P. 1
Statyba is plieno (UAB SERFAS)

Statyba is plieno (UAB SERFAS)

|Views: 2,598|Likes:
Published by 0999daiva

More info:

Published by: 0999daiva on Jul 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

PAGALBINE PRIEMONE ARCHITEKTAMS

,

PROJEKTUOTOJAMS IR STATYBININKAMS

Pratarme
Tai antrasis tektams, paskatino neabejotinas poreikis metalo musu dilema: Greta Pasaulyje salvje. kokius musu leidinys, skirtas
0

archi-

gaminamu Antrajame karstojo ir paqrindine "Huta profiliai ir

pagal sias normas. sio leidinio profiliu Paciu kitose skyriuje Lenkijos didziausiu Europos skyriuje naudotus pateikiame kuriu gamykloje rnatrnenu pateikiama apie galima gamin ius formavimo sortarnenta.

konstruktoriams keletas leidinio gausiai Daznam metalo naujos,

ir tiekejams.

ii isleisti
pirma

aplinkvbiu.
skaitvtoju

Tai visu

dornejimasis lengvomis domimasi statant

dalis gaminama

issamesnes

informacijos.

Katowice". gaminami

naudojamomis vis labiau statytojui profilius

gamyklose.

konstrukcijomis

Treciajarne informacija maziausiai cinkuotas

sio leidinio projektuotojams iki siol Lietuvoje

Lietuvoje naudoti

iskvla

ir architektams kurias taikyti

viena ar kita obiekta, jau iprastu atviru karsto]o valcavimo profiliu pastaruoju metu pradeta gausiai naudoti plieno varnzdziu profilius (vamzdinius profilius), kuriu konstrukcijos gaminamos pavirsius korozijai, neivertina taiko z erno s Ierrnu kad, valcuotu markes salvqorns. yra lenqvesnes ir paprasciau be to ju isores
0 siuos

metalo

groteles,

labai ivairiais Paprastai standartiniu isankstini profilius. galima Taskais sandelvje ir Be

bOdais. ivairus ilqiu metalo profiliai taciau. gaminami atliekant ivairiu ilqiu ir kampais. yra pacios UAB

Produkcijos pateikimas
- 6 ir 12m, pageidaujant, ivairiais

bei montuojamos, yra kiek mazesnis.

uzsakvma. Uzsakovui supjaustyti

galima pagaminti ilgiais

pavirsius

plieno profilius

dazvti kainuoja gerokai pigiau, jie daug atsparesni
kadangi neturi astriu briaunu. trOkumo tiek projektuotojai markes. profiliu plienui. masineje naudojant toms plieno Taciau del informacijos varnzdiniu kokvbe naudojimas palyginti profiliu. ir esant s vienodus

pazvme tu matmenu profiliai Kaune, jie nuolat papildomi. leidinyje metalo isvardvto produkcijos ir kitokiu profilius; profilius HEAA, metalo s (37p.),

siarne

skerspjOvius tvrinejimai, su fermomis

aukstos.
Teoriniai

tiek ir

populiariausios

"Serfas " gali pateikti - besiOlius varnzdziu - karstojo - besiuliu - preciziniu valcavimo ternptu

qaminiu: HL, HD,

eksperimentiniai

taip pat varnzdiniu statyboje is iprastu tas pacias surnazeja parode. karstai plieno

W, UB, UAP, JIS;
varnzdziu: varnzdziu: metalo profiliu:

paciorns

eksplotavimo 15-20 proc.

plieno sanaudos

Naudojant aukstesnes tai paciai konstrukcijai sumazinti konstrukciji, Vakaruose Moskva daugiausiai

markes pliena (S 355) galima 30-40 proc. Metaliceskije 1984). Todel aukstos apie Strojizdat plienai. skyriuje

- juostu, kvadratu: - [vairiu saltai lenktu tureklu: - ivairiu cinkuotu - aliuminio - plieno pakloto

- keliu apsauqiniu atitvaru ir cinkuotu tiltu
metalo konstrukciju:

jo iseiqa (V.K. Faibisenko:

ir naudojami

skardos

ir varnzdziu:

kokvbes, mazai legiruoti Pirmajame sio leidinio

danou:
tvirtinti; plienu:

kalbesime

Vakaru valstvbiu patirti sioje srityje. Be to norime pade ti projektuotojams suvokti esminius skirtumus supazindinti skaiciavimo Leidinyje "Stalprodukt qrupes profiliu naudojant ivairias plieno rusis. bei su varnz diniu pagrindais. konstrukciiu

- qelefinkelio beoiu: - spuntu krantinerns

- sleciminiu indu duqnu: - specialiosios paskirties - arrnaturiniu plienu.

nurodytos Lenkijos firmos S.A." ir PrancOzijos qamvbines gaminamu varnzdziu

Autoriai:
lnzinierius Valunta Dekojame Autoriai technikos visiems atsipraso direktorius uz pastabas .Jusu atsiliepirnu, uz galimas klaidas ar kitus Tautvydas Janickas. ir pasiOlymus bei Assoc. prof. dr. Antanas

"Tubeurop France" sortamentas.

Kartu su varnzdziu profiliais naudojamos ir tradicines, iprastos metalo konstrukcijos is atviru karstai valcuotu profiliu. Pastaruoju metu, labai pabloqejus Rusijos bei Ukrainos metalo qarniniu kokybei ir sortamentui bei Lietuvoje atsiradus kompiuterinerns projektavimo programoms pagal DIN normas, iski!o poreikis metalo profiliu,

bei toliau laukiame

netikslumus. Prasorne mus informuoti tel. (8-27) 45 67 75, (8-27) 40 02 23, faks. (8-27) 45 66 53, elektroninis pastas: serfas@takas.lt

I

Turinys
[vadas 1 Bendroji dalis 1.1 Ribiniai buviai 1.2 Skaiciavirnas ribiniu buviu metodu 1.3 Plieno markes 1.4 Takumo ribos padidejirnas saltai valcuojant 2 Profiliq klasifikacija 3 Asiniai gniuzdomieji elementai 3.1 Bendroji dalis 3.2 Apskaiciavirno metodas 3.3 Paqalbines skaiciavirno priernones 4 Lenkiamieji elementai 4.1 Soninio-sukamojo 5.1 Bendroji dalis 5.2 ApskaiCiavimo metodas 5.2.1 Stabilumo apskaiCiavimas 5.2.2 [ternpirnu skaiciavirnas 5.2.2.1 [ternpimu skaiciavimas neivertinant skersines (slyties) apkrovos 5.2.2.2 [ternpirnu skaiciavimas nuo skersines (slyties) apkrovos 6 Plonasieniai profiliai 6.1 Bendroji dalis 6.2 Staciakarnpiai varnzdziu profiliai 6.2.1 4 klases profiliu geometrijos 6.2.2 Apskaiciavimo budas 6.2.3 Apskaiciavirno priernones 6.3 Apvalieji varnzdziu profiliai savvbes klupimo skaiciavirnas 5 Necentriskai gniuzdomieji elementai 4 5 5 5 5 6 7 11 11 11 15 16 16 16 16 16 16 18 19 19 20 20 20 20 22 22 24 24 24 24 25 26 26 27 28 30 32 35 36 37 45 58 62 65

7 Santvarq elementq klupimo ilgiai
7.1 Bendroji dalis 7.2 Tikrieji ilginill ir spvriu elernentu, turinciu sonine atrama. klupimo ilgiai 7.3 Santvaru juostos, kuriu mazgai neturi soniniu atrarnu

8 Projektavimo pavyzdziai
8.1 Gniuzdornuju kolonu is varnzdziu profiliu apskaiciavimas 8.2 Staciakarnpiu varnzdziu profiliu kolonu. kai jos apkrautos gniuzdymu ir vienaasiu lenkimu 8.3 Staciakarnpiu varnzdziu proflliu kolonos skaiciavimas. kai ji apkrauta qniuzdvmu ir dviasiu lenkimu 8.4 Gniuzdornosios kolonos is plonasieniu staciakarnpiu varnzdziu profiliu skaiciavirnas 8.5 Plonasieniu staciakampiu varnzdziu profiliu kolonos skaiciavirnas. esant necentriskarn qniuzdvrnui ir dviasiarn lenkimui 9 Zymejimas 10 Literatura 11 Vamzdziq profiliq sortamentas 11.1 Varnzdziu profiliu technines charakteristikos 12 Karstojo valcavimo profiliai 13 Saltai lenkti profiliai 14 Cinkuotos platformq groteles, laiptu pakopos ir tvoros elementai 15lvairiq saliq konstrukciniq plienq palyginamoji lentele

86

[vadas
Daznai manoma, kad projektuojant plieno konstrukcijas viso labo pakanka isspresti problemas, susijusias su ju elernentu ir rvsiu apskaiciavirnu. Pagrindinis dernesvs skiriamas tik konstrukcijos statiniam ar nuovargio atsparumui bei pastovumui ir sanduru laikymo galiai. Toks poziuris klaidingas, nes ignoruojami tokie svarbus aspektai kaip gamybos budas, montavimas ir (kai butina) apsauga nuo ugnies. Labai svarbu suprasti, kad taikant tiek apvaliuosius, tiek staciakarnpius varnzdziu profilius reikia specialiu ziniu ne tik visose anksciau isvardvntose srityse, bet ir ziniu apie atviru profiliu naudojima iprastoje statyboje. Vadove aptariami apvaliuju ir staciakarnpiu varnzoziu profiliu klupimo aspektai, bei tai, kaip juos apskaiciuoti ir isspresti pastovumo klausimus. Sis projektuotojo vadovas yra paqalbine priernone architektams ir konstruktoriams. Jame pateikti naujausi varnzdziu profiliu tvrimu rezultatai. Dazniausiai atsizvelqiama i EN 3* paskutiniojo leidimo "Plieno konstrukciju projektavimas" 1 dal]: "Bendrosios taisvkles pastatams" ir priedus 1 bei 2. Skaitytojas gales susipazinti su pagrindiniais "Euronorrnu 3" ir kitu saliu norrnu skirtumais. Be to, esant galimybei, kai kurie reikalavimai ir rekomendacijos bus pateiktos pagal Australijoje, Kanadoje, Japonijoje ir JAV, taip pat keliose Europos salyse qaliojancias normas. Pastaba: skaiciavimuose pateiktos asvs y ir z, kurios naudojamos daugelyje Europos saliu. Taciau techninese charakteristikose ir kitose tolirnesnese sio leidinio dalyse asvs bus zvmimos mums iprastu bOdu: x ir y (x - keicia y; y - keicia z).
* "Euronormos 3"

I

I

I

lemiantys konstrukcijos bukle. Jos gali skirtis nuo kitu standartu.540 470 .deformacijas ar nuokrypius... 1990.630 550 .Konstrukcinio Plieno marks plieno markes Stiprumo riba Fu (N/mm2) 340 . riboja funkcini efektvvurna. pailqejimas procentais Lo=5.tinkamumo ribos buvi. Tinkamumo ribiniams bCiviams nustatomi tinkamumo kriterijai apima: . Saugos ribinis buvis asocijuojamas su konstrukcijos suirimu ar kitokiu gedimu. Saugos ribinis bCivis apima: . Karstojo formavimo varnzdziu profiliams (apvaliesiems ir staciakarnpiarns) yra taikytini Europos standartai EN 10 210.3 Plieno markes 1 lenteleje pateikiamos dazniausiai naudojamos konstrukciniu plienu rnarkes su nominalia minimalia takumo ribos f y reiksrne. Min. liekamieji itempimai konstrukcijos elementuose ir jungtyse.720 . Ribiniai bCiviai yra tokie. gadina apdaila bei nekonstrukcinius elementus: . Siuolaikiniai nacionaliniai ir tarptautiniai projektavimo standartai rekomenduoja atsparumo ribas nustatancius metodus. rekomenduojamos 2 lentele.jS. kaip kietojo kuno. Siuo metu remiamasi skaiciavirnu ribiniame bCivyje. Ribiniai bCiviai skirstomi i: . maksimalia stiprumo ribos f u reiksrne ir pailqejimu lOu' Plieno rnarkes atitinka karstojo ir saltojo formavimo varnzdziu profilius. gadina pastata ar jo dalis..2 Skaiciavimas ribiniq biiviq metodu EN 3 skaiciuojant ribiniu buviu metodu turi buti atsizvelqta i: (1 .1 Ribiniai biiviai Dauguma plieno konstrukciju projektavimo norrnu yra sudarytos skaiCiuoti ribiniu buviu metodu. Del geometrijos trukurnu konstrukcijoje galimos deformacijos.470 370 ..1 ) Cia YF =patikimumo YM =patikimumo koeficientas poveikiui F koeficientas atsparumui R F=poveikio dydis R=atsparumo dydis atitinkamam ribiniam bOviui YF F=Fd yra vadinama skaiciuojarnoji apkrova kai R/YM = Rd yra skaiciuojamasis atsparumas. Sio leidinio tikslas nera detaliai aptarti sias savokas. metalo itrukimus.3 a=12·10-6/oC p =7850kg/m3 l Tankis I .tai. 1. kuri sukelia nemalonius pojucius zmonerns. kurie sukelia konstrukcijos isvaizdos pokvcius ar trukdo efektyviai naudoti (taip pat ir kai mechanizmai genda ar jiems reikalinga technine prieziura). kuriai turi itakos mechaniniai ir geometrijos netobulumai.saugos ribin] buvi: .65 isilqinis skersinis 26 22 22 17 visu markiu konstrukciniam E=210 000 N/mm2 plienui.vibr aci]a. cia <p = lIYM .. Fe360 Fe430 Fe 510 FeE460* * is EN 10210 1 dalies [20] 2 lenteleje pateiktos fizines savvbes. tokius kaip deformacijos ir itempimai. pavvzdziui. Kaip pavyzdi pateiksime JAV norrnu skaiciavirnus. 1 dalis [20]. nepastovurna. pavvzdziui. kelianciu qresrne zrnoniu gyvybei.. "nuovarqi" ar kitus atitinkamus ribinius buvius. pusiausvyros netekima: -laikanciosios galios sumazejirna. Jos gali buti paimtos is "Euronormu 3" ir kitu nacionaliniu standartu. Fizines konstrukcinio plieno savvbes Tamprumo modulis Slyties modulis Puasono koeficientas Linijinio temperatures pletirnosi koeficientas G = (E ) = 81000 N/mm 2 21+v v=0. 1.konstrukcijos arba jos dalies. kurios gali siek tiek skirtis viena nuo kitos. Mechaniniai trCikumai 1 lentele . 24 20 20 15 Takumo riba f y (N/mm2) 235 275 355 460 . kai konstrukcija neatitinka projektui keliarnu reikalavimu. Tai vpac taikytina pastovumo analizei... Plienu markiu nuorodos 1 lenteleje pateiktos pagal ISO 630[8] taip pat pagal EN10 025 [31].1 Bendroji dalis 1.

2 f yb ' Stiprumo ribos padidejirnas saltai formuojant neturi buti naudojamas toms detalerns.15 Y y -'--. -f Takumo ribos . 1.A----1t--__:~~--- 1t----- fYb=235N/mm2 =275N/mm2 =355N/mm2 =460N/mm2 1. kai vidinis spindulys <5t.20 -. 32]: f ya yb =f +(k' n . nurodytas 3 lenteleje. f ya =neturi virsvti f u ar 1. kuris gali buti naudojamas skaiciuojant pagal taisykles. Takumo ribos didejimas.10 +-_---\+_~~---ll-'l. 3 lentele. n= 90° sulenkirnu skaicius skerspjOvyje.yb b+h (1.---y---rwn-----------------.4 Takumo ribos didejimas saltai valcuojant Saltojo formavimo profiliai turi didesne takumo riba del deformavimosi kietinant. is kurio saltai formuojamas profilis.3) 1 pav. f ya If y b dldejlmas 1. kurios yra veikiamos aukstu ternperaturu". esant daugiau nei 580°C praranda savo mechanines savybes Vidutine takumo riba: vidutine takumo riba f yagali bOti nustatyta is visu rnatrnenu skerspjOvio bandvmu arba [19. Z --0'- r/ ~> <~ t h 1. ivertinantis gamybos buda (k=7 saltajarn valcavimui). Saltai torrnuotu kvadratiniu ir staciakarnpiu varnzdziu profiliu takumo ribos didejirnas I . Pagrindine medziaga: Pagrindine rnedziaqa yra karstai valcuotas plieno lakstas.1.. t2/A) . Vis delto sis padidejirnas gali buti panaudotas tik tempiamiesiems bei qniuzdomiesiems elementams ir negali buti naudojamas. kai elementai yra lenkiami. saltai formuojant vamzdziq profilius cia fYb = nustatyta bazines rnedziaqos takumo riba ir maksimalioji stiprumo riba tempiant (N/mm2) *fu t=sieneles storis (mm) A=bendrasis skerspjOvio plotas (mrn-): k=koef. *profilis. leidzia greitai ivertinti vidutine keturiu baziniu konstrukciniu plienu takumo riba saltojo formavimo kvadratiniams ir staciakampierns varnzdziu profiliams. Saltojo formavimo kvadratiniu ir staciakarnpiu vamzdziu profiliams Iygtl galima supaprastinti (k= 7 visiems saltojo formavimo profiliams ir n=4) gauname: f ya=fyb+-- 14t ( f ) f u. veikiamas aukstu ternperaturu.05 o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 b+h 2t 1pav. (fuyb').

2 Profiliq klasifikacija Galima naudoti ivairius plieno konstrukciju analizes model ius apskaiciuojant iternpimu atstojarnasias (normalioji jega. ribotas pasisukimo dydis 3 klase Tamprusis profilis.Glentelese pagal "Euronormas 3" [1. Profilyje galima suformuoti plastin] sarnvra. Kr itine s ribos bOvis yra Profiliq klases Atsparumo apkrovoms dydis 1 klase pasiekiamas formuojant pirrnaji plastiskaji sarnvra. kaip parodyta 4. Metodas "tamprus-tamprus" 4 profiliu klase Siai klasei priklauso profiliai su plonesnernis nei 3 klases sienelernis. kad profilis neturi bOti plonasienis. lenkimo ir sukimo momentai konstrukciju elementuose). kuris gali pasisukti. santykis d/t apvaliesiems varnzdziu profiliams neturi virsvti tam tikru rnaksirnaliuju reiksmiu. Visiskas plastiskurnas atsiranda visa me skerspjOvyje (dvi staciakarnpiu iternpimu diagramos). Siai salvqai ivykdyti santykis b/t staciakarnpiarns varnzdziu profiliams. nustatantis profilio maksimalaus atsparumo dvdi plastiskasis tamprusis tamprusis tamprusis plastiskasis plastiskasis tamprusis tamprusis 2 pay. nustatantis iternpimu atstojarnasias Metodas. I -fy +fy +fy 1 -fy Metodas. 4 . kad profilis ar jo dalis nesuklups nepasiekes saugos ribinio bOvio. 2 klase visiskas profilio plastiskurnas. sly ties je qa. Profilis turi bOti klasifikuojamas pagai palankiausia (auksciausia) elernentu klase qniuzdant ir/ar lenkiant. visas pasisukimo dydis [ternpimu pasiskirstymo ir pasisukimo dvdziai D---. Metodas "tamprus-plastlskas" 2 profiliu klase Siarne metode iternpirnu atstojamosios yra apibreziarnos tamprumo analize ir palyginamos su plastiskojo elemento profilio atsparumo dydziu. Sistema privalo likti statikos pusiausvyroje.__ -----IT 1 li----------'/i - 1 - -li----------li 1 -li----------li 1 +fy i -fy +1. Saugos ribinis bOvis yra pasiekiamas. Profiliai gali didinti savo plastiskaji stipruma. Dazniausiai susiduriama su trimis skaiciavimo metodais (2 pay). bet turi ribota qalirnvbe pasisukti. Pirrnuju triju metodu taikymas remiasi prielaida. Svarbu nustatyti tikslias vietinio klupimo poveikio paklaidas nustatant profiliuose ribinio momento ar atsparumo qniuzdvmui dvdzius.2] pateiktos skirtinqu profiliu klasiu ribines liaunio b/t ir d/t reiksrnes. Metodas "tamprus-tamprus" 3 profiliu klase Siuo metodu apskaiciuojarna grynL[jL[ tarnpriuju iternpirnu atstojamosios ir skerspjuviu atsparumo dvdziai. kai plastiniu sarnvru kiekis yra pakankamas tokiam mechanizmui sukurti. takumo riba krastiniarne sluoksnyje 4 klase Tamprusis profilis. 0 to reikia plastiskajai analizei. Jos skiriasi nuo reiksrniu. Profiliu klasifikavimas ir skaiciavimo metodai i I . i -I. 5 ir 6 lentelese. Saugos ribinis bOvis pasiekiamas tada. Metodas "plastin is-plastin is" 1profiliu klase Sis metodas nustatytas skaiciuojant plastiskuoju metodu ir plastiniu sarnvru formavimu bei mornentu persiskirstymu konstrukcijoje. Kiti standartai pateikia siek tiek skirtingas reiksrnes (palyginkite lenteles 8 ir 9). ivertinant vietini klupirna visiskas profilio plastiskurnas. naudojarnu 1-3 profiliu klaserns. tai reiskia. 3 ir 4 klases profiliai pagal metoda "tamprus-tamprus" vienas nuo kito skiriasi tik reikalavimu vietiniam klupimui 4 klasei. kai skerspjOvio krastinis sluoksnis teka.

72 I .5E/a +fy +fy + 2 h/t:::.5 h 2 1 ---fy- -~ =---c___ +1. Cia 'I' >-1 3 h/t :S124£ h/t:S 42£ h/t :0.31 Klase Sienele lenkiama +ly Sienele qniuzdoma +ly [ternpimu pasiskirstymas elemente (gniuzdymas teigiamas) 1 D cec: h ly+ Sienele lenkiama ir qniuzdorna +ly h' ~n ly.456C/(13a -1) 2 h/t :S83£ [ternpimu pasiskirstymas elemente (gniuzdymas teigiamas) *~. >0.. = h .41.z y Y d z Profiliu klase 1 2 3 Gniuzdvrnas ir/ar lenkimas d/t :S50£2 d/t :S70£2 d/t :S90£2 f)N/mm2) 235 1 1 275 0.396E/(13a Cia a> 0.4 lentele.81 460 0.51 s= ~235 fy e £2 5 lentele.:h K~ U'h h/t ::. 1':' h h/t :::.85 varnzdziq profiliarns 355 0.5 h/t ::..72 0.67 + 0.62£ (1-'I'~ e = ~235 fy fy £ 235 1 275 0. 38£ Cia a<0.92 355 0.72£ h/t :S33£ \ Cia a> 0.5 -1) h/t:::. Ribinis h. Ribinis d/t santykis apvaliesierns vamzdzlu profiliarns t[lJ .66 460 0.5 h/t ::. D:.33'1') Cia 'I' <-1 h/t :0.lt santykis staclakampiams hl=h-3t Briaunos: (vidinis elementas statmenas lenkimo asia i) _t_ m-· I r 1 Jh h lenkimo asis h.42£ / (0. JZlfy. 36E/a Cia a.81 0.92 0.

:-.:-_:--=-.. " " " II II " " " " " i: I' " " II II I' " . apkrautuose koncentruota apkrova. 42£ 460 0. "Plastiskas-plastiskas" (1 klase) ir "tarnprusisplastiskas" (2 klase) nurodytas stiprumo tempiant minimaliosios reiksrnes f u ir takumo ribos f y santykis turi bOti ne rnazesnis kaip 1. .. atitinka siuos reikalavimus. . Naudojant metoda "plastiskas-plastiskas' (visas pasisukimas) deformacijos £ u atitinkancio s rnaksirnaluji stiprurna tempiant fu turi bOti maziausiai 20 kartu didesnes uz takumo deformacijas £ y . b/t ::. . .42£ b/t::.. profiliu tipams ir [ternpirnu pasiskirstymui siekiant nustatyti skirtinqu profiliu klases.. ..72 £=t fy(N/mm2) 235 1 275 0. 2L minimalusis pailqejirnas suyrant isrnatuo to ilgio elemente Io =5...81 i fy +1 1 f. profiliu ribinis b. pagal Euronormas 3 [1.L_:-_:-_:-_:-_:-_:-_:-_:-~i 3 b/t::. SkerspjOvio juosta ( vida us elementai lygiagretOs lenkimo asiai): b.... . f u If y~ 1. 42£ 35 /t' 355 0.lt+3 ir hit = h. F==I b.6 lentele. Galima teigti...:-.92 fy £ 7 lenteleje yra nurodytos bit. kad ivairiose nacionalinese normose lenkiamiems apvaliesiems varnzdziu profiliams yra didelis d/t santykio reiksrniu skirtumas. ..2 (2. (cia A 0 yra pradinis profilio plotas) negali bOti rnazesnis nei 15%. ~=::1 I I 1 b/t::. ' '' " " " " " " II II II i: I' I' I' !i :_l. kurios yra rekomenduojamos [vairiornis nacionalinernis normomis [3].I I' !. Ypac tai isrvskeja dabartinese Amerikos normose AISC 86.. l. 38£ lternpimu pasiskirstymas elemente ir profilyje (qniuzdvrnas teigiamas) +1 1 I.:-~ ~':.pasiekus takumo riba f y .lt+3.entele 8 parodo..65 ~~o fA. Staciakarnpiu varnzdziu profiliu plocio b ir aukscio h reiksrnes yra nustatomos taip: b/t=b.=b-3t I'~>I b r 1 Klase [ternpimu pasiskirstymas elemente ir profilyje (gniuzdymas teigiamas) Lenkiamajam profiliui +1 1 f.:-:.. .. 33£ b/t::. I . Skerspjiivio juostos staciakampiu vamzdzh. " " " " " " === " L=-:_-_-:_-_:-.1) Toliau..lt santykis. . Apvaliuosiuose vamzdziu profiliuose. 42£ 2 II II " " " " " " " " Ii Ii Ii :' .2. nuokrypiai yra gerokai rnazesni (rnaziau nei 10 %) 9 lenteleje matyti. = b • 31 Gniuzdornajarn profiliui +1 1 f.r i i::=~ I . kad plienu markes. hit ir d/t reiksmes skirtingoms varnzdziu profiliu klaserns. 8 ir 9 lentelese pateikiamos ribiniu bit ir hit santvkiu reiksrnes apvaliesiems ir staciakarnpiarns varnzdziu profiliams. kad ribiniu bit reiksmiu skirtumai staciakampiarns ir apvaliesiems varnzdziu profiliams nacionalinese normose nera tokie dideli...:-_--=-_-_-_-_-_:~1 b==..:-_:_J II II II :' II " I' II I' ==: b/t::. nurodytos 1 lenteleje karstojo ir saltojo formavimo varnzdziu profiliams. b.

89) BS 5950.9 £ Australija ASDR 87164 e: •• e' .2 I> 40.2 37 £ 34£ 34.3 29.6 86.3 25.(t+3) Klase Profilis Gniuzdvrnas" ''. :::J 1 235 45 275 41. e 34£ 34.lt santykio relksmes vamzdziq profiliams [vairlq saliq normose Salis Normos Asinis gniuzdymas 40.S2 > Lenkimas ''.6 £ 2 96.6 36. Part 1 (1985) AISC/LRFD (1986) Sajunqa Eurocode 3 [1] Part (11.9£ 90£ 2 2 235·f fy .4 29. kai bIt =b.6 460 235 275 41.6 355 36..0 79.1-M89 DIN 188000.2 Elementai Lenkimas f y (N/mm2) 0 .2 235 45 275 41. Ribines b/t-.6 32.1-M89 DIN 18 8000.9 33. draft (08.7 £ 2 70 £ 2 70 £ 2 66. y N/mm 2 J Lenkimas Takumo riba (3 klase) 40. h/t. Part (11.8 £ 47.90) AIJ 80 NEN 6770.90) 100 I> 2 100 £ 2 93.6 2 355 36. AIJ 80 NEN 6770.7 I> 2 61.3 61.2 75 69.7 33.6£ 378£ 47.0 76.8 £ 2 90 e2 Anglija JAV Europos 936£2 268£ 2 90 £ 2 e2 9 lentele. forrnuotierns I verdancio stingimo plieno vamzdziu profiliams.8 I> 42 I> Eurocode 3 [1] e 38£ 'Salta. N/mm y 2 J Lenkimas Takumo riba {3 klase) 129. Part 1 (1985) AISC/LRFD (1986) 42 235·f fy . Maksimaliosios rlblnes d/t santykio reiksmes apvaliesiems vamzdziq profiliams jvairiq saliq normose Salis Normos Asinis qniuzdvrnas 98.2 45 36 33.8 90.0 61.::::. draft (08. ffillllIlfllill .8 I> 42 £ 42.7 lentele. 0 50 42.::::. Maksimaliosios riblnes b.2 £ 40.8 ''.6 460 32.6£ 37.6 3 375 36.- 0 :::J .1 53.(J) ~E co'.S2 > Lenkimas ''.l(t+3) ir hIt =h. publ.3 35..3 45 41.S2 > Gniuzdvmas ir/ar lenkimas co OIl ITIIIIImII ~ 01 Oil .2 ir 3 klasiq profiliams.5 127 117.5 I> 2 70£ 2 76.::::. :::J co Lenkimas 0 .8 £ 42 "karstai e 43.5 70 59.2 45.6 I> - 42 £ 37.::::.0 .2 454£ Plastiskurno riba (2 klase) 29.7 I> 2 100 £ 2 97.8 46.7 41 37.3 103.6 46.: I ASDR 87 164 NBN B51-002 (08.8£ 2 70 £ 2 Australija Belgija Kanada Vokietija Japonija Olandija I.mJIID 32.ir d/t santykiq reiksmes 1. :::J co Gniuzdvrnas 0 .88) CAN/CSA 16.3 90. 2 ir 3 klaserns qniuzdant "Nera skirtumo reiksrniu 8 lentele.6 460 32.7 £ 2 90£ 2 100 £ 2 100 Plastiskurno riba (2 klase) 76. ir salta: formuotiems ramaus stingimo plieno varnzdziu profiliams .2 tarp ribiniu bit ir hit santvkiniu UllllDJu 1.4£ Belgija Kanada Vokietija Japonija Olandija Anglija JAV Europos Sajunqa NBN B51-002 (0888) CAN/CSA 16.5 70.8 £ 42£ 42.8 I> 2 100 I> 2 97.1 25.9 59.89) BS 5950.. publ.

tai klupimas lenkiant. a. Palyginti du skaiciavimo metodai.c) parenkamos pagal profilio tipa.NbRd Cia ' Nd = qniuzdornojo elemento skaiciuojamoj apkrova Nb.1 = <p) klupimui AE Redukcijos koeficientas X yra atsparumo NbRdir asinio plastiskojo atsparumo Np I'Rd santykis: . Skaiciuojant saugos ribiniu buviu metodu placiai naudojamos sudetinqos klupimo kreives (pavvzdziui.5 2.Rd=elementoskaiciuojarnasis atsparumas klupimui (3.Rd NbRd f bRd f y. Jos sudarytos atsizvelqiant j daugelio ivairiu eksperimentu bei teoriniu tvrinejirnu duomenis. 0 veliau ir kitu rnokslininku. 1= inercijos spindulys) AE =n:.b. Siuo metu qniuzdomuju plieno elernentu klupimas skaiciuojarnas naudojant vadinarnasias 'Europines klupimo kreives". Pagal kitas normas naudojama viena kreive. Skirtingq Eulerio liaunis kreive s redukcijos Piieno marks f)N/mm2) Fe 360 Fe 430 Fe 510 FeE 460 YM klupimo konstrukciniq plienu A . kurie is dalies nusako elernentu mechaniruu (pavvzdziui liekarnuju iternpirnu. skirtumai detaliai aptarti [3J.1 ) 10a lentele. skirtumu. .Europines klupimo kreives [1 J Klupimo kreiviu.panasiai kaip Australijoje ir Kanadoje). EN3 ao' b.:--. dar Euler'io. atitinkantys 1. taciau jose rekomenduojami metodai daznai yra labai panasus. naudojamu pagal ivairiu saliu normas.skerspjOvio plotas X .2) Cia A =lb/i (Ib=tikrasis klupimo ilgis.takumo riba YM .--------.Rd=skaiciuojamieji klupimo jtempimai = fy.4 460 67. tvrineta X 1..2 Apskaiciavimo metodas fb.-----. atsizvelqiama i skirtingus ieskornu iternpirnu intensyvumus. Parenkant kreives.d Klupimo kreives (3 pav.0 3.patikimumo puseje (JAV:1/YM koeficientas stipresneje profilio 235 93.. Tai skaiciavirnas leistinu itempimu metodu ir ribiniu buviu metodu..d = skaiciuojarnoji takumo riba = f/YM Bedimensinis liaunis ~ yra apibreziarnas: N ~Rd Siuo metu egzistuoja ivairios skaiciavirno normos. atsirandancius vykstant skirtingiems gamybos procesams. 2 ir 3 profiliu klases. f (Eulerio liaunis) y N b. tiesinio nuokrypio) neatitikimus skaiciuojant.5 1. Nereikalaujama jvertinti soninio-sukarnojo klupimo. lOb lenteleje pateiktos varnzdziu profiliu kreives: .9 275 86. 00 '_--+---+---r--0. varnzdziu profiliams taikytinas tik vienas klupimo bOdas . takumo iternpimu pasiskirstvma) ir geometrijos (pavvzdziui. Centriskai qniuzdornu kolonu klupimo problema yra viena paciu seniausiu pastovumo problernu.n. Plonasieniai profiliai (4 klase) bus aptarti 6 skyriuje. . pabreziant paprastumo fa ktoriu Tarp ivairiu klupimo kreiviu vidutiniu liauniu zonoje gali buti islaikvta iki 15 proc. Skaiciuojarnoj klupimo apkrova turi atitikti sqlygq: Nd::.atitinkamos koeficientas (3 pav. 3 pav. c kreives .8 355 76. 11-14 lenteles) priklausantis nuo kolonos bedimensinio liaunio ~ f y . - fy E=210 000 N/mm2 (3. A .1 Bendroji dalis Siame skyriuje naqrinejarni varnzdziu profiliu klupdomieji elementai. kadangi labai aukstas varnzdziu profiliu sukimo standumas apsaugo nuo klupimo sukant.Rd = X .00 -..0 1.---.3 Asiniai gniuzdomieji elementai 3. X=~'-=-'Np1. EN3 tai aiskinarna taip.

60 2.9220 0.3772 0.0882 0.1286 0.1036 0.0985 0.2237 0.9425 0.2437 0.4147 0.0832 0.0972 0.0000 0.1167 0.7329 0.1404 0.l.9032 0.9631 0.1887 0.1394 0.9191 0.9593 0.5382 0.0765 0.40 .9845 0.9354 0.8847 0. atsizvelqiant l gamybos buda f yb .1056 00991 0.1324 0.9701 0.2390 0.8266 0.9945 0.0898 0.60 1.0773 0.1414 0.6870 0.8676 0.5951 0.9099 0.0748 00709 170 1.0713 9 1. 12y Saltai formuojant b I a J h y ~~l ~I b z Saltai formuojant (fyavartojama) c 11 lentele.1871 0.3050 0.1128 0.9684 0.0867 0.9534 0.8322 0.0744 1.1049 0.4001 0.2461 0.9986 0.0740 2 1.0724 6 1.0872 0.8961 0.4927 0.1469 0.20 .9066 0.0888 0.5660 0.8148 0.9574 0.8764 0.0000 0.30 1.0000 0.30 .0979 0.2414 0.0842 0.5732 0.5804 0.6405 0.9130 0.50 .1363 0.3560 0.1613 0.0736 5 1.8483 0.9667 0.1183 0.0778 0.2079 0.4353 0.1113 0.20 3.10 2.1855 0.40 2.1003 0.0809 0.2892 0.1989 0.9328 0.7549 0.0000 0.4049 0.1063 0.5590 0.0732 4 1.6560 0.3150 0.1091 0.9161 0.0756 0.1305 0.0904 0.0000 1.6176 0.9959 0.1563 0.1120 0.0782 0.4097 0.5877 0.0862 0.8924 0.9859 0.1143 0.1259 0.3953 0.50 2.2117 0.1159 0.1458 0.3643 0.9973 0.1735 0.1809 0.9917 0.1383 0.2559 0.1242 0. Redukcijos koeficiento X .8886 0.7253 0.8025 0.9612 0.6329 0.2664 0.1764 0.1010 0.1043 0.5182 0.1233 0.10 1.50 1.0720 7 1.0769 0.1904 0.4687 0.7430 0.6482 0.0852 0.1373 0.2061 0.8431 0.2280 0.1679 0.0877 0.8533 0.1077 0.1626 0.1480 0.20 1.1314 0.3365 0.2509 0.0717 8 10000 1.0926 0.9513 0.1016 0.1526 0.0937 0.2923 0.0728 o 000 .90 2.5314 0.1538 0.60 .8377 0.1587 0.2485 0.70 .3907 0.3184 0.10 .klupimo kreives "ao" reiksmee 3 1.2611 0.3685 0.7476 0.1920 0.2985 0.1794 0.0000 0.8630 0.5248 0.9829 0.5053 0.80 .7760 0.9783 0.0000 1.0823 0.1207 0.9903 0.50 3.0920 0.2746 0.0997 0.1070 0.0000 1.3017 0.4300 0.1721 0.9378 0.4806 0.1098 0.4572 0.4516 0.1296 0.0960 0.3441 0.0818 0.80 2.2345 0.6948 0.6252 0.0800 0.1779 0.2534 0.90 3.70 2.1106 0.4461 0.1447 0.9492 0.9889 0.9302 0.1652 0.6405 0.1749 0.1084 0.8806 0.9448 0.7961 0.3480 0.3255 0.3291 0.80 1.0814 0.2637 0.7828 0.1191 0.5450 0.9402 0.1425 0.1216 0.9751 0.1707 01575 0.8208 0.0752 0.2196 0.3116 0.-- Z z r/7 -:.0909 0.0000 1.1550 0.7101 0.6026 0.4746 0.0000 0.3328 0.0786 0.0000 0.9649 0.7895 0.9470 0.2006 0.3219 0. Klupimo kreives.6715 0.0791 0.0000 0.3403 0.9814 0.4407 0.1639 01515 0.0000 1.7025 0.2862 0.2217 0.7620 0.1029 0.8582 0.2585 0.1136 0.3861 0.2156 0.2136 0.0949 0.0000 1.0837 0.entele 10 b.2804 0.4248 0.9799 0.2719 0.1199 0.0000 1.3520 0.1224 0.1824 0.9276 0.6637 0.1268 0.0943 0.2301 0.1600 0.0847 0.9931 0.bazines medziaqos (ne saltai formuojant) takumo riba f ya bazines rnedziacos takumo riba saltai formuojant Skerspjlivis Gamybos blidas Klupimo kreives -: ))Y Y~ z Karstai formuojant d a ~ -.1277 0.1151 0.9718 0.0931 0.1937 0.2176 0.1971 0.3728 0.2775 0.1436 01333 0.1840 0.0795 0.3601 0.3816 0.0966 0.2042 0.00 1.1353 0.0804 0.4629 0.1503 0.9767 0.0000 1.20 2.1175 0.2258 0.0828 0.2954 0.2323 0.0000 1.9554 0.1693 0.0893 0.0761 0.0915 0.0857 0.0955 0.6793 0.9735 0.5520 0.1343 0.40 3.7178 0.6101 0.9248 0.1250 0.8087 0.00 2.10 3.3083 0.5117 0.1491 0.7691 0.2098 0.60 I .30 3.8721 0.2368 0.1954 0.8997 0.30 2.90 1.4197 0.40 1.1665 0.1023 0.2024 0.0000 1.0000 09874 0.0000 0.2833 0.00 3.4866 0.2691 0.

