UDK 615.85 Ma 259

AUTORIAUS ŽODIS Dauguma žmonių nori, kad juos išgydytų ki­ ti, kad tai būtų atlikta kokiu nors instrumen­ tu. Jie nepripažįsta savo kaltės ir nesisten­ gia surasti savo klaidos, kuri yra jų nelaimės priežastis. Genadijus Malachovas Ma259 Organizmo valymas ir tinkama mityba / Vertimas iš rusų kalbos Nijolė Blaževičiūtė, Nijolė Žukauskie­ nė. V.: Algarvė, 1998.— 334 p. ISBN 9986-856-06-X Knygoje pateiktos rekomendacijos, kaip gydyti žmogaus organizmą netradiciniais metodais, be vaistų, taip pat chatcha-jogos elementai, padedantys kaupti apsaugines or­ ganizmo jėgas, įveikti įvairius negalavimus. Yra receptų, skirtų organizmo išvalymui, kad neliktų irimo produktų, slopinančių gyvybines galias. Knyga skirta plačiam skaitytojų ratui. Autorius neleidžia panaudoti šios knygos medžiagos ki­ tiems leidiniams. Tai veikalas, kurį būtina pateikti skai­ tytojui visą. UDK 615.85 Z. Ozava Negavęs pagalbos iš kitų žmonių, pradėjau pats ieškoti savo pablogėjusios savijautos priežasties. Iš pradžių skaičiau popu­ liarią literatūrą sveikatos klausimais, o po to — specialią-mokslinę. Palaipsniui man atsivėrė stebuklingas Gydomosios galios pasaulis. Padrikų žinių painiavoje išryškėjo būdai, dėsniai, ku­ rių būtina nepažeisti ir kurie negailestingai baudžia jų nepai­ sančius. Atmetęs tai, kas nereikalinga, klaidinga, pradėjau laikytis šių dėsnių, šių būdų, rekomendavau juos kitiems žmonėms. Ste­ bėjau, kaip tai daro tie, kurie jau pasiekė puikių rezultatų gy­ dydami savo organizmą. Per tą laiką susidūriau su gausybe unikalių mokslinių dar­ bų ir tyrimų, kurie paaiškino pasveikimo pasitelkus mitybą fe­ nomeną. Deja, visi jie yra specialiuose moksliniuose veikaluose ir kada pasieks žmonių mases — neaišku. Per pastaruosius 100 metų mūsų gyvenime labiausiai paki­ to mityba. Atsirado daug rafinuotų, dirbtinių produktų, bet pa­ aiškėjo, kad jie nepritaikyti evoliucijos suformuotiems maisto perdirbimo ir pasisavinimo mechanizmams. Skrandžio-žarnyno traktas nuo to genda ir susidėvi pirmiausia, patologija pradeda plisti toliau. Todėl tvirta sveikata — didžiausia retenybė. Ta­ čiau daugeliu atvejų pakanka pakeisti maistą, kad organizmas pats pradėtų greitai atgauti jėgas.
3

ISBN 9986-856-06-Х

© ИК «Комплект», 1993 © Малахов Г.П., 1996 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Blaževičiūtė, 1998 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Žukauskienė, 1998 © Leidykla „Algarvė", 1998

Prisiminkite senovės priesaką: jei tu susirgai, pakeisk gy­ venimo būdą. Jei tai nepadeda, pakeisk mitybą. Jei ir tai ne­ padeda, tada griebkis vaistų, kreipkis į gydytojus. Šioje knygoje aš pabandžiau apibendrinti ir moksliniu po­ žiūriu paaiškinti, nuo kokių „svertų" priklauso mūsų sveikata. Žinodami juos, galime tikslingai įjungti „svertus" ir išgydyti save patys. Ši knyga skirta gydymo mityba ir organizmo valymo klau­ simams. Autorius dėkingas visiems, kurie po krislelį kaupė žinias apie žmogų.

I dalis ORGANIZMO VALYMAS

STORASIS ŽARNYNAS
Mokslas apie žmogaus kūno sandarą yra ver­ tingiausia pažinimo sritis ir nusipelno išskir­ tinio pritarimo. A. Vezalijus

Tik labai nedaug žmonių tikrai žino, kokį vaidmenį atlieka sto­ rosios žarnos, kad sveikata būtų tvirta ir stabili. Senovės iš­ minčiai, jogai, Tibeto ir Egipto gydytojai žinojo: jei žmogus nori nesirgti, storųjų žarnų veikla privalo būti nesutrikusi. Apie tai kalbėjo ir visų tautų bei laikų Didysis Gydytojas — Jėzus Kristus, kurio žodžius užrašė jo mokinys Jonas Evange­ lijoje: „Vidinė nešvara — dar baisesnė negu išorinė. Todėl tas, kas valo tik išorinį purvą, išlieka nešvarus viduje ir primena šven­ tovę, išdabintą puikiausia tapyba, bet su neiškuoptu šlykščiau­ siu purvu". Siame manuskripte aprašomas ir paprastas storųjų žarnų išvalymo būdas — klizma: „...Paimkite didelį moliūgą su nusvirusiu žemyn žmogaus ūgio stiebu, išgremžkite jo vidų ir pripilkite upės vandens, kurį sušildė saulė. Pakabinkite tokį moliūgą ant medžio šakos, at­ siklaupkite prieš Vandens Angelą ir pakentėkite, kad vanduo galėtų prasiskverbti į visą žarnyną... Prašykite, kad Vandens Angelas išvaduotų jūsų kūną iš nešvarumų, ligų. Po to išleiskite iš kūno vandenį, kad kartu su juo būtų pašalinti nešvaru­ mai ir dvokas. Tik pamatę ir užuodę visą bjaurastį ir šlykšty­ nes, teršusias jūsų kūno šventovę, suvoksite, kiek nuodėmių glūdėjo jumyse kankindamos begale ligų".
4

5

kurios apsaugo žarnos sieneles ir padeda judėti čia esančiam turiniui. sėklidėmis. Gaubtinės žarnos sienelę sudaro keturi sluoksniai. 7 — riestinė gaubtinė žarna. o pabaiga — išangė. 6 — nusileidžianti gaubtinė žarna. prostata. 6 2 piešinyje aiškiai matyti. 7 . o riestinės žarnos — 5 milimetrai. 2 — kylanti gaubtinė žarna. Vyrų storoji žarna priekyje liečiasi su šlapimo pūsle. 9 — kirmėlinė atauga. pabandykime detaliau išsiaiškinti žarnyno. sudarytas iš dviejų sluoksnių: vidinio cirkuliarinio bei išorinio išilginio. Jos pradžia — akloji žarna. 2 pieš. Storosios žarnos dalių skersmuo nevienodas: aklosios ir ky­ lančios gaubtinės žarnos — 7—8 centimetrai. vaidmenį. 10 — plonoji žarna. 8 — tiesioji žarna. Žarnyno vieta pilvo ertmėje 1 — kepenys. Po to seka raumenims apvalkalas. STOROSIOS ŽARNOS FUNKCIJOS Storajai žarnai tenka ne viena funkcija. Tad remdamiesi šiuolaiki­ niais mokslo laimėjimais. 7 — šlapimo pūslė. 4 — skersinė gaubtinė žarna. 3 — tulžis. 6 — storosios žarnos. riestinės — 3— 4 centimetrai. 5 — kairysis gaubtinės žarnos linkis. Storosios žarnos išorę dengia serozinis sluoksnis. kad storosios žarnos yra pilvo ertmėje ir liečia pilvo organus ar yra šalių jų. Už gleivinės yra riebalinės ląstelienos sluoksnis. 2 — skrandis. moterų — su gimda ir užpakaline makšties dalimi. Išskirsime bei aptar­ sime tik pagrindines. 1 pieš.Pasakyta iš tiesų labai įtaigiai. gaminanti bei išskirianti gleives. ypač storosios žarnos. 4 — kasa. kuriame kraujagyslėmis teka kraujas ir limfa. 5 — inkstai. Storosios žarnos dalys 1 — akloji žarna. Šių organų uždegimo procesas gali išplisti į tiesiąją žarną ir atvirkščiai. Gaubtinės storosios žarnos sienelių storis skirtingas: dešinėje dalyje tik 1—2 milimetrai. STOROSIOS ŽARNOS ANATOMIJA Storoji žarna užbaigia žmogaus virškinamąjį traktą (1 pieš. 3 — dešinysis gaubtinės žarnos linkis. Šių dviejų sluoksnių dėka vyksta žarnų turinio išmaišymas ir judėjimas link išangės. Viduje jos paviršių dengia gleivinė.). Bendras žmo­ gaus storosios žarnos ilgis — maždaug 2 metrai.

Pasirinkus netinkamą dietą. Netikęs įprotis numalšinti alkį sumuštiniu ir arbata ar kava lemia tai. nors ji ir turėjo būti laiku pašalinta iš organizmo. Atkreipkite dėmesį į storosios žarnos pjūvį. kuri kaupėse žarnyne 20 ir daugiau metų. sunkus ne­ pakankamas tuštinimasis — užkietėjimo požymiai. Šių procesų metu susidarę toksiniai produktai kar­ tu su vandeniu patenka į kraują Ir sukelia žarnų autointoksikaciją. cukrumi). reikia. sunkumas apati­ nėje pilvo dalyje. Tačiau 99 atvejais iš 100 ji labiau primena tą. svaigimas. taip pat sukietėjusios. 240 atvejų rado panašų žarnyno vaizdą. O štai ką rašo prof. irzlumas. pakaitom su baltymų turinčiu maistu (mėsa. Taigi kasdien iš plonosios žarnos į storąją patenka apie 2000 gramų maisto tyrės (chimuso). Toks žarnynas tampa panašus į krosnies skliautą. Tačiau net ir tada. priežastis yra vidurių užkietėji­ mas. laiku išeitų. Jei išmatos nepašalinamos ilgiau. susidaro išmatų akmenys (3 pieš. vitaminai. gausiai pagardinti sviestu. išvalė iš jos 25 svarus (10 kg) senų suakmenėjusių išmatų. kuri pavaizduota 3 piešinyje. sutrinka evakuacinė žarnyno funkcija. kad jos nesikauptų. nemalonus kvapas iš burnos. Tai vienas iš užkietėjimo at­ vejų. Nors išmatos žarnyne juda lėtai (žarnų turinys plo­ nąja žarna (5 m) slenka 4—5 valandas. kuriame nėra vitaminų ir mikroelementų (bulvės. palieka ant jos sienelių išmatų sluoksnelį — apnašas. neišsituštinama 24—32 valandas. nuo kurių kenčia žmonija. perpjovęs vieno skrodimo metu storąją žarną. Žymus vokiečių gydytojas-chirurgas. judėdamas storąja žarna. Netinkamai maitinantis. Gydytojas Liamuras teigia: „Mes neabejodami galime pasakyti. praradus daug vandens (juk jo įsiurbiama net 95 p r o c ) .įsiurbimas Storosios žarnos pagrindiniai procesai — readsorbciniai. suma­ žėjęs apetitas. skausmai ir gurgimas. todėl net kelias dienas visai nesituštinama. mieguistumas. fekalinės masės susikaupimas. K. pilvo pūtimas. o po įsiurbimo belieka 200—300 gramų išmatų. kurios lig šiol saugomos dideliame stiklainyje su spiritu kaip įtikinantis eksponatas. kirminų. Ir pirmu. kad žarnyne susidaro mažai išmatų. patiekalai iš smulkaus malimo mil­ tų. ir antru atveju storojoje žarnoje vyksta rūgimas 8 3 pieš. Joje įsiurbiama gliukozė. deformuojama storoji žarna. 1 piešinyje pavaizduota tokia storoji žarna. kai tuštinamasi reguliariai. sūris. Apnašos ant liežuvio. dešra. pienas). Kurenovo vadovėlyje apie liaudies mediciną ir Mantovanio Romolo knygoje „Menas išsigydyti gamtinėmis priemo­ nėmis". galvos skausmai. Jo centre — šviesus tarpas išmatų masėje. kokį matote 3 piešinyje. iki 95 proc. Kai kurie chirurgai teigia.). uždarumas. ypač kai pagrindinę maisto dalį sudaro krakmolingas ir virtas maistas. neskatinamas tuštinimosi refleksas. kol jos pašalinamos iš organizmo. Storosios žarnos raukš­ lėse — kišenėse iš tokių apnašų. o storąja (2 m) — 12— 18 valandų). kurį reikia nedelsiant rūpestingai išvalyti. kuriuos gamina čia esančios bakterijos. kiaušiniai. kad 90 pro­ centų sunkių ligų. maistas už­ teršiamas. dauguma žmonių kenčia nuo slaptos vidurių užkietėjimo formos. Piotrovskis straipsnyje „Dar kartą apie mitybą. kad 70 proc. atvejų išpjautose tyrimo metu sto­ rosiose gaubtinėse žarnose randa svetimkūnių. Patologiška storoji žarna (Štrichai žymi išmatų akmenų sankaupas) Paaiškinimus šiam piešiniui radau N. Vidinės žarnų sienelės būna padengtos tvirta suakmenėjusia mase. atlikęs 280 skrodimų. Evakuacija Storojoje žarnoje kaupiasi išmatos tol. amino rūgštys. Kitas gydytojas iš Londono." ir puvimas. Viena iš dažniausių vidurių užkietėjimo priežasčių — labai kaloringas negausus maistas. niūrios mintys. sveikatai kenkiančius mišinius. jos teorijas ir rekomendacijas": 9 v . kiek­ vienas toks valgis. kokia ji turėtų būti. atsiranda vi­ durių užkietėjimas. vandens ir elektrolitai. apatija. daugelį metų kauptos fekalinės masės.

