UDK 615.85 Ma 259

AUTORIAUS ŽODIS Dauguma žmonių nori, kad juos išgydytų ki­ ti, kad tai būtų atlikta kokiu nors instrumen­ tu. Jie nepripažįsta savo kaltės ir nesisten­ gia surasti savo klaidos, kuri yra jų nelaimės priežastis. Genadijus Malachovas Ma259 Organizmo valymas ir tinkama mityba / Vertimas iš rusų kalbos Nijolė Blaževičiūtė, Nijolė Žukauskie­ nė. V.: Algarvė, 1998.— 334 p. ISBN 9986-856-06-X Knygoje pateiktos rekomendacijos, kaip gydyti žmogaus organizmą netradiciniais metodais, be vaistų, taip pat chatcha-jogos elementai, padedantys kaupti apsaugines or­ ganizmo jėgas, įveikti įvairius negalavimus. Yra receptų, skirtų organizmo išvalymui, kad neliktų irimo produktų, slopinančių gyvybines galias. Knyga skirta plačiam skaitytojų ratui. Autorius neleidžia panaudoti šios knygos medžiagos ki­ tiems leidiniams. Tai veikalas, kurį būtina pateikti skai­ tytojui visą. UDK 615.85 Z. Ozava Negavęs pagalbos iš kitų žmonių, pradėjau pats ieškoti savo pablogėjusios savijautos priežasties. Iš pradžių skaičiau popu­ liarią literatūrą sveikatos klausimais, o po to — specialią-mokslinę. Palaipsniui man atsivėrė stebuklingas Gydomosios galios pasaulis. Padrikų žinių painiavoje išryškėjo būdai, dėsniai, ku­ rių būtina nepažeisti ir kurie negailestingai baudžia jų nepai­ sančius. Atmetęs tai, kas nereikalinga, klaidinga, pradėjau laikytis šių dėsnių, šių būdų, rekomendavau juos kitiems žmonėms. Ste­ bėjau, kaip tai daro tie, kurie jau pasiekė puikių rezultatų gy­ dydami savo organizmą. Per tą laiką susidūriau su gausybe unikalių mokslinių dar­ bų ir tyrimų, kurie paaiškino pasveikimo pasitelkus mitybą fe­ nomeną. Deja, visi jie yra specialiuose moksliniuose veikaluose ir kada pasieks žmonių mases — neaišku. Per pastaruosius 100 metų mūsų gyvenime labiausiai paki­ to mityba. Atsirado daug rafinuotų, dirbtinių produktų, bet pa­ aiškėjo, kad jie nepritaikyti evoliucijos suformuotiems maisto perdirbimo ir pasisavinimo mechanizmams. Skrandžio-žarnyno traktas nuo to genda ir susidėvi pirmiausia, patologija pradeda plisti toliau. Todėl tvirta sveikata — didžiausia retenybė. Ta­ čiau daugeliu atvejų pakanka pakeisti maistą, kad organizmas pats pradėtų greitai atgauti jėgas.
3

ISBN 9986-856-06-Х

© ИК «Комплект», 1993 © Малахов Г.П., 1996 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Blaževičiūtė, 1998 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Žukauskienė, 1998 © Leidykla „Algarvė", 1998

Prisiminkite senovės priesaką: jei tu susirgai, pakeisk gy­ venimo būdą. Jei tai nepadeda, pakeisk mitybą. Jei ir tai ne­ padeda, tada griebkis vaistų, kreipkis į gydytojus. Šioje knygoje aš pabandžiau apibendrinti ir moksliniu po­ žiūriu paaiškinti, nuo kokių „svertų" priklauso mūsų sveikata. Žinodami juos, galime tikslingai įjungti „svertus" ir išgydyti save patys. Ši knyga skirta gydymo mityba ir organizmo valymo klau­ simams. Autorius dėkingas visiems, kurie po krislelį kaupė žinias apie žmogų.

I dalis ORGANIZMO VALYMAS

STORASIS ŽARNYNAS
Mokslas apie žmogaus kūno sandarą yra ver­ tingiausia pažinimo sritis ir nusipelno išskir­ tinio pritarimo. A. Vezalijus

Tik labai nedaug žmonių tikrai žino, kokį vaidmenį atlieka sto­ rosios žarnos, kad sveikata būtų tvirta ir stabili. Senovės iš­ minčiai, jogai, Tibeto ir Egipto gydytojai žinojo: jei žmogus nori nesirgti, storųjų žarnų veikla privalo būti nesutrikusi. Apie tai kalbėjo ir visų tautų bei laikų Didysis Gydytojas — Jėzus Kristus, kurio žodžius užrašė jo mokinys Jonas Evange­ lijoje: „Vidinė nešvara — dar baisesnė negu išorinė. Todėl tas, kas valo tik išorinį purvą, išlieka nešvarus viduje ir primena šven­ tovę, išdabintą puikiausia tapyba, bet su neiškuoptu šlykščiau­ siu purvu". Siame manuskripte aprašomas ir paprastas storųjų žarnų išvalymo būdas — klizma: „...Paimkite didelį moliūgą su nusvirusiu žemyn žmogaus ūgio stiebu, išgremžkite jo vidų ir pripilkite upės vandens, kurį sušildė saulė. Pakabinkite tokį moliūgą ant medžio šakos, at­ siklaupkite prieš Vandens Angelą ir pakentėkite, kad vanduo galėtų prasiskverbti į visą žarnyną... Prašykite, kad Vandens Angelas išvaduotų jūsų kūną iš nešvarumų, ligų. Po to išleiskite iš kūno vandenį, kad kartu su juo būtų pašalinti nešvaru­ mai ir dvokas. Tik pamatę ir užuodę visą bjaurastį ir šlykšty­ nes, teršusias jūsų kūno šventovę, suvoksite, kiek nuodėmių glūdėjo jumyse kankindamos begale ligų".
4

5

Šių organų uždegimo procesas gali išplisti į tiesiąją žarną ir atvirkščiai. Storosios žarnos išorę dengia serozinis sluoksnis. moterų — su gimda ir užpakaline makšties dalimi. Viduje jos paviršių dengia gleivinė. Šių dviejų sluoksnių dėka vyksta žarnų turinio išmaišymas ir judėjimas link išangės. 4 — skersinė gaubtinė žarna. 10 — plonoji žarna. 6 2 piešinyje aiškiai matyti. sėklidėmis. pabandykime detaliau išsiaiškinti žarnyno. 2 — skrandis. 4 — kasa. 3 — dešinysis gaubtinės žarnos linkis. Po to seka raumenims apvalkalas. Jos pradžia — akloji žarna. 2 — kylanti gaubtinė žarna. 3 — tulžis. Gaubtinės žarnos sienelę sudaro keturi sluoksniai. Storosios žarnos dalys 1 — akloji žarna. Bendras žmo­ gaus storosios žarnos ilgis — maždaug 2 metrai.). STOROSIOS ŽARNOS FUNKCIJOS Storajai žarnai tenka ne viena funkcija.Pasakyta iš tiesų labai įtaigiai. vaidmenį. sudarytas iš dviejų sluoksnių: vidinio cirkuliarinio bei išorinio išilginio. 1 pieš. kad storosios žarnos yra pilvo ertmėje ir liečia pilvo organus ar yra šalių jų. Žarnyno vieta pilvo ertmėje 1 — kepenys. kurios apsaugo žarnos sieneles ir padeda judėti čia esančiam turiniui. 7 — riestinė gaubtinė žarna. o pabaiga — išangė. gaminanti bei išskirianti gleives. Storosios žarnos dalių skersmuo nevienodas: aklosios ir ky­ lančios gaubtinės žarnos — 7—8 centimetrai. o riestinės žarnos — 5 milimetrai. 8 — tiesioji žarna. 6 — nusileidžianti gaubtinė žarna. 2 pieš. 7 — šlapimo pūslė. STOROSIOS ŽARNOS ANATOMIJA Storoji žarna užbaigia žmogaus virškinamąjį traktą (1 pieš. 9 — kirmėlinė atauga. prostata. Gaubtinės storosios žarnos sienelių storis skirtingas: dešinėje dalyje tik 1—2 milimetrai. 6 — storosios žarnos. riestinės — 3— 4 centimetrai. Išskirsime bei aptar­ sime tik pagrindines. Už gleivinės yra riebalinės ląstelienos sluoksnis. Tad remdamiesi šiuolaiki­ niais mokslo laimėjimais. 7 . ypač storosios žarnos. Vyrų storoji žarna priekyje liečiasi su šlapimo pūsle. 5 — kairysis gaubtinės žarnos linkis. 5 — inkstai. kuriame kraujagyslėmis teka kraujas ir limfa.

o po įsiurbimo belieka 200—300 gramų išmatų. kurios lig šiol saugomos dideliame stiklainyje su spiritu kaip įtikinantis eksponatas. Šių procesų metu susidarę toksiniai produktai kar­ tu su vandeniu patenka į kraują Ir sukelia žarnų autointoksikaciją. Joje įsiurbiama gliukozė. 1 piešinyje pavaizduota tokia storoji žarna. nuo kurių kenčia žmonija. neišsituštinama 24—32 valandas. Tai vienas iš užkietėjimo at­ vejų. Netinkamai maitinantis. Vidinės žarnų sienelės būna padengtos tvirta suakmenėjusia mase. Žymus vokiečių gydytojas-chirurgas. vitaminai. kiek­ vienas toks valgis. Tačiau net ir tada. 240 atvejų rado panašų žarnyno vaizdą. o storąja (2 m) — 12— 18 valandų). sunkumas apati­ nėje pilvo dalyje. priežastis yra vidurių užkietėji­ mas. Piotrovskis straipsnyje „Dar kartą apie mitybą. Netikęs įprotis numalšinti alkį sumuštiniu ir arbata ar kava lemia tai. Gydytojas Liamuras teigia: „Mes neabejodami galime pasakyti. Tačiau 99 atvejais iš 100 ji labiau primena tą. niūrios mintys. kuri kaupėse žarnyne 20 ir daugiau metų.įsiurbimas Storosios žarnos pagrindiniai procesai — readsorbciniai. kai tuštinamasi reguliariai. amino rūgštys. judėdamas storąja žarna. sūris. kiaušiniai. uždarumas. Evakuacija Storojoje žarnoje kaupiasi išmatos tol. ypač kai pagrindinę maisto dalį sudaro krakmolingas ir virtas maistas. atlikęs 280 skrodimų.). išvalė iš jos 25 svarus (10 kg) senų suakmenėjusių išmatų. kol jos pašalinamos iš organizmo. sveikatai kenkiančius mišinius. pakaitom su baltymų turinčiu maistu (mėsa. vandens ir elektrolitai. Atkreipkite dėmesį į storosios žarnos pjūvį. patiekalai iš smulkaus malimo mil­ tų. todėl net kelias dienas visai nesituštinama. kad 70 proc. dauguma žmonių kenčia nuo slaptos vidurių užkietėjimo formos. pienas). suma­ žėjęs apetitas. Pasirinkus netinkamą dietą. cukrumi). irzlumas. Jei išmatos nepašalinamos ilgiau. jos teorijas ir rekomendacijas": 9 v . Storosios žarnos raukš­ lėse — kišenėse iš tokių apnašų. Patologiška storoji žarna (Štrichai žymi išmatų akmenų sankaupas) Paaiškinimus šiam piešiniui radau N. atvejų išpjautose tyrimo metu sto­ rosiose gaubtinėse žarnose randa svetimkūnių. Nors išmatos žarnyne juda lėtai (žarnų turinys plo­ nąja žarna (5 m) slenka 4—5 valandas. svaigimas. kuriuos gamina čia esančios bakterijos. gausiai pagardinti sviestu. kirminų. Viena iš dažniausių vidurių užkietėjimo priežasčių — labai kaloringas negausus maistas. K. Kurenovo vadovėlyje apie liaudies mediciną ir Mantovanio Romolo knygoje „Menas išsigydyti gamtinėmis priemo­ nėmis". deformuojama storoji žarna. kad jos nesikauptų. dešra. kuriame nėra vitaminų ir mikroelementų (bulvės. nemalonus kvapas iš burnos. Taigi kasdien iš plonosios žarnos į storąją patenka apie 2000 gramų maisto tyrės (chimuso). kad žarnyne susidaro mažai išmatų. fekalinės masės susikaupimas. reikia. Toks žarnynas tampa panašus į krosnies skliautą. ir antru atveju storojoje žarnoje vyksta rūgimas 8 3 pieš. sutrinka evakuacinė žarnyno funkcija. skausmai ir gurgimas. kuri pavaizduota 3 piešinyje. nors ji ir turėjo būti laiku pašalinta iš organizmo. praradus daug vandens (juk jo įsiurbiama net 95 p r o c ) . laiku išeitų. kokia ji turėtų būti. daugelį metų kauptos fekalinės masės. sunkus ne­ pakankamas tuštinimasis — užkietėjimo požymiai. O štai ką rašo prof. kad 90 pro­ centų sunkių ligų." ir puvimas. Jo centre — šviesus tarpas išmatų masėje. mieguistumas. susidaro išmatų akmenys (3 pieš. galvos skausmai. perpjovęs vieno skrodimo metu storąją žarną. maistas už­ teršiamas. Kitas gydytojas iš Londono. atsiranda vi­ durių užkietėjimas. Kai kurie chirurgai teigia. Apnašos ant liežuvio. kurį reikia nedelsiant rūpestingai išvalyti. kokį matote 3 piešinyje. palieka ant jos sienelių išmatų sluoksnelį — apnašas. iki 95 proc. taip pat sukietėjusios. Ir pirmu. neskatinamas tuštinimosi refleksas. apatija. pilvo pūtimas.

kai yra trys są­ lygos: nejudrus gyvenimo būdas. mano. jog neleis jam to pada­ ryti. deja. dažni stresai". nes neseniai buvo pertrauka. rafinuotas maistas. Kai vieną kurią vietą ilgai veikia toksinai. kad tai sukelia aortos sklerozę. ilgalaikis išmatų ak­ menų sąlytis su žarnos sienelėmis (juk būna tokių akmenų. tačiau vėl pa­ junta norą tuštintis. Jei tokie atvejai pradės kartotis dažniau. Bet neskuba. kraują apnuodija sukietėjusi laiku nepašalintų išmatų masė. Kurgi ne! Įpročius nelengva nu­ galėti. cirku­ liuojantys visame organizme. nenori atkreipti į save kitų mokinių dėmesio. reiškia. Kita žmonijos pusė. ir kito tipo žmonės kenčia nuo vidurių užkietėjimo. riebus. Viena žmonijos pusė sugeba kaupti kūne šlakus tirpdančius riebalus ir vandenį. inkstus. mano. Išgerkite 1—3 šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių. vėl slopina poreikį išsituštinti. jog nesugeba reaguoti į normalų refleksą. Poreikis tuštintis nuslūgsta ar net visai išnyksta. antiperistaltiniai judesiai nustumia išmatas tolyn. gali susilpnėti ar net 11 . Pažeidus storosios žarnos gleivinę. Storosios žarnos sienelių spaudimas. Viduriai tampa užkietėję ilgą laiką. Skambu­ tis pertraukai. Kai žarnoje susikaupia daug nuodų. pasak daktaro Amosovo. lytinius bei kitus organus. Tokių žmonių. Taip pat lėtai jau vaikystėje prasideda storosios žarnos atonija. 306 atvejais iš 1000 rasta. kurie dešimtmečiams prilimpa toje pačioje vietoje) sutrikdo tos žarnyno dalies normalų maitinimą. Mečnikovas teigė: žarnyno autointoksikacija — pa­ grindinė kliūtis. kurių metu į gyvūnų organizmus įterpdavo pu­ vimo produktų iš žmogaus žarnyno. Semionovos pa10 skaitos dalį: „Nepaliaujamas kūno nuodijimas per žarnyną kei­ čia kraujo ir šlakų koncentraciją. nuodijančios ne­ toliese esančias kepenis. perskaitykite paaiškinimus. Štai kokį pavyzdį pateikia Mantovanis Romolas jau minėtoje knygoje: „Kai likus kelioms minutėms iki pertraukos mokinys pa­ junta norą tuštintis. Toks organizmo nuodijimas vyksta lė­ tai. aprūpinimą krauju. Taip ir tęsiasi smaližiavimas tol. reikia skubėti į klasę. Taip pra­ sideda įvairios ligos. godžiai nuo pat ryto valgant pamėgtus patie­ kalus — virtinius. sutrumpinanti žmogaus gyvenimą. Todėl per tokią plonutę sienelę nesunkiai į pilvo ertmę prasiskverbia toksinės išskyros. Sulaukus keturiasdešimties metų. prie jo priprantama jau vaikystėje. kad jūsų organizmo gleivinės funkcijos sutrikusios. stumia iš įprastų vietų kitus pilvo ertmės organus. varškę su cukrumi. Vidurių užkietėjimą skatina ir dar vaikystėje sutrikęs tuštinimasis. kenčia. Jis atliko eksperimentus. spaudžia. šlakų koncentracija kraujyje didesnė negu storulių. kurių or­ ganizme nėra šlakų skiedėjų. nesiryžta paprašyti mo­ kytojo. bandeles su varške. tie. kad dar liks laiko po žaidimo. kurį suke­ lia sukietėjusios išmatos. Ryški autointoksikacija atsiranda ir plinta. Tad dar kartą atidžiai pasižiū­ rėkite j 3 piešinį. kur vėl nepatogu prašyti mokytojo. išmatos nuolat kaupiasi. kad sergama storosios žar­ nos ligomis. Jei sultys nudažo šla­ pimą. Šie organai tampa tarsi panardinti į išmatų maišą. kad jį išleistų iš klasės. Labai svarbu ir tai. Liau­ dies išminčiai savaip įvertino šį gamtos reiškinį: „Kol storas suliesės. košes su pienu. V. išduoda jums vekselį. Šių atvejų masiškumą patvirtina ir prof. atsi­ randa įvairūs kolitai. Petrovo patei­ kiami duomenys: profilaktiškai tikrinant praktiškai sveikus žmones. pyragus su mėsa. Mokinys pradeda smagiai žaisti. Kraujo susikaupimas ir sutrikusi apyta­ ka žarnos sienelėje — hemorojaus ir varikozinio venų išsiplė­ timo priežastis. didėja jų svoris. ir po kiek laiko pastebėda­ vo. džiūsta. Jei po to šlapimas taps burokėlių spalvos. deformuoja. kad išleistų iš klasės. Kai netikėtai žaidimą nutraukia skambutis pamokai. sutrinka ar net visai išnyksta žarnyno peristaltika. tai pro tokias sieneles prasiskverbia ir toksinai. nuo apsinuodijimo. net vėžys. vaisių. Tokie žmo­ nės tinsta. nervinė—emo­ cinė įtampa. kai valgoma labai mažai žalumynų. kur jos pradeda kaup­ tis. Tačiau ir vieno. liesas kojas išties". kai ginami savi smagu­ riavimo įpročiai. at­ siranda polipai. daržovių. O šis.„Dar I. storojoje žarnoje jau bū­ na susikaupusių išmatų akmenų. kai ją deformuoja susikaupusios sukietėjusios išmatos. tikrų varg­ šų. tačiau susilaiko. kurio. Mokinys nedrįs­ ta kreiptis į mokytoją. Negali būti kalbos apie normalią jų veiklą. Pateiksiu ir liaudies medicinos žinovės N. jos nervai ir raumenys taip paralyžiuojami. kad storosios žarnos sienelių storis tik 1—2 milimetrai. niekas negali išpirkti". kol liga nepriverčia kreiptis į gydytoją. kurie didėja.

kurios buvo ilgai nepašalintos iš organizmo. padidė­ ja jų sergamumas. kad žarnynas būtų atspa­ resnis. Beje. tampa tarsi antraeilis. per parą žmogus su išmatomis pašalina apie 17 trilijonų mikrobų! Kodėl jų tiek daug? Normali storųjų žarnų mikroflora ne tik dalyvauja virški­ nimo procesų baigiamajame etape ir atlieka apsauginę funkciją žarnoje. Štai ką apie tai sako teoretikas ir praktikas. kad iš 10 000 vėžio atvejų 9 999 sukėlė organiz­ mo apnuodijimas išmatomis. Neatsitiktinai hemorojus paūmėja suvalgius silkės. Bfi. Kvandi duomenimis. veikalai. Ryškesnį vaizdą susidarysite. padeda pasisavinti organizmui geležį. Dažnai užkietėjimą skatina ir nėštumas. biotiną. stimu­ liuoja žmogaus imuninę sistemą. Tai ypač būdinga moterims. jog vėžys — Gam­ tos kerštas už netinkamą mitybą. Kai žarny12 no veikla nesutrikusi. Taip pat yra žinoma. biologijos mokslų kandida­ tas S. Pūvančios išmatos sudaro šarminę terpę. Taigi veiklioji mikroflora ne tik papildo mū­ sų maisto atsargas. B ] 2 ir K. fermentų. Iš 100 besigydančių moterų 95 kenčia nuo vidurių užkietėjimo. dažnos komandiruotės. žarnyno užteršimo išmatų akmenimis pasekmių. kad paukščių maistui skiriant nevirtas supelijusias bulves. pavyzdžiui. Joms ir kitiems mikrobams būdingos fermentų savybės: skaido mais­ to medžiagas taip pat kaip ir virškinimo fermentai. patiekalų su actu. pektino.. sintetina acetilcholiną. lingino bei kitų — gamina nemažai svarbių orga­ nizmui vitaminų. kurios kartais dirgina žarnos gleivinę ir sukelia su ja susijusias ligas. saugo bei gina nuo vėžio. Arakelianas: „Matenadarane — visame pasaulyje žino­ moje senųjų Armėnijos rankraščių saugykloje. tyrinėjantis organizmo atjauninimo problemas. reikalinga atitinkama aplin­ ka — nerūgšti terpė ir maistinės skaidulos. net į tai. nejaukus tualetas. Teisus buvo gydytojas Gerzonas." Panašiai būna ir tada. Storosios žarnos gleivinę dirgina ir aštrus ar sūrus maistas. Iš kraujo į žarnos spin­ dį gali išsiskirti druskos. kuriuose minimi pelėsiai — auglių priežastis. Kaip teigia mokslininkai. kitos pana­ šios priežastys nulemia vidurių užkietėjimą. kitų mai­ tinančių medžiagų. t. nesusilpnėtų imunitetas. bet ir rūpinasi. Vienintelį vėžio atvejį nulėmė degeneratyvinio po­ būdžio organizmo pokyčiai. jautrumas. nikotino. Mchitaro Geraci. Rimtos organizmo patologijos priežastis dažnai būna mais­ to produktams pūvant susidarę pelėsiai. MIKROFLOROS VAIDMUO STOROSIOSE ŽARNOSE Žarnyne yra 400—500 įvairiausių rūšių bakterijų. hormonų. Refleksai nebesukelia reikiamo sužadinimo. rūkytos mė­ sos. Įprastai besimai­ tinančių žmonių žarnyne daugeliu atvejų sąlygos nėra palan­ kios. folinę rūgštis. 1982 m. mažiau priklausytų nuo supančios aplinkos. Dabar neminėsiu vidurių užkietėjimo. sugeba įveikti ir sunaikinti įvairiausius patogeninius bei puvimo mikrobus. Pavyzdžiui. amino rūgščių. kuri skatina veistis ir daugintis patogeninę mikroflorą. jog pūnant baltymams storojoje žarnoje gaminamas metanas.y. . kad pradėjo blogiau mokytis.. spaudoje buvo pasirodęs nedidelis pranešimas apie tai.. kad nekontroliuojami nevešėtų audi­ niai. bet ir iš nesuvirškintų organinių skaidulų — celiulio­ zės. reguliuojančių šią svarbią funkciją. Žarnyno lazdelės sintetina B grupės vitaminus. kuriose yra fermentų. žarnyno lazdelės sintetina 9 vitaminus: B p B 2 . pantoteninę. alkoholis ir kitos medžiagos. Kad mikroorganizmai nežūtų. Pašalinimas Storajai žarnai būdingas sugebėjimas išskirti į žarnos spindį virškinimo sultis. kad Latvijos mokslų akademijoje pavyko išsiaiškinti. poreikis tuštintis nuslūgsta. 13 . kurie atlie­ ka ir apsaugos vaidmenį. Mikrobai padeda reguliuoti ir vegetacinės nervų sistemos veiklą. galvos skausmus.išnykti nervų. ypač antroji jo pusė. viename grame išmatų jų yra 30—40 milijardų. yra ir viduram­ žių gydytojų. 4—5 dienas iš eilės nenueina į tualetą. teigęs. daugeliu atvejų širdies—kraujagyslių ligas sukelia. o vaikas pradeda nebekreipti dėmesio į sutrikusį virškinimą. ardan­ tis ir naikinantis B grupės vitaminus ir taip slopinantis orga­ nizmo apsaugą nuo vėžio. Savo knygoje „Vėžio gydy­ mas" jis rašo. kai bus aprašytos kitos storųjų žarnų funkcijos.. kai žmogus jau suaugęs: rytinis sku­ bėjimas.

). jog nebu­ vo suklysta. nuo kurio neįmanoma apsiginti. ne cholesterinas (kurio yra žymiai mažiau ne­ gu manoma). skverbiasi į sąnarius. Kaip tapti tokiu. patys įsitikinsite. Gamta neatsitiktinai taip išdėstė storąsias žarnas.). bus rašoma šioje knygoje. Mikroorganizmai. Tai „pilkasis vėžys" (mūsų vadinamas artritas — aut. galima spręsti iš juodų apnašų ant dantų. ekonomiška ir sklandu. Viso to pradžia — sutrikimai storojoje žarnoje. kad būtų prarasta kuo mažiau energijos per priekinę pilvo sie­ nelę ir šonus. Juk storųjų žarnų viename sluoksnyje yra daug kraujagyslių. Todėl storosiose žarnose gali atsirasti polipai.mano nuomone. Kai tokių nesuvirškinto ir nepaša­ linto maisto atliekų susikaupia dar daugiau. Ši „krosnis" veikia taip: realizuojant kiekvieno organizmo genetinę programą. Todėl neatsitiktinai per parą atsiran­ da net 17 trilijonų mikroorganizmų! Pasižiūrėkite į 2 ir 4 piešinius. Taip geriau vyksta ir kraujo. iš aplinkos gaunama daug energijos. nuomonė. kai organizmui pakanka A vi­ tamino arba karotino. tai viena iš priežasčių. Tai „baltasis vėžys" (mes vadintu­ me skleroze — aut. pažeidusios storųjų žarnų gleivinę. kurią palyginti neseniai atrado šiuolaikinis mokslas. kad vertikali kūno sandara labiau išsaugo šilumą. šios juodos apnašos išnyksta savaime. Tokia konfigūracija ir išdėstymas pa­ deda geriausiai sušildyti vidaus organus. nuosekliai vyksta neigiami pokyčiai storųjų žarnų gleivinėje. esantys storosiose žarnose. „Kai žmogus persivalgo ir ne visi produktai suvirškinami. 14 4 pieš. Išvalę kepenis ir storąją žarną. Augdamos poros išskiria produktus. Su­ pantis žarnyną riebalinis audinys yra tarsi šilumos izoliacija. nulemiančių. gyvenusių viduram­ žiais. Ko gero. Paaiš­ kėjo. nors ji jau buvo žinoma senovės išminčiams. kuri šildo venose esantį kraują ir šalia esančius vidaus organus. taigi ir kraujo. kraują ir limfą. kurie panašūs į baltą vašką. kad taip patys save sušildo vištos kiaušiniai. stinga A vitamino. Storosios žarnos — tai tikra „krosnis". ŠILUMOS SUSIDARYMAS STOROSIOSE ŽARNOSE Dabar išnagrinėsime dar vieną storųjų žarnų funkciją. Nugara su stipriais raumenimis ir dubens kaulai yra šios „krosnies" karkasas ir atrama. kuri šildo ne tik vi­ sus pilvo ertmės organus. atsiranda Juoda­ sis vėžys" (dabartiniai piktybiniai augliai — aut. Plintančiuose pelėsiuose išdygsta sėklos. energijos cirkuliacija energijos kanalais (minimais jau tra­ dicinėje senovės kinų medicinoje) aukštyn ir vėl žemyn — iš­ mintinga. Tai gali būti ir kraujagyslės. mažiau jos prarandama skleidžiant šilumą aukštyn. bet pelėsiai". ku­ rios prasiskverbia į kraują ir pasklinda po visą kūną bei pra­ deda augti palankiausiose (silpniausiose) organizmo vietose. Kai storų­ jų žarnų veikla tampa normali. įvairūs koli­ tai ir kita bjaurastis. atsirado pelėsių. kad būtų išperėti viščiukai. sutrinka jos atsinaujinimo pro­ cesai. Tačiau tai dar nereiškia." Taip išaiškėja patologijos grandis — sklerozė-—artritas-—vė­ žys. Įprastai besimaitinančio žmogaus organizmui beveik visa­ da stinga A vitamino. Laikui bėgant. dalis maisto pūva. Storoji žarna — kraujo šildytuvas 15 . kokios reikia. pelėsių plitimo procesas intensyvėja. nukreipiantys šilumą kartu su krauju ir limfa aukštyn. plisdami taip pat išskiria energiją. jog ši temperatūra visada būtų tokia. lim­ fos. o perekšlei tik belieka pasirūpinti. Tuo pačiu lėtai. bet ir (per kraują) visą organizmą. jog žmogus vėl negali būti sveikas.). Na o štai kokia pačių armėnų gydytojų. nes pamatysite iš organizmo pašalintus pelėsius — juodas skiautes! Kad organizme susikaupė nesuvirškinto maisto liekanos.

Tikriausiai to­ kia šeimininko ir mikroorganizmų kaip vientiso organizmo eg­ zistavimo forma daugiau nepriklausoma energijos prasme vie16 na nuo kitos. 17 . Tai reiškia.). Pilvo sritis aplink bambą buvo vadinama „Krosnis Chara". Pavyzdžiui. kad organizme yra plazminės medžiagos — bioplazmos. dirgindama akies rainelę. kaip vyksta organinių medžiagų transfor­ macija. kad jos taptų psichine energija (bioplazmą). panaudoję tam kanalų sistemą (plačiau apie tai rašoma knygoje „Bioenergeti­ kos klausimai". iš kur atsiranda elementas „ugnis". „Nabchipadma" (bambos lotosas) ir pan. papildomai atima energiją. išleistoje Alma Atoje 1969 m. Taigi paaiškėja. Badaujant (maitinantis vidiniais rezervais) vyktų tik paties savęs „valgy­ mas". Apie tai jau žinota senovės Indijoje. senka jėgos. išskirdami bioplazmą — energiją. sulėtėja judesiai. Kaip žinia. ir psichine prasme (virškinimas. daržo­ vės. Jei badavimas. taip pat stimuliuoja visą organizmą. taip pat organinių medžiagų virtimas psi­ chine energija). daiginti grūdai. o tuo pačiu ir organą. Šis stimuliavimas vyksta taip: divertikulas užpildomas suvirškinto maisto tyre. Ir odoje yra vietų. nemažėjant kūno temperatūrai. Štai kodėl žmonėms šalta. kurioje prade­ da sparčiai daugintis mikroorganizmai. susietą su šia žarnos dalimi. riešutai) žmonės jaučiasi geriau. „Krosnis" gęsta. Šie energijos prisodrinti elektrolitai kartu su krauju ir limfa pasklinda po visą organizmą ir atiduo­ da savo didelį energijos potencialą visoms kūno ląstelėms. Ši sritis atitinka ugnies elementą bei transformacijos jėgas ir fizine. Mikroflora pra­ dės nebeatlikti savo funkcijų. kuri stimuliuo­ ja visą organizmą. stimu­ liavimas išnyksta. kodėl jie taip greitai pavargsta ir nuo fizinio. Kiekviena storosios žarnos dalis stimuliuoja atitinkamą organą. Bioplazmą stimuliuoja šią dalį. Mikrobai taip pat skleidžia švytėjimą — bioplazmą. kodėl tada. kai dienos racionas tik 1000 kalorijų. susijusių su vidaus organais.STOROJO ŽARNYNO ENERGIJOS KŪRIMO FUNKCIJA Kiekvieną gyvą būtybę supa švytėjimas — aura. Tai vadinamosios Zacharjino—Gedo zonos. Atsižvelgiant tik į fizinę šios srities prasmę. bet valgomi gyvi augaliniai produktai (vaisiai. 6 piešinyje pavaizduotos apnašos ir dažniausiai pasitaikančios ligos. kuriuos įsiurbia storosios žarnos. nuo­ lat pakraudami jas ir plazminį organizmo kūną. ypač daug apnašų atsiranda storųjų žarnų linkiuose. kodėl sumažėja kūno temperatūra ir gyvybingumas? Juk pagrindinis energetinis ciklas — trikarboninių rūgščių (Krebso ciklas) — vyksta ir badaujant. atitinkamo organo funkcija pradeda lėtai slopti. o tik per­ krauna išskyrimo sistemas. Tačiau praktiškai taip nėra. Taigi ir storosios žarnos turi savitą sistemą. Pasižiūrėkite į 5 piešinį. pasisavinimas. kuris nemaitina mikrofloros. kad mums šalta. nors jie ir dėvi šiltus drabužius. yra iš­ tvermingesni. kol yra kuo maitintis. kodėl senovės išminčiai vadino tai „krosnimi". kuri rei­ kalinga maisto virškinimui ir pašalinimui. paimtą iš Kurenovo knygos apie liaudies mediciną. pa­ kraunančią vandenį ir elektrolitus. Jei viena kuri dalis pilna apnašų. neprarandant tonuso. kaip teigia daugelis autoritetų — pilnavertė mityba vidinių rezervų sąskaita. šviesa. mechaniškai dirginant kojų padus. ir nuo protinio darbo. kai suvartoja 3000 ir daugiau kalori­ jų „negyvo" virto maisto. pajuntame. kur išmatų judėjimas yra lėtesnis. ir valgant. stimuliuoja­ mi visi gyvybiškai svarbūs organai. Tibete. Kad šilumą ir energiją kuriančios žarnyno funkcijos turi didelę įtaką organizmo energetikai. išmatų akmenų. tampa aišku. garso svyravimai stimu­ liuoja tam tikras ausies kriauklės zonas. Kinijoje. Japonijoje. susietas su visu orga­ nizmu. Kaip rodo praktika. Vieta. daugiau ekonomiška ir patvari negu organizmas be mikrofloros. prasideda specifinė patologija. STIMULIUOJANTI STORŲJŲ ŽARNŲ SISTEMA Mūsų organizme yra ypatingos sistemos. kurias stimuliuoja iš­ orinės aplinkos įvairūs poveikiai. patvirtina ir praktika. pokyčiai akies rainelėje padeda diagnozuoti įvairius sveikatos sutrikimus. „Atjunkime" storąsias žarnas badaudami. negu tada. elektrolitai — vieni geriausių akumuliato­ rių ir elektros pernešėjų. neorganinių medžiagų vir­ timas organinėmis.

jos sugebėjimą viską panaudoti maksi­ maliai. 12 — inkstai. Apnašos užbraukytos. 7 — klausos kanalas. kraujas išnešioja jį toliau po visą organizmą. ky­ lantis linkis — bronchus. kur jie akumuliuojasi ir pašalinami (pažymėta strėlytėmis). 19 . tamsesnės piešinio dalys kur plonoji žarna pereina į storąją. 10 — jungiamasis audinys. Kraujas iš storojo žarnyno patenka į kepenis.ORGANIZMO VALYMO SISTEMA IR STOROSIOS ŽARNOS Yra tūkstančiai ligų. o sveikata tik viena. Bernesas Pradėsime nagrinėti dar vieną svarbų klausimą.). maitina nosies gleivinę. 8— ašarų latakai. 3 — kepenys. šlapimo pūslę. kurį išsiaiški­ nę suvoksime paprastą tiesą — visos ligos ateina į kūną per burną. 13 — oda. 18 7 pieš. 11 — riebalinis sluoksnis. 14 — moters lytinai ornagai. jei kepenys nesuspėja nukenskminti toksinų srauto. Apnašos ir ligos. L. 5 — burnos ertmė ir liežuvis. Storųjų žarnų stimuliuojanti sistema atspindi nepaprastą Gamtos išradingumą. 9 — kaktos antis. Mūsų organizmas turi tvirtą ir daugiapakopę valymo siste­ mą (7 pieš. 4 — plaučiai. 2 — kraujas. Organizmo valymo sistema ir storasis žarnynas 1 — storasis žarnynas. kasą. lytinius organus. 6 pieš. 6 — haimoriniai ančiai. riestinės žarnos lin­ kiai — kiaušides. blužnį.

Kai tik atsiranda galimybė. pečių. pagerina virškinimą. Jei visos šios organizmo valymo pakopos net braška nuo sankaupų svorio. Jei šis valymo kanalas perkraunamas. Medžiagų apykaita. ir dvokas išnyks. sėdmenų. Kai net to nepakanka ar dėl kokių nors priežasčių minėti kanalai būna užkimšti. Gaila septyniolikmetės gražuo­ lės. padeda veikti pa20 pildomi: haimoriniai veido kaulų ančiai. Štai kodėl žmonės kosėja. sausgyslės. ant kurio tvirtinamos kitokios ląstelės. skrepliuoja. kurį pateikė J. Pirmiausia — nosiaryklė. kurie baigiasi išorėje. galima spręsti iš dvokiančio kvapo. kuri glūdėjo jos viduje. ką atnešė iš žarnyno kraujas. jis ati­ duoda tai. į kraują. saldaus. nes medžiagų apykaita jame lėta. Mikroorganizmų perdirbtų gleivių produktai tampa pūliais ir pašalinami per bronchus bei nosiaryklę. kojų. Toksiški pūliai dirgina plaučius ir su­ kelia plaučių. geria­ mos esant furunkuliozei. krakmolingo maisto atsiranda inkštirai. Mergina neteko 23 kilog­ ramų svorio — bjaurasties. Gleivės susidaro ir plaučiuose. nuo riebaus. krūtinės. Išvalėme ke­ penis. Tai padeda jau pačioje pradžioje sureguliuoti virškinimą. Kasdien iš organiz­ mo buvo pašalinama gausybė išmatų. kurie susikaupia furunkuluose. kaip išgelbėti? Na. riebūs bei ki­ ti šlakai pašalinami kaip gleivės. tačiau gali sulaikyti tulžies kanaluose tarsi „kapsules". Jei netinkamai suderinti maisto produktai. Andrejevas: „Štai ateina mamytė ir sako: gydytojai teigia. Inkstams padeda jungiamasis organizmo audinys — raiš­ čiai. Kad storosiose žarnose vyksta puvimas bei kiti nemalonūs reiškiniai. skalauja burną. palikti visam gyvenimui. Alaus mielės. Oda praneša. ką sugėrė. drėgmę. Kita valanti sistema — kepenys. kad per jį pašalintų įprastu keliu. jei jau iš tiesų viskas taip blogai. purškia dezodorantą. Per ją krakmolingi. nuo nesaikingo mėsos vartojimo pradeda dvokti kojos. Čia taip pat susidaro tam tikri junginiai. Kiek gali sugerti jungiamasis audinys. Mielės taip pat normalizuoja terpės pH (rūgštingumą) storosiose žarnose. pradėjome bendrą organizmo valymą — rekomendavo­ me badauti. jei valgoma daug krakmolingo ir riebaus mais­ to. spuogai ant veido. Verkia. sinusai. Jie. Toks pat ir makšties ero­ zijos. kad tekantis kraujas būtų neužterštas. Būti­ na žinoti. nutarėme išbandyti savo priemones. klausos kana­ lai ausyse. Daugelis stengiasi pa­ naikinti šį nemalonų kvapą — valo dantis. ir šios atliekos per inkstus pa­ šalinamos iš organizmo. spuogais ir egzemomis. palyginus su visu or21 . maistą. vidinės ir išorinės ausies uždegimo mechanizmas. maisto pasisavi­ nimą. Žinokite: nema­ lonus kvapas — tik pasekmė. nosiaryklės uždegimą. sudarantys kenksmingas dujas. jo priežastis ne burnoje. tačiau dvokas išlieka. nugaros. dažnai traiškanoja akys. pa­ vyzdžiui. padedanti įveikti dar vieną pa­ kopą — inkstus — ir pasišalinti iš organizmo. išbėrimais. jos ten netrukdomos kaupiasi. storosiose žarnose nukenksminami ir pašalinami toksinai bei nereikalingos maisto medžiagos. iliustruoja atvejis. jog jos dukrai liko gyventi tik savaitė. prie toksinų prisijungia medžiaga. gali kamuoti ir furunkulai. randa čia palankiausias sąlygas daugintis ir plisti — šilumą. Kai sutrinka storųjų žarnų šildanti funkcija. pradeda veikti dvi paskutinės pakopos: plaučiai ir oda. Visą tą laiką — tik vanduo ir klizmos. sklindančio iš burnos. inkštirais. Tai šiais dviem mechanizmais bei B grupės vitaminų įtaka grin­ džiamas gydantis alaus mielių poveikis. jos organiz­ mo ląstelėse.Pirma. moterims — makštis (baltosios ir kitos išskyros). kuriose yra daug B grupės vitaminų. išvengti pūlių. pradeda veikti šlakų pašalinimo pakopa — tie organai. žemai. Jungiamasis audinys sugeria visą bjaurastį. Toliau paseksime nuo storojo žarnyno kraujo judėjimo kryp­ timi. Ši sverianti 63 kilogramus gražuolė badavo 28 die­ nas. kurio nepašalina jau minėti organai. o kita­ me gale. Čia nukenksminama vis­ kas. kad organizmas perkrautas šlakais. Išvalykite storąsias žarnas. Kaip jai padėti. nemalo­ niu kvapu." Riebalinis audinys taip pat tam tikras šlakų „surinktuvas". užterštame šlakais organizme (moterims tai gali būti krūtų liaukos) prade­ da kauptis gleivės. patekę su oru į plaučius. Kepenys tai grąžina per tulžies lataką į žarnyną. kad nuo mitybos priklauso įvairiausi simptomai. Krakmolingos ir kitokios gleivės — puikus maistas patogeniniams mikroorganizmams. kraujagyslių sienelės ir tos organizmo ląste­ lės — tarsi karkasas.

Išvalyti storąją žarną ir pasirūpinti. net 10 kartų). c) stimuliuojanti storosios žarnos sistema vėl taps normali. cistos nepavyks išvengti. buvo slopinamas poreikis tuštintis. Nejudrus gyvenimo būdas. Kai jau cista yra. Jei šiuos produktus vartosite dažnai. Mikroflorą slopina bei keičia ir vaistų. kad pH joje būtų normalus (silpnai rūgštus). Vidurius kietina toks maistas: visų rūšių mėsa. kad: žarnų sieneles buvo ištempę išmatų akmenys. labai atvėsinantys šią kūno dalį. Mes patys jį maitiname. d) vėl taps normali. saldumynai. Be to. grietinė. skatina krakmolingų ir riebalinių gleivių sukietėjimą. kad storojo žarnyno veikla vėl būtų normali? Kodėl ji sutrinka? 1. Kai tai bus pada­ ryta: a) mityba taps pilnavertė. šaltas maistas. nes nuo šio suminkštinimo efektyvumo priklauso visų valymo pro­ cedūrų sėkmė.ganizmu. buvo maitinamasi toksiškais produktais. stigo natūralaus maisto. Jei prieš 10—15 metų. baltas cukrus. Antrosios — šalinimo sistemų perkro­ va—gleivių sankaupos—organizmo apsauginių jėgų nykimas— vėžys — pradžia taip pat užterštoje storojoje žarnoje. lėtina kraujo apytaką mažajame dubenyje. netekęs maistinių skaidulų maistas. prostatos aug­ liai. Disbakteriozę sukelia virtas. Jo tiek nereikia organizmui. mišrus. net tvirtesnė organizmo imuninė siste­ ma. makrobiotikos specialistas. padidės organizmo gyvybinės jėgos. Atstatyti storosios žarnos mikroflorą. o po to nu­ stebę aiškinamės. leidžiantis išjudinti ir priartinti prie pašalinimo organų šlakus. Aišku ir taip: storasis žarnynas privalo būti SVEIKAS ir ŠVARUS! tus. rafinuotas. Atstatyti peristaltiką ir žarnyno sieneles. kakava. kaip teigia Mikio Kuši. kuriuos nesaikingai valgant ga­ li atsirasti gimdos. Tai an­ tra priežastis. atšaldyta grietinėlė. nes mikrobai sintetins papildo­ mas maisto medžiagas ir vitaminus. kad sergančių krūties vėžiu moterų 9 atvejais iš 10 buvo sutrikusi žarnyno veikla. organizmo šildymas taps normalus. Pirmoji patologijos grandis: sklerozė—artritas—vėžys pra­ sideda storojoje žarnoje. atsiranda cista. Toliau vardinti ligas. kurias sukelia užterštas žarnynas. netinkamai geriant skysčius ir dirbtinius gėrimus. 2. vartojami vidurius laisvinantieji vaistai. A vi­ tamino. Ypač kenksmingi produktai. ORGANIZMO PARUOŠIMAS VALYMUI Prieš pradedant valyti (kokį būdą bepasirinktume). Tai yra SVARBIAUSIA. išplintantis po visą kūną. Šatalovą. darbas. b) šildanti ir energiją kurianti žarnyno funkcija vėl veiks be sutrikimų. ne­ tikslinga ir nebūtina. būtų imtasi atitinkamos profilaktikos. joje. moterims — kiaušidėse. Suminkštinimas — išankstinis pasiruošimas. kas dėl to kaltas. kiaušidžių cistos. — ledai. 3. virtą ir rafinuotą maistą. prasideda vėžys. kiaušiniai. jos būtų išvengusios ir krūties auglių. ypač įvairūs gaivinantys gėrimai. pelėsių sporos pradeda dygti ir augti. Baigdamas pateiksiu ištrauką iš knygos „Menas išsigydyti gamtinėmis priemonėmis": „Gydytojas Pošė rašo: Aš ištyriau. tapusioje maitinančia terpe. ku­ rios buvo sutrikusios todėl. Tai leis likviduoti pagrindinį orga­ nizmo užteršimo židinį — iškuops valymo sistemas. ypač antibiotikų. tai. karvės pienas. krūties. balta duona. pyragai ir tortai. kol dar nebuvo ligos. organizmą. šokoladas. Neleistinas maisto suvartojimas 2—3 kartus daugiau (pa­ gal G. suaktyvės vi­ so organizmo bioplazma. „suminkštinti". Tai leis storajai žarnai normaliai atlikti visas funkcijas. ir vėžio". 23 STOROSIOS ŽARNOS IŠVALYMAS IR FUNKCIJOS ATSTATYMAS Taigi ką reikia padaryti. kurį atliekant tenka daug sėdėti. šaltas riebus pie­ nas. juo rūpinamės. susidarė storas apnašų sluoksnis. Žarnynas užteršiamas neteisingai derinant maisto produk22 . tampa lėtesnė. reikia pa­ siruošti. vartojimas. dėl kurios būtent čia susikaupia gleivės — vy­ rams — aplink prostatą.

kai kūnas rytais tepamas sviestu. Vertinkite šią procedūrą labai rimtai. sausoje saunoje. Svarbiau­ sia. kuri palankiausia organizmui. jis sugeba naikinti viską. Pavyzdžiui. be to. Jiems padės neilgas bėgimas. nekenkdami tai. reikia išsiaiškinti klizmavimo procedūrą. VALYMAS KLIZMOMIS Po to. Drėgmės netekusiems. tuo labiau jūsų pačių. periodiškumas ir t. negali dirginti organizmo. neliesdamas to. Todėl dažniausiai vanduo pa­ rūgštinamas citrinos rūgštimi arba sultimis.) ir remdamasis tokia patirtimi surado savąjį variantą. Pats paprasčiausias ir efektyvus storosios žarnos valymo būdas — KLIZMOS. dar daugiau —ją kuria pats organizmas. kas susikaupė šalinimo organuo­ se. Urinos pH yra rūgštus. silp­ nu kalio permanganato tirpalu. kas reikalinga. kitam — mažesnė. galima pradėti valyti storąją žarną. tokios koncentracijos. Tai galima atlikti lankantis drėgnoje garinėje. ugniažolė ją džiovina. nepaisant to. kuris mechaniškai išplau­ na storosios žarnos turinį. priklausomai nuo galimybių ir kūno reakcijos į šilumą. Tokia ideali medžiaga yra gamtoje. išmatų akmenims ir gleivėms. Todėl nėra pavojaus. maudantis karštoje vonioje. 2 — ingredientai turi normalizuoti pH žarnose ir tuo pačiu slopinti patogeninę mikroflorą. sausokiems žmonėms labiau tiks karšta vonia. kai suminkštinote organizmą 3—5 procedūromis. Yra daug gyvūnų. Kadangi jame esančių druskų koncentracija didesnė už kraujo plazmos (kartais net 150 kartų!). Tai žmogaus šlapimas (urina). taip pat nestiprus masažas. kas jam labiausiai tinka. Tokių procedūrų turi būti 3—5. Tačiau būtina žinoti. kad visų ligų gydymo pradžia — storosios žarnos išvalymas. gydo jį! Šlapime — paties orga25 . Tai ne tik sumažina rūgštingumą.) dėka vanduo išsiurbiamas iš žarnyno sienelių ir net šalia esan­ čios aplinkos. Šlapimas ne tik išplauna storąjį žar­ nyną. o po to nuplauna­ mas šiltu vandeniu (dušas). ugniažolės bei kitų) nuoviru. Pasak senovės medicinos šaltinių — Ajurvedos. Kadangi tai paties organizmo produktas. Urina.toksinus. Yra daug suminkštinimo būdų. Pagrindinis suminkštinimo tiks­ las: atpalaiduoti. — atsipa­ laidavęs. tai ne­ tinka. Valymo proce­ dūros tikslas — pašalinti tai. kurių oda riebi. Jis idealiai ati­ tinka visus parametrus.t. Netgi priešingai: ji slopina dirginimą. pavyzdžiui. kur jie būtų susikaupę. kad bus perdozuota — juk vienam ji reikalinga didesnė. Seniams geriau tiks karšta vonia. ir nereikalin­ gus mikroorganizmus. Labai gerai padeda suminkštinti organizmą rytais. pa­ gerinantis cirkuliaciją ir šlakų pašalinimą per odą. Cžud-ši. nutukusiems — sausa sau­ na. 2. sušildyti ir prisodrinti drėgme organizmą. o visiems kitiems — drėgna garinė. Norint tiksliau suvokti visa tai. bet ir padeda atsiskirti apnašoms. kuri sugebėtų atskirti nuo žarnų sienelių išmatų apnašas. Dabar jau galiu pasakyti. jauniems — drėgna garinė. Tegu kiekvienas pasirenka tai. obuolių actu. osmoso (osmosas — dviejų skirtingos koncentracijos skysčių koncentracijos išlygi­ nimas difuzijos pro pusiau laidžią membraną būdu — vert. Šios medžia­ gos ne tik normalizuoja storojo žarnyno rūgštingumą. kuri yra reikalinga. paukščiai. naikindamos ir reikalingus. kurie išmatas ir šlapimą išskiria kartu. kad nutuku­ siems žmonėms. bet ir veikia jo mikroflorą. Jos esmė — vanduo. klizmos padeda išsigydyti 80 procentų žmogaus organizmo ligų. praskiedžiamas antibiotikais ar žolių (ramunėlių. sušildantis visą kūną. 1. Procedūros atliekamos kartą per dieną ar kas antrą dieną. išsiskiria daug gleivių. Šios knygos autorius išbandė įvairias klizmas (skyrėsi su24 dėtis. dozė. tačiau prie jos sienelių prilipusiems išmatų akmenims to nepakanka. Natūropatai teigia. o kar­ tais net ir daugiau. Tegu tai jūsų netrikdo. kai dar nieko nevalgyta. kas patogeniška organizme. sušilęs kūnas. Taip vi­ siškai ir NEPAVOJINGAI atstatoma reikalinga storojo žarnyno terpė ir mikroflora. Viskas priklauso nuo organizmo užteršimo ir šalinamų šlakų pobūdžio. Ją BŪTINA užbaigti trumpu (10— 20 sekundžių) apsiliejimu vėsiu ar šaltu vandeniu. Tokios procedūros trukmė — 5—25 minutės. Tad kas belieka? Tenka padaryti šias išvadas: 1— ieškoti tokios medžiagos. ką turite pajusti po suminkštinimo procedūros. kad jis man efektyviausias iš visų žinomų. 3 — žarnyno gleivinė turi būti nedirginama. 20 gramų lydyto sviesto. kartais net neigiamai veikia žarnyno gleivinę.

atsakomąją organizmo reakciją. kol dar šilta. išgydomas hemorojus.nizmo struktūrinis vanduo. Tuo jau įsitikino vi­ si. Pradėkite nuo paprastos urinos. kad yra neįprastai karti. opų. lieka patys patvariausi — karščiui atsparūs skysti kristalai. kai jau žinote šiuos ypatumus. Tačiau palaipsniui savijauta pagerės. pažeista vieta pradeda gy­ ti. Supilti ją į emaliuotą indą ir neuždengtą kaitinti tol. kad viskas. atsargiai. tai ir atsakomoji reakcija bus didesnė. kol jos liks 500 gramų. Tam reikia surinkti kelių žmonių (pageidautina namiškių) 2 litrus urinos. pavyz­ džiui. pada­ rykite klizmą. Po to nuvirinkite pusę ir tik po — virinkite tol. tuo pačiu metu atsiranda naujos — neorganinės. Tai­ gi ką būtina žinoti? 1. labai stimuliuojamos žar­ nų sienelės. nelieka gydomojo efekto. Taip iš organizmo pašalinamos patogeninės glei­ vės (kurias šiaip jau galima pašalinti tik ilgai badaujant). Tai pajusite patys. Knygos autorius šią procedūrą patobulino taip. taip pat kitų sveikų žmonių ar tos pačios lyties vaikų šlapimą. Jei klizmas darėte ir anksčiau. polipai. Pakanka 1—2 to­ kių klizmų. pradėkite nuo 100—150 gramų ir palaipsniui padidin­ kite iki 500 gramų. Na o jei jums tai šlykštu. Nuo tokių klizmų dar greičiau mikroflora ir pH tampa nor­ malūs.t. Atvėsinkite ją ir. kad tai reikia daryti išmintingai. Sustiprėja ir kirkšnies srities organai. Tai uni­ kali medžiaga. šlapimo pūslės sienelėse. ir slopinančios jų gyvybinį aktyvumą. kad tokia klizma išlygina energijos svyravimus organizme. rekomenduoju at­ kreipti dėmesį. kas nereikalinga. su­ sikaupusios inkstuose. lyti26 niuose organuose ir t. Daugiau virinti nereikia. kad jos efek­ tas PAGERĖJO daug kartų. nes vien dabar netekote tiek „gero". pavirinta urina iš pradžių sukels skausmą tarsi nusideginus. kokia ir turi būti. Darydami tokią klizmą. kuri ne tik išsiurbia iš organizmo vandenį. vitaminus. kurios daug kartų stipresnės už hormonus. susipažinkite su pa­ čia procedūra. kokia bjaurastis glūdėjo jūsų organizme. kolitai. kol liks tik ketvirtadalis. Nuo energijos pertekliaus organizmas gali „sustreikuoti". Jei jie labai dideli. kai organizmas sveikas. paroproktitai. yra daug geresnė už orga­ nizme esančius skysčius. 2. kad lig šiol nieko panašaus nedarėte. naudokite klizmai pasūdytą vandenį: 1 litrui vandens reikia 2 šaukštų valgomo­ sios druskos. padeda organiz­ mui įveikti nepalankų poveikį. Labai greitai pajusite teigiamą poveikį. Jei nutarėte pasidaryti tokių klizmų. visi šie organai tarsi naujai gimsta. savaime atsiranda peristaltika. atstatoma ne tik gleivinė. o reikalinga mikro­ flora išliktų NEPALIESTA! 3. galite pajusti labai ryškų jos po­ veikį. atstumiama. Netekę gleivių. nes van­ dens struktūra praranda savo didžiausią energiją ir tampa pa­ prasčiausiu muilu. kaip teigia juos tyrinėję mokslininkai. Druskų koncentracija tokiame šlapime gali padidėti net 600 kartų! Tai didžiulė jėga. bet ir todėl. taps tokia. kurios po kaitinimo liko tik ketvirtadalis. netvirti. Vanduo tampa visai kitoks. Jei klizmai naudosite savo šlapimą (aš ir reko­ menduoju taip pradėti). tai vien po šios pirmos gali pasirodyti. Noriu pabrėžti: nebūtina iš karto pradėti daryti klizmą iš urinos. imkite jo 1 litrą. Greitai atsiras naujas sveikas audinys. kas darė tokias klizmas. baltymai — geriausiai veikiantys viso organiz­ mo gleivinę! Klizmoms galima vartoti savo. jų buvo keli kur­ sai. 2. jam būdinga superstruktūra. jog net sunku patikėti. Kai storojo žarnyno gleivinė yra stipriai pažeista. Pakentėkite arba iš pradžių pasidarykite klizmą su paprastu šlapimu. atplėšia storojo žarnyno patologinius polipus. antruoju atveju (nuvirinta iki ketvirta­ dalio urina) tinka paprasta guminė kriaušė. Be to. skausmo nejausite. kuri žymiai skiriasi. Taip at­ sitinka todėl. hormo­ nai. nepavyksta išvengti išvaržos. Taip pat ištušti­ namos šalinimo sistemos. Nors termiškai apdorojant tokią urmą joje sunaikinamos visos organinės medžiagos. Jei naudosite virintą šlapimą. 27 . Skausmas reiškia. Pirmuoju atveju (kai renkatės paprastą šlapimą) naudokite tam Eismarcho puodelį. pasijusite labai blogai. Tačiau ir tai dar ne viskas: į storąjį žarnyną susiurbiamas skystis ir gleivės iš visos pilvo ertmės. kurie. šalinama. ypač nosiaryklė. bet ir peristaltika. Dabar. kad būtų sunaikinti kirminai. kolito. vitaminai. Kodėl taip atsitinka? 1. kasoje. jame yra savi antiseptikai. nebaltyminės. Kai jie būna su­ glebę.

Papildomai galite įtempti pilvą. kasdien padidindami nuo 100 gramų iki 500 gramų. Jei žarnyne yra patologinės sąsmaukos ar susikaupė daug sukietėjusių išmatų. aklojoje žarnoje atsiras ligų židinys. Mano nuomone. dozę ne didinkite. Remkitės keliais ir alkūnėmis į grindis (dubuo turi būti aukščiau už pečius). užsukite jį). bet palikite to­ kią pačią. eikite į tualetą ir išsituš­ tinkite. išpūsdami jį. PERSPĖJIMAS. jei 28 nebus didelio poreikio išsituštinti. Taigi nesijaudinkite. kai ištuštinamas storasis žarnynas. kada reikia išsituštinti. tačiau po kurio laiko atsirado recidyvas. kad skystis neištekėtų (jei yra kranelis. penktąją — kartą per savaitę. Storojo žarnyno POLIPAI. didinkite spindį. Per tą laiką nepatyriau nieko nemalonaus. Šį ciklą galima pakartoti tokiu pačiu laiku ir periodiškumu kaip jau minėtas paprastas klizmas. tačiau nebuvo jokio poveikio. Toliau galite daryti klizmas 1— 2 kartus per savaitę. Kai praeina viena skysčio dalis. ketvirtąją — kas 3 dienas. Antrąją savaitę darykite klizmą kas antrą dieną. ir įtempdami.Eismarcho puodelio panaudojimo technologija tokia: supila­ te į puodelį uriną ir pakabinate jį ne aukščiau kaip 1. Kai kuriems žmonėms šios vaistažolės klizmos labai išdžiovina žarnyno gleivinę. Toks būdas padeda geriausiai išplauti visą storąjį žarnyną. organizmas pats geriausiai ži­ no. ir sukelti skausmą. Jam buvo padaryta operaci­ ja. Skystis iš skersinės gaub­ tinės žarnos dalies pateks į sunkiai prieinamą kylančiąja dalį. jei padarysite „žvakę" (Sarvanchasana) ar ištiesite kojas už galvos („Plūgas"). kai skystis jau žarnyne. ypač šiltos klizmos. Į tai būtina atsižvelgti. Kai storasis žarnynas bus išvalytas. Buvo išmėgintos įvairiausios klizmos (taip pat ir su ugniažole. darę tokias klizmas. kai naudojama virinta urina. sausio—vasario mėnesiais. Atleiskite suspaustą vamzdelį ir palaipsniui leiskite skystį į storąją žarną. CHRONIŠKAS PAROPROKTITAS. laisvai. Iš pradžių poreikis tuštintis grei­ tas ir stiprus. Kiek reikia laikyti klizmą? Senovės gydytojai patardavo — nuo saulėtekio iki pirmųjų sutemų. Tada lėtai atsigulkite ant nugaros ir nesku­ bėdami pasisukite ant dešiniojo šono. giliai pilvu. greitai supiltas skystis gali ištekėti atgal arba spausti tą nedidelį tarpą. Urinos klizmų ciklas. Po 2—3 pirmųjų mikroklizmų (po 100 gramų virintos urinos) polipai patys pasišalino iš organiz­ mo. Kai tik pajusite poreikį. Po to galite atsikelti ir pa­ sivaikščioti. Jei nebus išvaly­ tas visas storasis žarnynas. Apie tai man pasakojo ir kiti žmonės. urina. kad jos būna orga­ nizmo viduje tiek. Urinos klizmų teigiama savybė ta. Po kelių kartų pradėkite mažinti iki 100 gramų. o po to pradėkite po 100 gramų mažinti urinos kiekį iki 100 gramų. Jei pastebite sutrikimus. ramiai pa­ gulėkite ant nugaros ar ant dešiniojo šono 5—15 minučių. Padarykite 2—4 tokias klizmas po 500 gramų. nes šio būdo tiks­ lingumas ir efektyvumas patikrintas praktikoje. kuris yra iki kamš­ čio žarnoje. kai išteka.5 m virš grindų. tuo rečiau tuštinamasi. Tik taip gali­ ma išvengti dalies storojo žarnyno išplovimo. Tai padės jums išvengti nesklandumų ir nemalonumų. Iškilo kumščio dy­ džio pūlinys tarpvietėje. atsigulkite ant nugaros ir pakelkite dubenį. nes pats kontroliuoja šį procesą. Bus dar geriau. kai tik skystis pradeda tekėti į vidų. Kito ciklo metu viskas vyks normaliai. Šią procedūrą pageidautina atlikti po to. Toks ciklas kartojamas 2—3 kartus per metus. Senovės gydytojai patardavo tai daryti sau­ lei tekant. laukė nauja operacija. o tai gali sukelti ligos paūmėjimą). Šios knygos autorius pats kentė­ jo nuo jų. per pavasario ir rudens lygiadienį. Suspauskite vamzdelį. kiek reikia. Klizmų ciklas. 2 litrus vandens supilti į jį per 30—40 sekundžių paprasta ir lengva. — kasdien po litrą visą savaitę. Nuimkite vamzdelio antgalį ir sutepkite jį sviestu ar vazelinu. Skystis per apatinę gaubtinės žarnos dalį pateks į sker­ sinę gaubtinę dalį. Pradėki­ te nuo 100 gramų. Kad taip neatsitiktų. Tokį negalavimą buvo patyręs mano artimas pažįstamas. Kai naudojama savo ar jauno svei­ ko žmogaus (dar geriau — vaiko. Tokioje pa­ dėtyje pabūkite 30—60 sekundžių. o vėliau kuo švaresnis žarnynas. Po to. trečiąją savaitę — kas 2 dienas. o po to ir į akląją žarną. įkiškite vamzdelį į išeina­ mąją angą 25—30 centimetrų. kontro­ liuokite vandens suleidimą į žarnyną — laiku suspauskite vamzdelį pirštais. Dabar pateiksiu kelis urinos klizmų taikymo pavyzdžius. taip pat. Patariau jam 2 29 . Toliau galite daryti tokias klizmas po 100—150 gramų kartą per 1—2 savaites. kvėpuokite lėtai.

KIRMINAI. Tokia pro­ cedūra padeda neutralizuoti ir pašalinti iš organizmo substan­ ciją. sausu metų laiku. todėl privalo jas naudoti atsargiai. džiūsta ir pleiskanoja oda. ypač šaltu. GLEIVIŲ PAŠALINIMAS IŠ PILVO. Jei tokie simptomai jums būdingi. dubens—klubo sąnarius. 20 gramų lydyto sviesto — nuo vidurių užkietėjimo. Mano pažįstamas prisimena. Sausumą ir sukietėjimą neutralizuoja drėkinantis pienas ir minkštinantis sviestas. šios klizmos puikiai gydo ir moterų ligas). Jas darė ir kiti žmonės. Ypač šios klizmos tinka šaltu. skauda juosmenį. jaučiamas silpnumas. kad būtų galima pati­ kėti jų teigiamu poveikiu. o jiems patiems nuolat šalta. pradėjo nesiskirti gleivės iš nosies. ku­ rias rekomenduoja Ajurveda ir Cžud-ši. kurių organizmas linkęs prarasti daug vandens. Visi liko patenkinti. taip at­ sitinka tada. padės išvengti šių negalavimų. Šios klizmos ypač rekomenduojamos tiems. kurias galite pasirinkti patys. su citrinos rūgštimi (1 arbatinis šaukštelis rūgšties 2 litrams vandens). Yra kelios tokios klizmos. galite daryti mažiau efektyvias įprastas klizmas: su valgomąja druska. Išnyko priešišvaržinė būsena (raižymai kirkš­ nyje staigiai keliant nuo žemės 10—20 kilogramų). Šios kliz­ mos daromos taip: į 100 gramų pieno dedama 20 gramų lydyto sviesto. kai prarandama gyvybinio principo „Vėjas"—doša Vata pusiausvyra): susikaupia ir išskiriama daug dujų. išnyko gal­ vos skausmai. po pirmųjų mikroklizmų. kryžkaulį. dujų susidarymo (ir mikro­ flora taps normali). Dabar pakalbėsime apie įdomias ir reikalingas klizmas. tačiau ir to. UŽKIETĖJIMAI. kojos. gumine kriauše padaroma klizma. Tokių klizmų poveikį ga­ lima pagerinti vietoje paprasto vandens naudojant ištirpintą ar įmagnetintą vandenį. lengvos. Šios knygos autorius 30 jas išbandė pats. Iš karto po klizmų iš jo organizmo išėjo du stambūs kirminai (soliteriai) ir į medūzą panašūs tirščiai. išnyko chroniškas ko­ litas. mikroklizmos. Po dviejų savaičių pūlinio jau nebebuvo. jas nesunku paša­ linti iš organizmo. sustiprėjo lytinė funk­ cija. To­ kia klizma tinka kaip ir pirmu atveju. kad tokios klizmos padėjo išgydyti vidurių užkietėjimą. kiek jam pačiam reikia. išnaikinti kirminus. Tai galiu patvirtinti ir aš pats. Nutukti linkę žmonės privalo žinoti. atsirado apetitas. Autoriui tuo teko pa­ čiam įsitikinti. organizmo pernelyg didelio sausumo ir iš­ džiūvimo. sausu metų laiku. kuris labiausiai slegia šiuos žmones. Perskaitęs mano knygą apie urinoterapiją. man pasakojo ir kiti žmonės. „avies" išmatų. Taikoma tokia pati schema kaip ir darant klizmas su paprastu šlapimu. Po to žarny­ nas pradėjo veikti savarankiškai. kad panašios klizmos gali padidinti organizme gleivių kiekį. kam nuolat šąla rankos. Išoriniai šio sutrikimo simptomai (pagal Ajurveda. kad jį kamavo čia paminėti negalavimai. sukėlusią organizmo atšalimą. kas jau parašyta. Tuo pačiu metu išnyko ir chroniškas hemorojus.kartus per dieną daryti mikroklizmas (po 100—150 gramų iki ketvirtadalio nuvirinto šlapimo) bei nuolat laikyti ant tarpvietės uždėtą kompresą iš tokios urinos. Tai būdinga nestambiems žmonėms. kamuo­ ja vidurių užkietėjimas arba tuštinamasi „avies" išmatomis. raudonų). su 4—6 proc. padarė 2—3 mikroklizmas iš iki ket­ virtadalio nuvirinto šlapimo. kai pūliai buvo ištraukti. Apie tai. nepiktnaudžiaudami. jį labai nustebino. Bet po to. Po 2—3 tokių mikroklizmų išmatos tampa minkštos. 2 klizma: prie nurodyto 1 klizmai pieno ir sviesto kiekio reikia pridėti žiupsnelį imbiero ar pipirų (juodų. Kol tirpalas dar šiltas. Tai patvirtina ir mano pasekėjai. obuolių actu (2—3 šaukštai 2 litrams vandens). APETITO PRARADIMAS IR GALVOS SKAUSMAI. o šaltį neutralizuoja šiltas pienas. kamavę daug metų. papildomai paša31 . kad iš pradžių. jis jautė stiprų deginimą ten. Procedūrą pagei­ dautina atlikti saulei tekant. 1 klizma: 100 gramų pieno. be to. Operacija ir tolesnis gydymas tapo visai nereikalingi. daromos kasdien ar kas antrą dieną. Po to reikia pagulėti. kad sviestas ištirptų. nuo­ lat šalta. žymiai pa­ didėjo jaudrumas atliekant lytinį aktą. menstru­ acijos būna užsitęsusios (vyrams sumažėja sėklos išsiskyrimas). Svarbu žinoti. liesėjama. kurių oda sausa. Organizmas pats laiko tokį tirpalą tiek. sausumą. kurios jums tinka. Visa tai pašildoma. Ir toliau galima vardinti stebuklingo urinos klizmų povei­ kio pavyzdžius (beje. Tai. pakanka. kas po to atsitiko. Kartą man atėjo padėkoti septyniasde­ šimtmetis vyriškis (baigęs aukštąjį mokslą kariškis) ir papasa­ kojo. kur buvo iškilęs pūli­ nys. viskas greitai praėjo. šerpeto­ ja. kartojasi dažnai. Jei jums dėl kai kurių sumetimų jos nepatinka.

Vanduo. reikia pri­ dėti 1/2 ar 1 šaukštą stipraus pelynų nuoviro ar 1/2 šaukštelio česnako sulčių. Dar kelis kartus nueikite į tualetą.iiau viskas vyks automatiškai. Tai priklauso nuo žarnyno užterštumo. kuri yra kraujo plazmoje). kad druska nepradėtų dirginti odos. Štai vandens kelio virškinimo kanalu schema. kai jį gėrėte. Sis pratimas atliekamas tol. galite sumažinti druskos koncent­ raciją. vanduo iš organizmo bus pašalinamas pakankamai švarus). Pasiruošimas Pašildyti vandenį iki kūno temperatūros. Vėl išgerti stiklinę vandens ir pakartoti visą pratimų seriją. Nedelsiant atlikti nurodytus pratimus (8 pieš. sumažina gleivių ar tulžies kiekį. Sekdami tradicija. Darant minėtas klizmas. o ne per išeinamąją angą. kaip pastebėta praktikoje. koks buvo tada. Po to. kai pasinaudosite tualetiniu popieriumi. Po to galima išgerti 3 stiklines nesūdyto vandens ir pada­ ryti Vamaną Dhouti (įkišti du pirštus į burną ir sukelti vėmi­ mą). po Šank Prakšalanos jogai visada daro Vamaną Dhouti. kai įprantama. ar kaulų nuoviru. nurytas burnoje. galima kartą per 2—3 savaites (tinka ir kartą per ketvirtį) taikyti idealų viso virškinimo trakto plovimo metodą — ŠANK PRAKŠALANĄ. po visiems mirtin­ giesiems įprastų judesių patenka į žarnyną ir išeina iš jo. Jei ir vėl nesulauksi!. 1. Jei vanduo jums atrodys pernelyg sūrus. Visi šie komponentai atitinkamai veikia organizmą — suminkšti­ na. Vėliau. kai dar nieko nevalgyta. Po pirmojo tuštinimosi reikia vėl išgerti stiklinę vandens. arba Varisara. Tokia klizma padeda gydyti tulžies veiklos su­ trikimus. pieną galima pakeisti (ar jį pra­ skiesti per pusę) mėsos. Vienam kartui pakanka 10—14 stiklinių. vandens daugiau negerti ir vėl nueiti į tualetą. koks buvo išgertas. rin­ kitės ir sveiki te! Po to. nuplaukite išeinamąją angą šiltu vande­ niu. atlikti judesius ir sugrįžti į tualetą. Tai sustiprina kliz­ mos poveikį. teks atlikti klizmą su puse litro vandens >rasta gumine kriauše. kai išvalysite savo storąjį žarnyną. nes vėl teks tuštintis. nedelsiant ar praėjus 5 minutėms. 2. nes be druskos osmosas ją sugertų per gleivinę ir pašalintų kaip šlapimą. kai nuei >ite į tualetą. Vi­ sam praplovimui. praeina skrandį. vanduo lėtai tekės žarnynu ne­ sukeldamas vėmimo. 4 klizma: sudėtis tokia kaip ir 1 klizmos. Vanduo turi būti pasūdytas. Šį pratimą reikia atlikti tol. Kai tik pasirodys pirmosios išmatos. ŠANK PRAKŠALANĄ Šank Prakšalana. nusausinkite ir patepkite aliejumi. Taip bus visiškai ištuštintas skrandis. 33 . reikia 1—1. Paeiliui gerkite vandenį ir atlikite pratimus. net skystos.liną iš organizmo gleives. 3. Pirmasis tuštinimasis įprastai būna beveik iš karto. Išgerti stiklinę pasūdyto vandens. be to. reikia pridėti 5—10 gramų valgomosios druskos. Po to reikia eiti į tualetą. privalote baigti procedūrą. Taigi turite ką pasirinkti. pakanka 45—60 minučių. išmatos bus lengvos. pasūdyti (5—6 gra­ mai druskos litrui vandens — tai truputį mažesnė druskos kon­ centracija negu ta. Atliekant šiuos judesius. Kai jau būsite patenkinti rezultatais (tai yra tada. Jei taip neatsitinka. nes vanduo praeina virškinimo kanalu tarsi per tuščią kriauklę. Taigi ją galima rekomenduoti nutu­ kusiems žmonėms. kad būtų malonu gerti.5 va­ landos. kol vanduo nepradės išeiti iš organiz­ mo toks skaidrus. 3 klizma: sudėtis tokia pati kaip ir 1 klizmos. Drąsiau bandykite. Po pir­ mosios išmatų porcijos seks kitos. ypač avienos. kol išgersite 6 stiklines. rei­ kia pakartoti judesius. jūsų nuomone. t. kai. reiškia „Kriauklės gestas".). kai nutarėte susirūpinti savo or­ ganizmo pagrindu — storuoju žarnynu.e norimo rezultato. 32 Atlikimas Šį pratimą geriausia atlikti rytą. be to. kol vanduo taps švarus. Patarimas.

Tik delnai ir didieji kojų pirštai liečia grindis. rei­ kia žiūrėti į dešinį kulną. Šį dvigubą judesį pakartoti 4 kartus — iš viso tai bus 8 judesiai į kairę ir į de­ šinę. t. Juos gali atlikti visi. Šie judesiai atveria skrandžio prievartį. Ketvirtas judesys Vanduo. Tokiems žmonėms 35 . rankų pirštai sunerti. Ištiesti dešinę ranką horizontaliai ir sulenkti kairę ranką taip. Kai jau esate tokioje pra­ dinėje padėtyje. Baigiant pasisukimą neuždelsti ir grįžti į pradinę padėtį. Pakartokite 4 kartus po du judesius. Gerai ištiesti nugarą. dalis vandens iš skrandžio patenka į dvylikapirštę žarną. Po to nedelsdami grįžkite į pradinę padėtį ir stenkitės pamatyti kitos kojos kulną. lenktis iš pradžių į kai­ rę.Pirmas judesys Pradinė padėtis: stovima. Tam pakanka 10 sekundžių. Šį dvigubą judesį reikia pakartoti 4 kartus. Nepasukant viršutinės kūno dalies. kuris praėjo plonąsias žarnas. kad tarp pėdų būtų 30 centimetrų tarpas. Trečias judesys Vanduo toliau teka plonosiomis žarnomis atliekant dar vieną judesį — „Kobros" variantą. sudėtingesni už tris pirmuosius. turi nutekėti ir storo­ siomis žarnomis.y. Pakelti rankas į viršų delnais aukštyn. Darant kiekvieną judesį (lenkiantis į šo­ nus). kad rodomasis ir didysis pirštai siektų deši­ nįjį raktikaulį. ką kamuoja kelių ar menisko ligos. jei pasisukate į kairę. Po to reikia pasukti kūną. Labai svarbu. pėdos pražergtos maždaug 30 centi­ metrų. kuriems atlikti reikia 10 sekundžių. Antrasis judesys Šie judesiai skatins vandenį patekti į plonąsias žarnas ir tekėti jose. Pradinė padėtis kaip ir pirmo judesio — stovima pražergtomis kojomis. Atlikimo laikas — 10—15 sekundžių. o klubai tarsi pakimba ore. kad pavyktų pamatyti priešingos kojos kulną. kvėpuoti normaliai. po to iš karto atsitiesti ir lenktis į dešinę. pasisukti į kitą pusę. Tam reikalingi šie 4 judesiai — sudėtingiau­ si. pasukite galvą ir liemenį taip. kiek galima toliau tiesiant ištiestą ranką atgal ir žiūrint į pirštų galus. išsky­ rus tuos.

tiks atskiras šio judesio variantas. Ketvirtas judesys atlieka­ mas taip: a) tupėti taip, kad pėdos būtų praskėstos maždaug 30 cen­ timetrų. Pėdos turi būti ne po sėdmenimis, o šalia užpakalinės klubų dalies. Delnai uždedami ant kelių, praskėstų 30 centi­ metrų; b) pasukti liemenį ir priklaupti ant kairiojo kelio, kad jis būtų prieš dešinės kojos pėdą. Delnai pakaitom stumia dešinį klubą prie kairio šono, o kairį klubą prie dešinio taip, kad būtų prispausta dalis pilvo ir spaudžiamos storosios žarnos. Žiūrėti sau už nugaros, kad liemuo galėtų daugiau pasisukti ir būtų labiau spaudžiamas pilvas. Atliekant pirmuosius tris judesius, buvo nesvarbu, į kokią pusę pasisukama pirmiausia — kairę ar dešinę. Atliekant ket­ virtąjį judesį, svarbu pradėti spausti dešiniąją pilvo pusę. Ir šį judesį reikia atlikti 4 kartus. Jo trukmė — 15 sekundžių. Ketvirto judesio variantas: Šio judesio ištakos — Ardcha Maciendrasana (susukta po­ za). Jį atliekant, pėda statoma prie vidinės klubo pusės, nepra­ eina iš kitos pusės. Petis pasukamas kiek galima toliau, arčiau prie sulenkto kelio, liemuo truputį atloštas atgal. Rankos re­ miasi į sulenktą kelį, kuris yra tarsi svertas sukant stuburą ir spaudžiant klubą prie pilvo apačios. Nesėkmės atvejis Jei po to, kai išgerta, pavyzdžiui, 4 stiklinės vandens, jaučiate, kad skrandžio turinys normaliai nepraeina į žarnyną, kad jis perpildytas, net pykina, tai reiškia, jog klapanas tarp skran­ džio ir dvylikapirštės žarnos neatsivėrė taip, kaip derėtų. Todėl pakartokite 2 ar 3 kartus seriją judesių, tačiau vandens dau­ giau negerkite. Kai nebepykins, praėjimas bus laisvas. Sutriki­ mų daugiau nebus, galėsite toliau tęsti. Gali pasitaikyti, kad trukdys iš rūgimo produktų susidaręs dujų kamštis. Tada pa­ kanka rankomis paspausti pilvą ar atsistoti ant pečių („Žva­ kė"). Derinti tai su kitais keturiais aprašytais judesiais. Pačiu nesėkmingiausiu atveju, t.y. tada, kai vanduo visai neteka iš skrandžio toliau, jums lieka du būdai: dešinės rankos dviem pirštais pakutenti liežuvio šaknį ir išsivemti. Tada iš karto pajusite palengvėjimą. Galima ir visai nieko nedaryti. 36

Tada vanduo pats pasišalins iš organizmo kaip šlapimas. Po tokio pratimo beliks pailsėti ir pavalgyti. Pirmasis valgymas Po Šank Prakšalanos būtinai reikia atlikti šiuos nurodymus. Valgyti ne anksčiau kaip praėjus 30 minučių po pratimų ir ne vėliau kaip po valandos. DRAUDŽIAMA palikti virškinamąjį traktą be maisto daugiau kaip valandą po pratimų. Pirmasis maistas — virti ryžiai. Ryžiai turi būti išvirti ar net pervirti vandenyje, kad nedirgintų žarnyno gleivinės. Grū­ dai turi tirpti burnoje. Po ryžių galima valgyti gerai išvirtas morkas. Kartu su šiuo maistu būtina suvalgyti ir 40 gramų sviesto. Jį galima ištirpinti su ryžiais ar suvalgyti atskirai iš šaukšte­ lio. Ryžius galima pakeisti virtais kviečiais, avižomis ir pan. Svarbu Ryžių negalima virti su pienu. 24 valandas po šių pratimų drau­ džiama gerti pieną ar kefyrą. Be to, per tas 24 valandas draudžiama valgyti rūgštų mais­ tą ir gerti bet kokius skysčius (tai viena iš priežasčių, kodėl draudžiama gerti kefyrą). Draudžiama valgyti vaisius ir nevir­ tas daržoves. Duoną galima valgyti, kai maitinamasi antrą kar­ tą po pratimų. Antrą kartą valgydamas aš gėriau morkų ar obuolių sultis su burokėlių sultimis (proporcijos 1:4 ar 1:5), val­ giau salotas ir jaučiausi normaliai. Taigi į mano rekomendaci­ jas atsižvelkite kūrybiškai. Po 2 valandų galite sugrįžti prie jums įprasto režimo. Svarbu, kad neprarastumėte saiko, nevalgytumėte mėsos. Gėrimas Geriant pasūdytą vandenį, padidėjus osmotiniam aktyvumui dalis skysčių iš kraujo patenka į žarnyną. Skystoji kraujo dalis pakeičia kryptį, tampa priešinga įprastam įsiurbimui ir tuo pa­ čiu valo storojo ir plonojo žarnyno gaurelius. Kaip tik dėl šio efekto Šank Prakšalana tampa unikali. Aš nežinau kito tokio valymo, kuris valytų mūsų mikrogaurelius (glikokaliksą) — šį unikalų katalizatorių su poromis, nuo kurio efektyvumo pri­ klauso maisto pasisavinimas.
37

Nuo to, apie ką aš čia papasakojau, pajusite troškulį. Iš­ tverkite negėrę net paprasto vandens, palaukite pirmojo valgy­ mo, nes priešingu atveju jums vis teks eiti į tualetą. Valgydami pirmą kartą ir po to, galite gerti vandenį, nestiprius žolių nuo­ virus arba, kaip ir aš, — šviežias sultis. Nenustebkite, kad išmatos atsiras tik po 24 ar net 30 va­ landų ir bus gelsvos ar geltonos, bekvapės tarsi kūdikio. Žmonės, kenčiantys nuo vidurių užkietėjimo, gali daryti Sank Prakšalaną kiekvieną savaitę, tačiau gerdami tik 6 stik­ lines vandens. Tada visas ciklas trunka maždaug 30 minučių. Tai pats geriausias būdas „perauklėti" žarnyną. Gerai tai, kad šis būdas neištempia storųjų žarnų sienelių.* Teigiamas poveikis Be to, kad išvalysite visą virškinimo kanalą, patirsite ir netie­ sioginį teigiamą poveikį: malonų kvapą iš burnos, ramų miegą, ant veido ir viso kūno išnyks spuogai. Jei maitinsitės taip, kaip nurodyta šioje knygoje, išnyks ir nemalonus kūno kvapas. Taip pat tonizuojama kepenų veikla (tai patvirtina ir pakitusi išma­ tų spalva). Pagerėja kitų liaukų, ypač kasos, susietų su virški­ nimo traktu, veikla. Lonavlos gydytojai, 2 mėnesius kas dvi dienas taikydami Sank Prakšalaną bei atitinkamą maitinimosi režimą, išgydyda­ vo prasidėjusį diabetą. Tikriausiai Langerganso salelės, esančios kasoje, išskiria daugiau insulino bendrai stimuliuojant kasą. Kai virškinimo traktas išvalytas, maistas pradedamas geriau pasisavinti. To­ dėl tie, kam reikia padidinti svorį, jį be vargo padidina, tampa tvirtesni, o tie, kam reikia atsikratyti viršsvorio, jo netenka, suliesėja. Kontraindikacija Tie, kas kenčia nuo skrandžio opaligės, be abejo, neprivalo tai­ kyti Prakšalanos tol, kol neišsigydys skrandžio ligos. Tai priva­ lo įsidėmėti ir tie, kam būdingi ūmūs virškinamojo trakto su-

trikimai, kas viduriuoja, serga dizenterija, ūmiu kolitu (jei ko­ litas chroniškas, Prakšalaną gali padėti, bet tik ne krizės atve­ ju), ūmiu apendicitu, tuo labiau tokiomis rimtomis ligomis kaip žarnų tuberkuliozė, vėžys. Šis pratimas efektyvus užbaigiant oksiurezę. Juk tada, kai valomas žarnynas, kartu pašalinami ir kirminai su visais jų kiaušinėliais. Tiesa, gaurelių žarnų vidiniame paviršiuje tiek daug, kad kartais vienas kitas kirminų kiaušinėlis gali ir likti. Šank Prakšalaną — puiki. Tuo įsitikinau aš pats. Kad grei­ čiau išmoktumėte šio metodo, iš pradžių atlikite pratimą kartą per dvi savaites.

VALANTI MITYBA Didysis natūropatas Polis Bregas sugalvojo efektyvų būdą, skir­ tą išvalyti storąjį žarnyną, — badavimą. Kai kartą per savaitę badaujama 24—36 valandas, organizmas gauna papildomos energijos, kuri anksčiau buvo skiriama maistui perdirbti ir pa­ sisavinti. Dabar ją galima skirti kitoms organizmo reikmėms. Per tą laiką išmatų akmenys truputį atstoja nuo žarnų siene­ lių. Po tokio susilaikymo pirmas maistas — šviežios morkų ir kopūstų salotos be prieskonių ir aliejaus, sviesto — yra tarsi šluota, kuri atplėšia nuo žarnų sienelių apnašas ir jas pašalina iš organizmo. Panašias salotas rekomenduoja ir V. Michailovas.

STOROJO ŽARNYNO SIENELIŲ IR NERVŲ ATSTATYMAS Štai ką sako apie storojo žarnyno sienelių ir nervų atstatymą gydytojas Vokeris: „Remdamiesi bandymais, nustatėme, kad storasis žarnynas negali normaliai vystytis ir veikti, jei žmogus maitinsis tik vi­ rintu ar kitaip apdorotu maistu. Todėl beveik negalima rasti žmogaus, kurio storasis žarnynas būtų idealiai sveikas. Jei jau­ čiatės blogai, pirmiausia pradėkite storojo žarnyno plovimą ar­ ba darykite klizmas. Po to šviežios daržovių sultys paskatins efektyvų regeneracijos procesą. Nustatyta, kad geriausias mais39

* Klizma gali pakenkti, jei vanduo, greitai patekęs j storąjį žarnyną, stip­ riai jį ištempia, sukelia skausmą. Kad taip neatsitiktų, vandenį suleiskite pa­ laipsniui, neskubėdami, suspausdami vamzdelį pirštais. 38

tas — morkų ir špinatų sultys. Šis mišinys maitina plonosios ir storosios žarnų nervus bei raumenis." Sulčių receptus aš paėmiau iš knygos „Daržovių sultys". Sulčių kiekis pateikiamas uncijomis (1 uncija — 28,3 gramo). Geriausiai tinka storajam žarnynui: morkos — 10, špina­ tai — 6 uncijos; truputį silpnesnis mišinys: morkos — 10, bu­ rokėliai — 3, agurkas — 3 uncijos; jei nieko daugiau neturite, gerkite bent ne mažiau kaip 500 gramų morkų sulčių kasdien. Storojo žarnyno motorika pagerėja, tampa normali tada, kai pakanka produktų, kuriuose yra daug maisto skaidulų: daržo­ vių ir vaisių, kruopų. Šis maistas tuo pačiu truputį laisvina vidurius, nes storajame žarnyne atsiranda daug masės, kuri padidina judėjimą storosiose žarnose. Ląsteliena gerai išskiria tulžį, dirgina storojo žarnyno sieneles ir stimuliuoja motoriką, padedančią sparčiau normaliai išsituštinti. Iš vaisių ypač stipriai peristaltiką veikia inžyras (figos), sly­ vos, vynuogės, džiovinti vaisiai. Žarnyne jie stipriai išbrinksta, padidėja jų masė. Laisvina vidurius morkos, burokėliai, šviežių kopūstų salo­ tos. Baltagūžiame kopūste yra daug ląstelienos, kuri ypač nau­ dinga, kai užkietėję viduriai. Tačiau ši daržovė netinka tada, kai yra kolitas, nes kopūsto ląsteliena stambi. Be jau minėtų, ypač „stiprių", produktų, vertingi ir moliū­ gai, medus, aliejus, juoda duona. Labai naudinga išgerti 300—500 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. Daiginti kviečiai taip pat padeda virškinti bei išsituštinti, reguliuoja visą skrandžio—žarnyno traktą. Kai kurie vartojantys daug daržovių ir vaisių žmonės pra­ deda sakyti, jog jiems pučia vidurius, susidaro daug dujų. Su­ sikaupti dujoms padeda žirniai, pupelės, svogūnai, kopūstai, burokėliai, skatinantys organizmą išsituštinti. Mažiau dujų su­ sidaro valgant bulves, morkas, agurkus, grybus, beveik visas uogas ir vaisius, juodą duoną bei geriant pieną. Dujų organizme susidaro todėl, kad gyvybiškai aktyvūs ele­ mentai, esantys daržovėse bei vaisiuose, ypač siera ir chloras, ardo žarnyne puvimo produktus, išmatų sankaupas. Šia pras­ me ypač vertingos šviežios kopūstų sultys, kuriose yra daug sieros ir chloro, valančių žarnyno ir skrandžio sienelių gleivinę. Štai jums dar vienas testas, padedantis išsiaiškinti, ar la­ bai užterštas storasis žarnynas, ar neapnuodytas visas skran40

džio—žarnyno traktas. Jei išgėrus kopūstų sulčių susidaro daug dujų, jaučiate kitokius sutrikimus, reiškia, kad skrandyje—žar­ nyne susikaupė nemažai toksiškų medžiagų. Įpraskite gerti šviežias kopūstų sultis palaipsniui. Iš pra­ džių išgerkite jų kartu su morkų sultimis. Po to vis mažinkite morkų sulčių kiekį. Vokeris teigia, kad 300 gramų šviežių ko­ pūstų sulčių per dieną duos jums pakankamą kiekį gyvo orga­ ninio maisto, kokio negautumėte net suvalgę 50 kilogramų vir­ tų ar konservuotų kopūstų. Vokeris perspėja, kad kopūstų sul­ tis reikia gerti be druskos. Druska panaikina tokių sulčių ver­ tę, gali net pakenkti. Dujos gali susidaryti ir tada, kai produktai neteisingai de­ rinami. Pavyzdžiui, žirniai su duona, pupelės su mėsa ir t.t. Pageidautina minėtus dujų susidarymą skatinančius produk­ tus suvalgyti atskirai, po šviežių salotų. Skysčius, taip pat ir sultis, reikia gerti prieš valgį. Tada, jei jūsų žarnyno gleivinė nepažeista, nėra nuosėdų ant žarnyno sienelių, dujos daugiau nebesusidarys. Jei augalinis maistas sukelia žarnyne rūgimą, jis negali čia skaidytis, suirti, nes jo paties rūgštingumas pašalina jį iš orga­ nizmo, truputį laisvina vidurius. Tai veikia stimuliuojančiai, žarnynas išvalomas natūraliu būdu. Kai labai pučia vidurius, galima gerti ramunėlių žiedų ir krapų sėklų nuovirą. Normaliai tuštintis jums padės ir kitos priemonės. Storojo žarnyno veikla nuo 7 iki 9 valandos ryto (vietos laiku) yra aktyviausia. Jogas Svamis Šivananda rekomenduoja kvėpuoti gaiviu ry­ to oru, kuris padeda išsituštinti. Tuštintis daug lengviau tada, kai šlapinamasi, nes šlapimo pūslės judesių refleksas atitinkamai analogiškas gaubtinės žar­ nos judesiams. Todėl valingo akto poveikis šiuo momentu yra žymiai didesnis. Romolas Mantovanis nepataria skatinti išsituštinimo. Šį po­ reikį turi sukelti valia. Tada storoji žarna veiks „sąmoningai", lengvai, laiku ir normaliai išsituštins, kad organizmas būtų ma­ žiau užterštas. Labai svarbi tuštinimosl poza. Dažniausios dvi padėtys: sė­ dint ant unitazo ir atsitūpus — „Erelio poza". Esant „Erelio pozai", klubai spaudžia pilvą ir padeda jo sienelės raumenims,
41

Tai ypač svarbu. Pateiksiu kompleksą Svamio Šivanandos pratimų (9 pieš. pilvo. Pakarto­ kite 4—5 kartus. kai atliekamas truputį pakelta galva (silp­ niems žmonėms tai netinka). Galvą laikykite pakeltą (nereikia pakelti silpniems žmonėms). pašalina naktines poliucijas. 3. valo kraują. Svamio Šivanandos pratimų kompleksas per kelius. taip pat profilaktikai. Pėdos suka ratus. Jis bū­ na efektyvesnis. padėkite rankas po sėdmenimis ar iš­ tieskite prie kūno. kad juos pageidautina papildomai lavinti fizinių pratimų kompleksais. Jei pajutote nuovargį. jis taps valdomas. Šis pratimas pašalina sėdmenų. atlikite ja tokius pačius pratimus kaip ir kojomis. pailsėkite. „Erelio poza" skatina defekaciją. žmonės ilgai gyvena sveiki ir laimingi. Tai vienmomentinis defekacijos ak­ tas.). Jis valdo sėklą. pėdų trūkumus. Nereikia stip­ riai įsitempti. Jo reikia išmokyti dar vaikystėje. išvaro kirminus ir net išgydo paralyžių. 1. atlikite pratimą „Važiavimas dviračiu".kad žarnynas lengviau ir greičiau išsituštintų. Jei paralyžiuota ranka. Utchita dvi padasana Atsigulkite ant nugaros ir prispauskite ištiestas rankas prie grindų. jie suteikia jėgų. Šio pratimo poveikis būna didesnis. jau­ site natūralų norą tuštintis. 43 . bet nelieskite grindų. šalina naktines poliucijas. kuri trunka tik 5—7 minutes. Pakelkite galvą. valingas. organizmas tampa sveikas ir stiprus. Šis pratimas gerai sustiprina pilvo ir žarnyno raumenis. liemens. kai išeinamojoje angoje kyla skausmas. Po to kel­ kite ir nuleiskite kitą koją. valo sėklą. Ypač padeda joga. Tačiau pasitaiko tokių silpnų ir „užsispyrusių" storųjų žar­ nynų. Tada ir užaugęs jūsų vaikas neturės su tuo susietų problemų. 2. Utchita eka padasana Atsigulkite ant nugaros ir pakelkite koją 45° kampu. Reguliariai atliekant šį pratimą. keliai pa­ eiliui liečia krūtinę. o po to pakartokite pratimą vieną ar du kartus. nelenkite jų 42 9 pieš. spausdami tiesiąją žar­ ną. Svamio tvirtini­ mu. bet nelieskite grindų. krūtinės. kai diafrag­ ma nusileidžia ir pilvo ertmės organai. Utchita širša ekapada čakrasana Atsigulkite ant nugaros. padeda jai išsituštinti. Pagrindinė išmatų masė pašalinama pačioje pradžioje. naikina kirminus. Defekaciją reikia atlikti prieš tai giliai įkvėpus. paeiliui sulenkdami kojas. Šioje knygoje pateikiamus prati­ mus jis pataria atlikti kasdien 5—10 minučių. nugaros. Jei sumaniai derinsite visas čia paminėtas priemones. Lėtai pakelkite ištiestas kojas 45° kampu. kai jis atliekamas pa­ kelta galva. Taip judant. kojų kelių. Po to nuleiskite jas.

krūtinės. kaklo. Dchanurasana Atsigulkite ant pilvo. Kai tik pajusite įtemptus pilvo raumenis. Pakelkite galvą ir žiūrėkite į priekį. pašalina stuburo defektus. Palenkite liemenį ir kuo žemiau nuleiskite sunertas rankas. Šį pratimą privalo atlikti kiekvienas. Pakartokite pratimą 3—4 kartus. Remdamiesi rankomis. Jis gerai sustiprina pilvo. Jo poveikis toks. 5. Lėtai grįž­ kite į pradinę padėtį. sulenkite kojas per kelius. pašalina šonkaulių. Moterims. Šį pratimą atlikite neskubėdami. taip pat išgydo CHRONIŠKĄ VIDURIŲ UŽ­ KIETĖJIMĄ. o po to — antrą koją. esančių pilvo ertmėje. kol jos palies grindis. Šis labai svarbus pratimas padeda atsikratyti visų virški­ namojo trakto ligų. Tie. Pakartokite pratimą kelis kartus. lie­ mens. 6. kad rankos išsitiestų. nekeldami kojų ir nelenkdami kelių. Bchudžanhasana Atsigulkite ant grindų ir atsiremkite delnais į grindis krūtinės lygyje. Po kurio laiko atlikite šį pratimą suglaustais keliais. Lėtai pakelkite suglaustas kojas 45°. jaučiančioms skausmus pilvo apačioje. širdies ir plaučių defektus. Pa­ kartokite pratimą į kitą pusę. tai kitą koją. o pilvas įsitemptų. Šis pratimas stiprina žarnyną. šio pratimo privalo nedaryti. ištieskite rankas į šalis ir padėkite delnus ant grindų. Todėl jį atlikti privalo kiekvienas vyras ir moteris. Šis pratimas pašalina nugaros skausmus. krūtinės ląstos. Mukta chasta kati čakrasana Atsistokite tiesiai. pasisupkite 4—6 kartus.4. Pabūkite tokioje padėtyje 10—15 sekundžių. Pakel­ kite aukštyn vieną koją. rankų raumenis. 7. lėtai kelkite tai vieną. Kurį laiką pabūkite tokioje padėtyje. Grįžkite į pradinę padėtį. Atlikdami pratimą. nugaros. Po to ištieskite rankas į priekį ir galva palieskite kelius. rankų rau­ menis. pakelkite viršutinę kūno dalį. kol nepajusite įtemptų pilvo raumenų. pakelkite liemenį nuo grindų kaip parodyta piešinyje. Po to lėtai sukite rankas ir liemenį vertikalia plokštuma iš kairės aukštyn ir į dešinę. stiprina pilvo. kaklo defektus. Pakartokite pratimą 4—5 kartus. 9. 45 . kad tarp grindų ir pakeltos kojos būtų 45° kampas. Šis pratimas pašalina pilvo. nelenkdami jos per kelį. o po to dar greičiau — 5 kartus. pratimas padės išsivaduoti iš šios negalės. kojų pirštus ištieskite. Šis pratimas gerai stiprina liemenį ir žarnyną. ligas. Iš pradžių tegul keliai būna pražergti. Po to lėtai pasukite kojas į kai­ rę ir dešinę. Šis pratimas šalina riebalus ir gydo organų. Pakėlę jas į viršų ir ištiesę į priekį. Truputį pailsėkite ir vėl atlikite pratimą 1—2 kartus. kaip ir prieš tai aprašytų pratimų. nugara išsilenktų. Darydami pratimą. Utchita chasta eka padasana Atsigulkite ant grindų ir ištieskite rankas šalia kūno. Lėtai tieskite abi rankas prie kojų pirštų. stuburo. Visą tą laiką delnai būna ant grindų. kojos pražergtos. Utchita chasta merudandasana Atsigulkite ant nugaros ir padėkite ant grindų virš galvos iš­ tiestas rankas. 44 išlenkite liemenį ir atmeskite galvą atgal. Padarykite po 3—4 tokius suka­ muosius judesius. 10. kurių silpnoka širdis. Tada grąžinkite kojas į vertikalią padėtį ir lėtai nuleis­ kite ant grindų. apglėbkite kulkšnis ir patempkite jas į viršų taip. Iš pradžių šis pratimas gali sukelti galvos svaigimą. išgydo kasos ir kepenų ligas. krūtinės ląstos. Ga­ lima net nukristi. 8. ištieskite rankas prie kūno ir padėkite delnus ant grindų. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. Pada paršva čalanasana Atsigulkite ant nugaros.