80 .0702 Klupimo kreives aprasomos analitiskai (skaiciuojant kompiuteriu) tokia Iygybe: (3.9010 0.0888 0.30 AO .1003 0.0773 0.1174 0.1851 0.5557 OA934 OA380 0.6098 0.2730 0.10 .2358 0.1056 0.0000 1.2649 0.80 1.7003 0.0966 0.2702 0.9934 0.3296 0.3191 0.7339 0.9211 0.2314 0.1352 0.0943 0.0782 0.50 2.9867 0.3601 0.2129 0.1285 0.1323 0.7899 0.34 c 0.50 .5960 0.0898 0.5623 0.2522 0.2814 0.0000 0.2675 0.3) su <p = O.1732 0.0926 0.0814 0.2473 0.1295 0.0786 0.8230 0.0818 0.2168 0.60 .2292 0.7139 0.1949 0.0795 0.2597 0.10 1.90 1.0954 0.9775 0.0842 0.1166 0.0736 0.6756 0.4 Iygtyje) atitinkamai klupimo kreivei gali bOti gautas pagal sia lentele: Klupimo kreive Neatitikties faktorius a0 a 0.1746 0.21 X yra ~ funkcija b 0.0985 0.4) Neatitikties koeficientas a (3.4083 0.3261 0.4817 OA278 0.5053 OA485 0.9956 0.0765 0.0705 7 1.1704 0.7841 0.1150 0.8124 0.2149 0.9728 0.0740 0.1610 0.1084 0.0893 0.8014 0.1258 0.0000 1.0997 0.60 1.9751 0.3898 0.7957 0.6376 0.9554 0.8069 0.0937 0.8614 0.2623 0.60 2.0717 o 1623 0.1478 0.2209 0.3369 0.8657 0.3026 0.20 .9080 0.0000 0.1983 0.3521 0.9821 0.1775 0.1342 0.9501 0.8742 0.0757 0.9447 0.0713 5 1.10 2.1636 0.2786 0.80 2.0000 0.30 lAO 1.0972 0.9630 0.6796 0.7721 0.1098 0.3810 0.1016 0.0752 0.9528 0.5824 0.1029 0.0791 0.1135 0.1513 0.2426 0.6586 0.0991 0.6865 0.30 3AO 3.9889 0.0000 1.20 2.0882 0.0000 1.4760 OA228 0.1966 0.7470 0.0804 0.50 3.9605 0.0709 6 10000 1.1805 0.0828 0.2963 0.3091 0.5690 0.9580 0.0748 0.8862 0.1250 0.9844 0.1456 0.2)+ P J (3.0000 1.0732 0.0960 0.1022 0.3767 0.1467 0.9045 0.1717 0.0852 0.9391 0.1077 0.1536 0.9179 0.3124 0.5175 OA593 0.9419 0.0769 00728 1 10000 1.2335 0.1403 0.1091 0.00 3.50 1.9474 0.1836 0.90 200 2.6934 0.0931 0.9363 0.3058 0.1113 0.0823 0.0698 9 1.1036 0.1760 8 1.9704 0.0744 0.1649 0.2073 0.4993 OA432 0.2001 0.1215 0.7273 0.1158 0.2018 0.2994 0.5363 0.5114 OA538 4 10000 1.1899 0.9978 0.1070 0.3561 0.8783 0.1676 01548 0.1501 0.9243 0.0000 09798 0.3482 0.8700 0.1143 0.3406 0.9912 0.9114 0.8332 0.2229 0.klupimo kreives a reiksmes A 00 .2872 0.1932 0.9655 0.2449 0.2403 0.7597 0.0949 0.1010 0.1241 0.2933 0.Sll + a(~-0.2497 0.8477 0.3943 0.1445 0.0978 0.2054 0.1224 0.1598 0.0800 0.20 1.49 a 0.3854 0.0867 0.0904 0.8823 0.3332 0.2036 0.2110 0.5492 OA875 OA329 0.10 3.6446 0.9680 0.7405 0.8524 0.1560 0.6516 0.8974 0.0724 2 1.1820 0. Redukcijos koeficiento X .8430 0.6167 0.1267 0.3682 0.0857 0.1182 0.1663 0.8282 0.70 .1042 0.0915 0.0920 0.7781 0.0000 0.1573 0.1424 0.1304 0.1372 0.0761 0.1883 0.1120 0.20 3.0877 0.1232 0.7534 0.2546 0.2902 0.0909 0.2271 0.1063 0.3157 0.0837 0.1313 0.2757 0.0847 0.2091 0.5237 OA648 OA130 0.0862 0.2188 0.1690 0.12 Ientele.1524 0.8382 0.6029 0.5300 OA703 OA179 0.0721 3 1.5427 0.8900 0.0000 10000 0.8569 0.1790 0.2380 0.2571 0.3226 0.7659 0.1392 0.1382 0.60 0 1.8937 0.3444 0.0000 0.9333 0.0832 0.6306 0.2843 0.1190 0.00 1.9273 0.0809 0.1413 0.1105 0.1915 0.5892 0.0000 10000 1.30 2AO 2.1434 0.7071 0.6236 0.0000 0.entelese nurodytas redukcijos koeficientas .1867 0.6656 0.0694 o A036 0.1128 0.1490 0.1198 0.1585 0.1332 0.1362 0.7206 0.5757 0.90 3.3641 0.0000 0.1207 0.2250 0.70 1.0778 0.3989 0.3724 0.0872 0.9304 0.13 11-14 l.70 2.1276 0.0000 0.8178 0.9147 0.1049 0.

5907 0.3455 0.1920 u.1132 0.1404 U.5060 0.3764 0.6246 0.0890 Ou839 0.1281 0.7794 0.1480 0.5473 0.7735 0.8ll13 0.2871 0.0000 0.1364 U.1840 u.1565 0.1366 0.2294 0.8651 \ 0.oass 0.1318 0.1537 0.0000 1.09b3 o.rzos 0.1506 0.8566 0.0719 0.L4ll1 0.2781 0.8165 0.s.0958 U.0731 0.5ll15 0.2240 0.0668 o 92lJ_6 0.30 3.8058 0.0000 1.092L 0.7120 0.10 2.0000 3 X .9750 0.70 0 Redukcijos koeficiento 1 1.000U 1.9339 0.737U 0.4087 0.127lJ 0.2058 0.1472 0.8320 0.4674 0.7058 0.1263 0.1517 0.7547 0.ou 3.10 1.3613 0.3019 0.2955 0.1407 0.0000 0.4127 0.1124 0..1439 0.00 1.5597 0. gaminant varnzdziu profilius karstuoju formavimu ir naudojant FeE 460 markes plienq.0707 0.1.4035 0.1051 0.0982 0.5342 0.1012 0.0000 0.2180 0.0840 0.30 2.8146 U.742lJ 0.osos o.4366 0.5003 0.1936 0.0929 0. A.1290 0.1759 0.4434 0.4u 2~ 2.L307 0.3497 0.u81L 0.7183 0.7486 0.Oll91 0.4338 u. 675 2 1.1945 0.7949 0.1347 0.8 0.38bO 0.16lJl 0.60 2.8261 0.3606 0.Cl542 0.7837 0.1446 0.~ll47 0.06bl 0.1039 0.2122 0.2699 0.3846 0.21.1780 0.2545 0.1929 0.9261 0.1201 0.40 2.0682 7 1.7306 0.8705 0..0719 0./554 0.1903 U.0672 .0754 0.1226 0.2345 0.3567 0.3211 0.7780 0.1825 0.0976 00918 0.2814 u.3079 0.4174 0.8U 2.9~4~ 0.2653 u.L5u4 0.0957 0.2595 0.isaa o.4106 0.1254 0.40 . 14lentele..0743 0.3313 0.3245 0.20 .1209 0.20lJ5 0.6290 0.9714 0.0669 0.1038 0.5293 0.0700 2 1.2004 0.870u 0.8486 0.7247 0.2281 0.97~/ 5 1.5171 0.1428 U.1219 0.0671 1.7893 0.5575 0.llUb 0.0u 2.0692 0.0868 u. I [ I .0000 10000 0.4950 0.0835 0.2786 0.7185 0.0935 0.0755 0.20 1.2449 0.2220 0.8420 0.686 6 1.0763 0.zsos o.L171 0.1374 U.3535 0.10 .3724 0.0835 u.4317 0.6622 u.4L90 0.~/40 0.0734 0.0000 1.3177 0.0000 U.u7u3 0.klupimo kreives "c" relksmes 4 1.0000 u.0000 1.1553 0..067ll o.17b5 0.0994 0.60 2.9057 0.1117 0.0759 0.07.6419 0.4221 0. Tas parodyta staciakarnpio profilio kolonu is plieno FeE 460 skaiciavirnuose bei patikrinta eksperimentiniais bandymais.1025 _O.2022 0.2985 0.1013 0.9530 0.90 3.0975 U.8217 0.0775 0.15 0.30 L.1178 0.1217 0..0696 0.981 u.0742 0.UOOO u.1193 0.isas 0.7913 z.7854 0.2095 0.6098 0.0763 0.970 0.6931 0.u896 0.0000 0.17L2 0.1736 0.60 0 Redukcijos koeficientas 1 1.3574 0.1585 0.0880 0.2627 9 1.6ll7.5117 0.1636 0.1170 0.3279 0.0665 0.20 1.50 .0715 .0/00 0.0000 1.4017 0.69~8 0.1195 0.1731 0.8661 0.1641 0.3422 0.2726 0.20 .50 3.60 170 1.0802 0.0697 3 X .L553 0.L 0.1115 0.1211 0.9641 0.9221 0.3419 0.9131 0.u820 0.3178 0.6162 0.u726 0.1394 0.0000 0. Tai qrindziarna tuo.9491 0.9678 0. Todel.8204 0.5059 0.298~ 0.0000 1.23u2 0.1260 0.2337 0.241 L 0.9378 0.ssse 0.1067 0. Ie .50 1.5b35 0.L457 0.9492 0.50 1.1987 0.1245 0.1970 0.6676 0.1809 0.90 1.0000 10000 0.0000 u.0000 1.2403 u.0803 0.1252 0.0964 0.1081 0.5234 0.0000 u.0789 0.3245 0.6868 0.0751 0.545ll 0.1079 0.0825 0.8470 0.0000 u.4634 0.0000 1.41:017 0.438b 0.00 1.0704 1.124.4836 0.0951 0.lu06 0.00UO U.88ll6 0.6559 0.2900 0.1020 0.14<'5 0.20 2.1109 0.1176 o.2959 0.1033 0.0771 0.5685 0.0850 0.0794 0.1095 0.0689 EN 3 priedas D leidzia naudoti aukstesne klupimo kreive "ao" vietoj "a" staciakarnoio profilio qniuzdornie aierns elementams.6747 0~12_L 0.1072 0.5399 0.1130 0.0715 0.1058 0.J_ 0.2076 0.90 2.2496 u.5227 0.1590 0.2049 0.4 0.3817 0.0727 0.2040 0.1344 0.1418 0.1026 0.osss o.706u 0.0661 6 1.0 1..60 1.1598 0.1855 5 10000 1.00 .<'<'31 0.9417 0.0875 0.0848 0.lJ973 0.0000 1.4621 0.0988 0.9604 0.3888 0.0759 0.D708 0.5510 0.2031 7 1.3211 0.0826 0.1996 o.9455 0.1074 0. kad aukstesnio]o stiprumo plieno trCtkumai (konstrukciniai ir geometrijos) turi rnazesne reiksrne klupimo bCtviui.4727 0.07lJ5 0.7b70 0.0000 luOOO 0.2895 0.2013 8 1.5970 0.9389 0.3974 0.0723 0.571~ 0.4891 0.3846 0.30 1.2602 u.7307 0.8430 u.1086 0.3050 0.80 1.00 1.uu 3.44lJ3 0.ossa 0.3684 0.1676 0.8371 0.zsss o.2200 0.13lentele.J_54 0.0000 1.40 1.1137 0.70 .0952 0.9786 0.1007 0.104b 0.9894 0.0806 0.1751 0.6496 0.<'577 0./493 0.3314 0.9929 0.0831 0.klupimo kreives "b" reiksmes 4 10000 1. 0.1088 0.1818 0.09ul 0.1031 0~969 o.0000 1.1139 0.D768 0.szaa 0.80 .1912 0.0781 0.90 1.8752 0.1615 0.8088 U.3081 0.4243 U.2426 0.6612 0.2521 u.1483 0.1577 0.7723 0.6740 0.1356 0.0647 I .1887 0.3279 0.1186 0..1436 0.0730 0.0000 0.1184 0.3145 0.6684 _O.09U7 0.2473 0.1269 0.833l:J 0.0711 O.0946 0.1053 0.0693 o.9567 0.1162 0.0750 U.1745 0.2113 0.30 3.6433 0.0860 0.0830 0.3144 0.1u 3.2732 0.0657 0.40 3.4517 0.20 3.3016 0.5755 u.1145 0.6547 0.10 UU 2.91lJ3 0.0662 0.0712 0.116lJ 0.00 2.1717 0.8374 U.6308 0.1102 0.2359 0.0821 0.6354 0.7606 0.3653 0.8614 0.2104 0.4269 0.3350 0.57ll1 0.1514 0.3459 0.1962 0.1788 0.1327 0.1689 0.4781 0.3693 0.0845 0.4466 0.1649 0.1023 0.7665 0.00UO u.80 .1387 0. I.1662 0.0722 0.1364 0.8798 0.6034 0.<'0_67 0.2929 0.0739 0.0865 0.1101 0.0895 0.1561 0.0::!17 _00lJ64 u.0940 0.1272 0.3903 0.5876 u.3113 0.8317 0.5815 o.5115 0.eo 2JlO 3.. pagamintiems is plieno markes FeE 460 [6].3734 0.4947 0. galima skaiciuoti klupimo kreive "ao" vietoj "a".7b14 u.1611 0.0983 0.5657 0.458.7123 0.33ll3 0.9U7lJ 0.40 .1502 0.0776 0.0797 0.0679 8 1.L15L 0.334lJ 0.1001 0.1529 0.0855 0.1376 0.9300 0.30 .252 0.00 .9822 0.8lJ67 0.3111 0.18ll0 0.2672 0.6483 0.10 3.0747 0.0789 0.0807 0.6371 0.2842 0.5352 0.10 1.osn 0.1602 0.Clo44 0.8518 0.L434 0.1896 0.80 2.4842 0.10~3 0.1415 0.2272 0.4533 0.u::!.5004 0.2705 0.6810 o 61lJ4 0.OlJ59 0.9235 u.1234 0.9140 0.1628 0.0798 0.4569 0.L19l 0.1491 0.1979 0.1794 u.0654 0.802b 0.3775 0.80 1.8930 0.1Lll7 0.1667 0.1046 0.1803 0.40 .tsea o.u7ll4 0. 0.1155 0.8842 0.0735 0.50 2.1237 0.1541 0.0000 1.~0~5 0.3644 0.3991 0.2381 U.2570 0.8973 0.ClbOij 0.1684 0.0811 0Jl767 0.4790 0.6995 0.1774 0.1153 0.00 .0000 1.2679 0.4061 0.l054 0.0889 o.00 3.2759 0.2200 0.2141 0.0000 1.1457 U1_.5175 0.4896 0.0793 u.1108 0.8920 0.1337 0.6226 u.1334 u.30 .10 .1297 0.0816 0.5412 0.3492 0.60 1.13u8 0.91lJl 0.8030 u.90~~ 0.0675 9 1.2620 0.2646 0.0000 1.09<'4 0.1299 0.0000 u.7432 0.8004 0.1494 0.46i:l5 0.uoo 0.0760 0.9965 0.9858 0.1203 0.zo i .1060 0.5534 0.1306 0.7u 1.0967 o.6804 0.1122 0.2837 0.3931 0.4416 0.1147 0.li_~ 0.0886 0.1450 0.20 3.<'52lJ 0.35<'8 0.1228 0.2324 0.OlJ78 0.osza 0.2753 0.1018 0.3386 0.1387 0.0870 0.0812 0.7872 U.1953 0.<.5ll44 0.7245 0.1468 0.0000 0.40 1.1703 0.1524 U.0902 0.1871 0.1573 0.~015 0..70 2.154~ 0.4737 0.2809 0.1461 0.0845 0.2925 0.0816 0.1065 0.4151 0.9440 0.0844 0.8707 0.0772 0.8541 0.5::!98 0.1325 0.8112 0.8269 0.0746 0.0000 1.50 .0935 0.0874 0..3047 0.2315 u.2Lll 0.2866 0.2161 0.8596 0.0604 0.

koeficientas X. Tai . I 150 60 60 o o o o 50 20 20 100 40 40 200 T80 250 o o o 50 20 20 100 40 40 150 60 60 200 80 80 250 80 FeE460 klupimo 100 o 100 Pav.y M /AI. kai t<d ar t<b.. = Iy= Iy= Iy= 200 -t---+-~~~.Rd 'YM IAI.Rd .. 13 lentele) Apvaliojo ir kvadratinio varnzdziu profiliu abscises reiksrnes l/(d-t) ar l/(b-t) apytiksliai pakeicia liauni galioja.takumo riba. Pagal 4 .. 11 lentele) Pav. bazine "a" (zr.y M /AI. bazine "b" (zr. 7 lvairiu plieno rnarkiu varnzdziu profiliu FeE460 klupimo kreives.3. X nepriklauso nuo plieno markes (takumo ribos f y ). 0.. 6 [vairiu plieno rnarkiu varnzdziu protiiiu FeE460 klupimo kreives. 5 [vairiu plieno markiu varnzdziu profiliu FeE460 klupimo kreives. 4 Karstojo formavimo varnzdziu profiliu kreives. skaici uojamajam taikomas klupimo redukcijos X yra lygus 1. bazine" c'' (ir..T/ )1 'l rum 2 <. 14 lentele) Pav./ Iy= 460N/mm2 355N/mm2 275N/mm2 235N/mm 2 355N/mm2 200 150 100 50 0 0 0 50 20 20 Iy= 275N/mm2 Iya 235n/mm2 = 100 40 40 150 60 60 200 80 80 250 o o o o 50 20 20 100 40 40 150 60 60 200 80 80 250 0 100 100 Pav.3 Pagalbines skaiciavimo prlemones Redukcijos koeficientas klupimui kai ):::. galima greitai nustatyti stipruma klupdant. Diagramos pateikia stiprumo klupdant reiksmes kaip A =Zb/i funkcija (klupimo ilgis/inercijos spindulys) su rnedziaqos .. kaip parametru. Tolygioms A reiksrnerns..7 pav.T/ rum 2 J1'l r. Stiprumas klumpant 450 ==s= 400 350 300 250 200 150 100 50 (N b.2. \\ \ /Iy = 460N/mm2 \ Iy = Iy = Iy = Iy = 460N/mm2 355N/mm2 275N/mm2 235N/mm2 "". 12 lentele) Stiprumas klumpant 450 (N b. Kada si atsparumui riba pasiekiama. bazine" ao" (zr.Rd .TI rum 2 )1'l Stiprumas klumpant 350 (N b. r-.0. Ie.

Vis delto tai galioja ir plastiniu iternpirnu persiskirstymui (skerspjuviu klase 1 ir 2). Taip yra todel. Cia fCr. f y .2 ir 3 klases sijos-kolonos.JEy ALT= -- f Cr.7·0.5 87.ll+Y' l+yy (4.4 Lenkiamieji elementai Apvaliuju ir staciakarnpiu varnzdziu profiliu (b/h::::05) stiprumas soniniarn . z r/ -:. palyginti su tokiu pat atviruju profiliu inercijos momentu. 15 lenteleje pateikti skirtinqu plieno rnarkiu siju ilgiai.6 f =275N/mm2 Y f =355N/mm2 Y f Y =460N/mm2 37.takumo riba N/mm2 Lygtis (4. Sis angos ilgis gali buti laikomas pakankamai didelis priimtiems matmenims (visam takumo ribos dvdfiui atlaikyti _1_~ 113400 h-t fy l+yy b-t Yy= h-t .0 b-t b Y ._ y.1 112.4 77.! n j ii.8 129.54m. esant sukamajam klupimui.0 79.1 Soninio .-.4 100.2 = 7.7 47.1) qrindziarna ribiniu bedimensiniu XLT=O.LT (4.5 67.2 Apskaiciavimo 6 skyriuje. . -t f y =235N/mm2 73.8 48. Yy 0.h .t .8 61. Lygtis 4. Vamzdziq klupimui neblitinas liauniu soninlam .8 0. kritiskasis ilgis.5 0.5 57.9 1.__l!!. Plonasieniai elementai (4 klase) aptariami 5. virsijantvs ilgius.sukamojo klupimo .2) skaiciavimas Kritinio soninio-sukarnojo momenta reiksme rnazeja ilqejant sijai. kad ju polinio inercijos momenta It reiksrne yra labai didele. Pagal EN 3 naudojama tokia skaiciavimo forrnule: I . kurio galima tiketis esant soniniam-sukamajam klupimui.7 -0- 'I.2 112.6 74. prie kuriu jos suyra nuo soniniohorizontaliojo klupimo.1 Stabilumo apskalciavimas Soninis-sukamasis klupimas nenaudojamas varnzdziu profiliu irimo modeliui (zr.LT yra kritiskieji tamprieji itempimai.7 93. kuris yra aprasornas Iygtimi: 15 lentele. 4 skvriu).9 h Y Y -~I~ b z ~I m 0. 4.1 Bendroji dalis Greta necentriskai gniuzdomL[jL[ kolonu konstrukciniai elementai vienu metu daznai yra apkraunami asiniu qniuzdvrnu ir lenkimo momentu. metodas 5.2 63.7 (FeE 460) pagal 15 lentele Imant sijos skerspjuvio 100x200 mm matmenis.1 qrindziarna grynuoju sijos lenkimu (Iabiausiai paplite s apkrovos atvejis) tarnpriuju iternpirnu persiskirstymui (skerspjuviu klase 3).h ALT::.1) YF nuo ilqalaikiu apkrovu).4 rekomenduojama ir kitose normose 5 Necentriskai gniuzdomieji elementai 5.5 132.0 151. Maziausio]i I/(h-t) reiksrne yra 37. jM I /(h-t)::::.2 112.3 87. kurio tikrinimas M(1i Ii 'I 1 <6. 0.2. yra: lCr= 37. Siarne skyriuje naqrinejarnos 1.sukamajam proflliu ribinis ItCh-t)santykis.3 145.3 170.sukamajam klupimui netikrinamas.6 0.4* (EN 3).5 96.

Sd'MZ.y'- _ fy YM Naudojama plastiskaiarn profiliui (1 ir 2 klases). N "I_ N b Rd = /\.9 antrosios eiles teorija. 3.1 zM z.8) Tada turi buti ivvkdvtas <'V N Sd-/\'z . naqrinejarnas apibreziant ~ y atitinkantis ilgiu. X y ir X z)' Zr. 2 stulpelyje.y 1) Lenkiarnuju rnornentu didejimas.:»: A·f YM . 1 .3) Naudojama tampriajam profiliui (3 klase).5) ir (5. (5.7) yra Iygi 1.Rd M ~:S.7) Tampriesiems profiliams (3 klase) w. su visos konstrukcines sistemos j taciau fly:S.5) fly =Xy(2~M.6) (5.4) (5.y_4)+(WPl'y -11 We1.N M __ sd_+K ~+K Nb..Rd skaiciuojarnoji (5. pateiktoms 16 lentele]e.5 (5.. Ky= 1- N Xy·Np1 Sd 'fly' taciau K :s. YM =patikimumo koeficientas atsparumui.Sd=maksimalioji eiles teorija 1) absoliuti Naudojama tampriajam profiliui (3klase). p_1 .1 skvriu. apkrovus elemento vienaasio My ir Mz =0 papildomas reikalavimas: (5.1. lenkimo momenta apie y-y ir r-: asis skaiciuojarnoj reiksrne. lenkimo redukcijos koeficientas X susiejamas su apkrautaja lenkimo Asine jeqa apkrauto pvz.1 ) Cia NSd=asinio gniuzdymo reiksrne (YF ilqalaike apkrova). Naudojama plastiskajarn profiliui (1 ir 2 klases).O.5 y (5. atitinkanti pirmosios My.t.z reiksrne Iygtyse (5.Rd YM y. apibrezti 1: M y ir M z persiskirstvma. ~MY ir siekiant Pastaba asimi.. YM X = min (xy.Rd-Wpl.2) redukcijos plotas. ar My.Xz) A=skerspjCJvio fy=takumo riba. ir klupimo taciau K y = 1- NSd ·11 Xy·Np1 r"y' Kz:S. -"I-- - r. W el. ~Mz yra Iygus vienodoms lenkimo rnornentu rnornentu koeficientu reiksrnerns. yA·f YM koeficientas (rnazesnis is (5.

0. 3 stulpelio. 23]. X·N y pl. > 0. 1 N~ 1---.Rd--- A·f Y N _ Ki - YM 12 b EI _ Npl - P (Eulerio klupimo kritiskoji apkrova) ~m= Cia Vp. My. Asine jeqa.:::0. Ekvivalentiskieji vienodq momentq koeficientai 2 Ekvivalentiskuju vienodu rnornentu koeficientas ~M ir ~m 1 Momentl{ diagrama 3 Ekvivalentiskl{jl{ vienodu rnornentu koeficientas ~m'l'= ~m PM 1 momentas kraste 0.5V pl.16lentele. Rd=skaiciuojamas plastiskojo profilio stiprumas I slvciai: satta: formuotiems varnzdziu profiliams ekvivalentiskasis ir vie nodu morneritu koeficientas is 16 lenteles.\V + ~~ \II :s. Veikiant vienaasiarn lenkimo momentui ir asinei jeqai'.11 ) < 1 [manomas tik tuomet. kai [tvirtinti elernentu galai ir yra nuolatinis qniuzdvrnas be sonines apkrovos. 25].0 MQ=lmaxMl vien nuo skersines apkrovos \II.9a) (5.44 1.\ll ~ = ____:"-----'--'-m MQ+M) ImaxMl+lminM I cia kintamieji rnornentu zenklai 2 pastaba: Tolesnis lenkimo momento ir asinio gniuzdymo skaiciuojarnasis metodas yra aprasvtas [21.Q= 3 ~M=~M. lenkimo momentai My ir Mz ir skersine jeqa skaiciavimuose [vertinami vienu metu.9) .Rd cia be jau aprasvtuju dvdziu V Sd:S.X NKi Y S1 (5.Q= ~m.Rd .9) Lygtis gali buti uzrasvta supaprastintai: karstai formuotiems vamzdziu profiliams (bm vietoj hm' kai skersine jeqa yra Iygiagreti b) -----""'~+ Xy·Np1. jeigu [vykdoma tokia salvqa: + ~m ·My. kur jis yra vadinamas pakeiciamo]o elemento metodu [24. tai aprasorna daznai naudojama formule: NSd 5. ~m fy (5.3 1.Rd (5.3) Iygties (tamprusis ar plastiskasis). Pagal EN 3 uzdeta skersine (slyties) jeqa VSd gali buti nevertinama.a -~M'o/) ~m= 1. 22.' . 0.Rd (5.Rd 1(2. (5.77: ~M=lrnaxMl is mornentu diagramos be zenklu pokvcio 'I MQ+M)'~rrl.2.4 ~ MQ ~M.Sd M y.2 [ternpimu skaiciavimas Gniuz dornieji elementai pastovumui didinti skaiCiuojami labiausiai iternptarne skerspjOvyje .9 MY.66 +0.Rd NSd ~m·MYSd ' sO.:::l--N 2 momentas nuo skersines apkrovos ~M. is (5.10) Npl.'I'.44\11 N Ki ~m''I'.77 : ~M.12) I .

17) pl.Sd (5.23].Rd Tampriajam skaiciavimui kita paprasta tiesiskoj Iygtis gali buti taikoma vietoj (5.Rd cia $Mp.Rd Apvaliesiems varnzdziu profiliams galima naudoti tiksiia.16) M Nz.15) Apvaliesiems varnzdziu profiliams: Staciakarnpiarns varnzdziu profiliams: skersine apkrova Iygiagreti auksciui: A =2A r YM ir MNz.y.2.Rd (1.Sd + Mz.z·f yd cia (5.66 = 1-1. tai skaiciavirnuos e naudojamas redukuotas takumo ribos stipris slyties plote: (5.Rd V pl. f y= (1cia p)f y (5. (5.Rd (5.Rd0 5 .= b + h MNy.33Mpl. bet paprasciau naudoti 1 ir 2 klasiu profiliu plastiskaji skaiciavirna vietoj Iygties (5.les atitinkamai vienaasiam ar dviasiarn lenkimui ir asinei jeqai pateiktos [21. + m' tacrau V' < - M (5..r_ (5. Sie surnazintieji momentai yra aprasvti Iygtimis: Staciakarnpiarns varnzdziu profiliams: MNy. cia MSd=JM~.19) -- MSd < ( --. cos [N Sd.Rd Npl. (5.1 [tempimu skalclavlmas nejvertinant skeraines (slyties) apkrovos [1] Tokia nelvqvbe galioja plastiskajarn skaiciavimui (1 ir 2 profitiu klases): N __ Sd_ + My. (5. y h.Rd= 1.25 V pl.z.Rd= 1.13) red.13) 5. (l-n) h tlA .19) Vp. !.Mpl(1-nl. pl.5.26) (5._ 1C N Sd Mpl.I Rd atitinkamai lvqciai (5.2.25) Kvadratiniams varnzdziu profiliams: MN.20) I .24) pagal Iygti (5.A v =2t· d m arba 2t· h m _z /~ : hm :L.n) MN. iki kuriu skersine jega gali bOti ignoruojama.Rd _ 11:] 2 T]·N (5. MSd atitinkamai lvqciai (5.Rd reiksrnes. ivertinancia skersine jeqa [23]: __ Mp1.14) a= su P=(2~_1)2 Vpl.Rd= 133M pl.11).13) l _j b~ b 'ltorrm.23) imama neredukuotoji fy reiksme.04.13n2 ' taciau $6 (5.27) Apvaliesiems varnzdziu profiliams: taciau Apvaliesiems varnzdziu profiliams tiksli ir paprasta Iygtis [23] galioja vietoj (5.23) a = ~ = 2 sartai formuotiems varnzdziu profiliams ~ 1.11) ar (5.I Rd' apskaiciuoto atsparumo momenta ir asines jeqos poveikiams. Lygtyje (5.y·f yd W el.2. 5.Rd=1.z.Rd M Sd_ :S: T] .n ) taciau $ MpIY.Sd $ 1 A -f yd W el. Kai kuriose kitose normose [21] ribojancios VSdl Vpl.12) Nsd NSd n=--=--N pl.Rd yra sumazinti plastiskieji atsparumo momentai.2.Rd A .21).7) taciau $ Mpl.26Mpl.= b + h skersine apkrova Iygiagreti plociui: Ab A. bet paprasta Iygti..Rd 2 J (5.Rd (5.2Itempimq skaleiavlmas nuo skersmes (slyties) apkrovos Jeigu skaiciuojarnoj skersine apkrova VSd 50% virsija skerspjOvio plastiskaji skaiciuojamaji atsparuma V p.21 ) ~IE-- Bet ribine skersine (slyties) jeqa turi bOti y h VSd $ 0.Rd (1. skaiciavirnuose ivertinant asines jeqas. yra rnazesnes nei 0.Rd 1C Ah A.22) fYd =fy IYM Si Iygtis taip pat gali buti naudojama kaip zerniausia riba.Sd + M.10) Lygtis yra patenkinama beveik visa is praktiniais atvejais.

kurie yra rnazesni nei tikrieji. todel turi bOti parenkami mazesni bit santykiai (4 ir 5 lenteliu paskutine eilute). Norint apskaiciuoti tikraii sieneles elernentu auksti (heff). kad vietinio klupimo reiskinvs gali bOti daug kritiskesnis taikant aukstesne takumo riba (stiprumal. . Lenkimo momenta apkrova yra irnanorna. 17 lenteleje. nereikalaujama tikrinti vietinio klupimo.2) ir (6. Svarbu yra tai. 6. Konstrukcijose. Tik kai virsiiarnos ribines d/t ir bit reiksrnes 3 klases profiliams. apvalieji varnzdziu profiliai su d/t santykiu. Tikslus elemento sieneles tikrasis plotis skaiciuojarnas priartejirno metodu.1 4 ldases profiliq geometrijos savvbes 4 klases profiliu geometrijos savvbes yra qrindziarnos tikruoju elernentu plociu. 5 ir 6 lentelese.1) Iygtys yra pavaizduotos 8~ = f(I)) ir 9 (kcr = f(\jf)) paveiksleliuose. Todel tikrasis profilio atsparumo momentas turi bOti apskaiciuojarnas apie nauja neutraliaja asi.6 Plonasieniai profiliai 6. reikia naudoti tokias isr aiskas: qniuzdornosios lentynos tikrasis plotas (be/t). 21 nesuderinti apzvalqiniai taip vadinamuju plonasieniu profiliu apibrezirnai. Sis supaprastinimas leidzia tiesiogiai apskaiciuoti tikruosius plocius. Paprastumo de lei (6.1 Bendroji dalis Varnzdziu profiliu klupimo bOvio optimizavimas turi itakos pastovioms skerspjOvio ploto. Siekiant nustatyti tikrqjl elemento su lentynomis ploti. kai tikrasis (redukuotasis) plotis tampa qaliojanciu tik vienam lentynos krastui. yra retai naudojami. iternpirnu santykis \jf. apskritai. plataus profiliu matrnenu ir maze storio (didesnis inercijos momentas) reiksrnerns. Plokstes klupimo redukcijos faktorius p gali bOti apskaiciuojarnas pagal181enteleje pateiktas forrnules. Ploksciuju qniuzdomuju elernentu tikrieji plociai imami is 17 lenteles. pateiktoms 4.). Neisvengiamas profiliu defektas yra vietinio klupimo skerspjOvyje ir klupimo lenkiant kolonoje saveika.2. apibreziarnas bendrosiomis (ne surnazintornis) profilio savvbernis. Tokiomis savvb e mis pasizvrnintvs profiliai klasifikuojami kaip 4 klases (2 pav. EN 3 apibreziant laikanciaja galiq. Tai surnazina atsparuma abieju tipu klupimarns. naudojamas I. bet imamas bendrasis sieneles plotas (h "t). auksciausia d/t reiksme yra 50. Plonos sieneles (Iyginant su isores matmenimis) gali sudaryti sqlygas suirti pries pasiekiant takumo riba (stiprurna) esant vietiniam klupimui. aprasvtose sio]e knygoje. pateiktos 4 lenteleje. aukstesniu negu ribines reiksrne s. lslaikant ribines d/t ar bit santvkiu reiksrne s atitinkamoms profiliu klaserns. Todel sis skyrius yra skirtas 4 klases kvadratiniams ir staciakampiarns varnzdziu profiliams aptarti.2 Staciakampiai vamzdiiq profiliai 6. Pastaba: EN 3 [1. Tai sukelia rnonosirnetriska profiliu neutraliosios asies pasislinkima. reikia atkreipti demesi i vietinio klupimo [taka konstrukcijos elernentu laikanciajai galiai. naudojami efektyvOs profiliu matmenys.

