P. 1
Dzukija

Dzukija

|Views: 419|Likes:
Published by vytautasst

More info:

Published by: vytautasst on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA

DZŪKIJOS TRADICINĖ KAIMO ARCHITEKTŪRA

Aistė Andriušytė Vingaudas Baltrušaitis Ilona Burinskaitė Gražina Žumbakienė

UDK 719:72(474.5) Dz92

Recenzavo: Prof. habil. dr. Irena Regina Merkienë, dr. Petras Kalnius

Sudarytojas ir specialusis redaktorius prof. dr. Libertas Klimka

© Etninës kultûros globos taryba © Aistë Andriušytë © Vingaudas Baltrušaitis © Ilona Burinskaitë © Graþina Þumbakienë

ISBN 978-9955-9468-3-0

PRATARMĖ
Vienkiemiai tarp Dzūkijos miškų, tarp kalvelių ir kaimai, nuo seno jungiantys sodybas bei jų gyventojus, – tai vis dar kraštovaizdžio dalis. To, kuris mielas akiai, artimas širdžiai, kurio ypatingas grožis išreikštas daugelyje kūrinių. Kas gi sudaro žavesį ir jaukumą, būdingą senųjų sodybų erdvėms, kokia jėga, verčianti kaskart atsigręžti ir pasigrožėti, slypi šimtmečiais gludintuose pavidaluose? Jie kalba ne tik praeičiai. Gyvenimo vertės suvokimą liudijančios formos teigia, kad architektūra gali būti terpė, ugdanti savasties jausmą, kuris padeda tausoti pasaulį ir save. Kresni tūriai, prisitaikę prie reljefo, pratęsia gamtos ritmą, primenantį darnos – vidinės ir su aplinka – patyrimus. Jautri puošyba atskleidžia detalių grožį, santykio tarp didelio ir mažo pusiausvyros galimybę, užsimena apie simboliais reiškiamas prasmes. Taikų gamtos ir žmogaus bendrabūvį gaubianti erdvė jaudina atminties glūdumoje slypinčiom nuojautom apie pirmykštę būtį, kurioje dievai kalba žmonėms. Senosios sodybos neišvengiamai nyksta: sparčiai besikeičiantis gyvenimo būdas ir medžio trapumas stumia užmarštin prieš šimtą, šimtus metų puoselėtą grožį. Atrodytų, kad tai natūralus ir teisingas procesas, kad šiuolaikinės formos geriau tinka apgaubti šiandieninio gyvenimo vyksmą. Ir vis dėlto daugelis vis aiškiau suvokia, jog amžiais ugdytas sodiečio erdvės jausmas turi papildomą matmenį, kurio dėka gyvenimo aplinka įgyja gelmę ir, tikėtina, iš jos perspektyvos žvelgiant, gali aprėpti ir dabarties reikmes. Medžio statybos atgimimas, kad ir pavieniai bandymai naujai statomose sodybose pritaikyti kai kuriuos tradicinės architektūros bruožus, o ir noras bent retkarčiais pabūti kaime, gamtoje (ką liudija klestintis kaimo turizmas) rodo nenutrūkusį ryšį su sodietiška kultūra, daugiau ar mažiau įsisąmonintą, bet vis dar veiksmingą. Tačiau, nors daugumos lietuviškų giminių šaknys yra kaime, jau kelios kartos vis mažiau pažįsta jo gyvenimą ir sugeba įvardinti dėsnius, pagal kuriuos jis surėdytas. O būtent dėsnių, glūdinčių erdvės sąrangoje, suvokimas yra esminė prielaida kūrybiškai taikyti paveldo perteikiamas kokybes. Ši vienos senųjų sodybų kultūros dalies – tradicinės dzūkų architektūros – pažinimui skirta studija, tikimės, padės norintiems gyventi, projektuoti ir statyti panašiai, kaip tai darė šio krašto senoliai. Tai yra, išsaugant ryšį su gamta, tautine tapatybe, patiriant tyrą vakaro gerumą, stebint saulėlydį iš drožinėto prieangio, kvepiant darželio mėtoms.

gatviniai rėžiniai kaimai. prekybiniai ir kultūriniai ryšiai – tai tas sudėtingas įtakų spektras. 100]. 2005. kartų kaitos. Užnemunės riba – Nemunas. o kalbant apie tradicinę architektūrą kreiptinas dėmesys tiek į bendrus regiono bruožus. tik sąlygiškai vieninga. Kodėl tuomet svarbu saugoti. yra pakankamai trapi. 6. Istoriniai procesai. dirvožemis. apmatavimų brėžiniai bei aprašai. kokia yra. Kaunas: Šviesa. pačios keisdamos gamtą. o drauge su ja – ir kasdienį žmonių gyvenimą.) gyvybingumą“ [Lietuva: Šeimos enciklopedija. netgi ir pastatų tipus.linijiniai kaimai. žinoma. neatskiriami nuo gyvenimo raidos. retai išliekanti daugiau kaip šimtmetį. kokia ji taps ateityje. technikos pažanga. kad pastatai – tai kasdieninio naudojimo objektai. kurių praradimas ne tik atitolina nuo gamtos. kuri. 2. 3. pirmajame ketvirtyje pagal I. miškai. šviesa. 55] 4 .padriki gatviniai kaimai. kurio dėka Dzūkija šiandien yra tokia. buvo ir yra ta terpė. taip pat gretimų šalių įtaka. palaikė archajiškų miško verslų (drevinės bitininkystės ir pan. bet nuo mūsų pastangų priklauso. Dzūkijai šiandien priskiriama nemaža Lietuvos dalis. reljefas. reformos. 4. Visais laikais architektūros formas sąlygojo du veiksniai: gamtiškasis ir žmogiškasis. Juo labiau. krituliai. Tam tikras Dzūkijos (Dainavos) etnografinis vientisumas sąlygotas gamtos: „Didžiulės girios ir nederlingos smėlėtos dirvos neskatino žemdirbystės raidos (čia ilgiausiai javų derlius buvo nuimamas pjautuvu). puoselėti būtent TŲ laikų paveldą? Todėl kad jis – vis dar prieinama ne vien muziejiniam pažinimui liaudies kūrybos dalis. neilgaamžė. tai yra klimatas. p. daugiausiai yra iš mūsų senelių. prosenelių laikų. Tradicinė architektūra – tai medžiaginis paveldas. vandenys.dvilypiai kaimai [8. Vietinė gamta. Štrichais pažymėtas Lietuvos valstiečių gyvenviečių tipų paplitimas XX a. kurį jų pagrindu galima atkurti. 5. dažniausiai medis. Tai lėmė palyginti Dzūkijai priskiriama teritorija pažymėta pilku fonu.vienkiemiai. įvairių įtakų. Bendruomenės nustatyti (paveldėjimas. ūkininkavimo formų kaita dažnai labai stipriai pakeisdavo ir gyvenvietės. Butkevičių: 1.DZŪKIJA: SKIRTINGA ISTORINĖ RAIDA GYVENVIETĖS Istorinių šaltinių. socialinės ir kultūrinės permainos. ir šiuo atveju medžiaga. yra nedaug. fotografijos – tas senosios statybos įvaizdis. ir sodybos struktūrą. mados. vėjai. Vilnijos riba pažymėta punktyru. madų. bet ir žmones vienus nuo kitų. gyvenviečių perkeldinėjimas. privilegijos) įstatymai. tiek į jų įvairovę. nuo tapatybės. kurioje vyksta istorinės. Tai išlikusių sodybų tyrimai. o būtent liaudies kūryba pasižymi tomis sveiko gyvenimo kokybėmis. todėl kalbant apie tradicinę kaimų architektūrą remiamasi daugiausia liudijimais iš XIX-XX amžių. piešiniai. aprašančių senąsias gyvensenos formas gaubiančias erdves. draugė) ir valdžių primesti (žemėvalda.kupetiniai kaimai. reformos.

Eišiškių r. kartu ir dzūkų. ir tai įtakojo raiškius architektūros skirtumus. kodėl nemaža dalis paveldo vertybėms priskirtų senųjų gyvenviečių yra būtent Dzūkijoje.: matyti daugiausiai galais sustatyti pastatai. tiek kalbiniu.: matyti ritmiškas pailgų sodybų sklypų ir pastatų išdėstymas [8. o sodybos sukeltos į kompaktiškos ir taisyklingos formos kaimavietes. kuriuos galima minėti kaip raiškiai įtakojusius dabartinį lietuvių. ir jo medžiaginės išraiškos – architektūros – konservatyvumą.GYVENVIETĖS smulkius ūkius. Tačiau nors visa Dzūkija patyrė ir Valakų. tiek istoriniu požiūriais. dažnai mažesni nei kitur. Pagal pagrindines įtakas liaudies architektūrai Dzūkijoje išskirtinos šios teritorijos: dzūkų Užnemunė. Istoriniai įvykiai. medžiai – sudėtiniai gatvinio kaimo vaizdo elementai [LII. o ir žemdirbių gyvensenos būdą. ir vėlesnes kraustymosi į vienkiemius reformas. matyt. pietinė Vilnijos dalis. kuriame istoriniai įvykiai klostėsi panašiai kaip didžiojoje Lietuvos dalyje. dažniausiai išdėstytas palei tiesias gatves. padrikom sodybų grupėm nusėtą kraštovaizdį. drauge su Rytų Aukštaitija tarpukariu okupuota lenkų. gatvę ir sodybas ribojančios tvoros. Atskiros jo dalys kai kuriais laikotarpiais priklausė net skirtingoms valstybėms. išlikusios nuo piliakalnių gyvavimo laikų. architektūros paveldą. 5829] Valakų reformos įtakoje susiformavęs Rimašių k. 5 planas] 5 . buv. kurių struktūra neretai panaši kaip kituose kraštuose. ir likęs plotas. jei tam tik netrukdė reljefas. skirtingose jos dalyse tai vyko nevienodai intensyviai ir išliko nevienodos jų pasekmės. Kadaise visos gyvenvietės Lietuvoje buvo padrikos – grupinės arba vienkieminės – dauguma. kartu su Suvalkija XVII amžiaus pabaigoje atskirta nuo LDK. Kartu tai lėmė ir gyvenimo būdo. skirtingas tiek geografiniu. nr. Tai viena iš priežasčių. o ir dzūkų pastatai. Gatvinis Milkūnų k. Vis dėlto regionas yra nevienalytis. gerokai pakeitusi iki tol savaimingai besiklosčiusį. nors ir ne kardinalius. Valakų reformos metu žemė buvo suskirstyta ir išdalinta rėžiais. per kurį buvo vykdoma vadinamoji Valakų reforma. neg. Taip suformuotos kaimavietės vadinamos gatvinėmis rėžinėmis: trumpas ar ilgas sodybų virtines sudarė iš pradžių buvę vienodi žemės sklypai ir juose ritmingai išsidėstę panašaus dydžio. prasideda XVI amžiuje. Šalčininkų r.

2 planas] 6 .GYVENVIETĖS Gatvinis išretėjęs Matuizų k. 1 planas] Padrikas grupinis Lynežerio k. Varėnos r.: dalis jo sodybų neturi apibrėžtų ribų – viena sodybos erdve naudojasi keletas šeimų [8. buv. Varėnos r. Eišiškių r.: gatvių struktūra ir sodybų išdėstymas palyginti laisvas [8. – savaimingai susiklostęs bajorkaimis [8. 3 planas] Padrikas Kudlų k.

tai pietryčių Lietuvą ir išskiria gatvinių kaimų gausa. vaizdas: laisvai išsidėsčiusius sodybų statinius vienija tvoros [A. jos darosi artimos padrikiems kaimams. kurių Valakų reforma nepalietė. 1807–1815 m.GYVENVIETĖS bet įvairuojantys detalėmis pastatai. priklausė Varšuvos kunigaikštystei. želdiniai (čia remiamasi K. sodybų sklypai išsimėtę pramaišiui. sodybos įvairuoja forma ir plotu. nedidelė jų dalis išliko iki šiol. Dzūkijoje. gatvės dažnai vingiuotos. beveik nebuvo vykdoma. Andriušytės 2007 m. Valakų reformos metu susiformavęs gatvinio kaimo tipas darė įtaką ir vėliau. kurių struktūra nedaug tepakito nuo anų laikų. Alytaus r. kadangi viena sodyba gali jungti keleto šeimų trobesius pagal seną Varėnos krašto paprotį gyventi vadinamosiomis „draugėmis“: tokių kaimaviečių randama tik šiame krašte: tai Zervynos. Daugiausia jų išlikę Dzūkijoje. Andriušytės 2007 m. kurios metu kaimai skirstyti į vienkiemius. nors jų išplanavimas nebuvo toks griežtas kaip kitose Lietuvos dalyse. jau laisvai besikuriančioms gyvenvietėms. Kadangi lenkų okupuotoje dalyje žemės reforma. Lazdijų r. nuotr. tarpai tarp jų.] Išskirstyto į vienkiemius Dzūkų Užnemunės Mėčiūnų k. Išskirtinė Dzūkijos dalis yra vadinamoji dzūkų Užnemunė (kita Užnemunės dalis priklauso Suvalkijai). Padriko Mančiagirės k. pastatai sustatyti rečiau ir ne taip taisyklingai lyginant su rėžinėmis. Po paskutiniojo LDK padalijimo Užnemunės administracinė priklausomybė vis keitėsi: 1795–1807 m. Lynežeris ir kt.] Vienkieminis linijinis Maštalierių k. 7 planas] 7 . paklūsta reljefui ar išvis tėra tik atsišakoję akligatviai. Prie padrikų kaimų priskiriamos ir padrikos grupinės kaimavietės. jie išsirutuliojo iš senos kilmės vienkiemių. Varėnos r. Daugiau ar mažiau savaimingai yra susiklosčiusios ir vadinamosios gatvinės išretėjusios kaimavietės: jų gatvės retai būna tiesios.: dviem linijomis išdėstytos išretintos sodybos [8. Dubininkas. 1815–1915 m. išlikę daugiausia Valakų reformos įtakotų gatvinių kaimų. lyginant su kitais Lietuvos regionais. Padriki kaimai klostėsi savaimingai. paklūsta reljefui.Šešelgio [34] pateikta kaimaviečių tipologija). ji atiteko Prūsijai. Valakų reformos metu joje taip pat buvo kuriami rėžiniai kaimai. nuotr. Jie netvarkingos formos. būtent apie Eišiškes. nemaža jų dalis – bajorkaimiai (vadinamosios okolicos). fragmentas [A. kurių sodybos neturi aiškių ribų.

nr. Įvairūs kaimaviečių tipai formuoja skirtingas kompozicines struktūras. ją atveria bendruomeniniams ryšiams. tokių vienkieminių linijinių kaimų. 5964] Kluonų eilė iš nugarinės Milkūnų k. kitur nepasitaiko. sodybos vaizdas: pastatai sustatyti galais į gatvę. kad gatviniuose kaimuose gatvės vaidmuo ypač raiškus: į ją atgręžti išpuošti fasadai. dažnai prie lygiagrečiai nutiesiamos gatvės. kuris pastatas kuriai sodybai priklauso. Akivaizdu. Gatvėms dzūkų kaimuose dažnai būdingi praplatėjimai. bet ir bendriuomenės gyvenseną. ir ne tik sankryžose. pusės [LII.. Kartais vienkieminę kaimavietę sudaro kelių sodybų grupė: branduolys. kuriame pastatytas kryžius [LII. neretai susiformavęs paveldėtojams dalinantis sklypą. kurie šioje teritorijoje taip pat dažnai sutinkami. sodybų kiemams – atskirtumo. perspektyvos esti įvairesnės. ir vienasėdžių. koplytstulpiai. Laisvai išsidėsčiusių sodybų sudaromas vaizdas turtingas. Riba tarp gatvės ir sodybų beveik visuomet atitverta tvora ir užsodinta medžiais – tai vaizdui suteikia daugiau minkštumo. nors ne visur tai vienodai ryšku. besišakojančios. 5986] Klepočių k. nes dalis sodybų išsikeldavo iš kaimų. Kiemų perspektyvas Dzūkijoje dažnai uždaro stambūs kluonų tūriai. neg. todėl susiformavo ir nemažai vienkieminių kaimų. Valakų reformos įtakoje galais į gatvę statyti pastatai bendram kaimavietės vaizdui teikia raiškų tūrių ir kiemo erdvių ritmą. Visoje Lietuvoje urbanistinis peizažas ėmė keistis 1906 m. Lietuvos nepriklausomybės metais žemės reforma buvo tęsiama ir skatinama. bei likusios atokiau esančios sodybos. Laikui bėgant jie retėjo. nr. gėlių darželiai. išdėstyti ant aukštumėlių. ir tai lemia ne tik vaizdą. Paprastai pagrindinė sodybas į visumą telkianti ašis yra gatvė arba gatvių sistema. nr. Trakų r. vaizdo visuma sudėtingesnė. Tokia jų padėtis išplečia kiemo erdvę. Gatviniai kaimai buvo retinami. būdingų visai pietinei Užnemunei. kai namas stovi lygiagrečiai gatvei. tada daug kur buvo pradėta skirstytis į vienkiemius. šalia jos statomi pagrindiniai sodybos pastatai – pirkia ir dažniausiai svirnas. kuris lengviau pasiekiamas. kartais net sunku atsirinkti. masinis skirstymasis vyko XIX amžiaus viduryje. bet ir ties sodybų vartais: juose statomi kryžiai. taip pat dzūkiškiems kaimams būdingas gatvės išplatėjimas. neg. 5833] 8 . Vienkieminių kaimų sodybos (be minėtų linijinių) paprastai būna išsidėsčiusios padrikai. Taip suformuotos atskiros vienkieminių sodybų linijos: viena iš jų – senoji išretinta kaimavietė. koplytstulpiai. Tačiau jau 1808 m. žmonių santykius. arčiausiai gatvės – pirkios ir svirno formuojamas švarusis kiemas [LII. Šalčininkų r. ir tai paskatino kaimų skirstymąsi į vienkiemius. ir iš įrengto ūkinio privažiavimo prie kitos sodybų eilės pusės. ir šonais į gatvę sustatytos pirkios. dalis sodybų iškeliamos toliau. Padrikos struktūros kaimuose. vaizdas: matyti ir galu.GYVENVIETĖS buvo Rusijos imperijos dalis. Gatvinio Lieponių k. Jų eilė įspūdingai atrodo ir žvelgiant į kaimą iš toliau. Dar vieną pastatų eilę gali sudaryti pirtelės. buv. o kartais ir rūsių stogeliai. čia buvo panaikinta baudžiava. tačiau dėl to sodyba netenka tam tikro uždarumo ir jaukumo. Eišiškių r. sukurdavo atskirai esančius vienasėdžius. kai Rusijoje buvo panaikinti išperkamieji žemės mokesčiai ir ūkininkams leista disponuoti savo žeme. kita ar kitos – naujos. kurių gatvelės dažnai kreivos. neg. gerieji kiemai.

kartais net monotoniškos. [LNM. pristačius sodybų kiemuose naujoviškų ūkinių pastatų. G. neg. 2669/17] ▼ 9 . kad neretai būna supami želdinių. jog ji yra įvairi. galima teigti. Tačiau kartais jį nustelbia chaosas. paveikta skirtingų istorijos procesų: čia aptinkama ir itin archajiškų formų. Vienkieminiai kaimai ir vienasėdžiai. o nutolusios viena nuo kitos. Sodyba gamtos prieglobsty Buteliūnų k. o dažnai jos ir yra. Gatvinių kaimų galuose bei atskirose dalyse seniau būdavo ir kaimo vartai. nors ir turėdavo šablonus. Tvoros turi aiškią paskirtį ir savo ažūriškumu. ne taip gerai prisitaikiusios prie gamtinės aplinkos. tačiau kai kur Dzūkijoje dėl lengvų žemių iššąla medžių šaknys. bet palei gatvę išsidėsčiusios sodybos nesudaro nei kaimo. arba gatvių sankryžoje. buv.D. išsidėstę ant aukštumėlių.R. o kaimo viešosiose erdvėse – betoninių pastatų sutapdintais stogais. Dzūkų kaimavietėms būdingi bendruomeninę erdvę. neretai trikampėje. kad netoliese stovintys pastatai būtų bent skirtingai išpuošti. [LII. Taip pat bet kurios gyvenvietės vaizdą labai pagyvina želdiniai. koplytstulpiai: jie statyti arba kaimavietės gale. ir pačių naujausių. tad. ieškant šiuolaikinių sprendimų. jog dėl prievartinių valdžios reformų įtakotos gyvenviečių struktūros esti mažiau tapybiškos. nr. ypač pastaraisiais laikais (po Antrojo pasaulinio karo). kaskart ką nors dekore stengdavosi pakeisti. Todėl itin svarbus jose tampa atskirų sodybų pastatų išvaizdos.GYVENVIETĖS tapybiškas. puošybos variantiškumas: tą jautė meistrai. 1959 m. Akivaizdu. nei paskirų vienkiemių vaizdo. ypač tie. masteliu papildo gatvės ir sodybų vaizdą. Visų tipų kaimuose būdavo tvoros. Apibendrinant tradicinių Dzūkijos regiono gyvenviečių sandarą. yra gerai pritaikyti prie reljefo. Tačiau linijiniai vienkieminiai kaimai akiai yra kiek neįprasti: jie kūrėsi tik šioje teritorijoje. nors vis dar priskiriamų tradicinei architektūrai pavyzdžių. gatvės išplatėjimuose. tačiau taisyklingas jų vaizdas dažnai sukuria raiškesnę kompozicinę vienovę. Jie derinasi prie kraštovaizdžio dar ir dėl to. Veisiejų r. tad želdinių guotai ar gausūs sodai būdingi ne visur. tam tikrą centrą ženklinantys kryžiai. kurie kūrėsi savaime. Todėl. arba. kaskart galima ir dera prisitaikyti prie kurio nors tai vietovei būdingo urbanistinio modelio. 9703] Vienkieminės sodybos palei Verknę ties Birštonu. bet paprastai ne ant pačių aukščiausių kalvelių. kaip minėta.

ir dvasinius gyvenimo aspektus. dažnai jų masyvūs tūriai uždaro kiemo perspektyvą. kuriame dera ir žmogiškosios reikmės bei vertybės. Kiemai – gerasis. Urbanistinio konteksto požiūriu gana aiškiai išsiskiria dvi sodybų grupės: kaimų ir vienkiemių. 9618] ▼ 10 . o kartu ir sodybų modeliai. Likusieji ūkiniai pastatai išdėstomi už jų (kartais pastatų galai sujungiami – tai būdinga Dieveniškių krašte). Bendruomenės tam tikrais istorijos trapsniais skaidosi į didesnes ar mažesnes šeimas. Paveldėjimai. kuriose pastatai statomi galais į gatvę viena ar dviem linijomis: gyvenamasis būstas visuomet stovi arčiausiai gatvės. o pakoreguoti gyvenimo (ypač perstatant vėlesniais laikais). neg. r. sodybos. ūkinis ir kluoniena – išdėstyti vienas už kito ir paprastai būdavo atskiriami tvoromis. istorinių aplinkybių. Veisiejų r. susiformavusių Valakų reformos įtakoje. Visus skirtumus atstovaujantys sodybų tipai dažnai yra ne gryni. Išraiškingos gatvinių rėžinių kaimų. o kitoje – likusius. kurių sandaroje gerai išreikšta etnoso samprata apie gyvenamosios erdvės formavimo vertybes. želdinių. ir gamta su savo paslaptimis. priešais jį arba šalia – svirnas. Ši griežta struktūra ilgainiui suiro ir daugumoje sodybų pastatai dabar atsidūrę vienoje gatvės pusėje. [LII. Gatviniams kaimams būdingos vadinamosios linijinės sodybos. be to. Vykdant reformą buvo reikalauta vienoje gatvės pusėje galais į ją statyti gyvenamuosius pastatus ir svirnus. Tik kluonai būtinai statomi atokiau. turimų sklypų dalybos ar naujų žemių įsigijimas kaskart keičia valdų konfigūraciją. tačiau visi jie daugiau ar mažiau atspindi tradicinės sampratos apie gyvenimo kokybę bruožus. Gatvinio kaimo sodyba: galais į gatvę sustatyti troba ir svirnas formuoja gerojo kiemo erdvę Ricielių k. jungiantis ir ūkinius. sodybos konfigūracija priklauso ir nuo kaimavietės tipo.SODYBOS Sodyba – sodietiškos gyvensenos erdvinis vienetas. tačiau sodyba lieka vienijantis šeimos gyvenimą darinys. ekonominio ūkio pajėgumo.. šeimos sąrangos ir gyvenimo kokybės sampratos. Raiškiai skiriasi valdžios primesti gyvenviečių. urbanistinio konteksto. tačiau dėl sklypo ribų apibrėžtumo jų išdėstymas ne itin varijuoja. mikropasaulis. Pasiturinčių ir mažažemių žemdirbių sodybos skyrėsi visų pirma užimamu plotu ir pastatų skaičiumi (sodyboje būdavo nuo vieno iki penkių ar daugiau pastatų). kurie reglamentavo ir pastatų išdėstymo tvarką. valdančias ūkį ir vienijamas joms priklausančio žemės ploto. nuo savaimingai susikūrusių sodybų. buv. statinių. Sodybos struktūra priklauso nuo grupės veiksnių: gamtinių sąlygų.

jos paprastai erdvesnės. Varėnos r. 56] 11 . trys kluonai. Varėnos r. Padriko grupinio Dubininko k. tvartas. 2 – kluonai. uždarančiu jos perspektyvą [8. kurią sudaro šeši pastatai [30. svirnas. štrichu – kito savininko trobesiai [32.]. šiaurinėje – tvartas. Varėnos r. Gerasis kiemas apima plotą aplink gyvenamąjį pastatą ir erdvę tarp jo ir svirno. o kluonus – toliau nuo kitų pastatų. Vienkieminių kaimų sodybos gali būti stačiakampio plano arba laisvai išdėstytos. kiemus riboja pailgi trobesių tūriai.]. sodyba: paeiliui išdėstyti pirkia. 12 pav. Varėnos r. Draugėj gyvenančių šeimų padrikų grupinių kaimų sodybose vieno sklypo erdvė jungia kelių savininkų (paprastai paveldėtojų) trobesius. kluonas [8. kur buvo įprasta gyventi didelėmis šeimomis. želdiniai. 13 pav. 138 pav. c) Lynežerio k. 3 – tvartai. kaimo sodyba: pietinėje gatvės pusėje stovi pirkia ir svirnas. 5 – rūsiai) [30. Eišiškių r. toliau sklypo gilumoje stovi trys tvartai. Vienkiemių užstatymas įvairus. tvoros. 1 – pirkia.] c. 3 – tvartas.. dviejų linijų sodyba su kluonu. [32. ūkinis – palei tvartus. Pavyzdžiui. b) linijinė Žižmų k. tačiau vis tiek aiški tendencija – svirnus statyti arčiau gyvenamojo būsto. 4 – kluonas Laisvo plano vienkieminė pasiturinčio ūkininko sodyba Netiesų k.SODYBOS Padrikų kaimų sodybose pastatai išdėstyti daug laisviau: gyvenamasis būstas dažnai statomas išilgai gatvės. galais į gatvę paeiliui sustatomi trys gyvenamieji pastatai. 15 pav. priešais juos – svirnai. 2 – svirnas. b. 23 pav. sodybų išdėstymo pavyzdys: juodai pažymėti vieno. 56] (1 – pirkios. kluonas ir rūsys [8. Linijinės gatvinių kaimų sodybos: a) valakinė Matuizų k. kad iš gyvenamojo būsto būtų matomi visi ūkio Sodybų grupės fragmentas padrikame Musteikos k. ūkiniai trobesiai dėstomi įvairiai. Varėnos r. 4 – svirnai. o prie kluono formuojama atskira erdvė – kluoniena. Toks reiškinys dažnas Varėnos rajone. mat neriboja kaimynai.]. buv. tačiau stengtasi.] a.

dzūkiškų sodybų erdvės sandara įvairi. čia ir pastatų būdavo ne mažiau kaip penki. 3 – tvartai. erdvės. kuris ne visuomet dalijamas į gerąjį ir ūkinį. b – gerojo kiemo vaizdas) [23. Mažažemio valstiečio sodyba Druskininkų k. b. kartais dviejų ūkinių kiemų. 32] 12 . O bežemių sodybas sudarydavo vos du pastatai: gyvenamasis būstas ir tvartas. švarųjį ir ūkinį kiemus skiria tvora (1 – pirkios. Būdingas keturkampis planas dažnai paryškinamas tiksliu perimetru užtvertomis tvoromis. b. vienkiemis: pastatai išdėstyti aplink beveik keturkampį kiemą. Užnemunietiškas Papečių k. kiemai ne taip griežai atskirti vienas nuo kito. raiškus gyvenamojo būsto ir svirno ryšys (a – planas. Lazdijų r. atskirai nuo komplekso. 5 – rūsiai) [30. fiksuojančiomis sklypo kampus. Daugiau kiemų įrenginėta pasiturinčių ūkininkų sodybose. stačiakampio plano vienkieminė sodyba Jonionių k. Jei tvorų nėra. dažniausiai stovintys vienas priešais kitą. 4 – svirnai. Alytaus r. taip pat būdavo atskirtos gerojo ir ūkinio. nors jas statyti užnemuniečiams ilgą laiką buvo draudžiama. Varėnos r.: pro gyvenamojo būsto langus gerai matyti visi ūkiniai trobesiai. tai statoma toliau. kurios būdingos daugumai regiono (o iš dalies – ir visos Lietuvos) sodybų. 2 – kluonai. tačiau didesniame plote erdvės savaime pasidalina. 56] a. Stačiakampis ar artimas jam užstatymas išskiria užnemuniečių vienkiemius: jie statyti aplink didžiulį keturkampį ar beveik keturkampį kiemą. kurią sudaro tik gyvenamasis būstas ir tvartas. Jei yra pirtis. tačiau turi ir bendrybių.. Taigi. trobesiai.SODYBOS a.

