.0730 0.0000 0.u726 0.2521 u.1598 0.0831 0.1347 0.298~ 0.1439 0.2602 u.3422 0. pagamintiems is plieno markes FeE 460 [6].8798 0.2925 0.0735 0.60 1.2900 0.1703 0.970 0.20 1.klupimo kreives "b" reiksmes 4 10000 1.0794 0.1759 0.6290 0.1803 0.<'52lJ 0.91lJ3 0.6804 0.5970 0.7780 0.1517 0.0697 3 X .8842 0.0000 1.10 .ClbOij 0.1051 0.2699 0.1337 0.0830 0.60 170 1.zsss o.6547 0.9221 0.1366 0.0693 o.1297 0.<'<'31 0.2627 9 1.90 1.1095 0.0000 1.1745 0.5175 0.20 3.2842 0.1162 0..40 .20 .3693 0.0000 1.0000 1.0715 0.5117 0.0875 0.0000 U.L4ll1 0.2895 0. 0.1903 U.5352 0.L171 0.80 2.1996 o.1334 u.2220 0.0711 O.10 1.20 .1013 0.8320 0.3081 0.00 .9339 0.1074 0.3817 0.18ll0 0.3016 0. kad aukstesnio]o stiprumo plieno trCtkumai (konstrukciniai ir geometrijos) turi rnazesne reiksrne klupimo bCtviui.1615 0.0719 0.5755 u.9567 0.09<'4 0.1987 0.802b 0.981 u.5575 0.3775 0.9417 0.70 2.0874 0.1170 0.4L90 0.9929 0.57ll1 0.33ll3 0.6995 0.0u 2.9140 0.2180 0.2496 u.6308 0.6ll7.J_ 0.9235 u.8146 U.0000 0.9714 0.2161 0.2403 u.eo 2JlO 3.6419 0.4174 0. gaminant varnzdziu profilius karstuoju formavimu ir naudojant FeE 460 markes plienq.2732 0.3113 0.1139 0.Oll91 0.3974 0.2294 0.7120 0.7854 0.50 2.4221 0.1007 0.4634 0.3177 0.0707 0.9492 0.4517 0.1374 U.1936 0.5003 0.0835 0.0952 0.0845 0.uu 3..J_54 0.<'0_67 0.1153 0.0662 0.3178 0.isas 0.15 0.1306 0.1117 0.osos o.0975 U.4896 0.3888 0.OlJ59 0.1130 0.3145 0.870u 0.7913 z.6931 0.00UO u.1Lll7 0.~0~5 0.0000 1.1318 0.000U 1.3734 0.241 L 0.8651 \ 0.17b5 0.80 .0789 0.0000 1.70 0 Redukcijos koeficiento 1 1.2141 0.1137 0.L457 0.2426 0.0825 0.124.~015 0.9300 0.458.6226 u.6612 0.1394 0.4950 0..4533 0.1524 U.0797 0.0000 1.7058 0.8371 0.6622 u.1031 0~969 o.1327 0.0672 . Todel.0755 0.3613 0.00 .0890 Ou839 0.8030 u.2359 0.13u8 0.1461 0.2759 0.0000 u.0704 1.1237 0.0000 u.1263 0.90~~ 0.0812 0.0776 0.7837 0.2679 0.0000 u.0868 u.2809 0.8661 0.1252 0.1491 0.1887 0.06bl 0.D708 0.80 1.07lJ5 0.1649 0.0751 0.1970 0.4737 0.252 0. Tas parodyta staciakarnpio profilio kolonu is plieno FeE 460 skaiciavirnuose bei patikrinta eksperimentiniais bandymais.0951 0.7u 1.8217 0.1717 0.0886 0.4466 0.llUb 0.4151 0.4366 0.9530 0.0000 1.2Lll 0.1195 0.0802 0.isaa o.0000 3 X .1023 0.0000 0.0889 o.1945 0.70 .0689 EN 3 priedas D leidzia naudoti aukstesne klupimo kreive "ao" vietoj "a" staciakarnoio profilio qniuzdornie aierns elementams.7723 0.07.00 2.2337 0.10 1.1081 0.0840 0.0679 8 1.9U7lJ 0.1299 0.1480 0.1147 0.2570 0./554 0.4790 0.1774 0.00 1.3459 0.20lJ5 0.4035 0.9641 0.0671 1.uoo 0.1590 0.4836 0.osn 0.8004 0.1211 0.L553 0.1132 0.1788 0./493 0.~/40 0.154~ 0.8518 0.0696 0.OlJ78 0.1245 0.2473 0.3279 0.1254 0.4891 0.1026 0.7547 0.40 .1122 0.0750 U.1662 0.2595 0. galima skaiciuoti klupimo kreive "ao" vietoj "a".23u2 0.16lJl 0.0988 0.2753 0.3455 0.1514 0.2095 0.1356 0.1506 0.0759 0.0902 0.686 6 1.3764 0.127lJ 0.8317 0.0700 2 1.0692 0.1217 0.2985 0.1457 U1_.9822 0.6740 0.8420 0.L5u4 0.3079 0.2076 0.2545 0.0789 0.8058 0.rzos 0. Ie .0775 0.0000 1.4269 0.3211 0.0654 0.00 1.1818 0.09ul 0.

Rd .Rd . Stiprumas klumpant 450 ==s= 400 350 300 250 200 150 100 50 (N b..Rd 'YM IAI.3. bazine "a" (zr. 6 [vairiu plieno rnarkiu varnzdziu protiiiu FeE460 klupimo kreives. 14 lentele) Pav.0. 7 lvairiu plieno rnarkiu varnzdziu profiliu FeE460 klupimo kreives. 12 lentele) Stiprumas klumpant 450 (N b. Diagramos pateikia stiprumo klupdant reiksmes kaip A =Zb/i funkcija (klupimo ilgis/inercijos spindulys) su rnedziaqos . bazine" c'' (ir. skaici uojamajam taikomas klupimo redukcijos X yra lygus 1.. bazine "b" (zr.T/ )1 'l rum 2 <. Kada si atsparumui riba pasiekiama. X nepriklauso nuo plieno markes (takumo ribos f y ). koeficientas X. Pagal 4 ...3 Pagalbines skaiciavimo prlemones Redukcijos koeficientas klupimui kai ):::. I 150 60 60 o o o o 50 20 20 100 40 40 200 T80 250 o o o 50 20 20 100 40 40 150 60 60 200 80 80 250 80 FeE460 klupimo 100 o 100 Pav. 5 [vairiu plieno markiu varnzdziu profiliu FeE460 klupimo kreives. 4 Karstojo formavimo varnzdziu profiliu kreives.2. \\ \ /Iy = 460N/mm2 \ Iy = Iy = Iy = Iy = 460N/mm2 355N/mm2 275N/mm2 235N/mm2 "".. 13 lentele) Apvaliojo ir kvadratinio varnzdziu profiliu abscises reiksrnes l/(d-t) ar l/(b-t) apytiksliai pakeicia liauni galioja... kai t<d ar t<b. = Iy= Iy= Iy= 200 -t---+-~~~.takumo riba. Ie./ Iy= 460N/mm2 355N/mm2 275N/mm2 235N/mm 2 355N/mm2 200 150 100 50 0 0 0 50 20 20 Iy= 275N/mm2 Iya 235n/mm2 = 100 40 40 150 60 60 200 80 80 250 o o o o 50 20 20 100 40 40 150 60 60 200 80 80 250 0 100 100 Pav. Tolygioms A reiksrnerns. Tai .y M /AI.7 pav. 11 lentele) Pav. kaip parametru. galima greitai nustatyti stipruma klupdant.T/ rum 2 J1'l r.y M /AI. bazine" ao" (zr. r-.TI rum 2 )1'l Stiprumas klumpant 350 (N b. 0.

metodas 5. Taip yra todel. kritiskasis ilgis.t .2 112.3 87. Vamzdziq klupimui neblitinas liauniu soninlam .JEy ALT= -- f Cr.9 1. 4. kurio galima tiketis esant soniniam-sukamajam klupimui. Pagal EN 3 naudojama tokia skaiciavimo forrnule: I . esant sukamajam klupimui._ y.LT yra kritiskieji tamprieji itempimai.1) YF nuo ilqalaikiu apkrovu). virsijantvs ilgius.7 47.4 Lenkiamieji elementai Apvaliuju ir staciakarnpiu varnzdziu profiliu (b/h::::05) stiprumas soniniarn . Sis angos ilgis gali buti laikomas pakankamai didelis priimtiems matmenims (visam takumo ribos dvdfiui atlaikyti _1_~ 113400 h-t fy l+yy b-t Yy= h-t .1 qrindziarna grynuoju sijos lenkimu (Iabiausiai paplite s apkrovos atvejis) tarnpriuju iternpirnu persiskirstymui (skerspjuviu klase 3). yra: lCr= 37.8 0. -t f y =235N/mm2 73.8 61.9 h Y Y -~I~ b z ~I m 0.6 f =275N/mm2 Y f =355N/mm2 Y f Y =460N/mm2 37.2 Apskaiciavimo 6 skyriuje.7 93.3 170. Lygtis 4.0 79.LT (4.5 132.1 112.takumo riba N/mm2 Lygtis (4.! n j ii. Maziausio]i I/(h-t) reiksrne yra 37.5 0. Vis delto tai galioja ir plastiniu iternpirnu persiskirstymui (skerspjuviu klase 1 ir 2). . Cia fCr. Siarne skyriuje naqrinejarnos 1. 15 lenteleje pateikti skirtinqu plieno rnarkiu siju ilgiai. Plonasieniai elementai (4 klase) aptariami 5.ll+Y' l+yy (4. prie kuriu jos suyra nuo soniniohorizontaliojo klupimo. 4 skvriu).0 151.h ALT::.__l!!.-.4 rekomenduojama ir kitose normose 5 Necentriskai gniuzdomieji elementai 5.4* (EN 3).1 Bendroji dalis Greta necentriskai gniuzdomL[jL[ kolonu konstrukciniai elementai vienu metu daznai yra apkraunami asiniu qniuzdvrnu ir lenkimo momentu.2.7 -0- 'I.sukamojo klupimo .7 (FeE 460) pagal 15 lentele Imant sijos skerspjuvio 100x200 mm matmenis.sukamajam klupimui netikrinamas.3 145.7·0. 0.5 67.1 Stabilumo apskalciavimas Soninis-sukamasis klupimas nenaudojamas varnzdziu profiliu irimo modeliui (zr. kuris yra aprasornas Iygtimi: 15 lentele.6 74.2 63.2 ir 3 klases sijos-kolonos.54m.4 77. palyginti su tokiu pat atviruju profiliu inercijos momentu.2 = 7.8 129. jM I /(h-t)::::.sukamajam proflliu ribinis ItCh-t)santykis. kad ju polinio inercijos momenta It reiksrne yra labai didele.5 87.1 Soninio .0 b-t b Y .2) skaiciavimas Kritinio soninio-sukarnojo momenta reiksme rnazeja ilqejant sijai. z r/ -:.2 112. f y .8 48. Yy 0.6 0.4 100.5 96.1) qrindziarna ribiniu bedimensiniu XLT=O.h .5 57. kurio tikrinimas M(1i Ii 'I 1 <6.

Sd=maksimalioji eiles teorija 1) absoliuti Naudojama tampriajam profiliui (3klase).y_4)+(WPl'y -11 We1.5 y (5. atitinkanti pirmosios My. W el.N M __ sd_+K ~+K Nb.2) redukcijos plotas..8) Tada turi buti ivvkdvtas <'V N Sd-/\'z .7) Tampriesiems profiliams (3 klase) w. 1 . su visos konstrukcines sistemos j taciau fly:S.9 antrosios eiles teorija.t.:»: A·f YM .1 skvriu.Xz) A=skerspjCJvio fy=takumo riba.5) ir (5.1. Naudojama plastiskajarn profiliui (1 ir 2 klases). YM X = min (xy.5 (5.5) fly =Xy(2~M.Sd'MZ. apkrovus elemento vienaasio My ir Mz =0 papildomas reikalavimas: (5.Rd M ~:S. 2 stulpelyje. 3.Rd-Wpl..y'- _ fy YM Naudojama plastiskaiarn profiliui (1 ir 2 klases). ~MY ir siekiant Pastaba asimi. pateiktoms 16 lentele]e.1 ) Cia NSd=asinio gniuzdymo reiksrne (YF ilqalaike apkrova). X y ir X z)' Zr. apibrezti 1: M y ir M z persiskirstvma. Ky= 1- N Xy·Np1 Sd 'fly' taciau K :s. lenkimo redukcijos koeficientas X susiejamas su apkrautaja lenkimo Asine jeqa apkrauto pvz.3) Naudojama tampriajam profiliui (3 klase).. p_1 . N "I_ N b Rd = /\.6) (5. ~Mz yra Iygus vienodoms lenkimo rnornentu rnornentu koeficientu reiksrnerns.4) (5. YM =patikimumo koeficientas atsparumui.y 1) Lenkiarnuju rnornentu didejimas. yA·f YM koeficientas (rnazesnis is (5.Rd skaiciuojarnoji (5. (5.z reiksrne Iygtyse (5. ar My. ir klupimo taciau K y = 1- NSd ·11 Xy·Np1 r"y' Kz:S. naqrinejarnas apibreziant ~ y atitinkantis ilgiu. -"I-- - r.Rd YM y.1 zM z.O.7) yra Iygi 1. lenkimo momenta apie y-y ir r-: asis skaiciuojarnoj reiksrne.

Rd cia be jau aprasvtuju dvdziu V Sd:S. Veikiant vienaasiarn lenkimo momentui ir asinei jeqai'. 25].' .Rd (5.Rd . Ekvivalentiskieji vienodq momentq koeficientai 2 Ekvivalentiskuju vienodu rnornentu koeficientas ~M ir ~m 1 Momentl{ diagrama 3 Ekvivalentiskl{jl{ vienodu rnornentu koeficientas ~m'l'= ~m PM 1 momentas kraste 0.Q= 3 ~M=~M. 23]. Rd=skaiciuojamas plastiskojo profilio stiprumas I slvciai: satta: formuotiems varnzdziu profiliams ekvivalentiskasis ir vie nodu morneritu koeficientas is 16 lenteles.10) Npl. tai aprasorna daznai naudojama formule: NSd 5.a -~M'o/) ~m= 1.:::0.2 [ternpimu skaiciavimas Gniuz dornieji elementai pastovumui didinti skaiCiuojami labiausiai iternptarne skerspjOvyje .3 1.:::l--N 2 momentas nuo skersines apkrovos ~M.44\11 N Ki ~m''I'.9) Lygtis gali buti uzrasvta supaprastintai: karstai formuotiems vamzdziu profiliams (bm vietoj hm' kai skersine jeqa yra Iygiagreti b) -----""'~+ Xy·Np1. kur jis yra vadinamas pakeiciamo]o elemento metodu [24.66 +0. (5.Rd NSd ~m·MYSd ' sO.77 : ~M.Q= ~m.Sd M y.9 MY. kai [tvirtinti elernentu galai ir yra nuolatinis qniuzdvrnas be sonines apkrovos. X·N y pl. Asine jeqa.9) . > 0. My.4 ~ MQ ~M. 3 stulpelio. is (5.2. 22.X NKi Y S1 (5.9a) (5. jeigu [vykdoma tokia salvqa: + ~m ·My.0 MQ=lmaxMl vien nuo skersines apkrovos \II.12) I .'I'.16lentele.Rd 1(2.\V + ~~ \II :s.Rd--- A·f Y N _ Ki - YM 12 b EI _ Npl - P (Eulerio klupimo kritiskoji apkrova) ~m= Cia Vp. 1 N~ 1---.77: ~M=lrnaxMl is mornentu diagramos be zenklu pokvcio 'I MQ+M)'~rrl.3) Iygties (tamprusis ar plastiskasis). lenkimo momentai My ir Mz ir skersine jeqa skaiciavimuose [vertinami vienu metu. 0. Pagal EN 3 uzdeta skersine (slyties) jeqa VSd gali buti nevertinama.44 1.11 ) < 1 [manomas tik tuomet. ~m fy (5.5V pl.\ll ~ = ____:"-----'--'-m MQ+M) ImaxMl+lminM I cia kintamieji rnornentu zenklai 2 pastaba: Tolesnis lenkimo momento ir asinio gniuzdymo skaiciuojarnasis metodas yra aprasvtas [21.Rd (5. 0.

iki kuriu skersine jega gali bOti ignoruojama.23) a = ~ = 2 sartai formuotiems varnzdziu profiliams ~ 1.21 ) ~IE-- Bet ribine skersine (slyties) jeqa turi bOti y h VSd $ 0.19) -- MSd < ( --. tai skaiciavirnuos e naudojamas redukuotas takumo ribos stipris slyties plote: (5. 5. yra rnazesnes nei 0._ 1C N Sd Mpl.25 V pl.11).21).2. skaiciavirnuose ivertinant asines jeqas.Rd _ 11:] 2 T]·N (5.Rd V pl. (l-n) h tlA . !. pl.7) taciau $ Mpl. Kai kuriose kitose normose [21] ribojancios VSdl Vpl.= b + h MNy.= b + h skersine apkrova Iygiagreti plociui: Ab A.Rd cia $Mp.I Rd atitinkamai lvqciai (5.23) imama neredukuotoji fy reiksme.les atitinkamai vienaasiam ar dviasiarn lenkimui ir asinei jeqai pateiktos [21.17) pl.Sd + M.Sd (5.15) Apvaliesiems varnzdziu profiliams: Staciakarnpiarns varnzdziu profiliams: skersine apkrova Iygiagreti auksciui: A =2A r YM ir MNz.I Rd' apskaiciuoto atsparumo momenta ir asines jeqos poveikiams. (5.z.Sd + Mz.16) M Nz.n) MN.Rd0 5 . cos [N Sd. y h. (5.n ) taciau $ MpIY.A v =2t· d m arba 2t· h m _z /~ : hm :L.13) red.Rd= 1.2.Rd reiksrnes.19) Vp.Rd A .Rd Npl.. cia MSd=JM~.Rd M Sd_ :S: T] .13) l _j b~ b 'ltorrm.24) pagal Iygti (5. + m' tacrau V' < - M (5.Rd (5.11) ar (5..y.Rd 2 J (5. Lygtyje (5.Rd (1.33Mpl.z.20) I .14) a= su P=(2~_1)2 Vpl.12) Nsd NSd n=--=--N pl.22) fYd =fy IYM Si Iygtis taip pat gali buti naudojama kaip zerniausia riba.z·f yd cia (5.23].66 = 1-1. MSd atitinkamai lvqciai (5. ivertinancia skersine jeqa [23]: __ Mp1.Rd yra sumazinti plastiskieji atsparumo momentai.13) 5.1 [tempimu skalclavlmas nejvertinant skeraines (slyties) apkrovos [1] Tokia nelvqvbe galioja plastiskajarn skaiciavimui (1 ir 2 profitiu klases): N __ Sd_ + My.2Itempimq skaleiavlmas nuo skersmes (slyties) apkrovos Jeigu skaiciuojarnoj skersine apkrova VSd 50% virsija skerspjOvio plastiskaji skaiciuojamaji atsparuma V p.04.26Mpl.Rd Apvaliesiems varnzdziu profiliams galima naudoti tiksiia. bet paprasta Iygti.Mpl(1-nl.25) Kvadratiniams varnzdziu profiliams: MN. f y= (1cia p)f y (5.Rd= 1.2.27) Apvaliesiems varnzdziu profiliams: taciau Apvaliesiems varnzdziu profiliams tiksli ir paprasta Iygtis [23] galioja vietoj (5.Rd 1C Ah A. bet paprasciau naudoti 1 ir 2 klasiu profiliu plastiskaji skaiciavirna vietoj Iygties (5.2. Sie surnazintieji momentai yra aprasvti Iygtimis: Staciakarnpiarns varnzdziu profiliams: MNy. (5.Rd (1.26) (5.Rd Tampriajam skaiciavimui kita paprasta tiesiskoj Iygtis gali buti taikoma vietoj (5.13n2 ' taciau $6 (5.y·f yd W el.5.10) Lygtis yra patenkinama beveik visa is praktiniais atvejais.Rd (5.r_ (5.Rd= 133M pl.Sd $ 1 A -f yd W el.Rd=1.

5 ir 6 lentelese.2 Staciakampiai vamzdiiq profiliai 6. yra retai naudojami. iternpirnu santykis \jf. auksciausia d/t reiksme yra 50. naudojami efektyvOs profiliu matmenys. lslaikant ribines d/t ar bit santvkiu reiksrne s atitinkamoms profiliu klaserns. Norint apskaiciuoti tikraii sieneles elernentu auksti (heff). naudojamas I. Tai surnazina atsparuma abieju tipu klupimarns. plataus profiliu matrnenu ir maze storio (didesnis inercijos momentas) reiksrnerns.2. Neisvengiamas profiliu defektas yra vietinio klupimo skerspjOvyje ir klupimo lenkiant kolonoje saveika. . Todel sis skyrius yra skirtas 4 klases kvadratiniams ir staciakampiarns varnzdziu profiliams aptarti. reikia atkreipti demesi i vietinio klupimo [taka konstrukcijos elernentu laikanciajai galiai. Tik kai virsiiarnos ribines d/t ir bit reiksrnes 3 klases profiliams.6 Plonasieniai profiliai 6. kad vietinio klupimo reiskinvs gali bOti daug kritiskesnis taikant aukstesne takumo riba (stiprumal. Ploksciuju qniuzdomuju elernentu tikrieji plociai imami is 17 lenteles. Pastaba: EN 3 [1. Tai sukelia rnonosirnetriska profiliu neutraliosios asies pasislinkima. kai tikrasis (redukuotasis) plotis tampa qaliojanciu tik vienam lentynos krastui. apvalieji varnzdziu profiliai su d/t santykiu. EN 3 apibreziant laikanciaja galiq. nereikalaujama tikrinti vietinio klupimo. apskritai.1) Iygtys yra pavaizduotos 8~ = f(I)) ir 9 (kcr = f(\jf)) paveiksleliuose. pateiktoms 4. 6. aprasvtose sio]e knygoje. apibreziarnas bendrosiomis (ne surnazintornis) profilio savvbernis.1 4 ldases profiliq geometrijos savvbes 4 klases profiliu geometrijos savvbes yra qrindziarnos tikruoju elernentu plociu. Svarbu yra tai. 21 nesuderinti apzvalqiniai taip vadinamuju plonasieniu profiliu apibrezirnai. Plokstes klupimo redukcijos faktorius p gali bOti apskaiciuojarnas pagal181enteleje pateiktas forrnules. bet imamas bendrasis sieneles plotas (h "t).1 Bendroji dalis Varnzdziu profiliu klupimo bOvio optimizavimas turi itakos pastovioms skerspjOvio ploto. Konstrukcijose. todel turi bOti parenkami mazesni bit santykiai (4 ir 5 lenteliu paskutine eilute). reikia naudoti tokias isr aiskas: qniuzdornosios lentynos tikrasis plotas (be/t). pateiktos 4 lenteleje. Lenkimo momenta apkrova yra irnanorna. 17 lenteleje. kurie yra rnazesni nei tikrieji. Sis supaprastinimas leidzia tiesiogiai apskaiciuoti tikruosius plocius. Paprastumo de lei (6. Plonos sieneles (Iyginant su isores matmenimis) gali sudaryti sqlygas suirti pries pasiekiant takumo riba (stiprurna) esant vietiniam klupimui. Tikslus elemento sieneles tikrasis plotis skaiciuojarnas priartejirno metodu. aukstesniu negu ribines reiksrne s. Siekiant nustatyti tikrqjl elemento su lentynomis ploti.2) ir (6. Todel tikrasis profilio atsparumo momentas turi bOti apskaiciuojarnas apie nauja neutraliaja asi. Tokiomis savvb e mis pasizvrnintvs profiliai klasifikuojami kaip 4 klases (2 pav.).

.8 1. priklausornvbe nuo I .4 ~p 1.78\jf2 23.0 0. +1 +1>\jf>0 0 7.4beff be2= 0.1 0 k (J = 16 ~(1 +0/)2 +0.:.6.29\jf -1 -1>\jf>-2 5.4 0.2 0.81.- k .:p-0.2 0.5 0.°2 bel be2 b- 0] ~IIIII I~ b.9 0.81 0>\jf>-1 7.: / ~ .9 Arba 1.. Staciakampiq plonasieniq vamzdfiu profifiu tikrieji plociai ir klupimo koeficientai [ternpirnu persiskirstymas (qniuzdvmas teigiamas) b.plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas 9 pav. 1110 be2 cr. I""'~ <.4 0.6 0.. -1 .2 1._ I I o o 0. "" r-. .22 Ap2 55 50 45 40 35 -. "..0 3.8 2.0 1.=h-3t arba b-3t Tikrasis plotis befl + 0] 1111111111 111111111 + beff = p ·b] °2 be1= 0.6beff °2 \jf =°2/0] k.98(1-\jf) Klupimo koeficientas 4. °2 b = 2beff el 5 -\jf be2=beff-bel \jf=.8 0.5beff be2= 0.17 lentele.2 1....NI I~J~ ~I b.1 k.5beff beff = P -b.0 o I +1 Bedimensinis liaunis -2 [ternpimu santykis \jf \jf 0 8 pay..7 0. °1 beff=p·bc be]= O. r--.\jf + 9. \ \::: -.1) Plieno laksto klupimo koeficientas p 1.05 .6 0. p = ). D1\ \ 30 25 20 15 10 5 -.112(1-0/ Y +(1+0/) Klupimo koeficientas 60 (6..3 0.6 1.

takumo riba (stipri). Sie bOviai tinka beveik visiems gaminamiems Hibine b/t reiksme.greitai patikrinama zona.2) gauname ribines Ap::::.. su f yd .15 bI kvadratiniams ir staciakampiarns varnzdziu profitiams. 6. kurioje nereikia ivertinti vietinio klupimo itakos. Todel galimas plonasle niu or ofiliu vietinis klupimas turi buti naqrinejarnas pirmiausia tada.3 Apskaiciavimo priemones Kada 4 klase s profiliu tikrosios geometrijos charakteristikos. vises jos yra tampriojoje srityje. 17 lentele ir 9 pav.3) cia f E yra kritiskiej laksto klupimo iternpirnai ir k .storio santvki ir koeficienta k (17 lentele). 0 i desine . =-Y f YM I .. fy . pateiktos 5 ir 7 lentelese. Kada ribines bit reiksrnes. kad pagal (6. 0. Vis delto Iygtis (6. Taciau butinai reikia naudotis siornis tikrosiomis charakteristikomis vietoj bendru 3 klases profiliu geometrijos charakteristikos.2) lvqt]. zerniau kuriu vietinis klupimas gali bOti nevertinamas. kad isores kampo spindulio itaka turi buti [vertinama skaiciavirnuose isreiskiant. yra plokstes klupimo koeficientas (zr. yra virsijarnos (vietinis klupimas). Naudojant aukscio ar plocio .21) Iygtis yra keiciarna i: Perejimas nuo 3 klases prie 4 klases profiliu yra svarbus nurodant ribines bit reiksrnes. 0.673 reiksrnes. kai profilis yra vienodai qniuzdomas. soninis-sukarnasis klupimas gali buti ignoruojamas plonasieniams 4 klases vamzdziu profiliams.. Gerai zinorna. plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas p turi buti nustatytas pagal (6. 5t _E_::. yra virsvtos.2) Cia 5.673. kai b/t reiksrnes.4 klases profiliams. Tai veda prie svarbaus 4 klases siju lygciL[ supaprastinimo.2.2 £ mazesnis nei 42 £ reiksrnei. kad r::. tcdel b/t>38.2 Apskaiciavimo blidas Varnzdziu profiliai turi dvi simetrijos as is ir todel neutralioji asis nesikeicia.: p bedimensinis ploksciuju elernentu liaunis gaunamas is: (6. kaip nurodyta [10] literatures saltinvje. 10 pav. vieninteles Japonijos normose staciakampiu varnzdziu profiliu laikomoji galia pateikta mazesniu reiksmiu uz maksimaluji plieno laksto klupimo dvdi ir bendraja klupimo apkrova.22 Pop 2 ::. Su p =1 is Iygties (6.3) Iygti plokstes klupimui gaunami nepakankami rezultatai.2. Plotas i kaire nuo kreiviu priklauso 3 klases profiliams. 1. nurodytai auksciau. yra b/t>42 £ vienodai gniuzdomai lentynai. virs kurios reikalia ivertinti vietini klupirna atsizvelqiant i 8 ir 9 lentelese pateiktus duomenis.tikrasis inercijos spindulys ieff'tikrasis atsparumo modulis Weft' yra apskaiciuotos.18 lentele. Plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas p p = Pop -0.) su 8 =~ (ill fy ir fy=takumo riba N/mm2 [2] nuorodoje laikoma.2) 18 lenteleje vienodai apkrautoms lentynoms nurodo Ap >0. kadangi tokiuose profiliuose nera papildomu lenkimo momentu. Plonasieniu profiliu dimensionavimo (5. Tikruju geometrijos charakteristiku naudojimas plonasieniams profiliams yra rekomenduojamas beveik visu pasaulio seliu normose. nesunku patikrinti pastovuma ir atsparurna.0 (6. tokios kaip tikrasis plotas Aeff. imamos is grafiko kreiviu. \ Taciau. 6.

Tikrieji 4 klases profiliu geometrijos dvdziai gali buti skaiciuojarni pagal formules. Tikrieji karstai torrnuotu varnzdziu profiliai.". 6.9 +---+------Jq..~~-+_-___1 20+------r--~~~~~------+_--~ 4 o 25 50 75 100 125 150 0.Hibines b/t ar h/t reiksrnes..Plieno laksto klupimo kreives 12pav....10+---+---+---+---1-----1-----1-----1----1 ~ t J:lL t o 10 pay.. ... .ty ty ty ty = 235N/mm2 = 275N/mm2 = 355N/mm2 = 460N/mm2 23. (zr.__. 19 lenteles papildymai pateikti 12 pay... pateiktas 19lenteleje.... veikiant asinei jeqai N ir lenkimo momentams Plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas My ir Mz skirtingoms plieno rnarkerns parenkamas pagal11 pay. zerniau kuriu vietinio klupimo [taka gali buti nevertinama o 10 20 30 40 50 60 70 80 11 pay.3 lygtiJ. .

turinciq sonin~ atrama. 4 ir 7 lenteles). neturi arba retai turi d/t santvkiu dvdzius. Naqrinejarnas vietinio klupimo poveikis saltai formuotiems varnzdziu profiliams. t«b t«h 6. tiksliai apibreziancios klupimo elementus. 28]. vpac esant saveikai tarp bendrojo ir vietinio klupimo.3 Apvalieji vamzdziq profiliai Daug sunkiau apibrezti plonasieniu apvaliuju varnzdziu profiliu vietini klupima.. nei plieno lakstu atveju. igydamas tikraji klupimo ilgi lb' 7. Spyriai: * projekcijoje ir ne projekcijoje.50. nurodytus literatCiros saltiniuose [26] ir [27].2 Tikrieji ilginiq ir spyriq elementu.19 lentele. virsijancius tuos.6. I . kurie nurodyti 4 ir 7 lentelese: dazniausiai d/t ::. vis delto nera jokios Iygties. Tais atvejais. kad jie jungiami sarnvrais. 7 Santvarq elementq klupimo ilgiai 7. sistemos ilgis I surnazeja. Pagal tai EN 3 rekomenduoja klupimo ilgius santvaroms is varnzdziu profiliu. 15. Abiem atvejais metodas rninetoje forrnuleje yra paprastas. Kai isores skersmens ar plocio santykis su juosta yra mazesnis nei 0. strvpu klupimo ilgis gali buti nustatomas pagal 20 lentele. Sie klupimo itempimai gali buti apskaiciuoti naudojant metod us. kai naudojami plonasieniai apvalieji varnzdziu profiliai.75x sistemos ilgis tarp mazqu. Juostos: * projekcijoje: I b=0. I b=0. z . Kaip sio dalinio suvarzvrno pasekrne. klupimo ilgiai Santvaru is vamzdziu profiliu klupimas yra aprasvtas literatCiroje [14. =0289b • m 11 3_(beff+21J2(3bm-beff-21J V bm beff +heff +41 lenkimo momentai: I W". yra irnanomas takumo ribos (stiprio) fy pakeitimas realiais klupimo itempimais trumpuose cilindruose. nors jequ statinis apskaiciavirnas elementuose atliekarnas laikant. ju jautrumo defektams ir staigiam iaikanciosios galios surnazejirnui [23]. naudojami praktikoje.9x sistemos ilgis tarp mazqu: * ne projekcijoje: I b=0. kada 3 profilio klases ribines d/t reiksrnes yra virsijarnos (zr. Apvalieji vamzdziu profiliai. Tikrosios geometrijos charakteristikos asine jeqa: i I I Aeff = 2t{beff + heff + 41) let!. Taip yra del nestabilios apvaliuju vamzdziu profiliu "elqsenos".1 Bendroji dalis Santvaru juostu ir strvpu elementai yra is dalies pritvirtinti mazguose. z =1 ell.9x sistemos ilgis tarp soniniu atrarnu.