13. Po to nuleiskite rankas žemyn paliesdami grindis ir sukdami liemenį į kairę. Greitas ėjimas ir bėgimas — natūralūs pratimai. pradeda svaigti galva. 14. sloga. išnyksta vidurių užkie­ tėjimas. Vakša sprūsta džanu vrikšasana Atsistokite tiesiai. Niekada neatlikite jų greitai. Pradėkite nuo 3—4 įkvėpimų ir iškvėpimų. Šis pratimas labai svarbus. Pateikti piešiniai padės jums geriau suvokti šių pratimų kompleksą. Šis pratimas — vertinga priemonė. todėl yra vieni geriausių. kai užkietėję viduriai. Daugiau kaip 324 įkvėpimų— iškvėpimų per tris bandymus atlikti negalima. pri­ valo šį pratimą atlikti neskubėdami. išvalo sėklą ir pašalina naktines poliurijas. išgydoma išvarža ir apendicitas. 12. akių ir ausų susirgimai. Atlikdami jį tapsite 47 . Eka stchana palajanasana Pasilenkite į priekį ir kelkite aukštyn tai vieną. Bchastrika pranajama — įstabus pratimas. kas reguliariai atlieka šį pratimą. Pakartokite pratimą į priešingą pusę. Pruštcha valita chanumasana Atsistokite tiesiai. palaipsniui didinti krūvį. tonzilitas. prastai jaučiasi. sustip­ rina liemenį ir išgydo organų. ligas. Taip jūs įkvėpsite ir iškvėpsite 324 kartus ir atliksite 3 pratimus. Atliekantis šį pratimą žmogus tampa aktyvus. Net šis vienas pratimas padeda žmogui pasveikti. Tačiau tie. tai kitą kelį. 46 Šis pratimas valo kraują. Dešinė koja tiesi. kas serga. teigiamai vei­ kiantis smegenis. kurių širdis silpna. Iš pradžių šį pratimą atlikite prieš veidrodį. 3 ir 14 pratimus. Šis pratimas atliekamas tyliai. suglauskite kojas ir ištieskite į priekį ran­ kas suspaustais kumščiais. pamiršta skausmą. Įkvepiant reikia kuo labiau išpūsti krūtinę. sustiprėja jo širdis ir plaučiai. Tuo pačiu metu priekinė pilvo sienelė juda į priekį ir atgal. esančių pilvo ertmėje ir krūtinės ląstoje. Stenkitės kuo stipriau tiesti į prie­ kį rankas. Tačiau būkite atidūs: iškvepiant pilvas įtraukiamas. naktines poliurijas. Kojos suglaustos. Kojas reikia kelti kuo aukščiau. nes tai susilpnina smegenų veiklą. sustiprina kojų raumenis. stiprinantis protą ir ge­ rinantis atmintį. astma. suglauskite kojas. o krūtinė išlenkta. stiprina krūtinės ląstos ir pilvo raumenis. pečiai nejuda. Liemuo sukasi į abi puses. Iš pradžių bėkite lėtai. kad būtų išgydyti poli­ pai. Tie. Bchastrika pranajama Šis pratimas — tai natūralus lėtas ir gilus kvėpavimas. ypač tinka nutukusiems žmonėms. plaučius ir skrandį. Tie. stimuliuo­ janti smegenų veiklą. Šis pratimas stipriai įtempia visus kūno raumenis. įkvepiant išpučiamas tarsi futbolo kamuo­ lys. širdies ligos. Sulenktą per kelį kairę koją pastatykite kiek galima toliau į priekį. prailgina jo gyvenimą. Kiekvieną savaitę pratęskite pratimą 1—2 iškvėpimais— įkvėpimais. 8 ir 14 pratimus ar tik 1. ant pirštų galų. kurie atliekami saikingu greičiu. liesdami pėdomis sėdmenis tarsi bėgdami vietoje. Papildydamas šį skyrių. pateiksiu Svamio Šivanandos re­ komenduojamą kvėpavimo sistemą iš knygos „Jogasanos". kai girdimas šnypštimas per nosį. 3. Pakelkite suglaustais delnais rankas virš galvos ir ištieskite jas atgal. Po 2—5 minučių tokio bėgimo vietoje net patyręs bėgikas jaučia nuovargį. kurių širdis nesveika. Jis sumažina pilvą. imituokite boksininko judesius.11. venkite pervar­ gimo. privalo šį pratimą atlikti atsargiai. privalo atlikti bent 1. Ji padeda išgydyti visus pilvo ertmės organų sutrikimus. Šis pratimas pagerina virškinimą. o po to — greitai. Greitai pakelkite per kelius sulenktą tai vieną. Šis pratimas tinka. Vien jo pakanka. Jį geriausia pradėti iškvėpimu. Po kiekvieno pratimo būtina gerai pailsėti. Po 6 mėnesių tegul jų būna 108. Dandchimantchanasana Atsistokite tiesiai. kosulys. page­ rina apetitą ir visiškai pašalina vidurių užkietėjimą. stiprina pil­ vo preso raumenis. 7. tai kitą ko­ ją. Kam stinga laiko.

LAISVINANTYS VIDURIUS VAISTAI KENKIA Laisvinantys vidurius vaistai veikia žarnų sieneles tarsi botago kirtis ir sukelia pernelyg didelį aktyvumą. pervirto. Būkite sučiaupę lūpas. Nėra sveikatos — nė­ ra laimės. šalto ir sunkiai virškinamo maisto. švarioje patalpoje ar ant jūros. ilgai gyvensite. Sėkmingai gydoma ugniažole. 6. Maitinkitės reguliariai. jei tik juos atliksite kasdien. Aminiovo metodą. * Informaciją apie ugniažolę radau knygoje „Augalinės gydymo priemonės" (Red. Juk ne vien nuo jo priklauso sveikata. Niekada nepatingėkite skirti 15 minučių asanai ir pilvo pratimams. kai ne48 kamuoja niūrios mintys. kad komentarai nereikalingi. kad tik sveikas žmogus yra tikrai laimingas. kuriuos kamavo chroniškos ligos. tai taip pat reiškia. 11. Tačiau galima išmėginti profesoriaus A. tapsite sveiki. Nevalgykite. po kurio seka dep­ resija (tai fiziologijos dėsnis). Eidami juo. kuris. bet ir slopindami ligos pasekmes skatina ligą. 5. kad nesutriktų virškinimas ir peristaltika. 10. jė­ gos. reguliarus tuštinimasis. Jums nebereikės gerti vaistų ar imtis kitų priemonių. paisys patari­ mų. Įpraskite laiku atsiliepti į Gam­ tos šauksmą. Reikia reaguoti net į nedidelį poreikį tuštintis.ne tik sveikesni. nes tai daug svarbiau už maistą. jei tik reguliariai atliksite šiuos pratimus. Laikui bėgant. energija ir ilgaamžiškumas. ilgai gyvensite! 9. prof. kai esate gerai nusiteikę. 14. 2. Manau. Suvoksite. sužiedėjusio. Laisvinantieji vaistai ken­ kia žarnyno filtruojančioms membranoms ir gleivinei. visiškai išsigydysite virškinimo organų ligas. laisvinantieji vidurius vais­ tai ne tik neišgydo žmogaus. Po 4—6 mėnesių net ligoniai. Tiems. padės jums tapti sveikais ir ilgaamžiais. tikri jogai. atliekantys šį pratimą taps laimingiausi žmonės. jausis geriau. Niekada nevalgykite ir negerkite. Tegu jus lydi džiugi rami nuotaika. 7. kad atsirado polipų. kad būtų sveiki dantys. Ypač rūpinkitės dvasios ramybe ir sveikata. jei nenorite. niekada nesutriks skrandžio veikla. Neprisilieskite prie kepto. ramybės. Maksiutina). sutrikdo jų veiklą. 8. Valgydami negerkite vandens. 14 PATARIMŲ. Stipriausias ugniažolės poveikis žydėji­ mo metu. pažastyse. iš­ nyks veido raukšlės. nekamuotų vidurių už­ kietėjimas ir jo pasekmės. Valgykite tik tada. 13. oda taps lygi ir stangri. Polipai — nepiktybiniai dariniai. tabakas. Jei abejojate: valgyti ar ne — nevalgykite! Jei abejojate: eiti į tualetą ar ne — eikite! Štai tikrasis kelias. Vaistams naudojama didžiosios ugniažolės (karpažolės)* antžeminė dalis (žolė). Tokie pratimai. Nevalgykite naktį Ir nemiegokite dieną — tai skatina vidurių užkietėjimą. Šį pratimą reikia atlikti rytą ir vakarą. arbata. Mūsų klube „Žvalumas" yra puikių šios metodikos pavyz­ džių. o aplink netvarka. Po 4—6 mėnesių. pe­ rimtas iš liaudies medicinos. Troškulį numalšinkite praėjus valandai po valgio. Nėra pratimų — nėra maisto! Tai turi tapti jūsų devizu. upės kranto. kurie po kurio laiko gali tapti piktybi­ niais. ji tampa nepagydoma. gėrio. kas teisingai atliks mūsų pratimus. labai karšto. 4. 12. bent jau kartą per dieną gerai išvėdintoje. N. kad būtumėte sveiki. vidurius laisvi­ nantieji vaistai — pavojingi. vėjui pučiant į veidą. Tada tapsite sveiki. laimė. Be to. mano nuomone. POLIPŲ PAŠALINIMAS Jei tiriant storąjį žarnyną rasti jame esantys polipai ar laikui bėgant pastebėjote specifinius kabančius apgamus ant kaklo. kai esate įniršęs. 49 . laimingi. nesuklyskite. Stimuliatoriai — kava. Kramtykite kiekvieną maisto kąsnį 32 kartus. ranka masažuokite pilvą. Pavalgę lėtai pasivaikščiokite pirmyn ir atgal. Valgykite lėtai. bet ir gražesni: neslinks ir nežils plaukai. 3. Atlikdami pratimus. KAIP STIPRINTI SVEIKATĄ 1. Gydytojai linkę juos operuoti.

ir paprašė padėti išgydyti atau­ gą ausies kriauklėje. Padarė kasdien 15 tokių klizmų. Po to 15—20 dienų pailsėti. Tokios klizmos jiems — tikra palaima. o su ugniažole palikti vėles­ niam laikui. Po to sekė 15 dienų pertrauka. viduriuojant. II kursas — 2 litrai vandens ir 1 šaukštas ugniažolės sul­ čių. II kursas — taip pat 10—20 dienų. atsikračiusi tiek negalių. Na o pati moteris svėrė tik 87 kilogramus. kad nukrito atauga ausyje. Bulgarų liaudies medicinoje ugniažolės sultys rekomenduo­ jamos karpoms gydyti. jomis gydoma gerklų papilomatozė. Taip atsitinka todėl. kad padarius klizmą kartą su vandeniu iš organizmo pasišalino ir mėsos gabaliukas (polipas). Antras kursas dar buvo nebaigtas. pakelkite dubenį ir taip pagulėkite 30—45 minutes. Vaistams reikia šaukštelio. Šiais preparatais prideginamos kandiliomos. jei kartais vėl būtų reikalingos. kai moteris pasakė man. kad ugniažolė ypač tinka nutukusiems žmonėms. kuriems po klizmų su ugniažolės sultimis užkietėja viduriai. 0 mes jas taikėme kitaip.Biologinis poveikis ir taikymas Gydymui vartojamas ugniažolės antpilas ir šviežios sultys. 30 g sviesto). jei žmogus nuolat valgo produktus. sutrikus virškinimui. kai buvo vartojami 2 šaukštai ugniažolės sul­ čių. Eksperimentais nustatyta. NORMALIOS MIKROFLOROS ATSTATYMAS STORAJAME ŽARNYNE Iš karto reikia pasakyti. Po to — mėnesio pertrauka ir vėl pakartoti. kad ugniažolei būdingas džiovinimo bei išrovimo poveikis. gelta). kad storojo žarnyno gleivinė būtų normali. pradėkite valgyti daug salotų. Nepamirškite. Dar geriau pasirinkti tokį ciklą kitais metais. Pakeiskite tokią duoną košėmis. pasinaudodami Arakeliano ar Karavajevo re­ ceptu. kruo* Yra nemažai žmonių. Pirmą kartą moteris į 2 litrus šilto virinto vandens įpylė 1 arbatinį šaukštelį šviežių ugniažolės sulčių. Kursų kiekis pasirenkamas taip pat atsižvelgiant į savijau­ tą. Rekomendavau jai klizmų su ug­ niažolės sultimis kursą. bakteriostatiškai veikia tuberkuliozės sukėlėjus. atsigulkite ant nugaros. ku­ riuose yra termofilinių mielių. Antpilui ir nuovirui geriausia vartoti šviežią žaliavą. Pasikalbėjus paaiškėjo. išnyks ir vidurių užkietėjimas. Pas mane atėjo pagyvenusi mo­ teris. sverianti 118 kilogramų. kad ugniažolės pre­ paratai sustabdo piktybinių auglių augimą. antpilai taikomi skausmui numalšinti. Storojo žarnyno gleivinė taps normali. Šiuo atveju neturi būti jo­ kių kompromisų. 51 . tik ugniažolės sulčių dozę padidinti palaips­ niui. Per trumpą laiką (beveik 6 mėnesiai) pokyčiai buvo tokie ryškūs. ugniažolės sulčių dozę didinti atsi­ žvelgiant į savijautą (galima padidinti vienu šaukšteliu ar net vienu šaukštu). rekomenduoju po tokio klizmų kurso padaryti 2—5 klizmeles su šiltu pienu ir jame ištirpintu sviestu (300 g pieno. Kad tai butų pašalinta. — džiaugėsi laimingoji. kad storajame žarnyne niekada nebus normalios mikrofloros. Po to eikite į tualetą. Storojo žarnyno mikroflorą atstatyti mums padės valymas ir normali pH terpė. tačiau klizmoms reikia 1 šaukšto ugniažolės sulčių. tarsi agresoriai pažeidžiančių ir naikinančių reikalingą mikroflorą. „Skridau kaip balerina". kepkite duoną be mielių patys. Pakeiskite savo mitybą. tačiau galima daryti tik keturis kursus paeiliui.* Anksčiau mano aprašytos klizmos su virintu šlapimu yra efektyvesnės už klizmas su ugniažole. Taip sukursime palankias sąlygas daugin­ tis būtinai mikroflorai. esant skrandžio ir žarnų katarui. jos veidas tapo skaistus. Kai pienas bus suleistas. Todėl rekomenduoju po­ lipams šalinti klizmas su urina. 50 III kursas — toks pats. kepenų ir tulžies pūs­ lės gydymui (tulžies akmenys. dviejų ar daugiau sulčių. spazmams atleisti. Poilsis taip pat 15—20 dienų. kad ant jos kūno yra daug kabančių apgamų. Tokia klizma daroma kartą per dieną paprasta gumine kriauše. kad ir kiti klubo nariai pradėjo vartoti ugniažolę. smėlis. Liaudies medicinoje ugniažolės sultys. reikia visai nevalgyti termofilinės duonos ir kitų gaminių. Taigi štai ta metodika: 1 kursas — 10—20 dienų klizmai vartoti arbatinį šaukštelį ugniažolės sulčių. Po III kurso. moteris pasakė.

glositas (liežuvio uždegimas). Susipažinsite su tais išoriniais požymiais (kartais neturinčiais su šiuo traktu jokio artimo ry­ šio). galite net visai nesulaukti norimų rezultatų. neturėsite rūpesčių. dėl kurių plinta storojo žarnyno ligos). baltymai ir cukrus. PATOLOGIJOS SIMPTOMAI 1. pilvo gurgimas ir skausmai. bronchinė 53 . Polipai primena save kabančiais apgamais ant kaklo. uogos ir daržovės — pagrindinis organinių rūgščių šaltinis. kuriame yra daug riebalų ir cukraus. jau po keliasdešimt minučių skrandžio—žarnyno trakto ertmės bei gleivinės mikroorganizmai suaktyvėja ir pradeda daugintis. rinitas. 3. pa­ žastyse. jau trejų metų vaikams būdingi įvairiausi skrandžio—žar­ nyno susirgimai. Ji tik tada dauginasi normaliai. irzlumas. Suži­ noję. jis tampa labiau šarminis. 4. odos iš­ bėrimai. angina. Virtas. Tai vienas efektyviausių būdų. adenomopatija. kad storojo žarnyno mikroflo­ ra keičiasi priklausomai nuo maisto: vieni mikroorganizmai ga­ li išstumti kitus. kad ji padengta juo­ dais pelėsiais. o tai skatina puvimą bei rūgimą. Virti produktai. mais­ tinių skaidulų ir gauti iš jų papildomo maisto. kurio dėka visame virškinimo kanale išlieka normalus pH. padės jums sužinoti. sunkus ir nepakankamas tuštinimasis. mieguistumas. nemalonus kvapas. 2. leidžia plisti patogeninei mikroflo­ rai. Atstatyti mikroflorą padeda badavimas ir po jo sekanti tin­ kama mityba. mikroflora pradės greitai keistis. Storojo žarnyno disfunkcija pakenkia ir odai bei gleivi­ nei: sinusitas. Tam pakaks vieno—dviejų mėnesių. kurie patvirtina. odontalgija. Be to. augalinės skaidulos veikia storąjį žarnyną antitoksiškai. sunkumas apa­ tinėje pilvo dalyje. To­ dėl labai svarbu po to pradėti tinkamai maitintis. užimti jų vietą. kad patologijos nepavyko išvengti. Jei griežtai laikysitės mitybos režimo. riešutų. kai taikomos Vokerio klizmos. niūrios mintys. rafinuotas. tačiau vis galvojame: aš esu sveikas! Pamė­ ginkite blaiviai įvertinti padėtį: daugelio proktologų duomeni­ mis. Tokia mikroflora leidžia suvirškinti 50 proc. 52 STOROJO ŽARNYNO PATOLOGIJOS SIMPTOMAI. stomatitas. apatija. gerkite šviežių daržovių sultis. bet normali. opos). burnos gleivinės uždegimas (stomatitas). reiškiantis. ūmūs galvos skausmai. Daugintis naudingai mikroflorai padės ir uogos. kai valgomas nevirtas augalinis maistas. kuri pablogina kalcio pasisavinimą (tai viena iš dantų ge­ dimo priežasčių). 60—75 proc. kruo­ pomis ir t. pūtimas. keičia pH. Sank Prakšalana taip pat padeda pakeisti mikroflorą. Mokslininkai seniai nustatė. daigintų grūdų. kuriuos sukelia nenormali mikroflora. padedančių pa­ keisti mikroflorą. ką dabar perskaitysite. Juodos apnašos ant dantų — slaptų degeneracinių žar­ nyno gleivinės pokyčių ženklas.t. trukdo normaliai veikti storajam žarnynui (tai viena iš priežasčių. Užkietėję viduriai: liežuvio apnašos. ar jūsų storojo žarnyno veikla normali. Tai būdinga 10—30 metų amžiaus žmonėms. papildytas nedideliu kiekiu tinkamai pagaminto natūralaus maisto. Be to. netinkamai suderintas maistas. Jei jums tai pavyks. ligonių būdingi ir išoriniai požymiai: patologiniai odos pokyčiai. SUREGULIAVIMAS IR NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Mes jau nemažai sužinojome apie storojo žarnyno vaidmenį. suma­ žėjęs apetitas. uždarumas. kokia ji. jo atstatymo būdus. gin­ givitas. priešingai. Ypač svarbu atlikti išvalymą.pų. Juk kai maistas patenka į organizmą. Tačiau žarnyno mikroflora privalo būti specifinė. vaisiai. mes galime savyje auginti vienus ar kitus mikroorganizmus. laukinės val­ gomosios žolės. galinčius jums padėti. kad ji būtų ne patogeniška. Jei režimo nepaisysite. galėsite geriau suvokti tikrąją padėtį ir pasirink­ ti būdus. Nespecifinis kolitas su opalige (storojo žarnyno gleivinės uždegimas. 5. Taigi keisdami maistą. kepenų ligos. Tai. stinga vitamino A.

kiek po specialaus valymo pasišalina iš jūsų organizmo. žuvys. FUNKCIJOS REGULIAVIMAS Dabar jums papasakosiu. kad galėtumėte patys sureguliuoti jo veiklą. pūslėtoji lūpų dedervinė (mes įpratę tai vadinti išbėri­ mu ant lūpų). Mai­ tinkitės tinkamai. ką būtina žinoti apie storąjį žarnyną. Štai ir viskas. ievos uogos. kruopas. kisielius. ką valgėte. ir šiuolaikines kepenų stiprinimo rekomendacijas. Per visą mūsų gyvenimą kepenys nukenksmino ir uždarė savo „kapsulėse" tiek. derinkite juos su daržovėmis. pašalinti sutrikimus. Susidarę išmatų kamš­ čiai sutrikdo normalią defekaciją. kas nekenktų. kad tuštinatės „avies" išmatomis. būti­ na pradėti valyti kepenis. Įsidėmėkite: visų rūšių mėsa. pradėkite sto­ rojo žarnyno gydymo programą. aiva — tik sukietina vidurius. moksliniu po­ žiūriu išnagrinėsime šių metodų esmę. pyragaičiai. Kad taip ne­ atsitiktų. idealiu atveju — praėjus 1—2 valandoms po valgio. Apsiplovus išangę reikia nuvalyti specialiai tam skirtu rankšluosčiu. storojo žarnyno bei kepenų išvaly­ mas — būtinas ir svarbiausias dalykas. netekusi vandens storajame žarnyne ir nelikusi žarnų raukšlėse. Jei nenorėsite iš pagrindų pakeisti mitybos. Kai storasis žarnynas bus išvalytas. Saadi NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Atidžiai stebėkite savo išmatas. suklups. nepatikėsi­ te savo akimis. Tai ga­ lima atlikti vonioje po vandens srove. kava. tolesnis valymas ir atstatymas vyks savaime. gerv­ uogės. makaronai. Mano nuomone. to­ dėl išmatos nebūna reikiamos konsistencijos. vėl apkrau­ site savo žarnyną. kartais net sutrūkinėja išangė. Šiame skyriuje aptarsime ir iš senovės mus pasiekusias. stipri arbata. jame susikaups nepašalintos išmatos. Jei tinkamai maitinsi­ tės. ku­ rių suvalgius sukietėja viduriai. Produktus. Visa kita pa­ sirinkite atsižvelgdami į savijautą ir susirgimo specifiką.astma. išskyrus storosios žarnos apačią. Išmatos 54 Išvalius storąjį žarnyną taip. Jei čia nurodyti simptomai vis dažniau išryškėja ar jau ku­ ris laikas tęsiasi (sveikam žmogui jie nebūdingi). Vanduo turi būti vėsus. sultiniai. Visi šie produk­ tai sudaro panašią. Apie tai rašoma ir kituose šios knygos sky­ riuose. lengvai nuplaunama. kakava. kai žmogus tuštinasi. sriubos. kaip pagal išmatas suprasti. Tuštintis privalote reguliariai. turi būti panašios į bekvapę pastą. vaisiais — augaliniu. balti džiūvėsiai — maistas. prisiminkite. kiaušiniai. baltas cukrus. monomerinę masę. būtina pradėti kepenų valymą. pienas. kriaušės. kaip rekomenduoja Vokeris. pa­ sirinkite tai. pertrin­ tos košės. tortai. varškė. — salotas. būna riešuto formos. kuri. Visas veninis kraujas iš žarnyno. KEPENYS Tik kantrus užbaigs darbą. Defekaciją turi vykti lengvai. Rekomenduojame pradėti nuo urinos klizmų. o tas. ir mū­ sų pastangos bus beprasmės. ar jie tinka būtent jums. vienu momentu. Kai tik pastebite. ar var­ tojate maistui tinkamus produktus. Po kiekvieno tuštinimosi išangę reikia ir nuplauti. kas skuba. tuštinamasi labai sunkiai. Tada žar­ nyno veikla bus tikrai normali. 55 . balta duona. kuri neprilimpa prie unita­ zo sienelių. Maistinės skaidulos sulaiko vandenį. o jo srovė — nestipri. kada ir kaip galite juos vartoti. pasistenkite kuo rečiau vartoti minėtus produktus. praeina per kepenis. daug skai­ dulų turinčiu maistu. nedirginantl. gali sužeisti išangę. kurį dažnai valgant susidaro išmatų akmenys. Tokiais atvejais pirmosios išma­ tos primena avies išmatas. sukietėja. valgykite kuo rečiau. sūriai. kad pamatę. Mėlynės.

įtekėjusi į kitą. tiramino. Kitas kepenų kraujo apytakos ypatumas: jų kraujagyslėmis kraujas teka lėčiau negu kituose organuose. 57 . mineralinių medžiagų. besiliesdamos su diafragma. kraujo apytakos ir medžiagų apykaitos organas. Su kepenų funkcija glaudžiai susieta angliavandenių. Jos konsistencija minkšta. — indolo. kad organizmas nuolat veiktų be sutrikimų. susieta ir su kitų organų bei audinių veikla. Pavyzdžiui. Kepenys — nejudrus organas. KRAUJO APYTAKA IR LIMFOS SUSIDARYMAS KEPENYSE Kepenyse labai išplitusi venų sistema. Kraujas. pigmentų. Jose vyksta specifinės apsaugi­ nės ir nukenksminančios fermentų bei šalinimo funkcijos. Taip viena upė. Yra duomenų. nuo kurios priklau­ so kepenų funkcija. paten­ kantis į vartų veną iš pilvo ertmės skirtingų dalių. susidarančio tik kepenyse. kraujo tekėjimas kepenyse keičiasi. Vartų venos ypatumas — j i prasideda ir baigiasi kapiliarais. Šuvalova brošiūroje „Kepenų ir tulžies pūslės ligos": „Jei į kraują patenka svetimkūnių. anglies dalelių. sve­ rianti 1. kuriais remiantis galima teigti. ir tai priklauso nuo krūtinės ląstos siurbiančiojo jude­ sio bei diafragmos. Apatinis kepenų paviršius. susidaro mažai toksiškos eterinės-sieros rūgštys. Būti kepenims sa­ vo vietoje padeda pilvo preso spaudimas. Kepenų funkcija neatsiejama ir nuo šlapalo. skatolo. kitų organų veiklai. kepenys lie­ čiasi su jos žemutiniu paviršiumi. Tai patvirtina glaudų kepenų ir inkstų funkcijų ryšį". riebalų. iš jų 1200 (80 proc. liečiasi su pilvo ertmės kai kuriais organais. kad per 1 minutę kepenimis prateka vidutiniškai 1500 mililitrų kraujo. palyginus su kitų organų kraujo spau56 TULŽIES SUSIDARYMAS Tulžies susidarymas — specifinė kepenų funkcija. Šie junginiai pašalinami valymo sistemos kanalais. Kepenys turi didelę įtaką ir inkstų. Net — x2 n m r o s pagamina šis organas. Todėl į įvairias kepenų dalis patenka skirtingas kraujas iš skir­ tingų pilvo kraujo dalių. širdies. kepenys dalyvauja tarpinėje medžiagų apykaitoje ne­ priklausomai nno virškinimo. teka tarsi atskiru srautu. Prie nuo­ dingų medžiagų. o forma primena nupjautą kūgį suapvalintais kraštais. Tačiau vartų ve­ nos kraujo spaudimas. Per parą žmogaus organizmas pagamina 800—1000 mililitrų tulžies. o iš storojo žarnyno — į dešinę. KEPENŲ FUNKCIJOS Kepenys — virškinimo. kuria­ me yra daug deguonies. Kepenų arterija aprūpina krauju.) — per kepenų arteriją. blužnies. Beveik iš visų pusių kepenis dengia pilvaplėvė. įkvepiant ir iškvepiant kartoja jos judesius. Šis procesas baigiasi kepenyse tulžies susidary­ mu. Kepenyse intensyviai gaminama limfa. reikalingo kepenų audinių maitinimui. ir tik po to dvi srovės susilieja. jų galima aptikti ir kituose organuose. daug didesnis.) — per vartų veną. Štai kokį pavyzdį pateikia E. blužnies kraujas patenka daugiau į kairiąją kepenų dalį. o galutinis baltymų apykaitos produktas pašali­ namas per inkstus. Kepenys — stambiausia žmogaus organizmo liauka.KEPENŲ ANATOMIJA Žmogaus kepenų pradžia — trečioji embriono vystymosi savai­ tė. ne visiškai susilieja. kurį laiką teka sava vaga. Jau įrodytas diaf­ ragmos nervų poveikis įnervuoj ant kepenis. skrandžio. tarkim. kraujyje. Ir tik tada. kai tokių svetimkū­ nių daug. nukreiptas žemyn ir atgal. o vartų vena surenka kraują iš viso skrandžio—žarnyno trakto bei blužnies ir yra pagrindinė kraujagyslė. prisijungia sieros bei gliukorulinė rūgštis. kurios patenka į kepenis iš storojo žarnyno. dimu venose. vykstančiame bluž­ nyje. skir­ tos tam. kurią sudaro vartų vena ir kepenų venų sistema. hormonų apykaita. vandens.5—2 kilogramus. vitaminų. Viršutiniu iš­ gaubtu paviršiumi. juos visiškai sugeria kepenys. baltymų. Jos dalyvauja hemolizės procese (atlikusių savo vaidmenį eritrocitų irimas). pakreiptu į diafragmos pusę. Be to. Be to. 300 mililitrų (20 proc.

sudarytu daugiausia iš kraujo hemoglobino. persikaitinus.8 proc. Jų svarbiausia ypatybė — stipriai sumažinti skys­ čių paviršių tempimą. būtina tulžies sekrecijai. mikroorganizmai. Šie pigmentai panašūs į porfinus. B. ypač riebalus. Energija. Tulžies sudėtis: Vanduo — apie 84 proc. Tulžis — kepenų ląstelių sekrecija. kai sumažėja vidinė kūno temperatūra. reakcija — silpna šarminė. Todėl iš cholesterino ir kalcio druskų sparčiau susidaro tulžies akmenys. susidaro kepenų audi­ nių kvėpavimo dėka. kurios susikaupusios kraujyje nei­ giamai veiktų organizmą. kurių spindis — 4 milimetrai. spartina sto­ rųjų žarnų peristaltiką. kurio spindis maždaug 3 milimetrai. o ilgis — 2—6 centimetrai. viena iš ląstelių sudėtinių dalių. Mucinas ir pigmentai — 4. Tul­ žies skonis kartokas. tai gali pakenkti sveikatai. esantis joje cho­ lesterinas kristalizuojasi. o ilgis — 3—7 centimetrai. Reikalui esant joje nesukeliant pažeidimų gali tilpti 200 mililitrų skysčio. susidarančioms kepenyse iš cholesterino. bei kitos medžiagos. o padaugėja. paspartėja kraujo apytaka. Cholesterinas — 0. Tulžies pūslės uždegimas (cholecistitas) ir tulžies latakų už­ degimas (cholangitas) daugeliu atvejų būna tada. kuri palaipsniui kietėja. kai juose su­ sikaupia akmenys. emulguoja riebalus ir padeda juos įsiurbti. patenkantys į tulžies pūs­ lę dažniausiai iš žarnyno. Cholesterino akmenys auga kelis mėnesius ar net metus. Tulžies rūgštis — 7 proc. Tulžies akmenų susidarymas ypač priklauso nuo mitybos ir prasideda 59 58 . Jos pagaminama mažiau. iš tir­ palo pirmiausia atsiskiria cholesterinas ir riebalai. taip pat cholesterino perteklių. Uždegimas šį procesą paspartina. Jį reguliuoja de­ šinysis diafragminis nervas. kurios ilgis yra 12— 18 cm ir kurioje telpa iki 60 mililitrų tulžies. todėl jų dėka tulžis gali tekėti tai į vieną. patenkančią iš skrandžio į dvylikapirštę žarną. Jei tulžies rūgščių būna mažiau negu reikia.1 proc. Riebalai — 3. Ji taip pat aprūpinta raumenų skaidulo­ mis ir gali susitraukti kartu su tulžies takais. Tačiau kai jo atsargos organizme pa­ didėja. Tulžies pigmentai — daugiausia pigmentas bilirubinas (auksinės—geltonos spalvos) ir biliverdinas (žalios spalvos). riebiųjų rūgščių. KEPENŲ PATOLOGIJA TULŽIES AKMENŲ SUSIDARYMAS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Eilės tvarka aptarsime tulžies sudėtines dalis: tulžies rūgštims. kvapas — savotiš­ ko aromato. Tulžis dalyvauja virš­ kinimo procesuose. šių tulžies rūgščių su­ mažėja. Susidaro cholesterino emulsija. tulžis patenka į tulžies pūslės lataką. padidina tulžies paviršiaus įtempimą ir skatina cholesteri­ no koloidinių junginių. vykstančiuose žarnyne: padeda neutralizuo­ ti rūgščią maisto tyrę. tai į kitą pusę.6 proc. bilirubinas tampa biliverdinu. kad vienu dešimtadaliu atvejų buvo rasti tulžies akmenys. kai ba­ daujama. Dabar mes jau žinom. Tačiau ji lengvai išsitempia. Kai esant įvairiems kepenų pažeidimams jų ląstelės praranda sugebėjimą sintetinti šias rūgštis ar kai tulžies pūslėje susikaupia daug tulžies. Ridelis teigė. sutrikus kepenų jas gaminančiai funkci­ jai. tenka antroji vieta — 7 procentai. su saldoku prieskoniu. išmesdama tulžį į dvylikapirštę žarną 200—300 milimetrų vandens stulpelio spaudimu! Tulžies pūslė gali koncentruoti tulžį 10—20 ir daugiau kar­ tų! Motorinis tulžies pūslės nervas klajojantis. kalcio kai kurių drus­ kų. Mineralinės medžiagos — 0. virškinant maiste esančius baltymus.Tulžies kanalais. Tulžies latakų uždegimo atveju pra­ deda kauptis kiti akmenys. kad tulžies susikaupimas ar tulžies rūgščių sumažėjimas. Tulžis gaminama nuolat. Remdamasis skrodimų duomenimis.1 proc. Tulžies kanalai gerai aprūpinti lygiųjų raumenų skaidulo­ mis. Cholesterinas — organizmui reikalinga medžiaga. taip pat vandenyje blogai tirpstančių kalcio bilirubinų su­ sidarymą. Dalis tulžies susikaupia tulžies pūslėje. Pa­ didėjus rūgštingumui. Ji šalina iš kraujo įvairias egzogenines ir endogenines medžiagas.

ir tulžies sudėtis. akmenys gali atsirasti tada. kurių tulžyje randama akmenų. cholesterininiai—pig­ mentiniai—druskų ir pigmentiniai. 60 Cholesterininiai—pigmentiniai—kalkiniai — dažniausia tulžies akmenų rūšis. Jungdamiesi jie sudaro iš pradžių kairįjį ir dešinįjį skiltinius latakus. pastebėsite. labiau koncentruota. Šių akmenų susida­ rymą skatina infekcija ir tulžies pūslės bei tulžies latakų užde­ gimas. iš ko jie sudaryti ir kodėl susidarė. kalkės. todėl ir diafragmos padėtis nevienoda. Tulžies pūslėje esantys akmenys yra apvalūs. Jų visada būna labai daug. Tulžies ak­ menys. šiame procese dalyvauja ir pilvas. Šiuose akmenyse nėra cholesterino. Todėl la­ bai svarbu. Tam turi įtakos ir skirtingas vyrų bei moterų kvėpavimas. Be to. Tulžies takų diskinezija — motorikos sutrikimas. Pavlovo. susieti su hemolize. Valgant riebų. jų daug. Pigmentiniai—kalkiniai akmenys — tamsiai žalios spalvos. primenantį akmens anglies dulkes. vadinama kepenų segmentais. Tul­ žies takų diskinezijos pagrindas — centrinės nervų sistemos pokyčiai. Tačiau net jei nėra infekcijos. Be to. daug baltymų turintį maistą. kad tulžis ilgai neužsistovėtų tulžies pūslėje. Teritorija. kur jie susijungia su tulžies baltymais bei pigmentais ir pašalinami tulžies latakais. ir žemės spalvos pigmentiniai akmenys. kuriame daug vitaminų. Jums. Kartais mikrolitai tulžies pūslėje ir latakuose padeda formuotis pig­ mentiniams—kalkiniams akmenims. Kairėje ir dešinėje kepenų skiltyse esantys tulžies latakai yra atskirti vieni nuo kitų. o po to ir bendrą kepenų lataką (10 pieš. Moterys dažniau kvėpuoja krūti­ ne. iš kur jie išėjo. Todėl gali susidaryti dvie­ jų rūšių akmenys: grynai pigmentiniai. Briuno bei kitų duomenimis. joje daug cholesterino ir bilirubino. turintys įtakos tulžies pūslės raumenų susitrauki­ mams. Rečiausiai. Į žar­ nyną jie patenka kartu su vandeniu ir virtu maistu.). be abejo. aštrūs. spalva balkšva. įdomu. Tulžies akmenys būna cholesterininiai. kitų reikalingų medžiagų. kurių atsiradimo prie­ žastis — užsistovėjusi tulžis. Kiekvienas segmentas surenka tulžį iš savo tarpskiltelinių šalinimo lata61 . paskutiniaisiais nėštumo mėnesiais bei kurį laiką po gimdymo kraujyje padaugėja cholesterino. kai tenka daug sėdėti. pilkšva (kai akmens pa­ viršiuje susikaupia daug cholesterino ir kalkių) ar ruda. įvairių formų. o septyniasdešimtmečių žmonių. Diafragmos judesiai taip pat vei­ kia tulžies tekėjimą tulžies latakais. Jų skersmuo gali būti iki 6 milimetrų. kai vartojami netinkamai suderinti virti produktai. pigmentiniai. ir jos evakuacija iš žarnyno tiesiogiai priklauso nuo maisto. kurią aptarnauja kiek­ vienas iš šių latakų. tulžies pigmentai. o sudė­ tis — baltymai. tuo ge­ riau. kad jie susidaro kepenyse esančiuose tulžies latakuose. taip pat gali sutrikti kepenų funkcijos. savo forma priminti tulžies latako kontūrus. o vyrai — giliau. mi­ neralinių. tačiau pasitaiko vario priemaišų. jie trapūs. gali būti šakoti. yra net trečdalis! I. jie suda­ ryti iš mikrolitų. kurių nepasisavina or­ ganizmas ir kaip svetimkūnį pašalina kartu su tulžimi. Valymo metu jie suskils ir pašalinti iš organizmo bus panašūs į saulėgrąžos sėklas ar juodą smėlį. Jau įrodyta.sulaukus 16—20 metų. Juk virimo metu organinės medžiagos tampa neorganinėmis — iškrenta nuosėdomis (tarsi virdulyje po virimo). nejud­ rus gyvenimo būdas. kokie tai akmenė­ liai. Moterims tulžies veikla sutrinka net 6 kartus dažniau! Tul­ žies akmenų susidarymą skatina ir nėštumas. o forma — netaisyklingi daugiabriauniai. tam­ siai žalia (kai daug pigmento biliverdino). Kai pradėsite valyti tulžies takus. nes jo metu tul­ žies pūslėje susikaupia daugiau tulžies (gimda spaudžia vidaus organus. Sutrikimus gali skatinti ir netvirti tulžies takų raume­ nys. kieti. o svarbiausia prie­ žastis — stinga natūralaus maisto. Dydis — nuo smeigtuko galvu­ tės iki didelio žirnio. Tarpskilteliniai tulžies šalinimo latakai yra šalia tarpskiltelinių kraujagyslių. Kalcis (kalkės) šiuo atveju patenka į organizmą kartu su virtų maistu. padidina spaudimą pilvo ertmėje. laimei. randami kepenyse. Kuo jie ryškesni. šakoti. pakeičia tulžies pūs­ lės ir latakų padėtį). Kepenyse. Tai gali nulemti kūno sudėjimas (asteniškas tipas). dideli kombinuoti. Jų susidarymo prie­ žastis — iš žarnyno į kraują patekę svetimkūniai (prisiminki­ te pavyzdį su anglies dalelėmis). tulžis yra tirštes­ nė. kurių skersmuo — 7—60 mikronų. kad išeina įvairūs akmenėliai. pasitaiko balti ir kieti kalkiniai akme­ nys. tulžies takuose ir pūslėje esantys akmenys — juodi.

prasideda organo struktūros pakitimas*. ypač kai fizinis aktyvumas yra ribotas. II. reikia bent keturių tokių procedūrų. hemorojų. nešantį deguonį kepenų arterijomis. kuri neša maitinančias medžiagas iš žarnyno. Pirmiausia susidaro cholesterino kristalai. padidėja blužnis. Vienas valymas išvalo tik vieną segmentą iš keturių. kad yra mechaninės kliūtys. I. Nejudrus gyvenimo būdas ir jau minėtas kraujas. kurio pH pakitęs. Tulžies koncentracija gali padidėti net 20 ir daugiau kartų. Be kietų akmenų. nei vartų sistemos venos. atsiradęs todėl. Šie kieti ir mazutą primenantys trombai iš vidaus spaudžia kepenis. Baltyminė masė kaupiasi ke­ penyse. Tai taip pat sukelia didelį kraujavimą (ypač skrandžio. Kai nuo spaudimo ir vietinio maitinimo sutrikimo atrofuo­ jasi kepenų ląstelės. 62 63 . baltymų infiltracija kepenyse.10 pieš. kepenų latakuose susidaro ir amorfinė bilirubino—kalcio masė. Tuo pačiu stipriai spaudžiami ir šalia esan­ tys audiniai. pavyzdžiui. pasekmės. kuris sunai­ kinamas termiškai apdorojant. jame nėra reikalingo gyvų mineralinių me­ džiagų*. žarnyno. sukelia jų atrofiją. IV — kepenų segmentai kų. baltymų. nukenčia deguonies. das. Ją sukelia sutrikęs kraujo tekėjimas per kepenis. po to — bilirubinas. sutrinka jos funkcija (noriu atkreipti diabetikų dė­ mesį: gal todėl taip sunku gydyti diabetą). Tai pavaizduota 11 piešinyje. II. Strėlės schemoje žymi sutrikusį kraujo tekėjimą. Tai apsunkina arterinį kraujo tekėjimą. jos funkcijos sutrinka. tulžies trombai tulžies latakuo­ se. kalkės — tulžies akmenų pagrin* „Gyvas" produktas skiriasi nuo „negyvo" bioplazmos lauku. Sąstovis kasos venoje sukelia distrofinius pakitimus. vitaminų ir kitų elementų kiekio. eina kitu keliu (taip vadinama kolateralinė kraujo apytaka). Taip prasi­ deda vartinė hipertonija. Tulžies pūslėje ir la­ takuose gali atsirasti gelsvai baltas smėlis. kuriame gausu baltymų. mineralinių medžiagų apykaita. nei arte­ rijos. „negyviems" tai nebūdinga. panaši į grietinę. Ribų tarp segmentų nepažeidžia nei tulžies takai. trombus kojose. 3 — kepenų arterija. „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" rašoma: — Vartinė hipertonija — padidėjęs kraujo spaudimas var­ tų venoje (kitas jos pavadinimas — portalinė vena). Kepenys bendras tulžies latakas. Todėl norint išvalyti kepenis. esantys „gyvuose" mineraluose (organi­ niai). nepraėjusi pro vartų veną. tepli košę prime­ nanti masė. ypač trukdo kraujotaką vartų ve­ noje. palaipsniui skatina tulžies pašalinimo sistemos diskineziją. Su­ mažėja arterinis kraujo spaudimas (į tai turėtų atkreipti dėme­ sį hipertonikai). riebalų. 2 — vartų vena. Atomai. Dalis kraujo. ardo epitelines ląsteles. druskos. tulžies spaudi­ mas šalinimo latake gali pakilti iki 750—800 mm vandens stul­ pelio (beveik atmosfera!). gausias moterų menstruacijas. sukeliantį sąstovį šiuose organuose. tiesiosios žarnos). yra energetiškai aktyvesni ir sukasi į kairę. Tada iš tulžyje esančių medžiagų gali su­ sidaryti nuosėdos. Sąstovis skrandžio ir žarnyno venose pažeidžia šių organų įsiurbimo ir sekrecines funkcijas (noriu atkreipti distrofikų dėmesį: gal tai prasto mais­ to virškinimo ir pasisavinimo priežastis). van­ dens. Susikaupus kraujui (kraujo sąstovis). Visų šių ir panašių apy* Štai kokios maisto raciono. VARTINĖ HIPERTONIJA IR JOS PASEKMĖS Šiuolaikinė mityba rūgština mūsų kraują (kraujo pH norma — silpnai šarminė).

kuriame daug vitaminų. 4 — tuščioji vena. miegas karštą vidudienį ir po valgio. 2 — viršutinis tipas. virškinti kepenims. tampa sve­ timkūniu organizme ir sukelia įvairias alergines reakcijas. 8 — anastomozė tiesiosios žarnos srityje. Kai jos stengiasi padėti nesveikoms kepenims ir todėl perkraunamos. Apie tai kalba ir jogai. 3 — apatinis tipas. Jei sveikos kepenys. kol išsi­ aiškinsite. To­ dėl neskubėkite eiti pas gydytoją. Mes galime vartoti maistą. kietos žemės kasimas. sunkus dar­ bas. cukrašvendrių cukrus. 6 — viršutinė pasaito vena. nekankinkite savęs. kokios liūdnos kepenų užteršimo ir perkrovimo pasek­ mės. koks alergenas jums pakenkė. Štai ištrauka iš Svainio Šivanandos knygos „Jogų terapija": „Silpnos kepenys — pagrindinė mūsų prastos sveikatos priežastis. kirčiai lazda. Išvalykite savo kepe­ nis. „aštrų". 3 — kepenų venos. kritimas jojant arkliu nuo skardžio. 2 — vartų venos išsišakojimas kepenyse. 64 Įdomiai ir savitai apie kepenų ligų priežastis pasakojama „Cžud-ši": „Polinkis į deginantį. 5 — blužnis. ištinka paralyžius. Ypač tai turi įtakos bendram organizmo augimui. Bet ir taip aišku. alinantis triūsas. sveikas ir stiprus visas organizmas. Schema. sukelia tulžies karštinę". Priekinės pilvo sienelės kolateralių tipai 1 — „medūzos galva". kaitos sutrikimų sukeltas ligas sunku išvardinti. 4 — junginys. Svar­ biausios organizmo liaukos — hipofizė. mine­ ralinių bei kitų kokybiškiausių maisto medžiagų. 65 . aplenkusios kepenis. kai spaudžiama apatinė tuščioji vena 11 pieš. nes praei­ na per anastomozes į kitas venas ir jų nepasisavina organiz­ mas. smūgis akmeniu. Bendras sutrikimas ne tik neigiamai veikia organizmo augimą ir vystymąsi. lanko įtempimas. jei dalis maistingų medžiagų aplenkia kepenis. karštą. skydliaukė. tačiau jei per­ krauta „Vyriausioji valdovė" (taip kepenis vadina Tibeto dakta­ rai). paaiškinanti patologiją vartinės hipertonijos atveju 1 — vartų vena.12 pieš. mes galime prastai jaustis. neval­ domas įniršis. ir alergijos kaip nebūta. kasa — pa­ deda augti ir tvirtėti organizmui. bet ir gresia siaubingomis pa­ sekmėmis". nes netenkame daug maisto elementų. ką vartojame be saiko. mėsa. 7 — apatinė pasaito vena. riebų maistą. iš visų jėgų sten­ giantis pralenkti kitą. lenktynės. arbata ir viskas. Maisto medžiagos.

kuriančioji. yra akyse ir padeda suvokti formas. Sintoistai tikėjo. *. kad kepenų ir tulžies pūslės funkcijos priskiriamos elementui „Medis" ir glaudžiai sie­ jamos su šiomis sąvokomis: kūno audiniai — raumenys jutimo organai — regėjimas išskyrimas — ašaros emocijos — pyktis garsai — riksmas skonis — rūgštus metų laikas — pavasaris spalva — žalia. atskiria sultis nuo nuosė­ dų.. jaučiamės prasčiau negu norėtume. yra odoje ir suteikia jai gaivią spalvą. Tibeto daktarai teigė. kad tulžies pūslėje susikaupia labai daug tulžies). sukeltos vėjo. Tulžies koliką gali sukelti fizinis ir protinis pervargimas. jei tik kepenų veikla sutrikusi. Kuriančioji tulžis yra širdyje. Vėl prisiminkime „Čžud-ši". kad tas.. Tulžis: virškinanti. iš­ didžiais. tulžį jie suvokė labai plačiai ir išskirdavo 5 tulžies rūšis. aistringais. 4 — VIII. Virškinanti tulžis yra skrandyje tarp suvirškinto ir nesu­ virškinto maisto. 3 — mentės kampo taškas. kai energetinė kepenų funkcija stipriausia). skaisti spalva. o kinų daktarai net pagal sapnus nustatydavo diagnozę: kai kepenys pilnos (t. Tulžis. Keičianti spalvą tulžis yra kepenyse. mėlyna planeta — Jupiteris mėsa — viščiukas varpiniai augalai —kviečiai vaisiai — slyva Tibetiečiai skyrė 26 tulžies ligas.Net tinkamai maitindamiesi ir paisydami visų kitų sveikos gyvensenos principų. IX ir XI krūtinės slankstelių taškai.. tada. Buvo manoma. išmintingais. tapdavo dar narsesnis". A. 5 — pečių zona. kas suvalgydavo nevirtas priešo kepenis. tulžies ir gleivių. keičianti spalvą. o po to palyginkime ir papildykime ją dabartine. Jei sutrinka vie­ na funkcija. kiekvienas naujas nužudytasis kovos lauke turėjo skatinti samurajaus narsą — taip priešas tarsi tapdavo pasyviu narsos stimulu. Ji daro žmones jautriais. Beje. kad kepenys (kimo) — žmo­ gaus narsos šaltinis.* Tulžis. 2 — pankreatito zona. Štai kodėl daugelis nusivilia natūra­ liu sveikatos stiprinimo būdu. 7 — epigastrinė skausmo zona. kad yra tik trys ligos. Dolinas. suteikianti regėjimą ir skaisčią spalvą. KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS LIGŲ SIMPTOMAI Išnagrinėkime kepenų susirgimų simptomatiką senovėje. teikia šilumą ir jėgų kitoms keturioms tulžies rūšims. kai energijos mažai). sapnai pikti. tempimo jausmas po dešiniuoju šonkauliu (gal taip būna todėl. 6 — diafragmos nervo taškas. žmogus suserga. Kinų medicinos šaltiniuose rašoma.y..y. „Samurajaus kelias". sapnuojamas miš­ kas. sunkumas po krūtine. Jos dėka skaidrios sultys tampa raudonomis. Skausmo taškai esant akmenligei 1 — tulžies pūslės taškas. 13 pieš. 66 67 . pyki­ nimas. Štai kur žmogėd­ riško kimotori papročio ištakos. tada. tik kartais prieš tai pastebimi prodrominiai simptomai — dingęs apetitas. Dažniausiai skausmas užklumpa staiga. suteikianti regėjimą. kai kepe­ nys tuščios (t. Skausmo priepuoliai trunka nuo kelių minučių iki kelių va­ landų. Ji virškina maistą. O dabar pateiksiu dabartinės medicinos nurodomus kepenų ir tulžies pūslės ligų simptomus. TULŽIES AKMENLIGĖS DIAGNOZĖ Tipiškiausias tulžies akmenligės simptomas — aštraus skaus­ mo priepuoliai — kepenų ar tulžies kolika.

Tulžies kolikai būdingas pykinimas ir vėmimas.y. skaus­ mai po dešiniuoju šonkauliu. nugaros. Taip pat būdinga ir geltonos iškilusios dėmės ant veido (vokų. Kolika dažniausiai prasideda pirmoje nakties pusėje. kai atrodo. Aš pats tuo įsitikinau. nuo kurių tarsi spinduliai pasklinda dar smulkesnės krauja­ gyslių atšakėlės. Priepuolio pradžioje skausmas būna išplitęs. po 3 dienas apie 10 kartų. kartais kartumas burnoje. kai išsiskiria daugiausia tulžies į dvylikapirštę žarną. Hipotoninė forma — nesibaigian­ tys skausmai po dešiniuoju šonkauliu. būdingi „kepenų delnai" (rankų didžiųjų ir ma­ žųjų pirštų vidinės pusės oda būna paraudusi) ir kraujagyslių „žvaigždutės". Kai kuriems sutraukia blauzdų. TULŽIES PŪSLĖS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Iki skausmų — sunkumo jausmas po krūtine praėjus 1—3 va­ landoms po valgio. patys suprasite. iš jų išeidavo po pusę litro akmenukų. kad daugiau kaip trečdaliui jų. jog kepenys visiškai sveikos. Be to. kūno atšalimas. Apžiūrint ligonius. panašios į degutą tulžies. Kartais būna išpūstos. Galite kai ką pakeisti. pilvo pūtimas. tada. kad jis patikslintų diagnozę. kad šąla galūnės. tačiau po to jis greitai koncentruojasi 13 piešinyje nurodytuose taškuose. sumažėjęs apeti­ tas.1— 37. Tada tikrai žinosite. Todėl nusprendęs išvalyti kepenis. atoniškas vidurių užkietėjimas. t. tamsi plėvelė ir kitokia bjau­ rastis. skruostų. prakaitavimas. pykinimas. Dažnai būdingi ir nervų sistemos sutrikimai: prislėgta nuo­ taika. Dažnai ligoniai skundžiasi. pastebima. vidurių užkietėjimas. Dabar. Mano bičiulis badavo 3 kartus po 19 dienų. skrandis. nueikite pas gydytoją. o po to gleivėmis ir tulžimi. padidėjęs jautrumas. Kai mes pradėjome valyti kepenis. Jų skersmuo — nuo smeigtuko galvutės iki žirnio dydžio. ypač paū­ mėjimo periodu. kad dešinė pilvo pusė plėšoma į gabalus. iš pradžių maistu. kad sveikata pagerėtų. 3 metus kiekvieną savaitę badavau po 24—36 valandas. panašios į vorų kojas. pirštų. pečių. nelaukdami. vi­ durių užkietėjimą keičia viduriavimas. jos gali visai išnykti. pykinimas. ypač aštraus. nedidelis drebulys. kūno temperatūra pakyla iki 37. po kartą 10 ir 18 dienų. deginimas epigastrinėje srityje. viduriavimas. aš prieš tai badavau kelis kartus po 7 dienas. kai ji labiausiai pripildyta ir dirginama maisto tyrės. praėjus 3—4 valandoms po vakarienės. atsiraugėji­ mas. pykinimas. Taip pat buvo pašalinta daug senos. rankų pirštų raumenis. ką jums būtina daryti. Hipertoninė forma — periodiški skausmai. negalavi­ mas pavalgius. Moterims tulžies kolika kartais sutampa su menstruacijomis ar atsiranda po gimdymo. Jei abejojate. CHRONIŠKO HEPATITO DIAGNOZĖ Šios ligos simptomai — bendras silpnumas.emocijos. alkūnių. Kai kepenų funkcija pa­ gerėja. nemiga. pjaunantis. tarp kurių buvo dviejų mėnesių tarpas. kai kepenų ir tulžies pūslės funkcijos aktyviausios. perpildytas ir sudirgintas valgio. Kai li­ ga paūmėja — niežti odą.6° C. Dažniausiai tokios „žvaigž­ dutės" būna ant veido. 68 KEPENŲ VALYMAS Daugelis mano. ar sveikos jūsų kepenys bei tulžies pūslė. Skausmas būna įvairus: duriantis. Tulžies akmenys įstrigę kepeny­ se labai tvirtai. nesuge­ bate įvertinti savo sveikatos būklės. Labai dažnai jie klysta. Chroniškas hepatitas pažeidžia sąnarius ir plaučius. lūpų). ne taip paprasta juos iš ten iškrapštyti. Šios „žvaigždutės" — pulsuojančios smulkios kraujagyslės. kol šie simptomai paūmės. kai jau žinote šiuos simptomus. TULŽIES TAKŲ DISKINEZIJA Bendrieji simptomai — neurotinio pobūdžio sutrikimai. Kartais su tulžimi pašali­ nami ir smulkūs tulžies akmenukai. ypač suvalgius kepto maisto. kartais viduriavimas. prime­ nančios kolbą pirštų falangos. 69 .

ypač alyvuogių. kuo remiasi ji. labai paspartina tul­ žies išsiskyrimą: tulžies pūslės susitraukimą ir kuo didesnį tul­ žies latakų atsidarymą. pašalinti iš žarnyno. O dabar susipažinsime su liaudies medicinos priemonėmis. sveriantis 96 kilogramus. sužinosime. kuo grindžiamas jo poveikis. Savo tvirtinimus jie pagrindžia ir bauginimais. Tai neįmanoma! Teigiantiems. be to. šliaužte atšliaužė pas mus. Visa ši informacija. ligonis guli lovoje pusant­ ros valandos su šildymo pūsle po dešinės pusės šonkauliais. laimingai. kepenis ne vieną kartą valė ir kiti. kurio butelis buvo atidarytas iš anksto. Rytą dar nieko nevalgiusiam ligoniui duodama išgerti 200— 250 mililitrų negazuoto ar beveik negazuoto kambario tempe­ ratūros mineralinio vandens. Gydymas šiluma — geriausias būdas sumažinti kepenų uždegimą ir spazmus. Štai kokia tiubažo metodika. kuriems padėti atsisakė gydytojai. kad būtų energingiau ištuštinta tulžies pūslė. 70 Brošiūroje „Sveikatos fakultetas" profesorė E. Citrinos rūgštis. 1925 metais gimęs 170 cm ūgio Nikolajus Savinych. Kai mineralinis vanduo išgertas. duodama gerti koncent­ ruotų cukraus. jog akmenys gali įstrigti. kad praplauti tulžies latakus GALIMA. tvirtai pagrįsta mokslu. nors buvo baigęs tik tris klases. kam magnezija sukelia nemalonius pojūčius. skatina tulžies pūslę ir latakus susitraukti. nukreiptas prieš tokį valymą. kad 90—99 proc. pašildytas iki 40° C. Pas mus at­ eidavo žmonės. Toms permainoms jam prireikė truputį dau­ giau kaip šešių mėnesių. FIZIOLOGINIAI MECHANIZMAI. Taigi kitame skyriuje pabandykime išsiaiškinti. Karlovy Varų ir „Barbara" druskos. kas yra TIKROJI SVEIKATA. Išvalęs pirmaisiais me­ tais kepenis 5 kartus (iš viso buvo 8 valymai). kokio nesulaukiau prieš tai 5 metus taikydamas natū­ ralius sveikatingumo metodus. nebuvo operuoti. patvirtina. nesiryžę ope­ ruoti ir pašalinti tulžies pūslės latakų akmenų. suvokiau. Šuvalova ap­ rašo „aklą" tulžies takų plovimą be zondo. laisvai. 40—50 mililitrų 33 proc. patyriau tokį efektą. Yra ir daugiau pavyzdžių. o akmenys. viso organizmo atsinaujinimą. ar iš tiesų kepenų valymas yra nepavojingas. TAIKOMI VALANT KEPENIS Pagrindinis argumentas. Jis taip prastai jautėsi. alie­ jus. 3. kad tulžies akmenlige sergantys žmonės. 2. Sparčiausiai skatina atsiverti tulžies latakus ir ištuštinti tulžies pūslę maiste esantys riebalai ir žarnyne esantys virški­ nimo produktai. jog patys matė išėjusius panašaus dydžio akmenis. Tai patyriau ne tik aš. kad nesitikėjo sulaukti kito pavasario. magnezijos tirpalas. mums būtinos stiprios tulžį va­ rančios medžiagos. Kaip jau buvo pasakyta. Klube „Žvalumas". kuriais tulžies akmenys prisitvirtina latakuose. pradėjo gerai jaustis. Tačiau paskirstyta mityba. Viską sugebėjo atlikti pats. Pavyzdžiui.Tai dar kartą patvirtina. kuriam aš vadovauju. sveriančiu 63 kilogra­ mus. akmenų 71 . storojo žarnyno ir kepenų valymas urino terapija padarė jį kitu žmogumi. praeina daug didesni — iki 20 milimetrų skersmens ir dar stambesni. nieko neiš­ manantys apie šią procedūrą. bus neiš­ vengta kitų sutrikimų. Šildymą būtina pratęsti išgėrus citrinos sulčių ir aliejaus. kad tai išmatų akmenys. bet ir tirpdo kietas ataugas — kabliukus. Tam 3—4 valandos prieš valgymą reikia sušildyti kepenų sritį. gliukozės. 1. Tiems. Tiubažui kaip dirgiklį galima naudoti magnezijos ar sorbito tir­ palus. esanti citrinos sultyse. — tul­ žies latakų skersmuo tik 3—4 milimetrai. Atlikę kepe­ nų išvalymo procedūras. Valymo rezultatai — stulbinantys. nes pacientų amžius ir prasta sveikata didino operacijų riziką. plačiai taikomas ir gydytojų. Pajutau nepaprastą lengvumą. Tulžies išsiskyrimą skatina ir rūgštys. atlikę kepenų valy­ mą. Liaudies medicinos žinovai yra pastebėję. Mes jau žinome. priešininkai tvirtina. Tulžį sparčiau išsiskirti skatina ir kiaušinių tryniai. Taip teigti gali tik žmonės. šie žmonės tarsi gimė antrą kartą. ksilito ar alyvuogių aliejaus tirpalų. kad didelės dozės aliejaus. Į mineralinį vandenį galima įberti 5 gramus magnezijos ar sorbito. bėgiojančiu tik su trumpikėmis ir nusiteikusiu gyventi sveikai. tulžies išsiskyrimą skatinančių žolių nuovirą. patvirtinančių. Tai tiubažas. kad tikslinga valyti kepenis. ne tik stimuliuoja šią funkciją. Po 15—20 minučių vėl reikia išgerti tiek pat mineralinio vandens.

Tada galima veikti dviem būdais: a) padidinti kiekį tulžies rūgščių. Tulžies susidarymą bei išsiskyrimą padidina paspartėjusi vartinė (portalinė) kraujo apytaka ir riebesnis maistas. kurios sumažina paviršinį tul­ žies tempimą ir taip padeda atitirpti koloidams bei dalinai iš­ tirpti. Įteigdami sau.sudaryti iš cholesterino. Alyvuogių aliejų galima pa73 . Žmogaus riebaluose. nes jau puikiai žinote. kai buvo pavalgyta ir išgerta citrinų sulčių. Kaip žinome. prasiskverbusios į tulžies akmens mikroporas sukels koloidų atlipimą. kurių sudėtyje yra šių rūgš­ čių. Šiluma juos atitirpdo. Daugiausia jos yra alyvuogių aliejuje (80—81 p r o c ) . kad kepenų ir tulžies pūslės funkcija stipriausia nuo 23 iki 3 valandos nak­ ties. Taigi mes pasirenkame tokį kelią: žymiai padidiname neso­ čiųjų riebiųjų rūgščių kiekį. Tokia apsauginė medžiaga susikaupia koloido paviršiuje ir pa­ dengia jį plėvele. Jogai teigia. kad išsiski­ ria daug tulžies. baltymai. jie skysti). stengiantis kuo aukš­ čiau pakelti diafragmą iškvepiant. ir akmenys laisvai praeina tulžies latakais. idealūs produktai — alyvuogių aliejus bei cit­ rinos. kurių svarbiausios biologinės savybės yra šios: paversti choles­ teriną lengvai tirpiais junginiais. Taigi mes jau išnagrinėjome pagrindinius fiziologinius me­ chanizmus. Be to. organizmas ją nesun­ kiai panaudoja medžiagų apykaitos procesuose. kurie lydosi esant 15° C (esant kūno temperatūrai. kai tulžies akmenys tarsi ištirpsta tulžies skystyje. mes dar la­ biau sustipriname efektą. vandens. gydantys adatomis. tvirtina. Tulžies latakų lygieji raumenys gali išsiplėsti iki 2 cen­ timetrų skersmens. Kinų gydytojai. Oleino rūgštį beveik visiškai įsiurbia žarnynas. tulžyje yra 84 proc. Tačiau yra ir dar keli papildomi: 6. ritmiškai. pradedama kvėpuoti lėtai. o susitraukti su tokia jėga. Šį vandenį reikia prisodrinti jau minėtomis apsauginėmis medžia­ gomis. natrio ir kalio oleatai. b) padidinti koloidų apsaugą. Tai kepenų ir tulžies pūslės biologinis ritmas. Šviežias paties žmogaus šlapimas (urina). kurios. oleino rūgšties. Jos veikia kaip tulžies rūgštys. padidina kraujagyslių bei tulžies ta­ kų sienelių elastingumą. Šviežios daržovių ir vaisių sultys. Tai viena iš nesočiųjų riebiųjų rūgščių. Citrinos rūgštis yra rūgštaus skonio. Ši sąlyga nesunkiai įvykdoma. Dabar aptarsime valymo būdus. rūgštumas stimuliuoja kepenų funkciją. Geriau naudoti natūralios gelsvos spalvos uriną. pavyzdžiui. 72 Dažančios urinos dalelės — organinės medžiagos švelniau­ sios dalelės. Ekstrema­ liais atvejais šis spaudimas gali padidėti daugiau kaip du kar­ tus! 5. jų yra pakankamai. 7. nebūna skaus­ mingų spazmų. Jos artimos organizmui. teigiamai veikti kraujagyslių sieneles. Apsauginių koloidų šaltiniai: 1. neleidžiančia sulipti koloidų dalelėms ir suda­ ryti nuosėdas. be to. Jo esmė tokia: gamtoje yra apsauginių medžia­ gų. yra apie 70 proc. Praėjus kuriam laikui po to. kad tulžies latakai išsiplečia. Pasitaiko ir priešingas atvejis. kad kvėpavimas tik per dešinę nosies šner­ vę padidina organizmo šilumą ir paspartina jo „ardančiąja jėgą". Bespalviame šlapime šių dalelių mažiau. polisacharidai. todėl labiau­ siai tinka tie natūralūs produktai. kuriais pagrįsti kepenų valymo būdai. o vėliau ir ištirpdys juos. Išnagrinėkime a variantą. kad jis galėtų būti pašalintas iš organizmo. Laimei. Vertingiausias iš šių produktų — alyvuogių aliejus. tirpdo cholesteriną. 4. Paros šlapime jų yra maždaug 1 gramas. o saulėgrąžų aliejuje dvigubai mažiau (39 p r o c ) . kad tulžis išme­ tama esant 300 mm vandens stulpelio spaudimui. PAPRASČIAUSIAS IR EFEKTYVIAUSIAS KEPENŲ VALYMAS Valant kepenis. Kaip teigia kinų liaudies medicina. kurie jų negali įsigyti. mintimis siųsdami ten energiją. 9. todėl jo geriau nevartoti. Tenka ieškoti pakai­ talų. kurioje gausu apsauginių koloidų. Yra žmonių. citrinų sultyse esantys eteriniai aliejai veikia ir kaip tulžį varanti bei antiseptinė priemonė. kaip rekomenduoja jogai. ko­ kiais fiziologiniais mechanizmais jie bus pagrįsti. 10. Kepenų funkcija aktyviausia pavasarį. o silpniausia rudenį. Organizmo sugebėjimas išsivalyti padidėja per pilnatį. 11. 8. padidinti jų elastingumą ir sumažinti pralaidumą. Todėl savas šlapimas labiausiai prieinama medžiaga. Oleino rūgštis lydosi esant 13° C. 2. Variantas b.

Tačiau jei vis pykina. Po 15—20 minučių. galite imtis papildomų priemonių. Jokia kita procedūra nėra tokia vertinga. kai kepenų ir tulžies bioritmas maksimalus. jei tik nepykina. kad jų elektros krūvis būtų vienodas. daugiau negerkite. Todėl ir jūs galite juos drąsiai vartoti. Valymas šiais patiekalais toks pat efektyvus. bet galite ir toliau šildyti. Ant liežuvio užberkite žiupsnelį aštrių pipirų. geriau rūgščių). Maždaug 19—20 valandą pradėkite pačią kepenų valymo procedūrą. Ypač tai svarbu geri­ nant kraujo apytaką kepenyse. išlydyti. efektyvi. Prieš tai pašildykite iki 30—35° C aliejų ir citrinos sultis ar citrinos rūgšties tirpalą. laisvai.5 valandos po aliejaus ir sulčių gėrimo. tirščius. Ramiai atsisėskite ir žiūrėkite televizorių ar skaitykite knygą. Šios knygos autorius pats tuo įsitikino. Išpūskite pilvą įkvėpdami ir kel­ kite kuo aukščiau iškvėpdami. Po 1—2 valandų pradėkite šildyti kepenų sritį šildymo pūsle su karštu vandeniu ar elektrine šildykle. Tinka rafinuotas ir nerafinuotas. išanksti­ nis pasiruošimas bus idealus. Jei jūs prastai jaučiatės išgėrę aliejaus. kaip ir nau­ dojant idealius ingredientus — alyvuogių aliejų ir citrinas. kiek išgėrėte. kad raudonieji kraujo kūneliai galėtų skverb­ tis kapiliarais. prasideda akmenų ir kitos bjaurasties šalinimas. paspartinsite jose kraujo apytaką ir išvalysite šlakus. Po to. kita — su sultimis. Viskas. kai aliejus ir sultys išgertos (jų kiekis — 100—300 gramų). užspauskite kairę šnervę vata ir kvėpuokite per dešinę šnervę. fermentų aktyvumas. jas reikia atlikti 3—4 kartus. kartą per dieną darysite valančias klizmas su urina. sukels energijos antplūdį. magnetinis laukas aktyvina fermentus. išban­ dę šiuos pakaitalus. kad tirpalo skonis būtų pana­ šus į natūralias citrinų sultis. ir skatina judėjimą kapiliarais. kartu paėmus: šiluma. kiek ir kokių atliekų buvo susikaupę per tą laiką. tai pakartokite. kur yra unikali venų kapiliarų sistema. Įsivaizduokite. po to pailsėkite valandėlę ir pakartokite.t. Reikia. šaltalankiu. kad tuo metu būtų mėnulio pilnatis. Kuo procedūra 74 ilgesnė. kurios sustiprins efektą. Mokslininkai nustatė. ką pašalino orga­ nizmas. Štai tada jau po pirmo karto neteksite daug akmenukų ir kitos bjaurasties.keisti saulėgrąžų aliejumi. Magnetoterapija yra labai svarbi. nes padidina kraujo apy­ taką kapiliaruose. Jei likus 3—4 dienoms iki kepenų valymo valgysite dau­ giausia augalinį maistą ir gersite daug šviežiai išspaustų sul­ čių (1 dalis burokėlių Ir 4—5 dalys obuolių. stenkitės. 4—6 kartus per minutę. Po to lengvai papusryčiaukite. išplauti ir pašalinti lauk visą šlamštą ir akmenis. Rytą padarykite klizmą. Išgeriate vieną du gurkšnius alie­ jaus ir užsigeriate vienu dviem gurkšniais sulčių. Maždaug 23 valandą ar vėliau (kar­ tais tai atsitinka ir paryčiu). Pagaliau ateis valymo procedūros diena. Geriau. Kai pamatysite viską. lais­ vųjų elektronų (fermentų aktyvatorių) poveikis naudojant ap­ likatorių — padeda suskaldyti. tuo geriau. o kepenų srityje uždėkite Kuznecovo aplikatorių su metalinėmis adatėlėmis. Tai stumia juos vieną nuo kito ten. Pakaks ir tiek. kol išger­ site visą aliejų ir visas sultis. Taip kvėpuokite 15—30 minučių. Cit­ rinos rūgštį reikia atskiesti taip. prieš tai išgerkite jau minėtas sultis. stovi dvi stiklinės — viena su aliejumi. Per tokias poilsio pertraukėles uždėkite ant kepe­ nų srities magnetinį aplikatorių ar bent paprastą magnetą. o jūs patys — ramūs ir atsigavę. Kiekvieną tokią pro­ cedūrą užbaikite vėsiu vandeniu. tiek kartų. taip pat kitais rūgščiais produktais — spanguolėmis. kur yra mažesnė koncen­ tracija. kol šie nemalonūs pojūčiai išnyks. Be to. Kvėpuokite ne­ skubėdami. agrastais ir t. Valant kepenis svarbiausia IŠANKSTINIS PASIRUOŠI­ MAS — organizmo suminkštinimas. Taip gerai masažuosite kepenis. raudonųjų kraujo kūnelių krūvių padidinimas. Paskutinę minkštinančią procedūrą reikia atlikti dieną prieš kepenų va­ lymą. kad dia­ fragma būtų kuo aktyvesnė. Dozę pasirinkite atsižvelgda­ mi į savo kūno svorį ir į tai. kuriems valymo procedūroje taip pat tenka svarbus vaidmuo. kad iškvėp­ dami jūs nukreipiate ugnies srautą į kepenis. kaip ši. kai 75 . Pradedama viduriuoti. patogiai atsisėskite (geriausia ant užkulnių). Šildymo pūslę galite padėti į šalį. paspartėjusi krau­ jo apytaka. jog vien kraujo spau­ dimo nepakanka. Praėjus 1—1. ir tik tada tęskite. Jei daromos šilto vandens procedūros. Citrinos sultis galima pakeisti citrinos rūgštimi. palaukite. Tai dar labiau sudirgins. kaip organizmas reaguoja į aliejų. Tai patvirtina ir kiti. Pagaliau viskas paruošta. Per pietus valgykite nedaug.

išgerkite 2 nošpos tabletes ir nusiraminkite. Tik po to galite valgyti salotas. Automatiškai. juos skaldote. taip pat atsižvelgdami į tai. virtą su vandeniu. o akmenukų beveik nėra. atrodo. Pavyzdžiui. net sukelti jų uždegimą. liks du variantai: 1 — jūs paprasčiausiai pasimaitinsite aliejumi ir citrinos sultimis. pirmą valymą tegu vartoja 150—200 aliejaus. KIEK KARTŲ IR KADA VALYTI KEPENIS Pirmas valymas yra sunkiausias. Kitais metais du kartus valiau kepenis. Todėl ir reikia kelių valymų. valymas baigia­ mas. 2 — labai save nualinsite. Nepamirškite. Reikia žinoti ir tai. Pastebėta. pelėsių. kad ši procedūra neat­ liekama po sunkaus darbo. kaip organizmas reaguo­ ja į aliejų. balkšvų siūlų. Truputį pailsėkite ir pavalgykite. Tačiau ir mažesnio kiekio visiškai pakanka. buro­ kėlių—obuolių 1:5). sveriantys 60—65 ki­ logramus. ypač pirmųjų valymų metu. Pirmas valgymas — 1/2 litro sulčių (morkų. Pasiryžę išvalyti kepenis. Jei vienas segmentas liks užkimštas. Atsiminkite: kuo anksčiau pašalinsi­ te iš kepenų bjaurastį. Tai reiškia. kad nebūtų vemiama. ir pradėti įprastą darbą. Valydami kepenis. kad valymas staigus. kad jie pagaliau būtų pašalinti. šalinate. Pailsėkite 3—5 die­ nas. kad valymas nesukelia skausmų. trečio valymo pabirs akmenys. Tik po antro. vyrai ir moterys. o dar kitais metais — tik kartą. kraujo apyta­ ka ir medžiagų apykaita taps normalūs. sukaupkite jėgų. nerimas. jog sultys ir aliejus atliko savo darbą skrandyje ir jį išvalė. jog kepenys „kvėpuoja". o po to kiekį vėl padidinkite. kad jas sudaro keturi segmentai. Valymas baigsis sėkmingai ir be jūsų pastangų. penktą — po dviejų savaičių. kad neliktų patologiškos plėvelės. Vien todėl galite nesulaukti norimų valymo rezulta­ tų. Taip atsitinka tada. Rytą būna dar vienas tulžies akmenų ir į mazutą panašios senos tulžies šalinimo etapas. ramūs. košę. Kam reikia tiek daug kartų valyti kepenis? Todėl. aš atlikau pir­ mus tris valymus tarp jų palikdamas trijų savaičių intervalą. jog valymas nepavyko. o ketvirtą — po mėnesio. organizmas tam skiria daug jėgų. Jei po kurio laiko pradedama vemti. kaip jos vibruoja ir alsuoja. kad pirmą kartą pašalinama daug senos tulžies. negalvo­ kite apie pašalinius reikalus. aliejaus ir sulčių išgerkite mažiau. Antrą bei kitus valymus atlikite atsižvelgdami į savijautą. nugludintais kraštais nedirgino jų sie­ nelių. Tai nereiškia. nusivilti. jaučiatės tarsi sukaustytas. kai kepenys būna labai užkimštos. Jei jus apniko baimė. žinokite. suprasite: jei tokia bjaurastis kaupsi s organizme. vėmaluose pastebimos gleivėtos žalios. Taip kai kam atsitinka pirmojo kepenų valymo metu.t. Taigi bijoti tikrai nėra ko. ilgo badavimo. Kai jų neliks. stiprus. nes baimė sukelia kraujagyslių ir kepenų latakų spazmus. Valydami kepenis antrą kartą. kepe­ nyse nesusidarė iš karto. negalėsite būti sveiki. Pasitaiko. ilgainiui didėjo ir savo forma prisitai­ kę prie latako kontūrų. kad valymas — tai 76 . kad akmenukai tulžies latakuose. Tada viskas vyks daug sklandžiau. KAD KEPENYS BŪTŲ ŠVARIOS IR SVEIKOS Kaip parodė praktika. tuo greičiau virškinimas. Tai gali sukelti net vėmimą. Andrejevas rekomenduoja atlikti kepenų valymą kartą per ketvirtį. viena iš apykaitų liks sutrikusi. įsibrovimas į kepenis. kai pajuntate. Sultys dar kartą išplaus jūsų kepenis. Likę akmenukai gali dirginti kepenis ir tulžies latakus. nervinatės. joms reikia jėgų šiai didžiulei įtampai. Ir neverta. Per pirmą valymą galima išvalyti tik vieną segmentą. Valyti reikia tol. Ypač taip atsitinka tada. Jūs patys pajusite. Akmenukų for­ ma bei padėtis keičiasi.netinkamai maitinotės. Tik retkarčiais. Po to valant kepenis galima padidinti dozę iki 300 gramų. Valymo metu stenkitės būti atsipalaidavę. per antrą — kitą ir t. kai akmenys kieti. o aš patariu pirmus 3—4 valymus atlikti kartą per du mėnesius esant pilnačiai. Padarykite papildomą valomąją klizmą. kol bus pašalinti visokiausi tirščiai. Jei to nepaisysite. Senovės Kinijos knygoje „Suven" apie kepenis rašoma: „Ke77 PRAKTIŠKI PATARIMAI. juodos ar kitų spalvų išskyros.

tačiau tada ji dar nėra aktyvi. svogūnus. naikinančių mikrobus. Valgant šias daržo­ ves. Labai krakmolingas maistas (miltai. ypač kovo mėnesį. Draudžiama vartoti maistui actą. konservai. jose esančios mi­ neralinės medžiagos dažniausiai būna susikaupusios šarminiuo­ se junginiuose. rūkyti gami­ niai. ypač šalti patiekalai. tad valymas gali išeikvoti paskutines jų jėgas ir dar labiau pablo­ ginti ligonio savijautą. Ištyrus morkų. neleidžia susidaryti kraujagyslėse trombams. morkų sul­ tys. kad kai kuriose daržovėse bei vaisiuose yra fitoncidų. Šiuo metu kepenys ypač tvirtos. Panašiai rašoma ir „Cžud-ši": „Vėjas aktyviausias augalų augimo metu. Tinka ir košės. česnakuose bei morkose. stiprią kavą ir kakavą. lig šiol nepastebėtą ki­ tose daržovėse. kai medžiuose pradeda kauptis daug sulčių. Tad kokia turi būti mityba. burokėliai atveria kelią kepenyse ir blužnyje. Kitą dieną tuos pačius patiekalus galima paįvairinti. Ypač daug jų valgyti turėtų pagyvenę žmonės. kepiniai) užkemša ke­ penis. spanguolėmis. Šių daržovių bei vaisių sultys padės greitai pagerinti kepe­ nų veiklą. Sergant kepenų ligomis.. Bandymais ne kartą įrodyta. kai pirmaisiais metais atliksite 4—5 valymus. geriamos kartu. Kinų bioritmologijos teigimu. žarnyne naikinami mikrobai. Avicena rašė: „. jei nepasveikstama. sergantiems kepe­ nų ligomis. po vidudienio — kenčia nuo paūmė­ jimo. jog burokėlių sultys geriausiai padeda išsiskir­ ti tulžiai. kopūstų ir burokėlių sulčių po­ veikį. kepenų veiklą galima labai greitai pagerinti. panašiai kaip metioninas pagerinančio cholesterino apykaitą. Tulžis — pradedant vasarą. marinatus. Dar senovės daktarai pastebėjo: skonio pojūčiai stimu­ liuoja įvairias energijas organizme. Betainas — unikali medžiaga. kad nepakenktume sveikatai. padedančio gyti opoms. vidurnaktį — ramūs". Tokie produktai — kepta mėsa ir žuvis.. česnakus. jos tampa kietos. rudenį būna paūmėjimas. tikslingiausia toliau valyti pavasarį. kad jį būtų sunkiau pasisavinti. Tulžį varančios burokėlių savybės buvo žinomos jau senovės daktarams. lauk žiemos. Toks maistas tinka pietums bei vakarienei. ankštiniai augalai. Pakomentuosiu šiuos žodžius. vir­ tos su vandeniu bei pagardintos jūros kopūstais. Ypač tinka obuolių ir burokėlių sultys. stiprūs mėsos sultiniai. garstyčias. Betainas padeda pasisavinti baltymus. burnoje. kurias lemia jose esantys „gyvieji" chloro atomai. ropes. riebūs užkandžiai. ko reikia visai nevalgyti. valgyti tik tada. Žmonės. morkoms nebūdingas specifinis kvapas. kad galėtų pasišalinti akmenys". Esantis burokėliuose magnis reguliuoja kraujagyslių tonu­ są. auštant išmintingi. kad kepenų veikla nesutriktų? Laimė. chemine sudė­ timi panaši į choliną ir lecitiną — medžiagų apykaitos regulia78 torius. česnakų. Gydyto­ jas Vokeris jau mūsų laikais moksliškai pagrindė burokėlių sul­ čių savybes. Po to. Daugiausia jų yra svogūnuose. alkoho­ lį.. Burokėliuose yra ir saponinų. prastai virš­ kinami grybai. dėl kurio kai kas ne­ mėgsta valgyti svogūnų. Tačiau la­ bai svarbu žinoti. Jei rudenį nenumirei. kurios savo ruožtu skatina įvairių organų funkcijas. nerekomenduojama atlikti valymo rudenį. Vasarą „riebalai" ir „vėsa" kaupia tulžį. pipirus. sviestu. kai pajuntamas apetitas. rūgštynes. Žmonėms. ridikus. pavasarį draudžiama pastoti kelią vėjui. žuvies nuoviras. rūgštus skonis stimuliuo79 .. kad patogeninė oro energija neprasiskverbtų į jūsų orga­ nizmą ir neturėtų neigiamos įtakos kepenims. Šiaip jau saponinai — pagrindinis vaistų nuo sklerozės komponentas. MITYBA BEI PROFILAKTIKA PO KEPENŲ VALYMO Išvalius kepenis. Labai vertingos ir šviežių žalumynų salotos. Be to. Burokėlių sultys — unikalus produktas. Nuo „riebalų" ir šilumos ji ypač suaktyvės rudenį ir nurims šalčio veikiama žiemos pradžioje". surišančių žarnyne choleste­ riną. Yra burokėliuose ir vitamino U. Tačiau pavasarį stenkitės vengti vėjuoto oro. citrinos sultimis. ridikėlius. Kenkia ir aštraus skonio produktai bei iš jų pagaminti pa­ tiekalai. paaiškėjo. sergantys kepenų li­ gomis. skrandyje. pa­ sižyminčio priešskleroziniu.penų ligos — pasveikstama vasarą. apdoroti aukštoje temperatū­ roje. Mokslininkai rado burokėliuose betainą. pagerina kepenų veiklą. Pavyzdžiui. šiuo metų laiku kepenys silpniausios. kurias reikia truputį pasūdyti ar parūgštinti natūraliais produktais —jūros kopūstais. priešalerginiu poveikiu.

o slopina — kartus ir aštrus skonis. bet ir riešutus. aguročiai.ja kepenų ir tulžies pūslės funkciją. B. Kai valgoma rečiau. organizmas jas nesunkiai pasisavina iš daržovių. sumažėja tul­ žies klampumas. Taigi norintieji pagerinti kepenų funkciją. svarbiausia. Sergantiems kepenų ligomis per dieną reikia išgerti 2 lit­ rus šviežių sulčių. Galima vartoti ir tulžį varančias vaistažoles: krau81 . padidina jų antitoksinį poveikį ir paspartina regeneracijos procesus (kopūs­ tų salotos. pomidorai. Kai skrandžio sekrecinė funkcija padidėjusi. To­ dėl nesveiki organai kurį laiką gali pailsėti. varškę. kad nebūtų už­ kietėję viduriai. padidina glikogeno gamybą. Askorbino rūgštis (vitaminas C). Be to. tei­ giamai veikia baltymų sintezę. užsistovi tulžis. Jos per vartų veną pateks į kepenis ir pablogins padėtį. bulves. Dabar jau aišku. Kai viskas bus suderinta. šviežios sultys geria­ mos 15—20 minučių prieš valgį. mielės. Teks sumažinti sūrių bei rūgščių pro­ duktų vartojimą. valgykite ne tik košes. morkų — 100 gramų. Racionaliausia maitintis 4—5 kartus per dieną (ypač ser­ gant kepenų ligomis). rūgštinančiose reakcijose. salotos. Visa tai stenkitės paįvairinti: daržoves truputį patroš­ kinkite. Ypač gerina kepenų veiklą B grupės vitaminai. džiovintų abrikosų — 100 gramų. Tokį mišinį galima valgyti vietoje košių arba kas antrą dieną. spartinantys puvimo procesus žarnyne. kad reikia valgyti kuo daugiau šviežių daržovių. spanguolių — 50 gramų (ar­ ba vienos citrinos sultis). Natūralių mineralinių medžiagų labai daug yra jau minėtose sultyse. kad aštraus ir aitraus skonio produktai kenkia ne tik kepenims. Reikia pasirūpinti. jei jos per parą tenka iki 1 gramo. atstato sutrikusią gliukozės. Jie labai tinka tokiam mišiniui pasigaminti: 100 gramų daigintų kviečių sumalti mėsmale ir pridėti į šią masę permaltų burokų — 100 gramų. norintiems sustiprinti jų veik­ lą žmonėms labai reikalingi vitaminai A. tulžies latakų į skrandžio—žarnyno traktą. erškėtuogių nuoviras. cholesterino koncentracija. K. Jos pagerina kraujo apytaką kepenyse. padaugėja tulžies rūgščių. gali atsirasti tulžies takų diskinezija ar užde­ gimas. Jei skrandžio sekrecija sumažėjusi. vaisių. aitresnį maistą. pagerina kepenų veiklą. Vieną dieną košė. Jei persistengėte vartodami šiuos produktus. neleidžia joms žūti (daiginti kviečiai. obuoliai. riebalų. arbūzai. Kepenis stimuliuoja nesū­ rus skonis. kiaušinio tryniai). aitrių produktų. Kepenų ligų gydymą paspartina ir daiginti kviečiai. B 1 2 ska­ tina kepenų regeneraciją. kurį laiką valgyti aštresnį. Šių vitaminų yra daug jau minė­ tuose produktuose. truputį medaus. Vitaminas K dalyvauja kraujo krešė­ jimo procese. sutrinka mi­ neralinių medžiagų įsiurbimas. Bfi — padidina antitoksine kepenų funkciją (ypač daug šio vitamino yra daigintuose kvie­ čiuose. B 2 (folinė rūgštis) ir B 1 2 dalyvau­ ja baltymų. privalo dažniau valgyti natūralaus rūgštaus bei sūraus skonio produktų ir vengti aštrių. Gydymas bus ilges­ nis. fermentų apykaitoje. balty­ mų. C. vynuogės. alaus mielėse). kepenys praneš jums apie tai: bur­ noje pajusite rūgštumą. o ne juos verdant. labai svarbu 80 atsižvelgti į žarnyno būklę. Kai sergama kepenų ir tulžies pūslės ligomis. slyvos. kad skonis būtų dar malonesnis. tarpais tarp valgymo ne­ jusite jokio skonio. obuolių sultys).5 valandos prieš valgį. paspartėja jų pašalinimas iš or­ ganizmo. Kai skrandžio rūgštingumas normalus — 30—45 minutes prieš valgį. kai valgysite su saiku net tų produk­ tų. paspartina gliukozės kelią į audinius. Joms veikiant. kad mišinyje būtų 100 gramų daigintų kviečių. kitą — mišinys. B 3 (PP) dalyvauja kepenų ląstelių ener­ gijos apykaitoje. žiediniai kopūstai. kaupiasi riebalai. Taigi jūsų maistas — šviežios sultys. Jo organizme pradeda stigti. ke­ penų ląstelių funkcijas. braškės. elektrolitų apykaitą. pomidorai. Mūsų laikų mokslas patvirtino. košės ir mi­ šinys. Komponentų santykis gali keistis. padidina kepenų ląstelių energijos potencialą. vaisių. skatina augimą. Be to. kai sutrinka tulžies išsiskyrimas ir riebalų įsiurbimas žarnyne. Dieta be druskos sumažina fermentų gamybą bei jų pateki­ mą iš kepenų. kurie stimuliuoja kepenų funkciją. Sviestą ir aliejų reikia dėti tik į pagamintus patiekalus. padi­ dinantys toksinių medžiagų įsiurbimą į kraują. Ypač tulžies sekreciją žadina burokai. Jie pažeidžia skrandžio ir dvylikapirš­ tės žarnos gleivinę. sultis reikia gerti 1—1. Sudarant dietą sergantiems kepenų ligomis. Sergantiems kepenų ligomis. morkos.

atsižvelgdami į savo galimybes (14 pieš. sutirština sėklą. kad ji būtų tarp anuso ir mašnelės. Sulenkite dešinę koją. kaklo ir krūtinės ląstos raumenims. išgydoma išvarža ir apendicitas.jažoles. 83 . nes tai kenkia kepenims. perkelkite svorio centrą į vieną pusę. atsiremkite jomis į grindis. kepenų masažas. Nasika sprūsta džanu paršvasana Plačiai ištieskite rankas ir kojas. Venkite sauso klimato. Tą patį pakartokite į kitą pusę. įsikibkite į dešinės kojos klubą. kiaulpie­ nių šaknis. Ardcha matsiendrasana Atsisėskite. Kaip moko Ajurveda. Sulenkite 82 14 pieš. išnyksta naktinės poliurijos. saulei tekant. padeda išgydyti kepenų ir bluž­ nies ligas. Pakartokite pratimą į kitą pusę. Nepamirškite: kepenys minkštos bei paslankios. Šluostyti pa­ žastis po 2—5 minutes galima 2—3 kartus per dieną. Šie pratimai bei kvėpavimas — puikus rytinis visų pilvo ertmės organų ir. o kairę ranką pasukite už nugaros. nes sergant ke­ penų ligomis energija kaupiasi šiose kūno dalyse. Sis pratimas — puikus fizinis krūvis pilvo. jonažo­ lės — 1 valgomam šaukštui sausų vaistažolių imama 1 stiklinė vandens. be abejo. Ši procedūra netinka tiems. 2. Po to pakelkite kūną kuo aukščiau. bitkrėslę. apsaugo nuo kepenų. jonažolę. pilvo. kukurūzų purkas. Gerti po 100 gramų 2—3 kartus per dieną prieš valgį. Asanas pasirinkite indivi­ dualiai. kukurūzų purkos. skatina tulžies ištekėjimą. kurias pateiksime dabar. Jos pakar­ toja diafragmos judesius įkvepiant bei iškvepiant. kurių nesveika širdis. Kairę koją perkelkite per dešinį klubą ir pastatykite ant grindų. Iš pratimų. Padėkite dešinę ranką ant de­ šinės kojos kelio. Toks ritmiš­ kas suspaudimas bei atpalaidavimas padeda geriau aprūpinti kepenis krauju (taip patenka deguonis bei maisto medžiagos). nugaros. būkite veidu žemyn. taip pat ir saunų su sausu garu. skirtų stiprinti ir stimuliuoti kepenis. padės jums dar geriau paveikti kepenis papildomu krūviu. Po šios procedūros labai svarbu gerai išsišluostyti.) 1. karštis ir sausas oras pernelyg dirgina došą Pita. blužnies ligų. KITOS KEPENŲ FUNKCIJOS STIPRINIMO PRIEMONĖS Kepenų funkciją stimuliuoja ir apsipylimas šaltu (pageidautina lediniu) vandeniu rytais. nugaros. Asanos. atsakingą už kepenų funkciją (detaliau apie došą Pita bus pasakojama truputį vėliau). net stipriai trinti pažastis. rankų. Kepenis gydančios asanos koją per kelį ir palieskite keliu galvą ar nosį. Pratimas pašalina krūtinės ląstos. kojų vystymosi defektus. mėtas. Nuoviro receptas: kraujažolės. Lenk­ dami rankas. kaklo. erškėtuoges. ypač ver­ tinga Bchastrika pranajama (aprašyta skyriuje „Storasis žar­ nynas") ir Svamio Šivanandos jogų pratimų kompleksas (asanos). ištieskite kojas į priekį. palenkę galvą.