Trakų r. Birštono sav. piešiniai] a. Eišiškių r. 8903] 13 .SODYBOS Sodybos Žemaitkiemio k. Alytaus r. 85/20] Sodyba. [LII. tarpai tarp pastatų sudaro nuo vieno iki trijų statinių aukščio: a) Tiltų k. tvoromis sudalinta į atskiras erdves-kiemus Peršėkininkų k. vaizdai nuo klojimo ir nuo Nemuno pusės [M. nr. neg. Brasiūnaitės 2007 m. Tvoromis atptvertos ir į erdvines zonas suskirstytos gatvinių kaimų sodybos. b. [LII. b) Vaikštenių k. 85/10]. buv. [LII.

sudarančios apie pusę pirkios ploto. susidedantis iš pagrindinės patalpos. Pirkia – tai nuolatinė šeimos buveinė. kabėjo sodas. Joje daug vietos (nuo 1/4 iki 1/8) užima duonkepė krosnis. kurioje ruošiamas valgis. atsirado iki šių laikų sutinkamas būstas – vienagalë pirkia. Kai kurie istoriniai procesai lėmė. todėl užlaikoma švari. dokumentais). įrengtos kopėčios į pastogę. o ji pati dažnai būdavo be lubų. po to ji tapo tik pereinamąja patalpa. Tuomet abiejuose pirkios galuose būdavo gyvenamosios patalpos. bei priemenës. Greta šios patalpos suformavus priemenæ. bus kilusi iš vienos patalpos rentinio pastato. kurios taip pat užėmė daug vietos. kai kada gyvendavo kelios giminaičių šeimos. rankšluostinė. nes kasdieną ten negyvenama. kurioje ir miegodavo. statyta 1918 m. Ši vieta buvo laikoma šventa. O iš kitos priemenės pusės pristačius dar vieną patalpą. ir valgiui virti. valgoma. Jonėnų k. skiriama tik svečiams priimti. kad langas apšviestų jos angą. atrodo. užstalėje sodinami garbingiausi šeimos nariai. jose retai būna antras išėjimas į lauką. jog tam tikru metu vyravo vienas ar kitas pirkios variantas. dažniausiai pietrytinėje pusėje. LFn-1353a] ▼ 14 . jose. apsaugančia gyvenamąsias nuo tiesioginės išorės įtakos. svečiai. taip ir vadinamos pirkia. susidarė dvigalë pirkia – labiausiai paplitęs gyvenamojo būsto tipas Dzūkijoje ir Aukštaitijoje. aplink ją – šventi paveikslai.GYVENAMASIS BŪSTAS PIRKIOS SANDARA Seniausias ir būdingiausias gyvenamasis dzūkų būstas – pirkia. viena iš jų galėjo būti seklyèia. kai nuo gyvenamųjų būstų skaičiaus priklausė prievolės. o virš šio stalo. čia turėjo tilpti ir audimo staklės. ūkio darbai. Dzūkijai daugiau būdingos siauresnės nei kitur priemenės. kaip minėta. todėl beveik kvadratinė patalpa buvo paliekama vientisa. Paprasčiausias pirkios planas – dviejų patalpų junginys. naudingiau buvo dviem šeimoms gyventi po vienu stogu dvigalėje pirkioje. Valgomasis stalas su suolais stovėdavo priešingame krosniai kampe. Kai gyventojų mažiau. kertėje statomas pirmasis prapjautų javų pėdas. [LDM. dzūkuose – dar pakûcia. kuri kartu tarnavo ir šildymui. Tačiau paplitę ir erdvios dvigalės pirkios. Ji. Pavyzdžiui. Vienagalė pirkia čiukuriniu stogu. erdvi. Dzūkai dažnai statydavo ir vadinamosios neišvystytos dvigalės pirkios variantą: iš kitos priemenės pusės būdavo pristatoma kamara. Priemenėje kadaise buvo atliekami ir namų ruošos. miegama ir dirbama nemažai įvairių darbų. dažniau per šventes. Joje laikyti daiktai. su langais iš dviejų arba trijų šonų. baudžiavos laikais. Kertėje kabojo lentynėlė su svarbiais daiktais (pvz. Čia buvo atliekamos apeigos per namų šventes. Krosnis stovėdavo prie įėjimo taip. tarp galinės ir šoninės sienos. Lazdijų r. kuri Užnemunėje dar vadinama troba.. Kol pirkioje būdavo audžiama. ji vadinta krikštasuole.

[LII. Alytaus r. 106/14] Nepilnai išvystyta dvigalė pirkia (priekinis fasadas. pirkios erdvė suskaidyta į du atskirus kambarius (2) [LII. pjūvis) Dubičių k. kamara (4). 137] 15 . susidedančios tik iš pirkios (1) ir priemenės (2). Varėnos r.: nuo priemenės (1) atskirta patalpa virtuvei (3). stogo forma pusvalminė [16.SANDARA Vienagalės pirkios. priekinis fasadas ir planas Nemunaičio k. 85/8] Vienagalės pirkios (fasadai. planas. Šalčininkų r. planas) Milkūnų k.5).: nuo priemenės (2) atidalintos į kamaros (4.

pjūvis. nr. Todėl lubose dūmams išeiti būdavo padaroma skylė.GYVENAMASIS BŪSTAS Visos trys pagrindinės pirkios patalpos vėlesniais laikais įvairiai skaidytos. apšildymui ant jų būdavo pripilama spalių. Ilgą laiką pirkios būdavo dūminės. norint atskirti miegamąsias erdves. vadinami kompaktiškais. Priemenės erdvė dažnai dalijama pertvara. nors miškingoje Dzūkijoje lentinės grindys naudotos jau nuo seno. Abiejuose galuose gyvenama pirkia (priekinis fasadas. ir pagal vidinę sandarą XX a. taigi krosnys neturėjo kaminų. 8083] 16 . Iš vidaus sienos nebuvo apkalamos. tinkuodavo baltai. 17 pav. Kai kur priemenėse iki šiol išlikusi plūkto molio asla. dažnai iš abiejų pusių pristatyti prieangiai. ir yra platesni ir trumpesni nei senosios pirkios. [LII. paplitę gyvenamieji būstai. planas) Zervynų k.] Dvigalė pirkia Driežiškių k. kaip ir krosnį. dažnai vožtinės. tačiau dzūkai jas neretai. neg. O ir pirkios patalpa. tokie pastatai labiau tiko mažiems kelių arų sklypams gyvenvietėse. Lubos daromos iš lentų. atsižvelgiant į leidinių rekomendacijas. Jiezno r. Kitokie ir pagal proporcijas. èiukurai – angos stogų kraigų galuose tarnavo tam pačiam tikslui. Gerokai pasikeitė plano sandara: virtuvė pastato viduryje. Jie pradėti statyti tarpukariu. Dar artimesnius kvadratui plane namus siūlė pokario projektuotojai: nors pradžioje buvo stengiamasi naudoti ir tradicines išraiškos priemones. buv. pradėta skaidyti pertvaromis. įrengiant kamarą daiktams ir maisto produktams arba virtuvę. Varėnos r. kartais nuolatinėmis. o dažnai tik užstatant spintomis ar kabinant užuolaidą. maža priemenė. priemenėje atskirta patalpa kamarai [21.. vadinama aukštiniu. Grindys ir lubos pirkiose atsirado ne iš karto.

tačiau jie vis dar yra artimi tradiciniam pavidalui. ir išorine forma siejasi su Rytų Lietuvos tradiciniais būstais. Alytaus r. Kompaktiško būsto plano pavyzdys Mižonių k. o sodybose jie raiškiai formuoja kiemų erdves.. Pailguose pirkių tūriuose patogu išdėstyti stačiakampio plano patalpas. paplitę plano sruktūros variantai. jog tradiciniai dzūkų gyvenamieji būstai – pirkios (trobos) – ir išplanavimu. turi mažiau įtakos kiemų formavimui.SANDARA Apibendrinant galima teigti. Andriušytės 2007 m. XX a. nuotr.] 17 . 62] Pokarinio gyvenamojo namo projekto. ne taip darniai integruojasi į kraštovaizdį. 197 pav. lyginant su senąja pirkia. tačiau esti mažesnių gabaritų nei kitur. kuriame naudojami tradiciniai elementai. arch. A. yra tokie patys kaip ir visoje Lietuvoje. [30. pavyzdys [3. vadinamieji kompaktiški būstai. Lazdijų r. trumpas ir platus jų tūris. Vėlyvieji. [A. Andriušis] Kompaktiškas būstas Senkonių k.

Akmenų pamatas po konstrukcine jungtimi Klepočių k. Todėl trobesių statyboje vyrauja apvalių ar tašytų rąstų ręstinės sienos. gyvenamųjų būstų ir tvartų – dar užkamšomi sąmanomis. kurių ilgis siekia 6 metrus (būna ir 7 m. ant kurių jau renčiamas pamatinis vainikas. paliekant atsikišusius galus Kiemelių k.GYVENAMASIS BŪSTAS Rentiniai Senųjų pirkių tūriai.] c. Rąstų sunėrimas suleidžiant į lygų kampą – spyną Mardosų k. jo pakraščiai sutvirtinami tvorelėmis ir netgi apsodinami daugiametėmis gėlėmis. pušiniai. todėl iš horizontalių rąstų. a. Trakų r. nors jų Dzūkijoje pasitaiko retai). siekiant apsaugoti rentinį nuo puvimo pradėta jas apkalti vertikaliomis lentomis: arba tik kertes. kuriame matyti akmeniniai pamatai. kad čia randama nedaug akmens ir molio. vainikų suręsta artima kvadratui patalpa – trobesio konstrukcijos pagrindas. net daugiau).5 m. paliekant atsikišusius galus. surišami kalkėmis. Rąstų sunėrimas į kertes. XX a. arba visas sienas. parenkami geri. 85/12] a. ir sutvirtinant tarpusavyje. apvaliuose rąstuose padaromos horizontalios išdrožos – sàlaidos. ypač gyvenamiesiems būstams (taip pat ir svirnams). molio plytų. ilgoji pastato kraštinė priklauso nuo patalpų skaičiaus. tarpai tarp rąstų užtepami moliu. tačiau pakanka medienos. tad dažniausiai rentinio kampuose ir ties viduriu buvo padedamos medžio trinkos (ar stambesni lauko akmenys. todėl jos ilgis svyruoja maždaug nuo 10 iki 17 m. Šalčininkų r. neg. Rąstų ilgis ilgą laiką buvo pastato plotį nustatantis matmuo. Rąstams sudurti naudotos įvarios technologijos: ir paprastai juos suglaudžiant. Prienų r. į išorę dedama šiaurinėje pusėje augusi dalis (mediena čia tankesnė). Siekiant sienojus labiau tarpusavyje suglausti ir sieną padaryti šiltesnę bei tvirtesnę. prieangio pamatai akmeniniai [VUB. stori. jų konstravimo būdai ir proporcijos labai priklausė nuo statybinės medžiagos: beveik visa Dzūkija pasižymi tuo. Pirkios Ašašninkų k. vėlesnis – kai suleidžiami į lygų kampą – spynà. Kaišiadorių r. Prienų r. Druskininkų r. samanomis. Tradiciškai senesnis sunėrimo kampuose būdas. Sienų aukštis apie 2. c. [27. Šulas Mardosų k. būdavo suformuojamas pašalas: tarpas tarp žemės ir sienos apipilamas spaliais. stogas pusskliautinis [LII. X pav. [LII. Rąstai. Dzūkijoje dažniausiai sutinkama pusiau apskrita sąlaidos išpjovos forma. ribojanti pašalą. 7942] b. Pamatai kadaise buvo daromi menki (ar net išvis jų nedarydavo). 85/21] b. cementu. fasadas. betonu. nr. fasadas. kai rąstai sukertami á kertes. Sumažėjus pastogėms. X pav. vadinamą šviliu. ir rąstų galus įleidžiant į vertikalų stulpą. [LII. [27. kuriame matyti apkaltos kertės ir tvorelė ties pamatu. F81-P47] Pirkios Pagaujėnų k. paplito ištisiniai mūro pamatai: iš akmenų. žvyru ir apiplūkiamas moliu. Kad pro apačią nepatektų šaltis. buv. sienos apkaltos vertikaliomis lentomis.] 18 .

svyruoja apie 42 laipsnius. Čiukurinis stogas konstruojamas galinių valmų gegnes tvirtinant ant skersinės lentelės – apatinės čiukuro briaunos. Stogų danga paprastai būdavo šiaudinė. taip pat uždarų. keturšlaičiai. [LII. 5989] Troba su skirtingomis stogų galų formomis: atnaujinus vieną trobos pusę taip pat pasikeitė sienų tekstūra. neg. Pasitaiko ir dvejopos formos stogų: viena pusė. Stogo nuolydžio kampas mūsų platumose. gali būti èiukurinis pusvalminis stogas. neg. tuo stogo projekcinės plokštumos santykis. šiaudus sutvirtinančios detalės: išsikišančios vėjalentės – lëkiai – bei sluogèiø ant kraigo ritmas praturtindavo trobesio siluetą. būdinga tik Dzūkijai. saugantys viršutinius sienos vainikus nuo kritulių. o paskutiniu metu paplito skarda ir šiferis. nr. taip pat būdavo dengiama lentelėmis. o vadinamoji lauþyta forma yra dvišlaitės ir čiukurinės derinys. buv. skiedromis. taip pat ir čiukuriniai – pietrytinėje ir pietinėje dalyse. Paežerėse stogams dengti buvo naudojamos švendrės. 106/6] 19 . Pirkių stogų konstrukcija gegninė. atsiradimas gerokai keitė tūrinį namo vaizdą. malksnomis.) [LLBM] Pirkia dvišlaičiu stogu su stoginuku ir vienašlaičiu prieangiu Lieponių k. kuris gerokai menkina pastato išvaizdą. nr. tačiau gyvenamuosiuose pastatuose jos menkesnės nei ūkiniuose (šis santykis svyruoja nuo 1:1 iki 1:2). bus didesnis.GYVENAMASIS BŪSTAS Stogai Stogų konstrukcijos Dzūkijoje labai įvairios: iki šiol čia pasitaiko archajiškų jų sąrangos variantų. pusskliautiniai – į šiaurę nuo Vilniaus. Be to. Keičiantis stogų formai ir mažėjant pastogėms. gontais. pamatai Ricielių k. Viena seniausių – èiukurinë – buvo plačiai paplitusi. kuri dažniausiai atsukta į gatvę. kad jos dažnai būna gausiai ir išraiškingai dekoruojamos. Tai iš esmės keturšlaitis stogas. Veisiejų r. Kai kurios šių formų sudaro mišrius variantus. atsirado papildomų konstrukcinių ir architektūrinių priemonių. kai kur ir čerpėmis. pvz. 9774] Pirkios iš Zervynų k. ją sudaro sunertų gegnių poros. Naudotos ir kitos stogų formos: keturšlaitë (valminë). Dzūkijoje iki šiol galima aptikti pavienius jos pavyzdžius. o kita likusi senoviška – keturšlaitė. čiukurinio ir dvišlaičio stogo formų derinys (jos brėžiniai pateikti16 psl. Alytaus r. dar vadinamų gonkomis. Eišiškių r. dažniausiai statomų priešingoje pastato pusėje. buv. Pirkia čiukuriniu stogu Nemunaičio k. lyginant su sienos aukščiu. Varėnos r. vėlesniais laikais itin išplito dvišlaitë. o vėliau ir verandų.. kur gausu kritulių ir supustomos nemenkos sniego kepurės. [LII. kurio kraigo galuose suformuotos angos. skirtų apsaugoti sienų plokštumas ir įėjimus: tai sienų apkalimas ir prieangiai. Atvirų prieangių. [LII. Dvišlaičiuose ir pusvalminiuose stoguose atsivėrusių skliautų apačioje gali būti formuojami stoginukai. Dvišlaičiai stogai paplitę visoje Dzūkijoje. pusskliautinë (pusvalminë). kuo senesni trobesiai. taip pat ir platesnės pastogės. juo labiau. yra dvišlaitė.

kurioje nuolat sutinkami stambių ir smulkių elementų deriniai. trobesių formoms. artima žmogui ir gamtai. konstrukcijoms. puošybos gausa ir įvairove ne tik nenusileidžia kitiems regionams. Tradicinės architektūros puošyba ypatinga. sankirtos. langų apvadus. turtingas ir tuo pačiu saikingas. Iš bendrumų paminėtinas puošiamų elementų tapatumas. ar toli nuo žmogaus akių esti puošiamos detalės. kurių dydis santykinai mažas. bet egzistuoja ir skirtumai. pusiausvyra tarp puošiamų ir neapdailinamų plotų.PIRKIOS PUOŠYBA Dzūkija. monumentalių stogų fone smulkūs puošybos ornamentai atrodo itin jaukiai. stilizuoti augalų ir gyvūnų vaizdai dažniau pasitaiko lėkių ir antlangių dekore. jog puošyba ir tikslinga: jos sudėtingumo bei apdorojimo kruopštumo laipsnis priklauso nuo to. konstrukciniai mazgai. Ji liudija ir tradicijų perimamumą bei kūrybišką jų interpretavimą: besikeičiant gyvenimo sąlygoms. puošyba keitėsi ir darėsi turtingesnė. Jo ir kitų priemonių dėka pasiekiama vaizdo vienovė. Dauguma jos elementų sukurti iš medžio. durų varčių plokštumos. iš skirtumų – jų puošybos intensyvumo. į kaimo gatvę atgrežti fasadai. motyvo pobūdis dažniausiai priklauso nuo detalės. Tradicinė puošyba itin tektoniška: puošiamos bene išimtinai konstrukcinės detalės. tai lėmė ir raštų pobūdį. tai yra tų elementų. bet netgi kai kuriuos lenkia. Būtent tradicinėje architektūroje labai vykęs yra kompozicinio mastelio derinys: palyginti stambių statinių. Būdinga dzūkiškos pirkios puošyba apdailinant vėjalentes. rečiau pasitaiko dangaus šviesulių ar antropomorfinių figūrų. Pavyzdžiui. stambių ir smulkių detalių. todėl erdvė atrodo gyva. vaizdas – artimas gamtai. Čia pat reikia paminėti. pritaikytas žmogaus suvokimui mastelis labai būdingas tradicinei lietuvių architektūrai. Tarp Lietuvos etnografinių regionų trobesių puošyboje yra nemažai bendrumų. Jiezno r. Kaip ir visur liaudies mene. kuri puošiama. nors ir menkesnių ūkių kraštas. viename pastate nebūna dekoruojamos visos puoštinos detalės – taip pasireiškia subtilus saiko jausmas. augaliniai ir gyvūniniai motyvai. [LII. būdingi geometriniai. Be to. jų sandūrą. angokraščiai. karnizą. neg. buv. nr. Tikslingumas pasireiškia ir puošybos intensyvumo atitikimu pastato ir jo dekoruojamos dalies svarbai erdvinėje struktūroje: labiausiai puošiami gerąjį kiemą supantys pastatai. Stakliškių k. iš dalies ir motyvų įvairovė. nors galima teigti. tačiau išliko artima liaudies meno dvasiai. tuo tarpu stambesni plotai dažniau ištisai užpildomi geometriniais raštais – tai stogų skliautų. jog daugiau puošiami buvo pasiturinčių ūkių pastatai. Trobesių ornamentų raštų visuma sudaro tarsi virpantį ažūrą. Toks sudėtingas. medžio apdorojimo technologijoms. sumanumą bei sveiką saiko nuojautą. 8092] ▼ 20 . skliautą. ji liudija senųjų meistrų ir gyventojų skonį. sienų apkalimas.

kadangi jo. turėję ir mitologinę prasmę. Taip pat Dzūkijoje užfiksuota lėkių su paukščių. Gali būti. itin svarbus struktūrinis ir jų pačių. E21509] Čiukurinio stogo vėjalenčių kryžma sudaro lėkius. LFn-1515b] 21 . [LII. 9670] Žirgelių pavidalo lėkiai ant pirkios Meteliuose kraigo. jog seniausieji lėkiai formuoti tarsi jaučio ragai – tokių Dzūkijoje dar yra iki šiol. tai sietina su jų pavidalais. augalų. Alytaus r. taigi įgyti tam tikrą pavidalą ir tapti lėkiais. Į viršų lietaus ir vėjų pagairėje iškeltas puošmuo greičiau negu kiti nunyksta. nr. nr. lėkiais. Tektoniškumas būdingas ir nuo seniausių laikų puošiamoms detalėms. Pietų Lietuvoje jie dar vadinami ragovikais. kad ir palyginti nedidelio. kraigo formuoja išraiškingą siluetą. [LII. Lėkių dydis. geometrinių formų. nes šie žvilgsniui artimesni. Veisiejų r. buvimas keičia pastato tūrio vaizdą ir net visos sodybos siluetą. o jo motyvai. tikėtina. Aleksejiškių k. motyvais. [LNM. Ragų pavidalo lėkiai ant pirkios Birštono apyl. kai kada pasitaiko ir žmogaus pavidalo. į kurį neatsižvelgus lėkiai gali tapti nedarniu prielipu. nes yra raiškus ir matomas iš toli.PIRKIOS PUOŠYBA Lėkiai Gyvenamasis būstas – pirkia ar troba – vienas labiausiai puošiamų sodybos pastatų. Sudėtingesni kiaurapjūvio technika atlikti lėkiai dažniau puošia prieangių stogelius. žirgų. buv. jų ažūrą kartoja sluogčių ritmas [LDM. ir viso pastato kompozicijos matmuo. apûkais. neg. Nemunaičio k. neg. 9753] Troba papuoštu skliautu. lyginant su pastatu. ir vėlesnėms. tačiau senos nuotraukos bei piešiniai rodo. Pavyzdžiui. o rytų – paukšèiukais. užbaigiančius pastato tūrį. jog tai būta itin mėgstamo pastatų stogų užbaigimo. 1938 m. todėl šiandieniniuose kaimuose retai besutinkamas. Šis bene archajiškiausias puošybos elementas nusipelno ypatingo dėmesio. kartais primenančių verpstes. čiukuro – angos stoge – pakraščius sutvirtinančios ir šiaudus nuo vėjo draikymo saugančios vėjalentės gali sudaryti paprastą kryžmą arba būti apdailintos.

73] 2. 73] 6. Pb-692. 106/1] 7. 95 pav. Krikštonių k.1959 [LII. Pb-693] 14. Obelių k. Pb-695] 18. Veisiejų r. Lazdijų r.] 5. [23. [LII. 1955 [LDM.] 11. Lazdijų r. [23.. Krokininkų k. 106/1] 9. Lazdijų r. Prienų r. Krikštonių k. Nešeikių k. [VUB. Papečių k. [30. buv. Meteliai [LDM. [LII. Alytaus r. 95 pav. Vilniaus r. buv.] 3. 73] 10. [30. 88/18] 19. Lazdijų r. [30. 73] 12. Lazdijų r. 88/30] 22 . 1955 [LDM. [30. Alytaus r. 97 pav. Ežerėlių k. 85/28] 8. Veisiejų r. 96 pav.] 13. 73] 15. F81-P2642] 20. Stakliškės buv. Nemunaičio k. buv. Jiezno r. [LII. Siponių k. [LII. [23. [LII. [30. Alytaus r.PIRKIOS PUOŠYBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lėkiai: 1.. Žagarių k. 95 pav. Raudonikių k. [23. Alytaus r. Pietų Lietuva [23.] 4. Meteliai. Prienų r. 106/9] 17. Prienų r. Kučiūnų k. Krikštonių k. Vievio r.] 16.

[L. 72] 6. Eišiškių r. 85/31] 8. [LDM. 72] 4. Siponių k. Čižiūnų k. Geibonių k. buv. [LII 88/18] 2. 1957 m. Buteliūnų k. Prieangio lėkis Sidaronių k. buv. 1955 m. [LII. Pb-694] 3. nuotr.] 11. Markejevaitės 2006 m.] 12. Tiltų k. Vievio r. nuotr. 72] 5. Elektrėnų sav. Prienų r. 1956 m.] 23 . Varėnos r. 85/10] 9. Šilėnų k.] 13. Žvyrynų k. buv. 72] 7. 1957 m. [30. 1957 m. Prienų r. nuotr. [L. 152 pav. Daržinykų k. Uosos k.. [30. Veisiejų r. Vilniaus r.LĖKIAI 1 2 11 3 4 5 6 12 7 8 9 10 13 Lėkiai: 1. Vaikštenių k. [30. [33. 2004 m. Trakų r. 85/17] 10. [VGTU AF stud. Prienų r. [LII. Markejevaitės 2004 m. [30. [LII. Eišiškių r. Prieangio lėkis Paaliosės k. Vilniaus r. Prienų r. Nečiūnų k.