.0 o I +1 Bedimensinis liaunis -2 [ternpimu santykis \jf \jf 0 8 pay._ I I o o 0.0 1.2 1.NI I~J~ ~I b..81.17 lentele. Staciakampiq plonasieniq vamzdfiu profifiu tikrieji plociai ir klupimo koeficientai [ternpirnu persiskirstymas (qniuzdvmas teigiamas) b.1) Plieno laksto klupimo koeficientas p 1.29\jf -1 -1>\jf>-2 5..6 0. \ \::: -.4 0.0 3..°2 bel be2 b- 0] ~IIIII I~ b.=h-3t arba b-3t Tikrasis plotis befl + 0] 1111111111 111111111 + beff = p ·b] °2 be1= 0.22 Ap2 55 50 45 40 35 -.- k ... priklausornvbe nuo I . -1 .7 0.6. D1\ \ 30 25 20 15 10 5 -.2 0.8 2.. ".6 1.9 Arba 1. °1 beff=p·bc be]= O. +1 +1>\jf>0 0 7.0 0. p = ).. .2 1.\jf + 9.112(1-0/ Y +(1+0/) Klupimo koeficientas 60 (6.4 ~p 1.6beff °2 \jf =°2/0] k.4beff be2= 0.1 0 k (J = 16 ~(1 +0/)2 +0.6 0. 1110 be2 cr. "" r-.4 0.05 .5beff be2= 0.1 k.5beff beff = P -b.2 0. r--.9 0.3 0.8 0.plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas 9 pav.:. °2 b = 2beff el 5 -\jf be2=beff-bel \jf=.98(1-\jf) Klupimo koeficientas 4.: / ~ .78\jf2 23.8 1.:p-0..81 0>\jf>-1 7. I""'~ <.5 0.

Sie bOviai tinka beveik visiems gaminamiems Hibine b/t reiksme. tcdel b/t>38. 5t _E_::. plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas p turi buti nustatytas pagal (6. takumo riba (stipri).2) gauname ribines Ap::::. kaip nurodyta [10] literatures saltinvje. kad pagal (6. imamos is grafiko kreiviu. Tikruju geometrijos charakteristiku naudojimas plonasieniams profiliams yra rekomenduojamas beveik visu pasaulio seliu normose..: p bedimensinis ploksciuju elernentu liaunis gaunamas is: (6.4 klases profiliams. vises jos yra tampriojoje srityje.. kad isores kampo spindulio itaka turi buti [vertinama skaiciavirnuose isreiskiant. yra b/t>42 £ vienodai gniuzdomai lentynai.2 Apskaiciavimo blidas Varnzdziu profiliai turi dvi simetrijos as is ir todel neutralioji asis nesikeicia. Tai veda prie svarbaus 4 klases siju lygciL[ supaprastinimo. kai profilis yra vienodai qniuzdomas.storio santvki ir koeficienta k (17 lentele). Naudojant aukscio ar plocio .22 Pop 2 ::. pateiktos 5 ir 7 lentelese. zerniau kuriu vietinis klupimas gali bOti nevertinamas.0 (6. nurodytai auksciau.673. 0 i desine .tikrasis inercijos spindulys ieff'tikrasis atsparumo modulis Weft' yra apskaiciuotos. fy . kurioje nereikia ivertinti vietinio klupimo itakos. tokios kaip tikrasis plotas Aeff.2. 1. 0. kai b/t reiksrnes. =-Y f YM I .2 £ mazesnis nei 42 £ reiksrnei. 10 pav. kad r::.2.2) lvqt]. 6.greitai patikrinama zona. Plotas i kaire nuo kreiviu priklauso 3 klases profiliams. Gerai zinorna. vieninteles Japonijos normose staciakampiu varnzdziu profiliu laikomoji galia pateikta mazesniu reiksmiu uz maksimaluji plieno laksto klupimo dvdi ir bendraja klupimo apkrova.3 Apskaiciavimo priemones Kada 4 klase s profiliu tikrosios geometrijos charakteristikos. yra plokstes klupimo koeficientas (zr. nesunku patikrinti pastovuma ir atsparurna. 17 lentele ir 9 pav.3) cia f E yra kritiskiej laksto klupimo iternpirnai ir k . Taciau butinai reikia naudotis siornis tikrosiomis charakteristikomis vietoj bendru 3 klases profiliu geometrijos charakteristikos.) su 8 =~ (ill fy ir fy=takumo riba N/mm2 [2] nuorodoje laikoma.2) Cia 5.21) Iygtis yra keiciarna i: Perejimas nuo 3 klases prie 4 klases profiliu yra svarbus nurodant ribines bit reiksrnes.673 reiksrnes. yra virsvtos. Todel galimas plonasle niu or ofiliu vietinis klupimas turi buti naqrinejarnas pirmiausia tada.. su f yd . Plonasieniu profiliu dimensionavimo (5. virs kurios reikalia ivertinti vietini klupirna atsizvelqiant i 8 ir 9 lentelese pateiktus duomenis. kadangi tokiuose profiliuose nera papildomu lenkimo momentu. yra virsijarnos (vietinis klupimas). 6. Vis delto Iygtis (6. Plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas p p = Pop -0.3) Iygti plokstes klupimui gaunami nepakankami rezultatai. soninis-sukarnasis klupimas gali buti ignoruojamas plonasieniams 4 klases vamzdziu profiliams. Kada ribines bit reiksrnes.2) 18 lenteleje vienodai apkrautoms lentynoms nurodo Ap >0. Su p =1 is Iygties (6. \ Taciau. 0.15 bI kvadratiniams ir staciakampiarns varnzdziu profitiams.18 lentele.

veikiant asinei jeqai N ir lenkimo momentams Plieno laksto klupimo redukcijos koeficientas My ir Mz skirtingoms plieno rnarkerns parenkamas pagal11 pay.__..10+---+---+---+---1-----1-----1-----1----1 ~ t J:lL t o 10 pay.. Tikrieji 4 klases profiliu geometrijos dvdziai gali buti skaiciuojarni pagal formules.". zerniau kuriu vietinio klupimo [taka gali buti nevertinama o 10 20 30 40 50 60 70 80 11 pay.. (zr. 19 lenteles papildymai pateikti 12 pay. .3 lygtiJ....9 +---+------Jq..ty ty ty ty = 235N/mm2 = 275N/mm2 = 355N/mm2 = 460N/mm2 23..~~-+_-___1 20+------r--~~~~~------+_--~ 4 o 25 50 75 100 125 150 0. 6.Plieno laksto klupimo kreives 12pav.. Tikrieji karstai torrnuotu varnzdziu profiliai... pateiktas 19lenteleje.. .Hibines b/t ar h/t reiksrnes.. .

neturi arba retai turi d/t santvkiu dvdzius. Naqrinejarnas vietinio klupimo poveikis saltai formuotiems varnzdziu profiliams. naudojami praktikoje. klupimo ilgiai Santvaru is vamzdziu profiliu klupimas yra aprasvtas literatCiroje [14. Sie klupimo itempimai gali buti apskaiciuoti naudojant metod us. z =1 ell..2 Tikrieji ilginiq ir spyriq elementu.9x sistemos ilgis tarp soniniu atrarnu. vis delto nera jokios Iygties. nurodytus literatCiros saltiniuose [26] ir [27]. Juostos: * projekcijoje: I b=0. Tais atvejais. strvpu klupimo ilgis gali buti nustatomas pagal 20 lentele. t«b t«h 6. sistemos ilgis I surnazeja. kad jie jungiami sarnvrais. I b=0. tiksliai apibreziancios klupimo elementus. 28]. kurie nurodyti 4 ir 7 lentelese: dazniausiai d/t ::. Taip yra del nestabilios apvaliuju vamzdziu profiliu "elqsenos". virsijancius tuos.50.75x sistemos ilgis tarp mazqu. kada 3 profilio klases ribines d/t reiksrnes yra virsijarnos (zr.1 Bendroji dalis Santvaru juostu ir strvpu elementai yra is dalies pritvirtinti mazguose.19 lentele. Pagal tai EN 3 rekomenduoja klupimo ilgius santvaroms is varnzdziu profiliu. igydamas tikraji klupimo ilgi lb' 7. vpac esant saveikai tarp bendrojo ir vietinio klupimo. Kaip sio dalinio suvarzvrno pasekrne. Kai isores skersmens ar plocio santykis su juosta yra mazesnis nei 0. kai naudojami plonasieniai apvalieji varnzdziu profiliai.9x sistemos ilgis tarp mazqu: * ne projekcijoje: I b=0. nors jequ statinis apskaiciavirnas elementuose atliekarnas laikant.6. =0289b • m 11 3_(beff+21J2(3bm-beff-21J V bm beff +heff +41 lenkimo momentai: I W". 15. 7 Santvarq elementq klupimo ilgiai 7. turinciq sonin~ atrama. Apvalieji vamzdziu profiliai. I . yra irnanomas takumo ribos (stiprio) fy pakeitimas realiais klupimo itempimais trumpuose cilindruose. Spyriai: * projekcijoje ir ne projekcijoje.3 Apvalieji vamzdziq profiliai Daug sunkiau apibrezti plonasieniu apvaliuju varnzdziu profiliu vietini klupima. nei plieno lakstu atveju. z . 4 ir 7 lenteles). Tikrosios geometrijos charakteristikos asine jeqa: i I I Aeff = 2t{beff + heff + 41) let!. Abiem atvejais metodas rninetoje forrnuleje yra paprastas. ju jautrumo defektams ir staigiam iaikanciosios galios surnazejirnui [23].

LiteratOros saltiniuose [12. kuriam bOtinas kompiuteris.3 Santvarq juostos.7x4 klupimo ilgis apatine juosta I b=~0. 15] nurodomi du apskaiciavirno metodai santvaru qniuzdomosiorns juostoms be soniniu atrarnu.Pateiktos Iygtys galioja tik rvsiu elementams. 4 [15].32 L. patogiausia naudotis kompiuterine programa. Tikrasis apatinio qniuzdomosios juostos klupimo ilgis priklauso nuo juostos apkrovos.15]. tikrasis klupimo ilgis gali bOti rnaze snis negu tikrasis "neparemtasis" ilgis. 20 lenteleje pateikta Iygtis negali buti taikoma siam junqciu tipui.7x4 E o 60x3 0139. kuriq mazgai neturi soniniq atrarnu Apskaiciavirnas yra ilgas ir sudetinqas. Santvaru juostu. neturinciu soniniu atrarnu. Siarne paveikslelvje pateikiamas pavyzdys: apatines neatremtos juostos klupimo ilgis gali buti surnazintas 0. Abiem metodams taikomas pasikartojantis metodas.32L Juostu soninis klupimas. kurios yra pateikiamos prieduose prie CIDECT Monografijos Nr. Detali informacija pateikta [12. Vis delto netiketu problernu sprendimams palengvinti (suvarzvmas sonine kryptimi) buvo sukurtos 64 tikrinimo diagramos. santvaros standumo bei lenkimo standumo santvaros mazguose. Todel IPE 140 0139. kai nera soniniu atrarnu I . Kadangi kol kas nera jokiu visiskai sujunqtu mazqu bandvrnu rezultatu. Visiskai uzleidziamas mazgas Abiem paskutiniaisiais atvejais klupimo ilgis Iygus sistemos ilgiui. kurie yra privirinti prie juostu per visa ilgi ne apipjaustant ir nepaploninant elernentu galus. jeigu naudojami rvsiu elementai 7.

/.1 ) (7. Santvaros strypq klupimo ilgiai do: apvalaus d. Ii. d ~ : VI :s. Kolonos ilgio viduryje yra tarpine atrama. 0.I z-z f y -y ~ 0 13 pav.75 kai ~<0.i Ib . . Duota: Necentrinis qniuzdyrnas (skaiciuojamoji apkrova) Nsd=1150kN.1 Gniuzdomqiq kolonu is vamzdzfq profiliq apakaiciavimas Nsd=1150kN ~ I I I I ~ 'z I I. ~ I· do 1150kN ('r ia. Necentriskai qniuzdornosios kolonos Reikia suprojektuoti staciakarnpio skerspjOvio kolona is karstojo formavimo vamzdziu profiliu 300x200x7. (7.35 ~ 'I !. b.y =1 =8m 1 _j ' Ib.5:S.20 ~ apskaiciuojarni: juosta:CHS strypas:CHS " j i .75 I 1/1=2.30 ( 'f' ( 'J" ia. 0.j juosta:SHS strypas:CHS IblZ =2.1 mm 9takumo riba 235N/mm2.3) 8 Projektavimo pavyzdziai 8. Kolonos ilgis 8 rn.z=1/2 r =4m 71 'I· II I I " f: I I \ \ \ \ \ Y Y 300 .6.2) (7. plieno marke Fe 360).-. - -.20 lentele. neleidzianti klupti apie silpnesniaja y-y as]. - -/- - <» -~. Ji itvirtinta sarnvrais abiejuose galuose. ~= .: apvalaus bo: kvadrato b1: kvadrato juostos elemento isores skersmuo strypo isores skersmuo skerspjOvio juostos elemento isores plotis skerspjOvio strypo isores plotis - .- _1 - - - -- d b arba _1 arba-1 dO b. 0. 'I juosta:SHS strypas:SHS IblZ=2. Ib :s. II .

f =235N/mm2 Y geometrijos duomenys: A=67. klupimo kreivea") atitinkamai pagal (3.124 86. apkrautos qniuzdvrnu ir vienaasiu lenkimu Duota: karstai formuoto staciakarnpio vamzdziu profilio kolona 300x200xS mm.y lb.2 976 A = -. iy=11. Nsd=800kN 60kNm .3 8.25 < 42 t (palyginti su 5 ir 6lentelemis) 7.10-3 = 1187kN > 1150kN Todel kolona tinkama. Klupimo ilgis [b. fy=275N/mm2 Geometrijos charakteristikos: A=75. .y= lb.z =Sm =4m plieno marke: Fe360. 8. lentele 12.Y =1 =8m _-_ y - -. 'pl. Skaiciuojarna qniuzdomoj jega NSd=SOOkN. ~ = 300-3· 7.9 (zr.1 = 39.z 8 2~ I I I I I \ \ \ \ 1 \ lb .8.782 (zr.823 (zr. kai jos apkrautos gniuzdymu ir vlenaasiu lenkimu -1 .Rd=0. iZ =S.Sd ~ 14 pav.20cm A = 800 =71. lOa lentelel (12Ientele.Sd=60kNm abiejuose galuose.6 8.2 Staciakampiq vamzdziq profiliq kolonu ekalclavlmas. Skaiciuojarnasis lenkimo momentasMy. W z =51 Ocm" W pl.6 <Ay 11.24 ~ = 70.0.2cm.580 II .4 Y 11.-- y 300 \ z-z f 18kNm My.4 A = -= 0.z W =5S0cm3 ~ = 200-3·8 t 8 ~ = 300-3·8 t 8 = 22 = 34.- _. W y =634cm3.3cm.8 = 0.Az= -= 48._ .8 TOa) A = 800 =97.lentele Y 86. klupimo kreive "a") Xz= 0._'.3 71. Kolonos._ = 1.Scm2.7cm2.klupimo ilgis: lb.24cm max.5 <3S. iy =11.821· 6770· ~~: .754 y 93. lenteles 5 ir 6) a) klupimo lenkiant apskaiciavirnas: iZ =S.z =S.1 800 400 Ay== 70.1) Iygtl: Nb.Om Plieno marke Fe430.y= 765cm3.8 Z Z Xy= 0.92=35 Antrajai profiliu klasei su Fe430 (zr.

5 y 0.4 < 1.z..13 Iygti: K = 1.Sd= 60kNm(max) Atitinkamai pagal 5.z 88 300 y .Rd M My._. My.0.y 1000kN 60kNm 2/ I ~ I I I .0 Klupimo apie asi z-z skaiciavirnas: Nsd:=:.1 ------+-----0.10 . kai ji apkrauta gniuzdymu ir dviasiu \ Nsd=1000kN 2 I I I I I I .823(2 ·1. .275 = 0.101.7·8 50kNm .1. \ -r i: J=5.4)+ y 765-634 634 3 pI. w.1.103.1 =674kN Atitinkamai pagal 5.926 < 1. __ .sct z-z y-y f -25kNm Mz•sct ~ 0 15 pav.Sd MNY..580.3 Staciakampiq lenkimu vamzdziq profiliq kolonos skaiclevtmas. 235.1J 1.1 Iygti: ~:S.23 < 1.Nb.275 800<0.10 = 1.1.782·7580·275 Pastovumo apie as] y-y skaiciavimas atitinkamai pagal 5.275.782·7580·275 765.4 Iygti: V y..1.540 + 0.0 MNy.Sd = 5.--_.5 Iygti: Atitinkamai pagal 5.59 . y.0 147 Todel kolona tinkama. Kolona.Rd 674 Skersine apkrova gali bOti nevertinama.I Atitinkamai is 16 lenteles: P M.0.6m =0.103 .Rd =1. 8.33.(. _ I .~ 1._ -- 'y \ \ \ \ \ II \ 1\ f-My.103.7· 0.59 (SU\F ~~~ 0.468 < 0.1 1.11 Iygti: !l = 0.9 b) Laikomosios galios skaiciavimas Skersine apkrova: V V y.10 .60.16 Iygti: 800.386 = 0.468).5 V pl. =147·106Nmm 275(1_ 800.t " ~ '-1 lb. Atitinkamai pagal 5.008 < 0..y. Todel kolona tinkama. \ =1 =8m .10 ·1.765..Rd =2. • ..1 3 = 147kNm = 939kN. apkrauta gniuzdymu ir dviasiu lenkimu -----------------------__ ~ = ••_.23.7580.3 J = -0.25kN 8 .25 = 0.Rd = 60 = 0..1 7580.Sd = 60-18 =5.3 Atitinkamai pagal 5.J3 .Rd 3 6 M Ny.8(300_8). 800 .3 ~ 1.8 .

Rd=0.5 Atitinkamai pagal 5.790<1.09·60 + 0.935 y 76.79 ·50 = 0.8 -4) + K =1.1 Iygti: 1000 + 1.2 Iygti: Nb.y lb..735·8290· Atitinkamai pagal 5.2 ). 'pl.0 Galiausiai pagal 5.412 < O~ _ Kz=l-' 0412 1000 .Rd =0. Abu kolonos galai itvirtinti sarnvrais apie stipriaja asi z-z ir standzia atrama apie silpnaja asi V-yo Gniuzdvmas Nsd=1000kN My.1) A = 800 =71.z A = 560 = 68.5 Iygti: .!:l=~= t t 300-3·8.81=31 8. 355 .z.8 m.103 Atitinkamai pagal 16 lentele: Atitinkamai pagal 5.0=5.z.4 Iygti: Atitinkamai pagal 16 lentele: = 2.y =834cm3. Ilgis .Rd) N b.z W =632cm3 iy=11.8 =31.Duota: Karstojo formavimo staciakarnpio varnzdziu profilio kolona 300x200x8.Sd=60kNm a) Bendrojo klupimo skaiciavirnas atitinkamai pagal Iygti (5.8~8~~5 J =0.8 mm.4 y 11. 5 ir 6 lenteles).711·8290· ~~: .6m Geometrijos charakteristikos: A=82.6 = 0.0.8 Profilis atitinka tik 2 profilio klases reikalavimus siai Fe 510 markei (zr. iz=8.4 = 0.10-6 = 204kNm Ily= 0.10-3 = 1966kN -6 3 355 Mpl.(-0.7 .5) =1. f y =355N/mm2 Klupimo ilgis: lb.2cm.526+0.10.y.Rd=834·10 'U·10 ~269kNm Mpl.38. W z =553cm3 W pl.5 = 0. 8. .= O.= 1902kN(=min Nb.935(2 ·1.243+0.Rd = 632.8-0.4 =8m =0.15 -~) {~~~~ 1 ~titinka::_~_a~~I_~:~~~~~ Atitinkamai pagal 5.16 ).3 Iygti: 3 355 .164)·1000 y 1902 13Mz= 1.963 < 1. Atitinkamai pagal 5.09<1.4 Xy= 0.194 1902 269 204 .9cm3 W y =689cm3.0"._ = 71.6 Iygti: _:._ = 68.898 z 76.y. =0.6 z 8.711(=Xmin) Lenkimo momentas MZ•Sd=50kNm Plieno rnarke: Fe51 0.16cm (klupimo kreive "a") max.7(-0.

8(200-8. vidutines takumo ribos (stiprio) padidejirno saltojo formavimo apskaiciavirnas Atitinkamai pagal1.- --- y 400 4 16 pay.0). tada skaiciavirnai turi buti atliekami pagal 5.84 < 1.4 Gniuzdomosios kolonos is plonasieniq staciakamplu vamzdziq profiliq skaiciavimas I I I I I I \ \ \ \ \ lb .8) " V = 50+25 =9.103 553.22) yra naudojama nuosekliai (visos reiksmes kN ir mm) II 1000 8290·0.245 + 0.340 + 0.13 Iygt[. ~rielaida nevertinti skersines apkrovos 5.10 m.z=1/2 I =5m' ~ \ -_\ 1/' \ .5 V pl.12 yra lemiamas tada. 8.5Vpl. _.103 689.0.22 Iygtyse yra V Sd::.10 Iygt[ [1.1 t: 355 ·10 -3 Slytis nera kritiska.2· 275 = 330N/mm2 I .015 < 0. Tinkamai profilio laikomajai galiai gauti tamprioji Iygtis (5.355 = 0.3 Iygt[: po Abu kolonos galai itvirtinti sarnvrais apie stipriaja asi z-z ir standziai abiejuose galuose apie silpnaja as] y-y Plieno marke: Fe 430. 0.3·1. (1.0 Jeigu negaunami patenkinami rezultatai (t. I . kai: r zr._'.4kN Sd 8.355 + 50.103 ·0.z =-=5m 2 fya=275+ 14·4 (430-275)= 400+200 2 10 NSd=500kN = 289N/mm < 1.0 V Sd = 0.z \ f!'r" ~----' Z -Z y -y J I y .y = 10m lb . Necentriskai apkrauta plonasiene kolona Duota: saltojo formavimo staciakarnpis profilis 400x200x4 mm (pagallSO 4019).13 ir 5. varnzdziu SkerspjOvio plotas A=46.355 + 60.v.255 = 0. fy = 275 N/mm2 (bazine karstojo valcavimo juosta) Klupimo ilgis: lb..103.2] VplZRd=2·8.y =1 =10m 1 lb.b) Laikomosios galios skaiciavirnas: II I' I! I! .Rd ".8cm2 1.Rd Slyties atsparumas pagal Iygt[ 5. Ilgis . 5.i 2.-..

3·4) = 157.lim 0.y 28.8 Xz=0.1 y 17.50cm leff.4· J4J235 1 275 47 A= p. b) su vidutiniu takumo Xz=0.7 (atitinkamai kreive "c") paqal l-i lentele.28cm2 17.8 3.1 * Silpnoji asis (zr. lentele ribos didejirnu po saltojo formavimo 8. ribinis ir skaiciavirnuose pagal 13 lentele kreive "b") laksto klupimas: kur 0.4. 0. 1.637 p.289 1.90 > 0.6mm} 155.4 t 4 ~ = 200-3.3 Iygti A = 500 =57.7 Xy=0.275 N b Rd=0.z= atitinkamai pagal 19 A = 500 =60. stipriajai ir silpnajai asims I .66 y 86.7mm} atitinkamai paqal l Z lentele 0.33 5.69cm21 ~eff'Y=17.67 > 0.673 leidzia vidutiniskai padidinti po saltojo x= .9J2351 289 * Stiprioji = 84.806·2869· -= 582kN .827 atitinkamai = = pagal 6.2 IY9tl a) su bazines medziaqos 5.4 t 4 ~= =97) = 47 >42 ~m rm * Stiprioji asis =38.76 ~ = 57.840 beff= atitinkamai . =4 (paprastas duomenys takumo qniuzdvrnas): pagal 6.2 Iygties.92 > 0.8 = 0.806·2869·-N/mm2) b) Su vidutiniu saltojo formavimo 0. Profilio Ilgoji puse: klasifikavimas 4.7 (zr.4· J4J235 1289 97 A= p.743 (atitinkarnai N.3·4) = 184.4.: = ~ = 0.827(200-3·4) 28.486(400-3 ·4) 0.z 28. * Silpnoji asis pagal 14 lentele. Apskaiciuotos ekonorniskas profilis.468 } Y pz= 0.840(200 .1 = 582kN f ya (289 takumo (stiprio) ribos didejirnu po 97 A= = 1. Rd=0.71 z 84. 0.J4J235/289 Visais atvejais profilis (289 N/mm2): AE= 93.y= ieff.66 z 86.33cm 181.806 (atitinkamai pagal 13 lentele.y 28.476} Y Pz= 0. 3. lOa lentele) Profilis yra plonasienis (4 klase) naudojamas tikrasis plotis. bazines p = 1) leidzia rnedziaqos pagal 6.z= 0. Bendrojo klupimo skaiCiavimas riba (fYb=275N/mm2) a) su bazines medziaqos takumo Trumpoji puse: 400-3.z 28.719·2825·-.0 z 8.: = 56.806 (atitinkamai (5 ir 6 lenteles) (zr.1 = 0.5mm atitinkamai paqal l Zlentele kN) yra zernesnes nuo kitos galia.1 = 534kN heff= beff= Aeff= ieff.2.1 = 551kN heff= 0.5 ~ = 57.476(400 . Tikrieji geometrijos ir kai K.743·2825·-.7mm Aeff= 28.637 asis A = 1000 y 17. lOa lentele) = 0. kreive "c") P = 0.719 Nb Rd=0.289 1.85 > 0.1 lygtD ):p.2 y 84.60cm 8. kreive "b") N.8 A = 1000 =57.673 = Bedimensinis takumo liaunis riba apskaiciuoti ('5::p is 6.673 p.1 = 0.6 priskiriamas 4 klasei: riba fyb(275 N/mm2) = 56.J4J235/275 Bedimensinis takumo formavimo: riba liaunis (stipri) = 0.89 > 0.76cm .1 z 8. padidinta apkrova laikomoji Pasirinktas riba bei skaiciuojarnoj reiksrnes labai p = 0. lsvada: Abu priimtieji stiprumo (=500 viena kriterijai bazine ir vidutiniskai gniuzdymo nei apskaiciuotoji nedaug skiriasi.6 97 A= = 1.2 IY9tl 0. Rd=0.275 1. Atitinkamai pagal 8 pav.

9mm Ib.50 12.sd y -y ~ 17 pav.5kNm Mz. esant qniuzdvrnui ir dviasiarn lenkimui Duota: salto]o formavimo varnzdziu profiliu 400x200x4 mm.Sd=12.Sd=25kNm ir 12. Momentl! santykis galuose: 17. 'Vy= 1~~5 = 0. .9mm Aeff= 28.z I I =1/2 .5~M.0R = 2.5cm = 8. M.y 482.z - MY..y =1 12. \ \ + Ib.3mm W eff.5 kNm kolonos galuose.z . gniuzdyrnui ir dviasiarn lenkirnui esant necentrfskam Nsd=250kN 2 I I I I ~ -1 Ib .8.y= ieff.. Plonasiene kolona.5kNm :z I I \ .2mm = Weff. bazines rnedziaqos takumo riba (stipris) visada turi buti ivertinarna kaip saltai formuotiesiems profiliams. Kolonos ilgis: Klupimo ilgis: f y=f y. Necentriskas qniuzdvmas: NSd=250kN. tikrosios geometrijos charakteristiku reiksrnes atitinkamai pagal 19 lentele: =1Om 10 =-=5m 2 8y=5. Lenkimo momentai: kolona skaiciuojarnojo 8.806 ~Az= 0.y Papildomi duomenys.5kNm ir -12. -_\ i I Y 4 Y 400 ~ \ .7mm beff= 157.z Plieno rnarke: Fe 430.5 = _1. Mz.806 ~Ay= 0.66 heff= 184.5kNm 250kN ~ 2 I --I I -12.y= 219.5 .5 Plonasieniq staciakamplu varnzdziq profiliu kolonos skaiciavlmas. t 1\ z-z t _J 12.4 pavvzdzio: Is Xy= 0.5 kNm kolonos galuose.69cm2 ieff.76cm Veikiant lenkimo momentui.2mm 8z= 20.y= 1. Saltai torrnuotu profiliu deformacijos neivertinarnos.66 Xz=Xmin= 0.45 llf ) atitinkamai pagal 'l Glentele antroji kolona 'fz = -12.b= 275N/mm2 I = 10m Ib ..sd 25kNm My.

250. kuriu plieno marks S 355.1 Iygti: 250000·1. Naudojant aukstos kokvbes plienus. 5.170 482.65(2·2.2% lenqvesne. Pagal lenteleje pateiktus duomenis matyti.1 + 12.432+0. Lyginant varnzdziu profiliu svori. neturi astriu briaunu. labai sumazeja suvirinimo elektrodu sanaudos.66(2·1.260+0. yra 17% lenqvesne.1 + 0. kuriu plieno rnarke S 235.0 2869·275 482.811.103 ·275 219. lsvados: 1.862 < 1.12.103.1 + 25.10 = 1.2. Nr.726 < 0.806·2869·275 Ilz= 0. surnazeja konstrukciju svoris.03 28. 6. su atitinkamai S 355.746. 4.9 K = 1.6 lvqt]: =0.Atitinkamai pagal 5.7 Iygti: Atitinkamai pagal 5.10 ·1. Naudojant varnzdziu profilius is aukstos kokvbes plieno S 355.10 ·1.10 ·1.1 0. surnazeja konstrukcijos svoris.348 + 0.5 y 0.-0. 2.256· 25 .187 25. sutaupoma apie 50% konstrukcijos svorio.5 Iygti: Ily= A/2~M.9. Konstrukcija pagaminta is: Plieno rnarke Santvaros svoris kg Suvirinimo siules ilgis m' .103. pagaminta is plieno S 355.9 K =10. I .65 < 0.256 < 1.y -4) = 0.) palyginimas Eil.726· 250.103 ·275 lsvada: 400x200x4.187 8.10 z 0.5.45 -4) = -0.227 = 0.746<1.275 6 3 3 - Atitinkamai pagal 5. kad varnzdziu profiliu santvara.56.9. Naudojant varnzdziu profilius.50-4) = 0. su karstojo valcavimo protiliu (kampuociu) .5. 8.1 = 0. 3. matome. todel yra atsparesne korozijai.806·2869·275 3 + 1.22 lentele: 250.782 < 1.5 Pastovumo tikrinimo skaiciavirnas atitinkamai pagal 5.2869.99 Dazvmo plotas m2 11.275 219. Lygindami vamzdziu profiliu svori.10 ·1.207 + 0. Santvaros is vamzdiniq profiliu (18 pav. Varnzdiniu profiliu Varnzdiniu profiliu Karstojo valcavimo profiliu (karnpuociai) S 235 S 355 S 235 353 294 670 2.03 11.1 = 0. gruntavimo bei dazvrno pavirsius.2.275 6 6 6 = 0.4 Iygti: Atitinkamai pagal 5.0 Maksirnaliuiu iternpimu tikrinimo skaiciavimas pamate atitinkamai pagal 5.) bei karsto]» valcavimo proflliu (kampuociul (19 pav.65.0 mm skerspjOvis atitinka reikalavimus. montavimo bei transportavimo islaidos.63 1.10 ·1. kad karstojo valcavimo profiliu (karnpuociu) santvaros svoris yra didziausias palyginti su varnzdziu profiliu. Konstrukcija.

Santvara is kar stojo valcavimo pr ofiliu I .I' 1-.0 0 CO <D N0 0 0 "<t " x <D -er 0 "<t t:J 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 "<t 0 c- "'" " " I![I· 'I 0 0 LD <D . Santvara is varnzdiniu profiliu o o co o o "<t 2500 2500 2500 2500 2500 2500 <D I .: '. 'Ii Ii H "f fl 19 pav.c 18 pav. <D -er Z Z ..

y . d 17 17 17 17 lentele lentele lentele lentele tu ty Maksimaliosios deformacijos Takumo deformacijos Kolonu liaunis (vidinis) Eulerio liaunis Kolonos bedimensinis liaunis LT "tv "tvE "tv "tv Ploksciojo laksto bedimensinis soniniarn sukamajam klupimui Bedimensinis liaunis esant "tv p ploksciojo laksto liaunis lly. 6 lentele) Vidutinis karstai forrnuotu varnzdziu profiliu plotis Vidutinis karstai torrnuotu vamzdziu profiliu aukstis zr. 5. 17 lentele) CIDECT . 1 lentele) Klupimo kreiviu netobulumo koeficientas I Inercijos momentas Tikrasis inercijos momentas Didejimo koeficientas sijai-kolonai (zr. 5. 5. zr. Saltai forrnuotu vamzdziu profiliu isores skersmuo Kritiskieji laksto klupimo itempimai VamzdziL[ profiliu bazines rnedziaqos maksimalus stiprumas tempiant Takumo riba (stipris) tempiant Saltai forrnuotu skerspjuviu vidutine skaiciuojarnoj takumo riba (stipris) Skaiciuojarnoj takumo riba (stipris) (=fy/y M) Soninio klupimo kritiskiej (tamprieji) itempimai Karstai forrnuotu varnzdziu profiliu isores aukstis v p p X 3 pav. zr. P Sijos-kolonos atsparumo aiskinarnieji kriterijai ~M Ekvivalentiskasis vienodu mornentu koeficientas (±r.keicia z).L Ilgis Tikrasis klupimo ilgis Karstai forrnuotu vamzdziu profiliu vidaus kampo spindulys Sieneles storis SkerspjOvio stiprioji asis" SkerspjOvio silpnoji asis" Linijinio pletirnosi koeficientas (zr. Ao Bendrasis skerspjOvio plotas A. naudojamas sijoms-kolonoms Puasono koeficientas Tankis Redukcijos koeficiento takumo ribai (stipriui) apskaiciuojant skersine jegq ir tikraji ploti Klupimo kreiviu redukcijos koeficientas (zr.llz Koeficientas.1f Tikrasis skerspjOvio plotas CHS Apvalusis varnzdziu profilis E Tamprumo modulis F Skaiciuojarnoji poveikio reiksrne G Slyties modulis Inercijos spindulys Tikrasis inercijos spindulys Klupimo koeficientas (zr.6 Iygtis) Redukuotas skaiciuojarnasis plastiskas atsparumo momentas nuo asines jeqos Skaiciuojarnoji lenkimo momenta reiksme Gniuzdornojo elemento skaiciuojarnoj klupimo atsparumo reiksrne Gniuzdornojo elemento plastiskojo atsparumo skaiciuojarnoj reiksme Asines jeqos skaiCiuojamoji reiksrne Atsparumas Staciakarnpis varnzdzio profilis Skaiciuojarnasis plastiskas atsparumas slvciai t y z a a a.4.keicia y. zr. kurios naudojamos daugelyje Europos saliu.h Karstai forrnuotu varnzdziu profiliu isores plotis Ploksciojo elemento plotis (zr.Tarptautinis varnzdziu konstrukciju tvrirnu ir vystymo komitetas Pastaba: skaiciavirnuose pateiktos asvs y ir z. 18 ientele) l.1.) \if [tempimu ar momentu santykis (±r. h . Taciau techninese charakteristikose ir kitose tolesnese sio leidinio dalyse priimtas mums iprastas asiu zvmejirnas x ir y (x .Zymejimas A. 16 lentele) yy Karstai forrnuotu varnzdziu profiliu plocio minus stori su auksciu minus stori santykis YM () Atsparumo patikimumo koeficientas Plonasienio profilio neutraliosios asies poslinkis Skersines jeqos skaiciuojarnoji reiksrne Atsparumo modulis Tikrasis atsparumo modulis Plastiskasis atsparumo modulis b.