Pakelkite į viršų vieną koją. Sulenkite rankas per alkūnes ir paremkite skruostus kumščiais. Nelenkdami kojų. Be to. Garbchasana Atsisėskite (lotoso poza). Sis pratimas pašalina nugaros skausmus. Pakartokite šį pratimą 4—5 kartus. Jei praėjus 4—5 valandoms po valgio virškinimas. pašalina krūtinės ląs­ tos ir pečių juostos raumenų vystymosi trūkumus. Antrą ranką būtinai ištieskite atgal. nukreipkite žvilgsnį į priekį bei aukštyn. 8. Po truputį lenkitės pirmyn. Pritraukite alkūnes kuo arčiau viena kitos. kojų pėdos ištiestos. plačiai išskėskite kojas. Vieną koją palikite ant grindų. 4. Po to padėkite delnus ant grindų. Pakelkite abi rankas ir išties­ kite jas atgal. kai sutrikęs virškinimas skrandyje. viršutinė pėdų pusė turi liesti 84 grindis. 5. Šis pratimas veikia virškinimo organus: skrandį. Pruštcha valita vrikšasana Atsistokite tiesiai. Pakel­ kite į viršų rankas bei kojas ir pasisupkite pirmyn—atgal. Ji neleidžia nuryti oro. net neįmanoma bambos sritį ištiesti prieš alkūnes. kurias kamuoja skausmai pilvo apačioje. palaikykite nugarą rankomis. Ji ypač naudinga sergant kepenų bei blužnies ligomis. jos turi liestis. Atliekant šį pra­ timą. Iš pradžių bus sunku. išgydo kepenų ir blužnies ligas. kepenis. Pirštus būtina pakelti. Šio pratimo teigiamas poveikis toks pat kaip ir ankstesnių pratimų. Palenkite žemyn viršutinę kūno dalį. Majurasana Atsiklaupkite. bandykite pasiekti grindis. ištieskite rankas ir kojas į priekį. Sis pratimas sumažina riebalų sluoksnį ant pilvo.03. o kitą lenkite žemyn prie gal­ vos. Dolasana Atsigulkite ant pilvo. žiūrėkite toli prieš save. Stipriai prakiškite rankas tarp šlau­ nų ir blauzdų. pagerina apetitą. Majurasana bematant suregu­ liuos šią problemą. Si asana padeda pasiekti anksčiau aprašytų pratimų rezul­ tatų. 85 . ypač daug pavalgius. Pakeiskite kojų padėtį. rankų riešai verti­ kalūs pražergtų kelių atžvilgiu. padeda greičiau išsiskirti tulžiai iš pūslės. Rankų mažieji pirštai ir šoniniai delnų kraštai turi liestis. blužnį. 9. pirštai ištiesti atgal. išgydo kepenų ir blužnies ligas. Pakelkite kūną vertikaliai grindų atžvilgiu. Pakelkite galvą. pašalina naktines poliu­ rijas bei prailgina gyvenimą. kol ji nepalies grindų. kad galėtumėte pakelti pėdas ir lygiai ištiesti visą kūną. padėkite jas delnais į viršų. 6. pagerina apetitą. Pakartokite pratimą į kitą pusę. Šio pratimo teigiamas poveikis kaip ir ankstesnių pratimų. Jis naudingas ir moterims. nelenkdami jos per kelį. dar nebaigtas. greitai pagerėja kepenyse ir blužnyje susi­ kaupusio kraujo apytaka. blužnį. 7. Asana skatina tulžies veiklą. Pakartokite pratimą pakėlę antrą koją. Be to. Jogai ypač akcentuoja šio pratimo poveikį blužniai. gydo išvaržą. pasilenkite atgal ir pamėginkite pasiekti ranka kulną. remkitės kaklu ir pakaušiu. ištieskite rankas prie kūno. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. Bchu sprūsta eka pada sarvanasana Atsigulkite ant nugaros. padėkite rankas ant grindų. Bchu sprūsta džanu pruštcha valitasana Atsiklaupkite. Šis pratimas pašalina kepenų ir blužnies skausmus. jis išgydo išvaržą. kojos ištiestos ir suglaustos. keliai suglausti. Ji padeda ir tada. Suspausta pilvo aorta pagerina kraujo sutekėjimą į skran­ dį. apendicitą. kepenis.

bioplazmai ir specifinei storojo žarnyno sandarai. Be to. ypač chroniškoms. pilnos savo pačių purvo (šlakų. Tuo labiau kad veikti reikia greitai bei radikaliai: valyti kepenis.). atveriantį duris jūsų sveika­ tai. kaip derėtų šiam virški­ nimo. kraujas išjos. Kraujo sąstovis — neabejotinas simptomas.1. užsienie­ tiškas gydymas jums nepadės. Krau­ jas ne tik užterštas. daug kepenų ląstelių (50—60 proc. Organizmas padeda pats sau savo jėgomis. Visa tai skatina ląstelės išsigimimą. kurių nepašalina sutrikusi kraujo apytaka). toksinų. susidarantys todėl. yda ir 1. padidėja polinkis ligoms. sukelia vis labiau plintančias širdies ligas (širdies nepakanka­ mumas. neišvalytas patenka tiesiai į ŠIRDĮ. kad energijos sąstovis prasidės dar anksčiau. rafinuotu maistu. ir jokie importiniai vaistai. nuodų bei kitų atliekų lavina suplūsta į mūsų organizmą. prisod­ rintas toksinų. pakerta viso gyvenimo pagrindą. Todėl ir sergate. Kai storasis žarnynas bus iš pagrindų išvalytas.1. Gydytojai nepagailėjo jums vaistų. kurias paspartino teršalai. kuris kaupiasi kiekvienoje kūno ląstelėje). Šiuolaikinis šių ligų gydymas yra neper­ spektyvus. 2. gyvybinė veikla pradeda blėsti. Juk storasis žarny­ nas — MAITINANČIOJI ORGANIZMO ŠAKNIS. 87 . sutrinka ir humoralinis (skysčių) bei kitoks reguliavimas.PAAIŠKINIMAI Iš viso to. Tačiau išorė apgaulinga — slapta patologija jau daro savo juodą darbą — greitai pavargs­ tama. būtinas. Tačiau kepenų rezervai didžiuliai. sun­ kus.STOROJO ŽARNYNO IR KEPENŲ VALYMO . nešvarumų. atstatyti jų funkcijas. Žmogus tarsi visai netenka jų. nepakankamas tuštinimasis ir 1. odos. kraujo apytakos bei medžiagų apykaitos organui. virškinimo. privalote suvokti svarbiausia. Jums belieka taikyti visa tai. Išaiškinęs šių svarbiausių valymo procedūrų esmę. bet ir blogai cirkuliuoja. nes esate neišmanėliai. Todėl išvalius storąjį žarnyną. Dabar. mūsų kepenys užkemšamos labai greitai. kad sulaukus 30—40 me­ tų. Tik tada baisios ir chroniškos ligos išnyks pačios. onkologinių susirgimų ir 1. kas buvo šioje knygoje parašyta. Iš­ valę ir atstatę jas. kurią jau patvirtina mūsų lai­ kų žinios ir atgaivina šios knygos autorius. kad netinkamai maitinamasi (yra ir ne mažiau grėsmingas proto purvas. Todėl šis organas. Štai kodėl primygtinai noriu at­ kreipti jūsų dėmesį į pačią svarbiausią ir būtiniausią procedū­ rą — storojo žarnyno valymą ir atstatymą. aprūpinantis mus papildomo­ mis maisto medžiagomis. susidaro maitinančios medžiagos ir elementai. būtina mikroklizmutėmis iš nugarinto šlapimo ir toliau rūpintis jo švara. nors pats iš pažiūros atrodo neblogai. tampa di­ džiausiu organizmo sąvartynu — ligų ir apsinuodijimų plitimo šaltiniu (dar kartą perskaitykite skyrių „Organizmo valymo sis­ tema ir storasis žarnynas"). kad gimtumėte antrą kartą. Nesvarbu.DVIEJŲ SVARBIAUSIŲ PROCEDŪRŲ . Žinokite.1. Šios metodikos pagrindas — šimtametė patirtis. atnaujinsime VISĄ ORGANIZMĄ.) gydymas medikamen­ tais — neperspektyvus. o ekstrasensai — energijos. palaipsniui ji gali tapti VĖŽINE ląstele. auto­ rius įteikia jums patikimą raktą.) jau užkimšta ir negali normaliai funkcionuoti. nervų sistemos. kad ląstelė išliktų gyvybinga. negyvų ląstelių dale­ lių. Vidiniai nešvarumai. būtina valyti KEPENIS. Tikiuosi. nes širdis (kaip ir kuris kitas organas) tampa vėl sveika tik tada. na ir kas? Kepenys net ir tokiais atvejais neatlieka savo funkcijų taip.). kurie su maistu nepatenka į organizmą dešimtmečiais). hormoninių sutrikimų. jos prastai aprūpinamos deguonimi. kad tiesiosios žarnos apatinės dalies veni­ nis kraujas neprateka kepenimis. Kadangi storajame žarnyne vyksta pagrindinis vandens įsiurbimas į kraują. Nustatyta. kartais po 2—3 kartus per metus atlikti profilaktikos kursus. Be to. nerangūs. pirmiausia kaupiasi stora­ jame žarnyne. Jei storoji žarna užteršta (vidurių užkietėjimas. Tokiu atveju įvairių ligų (kraujo apyta­ kos. Organizmo ląstelės pradeda badauti (nereguliariai gauna maisto medžiagas). kad dabar jau supratote. šlakų. kodėl būtina nuosekliai atlikti minė­ tas procedūras ir kodėl viena be kitos šios procedūros neefek­ tyvios. kvėpavimo. 1. pagausėja mutacijų. tuos teršalus 86 dar papildo nešvarumai bei toksinai iš storojo žarnyno. kurių dėka mūsų mityba pilnavertė (veikiant mikroflorai. kai kraujas švarus. kai maitinamasi nenatūraliu. kad iš prigimties mūsų organizmas ir nukenksminančios sistemos yra patikimos. Taigi negalime ir toliau likti neišmanė­ liais.

kokie svarbūs inkstai organizmui. Inkstų funkcijos: 1. padedančioms įveikti minėtus sveikatos sutrikimus. Tačiau be minėtų sutrikimų. kad būtų neutralizuotos intoksikacijos iš storojo žarnyno pasekmės. jis skatina inkstų ak­ menų susidarymą. * Atkreipkite dėmesį. o jei susidarys. kad vyksta aktyvūs peristaltiniai susitrauki­ mai. Priminsiu. jei sutrinka šlapimo nutekėjimas. geriamas vanduo. Ne ląstelėse esančio vandens kiekio kūne reguliavimas. jog A vitaminas (beta-karotinas) trukdo susidaryti inkstų akmenims. gali padidėti iki 8 centimetrų! Taip atsitinka todėl. Pasveikimas vyks sparčiai ir kokybiškai. persų bei arabų gydytojai tei­ gė. kad košėse bei miltų patiekaluose yra daug kalcio. sumažėja mir­ tingumas. Spalva — ryškiai ruda. Gyvybinės jėgos. Šis skyrius skirtas priemonėms. INKSTŲ VALYMAS Atsižvelgę į tai. pasijusite daug tvirtesni.* Iš 100 litrų skysčių po filtravimo šlapimu tampa tik 1 lit­ ras. jo gyvybinei veiklai. Suaugusių inkstai yra pupos formos. Dešinysis inkstas yra 2—3 cm žemiau kairiojo. tarp audinių esan­ tis skystis. o storis — 3—4 centimet­ rai. kiti negalavimai. Šlapimtakių skersmuo. pernelyg apnuodyta limfa. daugiausia azoto. kraujas. o tik košėmis. kad epitelio funkcionavimas priklauso ir nuo A vita­ mino kiekio organizme. Akmenys gali atsirasti ir tada. 5. Pagrin­ dinė inkstų funkcija — azoto produktų pašalinimas iš organiz­ mo. Sveikų ir sergančių akmenlige žmonių šlapime ran­ dami skirtingi mukoproteidai. o kai jie jau yra — padeda ištirpdyti. tai kokie. Šarminės—rūgštinės organizmo pusiau­ svyros reguliavimas. Suaugusio žmogaus inksto il­ gis — 10—12 cm. kurių krūvis neigiamas. prasideda įvairios ligos.25 centimetro. plotis — 5—6 cm. Labai anksti pradėjus maitin­ ti kūdikius ne motinos pienu. tokią akmenligę gali sukelti ir šlapimo rūgšties bei kitų rūgščių ir šlapimo koloidų santykio sutriki­ mas ar pakeitimas. pagerėja vaikų sveikata. Tarpas tarp dviejų vir­ šutinių inkstų polių mažesnis negu tarp apatinių.4—4 centi­ metrai. kad pagerėtų kepenų veikla. Jonų koncentracijos krau­ jyje reguliavimas. organizmas nepasisavina. lemia ir mityba. 4. kad jie yra elastingi. Pakeitus mitybą. kuris atsiranda termiškai apdo­ rojant maistą. anksčiau eikvotos tam. kad nepakistų vidinė organizmo terpė. Taigi inkstų funkcija daugeliu atvejų priklau­ so nuo epitelio funkcinių savybių. kai kurių žmonių inkstuose gali būti akmenų.KITI ORGANIZMO VALYMAI Išvalę storąjį žarnyną bei kepenis. o moterų — 2. o sergančių žmonių — vidutiniškai 500 miligramų. Todėl akme­ nys dažniau būna dešiniajame inkste. padidėja jų mirtingumas. rūgštynių rūgšties kalcio sugebėjimas kristalizuotis. sveriantys 120—200 gramų. Vyrų šlaplės ilgis — 22—25 cm. Išpūstas inkstų kraštas pasuktas į išorę ir truputį atgal. Plačiausia šlaplės vieta — 1. Inkstai — homeostazės organas. Natrio koncentracijos reguliavimas. Viršutinis daugiau apvalus. dabar bus panaudotos bendram orga­ nizmo tvirtinimui. Eksperimentai patvirtino. išskyrimas. Šlapimtakių ilgis — 28—34 centimetrai. sudarytas kaip liauka. Ar susidarys inkstų akmenys. Mūsų duomenimis. Šlapimas teka šla­ pimtakiais todėl. Šie procesai skirti tam. pridengtas antinksčiu. Per 24 valandas inkstai perfiltruoja maždaug 150 litrų kraujo! Kraujas filtruojamas bei perfiltruotas įsiurbiamas per epitelio sluoksnį. 3. o iš 270 perfiltruoto natrio gramų į kraują sugrįžta 263 gramai. Moterų inkstai yra že­ miau negu vyrų. Šlapimo susidarymas — daugelio procesų suma. ypač vaikystėje. Po tokios įvadinės informacijos jau galima aptarti ir inkstų akmenligę. Tačiau šio kalcio. Svetimkūnių ir ne­ garuojančių apykaitos produktų. Norma­ liame šlapime yra apie 90 mg bendro biokoloido. Galenas. jog inkstų akmenligei turi įtakos vietovės geografinės ypa­ tybės. poliartritas. Įlenktas kraštas — priešais tokį patį kito inksto kraštą. Hipokratas. 2. atidžiau aptarsime šį klausimą. klimato sąlygos. miltų patiekalais. Kiek­ vienas inkstas turi du polius — viršutinį ir apatinį. net akmen­ ligė. kai stinga A vitamino. Inkstai — žmogaus ša­ linimo sistemos porinis organas. sveikesni. Štai kodėl pašalinus vienus akmenis inks89 88 .

Šios druskos šalina skausmus inkstuose. o šlapimas — galutinis baltymų apykaitos pro­ duktas — išskiriamas per inkstus. tačiau jis tok­ siškas.y. Mėsa. pieno produktai. Inkstuose susikaupia maždaug 20—50 gramų akmenų. tirpstanti vandenyje santykiu 1:39480. prisodrintas organinių ir neorganinių druskų (kristaloidų). * Ci. Paros šlapime jų yra 1 gramas. kruopos. nenori keisti netinkamos mitybos ir būti sveiki. šlapim­ takius. nes storojo žar­ nyno dešinioji sienelė plonesnė. Juk čia veisiasi ir tos iš jų. petražolių — 2. Jie neleidžia susidaryti drus­ kų nuosėdoms. todėl daug ligų išgydoma vei­ kiant jų atsiradimo priežastis. Daug skysčių reikia. Tokiai sriubai reikia šviežių sulčių mišinio: morkų — 7.tuose. Sis procesas vyksta tik čia. naikinančių rūgštingumą. Esantys inkstuose stafilokokai keičia šlapi­ mo reakciją iš rūgštinės į šarminę (bakterijos pakeičia šlapalą į šlapimo rūgšties amonį). sudarytos iš dažančių šlapimo medžiagų. kol jį pasisavins organizmas. Gaivinantis šaltinis senka: Šlapimtakin nė lašas nepatenka. Šį senovės pa­ stebėjimą patvirtina mūsų laikų tyrinėtojai Kiuteris ir Veilis. Šlapimas valo inkstus. Šlapimas yra vandens tirpalas. Juk viena iš jų svarbių funkcijų — šlapalo sudarymas. Štai ką rašo gydytojas Mitkalas knygoje „Šlapimo terapija": „Šlapime yra greitai irstančių. duona. Todėl akmenų susidarymo inkstuose procesas — savotiška inkstų ląstelių liga. Ajurveda ir Cžud-ši teigia. — universali energija. kuriose yra daug kalio. Viena jų dalis yra kraujyje. Apsauginį poveikį lemia specifinė išraiška. jam būdingas pasislinkimas ir sąstovis. pradeda augti kiti. Diu­ rezę padidina 2—4 kartus. kurie pašalinami su šlapi­ mu. Žmogaus šlapime yra organiško šla­ palo. Per dieną geriama 50—60 gramų (tris kartus). ką buvo pastebėję kinų gydytojai — BAIMĖ nuleidžia žemyn ci* ir kenkia inkstams. Inkstų funkcinės veiklos pakitimus gali lemti ir sutrikusi centrinės nervų siste­ mos reguliacija. Inkstų akmenligę gali sukelti ir į inkstus įvairiais keliais patekusi infekcija. t. nesukelianti ne­ pageidautino poveikio. krakmolas turi tapti cukrumi) kenkia inkstų funkcijai. Negalima nepaminėti ir svarbaus kepenų vaidmens. šlapime atsiranda nuosėdų. žuvis. špinato — 3 dalys. Jie pastebėjo ir dar kai ką — saldus maistas (prieš tai. žarnyne bei gimdoje. pašalina inkstų akmenis. kurios gamina rūgštynių rūgšties kalcį. saliero — 4. — ne­ virta kalio „sriuba". Jei šios emocijos trunka ilgesnį laiką ar kartojasi. kita susidaro inkstuose veikiant gyvybin­ goms inkstų ląstelėms. jog suvirškintos maisto medžiagos yra spe­ cifinio skonio. Svarbų koloidų vaidmenį druskų ištirpimui pa­ tvirtina ir šlapimo druska. sutrinka koloidų ga­ myba ir pradeda susidaryti akmenys. Išnagrinėsime pa­ čias efektyviausias ir saugiausias. Medicina jau įrodė šlapimo svarbą tirp­ dant oksalatus bei kitus akmenis. todėl tai puiki šlapimą varanti priemonė. Kalio druskos — iš jų aktyviausias nitratas. KAIP GYDYTI NESVEIKUS INKSTUS? Šlapimtakyje akmenukas? Iš tiesų! Tarsi su užtvanka dabar esu. ir mūsų laikų gydytojai sergantiems inkstų akmen­ lige rekomenduoja kųo daugiau gerti bei maudytis šiltose vo­ niose. Apsauginiai koloidai — organinės medžiagos dalelės. Per ją toksiški garai neigiamai veikia dešinį inkstą. Todėl aprašysime tai. kad būtų išplautos inkstų geldelės ir šlapime sumažėtų tankiųjų medžiagų. Šviežios daržovių sultys. baimė per centrinę nervų sistemą kenkia inkstams. Šlapalas — mažai toksiškas ir palyginti aktyvus osmotinis diuretikas. 91 90 . Yra daug šlapimą varančių priemonių. ekvivalentiška jogų pranai. Turi įtakos ir žarnyno bakterijos. iškrentančių nuosėdomis drus­ kų. Omaras Chajamas Ir senovės. Daž­ niausiai akmenų aptinkama dešiniajame inkste. Be to. Tik 10—17 atvejų iš šimto pasitaiko akmenų abiejuose inkstuose. sūrus maistas suvirškinti tampa saldaus skonio. Žmonės nenori išsiaiškinti priežas­ čių. Priklausantis nuo mitybos šių bakterijų dauginimasis sukelia oksaluriją. kai žar­ nyne susidaro labai daug oksalatų.

Krapo giminaičiai — salieras ir pan­ kolis taip pat pasižymi šiomis gydomosiomis savybėmis. o po to su­ smulkinti ir suskaldyti akmenis. Krapai. atskirti ir pašalinti juos iš tos vietos. širdies glikozidai (rusmenė bei kiti augalai) ne tik pagerina kraujo apytaką (taip pat ir inkstuose). Kiek ma­ žesnis juodojo ridiko sulčių poveikis. Liaudyje jau seniai populiarus vaistas nuo inkstų akmen­ ligės — arbūzas. karbonatiniams akmenims. Pakeiskite mitybą ir gyvenimo būdą. morkų ir buro­ kėlių sultyse. Ibn Sina Valant bei gydant inkstus. bitkrėslėje. smė- Augaliniai pigmentai (jų ypač daug šviežiose daržovių bei vaisių sultyse) rūgština šlapimą. Panašios savybės būdingos ir jonažolei. šviežiose morkose. malšina inks­ tų koliką. Senovės gydytojai rekomenduodavo gerti bitkrėslės sultis. natrio jo­ nų ir chloro ekskreciją. geriausia vadovautis Ibn Sinos (Avicenos) nuostatomis: 1) pašalinti akmenų susidarymo priežastis. Išbandyta". paversti smėliu. pradėkite sparčiai skatinti šlapimo va­ rymą: gerti savo uriną (šlapimą). kad jie geriau ir be skausmo būtų pašalinti. panaudojant tokius vaistus. kurios ištirp­ dydavo akmenis inkstuose bei šlapimo pūslėje. Ypač stipriai tirpdo inkstų akmenis kėnių aliejus.5 kilogramo arbūzo). marenos ar erškėčių šaknų nuoviras. dirvinio asiūklio ar vynuogių lapų arbatą arba valgyti arbūzų. bet ir esant širdies nepakankamumui neleidžia at­ sirasti pabrinkimams. neleidžia susidaryti akmenims ir smėliui (per dieną reikia suvalgyti 2—2. Gliukozė. Arbata su citrina. juodojo ridiko. arbatą su citrina. citrinos sul­ tys. 3) atskirti suskaldytus akmenis (smėlį) ir lengvai. išsimaudykite šiltoje vonioje. Pajutę. kurie pašalina akmenis lengvai ir palaipsniui. Ypač svarbu šiuos augalus vartoti inkstų akmenligės profilaktikai. ištirpdys ir susmulkins akmenį. Citrinos bei kitos rūgštys padeda ištirpti fosfatiniams. švie­ žios daržovių sultys ar šlapimas. kaip tai atliekama praktiškai. kad pradėjo išeiti susmulkinti akmenys (smėlis). 2) taikyti įvairius būdus (kiekvienam geriausiai tinkančius ar turimus). tačiau nedirgina inkstų ir šlapimą šali­ nančių takų. esantį šlapimo pūslėje. virškinimui pagerinti. o tai pagerina inkstų darbą. kuris gali tirpdyti kai kurių rūšių akmenis. paša­ linti juos sukeliančią priežastį. Šlapimą šalinančių takų atpalaidavimas bei išplėtimas be skausmo pašalina smulkius inkstų akmenis. 93 U- Inkstų akmenis padeda tirpdyti ir kartaus šaldančio skonio eteriniai aliejai. Jei jo išgersite. kad akmenys būtų suskaldyti. nesku­ bant juos pašalinti. vynuogių lapų. druskos ir akmenukai stumiami į šlapimo pūslę. Šlapimą varančios vaistažolės. kurių daug yra pelynuose. O dabar susipažinsime. dirvinio asiūklio. Pasirinkti yra iš ko: bitkrėslės. Padidėjęs šlapimo šarmingumas padeda ištirpdyti druskas. Štai kas apie jį rašoma knygoje „Kaukazo val­ gomieji vaistingieji augalai": „Arbūzas (minkštimas ir žievelių nuoviras) stipriai skatina šlapimo išsiskyrimą. ko nereikia nemokšoms": „Šer­ no šlapimas. INKSTŲ VALYMO METODIKOS Tikslai. erškėtuogėse. skatinančius akmenų susidarymą. Augalinių pigmentų ypač daug marenos ir erš­ kėčio šaknyse. sumaži­ na spazmus. liepžie­ džių arbata dažnina bei stiprina šlapimtakių susitraukimus.Ko gero. gyvūnų šlapimas efektyviau tirpdo inkstų akme­ nis." Šiltos vonios skatina kraujo apytaką kapiliaruose. fruktozė — padidina vandens. Štai ką rašė garsus viduramžių armėnų gydytojas Amirdovlatas Amasiaci knygoje „Tai. kur jie susikaupė. Taikydami 2 punktą. kėnių aliejus. eterinio aliejaus. tirpdo akmenis. kuriuose yra 4 proc. kurių siekia gydantys inkstus gydy­ tojai: sustabdyti akmenų susidarymą. ksilozė. 92 . tačiau tai labai pavojinga. Kai kurie žmonės mėgina pašalinti akmenis įpjovę šo­ ną ar nugarą. neleidžia atsirasti nefronų sklerozei. To gali imtis tik beprotis.

Inkstų valymas erškėčių šaknų ar vaisių nuoviru Inkstų akmenims susmulkinti ar ištirpdyti naudojamas erškė­ čių šaknų ar vaisių nuoviras. jog griežta dietinė mityba — paistalai.. Po 9 metų istorija pasikartojo: vėl akmenukas. Kompresas dedamas virš pažeisto inksto. Po pirmos „arbūzų atakos" savaitės akmuo liko vietoje. Tokį maistą teks valgyti visą sa­ vaitę. * Sią informaciją paėmiau iš straipsnio „Tablečių jau nebereikia". kad pati galiu padėti savo organizmui sunkią valandą!". kad šlapimu galima gydyti ir diabetą. Taip pat naudojamas ir erškėtuogių nuoviras. o išgeriamas visos paros šlapimas.). palaukti. kai 35 metų aktorius 7 metus gyveno su akmenimis inkstuose. kairiajame. Tokį valymą galima taikyti 2—3 savaites. kurią suteikia augaliniai pigmentai. Šiluma išplečia šlapimtakius. plovimą. Perkošti. Iš pasveikimo istorijos: 1987 metų rugpjūčio mėnesį aš krei­ piausi į N. Inkstas liko. Akmenukas buvo nedidelis. kartais pajuntamas širdies silpnumas. Jei inkstuose ir šlapimo pūs­ lėje yra akmenukų. jį sunaikino hidro­ nefrozė. Rentgeno nuo­ trauka padėjo išaiškinti. nes tada aktyviausia inkstų ir šlapimo pūslės veikla. inkste. Nadežda Fiodorovna Kirilenko (54 m. Jaučiausi be­ viltiškai". tačiau išėjo smėlis. aprašo atvejį. Nuoviro paruošimas. išnyko galvos skaus­ mai. Teko pašalinti. reikalingų. tačiau sveikata nepagerėjo. 1989 m. Gerti po 1/3 stiklinės 3 kartus šiltą 1—2 savaites. amoniako. Išsigydė dėdamas raištį (kompresą su šlapimu) ir gerdamas šlapimą. Šį kartą inkstas žuvo. Tik po trečios „arbūzų atakos" savaitės akmuo pagaliau sėkmingai išėjo. Tada jis išgėrė savo šlapimą. Tačiau 1987 metais kovo mėnesį vėl prasidėjo skausmo priepuoliai vieninteliame. nes žinau. o suak­ tyvėjusi inkstų veikla suteiks papildomų jėgų. * Tai įtikinantis pavyzdys. nes buvo gaila anksčiau prarasto inksto. Juk tai taip pat nedidelė operacija. „Per pirmąją operaciją man pašalino ak­ menį iš dešiniojo inksto. nes pradėjus inkstams šalinti akmenu­ kus. Semionovą ir pradėjau aktyviai gydytis taikydama jos metodiką. Šiuo metu reikia išsimaudyti šiltoje vonioje ir valgyti kuo daugiau arbūzų. 94 95 . Pradėjau rau­ doti. pakilo kraujo spaudimas. kurį laiką jaučiausi geriau. Ir kaltas dėl to tik nemokšiškumas. jis dar veikė. Nr. 12. Raodžibhajus ir pats kartą pajuto skausmą. Abiem atvejais jis turi būti tamsiai rudos spalvos. naikina spazmus (ypač kai pradės eiti akmenukai). Gydymo kursas — 20—30 dienų su 10—20 die­ nų pertraukomis taikomas tol. karvalolio. Esu laiminga. tik be peilio. Po dviejų valan­ dų šlapimas vėl pradėjo išsiskirti. geriausia juos šalinti nuo 17 iki 21 valan­ dos vietos laiku. kraujo spaudimas tapo normalus. Žurnalas „Gamta ir žmogus".Inkstų valymas šlapimu Raodžibhajus Manibhajus Patelas. Ėmiau bėgioti. nes negalėjo šlapintis. Pradėjo skaudėti galvą. Todėl turėki­ te pasiruošę validolio. Jis nesutiko daryti operacijos. Visą birželį buvau gydoma sanatorijoje. žymus XX amžiaus tyrinėto­ jas. Dabar laikausi mitybos režimo. skausmai nebekamavo. norite gerti — arbūzas. kad yra akmuo. Reikalingos arbū­ zų atsargos bei juoda duona. kad būtų pašalintas smėlis ir akmenys. Raodžibhajus teigia. kol nusistovės. Po operacijos taikiau griežtą dietinį maitinimą*. kad inkstai pradėtų greičiau veikti). labai norite valgyti — arbūzas su duona. Geriau valymo metu būti kartu su namiškiais. Iš ligos istorijos. Po antros savaitės akmuo pasislin­ ko žemyn ir įstrigo šlapimtakio apačioje. Inkstų valymas arbūzais Sis valymas atliekamas arbūzų sezono metu. Norite valgyti — arbūzas. kurį sugebėjo surinkti per valandą (panašiais atvejais galima išgerti ir kito žmogaus šlapimą. Du šaukštus supjaustytų šaknų užpil­ ti stikline vandens. arbūzas skatina didesnį šlapimo išsiskyrimą. vėl nesibaigiantys skausmo priepuoliai. smėlį. kol pasveikstama. kol sulaukiama norimų rezultatų. mažina skausmą. Štai pavyzdys iš praktikos*. tačiau su­ keldavo didelius skausmus. virti 15 minučių.

Inkstų valymas daržovių sultimis Gydytojas Vokeris, šiuolaikinės sulčių terapijos pradininkas, re­ komenduoja savo metodą, pagrįstą augaliniais pigmentais bei eteriniais aliejais. Jo teigimu, neorganinės medžiagos, ypač kalcis, esantis duonoje bei kituose koncentruotuose krakmolinguose produk­ tuose, sudaro inkstuose grūdelius. Inkstams valyti bei gydyti jis rekomenduoja tokias sultis: 10 uncijų morkų, 3 uncijos bu­ rokėlių, 3 uncijos agurkų sulčių. Yra ir kitas variantas: mor­ kos — 9, salierai — 5, petražolės — 2 uncijos. Noriu atkreipti dėmesį į petražolių sultis — puikią priemo­ nę šlapimo—lytinio trakto susirgimams gydyti, taip pat esant akmenims inkstuose, šlapimo pūslėje, nefritui, kai šlapime yra baltymų bei sergant kitomis inkstų ligomis. Geriamos ir šaknų, ir lapų sultys. Šių sulčių poveikis labai stiprus, todėl petražolių nepraskiestų sulčių vienu metu nereikia išgerti daugiau kaip 30—60 gramų. Inkstų valymas kėnių aliejumi Tai, ko gero, pats paprasčiausias bei efektyviausias inkstų va­ lymo metodas. Jis taikomas taip. Atsižvelgdami į sezoną, savai­ tę geriate šlapimą varančias arbatas, valgote vaisius, taikote kitus būdus. Žiemą ir vėlyvą rudenį — raudonėlio, šalavijo, melisos, skalsiagrybio, jonažolės (jonažolę galima pakeisti erškėtuogių vaisiais ar šaknimis) arbatos. Galima pasirinkti ir kitas vaista­ žoles. Tai priklauso nuo regiono ir t.t. Susmulkinti vaistažoles ir padaryti mišinį, kuriame jų būtų, tarkim, po 30 gramų. Už­ virti, dar geriau — užpilti verdančiu vandeniu, palaukti, kol pritrauks, taps tamsiai rudos spalvos. Gerti šiltą su šaukštu medaus po 100—150 gramų prieš valgį. Vasaros pabaigoje valgykite arbūzus, pavasarį ir vasarą — gerkite šviežias sultis. Taip rekomenduoja Vokeris. Jei negalite panaudoti nė vienos iš šių priemonių, gerkite savo šlapimą. Tokia įvairovė veiks inkstų akmenis, kurių sudėtis yra labai
96

nevienoda. Tai labai svarbu. Nepamirškite: vienos vaistažolės ar daržovės veikia vienus akmenis, kitos — kitus. Po tokio pasiruošimo savaitės į šlapimą varančią arbatą ar sultis įpilkite 5 lašus kėnių aliejaus ir išgerkite pusvalandį prieš valgį. Pageidautina aliejų gerai išmaišyti ir išgerti per šiaudelį, kad nebūtų pakenkta dantims. Kėnių aliejų vartokite 5 dienas 3 kartus per dieną prieš valgį. Valymo rezultatai iš­ ryškės 3—4 valymo dieną: šlapimas taps truputį drumstas. Vė­ liau gali išeiti ir akmenukai. Po dviejų savaičių tokį valymą galima pakartoti. Taikykite šį būdą, kol sulauksite pageidauja­ mų rezultatų. Taikant jau minėtus inkstų valymo metodus, papildomai galima atlikti ir pratimą, padedantį pašalinti iš inkstų smėlį. Tai vienas iš serijos „Tigras" pratimų — „Alkanas tigras puola auką" (15 pieš.). Pratimo aprašymas. Atsigulkite ant pilvo. Vienu trūktelėji­ mu iš karto pakelkite abi rankas ir kojas (pratimą atlikti 3— 5 kartus). Šis pratimas padeda suskaldyti išsiurbtus akmenu­ kus bei pašalinti smėlį. Panašus ir jogų pratimo „Lankas" poveikis. Tik šiuo atveju būtina suptis aukščiau, labiau išsilenkus.

15 pieš. Pratimas „Alkanas tigras puola auką".

97

INKSTŲ LIGŲ PROFILAKTIKA Kai yra šlapimo rūgšties akmenys, reikia imtis priemonių, kad šlapimo rūgštis būtų ištirpinta ir pašalinta. Negalima valgyti produktų, turinčių daug baltymų, bei sultinių (kepenų, inkstų, smegenų, keptos mėsos, sūdytos žuvies, mėsiškų sriubų), padi­ dinančių azoto kiekį. Azotas, šalinamas iš organizmo, papildo­ mai apkrauna inkstus. Rekomenduojama gerti sultis, nurody­ tas Vokerio, valgyti salotas, vaisius, daigintus kviečius. Salotas reikia truputį „pasūdyti" džiovintais jūros kopūstais, kad būtų stimuliuojama inkstų veikla, ir vengti saldumynų, kurie slopi­ na šią funkciją. Taip pat reikia gerti šlapimą varančius nuovi­ rus. Jei akmenys yra šarminiai, beje, pasitaikantys gana retai, gerkite savo uriną, kad parūgštintas šlapimas juos ištirpintų, taip pat citrinos sultis su šiltu vandeniu. Kaip tai padaryti, perskaitysite skyriuje apie kepenis. Inkstų ligų profilaktiką puikiai papildo jogų asanos. Bhudžanhasana („Gyvatė") — neleidžia inkstuose susida­ ryti akmenims. Salabchasana („Žiogas") arba jos lengvesnis variantas — „Pusiau žiogas" atjaunina inkstus. Majurasana („Povas") ir Ardcha matsiendrasana („Susukta poza") pagerina inkstų praplovimą krauju. Prisiminkite, kokios galingos arterijos veda prie inkstų (vienos skersmuo — 12 mi­ limetrų). Atliekant šias asanas, arterijos suspaudžiamos, krau­ jui sunku patekti į inkstus. Atlikus pratimus, arterijų spaudi­ mas baigiasi, kraujas stipriu srautu veržiasi visais inkstų ka­ piliarais, atidaro juos ir išplauna šlakus. Be to, nuolat stimuliuokite bendrąją kapiliarų kraujo apy­ taką. Tai padaryti jums padės bėgimas, pratimai, jogų asanos. Tik toks kompleksinis inkstų valymas padės išlikti sveikiems. Įsiminkite senovės gydytojų žodžius: „Jei inkstai sveiki, galima sulaukti 100 metų, net jei širdis kamuojama ligų".

pats tikslingai pasirinks sau tinkamiausią metodą, kuris jam padės. Tačiau prieš tai būtina susipažinti su tuo, kas svarbiausia: 1. Žmogaus organizmo sandara. 2. Žmogaus organizmo audinių savybės. 3. Supančios aplinkos, mitybos įtaka žmogaus organizmo audiniams. 4. Valymo procedūrose naudojamų medžiagų savybės. 1. Mūsų organizmas — sudėtingiausia sistema, kuriai bū­ dinga kelių lygių struktūra. Savo tyrinėjimus pradėsime nuo didelio, matomo, lygio ir baigsim tokiu, kai viską galima pama­ tyti tik labai padidinus. Pirmas lygis — žmogaus kūnas, sudarytas iš griaučių, ant kurių laikosi minkštieji audiniai, padengti oda. Antras lygis — minkštieji audiniai. Juos sudaro jungiamieji audiniai iš daugy­ bės ląstelių. Trečias lygis — ląstelės su atitinkama struktūra. Atidžiau pasižiūrėkime į ląstelės struktūrą. Ląstelė — ert­ mė, kurios viduje yra protoplazma. Protoplazma — koloidinis tirpalas, kuriame yra 80 proc. vandens. Ją palaiko „griau­ čiai" — plonytis baltyminės kilmės tinklelis. Ląstelės vanduo yra tinklelio—griaučių akutėse. Visi organizmo skysčiai: krau­ jas, limfa, stuburo smegenų skystis, tulžis bei šlapimas — taip pat atitinkamo klampumo koloidiniai tirpalai. Kad būtų išlaikyta atitinkama erdvinė forma (reikalinga, kad organizmas galėtų normaliai funkcionuoti), ląstelės, audi­ niai ir visas kūnas turi savo atramą — „citogriaučius", jungia­ mąjį audinį bei kaulus. Nuo šių „griaučių" būklės bei skysčių organizme priklauso jo gyvybinė veikla. 2. Dabar apžvelgsime žmogaus organizmo audinių savybes. Kadangi ląstelių lygis masės požiūriu yra didžiausias ir su­ daro organizmo pagrindą, logiška pradėti nuo jo. Pagrindinė ląstelės dalis — protoplazma, kuri, kaip jau sa­ kėme, sudaryta iš koloidinio tirpalo, panašaus į skystus drebu­ čius. Jos ypatybė — sugebėjimas sukaupti 99 proc. vandens ir tuo pačiu turėti kietų bei skystų kūnų savybes. Tai terpė, ku­ rioje gali sklandžiai vykti cheminės reakcijos. Taigi ląstelėje sutelkti visi skystų bei kietų kūnų privalumai. 99

ORGANIZMO VALYMO IR RŪPINIMOSI, KAD JIS NEBŪTŲ UŽTERŠTAS, PAGRINDAI Valymo procedūrų labai daug, išsirinkti geriausią — nelengva. Todėl labai svarbu suvokti jų bendrą „šaknį". Tada kiekvienas 98

Drebučiuose, veikiant progresuojančiam dalelių sukibimui, vyksta nenutrūkstantis erdvinių struktūrų tvirtinimo procesas. Todėl drebučiai turi tendenciją pavirsti suragėjusia mase — kserogeliu. Tokioje sutankėjusioje protoplazmoje negali norma­ liai vykti gyvybiniai procesai, ląstelės žūsta. Kad taip neatsi­ tiktų, vyksta sudėtinga antikoaguliacinė gynyba ir pačioje ląs­ telėje, ir koloidiniame tirpale. Štai pagrindinės šios gynybos grandys: Ciklozė — vidinės srovės ir protoplazmos (t.y. drebučių) ju­ dėjimas ląstelės viduje. Šie srautai pastebimi net kremzlinėse ląstelėse. Priklausomai nuo ląstelės metabolizmo intensyvumo, „dre­ bučiai" būna tai tirštesni, tai skystesni. Antikoaguliacinė gynyba koloidiniame tirpale priklauso nuo micelių (atskirų dalelių). Micelė sudaryta taip: branduolys, kurio pagrindinė sudėti­ nė dalis — baltymai. Šis branduolys turi atitinkamą krūvį. Bal­ tymo paviršius yra tarsi gana aktyvus adsorbcinis sluoksnis, kuriame ir vyksta fermentacinės reakcijos. Aplink branduolį ir adsorbcinį sluoksnį susidaro difuzinis sluoksnis, kurio krūvis priešingas branduolio krūviui. Šiame sluoksnyje atitinkamai iš­ sidėsčiusios vandens molekulės, sudarančios vandens apvalka­ lėlį, kuris neleidžia suartėti bei sulipti granulėms (stabdo ko­ aguliaciją). Taigi pati micelė trukdo tokių pačių kaip ji micelių sulipimui veikiant šiems faktoriams: a) baltymų molekulės ypatinga erdvinė forma. Jei ši struk­ tūra pažeidžiama, — senėjimas, pažeidimas (denatūracija), ki­ tų dalelių (šlakų) adsorbcija (prilipimas) — sumažėja elektros krūvis, vandens apvalkalėlis bei sutirštėja drebučiai. b) baltyminės dalelės krūvio dydis neleidžia sulipti dale­ lėms, nes sustiprina vandeninį apvalkalėlį. Jei branduolio krū­ vis sumažėja, nes įvyksta dalinė priešingo ženklo jonų neutra­ lizacija, tai susilpnina bei sutankina vandeninį apvalkalėlį. c) vandens apvalkalėlis, esantis aplink miceles, neleidžia joms sulipti. Jei dėl kokių nors priežasčių ląstelės viduje suma­ žėja vandens, koloidinis tirpalas sutirštėja. Pateiksime tokį pa­ vyzdį: jūs suvalgėte sūdytos žuvies. Pakilus spaudimui, sūrus kraujas traukia vandenį iš ląstelės į save. Pradedate jausti troš100

kulį, nes kyla poreikis prisotinti ląsteles vandeniu bei pašalinti nereikalingą druską. Prieškoaguliacinė ląstelių protoplazmos ir organizmo skys­ tų terpių gynyba tokia: • Ciklozė. • Metabolizmas. • Baltymo — micelės branduolio erdvinės struktūros (for­ mos) išsaugojimas. • Optimalus micelės krūvis. • Pakankamas skysčių kiekis organizme. Jei ši gynyba pažeidžiama, organizme prasideda protoplaz­ mos drebučių ir skysčių (skystų terpių) metamorfozės (pakiti­ mai) dviem kryptimis: koacervacija (rinkimas, kaupimas) ir ko­ aguliacija (krešėjimas, tirštėjimas). Koloidinio tirpalo (tirštų drebučių) KOACERVACIJA vyks­ ta, kai dalelės (micelės), dalinai netekusios vandens apvalkalė­ lio, suartėja ir sudaro koloidiniame tirpale vandens apvalkalė­ lį. Toliau tokiame bendrame apvalkalėlyje gali vykti vandens praradimas, dalelių suartėjimas, jų suliplmas bei iškritimas nuosėdomis. Koacervacinio lašo (vieno bendro vandens apval­ kalėlio jungiamų dalelių) klampumas didesnis negu koloidinio tirpalo klampumas. Toks klampumas leidžia sukaupti bei išlai­ kyti šiame laše įvairiausias medžiagas: dažiklius, druskas, apy­ kaitos produktus. O fermentų veikla čia lėtesnė negu koloidi­ niame tirpale. Štai tokiems lašams veikiant ir susidaro tirš­ čiai — nuosėdos viso to, kas nereikalinga ląstelėse, tulžyje, šla­ pime. Šiuo procesu grindžiamas druskų, akmenų bei smėlio nu­ sėdimas organizme. Trys koloidinio tirpalo KOAGULIACIJOS stadijos: • „Brendimas" — koloidinių „griaučių" mechaninių savy­ bių sutvirtėjimas. Išorinė šio proceso išraiška — dalinis lanks­ tumo praradimas, o vėliau sunkus kūno išsijudinimas rytais. Iš pradžių kūnas tarsi medinis, o po to žmogus pavaikšto ir jau­ čiasi gerai. • „Senėjimas" — koloidiniai „griaučiai" taip sutankėja, kad praranda skystą terpę (skystį) ir sumažėja. Ši stadija sukelia organizme dvi patologijas: sutankėjimą bei praskiedimą. Sutankėjimas sukelia trombozes, krešulius, infiltratus, suaugi­ mus, pasikeičia organų (pavyzdžiui, širdies vožtuvų) forma.
101

vaisiai. druskos. Jo molekulė — trys ami­ no rūgščių grandys. taip susi­ daro kepenų. 102 3. tirštins drebučius. išjudina įstrigusius šlakus. kuris sudaro iki 30 proc. • Kserohelio stadija — tolesnis koloidinio tirpalo nuvandeninimas. kiti patologiniai dariniai. organizmo lygį. limfai. sūrio. Kasdien privalome visais įmano­ mais būdais priešintis gniuždymui ir vandens praradimui. jog prieš pradedant organizmo valymą būtina suskystinti koloidus. Kai kurių mokslininkų-medikų nuomone. o drėgnas — skystins. Taigi jokia valymo procedūra be išankstinio paruošimo — ORGANIZMO SUMINKŠTINIMO pa­ sitelkus pašildymą bei hidrataciją — bus neefektyvi. Visas maistas. pavyzdžiui. Vyksta pa­ čios gamtos užprogramuotas procesas: subrendęs ir pasenęs ko­ lagenas (kola — klijai) traukiasi bei tankėja. Priešingu atveju sutirštėję drebučiai tvirtai įstringa organizme ir „laiko" visus šlakus ir panašias atliekas. Kraujyje. pagrįsta senėjimo principu. kitų medžiagų nuosėdos. mūsų organizmas perduoda dalį savo elektros krūvio. druskų bei kitų medžiagų judėjimas ir paskirstymas. išorinis atša­ limas bus palankus sutirštėjimui. kvėpuojant bei šlapinantis. Prasideda destruktūriniai procesai. tulžies. Tai būdinga visiems organizmo skysčiams: kraujui. o po to stebimės. Galima teigti. kuriose kaupiasi eskudatas. pigmentai ir pan. sudarydamos tvirtas virves. Dėl to 103 . Jungiamasis audinys — kalogeno baltymas. Kad taip neatsitiktų. cistų atsiradimą. De­ ja. nugaros smegenų skysčiui. kas kenkia organizmui. šlakai. atstato koloidinius tirpalus. kad žmogui nuolat netenkant skysčių per odos poras. Dabar. druskas ir kitas medžiagas. Jis virsta suragėjusia mase. Jau vien nuo to padidėja organizme esančių skysčių klampumas. kad jie jau yra netekę KRŪVIO bei linkę koaguliuotis. Vi­ daus organai suspaudžiami. O tai reiškia. yra KOLOIDINIS TIRPALAS (mėsos. kur „įpintos" kuriančios organiz­ mo ląstelės. sudaro ertmes. • Maisto produktų įtaka organizme esantiems koloidams. galime suvokti. skystųjų ter­ pių. skatina iš ląstelių išsiskyrimą to. Tikiuosi. o šiluma bei drėgmė skystina. Gniuždančiai jėgai Jan reikia priešpastatyti plečiančią Jin.Praskiedimas. pereiname prie kito — jungiamųjų audinių. sausgyslių jungiamojo audinio karkasas. visų organizmo baltymų. Apžvelgę pirmąjį. kiek pastangų jam reikia. audinių atstatymas. dabar jums aišku. silpnėja imunitetas. tampa ak­ menimis. inkstų akmenys. su­ keliantys reumatizmą. jungiamojo audinio ir viso organizmo savybes. daržovės). raiščių. Siame audinyje vyksta ir kiti procesai: vandens. miltiniai bei krakmolingi produktai. tulžiai ir ląstelių protoplazmai. netenka vandens. druskų. taptų tekantys. jo organizmą veikia gniaužianti džiovinanti jėga. ląstelės netenka vandens. kurioje vyksta didelis spaudimas. suvilgomi seilė­ mis. šlapimui. • Supančios aplinkos sąlygos. limfoje maisto koloidai būna kartu su orga­ nizmo koloidais. galėtų laisvai cirkuliuoti ir lengvai pasiektų pašalinimo iš organizmo vietas. galime su­ prasti palankų ar nepalankų supančios aplinkos. Visi šie produktai susmulkinami burnoje. Taigi pastebime dvi priešingybes: šaltis ir sausumas tiršti­ na organizmo koloidus. Taip pakinta vidaus organų. kiaušinių baltymai. kad jie sugebėtų išmesti visas sankaupas. tarpląsteliniam. Jungiamojo audinio ląstelėse prasideda koaguliacija. Sausas oras. infekcijų slopinimas. susidaro šla­ kų. sukeltas skysčio išspaudimo iš koloidinio tirpa­ lo. dažnai mes daug ką darome priešingai. sumažėja jun­ giamojo audinio sugebėjimas maitinti — aprūpinti būtinomis medžiagomis. angliavandeniai ir pan. sutirš­ tėjusią tulžį tulžies pūslėje. sumažindamas vandens kiekį organizme. kad atsispirtų trau­ kimuisi bei nuvandeninimui. Be to. Kadangi ląstelių protoplaz­ ma bei organizmo skysčiai yra skysti drebučiai. Senstant plonos kalogeno gijos persipina tarpusavyje. dauguma maisto medžiagų patenka po išankstinio terminio apdirbimo. kai jau žinome tris organizmo struktūrinius lygius. Todėl visos jo viduje esančios medžiagos (druskos. o šildymas — praskiedimui. akmenys. maisto pro­ duktų bei kitų faktorių poveikį. koloidinį. kurį suvartojame.) presuojamos. Žinodami jau minėtas ląstelių protoplazmos. apimties sumažėjimas. išbrinksta skrandyje ir suvirškinti bei įsiurbti patenka į kraują. ko jam nereikia. pieno. o ne drebučiai. kodėl mūsų organizme atsiranda sutankėjimai.

Mes šį klausimą nagrinėjome moksliniu požiūriu ir praktika sustip­ rinsime tai. atsiranda nuolatiniai riboto paslankumo židiniai. sultys ir t. šildymo pūslės. kitos pa­ rankinės priemonės.t. kurie paspartina ši­ lumos bei cirkuliacinius procesus organizme: juoduosius pipi­ rus. šlapimą varantis). trynimas. Žmogaus organizmo valymas grindžiamas trim principais: koloidų sutirštėjimą sukeliančių priežasčių pašalinimas. pirtys. Galima vartoti ir įvairius prieskonius. Kad būtų pašalintos koloidus tirštinančios priežastys. apsaugo nuo sutirštėjimo. kraujyje. akmenys. pradėkite valymo programą. sausu­ mas. kurį galima palyginti su spiritu ir degtine. nule­ mia tai. kuriuose gausu kazeino. krakmolingi produktai. Visos šios procedūros spartina organizme esančių skysčių cirkuliaciją. cinamoną. taikomos stipriai skystinančios. akmenys. Pavyz­ džiui. virtas maistas. koloi­ dų suskystinimas ir stiprių skystinančių bei akmenis skaldan­ čių priemonių taikymas. judresniu. 105 .. Nepalankios supančios aplinkos sąlygos — šaltis. Labai padeda ir pelynai. Nugarinta iki 1/4 urina — dar stipresnis skystis. smulkaus malimo ir netekę daug vandens — duona.t. kad visame organizme susidaro bei kaupiasi įvairūs sutankėjimai. nes gali kilti dar rimtesnių problemų — susikaups druskos. ištraukos. atrinko efektyviausias priemones bei procedū­ ras. krakmolas). pui­ kiai išplauna organizmą. gvazdikėlius. šildytuvai.sumažėja micelių krūvis ląstelėse. augliai. skersvėjai ir t. c) nejudrus gyvenimo būdas (palankus sąstoviams) pakei­ čiamas aktyvesniu. jau praradęs elektros krūvį. pagrindinę priežastį — SĄSTOVI. skersvėjai. atitinkamos struktūros bei krūvio. išvalytas žibalas. im­ bierą. vanduo. žuvys. susidaro SĄSTOVIO SRI­ TYS. cistos ir pan. kiti variantai. pasižymintis dideliu paviršiaus aktyvumu. tik juos reikia vartoti saikingai: 2—3 kursai po savaitę per metus. kuriose prasideda sutirštėjimas. Jų mice­ lės adsorbuoja šlakus ir pašalina juos iš organizmo. b) gerti įvairius gėrimus. rytais kūnas tarsi medinis. pradeda šalti rankos bei kojos. ne tik suvilgo. galite pastebėti kelias šio proceso stadijas: prarandamas lankstumas. Ben­ dram organizmo šildymui naudojamos vonios. 104 Jei teisingai ir laiku atliksite tai. ypač labai rafinuoti. kai sąstovis tapo trombais. įmagnetintas distiliuotas vanduo. rei­ kia: a) panaudoti įvairiausius vidinės šilumos variantus.t. kserogelių. kurios leidžia gerai išvalyti žmogaus organizmą. kepiniai. Labai suskystina spiritas. Šiems skysčiams būdingas bendras bei specifinis poveikis (tulžį varantis. ką čia aptarėme. daro­ ma taip: a) apribojami arba visai atsisakoma maisto produktų. sausas karštis. sulipimas. Koloidiniams tirpalams skystinti bei valyti naudojamas dis­ tiliuotas vanduo. o vėliau ir visai ištirpsta.. Norint suskystinti koloidus. raudonus ankštinius pipirus. eidama ne vieną šimtmetį klaidų bei bandymų keliu. Panaudojami ir biokoloidais prisodrinti skysčiai: nuovirai. pašalina iš jo šlakus. cistos. pavyks pašalinti visų šių sukietėjimų. paspartinti jų cirkuliaciją. kserogelis. Vietiniam šildymui naudojamos pusinės vonios. Jei tai jums būdinga. Šio proceso kartojimasis po kelis kartus per dieną daugelį metų pakerta mūsų energetikos pagrindus. normalizuoja koloidinių tirpalų sudėtį. limfoje ir t. b) pašalinama kenksminga klimato faktorių įtaka — šaltis. atsiranda nuo­ sėdos. sausruma. atsi­ ras augliai. Visų organizmo lygių ko­ loidai sutirštėja (juk sumažėjus branduolio krūviui. pleistrai. Koloidai leng­ viau atsiskiria. Ypatingais atvejais. įmagnetintas ištirpdytas vanduo. ypač pieno pro­ duktai. ištirpdytas vanduo. degtinė. nejudrus gyvenimo būdas (metabolizmo sulėtėjimas). akmenis smulkinančios medžiagos bei procedūros.t. kurie skatina kserogelių susidarymą (mėsa. bet ir įsiskverbia į medžiagos vidų. akmenimis ir pan. Liaudies išmintis. akmenų susidarymo ir t. micelės su­ artėja bei sukimba viena su kita). Atidžiau pasižiūrėję į save. 4. kurių yra tikrai daug. Visas šis vanduo — švarus.

t. nevalgyti). yra sukoncentravęs sunkiojo van­ dens molekules.VALYMO PRAKTIKA ORGANIZMO KOLOIDINIŲ TIRPALŲ VALYMAS Gydomojo poveikio požiūriu ši valymo procedūra yra svarbiau­ sia. o žiemą — balkone. o micelės adsorbuoja visus drebučių teršalus ir valo juos. o vanduo struktūrinis. „Sunkųjį" ledą reikia išmesti. o organizmui reikia tokio. likęs tuščiame puode. 107 . Sultys — natūralūs ko­ loidiniai tirpalai. Chemikas iš Odesos N. raus­ vaskruostis kaip jaunuolis. pirtis). visą laiką valgė tik natūralų maistą. Vokeris rekomenduoja vartoti kuo dau­ giau šviežių daržovių ir vaisių sulčių.y. būti­ na: 1 — prieš tai suminkštinti koloidinius drebučius (vonia. O juk tik prieš 3 metus jo kraujas buvo klampus. atrodo labai puikiai. kad ge­ riausiai organizmui tinka vanduo. Tokia pro­ grama padėjo jam ilgus metus išlikti žvaliam. kai jau išvalytas storasis žarnynas ir kepenys. bet ir paspartinsite organizme vykstančią cirkuliaciją. 4 PAVYZDYS.8° C temperatū­ rai. kokie ir turi būti. Kai tik jame užšals maždaug 2 3 . Sveikata. priemaišų ir turintis 16 miligramų kalcio litre skysčio. energija. likęs puode. darbingam. net ir šiais atvejais organizmui valyti pa­ naudota tik dalis mechanizmų. Kuo mažiau vartosite maistui sulipdančių produktų (pie­ niškų. peršalimų. 1 PAVYZDYS. t. sunkiai vaikščiojo. Po 4—5 valandų. krakmolingų). padedančią greičiau paša­ linti šlakus. kai žmogus yra sveikas. netekęs 80 proc. 2 PAVYZDYS. jaunystė. tvirtas. Tris metus gėrė ištirpintą ledą.) struktūros. vanduo turi būti kuo švaresnis. elastinga. prilipusius prie koloidinio tir­ palo micelių. tačiau ir to pakanka. G. Druziakas teigia. neužšąlęs van­ duo nupilamas. Be to. kuriuose micelės jau turi krūvį. kuriame buvo daug vertingų gamtinių biokoloidų. pradėjo sverti 84. Dar geriau skatins valymą badavimas 24—36 ir daugiau valandų per savaitę. Aleksejus Labza kentėjo nuo inksto nepa­ kankamumo (anksčiau jam jau buvo pašalintas vienas inkstas). Vokeris gyveno beveik 110 metų. Le­ das. nepaisant amžiaus. venos iškilusios. Ledas. Jis ne tik gėrė šviežias daržovių bei vaisių sultis. Taigi ištir­ pinkite tą ledą ir gerkite vandenį. Rankų bei kaklo oda lygi. 3 — pašalinti nešvarumus. Tai lengvas vanduo. Tokias teigiamas permainas galima paaiškinti tik taip: organizmo koloidiniai tirpalai vėl tapo tokie. tačiau ją būtina atlikti tik tada. širdies ir galvos smegenų aterosklerozės. nevalgė gy­ vūninės kilmės bei krakmolingų produktų. o puodą su nupiltu vandeniu šaldyti toliau. Visą tą laiką jūs geriate bei naudojate verdamam maistui tirpintą vandenį (geriau distiliuotą). bet ir badavo. atsisakyti maitinančių medžiagų (mais­ to. Kad ši valymo procedūra atrodytų įtaigesnė. kurio viename litre yra 8— 20 miligramų kalcio. Sis vanduo gaminamas taip: puodas su vandeniu statomas į šaldymo kamerą. ne­ prarasti regimosios atminties. limfos ir t. kraujo. Tiesa. neeiliniai sugebėjimai visų pir­ ma priklauso nuo micelių švarumo ir koloidinių tirpalų (ląste­ lių protoplazmos. Šis sultyse esantis vanduo skystina sutirštėjusius drebučius. ji pati taip pat geria tokį vandenį ir. kuris sušąla esant -1° C. Pats N. Satalova savo paskaitose rekomenduoja gerti distiliuotą įmagnetintą vandenį. 4 — padidinti pačių micelių krūvį ir kurį laiką. kad valy­ mas būtų efektyvesnis. Kad ši atsakinga procedūra būtų atlikta kokybiškai. kai paviršių užtraukė ledukas. Tokį vandenį geria ilgaamžiai. mėsiškų. Anksčiau svėręs 97 kilogramus. be raukšlių. pateiksiu kelis pavyzdžius. tapo žvalus. Taigi 3—6 mėnesius jūs reguliariai 2—3 kartus per savaitę 10—15 minučių einate į garinę pirtyje ar maudotės šiltoje vo­ nioje. 3 PAVYZDYS. ir bus tas reikalingasis valymui van106 duo. Polis Bregas parą ar pusantros gerdavo tik distiliuotą vandenį. 2 — prisodrinti koloidinius drebučius struktūriniu vande­ niu. Toks vanduo sušąla esant +3. Taip ne tik suminkštinsite drebučius. kuriame yra įvairių prie­ maišų. tuo efektas bus didesnis. N. jog pati­ kėtum puikiais organizmo valymo rezultatais. vanduo nupilamas į kitą puodą. Be abejo. kurį prieš pat vartojimą galima papildomai įmagnetinti buitiniu magnetotronu. energingas.

Pats organizmas tai atlieka daug lėčiau. kai šlapimas vėl tampa skaidrus. pieno ir pan. kopūstus. ANTRA — parinkti to­ kias medžiagas. Nuoviras vartojamas dvejopai: geriamas arba daromos vo­ nios. Tokį valymo kursą tinka pradėti po Naujųjų metų. raugintus obuolius. — paversti orga­ nizme susikaupusius šlakus druskomis. daugelį vyno rūšių (portveiną. Visą valymo procedūrą jis rekomenduoja atlikti dviem eta­ pais. pušų. 108 Dar labiau sustiprina valymo efektą geriamas spyglių nuo­ viras ir spyglių vonios tuo pačiu metu. Voniai reikia susmulkinti pušų spyglių. po to palikti nakčiai šiltoje vietoje. kėnių spyg­ lių nuoviras. kokia bus šlapimo spalva. Nuoviras supilamas į termosą ir geriamas šiltas 4—6 kartus per dieną po 1 2 stiklinės vietoje paprasto vandens. pagerina odos spalvą. ką rekomenduoja B. atsižvelgiant į savijautą. bet ir radioaktyvius nuklidus. Sausa žaliava turi sverti 1 kilog­ ramą. Po to už­ dengiama ir paliekama pritraukti 12 valandų. Tokį kombinuotą ciklą reikia užbaigti. nikotino. Kneipas ir P. kad iš žmogaus organizmo gali būti pašalinta 2—3 kilogramai druskų. Kad būtų pašalinti jungiamajame audinyje susikaupę šla­ kai. stimuliuojama ner­ vų sistema. dažniausiai užteršusių jungiamąjį au­ dinį bei kaulus. Reikia. P. Pirma. kad spyglių nuoviras pašalina iš orga­ nizmo ne tik šlakus bei nuodus. Bolotovas rekomenduoja paveikti juos rūgštimis. Bolotovas rekomenduoja rau­ gintus agurkus. — valy­ mas baigtas. alų. nes turi būti geriamas šviežias ir šiltas (36—40° C). Aptarsime šias rekomendacijas bei pagrįsime pavyzdžiais. kad šlapimas tapo drumstas. Tai apmirusios ląstelės. kurio temperatūra — 36—40° C. A. Jis supilamas į vonią su vandeniu. kad pri­ trauktų. palmitino. Kiekvie­ nai procedūrai vandens temperatūra po truputį didinama. Toks valymas padeda išgydyti 80 proc. kurios paspartintų druskų pašalinimą iš orga­ nizmo. ŠLAKŲ IR DRUSKŲ PAŠALINIMAS IŠ ORGANIZMO Valymo procesą teoriškai įdomiai pagrindė B. Kai pastebėsite. Bolotovas. kad išvaloma ir oda. kurios turi būti laiku pašalintos. taigi pernelyg didelis šlakų išsiskyrimas valymo metu ne­ perkraus jų. paverstų juos druskomis. kad nebūtų nuolat nuo­ dijamas. Gėrimui nuoviras ruošiamas taip: 5 šaukštai jaunų susmul­ kintų eglės. pušų ar kėnių spyglių užpilami 0. B. morkas. S. Toks nuoviras džiovi­ na. kaberne). Šio valymo kurso laikas individualus. Tinkamas vo­ nioms nuoviras būna rudos spalvos. Be to. Kiekvieną dieną nuoviras verdamas iš naujo. kad žmogus nepradėtų labai greitai pavargti. kurios būtų nepavojingos (nepakenktų organizmui) ir tuo pačiu tirpdytų šla­ kus. Vi­ sais atvejais būtina atsižvelgti į savijautą.5 litro vandens (vanduo turi būti ištirpintas ir užvirintas). Zalmanovas. kraujagyslės. Kurenovas. mielinius patiekalus. citrinos. Tokioje vonioje maudomasi 10—20 minučių. svogū­ nus. Spyglių vonių poveikį gerai vertino S. B. Virti ant lėtos ug­ nies 10 minučių.ORGANIZMO LĄSTELIŲ KOLOIDŲ IR VIDINIŲ TERPIŲ KOMBI­ NUOTAS VALYMAS Šioms procedūroms labai tinka jaunų eglių. Galima ir kartu taikyti. be to. V. kad šios procedūros paša­ lina iš organizmo ląstelių „nuovargio toksinus". kad organizmas su maistu gautų tokias rūgštis (askorbino. Šių vonių ciklas — maždaug mėnesis. Ji verdama 30 minučių 7—8 litruose vandens. tuo metu stipriausias inkstų ir šlapimo pūslės biorit­ mas. stipriai vėsina. Kai šlapimas vėl taps skaidrus ir įprastos. organizmas valomas. jam reikia padėti.). visų ligų. padengia ir išvalo (pašalina). tada išmetamos šventinės eglutės. burokus. kurio skonis sutraukiantis. Zalmanovas primena. PIRMA. jaunų šakučių ir supjaustytų eglės kankorėžių. 109 . Per savaitę tokioje vonioje maudomasi 2—3 kartus. perkošti. žinokite: nuo­ viras pradėjo veikti. Jis pa­ teikė duomenų. Tiščenka nurodo. Bolotovas. Po vonios — vėsus dušas (10— 20 sekundžių). pomidorus. Nuo ištirpintų drus­ kų ir šlakų priklausys. A. lig tol buvusios spalvos. stearino. Kurenovas atkreipė dėmesį. česnakus. Kneipas. kagorą. nereikia eiti į mišką spyglių. Antra. antpilus.

ksilitas ir kiti. Šlapimas tada būna rūdžių spalvos. Tik tada šlakai organizme tampa mineralinėmis. latakuose. Saulėgrąžų šaknų arbata taip pat tirpdo daug druskų. du šaukš­ tus ir palaipsniui padidinti jų kiekį iki 100 gramų. acidofilinius produktus. B. Bolotovas akcentuoja. arbūzo žie­ velių. Druskos pradedamos šalinti iš organizmo tik po 2—3 savaičių. Toks mišinys laikomas stik­ lainyje šiltoje vietoje suslėgtas. sorbitas. kai atliekamos procedūros. cikorijos. Šaknų nuovirą reikia gerti tol. Bolotovas primena. kumysą. Rudenį ruošiamos daugelio šaknų atsargos. Kad vidinė terpė būtų rūgštesnė. Todėl atliekant šią procedū­ rą būtina dirbti fizinį darbą. Tokią arbatą būtinai reikia išgerti per 2—3 dienas. Spirite tirpsta kiti spiritai — glicerinas. Vaisių acto reikia įpilti ir į arbatą. sūrį. pridedama pieno išrūgų. B. Bolotovas akcentuoja. tirpstančiomis ir netirpstančiomis vandeny­ je druskomis. Todėl reikia vartoti kuo įvairesnių. smulkinamos (pupelės dydžio) ir verdamos emaliuo­ tame inde (3 litrams vandens 1 stiklinė džiovintų šaknų) 1—2 minutes. kartą per dieną. išdžiovinamos. brinzą. Taigi reikia tokias procedūras atlikti 1—2 kartus per metus. kol baigiamos gerti sultys. kavą. šarmi­ nėmis. išspaudžiamos sultys (žievės nulupti nereikia). kad šlakai taptų druskomis. di­ džiausia jo dalis — augalinės kilmės. sriubas. po to vėl viskas būna gerai. kurios tinka gydymui. fos­ fatai bei oksalatai. geldelėse bei kraujagyslėse susikaupusius mineralus. sultinius. ropės. Taip pat reikia padidinti mielingų produktų kiekį. Pavyzdžiui. praėjus pusvalandžiui po valgio. Jei skausmą įmanoma iškęsti. nekenksmingų organizmui — kai kurių žolių nuovirus bei sultis. kad šlakai ne iš karto gali tapti drus­ komis. Tada ant kepenų reikia dėti šildymo pūslę. Geriama valgant. praėjus pusvalandžiui po valgio. Tuo labiau kad skausmai atsiranda tik pradžioje. Taip valant organizmą. geriau nevartoti aliejaus. procedūros daro­ mos tol. pašali­ namos nereikalingos smulkios šaknelės. Druskoms tirpinti labai tinka ir petražolių šaknų. žibale ištirpsta visi naftos produktai — solidolis. Sultys pradeda­ mos gerti po 1 šaukštelį praėjus valandai po valgio. Druskos taip valant šalinamos nepastebimai. skalsės. parafinas ir t. kopūstus ir pan. kur reikia. 10 kilogramų juodųjų ridikų nuplaunama. Todėl reikia vartoti papildomai šarmų. Jei nejau­ čiama skausmo kepenyse. skaidrus. ku­ rios tirpdo tulžies pūslėje. Rūgštys bei šarmai nelengvai patenka ten. ku­ rie padeda šlakams greičiau tapti druskomis. Praktiškai nesunku pasigaminti juodojo ridiko sulčių. maudytis šiltoje vonioje. Ridikų sul­ tys labai skatina tulžies išsiskyrimą. kad nepelytų. kad šį principą galima sėkmingai taikyti ir tirpinant šarmines druskas organizme. šlapimo pūslėje. Kai užbaigiama viena tokios arbatos porcija. Sultys (jų iš tiek ridikų bus beveik 3 litrai) laikomos šaldytuve. kad kiekvienas žmogaus organas prisitaikęs prie savo rūgščių. kol šlapimas vėl taps įprastos spalvos. sulčių galima gerti vieną. šalpusnių. Noriu atkreipti dėmesį į principą: PANAŠŲ TIRPDO PA­ NAŠUS. jos kasamos. Pirmojo etapo tikslas — padidinti organizmo rūgštingumą ir valgyti produktus. topinambo sultys. Ridikų išspaudos sumaišo­ mos su medumi (1 kg išspaudų reikia 300 g medaus arba 500 g cukraus). negalima valgyti aštrių. skatinančius rūgimą: raugintus agurkus. rekomenduojama tuo metu valgyti daugiau mėsos ar žuvies produktų. galite pajusti skausmą. Gerai tirpdo druskas dirvinio asiūklio.t. geriama kita — didelėmis dozėmis. kuris skatina spartų tul­ žies išsiskyrimą ir tuo pačiu stabdo šlakų virtimo druskomis procesą. rūgščiomis. sūrių ir rūgščių patiekalų. nereikia valgyti aštrių bei rūgščių patie111 . net jei rūgštinimas vyksta nuolat. tačiau efektas didžiulis. Išgėrus saldžios arbatos. Jų reikia išgerti ne daugiau kaip 100 gramų. kad netirpsta šarminės. soliarinė alyva. Geriant ridikų sultis. vaisių actą. ant liežuvio užberti kelias valgomosios druskos kruopeles. kompoto.varškę. Remiantis stebėjimais galima teigti. Maistas turi būti tik truputį pasūdytas. Na o tos. moliūgų virkščių arbatos. mineralinės ir riebiosios uratų tipo druskos. B. Jei tulžies latakuose su­ sikaupė daug druskų. 110 gerai nuplaunamos. kefyrą. krieno. Tuo metu. Tai sukelia skrandžio re­ akciją ir skatina jį išskirti rūgščius fermentus — pepsinus. taip pat naikina nesveikas organizmo ląsteles. tulžiai sunku ištekėti. Ruošiant atsargas. Vaisių actą reikia vartoti kartu su rūgusiu pienu: į stiklinę rūgpienio dedamas šaukštelis (kartais šaukštas) vaisių acto bei šaukštelis medaus. masažuoti kūną.

Taigi mes visai nepažeidžiame valymo schemos. kas nurodyta vi­ suose septyniuose punktuose. kad didėtų organizmo vidinė terpė. Bolotovas. Toks organizmo valymas padėjo šios knygos au­ toriui susigrąžinti jaunatvišką lankstumą. kokių reikia. Tačiau efektyvumą galima daug kartų padidinti. Greičiausias ir efektyviausias šlakų bei druskų valymas iš organizmo: 3—7 dienas badauti. stipraus kvapo nugarintos urinos kompresus. Jei organizme susikaupė labai daug druskų. 4. Kai sultys bus išgertos. galintis net pakenkti. 5. Valgyti daržoves ir su vandeniu virtas košes. kas svarbiausia: 1. 3—5 kartus per dieną ger­ ti po 100 gramų urinos ir ištirpinto vandens. kasdien daryti klizmas su 1 litru prieš tai surinktos urinos. kad buvo pašalintos druskos). reikalinga. 2. papildomai dėti druskų susikaupimo vietose senos. reikalin­ gos konkrečiam organui ir nekenksmingos. kurią reko­ menduodavo senovės išminčiai: 1. padės jas ištirpdyti. kur susikaupusios druskos. Tokios išspaudos labai stipri­ na plaučių audinį bei širdies—kraujagyslių sistemą. gerkite jų sultis. kurios iki to laiko jau bus išrūgusios. dar­ žovių. Koloidų suminkštinimas ir šlakų pavertimas druskomis parūgštinus. skrupulingu­ mas. Būtina ne tik kantrybė. Būtina paspartinti organizme rūgštinimo (oksidacijos) procesus. Būtina nuolat prisodrinti organizmą nekenksmingomis rūgštimis. Tinkama mityba po badavimo dar labiau sustiprins šį efektą.y. bet ir kruopštumas. Bolotovo rekomendacijas. Pirmieji penki punktai susieti su pirmuoju valymo etapu — šlakų pavertimu druskomis. kiaušinius. Paties žmogaus šlapime yra visos rūgštys. tai akcentuo­ ja ir pats B.). Kad geriau įsidėmėtumėte B. Pasistengti laikytis dietos — valgykite daug vaisių. 6. 7. garinė. dieta turi būti tokia. neverta tikėtis greitų teigiamų rezulta­ tų. iš­ tvermingumas. Urina idealiai atitinka ir pagrindinį homeopatinį princi­ pą — panašus tirpdomas panašiu. taip pat jų pašalinimas su skysčiu. Išmėginti nekenksmingus įvairiausius tirpalus. ku­ riam būdingas geras skverbimasis. nugarinta iki 1/4 urina ant vietų. spartinanti rūgštinimo procesus organizme: karš­ tos vonios. kai stengiamasi šlakus paversti druskomis. nes toks maistas saikingai šarmina organizmą. Bolotovas rekomenduoja vartoti organizmą rūgštinančius mais­ to produktus: mėsą. B. urina. t. 4. Parinkti tokią medžiagą—nešėją. 3. Jos valgomos po 1— 3 šaukštus kartu su kitu maistu. efek­ tyviau. kuris padėjo joms susidaryti. o bendram rūgštinimui — badavimas.kalų. prieš tai pašildžius visą organizmą. kurie ga­ lėtų ištirpinti druskas. iš­ skirsime tai. Urina — labai rūgštus skystis. atsižvelgiant į poreikį. Tada schema bus visai ki­ ta: 1. kad šlakai taptų druskomis. 7. jei tam panaudojama unikali medžiaga — šlapimas. po badavimo prasidėjęs organizmo gyvybingumas (padidėja darbingumas. kuri be vargo prasi­ skverbtų į visus organizmo „užkampius" ir paliktų ten rūgštis. Šiluma. žuvis. jei pra­ dedama badauti. idealiai tinkantis šiam tikslui. 2. Druskų ištirpdymas. Urinos pagrindas — organizmo struktūrinis skystis. o 6 ir 7 skirti antrajam etapui — druskų ištirpdymui ir pašalinimui iš organizmo. Tačiau net ir tada. Taip galima išgydyti ne vieną baisią ligą. Šio valymo proceso poveikį patvirtina padidėjęs lankstu­ mas (taip yra todėl. 113 112 . Šios rūgštys turi būti skirtos visiems organams — kiek­ vienam tokios. jokių kitų organizmo valymo procedūrų visai nereikės. grybus. pradedamos valgyti ridikų išspau­ dos. 6. Tuo metu. badaujant kiekvieną dieną maudytis karštoje vonioje ar kaitintis garinėje 10—20 minučių (pagrindinis kriterijus — savijauta). * Tai ne pats geriausias variantas. 5. bet norint įmanoma atlikti tai. Tačiau viskas vyksta daug paprasčiau bei greičiau. Šlapimo gėrimas bei badavimas tuo pačiu me­ tu — natūralus organizmo rūgštinimo procesas. sustiprino atsparu­ mą ligoms.t. pieno produk­ tus*. lytinis pajėgumas ir t. 2 ir 3. Jei taip bus daroma 3—4 kartus per metus. Nelengva. Kompresai su sena (pra­ dėjusia stipriai kvepėti amoniaku).

iš pradžių 2—3 kartus. Efek­ tas buvo mažesnis.. kad gydymo rezultatai neatsiejami nuo or­ ganizmo streso". Jei išrūgos darant varškę buvo peršildytos ir pieno lazdelės žuvo. Per savaitę netekau 12 kilogra­ mų svorio! Antrą kartą valiau kepenis lapkričio mėnesį. kažkur buvo žaizde­ lė. skrandžio—žarnyno traktą. Dabar šį procesą būtinai reikia užbaig­ ti. Mečiau visą gydymą. reumatizmas. 47 m. Pirmąją savaitę gėriau visą šlapimą. kad „šlapimas sugraužė kepe­ nis". nes citrinų neturėjau. kurioje yra sveikų pieno bakterijų. Skaudėjo kepenis. Sultys dažniausiai moliūgų. sutraukdavo ko­ jas. kepenų veikla). Atrodė.. nes du kartus sirgau gelta. Bolotovas tyrinėjo fermentų — gyvūninės bei augalinės kilmės ląstelių (mielės. nosies gleivinę. ypač rudeniop ir žiemą. nuleisti į stiklainio dugną. kur nepatenka saulė. suko. Tai štai aš ir galvoju: gal net kepenis šlapimas pradėjo graužti? Šlapimas dabar drumstas. Jų gyvybinės veiklos produktai gali at­ naujinti bei nuvalyti visus žmogaus organizmo paviršius. Tada nereikės baimintis. Gydytoja pasakė. Namiškiai pra­ dėjo mane barti. poveikį. Ką man daryti? Kol „nesigydžiau". Štai kodėl jį kamavo visos tos ligos. egzema. Aną Romanovna kaip tik dabar kamuoja stre­ sas. Bolotovą. kad. iš Pavlogrado: — Jau antrus metus vadovaujuosi jūsų knygomis „Urinoterapija" ir „Gydančios jėgos". 1 stiklinės sausų ar šviežių supjaustytų vaistažolių — ugniažo­ lės. Man skaudėjo sąnarius. Ugniažolę sudėti į maišelį kartu su akmenuku. po tokio „gydymo" jaučiausi pras­ tai. o rytais. gerti dau­ giau vandens. ausų. tiesą sakant. o vėliau tik rytais. o šlapimas ją dar labiau sudirgino. Buvau nustebintas. tirštas. o mano išmatos ne tik nepasidarė minkštesnės. ypač naktį. ir 100 gra­ mų šviežios). mane tarsi kas gniaužė.Dabar pateiksime pavyzdžius. pieno bakterijos). Diabetas. Teks išvalyti žarnyną ir kepenis. Visą savaitę gausiai gertas šlapimas paspartino staigų jų išsiskyrimą bei patekimą į kraują. Kas dabar mane IŠGYDYS? KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris sukau­ pusi daug šlakų (nesibaigiantys peršalimai ir nesveikos kepe­ nys). šlapimas buvo skaidrus. Galiu šokti nepa­ vargdamas. bet net vidurių užkietėjimas prasidėjo. rankų ir kojų pirštų sąnariai buvo nelankstūs. Per mėnesį 3 kartus išsitrindavau kūną šlapimu vakare. Pirmą kartą naudojau 200 gramų aly­ vuogių aliejaus ir 200 gramų URINOS (100 gramų senos. neišsilavinęs. nes tai reiškia. mano gyvenimo tonusas šoktelėjo aukštyn. Bolotovo min­ tis: „Reikia atminti. tegu pradeda labai atsargiai. prisiminkime B. N. Du kartus valiau kepenis. B. Jei žmogus to nesuvokia. Bolotovas rekomenduoja patiems pasigaminti tokių fer­ mentų. būdingų žmogaus or­ ganizmui. 2—3 savaites tokiame mišinyje formuojasi pie­ no rūgšties bakterijos. dribsniai. kartais net visą šoną skauda. Išskyrimo sistemos tapo per­ krautos (sutriko žarnyno. Ėmiau ger­ ti šiltą nevirintą vandenį — pabrinko akių vokai. juk valgyti ne­ galima. akis. Jis nustatė. jaučiau kepenų skausmus. gyvybinės veiklos produktų. jog iš organizmo pašalinama daug druskų bei šlakų. rudo. Kad šlapimas drums­ tas — labai gerai. Valymas buvo „KIETAS". nes iš manęs tekėjo kažkas juodo. grybelis jau paliko mane ramybėje. Pirmąjį pusmetį aš. dalinė psoriazė. Jei tokia gira (raugas) geriama 2 savaites po pusę stiklinės pusva- 115 .. vien sultis geriu. šviesus. Belieka kentėti ir pačiai padėti savo organizmui. kad subyrėsiu į gabalus. Mėnesiui baigiantis. Ir pats to nežinodamas jis valymui pasirinko efektyviausią proce­ dūrą. lai­ kytos daugiau negu 7 dienas. Dabar jau žaizda. Bet kepenis tebeskauda. Pateiksiu B. 1 PAVYZDYS. Kartu su alyvų aliejumi naudojo ir seną uriną. maždaug nuo 4 iki 7 valandos. reikia įpilti šaukštelį grietinės. 1 stiklinės cukraus. Vakare dar šiaip taip. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: šis žmogus buvo tikras šlakų sandėlys. stiprūs diegliai. A. tamsus. pasikaitinti garinėje. ant kurių jie patenka (odą. O aš vis liesėju ir negaliu valgyti. nors šį kartą gėriau 300 alyvų aliejaus ir 300 gramų citrinos sulčių. 2 PAVYZDYS. Pradėjau ger­ ti mažiau šlapimo. kuriuose panaudota tik dalis organizmo valymo urina mechanizmų. plaučių. kita bjaurastis. Štai ką praneša Ana Romanovna iš Pavlodaro: — Man nuolat skaudėjo gerklę. kad visais tikiu.. ko gero. kad šie fermentai sugeba atnaujinti bei išvalyti visus paviršius. kad geriau panirtų. B. Kad ge­ riau suvoktume jos poveikį. Tam reikia 3 litrų pieno išrūgų. 23 valandą. Stiklainis užden­ giamas 2—3 sluoksniais marlės ir laikomas šiltoje vietoje. 114 gimiau antrą kartą. makšties ertmes). stebėdamas orga­ nizmą.

Nusprendžiau išmėginti urinoterapija. N.5 mėnesio badavau 2 sa­ vaites). (Ištverti buvo lengva. Per tą laiką išsiskyrė LABAI DAUG GLEIVIŲ. Ka­ dangi dar vis kamavo sąnarių skausmai. Norint. skaudėdavo kepenis. 1991 metų pradžioje atlikau valymą (limfos nevaliau) pagal Semionovos rekomendacijas.. gaminasi organizmui naudingi fermentai (panašiai kaip išrūgose). Kijevas: — Praėjus metams po Cernobilio. prasidėdavo sąnarių uždegimas. kad šlakai būtų kuo greičiau parūgštinti ir išplauti iš organiz­ mo. baigėsi menstruacijos. o efek­ tas — unikalus. Išleido į Jaltą. Šis skrandžio veiklos sutrikimas baigėsi netikėtai kartu su vėl PRASIDĖJU­ SIU MENSTRUACIJŲ CIKLU (kraujavimo nebuvo. tačiau vos bent truputį persivalgydavau. bus išvalytas ir atstatytas skrandžio bei žar­ nyno epitelinis paviršius. Netekau maždaug 10 kilogramų svorio. Taigi reikėjo 10 vonelių. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: nuosekliai atlikti visus svarbiausius valymus ir suderinti mitybą. Be to. Nuoširdžiai jums dėkoju. šis žmogus teisingai įvertino viską. vyksta rūgimas. Tokio valymo poveikis labai stiprus. kaip ir padarė A. Be to. 4 PAVYZDYS. Be abejo. kad badavimas mano organiz­ mui buvo pernelyg didelis stresas. Mėginau gerti rau­ donei}. reikia išvalyti storąjį žarnyną ir kepenis. kuris tęsėsi dvi savai­ tes. Dabar jau žinau. tačiau buvo ir priežastis: priedėlių uždegimas (jo aš net neįtariau. išgydykite mane!" 3 PAVYZDYS. kad reikalai susitvarkė). tačiau su­ pratau. Per tas 3 savaites padidėjo svoris (6—7 kg). tačiau permainos buvo neženklios. į kurortą. ji pradės valyti bei atnaujinti organizmo epitelį. 1990 metais pradėjau badauti pagal P. Dirbau gamykloje. Galina Markovna iš Dnepropetrovsko: — Prieš mėnesį gavau knygą „Urinoterapija". kad kažkas yra). atsirasdavo „vilko" apetitas). KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: urinos vonelės greitai ištraukė druskas. Šlapimui senstant. Dar po metų žiemą su ašaromis akyse apsiaudavau aulinukus: trukdė sąnarių uždegimas. patys sąnariai buvo pa­ tinę. Sofija Jakovlevna iš Novočerkasko: — Mano vyrui labai padėjo kompresai ant pėdų. daugiau judėti. Tokie buvo ir rankų pirštai. reikia pakeisti mitybą. Supratau. Stambios išaugos išnyko po 3 kompresų. ta­ čiau nesugebėjo išgydyti. nors kai mėnesinės tapo negausios. Surinkau savo ir namiškių — iš viso 3 litrus. 33 m. Pradėjau jaustis žymiai geriau. Jei tokia urina išgeriama. Ten taip pat nepasveikau. te117 . kas jam atsitiko. Bregą po 24 valandas per savaitę. tačiau sąnariai dar skaudėjo. aortos aneurizma". 5 PAVYZDYS. 1—1. Šią procedūrą atlikdavau rytais.landį prieš valgį. Beje. prasidėjo STIPRUS SKRANDŽIO VEIKLOS SUTRIKIMAS. susigriebiau poliartritą. 116 6 PAVYZDYS. Po ANTROS vonelės skausmai liovėsi. kartą per savaitę badavau po 36 valandas ir tą dieną gerdavau tik vandenį. Marina Viktorovna. supratau. Negeriu jokių tablečių! KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad visai būtų iš­ gydyti reumatizmo išsukinėti sąnariai. prisiklausiusi pažįstamų pasakojimų apie sėkmingą gydymąsi urina. kepenų valymą sude­ rinau su intensyviu badavimu (per 1. Gamyklos gydytojai nemažai stengėsi. Tuo pačiu metu naktį be jokių pastangų išsivalė ir kepenys. nešaukė: „Apnuo­ dijo. jog tai valymo krizė (buvo pašalinta 12 kilogramų patologiškai pakitusių audinių!). Iš viso mirkiau kojas 10 kartų. pamėlę. Tai sutapo su nėštumu. Atlikau 3 valymus kas 3—4 savaites. šiai moteriai būtina kas­ dien dėti ant skaudančių vietų senos urinos kompresus. Sunkiai vaikščiojau. Be vargo rašau jums dešine ranka. kad ne­ sveikos ir kepenys. Be to. Per tą laiką sulaukiau puikių rezultatų. kad druskos vėl nesikauptų. Mano diagnozė nuo 1983 metų: „Reumatoidinis poliartritas. Visa tai įvyko praėjus 3 savai­ tėms nuo urinoterapijos pradžios ir metams po menstruacijų ciklo išnykimo. nes po intensyvaus badavimo ir artimųjų dejonių.5 valandos prieš valgį. pradėjau gerti kartą per dieną po 150—200 gramų šlapimo. Pasišildęs dariau nakčiai voneles 15—20 minučių. Po PIRMO valy­ mo jau kitą rytą išnyko pirštų patinimai. suprato. kad taip suliesėjau. labai padėjo ir šiluma. Valgyti organizmą šarminančius augalinius produktus. Karo invalidas Michailas Grigorjevičius iš Charkovo: — 1990 pradėjo skaudėti kojų pėdas. Nuo šių metų kovo. Porą metų mėginau kompresais įveikti poliartritą. Dar po 2 savaičių išnyko kojų ir rankų pirštų patinimai. Vos praėjus savaitei po urinoterapijos..

8 PAVYZDYS. pamėginau badauti ir gerti tik visą dienos uriną. puiki nuotaika. Energodaras: — 1979 metais mano mama išsigydė „pentinus" ant kulnų. Na o vaistažolės sultys šarmino druskas. KAIP IR ANKSČIAU. Urinos kompresai pa­ rūgština tas kūno dalis. bet ir dubens—klubo sąnarį). badavimu ir urina. nebesutraukia kojų. Tačiau liko gleivės. rezultatai stul­ binantys. negalėjau visą naktį miegoti. pastebėsite. paprasčiausias natūralus procesas. Jau po savaitės ar dviejų galima įsitikinti. Per 3 vasaros mėnesius ji visai išsigydė ataugas. Nadežda Aleksejevna. paūmėdavo skausmai orui keičiantis. Nakčiai ji darė šlapimo kompresus. Dabar Marinai Viktorovnai būtina ir toliau stengtis. ga­ rinės) ir nebadauti šaltu metų laiku. normalus menstruacijų ciklas. Tai buvo atlikta (urinoterapija ir ba­ davimas). nurimo skrandis ir kepenys.. skausmai slopsta. Menst­ ruacijos buvo gausios ir neskausmingos. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: tai nieko nuosta­ baus. po to supilti į termosą. Po savaitės galima pakartoti. Zinaida Ivanovna. Per savaitę badauju 36 valandas ir geriu rytais šlapimą. Kai buvo padarytos rentgeno nuotraukos. reikėjo išvalyti kepenis. kad per Velykas suvalgytas kalnas maisto man visai nepakenkė. kad sąnariai tapo lankstesni. druskų apykaita. gal net pradėsite šlapintis kas pusvalandį. kaip gydyti sąnarių bei raumenų uždegimą (tai yra šių audinių koloidų ypač didelis sutirštėjimas). žolininkų. virti 5 minutes.beskaudėjo tik dviejų pirštų sąnariai (anksčiau -— beveik visų). bet tik tris dienas. kad gydymo pradžioje skaudėjo ne tik rankų. Natalja Nikolajevna. Kaklo orteochondrozės jau neliko. Kneipo „Mano gydymas vandeniu". Norint geriau suvokti organizmo valymo esmę. 47 m. Kai tai buvo atlikta. daktarų rekomenda­ cijomis. Vėl galiu avėti guminius batus. Vakare prasidėjo dviejų rankų pirštų sąnarių uždegimas. tinkamai maitintis (ne­ valgyti kepinių). visai ne­ beskaudėjo sąnarių. kad audinių koloidinė būsena taptų normali. Taip būna todėl. skau­ dėdavo. ne­ skauda juosmens. Kurenovo knygoje „Rusų liaudies medici­ na" ir S. 5 gramus lauro lapų pamerkti į 300 gramų vandens. taikyti šiltas vandens procedūras (vonios. šalino druskų atau­ gas. reikėjo „parūgštinti" organizmą šildančiomis procedū­ romis. o dieną įdėdavo į puskoji­ nes kuokštą traukučio ir taip vaikščiodavo iki vakaro. Krasnodaro kraš­ je. Kitą savaitę skausmai praėjo. Pasinaudosime re­ ceptūra. 56 m. Kad jos būtų pa­ šalintos. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad mineralų apykaita organizme būtų vėl normali.. Tokia rūgščios ir šarminės terpės kaita tirpdė. Jei jūsų sąnariai nesilankstydavo. Tada nuovirą nupilti ir išgerti su per­ traukomis mažais gurkšneliais per 12 valandų (viso iš karto išgerti negalima. nes la­ bai skaudėjo dubens—klubo sąnarį (buvau pamiršusi parašyti. kojų pirštus. Neliko gast­ rito. gydytojus labai nustebino rezultatai. Labai stipri valymo krizė sutvarkė visą organizmo veiklą: normalus svoris. Rytais valgyti daigintus kviečius. prasidėtų sąnarių uždegimas. jei šlapimas taps rausvas. kad druskų tir­ pimas vyksta sparčiai. padidėjęs rūgštingumas sunaikina „pentinus". o dieną — vandenį (tikriau­ siai sąnariams kenkia badavimo metu išgeriamas visas šlapi­ mas). Nenustebkite. PAVYZDYS. Po 6 dienų skausmas dingo. sulaukta ir teigiamų rezultatų. Maskva: — Lauro lapus gėriau penkis kartus. 119 — Pradėjus gerti garintą bei šviežią uriną. Atsižvelgusi į savo pažįstamos patirtį. kad neprasidėtų kraujavimas). Praėjus 8 savaitėms nuo urinoterapijos pradžios. Po mėnesio (arba praėjus 7 savaitėms nuo urinoterapijos pra­ džios) MENSTRUACIJŲ CIKLAS tapo visai normalus. DRUSKŲ VALYMAS LAURO LAPAIS. tas: 7 PAVYZDYS. Jaučiausi taip gerai. kad pritrauktų. Šią procedūrą reikia atlikti tris dienas. kurios trukdė viso organizmo veiklai. Tačiau tebetrinu šviežiu šlapimu kūną kiekvieną dieną. Anksčiau tikrai nebūčiau apsiė­ jusi be kepenų skausmų. kad labai sparčiai pradeda tirpti druskos. Man nešalta. Nu­ sprendžiau daugiau netaikyti šio būdo. o dieną gerti ištirpintą vandenį. pateikta P. Jausdavau silpnus skausmus kažkur gilumo118 . kurios ir dirgina šlapimo pūslę. LIAUDIES MEDICINOS RECEPTŲ REUMATO GYDYMUI ANALIZĖ. pra­ vartu susipažinti su žiniuonių.

Visas rekomendacijas galima padalinti į tris dideles grupes: pažeistų vietų šildymas tepalais bei antpilais; įvairiausi bendri ir vietiniai šildymai; skystinančių priemonių vartojimas į vidų. 1 grupė: trynimas stiprios degtinės, amoniako, ankštinių raudonųjų pipirų antpilu; trynimas balzamu, pagamintu iš sie­ ros rūgšties ir linų sėmenų aliejaus; beržų pumpurų ir stiprios degtinės antpilas; sliekų ir stiprios degtinės trauktinė; tepalas, pagamintas iš kamforo, garstyčių bei spirito; žibalo kompresai; tepalas, pagamintas iš alyvuogių aliejaus, 10—20 raudonųjų pipirų ankščių ir išvalyto žibalo. Be to, trynimams naudojamas imbieras arba garstyčios ir druska. 2 grupė: 1,5—2 valandoms ligonis užkasamas į šilto mėšlo krūvą (20—25 seansai); šildymas sausu smėliu; maišas su ber­ žo lapais, kuriame reikia pabūti visam ar įkišti tik skaudančią kūno dalį, kad gerai išprakaituotų; gydymas skruzdėlėmis — įkandimai, antpilai gėrimui bei įtrynimui; užkasimas į karštą smėlį paplūdimyje; gydymas bičių įkandimais; kaitinimasis pir­ tyje ar vonioje sų įvairių žolių nuovirais. 3 grupė: spiritinis medžio drožlių antpilas; šviežios salierų ir morkų sultys (10 uncijų salierų sulčių ir 22 uncijos morkų sulčių). Kaip papildoma priemonė rekomenduojamas vegetariškas maistas, kurio didžiausia dalis — nevirti vaisiai ir daržovės. Kad greičiau iš organizmo būtų pašalintos druskos, reikia ba­ dauti. Net tokia trumpa siūlomų priemonių reumatizmui gydyti analizė išryškina jų vienpusiškumą — arba šildymas, arba įtry­ nimai, arba skystinančios priemonės. Tačiau jei koloidų sutirštėjimo priežastis ne šaltis, o maistas, kuriame daug krakmolo, kazeino, priežastis, sukėlusi reumatą, neišnyksta, taigi ir nepasveikstama. Todėl jau minėtas storojo žarnyno bei kepenų valymas, klijingo maisto nevartojimas, bendras organizmo šil­ dymas, šlapimo — natūralaus organizmo vidaus terpės rūgš­ tintojo ir šarminančių produktų — šarminių nuovirų ir sul­ čių — vartojimas yra tikrai universalus būdas, visiems laikams gydantis reumatą.