Dzūkijoje itin mėgiami deriniai iš įžambiai sudėtų lentelių – jie sudaro išraiškingus eglučių ar rombų piešinius. Be to. Šalčininkų r. skliauto ir stogo plokštumos riba. Jo ir lėkių bei langų apvadų derinys gerokai praturtina pastato vaizdą. lentelių pakraščiai. tačiau horizontalios sandūros tarp skirtingomis kryptimis sudėtų lentelių plotų kartais išpjaustomos panašiai kaip pakraščiai. Kitoks yra pačios skliauto plokštumos dekoras. kai dalis skliauto užpildoma vertikaliai. dažniausiai neprofiliuojami. nuotr. Vėjalentės. Paprasčiausias jų. Taip apkalimas. lankelių. neg. kuris regimas iš toli. nuotr. nr. skliautas [LII. apatinė briauna ar stoginuko apačios linija išpjaustomos dantukų. Dažnai tai būna atskirus jo plotus skirtingomis kryptimis užpildančių skliauto lentelių raštas. [A. 2006 m.] Gausiai dekoruotas pirkios Milkūnų k. augalų siluetų ornamentais. atgręžto į gatvę skliauto dekoras dažnai būna kur kas intensyvesnis nei kitame pirkios gale. Pirkios Saidžių k.PIRKIOS PUOŠYBA Skliautai Kintant stogų formai ir atsiveriant skliautams. jų pakraščiai ir plokštumos taip pat dažnai dekoruojamos. Švirmicko 2007 m. kurį neretai papildo jo plokštumoje įtaisomi langeliai su puošniais apvadais (kartais vietoj langelių išpjaunamos apvalios ar dar kokios formos angos). ratukų. kartais panaudojamas kiaurapjūvis. ir ne tik juose. skirtingai negu durų. naudojamas skliauto sienos apsaugai. įgauna dekoratyvų vaizdą. 8092] ▼ 24 . Dzukijoje dvišlaičių stogų skliautai puošiami dažnai ir gausiai. dalis – horizontaliai grupuojamomis lentelėmis. skliautas [VGTU AF stud. Skliauto. Trakų r.] Stoginuko krašto apdaila Mažųjų Lieponių k. Trakų r. kurių kartotinis sudaro išraiškingą piešinį: paprastai užtenka vieno ar dviejų motyvų. tačiau retai peržengia saiko ribą. gatviniuose kaimuose.

Prienų r. Alytaus r. [23. 93 pav.] 3. [23. [23.SKLIAUTAI 1 2 3 4 5 6 7 8 Dekoruoti skliautai: 1. Prienų r.] 2. [23. 93 pav.] 4. Trakų r. Alytaus r.] 8. [23. 93 pav. Medžionių k.] 7. 92 pav. [23. 85 pav. Alšininkų k.] 5. Antakalnio k.] 25 . [23. Jokubiškių k. Varėnos r. Varėnos r. Stakliškių I k. 92 pav. [23. 83 pav.] 6. Dubaklonių k. 86 pav. Prienų r.

[L. nuotr.] 26 .PIRKIOS PUOŠYBA Pylimų k. Trakų r. nuotr. Švirmicko 2007 m. Markejevaitės 2006 m.] Maikūnų k. Vilniaus r. 132 pav. 2006 m. Markejevaitės 2006 m. [L.] Kalvių k. Vilniaus r. nuotr. [A.] Kalvių k.] Leičių k. nuotr. [25. [VGTU AF stud. nuotr. 128 pav.] Stoginuko papuošimas buv. [A. Andriušytės 2007 m.] Dambriškių Vilniaus r. Jiezno r. [25. buv. Jiezno r. Vilniaus r.

[23. [LII. Markejevaitės 2006 m. Markejevaitės 2006 m. 85/9] 9. Vilniaus r. 4 detalės) [23. buv. nr. (skliauto 25 psl. nr. Obelių k. Pagrindos k. 88/18] 8.] 4. (skliauto 25 psl.] 5. Alytaus r. nr.] 27 . Sidaronių k. nr. 86 pav. 3 stoginuko karnizas) [23. 93 pav. [LII. Maksimonių k. 92 pav. Pylimų k. [L. [LII. Varėnos r. Vilniaus r. Varėnos r. Didžiųjų Salų k. buv. 172/5] 6. 7 detalės) [23. Stakliškių k. 7. Šalčininkų r. Vievio r. Vievio r. Markejevaitės 2006 m. Vaigeliškių k. brėž. Prienų r. 93 pav. [LII.SKLIAUTAI 1 2 10 3 4 10 9 4 11 4 11 4 12 5 12 6 12 7 8 Vėjalenčių ir karnizų raštai: 1.] 12.] 10. Prienų r. Trakų r. (skliauto 25 psl.] 2.] 11. Vilniaus r. [L. 2 detalės) [23. Bytautonių k. 118 pav. Dubaklonių k. [L. brėž. (skliauto 25 psl. brėž. 88/5] H.] 3. Alšininkų k.

Milkūnų k. 85/30] 6. [LII. Kibyšių k. 1957 m. Šalčininkų r. 85/9] 4. 1959 m. [LII. Pagrindos k. 85/8] 3. [LII. Vaikštenių k Trakų r. Veisiejų r. buv. 1957 m. [LII. Vievio r. Eišiškių r. [LII. [LII. buv. Pikelionių k. 106/8] 9. 1957 m. Lieponių k. 85/30] 7. 1958 m.PIRKIOS PUOŠYBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pirkios kampo puošmenys: 1. buv. [LII. Eišiškių r. Lieponių k. 85/30] 2. 85/17] 5. buv. Šalčininkų r. 88/18] 28 . buv. buv. 1957 m. 88/18] 8. Lieponių k. Eišiškių r. [LII. 1957 m. Skraičionių k. 1957 m. [LII. Jiezno r.

Tuo tarpu varčia – nuo seniausių laikų puošiama pastato detalė. Prienų vls. Duris sudaro staktos ir varčia. tuo dažniau būna išpuoštos jo durys. 3655] Sviliškių k. kartais. Svarbią reikšmę turi ir slenkstis: jo viršus sutampa su pamatiniu vainiku.] Kareivonių k. Senuosiuose gyvenamuosiuose pastatuose durys būna vienvėrės. joms būdavo sutekiama arkinė forma. [LII. Pagrindinė anga bet kokiame būste yra durys. Laiptelį atstodavo ties įėjimo anga iš lauko. 254 pav. o kartais ir iš vidaus pusės į žemę įleidžiami didžiuliai akmenys. jų išdėstymas. įtakojant dvarų kultūrai. [I. ir kompoziciniu. kai kada ir pati stakta ornamentuojama arba joje įrengiama langelių juosta. Stankevičiūtės 2004 m. Miškingoje Dzūkijoje laipteliai daryti iš medžio lentų ir tik XX a.] 29 . nr. Tačiau dėl tvirtumo ir puošnumo labai išpopuliarėjo vadinamosios dvigubø lenteliø durys. Kadangi durys – ir funkciniu. dydis ir apdaila. betono. Veisiejų r. [25. pradėti mūryti iš akmenų.Durys Didelę reikšmę pastato išvaizdai ir naudojimui turi angos. ir semantiniu požiūriu reikšmingas elementas. Kadaise varčia būdavo sukalama tik iš vertikalių lentų ir norint papuošti dažoma arba net ištapoma. todėl kuo svarbesnis pastatas arba patalpa. kurių vieną Priemenės durys Pagambrio k. vėlyvesniuose – pasitaiko ir dvivėrių. nuotr. buv. Vilniaus r. Staktos dekoruojamos retai. neg.

Stankevičiūtės 2004 m. Lazdijų r. Elektrėnų sav. nuotr.] Žagarių k. [I. 32 pav.] 30 . buv. 2003 m. Veisiejų r. Elektrėnų sav.] Žilinų k. nuotr. nuotr. [A. [LII. buv.] Grabijolų k. 2003 m.] Grabijolų k. brėž.PIRKIOS PUOŠYBA Aleksejiškių k.] Sviliškių k. Švirmicko 2007 m. [VGTU AF stud. [21. Varėnos r. [VGTU AF stud. 2003 m. 106/9] Avižienių k. [A. Andriušytės 2007 m. Varėnos r. [LII. 106/13] Grabijolų k.] Zervynų k. brėž. Veisiejų r. [VGTU AF stud. brėž. Elektrėnų sav. Vilniaus r.

Varėnos r. 17 pav. paplito įsprūdinės konstrukcijos. nuotr. 110 pav. [30. Šis tektoniškas sprendimas labai dekoratyvus: viena durų pusė (jei jos lauko. o kitoje įvairiai grupuojamos mažos lentelės. [LDM. [30. XX a. buv.DURYS pusę sudaro ištisos vertikalios lentos.] 8. kurios Dzūkijoje sutinkamos rečiau. Norkūnų k. Jonionių k. [A.] 3. Lazdijų r. Varenavo r. Dekoratyvios būdavo ir kalvių darbo vinys su plačiomis galvutėmis. gerokai keičianti pastato tūrio vaizdą. Smilgainių k.] 31 . 17 pav.] 4.] 6. Dvivėrės įsprūdinės vidaus durys Žagarių k. Pb-719] 5. 17 pav. rombų ar žvaigždžių centrai kartais pažymimi vadinamąja rozete. tad daugiausiai naudojamos vidinėse patalpose. Vangelonių k. [23. [30. Andriušytės 2007 m. Lazdijų r. Gervėnų k. Be to. Juose įrengiami suoleliai poilsiui. Lentelių pakraščiai profiliuojami. Pašilingės r.] 7. Ežerėlių k. [30. Alytaus r. tai išorinė) įgauna daugiau ar mažiau sudėtingą eglučių arba rombų raštą. visa tai suteikia raštui papildomą sudėtingumo matmenį. Alytaus r. Varėnos r. duris puošė ir gražiai profiliuoti varai lentoms prikalti. 17 pav.] 2. vadinamosios filinginės durys. CXVI lent. kurios nėra tokios tvirtos bei mažiau saugo nuo šalčio. juo labiau kad jų detalės mėgstamos dekoruoti. [17. mat yra lengvesnės. Tai svarbi struktūrinė pastato dalis. 17 pav. Panemuninkėlių k. ir užraktai bei rankenos. ant kurių prisėdus iš arti matyti puošyba – nedidelės detalės sutekia visumai jaukų mastelį. durys – viena dažniausiai dažomų pastato dalių. Pusiau atvira prieangių erdvė šviesos ir šešėlių žaismu jau savaime praturtina viso pastato vaizdą.] 1 2 3 4 5 6 7 8 Durų pavyzdžiai: 1. kai kada lentelės išdėstomos ir sudėtingesniais pavidalais. todėl išsiskiria neįprastų formų įsprūdos. Alytaus r. Dažniausiai įsprūdinių durų kompozicija nesudėtinga: iš simetriškai grupuojamų vertikalių ir horizontalių stačiakampių. [30. Lazdijų r. Jis kartais būdavo derinamas su vertikaliai ar horizontaliai išdėliotomis lentelių eilėmis.

būdingas Užnemunės Dzūkijai ir dvigubų lentelių durys su mažais langeliais Žemaitkiemio k. durų detalės [VUB. Eišiškių r. 192 pav. F81-P41] Prieangio ir durų puošybos derinys Čižiūnų k. [LII. nuotr. buv. buv. Lazdijų r.PIRKIOS PUOŠYBA Prieangio ir durų puošybos derinys: prieangis lenktu stogeliu. Druskininkų r. Andriušytės 2007 m. Trakų r. 85/24] 32 .] Dūminės pirkios Kabelių k. [25. [A. F81-P40.] Lauko durų užraktas Klepočių k.

jos ganėtinai kresnos. o puošiamas tik liemuo. kartais ir su varteliais.Prieangiai Prieangių konstrukcija įvairuoja: jie būna ir su vienašlaičiais. nes tik profiliuotos jų dalys iškyla virš tvorelių. Vilniaus r. Uždari prieangiai atsirado saugant patalpos įėjimą kaip priemenės pakaitalas. o priešingoje pastato pusėje neretai ir verandas (atsuktas į gatvę ir ne itin dažnai naudojamas). Užnemunės Dzūkijoje pamėgti prieangiai lenktais stogeliais. Dažniausiai atviri prieangiai turi keturis po du suporintus stulpelius ir neretai tvorelę. lyginant su atvirais. plotis apie 2. Tačiau dabar paplitę ir dvišlaičiai: jie su stogu jungiami arba konstruktyviai įjungiant į nuolydį. suformuotu prailginus pastogę Mankuviškių k. arba atskirą stogelį priglaudžiant po pastoge. LFn-1545b] ▼ 33 . neretai vien vidurinė jo dalis. vienašlaičiai prieangiai senoviškiausi ir itin būdingi Dzūkijai. todėl kompaktiško plano pirkios dažniausiai turi uždarus prieangius. 117 pav. Vienašlaičiai prieangiai gali būti formuojami ir jungiant stogelį į stogo šlaitą kitu kampu arba iš apačios glaudžiant po pastoge. dažniausiai jie paremiami stulpeliais.5 m. [23. Jie. yra masyvesni. Liaudies architektūroje kolonėlių viršus ir apačia tiesiog jungiami su horizontaliais rąstais. Kai kurie uždari prieangiai suręsti iš sienojėlių ir beveik nepuošiami. su vienašlaičiu prieangiu su stulpeliais. nors kartais Pirkia su vienašlaičiu prieangiu be stulpelių. Jų gylis svyruoja apie 1. Dažnai puošiamos atvirų prieangių kolonėlės – tai konstruktyvus elementas.] Pirkia Žagarių k. suformuotu prailginus pastogę [LII. Paprasčiausi stogeliai suformuojami tik prailginant pastogę ties durimis. tad gerokai keičia tūrio vaizdą. kiti būna įstiklinti ir dekoratyvūs. perteikiantis stogo ir lubų krūvį pamatams.5 m. ir su dvišlaičiais stogeliais. Kaišiadorių r. 85/28] Dvišlaitis prieangis Šventežeryje [LDM.

buv.] 34 . [LII. Prienų r. [23. 84 pav.PIRKIOS PUOŠYBA Keturi prieangiai Lieponių k. Eišiškių r. 85/30] Pirkia su dvišlaičiu prieangiu Lapainios k.

čia pat matomi išdrožinėti gegnių galai. sudėtos tvorelės. sienų sudūrimų dekoras. [L. dekoras šią simetriją juo labiau paryškina. 3. kartais ir su kiaurapjūviu ornamentu.] 2. [23. Kalvių k. [A. bet neretai ir dekoruotos. 106/18] 2. 125 pav. Markejevaitės 2006 m. Trakų r. dažnai susidedanti iš daugelio skirtingai dekoruotų elementų. 126 pav. buv. Stankevičiūtės 2004 m. 118 pav. Trakų r. tiesiog iš vertikaliai. tradicinės architektūros pavyzdžiuose paprastai būna vieninga ir dera su viso pastato puošyba. Tai iš profiliuotų lentelių. Lipniūnų k.] 1. taip pat durys. kurios kartais būna net su varteliais. Švirmicko 2007 m. . rečiau iš horizontaliai sukaltų lentelių. 2. kai komponuojama skersinės simetrijos plokštumos. Varėnos r. Prieangius dažnai puošia ir stogelių pakraščių ar jų skliautų apdaila. tvorelės. nuotr. Bytautonių k. 2. Vilniaus r.] Prieangio karnizas Leičių k. Prieangių stulpelių sparneliai: 1. [LII. Veisiejų r. Užuguosčio k. [23. atžvilgiu. šioje fasado dalyje įtaisytų langelių. Buteliūnų k. [23.] Prieangių tvorelių raštai: 1. Kolonėlės simetriškos savo vertikaliosios ašies atžvilgiu. Prieangio puošybos visuma. Tvorelės dzūkų pirkių prieangiuose sutinkamos dažnai. nors mažesniame plote išsitenka mažiau detalių. Vilniaus r. [I. o jas suglaudus pasiekiamas kiaurapjūvio įspūdis. 1. nuotr. Varėnos r.] 35 .PRIEANGIAI viršutinės dalies standumui sustiprinti naudojami įstriži spyriai – kolonų sparneliai. Lipniūnų k. [23.] 3. Stogelių skliautų raštai panašūs į dvišlaičio stogo skliautų puošybą. pasitaiko ir lėkių. einančios per puošiamosios dalies vidurį. nuotr. Dažnai ornamento pavidalui išgauti užtenka išpjaustinėti kiekvienos lentelės kontūrą. 126 pav.] Prieangio tvorelė Šilėnų k. Kartais jos būna paprastos. Prienų r.

Tokios verandos būdingos naujesniuose. Vilniaus r. Markejevaitės 2006 m. Dažniausiai įžambiomis ir riestomis linijomis sudalintas stiklas užpildo plotą besikartojančiu piešiniu. stogelių skydai. [L. tai palyginti masyviam uždaro prieangio tūriui suteikia grakštumo. nors neretai būna pristatytos ir prie senųjų. Andriušytės 2007 m.] Į gatvę atgręžtas uždaras prieangis – veranda su lenktu stogeliu. pavyzdžiui. Trakų r. Andriušytės 2007 m. tačiau pagrindinis dekoro krūvis tenka įstiklintų plokštumų suskaidymui. [VGTU AF stud. nuotr. paįvairinimui kartais naudojami skirtingų spalvų stikliukai. 2006 m. Lazdijų r.] 36 . nuotr. Lazdijų r. dažniau prie dvigalių pirkių. Babrų k. bet tai jau gana naujas reiškinys. kompaktiško plano pastatuose. nors pasitaiko ir horizontalių.] Uždaras prieangis Sidaronių k. o vėliau ir verandos tokia gausia puošyba jau nepasižymi. [A. gali būti puošiami panašiai kaip atvirų. nuotr. Pagrindinis jų piešinys paprastai turi vertikalią struktūrą. [A.] Uždaras prieangis Saidžių k.PIRKIOS PUOŠYBA Uždari prieangiai. būdingu Užnemunės Dzūkijai. Uždaras iš sienojėlių suręstas prieangis Senkonių k. nuotr. Atskiros jų dalys. kuris neretai būna itin išmoningas.

[LII. Andriušytės 2007 m. buv. nors pasitaiko ir reljefinių raštų. padidėjo ir tapo bene labiausiai puošiamu pastato elementu. o kartais tiesiog viršutinės apkalimo lentos. kurių proporcijos yra maždaug 1:0. bei maža neįstiklinta anga į priemenę. juose sutinkami ir geometriniai. Kitas jų bruožas. Išorinės palangės papuošimai dažniausiai daromi iš apkalimo lentų. ir tik Dzūkijai būdingu nedideliu langeliu. 9588]. ir augaliniai. [A. apšviečiančiu pagrindinę patalpą. tačiau pastebima aiški tendencija labiau puošti viršutinę dalį. kur kas didesnis – ši išraiškinga ornamentika matoma iš toliau. Senoviška dzūkiška vienagalė troba su palyginus nedideliu į šešias dalis suskaidytu langu. jos raštai paprastai sudėtingesni. Dzūkijoje naudojami vieno arba dviejų dalių antlangiai.] ▼ 37 . išplitusi paaukštėjus pirkios sienoms ir padidėjus langų angoms. Nors kadaise jie buvo maži ir paprasti.Langai Langai – itin išraiškinga puošybos detalė. Dar mažesni langeliai būna priemenėje. Palangės raštą neretai papildo išpjaustinėti pratęstų šoninių lentų galai.8. nors galinėje ir nugarinėje kartais tik po vieną arba visai nebūdavo. bet vos atsiradus technologinėms ir ekonominėms galimybėms. kad dekoruojamų apvadų santykinis plotis. Veisiejų r. ir gyvūniniai motyvai. šoninės lentos taip pat retkarčiais profiliuojamos. Gyvenamajame pirkios gale būdavo iki šešių langų: po du kiekvienoje sienoje. Ricielių k. neg. šoninės lentos išpjaustinėjamos dažniau nei pirmo aukšto langų. nuotr. Senosioms dzūkų pirkioms būdingas priešais krosnį įtaisytas mažesnis už kitus langelis. kartais ornamentuojama vien palangė. Gausiausiai puošiamos antlangės – virš lango rėmo uždedamos prikaltės. Stogų skliautų langelių.7 ar 1:0. nr. Plyšį tarp lango rėmo ir angokraščio dengiančias apkalines lentas imta dekoruoti daugiausia kiaurapjūviu. kurie gerokai mažesni. Tradicinėse dzūkų pirkiose dažniausiai pasitaiko vertikalaus stačiakampio langai. o antlangę sudaro tik paprastas karnizas. taip pat neretai pasitaiko trikampio frontonėlio formos antlangių arba tik karnizėlis. Dzūkiška pirkia su išdailintais langų apvadais ir langinėmis Kalvių k. išpjaustinėtas smulkiu besikartojančiu ornamentu. Trakų r. lyginant su lango plokštuma. įtaisytu priešais toje pačioje patalpoje esančią krosnį. Išskirtinių formų ir išraiškingai dekoruoti skliautų langeliai. todėl neatrodo perteklinė.

Elektrėnų sav. Langinės ir langų apvadai – labiausiai mėgstamos dažyti pastato dalys. Nedidelis langelis į priemenę Prapunšo k. senosios buvo vienvierės ir plačios. nuotr. [LDM. dažniausiai įsprūdinės. [VGTU AF stud. tad tampa dar išraiškingesnės. Lazdijų r. kad dekoruotos tapyba.] 38 . nuotr. 2003 m. nuotr.] Pirkia išraiškingais langais Tiltų k. dabar paplitusios dvivėrės. Vitkausko 2006 m. LFn-1437a] Lango detalė Vaigėliškių k. [VGTU AF stud.] Uždarytos langinės Grabijolų k. Vilniaus r. Dažniausiai naudojama balta spalva ar šviesūs atspalviai.PIRKIOS PUOŠYBA Šilumai palaikyti būdavo daromos langinės. Jos dar labiau pagyvina pastato vaizdą. Trakų r. 2006 m. sudarantys kontrastą sienoms. [D. manoma.

nuotr.] 2. [A. Vilniaus r. [A. Prapunto dvaro Lazdijų r. [VGTU AF stud. Šukiškių k. 2006 m. nuotr. Stankevičiūtės 2004 m. Staviškių k. Volų k. Andriušytės 2007 m. Trakų r. 2004 m. Varėnos r. [I. nuotr. [A.LANGAI 1 2 3 4 5 6 Langai: 1. Saidžių k. Stankevičiūtės 2004 m. Andriušytės 2007 m. Vilniaus r. nuotr.] 5. [LDM.] 6. [I. nuotr. Andriušytės 2007 m.] 7.] 9. Kašėtų k. Šilėnų k. [A. nuotr.] 4. Vilniaus r. nuotr. nuotr.] 7 8 9 39 . LFn-1440a] 3. Varėnos r. Darželių k.] 8. Vilniaus r. Mančiagirės k. Andriušytės 2007 m. [VGTU AF stud. Trakų r.

Vilniaus r. [L. Poškonių k. LFn-1645a] 3. [I. nuotr. Vaigeliškių k. 97 pav. Andriušytės 2007 m.] 40 .] 9. Pylimų k. Poškonių k. [33. [32. 42 pav. Vilniaus r. Veisiejų r.] 5. Buteliūnų k. [33. Vilniaus r. [33. nuotr. Markejevaitės 2006 m. Šalčininkų r. 2006 m. nuotr. Šalčininkų r. Vilniaus r. 44 pav. Šalčininkų r. [VGTU AF stud. nuotr. [LDM.PIRKIOS PUOŠYBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Langai: 1.] 8.] 7. 46 pav. Stankevičiūtės 2004 m.] 4. Augustų k. Lynežerio k. Šukiškių k.] 2. buv.] 6. [A. Varėnos r. Poškonių k.

buv.nr. Vilniaus r. 5974] 2. nr. Jiezno r. neg. Trakų r.] 3. [LII. Markejevaitės. nuotr. Leičių k. Mažųjų Lieponių k. [L. Stakliškių k. Lieponių k. Kalvių k. [A. 2006 m. [33. 8092]. buv. nuotr. 153 pav. Varėnos r.LANGAI 1 2 3 4 5 6 Langai su langinėmis: 1. 6. Eišiškių r.) [LII. Švirmicko 2007 m. Čižiūnų k. nuotr. Trakų r. [A. (pirkios vaizdas 20 psl.] 5.] 4. neg.] 41 . Švirmicko 2007 m.

] 6. Andriušytės 2007 m. nuotr. Augustinavičiaus 2007 m. Andriušytės 2007 m. nuotr.] 8. Augustinavičiaus 2007 m. [A. Paliūnų k.] 7. [A. Avižienių k. Varėnos r. Vilniaus r. Andriušytės 2007 m. Augustinavičiaus 2007 m. Varėnos r. [A. Dargužių k. nuotr.PIRKIOS PUOŠYBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Skliautų langeliai: 1. [A. Darželių k. nuotr.] 42 . Trakų r. Andriušytės 2007 m. Andriušytės 2007 m.] 3. Maikūnų k. [V. Čižiūnų k. Varėnos r. [A.] 4. [V.] 5. nuotr. nuotr. Lazdijų r. Vilniaus r. nuotr. [A. Varėnos r. Mančiagirės k. Lazdijų r. Švirmicko 2007 m. Dargužių k. nuotr.] 9.] 2. nuotr. Kalvių k. [V.

Veisiejų r. Veisiejų r. Pb-712] 3.] 43 . Didžiųjų Salų k. 1955 m. 20 psl. Šalčininkų r. 1957 m. [LDM. Milkūnų k. brėž. [VUB. Trakų r. F81-P2543] 4. 1957 m. buv. 85/9] 2. Saidžių k. 2006 m. 85/9] 6. (pirkios nuotr. [VUB. Merkinė [VUB. Babrų k. 20 psl. F81P2677] 8. 85/9] 7. Šalčininkų r. Dainaviškių k. Šlavantų k. F81-P2604] Langai: 5. buv. 1957 m.) [LII.) [LII. Šalčininkų r. Milkūnų k. [VGTU AF stud. [LII.LANGAI 1 2 3 4 5 6 7 8 Skliautų langeliai: 1. (pirkios nuotr. Lazdijų r.

bet pasitaiko ir sudėtingų laiptuotų profilių. jų sudūrimus uždengiant siauresne lentele. stoginukų atramas. karnizų puošyba. kurie elementų sankirtose atrodo itin išmoningai. nuotr. rąstų galus. [LII. kurios nuo kritulių neapsaugo pastogė.] Dekoruota skliauto ir rentinio sandūra – karnizas ir gegnių apačia Kiemelių k. Kartais šie abu būdai suderinami sienos plokštumoje. ir tik tarpukariu išplito horizontalusis. Andriušytės 2007 m. Dekoruota pirkios kertė. 7943] 44 . Panašiai dekoruotomis plokštelėmis būna apkalami ir puošiami pogegninių rąstų galai. sijų galai. Seniau populiaresnis buvo apkalimas vertikaliomis lentomis. Dažniausiai rentinio sandūroms. suteikiant jiems. pavyzdžiui. Neretai šiems elementams suteikiamas tik švelnus išlenkimas. Taip pat kai kada išpjaustomi išorėje matomi skersinės sienos rąstų galai. kuris gali būti dažomas. kaip ir kertėms taikomas apkalimas. [LII. Jie dažnai dera su sienų kerčių. nr. jų siūles paryškinant dekoratyvia juostele. puošiamas orginaliais raštais. Saugančią ir puošiančią paskirtį atlieka ir pačių sienų ar atskirų jos dalių apkalimas: dažnai tai būna apatinė pastato dalis. neg.PIRKIOS PUOŠYBA Konstrukcinės detalės Mėgstama apdailinti ir išorėje matomus svarbių kostrukcinių elementų užbaigimus. Tai tektoniškas sprendimas. Trakų r. Lazdijų r. gegnių. 85/24] Trobos kertės puošybos detalė Paliūnų k. Nors tai ne iš karto pastebima. konstrukcinius mazgus: sijų. plataus kryžiaus formas. vėjalenčių. Kaišiadorių r. bet labai tektoniška puošyba. vertikaliomis lentomis apkaltos sienos Klepočių k. saugantis rąstų galus nuo puvimo. [A.