kad storosios žarnos sienelių storis tik 1—2 milimetrai. šlakų koncentracija kraujyje didesnė negu storulių. kurio. sutrumpinanti žmogaus gyvenimą. Kita žmonijos pusė. pasak daktaro Amosovo. net vėžys. kurie didėja. reikia skubėti į klasę. tačiau susilaiko. daržovių. spaudžia. Petrovo patei­ kiami duomenys: profilaktiškai tikrinant praktiškai sveikus žmones. stumia iš įprastų vietų kitus pilvo ertmės organus. kenčia. Taip ir tęsiasi smaližiavimas tol. kurį suke­ lia sukietėjusios išmatos. liesas kojas išties". pyragus su mėsa. Tačiau ir vieno. kad sergama storosios žar­ nos ligomis. Pateiksiu ir liaudies medicinos žinovės N. atsi­ randa įvairūs kolitai. Tad dar kartą atidžiai pasižiū­ rėkite j 3 piešinį. vėl slopina poreikį išsituštinti. riebus. antiperistaltiniai judesiai nustumia išmatas tolyn. aprūpinimą krauju. sutrinka ar net visai išnyksta žarnyno peristaltika. kur vėl nepatogu prašyti mokytojo. išduoda jums vekselį. niekas negali išpirkti". cirku­ liuojantys visame organizme. Negali būti kalbos apie normalią jų veiklą. kad jį išleistų iš klasės. kraują apnuodija sukietėjusi laiku nepašalintų išmatų masė. gali susilpnėti ar net 11 . lytinius bei kitus organus. deformuoja. mano. kai ją deformuoja susikaupusios sukietėjusios išmatos. Sulaukus keturiasdešimties metų. kurie dešimtmečiams prilimpa toje pačioje vietoje) sutrikdo tos žarnyno dalies normalų maitinimą. kad jūsų organizmo gleivinės funkcijos sutrikusios. Vidurių užkietėjimą skatina ir dar vaikystėje sutrikęs tuštinimasis. Viena žmonijos pusė sugeba kaupti kūne šlakus tirpdančius riebalus ir vandenį. ilgalaikis išmatų ak­ menų sąlytis su žarnos sienelėmis (juk būna tokių akmenų. ir po kiek laiko pastebėda­ vo. Pažeidus storosios žarnos gleivinę. kurių or­ ganizme nėra šlakų skiedėjų. Labai svarbu ir tai. Šių atvejų masiškumą patvirtina ir prof. didėja jų svoris. vaisių. bandeles su varške. varškę su cukrumi. at­ siranda polipai. nervinė—emo­ cinė įtampa. Todėl per tokią plonutę sienelę nesunkiai į pilvo ertmę prasiskverbia toksinės išskyros. dažni stresai". rafinuotas maistas. nuo apsinuodijimo. Poreikis tuštintis nuslūgsta ar net visai išnyksta. Išgerkite 1—3 šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių. mano. kurių metu į gyvūnų organizmus įterpdavo pu­ vimo produktų iš žmogaus žarnyno.„Dar I. ir kito tipo žmonės kenčia nuo vidurių užkietėjimo. Liau­ dies išminčiai savaip įvertino šį gamtos reiškinį: „Kol storas suliesės. kai ginami savi smagu­ riavimo įpročiai. Ryški autointoksikacija atsiranda ir plinta. tačiau vėl pa­ junta norą tuštintis. Jei po to šlapimas taps burokėlių spalvos. išmatos nuolat kaupiasi. perskaitykite paaiškinimus. Jei sultys nudažo šla­ pimą. O šis. jos nervai ir raumenys taip paralyžiuojami. kol liga nepriverčia kreiptis į gydytoją. kad tai sukelia aortos sklerozę. Kai vieną kurią vietą ilgai veikia toksinai. Taip pra­ sideda įvairios ligos. Štai kokį pavyzdį pateikia Mantovanis Romolas jau minėtoje knygoje: „Kai likus kelioms minutėms iki pertraukos mokinys pa­ junta norą tuštintis. reiškia. deja. prie jo priprantama jau vaikystėje. kai yra trys są­ lygos: nejudrus gyvenimo būdas. tai pro tokias sieneles prasiskverbia ir toksinai. Taip pat lėtai jau vaikystėje prasideda storosios žarnos atonija. storojoje žarnoje jau bū­ na susikaupusių išmatų akmenų. džiūsta. nes neseniai buvo pertrauka. godžiai nuo pat ryto valgant pamėgtus patie­ kalus — virtinius. Tokie žmo­ nės tinsta. kad išleistų iš klasės. košes su pienu. Kurgi ne! Įpročius nelengva nu­ galėti. Kraujo susikaupimas ir sutrikusi apyta­ ka žarnos sienelėje — hemorojaus ir varikozinio venų išsiplė­ timo priežastis. Šie organai tampa tarsi panardinti į išmatų maišą. nenori atkreipti į save kitų mokinių dėmesio. Jei tokie atvejai pradės kartotis dažniau. 306 atvejais iš 1000 rasta. Mokinys pradeda smagiai žaisti. Mokinys nedrįs­ ta kreiptis į mokytoją. tie. Kai žarnoje susikaupia daug nuodų. Kai netikėtai žaidimą nutraukia skambutis pamokai. nuodijančios ne­ toliese esančias kepenis. Toks organizmo nuodijimas vyksta lė­ tai. kur jos pradeda kaup­ tis. Jis atliko eksperimentus. Mečnikovas teigė: žarnyno autointoksikacija — pa­ grindinė kliūtis. V. inkstus. nesiryžta paprašyti mo­ kytojo. tikrų varg­ šų. Viduriai tampa užkietėję ilgą laiką. Tokių žmonių. jog neleis jam to pada­ ryti. Semionovos pa10 skaitos dalį: „Nepaliaujamas kūno nuodijimas per žarnyną kei­ čia kraujo ir šlakų koncentraciją. Storosios žarnos sienelių spaudimas. kai valgoma labai mažai žalumynų. jog nesugeba reaguoti į normalų refleksą. Bet neskuba. kad dar liks laiko po žaidimo. Skambu­ tis pertraukai.

kuriose yra fermentų. Arakelianas: „Matenadarane — visame pasaulyje žino­ moje senųjų Armėnijos rankraščių saugykloje. bet ir rūpinasi. Bfi. bet ir iš nesuvirškintų organinių skaidulų — celiulio­ zės. Taigi veiklioji mikroflora ne tik papildo mū­ sų maisto atsargas. padidė­ ja jų sergamumas. hormonų. Kad mikroorganizmai nežūtų. stimu­ liuoja žmogaus imuninę sistemą. biologijos mokslų kandida­ tas S.. 13 . Žarnyno lazdelės sintetina B grupės vitaminus. MIKROFLOROS VAIDMUO STOROSIOSE ŽARNOSE Žarnyne yra 400—500 įvairiausių rūšių bakterijų.y. fermentų. biotiną. per parą žmogus su išmatomis pašalina apie 17 trilijonų mikrobų! Kodėl jų tiek daug? Normali storųjų žarnų mikroflora ne tik dalyvauja virški­ nimo procesų baigiamajame etape ir atlieka apsauginę funkciją žarnoje. kurie atlie­ ka ir apsaugos vaidmenį. Dažnai užkietėjimą skatina ir nėštumas. kitos pana­ šios priežastys nulemia vidurių užkietėjimą. rūkytos mė­ sos. tyrinėjantis organizmo atjauninimo problemas. žarnyno užteršimo išmatų akmenimis pasekmių. nikotino. Mchitaro Geraci. 4—5 dienas iš eilės nenueina į tualetą. kitų mai­ tinančių medžiagų. kad pradėjo blogiau mokytis. Pavyzdžiui. Iš kraujo į žarnos spin­ dį gali išsiskirti druskos. Pūvančios išmatos sudaro šarminę terpę. Rimtos organizmo patologijos priežastis dažnai būna mais­ to produktams pūvant susidarę pelėsiai. kurios buvo ilgai nepašalintos iš organizmo. Teisus buvo gydytojas Gerzonas. Pašalinimas Storajai žarnai būdingas sugebėjimas išskirti į žarnos spindį virškinimo sultis. reguliuojančių šią svarbią funkciją. Mikrobai padeda reguliuoti ir vegetacinės nervų sistemos veiklą. Beje.. o vaikas pradeda nebekreipti dėmesio į sutrikusį virškinimą. žarnyno lazdelės sintetina 9 vitaminus: B p B 2 . pantoteninę. reikalinga atitinkama aplin­ ka — nerūgšti terpė ir maistinės skaidulos. kad paukščių maistui skiriant nevirtas supelijusias bulves. Joms ir kitiems mikrobams būdingos fermentų savybės: skaido mais­ to medžiagas taip pat kaip ir virškinimo fermentai. Taip pat yra žinoma. dažnos komandiruotės. Kai žarny12 no veikla nesutrikusi. B ] 2 ir K. jog pūnant baltymams storojoje žarnoje gaminamas metanas. Tai ypač būdinga moterims. kai bus aprašytos kitos storųjų žarnų funkcijos. kai žmogus jau suaugęs: rytinis sku­ bėjimas. Vienintelį vėžio atvejį nulėmė degeneratyvinio po­ būdžio organizmo pokyčiai. alkoholis ir kitos medžiagos. Ryškesnį vaizdą susidarysite. Kvandi duomenimis. Refleksai nebesukelia reikiamo sužadinimo. jautrumas. patiekalų su actu. sugeba įveikti ir sunaikinti įvairiausius patogeninius bei puvimo mikrobus. folinę rūgštis. Savo knygoje „Vėžio gydy­ mas" jis rašo. saugo bei gina nuo vėžio. sintetina acetilcholiną.. Štai ką apie tai sako teoretikas ir praktikas. galvos skausmus. yra ir viduram­ žių gydytojų.išnykti nervų. kad nekontroliuojami nevešėtų audi­ niai. t. kurios kartais dirgina žarnos gleivinę ir sukelia su ja susijusias ligas. spaudoje buvo pasirodęs nedidelis pranešimas apie tai. mažiau priklausytų nuo supančios aplinkos. lingino bei kitų — gamina nemažai svarbių orga­ nizmui vitaminų. amino rūgščių. daugeliu atvejų širdies—kraujagyslių ligas sukelia. ypač antroji jo pusė. kad žarnynas būtų atspa­ resnis. ardan­ tis ir naikinantis B grupės vitaminus ir taip slopinantis orga­ nizmo apsaugą nuo vėžio." Panašiai būna ir tada. padeda pasisavinti organizmui geležį. Dabar neminėsiu vidurių užkietėjimo. Neatsitiktinai hemorojus paūmėja suvalgius silkės. jog vėžys — Gam­ tos kerštas už netinkamą mitybą. net į tai. Kaip teigia mokslininkai. nejaukus tualetas. pavyzdžiui.. Storosios žarnos gleivinę dirgina ir aštrus ar sūrus maistas. . kuriuose minimi pelėsiai — auglių priežastis. pektino. teigęs. veikalai. tampa tarsi antraeilis. poreikis tuštintis nuslūgsta. kad Latvijos mokslų akademijoje pavyko išsiaiškinti. Įprastai besimai­ tinančių žmonių žarnyne daugeliu atvejų sąlygos nėra palan­ kios. nesusilpnėtų imunitetas. kuri skatina veistis ir daugintis patogeninę mikroflorą. viename grame išmatų jų yra 30—40 milijardų. Iš 100 besigydančių moterų 95 kenčia nuo vidurių užkietėjimo. kad iš 10 000 vėžio atvejų 9 999 sukėlė organiz­ mo apnuodijimas išmatomis. 1982 m.