Vis delto netiketu problernu sprendimams palengvinti (suvarzvmas sonine kryptimi) buvo sukurtos 64 tikrinimo diagramos. jeigu naudojami rvsiu elementai 7. kuriam bOtinas kompiuteris. Siarne paveikslelvje pateikiamas pavyzdys: apatines neatremtos juostos klupimo ilgis gali buti surnazintas 0.32 L.15]. Abiem metodams taikomas pasikartojantis metodas. 15] nurodomi du apskaiciavirno metodai santvaru qniuzdomosiorns juostoms be soniniu atrarnu. kai nera soniniu atrarnu I . kuriq mazgai neturi soniniq atrarnu Apskaiciavirnas yra ilgas ir sudetinqas. neturinciu soniniu atrarnu. 4 [15]. LiteratOros saltiniuose [12. Todel IPE 140 0139.7x4 E o 60x3 0139. patogiausia naudotis kompiuterine programa.32L Juostu soninis klupimas. kurie yra privirinti prie juostu per visa ilgi ne apipjaustant ir nepaploninant elernentu galus. Detali informacija pateikta [12. Visiskai uzleidziamas mazgas Abiem paskutiniaisiais atvejais klupimo ilgis Iygus sistemos ilgiui. Tikrasis apatinio qniuzdomosios juostos klupimo ilgis priklauso nuo juostos apkrovos. kurios yra pateikiamos prieduose prie CIDECT Monografijos Nr.7x4 klupimo ilgis apatine juosta I b=~0. Kadangi kol kas nera jokiu visiskai sujunqtu mazqu bandvrnu rezultatu. santvaros standumo bei lenkimo standumo santvaros mazguose.Pateiktos Iygtys galioja tik rvsiu elementams.3 Santvarq juostos. Santvaru juostu. tikrasis klupimo ilgis gali bOti rnaze snis negu tikrasis "neparemtasis" ilgis. 20 lenteleje pateikta Iygtis negali buti taikoma siam junqciu tipui.

0. II .75 kai ~<0. Santvaros strypq klupimo ilgiai do: apvalaus d. d ~ : VI :s.j juosta:SHS strypas:CHS IblZ =2. neleidzianti klupti apie silpnesniaja y-y as]. ~= . 0.z=1/2 r =4m 71 'I· II I I " f: I I \ \ \ \ \ Y Y 300 . 0.20 lentele. plieno marke Fe 360). b.1 Gniuzdomqiq kolonu is vamzdzfq profiliq apakaiciavimas Nsd=1150kN ~ I I I I ~ 'z I I.20 ~ apskaiciuojarni: juosta:CHS strypas:CHS " j i .35 ~ 'I !. - -/- - <» -~. Necentriskai qniuzdornosios kolonos Reikia suprojektuoti staciakarnpio skerspjOvio kolona is karstojo formavimo vamzdziu profiliu 300x200x7.75 I 1/1=2.I z-z f y -y ~ 0 13 pav. Ib :s.: apvalaus bo: kvadrato b1: kvadrato juostos elemento isores skersmuo strypo isores skersmuo skerspjOvio juostos elemento isores plotis skerspjOvio strypo isores plotis - . Ji itvirtinta sarnvrais abiejuose galuose.6.5:S.i Ib . Kolonos ilgio viduryje yra tarpine atrama. .2) (7. Ii. Kolonos ilgis 8 rn.1 ) (7.1 mm 9takumo riba 235N/mm2. 'I juosta:SHS strypas:SHS IblZ=2.3) 8 Projektavimo pavyzdziai 8. - -. /. (7. Duota: Necentrinis qniuzdyrnas (skaiciuojamoji apkrova) Nsd=1150kN.30 ( 'f' ( 'J" ia.-.- _1 - - - -- d b arba _1 arba-1 dO b.y =1 =8m 1 _j ' Ib. ~ I· do 1150kN ('r ia.

Skaiciuojarnasis lenkimo momentasMy.Az= -= 48.3 8.782 (zr.20cm A = 800 =71. ~ = 300-3· 7._'.3cm. apkrautos qniuzdvrnu ir vienaasiu lenkimu Duota: karstai formuoto staciakarnpio vamzdziu profilio kolona 300x200xS mm.24 ~ = 70.- _. W y =634cm3.8 Z Z Xy= 0.y lb. klupimo kreive "a") Xz= 0.754 y 93.lentele Y 86.3 71. iy=11.z 8 2~ I I I I I \ \ \ \ 1 \ lb . lentele 12.8 = 0._ .25 < 42 t (palyginti su 5 ir 6lentelemis) 7.7cm2.klupimo ilgis: lb.1 800 400 Ay== 70. Kolonos.823 (zr.124 86.Y =1 =8m _-_ y - -.1) Iygtl: Nb.2 976 A = -. 8.y= lb. Skaiciuojarna qniuzdomoj jega NSd=SOOkN. W z =51 Ocm" W pl. fy=275N/mm2 Geometrijos charakteristikos: A=75.Om Plieno marke Fe430.Rd=0.z W =5S0cm3 ~ = 200-3·8 t 8 ~ = 300-3·8 t 8 = 22 = 34.8.821· 6770· ~~: . kai jos apkrautos gniuzdymu ir vlenaasiu lenkimu -1 .z =Sm =4m plieno marke: Fe360. lOa lentelel (12Ientele.y= 765cm3.-- y 300 \ z-z f 18kNm My.6 <Ay 11. klupimo kreivea") atitinkamai pagal (3.6 8.2cm.Scm2. 'pl.z =S. iZ =S. lenteles 5 ir 6) a) klupimo lenkiant apskaiciavirnas: iZ =S.4 A = -= 0. iy =11.8 TOa) A = 800 =97. Nsd=800kN 60kNm .2 Staciakampiq vamzdziq profiliq kolonu ekalclavlmas.580 II .Sd ~ 14 pav. Klupimo ilgis [b.10-3 = 1187kN > 1150kN Todel kolona tinkama.1 = 39.5 <3S.4 Y 11._ = 1. .0. f =235N/mm2 Y geometrijos duomenys: A=67.9 (zr.92=35 Antrajai profiliu klasei su Fe430 (zr.24cm max.Sd=60kNm abiejuose galuose.

=147·106Nmm 275(1_ 800.3 ~ 1. \ -r i: J=5.468 < 0.468).1.540 + 0..1.y.Rd =2.11 Iygti: !l = 0.1J 1. Todel kolona tinkama.7· 0.Nb.~ 1.8(300_8).6m =0.I Atitinkamai is 16 lenteles: P M.4 Iygti: V y..926 < 1.Rd M My.Sd = 5.101. Atitinkamai pagal 5.275.10 .Rd = 60 = 0.103. w.3 Staciakampiq lenkimu vamzdziq profiliq kolonos skaiclevtmas. apkrauta gniuzdymu ir dviasiu lenkimu -----------------------__ ~ = ••_.59 .5 V pl.1 7580.Sd MNY.5 y 0. .103. 235.0 MNy.782·7580·275 Pastovumo apie as] y-y skaiciavimas atitinkamai pagal 5. \ =1 =8m .10 ·1.10 ..z 88 300 y ..Rd 674 Skersine apkrova gali bOti nevertinama..7·8 50kNm .765.1.1.0.23 < 1.25 = 0. My.t " ~ '-1 lb.3 Atitinkamai pagal 5.sct z-z y-y f -25kNm Mz•sct ~ 0 15 pav. kai ji apkrauta gniuzdymu ir dviasiu \ Nsd=1000kN 2 I I I I I I .33.1 1. __ .60._ -- 'y \ \ \ \ \ II \ 1\ f-My.4)+ y 765-634 634 3 pI.0 147 Todel kolona tinkama. _ I .275 = 0.Sd= 60kNm(max) Atitinkamai pagal 5.103 .16 Iygti: 800.1 =674kN Atitinkamai pagal 5.008 < 0.3 J = -0.10 = 1.782·7580·275 765.23.y 1000kN 60kNm 2/ I ~ I I I .z.1 3 = 147kNm = 939kN.8 .275 800<0. Kolona.13 Iygti: K = 1. y.Sd = 60-18 =5.25kN 8 . 800 . • .4 < 1.(.823(2 ·1.J3 .386 = 0.580.1 Iygti: ~:S.7580..Rd =1. 8.9 b) Laikomosios galios skaiciavimas Skersine apkrova: V V y._.0 Klupimo apie asi z-z skaiciavirnas: Nsd:=:.1 ------+-----0.Rd 3 6 M Ny.5 Iygti: Atitinkamai pagal 5..59 (SU\F ~~~ 0.--_.0.

y.09<1.526+0.0. Atitinkamai pagal 5.9cm3 W y =689cm3.Duota: Karstojo formavimo staciakarnpio varnzdziu profilio kolona 300x200x8.5 Atitinkamai pagal 5.09·60 + 0. .79 ·50 = 0.103 Atitinkamai pagal 16 lentele: Atitinkamai pagal 5.Rd) N b. 355 ._ = 68. =0..4 Xy= 0. iz=8.Rd = 632. 'pl.15 -~) {~~~~ 1 ~titinka::_~_a~~I_~:~~~~~ Atitinkamai pagal 5.711·8290· ~~: .5) =1.2 ).2cm.6 z 8.= 1902kN(=min Nb.z.(-0. Ilgis .10.0 Galiausiai pagal 5.194 1902 269 204 .6m Geometrijos charakteristikos: A=82.1 Iygti: 1000 + 1. 5 ir 6 lenteles). 8.963 < 1.711(=Xmin) Lenkimo momentas MZ•Sd=50kNm Plieno rnarke: Fe51 0. Abu kolonos galai itvirtinti sarnvrais apie stipriaja asi z-z ir standzia atrama apie silpnaja asi V-yo Gniuzdvmas Nsd=1000kN My.790<1.0=5.1) A = 800 =71.Rd=0.4 = 0.8~8~~5 J =0.!:l=~= t t 300-3·8.735·8290· Atitinkamai pagal 5.935(2 ·1.z W =632cm3 iy=11.Sd=60kNm a) Bendrojo klupimo skaiciavirnas atitinkamai pagal Iygti (5.5 = 0.z.5 Iygti: .16cm (klupimo kreive "a") max.Rd =0.y.Rd=834·10 'U·10 ~269kNm Mpl.6 = 0.81=31 8.y lb.8 m.8 =31.8 -4) + K =1.935 y 76.10-3 = 1966kN -6 3 355 Mpl. W z =553cm3 W pl.8 Profilis atitinka tik 2 profilio klases reikalavimus siai Fe 510 markei (zr._ = 71.164)·1000 y 1902 13Mz= 1.4 =8m =0.4 y 11.4 Iygti: Atitinkamai pagal 16 lentele: = 2.z A = 560 = 68.8 mm.3 Iygti: 3 355 .y =834cm3.7(-0.2 Iygti: Nb.412 < O~ _ Kz=l-' 0412 1000 .8-0.898 z 76.6 Iygti: _:.0".7 .10-6 = 204kNm Ily= 0.243+0.16 ).38. f y =355N/mm2 Klupimo ilgis: lb.= O.

8) " V = 50+25 =9.b) Laikomosios galios skaiciavirnas: II I' I! I! .z =-=5m 2 fya=275+ 14·4 (430-275)= 400+200 2 10 NSd=500kN = 289N/mm < 1.8(200-8. Tinkamai profilio laikomajai galiai gauti tamprioji Iygtis (5.22 Iygtyse yra V Sd::.340 + 0.- --- y 400 4 16 pay.355 = 0.015 < 0. 0. (1.v.4kN Sd 8.10 m. 8.5Vpl.84 < 1.0).12 yra lemiamas tada.3·1.4 Gniuzdomosios kolonos is plonasieniq staciakamplu vamzdziq profiliq skaiciavimas I I I I I I \ \ \ \ \ lb ..z=1/2 I =5m' ~ \ -_\ 1/' \ .255 = 0.0 V Sd = 0.i 2. Ilgis . _.5 V pl.355 + 50.245 + 0.y =1 =10m 1 lb. Necentriskai apkrauta plonasiene kolona Duota: saltojo formavimo staciakarnpis profilis 400x200x4 mm (pagallSO 4019).13 Iygt[.Rd ".. 5.-. varnzdziu SkerspjOvio plotas A=46.0. ~rielaida nevertinti skersines apkrovos 5.3 Iygt[: po Abu kolonos galai itvirtinti sarnvrais apie stipriaja asi z-z ir standziai abiejuose galuose apie silpnaja as] y-y Plieno marke: Fe 430.103. kai: r zr.355 + 60.103 689. vidutines takumo ribos (stiprio) padidejirno saltojo formavimo apskaiciavirnas Atitinkamai pagal1.22) yra naudojama nuosekliai (visos reiksmes kN ir mm) II 1000 8290·0. I .0 Jeigu negaunami patenkinami rezultatai (t.2· 275 = 330N/mm2 I .1 t: 355 ·10 -3 Slytis nera kritiska. tada skaiciavirnai turi buti atliekami pagal 5.z \ f!'r" ~----' Z -Z y -y J I y . fy = 275 N/mm2 (bazine karstojo valcavimo juosta) Klupimo ilgis: lb.13 ir 5.y = 10m lb .8cm2 1.103 ·0.2] VplZRd=2·8._'.10 Iygt[ [1.Rd Slyties atsparumas pagal Iygt[ 5.103 553.

5 ~ = 57.7 (atitinkamai kreive "c") paqal l-i lentele.0 z 8. 0.28cm2 17.8 Xz=0. 1.71 z 84. kreive "c") P = 0.85 > 0.1 y 17. lOa lentele) = 0. Atitinkamai pagal 8 pav.9J2351 289 * Stiprioji = 84.827(200-3·4) 28.J4J235/275 Bedimensinis takumo formavimo: riba liaunis (stipri) = 0. lOa lentele) Profilis yra plonasienis (4 klase) naudojamas tikrasis plotis. lentele ribos didejirnu po saltojo formavimo 8. stipriajai ir silpnajai asims I .673 leidzia vidutiniskai padidinti po saltojo x= . 3.4.806·2869·-N/mm2) b) Su vidutiniu saltojo formavimo 0.76cm .1 = 0.y 28.4.lim 0.z= 0.7mm} atitinkamai paqal l Z lentele 0.89 > 0.3 Iygti A = 500 =57. Bendrojo klupimo skaiCiavimas riba (fYb=275N/mm2) a) su bazines medziaqos takumo Trumpoji puse: 400-3. bazines p = 1) leidzia rnedziaqos pagal 6.806·2869· -= 582kN .6 97 A= = 1.8 3.2 IY9tl 0.z 28.z= atitinkamai pagal 19 A = 500 =60. Tikrieji geometrijos ir kai K.6mm} 155.743 (atitinkarnai N. =4 (paprastas duomenys takumo qniuzdvrnas): pagal 6. b) su vidutiniu takumo Xz=0.76 ~ = 57.8 = 0.806 (atitinkamai pagal 13 lentele.y 28.4· J4J235 1289 97 A= p.275 1.J4J235/289 Visais atvejais profilis (289 N/mm2): AE= 93.637 p.8 A = 1000 =57.476} Y Pz= 0.806 (atitinkamai (5 ir 6 lenteles) (zr.6 priskiriamas 4 klasei: riba fyb(275 N/mm2) = 56.33cm 181.275 N b Rd=0. lsvada: Abu priimtieji stiprumo (=500 viena kriterijai bazine ir vidutiniskai gniuzdymo nei apskaiciuotoji nedaug skiriasi.5mm atitinkamai paqal l Zlentele kN) yra zernesnes nuo kitos galia. Profilio Ilgoji puse: klasifikavimas 4. Rd=0.2 Iygties.827 atitinkamai = = pagal 6.2 IY9tl a) su bazines medziaqos 5.3·4) = 157.1 = 534kN heff= beff= Aeff= ieff.1 = 551kN heff= 0.1 = 0.289 1.4 t 4 ~ = 200-3.69cm21 ~eff'Y=17. padidinta apkrova laikomoji Pasirinktas riba bei skaiciuojarnoj reiksrnes labai p = 0.7 (zr.33 5.4 t 4 ~= =97) = 47 >42 ~m rm * Stiprioji asis =38.673 p.486(400-3 ·4) 0.60cm 8. 0. ribinis ir skaiciavirnuose pagal 13 lentele kreive "b") laksto klupimas: kur 0.289 1.7mm Aeff= 28.4· J4J235 1 275 47 A= p.476(400 .: = ~ = 0.840 beff= atitinkamai .468 } Y pz= 0.: = 56.719 Nb Rd=0.2.2 y 84.840(200 .1 = 582kN f ya (289 takumo (stiprio) ribos didejirnu po 97 A= = 1.90 > 0.673 = Bedimensinis takumo liaunis riba apskaiciuoti ('5::p is 6.y= ieff.637 asis A = 1000 y 17.1 z 8. kreive "b") N.1 * Silpnoji asis (zr.1 lygtD ):p.743·2825·-.z 28. Rd=0.66 z 86.67 > 0.50cm leff.719·2825·-. * Silpnoji asis pagal 14 lentele. Apskaiciuotos ekonorniskas profilis.66 y 86.3·4) = 184.92 > 0.7 Xy=0.

4 pavvzdzio: Is Xy= 0.y Papildomi duomenys.Sd=25kNm ir 12.5 Plonasieniq staciakamplu varnzdziq profiliu kolonos skaiciavlmas.50 12..y =1 12.5cm = 8.8.0R = 2. Plonasiene kolona.z .76cm Veikiant lenkimo momentui. Lenkimo momentai: kolona skaiciuojarnojo 8.5kNm 250kN ~ 2 I --I I -12. Mz. bazines rnedziaqos takumo riba (stipris) visada turi buti ivertinarna kaip saltai formuotiesiems profiliams.y 482.5 kNm kolonos galuose.7mm beff= 157.z Plieno rnarke: Fe 430. t 1\ z-z t _J 12. Saltai torrnuotu profiliu deformacijos neivertinarnos.2mm 8z= 20.5 kNm kolonos galuose.3mm W eff.806 ~Ay= 0. Necentriskas qniuzdvmas: NSd=250kN.z I I =1/2 . \ \ + Ib.806 ~Az= 0.y= 1.sd y -y ~ 17 pav.5kNm ir -12.5~M.b= 275N/mm2 I = 10m Ib .y= 219.. -_\ i I Y 4 Y 400 ~ \ . 'Vy= 1~~5 = 0.5kNm Mz.5kNm :z I I \ . tikrosios geometrijos charakteristiku reiksrnes atitinkamai pagal 19 lentele: =1Om 10 =-=5m 2 8y=5.y= ieff.Sd=12.9mm Aeff= 28.5 .9mm Ib.69cm2 ieff..2mm = Weff. .66 Xz=Xmin= 0.z - MY.5 = _1. M.66 heff= 184.45 llf ) atitinkamai pagal 'l Glentele antroji kolona 'fz = -12. Momentl! santykis galuose: 17. esant qniuzdvrnui ir dviasiarn lenkimui Duota: salto]o formavimo varnzdziu profiliu 400x200x4 mm.sd 25kNm My. gniuzdyrnui ir dviasiarn lenkirnui esant necentrfskam Nsd=250kN 2 I I I I ~ -1 Ib . Kolonos ilgis: Klupimo ilgis: f y=f y.

275 6 3 3 - Atitinkamai pagal 5.207 + 0.65(2·2. lsvados: 1. Naudojant aukstos kokvbes plienus.260+0.746. Lyginant varnzdziu profiliu svori.782 < 1.) palyginimas Eil.9.1 + 0.187 25.806·2869·275 Ilz= 0.03 28.348 + 0. 2.187 8. neturi astriu briaunu.103.5 Iygti: Ily= A/2~M.2.10 ·1.10 z 0.5 Pastovumo tikrinimo skaiciavirnas atitinkamai pagal 5.726· 250.y -4) = 0. 8.9 K =10. matome.256 < 1. labai sumazeja suvirinimo elektrodu sanaudos. kad karstojo valcavimo profiliu (karnpuociu) santvaros svoris yra didziausias palyginti su varnzdziu profiliu.9 K = 1. surnazeja konstrukciju svoris. Lygindami vamzdziu profiliu svori. su karstojo valcavimo protiliu (kampuociu) . Varnzdiniu profiliu Varnzdiniu profiliu Karstojo valcavimo profiliu (karnpuociai) S 235 S 355 S 235 353 294 670 2.103.22 lentele: 250.1 + 12.2.12. 3. 6. I .56.811.275 219.250. kuriu plieno rnarke S 235. yra 17% lenqvesne.99 Dazvmo plotas m2 11.862 < 1. kad varnzdziu profiliu santvara.-0.726 < 0.1 0.4 Iygti: Atitinkamai pagal 5. surnazeja konstrukcijos svoris.5 y 0. Santvaros is vamzdiniq profiliu (18 pav.9.103 ·275 lsvada: 400x200x4.10 ·1.432+0. pagaminta is plieno S 355.7 Iygti: Atitinkamai pagal 5. Konstrukcija.66(2·1. kuriu plieno marks S 355. 5. Nr.10 = 1.10 ·1.1 + 25.65.10 ·1.2% lenqvesne.45 -4) = -0.10 ·1.0 Maksirnaliuiu iternpimu tikrinimo skaiciavimas pamate atitinkamai pagal 5. montavimo bei transportavimo islaidos.6 lvqt]: =0.2869.5.1 = 0. sutaupoma apie 50% konstrukcijos svorio. su atitinkamai S 355.1 = 0. Pagal lenteleje pateiktus duomenis matyti.1 Iygti: 250000·1.5. Naudojant varnzdziu profilius is aukstos kokvbes plieno S 355.170 482. gruntavimo bei dazvrno pavirsius. 4.0 mm skerspjOvis atitinka reikalavimus.63 1.) bei karsto]» valcavimo proflliu (kampuociul (19 pav.746<1.256· 25 .806·2869·275 3 + 1.0 2869·275 482. todel yra atsparesne korozijai.275 6 6 6 = 0. Konstrukcija pagaminta is: Plieno rnarke Santvaros svoris kg Suvirinimo siules ilgis m' .103 ·275 219.65 < 0.Atitinkamai pagal 5.03 11. Naudojant varnzdziu profilius.227 = 0.50-4) = 0.

I' 1-. Santvara is varnzdiniu profiliu o o co o o "<t 2500 2500 2500 2500 2500 2500 <D I . 'Ii Ii H "f fl 19 pav.: '.0 0 CO <D N0 0 0 "<t " x <D -er 0 "<t t:J 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 "<t 0 c- "'" " " I![I· 'I 0 0 LD <D . <D -er Z Z .. Santvara is kar stojo valcavimo pr ofiliu I .c 18 pav.

Tarptautinis varnzdziu konstrukciju tvrirnu ir vystymo komitetas Pastaba: skaiciavirnuose pateiktos asvs y ir z. 17 lentele) CIDECT . P Sijos-kolonos atsparumo aiskinarnieji kriterijai ~M Ekvivalentiskasis vienodu mornentu koeficientas (±r. 16 lentele) yy Karstai forrnuotu varnzdziu profiliu plocio minus stori su auksciu minus stori santykis YM () Atsparumo patikimumo koeficientas Plonasienio profilio neutraliosios asies poslinkis Skersines jeqos skaiciuojarnoji reiksrne Atsparumo modulis Tikrasis atsparumo modulis Plastiskasis atsparumo modulis b. 1 lentele) Klupimo kreiviu netobulumo koeficientas I Inercijos momentas Tikrasis inercijos momentas Didejimo koeficientas sijai-kolonai (zr.h Karstai forrnuotu varnzdziu profiliu isores plotis Ploksciojo elemento plotis (zr. 5.L Ilgis Tikrasis klupimo ilgis Karstai forrnuotu vamzdziu profiliu vidaus kampo spindulys Sieneles storis SkerspjOvio stiprioji asis" SkerspjOvio silpnoji asis" Linijinio pletirnosi koeficientas (zr. 5. 6 lentele) Vidutinis karstai forrnuotu varnzdziu profiliu plotis Vidutinis karstai torrnuotu vamzdziu profiliu aukstis zr. h . Taciau techninese charakteristikose ir kitose tolesnese sio leidinio dalyse priimtas mums iprastas asiu zvmejirnas x ir y (x . 18 ientele) l.1f Tikrasis skerspjOvio plotas CHS Apvalusis varnzdziu profilis E Tamprumo modulis F Skaiciuojarnoji poveikio reiksrne G Slyties modulis Inercijos spindulys Tikrasis inercijos spindulys Klupimo koeficientas (zr.Zymejimas A.keicia y. Saltai forrnuotu vamzdziu profiliu isores skersmuo Kritiskieji laksto klupimo itempimai VamzdziL[ profiliu bazines rnedziaqos maksimalus stiprumas tempiant Takumo riba (stipris) tempiant Saltai forrnuotu skerspjuviu vidutine skaiciuojarnoj takumo riba (stipris) Skaiciuojarnoj takumo riba (stipris) (=fy/y M) Soninio klupimo kritiskiej (tamprieji) itempimai Karstai forrnuotu varnzdziu profiliu isores aukstis v p p X 3 pav. y .1.6 Iygtis) Redukuotas skaiciuojarnasis plastiskas atsparumo momentas nuo asines jeqos Skaiciuojarnoji lenkimo momenta reiksme Gniuzdornojo elemento skaiciuojarnoj klupimo atsparumo reiksrne Gniuzdornojo elemento plastiskojo atsparumo skaiciuojarnoj reiksme Asines jeqos skaiCiuojamoji reiksrne Atsparumas Staciakarnpis varnzdzio profilis Skaiciuojarnasis plastiskas atsparumas slvciai t y z a a a.llz Koeficientas. zr. Ao Bendrasis skerspjOvio plotas A. 5.keicia z). d 17 17 17 17 lentele lentele lentele lentele tu ty Maksimaliosios deformacijos Takumo deformacijos Kolonu liaunis (vidinis) Eulerio liaunis Kolonos bedimensinis liaunis LT "tv "tvE "tv "tv Ploksciojo laksto bedimensinis soniniarn sukamajam klupimui Bedimensinis liaunis esant "tv p ploksciojo laksto liaunis lly. zr. kurios naudojamos daugelyje Europos saliu. zr.) \if [tempimu ar momentu santykis (±r. naudojamas sijoms-kolonoms Puasono koeficientas Tankis Redukcijos koeficiento takumo ribai (stipriui) apskaiciuojant skersine jegq ir tikraji ploti Klupimo kreiviu redukcijos koeficientas (zr.4.

Proceedings of the BOSS'82 Conference. Cidect.: Das Ersatzstabverfahren . J. Elsevier. International Conference. Part 1 . Vol.2E. Teil4: Stahlbeton. Journal of the Structural Division. J. no. Boston. October 1991. 3. 87. Brno. Teil1: Stahlbauten.: Influence of imperfections on the ultimate carrying capacity of centrically loaded columns.A World View. International Association for Bridge and Structural Engineering. Czechoslovakia. 109. March 1978 [23] Dutta. Soditube. Paris.: Inelastic Flexural Buckling of Cylinders.General and Rules for Buildings. 4. no. [25] Roik. G. Technical delivery conditions. Graw Hill.: Das Ersatzstabverfahren . J.: Column Buckling TheoryHistoric Highlights. Part 14: Hot formed structural hollow sections . August 1984.: Effective Lengths of Tubular Lattice Girder Members. [22] ECCS-CECM-EKS: European Recommendation for Steel Structures . A. Mc. T.5 : Thin walled cold formed members formed members. Commission of the European Communities. Notice 1117. Appendix nO. March 1991.. Draft Revision of Second edition ISO 657: 14-1982. S. [32] European Convention for Constructional Steelwork: ECCS-E6-76. D. chapters 1 to 9. and Schulz. K.F..P.N. [18]ISO 630: Structural Steels. B. 3.A.G.Technical delivery conditions.. Der Stahlbau 5/1982. 1st International Correspondence Conference "Design Limit States of Steel Structures". [29] prEN 10219-1.10 LlTERATURA [1] EC3: Eurocode no.P.: The European Buckling Curves. 1980.: Effective Lengths of Lattice Girder Members.: Longueur de flambement des treillis en profils creux sou des sur membrures en profils creux. [14] Rondal.. W. [6] EC3" Eurocode no. [24] Roik. November 1990. Annex D . Design of Steel Structures. November 1990. [16] ISO/DIS 657-14" Hot-rooled steel Sections. Vol. [4] Sherman. und Rondal. 1976. Technical University of Brno. [9] Chen. 4th Edition. November 1990 (Draft). Bemessung und Konstruktion. Koln 1988. D. Commission of the European Communities.. 1st edition. [27] DIN 188000. January 1980. Annex K . 1986.. M. A.: Strength and Design of Metal Beam-Columns. November 1990. Design of Steel Structures. [11] Ellinas. J..Hollow section lattice girder connections. 1991. [12] CIDECT: Construction with Hollow Steel Sections. [8] Austin. volume 1. December 1982. [21] DIN 18800. [2] EC3: Eurocode no. 1988.-G... [3] SSRC: Stability of Metal Structures . D.E..eine Nachweisform fur den einfeldrigen Stab bei planmabig einachsiger Biegung mit Druckkraft. Wardenier. Schalenbeulen. and Croll. Statistical Tests. Part I . [10] Rondal.R.: Eurocode 3 (Draft). 1983. 9..annexes. Knicken von Steaben und Stabwerken. Verlag TUV Rheinland GmbH. Paris. J. Journal of the Structural Devision. G. and Atsuta. [7] Beer. September 1983.. Part 1 .. Report EC3 .90-CID3Rev. dimensions and sectional properties (in preparation). R. Commission of the European Communities. 3. Stabilitatsfalle.Predominantly statically loaded. und Kindmann. ECISS/ TC 1O/SC 1. Cidect report 3K88/9. April 1961. Stabiliteatsfealle. D. Maquoi. [20] prEN 10210: Hot finished structural hollow section of non-alloy and fine grained structural steels Part 1: Technical delivery requirements. Der Stahlbau 12/1981. European Recommendations (section 4.Recent Research Advances and their Application to Design. Teil2: Stahlbauten. volume 2 . und Grotmann. [17]ISO 4019: Cold-finished steel structural holloe sections . [13] Grimault.Tragsicherheitsnachweise fur Stabwerke bei einachsiger Biegung und Normalkraft. London. C. 1989. J. November 1972. J. July 1990. International Institute of Welding. [28] Sedlacek. 2nd Edition. I . Monograph no.. R. Dutta.General Rules and Rules for Buildings. H. ISBN 0-9510062-07.: Stabilite des poteaux en profils creux en acier.Dimensions and sectional properties. [30] Boeraeve. E. G. K.The Use of Steel Grade FeE 460. Budva. Volume 1: In-Plane Behaviour and Design.701/89: Design Recommendations for hollow section joints . Design of Steel Structures.S. [31] EN 10025: Hot-rolled products of non-alloy structural steels. W. und Wurker K. and Maquoi. August 1988. P.6 als selbstandige Schrift).: Theory of BeamColumns. 1980. 4. und Kidmann~ R. C. 2nd Edition.: Handbuch Hohlprofile in Stahlkonstruktionen. Mai 1986. 1991. 1991: Cold formed structural hollow section of non-alloy and fine grain structural steels. [19] IIW XV . 1st edition. Part 2: Tolerrances. [5] Johnston.: Design Loads for Elastic-Plastic Buckling of Cylinders under Combined Axial and Pressure Loading. Pavlovic editor.C. Cidect report 3E-3G-80/3. New-York. [26] European Convention for Constructional Steelwork (ECCS-EKS): Buckling of Steel shells. [15] Mouty. R. Part 1 . Structural Steels: Hollow Sections.Dimensions and sectional properties. J. Proceedings of the International Colloqium on Column Strength.General Rules and Rules for Buildings. 1982. Steel Structures . July 1990 (Draft). Structural Stability Research Council.