September 1983. 2nd Edition. D. 1983. J. M.P. [16] ISO/DIS 657-14" Hot-rooled steel Sections. Elsevier. H. 1982. 3. Vol..: Inelastic Flexural Buckling of Cylinders. und Kidmann~ R. G. Structural Steels: Hollow Sections. C. [31] EN 10025: Hot-rolled products of non-alloy structural steels.A. Stabilitatsfalle. und Wurker K. volume 2 . J.: Das Ersatzstabverfahren .Dimensions and sectional properties.: Stabilite des poteaux en profils creux en acier. K. 3. and Croll. Design of Steel Structures.10 LlTERATURA [1] EC3: Eurocode no.: Eurocode 3 (Draft). ISBN 0-9510062-07. W.: Das Ersatzstabverfahren . Paris.G. [24] Roik.. [29] prEN 10219-1. Pavlovic editor. July 1990 (Draft).Hollow section lattice girder connections.701/89: Design Recommendations for hollow section joints . October 1991.The Use of Steel Grade FeE 460. und Kindmann.annexes.: Effective Lengths of Tubular Lattice Girder Members. Teil2: Stahlbauten. 1980. Annex D .. Cidect report 3K88/9. November 1990 (Draft). Der Stahlbau 5/1982.General Rules and Rules for Buildings. Technical delivery conditions. [10] Rondal.. Dutta.5 : Thin walled cold formed members formed members. Part 1 . Verlag TUV Rheinland GmbH.: Influence of imperfections on the ultimate carrying capacity of centrically loaded columns. 4. and Atsuta. J. Vol. August 1988. Cidect.Tragsicherheitsnachweise fur Stabwerke bei einachsiger Biegung und Normalkraft.F. March 1991. volume 1. Journal of the Structural Division. 1986. [7] Beer. Report EC3 . European Recommendations (section 4. 9. [15] Mouty. [13] Grimault. G. J. Proceedings of the International Colloqium on Column Strength. January 1980. Proceedings of the BOSS'82 Conference. Czechoslovakia. G. und Grotmann.Dimensions and sectional properties. [11] Ellinas. Annex K . Part 14: Hot formed structural hollow sections .Recent Research Advances and their Application to Design.N.General Rules and Rules for Buildings. chapters 1 to 9. International Institute of Welding. 87.C. [8] Austin. C.: Column Buckling TheoryHistoric Highlights.P. and Maquoi.-G. R.. J. [32] European Convention for Constructional Steelwork: ECCS-E6-76.: The European Buckling Curves. 4th Edition. R. and Schulz. J. London. Commission of the European Communities. November 1990. November 1990. International Conference. Draft Revision of Second edition ISO 657: 14-1982. D. [12] CIDECT: Construction with Hollow Steel Sections.90-CID3Rev. T. [21] DIN 18800. [28] Sedlacek. [18]ISO 630: Structural Steels.: Handbuch Hohlprofile in Stahlkonstruktionen.A World View. 1989. 4. Steel Structures . Appendix nO. Budva. Statistical Tests. March 1978 [23] Dutta. Part 2: Tolerrances. Monograph no. Bemessung und Konstruktion. Knicken von Steaben und Stabwerken.: Effective Lengths of Lattice Girder Members. New-York. [20] prEN 10210: Hot finished structural hollow section of non-alloy and fine grained structural steels Part 1: Technical delivery requirements.General and Rules for Buildings.eine Nachweisform fur den einfeldrigen Stab bei planmabig einachsiger Biegung mit Druckkraft. Paris. no. Cidect report 3E-3G-80/3. Commission of the European Communities. Commission of the European Communities. Journal of the Structural Devision. Wardenier.. ECISS/ TC 1O/SC 1. 1991. 1991. Soditube. Part I . Mai 1986. Part 1 .Technical delivery conditions. Design of Steel Structures. International Association for Bridge and Structural Engineering. 109..: Design Loads for Elastic-Plastic Buckling of Cylinders under Combined Axial and Pressure Loading. Brno. November 1972. 1980. Teil1: Stahlbauten. Stabiliteatsfealle. P. Notice 1117. 1991: Cold formed structural hollow section of non-alloy and fine grain structural steels. August 1984. [26] European Convention for Constructional Steelwork (ECCS-EKS): Buckling of Steel shells.Predominantly statically loaded. Mc. [3] SSRC: Stability of Metal Structures . 3. J. Structural Stability Research Council. Boston.. [9] Chen. K. [19] IIW XV . S. Teil4: Stahlbeton. Technical University of Brno. Part 1 . July 1990. Volume 1: In-Plane Behaviour and Design.. [5] Johnston. 1st International Correspondence Conference "Design Limit States of Steel Structures".S. R. dimensions and sectional properties (in preparation).: Longueur de flambement des treillis en profils creux sou des sur membrures en profils creux.6 als selbstandige Schrift). [4] Sherman. W.. Graw Hill. December 1982..2E.. 2nd Edition. I . E. [17]ISO 4019: Cold-finished steel structural holloe sections . 1st edition. 1988. A. [27] DIN 188000.: Theory of BeamColumns. B. April 1961.. [22] ECCS-CECM-EKS: European Recommendation for Steel Structures . J.R. D. [14] Rondal.. [30] Boeraeve. Schalenbeulen. [2] EC3: Eurocode no. Der Stahlbau 12/1981. 1st edition. A. November 1990. [25] Roik. [6] EC3" Eurocode no. Design of Steel Structures. no. Maquoi. Koln 1988. 1976. D.: Strength and Design of Metal Beam-Columns.E. und Rondal.

1 8 9 10 II 11.6 110 114.7 200 210 219.5 13 13.5 12 12.6 406.3 120 130 139.VAMZDZIV PROFILIV SORTAMENTAS " KARSTOJO FORMAVIMO VAMZDZllj (APVALIEJI) DIN 59410 (EN 10210) PLiENO MARKE ST 52-3.4 48.4 6.7 140 150 160 168.5 273 323.7 42.9 355.1 220 244.2 15 16 17 17.1 80 88.5 14 14.5 I .9 90 100 101.8 180 190 193.9 33.3 7 7.3 60 60. ST 37-2 PROFILIAI 6 26.3 170 177.3 70 76.

i'ii'i'. I. -. "i " . - .) I:ii." ..ih: .3 7 7.\ .~ '.~ !W "Itl. .. '.' ill . ''lii~ :'~ .' C".:." ". "I" . I"" " ". I .. .1'> .KARSTOJO FORMAVIMO VAMZDZIl} PROFILIAI (KVADRATINIAI IR STACIAKAMPIAI) DIN 59410 (EN 10210) PLiENO MARKE ST 52-3. --..\. ~.)+ '" .' ~.5 5 5.. I .. .'ij.' I~· [F.:. <Ii " I. ill. ':'.2 15 16 4 II.!. ~ .S 28x28 3Sx3S 38x38 40x40 4Sx4S SOxSO SSxSS Staciakampes 2 2. I!~ I.~ ~ .' :.'If\. .5 6 6.d\ :i " '" ~\l.5 13 14 14. '-'" I. \ . 'i' L- ·:t . •• Or''~'!i' ~. - 4N. . .). ·~I:·..1.' V. I".\' ' .i:\' . . I.S 40x30 SOx2S SOx30 SOx3S SOx40 60x30 60x40 6Sx4S 70x3S 70x40 70xSO 80x40 80x4S 90x30 80xSO 100x30 80x60 90xSO 100x40 100xSO 100x60 100x6S 100xl0 100xlS llOx60 120xSO 100x80 llOxl0 120x60 120x6S 120xl0 140x40 120x80 140x60 IS0xSO 140xl0 120xl00 12Sxl00 IS0xlS 1:'. '" . . ~'.' Ii' '~ .: '. Ill. I~. \~ ' " " . .. storis...~. ~...~ iii .~.....: " '.* !1"'1)'~ ~ 1.2 ~~. <p '. ". ..c..: ._ -r.~J 60x60 6Sx6S 70x70 7SxlS 80x80 90x90 100xl00 10Sxl0S llOxll0 3Sx20 40x20 40x27..' . "1.. '" .t I.'.' .. . i.. I:~' ' ~ . .:. . "'i" .itlI ~ . :". 8 9 t 9. . I.: •.." ' .« ..•. .>' " 'I..": .!I>'" ~~ -i:i ". "'."'. '. ee' -... - "\' I:·...:: \'.) ." " ..I'.. .·._ X I I X IY 'y Sieneles 3. ST 37-2 IIKvadratines 22x22 2Sx2S 27..~r .5 3 " _j B t :.. . t· ~ ~" ~ w .•. ~ _·C. I"" "..: I./ .\~ . ..... .. .~.... r{. . " I.. I:. :t .. ~ ... 4.:. ..' .. '' . '~"t "4' '. .t '''if '" ...' .' . .·ii. ~.~."-~ ~'''' 'f. t . :.~.5 10 11 12 12. "\ . ..:. " i.Sx27." -. o I. .1 I.

KARS1"OJO fORMAVmMO VAMZDZH PROFULUU (KVADRA 1"U\UAI U~ STA.1 8 9 9.2 4 4. 6 t 6. 37~2 Sieneles Kvadrotines Stociakampes 140x80 160x60 160x65 140xl00 160x80 180x60 150xl00 160x90 180x80 190x70 180x90 160x120 180xl00 180x120 200xl00 220x80 225x80 250x50 2 2.5 storis.CeAKAMPmAI) D~N 59410 (EN 1(210) MARKE S1 52~3.3 7 7.5 13 14 16 120x120 125x125 130x 130 135x135 140x140 150x150 l55xl55 160x160 180x140 200x120 230x90 170x170 220x120 175x175 200x150 250xl00 300x50 180x180 220x140 260x120 200x200 240x160 250x150 260x140 300xl00 220x220 260x180 225x225 300x150 250x250 300x200 350x150 400xl00 260x260 300x300 350x250 400x200 450x150 350x350 400x300 450x250 500x200 400x400 500x300 II .5 3 3.5 5 5.5 10 11 12 12.

. iii '. '" "" I: I~ "'"."..t· .!" " :"" i" '" . .' .5 1..'·' .8 9 10 12 12.4 159 168.".' ..'c >- 'f.:. . .. ~ .I't .. . ".3 177. :C"' . I 3.: :(. :~ '" L~:::"...9 339.3 50 51 52 55 57 60 60.9 28 30 32 33.5 45 48.' '.'.8 193. .~' '. .4 457 508 1...: Iii '* ' ":ii" ." '. I .' '" I:i' . ! ~.6 6 6.Ct :~'.9 3 Sieneles sloris.2 3..7 219.5 65 70 76.5 273 323. " <il1I! I~' I 5' ~~hi' ~.4 44.8 2 2.6 4 4.if Irb i' t~ .3 62 63. .. . .:.3 120 121 127 133 139.:r .. '" ':. 1~7h Iii .0' !!! :. :'t . T.: ~"'.1:.'.9 96 101..'" ~i!! :. 10' I III t " 't.f' . '~ .-.~:..6 406.fi' i'.'1 .6 2.r ' ' l "". .K . ..7 35 38 40 42.7 355.".0> .1.5 2.. .1 8 8. ". ..~ '" .I:: . ST 37·2 PROFILIAI 0 I 25 26.3 7 7.'.5 5 5.~ . ' t!..7 152.1 244. :.' '< :..'0" ." " .3 2. ':~ ".SALTOJO FORMAVIMO VAMZDZllI (APVALIEJI) DIN 59411 (EN 10219) PLiENO MARKE ST 52·3. .~. .5 " 1.1 80 83 88.' " .. 1'.6 108 114.

3 7 7.'.' ' '..~'.5 1. ' I.5 2.\ .'!f{ ..'0 I '"".-'~> e 'll..' :. I." I " . '" I . :'i.':t " ~ :.:.'" :" I . I .ric .i I.'..J{ '4< I.IiI. ' " ~":.)11 I' ~'i •" .'l'ii~ ..." I'£.:"'~i.~ . I"~:.".' ii.i':i:~)."'" f.:!.:. I !"i\'}~." "*' .."'1 "~t'..: ' '.1 8 8.[ ..1 11" (.< I I I I " I " I:· '.lll (·ill~i I'i.1.' .. k... IS. 'C..'" I~~. "'".' :.I.8 9 9..~' .2 3. '" :/.:)j .. 10""" . ! ' I". Ii'~. I' .. t." 3.°..6 4 s 4.'.lU " 1\"'(. ... I"':'.:. .!i'"..'. .Uili.'II\. - .:~."" I ..SALTOJO FORMAVIMO VAM~ZDZnJ PROFILIAI (KVADRATINIAI IR STACIAKAMPIAI) DIN 59411 (EN 10219) PLIENO MARKE S1 52·3.'f . ~. .: .' '.i.j. "" Iy I.."lfu ...' :.e I ' .'. "" I'.... ~" ." 1lJ:/'''.5 20X20 22X22 25Xl0 25X15 25X20 25X25 28X28 30Xl0 30XlS 30X18 30X20 30X25 30X30 3SX10 3SX15 35X20 35X25 3SX30 35X3S 40Xl0 40X1S 40X20 40X2S 40X27 40X30 40X3S 40X40 42X42 45Xl0 45X15 45X20 45X25 4SX30 45X35 45X4S SOX10 SOX15 SOX20 SOX2S SOX30 SOXlS SOX40 50X50 60Xl0 60X15 60X20 60X2S 60X30 60X34 60X35 60X40 60X45 60X50 60X60 6SX2S 6SX3S 65X6S 70X20 '. '~:.~:'Ii .I' "".' !.~:.• st .~.1"'" ?. 1'" '~ 'Ci.' "".ii" "f~ <~.3 2. S1 37·2 ~ ~ Sieneli!S storis.. ' I . "1 .."i: ': s .-" I'" I"" ·.. "i " I .5 5 5.'t' ~ .1".. I IJ'(~'k"'.i": :H:1": ' :~ ."" I'~·*j"''' V~.:.~ "/'''' '!. If' \ ".. . I ~.i" "Y" :1.'ilI.\ ~t Jil' :~f: t'"'. I.' "e.~." !1\ " '~ t" 11.il'h IF: . ' . "'. I'..5 9.2:: :1'1' "* !lJl..'i~~h" :~W'. ." II . Kvodrotines Stociokompes " t 1 1. I~~ ': .~ .t.~ll! ".' :. " ...75 2 2.%"'i. " k"'.i' ."." .'.ile. II':'''' .:: ." '.:'. .~k .l1'. 'i~"·. '.".j I"): I:'.9 3 I" .6 6 6.: 1"".':~\.. '''.6 2.g !Ill"" '"". .I """". }' J.

~' ..5 9.'.2 3. 'I"~• • ".« ' '. " I.' .ce- .'.~ I~. I~ "'1' ii'.1 8 8.'" ' Ii§! il..'~1Il' "'. ... . ..6 ". .. '~.f. • . I~ 'I' "._.~ e. c .." '.". ' .i I !"..'" I... • :"'.j~ ".:. . .-.. "'}! Ih.~ '.5 5 5.~ .6 . 1.5 Ii'' ' " i ....~ 1.' ' r.5 'y.·~li.." . '. ~..'.~'" l~ 2..I" 80X80 . . '~'.'.1 8 8.. ':". Kvadralines Slaciakampes 2 2.' 'ii .i'~~:~1I :"!'.6 6 6.'<._ "' ..~ ". ''t't'''' • • r~l.5 '. • • 1f'1 • ·)i..\ ' . ae. 6 . 6. I·.~ . e. cl~ ~Ii..~.. I ~. ~~! '~L '~: I III .~". -.-s.i... {.~' !II! ~ ~J.)1" x' • • <.. ." 1. I •. '1' i:'" _. "\':.." d' . 2. i:)~.8 9 9.~f'·..." .. '11 ..i ~r. I" • -.9 3 • 'S !~.SAL TOJO FORMAVII\J10 VAMZDZn~ PROFDLIAI (B(VADRATmNmAD IR STAC~AKAMP"An DiN 59411 (EN 10219) PlIENO MARKE S1 52-3. • " : .~..'" I.Ilw· i ~: .~ ~ .~.I'-..~o I'~"I 'I \.~I" !.1 .3 2. ...''lJ '." .. ""...".. '.. :·.5 5 ~ ...'l' • I.~" .~~.o.-: 4 4... •• " I .Jjl . . I Kvadralines Slaciakampes I 1..6 4 4. ~'... .6 2.~..: ':. ... } .. ~ 'Ii{ '" i!I. . '~ . . "" .~' '"s~. 3. 1 1 . . :iI. . -I . .iii> >{ 3:4. i'~ .." iiI::f.8 9 9.~. . I.~i" .. . '. ~ . 5.~~" .' • . r.~"" ". .j _~.'~t ' 'I' .. "."i.. I '/'" .' ' I"AI.i liiii.".}.3 2.\:.A' _ifl4' ~~lii . 'i.~ •• • .k. . i~' " ..'J!-< "" Sieneles ! I storis. .':. {..::. - .' _. .I 'ii. '" '."'.~ " 1... ':t.' hi"'" . lI!.~ . . :':' :!~ . .. ST 37·2 Sieneles sloris. ... .' .".9 . .6 2.Il L '. ..75 2 70X25 70X30 70X35 70X40 70X50 70X60 70X70 75X40 75X50 80XI5 80X20 80X25 80X30 80X40 80X50 80X60 80X70 . >i 1 .~ " 1':1' . . :. 'If .2 3.~.'" .". Ilt r.•J" .~ .• ':1( 1:-". .~ " . '~'.... ~ I.to" '~ . . !lo'" . ._' '''Yo -..3 7 7.. 7.": ~i~ " !ll.: '<.."' .~.. . ~ :~. .. "".i!:.\l '..3 7 . ..5 2.' .."!1'.'fi•.. l.m ~." . ..' • . '.w.5 10 12 12.' II .~ w...1 x. "'~ ..I''\.111 3 3. ..5 1.. "''l\ I' I' 1'1' . . ~.l 'i<i ". '"" I..i~. .' ~~ ~ '~i I~ .. 'If?!....'C' 1 1. '. I 90X20 90X30 90X40 90X50 90X60 90X70 90X80 90X90 100X20 100X30 100X40 100X50 100X60 100X70 100X80 100XI00 IIOX40 IIOX50 IIOX60 IIOX70 IIOX90 IIOXIOO 1I0XII0 120X30 120X40 120X60 120X80 120X90 120XI00 120XI20 130X50 140X40 140X50 140X60 140X70 140X80 140Xl00 140XII0 140X120 140XI40 150X30 ..

Sieneltis sloris.5 150X50 150X60 150X70 150X90 150Xl00 150Xll0 150X150 160X40 160X50 160X60 160X70 160X80 160X90 160Xl00 160X120 160X160 175X175 180X40 180X60 180X80 180Xl00 180X120 180X140 180X180 200X80 200Xl00 200X120 200X150 200X200 220X80 220X120 220X220 225X225 250X50 250Xl00 250X150 250X250 260X140 260X180 260X260 300X50 300Xl00 300X150 300X200 300X300 320X320 325X325 350X150 350X250 400Xl00 400X200 400X250 I l. II .8 9 9.5 10 12 12. Kvadralines Slaciakamptis I 8.

67 6.2 584.6 834.0 2877.0 1366.41 26.20 26.0 2461.0 19360.plastiskasis inereijos momentas sukant II .0 9604.7 283.0 11690.71 5.56 3.18 3.33 5.86 81.0 i.3 499.31 12.4 600.2 406.0 Wy em' 19.7 890.1 552.3 69.0 31.9 121.28 9.60 513.30 119.72 3.83 9.skerspjOvio atsparumo momentas Wpx(crn'') .0 7207.7 198.0 5938.8 281.0 5877.30 3.6 39.0 2983.00 609.5 512.55 10.36 102.70 370.0 1425.32 16.8 665.85 3.11 7.0 3137.94 74.24 14.4 233.43 7.27 29.44 93.0 14500.50 119.20 1169.50 19.38 6.43 59.70 148.6 744.30 15.60 7.4 845.08 1.6 190.62 37.70 12.38 17.20 129.3 230.4 156.6 102.5 787.43 2.98 9.inereijos momentas sukant Wv (crn'') .5 165.65 93.10 171.05 3.78 iy em 2.7 385.10 124.0 6416.0 5646.30 177.0 1866.46 4.24 42.85 84.10 964.61 5.66 16.2 73.2 661.20 75.66 111.0 2122.8 526.13 93.0 1703.0 19370.20 345.5 369.2 59.80 462.0 16990.80 317.81 120.3 452.36 7.2 396.70 404.76 9.0 273.28 88.7 630. em 3.55 W.5 832.0 35.3 448.80 77.52 5.0 S m'/I 26.78 3.0 I y em' 58.0 Ix (ern") .0 II 86.51 4.5 952.93 13.0 9513.5 717.68 5.0 30060.3 1001.00 539.56 108.45 12.98 20.90 126.0 2503.98 2.61 38.3 299.6 280.2 144.00 974.00 32.3 314.0 8422. II 3.00 1388.90 9.17 9.5 87.0 3966.37 2.70 24.80 31.00 1336.6 276.93 22.48 20.3 768.6 16.0 2393.0 14350.76 21.4 240.61 22.58 55.45 25.27 82.00 249.70 438.8 660.81 40.1 221.0 W.61 13.18 7.12 65.29 11.7 854.77 66.00 2163.0 2035.40 54.30 187.7 104.1 347.ELIPSINIAI VAMZOZIl} PROFILIAI MEeHANINES SAVYBES PAGAL ISOIOIS 657-XIV h mm 117 117 149 149 149 149 180 180 180 220 220 220 248 248 248 320 320 320 320 400 400 400 400 480 480 b mm 60 60 70 70 70 70 90 90 90 106 106 106 109 109 109 160 160 160 160 200 200 200 200 240 240 I mm 5 8 5 6 8 10 6 8 10 6 8 10 8 10 12 8 10 12 14 8 10 12 14 12 14 P kg/m 10.2 556.30 134.6 482.37 30.38 12.57 34.9 324.93 72.70 155.4 247.45 32.04 67.80 25.8 811.25 7.3 1978.0 43.47 2.43 11.0 34390.6 W P' W PI em' 25.0 1257.90 156.9 614.04 8.48 4.30 68.06 56.1 58.50 181.0 1730.6 165.90 319.70 252.41 4.06 9.0 16910.65 3.70 247.23 49.80 761.75 5.17 70.19 42.0 1997.0 346.9 124.68 44.62 8.4 80.48 62.4 968.0 A em' 13.47 13.22 16.40 81.40 13.0 34190.19 76.84 16.3 1080. em' 171.0 29750.7 863.52 16.69 13.inereijos momentas ix (em) .0 179.0 1222.2 162.3 51.90 20.0 II 430.0 10010.6 725.0 367.82 103.10 154.0 8398.53 40.7 196.9 564.0 4829.0 7181.40 I.28 44.60 129.08 65.90 374.0 106.4 392.0 123.8 517.74 58.65 83.85 14.47 em' 41.4 1062.60 46.0 3472.plastiskasis skerspjOvio atsparumo momentas Iv (ern") .79 3.inereijos spindulys Wx (cm'') .36 13. em' 42.7 136.74 6. em' 29.6 641.92 17.45 5.0 2091.47 27.32 II 2.60 25.0 2779.25 107.87 57.18 11.31 49.30 105.60 762.0 1423.09 13.54 7.99 16.4 47.30 1144.5 901.0 I v em' 174.58 99.4 1240.80 185.0 11870.

12 20.258 3.344 11 1 13.85 35.1 76.103 1 094 1 .7 11.73 41.52 7. mm 21.814 48 r.51 28.88 23 75 19.1 13.431 4.34 6.67 26.08 60.06 11.24 96.61 33.45 34.11 8.032 3.02 20.519 7.784 9.704 3.5 305.17 33.838 3. em' .82 8.56 53 09 48.8 21.2 9.9 8.71 5.136 3.27 44.79 26.2 47 15 43.08 51.005 2.769 3.61 6.0 kg/m 1 08 14 1 99 2.9 88.4 42.1 76.57 44.61 27 27 22 05 17.55 36.55 4.72 66 4 78.7 379.4 42.46 11 99 13.5 239.4 42.1 76.3 8.689 7 761 8 85 6.0 12.52 18.62 8.0 5.92 84 82 100.88 23.616 10.3 60.99 32.77 73.2 4.8 16.77 10. mm 2.5 30.258 36.78 46.79 4.1 379.0 66.79 .871 1 .3 60·.533 4.9 6 em .6 101 .6 5.64 22 29 26 44 30.7 139.929 2.6 101 .1 259.0 6.5 79.92 7035 8.806 3 732 4 508 3 251 3.4 4.825 3.874 2.39 53.42 3.0 219.4 16.06 36.4 17.33 18.17 13 81 17.0 14.835 1.25 19.27 50.4 42.13 4 713 5 74 7.63 34.701 6.3 139.2 177.567 6.69 26.49 98.34 51.4 345.464 7.328 3.23 10.93 3.356 3093 3.868 3.17 21.64 21.11 49.3 2.18 16.7 4.0 6.6 3.6286 1.357 4 19 4.6 101 .3 33.553 2.7 73.59 46 7 57.1 133.4 48.13 59.15 18 74 21.436 5.3 12.0 10.391 1 .3 114.3 114.5 14.825 5.52 2.82 15.55 6.1 76 76.53 62.7 1 t.2 4.5 16.5 612.9 14.52 17.3 76. em8344 1 396 2 251 2.424 2 364 2.79 44.992 2.3 70.594 4.0 3.5 22.3 19.3 114.59 48.9 32 4.0 256.3 8.0 10 0 12.32 30.196 3.58 18.3 48.687 10.985 6.1 76 .76 17.0 2.329 9.3 48.996 1 963 1 922 1 .8 12.777 10 7 11.6 2.41 15.296 1 .36 15.3 60 3 60.75 7.8 21.21 96.7 42.54 2.8 36.37 19.92 52.657 6.871 9.3 114.5 22.365 1 .991 10.28 14.241 4.44 12.3 48.94 11.00 21. I.599 3.0 6 76 8.0 10.6 2.3 48.0 6.408 4.49 33.3 60.3 8.453 2.03 49.7 33.3 34.6 2.928 5.0 14.35 12.3 60.3 48.96 11.733 4 136 4 534 5.6 114.075 8.6 26.972 2.54 26.18 31.16 8.35 20.1 15 25 17.0 128.2 168.78 5906 70.0 25.56 33.249 1 .8 156.373 1.56 17.2 51.4 1 .93 42.487 2.67 12.9 88.59 44.521 4.0 10.Vamzdziq profiliq technines charakteristikos Karstojo formavimo (apvalieji) d.6 101 .334 1 .049 3.23 34.294 9.0 50 63 80 26 32 40 50 6.9 3.932 5.0 10.3 8.92 74.7 33.478 2.06 35.662 10.2 40 5. W.25 43.86 10.9 101 .95 3.79 28.05 25.08 15.53 12.359 4.42 23.63 51.78 38.9 33.67 13.14 15.73 42.4 565.4 42.9 88 9 88.57 109.91 108.573 1 .09 49.941 4.2 2.124 4.004 7.27 10.65 23.3 2.3 44.9 88.11 27.59 71.0 3.72 28.68 89.38 26 72 32.3 114.82 21.34 116.07 52.12 13.022 1 .78 37.8 6.377 3.77 38.6 41.0 3.17 18.63 14.79 14.86 23.95 40.0 196.3 114 3 114.54 79.14 29.6 101 .55 37.9 88.55 2.0 12 0 14.32 32.0 36 4.69 13.26 84.797 5.1 76 1 88.81 25.6 5.2 141.78 33.3 48.008 1.9 88.51 5.17 8.96 107.3 60.6767 8735 1 .25 3.0 2.752 2.0 12.916 3.93 3.6 2.4 140.541 1 502 1 .7 511.57 90.48 9.67 12.6 116.45 22.06 1 03 1 .76 17.467 3.09 3.06 56 24 Wp.35 27.6 38.33 24.599 1 .59 13.3 26.39 10.41 1 .04 10.1 126.99 51.056 7.49 45.2 42 04 34.8 18.5 215.37 9.813 2.783 6.638 5.0 6.0 16.16 28.12 67.48 39.042 2.38 10.37 5.321 3.77 16.9 40 5.52 28.5 449.6 101 .8 25.13 12.39 17 05 A.778 2.82 3.53 7.78 22.3 8. em' 1.759 3.145 8.68 AG m2/t 6209 60.0 19.05 17.0 63 80 2 .96 54.2 13.16 4.47 28.3 12.7 15.646 3.7 33.56 4.4 M.875 7.8 13.642 3 581 3.812 2.6 356 392.608 1 .694 3.79 2.61 5. em3 5902 1 .77 24..802 8 313 10.58 2.83 13.7 30.306 3.54 2.618 1 .4 42.0 5.0 192.9 312.416 11.

0 777.3 168.17 11 .527 7.0 37.1 221.504 6.6 82.766 4 722 4 665 4.3 168 168.68 52.4 242.0 10.32 9.1 36 6 45.7 193.572 6. mm M.0 10.42 21.6 61.4 49.438 6.0 3.5 244.288 I .0 10.0 4.94 42.1 26.1 56.1 9.44 73 67 87 65 101.2 102 118 134 59.5 606. 1 219.4 406.9 293.7 884.7 193.2 1053 1297 1564 1810 2036 697.06 65.01 21.5 244.36 125.442 9.1 140.5 244.298 8 231 8 164 9.62 7 572 7.16 32.7 193.7 193. mm t.94 9.0 14.6 85.6 355.7 158.0 16. 1 219.2 185.29 12.424 8.92 79.7 139.77 16.2 1012 566.69 78.0 14 0 5 . kglm A.0 1105.5 376.0 14.2 427.7 75.15 20.7 261 340.7 219.8 177.0 3.0 323.3 8.629 6.2 328.9 355.1 178.237 9.88 21.28 11 .1 615.81 em" 68.1 124.8 165.5 79.4 33.5 11.6 406.3 26.8 177.1 40.5 1076 1235 1387 744.4 406.0 12 0 14.73 58.9 50.04 10.2 138.7 437.96 59.9 323.7 193.6 355.3 8.2 7 6 5 2 em" 480.38 9.4 13.8 1195 1417 1635 1847 962 1270 1572 1867 2157 2440 7 2 9 7 3 1 A" rn'-/t 139.3 168.0 273.18 16.14 11.5 1320 1630 2016 2442 2839 3210 1415 1928 2386 2960 3598 4200 2699 3199 4160 5073 5938 6758 3781 4487 5852 7154 8396 9580 6369 7572 9910 12160 14320 16400 10070 13200 16220 19140 21950 24660 15130 19870 24480 28940 33260 37450 6 an 4.62 98.3 415 485.9 750.2 78.435 8.6 129 150 170.0 6.4 1014 1250 1541 1862 2159 2434 971.3 64.8 562 692 818 940 508.0 12.0 14.2 89.9 323 323.4 406.4 205 250.305 9.0 6.3 92.4 230.5 130.3 65.39 113.04 21.3 177.0 10 0 12.6 20.96 16.8 277 328.3 8.8 281 330.8 117 135 154 26.5 383 220.3 53 8 62 19.72 62.4 798.06 40.674 6.24 11 .0 12.0 4.7 26 0 32.8 453 167.6 51.0 6.01 16.401 7 .02 9 51 21.09 14.2 19.11 29.6 33 5 41.46 13 28 11.8 177.51 72.0 6.373 9.1 41 .6 550 649.72 11.2 149.1 252 293.3 16.7 139.472 8 337 21.6 515.7 428.4 742.53 13.5 5.43 9.8 393.8 341.02 13.0 6.22 11.24 13 06 10.6 611.0 12 0 14.3 53.5 273.76 112.877 5 812 6722 6.33 66.366 8.599 4.0 273.7 1168 1345 733.54 11.925 32 62 29.5 912.99 9.5 588 720.8 79.2 154.808 35.0 14.5 35.8 177.9 23 3 29.92 67.65 24.71 68.2 229.7 334.07 37.6 97.61 117.14 55.6 16.7 68.9 215 242 82.2 285.6 5.8 177.0 80 10 0 12 0 14 0 5.9 999.86 20.5 244.4 406.6 5.35 11.63 16.0 10.5 63 80 10.9 77.09 59.16 9.3 861.3 136.4 141.95 21 71 16.5 27.3 168 208.6 39 46.5 985.39 98.0 16.2 176 217 270.472 5.0 273.7 168.4 406.0 10.1 123.0 8.943 5.469 7.0 6.6 196 222 120.0 12.29 23.16 26.23 26.7 57 8 68.1 11 .2 21. Wp.67 13.0 6.6 33 39.17 11 .3 744 359.02 14 16 14.591 25.469 8.37 33 63 42 12 53.8 177 193.4 39 3 47 62.8 100.652 25.9 323.4 129.535 4.4 447. W.4 42.4 33.4 209.29 49.0 4.36 12.0 273 273.61 10.675 5.9 16.1 920.01 5.72 13.d.82 16.04 26 21 20.8 84.3 168.1 244.3 185.1 219.9 168.84 103.1 701.3 276 337.9 87.7 139.0 6. 1 219.877 36 06 26.7 139.8 43 4 18 2 25 2 31.4 356.22 12 16 12 09 12.09 21. I.0 12.43 11.11 10.04 24.61 13.5 52.3 467.4 92.3 107 51.5 148 172 196. i. em' 21.334 8. 1 219.0 16.98 26.33 13.89 13.6 173.9 323.4 966.478 5.07 20.3 77.608 5 542 5.5 978 1205 1424 1637 1843 6 8 1 3 1 em" 90.7 139.3 29.75 48.0 80 10 0 12.5 29.95 13.09 46 67 57.732 5.7 524.8 552.62 44.64 37.4 6 9 0 8 3 5.0 12.97 12.477 9.1 50.3 286.793 5.14 33.0 14.3 168.36 108.88 13.3 8.0 50 6.6 355 355.2 331.8 396.6 136.811 6 129 6 112 6 068 6.5 244.27 103.0 8.0 8.55 16.3 46.2 108 135.0 10.5 114.7 193.47 100.9 273.6 355.373 7.6 16 29 13.

19 18.4 323.51 24.75 6.98 41 13 47 76 59.91 26.3 497.35 5.1 501 6.7 146.2 399.12 27.11 30.32 53.358 4.39 12.2 9.726 2.182 2.96 22.75 17.818 3. rn'/t 67.48 19.8 133 89.5 1 .3 852.27 14.97 7.48 11.591 2.15 22.29 6.147 4.76 5.69 32.988 4.3 28.495 2.659 1 614 1 .18 116.6 119.684 7 22 7. Wp.277 5.3 77.54 59.454 3.706 11.188 2.438 2.726 3.54 15.9 231 129.34 25.85 36.83 13.92 11. em' 1.1 24.773 1 .07 15.93 40.25 1 .08 9.68 2.76 28.56 22.4 22.98 36.788 10 73 12.13 43.1 Y' b I.99 22.136 1.77 25.907 3.4 8.93 35 89 11.409 1 .8 21.44 17.18 9.04 46.8 83.22 37.72 2.41 9.4 31.498 3.52 14.363 1 .24 46.3 213.2 131.15 32.73 75.14 65.11 17.73 34.805 4.71 97 59 114.07 62.35 3.3 199.743 4.5 136.68 43.8 A.8 281.99 10 5.5 175.1 24.29 32.891 2.997 4 343 5.81 em" 1.388 7 732 5.39 5.33 22 09 16.9 8.409 3.9 10.16 2.3 26.73 26.92 92.197 3 143 3.33 18.31 21.732 7.91 2.95 96.915 6.543 7.728 3.574 2.6 156.6 462.69 26.84 66 59 45 5 35.41 11 6 13.545 1 .7 13.34 I.87 25 54 30 76 35 53 43.57 15 95 18 93 7 943 10.5 20.73 19.721 7.86 21.681 2.14 20.65 13.5 21.679 4.04 28.091 1.02 74.818 2.24 8.97 35.47 57.9 410.45 36.06 11.78 26.9 14.26 59.55 12 79 14.543 3.906 3.999 2.138 3.091 1.65 11.998 2.66 33.87 12.69 88.7 17.6 229.27 102.7 316.663 9.5 12.819 1 .61 98.228 3.546 4 768 4723 4.702 12.249 1 599 1 .2 231.2 24.89 25.8 279.4 726.932 8865 .637 3.33 17.42 9. kg'm 1.92 13.561 1.7 41.84 43.788 6.584 em" 1 .808 7 153 9.743 8.732 4.5 2.774 6.07 26 73 22. mm 25 25 25 30 30 30 30 35 35 40 40 40 40 40 45 45 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 M.51 32.37 22.69 13 94 18 39 22.54 44.55 30.5 14.35 26.12 10.02 79.54 26.73 22.6 33.15 42.84 23.73 17.319 3.801 1 .63 43.84 34.472 6.84 27.13 17.4 17.15 9.2 27.5 100.39 53.42 102.045 .88 33.1 47.25 14.37 43.4 12.8 166.93 9.8 61.·cr .8402 1 .85 7.93 31 09 10 34 13 59 16.57 121.297 5.819 8.365 5.228 2.66 34.18 33.62 27.99 11.05 .888 5.188 8.1 958 509.7 579.36 55.97 28 88 31.99 11.273 2.577 4. an .6 27.8 15 18 7.89 69.97 19.5 14.94 16.55 71.635 4.99 14.637 2.455 4.485 8.55 43.89 64.3 52.1 511. em" 1 .51 17 .64 79.61 34.92 43.914 4.136 3.732 10.317 2.455 1 .95 44 35 51 .3 353 180.652 9.143 11.77 11.36 77.82 68 38 82.61 78. mm 2 3 4 2 3 4 5 4 6 2 3 4 5 6 4 5 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 b.34 26.29 28.9989 1 .952 8.44 66.73 14.1 15.41 4.06 13.837 3.247 5.51 69.28 6.033 3.07 4.951 3.22 33.93 50 29 16.81 13.82 44.17 12.864 1 .408 3 134 3 09 3 045 3 2.6 2 i.251 2.5 322.41 2 25 1.01 36.- Karstojo formavimo (kvadratiniai) t.37 14.18 21. W.53 16.75 19 96 23 24 25.69 33.7 72.61 52 99 61 79 77 65 91.47 3 13 3 71 3.43 22 2 16.19 14.862 3.21 45.46 28.3 23.86 54.17 28.797 2 543 3.44 34 38 19.3 33.288 3.22 35..79 A.18 16.59 20.439 8.42 43.588 6.15 39.158 1 .75 34.909 1 .6 17.82 114.534 206 2.64 6.77 50.775 11.545 4.7 39.2 200.9 6.1 142 159.4 189.