1958 [LII. 103 pav. Andriušytės 2007 m. Eišiškių r. nuotr. Trakų r.KONSTRUKCINĖS DETALĖS Dekoruoti sijų galai Žemaitkiemio k. [VUB. Lazdijų r. 88/7] 2. nuotr. Lazdijų r. buv. F81-P68] 4. [A. nuotr. Lazdijų r. Kaišiadorių r. [23. [A.] Profiliuotos stoginuko atramos Vaikštenių k. Andriušytės 2007 m. stoginuko karnizas Kiemelių k. Dekoruoti sijos ir gegnių galai. [23.] 1 2 3 4 1. [A. nuotr. Dekoruota pirkios kertė Trakiškių k.] 3..] 45 .] Dekoruota sija Dvarciškių k. Dekoruoti rąstų galai Čižiūnų k. [A. 89 pav. Andriušytės 2007 m. Varėnos r.] Dekoruota trobos kertė Vabaliūnų k. Andriušytės 2007 m. Dekoruota trobos kertė Babrų k. Lazdijų r.

kad ji pasižymi jautriu įvairovės ir vienovės deriniu. derinimasis prie kiekvieno dekoruojamo objekto vietos. Iki šiol bene išimtinai dažomi vien gyvenamieji pastatai ir tik kartais kai kurios ūkinių trobesių detalės. kuri puošiama – atskiroms pastato dalims taikoma būtent joms tinkama puošyba. ir gelsvi atspalviai. kartais pasitaikanti mėlyna. Audinių raštuose kur kas smulkesni spalviniai plotai. besikartojančios detalės sudaro metrines eiles. galima teigti. o šalti atspalviai. Aplink Vilnių vyrauja rusva. netgi kontrastingos spalvos naudojamos saikingai. Todėl riba tarp ornamento ir grynos konstrukcijos tėra papildomas meistro-menininko prisilietimas. Seniau būdavo dažomi tik langų apvadai. derinama su balta. mėlyna. langų rėmai ir langinės kartais dažytos baltai. kuris senesniais laikais Dzūkijai buvo mažai būdingas ir išplito tik XX a. Be to. tad jie būna ryškesni ir margesni. Stogams visuomet būdingos natūralios šiaudų arba medžio lentelių. tai yra pilkšvos. siekiant tam. savaime atrodo dekoratyviai. šiltais žalsvais tonais. kas užtikrina tvirtumą. rusvi ir gelsvi tonai. ypač medžio statyboje. vaizdo vienovę. Taip pasitvirtina tradicinės puošybos tikslingumas.PIRKIOS PUOŠYBA Trobesių dažymas Prie dekoro galima priskirti ir trobesių bei jų dalių dažymą. kad puošyba išimtinai simetriška (reti nukrypimai tik atsitiktinės išimtys). o tai. Spalvinis trobesių išorės koloritas dera su pirkios viduje sutinkamomis spalvomis. sienos ir jų detalės. Tradicinėje architektūroje nors ir ryškios. todėl bendras pastato vaizdas išlieka vientisas. jos raštai nekontrastuoja. rusvos spalvos. Apibendrinant tradicinę dzūkų trobesių puošybą. paskirties. bet ir kaip medines dalis konservuojančią priemonę. sienų kertės. langinės. ir žalsvi. Taigi puošyba kartu su vaizdo visuma atskleidžia tradicinės sodybos architektūrai būdingą kompozicijos kokybę. Pirkia Paūlių k. geltona bei žalia. XX a. Varėnos r. ir tik pastaraisiais laikais – oranžine. Išvis Dzūkijai būdingi švelnūs žalsvi. durys. jų deriniai akies nerėžia. Dažant taip pat laikytasi tektoninio principo: visų pirma spalvinamos konstrukciškai reikšmingos vietos. Arčiau Nemuno rusvi tonai komponuojami su šilta ir šalta žalia spalva. Tačiau ji naudojama vienodai intensyviai. aptinkami retai. Senajai dzūkų architektūrai buvo būdingos medienos spalvos – visų atspalvių rudos. metrinių eilių žaismėje dalyvauja ir konstrukciniai elementai bei jų faktūros. rečiau kitomis spalvomis. čia atsiranda ir šviesiai geltona. Būdinga tai. Jos prigimtis visur panaši: paprastai apdailinamas medis. dažymą traktuojant ne tik kaip puošybą. o raštai parenkami atsižvelgiant į vietą. Labiau į vakarus. už Alytaus dar daugiau žalsvos spalvos. [A.] ▼ 46 . bordine. Antlangiai. Druskininkų krašte sutinkami ir rudi. raudonai ruda. mastelio. stogų skydai dažyti joms artimomis – ruda. suteikti dar daugiau išraiškingumo. nuotr. ypač su baldų polichromija. Andriušytės 2007 m.

atitvertą priemenę dažniau skyrė virtuvei. Priešingai nei kituose Lietuvos regionuose. O pas panemunių dzūkus antrame gale dažnesnė seklyèia. švarioji gyvenamojo namo dalis dažniausiai vadinta kamaraite. verdama. kai viename name gyveno keletas šeimų. Stačiamalkes krosnis vadino peèeliais. dvigalio namo antrame gale ilgai išliko kamara. 3) Dzūkijoje ilgiausiai išliko didžioji šeima. Krosnys tinkuojamos ir baltinamos. Ji visuotinai vadinama peèiumi. Čia paplitusi aukštaitiškoji krosnis. bet tai darė rečiau nei kituose regionuose. Krosnis statoma pagrindinėje namo patalpoje – pirkioje. abu galai įrengiami vienodai. tinkuojamos ir baltinamos.y. gyvendami tarp miškų. t. Veisiejų r. Jų šildymo – virimo įrenginiai saviti. Daugiau baldų gaminosi patys gyventojai. Jas vadino kuknele. Kitur geroji. sudėtas virš balkių. peèiukais. 2) antrasis namo galas ( kamara ūkiniam podėliui ar kamaraitė audinių laikymui) neapšildomas. Panemunių Dzūkijos rajonams interjero įrangai didelę įtaką turėjo Suvalkija. prie krosnies šono ėmė mūryti virykles. bet ir dažytų baldų. Panemunių Dzūkijoje anksčiau paplito apšildomos seklyčios. anksčiau nei kitur. Taipogi čia ilgai išliko didžioji šeima. Panemunių dzūkų baldus aprašė Vacys Milius [30]. 106/11] ▼ 47 . krosnys. Dzūkų namuose išvis mažiau patalpų nei kitur Lietuvoje. Krosnis daugiafunkcinė – joje kepama. Panemunių dzūkai nuo XX a. čia mažesnė miestų ir miestelių įtaka. bet buvo ir viryklių su trejomis ar vienomis rinkėmis. pr. daugiau viengalių pirkių. ketvirtajame dešimtmetyje kai kurios stačiamalkės krosnys mūrijamos iš glazuruotų koklių. lyginant su kitais regionais. Mažiau kaimo ir miestelių amatininkų vertėsi vien baldų gamyba. Dzūkijos regione labiau išplitusios vienagalės pirkios. [LII. Baldai regione išlaikė nemažai archajiškų bruožų. bet dažniau baltindavo sienas. ėmė pertvėrinėti vidaus patalpas. ant jos miegama. Dzūkiško gyvenamojo namo apšildymo įrengimo savitumus apsprendusios sąlygos: 1) Dzūkijoje. Minimais atvejais abu gyvenamojo namo galai įrengiami vienodai. Panemunių dzūkai. Tokio namo atitvertoje priemenėje įrengiama kamara. Tai neabejotina Suvalkijos įtaka. kur stačiamalkės koklinės krosnys ėmė plisti anksčiau ir masiškiau išplito. Gerokai mažiau ne tik tapytų. Mažesni pokyčiai namo vidaus raidoje bei apdailoje turėjo įtakos ir interjere naudotiems baldams. lubas. XX a. buv. net ne viena ar dvi.PIRKIOS VIDUS Dzūkijoje gyvenamasis namas vidaus išplanavimo požiūriu artimas aukštaitiškam tipui. Kai gyvendavo viena šeima. Interjero įranga išsiskiria panemunių dzūkai. Tai būdinga visiems Lietuvos regionams. statomos stačiamalkės raudonų degtų plytų krosnys. Šildymo – virimo įrenginiai. Dzūkai tik nuo XX a. juose yra universalūs šildymo – virimo įrenginiai. Vyravo dviejų rinkių viryklės. Trobos krikštasuolė Buteliūnų k. kaip ir suvalkiečiai. Dzūkijoje dažnesni atvejai. Dzūkų šeimų gausumas įtakojo ir interjero organizavimą. taip pat ir Dzūkijai. kai dviejų galų name gyvendavo po dvi šeimas. pr. Dzūkai. gyvenusi po vienu stogu. ilgiausiai išlaikė plūkto molio ąslas bei vožtines lubas. Tokiais atvejais. o daugiau šeimų. ja apšildoma patalpa. pradžios. Dzūkijoje. o ne kamarai. Jose nuo XX a. Jie neatsiejami nuo gyvenamojo namo patalpų raidos. kuknia ar net suvalkietišku terminu mašina. Viryklės mūrijamos iš degtų raudonų plytų.

pr. tik truputį šilta. [LLBM] Plytų ir krėsto molio krosnis XX a. Retesniais atvejais sienelė šilo nuo krosnies. greta duokepės krosnies. su 2-3 medinėmis. Pirkia šiame Dzūkijos regione taip pat dažniausiai vadinama suvalkietišku terminu stuba. Apšildomasis suolelis mūrijamas prie vieno krosnies šono. Ant apšildomo suolelio ne tik sėdėdavo. o korpusas pirkioje. pirmojoje pusėje indaujos po dūmtraukiu labiausiai išplitusios būtent Dzūkijoje. bet ir pastoviai miegodavo. todėl krosnyje įrengta indauja nebūna karšta. trečiajame – ketvirtajame dešimtmetyje Dzūkijoje plinta Vidurio Lietuvai būdingas šildymo – virimo įrenginys – viryklė. Viryklė ir šildomoji sienelė dūmtakiais sujungta su duonkepe krosnimi. Krosnyje įrengta indauja vadinama moline šëpa ar moline indauja. Dūminės pirkios Kabelių k. pr. Dūmtraukio apačia mūriniais šonais. lentynomis.PIRKIOS VIDUS Tik XX a. Lazdijų r. Ji skirta dažniausiai tik indams laikyti. Panemunių dzūkai kartais statydavo suvalkietiško tipo krosnis. Kaminas dažniausiai statomas prie pertvarinės sienos. vidurio išliko plūkto molio krosnys. atviromis ar uždaromomis medinėmis durimis. vos ne iki XX a. stovinti atskirai nuo krosnies. dažniausiai apie 150 cm ilgio. Tik prie vieno šono išmūrytas suolelis. krosnis [VUB. Dūmtakiai suvesti aukščiau. kai likusioje Dzūkijoje ilgai. retais atvejais su galu. Tokių krosnių pakura virtuvėje. pavieniais atvejais ir anksčiau. Ginčionių k. ir nuo jos šylanti sienelė. Panemunių Dzūkijoje anksčiau pradėtos mūryti plytinės krosnys. plinta netinkuotos ir nebaltintos viryklės. Druskininkų sav. [LLBM] 48 . ketvirtajame dešimtmetyje. užlenktu prie antro gretimo krosnies šono. Lazdijų r. vadinamų liuktais. dzūkų vadinamą kaminu. Krosnies latakais dūmai nukreipti į dūmtraukį. Suolelį naudojo kaip pakopą užlipimui ant krosnies. F81-P3046] Plytų ir krėsto molio krosnis XX a. Būta ir nuo viryklių šylančių suolelių. prigulę pakaitindavo darbų išvargintą nugarą. XX a. XX a. Vaitkūniškės k.

kampuotesnės krosnys su viryklėmis prie šono. bet priešgaisriniais sumetimais dažniausiai atitraukta nuo šoninės sienos 30-60 cm. [LLBM] 49 .. Pagrindinės krosnies dalys: 1) medinis rentinys. Prieþdos šone įtaisomas židinys ar maža viryklė – kuknelë. Ant krosnies viršaus lengvai suguldavo keturi žmonės. mažai reikalingi smulkūs daiktai bei nešvarūs baltiniai. Jam padeda 2-3 pagalbininkai. statytas 1938 m. yra vėlyvesnis. Vėlesnės peèdangtës metalinės. vidurio ar net 7–tojo dešimtmečio pradžios. statyta 1922 m. Nuo XX a. [LLBM] Krosnis su sėdima dalimi Žagarių k. Jame laikomi kočėlai. Dzūkų krosnys didelės. Taip suformuojama siaura erdvė – uþpeèkis. nes šilų gyventojai džiovino daug grybų. [LLBM] Duonkepė krosnis.. Pavieniais atvejais dūminių pirkių Dzūkijos kaimuose būta ir XX a. Tinkamas molis iškasamas. Iki XX a. Veršų k. Tai senesnis variantas. Prieš krosnies angą namo sienoje yra langas. Senosios krosnys aptakesnės ir žemesnės. Lazdijų r. Labai svarbi krosnies statymui parinkto molio kokybė – molis neturėjo būti labai riebus. kai dūmtraukis šalia krosnies. pradžioje. Krosnys be dūmtraukio (dūminės krosnys) vyravo iki XIX a. suplūktas iš molio ar sumūrytas iš degtų šamotinių aukštos kokybės plytų. po to iš lengvo pakuriama ir palaipsniui užgrūdinama vis stipriau kūrenant. Krosnis pastatoma per vieną dieną. Duonkepė krosnis Šadžiūnų k. Lazdijų r. Plūktinė krosnis plūkiama iš molio. 2) krosnies padas. ketvirtojo dešimtmečio plinta aukštesnės. [LLBM] Pečius Seirijuose. gerai išminamas ir suplūkiamas. arkliniu vežimu atvežamas prie namo. ant sienoje įtvirtintų pakabų kabinami drabužiai. pradžios krosnies anga uždaroma mediniu dangčiu – peèdangte. 4) priepečkis (suplūkta iš molio arba pamūryta plokštuma prieš krosnies angą) – prieþda. Lazdijų r. 5) korpusas. Tuo atveju dūmai į dūmtraukį dūmtakiais suvedami iš visų šildymo – virimo įrenginių. Kitas jau paminėtas variantas.KROSNYS Duonkepė krosnis – peèius gana masyvi. esantį virš krosnies. Molį parenka ir krosnį plūkia patyręs meistras. užima visą pirkios kampą. Lazdijų r. 6) dūmtraukis. fasadinę gyvenamojo namo sieną. Krosnies pakura atsukta į šoninę. 7-10 dienų džiovinama. 3) pakura. Per krosnies angą dūmai patenka į dūmtraukį. dažnai virš jo – dūmų surinkėjas – koptûras. Dūminėse pirkiose krosnys dūmtraukio neturėjo.

sujungtais vienu strypu. Labiausiai paplitę rėminės konstrukcijos keturiomis vertikaliomis kojomis vienu. ketvirtajame dešimtmetyje labiau plito tik panemunių Dzūkijoje. Tai patys puošniausi suolai regione. Tai patys archajiškiausi stalai. pr. pradžioje atsiranda suolų su atlošais bei suolų su galinėmis atramomis. Patalpose. Retesni suolai su atkalte bei galinėmis atramomis. Jie su pakojomis iš visų pusių arba viena pakoja per vidurį ir dviem pakojomis galuose. Stalas Žagarių k. Senieji pasienio suolai – storos. Rasta ir neišardomų stalų. Lazdijų r. Senieji – sukryžiuotais stovais. pr. plačios lentos (dilės).PIRKIOS VIDUS Stalai. Lazdijų r. Lazdijų r. buvę ir panemunės Dzūkijoje. Stalai tekintomis profiliuotomis kojomis XX a. Vainiūnų k. pr. Lazdijų r. Lazdijų r. [LLBM] Suolas XX a. [LLBM] 50 . [LLBM] Pušinis stalas XX a. Ten jų rasta net daugiau nei kitose Dzūkijos vietose. viršaus lenta 6–9 cm storio. Vyravo dviejų tipų stalai. Tame regione aptinkami ir kilnojami suolai lentinėmis išpjaustinėtomis kojomis. 110–150 cm ilgio. Suolai. Lazdijų r. rečiau dviem stalčiais stalai. uždėtos ant 2–3 kaladžių. Tokie stalai apie 70–75 cm aukščio. [LLBM] Suolas XX a. sukaltos keturios keturkampės kojos. Sutrės k. Jų viršus – ištašyta vientisa lenta. Kai kurie iš jų po sėdimąja lenta turėjo dėžę drabužiams bei siūlams laikyti. Cibulių k. 50–60 cm pločio. Užnemunės Dzūkijoje randami suolai ir su Suvalkijai itin būdingomis išpjaustinėtomis lentinėmis kojomis. Jau XX a. tokie suolai su 4–6 pagalinėmis kojomis. kur buvo lentinės grindys. jos apačioje sustorėjimuose išskaptuotos skylės. rečiau du stovai sujungti dviem strypais. [LLBM] Pušinis suolas Paserninkų k. [LLBM] Suolas Veršų k.

Tai kėdės iš vientisos lentos profiliuotu. [LLBM] Ąžuolinė kėdė Žagarių k. ketvirtajame dešimtmetyje atsiranda ir rėminės konstrukcijos kėdžių be atlošo. Pušinis suoliukas Kučuliškių k. Tai regionas. Prie pirmųjų priskirtinos ir suolo tipo kėdės be atlošų.BALDAI Kėdės. jos būdingos Suvalkijos kėdėms su atlošais. pagaminta 1925 m. kitur – pagalinėmis kojomis. Kėdės buvo be atlošų ir su atlošais. Lazdijų r. Labai retais atvejais kėdžių puošyboje naudota tekinimo technika. Gervėnų k. Kitose Dzūkijos vietose kėdės su atlošais atsiranda XX a. Lazdijų r. [LLBM] Kėdė Žagarių k. XX a. vidurio mažiausiai naudota kėdžių. Lazdijų r. Lazdijų r. pirmaisiais dešimtmečiais. Šie baldai panemunės Dzūkijoje lentinėmis pjaustinėtomis kojomis. Lazdijų r. Tai daugiausiai rėminės konstrukcijos kėdės. kurių atlošas iš horizontalių bei vertikalių įvairaus platumo lentelių. išpjaustinėtu atlošu bei trapecijos formos sėdyne – „smuikinio“ tipo. taburečių. Kėdžių su atlošais daugiau būta panemunės Dzūkijoje. [LLBM] Pušinė kėdė Paliūnų k. kuriame iki XX a. Jos labai retos. [LLBM] 51 . [LLBM] Kėdė. t.y.

ketvirtajame dešimtmetyje ir kartais naudoti vos ne iki XX a. jie atsirado tik po Pirmojo pasaulinio karo. 491. neišardomos. kurių galai. [LLBM] 52 . pab. Lazdijų r. vidurio ar net vėliau. Palubės gultai Dzūkijoje naudoti iki XIX a. Labiau paplitę į šonus sūpuojami pastatomi lopšiai. – XX a. Pirmosios kilnojamos lovos Dzūkijoje atsirado apie XIX a.. rečiau iš pušies šaknų plėšų. sūpuojami į šonus. rečiau smailais galais. Lazdijų r. nepuoštais žemais galais. [LLBM] Lova Buciniškės k. lovų galai pradėti puošti įvairia pjaustinėjimo technika. Jie virvėmis pakabinami prie lingės ar balkio. Dzūkijoje populiaresni pastatomieji lopšiai su pavažomis. Lova Buciniškės k. o kitas – įspraudžiamas į tarpą tarp galinės sienos rąstų bei rišamas prie skersbalkio. Patys seniausi lopšiai drobiniai ir pintiniai. Iki XX a. Dviem dešimtmečiais vėliau paplinta lovos su įsprūdomis galuose. Skrynelės tipo dėžutė įkabinama į stovus ar medinį rėmą – stakleles. Jos gana trumpos – 170–190 cm ilgio. o kartais ir šonai padaryti iš vertikalių profiliuotų siaurų lentelių. pr. Lentinių pakabinamų lopšių pirmtaku buvę skobtiniai lopšiai [LII b. Suvalkietiški lopšiai sumontuoti tiesiog ant pavažų. Jos įleistos į lenktus medžio tašus – pavažas. vadinami palatais. nors skobtiniai baldai Dzūkijoje kaip niekur kitur buvo populiarūs. pradžią. Tokios lovos Dzūkijoje išliko ilgiausiai.PIRKIOS VIDUS Lovos. Palubės gultų vienas galas padėtas ant krosnies krašto. kitose Lietuvos vietose nepaplitę. ketvirtajame dešimtmetyje Dzūkijoje buvo lovų. Jas dzūkai vadino polais arba vyskomis [2].]. Lopšiai. 45. Dažniausiai skrynelė ne uždara. Jie plačiau paplito XX a. ap. Pastarieji pinami iš lazdyno ar karklo vytelių bei eglės. bet tekintos detalės labai retos. pab. o ne pastatomuose. pab. Bet ir dzūkiškieji lopšiai vadinti vokiškos kilmės žodžiu – vygë. apvaliais. Vyrauja dvigulės lovos. kad jie su kojomis. [LLBM] Pušinis lopšys Bagdononių k. Dzūkijoje gerokai retesni pastatomieji lopšiai. Lazdijų r.. kai juos išstūmė fabrikinės gamybos vaikiškos lovelės. Jie retesni pietinėje Dzūkijoje. vidurio dzūkai savo vaikus mieliau sūpavo pakabinamuose pintiniuose lopšiuose. XIX a. Dzūkiškieji pastatomi lopšiai nuo suvalkietiškų skiriasi tuo. bet jų Dzūkijoje nerasta. – XX a. pr. nes ten vyravo pintiniai lopšiai. Jos buvo lygiais. Dzūkijoje žinomi ir lentiniai skrynutės tipo pakabinamieji lopšiai. XX a. bet iš siaurų lentelių su tarpais tarp jų. Minimi lopšiai naudoti iki XX a. Senosios lovos buvo nekilnojamos. Lopšiai ovalo formos. be jokių kojų. Ištrauktinių – praplatinamų lovų pasitaikydavo panemunės dzūkų buityje.

Apie XX a. Jie palaipsniui didėja ir maždaug nuo 1930 metų išplinta pakabinamos ant sienos spintelės. Molinės indaujos įsivyravo nuo XX a. Pačios primityviausios su viena lentyna. Visi paminėti baldai indams ir maistui laikyti Dzūkijoje buvo plačiai naudoti XX a. Jos senesnės nei ant sienos pakabinamos spintelės. antrojoje pusėje. Lazdijų r. Varėnos r. Vienos lentynos priekyje išpjovos šaukštams sukišti. [LLBM] Spintelė Mackonių k. Nuo XX a. pr. šaukštdėčių viename gale atsiranda skyriai su durelėmis. konikais. [LLBM] 53 . pamūrytais iš plytų šonais su lentinėmis lentynomis. Į šonines lenteles įleistos arba prie jų prikaltos juostelės ir ant jų pritvirtintos lentynėlės. Skobta pušinė šėpelė indams dėti Musteikos k. Dzūkijoje nuo XIX a. vidurio išplito šaukštdėtės. Virš jų dažnai buvo dūmtraukis. o kad nesimatytų indai. Jų būta gana daug. kurių viena šoninė lenta rėmėsi į grindis ar aslą. Jos buvo daugumoje namų. Kartais tokios lentynos buvo ir be durelių. Jos apie 170 cm ilgio. Išpjovos dažniausiai apatinėje lentynoje. vidurį Dzūkijoje būta ir labai didelių šaukštdėčių. apie 25 cm pločio. pridengtos užuolaidėlėmis. viduryje ir net vėliau. Kampinės indaujos žinomos visuose regionuose. bet labiausiai išplitusios Dzūkijoje. apie 190 cm aukščio. Kartais daromos ir kampinės spintelės dviem–trim lentynomis. Vyravo 2–3 lentynų šaukštdėtės. Dzūkijoje išplitusios ir indų spintos. pr. Ties lentynėlėmis iš priekio prikaltos medinės juostelės arba siauros lentelės. Virš minėtų lentynų įtaisytas rėmas su durelėmis. Jas vadino lentynomis.BALDAI Baldai maistui bei indams laikyti. dažniausiai papuoštos išpjaustinėtais ornamentais. ir Dzūkijoje naudotos net XX a.

buvo kraičloviai bei skobtieji kubilai [11]. Užtat krašte pakankamai daug kraičkubilių. bet Dzūkijoje buvo retesnės. III–IV dešimtmečiais minimos indaujos kartais buvo su dvejomis durimis ir vienu ar dviem stalčiais apačioje. antrojoje pusėje. Nuo XX a. [LLBM] 54 . Jos panašaus laikmečio kaip stačiasienės. be abejo. Obelnikėlių k. Bene populiariausios ir iki šiol kartais naudojamos stalo tipo spintelės indams ir maistui laikyti. Senosios spintelės buvo vienomis durelėmis ir kartais vienu stalčiuku višuje. pr. Vyravo viendurės to tipo spintos indams. Dzūkijoje būta ir aukštų stačiasienių spintų indams. meniški kalvio darbo šių spintų durų vyriai bei užraktai. vidurio. [LLBM] Spintelė maistui XIX a. Dzūkijoje būta ir aukštų stačiasienių spintų indams iš lentų. pagamintų iš medinių Pakabinama spintelė maistui Bukaučų k. Todėl neturėtų stebinti skobtinių indaujų gausa. Būta ir spintų su išsišovusia apatine dalimi. pr. Tuo metu pradėjo plisti ir įvairūs staliukai gėlėms. šëputës. IV dešimtmečio paplito spintelės dvejomis durelėmis vienu arba dviem stalčiais viršuje. Jos naudotos iki XX a. Vėlyvesnių indaujų durys rėminės su 1–3 įsprūdomis. vidurio. Lazdijų r. pr. Jas vadino indaujomis. Naujovės į Dzūkiją skverbėsi iš miestų bei iš Suvalkijos.PIRKIOS VIDUS Nuo XX a. Stalo tipo spintelės nuo XX a. Kartais jos buvo dviem viena virš kitos durimis. Jos papuoštos pjaustinėjimais ir labai retais atvejais – tapytais ornamentais. šëpukës pavadinimai irgi atkeliavo iš Suvalkijos. – XX a. 115–140 cm aukščio bei 50–60 cm skersmens. antrosios pusės ir dirbdintos iki pat XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigos indus šaukštdėtėje imta slėpti balto ar margo perkelio užuolaidėlėmis. XX a. pr. Alytaus r. Jos skobiamos net XX a. Jos vietinių meistrų gamintos ir XX a. kai kada ir ilgiau. Paserninkų k. paplito visoje Dzūkijoje. Jie Dzūkijoje neišlikę. lentynos knygoms. Baldai audiniams bei drabužiams laikyti. Įdomūs. Skobtinės spintos indams su 2–4 lentynomis. Šëpos. [LLBM] Šėpa maistui ir indams XX a. Jos plito nuo XIX a. Senosios – skobtinės. pab. Lazdijų r. Seniausieji.