Taip geriau vyksta ir kraujo.mano nuomone. o perekšlei tik belieka pasirūpinti. Gamta neatsitiktinai taip išdėstė storąsias žarnas. kai organizmui pakanka A vi­ tamino arba karotino.). kad taip patys save sušildo vištos kiaušiniai. Na o štai kokia pačių armėnų gydytojų. nuosekliai vyksta neigiami pokyčiai storųjų žarnų gleivinėje. ne cholesterinas (kurio yra žymiai mažiau ne­ gu manoma). ku­ rios prasiskverbia į kraują ir pasklinda po visą kūną bei pra­ deda augti palankiausiose (silpniausiose) organizmo vietose. nors ji jau buvo žinoma senovės išminčiams. pelėsių plitimo procesas intensyvėja. Su­ pantis žarnyną riebalinis audinys yra tarsi šilumos izoliacija. įvairūs koli­ tai ir kita bjaurastis. Ši „krosnis" veikia taip: realizuojant kiekvieno organizmo genetinę programą. šios juodos apnašos išnyksta savaime. mažiau jos prarandama skleidžiant šilumą aukštyn. Mikroorganizmai. energijos cirkuliacija energijos kanalais (minimais jau tra­ dicinėje senovės kinų medicinoje) aukštyn ir vėl žemyn — iš­ mintinga. Storoji žarna — kraujo šildytuvas 15 . kraują ir limfą. taigi ir kraujo. nes pamatysite iš organizmo pašalintus pelėsius — juodas skiautes! Kad organizme susikaupė nesuvirškinto maisto liekanos. Augdamos poros išskiria produktus. Kai tokių nesuvirškinto ir nepaša­ linto maisto atliekų susikaupia dar daugiau. kurią palyginti neseniai atrado šiuolaikinis mokslas. kad vertikali kūno sandara labiau išsaugo šilumą. tai viena iš priežasčių. nukreipiantys šilumą kartu su krauju ir limfa aukštyn.). Tokia konfigūracija ir išdėstymas pa­ deda geriausiai sušildyti vidaus organus. Kaip tapti tokiu. iš aplinkos gaunama daug energijos. Tai „pilkasis vėžys" (mūsų vadinamas artritas — aut. bus rašoma šioje knygoje. esantys storosiose žarnose. Todėl storosiose žarnose gali atsirasti polipai. dalis maisto pūva. kad būtų išperėti viščiukai. ŠILUMOS SUSIDARYMAS STOROSIOSE ŽARNOSE Dabar išnagrinėsime dar vieną storųjų žarnų funkciją. bet ir (per kraują) visą organizmą. galima spręsti iš juodų apnašų ant dantų. skverbiasi į sąnarius. gyvenusių viduram­ žiais. jog ši temperatūra visada būtų tokia. kuri šildo ne tik vi­ sus pilvo ertmės organus. Laikui bėgant. Paaiš­ kėjo. plisdami taip pat išskiria energiją. Kai storų­ jų žarnų veikla tampa normali. Plintančiuose pelėsiuose išdygsta sėklos. bet pelėsiai". Todėl neatsitiktinai per parą atsiran­ da net 17 trilijonų mikroorganizmų! Pasižiūrėkite į 2 ir 4 piešinius. lim­ fos." Taip išaiškėja patologijos grandis — sklerozė-—artritas-—vė­ žys. Tai gali būti ir kraujagyslės. stinga A vitamino. jog žmogus vėl negali būti sveikas. nulemiančių. Juk storųjų žarnų viename sluoksnyje yra daug kraujagyslių. Įprastai besimaitinančio žmogaus organizmui beveik visa­ da stinga A vitamino. Tačiau tai dar nereiškia. kurie panašūs į baltą vašką. nuo kurio neįmanoma apsiginti. Tuo pačiu lėtai. Ko gero. Nugara su stipriais raumenimis ir dubens kaulai yra šios „krosnies" karkasas ir atrama. Tai „baltasis vėžys" (mes vadintu­ me skleroze — aut. jog nebu­ vo suklysta. Viso to pradžia — sutrikimai storojoje žarnoje. patys įsitikinsite. ekonomiška ir sklandu.). sutrinka jos atsinaujinimo pro­ cesai. „Kai žmogus persivalgo ir ne visi produktai suvirškinami. kad būtų prarasta kuo mažiau energijos per priekinę pilvo sie­ nelę ir šonus. Storosios žarnos — tai tikra „krosnis". kuri šildo venose esantį kraują ir šalia esančius vidaus organus. pažeidusios storųjų žarnų gleivinę. nuomonė. kokios reikia. atsiranda Juoda­ sis vėžys" (dabartiniai piktybiniai augliai — aut. 14 4 pieš. atsirado pelėsių. Išvalę kepenis ir storąją žarną.

panaudoję tam kanalų sistemą (plačiau apie tai rašoma knygoje „Bioenergeti­ kos klausimai". kai dienos racionas tik 1000 kalorijų. Vieta. Pavyzdžiui.STOROJO ŽARNYNO ENERGIJOS KŪRIMO FUNKCIJA Kiekvieną gyvą būtybę supa švytėjimas — aura. ypač daug apnašų atsiranda storųjų žarnų linkiuose. ir nuo protinio darbo. Kaip rodo praktika. Tikriausiai to­ kia šeimininko ir mikroorganizmų kaip vientiso organizmo eg­ zistavimo forma daugiau nepriklausoma energijos prasme vie16 na nuo kitos. Tai vadinamosios Zacharjino—Gedo zonos. kuriuos įsiurbia storosios žarnos. Tačiau praktiškai taip nėra. o tuo pačiu ir organą. šviesa. garso svyravimai stimu­ liuoja tam tikras ausies kriauklės zonas. Tai reiškia. kuri stimuliuo­ ja visą organizmą. kodėl senovės išminčiai vadino tai „krosnimi". 17 . kad jos taptų psichine energija (bioplazmą). Mikroflora pra­ dės nebeatlikti savo funkcijų. dirgindama akies rainelę. Ir odoje yra vietų. Japonijoje. Pilvo sritis aplink bambą buvo vadinama „Krosnis Chara". Taigi paaiškėja. riešutai) žmonės jaučiasi geriau. stimuliuoja­ mi visi gyvybiškai svarbūs organai. Atsižvelgiant tik į fizinę šios srities prasmę. neprarandant tonuso. Šie energijos prisodrinti elektrolitai kartu su krauju ir limfa pasklinda po visą organizmą ir atiduo­ da savo didelį energijos potencialą visoms kūno ląstelėms. stimu­ liavimas išnyksta. Štai kodėl žmonėms šalta. papildomai atima energiją. Ši sritis atitinka ugnies elementą bei transformacijos jėgas ir fizine. prasideda specifinė patologija. nemažėjant kūno temperatūrai. 6 piešinyje pavaizduotos apnašos ir dažniausiai pasitaikančios ligos. senka jėgos. išskirdami bioplazmą — energiją. „Krosnis" gęsta. Taigi ir storosios žarnos turi savitą sistemą. susietas su visu orga­ nizmu. pa­ kraunančią vandenį ir elektrolitus. kodėl sumažėja kūno temperatūra ir gyvybingumas? Juk pagrindinis energetinis ciklas — trikarboninių rūgščių (Krebso ciklas) — vyksta ir badaujant. kol yra kuo maitintis. kuri rei­ kalinga maisto virškinimui ir pašalinimui. ir valgant. daugiau ekonomiška ir patvari negu organizmas be mikrofloros. Kaip žinia. išleistoje Alma Atoje 1969 m. sulėtėja judesiai. negu tada. taip pat stimuliuoja visą organizmą. išmatų akmenų. kai suvartoja 3000 ir daugiau kalori­ jų „negyvo" virto maisto.). patvirtina ir praktika. neorganinių medžiagų vir­ timas organinėmis. daržo­ vės. Pasižiūrėkite į 5 piešinį. kaip vyksta organinių medžiagų transfor­ macija. Kiekviena storosios žarnos dalis stimuliuoja atitinkamą organą. Apie tai jau žinota senovės Indijoje. susijusių su vidaus organais. daiginti grūdai. STIMULIUOJANTI STORŲJŲ ŽARNŲ SISTEMA Mūsų organizme yra ypatingos sistemos. yra iš­ tvermingesni. Mikrobai taip pat skleidžia švytėjimą — bioplazmą. nors jie ir dėvi šiltus drabužius. kur išmatų judėjimas yra lėtesnis. kaip teigia daugelis autoritetų — pilnavertė mityba vidinių rezervų sąskaita. pokyčiai akies rainelėje padeda diagnozuoti įvairius sveikatos sutrikimus. Bioplazmą stimuliuoja šią dalį. tampa aišku. taip pat organinių medžiagų virtimas psi­ chine energija). Jei viena kuri dalis pilna apnašų. elektrolitai — vieni geriausių akumuliato­ rių ir elektros pernešėjų. Šis stimuliavimas vyksta taip: divertikulas užpildomas suvirškinto maisto tyre. nuo­ lat pakraudami jas ir plazminį organizmo kūną. kurias stimuliuoja iš­ orinės aplinkos įvairūs poveikiai. Kad šilumą ir energiją kuriančios žarnyno funkcijos turi didelę įtaką organizmo energetikai. Badaujant (maitinantis vidiniais rezervais) vyktų tik paties savęs „valgy­ mas". o tik per­ krauna išskyrimo sistemas. atitinkamo organo funkcija pradeda lėtai slopti. kuris nemaitina mikrofloros. mechaniškai dirginant kojų padus. Kinijoje. susietą su šia žarnos dalimi. kad organizme yra plazminės medžiagos — bioplazmos. paimtą iš Kurenovo knygos apie liaudies mediciną. bet valgomi gyvi augaliniai produktai (vaisiai. kodėl tada. pasisavinimas. „Nabchipadma" (bambos lotosas) ir pan. iš kur atsiranda elementas „ugnis". kodėl jie taip greitai pavargsta ir nuo fizinio. kurioje prade­ da sparčiai daugintis mikroorganizmai. Tibete. pajuntame. Jei badavimas. ir psichine prasme (virškinimas. kad mums šalta. „Atjunkime" storąsias žarnas badaudami.

jos sugebėjimą viską panaudoti maksi­ maliai. 18 7 pieš. lytinius organus. maitina nosies gleivinę. kraujas išnešioja jį toliau po visą organizmą. o sveikata tik viena. Apnašos užbraukytos. Storųjų žarnų stimuliuojanti sistema atspindi nepaprastą Gamtos išradingumą. kur jie akumuliuojasi ir pašalinami (pažymėta strėlytėmis). 7 — klausos kanalas. Mūsų organizmas turi tvirtą ir daugiapakopę valymo siste­ mą (7 pieš. kurį išsiaiški­ nę suvoksime paprastą tiesą — visos ligos ateina į kūną per burną. šlapimo pūslę. 14 — moters lytinai ornagai. 19 . 11 — riebalinis sluoksnis. Apnašos ir ligos. tamsesnės piešinio dalys kur plonoji žarna pereina į storąją. 8— ašarų latakai. jei kepenys nesuspėja nukenskminti toksinų srauto. kasą. Kraujas iš storojo žarnyno patenka į kepenis. 2 — kraujas. blužnį. 10 — jungiamasis audinys. 3 — kepenys. Bernesas Pradėsime nagrinėti dar vieną svarbų klausimą.).ORGANIZMO VALYMO SISTEMA IR STOROSIOS ŽARNOS Yra tūkstančiai ligų. 6 pieš. riestinės žarnos lin­ kiai — kiaušides. 13 — oda. 4 — plaučiai. 6 — haimoriniai ančiai. 12 — inkstai. Organizmo valymo sistema ir storasis žarnynas 1 — storasis žarnynas. 5 — burnos ertmė ir liežuvis. 9 — kaktos antis. L. ky­ lantis linkis — bronchus.