592 5.28 11.26 10.9 204.17 9.54 5.7 236.001 5.18 10.63 8.37 54.1 50 8 58.17 108.7 407.95 58.6 62 5 27.49 13.1 210.09 9.93 98.12 11 9.3 370.73 58.07 10.313 6.9 170 202.4 26.9 160.268 6.4 106 126 146 166 97 9 122 145 168 191 21 59 26 73 31.8 15.97 67.32 11.1 28.9 136.4 372.381 8.07 21.35 66.635 7.8 134.7 298.9 460.82 9.453 8.91 7.9 9.4 36.93 64.54 13.946 7.8 761.246 21.9 494.73 41.5 102 47.21 9.9 868.06 30.67 13.76 13.4 956.15 82. Wp.5 288.7 130.94 21.1 431.26 13.3 1195 1416 1609 820.7 186.3 74.5 42.363 5.3 269 348.813 7.18 6.273 5.2 107 124 141 64.57 79.1 230.542 8.72 15.94 13.03 21 79 16.682 5.7 158.129 7.203 16.1 596 724.1 227.93 7909 38.89 21.69 74.64 16.16 11. mm M.3 282.24 13 06 10 94 9.5 944.45 13.81 11 .66 34.997 6.771 5.4 720.75 114.1 43.25 32.1 284.9 32. kg(m A.943 9.69 16.6 53 09 620.5 85.8 158.93 59 89 23.908 6.818 7.4 844.8 21.725 7.35 10.94 10.8 343.1 30.55 16.8 347.2 13.83 16.8 649.9 109.9 919.7 58.2 22.496 5.73 46.3 13.7 214 243 1 8 3 662.719 8.7 183.701 26 21.6 228.66 115.5 1002 1174 1491 1773 2023 2241 1225 1437 1831 2186 2502 2783 1765 2077 2661 3193 3677 2445 288.5 62.307 8.6 26.17 76 75 94.3 3709 4471 5171 5811 3281 3875 5002 6050 7023 7922 4861 5752 7455 9055 10560 11960 6491 8423 10240 11950 13560 10080 13130 16030 18780 21380 23850 16170 21130 25880 30430 34790 38940 31860 39130 46130 52870 59340 5.2 1068 1252 1426 1590 923 1207 1479 1739 1988 2225 1593 1956 2306 2643 2967 8 9 4 3 2 7 1 2 6 7 109.03 13.1 728 90.85 13.1 33.904 5. em" I.93 69.2 106 55.150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220 220 250 250 250 250 250 250 260 260 260 260 260 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 14 5 6 16.8 196.6 40 47 18. an em" em" A" m2/t 140 140 140 140 140 140 150 150 . W.8 77.98 15.95 98 93 117.58 15.49 79.05 9.7 60.767 9 678 9 589 10.61 16.171 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 16 6 8 10 12 14 16 8 10 12 14 16 I .9 531. em" i.3 54.7 92.86 5.1 298 352 454 550 638.7 70.75 54.987 9.085 6. mm t.4 271.902 7.8 531 694.1 581.9 184.2 47.36 11.998 11 .493 25.b.1 25.57 47.452 5.2 850 1000 1144 575 753.183 5.363 9.1 24.4 269.17 44.2 923 1087 1244 772.63 94.8 295.17 60.8 134.77 41.5 244.5 40 52.3 446.72 11 63 11 54 14.7 65.5 88.8 408.428 21.7 37.19 28.546 8.3 229.9 423.73 34.17 92.1 77.8 329 382.1 179 82.339 8.6 80.75 16.5 198.2 88.1 388.6 354.8 69.9 21 24.93 112.9 11 .1 211 124 154.5 334.93 88.85 9.56 16.9 435.7 236.5 1043 672 875.855 9.9 178.6 155.9 273 312.5 135.98 11 .73 36.1 179.97 10.55 50.3 647 787.948 5.6 62.95 9.2 1013 1246 1470 1686 1895 1058 1392 1715 2030 2334 2630 1830 2260 2679 3087 3484 6 6 7 32 44 26.9 153.536 25.89 15.6 46.8 35.09 6.75 74.7 52.39 13.3 126.02 10.1 42.29 113 48.5 16.21 11.9 447 517.3 32.7 499.501 6.46 16.6 807.85 21.34 13.9 705.4 134.9 38 3 45.4 133 156.73 50.442 21.13 12.1 60.16 12.658 25.763 8.9 286 331.3 246.69 102.

74 16.72 11 87 9 004 11.8 45.9295 1 .54 63.4 79.4 160 192 222.98 51.63 23 53 27 04 32.7 110.9 258.7 299.727 5.1 475.991 2.209 3.2 80.94 12.683 4.588 5.3 19.929 4 83 4 729 5 147 5094 5 04 4 985 em .48 21.78 29.9 40.78 19.06 11.16 52.162 3.29 32.866 4.4 94.09 73.3 19.78 19.66 17.4 423.9 48.82 13 56 16 49 26.2 345.7 9.03 19.7 34.3 424.71 30.92 37.66 33.35 1 3.35 40.583 1 .05 16.42 9.28 90.35 26 96 31.19 29 85 35.075 2.24 8 15 9.72 78.335 2.2 361.58 33.14 85.9 14.343 5.82 34.97 19.33 2209 .54 15.688 2.76 112 135.41 16.16 13 73 16.09 42.06 15.309 3.14 25.26 43.95 38.31 110.787 2. em- lx.743 8 788 10 73 12.5 14.467 2.2 16.83 38.1 1 5 1 6 7 6 8 em' 3.026 1 .19 97.43 60.2 15.6 35.22 36.419 1 .17 12.2 183.3 609 677 340.123 5.1 255.21 55.45 43.47 41 3 19 37 24 86 29 88 34.57 31.222 3 136 3 049 2.51 17 25 14 13 43.72 13.99 41.39 17.21 10.23 16.39 16.8 16.079 5.543 11.229 4.94 37.2 314.112 3 01 2.39 32.78 26.83 27.44 73.07 2 89 3.63 51 41 59.75 21.66 34.09 45.3 38.946 8.452 1 .819 10.773 2.188 3.425 6.9 776.516 2.21 32.9 84.6 131.473 2.4 6.14 6 78.76 7.51 4.6 27.7 28.634 1 .41 4.722 6.36 21.532 3.9 8.98 61.664 1 .72 18.18 33.9 129 145.7 16.22 63 63 74.73 22.32 110.73 22.65 11 55 43.93 40 69 12.15 37.77 25.39 4.73 16.939 2.73 14.31 35.8 302 365.517 9.59 26 75 31.73 22.15 22.253 3.3 525.3 109.13 77 14 94.786 2.69 26.191 1 .5 20.758 5.42 43.57 43.73 19.28 63.98 26.07 111.22 38.28 24.53 45.07 22.75 2.65 19.8 551.58 70.171 5.Karstojo formavimo (ataciakamplai) h.7 440.43 62.6 234. Wpx.12 44.3 25.25 22 01 16.17 4.923 1 .128 3 296 3.591 1 .596 8.45 13.4 71.732 10.11 17 92 43 88 33 3 26.19 18.83 28 09 14.6 534 620.47 25.278 4.767 10.75 17.9 70 56 87. Wx.08 17.3 2.82 13.3 23.762 5.11 15.836 2.49 11.17 26.539 1 .64 22.53 21.47 41.7 123.8 13.94 76.718 2 185 2 137 2 089 2.8 78.053 2009 1 .483 3.48 83.266 3.59 31.46 32.12 12.3 40.683 2 578 2. ix.09 98.63 2212 17.2 53 38 67.41 15.7 13. iy.85 14.71 4.3 145 173.59 87.7 17.027 4.04 1.1 46.35 5.55 35.41 11.432 3 328 3.989 1 .08 10.17 3.07 26.8 28.38 107.7 141 168.906 3.5 28.71 8.79 35.169 1 126 1 .28 41.543 7.1 15.188 8.43 39.12 44.95 18.87 57 55 70.259 3 211 3.29 6.54 106 115.767 1 .09 16.17 28.97 18.4 em' 10.34 19.11 33.76 33.394 3 825 4.585 3.1 127.75 34.9 14.24 42.79 46 19 54 3 61 2 71.9943 9726 .904 3.67 37 03 42 88 2 44.46 49.73 13 77 17 55 20 93 7 943 10.23 48.81 13.97 24.85 12.79 21.55 7 90 47 99 81 21.19 10.75 24.163 4.17 20.8 193 248.63 92.81 21 2 23.043 5.586 3.5 229.7 17 .17 4.54 101 112.735 2.582 3.93 8.71 90.2 63.23 39.463 4.222 4.43 22.548 1 504 1 .6 109 139.8 30.13 49 51 57.73 24.59 16.3 272.482 3.836 2.06 21.02 21 92 27.93 7 343 9.37 11.62 27.28 32.77 52.8 15.7 32.78 10.96 51 87 63.32 47 93 54.032 1 .69 31.6 312 343 143.46 32.673 5 92 6.222 3.5 190.39 12.42 68.079 2.29 32. m2/t 53 27 mm 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 150 150 150 150 mm 25 25 25 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 50 50 50 50 kg/m 2 69 3.2 16. mm 2 .39 65.39 18.14 56 13 65 52 82. t.91 13.37 14.82 26.68 36.747 4.369 4.69 22.177 7.06 33.75 38.77 94.962 2 15 2.593 10.077 3.61 49.225 5.18 31.896 1 .4 29.64 26.75 32.57 15.2 9 06 11. em> Wpy.79 89.12 10.882 8.6 125.58 32.13 50.945 1 .8 221.67 62.966 1 .83 22 62 17.885 8.89 17.496 1 .92 33.55 55.87 12. em> Wy.38 71.715 3 06 3.27 27.588 11.28 88.94 23.274 4.21 83.54 46.43 2.41 61.7 536.33 22.55 97.92 11.56 35.23 68.5 3 4 25 3 4 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 M A.932 2.859 1 .328 4.107 2063 2019 em" 2.4 22.3 41.809 1 .95 49.417 4.36 107 126 139.084 13.19 13.93 45.884 2.7 44.6 193.3 53.8 15 18 6.32 12.6 8.15 1402 43.69 26.1 28.3 908 1017 305.2 149 59.93 10 34 13.9 5.05 54.96 22.89 11.9 10 13.56 68.75 23.52 14.791 1 .1 192 52.352 3.41 24.54 15 19 18.4 31.716 1 .98 13 56 17 05 20.7 14.983 1 939 1 .72 24.1 30.13 79.177 4.89 36.112 4.61 26.13 30 36.3 126 23.365 1 .68 43.433 4. Iy.722 2.326 6.538 4.166 3.48 28.9 399.386 2.44 42.45 23 75 1 B 01 22.64 6 85 7 99 10 5.48 5.24 25.56 11.939 7.41 17.3 23.42 6 2 7 9 6 em 1 741 1 .075 5.83 16.8 394.99 11.53 9.28 55.179 4.79 20.9 14.836 1.41 13.96 55. b.75 6.959 4.8 12.18 48.36 64.8 22.6 166. c m> AG.15 74.482 5.1 162.39 44.

166 7.7 37.6 347.5 11.1 28.1 150 190.73 46.3 588.9 607.48 11.761 3.02 107.6 1128 1337 1520 1679 1265 1485 1894 2264 2596 969.8 168.75 34.4 119.99 24.2 228.05 .268 3.17 9.7 338.3 41.8 435.64 16 34 13 16 11.5 238.4 467.2 157.4 51 60.12 21.28 105.3 71.4 944.981 4.35 46.73 34. em Wx.3 6 5 4 em' 42.2 208.36 80.75 44.4 17.2 30.25 32.8 123.62 13.1 236.996 6.7 1072 1213 1527 1796 2298 2755 3168 4 3 8 em 4.31 43.1 139.3 149 175.29 15.09 16.6 204.8 411.6 181.3 160.73 26.267 9.9 293 356 414.658 25.5 671.9 21 24.18 111.213 7.8 164.78 58.9 227.436 3.851 4.3 1087 1282 1450 472.404 7.97 51.518 6.5 26.41 67.5 180.8 164.8 979.16 117.71 16.06 30.69 38.6 22.1 356.75 64.9 292.7 416.3 455.1 350.677 4.95 58.4 51 60.164 7.237 4.28 6.13 83.47 5.7 214.2 22.9 440.3 253.1 80.6 250 324 392.8 195.93 76.7 1091 1284 1449 631.932 3.17 36.4 403.064 3977 6.457 6.17 52.01 76.1 40.4 185 218 282 340.09 105.37 38.6 169.15 42.69 14.5 209 240 87.96 102.095 3 009 3.3 263.992 5.7 358.3 92.1 136.4 242.323 6.874 4.8 74.26 99.9 253.5 143.47 91.32 8.9 572.1 161.109 4.47 94.4 279.12 32 51 26.54 26.349 3.643 5.5 31 .2 47.7 19.205 6.8 58.15 6.8 230.8 21 2 27 6 33 7 39.75 64.69 13.079 5.626 5.71 16.6 44.6 72.6 251.6 46.1 276. tv.19 28.93 88.5 136.8 490.235 4.6 62.4 891.5 342.8 2 5 5 9 em' 53 1 61.28 11.93 69.567 6.3 288.421 6.6 610.2 30.39 22.064 5.8 317.1 70.849 3.7 157.1 18.8 245.6 500.6 40 47 18.23 11.1 117.17 44.3 26.59 6.01 113 139.4 402.84 113.7 239.9 508.4 233.3 738.32 11 21 9 701 26 21.4 58.413 7.41 13. mm 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 6 8 10 12 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 M kg/m 22.977 11.2 208.1 188 216.2 126.11 21 72 16 42 13.398 3 355 3 312 3.1 279.48 26.019 3.306 3.1 612.642 7.69 em' 683.6 203.1 216 248.2 378 436.6 999.6 40.6 26.23 11.1 43.53 93 108.721 5.281 4.4 265.41 13.3 422.95 21.815 4.357 6.393 3.804 4.2 270.219 3.45 13.672 5.75 16.93 52.94 18.4 137.14 85 16 104.9 569 665.3 142. lV.819 5.5 41.5· 198 252.9 32.89 3.8 16.63 75.5 1153 1350 1713 2036 2320 1223 1495 1754 2234 2664 3047 3385 1685 1980 2529 3026 3472 3870 1970 2318 2971 3568 4109 2500 3203 3844 4424 2610 3072 3940 4733 545.11 25.9 171 193 59.4 304.3 384.25 51.8 315.37 43.905 5.5 117 62.65 11.224 7.6 211.4 10.237 4. Wpx.94 16 65 13.3 445.246 5.901 4.14 19.69 74.55 50.2 183.1 535.237 6.848 1 764 4.29 33.93 55.6 511.2 12.818 4.93 40.3 908.1 277.432 9.367 6.3 291.72 74.6 A.9 35.672 5.4 266.6 301.3 178.1 285.2 791.7 714.2 290.9 56.8 410.1 787.24 11.532 5.5 49.6 198 252.2 721.73 116.73 40.1 50.1 194.8 122.05 32.149 4.4 321 397.2 408.2 184.2 330.3 3360 3965 5111 6174 7154 em' 107.5 460.1 134.19 23.3 191 226.77 41.8 512.065 6.54 19.9 15.5 426 497 7 9 2 2 8 1 .73 29.261 7. ix.15 4.7 862.863 6.343 5.9 493.1 127.18 21.97 7.41 73.8 287.9 302.03 21.7 147.49 13.1 355.4 497.407 6.6 125.9 333 150.79 16.4 460.18 113 133.1 149.936 3.2 455.3 146 165.988 4.438 5. WV.66 33.8 276.81 13.01 7 913 7 815 7.192 4.614 6.662 6.8 214. b.93 76.4 31 9 11 4 15.5 177 83.194 4.69 38.32 72.93 74.15 4 064 3.07 21 83 16.09 32.4 218.4 885.9 128.34 43 15 32.2 505.6 104.h. t.965 6.105 4.95 21.5 362 439.7 572 324.642 8 538 8.15 91.74 62.133 3.5 306 367.4 26.87 92.73 36.123 6.4 36.8 312.93 64.03 88.55 43.8 173.2 744 867.6 162.97 35.9 346.57 47.5 41. lx.3 185.25 101.314 9.49 79. ~ m'/t 16.89 23.9 134 171.307 6.34 21.15 62.933 1 .93 59.7 57.937 4.73 40.15 877.1 379.7 97 63 128 157.4 23.63 92.5 174.4 745 161 207 249.1 311.1 28.4 64.5 115 144.357 7.8 206 237.36 11.764 4.89 21.8 43.8 69.8 35.4 122.59 26.75 54.728 4.845 4.47 97.796 8 745 8.54 13.717 8.9 395.42 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 220 220 220 220 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 mm 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150 150 120 120 120 120 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 em2 28.977 3.068 6.572 5.1 30.2 49.8 243.3 54.7 58.7 1229 1459 1661 618.17 52.761 7.1 24.761 4.52 69.6 739 868.1 36.5 168.73 28.1 263.5 31 .2 349.077 8.8 135 161.3 181.172 9.4 140.41 119.066 4 023 3.579 5.182 3.597 7.77 5.5 4 1 1 8 9 em' 123.97 98.59 13.8 113 44.8 297.37 115.13 25.2 387 197 231.17 60.153 4.2 1072 762.39 80.97 47 69 50 65 50 16 64 81 78.4 820.101 5.1 148.2 257.1 220.3 158 65.44 26.3 127.38 78.4 223.88 16.6 188 222.9 14.8 58.4 293.505 7.6 27.4 226.64 90.73 31.6 144.11 105.262 7.4 204 241.15 21.2 304.047 4.91 16.981 em' 91.7 378. WPV.1 129.5 1168 1477 1747 1981 725.93 50.45 11.3 268.

34 11 .7 130.307 8 171 82.17 68.17 76.2 595.65 12. 1 33.32 13.8 319 386 448.8 21.9 136.2 453.6 567 742.4 1035 1218 1393 851 1118 1375 1624 1864 2095 680.5 966.6 818.5 88.3 518.3 13 12 11 9.4 559.039 6.3 496 658.2 356.85 9.11 9.3 407.417 7.5 40 52 65.52 14. em3 644.388 12. em 5.44 16 34 16.7 60.971 10.8 514.662 9.121 8.1 1154 1309 1330 1629 1916 2190 2451 3 8 2 1 2 Wpx.6 753.8 134.17 92.339 8.4 507.448 6.361 6.26 13.22 17.39 18.4 245.339 8.1 728 90 107 124 141 45.9 655.42 12 33 12 25 12.1 566 662. mm 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 5 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 16 6 8 10 12 6 8 10 14 6 8 10 12 14 16 8 10 12 14 16 8 10 12 14 8 10 12 14 16 M kg/m 80.1 243 34 3 41 54 66.38 12.39 12.72 18 63 18.9 9.33 14.536 25. mm 150 180 180 180 180 180 180 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250 250 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 200 200 200 200 300 300 300 300 300 t.5 1124 1286 645.02 9.73 52.9 160.7 186. em" 472 264 311.442 21.755 9.5 102 45.61 16.8 729.17 76.7 58.2 170.7 665.8 1044 518.3 238.5 692.9 349 412.1 58.75 2 114.5 11 .94 10.6 16.1 72.08 13.7 214.2 420.73 50.7 339.23 13 13 13.41 13.7 852 421 499.7 380 491 595.6 849.5 778.98 10.3 74.48 10.9 161.2 353.3 955.38 15 28 15 19 15.h.05 25.009 8.4 1084 720.6 1247 1536 1816 2087 2349 1081 1331 1572 1804 2029 896.47 15.8 779.18 12.1 498 575.9 9.59 17.84 21.5 16 2 13.069 4.02 10.1 1078 1275 1447 1790 2107 2702 3246 4190 3396 4013 5184 6278 7294 8237 2418 3105 3737 4314 4840 7538 9798 11940 13960 15860 17650 1120 1418 1682 1914 5142 6660 9418 10660 12670 16540 20230 23760 27110 30310 12140 14820 17360 19770 22040 8135 9891 11540 13090 19950 24440 28740 32840 36770 ix.89 7.3 297.39 11 . 58.2 749.3 74.13 12.5 464.398 6.847 9.9 160.5 1086 501.7 130.348 8.1 783.46 16 16 12 97 10.7 91.7 70.19 10.5 400.474 10.4 326.6 745.8 1285 1576 1855 2122 2377 1337 1640 1930 2209 2476 8.56 16.203 16 16 12 97 10.3 628.69 43.75 94.1 70.93 98.17 76.26 13 07 10 95 21.219 8 132 8.8 215.93 112.26 13 07 10 95 9.1 38.246 21.16 12.884 9.82 9.8 788 919.9 146.89 21 64 16.893 9.7 591.31 10.381 21.8 69 6 7 A.493 25.7 60.9 483.4 36.355 6.79 10.22 13.3 352 459 559.9 30.9 978.4 190.75 74 93 88.4 296.5 102 55.95 9.07 11.1 647.73 46.8 558.75 94.8 134 160 186 124.48 12.4 1101 1298 1487 1480 1826 2161 2487 2804 7 2 8 5 ~.7 60.97 12.33 13.85 21.33 7 243 7 156 7.29 13.345 4.56 16.6 534.25 11 16 11 .75 94.17 108.7 815.4 106 126 146 97.339 16.1 647.04 12.5 1090 1282 916 1203 1748 2006 1153 1517 1870 2213 2547 2870 1622 2000 2367 2724 3070 813 2105 2491 2867 2100 2595 3077 3547 4005 5 6 9 4 6 2 Wpy. em 8.3 38.3 8.2 782 276.4 627.5 16.56 16.57 10.1 10.8 154. mm 250 260 260 260 260 260 260 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 b.4 321.8 1072 1227 948.9 955 1117 1269 1412 223.2 10.1 48 73 58.5 810.1 15.75 136.07 10.9 723.3 45.958 6.3 74.274 6.3 Wx.1 1403 1600 982.298 4 29 4.187 6.4 313.1 672.34 iy.475 8.01 16 63 16.301 4 213 4.89 10.23 15.649 1670 1966 2250 1749 2150 2538 2911 3271 5 5 2 5 Wy.85 9.49 17.387 4.47 12.17 60.34 13.93 112.28 12.06 10.442 21.28 10.85 9.9 122 145 168 191 I . m2/t 9.474 8.045 7.2 88.35 10 29 10 19 10.305 8. em3 813 382.54 16.7 158.5 88.2 645.62 14.1 854.1 10.4 823.2 720.3 589.1 82.11 12 99 14.7 186.17 92.931 4.94 10.6 401.9 184.5 85.7 10.203 16.1 179 .9 1103 1349 1584 1808 2021 971 1185 1389 1581 1763 1362 989.36 10.39 10.7 281 360.126 4.4 106 126 146 166 85.1 289.3 603. em" 102.214 12.5 587.7 419.08 9.97 67 15 lx.8 427 507 662.93 116.1 211 108.5 844.3 955.9 283.69 8 562 8.56 12.9 940 1149 1347 1536 1715 517 670.5 88.4 887 1091 1286 1474 1655 246.8 107 124 64.568 9.75 84.1 77.2 343 264. em" 563.5 55.4 545.1 211 108.7 255. em' 8055 4182 4942 6390 7741 8999 10170 4146 4893 6305 7613 8818 5234 6190 8011 9716 12790 6322 7486 9717 11820 13800 15650 9066 11770 14320 16720 18970 12620 16450 20100 23580 26880 30010 10340 13410 16310 19020 15000 19560 28060 32000 19660 25710 31520 37090 42430 47540 30080 36890 43430 49700 55710 34050 9 7 1 41760 49150 56250 43730 53760 63450 72780 81780 Iy.29 113.5 380 451.95 13.9 846.381 8.1 42.2 889.5 414.56 8.6 3364 382. em' 3541 2378 2804 3608 4351 5034 5660 731.16 11.8 134.1 968.16 12 97 10.7 158.7 677.7 322.4 106 126 146 166 85.93 112.2 47.182 6.2 432.53 18 44 18.483 25.46 7.4 951.25 34050 17.269 6.2 666 941 1066 844.

49 11.3 114 114.5 3 4 5 6 2 25 3 4 5 6 8 2 2 .56 29.37 9 34 11.15 26.3 168.6 101 .92 2.80 26.42 6.21 5.80 3.69 4.44 2.1 88.82 3.20 16.91 6.4 48.9 101 .23 32.67 13.96 2.52 2.47 I.84 3.42 4.37 74.39 32.15 28.09 43.06 2 05 2.89 9.3 60. em" 1 .26 31 25 37.27 5.57 56.61 27.61 113 00 146.11 18.50 301.01 2.57 1.10 24.04 2.3 60.10 392 480 90 50 an .30 177.56 4.61 6.80 34.7 139.78 103.30 861.90 70 29 57.22 1.77 16.72 13.81 5.6 101 .53 19.9 26 9 33.26 22.3 177.18 15.24 3.4 42.19 6.30 162.91 1 .48 31 98 39.6 114.96 52.95 33.70 6.36 8.97 52.45 90.3 21.7 168 168.73 16.85 54.24 43.11 56.67 5 92 4 29 5 25 6.12 46.84 24.55 6.50 64.3 48. 1 76.9 88 9 88.81 25.31 52.34 116.64 1 .05 65.06 11 17 13.87 9.74 5.06 70 92 81.04 3.21 1 .4 42.10 59.56 17.6 101 .40 158.29 49.82 3.89 8.95 3.3 48.30 697.49 3.11 7.7 139.00 10.40 43.33 6.11 8.35 27.54 5.07 73.00 2.29 5.10 40.48 1 .70 250.17 20.40 1 .26 7.65 4.66 1.89 2.52 18.7 139.33 10.36 9.99 7.44 2.76 51.85 35.30 138.46 6.40 63 25 82 84 101.57 63.24 68 80 80.37 5.19 564.87 3.40 10. 1 76.92 4.91 3.56 15.Saltojo formavimo vamzdziq profiliai (apvalieji) d.53 66.79 8.3 60.39 3. 78 2.02 23.56 5.27 1 .29 12.45 2.43 43.18 67.87 1 .67 A" rn'/t 21.9 88.00 12.78 10.17 33.61 33.10 256.3 168. 5 3 4 2 2 .25 8. i.70 119.20 20.3 114.95 3.5 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 .79 2 28 2.24 41.76 96.49 13 86 17.89 13.62 1 . mm M. kg(m A.07 1.57 6.17 48.80 4.20 185.11 27.17 38.54 5.63 11.00 12.49 2.11 15.91 3.60 5.60 14.46 2.90 168.7 33 7 42.25 28.26 16 82 21 67 26. em" .43 1 .04 46.28 52.36 37.71 55.00 1297.88 .18 16.57 1 92 1 .24 5.46 11 00 13.20 379.15 45.12 43.00 77 .3 60.67 22.63 95.3 168.35 4.41 17.90 300.51 3 49 3.18 ern' .67 . W.64 21.70 259.97 2.60 39.30 720.3 168.63 20.52 8.34 2. 16 1.61 66.54 3 13 3.00 629.94 2.10 10.26 15.17 18.51 3 00 3.90 14 10 18 50 6.84 3.10 13.10 205.60 19.98 108 00 133.85 5.94 3.04 20.02 28.70 54.38 10 30 12 30 16 00 4.16 44.59 2.03 2.58 20 65 25.30 12.93 44.40 4.88 53.90 91. 1 76.66 4.00 1.40 134.41 2672 12 88 17.32 29.41 7.6 101 .65 30 59 40.62 .41 1 .45 3 42 3.74 45.99 22.29 9.15 15.80 1009.73 68.56 1.62 26.9 88.91 70.50 211.82 22.40 7.27 3 99 4.28 18.5 2 25 3 2 2.4 42.80 ern' 75 .08 24.88 3.77 4.50 206.81 9.42 22.5 3 4 5 2 2.95 1.05 21.89 1.18 30.8 3 3 2 25 2 2 .17 7.23 10.90 168.62 2 60 2.77 4 73 4.75 15.22 28.54 2.00 1564.76 107.49 1. 5 3 4 5 2 2 .07 3.3 114.09 1 .5 3 4 5 6 8 2 .10 123.99 2.44 5.69 5.42 65.90 532.69 59.3 76.11 1 .41 52.00 26.3 60.7 33.45 53.16 25 20 33.52 3.21 33.32 3.93 40.1 76.70 15.68 51.55 16.6 101 . 10 8.83 2.17 6.77 70.78 5.00 22.54 43.3 139.19 46.9 88.79 26.6 101 .87 3.27 3472 28.16 66.71 4.78 65.40 I .61 1 . Wp.78 6.00 31.67 4.98 13.50 137.90 154.3 114.16 52.10 855.00 32.45 2.86 12.7 139.44 36.68 90.3 48.23 3.7 139.81 56.70 35.75 33.90 13 50 16 00 21.24 1.57 .69 34.58 18.90 70.78 9.3 26.08 8.54 .40 16.23 1.55 2. 50 1.66 5.72 43.26 7.3 48.99 2.1 76.06 3.37 1 .9 88.79 15.77 10.69 44. mm t.77 17.80 22.33 6.69 .60 81.60 4.80 8.83 4.02 16.12 1 .27 23.90 3.64 22.68 5.30 7.

70 172.60 110.47 7.25 25.00 817.00 4160.70 156.0 457.95 13.60 51.62 44.00 1572.80 36 60 45.53 13.20 26.00 1270.63 40.44 26.58 26.50 8.70 261.8 177.07 65.81 114.71 16.38 46.60 340.00 1635 805 00 70 1076.10 18.00 21950.29 12.1 219.40 966 80 328.00 6369.01 112.00 74.00 118.09 14.00 277.10 108.10 252.83 16.67 6.88 15.10 134..92 79.00 946 10 1245.20 272 50 2282.00 2442.00 1512.44 73.60 85.00 14320.0 323.00 356.60 26.00 28940.00 15130.4 406.00 10070.57 7.20 51 70 68.47 25 80 21.71 6.00 3598.40 447.8 224.70 88.80 317.9 3'23. mm M.00 48520.20 427.20 102.00 1417.84 27.80 341.84 29.00 5852.00 21620.00 208 270 30 20 120.5 244.40 33.00 12160.71 20.31 11 .00 4487.70 23 30 27.00 9910. i.00 49.60 85.10 9.22 12.5 244.07 21.67 87 65 101.09 59.0 0 0 6 5 1 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 14 4 5 6 8 10 12 14 4 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 6 8 10 6 8 10 1 7.50 912 50 1195.00 9580.60 393.10 701.64 7.00 7572.1 219.28 11 .30 744.40 14.80 552.10 124.40 8.d.5 244.80 140 40 825.24 11 .00 2016.00 337.68 52.36 12.80 117. m"/t 177.47 100.36 108.6 355.15 6.16 9.50 35.54 7.50 43.60 123.94 6.30 9 24 9.60 136.18 12.61 7.80 79.08 6 01 5.0 273.00 33260.0 19140.00 3058.33 66.44 9.00 1546.63 16.8 193.19 14.10 50.14 11 02 9 51 25.80 220.0 508 508 508.20 50.7 193.38 110.06 65.60 97.70 57.94 9.10 144.00 1910 00 94 62 125.00 7154.40 742.40 84.0 273.00 485.0 273.00 566.00 1998.20 230.39 113.22 37.80 136.7 193.37 9.00 1189 00 6.7 193.00 1235.40 92.48 9.00 5073.9 323.43 43.74 6.81 17.70 524.30 77.40 286.9 323.40 31 .60 611.6 355 355.00 12700.70 437.30 107.30 8 23 8.47 8.00 940.64 35.00 1637.80 281. crn" A.20 1012.30 25. mm t.14 32 38 42.17 11 .60 82 62 98.75 17.90 40.02 13.50 978.0 273.00 818.50 I .00 2960.67 13.00 62.11 6.88 21.20 63.17 53.50 359.8 177.51 9.59 32.00 8396.30 55.40 31.50 41.88 15.00 3781.03 33.1 219. em' em" an W.01 21.67 57.00 2699.13 32.02 21.00 43.42 21. kglm A.00 1862.50 148.00 29810.0 457.10 229.46 13.09 14.30 161.16 9.00 1867.1 219.77 16.64 6.5 244 244.00 1320.15 21.20 78.8 177.7 219.20 1073.30 47.55 16.10 615.95 21.6 355.65 32 32 25.10 1014.00 2157.9 323.5 244.00 476.97 23.4 406.0 273.9 323.00 178.00 1174.17 11 .00 328.11 10.60 733.50 59.50 33 00 39.70 884.00 208.95 15.00 614.60 129.60 231.00 1928 00 185.49 16.50 142.40 33 50 41.00 2186.40 12.40 13.80 149.70 428.70 1168.50 178.00 409.1 219 244.00 21.05 75.70 289.8 177.00 5938.00 19870.99 9.20 649.00 1196.00 1536.60 39.22 11.9 355.37 27.00 66.68 17.00 1205 00 962.40 209.90 77.00 1560.4 406.80 562.10 21.91 16.0 1613. I.30 16.69 30.39 98.90 87.30 467.00 35090.00 39280.30 46.00 692.5 273.60 23.50 606.80 176.97 12.35 32.80 42.00 625 00 744.50 276.6 355.28 11.7 193 7 193.30 98.61 92.96 59.00 21.24 13 06 10.4 457.00 16220.97 16.80 140 10 32.40 508.90 750.00 28450.21 13.04 10.05 32.16 12.00 5143.90 109.37 8.30 177.16 14.00 2480.30 415.9 323.6 406.00 6758.50 52.30 64.00 3199.00 2000.00 8464.00 1541.51 16.38 26.40 798.00 1345.21 21.61 13.61 117.10 11.72 17.60 173.4 8.60 550.4 406.70 29.00 135. crn" Wp.00 1220.4 406.52 26.0 16400.20 89.10 211.33 13.50 150.99 1564.80 68.84 21 60 16 26 13.57 6 50 7.00 24480.0 273.50 985.00 13200.00 1424.

92 1 .53 5.44 54.68 2.80 14.95 8.97 6.95 17.15 12.70 16 80 20.74 4.97 9.80 503.64 20.59 4.12 66.59 5.13 1 .50 562.10 2.61 8.05 80.30 194.73 26.63 95.36 3.90 131.13 5.89 3.83 25.70 33.94 19.49 4.10 91 05 105.71 1 .41 59.31 2.60 137.36 4 54 5.58 51.84 3 79 3.76 29.80 129.19 82.13 7.20 32 60 26 24 22.68 57.97 5.14 2.36 2.: .34 35.98 2.54 1. mm M.84 3.21 2.34 17.35 1 .15 16.69 .75 14.89 1 . kg(m A.49 1.84 10.20 168.50 3.00 33.71 2.43 9.76 4.81 2.20 230.69 .74 45.70 14 40 17 00 21.98 .79 11.63 65 84 53 14 44.85 1 80 2 35 2.36 21.20 16.20 676.39 5.70 1 .44 20.83 14.45 6.98 42.50 12 80 15.52 32.36 14.21 21 35 26.56 3.07 39.58 35.32 34.04 42.71 4.90 1 .36 16.45 67.48 5.36 19.90 776.47 23.29 73.87 1 .50 161 00 88 1 .99 2.69 1.25 1.40 83.90 192.01 3.10 22.10 312.56 43.48 17.64 40 57 16.91 93.07 9.67 3.25 5.84 2.75 2.15 22.59 75.90 411.40 25.78 7 79 9.66 8.30 4 20 4. Wp. 100 100 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 150 13 81 18.88 13.92 2.42 53 74 45.94 3.54 71.38 5.13 4.05 1.65 3.72 3. em" I.17 87.53 69.21 53.05 26.94 2.46 43 64 50 49 49.75 44.21 5 35 6.66 4.41 6.23 40.73 13.03 1 .36 6.00 622.96 11.37 22 14 .33 95.56 33.78 33.40 38.30 161.10 68.29 35.60 177.10 18.00 16 72 13.86 108.39 1.99 56.74 2.48 3.90 43.69 67 92 .30 7.93 13.19 21.40 271.74 47.55 4. W.72 27.43 3.00 311.01 11.95 1 .70 9.69 112.08 1 .57 17.50 31.36 1.82 46.20 60. em" an em" em" m'/t A" 20 20 20 25 25 25 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 100 100 100 100 2 25 3 2 25 3 2 25 3 4 2 25 3 4 5 2 25 3 4 5 2 25 3 4 5 25 3 4 5 6 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 1 .30 55.18 27.50 254.27 54.20 17.93 3.59 7.60 790.07 3.07 12.82 3.92 26 57 22.81 10.21 26.79 53.47 44.81 1.16 3.56 4.22 9.29 42.00 1312.20 5.40 8.66 5.63 27.96 27.39 11.80 12.90 8.24 32 57 .34 1.30 5.87 48.59 3.21 2.59 6.96 3.00 131. 59 1.45 111.70 26.42 24.47 4.40 1127.42 1.88 16.46 52.43 33.77 .27 41.30 64.11 4.44 1.1 11 71 14 52 16.70 22.86 37.31 2.76 32.80 82.70 11.40 95.03 2.17 6.72 .07 9.22 52.10 1 .94 8.15 27.73 43.40 149.50 4.41 45.22 11.77 .30 651.47 1 .57 5.35 16.55 10.10 13.43 5.02 6.74 2704 25.53 3.71 8.41 14.40 31.72 702 8.82 8.67 2.50 365.19 6.66 17.61 2.09 28.01 10.87 65.39 3 25 3 94 3.74 2.33 2.84 111.23 24.60 4.90 .04 11.64 1.21 13.09 2.45 36. .38 10.10 1 .04 48.25 49.48 1.81 1.47 1 .51 1.61 24.30 13.80 161.54 19.13 43 55 .30 402.95 18.90 220.80 33.66 6.Saltojo formavimo vamzdziq profiliai (kvadratiniai) b b.12 16. mm t.20 132.70 24.26 43.03 2.00 1 .68 34.41 2.49 10.30 485.36 26.57 3 12 3.03 I .50 71.54 6.97 43.10 13.26 14.41 52.00 226.15 16.19 1.36 31.13 5.61 4.28 33.33 32.50 20.60 920.26 2.40 127.32 11.12 84.42 27.84 28.41 187.91 9309 112.24 78.53 72. i.14 30.06 67.62 2.30 155.22 62.89 33.34 2.83 20.81 1.60 10.87 22.41 57.