Jie apskriti. Per ją ir ąsos skylę užkabina pakabinamą spyną ir kubilą užrakina. Kartais spintos būdavo netgi dvigubos paskirties. Kraičkubilius dzūkai vadino „kubilais šarvui“. Spintos rūbams labai panašios į spintas indams. Meteliai Lazdijų r. antrojoje pusėje juose laikė grūdus bei miltus. su dangčiu. Spintos. viršuje skylės kartelei prakišti. Vienas kartelės galas storesnis. Jis nepralenda pro ąsos skylę. Panašiu laiku imtos dirbdinti ir tridurės spintos rūbams. vidurio Dzūkijoje faktiškai nebeišliko. Gervėnų k. Spintos rūbams už indaujas aukštesnės ir platesnės. Dzūkai juos naudojo ilgiausiai. Mažiau ir spintų rūbams. [LLBM] 55 . o durų rėmai ir karnizas – juodi. Tapytų spintų irgi labai nedaug. bet jos populiaresnės buvo tik panemunės dzūkų namuose. su dviem išsikišusiomis ąsomis. o kitoje – sukabinti rūbai. pr. Visa spinta rudos – plytinės spalvos. pagaminta 1930 m. [LLBM] Spinta rūbams. didesnės ir dvidurės spintos rūbams. Senosios spintos skobtinės iš masyvaus medžio kamieno. Aišku. į viršų siaurėja. Spinta rūbams Drapalių k. Lazdijų r. Bet priešingai nei indaujų. plinta dvidurės spintos rūbams be stalčių apačioje. Jose stalčiai atsiranda nuo XX a. Kartais spintos dalyje su lentynomis buvo laikomi audiniai bei lengvesni drabužiai. pr. Dzūkų dvidurės spintos kartais įdomiai nudažytos. joje laikė maisto produktus. [LLBM] Spinta XX a. Viena spintos pusė su lentynomis. III dešimtmečio pabaigos. Dzūkijoje nuo XX a. Minimos spintos įmantriais karnizais ir gausiai išdrožinėtomis durimis.BALDAI šulelių ir suveržtų 3–4 lazdyno lankais. kitame kartelės gale išpjova. Dzūkijoje plačiau nepaplito komodos. o XX a. skobtų spintų drabužiams iki XX a. Lazdijų r.

arba juose laikyti grūdai. [LLBM] Skrynutė Žagarių k. Panemunių dzūkų namuose būta daugiau skrynių lygiais antvožais. Lazdijų r. Dzūkai skrynias dėžės formos antvožais vadino kuparais. Lazdijų r. [LLBM] Skrynutė Žagarių k. [LLBM] Skrynutė skarelėms Žagarių k. kur gamino štampuotine technika puoštas skrynias. Kituose Dzūkijos rajonuose tapytų skrynių nedaug. Krašte vyravo dėžės formos skrynios gaubtais antvožais. Svarbiausia tapytų dzūkiškų skrynių ypatybė – grafiniai augaliniai ornamentai. [LLBM] Skrynia XIX a. laikė mažiau naudotus drabužius ar audinius. Skrynios dėžės formos antvožu puoštos štampuotine technika. Žagarių k. kai kituose regionuose skrynios tuo laiku arba visai nebenaudotos. [LLBM] 56 . Žinomos baldų dirbtuvės Valkininkuose ir Varėnoje.PIRKIOS VIDUS Skrynios. Lazdijų r. pab. Jose vyrauja įvairiai išlankstytos dažniausiai juodos linijos. Skrynia Žagarių k. Juose kartais iki XX a. Daugelis to krašto skrynių puoštos Suvalkijoje paplitusia tapyba – įrėmintuose tapymui skirtuose laukuose. miltai. Lazdijų r. pab. Lazdijų r.

buv. Kalvio darbo apkaustai ant jų gausūs. Dzūkai jas vadino lentynukëmis.nr. Žagarių k. Atskirą grupę sudaro kuparai. pakaba rūbams. Rankšluostinės. kurie nudažyti rudai ir puošti šviesesnio atspalvio rudos spalvos bangelių ornamentu. 1958 m. Pušinė rankšluostinė Paliūnų k. pagaminta 1935 m. [LLBM] Pirkios Geibonių k. 8078] ▼ Rankšluostinė. Lazdijų r. [LII. kurių apačioje įrengtas volelis rankšluosčiui pakabinti. III–IV dešimtmetyje. Dzūkijoje rankšluostinės išplito vėliau nei kituose regionuose. ar net XX a. Alfonso Andriuškevičiaus nuomone [2]. kampas: matyti audimo staklės. balintos sienos. įdomūs ir meniški. Vievio r. rankšluostinės dzūkuose imtos dirbti tik XX a. Yra ir kampinių spintelių. lovos. [LLBM] 57 .BALDAI Krašte randama ir kuparų. Ir iš tikrųjų Dzūkijoje labiausiai populiarios rankšluostinės su spintelėmis arba bent viena lentyna. Lazdijų r. neg. nudažytų viena spalva.

įdomus šviesos ir šešėlių žaismas. bet ir per šventes. miegama. nors Dzūkijoje jie ne visur sutinkami: kai kur grūdai buvo laikomi specialiose dėžėse arba kubiluose. dažniausiai su priesvirniais. Gausybė tautosakos tekstų liudija svirno reikšmę ne tik kasdienėje buityje. kas itin svarbu: maistą. bet išraiškingų formų. Jo plotis sutampa su pastato pločiu. šis elementas yra itin būdingas svirnui kaip pastato tipui ir suteikia ne tik jam. jame dažniausiai laikoma rūkyta mėsa. Taigi jis saugo tai. smulkių puošybos raštų ir monumentalaus tūrio kontrastai. dažniausiai vienos patalpos. kuriame laikyti grūdai: jiems viduje dažnai būdavo įrengiamos specialios talpos – aruodai. o gylis sudaro nuo 1/7 iki 1/4 pastato ilgio.ŪKINIAI PASTATAI SVIRNAI Svirnas – itin svarbus sodybos statinys. Veisiejų r. Ypač kai priesvirnio užlas paremia dekoruotos kolonėlės: susidaro vertikalių ir horizontalių elementų. drauge su gyvenamuoju būstu formuojantis gerąjį kiemą. Tai pirmiausia ūkinės paskirties pastatas. Taip pat čia saugomos kitos maisto atsargos. netgi miegama. pavėsį žmonėms bei itin pagyvinančiais vaizdą. drabužiai. arba galiniai: pagal durų vietą tūrio atžvilgiu. 9726] ▼ 58 . tai vadinami vienos patalpos svirnais. statinėse. Nors pasitaiko svirnų ir be priesvirnių. papildomo išraiškingumo: pusiau atvira priesvirnio erdvė praturtina tūrio kompoziciją. Aruodai išdėstyti priešais duris. nr. taip pat ir grūdai. Jie gali būti arba šoniniai. Šoninių svirnų planas labai panašus į galinių. Durų pusėje įrengiamas ir priesvirnis. netgi iškilmingą nuotaiką. Svirnuose gali būti naudojama ir pastogė. Seniausia svirno forma laikomi vienos patalpos galiniai svirnai. į kurį visuomet atgręžiamas pagrindinis fasadas. apsaugančiais duris nuo kritulių ir teikiančiais pastogę ūkio rakandams. mat svirnams labai būdinga tūrio simetrija. jog tokie galėjo būti statomi ir piliakalniuose. ypač per vestuves. Jei yra antras aukštas (į kurį patenkama kampe įrengtais laipteliais). sienų ilgis dažniausiai svyruoja nuo 3. neg. bet ir kiemui. Svirnas su antais Buteliūnų k. bet jei pirmą aukštą užima vientisa erdvė.5 m. [LII. tik durys yra šoninėje sienoje. Dzūkijoje svirnai nedideli. Būtent tokie dažniausiai sutinkami Dzūkijoje: jų planas yra kvadratinis arba kiek ištęstas stačiakampis.5 iki 5. sukuria ypatingą. buv. Dzūkiškų svirnų durys visuomet įtaisomos derinant jų ašį su pastato simetrijos plokštuma. Manoma. miegą ir santuoką – gyvenimą palaikančias vertybes.

nuotr. buv. šoninis svirnas Daržininkų k. [A. Lazdijų r. Eišiškių r.] Svirnas su būdingu priesvirniu Pašulniškių k. 181] Svirno aruodai Darželių k.] Statinės su grūdais svirne Žagarių k. galinis svirnas su pavalu Rimašių k.SVIRNAI 1. 2. [A.. [8. nuotr. Andriušytės 2007 m. buv. Vilniaus r. 4. Eišiškių r. nuotr. Andriušytės 2007 m. 3. Andriušytės 2007 m. [A. Vilniaus r.] 59 .

sutvirtintas su trikampiu dvišlaičio stogo rąstų skliautu – toks skliauto įrengimas itin konstruktyvus ir tvirtas. Kadangi prisvirnio grindys pakeltos..ŪKINIAI PASTATAI Konstrukcinės ypatybės taip pat didina svirno išraiškingumą. Šiam tikslui nuo seniausių laikų įtaisomos ir grindys. [LII. iki 80-120 cm pločio pastoges – jos ypač svarbios iš priekinės pusės. 85/8] 60 . Stogui sutvirtinti būdavo įrengiamas pavalas – išilgai stogo vienas šalia kito dedami rąsteliai ar pusrąsčiai. Aukštas gausiai dekoruotas svirnas ant akmenų pamato Lieponių k. Eišiškių r. 1957 m. Šalčininkų r. Skliauto ir sienos ribą kartais atskiria stoginukas. 1957 m. o pats pastatas atrodo aukštas – toks jis minimas ir dainose. [LII. įėjimo zonoje įtaisomas stambesnis akmuo ar kaladė arba formuojami mediniai laiptukai. Stogų formos įvairuoja: gali būti ir keturšlaitės. ir čiukurinės. vaisiai. o kitas baigiasi skliautu. kurie matomi ir iš išorės. Pavalas byloja apie archajišką ir būtent Dzūkijoje dar aptinkamą stogo konstrukciją – sijinį stogą. Nemažai svirnų ir su vien gegniniais stogais. ir dvigubų lentelių durys. Tai buvo nuožulniu kampu pratęstas sienos rentinys. 85/11] Svirnas su stoginuku Milkūnų k. 85/29] Svirnas pusvalminiu stogu Gerviškių k. kai vienas galas valminis.. Šalčininkų r. o po jomis įrengiama apsauginė rąstų danga. Sijinė stogo konstrukcija taip pat buvo derinama su gegnine: naudojamos gegnės. 1967 m. buv. Svirnai dažnai turi nemažas. Į susidariusią po grindimis ertmę būdavo pripilama akmenukų ir šukių – tai apsauga nuo įsilaužėlių žvėrių ar žmonių. grūdai gerai vėdinasi. kuriame džiovinami grybai. [LII.. įrengiant balkonėlį. ir vadinamosios trišlaitės. pro kurio duris vėdinasi grūdai. o kai kada skliauto siena įtraukiama į tūrį. Pastačius jį ant didelių lauko akmenų ar medinių kaladžių. ir sutvirtintas stogas. kuris saugo ir nuo gaisro. jei nėra priesvirnio.

perkeltas iš Puvočių k. nr. [A.SVIRNAI Svirnas ant medinių trinkų Mančiagirės k. [25. [33. be priesvirnio.] Svirnas be priesvirnio Krokininkų k.] Dviejų patalpų svirnas keturšlaičiu stogu. 9276] Svirnas sijiniu stogu su stoginuku. Varėnos r. Andriušytės 2007 m. Varėnos r. 404 pav. kurį atstoja plati pastogė Nemiežiūnų k. nuotr. Alytaus r. [LII. Vilniaus r. Šalčininkų r. neg. 76 pav. [LLBM] Svirnas su pavalu Rimašių k.] 61 .

] Priesvirnio konstrukcija Zervynų k. Varėnos r. atsisakoma priesvirnio teikiamo jaukumo sėdint kaitrią vasaros dieną ar gražų vakarą.] Nežymiai nusklembtos priesvirnio kolonėlės jungtis su sija Šukiškių k. jų planas panašus į medinių. būdavo statomi du ar daugiau svirnų. Vilniaus r. nuotr. [A. Andriušytės 2007 m. o kai norėta turėti daugiau erdvės aruodams. Andriušytės 2007 m. o dekoras gali būti savitas. garažu) ar ir gyvenamaisiais pastatais. Kolonėlių proporcijos grakščios – tai kaip tik ir tinka šiam tektoniniam sprendimui. Kartais visi šoninių sienų rąstai pratęsiami per priesvirnio ilgį. Varėnos r. tvartu. o susidariusios užlos dažnai paremiamos kolonėlėmis. Kartais svirnai jungiami su kitų paskirčių ūkiniais (daržine. [A. nuotr.F81-P54] 62 . priesvirnio šonai aplink įėjimą užkalami lentomis.] Svirno Ašašninkų k. Užnemunėje sutinkami ir moliniai svirnai. siekiant maksimaliai išnaudoti pastato tūrį.ŪKINIAI PASTATAI Priesvirnių įrengimas nesudėtingas: renčiant pastatą paliekami ilgesni apatiniai ir viršutiniai rąstai. sijinio stogo konstrukcijų detalės [VUB. 49 pav. Dzūkijoje beveik nepasitaiko keleto patalpų svirnų. bet taip sumenkinamas išskirtinis šio trobesio išraiškingumas. [21. bet tai irgi menkina svirno vaizdą. Viršutinis priesvirnio kampas Paulių k. literatūroje vadinamos antais. tuomet jame susidaro šoninės sienos. Druskininkų sav. Pastaruoju metu. atsiradusioje ertmėje įtaisomos grindys ir lubos.

[A. gegnių galais ir įžambių lentelių skliautu Darželių k. Priesvirnių kolonėlės Dzūkijoje puošiamos retai. nr. nuotr. seniau mediniai. Varėnos r. pavyzdžiui. nuotr. Lazdijų r. gegnių galai. užapvalinant jos ir kolonėlių jungtį. sijų. dar praturtina vaizdą: svirnų durys puošiamos dažnai. balkonėlių tvorelės. Svirnuose taip pat gali būti puošiami skliautai. pavyzdžiui.] 63 . Andriušytės 2007 m. Lėkiai ant svirno kraigo dabar jau beveik nebeaptinkami. nuotr. Varėnos r. tačiau ši labiausiai nykstanti puošybos detalė gausiai paliudyta senosiose fotografijose. durys ir lėkiai. 135] Svirnas su dekoruotom kolonėlėm. kartais tai būna tik dekoro užuomina. kartais ne tik varčios. Dvigubų lentelių durų raštas. bet ir staktos. Andriušytės 2007 m. [A. po keturias arba daugiau – taip fasado plokštumą sudalina ritmas. o puošyba jam suteikia papildomą matmenį. Svirnas su lėkiais Aleksiejiškių k.] Svirno durys Bagdononių k. Andriušytės 2007 m. buv. nusklembtos briaunos. Kolonėlės priesvirniuose dėstomos simetriškai fasado plokštumos atžvilgiu. kuris jau savaime dekoratyvus. [LII. buv. brėžiniuose. [32. paryškinančios jų grakštumą.] Svirnas su balkonėliu Kašėtų k. 106/11] Svirno lėkiai Musteikos k. dažnai vietinių kalvių darbo. Dekoratyvūs būna ir durų skląsčiai. neg. Kartais apdailinama apatinė užlų sija. 9666] Svirno lėkiai Buteliūnų k.SVIRNAI Svirno puošyba itin archajiška – tai priesvirnio kolonėlės. [A. Vilniaus r. vėliau geležiniai. Veisiejų [LII. sienų kampai. Veisiejų r. sutampantis su fasado simetrijos ašimi.

[LII. Varėnos r.] Dvigubų lentelių svirno durys Buteliūnų k.] 64 .] arkine stakta Milkūnų k.. nuotr. buv. Varėnos r. Andriušytės 2007 m. 1967 m. Dvigubų lentelių svirno durys. Andriušytės 2007 m.] Dvigubų lentelių svirno durys Žemaitkiemio k. Varėnos r. Andriušytės 2007 m. [LII. nuotr. Veisiejų r. [LII. Andriušytės 2007 m. 49 pav.. [A. Šalčininkų r. Lazdijų r. [A. 85/9] Dvigubų lentelių svirno durys Kibyšių k. 9730] Dekoratyvus svirno durų raktas ir spyna Žemaitkiemio k. [A.ŪKINIAI PASTATAI Svirno durys su arkine stakta Zervynų k. nuotr. 1959 m. nr.] Dekoruotas svirno kampo apkalas Kašėtų k. [A. neg. Veisiejų r. nuotr. 106/8] Dvigubų lentelių svirno durys Kašėtų k. Lazdijų r. aprėmintos [21.

[D.] Kluonas pusskliautiniu stogu Šimonių k. kurios arba palaiko pastato pašelmenyje permestą išilginį rąstą. Tuomet stogas remiasi ant vertikalių stulpų – pëdþiø. Atstumo buvo laikomasi dėl pirminės. tačiau pasitaiko. taip pat šalinës. dažnai kluonuose įrengiama ir peludë pelams supilti. Kluonai su dviem stulpų eilėm gali būti pailgi. Rytų ir pietų Dzūkijai būdingi vadinamieji aukštaitiškojo tipo kluonai: jų korpusas palyginti trumpas. nuo grendymo atitvertos metro aukščio tvorele. įvažiavimas iš galo. ir siauresni su įvažiavimu iš šono kluonai. kad kluonas buvo statomas toliau nuo likusių pastatų. šieną. neg. nuotr. kur kuliami javai. Vilniaus r. [A. arba dvi pėdžių eilės remia išilgines sijas. kulti ir laikyti javus. Ir dabar šis pastatas skirtas džiovinti. jose laikomi javai. o antrieji vakarinėje. Šie tipai susiję su stogą laikančiomis konstrukcijomis. ir tuomet išlaisvinama vidurinė pastato erdvė. dėl ko galėdavęs kilti gaisras. sienų aukščio santykis su stogo projekcine plokštuma 1:2 ir net didesnis. Alytaus r. laikomi vežimai. Pirmieji labiau paplitę rytinėje Dzūkijos dalyje. ypač kai tūrį dar Skirtingų formų kluonų eilė Tiltų k. juo labiau. nuotr. 9780] ▼ 65 . [LII. nors jau ir nunykusios kluono paskirties – džiovinti javus kuriant krosnį. Forma tiesiogiai priklauso nuo stogo konstrukcijos: kluonuose dar naudojama senoviška pëdinë konstrukcija leidžia suformuoti platų aukštu stogu tūrį. kad greta stovi skirtingų tipų kluonai.] Kluonas čiukuriniu stogu Nemunaičio k.KLUONAI Kluonas stambiausias sodybos pastatas. jo monumentalus tūris išsiskiria iš kitų sodybos pastatų. Andriušytės 2007 m. Vitkausko 2006 m. kartais šiaudai ar šienas. kartais ir šiaudus. Trakų r. stogas aukštas. Dzūkijoje paplitę ir platūs su įvažiavimu iš galo. vadinamą permete. Todėl kluone paprastai yra grendymas. nr.

aukštu keturšlaičiu šiaudiniu stogu. o stambiųjų gegninės konstrukcijos kluonų ilgis būna net virš 30 m.ŪKINIAI PASTATAI pailgina aplink galinį įvažiavimą pristatytos kišenës. kartais ir skiedromis. vidurinėje Dzūkijos dalyje paplitę beveik kvadratinio plano aukštais kūginiais stogais kluonai. Simno r. Pėdinės konstrukcijos kluonų planas kompaktiškesnis: viena iš kraštinių gali siekti ir 18 m. 85/18] 66 . dvišlaitės. ir stambių. suręstų į atsikišusias kertes. pamatai paprasti – akmenų. paslėgtu slogčiais [28. Dengiama šiaudais.] Senoviškos vienos pėdžių eilės su permete pašelmenyje konstrukcijos kluonas Vaikštenių k. tačiau dažniausiai jų kraštinės viršija 10 m. Sienos renčiamos iš gulsčių apvalių rąstų. pavyzdžiui. artimų daržinėms. ir trumpesni. Trakų r. o lauke neretai būdavo pristatomos šopos – apvalios maniežinės. kita dažniausiai būne apie 10 m. Kluonams būdingos įvairios stogų formos: keturšlaitės. iš šonų jiems neretai būna pristatytos daržinės arba pašiūrės. o miškingoje Dzūkijoje – iš medžio trinkų. [LII. 18 pav. Neretai stoge virš durų suformuojama iškarpa vežimui pravažiuoti ar stoginukai šienui apsaugoti. šiaudinio stogo kraigas būna sutvirtintas išilginėmis klotimis. su įvažiavimu ilgojoje sienoje kluonų tūrius. čiukurinės. Gegninė konstrukcija įtakoja ilgesnius ir siauresnius. kartais ir sukryžiuotais sluogčiais. tokie dažnai būna ir Užnemunės kluonai. Kluonų dydžiai labai įvairūs: gali būti ir visai nedidelių. Jie gali turėti kelis grendymus. su keliais grendymais. Kluonų su gegnine stogų konstrukcija būna ir labai mažų. pusskliautinės. Kluonas Varnagirių k.

143] Kluonas su stulpeliais paremta stogine virš durų ir lėkiais virš kraigo Milkūnų k. 85/18] 67 . Šalčininkų r.KLUONAI Aukštaitiško tipo pėdinės konstrukcijos kluonas keturšlaičiu stogu su iškarpa ties durimis Dubičių k. [16. [LII. Varėnos r.

F81-P173. neg. 8884] 68 . Alytaus r.ŪKINIAI PASTATAI Stambus kluonas su keliais grendymais Nemunaičio k. F81-P174. 1954 [VUB. F81-P175. Alytaus r. F81-P176] Užnemunietiškas kluonas su šopa Peršėkininkų k.. [LII. nr.

KLUONAI
Konstrukciniai elementai, jų sudaromas ritmų, faktūrų, šviesotamsos žaismas pagyvina monumentalius kluonų tūrius. Dekoratyvi, paprasta ir išmoninga yra kluonų durų, plačių ir dvivėrių, sandara: vertikalios lentos išorėje apkaltos sukryžiuotomis lentelėmis, sudarančiomis rombus – šie įstrižiniai ryšiai teikia tvirtumo. Pasitaiko, kad durų įtaisas yra virpstis – iš medžio su tinkamai išaugusia šaka padarytu bėgūnu. Kartais kluonai net puošiami: suformuojami lėkiai, profiliuojami gegnių galai, dekoruojami skliautai, pavyzdžiui, Vilnijoje pasitaiko kluonų net su dekoratyviniais langeliais skliaute.
Kluonai su lėkiais Zervynų k. Varėnos r. [21; 71 pav.]

Kluono lėkiai Milkūnų k. Šalčininkų r. [LII; 85/9]

Kluono lėkiai Avižienių k. buv. Veisiejų r. [LII; 106/13]

Senoviškas kluono durų įtaisas – bėgūnas Klepočių k. Trakų r. [LII; 85/22]

Kluonas su dekoratyviu langeliu skliaute ir įžabiais ryšiais sutvirtintomis durimis Šukiškių k. Vilniaus r. [A. Andriušytės 2007 m. nuotr.]

Kluono, atkelto iš Barčių k. Varėnos r., medinių trinkų pamatai [LLBM]

69

ŪKINIAI PASTATAI
TVARTAI
Tvartai vieni iš pagrindinių sodybos trobesių, formuojantys ūkinio kiemo erdvę; pailgi jų tūriai su aukštais stogais, kurie užimdavo daugiau nei pusę statinio aukščio, dažnai įsilieja į bendrą vaizdą. Vengiant kvapų ir purvo, tvartus sodyboje stengtasi statyti pavėjinėje pusėje ir žemiau nei kitus pastatus. Tvartų sodyboje gali būti keletas: atskiri pastatai skirtingiems gyvuliams. Tačiau Dzūkijoje labiausiai paplitę pailgo stačiakampio plano tvartai, juose nuo vienos iki šešių patalpų, skirtų skirtingų rūšių gyvuliams. Kartais tvartai statomi po vienu stogu su kitos paskirties pastatais: ir su gyvenamaisiais, ir su ūkiniais, prie jų pristatomos vištidės, vėliau ir daržinės bei kt. Dzūkijoje pasitaiko tvartų su vadinamąja tarpuvarte: tai pusiau atvira be durų patalpa per pastato vidurį, kurioje laikomi vežimai, rogės, kartais šienas ar šiaudai, į ją žiemą išvedami pasivaikščioti gyvuliai. Patalpos išdėstomos eilute viena šalia kitos (retesni „L“ formos tvartai), todėl trumposios tvartų sienos dažniausiai būna apie 4 m, o ilgosios priklauso nuo patalpų skaičiaus ir kartais siekia iki 16 m.

Užnemunietiškos sodybos tvartas, padedantis formuoti kiemo erdvę Mečiūnų k. Lazdijų r. [A. Andriušytės 2007 m. nuotr.]

Tvartas iš Beviršių k. Lazdijų r. [LLBM] ▼

70

TVARTAI

Tvartas čiukuriniu stogu Nemunaičio k. Alytaus r., 1954 m. [VUB; F81-P150, F81-P153, F81-P155,]

Tvartas Zervynų k. Varėnos r., papuoštas lėkiais [21; 57, 58]

Mažas tvartelis su priestatėliu, tvartams būdinga užlaida Vaikštenių k. Trakų r. [33; 183]

71

[A. ėdžios. ant jų šilumai palaikyti kraunamas šienas ir šiaudai. Lubos daromos iš karčių. Andriušytės 2007 m. Andriušytės 2007 m. Varėnos r. čiukuriniai.] Galvijų tvarto interjerai su ėdžiomis Kruklių k. nuotr. Durys plačios. cementą. nuotr. Avižienių k. Saugant įėjimų erdvę nuo kritulių. kad geriau laikytųsi šiluma. 127] Ilgas tvartas aukštu akmenų pamatu. kalkes. paprastai būna įtraukta į pastato tūrį: atitraukiant nuo sienos pogegninį sienojų suformuojama plati pastogė. Lazdijų r. Nuo XX a. kartais langų. tarpai tarp rąstų užkamšomi sąmanomis.ŪKINIAI PASTATAI Sienos renčiamos iš apvalių. dvišlaičiai. kartais pamatai daromi labai aukšti. durų apdaila ar dvišlaičių tvartų stogų skliautai paįvairinami įvairiomis kryptimis išdėstytomis lentelėmis. kartais tašytų rąstų. loviai. kartais dvivėrės. suleistų į atsikišusias sąsparas. Dzūkijoje pastogei paaukštinti kartais naudoti papildomi antgegniai – tai leidžia laisviau įvesti ar išvesti gyvulius. bet apsaugai nuo šalčio formuotas pašalas. skiedromis ar skaldytomis lentomis. Tvartams būdinga užlaida Mančiagirės k. Puošybos detalių tvartuose būna retai. Langai mažyčiai. [A. siena. dažniausiai vieno rąsto pločio. vidurio jiems imta naudoti akmenis. kurio durys sutvirtintos įžambiais ryšiais. molį. Stogai keturšlaičiai. viduje įtaisyti užutvarai. Pamatai kadaise būdavo menki. Varėnos r. betoną. ypač karvių bei arklių tvartuose. dažniau pasitaikydavo lėkiai.] 72 . įvažiuoti vežimui ir tuo pačiu teikia stogo formai nežymiai lenktą su pakilusiais į viršų kampais siluetą. vadinama uþlaida. dengti šiaudais. kurioje yra durys. [16.