1 8 9 10 II 11.4 48.5 I .6 110 114.3 70 76.6 406.5 14 14.9 355.3 60 60.3 120 130 139.3 7 7.5 13 13.1 220 244.5 273 323.1 80 88.2 15 16 17 17.7 200 210 219.4 6.7 42. ST 37-2 PROFILIAI 6 26.5 12 12.7 140 150 160 168.3 170 177.9 90 100 101.8 180 190 193.9 33.VAMZDZIV PROFILIV SORTAMENTAS " KARSTOJO FORMAVIMO VAMZDZllj (APVALIEJI) DIN 59410 (EN 10210) PLiENO MARKE ST 52-3.

. \~ ' " " .~ ~ ..5 10 11 12 12. I:~' ' ~ . \ .: '. ~ _·C.) I:ii.' ill ..d\ :i " '" ~\l.i'ii'i'.. " I.:..~. . .S 40x30 SOx2S SOx30 SOx3S SOx40 60x30 60x40 6Sx4S 70x3S 70x40 70xSO 80x40 80x4S 90x30 80xSO 100x30 80x60 90xSO 100x40 100xSO 100x60 100x6S 100xl0 100xlS llOx60 120xSO 100x80 llOxl0 120x60 120x6S 120xl0 140x40 120x80 140x60 IS0xSO 140xl0 120xl00 12Sxl00 IS0xlS 1:'. -. ... .!I>'" ~~ -i:i ".).' C". "1.. ill. I . <p '. ~ . i.·ii. .' :.: " '.. "\ .." " . ." ' ..•.1 I.* !1"'1)'~ ~ 1... . ~.' . I..:. ..~ !W "Itl. ':'..' .\' ' .2 15 16 4 II./ . •• Or''~'!i' ~. 'i' L- ·:t . :"."'.. storis.' .\._ X I I X IY 'y Sieneles 3. ~. .. I:.•. .' . . - "\' I:·. r{.. .5 13 14 14. ~ . . :t . I!~ I. I.Sx27.. . Ill. ST 37-2 IIKvadratines 22x22 2Sx2S 27.t I.\ .I'. '~"t "4' '.."-~ ~'''' 'f.~. '" . .: •.~r . 8 9 t 9. I"" " "..1. .. - .' ..:.\~ .ih: .2 ~~.5 3 " _j B t :. "'i" . o I..~ iii ..i:\' . I.. ". .~. .. ... "i " .~ '.~.:: \'.' I~· [F. <Ii " I.. "'.": .'ij. . I . - 4N.c..5 6 6. '-'" I. :. '" .' V.. ~'.' ~...)+ '" .. " i... '' .: .' Ii' '~ .: I. .·. ." ." -..._ -r. t . '.. .>' " 'I. ''lii~ :'~ .. --. ~. "I" .5 5 5. I"" ".. .~.KARSTOJO FORMAVIMO VAMZDZIl} PROFILIAI (KVADRATINIAI IR STACIAKAMPIAI) DIN 59410 (EN 10210) PLiENO MARKE ST 52-3. ·~I:·.'If\.. I~.) ..~J 60x60 6Sx6S 70x70 7SxlS 80x80 90x90 100xl00 10Sxl0S llOxll0 3Sx20 40x20 40x27.:. 4.:. ..1'> .itlI ~ . t· ~ ~" ~ w .« .." ". I".t '''if '" .. '..'.!. .S 28x28 3Sx3S 38x38 40x40 4Sx4S SOxSO SSxSS Staciakampes 2 2.3 7 7.. ee' -..

5 10 11 12 12. 6 t 6.3 7 7.CeAKAMPmAI) D~N 59410 (EN 1(210) MARKE S1 52~3.KARS1"OJO fORMAVmMO VAMZDZH PROFULUU (KVADRA 1"U\UAI U~ STA.5 storis.2 4 4. 37~2 Sieneles Kvadrotines Stociakampes 140x80 160x60 160x65 140xl00 160x80 180x60 150xl00 160x90 180x80 190x70 180x90 160x120 180xl00 180x120 200xl00 220x80 225x80 250x50 2 2.5 13 14 16 120x120 125x125 130x 130 135x135 140x140 150x150 l55xl55 160x160 180x140 200x120 230x90 170x170 220x120 175x175 200x150 250xl00 300x50 180x180 220x140 260x120 200x200 240x160 250x150 260x140 300xl00 220x220 260x180 225x225 300x150 250x250 300x200 350x150 400xl00 260x260 300x300 350x250 400x200 450x150 350x350 400x300 450x250 500x200 400x400 500x300 II .5 5 5.1 8 9 9.5 3 3.

1. T.. .' '. I 3. '" "" I: I~ "'". . :~ '" L~:::".'·' ..SALTOJO FORMAVIMO VAMZDZllI (APVALIEJI) DIN 59411 (EN 10219) PLiENO MARKE ST 52·3.3 120 121 127 133 139.6 4 4.1 8 8. :'t .." " .~ . ! ~.1 244.: ~"'.:.' . .5 5 5.t· .. :.5 273 323..:r .3 50 51 52 55 57 60 60.7 355.'.3 62 63.. ':~ ".'.4 159 168.3 7 7.I't .8 193.9 96 101. .. ..5 " 1.1 80 83 88.f' .9 339... .!" " :"" i" '" . .Ct :~'.9 3 Sieneles sloris.~:. ' t!. .3 2..5 1.7 219.8 2 2. .6 6 6..4 457 508 1. 1~7h Iii ..K .. I .' '" I:i' .8 9 10 12 12. ". '~ .' " .5 2.~ '" .: :(..I:: . :C"' .' '< :.0> .r ' ' l "". ~ .3 177.: Iii '* ' ":ii" . .5 65 70 76.6 108 114. iii '.". . .". .'0" .-.'" ~i!! :.~' '. .:.6 2.'1 .' .1:.".. ".9 28 30 32 33..... 1'.0' !!! :.5 45 48. '" ':.'c >- 'f.~.7 152.'.fi' i'.4 44.7 35 38 40 42." '. " <il1I! I~' I 5' ~~hi' ~.. .2 3.if Irb i' t~ .6 406. ST 37·2 PROFILIAI 0 I 25 26. 10' I III t " 't.

"'"."..'" I~~.. 1'" '~ 'Ci.".. I'."i: ': s .3 2. IS.6 2. II':'''' .< I I I I " I " I:· '.i I.' .'f .6 4 s 4. I.' !.~..6 6 6.t..:!. }' J.SALTOJO FORMAVIMO VAM~ZDZnJ PROFILIAI (KVADRATINIAI IR STACIAKAMPIAI) DIN 59411 (EN 10219) PLIENO MARKE S1 52·3. I IJ'(~'k"'.75 2 2.'. If' \ ".' ' '." 3.8 9 9. I' .: 1"". ' .."lfu .e I ' . I"':'.i' .. "1 .:.ric .5 1. . 'C. I ~. ' " ~":." 1lJ:/'''.' '. 10""" .' :." I'£..'" :" I .. "" Iy I. "" I'...i" "Y" :1.j I"): I:'."'1 "~t'. '. t.1 8 8.'.. " .'t' ~ .' :." II . .ii" "f~ <~.• st . I.~ . :'i.:.~k ..: ' '. "'." '. S1 37·2 ~ ~ Sieneli!S storis. '~:." "*' .'0 I '"".: .1 11" (..\ .2:: :1'1' "* !lJl.1.".Uili.j..5 2..:'.~ "/'''' '!.' "e.' :. I !"i\'}~.:~. ~" . Kvodrotines Stociokompes " t 1 1.~ll! ".:.\ ~t Jil' :~f: t'"'. '" :/.~:.l1'.3 7 7.)11 I' ~'i •" .g !Ill"" '"".' ii.' ""...'ilI.. . Ii'~..1".. ' I . 'i~"·.'."'" f.':~\.5 9.'....'. .lll (·ill~i I'i..9 3 I" .' :. '" I .2 3.J{ '4< I.. '''. .°. ' I.:)j .. . - .~.!i'".':t " ~ :. I"~:.. " k"'.I """"..-" I'" I"" ·..i':i:~).:: .'i~~h" :~W'. I~~ ': . k..'!f{ .5 20X20 22X22 25Xl0 25X15 25X20 25X25 28X28 30Xl0 30XlS 30X18 30X20 30X25 30X30 3SX10 3SX15 35X20 35X25 3SX30 35X3S 40Xl0 40X1S 40X20 40X2S 40X27 40X30 40X3S 40X40 42X42 45Xl0 45X15 45X20 45X25 4SX30 45X35 45X4S SOX10 SOX15 SOX20 SOX2S SOX30 SOXlS SOX40 50X50 60Xl0 60X15 60X20 60X2S 60X30 60X34 60X35 60X40 60X45 60X50 60X60 6SX2S 6SX3S 65X6S 70X20 '.lU " 1\"'(. "i " I .~ .~'. I .~' ." I " ."" I .'II\."" I'~·*j"''' V~.I' "".ile." .:"'~i..-'~> e 'll. ! ' I".1"'" ?.%"'i..IiI..[ .I. ~. .." !1\ " '~ t" 11.'.:.il'h IF: ..i.~:'Ii .'l'ii~ .5 5 5.i": :H:1": ' :~ . ..

. r..~". • :"'. • ..}...".~ •• • . ''t't'''' • • r~l.~ 1.111 3 3. Ilt r.' hi"'" . . .i liiii.. I 90X20 90X30 90X40 90X50 90X60 90X70 90X80 90X90 100X20 100X30 100X40 100X50 100X60 100X70 100X80 100XI00 IIOX40 IIOX50 IIOX60 IIOX70 IIOX90 IIOXIOO 1I0XII0 120X30 120X40 120X60 120X80 120X90 120XI00 120XI20 130X50 140X40 140X50 140X60 140X70 140X80 140Xl00 140XII0 140X120 140XI40 150X30 . ae.:.iii> >{ 3:4.5 9.' _.~f'·... i'~ . I Kvadralines Slaciakampes I 1..."' .8 9 9.~ I~.. . ""..2 3.l 'i<i ".~ w..ce- ..3 7 .~~" .Jjl ..\l '. . lI!. .~ .'fi•.i~. '~'. ~.to" '~ . I •.' .. I·.'" .' 'ii .A' _ifl4' ~~lii .~..." . >i 1 .: '<. '1' i:'" _." d' . :':' :!~ .8 9 9. } .i ~r.f.j _~. '."'.-.''lJ '.• ':1( 1:-"..6 2. ~ I. cl~ ~Ii. 1. . '.: ':. ..6 ". . . 'I"~• • ".~ e.\ ' .. 'If . !lo'" . I" • -." iiI::f.'.. "\':." .~ . :·. ':".~ .~. '.6 6 6.1 x.. .~o I'~"I 'I \. I ~. - .. . 'If?!. .~ " .k.5 1. .. i:)~..Il L '..~.. '." .'C' 1 1.•J" . "" . '"" I.". ST 37·2 Sieneles sloris. .. '" '..i'~~:~1I :"!'..' ... ...m ~.5 Ii'' ' " i ..~' !II! ~ ~J..2 3.6 2.5 5 ~ .'~t ' 'I' ..' ' I"AI.I" 80X80 ...3 2. ~'.6 4 4. . .j~ ". :."i._' '''Yo -."!1'.' . '.. -.5 2.. . ' .9 .". :iI.~.75 2 70X25 70X30 70X35 70X40 70X50 70X60 70X70 75X40 75X50 80XI5 80X20 80X25 80X30 80X40 80X50 80X60 80X70 .. ". ~~! '~L '~: I III ..~...".'. .".':. . .'.' • .~i" .3 2..\:.. Kvadralines Slaciakampes 2 2. '~. .'. '~'. c . -I . . I~ 'I' ". ':t.. 6.i!:.I 'ii.'<. 2. • • 1f'1 • ·)i.. ~ 'Ii{ '" i!I.o. ~..5 '.'~1Il' "'." .i.-: 4 4.w.._ "' .' ' r..~ .. " I. '~ .-s..'" I. .)1" x' • • <. ..~ " 1':1' . "'}! Ih.1 8 8." '... ~ .~ ". • " : .. 6 ...~ '.._. . I. .i I !".. •• " I .." 1.1 8 8.'J!-< "" Sieneles ! I storis..~"" ". "'~ .. I '/'" ..9 3 • 'S !~. 3.~'" l~ 2.....'" ' Ii§! il.« ' '.I'-. .·~li.~" . . 'i.. "''l\ I' I' 1'1' .": ~i~ " !ll.6 . 1 1 .~. {.~~.~ ~ . . 7.~' '"s~. 5.. e..I''\. ..'" I. i~' " .~' .~I" !.5 5 5.::..' II . ..'l' • I.~..3 7 7.. I~ "'1' ii'. ...5 'y. . '11 .1 .....~ " 1. .' ~~ ~ '~i I~ . . ..' • .Ilw· i ~: . . {. l. "". .SAL TOJO FORMAVII\J10 VAMZDZn~ PROFDLIAI (B(VADRATmNmAD IR STAC~AKAMP"An DiN 59411 (EN 10219) PlIENO MARKE S1 52-3.5 10 12 12. ~ :~..

II .5 150X50 150X60 150X70 150X90 150Xl00 150Xll0 150X150 160X40 160X50 160X60 160X70 160X80 160X90 160Xl00 160X120 160X160 175X175 180X40 180X60 180X80 180Xl00 180X120 180X140 180X180 200X80 200Xl00 200X120 200X150 200X200 220X80 220X120 220X220 225X225 250X50 250Xl00 250X150 250X250 260X140 260X180 260X260 300X50 300Xl00 300X150 300X200 300X300 320X320 325X325 350X150 350X250 400Xl00 400X200 400X250 I l.8 9 9. Kvadralines Slaciakamptis I 8.Sieneltis sloris.5 10 12 12.

0 1366.00 609.54 7.78 iy em 2.47 27.68 44.7 890.0 3137.0 2035.66 111.28 44.70 370.2 584.65 83.41 26.29 11.70 24.94 74.56 108.2 661.17 70.09 13.04 8.98 20.36 102.5 717.84 16.00 249.85 84.0 9513.0 16990.2 73.0 2091.3 1978.20 26.25 7.80 77.80 185.50 19.6 641.0 11690.66 16.51 4.0 5938.80 25.70 438.0 34390.7 104.8 660.6 276.4 247.ELIPSINIAI VAMZOZIl} PROFILIAI MEeHANINES SAVYBES PAGAL ISOIOIS 657-XIV h mm 117 117 149 149 149 149 180 180 180 220 220 220 248 248 248 320 320 320 320 400 400 400 400 480 480 b mm 60 60 70 70 70 70 90 90 90 106 106 106 109 109 109 160 160 160 160 200 200 200 200 240 240 I mm 5 8 5 6 8 10 6 8 10 6 8 10 8 10 12 8 10 12 14 8 10 12 14 12 14 P kg/m 10.5 901.80 31.1 221.5 165.12 65.90 20.6 102.0 106.3 230.17 9.7 863.6 39.30 105.79 3.inereijos momentas ix (em) .30 1144.38 6.inereijos spindulys Wx (cm'') .30 15.0 Wy em' 19.0 1423.86 81.93 13.75 5.45 12.58 55.0 7207.3 69.2 406.24 14.80 317.8 517.48 62.2 396.0 10010.80 761.45 5.93 22.00 1336.skerspjOvio atsparumo momentas Wpx(crn'') .40 54.1 58.76 21.65 3.56 3.87 57.37 30. em' 171.00 974.90 156.71 5.40 13.85 14.0 31.30 134.5 832.67 6.4 233.90 126.4 845.31 12.0 273.48 20.74 58.9 124.0 I v em' 174.40 I.70 155.32 16.61 5.43 59.28 88.44 93.70 404.0 16910.0 2877.6 744.30 177.3 299.18 11.10 964.18 3.3 51.37 2.5 952.inereijos momentas sukant Wv (crn'') .9 121.0 8398.11 7.4 156.55 W.53 40.25 107.7 854.04 67.27 29.20 129.70 247.22 16.0 2983.55 10.0 5646.00 539.85 3.6 280.4 968.5 87. em' 42.36 13.0 II 430.0 1866.31 49.0 367.0 1730.50 181.7 136.4 392.6 482.0 19360.4 47.9 324.98 9.60 7.0 346.4 80.7 630.08 65.6 190.0 A em' 13.plastiskasis skerspjOvio atsparumo momentas Iv (ern") .2 162.3 1080.36 7.41 4.9 564.61 13.20 75.40 81.61 38.78 3.5 787.45 32.6 16.62 8.8 665.46 4.8 281. em' 29.5 369.0 W.6 W P' W PI em' 25.1 552.00 1388.plastiskasis inereijos momentas sukant II .3 499.70 252.76 9.19 76.30 187.0 2461.47 13.0 14500.0 1257.82 103.4 1062.0 II 86.4 1240.6 165.52 5.48 4.7 196.0 179.0 3472.0 3966.0 14350.70 148.32 II 2.0 11870.05 3.69 13.0 2122.60 129.81 120.5 512.0 S m'/I 26.0 9604.72 3.38 17.20 345.43 11.06 9.6 725.0 6416.3 452.7 385.80 462.61 22.00 2163.58 99.99 16.10 154.3 768.0 2779.8 526.0 5877.2 556.90 9.1 347.47 em' 41.10 171.81 40.50 119.2 59.74 6.10 124.20 1169.60 513.7 283.0 1703.43 7.60 762.83 9.30 119.2 144.00 32.0 7181.0 Ix (ern") .28 9.98 2.57 34.3 1001.38 12.08 1.18 7.0 30060.70 12.0 29750.0 1997.0 2393.43 2.0 I y em' 58.45 25.68 5.3 448. II 3.65 93.0 123.30 3.90 319.0 43.0 34190.8 811.0 1425.23 49.7 198.77 66.52 16.4 600.0 2503.60 25.0 1222.3 314.4 240.47 2.30 68.0 4829.19 42.13 93.93 72.27 82.6 834.06 56.33 5.24 42.0 8422.62 37. em 3.0 19370.90 374.92 17.0 i.60 46.0 35.9 614.

75 7.812 2.618 1 .4 345.92 74.306 3.6 5.391 1 .1 76.8 36.47 28.61 5.4 42.68 AG m2/t 6209 60.53 12.16 8.0 6 76 8.929 2.0 12.941 4.759 3.02 20.687 10.38 26 72 32.25 3.68 89.2 4.0 3.2 168.3 26.13 59. I.928 5.3 8.93 3.996 1 963 1 922 1 .14 29.82 8.7 511.45 22.5 305.6 2.07 52.39 17 05 A.3 70.3 48.3 60.77 24.521 4.06 56 24 Wp.3 12.93 42.373 1.1 76 76.533 4.408 4.06 35.63 34.646 3.16 4.5 239.59 71.3 8.16 28.5 215.14 15.553 2.39 10.06 11.8 16.328 3.4 48.5 16.519 7.992 2.0 10.9 101 .8 21.48 9.24 96.2 4.27 10.0 50 63 80 26 32 40 50 6.075 8.1 13.78 5906 70.689 7 761 8 85 6.871 1 .7 4.0 5.27 50.0 5.0 6.6 5.81 25.69 13.67 13.783 6.53 7.64 22 29 26 44 30.4 565.4 42.416 11.0 10.599 3.2 40 5.478 2.67 12.0 36 4.9 88.0 12.7 1 t.2 141.778 2.35 12.77 38.6 116.049 3.802 8 313 10.41 1 .453 2.838 3.3 114.9 8.05 17.608 1 .9 14.79 .51 28.37 9.3 48.11 49.51 5.0 192.56 17.57 109.25 43.63 51.42 23.86 10.4 140.96 11.0 196.6 38.2 177.3 12.932 5.53 62.241 4.1 379.48 39.9 88.871 9.92 52.12 67.55 4.18 16.334 1 .6 101 .61 27 27 22 05 17.6 26.032 3.5 22.78 33.26 84.7 30. mm 2.868 3.1 259.59 48.21 96.79 2.0 6.45 34.33 18.701 6.12 20.06 1 03 1 .13 12.69 26.9 40 5.9 3.3 48.1 76 .5 449.4 1 .359 4.3 44.5 14.487 2.3 114.37 5.92 7035 8.991 10.6286 1.9 6 em .3 114 3 114.17 13 81 17.6 114.65 23.916 3. W.124 4.3 8.35 27.825 3.103 1 094 1 .55 6.57 44.377 3.5 79.6 3.58 2.8 13.9 32 4.79 28.55 36.3 8.638 5.258 36.5 30.797 5.63 14.99 51.3 139.573 1 . em8344 1 396 2 251 2.8 25.3 33.022 1 .71 5.7 11.17 8.6 101 .2 13.005 2.82 3.3 48.662 10.52 18.972 2.8 12.76 17.59 44.8 21.4 M.806 3 732 4 508 3 251 3.76 17.136 3.05 25.4 42.874 2.431 4.82 15.34 6.11 8.36 15.42 3.23 34.642 3 581 3.7 42.3 114.Vamzdziq profiliq technines charakteristikos Karstojo formavimo (apvalieji) d.55 37.825 5.78 38.344 11 1 13.4 4.0 25.4 42.1 126.813 2.11 27.3 76.08 15.94 11.814 48 r.08 51.6 101 .77 73.3 60 3 60.52 2.83 13.34 51.436 5.79 44.8 18.769 3.58 18.777 10 7 11.3 2.2 42 04 34.17 33.294 9.73 41.196 3.0 6.329 9.7 33.357 4 19 4.54 26.0 128.55 2.32 30.3 48.09 3.704 3.2 9.72 66 4 78.59 13.35 20.12 13.67 26.3 8.0 66.38 10..54 2.54 2.54 79.4 17.17 18.008 1.6 41.1 76. em' 1.6767 8735 1 .0 3.3 114.17 21.1 76 1 88.1 15 25 17.0 2.93 3.694 3.0 10.41 15.59 46 7 57.56 53 09 48.004 7.6 101 .8 156.541 1 502 1 .145 8.06 36.82 21.91 108.39 53.7 33.567 6.32 32.95 40.616 10.77 10.0 219.3 48.784 9.9 88 9 88.0 19.835 1.356 3093 3.0 14.61 33.28 14.79 26.52 28.18 31.4 42.3 114.56 33.464 7.467 3.7 139.0 3.92 84 82 100.985 6.99 32.27 44.88 23 75 19.96 107.52 17.67 12. em' .52 7.2 47 15 43.657 6.0 256.0 6.2 2.599 1 .03 49.424 2 364 2.37 19.33 24. em3 5902 1 .49 98. mm 21.5 22.4 42.594 4.7 73.249 1 .64 21.2 51.3 34.61 6.6 2.6 2.7 33.296 1 .85 35.9 88.0 10 0 12.321 3.6 356 392.0 2.62 8.78 37.733 4 136 4 534 5.00 21.6 2.77 16.9 33.0 10.042 2.78 22.4 16.0 kg/m 1 08 14 1 99 2.875 7.8 6.6 101 .49 45.0 14.6 101 .78 46.73 42.56 4.25 19.9 88.95 3.056 7.1 133.15 18 74 21.13 4 713 5 74 7.3 60.3 19.9 312.49 33.365 1 .04 10.86 23.0 16.08 60.46 11 99 13.3 2.57 90.7 379.9 88.752 2.258 3.72 28.96 54.3 60·.88 23.23 10.7 15.44 12.5 612.3 60.34 116.3 60.09 49.79 4.79 14.0 12 0 14.1 76.0 63 80 2 .

943 5.01 5.6 611.5 11.42 21.3 107 51.37 33 63 42 12 53.29 12.0 777.1 252 293.94 42.1 50.3 276 337.7 139.3 16.1 40.35 11.1 124.22 12 16 12 09 12.0 273.9 293.4 406.6 515.33 66.3 64.4 798.7 1168 1345 733.04 21.6 406.24 11 .84 103.0 37.99 9.6 355.04 10.373 7.8 341.0 14 0 5 .62 7 572 7.4 42.0 8.72 13.7 884.572 6.8 396.6 550 649.3 168.237 9.0 6.09 46 67 57.334 8.2 138.7 139.1 9.674 6.4 406.04 26 21 20.73 58.8 177.8 177 193.0 80 10 0 12.9 750.6 355 355.732 5.0 6.472 5.0 12.2 185.9 999.5 244.7 193.0 4. 1 219.7 334.6 16 29 13.305 9.6 33 5 41.7 57 8 68.46 13 28 11.96 59.401 7 .0 3.61 13.8 100.6 173.1 140.6 5.478 5.7 193.14 11.7 139.07 37.24 13 06 10.0 10.8 177.5 912.1 123.0 3.472 8 337 21.2 154.6 51.442 9.23 26.81 em" 68.18 16. Wp.0 1105.8 177.435 8.2 108 135.0 8.504 6.39 98.6 136.95 21 71 16.608 5 542 5.2 229.5 244.8 84.3 861.8 281 330.7 26 0 32.33 13.9 323.8 552.14 33.0 12 0 14.4 129.17 11 .94 9.6 355.01 16.5 1320 1630 2016 2442 2839 3210 1415 1928 2386 2960 3598 4200 2699 3199 4160 5073 5938 6758 3781 4487 5852 7154 8396 9580 6369 7572 9910 12160 14320 16400 10070 13200 16220 19140 21950 24660 15130 19870 24480 28940 33260 37450 6 an 4.1 221.599 4.11 29.6 355.3 77.2 78.8 79.9 273.02 13.4 209.61 117.69 78.3 53 8 62 19.77 16.4 230.3 26.7 139.07 20.652 25.0 14.17 11 .62 44.2 1012 566.8 453 167.02 9 51 21.0 8. kglm A.0 273.1 41 .5 114.1 920.0 10.5 79.06 40.14 55.0 16.d.5 588 720.0 12.7 261 340.1 244.469 8.5 130.6 82.2 331.5 376.4 966.5 148 172 196.6 16.2 427.97 12.0 323.2 89.3 177.477 9.72 62.8 117 135 154 26.71 68.7 193.36 12.0 10 0 12.2 1053 1297 1564 1810 2036 697.3 136.0 14.5 27.6 85.1 11 .53 13.4 406.47 100.89 13.0 10.43 11.55 16.0 14.1 219.09 21.5 978 1205 1424 1637 1843 6 8 1 3 1 em" 90.6 61.373 9.27 103.0 12.6 97.43 9.1 701. I.0 12.298 8 231 8 164 9.92 79.1 26.3 168.0 12 0 14.5 244.04 24. 1 219.7 158.51 72.808 35.9 16.3 8.4 1014 1250 1541 1862 2159 2434 971.6 196 222 120.28 11 .0 80 10 0 12 0 14 0 5.7 75. em' 21.38 9.3 8.7 193.3 467.7 193.3 8.4 49.8 1195 1417 1635 1847 962 1270 1572 1867 2157 2440 7 2 9 7 3 1 A" rn'-/t 139.3 53.925 32 62 29. 1 219.0 10.4 205 250.8 177. W.2 328.4 92.4 33.6 5.76 112.4 406.44 73 67 87 65 101.3 286.2 176 217 270.0 16.4 6 9 0 8 3 5.0 6.0 14.3 415 485.67 13.6 39 46.8 165.0 16. i.9 77.0 273.0 14.527 7.15 20.1 615.793 5.92 67.5 5.3 65.8 562 692 818 940 508. mm M.61 10.877 5 812 6722 6.02 14 16 14.4 447.6 33 39.5 35.36 125.3 92.0 50 6.6 20.63 16.4 33.09 59.424 8.3 168.4 141.0 6.0 10.535 4.9 323.438 6.39 113.7 437.7 168.8 277 328.7 524.8 393.64 37.3 8.5 29.3 29.675 5.9 50.86 20.5 1076 1235 1387 744.65 24.5 52.288 I .2 19.366 8.88 21.82 16.629 6.6 129 150 170.2 102 118 134 59.9 23 3 29.9 215 242 82.06 65.16 9.0 273 273.29 23.75 48.72 11.0 6.7 139.0 12.32 9.0 6.98 26.811 6 129 6 112 6 068 6.7 219.88 13.96 16.1 178.29 49.1 56.3 168.9 323 323.4 242.01 21.3 168 168.36 108.11 10.5 383 220.0 4.62 98.2 285.9 323.8 177.95 13.5 244.9 87.09 14.5 606.3 744 359.1 36 6 45.766 4 722 4 665 4.16 26.7 193.0 10.2 21.0 4.3 185.2 7 6 5 2 em" 480.7 68.7 428.9 168.5 244.5 273.22 11.9 355.4 406.591 25.8 43 4 18 2 25 2 31.68 52.3 46.3 168 208.4 742.54 11. mm t.2 149.16 32.469 7.877 36 06 26.4 13.0 6.0 6.5 63 80 10.4 39 3 47 62.4 356.5 985. 1 219.