60 19.80 27.80 175.00 4828.36 50.90 479.64 80.36 60.90 329.09 1146.50 44.30 94 95 123.40 33.00 1968.20 260.00 5782 00 3907.89 5.40 22.57 18 61 24 55 30.90 525. mm t.24 32.76 7.16 7.20 196.55 50.00 387.30 696.40 568.45 32.79 8.70 438.00 2410 2833 00 00 3566.00 8417.20 853.54 26.26 25.00 6405.40 335.24 72.21 1011 12 01 11 .20 59.30 26. Wp.63 59.00 22.10 275.00 9865.40 1035.65 8.00 2546.00 2037.00 5422.97 9.00 5672.70 10.00 264.70 71.96 11 84 11 74 107.94 6.00 1741.40 21.61 6.00 .60 75.20 109.30 356.80 561.30 30.57 58.30 14.36 40.80 188.20 515.80 733.36 57 63 75.00 1422.89 21.30 524.00 3017.00 1653.60 987 20 1202.40 453.92 9.50 47.10 310.75 34.00 226.10 492.82 21.90 417.57 38.80 982 10 5.39 6.10 72 70 31. mm M.63 43.90 294.71 5.95 28 36 33.03 78 44 96.00 45.36 26.17 32 24 25 88 21 63 16.24 52.50 338.60 88.36 36.70 629.00 193.60 358.80 9.00 8707.66 13.00 2048.57 27.57 30.00 3813.80 46.58 16.60 384.29 32.50 63.80 33.00 442.90 152.50 57. 10 664.00 9964.10 41 50 50.20 990.00 21 76 1.40 150.80 241.00 8178.33 13.15 42.93 7.36 69.27 13.80 39.90 15 00 179 90 32.00 1412 00 226.70 24.90 16.30 282.00 269.00 15520.95 48.4 7 10.83 52.25 6 12 6. em' em' em" em" J\ m2/t 150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220 250 250 250 250 250 260 260 260 260 260 300 300 300 300 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 5 6 8 10 18.90 335.50 26.70 217 256 00 00 124.57 34.80 54.90 893.00 3238.36 32.70 8.40 675.63 91.50 339.20 220.14 21.02 7.40 346.10 35.80 643.10 142.34 6 29 6.00 1737 00 158.95 21 71 16.24 112.20 224.10 61.0 226. r.00 26.20 30.70 1211.41 13.42 2606 21 82 16 53 13.90 41.80 578.6.24 92.18 21.30 23.11 706 6.60 38.00 4251.46 13.88 7.93 5.70 130.40 278. an W.65 16.60 425.38 10 33 10.60 624.10 758.00 4406.00 32.30 175.80 822.90 182.61 13.00 759.50 43.84 64.b. I.43 65.00 1405.44 56.00 7229.10 239.00 283.70 420.80 28 30 36.00 2639.20 206.36 45.60 807.42 10.60 51.00 4805.00 12800. kglm A.03 46.83 7.70 312.58 8.90 508.20 39.20 764.11 32.02 9.84 5.98 7.95 38.95 16.15 25.70 403.80 45.74 8.70 402.35 13.32 25.57 40.

09 22.36 19.58 1.47 44.41 23.54 39.15 64.59 7.59 5.53 2.56 3.42 27.59 7.98 35.68 2. WV.01 44.90 52.60 3.24 3.09 63.10 40.20 39.40 em .90 1 .72 27.94 9.75 1.16 1 .12 43.11 29.76 22.54 1 69 2.88 2.36 45.47 2.54 20.20 91.60 3 55 3.40 39.84 13.27 43.08 32.30 116.17 8 72 10.82 3.87 65.45 58.85 1 .88 54.95 28.22 2.10 120.04 10.96 1 .13 70.50 12 80 15 10 8.29 13.94 3.91 19.60 28.03 1.33 11.76 33.89 14.75 44.25 4 19 4.14 12.52 37.82 4 52 5 13 6 14 7.05 87.22 37.30 5.25 3.74 8.13 4.49 3.37 52.03 14.80 103.53 2.12 35.59 26.38 15.41 Ix.21 13.00 33.61 18.58 1 .00 33.69 2.28 18.12 43.81 17.50 2.43 18.32 65.69 1 .37 2.72 8.09 8.38 16.23 23.13 12.24 36.43 6.37 29.53 2.74 45.80 205.17 105.33 3.02 21.05 2 00 1 .54 1 .72 27.61 8 55 10.60 31.87 22.46 70.36 14.78 20 83 12.38 10 80 13.15 47. WPV.28 33.67 26 69 30.70 11 30 5.99 1 .14 44 68 34 15 27.87 6.25 22.84 3 82 3 77 3.60 134.50 225 161 189 287 90 20 10 00 IV.36 454.03 4.30 13.38 15 65 18 52 21.51 21.98 23.01 16.14 2.01 10.84 3.38 3.47 27.16 12.90 11.09 41.92 12.49 24.52 36.38 30.31 2.63 3.96 A.50 12.06 2 63 2.05 54..90 25.11 83.07 9.66 3.13 7.70 135.44 16.03 2.20 90.40 19.74 13.01 10.27 3.57 37.62 12.06 16 20 18.41 6.23 11.74 8.83 8.20 159.70 79.26 30.30 2.93 3.21 26.05 26.06 44.19 52.85 102.63 1 .44 2 42 2 40 2 35 2.88 16.40 22 54 26.86 258.57 46 20 em' 1 60 1. mm 40 40 40 50 50 50 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 M kg/m 1.26 17. em2 2.39 em' 2 61 3 09 3.06 10 53 13.87 31.17 2.77 15.99 4 58 5 65 6.23 65.33 31.84 53.34 115.60 180.70 11.68 20.49 iV. 5 4 2 25 3 4 5 2 25 3 4 5 6 2 2 .80 33.59 12. mm 2 25 3 2 2.07 2.00 230.45 66.12 3.82 34.33 4..75 2.65 68.00 2 94 2.56 4.67 38 37 240.94 1 .72 15.44 12.59 6.49 2.87 14.03 19.36 2.16 15.48 38.39 45 62 55.59 1 .5 3 4 5 6 25 3 4 5 6 25 3 4 5 6 25 3 4 5 6 2. j h R~:.71 8.59 4 21 3 74 4.15 12.97 9.97 9.42 17.60 1 .60 8.61 8 55 10.38 43..61 2 58 2.94 45.28 33.20 6.59 15 62 18 13 20.56 24.5 3 4 5 6 2.41 23.46 6.47 23.15 9.44 18.48 2.71 8.62 1 .03 5 34 6.96 31.89 33. Wpx.83 11.52 17. Wx.20 20.36 16.59 52 54 29.63 28.83 91.06 25.17 6.42 2.59 10.35 2.40 81 25 95 99 108.12 26.08 2.54 11.35 16 36 19.66 52.37 3 80 4.43 6.92 103.45 3.46 10.10 16.13 9.99 32.81 10.41 39 38 20.63 18 22 22 89 26 94 30.53 60.84 2.38 3.42 53.78 8.16 12.48 23.24 32.80 1 .45 12.60 182.41 33.38 3 69 3.64 35.30 126.44 20.80 15.79 26.70 11.43 7.95 13.82 29..16 26.86 12.23 8.99 35.14 27.83 18.32 49.75 30 26 36.59 3 01 2.94 2.25 5.36 14.13 9.60 135.36 15.12 65.98 1.09 2.30 5.70 25 88 10.91 1 . 19 2.56 6.13 7.05 3 02 3.15 12.5 3 4 5 6 2 2.60 152. em' 405 4 69 5 21 9.00 14.96 7.20 178.76 37.59 10.03 17.53 18 38 21.67 1 .21 13 35 16.15 41.75 14.95 52.64 33 05 26.34 1 .36 12..11 52.74 28.61 14.10 6.45 4.87 38 61 44.50 12 30 5.11 14.17 3.47 3.70 6.60 7.35 1 .20 I .14 9 21 7 50 9.59 10.41 10.07 2.78 10. em' 1 .98 20.30 13.07 25.47 44.32 92.84 7.-~ Sf .02 16.65 1 .90 45.42 2.83 18.06 15.51 2.89 2.25 64. Saltojo formavimo vamzdziq profiliai (staclakamplall b.82 33.95 21.60 4.98 25.96 18 71 21.47 15.02 ~.20 70.70 120.92 5.59 7 81 10.12 3.99 10.:r t _Ji_J b 'IiI' +- -~ "'' ' .47 44.47 9.11 30.90 52.10 158.19 6.88 36.59 26.90 148.67 4.74 12.73 18.95 8.42 2.70 328.21 15.36 8.50 134. ix.31 26 98 22 77 52.53 1 49 2 03 2.35 15.70 22.20 41.81 2.48 52.15 16.50 3.80 123.63 7 59 9. em 1 .59 3. mm t.42 27 10 22. rri'/t 67.67 63.62 24.96 31.00 36.28 18.69 4.44 3.21 1 .50 4.67 46.68 1 .20 106.97 9.19 5.07 3.29 26 83 31.37 43.77 1.58 10.26 81.91 24.01 11.24 21.81 10.39 5 19 6.36 7.10 32.22 3.48 43 52 20 20 20 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 80 " 10.54 1 .54 5.19 1 .22 11.98 12.56 21.87 2.79 75.46 2.72 3.74 5.17 6.48 10.42 27 10 22 90 52.15 12.49 60.75 44.26 2.44 54.83 54.52 8.54 11.12 3.84 46.86 3.52 40 12 47.39 5.16 15.18 50.13 9.06 26.34 11.78 21.46 52.72 2.24 3.67 26.70 22.77 .56 4.38 1 .46 52.29 em' 2 03 2.82 26 80 30.57 7.89 56.30 4. 5 59 6.66 73.82 46.32 1 .23 65.26 22.01 1.62 1 .45 6.33 3.68 80.11 2.74 40 71 47.15 15 86 18.93 24.28 13.95 70.24 54 67 20.41 18.29 5 05 5 70 9.10 22.17 6.44 3.66 34.63 8.38 30.89 24.60 152.79 .40 51 68 26.21 31 08 37.10 55.36 14.37 22.64 33.89 45 19 em' 1 34 1 .80 189.56 3.13 7.31 3.75 20. 5 3 4 5 6 25 3 4 5 6 3 h.06 36.42 14.77 30.30 12.41 22.31 2.19 22.15 11.82 15.18 3.64 25.00 33.12 30.

90 460.00 16.76 50.0 2386.22 83.28 9.89 5.1 920.7 201.90 247.80 88.41 18.0 24.5 164.08 7.18 21.40 73.0 4.04 4.6 875.20 55.2 183.24 72.30 4.2 230.6 409.57 26.40 9. em" Wy.0 118.01 19.90 18.75 24.77 72.20 68.80 15.24 92.8 30.90 10.57 38.23 43.10 148.0 4777.35 3..24 12.34 103.2 99.0 482.5 145. mm t.1 189.57 30.9 238.55 13.7 336.2 31.20 4.36 27.61 16.95 18.36 26.67 7.82 4.74 44.76 16.0 9209.23 54.10 280. mm M kg/m A.1 491.3 267.1 187.36 45.70 24.2 605.9 238.10 43.41 11 .9 576.0 194.11 6.0 1771.04 7.23 6.87 85.5 261.2 31.30 187.60 384.1 350.0 1447.17 11 .5 249.1 24.2 130.7 279.1 339.29 8.9 705.36 10.20 180.70 16.00 1362.2 49.7 416.18 5.08 8.84 16.95 28.20 488.5 44.8 757.4 141.6 280.8 378.31 99.0 2634.4 192.60 719.36 11 .0 1816.37 22.80 7.96 10.8 496.00 21.24 62.0 4384.50 244.6 122. em2 lx.44 26.71 90.0 5073.70 917.36 51.0 1245.0 2268.6 319.42 32.2 504.32 4.90 10.54 26.0 1768.20 3.40 215.00 444.1 574.28 95.3 339.26 3.46 22.62 7.80 376.4 136.7 273.4 523 630.20 17. em3 A.00 648.00 269.0 2623.84 22.5 304.85 4.8 295.2 223 344.0 4197. em' Iy. em iy.0 2092.9 175.3 209.10 4.4 213.2 411.90 16.40 13.63 67.2 722 8 842.0 9389.12 6.12 107.57 34.41 5.0 1929.23 19.80 5 74 5. m2/t 32.39 6.3 349.36 21.0 754.90 125.0 22.0 338.74 39.23 4.62 5.5 473.44 4.0 181.8 348.25 6.88 43.27 6.09 49.50 91.0 2737.64 15.60 5.81 8. ern" Wpy.24 3.19 4.03 70.10 58.29 10.1 1021.95 6.33 32.05 3.81 18.3 26.39 4.70 136.26 57.83 36.09 43.16 6.08 1 21.6 168.2 119.37 73.4 258.95 33.35 3.76 62.0 6074.2 49.21 79.30 3.34 3.50 21.3 239.30 32.60 318.20 132.4 446.55 76.67 68.0 503.0 3962.79 32.0 421.17 7.0 3714.30 44.63 31.70 141.0 1935. mm b.9 41.0 282.88 63.00 58.20 4.0 40.0 45.84 97.00 18.55 20.6 187.9 193.95 23.00 21.0 595.99 61.66 13.2 110.0 6058.0 7106.7 215.5 688 .95 16.2 416.3 775.0 3320.8 154.63 51.25 6.57 36.9 342.0 144.10 53.15 3 04 3.23 10.4 33.4 462.30 22.29 92.0 5825.8 385.39 69.86 67.44 6. em3 Wpx.39 3.30 120.43 7.12 6.31 4777 61.0 2091.21 104.0 6241.50 5.90 334.30 57.45 84.24 72.0 145.17 120 120 120 120 140 140 140 140 140 150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 120 120 120 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 4 5 6 8 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 4 5 6 8 10 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 11.40 17.31 45.32 8.3 30.5 209.36 26.69 10.30 151.9 466.0 2444.70 721.17 7.57 22.22 32.3 209.8 376.37 9.8 210.4 479.40 463.31 25.30 14.95 3.92 26.21 3.71 76.30 21.7 112.89 111.0 2080.06 16.0 1703.0 4065.0 1459.20 834.30 115.24 82.14 404 3. em Wx.45 94.4 297.51 91.73 26.0 1508.31 6.46 13.90 176.38 8.19 8.8 390.26 32.75 8.25 102.0 3304.86 113.60 594.28 4.24 72.40 71.23 4.99 67.0 221.36 45.0 318.05 4.15 22.39 3.31 62.67 116.30 3.94 4..6 640.15 4.8 1 59.0 1224.95 48.0 259.94 53.3 1079.1 271.40 429.3 204.0 1262.03 4.0 141.36 33.01 3.68 5.1 131.0 2992.7 195.9 135.0 1457.0 3348.89 61.98 89.45 6.55 13.32 46.9 5 1 45.39 4.34 8.9 170.80 14.3 28.7 264.70 272.36 57.46 13.35 6.1 40.57 294.00 1001.6 201 235.84 16.80 107.5 266.30 162.36 28.50 160.53 63.00 251.3 282.3 36.60 517.1 413 210.57 26.3 30.7 14.0 7684.47 49.33 4.96 10.2 459.94 21.7 874.34 17.4 193.29 32.82 111.23 7.h.69 26.0 5978.38 32.7 309.32 6.68 79.70 61.3 225.8 343.36 39.0 236.97 48.55 5.93 39.95 334.63 75.15 5.2 164.80 802.32 7.57 7.16 14.2 614.70 152.48 95.4 817.90 85.0 204.47 77.1 163.10 11310.1 40.24 52.00 1200.30 313.70 836.70 14.07 78.80 215.1 244.0 5153.36 13.05 9.43 6.5 242.1 21 2 26.8 5.8 159.2 166.74 63.76 72.3 285.10 19.8 100.2 212.57 30.51 8.69 8.0 2143.70 159.15 4.0 3125.00 203.95 33.20 75.10 597.80 226.50 125.5 52.21 56.43 80.0 4886.23 9.15 82.5 240.1 35.9 351.0 1234.0 2829.3 626.43 3.1 236.2 26.36 2403 27.26 3.0 2554.65 5.0 157.56 11 .90 21.64 51.0 2697.26 25.06 5.81 26.1 35.63 27.4 1045.72 6.0 244.30 122.3 318.63 51 24 62.19 111.2 59.9 285.63 43.0 609. em' ix.1 277.80 334.89 21.5 57.34 9.98 4.50 19.5 57.24 90.80 136.30 3.45 32.5 398.95 38.93 4.76 16.1 159.0 2219.10 475.08 21.0 5042.38 32.30 11.9 401.43 33.63 59.50 20.36 26.00 21.0 3361.4 115.98 74.0 2806.95 43.95 5.60 410.0 3886.10 22.34 4.95 38.4 271.0 1584.31 11 .8 46.0 7370.00 620.13 404 6.10 97100 1128.8 46.60 10.10 406.2 39.33 22.6 158.14 16.2 582.70 26.90 13.3 310.5 404.4 21.9 512.2 304.9 499.1 166.36 39.74 81.85 10.90 18.60 353.37 6.6 38.0 27.92 35.60 28.5 396.15 8.41 92.9 709.0 356.5 226.65 16.44 26.1 396.8 167.8 64.7 179.40 11.11 6.03 46.00 198.80 597.16 3.44 56.09 5.66 26.29 32.7 587.4 34.90 248.1 72.50 88.63 59.5 298.0 1021.61 13.35 13.

8 52.8 902 932.3 131.39 6.08 8.6 6.4 200..618 1.3 1148 1376 1678 1926 2156 2400 2884 3551 4287 4971 5701 6480 7340 8977 10980 12890 \ em 4.9 180.5 33 18.17 7..53 3.55 27.3 317.5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1008 302 ~:~ x I 1 I I _:.c I '~ ~\VJ.3 967.151 1.56 12.04 34.69 23.34 9.5 18 18 18.58 7.82 14.15 10.48 10.3 149.78 17.93 6.52 111.49 13.27 1.4 288.713 2.!.3 962.78 7.31 8.746 2.66 8.88 19.28 2.~.98 14.19 23.5 13.0 103 117 127 134 142 155 171 187 199 212 225 241 262 291 314 10.94 12.771 1.6 871.5 33 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 53.322 1. !~ .--.HEB120 .934 2. Pavirsiaus plotas Mase 1m G.4 26.27 9.HEB 100 .~ .1 1252 1276 1276 1268 1260 1260 1252 1252 1244 1245 1237 1230 1222 1222 iv' em 2.1 721.96 54.41 80.56 97.3 423.5 35 19 36 1000300 I .HEB 260 .05 113.6 1054 1085 .9 277.7 914.686 0.7 33.004 2096 2.499 1.52 2.91 144..2 303.78 36.26 4.88 21. t x DVITEJINES DIN 1025 SIJOS HEB (lPB) EN 10034 ~i~b.56 2.2 411.203 1.7 7.63 5.53 7.3 170.24 66. m2/m 0.!.6 311.J1.01 6.4 354.04 5.58 7.1 63.17 27.832 1.76 25.6 197.6 254.1 312 315.11 27.5 12 21.77 10.5 549.2 151.E 18 11 19 11.HEB 280 .l<~ .089 1.!~ 'i.2 76.9 em" 449..98 G.9 615.74 3.8 325.4 149.04 12.5 13 14 14.77 4.99 6.33 7.E 22.13 9 9.7 7.8 335.8 13.16 13. I c.99 9.1 215.2 93.5 864.67 11.08 91.51 6.98 13.57 7.3 71.6 444.1"'.11 12.12 28.HEB 200 ...69 14.4 131.902 1.7 40.06 3.567 0.77 5.25 78.08 19.43 10.857 0.38 .82 14.468 2.08 6.n.5 9 9.1 270 286.738 0.:t b:Y -I)S I f !_ DVITEJINES Matmenys h b s mm t r Skerspjuvio plotas A.01 42.r ''':'''".3 258.53 6.41 11.77 16.97 1.9 395 471 570.04 106 118.5 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 26.7 569.7J@' rPI.6 219.6 240.5 7 8 8.849 1.2 371.5 779.59 6.5 24 14 26 14.05 4.8 21.6 156.25 3.15 ern" 167.3 781.98 7. kg 41.9 7.31 111. ~.:"c.22 7.6 735.46 1.1 161.25 8.25 11.41 8.96 32.694 1.9 646 676.25 18.5 28 15 16 17 29 31 32 15.HEB 300 .918 1037 1.54 9.HEB 160 .l"' Y(JtI.95 7.422 2.5 15 15.49 7.7 383 404. em 2.HEB 320 HEB 340 HEB 360 HEB 400 HEB 450 HEB 500 HEB 550 HEB 600 HEB 650 HEB 700 HEB 800 HEB 900 HEB 1000 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600 650 700 800 900 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6 6.09 7.45 AL.l.65 15.71 23.o::::(' .45 29.48 40..5 326.224 2.68 6. kg Technines eharakteristikos ern" 0.8 211.4 199.13 8.64 25.63 16.55 16.866 1.39 7.31 11.8 218 238.184 2.3 400 20.530 17.323 2.8 1144 1759 2580 3651 5012 8153 10450 13160 19400 19710 19710 19520 19340 19340 19150 19160 18980 18980 18800 18630 18450 18460 EURONORM 53-62 Zvrneiirnas Pavirsiaus plotas Wx' ern" 190.79 6.96 8.HEB 220 .51 8.4 8 7.7 889.4 841.13 7.57 5.19 8.83 7.2 61..87 6.96 10.384 1.:@rcgn .2 25.32 Wy' em3 75.4 1509 2492 3831 5696 8091 11260 14920 19270 25170 30820 36660 43190 57680 79890 107200 136700 171000 210600 256900 359100 494100 644700 ern89.I'" J j~Q '~ r:=-:{t-"'--::--.--.805 0.45 52.08 6.58 4.34 11.84 11.4 566.46 17.32 33.HEB 140 .14 21.HEB 240 .9 103 117 157 172 189 238 245 248 250 256 263 270 278 285 293 301 317 333 349 HEM 100 HEM 120 HEM 140 HEM 160 HEM 180 HEM 200 HEM 220 HEM 240 HEM 260 HEM 280 HEM 300 HEM 320 HEM 340 HEM 360 HEM 400 HEM 450 HEM 500 HEM 550 HEM 600 HEM650 HEM 700 HEM 800 HEM 900 HEM 1000 Y 120 140 160 180 200 220 240 270 290 310 340 359 377 395 432 478 524 572 620 668 716 814 910 106 126 146 166 186 206 226 248 268 288 310 309 309 308 307 307 306 306 305 305 304 303 302 12 12.59 7.7 993.927 2026 2.65 8.81 1..5 657.4 1217 1799 2159 2551 3482 3796 4052 4297 4820 5501 6180 6923 7660 8433 9198 10870 12540 14330 ix' em 4.J~i~ z: I _q~j~ "~~"~iJ }. m2/t 14.56 20.35 7.5 20.732 1..HEB 180 ..78 15.5 443.3 306.5 938.5 748.74 12.9 7.619 0.79 6.5 12.27 7.2 1363 2003 2843 3923 5135 6595 8563 9239 9690 10140 10820 11720 12620 13080 13530 13980 14440 14900 15820 16280 em3 33.25 65.13 AG.2 SIJOS Mase 1m lx' em4 1143 2018 3291 5098 7483 10640 14600 24290 31310 39550 59200 68130 76370 84870 104100 131500 161900 198000 237400 281700 329300 442600 570400 722300 HEM (lPBv) EN 10034 Technines eharakteristikos Iy' em4 399.99 13.6 51.83 7.4 363.7 373.--4 h b s t mm SkerspjOvio r plotas A. DIN1025 .07 5.4 334.67 7)3 7. y Zvrnejirnas EURONORM 53-62 Matmenys r--.62 7.5 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17.372 2.5 83.09 36.5 425.7 42.8 318.2 702.4 344. em20 21 22 23 24 25 26 32 32.--.83 13.27 5.2 88.12 15.32 17.934 3..82 8.89 1103 11.3 354.125 2.575 1.46 7.22 12.32 9.911 3.16 5.4 7.92 78.

9 6.6 1156 1500 1928 2441 3069 crrr' 8.HEA 180 .5 8 8.369 1.77 45.79 3.25 47.IPE 120 .4 35.36 30.3 6.3 155.99 19.03 34.15 7.6 388.8 159 178 197.2 19 5 7 7 7 9 9 12 12 15 15 15 18 18 21 21 21 24 24 7.1 836.02 3.6 465.76 106.6 924.45 1.95 16.8 541.IPE 270 .48 33.HEA 240 .16 28.26 112.4 0.39 13.9 15.95 102.24 7.83 64.53 24. em' ix.82 42.2 49.97 6.8 10.8 226.3 97.3 252 324.35 «.84 2.5 9 9.328 0.IPE 180 .58 7.52 3.34 76.73 6.42 38.7 36.8 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 s.86 12.5 241.14 171 317.9 631 691.95 4.834 1.756 1.HEA 120 .7 106 122 crrr' 80. ern72.896 3.66 s mm R plotas A.467 1.4 220.92 68.1 713.254 1.024 1.24 4.7 39. W" Technines eharakteristikos Iy' Wy' iv' em 1.IPE 160 .9 .505 2.57 7.4 15.21 29.5 10 11 11.68 34.97 26.95 28.47 37.3 194.65 6.64 10.29 39.4 133.05 1.97 11.8 230.6 90.51 11.6 9.69 3.69 19.7 11. m'/t 33.1 10.5 142.4 204.36 15.877 2.24 1.IPE 220 .06 4.43 7.46 25.66 22.484 1.55 3.82 115.83 26.71 14.98 4.1 293.1 42.6 177.744 1.DVITEJINES DIN 1025 SIJOS HEA (lPBL) EN 10034 EURONORM 53-62 Zymejimas h Matmenys b s mm t r Skerspjuvio plotas A.58 14.43 22.27 62.98 12.041 1.308 2.43 17.5 7 7.795 1.6 5.4 1013 1260 1479 1678 1891 2311 2896 3550 4146 4787 5474 6241 7682 9485 11190 ix' em 4.551 0.05 2.31 4.1 66.02 3.623 0.IPE 330 .7 6.96 77.31 100.9 389.1 12 5.2 76.848 0.45 8.IPE 400 .IPE 100 .IPE 500 .HEA 320 HEA 340 HEA 360 HEA 400 HEA 450 HEA 500 HEA 550 HEA 600 HEA 650 HEA 700 HEA 800 HEA 900 HEA 1000 .65 12.32 13.2 80.32 108.0 17.5 98.34 31.1 340.2 675.3 751.3 5.3 428.2 869.6 419.475 0.45 4.:~ Zymejimas h Matmenys b DVITEJINES DIN 1025 EKONOMINES EURONORM 19-57 \ SIJOS IPE EN 10034 Skerspjuvio t Pavirsiaus plotas AL.5 12 12.2 606.5 7. J _x_ 'j I I I -~~ l I .4 8.8 4.97 11.42 8.HEA 200 .7 21.17 10.73 84.46 98.02 28.52 4.2 6.IPE 200 .65 1.78 28.8 18.94 53.1 903.6 105 112 125 140 155 166 178 190 204 224 252 272 crrr' 133.7 19.5 13 14 15.768 0.0 8.5 19 21 23 24 25 26 27 28 30 31 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 21.5 15 16 16.74 13.23 17.61 72.28 9.9 7.05 6.47 37.79 8.2 420.52 122.2 52.011 2.IPE 550 IPE 600 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600 46 55 64 73 82 91 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 210 220 3.IPE 360 .HEA 280 .46 13.74 6.015 Mase 1m lx.58 36.353 1.HEA 300 .5 17.46 7. em 3.5 14.5 10 11 12 12.6 903.5 6. m'/m 0.3 1317 1943 2772 3892 5790 8356 11770 16270 23130 33740 48200 67120 92080 em3 20.9 142.7 30.16 1.84 6.IPE 240 .89 5.98 5.6 16.3 50.698 0.906 1.62 76.5 211.5 8 8.7 495.51 6 6.9 5.8 146.794 0.5 14.13 34.1 57.9 842.4 88.2 933.6 .1 7.IPE 450 .3 77.095 Mase 1m lx' em4 349.922 1.43 7.912 2.48 55.03 11.48 2.67 44.48 20.93 28.9 603.24 2.7 22.49 7.3 615.89 24.5 8 8 8.33 45.6 1336 1955 2769 3668 4763 6310 6985 7436 7887 8564 9465 10370 10820 11270 11720 12180 12640 13550 14000 ern" 26.37 G.2 1033 1673 2510 3692 5410 7763 10450 13670 18260 22930 27690 33090 45070 63720 86970 111900 141200 175200 215300 303400 422100 553800 Technmes eharakteristikos Iy' Wy' iv' em 2.4 12.9 24.4 781.4 26.5 13 13.5 285.69 12.HEA 140 .07 4. em' Pavirsiaus plotas AL.6 260.45 G.7 525.11 9.12 4.6 7.0 5.2 5.HEA 260 .'1 I 96 114 133 152 171 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 440 490 540 590 640 690 790 890 990 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 5 5 5.43 20.5 6 6 6.98 17.92 20. m'/t 54.23 12.HEA 220 .8 320.1 23.13 16.12 20.677 0.7 282.8 788.7 13.7 5.255 1.IPE 300 .8 22.76 38.3 AG.75 32.81 62.64 49.1 4.12 45.36 32. m'/m 0.407 2.5 346.8 570.86 27.4 214.603 1.06 32. kg 6.7 133.85 22.22 16.561 0.84 18.4 4. kg 16.2 10.5 12.51 3.IPE 140 .1 307.21 16.7 230.32 14.78 16.6 13.1 1043 1318 1676 2142 2668 3387 ern" 3.99 24.37 39.84 86.5 9.96 AG.605 1.717 1.24 25.IPE 80 .2 30.25 53.92 27.4 156 .2 11.5 60.49 15.2 254.5 16.9 557.05 10.5 9 9.82 97.26 9.55 18.4 10.25 12.HEA 160 .6 811.5 42.52 23.6 515.5 124.7 146.9 283.5 7 7.29 7.49 7.136 1.77 20.35 3.209 2.29 12.4 176.69 5.31 16.0 8.HEA 100 .2 9.698 2.98 22.1 721.5 134.11 2.3 68.

75 6.62 545 6.502 0.372 0.7 12.2 54.5 6.439 0.8 11.72 2._ I~~.61 64 7.5 11.5 9 10 11 7 7.2 8.42 2.4 tt 10.99 10.2 84.98 27.7 81.434 0.91 1.3 117 162 221 288 364 451 555 674 818 975 1160 1730 2480 3490 Wv' iv' em 0.41 10.1 8.489 0.5 5.5 8.8 75.4 29.UPN 200 .02 ern" 77.5 4"9 5.UPN 100 .8 9.32 2.j <?--f-----:.5 6.3 53.UPN240 .9 7. S -.~ .64 0.1 8.661 0.7 57.17 19 17.7 8.9 ~-9.s I I .1 15.3 80.7 14.6 47.14 2. Technines Wx' eharakteristikos lv' em4 9.1 11.7 9.5 6 12.15 1.7 85.8 4.UPN 140 .c X I I I I I L_~ t~ LOVINIS PROFILIS UPN DIN 1026 \ Zymejimas h b Matmenys s mm t R.12 9.3 17.2 14.37 0.6 7.8 80.5 9 10 11 3.1 26.7 6.5 17 20.9 41.2 60.1 5. R2 Skerspjuvio plotas A.86 32.9 21.12 Wv' iv' em ix. ~ -.07 3. 1 1 11 1X s DVITEJINES SIJOS IPN -0 1 1 1 1 1 DIN 1025 I b _4.55 1.1 3.9 3.27 20.4 24 28 32.07 1.575 0.74 2.5 10 10 7 7.47 39.8 2.21 6.62 20.9 117 161 214 278 354 442 542 653 782 923 1090 1260 1460 2040 2750 3610 ix' em 3"2 4"01 4"81 5.5 8 100 10 100 14 100 14 110 14 17.2 5.966 1.3 104 6.52 30. m2/t 7.5 9 9.546 0.6 16.4 39.7 18 19 27 30 18 19 10.56 2.5 12.7 97 107 118 147 179 212 Pavirsiaus plotas AL. _.5 8.2 67. Matmenys h b s mm t R.9 14 14.775 0.06 24.46 23.8 106 206 364 605 925 1350 1910 2690 3600 4820 6280 8030 10870 12840 15760 20350 lx.88 7.906 0.3 13 19.4 114 131 149 203 268 349 IPN 80 IPN 100 IPN120 IPN 140 IPN 160 IPN 180 IPN 200 IPN 220 IPN 240 IPN 260 IPN 280 IPN 300 IPN 320 IPN 340 IPN 360 IPN 380 IPN 400 IPN 450 IPN 500 IPN 550 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 450 500 550 42 50 58 66 74 82 90 98 106 113 119 125 131 137 143 149 155 170 185 200 3.3 22.54 28.6 75 78.15 24.56 10.03 11 13.6 144 8.7 9.95 0.312 0.8 77.5 13. 1.182 57.":::"".6 134 16.9 4.304 0.45 2.5 8 8.31 21.1 36.3 6.22 9.6 14.12 14. ti.834 0.5 14.--'" :~ - i L: ". m2/t 0.1 32.3 43.982 1.5 5 5.23 1.71 1.6 14.4 ern" 19.59 104 11.5 17. R2 Skerspjuvio plotas A.7 864 116 150 191 245 300 371 448 535 679 734 829 1020 ern" 3.6 21.5 7 7.91 15.0 18.4 21.39 12.UPN 180 .04 8"64 10.5 19.2 9.2 62.89 0.81 2.8 46.75 1.47 1.7~ 16 16 8 16 18 8 9 18 102 13. .1 94 2"3 V 3"1 34 3.1 12.2 24.6 39.25 17.87 16.58 10.5 17.5 11.5 13 14 15 16 13 14 15 16 6.5 8 8.047 1.3 12.5 8 8.9 ern" 26.87 11.1 41.775 0.8 27.709 0.5 13 7.1 14.59 1.8 6.1 53.89 2.3 22.3 48.29 12.UPN 280 .8 13.09 1.1 10.8 19. ern" Pavirsiaus plotas AL.2 18.5 17.9 12.3 58.2 15 15.2 41. . ern? 5"9 3"9 6"8 4"5 5"1 8.5 6 6 7 7 7.7 98.2 61 68 76"1 84 924 115 141 166 lx' Zymejimas Technines Wx' em3 19"5 34"2 547 81..58 16.5 12..7 848 9.7 20.22 27.9 15.5 5.95 7.2 18. kg 5"94 8"34 11"1 14.UPN 220 .02 3.9 54.7 102 UPN 50 .5 10.5 46.UPN 65 UPN80 .02 2.33 1.9 47.02 2. m2/m AG.2 37.8 16.56 2.UPN300 UPN 320 UPN 350 UPN 380 UPN 400 50 65 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 350 380 400 38 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 5 5.13 3.46 Mase 1m G.67 2.3 2.5 7.7 17. em 5. kg 5.04 10.87 2.43 3.21 1.UPN120 .72 4.8 22 25"3 294 33.9 2.9 11.5 4.-!.UPN 260 .9 11.718 0.5 16 I .2 31.59 16.8 26.5 4 4 4.8 18.3 7.59 7.11 1.6 63"1 71.63 1.3 114 148 197 248 317 399 495 597 570 615 846 1.7 51 61.9 12.3 11.2 72.92 23.13 35.1 13.7 14.2 21.9 26.6 eharakteristikos lv' em4 6.7 86.2 8 8.4 91.12 29.2 7.33 1.844 0.4 42.5 35.2 10.2 37.1 6.27 1.UPN 160 .- .84 Mase 1m G.3 16.03 1.2 2.2 59"5 60.5 6.3 61 69 77.34 22 21.5 41.8 51.4 1.49 11. m2/m AG.91 4.7 19.611 0.2 10.09 44.6 5.8 26 33.09 0.7 13.2 34.4 27 33.48 1.36 8.77 3.1 4.8 171 328 573 935 1450 2140 3060 4250 5740 7590 9800 12510 15700 19610 24010 29210 45850 68740 99180 ern" 3 4.9 33.5 11.5 36.