ORGANIZMO VALYMAS, KAD NELĖKTŲ AUGLIŲ (GERYBINIŲ, PIKTYBINIŲ, CISTŲ), POLIPŲ, KIRMINŲ, PATOGENINIŲ MBKROORGANIZMŲ Kad geriau suvoktume šį painų klausimą, būtinas tvirtas moks­ linis pagrindas. Tad ne pirmą kartą teks pasitelkti Borisą Bolotovą. Jis tvirtina, kad ląstelės (nepaisant jų gausybės ir įvairo­ vės) gali būti augalinės ir gyvūninės kilmės. Augalinės ląstelės vystosi ir sudaro šarmines medžiagas, gali egzistuoti tik šarmi­ nėje terpėje. Gyvūninės ląstelės didina rūgštinę terpę ir tik joje gali išlikti gyvos. Tuo remdamasis, B. Bolotovas daro tokią išvadą: visos ligas sukeliančios ląstelės gyvūnams yra augalinės, o augalams — gyvūninės. „T.y. žmogui arba gyvūnui ligą gali sukelti tik au­ galinės ląstelės. Vėžinės ląstelės — taip pat augalinės kilmės. Kadangi augalinės ląstelės gali išlikti gyvos tik šarminėje ter­ pėje, tai kokio nors žmogaus organo liga atsiranda tik tada, kai padidėja šio organo šarmingumas... Tad dabar jau aišku: kai kuris nors žmogaus organas yra nesveikas, vyksta šio organo puvimas ir SARMINIMAS... Jei organizme bus nesutrikęs rūgš­ tingumas, ligą sukeliantys procesai jame negali vykti. Tačiau reikia sekti, kad nepadidėtų skrandžio rūgštingumas, kad ne­ sutriktų organizmo šarmų ir rūgščių balansas. Rūgštingumas turi viršyti šarmingumą. Priešingu atveju neišvengiamas gast­ ritas". Aš sutikau labai mažai žmonių, kurie, remdamiesi teorija, siūlytų paprasčiausias, prieinamiausias rekomendacijas, pagrįs­ tas pačiame organizme vykstančiais procesais. Deja, B. Boloto­ vas taip pat pasirinko sudėtingą kelią. Organizmui rūgštinti profilaktikos bei gydymo tikslais jis rekomenduoja vartoti di­ džiulį asortimentą (jo nuomone, kiekvienas rūgštinimas pri­ klauso atskiram organui): rūgštūs vaisiai, daržovės, augalai, kruopos, ankštiniai augalai, miltai ir t.t. Kai kalbėsime apie virškinimą, maisto produktų biologinę vertę, suprasite, jog B. Bolotovas siūlo mums ne patį geriausią variantą. Remdamasis tokiu teoriniu pagrindu, šios knygos autorius siūlo natūralų valymo metodą, papildydamas jį praktiniais pa121

120

vyzdžiais. Ir vėl organizmo rugštinimui naudosime savo šlapi­ mą ir badavimą. 1 PAVYZDYS. I. V, Gubkinas: — prieš 6 metus buvo pašalinta dešinės kiaušidės cista. Po kurio laiko atsirado cista kairėje kiaušidėje. Gydytojas patarė operuoti. 10 dienų badavau, 4 kartus per dieną gėriau po 75 gramus šiltos šviežios urinos. Iš pradžių cista sumažėjo 2 kar­ tus. Dabar jau jos nėra. Fantastika! 2 PAVYZDYS. N. L, Ternovka: — kurį laiką jaučiau skausmus ir sukietėjimą krūtyje. Jau rengiausi į ligoninę, bet štai pakliuvo ši knyga. Manau, imsiu ir pamėginsiu, pagersiu (šlapimą — vert.). Sukietėjimo krūtyje kaip nebūta! 3 PAVYZDYS. D. M., 76 m., Volgodonskas: — 1988 metais mano kairėje krūtyje buvo aptiktas vėžys. Operacijos daryti nesiryžo — prasta kardiograma. Iki 1990 me­ tų nieko nedariau. Auglys tapo žąsies kiaušinio dydžio, bet ne­ skaudėjo. 1990 m. spalio mėnesį pradėjau gydytis urina: rytais, dar nieko nevalgiusi gėriau šlapimą ir dėjau ant krūties kom­ presą. Aš nebadauju. Valgau du kartus: 10 valandą ryto — virtos daržovės, kiaušinis, 3 valandą dienos — vėl daržovės: burokė­ liai, morkos, švieži kopūstai — salotos ir sriuba su liesa mėsa. Nevakarieniauju. Gurkšniais geriu nevirintą vandenį. Iki birželio mėnesio jokių permainų nepastebėjau. Auglys lyg ir nepadidėjo. Birželio mėnesį iš spenelio išsiskyrė pūliai, o po to ir kraujas. Rugpjūčio mėnesį atsivėrė 2 kapeikų dydžio žaizda. Išskyros nesiliovė. Mano vaikai, pas kuriuos aš gyvenu, atvežė onkologą. Jis apžiūrėjo ir pasakė, kad TAIP NETURI BŪTI! Jam neaišku, kas man yra. Patarė gultis į ligoninę spindulinei terapijai. Aš nesutikau, paaiškinau jam, kad geriu šlapimą ir darau šlapimo kompresus. Jis tik gūžtelėjo pečiais ir nieko nepasakė. Nuo gruodžio pirmos išsiskiria tik pūliai. Labai niežti krū­ tis. Darau po 2 kompresus — vakare ir naktį. Dariau ir dieną, tačiau prasidėjo išbėrimas. Taigi dabar tepu krūtį pašildytu saulėgrąžų aliejumi. Gal galima? Badauju visą parą. Galiu palaipsniui pradėti badauti ir 3 dienas. Ilgesnį laiką bijau, nes lieku namuose viena.
122

Kai išbėga išskyros, palengvėja, tačiau jaučiu silpnumą. Mažai judu. Tik po kambarį reikalui esant. Labai skauda kelių ir pėdų sąnarius. Be to, dar kamuoja gastritas su padidintu rūgštingumu ir cholecistitas, katarakta. Todėl prašau, kad at­ sakymą parašytumėte stambesnėmis raidėmis. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris pasiel­ gė teisingai — pradėjo rūgštinti organizmą urina ir daryti kom­ presus. Maždaug po 7 mėnesių sulaukė rezultatų: auglys (au­ galinės ląstelės) sunyko nuo padidinto rūgštingumo, taip pat vėžinių ląstelių atgalinio poveikio pačioms sau (homeopatinis principas — panašus gydomas panašiu). Be to, sustiprėjo orga­ nizmo apsauginės jėgos. Vyksta žuvusių vėžinių ląstelių atmetimo procesas organiz­ me, pasirodė išskyros. Ką tokiu atveju reikia daryti? Prasidėjo vienas svarbiausių sveikimo momentų. Kad irstantis auglys ne­ nuodytų organizmo (tokioje stadijoje taip dažnai atsitinka), rei­ kia dar labiau rūgštinti organizmą: gerti kuo daugiau urinos, daryti urinos klizmas ir nieko nepaisant (tegu nugarinta urina graužia krūtį, vėliau viskas atsistatys) nuolat dėti urinos kom­ presą ant krūties, kad visą laiką trauktų išjos pūlius. Periodiš­ kas badavimas skatins šį procesą. Tokį gydymą galima dar paspartinti. Todėl reikia atlikti štai ką: 1. Išvalyti storąjį žarnyną ir ypač KEPENIS. 2. Visiškai nevalgyti baltyminio maisto, jį pakeisti su van­ deniu virtomis košėmis. 3. Dažniau badauti (1—3 ir daugiau parų), ilgiau laikyti ant krūties nugarinto šlapimo kompresus. 4. Daugiau judėti ir dažniau KAITINTIS. Tai papildomai rūgština organizmą ir aktyvina išsiurbiančių fermentų veiklą. Organizmo šildymą garinėje ilgesnį laiką jau taiko vokiečių gy­ dytojai vėžiniams augliams šalinti. Štai ką reikia daryti tokiais atvejais — pradėti natūralų išgijimo procesą. Atminkite: mes patys savo nemokšiškumu su­ darome organizme sąlygas augliams atsirasti bei didėti. Suda­ rę rūgštinę terpę, pašaliname juos sukėlusią priežastį, vėžinės ląstelės žūsta. Chemioterapija, švytinimas, operacija — tik sil­ pnina organizmą, visai nenaikinamos priežastys, sukėlusios vė123

žį. Po tokio „gydymo" vėžinės ląstelės dar sparčiau plinta, žudo neišmanėlius ir patiklius žmones. TAIP NETURĖTŲ BŪTI! Pavyzdys iš A. Maslenikovo knygos „Dievų gėrimo paslaptis": — Žurnalistas iš Krasnojarsko papasakojo man apie savo uošvę, sirgusią gimdos vėžiu. Kartu su ja palatoje gulėjo dar dvylika moterų. Išgirdusi apie urinoterapiją, uošvė paliko ligo­ ninę ir pradėjo gydytis šlapimu. Padėjo. Po to gyveno dar 10 metų. O tos moterys, kurios tada kartu su ja gulėjo palatoje, dar tais pačiais metais išėjo į kitą pasaulį. PAVYZDYS. Valentina Nikolajevna, Sverodoneckas: — Mano dukters akys traiškanojo taip, kad rytais ji nega­ lėdavo jų atmerkti. Blakstienos buvo tvirtai sulipusios. Pradė­ jau plauti dukters akis jos šiltu šlapimu, ir po kelių dienų vis­ kas praėjo. KOMENTARAS: mikroorganizmai, pakenkę akims, — au­ galinės kilmės. Jų terpės parūgštinimas sunaikino juos. Tai ir padėjo išsigydyti. PAVYZDYS. Nataša, 17 m., Voronežas: — Aš sirgau gripu, kuris sukėlė komplikacijas, sutriko inks­ tų veikla. Gulėjau ligoninėje pusę metų. Diagnozė — ūmus glomerulonefritas su nefrotiniu sindromu. Mane „gydė" ir antibio­ tikais, ir heparinu, ir priešuždegiminiais preparatais, kasdien teko išgerti 30—35 tabletes, suleisdavo 9—10 ampulių. Be to, lašelinės. Niekas nepadėjo. Tada prie tų vaistų, kurie jau buvo paskirti, pridėjo hormonus. Dar vėliau pradėjo perpylinėti krau­ ją. Nežinau, kuo tai baigtųsi, jei ne laimingas atsitiktinumas: sužinojau apie G. Malachovo gydymo sistemą. Pirmiausia pradėjau nuo urinoterapijos. Po 5—7 dienų ana­ lizės rezultatai buvo normalūs (iki tol baltymo buvo 2 vienetai). Atsisakiau vartoti hormonus, rytais išgerdavau po 3 gurkš­ nius urinos. Nuo hormonų buvo padidėjęs mano svoris (nuo 57 iki 68 kilogramų), išbėrė visą kūną, išnyko mėnesinės. Be to, pradėjo skaudėti skrandį, sutriko žarnyno veikla. Po 2 urinoterapijos savaičių atsirado mėnesinės, išbėrimas beveik išnyko, skrandis ir žarnynas veikė kaip tada, kai dar buvau sveika, svoris taip pat sumažėjo. Pradėjau gydytis pagal knygą „Gydomosios jėgos" ir dabar jaučiuosi puikiai.
124

GLEIVINIŲ VALYMAS IŠ KAKTOS IR HAIMORINIŲ GALVOS ANČIŲ (SINUSŲ) Mano nuomone, šie sinusai yra sunkiausiai išvalomos vietos. Po kiekvieno peršalimo atsiranda gleivių srautas, pasišalinan­ tis iš organizmo per kaktos ir haimorinius sinusus. Gleivės iš­ teka ne visos. Ligai baigiantis dalis jų lieka, sutirštėja ir tampa kserogeliu — kieta luobele, kamščiais. Tokių kamščių per visą gyvenimą susidaro labai daug. Todėl laikui bėgant šie sinusaiertmės užpildomi tiršta mase, kurioje dauginas: patogeniniai mikroorganizmai (augalinės ląstelės). Prasideda puvimo proce­ sas, susidaro šarminė terpė, įvairūs toksiški produktai. Tai ne­ gali neveikti organizmo: skauda galvą, susilpnėja regėjimas, klausa, uoslė, atmintis. Sutrinka net galvos smegenų veikla, psichinė pusiausvyra. Beje, kartais tai vyksta tarsi nepastebi­ mai, žmogus neįtaria, jog jo galvoje susikaupė net 1—2 stikli­ nės pūlių. Savo negalavimams jis atranda įvairiausių priežas­ čių, tik ne šią, tikrąją. Be abejo, negali būti ir kalbos apie ekstrasensų pagalbą. Tai ypač liečia naivuolius, kurie lanko kursus ir stengiasi la­ vinti šiuos sugebėjimus, visai nesirūpindami savo organizmo vidaus švara. Tik išvalęs galvą (tuo pačiu ir visą organizmą) žmogus gauna tai natūraliai, be jokių kursų. Atminkite: tobu­ liausias įrenginys visatoje — ŽMOGAUS ORGANIZMAS. Kuo jis švaresnis, tuo jautresnes vibracijas gali priimti, tuo daugiau informacijos gali sukaupti ir pervesti iš pasąmonės į sąmonę. Priešingu atveju mūsų organizmas sugeba tik reaguoti į fizi­ nius dirgiklius. Kad būtų išvalytos visos prie nosies esančios ir kaktos ert­ mės, pašalintos ten susikaupusios sutirštėjusios gleivės, reikia atlikti nuoseklų valymą: 1. Suminkštinimas — įvairiausiais būdais ne kartą pakai­ tinti galvą. Geriausiai tam tinka garų bei vandens vonios. Procedūrai reikia skirti 5 minutes, po to perplauti galvą vėsiu vandeniu. Geriausia atlikti 3—5 tokias procedūras. 2. Kai sudžiūvusios, sutirštėjusios gleivės po šildymo tam­ pa skystesnės, jas reikia pašalinti per nosiaryklę. Ją reikia pra­ plauti šiltu šlapimu. Tinka ir jūros vanduo ar paprastas pasū­ dytas tirpalas.
125

taps normalūs. Virš jos lovos buvo augalas. 2—5 mm pločio folgos juos­ telę (tiks šokolado. 3. Ypač jautrūs žmonės gali net matyti energiją. kuri nekenkia. kaip išsiaiškinti gydančiąją bio­ energetiką: 1. beržyne — vestuvės. išspjauna­ me. jam būdin­ gos sugeriančios energiją savybės. Ji gimininga medžiams. o žmonėms — patogeniška. galite pasinaudoti švytuokle ar rėmeliu. Kai rasite tokį medį. traumos. osteochondrozė. pirmiau­ sia pasisavinama „bloga" (patogeninė. pavyko nustatyti. kepenų skausmai. išskalavau burną. atimti bei suteikti energijos gali ne tik patys medžiai. Kai patenka į burną. nosį. sensoriniai pojūčiai — regėjimas. Jei nevartosite skatinančių susidaryti gleives produktų — pieno. pliauskos. kol visiškai išva­ lysite galvą. juo iki kraujo trinamos dantenos. Medis dosniai dalins jums savo energiją ir pats jos gaus. Miegamajam parinkite tokius baldus bei augalus. 5. pirmą kartą po daugelio metų pradėjo ramiai miegoti. kai praploviau ausis. žmonių energiją pasisavinantys medžiai yra topolis ir drebulė. išsiskirdami padėkokite. Kai ji perkėlė vazonėlį į kitą vie­ tą. tačiau mes išnagrinėsime paprasčiausią bei efektyviausią — panaudojant medžio pliauskas. Be to. Ir tarsi atsvarai jie atiduoda energiją. PATOGENINĖS ENERGIJOS ŠALINIMAS IŠ ŽMOGAUS ORGANIZMO Yra keli variantai. Gamtoje vyksta pasikeitimas energetine informacija. Šį valymo procesą labai spartina ir badavimas. medžio. PAVYZDYS. 4. Šios energijos nešėjai — kvantinės dalelės—mikroleptonai. kamuoja šir­ dies neurozė. miltinių gaminių su sviestu. prie jų deda drebulinę pliauską. artėdami pasisveikinki­ te. 2. Ben­ draukite su juo. Dė­ koju jums. būkite su juo atviras. tarsi su geru draugu. Šios drebulės savybės aprašytos net Dalio žodyne: „Drebulė naudojama užkalbant karštinę ir dantų skausmą: išpjaunamas žievės trikampis. Suimkite jos vieną galą didžiuo­ ju ir rodomuoju pirštais. augalinės kilmės) ener­ gija. Jų masė daug ma­ žesnė negu elektronų! 94—96 proc. Praktinės rekomendacijos. Jos neigiamą poveikį jaučia ne tik žmonės. Doneckas: — Man skaudėjo ausis. Jei sutraukia kojas. ąžuolinės. ir vėl žievės gabaliukas pridedamas prie 126 127 . sklin­ dančią nuo medžio žmogui ir priešinga kryptimi. Norėdami išsiaiškinti. Taip kar­ tą atsitiko vienai sergančiai astma moteriai. kaštonas. Kada reikia naudoti energiją sugeriančius. Ši medžių savybė atsispin­ di ir patarlėje: „Pušyne — linksmybės. pušis. struma. Neatsitiktinai ir vantos dažniausiai būna beržinės. V. Beje. mažiau sergu. bet ir bakterijos. o kada ją skleidžiančius augalus? Energijos nusiurbimas reikalingas tada. yra naudin­ ga žmogui. Sias valymo procedūras reikia atlikti tol. Padeda ir beržas. Tai teigiamai veiks jį patį. saldainių). o kita traukiame į nosies vidų. jaučiuosi normaliai.Ši procedūra atliekama taip: užspaudžiame vieną šnervę. — medis sklei­ džia energiją. Priešingu atveju galite susirgti. Todėl drebulė niekada nepūna. kad kai kuriems medžiams būdinga savybė pasisavinti ar atiduoti energiją." Ąžuolas „maitina" žmogų energija. jei priešingai. pasistenkite „susidraugauti". nudegimai. kokia energija būdinga me­ džiui. Reikia rasti energiją „vagiančius" ir „duodančius" me­ džius. Atkirpkite 10—15 cm ilgio. jie turi sukaupę nedaug energijos. sugeriantis energiją. Neikite prie mažų ar nesveikų medžių. eglyne — galo ieškojimas". bet ir iš jų pagaminti baldai. Pasi­ telkus biolokaciją. pradeda skaudėti galvą. bus dar geriau. lėtai prieikite prie medžio. Dabar. kurie „nesiurbtų" energijos. Jei skauda galvą. Jei žemyn nusviręs juostelės galas pradės linkti prie medžio. Taip sukursite stiprią bioenergijos apykaitą (ne veltui ir Budą aplankė praregėjimas po medžiu). kai jos organizme susikaupia pernelyg daug. tokia pliauska dedama prie galvos. Eikite prie aukštų ir gražių. užde­ gimai. Drebulė šiuo atžvilgiu yra nepralenkiama. I. klausa. ypač uos­ lė. beveik praradau klausą. pūlingos išskyros trukdė kvėpuoti per nosį. atsisveikin­ kite.

užsideda kuo daugiau papuošalų. chroniškos ligos. artritai. kas jo turės. M. Gulėjo ligoninėje. niežėjimas. Dariau šią procedūrą 6 mėnesius. siūlo bakteriologas P. tačiau aš ištvėriau. kad vėl atsigautų plaukai. kad organizmo energija neužteršta. o aš lig šiol dėkinga jai už patarimą. perimtą iš senųjų šaltinių. Jam pasiūlė paša­ linti visus viršutinius dantis. Energodaras: — Kai man buvo 31 metai. tuo linksmesnė širdis. Kartą jam išrovė iš karto tris dantis su­ kibusiomis šaknimis. kad niekas negir­ dėtų. Kai atsipeikėjo — skausmo kaip nebūta. gydo apsinuodijus. Apie šį ligos sugebėjimą kalbėjo ir P. kas išsiskiria iš organizmo kartu su seilėmis. Beveik kiekvieno žmogaus kūne slypi kokia nors bjauras­ tis. tapo tarsi šilkiniai. organizmas pats pasirūpino. Netekęs visos bjaurasties. išraiš­ ka. cigun terapijos specialistai. netikėtai pradėjo slinkti plau­ kai. pagyvenusi iranietė. Skausmas visai nurimo ir dau­ giau nebekamavo. PAVYZDYS. Nustebęs ir laimingas žmogus žiūrėjo į topolį. kad tau neprikibtų". o plaukus iš pradžių kirpdavau labai trumpai. Stresas — pato­ loginės energijos—informacijos. labai niežėjo oda. Kačųkas. Ne paslaptis.. Tam ypač tinka paties žmogaus šlapimas. manė. išsigydysite nuo šių negalių. Viena iš seilių liaukų funkcijų — medžiagų apykaitos produktų pašali­ nimas iš kraujo. Kinai. kaip vaitoja. prisiglaudė prie jo skruostu. jog viskas praeis. pavyzdžiui. Nadiežda Aleksejevna. Seilių reakcija yra šarminė. Kompresus dėdavau 2—3 kartus per savaitę. pasiruošdami gydymo se­ ansui. kas šito nesuvokia ir gydymui nau­ doja chemioterapiją. Mano kirpėja. iškilo skauduliai. Jūsų oda padės suvokti. Skausmas buvo toks. Valymo procesas — kuriam laikui atsiradę spuogai. ir mano plaukai vėl pradėjo žvilgėti. Dmitrukas „Receptas — į ąžuolyną": — Daug metų J. Nuo to laiko praėjo 17 metų. Puškino žodžiais: „Patyrimas — sunkių klaidų sūnus ir paradoksų draugas". nes Anachoret pasakė. Štai ką rašo apie auksą Amirdovlatas Amaciani: — Jis ilgina gyvenimą. Man atrodo. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS. jog kiekvienam svarbu. Kraujo. Tie. negalia. po pirmųjų 3—4 procedūrų galvą išbėrė. jog ten slepiasi infekcija. kad iš jo kūno būtų pašalinti teršalai. Skyriuje apie mi­ tybą sužinosite. Šią informaciją užbaikime A. eina klaidingu keliu. O dabar aš jums papasakosiu apie patį paprasčiausią ir efektyviausią būdą. ir apsikabino medį. ORGANIZMO VALYMAS ALIEJUMI Originalią organizmo gydymo bei valymo metodiką. kad iš pacientų išėjusi ligos bioinformacinė energija neprikibtų prie jų pačių. neliūdės. Kitą dieną jis išėjo į kiemą su kėde ir sėdėjo prie topolio 40 minučių prisiglaudęs skruostu. peršalimai. neniežėjo galvos oda. kad fizioterapinių procedūrų metu jas atliekantiems gydytojams tenka pacientų ligos.Energija „pamaitinti" papildomai reikia tada. Meiliščevą kamavo trišakio nervo uždegi­ mas. Plaukų slinkimas — jo lokalizacijos vieta. kuo daugiau jo bus. kad jo nesugebėjo numalšinti net narkotikai. panašūs sutrikimai. sutrinka skrandžio—žarnyno veikla. kitus būdus. sukelianti uždegimą. Dar geriau valo iki 1/4 nugarinta urina. požandikaulinės Ir esančios prie ausų. Ivanovas: „Su liga reikia elgtis atsargiai. Jis išėjo į gatvę. aukso spalvos bei sukaupusi dalį jo savybių. Urina. išvalantį organizmą nuo šios negalios. kai jos orga­ nizmui stinga: kamuoja dažnos anginos. Po nervinio streso plaukai slinko kuokštais. Prisimenu. Jei profilaktiškai du kartus per metus po 1—2 sa­ vaites kas antrą dieną tepsite kūną nugarintu šlapimu. patarė man prieš plaunant galvą dėti šilto šlapimo kompresus." Išvalyti organizmą nuo tamsios — patogeninės energijos padeda SAULĖS spalvos papuošalai.. — labai stiprus valiklis. tenkančio kramtymo ar čiulpimo metu seilių liauko- 129 . PAVYZDYS. Jo metodo es­ mė tokia: žmogaus organizme yra trys poros seilių liaukų — poliežuvinės. stiprina senius. auksas. Tas. patekusios į organizmą. neliko pleiska128 nų. tačiau tai nepadėjo.

rodomuoju bei viduriniuoju. kai jis jau bal­ tas tarsi pienas. Čiulpiama lengvai. žmogus nusprendžia pats. Valymo procedūra tokia pati. kam jau teko badauti. jei reikia. visas šis valymas vyksta natūraliai. todėl jo ne­ galima nuryti. po kurių reikia vaikus apipilti vė­ siu vandeniu. fekalinė masė vientisa. gerti daugiau šilto ištirpinto vandens (dar geriau ir įmagnetinto). kai išnyks visi valymo krizės simptomai. Kai išvalytos kepenys. tuštinamasi reguliariai. Aliejus iš pradžių sutirštėja. Tai liečia visus valymo būdus. Čiulpiant aliejų. Jogai taiko specialų liežuvio valymo būdą. Apie jį dar bus parašyta šioje knygoje. Yra ir dar daugiau valymo būdų. galima pradėti kitas valymo procedūras. Labai daug apie ją gali pasakyti ant liežu­ vio esančios apnašos. surišantis vis­ ką. serbentais ir t. Nuryti aliejaus negalima. kurio pakan­ ka vieno valgomojo šaukšto. kad valymas sėkmingas? — Kai išvalytas storasis žarnynas. Ką daryti. kad liežuvis — musų sveikatos veidrodis. atsižvelgdamas į savijautą. Valymo būdas: aliejus (geriausia saulėgrąžų). Vengti šalčio. Kai išvalyti koloidai. darbingu­ mas padidėjęs. 6. laisvai 15—20 minučių. Tačiau jei tenka tai daryti. išvalyti storąjį žarnyną. Ar dažnai reikia valyti organizmą? — Iš pradžių per metus reikia 3—4 kartus išvalyti storąjį žarnyną. 5. ypač žmonėms. Kaip tinkamai valyti organizmą? — Iš pradžių reikia organizmą „suminkštinti" ir tik tada pradėti pačią valymo procedūrą. Galima aliejų čiulpti ir vakare prieš miegą. kūnas lankstus. pakanka dviejų savaičių. 5—7 kartus išvalyti kepenis. galima išspjauti. 7. Liežuvis tepa­ mas lydytu sviestu ir trimis pirštais — didžiuoju. Burna ir liežuvis — viršutiniai va­ lymo takai. 1—2 savaites skirti kapitaliniam valymui. labiausiai tinka jų pačių ge­ riama urina ir šiltos vonios. Šią procedūrą geriausia atlikti kartą per dieną. Kaip suprasti. kam pašalinta tulžies pūslė? — Galima ir būtina. Ar galima valyti kepenis tiems. 3. Nuo ko pradėti organizmo valymą? — Nuo storojo žarnyno. šaltalankiu. Apskritai mūsų organizmas stengiasi kuo daugiau teršalų pašalinti per viršų — plaučius. rūgš­ čių. 2. organizmo visai nereikės valyti. labai rūgščiais augalais — spanguolėm. Čiulpiant organizmas išsivalo nuo toksinų. Tik po šių dviejų. pavasario ir rudenio lygiadienį. Tokio valymo metu aliejus yra adsorbentas. Man šis metodas patinka ir todėl. Stipriausias ir natūra­ liausias — badavimas. Fi­ gūra tampa žymiai grakštesnė. jog apie teršalus or­ ganizme praneša liežuvis. Būtina žinoti: pradėjus čiulpti aliejų. 130 ORGANIZMO VALYMAS. Chroniškas ligas tenka gydyti ilgiau. čiulpimas dar nebaigtas. 8. Vėliau profilaktiškai kar­ tą per metus. sergantiems keliomis ligomis. kepenis. Aliejus čiulpiamas tarsi saldainis. Ar galima valant kepenis alyvuogių aliejų ir citrinos sul­ tis pakeisti kuo kitu? — Galima: alyvuogių aliejų pakeisti saulėgrąžų aliejumi. Išspjautas skystis infekuotas. Tie. Pradėti val­ gyti tik tada. gali atsirasti laikini sutrikimai.mis. lengvai. nieko ne­ valgius. padidėja 3—4 kartus. Ūmūs susirgimai gydomi grei­ tai ir lengvai. Galite badauti 3—10 parų pasninko dienomis. Taip atsitinka todėl. minkšta. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 1. Jei skystis geltonas. Tada. visų rūšių apykaita vėl normali. Kaip išvalyti mažų vaikų organizmą? — Jei jie bus tinkamai maitinami. Tada reikia atlikti ir išankstinį suminkštinimą. ko nereikia. 4. o citrinos sultis — citrinos rūgštimi. susitelkia priekinėje burnos daly­ je. kas kenkia organizmui. paspartėja sutrikusi medžiagų apykaita. oda lygi. mikrobų. tarsi melžiamas.t. kepenų valymo. pastebėjo. Kraujas teka pro šį „filtrą" ir tuo pačiu išvalomas. 131 . po to suskystėja tarsi vanduo. kai po valymo prasideda stipri krizė? — Geriau kurį laiką nevalgyti. Kiek laiko skirti tokiai procedūrai. kad ardomi ligos židiniai.

veikiant tik jiems būdingiems fer­ mentams. skrandyje tarsi sandėlyje maistas sukaupiamas. kai tai būtina. Daug judu. jei badaujama reguliariai po 7—10 dienų 3—4 kar­ tus per metus. Visi kartu šie virškinimo būdai maistą perdirba kur kas 133 . Jei norite gyventi ilgai ir sveiki. plonojoje žarnoje — hidrolizė. gydy­ tojo rankose — veiksmingas vaistas. Skrandyje vyksta ertminis virškinimas veikiant saviems fermentams ir autolizė (maistą skaido jame esantys fermentai). Pavlovas Žmogaus organizme vykstantys maisto apdirbimo procesai yra tokie patys kaip ir kitų šiltakraujų gyvūnų: burnos ertmėje maistas susmulkinamas. Valymą baigiu tada. išmatų susidarymas ir jų pašalinimas. I. Pasiekti to vien taikant maisto ra­ cioną — NEĮMANOMA. Kaip jūs valote savo organizmą? — 3—4 kartus per metus badauju po 5—9 dienas. kančių. garinta uri­ na darau tada.9. pasieninis ir nežymus simbiozinis virškinimas. Klizmas su urina. veikiant orga­ nizmo ir maiste esantiems fermentams. Geriu ištirpintą vandenį ir uriną (beveik visą per dieną). 10. mano gy­ venimo būdas — aktyvus. taip pat iš maisto autolizės metu gauti fermentai. Burnos ertmėje čia esantys fermentai padeda virškinti krakmolą (pradinė stadija). kai darant klizmas urina tampa beveik švari. Tačiau kepenis net tokiu atveju derėtų išvalyti. Storojoje žarnoje vyksta pagrindinis simbiozinis ir dalinis ertminis virškinimas. 11. kartais pasitenkinimo šaltinis. suvilgomas seilėmis ir subrinkinamas. Tačiau pats valymas daugiareikšmis. įsiurbimas. taip pat jau suvirškin­ to maisto įsiurbimas. Kepenis valiau 13—14 kartų. TINKAMA MITYBA VIRŠKINIMO FIZIOLOGIJA Riekelė kasdienės duonos buvo. Badau­ damas kasdien 10—20 minučių maudausi vonioje (temperatūra 37—40° C). darau klizmas su 1 litru urinos. vyksta jo rūgš­ tinė denatūracija. vyksta savi virškinimo procesai. storojoje žarnoje — tolesnis virškinimas. Plonojoje žarnoje vyksta ertminis. neišma­ nėlių rankose — ligų priežastis. yra ir bus viena iš pačią svarbiausių gyvenimo reikmių. Kiekviename šių skyrių. ak­ tyvina blėstančius procesus. jis skatina viso organizmo atsinaujinimą. būtinai raskite laiko valy­ mo procedūroms. Ar būtinas organizmo valymas? — Teoriškai to galima ir nedaryti. Ar gali badavimas pakeisti valymo procedūras? — Gali. Nežy­ mus simbiozinis virškinimas vyksta bakterijų floros dėka. Dalyvauja daugiausia paties organiz­ mo. Vidinė organizmo švara — geriausia jūsų sveikatos ir ilgo amžiaus garantija.

susidarančias rūgstant angliavandeniams. jų poveikis specifinis (virškinant baltyminį maistą išskiriami vieni fermen­ tai. tai. Skrandžio funkcijos kelios. Naujos sekreto porcijos sintezė įvyksta tik iš­ skyrus ankstesniąją. 2) neorganinės medžiagos.4—0. Fermentas lizocinas naikina bakterijas. kreatininas ir kitos medžiagos.šiek tiek duji|: deguonis. Netolydi (ritmiška) fermentų sekrecija būna ilgesnį laiką. Tuo ir pagrįsta labai efektyvi. Fermentai pagreitina biocheminius procesus. kurių reakcija neutrali ar mažai rūgšti. Skrandyje vyksta ir išskiriamoji funkcija — susidaro šla­ palas. kas gi tie fermentai ir iš kur jie atsiranda. Vartojant mišrų maistą. ekonomiška skrandžio— žarnyno trakto veikla. Laisvos druskos rūgš­ ties žmogaus skrandžio sultyse yra 0. Veikiant seilių liau­ koms. Kuo ilgiau maistas smulkinamas burnoje. kitos — virškinimo kanalo sienelėse. Skrandis atlieka labai svarbią varančiąja funkciją.5 litro sulčių. išskiriamos gleivės.5—2. apatinė dalis — ne taip greitai ir ne tokias rūgščias skrandžio sultis. Tam tikro hormono. Dabar jau aišku. Kai inks135 SEILIŲ LIAUKOS Seilių liaukos savo sekretą išskiria į burnos ertmę. šlapimo rūgštis. Jie neatsparūs aukštai tempe­ ratūrai. 4) organinės medžiagos. SKRANDIS Vykstant evoliucijai skrandis atsirado kaip organas. o sekretas išskiriamas tik pa­ tekus maistui. Seilėse yra fermentas ptialinas. tuo daugiau seilių. pažandinė ir poliežuvinė. 3) azo­ to druskos. Pavlo­ vas teigė. Seilių reakcija šarminė (pH 7. azotas ir anglies dioksidas. kiti — šarminėje ar neutra­ lioje). Šiai fer­ mentų sintezei eikvojama energija. kad seilėms būdingas gydomasis poveikis. todėl ir jo sandara sudė­ tinga. paskui vyksta sintezė. Skrandyje veikiamas druskos rūgš­ ties jis suyra. Išskiriamoji — išskiriami medžiagų apykaitos produk­ 3. prievarčio dalyje nuolatos išskiriamos šarminės skrandžio sultys. Per parą žmogaus organizme išsiskiria apie 1. Organizme vyksta dviejų tipų fermentų išsiskyrimas: toly­ dus ir netolydus. FERMENTAI Išsiaiškinkime. Sekrecinė funkcija. Jų yra trys poros: paausinė. Sekrecinės ląstelės fermentų sintezei būtinas medžiagas gauna iš kraujo. Seilių sudėtis: 1) mucinai. 5) . Didelis seilių šarmingumas padeda neutralizuoti rūgštis. kuriame kaupiasi maistas ir prasideda hidrolizė (rūgštinė maisto denatūracija).0). skatinančio angliavandenių apykai­ tą organizme. 134 .5 procento. kodėl viršutinėje skrandžio dalyje (kreivumoje) dažniausiai atsiranda opos ir piktybiniai navikai. Žmogaus skrandis per parą išskiria 1.geriau. Vienos jų yra liau­ kose. kurios dėka skrandžio prievartyje maistas paverčiamas tyrele ir nu­ stumiamas į dvylikapirštę žarną. vieno valgymo metu žmogaus skrandis išskiria nuo 700 iki 800 mililitrų sulčių. Fermentus gamina sekrecinės ląstelės. aktyvūs tik tam tikroje terpėje (pavyzdžiui. Skirtingose skrandžio vietose išskiriamos skirtingos virš­ kinimo sultys.5 1 seilių (stambiųjų galvijų — nuo 40—60 iki 120 litrų!). I. Viršutinė skrandžio dalis per labai trumpą laiką išskiria labai rūgščias sultis. Seilių išsiskyrimą skatina kramtymas. pagaminimas ir išskyrimas j kraują. Seilių liaukų paskir­ tis: 1. vieni fer­ mentai aktyvūs rūgščioje terpėje. o angliavandenius — kiti). per jas tekančio kraujo kiekis padidėja 3—4 kartus. kuris jau burnos ertmėje pradeda skaidyti krakmolą. To­ dėl paprasčiausias kramtymas padeda per šias liaukas perva­ ryti ir išvalyti apie 6 litrus kraujo (beveik visą). Iš pradžių sekrecinės ląstelės įsiurbia būtinas medžiagas iš kraujo. Tolydus fermentų sekretas išskiriamas sinte­ zės metu.4—8. 2. Kad skrandžio gleivinė būtų apsaugota nuo rūgščių povei­ kio ne virškinimo metu.

Labai didelės įtakos tam turi emocijos. kuriems rei­ kia daug tokios energijos. Kai kurių tyrinėtojų nuomone. 2 — apatinė dalis.. Dvylikapirštėje žarnoje: 1. nelygu jų kiekis maiste. dvylikapirš­ tės žarnos gleivinėje susidaro kai kurie hormonai: sekretinas skatina kasos ir tulžies sekreciją. Skrandis 1 — viršutinė dalis. dalyvaujančio hemoglobino sintezėje. Susijungia kelių tipų sekrecijos.PLONASIS ŽARNYNAS DVYLIKAPIRŠTĖ ŽARNA Akademikas A. Vyksta trys pagrindiniai virškinimo tipai: ertminis. kaulų čiulpai. Bendras žarnyno paviršius kartu su gaureliais — apie 5 m 2 . čia vyksta šaltoji termobranduolinė sintezė — vienų medžiagų vir­ timas kitomis. kad žmo­ gui ilgiau laikantis vieno mitybos režimo. bet ir kiti virškinimo bei kvėpavimo organai. riebalų ir vandens ir t. 3. Tokio didelio plonųjų žarnų paviršiaus dėka čia vyksta sudėtingiausi procesai. Pavyzdžiui. kepenys yra feretino. 2. kuris normaliomis fiziologi­ nėmis sąlygomis yra grįžtamojo pobūdžio. išorinės ir vidinės (į dvy­ likapirštę žarną atsiveria kepenų ir kasos ištekamieji latakai. blužnis. cholecistokininas stimuliuoja tulžies pūslės motoriką. ir jų kokybė. skrandžio liaukose atsiranda struktūrinis-morfologinis pokytis. 5. 136 PLONOJI ŽARNA Plonosios žarnos ilgis — apie 6 metrai. Svarbiausios jos savy­ bės — sugebėjimas skatinti energijos apykaitą organizme ir apetito reguliavimas. vilikinlnas žadi­ na plonosios žarnos gaurelių motoriką ir t.t.t. kai organizmo maisto režimas ilgai būna vienodas. Vykstant sekrecijos procesui. Tai beveik 3 kartus daugiau negu kūno išorinis paviršius. daug daugiau šių medžiagų išskiria ne tik skran­ dis. ypač iš pradžių. kuri gali pasikeisti. Ugoliovas dvylikapirštę žarną pavadino „pilvo ertmės hipotalamo — hipofizio sistema". Dvylikapirštės žarnos turinio ne virškinimo metu reakcija yra silpnai šarminė. Skrandžio sulčių išskyrimas yra lengvai sustabdoma reak­ cija. Skrandžio liaukų sužadinimo pokyčius lemia tai. Riebalai skrandžio liaukų sekreciją slopina maždaug 2—4 vai. bet kai maisto per daug. Įsiurbimas ir šalinimas. ir tai turi svarbią biologinę reikšmę. veikia jos pačios liaukos). atveria tulžies lataką. 3 — prievartis tai nesveiki. Virškinimo metu išskiriamų skrandžio sulčių kiekis yra tie­ siog proporcingas maisto kiekiui. telkinys. 137 . per kurį gaminamos skrandžio sultys. reikalingos ne tik virškinimui. žarnynas. Laisva energija atsiranda terpių pakraščiuose tarp vandens ir oro. kinta aukštoji nervi­ nė veikla. Iš skrandžio maistas tyrelės pavidalu atskiromis porcijo­ mis pereina į kitą virškinimo trakto skyrių — žarnyną. Skrandis. 16 pieš. Skrandžio sekrecijos reakcija priklauso nuo funkcinės skrandžio liaukų būklės. membraninis ir ląstelinis. Gaminami žarnyno hormonai ir biologiškai aktyvios me­ džiagos. 4. Todėl kaip tik čia įvyksta pagrindiniai procesai. Tada keičiasi laikas. ši proporcija pažeidžiama. Dėl to organizmas pritaiko virškinimo aparato veiklą ir visą virškinimo procesą įvairiems maisto režimams. Jos liaukos per parą išskiria maždaug 2 litrus sulčių.

galimas daiktas. 11.susiję su asimiliacija — maisto pasisavinimu — ertminis ir membraninis virškinimas ir įsiurbimas. Fiziologinė žarnyno hormoninės sistemos (ŽHS) paskir­ tis — reguliuoti skrandžio—žarnyno trakto veiklą. Duokrininas stimuliuoja dvylikapirštės žarnos sekreto iš­ siskyrimą Brunerovskio liaukomis. kraują. ir kiekviena jų gamina atitinkamą hormoną. Bulbogastronas slopina druskos rūgšties skrandyje išsi­ skyrimą. pats yra stambi vidinės sekrecijos liauka. Žarnyno hormoninė sistema Paskutiniųjų metų tyrinėjimai parodė. 4. Plonoji žarna yra svar­ biausias vidinės sekrecijos organas. Chimodeninas skatina kasos fermentų išsiskyrimą. 3. Enterokininas sukelia žarnyno sulčių skystojo ir tirštojo komponentų sekreciją. kurie būdingi atitinkamoms galvos smegenų struktūroms. Sekre­ tinas stimuliuoja ir insuliną. 9. ne tik kuo efektyvesnį maisto medžiagų perdirbimą virškinimo trakte. Gliukagonas sutelkia kepenų glikogeną. tul­ žies pūslės susitraukimą. 14. Hormonas. Sekretino sekreciją stimuliuoja vandenilio jonai. Todėl šių hormonų poveikis jaučiamas įvairiose organizmo dalyse. kokius hormonus gamina žarnynas. kad jis skatina oksintino ląstelių veiklą. stabdo dvylikapirštės žarnos motoriką. 5. Kocherinas reguliuoja žarnų aktyvumą. 13. ŽARNYNO HORMONINĖ SISTEMA Taigi plonasis žarnynas atlieka dar ir žarnyno hormoninės sis­ temos vaidmenį. Sekretinas stimuliuoja kasos sulčių skystosios dalies sek­ reciją. Piešinyje nurodytos žarnyno hormonų reguliuojančio poveikio zonos pačia­ me skrandžio—žarnyno trakte ( ) ir išorėje ( ). medžiagų apykaitą. 8. skaitytojui bus įdomu sužinoti. Gastronas skatina druskos rūgšties sekreciją skrandyje. Cholecistokininas skatina kasos fermentų sekreciją ir tul­ žies pūslės susitraukimą. 2. pasižymintis somatostatišku imunoreaktyvumu. Tarp jo gaminamų hormonų yra ir tokių. padeda kvėpuoti kepenų ląstelių mitochondrijoms. 17. taip pat žarnyno judesius. kvėpavimo sistemą. 139 138 . veikiantis augimo hormoną. skrandžio turinio eva­ kuaciją. 7. bet ir optimalią šių medžiagų asimiliaciją audiniuose bei vidinės terpės ląstelėse. Hormonas. Plonojoje žarnoje esančios ląstelės sintetina ir išskiria hormonus. Motilinas didina skrandžio aktyvumą. 16. tai yra atlieka endokrininių liaukų funkciją ir. Enterooksintinas — manoma. 12. kai pernelyg riebus maistas lė­ tina druskos rūgšties sekreciją skrandyje ir slopina jo judesius. 1. širdies ir kraujagys­ lių sistemas. veikiantis virškinimą. Šių ląstelių masė tokia pati kaip ir stambiausių endokrininių liaukų masė! Plonajame žarnyne yra 7 tipų skirtingų endokrininių ląstelių. 10. 18. 6. garantuoti Kepenys — Tulžies pūslė 17 pieš. 15. Enterogastronas padeda. kad skrandžio—žarnyno traktas gamina hormonus. Manau. lėtinantis rūgščią sekreciją. Vilikininas stimuliuoja plonųjų žarnų gaurelių susitrau­ kimus. kasos sekreciją. Hormonas. Sialogastronas — stabdo druskos rūgšties išsiskyrimą. Bombezinas skatina skrandžio rūgšties išsiskyrimą. Vagogastronas stabdo skrandžio sekreciją. 19.

21. Taigi glikokaliksas su mikrogaureliais veikia kaip akytas katalizatorius. Badaujant ŽHS neveikia. 2 — membrana. perdavimo procesams suteikianti vektorinį (kryptingą) ir selektyvų (atrankinį) pobūdį. bet ir skrandžio—žarnyno trakto audiniai. Jų buvimo ir dauginimosi vieta — ne tik smegenų. žarnų mikrogaureliai sugeba ritmiškai susitraukti bei išsitiesti 6 kartus per minutę ir pa­ greitinti virškinimą bei įsiurbimą. Todėl smegenų hipo­ fizės ir skrandžio—žarnyno trakto hormoninės sistemos turi gi­ miningų bruožų.). glikokalikso rūgš­ čių liekanų krūvis yra neigiamas. Virškinimo sistemos — endokrininio organo reikšmė dar la­ biau padidėja atradus endogeninius morfinus — endorfinus ir enkefalinus su morfinams būdingu skausmą slopinančiu. tai yra. Žarnų mikrogaurelių paviršius padengtas glikokaliksu. Taigi jie sudaro gana tankų „šepetėlį".1—0. „auga" iš mik­ rogaurelių membranų. vykstantį prie jos bei žarnos ertmėje. Pagaliau glikokaliksas — papildoma grandis. ŽARNOS SIENELĖS SANDARA Būtina išsiaiškinti plonosios žarnos sienelės sandarą bei virš­ kinimo procesą. 4 — sienelė.20. tai yra ląstelės neišskiria jose esančių hormonų. Plonosios žarnos sienelės — sudėtingas darinys (18 pieš. kad glikokalik­ sas — hidrofiliška medžiaga. angliavandenių ir kitų medžiagų hidrolizė. praplečia kraujagys­ les. o šio sluoksnio storis išoriniame žarnų ląstelių paviršiuje — 140 apie 0.025—0. Be to. Įrodyta. VIRŠKINIMAS PLONOSIOSE ŽARNOSE Virškinimo procesas plonosiose žarnose toks: ertminio virškini­ mo dėka čia prasideda baltymų. pereinamasis etapas. Todėl neeikvojami energetiniai ir plastiniai organizmo ištekliai. kai poros esti pana­ šaus į molekules dydžio. 141 . o smegenų hipofizės ląstelės išskiria skran­ džio—žarnyno trakto hormoną gastroną. 18 pieš. 1 kv. Trumpiausias atstumas tarp mikrogaurelių yra 15—20 nanometrų. Substancija P mažina kraujospūdį. slopinanti organizmo vidi­ nėje terpėje antigenų ir toksinų srautą. ku­ ris vadinamas šepetiniu apvadėliu. mikrogaureliai padeda pernešti medžiagas veikiant šiam katalizatoriui. Prasiskverbę jonai ir dipoliai čia yra atitinkamos orientacijos. Tai daugybė plonyčių išsiraizgiusių siūlų.05 mikrometro skersmens. Jos gleivinė turi apie 4000 išaugų — mikrogaurelių. jo skersmuo 10—11 kartų mažesnis. mm žarnos epitelio jų yra apie 50—200 milijonų! Žmogaus žarnų mikrogaurelio ilgis — apie 1 mikrometras. padidina aktyvųjį žar­ nos paviršių. Negana to. riebalų. Svarbu ir tai. kad skrandžio—žarnyno trakto endokrininės ląste­ lės išskiria tireotropinį harmoną bei kitus būdingus smegenų hipofizės hormonus. tais atvejais. bet ir nulemia dauguma ten vykstančių procesų funkcinių ypatumų. sudarančių papildomą priešmembraninį sluoksnį ir užpildančių poras tarp mikrogau­ relių. yra 0. Be to. Mikrogau­ relių membranoje hidrolizė užbaigiama. Tokia apvadėlio struktūra ne tik smarkiai (20—60 kartų) padidina bendrą įsiurbiamąjį žarnų ląstelių plotą. Antelonas neleidžia atsirasti opoms.5 mikrometro. Šepetiniame apvadėlyje vyksta molekulių (monomerų) hidrolizė. po jos prasideda įsiur­ bimas. Šie siūlai yra enterocitų veiklos produktas. Plonosios žarnos siena 1 — glikokaliksas. rami­ nančiu poveikius. 3 — mikrogaureliai.

prieinami žarnos ertmėje esančioms bakterijoms.0000000001 m. atitinkamai išsidėstę ir fermentai. Bakterijos ten nepatenka: jų dydis — keli mikronai. kuri yra žarnos ertmėje. Taigi paskutiniai hidrolizės etapai ir pradiniai įsiur­ bimo etapai vyksta esant sterilioms sąlygoms. Paskutinė virškinimo stadija.). kai susidaro monomerai. kurio jai prireiks nukeliauti per visą žarną. perdirbantys vienus ar kitus maisto komponentus. o šepetinis apvadėlis daug mažesnis — 100—200 A *. Virškinimo prie žarnos sienelės ir įsiurbimo schema Kad maistas plonojoje žarnoje būtų perdirbamas sparčiai. 2. Fermentacinės sistemos. Organinės medžiagos (maistas) mažina paviršiaus įtem­ pimą. Todėl normali žarnos motorika — ypač svarbus veiksnys. Tai pavaizduota 20 piešinyje. Pa­ prastai paviršinės molekulės (maisto) turi daugiau energijos. 19 pieš. ir todėl tarp fazių įvyksta įsiurbimas. taip pat ir energija. ląstelių membranose yra kaip erdvinės sistemos. Įvairių katijonų ir anijonų (maisto medžiagų) adsorbcija tarp fazių sudaro sąlygas atsirasti nemažam faziniam potencia­ lui. vyksta šepetinio apvadėlio ultrastruktūrose. daugeliu požymių. Šepetinis apvadėlis atlieka savito bakterijų filtro vaidmenį. Dėl to virškinimas ir maisto medžiagų įsiurbimas visoje plonojoje žarnoje vyksta netolygiai. Maiste esantys riebalai daro didelę įtaką maisto medžiagų įsiurbimui ir pasisavinimui plonojoje žarnoje. Net jeigu fermentų sluoksnis ir išlieka. Membraninio virškinimo intensyvumas kinta ir priklau­ so nuo skysčio (chimuso) judėjimo greičio plonosios žarnos glei­ vinės paviršiaus atžvilgiu. lėti plonosios žar­ nos maišomieji judesiai ar pernelyg intensyvus maisto perėji­ mas plonąja žarna slopina virškinimą prie jos sienelės.Virškinimo plonojoje žarnoje niuansai: 1. 143 142 . 5. 6. negu esančios fazės gilumoje. tai yra iš ertminio virškinimo į membraninį. molekulės paviršiuje daugiausia būna išsidėstę kryptingai. Medžiaga (maisto masė) įvairiose virškinimo fazėse (ties šepetiniu apvadėliu. Piešinyje sąlygiškai nurodytos vietos. glikokalikso porose) skiriasi nuo tos. * A (angstremas) = 0. maisto masė turi būti gerai subalansuota su laiku. 4. Iš čia reikiama kryptimi orientuotas maisto monomerų molekules fazės potencialas nukreipia į aktyvųjį fermentų centrą. 3. o giliau — chaotiškai. užtikrinantis didesnį virškinimo greitį prie žarnos sienelės (19 pieš. dalyvaujančios virškinimui vykstant prie žarnos sienelės. Susidaro palankios sąlygos maisto medžiagoms iš chimuso (maisto masės) vidurio pereiti į žarnyno (žarnos ląstelės) paviršių. kur įsiurbiamos įvairios iš žarnos patekusios medžiagos.

skrandžio pH — rūgštinis (ne virškinimo metu išsi­ skiria neutralios arba silpnai šarminės reakcijos gleivės). taip pat iki 95 proc. o virškinimo periodu jų smarkiai padaugėja. Tuo metu. iš storosios žarnos patekę nuodai ir toksinės medžiagos užteršia visą organizmą. dirva — visa tai. kasos sulčių — 0. detaliau rašyta anksčiau šios knygos I dalyje. žemiau — dar kitos rūšies. Visi jie vienas nuo kito atskirti tam tikrais vožtuvais. išmatos pasidaro skystos. Storojoje žarnoje vyrauja reabsorbcijos (įsiurbimo. plonosios žarnos terpė silpnai šarminė. o storosios — silpnai rūgšti. 3 — angliavandeniai. Maistas kiekviename skyriuje būna taip pat nevienodą lai­ ką.20 pieš. kaip jau žinome. Kai storojoje žarnoje įsiurbimas su­ trinka. neutralizuo­ jančios iš skrandžio patenkančias rūgštis. 145 . vitaminai ir ami­ no rūgštys. burnos ertmėje jis lieka nuo keleto sekundžių iki keleto minučių. tulžies — 0. Mikroorganizmų pasiskirstymas virškinimo trakte taip pat specifinis ir skirtingas. kas mus supa) ir vidinės terpės (kraujas. En­ tériné organizmo terpė yra vidurys (buferinė terpė) tarp išori­ nės terpės (oras.75—11. Be to. 4 — baltymai STORASIS ŽARNYNAS Apie maistą. skrandyje — 2—4 va­ landas. o storojoje — 12—18 valan­ dų. žarnų sulčių — 2 litrai. atgalinio įsiurbimo) procesai. Čia įsiurbiama gliukozė. Įvairių medžiagų pasiskirsty­ mo plonosios žarnos paviršiuje (priklausomai nuo didesnio (a) ar mažesnio (b) riebalų kiekio maiste) galima seka 1 — tulžies rūgštis. kaip aprašyta sky­ riuje „Storasis žarnynas". o skrandyje jų labai mažai. Bakterijų veikla plonojoje ir storojoje žarnose tarpusavyje susijusi. kad žarnų mikroflora griežtai spe­ cifinė. 2 — riebalai. VIRŠKINIMO SULČIŲ IŠSKYRIMAS IR KAI KURIE SU TUO SUSIJĘ YPATUMAI Per parą žmogaus virškinimo trakte išsiskiria iki 5—6 litrų virškinimo sulčių: seilių — 1 1 . plonojoje žarnoje. skrandžio sulčių — 1. kadangi kiekvieno sky­ riaus terpė turi savą pH. storojoje žarnoje mikroorganizmų yra gy­ va galybė.8 1.5—2 1. Mikroflora pasiskirsčiusi išilgai žarnyno ir nuo žarnos centro sienelės link. Kiekvienas virškinimo trakto skyrius. Priklausomai nuo maisto sudėties. kurių reakcija šarminė. kur plo­ niau — kitos rūšies. gaminamos mikrobų. kaip antai burnos ertmės terpės pH šarminis. patekusį į storąją žarną. Žarnos ertmės centre yra vienos rūšies mikroorganizmai. dvylikapirštės žar­ nos srityje veisiasi vienos rūšies mikroorganizmai. Iš žarnyno pašalinama tik apie 150 mililitrų! Visa li144 kusi vandeningo tirpalo masė įsiurbiama. o prie sienelės — kitos. dvy­ likapirštėje žarnoje virškinimo metu terpė neutrali. Vykstant puvimui ir rūgimui. esančių storojoje žarnoje. at­ lieka tik savo funkciją. Virškinimo sultys. čia išsiski­ ria tulžis ir kasos sultys. kai joje nėra maisto. nereikia pamiršti.7—0. juk ji atsirado ir tapo tokia. plonojoje žarnoje — 4—5. kai neval­ goma. Ši izoliacija būtina. mikroorganizmų mažai. audinių skystis). mikroorganizmai ir maistas organizme sudaro entérine (vidinę) terpę — žmogaus ekologijos dalį. Todėl apsiribosime bendriausiais klausi­ mais. ir taip toliau. vandens ir elektrolitai. Todėl pirmiausia sveikatos sąlyga — švari storoji žarna. kokia yra dabar. Burnos ertmėje mikroorganizmų yra daug. vykstant evoliucijai.

kuriuose sunaikinta mikroflora. su tais. 7 proc. Todėl normali bakterinė flora organizme — vienas iš svarbiausių optimalios mitybos. plonojoje — per 3—6 dienas. kad gyvūnai be mikrofloros yra su daugybe defektų ir turi būti apibūdinami kaip nepilnaverčiai. dvylikapirštėje žarnoje atsinaujinantis per 1. Todėl šepetinio apvadėlio poros nuo­ lat valomos. bet netgi būtina. ir vidinė organizmo terpės visų pirma priklauso nuo vartojamo maisto (išorinės aplinkos). paaiškėjo. priklausančius nuo skirtingo maisto. 3 — medžiagų balastas. kad ir buferinė. Tarp jų vyksta pasikeitimas metabolitais (gyvybinę veiklą skatinančiais produktais). kurių dabar mokslas nepri146 . Ne veltui kai kurių gyvūnų (ypač žolė­ džių) bakterinės floros masė gali sudaryti 1/7 dalį jų kūno ma­ sės. per valandą. SIMBIOZINIS VIRŠKINIMAS Ankstesniuose skyriuose jau esame kalbėję apie virškinimo pro­ ceso metu virškinimo trakte atsiradusių bakterijų paskirtį. kad nesutriktų organizmo fiziologinės funkci­ jos.).8 dienos. inhibitoriai.Iš viso to. Siame sraute yra: naudingos medžiagos (vitaminai. 2 — bakterijų gyvybinės veiklos produktai. Jame visų greičiausiai keičiasi epitelis. suardydama kai kuriuos atliekamus maisto komponentus ir sudarydama trūkstamus produktus.3 proc. 4 — žmogaus organizmo bakterinė flora. aišku. 4 _ 0 . per valandą. atsiradusių jo virškinimo trakte. būtinos amino rūgštys ir t. Bakterinių metabolitų srautą sudaro keli komponentai (21 pieš. nusistovėjo žmogaus organizmo bakte­ rijų ir bakterijų. Dabar būtina apžvelgti kitus svarbius virškinimo ypatu­ mus. Pastaruoju metu disbakteriozė — daugelio ligų priežastis. žmonių gyvenimo ge­ rinimo uždavinių. KITI VIRŠKINIMO SISTEMOS YPATUMAI Apie pirminį žmogaus organizmo mitybos efektyvumą galima spręsti pagal tokį faktą: kiekviena žarnyno ląstelė sugeba ap­ rūpinti maisto medžiagomis (plastinėmis ir energetinėmis) 10 3 —10 5 kitų organizmo ląstelių. atsiradęs veikiant bakterinei flo­ 21 pieš.): 1 — maistingosios medžiagos. jog bakterijų flora ne tik nekenksminga. Normalus skrandžio—žarnyno trakto funkcionavimas susi­ jęs su jo nepertraukiama regeneracija. Taigi dažnas valgymas galbūt greičiau skatina at­ sinaujinti žarnyno epitelį. paveiktos mikrofloros. kad bakterijų flora žarnyne yra nepageidautina ir netgi tam tikra prasme kenks­ minga. Simbiozinio virškinimo schema skiria nei naudingoms organizmui.t. nei kenksmingoms (indife­ rentiškos). 2. simbioziniai tarpusavio santykiai. Bet akademiko A. Greičiausiai atsinaujina glikokaliks a s _ per 4—10 valandų. Sugretinus gyvūnus. Išnagrinėsime šį klausimą detaliau. hormonai ir kitos fiziologiškai akty­ vios medžiagos. toksinės medžiagos. Visiškas žmogaus žarnyno epitelio 147 rai. Vykstant evoliucijai. 1 . medžiagos. Dar neseniai buvo laikomasi požiūrio. kas pasakyta. ir tai yra beveik visų žmonių problema. Bakterijų flora pasirūpina reikiama maisto me­ džiagų pusiausvyra skrandžio—žarnyno trakte. įvairūs neorganinės kilmės komponentai. kuriuose ji normaliai tarpsta. kuriuos sudaro maisto medžiagos. Ugoliovo ir kitų mokslininkų tyrinė­ jimais buvo įrodyta. sti­ muliatoriai.

apsunkinamas ne tik ertminis. pareina jau vien 149 PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS. Sekrecinis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos aparatas per­ kraunamas.5 proc. Kasa. kokią didelę reikšmę turi skysčių gėrimo laikas. mums dera jos laikytis. bet ir prie žarnos siene­ lės vykstantis virškinimas. Didelis seilių šarmingumas palaiko normalią organizmo rūgščių—šarmų pusiausvyrą. susidaro sąlygos skrandžio opoms surandėti. nuplaunamas apsauginis gleivių sluoksnis. Gyvybines jėgas eikvosite papil­ domai fermentų porcijai sintetinti ir nesuvirškinto maisto pu­ vimo produktams nukenksminti. duo­ na ir t. arbatą ir t. perėjus prie tinkamos mitybos.5—2 kar­ tus daugiau sulčių. o baltymingo maisto (mė­ sa. Vėliau. kuriame daug angliavandenių (košė.t. Fer­ mentas lizocinas neutralizuoja jų kenksmingą poveikį. Maistą gerai sukramtykite Tai leidžia pervaryti per seilių liaukas kraują. kepenys ir liaukos plonojoje žarnoje priverstos sinte­ tinti naują sekreto porciją. Gerkite skysčius (vandenį. Ir vėl jūs nieko negausite. Štai kas parašyta „Cžud-ši": „Koks bus tavo kūnas — normalus. arba peršoks neapdorotas skrandžio sulčių į kitus sky­ rius. žuvis ir t. kur pasiliks rūgti ir pūti. Vietoj įprastų 700—800 mililitrų skrandžio sulčių su 0. kol organizmas nesusintetins ir neišskirs naujų sulčių. kai jau žinome skrandžio—žarnyno trakto „technologi­ ją". 148 .t. skystis greitai nuteka į žemesnius šios sistemos sky­ rius. druskos rūgšties koncentracija teks išskirti 1. eikvodamos organizmo resursus ir jį alindamos. Net senovės išminčiai yra pastebėję. jie po truputį ims nykti. kompoto. galima gerti po 3 valandų. o šios (puvimo. sultis. Jei maistas prastai susmul­ kintas. Štai praktinės rekomendacijos: Gerkite skysčius prieš valgį Perskaitę skyrių apie fermentus sužinojome. kodėl badaujant ilgiau nei aukščiau nuro­ dytą laiką. Išgertas skystis tuoj pat nute­ ka per skrandį ir ne tik atskiedžia virškinimo sultis plonojoje žarnoje. Tik praslinkus 2—4 valandoms vyksta virškinimas plonojo­ je žarnoje. tik šersite puvimo bakterijas. praskalaukite burną ir nury­ kite 2—3 gurkšnelius. kurie atlieka savo funkciją ir turi jiems budingą terpės pH. Ši terpė irgi keičiasi.).t. Išgėrę kokio nors skysčio (pieno. Štai vienas iš at­ sakymų į klausimą. lengvai prieinamos mikroorganizmams. KAIP NORMALIZUOTI SKRANDŽIO—ŽARNYNO TRAKTO VEIKLĄ Dabar. Ir jeigu anksčiau būta tam tikrų sutrikimų. Storojoje žarnoje šios stambios mais­ to dalelės. nutukęs ar liesas. ir skrandžio—žarnyno trak­ tas pradės dirbti normaliai. sumažėja rūgštingumas. Jei kiltų nenugalimas noras numalšinti troškulį (ypač tik pradėjus taisyklingai maitintis). kur jos turėtų būti pasisavinamos.) — po 4—5 valandų. Dėl to ilgainiui sutrinka virškinimas skran­ dyje. Maisto medžiagos virškinamos ir įsiurbiamos tam tikrose plonosios žarnos vietose. Be to. turinčios fermentų. Išvada — arba maistas liks skrandyje. pūva ir su­ daro išmatų akmenų sankaupas.) 10—15 minučių prieš valgį.t. bet ir neleidžia maisto medžiagoms likti tose vietose. ir štai aiškių aiškiausia opa dvylikapirštėje žarnoje bei kiti negalavimai. Nieko negerkite vieną ar dvi valandas po valgio Maistas (priklausomai nuo sudėties) skrandyje laikosi 2— 3 valandas. kad maistui suvirškinti išskiriamos sultys. o plonojoje žarnoje — 4—5 valandas. kompotą. Suvalgius maisto. Dėl visų šių priežasčių nerekomenduojama gerti valgant. troškulys daugiau nekamuos. paprasčiausio vandens ir t.) šiuos fermentus atskiesite ir nuplausite į žemiau esančius skrandžio—virškinimo trakto skyrius. atsiranda gastritas ir kitos ligos.4— 0.atsinaujinimas užtrunka nuo 6 iki 14 dienų. pašalinti ja­ me esančius toksinus ir kitas nereikalingas medžiagas. rūgimo) bakte­ rijos bus įsiurbiamos į kraują. Kramtymas gerina peristaltiką.

Tik tada maisto medžiagų koncentracija kraujyje būna truputį mažesnė. bal­ tymų. c) jei jaučiate emocinę įtampą — taip pat susilaikykite nuo valgio vieną ar kelis kartus. 151 . mikrogaurelių ultrastruktūros pasikeitimas ir jų tarpusavio išsidėstymas šepetiniame apvadė­ lyje turi įtakos žarnyno funkcijų prisitaikymui prie skirtingų mitybos sąlygų. laikykimės šių rekomendacijų: a) gera nuotaika. ir kraujo komponentų (tų. Kad taip neatsitiktų. kol nepasijusite ramesni. Gerkite ir valgykite vidutinės tcmperutūros maistą Mūsų organizme veikia tam tikri prisitaikymo prie maisto mechanizmai. taip pat daug tokio maisto. rūgsta — nuo to ir atsiranda viduriavimas ar diskomforto pojūtis. Tegul čia viešpatauja santaika ir džiaugsmas. bet tik su sąlyga. Pervargimas. kada gersi skysčius — prieš valgį. ir jų savybių pasikeitimas.nuo to. skausmas. Šios tai­ syklės ypač reikia paisyti pereinant prie šviežių vaisių h . Dėl to palaipsniui ugdomi natūra­ lūs maisto ir skonio poreikiai. Nevalgykite tada. norėda­ mi pakeisti žmogaus charakterį. Anksčiau buvo manoma. karštligė ir 1. Suvalgytas maistas nepasisavinamas. Kad nuvargu­ siam žmogui sugrįžtų gyvybinės jėgos. o tai sudaro sąlygas reikšmingiems virškinimo procesų adaptaciniams pokyčiams žarnų hormoninės sistemos (ŽHS) lygmenyje. Juk valgydami jūs stiprinate savo kūną ir sveikatą. Tikras alkis atsiranda tik po visų maisto virškinimo ir pa­ sisavinimo stadijų. Dar senų senovėje kinai.y. Žarnų gaurelių struktūros.1. sielvartas. skausmas. kad skrandžio sulčių išsiskyrimas yra lengvai sustab­ domas aktas. kokie bus hormo­ nai. karštligė. dalyvaujančių virški­ nimo prie žarnų sienelių procese. Be to. indai ir kitos tautos at­ kreipė į tai dėmesį ir sėkmingai panaudodavo maistą. todėl normalūs virškinimo trakto judesiai (pe­ ristaltika) sulėtėja arba net visiškai išnyksta. NEĮPRASTĄ MAISTĄ Į SAVO RACIONĄ ĮTRAUKITE LAIPSNIŠKAI IR JO KIEKĮ DIDINKITE PAMAŽU. kai maistas taps normalus. 150 Pagrindinis ir pats svarbiausias žarnyno adaptacijos prie maisto ypatumų elementas — fermentų.dar­ žovių raciono. emocijų antplūdžių metu išsiskiria adrena­ linas. depre­ sija. VALGYKITE TIK GERAI PRAALKĘ. Taisyklingai maitinantis šis patologiškas sutrikimas išnyksta. Žarnyno mikroflora taip pat kinta priklausomai nuo mity­ bos. organizmo funkcijos sugrįžta į savo vėžes ir sveikata pagerėja. ją pakeičia. ne­ valgykite tol. Sekrecijos ŽHS elementai yra kontroliuojami ir chimuso. Nuo maisto komponentų labai pareina. sukeliantis plonos os žarnos virškinimo ląstelių membra­ nos poliarizaciją — „atjungiamas" mūsų akytasis katalizato­ rius — glikokaliksas. uždegimai. d) jei pervargote — prieš valgį atsipūskite. kai sutrinka skrandžio—žar­ nyno trakto veikla. Ilgai kramtykite ir niekuo neužsigerkite. Šie signalai perduodami į mais­ to centrą. savo veiklą fermentai pradės tik tada. nieko nėra geriau už trumpą atokvėpio valandėlę ir atsipalaidavimą. t. kai emocinė būsena sutrikusi. baimė. pū­ va. Priklausomai nuo maisto — angliavandenių. kol šie negalavimai nepraeis. Tai turi tapti pagrindine gyvenimo taisykle. nerimas. juokas prie stalo atpalaiduoja ir ramina. priartės prie kūno temperatūros. ŽHS sistemos persitvarkymas grįžtamųjų ryšių dėka veikia nervų sistemą. Ypač žalingi sveikatai šalti valgiai ir gėri­ mai: jie „gesina" virškinimo „ugnį". riebalų ir kitų medžiagų — kompozicijos. Netikras alkis atsiranda tada. Nevalgykite per šalto ir per karšto maisto. įtūžis. kad prieš tai gerai išva­ lysite organizmą. kuris jums nežinomas ar neįprastas. valgydamas ar po valgio". absorbcijos (įsiurbimo) zonos gali pasidaryti didesnės ar mažesnės. ir jūs pajuntate tikrą alkį. Jei maistas karštas ar labai šaltas. Pagaliau mityba gali keisti ir iš tikrųjų pakeičia žmogaus charakterį. b) jeigu jus kamuoja uždegimas. Natūralų alkį reikia skirti nuo iškreipto ir patologiško noro „ką nors pakramtyti". sutrikdo virškinimo sul­ čių išsiskyrimą. kurie iš esmės priklauso nuo maisto).

Vienos bakterijos maisto poreikis per parą (jeigu jos maitinimas nebus apribotas) yra toks pat kaip 152 22 pieš. Kai organizmas nepriima pieno. Antra prie­ žastis — nevienoda barjerinė kepenų funkcija. Organizmui senstant. Štai tokia pražūtinga disbakteriozės esmė. kad žmonių bakterijų flo­ ra yra skirtinga (vienų žmonių bakterijų flora negamina toksi­ nių metabolitų. tai dar vienas akivaizdus pavyzdys: esant normaliam virškinimui organizmui pakanka 800— 1200 kilokalorijų. didėja įvairių produktų netoleravimas. neišsiskiria gleivės. kad toks reiškinys — dės­ ninga mūsų nežinojimo išvada. Neigiamas mikrofloros poveikis Jei į organizmą maistas patenka kaip monomerai (pienas. Viena priežastis yra ta. o kitų — pagamina jų labai daug). Organizmas pajunta maisto sty­ gių. pieno mišiniai. sustiprėja toksinų srautas (22 pieš. Tai susiję ne tik su lėtesne įvairių fermentų sinteze. šis procesas bus kur kas intensyvesnis ir skrandžio—virškini­ mo traktas greitai susidėvės. ir 15-mečio berniuko.. Beje.. mūsų organizmas su tuo susidoroja. ims pyktis". VALGYKITE TIK PAJUTĘ SVEIKĄ ALKĮ. organizmas praranda daug medžiagų. 153 . bet ir. kai jis patologinis. Bakterijų gebėjimą sparčiai daugintis patvirtina šie mikro­ biologų apskaičiavimai. bak­ terijos turi palankias sąlygas daugintis. Pieno disacharidą (laktozę) skaido tik šis fermentas (laktazė).). Taip sparčiai dauginantis bakterijoms or­ ganizme atsiranda daug bakterinių metabolitų. Žmonių. — neužtenka ir 3000—3500. tarp jų ir pačias būtiniausias. Kai jo nėra. Jau senovės išminčiai „Cžud-ši" rašė: „Nevalia <. kuriems būdingas laktozės nepakankamumas. laktozė lieka skrandžio—žarnyno trakto spindyje ir tampa bakterijų „grobiu". ĮVERTINKITE SIMBIOZINIO VIRŠKINIMO SVARBĄ Neigiamam ir teigiamam mikrofloros poveikiui pailiustruo­ ti pasitelksime du atvejus.> valgyti naujo maisto. Mikroorganizmai teikia organizmui papildomas maisto medžiagas.Iš šio punkto išsirutulioja ir kitas postulatas: jokių „pakramtymų" tarp valgių. yra žinoma. bakterinių metabolitų srautas esti normalus. Tai atsitinka tuomet. Toks nuolatinis savęs nuodijimas pakerta mūsų jėgas ir sukelia įvairiausias ligas. Be to. gliukozės tirpalai — gėrimuose ir ki­ tuose dirbtiniuose junginiuose). Ten vyksta puvimo ir rūgimo procesai. kurie maitina patogenines bakterijas. Tai paaiškina­ ma dvejopai. Šitaip pažeidžiama žmogaus endoekologija. su silpnesne kepenų barjerine funkcija. Nuolatos ką nors kramtant. reikalin­ gos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos gleivinei apsaugoti. vei­ kiančio kaip apsauginis mechanizmas. jautrumas arba labai ryškus. kadangi maistas vartojamas kaip monomerai — geras laimikis bakterijoms. funkcijos sutrinka. dėl to jis apsi­ nuodija. kad virškinant maistą nusilupa skrandžio—žarnyno trakto gleivinės epitelis. 1. Dar kartą perskaityki­ te skyrių apie kepenis ir įsitikinsite. kol nesuvirškintas ankstesnysis. nes plonojoje žarnoje yra lengvai pasisavinamų maisto monomerų perteklius. ypač ląstelės su nutrūkstama sekrecija. Tuo pat metu daug kartų padidėja bakterinių metabolitų — toksinų ir kitų — srautas. nes jie gali būti nesuderinami. kai žarnų ląstelėse stinga arba visai nėra fermento laktazės. cukraus. visų svarbiausia. membraninio virškinimo. Dažnai valgant. Bus perkrautas sekrecijos aparatas. Kol esame jauni. arba jo visai nėra. o tada. Mikrofloros įtaka virškinimui a) normali bakterinės floros ir organizmo sąveika. b) patogeninės mikrofloros persvara žarnyne.

tiks­ liau — bioplazma. Emociniai stresai. formuojantys patogenišką mikroflorą. apžvelgiančią skrandžio—žarny­ no trakto veiklos normalizavimą. Kirlian „Stebuklingų išlydžių pasaulyje"). Baigėme tik pirmąją dalį. „Kirlianų efektas" patvirtina. prietarų. Ch. Kaip parodė tyrimai. Štai kodėl šie mikrobai mums — maištingiausią „mėsa". o nor­ malią nualinantys. ypač B grupės ir D vitaminas. Kirlian.2. kuriame. pagarbiai ir drąsiai. šių papras­ čiausių mikroorganizmų viduje sintetinami ir kaupiami vitami­ nai. gyvą būtybę sudaro medžiaga ir lau­ kas. Dabar mums teks susipažinti su maisto produktų sudėtimi ir jų įtaka organizmui. kurios panaudoja irimą be deguonies. Antibiotikai. 4. mielės — viskas. Gurvičiaus ir kitų didžiųjų gyvenimo tyrinėtojų idėjas. be perėjimų. o trečia nuotrauka padaryta dar po 20 valandų". <. Svarbiausia — mokėti juo pasinaudoti.. žino­ ma. antroje la­ pas nufotografuotas po to. kas sudaro normalią mikroflorą. Teigiama mikrofloros įtaka Jau minėta. Vernadskio. yra puiki maisto žaliava. esančios skrandžio—žarnyno trakte ir žarnyno gleivinėje. glūdinčiais pačiuo­ se gyvybės pamatuose. Mes privalome vertinti mokslą kaip tikrąsias žinias. kai verbena buvo išrauta su šaknimis ir 10 valandų išgulėjo šešėlyje. neteisingai vartoja­ mas. skirtumas tarp gyvos — organinės me­ džiagos ir inertiškos — neorganinės. bakterijos. kad kiekviename gyvame organizme yra medžiaga — plazma. Maistui patekus j organizmą. teks susipažinti su pagrindiniais reiškiniais. jau po dešimties minučių suaktyvėja ir ima daugintis bakterijos. disbakteriozė sumažina plonosios žarnos fermentų aktyvumą ir.> Pirmoje nuotraukoje matome nenuskintą verbenos lapą. Ciolkovskio. ką reikia valgyti. Netinkama mityba — maistas smarkiai pakitęs (monomerai).. Tai yra staigus.> bet ji egzistuoja kartu su inertiška medžiaga ir perdirba Kosmose energijos srautus. D. N. (Iš knygos V. Kai maistas vir­ tas — deguonies jame daug mažiau. Visų pirma priimsime K. 155 . kad kai kurių gyvūnų bakterijos floros masė gali sudaryti septintadalį bendrosios jų kūno masės. Mūsų viduje veikia nuosavas „mėsos kombinatas". be tamsybės.. būtino. Bakteri­ jų ir mielių baltymai turi visas svarbiausias amino rūgštis. Rerichas Kad suprastume. MAISTAS Pagrindinis mūsų uždavinys — sąžiningai išnagrinėti faktus. Skrandžio—žarnyno trakto ligos. Sau­ sose mielėse jų gali būti 51—58 procentai! Be to.. A vitamino deficitas. A. Normali mikroflora ypač puikiai tarpsta maitinantis švie­ žiu augaliniu maistu. sukurdama struktūras". yra daug deguo­ nies. Kaznačejevas: „Gyvoji medžiaga gali būti pirmapradė. sunykęs (šiluminis apdorojimas). 2. Žmogaus organizmas virškina bei utili­ zuoja mikroflorą. ir tai smarkiai padidina jų metabolitų toksiškumą. „Kirlianų efektas" 3 „<. kad bakterijos galėtų kvėpuoti. kas mus iš tikrųjų maitina. Pagrindinės disbakteriozės priežastys: 1. be visa kita. sutrikdo membraninį virškinimą. Jų esmę aiškiai nusakė akademikas V. Be to. Tada pradeda tarpti kitos bakterijų populiacijos. net sunaikinantys. 1 2 23 pieš. Mikrobai. S. kurioje kairiojo ir dešinio­ jo sukinio medžiagos susimaišiusios. 3. V. Medžiaga turi ypatingą formą — kairįjį sukinį.

marinavimas. netirpsta ir to­ dėl nekeičia osmotinio ląstelių slėgio. Jeigu maiste yra medžiaga su dešiniuoju sukiniu arba nėra bioplazmos — tai. kepimas. tad gali būti atidedami atsargai. kad jis galėtų kuo geriau prisitaikyti prie supančio pasaulio. daug ar mažai produktuose Odžaso. MAISTO SUDĖTIS Iš ko sudarytas mūsų maistas? Koks maisto komponentų vaid­ muo palaikant normalią organizmo gyvybinę veiklą? VANDUO 55—65 proc. vartodami gyvulinės kilmės maistą. veikiantis vidaus terpę. skirstė juos į kategorijas. Augaluose ATF molekulės panaudojamos riebalų ir anglia­ vandenių sintezei. riebalų ir baltymų cheminių ryšių energija). Šiems darbams neprilygsta šiuolaikiniai laimėjimai. tam tikra energijos dalis prarandama. Būtent šitoks maistas mažina en­ tropiją (irimą) gyvojoje sistemoje (organizme). skaidome jį savo virškinimo trakte. ėmė kal­ bėti šveicarų gydytojas M. riebalų. sūdymas. Tai energiją absorbuojanti fotosintezės reakcija. Iš aukščiau išnagrinėto energijos pasisavinimo proceso aiš­ ku. organizme įvyksta at­ virkštinis procesas — nutrūksta energetiniai ryšiai tarp auga­ linės kilmės angliavandenių. Ugoliovo knygų. didina entropiją ir nuslopina gyvybinius procesus. Tačiau jau prieš daugelį tūkstančių metų apie tai žinojo Indijos išminčiai ir energiją maisto pro­ duktuose vadino „Odžasu". KAIP SUSIDARO MAISTAS Pagrindinis energijos šaltinis Žemėje yra Saulė. ir viso gyvojo pasau­ lio reikmėms. teikiančių energiją mūsų pačių specifinės rūšies angliavandenių.t. iš jų apie 25 — ląstelėse. nuo jos atsiskiria vienas elektronas.) mažina jų energetinį potencialą. Augalinis ir gyvulinis maistas — ne tik organizmo energi­ jos ir statybinės medžiagos šaltinis. riebalų ir baltymų.). Tai įvyksta fotosintezės būdu. iš vandens ir an­ glies dioksido susidaro organinė medžiaga ir išsiskiria laisvas deguonis. Neorganinė materija tokio lauko neturi. sintezei. Tad galima padaryti pačią svarbiausią išvadą: kad gyvybė nenutrūktų. Veikiant šviesos kvantams. rūkymas. baltymų ir t. mums reikia maisto su kairiojo sukinio medžiaga ir turinčio daug bioplazmos. kad augalinę žaliavą perdirbant į gyvūnų audinius. kurį augalai pagamina ir savo. Vartojant augalinį maistą. kai sužadinama chlorofilo molekulė. Veikiant šviesai. konservavimas ir t. 157 . o 15 litrų — organizmo skys­ čiuose. žmogaus organizmo sudaro vanduo. Šį teiginį jis sėk­ mingai taikė ir praktikoje. o po to vėl iš jo audinių dėmenų sintetiname savo audinius. Tai ir yra tas maistas (arba gerai organizuota auga­ linės kilmės angliavandenių. Bircheris-Beneris. rauginimas. Priklausomai nuo to. dar netenka­ me energijos.Kiekvieną gyvą objektą (dabar tai vadinama bioplazma) su­ pa laukas. tad remsimės iš esmės jais. Suaugusio.t. kurios energija sudaro cheminės jungties žiedą ir toliau dalyvauja bet kuriose energi­ jos reakcijose. Energijos absorbavimas fotosinteze dalyvaujant vandenilio donorui — vandeniui gali vykti tik tri­ lypėje sistemoje. Augalai suge­ ria visų pirma Saulės energiją. Pirmasis apie maisto energetinį potencialą 1897 m. Vėliau. tai yra paties organizmo audimų sinte­ zei ir energijos susidarymui. Jo prigimtis sudėtinga ir gyvybei nutrūkus išnyksta (23 pieš.* Augalinių arba gyvulinių produktų apdirbimas. bet ir faktorius. keičiantis vidinę struktūrą (virimas. skirtingai negu ATF. troškinimas. Į kitą trofinės (maitinimo) grandinės grandį per­ duodama tik dalis akumuliuotos medžiagos (apie 10 proc. teikiantis informaciją iš aplinkos vidinei organiz­ mo terpei. priešingai. kuris priklausomai nuo spino (su­ kimosi į kairę arba į dešinę) pereina į tripletą (trilypę sistemą) arba į kurią kitą būseną. sveriančio 65 kg žmogaus organizme yra maždaug 40 litrų van­ dens. * Šie duomenys paimti iš akademiko A.). kurie. Ga­ lutinis fotosintezės produktas yra daug energijos sukaupusi mo­ lekulė ATF (adenozintrifosforo rūgštis).

Neorganinių mineralinių medžiagų. atitekėdamas iš pačių žemės gelmių. arbū­ zuose bei melionuose. primena eliksyrą. jose yra ištirpusio cukraus. ištir­ pusių vandenyje. netirpios medžiagos — 2—8 p r o c . žinoma. mine­ ralinių druskų ir kitų medžiagų. šaltinių. aguročiuose. medžiagų transportavimas ir kiti) — gyvybės pagrindas. organizmas nepasisavina. šulinių. Vanduo yra pagrindinė terpė. Laisvas struktūrizuotas vanduo esti vaisių ir daržo­ vių ląstelių sultyse. kad vandeniui suteik­ tų „ledo" struktūrą. Pelkių vanduo su vandens augalais. naujausiais ir tiksliausiais metodais buvo aptiktas stulbinantis faktas: glaudžiai sąveikaudamas su biologinėmis molekulėmis. Be to. sa­ lotose. to­ dėl ji įsiurbiama palaipsniui. Todėl biomolekulių ap­ rūpinimas vandeniu ir jų sugebėjimas sulaikyti vandenį daug didesnis. disimiliacija. Tų struktūrų dėka vyksta svar­ biausios gyvybei biofizinės ir biocheminės reakcijos. o informacija. struktūrizuotas vanduo. Pirma. atsigeriame pačios geriausios rūšies vandens ir numalšiname troškulį. Daug vandens yra agurkuose. Buvo atrasta vandens „atmintis". ypač baltymų. vanduo tarsi užšąla (įgyja ledo struktūrą). žinoma. kad „ugnis" jį vargiai besušildo. Gyvos organizmo molekulės yra „uždarytos" ledo gardelė­ je — idealiai joms pritaikytame futliare. yra beskonis. taip pat ir atitinkamas vandens kiekis — viena iš pačių pagrindi­ nių normalios gyvybinės veiklos sąlygų. Beje. Nelaisvas vanduo negali būti atskirtas nuo jų junginio medžiagų neišardžius struktūros. Vanduo vaisiuose. Vandens. Tačiau jei toks vanduo ilgai stovi nevartojamas. sumažėjęs pajėgumas surišti didelį kiekį vandens. kurioje vyksta daugybė cheminių reakcijų ir fizikinių— cheminių procesų (asimiliacija. moliūguose. Puikiausiomis savybėmis pasižymi tirpsmo vanduo. Vandens. kad ištrin­ ti ją galima tik du ar net keturis kartus vandenį pavirinus. rabarbaruose. daržovėse yra laisvas ir junginiuose su koloidais. tik ką išspaustose vaisių bei dar­ žovių sultyse. sniego. kurias prieš tai perdirbo augalai. bet malonus. geras ir toks „šaltas". Bet kokia disimetrija (kaip ir struktūra) yra laisvos energijos šaltinis. krentantis iš dangaus. pašalina kaip sve­ timkūnius. pomidoruose. na ir. jis yra struktūrizuotas. yra geras. Toks „futliaras" molekulėms netinka. Neorganines medžiagas pasisavinti sugeba tik au­ galai. šaknimis ir lapais. yra disimetriškas. difuzija. esančio organizme. o nauja­ gimio — jau 70 procentų. viena iš organizmo senėjimo priežasčių — koloidinių medžiagų. osmosas. kurią sukaupia vanduo. Be jų negalėtų egzistuoti jokia gyvybė Žemėje. „lengvas". Organizmo vidaus terpės pastovumas. po kurio laiko jo išgėrus ap­ ninka kirmėlės. Daugumos autorių nuomone. kai jų sistemoje esantis vanduo yra „ledo" struktūros. krentantis nuo snieguotų kalnų viršūnių. daržovėse ir. rūgščių. vandens. Troškulį malšinti reikėtų būtent tokiu vandeniu. vandens kiekis jo kūne vis mažėja. Atlikus fizikinį eks­ perimentą. energijos atitekėjimas ir pasiskirstymas organizme. Vanduo. upių. Šis vanduo lengvai išgaruoja džiovinant. kad biologinė informacija gali būti transliuoja­ ma kristalinėmis vandens struktūromis. Mums tenka tik tos mineralinės medžiagos. Paprastas vanduo — chaotiška molekulių sankaupa. Organizmas eikvoja savo energiją. pasotina. Daržovėse ir vaisiuose toks vanduo sudaro 70— 90 p r o c . svo­ gūnų laiškuose. Nustatyta. Valgydami sultingus vaisius ir daržoves. apstu vai158 šiuose. Vanduo. mineralinis ir medžių.Žmogui senstant. Mineraliniai vandenys gydo ne juose ištirpusiomis medžia­ gomis. Orga­ nizmas griežtai reguliuoja kiekvieno organo ir kiekvienos ląs­ telės vandens kiekį. šparaguose. Šios vandens „ledo" struktūros — „gyvybės matrica". Ši eilė neatsitiktinė — pirmiausia išvardintas vertingiausias van­ duo. Šviežių sulčių ir tirpsmo vanduo gydo ir jaunina organiz­ mą. esančio junginiuose. Daržovės ir vaisiai laisvo vandens turi daugiau ne­ gu vandens. atitinkančio išvardytus reikalavimus. kopūstuose. tirpios medžia­ gos — 7—16 procentų. širdies ligos. ši atmintis yra taip gerai „įrašyta". Paly­ ginkime — 3 mėnesių vaisiuje yra 95 proc. pavyzdžiui. kurio ne­ aplenkė saulė ir vėjas. Gyvos molekulės tarp tokio vandens molekulių netinkamai išsidėsto ir todėl menkai jį su­ laiko. Štai kas apie vandenį rašoma „Čžud-ši": „Vanduo esti lie­ taus. ypač esantis gyvuose orga­ nizmuose. „vėsus". iš 159 . ir paprasto vandens kokybė nevienoda. Švarios žemės vanduo.

nulemianti rūgš160 . Izoleicinas 2. priešingai. kuriame maudosi gyvū­ nai. Neaprėpiama individualių bal­ tymų įvairovė ir unikalumas lemia audinių individualumą ir rūšies specifiką. reikia padidinti kiekį produktų su natriu. Baltymai sudaro apie 15—20 proc. Kai augalinio maisto valgoma per ma­ žai. inkstus ir pagreitina baltymų irimo procesą. kai kuriuos vitaminus. o lygiai tiek. vemiama. skatinamas vandens susilaikymas or­ ganizme. Baltymai — pagrindinis visų be išimties da­ bar žinomų fermentų komponentas. kurių monomerai yra a-amino rūgštys. sukelia visas ligas. Alaninas 3. Hormoninė. žmogui pakanka to vandens. bet po dienos jis jau veikia kaip nuodas ir sužadina visas ydas". malšina vidurių pūtimą ir dusulį. nuo kurios priklauso tų junginių pagrindinės savybės. Glicinas (glikokolis) 2. Metioninas 5. Glutaminas 6. Treoninas 7. rekomenduojama apriboti druskos ir natrio turinčių produktų kiekį. taip pat apsinuodijus. ypač pereinamuoju periodu. druskingas vanduo. kuriuose yra daug natrio druskų. Svarbu dar štai ką žinoti: vartojant produktus. Kalio ir kalcio druskos. Katalizinė. Kai organizmui ne­ pakanka vandens. Esant normaliai oro temperatūrai ir vidutiniškam fiziniam krūviui. sustabdo žag­ sėjimą. Atvėsintas virintas vanduo nedirgindamas gleivių varo tul­ žį. Triptofanas 8. Baltymai kartu su riebalais (fosfolipidais) „nubrė­ žia" kontūrus visų biologinių membranų. Tirozinas PAGRINDINĖS BALTYMŲ FUNKCIJOS ORGANIZME 1. vartoti dau­ giau produktų. o svarbiau­ sia — pritaikomas gyvenime. Amino rūgštys — organiniai junginiai. kai svaigsta galva.) masės. Šaltas vanduo padeda nualpusiems. tinęs molekulių savybes. Didžioji hormonų dalis savo prigimtimi yra baltymai. Jei gerti visgi norisi. žmogus jaučia troškulį ir geria daug vandens. Fenilalaninas 6. Glutamino rūgštis 5. Argininas 9. organų ir tarpląstelinės medžiagos statybi­ nė žaliava. kadangi vanduo apkrauna širdį. Histidinas (vaikams) Pakeičiamos 1. Paprasti fermentai yra gry­ nai baltyminiai junginiai. Lizinas 4. Net kupranugaris dykumoje niekada negeria vandens atsargai. kuriuos sudaro dvi funkcinės grupės — karboksilo (—COOH—). tulžies ir kraujo ligos. šalina vandenį.medžių pavėsio. Verdantis vanduo sušildo. Baltymai dalyvauja kraujui išnešiojant deguonį. 2. 4. Štai kodėl sergant širdies ir inkstų ligomis. ir amino grupė ( — N H 2 — ) . Cistinas 11. kiek buvo išeikvojęs. valgyti mažiau kalio ir kalcio turinčio maisto. Amino rūgščių sudėtis skirtinguose baltymuose nevienoda. Sermas 4. kurį gauna su įvairiomis daržovėmis ir vaisiais. riebalus. kuriuose yra kalio ir kalcio. Prolinas 10. šalina gleives. skatina virškinimą. hipofizės hormonai. Tai yra svarbiausia kiekvieno baltymo charakteristika bei jo maistinės vertės kriterijus. taip pat re­ guliuojant visus apykaitos procesus ląstelėje. karštinė. pagiringiems. angliavandenius. paratireoidinis hormonas. Tai žalingas įprotis. hor161 BALTYMAI Baltymai — sudėtingi azoto turintys polimerai. svarbių ląstelių san­ darai ir jų funkcijoms. Specifiškumo funkcija. Šiai hormonų grupei priklauso insulinas. atliekantys lemiamą vaidmenį žmo­ gaus organizmui asimiliuojant maisto medžiagas. Mūsų protėvių nuovokumas yra stulbinantis. Asparagino rūgštis 7. 3. įvairių au­ dinių (riebalai ir angliavandeniai tik 1—5 proc. kamuoja troškulys. Transportinė. Valinas 9. Asparaginas 8. Plastinė. troškulį numalšinkite aukščiau nurodytais skysčiais. 5. yra pagrindinė ląstelių. Leicinas 3. Baltymų polimerus dažniausiai sudaro 20 amino rūgščių: Nepakeičiamos 1.

normas. kad mums reikia tik 4 proc. Likusi dalis pūva ir maitina patogeninę mikroflorą.monus ir kitas medžiagas. Pasaulio mokslininkai kruopščiai tyrinėja ži­ nomus baltymų šaltinius: mieles ir pelėsius. kur jie sudaro pagrindinę glitimo masę. naujų energijos ir žaliavų šal­ tinių paieškos. 163 .. pieno. bet ypač dide­ lis gliutamino rūgšties kiekis. Papuasai daugiausia maitinasi batatais (saldžiomis bulvėmis). Priklausomai nuo erdvinės struktūros. Šį poreikį lengvai galima patenkinti valgant augalinį maistą. miežių gordeinas. kuriuose yra daug cukraus. Papuasai šią taisyklę sėkmingai ignoruoja. esančių žmogaus žarnyne ir suge­ bančių fiksuoti oro azotą. Prolaminams priklauso kviečių gliadinas. ištirpusį virškinimo sultyse. pri­ skiriami augalinių baltymų grupei. pasisavinama tik tiek baltymų. visą gyvenimą. Todėl dabar vadinamoji baltymų problema yra svarbi. perdirbdamos jį į amino rūgštis — tas „plyteles".. kaip ir. Prolaminai ir gliutelinai. Albuminai bei globulinai plačiai paplitę gamtoje ir sudaro pagrindinę kraujo serumo. Kodėl šitaip neatsitinka kitiems planetos gyventojams? Ma­ tyt. Naujosios Gvinėjos papuasus. kiek užtenka C vitamino. krak­ molo ir taip mažai baltymų. papuasas su mais­ tu gauna 20—30 gramų baltymų. Šių baltymų amino rūgščių sudėtyje yra nedaug lizino. kai amino rūgščių pasisavinimą mažina ter­ minis apdorojimas. metionino ir triptofano. kukurūzų zeninas. Pastarųjų metų tyrinėjimais įrodyta: gyvulinių baltymų bio­ loginis poveikis ir anabolinės (statybinės) savybės ryškesni ir įvairesni. bei iš­ skirti iš jo baltymą. išvardijo daug bakterijų. augančio žmogaus. o mikrobai labai skiriasi nuo tų. kad dienos racione turi būti tiek baltymų. treonino. globulinai." Toks neįprastas eksperimentas sumanytas pačios Gamtos. jį reikia maitinti — tai faktas. kiaušinio baltymo baltymų dalį. kaip normali mikroflo­ ra atlieka „pagalbinio ūkio" vaidmenį. Jeigu šio santykio nepaisoma. Cuprunas straipsnyje „Ką pietų valgė papuasas?": „Žmogus auga. buvo apstulbinti: papuasai net­ gi nesirūpina „baltymų pusiausvyra". mikroskopinius grybus ir bakterijas. vandens augalus. Kodėl? Iki šiol buvo manoma (tai teigiama ir mitybos vadovėliuo162 se).. nereikalau­ jantis komentarų. Jeigu patenkiname mik­ robų poreikius. Mūsų „civilizuo­ tame" pasaulyje. Štai ką šia tema rašo natūralių sveikatingumo metodų ša­ lininkas natūropatas A. baltymo ener­ gijos. Šie baltymai van­ denyje netirpsta. baltymus galima skirstyti į globulininius (jų molekulės yra rutulio formos) ir fibrininius (juos sudaro ištįsusios siūlo pavidalo molekulės). iš kurių jau gali „statyti" savo baltymus žmogaus organizmas. jiems nesunku mus išmaitinti. tuo labiau kad jame yra daug įvairių amino rūgščių. tik ne. Oleinikas ir S. ėmęsi tyrinėti jų mitybą. o išeikvoja pusantro karto daugiau! Tai gal iš oro jis ima trūkstamus 10—15 gramų? Būtent — iš ORO! Mokslininkai M. kurie surašyti į eilę pagal baltymų kiekį. esant tokiam baltymo ir C vitamino santykiui: kiek­ vienam organizmo gauto baltymo gramui — vienas miligramas C vitamino. aukštesniųjų grybų ir augalų micelį (grybieną — vert.. Juo labiau kad mes žinome apie papildomą amino rūgščių sintezę storojoje žarnoje. reikalingų žmogaus organizmui. aptinkami varpinių sėklo­ se... o jauno. kiek reikalauja organizmas. tai yra. Natūralios mitybos šalininkams nurodome maisto produk­ tus. Šios rūgštys apskritai neįtraukiamos sudarant balty­ mų normas.. kurie bū­ tini organizmui. kad žarnų bakterijos priverstos naudoti atmosferos azotą. BALTYMŲ IR AMINO RŪGŠČIŲ POREIKIS Pasaulyje nėra vieningos nuomonės apie baltymų ir amino rūgščių. pateikdami šiuos duomenis knygoje „Žarnyno disbakteriozė". Pančišina. Pa­ prasti globulininiai baltymai — pirmiausia albuminai. pavyzdžiui. prolaminai ir gliutelinai. Moksli­ ninkai. Tai akivaizdus pavyzdys.. Papuasai vartoja šį racioną ne vieną tūkstantmetį ir sveikata nesiskundžia. Specifinių baltymų — išnešiotojų dėka įvairios mineralinės druskos ir vitaminai patenka per ląs­ telių membranas ir vidaus ląstelių struktūras. — dar daugiau. Bet štai paradoksas: baltymų problema jaudina ką tik nori. Privalote žinoti. tai nulemia maistas. baltymų norma yra padidėjusi.).

kad skrandžio sulčių druskos rūgštis prasiskver­ bia į maisto ląsteles ir suardo lizosomas — specifinius ląstelės organus. daiginti grū­ dai. hidrolizės vyksta veikiant ne virš­ kinimo sulčių fermentams.5—5. keičiasi baltymų ląstelės ir audi­ niai. Tik žmogus „pasmerkia" maistą terminiam apdorojimui. skaidosi kur kas greičiau ir ge­ riau negu denatūruoti (pakitę nuo terminio apdorojimo. rūky­ mo. ypač jų jautrumas fermentams. pri­ pildytą natūralių žmogaus skrandžio sulčių. sūdymo ir t. antra. žirniai. nerupios kruopos. o kita — iš anksto šiek tiek termiš­ kai apdorota. 25 pieš. tuo tarpu termiškai apdorotosios varlės struktūros išliko. trečia. Baltymų hidrolizė (virškinimas) vyksta skrandyje. Paaiškėjo. ir žolėdžiams gyvūnams (24. bet per kitas dvi tris dienas „žalia" varlė visiškai ištirpo. skrandžio sultys indukuoja maisto virškinimą jo paties fermentais.Geriausias maistas: riešutai. saulėgrąžos. Indukuotos autolizės atveju įvyksta audinių „sprogimas" iš 164 vidaus. Vadinasi. Indukuota autolizė esant 37—40 °C temperatūrai sustiprė­ ja. Geras maistas: kiaušiniai.). Visų pirma gyvūnų virškinimas pagrįstas autolizė.t. vi­ rintas ir pasterizuotas pienas. Dviem akivaizdžiais pavyzdžiais pailiustruosime termiškai apdorotų mėsos produktų kenksmingumą. žarnyne (kasoje). Veikiant rūgščioms skrandžio sultims visų pirma padidėja membranos pralaidumas. Paaiškėjo. šviežias pienas. alaus mielės.). Per pirmąsias keletą valandų „apdorotos" varlės sausgyslių hidrolizė vyko greičiau. žuvis. Ugoliovas aprašo tokį bandymą: „Į perregimą kamerą." Tuo remiantis buvo įrodinėjama. kad 50 proc. INDUKUOTA AUTOLIZĖ A. buvo patalpintos dvi varlės — viena „žalia". pupos. Ląstelės lizosomose yra fermentų — hidrolazių. kadangi autolizė indukuojasi visame maisto objekte. Įvyksta visų ląstelės struktūrų skilimas. iš anksto termiškai neapdoroti. Šitas mechanizmas būdingas ir mėsė­ džiams. 165 . mėsa. gry­ bai. taip jį neva page­ rindamas. keičiasi proteolitinių ir kitų fermentų aktyvumas. kurios 3.5 pH terpėje (labai rūgščioje) suardo visas ląstelės struk­ tūras. tam panau­ dojant gyvus objektus (kitus gyvūnus ar augalus). bet autolizuoto audinio fermentams. Prastas maistas: visi javai. kad natūralūs baltymai. sūris.