48 19.438 2.97 19.69 88.3 33.59 20.788 6.197 3 143 3.66 34.8 133 89.07 4.2 27.02 79.22 37.8 166.56 22.54 15.4 726.25 1 .- Karstojo formavimo (kvadratiniai) t.35 26.29 28.28 6.76 28.12 27.561 1.41 4.96 22.75 17.543 7.06 11.363 1 .77 25.69 33.11 30.82 68 38 82.797 2 543 3.9 231 129.365 5.546 4 768 4723 4. mm 25 25 25 30 30 30 30 35 35 40 40 40 40 40 45 45 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 M.11 17.6 462.17 12.92 11.251 2.14 65.92 92.84 43.7 17.63 43.045 .92 13.728 3.93 35 89 11.47 3 13 3 71 3.79 A.9989 1 .775 11.5 14.726 2.51 24.34 26.51 69.06 13.3 26.534 206 2.04 46.545 4.35 3.35 5.73 22.808 7 153 9.2 231.136 1.69 32.39 5.51 17 .73 34.93 31 09 10 34 13 59 16.358 4.01 36.04 28.637 3.8 21.4 323.247 5.588 6.1 142 159.9 410.37 22.455 1 .684 7 22 7.82 114.68 2. kg'm 1.1 47.87 25 54 30 76 35 53 43.44 66.681 2.485 8.3 852.4 12.98 41 13 47 76 59.8402 1 .091 1.5 100.679 4.18 116.91 2.545 1 .091 1.57 15 95 18 93 7 943 10.3 23.42 9.18 33.3 213.5 21.86 21.8 61.73 19.48 11.33 17.951 3.02 74.61 78.8 A.1 15.732 7.81 13.45 36.143 11.1 511.55 12 79 14.99 11.3 497.61 52 99 61 79 77 65 91.147 4.6 17.95 96.273 2.97 7.89 25.726 3.54 26.97 28 88 31.54 44.55 43.19 18.819 8.906 3.32 53.15 42.78 26.9 10.55 71.61 34.1 24.472 6.73 17.774 6.91 26.88 33.98 36.71 97 59 114.15 22.4 189.455 4.25 14.18 16.41 11 6 13.914 4.15 9.5 14.915 6.8 279.41 2 25 1.5 2.41 9.997 4 343 5.2 200.75 19 96 23 24 25.818 3.637 2.574 2.999 2.3 199.498 3.76 5.55 30.706 11.36 77.93 9.837 3.05 .5 175.93 40.77 11.721 7.158 1 .801 1 .44 17.13 17.77 50.29 32.4 17.454 3.188 8.73 26. mm 2 3 4 2 3 4 5 4 6 2 3 4 5 6 4 5 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 b.44 34 38 19.5 20.68 43.228 2.46 28.14 20.891 2.93 50 29 16.7 13.862 3.743 4.932 8865 .34 25. rn'/t 67.998 2.94 16.37 43.31 21.2 24.6 229.85 7.409 3.8 83.39 53.907 3.12 10.6 2 i.577 4.75 6.297 5.138 3.8 15 18 7. Wp.99 14.584 em" 1 .5 136.2 131.69 26.84 27.952 8.182 2.07 15.864 1 .988 4.7 579. W.64 79.277 5.136 3.52 14.62 27.53 16.788 10 73 12.543 3.15 39.29 6.591 2.3 77.89 69.4 31.27 102.16 2.1 24.033 3.249 1 599 1 .81 em" 1.19 14.84 34.22 35.9 6.7 39.85 36.652 9.5 12.86 54..702 12.4 22.228 3. an .3 52.27 14.5 1 .34 I.26 59.409 1 .84 66 59 45 5 35.83 13.99 22.3 28.95 44 35 51 .6 156.54 59.317 2.15 32.65 11.84 23.818 2.659 1 614 1 .75 34. em" 1 .773 1 .57 121.9 8.805 4.18 21.33 18.888 5.288 3.24 8.1 958 509.663 9.82 44.732 4.22 33.42 102.13 43.319 3.3 353 180.99 11.7 316.6 27.1 501 6.4 8.7 72.37 14.99 10 5.64 6.·cr .388 7 732 5.9 14.65 13.61 98.47 57.819 1 .8 281.07 62.5 322.188 2.87 12.42 43.43 22 2 16.909 1 .17 28.36 55.6 119.73 75.21 45.1 Y' b I.51 32.732 10.97 35.2 399.24 46.89 64.39 12.7 41.73 14.72 2.6 33.2 9.7 146.18 9.92 43.439 8.743 8. em' 1.408 3 134 3 09 3 045 3 2.07 26 73 22.635 4.69 13 94 18 39 22.08 9.66 33.495 2.33 22 09 16.

307 8.39 13.5 244. mm t.9 286 331.97 67.76 13.03 21 79 16.26 13.17 92.987 9.07 21.93 69.1 298 352 454 550 638.725 7.5 102 47.129 7.9 919.4 956.5 88.7 70.75 54.6 807.4 106 126 146 166 97 9 122 145 168 191 21 59 26 73 31.09 9.904 5.21 9.7 37.21 11.1 77.9 153.658 25.57 47.183 5.4 26.95 98 93 117.89 21.2 47.55 16.3 13.7 214 243 1 8 3 662.6 80.546 8.8 134.89 15.9 109.93 64.57 79.8 69.8 158.69 74.9 170 202.97 10.1 43.246 21.29 113 48.3 74.6 46.19 28.17 60.1 211 124 154.06 30.9 38 3 45.56 16.6 228.2 923 1087 1244 772.2 1013 1246 1470 1686 1895 1058 1392 1715 2030 2334 2630 1830 2260 2679 3087 3484 6 6 7 32 44 26.1 179.3 246.54 13.8 77.592 5.4 133 156.268 6.313 6.17 76 75 94.17 108.73 58.17 44.25 32.12 11 9. Wp.73 50.8 649.363 9.682 5.2 850 1000 1144 575 753.1 388.69 16.2 88.1 25.085 6.7 298.3 32.9 423.8 196.1 179 82.171 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 16 6 8 10 12 14 16 8 10 12 14 16 I .7 52.9 705.75 114.37 54.5 944.997 6.93 98.9 447 517.8 35.24 13 06 10 94 9.7 92.18 10.1 284.9 435.93 7909 38.855 9.1 60.273 5.02 10.5 135. an em" em" A" m2/t 140 140 140 140 140 140 150 150 .8 15.75 16.55 50.18 6.93 59 89 23.16 11.339 8.5 288.6 155.5 1002 1174 1491 1773 2023 2241 1225 1437 1831 2186 2502 2783 1765 2077 2661 3193 3677 2445 288.58 15.9 204.72 11 63 11 54 14.7 183.49 79.8 408.13 12.7 130.95 9.1 210.7 186.34 13.81 11 .3 229. W.7 499.61 16.85 13.73 41.73 36.91 7.635 7.1 24.501 6.3 269 348.1 230.3 647 787.9 868.442 21.7 58.93 88.9 21 24.771 5.948 5.35 66.946 7.701 26 21.902 7.6 354.8 343.b.1 728 90.94 21.75 74.1 596 724.428 21.3 282.8 329 382.63 94.2 22.73 34.3 446.94 10. kg(m A.95 58.72 15.6 26.86 5.9 160.07 10.3 126.9 178.28 11.85 9.5 42.36 11.83 16.09 6.9 32.16 12.7 65.6 53 09 620.1 28.1 431.66 115.15 82. em" i.8 21.813 7.4 844.7 236. em" I.3 3709 4471 5171 5811 3281 3875 5002 6050 7023 7922 4861 5752 7455 9055 10560 11960 6491 8423 10240 11950 13560 10080 13130 16030 18780 21380 23850 16170 21130 25880 30430 34790 38940 31860 39130 46130 52870 59340 5.5 1043 672 875.82 9.6 62 5 27.1 42.9 184.5 62.763 8.85 21.94 13.536 25.46 16.66 34.493 25.150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220 220 250 250 250 250 250 250 260 260 260 260 260 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 14 5 6 16.943 9.203 16.5 334.17 9.3 1195 1416 1609 820.719 8.73 46.5 85.1 227.49 13.6 40 47 18.9 494.908 6.1 33.9 273 312.5 40 52.496 5.4 134.7 60.67 13.9 9.5 16.1 30.9 460.2 1068 1252 1426 1590 923 1207 1479 1739 1988 2225 1593 1956 2306 2643 2967 8 9 4 3 2 7 1 2 6 7 109.2 107 124 141 64.05 9.63 8.7 236.77 41.2 106 55.381 8.542 8.98 15.001 5. mm M.2 13.452 5.98 11 .7 158.7 407.8 531 694.93 112.26 10.4 269.6 62.45 13.3 54.4 271.363 5.4 720.8 295.69 102.8 761.32 11.767 9 678 9 589 10.3 370.453 8.4 372.8 134.1 50 8 58.9 136.64 16.9 531.9 11 .54 5.1 581.03 13.818 7.4 36.5 198.35 10.998 11 .8 347.

9 48.93 7 343 9.225 5.71 4.532 3.3 19.75 17.13 50.683 4.9 10 13.4 22.43 39.28 41.9 258.171 5.12 44.08 10.73 24.41 11. Wx.95 18.743 8 788 10 73 12.16 52.335 2.4 94.57 31.966 1 .885 8.809 1 .77 94.3 272.36 107 126 139.39 17.08 17.188 3.128 3 296 3.63 51 41 59.1 127.93 40 69 12.48 83.05 54.79 89.41 17.9 40.1 162.28 24.6 109 139.12 44.42 9. m2/t 53 27 mm 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 150 150 150 150 mm 25 25 25 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 50 50 50 50 kg/m 2 69 3.722 6.787 2.64 22.73 22.588 11.63 2212 17.166 3.5 14.13 49 51 57.39 32.732 10.35 1 3.6 534 620.585 3.7 13.36 21.3 25.53 9. Wpx.12 12.9 8.177 7.54 63.79 46 19 54 3 61 2 71.36 64.683 2 578 2.5 20.46 49.075 2.63 92.73 16.58 33.22 38.59 31.85 12.43 60.87 12.28 63.946 8.78 10.67 62.06 15.2 80.7 299.55 35.99 41.76 33.07 22.91 13.89 11.76 7.716 1 .21 55.1 1 5 1 6 7 6 8 em' 3.32 110.866 4.19 29 85 35.516 2.11 33.9 129 145.68 43.54 15.97 18.027 4.47 41.78 19.079 2.53 45.19 97.28 55.09 73.66 17.64 6 85 7 99 10 5.39 16.7 9.3 2.96 51 87 63.2 63.3 145 173.92 33.75 32.14 25.21 10.06 11.54 15 19 18.27 27.39 12.3 525.9 14.45 23 75 1 B 01 22.59 26 75 31. mm 2 .859 1 .593 10.1 192 52. Iy.596 8.4 em' 10. b.15 74.8 551.72 18.2 183.14 85.94 23.63 23 53 27 04 32.69 22.586 3.989 1 .112 3 01 2.41 24.548 1 504 1 .73 13 77 17 55 20 93 7 943 10.45 43.75 24. em> Wpy.51 17 25 14 13 43.78 26.266 3.83 38.35 40.2 149 59.882 8.96 55.758 5.17 28.39 44.73 19.37 14.939 2.177 4.583 1 .419 1 .54 46.16 13 73 16.7 123.229 4.6 234.52 14.8 22.3 908 1017 305.3 41.369 4.786 2.89 17.1 30.87 57 55 70.53 21.59 87.31 35.496 1 .77 52.539 1 .58 70.3 424.923 1 .7 32.48 5.72 24.47 25.8 12.12 10.043 5.7 440.92 11.31 110.169 1 126 1 .365 1 .1 46.634 1 .23 68.14 6 78.1 15.767 10.33 22.4 160 192 222.39 18.74 16.18 33.65 11 55 43.3 40.222 3.8 28.2 314.7 141 168.2 15.482 5.82 13 56 16 49 26.72 13.7 44.3 23.51 4.93 10 34 13.17 4.1 475.9943 9726 .06 21.82 13.Karstojo formavimo (ataciakamplai) h.71 8.8 16.67 37 03 42 88 2 44.4 71.9 399.04 1.107 2063 2019 em" 2.43 22.58 32.7 34.483 3.22 36.19 18.83 16.394 3 825 4.6 27. c m> AG.79 20.026 1 .29 6.1 28.79 35.13 30 36.22 63 63 74.46 32.543 7.5 190.591 1 .9 5.945 1 .82 26.222 4.932 2.21 83.123 5.904 3.4 29.2 16.43 2.13 79.386 2.56 11.326 6.18 31.3 38.17 20.7 17 .46 32.8 45.5 229.85 14.17 26.98 61.24 8 15 9.819 10.32 12.24 42.66 34.62 27.6 166.3 19.29 32.81 21 2 23.75 34.64 26.75 23.791 1 .26 43.079 5.32 47 93 54.98 51.162 3.6 312 343 143.9 14.3 126 23.92 37.41 13.17 3.57 43.9 14.54 101 112.06 33.727 5.15 37.15 22.44 42.762 5.76 112 135.032 1 .35 26 96 31.735 2.79 21.66 33.896 1 .991 2.274 4.836 2.97 19. t.962 2 15 2.21 32.188 8.07 2 89 3.19 13.6 131.41 4.8 302 365.191 1 .7 110.94 76.14 56 13 65 52 82.94 12.222 3 136 3 049 2.7 16.13 77 14 94.673 5 92 6.07 111.959 4.99 11.4 31.8 13.983 1 939 1 .2 345.343 5.41 15.3 23.473 2.2 361.17 4.69 31.3 609 677 340.75 2.6 8.25 22 01 16.37 11.09 42.83 22 62 17. ix.582 3.8 15.5 3 4 25 3 4 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 M A.98 26.538 4.1 255.83 28 09 14.112 4.8 394.09 98.23 48.417 4.09 16.6 125.253 3.44 73.39 4.4 6.664 1 .688 2.2 16.77 25.11 15.2 53 38 67.61 26.588 5.8 15 18 6.836 1.5 28.9 776.075 5.09 45.94 37.43 62.42 6 2 7 9 6 em 1 741 1 .97 24.467 2.72 11 87 9 004 11.73 22.75 6.3 53.18 48.084 13.433 4.3 109.7 17.8 30.328 4.29 32.98 13 56 17 05 20.4 79.543 11.463 4.56 35.6 35.73 22.59 16.432 3 328 3.55 97.56 68.482 3.65 19.38 107.517 9.48 28. em> Wy.05 16.8 221.8 193 248.747 4.41 61.96 22.452 1 .78 29.19 10.78 19.82 34.767 1 .75 21.209 3.28 32.03 19.69 26.28 90.9 70 56 87.54 106 115.41 16.42 68.179 4.053 2009 1 .24 25.278 4.07 26.45 13.23 16.7 536.352 3.55 7 90 47 99 81 21.28 88.83 27.49 11.75 38.71 90.02 21 92 27.7 28.906 3.95 38.81 13.23 39.8 78.73 14.69 26.722 2.39 65.077 3.6 193.15 1402 43.259 3 211 3.48 21.17 12.68 36.11 17 92 43 88 33 3 26.309 3.89 36.884 2.42 43.939 7.57 15.7 14.718 2 185 2 137 2 089 2.38 71.33 2209 .35 5.2 9 06 11.9295 1 .71 30.836 2.95 49. em- lx.93 8.55 55.715 3 06 3.47 41 3 19 37 24 86 29 88 34.4 423.773 2. iy.425 6.163 4.93 45.61 49.929 4 83 4 729 5 147 5094 5 04 4 985 em .9 84.72 78.34 19.

6 500.6 26.6 1128 1337 1520 1679 1265 1485 1894 2264 2596 969.2 744 867.9 15.8 74.192 4.164 7.9 35.728 4.4 460.8 979.988 4.13 25.69 38.224 7.7 97 63 128 157.1 161.03 88.7 147.18 113 133.9 32.3 1087 1282 1450 472.19 28.8 230.796 8 745 8.8 287.8 312.54 19.306 3.237 4.237 6.44 26.166 7.438 5.505 7.4 403.23 11.73 29.3 158 65.41 119.95 21.5 115 144.7 19.8 135 161.237 4.6 610. tv.1 350.077 8.93 52.3 268.7 1091 1284 1449 631.8 245. ix.39 80.4 140.15 91.2 126.677 4.7 239.4 265.75 54.41 67.4 51 60.15 42.55 43.09 32.9 293 356 414.1 43.25 101.03 21.7 37.7 57.8 123.32 8.93 64.6 46.12 32 51 26.3 588.3 160.721 5.7 378. lx.2 270.15 6.1 535.4 64.1 30.2 455.905 5.5 460.8 122.75 44.9 333 150.3 291.26 99.64 16 34 13 16 11.01 7 913 7 815 7.172 9.1 40.848 1 764 4.9 508.3 71.357 7.34 43 15 32.3 3360 3965 5111 6174 7154 em' 107.6 40 47 18.91 16.1 220.8 315.8 2 5 5 9 em' 53 1 61.42 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 220 220 220 220 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 mm 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150 150 120 120 120 120 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 em2 28.268 3.1 356.2 257.432 9.194 4.8 317.2 505.52 69.672 5.15 62. WV.05 32.47 91.6 27.9 253.5 168.23 11.36 80.9 227.597 7. lV.1 129.9 292.6 198 252.93 74.407 6.133 3.874 4.662 6.3 191 226.123 6.965 6.2 47.8 410.8 206 237.5 1168 1477 1747 1981 725.16 117.4 885.8 69.851 4.2 157.5 177 83.3 142.4 944.2 49. WPV.73 46.7 1072 1213 1527 1796 2298 2755 3168 4 3 8 em 4.9 569 665.863 6.93 59.37 43.17 60.436 3.11 25.572 5.8 173.5 41.7 157.6 40.3 384.182 3.8 35.5 26.69 74.6 999.55 50.219 3.2 408.4 497.45 11.3 127.1 148.267 9.89 3.4 293.9 493.4 467.1 117.71 16.6 162.2 228.59 6.9 440.6 A.71 16.6 72.349 3.9 302.8 16.57 47.28 11.4 218.5 362 439.149 4.93 76.4 119.69 em' 683.73 28.3 263.97 7.63 92.3 908.84 113.72 74.6 204.4 304.15 4.4 23.2 1072 762.343 5.4 266.2 387 197 231.153 4.246 5.804 4.8 435.19 23.4 242.75 34.25 32.93 76.4 204 241.105 4.1 236.9 134 171.2 208.73 116. b.567 6.15 877.4 745 161 207 249.992 5.88 16.6 203.99 24.5 1153 1350 1713 2036 2320 1223 1495 1754 2234 2664 3047 3385 1685 1980 2529 3026 3472 3870 1970 2318 2971 3568 4109 2500 3203 3844 4424 2610 3072 3940 4733 545.2 184.235 4.1 50.77 41.4 122.323 6.314 9.4 10.35 46.4 226.6 188 222.09 105.8 512.1 139.6 251.3 288.3 181.3 146 165.77 5.75 16.73 26.1 36.73 40.5 143.262 7.1 188 216.901 4.6 44.6 169.8 43.8 168.17 44.31 43.89 21.48 11.32 11 21 9 701 26 21.96 102.5 342.49 13.5 136.29 33.3 149 175.15 4 064 3.977 3.5 11.2 791.3 54.11 21 72 16 42 13.8 21 2 27 6 33 7 39.7 862.4 279.24 11.47 94.5 238.2 12.672 5.37 38.977 11.933 1 .18 111.18 21.5 180.3 6 5 4 em' 42.32 72.25 51.932 3.1 285.9 128.7 214.73 40.6 250 324 392.109 4.1 80.95 21.47 5.3 26.8 195.849 3.05 .4 820.14 19.78 58.97 47 69 50 65 50 16 64 81 78.642 8 538 8.614 6.421 6.457 6.41 13. t.h.2 349.398 3 355 3 312 3.4 137.38 78.47 97.1 28.658 25.996 6.2 304.1 276.15 21.064 5.1 194.2 330.9 395.4 58.6 181.1 18.7 1229 1459 1661 618.28 6.642 7.819 5.8 411.59 26.079 5.09 16.48 26.3 92.93 50.764 4.1 279.17 52.818 4.64 90.3 178.2 208.4 17.5 49.94 16 65 13.41 13.019 3.6 511.4 402.761 3.2 721.9 346.815 4.1 136.1 311.1 150 190.75 64.3 455.4 36.7 358.845 4.261 7.29 15.39 22.3 738.1 355.36 11.1 149.6 347.11 105.307 6.73 31.3 253.643 5. em Wx.404 7.8 243.095 3 009 3.6 144.205 6.065 6.97 51.12 21.367 6.13 83.4 321 397.41 73.5 31 .064 3977 6.761 4.281 4.6 301.937 4.8 58.7 338.53 93 108. Wpx.8 113 44.54 13.7 572 324.717 8.93 69.9 56.068 6.37 115.213 7.066 4 023 3.5 174.4 891.9 572.5· 198 252.1 134.3 445.8 58.1 612.95 58.4 185 218 282 340. ~ m'/t 16.6 22.2 22.34 21.14 85 16 104.6 739 868.87 92.17 9.07 21 83 16.981 em' 91.01 76.8 164.8 164.59 13.2 290.1 277.28 105.579 5.1 787.69 38.45 13.49 79.047 4.9 171 193 59.5 209 240 87.02 107.4 51 60.7 714.94 18.75 64.9 21 24.1 379.1 216 248.5 31 .1 127.7 58.5 671.01 113 139.6 104.93 40.8 214.7 416.81 13.79 16.393 3.6 62.4 31 9 11 4 15.518 6.1 24.4 26.8 276.54 26.97 35.63 75.1 70.5 306 367.17 52.5 426 497 7 9 2 2 8 1 .4 233.9 14.1 263.413 7.74 62.532 5.2 378 436.626 5.936 3.5 117 62.2 30.06 30.2 30.4 223.73 34.69 13.3 41.9 607. mm 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 6 8 10 12 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 M kg/m 22.6 125.8 297.89 23.73 36.6 211.93 88.17 36.8 490.62 13.1 28.3 422.101 5.69 14.66 33.2 183.97 98.357 6.981 4.65 11.761 7.3 185.5 4 1 1 8 9 em' 123.93 55.5 41.

08 13.75 94.11 12 99 14.57 10. m2/t 9.3 955.97 67 15 lx.95 13.56 16.07 10.442 21.56 16.49 17.56 16.045 7.26 13 07 10 95 21. 58. mm 150 180 180 180 180 180 180 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250 250 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 200 200 200 200 300 300 300 300 300 t.75 136.56 12.33 14.89 10.6 534.5 464.474 8.3 74.1 1154 1309 1330 1629 1916 2190 2451 3 8 2 1 2 Wpx.17 76.214 12.6 849.3 Wx.345 4.7 130.069 4.649 1670 1966 2250 1749 2150 2538 2911 3271 5 5 2 5 Wy.59 17.2 343 264.8 729.34 11 .4 106 126 146 166 85.442 21.5 1124 1286 645.1 58.305 8.85 9.7 677.298 4 29 4. em" 102.8 558.5 400.3 297.26 13 07 10 95 9.5 1086 501.93 112.388 12.1 566 662.h.9 161.85 9. em 5.7 255.1 70.93 112.23 13 13 13.348 8.7 419.6 567 742.7 130.8 1044 518.301 4 213 4.1 77.39 12.94 10.8 514.2 720.7 10.8 21.06 10.84 21.56 8.5 966.93 98.4 190.73 52.339 8.52 14.33 7 243 7 156 7.3 74. em3 644.25 34050 17.1 10.61 16.2 10. 1 33.39 10.01 16 63 16.6 818.1 672.8 154.1 728 90 107 124 141 45.307 8 171 82.26 13.7 380 491 595.16 12.48 12.1 289.417 7.17 92.7 60. em 8.4 545.5 102 55.75 74 93 88.493 25.2 645.203 16 16 12 97 10.85 9.46 16 16 12 97 10.5 88.02 10.483 25.2 420.8 107 124 64. mm 250 260 260 260 260 260 260 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 b.1 647.72 18 63 18.42 12 33 12 25 12.9 160.2 356.5 40 52 65.536 25.269 6.07 11.3 628.4 326.1 38.44 16 34 16.04 12.893 9.7 70.5 778.381 8.89 7.9 9.2 432.7 60.17 68.28 10.1 498 575.039 6. em" 472 264 311.95 9.5 85.5 11 .8 779.7 186.398 6.75 2 114.7 58.8 215.39 11 .3 589.17 76.884 9.246 21.46 7.69 8 562 8.48 10.6 745.9 846.22 13.219 8 132 8.33 13.39 18. mm 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 16 6 8 10 12 6 8 10 14 6 8 10 12 14 16 8 10 12 14 16 8 10 12 14 8 10 12 14 16 M kg/m 80.7 665.29 113.08 9.9 30.3 407.75 94.5 16.1 179 .34 13.25 11 16 11 .4 823.4 1084 720.5 88.2 782 276.3 518.7 214.2 353.3 38.8 1285 1576 1855 2122 2377 1337 1640 1930 2209 2476 8.3 45.5 414.54 16.9 160.5 380 451.847 9.3 13 12 11 9.5 810.5 587.02 9.75 84.4 321.62 14.5 1090 1282 916 1203 1748 2006 1153 1517 1870 2213 2547 2870 1622 2000 2367 2724 3070 813 2105 2491 2867 2100 2595 3077 3547 4005 5 6 9 4 6 2 Wpy.9 955 1117 1269 1412 223.339 16.82 9.1 1078 1275 1447 1790 2107 2702 3246 4190 3396 4013 5184 6278 7294 8237 2418 3105 3737 4314 4840 7538 9798 11940 13960 15860 17650 1120 1418 1682 1914 5142 6660 9418 10660 12670 16540 20230 23760 27110 30310 12140 14820 17360 19770 22040 8135 9891 11540 13090 19950 24440 28740 32840 36770 ix.5 844.18 12.38 15 28 15 19 15.1 647.2 170.05 25.41 13.5 692.3 603.1 82.8 134.4 559.4 36.9 940 1149 1347 1536 1715 517 670.7 91.97 12.339 8.1 854.29 13.387 4.35 10 29 10 19 10. em3 813 382.94 10.7 281 360.1 72.4 1101 1298 1487 1480 1826 2161 2487 2804 7 2 8 5 ~.958 6.9 146.8 319 386 448.73 50.4 951.9 655.1 10.17 76.16 11.65 12.3 955.4 106 126 146 97.274 6.9 978.16 12 97 10.38 12.5 16 2 13.31 10.19 10.3 8.381 21.36 10.7 322.93 112.4 1035 1218 1393 851 1118 1375 1624 1864 2095 680.73 46.69 43.17 60.1 783.6 401.4 887 1091 1286 1474 1655 246.4 313.47 12.2 889.1 1403 1600 982.6 16.11 9.23 15.9 136.8 1072 1227 948.7 186.8 134.9 184.28 12.361 6.126 4.9 1103 1349 1584 1808 2021 971 1185 1389 1581 1763 1362 989.4 106 126 146 166 85.5 55.755 9.47 15. em' 8055 4182 4942 6390 7741 8999 10170 4146 4893 6305 7613 8818 5234 6190 8011 9716 12790 6322 7486 9717 11820 13800 15650 9066 11770 14320 16720 18970 12620 16450 20100 23580 26880 30010 10340 13410 16310 19020 15000 19560 28060 32000 19660 25710 31520 37090 42430 47540 30080 36890 43430 49700 55710 34050 9 7 1 41760 49150 56250 43730 53760 63450 72780 81780 Iy.9 283. em' 3541 2378 2804 3608 4351 5034 5660 731.4 245.121 8.9 9.7 158.32 13.3 496 658.1 968.448 6.1 42.9 723.662 9.4 507.475 8.8 69 6 7 A.203 16.2 453.7 60.6 1247 1536 1816 2087 2349 1081 1331 1572 1804 2029 896.9 483.1 211 108.187 6.2 88.3 74.7 815.7 591.1 48 73 58. em" 563.971 10.9 349 412.6 753.53 18 44 18.89 21 64 16.93 116.355 6.474 10.1 15.34 iy.3 238.98 10.17 108.7 339.7 852 421 499.568 9.17 92.1 243 34 3 41 54 66.4 627.931 4.8 134 160 186 124.2 595.2 666 941 1066 844.13 12.8 788 919.22 17.8 427 507 662.75 94.6 3364 382.5 102 45.2 749.182 6.7 158.2 47.85 21.4 296.3 352 459 559.1 211 108.009 8.79 10.9 122 145 168 191 I .5 88.

26 15.90 70. W.02 28.60 81.18 ern' .63 20.12 1 .24 1.18 16.3 48.90 70 29 57.44 2.16 66.07 3.18 30.89 13. 5 3 4 5 2 2 .9 26 9 33.78 10.80 26.06 11 17 13.29 5.30 720.54 5.72 13.62 1 .78 9.17 48.91 3.40 I .44 2.90 91.15 26.67 22.89 1.40 43.12 46.61 113 00 146.10 256.01 2.77 10.64 21.18 15.00 32.52 3.36 37.70 54.15 45.54 2.3 60.08 24.81 9.35 4.78 5.22 28.84 24.47 I.34 2.20 379.20 185.11 15.19 46.49 2.72 43. 5 3 4 2 2 .40 7.90 154.60 19.40 1 .17 20.17 7.76 107.5 3 4 5 6 8 2 .11 18.80 34.41 7. kg(m A. 78 2.43 1 .29 9.81 25.26 16 82 21 67 26. mm t.8 3 3 2 25 2 2 .91 70.10 10.57 56.00 22.57 6.3 60.38 10 30 12 30 16 00 4.35 27.82 3.3 60.56 15.40 134.29 49.30 162.23 1.57 63.56 1.33 10.24 43.92 2.26 7.22 1.52 2.16 44.12 43. em" 1 .15 28.10 205.10 855.41 52.23 3.3 48.04 2.92 4.6 101 .90 14 10 18 50 6.27 23.3 21. 1 76.21 33.45 53.24 5.85 35.77 70.15 15.69 5.3 168.52 18.39 32.6 101 .00 12.7 139.06 2 05 2.00 1.49 13 86 17.37 1 .61 27.42 65.82 3.80 3.90 168.Saltojo formavimo vamzdziq profiliai (apvalieji) d.50 64.95 1.1 88.53 66.69 34.70 250.87 3. 1 76.64 1 .6 101 .40 158.77 4.59 2.3 114.05 65.32 3.27 5.45 90.30 138.88 53.04 46.55 6.89 2.6 114.85 54.00 77 .66 4.70 15.4 42.50 137.60 39.41 17.53 19.67 .87 1 .10 123.6 101 .31 52. 10 8.54 43.67 4.83 2.98 108 00 133.3 60.97 52.82 22.42 22.60 14.28 52.71 4.88 3.3 168.94 2.25 8.95 3.50 206.65 30 59 40.33 6.79 8.3 48.32 29.10 392 480 90 50 an .3 114.28 18.29 12.30 12.7 139.39 3.84 3.10 40.79 2 28 2.9 88.11 7.83 4.21 1 .7 139.45 2.26 7.69 59.95 33.68 90.17 6.40 16.19 6.00 2.89 8.90 3.36 8.17 38.43 43.25 28.78 6.06 70 92 81.42 4.80 ern' 75 .99 22.3 168.19 564.78 103.10 24.20 16.63 11.33 6.26 31 25 37.65 4.50 301.79 26.73 16.16 52.67 A" rn'/t 21.93 44.27 3 99 4.91 1 .00 26.68 5.80 4.30 177.24 3.09 1 .11 1 .89 9.9 88.27 1 . i.75 15.48 1 .69 .61 1 .7 139.96 2.45 3 42 3.80 22. em" .90 168.64 22.11 27.30 7.23 32. 50 1.00 1564.1 76.74 45.17 33.3 114 114.11 56.56 17.51 3 00 3.99 2.02 23.16 25 20 33.90 532.84 3.3 60.73 68.93 40.20 20.56 5.07 73.87 9.56 4.3 168.5 3 4 5 2 2.37 9 34 11.37 5.81 5.56 29.95 3.10 13.96 52.60 4.03 2.02 16.60 5.17 18.91 3.77 4 73 4.3 48.7 168 168.54 3 13 3.94 3.62 26.49 1.30 861.9 88.80 1009.10 59.36 9.98 13.30 697.00 1297.24 41.61 66.52 8.62 2 60 2.55 2.70 35.99 2.77 17.87 3.91 6. mm M.81 56.69 44.68 51.66 1.04 3.57 .58 20 65 25.70 6.21 5.67 5 92 4 29 5 25 6.66 5.97 2.09 43.49 11.54 5.51 3 49 3.4 42.69 4.5 3 4 5 6 2 25 3 4 5 6 8 2 2 .85 5.3 76.61 33.9 88 9 88.57 1 92 1 .74 5.86 12.90 300.9 101 .63 95.18 67.4 42.42 6.7 33 7 42.57 1.58 18.76 51.79 15.90 13 50 16 00 21.3 177.50 211.07 1.80 8.3 26.99 7.27 3472 28.49 3.23 10.44 5.00 12.08 8.00 31.70 259.7 139.34 116.46 6.77 16.06 3.76 96.71 55.54 .05 21.11 8.46 11 00 13.40 63 25 82 84 101.46 2.44 36. Wp.41 2672 12 88 17.3 114.70 119. 16 1.00 629.61 6.3 139.40 4.24 68 80 80.48 31 98 39.5 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 .45 2.5 2 25 3 2 2.9 88.26 22.04 20.00 10.88 .4 48.41 1 .55 16.1 76.78 65.40 10.75 33. 1 76.67 13.62 .37 74.7 33.6 101 .6 101 .