93 17.4 16.24 247.59 19.38 12.3 15.74 26.5 63.69 5.12 5.7 29.79 45.9 9.08 231.78 54.31 43.3 1440 0.5 4.11 2851 3331 235.51 1866 144.77 44.46 1.72 10.43 4.6 23.0 L 75x75x8.5 14.52 4.54 7. kg 4.74 33.5 6.9 3603 3.429 0.49 2341 161.8 30.8 148 225.1 11.5 5.22 23.71 1.1 83.41 92.69 15.05 2.785 0.5 48.5 0.77 32 25.2 74.69 20.0 L 60x60x6. em2 3.12 12.5 5.9 71.86 25.27 624 56.5 2.0 L100x75x9.90 5. m2/ G.29 1.4 6.41 3.13 22.11 76.5 8.51 21.43 3.84 18.73 144.0 L90x60x6.23 57.5 8.469 0.0 L75x50x5.9 19.91 4.5 6. m2/t G.4 49.1 0.73 3.2 533.5 5.99 3.76 23.5 5.03 2.44 18.75 19 22.51 2.59 26.18 25.8 4.51 12.88 1.28 52.47 1.26 55.8 16.09 18.5 2.586 0.16 2600 180.5 8.03 FL'~ l/' h • jt KARSTAI VALCUOTAS NELVGIASONIS KAMPUOTIS /' DIN 1029 EN 10056 EURONORM 57-78 Matmenys b t mm 50 5 50 7 50 9 50 5 50 7 50 9 60 6 60 8 75 8 75 9 80 8 80 10 80 12 65 8 65 10 90 10 90 11 100 10 100 12 100 14 80 10 80 12 100 10 100 12 100 14 Skerspjirvio rl 6.469 21.6 39.5 6.01 3.69 21.34 20.59 Pavir siaus plotas AL.0 L90x60x8.4 23 27.5 6 6 6.5 6.1 KAMPUOTIS Technines eharakteristikos l x elv Wx-Wy ix-iy em4 em3 em 8.5 0.18 14.73 10.58 0.05 1.8 17.42 709 6.2 0.46 93.9 21.63 23.9 52.86 2.66 11.705 0.13 199.54 21.2 19.0 L 60x60x5.2 40.4 Wy em3 3.7 2.94 9.74 2.5 9.5 6.469 0.0 L120x80x8.53 46.6 9.1 35.351 0.7 5.54 3.5 6.0 L75x50x9.0 L1OOxl00x8.3 2.13 2.17 31.6 21.17 16.55 19.95 29.785 0.6 845.67 2. em2 5.91 25.8 40.0 L 75x75x7.94 5.12 17.28 58.7 24.97 10.5 6.1 15.45 1.69 33.8 5.2 12.86 1682 129.6 2.79 69.06 DIN 1028 EN 10056 EURONORM 56-77 I Matmenys t 4 5 6 5 6 8 6 7 8 6 8 10 7 8 9 8 10 12 10 12 10 11 12 13 15 12 10 13 10 12 14 150 18 15 17 16 18 16 18 20 24 rl 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 r2 3.6 320.59 25.351 0.5 15.60 11.44 504.26 2.48 32.15 25.587 21.47 23.28 2.2 6.03 8.587 18.8 53.02 14.12 2.15 22.84 71.33 31.6 6.86 25.391 32.05 8.54 1099 95.84 64.5 6.6 133 11.5 0.5 7.2 611.15 38.5 7.61 19.29 158.14 23.97 2.03 4606 51.5 8 8 8 8 8 8.4 6.2 6.8 40.34 24.89 15.39 61.4 12.46 1309 11.9 67.2 59.85 7.2 4.6 33.24 34.2 3.7 551.5 4.0 L130x65xl0 L150x90xl0 L150x90xll L150xl00xl0 L150xl00x12 L150xl00x14 L160x80xl0 L160x80x12 L200xl OOxl0 L200xl00x12 L200xl00x14 65 65 65 75 75 75 90 90 100 100 120 120 120 130 130 150 150 150 150 150 160 160 200 200 200 5 5 5.08 iy em 1.14 205 7.8 9.6 23.5 7.65 394 46.508 0.82 22.3 638.91 9.75 64.65 .381 26.52 11 3.4 13.43 72.57 2.469 0.5 9 9 9 9 9 9 Skerspiuvio plotas A.42 87.03 7.3 71 21.391 26.24 34.5 5.5 7.785 36.27 14.4 9.24 2.9 12.4 8.82 80.586 0.0 L 50x50x5.35 279.75 104.3 8.82 55.2 2.57 31.5 6.63 17.83 40.429 0.1 2.8 8.5 0.5 5 5 5 5.73 20.0 L 60x60x8.35 12.3 26.547 0.3 6.3 9.57 1050 98.0 L120x80xl0 L120x80x12 L130x65x8.72 1.02 51.43 111 282.8 322.5 5.705 0.77 2 6.33 312.1 6.5 54.52 4. m2/m L 50x50x4.391 0.6 19. kg 306 3.469 25.14 104.98 210.94 25.45 1.1 6.47 4.97 31.92 21.489 21.489 25.18 27.61 1.1 12.2 6.11 3.23 4.62 736.5 16.5 15.7 0.50 11.2 7.54 29.8 5.6 0.1 743.7 6.2 4.36 16.97 27.5 6 6 6 6.351 0.66 367. m2/m AG.4 4.785 0.4 78.93 29.1 54.47 4.18 28.5 3.35 23.67 340.04 206.34 5.469 0.28 Pavir siaus Mase 1 rr piotas Ix em4 AL.5 6.5 6.8 262.54 29.9 11 2.94 3.KARSTAI VALCUOTAS Zvmeiirnas h-b mm 50 50 50 60 60 60 75 75 75 80 80 80 90 90 90 100 100 100 110 110 120 120 120 120 120 130 140 140 150 150 150 150 150 160 160 180 180 200 200 200 200 LVGIASONIS Mass 1 m AG.8 19.5 21.82 2.1 19.5 6.7 0.24 13.469 0.2 15 17.84 2.75 34.53 17.586 0.62 3.0 L 80x80x6.39 3.7 4.3 40.89 4.0 L 80x80xl0 L 90x90x7.586 0.82 6.14 8.625 0.34 9.71 2.0 Ll00xl00xl0 Ll00xl00x12 Lll0xll0xl0 Lll0xll0x12 L120x120xl0 L120x120xll L120x120x12 L120x120x13 L120x120x15 L130x130x12 L140x140xl0 L140x140x13 L150x150xl0 L150x150x12 L150x150x14 L150x150x15 L150x150x18 L160x160x15 L160x160x17 L180x180x16 L180x180x18 L200x200x16 L200x200x18 L200x200x20 L200x200x24 0.73 25.75 4.71 11.7 32.39 0.39 0.1 38.15 28.73 264.58 898.9 4.4 27.8 15.21 16.98 22.0 L 90x90x9.5 6.8 34.68 2.27 11.91 61.24 1.0 L 50x50x6.5 4 4 4 4.1 114.21 4.06 176.52 15.4 8.5 92.01 15 275.5 21.42 1.21 19.0 L 75x75x6.11 122 69.3 12.37 27.37 4.76 18.6 1654 Technines eharakteristikos Wx ix Iy em em4 em3 11.02 15.6 10.0 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 15 15 15 r2 piotas I_b-LI Zvrnejirnas h L65x50x5.0 L65x50x7.39 146.41 128.5 A.5 7 7.5 3.37 3.6 649.93 2.41 2.43 1.63 98.6 48.49 27.74 115.76 27.81 29.67 2.49 19.1 36.8 3.5 6.587 23 1219 25.9 580.58 35.7 43.586 0.79 21.381 32.18 25.77 4.1 4.49 5.71 21.41 1.6 0.7 42.47 25.79 58.31 10.3 719.28 36.625 0.89 5.5 19.39 1.74 4.64 444.97 50.0 L100x75x8.489 0.67 18.57 5.51 19.4 58.3 197.88 1225 107.58 6.3 15.0 L65x50x9.0 L 80x80x8.73 16.5 5.0 L75x50x7.6 2.7 13.3 31.27 34.0 8.36 14.77 4.13 11.62 472.7 18.5 6.56 7.5 3.35 90.19 4.12 302 238 29.33 4.0 L 90x90x8.8 0.7 5.547 0.39 0.

12 21.25 3.64 2.19 0.74 6.21 0.26 0.51 19.31 2.50 2.13 0.03 1.25 0.55 0.02 9.96 1.88 9.05 .0 M kg 0.0 4.21 0.80 5.27 1.36 32.21 0.02 8.0 2.0 3.0 8.38 0.12 3.42 1.82 0.64 8.82 5.88 1.28 13.62 1.13 1.0 4.14 2.0 3.0 4.80 6.29 2.0 5.0 4.0 2.44 0.49 1.29 5.86 1.0 3.23 0.62 2.45 8.62 1.04 76.72 4.61 1.63 0.34 1.32 69.0 4.21 0.53 1.56 1.37 14.93 10.12 1.56 0.0 2.33 0.97 0.60 0.07 22.95 6.73 0.96 0.0 3.31 15.53 1.06 8.0 5.25 2.27 2.96 22.17 0.0 8.23 1.46 iy em 0.61 0.28 1.91 1.51 7.11 38.08 1.06 26.39 15.14 3.37 8.27 1.14 5.34 6.0 8.29 8.72 7.0 5.05 3.0 3.48 1.61 3.0 3.30 1.15 0.64 27.31 7.10 1.83 10.28 0.0 2.82 1.00 3.0 6.87 1.74 12.30 0.17 22.92 15.31 0.73 3.22 0.28 1.15 0.53 7.42 0.00 3.29 14.92 45.75 3.66 119.23 104.51 5.31 0.75 43.85 5.29 3.23 0.31 1.39 7.31 0.15 0.32 0.0 3.09 3.94 0.52 8.0 5.70 2.61 1.65 0.84 6.88 3.42 59.25 20.38 2.21 10.25 1.46 4.60 0.68 3.66 18.0 6.54 3.17 0.51 Wy Ix em 1.55 1.82 1.68 7.63 1.82 5.34 2.79 50.84 1.34 0.27 5.0 4.79 5.23 0.94 2.0 6.37 0.95 9.99 8.66 4.23 1.23 0.0 8.28 58.25 4.49 3.01 7.63 Au m2/m 0.11 1.29 0.02 2.78 18.0 6.23 1.23 11.10 1.30 0.75 5.03 2.34 1.10 3.41 0.63 0.59 0.77 76.98 1.0 4.97 0.0 5.20 3.65 1.45 6.97 2.63 2.24 1.93 2.0 6.39 3.45 4.56 1.5 2.24 0.40 0.98 2.61 2.0 9.67 16.03 2.28 Wx em? 0.39 2.0 9.31 0.37 1.37 0.0 3.34 17.0 4.17 0.0 3.13 3.0 4.32 0.19 0.94 4.88 3.0 6.36 0.0 6.20 4.56 1.99 1.Mase kglm Sieneles storis t mm hxa mm 30x20 30x20 30x30 30x30 40x15 40x15 40x20 40x20 40x20 40x25 40x25 40x30 40x30 40x35 40x35 40x35 40x40 40x40 40x40 50x20 50x20 50x25 50x25 50x30 50x30 50x35 50x35 50x35 50x40 50x40 50x50 50x50 60x30 60x30 60x40 60x40 70x40 70x40 70x40 70x50 70x50 70x50 80x40 80x40 80x40 80x45 80x45 80x45 80x50 80x50 80x50 80x60 80x60 80x60 80x70 80x70 80x70 90x40 90x40 90x50 90x50 U profilis A ern" 0.13 2.0 4.30 8.0 6.74 7.67 5.0 3.76 3.0 3.44 1.51 8.85 4.13 7.23 1.28 0.0 2.0 5.96 17.70 71.56 1.14 1.0 8.58 1.17 29.20 85.56 3.17 0.95 1.0 3.0 4.24 3.52 3.63 0.0 4.0 3.23 0.28 1.28 1.78 3.52 4.39 0.97 11.0 3.79 2.69 19.60 1.79 0.40 1.49 2.82 7.17 0.40 3.32 0.58 0.83 3.32 0.15 5.43 4.66 4.75 2.0 2.28 4.97 4.56 ern" 0.58 1.63 2.30 6.38 9.34 2.0 2.0 4.0 9.24 1.19 1.75 0.59 4.49 3.0 4.23 0.47 3.19 0.86 9.79 6.71 2.25 1.60 2.33 3.87 5.25 2.20 1.77 2.0 9.0 4.30 0.24 3.90 1.81 9.81 22.57 1.51 53.0 1.03 1.65 55.31 5.96 0.23 3.0 4.83 101.0 4.11 1.28 2.30 0.0 3.97 6.95 11.45 3.58 1.45 6.62 0.0 4.60 0.0 4.83 2.0 3.60 14.0 4.14 7.07 1.75 16.78 0.57 1.63 t mm 1.53 4.03 21.23 0.08 2.00 8.06 3.94 8.93 1.98 6.0 3.31 0.0 3.87 1.0 8.64 2.0 6.13 1.16 3.89 26.29 1.47 12.24 88.26 1.15 4.99 2.5 2.81 5.97 0.15 1.57 3.64 103.29 3.22 3.19 1.49 19.75 3.07 2.75 0.94 2.16 6.0 1.19 5.0 4.76 4.27 0.23 3.00 2.03 2.97 31.39 1.03 11.49 1.0 6.75 7.66 2.75 2.63 0.26 0.27 7.0 6.0 3.26 1.0 6.95 10.0 4.0 2.45 4.64 0.75 2.34 2.0 3.0 3.83 37.0 2.70 2.58 1.66 25.0 6.87 6.24 4.60 2.25 3.79 2.45 2.53 0.0 2.14 1.88 13.13 0.29 0.12 12.92 6.17 0.75 2.32 1.40 0.93 1.0 6.07 5.0 4.0 4.84 3.39 38.06 4.0 4.0 6.17 0.76 1.24 7.71 6.91 4.56 4.0 4.64 7.26 9.31 1.0 5.84 2.96 1.60 1.21 1.40 3.46 1.0 6.64 2.49 5.23 3.11 3.51 17.90 12.54 4.62 15.0 3.55 0.54 3.45 0.13 0.0 8.35 Ix em" 1.83 4.0 2.0 3.0 3.0 Rmax mm 2.47 6.59 0.28 17.25 2.99 5.66 21.78 0.38 19.16 3.89 10.94 3.21 0.63 4.0 4.89 13.0 4.51 78.14 2.41 0.90 8.83 17.12 1.18 12.25 2.70 4.25 0.83 2.99 1.69 1.0 3.87 1.13 6.5 2.07 1.06 3.23 1.05 3.67 1.86 2.25 6.0 8.0 3.0 4.83 5.55 10.44 2.14 7.54 62.94 1.22 2.5 2.0 3.87 0.0 3.0 4.44 2.0 6.89 15.25 1.90 2.13 0.09 5.40 4.74 2.45 (plieno marke St 37-2PN-73/H-93460) Iy em" 0.92 1.21 4.50 86.44 0.67 1.38 1.12 1.78 13.19 0.29 0.17 1.91 0.93 1.23 0.34 3.41 3.11 1.28 1.87 41.51 16.19 1.12 47.01 1.14 9.26 19.25 1.0 4.18 3.67 90.14 5.24 1.06 1.58 1.94 1.0 3.03 83.29 0.25 4.27 0.23 1.48 5.05 65.19 0.34 2.0 5.92 6.0 6.36 0.0 5.28 10.67 6.0 2.71 6.0 8.77 0.0 1.00 3.42 9.77 2.94 1.33 8.0 6.41 0.97 0.

50 26.07 6.0 4.0 8.18 44.91 10.45 4.0 3.06 5.21 23.95 11.80 35.94 10.19 8.18 1.49 8.05 4.38 0.0 6.0 5.0 6.40 0.90 5.76 446.80 1055.51 5.55 1.02 8.hxa mm 90x60 90x60 90x60 100xl0 100x40 100xl0 100x50 100x50 100x50 100x60 100x60 100x60 100x70 100x70 100x70 120x50 120x50 120x50 120x60 120x60 120x60 120x70 120x70 120x70 120x80 120x80 120xBO 140x50 140x50 140x50 140x60 140x60 140x60 140x70 140x70 140x70 160x60 160x60 160x60 160x65 160x65 160x65 180x50 180x50 180x50 180x60 180x60 180x60 180x70 180x70 180x70 200x60 200x60 200x60 200x60 200x70 200x70 200x70 200x70 200x80 200x80 200x80 200x80 262x80 t mm 4.75 1.61 12.52 296.49 319.39 43.75 18.27 64.55 6.87 4.21 57.53 3.0 6.31 1.87 4.02 21.95 5.93 10.62 11.0 8.20 1185.41 9.18 542.40 6.40 1.69 0.10 28.78 1.57 0.45 15.54 9.80 em" 22.58 0.01 8.40 67.79 4.0 Rmax mm 6.14 14.94 13.80 13.21 1.0 5.58 34.0 11.44 697.09 722.57 55.33 7.42 8.37 37.49 102.18 57.33 8.14 2.50 13.87 51.01 232.0 9.84 7.53 11.71 86.74 4.0 6.0 8.81 38.08 8.08 20.19 12.33 49.95 15.54 7.50 0.26 33.70 0.41 0.07 62.31 10.0 4.0 6.24 2.0 9.35 10.0 6.39 0.80 2.0 5.21 2.77 5.21 5.22 1.09 40.42 0.98 1045.13 6.67 8.95 6.07 2.11 5.07 13.59 10.36 7.39 22.11 2.61 6.13 9.80 3.42 6.56 1.37 992.58 202.95 12.61 10.24 55.0 6.67 813.30 10.07 45.71 7.70 Jy em" 28.54 12.97 37.52 1.49 0.95 12.38 7.46 201.95 15.38 11.35 86.71 9.35 48.68 53.14 6.17 12.17 12.49 0.95 17.44 2.74 3.72 2.0 6.16 an 1.0 4.49 40.54 0.54 iy em" 7.0 6.0 5.70 13.41 1.38 0.77 51.44 0.0 3.01 5.91 15.52 544.64 0.07 23.53 1.96 9.99 15.79 13.55 11.37 0.60 7.56 12.10 23.07 25.0 6.74 6.11 2.20 15.33 0.0 6.01 130.0 8.61 31.53 11.41 62.0 7.13 2.48 0.67 38.0 6.48 268.16 7.58 17.43 5.61 3.43 339.31 11.75 13.46 0.0 9.95 10.90 10.98 3.81 1.0 8.95 20.0 4.95 12.15 31.39 28.83 223.0 4.49 58.0 8.43 1.37 7.0 9.60 10.0 8.08 10.50 631.0 5.0 8.12 m"{m 0.0 6.42 0.26 347.0 7.0 4.62 146.90 7.39 7.97 63.0 6.76 452.54 0.54 12.09 93.48 0.27 8.89 42.75 39.95 16.47 576.73 11.0 6.01 80.73 50.51 3.69 4.82 3.9B 35.74 13.0 5.25 27.0 8.58 81.90 1.91 9.22 50.71 67.0 5.55 3.33 5.49 1.53 0.58 2.95 12.74 9.38 7.91 1.71 20.91 9.76 136.89 5.52 0.95 18.74 1.79 10.52 0.0 6.81 9.50 663.63 4.0 M kg 6.27 36.45 0.17 412.97 169.54 12.0 6.37 10.54 0.0 5.0 8.0 6.52 14.87 3.98 7.23 1.71 0.48 44.62 216.0 6.43 2.74 11.58 47.17 392.18 10.0 8.46 72.83 9.0 9.89 13.48 6.0 9.05 89.93 9.45 56.0 6.31 10.58 1.67 0.50 70.56 0.07 42.87 21.98 34.07 68.58 4.53 0.51 12.0 5.45 5.73 59.0 8.20 2.0 5.58 5.98 15.54 62.71 7.64 7.55 0.0 5.36 136.72 9.02 8.0 8.52 14.27 5.40 48.90 935.64 11.89 6.52 0.34 14.20 7.45 0.87 9.0 9.52 384.18 7.47 11.0 4.63 9.99 1.54 17.96 110.11 10.11 10.81 17.59 282.40 0.0 4.0 4.67 6.63 34.0 9.0 5.02 8.48 621.69 802.27 7.45 83.0 4.28 60.0 8.65 166.74 13.87 1.14 6.03 6.20 7.96 10.02 6.47 1.0 9.36 1.92 1158.0 4.07 6.98 12.89 1.07 250.90 104.85 59.50 1.0 6.34 13.0 6.0 7.52 0.94 10.0 4.74 99.68 41.20 14.83 2.0 5.53 11.03 24.75 18.12 5.97 1.17 15.50 235.16 9.19 Ix an 3.50 9.84 1.02 8.78 7.65 54.24 2.0 12.92 3.95 12.0 6.04 6.54 0.0 5.0 8.96 74.0 4.57 7.55 45.69 30.0 9.0 9.40 387.0 6.91 8.44 0.74 11.95 14.07 19.32 21.67 32.39 12.01 11.51 4.01 30.0 5.22 2.0 8.27 10.21 2.34 0.33 1.56 0.81 9.24 4.84 91.0 6.0 4.0 6.0 6.82 1.08 10.69 4.37 40.59 10.05 77.51 1.17 69.0 11.63 119.45 11.27 10.99 17.75 7.96 467.05 33.93 41.95 5.91 175.08 8.89 1.0 4.34 128.45 740.02 196.05 8.95 15.45 2.35 0.76 2.15 72.13 9.38 7.0 8.42 39.81 15.90 75.0 9.46 7.80 817.87 79.48 6.17 12.56 12.76 20.95 14.0 6.88 245.62 0.65 7.0 6.08 2.00 1.12 1.0 9.0 6.68 0.67 9.28 3.54 12.35 0.16 12.08 7.00 3.40 0.39 5.41 0.57 18.0 5.24 5.00 26.0 11.43 A Au Ix em" 100.18 45.22 577.40 301.85 17.36 26.95 17.66 0.44 0.07 64.45 152.55 29.58 9.47 2.12 43.20 1.97 3.44 7.0 5.95 15.56 1.92 1.46 0.83 6.52 897.92 174.93 3.74 13.20 2831.71 8.10 269.16 11.51 118.63 48.0 6.85 1.39 0.25 44.0 8.50 0.82 4.77 4B.10 7.0 8.10 1316.68 3.0 6.72 3.64 7.0 6.89 2.18 24.47 70.42 1.39 13.0 6.21 52.27 10.31 I .73 1.29 115.0 8.74 16.77 1.95 11.00 26.57 4.59 10.95 21.0 5.0 6.91 1.95 4.00 338.0 9.14 7.52 90.38 35.21 6.57 2.53 30.69 51.45 0.08 119.24 51.53 0.38 11.51 0.49 7.32 6.94 15.58 107.65 9.0 4.86 2.0 4.0 5.0 9.78 7.0 9.08 6.55 72.0 6.0 4.65 0.53 99.08 82.10 2.0 4.0 4.0 9.15 310.0 4.32 9.46 0.30 497.0 5.30 57.02 8.50 7.0 6.81 131.53 0.63 0.95 8.60 514.26 2.14 14.92 29.18 Wx Wv em" 7.0 8.0 9.

32 15.84 2.41 94.0 4.13 1.49 0.73 1.35 1.61 5.plastiskasis Iv (crrr'l .14 1.58 1.97 2.90 2.0 4.85 1.53 0.20 0.93 1.10 0.10 1.70 4.64 1.86 0.64 Ix (em) 0.90 19.87 0.90 1.27 7.0 4.52 1.67 3.0 Rmax (mm) 3.24 0.53 0.07 0.93 0.66 4.39 1.62 0.27 0.47 5.28 0.93 0.78 Wi (em') 0.0 4.20 0.07 4.0 4.0 6.0 5.39 0.10 0.18 0.20 0.58 38.96 5.73 1.54 3.40 0.25 3.02 1.14 0.75 8.0 4.89 1.27 5.0 4.62 2.0 2.0 5.96 1.31 0. 1.40 0.73 0.0 2.12 0.90 21.95 1.0 4.0 4.23 22.34 5.78 5.39 0.22 0.84 0.55 0.0 4.53 0.96 0.33 1.32 1.0 4.08 1.84 1.88 2.0 6.41 12.19 0.0 6.94 20.16 1.41 0.00 5.10 6.44 0.24 0.5 3.20 1.32 0.71 2.0 4.29 1.91 Wx=WV (em') 0.51 1.0 3.06 1.20 2.51 1.21 0.67 1.0 9.18 1.16 0.21 2.93 1.62 1.64 0.45 0.50 1.88 0.0 3.0 2.17 25x25 25x25 30x30 30x30 30x30 30x30 35x35 35x35 35x35 35x35 40x40 40x40 40x40 40x40 45x45 45x45 45x45 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 60x60 60x60 50x60 60x60 70x70 70x70 70x70 75x75 75x75 100xl00 100xl00 i: (em) .38 2.0 9.0 3.87 0.inercijos momentas sukant inercijos momentas sukant I .5 3.24 1.84 3.48 1.19 0.11 0.25 1.41 1.0 5.08 0.47 6.56 1.67 1.0 3.40 8.95 7.47 6.60 0.49 1.80 8.0 2.5 3.Rmax=I.47 1.72 31.58 1.plastiskasis KAMPUOTIS (plieno marke St 37-2PN-73/H-93460) ~ a -+ It t (mm) 2.0 8.97 8.72 5.23 8.31 25.12 1.18 1.0 2.77 2.0 8.93 2.0 4.76 4.0 4.34 1.77 12.19 3.18 0.40 0.87 2.27 2.24 0.0 8.78 1.20 0.0 4.67 0.94 0.61 0.91 3.0 9.44 5.98 3.65 3.90 0.65 0.39 1.65 6.57 1.86 2.67 4.86 2.04 10.29 1.62 4.59 0.98 1.0 4.54 5.95 2.91 1.49 1.37 9.56 0.03 2.0 4.68 3.10 0.91 2.93 (plieno marke St 37-2PN-73/H-93460) M (kg) 0.64 1.93 30x20 30x20 30x20 30x20 30x25 30x25 30x25 30x25 50x30 50x40 50x45 50x45 55x20 55x20 60x40 60x40 60x40 60x40 60x50 ·r 70x45 axa (mm) 20x20 20x20 20x20 25x25 70x40 70x45 Rmax=2t LVGIAKRASTIS Mase Sieneles kgfm storistmm Rmax (mm) 3.10 0.10 2.20 1.81 2.70 0.59 0.14 0.11 0.88 26.46 1.82 1.90 1.23 Wx (em') 0.08 0.98 4.76 0.48 5.09 3.68 3.20 0.45 0.0 3.59 1.0 6.19 1.24 3.14 1.0 M (kg) 0.30 2.00 10.47 0.5 3.inercijos momentas spindulys Wx (cm'') .44 1.39 0.24 1.5 3.02 9.93 0.05 6.72 0.93 1.22 6.0 6.10 1.87 2.52 0.04 1.26 1.19 1.skerspjuvio atsparumo mornentas px Wv (cm-) .91 3.0 5.74 0.30 0.09 1.33 1.0 3.41 1.16 0.98 3.0 4.89 1.45 0.61 13.0 4.24 2.75 3.05 0.0 8.0 5.87 1.64 1.47 5.23 2.0 4.58 0.0 8.0 4.0 2.54 1.97 0.0 4.53 1.83 0.0 8.20 0.83 3.35 4.61 1.73 0.95 0.0 4.0 5.0 6.59 1.0 6.25 1.0 Mase ~ KAMPUOTIS Ix (em4) 0.99 2.42 4.84 5.62 0.29 0.0 6.57 0.0 4.07 11.32 0.20 0.76 0.0 6.11 0.98 0.0 4.43 0.59 1.16 0.00 1.09 1.96 0.57 2.93 1.0 2.0 6.77 0.0 4.0 2.0 6.31 Ivo (em) 0.24 0.0 2.24 0.0 3.81 0.0 8.60 0.57 0.93 1.55 1.20 0.82 0.41 7.20 0.04 0.40 1.0 4.40 1.79 0.21 1.44 2.26 1.0 4.0 W (crn'') .47 5.51 1.10 1.82 3.20 0.51 NELVGIAKRASTIS kgfm Siene"~s storis t mm axb ~m) t (mm) 2.39 Iy (em4) 0.0 6.0 4.56 2.11 2.37 2.0 5.84 1.50 0.78 0.96 2.0 4.38 0.20 0.5 3.02 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.14 0.46 0.78 0.77 0.16 0.50 0.51 4.15 0.08 0.77 0.51 4.10 0.26 2.48 0.0 4.30 1.27 6.89 2.05 4.09 1.23 2.95 1.42 8.0 3.0 4.67 1.78 0.18 3.39 0.0 2.64 1.64 6.94 0.57 0.0 3.80 0.27 0.31 1.12 1.22 2.47 1.0 5.18 1.0 3.12 0.0 4.73 0.72 1.03 1.inercijos I (crrr'l .92 2.67 13.0 6.19 1.10 0.43 skerspjuvio A (em2) 0.95 0.30 7.0 6.78 2.39 4.11 0.0 4.10 A (em2) 0.0 2.25 Iy (em) 0.19 2.47 atsparumo momentas Ai (m2/m) 0.59 2.53 3.27 0.39 Ix=IV (cm'') 0.24 0.93 1.39 0.5 3.0 6.76 2.12 0.26 0.23 0.33 0.38 0.04 1.5 3.0 6.18 0.89 1.26 6.07 2.47 7.15 0.0 2.27 36.23 A (m2/m) 0.0 2.33 0.22 0.0 2.42 5.42 0.0 4.52 1.16 0.22 1.27 4.95 0.54 10.45 4.64 0.47 2.70 4.12 0.87 2.43 7.85 0.62 2.35 3.95 7.31 1.76.0 3.0 8.27 2.36 2.11 Ix=IV (em) 0.21 1.14 5.0 6.18 0.49 1.0 3.0 2.14 0.33 77.08 6.46 0.5 3.95 2.37 0.40 0.01 7.88 1.88 1.29 5.0 6.50 4.57 3.03 1.24 7.58 0.0 4.16 2.19 0.0 5.10 0.67 9.68 17.32 0.29 0.58 1.0 2.37 3.79 45.95 1.86 1.

LAIPTV PAKOPOS IR TVOROS ELEMENTAl \ i .CINKUOTOS PLATFORMV • GROTELES.

Visi gaminiai atitinka Daugiau DIN normas ir turi ISO 9002 sertifikata.5:i Bendrove "HMS" veikia nuo 1989 metq ir yra Europos groteliq gamintojq grupes STACO profiliuotas ir ® Europos rinkose. Lenkijos firmos HMS gaminamos produkcijos kokvbe nenusileidzia savo kolequ is Vakaru saliu. Firmos produkcija yra gaminama pagal bendrus kokvbes reikalavimus. I . groteles. 0 ju gaminamos produkcijos kainos yra gerokai mazesnes. nei 50 procentq cuzijoje ir Vokietijoje.Bendra informacija apie 1--I1"1!E. "STACO Manderfeld" (Belgija). STACO (Olandija). Pran- nare. "Caillebotis France" (Prancuzija). laiptu pakopas. apsauqines grotos langams * Dembliai kojoms valyti * Metaline juosta (Iankais arba rvsuliais) STACO nares yra zinornos Vakaru Europos firmos: "STACO Kaarst" (Vokietija). gaminamos produkcijos realizuojama Vakarq Pagrindine bend roves produkcija: * Groteles ir aiksteles pestiesierns * Grindu elementai laiptu aikstelese * l. Visose minetose gamyklose produkcijos kokybei keliami labai auksti reikalavimai.aiptu ir kopeciu elementai * Karninu liepteliai ir liepteliai ant stogo * Tvoros. taikomus STACO [monase Belgijoje. tureklai. Firma "HMS" gamina presuotas alksteliu stogo ploksfes. azuriniai tarpusieniai.

Z profilius ir kt. ledo.__ =_· Gamybos biidas ir tipai =-~M~ ~__ "'"---' Montuojant svarbu. esancius laikanciuosiuose skersiniuose. tepalo ar kitoslidaus pavirsiaus.). taciau priklausomai nuo qalutine s paskirties gali buti rerninarna naudojant ir kitokius profilius (karnpuocius. Grotos su DANTYTU pavirsiurni vpac tinka naudoti.(3 C CD OJ C ::J CD 2+-' CD UJ CD CD 2: +-' ill C Kokybes garantijos Laikantysis skersinis Jungiantysis skersinis HMS qarninarnu groteliL[ kokvbe yra uztikrinarna pagal tokias gamybos normas: AGI. DIN 24533 . Jungiantiesiems skersiniams taip pat tenka dalines apkrovos. . DIN 24531 -Iaiptu pakopomos.plieniniams laiptams. naudojant dideli sleqirna (100 t vienam skersiniui). ° Remai paprastai daromi is T formos profilio.plieniniams porankiams. Tokiose vietose qroteles su dantytu pavirsiurni padeda isvenqti nelairninqu atsitikimu. DIN 24537 . TUV ir DIN.qrotelerns: DIN 24539 . kai slydimo pavojus kyla del sniego. HMS presuotos qroteles yra vpac stabilios. prireikus gali buti ardomos. Del dideliu sleqiu jungiant skersinius (saltojo virinimo budas). kad laikantysis skersinis butu sumontuotas ant stabilaus. tvirto pavirsiaus. ~ii i~ L~ I \ W intervalas tarp laikanciu daliu ::J "0 ::J . Jungiantieji skersiniai yra ispaudziarni i palyginti siaurus tarpelius.

.20. 39 48 22 :&9 43 . 57 71 50 68 85 98 118 3~ 1:i9 43 57 I~ 24 32 ".5 45 29 2P'!Jj 35 51 44 ''20'. priklausantys 2) Atstumas tarp laikanciljjlj skersinilj. 52 40/5 50/350/4 64 4. ".'~21 21 31 43 29 4.~ ..I~~~ 35 33 44 '~ 30 '44 124 42 29 42 51 35 49 59 68 83 ~ 15 16 24. 'il' I.' 2@ 17 16 26 24 .:9 ~ 1'8 2d 27'1 23 23 I!:~ 46 33 . Iii 21 ~I: 30 37 35 ..li169 87 86 63..28 !'llY\~~.39 48 34 " 48 59 41 57 69 80 97 47 34 47 I.i.8 '39 ~5.87 107 76 103 128 148 178 56 6631 63' 86 £)2 106 75 102 126 147 177 1'8 261m 54 38 51 74 34: eo 67 84 '" 84 10474 100 125 145 174 1~8~: cJ.' 36 53 64 43 61 74 85 103 36 2. 28' 22 " 34 42 201.zs 25 24 ~ 33 42 1 20 32 39 49 32 45 56 36 50 64 55 62 32 29 . 24 32 3~ '-.: 35 49 60 43 60 74 52 71 88 101 122 40 20'11 27 37 47 46 54 24 19 16 22 . 41 1~::~46 1.0 l'i8 61 42 59 71 82 99 11 15 13 19": 26 33 15 30 38 181-:25 35 43 "~.85 Iii 39 33 26 43 3§ 47 ..'i' if ~ 33 15' 21 30 37 46 39 15 21 21.' 39.: 3Q:" 42 53 51 2. 2l" 3. 18 " 14 2lt 20 iJ.' 2§ 29'i'!' '81 31 26 39 18 23 35 48 2911.: 32 41 aa 41 49 34 48 58 67 81 I . 23'·~ 32 39 18 26 36 45 45 55 39 53 66 76 92 22 I'..2 43 57 2:." 32 43 <\0 21133 47 59 39 59 69 45 67 80 90 110 Iii 20 I". 58 40 56 68 79 95 45 33 33 45 56 39 54 66 77 93 10 14 iz n 24 16 14 28 23 29 14 1. "' m Q_ Karstai cinkuotL[ grotelil! svoris kglm2 Laikanciojo skersinio euksts/storis 4) IJ i= 20/2 20/3 25/225/3 3030 30 31x31 34x33 3040 30 31x42 34x44 3010 30 31x09 34xll 3020 30 31x20 34x22 3050 30 31x53 34x55 3065 30 31x65 34x67 3010C 30 31x98 34xl00 2010 46 20x90 22xll 2020 46 20x20 22x22 2030 46 20x31 22x33 2040 46 20x42 22x44 2050 46 20x53 22x55 2065 46 20x65 22x67 2010 46 20x98 22xl00 4010 23 41x09 44xll 4020 23 41x20 44x22 4030 23 41x31 44x33 4040 23 41x42 44x44 4050 23 41x53 44x55 4065 23 41 x65 44x67 4010C 4013C 23 23 41x98 44xl00 41x131 44x133 5010 19 52x09 55xll 5020 19 52x20 55x22 5030 5040 19 19 52x31 55x33 52x42 55x44 5050 5065 19 19 52x53 55x55 52x65 9 13 11 '16 22 27 13 1B"'.~ 27 .i..6 64 50/560/3 78 76 54 53 60/4 60/570/570/6 76 73 92 90 105 128 102 125 1'6\\ 22' 15 26 20 1:.50 1'7 23 36 ." 53 nRc.<t. 16 3r5~IGF1 18 23 I!l 34 ..'.~:28 I:" '" 35 . 1::10 28 2<1 34 47 59 28 '10 55 69 32 45 63 79 36 52 71 89 64 89 109 76 105 129 150 181 .': 28 8~ 49 61 92 - "'92 112 78 108 132 152 184 2J 29 1i'25 :35 65.~.. 32 40 2.! 31 39 37 19 18 26 ~ 37 '.2:7! 1..8 I~ . . 34 16 -.29 30 37 36 n'8 17 31' 46 55 52 37 35 53 51 64 61 73 70 89 85 30 h14"'d}9.1) 57 42. 130.4 23 35 ~48 59 '13 59 73 51 70 87 99 121 18 1.1i!. mm (tikslOs dydziai) nuo strypo storio) 3) I.Presuotq groteliq produkcijos programa 1) Atstumas nuo skersinio iki skersinio (apytiksliai dydziai.45 3.2'J..18 38 53 141'9"'..~ 42 52 I~ 3)1 52 61 39 59 70 78 96 14 12 18 15 21 18. 22 36~29.l9' ~8 25 29" 28 41 52 23 22 3(f' 47 .1.. 54 27 26 39 53 67 31 '15\ 61 76 @5' ..25 32 2813 19 ~ 26 33 : 25/4 25/530/2 36 45 22 30/3 30/4 30/5 35/2 35/335/4 35/540/2 59 40/340/4 3'7.