Gleivės susidaro ir plaučiuose. ką sugėrė. Jei visos šios organizmo valymo pakopos net braška nuo sankaupų svorio. palikti visam gyvenimui. į kraują. jos ten netrukdomos kaupiasi. drėgmę. Visą tą laiką — tik vanduo ir klizmos. geria­ mos esant furunkuliozei." Riebalinis audinys taip pat tam tikras šlakų „surinktuvas". jos organiz­ mo ląstelėse. kad tekantis kraujas būtų neužterštas. pradeda veikti šlakų pašalinimo pakopa — tie organai. kurie susikaupia furunkuluose. purškia dezodorantą. moterims — makštis (baltosios ir kitos išskyros). nuo riebaus. Kai tik atsiranda galimybė. Jie. Čia nukenksminama vis­ kas. palyginus su visu or21 . kad organizmas perkrautas šlakais. Mikroorganizmų perdirbtų gleivių produktai tampa pūliais ir pašalinami per bronchus bei nosiaryklę. Kepenys tai grąžina per tulžies lataką į žarnyną. o kita­ me gale. nutarėme išbandyti savo priemones. Išvalėme ke­ penis. sudarantys kenksmingas dujas. nes medžiagų apykaita jame lėta. Išvalykite storąsias žarnas. saldaus. maisto pasisavi­ nimą. kurio nepašalina jau minėti organai. Daugelis stengiasi pa­ naikinti šį nemalonų kvapą — valo dantis. Kita valanti sistema — kepenys. ir šios atliekos per inkstus pa­ šalinamos iš organizmo. Ši sverianti 63 kilogramus gražuolė badavo 28 die­ nas. nuo nesaikingo mėsos vartojimo pradeda dvokti kojos. Alaus mielės. pradeda veikti dvi paskutinės pakopos: plaučiai ir oda. patekę su oru į plaučius. Kad storosiose žarnose vyksta puvimas bei kiti nemalonūs reiškiniai. Medžiagų apykaita. spuogai ant veido. kad per jį pašalintų įprastu keliu. jog jos dukrai liko gyventi tik savaitė. iliustruoja atvejis. nemalo­ niu kvapu. Būti­ na žinoti. Toliau paseksime nuo storojo žarnyno kraujo judėjimo kryp­ timi. Jungiamasis audinys sugeria visą bjaurastį. kaip išgelbėti? Na. randa čia palankiausias sąlygas daugintis ir plisti — šilumą. kuri glūdėjo jos viduje. Tai šiais dviem mechanizmais bei B grupės vitaminų įtaka grin­ džiamas gydantis alaus mielių poveikis. Gaila septyniolikmetės gražuo­ lės. jei valgoma daug krakmolingo ir riebaus mais­ to. Štai kodėl žmonės kosėja. kurie baigiasi išorėje. riebūs bei ki­ ti šlakai pašalinami kaip gleivės. ką atnešė iš žarnyno kraujas. Krakmolingos ir kitokios gleivės — puikus maistas patogeniniams mikroorganizmams. Mergina neteko 23 kilog­ ramų svorio — bjaurasties. Kaip jai padėti. kuriose yra daug B grupės vitaminų. kraujagyslių sienelės ir tos organizmo ląste­ lės — tarsi karkasas. Jei netinkamai suderinti maisto produktai. krūtinės. skalauja burną. sėdmenų. pradėjome bendrą organizmo valymą — rekomendavo­ me badauti. sklindančio iš burnos. žemai. jo priežastis ne burnoje. sinusai. Inkstams padeda jungiamasis organizmo audinys — raiš­ čiai. išvengti pūlių. nugaros. prie toksinų prisijungia medžiaga. sausgyslės. galima spręsti iš dvokiančio kvapo. Oda praneša. vidinės ir išorinės ausies uždegimo mechanizmas. Čia taip pat susidaro tam tikri junginiai. Kiek gali sugerti jungiamasis audinys. inkštirais. Žinokite: nema­ lonus kvapas — tik pasekmė. Kai net to nepakanka ar dėl kokių nors priežasčių minėti kanalai būna užkimšti. Andrejevas: „Štai ateina mamytė ir sako: gydytojai teigia. Per ją krakmolingi. Kai sutrinka storųjų žarnų šildanti funkcija. krakmolingo maisto atsiranda inkštirai. pa­ vyzdžiui. skrepliuoja. Mielės taip pat normalizuoja terpės pH (rūgštingumą) storosiose žarnose. maistą. padeda veikti pa20 pildomi: haimoriniai veido kaulų ančiai. pagerina virškinimą. dažnai traiškanoja akys. išbėrimais. spuogais ir egzemomis. Jei šis valymo kanalas perkraunamas. gali kamuoti ir furunkulai. Toks pat ir makšties ero­ zijos. padedanti įveikti dar vieną pa­ kopą — inkstus — ir pasišalinti iš organizmo. ir dvokas išnyks. nosiaryklės uždegimą. kojų. pečių. tačiau dvokas išlieka. Toksiški pūliai dirgina plaučius ir su­ kelia plaučių. Pirmiausia — nosiaryklė. Verkia. kad nuo mitybos priklauso įvairiausi simptomai. jei jau iš tiesų viskas taip blogai. tačiau gali sulaikyti tulžies kanaluose tarsi „kapsules". Tai padeda jau pačioje pradžioje sureguliuoti virškinimą. storosiose žarnose nukenksminami ir pašalinami toksinai bei nereikalingos maisto medžiagos. jis ati­ duoda tai.Pirma. ant kurio tvirtinamos kitokios ląstelės. užterštame šlakais organizme (moterims tai gali būti krūtų liaukos) prade­ da kauptis gleivės. kurį pateikė J. Kasdien iš organiz­ mo buvo pašalinama gausybė išmatų. klausos kana­ lai ausyse.

cistos nepavyks išvengti. saldumynai. reikia pa­ siruošti. Jei šiuos produktus vartosite dažnai. Suminkštinimas — išankstinis pasiruošimas. būtų imtasi atitinkamos profilaktikos. kad: žarnų sieneles buvo ištempę išmatų akmenys. net 10 kartų). pelėsių sporos pradeda dygti ir augti. Tai an­ tra priežastis. Jei prieš 10—15 metų. pyragai ir tortai. suaktyvės vi­ so organizmo bioplazma. nes mikrobai sintetins papildo­ mas maisto medžiagas ir vitaminus. Pirmoji patologijos grandis: sklerozė—artritas—vėžys pra­ sideda storojoje žarnoje. skatina krakmolingų ir riebalinių gleivių sukietėjimą. kad sergančių krūties vėžiu moterų 9 atvejais iš 10 buvo sutrikusi žarnyno veikla. leidžiantis išjudinti ir priartinti prie pašalinimo organų šlakus. vartojimas. kakava. tampa lėtesnė. netinkamai geriant skysčius ir dirbtinius gėrimus. Kai jau cista yra. makrobiotikos specialistas. kuriuos nesaikingai valgant ga­ li atsirasti gimdos. 2. lėtina kraujo apytaką mažajame dubenyje. kaip teigia Mikio Kuši. atšaldyta grietinėlė. d) vėl taps normali. grietinė. stigo natūralaus maisto. virtą ir rafinuotą maistą. Jo tiek nereikia organizmui. Kai tai bus pada­ ryta: a) mityba taps pilnavertė. šaltas maistas. — ledai. ypač įvairūs gaivinantys gėrimai. labai atvėsinantys šią kūno dalį. Tai yra SVARBIAUSIA. Baigdamas pateiksiu ištrauką iš knygos „Menas išsigydyti gamtinėmis priemonėmis": „Gydytojas Pošė rašo: Aš ištyriau. organizmą. išplintantis po visą kūną. Toliau vardinti ligas. b) šildanti ir energiją kurianti žarnyno funkcija vėl veiks be sutrikimų. Neleistinas maisto suvartojimas 2—3 kartus daugiau (pa­ gal G. Mes patys jį maitiname. baltas cukrus. kol dar nebuvo ligos. joje. tapusioje maitinančia terpe. ku­ rios buvo sutrikusios todėl. vartojami vidurius laisvinantieji vaistai. jos būtų išvengusios ir krūties auglių. moterims — kiaušidėse. o po to nu­ stebę aiškinamės. atsiranda cista. Antrosios — šalinimo sistemų perkro­ va—gleivių sankaupos—organizmo apsauginių jėgų nykimas— vėžys — pradžia taip pat užterštoje storojoje žarnoje. mišrus. karvės pienas. kiaušidžių cistos. ne­ tikslinga ir nebūtina. tai. „suminkštinti". Atstatyti storosios žarnos mikroflorą. Mikroflorą slopina bei keičia ir vaistų. šokoladas. Išvalyti storąją žarną ir pasirūpinti. ir vėžio". prostatos aug­ liai. kurį atliekant tenka daug sėdėti. ypač antibiotikų. šaltas riebus pie­ nas. ORGANIZMO PARUOŠIMAS VALYMUI Prieš pradedant valyti (kokį būdą bepasirinktume). darbas. krūties. susidarė storas apnašų sluoksnis. kad storojo žarnyno veikla vėl būtų normali? Kodėl ji sutrinka? 1. Aišku ir taip: storasis žarnynas privalo būti SVEIKAS ir ŠVARUS! tus. Disbakteriozę sukelia virtas. netekęs maistinių skaidulų maistas. Vidurius kietina toks maistas: visų rūšių mėsa. 3. buvo maitinamasi toksiškais produktais. organizmo šildymas taps normalus. 23 STOROSIOS ŽARNOS IŠVALYMAS IR FUNKCIJOS ATSTATYMAS Taigi ką reikia padaryti. padidės organizmo gyvybinės jėgos. Ypač kenksmingi produktai. nes nuo šio suminkštinimo efektyvumo priklauso visų valymo pro­ cedūrų sėkmė. c) stimuliuojanti storosios žarnos sistema vėl taps normali. Be to.ganizmu. Atstatyti peristaltiką ir žarnyno sieneles. Nejudrus gyvenimo būdas. kad pH joje būtų normalus (silpnai rūgštus). A vi­ tamino. Tai leis storajai žarnai normaliai atlikti visas funkcijas. kiaušiniai. prasideda vėžys. kas dėl to kaltas. Tai leis likviduoti pagrindinį orga­ nizmo užteršimo židinį — iškuops valymo sistemas. rafinuotas. dėl kurios būtent čia susikaupia gleivės — vy­ rams — aplink prostatą. juo rūpinamės. buvo slopinamas poreikis tuštintis. Šatalovą. balta duona. kurias sukelia užterštas žarnynas. Žarnynas užteršiamas neteisingai derinant maisto produk22 . net tvirtesnė organizmo imuninė siste­ ma.

bet ir veikia jo mikroflorą. ir nereikalin­ gus mikroorganizmus. ugniažolė ją džiovina. obuolių actu. periodiškumas ir t. osmoso (osmosas — dviejų skirtingos koncentracijos skysčių koncentracijos išlygi­ nimas difuzijos pro pusiau laidžią membraną būdu — vert. Pavyzdžiui.) dėka vanduo išsiurbiamas iš žarnyno sienelių ir net šalia esan­ čios aplinkos. pavyzdžiui. Pagrindinis suminkštinimo tiks­ las: atpalaiduoti.toksinus. kas patogeniška organizme. kur jie būtų susikaupę. tuo labiau jūsų pačių.t. Jos esmė — vanduo. VALYMAS KLIZMOMIS Po to. Kadangi jame esančių druskų koncentracija didesnė už kraujo plazmos (kartais net 150 kartų!). negali dirginti organizmo. Šios medžia­ gos ne tik normalizuoja storojo žarnyno rūgštingumą. jis sugeba naikinti viską. Tai ne tik sumažina rūgštingumą. kartais net neigiamai veikia žarnyno gleivinę. Tačiau būtina žinoti. kuri sugebėtų atskirti nuo žarnų sienelių išmatų apnašas. Cžud-ši. Pats paprasčiausias ir efektyvus storosios žarnos valymo būdas — KLIZMOS. neliesdamas to. Tokios procedūros trukmė — 5—25 minutės. kas jam labiausiai tinka. 2. Tai galima atlikti lankantis drėgnoje garinėje. nepaisant to. Labai gerai padeda suminkštinti organizmą rytais. 20 gramų lydyto sviesto. priklausomai nuo galimybių ir kūno reakcijos į šilumą. Šlapimas ne tik išplauna storąjį žar­ nyną. klizmos padeda išsigydyti 80 procentų žmogaus organizmo ligų. Kadangi tai paties organizmo produktas. 2 — ingredientai turi normalizuoti pH žarnose ir tuo pačiu slopinti patogeninę mikroflorą. Jis idealiai ati­ tinka visus parametrus. Viskas priklauso nuo organizmo užteršimo ir šalinamų šlakų pobūdžio. Procedūros atliekamos kartą per dieną ar kas antrą dieną. Tokių procedūrų turi būti 3—5. kai kūnas rytais tepamas sviestu. Dabar jau galiu pasakyti. Todėl nėra pavojaus. reikia išsiaiškinti klizmavimo procedūrą. sausokiems žmonėms labiau tiks karšta vonia. Tai žmogaus šlapimas (urina). ką turite pajusti po suminkštinimo procedūros. tai ne­ tinka. Tokia ideali medžiaga yra gamtoje. Norint tiksliau suvokti visa tai. Yra daug suminkštinimo būdų. o kar­ tais net ir daugiau. pa­ gerinantis cirkuliaciją ir šlakų pašalinimą per odą. kai suminkštinote organizmą 3—5 procedūromis. Netgi priešingai: ji slopina dirginimą. galima pradėti valyti storąją žarną. naikindamos ir reikalingus. 3 — žarnyno gleivinė turi būti nedirginama. be to. taip pat nestiprus masažas. Taip vi­ siškai ir NEPAVOJINGAI atstatoma reikalinga storojo žarnyno terpė ir mikroflora. Seniams geriau tiks karšta vonia. o visiems kitiems — drėgna garinė. Urinos pH yra rūgštus. tačiau prie jos sienelių prilipusiems išmatų akmenims to nepakanka. o po to nuplauna­ mas šiltu vandeniu (dušas). gydo jį! Šlapime — paties orga25 . Todėl dažniausiai vanduo pa­ rūgštinamas citrinos rūgštimi arba sultimis. Valymo proce­ dūros tikslas — pašalinti tai. Jiems padės neilgas bėgimas. — atsipa­ laidavęs. silp­ nu kalio permanganato tirpalu. kai dar nieko nevalgyta. išsiskiria daug gleivių. tokios koncentracijos. Svarbiau­ sia. kad jis man efektyviausias iš visų žinomų. bet ir padeda atsiskirti apnašoms. Drėgmės netekusiems. kas reikalinga. Natūropatai teigia. Tegu kiekvienas pasirenka tai.) ir remdamasis tokia patirtimi surado savąjį variantą. sausoje saunoje. nutukusiems — sausa sau­ na. paukščiai. kuri yra reikalinga. kitam — mažesnė. Yra daug gyvūnų. kas susikaupė šalinimo organuo­ se. praskiedžiamas antibiotikais ar žolių (ramunėlių. sušilęs kūnas. ugniažolės bei kitų) nuoviru. sušildyti ir prisodrinti drėgme organizmą. kurie išmatas ir šlapimą išskiria kartu. Pasak senovės medicinos šaltinių — Ajurvedos. kuris mechaniškai išplau­ na storosios žarnos turinį. 1. Tad kas belieka? Tenka padaryti šias išvadas: 1— ieškoti tokios medžiagos. išmatų akmenims ir gleivėms. Šios knygos autorius išbandė įvairias klizmas (skyrėsi su24 dėtis. kad visų ligų gydymo pradžia — storosios žarnos išvalymas. dar daugiau —ją kuria pats organizmas. kad nutuku­ siems žmonėms. Tegu tai jūsų netrikdo. Vertinkite šią procedūrą labai rimtai. kurių oda riebi. Ją BŪTINA užbaigti trumpu (10— 20 sekundžių) apsiliejimu vėsiu ar šaltu vandeniu. jauniems — drėgna garinė. Urina. nekenkdami tai. sušildantis visą kūną. maudantis karštoje vonioje. kad bus perdozuota — juk vienam ji reikalinga didesnė. dozė. kuri palankiausia organizmui.