Dėl SDMV reakcijos vyksta ne tik intensyvus amino rūgš­ čių. Todėl nuo „viršplaninio" darbo jie greitai susidėvi.Virškinimo sulčių fermentai ypač reikalingi. Skirtingai negu angliavandeniai ir riebalai. Pargetis nustatė: jei maistą ruošiant tem­ peratūra aukštesnė negu 54 °C. kad struktūrų. kad amino rūgščių (baltymų) pasisavinimui ir apykaitai reikia daug laisvos ener­ gijos. arba ketonų. Vidutiniškai žmogui per dieną reikia 30 g baltymų. įvyksta daug pro­ cesų. kur patenka atliekami baltymai. kuriuose yra dviejų tipų funkcinės grupės: aldehidų. kiek suaugęs žmogus išeikvoja maisto baltymų susidėvėjusių orga­ nizmo audinių „remontui" bei naujų statybai. maisto kalorijų išeikvojama azoto suskaidy­ mui. ir spirito. Biochemikas A. padės sustiprinti ir išgy­ dyti jūsų organizmą. kraujagyslių tonusas. o kartais ją net stabdo. kuri vėliau išsilais­ vina skylant žmogaus organizme angliavandeniams. Tai ir atsakymas mėsiško maisto mėgėjams. A. Monosacharidai (paprastieji angliavandeniai) — patys 167 . nuo jo pirmiausia reikėtų atskirti azotą. vandens ir druskų balansas. Žmogus ir gyvūnai angliavandenių nesintetina. arba fotosin­ teze. kad tik 4 proc. Kuo galima paaiškinti tokį didelį energijos apykaitos paki­ limą valgant baltymingą maistą? Pirmiausia svarbu žinoti. energi­ jos apykaita pagreitėja 10—20 p r o c . jog energi­ jos šaltinis — mėsa. atsakysime į kitą klausimą: ką mes daugiausia naudojame „kurui"? Pagrindinis mūsų energijos tiekėjas — angliavandeniai. Štai ir aiškėja SDMV vaidmuo. vadinamų asimiliacija. Praėjus maždaug 15—20 minučių po valgio. oligosacharidus ir polisacharidus. produktas — sudėtinga angliavandenio molekulė. SPECIFINĖ DINAMINĖ MAISTO VEIKLA Specifine dinamine maisto veikla (SDMV) vadinamas medžiagų apykaitos paspartėjimas pavalgius. kurie iš organizmo leng­ vai pašalinami. gauname laisvą energiją. ir anglies dvideginį. Braunšteinas atkreipė dėmesį į tai. padidėja energijos apykaita. sudarant racionalias dietas. o kai daug baltymų — dar daugiau — iki 40 procentų. lyginant su pagrindine apy­ kaita. riebalai. Aukščiausias jos lygis būna po 3—6 valan­ dų ir išlieka 12—14 valandų. Galutinis šių procesų. veikiant chlorofilui ir saulės šviesai. Pagrindinis organas. kuriuos sutaupėte pasi­ rinkę mažai baltymų turintį maistą. Angliavandeniai skirstomi į monosacharidus. teigiantiems. baltymo skilimas. kurią nau­ dojame. kai baltymų maiste yra daug ir kai mažai. vandenį. Tie 18 procentų. organizme ne166 gali kauptis azoto atsargos. utilizavimas būtų spartus. kad tada. Joje Gamta sukrovė saulės energiją į cheminę. Labai seniai Rubneris bandymais įrodė. Taigi po baltymingų pusryčių iš organizmo pašalinama apie 50 proc. Baltymo molekulė — azotas ir angliavandenis. 100 g mėsos jų yra 20 gramų. — inkstai. fermentai netenka aktyvumo. kai valgomas mažai baltymų turintis mais­ tas. šalinantis iš organizmo azotą. net 30—40 proc. skirtinga maisto rūšis skir­ tingai veikia šį procesą. Jei baltymą imtume naudoti kaip energetinę medžiagą. su maistu gauto azoto! Šitaip iššvaistoma daug energijos. ir kiek — ener­ gijos naudojimui. au­ galų polisacharidai). neturinčių lizosomų (jungiamojo audinio baltymas. Riebalai nelabai tedidina apykaitą. autolizė neįmanoma. Žaliuose la­ puose. Kiekvienas azoto atomas organizme ardo daug ATF ir neorganinio fosfato molekulių. Organizmas jį stengiasi pašalinti. bendros apykaitos energijos skiriama baltymų „statybai" ir prie­ augliui. Parūgštinę juos deguoniu. Prieš atsakydami į klausimą. o paskui angliavandenį naudoti kaip ši­ luminę medžiagą. Kai maiste daug angliavandenių. Palyginus baltymo sintezės bei irimo greitį ir azoto apykai­ tą. Beje. ANGLIAVANDENIAI Angliavandeniai — organiniai junginiai. nustatyta. laikantis dietų. bet ir kinta gliukozės kiekis kraujyje. azoto apykaitos intensyvumas sumažėja 18 procentų. nukenčia hormoninės sistemos.

persikuose. Žarnyne hidrolizė paverčia maltozę monosacharidais. Virš­ kinami — krakmolas ir glikogenas. Tarkime. Jie skirstomi į virškinamus ir nevirškinamus skrandžio—žarnyno trakte. Jis su­ sidaro ir kaupiasi žaliojoje augalo dalyje mažų grūdelių pavida­ lu. Polisacharidai — aukštesnieji molekuliniai junginiai — polimerai. skaidančio laktozę į gliu­ kozę ir galaktozę. Ji lengvai virsta glikogenu. aluje. Patekusi į orga­ nizmą. Laktozė (pieno cukrus) — pagrindinis pieno ir pieno pro­ duktų angliavandenis. Gliukozė — visų svarbiausių polisacharidų — glikogeno. Monosacharidai ir oligosacharidai yra saldaus skonio. Bet šis procesas įmanomas tik tada. Fruktozės ir gliukozės kiekis jose maž­ daug vienodas. ribozė. taip pat ji da­ lyvauja susidarant hemiceliuliozei. dezoksiribozė ir taip toliau. sudaryti iš daugybės monosacharidų. maltozės ir galaktozės — 32 p r o c . Gliukozė — leng­ viausiai ir greičiausiai žmogaus pasisavinamas energijos šalti­ nis. Galaktozės yra pieno cukruje (laktozėje). Žmogaus orga­ nizme didelė jos dalis kepenyse virsta gliukoze. o hidrolizė paverčia jį vandenyje tirpstančiu cukrumi. Gliukozės ir fruktozės yra vi168 suose vaisiuose. kur dalyvauja biologinės oksidacijos procesuose. Oligosacharidai — sudėtingesni junginiai. gumbus ir kt. Čia seilės dalį krakmolo pa­ verčia maltozė. Štai kodėl nepaprastai svarbu maistą gerai su­ kramtyti ir suvilgyti seilėmis (prisiminkite taisyklę — valgant negerti). dėl to ir vadinami cukrumi. Dalis fruktozės kepenyse virsta gliukoze.paprasčiausi angliavandeniai. kurie prasiskverbia pro žarnyno sieneles. kad sacharozės tirpalo saldumas — 100 pro­ centų. o kaulavaisiuose (abrikosuose. šaknis. hemiceliuliozė ir pektininės medžiagos. gliukozės — 81 proc. maltozė ir laktozė. reikalingos ląstelėje vyks­ tantiems procesams. Sumažėjus arba iš viso nesant fermento laktazės. sirupe ir daigintuose kvie­ čiuose. Laisvos maltozės yra meduje. susidarę iš ke­ leto (nuo 2 iki 10) monosacharidų likučių. kai pienas yra pagrindinis maisto produktas. o baltymų ir riebalų oksidacijai reikia daug sudėtingų tarpinių procesų. kuris lengvai prasiskverbia pro ląstelių membranas ir šitaip patenka į kitas augalų dalis — sėklas. fruktozė. salykle. Štai ką sako Vukeris: „Krakmolo molekulė 169 . o paskui patenka į organų ląsteles. Maltozė (salyklinis cukrus) — tarpinis krakmolo ir gliko­ geno skilimo skrandžio—žarnyno trakte produktas. tada fruktozės saldumas — 173 p r o c . krakmolo ir celiuliozės — sudedamoji dalis. bet jai pasisavinti nereikia insulino. rūgščių ir enzimų veikiama sacharozė lengvai skaidosi į monosacharidus. skrandžio—žarnyno traktas atsisako priimti pieną. Polisacharidai saldžiu skoniu nepasi­ žymi. negu gliukozė. tačiau taip pat greitai oksiduojasi. Gliukozės taip pat yra sacharozėje ir maltozėje. Tam reikia insulino. Fruktozė mažiau paplitusi. O virtą krakmolą žymiausi natūropatai Vukeris ir Šeltonas vertina neigiamai. Šia aplinkybe. Krakmolas — pagrindinis angliavandenių tiekėjas. kad sergantys cukriniu diabetu fruktozę toleruoja geriau. taip pat daug lėtesniu nei gliukozė fruktozės įsiurbimu žarnyne paaiš­ kinama tai. šaltinis. yra svarbiausias čia vykstančios oksidacijos šaltinis. Dėl aukščiau išvardytų savybių monosacharidai — grei­ čiausias ir kokybiškiausias energijos. Skilimas prasideda dar burnoje. o laktozės — 16 pro­ centų. Daugiausia jos yra cukruje. Ypač svarbi gliukozė centrinei nervų sistemai. kai nau­ dojame šviežias burokų ar cukrašvendrių sultis. o iš nevirškinamų žmogui svarbi ląsteliena. Jos labai reikia ansktyvajamc vaiko am­ žiuje. slyvose) — gliukozė. Uogose sacharozės mažiausia. Žmogaus organizme žalių augalų krakmolas nuolat skyla. Monosacharidai oksiduojasi greičiau. Ji iš skrandžio—žarnyno trakto greitai įsiurbiama j kraują. Tolesnis krakmolo kelias — tai mono­ sacharidų kelias. saldžiose daržovėse ir vaisuose. Žmogui svarbiausi — gliukozė. vykstant hidrolizei j dar papras­ tesnius junginius nesiskaido. Žmogaus organizmui svarbiausi — sacharozė. Ten jie virsta fosfa­ tais ir patenka į kraują. Gliukozės ok­ sidacija susijusi su ATF kiekio padidėjimu. Paprasto cuk­ raus pasisavinimas — sudėtingesnis procesas. Daugiausia maistinės gliukozės ir fruktozės yra meduje. galaktozė. Sacharozė. Sėkliniuose dominuoja fruktozė.

normaliam maisto pasisavinimui reikalingi vitaminai ir mikroelementai. B3 (PP) — 6. pūva ir nuodija mus. Nuo fi171 . Krakmolo grūdelyje yra 75—85 proc. B2 — 0. Ir kuo smulkesnio malimo mil­ tų duona. o pirminių dale­ lių — micelių. nei spirite. kurį lengva pažeisti. Jei per dieną suvalgysite tik 20 proc. Krakmolas ir jo poveikis saugant mūsų sveikatą dabar yra labai svarbus. kurios perpildo mū­ sų organizmą ir sukelia nesibaigiančią slogą bei peršalimus. „priauga" prie žarnos sienelės ir tampa išmatų akmenimis. Nė viename iš įprastų tirpiklių jis ne­ tirpsta.) ir derinsite su jais atitinkamas biologiškai akty­ vias medžiagas. Į tai neatsižvelgus. suvartojamo angliavandenių kiekio. Polisacharidų molekulių sudė­ tinga sandara — j ų netirpumo priežastis. kuriose yra labai daug molekulių (jas Vukeris vadina „kruopomis"). Kai vartojamas krakmolingas maistas. kvėpuosite lengvai ir džiaugsitės gera sveika­ ta.6 mg. Iš pradžių susidaręs amilodekstrinas tirpsta tik karštame vandenyje. štai jums G. Beveik kiekvienas iš mūsų kasdien atsikrenkščiame krakmolingomis gleivėmis. Miltų ir grūdo cheminė sudėtis labai skiriasi. Piotrovskio ir V. nes jų poveikis organizme susijęs. sudarydamos jame savotiškas „kruopas". Vadinasi. ypač kvie­ tiniai miltai. Šeltono rekomendacijos: „Daugiau kaip 50 metų higienos specialistai rekomendavo kartu su krakmolingų maistu vartoti daug šviežių daržovių sa­ lotų (išskyrus pomidorus ir žalumynus). Be to. smarkiai besiskiriantys savo savybėmis. atsirandan­ tis gaminant tešlą ir sudarytas daugiausia iš baltymų. Krakmole yra dvi polisacharidų frakcijos — amilozė ir amilopektinas. Krakmolas gliukoze tampa palaips­ niui. Dėl to padidėja tirpumas vandenyje. krakmolas rūgs­ ta. gaunamas iš susmulkintų ja­ vų grūdų endospermos. Maltozė.. Miltai — maisto produktas.. maltodekstrinu. Tokios salotos turi la­ bai daug vitaminų ir mineralinių druskų". tarsi užteršia kraują. Veikiant fermentams (amilazei. kad jo tirpalas — ne iš atskirų krakmolo molekulių. Achrodekstrinas ir maltodekstrinas leng­ vai tirpsta bet kokiomis sąlygomis. Ji tirpsta karšta­ me vandenyje (80 °C). Galutinis dekstrinų kaitos etapas maltozė — salyklinis cukrus. patekusios į kraujotakos sistemą. Amilozės krakmole yra 15—25 procentų. neleidžia dalyvauti virškinime. Voichaneno vadovėlį medicinos institutams „Mitybos higiena" ir perskaitykime skyrių apie krakmolą: „Žmogaus maisto racione vienai daliai krakmolo ten­ ka 80 proc. o eritrodekstrinas — ir šaltame. Karštame vandenyje jis netirpsta. C — 25 mg ir t. turintis visas disacharidų savybes ir gerai tirpstantis vandenyje. Kokius krakmolingus produktus geriausia vartoti? Mes val­ gome labai daug duonos. Koloidinių krakmolo tirpalų tyrinėjimas parodė. Cirkuliuojan­ tis kraujas turi tendenciją šitų „kruopų" atsikratyti. sudarydama skaidrų koloidinį tirpalą. Todėl krakmolą veikiant karštu vandeniu.netirpsta nei vandenyje. Krakmolui būdingas tik koloidinis tirpumas. kurį sutirština išbrinkęs amilopektinas. netei­ singai vartojant vandenį. su­ sidaro amilozės tirpalas. Tokia tiršta tąsi masė vadinama kleisteriu (vaizdas ir mū­ sų skrandžio—žarnyno trakte). Jis užkemša dvylika­ pirštės žarnos ir toliau esančių plonosios žarnos skyrių mikrogaurelius. po to — eritrodekstrinu. Krakmole yra daug monosacharidų molekulių. Būdinga kvietinių miltų ypatybė —jų glitimas. visai neseniai mokslininkai nu­ statė: kad organizme susidarytų 1000 kalorijų iš 250 gramų baltymo ar angliavandenių. krakmolingų produktų (o ne 80 proc. tik ima brinkti (tam naudodamas skys­ tį iš organizmo). paruošia joms „podėlį". Krakmolo perdirbimas organizme daugiausia skirtas cuk­ raus poreikio patenkinimui. reikia sunaudoti daug biologiškai aktyvių medžiagų — vitamino B1 — 0. diastazei) ir rūgštims. Jeigu negalite atsisakyti termiškai apdorotų krakmolingų produktų (kurie dar sunkiau pasisavinami negu „žali"). sukietėja kepenų audiniai".6 mg. veikiama fer­ mentų. kurioje yra daugiau ar mažiau jų ge­ malų ir apvalkalėlių priemaišų. nei eteryje. Gal daktaras Vukeris sutirštino spalvas? Imkime K.7 mg." Todėl kruopščiai jį išnagrinėsime. Netirpios krak­ molo dalelės. Prisiminkite Pavlovo žodžius: „Riekelė duonos kasdieninės. tuo kokybiškesnis kleisteris. amilopektino. 170 vyksta hidrolizė — krakmolas tampa amilodekstrinu. iškeptos iš miltų. achrodekstrinu. Tai ilgas ir sudėtingas procesas. tampa gliukoze. Storajame žarnyne ši masė netenka vandens.t.

taip pat dai­ gintuose grūduose. h) maistinių pluoštų trūkumas sukelia aterosklerozę. sutrinka ne tik tulžies rūgščių apykaita (nuo to kraujyje sumažėja hemog­ lobino).8 proc. bulvės — nelabai vertingas produktas. Ypač jo daug virkščiose ir uogose. Didžiausias cukraus kiekis yra daržovėse. 172 Maistiniai pluoštai — celiuliozė. hi­ pertrofiją. Jie geba adsorbuoti ir pašalinti iš orga­ nizmo įvairius junginius. 50 proc į žarnyną patekusių maistinių pluoštų suvirškinti padeda sto­ rosios žarnos mikroflora. sunkiuosius metalus. Bulvės nuo sausio 1 d. diabetą. lingino antioksidacinis efektas. iš jų angliavandenių — 17. Pa­ sirodė. bet ir cholesterino bei steroidinių hormonų apykaita. Tai susiję su maistiniais pluoštais ir tul­ žies rūgščių apykaita. veikiami bakterijų. abrikosai ir kiti panašūs produk­ tai). Jų paskirtis: a) suformuoti tokias (kitokių rūšių) struktūras. Taip prasideda pirma pačios įvairiausios patologijos grandi­ nės grandis. ir jie bus puikiai pasisavinami. turinčių natūralios gliukozės. pažalia­ vusiuose. Glitimas nebūdingas ir avižų. Geriausiai maistiniai pluoštai pasisavinami storojoje žarno­ je. Kai nėra maistinių pluoštų. daugiau cukraus. su­ trinka normali žarnų mikrogaurelių struktūra —jie atrofuoja­ si. grikių.6 proc. kopūstai. Kai žarnų mikrogaurelių mažiau. poringumas ir iškilimas. Štai dar keli įdomūs duomenys. kukurūzų. keičia spaudimą virškinimo sistemos organų ertmėje.): valgomoji dalis — 85 proc. kurios pa­ dėtų ištuštinti skrandį. mažėja choleste­ rino kiekis kraujyje. o paskui vėl jas įsiurbia. iki sausio 1 d. e) maistinių pluoštų įtaka bakterijų terpei žarnyne. Veikiant kasos fermentams. angliavandenių hidrolizė vyks­ ta burnos ertmėje ir žarnyne. Ugoliovo glitimo tyrinėjimų duomenys. pagreitinti įsiurbimą plonojoje žarnoje ir pernešti maistą per visą skrandžio—žarnyno traktą. turinčius glitimo. Gaurelių apvado struktūra gali atsistatyti pasigy­ džius dieta be glitimo. Todėl gali­ ma apsinuodyti.) — prasčiau pasisavinami. Šviežiose bulvėse taip pat yra solanino (bet jo yra labai nedaug. kurį geriausia valgyti tik iki sausio 1 die­ nos. tarp jų ir egzogeninius bei endogeni­ nius toksinus. nesudaro glitimo. fruktozės ir sacharozės. g) kai nėra maistinių pluoštų. kad maistui vartojant produktus. sutrinka virškinimas prie žarnų sienelių ir maisto medžiagų įsiurbimas. kurie lengvai skaidosi ir pakankamai gerai pasisavinami. kvietines. iš jų angliavandenių — 12. Susipažinkime su šiuo maisto produktu nuodugniau. ryžių. Tai labai veikia steroidų pašalinimą su išmatomis ir cholesterino apykai­ tą. Šviežios bulvės (iki rugsėjo 1 d. bet ir viso organizmo funk­ cijos. iki kovo 1 d. 173 . d) didelę reikšmę elektrolitų apykaitai organizme ir skran­ džio—žarnyno trakte turi rūgščių polisacharidų — katijonų apykaitos pobūdis.žinių glitimo savybių priklauso duonos elastingumas. Kaip krakmolingus produktus rekomenduojama vartoti kruo­ pas: avižines. kad ne­ sutriktų ne tik virškinimo sistemos. Maistinius pluoštus sąlyginai galima suskirstyti į švelnius (bulvės. elektrolitų sudėtį ir fekalijų masę (didina jų svorį). Daugelio šalių maisto pramonė intensyviai papildoma maistiniais pluoštais. Yra žinomas ir antitoksinis mais­ tinių pluoštų efektas. plačiai pasklidę augalų audiniuose. net nuodingos me­ džiagos — solanino. iš jų angliavandenių — 15.: valgomoji dalis — 70 p r o c . obuoliai. todėl negali pakenkti). Stenkitės dažniau vartoti produktų. Ruginiai miltai nuo kvietinių skiriasi gleivėmis.): valgomoji dalis — 75 proc. sumažėja fermentinio sluoksnio pajėgumas. Bulvėse yra krakmolo (18—20 p r o c ) . gali atsirasti storosios žarnos ar kitų žarnyno skyrių vėžys. turi ma­ žiau baltymų. ir rupius (morkos. Kai virškinimo traktas veiks be sutrikimų. Kaip matyti iš šios trumpos apžvalgos. apipuvusiuose ir sudygusiuose gumbuose. šviežiuose ir džiovintuose vaisiuose. hemiceliuliozė ir pektinai. Didinant maistinių pluoštų kiekį racione. O štai kokie A. burokėliai ir kt.8 proc. b) maistiniai pluoštai sulaiko vandenį (padeda išvengti iš­ matų akmenų). Maistiniai pluoštai reikalingi. Bulvės — kaip ir duona — užima svarbią vietą mūsų mi­ tyboje. sorų miltams. Šviežios bulvės (nuo rugsėjo 1 d. ląsteliena. c) maistiniai pluoštai adsorbuoja tulžies rūgštis ir paskirsto jas visame virškinimo trakte.

kurie jį ga­ dina. sviestas). Nustatytas nesočiųjų riebiųjų rūgščių ryšys su cholesterino apykaita. slopinama reprodukcinė funkcija. kur jie „palaidojami". Augaliniai riebalai yra didesnės energetinės vertės. ir žmo­ gaus) yra „rezervuaras". augaliniai — E vitaminu. Tyrimų duomenimis. mat sintetinami iš fosfolipidų membranų. riešutų ir kt. alyvuogių. Geriausia vartoti šaltų presavimo būdu gautą aliejų. Tokiame aliejuje nesočiosios riebiosios rūgštys greitai oksiduojasi. Mažų dozių poveikis — biolo­ ginis. o paskui kau­ piasi vaisiuose ir jų sėklose. didina jų elastingumą ir mažina pralaidumą. sutrinka sveikata. kurie skaidosi ir patenka į organizmą. Tai būtinas elementas susidarant ląstelių membra­ noms. ypač prostag­ landinų.). Išvardytų nesočiųjų rūgščių svarbiausios biologi­ nės savybės — jų kaip struktūrinių elementų dalyvavimas di­ delio aktyvumo kompleksuose — (fosfolipiduose. teisingai ir iki galo sunaudoti pagrindines maistingąsias medžiagas. vandenilio ir de­ guonies. gyvybinių procesų. Vitaminai susidaro augalų ląstelėse ir audiniuose biosinte­ zės būdu. Vitami­ nų paskirtis — padėti organizmui ekonomiškai. sumažėja augi­ mo intensyvumas ir atsparumas nepalankiems išoriniams bei vidiniams faktoriams. žmogaus organiz­ me ne sintetinami. kuriose yra anglies. todėl jie vadinami „audinių hormonais". juos kaupia riebaliniame audinyje. kurie turi sočiųjų riebalų rūgščių. Kai stinga vitaminų.). 174 Riebalai turi riebaluose tirpstančių vitaminų. Juk riebalinis audinys (ir gyvulių. Pusiau sočiosios riebalų rūgštys: linolio. maistui vartoti nereikia. Šios rūgš­ tys pagal savo biologines savybes priskiriamos prie gyvybiškai būtinų medžiagų ir netgi traktuojamos kaip vitaminai (F vita­ minas). kadangi organizme ne­ sintetinamos ir todėl turi būti gaunamos su maistu. kad atsikratytų toksinų. taukai. VITAMINAI Vitaminai — organinių medžiagų junginiai. Jos padeda cholesterinui greičiau tapti folinėmis rūgštimis ir pašalinti jas iš organizmo. Gyvuliniai riebalai aprūpina organizmą A ir D vitaminais. Riešutų aliejus yra gerai pasisavinamų emulsinių riebalų šaltinis. sun­ kiau susitraukia miokardas. Prostaglandinams ši rūgštis sutei­ kia daug biologinio aktyvumo. Kai nesočiųjų riebiųjų rūgščių nepakanka.RIEBALAI Riebalai — medžiagos. Prostaglandinų poveikis pana­ šus į hormonų poveikį. atsiranda odos ligos. lipoproteiduose ir kt. Arachidinė rūgštis padeda susidaryti medžiagoms. Prostaglandinų sin­ tezė priklauso nuo organizmo aprūpinimo šiomis rūgštimis. patenkantys iš išorės su maistu. kadangi jame pati mažiausia medžia­ gų apykaita. Knygos autorius 175 . Skildami jie išskiria dukart dau­ giau energijos (1 g — 9 kilokalorijas) negu baltymai ir anglia­ vandeniai.y. dalyvau­ jančioms reguliuojant daugelį trombocitų ir kitų. t. turintys dau­ giausia nesočiųjų riebalų rūgščių. Fiziologinis šių rūgščių vaidmuo ir biologinė reikšmė yra daugialypė. ir skystieji riebalai (įvairūs aliejai — saulėgrąžų. Pagal riebalinių rūgščių sodrumą riebalai skirstomi į dvi dideles grupes: kietieji riebalai (lašiniai. Dauguma iš jų susiję su baltymų nešėjais. Rafi­ nuoto aliejaus. su­ sidaro fotosintezės būdu žaliojoje augalų dalyje. Maistui vartojant daug riešutų. jungiamajam audiniui ir kt. linolininė ir arachidinė — yra nepamainomos mityboje. Nesočiosios riebiosios rūgštys teigiamai veikia kraujagyslių sieneles. Riebalų hidrolizė vyksta dvylikapirštėje žarnoje. labiausiai tinka organizmui provitaminai. netekusio mikroelementų ir vitaminų. kaupiasi oksidacijos produktai. Riebalų dienos norma — 25—30 g aliejaus ar sviesto. Esama ryšio tarp nesočiųjų riebiųjų rūgščių ir B grupės vitaminų apykaitos. neturintys energetinių ir plastinių savybių. Todėl organizmas. į racioną įtraukti ko­ kių nors aliejų nebūtina. kad orga­ ninės maisto medžiagos išskirtų būtiną energiją. Gyvuliniai riebalai turi toksinių intarpų.

B 2 (riboflavinas). „Katrex" — iš Juodosios jūros ryklio katrano kepenų) labai vertingi. Vitaminai klasifikuojami remiantis jų tirpumo vandenyje ir riebaluose principu. Nustatyta. Štai ko­ dėl preparatai iš šių gyvūnų kepenų (pavyzdžiui. D vitaminas (kalciferoliai). kurie augaluose paprasta: jungiasi su baltymais. Trūkstant vitaminų pailgėja sveikimo po ligos periodas. U (S=metilmetioninsulfonio chloridas). Ka­ rotinoidai (lot. Vandenyje tirpstantys vitaminai Bj (tiaminas). carota —„morka") —angliavandenių junginiai. kad nesu­ triktų biologinės membranos būklė. Hj (para-aminbenzoinė rūgštis). A provitaminai (karotinai). Į vitaminus panašios medžiagos B ] 3 (orotono rūgštis). B t (karnitinas). kepenims ir antinks­ čiams. B 1 5 (pangamo rūgštis). A vitaminas sėkmin­ gai taikomas gydant alergiją. B 3 (pantoteninė rūgštis). oro deguonies poveikiui. Pagal tai jie skirstomi į dvi dideles grupes: vandenyje tirpstančius ir riebaluose tirpstančius. Slaptos vitaminų stygiaus formos neturi jokių išorinių po­ žymių ar simptomų. Fiziologinė A vitamino reikšmė. Neatsparus rūgščių. B 1 2 (cianokobalaminas). B 4 (cholinas). kai jo atsar­ gos perpus sumažėjusios. Ypač A vitamino reikia skydliaukei. F (pusiau sočiosios riebiosios rūgštys). Jo stoka gali sukelti ausų in­ fekcijas ir pažeisti klausos mechanizmą. PP (nikotino rūgštis). C (askorbinlnė rūgštis). P (bioflavonoidai).susistemino pagrindines vitaminų nepakankamumo rūšis (žr. epiteliniam audiniui. Riebaluose tirpstantys vitaminai A vitaminas (retinolis). Karotinas virsta A vitaminu plonųjų žarnų sienelėse ir kepenyse. suvartojus 150 000 ME* A vitamino. jo injekcijos pailgina bandomųjų gyvūnų gyvenimą. E vitaminas (tokoferolis). Ypač daug A vitamino yra jūros gyvūnų kepenyse. Riebaluose tirpstantys vitaminai yra membraninių sistemų dalis. be to. regėjimui naktį. B g (piridoksinas). 176 B 8 (inozitas). be kurios jos negalėtų optimaliai funkcionuoti. Regėjimo prisi­ taikymas prie skirtingo apšvietimo tęsiasi apie 8 minutes (kai A vitamino atsargos normalios) ir 30—40 minučių. atsparumą. Augaliniai pigmentai karotinoidai — A provitaminas. augimo pro­ cesams. bet neigiamai veikia darbingumą. A vitaminas ypač svar­ bus augančiam organizmui. Pavyzdžiui. ultravioletinių spindulių. ge­ rai tirpstanti riebaluose. jos funkcijos.3 mkg 177 . A vitaminas Jo yra tik gyvūninės kilmės produktuose. A vitaminas reikalingas. A vitamino reikia ir ausims. K vitaminas (fitochinonas). Tai vienas iš vitaminų. H (biotinas). Vandenyje tirpstantys vitaminai dalyvauja fermentų struk­ tūroje ir funkcijose. bendrą organizmo tonusą. skeleto formavimuisi. B c (folinė rūgštis). šviesiai geltonos spalvos medžiaga. 1 lent. Kartu su C vitaminu A vitaminas sumažina lipoidinlų nuo­ sėdų kiekį kraujagyslių sienelėse ir cholesterino kiekį kraujo serume. N (lipoinė rūgštis). gali atsirasti įvairių kompli­ kacijų. kad šienligės piepuolį galima visiškai įveikti. Grynojo pavidalo A vitaminas — kristalinė. šio skyriaus pabaigoje). * 1 ME — 0. padedančių organizmui nesenti.

Atkreipsim dėmesį į tai. Priešingai. oranžinis pigmentas. buvo visiš­ kai geltonos spalvos. Beta-karotino dalis. odoje — y p a č pėdose ir delnuose.5 mg per parą. Vaikų. Apskritai A vitamino deficito problema aktuali visame pa­ saulyje. kad karotinas stimuliuoja lytinių hormonų poveikį. kuri organizme ne­ virsta A vitaminu. nepastebėta hipervitaminozės reiškinių. Manoma.Vakarų gydytojai A vitaminą vadina „pirmąja gynybos nuo ligų linija". labai sustipri­ no jų sugebėjimą vairuoti. karotinas lengvai suyra. Tai visų pirma galimybė sumažinti kancerogeninę riziką nuo apšvytinimo ir tabako dūmų regulia­ riai valgant morkas. Sergant kai kuriomis ligomis — egzema. kiaušidėse. Apkartusiuose riebaluose A vitaminas taip pat žūva. jų normali veikla — pirmoji sveikatos sąlyga. sėklidėse. sviestas. A vitamino hipervitaminozė pasitaiko labai retai. per dieną išgerdavęs po 8 pintas (pinta= 0. Braunas mirė ap­ sinuodijęs A vitaminu". 178 A vitamino atsargas mažina alkoholis. yra pagrindinis jo cheminio stabilizavimosi faktorius. 179 . Jos ten atidedamos kaip aukštesnės riebalinės rūgštys — oleinas. kiaušinio trynys. o tai praktiškai nerealu. atlieka ypatingas apsaugines funkcijas. ir tai. Vilenčiko knygos „Biologinio senėjimo ir ilgaamžiškumo pagrindai". šviežiomis daržovėmis ir vaisiais. Nemažai vitamino A prarandama terminio maisto apdorojimo metu. rūgštys. Pasisavinant karotiną ypač svarbus tulžies kiekis žarnyne. ir galbūt dėl šios prie­ žasties. kancerogenai. kurio būna vaisiuose. Straipsnyje „Morkų dieta pra­ žudė mokslininką" buvo rašoma: „Kaip parodė tyrinėjimai Kroidone. o 2/3 — beta-karotinas. Re­ guliariai ir saikingai vartoti oranžines morkas ir jų sultis reko­ menduojama tam. arba padarė daugiausia eismo pa­ žeidimų. o ne iš vitaminingos dietos. ir 1/3 šio poreikio turi patenkinti A vitaminas. Didžiosios Britanijos laikraštis „Times" pranešė apie 48 me­ tų mokslininko B. palmitinas. Atsargos kepenyse gali sudaryti 500 dienų A vitamino po­ reikio rezervą. Jiems kasdien davė po 150 000 ME A vitamino. gavusių dvi dozes. susijungęs su karotinu. nustatyta.56 litro) morkų sulčių. Gydytojas teigė. nors jų maiste nėra pieno. Todėl A vitaminu net gydoma. stearinas. kad sumažėtų ankstyvo senėjimo ir navikų rizika*. A vitamino nepakankamumo poveikis labai platus. sveikos mitybos šalininkas. sūris. širdyje. ypač JĮ paveikus ultravioleti­ niais spinduliais ir deguonimi. mintančių neglūdintais ryžiais. nes reika­ lingas labai didelis kiekis. * Šią vertingą informaciją apie karotiną autorius paėmė iš M. Žmogaus organizme karotinas kaupiasi kepenyse. nervų audiny­ je. labai mažai kiaušinių. Jį naikina oro deguonis. Aliejinis beta-karotino tirpalas dukart mažiau aktyvus ne­ gu A vitaminas. Fiziologinė reikšmė. kai numirė. Vaiko organizmas jį pasisavina prasčiau negu suaugusiųjų. arba 40 suaugu­ siojo normų iš karto!). didelis baltymo dietoje sumažėjimas (nuo 18 iki 3 pro­ centų) sumažina šio vitamino sankaupas kepenyse daugiau nei du kartus. Baltymas. kad A vitaminu ten apsirū­ pinama pakankamai. oranžiniuose-geltonuose žiedlapiuose. grieti­ nėlė. kaulų čiulpuose. Karotino kiekis žmogaus kraujo plazmoje svyruoja tarp 80 ir 230 mg ir priklauso nuo maisto. kadangi organizmo dangos ir epitelis kūno viduje. sergamumas akių ligomis sumažėjo 75 procentų. bis­ mutas. Indijoje vienerių—pen­ kerių metų vaikams kas pusę metų skiriamas vienkartinis 60 miligramų A vitamino davinys (200 000 ME. Štai vienas tokių atvejų. A vitamino stokos požymių nepastebėta. žuvų taukai. Net gali sulėtėti organizmo reakcijos (sportininkų dėmesiui). Tirpale. kurie arba neiš­ laikė vairuotojų egzaminų. Svarbiausias A vitamino šaltinis: kepenys. Brauno mirtį. kad A vitaminas kepe­ nyse kaupiasi iš karotino. kad B. A vitamino poreikis — 1. kaip tvirtina Transporto psichologijos institutas. Vokietijoje buvo atliekami bandymai su 152 vairuotojais. ultravioletiniai spinduliai. Karotinas Karotinas — nesotusis angliavandenis. sviesto. nors yra didelės atsargos. Javos saloje tarp kaimo gyventojų. spru (tropinė li­ ga) — karotino kiekis kraujyje tesudaro 8—30 mg.

kepenyse. D vitaminas Žinoma maždaug septynios medžiagos. žuvų taukuose. Svarbiausia tokoferolių savybė — pa­ dėti kauptis vidaus organuose riebaluose tirpstantiems vitami­ nams. kiaušiniuose. E vitaminas glau­ džiai susijęs su biologinėmis membranomis. ir polipai. Daug D vitamino yra grūdų gemaluose. ypač intensyviai treniruojantis. perdozavimas susirgus. ir su­ trikęs virškinimas. vy­ resniems negu trejų metų vaikams yra 100 ME. treniruojantis. jo pasisa­ vinama tik 1—2 procentai. žaliuose lapuose. Ant dantų seilėms veikiant susidarę akmenys. nėštumo metu. sportuojant. bronchito. kurio­ se yra daug morkų. kad nuo toko­ ferolių labai priklauso endokrininių sistemų. ausų uždegimo. ypač šaltalankių aliejuje. plaučių uždegimo. E vitaminas E vitaminas vadinamas tokoferoliu. A vitamino ir karotino svarbą mūsų mitybai patvirtina to­ kie faktai. morkose. Pakankamas to­ koferolių kiekis padeda tvirtėti raumenims. Tokoferoliai spartina ATF sintezę. E vitaminas fiziologiškai reikšmin­ gas antitoksiniu membraninių lipidų (riebalų) poveikiu. padeda kauptis kauluose kal­ cio fosfatui. Nustatyta D vitamino svarba ląstelėse membranų ir subląstelinių struktūrų kai kurioms savybėms. kurių priežastis — A vita­ mino trūkumas. arba gerkite morkų sulčių. ypač A vitaminui. Augaliniuose orga­ nizmuose yra ergosterino — D provitamino. Paprastai tai būna švie­ žių daržovių salotos — morkos. daug 40—60 metų vyrų tampa invalidais. Prisimin­ kite skyrių apie virškinimą: kaip greitai nusilupa skrandžio— žarnyno trakto epitelis. vaikams iki trejų metų — 400 ME. būklė ir veikla. apsaugo juos nuo pervargimo ir nusilpimo." Būtent šiuose produktuose karotino yra pakankamai. antinksčių ir skydliaukės. taip pat apsaugo eritrocitus. A vitamino ir karotino deficito priežasčių begalės: nepilna­ vertė mityba. Jos gali sutrikdy­ ti ląstelės funkcijas ir vėliau ją sunaikinti. kaip teigia specialis­ tai. D vitaminas tarp jų svarbiausias. o lotyniškai ferre „atnešti") — atsklei­ džia E vitamino svarbią reikšmę organizmo dauginimosi funkci181 . hipofizės. vaikams (2—5 me­ tų) intensyviai augant ir lytinio brendimo metu. Gydymosi tikslais arba profilaktiškai D vitaminą reikia var­ toti atsargiai. jų funkcija. mažai A vitamino ir karotino turintys produktai. stiprina dantis ir saugo nuo rachito. D vitaminas skatina kalcio ir fosfo180 ro druskų įsiurbimą iš žarnyno. Šios toksinės me­ džiagos slopina fermentų ir vitaminų poveikį. Pagal biologinį poveikį to­ koferoliai skirstomi į vitamininio ir antioksidacinio aktyvumo medžiagas. Tokoferoliai dalyvauja baltymo apykaitoje. Ląste­ lių vidinių lipidų oksidacija sąlygoja toksinių medžiagų susida­ rymą iš oksiduotų nesočiųjų riebiųjų rūgščių. E vitaminas skatina ilgaamžiškumą. Fiziologinė reikšmė. Odą veikiant ultra­ violetiniais spinduliais. kurio ypač daug odoje. kopūstai ir žalumynai. Tai ir įvairios opos. susidaro cholekalciferolis (D3 vitaminas) iš savo provitamino. Nustatyta. nes jis toksiškas. neišvengiama pačių įvairiausių ligų. alaus mielėse.Dirbtinį karotiną vartojant labai didelėmis dozėmis. inkstuose susidaro akmenys. Fiziologinė reikšmė. Profilaktiškai per pusryčius visada valgykite salotų. neleidžiančios atsirasti rachitui. ypač liaukų. Jo pavadinimas (grai­ kiškai toko „palikuonys". moliūguose. svieste. Ši E vitamino savy­ bė plačiai taikoma sporto medicinoje kaip būdas raumenų veik­ lai skatinti. skatina jų veiklą. Daug beta-karoti­ no rūgštynėse. an­ ginos. Štai ką jis rašo savo garsiojoje kny­ goje „Badavimo stebuklas": „Kai atsikeliu. Būtina D vitamino paros norma suaugusiems žmonėms. nuo slogos. piene. maždaug po valan­ dos pirmą kartą tą dieną sėdu valgyti. Tyrimų duomenimis. Jei jis nesuspėja visiškai atsistatyti. A vitamino pasisavinimo sutrikimai. esant gleivinės degeneracijai ir uždegimams. Tokio mitybos režimo laikėsi Polis Bregas. Beta-karotino paros norma — 6000 ME. ir piktybiniai navikai. yra paslėptų patologinių procesų išorinis požymis: dėl su­ trikusios medžiagų apykaitos. Didelės karotino dozės nėra kenks­ mingos ir A hipervitaminozės nesukelia. ypač kalcio jonų ir kitų katijonų pralai­ dumui.

pagerina regėjimą naktį. kad būtų išsaugotos struktūrinės. Ši pastraipa tinkamos mitybos požiūriu yra nepaprastai svarbi. padeda aprūpinti organizmą energija. B 2 vitaminas būtinas angliavandenių. Bj vitaminas veikia virškinimo organus.8 mg 1000 kkal.3—2.6 mg (0. reguliuojančiose oksidacijos ir audinių atstatymo procesus (kvėpavimas ir jo treniravimas). žaliose daržovėse. vitaminas — bespalviai mielių kvapo kristalai. Bj vitamino paros norma — 1. kvėpavimo fermentų dalimi. bulvių. pie­ no natūralių pigmentų. pernešančių deguonį. B 2 vitamino paros norma — 0. kopūstuose. padeda ryškiai matyti spalvas. baltymų „sudegini­ mui". kepenyse. grikių ir avi­ žų kruopose. Grynas B 2 vitaminas yra geltonai oran­ žinės spalvos kartūs milteliai. Tik tada bus viskas gerai. Šį vitaminą sintetina žmogaus žar­ nyno mikroflora. Maitinantis riebiai taip pat smarkiai padidėja B 2 vitamino poreikis. Kai maiste daug angliavandenių.6 mg tūkstan­ čiui kkal). K grupės vitaminai dalyvauja krau­ jo krešėjimo procesuose. kad iš nosies neimtų tekėti krakmolingos išsky­ ros. spermos susi­ darymo procesams. organizme kaupiasi jų tarpinės apykaitos produktai — pieno ir pirovynuogių rūgštys. 182 IV. Kad nekiltų pačių įvairiau­ sių sutrikimų. Kepant duoną. sintetinančių K vitaminą. lengvai suyrantys šviesoje. Svarbiausia B. Jo daug aliejuje. kepe­ nyse bei kraujo ląstelėse šis vitaminas virsta aktyvia medžia­ ga — kofermentais. Fiziologinė reikšmė. todėl padeda ląstelėms kvėpuoti. Fiziologinė reikšmė. padidėja ir B 2 vitamino poreikis. Dažniausiai K avitaminozę su­ kelia kepenų ligos. kai žarnyne mikroflora jo nesintetina. valgysime košes. dalyvavimas angliavandenių apykaitoje. Svarbiausia B 2 vitamino savybė — augimo skatinimas. sunkiai tirpstantys vandenyje. gerai tirpstan­ tys vandenyje. varpinių augalų gemaluose.jai. daigintuose grūduose. PP vitaminas PP vitaminas — balti bekvapiai dygliuoti rūgštoko skonio kris­ talai. 183 . pagreitina skrandžio turinio evakuaciją. Taip pat jis dalyvauja fermentacijos sistemose. derinkite juos su daug krakmolo turinčiu maistu. Jis padeda kuo geriau skaidyti angliavandenius. K vitaminas K vitaminų grupėje yra gamtinės medžiagos — Kj vitaminas (filochinonas) ir K 2 vitaminas (melachinonas). Daug B 2 vitamino yra kiaušiniuose.5 mg per parą). vitaminas B2 vitaminas priskiriamas prie flavinų — daržovių. liucernoje. fermento. Iš žarnyno mikroorganizmų. Grynas B. Suaugusio žmogaus organizme K vitaminą sintetina žarny­ no mikroflora (iki 1. Sakykim. galimas deficitas. nepakankamai pasisavina­ mi angliavandeniai. K vitamino reikia kiekvienai organizmo ląstelei. Bj vitaminas Sis vitaminas priskiriamas prie sieros turinčių medžiagų. Trūkstant Bj vitamino. žūva 10—30 proc. normalizuoja širdies veiklą. kad neatsikosėtumėte gleivėmis. E vitamino paros norma suaugusiam žmogui — 12—15 mi­ ligramų. B 2 vitaminas — viena iš sudėtinių flavoproteidų dalių. Bj vitamino šaltinis — grūdai. Fiziologinis poveikis. PP vitaminas — vienas iš fermen­ tų. žarnų sienelėse. Bj vitamino (jei­ gu nenaudojami cheminiai ir šarminiai kepimo milteliai). Fiziologinis poveikis. Patekęs su maistu. Saulės šviesos veikiami jį sintetina žali augalų lapai. didina skrandžio varančiąja ir sekrecijos funkcijas. vitamino biologinio veikimo sritis — jo. funkcinės jų membranų savybės. alaus mielės ir kepenys. B2 vitaminas teigiamai veikia regos organus. svarbiausia žarnų ląstelė storojoje žarnoje. riebalų. neužmirškite B grupės vi­ taminų. normaliam nėštumui ir vaisiaus vystymuisi. dilgė­ lėse. K vitamino yra žaliuose salotų lapuose. padidina adap­ taciją tamsoje. gana atsparūs aplinkos poveikiui. da­ lyvauja visose tarpinėse apykaitos reakcijose.

B c Bc vitaminas — sluoksniuoti geltonai oranžinės spalvos krista­ lai. varškėje. kurių skran­ džio rūgštingumas yra sumažėjęs!). atsparus šviesos. deguonies poveikiui. daigin­ tuose grūduose ir alaus mielėse. sintezę. Iki 50 proc. kaip ir B ] 2 vitaminas. kai kurių amino rūgščių. Didelis B 6 vitamino kiekis maiste didina rūgštingumą ir skrandžio sekreciją (atkreipkite dėmesį visi tie. Nurodysime tik pagrin­ dinę: reguliuoja nervų sistemos ir nervinių-maitinamųjų proce­ sų funkciją. kiaušiniai. sutrin­ ka glikokortikoidų sintezė. 185 vitaminas .PP vitaminas veikia virškinimo organus: skatina sekrecinę ir motorinę skrandžio funkciją (atkreipkite dėmesį tie. neutraliame tirpale stabilus skystis. aiškiai spar­ tėjant senėjimo procesams. gaminančias rūgš­ tis. 1000 kkal maiste turi būti 6. B 3 vitamino šaltinis: alaus mielės.3 mg H vitamino. Daugiau B6 vitamino rei­ kia nėščioms moterims. kad H vitaminas reguliuo­ ja nervų sistemą. organizmas geriau panaudoja auga­ linius baltymus. žir­ niuose. kopūstuose. mėsoje. Sis vitaminas turi įtakos antinksčių veiklai: kai jo trūksta. grikiuose. Kartu su B 1 2 vitaminu šio vitamino esama chromosomose. avižinėse kruopose. gerai tirpstantys vandenyje. B 6 vitaminas labai svarbus kraujo gamybai. B c vitaminas. B 3 vitaminas B3 vitaminas — geltonas. Tiriant beždžiones. prastai tirpstantys vandenyje.15—0. Daug H vitamino yra kiaušiniuose. Veikiant PP vitaminui. Daug B(. H vitaminas H vitaminas — dygliuoti. oro deguoniui. kepenyse. taip pat ir cholino.5—3 miligramai. atspa­ rūs kaitinimui. daiginti grū­ dai. iškyla dermatito ir kitų negalavimų pavojus. neatsparūs šilumai ir švie­ sai. 184 B 6 vitamino stoka gali sukelti kepenų riebalinę infiltraciją. pigmentų susidarymą ir glikogeno susikaupimą. Jis yra svarbus ląstelių dauginimosi veiksnys. šio vitamino žūva sterilizuojant pieną ir apdorojant jį jonitinėmis dervomis. jų antitoksinį poveikį. pagyvenusiems žmonėms. Gydant der­ matitus. B3 vitaminas susijęs su skydliauke: skydliaukėje esantis ti­ roksinas veikia A kofermento sintetinimą iš B3 vitamino. B„ vitaminas Tai bespalviai kristalai. Daug šio vitamino yra grikiuose. ilgą laiką maitintas Bg vitamino stokojančiu maistu. Fiziologinė reikšmė. Labai įvairi. Fiziologinė reikšmė. žirniuose. žirniuose. Manoma. Per parą reikėtų sunaudoti 5—10 mg B3 vitamino (be to kiekio. bet ir žarnyno mikrofloros biosintezės sąskaita. kurį žarnyne susintetina mikroflora). Paros norma: 1. ypač susidarant baltymams ir fermentams. gerina kasos sulčių sekreciją ir sudėtį (dėmesio. Bg vitaminas labai svarbus riebalų apykaitai. Jai sutrikus.6 mg PP vitamino. normalizuoja kepenų funkciją. dalyvauja rieba­ lų apykaitoje. Fiziologinė reikšmė. purinų. gerai vandenyje tirpstantis. puikiai tirpstantys vandenyje. ypač nervų-trofinę funkciją. ką ka­ muoja sutrikusi skrandžio sekrecija ar atonija!). B 6 vitaminas dalyvauja medžiagų apykaitoje. veikia nukleininių rūgščių. vitamino yra alaus mielėse. geriausiai tinka kartu vartojamas B 6 vitaminas ir nesočiosios riebiosios rūgštys. Fiziologinė reikšmė. B6 vitaminas veikia ir skrandžio liaukas. diabetikai!). Per parą organizmui reikia 0. buvo nustatyta aterosklerozė su būdingais koronarinių kraujagyslių pažeidimais. bulvėse. Sis poreikis paprastai patenkinamas ne vien valgant atitinkamą maistą. šarmų ir rūgščių poveikiui kris­ talai.

jums šiek tiek trūksta C vitamino. gerai tirps­ tantys vandenyje kristalai. Natūropatai tvirtina („Saulės maistas ant tavo stalo"). kepenyse. B c vitamino yra alaus mielės. kuriose vyksta baltymo sintezė. nukleininių rūgščių. Visiškai sunai­ kinti B 1 2 vitamino atsargas gali organizme esančios kirmėlės. Kai baltymų stokojama. Fiziologinė reikšmė. kepenyse kaupiasi di­ desnės glikogenų atsargos. Tai labai svarbu aler­ giškiems žmonėms. tuo galima paaiškinti platų jo biologinio poveikio spektrą. antinksčiams ir kitoms liaukoms). augalų lapuose. organizmas Kali apsieiti be gyvūninės kilmės baltymų. Nedidelis B c vitamino kiekis maisto produktuose ir neatsparumas šildymui labai ap­ sunkina organizmo poreikių patenkinimą. 2) C vitaminas dalyvauja baltymų fermentų sintezėje.Bc vitaminas stimuliuoja ir reguliuoja kraujo gamybą. sumažėja likusių vitaminų poveikis. kad organizmas negali pasisavinti B 1 2 vitamino. Kai organizmui stinga baltymų. Visa tai ne gydo. B ] 2 vitamino sintezė bus sutrikdyta. Be to. kaip ir maitinantis tik augaliniu maistu bei duona. salotose. jautienoje. Šiuo atveju B 1 2 vitamino poreikis patenkinamas jį sintetinant iš kobalto. taip pat ir gyvūninės kil­ mės. amino rūgščių. jų elastingimui. Ypač svarbus C vitamino tiesioginis ryšys su baltymų apy­ kaita. Veikiamas šviesos B ] 2 vitaminas netenka aktyvumo. Augalai B ] 2 vitamino neturi. neriebioje varškė­ je. purinų sintezei. Paros poreikis — maždaug 200 mkg. galimos kraujosrūvos. gaunamo su maistu. riešutus. Trūkstant šio vitamino. 3) žmogaus organizme C vitaminas nesintetinamas. Nors C vitaminas yra vienas iš vandenyje tirpstančių vita­ minų. Daugiausia C vitamino turi ribosomos ir tos ląstelių struktūros. Kai organizme yra daug C vitamino. B ] 2 vitamino paros norma — 3 mkg. kiaušiniuose. 186 Jei B grupės vitaminų gaunama pakankamai. C vitaminas C vitaminas — balti rūgštaus skonio. skumbrijoje. Fiziologinė reikšmė. didi­ na leukocitų kiekį. Dalis medikų tvirti­ na. Pagrindinė šio vitamino reikšmė — antianeminis poveikis. Rezultatas bus toks pat. reikalingos normaliai mikroflorai. kuri turi mažai ląstelie­ nos. sardinėse. Daug C vitamino reikia endokrininei sistemai (hipofizei. svarbi jo įtaka baltymų apykaitai. alaus mieles. Pasitaiko. o mikroflora jo pagaminti negali — mielės šį vitaminą suardo. Tai pastebima ir valant dantis: jei ima kraujuoti dantenos. stiprina jų sveikatą (tėvų ir vaikų dėmesiui!). labiausiai atsparus oksidacijai. o sukelia mažakraujystę ir nervų sistemos sutrikimą. bet daug kepimo mielių. Šios ląstelės gamina gastromukoproteiną — būtiną komponentą. Atlanto silkėje. baltymo panaudoji­ mas sumažėja.) — augaluose esantis askorbinogenas. kad organizmas galėtų pasisavinti B 1 2 vitaminą. Kai organizmui stinga C vitamino. bekvapiai. kruopomis. kad šis vitaminas esti tik gyvuliniuose produktuose: kepe­ nyse. padidėja kapiliarų trapumas. Atminkite: valgant baltą duoną. B 1 2 vitaminas B ] 2 vitaminas — raudoni dygliuoti ar prizminiai kristalai. petražolių lapuose. vištienoje. dar ge­ riau. Pagrindinis C vitamino kiekis (iki 70 proc. sustiprėja jų antitoksine funkcija. B grupės vitaminai pakankamai apsirūpinama valgant ža­ lumynus. C vitaminas labai svarbus kapiliarų sienelėms. grūdus. Tai viena iš vegetarų daromų klai­ dų: mielinės tešlos duoną pakeiskite nerauginta arba. be skonio ir be kvapo. daigintus grūdus. trys ypatybės išskiria jį iš šios grupės: 1) C vitaminui nebūdingos kofermentų funkcijos. B 1 2 vitaminas skatina vaikų augimą. kad B 1 2 vitaminą sintetina normali žarnyno mikroflora. mažina cholesteriną. kad dėl askorbinogeno vaisių ir daržovių vitaminų aktyvu­ mas yra toks patvarus. 187 . o jo poreikis padidėja. Taip atsitinka dėl skrandžio dugno liaukų ląstelių atrofijos. padidėja vitamino C poreikis. Biologinė C vitamino reikšmė orga­ nizmui iš esmės susijusi su oksidacijos — atkuriamuoju povei­ kiu. Gali bū­ ti. svogūnuose. Ypač daug C vitamino reikia ląstelių membraninėms siste­ moms. Tai kompensuoja žar­ nyno mikrofloros sintezė.

ryžiuose. bet neatitinkančių visų vita­ minams keliamų reikalavimų. judriųjų metilo grupių donatoriaus funkcija. dalyvauja oksida­ cijos procesuose. Gyvūnų audiniuose šių medžiagų nerasta. žemuogėse.5—1. P vitaminas didina kapiliarų atsparumą. Paros norma nenustatyta. B 1 3 vitaminas Jis teigiamai veikia kepenų funkcijas. gyvsidabrio. juos stimuliuoja. Numatoma B 1 5 vitaminą taikyti sporto tikslams. patvirtinančių. Be to. N vitamino yra kopūstuose. ir net jo su maistu gaunant pakankamai. pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. vis tiek stinga C vitamino. Nustatyta. kopūstuose. Abu jie — veikia kaip stiprus antioksidantas. spanguolės. kad jis sudaro maždaug pusę reikalingo C vitamino kiekio. vyšnios. ir visi jie augalinės kilmės produktai. N vitaminas apsaugo kepe­ nis nuo suriebėjimo. Rūkantys žmonės C vitaminą pasisavina ypač blogai. kad išsigi­ musi žarnyno mikroflora gali sunaikinti C vitaminą žarnyne. Fiziologinė reikšmė. Kai šio vitamino organizmui ne189 .5 miligramo. ypač nuo sunkiųjų metalų (arseno. B 1 5 vitamino svarbiausia ir pagrin­ dinė reikšmė — lipotropinės savybės. P vitaminas P vitaminas sujungia biologiškai aktyvių medžiagų — bioflavonoidų grupę. kad šis vitaminas didina vaisingumą ir gerina vaisiaus vystymąsi. švino ir kitų) druskų. Organizmas jį lengvai pasisavina. krapuose ir petražolių lapuose. Viena būdingiausių N vitamino savybių — su­ gebėjimas skatinti augimą. tirpstantys vandenyje. c vitaminas 15 Pirmą kartą buvo išskirtas iš abrikosų kauliukų branduolių. piene. Jo esama alaus mielėse. kepenyse. Fiziologinė reikšmė. juoduosiuo­ se serbentuose.C vitamino stoka mažina organizmo atsparumą ne tik in­ fekcinėms ligoms. Poreikis tiksliai nėra nustatytas. Hj vitaminas Tai bespalviai kristalai. anglies sulfido. Daug C vitamino yra džiovintose erškėtuogėse. pastebėtas šių vitaminų bendras poveikis. apsaugančios nuo toksinių medžiagų — švino. Į VITAMINUS PANAŠIOS MEDŽIAGOS Tai grupė medžiagų. Šiuo metu jų žinoma apie 500. kaip ir E vitaminas. pieno produktuose. N vitaminas Fiziologinė reikšmė. Biologinės P vitamino savybės turi daug ką bendra su C vitaminu. Fiziologinė reikšmė. Paros norma — 0. kitame augaliniame maiste. Yra duomenų. nes padeda susidaryti pa­ tvariems vandenyje tirpstantiems kompleksams. C vitaminas neleidžia organizme susidaryti toksiškiems jungi­ niams. N vitaminas dalyvauja biologinės oksi­ dacijos procese. trešnės. Paros norma — 60—100 miligramų. Jis taip pat pasižymi antioksidaciniu poveikiu C ir E vitaminų atžvilgiu. bet ir kai kuriems toksinams. Jie iš organiz­ mo lengvai pašalinami su šlapimu.5 gramo. Jis gerina audinių kvėpavimą. dar jam nepatekus į kraują. C vitaminui būdingos savybės. B vitamino paros norma: 0. Manoma. deguonies panaudijimą. anilino ir kt. B. P vitamino šaltiniai: juodieji serbentai. pasižyminčių kai kuriomis tikriesiems vi­ taminams būdingomis savybėmis. C vitaminas. spartina kepenų ląstelių regeneraciją. apsaugo organizmą nuo 188 daugelio toksinių medžiagų. Dėl šių savybių vartojamas organizmo ūminių ir lėtinių apsinuodijimų atvejais. — poveikio. Pagrindinis P vitamino vaidmuo — kapiliarų stiprinimas ir kraujagyslių sienelių pralaidumo ma­ žinimas. agrastai.

Manoma. kurias žmonėms sukėlė C vitamino besai­ kis vartojimas. burokėliuose. prasideda kepenų riebalinė infil­ tracija. Ši medžiaga padeda kepenims greitai atsikratyti riebiųjų rūgščių. sinteti­ nius — visiškai lengva. Aš pats žinau atvejį. Ir apskritai su maistu gaunamus vitaminus perdozuoti sunku. Paros norma tiksliai nenustatyta. Cholinas veikia baltymų ir riebalų apykaitos procesus.). re­ guliuoja skrandžio darbą. kad C vitami191 190 . pažeidžiame normalų organų ritmą. morkose. Labai tinka aterosklerozės profilaktikai. Paros norma nenustatyta. Lipotropinis cholino (vitamino B ) poveikis išryš­ kėja dalyvaujant kepenyse vykstančioje fosfolipidų sintezėje. Be to. B g vitaminas Pasižymi lipotropinėmis ir sedatyvinėmis savybėmis.pakanka. Šio vitamino yra moliūguose.. gerai tirpstanti vandenyje ir alkoho­ lyje. Taip save „stiprindami" perkrauname ke­ penis ir inkstus. be to. Kaip žalingo didelės vitaminų dozės poveikio pavyzdį pa­ teiksiu dalį straipsnio iš žurnalo „Zdorovje": „C vitaminas turi tvirtą nekenksmingo preparato reputaci­ ją.5 gramo. — mėsos produktai. kas buvo pasakyta apie vitaminus. Svarbiausios šio vitamino lipotropinės savybės. U vitaminas Gerai gydo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opas. Paros norma nenustatyta. B T vitaminas Būtinas normaliam raumenų funkcionavimui ir jų optimaliai fiziologinei būklei. sutrinka pigmentacija (pvz. vitaminus gaminant dirbtiniu būdu. mū­ sų bakterijos jų perteklių suardo bei išstumia lauk. braškėse. kai tuo tarpu jo norma neviršija 100 miligramų! Įvairių šalių mokslininkai laikosi nuomonės. B 4 vitamino yra kepenyse. Tačiau pastaraisiais metais gydytojai vis dažniau pastebi šalutines reakcijas. Šlapimas nusida­ žydavo šių „vitaminų" spalva ir turėdavo savotišką kvapą (vėlgi šių pačių „vitaminų"). avižinėse kruopo­ se. kaip metionas. stimuliuoja jos ląstelių regeneracijos procesus. Kai B4 vitamino stokojama. burokėliuo­ se. kai vaikas suval­ gė pakelį tokių „vitaminų" ir numirė. B 4 vitaminas Balta kristalinė medžiaga. augimas. vartodami įvairius polivitaminus (undevitą. Ilgesnis terminio maisto apdirbimas U vitaminą visiškai su­ naikina. Jo yra kopūstuose. Jei vartojame daugiau negu reikia natūralių vitaminų. ypač daug daigintuose kviečių grū­ duose. sti­ muliuoja virškinimo aparato motorinę funkciją. nu­ kenksmina daugel} organizmui žalingų medžiagų — seleną ir kt. Juk daugelis šiuo vitaminu bando apsisaugoti arba gydyti ūmines virusines kvėpavimo takų ligas — gripą ir kai kurias kitas. kad jų aktyvumas priklauso nuo baltymų. kiaušiniuose. dekamevitą ir kt. Vartojamas ser­ gant lėtiniu gastritu.5—3 gramai. DIRBTINIŲ VITAMINŲ ŽALA Iš viso to. Be to. Net ir ilgesnį laiką (keletą mėnesių) var­ tojamas U vitaminas nekenkia kepenims (jos nesuriebėja). petražolėse. Savo nuožiūra vartoja C vitamino po 4—6 ir netgi 10 gramų per parą. Paros norma: 1—1. jie tampa kristalais. bulvėse. varškėje. Fiziologinė reikšmė. aišku. ryžiuose. hormonų veikla. manoma. kurių organizmas negali pasisavinti. plaukų depigmentacijaj. teigiamai veikia skrandžio gleivinę. pomidoruose. Pagrindiniai šio vitamino tiekė­ jai. Daugelis žmonių tai yra patyrę. kad turėtų būti 0.

pavienės Bito plokštelės. spuo­ gai. ryškiai raudonas apsivėlęs. k a d didelės C v i t a m i n o d o z ė s slo­ pina kasoje i n s u l i n o gamybą bei padidina c u k r a u s kiekį šlapi­ me ir kraujyje. vėmimą. t a i p pat ir r e u m a t o . sukelia pykinimą. kad didelės C v i t a m i n o do­ zės stabdo n e r v i n i ų r a u m e n ų impulsų p e r d a v i m o greitį. k a d C v i t a m i n o vartoti neverta. polinkis pūliuoti prakaitavimas sausos. ausų. trupantys dantys Beta-karotinas egzema D B. cheilozė. petražo­ lėmis ir kt. Pavojingiausia m a k s i m a l i o s C v i t a m i n o d o z ė s p a s e k m ė — padidėjęs kraujo k r e š u m a s . KLINIKINIAI VITAMINŲ STOKOS POŽYMIAI Vitaminai PP Vitaminų stokos požymiai sausos ir blyškios lūpos. dėl to atsiranda r a u m e n ų p e r v a r g i m a s . ryškiai rau­ donas. supleišėję lūpų kampučiai — anguliarinis sto­ matitas. Kai ž m o g u i d a r o m o s B 1 2 v i t a m i n o injekcijos. sueižėjęs Vitaminai A* Vitaminų stokos požymiai blyški ir sausa oda. Štai k o d ė l v i t a m i n ų „žirnelių" m ė g ė j a m s neretai p a ū m ė ­ ja gastritas •— padidėja r ū g š t i n g u m a s . esu s u d a r ę s lentelę. Naujausiais t y r i m a i s nustatyta. C v i t a m i n o perteklius dirgina s k r a n d ž i o — ž a r n y n o trakto organų gleivinę. a t s i r a n d a s k r a n d ž i o ir dvylikapirštės ž a r n o s o p o s . išraižytas vagelių arba sausas. p e r n e l y g didelės j o d o z ė s net a p s u n k i n a kai kurių infekcinių-alerginių ligų. pavienės petichijos Nagai A lūžinėjantys ir brūkšniuoti nagai Akys A konjunktyvitas ir blefaritas. išblyškusi ir sausa oda B. glositas žvynelinis dermatitas lūpų. k u r taip g a u s u C vitamino. sutrinka r e g ė j i m o ir j u d ė j i m o reakcijų koordinacija". k o k i e s i m p t o m a i b ū d i n g i tada. polinkis į bronchitus. nagų cianozė.n o vartojimas n e d i d i n a o r g a n i z m o a t s p a r u m o p e r s i s a l d ž i u s . gydytojai per­ spėja. C vitaminas gali būti inkstų ir šla­ p i m o pūslės a k m e n ų s u s i d a r y m o priežastis. i m a ėsti r ė m u o ( d u b e n ė l i s salotų su kopūstais. plaukų folikulų ragėjimas. labai prastas re­ gėjimas naktį sunkus prisitaikymas prie šviesos. žaizdos ant jų — cheilozė. pamėlynavusios lūpos. n u o kurio susidaro t r o m b a i . n e s u k e l i a n i e k o pana­ šaus). A Kvėpavimo sistema dažnos slogos. R e m d a m a s i s m e d i c i n i n i a i s leidiniais. hiperkeratozė. m o r k o m i s . eigą. Išvada tegali būti v i e n a r e i k š m i š k a : vartokite tik natūra­ lius vitaminus. nes j i s s u a r d o B 1 2 vita­ miną. B6 H C Plaukai A B3 H C sausi ir blankūs plaukai bespalviai plaukai nuplikimas plaukų folikulų ragėjimas. kurioje n u r o d o m a . nosies ir lūpų klosčių seborėjinis dermatitas 192 B2 PP Oda Kaulai ir dantys D krūtinės ląstos ir stuburo deformacija. konjunktyvitas ir blefaritas B6 konjunktyvitas B2 1 lentelė Liežuvis sausas. plaučių uždegi­ mus 193 . viduriavimą. riešų vidinių pusių ir kaklo eritema. pigmentaci­ ja dermatitai sausas seborėjinis dermatitas. kai stinga vieno ar kito v i t a m i n o . sunkus prisitaikymas prie šviesos.. pleiskanojimas. Diabetikai privalo žinoti. Priešingai.

). ypač kepenų. parezė ir kt. sukeliantis pielitą. nemiga ir kt. Ten. nusilpę raume­ nys. dirglumas raumenų silpnumas bendras nusilpimas greitas psichinis ir fizinis nuovargis. paralyžius. jose atsiradę nekrozės židiniai vidurių užkietėjimas. m a g n i s . cistitą Kraujas K B2 B3 C B3 sumažėjęs kraujo krešumas sumažėjęs leukocitų kiekis. varis. kalcis. kur yra pastaba apie A vitamino stoką. gali atsirasti ateroskle­ rozė. vangumas). pri­ slėgta nuotaika. nemiga. kapiliarų funkcijos su­ trikimas — mažas jų tonusas anemija dantenų kraujavimas. kepenų suriebėjimas kepenų cirozė. kadangi mūsų organizme A vitaminas pasigamina iš karotino. polinkis į gastritus. ypač kojų. Aktyvioji f e r m e n t ų dalis — geležis. dirglumas. D a u g u m ą jų sudaro du kom­ ponentai: baltyminis (apofermentas) ir nebaltyminis (koferment a s ) . dingęs apetitas Beta-karotinas Bfi A Beta-karotinas E Lytinė funkcija makšties ir gimdos sienelių epitelio pakitimas ir ragėjimas silpna lytinių hormonų veikla sutrinka lytinė funkcija B2 PP B. reikia skaityti apie karotiną. funkcija ir skrandžio sekrecija žarnyno sutrikimai — ilgai trunkantis viduriavimas išopėjimai žarnyne. Ankstyva senatvė ankstyva senatvė. palpuojant skauda blauzdos raumenis Virškinimo sistema A dėl virškinimo trakto gleivinės išsigimimo gali būti: dispepsiniai sutrikimai. kepenyse. nuovargis einant. širdies raumenyje sutrikusi riebalų apykaita. esant atvirai avitaminozei. kai kurie vitaminai. K o f e r m e n t a s t a m p a aktyvus tik tada. nervų trofikos sutrikimas nerviniai-psichiniai sutrikimai: depresija. uretritą.) B4 B. mūozė. stresai nervų audinyje. cholino stoka didina polinkį į navikus 194 * A vitamino daugiausia gaunama valgant gyvulinės kilmės maistą. psichinės reakcijos. kai susijungia su apofermentu. kolitus nusilpusi virškinimo organų. FERMENTAI F e r m e n t a i — g y v o s i o s ląstelės s u d ė t i n g o s mineralinės medžia­ gos. augliai intensyvūs senėjimo procesai Nervų sistema B. įčiulpus lūpomis arba valant dantis pėdų arterijų pažeidimai D E P B1 Bendra būklė bendras organizmo silpnumas. atliekančios svarbų katalizatoriaus vaidmenį visuose orga­ nizme vykstančiuose procesuose. inkstuose. skrandžio sekrecijos sutriki­ mai. 195 B3 B6 C B4 . peri­ ferinių nervų pažeidimas neurastenijos sindromas (susierzinimas. PP greitas psichinis nuovargis. galūnių. nervų—raumenų skausmai nervų sistemos sutrikimai (mėšlungis. cinkas.Vitaminai D B1 Vitaminų stokos požymiai polinkis į kvėpavimo takų ligas dusulys Vitaminai Vitaminų stokos požymiai Kepenys A epitelio pakitimas inkstuose ir šlapimo kanaluose.

2) plastiniams procesams. baltyminės medžiagos. anglia­ vandenių. kur fosforas ir kalcis yra pagrindiniai struktūriniai komponentai. Rūgščių—šarmų pusiausvyra palaiko ląstelėse bei audiniuo­ se ir skysčiuose būtiną vandenilio jonų koncentraciją. priklausomai nuo žmogaus amžiaus. Kai valgomas nevirtas maistas. kad rūgščių—šarmų pusiausvyra nesutriktų. Jo poveikis. sukeliantys organizme elektroteigiamus (kationai) ar­ ba elektroneigiamus (anijonai) pokyčius. Mineralinių medžiagų kiekio maisto produktuose tyrimas padėjo išsiaiškinti. 5) normaliai druskų—vandens apykaitai. konservuoto maisto. Visi medžiagų — baltymų. Nustatyta. Erismanas Mineralinių elementų svarbą patvirtina ir Forsterio dar 1879 metais atlikti tyrinėjimai. mineralų — apykaitos procesai vyksta veikiant fermentams. o tie. Tai svarbu. kad avitaminozė ir ligos. šarminančių bei rūgštinančių medžiagų. šviežio nevirto maisto. Rūgščių—šarmų pusiausvyrai didelę įtaką turi maistas. ypač kaulams. šie procesai vyksta sparčiai. gali sukelti lėtą iš bado mirtį. nes jie spartina ir gerina virš­ kinimą. įtaką šiai pusiausvyrai. Esant normaliam atmosferos slė­ giui ir 37 °C temperatūrai. — rūgština. Taigi maisto produk­ tai. Atsižvelgiant į rūgščių ir šarmų pusiausvy­ ros organizme svarbą. Tuometinės TSRS Mokslų Akademijos gerontologijos institute atlikti tyrimai patvirtino amžiaus bei maisto įtaką rūgščių— šarmų pusiausvyrai. F. Fiziologinė mineralinių elementų svarba nustatoma pagal jų įtaką: 196 . būtina nekintančiai or­ ganizmo vidaus terpei. kuriuose daug ani­ jonų. Sis procesas įvyksta negrįžtamai. apsaugo fermentus. gyvybiniai procesai vyksta lėčiau. ir nustatė. Kai žmonės valgo daug virto. koaguliuoja (sukreša). nes kai organizmui stinga druskų. suteikia jiems osmotinių savybių. kurioje nebuvo druskų. kad nesutriktų apykaitos procesai. šildant iki 54 °C. 1) daugumai organizme vykstančių procesų bei fermentų sistemų struktūrų bei funkcijų. kuriame nėra mineralinių druskų. gyvame organizme šie procesai vyks­ ta greitai. vitaminų. vitaminai bei hormonai susiję tarpusavyje. baltymų vartojimas. fermentai praranda katalitines savybes. 4) normaliai druskų sudėčiai kraujyje ir jos struktūrą for­ muojantiems elementams. kuriuose daug katijonų. esančių maiste. maisto produktuose esančios mineralinės medžiagos buvo suskirstytos į rūgštinan­ čias bei šarminančias. kraujyje nestinga fermen­ tų.Fermentai. Kai valgoma daug au­ galinio. Šviežiuose vaisiuose ir daržovėse esantys mi197 MINERALINIAI ELEMENTAI Maistas. kad acidozę (padidėjusį orga­ nizmo rūgštingumą) skatina didesnis gyvulinės kilmės riebalų. kurie kentėjo badą. Angliavandeniai šarmina organizmą. šarmina. fermentų pa­ tenka į plonąsias žarnas nepakitę. Taip sutaupoma daug energijos. kai organizme sutrin­ kę apykaitos procesai. reikalingų. jiems nereikia eikvoti daug energijos. 60—80 proc. net ir atitikdamas visas kitas sąlygas. yra nevienodas. kad organizme ne­ sutriktų rūgščių—šarmų pusiausvyra. Po kruopščių mokslinių tyrinėjimų paaiškėjo. Taigi vyresniame amžiuje reikia ypač stengtis. riebalų. Paaiškėjo. kad fermentai. sukeltos netin­ kamos vidinės sekrecijos. Žinoma. sutrinka mityba. kurio gausu šviežiame augaliniame maiste. Tai ypač būdinga vyresnio amžiaus žmo­ nėms. Jie taip pat lengvai suyra vei­ kiant deguoniui ir šviesai. skirtiems organizmo audinių san­ darai. organiz­ mui pradeda stigti fermentų kraujyje ir tarpląsteliniame skys­ tyje. Jis šėrė šunis mėsa. kad pagrindi­ nis mineralinių elementų šaltinis yra augalinis maistas — vai­ siai ir daržovės. Vitaminas E. kad jie žūva greičiau negu gyvūnai. atsiranda tada. kad vieniems jų būdingi mineraliniai ele­ mentai. 3) rūgščių—šarmų pusiausvyrai organizme. Mineralinės medžiagos ypač reikalingos.

ATSIŽVELGIANT Į ORGANIZMO RUGŠTINIMO IR ŠARMINIMO REAKCIJĄ 2 lentelė o — mažas šarmingumas ar rūgštingumas. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — oooo oooo oooo oooo oooo 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 0 0 0 — — — — MAISTO PRODUKTŲ PALYGINIMAS. Kadangi informacija apie mineralinius elementus šioje kny­ goje užimtų pernelyg daug vietos. miltų gaminių.neraliniai elementai aktyviausi. nurodysime tik tinkamos mi­ tybos požiūriu svarbiausių iš jų biologinį vaidmenį. ooo — di­ delis. susidaro produktai. oo — vidutinis. remdamasis Vokerio bei Poupo darbais. sudariau lentelę. Produktai Džiovinti abrikosai Švieži burokėliai Morkos 198 Rūgštingumas — — — Šarmingumas oooo oooo oooo — — — oooo oooo o—oooo 0—000 suvartojimas gaminant maistą padidina produktų rūgštingumą. oooo — labai didelis. neatsiranda kenksmingų šlakų. rafinuoto cukraus efektas. reakcija yra stipri rūgštinė. 2 lentelėje nu­ rodytas produktų šarmingumas bei rūgštingumas. sviesto bei kitų produktų. po­ liruotų ryžių. žuvies. tačiau kartu su jais organizmas gauna daug vertingų maisto elementų. Gyvulinės kilmės maisto — mėsos. žvėriena Uogienė ** Rūgštingumas j Šarmingumas Skrandžio—žarnyno trakte irstant grūdams ir ankštiniams augalams. brinzos. išskyrus nenugriebtą šviežią pieną. Patenkindamas skaitytojų praktinius poreikius. kaip kad bū­ na vartojant gyvulinės kilmės produktus. ** Cukrus rūgština vaisius ir sultis. 199 . Panašus baltos duonos. MINERALINIAI ELEMENTAI Šarminiai (katijonai) Kalcis (Ca) Magnis (Mg) Kalis (K) Natris (Na) Rūgštiniai (anijonai) Fosfatai Sulfatai Chloridai Produktai Salierai Švieži agurkai Džiovintas inžyras (figos) Latuka Uogos Švieži abrikosai Šviežios pupos Kopūstai Žiediniai kopūstai Moliūgai Serbentai Kiaulpienė (lapai) Vaisiai (beveik visi) Natūralios citrinų sultys Paastarnokas Natūralios apelsinų sultys Džiovintos slyvos Avižiniai dribsniai Nenugriebtas pienas Svogūnai Vynuogės Natūralios vynuogių sultys Vyšnios Raudonieji kopūstai Džiovinti ir švieži obuoliai Migdolai Spanguolės Lašiniai* Vėžiai Kiaušiniai (baltymas) Paukštiena. kurių reakcija yra silpna rūgš­ tinė. juos lengvai pasisavina orga­ nizmas.

kaip gelia kaulus! Tikriausiai artėja prasti orai. kad organizmas galėtų papildyti jų atsargas. gerinant jų sulipimą susidarant audiniams. jis sparčiau pasisavinamas iš kaulų. Profesorius A. atsiranda patologija. Neigiamai veikia kalcio pasisavinimą ir riebalų stygius ar perteklius. Kadangi mūsų pa­ grindinis produktas — duona bei miltų gaminiai. Kuo didesnė kalcio koncentracija ligo­ nio kraujyje. Suaugusio žmogaus organizme iš kaulinio au­ dinio pašalinama 700 mg kalcio per parą. rūgštynių) sudaro su kal­ ciu tvirtus netirpius junginius. krintant atmosferos slėgiui. kai maiste yra fosforo. kad būtų išlaikyta pusiausvyra. Kalcis blogiau pasisavinamas. tuo sveikesni kaulai ir dantys (įsidė­ mėkite tie. Prastai pasisavinamas kalcis. kalcis neutralizuoja kenksmingas rūgštis. Kalcis labai gerai pasisavinamas. Kai kurios rūgštys (inozitfosforo. rafinuoto cukraus. Nepasisavina organizmas ir rūgš­ tynėse. Jaunystėje sukauptos didelės kalcio atsargos padeda organiz­ mui ilgai išlikti jaunam. Toks pat kiekis jame Husikaupia vėl. tuo greičiau sveikstama. 99 procentai šio kiekio sukaupta kauluose. rūgštinančių kraują (mėsos. fa skeletas atsinaujina per 1—2 metus. ieš kraujyje nėra kalcio atsargų. reikia daugiau kalcio negu įprasta. avi­ žose. ypač tai būdinga vyresnio amžiaus žmonėms. kai jo ir fosforo santykis 201 . kalciui tenka penktoji vieta po keturių svarbiausių elementų: deguonies. — pirmoji vieta. Kalcio norma organizme — apie 1200 gramų. Malenkovas nustatė." Be to.. jei negauna pakankamai kalcio ar fosforo HU maistu.. Štai tada jie ir guo­ džiasi: „Oi. baltų miltų gaminių. vandenilio ir azoto. tuo mažiau reikia kalcio. sūrio. Pavyzdžiui. kad daugelio dantys netvirti. gyvulinės kilmės riebalų). o suaugusių žmonių — per 10—12 metų. Čia kaupiasi kalcis ir fosforas. kituose varpinių augalų produktuose. esantis duonoje. Kaulinio audinio mineraliniai komponentai nuolat atsinaujina. špinatuose esančio kalcio. Kai riebalų pernelyg daug. Kuo ma­ žiau maiste produktų. kad organizmo atsparumas piktybi­ niams augliams priklauso nuo ląstelių sulipimo tvirtumo. kam genda dantys). Kalcis atlieka svarbų vaidmenį ir stiprinant ryšius tarp ląs­ telių. mag­ nio. sudarančių mūsų kūną. kurių organizmas nepasisavina. Taigi kaulinis audinys atlieka ne tik atraminę funkciją. organizmui. anglies dvi­ deginio.Produktai Kiaušiniai Pasaldintos vynuogių sultys Paltusas (žuvis) Pasaldintos citrinų sultys Jautienos kepenys Viščiukai Troškintos pupos Liesa kiauliena (kumpis) Kruopos Jautiena Juoda duona Kietas sūris Miltai Krakmolas Žuvis Šviežias liesas kumpis j Rūgštingumas 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00—000 00 oo 00 00 0 0 0 0 Šarmingumas Mamalyga ir kukurūzų dribsniai Aviena (vidutiniškai) Marinuotos slyvos Minkštas (varškės ) sūris Džiovintos pupos Miežiai Riebus kumpis Kalcis Tarp elementų. nenuostabu. Kai šis procesas viršija normą. kurie sudaro šar­ mus. kalio perteklius. kalcis pašalinamas iš organizmo kaip kalcio muilas. Vaikams augant. Mokslininkai pastebėjo dar dvi kalciui būdingas savybes. Vyksta du procesai: laisvo kal­ cio ir fosforo išsiurbimas iš kaulinio audinio į kraują ir fosforo200 kalcio druskų nusėdimas kauliniame audinyje. kviečiuose. o tarp metalų.

** geras. o tai neleidžia susidaryti netirpioms fosforo-kalcio druskoms. kuriame buvo nagrinėjama gy­ venimo ir darbo sąlygų įtaka žmogaus sveikatai. 4. o japonai. Laktozė mažina žarnyno pH. citrinos rūgštis bei laktozė. būtini ir kiti elementai. dauguma indų. Be to. Be to. riešutai. kas trukdo organizmui pasisavinti kalcį. 1:1. 3. šių dienų požiūriu. Turkijos gyventojai pasitenkina 300—350 mg kalcio per parą.3 (kitais duomenimis — 1:1. 3 lentelė Produktai Kiekis mg 100 g produkto Ca Ruginė duona* Kvietinė duona (II rūšis) Kviečiai Ryžiai* Grikiai Žirniai* Riebi varškė*** Kiauliena Kiaušiniai* Bulvės Kopūstai** Agurkai* Pomidorai Obuoliai Salierai* Morkos** Graikiški riešutai* Pupelės* Burokėliai** Fundukas (lombardiniai riešutai)*** Porai** Salotos* 21 23 27 24 55 115 150 8 55 10 48 23 14 16 63 51 124 150 37 170 31 77 P 174 131 233 97 298 329 216 170 215 58 31 42 26 11 27 55 564 541 43 229 58 34 Mg 57 51 83 26 78 107 23 27 12 23 16 14 20 9 33 38 198 103 43 172 14 40 K 227 208 211 54 218 873 112 316 140 568 185 141 290 248 393 200 664 1100 288 717 175 220 Ca:P 1:8.7 1:1 1:1 1:0.1:1. Įsiurbti kalcį padeda maiste esantys baltymai.8 1:3 1:1 1:1.5. magnio 1:0. kad būtų tvirti kaulai ir sveiki dantys. lengviausiai pasisavinama forma!). kalcio ir kalio 1:1.5. * * * labai geras (vertingas) 203 .4 1:21 1:4 1:6 1:0. Fedino straipsnio „Ko mums nepakanka?": „II tarptautiniame kongrese.7 1:0. Pateiksiu įdomius duomenis iš V. (Pasterizuotame piene kalcio ir fosforo 1:0.2 1:2 1:0.4 1:2.5 1:0. Italijoje ir Argentinoje pakanka 650—800 mg kalcio (50—70 proc.4 g). fosforo reikia gau­ ti 1:1. Kaip jau buvo nurodyta.8 1:1.4 1:0. dažniau pasižiūrėkite į 3 lentelę.7 1:1 1:0. vaisiai. pieno jų racione tik 10—30 procentų. kuriame daug karotino.9 1:1. Šio­ se tautose iš organizmo pašalinama mažiau kalcio. Kalcio paros norma — 800 mg (kitais duomenimis — 1.7.7 1:1.5 Ca:K 1:10 1:9 1:8 1:2 1:4 1:7 1:0.8 1:0. Taigi dabar jau žinome. jo — iš pieno produktų). Ekspertai nustatė fiziologinę kalcio normą — 400— 500 mg per parą. Valgyti maistą.7 1:39 1:25 1:56 1:4 1:6 1:20 1:15 1:6 1:4 1:5 1:7 1:7 1:4 1:5 1:29 *tinkamas produktas. kalcio buvo gaunama vartojant pieną bei jo produktus. organinės rūgštys." Taigi labai daug priklauso nuo pačių produktų. gydytojai nu­ stebę konstatavo. kurioje pateikti duomenys apie kalcio kiekį maisto produktuose.1.5.6 1:1.8 1:0. kalcio ir magnio 1:0. Čilės. Pietų Af­ rikos Respublikų.3 1:0. tai yra. kokie produktui geriausiai padeda papildyti kalcio atsar­ gas organizme.4 1:0. žuvis. Baltymų amino rūgštys sudaro su kalciu gerai tirpstančius ir lengvai pasisavinamus junginius. vitaminai. Panašus ir citrinos rūgšties poveikis.4 1:0.4 1:1 1:4 1:3. Šiaurės Amerikos ir Okeanijos gyventojams nepakanka 900 mg kalcio per dieną (70—90 proc. kad Europos. likęs maistas — varpiniai augalai.6 1:1 1:1. jis geriau pasisavinamas.3 1:1.4 Santykis Ca:Mg 1:3 1:2. kad plonųjų žar­ nų gleivinė būtų sveika ir sugebėtų pasisavinti kalcį. būtina laikytis šių sąlygų: vienam kalcio jonui kraujo plazmoje turi tekti 2 kalio jonai (1:2).1 1:3 1:0. Jei norite.9 1:0. kurios sunaikina­ mos pasterizuojant pieną).2 1:7 1:9 1:4 1:5.6 1:0.7) bei jo ir magnio santy­ kis — 1:0.

Maistas. kad valgiaraštyje nepristigtų produktų. jautriai reaguojama į orų permainas. mažiau magnio negu tais atvejais. Daugiausia magnio yra daržovėse. prarandama daug kalio. ypač širdies veiklai. tulžies išsiskyrimą. svaigsta galva. Jų daug yra gyvulinės kilmės maisto produktuose (mėsa. tvirtesnė sveikata. kuriame yra daug kalio.Magnis Suaugusio žmogaus organizme yra 25 g magnio. Užsienio gydytojai pastebėjo. nes jo įtaka chlorofilui tokia pati kaip ir geležies hemoglobinui. lėtėja atstaty­ mo procesai. vandens ir elektrolitų apykaitą sieja tvirtas ry­ šys. riešutai. lytinėse liau­ kose. (Ar ne pagal tai žmonės skirstomi į „vy­ turius" ir „pelėdas"?). sutrinka ląstelių kvėpavimas. daugiau hormonų išskiriama vakarais. Medžiagų. su­ keliančius rūgštinę reakciją. Telieka aptarti tris mineralinius elementus. padidėja kalcio kiekis kaulų ir širdies raumenų stambiųjų kraujagyslių sienelėse — jos kietėja. Daug šių elementų yra daržovėse. Kalis ir natris Svarbus ir biogenetinių elementų — kalio bei natrio — vaid­ muo. Kalis. taigi ir žvalu­ mas pavėluotas. o po 2—3 mėnesių pasistenkite. pažeistoje šios ligos širdies srityje buvo 40 proc. siunčiamiems atitinkamiems organams. kas nori būti lankstūs. Pasistenkite šiuos duomenis panaudoti kūrybiškai. Jie taip pat turi įtakos rūgštinės—šarminės reakcijos pu­ siausvyrai. kalis ir natris at­ lieka skirtingą vaidmenį: kalis skatina šlapimo išsiskyrimą. ypač daug smegenyse. plėstis kraujagyslėms. raumenyse. Kuo didesnė kalio koncentracija. vartokite daug kalio turinčio maisto. dalyvauja ląstelėse vykstančioje apykaitoje.5 proc. vaisiuose. kamuoja nemiga. kiaušiniai ir pan. žmogus jau­ čiasi tarsi sudaužytas. tuo pačiu ištirpinamos kenksmingos druskų liekanos. greitai pavargstama. sunku atsikelti rytais. kai avarijoje žūdavo žmonės. kurio organizme yra 140 gramų (iš jų 98. pieno produktuose. atsiranda aritmija. ankštiniai augalai). Labai svarbi kalio reikšmė raumenų.). tuo geriau: in­ tensyvesni gyvybiniai procesai. atsiradusios vyks­ tant medžiagų apykaitai. Abu jie padeda susidaryti protoplazmai. Šį paskutinį reiškinį gali­ ma paaiškinti taip: rytais antinksčiai išskiria daugiau hormo­ nų. Tie. Pradėję tinkamai maitintis. Kai vartojama daug natrio turinčio maisto. kruopos. bū­ tina neprarasti saiko. Magnis ir kalis — pagrindiniai ląstelėje esantys katijonai. Per parą būtinas magnio kiekis — 400 miligramų. gali apnikti kitos. 205 . kurių širdis buvo sveika. Kai organizmui stinga magnio. kurie padeda žmogui visą dieną išlikti žvaliam. Todėl rytais vėl stinga žvalumo. Daugiau­ sia jo yra nervinių ir raumeninių ląstelių audiniuose. taip pat grūdiniuose produktuose (duona. nekrotiniai reiškiniai. tu­ rinčių daug organinio magnio. inkstuose atsiranda degene­ raciniai pokyčiai. antinksčiuose. kad žmonių. senka organizmo apsauginės jėgos. kraujo 204 kūneliuose. tachikardija (dažnas širdies plakimas). grūduose. nes atsikračius vienų ligų. raudonuosiuose kraujo kūneliuose. vaisiuose. kad natrio ir kalio san­ tykis būtų 1:20. Magnio koncentracija ląstelėse 3—15 kartų didesnė negu kitoje terpėje. praranda elastingumą. Aptarėme keturis mineralinius elementus. Vykstant vandens apykaitai organizme. kurių reakcija šarminė. Jo randama audiniuose. skatina spartesnį natrio pašalinimą iš organizmo kartu su vandeniu. o natris sulaiko vandenį (natrio jonai sukelia audinių koloidų brinkimą). Kai nepakanka magnio. Daugiausia natrio yra kraujo plazmoje. Kai šis santykis keičiasi ir organizme padidėja natrio kiekis. žuvis. mirusių nuo in­ farkto. Be abejo. košma­ riški sapnai. Pateikta 4 lentelė padės jums sužinoti natrio ir kalio santykį kai kuriuose produktuose. skatina žarnyno judesius. Jis dalyvauja formuojantis cheminiams nervų sistemos impulso davikliams. — ląstelėse). Geriausias kalio ir natrio santykis — 1:20. organizme konservuojasi me­ tabolizmo produktai. tarpląsteli­ niuose skysčiuose. at­ lieka svarbų vaidmenį. Šių elementų per parą reikia suvartoti 3—5 gramus. privalo pasirūpinti. Kai stinga magnio. Mag­ nis padeda atsipalaiduoti raumenims. Daug magnio yra sukaupę žali lapiniai augalai. kad būtų normalus osmotinis spaudi­ mas.

Dažniausiai pasisavinama 40—70 procentų. tai turi įtakos ir kitam. Svarbus fosforo vaidmuo apykai­ tos procesuose. kurios ypač daug varpiniuose augaluose. taip pat 206 . Chloras Chloras — osmotinio spaudimo ląstelėse ir audiniuose regulia­ torius. kaip juos skaido žarnyno fosfatazės (fermentų rūšis). Kai žmogaus žarnyne stinga firazės. kurie vyksta ląstelių sistemų membranose bei raumenyse (taip pat ir širdies raumenyse). Stipriausi kaulai tada. Todėl viskas. ak­ tyviai dalyvaujantys visuose apykaitos procesuose.7. Siera Siera — būtinas kai kurių amino rūgščių struktūrinis kompo­ nentas. Didelė fosforo įtaka ir centrinės nervų sistemos veiklai.4 lentelė NATRIO IR KALIO KIEKIS KAI KURIUOSE PRODUKTUOSE BEI JŲ SANTYKIS Produktai Natris mg Kalis mg Santykis 100 g produkto 100 g produkto Aguročiai Žali žirneliai Žirniai Bulvės Trešnės Agurkai Apelsinai Kopūstai Citrinos Raudonieji serbentai Mandarinai Slyvos Moliūgai Kriaušės Avietės Juodieji serbentai Morkos Abrikosai Obuoliai Svogūnai Žemuogės Pomidorai Kvietinės kruopos Grikiai. Produktus su palankiu kalcio ir fosforo santykiu rasite 3 lentelėje. kas susieta su kalcio pasisavinimu. Netikslinga vardinti visas fosforo funkcijas. apykaita. padeda skrandyje susidaryti druskos rūgščiai. Daug sie­ ros yra gyvulinės kilmės produktuose. avižos Arbūzai. Per parą organizmui reikia 400—1000 miligramų fosforo. Per parą organizmui reikia maždaug 1 gramo sieros. neatsiejama ir nuo fosforo. Fos­ foro junginių apykaita glaudžiai susijusi su medžiagų. Kalcio ir fosforo apykaita glaudžiai tarpusavy susijusios: jei pažeidžiama vieno jų apykaita. kai kalcio ir fosforo (Ca ir P) santykis — 1:1. 207 Žmogaus organizme yra 600—900 gramų fosforo. baltymų. elektrinei (nerviniai impul­ sai). burokai 2 2 33 28 13 8 13 13 11 21 12 18 14 14 19 32 21 30 26 18 18 40 28 33 16 Fosforas 238 285 873 568 233 141 197 185 163 275 155 214 170 155 224 372 200 305 248 175 161 290 211 218 64 Na:K 1:119 1:149 1:23 1:20 1:18 1:17 1:15 1:14 1:14 1:13 1:13 1:12 1:12 1:11 1:11 1:11 1:10 1:10 1:9 1:9 1:9 1:7 1:7 1:6 1:4 ir riebalų. kuri vėliau gali būti panaudota me­ chaninei (raumenų susitraukimas). Jis taip pat dalyvauja vandens apykaitoje. Makroerginiai fosforo jungi­ niai akumuliuoja energiją. Maiste esančių fosforo organinių junginių pasisavi­ nimas priklauso nuo to. cheminei (įvairių junginių biosintezė) ir elektromechaninei (aktyvus medžiagų judėjimas per membranas) veiklai. Fosforo organiniai junginiai labai reikalingi gyvybinės veik­ los procesus aprūpinant energija. Toks santykis būdingas riešutams bei braš­ kėms. organizmas negali pa­ sisavinti fosforo fitino rūgšties. Daugiausia jo sukaupta kauluose. esantis baltymuose ir peptiduose (insulinas). nes jo jungi­ niai — labiausiai paplitę visame organizme komponentai.

ga­ lite gerti kaip arbatą ar panaudoti voniai. geležies. Trečias būdas — reguliarus žiedadulkių ir kitų bičių pro­ duktų vartojimas. Jei jas vėl užpilsite verdančiu vandeniu. moliūgų. medumi. vario. ant kurių tupia bitės. kad jį rekomenduoja Tibeto lamos. išskyrus nuodingų (apie 80—100 augalų). Kad mikroelementų būtų ne tik daug. vaistažoles. tačiau ir daug efektyvesnis. Tik reikia žinoti. kad žmogaus protėviai. kokie iš jų vertingiausi. kurias buvote praleidę). chro­ mo. Nuovirui tinka vidurinė dalis. nikelis — kasoje. būtinais gyvybinei veiklai. kalio. Po to į antrą krepšį 3 die­ nas ir t. kiti dar tyrinėjami. Žiemą gerkite vaistažolių arbatas. ku­ riuos sintetina augalai. Skirtingas tik jų tarpusavio santykis. ličio. be to. malšindami alkį. daigintais grūdais. slyvas. boro. Žmogaus ir šiltakraujų gyvūnų organizmuose randama dau­ guma D. Mendelejevo periodinės sistemos elementų. titano. Šis būdas sudėtingesnis. 3. Ilgaamžių kalniečių ra­ cione lig šiol yra apie 100 kultūrinių ir laukinių augalų. Mokslinin­ kai nustatė. Visų šių aptartų septynių elementų organizme yra daug. žoles reikia surinkti kitą mėnulio mėnesį tuo pačiu metu (t. kurių kon­ centracija žmogaus organizme nedidelė. 76 iš jų fiziologinis vaidmuo jau išaiškintas. kad jie vidutiniškai gali sukaupti po 21—23 elementus. sieros. vaistažo­ lių. Anksti pavasarį valgykite pirmuosius žalumynus: ridikėlius. litis — plaučiuose. ankstyvuosius agurkus. vyšnias. silicio. mangano. Tokią arbatą galima gerti su medumi. tuo didesnė tikimybė. Tai maitinimasis elektrolitais. Teko girdėti. Paprasčiausias būdas papildyti organizmo mikroelemen­ tų atsargas — maitinimasis atsižvelgiant į metų laikus. švino. bulvinę saulėgrąžą.y. jodas — skydliaukėje. 2. Po to reikia atvėsinti ir nusemti 1 litrą vir­ šuje esančio vandens. Kad organizmas būtų gerai aprūpintas mikroelementais. kai valgomi įprasti maisto produktai. kad organizmas bus geriau aprū­ pintas mikroelementais. cinko. Kaip papildyti mikroelementų atsargas organizme? Pagrin­ dinis mūsų mikroelementų šaltinis — organiniai junginiai. Trečią taip pat reikia išpilti. trešnes.t. kitus augalus. Pradedama per jaunatį ir renkama į vieną krepšį 3 dienas.Organizmas jo gauna pakankamai. 1. kiaulpie­ nės lapus. augančių 1. Bitės. jo­ do. Daug mano pažįstamų iš Rostovo prie Dono taiko šį metodą ir gerai vertina jį. tačiau pasižyminti ryš­ kiomis biologinėmis savybėmis. Taigi kiekvienas augalas duoda mums 1—2 naujus elementus. 1 litro nuoviro gaminimas: 3 litrai vandens verdami maž­ daug 45 minutes. o apatiniame — minera­ linių druskų nuosėdų. racione pakanka 50— 60 augalų. Man jis taip pat patinka. Renkamos tos žolės. Taigi koks tas būdas? Visą mėnulio mėnesį renkama visų augalų. Tik po to jos sudedamos kartu ir gerai išmaišomos. Vėliau — braš­ kes. 209 . bet ir kuo įvairesnių. žemuoges. Mikroelementai kaupiasi šiuose organuoze: cinkas — lyti­ nėse ir kasos liaukose. antžeminė dalis. Sausas žoles galima naudoti tris kartus: du kartus arbatai. Kuo jų dau­ giau. prisirink­ davo maistui apie 100 įvairių augalų. osmio. nikelio. riešutais. stron­ cis — kauluose. fosforo. tomis dieno­ mis. petražoles.5—2 hektarų plote. Kiekvieno krepšio žolės džiovinamos atskirai. Yra duomenų. o trečią — košei. papildykite maistą šak­ niavaisiais. kalcio. tupia ant įvairiausių augalų. Todėl juos ir vadina makroelementais. nes juose yra daug mikroelementų. chloro. rinkdamos medų. arbūzų. kokius privalome pasirinkti maistui. natrio. Kodėl nupilami šie du sluoksniai? Viršutinia­ me yra mikroskopinių naftos dalelių. Į marlę suberti 2 šaukštus sausų žolių ir perpilti jas 1 litru atvėsinto vandens (iš vidurinio sluoksnio). Rudenį valgykite kuo daugiau šakniavaisių. džiovintais vaisiais. chromas ir manganas — hipofizyje. Pavyzdžiui. hipofizyje. Jų žiedadulkėse ypač daug mikroelementų ir biologiškai aktyvių medžiagų. abrikosus. krapus. MIKROELEMENTAI Mikroelementai — didelė grupė cheminių medžiagų. 20 iš jų yra visuose au­ galuose. alavo. meduje yra aliuminio. Jei praleidote trečią dienų trejetuką. po20« midorus. va­ ris — kepenyse. magnio. organizmui reikia gauti su maistu apie 100 augalų.