9 3'23.8 193.5 244.10 229.00 21950.67 57.00 74.20 102.46 13.0 273.20 50.20 272 50 2282.80 552.10 18.60 82 62 98.61 7.00 21. mm M.d.40 31.0 508 508 508.10 252.00 9910.10 21.5 244.40 447.00 476.99 9.88 15.5 244. crn" Wp.50 606.70 524.10 108.60 110.90 77.00 3199.30 16.10 1014.0 457.50 985.0 273. mm t.5 273.40 92.00 1417.9 323.70 88.9 323..0 1613.7 219.00 1998.00 1512.1 219.14 11 02 9 51 25.40 13.00 15130.00 14320.00 946 10 1245.0 16400.20 89.40 14.10 11.44 73.10 211.16 9.00 62.20 26.84 29.8 177.00 2016.63 40.97 23.40 12.00 5073.50 142.60 611.58 26.60 733.4 406.6 406.1 219 244.84 27.33 13.0 323. m"/t 177.68 17.0 273.00 19870.42 21.50 I .95 21.7 193.00 1196.88 15.00 277.50 41.50 43.9 355.22 37.62 44.71 6.33 66.00 1174.00 7154.00 1205 00 962.10 615.13 32.14 32 38 42.00 1235.70 289.00 1320.01 112.10 701.00 1546.20 1012.52 26.4 406.70 23 30 27.10 134.67 6.00 66.6 355.70 1168.71 20.00 356.00 3058.00 940.08 6 01 5.91 16.96 59.30 77.10 144.15 21.40 33 50 41.00 24480.50 35.00 817.60 97.80 36 60 45.30 744.60 85.94 6.00 1635 805 00 70 1076.50 978.11 10.7 193 7 193.00 1220.00 409.16 9.90 40.38 110.20 649.31 11 .70 884.00 2000.00 485.72 17.9 323.88 21.80 220.00 6758.4 457.00 1637.00 48520.90 87.81 114.30 46.95 15.00 1928 00 185.00 1867.00 1910 00 94 62 125.00 5143.70 29.09 14.80 281.10 9.00 4160.00 3598.11 6.60 340. i.49 16.1 219.00 692.00 1536.50 59.8 177.69 30.70 57.10 50.95 13.00 1270.57 7.60 85.30 177.00 5852.50 178.00 2480.10 124.65 32 32 25.40 798.00 21620.07 65.06 65.6 355 355.67 87 65 101.05 32. kglm A.83 16.36 12.84 21 60 16 26 13.02 21.50 33 00 39.00 208.00 12160.50 52.17 11 .21 13.53 13.8 177.00 10070.94 9.60 51.40 8.00 1572.44 9.61 117.80 140 10 32.70 261.00 43.80 341.00 625 00 744.6 355.00 614.38 26.47 7.60 231.5 244 244.0 273.57 6 50 7.70 437.0 457.9 323.00 1345.17 11 .6 355.00 12700.81 17.20 51 70 68.80 176.38 46.50 148.00 7572.21 21.99 1564.24 13 06 10.00 2960.00 8396.00 33260.00 39280.60 129.0 273.68 52.55 16. crn" A.00 28940.00 28450.61 92.00 337.30 8 23 8.00 2186.60 393.80 117.00 328.17 53.67 13.59 32.77 16.29 12.24 11 .1 219. em' em" an W. I.7 193.71 16.7 193.61 13.47 100.30 25.22 11.19 14.35 32.8 177.40 508.60 26.16 14.43 43.28 11.0 0 0 6 5 1 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 14 4 5 6 8 10 12 14 4 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 6 8 10 6 8 10 1 7.97 16.8 224.60 123.50 8.00 9580.00 35090.02 13.64 7.9 323.20 78.4 406.74 6.64 35.51 16.39 98.00 1560.50 150.80 149.00 1189 00 6.00 21.01 21.00 13200.97 12.00 6369.09 14.50 359.40 286.30 64.47 25 80 21.30 467.70 172.30 415.00 49.51 9.80 68.37 9.00 818.50 276.00 178.80 562.90 109.64 6.09 59.80 136.30 55.00 135.07 21.20 1073.60 173.20 427.5 244.00 5938.60 39.40 84.90 750.80 79.60 23.00 2442.48 9.92 79.37 8.30 47.20 63.40 966 80 328.00 16220.25 25.60 136.18 12.22 12.40 209.36 108.50 912 50 1195.00 1862.03 33.0 273.75 17.30 98.37 27.4 406.63 16.00 2157.00 1424.0 19140.16 12.00 29810.80 317.44 26.54 7.00 2699.4 8.80 42.20 230.30 161.30 9 24 9.30 107.40 31 .70 156.4 406.00 118.40 742.40 33.28 11 .00 208 270 30 20 120.00 3781.00 566.00 4487.47 8.04 10.00 1541.70 428.80 140 40 825.15 6.05 75.60 550.00 8464.1 219.39 113.

76 4.60 10.70 26.40 149.13 43 55 .39 1.95 18.97 5.94 19.70 14 40 17 00 21.73 13.17 6.44 54.66 5.50 562.22 62.66 17.10 91 05 105.93 3.20 676.66 8.59 7.05 1.75 2.71 8.35 16.80 12.77 .93 13.41 2.90 8.50 161 00 88 1 .86 108.12 16.84 111.00 226.38 10.83 20.70 1 .07 12.15 22.19 6.44 20.57 5.64 20.87 1 .60 790.89 1 .53 69.80 503.62 2.34 1.38 5.43 3.99 2.45 67.89 3.61 4.78 7 79 9.20 32 60 26 24 22.95 1 .10 68.04 48.68 2.91 93.90 131.13 5.50 12 80 15.64 1.63 27.42 24.23 40. W.66 6.04 42.74 2.07 3.36 26.00 1312.54 71.15 27.24 32 57 .54 1.1 11 71 14 52 16.15 12.10 13.36 4 54 5.36 21.16 3. i.77 .87 65.79 11.92 2.25 49.40 1127.81 1.05 80.40 271.20 17.10 1 .22 52.07 9.57 17.40 25.29 42.81 2.71 2.56 3.53 72.74 2704 25.22 11.32 34.83 14.60 137.90 220.55 10.87 48.23 24.Saltojo formavimo vamzdziq profiliai (kvadratiniai) b b. 100 100 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 150 13 81 18.92 1 .74 2.56 4.30 7.67 2.07 9.64 40 57 16.76 32.72 .92 26 57 22.30 155.21 26.30 402.29 35.49 1.13 7.36 3.47 44.41 45.94 3.96 27.41 6.49 4.19 21.47 23.75 14.67 3.90 776.56 43.70 16 80 20.76 29.21 21 35 26. .71 1 .02 6.36 6.90 1 .20 230.21 2.45 6.32 11.34 35.63 95.30 485.74 47.40 8.57 3 12 3.58 51.46 52.84 3.55 4. Wp.45 111.01 11.47 4.61 2.60 4.36 31. em" I.54 6.97 6.36 2.30 4 20 4.80 33.41 14.: .31 2.65 3.40 83.59 3.34 2.91 9309 112.40 127.54 19.82 3.25 5.96 11. kg(m A.36 14.90 192.72 3.03 1 .47 1 .69 67 92 .61 8.20 132. 59 1.30 64.88 13.10 1 .74 45.39 5.22 9.97 43.03 2.10 13.68 34.89 33.84 3 79 3.43 33.13 4.03 I .50 31.20 16. mm t.66 4.52 32.12 66.71 4.09 28.81 1.00 131.79 53.00 33.51 1.48 1.30 13.10 22.98 2.41 52.04 11.59 6.34 17.72 27.99 56.88 16.53 3.10 18.68 57.59 5.01 3.21 13.95 17.41 57.46 43 64 50 49 49.69 .30 5.48 5.50 254.36 1.70 11.82 46.10 312.86 37.90 .07 39.83 25. mm M.56 33.94 2.39 3 25 3 94 3.40 31.63 65 84 53 14 44.14 30.33 2.70 24.00 16 72 13.60 177.84 28.35 1 .70 22.80 129.73 43.87 22.11 4.60 920.30 651.45 36.15 16.50 3.69 .95 8.26 2.25 1.13 1 .36 19.85 1 80 2 35 2.48 17.59 75.20 5.84 2.50 71.19 1. em" an em" em" m'/t A" 20 20 20 25 25 25 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 100 100 100 100 2 25 3 2 25 3 2 25 3 4 2 25 3 4 5 2 25 3 4 5 2 25 3 4 5 25 3 4 5 6 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 1 .50 4.40 95.00 622.47 1 .09 2.80 161.43 9.43 5.21 5 35 6.39 11.53 5.90 411.26 43.84 10.27 41.50 20.42 27.75 44.81 10.40 38.50 365.28 33.24 78.10 2.20 168.18 27.82 8.33 95.31 2.49 10.08 1 .20 60.17 87.61 24.06 67.30 194.36 16.42 53 74 45.33 32.78 33.15 16.21 53.73 26.58 35.21 2.96 3.05 26.48 3.03 2.12 84.44 1.41 59.41 187.30 161.97 9.27 54.98 42.01 10.30 55.70 33.19 82.90 43.26 14.59 4.69 1.69 112.37 22 14 .98 .74 4.70 9.72 702 8.00 311.81 1.00 1 .80 82.42 1.94 8.80 14.13 5.14 2.29 73.

57 38.70 217 256 00 00 124. kglm A.00 1405.66 13.60 75.84 5.50 26.40 21.20 109.00 2037.6.00 2639.20 764.71 5.20 220.60 358.20 30.80 241.17 32 24 25 88 21 63 16.70 312.90 16.00 4406.40 346.20 224.80 9.60 807.00 3813.83 52.b.02 9.30 356.10 35. em' em' em" em" J\ m2/t 150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220 250 250 250 250 250 260 260 260 260 260 300 300 300 300 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 5 6 8 10 18.57 34.70 438.00 264.15 25.70 1211.40 675.70 130.50 57.30 282.58 16.44 56.20 206.80 561.70 403.90 335.20 39.40 22.00 12800.00 5422.57 40.00 2048.36 32. 10 664.89 5.43 65.50 63.00 1968.95 21 71 16.93 5.36 45.95 16.00 4805.30 696.00 3017.40 278.36 40.38 10 33 10.80 578.16 7.25 6 12 6.57 27.24 72. Wp.30 524.80 982 10 5.57 18 61 24 55 30.00 1653.03 78 44 96.89 21.58 8.10 61.00 4828.80 733.74 8.80 643.36 36.41 13.40 1035.00 22.80 54.00 1412 00 226.00 5782 00 3907. r.40 150.95 28 36 33.15 42.21 1011 12 01 11 .00 2546.60 987 20 1202.75 34.4 7 10.30 23.24 92.40 453.60 624.00 9964.50 44.92 9.80 822.00 8417.50 43.24 112.00 8178.40 568.70 402.98 7.70 420.10 41 50 50.27 13.00 283.30 94 95 123. mm t.35 13.80 39.90 893.60 384.70 629.24 52.65 16.10 310.36 50.88 7.63 59.60 38.96 11 84 11 74 107.20 853.90 525.42 2606 21 82 16 53 13.40 33.00 9865.10 239.36 69.00 8707.57 58.50 47.32 25.00 21 76 1.70 24.00 6405.00 193.80 27.80 175.80 46.14 21.90 329.50 338.00 226.90 41. an W.10 492.90 417.30 175.80 188.36 26.65 8.79 8.60 425.90 479.03 46.11 32.95 48.00 1422.70 8.30 26.80 33.60 51.09 1146.83 7.00 269.30 14.34 6 29 6.70 71.10 142.00 15520.93 7.55 50.90 182. mm M.20 515.00 26.94 6.39 6.18 21.20 260.57 30.82 21.76 7.90 294.00 442.00 3238.00 5672.00 45.90 152.61 6.50 339.11 706 6.80 28 30 36.10 275.30 30.80 45.00 4251. I.61 13.36 57 63 75.00 1737 00 158.97 9.45 32.20 196.10 758.70 10.64 80.20 990.60 19.00 1741.0 226.46 13.00 32.00 7229.36 60.84 64.54 26.60 88.42 10.95 38.33 13.00 2410 2833 00 00 3566.24 32.02 7.63 43.10 72 70 31.90 15 00 179 90 32.26 25.00 .20 59.00 759.90 508.29 32.00 387.63 91.40 335.

99 1 .45 4. 19 2.12 35.37 29.30 5.82 46.98 35.75 1.98 25. em 1 .67 26.01 16.66 3.59 7 81 10. rri'/t 67.52 17.00 33.52 36.17 105.96 A.50 4.19 22.98 23.87 2.47 2.51 21.25 4 19 4.36 2.03 17.42 53.85 102.10 16.15 41.06 36.83 18.46 2.82 15.59 12.71 8.82 29.56 6.05 87.25 5.81 10.21 26.36 454..06 15.42 27.84 13.12 43.75 44.15 9.56 3.17 8 72 10.31 2.50 3.78 10.63 28.77 1.59 52 54 29.59 7.47 44.03 2.66 52.12 3.19 6.71 8.38 3 69 3.06 16 20 18.36 14.59 7.70 25 88 10.20 178.59 10.47 3.44 54.75 14.31 2.77 30.70 6.67 26 69 30.26 30.59 15 62 18 13 20.06 2 63 2.60 135.68 1 .60 28.20 20.42 17.21 13.47 9.48 43 52 20 20 20 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 80 " 10.50 12.01 10.95 13.54 20.27 3.36 7.15 16.44 12.48 38.34 115.53 18 38 21.60 3.74 45.20 106.18 3. mm 40 40 40 50 50 50 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 M kg/m 1.16 12.12 3.82 4 52 5 13 6 14 7.56 3.95 21.44 3.50 12 30 5.44 3.23 65.96 31.89 24.13 70.76 37.94 45.22 11.38 30.94 3.23 8.70 22.73 18.72 27. Wx.10 32.42 2.97 9.63 7 59 9.32 49.:r t _Ji_J b 'IiI' +- -~ "'' ' .26 2.89 56.22 3.82 3.80 1 .95 28.46 52.54 5.15 47.35 15.63 1 . em' 405 4 69 5 21 9.59 10.53 2.48 2.12 65.-~ Sf .10 22.35 1 .30 4.11 29.14 27.88 16.86 3.67 46.48 23.50 2.88 2.40 51 68 26.06 44.43 7.78 8.21 31 08 37.28 33.70 120.84 53.45 12.41 23.19 5.00 230.78 21.29 26 83 31.10 158.60 182.5 3 4 5 6 25 3 4 5 6 25 3 4 5 6 25 3 4 5 6 2.52 37.24 32.59 26.24 36.91 24.90 1 .28 33.14 2.03 1.15 12.96 18 71 21.57 46 20 em' 1 60 1.94 9.98 12.12 30.01 1.22 37.07 9..30 13. mm t.97 9.70 11.66 73.87 22.61 8 55 10. 5 3 4 5 6 25 3 4 5 6 3 h.47 23.84 3.26 81.09 41.05 2 00 1 .66 34.02 21.74 5. mm 2 25 3 2 2.77 15.14 44 68 34 15 27.35 16 36 19.20 6.07 3.63 8.67 4.20 90.44 18.79 75.12 43.42 27 10 22 90 52.94 2.75 2.41 Ix.02 16.56 21.69 2.83 18.33 3.40 19.80 103.93 24.60 31.99 35.12 26.53 2.29 em' 2 03 2.52 40 12 47.56 24.40 81 25 95 99 108.59 10.46 70.75 44.13 7.78 20 83 12.43 6.23 65.85 1 . em2 2.87 6.39 5 19 6.20 I .70 11.53 1 49 2 03 2.30 13.57 37.25 3.44 16.59 5.49 24.64 25.54 11.49 3.30 116.48 52. 5 59 6.74 40 71 47.59 3 01 2.30 5.16 12.70 79.92 5.62 1 .72 15.45 66.60 7.79 ..88 36.38 30.39 em' 2 61 3 09 3.58 1.76 22.70 22.84 46. Saltojo formavimo vamzdziq profiliai (staclakamplall b.27 43.21 15.25 64.68 20.06 10 53 13.07 2.79 26.24 3.81 17.80 15.42 27 10 22.72 27.65 1 .45 58. WPV.74 28.03 5 34 6.46 10.13 9.40 22 54 26.70 328.01 11.53 2.68 2. Wpx.13 9.07 25.00 2 94 2.24 54 67 20.05 26.38 3.42 2.62 1 .18 50.00 33.10 120.03 14.37 2.20 39.34 11.54 11.38 1 .05 54.36 45.60 180.28 18.75 20.95 70.41 6.90 52.38 43.11 14.90 25.68 80.06 26.32 92.37 43.15 15 86 18.64 35.19 52.13 7.37 22.47 44.54 39.67 38 37 240.47 27.67 63.26 22.41 33.5 3 4 5 6 2.21 1 .5 3 4 5 6 2 2.87 38 61 44.82 34.17 2.11 2.81 2.36 12.62 12.36 16.59 26.49 2.29 5 05 5 70 9.82 33.90 148.50 134.11 83.96 1 .60 8.13 12.40 em .30 126.25 22.57 7.62 24.89 45 19 em' 1 34 1 .46 52.16 26.45 6.61 18.21 13 35 16.44 20.87 65.28 18.35 2.24 21.70 11 30 5.05 3 02 3.58 10.56 4.69 4.49 iV.17 6.86 12.74 13.01 44.38 10 80 13.98 1.87 31.81 10.74 12.36 19.91 1 .09 63.59 6.28 13.60 3 55 3.47 15.31 26 98 22 77 52.72 8.15 12.89 2.37 52.92 103.83 8. ix.52 8.59 1 .84 2.43 6.03 19.61 2 58 2.83 54.54 1 69 2.33 4.36 8.53 60. WV.11 52.00 14.58 1 .24 3.99 10.38 15 65 18 52 21.11 30.00 36.64 33 05 26.01 10.02 ~.16 1 .72 2.84 3 82 3 77 3.39 45 62 55.87 14.20 159.63 18 22 22 89 26 94 30.74 8..30 2. 5 4 2 25 3 4 5 2 25 3 4 5 6 2 2 . j h R~:.98 20.90 45.48 10.54 1 .30 12.13 7.15 11..74 8.38 15.17 6.33 3.46 6.97 9.14 12.50 225 161 189 287 90 20 10 00 IV.83 11.13 4.09 8.54 1 .90 11.00 33.82 26 80 30.20 70.33 31.60 152.42 2.09 2.36 14.43 18.84 7.38 3.60 1 .22 2.38 16.70 135.60 4.83 91.41 10.32 1 .41 18.20 91.03 4.23 11.19 1 .15 12.76 33. em' 1 .45 3.61 8 55 10.34 1 .29 13.26 17.65 68.41 22.32 65.80 205.14 9 21 7 50 9.64 33.99 32.50 12 80 15 10 8.63 3.09 22.60 134.13 9.86 258.96 31.49 60.08 2.75 30 26 36.67 1 .41 23.72 3.80 123.90 52.89 33.17 3.15 64.59 3.80 189.47 44.10 55.10 40.56 4.20 41.80 33.92 12.07 2.91 19.60 152.36 14.41 39 38 20.06 25.16 15.23 23.17 6.89 14.93 3.61 14.40 39.95 8.12 3.59 4 21 3 74 4.69 1 .31 3.51 2.39 5.10 6.33 11.16 15.37 3 80 4.99 4 58 5 65 6.95 52.04 10.36 15.88 54.94 1 .96 7.42 14.08 32.44 2 42 2 40 2 35 2.77 .

0 1816.00 21.0 144.0 4886.4 193.8 1 59.0 5073.00 1362.2 49.90 10.00 16.00 620.1 574.0 2092.66 13.35 3.30 3.30 57.0 4197.3 30.10 148.1 40.1 271.4 446.9 705.00 269.00 444.19 8.50 19.3 225.0 236.50 88.2 39.21 79.6 168.0 22.80 226.23 43.0 421.50 244.2 504.20 75.0 5978.9 238.6 122.9 401.90 13.12 6.70 16.36 28.9 499.4 34.3 267.0 3714.39 3.32 6.57 38.36 21.23 10.25 102. ern" Wpy.07 78.36 2403 27.63 59.35 13.2 212.38 32.8 46.1 396.27 6.2 722 8 842.31 99.80 334.90 18.0 9209.43 3.2 130.8 378.89 5.03 4.19 111.37 6.5 404. em' Iy.5 44.0 1935.3 26.30 14.89 21.h.1 21 2 26.75 8.0 2444.40 9.0 3304.4 33.33 32.3 209.0 1584.3 339.2 119.23 4.56 11 .1 40.15 82.31 11 .2 31.80 15.45 94.00 1001.17 120 120 120 120 140 140 140 140 140 150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 120 120 120 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 4 5 6 8 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 4 5 6 8 10 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 11.41 92.4 817.92 26.0 2829.3 349.40 73.5 242.89 61.4 462.1 159.40 13.7 416.15 4.10 53.9 5 1 45.77 72.48 95.61 13.05 4.95 23.17 7.38 8. em Wx.24 62.80 597.1 244.92 35.30 3.2 230.5 57.90 176.10 280.00 203.36 26.71 90.8 390.60 517.0 1703.0 9389.0 282.40 463.8 46.0 141.43 6.24 12.8 343. m2/t 32.0 40.4 115.6 640.0 6074.5 266.72 6.0 609.0 221.22 83.0 145.05 3.85 10.10 4.3 209.41 18.20 17.0 259.0 1234.0 6058.64 15.03 70.95 28.90 247.30 120.0 1459.29 92.81 18.70 152.0 1508.46 13.57 34.30 313.8 385.0 754.82 111.70 24.23 7.57 36.94 21.55 13.34 103.10 22.0 194.20 834.0 338.63 51 24 62.6 875.80 215.2 223 344.2 49.41 11 .65 5.7 336.9 170.97 48.57 22.88 63.36 26.14 404 3.8 295.64 51.73 26.23 4.10 97100 1128.34 3.28 95.10 43.10 406.9 709.2 164.63 27.68 5.0 3962.9 576.31 62.60 318.4 523 630. em' ix.47 49.00 18.88 43.50 91.4 297.57 294.67 7.98 4.43 7.32 4.36 45.39 4.5 145.39 6.95 16.90 85.84 16.43 80.0 2737.2 605.29 32.15 5.1 339.24 90.67 68.01 3.5 249.0 1929.98 74.18 5.2 31.40 429.15 22.95 5.62 7.0 2080.34 17.09 5.39 3.26 57.26 32.5 261.80 376.19 4.41 5.70 272.0 1447.1 35.3 204.24 72.5 398.60 410. em3 Wpx.95 38.95 48.4 258.4 21.55 20.76 16.36 39.31 4777 61.7 587.93 4.29 8.0 5153.7 215.3 775.20 68.17 11 .12 107.0 2992.06 16.1 166.30 122.5 473.95 43.2 582.1 491.9 285.20 3.5 688 .8 100.0 318.44 56.24 72.0 27.34 4.80 136.5 240.70 836.8 210.70 721.46 22.20 4.37 73.4 213.5 57.9 193.63 59.63 67.1 236.0 157.82 4.75 24.9 512.30 4.57 7.2 416.1 277.24 3. em3 A.30 21.36 51.89 111.39 4.63 31.28 9.90 18.44 6.96 10.0 482.80 7.3 626.90 10.1 187.70 917.2 614.80 5 74 5.33 22.00 198.35 3.00 648.25 6.40 11.90 248.0 24.50 20.20 4.21 56.34 8.5 298. em" Wy.36 33.0 204.29 10.40 215.0 1224.70 61.0 4065.90 460.95 38.30 22.7 179.9 135.53 63.0 3125.30 162.0 2268.0 118.55 13.10 11310.2 110.76 50.6 409.80 14.1 920.95 3.74 39.0 244.99 61.57 26.1 131.0 1262.50 21.14 16.7 874.45 84.0 5042.31 45.6 319.90 125.0 181.0 6241.3 1079.0 1771.0 2697.0 4384.4 192.10 475.32 7.3 310.09 49.0 7106.34 9.3 318.22 32.20 132.95 18.35 6.0 7370.6 201 235.20 488.3 239.44 26.00 58.42 32.0 4777.69 10.23 54.36 10.57 26.0 2219.24 82.5 52.93 39..90 16.24 52. em iy.36 13.1 413 210.86 113.8 30.0 2623.39 69.23 6.4 1045.08 7.45 32.98 89.20 55.30 32.18 21.70 26.50 5.38 32.47 77. mm t.36 57.9 351.3 36.29 32.84 22.1 35.0 2554.3 28.0 3320.36 26.9 466.8 376.57 30.15 4.08 21.30 3.1 189.2 304.43 33.76 72.2 411.16 3.8 496.21 3.90 334.4 479.7 309.3 30.12 6.80 88.03 46.25 6.09 43.5 226.67 116.51 8.00 251.80 802.4 141.81 8.31 6.50 125.0 7684.0 1245.85 4.32 8.3 285.26 3.40 17.44 4.94 53.6 280.57 30.99 67.01 19.7 279.4 271..69 26.87 85.8 167.16 14.5 396.74 81.60 594.31 25.9 342.1 1021.23 19.90 21.7 195.0 3361.0 2634.46 13.51 91.60 10.30 187.9 238.15 8.71 76.0 3348.74 44.24 92.84 97.54 26.2 99.20 180.62 5.0 1457.96 10.6 38.11 6.60 28.7 112.94 4.70 141.9 41.30 151.30 11.0 2091.05 9.36 45.06 5.6 187.0 5825.60 719.36 39.3 282.2 26.0 1021.0 2386.13 404 6.76 62.15 3 04 3.83 36.55 5.8 5.10 58.0 595.74 63.0 2806.11 6.0 4.00 21.17 7. mm M kg/m A.55 76.10 19.8 64.37 9.60 384.8 348.70 14.6 158.00 1200.4 136.37 22.23 9.33 4.80 107.65 16.04 7.63 51.5 304.7 14.2 459.50 160.66 26.1 24.7 273.61 16.36 11 .10 597.7 201.08 8.63 43.69 8.68 79.44 26.26 25.1 350.0 1768.86 67.76 16.30 115.0 3886.95 33.30 44.40 71.84 16.16 6.0 2143.95 33.28 4. em2 lx.0 45.5 209.8 757.45 6.1 72.95 6. mm b.7 264.8 159.21 104.60 5.08 1 21.9 175.70 136.0 503.26 3.24 72.95 334.60 353.1 163.32 46.70 159.2 183.63 75.81 26.2 166.79 32.36 27.00 21.5 164.0 356.8 154.04 4.2 59.