kai jau žinote šiuos ypatumus. netvirti. kol liks tik ketvirtadalis. Supilti ją į emaliuotą indą ir neuždengtą kaitinti tol. opų. kuri ne tik išsiurbia iš organizmo vandenį. taip pat kitų sveikų žmonių ar tos pačios lyties vaikų šlapimą. yra daug geresnė už orga­ nizme esančius skysčius. imkite jo 1 litrą. kai organizmas sveikas. tai ir atsakomoji reakcija bus didesnė. atplėšia storojo žarnyno patologinius polipus. Tačiau palaipsniui savijauta pagerės. Be to. paroproktitai. nepavyksta išvengti išvaržos. pasijusite labai blogai. susipažinkite su pa­ čia procedūra. kad būtų sunaikinti kirminai. tuo pačiu metu atsiranda naujos — neorganinės. lieka patys patvariausi — karščiui atsparūs skysti kristalai. Pirmuoju atveju (kai renkatės paprastą šlapimą) naudokite tam Eismarcho puodelį. šlapimo pūslės sienelėse. kurios po kaitinimo liko tik ketvirtadalis. šalinama. Tai uni­ kali medžiaga. savaime atsiranda peristaltika. skausmo nejausite. ir slopinančios jų gyvybinį aktyvumą. Dabar. Tuo jau įsitikino vi­ si. bet ir peristaltika. Jei jie labai dideli. Taip iš organizmo pašalinamos patogeninės glei­ vės (kurias šiaip jau galima pašalinti tik ilgai badaujant). jų buvo keli kur­ sai. kuri žymiai skiriasi. kolitai. kad viskas. kad lig šiol nieko panašaus nedarėte. baltymai — geriausiai veikiantys viso organiz­ mo gleivinę! Klizmoms galima vartoti savo. kad tokia klizma išlygina energijos svyravimus organizme. kas nereikalinga. Na o jei jums tai šlykštu. su­ sikaupusios inkstuose. Nuo energijos pertekliaus organizmas gali „sustreikuoti". Tam reikia surinkti kelių žmonių (pageidautina namiškių) 2 litrus urinos. nes van­ dens struktūra praranda savo didžiausią energiją ir tampa pa­ prasčiausiu muilu. Skausmas reiškia. kad yra neįprastai karti. Netekę gleivių. 2. pada­ rykite klizmą. jog net sunku patikėti. Jei naudosite virintą šlapimą. Darydami tokią klizmą. Pakanka 1—2 to­ kių klizmų. Kodėl taip atsitinka? 1. atsargiai. Kai storojo žarnyno gleivinė yra stipriai pažeista. kol dar šilta. atstatoma ne tik gleivinė. 27 . kokia ir turi būti. rekomenduoju at­ kreipti dėmesį. Vanduo tampa visai kitoks. nelieka gydomojo efekto. kokia bjaurastis glūdėjo jūsų organizme. Taip pat ištušti­ namos šalinimo sistemos. pažeista vieta pradeda gy­ ti. lyti26 niuose organuose ir t. pavirinta urina iš pradžių sukels skausmą tarsi nusideginus. galite pajusti labai ryškų jos po­ veikį. padeda organiz­ mui įveikti nepalankų poveikį. atsakomąją organizmo reakciją. hormo­ nai.t. kurios daug kartų stipresnės už hormonus. atstumiama. Tai pajusite patys. pradėkite nuo 100—150 gramų ir palaipsniui padidin­ kite iki 500 gramų. taps tokia. kaip teigia juos tyrinėję mokslininkai. Po to nuvirinkite pusę ir tik po — virinkite tol. labai stimuliuojamos žar­ nų sienelės. Pakentėkite arba iš pradžių pasidarykite klizmą su paprastu šlapimu. jame yra savi antiseptikai. nes vien dabar netekote tiek „gero". Sustiprėja ir kirkšnies srities organai. kol jos liks 500 gramų. išgydomas hemorojus. pavyz­ džiui. jam būdinga superstruktūra. Jei klizmai naudosite savo šlapimą (aš ir reko­ menduoju taip pradėti). 2. Knygos autorius šią procedūrą patobulino taip. tai vien po šios pirmos gali pasirodyti. Kai jie būna su­ glebę. Tačiau ir tai dar ne viskas: į storąjį žarnyną susiurbiamas skystis ir gleivės iš visos pilvo ertmės. Daugiau virinti nereikia. Greitai atsiras naujas sveikas audinys. kas darė tokias klizmas. Nors termiškai apdorojant tokią urmą joje sunaikinamos visos organinės medžiagos. bet ir todėl. kad jos efek­ tas PAGERĖJO daug kartų. visi šie organai tarsi naujai gimsta. kasoje. nebaltyminės. kad tai reikia daryti išmintingai. vitaminus. ypač nosiaryklė. Taip at­ sitinka todėl. polipai. Atvėsinkite ją ir. naudokite klizmai pasūdytą vandenį: 1 litrui vandens reikia 2 šaukštų valgomo­ sios druskos. kurie. Labai greitai pajusite teigiamą poveikį. vitaminai. Tai­ gi ką būtina žinoti? 1. o reikalinga mikro­ flora išliktų NEPALIESTA! 3. Jei nutarėte pasidaryti tokių klizmų.nizmo struktūrinis vanduo. Jei klizmas darėte ir anksčiau. Noriu pabrėžti: nebūtina iš karto pradėti daryti klizmą iš urinos. Nuo tokių klizmų dar greičiau mikroflora ir pH tampa nor­ malūs. Pradėkite nuo paprastos urinos. kolito. antruoju atveju (nuvirinta iki ketvirta­ dalio urina) tinka paprasta guminė kriaušė. Druskų koncentracija tokiame šlapime gali padidėti net 600 kartų! Tai didžiulė jėga.

urina. Šią procedūrą pageidautina atlikti po to. Tokį negalavimą buvo patyręs mano artimas pažįstamas. kai išteka. Po kelių kartų pradėkite mažinti iki 100 gramų. Šį ciklą galima pakartoti tokiu pačiu laiku ir periodiškumu kaip jau minėtas paprastas klizmas. Tada lėtai atsigulkite ant nugaros ir nesku­ bėdami pasisukite ant dešiniojo šono. aklojoje žarnoje atsiras ligų židinys. Jei žarnyne yra patologinės sąsmaukos ar susikaupė daug sukietėjusių išmatų. Nuimkite vamzdelio antgalį ir sutepkite jį sviestu ar vazelinu. sausio—vasario mėnesiais. Skystis per apatinę gaubtinės žarnos dalį pateks į sker­ sinę gaubtinę dalį. CHRONIŠKAS PAROPROKTITAS. tačiau po kurio laiko atsirado recidyvas. kiek reikia. Taigi nesijaudinkite. laukė nauja operacija. Kiek reikia laikyti klizmą? Senovės gydytojai patardavo — nuo saulėtekio iki pirmųjų sutemų. kontro­ liuokite vandens suleidimą į žarnyną — laiku suspauskite vamzdelį pirštais. Toks ciklas kartojamas 2—3 kartus per metus. Patariau jam 2 29 . kasdien padidindami nuo 100 gramų iki 500 gramų. jei padarysite „žvakę" (Sarvanchasana) ar ištiesite kojas už galvos („Plūgas"). įkiškite vamzdelį į išeina­ mąją angą 25—30 centimetrų. Kai storasis žarnynas bus išvalytas. Jei pastebite sutrikimus. Klizmų ciklas. Į tai būtina atsižvelgti. Bus dar geriau. Kai kuriems žmonėms šios vaistažolės klizmos labai išdžiovina žarnyno gleivinę. atsigulkite ant nugaros ir pakelkite dubenį. Suspauskite vamzdelį. kvėpuokite lėtai. Storojo žarnyno POLIPAI. dozę ne didinkite. Jam buvo padaryta operaci­ ja.5 m virš grindų. Kito ciklo metu viskas vyks normaliai. Atleiskite suspaustą vamzdelį ir palaipsniui leiskite skystį į storąją žarną. kai naudojama virinta urina. kai tik skystis pradeda tekėti į vidų. išpūsdami jį. Urinos klizmų ciklas. didinkite spindį. laisvai. Tai padės jums išvengti nesklandumų ir nemalonumų. tuo rečiau tuštinamasi. Kai naudojama savo ar jauno svei­ ko žmogaus (dar geriau — vaiko. Tik taip gali­ ma išvengti dalies storojo žarnyno išplovimo. Padarykite 2—4 tokias klizmas po 500 gramų. Iš pradžių poreikis tuštintis grei­ tas ir stiprus. o vėliau kuo švaresnis žarnynas. kuris yra iki kamš­ čio žarnoje. Toks būdas padeda geriausiai išplauti visą storąjį žarnyną. Kai tik pajusite poreikį. PERSPĖJIMAS. kai ištuštinamas storasis žarnynas. nes pats kontroliuoja šį procesą. Jei nebus išvaly­ tas visas storasis žarnynas. Papildomai galite įtempti pilvą. nes šio būdo tiks­ lingumas ir efektyvumas patikrintas praktikoje. ramiai pa­ gulėkite ant nugaros ar ant dešiniojo šono 5—15 minučių. trečiąją savaitę — kas 2 dienas. Dabar pateiksiu kelis urinos klizmų taikymo pavyzdžius. ketvirtąją — kas 3 dienas. kai skystis jau žarnyne. Šios knygos autorius pats kentė­ jo nuo jų. Kai praeina viena skysčio dalis. Iškilo kumščio dy­ džio pūlinys tarpvietėje. užsukite jį). 2 litrus vandens supilti į jį per 30—40 sekundžių paprasta ir lengva. Tokioje pa­ dėtyje pabūkite 30—60 sekundžių. Urinos klizmų teigiama savybė ta. per pavasario ir rudens lygiadienį. o tai gali sukelti ligos paūmėjimą). o po to pradėkite po 100 gramų mažinti urinos kiekį iki 100 gramų. Per tą laiką nepatyriau nieko nemalonaus. ypač šiltos klizmos. Toliau galite daryti tokias klizmas po 100—150 gramų kartą per 1—2 savaites. taip pat. o po to ir į akląją žarną. Remkitės keliais ir alkūnėmis į grindis (dubuo turi būti aukščiau už pečius). jei 28 nebus didelio poreikio išsituštinti. Toliau galite daryti klizmas 1— 2 kartus per savaitę. Antrąją savaitę darykite klizmą kas antrą dieną. penktąją — kartą per savaitę. kad jos būna orga­ nizmo viduje tiek. darę tokias klizmas. organizmas pats geriausiai ži­ no. Po to. ir įtempdami. Pradėki­ te nuo 100 gramų. giliai pilvu. Mano nuomone. Kad taip neatsitiktų. eikite į tualetą ir išsituš­ tinkite. Skystis iš skersinės gaub­ tinės žarnos dalies pateks į sunkiai prieinamą kylančiąja dalį. Po 2—3 pirmųjų mikroklizmų (po 100 gramų virintos urinos) polipai patys pasišalino iš organiz­ mo. ir sukelti skausmą. Senovės gydytojai patardavo tai daryti sau­ lei tekant. kada reikia išsituštinti. Buvo išmėgintos įvairiausios klizmos (taip pat ir su ugniažole. kad skystis neištekėtų (jei yra kranelis. bet palikite to­ kią pačią. tačiau nebuvo jokio poveikio. Po to galite atsikelti ir pa­ sivaikščioti. greitai supiltas skystis gali ištekėti atgal arba spausti tą nedidelį tarpą. Apie tai man pasakojo ir kiti žmonės. — kasdien po litrą visą savaitę.Eismarcho puodelio panaudojimo technologija tokia: supila­ te į puodelį uriną ir pakabinate jį ne aukščiau kaip 1.