Tačiau reikia vartoti saikin­ gai. šių daržovių vartoti negalima. Benzoinės rūgšties yra bruknėse. kasos sekrecijos skatinimui. cinko. Rūgštynių rūgšties daugiausia yra špinatuose. Jos povei­ kis — antiseptinis. Kraujo gamybos procesas sutrinka. netiesiogiai trukdo atsirasti žarnyne kenksmingai mikroflorai. kobaltas. medus. skruzdžių. Svarbus jų poveikis virškinimui. 210 . Virškinimo sul­ tys nepakeičia fitoncidų. kriene bei kito­ se daržovėse. vyšniose. alavas. Jų baktericidinis bei antiseptinis poveikis ypač stiprus ta­ da. ridikėliuose. Minėtų vaisių bei daržovių vartojimas maistui gydo burnos ertmę. Vaisiuose daugiausia obuolių. Visiems šiems augalams būdingos ir dezinfekuo­ jančios bei antiseptinės savybės. todėl neišnyksta poveikis visam virš­ kinimo traktui. geležis. skruzdžių rūgš­ ties — avietėse. ridikuose. pastarnokuose. Šios medžiagos yra labai lakios. vyno rūgščių. česnakuose. kai ku­ riuose obuoliuose (antaniniuose). citrinos. nes didesni kiekiai gali dirginti inkstus. kurios sulėtina virusų. krapuose. AROMATINĖS MEDŽIAGOS Vaisiuose. salicilo. iridis. raudonuosiuose pipiruose. Nuo organinių rūgščių kiekio priklauso vaisių ar jų sulčių rūgštumas. Rūgštynių rūgštis gali sutrikdyti apykaitą. mangano. ypač druskų. vanadis. platina. kriene. Iš 24 kraujo mikroelementų 22 yra bičių produktuose. citrinose. Esant oksalurijai. paladis. silicis. pikis. Organinės rūgštys šarmina organizmą. pomidoruose bei kituose vaisiuose ir daržovėse. citrinos. rūgštynėse. ORGANINĖS RŪGŠTYS Daugelyje vaisių bei daržovių yra ir organinių rūgščių — obuo­ lių. kizilas. kai stinga vanadžio. mag­ nis. ropėse. garstyčiose. spanguolėse. stroncis. petražolėse. motorinei žarnyno funkcijai. kalcis. net kai kuriuos virškinimo trakto susirgimus. slyvose. kai valgomi neišvirti. kizile. Ne­ daug vyno rūgšties yra raudonuosiuose serbentuose.Pikyje taip pat yra mikroelementų: baris. česnakuose. salicilo rūgšties — žemuogėse. daržovėse ir prieskoninėse žolėse yra daug aromati­ nių medžiagų. mandarinuose. šlapimo išsi­ skyrimą. Daug aromatinių medžiagų (eterinių aliejų) yra citrusiniuo­ se vaisiuose. spanguolėse. gry­ belių dauginimąsi ar net visai juos sunaikina. juodųjų serben­ tų lapai. braškėse. taip pat vykstant oksalurinės rūgšties metabolizmo procesui. fosforas. veikia uoslę ir skonį. rabarbaruose. putino uogose. Rūgšty­ nių rūgšties yra ir burokėliuose ( 1 0 0 mg 100 g burokėlių). natū­ raliai žadina apetitą. didina jo šarminių ekvivalentų atsargas. bakterijų. svogūnuose. Dauguma bitininkystės produktuose esančių mikroelemen­ tų randama ir žmogaus kraujyje bei organuose. bruknėse. Daug fitoncidų yra apelsinuose. chloras. rūgštynių. aiva. Dau­ guma vaisių ir daržovių padeda iš organizmo pašalinti rūgšty­ nių rūgštį. žiedadulkės padės ją įveikti. salieruose. volfra­ mas. chromas. agrastuo­ se. molibdenas. benzoinės rūgšties. bruknėse. būdingą tik vienos ar kitos rūšiems augalams. žemuogėse. auksas. skatina virškinimo sulčių. Tai obuoliai. vynuogėse. kurios gavo^ daugiau saulės bei yra ryškios spalvos. kriaušės. sidabras. vario. agrastuose. rūgštynių. svogūnuose. mor­ kose. vynuogių lapų trauktinė. serbentuose. varis. avietėse. šios medžiagos skatina gleivių išsiskyrimą. Kai kuriuose vaisiuose yra nedaug gintaro. Dažnai daugiausia aromatinių medžiagų sukaupta tose dalyse. cinkas. kobalto. skrandžio ir žar­ nyno gleivinę. benzoinės bei kitų. Tad jei kamuoja anemi­ ja. Gintaro rūgšties daugiausia yra nesunoku­ siuose vaisiuose. ge­ ležies. suteikiančių patiekalams savitą skonį bei aro­ matą. abrikosuose. Kadangi jų šalinimas vyksta ir per plaučius. Pačia­ me organizme ji gali susidaryti iš angliavandenių. 211 FITONCIDAI Fitoncidai — medžiagos.

garinti vandenį. ypač ver­ tingas. kad mine­ ralinės druskos būtų tirpalas. dar dažniau — iškreipiama. Kokia ta informacija? Augalo struktūroje ir jo vandens terpėje „užrašoma" informacija. dirvos. tampame svetimkūniai šiame pasaulyje. kurioje jie auga. kai skrandis tuščias. kartus. kai viduriuojama. tuo pačiu griaunate gyveni­ mo pamatus. įvyksta dar nepasiekęs žarnų sienelių. kurių ląstelėse yra van­ dens. Rauginės medžiagos gydo žarnyno gleivinės uždegimą. kriaušėms. tampame geriau prisitaikę gyventi joje. jo poveikis mažesnis. Todėl. planetų ir t. gauta iš saulės (diena—naktis). neprisideriname prie jos ritmo. Šaldant jų sumažėja. kokia jų reikšmė ir poveikis. šermukšniui. prarandant vandenį keičiasi medžiagų. kad vanduo sugeba išlaikyti ir informaciją apie augalą. mus apninka įvairiausios ligos. patenkančios į jo struktūras iš supančios aplinkos. kyla klausimas: kaip organizmas pasisavi­ na šias medžiagas. Todėl atsiminkite: ardydami vandenyje sutelktą informaci­ ją termiškai. net įgyjame su­ gebėjimą kaupti čia energiją. Todėl vaisiams ir daržovėms 212 . RAUGINĖS MEDŽIAGOS Sutraukiantį. Organizmas jų netenka visiems laikams. Vos nuskintas augalas pradeda vysti. nes taninas jungiasi su maiste esančiais baltymais. netekęs savo struktūros. apie metų laiką. serbentai. Verdamas vanduo keičia savo struktūrą — tai tikras cha­ osas. keisdami ją. Verdant visa ši informacija sunaikinama. Baltymas. spanguolės. pavyzdžiui.t. konservavimas). mėlynes. kad vandens struktūra liktų nepakitusi. daržoves. kokių medžiagų yra maiste. kuriose yra daug tanino. kuriose yra daug organi­ nių rūgščių (citrinos. ar ko nors nepraranda dėl vienų ar kitų priežasčių? Šis skyrius skirtas atsakymams į iškylančius klausimus. Natūropatų priežodis Dabar. Taip prarandame subtilų ryšį su supančia aplin­ ka. MAISTO SKAIDYMAS Dievas davė mums maistą. Kaip jau rašyta. Tai ypač būdinga augaliniams koloidams. praranda daug vandens. slyvos. BALTYMAI Baltyminės medžiagos sukreša esant 42—45 °C temperatūrai. sūdymas. greitai eikvojame jė­ gas. veikia antiseptlškai. adaptaci­ jos esmė. kai jau žinome. reikalingiems. sklidinus informacinės drėgmės vai­ sius ar daržoves. daug sunkiau virškina mas (prisiminkite indukuotą autolizę). žvaigždžių. Tokia aklimatizacijos. esanti šiose struktūrose.) sutruksta.t. Valgydami sultingus. oro. vitaminų ir t. sandara. todėl skonis tampa ne toks aitrus. cheminiu būdu (džiovinimas. prarandama ir energija. Augalas — informacijos. erškėtuogėms ir kitiems) suteikia rauginės medžiagos.Valgant vaisius. 213 VANDUO Kai augalinis maistas džiovinamas ar ilgai laikomas nesuvar­ totas. Supriešinę save su gamta (užuot pasinaudoję jos galiomis). kad gyvybiniai ryšiai tarp at­ skirų baltymo molekulių. Iš rauginių medžiagų geriausiai ištirtas taninas. o velnias — ku­ linarą. vanduo augaluose būna laisvas ir surištas su koloidais. Vartojant po valgio. Suardžius vandens struktūras. Krešėjimas (koaguliacija) reiškia. Taip pradedame rezonuoti su ta ap­ linka. rauginimas. mineralinių medžiagų. Organizmui tenka eikvoti savo energiją. gauname ir informaciją apie tą vietą. sankaupa. kizilui. tarp baltymų ir kitų medžiagų (an­ gliavandenių. Svarbiausia. šermukš­ niai ir pan. aitrų skonį kai kuriems vaisiams ir uogoms (ai­ vai. geriausia valgyti tada. metų laiko (saulės radiacijos intensy­ vumas). uogas. ma­ žina jo sekrecinę funkciją.). virškinimas tikrai nebus sutrikęs. magnetinio lauko.

Taip sueikvojama dar dau­ giau miltuose esančios energijos. vitaminai. vitaminų. fermentų poveikis). pripildy­ damos ląsteles patirto streso ir siaubo. Saulėgrąžose ir riešutuose esančius riebalus lukštai ir ke­ valai apsaugo nuo šviesos bei oksidavimosi. Taigi jas tenka pa­ šalinti ir vėl eikvoti energiją. ANGLIAVANDENIAI Šiluminis monosacharidų apdirbimas suardo juos jau 65—80 °C temperatūroje ir nutraukia jų kompleksinį ryšį su mineralinė­ mis medžiagomis. cheminiai. Be to. Saviti. jame yra mineralinių medžiagų. Kaitinant riebalus. C vitamino. Be to. tačiau nepageidautini pokyčiai atsiranda malant grūdus. MĖSA. Grubiai kalbant. šios oksidacijos produktai užpildo visas ląste­ les — įvyksta milžiniškas užteršimas šlakais. susidaro rie­ biosios rūgštys. Tada sakoma. Riešutuose bei saulėgrąžose esantis aliejus kokybiškiausias. deda priedų. Hormonai ir kitos medžiagos. kaip ir jiems oksiduojantis. o tai reiškia. kuriam būdingi cheminiai. suyra jame esan­ tys fermentai. Pa­ didėja oksidacija. kiti miltiniai gaminiai. bet ir sumažėja perkaitintų riebalų biologinis aktyvumas. ko­ loidiniai pokyčiai. Miltai tamsėja. aktyvūs vandenilio radikalai. padidėja klampumas (sunaikinti koloidai ir sukrešėjo baltymas). Riebalams oksiduojantis. kad mėsa būtų tinkamai nukraujinta. Galvijų užmušimas — didžiulis stresas. Ypač pasikeičia tie riebalai. Taigi valgydami mėsą mes gauname ne tik mais­ tines medžiagas. epoksidai ir kitos agresyvios medžiagos. Tuo metu raumeninio audinio glikogenas po atitinkamų procesų. gausybę šlakų. kai juos veikia oksidacija. kad jie taptų miltais. vos dvi paras išbuvęs šešėlyje. susidaro skruzdžių ir levulino rūgštys. kad veltui eikvojama energija. susidaro aldehidai. ketonai. kol ląstelėse yra deguonies ir fermentai gali veikti. Sterilizuojant pastebimi ryškūs organinių ir bio­ loginių pieno savybių pakitimai: jo skonis tampa kaip virinto pieno. medus netenka savo aromato. piene esančių vitaminų! 215 .Išnagrinėsime būdingiausius baltymų skilimo atvejus. išsekusių galvijų mėsa. kurių metu prarandama energija. fizikiniai—cheminiai. Kuo smulkesnis grūdų malimas. sudeginama visa energija. tempera­ tūros. lais­ vosios rūgštys bei kiti irimo produktai. Jei me­ dų kaitinant temperatūra daugiau kaip 60 °C. tampa pieno rūgštimi. Saulės šviesa per 5—6 minutes sunaikina iki 64 proc. jie tampa „mirusiais angliavandeniais". sumažėja vitaminų bei kitų medžiagų. tampa paprastu cukraus mišiniu. Labai svarbu ir tai. RIEBALAI Riebalai genda. kurią sukelia įvairūs fizikiniai. nusilpusių. juos pradeda balinti. kitų elemen­ tų. suyra. Augaliniai baltymai. nes šis procesas vyksta ne pačiame organizme. Verdamas medus taip pat netenka dalies vitaminų. šviesos. Nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės C vitamino atsargų. o po 4—6 mėnesių — net dviejų trečdalių. jaučiamas nemalonus jų skonis bei kvapas. Nuo galvijų būsenos mėsos kombinatuose labai pri­ klauso mėsos kokybė ir užteršimas bakterijomis.t. Brendimo proceso metu indukuotos autolizės pokyčius lemia glikolizės fermentų poveikio trukmė. kuriuose kepamos spurgos. Stip­ riai kaitinant. Tai yra. tuo daugiau į krakmolo daleles patenka deguonies iš oro. Kenksminga maistui vartojama ligotų. suyra fosfolipidai. išgaruoja mikrobus naikinančios eterinės me­ džiagos. Špinatas. vitaminais ir t. biologiniai faktoriai (deguonies. Visa tai išlieka vandens struktūrose. Pakaiti­ nus riebalus iki 200—250 °C. bet ir visą tą siaubą. susidariusios kiekvienoje ląstelėje. kurių organizmas nepasisavina. Susidaro ne tik kenksmingos medžiagos. Juose pagausėja neorganinių medžiagų. kad rie­ balai apkarto. 214 VITAMINAI Ilgai laikomi produktai praranda vitaminus. netenka 80 proc. suyra dalis fruktozės. varškė neturi tokio neigiamo poveikio. Veikiant pačioje mėsoje esantiems fermentams vyksta jos brendimas. susidaro sunkiai ištirpinamos druskos. PIENAS.

kai sušildomi iki 54 °C. geležiai. 50 proc. jame liks juose esantys vitaminai bei druskos. Apie tai. nes stinga indukuotos autolizės. Nuskynus augalą. Tačiau vykstant fermentacijai ir jie suyra. Verdamos ar kepamos bulvės praranda apie 30 proc. tapusios neorganiniais junginiais. saulės energija aktyvina elektronus. Aukšta temperatūra (50—100 °C) labai greitai sunaikina vitaminus. angliavandeniais. kad greičiausiai suyra C vitaminas. sieję ir su baltymais. kur j o d o pakanka. B 2 . 217 * Jei nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės vitaminų. spalvą. jau buvo rašyta skyriuje apie organizmo valymą. Pasikeitęs kalcis nusėda ant kraujagyslių sienelių ir jun­ giamuosiuose junginiuose (sausgyslėse. fermentai praranda aktyvumą. ORGANINĖS RŪGŠTYS Verdami produktai labai greitai praranda savo aromatą. ypač B. riebalais. kai patenka labai mažai oro. 23 pieš. Jei gaminant bulvių patiekalus vartojami riebalai ar jos ilgiau palaikomos vandenyje. AROMATINĖS. Organinės rūgštys ir rauginės medžiagos verdamos taip pat suyra. Paste­ rizuojant pieną prarandama 25—40 proc. C vitami­ no*. Pradedama sirgti skydliaukės ligomis net ten. Kaip jau buvo rašyta. nors organizmui jo nuolat reikia. pažeidžiama daugybė procesų. Todėl tokie „išar­ dyti" organiniai mineraliniai elementai vėl tampa neorganiniais arba sunkiai pasisavinamais. Suyra ryšiai. po kelių valandų šis švytėjimas žymiai sumažėja (žr. Kopūstai bei kitos daržovės. Geriant šviežias sultis (1 dalis burokėlių ir 3—4 dalys obuolių) po 500 gramų per dieną. Todėl ir kartus svogūnas verdamas tampa saldus. Veikiami temperatūros fitoncidai suyra ir išgaruoja. D vitamino. pirmiausia prasideda degeneratyvinis procesas — išnyksta fermentacija. tampa skysčiais. praranda joms būdingą aktyvumą. Au­ galas skleidžia švytėjimą. o verda­ mos dar 30 p r o c . Rauginant pavyksta išsaugoti dalį mineralinių medžiagų bei C vitamino. kas jose lieka? 216 . Kepamos riebaluose bulvės praranda E vitaminą. ir PP vitaminams. FERMENTAI Kai augalas nuskinamas. MAISTO ENERGETINIO POTENCIALO SUMAŽĖJIMAS Kaip jau buvo minėta. RAUGINĖS MEDŽIAGOS.Jei daržovės ir švelnūs vaisiai bus laikomi vandenyje. Kai prarandamas C vitami­ nas. užraugtos naudojant nedaug druskos.). Taigi netenka abejoti. Gele­ žis iš virtų produktų nepasisavinama. organizmui tenka pačiam atlikti dvigubą darbą virškinant maistą. Sutrin­ ka virškinimas. sumažėja ir A vitamino kiekis. Jau pirmomis virimo minutėmis jų beveik nelieka.. Vandens garavimas iš augalų taip pat sumažina jų energe­ tinį potencialą.).t. jodas taip pat greitai suyra. yra akmenų susidarymo centrai inkstuose. praranda atsparumą virimui ir kiti su juo susiję vitami­ nai. Taip per­ kraunamas bei alinamas jo sekrecinis aparatas. nepraranda daug vitaminų ir pieno rūgšties. fermentais ir t. jodui. Kai C vitamino nepakanka ar jo visai nėra. kuris or­ ganizmui labai reikalingas. Termiškai apdorojant produktus. todėl ilgainiui atsiranda anemija. hemoglobino kiekis kraujyje žymiai padidėja. taip pat sudėtingi tarpusavio santykiai su kitomis maisto medžiagomis MINERALINIAI ELEMENTAI Terminis apdirbimas suardo ne tik mineralinių elementų che­ minius tarpusavio ryšius. Tačiau ir tais atvejais vitaminai praranda savo aktyvumą. Tai būdinga grupės B. "Sterilizuojant konservus hermetiškai uždarytuose stiklai­ niuose.t. tulžies pūslėje. kad mineralinės medžiagos. Ypač tai būdinga kalciui. aukšta temperatūra pa­ kenkia mažiau. FITONCIDAI. raiščiuose ir t. kvapą.

). Pamėginkime kiek kitaip panagrinėti šią problemą. 3. veikiantis visai kitokiais principais. Evoliucijos požiūriu. sąlygas ir dar ką nors. subrandinusių gausų derlių. irimas. Virto maisto nereikia daug kram­ tyti. o labai sudė­ tingas bioreaktorius. praranda savo struktūras bei savybes. palaikymas.t. sunaikinama vertingiausia jo dalis — bioplazma. viskas. Jis jau negali visiškai pasirūpinti gyvybinėmis funkcijomis — gyvybe. SKRANDIS. Kitame skyriuje bus rašoma apie konkretų tokio maisto po­ veikį mūsų organizmui. maisto įtaką. mažai sukram­ tytas maistas.y. Homeostazė — organizmo vidinės aplinkos pastovumas. skrandyje susi219 . baltymų. kokią turi būdamas žalias. Iš virto maisto labai blogai pasisavinamas kalcis. Jei mes kaitinsime obuolį taip. dantų nėra. Virtame maiste neįmanoma indukuota autolizė. Tačiau gauti šios energijos iš suanglėjusiu obuolio jis negali.t. Mes linkę kaltinti vandenį. šaknys auga ir bręsta. 2. Pienas gaivus. Taigi mums jau aišku. 2. Tačiau kažkodėl nutylimas svarbiausias daly­ kas: mūsų organizmas ne kalorimetrinė krosnis. — kam jums netinkamas maistas? Turit javų. kietos emalės kaip nebūta. pilkšvi. Ovidijus Dabar. nevirtą obuolį. todėl dan­ tys ir kaulai gauna jo nepakankamai. vaizdą. nes dantys tampa su­ gedę. VIRTO IR NETINKAMAI VARTOJAMO MAISTO KENKSMINGOS PASEKMĖS Atsipeikėkit. kvapą. kad jo nepasiektų oras. Todėl labai greitai pradeda gesti dantys — sulau­ kęs 25 metų. 1. kas pakeičia augalo struktūrą. energijos. Prastai suvilgytas seilėmis. Jis nedezinfekuoja burnos ertmės. energijos. pavyzdžiui. sumažėja rūgštingu­ mas. saldžios ir sočios. rafinuoto. marinuoto ir t. koriai auksiniai dvelkia medum ir gėlių aromatais. funkcinės or­ gano masės ir t. atsiranda sąlygos dantų bei dantenų ligoms. Homeorezė — organizme vykstančių procesų pastovu­ mas. kaip žinia. jis suanglės ir vėl deginamas turės tuos pačius 100 proc. sūdymas. kuri gaunama jį deginant. ne tai. maistas nesuvirškinamas. Susmulkintą augalą taip pat oksiduoja oras bei šviesa. tuo pačiu mažindami jo energiją. todėl jis il­ gai lieka skrandyje (guli ten tarsi akmuo). ga­ lima susumuoti duomenis apie kenksmingą termiškai apdoro­ to. kada maistas praranda savo energe­ tinį potencialą. kalcis imamas iš dan­ tų ir kaulų. Maisto struktūras veikia koaguliacija. skonį ir t. priartėja prie neorganinių medžiagų.t. Tiesia vaisius sultingus linkstančios šakos. Orga­ nizmas pasisavins šviežią. konservavimas (t. Kad gyvybės gija nenutrūktų. Vynuoges saulėj sirpina jums vynuogynai. baltyminis ir krakmolingas (kotletai ir bulvės). Obuo­ lyje yra 100 proc. reikalin­ gi šie procesai: 1. ne kiekvienas gali pasigirti visiškai sveikais dan­ timis. Žolės. o tai slopina dantų funkciją. kad stinga žinių apie tinkamą mitybą. trupa. suskaldys jį ir pa­ teiks mums energiją. O skrandyje. kurio cheminė sudėtis beveik nepakitusi (ypač krakmolas). spalvą. Visa tai jums — valgykit į sveikatą. Homeomorfozė — struktūrinių konstantų. žmonės. toks maistas lieka visa pakopa žemiau. Jei vartojamas dviejų rūšių skirtingas maistas.Virimas. fermen­ tų ir kitų — funkcijų. patenka į skrandį. kai jau daugiau žinote apie virškinimą bei maistą. jos negali pilnavertiškai atlikti visų savo — vitaminų. Tai sutrikdo skran­ džio sekreciją. apie netin­ kamą jo vartojimą. Kad būtų neutralizuoja­ mas motabolizmo sukeltas rūgštingumas. bet tik ne savo pačių aplaidumą. taip pat sumažina energetinį potencialą. DANTYS IR KAULAI. Panašus procesas vyksta ir maisto medžiago­ se — išvirtos jos tampa sunkiai pasisavinamos. Baltos. sūdyto. todėl ir virškinimas sutrinka.

kaip gydomos širdies ligos ar vėžys. tuo labiau. tingus. cukraus vartojimo sumažinimas ir maistingų medžiagų kiekio 222 padidinimas sumažina nusikalstamumą ir polinkį agresijai maždaug 50 procentų. „Nusikalstamumo prigimtis" Kaip rašo Amerikos spauda. jei esate pernelyg jautrus bendraudamas su aplinkiniais. kavos. stiprios arbatos. Latvijos insti­ tutams. RAFINUOTAS MAISTAS.. kad žarnyne atsirado disbakteriozė. esančių visuo­ se maisto produktuose". kurie valgė mėsos produktus. narkotikų. sie­ kiant išsiaiškinti įvairių maisto produktų įtaką žmogaus orga­ nizmui. jaučiama dvasios tuštuma. PSICHIKA. Štai ką rašo apie tai A.y. Norėdamas įveikti apatiją. Apsiribosiu dviejų straipsnių citatomis: „Maistas ir charakteris" Jei jūsų charakteris nepastovus. be kenksmingų medžiagų. Daugumai asmenų.. baltymų pakeitimas amino rūgštimis yra efek­ tyvus. organizmas sparčiai alina­ mas — anksčiau pasenstama. pernelyg agresyvūs. atlikus specialius tyrimus. rūka­ lų.. pavyzdžiui. pastebėta. sukurti ide­ alų maistą. tik triumfuok. griebiasi įvairių stimuliatorių — mėsos (įi savotiškai išjudina organizmą. priešingai. septintajame dešimtmetyje. Atrodo. ir žmonėms atrodo. Vitincas. tik džiaukis. „. kad vegetarai gyvena ilgiau už tuos. kurie atsiranda organizme tik paskutinėse virškinimo stadijose ir įsiurbiami plonosiose žar­ nose". buvo atlikti M. jam lengviau įveikti fizinius ir nervinius krūvius. 11. 9. tokiu. Gydytojų D. tyrinė­ jantys paveldimumo ir aplinkos poveikio įtaką polinkiui į nu­ sikalstamumą.... Labai svarbu teisingai suvok­ ti tokį paplitusį požiūrį — viską „pagerinti". nepraradę psichinės pusiausvyros. ypač kai kamuoja chroniškos ligos. betikslis egzistavimas. Vitincas atliko garsųjį eksperimentą: 19 savaičių 21 žmogus taikė elementarią dietą be apykaitos sutrikimų". Vitinco bandymų patikrinimai. kad moksliš­ kas požiūris į virškinimą jau suformuotas. alkoholio. kai kurie psichiatrai. tačiau ne 100 procentų. kad. Po kurio laiko ir pats M. monomerinio maisto be ba­ lasto problemos buvo svarstomos visai rimtai. Dabaso nuomone.. „O šeštajame dešimtmetyje amerikiečių mokslininkas M. cheminių junginių organizme disbalansas. kad jau antrojo mėnesio pradžioje organizmui pradeda stigti baltymo... . Ugoliovas. Todėl mokslininkai teigia. jog kriminalinis elgesys — liga. kad suklydo. o 90 proc. vegetarų. „išvalymas". telieka tik detalės. kas „nereikalinga". Teigiama... Taigi mokslas pripažino. kad dauguma tų. „Buvo padarytos išvados. o beprasmiškas. Šią savo nuomonę jie grindžia tyrimais. pa­ žeidusių įstatymus. pirmiausia pakeiskite savo mi­ tybą. kartais ir pra­ keiksmas. kad nusikals­ tamumą reikia gydyti taip. Pasižiūrėkime. tačiau paskaitykime to­ liau. prarandamas lytinis pajėgumas. pašalinti tai. įžeidus.. vegetariškas maistas didina žmogaus at­ sparumą. — ramūs." „Viena iš klasikinio mokslo apie mitybą vilčių. sumažėja žmogaus tonusas. 10. kurie valgo mėsą. kad tai grąžinantis jėgas produktas). jis suglebęs. pa­ kartojęs savo eksperimentą. Kai stinga labai akty­ vių medžiagų.vykstančių gyvybinių procesų intensyvumas. Gyvenimas tampa ne didžiausia do­ vana. Organizmas tam­ pa suglebęs. yra nuomonės. neatsparus įvairioms ligoms. „Mūsų amžiaus viduryje vyravo įsitikinimas. būdingi anomalūs galvos smegenų poten­ cialai. Leningrado. Nusta­ tyta. pradėkite maitintis vegetariškai. ENERGETINIS POTENCIALAS. Vegetarai mažiau ser­ ga vėžiu. medikai nustatė. Svarbus vaid­ muo tenka ir pilnavertei mitybai. kurį iš karto su­ daro tie elementai—monomerai. be balasto. padarė tokią pačią išvadą". kad įprastą maistą galima pa­ keisti monomeriniu (elementariu). tačiau šių jo idėjų pasekmės giliai įsišaknijo ne tik maisto pramonėje. t. Be to. kuo baigiasi toks produktų „pa­ gerinimas". net buvo tikima­ si tokį maistą vartoti kosmose". Singcho ir K. „Dalyvaujant keliems Maskvos. Be to. bet ir die223 . Tai Indijos miesto Gvalijaro gydytojų rekomendacijos. Vartojant šiuos stimuliatorius. kurį sudarytų rinkinys būtiniausių ir paruoštų pa­ sisavinti maisto elementų — labiausiai tinkančių proporcijų. širdies—kraujagyslių ligomis. Ilgą laiką jie stebėjo 250 žmonių ir padarė išvadą. kurie po stimuliacijos stumia organiz­ mą į dar didesnę depresiją.

pastaraisiais 10—15 metų visose išsivysčiusiose šaly­ se kelia nerimą didėjantis sergančių diabetu skaičius. Po to vaikai labai anksti pradedami maitinti krakmolingu maistu. Praėjus kelioms dienoms nuo kūdikio gimimo. kruopų. kurių pasekmės išlieka ne tik vaikystėje. Ši aplinkybė. atliktų įvairiose šaly­ se. Tokiame švariai išvalytame produkte nė­ ra nei vitaminų. nealkoholiniuose gėrimuo­ se. pieno rūgšties rūgimą pa­ keičia puvimo procesai. Pateiksiu iš­ trauką iš akademiko N. kad pir­ muoju kūdikio gyvenimo periodu toks pakeitimas net kenks­ mingas. Skirtingai nuo įprastų maisto produktų (duonos. Vartojant karvės pieną bei įvairius kitus pakaitalus. Tačiau jų virškinimo traktas dar negali suskai­ dyti ir pasisavinti šių produktų.tologijos vadovėliuose. Fermentavimo sistemos dar nesusiformavusios. Todėl organizmui tenka skirti savo medžiagas: kalcį iš dantų (štai kodėl nepavyksta išvengti karieso). (0. Organizmas pradedamas nuodyti. Dabar aptarsime kitą populiarų produktą — miltus. kuriais cukrus patenka į organizmą. Tai ne žodžiai. daugelio :>:M šalių dietologai pradėjo raginti mažiau valgyti šio produkto. Be to. sukelia sutrikimus. mėsos. dirbtiniais mišiniais. Štai tada ir paaiškėja.4 mg). kad cukraus organizmas nepasisavina. Pasižiū­ rėkite į 2—5 metų vaikus. Jo yra saldai­ niuose. Šios išsky­ ros — krakmolingo ir baltyminio polaidžio. Apie dirbtinių vitaminų „naudą" mes jau žinome. Juk cukrus vartojamas ne tik su arbata ar kava. Tačiau dabar jau žinoma. Yra nuo­ monių. bet pradeda virškinti.. Miltuose ir šlifuotose kruopose nėra apvalkalėlio ir branduolio. Po to prasideda cukraus ir saldainių epopėja..4 mg). lemia ne tik fizinio. Natūraliame maiste visa tai yra. dalis jo pasiekia storąją žarną ir sudaro palankią terpę daugintis pieno rūgšties bei kitoms naudingoms bakterijoms. nei kitų biologiškai aktyvių me­ džiagų. kitas reika­ lingas medžiagas iš kraujo. kai kurių fermentų dar visai nėra. Jis gaunamas iš cukrinių runkelių po sudė­ tingo daugiapakopio perdirbimo.. reikalingiausia mūsų organizmui. kvietiniai I ir II rūšies miltai vitaminais B. Paskutinėse gamybos stadijo­ se cukrus rūpestingai išvalomas. ypač kai vartojama daug cukraus. ląstelių membranos ne pasiima makromolekules. Jų nosys amžinai bėga. Jei motinos pienas bus pakeistas karvės pienu ar kuo kitu. Po to jis turi būti lengvai pašalinamas. Vien JAV jų yra 10 milijonų.4 mg). kai orga­ nizmo apsauginės jėgos dar silpnos. kaip patvirtino daug tyrimų. o cuk­ ruje — ne. toksinių produktų formavimasis tada. pieno produktų. jį reikia papildyti medžiaga. Ilgai ir kruopščiai tyrę jo poveikio pasekmes. Taip atsitiko ir su cukrumi. PP (2 mg 100 gramų miltų). kas grūde geriausia. Žino225 . Todėl privalo nu­ kenksminti jį kaip svetimkūnį ir tik tada pašalinti. kaip motinos pienas skiriasi nuo karvės pieno. Kūdikio virškinimo sistema palaipsniui ruošiasi gru­ besniam maistui. Taip atsiranda diabetas. bet ir vyresniame amžiuje. Moters piene laktozės (pieno cukraus) yra daug. o po to tenka nusivilti. Svarbią įtaką mitybai turi ir metų me­ tais susiklosčiusios tradicijos. skirti smaližiams įbauginti. daržovių). esančių praktiškai visuose augalinės ir gyvulinės kil­ mės produktuose". Reikia pasakyti svarbiausia: kad toks išvalytas produktas būtų pasisavintas. kristalizuojamas ir filtruoja­ mas per kaulų anglis. Bran­ duolyje ir apvalkalėlyje sukaupti vitaminai ir mineralinės me­ džiagos. Judajevo straipsnio „Ar naudingas cuk­ rus?" „Ne kartą naujovės ir pradžių pradžiugina. padedančia pra­ siskverbti per žarnyno sieneles ir patekti kartu su krauju to­ liau. o tam vėl reikia papildomų medžiagų. į organizmą pateks svetimkūniai — baltymai—antigenai. gami­ namus iš grūdų. Išnagrinėsime kelis tokių „pakeitimų" ir „pagerinimų" pra­ žūtingų pasekmių pavyzdžius. PP (3 mg 100 gramų). nelengva išvardinti visus kelius. cukrus yra cheminė medžia­ ga — sacharozė. Kūdikio organizmas dar nesugeba nuo jų apsiginti. sausainiuose. B2 (0. Jau pačioje pradžioje žarnyno ląstelių memb­ ranos priima ir perduoda į mikromolekulės vidaus terpę maisto medžiagų makromolekules. Pagrindinę jų dalį sudaro krakmolas. mėsa. Mūsų laikais dažnai motinos pienas pakeičiamas karvės pienu.. bet ir intelektualinio vystymosi sutri­ kimus. Todėl ruginiai miltai vitaminizuojami vitaminais B2 (0. taigi to. Statistikos duo­ menimis. Išmintingi žmonės vadina cukrų „baltąja mirtimi". pyragaičiuose. nei druskų.

Tačiau jei šie mikroorganizmai suardė dalj angliavandenių. Kazeinas — puiki žaliava stalių klijams gaminti. 22(i organizmas prarado šią energiją. Štai ko­ dėl atsiranda disbakteriozė. ožkų) piene — pagrindinė jo kenksmingumo priežastis. — tai baltymas kazeinas ir mikroorganizmai: pieno rūgšties strepto­ kokas. Tokio produkto (duonos) energetinis potencialas žymiai mažesnis negu sveiko grūdo. kepė tik prėską duoną ir šią tradiciją sutvirtindavo religinėmis dogmo­ mis. ypač kai geriama daug. daugiausia angliavandenių. baltymų). procesas. Štai viena iš leistinų nitrinų normų — 20 mg 100 gramų mėsos (0. Visi šie mikroorganizmai darniai ardo mums reikalingas maisto medžiagas (laktozę)." Kad pagerės kepimo kokybė — neprieštarausim. Žmogui dėl visai aiškių priežasčių jo reikia dar mažiau. Padidintas kazeino kiekis galvijų (karvių.9 procento. Jis reikalin­ gas. anglies rūgšties diamidą. kalcio peroksido. kuriuos skatina mielės ir bak­ terijos. kuriame grumiasi mielės ir natūrali mikroflora. nitritai. sa­ lietra — sūrio ir brinzos konservantas (30 mg litrui pieno). ir paprastesni junginiai. Tiek kazeino žmogus suvartoja sparčiai augdamas. kad žmo­ gus per metus suvalgo 16 kartų daugiau maisto negu pats sve­ ria. norėdamos išvengti išnykimo. Ne išimtis ir rauginti pieno produktai. ožkoms augtų šeriai. reikalinga mikroorga­ nizmų gyvybinei veiklai. dažnai būna kenksmingi kitiems.02 p r o c ) . antioksi­ dantai). kuriomis turės apsirūpinti pats organiz­ mas. moters piene — 0. Maisto pramonėje ir buityje plačiai paplitęs ir rūgimas. Mūsų or­ ganizme kazeino perteklius klijuoja inkstų akmenis. Mūsų organizme vyksta angliavandenių skilimo reakcijos. kai prisijungia fosforo rūgštis.me ir tai. neperdirbtus maisto produktus be įvairiausių „pagerinimų". kanopos. koks jų poveikis gyvybiniams procesams. sausgyslės tampa tarsi medinės. Taip „gerinami" beveik visi maisto produktai (pienas. „Šiuo metu raugas. Vieni jų pagerina produkto konsistenciją (dažai. Mes jų neturime.8—3. Štai kodėl mums reikia regulia­ riai valyti organizmą ir vartoti natūralius.5 proc. taip pat kiti produktai. aromatizatoriai. Vadovėlyje „Mitybos higiena" parašyta: „Kad pagerėtų kvietinių miltų kepimo kokybė. kazeino. dalyvaujan­ tys apykaitoje. O tiesa tokia: nuo tokių „priedų" kraujagyslių siene­ lės. Net Biblijoje rašoma. Vokiečių biologai teigia. mil­ tai. Ruošiant tešlą. tešlos kėlimo medžiagos ir kt. Mielinės duonos. ortofosforo rūgšties ir cisteiną. hiposulfatą. labai svarbūs spirito ir pieno rūgšties rūgimo procesai. pieno mielės". šiaurės elnės piene — iki 8. valgyti tik prėską duoną. Valgydami duoną. kraujagyslių sklerozę. avims. leidžiama į miltus dėti tokius maistinius priedus: kalio bromatą. vartojamas kefyrui pagaminti. tačiau dauguma šių priedų toksiški! Pavyz­ džiui. žalingas poveikis pastebėtas se­ niai. tad ir kazeino mūsų organizmui reikia daug mažiau. kai po to susidaro paprastesni junginiai. Rū­ gimas — skilimo. ragai. Štai tau ir „priedai". Kadangi rafinuotame ir „pagerintame" maiste mažai van227 . sumažina produkto energetinį po­ tencialą. duona. suteikiantys dešroms gražią rausvą spalvą. Toks energijos praradimas vyksta kepant duoną. kaupia jame pieno rūgštį. prieskoniai ir kt. kad nereikia valgyti to. mėsa). kiti prailgina vartojimo laiką (antimikrobinės priemonės. Smulkmena? Ne. normali mikroflora pasitaiko retai. Kadangi duoną valgome regulia­ riai ir labai anksti. Šiuo metu maisto pramonėje vartojama labai daug įvairiau­ sių priedų ne tik gaminant miltus. paverčia­ me skrandžio—žarnyno traktą kovos lauku. kad tokiam produktui pasisavinti ir pašalinti bus reikalingos medžiagos. Kazeinas taip pat pateikia mums „siurprizą". yra akumuliuojama. Jų metu išsiskyrusi energija be­ veik neišsisklaido. kas raugta. Taigi per metus šios mikrodozės tampa krūva toksinų.). Tačiau kur po to kaupiasi šie „priedai". kuri pradėta kep­ ti prieš 15 000 metų Egipte. Kai kurios tautos. kad angliavandenių irimo produktai (kaip ir kitų medžiagų. atsiradę veikiant vieniems mikrobams.).3—0. Šio proceso metu išsiskiria energija. pavyzdžiui. kad karvėms. etilo spiritą ir kitas atlie­ kas. pagerina maisto produktų gamybos technologiją (mioglobino fiksatoriai. eikvoda­ mas tam savo gyvybines jėgas. nutylima. net nedidelė jų koncentracija slopina dauginimąsi. Pasirodo.4 proc. Palyginkite: karvės piene yra 2. pieno rūgšties lazdelės. Šviežią natūralų pieną ga­ lima gerti tik retkarčiais. skatina kojų ataugas. kuriems tenka savitų kovos su konkurentais priemonių vaidmuo. ku­ rią nukenksminti gali tik jaunas stiprus organizmas.

o storosiose žarno­ se — vidurių užkietėjimas.t. sūdytuose produktuose ir t. jos vėl griebdavosi šokolado ir at­ gaudavo dvasinę pusiausvyrą. Tokia „narkomanija" gali pa­ kenkti labiau negu rūkymas. sūriuose. svogūnų. virškinimo sulčių išplovimas. kaupiame organizme vandenį. šokoladas. troškulys. Vidutiniškai JAV gyventojas suvarto­ ja 20 kartų daugiau druskos negu reikia. kad būtų praskiesti šie šlakai. maistingų elementų trūkumas. Štai kodėl vis norime gerti. juose esantį natrį ir chlorą organizmas geriau pasisavina. kurią organizmas pa­ sisavina sunkiai. „išsiurbdamas" vandenį iš organizmo. duonoje. Netikėti rezultatai nustebino prancūzų medikus. kai valgome tokį maistą. SUSIJĘ SU NETINKAMA MITYBA Besaikis vartojimas . Kai po to pasūdysite. ląstelienos. kad negali ištverti nė dienos rytais neišgėrusios puodelio saldžios kakavos ar nesuvalgiusios šokoladinio pyragaičio. apvalūs. Šio autoriaus knygoje radau ir 5 lentelę. kepiniai.t. jis labai keičia slėgį virškinimo sistemos vidaus organuo­ se. Gaminant maistą. apibendrinančią minėtus faktus. Druska — neorganinė medžiaga. Be to. įtikinančių. kad bulvių lupenose yra daugiau B grupės vitaminų. Sakoma. nes blogai perdirbta maisto masė.dens (cukrus. 5 lentele SINDROMAI. Vos 228 pradėjusios prastai jaustis. Galima pateikti ir daugiau pavyzdžių. česnakų bei kitų. įprasta bulves nuskusti. No­ rėdami išsaugoti kuo daugiau šių elementų. kaip buvote įpratę. Šios moterys sa­ kė. gėrimas. kas nežino. Vartokite daugiau įvairiausių prieskonių — žalumynų. mėsa. kad valgote pernelyg sūriai. Sūdyti gaminiai iš karto sukelia troškulį. jog šokoladas šiuo atveju yra tarsi narkotikas. Taip pradedame tuk­ ti. Taip organizmas stengiasi sumažinti iki normos didelį druskos kiekį ir pašalinti jos perteklių. prarandame kūno formą. skuskite bulves labai plonai arba virkite neskustas. patekę į kraują iš storosios žarnos. Tada vėl geriamas vanduo. saldainiai ir t. puvimas. Ugoliovo knygose. Pabandykite savaitę kitą visai nevartoti druskos. supra­ site. tam­ pame nepaslankūs. duona.). Tačiau tai netiesa. kad žalumynuose yra pakankamai druskos. geležies. kad druska aprūpina organizmą natriu. kurios skundėsi širdies skausmais. pajusite ryškų skirtumą. Gydytojai tvirtina. Taip gali daryti tik tie. Nemažai jų yra jau minėtose A. „Valgykite mažiau šokolado". Taip susidaro kenksmingas už­ daras ratas: valgymas. kalio negu likusioje dalyje. tyrusius pacientes. Tuo labiau kad daug druskos yra daugelyje maisto gaminių — dešroje. Žinokite. kad ra­ finuoti produktai yra kenksmingi.

taip pat parūgštinti gėrimai gali sukelti leukocitozę (virtam ir kitais būdais apdorotam maistui būdinga rūgšti reakcija. Mano nuomone. Taip darė ir Po­ lis Bregas: „Įpratau pradžioje valgyti salotas. maistinės leukocitozės ga­ lima išvengti. NETEISINGAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS. nors išsami tarpusavio ryšių analizė parodė. kal­ cio — bei B grupės vitaminų kiekį." Ši informacija liečia ir visus gėrimus. Kanadoje. riebūs vyniotiniai ir pan. gerklės. Žurnale „Science" („Mokslas" — vert. jei šviežias augali­ nis maistas (salotos) bus valgomas prieš virtą.„Jei norite būti sveiki. morkų. kurio reakcija šarminė) nesukelia leukocitozės. opaligės. bulvių ir nedaug ryžių. stemplės ir skrandžio vėžio bei plaučių tuberkuliozės. Taninai. tokia ir raugintų pieno produktų reak­ cija). Patikri­ nus 150 čia gyvenančiųjų dantis. šarminis ir neutralus maistas bei gėrimai (šviežias auga230 linis maistas. Atli­ kęs šiuos tyrimus. ankštinių augalų. jog pri­ valome įpratinti savo organizmą tik prie neutralaus maisto. Šią kenksmingą įtaką neutralizuoja epitelinis ir leukocitų 3 sluoksnis (1 mln. Neut­ ralizuoti jų neigiamą poveikį padeda E ir C vitaminai. kad jų gyventojai beveik nežino. Dar daugiau: leukocitozės galima išvengti. Kai maistas paliečia gomurį. ir žuvies poveikis. skirtas organizmo stiprinimui. sudarysite są­ lygas indukuotai autolizei. Šiuo požiūriu panašus ir daržovių. Jų tradicinis valgis — miežiniai paplotėliai. Šio reiškinio priežastis — mityba. Šį skyrių pradėsiu labai įdomia informacija apie maisto produk­ tus bei jų ryšius su įvairiomis ligomis. kepenų cirozės. storosios žarnos vėžio. nes nevirtas maistas val­ gymo pradžioje stimuliuoja virškinimo sulčių išsiskyrimą. ilgaamžiškumui. 231 . Nesaikingas įvairių rūšių mėsos vartojimas paspartina mirtį nuo sklerozės. Italų stomatologai. orga­ nizmas alinamas. Buvo tirti 58 maisto produktai ir 70 įvairiausių ligų.) pateiktais duomeni­ mis. kad virškinimas nesutriktų. Likusių dantys truputį pa­ liesti karieso. krūties vėžio ir leukemijos. Todėl rekomenduoju kiek­ vieną valgymą pradėti nevirtomis daržovėmis. kad 70 proc. mažina organizme vertingų mikroelementų — geležies. Po kelių metų pastebėsite. jis nustatė. kad galėtų įveikti kenksmingą maisto poveikį. leukocitų 1 mm ). — Kava neturi maistinės vertės. Noksas palygino mirčių priežastis (55—64 metų amžiaus žmonių) 20 šalių — 17 Europos šalių. — ragina biologas R. tibetietiška arbata ir vanduo. Tokia mobilizacija tęsiasi 1—1. ne­ sugebėjimo įveikti peršalimo priežasčių. Manau. pepsi—kolą. savižudybės. 12. iš jų. tai neteisinga. dantys visiškai sveiki. esantys šiame gėrime. nerei­ kia keisti šio įpročio". JAV ir Japonijoje. be to. negerkite kavos. Štai kur slypi viena iš organizmo nusilpimo.) poveikis. bur­ nos. aplankę kelis Tibeto vienuolynus. kad nėra vien tik naudingų ar vien tik kenksmingų maisto produktų. Pirmasis tai nurodė mokslininkas-bakteriologas Kušakovas. trukdo pasisavinti baltymus. vaisių. kuriose vartojami įvairūs maisto produktai. kuriuose yra kavos: koka—kolą. kad taip jūs įveiksite maistinę leukocitozę. kad maistas. Vasarą dar valgoma ropių. MAISTINĖ LEUKOCITOZĖ. Kai valgomas nevirtas maistas. Grūdinių produktų vartojimas skatina mirtį nuo epilepsi­ jos. tei­ gia. jako pieno sviestas. Dauguma pradeda valgymą sriuba ar sultiniu. net senukų. kas yra kariesas. kurio pH rūgštus. Anglų mokslininkas E. Tibeto vienuo­ liai nevalgo cukraus ir mėsos. 13. nes nevirtose daržovėse yra daugiau natūralių stimuliatorių. Tokia maitinimosi tvarka taupo jū­ sų jėgas. kas yra kariesas". Šiuo atžvilgiu panašus ir rafinuoto cukraus. „Jie nežino. Makalebas iš Kolorado. kad atitinkamos maisto produktų grupės susietos su konkrečių ligų grupėmis. žarnų sienelėse greitai susi­ telkia leukocitai. gyvulinės kilmės riebalų (lašiniai. Tai būtina. Maisto medžiagas skran­ džio—žarnyno trakte reikia vertinti ne tik kaip mitybą. bet ir kaip alerginę bei toksinę agresiją. sandvičių ar duona. leukocitai neatlieka kitų savo apsaugi­ nių funkcijų. chroniškų nefritų.5 valandos. Vėliau ir laboratoriniai tyrimai patvirtino. paaiškėjo. riešutų. kiaušinių. Pritariu šioms didžiojo natūropato rekomendacijoms ir tei­ giu. išeminės šir­ dies ligos. kad jūsų organizmas gerai prisitaikė prie to. pieno. kurių daug augalų žaliosiose dalyse. taukai. tačiau kai per dieną tai tenka pakartoti kelis kartus (valgoma 3—4 kartus). maistiniai riebalai ir nitratai yra stiprūs mutagenai.

Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". netinka vartojimui. spiritas ir van­ duo — medžiagos. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. kitas maistas. Sutrikus virškinimui. nuodais maitinas. Kol vienas maistas nesuvirškintas. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L. fenolas — taip pat nuodai. Taip pat būtina žinoti. Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. kepenų cirozė. kai geriate pieną. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. labai ilgai neužsibūna skrandyje. kurios. susidaro vandenilio dvideginis. o su kokiais — ne. jie skyla. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių.Vynas gali sukelti kepenų cirozę. paaiškėjo. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose. duonos produktai nevirškinami. Taip du vertingi produktai tampa nuodais. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. skatolas. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. Tiriant virškinamojo trakto ligas. Tyrinėtos šalys. kraujodaros sistemos vėžio. kad vegetarizmas didina ištvermę. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės). Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. Štai kas apie tai rašoma „Cžud-ši": „Tas. Skirtumas tik tas. * Jog tai tiesa. kur prasideda rūgimas). yra nuodai. 232 233 . Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti. išskyrus vandenį ir angliarūgštę.* Ryžtuosi pakomentuoti E. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. uogas.* Netinka žuviai pienas. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą. Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį. burnos. acto rūgštis. indolas. kas valgo maistą nesuderintą. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. kas teisus? Teisios abi pusės. po valgio. Kai pūva baltymai. su ko­ kiais produktais derinti daržoves. kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. raugintu pienu kenkia. Indijoje ir kito­ se šalyse. t. Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. Žirnienė su švendrių cukrumi. Taigi darau tokią išvadą: E. kuris jums neįprastas. neskubėkit valgyt kito. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. Nevalgykit rūgštaus. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams. gerklės ir burnos vėžį. o nemokšišką jų var­ tojimą. kur karštas klimatas. stemplės. riebalai apkarsta. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. pradeda rūgti.y. kaip ir nuo vyno vartojimo. (Prisiminkime. kurie ir sukelia jau minėtas ligas. supilame į indą. kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. Neskubėkit tiesti rankų prie valgio. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau. Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo. Nežinant. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. Si sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. ger­ klės. yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. kaip vartoti daržovių salotas. Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. patvirtina ir šie faktai. Apie miltų. skrandžio vėžys. Todėl atsiranda opaligės. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus.

kad jame gali tilpti 4—6 litrai maisto masės. neišskiriama pakankamai nukenksminančių medžiagų. 4. Be to. Mes prarandame saiko jausmą val­ gydami. šarminiais skysčiais. Toks sunkiai virškinamas mišinys skilimo produktais už­ teršia kepenis bei. Pavyz­ džiui. Joms reikia daug la­ bai aktyvių junginių. polipai. enzimų. per 1. Taip pradeda stigti vitaminų. kur terpė yra šarminė. o krakmolas pradedamas lėtai virškinti burnoje. PLONOSIOS ŽARNOS. Persivalgydami kenčiame nuo būtino maisto stygiaus. 8. ji taip pat pakinta. visą organizmą. ypač vartinės hipertonijos atvejais. skyrius „Baltymai" ir „Angliavandeniai". hipotermiją (kūno temperatūros sumažėjimą. ir daugiau negu rei­ kia. kitus pusiau skystus patie­ kalus. po to — dvylikapirštėje žar­ noje (be to. ypač ląstelių viduje. Dažniausiai jis būdingas vyrams. Tai sutrikdo žarnyno sistemą. KEPENYS." Sutrikusi dvylikapirštės žarnos funkcija gali skatinti nutu­ kimą. slopinama gaminanti insuliną kasa ir hipofizis. jos nuplaunamos toliau. Ugoliovas: „Duodenitas — dvylikapirštės žarnos gleivinės uždegimas. Tada sumažėja ląstelėse 221 . ORGANIZMO VIDAUS TERPĖ. to­ dėl nuolat taip maitinantis. Virtas maistas skatina patologinės mikrofloros dauginimą­ si. mineralų. kas svarbiau­ sia. kasos sulti­ mis (riebalai. Valgant virtą maistą. galūnių at­ šalimą). dantys. nes viskas tranzitu patenka į storąją žarną. vitaminų. sutrinka visi procesai. KASA. tad pakartosime tik tai. Tai slopina kepenų funkciją. Skrandis ištempiamas taip. neišvengiama mažakraujystė. ką dera valgyti. 5. antinksčių žievės struktūros. Štai kaip aprašo duodenitą akademikas A. kai sutrinka dvylikapirštės žarnos funkcija. o vėliau ir viso organizmo ligos. ša­ linimo organai. fermentų). o jų stinga virtame maiste. Prisiminkite dalį „Maisto sudėtis". Užkietėja viduriai. Seilių liaukos nevalo kraujo. Kepenys nesuspėja pašalinti nepasi­ savintų virto maisto elementų. seilių išsiskiria nepakankamai. STOROSIOS ŽARNOS. 7. rafinuotas ir neteisingai suderintas maistas skatina puvimo mikrofloros dauginimąsi. 3. rūgščios skrandžio sul­ tys išplaunamos į dvylikapirštę žarną. užteršia gaurelių poras (ypač baltos duonos glitimas). kiti sutrikimai. Nepakanka vitaminų. Su­ sergama diabetu. Vien nuo to žmogus jau vaikystėje kenčia: deformuojasi ske­ letas. Geriant vandenį ar kitus skysčius (ypač kai geriama daug). Sutrikusi žarnyno hormonų sistema turi neigiamos įtakos visų endokrininių liaukų veiklai. 6. valgome ne tai. sumažėja jų pralaidumas. ardantis gleivinės sluoksnį. Taip atsiranda gastritas. Kai valgant ar pavalgius geriama. Kraujas tampa rūgštesnis. kinta psi­ chika. atsiranda kolitas. Dvylikapirštės žarnos gleivinę pažeidžia 220 nuolatinis dirginimas netinkamu maistu — rūgščiomis skran­ džio sultimis suvilgyta mėsa. nevirškinimas. virškinimo organų ligų atvejų. kitų maisto medžiagų. kitų reikalingų medžiagų. atsiranda įvai­ rios kepenų. jei kepenys nesveikos. Jei maistas papildomas saldžiais skysčiais. ku­ ri sparčiau šalina iš kraujo toksinus ir tuo pačiu pati tampa pažeista. Tokiais atvejais didesnis krūvis tenka dvylikapirštei žarnai. sukelda­ mi nemalonumus: degraduoja storųjų žarnų gleivinė. būdingas 80—85 proc. krakmolas). Baltymai virškinami skrandyje ir dvylikapirštėje žarnoje. Atsi­ randa vartinė hipertonija. Virtame maiste yra labai mažai biokoaguliatorių (augalinių hormonų. taip pat pūvančio maisto likučiai patenka į kraują ir nuodija visą organizmą. pabloginti skrandžio—žarnyno trakto judesių funkciją. VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKOS. vėžys ir kitos žarnyno ligos. Šios mikrofloros gyvybinės veiklos produktai.5—2 valandas vitaminų ir mineralinių druskų nesuspėja įsiurbti plonųjų žarnų gleivinė. Atsiranda duodenitas. Virtas maistas neturi pakankamai gyvybinių elementų. sutrinka vidaus sistemų veikla. metabolizmo sutrikimus pakeisti kraujo fermentų su­ dėtį. perkraunama visa virškinimo sistema. Virtas. jį virškina visai kiti fermentai negu baltyminį mais­ tą). Valgant sriubas. Sutrinka virškinimas plonosiose žarnose. KRAUJAS. neigiamai veikiamos skydliaukė.kaupia sunkiai virškinamas mišinys. Tai kenkia apsauginiam gleivių sluoksniui. prasideda cuk­ raus rūgimas skrandyje. Apie jas jau buvo nemažai rašyta ankstesniuose skyriuose. susidaro alkoholis. Perkrauta kasa taip pat negali normaliai funkcionuoti. dengiantį skrandžio vidų ir apsaugantį jį ir nuo savų virškinimo sulčių. kūnas.

Taip du vertingi produktai tampa nuodais. Taip pat būtina žinoti. kaip vartoti daržovių salotas. Apie miltų. skrandžio vėžys. acto rūgštis. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams. Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. Indijoje ir kito­ se šalyse. Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės). kaip ir nuo vyno vartojimo. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". indolas. jie skyla. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti.Vynas gali sukelti kepenų cirozę. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L. yra nuodai. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. burnos. Žirnienė su švendrių cukrumi.* Netinka žuviai pienas. Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo. supilame į indą. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius. paaiškėjo. Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį. Nevalgykit rūgštaus. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. o su kokiais — ne. patvirtina ir šie faktai. Štai kas apie tai rašoma „Czud-ši": „Tas. kad vegetarizmas didina ištvermę. kepenų cirozė. fenolas — taip pat nuodai. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. susidaro vandenilio dvideginis. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. labai ilgai neužsibūna skrandyje. kuris jums neįprastas. netinka vartojimui. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. kur karštas klimatas. Sutrikus virškinimui. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą. Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. Skirtumas tik tas. o nemokšišką jų var­ tojimą.* Ryžtuosi pakomentuoti E.y. kraujodaros sistemos vėžio. duonos produktai nevirškinami. kurie ir sukelia jau minėtas ligas. ger­ klės. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. su ko­ kiais produktais derinti daržoves. yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. pradeda rūgti. Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. kurios. kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. skatolas. neskubėkit valgyt kito. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. Taigi darau tokią išvadą: E. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu. Todėl atsiranda opaligės. Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. (Prisiminkime. riebalai apkarsta. t. Neskubėkit tiesti rankų prie valgio. spiritas ir van­ duo — medžiagos. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio. kas valgo maistą nesuderintą. kitas maistas. * Jog tai tiesa. stemplės. gerklės ir burnos vėžį. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. nuodais maitinas. 232 233 . kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. Kai pūva baltymai. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. kur prasideda rūgimas). Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo. Tiriant virškinamojo trakto ligas. uogas. kas teisus? Teisios abi pusės. kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui. Tyrinėtos šalys. išskyrus vandenį ir angliarūgštę. po valgio. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. Ši sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. raugintu pienu kenkia. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. kai geriate pieną. Nežinant. Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose. Kol vienas maistas nesuvirškintas.

Riebalai Alyvuogių. griežčiai. rūgščios vynuogės. įvairios uogienės. Skir­ tingo maisto apdirbimas bei virškinimas vyksta skirtingose virškinimo trakto dalyse ir skirtingu laiku. Pusiau rūgštūs vaisiai Šviežias inžyras. citrinos. Apie 100 tūkstančių labai ligotų žmonių jo mokykla „Svei­ kata" padėjo įveikti įvairias ligas. moliūgai. abrikosai. Pomidorai. sirupai. saulėgrąžos. sirupai ir t. cukrus. dar kartą pakartosime jų klasifikaciją. Be to. Pavlovo mokyklos mokslinius tyrimus mūsų am­ žiaus antrojo dešimtmečio pabaigoje sėkmingai panaudojo praktikoje amerikiečių gydytojas-natūropatas Herbertas Šeltonas. Paaiškėjo. džiovintos kriaušės ir obuoliai (saldžių rūšių). braškės. kiaušiniai.Pats laikas pakalbėti apie tai. grietinėlė. iš kurių kepama duona. churma. o mėsai — pirmą. Saikingai krakmolingi Žiediniai kopūstai. glaustai pateiksiu garsaus produktų derinimo specia­ listo H. Pavyzdžiui. sūris. Tai tik dar kartą patvirtina. kasos sultys. rūgštūs obuoliai. razinos. kad jo vartojimas būtų naudingiausias. Kadangi šis klausimas labai svarbus.t. Pavlovo laboratorijoje buvo atliekami įdomūs bandymai tiriant virškini­ mo fiziologiją. kokia subtili maisto virškinimo technologija. Riebi mėsa. inžyras. o mėsa 2—3 valandas pradžioje virškinama skrandyje. Medus. taip pat mikroflora). Krakmolas: visi varpiniai augalai. nes juose iš tiesų yra daug ir baltymų. pupelės. Šiuos I. Šeltono pažiūras bei patirtį. padažai. Šis procesas pra­ sideda jau burnos ertmėje ir toliau tęsiasi visame virškinimo trakte (seilės. stipriausiai veikiančios virškini­ mo sultys išskiriamos pienui suvirškinti paskutinę virškinimo valandą. vynuogės. kad net panašioms maisto rūšims virškinti išskiriamos skirtingos virškinimo sultys. Lašiniai. džiovintos pupelės (išskyrus sojas). skrandžio sultys. vėžiai. sojos pu­ pelės. Angliavandeniai Tai kelių rūšių krakmolas. grybai. saldžios vyšnios. Pavyzdžiui. MAISTO PRODUKTŲ KLASIFIKACIJA Kad skaitytojai teisingai suvoktų. tulžis. Kai kurie produktai bus priskirti ir baltyminiams. žemės riešutai. sviestas. slyvos. Cukrus ir sirupai: geltonas ir baltas cukrus. greipfrutai. ir krakmolo. mėlynės. kuraga. o po to plonojoje žarnoje. morkos. visi mėsos produktai. kaip derinasi maisto produk­ tai. duonai ir t.) virškinti išskiriamos kokybės ir kiekybės prasme skirtingos virškinimo sultys. storosios ir plonosios žarnos virškinimo sultys. burokėliai. varškė. Saldūs vaisiai Finikai. saldūs obuoliai. rūgščios slyvos. kukurūzų aliejus. baklažanai. aguročiai. kurios pažeidimo pasek­ mės pastebimos labai greitai. ir krakmolingiems Tegu tai jūsų netrikdo. kašto­ nai. vaisiai virškinami plonojoje žarnoje. 235 TINKAMAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS Praėjusio amžiaus pabaigoje—šio amžiaus pradžioje I. sausi žirniai. kad skirtingam maistui (pienui. granatai. persikai. kriaušės. saldūs vaisiai. serbentai. mėsai. kaip teisingai derinti maistą. pienas. Šie bandymai atskleidė. Baltymai Koks maistas turi palyginti daug baltymų? Tai riešutai (daugu­ ma jų). saulėgrąžų. sausi žirniai. visi varpiniai augalai. 234 . Dauguma riešutų. pieno cukrus. žuvis. bulvės.t. Grietinė. Rūgštūs vaisiai Apelsinai.

Si informacija bus labai naudinga mąstančiam skai­ tytojui. skrandis išskiria daug druskos rūgš­ ties. kurios koncentracija — 0. rabarbarai. Taigi atsiminkite: VIENU METU VALGYKITE TIK VIENĄ KONCENTRUOTĄ BALTYMINĮ MAISTĄ. kad „gamta pati kombinuoja" (kompanuoja) įvairias maisto medžiagas tame pačiame maiste. kai vienu metu suvalgomi du skirtingi bal­ tymai. RŪGŠČIŲ DERINIMAS SU KRAKMOLAIS Jau minėtų rūgščių produktų rūgštis ardo fermentas ptialinas. kiaušinių ir riešutų. burokų lapai. veikla. kad jie būtų efektyviai pasisavinti. atsi­ žvelgiant į tai. svogūnai. toks sulčių prisitai­ kymas neįmanomas. Todėl nereikia derinti — mėsos ir kiaušinių. Krakmolui reikia šarminės reakcijos. Sekrecijos reguliuojamos labai jautriai. po to jį dvylikapirštėje žarnoje per­ dirba visai kiti fermentai. jų virškinimą. skaidančio krakmolą. Fiziologijos požiūriu niekada negalima neatsižvelgti į tai. Tai atsakymas tiems. Jei duona ir mėsa valgoma kartu. Košės. kokia maisto sudėtis. Jei virškinimo pro­ cesas nesikeis. kiaušiniais. sūriu. Taip atsitinka. kada reikia išskirti sultis. negu krakmolą. skirtų duonai. mėsos ir sūrio. BALTYMŲ DERINIMAS SU ĮVAIRIU KRAKMOLU Laisvos druskos rūgšties. kad būtų suvirškinti duonos baltymai. Todėl atsiminkite: VALGYKITE BALTYMUS IR KRAKMO­ LĄ SKIRTINGU METU. kad būtų nuslopinta fermento. riešutais ir kitu baltymingu maistu. Du proce­ sai — krakmolo virškinimas ir baltymo virškinimas — vyksta skirtingu metu. net ir nežymus. kad būtų suvirškintos sudėtingos medžiagos. rūgštynės. reakcija yra beveik neutrali. Tolesnis. organizmas gali nesunkiai pritaikyti savo sultis (išskyrimo laiko ir intensyvumo požiūriu). Baltymui reikia rūgščios terpės skrandyje. bulvės ir kiti krakmolingi produktai turi būti valgomi ne kartu su mėsa. net prieštarau!' jančias vienas kitam virškinimo poreikiais. Krakmolo virškinimas staiga sutriks. varške. skrandis išskiria daug druskos rūgšties tam. kiaulpienės. pakanka. agurkai. virškinimas labai skiriasi nuo kelių produktų mišinio virškinimo. melionai bei kitos įvairios šių dar­ žovių rūšys. Moliūgai Maistui naudojami aguročiai. kopūstai. Kai duonos krakmolas suvirškintas. Vienam produktui — krak­ molo ir maisto deriniui. Vieno maisto produk­ to.Nekrakmolingos ir žalios daržovės Tai visos sezoninės nepaisant spalvos daržovės. o mėsai — pirmą virškinimo valandą. Pavyzdžiui. Rūgščių ir krakmolų deriniai sunkiai virš­ kinami. šparagai. Todėl atsiminkite: VALGYKITE RŪGŠTIS IR KRAKMOLĄ SKIRTINGU METU. O dabar aptarsime įvairius maisto produktų derinius. kurie nepritaria teisingam maisto produktų derinimui. kokios sudėties jis bebūtų. 236 BALTYMŲ DERINIMAS Dviems skirtingos rūšies ir sudėties baltymams reikia skirtin­ gų virškinimo sekrecijos pokyčių ir skirtingo išskyrimo laiko. baltymingas maistas nebus visiškai suvirškin­ tas. ridikėliai. jis per­ dirbamas burnoje ir dvylikapirštėje žarnoje.003 proc. duona. kiaušinių ir pieno. sūrio ir riešutų. cikorija. stipriausiai vei­ kiančios sultys išskiriamos paskutinę pieno virškinimo valan­ dą. Kai suvalgoma duona. česnakai. skaidantis krakmolą. ropės lapai. špi­ natai. Sulčių. išskiria­ mos labai rūgščios sultys. ropės. teigdami. baklažanai. mėsos ir riešutų. Tačiau kai suvalgomos dvi maisto rūšys su skirtingais. saldūs pi­ pirai. petražolės. bet ir suardo fermentą. rūgštingumo padidėjimas ne tik stabdo šį procesą. Pagrindinės jų: latuka. žuvimi. salierai. kad pirmosios krakmolo ir baltymų virškinimo stadijos vyksta skir­ tingose terpėse. 237 .

krakmolu) jie būna skrandyje ilgai. Pavlovas įtikinančiai įrodė. greitai patenka į žarnyną. kol virškinamas kitas maistas. Kai burnoje ir skrandyje yra rūgštys. kad vaisių sultys ir galutinis fermentacijos produktas (raugintas pienas) nepalan­ kiai veikia virškinimo sultis. Tai reiškia. sviesto. esant atitinkamoms sąlygoms. Milijonų žmonių įprotis rytais valgyti pusry239 RIEBALŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Riebalai lėtina skrandžio sulčių sekreciją. Kadangi pepsinas yra aktyvus rūgščioje terpėje. sūriu. keičiasi skrandžio sulčių sudėtis — nuo be­ veik neutralių iki labai rūgščių. marmeladas. jis linkęs rūgti. sirupai ir t. negalima valgyti kartu su riešu­ tais. kad žalios daržovės mažina lėtinantį riebalų poveikį. kad virškinama žarnyne. Todėl jei vartojate riebalus su baltymais. Šarminėje ter­ pėje jo veikla nutrūkta. Maiste esantys riebalai sumažina apetitą sukeliančios sek­ recijos kiekį. Cukrus suvirškinamas tik plonajame žarnyne. sirupai.1. Taigi atsiminkite: VALGYKITE CUKRŲ IR BALTYMUS AT­ SKIRAI. virškinami daug ilgiau negu pro­ duktai. klysta tie. kuris esant kitoms sąlygoms nesunkiai virški­ namas. kuriuose tokių riebalų nėra. skrandžio liaukų aktyvumą. Vei­ kiant bakterijoms. Taigi nelaistykite mė­ sos nei actu. Todėl skrandyje. Toks sulėtėjęs poveikis gali tęstis dvi ir dau­ giau valandų. Vaisiai ir vaisių rūgštys nepalankiai veikia skrandžio sultis. Gerai žinoma. saldūs vaisiai. kai pepsino koncentracija tinkama. Taip atsitinka todėl. sausainius. beveik du kartus gali sumažinti 238 . skatina puvimą. reikalingų vėliau valgant maistą. Taip maitinantis susidaro rūgšti rū­ gimo fermentacija. nei granatų sultimis ir 1. Kartu su kitais produktais (baltymais. kad grietinės. Kad ir kaip ten būtų. Vaisių sultys stabdo skrandžio sul­ čių išsiskyrimą. Pepsinas aktyvus tik rūgščioje terpėje. Kai skrandyje yra riebalų. kur pakanka šilumos bei drėgmės. duoną. vaisiai. Kai suvalgomi baltymai. košes. kad valgydami rūgštis su baltymais.t. tuo pačiu pa­ deda virškinti baltymus. galima pa­ spartinti baltymų virškinimą ir valgyti daug žalių daržovių.. vartojami kaip priedai gaminant pyragaičius. slopina cheminę sekreciją. kuriuose yra rie­ balų (riešutai. šios rūgštys stabdo virški­ nimo sulčių išsiskyrimą. sūris. rie­ bios mėsos. Jei šie produktai valgomi atskirai. grietinėlės ir pan. CUKRAUS IR BALTYMŲ DERINIMAS Įvairių rūšių cukrus — pramoninis. me­ dus stabdo virškinimo sulčių išskyrimą ir skrandžio motoriką. nes reikalinga palanki terpė. Tie maisto produktai. CUKRAUS IR KRAKMOLO DERINIMAS Krakmolo virškinimas prasideda burnoje ir. ardo pepsiną ir sumažina jo sekreciją. laukdamas. trukdo virškinti baltymą. patoka. išskiriamą skrandyje. jis kurį laiką užsibūna skrandyje. tol. uogienės. Normalus skrandis išskiria visas rūgštis. skrandžio tonusą. sukelia rūgimą. pienas). kurie mano. visais atvejais rūgščių varto­ jimas su baltymais neskatina virškinimo. aliejaus. kurį laiką vyksta skrandyje. Priklausomai nuo to. Ne­ sveikas skrandis gali išskirti pernelyg daug rūgšties (padidin­ tas rūgštingumas) ar nepakankamai rūgšties (sumažintas rūgš­ tingumas). koks maistas pa­ tenka į skrandį. kad galėtų vykti indukuota autolizė. kiaušiniais. saldainiai. Želė. Priešingai. bulves bei kitą maistą. I.RŪGŠČIŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Sudėtingos medžiagos skrandyje skaidomos j paprastesnes — pirma baltymų virškinimo stadija vyksta veikiant fermentui pepsinui. me­ dus. ilgai neužsibūna skrandyje. kol bus suvirš­ kintas kitas maistas. Taigi atsiminkite: VALGYKITE RIEBALUS IR BALTYMUS SKIRTINGU METU. sumažina pepsino ir druskos rūgš­ ties kiekį skrandžio sultyse. Kai cukrus vartojamas su kitu maistu. ten pradeda irti. stabdoma sekrecija skrandžio sulčių. kurios reikalin­ gos baltymui virškinti. cukrus. skran­ džio sultys rūgščios. skrandžio sultys neiš­ skiriamos.

duona ir sviestas. Medus su karštais pyragėliais. Taigi nebūtina juo maitintis po normalaus maitinimo pienu periodo. Skrandyje jie būna labai trumpai. produktai. uogienė. Taigi atsiminkite: NEVALGYKITE KARTU KRAKMOLO IR CUKRAUS. Yra priežasčių. jie taip pat lieka ten ilgiau. da daug dujų bei kitų kenksmingų medžiagų. razinas. Kai cukrus patenka į burną. moliūgai nesukelia rūpesčių. ir tik po pusės valandos duoti pieno. Šios dalelės ne­ gali būti virškinamos tol. nestinga šilumos. kad moliūgai jiems kenkia. tačiau jei kartu valgomas ir cukrus ar medus. kelias minutes. medum. po to paten­ ka j žarnyną. kurią taip populiarina „sveiko maisto" šalininkai. skaidančio burnoje krakmolą). Gali sutrikti krakmolo virš­ kinimas. MOLIŪGAI Dauguma žmonių skundžiasi. kurie šiaip yra vertingi. saldūs vaisiai ir t. galima išvengti rūgimo. Jie labai blogai derinasi beveik su visais maisto produktais. kuris skrandyje būna ilgiau. Tačiau žmo­ nės visą gyvenimą išlieka žinduoliais! Kadangi piene yra pieno baltymo ir riebalų. Daugelis galvoja: jei cukrus bus pakeistas medumi. galima jiems duoti ir šviežių vai­ sių sulčių. yra tikra dietinė bjaurastis. Duona. nesukelia nemalonumų. lei­ džiančių teigti. Jei krakmolas derinamas su cukru­ mi.t. uogienė su duona. Net tada. yra menkaverčiai. Pienas. PIENAS Gamtoje galioja taisyklė: visų rūšių gyvūnų jaunikliai maitina­ si pienu atskirai. patekęs į skrandį. tik žarnyne. todėl ne­ pageidautini. Jei privalote suvalgyti gabalą pyrago. Palaukite. Vaisiai turi būti rūgštūs. Atsiminkite: VENKITE DESERTŲ. Taigi atsiminkite: VARTOKITE PIENĄ ATSKIRAI NUO KI­ TO MAISTO. 241 . Pavyzdžiui. Cuk­ raus ir krakmolo mišinys sukelia rūgimą ir gali pakenkti. blynais ir pa­ našus maistas nepadeda išvengti rūgimo. kai jie vartojami kartu su nesuderina­ mais produktais. kol nesuvirškinamas sukrešėjęs pie­ nas. tačiau ne tuo pačiu metu. Taigi atsiminkite: VALGYKITE MOLIŪGUS ATSKIRAI NUO KITO MAISTO. Jei taip atsitinka. Kadangi yra susmulkinti. kad cukrus su krakmolu trukdo virškinti krak­ molą. Tačiau tai ne tas atvejis. nes ptialinas neveikia cukraus. sukreša. galima apsirgti. sirupas. nes cukrus bus pasisavin­ tas pirmiausia. atskiestų vandeniu. Pa­ galiau jie pradeda nesimaitinti pienu. nieko daugiau. Maitinant vaikus pienu. kurios ir sutrikdo virškinimą. kai jie maitinasi ne tik pienu. tai trukdys seilėms prisitaikyti taip. suvalgyti kar­ tu. kartu valgykite daug šviežių daržovių salotų. jis blogai derinasi su kitu maistu. jei nesukeltų tragiškų pasekmių. tai greitai suyra. be to. išsiskiria daug seilių. Pačioje gyvenimo pradžioje jauni žinduoliai maitinami tik pienu. Krešėdamas padengia kito maisto daleles. Tai pyragaičiai. kol ateis kito valgymo laikas. kiti nevirškinimo po­ žymiai) būtų juokingas. o krakmolo perdirbimas į cukrų sulėtės. kad galėtų būti suvirškintas krakmolas. ir atskiria jas nuo skrandžio sulčių. kai žmogus jau sotus. tampa varške. Niekada daugiau nevar­ toja jo. Tai kodėl tada jų vartojimas kai kuriems sukelia nemalo­ nias pasekmes? Moliūgai nevirškinami skrandyje. Jei moliūgai valgomi kartu su maistu. kai virškinimas prastas. Po to ateina laikas. ledai. uogiene. kitus panašius priedus. suke­ lia alergiją. išskyrus rūgščius vaisius. bet ir kitokiu maistu. esančias skrandyje. kepa­ ma naudojant finikus.čiams košę su cukrumi ir kentėti nuo padidinto rūgštingumo (tai patvirtina ir rėmuo. atsiran240 DESERTAI Desertai valgomi pačioje pabaigoje. Pienas — JAUNIKLIŲ MAISTAS. Tačiau moliūgai iš tiesų sveikas ir lengvai virški­ namas maistas. Sal­ dūs vaisiai su krakmolu taip pat skatina rūgimą. tačiau jose nėra ptialino (fermento. atsiraugėjimas. dažnai pradeda kenkti.

Kad būtų patraukliau. petražolės. mūsų neišmanymas. kopūstas.t. Todėl ilgai kramtykite.. kiaulpienės ir t. ropių lapai. duoną ir bulves vienu metu). Štai jo rekomendacijos: „Gaminant salotas reikia derinti įvairias daržoves be pada­ žų ar užpilų. sal­ dų raudonąjį pipirą ir t. nes virški­ nimo organams daug lengviau atlikti savo funkcijas. kad šaltis kenkia virškinimui. Baltyminį maistą geriausia valgyti vakarienei be rūgščių ir augalinio aliejaus bei riebių padažų. KAIP VARTOTI KRAKMOLĄ Natūropatai rekomenduoja vartoti vieną kurį krakmolą (vienos rūšies košę. salierai. ir juos geriau valgyti kaip krakmolą ar kaip baltymą derinant su žaliomis daržovėmis be kitų baltymų ir kitos rūšies krakmolo. befstrogenas Daržovių salotos Virti žirniai ar pupelės Daržovių salotos Ropės lapai ar špinatai Troškinta vištiena ar triušiena KAIP VARTOTI BALTYMUS Su visų rūšių baltyminiais produktais geriausia derinasi nekrakmolingi produktai ir sultingos daržovės: špinatai. sveiki ir ligoti. 1/2 galvutės latukos. Kiekvienas pasirenka. prancūziška indivija. o tar243 Daržovių salotos Mėsos kotletai Daržovių salotos Riešutai . kad DAUG salotų reikia suval­ gyti kartu su visų rūšių baltyminiu ir krakmolingu maistu. kitos nekrakmolingos daržovės. ropės. galima pridėti šakelę petražolių. Taigi geriau vienu metu valgyti vienos rūšies krakmolingą maistą. silpni ir stiprūs.t. kas glūdėjo paviršiuje — kalti maisto produktai. Tai dėl mūsų pačių kaltės organizme at­ siranda pūvančių produktų sąvartynas. atsiranda šalčio sukelti spazmai. salieras. svogūnai. nekreipė daug dėmesio. Salotos turi būti pa­ prastos. Pradėję tinkamai maitintis. Tai gali būti pagrindas visiems. agurkai. Todėl šal­ tą maistą iš pradžių tenka sušildyti. griežčiai. nes jame rasite teisingą baltyminio maisto derinimą.t. burokų lapai. moliūgai. Druskos nereikia. nes trukdo šaltis.Atšaldyti desertai — ledai. Daržovių salotos Kiaušinienė ar virti kiaušiniai Daržovių salotos Žalias agurotis Šašlykas. joms nereikia parinkti kuo daugiau ingredientų". bulvės bei įvairios kruopos. Pateiksime valgiaraštį. sumaniusiems pasigaminti salotų pagal savo receptą: 1/2 galvutės salotų (latuka. kuris gali būti pavyzdys. pupos. kad šie produktai yra skir­ tingi. žirniai. ridikėliai. o tai su­ trikdo aprūpinimą krauju. o tik po to virškinti. šviežios žalios pupos. — taip pat slopina virškinimą. Prastai derinasi su baltymais šios daržovės: burokai. nes tokioms salo­ toms pakanka įvairių organinių druskų. morkos. Be abejo. košes. kiek suvalgyti. kaip pagerėjo sveikata. ypač sergantiems. agurkai. Mūsų sąlygomis salotų pagrindas gali būti kopūstai. persivalgoma. be duonos) ne tik todėl. pastarnokas. 1/2 galvutės latukos. Gy­ dytojas H. Mes jau anks­ čiau kalbėjome apie tai. todėl pasitenkino tuo. saldieji pipirai. nes virš­ kinimo fermentai aktyvūs esant 37 °C temperatūrai. salieras. salierai. seni ir jauni greitai pastebi. kopūstas. Be to. kopūstas. tuo pačiu šaldomi ir šalia skrandžio esantys organai. Krakmolas pradedamas virškinti burnoje. bet ir todėl. o kitos daržovės parenkamos atsižvelgiant į sezoną: ridikėliai. E. Dabar mes jau žinome: kalti mes patys. pomidorai. kad valgant dviejų ar kelių rūšių krakmolą (pavyzdžiui. Pateikiame tinkamą salotų pavyzdį. kopūstai. pomidoras. Daržovių salotos Virta mėsa Daržovių salotos Varškė 242 Dabar jau turi būti aišku. 1/2 latukos. pomidorai. Pupos ir žirniai — baltymų ir krakmolo derinys. kad krakmolingas maistas būtų ne valgomas. Šeltonas pabrėžia salotų svarbą visų dietų atvejais. Noksas nesigilino į tokias subtilybes. saldūs pipirai. mineralinis vanduo ir t. kaliaropės. Nebūtina salotoms vartojamas daržoves susmul­ kinti. aguročiai.

abrikosai. Vyšnios. krapų. MAISTO VARTOJIMAS VISĄ DIENĄ Remdamiesi virškinimo fiziologija. tiršta kruopų košė Peteikiamame valgiaraštyje rasite tinkamus vaisių deri­ nius. Per tą laiką jie suspėja patekti į plonąsias žarnas ir būna su­ virškinti. kai ten dar virškinamas anks­ čiau patekęs maistas. Vaisiai. kuri bus panaudojama antroje dienos pusėje. fiziologiška bei logiška. galime racionaliausiai pa­ skirstyti įvairų visos dienos maistą. stiklinė rūgpienio. kuriuose daug lengvai pasisavi­ namo kelių rūšių cukraus. kopūstų. troškintos morkos. 30 proc. abrikosai. Galite pasigaminti tokias salotas: 40 proc. Galima valgyti salotas su krakmolu. žalios dar­ žovės ir šakniavaisiai bei vaisiai — idealus žmogaus maistas. Rekomenduojama krakmolingą maistą val­ gyti dieną. nes jis virški­ namas daugiau kaip 4 valandas ir reikalingas atstatyti struk­ tūroms. Labai įdomu palyginti šiuolaikines natūropatų rekomenda­ cijas su seniausiomis indų gydytojų rekomendacijomis. krakmolingas mais­ tas duoda mums pagrindinę energiją. Juos rekomeduojama valgyti pusryčiams. virti ryžiai su sviestu Daržovių salotos. medus ir kiti saldumynai labiausiai nepageidaujami su greipfrutais. Cuk­ rus. Virškinimas tęsiasi 3—4 valandas. petražolių ir pan. Todėl rytais geriausia valgyti lengvai pasisavinamą maistą — vaisius. Be to. Persikai. Daržovių salotos burokėliai. 4. 20 proc. Todėl geriausia juos valgyti iki antro valgymo likus 20—30 minučių. todėl kad jo virškinimui bei pasisavinimui reikia daugiau laiko ir energijos. Pavasarį ir vasarą skanias salotas galima pagaminti iš se­ zoninių vaisių: slyvų. Senovės iš245 Daržovių salotos. keptas moliūgas Daržovių salotos. mums nerei­ kia energijos antplūdžio. Paprasta. Vyšnios. o tik po kurio laiko. Tačiau juos reikia valgyti at­ skirai. kurios suiro dieną. H. Geriausias tam laikas — 18—20 vai. burokėliai Džiūvėsiai Daržovių salotos. morkos. žinome. Toks maistas turi būti sausas. Juo labiau kad tuo metu organizme prasideda energetinių bei plastinių struk­ tūrų sintezė. pridėjus salotų (latukos) ar salierų. morkos. morkų. 3. tačiau geriau joms parink­ ti mažai krakmolo turinčias daržoves: morkas. Šiose daržovėse esantys fermentai ir vitaminai padės ge­ riau suvirškinti krakmolą. Valgydami pa­ sirinkite jums reikalingą kiekį: 1. burokėlius ir t. trešnių. todėl labiausiai tinka rytą. Vaisiai — tikras malonumas. švie­ žias daržovių bei vaisių sultis. Maitinant vaisiais ligonius. Obuoliai. kad saldžius ir labai rūgščius vaisius reikia valgyti atskirai. bulvės Daržovių salotos. slyvos. labai greitai duoda mums tą ener­ giją. Vaisių negalima valgyti ir tarpais tarp valgymo. virtų ar nevirtų burokėlių. Kai krakmolas valgomas tinkamai. abrikosai. Šeltonas padarė išvadą. o košės — tirštos. Taip bus sutrikdytas virškinimas. Krakmolingą maistą geriau vartoti pietums. vyšnių. Ajurvedoje dienos mityba suderinta su gamtos ritmais. kai organizmas yra per naktį pailsėjęs. 244 . Rytą. svogūnai. Baltymus virškinti reikia ramioje aplinkoje. Baltymingą maistą geriausia vartoti vakare.t. jau buvo rašyta šioje knygoje. troškinti burokėliai Duona su sviestu KAIP VARTOTI VAISIUS Riešutai (jie botanikos požiūriu taip pat yra vaisiai). seilės jį ilgai virškina skrandyje. nes tai reiš­ kia. Valgydami pasirinkite jums reika­ lingą kiekį. Be to. abrikosų. 2. Kodėl taip reikia daryti. kad maistas sukelia organizme specifinio dinamiško poveikio reakcijas ir atiduoda savo energiją ne iš karto. kad jie atsidurs skrandyje.si geriamas. vynuogės.

kaip maitintis per dieną. padeda greičiau išsituštinti storosioms žar­ noms. kaip ir po pietų. Tokiu laiku rekomenduo­ jama suvalgyti truputį baltymingo maisto. toks aktyvumas būdingas ir dienos. prasideda oro masių judė­ jimas. Jei kelsitės „Kapcha" (ramybės) periodu. Šie periodai pirmiausia susieti su saulės aktyvumu. suteikiantis daugiausia energijos. Suvalgyti ne daugiau kaip 100 gramų saulėgrąžų. viskas pradeda judėti — siūbuoja medžiai. Įpras­ ta. Net Biblijoje tam skirtas ypatingas dėmesys: „. at­ sižvelgiant į sezoną. ir senovės išminčių patari­ mai beveik sutampa. Po to ramiai pasėdėkite. Pirmas periodas — ramybė („Kapcha"). kad per parą nuosekliai keičiasi 3 pe­ riodai. per pietus tinka vartoti krakmolingą ir daugiau maisto. atskirai nuo kitų produktų. Ajurvedoje pateikiamos šios dienos mi­ tybos rekomendacijos: 1. kad tai turi būti krakmolingas maistas su daržovėmis. ir kiti ėjo visiškai skirtin­ gais keliais. Ir senovės. Jei to reikia. Tada visą dieną būsite aktyvus. kai pajuntamas stiprus alkis. Jam būdinga tai. nuo 22 iki 2 valan­ dos — „Pita". arba vakare. Galima valgyti ir natūralų me­ dų. Per parą reikia suvalgyti maždaug 1500 gramų maisto. o vakare — truputį baltyminio maisto su daržovėmis. Po vakarienės elkitės taip. Atsižvelgiant į tai.. TREČIAS VALGYMAS. žolė. būtinai po fizinių pratimų — bėgimo. Periodas „Kap­ cha" (nuo 6 iki 10 valandos) prasideda saulei patekėjus. Tada esame ypač alkani. PIRMAS VALGYMAS. Beje.minčiai buvo pastebėję. Logiška. kai kait­ riausia „virškinimo ugnis". Tai pri­ klauso nuo tradicijų bei įpročių. kad rytais pakanka lengvo maisto. mityba bus neefektyvi. greito ėjimo. Periodas „Pita" prasideda nuo 10 ir tęsiasi iki 14 valandos. Valgomos daržovės su aliejumi ar be jo. Valgoma tik tada. kad būtų papildytos išeikvotos kūno struktūros. 2. o rytą pasisotinsite duona". Po to 5—10 minu­ čių pasivaikščiokite. kanapių. Jis turi būti tik tada. Tai priklauso nuo sezono.t. prieš 6 valandą ryto (vietos laiku). Niekam ne paslaptis. kunžuto ar riešutų. ir pakvėpuokite dešiniąja šnerve — tai dar labiau sustiprins jūsų „virškinimo ugnį". Fiziologijos požiūriu tai aktyviau­ sio judėjimo. suvalgykite didžiausią maisto dalį. trečias —judėjimo aktyvumas („Vata"). Panašios ir Polio Brego bei praktiko-natūropato Sureno Arakeliano rekomendacijos.) prieš saulėlydį lengvai pavakarieniaukite. ir kuo daugiau daržovių. galima suvalgyti. kad būtų spartesnis virškinimas. nors ir vieni. vakare val­ gysite mėsą. ir dabartiniai specialistai yra tos nuomonės. ir „virškinimo ugnis" blėsta. antras — energijos aktyvumas („Pita"). Organizmo fiziologijos po­ žiūriu tai kūno ramybės ir sunkumo pojūčio metas. nuo 2 iki 6 valandos — „Vata". Maistas — švieži ar džiovinti vai­ siai. nes jau ne kartą patikrintas. banguoja vanduo ir t. Pri247 3. kurių trukmė — 4 valandos. pakyla vėjas. gali būti įvairiausi variantai. Be abejo. Ir šiuolaikinės rekomendacijos. Atsikėlę išgerkite stiklinę šilto vandens. Saulė jau būna įšildžiusi žemę. pa­ geidautina ant kulnų. be abejo. visą dieną būsite inertiš­ kas. Tokiu ritmu gy­ vena visi gyvūnai ir augalai. namų ruošos ir t. sių. tačiau toks variantas patiki­ mas. ir nakties gyvūnams. Toliau viskas kar­ tojasi: nuo 18 iki 22 valandos „Kapcha". Įsiminkite taiklų Polio Brego posakį: „Pusryčius reikia užsidirbti". kad organus maitina kraujas.. „Vata" paspartina žarnyno veiklą. kai pajunta­ mas stiprus alkis. mumyse kaitriausia (analogija su saule) „virškinimo ugnis". bet ne vėliau kaip 19 valandą. Košes būtina valgyti arba rytais. Baigiantis „Vatos" periodui ir prasidedant „Kapchai" 246 . Jei jų nėra. Saulė leidžiasi. Kai pajusite nedidelį alkį. kad saulė tuo metu būna aukščiausiame savo taške. šviežių ar džiovintų vaisių. Labai svarbus klausimas: kokia turi būti proporcija tarp rūgštaus ir šarminio maisto. „Pitos" periodu (ypač nuo 12 iki 14 valandos). kad rytas — ramybės periodas. ANTRAS VALGYMAS. Periodas „Vata" tęsiasi nuo 14 iki 18 valan­ dos. suvalgykite pusryčiams vai­ (18—20 vai. kuris suvalgomas per dieną? Jei to nežinosite. didžiausio darbingumo metas.t. galima išgerti šviežių daržovių sulčių ar vaistažolių arbatos. 4. Kelkitės „Vata" periodu (judėjimo aktyvumas).

tik siekia to kitaip. poliruoti ryžiai. Kiekvieno valgymo metu reikia. jog maiste būtų tam tikras kiekis vitami­ nų B . natūralios sultys ir cukrus — medus. Ko249 . — aliejus. — krakmolingas maistas. kad būtų papildytos re­ tų mikroelementų atsargos. Desertui galima valgyti vaisius: vieną du kartus per savaitę — žalius ir džiovintus. džio­ vinti vaisiai). Nedaug jo dedama kaip prieskonio į sriubą ir daržoves. kasdienio maisto turi sudaryti ankštinės daržovės ir jūros kopūstai. turintis beveik vi­ sus mikroelementus. skati­ nančių virškinimą. būdingas žmonėms. 7 proc.t. o 1/3 daržovių valgomos nevirtos. Vien jų pakanka. kad būtų gauta 1000 kalorijų. Šarmi­ nė kraujo proporcija aprūpina mūsų organizmo sandarą. Kiekvieną kartą valgant. 1/3 — krakmolingas maistas (nešlifuoti grūdai ir kruopos. Toks kraujas teka sergančių chroniškomis ligomis žmonių gyslomis. Jų nuomone. grūdus ir ankštinius augalus. padedančių atkurti tai. Dažniau keiskite variantus. jame yra daugiau ener­ getinių medžiagų. Jūros kopūstai — unikalus produktas. kviečiai. Toks kraujas būdingas sveikiems žmonėms (tai patvirtina švarus rausvas liežuvis ir rausva junginė (akių gleivinė. kad angliavandeniai šarmina kraują. konjunktyva). Švarus ir užterštas kraujas skiriasi savo spalva. — baltyminis maistas. Saikingai pagardinkite juos tamari ar jūros druska. — natūralus įvairių rūšių cukrus. Dauguma natūropatų nurodo tokią proporciją: 50—60 proc. Todėl makrobiotai intuityviai parinko šiuos du produktus. kurie linkę sirgti įvairiomis ligo­ mis ar nuolat kamuojamiems įvairių negalavimų. Pavyzdžiui. kurio pagrin­ das — soja ir kviečiai. duona — rūgština. Juose daug vitaminų ir fermentų. Mes jau žinome. Pirmenybę teikite žirniams. švariau­ sias yra 60—70 proc. — tai prastesnės kokybės kraujas. Virti. paruoštų įvairiais būdais. Vienu metu pakaks suvalgyti ketvirtį ar skiltelę šviežių vaisių. Padažai miso ir tamari — saviti maisto priedai. — daržovės ir vaisiai. 3/5 maisto — vaisiai ir dar­ žovės (nevirtos ir tinkamai paruoštos). Šios srities specialistas Mikio Kuši rekomenduoja tokį stan­ dartinį makrobiotinės mitybos režimą. Jei šarminė pro­ porcija sumažėja iki 50—60 p r o c . Tam panaudokite kelias daržovių rūšis. stip­ rina fizines ir protines galias. šarminis kraujas. B2 ir t. nerafinuotas aliejus. kurioje daugiausia so­ jos. Joje daug lengvai pasisavinamų proteinų. bet nedaug. padedančių kuo geriau ir greičiau su­ virškinti grūdinius produktus. Todėl mak248 robiotai stengiasi nepažeisti teisingos proporcijos maisto svar­ biausio parametro požiūriu. Procentais išreikšta to­ kia dieta atrodo taip: 60 proc. Savitą požiūrį į kasdieninio maisto proporcijas pateikia To­ limųjų Rytų tautų makrobiotai (makrobiotika — ilgo gyvenimo menas). 5. kruopos. pilnavertė duona. Todėl jogai taiko šarminančią dietą ir laikosi aukščiau nu­ rodytų proporcijų. kad maistą sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. Ypač rūgš­ taus kraujo kokybė prasčiausia. rūgštaus maisto. Kai kraujas daugiau rūgštus. Polis Bregas pateikė tokią idealią maisto pro­ porciją: 1/5 kasdieninio maisto turi būti baltyminis (augalinės ir gyvulinės kilmės). kepti. maisto turi suda­ ryti daržovės: 2/3 — įvairiais būdais išvirtos. Kiekvieną dieną suvalgykite 5 proc. miso ar tamari sriu­ bos (1—2 nedideli puodeliai). reikia. 4. 6 proc. fermentų. Prisiminkite. 2. B 1 2 vitamino ir t. keptos keptuvėje ar orkaitėje. 1. lęšiams. troškinti reikia kuo trumpiau. Taigi reikia atkreipti dėmesį į tai.klausomai nuo maisto. Taigi miso ir tamari — prieskoniai daržovių sriuboms. Indijos jogai apibūdina kraujo kokybę pagal spalvą. kasdien — virtus. kas prarasta. kuriuose yra daug minėtų vitaminų. 20 proc. kraujas gali būti labiau šarminis ar rūgštus. imunitetą. grūdų. 20—30 proc. 7 proc. Miso gaunama ilgai ( 2 — 3 metus) rauginant. o iš­ valytos kruopos. jūržoles. 3. kad gyvulinės kilmės baltymų turintis maistas šiuo atveju vartojamas labai atsar­ giai. šarminio ir 50—40 proc. 10—15 proc. baltą jos minkštimą. Jų skonis turi būti labai lengvas. Tai pil­ naverčiai ryžiai. kaip salotos. Retai ir po truputį valgomi vaisiai taip pat nepakenks.t. MISO — pasūdyta augalinė pasta. Iš visų makrobiotų rekomendacijų neaiškus 3 punktas. Vieną ar du kartus per savaitę reikia suvalgyti truputį žuvies. TAMARI — perrūgęs ir pasūdytas padažas.

jie puikiausiai ap­ rūpina organizmą būtinais mikroelementais. kad dar prie stalo esi pavalgęs. laikui bėgant pastebi. 4. prasideda lėtas organizmo irimas. Tai vadinama saikinga mityba (Mitahara). Pirmas patiekalas turi būti salotos. gadina visą skrandžio—žarnyno traktą. 6. ketvirtį — van­ duo. japonai. Likęs ketvirtis turi būti tuščias. Taigi valgykite kuo daugiau šviežio augalinio maisto. nauda bus didžiausia. sutrinka jų funk­ cija. kad pradėjo klibėti dantys. kad suspaudžiamos ląstelių membranos. Jame esančios amino rūgštys. Tačiau valgant maistą. Valgant maistą.dėl daržovėms skiriama du kartus mažiau dėmesio. kad prie stalo persivalgei. Makrobiotų siūlomos proporcijos atitinka šią sąlygą. bus sudarytos sąlygos tinkamai suvirškinti virtą maistą. 5. Kiti pataria pakilti nuo stalo tada. virkite ar troškinkite produktus. Tik valgant šį maistą įmanoma indukuota autolizė. leidžianti sutaupyti apie 50 proc. Antra. morkas. Todėl man pasirodė įdomi rašytojo V. organizme sulaiko­ mas vanduo. kas rašyta skyriuje „Mikroelementai" apie kalį ir natrį. Šiuo požiūriu įdomios jogų rekomendacijos. — persivalgei. 251 250 . kad liktų vietos susida­ riusioms dujoms. Čerkasovo patarlė: „Jei pakilai nuo stalo jausdamas nedidelį alkį. MAISTO VIRŠKINIMO IR PASISAVINIMO PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS Dabar. vitaminai. Šeltonas reko­ menduoja maitintis atsižvelgiant į individualius poreikius. Tai padės išvengti maistinės leukocitozės. kiaulpienės šaknis). negu natūropatų ir jogų virtuvėje? Pirma. aprūpinti jį vitaminais ir fermentais. Visos jo struktūros nepažeistos. virškinimo energi­ jos. tuo tvirtesnė sveikata. Nukrypimai į vieną ar kitą pusę slopina gyvybinius proce­ sus ir todėl yra nepageidautini. Vartodami mais­ tui jūros kopūstus ir kitus jūros produktus. kurie dažniausiai laikosi makrobiotų principų. Be jų maistas tampa „pusfabrikačiu" ir nuodija mus. tai trikdo jų funkcijas. turi užpildyti pusę skrandžio. Tinkamai derinkite maisto produktus. Tokio maisto energetinis potencialas — pats didžiausias. 2. 1. Jei šios sąlygos nesilaikoma.* * Sią dalį paėmiau iš Boriso Sacharovo knygos „Didžioji Paslaptis". 3. o natris — jas supančia­ me skystyje. įvairių rūšių cukrus. Žinoki­ te: jūs pasisavinate tik tiek maisto. kuriame daug bioplazmos. Prisiminkite. Tinkamai maitinantis pakanka augalinių baltymų. Ilgesnis gyve­ nimas. Abu jie — šarminiai elementai. Tai leis visiškai suvirškinti bei pasisavinti maistą. ląstelių membranos išbrinksta. Reikalingas „aukso vidurys". Balty­ mų perteklius pakerta mūsų jėgas. sustiprėja procesai ląstelėse. Gerbkite produkto virškinimo „technologiją". Tinkamai maitinkitės visą dieną. kuriame yra daug kalio (tai daugiausia daržovės ir vai­ siai). Šios rekomendacijos papildo prieš tai pateiktas ir leidžia mums dar labiau sustip­ rinti savo sveikatą. saldus ir neaštrus maistas — sotus ir malonus. Kuo mažiau rafinuoto maisto. Pusę skrandžio turi užpildyti maistas. Stenkitės valgyti gryną maistą. Kūno resursai nebus eikvojami. belieka nepažeisti jos. kai jau žinome įvairių produktų virškinimo ir pasisavi­ nimo „technologiją". buvo pastebėtas sub­ tilus dalykas: yra produktai. — apsinuodijai". Jos autorius cituoja seną jogų šaltinį „Gūheranda Samchita". Kaip pagrindinį „kurą" vartokite angliavandenius. 1. Tie. Todėl nebūtina valgyti tiek daug daržovių salotų. kai dar jaučiamas nedidelis al­ kis. Kalis yra ląstelėse. mineraliniai elemen­ tai yra aktyviausi. Valgykite tik organinį maistą. Švarus. kurie tarsi „suspaudžia" ir „išple­ čia" mus. kuo mažiau kepkite. ypač nukenčia dantys. fermentai. Tai reiškia. Tik tokiame maiste yra visi reikalingi jo pasisavinimui ir pašalinimui elementai. Kiek maisto reikia suvalgyti vienu metu? H. iš organizmo pašalinamas skystis. Jei jauti. gyvena prie jūros. 2. Jei jauti. kiek pakanka vitaminų ir fermentų. kuriuos prarado virdamas. kas valgo nevirtą maistą. nesutriks kokybiška ir kieky­ biška mineralinių mikroelementų koncentracija organizme. Netinkamas maisto derinimas pakerta jūsų jė­ gas. nereikalaukite iš virškinimo sistemos neįmanomo. kuriame yra daug nat­ rio (kruopas. — esi pavalgęs. nuolat bus papil­ domi organizmo šarmų rezervai.