TVARTAI

Tvartas su tarpuvarte Maikūnų k. Vilniaus r.: bendras vaizdas ir tarpuvartės erdvė, kurioje yra durys [A. Andriušytės 2007 m. nuotr.]

Pamato aptaisas (kairėje) tvarte ir tarpuvarte (dešinėje), atkeltame iš Dubininko k. Varėnos r. [LLBM]

Tvarto, atkelto iš Beviršių k. Lazdijų r., stogas su antgegniais, teikiančiais nežymiai lenktą siluetą stogui ir paaukštinančiais pastogę [LLBM]

73

ŪKINIAI PASTATAI

Tvartas Šaltinėnų k. Prienų r. papuoštas lėkiais [30; IX pav.]

Tvarto, atkelto iš Beviršių k. Lazdijų r., šiaudinis stogas su sluogčiais [LLBM]

Papuošti tvarto, atkelto iš Dubininko k. Varėnos r., langeliai ir dekoratyviai atrodanti durų konstrukcija [LLBM]

Dvigubų lentelių durys tvarte, atkeltame iš Jakėnų k. Varėnos r. [LLBM]

Tvarto durys Aleksiškės k. buv. Veisiejų r., 1955 m. [LDM; Pb-702]

74

PIRTYS
Pirtys būdavo nedidelės, statomos atokiau nuo kitų sodybos pastatų, maždaug už 100-200 m, šalia natūralių ar dirbtinių vandens telkinių, dažnai gausiai apželdintos. Kai kada pirtis priklausydavo keletui sodybų. Dzūkijoje pirtys statytos dažnai, išskyrus Užnemunę, kur jas statyti ilgokai drausta. Tai dažniausiai antžeminiai statiniai, nors būtent pietų Lietuvoje pasitaiko žeminių ar pusiau žeminių tipo pirčių. Pirties planą sudaro apkūrenama krosnimi pėrimosi patalpa ir priepirtis. Pėrimosi patalpa yra maždaug nuo 2×2 iki 4×5 m ploto ir nuo 1,90 iki 2,20 m aukščio, lentų ar skeltų rąstų lubomis, medinėmis grindimis arba moliu plūkta asla. Akmenų krosnis įrengta prie durų ir užima nuo 1/3 iki 1/7 patalpos ploto. Prie krosnių dabar būna katilai vandeniui šildyti, o kadaise jį šildydavo į medinį lovį sumesdami įkaitusius akmenis. Dūmams išeiti lubose įrengiamos skylės – aukštiniai; pasieniais išdėstyti plautai ir suolai, palubėje – kartelės drabužiams pakabinti, dažnai būna vienas įstiklintas langelis. Priepirtis siauresnis, užima apie trečdalį pastato tūrio, be lubų; senaisiais laikais būdavo tik atvira pastogė. Pirčių sienos dažniausiai iš apvalių rąstų, suleistų į atsikišusias sąsparas, nors priepirčiai būna ir karkasiniai; stogai keturšlaičiai, čiukuriniai arba dvišlaičiai, dengti šiaudais, skiedromis, lentelėmis arba lentomis. Pirtys paprastai neturi jokių puošybos detalių.

Pirties Vaikštenių k. Trakų r. vaizdas ir planas [LII; neg. nr. 6030, 85/16]

Pirtis Zervynų k. Varėnos r. [21; 97 pav.]

75

antžeminėje dalyje laikomi įvairūs rakandai. sienos gali būti sukaltos iš lentų ar išpintos kartimis. Lazdijų r. kiti daiktai. šakomis. ypač mažiesiems. [LII. laipteliais arba nuožulniu įėjimu. [A. skirtos laikyti bulvėms ir kitoms daržovėms. nors ir jos dažnai būna prijungtos prie kitų pastatų.KITI ŪKINIAI PASTATAI Sodybose būna dar įvairios paskirties ūkinių pastatų. Kai kurie jų paplito tik XX a. Rūsiai dažnai įrengiami šlaiteliuose arba su daugiau ar mažiau aiškia antžemine dalimi. sienos rentinės arba išmūrytos moliu. vištidės. šienu arba šiaudais. pavyzdžiui. Žeminės lubos uždengiamos spaliais. arba būna blokuojami su kitais trobesiais. [A. nr.] Rūsys Avižienių k. Vilniaus r. neg. nuotr. samanomis. kalkėmis ar cementu surištais akmenimis. Nusileidžiama į jas kopėčiomis. Apie dviejų metrų gylio žemėje iškastos patalpos. bet būna ir rentinės. kartais rūsio duobė būna įrengta po kitais pastatais. Vieni jų kiek stambesni. Kai kurie ūkiniai pastatai žeminių tipo. tokios yra daržinės. neretai ir betonuotos.] Rūsys su lėkiais Klepočių k. bet ir kalvės ar grybų džiovyklos. Trakų r. neretai naudojamos karkasinės konstrukcijos. Andriušytės 2007 m. Bulvėms buvo kasamos ir laikinos aklinai dengtos duobės su stogeliais. nuotr. Andriušytės 2007 m. Ūkiniams trobesiams. dažnai kūpso tik stogas. kurie arba stovi atskirai. kiti visai nedideli. skirtos laikyti šieną ir šiaudus. Dzūkijoje taip įrenginėti ne tik rūsiai. 6038] ▼ 76 . Rūsys Šimonių k.

] 77 .) [LII. 85/19] Žeminė – grybų džiovykla Zervynų k. Varėnos r. [21.KITI ŪKINIAI PASTATAI Rūsys su lėkiais Klepočių k. Trakų r. (nuotrauka 76 psl. 98 pav.

valgoma. tinkamos vietos erdvėje parinkimas yra svarbiausias dalykas derinant šiuolaikinio gyvenimo būdo atributus prie tradicinio kraštovaizdžio.] Rentinė su lentų stogu kalvė Giraitės k. 8885] Vištidė Karklynų k. nuo 3×3 iki 5×8 m. Alytaus r.1955 [LII. 2226] 78 . Petroškų k. tačiau dažnai pabiri ir neišraiškingi jų tūriai užgriozdina kiemą. nr.] Vištidė Naudžiūnų k. nors pasitaiko ir vykusiai į kompleksą įkomponuotų. padedanti formuoti sodybos kiemą. tad jeigu laikomasi jai būdingų formų bei komponavimo principų. bet būna ir rentinių. pajėgi inkorporuoti ir gyvenimiškas naujoves. naikindami vientisumą. Alytaus r. Joje ruošiamas valgis. [30. neg. Jos būna nedidelės.KITI ŪKINIAI PASTATAI Grybams džiovinti. nuotr. mūrinių. susmulkindami erdvę.] Vasaros virtuvė. plačiau pradėtas naudoti tik XX a. Todėl architektūrinės formos. Tai vėlyvas pastatas. proporcijų. negriaunant nusistovėjusių tūrių ir erdvės. [30. tokių kaip sandėliai. XI pav. Andriušytės 2007 m. žmogaus ir gamtos santykių. Paskutiniais dešimtmečiais sodybose atsirado ir kitų ūkinių pastatų. garažai: jų svarba ūkiui neabejotina. Dabar Dzūkų sodybose dažnai sutinkamos vasaros virtuvės. rūkymui atokiau nuo kitų pastatų būdavo statomi maži antžeminiai arba žemės šlaiteliuose įrengti rūsinio tipo statinėliai su krosnelėmis. XI pav. [A. dažniausiai karkasinės lentinės konstrukcijos. nr. [LII. neg. Prienų r. verdamas ir ėdalas gyvuliams. Rūkykla Peršėkininkų k. Vis dėlto tradicinė architektūra iš prigimties organiška. Varėnos r. Pastatytos kiemų viduryje jos neretai darko sodybos vaizdą. Lazdijų r.

supamas žiogrių tvoros. jų viršutiniai galai dažnai nusmailinami. ir kalami prie dviejų horizontalių karčių. sodus. Virbai iš nugenėtų eglišakių pinami tarp horizontalių. svarbios funkciškai ir reikšmingos vaizdui formuoti. sodai. nors jį lėmė ir krašto miškingumas. pritvirtintų prie stulpelių. labai papildo vaizdo visumą.. [A. Milkūnų k. Dzūkijos kaimuose jų būta įvairių pirmiausia funkcine prasme: jomis aptverdavo pačią sodybą. [LII. nr. gėlių darželius. daržai. Andriušytės 2007 m. Lotø statiniai daromi iš spygliuočių medžių lentų. Varėnos r. gyvulių išgenas. suteikia tarpams tarp pastatų papildomą išraišką. gėlių darželiai. Nuo paskirties priklausė ir tvorų pavidalas. daržus. dažnai net nenuobliuotų. jo pilnatvę. Tvoros – itin svarbus gyvenviečių ir sodybų išvaizdos elementas. dažnai sudarantys ažūrą. į stulpelius įtvirtintų karčių. Tvoros nyksta greitai ir ne visur jas skubama atstatyti arba dabar joms naudojamos netradicinės formos bei medžiagos. nuotr. Vadinamąja þiogriø tvora dažniau būdavo pažymimos sodybos ribos. Tvorų įvairovė daugmaž atitinka jų paskirties variantus. ir iš dalies užėmė žiogrių tvorų vietą.] 79 . o tai menkina sodybos vaizdą. Statiniø tvoros paplito XX a. esančios arčiau gerojo kiemo. Šalčininkų r. smulkūs elementai. tarpai tarp jų Vartai Vilniaus apyl.SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS Tai sudėtinės sodybos dalys. tai yra erdvės. neg. E 19452] Keliukas į kluoną. sušvelnina kompozicinį perėjimą tarp erdvių. 5824] ▼ Šulinys sodybos kiemo viduryje Mančiagirės k. ir įpročiai ar mados. Žmogui artimas jų mastelis. atskirdavo kiemus. Ji laikoma gražia ir gerai saugo nuo smulkiųjų gyvulių ir paukščių. turintis aiškią paskirtį. 1940 [LNM.

1962 m. nuotr. tvoros: statinių. Mančiagirės k. nr. eglinių pinučių ir ąžuolinių rąstelių [33. Lazdijų r. [A. Varėnos r. Andriušytės 2007 m. [LNM. 15794] Varteliai tarp sodybos kiemų Musteikos k. [32.. 145 pav.] Žižmų k. neg.] Lotų tvorelė aplink sodybą Ančios k. nuotr.SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS Sodybos tvoros ir vartai Kabelių k. Varėnos r. [A. 8 pav.] 80 .] Kuolų tvora. Varėnos r. Šalčininkų r. Andriušytės 2007 m. juosianti sodybą.

[32. septyniomis ar aštuoniomis eilėmis. Gulstinës tvoros į jas panašios. Abipus tvorų perlipimui per jas įrengiamos lipynės iš ant kuolų pritvirtintų lentelių. dar aptinkamos lauko akmenø tvoros: akmenys sukrauti eile be rišamosios medžiagos. Varėnos r. Þardinei tvorai naudojamos ilgos pušinės arba eglinės kartys. Eišiškių krašte. [A. [A. nuotr. medžio kaladžių arba akmenų. iki 80 cm aukščio. Andriušytės 2007 m. tik jų kartys trumpesnės ir dedamos tankiau. įėjimui į sodybą šalia plačių įvažiavimo vartų įrengiami ir maži. Varėnos r. nuotr.] 81 . jomis aptveriamos sodybos ir kiemai. Sudėtinis tvorų elementas.SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS lygūs stulpelių pločiui. Andriušytės 2007 m. nors būna tvorų ir be tarpų. lipynių vietose tvorų viršus būna lygus. o dažnai ir atskiras akcentas yra vartai ir varteliai. Jų sodyboje gali būti nemažai. kur tik reikia pereiti iš vienos erdvės į kitą.] Gulstinė tvora Paūlių k.] Aptvaro konstrukcija ir lipynė Musteikos k. Pietrytinėje Lietuvos dalyje pagrindiniai vartai į sodybą gali turėti aprėminimą arba net skiedromis. Kuoliniai statiniai būna iš apvalių kuoliukų arba iš skeltų rąstų. kurie patys gali būti įkalti į žemę. jomis aptveriami ūkiniai kiemai. trim keturiom eilėm įtaisomos ant vertikalių mietų. Jų formos priklauso nuo įėjimui reikiamo pločio ir svarbos ir dažniausiai atitinka tvoros sandarą. visur. Kartais jie dekoruojami geometriniais orna- Žardinė tvora Paūlių k. kur daugiau akmenų. kad nepralįstų smulkūs gyvuliai ir paukščiai. lentelėmis dengtą stogelį. Jų būna vienvėrių ir dvivėrių. Varėnos r. išgenos ir pievos. 151 pav.

SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS mentais. buv.. Šuliniai kaimuose anksčiau tarnaudavo kelioms sodyboms. neg. Veleniniø šulinių rentinys jau dažniausiai cementinis. kai kur netgi po du. iš kurios kibiras su vandeniu traukiamas kabliu. Šulinys Zervynų k.] Šulinys sodyboje Vilniaus apyl. Eišiškių r. papildomai puošiami švenčių metu. Senoviški yra svirtiniai šuliniai: svirtis laikosi ant vertikalaus dvišakio rąsto. 1952 [LNM. 34 pav. virš tokio šulinio dažnai būna įrengti lentelėmis ar a. Trakų r. Rąstų (arba cementinis) rentinys paprastai uždengiamas lentiniu dangčiu. prie vieno jos galo tvirtinamas kibiras. 1940 [LNM. [8.Varėnos r. E 19314] 82 . todėl semti vandenį svirtimi lengva. vėliau. Pastarieji kai kur dar išlikę seniausios formos: tai paprastu rentiniu arba akmenimis sutvirtinta duobė. b. ypač skirstantis į vienkiemius. velenas įtaisomas ant dviejų šonuose įkastų stulpų. b) Kuršių k.. vieną jų gyvuliams girdyti. kartais prie veleno įtaisomi mediniai ratai. Šeimos reikmėms skirti šuliniai su svirtimi arba su velenu paprastai kasti arčiau gyvenamojo būsto. toliau nuo ūkinės dalies. nr. prie kito – koks nors sunkus daiktas atsvarai. juos įsirengdavo atskirai. 6866] Šuliniai : a) Gruožnikėlių k..

ir ypač tušti jie atrodo kaip ažūrinės sienelės ir praturtina kiemo erdvę. drevine bitininkyste iki šiol užsiimama Dzūkijoje.] ▼ Pusiau gulstinis kelminis avilys Nemunaičio k. suoleliai poilsiui. nr. seniausieji aviliai kelminiai. Lazdijų r. Varėnos r. neg. Jie gali būti inkiliniai. Įspūdingi pakluonių elementai – žardai šienui džiovinti: ir prikrauti šieno. inkilėliai. kuomet bitės laikytos žmonių išskobtose ar tiesiog išpuvusių medžių drevėse. Alytaus r. kai kurie iš šių objektų sezoniškai kinta. Sodybos vaizdą bendrą papildo ir šunų būdos. 9756] 83 . dažnai dažomi. Rëminiai aviliai. Andriušytės 2007 m. [32. malkų kaugės. yra vėlyvi: vieni jų vadinami varšuviniai – panašūs į mažus namelius. gulsčiai ar pasvirai.SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS malksnomis dengti stogeliai. Prie mažųjų architektūros formų priskirtini ir aviliai – išraiškingi sodų elementai. tai yra įkelti į medžius. Kelminė-avilinė bitininkystė kiek vėlyvesnė. Žardinė sodybos pakluonėje Musteikos k. Seniausia bitininkavimo forma – drevinė. pavyzdžiui. paplitę visoje Lietuvoje. tačiau visi jie dalyvauja formuojant erdvę. [LII. 147] Varšuviniai aviliai Babrų k. arba statomi ant žemės bitynuose: stačiai. nuotr. o dadano labiau panašūs į dėžes. jie išskobti iš nupjauto ar vėjo nulaužto medžio kamieno. kiti smulkūs sodybos elementai. [A.

Lazdijų r. [ASI. A.. Simno apyl. Nepaisant detalių gausos. nuotr. plaktukus. Kristaus Kančios tema kartais išplėtojama ir paminklo dekore: smulkesnius simbolinius elementus – ragotines. rykštes. Santaikos k. V. Veisiejų apyl. 10259. V. Dzūkijos regionui būdingų kryžių konstrukcijos pagrindą sudaro lotyniškas kryžius. jungiančių kryžiaus horizontaliąją šaką su stiebu. 10249. Kryžius su spindulių aureole Santaikos kaimo kapinėse (XX a. vinis.). sutinkami Lazdijų. kurio kompozicijoje buvo panaudota aukštaitiško kryžiaus su altorėliu forma. reples. lieknakamieniai kryžiai. Varėnos r. Jubiliejinis kryžius – aukštaitiškos kryžiaus formos ir dzūkiškų motyvų derinys (XX a. Kaišiadorių. kopėčias komponuojant ant paminklo kamieno ir šakų. [LII. Miliaus 1959 m. pab. Tokio paminklo pavyzdžiu galėtų būti Santaikos kaime pastatytas kryžius. Iečių. šių kryžių architektūrinė kompozicija aiški ir vientisa. Žaslių apyl. Populiarūs ir gausiausiai visame regione paplitę aukšti. jame vyraujantis dekoratyvumas. Kaišiadorių r. Bertašiūtės 2007 m. Kitas Dzūkijoje gausiai paplitęs kryžių tipas – paminklai su dekoratyviomis kryžmų aureolėmis. nuotr. gana daug medinių pakabinamų koplytėlių.] 4. vid. Santaikos apyl. M. [R. Išskirtiniu šio regiono paminklų bruožu laikytina savita Kristaus Kančios temos traktuotė kryžių architektūrinėse–meninėse kompozicijose ir koplytėlių skulptūrų grupėse. Architektūrinę–meninę kompoziciją papildo kryžių tarpkryžmes puošiantys subtilūs dekoro elementai bei kryžmoje įkomponuotos koplytėlės su Nukryžiuotojo figūrėle ar Nukryžiavimo sceną vaizduojančia skulptūrų grupe.. Nors šis kryžius išsiskiria itin efektinga išore. Kėdainių. Alytaus r. papildytas Kristaus kankinimo įrankius – kalavijus ir ietis – imituojančiais elementais.). Tačiau XX a. dekoratyvinio ir simbolinio pradų balanso derėtų siekti ir nūdienos meistrams (4 pav. kalavijus imituojančiais. papildyta Dzūkijos paminklams būdingais simboliniais elementais (3 pav. Dekoratyvi dzūkiško kryžiaus kompozicijos interpretacija (XX a. pradžioje Dzūkijoje buvo pastatyta paminklų.] 3. išsiskiriančių eklektišku minėtiesiems kryžiams būdingų elementų ir svetimų formų deriniu. Tokio pavidalo paminklai itin gausiai statyti Alytaus ir Varėnos rajonuose. pastebėti ir kai kur pietinėje Aukštaitijos dalyje bei Panemunėje.MAŽOJI SAKRALINĖ ARCHITEKTŪRA Dzūkijos regiono smulkioji sakralinė architektūra ypatinga rūšine paminklų įvairove nepasižymi. Savita kryžiaus su Kristaus kančios atributais kompozicija. 1.] 2. nuotr. Miliaus 1959 m. Prienų. Vydenių apyl. architektūrinių bei dekoro detalių gausa nustelbia Dzūkijos regiono paminklams būdingą prasmingumą. o stogastulpių ir koplytstulpių statyta labai mažai. [ČDM. o su prie jo pritvirtintais sukryžiuotais. elementais (2 pav.). kompozicija suteikia šiems paminklams būdingą išraišką (1 pav. Sakalausko 1957 m. Siekiant išvengti paminklo kompozicijos simbolinės prasmės. Alytaus r.] 5.). Būdingas Dzūkijos kryžius Čepeliūnų kaimo kapinėse. Kaišiadorių apylinkėse pastebėta savita kryžių su kankinimo įrankiais kompozicijos interpretacija – ietis ir ilgakočius kirvelius imituojantys elementai tvirtinami prie horizontaliosios kryžiaus šakos ir jungiami ne su paminko kamienu.). sekuliarizacijos. Paparčių k. Trakų apylinkėse. nuotr. nuotr.). III deš. papildomi dekoro elementai naudoti labai saikingai.] 84 .). Krutulienės 1969 m. [LII.

jungiančio tiktai viršutiniąją ir šonines kryžiaus šakas (5.] 9. Varėnos r. nuotr.] 8. kiek mažiau paplitę augaliniai trilapio ir tulpės motyvai. I pusė). kurie paskleidžiami kamieno ir kryžmos sankirtose. Lazdijų r. [A. Varėnos r. Dichavičiaus nuotr. R. kurio kryžmoje komponuojama masyvi plokščia koplytėlė. šv. Senovės k.. [ASI. nuotr. Šiuose paminkluose dažnai statomos Kristaus Nukryžiavimo sceną vaizduojančių skulptūrų grupės. nuotr. su gana toli viena nuo kitos nutolusiomis kryžmomis. Bertašiūtės 2007 m. prizmė. Burinskaitės 2001 m.).] 85 . 9 deš. [ASI. kurias sudaro Nukryžiuotojo figūra.. Krutulienės 1966 m. J. ritinys. suformuotos ant gana plokščio pagrindo arba masyvios. Jų konstrukcinį pagrindą sudaro kryžius. Būdingas Dzūkijos kryžių dekoras. Marija Magdalietė bei kryžiaus papėdėje gulintis avinėlis. Varėnos r. Prienų ir Kaišiadorių apylinkėse. Dzūkijoje. Tačiau profilio motyvų įvairovė gana didelė. pailgos.). apatinėje – po skardiniu stogeliu arba nedidukėje plokščioje koplytėlėje Nukryžiuotojo figūrėlė. Iš A. Krutulienės rinkinio] 7. siaurėjančios į apačią. Gana gausiai Dzūkijoje paplitusios medinės pakabinamos koplytėlės. paminklų viršūnės kartais papuošiamos geležiniais kryželiais. nemaža ir visai paprastų kryžių. Dubičių apyl.rutulys. Merkinės kryžių kalnelio kryžius (XX a. [R. 6. Šių paminklų kryžmose pritvirtintos medinės ar metalinės Nukryžiuotojo figūrėlės pridengiamos kukliu skardiniu stogeliu.jų šakų galams suteiktas profilis (8 pav. A. prisegami prie rato formos nimbo arba tvirtinami ant puslankio formos skersinuko. Tai labai aukšti ir liekni paminklai. Jonas Evangelistas arba šv.MAŽOJI SAKRALINĖ ARCHITEKTŪRA Jos formuojamos iš pavienių spindulių ir augalinių motyvų. Šių koplytėlių tūriai atviri arba įstiklinti vieninteliu pagrindiniame fasade įkomponuotu langeliu. 6 pav. o tarpkryžmes puošia spinduliai (12 pav. Savitas dzūkiškas kryžius su koplytėlėmis Dubičių kaimo kapinėse. Šiose koplytėlėse kabinamos ne tik Nukryžiuotojo figūrėlės. Marija Sopulingoji. Viršutiniosios kryžmos centre komponuojamas saulės diskas arba Apvaizdos akis. kurio apdaila ir elementų kompozicija artima Kauno ir Raseinių krašto kryžiams (7 pav. kaip ir kituose Lietuvos regionuose.). taip pat Kauno.). Dzūkijoje (ypač Varėnos rajone) plito ir dvikryžmiai kryžiai. Vietoje spindulių kryžmose kartais būdavo komponuojamas ir vientisas plokščias saikingai ažūru papuoštas skydas.) Dzūkijos kryžių architektūrinė kompozicija neretai papildoma įvairių pavidalų koplytėlėmis. Dvikryžmis Dzūkijos kryžius (XX a. Marcinkonių apyl.] 10. [I. Varėnos r. tvirtinamos prie kryžių kamieno ir net ant paminklo šakų (10 pav. Išraiškingos ir savitos išvaizdos koplytėlės sutinkamos kai kuriose Alytaus. kurių vienintelė puošmena . „pasagos“ ar baldakimo klostes primenančiais stogeliais. Kubiliaus 1968 m. Merkinės apyl.). bet ir labiau išplėtoto siužeto Nukryžiavimo sceną vaizduojančios skulptūros. lėkštos ir negilios. Jų viduje dažniausiai kabinama Nukryžiuotojo figūra. Populiariausios geometrinės formos . Kuklus kryžius Veisiejų apylinkėse. kurios kabinamos kryžmose. Koplytėlių įvairovė didelė: jos gali būti įprastos formos su dvišlaičiais.). Visame regione populiarios tradicinės plokščios „dėželės“ pavidalo koplytėlės su dvišlaičiais arba skiautiniais stogeliais (11 pav. Šių paminklų tarpkryžmės kukliai papuošiamos nedideliais dvišakių spindulių pluoštais (9 pav. nuotr.).