Po 2—3 tokių mikroklizmų išmatos tampa minkštos. taip at­ sitinka tada. dubens—klubo sąnarius. lengvos. kam nuolat šąla rankos. sausu metų laiku. Tai patvirtina ir mano pasekėjai. su citrinos rūgštimi (1 arbatinis šaukštelis rūgšties 2 litrams vandens). kuris labiausiai slegia šiuos žmones. Kartą man atėjo padėkoti septyniasde­ šimtmetis vyriškis (baigęs aukštąjį mokslą kariškis) ir papasa­ kojo. nepiktnaudžiaudami. kojos. Išnyko priešišvaržinė būsena (raižymai kirkš­ nyje staigiai keliant nuo žemės 10—20 kilogramų). Šios klizmos ypač rekomenduojamos tiems. išnaikinti kirminus. Visi liko patenkinti. ku­ rias rekomenduoja Ajurveda ir Cžud-ši. Tokia pro­ cedūra padeda neutralizuoti ir pašalinti iš organizmo substan­ ciją. Mano pažįstamas prisimena. KIRMINAI. šerpeto­ ja. todėl privalo jas naudoti atsargiai. sausu metų laiku. Dabar pakalbėsime apie įdomias ir reikalingas klizmas. padarė 2—3 mikroklizmas iš iki ket­ virtadalio nuvirinto šlapimo. Po to reikia pagulėti. kurių oda sausa. kad iš pradžių. po pirmųjų mikroklizmų. Operacija ir tolesnis gydymas tapo visai nereikalingi. kad panašios klizmos gali padidinti organizme gleivių kiekį. raudonų). kamuo­ ja vidurių užkietėjimas arba tuštinamasi „avies" išmatomis. Iš karto po klizmų iš jo organizmo išėjo du stambūs kirminai (soliteriai) ir į medūzą panašūs tirščiai. džiūsta ir pleiskanoja oda. padės išvengti šių negalavimų. 2 klizma: prie nurodyto 1 klizmai pieno ir sviesto kiekio reikia pridėti žiupsnelį imbiero ar pipirų (juodų. APETITO PRARADIMAS IR GALVOS SKAUSMAI. Tai galiu patvirtinti ir aš pats. Svarbu žinoti. pakanka. To­ kia klizma tinka kaip ir pirmu atveju. Nutukti linkę žmonės privalo žinoti.kartus per dieną daryti mikroklizmas (po 100—150 gramų iki ketvirtadalio nuvirinto šlapimo) bei nuolat laikyti ant tarpvietės uždėtą kompresą iš tokios urinos. papildomai paša31 . Šios kliz­ mos daromos taip: į 100 gramų pieno dedama 20 gramų lydyto sviesto. Taikoma tokia pati schema kaip ir darant klizmas su paprastu šlapimu. Procedūrą pagei­ dautina atlikti saulei tekant. jį labai nustebino. Išoriniai šio sutrikimo simptomai (pagal Ajurveda. Organizmas pats laiko tokį tirpalą tiek. UŽKIETĖJIMAI. jaučiamas silpnumas. išnyko gal­ vos skausmai. gumine kriauše padaroma klizma. Apie tai. Autoriui tuo teko pa­ čiam įsitikinti. kad tokios klizmos padėjo išgydyti vidurių užkietėjimą. be to. su 4—6 proc. jis jautė stiprų deginimą ten. Ypač šios klizmos tinka šaltu. viskas greitai praėjo. jas nesunku paša­ linti iš organizmo. kai prarandama gyvybinio principo „Vėjas"—doša Vata pusiausvyra): susikaupia ir išskiriama daug dujų. kurias galite pasirinkti patys. sustiprėjo lytinė funk­ cija. Sausumą ir sukietėjimą neutralizuoja drėkinantis pienas ir minkštinantis sviestas. nuo­ lat šalta. kurių organizmas linkęs prarasti daug vandens. Jei tokie simptomai jums būdingi. o jiems patiems nuolat šalta. Po dviejų savaičių pūlinio jau nebebuvo. man pasakojo ir kiti žmonės. kur buvo iškilęs pūli­ nys. sukėlusią organizmo atšalimą. Po to žarny­ nas pradėjo veikti savarankiškai. kad būtų galima pati­ kėti jų teigiamu poveikiu. obuolių actu (2—3 šaukštai 2 litrams vandens). o šaltį neutralizuoja šiltas pienas. sausumą. Kol tirpalas dar šiltas. dujų susidarymo (ir mikro­ flora taps normali). Tai. menstru­ acijos būna užsitęsusios (vyrams sumažėja sėklos išsiskyrimas). kurios jums tinka. skauda juosmenį. kryžkaulį. liesėjama. Bet po to. kamavę daug metų. kas po to atsitiko. kiek jam pačiam reikia. Perskaitęs mano knygą apie urinoterapiją. išnyko chroniškas ko­ litas. Tai būdinga nestambiems žmonėms. Visa tai pašildoma. Jei jums dėl kai kurių sumetimų jos nepatinka. šios klizmos puikiai gydo ir moterų ligas). atsirado apetitas. kartojasi dažnai. mikroklizmos. Šios knygos autorius 30 jas išbandė pats. kad jį kamavo čia paminėti negalavimai. 1 klizma: 100 gramų pieno. 20 gramų lydyto sviesto — nuo vidurių užkietėjimo. žymiai pa­ didėjo jaudrumas atliekant lytinį aktą. kai pūliai buvo ištraukti. pradėjo nesiskirti gleivės iš nosies. Tokių klizmų poveikį ga­ lima pagerinti vietoje paprasto vandens naudojant ištirpintą ar įmagnetintą vandenį. kas jau parašyta. ypač šaltu. galite daryti mažiau efektyvias įprastas klizmas: su valgomąja druska. GLEIVIŲ PAŠALINIMAS IŠ PILVO. kad sviestas ištirptų. organizmo pernelyg didelio sausumo ir iš­ džiūvimo. Tuo pačiu metu išnyko ir chroniškas hemorojus. Ir toliau galima vardinti stebuklingo urinos klizmų povei­ kio pavyzdžius (beje. daromos kasdien ar kas antrą dieną. Jas darė ir kiti žmonės. Yra kelios tokios klizmos. tačiau ir to. „avies" išmatų.

nes vėl teks tuštintis. atlikti judesius ir sugrįžti į tualetą. Jei taip neatsitinka. nedelsiant ar praėjus 5 minutėms. kol išgersite 6 stiklines. Sis pratimas atliekamas tol. Patarimas. Po to galima išgerti 3 stiklines nesūdyto vandens ir pada­ ryti Vamaną Dhouti (įkišti du pirštus į burną ir sukelti vėmi­ mą). reikia 1—1. kai išvalysite savo storąjį žarnyną. Nedelsiant atlikti nurodytus pratimus (8 pieš. vanduo lėtai tekės žarnynu ne­ sukeldamas vėmimo. Vėl išgerti stiklinę vandens ir pakartoti visą pratimų seriją. po Šank Prakšalanos jogai visada daro Vamaną Dhouti. Vanduo turi būti pasūdytas. ar kaulų nuoviru. Štai vandens kelio virškinimo kanalu schema. kuri yra kraujo plazmoje). Šį pratimą reikia atlikti tol. Po pir­ mosios išmatų porcijos seks kitos. pakanka 45—60 minučių. kad būtų malonu gerti. jūsų nuomone. Kai tik pasirodys pirmosios išmatos. nuplaukite išeinamąją angą šiltu vande­ niu. Drąsiau bandykite.e norimo rezultato. kai nuei >ite į tualetą. Atliekant šiuos judesius. Tokia klizma padeda gydyti tulžies veiklos su­ trikimus. Visi šie komponentai atitinkamai veikia organizmą — suminkšti­ na. Pirmasis tuštinimasis įprastai būna beveik iš karto. net skystos. Kai jau būsite patenkinti rezultatais (tai yra tada. Jei ir vėl nesulauksi!.iiau viskas vyks automatiškai. Vėliau. nes be druskos osmosas ją sugertų per gleivinę ir pašalintų kaip šlapimą. praeina skrandį. sumažina gleivių ar tulžies kiekį. Išgerti stiklinę pasūdyto vandens. ypač avienos. Paeiliui gerkite vandenį ir atlikite pratimus.liną iš organizmo gleives. Sekdami tradicija. kad druska nepradėtų dirginti odos. privalote baigti procedūrą. galite sumažinti druskos koncent­ raciją. kai nutarėte susirūpinti savo or­ ganizmo pagrindu — storuoju žarnynu. Po to. reikia pridėti 5—10 gramų valgomosios druskos. Vi­ sam praplovimui. rei­ kia pakartoti judesius. reiškia „Kriauklės gestas". Vanduo. reikia pri­ dėti 1/2 ar 1 šaukštą stipraus pelynų nuoviro ar 1/2 šaukštelio česnako sulčių. be to. kaip pastebėta praktikoje. Darant minėtas klizmas. o ne per išeinamąją angą. t. po visiems mirtin­ giesiems įprastų judesių patenka į žarnyną ir išeina iš jo. nes vanduo praeina virškinimo kanalu tarsi per tuščią kriauklę. pasūdyti (5—6 gra­ mai druskos litrui vandens — tai truputį mažesnė druskos kon­ centracija negu ta. 3 klizma: sudėtis tokia pati kaip ir 1 klizmos. Taigi ją galima rekomenduoti nutu­ kusiems žmonėms. Dar kelis kartus nueikite į tualetą. Po to reikia eiti į tualetą. ŠANK PRAKŠALANĄ Šank Prakšalana. koks buvo išgertas. kol vanduo taps švarus. Pasiruošimas Pašildyti vandenį iki kūno temperatūros. Taip bus visiškai ištuštintas skrandis. Jei vanduo jums atrodys pernelyg sūrus. 32 Atlikimas Šį pratimą geriausia atlikti rytą. arba Varisara. kai. nusausinkite ir patepkite aliejumi. be to. Tai priklauso nuo žarnyno užterštumo. Vienam kartui pakanka 10—14 stiklinių. 4 klizma: sudėtis tokia kaip ir 1 klizmos. vandens daugiau negerti ir vėl nueiti į tualetą. 2. vanduo iš organizmo bus pašalinamas pakankamai švarus). Po pirmojo tuštinimosi reikia vėl išgerti stiklinę vandens. pieną galima pakeisti (ar jį pra­ skiesti per pusę) mėsos. teks atlikti klizmą su puse litro vandens >rasta gumine kriauše. kai jį gėrėte. kai įprantama. išmatos bus lengvos.). 33 . 1. nurytas burnoje. 3. galima kartą per 2—3 savaites (tinka ir kartą per ketvirtį) taikyti idealų viso virškinimo trakto plovimo metodą — ŠANK PRAKŠALANĄ. rin­ kitės ir sveiki te! Po to. Tai sustiprina kliz­ mos poveikį. Taigi turite ką pasirinkti. koks buvo tada. kai pasinaudosite tualetiniu popieriumi. kai dar nieko nevalgyta. kol vanduo nepradės išeiti iš organiz­ mo toks skaidrus.5 va­ landos.

y. Antrasis judesys Šie judesiai skatins vandenį patekti į plonąsias žarnas ir tekėti jose. Tik delnai ir didieji kojų pirštai liečia grindis. Šie judesiai atveria skrandžio prievartį. ką kamuoja kelių ar menisko ligos. lenktis iš pradžių į kai­ rę. kvėpuoti normaliai. išsky­ rus tuos. pasisukti į kitą pusę. Atlikimo laikas — 10—15 sekundžių. Darant kiekvieną judesį (lenkiantis į šo­ nus). t. po to iš karto atsitiesti ir lenktis į dešinę. Tam pakanka 10 sekundžių. Po to nedelsdami grįžkite į pradinę padėtį ir stenkitės pamatyti kitos kojos kulną. kad rodomasis ir didysis pirštai siektų deši­ nįjį raktikaulį. Ištiesti dešinę ranką horizontaliai ir sulenkti kairę ranką taip. Šį dvigubą judesį pakartoti 4 kartus — iš viso tai bus 8 judesiai į kairę ir į de­ šinę. Pradinė padėtis kaip ir pirmo judesio — stovima pražergtomis kojomis. Baigiant pasisukimą neuždelsti ir grįžti į pradinę padėtį. Pakelti rankas į viršų delnais aukštyn. Nepasukant viršutinės kūno dalies. pėdos pražergtos maždaug 30 centi­ metrų. kad pavyktų pamatyti priešingos kojos kulną. Ketvirtas judesys Vanduo. o klubai tarsi pakimba ore.Pirmas judesys Pradinė padėtis: stovima. Tam reikalingi šie 4 judesiai — sudėtingiau­ si. kuriems atlikti reikia 10 sekundžių. dalis vandens iš skrandžio patenka į dvylikapirštę žarną. Pakartokite 4 kartus po du judesius. Trečias judesys Vanduo toliau teka plonosiomis žarnomis atliekant dar vieną judesį — „Kobros" variantą. jei pasisukate į kairę. turi nutekėti ir storo­ siomis žarnomis. Tokiems žmonėms 35 . kiek galima toliau tiesiant ištiestą ranką atgal ir žiūrint į pirštų galus. sudėtingesni už tris pirmuosius. rankų pirštai sunerti. Gerai ištiesti nugarą. Juos gali atlikti visi. kad tarp pėdų būtų 30 centimetrų tarpas. Po to reikia pasukti kūną. Labai svarbu. rei­ kia žiūrėti į dešinį kulną. Šį dvigubą judesį reikia pakartoti 4 kartus. Kai jau esate tokioje pra­ dinėje padėtyje. kuris praėjo plonąsias žarnas. pasukite galvą ir liemenį taip.