2 1363 2003 2843 3923 5135 6595 8563 9239 9690 10140 10820 11720 12620 13080 13530 13980 14440 14900 15820 16280 em3 33.1 1252 1276 1276 1268 1260 1260 1252 1252 1244 1245 1237 1230 1222 1222 iv' em 2.05 113.24 66.31 11.16 13.732 1.4 344.83 13..22 7.97 1.67 11.5 15 15..59 6.26 4.5 28 15 16 17 29 31 32 15.5 12 21.69 14.4 1509 2492 3831 5696 8091 11260 14920 19270 25170 30820 36660 43190 57680 79890 107200 136700 171000 210600 256900 359100 494100 644700 ern89.52 111.68 6.805 0.46 1.56 2.9 277.9 615.4 841. t x DVITEJINES DIN 1025 SIJOS HEB (lPB) EN 10034 ~i~b.58 7.7 889. ~.52 2.7 373.8 218 238..9 646 676.09 7.82 14.41 8.6 1054 1085 .5 938.96 8.99 9.32 17.--..372 2. !~ .89 1103 11.45 AL.38 .918 1037 1. m2/m 0. em20 21 22 23 24 25 26 32 32.77 5.49 7.384 1.5 12.6 156.04 5.98 7.6 6.n.04 34.--.9 103 117 157 172 189 238 245 248 250 256 263 270 278 285 293 301 317 333 349 HEM 100 HEM 120 HEM 140 HEM 160 HEM 180 HEM 200 HEM 220 HEM 240 HEM 260 HEM 280 HEM 300 HEM 320 HEM 340 HEM 360 HEM 400 HEM 450 HEM 500 HEM 550 HEM 600 HEM650 HEM 700 HEM 800 HEM 900 HEM 1000 Y 120 140 160 180 200 220 240 270 290 310 340 359 377 395 432 478 524 572 620 668 716 814 910 106 126 146 166 186 206 226 248 268 288 310 309 309 308 307 307 306 306 305 305 304 303 302 12 12.65 15.74 12.08 91.8 325.HEB 260 .0 103 117 127 134 142 155 171 187 199 212 225 241 262 291 314 10.5 7 8 8.31 111.19 23.HEB 160 .3 354.27 1.5 748.HEB 240 .HEB 140 .5 326.224 2.866 1.7 914.93 6.934 2.15 10.694 1.41 80.78 7.5 13.9 180..69 23.499 1.14 21.3 149.5 13 14 14.57 5.--.22 12.125 2.746 2.5 33 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 53.934 3.48 10.27 5.77 10.6 240.927 2026 2..98 G..6 51.6 444.17 27.98 14. em 2.1 721.09 36.27 9.53 6.6 254.83 7.3 962.619 0. y Zvrnejirnas EURONORM 53-62 Matmenys r--.46 17.1 312 315.2 61.3 400 20.63 5.2 88.HEB 280 .95 7.J1.43 10.08 19.5 35 19 36 1000300 I .05 4.7 993.3 131.46 7.79 6.53 3.--4 h b s t mm SkerspjOvio r plotas A.8 1144 1759 2580 3651 5012 8153 10450 13160 19400 19710 19710 19520 19340 19340 19150 19160 18980 18980 18800 18630 18450 18460 EURONORM 53-62 Zvrneiirnas Pavirsiaus plotas Wx' ern" 190.2 76.25 11.25 78.25 3.56 12.87 6.HEB 200 .203 1.5 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 26.11 12.902 1.004 2096 2.51 8.686 0.88 21.9 7.~ .59 7.422 2.63 16.E 18 11 19 11.83 7. kg Technines eharakteristikos ern" 0.12 28.33 7.92 78.65 8.96 10.1"'.82 8.713 2.3 258.r ''':'''".4 288.3 71.2 371.J~i~ z: I _q~j~ "~~"~iJ }.832 1.4 566.25 65.17 7.2 411.25 18.56 20.13 8.96 32.7 42.l.6 735.HEB 320 HEB 340 HEB 360 HEB 400 HEB 450 HEB 500 HEB 550 HEB 600 HEB 650 HEB 700 HEB 800 HEB 900 HEB 1000 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600 650 700 800 900 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6 6.41 11.39 7.77 4.31 8.4 199.151 1.3 306.19 8.HEB120 .6 871.08 8.6 197.322 1.l"' Y(JtI.567 0.9 395 471 570.76 25.32 9.99 13.49 13.5 83.98 13.81 1.5 657.HEB 300 .:@rcgn .5 24 14 26 14.3 967.1 215.91 144.1 63.74 3.27 7.8 902 932.8 318.78 17.4 334.54 9.39 6.58 7.184 2.575 1.3 317.71 23.4 363.12 15.06 3.5 443. Pavirsiaus plotas Mase 1m G.4 354.3 781.911 3.07 5.3 423.8 21.5 20.34 9.4 7.01 42.5 864.84 11.5 549.16 5.88 19.618 1.64 25.2 25.78 15.!.HEB 220 .857 0.5 779. I c.62 7.8 52.55 27.3 1148 1376 1678 1926 2156 2400 2884 3551 4287 4971 5701 6480 7340 8977 10980 12890 \ em 4.79 6..51 6.4 149.530 17.99 6.55 16.4 131.I'" J j~Q '~ r:=-:{t-"'--::--.11 27.25 8.o::::(' .7J@' rPI..94 12.3 170.35 7.5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1008 302 ~:~ x I 1 I I _:.c I '~ ~\VJ.2 93..849 1.738 0.08 6.!~ 'i.13 7.13 9 9.089 1.9 em" 449.2 702.5 9 9.6 219.468 2.8 335.96 54.7 33.5 425.HEB 180 .~.5 33 18.8 211.28 2.56 97.15 ern" 167.66 8.32 33.04 106 118.67 7)3 7.1 161.5 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17.45 29.E 22..5 18 18 18.7 7. kg 41.04 12.57 7.2 SIJOS Mase 1m lx' em4 1143 2018 3291 5098 7483 10640 14600 24290 31310 39550 59200 68130 76370 84870 104100 131500 161900 198000 237400 281700 329300 442600 570400 722300 HEM (lPBv) EN 10034 Technines eharakteristikos Iy' em4 399.8 13.323 2.58 4.7 569.:"c.32 Wy' em3 75.48 40.l<~ .4 1217 1799 2159 2551 3482 3796 4052 4297 4820 5501 6180 6923 7660 8433 9198 10870 12540 14330 ix' em 4.45 52.HEB 100 .4 26.1 270 286.771 1.78 36.4 200.2 303.34 11. m2/t 14.!.7 383 404.13 AG.9 7.7 7..01 6.53 7.2 151.77 16. DIN1025 .82 14.:t b:Y -I)S I f !_ DVITEJINES Matmenys h b s mm t r Skerspjuvio plotas A.4 8 7.7 40.08 6.6 311.

8 146.DVITEJINES DIN 1025 SIJOS HEA (lPBL) EN 10034 EURONORM 53-62 Zymejimas h Matmenys b s mm t r Skerspjuvio plotas A.06 4.6 903.3 428.66 s mm R plotas A.92 20.2 933.29 39.603 1.HEA 120 .58 7. em' Pavirsiaus plotas AL.97 6.98 22.HEA 300 .77 20.551 0.1 23.45 G.IPE 220 .29 7.24 1.041 1.1 57.5 14.31 16.24 2.9 5.48 33.28 9.6 388.5 8 8 8.4 4. em' ix.5 19 21 23 24 25 26 27 28 30 31 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 21.3 5.64 49.2 1033 1673 2510 3692 5410 7763 10450 13670 18260 22930 27690 33090 45070 63720 86970 111900 141200 175200 215300 303400 422100 553800 Technmes eharakteristikos Iy' Wy' iv' em 2.21 29.52 3.84 2.5 124.4 8.58 36.2 675.46 98.8 159 178 197.1 903.6 105 112 125 140 155 166 178 190 204 224 252 272 crrr' 133.16 28.84 86.717 1.51 11.6 465.6 7.4 10.5 346.3 97.369 1.IPE 450 .86 12.6 90.3 155.848 0.4 214.5 17.2 30.484 1.03 34.06 32.7 525.98 17.9 631 691.67 44.353 1.5 6.561 0.69 3.5 7 7.43 22.475 0.78 16.6 13.IPE 140 .795 1.9 142.49 7.31 4.2 254.78 28.55 18.1 307.6 924.53 24.9 24.7 6.IPE 500 .37 39.11 2.9 603.98 5.505 2.5 8 8.4 156 .42 8.744 1.2 49.0 8.32 13.43 20.255 1.5 16.8 4.43 7.02 28.58 14.77 45.2 52.5 211.4 220.55 3.94 53.97 11.015 Mase 1m lx.3 77.HEA 160 .5 8 8.HEA 240 .62 76.328 0.922 1.623 0.0 5.877 2.5 7 7.5 6 6 6.7 22.05 1.024 1.254 1.51 6 6.8 541. ern72.8 320.73 84.7 13.5 13 14 15.4 0.912 2.011 2.756 1.49 15.4 1013 1260 1479 1678 1891 2311 2896 3550 4146 4787 5474 6241 7682 9485 11190 ix' em 4.39 13.97 26.8 18.7 11.3 252 324.7 30.05 2.HEA 220 .5 12 12.05 6.24 25.1 7.7 282.47 37.45 4.25 12.66 22.8 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 s.2 11.5 10 11 11.2 6.92 27.12 20.9 7.IPE 400 .4 26.7 230.HEA 200 .HEA 100 .7 39.22 16.IPE 550 IPE 600 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600 46 55 64 73 82 91 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 210 220 3.45 1.35 3.5 9 9.698 2.IPE 80 .99 19.24 4.6 5.34 31. kg 6.3 1317 1943 2772 3892 5790 8356 11770 16270 23130 33740 48200 67120 92080 em3 20.IPE 120 .4 133.83 26.15 7.86 27.48 20.12 4.81 62.794 0.13 34.7 146.HEA 280 .36 30.5 42.96 AG.1 836.6 1156 1500 1928 2441 3069 crrr' 8.1 66.4 88.834 1.4 176.95 4.2 9.5 98.02 3.9 283.51 3.7 106 122 crrr' 80.6 .4 15.48 2.52 23.7 495.IPE 180 .7 133.35 «. m'/t 33.32 14.85 22.74 6.6 515.136 1.26 9.896 3.8 226.26 112.52 122.7 19.43 17.75 32.6 811.65 6.HEA 140 .5 134.1 10.407 2.76 38.5 9.2 10.906 1.43 7.24 7.5 241.768 0.5 15 16 16. m'/m 0.82 97.11 9.IPE 330 .677 0.698 0.1 721.17 10.02 3.6 419.48 55.46 25.07 4.5 9 9.5 60.95 16.71 14.89 24.1 1043 1318 1676 2142 2668 3387 ern" 3.69 12.29 12.5 14.31 100.52 4.605 1.47 37.1 340.9 .IPE 200 .93 28.8 22.16 1.5 12.73 6.3 194.92 68.209 2.4 12.2 76.05 10.14 171 317.HEA 260 .5 142. J _x_ 'j I I I -~~ l I .3 6.83 64.23 17.2 5.65 1.2 869.4 781.IPE 270 .6 16.64 10.32 108.69 19.12 45.42 38.095 Mase 1m lx' em4 349.1 12 5.2 80.46 13.7 36.89 5.98 4.6 1336 1955 2769 3668 4763 6310 6985 7436 7887 8564 9465 10370 10820 11270 11720 12180 12640 13550 14000 ern" 26.IPE 240 .65 12.79 3.5 10 11 12 12.1 293.8 10. kg 16.3 68.2 606.1 42.6 177.74 13.5 7.96 77.95 102.IPE 100 .45 8.8 788.9 15.36 15. W" Technines eharakteristikos Iy' Wy' iv' em 1.1 4.0 17.8 570.HEA 320 HEA 340 HEA 360 HEA 400 HEA 450 HEA 500 HEA 550 HEA 600 HEA 650 HEA 700 HEA 800 HEA 900 HEA 1000 .98 12.3 50.61 72.IPE 160 .82 115.25 53.23 12.3 AG.9 389.'1 I 96 114 133 152 171 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 440 490 540 590 640 690 790 890 990 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 5 5 5.21 16.46 7. em 3.57 7.5 285.6 9.84 6.7 5.:~ Zymejimas h Matmenys b DVITEJINES DIN 1025 EKONOMINES EURONORM 19-57 \ SIJOS IPE EN 10034 Skerspjuvio t Pavirsiaus plotas AL.33 45.9 842.13 16.27 62.9 557.2 420.4 204.0 8.1 713.6 260.HEA 180 .8 230.03 11.7 21.76 106.82 42.95 28.3 615. m'/m 0.36 32.308 2.37 G.97 11.9 6.2 19 5 7 7 7 9 9 12 12 15 15 15 18 18 21 21 21 24 24 7.49 7.5 13 13.467 1.3 751.84 18.79 8.68 34.99 24.34 76.IPE 300 .69 5.25 47.4 35. m'/t 54.IPE 360 .

3 22.5 4 4 4.8 77.3 117 162 221 288 364 451 555 674 818 975 1160 1730 2480 3490 Wv' iv' em 0.91 15.15 1.37 0.661 0.88 7.5 41.2 14.7 9.2 54.7 102 UPN 50 .709 0.56 2.8 46.09 44.6 14.3 53.89 2.9 12.5 5.2 37.5 6.7 6.6 16.7 57.834 0.7 98.1 14.41 10.2 5.UPN 65 UPN80 .5 36.9 14 14.14 2.5 7.6 47.1 94 2"3 V 3"1 34 3.2 84.6 63"1 71.15 24.1 32.17 19 17.03 1.5 16 I .8 4. 1.312 0.7 848 9.2 18.4 29.95 0.2 41.8 75.47 39.2 15 15.12 14.8 13.59 7.3 61 69 77.58 16.5 8 8.7 864 116 150 191 245 300 371 448 535 679 734 829 1020 ern" 3.9 26.1 6.. Matmenys h b s mm t R.2 10.77 3.~ .87 11.56 2.1 41.8 19.8 22 25"3 294 33.UPN 200 . 1 1 11 1X s DVITEJINES SIJOS IPN -0 1 1 1 1 1 DIN 1025 I b _4.439 0.9 15.5 4"9 5. ern" Pavirsiaus plotas AL. ~ -.8 6.2 2.45 2. m2/m AG.21 1.2 67.8 27.95 7.09 0.5 12.91 4.546 0.52 30.304 0.5 10 10 7 7.1 8.2 31.59 1.-!.2 8 8.4 27 33.8 26 33.7 19.5 17.5 8.1 53. ern? 5"9 3"9 6"8 4"5 5"1 8.74 2.3 48.6 144 8.67 2. kg 5.5 8 8.9 4.7 86.34 22 21.1 4.4 24 28 32.5 6 12.2 9.8 18.21 6.2 7.87 2.22 9.047 1.9 117 161 214 278 354 442 542 653 782 923 1090 1260 1460 2040 2750 3610 ix' em 3"2 4"01 4"81 5.6 7.6 39.13 35.7 85.5 17.07 1.03 11 13. kg 5"94 8"34 11"1 14.7 13.1 10.3 6.43 3.09 1.11 1.48 1.75 6.49 11.5 13 14 15 16 13 14 15 16 6.502 0.1 26.3 58.27 20.98 27.6 eharakteristikos lv' em4 6.22 27.46 Mase 1m G.7 97 107 118 147 179 212 Pavirsiaus plotas AL.7~ 16 16 8 16 18 8 9 18 102 13.7 81.84 Mase 1m G.2 60.13 3.8 171 328 573 935 1450 2140 3060 4250 5740 7590 9800 12510 15700 19610 24010 29210 45850 68740 99180 ern" 3 4.8 51.7 14.9 2.5 6.8 106 206 364 605 925 1350 1910 2690 3600 4820 6280 8030 10870 12840 15760 20350 lx. _.5 4.62 545 6.39 12.9 11.36 8. R2 Skerspjuvio plotas A.59 104 11.- .":::"".12 29.0 18.4 42.5 19.72 4.372 0.31 21.8 80.5 11.5 7 7.982 1.--'" :~ - i L: ".3 7.8 16.9 ern" 26.9 54.06 24.1 3.89 0.3 2.2 62.3 13 19.1 11.64 0.3 17.6 5.UPN 260 .1 13.4 tt 10. R2 Skerspjuvio plotas A.6 75 78.5 11.9 7.7 51 61.99 10. ti.5 6 6 7 7 7.3 11.04 8"64 10.5 35.4 ern" 19.718 0.54 28.32 2.5 8 8.5 5 5.434 0.7 8.UPN120 .7 14.9 12.3 16.1 12.63 1.UPN 140 .5 9 10 11 3.UPN 100 .7 17.611 0.4 39.02 2.489 0.92 23.7 18 19 27 30 18 19 10.UPN 180 .2 61 68 76"1 84 924 115 141 166 lx' Zymejimas Technines Wx' em3 19"5 34"2 547 81.844 0.91 1.9 33.575 0. .9 41.07 3. S -.6 14.46 23.UPN300 UPN 320 UPN 350 UPN 380 UPN 400 50 65 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 350 380 400 38 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 5 5.2 34.3 43.81 2.3 80.9 21.2 10..33 1.966 1.29 12.71 1.1 15.2 18.5 11.5 8 100 10 100 14 100 14 110 14 17.5 17 20.7 9.9 47.25 17.6 134 16.2 8.3 22.33 1. m2/m AG.61 64 7.2 21.8 9.4 21.9 ~-9.3 12.7 12.5 12.27 1.62 20.4 1.47 1.s I I .UPN 160 .1 8.5 6.1 36.02 2. m2/t 0.12 9.12 Wv' iv' em ix.86 32.906 0.59 16. m2/t 7.c X I I I I I L_~ t~ LOVINIS PROFILIS UPN DIN 1026 \ Zymejimas h b Matmenys s mm t R.5 8.4 114 131 149 203 268 349 IPN 80 IPN 100 IPN120 IPN 140 IPN 160 IPN 180 IPN 200 IPN 220 IPN 240 IPN 260 IPN 280 IPN 300 IPN 320 IPN 340 IPN 360 IPN 380 IPN 400 IPN 450 IPN 500 IPN 550 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 450 500 550 42 50 58 66 74 82 90 98 106 113 119 125 131 137 143 149 155 170 185 200 3.9 3.5 5.1 5.5 9 9.j <?--f-----:.7 20.3 104 6.8 11.3 114 148 197 248 317 399 495 597 570 615 846 1.5 46.4 91.2 24.87 16. em 5.775 0.04 10.UPN240 . Technines Wx' eharakteristikos lv' em4 9.72 2._ I~~.5 13.58 10.75 1.02 ern" 77.5 10.182 57.2 59"5 60.8 2.UPN 280 .2 37.UPN 220 .5 17.56 10. .9 11.42 2.8 26.5 9 10 11 7 7.23 1.6 21.55 1.5 14.5 13 7.775 0.2 72.02 3.

39 1.01 15 275.14 8.489 25.586 0. em2 5.0 L1OOxl00x8.18 27.3 40.5 5. m2/m AG.97 2.0 8.81 29.0 L 90x90x9.1 15.47 23.5 6.489 21.15 38.1 2.2 611.0 L 90x90x8.5 5.37 3.0 L 80x80x8.34 20.97 27.66 367.5 3.99 3.7 5.6 0.1 12.9 71.36 16.27 14.77 2 6.4 Wy em3 3.27 34.42 709 6.4 12.4 16.63 23.6 21.4 4.5 16.74 115.73 16.60 11.469 0.5 5.62 3.5 7.14 23.6 0.51 12.469 25.90 5.2 19.15 28.0 L90x60x6.5 6.6 23.469 0.08 iy em 1.89 15.6 48.52 11 3.7 24.77 44.5 2.29 1.54 1099 95.27 624 56.82 22.14 205 7.3 197.429 0.429 0.1 743.5 6.7 551.88 1225 107.8 148 225.5 6 6 6.587 23 1219 25.75 4.0 L 80x80xl0 L 90x90x7.85 7.24 1.75 64.381 32.9 12.71 21.1 0.5 6.2 0.97 50.5 6.4 8.92 21.49 27.61 19.0 L90x60x8.73 20.5 54.5 6.0 L 75x75x7.58 898.29 158.5 6.57 2.6 39.5 15.57 5.54 29.42 1.46 1.351 0.64 444.74 26.36 14.75 104.3 1440 0.469 0.46 93.5 6 6 6 6.5 6.86 25.79 21.78 54.88 1.06 DIN 1028 EN 10056 EURONORM 56-77 I Matmenys t 4 5 6 5 6 8 6 7 8 6 8 10 7 8 9 8 10 12 10 12 10 11 12 13 15 12 10 13 10 12 14 150 18 15 17 16 18 16 18 20 24 rl 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 r2 3.39 0.12 5.785 0.49 2341 161.58 6.KARSTAI VALCUOTAS Zvmeiirnas h-b mm 50 50 50 60 60 60 75 75 75 80 80 80 90 90 90 100 100 100 110 110 120 120 120 120 120 130 140 140 150 150 150 150 150 160 160 180 180 200 200 200 200 LVGIASONIS Mass 1 m AG.8 40. m2/ G.97 10.3 8.26 2.93 17.86 2.8 53.91 25.57 1050 98.785 0.5 15.34 24.82 80.47 4.5 9.06 176.4 27.9 21.2 4.5 19.8 30.91 9.98 22.68 2.351 0.97 31.8 40.2 533.09 18.33 31.63 98.39 0.1 19.43 3.391 0.17 16.08 231.7 2.74 4.43 1.9 52.67 2.77 32 25.48 32. kg 306 3.24 2.625 0.0 L75x50x7.13 22.43 4.24 247.28 2.1 35.8 8.61 1.91 4.1 6.5 6.34 5.94 25.6 845.54 7.625 0.8 4.2 3.86 1682 129.53 46.0 L 75x75x8.77 4.84 64.8 34.93 29.5 4.4 58.03 8.05 2.46 1309 11.38 12.43 72.5 8.12 302 238 29.69 15.94 5.62 736.489 0.58 35.26 55.59 26.49 19.91 61.586 0.3 9.5 4.65 .0 L130x65xl0 L150x90xl0 L150x90xll L150xl00xl0 L150xl00x12 L150xl00x14 L160x80xl0 L160x80x12 L200xl OOxl0 L200xl00x12 L200xl00x14 65 65 65 75 75 75 90 90 100 100 120 120 120 130 130 150 150 150 150 150 160 160 200 200 200 5 5 5.13 11.35 279.3 638.3 6.351 0.55 19.45 1.15 25.39 3. em2 3.0 L 60x60x6.51 21.33 4.35 12.76 27.18 25.57 31.6 23.4 6.69 33.03 FL'~ l/' h • jt KARSTAI VALCUOTAS NELVGIASONIS KAMPUOTIS /' DIN 1029 EN 10056 EURONORM 57-78 Matmenys b t mm 50 5 50 7 50 9 50 5 50 7 50 9 60 6 60 8 75 8 75 9 80 8 80 10 80 12 65 8 65 10 90 10 90 11 100 10 100 12 100 14 80 10 80 12 100 10 100 12 100 14 Skerspjirvio rl 6.94 9.5 5 5 5 5.5 92.73 144.5 2.35 90.1 38.7 42.586 0.11 76.56 7.11 3.5 6.73 264.50 11.49 5.2 2.72 1.4 6.1 114.21 4.9 580.7 5.28 58.5 3.13 2.05 1.73 10.02 15.5 6.79 58.391 32.39 61.69 5.2 6.785 36.586 0.5 7.469 0.5 21.34 9.44 18.82 6.0 L 60x60x8.0 L100x75x9.9 4.6 1654 Technines eharakteristikos Wx ix Iy em em4 em3 11.27 11.54 21.67 340.28 Pavir siaus Mase 1 rr piotas Ix em4 AL.469 0.7 6.7 32.3 15. kg 4.6 2.0 L75x50x9.82 55.41 128.12 12.785 0.39 146.62 472.89 5.3 26.41 92.3 2.5 7.6 33.66 11.5 3.4 78.8 322.33 312.5 0.76 18.5 8.5 7.705 0.8 3.5 6.7 0.16 2600 180.5 6.547 0.44 504.1 6.31 10.2 74.3 71 21.12 2.63 17.71 1.5 48.74 33.5 63.8 9.05 8.5 14.5 0.67 2.72 10.02 14.508 0.73 3.6 19.71 2.547 0.0 L120x80x8.0 L75x50x5.8 262.7 4.18 14.53 17.2 6.83 40.2 59.5 0.8 0.391 26.51 19.37 27.9 67.9 19.74 2.67 18.5 5.18 25.6 6.6 133 11.587 18.03 2.0 Ll00xl00xl0 Ll00xl00x12 Lll0xll0xl0 Lll0xll0x12 L120x120xl0 L120x120xll L120x120x12 L120x120x13 L120x120x15 L130x130x12 L140x140xl0 L140x140x13 L150x150xl0 L150x150x12 L150x150x14 L150x150x15 L150x150x18 L160x160x15 L160x160x17 L180x180x16 L180x180x18 L200x200x16 L200x200x18 L200x200x20 L200x200x24 0.23 4.75 34.7 18.04 206.39 0.6 2.1 4.469 21.58 0.24 34.76 23.86 25.41 3.52 15.03 4606 51.41 2.8 16.9 11 2.37 4.54 29.1 54.1 83.47 25.77 4.28 52.0 L 50x50x6.75 19 22.5 6.5 A.8 5.381 26.0 L100x75x8.59 25.586 0.2 12.15 22.5 5.18 28.23 57.5 5.3 719.4 23 27.8 15.2 7.79 45.71 11.01 3.21 19.0 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 15 15 15 r2 piotas I_b-LI Zvrnejirnas h L65x50x5.0 L 80x80x6.24 34. m2/t G.52 4.84 2.5 8.13 199.4 8.69 20.6 649.7 13.43 111 282.0 L 75x75x6.82 2.9 3603 3.89 4.1 36.5 9 9 9 9 9 9 Skerspiuvio plotas A.54 3.705 0.31 43.59 19.11 122 69.35 23.14 104.65 394 46.17 31.24 13.9 9.19 4.12 17.84 18.0 L120x80xl0 L120x80x12 L130x65x8.45 1.73 25.2 4.79 69.0 L 50x50x5.28 36.3 31.5 6.2 40.02 51.47 4. m2/m L 50x50x4.8 19.7 0.93 2.8 17.47 1.3 15.587 21.6 320.5 7 7.2 15 17.2 6.98 210.41 1.5 21.21 16.5 0.94 3.84 71.7 43.42 87.52 4.4 13.4 9.7 29.0 L65x50x9.4 49.6 10.95 29.5 5.11 2851 3331 235.1 KAMPUOTIS Technines eharakteristikos l x elv Wx-Wy ix-iy em4 em3 em 8.1 11.5 8 8 8 8 8 8.22 23.5 4 4 4 4.51 1866 144.0 L 60x60x5.6 9.69 21.3 12.03 7.0 L65x50x7.59 Pavir siaus plotas AL.8 5.51 2.

54 62.19 5.0 3.72 4.23 0.89 13.0 2.0 6.25 2.66 119.14 1.0 2.0 6.56 3.75 7.96 0.99 8.88 1.29 8.46 4.30 0.52 4.62 2.0 8.15 4.0 4.57 1.65 0.0 3.24 3.75 2.0 3.07 1.52 3.94 8.58 1.64 103.98 1.14 9.66 25.03 2.0 4.0 4.68 3.15 0.30 0.0 4.0 3.92 1.97 0.45 (plieno marke St 37-2PN-73/H-93460) Iy em" 0.74 2.92 15.16 3.51 5.0 6.39 7.0 2.89 26.0 5.26 0.45 3.13 1.88 3.0 6.34 2.32 0.0 3.28 2.51 Wy Ix em 1.99 2.0 6.80 5.42 1.62 1.50 2.38 0.95 10.0 5.77 2.00 3.0 4.63 1.94 2.24 4.18 12.0 8.28 17.0 5.96 1.14 2.82 1.26 0.0 8.14 5.21 0.14 2.0 2.31 0.03 21.0 4.06 3.0 3.51 17.25 3.84 3.29 0.46 1.64 27.31 7.0 4.21 0.0 5.95 1.03 1.70 2.11 1.64 2.49 1.41 3.11 1.73 3.19 1.14 7.0 3.27 0.87 1.23 11.47 12.67 1.54 3.28 1.0 6.71 6.92 45.71 6.29 0.09 3.75 16.64 2.31 0.20 85.12 3.53 1.45 8.23 1.0 4.0 1.21 0.75 2.0 3.0 4.31 0.30 6.0 3.26 9.0 3.75 43.11 1.78 0.90 12.93 1.0 3.05 .58 1.33 0.0 2.93 10.88 9.44 1.99 1.0 4.74 12.0 3.27 1.31 0.49 3.13 7.58 1.82 5.17 0.39 38.94 3.21 10.83 3.14 3.0 4.5 2.0 4.0 4.0 4.63 0.06 3.48 1.25 1.63 2.94 0.31 5.0 5.0 3.17 0.55 0.19 0.0 3.76 4.65 55.89 10.66 18.44 0.82 1.05 65.34 2.96 1.82 7.22 3.51 7.34 2.84 1.41 0.99 5.34 1.21 0.51 8.13 1.0 M kg 0.21 0.0 2.0 5.15 0.20 1.25 0.10 3.38 2.26 19.0 3.07 22.81 22.98 2.03 2.13 0.02 2.83 2.91 1.50 86.92 6.97 0.86 9.12 21.68 7.14 1.77 2.90 8.75 0.03 1.56 1.21 4.29 3.01 1.61 2.28 13.79 2.38 9.0 6.25 3.22 2.53 4.0 6.95 11.26 1.34 0.11 3.72 7.75 3.90 2.31 1.0 3.24 1.60 1.0 2.0 4.0 6.0 3.42 9.53 1.07 1.96 0.64 0.94 1.28 1.79 2.20 3.32 69.23 1.60 14.45 0.32 1.0 5.14 5.83 5.0 6.34 17.23 0.89 15.65 1.0 3.29 0.0 4.17 0.44 2.66 4.67 90.80 6.56 1.19 1.69 1.10 1.42 0.13 2.92 6.63 4.79 0.49 2.40 0.45 4.37 0.23 0.29 3.95 6.97 2.12 1.40 1.86 2.00 2.98 6.83 17.06 26.0 5.36 0.71 2.97 0.28 4.38 19.33 3.18 3.69 19.79 50.31 0.17 0.0 8.0 3.28 0.14 7.53 0.86 1.75 5.0 4.61 1.29 0.30 0.0 1.06 4.0 6.87 1.15 5.0 4.00 3.30 1.08 1.31 2.01 7.37 8.32 0.23 1.48 5.56 4.28 1.15 1.28 1.37 0.38 1.33 8.03 83.13 0.0 3.74 7.12 12.58 0.59 0.49 19.79 5.0 8.19 0.37 1.70 4.60 1.41 0.59 0.56 ern" 0.60 0.25 0.35 Ix em" 1.37 14.25 4.19 0.0 4.0 2.39 3.78 3.51 53.51 19.13 0.28 58.0 4.57 1.66 4.60 0.23 1.19 0.97 31.0 8.24 3.26 1.45 4.23 0.30 8.00 8.51 16.39 1.0 2.60 2.54 3.0 6.22 0.87 41.88 13.55 0.70 2.75 2.39 0.25 2.07 5.66 2.90 1.87 0.0 3.07 2.63 Au m2/m 0.34 3.46 iy em 0.5 2.0 4.62 15.24 1.47 6.0 4.93 1.0 6.24 7.16 6.0 6.23 0.64 2.19 0.94 1.02 8.88 3.13 3.81 9.25 1.82 0.0 6.0 4.10 1.12 1.0 5.59 4.0 8.61 0.23 0.63 0.0 8.27 0.78 18.29 1.24 88.0 4.0 3.95 9.27 2.61 3.79 6.27 7.06 1.44 2.25 4.47 3.36 0.0 6.21 1.00 3.0 4.15 0.24 0.0 6.23 0.0 6.17 29.0 8.0 9.64 8.83 4.13 0.94 1.0 9.93 1.58 1.51 78.55 10.94 4.45 6.02 9.97 0.61 1.94 2.53 7.06 8.29 2.32 0.70 71.0 2.29 14.19 1.75 0.93 2.85 5.67 6.0 4.63 0.23 3.0 3.40 3.56 1.12 47.40 3.96 22.0 4.34 1.40 0.60 2.28 Wx em? 0.23 104.0 1.84 6.28 1.23 1.87 1.20 4.97 6.39 2.08 2.0 4.43 4.83 10.78 13.58 1.31 1.25 1.87 6.30 0.17 0.17 0.49 3.54 4.64 7.0 3.81 5.0 4.63 t mm 1.41 0.91 0.Mase kglm Sieneles storis t mm hxa mm 30x20 30x20 30x30 30x30 40x15 40x15 40x20 40x20 40x20 40x25 40x25 40x30 40x30 40x35 40x35 40x35 40x40 40x40 40x40 50x20 50x20 50x25 50x25 50x30 50x30 50x35 50x35 50x35 50x40 50x40 50x50 50x50 60x30 60x30 60x40 60x40 70x40 70x40 70x40 70x50 70x50 70x50 80x40 80x40 80x40 80x45 80x45 80x45 80x50 80x50 80x50 80x60 80x60 80x60 80x70 80x70 80x70 90x40 90x40 90x50 90x50 U profilis A ern" 0.78 0.87 5.28 10.83 2.0 9.25 2.83 101.17 22.0 4.55 1.03 2.56 1.66 21.31 15.49 5.56 0.13 6.67 16.75 3.0 2.75 2.52 8.04 76.11 38.17 1.0 3.32 0.23 0.62 0.63 2.57 3.76 3.0 Rmax mm 2.17 0.5 2.60 0.45 2.45 6.97 4.23 1.0 6.0 9.62 1.5 2.0 3.0 2.0 3.0 4.77 76.91 4.77 0.28 0.27 1.16 3.82 5.0 3.44 0.83 37.67 5.63 0.96 17.99 1.97 11.85 4.05 3.12 1.25 2.49 1.76 1.25 20.24 1.03 11.40 4.23 3.67 1.23 3.42 59.25 1.84 2.39 15.73 0.25 6.34 2.09 5.0 3.27 5.74 6.29 5.05 3.34 6.36 32.