Visas organizmas privalo persitvarkyti. Be abejo. tuštinamasi 2—3 kartus per dieną. vaisiai prieš valgį. bet kuriuo pa­ ros metu išliks fizinis ir protinis darbingumas. Tai reiškia. Atsižvelgiant į sezoną galima surengti „braškių". trečių patiekalų. dauguma iš pirmųjų persikėlusių iš Ispanijos į Ameriką mirė. Maždaug po tiek laiko. 3) fekalijų konsistencija — pusminkštė „dešrelė" be kvapo. „arbūzų". po to vis mažiau jas perdirbkite. pradėkite keisti virto ir nevirto maisto proporciją. 7. vaisių gabalėlių. o kvapo ir nesuvirškintų daržovių gabalėlių nėra todėl. pirmasis patiekalas — salotos. Skonio įpročiams pasikeisti. Pradedant vartoti kitokį maistą. Po truputį pratinkite orga­ nizmą prie nevirto maisto. Tam reikia laiko. jai persitvarkyti reikia net 1—2 metų. vakarienei vietoje antrų. Normalios skrandžio—žarnyno veiklos kriterijai: 1) išgėrus burokėlių sulčių. be nesuvirškintų daržovių. tortai ir pan. bet tik vienas kuris iš jų. kuriais pagrįsti šie procesai. „moliūgų" dienas. per 3 metus. trečia. kad einate teisingu keliu. po to pakilsite viena pa­ kopa aukščiau. arbata. į naują sveikatos lygį. vaisiais ir t. dešros. kad pradedant tinkamai maitintis. mėsa.t. palaipsniui ir nepastebi- TINKAMOS MITYBOS PRADŽIA Kiekvienas staigus mitybos įpročių. keičiasi skonio įpročiai.) organizmas turi apsirūpinti spe­ cifiniais fermentais. Tiek reikia ir žarnyno mikroflorai pasikeisti. Tik tada visą laiką būsite sveikas. Žinokite tai ir nesibaiminkite. laukia tokios pakopos: pirma. nevirtos. Ko­ šes stenkitės mirkyti. privalote žinoti. Pavyzdžiui.). nevartokite visų kenksmingų produktų: rafinuotų. nenukrypsite į vieną ar kitą pusę. antrasis patiekalas — arba angliavandeniai. Taip elkitės ir kitais atvejais: pusryčiams valgykite vaisius. kad mikroflora yra pilnavertė. galinčių sukelti svei­ katos krizių. antra. Be to. Tokios krizės tik patvirtina. „obuolių". Skrandžio—žar­ nyno trakte turi susidaryti kitokia mikroflora. kertvirta. žalio­ mis daržovėmis. vietoje pietų su sriuba. Tuo labiau kad kai kurios sis­ temos yra labai inertiškos. mirkytom kruopom. Po 1—3 metų jūs jau nevartosite „normalaus" maisto. kad skrandžio—žarnyno trakto motorika yra normali. valgykite daugiau nevirto maisto. valgomomis žolėmis. Tai puikiai parodyta filme „Kristoforas Kolumbas". šlapimas nenusidažo rausva 252 . kartą — netroškintos. pakeiskite maisto produktų valgymo nuoseklumą: skysčiai prieš valgį. o ne virti. Kaip parodė praktika. košes. žalias ar mažai troškintas daržoves. kad jis neigiamai veikia organizmą. neįprastais produktais (daigintais grūdais. 4) lėtai keičiasi maisto poreikis bei įpročiai. naujam elgesiui ir psichikai reikia dar daugiau laiko: 2—3 metų. o tai veikia ne tik žmogaus fiziologiją. arbatos pasirinkite salotas ir riešutus. Persitvarko žar­ nyno. stimuliuojančių (kava. 2) tuštintis lengva. kad storosiose žarnose normaliai įsiurbiamas vanduo. maisto pakeitimas veikia žmogaus savijautą. spalva. Juk mums dabar aišku. hormonų sistemos. nes neprisitaikė prie naujo maisto. arba bal­ tymai. Jei laikysitės šio mitybos režimo. tinkama. kol pagaliau pradėsite jas valgyti visai žalias. atsiranda organų ar jų sistemų pokyčių. šis procesas ne­ įvyksta staiga. bet ir psichiką. Tai reiškia. Nepažeiskite rūgštaus ir šarminio maisto proporcijos. visi šie mechanizmai pradeda darniai veikti visa jėga. Tai reiškia. kad skrandžio—žarnyno epitelis yra nor­ malus. skrandžio—žarnyno trakto fermenti­ nės sistemos prisitaiko prie naujo maisto per 3—12 mėnesių. neprarasite pusiausvy­ ros. kad pradėjus mai­ tintis naujais. Žarnyno hormonų sistema labai inertiška.Tai leis jums visą laiką neprarasti „formos". Todėl būtina žinoti fiziologinius me­ chanizmus. augalų vaisiais. Keiskite: kartą — troškintos. poreikis mais­ tui. kurių jame beveik nėra. „vynuogių". Pradėkite gerti po 100—200 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. po truputį (20—50 gramų) pradėkite papildyti sa­ vo racioną nevirtais daržovių patiekalais: daigintais kviečiais. Daržoves iš pradžių troškin­ kite. duona pasirinkite šviežias sultis. nes pajusite.

Sultis taip pat reikia suvilgyti seilėmis. kuri tapo priverstine norma. uogos. Maistas — ne tik mūsų kūno statybinė medžiaga. šakniavaisiai. virškinimo organų sandarą. o laisvieji elektronai yra tie „raumenys".t. bakterinę florą ir daugybę kitų dalykų. tinkamiausias jo maistas — vaisiai. 4. apie sveikatą negali būti nė kalbos. naujausi preparatai ir pan.. svarbiausius teiginius išdėstysiu savais žodžiais klausimų ir atsakymų for­ ma. ankš­ tiniai augalai. kaip keisti mitybą keičiantis amžiui.t. KAIP BIOLOGINĖS RŪŠIES. Nevirtą augalinį maistą ir antruosius patiekalus gamin­ kite prieš pat valgymą. 7. net neįmanomas. ir atsirado pirmosios civiliza­ cijos. 6. kuris anksčiau at­ rodė neskanus. Atsirado papildomų mechanizmų tipas. Atsižvelgiant į žmogaus organizmo prigimtines savybes. šaknys. anglies dioksidas ir laisvi elektronai (energija). Taigi visą šios knygos antros dalies turinį galima perteikti paprastomis ir realiomis taisyklėmis: 1. kaip vartoti maistą. MITYBA? Žmogaus virškinimo sistema tūkstančius metų taikėsi perdirb­ ti ir pasisavinti atitinkamus gamtinius produktus. Ajurvedos. pritaikytas gyvulinio 255 INDIVIDUALI MITYBA Taigi mes susipažinome su virškinimo procesais ir dabar jau žinome. Valgykite. kad gautume kuo daugiau naudos ir prisidarytume kuo mažiau žalos. Skysčius ir vaisius valgykite prieš valgį ar atskirai. Vykstant evoliucijai šalinimo sistemos taip pat prisitaikė šalinti iš organizmo tam tikrus metabolitus. vaisiai — trigubos salotos). Pavyzdžiui. Bet dar nežinome. varpiniai.) bei stimuliatorių: arbatos. Jei žmogus šito akivaizdaus dalyko suprasti nenori. beje. Van­ duo mumyse sudaro terpę. kai išalksite. Kad neapsunkinčiau rytiečių terminologija. valgyki­ te lėtai.y. kol maistas netaps koše. kokie sezoninės mitybos pagrindų krite­ rijai. svorį mažinančių ir daug kitokių tab­ lečių (ant jos naktinio stalelio buvo rasta 41 pavadinimo vais­ tų!). Čžud-ši ir t. kaip indi­ vidualizuoti savo mitybą? Išstudijavęs makrobiotikos. 254 . tor­ tų. Tai veikė dantų sandarą. Žmonėms slenkant į šiaurę. virškinimo fermentus. todėl gerkite jas mažai gurkšneliais. medus. cukraus ir pan. taip pat ir šias rekomendacijas išbandęs praktiškai. Virškinimo ypatumai ir maisto įgijimo būdai turėjo įtakos mūsų kūno formai. kur iš angliavandenių susida­ ro vanduo. terpę. Maistas.. Jis pade­ da ir kūno viduje (t. au­ torius pastebėjo daug niuansų. žalumynai ir gry­ bai. Todėl paskutinė virškinimo proceso grandis — kiekvienoje ląstelėje. kurioje vyksta gyvybiniai procesai: anglies rūgšties koncentracija vandenyje reguliuoja fermentų aktyvumą. antrasis patiekalas taip pat turi būti pagamintas atsižvelgiant į sezoną — baltyminis ar krakmolingas maistas. Gerai kramtykite ir suvilgykite maistą seilėmis. alkoholio. Tinkamiausia vieta žmogui gyventi — subtropikai (Vidur­ žemio jūros pakrantė). dieto­ logiją. nepadės krūva pinigų. virškinimo trakto ilgį ir masę. į kuriuos būtina atsižvelgti. išskiria iš jų energiją ir t. Po perdirbimo visi nereikalingi produktai iš organizmo turi būti lengvai pašalinami. o ankstyvuoju jo vystymosi laikotarpiu — tik motinos pie­ nas ir vėliau kaip nežymus nukrypimas — galvijų pienas ir paukščių kiaušiniai. taps malonus ir pageidauja­ mas. sausainių. 2. ka­ vos. pagaliau. kad jos kūnas buvo prifarširuotas cheminių prepa­ ratų: migdomųjų vaistų. jų virškinimo sistemai teko prisitaikyti prie kitokios mitybos. Pirmasis patiekalas — šviežių daržovių salotos priklau­ somai nuo sezono (lapai. daržovės. KAS YRA ŽMOGAUS. kiekvienoje ląstelėje) sudaryti kuo palan­ kesnes sąlygas gyvybei. visame pasaulyje žinomo mili­ jardieriaus Onasio duktė mirė būdama 37-erių metų! Tiriant nustatyta. nevirtas auga­ linis maistas. skrandį. žarny­ ną. 5. kurie skai­ do angliavandenius. kur. Pusė kasdienio maisto turi būti šviežias. Nevartokite rafinuotų ir dirbtinių produktų (dešrų.mai pasikeis jusų skonio įpročiai. 3.

kad jis veiktų be sutrikimų. Visi šie prisitaikymai žmogaus sveikatą paveikė nepalankiai. 3. Todėl sultys turi būti labai rūgščios. (Bet žmogaus žarnynas santykinai ilgesnis). krakmolo dalelėmis. bulvės. pelėsiams ir kt. į virškinimo traktą įsiur­ bia vandenį. kurie žmogui kaip rūšiai nebūdingi. kaip tvir­ tina Bolotovas. švaru­ mas kinta — prastėja. kad galėtų ištirpti ir pavirsti koloidiniu tirpalu. eskimai geria elnių taukus) ir metabolitų pašalinimui. Jie atsižvelgė: į maisto skonį. Ka­ dangi toks maistas yra koloidiniai tirpalai. o ne užteršimas baltymais. kurie anksčiau ne­ turėjo krūvio. savo struk­ tūrą praradusiomis jie pilnavertiškai nesąveikauja.maisto pasisavinimui (pavyzdžiui. Štai iš kur atsiranda tokia daugybė šlakų. maisto spalvą. informaciją pagal parametrus šaltis—šiluma ir 257 . palengvinanti virškinimą skrandyje 50 proc. kurie perdirbdami maistą sudaro šarminę (puvimo) terpę. riebalai. mineralai ir kt. Jums teko kada nors lydyti geležinį laužtuvą geležinia­ me katile? Taip „lydant". JEI JO MITYBA PASIKEISTŲ? Jeigu dominuoja gyvulinės kilmės maistas: mėsa. perdirbdami augalinę „žaliavą".y. Dėl to visų organizmo koloidų klampumas. limfos. Natūralu. bet vaizdingas paaiškinimas. jungiamajame audinyje — podagros ži­ diniai ir kt. mikroorganizmų). Mūsų organizmo fermentai pritaikyti sąveikai su natūralio­ mis cukraus. smegenų ir šir­ dies insultai. prasiskverbdami į kraują. Senovės dietologai šiuo požiūriu elgėsi daug geriau. kuri vyksta kiekvienoje ląstelėje nuo angliavandenių prisodrinto maisto (košių). Mūsų storosios žarnos mikroflora turi gyvūninių ląstelių (t.y. Tai tirština kraują. tulžyje ir šlapimo latakuose — akmenys. tokį krūvį kiekviena koloidinio tirpalo dalelė paveržia iš organizmo — organizmas netenka dalies savo krūvio. jie visų pirma dehidruoja organizmą.. ir pats katilas. Baltymų perteklius organizme sudaro sąlygas padidėti koloidinių drebučių (kraujo. ir šitaip mažinanti kenksmingą poveikį skrandžio sienelei. kurios pakerta organiz­ mo gyvybines galias ir vidinę terpę iš rūgščios paverčia šarmi­ ne — pūvančia. vyksta induuota autolizė. Nuo tokių žmonių jau sklinda puvėsių tvaikas. Štai kovos su gyvūninių baltymų žalingu poveikiu pagrin­ dinės grandys. kad tai keičia ir žmonių elgesį — gimsta maniakai ir prievartautojai. Štai paprastas. su pakitusiomis. kurie. ląstelių protoplazmos) klam­ pumui ir jam tapti kserokeliu.). vėžiui. viso jos svorio. KAS ATSITIKTŲ ŽMOGAUS ORGANIZMUI. Todėl tokį mais­ tą valgydami užsigeriame ir taip kenkiame virškinimui. produkto formą ir konsistenciją.). Jei į organizmą patenka gyvūninė „žaliava" (mėsa. kiaušiniai ir kt. o apdirbimas — ilgas. Kai vartojami rafinuoti. krūvis. Toliau. cukrus. Jis nesuprato paprasto dalyko: oksidacijos esmė yra anglies dioksido koncen­ tracija. sudaro rūgščią terpę ir papildomai maitina organizmą rūgš­ čiais perdirbimo produktais. Štai dabar ir tampa aiški Bolotovo rekomendacijų rūgštinti savo organizmą gyvūninės kilmės maistu žala. 2. Indukuota au­ tolizė tada nevyksta. Išvadas pasidarykite patys. uogienė ir kitas „skanus" šlamštas.8 proc. maisto poveikį organizmui. dehidruoti produktai: duona ir jos gaminiai. o žmogaus tik 1. pieno produktai.8 proc. šie koloidai didina jo klampu­ mą. Plėšriesiems gyvūnams virškinant žalią mėsą. kiaušiniai ir kt. Dėl to kraujyje atsiranda trom­ bai. žuvis. o žmo­ gus paprastai vartoja termiškai apdorotą mėsą. mūsų organizmas priverstas papil­ domai sukurti galingą nukenksminimo aparatą ir išeikvoti mil­ žiniškas jėgas. gleivių. pienas. 1. visai skirtingi mikroorganizmai). KĄ BŪTINA ŽINOTI APIE PRODUKTUS? Visas mokslas apie produktus grindžiamas dviem kriterijais — kalorijų kiekiu ir molekuline sudėtimi (baltymai. vitaminai. lydysis ir geležis. an­ gliavandeniai. Taip į organizmą patenka baisūs nuo­ dai ir sudaromos sąlygos augti augaliniams organizmams — polipams. sparčiau plinta augalinės ląstelės (t. Štai šitas vieas procentas ir apsaugo nuo „išsilydymo". o dėl to sukelia ir troškulį. infarktai. kodėl katės virškinimo 256 akto svoris — 2.

sušildo kūną ir stimuliuoja skysčio išsiskyrimą. Kai maistas pereina per virškinimo traktą. sulaiko skysčius organizme. turi materialią jėgą. Kamienas — nugaros smegenys. Augalo dalys. Rūgštus skonis gaivina. turi re­ tinančių. cirkuliuojanti nervais ir tampanti sme­ genų. sukietėję. kiekvienas materia­ lus objektas. o vaistus — kaip maistą. FORMA IR KONSISTENCIJA. Ir mes apžvelgsime šiuos ypatumus. stimuliuoja cirkuliacijos procesus kūne. Naujausi fizikos mokslo atradimai daugeliu požiūrių tai pa­ tvirtino. Tuo remdamiesi senovės gydytojai pasiūlė šią klasifikaciją: 1. kelia apetitą. Žmogus gali tapti abejingas. atitinkančios žmogaus organus. Žmogus tampa irzlus ir nesitvardantis. kartūs ir gaižūs — kartūs. stabdo pūliavimą. kartų. didina kūno jėgas. suliesėti. kuri priklauso nuo klima­ to poveikio ir vietos. beskonį — drėkinantį. informaciją. Aštrus skonis džiovina. stiprina. tul­ žies išsiskyrimą. padeda išsivalyti kūno ertmėms. taigi ir maisto produktai. rūgštų. saldūs ir sūrūs produktai tampa saldūs. kokį jie turi. Klasikinė Ajurveda išskiria šešis pagrindinius skonius: sal­ dų. sūrų. jo skonis pasi­ keičia. kai jos perteklius. MAISTO SKONIS. 2. stimuliuoja gyvybinius procesus. leidžia pažinti šią energiją. Po to. Chlorofilas — kraujas. Kartaus sko­ nio perteklius gali išsekinti jėgas. 259 . kad būtų galima juos pa­ naudoti ir pagerinti sveikatą. Sėklos (ypač dygimo periodu) — dvasinė energija (Šen — kinietiškai arba Kundalini — indų filosofijoje). kraujavimą. Antrinio saldaus skonio produktai stiprina. ir slopinti gyvybingumą. Pridėkime dar du — šleikštu ir beskonį. Lapai — plaučiai. užgydo žaizdas. praplečia kraujagysles. Šakos — nervai. neaiškų nerimą. šalina užsikim­ šimus ir gerina žarnyno praeinamumą. Kartus skonis gerina virškinimą ir apetitą. žadina apetitą. šaltiems produktams suteikia organiz­ mą šildančių savybių. naikina pelėsius. Antrinio kartaus skonio produktai padeda išvalyti orga­ nizmą. išdžiovinti organizmą. esanti produkte. apatiškas. produkto savybių pasikeitimą apdorojant termiškai ir kitais būdais. padeda smulkinti ir virškinti maistą. Energija. kas įstrigę. Sūrus skonis valo. gali palankiai veikti mūsų gyvybingumą. smarkiai vėsina. ima ėsti rėmuo. aštrų ir aitrų. gražina odos spalvą. Tokio pobūdžio charakteristikų pasikeitimas keičia akivaizdžias daiktų savybes. intelektualines ir virškinimo galias. ku­ ri kvantų lygyje (materialių dalelių yra daug daug kartų ma­ žiau negu elektronų) suteikia jiems tokį vaizdą. Saldaus perteklius skatina gleivių susidarymą. Antrinio rūgštaus skonio produktai stimuliuoja organizmo šilumines. Jei kokiam nors žmogaus organui trūks­ ta subtilių materialinių savybių. ištraukia visa. Šaknis — skrandis.drėgnumas—sausumas. ypač kai jos mūsų organizme trūksta. galima jas papildyti. Liežuvis. Žiedai — jėgų perteklius (tai atgaminimo organų vieta). Žmo­ gus gali jausti nemotyvuotą baimę. Paprasčiau sakant. didina kūno 258 masę. paaiškėjo kiekvieno materialaus objekto formos ir konsistencijos svarba. patvirtintus gyvenimiškos patirties. tirpdančių savybių. nutuki­ mą ir organizmo šiluminių savybių sumažėjimą. Visų šių ypatybių žinojimas leido jiems maistą vartoti kaip vaistus. kai fizikai atsklei­ dė kvantus. rūgštūs lieka rūgštūs. To­ dėl iš šešių pirminių skonių organizme susidaro trys antriniai. Rūgštaus sko­ nio perteklius prastina kraujo sudėtį. kuris tirština sultis ir vėsina. 1. padeda virškinti kūno sultis. Tai sukelia įdomius teorinius samprotavimus. Prie klasikinės Ajurvedos schemos pridėjome du papildo­ mus skonius: šleikštu — panašų į gaižų. šį seną mokslą šiuolaikiškai interpretuodami. odos uždegimams. užsikimšę. Maisto skonis byloja apie ypatingas jo energijos savybes. o aštrūs. Pavyzdžiui. o amerikiečių gydytojai Ajurvedą-machariši sėkmingai taiko praktikoje. skonio organas. pasitelkiant tokias augalų ir gyvūnų savybes. turi šiek tiek šiluminių savybių. spermos ir kitų audinių impulsais. Sultys _ energija. skatina gleivių ir žar­ nyno sulčių išsiskyrimą. sudaro sąlygas opoms. minkštinantį ir atpalaiduo­ jantį. Saldus skonis turi daugiausia gydomosios galios.

sėklos. džiovintų vaisių kompotą. Vaisiai turi teigiamos energijos. medžių vaisiai.y. sklidumas. Augalo dalys ir ką jos gydo: Šaknys — kaulus. kietumas. Lapai — „tuščiavidurius" organus (skrandį. klijlngumas. Analogija su gyvūnais dar paprastesnė: širdis atitinka šir­ dį. riebalingumas. neatšaldo. tei­ singai derinamas ir vartojamas. šalto kli­ mato sąlygas. Tad jeigu maistas vientisas. kad organizmo perkrovimas pirmos grupės produk­ tais dehidruos kūną. — padi­ dins organizmo šiluminius. drėgnumas. kepenys — kepenis ir t. išderina savo vidinį kovos su nepalan­ kiomis klimato sąlygomis mechanizmą. tulžies pūslę. pavyzdžiui. Augalo dalis prie pat žemės pasižymi pusiausvyrą teikiančio­ mis savybėmis (susijungimo vieta turi ir teigiamos. Detaliau kalbant apie produktų savybes ir konsistenciją ga­ lima pasakyti. vandeningas savybes. Teigiamos ir neigiamos energijos pasiskirstymas. nedrėkina ir pan. Ir. vangūs žarnų judesiai. šiltnamio daržoves.2. lankstumas. 3. Viską vartokite saikingai. Ir priešingai. vartodamas savo regiono produktus. vandeningų savybių turinčių augaliniiį produktų: agurkų. Aišku. birumas ir skaidrumas suteiks organizmui lengvumo. kitokias sriubas. Produktų savybės padeda jam įveikti nepalankias išorės sąlygas. VEI­ KIANT JŲ AUGIMO VIETAI IR KLIMATUI. kad lengvumas. žalius ar šiek tiek termiškai apdorotus. riebumas. sėklas. stimuliuos hor­ monų sistemą. žiemą. šlapimo pūslę ir sėklides). 261 . vaisių. gaivinančių gėrimų. kas turi stiprų kvapą ir aštrų skonį. o kitokio — galime kristi negyvi. kad vienokio maisto suvalgę nepaju­ sime nieko ypatinga. pavyzdžiui: grūdai. PRODUKTUOSE SUKAUPTA INFORMACIJA. košes. riešutus. pomidorų. valgydamas grūdus. kūnas pritvinkęs van­ dens. o prie žiedo — teigiama. verdam barščius. intelektualinius ir virškinimo suge­ bėjimus. kurioje jis užaugo. jis šias savybes supriešina su šalčiu ir sausra. — viskas eis į gera. tai tas produktas (medžiaga) va­ dinamas pusiausvyrų. paslan­ kumas. nesausina. Voroneže gyvenantis žmogus žiemą trūks plis stengiasi valgyti žalią maistą — perka citrusinius iš Egip­ to.). šiltus. Visa tai išliko liaudies išmintyje ir tvirtai įėjo į mūsų buitį. pra­ laidumas.y. augalas kovoja su tuo. judrumo. visa. uo­ gos ir kt. sausu­ mas. moliūgų. Augalo viršūnė turi teigiamą krūvį. Vasarą mes įsigeidžiame giros (rūgštus skonis organizme sulai­ ko vandenį). t. išugdydamas savy­ je priešingas — šaltas. riebalingas savybes. antros — užterš kraują. trečios — padi­ dins gleivių kiekį. Bet kuris augalas perima visą informaciją iš tos vietovės. o šaknys — neigiamą. Vaisiai — „standžius" organus (širdį. o gumbai — neigiamos. Tuo rem­ damiesi senovės daktarai skyrė keturis maisto poveikio laips­ nius. sakysim. šakniavaisiai ir kt. melionai. kepenis. Žiedai — jutimo organus. prie­ šingai: geriam šiltą arbatą ir žolių nuovirus. jie kovoja su tuo išsiugdydami savyje priešin­ gas — šiltas. lėtumas ir drumstumas stiprins kūną.t. o iš nosies nuolat varva. riešutai. inkstus). 3. Iš patirties žinome. sausus produktus (džiovinami vaisiai įgyja šiltų savy­ bių). 4. pavyzdžiui: arbū­ zai. jei. kenkia savo orga­ nizmui. 260 Jei augalai priversti pakelti nepalankias. maistas nesušildo. blužnį. valgo šviežias salotas. nes jį atšaldo. jei toks žmogus greitai žvarbsta. ir neigia­ mos energijos). arbūzų. padės numesti svorio. šiurkštumas. Jei žmogus. Pavyzdžiui. plaučius. kuriam veikti padeda produktai. kaitrią vasarą jis vartoja vėsinan­ čių. Paties vaisiaus dalis prie kotelio pakrauta neigiama ener­ gija. šviežių salotų. uogų. mažai termiškai apdorotas. lapinės daržovės (kopūstai). storąją ir plonąją žarnas. Žiemą. Sunkumas. Labai išmintingai elgiasi žmogus. kopūstų. Ir nekeista. Maisto lengvumas. sutrin­ ka jo virškinimas. melionų. troškinam daržoves. prie­ šingai. Jei vietovė labai karšta. tankumas. šaknia­ vaisius. Žievė — odą. MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZ­ MUI. suvalgęs kokio nors maisto (medžiagos) jokių poveikio požymių nepastebi (t.

esant rimtiems organizmo sveikatos sutrikimams. Jei panorote kūną „nusausinti" (pašalinti gleives. kurios pravers vasarą. Jei eisite į garinę pirtį ar sauną. a) atveju galėsite „prisiauginti" riebalinį audinį. turinčius: a) aštrų + rūgštų skonį arba b) rūgštų + sūrų. o pakepin­ tas ar išvirtas jis pasidaro saldus. Kartus. antruoju — jo numesite. b) — padidės organizmo šiluminės savybės (gerės imunitetas. nurodomos jų savybės ir poveikio galia. kurie nuolat sužvarbę. priešingai. sąlygiškai galima pasakyti. Variantas a) — iš kūno bus pašalinta gleivių. virški­ nimas. Jeigu norite kūną „palengvinti" (palieknėti. b) aitrus + aštrus. Tai pravartu asmenims su mažu krau­ jospūdžiu. ją reikia aplieti gailių arbata. taip reikalingos šaltu me­ tų laiku arba tiems. Tokį maistą galima vartoti ir kaip vim­ dančią priemonę. skrep­ lius). Inkstų audinių ląstelių atstatymas. sukelia stemplės spazmus ir žarnyną daro beveik ne­ praeinamą. derinkite tokio skonio maistą: a) kartus + aštrus. Jei oda nelabai prakaituoja. kad nė vienas jų nepersvertų kitų. Prakaitą varanti gira daroma taip: trims litrams vandens paimti 1—2 stiklines aviečių (galima uogienės). kad jo poveikio galia yra I laipsnio. Saldus ir sūrus maistas siunčia organizmo energiją žemyn. vartojami tik kaip vaistai. Remiantis šia klasifikacija.. šalčiu. ypač vandens. kai iš organizmo reikia išvalyti gleives. taip pat iš­ gydyti nedideles ligas. Jei savijauta normali. Pavyzdžiui. vartokite produktus: a) saldaus + sūraus skonio arba b) saldaus + rūgštaus. Šiuo tikslu vieno val­ gymo metu geriausia vartoti produktus. sausumu. Pirmu atveju priaug­ site svorio.Jei maisto poveikis nedidelis. Todėl toks maistas (jūros kopūstai) yra geras natūralus vidu­ rius laisvinantis vaistas. b) rūgš­ tus + aštrus. Jeigu produktas nuodingas žmogui. 2. Jei norite organizmą „atvėsinti". tai jau III laipsnis. kad jo poveikio galia yra pasiekusi II laipsnį. II ir IV laipsnio produktai ir medžiagos. produktai su pusiausvyrų po­ veikiu vartojami žmogaus maistui. svorio „pridės". tapti judres­ niais). b) derinys. rūgštus ir sūrus skonis organizmą veikia anaboliškai. jo poveikis net mirti­ nas. Tai reikia turėti galvoje. o gaižus — prie­ šingai. drėg­ me ir 1. Priede Nr. kadangi kiaulės mikroelementų sudėtis panaši į žmogaus). Maistas su vyraujančiu karčiu ir aštriu skoniu kelia orga­ nizmo energiją aukštyn. Skonių derinys a). 5. intelektualinis skvarbumas). gaižus ir aštrus — kataboliškai. Jūs norite padidinti kūno „šilumą". Be to.1. vartokite produktus: a) 262 saldaus skonio arba b) kartaus + aitraus. svogūno skonis — aitrus. 4. prieš valandą suvalgykite 50—100 gramų virtų inkstų (geriau kiaulės. o b) — užsiauginti raumenis. I ir II laipsnio produktai vartojami sušvelninti nepalankias sezono sąlygas. kenčiantiems nuo prastos kraujo cirkuliacijos galvos smegenų kraujagyslėse. REKOMENDACIJOS. 1 stiklinę cuk263 . o eidami garintis prieš 10—15 minučių išgerkite 0. 3. vartojant a) produk­ tus išryškės ir „šaltos" savybės. be kūno „šildymo". kasdien vartokite šešių skonių pro­ duktus ir stenkitės. REMIANTIS PRODUKTŲ SKONIU 1. Pažinę produktų savybes. 4 pateikiamas plačiausiai vartojamų produktų sąrašas. Du pas­ kutinieji variantai suteiks „šilumos". dar padės ir numesti svorio. REMIANTIS MAISTO FORMA IR KONSISTENCIJA 1. Jei norite priaugti svorio (tapti „sunkesnis" ir „riebes­ nis"). europietiška mitybos mokymą pa­ pildysime senovės išminčių rekomendacijomis. Toks valgis harmoningai stimuliuos jūsų energiją. bet nekenkia organizmui. REKOMENDACIJOS. Saldus. kai reikia stiprių priešingai veikiančių korekcijų. c) aitrus + kartus. Jei produktas paveikia savo šiluma. vartokite produktus tokio skonio: a) kartus + aitrus.5—1 stiklinę prakaitą varan­ čios giros arba arbatos. Rūgštus maistas didina žarnų pralaidumą. sakoma. Kulinarinis maisto perdirbimas kartais gali pakeisti pro­ dukto skonį.

Visas likusis maistas — Šėtono rankų darbas. šalavijo). greipfrutų ir kt. Šių faktorių visuma — labai ge­ rai atstato. riešutais ir kt. tai nuo Dievo stalo senis Matūzalis pasitiekdavo sau maisto. išaugintais jūsų gyvena­ mojoje vietoje. Tik baigę pra­ kaituoti nuplaukite kūną šiltu vandeniu. 15 minučių prieš garinimąsi išgerkite „širdies" giros. Maitinkitės daržovėmis. savo ruožtu. Šiluminis perdirbimas. sudarydami sul­ fidus. arba lašiniais. Senovės išminčiai taip pat patarė maitintis tik pagal sezo­ ną ir produktais. aš 265 . ko mokė Jėzus Kristus („Evangelija pagal Joną"): „<. kuri ruošiama taip: 3 litrams vandens imkite 1 stiklinę nedžiovinto tvertiko (arba adonio. suvalgykite 100 gra­ mų kiaulės kepenų.. 2. 3. Inkstų ląstelių apykaitos atstatymo mechanizmas: gerai prakaituojant inkstai ilsisi. maistui vartodami sviesto gėri­ mą — Tibeto arbatą. Maitinkitės grynais produktais. bet jose nėra bio­ ritmų. pakalnutės. ir veda jis į nuodėmę.1 gramą pilkojo tvertiko miltelių. grūdais ir naudingom žolėm. obuolių. sumaišyto­ mis su medumi. Gerai išprakaitavę. Ir tikrai. džiovinimas saulėje. Paskui išgerkite prakaitą varančios arba­ tos ir smarkiai išprakaituokite garinėje.> Maitinkitės visu tuo. užšaldytų uogų ir kt. o šie. arba žuvies taukais — oda vis­ ką tuoj pat sugeria. ką rasite ant Dievo stalo — me­ džių vaisiais.. Širdies ląstelių masės atstatymas. Kepenys atsistato lėčiau negu inkstai. Tuo metu kepenys ilsisi. todėl šią procedūrą teks atlikti du mėnesius tris kar­ tus per dieną. pavyz­ džiui. išaugintais gyvenamojoje vietoje.) ir iš šiltųjų kraštų atvežtų (apelsinų. Galima vartoti liepos arba šeivamedžio žiedus. 1 stiklinę cukraus. jis pagerina širdies mai­ tinimą. gyvulių pienu ir bi­ čių medumi.raus. sausai nusišluostyklte ir išsitepkite odą išrūgomis. Panašiai maitinasi ir Tibeto gyventojai. Ogi todėl. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. duoda jūsų kūnui Jėgą ir Jaunystę. ir gyvulio inkstų kvantinis lygis. kurį jūs randate ant Dievo stalo. 3. ir jeigu jūs darysite tą patį. o organizmas mai­ tinasi pro odą (kaip embrioninėje stadijoje). Po garinės labai praverstų spe­ cialisto atliktas bendras masažas. analogiškos inkstams. — ir liga nepaliečia mūsų. kovodamas su sausu. Viską paraugti 10—15 die­ nų. garinės karštis stimuliuoja ląstelių apykaitą. Papildomos širdies stiprinimo rekomendacijos: kasdien su264 vartokite 0. Prieš eidami į garinę. Ilgai išlaikytų (nerau­ gintų kopūstų. Valandą prieš garinę suvalgykite 50—100 gramų virtos širdies. Skaidyda­ mas cukrų ir sudėtinguosius riebalus. 2. Po to išgerkite 1 stiklinę erškėtuogių nuoviro (50—80 uogų 3 litrams vandens). su kuria radionuklidai siekia susijungti. Kepenų ląstelių masės atstatymas. Šias rekomendacijas patobulino Bolotovas.5 stiklinės. Tuo metu venkite kepimui naudoti aliejų. o kraujyje yra medžiagos. 10—20 tokių procedūrų labai sustiprins jūsų širdį. kad jų organizmas. Prakaituoti reikia kuo ilgiau. Praėjus 15—20 minučių po „organizmo maitinimo pro odą". paskaninimas prieskoniais maistui suteikia „šiltų" savybių. Vienkartinė giros dozė — apie 0. Ne sezono metu nevalgykite dirbtinėmis sąlygomis išaugintų (agurkų. tik jų sezono metu. rei­ kia nusiprausti šiltu vandeniu. kurie veikia šių atstatomųjų procedūrų efektyvumą. Prakaitą varanti arbata ruošiama taip: 1 stiklinėje vandens 1—3 minutes virinti 1 šaukštą gailio šaknų arba 2 šaukštus beržo lapų. pomidorų). REKOMENDACIJOS. Naudokitės tuo šaltuoju metų laiku. citrinų. riebalus naudoja nuo organizmo džiūvimo. kriaušių. Masažo metu pailsi širdis. kurią iš jo atima supantis šaltas oras. šaltu kalnų klimatu. Joje yra terpė. Viską rauginkite šiltai apie 2 savaites. vaisiais. Metodika panaši į aukščiau aprašytąją. Tokia gira taip pat tinka pašalinti radionuklidams. Šitos žolės kartu­ mas stimuliuoja kasoje vykstančią insulino gamybą. padeda išskirti prakaitą. kodėl jie eidami į kalnus iš visų produktų labiausiai vertina lašinius. grūdais. Atveskite lėtai. REMIANTIS MAISTO PRODUKTUOSE ESANČIA INFORMACIJA 1.) dar­ žovių ir vaisių. o druska suteikia jam šilumą. Net ir patiems alpinistams nebuvo aišku. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. Girą gerkite prieš eidami garintis. Todėl nepertraukite jo maudydamiesi po dušu arba baseine. ligas ir mirtį! O turtingas maistas. Štai. kadangi ne­ silaiko organizme.

Šiose eilutėse glūdinti informacija — milžiniška. atsiranda daug toksinių liekanų (ama) ir žmogus jau lin­ kęs susirgti. kai medžiai neduoda vaisių. Todėl truputis aukščiau išvardytų produktų prieš valgį. sulaukus penkiasdešimties metų. Nes iš tiesų sakau jums. ir organizmas yra visiškai sveikas. su liūdesiu prisimename. iš­ džiovintas Saulės Angelo. nesgi dėl to augina Vieš­ pats žolę laukuose visiems gyvuliams. kad jos sustiprintų kūną. valgant ir po valgio žadina apetitą. ligotas. žmogaus organizme yra „virškinimo ugnis" (agni). Jei „ugnis" nusilpsta. leiskite Saulės Angelui išdžiovinti visus vaisius jums. Seniausias mokslas apie žmogaus sveikatą — Ajurveda — teigia. lėtinių li­ gų paūmėjimą. Susitvarkęs pašlijusį virškinimą. Markešvano (Spalio) mėnesį rinkite saldžiąsias vynuoges. Tūkstantmetė praktika parodė. Pagal šildantį poveikį šie produktai lyginami su II ir III pakopa. kad žmogui. išauga iki 40—50 procentų. Kad prigesusi virškinimo ugnis ir toliau liepsnotų. O dabar vos tik suvalgėme ką ne to arba per šventes persivalgėme — iš karto jaučiame maudulį skrandyje. kad jūsų kūnas suliesėtų ir Šėtonas iš jo būtų išvytas. kurie valgo vien maistą nuo Viešpaties stalo ir vengia Šėtono šlykštynių". pažeistas ląste­ les panaudoti tam. proporcijos jaunų — sveikų. penkiasde­ šimtmetis žmogus gyvena. kiek jo organizme liko jaunų ląstelių. O Šebato (Sausio) mėnesį. Kūno ląstelės gauna visa. Pusė tokių receptų grindžiama kai ku­ rių augalų ir medžiagų savybe „uždegti" virškinimą mūsų orga­ nizme. stimuliuoja virškini­ mą. REMIANTIS MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIO ŽMOGAUS ORGANIZMUI GALIA Bėgant metams. maistas virškinamas gerai. kad išvalytumėt kraują nuo visų nuodėmių. kardamonas. Bet kaip tai padaryti? Ląstelių baltymus skaido fermentai — pepsinai. o sumažinti — senų. Įsisiurbę į kraują kartu su skrandžio sulti­ mis. Maitinkitės jais kartu su migdolų kauliukais (migdolų branduoliais) visus tuos mėne­ sius. Mėnesio Chiaro (Gegužės) pradžioje valgykite rugius. o geras — sveikatos garantas. maistas nesuvirškina­ mas. ilgą gyvenimą šioje Žemėje. į pepsinus panašios medžiagos sutirpdo senas. duodantiems pieną. Maitinkitės žolėmis visą Tibeto (Gruodžio) mėnesį. Gruodį pradėkite gerti gyvulių pieną. palaiminti yra tie. kad tam geriausiai tin­ ka juodi ir raudoni ankštiniai pipirai. Tad bū­ dami vyresni. pagyvenusiems žmonėms su sutrikusiu virškinimu. vė267 REKOMENDACIJOS. Kalbant suprantamiau. nes jame apsigyvenę Dievo Angelai. Jei šita ugnis skaisčiai dega (kaip jaunystėje). krienai. buvo siū­ loma daugybė receptų. dešimties me­ tų — svyruoja tarp 7 ir 10. kad savo pienu jie papildytų žmogaus maistą. tai yra tiek.pažadu jums. ir jų reikia atsikratyti kuo greičiau. kai tuo tarpu prastai virškinant galima nu­ mirti ir nuo paties geriausio maisto. Tad visai natūralus troškimas padidinti jaunų ląstelių procen­ tą. sugebančiam tinkamai pasisavinti maistą. Jūs turite valgyti sultin­ gas figas visą Abo (Rugpjūčio) mėnesį. kad būtų padidintos. ligotas. kai lieka perteklius to. kad jaunystėje valgė­ me viską iš eilės ir kuo puikiausiai jautėmės. Tamiuzo (Liepos) mėnesį maitinkitės rūgščiais vaisiais. Nau­ jausiais tyrimais. ką surinkote. kad Gyvenimo Dievas duos jums taip pat. kurie su­ sidaro skrandyje. pačius tobuliausius iš grūdi­ nių žolių. druska ir lydytas sviestas. nepa266 . B. be toksinių liekanų (pagal Ajurveda — ama). savo galimybių. cinamonas. Sivano (Birželio) mėnesį — kviečius. sunkumą visame kūne. Bolotovas rekomenduoja senas. pagrįstais žmogaus odos sugebėjimu atspin­ dėti ir sugerti šviesą. ko reikia. mūsų virškinimas palaipsniui silpnėja. kaip ir patriarchui. žmogus atgauna sveika­ tą. Štai kodėl anksčiau prieskoniai Europoje buvo vertinami kaip auksas. kol jie dar nepakirto sveikatos. Todėl juos geriausia vartoti šaltuoju metų laiku. buvo nustatyta: iki vienerių metų am­ žiaus senų ląstelių kiekis neviršija 1 procento. Aįurvedos išminčiai mėgo kartoti. kenks ir nuodai. Pagal Ajurveda. kad prastas virškinimas — pagrindinis ligų šaltinis. o Zliudo (Rugsėjo) mė­ nesį rinkite vynuoges. Kad Viešpats galėtų pasirūpinti jūsų kūnu. ir tegul jų sultys būna jūsų gėrimas. panaudodamas tik 50—60 proc. kad jūsų kasdieninė duona būtų iš kviečių. imbieras. garstyčios. Senos ląstelės taip pat yra ama — toksinai. gvazdikėliai. Padarykite taip.

5 2. pa­ troškintos daržovės (būtinai šiltos) ir karšta košė. antraei­ lis. mąstymo greitį. ant liežuvio galiuko užsiberti maždaug gramą valgomosios druskos. be to. kuri atsiranda apvaisinant.5 2 2. Pita. ir apskritai už ju­ dėjimą organizmo viduje (vidinių skysčių cirkuliavimą: kraujo. Pusryčiams tinka šie produktai: šilta žolių arbata.5 arbatinio šaukštelio 1 1. turinčios visų būtinų elementų.). Taigi gyvybinis principas (doša) „Gleivės" atsakingas už mūsų kūno formą (t. Jiems tinka visiškai kitas metodas. Kad padidėtų skrandyje išskiriamų pepsinų kiekis. metabolizmo aktyvumą apskritai). ir dešimtą dieną jūs suvalgysite jau tik 0. Beje. šilumines savybes ir visus cirkuliacijos procesus. Bolotovas rekomenduoja (kaip ir senovės graikai) praėjus 30 minučių po valgio. inte­ lektą. ji stimuliuoja „virš­ kinimo ugnį". kurių „virškinimo ugnis" iš tiesų užgesusi. audinių atsinaujinimo greitį. Po šios dietos jūsų „virškinimo ugnis" taps normali. bet nekliudo sveikų. Platesnių žinių radau tik senovės Ajurvedoje. Taigi mūsų organizmas yra motinos ir tėvo gyvybinių prin­ cipų kombinacija. imuninę gynybą.y. kas parašyta aukščiau. maisto virškinimo kanalais stūmimą. Nedideliame emaliuotame ar keraminiame inde ištrinkite keturis šaukštus imbiero miltelių ir 100—150 gramų švaraus lydyto sviesto. nėštumo trukmę ir kt. menstru­ acijų pradžią. o šie savo ruožtu aktyviai skaido visa. vaisių ir pan. Kaip atskleidė naujausi fizikos tyrinėjimai. Jauniems žmonėms ir vi­ dutinio amžiaus žmonėms. Arjuvedoje ir apskritai visame senovės mokyme apie indi­ vidualią konstituciją glūdi trys pagrindiniai principai: „Glei­ vės". Pirma diena Antra diena Trečia diena Ketvirta diena Penkta diena Šešta diena 0. Nuo druskos refleksiškai ima smarkiai skirtis skrandžio sultys. Vie­ toj druskos galima naudoti aukščiau išvardytus „šildančius" produktus. Druska dauge­ lyje kalbų reiškia „saulė". kas sena ir nereikalinga. ledų. Gyvybinis principas „Vėjas" atsakingas už pačių įvairiausių organizmo procesų greitį ir jų cirkuliavimą. Gyvybinis principas „Tulžis" kūne — skysti. vykstančius tame orga­ nizme. atsakinga už formos gyvam organizmui suteikimą.5 arba­ tinio šaukštelio. tai yra visų organizmo fermentų aktyvumą. stiprių ląstelių. šaldytų uogų. Bet prieš jį aprašant būtina pažinti žmogaus konstituciją ir tik tada rekomenduoti. endokri­ ninę sistemą). Vientisą masę uždenkite dangteliu ir padėkite į šaltą vietą.. Organizmo virškinimui pagerinti gydytojai — Ajurvedos pasekėjai rekomenduoja specialią imbiero dietą. kuris jau pradėtas virškinti. virškinimą. šlakų pašalinimą. Vata). Ypač tinka imbieras. reikalingų naikinti se­ nas ląsteles. Imbiero dieta ypač tinka pagyvenusiems žmonėms. už mūsų fizinės realybės (kūno) yra subtiliai materiali realybė (kvantų laukas). Veikiant skoniui. ėdūs elemen269 Toliau pradėkite mažinti kiekį kiekvieną dieną po 0. sausgysles. Be to. tik šaldo ir džiovina. Paskui susidariu­ sias seiles išspjauti. kaulus. „Tulžis" ir „Vėjas" (Kapcha. gyvybinis principas „Vėjas" kūne neturi jokių materialių elementų. limfos ir kt.žio pažeistas ląsteles ir ligas sukeliančių organizmų ląsteles. ši dieta nerekomenduojama. raumenis. Bet tai tik vienas mechanizmas ir. MITYBOS INDIVIDUALIZAVIMAS „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" šios knygos autoriui teko pastebėti tik nedrąsias užuominas apie individualią konstituci­ ją. kurių virškinimas sutriko dėl kitų priežasčių. visą nurodytą laiką (net ir po to) nevartokite smarkiai šaldan268 .5 arbatinio šaukštelio. Gyvybinis principas „Tulžis" atsakingas už visas šilumines mūsų organizmo savybes (termoreguliavimą.5 čių produktų: ledinio vandens. Vartokite šitą mišinį kiekvieną dieną po truputį prieš pus­ ryčius. Svarbiausia yra tai. atšaldyto pieno.

siekti kuo geresnio jų subalansavimo ir sveikatos požiūriu pakilti „ant bangos". micelės ir kt. Jei vyrauja gyvybiniai „Gleivių" principai. prasideda laiku (miegas. be to. mąstymas chaotiškas. turinčios labai daug ka­ lio — natrio antagonisto). sukėlęs specifinius sutriki­ mus. nenuoseklus. Oda sveika ir gra­ ži. jis tokia mityba „įsivarys" jautrumą šalčiui. Virškinimas vangus. fermen­ tai. Taigi jei „Vėjas" normalus — kūnas lengvas. atsiranda skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos. rūgštaus ir sūraus skonio (kruopos.).t. Gyvybinis principas „Gleivės" atsto­ vauja kūne visiems materialiems dariniams ir organizme suda­ ro šaltį. Maisto poveikio gyvybiniams principams (došoms) mecha­ nizmas toks: ląstelių lygyje iš maisto susidaro vanduo (teikian­ tis gyvybei terpę). Visa tai kartu sutirština organizmo koloidus. me­ tabolizmas. linkęs į viršsvorį. t. Žmogus lengvai suerzinamas. suliesėjimą. lie­ sas. nenormali lytinio akto trukmė. daržovės. savo ruožtu. lytinis pajėgumas neblėsta ir viskas įvyksta sklandžiai. Jei „Tulžis" normali — kūnas šiltas. virškinimas ir maisto pasisavinimas normalus. kaupiasi skysčiai. jis linkęs prarasti daug skysčių ir maitina­ si aukščiau išvardytais produktais. protas greitai užčiuo­ pia problemos esmę. tulžingai juokauja. toks žmogus yra žemo arba aukšto ūgio. yra baikštus.). nuolatos žvarbstama. gleives. atmintis prasta. aitraus ir gai­ žaus skonio (švieži vaisiai. 271 270 . Skysčio kaupimąsi organizmo ląstelėse nulems saldaus. Štai dabar jau aišku: jei organizme dominuoja gyvybiniai „Vėjo" principai. sąnariai lankstūs. Kūno svoris per­ nelyg auga. žilstelėjęs arba praplikęs. kuriuos jūs galite pašalinti pasitelkę mitybą. Štai dabar. O dabar svarbu nurodyti orientyrus. dažniausiai — per trumpa ir t.y. moterų ir vyrų orgazmas). o per ją — visų organizmo fermentų aktyvumą) ir baltyminės medžiagos (kurių dėka vyksta visi gyvybiniai procesai. žinodami savo organizmo ypatumus bei maisto produktų savybes. turintys savo ritmą. pieno produktai. „blankus" lytinis aktas užtrunka ilgai. galime sąmoningai. ėda rėmuo. produktų savybėmis su­ stiprinti ar prislopinti savo gyvybinius principus (došas). jog nuo netaisyk­ lingos mitybos. prastai virškina. nenormalus menstruacijų ciklas. Palyginti jauno žmogaus lytinės funkcijos silpsta. išberia kūną. mąstymas grei­ tas. kuri padės jums išsiaiškinti savo konstituciją ir pagal ją pasirinkti mitybą (1 priedas). džiūsta šner­ vės. o tai. vartojamas mažais kiekiais maistas. kurie patvirtins. organizmą daro neatsparų peršalimo infekcijoms ir augliams. Jei yra šio gyvybinio principo perteklius. nuolat žvarbstantis. ne­ mėgsta drėgno oro. atmintis il­ gai išlieka gera. žmogus yra vidutinio kūno sudėjimo. Šio gyvybinio principo persvara padidina organizmo „gleivėtumą" sumažina šilumą. orgazmo stiprumas — normalios. mąstymo ir gyvenimo būdo pernelyg „suaktyvė­ j o " kuris nors gyvybinis principas. žarnynas dirba lengvai ir reguliariai.tai (tulžis. daug ir dvokiančiai prakaituojama. žmogus suneri­ męs. Dingsta gyvenimo džiaugsmas. Jei žmogui būdinga „Vėjo" (Va­ ta) konstitucija. nėštumo periodas. todėl pateikiu Ajurvedos stebėjimų pagrindu sudarytą anketą. nuotaika pakili. vaisiaus neišnešiojimas. Bet žmogui nebūdingas tik vienas kuris principas. Organizmo ląstelėse skystį mažins kartaus. virš­ kinimas nenormalus — vidurius tai paleidžia. jam niekada nebūna šalta. menstruacijų ciklas. sumažėja imuninė gynyba. visi fiziologiniai procesai. pasižymi gana aštriu protu. visi ritmiški procesai sutrikę (nemi­ ga. lengvas ir kietas (džiovinti vaisiai) ir. gali skųstis prastu virškinimu. Jei do­ minuoja „Tulžies" gyvybiniai principai. sūriai. rau­ meningas. visos fiziologinės funkcijos: imunitetas. anglies dioksidas (reguliuojantis terpės pH. Skirtingi produktai skirtingai veikia tris nurodytus parametrus. riebalų tarpsluoksnis optimalus. Aptarsime tai remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais. nerangumą. drėgmę. amžinai nepatenkintas. Jei „Gleivės" normalios — organizmas nepaprastai atspa­ rus. žmogus yra stambių kaulų. linkęs į depresiją. vidurių užkietėjimą. gerai virškina. tulžies sultys)*. turite daug energijos. tai jie vėl užkie­ tėja. suprastėja at­ mintis. Gyvybinio principo „Tulžis" pertekliaus požymiai: dažnai * Organizme sukuria šilumą.

Visą likusį maistą. pageidautinas Radžasžmogui. karštas ir sausas. yra linkęs sulaikyti vandenį ir priaugti svo­ rio. kurią ajurvedininkai vadina „odžas". rafinuotą cukrų. vartoti kuo švie­ žesnius produktus (iš karto nuo šakos arba nuo ugnies). visi svaiginantys produk­ tai ir vaistai. kai jose niekas „neperdega". arbatą. druską. vienu metu suvartoti tik saikingą kiekį maisto (pagal jų rekomendacijas. harmoniją. kurie norėjo būti sveiki. dirbtinius. Ajurveda rekomen­ duoja vartoti ir karvės pieną. rūgštus. česnakai. sūdyti. o netiesiogiai ir metabolizmą. varškė). anksti pražils arba nupliks. taip pat jų sultys. sūrus. „perdegins" kraują. Kuo daugiau ląstelėse pagaminama „odžaso". kai nepažeidžiamas tinkamų maisto produktų ir jų deri­ nių nuoseklus vartojimas. Žmogus pajunta kūno lengvumą. kakavą. — džius šnervės. dvokiantis. metabolizmas (medžiagų apykaita) tampa idealus. kurie stiprina arba silpnina došas Vata. žuvį. bet kaip atskirą valgį arba su miltinėmis košėmis (teisingo virškinimo požiūriu tai nevykusi rekomendacija). Tarnas: jau­ tiena. svogūnai. 273 . nesunkiai virškinamas ir raminantis. grubus maistas. garstyčias. Visa tai kartu organizmui neleidžia išskirti van­ dens. Ir štai tada. per karštas. ypatingą džiaugs­ mą. kai mes taip subalansuojame savo mitybą. sūrus ir rūgštus (prieskoniai. „Švarios" mitybos produktai: lydytas sviestas. rauginti produktai. kas rūgštu ir karšta. kad ląstelės per daug neišdžiūsta. Ajurvedininkai tokią mitybą vadina „švaria" ir rekomen­ duoja. neprarasti šviesios galvos ir jėgos. sutriks virškinimas. abejingas. visa. tuo daugiau į smegenis pasiunčiama palaimos ir džiaugsmo signalų. sveikatą. laikytas per naktį. Pasenęs. riešutai ir gyvenamosios vietos augalų sėklos. neprigleivėja.t. deginantis. pasto­ vėjęs. medus. ės rėmuo. džiaugsmą ir nusiraminimą — skanus. sezoniniai vaisiai ir daržovės. lengvas ir riebus (kepta kiauliena). kiauliena. kiek telpa į dvi jo rieškučias). Kartus. kuriame mažai „odžaso". prieskonius. pipirus. iš tinkamai pasisavinamo maisto susidaro medžiaga. tabakas. Radžas rūšiai priskyrė tokius produktus: mėsą. „Odžas" atsirasti padeda. apkartęs. ištirpintas vanduo. beskonis. Vartoti reikia ne rafinuotus. tai yra turintys natrio produktai). skystas organizmo terpes prisodrina krakmolo ir baltymų (t. Pita ir Kapcha. jėgą. maitinsis aukščiau nurodytais produktais. greitai nutuks. Maisto produktai turi būti švieži. Jei žmogus. pageidautinas Satva-žmogui. gerti šaltinio (ištirpintą) vandenį. kiau­ šinius. kuris kliudo normaliai gyventi. 1 priede pateikiama lentelė produktų. „Maistas. Jei žmogus su ryškia „Tulžies" (Pita) tipo konstitucija val­ gys tokį maistą. likęs nuo ankstyvo ryto (sumaišytas su rytinio valgio likučiais) ir nešva­ rus maistas naudingas Tamas-žmogui". 272 inimaliai perdirbti šiluminiu būdu ir valgomi iš karto. limfą ir t. Didins organizmo šilumą. pašildytas maistas. kavą. mais­ tas turi būti lengvas. ilgai gyventi.sūdyti. jie suskirstė į dvi rūšis: radžas ir tarnas. o grynus produktus. kuriam būdingas ryškus konstitucinis tipas „Gleivės" (Kapcha).y. gausiai varto­ jamas maistas. tvarkingas virškini­ mas. maistingas ir malonus. vartojamas be sai­ ko maistas. abejingas (saulėgrąžų aliejuje keptos bulvės). kuris sukelia peršėjimą ir ligas. PALAIMOS DIETA Mūsų mitybos pagrindinis uždavinys — palaikyti kuo tinka­ miausias gyvybines sąlygas ląstelėse. ryžiai ir kviečiai. praras šilumines savybes. Visa tai skatins spartų tulžies išsiskyrimą (netie­ sioginė užuomina apie padidėjusį eritrocitų irimą). gyvenimo pilnatvę. visų pirma. be to. idealiai besimaitinantis žmo­ gus per dieną turi suvalgyti maisto tiek. sunkus ir minkštas (grietinė. neskaldytos kruopos ir ankštiniai. kad joje būtų visų 6 skonių kuo rūpestingiau subalan­ suotų maisto produktų. ašt­ rus. Nuo seniausių laikų ajurvedininkai aukščiau nurodytą maistą rekomendavo visiems tiems. nešvarus. kuris suteikia ilgą gyvenimą. Ištrauka iš „Bhagavatgitos" padės jums geriau suvokti visa tai. išbers odą. gleivių). vėsus ir vandeningas (pienas).

— pagal galimybes maitintis rūšiniu (satva) maistu. atneša jiems maisto medžiagų. neskubant. Virškinimui tai duos tokią naudą: a) kraujyje neliks toksinių medžiagų. 275 NUOSEKLUS VIRŠKINIMO SUDERINIMAS Dabar. Todėl neišvalę kepenų veltui lauksime virškini­ mo trakto veiklos pagerėjimo. Kad tai įvyk­ tų kuo greičiau ir visiems laikams — nustokite valgyti mieli­ nius duonos produktus. Jei žmogus ima valgyti vitaminų. apsauginių gleivių pakanka. b) storojoje žarnoje vėl bus rūgšti terpė ir normali mikro­ flora. Prieš valgį ir po jo padėkokite Motinai Gamtai už jos dovanas ir branginkite jas kaip patį save. nuo kurios priklauso visos funk­ cijos. bet tik tada. Pusry­ čiai — turi būti dienos valgio dalis. Tuo tarpu švarios kepenys iš minimumo pasisavina maksimumą. jis nepajėgia iš karto pasisavinti viso šio turto. sunkus ir riebus maistas.). kai pajun­ tate alkį. kartu susitvarkysim visų rūšių apykaitas orga­ nizme. kad nebūtų pažeista energijos cirkuliacija organiz­ mo viduje. Jokių užkandžiavimų tarp valgių. tik ką išvirti barščiai ir kt. Kraujas. sausainiai ir 1. kad maisto produktai būtų valgomi tam tikra eile. nei pe­ ristaltika. Jeigu atsiranda net nežymus kraujo sąstovis. Vakarieniaukite iki saulės laidos ir ne­ daug.Pateiksime dar kelias Ajurvedos taisykles. Tam būtina: — valgyti ramioje aplinkoje. pusiaudie­ nį — plonojoje žarnoje. 4 — nevalgymas prieš naktį. ko negauname su maistu. Ypač tai svarbu pagyvenusiems žmonėms. parinktu pagal sezoną ir gyvenamąją vietą maistu. 2. pakalbėsime apie skrandžio—žarnyno trakto atsta­ tymą. Alkoholis ir nikotinas griauna odžas ir kliu­ do jam išsiskirti iš kito maisto. bet tai dar ne viskas — jūs gulatės miegoti su nesuvirškintu maistu. sū­ ris. kasą ir kitus orga nus. KIEK ĮMANOMA PALENGVINTI SKRANDŽIO—ŽAR­ NYNO TRAKTO VEIKLĄ. be to. per rūgštus ar per sūrus maistas. kuris turi atitikti sezoną. Mūsų organizmas taps ma­ žiau priklausomas nuo iš išorės gaunamo maisto. pamatytumėte. netikslinga laukti. virški­ nimo trakto epitelis atsinaujina normaliai.1. 3. amino rūgštis ir dar daug to. atsistatys ir imuninė gynyba. Gauti maksimalų kiekį odžas padeda: 1 — maitinimasis šviežiu. būti iš­ augęs jūsų gyvenamojoje vietovėje ir vartojamas atsižvelgiant į individualią konstituciją. perlekiančio per organizmą kaip per kaminą. Todėl valgykite vienas arba su žmonėmis. virškinimo sulčių pagaminama kiek reikia. žuvis.) ir tik po to 1—2 suderintus produktus. Jokių užkandžiavimų tarp valgių. — stengtis. Valgymas prieš naktį šitą ritmą sutrikdo. kai „virškinimo ugnis" pati kaitriausia. 2 — didžiausia raciono dalis suvalgoma per pietus. — valgyti tik išalkus. Kepenų išvalymas labai teigiamai veikia venų kraujotaką. kuris padeda susidaryti organizme gleivėms. kiaušiniai. Dar kartą sakau: kepenys — svarbiausia organizmo liauka. Jei tai pilnaver­ tis procesas. tekėdamas per skrandį. Gerai (t. dalis energijos vėl turi būti permetama atgal į virškinimo organus. vakare ji jau pasitraukia į inkstus. Nesuteikia odžas: mėsa. Pažiūrėję į organizmo bioritmus. šie pro­ cesai stabdomi. kai jau daug žinome apie organizmo išvalymą ir tinka­ mą mitybą. kuri apsaugos mūsų orga­ nizmą nuo auglių ir kitų negerovių. Mikroflora iš augalinės žaliavos papildomai gamins vitaminus. žarnyną. paukštiena. Ką gi reikėtų daryti? 1. 3 — valgymas regulia­ rus — kiekvieną dieną tuo pačiu metu. visai neturinčius nieko bendro su virškinimu. kur yra virškinimo organų energija: ryte — skrandyje. 5—7 kartus) išvalę kepenis. Bet kokiu atveju iš pradžių valgyti vaisių arba daržovių patiekalus (šviežios salotos.y. patroškintos daržovės. tarpusavyje tinkamai suderinti. deguonies. Tad kol jų veikla nebus normali. 274 . kurie jums malonūs. kurios paralyžiuoja virškinimo trakto ląsteles — negali vykti nei sekrecija. Neigia­ mos emocijos irgi kenkia virškinimui. kad maistas būtų pasisavinamas prieš miegą. seniai pagamintas maistas ir pra­ monės gaminiai (saldainiai. BŪTINA IŠVALYTI KEPENIS. mineralinių medžiagų prisodrintą maistą. — valgyti rūšinį maistą. Bet koks persivalgymas apskri­ tai suardo odžas. o toliau — į dar kitus organus. kol pagerės viso organizmo veikla. IŠVALYTI STORĄJĄ ŽARNĄ.

Kad teisingai suderintumėte virškinimo ritmą ir jėgą. t. Štai dar kelios rekomendacijos. turintys konstituciją „Gleivės". Pa­ čioje pradžioje geriausiai tiks šviežios daržovių (ypač morkų) sultys. Pas­ kui galima imtis imbiero dietos. Rūgščių sulčių negerki­ te. „sausas" badavimas 42 vai. suderinimą reikė­ tų daryti kartą per savaitę. nedomina valgis. Ši knyga tik aiškina. jiems reikia lai­ kytis monodietos. (P. šiame produkte privalo būti pakankamai savų virš­ kinimo fermentų (turėti indukuotos autolizės sugebėjimų). prieš valgį gerti karčius gėrimus. valgykite patroškintas daržoves arba šviežias salotas. (P. Net jeigu jūs šių problemų neturite. o po jos pereiti prie individu­ alios rūšinės mitybos. „Vėjo" konstitucijos asmenys gali virškinimo ritmą suderin­ ti kartą per mėnesį. būtų su­ virškinta. vienu metu valgyti tik vieną kurį produk­ tą. kaip suderinti „virškinimo ugnį". jos žadina apetitą. Ryte išgerkite žolelių arbatos (kiekvienam konsti­ tucijos tipui savo) ir suvalgykite truputį karštos košės. ką suvalgėte. per didelis ar per mažas kūno svoris. Išvalius storąjį žarnyną ir kepenis. jiems galima išgerti saldžių šviežių sulčių arba suvalgyti šaukštą me­ daus bei išgerti stiklinę šilto vandens. turė­ site visą dieną nevalgyti. reikia atstatyti natūralų virškinimo ritmą. suvalgyti truputį niekuo neatmieštos košės. Taip atsitinka dėl valgymo paskubomis. po salotų. Iki pusiaudienio nevalgykite nieko. Pirmą dieną saikingai pavalgykite. Sten­ kitės visada valgyti tuo pačiu metu. bet nepersivalgyti. ne­ paisydami individualios konstitucijos. „Tulžies" konstitucijos — du kartus per mėnesį. Kitą dieną po badavimo leiskite virškinimo sistemai atrasti savo ritmą. kad sutriko virškinimo sistema. galėsite pasi­ kliauti natūraliu alkio pojūčiu: ryte valgyti nedaug. kurie zulinu apetitą. Per pietus turite pasisotinti. kurių virškinimo siste­ mos veikla smarkiai sutrikusi. Vakarieniaukite anks­ ti. Rekomendacijos. tą dieną apskritai gali nieko negerti — tai jiems bus tik į naudą. Produktus vakarienei pasirinkite pagal savo konsti­ tucinį tipą. Be to. tikslo nepasieksite. suvalgykite salotų (žiemą — tik ką išvirtų barščių arba troškintų daržovių). Tai jiems ypač naudinga. Šių rekomendacijų autoriai intuityviai pasirinko palankiausią režimą. Beveik visi žmo­ nės periodiškai pajunta. Asmenys. nuo to jiems palengvėjo ir. Vė­ liau. daugiau­ sia — per pietus ir truputį lengvo maisto per vakarienę. Dabar jau suprantamesni tampa įvairūs patarimai: badauti kartą per savaitę po 24 vai. tai nau­ dinga virškinimui. dingsta apetitas. verčiau reikėtų pus­ ryčiauti du kartus. tai išugdys sąlyginį valgio refleksą. Po to truputį pagulėkite.t. venkite įvairių prieskonių ir kitų produktų (alkoholinių gėrimų). paskui košės arba mė­ sos (jei be jos neapsieinate). Prieš miegą pasidarykite valomąją klizmą (ga­ l i m u Klupimo) ir anksti atsigulkite. atsižvelgiant į individualią konstituciją. Kai tik atsiranda šie simptomai. kurie linkę persivalgyti. Tiems. uždegs ir sude­ rins „virškinimo ugnį". atitraukite savo dėmesį nuo valgio kokiu nors darbu ir gurkšnokite tik vandenį. pradėjo jį rekomenduoti 277 276 . Virškinimo ritmo ir jėgos suderinimo metodas iš jūsų pareikalaus trijų dienų. Iki pat vakarienės nieko nevalgykite. Tiems. persivalgymo prieš naktį. užkandžiavimo tarp valgių. Rytais pirmasis valgis turi būti 1—3 šaukštai daigintų grūdų. Pageidautina tuo metu gerti tik šiltą vandenį. kad tai. Kai kurių žmonių virškini­ mas taip pašlijęs ir nusilpęs. kurių konstitucija „Gleivės". neramiai virškinama.y. arbata ir cigaretės sutrikdo virškinimo ritmą. Atmin­ kite: kava. Ėda rėmuo. Bregas). gilina ir pagrindžia minėtus nurodymus. kad apskritai nieko negali suvirškinti. Atstatę normalų virškinimo ritmą bei jėgą. 3—4 valandas prieš miegą. užkietėja arba praskysta viduriai. kiek prasčiau — vaisių. Jeigu jaučiatės gerai. Prieš pietus išgerkite šviežiai išspaustų sulčių. Ivanovas) ir t. Rekomendacijos asmenims.Visų aukščiau nurodytų punktų įvykdymas atgaivins jūsų virškinimo sistemą. Kadangi „Vėjo" ir „Tulžies" konstitucijos žmonės sunkiai su­ silaiko nuo valgio ir nepakenčia nemalonių simptomų. Kai sultys bus normaliai pasi­ savinamos ir atsiras apetitas.

Atminkite Biblijos žodžius: „Nekurkite sau stabų". Pavlovo mokymu. galime teigti — energija kūno organais cirkuliuoja tam tikra tvarka. kuris greitai suregu­ liuoja virškinimą. Vaisiai ir daržovės dažniausiai priskiriami prie daug kalio tu­ rinčio maisto. 4. Paskui energija iš virškinimo organų pasitraukia. Kad skaitytojas suprastų silpnąsias H. Ajurvedos teiginiais apie maisto produktų savybes ir in­ dividualią žmogaus konstituciją. Rytą aktyvus skrandis. virškinimą ir mikroflorą. pade­ dantys „išspausti" iš mitybos maksimalią naudą. O jie į or­ ganizmą patenka dažniausiai kvėpuojant ir judant. daugumai žmonių mityba. 6. kitam gali būti kenksmingas? Vanduo — maistas vienam ir nuodas kitam? O kalcis? Fosforas? Natris?" (Autoriaus pastaba: iš karto jaučiamas vertinimas iš orto­ doksinės medicinos pozicijų — suskaidyti viską į sudėtines da­ lis. neatsižvelgti į visumą. 3. Todėl vartojant šiuos produktus. kas priimtina jūsų konstitucijai. ir dėl to atsiranda daug šlakų. Makrobiotika kaip tik ir nustato tokią pusiausvyrą: vieną pusę maisto sudaro daržo­ vės ir vaisiai. Jei žmogus pripra278 tęs prisivalgyti vakarais. Mokymu apie akupunktūrą. kad jos remiasi I. o kitą pusę — kruopos. Ugoliovo mokymu apie rūšinę mitybą. maisto perdirbimas vyksta skirtingomis sąlygomis (rūgščiose arba šar­ minėse) įvairiuose virškinimo trakto skyriuose ir skirtingu lai­ ku. pasirodys. Šeltono rekomendacijas. Kai energija yra kuria­ me nors organe. 2. o man kenks­ mingas? „Ar tiesa. rūšine mityba (natūropatai reko­ menduoja grynus produktus. kad žmo­ gaus virškinimas natūraliai prisitaikęs prie šios cirkuliacijos. Taip vertinant pamirštama. esantis maiste. bet ir tikslingai sureguliuosim organizmo funkcijas. Pasinaudoję šiomis žiniomis. Mokymu apie metabolizmą ląstelės viduje: iš angliavan­ denių ląstelėje susidaro vanduo (gyvybės terpė). tai reiškia. pusiaudienį — plonoji žarna. Iš mano išvardytų šešių punktų šie trys patys efektyviausi.. angliarūgštė (ji reguliuoja terpės pH. konsistencija ir infor­ macija. Ne­ išvalius organizmo. Trumpai sakant. Šeltono teiginių vie­ tas. kraujotaką. o kruopos — prie natrio. I. Remdamiesi šiuo mokymu. Todėl net du vienos kilmės produktai trukdo vienas kitam būti pilnavertiškai pasisavinamiems ir suvirškinamiems. energija).y. A. kad maistas. taigi ir fermentų ląstelėse aktyvumą) ir laisvi elektronai (t. o kartu ir sveikatą apskritai. o natris.t. išnagrinėsime jo knygos „Ortotrofija" ištrauką.) „Niekas nedaro tokių absurdiškų pareiškimų. sveikata — tuš­ čios pastangos. kad organizme visi fermentai būna aktyvūs laisvų elektronų dėka. ir organizmo išvalymu (badavimu). išaugintus gyvenamojoje vietoje). kuris jums naudingas. skirtoje plačiam skaitytojų ratui.visiems. net pati tobuliausia mityba jam duos ma­ žai naudos. Todėl jei žmogus mažai judės. mes ne tik individualizuosim mitybą. Jei iš tokių pozicijų pasižiūrėsime į mūsų šalyje dabar po­ puliarias dietologo H. padeda pašalinti iš organizmo vandenį. Kalis. jūs derinatės prie technologinio proceso. priešingai. jis negali pilnavertiškai perdirbti maisto. taip pat mokymu apie žarnyno hormoninę sistemą. kad maisto produktų pagalba jūs pritaikote savo organizmą prie aplinkos. kad kiekvienam maisto produktui virškinimo metu išskiriamos savos virškinimo sultys. Taigi kuo autorius rėmėsi rekomenduojamoje mitybos siste­ moje? 1. Mokymu apie organizmo išvalymą. SKAITYTOJO PERSPĖJIMAS Šioje knygoje apie žmogaus mitybą. sulaiko jį. neatsižvelgdami į kiekvieno konstituciją. Todėl kritiš­ kai vertinkite įvairiausių rekomendacijų srautą. rasite naujausių europiečių laimėjimų mitybos ir virški­ nimo srityje. — Ar yra toks maistas. jungian­ čius jus su supančiu pasauliu. Pasirodo. atsirinkite tai. Produktai. bet ar šito jums reikia? Juk taip nutraukiate maisto saitus. 279 . Bet dar liko kiti trys. Pavlovo mokslu. vienam žmogui naudingas. kad maistas veikia mus skonių energetika. tarp jų turi būti pusiausvyra. Jeigu tie maisto produktai sudarkyti perdirbant pramoni­ niu būdu ir t. jis tuo metu darbingiausias. Rytų mokymų apie individualią konstituciją. kuri teigia. 5.

2. Todėl jokių vienodų poreikių būti negali. mineralai ir vitaminai". pastebėsime: tai. kenkia visiems". kas reikalinga. Seltonas šituos įstatymus ide­ alizuoja. ruonio taukais. visiškai pa­ neigia daugumą virškinimo fiziologijos teiginių. kurių dėka net paprasčiausiais produktais maitinantis žmogaus mityba yra pilnavertė. atskiro žmogaus mitybos ypatumų. Bet ne.). sutirštins kraujo koloidus. mes gyvenimą pradedame vieno­ dai. Jie išskaidomi pasisavinimo proceso metu ir į kraują patenka jau kaip amino rūgštys. kur kitas klimatas. Skrandyje ilgą laiką jausite sunkumą. Po valgio obuolių pyragas — desertas atims. ir išgerkite jį mažais gurkšneliais. 3. Mūsų visų tos pačios liaukos ir pasisavinimo sistemos. tuos pačius maisto poreikius ir aprūpinti taip. ir dėl to vieni žmonės gali gyventi rūsčiomis Siaurės sąlygomis. kad kiekvienam žmogui būdinga sava gyvybinių principų kombinacija. (Autoriaus pastaba: taip. pirmieji išeiviai iš Europos į Ameriką nebūtų masiškai mirę nuo skrandžio ligų. kad mes visi sutverti tų pačių principų pagrin­ du. kad pasisavintume tų pačių rūšių ir tipų pro­ duktus". Tai apsunkina tolesnį virškinimą. nie­ kada nepatenka į kraują nepakitę.1. Po tokio prisitaikymo vienos sis­ temos pradeda funkcionuoti visu pajėgumu. gyvenančiam tropikuose. geriausia ir visiems. neperdirba jų. kiti virškinimo ypatumai. jis maisto są­ skaita stengiasi „patempti" silpnas „došas". riebiosios rūgštys. pradės rūgti ir trikdys visą virškinimą. Jei neatsisakysite sviesto ir suvalgysite jo 30—50 gramų. ir kas kenkia vienam. 5. 4. (Autoriaus pastaba: taip. Jis nesuprato konstitucinių žmogaus skirtumų. H. Duonos mielės pažeis mikroflorą ir sukels disbakteriozę. o kitos užgęsta.) „Jeigu matysime gyvenimą ir jo įstatymus tokius. Visa tai veikla virškinimo organus. turime tą pačią konstituciją. Jis ne­ norėjo pastebėti įvairių tautų mitybos aiškių skirtumų. Lėkštė karštos sriubos — virtas maistas.kurie vienu metu gali būti gėris vienam ir nuodas kitam. mo­ nosacharidai. sukuriant papildomas maisto me­ džiagas. 1992). Šeltonui. darome didžiulę klaidą. savo šalčiu apsunkinantys „Vėjo" tipo žmonių virškinimą". gyvenantis Tolimojoje Šiaurėje. neatsisakykite duonos. o stiprias „nutramdyti". H. ne­ patekę į plonąją žarną. Jų virški­ nimo sistema taip ir nesugebėjo adaptuotis prie vietos produk­ tų. remdamie­ si produktų savybėmis ir mitybos individualumu. Aklai perkeldami jo rekomendacijas į Rusiją. Seltono tvirtinimas atitiktų tiesą.) „Kiekvienas iš mūsų pradeda savo gyvenimą kaip apvaisin­ tas kiaušinis. Kiekvieno žmogaus organiz­ mas turi prie jų prisitaikyti. Jeigu vaisiai ir dar280 žovės yra geriausias valgis žmogui. bet prieš patekdami į kraują jie jau paveikia gyvybinius organizmo principus savo skonių ener­ getika. kokie jie yra. Štai ištrauka iš Dipako Copros knygos „Ideali sveikata" (M. 281 . eina tuo pačiu evoliucijos keliu. ruonio taukams ir 1. Kaip atsvara H. Autoriaus pastaba: toks patarimas pakenks virškinimui. maitintis žuvimi. Ajurvedos šalininkai. Jei šis H. pageidautina šilto (šiuo atveju obuo­ lių pyragas daug geriau negu ledai. Obuoliai. reikalingus jo paties suvirškinimui. kuris sukelia maistinę leukocitozę (suardo leukocitų gynybą). iš organizmo mineralines druskas ir vitaminus. neigia mikrofloros vaidmenį (dėl nežinojimo). finikais. vietoj salotų suvalgykite lėkštę karštos sriubos. (Autoriaus pastaba: turint galvoje. jie griežtai in­ dividualūs. bet skirtingomis sąlygomis. gimsta su tokiais pačiais organais ir tomis pačiomis funkcijomis. (Autoriaus pastaba: deja. Kiekvienas iš mūsų išskiria vienodų rūšių ir vienodą kiekį virškinimo sul­ čių ir tuos pačius virškinimo fermentus". sviesto ir deserto. „Ruošdamiesi pietauti paprašykite jums atnešti stiklinę šil­ to vandens. Be to. tikrovėje viskas daug sudėtingiau. kuriais puikiausiai maitinosi aborigenai.) „Visa byloja.. Jo mi­ tybos rekomendacijos labiausiai tinka Tekso valstijai. o kiti tropikuose — bananais. kur jis gyveno ir gydė žmones. kaip ir duo­ na. mes visi sudaryti iš tų pačių cheminių elementų ir tokių pačių proporcijų. kas yra geriausia vienam. — tegul jais minta eskimas. Duoną su sriuba seilės tik suvilgo. o ne ledinio. jis remiasi pasenusiu požiūriu — ap­ rūpinti organizmą viskuo. Šeltonas žmogaus mitybos problemą susiaurino iki virš­ kinimo fiziologijos. jis teikia pirmenybę vietinės kilmės produktams: mėsos drožlėms. o po to ir visam organizmui: 1. virškinimas sulėtės.

Pageidautina tai daryti pasninko dienomis. be to. cukrinio diabeto simptomų (prakaitavimo. „Papildomai ėmiau valgyti daigintus grūdus. atrodo. Aprašysiu savo gydymosi urinoterapi­ ja nuo 1992 m. Savijauta gera". Egzema labai lėtai traukiasi: ant rankų delnų jau beveik išgijo. Nevalgykite mielinių duonos gaminių. cuk­ rinį diabetą. Nuo 1992 m. Man rašo A. Viskas yra taip. penkerius metus nesimaudžiau! Tablečių nuo cukrinio diabeto nevartoju nuo šių metų kovo 15-tos. šiltų košių.t. Dar daug ką galima kalbėti apie mitybą. juk aš. troškintų daržovių. Laiško gale A." Baigdamas patarsiu jums kuo dažniau įsiklausyti į savo 283 . t. rugsėjo 9 dieną. Vasarą daugiau vartokite daržovių. o masažą nu282 virintu šlapimu — 1 kartą per dieną. V. o rankų del­ nai jau visiškai švarūs. o ant kojų padų — prasčiau. vaisių. 5 kartus kepenis. riešutų. kas jums geriausia ir priimti­ niausia. sil­ pnumo. salotomis. Būkite iš­ mintingi ir atsirinkite tik tai. egzemą gydau tik urinoterapija. o kita pusė — košės. o bandeles. medaus. rezultatus. 1 kartą išploviau inks­ tus erškėtuogės šaknų nuoviru. 4. kovo 15 d. kol skrandis tuščias. Deja. Praėjusiame laiške jūs man patarėte nevalgyti duonos.: „Septinti metai sergu cukriniu diabetu ir penkti metai grybeline egzema. paprašė patarimo. 5. Visą dieną maitinkitės atsižvelgdami į „virškinimo ug­ nies" aktyvumą. paradoksus ir t. žie­ mą — džiovintų vaisių. bulvėmis. uogų. kaip aprašyta". bet regu­ liariai suvalgykite 1—2 šaukštus daigintų grūdų. Urinoterapijos dėka aš išsigydžiau hemorojų ir.) dabar nėra. galima šiuos produktus vartoti. dėjau nugarinto šlapimo kompresus ant kojų padų. Per šį laiką 2 kartus išvaliau storąją žarną. bet saikingai. gėriau ištirpintą vandenį. panašių rekomendacijų dabar vis daugiau.y. mė­ nesį nevalgiau duonos. ku­ riuose daug daržovių ir mažai vandens. Nuo kojų padų beveik nusilupo šašai. Šlapimą geriu 3 kartus per dieną. Aš iš H. Štai vienas natūralaus organizmo atstatymo pavyzdys. Suvalgykite lėkštę šiltos košės su sviestu (mėsos mėgė­ jams — gabalėlį virtos mėsos). liepos 14 d. Išgerkite stiklinę šilto vandens (geriau kompoto). Grybelinė egze­ ma liko tik ant kojų padų". Štai ką jis rašo antrame laiške: „Nuo 1992 m. 3. tris dienas iš eilės badavau ir toliau triskart per dieną vartoju šlapimą. Keturis kartus gydžiausi badavimu: du kartus po 2 dienas ir du kartus po 3 dienas. Laikykitės teisingo maisto produktų vartojimo eiliškumo ir jų suderinamumo. kas geriausia europietiškoje ir azijie­ tiškoje dietologijoje. du kartus išvaliau kepenis. ir individualios konstitucijos prasme. Suvalgykite lėkštę troškintų daržovių arba barščių. o iš Ajurvedos — mokymą apie produktų savybes ir individualią mitybą.Bet šitos rekomendacijos bus teisingos ir virškinimo fiziolo­ gijos. Ir pagaliau ketvirtas laiškas 1992 m. pakeisti ją košėmis. Periodiškai išvalykite savo organizmą ir suderinkite virš­ kinimą. Tokios sintezės dėka mano mokyme apie žmogaus mitybą yra tai. Štai ką jis praneša trečia­ me laiške: „1992 m. Maisto produktus atsirinkite atsižvelgdami į savo konsti­ tuciją (žr. Mai­ tinausi košėmis. 2. batonus valgyti galima? Kiek laiko nevalgyti duonos? Juk visiškai nevartoti duonos produktų negalima? Apsilankiau garinėje ir po to jaučiausi puikiai. jeigu jas išdėstysime tokia tvarka: 1. taip pat ir barščių bei kopūstų. 2. savai­ tę badavau. miltų produktus. sirg­ damas egzema. vieno valgymo metu pusė produktų tegul būna vaisiai ir daržovės (ne tik žalios. bet dabar — konkre­ čios rekomendacijos Rusijos gyventojams. 3. augančius (o ne pagamintus) jūsų regione. Žmonėms. kovo mėnesio storąją žarną išvaliau vieną kartą. Aš jam rekomendavau duonos visiškai nevalgyti. Seltono perėmiau teisingą maisto produktų derinimą. nu­ stojau valgyti duonos. priedą).. išdžiūvusios burnos ir kt. Išimtis — prieskoniai. Nuo birželio 1 dienos vartoju šlapimą po 5—6 kartus per dieną. valyti organizmą. Valgykite produktus. pripratu­ siems prie pieniško ir mėsiško maisto. V. bet ir troškintos). 1. atskleisti jos paslaptis. bandelių ir kitų duonos gaminių. kovo 15 dienos pradėjau gydytis urinoterapija. Aš jam rekomendavau nustoti valgyti duoną ir nuodugniai išvalyti kepenis.

Be to. kad man labiausiai tinka saikingas maitinimasis. Polis Bregas taip pat gana sėkmingai laikėsi individualios sveikatingumo programos. Liudininkų pasakojimu. stengiuosi kuo daugiau gerti šviežių sulčių: obuolių ir burokėlių bei morkų. šių došų derinys padėdavo jam lengvai pakelti ir šaltį (juk Pita teikia šilumą). Įprotis badauti ir fiziniai pratimai taip pat tam tiko. juk už jį niekas šito nepa­ darė. Pita — jo žili plaukai ir puikus virškinimas. jei kiek persivalgau — labai greitai padidėja svoris.y. kad tik neišvestų iš pusiausvy­ ros Kapchos. ir alkį (Kap­ cha leidžia iškęsti maisto trūkumą ir kitus sunkumus). jam labai tiko apsipylimai lediniu van­ deniu. Toks perėjimas iš badavimo jam buvo normalus dalykas. Jis labiausiai atitiko Pita—Kapcha derinį. geriu savo šlapimą keletą kartų per dieną. Nevartokite produktų. Antra. Pats autorius elgėsi lygiai taip. o štai košės — plovas su daržo­ vėmis (morkomis. Man geriausiai tinka dar­ žovių salotos ir troškintos daržovės. bet retai. bet jais nepasisotinu. bulves ir kt.organizmą po kiekvieno valgymo. krakmolo. Užuot valgęs mėsą. Bet rimtai 285 . Savijauta nesiskundžiu. peržengė 90 metų ribą. Polis Bregas labai vengė gleives gaminančių produktų: pie­ niško maisto. Kapchą atitiko galingas kūnas (stambūs kaulai). kurių suvalgius jums negera. Analizuokite savo pojūčius. PRIEDAI 1 priedas TINKAMAI PARINKTOS INDIVIDUALIOS MITYBOS PAVYZDŽIAI Ryškiausias individualaus gyvybinių principų atitikimo pavyz­ dys buvo Porfirijus Kornejevlčius Ivanovas. vegetariški barščiai. Nuolatos skaitykite šitą knygą apie mitybą ir patys išmoksite tinkamai maitintis. t. Prieš miegą — žolelių arbata. Štai ištrauka iš jo garsiosios knygos „Aktyvus ilgaamžiškumas": „Iki penkiasdešimties metų amžiaus aš. po ilgo badavimo jis sėsdavosi su visais už stalo ir valgė viską iš eilės: barščius. fizinei kultūrai didelio dėmesio neteikiau. Visų pirma. abrikosai. Pirmą kartą valgau maždaug 10—11 vai. — tik saldūs: razinos. Rūgš­ taus skonio džiovinti vaisiai man netinka — iškart atšimpa dantys. Štai beveik ir visas mano maistas. aviacijos motorų konstruktorius. kaip ir Ivanovo (Pita—Kapcha). Vasarą man patinka vaisiai. Riešutus valgau. dažni badavimai ir bėgiojimas su­ teikdavo harmoniją Kapchai. Ilgai save stebėjęs aš įsitikinau. du kartus per dieną. Aleksandras Aleksandrovičius Mikulinas — akademikas. jis žilas žmo­ gus. aliejų. pakeisite savo skonio įpročius. pelynų nuovirą. be vakarienės. Retkarčiais geriu vien šviežią pieną. Jo došų derinys buvo beveik toks pat. Pietūs — nuo 16 iki 17 vai. Į tai atsižvelgiant. jis yra sirgęs plaučių tu­ berkulioze — tai Kapcha disbalanso požymis. svogūnais) man ypač tinka. tramdantys došą Pita. taigi jis priklauso Pitai. kaip ir dauguma žmonių. geriu ištirpintą vandenį. o ant­ ras patiekalas — košės ir ypač daigintų grūdų duona. persirgta angina (gleivių sankaupa). žolelių arbatas.

287 . Toks esu ir dabar". kiekvieną dieną po 4—5 valandas. kaip matote. Druskos ir cukraus vartojo nedaug. Pagal došas jis irgi Pita—Kapcha. Ivanas Lendlas yra fenomenalaus darbingumo. nes mielės žarnyne sukelia rūgimą ir naikina taip reikalingą mikroflorą. Puikiai pasakyta: turi būti individualus. Jis. Galva plika — Pita. būtent ląstelėms. Išstudijavęs šia tema daugybę knygų. skaistus veidas!" Bet po to jis suvalgė pyragėlį su mėsa. persivalgant. temperamentą. Badaudavo vieną du kartus per metus po septynias dienas. Vadinasi. Kiekvienas žmo­ gus turi savo įpročius. Bet aš niekada nera­ ginu aklai pasikliauti mano rekomendacijomis. silpnu­ mo priežastis buvo „kietas maistas" — pakilo cholesterino kie­ kis. Ar išsivaly286 mas sutapo su atskiros mitybos pažeidimu. laimėjo 87 „Gran pri" serijos varžybas. pabandė taip maitintis. ir kaip inžinierius konstruktorius. Taigi saikinga mityba. ir organizmas ėmė valytis taip. be talento ir valios. Kadaise pirmoji pasaulio raketė Ivanas Lendlas aštuonis kartus nugalėjo „Didžiojo kirčio" turnyruose. Gyvulinius riebalus jis pakeitė augaliniais aliejais. * Žurnalas „Planetos aidas".susirgęs ir patekęs į ligoninę. ir gyvenimo būdas turi būti individualus". aukšta temperatūra sergant — irgi Pita požymis. žuvį valgė saikingai. Ši sistema padėjo man įveikti ligas. ir Pita došas. 27. Didžiuliai laimėjimai jį visiškai sugniuždė. kaip ir visi žymiausi natūropatai. neriebus maistas. gydytojo ir šiaip protingo žmogaus gyvenimo. Nežinodamas savo došų proporci­ jos. Gydytojų nuomone. tam padė­ jo per dieną išgertos 7—8 stiklinės skysčio. Valgydavo Mikulinas labai mažai ir tik tada. Cia kažkas ne taip. kurios paantraš­ tė — „Mano kovos su senatve sistema". Ir tas „kažkas" — individuali mityba. Šie trys pirmi pavyzdžiai — iš atsiskyrėlio. Man atrodo. kad reikia tik sukurti ląstelėms. nei tėvas. ar prisidėjo kiti fak­ toriai. Taip atsira­ do mano knyga „Aktyvus ilgaamžiškumas". laimėjęs „ma­ ratono" mačą ir iškovojęs pirmą vietą atvirame Prancūzijos čempionate. du kar­ tus — Australijos. nesenti ir bėgant metams išsaugoti darbingumą. Badavimas sureguliavo ir Kapcha. O man štai jau 90 metų.. Perskaitęs daktaro Zamchau knygą „Atskiros mitybos ins­ titutas". jog naudinga išgerti 7—8 stiklines skysčio „kraujui atskiesti". vietoj jo gėrė erškėtuogių antpilą. treniruojasi 6 kartus per savaitę. aš pakanka­ mai žvalus. o paskui susidomėjau organizmo gyvybinių galių stiprinimo problema — ir kaip mokslininkas. Virtą mėsą. nesu matęs. nei kiti artimieji nebuvo ilga­ amžiai. 1989. me­ dus ir rūgštūs pieno produktai suteikė pusiausvyrą došai Kap­ cha. O dabar trumpai apie mitybą. tebedirbu. panorau išsiaiškinti sudėtingą žmogaus organizmo sandarą. „Pirmąją didelę pergalę jis pasiekė 1984 m. Nr. O štai ką jis papasakojo apie savo ilgaamžiškumą: „Nei mano motina. be fizinės kultū­ ros ir sporto.. kuriomis dali­ jimosi būdu atsiradusios naujos ląstelės neprarastų jaunų pil­ naverčių savo gentainių savybių. jį pakeitė medumi. savitumus. reikia dar kažko. Pa­ laipsniui pradėjau laikytis šių principų. tokias išorinės terpės sąlygas. Jis pirmenybę teikė prės­ koms be mielių bandelėms. Atsirado jėgos! Žvalumas! Gyvenimo džiaugsmas! Atjaunėjęs. Per savo sportinę karjerą uždirbo daugiau kaip 15 milijonų dolerių. kad negalėdavo treniruotis daugiau nei 15 minučių. išsiugdžiau savo sistemą. Manė. Bendrai susumavus. švytintis. Mėsos sultinio nevartojo. Šitai galiu paaiškinti tik tuo. vartojant alkoholį ir rūkant. Vartojo tik rūgusio pieno produk­ tus. bet kad taip smarkiai nuo to nukentėtų. kad čia įsipainiojo dar kažkas. Kiti trys pavyzdžiai — iš kitų sri­ čių. manė. išsaugojau kūrybinių minčių šviežumą. kai smarkiai išalkdavo.. Štai ištrauka iš straipsnio „Toks racionalus Ivanas Lend­ las"*. kad vos atgaivino ligoni­ nėje. jis intuityviai pasirinko aukščiau išvardytas priemones do­ šų suderinimui. daugiau daržovių ir ko­ šių. kad prieš 50 metų galutinai su­ pratau: negalima gyventi plaukiant pasroviui. Kad atlaikytum tokį krūvį. Vyras jis stambus — Kapcha požymis. Ir. „Rezultatas buvo stulbinantis. Kitus du su puse mėnesio Lendlas jautėsi taip blogai. Jis tris kartus bu­ vo atvirų Prancūzijos ir JAV pirmenybių čempionas.

Tik per žaidynes. kurios neleidžia „iš­ sišokti" došai Kapcha. Pagal došas tai Vata—Kapcha (įsiminimo greitis siejamas su pastovumu). tai jiems natūralu. lieknas. kad amžinai maitinuosi „Makdonalduose". gyvenimo džiaugs­ imas. nevalgė produktų. garbėt­ roška. bet jis lieknas ir puikiai atrodo". Vata—Pita derinys žmones apdovanoja gabumais. nejučiomis padariau išva­ dą. atsikirsdavau: „Ką jūs supran­ tate? Aš geriau žinau". elgsena panašus į demoną — „vilkiška veido išraiška" — labiausiai charakteringi Pita bruožai. ribo­ jančią baltymus. liesas žmogus. Jame dominuoja došos Vata—Pita. IŠORINIAI DUOMENYS Vata 1. linkę kaupti ir analizuoti savo patirtį. Judesiai greiti. kuriantis puikią ritmišką muziką. iš kurios išteka visi mūsų troškimai. Maiklas Džek­ sonas vegetaras — valgo vaisius. Estrados žvaigždė Maiklas Džeksonas vaikystėje buvo sto­ rulis. žmogus jaučiasi puikiai ir sugeba džiaugtis gyvenimu. kaip Pita žmogų apibūdina „Čžud-ši" — protas aštrus. Kaip ir visi jauni žmonės. juodaplaukis. kokią didelę reikšmę turi taisyklinga mityba. eisena lengva. geranoriškumas pakeri visus šalia esančius. stimuliuoja silpniausią — Pita — došą. kad jie teisūs". Došų pu­ siausvyra padės eiti jums tinkamiausiu keliu. odos šviesinimas. Plaštaka smulki. juodi. Veido skaistumas. šalta ir sausa. grakšti. ir tai gerokai sumažina ištvermę. pa­ dėjusių jam taip puikiai išreikšti save. Laikosi atskiros mitybos režimo. nė kiek nežilstelėję plaukai. Nuo tos dienos čempionas taiko Roberto Chaaso dietą. Kiti došų deriniai nulemia kitok} elgesį ir kitus polinkius. Prisiminkite. Valančios klizmos prieš badavimą ir „nauli" 288 jogos pratimai sureguliuoja sausą Vata došą. Dabar jam 46-eri. muziką. Kai šio realizacijos proceso niekas netrikdo. ir tapo toks. Remdamasis savo pastebėjimais. „Jis atrodo kaip atletas. judesiai vikrūs — Vata požymiai. Tokia mityba — viena iš priemonių. kad žmonės. 2.„Dar tėvai mane bardavo. Baltyminiai pro­ duktai stipriai veikia došą Pitą perkaitindami organizmą. jo paties žodžiais tariant. estra­ dos srityje. turintys Pita—Kapcha došas. aš supratau. Jam priklauso maksimalaus informacijos kie­ kio įsiminimo pasaulio rekordas. Šitiems žmonėms patinka prikaustyti prie savęs dėmesį. geriu koka-kolą ir kemšu visokius žalingus produk­ tus. po didelio fizinio krū­ vio. jis sutram­ do Kapcha došą. Būtent jie kuria dvasines ir materiali­ nes žmonijos vertybes. Kūnas lieknas. daržoves. išvedančius jas iš pusiausvyros. 289 . įsitikinau natūraliosiomis gydančiosiomis galiomis. 2 priedas DOMINUOJANČIŲ DOŠŲ NUSTATYMAS IR JŲ REGULIAVIMAS I. Klizma — citri­ nos sultys ir vanduo — priešingai. Jūs taip pat galite visai nesudėtingai susi­ reguliuoti savo došas ir pasiekti gyvenimo pilnatvę. Pagal došas Ivanas Lendlas yra mišraus Vata—Pita tipo. Badaudamas kartą per savaitę po 24 valandas. ir laikosi griežto treniruočių plano. no­ ras likti visą gyvenimą jaunu. Aprašytieji pavyzdžiai patvirtina. šokius. švytinčios akys. Nepaprastai stiprios asmenybės pavyzdys ir Albertas Ignatenko: aukštas. nors atrodo geriau nei kai kurie šešiolikmečiai. Pita liudija ir jo nepaprastas garbės troškimas. linksmybes. ku­ rie skatina nutukimą. jų ne­ paprastu veiksmingumu. jo veide li­ ko vilko išraiška. Vėl priminsim senolių charakteristikas: Vata žmonės mėgsta dainas. — Tiesa. banguoti. Žiūrėdamas į jį. intuicija ir kuri pati realizuojasi per mus. kadangi atnau­ jinsite savo ryšį su Vienintele Sfera. kokį mes jį pažįstam — nepaprastai impulsyvus. Paskui. — sakė įžymusis Džonas Njukombas. atsiskleidžiančiais audringoje veikloje sporto. Ivanas Lendlas mityba sulygino savo Vata ir Pita. Šią programą jis prisitaikė prieš 14 metų. atmetęs produktus. 3. judesiai nuostabiai koor­ dinuoti ir greiti. Jis pasirinko tinka­ miausią došų subalansavimo variantą. Smulkių kaulų. galintis Olimpinėse žaidynėse nubėgti 1500 met­ rų.