tiks atskiras šio judesio variantas. Ketvirtas judesys atlieka­ mas taip: a) tupėti taip, kad pėdos būtų praskėstos maždaug 30 cen­ timetrų. Pėdos turi būti ne po sėdmenimis, o šalia užpakalinės klubų dalies. Delnai uždedami ant kelių, praskėstų 30 centi­ metrų; b) pasukti liemenį ir priklaupti ant kairiojo kelio, kad jis būtų prieš dešinės kojos pėdą. Delnai pakaitom stumia dešinį klubą prie kairio šono, o kairį klubą prie dešinio taip, kad būtų prispausta dalis pilvo ir spaudžiamos storosios žarnos. Žiūrėti sau už nugaros, kad liemuo galėtų daugiau pasisukti ir būtų labiau spaudžiamas pilvas. Atliekant pirmuosius tris judesius, buvo nesvarbu, į kokią pusę pasisukama pirmiausia — kairę ar dešinę. Atliekant ket­ virtąjį judesį, svarbu pradėti spausti dešiniąją pilvo pusę. Ir šį judesį reikia atlikti 4 kartus. Jo trukmė — 15 sekundžių. Ketvirto judesio variantas: Šio judesio ištakos — Ardcha Maciendrasana (susukta po­ za). Jį atliekant, pėda statoma prie vidinės klubo pusės, nepra­ eina iš kitos pusės. Petis pasukamas kiek galima toliau, arčiau prie sulenkto kelio, liemuo truputį atloštas atgal. Rankos re­ miasi į sulenktą kelį, kuris yra tarsi svertas sukant stuburą ir spaudžiant klubą prie pilvo apačios. Nesėkmės atvejis Jei po to, kai išgerta, pavyzdžiui, 4 stiklinės vandens, jaučiate, kad skrandžio turinys normaliai nepraeina į žarnyną, kad jis perpildytas, net pykina, tai reiškia, jog klapanas tarp skran­ džio ir dvylikapirštės žarnos neatsivėrė taip, kaip derėtų. Todėl pakartokite 2 ar 3 kartus seriją judesių, tačiau vandens dau­ giau negerkite. Kai nebepykins, praėjimas bus laisvas. Sutriki­ mų daugiau nebus, galėsite toliau tęsti. Gali pasitaikyti, kad trukdys iš rūgimo produktų susidaręs dujų kamštis. Tada pa­ kanka rankomis paspausti pilvą ar atsistoti ant pečių („Žva­ kė"). Derinti tai su kitais keturiais aprašytais judesiais. Pačiu nesėkmingiausiu atveju, t.y. tada, kai vanduo visai neteka iš skrandžio toliau, jums lieka du būdai: dešinės rankos dviem pirštais pakutenti liežuvio šaknį ir išsivemti. Tada iš karto pajusite palengvėjimą. Galima ir visai nieko nedaryti. 36

Tada vanduo pats pasišalins iš organizmo kaip šlapimas. Po tokio pratimo beliks pailsėti ir pavalgyti. Pirmasis valgymas Po Šank Prakšalanos būtinai reikia atlikti šiuos nurodymus. Valgyti ne anksčiau kaip praėjus 30 minučių po pratimų ir ne vėliau kaip po valandos. DRAUDŽIAMA palikti virškinamąjį traktą be maisto daugiau kaip valandą po pratimų. Pirmasis maistas — virti ryžiai. Ryžiai turi būti išvirti ar net pervirti vandenyje, kad nedirgintų žarnyno gleivinės. Grū­ dai turi tirpti burnoje. Po ryžių galima valgyti gerai išvirtas morkas. Kartu su šiuo maistu būtina suvalgyti ir 40 gramų sviesto. Jį galima ištirpinti su ryžiais ar suvalgyti atskirai iš šaukšte­ lio. Ryžius galima pakeisti virtais kviečiais, avižomis ir pan. Svarbu Ryžių negalima virti su pienu. 24 valandas po šių pratimų drau­ džiama gerti pieną ar kefyrą. Be to, per tas 24 valandas draudžiama valgyti rūgštų mais­ tą ir gerti bet kokius skysčius (tai viena iš priežasčių, kodėl draudžiama gerti kefyrą). Draudžiama valgyti vaisius ir nevir­ tas daržoves. Duoną galima valgyti, kai maitinamasi antrą kar­ tą po pratimų. Antrą kartą valgydamas aš gėriau morkų ar obuolių sultis su burokėlių sultimis (proporcijos 1:4 ar 1:5), val­ giau salotas ir jaučiausi normaliai. Taigi į mano rekomendaci­ jas atsižvelkite kūrybiškai. Po 2 valandų galite sugrįžti prie jums įprasto režimo. Svarbu, kad neprarastumėte saiko, nevalgytumėte mėsos. Gėrimas Geriant pasūdytą vandenį, padidėjus osmotiniam aktyvumui dalis skysčių iš kraujo patenka į žarnyną. Skystoji kraujo dalis pakeičia kryptį, tampa priešinga įprastam įsiurbimui ir tuo pa­ čiu valo storojo ir plonojo žarnyno gaurelius. Kaip tik dėl šio efekto Šank Prakšalana tampa unikali. Aš nežinau kito tokio valymo, kuris valytų mūsų mikrogaurelius (glikokaliksą) — šį unikalų katalizatorių su poromis, nuo kurio efektyvumo pri­ klauso maisto pasisavinimas.
37

Nuo to, apie ką aš čia papasakojau, pajusite troškulį. Iš­ tverkite negėrę net paprasto vandens, palaukite pirmojo valgy­ mo, nes priešingu atveju jums vis teks eiti į tualetą. Valgydami pirmą kartą ir po to, galite gerti vandenį, nestiprius žolių nuo­ virus arba, kaip ir aš, — šviežias sultis. Nenustebkite, kad išmatos atsiras tik po 24 ar net 30 va­ landų ir bus gelsvos ar geltonos, bekvapės tarsi kūdikio. Žmonės, kenčiantys nuo vidurių užkietėjimo, gali daryti Sank Prakšalaną kiekvieną savaitę, tačiau gerdami tik 6 stik­ lines vandens. Tada visas ciklas trunka maždaug 30 minučių. Tai pats geriausias būdas „perauklėti" žarnyną. Gerai tai, kad šis būdas neištempia storųjų žarnų sienelių.* Teigiamas poveikis Be to, kad išvalysite visą virškinimo kanalą, patirsite ir netie­ sioginį teigiamą poveikį: malonų kvapą iš burnos, ramų miegą, ant veido ir viso kūno išnyks spuogai. Jei maitinsitės taip, kaip nurodyta šioje knygoje, išnyks ir nemalonus kūno kvapas. Taip pat tonizuojama kepenų veikla (tai patvirtina ir pakitusi išma­ tų spalva). Pagerėja kitų liaukų, ypač kasos, susietų su virški­ nimo traktu, veikla. Lonavlos gydytojai, 2 mėnesius kas dvi dienas taikydami Sank Prakšalaną bei atitinkamą maitinimosi režimą, išgydyda­ vo prasidėjusį diabetą. Tikriausiai Langerganso salelės, esančios kasoje, išskiria daugiau insulino bendrai stimuliuojant kasą. Kai virškinimo traktas išvalytas, maistas pradedamas geriau pasisavinti. To­ dėl tie, kam reikia padidinti svorį, jį be vargo padidina, tampa tvirtesni, o tie, kam reikia atsikratyti viršsvorio, jo netenka, suliesėja. Kontraindikacija Tie, kas kenčia nuo skrandžio opaligės, be abejo, neprivalo tai­ kyti Prakšalanos tol, kol neišsigydys skrandžio ligos. Tai priva­ lo įsidėmėti ir tie, kam būdingi ūmūs virškinamojo trakto su-

trikimai, kas viduriuoja, serga dizenterija, ūmiu kolitu (jei ko­ litas chroniškas, Prakšalaną gali padėti, bet tik ne krizės atve­ ju), ūmiu apendicitu, tuo labiau tokiomis rimtomis ligomis kaip žarnų tuberkuliozė, vėžys. Šis pratimas efektyvus užbaigiant oksiurezę. Juk tada, kai valomas žarnynas, kartu pašalinami ir kirminai su visais jų kiaušinėliais. Tiesa, gaurelių žarnų vidiniame paviršiuje tiek daug, kad kartais vienas kitas kirminų kiaušinėlis gali ir likti. Šank Prakšalaną — puiki. Tuo įsitikinau aš pats. Kad grei­ čiau išmoktumėte šio metodo, iš pradžių atlikite pratimą kartą per dvi savaites.

VALANTI MITYBA Didysis natūropatas Polis Bregas sugalvojo efektyvų būdą, skir­ tą išvalyti storąjį žarnyną, — badavimą. Kai kartą per savaitę badaujama 24—36 valandas, organizmas gauna papildomos energijos, kuri anksčiau buvo skiriama maistui perdirbti ir pa­ sisavinti. Dabar ją galima skirti kitoms organizmo reikmėms. Per tą laiką išmatų akmenys truputį atstoja nuo žarnų siene­ lių. Po tokio susilaikymo pirmas maistas — šviežios morkų ir kopūstų salotos be prieskonių ir aliejaus, sviesto — yra tarsi šluota, kuri atplėšia nuo žarnų sienelių apnašas ir jas pašalina iš organizmo. Panašias salotas rekomenduoja ir V. Michailovas.

STOROJO ŽARNYNO SIENELIŲ IR NERVŲ ATSTATYMAS Štai ką sako apie storojo žarnyno sienelių ir nervų atstatymą gydytojas Vokeris: „Remdamiesi bandymais, nustatėme, kad storasis žarnynas negali normaliai vystytis ir veikti, jei žmogus maitinsis tik vi­ rintu ar kitaip apdorotu maistu. Todėl beveik negalima rasti žmogaus, kurio storasis žarnynas būtų idealiai sveikas. Jei jau­ čiatės blogai, pirmiausia pradėkite storojo žarnyno plovimą ar­ ba darykite klizmas. Po to šviežios daržovių sultys paskatins efektyvų regeneracijos procesą. Nustatyta, kad geriausias mais39

* Klizma gali pakenkti, jei vanduo, greitai patekęs j storąjį žarnyną, stip­ riai jį ištempia, sukelia skausmą. Kad taip neatsitiktų, vandenį suleiskite pa­ laipsniui, neskubėdami, suspausdami vamzdelį pirštais. 38

tas — morkų ir špinatų sultys. Šis mišinys maitina plonosios ir storosios žarnų nervus bei raumenis." Sulčių receptus aš paėmiau iš knygos „Daržovių sultys". Sulčių kiekis pateikiamas uncijomis (1 uncija — 28,3 gramo). Geriausiai tinka storajam žarnynui: morkos — 10, špina­ tai — 6 uncijos; truputį silpnesnis mišinys: morkos — 10, bu­ rokėliai — 3, agurkas — 3 uncijos; jei nieko daugiau neturite, gerkite bent ne mažiau kaip 500 gramų morkų sulčių kasdien. Storojo žarnyno motorika pagerėja, tampa normali tada, kai pakanka produktų, kuriuose yra daug maisto skaidulų: daržo­ vių ir vaisių, kruopų. Šis maistas tuo pačiu truputį laisvina vidurius, nes storajame žarnyne atsiranda daug masės, kuri padidina judėjimą storosiose žarnose. Ląsteliena gerai išskiria tulžį, dirgina storojo žarnyno sieneles ir stimuliuoja motoriką, padedančią sparčiau normaliai išsituštinti. Iš vaisių ypač stipriai peristaltiką veikia inžyras (figos), sly­ vos, vynuogės, džiovinti vaisiai. Žarnyne jie stipriai išbrinksta, padidėja jų masė. Laisvina vidurius morkos, burokėliai, šviežių kopūstų salo­ tos. Baltagūžiame kopūste yra daug ląstelienos, kuri ypač nau­ dinga, kai užkietėję viduriai. Tačiau ši daržovė netinka tada, kai yra kolitas, nes kopūsto ląsteliena stambi. Be jau minėtų, ypač „stiprių", produktų, vertingi ir moliū­ gai, medus, aliejus, juoda duona. Labai naudinga išgerti 300—500 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. Daiginti kviečiai taip pat padeda virškinti bei išsituštinti, reguliuoja visą skrandžio—žarnyno traktą. Kai kurie vartojantys daug daržovių ir vaisių žmonės pra­ deda sakyti, jog jiems pučia vidurius, susidaro daug dujų. Su­ sikaupti dujoms padeda žirniai, pupelės, svogūnai, kopūstai, burokėliai, skatinantys organizmą išsituštinti. Mažiau dujų su­ sidaro valgant bulves, morkas, agurkus, grybus, beveik visas uogas ir vaisius, juodą duoną bei geriant pieną. Dujų organizme susidaro todėl, kad gyvybiškai aktyvūs ele­ mentai, esantys daržovėse bei vaisiuose, ypač siera ir chloras, ardo žarnyne puvimo produktus, išmatų sankaupas. Šia pras­ me ypač vertingos šviežios kopūstų sultys, kuriose yra daug sieros ir chloro, valančių žarnyno ir skrandžio sienelių gleivinę. Štai jums dar vienas testas, padedantis išsiaiškinti, ar la­ bai užterštas storasis žarnynas, ar neapnuodytas visas skran40