0 4.44 2.09 93.12 43.27 7.08 10.0 4.27 64.13 9.0 6.45 2.90 10.58 5.58 9.48 0.81 15.55 29.0 6.72 2.35 0.98 15.87 51.67 0.60 7.0 9.0 8.95 8.24 2.0 Rmax mm 6.19 Ix an 3.40 387.0 9.0 6.23 1.34 128.26 2.99 1.49 8.0 7.88 245.0 4.07 25.45 0.95 20.69 51.0 9.07 19.12 1.0 6.43 2.24 51.81 17.20 1.0 11.52 897.18 Wx Wv em" 7.97 63.91 9.00 1.73 50.49 102.95 12.49 40.0 5.0 4.31 10.20 7.89 1.17 12.0 5.58 34.91 1.37 10.18 45.01 11.16 12.35 86.98 34.01 80.01 232.20 2.48 268.64 0.0 8.87 4.40 301.07 2.92 174.74 1.07 64.54 7.0 6.89 2.71 86.80 2.54 62.0 9.58 1.56 0.07 23.80 817.09 40.15 72.51 12.11 2.03 6.50 70.75 7.40 67.0 4.0 6.80 3.21 6.0 8.35 0.25 27.05 77.41 9.40 48.0 8.06 5.15 31.52 384.11 10.12 5.43 A Au Ix em" 100.74 6.87 9.31 1.64 7.58 4.68 0.0 4.0 5.56 12.0 6.74 3.81 131.81 38.97 3.58 47.95 15.40 1.0 4.21 2.93 9.50 26.45 83.89 42.10 7.57 55.96 110.95 14.43 1.78 7.0 6.77 5.89 5.31 I .93 41.64 11.76 452.53 0.0 5.39 7.9B 35.22 1.20 7.52 14.94 15.08 7.54 12.16 9.74 16.71 20.01 30.39 0.17 69.48 6.67 9.12 m"{m 0.75 1.42 8.19 12.91 8.33 49.36 26.46 7.53 11.0 6.36 7.62 216.91 9.52 296.95 18.61 10.65 54.45 5.08 20.0 6.65 166.02 8.69 4.87 3.22 577.0 8.69 30.63 119.08 119.54 0.49 319.16 7.67 38.46 0.71 7.0 6.46 72.70 Jy em" 28.99 17.95 15.49 0.62 146.70 13.80 1055.00 338.58 0.90 104.68 3.21 2.18 7.08 6.51 0.56 1.03 24.34 13.51 3.41 1.73 1.79 4.67 8.53 11.0 5.30 497.85 1.53 1.27 10.59 10.81 9.85 59.63 4.98 7.51 118.0 6.07 13.0 4.02 6.57 4.45 4.58 202.17 392.0 5.0 9.38 11.46 0.40 0.34 0.18 542.17 412.10 2.0 9.31 10.75 39.54 12.38 0.38 7.18 57.65 9.07 68.07 62.05 33.76 446.0 6.45 15.53 30.0 9.0 8.38 11.0 5.95 16.50 13.76 2.89 13.45 0.0 9.52 0.51 4.54 0.44 7.0 3.66 0.0 8.73 59.10 1316.07 6.49 58.20 2831.82 1.43 339.0 5.71 0.08 82.0 6.50 235.0 3.07 6.85 17.69 4.62 11.0 6.55 11.24 4.21 23.72 3.56 12.39 12.43 5.83 9.0 5.96 10.22 2.84 91.08 8.72 9.59 282.33 1.35 10.0 6.83 2.38 7.08 2.0 6.52 0.78 1.35 48.0 5.69 802.76 20.60 10.hxa mm 90x60 90x60 90x60 100xl0 100x40 100xl0 100x50 100x50 100x50 100x60 100x60 100x60 100x70 100x70 100x70 120x50 120x50 120x50 120x60 120x60 120x60 120x70 120x70 120x70 120x80 120x80 120xBO 140x50 140x50 140x50 140x60 140x60 140x60 140x70 140x70 140x70 160x60 160x60 160x60 160x65 160x65 160x65 180x50 180x50 180x50 180x60 180x60 180x60 180x70 180x70 180x70 200x60 200x60 200x60 200x60 200x70 200x70 200x70 200x70 200x80 200x80 200x80 200x80 262x80 t mm 4.47 576.0 8.0 9.0 6.73 11.38 35.0 8.20 1185.53 0.94 10.99 15.37 37.02 21.44 0.41 0.0 6.80 13.97 1.70 0.61 3.0 8.0 8.0 5.54 iy em" 7.0 4.42 0.54 9.74 13.14 6.24 5.21 5.74 11.78 7.47 11.21 52.31 11.39 13.39 43.90 5.0 11.0 8.48 621.37 992.94 10.17 15.61 6.05 8.37 0.57 18.13 2.0 4.18 1.13 9.0 6.45 152.76 136.49 1.58 107.93 10.0 4.0 8.10 28.51 1.0 5.18 24.11 5.28 60.62 0.97 169.94 13.25 44.90 1.14 14.0 4.21 1.07 45.67 32.33 7.71 7.71 8.0 6.52 90.33 5.90 75.56 1.0 6.98 12.0 12.53 0.90 935.13 6.37 40.17 12.57 7.44 697.81 9.95 12.0 9.83 6.40 0.27 8.53 99.47 70.87 21.60 514.0 8.24 55.38 7.64 7.89 1.49 7.61 12.0 4.89 6.0 6.18 44.95 17.22 50.02 8.14 2.14 14.0 5.0 4.21 57.95 5.33 0.00 26.20 14.95 11.48 0.74 13.67 813.0 6.63 0.39 5.0 6.79 10.0 4.0 5.42 1.50 631.0 7.52 0.79 13.27 10.0 6.50 1.42 39.0 4.95 12.96 467.08 10.10 269.68 53.92 1158.96 74.55 0.58 17.49 0.77 1.0 6.27 36.42 0.55 1.97 37.07 250.87 4.41 62.39 0.45 11.46 201.65 7.32 9.91 1.63 34.91 15.80 em" 22.14 6.0 4.01 5.54 17.28 3.47 2.14 7.16 an 1.0 6.45 740.19 8.02 8.95 15.11 2.86 2.0 9.93 3.33 8.02 196.47 1.36 1.87 79.0 5.52 1.74 99.45 56.46 0.59 10.95 14.0 6.0 6.51 5.0 9.53 0.40 0.30 10.75 18.82 4.98 3.0 6.54 12.15 310.0 11.0 6.0 4.0 5.45 0.01 130.77 51.69 0.0 8.02 8.63 48.18 10.29 115.0 8.54 0.0 4.0 6.0 4.48 6.44 0.65 0.10 23.55 45.32 21.92 3.40 6.55 3.08 8.91 10.0 6.00 3.0 5.92 29.38 0.34 14.84 1.84 7.48 44.0 8.05 89.50 7.95 12.57 2.01 8.95 21.95 15.81 1.75 13.41 0.0 5.17 12.37 7.52 14.50 663.44 0.75 18.80 35.0 9.27 10.82 3.74 4.50 0.58 81.71 67.63 9.26 33.0 9.74 13.95 12.0 8.67 6.52 544.05 4.74 9.0 8.02 8.0 4.0 6.56 0.96 9.0 7.54 0.39 22.00 26.30 57.04 6.57 0.95 4.87 1.98 1045.26 347.0 8.27 5.20 15.77 4B.83 223.55 72.71 9.0 5.50 9.50 0.0 9.0 9.92 1.59 10.11 10.0 6.0 9.95 10.74 11.95 5.53 11.36 136.09 722.95 11.58 2.0 5.0 9.90 7.52 0.68 41.24 2.95 6.54 12.91 175.55 6.95 17.61 31.39 28.0 M kg 6.42 6.53 3.0 6.07 42.16 11.32 6.0 8.

01 7.0 Rmax (mm) 3.07 11.47 5.20 0.10 1.90 0.90 1.04 0.64 1.67 1.10 A (em2) 0.23 2.0 4.93 0.76 2.67 9.39 1.30 2.93 30x20 30x20 30x20 30x20 30x25 30x25 30x25 30x25 50x30 50x40 50x45 50x45 55x20 55x20 60x40 60x40 60x40 60x40 60x50 ·r 70x45 axa (mm) 20x20 20x20 20x20 25x25 70x40 70x45 Rmax=2t LVGIAKRASTIS Mase Sieneles kgfm storistmm Rmax (mm) 3.0 3.52 0.61 0.39 Iy (em4) 0. 1.0 4.16 0.82 0.80 8.0 4.42 5.86 0.43 0.51 4.31 1.47 2.77 0.97 0.0 4.0 4.0 2.19 1.49 1.0 4.89 1.plastiskasis Iv (crrr'l .26 6.68 3.95 0.0 3.83 0.59 2.40 0.90 1.87 2.0 8.19 0.19 2.20 0.99 2.41 12.44 5.0 6.11 Ix=IV (em) 0.0 3.44 0.18 3.40 8.44 1.24 3.93 (plieno marke St 37-2PN-73/H-93460) M (kg) 0.62 1.39 1.80 0.41 1.0 9.96 1.50 0.0 6.0 4.71 2.10 0.65 6.25 1.06 1.72 5.58 1.37 3.47 6.28 0.73 0.25 1.0 6.15 0.59 0.10 2.16 0.50 4.58 0.20 0.20 0.86 2.5 3.58 0.19 1.25 Iy (em) 0.39 0.84 2.88 0.53 0.33 0.0 3.82 1.0 2.34 5.52 1.12 0.68 17.68 3.26 1.11 0.96 5.0 6.09 1.14 5.0 3.27 36.00 5.59 1.62 2.19 3.35 3.76.37 2.0 4.13 1.39 0.91 Wx=WV (em') 0.47 7.48 1.40 0.76 4.0 4.08 0.0 3.84 1.27 0.0 2.35 1.93 2.39 4.skerspjuvio atsparumo mornentas px Wv (cm-) .20 0.95 2.73 1.73 0.86 2.96 0.51 1.37 9.0 3.22 6.0 8.5 3.10 0.72 0.11 2.0 5.21 1.58 38.08 6.0 4.53 0.56 0.0 4.36 2.47 5.87 1.47 6.20 2.14 0.20 0.46 1.5 3.89 1.47 5.57 2.0 2.18 0.64 Ix (em) 0.0 5.66 4.85 0.0 5.55 1.16 0.5 3.0 5.0 4.64 1.26 0.77 12.04 1.32 0.57 0.48 0.91 3.0 8.27 5.88 26.0 6.90 19.87 0.0 2.31 0.96 2.27 0.77 0.91 3.84 3.67 13.33 0.84 0.76 0.0 4.97 2.87 2.0 2.0 2.84 5.20 0.50 1.22 2.20 0.02 1.97 8.10 0.25 3.54 10.21 2.48 5.09 3.0 6.91 2.94 0.12 0.0 5.0 4.93 1.98 1.79 0.72 1.14 0.88 1.0 5.79 45.12 0.0 3.78 2.56 1.91 1.39 Ix=IV (cm'') 0.58 1.47 atsparumo momentas Ai (m2/m) 0.42 8.32 1.0 8.83 3.32 15.0 6.0 4.14 1.40 1.0 4.24 0.09 1.18 1.0 4.5 3.46 0.27 7.0 4.93 1.0 8.24 1.0 5.0 2.64 1.07 0.39 0.94 0.16 1.98 0.10 0.0 4.0 2.22 0.0 8.47 0.62 4.0 4.23 A (m2/m) 0.53 3.0 4.65 0.0 6.38 0.03 2.07 2.61 1.95 0.88 2.89 2.38 2.08 0.5 3.77 0.10 0.45 4.60 0.0 6.33 77.24 0.51 NELVGIAKRASTIS kgfm Siene"~s storis t mm axb ~m) t (mm) 2.0 3.18 0.0 2.04 1.70 4.59 1.0 4.23 0.0 6.18 0.03 1.67 1.73 0.45 0.78 0.51 4.59 1.09 1.29 1.93 1.65 3.0 Mase ~ KAMPUOTIS Ix (em4) 0.02 1.0 6.0 2.20 0.62 0.0 4.0 3.31 Ivo (em) 0.96 0.52 1.0 4.16 2.18 1.19 0.76 0.27 0.82 3.05 4.33 1.62 0.87 0.05 6.19 0.0 6.39 0.11 0.14 1.0 5.10 1.67 4.88 1.98 3.41 1.07 4.10 6.67 0.54 5.58 1.08 0.0 4.0 6.22 0.0 4.0 6.78 Wi (em') 0.61 13.51 1.59 0.49 1.78 0.0 8.40 0.0 2.37 0.54 1.78 1.0 4.30 7.0 4.40 1.11 0.inercijos I (crrr'l .24 2.93 1.16 0.04 10.0 6.47 1.inercijos momentas sukant inercijos momentas sukant I .12 1.23 8.92 2.95 7.64 0.46 0.95 1.26 2.0 9.24 7.21 1.45 0.93 0.77 2.0 3.95 2.24 0.57 0.0 8.98 4.86 1.26 1.23 Wx (em') 0.5 3.20 1.81 2.24 0.73 1.67 1.0 6.0 4.32 0.0 9.72 31.95 0.45 0.Rmax=I.23 22.12 0.41 7.29 1.08 1.54 3.10 1.57 3.0 4.16 0.0 4.inercijos momentas spindulys Wx (cm'') .24 0.90 21.00 10.0 4.0 2.53 0.0 4.44 2.78 5.29 5.20 0.0 4.62 2.87 2.0 4.70 0.27 2.85 1.32 0.24 1.94 20.67 3.0 W (crn'') .0 3.75 3.74 0.30 0.41 94.42 4.49 0.84 1.22 1.18 0.0 4.53 1.98 3.0 2.19 1.24 0.89 1.61 5.49 1.33 1.00 1.93 1.51 1.31 1.39 0.0 6.02 9.42 0.27 4.40 0.20 0.57 0.55 0.30 1.29 0.10 0.21 0.14 0.50 0.95 1.75 8.47 1.0 M (kg) 0.5 3.35 4.43 skerspjuvio A (em2) 0.81 0.03 1.27 6.5 3.78 0.0 6.17 25x25 25x25 30x30 30x30 30x30 30x30 35x35 35x35 35x35 35x35 40x40 40x40 40x40 40x40 45x45 45x45 45x45 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 60x60 60x60 50x60 60x60 70x70 70x70 70x70 75x75 75x75 100xl00 100xl00 i: (em) .56 2.20 1.93 1.95 1.15 0.14 0.43 7.23 2.95 7.60 0.41 0.18 1.27 2.0 5.0 6.93 0.plastiskasis KAMPUOTIS (plieno marke St 37-2PN-73/H-93460) ~ a -+ It t (mm) 2.10 0.64 1.57 1.0 4.31 25.0 4.70 4.34 1.29 0.64 6.0 4.0 4.90 2.64 0.38 0.0 2.05 0.12 1.0 2.11 0.

CINKUOTOS PLATFORMV • GROTELES. LAIPTV PAKOPOS IR TVOROS ELEMENTAl \ i .

gaminamos produkcijos realizuojama Vakarq Pagrindine bend roves produkcija: * Groteles ir aiksteles pestiesierns * Grindu elementai laiptu aikstelese * l. Visi gaminiai atitinka Daugiau DIN normas ir turi ISO 9002 sertifikata. groteles.5:i Bendrove "HMS" veikia nuo 1989 metq ir yra Europos groteliq gamintojq grupes STACO profiliuotas ir ® Europos rinkose. Pran- nare. taikomus STACO [monase Belgijoje. tureklai. azuriniai tarpusieniai. Visose minetose gamyklose produkcijos kokybei keliami labai auksti reikalavimai. Firmos produkcija yra gaminama pagal bendrus kokvbes reikalavimus. laiptu pakopas. apsauqines grotos langams * Dembliai kojoms valyti * Metaline juosta (Iankais arba rvsuliais) STACO nares yra zinornos Vakaru Europos firmos: "STACO Kaarst" (Vokietija). Lenkijos firmos HMS gaminamos produkcijos kokvbe nenusileidzia savo kolequ is Vakaru saliu. Firma "HMS" gamina presuotas alksteliu stogo ploksfes. 0 ju gaminamos produkcijos kainos yra gerokai mazesnes.aiptu ir kopeciu elementai * Karninu liepteliai ir liepteliai ant stogo * Tvoros. nei 50 procentq cuzijoje ir Vokietijoje.Bendra informacija apie 1--I1"1!E. "STACO Manderfeld" (Belgija). STACO (Olandija). "Caillebotis France" (Prancuzija). I .

DIN 24531 -Iaiptu pakopomos. .(3 C CD OJ C ::J CD 2+-' CD UJ CD CD 2: +-' ill C Kokybes garantijos Laikantysis skersinis Jungiantysis skersinis HMS qarninarnu groteliL[ kokvbe yra uztikrinarna pagal tokias gamybos normas: AGI. TUV ir DIN. tvirto pavirsiaus. Z profilius ir kt. ° Remai paprastai daromi is T formos profilio. kad laikantysis skersinis butu sumontuotas ant stabilaus.). ledo.plieniniams laiptams. HMS presuotos qroteles yra vpac stabilios. tepalo ar kitoslidaus pavirsiaus.plieniniams porankiams. taciau priklausomai nuo qalutine s paskirties gali buti rerninarna naudojant ir kitokius profilius (karnpuocius. prireikus gali buti ardomos. Del dideliu sleqiu jungiant skersinius (saltojo virinimo budas). ~ii i~ L~ I \ W intervalas tarp laikanciu daliu ::J "0 ::J . DIN 24533 .__ =_· Gamybos biidas ir tipai =-~M~ ~__ "'"---' Montuojant svarbu. Jungiantiesiems skersiniams taip pat tenka dalines apkrovos. esancius laikanciuosiuose skersiniuose. Jungiantieji skersiniai yra ispaudziarni i palyginti siaurus tarpelius. DIN 24537 . Grotos su DANTYTU pavirsiurni vpac tinka naudoti. Tokiose vietose qroteles su dantytu pavirsiurni padeda isvenqti nelairninqu atsitikimu.qrotelerns: DIN 24539 . kai slydimo pavojus kyla del sniego. naudojant dideli sleqirna (100 t vienam skersiniui).

l9' ~8 25 29" 28 41 52 23 22 3(f' 47 .' 36 53 64 43 61 74 85 103 36 2. 1::10 28 2<1 34 47 59 28 '10 55 69 32 45 63 79 36 52 71 89 64 89 109 76 105 129 150 181 .'i' if ~ 33 15' 21 30 37 46 39 15 21 21.! 31 39 37 19 18 26 ~ 37 '. 28' 22 " 34 42 201." 53 nRc.~ 42 52 I~ 3)1 52 61 39 59 70 78 96 14 12 18 15 21 18..39 48 34 " 48 59 41 57 69 80 97 47 34 47 I.0 l'i8 61 42 59 71 82 99 11 15 13 19": 26 33 15 30 38 181-:25 35 43 "~.1) 57 42. priklausantys 2) Atstumas tarp laikanciljjlj skersinilj.6 64 50/560/3 78 76 54 53 60/4 60/570/570/6 76 73 92 90 105 128 102 125 1'6\\ 22' 15 26 20 1:.1i!.1. 'il' I.'. 54 27 26 39 53 67 31 '15\ 61 76 @5' .29 30 37 36 n'8 17 31' 46 55 52 37 35 53 51 64 61 73 70 89 85 30 h14"'d}9.' 2@ 17 16 26 24 . Iii 21 ~I: 30 37 35 . 24 32 3~ '-. 39 48 22 :&9 43 .' 2§ 29'i'!' '81 31 26 39 18 23 35 48 2911.Presuotq groteliq produkcijos programa 1) Atstumas nuo skersinio iki skersinio (apytiksliai dydziai.25 32 2813 19 ~ 26 33 : 25/4 25/530/2 36 45 22 30/3 30/4 30/5 35/2 35/335/4 35/540/2 59 40/340/4 3'7.: 35 49 60 43 60 74 52 71 88 101 122 40 20'11 27 37 47 46 54 24 19 16 22 .87 107 76 103 128 148 178 56 6631 63' 86 £)2 106 75 102 126 147 177 1'8 261m 54 38 51 74 34: eo 67 84 '" 84 10474 100 125 145 174 1~8~: cJ. 52 40/5 50/350/4 64 4....50 1'7 23 36 .': 28 8~ 49 61 92 - "'92 112 78 108 132 152 184 2J 29 1i'25 :35 65. 23'·~ 32 39 18 26 36 45 45 55 39 53 66 76 92 22 I'.i." 32 43 <\0 21133 47 59 39 59 69 45 67 80 90 110 Iii 20 I".~:28 I:" '" 35 .: 3Q:" 42 53 51 2..2 43 57 2:. 130. 58 40 56 68 79 95 45 33 33 45 56 39 54 66 77 93 10 14 iz n 24 16 14 28 23 29 14 1. 41 1~::~46 1. . ".85 Iii 39 33 26 43 3§ 47 . 2l" 3. mm (tikslOs dydziai) nuo strypo storio) 3) I..2'J.4 23 35 ~48 59 '13 59 73 51 70 87 99 121 18 1...' 39.~ . 18 " 14 2lt 20 iJ.5 45 29 2P'!Jj 35 51 44 ''20'. 57 71 50 68 85 98 118 3~ 1:i9 43 57 I~ 24 32 ". "' m Q_ Karstai cinkuotL[ grotelil! svoris kglm2 Laikanciojo skersinio euksts/storis 4) IJ i= 20/2 20/3 25/225/3 3030 30 31x31 34x33 3040 30 31x42 34x44 3010 30 31x09 34xll 3020 30 31x20 34x22 3050 30 31x53 34x55 3065 30 31x65 34x67 3010C 30 31x98 34xl00 2010 46 20x90 22xll 2020 46 20x20 22x22 2030 46 20x31 22x33 2040 46 20x42 22x44 2050 46 20x53 22x55 2065 46 20x65 22x67 2010 46 20x98 22xl00 4010 23 41x09 44xll 4020 23 41x20 44x22 4030 23 41x31 44x33 4040 23 41x42 44x44 4050 23 41x53 44x55 4065 23 41 x65 44x67 4010C 4013C 23 23 41x98 44xl00 41x131 44x133 5010 19 52x09 55xll 5020 19 52x20 55x22 5030 5040 19 19 52x31 55x33 52x42 55x44 5050 5065 19 19 52x53 55x55 52x65 9 13 11 '16 22 27 13 1B"'..20.: 32 41 aa 41 49 34 48 58 67 81 I .<t.. 16 3r5~IGF1 18 23 I!l 34 .8 '39 ~5.18 38 53 141'9"'. 22 36~29. 34 16 -. 32 40 2..i.:9 ~ 1'8 2d 27'1 23 23 I!:~ 46 33 .28 !'llY\~~.2:7! 1.zs 25 24 ~ 33 42 1 20 32 39 49 32 45 56 36 50 64 55 62 32 29 ...8 I~ .'~21 21 31 43 29 4.~ 27 ..~.li169 87 86 63.I~~~ 35 33 44 '~ 30 '44 124 42 29 42 51 35 49 59 68 83 ~ 15 16 24.45 3.

. 1'2 10 1:1' 12 1>7 24 30 14 20 20 27 34 16 '15 .26 37 iii 25 36 44 30 43 52 59 72 22 28 tB 1:'1[8" 25 32 HI 14 13 21 28 36 43 30 42 51 58 71 I~ I. '~.5 . I 9 11 15 21 26 12 17 17 24 30 20 27 34 1:2. .i E rr E iii~ "' 1) Atstumas nuo skersinio iki skersinio (apytiksliai dvoziai.:~ ~.. 48 33 46 56 70/5 70/6 65 79 ~2 10 15 20 25 -". 23 31 14 .laikancio skersinio ilgis Svoris.20 25 ~~2 1'7 ' 23 29 14 27 34 22. mm (tikslOs dvdziai) nuo strypo storio) 3) 11 Karstai cinkuotLj groteliLj svoriskglm2 Laikanciojo skersinio eukstis/storis "' i-= co c. ~.. priklausantys 2) Atstumas tarp laikanciuj.5 17. I~ 7 l.0 11.. St 52-3 (tik laikantieji 2-4mm skersiniai) .karstojo valcavimo pagal DIN 50976 (visi tipai). 12 23 29 10 @1 26 33 ~: 33 40 28 39 48 56 67 PASTABOS: Plieno rnarke: St 37-2 pagal EN 10025 (visi tipai). -i. HMS sandeliuose laikomos pozicijos Standartines groteles Atstumas tarp laikanciuju 30x30mm / Laikantysis skersinis 30x2mm lsoriniai qroteliu matmenys. mm 800* x 1000 900 xl 000 1000 x 1000 Svoris. . " 30 38 28 38 47 33 45 56 64 78 38 47 30 47 54 35 53 62 70 86 . Groteliu plotis: presuotos qroteles gali buti gaminamos iki 2000mm.-------.9 28 36 ~6 21 " 31 39 18 23 35 43 20 26 ~4 1'8 13 17 27 34 1'5 1t4 13 2n 20 19 :.6 15.I STANDARTINE PROGRAMA Standartine programa uztikrina trumpiausius pristatymo terminus ir palankias kainas.)" '~:.5 19..\~\0. skersiniu. mm 500* x 1000 600 x 1000 700 xl 000 * ..8 13.::r c :~g '00 "' Q. kg 10. -'" _J "co ~ - 4) IJ 20/2 20/3 25/2 25/3 25/4 25/5 30/2 30/3 30/4 30/5 35/2 35/3 35/4 35/5 40/2 40/3 40/4 55x67 501 DC 19 52x98 55xl00 5013C 19 52x131 55x133 6510 16 64x09 67x11 6520 16 64x20 67x22 6530 16 64x31 67x33 6540 16 64x42 67x44 6550 16 64x53 67x55 6565 16 64x65 67x67 6510C 16 64x98 67x100 6513C 16 64x131 67x133 8 9 1'0 11:"' 14 12 16 24 30 13 16 15 2~ 24 23 26 2~ 29 26 31 27 33 8 9 40/5 50/3 50/4 39 28 39 50/5 60/3 60/4 60/.1:1 11 16 23 29 26 33 15 21 29 37 1.3 11 15 22 27 25 31 28 35 22 31 39 26 39 46 31 45 54 61 75 I:J:z. 30 37 F 16 23 33 41 1'>28 41 49 32 47 56 64 78 .. Matmenys Groteliu ilgis: presuotos groteles gali buti gaminamos iki 2000mm. 17 22 10 15 20 25 II.11 24 34 41 29 40 49 56 68 1::". 10 11~t 1'0 I.~ill' 8 .r 13.. Kiti matmenys: HMS taip pat gamina presuotas groteles pagal kliento pageidaujamus dydzius.. ' l'1J 13' 19 24 18 22 14 20 25 12 rs . kg lsoriniai qroteliu matmenys.

0.19 .2 0.24 213 10.Z 1188 fv 6.g 1)(330 5:17 HJ90 20..1f. . fv 0.67 Fv 4313". 2~~: 2765 l~j~~7 ~:§~ 230. 1566 495 '1..35~!.' ~92D' 1410.33 198 1.21 921 1.34 tp 40x2 0.87 . '0. 120.0 0.76 696 2.5<1' (i).19 0.fi6 1.9:L 6Blj 528 45(3' 3!2\l 352 i .78 891 0)B'~ [.2(3.iJ'549 3684 .56..' 23~ fp (i).0.25 (i).3'1 O.t9S H€l fp 0."18 789 691 O.75 480. 55!! 462 396 346 3Q8 :(l.]9 0....29 244 1.61 718 1..91 640 2.89 296 :~. 0.67 1410 1'10..56 0.. 190. Fv 0.43 198 1.77 920.4 0.34 Fp fp 0..89 197 0..43 158 421 1.80.0.47 571 1..0.30.0.0.63 0. 213 251 Irl(i).2.7 1. 0..34 90.f36' i!).91 0. 10..28 590 2. 0.53 . 80.92 197 1.24 128 479 1.53 198 398 1.40 ~9~ 480.29 0...89 132 1.6mO.....42 2285 0.02 819 0.87 1.89 794 60.xq." 0. 110. 0.78 461 1.76 144 0.) 30x40 30x50 30x65 30x100 ) Apkrovimai.30.$3 '01:64 Fp f:p9~~r..~'Q3ge no@ o~ 52 '3~O0 2592 Iv 0.g..19 g.74 1.76.15 259 0.14 0.39: 0.19 183 170.56 0.56 189 2.56 .67 fp @d~ Fv :[1:8$( il99~ IT179? 1:<'185 fv [:.29 4320 ' 'n'" I.25 0.. mazesni nei 5%..31 .4 1.Q6 0. 0.85 Fv 887 719 594 I'Jt46!7.3.0. 210. 0920 1555 Q28'5 Iv 0.70...6 289 1227 810.~! 1.5 1.34 5..89 1058 1. 1..3S 0.71 233 490.2'1. 1.39 0.19 244 0.7 Q. 160." 230..16 538 1.~1"'1!~O~ I @\..0..93 20.. 170.0....46.51 0. 1.12 588 2. 250.77 ':~!ii34 1.7 1.16 426 1.27 0..09 1137 1.0.56 Fv 622'1 432(i) 3174 2.63 0.€lAO 0.H) 13.59 v68a 103i 3.19 0.213' 11'@.7 734 1. 1." 50.~. (i).32.5l'J '1(!)'.51 0.54 415 3..0.19' 0.2995 10.58 1920 ~636 0.59 145 1.96 Fp 269 2[5.15 14'tD O.47 Fv .9 154 134 119 10..58 187i ·l63il 0.39 0. 150..60 .5:3 0.93 638 550..67 461 '0..lIR s..80..!?. 1.13 7368 0..34 691 1. 2Dx2 2Dx3 25x2 25x3 25x4 25x5 3Dx2 3Dx3 30x4 3Dx5 Fv 1839' 1277 938 718 568 460..46 0.n4' 0.f(l?8 227<11 ~8~2 '~.. 230.4 305 0.0.31 0..()J5.1!6~" i:ih4.16 26~ 0.2 1. 1.28 325 10.53 .~3 Q.i73@4.64 917 1.35 211 1... 444 1. 50. 69.41 0.45 497 1.30. a o:.(J3." Q..18 &1J17 0.'!7 fp 0.7 139 0.7' 0.43 30..45 897 1.29 0.22 529 1.0.311' fp ~J.35 0.0.38 562 1..43 0.77 fv Fp 2':71/ 2/!!iil! 185 166 fp @. 180 2..78 648 2.0 256Q 20.77 Fp ~ 15fJ' 139 2Ti 222 185 123 111 Ip !rO. 10. tID 3691~.30.~ 857 fv 0. 20.56 i'5.78 0.38 70. 720. 2.0.80.93 614 0.91 252 170. 60. 5.80.71 0.46 0.9.36 0.25 O.1'3 O.. 1.24 1.5 1.66 1080 0.7 fp o.(').02 368 40x4 Fv tv 14i371 a 0234 .12 167 1.75 276 1.10 189 1.~ lj.¢9! .j14 nJ1'iI Iv 0.5' 2559 '21~J 592~~' 518.I~::~~..0.91 176 1. 0. 1.59 218 1..50 240. 90. 0. 1.1io 8.02 1152 1.02 922 0.75 207 1. 0.3 @.32 0.0.89 226 1. 70.3il '0.66 0...91 10.62 111 1.=atstumas tarp 1 jungianCiljjlj skersiniu centru Q=atstumas tarp jungianciljjlj skersiniu 1 II J l.29 0.~ er.0..23 'n..35 264 1.21 180..16 0..18 5642 0. 1.35 158 1.23 0.40 461 . 1.47 @..~:i" 0. 220.34 450 3. 1. 1.58 0.79 0.r: 143 119 10.7 1.0.~~S7 Qllfg Fv 1.91 151 ~"!f~ ~t:e 1~~~ 0.tJ~l~p.53 248 80..46 0.58 0.2 0.9 1.53 554 2. 921 0.7 185 0.11 ~61 3759'\.14 .43 153 1.93 851 0.'''0.II' 0.2 691 40.61 510 1.38 622 1..10.14 98 40. 165 2.37 0.89 198 0.@ 0.1439 1.67.10 D.19 O.37 0.39 0.0.0.0.1f27.!~·t0~57 377.17..:f\iD 1i). 1248 0..0. 853 691 572 fv 1:o..0.2'\t .'Q:4ill['tm.13 0..0..~8 0.. 180..J{~~:.35 10.9 II .61 761 1.29: 0.29 61.63 0.62 185 1. 0. 998 0.07 0.118 (i). 140. 1.20 0..80 957 1.0.--- 1 '----'----- t.fa .430. 240.22 798 1..!.Z@·'~.rnrn 100.10. 130.91 220.7.11E 720 1.53 Fp 990i 792 660.21 766 1.21 1.0.43 119 1.0.26 0..e3'iIi sa» Fp 69.2 89 79 fp b@.0.4.3'1 6.00.9 853 1.43 359 2.71 140.0.6 177-5 ~43. Fp 158 l!~t6 ..34\0')l31@.13 E).. 1.14 829 30/:1 .9~" Fp 7.51 0.7 231 ' 'r 0.@9 360 0.14 0..19 283 1.89 425 0.29 0). lenteleje Nominalus intervalas (t. Fv 276~.0.23 0AZ .56 0.=atstumas tarp laikanciuiu skersiniu centru Q q T =atstumas tarp laikanciljjlj I l'skersinilj ~ q.62 148 1.97 569 1.97 1274 1.0. D. 1.~.10 251 1. 2.15 173 0. 749 0.89 1322 1. @.15 345 0.76 1229 O. 395 0.89 264 0..64 .67 Fv 5:Z5T 3993 2934 ~2i1.53 149 480.232 :>2'.67 346 940.59 291 1.07 92 1. 0.28 163 40x3 Fv Iv Fp fp Fv Iv Fp tp . '~96 (i)..8 1.19 113 1.3i:~1:0t.4 1...61 523 2.35 DAS 553 0.96 536 2.77 1.48 230 2.2.150 1.78 0.76 0.64 0.<.80.05 172 2.Presuotq groteliq apkrovos Tipas30 Plieno rnarke St 37.80.%..!661 Fv 8294 5760 '1.xq.) 30x10 30x20 30x30 ) Apkrovimus zr.5 163 1.0.97 627 1.~7r 0. lenteleje 1 .91 1....24 01..79 Fp 17~l.4 122 461 1.46 0.45 637 1. 0..76 216 0...87 1.0.47 835 1.519 5:Y5~ '.1 0.77 Fp '5"&4 369 ~ 2~€l 222 i':@.64 0.0..0.2 Nominalus intervalas (t..1 0.3 0.83 173 1.0..16 1013 1.7.0..~.22 639 1.aikanciojo skersinio matmenys Atstumas 50..8 1.4'1 0. tarp atrarnu.. 5'" 0..92 263 1.02 184 0.9.02 276 1.' :.0.71 186 "lt~~~~if:~:.40 1382 '1105 0.5? 0.