3. 2. 2. sausa oda. Pita 1. Stengiuosi būti tikslus ir organizuotas. IV. METŲ LAIKAI IR POLINKIS SIRGTI Vata 1. liesėjimas. 5 — aukščiausias išraiškos laipsnis. 2. šaltis kūne. rėmuo. 3. 291 290 . 3. svorį numesti pa­ vyksta sunkiai. valgo mažai. 2. Informaciją įsimenu įvairiai: kartais puikiai. Man būdingas entuziazmas ir gyvumas. 3. Miegas normalus. 2. lėti. vasarą greitai pavargsta. 2. 3. 3. Kapcha 1. II. šalta ir drėgna. skran­ džio opos. eisena normali. 1 — kažką tokio jūs turite. Pravėsęs. ploni. III. su sapnais. artritas. PSICHOLOGIJA IR PROTINIAI SUGEBĖJIMAI Vata 1. Šiltas.Pita 1. Virškinimas sklandus. Sunkiai pakelia šaltąjį metų periodą. sausas. bet laiku nepavalgęs susierzina. Plaštaka vidutinio dydžio. 2. 2. Šiltas. slo­ gos ir skrepliavimas. 3. Procesai vyksta greitai. Judesiai harmoningi. 3. daugiau kaip 8 valandos. 2. depresija. 4 — išreikšta ryškiai. Kapcha 1. Kūno procesai tai greiti. pavalgyti mėgsta sočiai. Sunkiai pakelia karštį. maloni. Vertinimas pagal 5 balų sistemą: 0 — ne jūsų charakteristika. ypač drėgnasis metų laikas. Stambių kaulų. Miegas paviršutiniškas. neiš­ vengia virškinimo sutrikimų. Nepaisant saikingos mitybos. eisena neskubri. Miegas normalus. Vidutinis kūno sudėjimas. šilta. o kartais prastai (niekas nelenda į galvą). pilnėja. Kapcha 1. esu labai šnekus — tikra kompanijos sic Pita 1. Sunkiai ką nors pradedu. 2. neriebus. valgo saikingai. 2. Informaciją priimu ne iškart. TINKAMAS MAISTAS. Informaciją perimu greitai ir taip pat greitai ją užmirš­ tu. 3. Nutukimas. Kitų nuomone. Ramus ir nedirglus (sunku išvesti iš pusiausvyros). bet ilgam. Judesiai plastiški. 3. Plaštaka plati. 2 — išreikšta silpnai. užkietėję vidu­ riai. abejingas. niekad nepilnėja. žiemą oda tampa sausa. Nerimastingumas. plaukai rusvi arba žili. 3 — išreikšta vidutiniškai. pilnėti linkęs žmogus. Kūno procesai lėti. Kad ir normaliai maitindamiesi. tai lėti. odos blyškumas. galva praplikus. Nepatinka lietingas oras. Pita 1. Galiu lengvai susierzinti dėl menkniekių. KŪNO FIZIOLOGIJA Vata 1. 3. nerimas ir dirglumas. Kapcha 1. Įvairūs uždegimai su aukšta temperatūra.

kartus ir gaižus. Kruopos: ryžių. Augaliniai aliejai: visi. koks jų vaidmuo kūne. galite reguliuoti savijautą. Dominuojantys skoniai: kartus. šaltas maistas. alyvuogės. kiaušiniai. Valgyti galima iki so­ ties. Pita ir Kapcha došų balus ir žiūrėkite. gars­ tyčių grūdeliai. Gyvūniniai produktai: jautiena. jūros gyvūnai. Žolės: saldymedis (rudmenė). stiprinantys Vata došą Bendros pastabos: lengva dieta ar badavimas. salierai ir pupelės (visas daržoves valgyti „žalias"). Antroje die­ nos pusėje jūsų energija smarkiai nukrinta. vėžiai. miežių. ferula. svogūnai. daiginti kviečiai. avižų. salotos. triušiena. Riešutai: visi. morkos. raugerškis. Bungė pipirai. sorų. Sriubos: miltų tyrė. žuvys. Dieta ir maisto produktai. kai jau žinote. avietė. virtos — burokėliai.Kiekvieną teiginį įvertinkite balais. aitrus ir gaižus. sūrus ir rūgštus. išskyrus medų ir juodąjį si­ rupą. imbieras. Vyraujantys skoniai — saldus. baltų ry­ žių. sofora. minkštus produktus ir gėrimus. pušis. sočius. muskato riešutas. Maistui bū­ dingi skoniai: saldus. bulvės. Trys paskutinieji ypač stimuliuoja Vatą. gvazdikėliai. melionai. antiena. nendrių cukrus. Dabar. Vaisiai: džiovinti vaisiai. Gyvulinės kilmės maistas: žąsiena. sviestas. Daržovės: troškintos. 292 . česnakų sriuba. ji yra dominuojanti ir jūs atitinkate vienos došos tipą. kmynai. Augaliniai aliejai: nevartoti. granatai. rekomenduojami. ka­ dagys. Žolės ir visa kita: kalpokė. abejingą maistą. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. salotos. pageidautina skystas maistas ir gėrimai. jei visos trys maždaug lygios. agurkai. Išgerkite nurodytų žolių. obuoliai. Sriubos: žirnienė. geriausia saldymedžio. česnakai. Pieno produktai: visų rūšių. sureguliuos organizmo fiziologines funkci­ jas. debesylas. Dieta ir maisto produktai. Saldinančios medžiagos: juodasis sirupas. Saldinantys produktai: viskas. juo­ dieji pipirai. mėsos sul­ tinys. šparagal. lydytas sviestas. daiginti kviečiai. span­ guolės. Kruopos: kviečių. kai doša Vata sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: rekomenduojama vartoti šiltus. sausi pro­ duktai. Prieskoniai: pipirai. šviežios bulvės. natūralūs sirupai. linų sėmenys. špinatai. Dieta ir maisto produktai. galite pereiti prie došų sureguliavimo. esate dviejų došų tipo žmo­ gaus. kukurūzų. Riešutai: nevartoti jokių. dedešva. Ta­ da jos. kiauliena. cinamonas. erškėtuogės žiedai. medus. kur jos susikoncentravę ir t. druska. Alaus mielės. kiaulpienės. rugių. žirniai. jei dviejų došų sumos beveik lygios. grikių. rekomenduojami. Jei vienos došos suma bus 10 balų didesnė už artimiau­ sias. savo ruožtu. Kruopos: miežių. kardamonas. Pieno produktai: pienas. kuri doša pir­ mauja. kas yra došos. arbatos. kriaušės. vištiena. kviečių.t. arkliena.. avižų. Papildoma rekomendacija Vata tipo žmonėms. šalavijas. ąžuolo žievė ir gilės. kai doša Pita sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: atvėsęs. muskusas ir mumijo. 293 DOŠŲ REGULIAVIMAS MITYBA Žinodami savo tipą. šeivamedis. aviena. Pieno produktai: vengti visų. gencijonas. Paskui atskirai sudėki­ te Vata. Daržovės: kopūstai. petra­ žolės. vėdrynas. dilgėlienė. jūs tolygaus tipo. Prieskoniai: svogūnai. arbūzai.

saldžiosios bulvės. sorų. šaltalankiai. išskyrus druską. Kruopos: ryžių. Žolės ir visa kita: saldymedis (rudmenė). sezamo. cinamonas. Prieskoniai: kalendra. raudona mėsa.Augaliniai aliejai: šviežias alyvuogių. kopūstai. špinatai. žiomenė. Žolės ir visa kita: kalpokė. česnakų sriuba. kukurūzų. svogūnai. grikių. saliero ir garstyčių sėklos. dilgėlienė. kiaušinio tryniai. Gyvūninis maistas: viščiukai. Gyvūninis maistas: viščiukai. kukurūzų. kiauliena. petražolės (šaknys ir lapeliai). šviežias sviestas. rūgusio pieno produktai. Dieta ir maisto produktai. lengvas maistas ir gėrimai. Sko­ nis — kartus. Gyvūninis maistas: jautiena. pelynas. churma. amoniakas. sviestas. česnakai. jūros gyvūnai. išskyrus medų. termopsis. gvazdikėliai. juodieji pipirai. vištiena. morkos. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. kad nuo Pita maisto pertekliaus gali padidėti rūgštingumas. rūgšti grietinė. sūris. pušis. Vaisiai: saldūs vaisiai. Pieno produktai: liesas pienas. kiaušinio balty­ mai. mirkyti džiovinti vaisiai ir jų kompotai. juodieji pi­ pirai (po truputį). kiaušiniai. Kruopos: miežių. aje­ ras. Augaliniai aliejai: apkartęs aliejus. mėsos sul­ tinys. Augaliniai aliejai: visi žinomi aliejai ir kaulų čiulpai bei taukai. Dominuojantys maisto skoniai — saldus. žuvys. erškėtuogės žiedai ir vaisiai. arbūzai. dešra. žalios daržovės. Saldinantieji produktai: medus. kriaušės. kochija. ro­ pės ir visos kitos plačialapės daržovės. Pieno produktai: pienas. linų sėmenys. rugių. pa­ sukos. mėtų arbata. Vaisiai: greipfrutai. kmynai. aviena. moliūgai. sorų. Vaisiai: obuoliai. petražolės. an­ tiena. alūnas. Daržovės: kartieji pipirai. saulėgrąžų. Saldinantys produktai: visi. salotos. pu­ pos. rekomenduojami. vynuogės. žuvys. tamsių ryžių. kardamonas. Pieno produktai: rūgštaus pieno produktai. bulvės. baklažanai. grietinė. burokėliai. bulvės. Žolės ir visa kita: kiaulpienė. kava. gencijonas didžialapis. avižų. krapai. juodasis sirupas. melionai. granato sėklos. stiprinantys Kapcha došą Bendros pastabos: gausus. kai doša Kapcha sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: šiltas. šaltas vanduo. dešra. žąsiena. Prieskoniai: druska. kviečių. Daržovės: pomidorai. agurkai. aštrus ir gaižus. Reikia turėti galvoje. agurkai. stiprinantys Pita došą Bendros pastabos: karštas. pupos. Saldinantys produktai: medus. Dieta ir maisto produktai. atšaldytas virintas van­ duo ir ypač alaus mielės. melionai. granatai. žirniai. aiva. Daržovės: ridikai. šalavijas. Riešutai: visų rūšių. Daržovės: moliūgai. granato sėklos. žemės riešutai. šaltalankis. aviena. Prieskoniai: visi. sū­ rus ir rūgštus. arbūzai. spanguolės. Gyvūninis maistas: jautiena. Kruopos: kukurūzų. abejingas maistas. sviestas. Sriubos: dilgėlienė. Augaliniai aliejai: migdolų. rūgštūs apelsinai. Sriubos: miltų tyrė. svogūnai (pakepinti svogūnai įgyja priešingas savybes). 295 . išrūgos. ridikai. Prieskoniai: imbieras. citrinos. ilgieji pipirai. obuo­ lių sultys. kalakutiena. kaulenis ir kiti rūgštūs vaisiai. ridikai. pomidorai. avižų. sūriu ir aitriu skoniu. pelynas. šalti pro­ duktai ir gėrimai. 294 Dieta ir maisto produktai. rūgštusis debesylas. sausas maistas su dominuo­ jančiu rūgščiu. kopūstai. aiva. sūris. salotos. dedešva. salierai. ferula. ridikų sriuba. grietinėlė. Stengtis neprivalgyti. vėžiai. Riešutai: kešju. rugių. druska.

Taip pat su Vata ir Pita atvejais — renkatės pirmą varian­ tą. Jei esate tolygaus tipo. Mano balai pasiskirstė taip: Klausimo numeris Vertinimas Doša 1 2 3 1 2 3 —4 — 4 . o maistą iš antro varianto valgote tik retkarčiais. žirnienė. Reikia žinoti.3 — 2 . ypač viršutinėje kūno dalyje — plau­ čiuose ir nosiaryklėje. Pitai ir Kapchai.3 Vata Vata Pita Kapcha I. Kuno fiziologija —3 — 4 —2 296 Vata Pita Pita Kapcha 3 1 2 3 Kapcha 1 2 3 Vata Iš viso: Vata — 45.Sriubos: mėsos sultinys.4 —2 — 0 —2 Pita Kapcha III.4 —2 — 2 . Imkime mano pavyzdį. galimos ligos 1 2 3 1 2 . 297 . kokiam tipui priklausote — vienos došos. Bet paprastai gyvenime ir vienos došos. galite pasirinkti tinkamiausią dietą ir pro­ duktus. Žinodami.5 — 4 . Išoriniai duomenys 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —5 — 5 —4 —4 — 0 —2 —0 — 0 —0 II.3 —2 — 1 . Psichologija ir protiniai sugebėjimai 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —4 — 3 . dažniausiai šie tipai būna sumi­ šę. Tinkamiausias maistas. dilgėlienė. metų laikai. o antrą naudojate epizodiškai. dviejų došų ar tolygiam.3 .4 — 4 .2 IV. Kapcha — 16. Pita — 38. kas tinka Vatai. Jei vyrauja Kapcha — renkatės pirmą variantą. kad perdėtas Kapcha stimuliavimas organiz­ me „prigamina" gleivių. po lygiai naudokite viską.3 . ir subalansuotas tolygus tipas būna labai retai.

visada sergama užslėpta portaline hipertonija. kas bu­ vo pasisavinta. neperdirbtas kepeny­ se. Kad kuo tiksliau „pataikytumėt į došą". kartaus ir gaižaus (antrinio skonio tai bus 19 proc. Kai kepenys neišvalytos. moteris paban­ dė sugrįžti prie įprasto maisto. trukdantis gamintis naujoms virškinimo sul­ tims. taikomų skysčiams. blužnyje. kad jis pakeistų žmogiš­ ką prigimtį ir jos disharmoniją paverstų har­ monija. bet atsižvelgdami į došų sužadinimo požymius. Prisime­ nate iš „Čžud-ši": „Neįprastas maistas irgi nuodas". kartaus.t. sal­ daus. Todėl iš pradžių maistas nebuvo suvirškintas ir pasisavintas. todėl netgi tai. kasdieniniame mano valgiaraštyje turi būti 45 proc. 3 priedas KLAIDOS. Jei „nepataikėte" — darotės mieguistas. kuri sukelia kraujo sąstovį skrandyje. prie naujos rūšies maisto turi prisitaikyti ir žarny­ no mikroflora. vėsaus — Pita došos pusiausvyrai. o sužadintos došos simptomai neišnyksta. Jeigu jums nepavyksta sureguliuoti. skysčių ir salotų. kad jūs „pataikėte į došą". Maisto temperatūros požiūriu rezultatas gaunamas taip: 45 proc. kad šio „eksperimento" neatlaikė. jas galite lengvai sureguliuoti. o nuo seno atprato. = 61 proc. 38 proc. kepenis ir pradėti laipsnišką perėjimą prie naujos mitybos. mūsų organizmui nepriimtinas. rūgštaus) ir 16 proc. abe­ jingumą ir t. jau­ čiate diskomfortą. Šeltono knygą ėmė maitintis žaliu maistu. Jeigu tai išreikšime pagal antrinius duomenis: 45 proc. — išnykę šitos došos sužadinimo simptomai ir gera savijauta. nesulaukusi trokštamo rezultato. Ką reikėjo daryti? Iš pradžių išvalyti storąją žarną. vėl priprasti. PASITAIKANČIOS PEREINANT PRIE NATŪRALIOS MITYBOS Žmogus sutvertas dideliems darbams. Reguliavimą būtinai reikia pradėti nuo dominuojančios do­ šos arba Vata došos (kadangi ji visiems yra pagrindinė). Periodas nuo perėjimo iki mirties truko apie tris mėnesius. turinti sveikatos sutrikimų. bet staiga mirė nuo išsekimo. kad šitas procesas reikalauja tam tikro laiko. Kriterijus. aplenkė kepenis.Jei visa tai išreikšime procentais (45 + 38 + 16 = 99. fermentacijos sistemos virškinimo trakte turėjo persitvarkyti naujo. + 16 proc. kad per die­ ną jūs gautumėt visų 6 skonių maisto. Tai yra stabdis. plonojoje žarnoje. iš pradžių 299 . vaisiams ir taip to­ liau. Šiuolaiki­ niu supratimu. organizmas taip nusialino. daržovių racionas jai buvo neįprastas. Juk Vata ir Kapcha došos yra šaltos ir lengvai sužadinamos šaltu maistu. 19 proc. gali būti įvairūs niuan­ sai. beveik 100). Kol vyko šis derinimasis prie naujo ir vėl prie seno maisto. Geidžiamo rezultato taip ir nesulaukusi. bet per tą laiką fermentacijos sistemos suspėjo persitvarkyti. Antra. nusprendė grįžti prie normalios mitybos. o tai irgi užima laiko. kartaus. saldaus ir 19 proc. ji nebuvo išsivaliusi kepenų. Kokia šios mirties priežastis? Visų pirma. — Pita ir 16 proc. kad galėtų virškinti naujos rū­ šies maistą. perskaičiusi H. o pas­ kui sureguliuoti likusias. saldaus. stenkitės vienu me­ tu vartoti produktus. 38 proc. o 38 proc. Ketvirta. nepatenkintas. pakili nuotaika po val­ gio. Iš viso: 64 proc. Reikėjo vėl prisitaikyti prie seno maisto. Na­ tūralu. — Kapcha. rūgštaus ir 16 proc. Maždaug taip pat galima pasirinkti maistą ir pagal kitus ro­ diklius: kiek gali būti kruopų. Žinoma. ir po 3—4 savaičių vis­ kas išsilygins. pro­ duktų iš raminančios Vata dietos. suderinamus pagal savybes (šilumą. kasoje. Štai kodėl reikia siekti. kokybiškai kitokio maisto virškinimui. stenkitės. Moteris. I. Tiek racione turi būti šilto maisto.) ir pagal antrinius skonius. Mečnikovas 1 atvejis. Trečia. Maistas. įvairaus skonio nuo pirminių: saldaus. Neužmirškite euro­ pinių rekomendacijų.

daržovės. Jauna moteris prisinervinusi nebegalėjo valgyti. vaisiuose ir t. Kad taip yra. kaupėsi skysčiai. aliejumi ir žaliais kiaušiniais. kurie pasisavinami kur kas geriau. negalėdama atsidžiaugti ryškia per mainą. išsivalę storąją žarną ir kepe­ nis. Tebesimaitindama švie­ žių „žaliu" maistu. kruopščiai kramtydama maistą. Likusioji dalis nusėda ant storosios žarnos siene­ lių. kiau­ šinių. kiek pakanka jo fermentų ir vitaminų. Dauguma žmonių. kuriose dauginasi patologiška mikroflora. nusėda visame organizme. aliejų ir t. Po valymų ir mitybos pasikeitimo. Buvo nuslopintos organizmo Jan funk cijos: vidurių užkietėjimas. Netgi keli iš eilės kepenų valymai nieko gero nedavė. ji sureguliavo jo procesus {Jin—Jan pusiausvyra vadinama „Den"). Aukščiau aprašytasis natūralių vitaminų ir mi­ neralinių medžiagų stokos atvejis dažnai skatina besotystę. prarado saiko jaus­ mą. duoną. dirgli. jie jau vegetarai ir iki soties gali šveisti košes. kūnas nutuko ir išbrinko. Priimtiniausias šiuo požiūriu maisto produktas — alaus mielės ir daiginti grūdai. sloguoja. kad jūsų virškinimo traktas gali perdirbti žalią augalinį maistą. riebalus. Žmo­ gus vartoja įprastą maistą — kopūstų salotas su įvairiais prie­ dais. iki 1 litro). Si vienpusiš­ ka mityba ją labai nualino (atrodė kaip nušiurusi katė). 3 atvejis. Paskui. Kai tik bandydavo praryti sukramtytą maistą. todėl taip išaugo apetitas. perpildo jį ir po to pašalinama gleivių pavidalu per kvėpavimo takus. Sis periodas tęsiasi vienerius dvejus metus! Ir pagaliau pajuntate. psichika pasidarė ne­ stabili.t. kol tuščias skrandis. Rytą. išgėrę 100—200 ml alaus mielių. Vėliau žarnynas ėmė dirbti nereguliariai. ji greitai pervargdavo. Smarkiai suma­ žėjo darbingumas. o kita dalis prasiskverbia į kraujo apytakos ratą. Tai moterį labai paveikė. ku ris „pašarmino" smarkiai užrūgštintą organizmą. atsikrato visų nega­ lavimų. savo organizmą pa kreipė į Jan pusę.t. Būtenl tada ji gavo jėgų. Organizmas ir vėl žmogui alkio jausmu prime301 . jai reikėjo pusiausvyros tarp 300 Jin ir Jan produktų: Jin — vaisiai. pabrinkęs kūnas. gerokai praalkę. ir ko kito. Kodėl? Jie nepaiso produktų subalansavimo taisyklių. ypač rūgščiais vaisiais. Žinome. patvirtina ir po valgio dažnai atsirandančios dujos. iš 250 gramų baltymų ar anglia­ vandenių pasisavinamas nemažas kiekis biologiškai aktyvių medžiagų: B] vitamino — 0. Nepadėjo joks gydymas. Įprastuose augaliniuose maisto produktuose (kopūstuose. B3 — 6. Iš pradžių ji labai atitiko Jau principą — liesa.t.7 mg. Bet rytais ir visą dieną jie nuolat atsikosti. pradėjo normaliai dirbti.6 mg. aprūpinsime organizmą visomis reikalingomis me­ džiagomis.6 mg.) maistą bei gerti sultis. greitas nuovargis. Deja. kad pirmykščio lengvumo nebeliko. atsirasdavo stemplės spazmai. Tačiau po trijų mėnesių ji pastebėjo. mėsa. energijos ir sveikatos. pieno produktų.) nedaug B.. Jan — košės. Ji ė m ė vartoti natūralias laisvinančias priemones. kad gautum 1000 kilokalorijų. dylanti danti| emalė. apsirydavo. imkimės įprasto maisto — salotų. Keletą mėnesių ji maitinosi skysčiais. Žarnynas. Pavyzdžiui.t. žalumynus. Po storosios žarnos valymų ir perėjus prie šviežių daržovių racio­ no su daug daržovių sulčių (visų pirma morkų. moteris greitai pravirkdavo. liūdesys. kuriuose labai daug vitaminų. bet negauna kito būtino maisto.t. sausainius ir t. B2 — 0. Taip ji ir ėmė maitintis. kad dauguma vaisių ir daržovių (ypač rūgščių) yra Jin. morkose. užuot pašalinęs jį vos susmul­ kintą. 4 atvejis. bal­ tą duoną. Žarnyno mikroflora taip pat šių būtinų vitaminų gamina mažai. ėmęsi atskiros mitybos. A ir D vitaminų. Kad pašalintų šiuos reiškinius. Tai nuosėdos.atmetus labiausiai kenksmingus produktus: mėsą. susiklosto tokia situacija — mes pasisaviname maisto lygiai tiek. jaučiasi gerai. 2 atvejis. ėmė greitai taisytis ir jau po dviejų mėnesių „skrajojo". Maždaug po pusantrų metų ėmė gesti dantys (susidėvėjo emalė). košių ir t. kūnas pasidarė sunkus. kuriame labai daug ir mineralinių medžiagų. ir ji nusprendė valgyti vien žali. kad priežastis — tipiškiausias principų Jin—Jan nepaisymas. Organizmas spontaniškai ėmė reikalauti Jan produktų. juo la­ biau kad kai kurie žmonės galvoja: jeigu nevalgo mėsos. Or­ ganizmas alkiu signalizuoja apie tų medžiagų trūkumą. anksčiau šalinęs maistą kartą per tris—še­ šias dienas. C — 25 miligramai ir t. dviejų trijų rūšių kruopas. Kodėl taip atsitiko? Manau. ir vitaminų. Kaip to išvengti? Išmintinga liaudis seniai naudodavo pa­ pildomą maistą. skrepliavimas ir šniurkščiojimas nosimi.

kad prasideda ryš­ kiausios išsivalymo reakcijos: aukšta temperatūra. o su šviežiomis daržovėmis jo negauname. Poliui Bregui prireikė pen­ kerių griežto mitybos režimo ir badavimo metų. koncentruoja šlakus ir kenksmingas medžiagas (anksčiau vartotus vaistus) kokioje nors organizmo vietoje. Žinoma. 5 atvejis. Neužmirškite apie došas. kaip neprarasti pu­ siausvyros konkrečioje situacijoje. kad gyvsidab­ ris. žino­ ma. esantis vaistuose (gyvsidabrio chloride). Šitas procesas tęsiasi metus. ir viskas būdavo normalu. organizmas tinkamai mitybai sukaupia papil­ domų jėgų. kai organizmas įsigeisdavo. neišsigąsti. o tinkamai reaguoti ir jokiu būdu nemesti pasirinkto režimo. Žalias augalinis maistas. vartojęs mėsą. Prisiminkite. parą ar kelias paras badauja. Po keleto tokio raciono metų jie nustemba. ir slopino jį retkar­ čiais pasmaguriaudama mėsos. didžiulis alkis jūsų nekamuos. Toks gleivių išsiskyrimas gali tęstis metus ir ilgiau. ilgiau pabendravus su žmonėmis arba keičiantis metų laikams. Kodėl taip atsitiko? Organizme susikaupę daug gleivių. Paskui vėl įprasti maisto produk tai (šviežias natūralus maistas). vėmimas. Tai jai suteik­ davo pusiausvyrą. keikia save už nesusilaikymą. jis šį procesą sustabdys ir gleivės išnyks. Arba vėl. Jis taip pui­ kiai jautė savo organizmą. Moteris normaliai perėjo prie žalių daržovių ir vaisių raciono. iš kur. odos bėrimas. Tada metęs visus bandymus. Todėl vartokite daugiau visokių priedų ir šviežiai išspaustų daržovių sulčių. Vidutinio amžiaus vyriškis nusprendė pereiti prie natūralios mitybos. Kaip teisingai pa­ aiškinti šį fenomeną? Visa tai atsitinka dėl došų. Kai kurie žmonės mano. o aktyvumas keičiasi keičiantis metų laikams. Organizmas per tą laiką išsivalė. jis persivalgo. Tai jam įkyrėjo. ypač jungiamajame audinyje. Priklausomai nuo jūsų sveikatos ir ligų. kad jie normaliai perėjo prie natūralaus maisto. jis visiems laikams sugrįžo prie įprasto maisto. kad žinodavo. Į tai atkreipia dėmesį ir „žalio" maisto šalininkas Aleksan­ dras Cuprinas. kad viskas taip. grįžo prie senosios mitybos — gleivės išnyko. viduriavi­ mas. su­ maniai padėti savo organizmui — pabadauti arba truputį su­ švelninti racioną. jog kaltas padidėjęs jautrumas. ji jausdavosi blo­ gai. Paskui jis pradėjo valgyti žalius pro­ duktus — gleivės vėl atsirado. o paskui stiprios varomosios reakcijos metu pašalina jas. — jūs išsivalote organizmą. Įsidėmėkite: kai organizmą aprūpinsite visomis būtinomis medžiagomis. Anemijos atsikratysime visiškai atsisakę mielinių kepinių arba pradėję daugiau vartoti B 1 2 vitamino turinčių produktų. Jei vėl vartosime virtą maistą. Tai truko apie dešimt metų. pajutęs. Jie patenka į kraują. be to. kuriuos vartojo vai303 . Turėkite galvoje. Tik jam 302 tie pusiausvyrą suteikiantys produktai yra žiedadulkės ir dar­ žovių sultys. Kartais. kad kraujui stinga tam tikrų medžiagų. kurie sužadintom došom suteikė pusiausvyrą.na. kad atsirado anemija. po tokio persivalgymo jis jaučiasi prastai. kaip reikia (stimuliuoja silpniausią došą). Organizmas vėl sunkiai virškinamas medžiagas „sukaišios". Todėl jl instinktyviai pasirinko produktus. Kartais šlakai šalinami taip smarkiai. gydan­ tis vidinę organizmo terpę. Šitam fenomenui gali būti priskiriamas ir Polis Bregas. Ligoniu jis nesijautė. veikalo „Mokykitės valgyti" autorius. Ši rekomendacija tinka apie mitybą išma­ nantiems žmonėms. Kaip. Juk vyksta labai įdomus procesas. ret­ karčiais. Stai taip paslapčiomis atsiranda anemija. Jis išsivalė organizmą ir palengva ėmė di­ dinti „žalio" maisto proporcijas. Pajuto didžiulį pagerėjimą ir jautėsi puikiai. 7 atvejis. bet glei­ vės tekėjo keletą dienų. o paskui netrukus iš­ nyksta. 6 atvejis. Jų pusiausvyra sutrinka susi­ jaudinus. kas jums yra. o iš jo per nosį ir plaučius kaip gleivės pašalinami lauk. Todėl labai svarbu susivokti. per­ sitvarkė ir tapo daug jautresnis. vėl nepasitenkinimas. ne taip smarkiai kaip iš pradžių. Manė. puikiai papildo organizmo mikroele­ mentus. ir taip be galo. nors 2—4 kartus per savaitę tebevar­ toja mielinius duonos kepinius. kad tai vyksta sveikatos labui. Žmogus vėl valgo. juk jie maitinasi teisingai? Kepimo mielės sutrikdo žarnyno mikrofloros B R vi­ tamino sintezę. Po tam tikro laiko per nosį ir plaučius ėmė skirtis daug gleivių. Lėtinės organizmo ligos irgi bai­ giasi tokiomis krizėmis — jos paūmėja. smarkiai šalina šlakus iš jų susi­ kaupimo vietų. vėl be­ saikis rijimas ir taip toliau. kurie. kitais skanėstais. kad galėtų išvalyti kraują. laiku jas suregu­ liuokite.

o tai. Taip buvo du kartus. Dabar nustatysime. spalva ims blukti. Yra ir kitų požymių. ar galima mityba prailgin­ ti gyvenimą. uoslė. inkštirų. o paskui krizės metu pašalintas. organizmui sveikstant. Tegul tai būna gairės jūsų sveikatos susigrąžinimo kelyje. paskui maitinasi gėlių nektaru ir medumi. Jis nustoja jausti savo kūną. Tai irgi tęsiasi gana ilgai. Jei išgėrus du šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių šlapimas po kurio laiko nusidažys burokėlių spalva. 2—6 mėnesius. Organizmas tampa atsparus įvairioms ligoms. mažiau laiko reikia skirti miegui. daug sveikiau. bet to. 5. Gleivės buvo skystos. kepenys ir inkstai. Iš virškinimo trakto ertmės burokėlių sultys įsiurbiamos į krau­ jotakos ratą. ir turėjo galazolino kvapą. klausa ir regėjimas. Toliau per kepenis arba jas aplenkdamas kraujas išnešiojamas po visą organiz­ mą. kas organizmui reikalinga. tampa rausvas. Išnyksta nemalonus odos kvapas. o dažniausiai nuo abiejų šių vietų kar­ tu. po trijų mėnesių. Išsilaisvinusiam nuo toksinų ir šlakų naštos žmogui ste­ bėtinai lengva. kaip yra buvę ankstyvoje vaikystėje. Išauga protinis ir fizinis darbingumas. Herbertas Šeltonas. Galimas ir toks išsivalymo simptomas — ima luptis oda nuo kulnų arba kelčių. kartais — nelabai). taikant sulčių terapiją. rodančių. 3. burokėlių sultys vaizdžiai parodo. 4 priedas MITYBA IR GYVENIMO TRUKMĖ Išmintingas siekia ne to. Paskui kraujas pervaromas per inkstus. Praktika duoda teigiamą atsakymą... Vadinasi. Savitu indikatoriumi gali būti burokėlių sultys. Kai mitybos režimas „laisvas" (kartais laikotės. kas nereikalinga. jei šlapimas nusidažė burokėlių spalva. Iš pradžių pateiksime pavyzdį iš bičių gyvenimo. maždaug po metų kitų iš ausų ima išsiskir­ ti sieros kamščiai. Taigi jei kraujyje pilna nusidažiusių dalelių. jie atrodo daug geriau. ar sveikas jūsų virškinimo traktas. 8. Kai organiz­ mas tampa stiprus. mintys aiškios ir 304 blaivios. pirštų nagai.y. spinduliuojančios. kas malonu. o bitės darbininkės jo gauna tik savo gy­ venimo pradžioje. 305 . būtų surinktas iš organizmo ir sukoncentruotas storo­ joje žarnoje. Ret­ karčiais burokėlių sultimis galima pakontroliuoti šių organų veikimą. Staiga netikėtai po 2—4 mėnesių iš ausų pašalinama daug sieros. 2. kad einate teisingu keliu. Man pačiam galazolinas iš haimorinių ančių išėjo po šeše­ rių natūralios dietos metų. Vėliau. Taigi inkstų funkcija taip pat sutrikusi. aprašydami sveikimo simptomus. Akys pasidaro skaidrios. Aristotelis Daugybę žmonių jaudina klausimas. Žoržas Ozava. o iš ten patenka į kepenis. ypač peršalimams. Jei nenusidažo. ar sveiki pa­ grindiniai organai: virškinimo traktas. viskas normalu. Reikia pažymėti dar vieną išsivalymo etapą. Geriau ima augti galvos plaukai. Štai keletas jų: 1. 7. Pirmą kartą šitas išsivalymas tęsėsi keturias dienas. Iš pradžių šlapimo spalva bus labai intensyvi. o antrą kartą. motinėlės gyvenimo trukmė apie 65 kartus ilgesnė! Pagrindinė priežastis glūdi mityboje. nepavargstama. kaip vanduo. jūsų virš­ kinimo traktas nusilpęs. visi šie simptomai rodo poslinkius į gerąją pusę. kokie barjerai jūsų orga­ nizme nefunkcionuoja. t. Pa­ gerėja lankstumas.kystėje. sumažėja (jei buvo) spuogų. Surenas Arakelianas. palikdami organizme. Jos parodo. kas sutrikę. kepenys dir­ ba blogai. 6. kas apsaugo nuo nemalonumų. — apie tris dienas. Oda pasidaro švari. tik jie ilgai užsitęsia. Geriau (be jokių pūliavimų) gyja žaizdos. po 6—9 mėnesių išnyks. Apskritai beveik nelieka iš­ skyrų iš nosies ir bronchų. Bičių mo­ tinėlė gyvena šešerius metus. kurie atlie­ ka filtrų funkciją. teisingai varto­ jant produktus. Šį priedą papildysime. Bičių motinėlė yra maiti­ nama bičių pieneliu. o bitės darbininkės tik 30—35 dienas. 4. Apie išvalomąsias krizes kalbėjo žymiausieji natūropatai Polis Bregas. Liežuvis nusivalo nuo įvairių apnašų. viską. pašalindami.

kad efektyviausia apriboti kalo­ rijas (energiją) dieta. atsakingą už virškinimą. ir laikosi rekomenda­ cijos vartoti grynus produktus — jų pasisavinimui ir pašalini­ mui nereikia eikvoti savo organizmo rezervų. Japonų „Natūraliosios medicinos" asociacijos prezidentas profesorius K. Valgo laukines valgomąsias žoles. — teigia ilgaamžiai.t. mėsa. Biblijoje aprašytas patriarchas Matūzalis. „Natūralus medus ir vynuogės — labai naudingi virškinimui maisto produktai". kurie stimuliuoja došą Pita. Ilgaamžiai spontaniškai maitinasi produktais to rajono. liepų žiedų. Tai dar vienas ilgaamžių mitybos teigiamas bruožas. skiriamas orga­ nizmo stiprinimui." mes sužinome. nelygu kur jie gyvena — pakrantėje. Todėl jam lieka energijos perteklius. Persisotiname produktais. Vietoj arbatos jie geria erškėtuogių. kad jie (ilga­ amžiai) mėgsta vaisius ir uogas". Štai taip sumaniai pasinaudojama indukuota autolize virškinimui palengvinti. Avižų. ir juo ilgaam­ žiai save stiprina. nes mano. Morisita mano. Karš­ ti patiekalai vartojami iškart pagaminus. Juk kvietinė duona — glitimas. tai yra 12—13 kartų ilgiau negu paprastas žmogus. kad žarnyno mikroflora būtų norma li. jū­ ros augalus. tuo geriau organizmui. Tai padeda stiprinti virškinimo sistemos funkci 306 jas senatvėje".Pavyzdys įkvepia. Kitas svarbus momentas — produktai kulinariškai perdir­ bami tik visiškai švieži. kurių antrinis skonis yra saldus — duona. kai subalansuoti vitaminai ir mineralinės medžiagos. lygumoje ar kal­ nuotose Kaukazo vietose". Kaip mums žinoma. O dabar mums artimesni pavyzdžiai. Ir tai suprantama: sultinys — negyvėlių iš­ trauka. ka­ lendrų. Valgo 3—4 kartus per dieną. todėl mažiau praran­ da vitaminų. Seni japonai pir­ menybę teikia daržovėms. Vartojami ir rūgusio pieno produktai. daugiau — medaus ir vynuogių. kuriame jie gyvena. niekad nebūna laikomi šaldytuve. Patiekalai gaminami ir iš laukinių augalų. tai žmogui padeda maksimaliai prisitaikyti prie tos vietovės. Mityboje nėra pirmų patiekalų. t. kuris gyveno 900 metų. kurį geria su arbata. kad vartojami natūralūs produktai iš savo daržo ar sodo. Mėsa dažniausiai verdama. Viskas labai paprasta —šilkmedžio uogos —Jare produktas. ardantis mūsų „poringąjį reakto­ rių" — glikokaliksą. Štai iš ko reikia mo­ kytis! Juk kuo daugiau mineralinių elementų suvartojama švie­ žių. kuriuose taip pal daug vitaminų ir mineralinių druskų. Dietos kaloringumo apribojimas 50—25 procentais prailgina gyvenimą beveik du kartus ir atitinkamai 32 procen307 . „gyvų". Mityba ypatinga ir tuo. krapų. Šitiems skaniai paga mintiems augaliniams patiekalams būdingas didelis fermenti nis aktyvumas. Ilgaamžiai valgo daug žalių daržovių salotų: pipirnės. Vietoj kvietinės duonos val­ go mčadi (kukurūzų paplotėlius) ir gomi (kukurūzų košę). Dabar atsiverskime L. kad senų japonų mityba turi daug bendro su Kaukazo ilgaamžių mityba. Tada griaunamasis poveikis daug mažesnis — juk jis šio rajo no dalelė. kad vartojamas daug odžas (bioplazmos) turin­ tis maistas. Šitas gėrimas naudingas netekus jėgų (Jin būklė).. su saiku. Akivaizdu. Gavrilovo knygą „Ar gali žmogus gy­ venti ilgiau?" Ten aiškinama. Ir vėl pabrėžiu: „Charakteringa. antrinio skonio suvirškinus. sveikatai. Įdomus ir nacionalinis paprotys vartoti aštrius priesko­ nius — juk dabar mums došos Vata stimuliavimui nuolat stin­ ga kartaus skonio. gudobelės ir mėtų nuovirą. natūralų medų. įvairius prieskonius ir t. Taip jie pa­ laiko došą Pita.. „Karabacho ilgaamžių mitybos racione ypatingą vietą už­ ima šilkmedžio uogos".y. Iš Grigorijaus Picche lauri knygelės „Auk iki šimto metų. kaip mai tinosi Kaukazo ilgaamžiai: „Jų mityboje yra keletas skiriamųįi) bruožų. peletrūno. kruopo­ mis. dėl to per daug sužadiname došą Kapcha. turinčių daug ekstrahuoja­ mųjų medžiagų. Visi ilgaamžiai valgo saikingai. Dauguma jų prakaulūs. nuolatos palaiko „virškinimo ugnį". nuolatos krenkščiame ir kenčiame nuo užkietėjusių vidurių. kuri nuodija. kad jis blogai virškinamas ir spartina senė­ jimo procesus. kukurūzų ir sorų miltai glitimo ne­ sudaro. Ilgaamžiai geria švarų šaltinio vandenį. Ilgaamžiai vartoja mažai cukraus. Vengia riebaus maisto. Laikosi „mitahara" — saikingo valgymo principo. Apskritai Karabacho ilgaamžiai vartoja daugiau kaip 200 rūšių žalių ir raugintų valgomųjų augalų. Mai tinosi jis natūraliais produktais: laukinių bičių medumi ir džio vintais žiogais. kuris po kurio laiko būna ne toks vertingas. Iš jų verda sirupą. žuvis. Nuodijimo procesą priimame kaip stimu­ liavimą.

kad aštrus skonis didina mūsų organizme Jan ir neleidžia sužadinti došos Kapcha. t. cho­ lesterino kepenyse kiekį. Taigi prak­ tika ir teorija viena kitą patvirtina. Vasarą jie minta žaliais vaisiais ir daržovėmis (t. jei tik tinkamai mai­ tinasi. kuriame autorius teigia. kas yra liga. kurio ket­ virtadalis — raudonieji pipirai. Per parą sunaudoja maždaug 1933 kilokalorijas. raudo­ nieji pipirai sumažina bendrųjų ir neutralių lipidų kiekį. kad Hunzos gyventojai. kurį nesunku pasisavinti. pasaldytas me­ dumi arba įdarytas sūriu bei graikiškais riešutais. jie valgo su adžika — aštria ir aromatinga pasta — prieskoniu. Labai įdomių duomenų apie Hunzos slėnio ilgaamžius patei308 kia Nikolajus Agadžianas ir Aleksejus Katkovas knygoje „Mūsų organizmo rezervai". negu paprastai rekomenduojama. nesaikingą valgymą ir gėrimą ši tauta vi­ sada smerkė. be to.y. Šie duomenys buvo gauti eksperimentuojant su gyvūnais. Rafinuoto cukraus vartojama beveik du kartus mažiau. kuri sudegina gleives. bet stimuliuoja došą Pita. 309 . netgi šviežius melionus. kad Kaukazas — šašlyko tėvynė! Abchazai vartoja tik šviežią mėsą ir. Hunzos gyventojų priežodis: „Hun­ zos moteris niekada paskui savo mylimąjį neis ten. Vidutinis jų amžius — 120 metų!" Hunzai — vegetarai. labai panašūs į europiečius. Jie gyvena du kartus trumpiau. silkė. „Be to. Matyt. su žalumynais. Po kiek laiko šitą grupę apniko įvairiausios žmonių ligos. „Betgi jų maistas anaiptol nėra prėskas ir neskanus.tais. Štai įdomi lentelė. 36 gramus rie­ balų ir 365 gramus angliavandenių. Vatoj a itin mažai druskos ir beveik visai ne­ vartoja jos grynos. kur neauga abrikosai". Palyginkim Abchazijos ilgaamžių ir Karabacho ilgaamžių mitybą. grįžęs į Angliją. Taigi ir europiečiai gali gyventi ilgai. Jei pažvelgsi­ me į tai iš došų pozicijų. Kitiems gyvūnams buvo taikoma Hunzos dieta. o žiemą daiginti grūdai ir džiovinti abrikosai — padeda visiems gyventi daug ilgiau. Makas Karisonas. atliko įdomius eksperi : mentus su gyvūnais. bet ir šiaip ataušusį valgį. Jei žmogus neteisin­ gai maitinasi. Kai kurie skaitytojai gali paprieštarauti. Saldėsius ir uogienę jie valgo tik 1—2 kartus per savaitę. žiemą — saulėje džiovintais ab­ rikosais ir daigintais grūdais. Įdomu. Daug angliavandenių. kad tik dieta yra šios tau­ tos ilgaamžiškumo pagrindinis faktorius. Nieko nežinodami apie var­ tojamų riebalų ir mirtingumo nuo pieno liaukų. Ypač sotus ir maistingas čurekas. Apskritai iki 20-ųjų mūsų amžiaus metų abchazai valgė medų. Škotų gydytojas Makas Karisonas 14 metų gyveno netolie­ se Hunzos slėnio. kad Kaukazo ilgaamžiai maitinasi būtent taip — nekaloringu. avių brinza. česnakas ir truputis druskos. pagal sezoną). Todėl nenuostabu. Jis padarė išvadą. Apsirijimą. pektinų kiekis maiste — svarbi ilgaamžių mitybos ypatybė". sausos ir džiovintos prieskoni­ nės daržovės. o kartu ir daug ląstelienos. storosios žar­ nos ir kraujotakos sistemos vėžio ryšį. rafinuotas cukrus. Biologiškai vertingas maistas — švieži vaisiai ir daržo­ vės. kadangi viską. kon­ servuotos bei virtos daržovės). abchazams atstojan­ čius duoną. kad ilgaamžiškumą lemia mityba. skirtingai nei kaimyninės tautos. bet biologiškai aktyviu maistu. derinį. Ką jie valgo? „Pagrindinis kasdienis abchazų patiekalas — kukurūzų miltų košė (anksčiau jie virė košę iš sorų)".y. Mes jau žinome. Tarp kitko. Taigi jie vartoja produktus. Tai gali turėti didelės reikšmės šir­ dies ir kraujagyslių sistemos ligų profilaktikai". Istorikų manymu. Savitas I. Archipovo straipsnis „Superilgaamžiškumas: gal tai vis dėlto priklauso nuo raciono?" (žurnalas „Chemija ir gy­ venimas"). „Trisdešimt du tūkstančiai šio rojaus gy­ ventojų nežino. pateikianti duomenų apie „rekordinin­ kus" ilgaamžius. Vienus maitino įprastu Londono darbinin­ kų šeimos maistu (balta duona. 50 gramų baltymų. nesudarančius glitimo. paaiškės. ne veltui senolis Matūzalis juo valgydavo. abchazai nemėgsta labai riebių patiekalų. pirmųjų Hunzos bendruomenių pradininkai buvo pirkliai ir Aleksandro Makedoniečio armijos kariai. iš kukurūzų miltų daro prėskus paplotėlius čurekus. ir jie visą bandymų laiką išliko sveiki. įsikūrę čia žygio Indo upės slė­ niais metu. Nesuvalgytas maistas atitenka gyvuliams. gaunamų su augaliniais produktais. kad Hunzos slėnio kaimynystėje tokiomis pat są­ lygomis gyvenantys žmonės skundžiasi įvairiausiomis ligomis. ir niekam neateina į galvą pašil­ dyti svečiui ne tik vakarykštį. nuo ligų jo neišgelbės ir kalnų klimatas.

čabanai. „Grupė kinų mokslininkų kelerius metus tyrinėjo ilgaamžišku­ mo problemą. o piemenys apsieidavo be ugnies. kad pagrindinis žmonių gyvenimą prailginan­ tis faktorius yra mažai perdirbtų produktų vartojimas. Azerbaidžanas.. Valgė sūrį. pagamintą iš kalnų žolynų pagal senovinį re­ ceptą. 9.) vieta 168 148 150 140 131 Leriksko r. kaip kiti valstiečiai: pavyzdžiui. ji likdavo prie namų židinio ir. nori nenori susimąstai: ar aš tikrai teisingai maitinuo­ si? Taigi kokius produktus valgė ilgaamžiai? 1. 8. sunokusias alyvuoges. 160 metų. Ben Salii Muali. Ugoliovo: 50 procentų virškinimo energijos sutaupoma. 105 metų portugalas. augimvietėse citrinų sko­ nis yra kitoks. ga­ mino jį ne taip. vaisius. liesą mėsą. Giuli Rzajeva. 150 metų. Vartojo pažiedėjusią juodą duoną. grūdus. 156 metų.. Geria „firminį" žvalumo gėrimą. Mėgsta laukinių paukščių ir žvė­ rių mėsą. 6.. bet po nedaug. vieną iš pateiktos lentelės ypatumų — vyriška visų ilgaamžių lytis — galima būtų paaiškinti taip. Omano sultonato gyventojas. Valgė žoles. gyvenantys beveik klajoklišką gyvenimą. valgė pusžalius avienos šašlykus. tyrinėjo jų maistą. turinčių daug geležies". vyresnių nei 100 metų — 310 . kaip ir kitų jo kaimynnų. Gėrė tik vandenį ir mėtų arbatą. Maisto ypatingai ne­ sirenka. o jame turi būti kuo dau­ giau daržovių. Autorius pabrėžia: se­ noliai pasakojo jam. Serbijos gyventoja 119-metė Ema Begovič visą gyvenimą maitinosi beveik vien ožkos pieno produktais. ir sutrumpino jos amžių". Paulas de Sa. 124 metai. Valgo dažnai. daržo­ ves. bet kai matai statistikos duo­ menis. Šių vaisių sultys. Zora Aga. Jis nevartojo sviesto ir niekad nesuvalgė daugiau kaip du kiaušinius per sa­ vaitę. dar daugiau. Ne veltui senovės graikų filosofas Posidonijus Rodosietis sakė: „Kiekvieno žmogaus organizmas turi pats atlikti kulinariją". Širalis Mislimovas. 311 „Galvijus auginantys šių kraštų gyventojai netolimoje pra­ eityje maitinosi beveik vien pienišku ir augaliniu maistu. finikus ir daug vaisių bei daržovių. Azerbaidžanas Leriksko r. Širinas Hasanovas. yra „ilgaamžiškumo eliksyras". sviestą ir sūrį3.. 7.. todėl ir rūgščios. Prisiminkime indukuotą autolizę. Azerbaidžanas JAV Profesija čabanas (aviganis) čabanas čabanas čabanas galvijų varovas gyvenimą. 2. vaisius. o tai. medų. Maistas turi būti kuo nekaloringesnis. Paprastai moteris neidavo paskui vyrą į kalnus. 140 metų. Surinkta turtinga medžiaga lei­ do mokslininkams padaryti tam tikras išvadas bei suformuluo­ ti rekomendacijas. valstiečio šei­ moje paprastai pieną virindavo. vaisių ir patiekalų. atrastą akademiko A. Azerbaidžanas Džerbrailsko r. pas mus jos atkeliauja neišnokusios. gėrė pieną ir šaltinio vandenį. Beje. rūgusį pieną. Racionas toks pat. kad būtent šis veiksnys gyvenimo trukmės ligini­ mui yra pats svarbiausias. Gerontologai giliai ir visapusiškai studijavo 37 000 gentainių — vyrų ir moterų. Aš manau. virškinamas savų fermentų. jei maistas natūralus ir neperdirbtas. naudojosi daugiau civilizuotais maisto gaminimo metodais. kad pagrindini maistą ruošia primityviu būdu". gali bū­ ti.Vardas ir pavardė Siralis Mislimovas Machmudas Eivazovas Širinas Hasanovas Medžinas Agajevas Čarlis Smitas Amžius Gyvenamoji (m. 4. o paskutiniais metais — įvairių augalų žiedų arbatą. Azerbaidžanas Leriksko r. „Jei tarsime. medų. 168 metų. Susipažinkime su įdomia žinute „Ilgaamžiškumo receptas". jo žodžiais tariant. Be viso to. Saidas Abdulas Mabudas iš Hunzos slėnio. rupaus malimo miltų duoną. Daug su kuo galima nesutikti. Medžidas Agajevas.. laukinių me­ džių ir krūmų uogas. turkas. turėti kuo mažiau riebalų ir gyvulinės kilmės baltymų. dievina citrinas. varš­ kę. nesvarbu. ką iš jo ruošėsi ga­ minti. 150 metų. žinoma. 5. medų ir duoną. kas paminėta.

o tik paskui į vientisą masę sudėti obuolius ir viską sumaišyti. padarėme išvadą. past. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. kuo geriau išsaugantys visus gyvus elementus. 2. ilgaamžiai vartoja ypatingus maistinius priedus. Obuolių patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. Be to. Mielių ląstelės sintetina daug nukleino rūgščių. kiekvienas ilgaamžis turi mėgstamą valgį. Mielių baltyme yra visos svarbiau­ sios amino rūgštys. pasirinkimas (at­ kreipiant dėmesį į Jin—Jan ir došų pusiausvyrą) ir maisto per­ dirbimo būdai. Sie žmonės. glikoge­ nai. 1—2 šaukštai grūstų migdolų. riebalai ir lipoidai (ergosterinas — D provitaminas).). 1—2 šaukštai tarkuotų morkų. kad didžiu­ lę reikšmę mūsų mitybai turi du veiksniai: sveiko maisto. Sumaišyti ir valgyti. rūgimą arba oksidaciją. pusės citrinos sultys 312 313 . medų ir duoną. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. pa­ tenkinančio konkretaus organizmo poreikius. ypač angliavandenių. esant 25—28 °C temperatūrai. purinų ir pirimidinų. Uogų patiekalas 200—300 gramų sutrintų uogų (mėlynių. pusės citrinos sultys. Ema Begovič — ožkos pieną. Viską išmaišyti ir valgyti. Kruopščiai maišyti išbrinkusius dribsnius su kondensuotu pienu ir citrinų sultimis. yra patys tobuliausi natūra­ lios mitybos šalininkai. Sumaišius valgyti. ALAUS MIELĖS Mielės — mikroskopiniai vienaląsčiai chorofilo neturintys au­ galiniai organizmai. Giuli Rzajeva — savo „firminį" gėrimą. Pavyzdžiui. II. fosforo junginys voliutinas (ribonukleino rūgšties ir polifosfatų kompleksas). pusės citrinos sultys. rūpinasi Jin-^Jan maisto pasisavinimu ir došų pusiausvyra. žemuogių).Visų ilgaamžių valgiaraštis — gryni produktai. DIETINIAI M. Dauguma mielių ypač gerai dauginasi rūgščioje ter­ pėje (pH 5. amino rūgštimis. Sumaišyti ir valgyti. priskiriami grybų klasei.4—5. ku­ rie papildo kūno mikroelementus ir taip subalansuoja došas. Mielės minta daug azoto turinčiomis amonio druskomis (kartais nitratais). bičių medaus arba vaisių drebučių. gervuogių. aviečių. kurie taip pat turi daug vitami- I. (galima pakeisti obuolių actu — aut. Paulo de Sa — citrinas. Obuolių ir morkų patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. patys to neįtardami. Šie jų pamėgti produktai sėkmingai sureguliuoja došas.). Mielių ląstelėse susi­ kaupia įvairios atsarginės medžiagos: polisacharidai. past. Ben Salii Muali — laukinių gyvūnų mėsą. 1 šaukštas kondensuoto pieno. 1 šaukštas kondensuoto pieno. BIRCHERBENERO PATIEKALAI 1. 4. Vietoj obuolių galima imti džiovintų slyvų. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. Medžidas Agajevas — avienos šašlykus. Džiovintų slyvų patiekalas 200—300 gramų išmirkytų be kauliukų slyvų. Mielėse esantys fermentai pagreitina skirtingos kilmės organinių junginių. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. peptonais. 3. Be to. 1 šaukštas kondensuoto pieno. Mišinys turi būti gaminamas prieš pat valgymą. pusės citrinos sultys. 1 šaukštas kon­ densuoto pieno (geriau medaus — aut.8). dažniausiai daržovės bei vaisiai. 5 priedas MAISTINIAI PRIEDAI IR MAISTO GAMINIMO BUDAI Susipažinę su ilgaamžių mityba.

didina plonosios žarnos sugebėjimą įsiurbti. kad nusistotų. angliavandeniai — 25—30. svorio padidėjimas.1. mineralinių medžiagų šaltinis. Galiu pridurti: jei inkstai dirba normaliai. rūgštingumas — 6—8°. Todėl mielės gali būti vartojamos kaip vertingas maisto produktas. Mielėse yra ir palmitino (75 proc. papildomas kokybiškų baltymų. Simptomai.nų.. 50 g presuotų netermofilinių kepimo mielių. Produktai 1 porcijai: 300 g vandens. tuo ilgiau jis lieka skystas.6— 2 procentus visos masės! Todėl jos plačiai naudojamos vaistų pramonėje D vitamino preparatui gaminti. Paskui mišinį atvėsinti iki kambario temperatūros. Alaus mielių sudėtis procentais: baltymai — 51—58. apsunkusios kojos. organizmas mielių gali nepriimti. o lipčiaus medus. yra tirštesnis. Kuo me­ duje mažiau fruktozės. Iš 16 kg miltų gaudavo 100 g geriamųjų mielių. kartais viduriavimas. mes jau žinome. jis grei­ tai ima kristalizuotis. Duoną supjaustyti riekelėmis ir padžiovinti.1—9. yra skystesnis. kuriems reikia daug pilnaverčių baltymų ir B grupės vitaminų: esant virškinimo trakto negalavimams (opos. BIČIŲ PRODUKTAI 1. furunkulioze. užpilti 45 g mielių ir pašildyti ant ugnies iki 70 °C. Sau­ sųjų medžiagų kiekis geriamosiose mielėse yra 13—15 p r o c . Šitų sąlygų nesilai­ kant. rieba­ lai — 2—3. gastritas. Skonis turi būti gaivus. o paskui rytais. Norintiems padidinti baltymų ir vitaminų kiekį maiste re­ komenduojame tiek mielių per parą: sausų — iki 25 g.) rūgštys. mielių pastos — iki 50 g. mielių spalva — gelsvai pilka. Apie šių produktų vertę ir tai.) bei stearino (25 proc. presuo­ tų — iki 100 g. truputį karstelėjęs (stimuliuoja došą Vata). vartojant alaus mieles šlapimas filtruojamas daug geriau. Valgyti po to tik praalkus. III. kolitas. 314 B grupės vitaminų kiekis alaus mielėse (miligramai 1 grame sauso produkto) B1 B2 PP B6 60—125 21—80 150—830 25—40 Folinė rūgštis 19—22 Pantoteno rūgštis 42—200 Biotinas 0. Alaus mielių vartojimas gydymui Alaus mielės skiriamos gerti sergantiems įvairiomis infekcinė­ mis ligomis. Kuo meduje mažiau vandens. turintis daug sacharozės. sumažėjus jo organų tonusui ir pašlijus virškinimo liaukų sek­ recijai. Taigi mielės yra idealus produktas Pita došai stimuliuo­ ti. sudarantis 0. Medus. gerina kasos ir žarnų liaukų sekreciją. Geriausios mielės per Didįjį Tėvynės karą buvo gaminamos iš kvietinių arba ruginių miltų. Į paruoštą gėri­ mą įsidėti pagal skonį cukraus (arba medaus). kai organizmas mielių nepriima: raugėjimas. iš pradžių reikia sustiprinti virškinimo traktą daržovių sultimis. bet ne rūgštus. 15 g juodos duonos. skrandžio sekrecijos sureguliavi­ mas. taip pat ir makšties dezinfekavimui. MEDUS. Jei medus 315 .8 Mieles vartoti patariama ligoniams. pridėti dar 5 g mielių ir palikti 8 valandas šiltoje vietoje. Tai malonaus skonio ir kvapo gėrimas. Džiūvėsius už­ pilti verdančiu vandeniu ir palaikyti 3 vai. Geriau naudoti alaus mieles. jų tonuso padidinimas. tuo jis tirš­ tesnis. odos. geriamųjų — iki 500 gramų. kad juos vartoja ilgaamžiai. specifinis mie­ lių. Mieles draudžiama vartoti: sergant inkstų ligomis. Mielių gėrimas. Mielės — pagrindinis D vitamino šaltinis. pelenai — 8. Už­ pilą nukošti. kol tuščias skrandis. B ir D grupės vita­ minų. Kad taip neatsitiktų. gerti truputį mielių. enterokolitas). podag­ ra. vidurių pūtimas. mielės juos stip­ rina. Išoriškai medus panašus į sirupą. Teigiamas alaus mielių poveikis: apetito ir savijautos page­ rėjimas. Skystos alaus mielės stipriai skatina skrandžio liaukų sek­ reciją. virškinimo sistemos ligomis. virškinimo trakto motorinės funkcijos pagerinimas (doša Vata). Išsuktas iš korių. cukriniu diabetu. kuriame daugiau fruktozės.

B g . kmynų. bičių pienelyje buvo aptikta B v B 2 . žiedadulkių. Tokiu tirpalu skalaujama ir sergant ausų. susirgus kvėpavimo takų ligomis. sunaikinantis mikroorganizmus. rauginių medžiagų. Šiuose komponentuose yra daug vitaminų ir mikroelementų. pievų žiedų ir vaisinių augalų medus. savybės ir kad kiekviena medaus rūšis turi ypatingų gydomųjų savybių. liepų medus. nepaisant jų homeopatinės dozės. 4. Pikio van­ dens tirpalu skalaujant gerklę gydomas uždegimas. Cukrus — pasisavinamas be išankstinio apdirbimo. Pikį bitės renka 10—16 valandų. stepių mėtos. Meduje yra beveik visi mikroelementai. Lamberti ir 1. B c . poveikis. 3. 5 proc. Nuo šito audinio kokybės labiau­ siai priklauso mūsų sveikata ir ilgas amžius. at­ likę specialius tyrimus. Konecho. Medus — saulės spindulių koncentratas. susidariusi iš daugybės įvairių medžiagų: 55 proc. L. Skalavimas gydo virusines galvos srities ligas. Priešbakterinės medaus savybės paaiškinamos tuo. Jau rastas bičių seilių liaukų sekretas. Kvapas salsvas. Bičių pikio kilmė dvejopa: tai yra dervinga pirminio žieda­ dulkių virškinimo liekana ir.) Vanduo Azotas Proteinai Siera Fosforas — — — — — 24. arba propolis. G.58 30. ge­ riau nei kiti produktai. jis kokybiškas. Vienas litras medaus sveria apie 1420 gramų.67 Pelenai Dekstrozė Sacharozė Eteriniai ekstraktai — 2. biostimuliatorių. graikiškai reiškia „prieš miestą". 2. B 12 . mėtų. Tai jaunų. iš kurių jis surinktas. rekomenduoja­ mas kalnų medus. BIČIŲ PIENELIS. saugo kepenis. no­ sies ligomis. Mladenovo) nustatyta. Tai augalinės kilmės produktas. lais­ vina vidurius ir varo šlapimą. 316 Bičių pienelio sudėtis (proc. Inkstų ligomis sergant geriausiai tinka kaštonų. Medų būtina laikyti nuo šviesos apsau­ gotame hermetiškame inde (išlieka aromatinės medžiagos ir fermentai) 5—10°C temperatūroje. kad meduje išsau­ gomos gydomosios augalų. kad jame neva esama fermento inhibino. antra. 2. Dešimtys vertingų medžiagų yra žiedadulkėse. prie kurio prisitvirti­ na visos veikliosios ląstelės. antimikrobinį ir antitoksinį bičių pienelio efektą.5 4. H vitaminų. Medus stimuliuoja širdies raumenis. miško medus.susikristalizuoja. o akis — konjunktyvitas. 3. Antibiotiko. 5—14 dienų amžiaus bičių darbininkių ryklės ir viršutinio žandikaulio liaukų sekretas. Žiedadulkių ir bičių pienelio kiekis meduje. čiobrelių ir raudonėlio.7 — 3. Kolage­ nas — jungiamasis organizmo junginys. apsaugo nuo uždegimų skran­ džio ir žarnyno gleivinę. dervų ir balzamų. Tai derva. Todėl valgykite jį nuolatos. Pikis. Šias išvadas. 5. alksnių ir kitų. Tam tikras gama-globulino kiekis nulemia antivirusinį. išsiskyrusio iš bitės kūno. 30 proc. PIKIS. Pikis saugo bičių šeimą nuo virusų ir bakterijų. padarė Ch. pagamintas pa­ čios bitės. B 3 . Kartus pikio skonis stimuliuoja došą Vata. Ilgai laikant prastėja me­ daus kokybė — sumažėja jo fermentų aktyvumas. teikiantis mums energiją ir ilgaamžiškumą. sunegalavus širdžiai — levandos. bičių pienelio ypatingų savybių dėka bi­ tės motinėlės gyvenimas 65 kartus ilgesnis negu paprastos bi­ tės. Mokslininkų (S.62 0.34 — 11. Dėl gana sudėtingos gavybos bičių pienelis vartojamas la­ bai retai. Labai slopina infekci­ jas. 10 proc. susirgus virškinimo sistemos ligomis — stepių medus. Bičių pikio dervose ir balzamuose yra cina­ mono spirito. Kaip jau žinome. Gydomąją medaus vertę nulemia: 1. nukleino rūgščių — PHK ir DNK. jis bičių surenkamas iš me­ džių pumpurų: tuopų. vaško. kurio dėka įvyksta gliukozės oksida­ cija ir gaunama gliukurono rūgštis bei tuo pat metu išsiski­ riantis vandenilio peroksidas. panašus į pieno spalvos drebučių masę. raudonėlio. Aukštesnėje nei 40°C temperatūroje medus savo savybes praranda. Pi317 .35 —15.22 Be to. tik atsi­ žvelkite į savo došas. cinamono rūgšties.38 0. eterinių aliejų. Pavyzdžiui. Jame yra amino rūgšties — vieno iš pagrindinių kolageno komponentų.

kis gali didinti kraujo serumo komplementinį aktyvumą ir gama-globulinų kiekį. Anesteziologinės bičių pikio savybės nenu­ sileidžia kokainui ir novokainui. Pikis, dedamas po truputį Į maistą, labai gerai gydo šlapimo takų ligas, balansuoja hormo­ nų veiklą. Vartojamas sergant lėtinėmis skrandžio ligomis ir inkstų uždegimu. Štai įdomus bičių pikio vartojimo pavyzdys. Vienas ligonis po operacijos vartojo bičių pikį ir priaugo 20 kilogramų. Po pus­ mečio jį vartoti liovėsi. Po 7—8 mėnesių vėl susirgo — pikty­ binis kasos uždegimas. Gydymas buvo bevaisis. Vėl ėmė vartoti bičių pikį. Sveikata pagerėjo. Dabar valgo ir geria viską. Pro­ filaktikai kasdien su maistu suvartoja pusę šaukštelio bičių pi­ kio. Iš karto matyti, kad šis ligonis bičių pikiu ėmė sėkmingai stimuliuoti nusilpusią Pita došą, atsakingą už virškinimą. Vartojimo būdas. Bičių pikis yra nekenksminga, bet labai stipriai veikianti medžiaga. Pernelyg didelės dozės gali suer­ zinti burnos ertmę. Todėl geriau prie jo prisipratinti palaips­ niui per 3—4 dienas. Kasdien galima suvartoti 1—3 gramus, kuo geriau sukramtysite, tuo geresnis ir greitesnis bus rezul­ tatas. Labai svarbu, kad sulaukę norimo efekto nuo pikio atprastume taip pat palaipsniui — per 8—14 dienų. Kasdien su maistu suvartojant po 5—10 gramų pikio, gali­ ma išsigydyti šlapimo takų, inkstų, dubens, prostatos, genita­ lijų uždegimus. Gydant parodontozę, bičių pikio milteliai vartojami nakčiai. 4. ŽIEDADULKĖS. Tai labai vertingas maisto priedas, ap­ rūpinantis organizmą natūraliais vitaminais ir mineraliniais elementais. Cheminė žiedadulkių sudėtis (proc.) (Pagal Luvo ir Kajasą) Vanduo Atstatomas cukrus Neatstatomos druskos Riebalai Baltymai Amino rūgštys
318

Pelenai Vitaminai Antibiotikai Augimo faktoriai

— — — —

1—7 visų grupių yra yra

Žiedadulkėse esančios amino rūgštys (proc.) Argininas Histidinas Izoleicinas Leicinas Lizinas Metioninas Fenilalaninas Treoninas Triptofanas Valinas — 4,4—5,7 — — — — — — — 2,0—3,5 4,5—5,8 6,7—5,8 5,9—7,0 1,7-2,4 3,7—4,4 2,3-4,0 1,2—1,6

— 5,5—6,0

Žiedadulkėse aptinkami vitaminai ir hormonai (mkg) Tiaminas Riboflavinas Miocinas Piridoksinas Pantoteno rūgštis Biotinas Folinė rūgštis Latoflavinas A vitaminas B2 vitaminas C vitaminas D vitaminas E vitaminas Igozitolas — — — — — — — — — — — — — — 5,75—10,8 16,3—19,2 98—210 0—9 3—51 0,1—0,25 3,4—6,8 0,2—1,7 karotinoidai 16,3—19,2 152—640 0,2—0,6 0,1—0,32 30—40

— 3 --4 — 20-- 4 0 — 0 --20 — 1--20 — 11-- 3 5 — 10-- 4 5

Tyrinėtojas Gregorianas su savo bendradarbiais nustatė, kad žiedadulkėse yra 27 elementai: natris, kalis, nikelis, tita319

nas, vanadis, chromas, fosforas, cirkonis, berilis, boras, cinkas, švinas, sidabras, arsenas, alavas, galis, stroncis, baris, uranas, silicis, aliuminis, magnis, manganas, molibdenas, varis, kalcis, geležis. Dažniausiai žiedadulkių skonis kartus (stimuliuoja Vata došą). ^ Žiedadulkių poveikis žmogaus organizmui: a) reguliuoja vidurių užkietėjimą arba viduriavimą; b) anemijos atveju greitai padidina hemoglobino kiekį; c) greitai priaugina svorio ir padeda pasveikti; d) turi antibakterinių savybių ir labai naudingas gydant kolitus su žarnyno floros anomalijomis; e) teigiamai veikia nervų sistemą, ypač padeda apėmus dep­ resijai arba nemigai; svarbi euforinė priemonė. Dozės dydis priklauso nuo ligonių ir sveikų žmonių savijau­ tos. Rekomenduojama nuo 2,5 g iki 20 gramų (ypatingesniais atvejais) per dieną.

Šutinti grudai Imkite bet kokius sveikus grūdus (dažniausiai vartojami kvie­ čiai). Stiklinę švariai nuplautų grūdų suberti į termosą, užpilti 3—4 stiklinėm verdančio vandens (geriau distiliuoto) ir palai­ kyti 3—4 valandas. Paskui vandenį nupilti, grūdus suberti į lėkštę, įdėti pagal skonį sviesto, medaus arba kokių tik nori prieskonių ir valgyti po salotų. Šis patiekalas labai naudingas žmonėms su vyraujančia Va­ ta doša. Jei neturite termoso, visa tai galite atlikti paprasčiausiame stiklainyje. Tik kuo geriau jį apvyniokite ir įkiškite į celofaninį maišelį. Šis gaminimo būdas nereikalauja ypatingų pastangų. Jei ryte valgyti nenorite, pasiimkite stiklainiuką ir valgykite dar­ be, kai išalksite. Mirkyti kviečių grūdai

IV. GRŪDŲ PARUOŠIMAS Įvairių kruopų košių virimo bendros taisyklės yra tokios: kruo­ pas 2—3 vai. užmerkti. Paskui vandenį nupilti ir kruopas virti tik vandenyje. Užvirinti, nukelti nuo ugnies ir šiltai apvynioti, kad šustų. Paskui įdėti pagal skonį sviesto, pasaldinti arba pa­ sūdyti, nors tai nerekomenduojama. Galima košes virti žolių nuoviruose, tai suteiks joms pikan­ tišką skonį bei gydomąsias savybes. Tada kruopas reikėtų mir­ kyti 12 valandų. Paskui drobiniame maišelyje (nebūtinai) užplikinti žoles, vandenį nuo kruopų nupilti ir jas užpilti nuovi­ ru. Kai užverda, puodą šiltai apvynioti ir palaikyti. Paskui įdė­ ti sviesto ar ko kito pagal skonį. Kai košė paruošta, galima keptuvėje paspirginti svogūnų, morkų ar kokį kitą padažą. Svogūnai kepinami tol, kol išnyks jų kartumas. Padažams vartojamas augalinis aliejus. Kai pada­ žas paruoštas, į keptuvę suberti košę ir viską gerai išmaišyti. Padažo gali būti daug. Truputį palaikius, košę valgyti šiltą. Labai naudinga asmenims su pernelyg aktyvia Vata doša.
320

Grūdus nuplauti ir užpilti šaltu vandeniu, kad būtų apsemti. Po 24 valandų vandenį nupilti, o grūdus laikyti šaldytuve. Ši­ taip paruoštus grūdus galima vartoti 3—4 dienas. Prieš val­ gant juos galima truputį pašildyti, pridėti tų pačių priedų, kaip ir į šutintus. Kitas būdas. Grūdus užpilti šaltu vandeniu ir laikyti tik per naktį. Ryte galima valgyti. Šitaip paruošti kviečių grūdai rekomenduojami suaugu­ siems ir vaikams su sveikais dantimis. Tokie grūdai pažadina skonio nervus, padeda susidaryti seilėms. Stimuliuoja visą virš­ kinimo sistemą ir skatina tuštinimąsi, sunaikina nuodus bei bakterijas žarnose. Daiginti kviečių grūdai Kviečių grūdus nuplauti ir suberti į lėkštę, kurios dugne pa­ tiesta šiltu vandeniu sudrėkinta drobelė. Iš viršaus grūdus pri­ dengti tokia pat šlapia audinio skiautele. Lėkštę palikti 22— 23°C temperatūroje, kartkartėm suvilgant viršutinę drobelę, kol
321

grudai sudigs*. Didžiausia biologinė grūdo vertė, kai daigelis prasikala 1—1,5 mm. Daigintuose grūduose daug vitaminų, ypač B grupės ir E, fermentų, mikroelementų (luobelėje), be to, virškinant kviečių baltymus susidaro ypatingos medžiagos — endorfinai, būtini visoms žmogaus kūno ląstelėms ir psichikos stiprinimui. Štai gydytojos, jogos filosofijos pasekėjos ponios Šmit pra­ nešimo ištrauka: „20 metų trukęs didžiulis eksperimentinis dar­ bas visiškai patvirtina stimuliuojantį daigintų kviečių poveikį bet kokio amžiaus žmogaus organizmo koordinacijai, gyvybiš­ kai svarbių procesų reguliavimui ir atstatymui, optimaliai me­ džiagų apykaitai ir nervų sistemos stabilizavimui. Tai tikras gyvybės eliksyras". Racioną papildžius daigintais grūdais, daugybės rimtų ligų gydymo eiga daugeliu atvejų pralenkė visus lūkesčius (be to, pagerėjo regėjimo aiškumas, judesių koordinacija, galvos plau­ kų spalva ir tankumas, sutvirtėjo dantys ir kt.). Kiek teko pastebėti, bet kokio amžiaus žmonių sveikata jau po 1—2 savaičių aiškiai pagerėjo, o vėliau jie pasveiko. Žmonės, vartoję daigintus grūdus, tapo atsparūs peršalimo ligoms. Įdomu pastebėti paralelę su Vladimiro Lagovskio straips­ niu „Anapus Gagulos paslapties" (žurnalas „Gamta ir žmogus", Nr. 3, 1989). Ten kalbama apie atnaujinančią medžiagą — gy­ vūnų gemalines ląsteles, kurios perkeliamos į žmogaus orga­ nizmą operuojant. Mes į savo organizmą augalines gemalines ląsteles perkeliame natūraliai — valgydami. Abiem atvejais efektas akivaizdus. Daiginti grūdai pasidaro minkšti, lyg būtų šutinti. Juose esantis krakmolas pavirsta salykliniu cukrumi, o tai — visos virškinimo grandies palengvinimas (juk krakmolą iš pradžių turime perdirbti į cukrų). Todėl daigintos sėklos — pačios tin­ kamiausios virškinimui, turi daug gydomųjų galių. Ypač reko­ menduojama tiems, kam sumažėjęs seilių išsiskyrimas. Daigin­ ti kviečių grūdai — stipriausi Kapcha došos stimuliuotojai. Štai dar keletas daigintų grūdų receptų. Tokie patiekalai turi ypač daug gydomųjų savybių.
* Šitaip daiginami ir visi kiti grudai: kukurūzų, rugių ir kt.

Gydomąsias košes ir kisielius reikia gaminti taip: 12—24 vai. prieš gaminant patiekalą grūdus pastatyti šiltai, kad su­ dygtų (vienam žmogui imti 50—100 g sausų grūdų). Paskui perplauti ir sumalti mėsmale. Įdėti pagal skonį medaus, svies­ to ir įvairių prieskonių. Priklausomai nuo to, kiek atmieši, bus košė ar kisielius. Virinti nei košės, nei kisieliaus negalima. Kviečių ir kitų augalų mišinys Turiu sukūręs kviečių bei kitų augalų gydomojo mišinio recep­ tą. 1. Daigintus grūdus sumalti mėsmale; sumalti šviežias mor­ kas (galima panaudoti sulčiaspaudės išspaudas), burokėlius, sa­ liero, kiaulpienės, pastarnoko, petražolės ar kito valgomo kul­ tūrinio bei laukinio augalo šaknį. Visa tai gerai sumaišyti, pri­ dėti truputį konservanto — medaus. Mišinio skonis gali būti labai įvairus — nelygu kokie kom­ ponentai. Tai leidžia pasirinktinai veikti tą ar kitą došą. Keis­ dami augalus ir parinkdami juos pagal poreikius, galite tikslin­ gai gydyti įvairius negalavimus, kol jie išnyks. Pavyzdžiui, mal­ tus daigintus kviečių grūdus vartojant su kiaulpienės šaknimi ir lapais, galima greitai susigrąžinti fizinių krūvių išsekintas jėgas, tonizuoti visą organizmą. Sumaišę petražoles, morkas ir grūdus išgydysite inkstus. Ypač toks mišinys naudingas žiemą ir ankstyvą pavasarį. Tada į sumaltus daigintus grūdus pra­ vartu įmaišyti mirkytų džiovintų vaisių: abrikosų, obuolių, kriaušių, razinų, taip pat ir morkų, burokėlių bei kokių nors žalumynų. Skonis labai savitas. Toks mišinys yra sotus. Dau­ gumai žmonių pakanka 3—5 šaukštų. 2. Mišinys ruošiamas taip pat, tik vietoj medaus imkite alie­ jų. Aliejus rekomenduojamas gaminant nesaldžius mišinius. Šiuo atveju vartojamos karčios ir gaižios žolės. Abiejų rūšių mišinius galima pasigaminti kartą per savaitę ir valgyti, kai tik užsimanysite. Savo gydomųjų savybių tokie mišiniai nepraranda vieną dvi savaites. Aš imdavau šio mišinio į darbą ir pusryčiavau, pietavau, kai tik atsirasdavo apetitas. Stebėdamas kitus ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad page­ rėja virškinimas, žarnyno evakuacinė funkcija, padidėja dar­ bingumas ir pajėgumas.
323

322

kad sveikata nuolat būtų tvirta. Skanios salotos sutaisomos iš tik ką supjaustytų šviežių kopūstų. Kad visiškai patenkintume organizmo po­ reikius. Dabar pakalbėkime apie salotų pagardus. Tai sėkmingai atlikus. Sūri pasta. Tirštą mi­ šinį reikės atmiešti obuolių sultimis. 2—3 mėnesius. kopūstais). Atminkite: norėdami sti­ muliuoti vieną silpną došą. kad būtų lyg miltai. Šią pastą galima derinti su svogūnais. Salotų gaminimas Pageidautina salotas gaminti pagal sezoną. Toliau. reikia parinkti daržo­ ves atsižvelgiant į Jin—Jan santykį. 325 . fermentų. Saldi pasta. beržų ir aviečių lapų (ga­ lima ir kitokių). būtinai valgykime augalų šaknų. rasakilos. paskui sutrinamos. gaunamų su šakniavaisiais (burokėliais. jūsų skonio pojūčiai truputį pasikeičia. stimuliavimo nebus. salie­ rais). kitais žalumynais ir vartoti sumuštiniams. Žolių miltų sklindžiai Valgomosios žolės išdžiovinamos. kad išbrinktų. reikia gerai sugniaužyti ranka. kad tinkamai būtų stimu­ liuojamos Jin ir Jan funkcijos bei jų pusiausvyra organizme. Pir­ muoju sveikimo etapu. Stenki­ tės. Šaukštelis tokios pastos prieš valgį aprūpins jus visai parai mikroelementais ir vitaminais. tuo geriau. įpylus citrinos sulčių (galima vartoti citrinos rūgštį). morkomis. Visas aukščiau išvardytas žoles sumaišyti su saulėgrąžų aliejumi arba korėjietišku padažu. takažolių. Beriama paprasčiausių kvietinių miltų (kaip jungia­ mosios medžiagos) ir kepami paplotėliai ar sklindžiai. Tai gardus patiekalas. Jose daug mikroelemen­ tų. Įpilti saulėgrąžų aliejaus. Kadangi salotos yra mūsų pagrindinis būtinas patiekalas. pomidorais). skoniu primenantis juoduosius ikrus. 1 šaukštas aliejaus. Į tokią rie­ bią vientisą košę įpilti augalinio aliejaus ir maišyti. vitaminų. paskui sumaišomos su medumi arba aliejumi. šalpusnių. Pagrindinė šio etapo užduotis — organiz­ mo šarminimas ir reikalingos mikrofloros formavimas. Kuo daugiau. liepos žiedų. turin­ čius po virškinimo vieną skonį. Salotos — pagrindinės natūralių maistinių 324 medžiagų tiekėjos.V. Visas žoles sumaišyti su medumi. kad į vandenį pereitų daugiau medžiagų). Jei į salotas primaišysite dar­ žovių su skirtingais antriniais skoniais. gysločio lapų. 3 šaukštai obuolių sulčių. Žolės smulkiai sutrupinamos. nelygu sezonas ir sveikata. dėti pakepintų svogūnų ir labai smulkiai sutarkuoto česnako. Visa tai užtepti ant duonos su sviestu. Tokios salotos vadinamos „triadomis". į salotas maišykite augalus. VAISIŲ. kitus 3—6 mėnesius. Riešutus sumalti arba sugrūsti mediniame inde. DARŽOVIŲ PATIEKALAI Laukinių valgomųjų žolių pasta Imkite žolių: dilgėlių. salotoms galima imti bet kokias daržoves. kiaulpienių. pasitelkus skonio pojūčius. Antruoju etapu. Visa tai perplaukite ir su­ malkite mėsmale. Todėl vartojamos daug šarminių elementų ir struktūrizuoto vandens turinčios daržovės. dobilų. struktūrizuoto vandens. „Juodieji ikrai" Sausus jūros kopūstus užpilti vandeniu. Pridėkite kelias ievos šakeles (ji suteikia migdolų kvapą). Nereikia per daug smulkinti daržovių. sudrėkinamos (pageidautina distiliuo­ tu vandeniu. Pabarsčius juos druska. gaunamų su lapais (petražolė­ mis. o užsukus dangteliu ir ilgiau. pigmentų. lapų ir vaisių salotas. Tokia pasta šaldytuve gali stovėti mėnesį. tai ir požiūris į jas turi būti ypatingas. Majonezas su obuolių sultimis 1 šaukštas grūstų graikiškų riešutų. ląstelienos ir chlorofilų. pasirinkti tinkamas dar­ žoves došoms sureguliuoti. nes jos nuo sąlyčio su oru genda. Dabar pakalbėkime apie išmintingą salotų vartojimą. įberti supjaustytų žalumynų ir paduoti į stalą. Žiemą tokią pastą galima gaminti iš džiovintų žolių. gaunamų su vaisiais (agurkais.

Pagardinti pipiru ir svo­ gūnu. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir smulkiai supjaustytų krapų šakelių. Ilgai šį mišinį maišyti. 50 g varš­ kės. lazdynų). medų.y. petražolės lapeliais. 1 šaukštas citrinos sulčių. 1 šaukštas aliejaus. truputis malto saldaus raudonojo pipiro. nulupti ir sutarkuo­ ti arba išplakti mikseriu. Pagardinti sutarkuotu česnaku ir supjaustytais petražolių lapeliais. Aliejų. 1 šaukštas citrinų sulčių. kaip ir majonezas su obuolių sultimis. sugrūsti mediniame inde. Riešutus sumalti. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir tarkuoto svogūno. 1 šaukš­ tas pieno. medumi bei tarkuotu svogūnu. 2 skiltelės česnako. Majonezas su citrinų sultimis 1 šaukštas maltų riešutų (graikiškų. 1 šaukštas citrinų sulčių*. po 1 šaukštą pomidorų tyrės. Šiuo majonezu galima tepti duoną sumuštiniams.11 aliejaus. Berti krapus (juos galima pakeisti saliero. Pomidorų padažas salotoms 150 g pomidorų. citrinos sulčių. Šiuo padažu tinka pagardinti žalias salotas. kuo nors rūgščiu. tarkuotos citrinos žievės. Gerai sunokusius pomidorus nuplauti. Gerai išsukti aliejų.5 šaukšto aliejaus. o paskui plona srovele supilti aliejų. Tada į skystą košelę supilti pomidorų ty­ rę ir tarkuotą svogūną. Berti supjaustytas petražoles. Aliejų. Sumaišyti su išplakta grietine. po vieną šaukštą citrinų sulčių ir tarkuotų svogūnų. Šiuo padažu užpilti salotas. Salotų padažas su krapais 2 šaukštai aliejaus. malto raudonojo pi­ piro (saldaus). po truputį supilant aliejų ir pieną. Patiekti pusryčiams. Majonezas iš varškės 100 g varškės. 2 šaukštai citrinų sulčių. Išgliaudytas saulėgrąžas sumalti ir grūsti mediniame arba porcelianiniame inde. 326 Salotų padažas su citrinų sultimis 2 šaukštai aliejaus. citrinos rūgštimi. 1 šaukšto smulkiai tarkuotų svogūnų. 0. Riešutinis salotų padažas I variantas: 4 šaukštai maltų riešutų. 2 skiltelės česnako. Majonezas su saulėgrąžų sėklomis 6 porcijoms reikės: 100 g išgliaudytų saulėgrąžų sėklų. 1 šaukštas citrinų sulčių. 1 arbatinis šaukštelis medaus. 1. papuošti juos raudonojo pipiro ir agurko griežinėliais. citri­ nos sultimis.1 1 aliejaus. migdolų. 327 . Majonezas su varške 6 porcijoms reikės: 1 kiaušinio trynio. Į riebią vienti* Citrinų sultis galima pakeisti spanguolių sultimis. tarkuoto svogūno. Į vientisą masę supilti iš trynio ir aliejaus pagamintą majonezą. 0. 2 šaukštai obuolių sulčių. citrinų sulčių. sultis ir svogūną. porais ir kitomis priesko­ ninėmis daržovėmis). 1 šaukštas aliejaus. peletrūno lapeliais. Saldus salotų padažas su citrinų sultimis 3 šaukštai aliejaus. Pagardinti jį citrinos sultimis ir tarkuota žieve. Varškę trinti mediniu šaukštu. 2—3 šaukštai grietinės (arba rūgusio pieno). Majonezas turi būti tirštas. Gaminama taip pat. citrinų sultis ir medų sumaišyti. Varškę gerai išsukti mediniu šaukštu. Gaminamas taip pat. petražolių. sultis ir medų sumaišyti. t. iš pradžių po lašą. po vieną arbatinį šaukštelį medaus ir supjaustytų petražolių lapelių.Majonezas su obuolių ir citrinų sultimis 1 šaukštas maltų graikiškų riešutų.

išsukti ir pagardinti citrinų sulti­ mis. ir krienų. 100 g me­ daus. išspaustos iš 60 g rūgščių obuolių arba aivų. Suberti tarkuo­ tą salierą. Salotų padažas su medumi 1 šaukštas citrinų sulčių. 1 šaukštelis tarkuotų krienų. 100 g augalinio aliejaus. kad būtų auksinės spalvos. ARAKELIANAS 1. suberti žalumynus. Nuskustą morką sutarkuoti smulkia tarka. (Jei vartosite saliero lapelius. į ją supilti citrinų sultis ir aliejų. Arakeliano duona 1 kg antros rūšies miltų. KURIUOS REKOMENDUOJA S. Supilti į juos rūgščias sultis ir suberti maltus riešu­ tus. 5 dalys pomidorų. įpilkite šaukštelį aliejaus. Tokį padažą supilkite į patroškintas morkas. 1 šaukštas citrinų sulčių. pagardinimui po 2 šaukštus žalumynų (svogū­ nų laiškų. II variantas: po 1 šaukštą grūstų graikiškų riešutų. salierų. Grietininis salotų padažas 100 g grietinės. salierų ir kt. Jei padažas per rūgštus. Morkų padažas su krienais 100 g morkų. Grietinę išplakti. užvirinti ir užsukti stiklainiuose. kad padažas būtų norimo tirštumo. Prieskonius parinkti pagal skonį ir smulkiai sukapoti ar sugrūsti. Atmiešti grietine. 328 Aliejų. 30 įvairių prieskonių (petražolių. Taigi gardinkite salotas padažais bei majonezais ir valgyki­ te į sveikatą. juos labai smulkiai supjaustykite ir nedidelėje grūstuvėje grūskite tol. 1—2 šaukštai medaus. Pabandykite pasidaryti padažą ir majonezą pa­ tys — kurkite! Adžika 5 dalys saldžiųjų pipirų. kol suskys­ tės. labai tinka kopūstų ir morkų salotoms. kmynų). Padažas su salierais 2 šaukštai augalinio aliejaus. 1 šaukšto medaus ir 1 šaukš­ to aliejaus. raudonųjų pipirų. 1 dalis česnakų. Dėti medaus. Jei masė per tiršta. 5 dalys aliejaus. Viską geraai išmaišius pilti ant salotų. po 1 šaukštą citrinų sulčių. aguročius ar burokė­ lius.). Į medų nuolat maišant supilti citrinų sultis. sumaišyto su citrinų sultimis. petražolių. Iš šios tešlos padaryti paplotėlį ir 329 . o paskui ir aliejų. Šio padažo skonis ypatingas. Viską sumaišykite.są košelę įtarkuoti česnaką. 1 dalis karčiųjų pipirų. 1—2 šaukštai medaus. krapų. krapų. Atskirai saulė­ grąžų aliejuje pakepinkite svogūnus. Labai skanu užsitepti šio padažo ant šviežių daržovių skil­ telių. 1 stiklinė vandens. praskiesti vandeniu. alie­ jaus ir citrinų sulčių. grietinės. Tada daržovės būna labai gardžios. me­ daus. salierų lapelių. Miltiniai padažai Pakepinkite miltus. česnakų.) Padažas su prieskoniais Sultys. Triados padažas Vienai porcijai reikės vieno trynio. citrinų sultis ir medų gerai išplakti. Riešutus sumalti ir grūsti medinėje ar porceliano grūstuvė­ je. salie­ rų. Viską susmulkinti. čiobrelių. 60 g gliau­ dytų graikiškų riešutų. PATIEKALAI. VI. Į riebią košelę po truputį supilti citrinų sultis.

Į erškėtuogių sultis pripjaustę svogūnų.01 mililitro mėtų antpilo. Organizmui iš karto gaunant citrinos rūgšties. petražolių. Visos ląstelės tokioje duo­ noje išlieka gyvos. yra pagrindinis sveikatos. Citrinos rūgšties kalcis — unikali gyvybiškai svarbi druska. 331 . pavyz­ džiui. atsparumą. Mėta — įdomus augalas. Tai labai gardus. Jei neturite citrinos rūgšties. apie 60 proc. morkų. ilgos jaunystės veiksnys". Iš vai­ siaus išspaustose sultyse yra 10 proc. žalumynų. 2. fosforo ir kalcio — gyvybiškai būtinų medžia­ gų — per organizmą pereina tranzitu. Citrinos rūgštis turi dar vieną būdingą savybę — ji yra maisto virškinimo proceso galutinis rezultatas. teigiamai veikiantis visą organiz­ mą. turinti šarminių savybių. 1 arbatinį šaukštelį pipirmėtės antpilo (par­ duodamas vaistinėse) ir 1 1 ištirpinto vandens. ji panaši į armėnų lavašą. imkite atitinkamai 0. stabilizuoja imunines sistemas. sudaro aminocitrininę rūgštį. sumaišyti su grikių mil­ tais. Tai sotus pyragas. Medaus ir citrinos derinys — gerai žinoma liaudies medicinos priemonė. česnako. turėsite labai vertingą šiu­ pinį. Maitinantis įpras­ tai. ridikų. O iš visų nepa­ keičiamų amino rūgščių tik trys turi neigiamą krūvį — tai ami­ no citrininės rūgšties ypatingos vertės organizmui esmė. maitinimas tampa labai efektyvus. 250 g bičių medaus. pašalina iš organizmo kenksmingas medžiagas. 2 gramai medaus ir 2 mililitrai vandens. Tada nereikia paisyti savo svorio. Susijungdama su ATF. Avižines kruopas atmiešti medumi pasaldytu vandeniu.džiovinti orkaitėje 45—48 °C temperatūroje. Padalinkite tai į 3 dalis ir suvalgykite po vieną dalį kartą per dieną. įpilti aliejaus. galite vartoti citriną. Arakeliano nuomo­ nę apie „žalią" maistą. Žmogaus kūno svorio 1 kilogramui imama 0. rūgštis „dega" ir išskiria energiją. 80 kg ir badaujate 3 dienas. S. citri­ nos rūgštis — došą Pita. Tai yra. Citrinos rūgštis. Arakelianas pataria į vandenį įdėti truputį sodos (3 lit­ rams — 1 g). Fiziologinis kiekvieno sudėtinio komponento vaidmuo yra toks: Citrinos rūgštis — vienintelė rūgštis. gerina visų organų dar­ bą. daug jėgų suteikiantis kokteilis. Tikriausiai jums būtų įdomu sužinoti S. didina iš­ tvermę. be to. Štai dar keletas originalių Sureno Avakovičiaus patiekalų: 1. Tai 6 dienų norma. Vandenį geriau vartokite ištirpintą — bus didesnis efektas. 3. citrinos rūgšties. o mėta — došą Vata.4 ml mėtų antpilo. Tokia duona yra be mielių. jungdamasi su aminais. turinčią neigiamą elektros krūvį. 0. 2. Jai tirpstant išsiskiria fosforas ir kalcis. pridėkite rie­ šutų. Daigintus kviečių grūdus su ne ilgesniais kaip 1—2 mm daigeliais ir citriną sumalti mėsmale. Preparatas nuo stresų Tai ypatingas maisto priedas. Soda su citrinos rūgštimi — populiarus putojan­ tis gėrimas. šis pro­ duktas suderina visas tris došas — todėl toks didelis jo gydo­ masis efektas. sudėti į lėkštę ir užpilti sluoksniu rūgščių tarkuotų obuo­ lių.4 g citrinos rūgšties. Mėsmale sumalkite mirkytų lęšių ir žirnių.01 gramo cit­ rinos rūgšties. Jis rašo: „Maistas iš žalių vaisių ir dar­ žovių stimuliuoja medžiagų apykaitą. gausiai išskiriantis mums taip pat reikalingą an­ glies dioksidą. apie jokį badavimą negali būti ir kalbos — jūs gaunate kuo puikiausio maisto. nereikia virškinti. o paprasčiausiai imti 3 citrinų sultis arba 1 arbatinį šaukštelį citrinos rūgšties. Taigi jei geriate medaus tirpalą su citrinos rūgštimi. kopūstų. aliejaus ir padarykite kot­ letą. 330 Apie medų mes jau žinome. 80 g medaus ir 80 ml vandens. organizme susijun­ gianti su kalciu. Tai yra. 4. 1 kilogramui kūno svorio 6 dienoms jums reikės 0. svogūno. Duoną reikia suvynioti į celofaną ir laikyti šaldytuve. jėgas. agurkų. stimuliuojantis došą Vata. 0. Jei sveriate. Povei­ kio mechanizmas toks: medus stimuliuoja došą Kapcha.1 ml citrinų sulčių. ypač badaujant. vanilės ir gerai išplakti. krapų. Galima šį preparatą vartoti ne tik badaujant — po 30 g per dieną. susikaupiantis kauluose.

Mitybos funkcija iš visų žinomų funkcijų yra seniausia. 4.. 1954 16. 1967. 7. Bitės — žmogui.. Ugoliovas A. M. Z. Nuostabių išlydžių pasaulyje.BAIGIAMASIS ŽODIS Mano nagrinėta tema yra neišsemiama. Tai keičia mūsų protavimą. M. D . Biologiniai senėjimo ir ilgaamžiškumo pa­ grindai. kuo mažiau perdirbtas ir individualiai parinktas.. Picchelauris G. 11.. 15. kurie svarbūs vi­ siems. 2. Priklausomai nuo to. M. Šioje knygoje aš sten­ giausi išsiaiškinti tuos pagrindinius dalykus. M. Andrejevas J. 1982. ką ir kaip valgome. 13. Gydomoji fauna. ilgą. remiantis bioe­ nergetika. 17. 1982. Luvsanas G. natūralių struktūrų. Vilenčikas M. cha­ rakterį. Aktyvus ilgaamžiškumas. Čia aprašyti virškinimo ir maisto sąveikos su organizmu mechanizmai kiekviename žmoguje veikia savaime.. Vidinė organizmo terpė taip pat visų pirma priklauso nuo maisto kiekybės ir kokybės. 1982. Ajurveda. 1979.. M. Dilmanas V.. LITERATURA 1. M. Žarnų sienelių virškinimo fiziologija ir pa­ tologija. Ar gali žmogus gyventi ilgiau? L. Bachmanas G. 21. Viskas apie daržoves.. Akupunktūros vadovas. 1986. 1978. M. M. Bregas P Badavimo stebuklas. Kirlianas S. 1992. homeorezę ir homeomorfozę — paties aukščiausio lygio. M. 1914. Ugoliovas A. 20. 1981. kaip galima su­ prasti iš šios knygos. Gyvasis vanduo. M.. 1991. Katkovas A. 6. turintis daug bioplazmos (odžas). Bircheris-Beneris M. 333 . padeda palaikyti visus tris organizmo procesus — homeostazę. 1993. Gydymas maistu. Kur cinas I. Pokrovskis A.. Kurioniovas P. Samsonovas M. 1989. 1975. M. 18. 1977. 1988 14. šviežias augalinis maistas. judėjimo ir protavimo. Joirišas M. teisingai vartojamas ir derinamas. 1914. Agadžanian N.. socialinį aktyvumą. 1985 10. 1987. Korpačiovas V. 19. 23. Musų organizmo rezervai. atsižvelgiant į metų laiką ir žmogaus došas. Virškinimo fiziologija. Todėl išvada viena­ reikšmė: tinkama mityba padės išsaugoti puikią sveikatą. kūrybingą gyvenimą. 22. mūsų organizme vyksta antrinės funkcijos: kraujotakos ir kvėpavi­ mo. Rytų refleksoterapijos tradiciniai ir šiuo­ laikiniai aspektai. 9. M.. Todėl sunormalizavę mitybą mes normalizuojame ir visas antrines funkcijas.. Petrovskis K... Gavrilovas L. Enterininė (žarnų hormoninė) sistema. Trys sveikatos banginiai. Mikulinas A.. Voichaniovas V. 8. nepriklau­ somai nuo jo valios. Kirlianas V.. M. M. Armstrongas Dž. 5. 1964. 1976. M.. 1978. Mitybos higiena. Dietologijos žinynas.. Auk iki šimto metų. Rusų liaudies gydymo knyga. Didysis biologinis laikrodis. Orlovą Ž. Ir. 3. 12.