] 86 . V. Dzūkijos paminklų grupė (stogastulpis 1918 m. šv. [LII. Florijono atvaizdai. Jono Nepomuko skulptūra (1948 m. Barčių k. V.). Veisiejų apyl. tačiau būdinga gana ryški stogelį remianti horizontali atrama (13 pav. nuotr.] 12. šv. Tai paminklai su atvira anga pagrindiniame fasade.] 11. Agotos.). nuotr. 2441.. Paminklų skulptūrų kompozicijose kartais sutinkami ir Švč. Jų konstrukcija tipiška – stiebas su piramidiniu stogeliu. Varėnos r. 57452. Merkienės 1975 m. Vydenių apyl. Tradicinės išvaizdos koplytėlė su Nukryžiuotuoju (XX a. kurių koplytėlėse.).).). ir kryžius 1943 m.] 13. nuotr. Išraiškinga koplytėlė medyje (1910 m. [LII. dengtose dvišlaičiais ar arkiniais stogeliais. Miliaus 1955 m. 2328. Pakelės koplytstulpis su šv. nuotr. R. [LII. [R. Koplytstulpių taip pat nedaug kaip ir stogastulpių. Bertašiūtės 2007 m. Jono Nepomuko skulptūros arba Jėzaus Krikštą vaizduojančių skulptūrų grupės (14 pav. Kazimiero. Veisiejų apyl.). Lazdijų r. 14. statomos šv. Mergelės Marijos bei kitų populiarių šventųjų – šv. Lazdijų r.MAŽOJI SAKRALINĖ ARCHITEKTŪRA Stogastulpiai Dzūkijoje paplitę labai negausiai. Laibgalių k. Miliaus 1955 m. Kaišiadorių r. Gastilionių k. pab.

vaikai džiaugėsi gilėmis. kai reikėjo. tai medžių šaknys sulaikė. vaisių nenukrėstų. saugojo. kad gražus medis. tinginys. Klevà (paprastasis klevas – Acer platanoides L. pirkia viena stovės kaip našlaitė. Ievà (paprastoji ieva – Padus avium Mill. tai nupjaudavo. sutvirtino. todėl dažnai buvo sodinamas nederlingose žemėse. kad sodų nelaužytų. todėl medžius daugiausia sodino prie kaimo gatvės. Gluosná (Salix L. jei laikė bites. kad atskridę jų spiečiai turėtų kur sėsti. nes jo šakeles nešė šventinti per Verbą. nuo gaisro. Berþas (karpotasis beržas – Betula pendula Roth. inkilus varnėnams: „Buvo tokia liga. kad perkūnija netrenktų į pastatus. ypač kai žydi. o jo lapus džiovino duonai kepti. lizdus sukti. mylimiausias medis. dėl užuovėjos: „Kad įsilėkėjęs vėjas stogų nenuplėštų“. Liepa (mažalapė liepa – Tilia cordata Mill. dėl to. medžius kartais sodino ir kokiam nors atminimui: vaikų gimimui.ŽELDINIAI Medžiai Sodybose sodino medžius. medžių galėjo sodinti daugiau. kad špokai turi švilpaut“. Gatviniuose kaimuose vietos mažai. Iš geresnės dalies namų ūkio rakandą padarė. kvapesnio oro.) Dzūkijoje bene garbingiausias.) dažniausiai sodino prie pirkios. lyg ir nieko nėra. Vienkieminėse sodybose ar ten. kitką malkoms supjovė. čiulbėti: „Priskrenda paukščių ir gieda kaip kurioj savo balsu. Tik jei paseno. pasėdėt gerai. pavasarį iš jų leido sulą. kur turėta platesni rėžiai. jį ypač mėgo dėl gražių žiedų. kuriai „perlyt reikėjo gero lietaus“.) vadino verba. spintas. Iki Pirmojo pasaulinio karo beveik išskirtinai sodino tik lapuočius medžius. labai tankios lajos. Be jų. dėl unksmės: kai saulė kepina – pavėsis. nes medžiai „suturi ugnį“. Kaštonà (paprastasis kaštonas – Aesculus hippocastanum L. o medžiai užstoja saulę. sako. kėlė į medžius gandralizdžius. išvažiuojant gyventi į kitą šalį. darė vežimus. kur kiti medžiai prastai auga. nes reikia šieną džiovinti.) yra nereiklus dirvožemiui. langines. Varėnos r. jog medžiai saugojo. Jei medžių nėra. Tik nesodino aplink kluonus. kad gražiai žydi. kieme. nušautam partizanui atminti. kuriuos įvairiai panaudodavo. Medžius sodino įvairiais sumetimais: dėl grožio.) mėgo dėl skanios sulos. jei buvo „lakiantis smėlis“. kad mylėjo medžius. dėl sveikesnio. 1980 [LDM. kaip kurioj moka“. Tai ir sodinosi ant sodybos ribų ir dar dažnai vieną kitą medį prie pirkios. Àþuolo (paprastasis ąžuolas – Quercus robur L.. Jei turėjo daug prisisodinę medžių.) žieve dažė siūlus. Jo džiovintais žiedais ir vaisiais gydė sąnarius. sodybos medžių nekirto. kad paukščiai turėtų kur nutūpti. malonumo. gal gyvena koks visai netinkamas žmogus. nupuvo. ApN 22-1] ▼ 87 . Ją Medžiai sodybos kieme Vaitakarčmio k. sprogsta medžiai. linksmumo.) sodino.

kurių prisiskynę pasidėdavo ant aukšto ir valgė žiemą sušalusias. poterkas baltas. papuoštas žiemės gėlių vainiku ir parišta prijuostėle. topoliais.). o žiedų arbatą geria nuo peršalimo. kuris buvo parneštas iš miško ir pasodintas prie namų. o jaunikis kišenėn įsidėdavo šakelę. tafoliais. ir ypač padėjo tas šermukšnis. Tikėjo. kad kas neužburtų. smertelnikus (baltuogė meškytė – Symphoricarpus racemosus Mchx. riešutus.).). roþes (erškėtis – Rosa L. jazminus (darželinis jazminas – Philadelphus coronarius L.). kad raganos neatimtų karvėms pieno. Per Jonines šermukšnio šakele užkišdavo tvarto duris. kad gražiai žydi. jaunų šakų žieve gydė votis.). alyvukes. špireikas (lanksva – Spiraea L. Vainikėlį jaunajai pynė ant šermukšnio šakelės. kai žydi. LLBM 88 . Tuopà (Populus L. diemedþius (Artemisia abrotanum L. Taip pat sodindavo uosá (paprastasis uosis – Fraxinus excelsior L. o pumpurus rinko ir. užpylę degtine. Zervynų k. Šis medis ypač gražus. nenužiūrėtų. kad šis medis apsaugo nuo piktų jėgų. baltus medelius.). Patiko jos kvapas. Dideli medžiai aplink įvažiavimą į sodybą Trakiškių k. ypač pavasarį.): „Pirmiau ratus darė iš jų“. raudonos uogos. riešutojus (riešutinis lazdynas – Corylus avellana L. Varėnos r.ŽELDINIAI dažnai sodino prie gyvenamojo pastato.). Šermukšnis (paprastasis šermukšnis – Sorbus aucuparia L. nuotr. burbulukus. iš jų bitės renka medų. Andriušytės 2007 m. [A.) vadino topeliais. sodo.) augo dažnoje sodyboje. Augino dekoratyvinius krūmus: bezus (paprastosios alyvos – Syringa vulgaris L. radastas.] Kryžius. Varėnos r. Jį mėgo. gydė žaizdas.

prie pusės namo šono. aþukëm. Andriušytės 2007 m. Pasaulio šalių atžvilgiu gėlėms geriau augti pietinėje namo pusėje. nuotr. Varėnos rajone dažnai lysvelių visai nekasė. Lazdijų rajone tame pačiame darželyje buvo ir keturkampių. nors jis būdavo ir šiaurinėje pusėje. per visą šoną. tai norinčios dar pasisodindavo gėlių ir kieme.Gėlių darželis Tai buvo neatskiriama sodybos dalis. ne tik puošiantį sodybą. aþuoganom. apimančios namo galą ir pusę šono. Vos vyrai baigdavo ręsti gyvenamąjį namą. vanduo nesilaiko: „Gėlės palaidnai augo“. rengė prie gyvenamojo pastato.] Alyvų krūmas šalia svirnelio LLBM Rudaminos sodyboje Dzūkiškas darželis LLBM Musteikos sdodyboje 89 . o pirkia stovėjo galu į gatvę. ir apvalių lysvelių. [A. tad vienkiemiuose dažniausiai taip ir darė. smėlis. eþukëm. rau- Medžiais ribojama užnemunietiška sodyba Dvarciškių k. Vienkiemiuose. o centre iki Pirmojo pasaulinio karo dažniausiai buvo keturkampės lysvelės. nes sausa. rombo. trikampio formos lysveles. kol egzistuodavo sodyba: „Kai namas grius. Lazdijų r. Tarpukaryje ėmė daryti ir širdelės. nors ne visada darželis buvo į kiemo pusę. Gatviniuose kaimuose darželį paprastai rengė plotelyje tarp pirkios ir gatvės. ir jis žydėdavo tol. Jų kraštus tvirtino akmenukais (juos baltino). darželis užėmė įvairų plotą: per pusę namo šono. tuojau moteriškės prie jo užsisodindavo darželį. Darželio pakraščiuose sukasdavo pailgas lysveles. Lysvelių planai buvo įvairūs. „L“ formos. kuriuose vietos platu. bet turintį ir simbolinę reikšmę. iki durų. tai ir darželis pasibaigs“. Didelės gėlių mėgėjos kartais pasodindavo gėlių per visą namo šoną ir dar per abu ar vieną galą. Lysveles vadino aþuoganaitëm. þuoganaitëm. Gėlių darželį. þuoganom. eþelëm. Jei rėžis buvo platesnis.

Arlikai. gvaizdikai (serentis – Tagetes L. 7 – flioksai.). karkliukai.). Jų šaknis ir žiedus vartojo nuo „išgusčio“. Jis ypač buvo reikalingas. konvalijos (paprastoji pakalnutė – Convallaria majalis L. Tarp jų ir rûta (žalioji rūta – Ruta graveolens L.). kadangi ji gražiai žydi. cancalijos. karkleliai.).).). [A.). šparagas (vaistinis smidras – Asparagus officinalis L. Jos reikėjo krikštynoms. 2 . bijûnëliai.).). vartojo ir vaistams. kur nors kampe. èišèius (pievinė kraujažolė f. tai jau vasara praėjo“. mylimiausia. roþelës.). Èebatorai. Dalis darželio gėlių buvo daugiametės. þieminës lepkonijos.). kampu įkastom į žemę. garšvinis (stambialapis saliavas – Peucedanum ostruthium Koch).). þieminiai jurginai (plunksnalapė rudbekija – Rudbeckia laciniata L.).). levukai.). lelijos (vildalgis – Iris L. Vienmetės gėlės: lineliai (darželinė graželė – Calliopsis tinctoria DC. bandelës. goštaulka. geltonukai. šalavijos (balzaminis skaistenis – Tanacetum balsamita L. laidotuvėms. 10 – sedumas.). 14 – chrizantema.).). kasoèiai. Kolèikas. pijolkos (bijūnas – Paeonia L. senobinis èišèius. Kiti ir visai niekuo netvirtino. prancûzëlis (dailieji auskarėliai – Dicentra spectabilis DC. razetos (razeta kvapioji – Reseda odorata L. Vilniaus r. Sodino prie tvoros. 17 . 13 – bijūnas. goštautas (goštautinė gaisrana – Lychnis chalcedonica L. iki 2 metrų gėlė. sinavadai (kininis ratilis – Callistephus chinensis Nees. 5 . 6 – mėtos. Tai viena iš pagrindinių gėlių. kieteliai.) – garbingiausia. kai karvės neišsivalė po veršiavimosi.biljardo lanksva. nasturtës (Tropaeoleum L. kasoèiai.] Gėlių darželio planas šalia pirkios gatviniame Poškonių k. nanotkos. pilnavidurė – Achillea ptarmica var.] 90 . geltonos jurginës. šabalbonai (raudonžiedės pupelės – Phaseolus coccineus L. notkos. plioksai. vestuvėms.).). gaideliai. þirneliai (kvapusis pelėžirnis – Lathyrus odoratus L.). pivonijos. Šalčininkų r.akmenys [33. Goštos.). rūtomis. ramunëliai (vaistinė ramunė – Matricaria chamomilla L. Pinavijai. Bobø vasara. 4 . teleponai (rausvoji viendienė – Hemerocallis fulva L. sausiukai (darželinis šlamutis – Helichrysum bracteatum Willd. vijokliukai (pelėvirkštis sukutis – Ipomoea purpurea Lamk.). Jų arbatą gėrė nuo nervų. mëtos (Mentha L. Naudojo vaistams. 47 pav.). slezeliai (darželinė rožūnė – Lavatera trimestris L. èebatukai. Palangė LLBM Musteikos sodyboje su jurginais Gėlynas šalia pirkios Šukiškių k. augalais: saulutėmis. karveliai. goštauka. 8 – jurginai. 9 – piliarožė. šalnokandþiai (astras – Aster L. nuotr. 15 – jazminas.). Tai aukšta. 12 – gostautas. sliaznikas.). nužievintomis karklų vytelėmis (lankučiais smeigė). patakiai. èernobilis (mėlynoji kurpelė – Aconitum napellus L.: 1. kalavijai. kalavijai.). astros. bervinkos (šliaužiančioji žiemė – Vinca major L.).). berlinkos. Sakė: „Bobų vasara žydi.tigrinės leleijos. lineliai (paprastoji kosmėja – Cosmos bipinnatus Cav.raukšlėtasis erškėtis.virkštenis. brangiausia gėlė. pirmajai komunijai. Šaknimis trynė skruostus. ypač patiko lapų kvapas. 11 – muilarožė. Pinavijos. 3 – vilkdalgiai. multiplex Haimerl.). skaniai kvepia ir gydo. raguliai. kad būtų raudoni: „Senovinis mergų ružas“. veèernykai. 16 – mažoji piliarožė. naktinukai (dviragė leukonija – Matthiola bicornis DC.).ŽELDINIAI donom ar baltom plytom. skambuèiai (paprastasis sinavadas – Aquilegia vulgaris L. nuodatkos (vaistinė medetka – Calendula officinalis L. pupinas (baltašaknė – Polygonatum L.). þilvytukai (daugiametis flioksas – Phlox paniculata L. goštautai. tribulkomis (laiškinis česnakas – Allium schoenoprasum L. marûnas (skaistenis – Pyrethrum Scop. Andriejaþolës. Andriušytės 2007 m.).

Geltonus èyþmus (paprastoji bitkrėslė – Tanacetum vulgare L. sesabroliai (tikroji našlaitė – Viola wittrockiana Gams.): gydė lūžusius kaulus. Svogūninės: tribulkës (laiškinis česnakas – Allium schoenoprasum L. eksponuojami LLBM Musteikos sodyboje 91 .). èistotelá (didžioji ugniažolė – Chelionium majus L.).). Šakniagumbinės: jurginai (Dahlia Cav.). Durnàjà ropæ (juodoji drignė – Hyoscyamus niger L.). debesylà (Inula L. Buvo kvapios. devynšardës. saulutës (Bellis perennis L. sakratëlës. perestupà (baltoji driekana – Bryonia alba L. Jis dažniausiai augo darželyje ar šalia jo: „Nuo išgusčio“.GĖLIŲ DARŽELIS þiopliukai (didysis žioveinis – Antirrhinum majus L. þivokastà (vaistinė taukė – Symphytum officinale L.). durnadagá (paprastoji durnaropė – Datura stramonium L.). Cincilijas. narà.) – nuo nervų. kaštanavolà. Gumbasvogūninės: Juozapëliai. pelynà (Artemisia absinthium L. Sodybose (kieme.). staredubà (vaistinė gelsvė – Levisticum officinale Koch). Labiausiai mylėjo ir gerbė tuos dekoratyvinius krūmus ir gėles. kurių žiedai ar lapai skaniai kvepėjo.). vilniagvaizdikiai (šiurpinis gvazdikas – Dianthus barbatus L. broliukai.).). roþës (paprastoji piliarožė – Althea rosea Cav.). cibulaitis. pilnavidurės. narcizai (baltasis narcizas – Narcissus poeticus L.). piliponai (tulpė – Tulipa L.). sode) augino ir kitus vaistinius augalus: barkûnà (baltažiedis barkūnas – Melilotus albus Desr.). lelijos (Lilium L. Dvimetės gėlės: devyniašarviai.).). Juozapo rykštaitës (kardelis – Gladiolus L.): „Anas nuo visko pamačnas“. Dzūkiški darželiai.

ekonomiškai atsilikę. ypač jei nekreipiama dėmesio į struktūrinius erdvės formavimo kriterijus. kuriuose naudojamos tradicinės architektūros formos. Tradicinė Dzūkijos kaimo architektūra yra įvairi: įvairovę lemia gamtinės. Todėl būna. kad ir šiandien tarp statančiųjų ir projektuojančiųjų atsiranda norinčių sekti tradicinės architektūros pavyzdžiais. Atnaujinama senoviška pirkia išsaugant senuosius elementus Kalvių k.] ▼ 92 . [A. kartais daugiau. o naudojami tik išoriniai pagražinimai. tikimės. Todėl ypač sveikintini tie bandymai. ir naujesni statybos būdai bei jų deriniai. Deja. Kita vertus. tai yra senųjų pastatų atnaujinimo. Čia pateikiama keletas vykusių rekonstrukcijų. Išvados ir pasiūlymai. kad nuo senųjų trobesių net ir vykusiai nukopijuotos detalės ištirpsta netinkamos kompozicijos fone – tai vis dėlto dažniausiai pasitaikantis reiškinys projektuose. suformuluoti remiantis tradicine Dzūkijos kaimo architektūra. bet vis dėlto stengiantis nenutolti nuo tų erdvės formavimo būdų. o tai kartu lėmė ir sąlyginį (lyginant su kitais Lietuvos regionais) pastatų smulkumą. Jos atskirose šio regiono dalyse dažnai skirtingos. istorinės. kuri nesutrukdė dzūkams išsaugoti esminės tradicinės architektūros savybės. kurie nuo seno būdingi šiam kraštui. o dažnai ir bendralietuviškos tradicinės kaimo architektūros bendrybes. ne visi bandymai sekti senove pavyksta. tai yra jos kompozicinio vientisumo: tiek sodybos erdvės santykio su aplinka (gamta ir kaimynais). ir juos galima įvardinti kaip dzūkiškos. kartais mažiau interpretuojant. tačiau yra ir bendrų bruožų. o kūrybiškai. trobesiai ir atskiros detalės dažnai yra nepakitę ar nedaug nutolę nuo daugiau kaip prieš šimtmetį susiformavusių pavidalų. neišsišokti moderniomis formomis. kuriuose vyrauja tradicinis pavidalas jį ne kopijuojant. galbūt kai kurie tūno užsislėpę Dzūkijos miškų glūdumoje. Dėl nederlingų žemių ūkiai Dzūkijoje buvo smulkūs. jų pritaikymo šiuolaikinei gyvensenai pavyzdžių. Senųjų ir naujesnių formų bendrabūvis būdingas ir tūrių bei puošybos deriniams – tai natūrali gyvenimo eigos raiška. kuriais galima būtų sekti statant šiandien namus lietuviškame. socialinės ir kultūrinės sąlygos. sodybų sąranga. Todėl čia sutinkama didžiausia konstrukcijų įvairovė: taikomi ir seni. suformuotų sodietiškos gyvensenos. ir itin archajiškų statybos formų užsilikimą. dzūkiškame kaime. etnosui būdingos pasaulėžiūros. taikytis prie kraštovaizdžio. tiek jos vidaus formų požiūriu.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Džiugu. Švirmicko 2007 nuotr. tokių mėginimų kol kas nedaug. padės bent iš dalies atsakyti į klausimą kokie yra dėsningumai. ir jaučiamas tikras noras atliepti dzūkiškai dvasiai. Dzūkijoje liaudies architektūra išlaikė nemaža archajinių formų: padrikos ir gatvinės kaimavietės. o įsiklausyti į esamos erdvės kalbą ir įsižiūrėti į tai. Taip pat pristatoma keletas naujų projektų. kaip ją suprato pirmtakai. kurie vis dar sutinkami kaimuose. einant šiuo keliu. Trakų r. kuriuose giliai suvoktas tradiciškumas leido išvengti taip lengvai. prilimpančio kičo. tokių kaip sijiniai ar pėdiniai stogai.

po to jų pagrindu formuluojami pasiūlymai. Toliau pirmiausia išryškinamos senosios kaimo architektūros ypatybės. [A. susijusi su pastatų paskirtimi.] Pirkios skliauto (žr. Kiti matmenys slypi pasaulėžiūroje ir gyvenimo būde. yra tik priminimas. detalė [A. viršuje) Žvynėnų k. [V. Tikėtina. tačiau naudojant tik jas. ir jų taikymas teiktų vaizdui pilnatviškumą. jog senąsias erdvių konfigūracijas veiksmingai galima panaudoti ir šiuolaikinei gyvensenai. Kiekvienu atveju visumos vaizdą įtakoja visų priemonių derinys. be pirmųjų. kaip su jomis sieti šiuolaikinę architektūrą. bent iš dalies padės atsakyti į klausimą. Vilniaus r. Trakų r. Plegevičiaus 2007 m. Andriušytės 2007 m. Todėl juo svarbiau rasti priemonių. Dar viena pasiūlymų dalis. bet ir giluminėmis kokybėmis artimi senajai aplinkos formavimo dvasiai. nuotr. Kitos priemonės būtų antrinės. lydinčios pirmines. Trakų r. [A. Rekonstruota ir pritaikyta poilsiui sena sodyba Babrauninkų k. nuotr. nepaneigiant nuo seno susiklosčiusių darnių žmogaus ir gamtos bendrabūvio formų. įspūdžio kokybę. kurios nebeįmanoma atšaukti.] Atnaujintas pirkios skliautas Žvynėnų k.] Rekonstruojamas senasis pirkios (žr. nuotr. kuriais remiantis šiandien statomi architektūriniai objektai būtų ne tik kai kuriomis išorinėmis formomis. atitiktų tradicinį pavidalą.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Apibendrinant tradicinę Dzūkijos kaimo architektūrą čia bandyta suformuluoti tam tikrus principus. visumos pavidalas liktų iškreiptas ir tik kažkiek išorinių elementų dėka primintų senąją architektūrą (tokio sprendimo pavyzdžių pasitaiko neretai. nuotr. kurį lemia laikmetis – ir tai sąlyga. Tarp siūlomų taikyti priemonių svarbiausios yra struktūrinio pobūdžio. tačiau struktūriniai požymiai yra lemiantys ir būtent jų taikymas sąlygoja vaizdo. kairėje) prieangis Kalvių k. skirti senosios architektūros tradicijos ir šiuolaikinės statybos darnai. kuriuos įmanoma išryškinti tiriant senąsias formas. tūrių deriniai ir proporcijos. komponavimo dėsniai. ypač jeigu naudojami tiktai puošybiniai elementai). Vilniaus r. Švirmicko 2007 m. kurių dėka visumos vaizdas. Andriušytės 2007 m. tai yra erdvės konfigūracija. kad sandaros. neužgožiant gamtos. leidžiančių įsiterpti į trapų Lietuvos kraštovaizdį jo nepažeidžiant.] 93 .

sodams. ją struktūriškai suderinant su bendru pasaulėvaizdžiu. daržams.] Atnaujintas su tradicinio pavidalo apvadais pirkios langas. mastelių įvairovės. proporcijomis ir puošyba. žinoma. nors ir ne visuomet jie būna pailgi). Jų nuožulnūs stogai formuoja horizontalų nuosaikų siluetą. nuotr. atskirų kiemų ir statinių išdėstymas dažniausiai artėja prie stačiakampės konfigūracijos. Trakų r. Erdvėskiemai dalyvauja sodybos kompozicijoje kaip savarankiškos jos sandaros dalys.] Poilsiui pritaikyta sena sodyba Trakežerio k. iš tolo dauguma jų ir atrodo tarsi medžių guotai: tai ir papildomas vertikalės matmuo iš esmės horizontaliai struktūrai. Pagal tradicinį pavyzdį atnaujintas senosios pirkios prieangis Trakiškių k. kurie išdėstomi taip. mažosiomis architektūros formomis bei interjero elementais ir. Andriušytės 2007 m. kurių ribas išryškina ir tvoros. [A. jų konstravimo būdais. kad sudaro vientisas kiemų erdves. tačiau to laikomasi ne itin griežtai. gamtinėmis spalvomis atrodo lyg natūralūs šios žemės gyventojai – jie bene tokie ir yra. nuotr. ir erdvinė apsauga. ir želdiniai. puošybos elementų kuriamas virpantis ažūras – visa tai praturtina gyvenimą ir vaizdine prasme. Gerai įsiterpę į reljefą. [A. panašų į netolimas kalvas. Žmogui skirta erdvės dalis sutvarkoma. ir ties jomis statomi šuliniai ar kiti statiniai. būdingais lietuviškai sodybai. Patys monumentalūs trobesių tūriai su kupliais stogų šlaitais. tradicinės architektūros tarsi ištirpimas kraštovaizdyje – tai visų pirma reiškia pagarbą aplinkai. pastatų formomis. želdiniais. Švirmicko 2007 m. Sodybų erdves supa horizontalūs pastatų tūriai (dažniausiai. Pastatų planas – tai paprastai ištęstas stačiakampis. medžiagų taikymu. kuriuo remiasi tradicinės architektūros sąranga. čia skirta vietos žolei. Varėnos r. Kalvių k. gėlių darželiams. Sodybų ribų. dažniausiai būdami pailgi tūriai. [V. Plegevičiaus 2007 m. taip pat šešėlių. dalyvauja formuojant erdves kaip jas ribojantys elementai.] ▼ 94 .IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Tradicinės kaimo architektūros ypatybės Artumas gamtai. Trakų r. jos kokybių pratęsimas į gyvenamąją erdvę. nes atsižvelgiama į reljefą. Šis tarsi mitinis artumas gamtai atsiskleidžia keliais lygmenimis: sodybos vieta ir sandara. jos erdvių išdėstymu. kitus aplinkos veiksnius. todėl patys statiniai. darnos su ja radimą ir yra pagrindas. nuotr.