1:1 11 16 23 29 26 33 15 21 29 37 1.26 37 iii 25 36 44 30 43 52 59 72 22 28 tB 1:'1[8" 25 32 HI 14 13 21 28 36 43 30 42 51 58 71 I~ I.9 28 36 ~6 21 " 31 39 18 23 35 43 20 26 ~4 1'8 13 17 27 34 1'5 1t4 13 2n 20 19 :.-------. skersiniu. mm 800* x 1000 900 xl 000 1000 x 1000 Svoris. 23 31 14 .5 19.5 ..~ill' 8 ...:~ ~. ' l'1J 13' 19 24 18 22 14 20 25 12 rs ...r 13. -'" _J "co ~ - 4) IJ 20/2 20/3 25/2 25/3 25/4 25/5 30/2 30/3 30/4 30/5 35/2 35/3 35/4 35/5 40/2 40/3 40/4 55x67 501 DC 19 52x98 55xl00 5013C 19 52x131 55x133 6510 16 64x09 67x11 6520 16 64x20 67x22 6530 16 64x31 67x33 6540 16 64x42 67x44 6550 16 64x53 67x55 6565 16 64x65 67x67 6510C 16 64x98 67x100 6513C 16 64x131 67x133 8 9 1'0 11:"' 14 12 16 24 30 13 16 15 2~ 24 23 26 2~ 29 26 31 27 33 8 9 40/5 50/3 50/4 39 28 39 50/5 60/3 60/4 60/. Kiti matmenys: HMS taip pat gamina presuotas groteles pagal kliento pageidaujamus dydzius.)" '~:. kg 10.8 13. Matmenys Groteliu ilgis: presuotos groteles gali buti gaminamos iki 2000mm.I STANDARTINE PROGRAMA Standartine programa uztikrina trumpiausius pristatymo terminus ir palankias kainas. mm 500* x 1000 600 x 1000 700 xl 000 * . 30 37 F 16 23 33 41 1'>28 41 49 32 47 56 64 78 . I 9 11 15 21 26 12 17 17 24 30 20 27 34 1:2.0 11. 1'2 10 1:1' 12 1>7 24 30 14 20 20 27 34 16 '15 . 10 11~t 1'0 I. mm (tikslOs dvdziai) nuo strypo storio) 3) 11 Karstai cinkuotLj groteliLj svoriskglm2 Laikanciojo skersinio eukstis/storis "' i-= co c. ..::r c :~g '00 "' Q.20 25 ~~2 1'7 ' 23 29 14 27 34 22. .5 17. Groteliu plotis: presuotos qroteles gali buti gaminamos iki 2000mm.. St 52-3 (tik laikantieji 2-4mm skersiniai) .laikancio skersinio ilgis Svoris. ~.\~\0.karstojo valcavimo pagal DIN 50976 (visi tipai).11 24 34 41 29 40 49 56 68 1::". 17 22 10 15 20 25 II. 48 33 46 56 70/5 70/6 65 79 ~2 10 15 20 25 -".6 15. HMS sandeliuose laikomos pozicijos Standartines groteles Atstumas tarp laikanciuju 30x30mm / Laikantysis skersinis 30x2mm lsoriniai qroteliu matmenys.3 11 15 22 27 25 31 28 35 22 31 39 26 39 46 31 45 54 61 75 I:J:z. kg lsoriniai qroteliu matmenys. I~ 7 l. '~. " 30 38 28 38 47 33 45 56 64 78 38 47 30 47 54 35 53 62 70 86 .. -i. 12 23 29 10 @1 26 33 ~: 33 40 28 39 48 56 67 PASTABOS: Plieno rnarke: St 37-2 pagal EN 10025 (visi tipai). priklausantys 2) Atstumas tarp laikanciuj..i E rr E iii~ "' 1) Atstumas nuo skersinio iki skersinio (apytiksliai dvoziai.

43 359 2.~8 0..77 ':~!ii34 1.16 426 1.1!6~" i:ih4. 130.34 tp 40x2 0..20 0.13 E).<..91 1.89 264 0.02 276 1.€lAO 0.40 1382 '1105 0.25 O.89 198 0. 90.Q6 0.91 176 1.. 998 0."18 789 691 O. 2.46 0." Q.Presuotq groteliq apkrovos Tipas30 Plieno rnarke St 37. 20.19' 0.0.~1"'1!~O~ I @\.0.0.519 5:Y5~ '..37 0.78 891 0)B'~ [.5l'J '1(!)'. lenteleje Nominalus intervalas (t..02 819 0.1f. 213 251 Irl(i).63 0.2.22 639 1.28 163 40x3 Fv Iv Fp fp Fv Iv Fp tp .59 v68a 103i 3.5 1.93 638 550. fv 0.16 26~ 0. 140.38 622 1. 250.7 Q.80.1io 8.0.19 113 1.f(l?8 227<11 ~8~2 '~. 170. 1..!661 Fv 8294 5760 '1. 190.2 1.35 211 1.32 0.28 590 2.3'1 6.7 734 1.31 .9:L 6Blj 528 45(3' 3!2\l 352 i . mazesni nei 5%.53 .50 240.71 233 490.8 1.6 177-5 ~43.22 798 1.64 917 1.0.89 1058 1.8 1.56.56 0..4 305 0.35 264 1..29 0. 0.!~·t0~57 377.75 207 1.71 140.96 536 2.67 Fv 5:Z5T 3993 2934 ~2i1.64 0.232 :>2'.t9S H€l fp 0.~'Q3ge no@ o~ 52 '3~O0 2592 Iv 0.53 Fp 990i 792 660. 210. '~96 (i).83 173 1.1439 1.0.64 0.19 283 1.150 1.]9 0.0.34 Fp fp 0. 1566 495 '1.~.0.11E 720 1.5? 0.@ 0.¢9! .11 ~61 3759'\.76 144 0. a o:.25 0. 1.19 0.43 158 421 1.I~::~~.43 0. 0.'''0.0.62 148 1.53 .0.56 0. 0. Fv 0.60 .4 1.39 0... 0..75 276 1.19 244 0.51 0.85 Fv 887 719 594 I'Jt46!7. 0.21 766 1.(J3.89 226 1.22 529 1.g 1)(330 5:17 HJ90 20.9 1.7.0.2(3.0.xq.62 111 1.0.0. 2Dx2 2Dx3 25x2 25x3 25x4 25x5 3Dx2 3Dx3 30x4 3Dx5 Fv 1839' 1277 938 718 568 460. 55!! 462 396 346 3Q8 :(l.@9 360 0..5 163 1.~:i" 0.) 30x10 30x20 30x30 ) Apkrovimus zr.9 II ..70.~3 Q.10 189 1.e3'iIi sa» Fp 69.38 70.21 1.67. 120.7 139 0.2995 10.7 fp o.7 1.' :.91 10..67 Fv 4313".56 Fv 622'1 432(i) 3174 2.0..2 691 40.0...47 571 1.9~" Fp 7.15 345 0.29 61.54 415 3. 1248 0.2 89 79 fp b@.4'1 0..67 1410 1'10.:f\iD 1i).10 D.67 346 940..lIR s.89 197 0. 1.56 0.iJ'549 3684 .2 Nominalus intervalas (t.24 1.59 145 1.43 30. 50.07 0. 1.213' 11'@.0.76 0.0. 150.' 23~ fp (i).7 231 ' 'r 0.7 1. 0920 1555 Q28'5 Iv 0.j14 nJ1'iI Iv 0..." 230.9 154 134 119 10.07 92 1.. 0. 10.77 Fp ~ 15fJ' 139 2Ti 222 185 123 111 Ip !rO.1 0.4 1.80 957 1.xq.19 183 170.71 186 "lt~~~~if:~:. 720. 749 0... 1. 0.76 1229 O.61 510 1.5 1.61 718 1.43 153 1.63 0.19 O..63 0.40 ~9~ 480.3 0.97 1274 1.0 0..7 185 0.34 450 3.56 189 2.1 0.02 1152 1. 0..64 .0.78 461 1..37 0..i73@4..--- 1 '----'----- t..46.58 0.39: 0.31 0.2'1.56 ..28 325 10.5<1' (i)..0.40 461 .Z@·'~..3.. 395 0.118 (i). 853 691 572 fv 1:o.10 251 1.~~S7 Qllfg Fv 1..91 252 170.45 897 1.aikanciojo skersinio matmenys Atstumas 50. 1. 69.77 1.. 10.~ lj.fi6 1..39 0.()J5.93 614 0.1f27.58 1920 ~636 0.13 7368 0.43 198 1.0.77 920. .74 1..89 132 1. 230..3 @.62 185 1.34 90.58 0.=atstumas tarp laikanciuiu skersiniu centru Q q T =atstumas tarp laikanciljjlj I l'skersinilj ~ q..430. 1. tarp atrarnu.10..~.27 0.10.0.29 4320 ' 'n'" I. 110.0." 50.12 167 1...~..13 0.80..rnrn 100..9 853 1.r: 143 119 10.87 1..42 2285 0..30.36 0.23 0AZ .24 01.80.34 5.15 173 0.H) 13. 60.46 0.89 296 :~.67 fp @d~ Fv :[1:8$( il99~ IT179? 1:<'185 fv [:.35~!.7' 0.30.47 @.n4' 0.53 198 398 1.'!7 fp 0.77 Fp '5"&4 369 ~ 2~€l 222 i':@.29 0. 180.0.51 0.0.15 259 0.2'\t .3'1 O." 0..18 5642 0. 0.97 569 1..92 197 1.35 158 1.!.75 480.2 0.19 g.3il '0..7.J{~~:.. 70.16 0. @....41 0.0 256Q 20. 1...' ~92D' 1410. tID 3691~.92 263 1.66 0. Fp 158 l!~t6 .61 523 2.tJ~l~p.38 562 1.93 851 0.34\0')l31@. 1.0.25 (i).6 289 1227 810.58 187i ·l63il 0.91 640 2.%.33 198 1.02 184 0.5' 2559 '21~J 592~~' 518.93 20. 1. 180 2.76 696 2.30....39 0.34 691 1.0. 1.14 0.02 368 40x4 Fv tv 14i371 a 0234 .... 2~~: 2765 l~j~~7 ~:§~ 230.78 648 2. 5..~! 1.35 0..79 0.02 922 0.53 248 80.24 128 479 1.f36' i!).61 761 1.9.~ er.23 0. 5'" 0.4 122 461 1..23 'n.6mO.89 794 60. 444 1.53 149 480. 2..0.1'3 O.0.0..97 627 1.53 554 2.26 0. 1.14 0..~7r 0.09 1137 1.0.32.7 1.91 220.66 1080 0.16 538 1.0.15 14'tD O. 0.21 180..91 151 ~"!f~ ~t:e 1~~~ 0.21 921 1.80.2 0..14 .78 0..77 fv Fp 2':71/ 2/!!iil! 185 166 fp @.II' 0.. D.76.89 1322 1.. 921 0.29: 0.78 0. 240. 165 2.59 291 1.35 DAS 553 0.91 0.16 1013 1...18 &1J17 0.87 1. 1.67 461 '0.2.47 835 1.96 Fp 269 2[5.3S 0. Fv 276~.!?.12 588 2.47 Fv .35 10.. lenteleje 1 ..5:3 0.46 0.76 216 0. 160. 1. 1..29 0.30.=atstumas tarp 1 jungianCiljjlj skersiniu centru Q=atstumas tarp jungianciljjlj skersiniu 1 II J l...0.0. 1.87 ..4.05 172 2. 0.19 .45 637 1.'Q:4ill['tm...$3 '01:64 Fp f:p9~~r.51 0.45 497 1..19 0.~ 857 fv 0.9.80.311' fp ~J..59 218 1..14 829 30/:1 . '0.80.24 213 10.Z 1188 fv 6. (i)..29 244 1.17. 80.43 119 1.3i:~1:0t.4 0. 220...0.56 i'5.(').) 30x40 30x50 30x65 30x100 ) Apkrovimai...48 230 2. 0.fa .46 0..71 0.14 98 40.0.89 425 0.0.29 0)...00.0.g.79 Fp 17~l.

54 303 1.40 1088 1.34 50x3 2100 2200 2300 871 2.83 461 1. Maksimali apkrova: 1600 dabl/cm" .53 60x3 1080 1.65 922 1.98 353 1.29 50x4 60x5 70x5 70x6 Apkrovos dantytosioms grotelems Variantams S1 ir S2 Apkrovos dantytosioms qrotelerns mazinarnos priklausomai nuo laikanciojo skersinio rnatrnenu dvdzio l.76 816 1. lslinkirnas visada yra <4mm ir nevirsi]a 1/200 atstumo tarp atrarnu.68 385 1.l.40 50x5 2400 800 2.52 390 2500 737 2.6 PASTABOS: Fv=tolygiai pasiskirsciusi apkrova (daN/m2).65 374 1. 25 30 35 40 50 60 70 10 8. Patikimumo koefieientas tempimo jeqos atzvilqiu: 2. veikiant 150daN/m2 judanciai apkrovai i 200x200 pavirsiaus plota.53 1000 1.65 1152 1.38 60x4 1045 952 1.aikancioj skersinio matmenys 40x5 2000 1152 1. koneentruota i 200x200mm plota.3 5.92 329 1.07 691 1.10 314 1.48 288 2.59 364 1. fv=islinkimas.0 4.aikanciojo skersinio aukstis mm Apkrovos dydis mazinarnas'x Saugaus judejimo delei si riba neturi buti virsvta.29 300 1.35.47 979 1. f p =islinkimas.53 1250 1. veikiant apkrovai Fv (em).83 276 1.75 346 1.2 3.98 441 1.2 6.54 1.40 318 1. veikiant apkrovai Fp .68 289 1. Fp =apkrova.91 750 1.83 368 1.98 265 1.65 995 1.61 893 1.3 7. .

91 133 0.80 408 3.38 608 1.81 180 4.10 167 1.19 1.34 79 1.59 291 1.07 140 2.14 129 1.55 72 1.75 784 2. - I t.80 2.38 842 1.73 405 2.75 185 1.28 160 1.57 557 3.71 124 1.) 20xl0 20x20 20x30 ) Apkrovimus zr.53 1.09 1077 972 1.87 210200 1.10 335 1.30 431 3.94 359 2.34 588 2.19 1.58 1000 689 0.34 1382 1.80 3.56 109 1.31 88 2.78 68 1.05 270 3.05 91 2.51 204 3.14 85 0.22 719 1.84 68 3.57 62 3.17 74 2.07 570479408352306269239213 0.05 374 3.30 345 3.96 59 4.57 321 2.76 498 3.29 172 3.34 441 2.78 583 2.43 205 1.07 1.- Tipas20 Plieno rnarke Nominalus intervalas tt.54 405 3.61 646 1.45 720 1.19 43 3.29 89 1.79 105 0.49 48 2.30 1.56 144137 2.28 217 1.02 245 0.75 2.91 1.34 119 1.54 540 3.14 674 2. rnazesni nei 3% lenteleje L .04 1.21 1149 1.35 611 2.2 I - I LT_j t.07 793 1.16 1079 1.05 1.53 461 1.83 1.78 778 2.92 351 1.99 720 1. lenteleje Nominalus intervalas (t.56 746 1.05 281 3.35 Iv Fp Ip 30x4 Fv 243226210 1.78 691 1.29 204 1.87 79 2.04 162 0.15 230 0.15 643 2.96 92 3.43 Iv Fp Ip 30x2 Fv 282262245229216 1.93 597 2.93 448 2. =atstumas tarp laikanciuju skersiniu centru =atstumas tarp q.21 2.54 675 3.21 1531 1.80 1123 0.57 83 2.96 142 0.43 Fp Ip 20x3 Fv tv Fp Ip 25x2 Fv Iv Fp fp Fv Iv Fp 25x3 158147138129122116 1.24 1.43 210 1.91 959 2.35 67 2.95 39 4.16 638 1.34 550 1.05 173 1.45 158150 1.61 Iv Fp fp I .75 368 1.12 221 1.94 245 2.80 74 2.35 140 1.03 63 1.03 94 1.38 623 1.96 61 3.91 293 1.17 320 2.64 118 0.91 720 2.33 2.05 229 2.45 1.18 333 2.83 2.76 622 3.43 409 1.31 175 2.91 117 1.=atstumas tarp junqianciuju skersiniu I~ centru O=atstumas tarp jungianciuju skersiniu I~ liT J o Laikanciuiu skersiniu matmenys 20x2 Fv Fv 500 700 800 900 851 0.16 613 1.15 571 1.47 1.35 353 2.07 70 2.24 113 1.79 158 1100 Atstumas 1200 1300 tarp atrarnu.16 1215 1.35 351 1.79 101 1.07 825 1.30 259 3.29 241 1.50 71 2.80 147 2.61 857 1.74 666 2.86 52 2.76 1045 2.83 46 3.96 122 3.34 1037 1.96 705 2.65 2500 110 4.96 529 2.56 251 2.57 334 3.80 294 2.76 373 3.65 128 3.91 1076 960 1.50 196 4.22 1100 958 1.67 259 3.96 153 3.92 175 1.56 933 1.31 131 2.00 749 0.56 560 1.85 891 0.30 249 3.07 2300 130 4.----- St 37.93 235 3.70 1037 0.30 807 1.93 431 1.62 2.34 Iv Fp Ip 40x2 Fv Iv Fp Ip 40x3 Fv 1435 1280 Iv Fp Ip 40x4 Fv 1253 1142 1.30 1.41 287 2.83 92 1.33 263 1.80 510 3.30 956 1.07 664 2.10 252 1.20 64 3.22 223 3.91 233 1.96 627 1.62 195 1.07 Ip Fv Iv Fp 25x4 25x5 Ip Fv 1375 1198 1.74 832 2.67 270 2.14 389 2.33 105 1.47 2.28 321 1.89 1.83 183 1.75 277 1.05 86 1.59 194 1.33 2.38 1053 1.80 192 2.56 41 3.16 183174 2.53 538 1.47 940 1.16 1519 1.24 1.61 862 1.35 10096 2.91 175 1.05 2.71 Iv Fp Ip 30x5 Fv 300280263248 1.84 857 0.17 50 2.35 489 2.rnrn 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 191 2.12 277 1.02 1.12 111 1.76 442 2.22 1.54 193 2.xq.61 1345 1200 1.53 329 1.35 167 2.48 307 2.35 133 2.93 957 1.35 197185 1.34 529 1.34 735 2.97 1.65 160 3.48 153 2.l 20x40 20x50 20x65 20xl00 ) Apkrovimai.14 404 2.Presuotq groteliq apkrovos .59 388 1.53 479 1.78 110105 2.96 94 0.12 167 1.77 1.74 499 2.62 1.05 183 2.15 482 2.71 309 1.80 3.xq.74 480 1.29 59 1.19 150 1.95 373 1.13 173 3.96 882 2.56 Iv Fp Ip 30x3 Fv 1190 1037 911 1.42 299 2.53 1.24 226 1.07 1.56 100 2.54 77 2.82 187 3. laikanciuju skersiniu I q.45 853 1.57 446 3.61 2.31 219 2.43 105 1.07 122 0.93 747 2.34 522 2.05 468 3.21 214 3.73 421 1.80 306 3.71 1.43 307 1.15 803 2.65 64 3.35 367 2.14 539 2.29 82 1.22 691 1.57 56 2.54 154 2.61 765 1.12 166 4.29 163 1.07 884 2.92 264 1.80 239 2.53 131 1.62 98 1.05 2400 120 4.54 2100 2200 156142 3.48 230 2.54 480 2.80 95 2.

48 383 2. veikiant apkrovai Fp .54 1.6 PASTABOS: Fv =tolygiai pasiskirsciusi apkrova (daN/m2).l.83 494 2500 1106 2. Fp =apkrova. veikiant apkrovai Fy (em).91 1125 1.83 371 1.68 388 2400 1200 2. koneentruota [200x200mm plota.3 5.aikancio]o skersinio aukstis mm Apkrovos dydis rnazinarnas'z. Maksimali apkrova: 1600 daN/em2 Patikimumo koefieientas tempimo jeqos atzvilqiu .kanciuju skersiniu matmenys 40x5 Atstumas tarp atrarnu.92 439 50x3 Fv tv 50x4 Fp Ip Fv Iv Fp Ip 50x5 Fv Iv Fp tp 60x3 Fv Iv Fp fp 60x4 60x5 70x5 Fv Iv Fp Ip Fv Iv Fp Ip Fv Iv Fp Ip 70x6 Fv Iv Fp Ip Apkrovos dantytosioms grotelems Variantams S1 ir S2 Apkrovos dantytosioms qrotelerns mazinarnos priklausomai nuo laikanciojo skersinio matrnenu dvdzio l.2.07 1037 1. f p =islinkimas.0 4.65 1382 1.53 1499 1.29 401 1. fy=islinkimas.76 1225 1. 25 30 35 40 50 60 70 10 8.98 355 1.10 419 1.rnrn 2100 2200 2300 1306 2.98 Fv Iv Fp fp 1567 1428 1.3 7.35. lslinkimas visada yra <4mm ir nevirsija 1/200 atstumo tarp atrarnu.a.75 461 1.2 3. Sauqausjudejirno delei si riba neturi buti virsvta.2 6. . veikiant 150daN/m2 judanciai apkrovai [ 200x200 pavirsiaus plota.

galima pagaminti groteles su ivairiornis ispjovomis. rekomenduojami siekiant isvenqti deforrnaciju Ispjovos Naudojant rnoderniausia pjovimo [ranqa.) Rekomenduojami laikanciqjq skersiniq matmenys. kuriose korozijos gresme yra didesne (chemijos gamyklose) 2) Matmenys. jei montuojama atvirame ore ar patalpose. kai tarpas tarp atrarnu yra nuo 1000 mm iki 1500 mm Istrauka is AGI (Arbeitsgemeinschaft Apkrova Apkrovq tipai Industriebau e.V. skersiniu kryptis '" 1050 1050 0 ~ '-------' i kaina i kaina I Plotas.. -.aikanciuju elernentu storis turetu buti padidintas 1 mm. neitraukiarnas II . pestiej Sunkvezimiai.. itraukiamas . kranai Sunkiu elernentu transportavimas ir krovimas Sunkiu elernentu transportavimas ir krovimas 340 nuo 340 iki 490 Nuo 490 iki 980 virs 980 (2) Ratinis transportas Maksimali ratu apkrova >40/4 1) l. mm'" 30/2 30/2 30/3 30/340/2 40/3 Priimtinos apkrovos daN/m2 Zemiau vidutines Nuo vidutines iki sunkios Sunki Pavieniai asmenys..aikanciuju Dengiamas plotas Plotas.Standartiniq groteliq apkrovos Apkrovu tipai ir laikanciLjjLj elernentu matmenys. 2100 fil Ispjovq apekaiclavfmas pagal AGI/H 10 § 8 N 0 ~ 111111111111 l.

Tipas PR/S2: Dantytas laikantysis ir jungiantysis skersiniai Tipas PR/S1: Dantytas laikantysis skersinis Lentele. parodanti. daznai padengiamose ledu.Dantytosios groteles (Serrated) HMS gaminamos dantytosios qroteles suteikia papildorna apsaugq nuo slydimo. sniegu ar tepalu. 92213 92212 92214 92215 R10 R 11 R12 R 11 Tipas PR/S3: Dantytas jungiantysis skersinis Grupes R 13 reikalavimus atitinka HMS qroteles PROFILROSTE I . taip pat naudojamos platformose. kaip isvengti slydimo (pagal ZH 1/571) Grotetiu tipai 8andymo Nr. Slydimo isvengimo [vertlnlmo grupe(1) PR nedantyta PR/S1 dantytas laikantysis sk. PR/S2 dantyti abu skersiniai PR/S3 dantvtas jungiantysis sk.

kada reikia sumontuoti groteles virs pavirsiaus arba uztikrinti skysciu nutekejima po qrotelernis. .Specialus priedai Bortelis. Gali buti skvletas. besijunqianciu su laiptu pakopomis. kad apsauqotu nuo slydimo tarp pakopu ir kad nenukristu daiktai. bortelis Naudojamas. apsaugantis nuo slydimo Naudojamas ant slidziu pavirsiu. apsaugantis nuo slydimo Rekomenduojama montuoti ant platformu. esant poreikiui. kad apsauqotu nuo slydimo ir kad nenukristu daiktai. Laiptq pakopu bortelis Bortelis privirinamas prie qalines pakopos sieneles. kuris gali buti privirintas prie laikanCiL[jL[skersiniu ir iskistas virs qroteliu. kurioms yra keliami saugumo reikalavimai Kiti priedai Paveiksleliuose matote L ir Z profilius. I II . gali buti privirinamas prie qroteliu kaip papildoma apsauga. Paauksttnimo Strypas. apsaugantis nuo slydimo Remas. kurie naudojami aprerninti. taip pat gali buti naudojami. Kampainis. Kiti profiliai. rifliuotas.

Groteliu plotis B [mml Groteliu aukstis H [mml Groteliu storis S [mml 150/200/250/300 25/40/50/75 1. Grot~lil.tipai ir produkcijos programa Pesciqjq takai salia gelezinkelio tlltu .[ plotis B [mml Groteliu aukstis H [mml Groteliu storis Groteliu tipas "Rund" L [mml S lmrnl 1. L [rnrn] Groteliu plotis B [mml Groteliu aukstis H [rnrn] Groteliu storis S [mml Groteliu tipas "Geschlossen" 2000 150/200/250/300 40/50/75 1.5/2.tinkamiausias groteliq STEG panaudojimo pavyzdys. L [mml Groteliu plotis B [mml Groteliu aukstis Groteliu storis S [mml H lmrnl 40/50/75 Groteliu tipas "Offshore" 2000 150/200/250/300 1.Stampuotos platformq groteh!s . Groteliu plotis Groteliu aukstis H [mml L [rnrn] 6000 B lrnrnl 120/180/240/300 360/420/480 40/50/75 Groteliu ilgis (didziausias).0/2.5 Groteliu ilgis (didziausias). SERATED tipo qroteles taip pat rekomenduojamos pastoliams montuoti.5/2. STEG tipo qroteles puikiai tinka drenazo sistemoms aikstese. Groteliu ilgis max. qarazuose [rengti.5/2.0/2.0/2.0/2.5 I .5/2.5 2000 150/200/250/300 40/50/75 Groteliu ilgis (didziausias).5 Platformoms nutekamqjq vandenq [moneae irengti labiausiai tiktq dantytosios SERATED tlpoqroteles. pastatuose.

Belgijoje. . i." . Sio tipo laiptu pakopos HMS yra gaminamos pagal DIN normas technoloqini procesa atitinkancius STACO qrupes gamintojll Vokietijoje.Suvirintos platformu groteh~s. atsparumu ir tvirtumu. * naftos verslovese. Suvirintos qroteles (zvrnimos simboliu SP) pasizvmi stabilumu. * esant sudetinqorns lauko salvqorns. I I Suvirintos qroteles yra montuojamos platformose.privalumai ir pritaikymas Suvirintos qroteles gaminamos is ploksciu skersiniu ir strvpu.o del savo qeru charakteristiku paprastai naudojamos ir tiesiant susisiekimo takelius: * prarnones konstrukcijose ir energetikos prarnoneje. Olandijoje ir PrancOzijoje. Suvirinimo procese skersai einantys strypai privirinami prie laikanciuju skersiniu.

Jo matmenys iemia qalirnu apkrovu dvdi. 30x3. * HMS suvirintos qroteles gaminamos su 34x38. * HMS gamina groteies is paprasto (juodojo) piieno arba is karstai vaicuoto pagai DiN50976. Groteles. 800. 40x3. 34x50. iaikantieji skersiniai gaii buti: 25x2.Suvirintos platformq groteles ir laiptq pakopos is suvirintq groteliq * l. 305 mm. * Reikaiingas groteiiL! stiprumas yra apibreziamas HMS kataiogo ienteieje arba skaiciuojarnas.: 1000* 998** 1000* 998** 1000* 998** 690* 689** 3690** *dengtinos piatformos piotas ** faktinis groteiil[ dydis * Suvirintu qroteliu laiptu pakopos SP 3032 ('akutes' 34x38mm) standartinis iigis yra 600. * HMS plattormu qroteles yra gaminamos pagai DiN 24537 normas. 40x4. 25x3. * Suvirintose qrotelese skersiniai strypai jungiami su laikanciaisiais skersiniais. * Laikantysis eiementas yra plokscias strypas. * Groteles gaii buti pagamintos is plieno St 37-2 arba atitikrnenu. * laikanciojo skersinio matmenis. 35x2. kuriu piotis yra mazesnis nei 1000 mm.240. 40x2. iigiai 6100 (12200) mm iigio ir standartinio plocio (1000 rnrn). jei forma arba ispjovos yra sudetinqu forrnu: * "akuciu' tipus (matmenis). 35x3. * naudotina pliena (St 37. 30x4. Kaip nustatyti grotelill dyd. Uzsakvrnuose reikaiia nurodyti: "isores matmenis (nurodant laikanciuiu skersiniu krvpti) arba prideti schema.2 ar nerudijanti) . yra apkarpomos iki reikiamo dvdzio ir aprerninamos ploksciu skersiniu (tokiu pat rnatmenu kaip ir iaikantysis skersinis). 30x2. 270. 34x76 ir 34x1 OOmm "akuternis". 25x4. 35x4. 1000 mm jo piotis .aiptu pakopos is suvirintu qroteliu yra montuojamos su apsauqancia nuo siydimo krastine.

. bet. rekomenduojama naudoti matmenis. II .5 10.3 mm. " HMS sandeliuose esancios laiptll pakopos l. storio ir intervalu qroteles.5 13. Laiptu pakopu plotis . Antikorozine apsauga Priklausomai nuo pirkejo paqeidavirnu.0 7. jmanomos ir [vairiu metodu kombinacijos.Laiptq pakopos Visiems laiptu pakopu tipams naudojami tokio pat profilio. zinant aukstesnius tokios gamybos kastus.0 8.0 11. Rekomenduojamas ilgis .0 Intervalas tarp junqianciuju elernentu PR .aiptu pakopos pagal DIN 24531 . l.5 10.30x30 mm. B~5 Laikanciojo skersinio aukstis a c b c d e f Leidziarna apkrova N Svoris vnt. Laikantysis skersinis .0 9.5 9. Dantytosios pakopos Visos pakopos gali bOti gaminamos dantytojo tipo..karstai cinkuotos pagal DIN 50976 L +0 -3 Standartine laiptu pakopa (tioas PR 3030) Pailgos tvirtinimo ertmes Pailgos tvirtinimo ertrnes daromos siekiant palengvinti montavirna. Kg 600 240 270 305 240 270 305 240 270 305 800 1000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 55 55 55 55 55 55 55 55 55 70 70 70 70 70 70 70 70 70 120 150 180 120 150 180 120 150 180 85 85 90 85 85 90 85 85 90 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 6. kaip ir platformoms bei aikstelems. padengtos bitumu ar emaliu. pakopos gali buti karstai cinkuotos (DIN 50976).800 ir 1000 mm.aiptu pakopos gali buti pagamintos pagal klientu pageidavimus. pateiktus lenteleje pagal DIN.

.- o sukasi i kaire II .parernirno leksteles skersmuo L .skersmuo 5 ..tureklo aukstis sukasi l desine . 18 14. 16.centrinio varnzdzio aukstis ro _.r I~----~~~~----~--~ Sraigtiniai laiptai laipt4 pagrindiniai Sraigtini4 Laiptu skersmuo D (mm) 1600 1800 2000 matmenys Maksimalus laiptu Tipas Laiptu kiekis vienam apsisukimui Vnt.pakopos aukstis d .. 18 aukstis (mm) ~4000 ~6000 .16 14. j1.6000 D1 D2 D3 pagal pirkejo pageidavimus sraiqtiniu laiptu qroteles gali bCitiivairiu tipu a) 34x11 b) 22x22 c) 34x33 a b :1 c L ~~ ---1 !J= n n H t:::=:1 ~ e: I 1 f H .f -S 0. 14. 16.

Kopeciq skerstnes sijos

Pagrindiniai skersiniq sijq tipai Plieno marke: St 37-2
Skersinis tiesiais galais su viena eile skvliu, apsauqanciu nuo slydimo. Nominalus ilgis - 300 mm. Galima pagaminti iki 2000 mm ilgio.

Skersinis ispjautais galais su dviguba eile skvliu. Skersmuo - 48,3 mm. Nominalus ilgis 500 mm.

Skersinis tiesiais galais su dviguba eile skvliu, apsauqanciu nuo slydimo. Nominalus ilgis 500 mm. Galima pagaminti iki 2000 mm ilgio.

[
700min 200min

I I

10 0
I~ I~ I
0 io

cO

><

l"-

E

><
cO 0 0 0

E 1. Rernas

cO 0 0 0

><

E

o.n

N

---x cO

0 io I"-

E

2. Skersinis

500

I

Kopeciq skeralnes sijos

Skersinis su viena ertmiu eile

Nominalus skersinio ilgis (U Sieneles storis (S) Skersinio plotis (B) Skersinio aukstis (H)

300,400,500,1200, 1500, 2000 mm 2 mm 25mm 37mm

o
C\J

~

co

2

H

L

Skersinis su dviguba ertmiu eile

Nominalus skersinio ilgis (U Sieneles storis (S) Skersinio plotis (B) Skersinio aukstis (H)

500, 1200, 1500, 2000mm 2mm 50mm 37 mm

500 485
7,5 17,5

25

Tvorq elementai
G M G

--

I~------------~------------~[~~

I

I'

Paaiskinimai:
1. Atstumas tarp vertikaliuju skersiniu - 66 mm. 2. Atstumas tarp horizontaliuju skersiniu - 99 mm. 3. Vertikalieji skersiniai (30x2 arba 25x3). 4. Horizontalieji skersiniai (1Ox2). 5. virsutinis horizontalusis skersinis. 6. Montavimo kiaurvme.

Tipai

Elemento dydis (HxM)

"AkiL[" dvdziai

Tvoros aukstis (H+H) 1100 1810

[tvirtinimo gylis

H2

G

Laikantysis stulpelis

Svoris kg/m2

I II

1040x2000 1710x1869

66x99/30x2 66x99/25x3

400 400

60 100

65 65

65x1500 65x2210

12 14

Pastaba: tvoros elementai gali bOti gaminami ivairiu rnatrnenu. pagal pirkejo pageidavimus.

I

Tvirtinimo
Standartinis tvirtinimas

detales
Dvigubas tvirtinimas

Standartinis tvirtinimas yra pats populiariausias tvirtinimo budas. Gali buti naudojama plokstele arba "balnas".

Groteles viena prie kitos jungiamos dvigubu tvirtinimu.

Groteliq tvirtinimas

montazlnlu

kabliuku

Groteliq tvirtinimas varztais

~

Tvirtinimo kabliukas pritvirtina groteles prie apatines laikanciosios konstrukcijos dalies.

Tvirtinimas su prisaudornais arba privirinamais varztais rekomenduojamas tose vietose, kur tvirtinimo elementas gali atsipalaiduoti, pavvzdziui. esant vibracijai.
\

Rekomenduojami S kabliukas

stampuotu groteliq sujungimo elementai Sujungimo kablys Groteliq jungimas

Si sistema sudaryta is: S formos kabliuko; ovalinss poverzles.

Si sistema sudaryta is: kablio su varztu: ovalines poverzles.

Stampuotos groteles gali buti sujungtos viena su kita tiesiogiai arba per tarpins. kad sudarvtu istisini pavirsiu.

u o -sr (') u.. u. (]) Ei LD o u.~ .·W . 2 w . (]) u. LD M CD --. LD o CD CD ':'! > <t --. u o U. Q) co o CD u. (]) u. co u. u. Q) <t u.'" m f- o_ :J ro ~ a (]) co N M u. UJ UJ :~ co '6 o. o o o u. (') :::J N '? LD Z LD M >eI) <C . u.. (J) o --.D 0CD iii Iw 2 . 0Ul 0- 0.I . z u. LD z W N o o § r-- 8 o co 8 o CD r-- 5 q 8 a -er M LD LD Cl o r-LD o LD fll o o LD o Cl o CD o Cl co . U) o --.0. co CD CO 0 CD o M u. (]) u. LD (') (J) o --. CD N 0: --. o u. o o (]) N o U. (]) o (]) o CD (') co a u. (]) U 0 CD Ei (') N o CD u.J: UJ 'cr '"" UJ UJ '"" o o u.~ >N N r-!. o o LD LD M W a ~ Q) o OJ LD u.~ cr co cD <t N M <t M N W ~ (') o M N cD co cD W N N W LO ~ LD N o cD LD N W co cD LD M W ~ LD M W o LD M W cD <t o o cD LD M W (J) ~ <t W <t «« W « <t <t <t LD <t (.J <C Ul N r-!. 0Ul 0Ul 0: :J UJ o UJ (') 0- -'" 0: UJ M <no. '"" '"" o U. u. en <t u. (]) -: a > -. (]) ~ (J) ~ (J) u. (]) N N (J) N N (J) (') N '"" N N (J) N (J) > " <C ~ i r 2 a. (]) u.s Ul o CD (') u o CD (J) ui U <t :J UJ UJ :::J \3 UJ UJ o CD co o o CD M co (') a u o ro w U o (') o (') (J) o . N CD N --.~ :! : U ~ ~ 11 I. (]) o (]) LL N Ei o U.I CD CD c:? r-.f u. LD M N (J) (') CD N ~ W u w LD M N (J) --. (]) u. ~ '" o U. N o (J) o (J) <t <t <t « ur <t w <t <t <t <t <t" '" <t LD o ~ 2 N W ::t N W :. (') (]) u. LD OJ (J) CD 0: --. ~ (J) LD u. LD r-.!!2 0- N W (') N LO r-. :::J :~ C LD u. (]) U 0 (]) o 8l M (]) M u.I W :~ Ul ii. '"" (]) LD u. '" o o . (]) u o CD M (]) o o (]) co (') Q) (') CD M u. (]) M (]) ~~ u.' ~~~ <t M LD aNN r-. Ul OJ :J o o co CD (') o u. 55 M (]) U a CD o a CD (') (]) u o u. o (]) o U.! (J) Ul Cn~ U) 0LD en 0 l. N (J) N U) N (J) N (J) N (J) zz co o N (') zz z Z Z z zz u o .: a.. o (') (]) o u. z LD en W U LD M N W o co LD N W co w U LD r-. u. u. u. LD M N (J) '" --. a u. N o LD r-. u.I ~ a E . 0 o :0)' o :::J ~ (J) (J) 0: --. M (]) o o M (]) LL N o co (]) LL u. (]) co o u o o u.l: <:' 00 N W '? OJ N W J. (]) u Q) LL o U. .. u. o a r-<. N co LD LD M W U LD LD M W o LD LD M W co (') a: IeI) . LD LD M (J) r-- r-(J) N LD LD M '" (') (J) N (J) LD N W LD M M W I . LD LD M (J) CD N --. (]) co . LD (') CD 0: N --.. u. u. u. LD LD M (J) M CD N -sr (') CD LD LD --.I N ~ UJ CD UJ :::J UJ UJ Lri N o o z W o g M u.~ '. o Q) o U. r-LD LD <t o N <t M LD N (J) <t <t r-. LD o :E . N N W cD M W ~ LD ~ CD <t <t z '? (') r-.. 2 z > (. (3 (') o r-r-LD 0. c c . N (J) N 0: --. LD N (J) LD N (J) N N (J) co LO r-. 0Ul ii.

UZRASAMS .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->