40 1088 1. lslinkirnas visada yra <4mm ir nevirsi]a 1/200 atstumo tarp atrarnu.68 385 1.92 329 1.53 60x3 1080 1. 25 30 35 40 50 60 70 10 8.40 318 1.2 6.65 1152 1.98 265 1.aikancioj skersinio matmenys 40x5 2000 1152 1.07 691 1.l.65 995 1.38 60x4 1045 952 1.48 288 2.83 368 1. . Patikimumo koefieientas tempimo jeqos atzvilqiu: 2.aikanciojo skersinio aukstis mm Apkrovos dydis mazinarnas'x Saugaus judejimo delei si riba neturi buti virsvta.91 750 1.35.83 276 1.29 50x4 60x5 70x5 70x6 Apkrovos dantytosioms grotelems Variantams S1 ir S2 Apkrovos dantytosioms qrotelerns mazinarnos priklausomai nuo laikanciojo skersinio rnatrnenu dvdzio l.61 893 1.3 5.3 7.0 4.68 289 1.10 314 1.98 353 1.40 50x5 2400 800 2. koneentruota i 200x200mm plota.76 816 1.54 1.53 1000 1.54 303 1.52 390 2500 737 2.75 346 1.34 50x3 2100 2200 2300 871 2.47 979 1. Fp =apkrova. fv=islinkimas.65 922 1.83 461 1. veikiant apkrovai Fv (em).2 3. veikiant 150daN/m2 judanciai apkrovai i 200x200 pavirsiaus plota. veikiant apkrovai Fp . Maksimali apkrova: 1600 dabl/cm" .59 364 1.65 374 1.98 441 1.29 300 1. f p =islinkimas.6 PASTABOS: Fv=tolygiai pasiskirsciusi apkrova (daN/m2).53 1250 1.

lenteleje Nominalus intervalas (t.78 691 1.29 163 1.24 226 1.15 482 2.79 158 1100 Atstumas 1200 1300 tarp atrarnu.83 1.29 89 1.20 64 3.rnrn 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 191 2.53 329 1.12 167 1.l 20x40 20x50 20x65 20xl00 ) Apkrovimai.07 70 2.57 83 2.48 307 2.75 185 1.31 88 2.29 241 1.56 746 1.57 62 3.92 175 1.91 117 1. - I t.15 571 1.89 1.61 646 1.57 446 3.38 608 1.57 334 3.29 172 3.05 2.61 862 1.----- St 37.30 431 3.65 128 3.53 131 1.07 122 0.12 166 4.19 43 3.94 359 2.38 623 1.47 940 1.61 857 1.35 Iv Fp Ip 30x4 Fv 243226210 1.xq.12 221 1.59 291 1.96 882 2.38 842 1.65 160 3.93 597 2.05 468 3.33 2.78 110105 2.35 197185 1.54 405 3.28 217 1.16 1215 1.83 183 1.15 643 2.93 957 1.58 1000 689 0.30 249 3.96 705 2.17 320 2.35 67 2.74 499 2.70 1037 0.47 2.50 196 4.21 214 3.76 622 3.80 74 2.82 187 3.05 270 3.75 784 2.59 194 1.97 1.24 1.92 351 1.21 2.30 956 1.80 239 2.56 Iv Fp Ip 30x3 Fv 1190 1037 911 1.05 183 2.96 153 3.54 2100 2200 156142 3.10 335 1.30 807 1.07 884 2.05 173 1.) 20xl0 20x20 20x30 ) Apkrovimus zr.91 720 2.94 245 2.96 122 3.45 720 1.87 210200 1.34 1037 1.67 259 3.62 1.15 803 2.10 252 1.45 158150 1.51 204 3.53 1.76 442 2.09 1077 972 1.28 160 1.2 I - I LT_j t.71 309 1.14 85 0.22 1100 958 1.56 251 2.93 235 3.62 2.43 Iv Fp Ip 30x2 Fv 282262245229216 1.79 105 0.74 666 2.07 1.34 119 1.07 664 2.28 321 1.05 2400 120 4.56 100 2.05 1.=atstumas tarp junqianciuju skersiniu I~ centru O=atstumas tarp jungianciuju skersiniu I~ liT J o Laikanciuiu skersiniu matmenys 20x2 Fv Fv 500 700 800 900 851 0.48 230 2.14 389 2.35 133 2.19 1.07 Ip Fv Iv Fp 25x4 25x5 Ip Fv 1375 1198 1.03 94 1.55 72 1.65 64 3.53 538 1.45 1.78 583 2.05 374 3.80 1123 0.04 1.83 2.96 529 2.07 825 1.93 431 1.13 173 3.84 857 0.33 2.76 1045 2.80 306 3.30 345 3.91 959 2.54 480 2.83 46 3.49 48 2.91 293 1.34 Iv Fp Ip 40x2 Fv Iv Fp Ip 40x3 Fv 1435 1280 Iv Fp Ip 40x4 Fv 1253 1142 1.34 441 2.34 522 2.02 1.41 287 2.71 Iv Fp Ip 30x5 Fv 300280263248 1.xq.92 264 1.96 627 1.54 540 3.- Tipas20 Plieno rnarke Nominalus intervalas tt.78 778 2.43 307 1.21 1531 1.75 368 1.31 131 2.34 529 1.43 205 1.19 1.43 409 1.04 162 0.34 588 2.35 489 2.Presuotq groteliq apkrovos .16 1519 1.53 479 1.56 109 1.22 691 1.93 448 2.34 1382 1.35 353 2. laikanciuju skersiniu I q.80 3.80 95 2.61 1345 1200 1.53 461 1.96 92 3.14 539 2.05 91 2.62 98 1.80 294 2.07 793 1.38 1053 1.19 150 1.22 719 1.14 674 2.80 3.84 68 3.29 59 1.53 1.86 52 2.31 175 2.29 82 1.71 124 1.35 140 1.54 154 2.96 59 4.91 175 1.22 223 3.62 195 1.16 613 1.43 Fp Ip 20x3 Fv tv Fp Ip 25x2 Fv Iv Fp fp Fv Iv Fp 25x3 158147138129122116 1.57 56 2.35 351 1.80 510 3.61 2.54 675 3.96 94 0.05 229 2.16 638 1.75 277 1.85 891 0.42 299 2.16 1079 1.30 1.15 230 0.57 557 3.57 321 2.17 74 2.35 10096 2.71 1.61 765 1.95 373 1.74 832 2.56 144137 2.17 50 2.61 Iv Fp fp I .96 61 3.56 41 3.34 550 1.79 101 1.34 735 2.07 2300 130 4. =atstumas tarp laikanciuju skersiniu centru =atstumas tarp q.33 105 1.16 183174 2.56 933 1.67 270 2.91 133 0.76 373 3.18 333 2.99 720 1.74 480 1.78 68 1.83 92 1.91 1076 960 1.56 560 1.43 105 1.22 1.30 1.34 79 1.80 2.73 421 1.93 747 2.75 2.31 219 2.80 192 2.07 140 2.80 147 2.29 204 1.03 63 1.50 71 2.12 277 1.05 86 1.73 405 2.48 153 2.30 259 3.02 245 0.07 1.35 167 2.07 570479408352306269239213 0.87 79 2.12 111 1.14 404 2.59 388 1.65 2500 110 4.24 1.91 233 1.45 853 1.96 142 0. rnazesni nei 3% lenteleje L .95 39 4.80 408 3.00 749 0.21 1149 1.33 263 1.05 281 3.47 1.35 367 2.81 180 4.14 129 1.24 113 1.35 611 2.10 167 1.76 498 3.64 118 0.77 1.91 1.54 193 2.54 77 2.43 210 1.

koneentruota [200x200mm plota. Fp =apkrova. lslinkimas visada yra <4mm ir nevirsija 1/200 atstumo tarp atrarnu.0 4.l.6 PASTABOS: Fv =tolygiai pasiskirsciusi apkrova (daN/m2). fy=islinkimas. veikiant apkrovai Fp .2 3.kanciuju skersiniu matmenys 40x5 Atstumas tarp atrarnu.3 5. veikiant apkrovai Fy (em).98 355 1.76 1225 1. Sauqausjudejirno delei si riba neturi buti virsvta. 25 30 35 40 50 60 70 10 8.68 388 2400 1200 2.2 6.a.aikancio]o skersinio aukstis mm Apkrovos dydis rnazinarnas'z.29 401 1. .3 7. Maksimali apkrova: 1600 daN/em2 Patikimumo koefieientas tempimo jeqos atzvilqiu .98 Fv Iv Fp fp 1567 1428 1.07 1037 1.35.83 494 2500 1106 2.2. veikiant 150daN/m2 judanciai apkrovai [ 200x200 pavirsiaus plota.54 1.48 383 2.65 1382 1.83 371 1. f p =islinkimas.10 419 1.53 1499 1.rnrn 2100 2200 2300 1306 2.75 461 1.91 1125 1.92 439 50x3 Fv tv 50x4 Fp Ip Fv Iv Fp Ip 50x5 Fv Iv Fp tp 60x3 Fv Iv Fp fp 60x4 60x5 70x5 Fv Iv Fp Ip Fv Iv Fp Ip Fv Iv Fp Ip 70x6 Fv Iv Fp Ip Apkrovos dantytosioms grotelems Variantams S1 ir S2 Apkrovos dantytosioms qrotelerns mazinarnos priklausomai nuo laikanciojo skersinio matrnenu dvdzio l.

jei montuojama atvirame ore ar patalpose. kuriose korozijos gresme yra didesne (chemijos gamyklose) 2) Matmenys..V. neitraukiarnas II .) Rekomenduojami laikanciqjq skersiniq matmenys. rekomenduojami siekiant isvenqti deforrnaciju Ispjovos Naudojant rnoderniausia pjovimo [ranqa. kranai Sunkiu elernentu transportavimas ir krovimas Sunkiu elernentu transportavimas ir krovimas 340 nuo 340 iki 490 Nuo 490 iki 980 virs 980 (2) Ratinis transportas Maksimali ratu apkrova >40/4 1) l. galima pagaminti groteles su ivairiornis ispjovomis.Standartiniq groteliq apkrovos Apkrovu tipai ir laikanciLjjLj elernentu matmenys.aikanciuju Dengiamas plotas Plotas.. kai tarpas tarp atrarnu yra nuo 1000 mm iki 1500 mm Istrauka is AGI (Arbeitsgemeinschaft Apkrova Apkrovq tipai Industriebau e.. 2100 fil Ispjovq apekaiclavfmas pagal AGI/H 10 § 8 N 0 ~ 111111111111 l. mm'" 30/2 30/2 30/3 30/340/2 40/3 Priimtinos apkrovos daN/m2 Zemiau vidutines Nuo vidutines iki sunkios Sunki Pavieniai asmenys. skersiniu kryptis '" 1050 1050 0 ~ '-------' i kaina i kaina I Plotas. itraukiamas . -.aikanciuju elernentu storis turetu buti padidintas 1 mm. pestiej Sunkvezimiai.

parodanti. sniegu ar tepalu. Tipas PR/S2: Dantytas laikantysis ir jungiantysis skersiniai Tipas PR/S1: Dantytas laikantysis skersinis Lentele. taip pat naudojamos platformose. PR/S2 dantyti abu skersiniai PR/S3 dantvtas jungiantysis sk. 92213 92212 92214 92215 R10 R 11 R12 R 11 Tipas PR/S3: Dantytas jungiantysis skersinis Grupes R 13 reikalavimus atitinka HMS qroteles PROFILROSTE I . kaip isvengti slydimo (pagal ZH 1/571) Grotetiu tipai 8andymo Nr. daznai padengiamose ledu. Slydimo isvengimo [vertlnlmo grupe(1) PR nedantyta PR/S1 dantytas laikantysis sk.Dantytosios groteles (Serrated) HMS gaminamos dantytosios qroteles suteikia papildorna apsaugq nuo slydimo.

Specialus priedai Bortelis. kurie naudojami aprerninti. kurioms yra keliami saugumo reikalavimai Kiti priedai Paveiksleliuose matote L ir Z profilius. taip pat gali buti naudojami. Paauksttnimo Strypas. . Gali buti skvletas. I II . kad apsauqotu nuo slydimo tarp pakopu ir kad nenukristu daiktai. apsaugantis nuo slydimo Naudojamas ant slidziu pavirsiu. besijunqianciu su laiptu pakopomis. kada reikia sumontuoti groteles virs pavirsiaus arba uztikrinti skysciu nutekejima po qrotelernis. kad apsauqotu nuo slydimo ir kad nenukristu daiktai. apsaugantis nuo slydimo Rekomenduojama montuoti ant platformu. Kiti profiliai. rifliuotas. apsaugantis nuo slydimo Remas. Kampainis. gali buti privirinamas prie qroteliu kaip papildoma apsauga. esant poreikiui. Laiptq pakopu bortelis Bortelis privirinamas prie qalines pakopos sieneles. bortelis Naudojamas. kuris gali buti privirintas prie laikanCiL[jL[skersiniu ir iskistas virs qroteliu.

0/2. L [rnrn] Groteliu plotis B [mml Groteliu aukstis H [rnrn] Groteliu storis S [mml Groteliu tipas "Geschlossen" 2000 150/200/250/300 40/50/75 1.5 I . L [mml Groteliu plotis B [mml Groteliu aukstis Groteliu storis S [mml H lmrnl 40/50/75 Groteliu tipas "Offshore" 2000 150/200/250/300 1. STEG tipo qroteles puikiai tinka drenazo sistemoms aikstese.Stampuotos platformq groteh!s . pastatuose.5 Groteliu ilgis (didziausias).0/2.5 2000 150/200/250/300 40/50/75 Groteliu ilgis (didziausias).5/2.5/2.5/2.0/2. Grot~lil. Groteliu plotis B [mml Groteliu aukstis H [mml Groteliu storis S [mml 150/200/250/300 25/40/50/75 1.5/2. Groteliu ilgis max. Groteliu plotis Groteliu aukstis H [mml L [rnrn] 6000 B lrnrnl 120/180/240/300 360/420/480 40/50/75 Groteliu ilgis (didziausias). SERATED tipo qroteles taip pat rekomenduojamos pastoliams montuoti.tipai ir produkcijos programa Pesciqjq takai salia gelezinkelio tlltu .[ plotis B [mml Groteliu aukstis H [mml Groteliu storis Groteliu tipas "Rund" L [mml S lmrnl 1.tinkamiausias groteliq STEG panaudojimo pavyzdys.0/2. qarazuose [rengti.5 Platformoms nutekamqjq vandenq [moneae irengti labiausiai tiktq dantytosios SERATED tlpoqroteles.

Sio tipo laiptu pakopos HMS yra gaminamos pagal DIN normas technoloqini procesa atitinkancius STACO qrupes gamintojll Vokietijoje. * naftos verslovese. Belgijoje. . * esant sudetinqorns lauko salvqorns." .Suvirintos platformu groteh~s.o del savo qeru charakteristiku paprastai naudojamos ir tiesiant susisiekimo takelius: * prarnones konstrukcijose ir energetikos prarnoneje. Suvirinimo procese skersai einantys strypai privirinami prie laikanciuju skersiniu. Olandijoje ir PrancOzijoje. I I Suvirintos qroteles yra montuojamos platformose.privalumai ir pritaikymas Suvirintos qroteles gaminamos is ploksciu skersiniu ir strvpu. i. Suvirintos qroteles (zvrnimos simboliu SP) pasizvmi stabilumu. atsparumu ir tvirtumu.

40x4. 25x3. Uzsakvrnuose reikaiia nurodyti: "isores matmenis (nurodant laikanciuiu skersiniu krvpti) arba prideti schema. Kaip nustatyti grotelill dyd. 40x2. iigiai 6100 (12200) mm iigio ir standartinio plocio (1000 rnrn). 25x4.: 1000* 998** 1000* 998** 1000* 998** 690* 689** 3690** *dengtinos piatformos piotas ** faktinis groteiil[ dydis * Suvirintu qroteliu laiptu pakopos SP 3032 ('akutes' 34x38mm) standartinis iigis yra 600. * HMS gamina groteies is paprasto (juodojo) piieno arba is karstai vaicuoto pagai DiN50976. * naudotina pliena (St 37. kuriu piotis yra mazesnis nei 1000 mm. 305 mm.240.aiptu pakopos is suvirintu qroteliu yra montuojamos su apsauqancia nuo siydimo krastine. 34x76 ir 34x1 OOmm "akuternis". Jo matmenys iemia qalirnu apkrovu dvdi.2 ar nerudijanti) . 34x50. iaikantieji skersiniai gaii buti: 25x2. 1000 mm jo piotis . * Groteles gaii buti pagamintos is plieno St 37-2 arba atitikrnenu.Suvirintos platformq groteles ir laiptq pakopos is suvirintq groteliq * l. 30x3. yra apkarpomos iki reikiamo dvdzio ir aprerninamos ploksciu skersiniu (tokiu pat rnatmenu kaip ir iaikantysis skersinis). 35x2. * Reikaiingas groteiiL! stiprumas yra apibreziamas HMS kataiogo ienteieje arba skaiciuojarnas. * Suvirintose qrotelese skersiniai strypai jungiami su laikanciaisiais skersiniais. 35x3. * HMS suvirintos qroteles gaminamos su 34x38. 30x2. 40x3. Groteles. 800. jei forma arba ispjovos yra sudetinqu forrnu: * "akuciu' tipus (matmenis). * Laikantysis eiementas yra plokscias strypas. 30x4. * laikanciojo skersinio matmenis. 270. 35x4. * HMS plattormu qroteles yra gaminamos pagai DiN 24537 normas.

Laikantysis skersinis . kaip ir platformoms bei aikstelems..0 7.0 9. II . padengtos bitumu ar emaliu. Dantytosios pakopos Visos pakopos gali bOti gaminamos dantytojo tipo. Kg 600 240 270 305 240 270 305 240 270 305 800 1000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 55 55 55 55 55 55 55 55 55 70 70 70 70 70 70 70 70 70 120 150 180 120 150 180 120 150 180 85 85 90 85 85 90 85 85 90 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 6. B~5 Laikanciojo skersinio aukstis a c b c d e f Leidziarna apkrova N Svoris vnt. pakopos gali buti karstai cinkuotos (DIN 50976). zinant aukstesnius tokios gamybos kastus.. Rekomenduojamas ilgis .0 11.Laiptq pakopos Visiems laiptu pakopu tipams naudojami tokio pat profilio. jmanomos ir [vairiu metodu kombinacijos. rekomenduojama naudoti matmenis. Laiptu pakopu plotis .aiptu pakopos pagal DIN 24531 .5 10.5 10.0 Intervalas tarp junqianciuju elernentu PR .30x30 mm.karstai cinkuotos pagal DIN 50976 L +0 -3 Standartine laiptu pakopa (tioas PR 3030) Pailgos tvirtinimo ertmes Pailgos tvirtinimo ertrnes daromos siekiant palengvinti montavirna. storio ir intervalu qroteles.3 mm. " HMS sandeliuose esancios laiptll pakopos l.5 9.800 ir 1000 mm. Antikorozine apsauga Priklausomai nuo pirkejo paqeidavirnu. pateiktus lenteleje pagal DIN. bet.5 13.0 8.aiptu pakopos gali buti pagamintos pagal klientu pageidavimus. l.

16 14. j1.pakopos aukstis d ... 16.centrinio varnzdzio aukstis ro _.tureklo aukstis sukasi l desine . 18 14.skersmuo 5 ..6000 D1 D2 D3 pagal pirkejo pageidavimus sraiqtiniu laiptu qroteles gali bCitiivairiu tipu a) 34x11 b) 22x22 c) 34x33 a b :1 c L ~~ ---1 !J= n n H t:::=:1 ~ e: I 1 f H .parernirno leksteles skersmuo L . 14.r I~----~~~~----~--~ Sraigtiniai laiptai laipt4 pagrindiniai Sraigtini4 Laiptu skersmuo D (mm) 1600 1800 2000 matmenys Maksimalus laiptu Tipas Laiptu kiekis vienam apsisukimui Vnt.- o sukasi i kaire II . 16. 18 aukstis (mm) ~4000 ~6000 .f -S 0.

Kopeciq skerstnes sijos

Pagrindiniai skersiniq sijq tipai Plieno marke: St 37-2
Skersinis tiesiais galais su viena eile skvliu, apsauqanciu nuo slydimo. Nominalus ilgis - 300 mm. Galima pagaminti iki 2000 mm ilgio.

Skersinis ispjautais galais su dviguba eile skvliu. Skersmuo - 48,3 mm. Nominalus ilgis 500 mm.

Skersinis tiesiais galais su dviguba eile skvliu, apsauqanciu nuo slydimo. Nominalus ilgis 500 mm. Galima pagaminti iki 2000 mm ilgio.

[
700min 200min

I I

10 0
I~ I~ I
0 io

cO

><

l"-

E

><
cO 0 0 0

E 1. Rernas

cO 0 0 0

><

E

o.n

N

---x cO

0 io I"-

E

2. Skersinis

500

I

Kopeciq skeralnes sijos

Skersinis su viena ertmiu eile

Nominalus skersinio ilgis (U Sieneles storis (S) Skersinio plotis (B) Skersinio aukstis (H)

300,400,500,1200, 1500, 2000 mm 2 mm 25mm 37mm

o
C\J

~

co

2

H

L

Skersinis su dviguba ertmiu eile

Nominalus skersinio ilgis (U Sieneles storis (S) Skersinio plotis (B) Skersinio aukstis (H)

500, 1200, 1500, 2000mm 2mm 50mm 37 mm

500 485
7,5 17,5

25

Tvorq elementai
G M G

--

I~------------~------------~[~~

I

I'

Paaiskinimai:
1. Atstumas tarp vertikaliuju skersiniu - 66 mm. 2. Atstumas tarp horizontaliuju skersiniu - 99 mm. 3. Vertikalieji skersiniai (30x2 arba 25x3). 4. Horizontalieji skersiniai (1Ox2). 5. virsutinis horizontalusis skersinis. 6. Montavimo kiaurvme.

Tipai

Elemento dydis (HxM)

"AkiL[" dvdziai

Tvoros aukstis (H+H) 1100 1810

[tvirtinimo gylis

H2

G

Laikantysis stulpelis

Svoris kg/m2

I II

1040x2000 1710x1869

66x99/30x2 66x99/25x3

400 400

60 100

65 65

65x1500 65x2210

12 14

Pastaba: tvoros elementai gali bOti gaminami ivairiu rnatrnenu. pagal pirkejo pageidavimus.

I

Tvirtinimo
Standartinis tvirtinimas

detales
Dvigubas tvirtinimas

Standartinis tvirtinimas yra pats populiariausias tvirtinimo budas. Gali buti naudojama plokstele arba "balnas".

Groteles viena prie kitos jungiamos dvigubu tvirtinimu.

Groteliq tvirtinimas

montazlnlu

kabliuku

Groteliq tvirtinimas varztais

~

Tvirtinimo kabliukas pritvirtina groteles prie apatines laikanciosios konstrukcijos dalies.

Tvirtinimas su prisaudornais arba privirinamais varztais rekomenduojamas tose vietose, kur tvirtinimo elementas gali atsipalaiduoti, pavvzdziui. esant vibracijai.
\

Rekomenduojami S kabliukas

stampuotu groteliq sujungimo elementai Sujungimo kablys Groteliq jungimas

Si sistema sudaryta is: S formos kabliuko; ovalinss poverzles.

Si sistema sudaryta is: kablio su varztu: ovalines poverzles.

Stampuotos groteles gali buti sujungtos viena su kita tiesiogiai arba per tarpins. kad sudarvtu istisini pavirsiu.

(]) co . (]) o (]) LL N Ei o U. LD (') CD 0: N --. LD N (J) LD N (J) N N (J) co LO r-.I . N (J) N U) N (J) N (J) N (J) zz co o N (') zz z Z Z z zz u o . (]) N N (J) N N (J) (') N '"" N N (J) N (J) > " <C ~ i r 2 a. Ul OJ :J o o co CD (') o u.D 0CD iii Iw 2 . LD o CD CD ':'! > <t --. u. co u.J: UJ 'cr '"" UJ UJ '"" o o u.' ~~~ <t M LD aNN r-. M (]) o o M (]) LL N o co (]) LL u.0. (]) u o CD M (]) o o (]) co (') Q) (') CD M u.s Ul o CD (') u o CD (J) ui U <t :J UJ UJ :::J \3 UJ UJ o CD co o o CD M co (') a u o ro w U o (') o (') (J) o ..! (J) Ul Cn~ U) 0LD en 0 l.f u. U) o --. o o LD LD M W a ~ Q) o OJ LD u. (]) U 0 (]) o 8l M (]) M u.·W . (]) u Q) LL o U. u. '"" '"" o U. (') :::J N '? LD Z LD M >eI) <C .J <C Ul N r-!. r-LD LD <t o N <t M LD N (J) <t <t r-. LD M CD --. o (]) o U. 0Ul ii. LD LD M (J) CD N --. o u. (3 (') o r-r-LD 0.l: <:' 00 N W '? OJ N W J. CD N 0: --. 0 o :0)' o :::J ~ (J) (J) 0: --. u. u. LD r-. '" o o . ~ '" o U. LD o :E . LD LD M (J) r-- r-(J) N LD LD M '" (') (J) N (J) LD N W LD M M W I .I ~ a E . LD z W N o o § r-- 8 o co 8 o CD r-- 5 q 8 a -er M LD LD Cl o r-LD o LD fll o o LD o Cl o CD o Cl co . Q) <t u.~ '. o Q) o U.I CD CD c:? r-. 0Ul 0Ul 0: :J UJ o UJ (') 0- -'" 0: UJ M <no.. UJ UJ :~ co '6 o. u.~ . u o -sr (') u. a u. (]) o (]) o CD (') co a u. (]) co o u o o u. (') (]) u. (]) u. co CD CO 0 CD o M u. u. u. (]) u. . LD LD M (J) M CD N -sr (') CD LD LD --. (]) Ei LD o u. 2 w . u o U. (]) M (]) ~~ u. LD OJ (J) CD 0: --. o a r-<. z LD en W U LD M N W o co LD N W co w U LD r-. Q) co o CD u. 55 M (]) U a CD o a CD (') (]) u o u.~ :! : U ~ ~ 11 I. N (J) N 0: --.. u. 0Ul 0- 0. N CD N --. 2 z > (. o (') (]) o u. (]) u.!!2 0- N W (') N LO r-. (]) u. N o (J) o (J) <t <t <t « ur <t w <t <t <t <t <t" '" <t LD o ~ 2 N W ::t N W :.I N ~ UJ CD UJ :::J UJ UJ Lri N o o z W o g M u.. (]) ~ (J) ~ (J) u. N o LD r-. c c . (]) U 0 CD Ei (') N o CD u. z u. :::J :~ C LD u. (]) u. en <t u. u. (J) o --. o o o u.. u. LD M N (J) (') CD N ~ W u w LD M N (J) --. LD (') (J) o --.I W :~ Ul ii. (]) -: a > -. N N W cD M W ~ LD ~ CD <t <t z '? (') r-..~ >N N r-!. u. LD M N (J) '" --.: a.'" m f- o_ :J ro ~ a (]) co N M u. u.~ cr co cD <t N M <t M N W ~ (') o M N cD co cD W N N W LO ~ LD N o cD LD N W co cD LD M W ~ LD M W o LD M W cD <t o o cD LD M W (J) ~ <t W <t «« W « <t <t <t LD <t (. o o (]) N o U. ~ (J) LD u. N co LD LD M W U LD LD M W o LD LD M W co (') a: IeI) . '"" (]) LD u.

UZRASAMS .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->