– taip pat priešais pirkią.. jei tik išsitenkama rėžio plote. dažnai ir koplystulpis. dideli medžiai suformuodavo tarsi vartus. o vienkieminės sodybos vasarą daug kur atrodo kaip nedideli medžių guotai.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Išskirtinis yra gyvenamojo būsto ir svirno ryšys: jie statomi netoli vienas kito. Be sodų ir krūmų. stengtasi turėti medžių. Šalia įvairių paskirčių pastatų gali būti formuojamos atskiros erdvės: prie tvarto natūraliai susidaro purvinesnė zona. Andriušytės 2007 m. nuotr. Gerasis kiemas kuriamas arčiau gatvės. suteikia sodybos struktūrai aiškumo. nors kartais – kitoje kelio pusėje arba šalia pirkios. ir psichologinę apsaugą. Tvoros teikia ir praktinę (pvz. Nors įvairių tipų sodybose atstumai tarp pastatų skirtingi. čia ir gėlių darželis. Pati sodyba ir atskiros jos erdvinės zonos būdavo atskirtos tvoromis. daugelyje Dzūkijos vietų nėra toks gausus: prastose žemėse buvo taupomi derlingesni lopinėliai. Varėnos r. Varėnos r. buvo statomas atokiau nuo kitų pastatų. paprastai aptverta. kad pro pirkios langus matytųsi svirno durys. [A. saugo pačią sodybą. Varėnos r. taip pat sukurti jaukią. Atskiras erdvines zonas sodyboje sudaro ir kūdra. nuotr. „valakinėse“ sodybose. [A. [A. gerąjį kiemą. Apželdinimas. Gerojo kiemo erdvė yra ypatinga. kluonas. kuriai neretai parenkama vieta prie natūralaus ar dirbtinio vandens telkinio. Kaip ir pirtis. daržus nuo gyvulių). tai tarsi sodybos branduolys.] 95 . ir sodai. Gatviniuose kaimuose gatvių pakraščiai dažnai būna gausiai apsodinti dideliais medžiais. Toks užstatymo tankis ne tik leidžia laisvai išdėstyti statinius. sodinti dideli lapuočiai. saugantis nuo gaisrų. Medžių ar krūmų eilės žymėdavo sodybos bei jos dalių ribas. be to. kurio dėka kieme nėra per ankšta ir yra jauku. kuriuose dažnai sustatomi aviliai bitėms. čia statomi gyvenamasis būstas ir svirnas – puošniausi sodybos pastatai. Tarpai tarp statinių dažniausiai sudaro nuo vieno iki trijų statinių aukščio (jei tik pakanka vietos sklype). nuosaikų santykį. bet ir nevaikščioti didelių atstumų. dažniausiai taip. Pagal seną pavyzdį atnaujinta pirkia Kašėtų k. kartais per juos net sunku įžiūrėti statinius. iš dalies apribotą erdvę. jų ažūras praturtina vaizdą. neretai tiesiog keletą jų palikdami sodyboje. Andriušytės 2007 m. kur gręsia iššalti šaknys. ir daržai. prie kluono – kluoniena. Laisvo planavimo sodybose svirnas dažniausiai statomas priešais pirkios duris. Andriušytės 2007 m. Vis dėlto net smėlingoje žemėje. galima kalbėti apie vidutinį.] Tradicinio dekoro panaudojimas atnaujinant pirkią Kašėtų k. o pamiškėse medžių irgi nesodindavo.] Naujai užtverta žiogrių tvora Kašėtų k. rečiau – šonu į jas. taip pat ir spygliuočiai. kuris būdingas lietuviškoms sodyboms. nuotr. suformuoti kiemus tarp jų. tai negalioja atokiau statomoms pirtims. ji ne tik švaresnė. stačiakampio plano vienkieminėse sodybose gyvenamasis būstas ir svirnas stovi statmenai arba lygiagrečiai vienas kito atžvilgiu ir taip pat sudaro gerąjį kiemą. ir suoliukai poilsiui. taip šiedu trobesiai suformuoja gerojo kiemo erdvę.

derančių tarpusavyje struktūrinės vienovės dėka. kuriame vyraujantis šlaitinis stogas (jo projekcinės plokštumos santykis. Todėl jis būna ne tik saulėtas. A. tarsi prigludę prie žemės pastatai – sudėtinė nuo seno susiklosčiusio kraštovaizdžio dalis. Monumentalių tūrių ir smulkių elementų derinys sukuria įvairių mastelių vienovę. suoleliai. gerasis kiemas ir pirkios durys atgręžiamos į pietus arba bent jau ne į šiaurę. taip pat pietų ir rytų kryptis buvo laikoma šventa. ir simboliniu požiūriu architektūroje svarbi orientacija pasaulio šalių atžvilgiu. ypač galinių. dažnai ir medžiai teikia reikiamą pavėsį. retesni molis. prieangiai. kuriame išdėstomos gyvenimui reikalingos funkcijos. ypač vienodais stogų nuolydžiais. o šalia esantis svirnas. Fasadų. Šoniniai fasadai priklauso nuo plano. ypač vienkieminė. Medžiagos natūralios. kurie būna apvalūs arba tašyti. ypač esant prieangiams. kaip ir gamtoje. priesvirniai. Sodybos dalys. Langai išdėstomi tolygiai. lyginant su sienos aukščiu. tai yra statiniai. bet ne ant pačios aukščiausios kalvos. Paprastai sodyba.. taip pat ir želdiniai bei puošybos detalės – visa tai erdvėje sukuria tarsi virpantį ažūrą. tai turėjo reikšmės ir pirkios padėčiai. želdiniai.lubas. randamos artimoje aplinkoje: Dzūkijoje vyrauja medis. Apsaugai nuo vėjų išnaudojami ir reljefo nelygumai. Statybos technologijos atitinka medinių konstrukcijų ypatumus: sienos rąstų. formuojama ant aukštumėlės. mažoji architektūra. Pastatų planinė struktūra turi keletą variantų.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Ir praktiniu. bet ir apsaugotas nuo vyraujančių vėjų. švelninančiais kontrastus ir teikiančiais jaukumo. Jį daugiausia suteikia smulkios formos: prieangiai. erdvės tarp jų – tai vientisas darinys. beveik susilieja su juo – tai ypač išraiškinga esant keturšlaičiams arba pusskliautiniams stogams. tūriais. svyruoja nuo 1:1 iki 1:2) formuoja kuplų siluetą. yra daug įvairių pavidalų. kertės gali būti atsikišusiais galais arba lygios. kuriame. tačiau pasitaiko (jau tik ūkiniuose pastatuose) senoviškų konstrukcijų stogų: sijinių arba pėdinių. arch. Panašūs dydžiais. tad įėjimas gali būti kiek šone. kompozicijoje vyrauja ašinė simetrija. Jei tik sodyba neįsprausta į labai siaurą plotą (taip dažnai būna rėžiniuose kaimuose). šuliniai. Varėnos r. susiliejantį ir su platesne aplinka: santykinai žemi. tvoros. pailgi. kuri užpildo aplinką įvairių dydžių deriniais. kad vyrauja paprastas aiškus stačiakampis planas. Pastatai Jie paprastai būna žemo pailgo vientiso tūrio. lauko Naujai pastatytas gyvenamasis pastatas Žiūrų k. tačiau svarbu tai.lt] 96 . ir stambesni pastatai. Petrauskas [www. tačiau išlaikoma masių pusiausvyra. koplytstulpiai. stogai dažniausiai gegniniai. medžiagom ir spalvom sodybų statiniai sudaro vieningą vaizdą. Dėl to tradicinės architektūros statiniai gerai įsiterpia į kraštovaizdį. Pietryčių. jų ir kitų detalių dydžiai subordinuoti bendros masės atžvilgiu.

rūpestingesnio darbo. • puošyba išimtinai tektoniška: dekoruojamos konstrukciškai reikšmingos vietos.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI akmuo. atsivėrus stogų skliautams. santūri. Stogams naudoti šiaudai ir švendrės. jų detalių. • kuo smulkesni objektai. proporcijas. be to. nors Dzūkijoje atspalvių paletė įvairi. jos apdovojimo būdas. o vertikalėmis ir kreivalinijinėmis formomis išreiškiami akcentai. kuri vienijama pagrindiniu mastelio parametru laikant dydžius. žmogaus fizinius ir psichinius poreikius. Naujai statoma sodyba Metelytės k. bet ne būtina). Sumažėjus pastogėms. puošybos pobūdį. Kompozicijos priemonės. kur yra konstrukciškai ir funkciškai tikslinga (todėl yra dažna. stogų nuolydžiai svyruoja maždaug tarp 42-45°. lentelės. • derinant visumos dalis vyrauja niuansas. tuo raiškesnė simetrija: sodybų struktūroje ji tam tikru laipsniu reiškiasi tik gatvinėse ir geometrinio plano sodybose. lemiančios ypatingą tradicinės architektūros pavidalą: • vientisumas pasiekiamas netiesmukiškais būdais: naudojant panašias formas. atitinkančius paskirtį. • erdvës ir tûriø kontrastai minkštinami pusiau atviromis erdvėmis. • ávairovë pasiekiama naudojant tam tikru laipsniu tarpusavyje besiskiriančias formas ir kompozicijos priemones. mažųjų architektūros formų ir puošybos ažūru. skirtingai traktuojant pagrindines bei antrines erdves bei formas. skiedros. želdiniais. • vyrauja horizontalumas. medžiagas ir konstrukcijas. kitų statinių ir želdinių deriniu kuriama masteliø ávairovë. Lazdijų r. • raiškus saiko jausmas: pavyzdžiui. gontai.] 97 . taip pat yra raiškus stogų formų nuožulnumas. o esančios toliau – grubesnės. arčiau žmogaus stebėjimo lauko esančios detalės smulkesnės. sienas imta saugoti apkalant jas lentomis – tai ženkliai prailgina jų išsilaikymą. pirtis [A. tektoniška. taip pat medžio lentos. Andriušytės 2008 m. puošybos detalės būtinai simetriškos. • faktûrà dažniausiai formuoja natūralus medžiagos paviršius. tūriams būdinga ten. smulkius elementus priderinant prie stambiųjų masių. • vyrauja pailgi horizontalûs tûriai. net labai išpuoštuose fasaduose nėra taikomos visos įmanomos puošybinės detalės. Tuo tikslu jos ir dažomos – spalvos natūralios. o kontrastas taikomas antrinėse struktūrose. • puošyba tikslinga: puošiamos gerai matomos vietos. • sodybos erdvėje trobesių. ne itin ryškios.: vaizdai nuo gatvės ir kieme link pirties. dydžius. • masteliškumas tradicinėje architektūroje išspręstas labai tikslingai: pastatų ir jų dalių dydžiai atitinka paskirtis. nuotr. o tik dalis jų. Apdaila ir puošyba vientisa.

K. išskyrus pirtis. atskiriant švariąją. nuotr. pagrindiniai sodybos pastatai. Taip pat. tvoromis ir želdiniais riboti kiemų erdves. [A. arch. Sakalauskas. Naujas šulinys Metelytės k. bet ne pačias aukščiausias iš esančių šalimais. Kisielius. skirtų ūkinėms reikmėms. 2007 m. Andriušytės 2008 m.. Augustinavičius. Lazdijų r. gėlių darželiai. Panaudoti tradicinius apželdinimo būdus: medžių eilėmis fiksuoti sodybų. koplytstulpiai.. nebūdavo statomi visai šalia jo. Gyvenvietes ir sodybas formuoti atsižvelgiant į gamtos sąlygas: reljefą.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Kaip tradicinės architektūros principus pritaikyti šiuolaikinei statybai Urbanistinėje struktūroje. arch. įrengti gėlių darželius ir pan. jis orientuojamas į pietus. vadinamo „Dzūkų kaimu“. Druskininkų sav. ir pirkios fasadas. R. vandens telkinius ir kt. V. kad sodybos būdavo kuriamos pasirenkant aukštesnes vietas. atitinkantys tradiciją: tai prieangių erdvės. jei sklypas būdavo netoli vandens telkinio. Formuojant visai naujas gyvenvietes atsižvelgti į tam kraštui būdingas kaimaviečių struktūras. apželdinimą. poilsiui. Trakų r. 98 . Gyvenvietes ir sodybas formuoti atsižvelgiant į urbanistinį kontekstą: taikantis prie kaimavietės tipo. schema. 2005 m. jai būdingo sodybų išplanavimo ir tūrių derinio.] Naujai suprojektuoto Grūto k. atitinkanti gatvinio rėžinio kaimo struktūrą. Pastatus sodyboje dėstyti formuojant kiemus: trobesiais. kiemų ribas. kitos detalės. Naujai suprojektuoto gyvenamojo namo fasadai Tabaliukų k. Atkreipti dėmesį. Gerajame kieme būtų sutelkiami puošybos ir gerbūvio elementai. naujai planuojant ar perplanuojant sodybas. bendravimui skirtą dalį nuo kitų. siūloma laikytis tradicinės architektūros principų.

suskaidytą statmenai. Vasarnamio Trakų r. [A. langai dėstomi ritmiškai. Gyvenamojo būsto kompozicija iš esmės priklauso nuo paskiries ir konstrukcijų: galinio fasado simetriją lemia gegninis stogas. kad priešais krosnį esantis vienas langelis yra mažesnis nei kiti.. I. Rentinė konstrukcija vyraujanti. gerai pritaikoma nūdienos reikmėms. įėjimo vietą šoniniuose fasaduose – plano struktūra. Vaizdą praturtina ir prieangis. Pinkoraitis. arch. senosioms dzūkų pirkioms būdinga. Konstrukcijoms ir apdailai naudotinas daugiausiai medis. projektas. bent dalyje jų išsaugoti beveik kvadratines. Lazdijų r. Stogams tinka šiaudai. proporcijos.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Pastatų vaizdas turėtų atitikti krašto tradicijas: pastatų dydžiai. – tokia yra ir dažnai sutinkama šiuolaikinių gyvenamųjų būstų struktūra. medžio dirbiniai. Įrengti krikštasuolę – šeimos susirinkimų vietą (ją galima taip pat derinti su pietryčių kryptimi.] Gyvenamojo namo projektas Piktakonių k. ūkiniams trobesiams naudotina ir karkasinė. Planuojant gyvenamojo būsto patalpas. Vilniaus r. Pinkoraitis. viso pastato plotį išpildančias erdves: tai bene visuomet patogi patalpos forma. švendrės. 99 . arch. nuotr. Gyvenamajam būstui tinka naudoti pirkios plano konfigūraciją: ištęsto plano stačiakampį. I. kartais akmuo (dažniausiai pamatams) ir molis (Užnemunėje – ūkiniams trobesiams). tūrio konfigūracija. pagrindinės konstrukcijos ir dekoras galėtų būti projektuojami pagal gerus konkrečios vietovės tradicinės architektūros pavyzdžius. kurioje šviesu pirmą dienos pusę – tai atitinka šiuolaikines pusryčių stalo vietos rekomendacijas). Andriušytės 2008 m. Dėl rentinio stabilumo langas nuo kampo būna ne arčiau 1 m. Durys naujai statomame pastate Metelytės k.

rankšluosčiai. sūpuojamos į šonus. J. demonstruoti jų faktūras. Atminkime. puošybos elementų dėka turėtų būti kuriama pavidalo vienovė. dvišlaičiai. staltiesės. proporcijų. 7. 5. Prie jų derėtų profiliuotais galais medinės lovos. kelionėms. pritaikyti šiandienos reikmėms: garažams. Vietiniai verslininkai galėtų gaminti jau beveik išnykusius. 4) katilinė. įvairių daiktų laikymui. 15) kambariai. Statinių puošybai priimtinos formos ir motyvai. dirbtuvėms. pagalvių užvalkalai. 14. Labai pagyvėtų namai. Birštono sav. 10. Interjero dekorui panaudoti bumblas.: 1) prieangis. bet ir užuolaidos. spinteles-rankšluostines. Naudotina kuo daugiau naminių audinių interjere. bet ilgai buityje naudotus baldus: suolus. 2) holas. Dzūkijoje dar gyvos pynimo iš vytelių bei šaknų plėšų tradicijos. rinktis spalvas. Patartina kuo gausiau panaudoti išlikusius tradicinius baldus. 9) koridorius. Nesudėtinga atgaivinti ir tradicines stovines – vaikštynes. Kuo daugiau panaudoti skobtinių daiktų. 6) svetainė. užtiesalai. Sodybinio gyvenamojo namo projektas Martinonių k. bet iš siaurų. obuolius. valgomasis. 11) sanitariniai mazgai. 3) virtuvė. pusskliautiniai. Križinauskas. kad dzūkai labai mėgo įvairias indaujas: šaukštdėčius. lovas. arch. spanguoles. Siūloma statyti svirnus – itin puošiančius sodybą ir teikiančius jos erdvei. Kuo daugiau panaudoti pintų daiktų: įvairių pintinių uogavimui. kad dzūkai garsėjo savo audimo tradicijomis. jei jie nenaudojami pagal tiesioginę paskirtį. vasaros nakvynei. profiliuotų lentelių. 12) sandėliai 100 . Juo labiau. tuo pačiu išsaugant įvairovės matmenį: vieningumo ir sudėtingumo derinys būdingas tradicinei architektūrai. formas ir baldus. kaip būdinga tradicinei krašto archtektūrai.. česnakus. kampines spinteles. atitinkančius tradiciją. 2006 m. sandėliams. medžiagų. Kitų ūkinių statinių formas. jų tūrių dydžių. 13. jei atsirastų ilgieji pasienio suolai. Sodybos erdvėje statinių išdėstymo. Ypač jaukumo suteiktų kampinėje spintelėje-rankšluostinėje įvertas lininis rankšluostis su šeimininkės inicialais. makulatūrą. Kompozicijos priemonės naudotinos taip. Tai ne tik lovatiesės. Pirtis statyti pagal tradicinius pavyzdžius – tai puiki šios paskirties pastato konfigūracija.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Gyvenamųjų būstų stogai Dzūkijoje naudotini įvairūs: keturšlaiščiai. Siūlytini ir lopšiai-lovelės su pavažomis. Svirnus galima naudoti ir pagal jų antraeiles paskirtis. užuolaidėlės. nes jie neatskiriama jaukaus būsto dalis. taip pat nebijoti derinti skirtingų laikmečių baldų. grybavimui. indaujas. Interjere siūloma naudoti natūralias medžiagas. Mažose bumblose galima laikyti svogūnus. taip pat ir baldų. atitinkantys tradicinės architektūros pavyzdžius. Jose galima sudėti nešvarius skalbinius. nupintas iš šiaudų bei lazdyno kartelių. Lopšius gaminti ne iš apvalių pagaliukų. čiukuriniai. pakabinamas ant sienos spinteles. ypač su gražiai išpjaustinėtais atlošais. vaikų žaislus. konstrukcijų. gerajam kiemui ypatingą jaukumą. Vertėtų naudoti pintinius lopšius. pavyzdžiui.

Tradicinė Dzūkijos architektūra yra išlaikiusi nemažai archajiškų bruožų. bet senuosius pavidalus liudijančių objektų inventorizavimas (fiksavimas ir vertinimas). turėtų būti neatskiriama dzūkiškos buities dalimi. kairėje). arch. Siekiant veiksmingo pateiktų siūlymų taikymo. Panaudoti kuo įvairesnių kabyklų rūbams. bet ir sveika gyventi. Pirmiausia būtina parengti interjero projektą ir jį nuosekliai įgyvendinti. pakvipusi džiovintais grybais bei pečiuje kepta namine rugine duona ar blynais. kad dzūkiškas namas neįsivaizduojamas be didžiosios duonkepės krosnies. O kur džiovintume baravykus? Virtuvė. Birštono sav. Kuo plačiau naudoti medinius langus ir ne vienos dalies. Sodybinis gyvenamasis namas Martinonių k. Kambarines gėles auginti ne tik moliniuose. Reikia susipažinti su etnografine literatūra. jų puoselėtojų rėmimas (informacinis ir finansinis) būtų prielaidos veiksmingai saugoti dar išlikusius ir skatinti jų pavyzdžiu statyti naujus tradicinę architektūrą atstovaujančius objektus. nes namuose turi būti ne tik jauku. o tradicinius. • medinius pastatus įmanoma restauruoti ar renovuoti ir pritaikyti šiuolaikinėm reikmėm. todėl bene kiekvienas jos vienetas gali būti vertingas senosios statybos ir gyvensenos pažinimui. Greitai nykstantis (daugiausiai medžio statybos) paveldas yra reikalingas skubaus visuomenės ir valstybės dėmesio: unikalių ir įprastesnių. su interjero ekspozicijomis muziejuose bei konsultuotis su specialistais. Baldai iš natūralios medienos. J. Lubos ir grindys – medinės. bet ir mediniuose vazonuose (ypač dideles kambarines gėles). Juo labiau. plačių lentų. • autentiško objekto vertė yra didesnė nei naujos statybos. keptais ant kopūstų lakštų. Križinauskas ▼ 101 . (projektą žr. Interjere naudoti tik natūralias medžiagas.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Molinė indauja su viršuje esančiu dūmtraukiu suteiktų monumentalumo. o ne iš medžio plokščių. reikia suteikti pirmenybę šiems principams: • seno ir naujo dermė turi būti labai subtili. Sukurti tradicinį ar bent tradicijomis paremtą interjerą nėra lengva. suskaidytus į 4–6 dalis.

Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. Savaimingai susiklostę kaimai. Kaimo skrynios Užnemunėje. 2002. Čerbulėnas. – apylinkė buv. // Lietuvos TSR architektûros klausimai. 23. 1968. T. Rasa. . 1989. 1998. Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. 1996. Lietuvių valstiečių baldų rūšys ir tipai XIX a. 112-141. // Lietuvos TSR architektûros klausimai. Vilnius: Mintis. Bronius. Andriuškevičius A. Baršauskas. // Lietuvos TSR architektûros klausimai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla. I t. 2002. Rasa. 5. 32 p. Zervynų kaimas. T. Juozas. Kazys. 18. 138 p. Kaunas: Lututė. Nr. – amžius apyl. Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa. Tradicinė žemaičių architektūra : pagalbinė priemonė projektuojant Žemaitijos nacionaliniame parke. ūkiniai ir gamybiniai trobesiai. 143 p. 175 p. Dieveniškių apylinkių medinė architektūra. Juozas. Rudnia. Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai: straipsnių rinkinys. Čerbulėnas. 432 p. 2005. Lietuvių valstiečių ūkiniai pastatai. . P 81-101. pirmoje pusėje. 35.. 74-103. visuomeniniai pastatai. Izidorius. Marcinkonys (Varėnos rajonas): Dzūkijos nacionalinis parkas. P 3-32.. Šešelgis. 319 p. Vilnius : Valstybinė polititinės ir mokslinės literatūros leidykla. 1974. 31. 1992-1993.): DNP 2000. . Senoji lietuvių liaudies medinių pastatų konstrukcija. 28. 21. Lietuvių liaudies architektūra. 247 p. . Kompoziciniai principai ir kompozicinės priemonės lietuvių liaudies architektūroje. 7. disertacija istorijos mokslų kandidato laipsniui įgyti. Kazys. 1970. . Vilnius : Mintis. Dubičiai. // Valstybinës LTSR architektûros paminklø apsaugos inspekcijos metraštis. Dubininkas. Lietuvių liaudies menas. Vilnius: Mokslas. – buvęs k. Baršauskas. kultūra. 1941. 1.. 101 p. 1. SUTRUMPINIMAI a. Jonas. 2-3. Nr. Dainava : Seinų kraštas : istorija. 1957. t. Panemunių dzūkai. 3. Alytus: Albagrafija.. . I t. Minkevičius. 16. Juozas. Baršauskas. Spalva lietuvių liaudies mene. 1960. – kaimas LDM – Lietuvos dailės muziejus LII – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyrius LLBM – Lietuvos liaudies buities muziejus LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus r. Cezarja. Vilnius: Mintis. Forma ir konstrukcija lietuvių sodybos medinių trobesių architektūroje [Daktaro disertacijos rankraštis] Kaunas. Klemensas. Lietuviškų svirnų architektūra. 1. Architektūra. Čerbulėnas. 1988. Lietuvių liaudies architektūros paminklai. Klemensas. Klemensas. Lietuvių liaudies architektūros paminklai. Lietuvio sodyba. p. P 73-94. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir sodybos // Iš lietuviø kultûros istorijos. 34. 2. Vytauto Didþiojo Kultûros muziejaus metraštis. 33. Vilnius: Mokslas. 14. 10. 5. Lietuvos kaimo trobesių puošmenys Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Kultūros paveldo centras. 6. Minkevičius. I t. 25. 2007. II t. 1964. 1997. 8. 680 p. Lietuvių liaudies architektūra. Liškiava. Butkevičius. 24. Musteika. Kelios pastabos apie Vilniaus vaivadijos etnografiją. Kazys. P 237-268. 32. Bertašiūtė. Lietuvos kaimo senųjų medinių ūkinių trobesių architektūra.LITERATŪRA 1. 12. 1989. Šešelgis. . K. buvusių dvarų sodybos ir mažoji architektūra. 1959. 15. Jurgis. 9. I t. Klemensas. 36. 29. 204 p. Lietuvių liaudies architektūros paminklai. 319 p. 104 p. // Etnografija. p. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 48 p. Vilnius: Vaga. p. 2: Miesto gyvenvietės. . Lietuvos urbanistikos istorijos bruožai: (nuo seniausių laikų iki 1918 m. 1973. 19. Bertašiūtė. Šešelgis. Vilnius: Periodika. 1958. Kazys. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. // Kultûros paminklai Nr. 1971. 1965. 2006. Vilnius: VDA l-kla. Kašelionis. žmonės. Izidorius. 4. 20. Jonas. Lietuvių liaudies tradicinių gyvenamųjų pastatų genezės klausimu. 2004 (Kaunas : Spindulys). Klemensas.). Čerbulėnas. // Valstybinës LTSR architektûros paminklø apsaugos inspekcijos metraštis. Lietuvių etnografijos bruožai. III kn. – studentai VGTU AF – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas vls. 1996. T. Užnemunės vienkieminių kaimų genezės klausimu. 17. – valsčius VUB – Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius 102 . – savivaldybė stud. p. Šešelgis. 1988. II t. Vilnius: Vaga. 89-95.I. 258 p. 247 p. IV t. // Lietuvos TSR architektûros klausimai. V. Marcinkonys (Varėnos raj. 2002. P 66-117. Grabijolai. Kaunas: Lututė. 30. . – XX a. 138 p. 26. Vilnius : Dizaino studija „Daba“. – rajonas sav. 231 p. T. 283–322. 158 p. 141 p. P 173-191. 1956. 143 p. Pietryčių Lietuvos gatviniai kaimai. 27. Apie lietuviškų dvigalių gyvenamųjų namų susidarymą. 63 p. P 295-310. Butkevičius. Kaunas: Lututė. 4-10. Čerbulėnas. Kaimo gyvenvietės ir gyvenamieji namai. Vilnius: Mintis. Gimbutas. Valstiečių kiemo medinių trobesių dekoro genezė. 13. 22. // Iš lietuviø kultûros istorijos T.. 2007. // Lietuvos TSR architektûros klausimai. 2. Lietuviškos kolūkiečio sodybos architektūra. P 323-367. 47 p. Kapiniškiai. 11. 1994-2000. IV kn.

. Atlikti natûriniai tyrimai. Rumšiškės Ilona Burinskaitė. Lietuvos dailës muziejaus. dr.Jau išleisti du šios serijos leidiniai. dr. Naudotasi Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektûros fakulteto studentø apmatavimø praktikos metu rinkta (vadovë L. skirti Vakarų Aukštaitijos ir Suvalkijos (Sūduvos) tradicinei kaimo architektūrai Mokslinės studijos DZŪKIJOS TRADICINĖ KAIMO ARCHITEKTŪRA autoriai: Aistė Andriušytė. 103 . Rumšiškės Medþiaga rinkta Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus. Markejevaitë) medþiaga. Vilniaus universiteto bibliotekos rankrašèiø skyriaus. Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose. Vilnius Vingaudas Baltrušaitis.. Visiems dëkojame uþ pagalbà. Kaunas Gražina Žumbakienė. Lietuvos liaudies buities muziejus. Architektūros ir statybos institutas. architektûros vertinimui pasitelktas istorinis kontekstas ir šá kraštà tyrinëjusiø mokslininkø darbai. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Lietuvos liaudies buities muziejus.

................. El............... 58 (dr.....87 Gėlių darželis ...........20 Lėkiai ...89 IŠVADOS IR PASIŪLYMAI ..................................... Aistė Andriušytė) SVIRNAI ........... Lietuva Tel........ 14 (dr....19 PIRKIOS PUOŠYBA ..........................65 TVARTAI ...................................21 Skliautai .............................................................lt (þr......... www....46 Leidiná parengë ir iðleido Etninës kultûros globos tarybos sekretoriatas.58 KLUONAI ........ 90..... Ilona Burinskaitė) ŽELDINIAI (Gražina Žumbakienė) ..................................................... 1/8......................................37 Konstrukcinės detalės........................75 KITI ŪKINIAI PASTATAI ...... 92 (dr.......TURINYS Pratarmė .......102 AUTORIAI ....................... 47 (Vingaudas Baltrušaitis) ŪKINIAI PASTATAI .................lrs........... koregavimas ir komponavimas – Vaclovas Mikailionis Virðelio maketas – Tatjana Gudanec Maketavo Tatjana Gudanec..... MAŽOJI SAKRALINĖ ARCHITEKTŪRA ...........................76 SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS ..... redagavimas.....lt 104 ........lt www. 84 (dr.... faks........................... Aistė Andriušytė) GYVENVIETĖS ...... paštas: priemimas@petroofsetas.. 4 (dr..................petroofsetas...................................................... atskaitingos Seimui) PIRKIOS VIDUS .............................................................................................................. Vilnius.....................87 Medžiai ............................................................................... nuorodà – institucijos. UAB „Petro ofsetas“ Pasirašyta spaudai 2008 06 17 Tiraþas 500 egz......... LT-01102...... (+370 5) 273 33 47.. Aistė Andriušytė.10 GYVENAMASIS BŪSTAS ...................................................... Aistė Andriušytė) PIRKIOS SANDARA ......................103 Spausdino UAB „Petro ofsetas“ Þalgirio g.....................4 SODYBOS .......... tel... 210 71 61...................................... Vingaudas Baltrušaitis) LITERATŪRA ....................................24 Durys ......................29 Prieangiai ..... (+370) 699 04238 El.............................. Þygimantø g.......18 Stogai.....................lt........... (+370 5) 273 31 40............ 210 71 60 Mob.................44 Trobesių dažymas .................14 Rentiniai ................79 Stilistika....... paštas: etnogloba@lrs........................................................................ LT-09303 Vilnius tel................. Faks.3 DZŪKIJA: SKIRTINGA ISTORINĖ RAIDA ......................32 Langai ..............................70 PIRTYS ...............................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->