džio—žarnyno traktas. Jei išgėrus kopūstų sulčių susidaro daug dujų, jaučiate kitokius sutrikimus, reiškia, kad skrandyje—žar­ nyne susikaupė nemažai toksiškų medžiagų. Įpraskite gerti šviežias kopūstų sultis palaipsniui. Iš pra­ džių išgerkite jų kartu su morkų sultimis. Po to vis mažinkite morkų sulčių kiekį. Vokeris teigia, kad 300 gramų šviežių ko­ pūstų sulčių per dieną duos jums pakankamą kiekį gyvo orga­ ninio maisto, kokio negautumėte net suvalgę 50 kilogramų vir­ tų ar konservuotų kopūstų. Vokeris perspėja, kad kopūstų sul­ tis reikia gerti be druskos. Druska panaikina tokių sulčių ver­ tę, gali net pakenkti. Dujos gali susidaryti ir tada, kai produktai neteisingai de­ rinami. Pavyzdžiui, žirniai su duona, pupelės su mėsa ir t.t. Pageidautina minėtus dujų susidarymą skatinančius produk­ tus suvalgyti atskirai, po šviežių salotų. Skysčius, taip pat ir sultis, reikia gerti prieš valgį. Tada, jei jūsų žarnyno gleivinė nepažeista, nėra nuosėdų ant žarnyno sienelių, dujos daugiau nebesusidarys. Jei augalinis maistas sukelia žarnyne rūgimą, jis negali čia skaidytis, suirti, nes jo paties rūgštingumas pašalina jį iš orga­ nizmo, truputį laisvina vidurius. Tai veikia stimuliuojančiai, žarnynas išvalomas natūraliu būdu. Kai labai pučia vidurius, galima gerti ramunėlių žiedų ir krapų sėklų nuovirą. Normaliai tuštintis jums padės ir kitos priemonės. Storojo žarnyno veikla nuo 7 iki 9 valandos ryto (vietos laiku) yra aktyviausia. Jogas Svamis Šivananda rekomenduoja kvėpuoti gaiviu ry­ to oru, kuris padeda išsituštinti. Tuštintis daug lengviau tada, kai šlapinamasi, nes šlapimo pūslės judesių refleksas atitinkamai analogiškas gaubtinės žar­ nos judesiams. Todėl valingo akto poveikis šiuo momentu yra žymiai didesnis. Romolas Mantovanis nepataria skatinti išsituštinimo. Šį po­ reikį turi sukelti valia. Tada storoji žarna veiks „sąmoningai", lengvai, laiku ir normaliai išsituštins, kad organizmas būtų ma­ žiau užterštas. Labai svarbi tuštinimosl poza. Dažniausios dvi padėtys: sė­ dint ant unitazo ir atsitūpus — „Erelio poza". Esant „Erelio pozai", klubai spaudžia pilvą ir padeda jo sienelės raumenims,
41

jau­ site natūralų norą tuštintis. Jei paralyžiuota ranka. Šis pratimas pašalina sėdmenų. taip pat profilaktikai. Galvą laikykite pakeltą (nereikia pakelti silpniems žmonėms). Po to kel­ kite ir nuleiskite kitą koją. 43 . nelenkite jų 42 9 pieš. naikina kirminus. Utchita širša ekapada čakrasana Atsigulkite ant nugaros. šalina naktines poliucijas. liemens. Tačiau pasitaiko tokių silpnų ir „užsispyrusių" storųjų žar­ nynų. Defekaciją reikia atlikti prieš tai giliai įkvėpus. žmonės ilgai gyvena sveiki ir laimingi. atlikite pratimą „Važiavimas dviračiu". Reguliariai atliekant šį pratimą. kai išeinamojoje angoje kyla skausmas. Tai ypač svarbu. padėkite rankas po sėdmenimis ar iš­ tieskite prie kūno. Pateiksiu kompleksą Svamio Šivanandos pratimų (9 pieš. nugaros. valo sėklą. Jo reikia išmokyti dar vaikystėje. krūtinės. „Erelio poza" skatina defekaciją. Šio pratimo poveikis būna didesnis. o po to pakartokite pratimą vieną ar du kartus. bet nelieskite grindų. jie suteikia jėgų. Pakelkite galvą. Jei sumaniai derinsite visas čia paminėtas priemones. valo kraują.). pailsėkite. Svamio tvirtini­ mu. jis taps valdomas. kai jis atliekamas pa­ kelta galva. kai atliekamas truputį pakelta galva (silp­ niems žmonėms tai netinka). kad juos pageidautina papildomai lavinti fizinių pratimų kompleksais. kuri trunka tik 5—7 minutes. Pakarto­ kite 4—5 kartus. Utchita dvi padasana Atsigulkite ant nugaros ir prispauskite ištiestas rankas prie grindų. organizmas tampa sveikas ir stiprus. 3. Šioje knygoje pateikiamus prati­ mus jis pataria atlikti kasdien 5—10 minučių. kojų kelių. Svamio Šivanandos pratimų kompleksas per kelius.kad žarnynas lengviau ir greičiau išsituštintų. atlikite ja tokius pačius pratimus kaip ir kojomis. spausdami tiesiąją žar­ ną. Ypač padeda joga. Šis pratimas gerai sustiprina pilvo ir žarnyno raumenis. Lėtai pakelkite ištiestas kojas 45° kampu. valingas. paeiliui sulenkdami kojas. Nereikia stip­ riai įsitempti. pilvo. pašalina naktines poliucijas. Tada ir užaugęs jūsų vaikas neturės su tuo susietų problemų. kai diafrag­ ma nusileidžia ir pilvo ertmės organai. Utchita eka padasana Atsigulkite ant nugaros ir pakelkite koją 45° kampu. Pėdos suka ratus. 1. 2. pėdų trūkumus. Tai vienmomentinis defekacijos ak­ tas. bet nelieskite grindų. Po to nuleiskite jas. Jei pajutote nuovargį. Pagrindinė išmatų masė pašalinama pačioje pradžioje. Jis valdo sėklą. Taip judant. keliai pa­ eiliui liečia krūtinę. išvaro kirminus ir net išgydo paralyžių. Jis bū­ na efektyvesnis. padeda jai išsituštinti.

stuburo. esančių pilvo ertmėje. Utchita chasta merudandasana Atsigulkite ant nugaros ir padėkite ant grindų virš galvos iš­ tiestas rankas. kojos pražergtos. išgydo kasos ir kepenų ligas. ištieskite rankas į šalis ir padėkite delnus ant grindų. Po to ištieskite rankas į priekį ir galva palieskite kelius. kojų pirštus ištieskite. Todėl jį atlikti privalo kiekvienas vyras ir moteris. Pakėlę jas į viršų ir ištiesę į priekį. Pada paršva čalanasana Atsigulkite ant nugaros. stiprina pilvo. Jis gerai sustiprina pilvo. Jo poveikis toks. pakelkite viršutinę kūno dalį. Šis pratimas šalina riebalus ir gydo organų. rankų raumenis. Atlikdami pratimą. Padarykite po 3—4 tokius suka­ muosius judesius. Lėtai tieskite abi rankas prie kojų pirštų. kol jos palies grindis. Po kurio laiko atlikite šį pratimą suglaustais keliais. širdies ir plaučių defektus. Šis pratimas pašalina pilvo. ligas. Po to lėtai pasukite kojas į kai­ rę ir dešinę. kaip ir prieš tai aprašytų pratimų. pasisupkite 4—6 kartus. Mukta chasta kati čakrasana Atsistokite tiesiai. Iš pradžių tegul keliai būna pražergti. krūtinės ląstos. Grįžkite į pradinę padėtį. Šį pratimą privalo atlikti kiekvienas. rankų rau­ menis. pratimas padės išsivaduoti iš šios negalės. Pa­ kartokite pratimą į kitą pusę. sulenkite kojas per kelius. Bchudžanhasana Atsigulkite ant grindų ir atsiremkite delnais į grindis krūtinės lygyje. krūtinės. Šis labai svarbus pratimas padeda atsikratyti visų virški­ namojo trakto ligų. jaučiančioms skausmus pilvo apačioje. Remdamiesi rankomis. apglėbkite kulkšnis ir patempkite jas į viršų taip. Iš pradžių šis pratimas gali sukelti galvos svaigimą. Pabūkite tokioje padėtyje 10—15 sekundžių. kad rankos išsitiestų. tai kitą koją. Pakartokite pratimą 3—4 kartus. Kurį laiką pabūkite tokioje padėtyje. Šis pratimas gerai stiprina liemenį ir žarnyną. Moterims. Po to lėtai sukite rankas ir liemenį vertikalia plokštuma iš kairės aukštyn ir į dešinę. krūtinės ląstos. 44 išlenkite liemenį ir atmeskite galvą atgal. Kai tik pajusite įtemptus pilvo raumenis. taip pat išgydo CHRONIŠKĄ VIDURIŲ UŽ­ KIETĖJIMĄ. nelenkdami jos per kelį. 9. ištieskite rankas prie kūno ir padėkite delnus ant grindų. Lėtai pakelkite suglaustas kojas 45°. 7. 45 . kaklo. Ga­ lima net nukristi. lėtai kelkite tai vieną. Šis pratimas stiprina žarnyną.4. Truputį pailsėkite ir vėl atlikite pratimą 1—2 kartus. pakelkite liemenį nuo grindų kaip parodyta piešinyje. o po to dar greičiau — 5 kartus. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. lie­ mens. Pakelkite galvą ir žiūrėkite į priekį. Palenkite liemenį ir kuo žemiau nuleiskite sunertas rankas. Pakartokite pratimą kelis kartus. nugara išsilenktų. nekeldami kojų ir nelenkdami kelių. Tada grąžinkite kojas į vertikalią padėtį ir lėtai nuleis­ kite ant grindų. Tie. 6. nugaros. Darydami pratimą. Pakartokite pratimą 4—5 kartus. kad tarp grindų ir pakeltos kojos būtų 45° kampas. pašalina šonkaulių. Visą tą laiką delnai būna ant grindų. Dchanurasana Atsigulkite ant pilvo. Utchita chasta eka padasana Atsigulkite ant grindų ir ištieskite rankas šalia kūno. kaklo defektus. 8. šio pratimo privalo nedaryti. Šį pratimą atlikite neskubėdami. 5. kol nepajusite įtemptų pilvo raumenų. o po to — antrą koją. Šis pratimas pašalina nugaros skausmus. kurių silpnoka širdis. 10. o pilvas įsitemptų. Lėtai grįž­ kite į pradinę padėtį. pašalina stuburo defektus. Pakel­ kite aukštyn vieną koją.

teigiamai vei­ kiantis smegenis. Vakša sprūsta džanu vrikšasana Atsistokite tiesiai. Atliekantis šį pratimą žmogus tampa aktyvus. Šis pratimas atliekamas tyliai. 7. Šis pratimas pagerina virškinimą. kas serga. kad būtų išgydyti poli­ pai. imituokite boksininko judesius. Net šis vienas pratimas padeda žmogui pasveikti. Liemuo sukasi į abi puses. kurių širdis silpna. ligas. išvalo sėklą ir pašalina naktines poliurijas. Kojos suglaustos. 14. Jis sumažina pilvą. Ji padeda išgydyti visus pilvo ertmės organų sutrikimus. Atlikdami jį tapsite 47 . 13. Jį geriausia pradėti iškvėpimu. pradeda svaigti galva. Greitai pakelkite per kelius sulenktą tai vieną. venkite pervar­ gimo. Pateikti piešiniai padės jums geriau suvokti šių pratimų kompleksą. Po 2—5 minučių tokio bėgimo vietoje net patyręs bėgikas jaučia nuovargį. Kojas reikia kelti kuo aukščiau. stiprina krūtinės ląstos ir pilvo raumenis. Iš pradžių bėkite lėtai. kurie atliekami saikingu greičiu. Po to nuleiskite rankas žemyn paliesdami grindis ir sukdami liemenį į kairę. privalo atlikti bent 1. širdies ligos. Greitas ėjimas ir bėgimas — natūralūs pratimai. prailgina jo gyvenimą.11. naktines poliurijas. sustiprėja jo širdis ir plaučiai. sustip­ rina liemenį ir išgydo organų. išnyksta vidurių užkie­ tėjimas. o po to — greitai. prastai jaučiasi. Šis pratimas stipriai įtempia visus kūno raumenis. Tie. stimuliuo­ janti smegenų veiklą. suglauskite kojas ir ištieskite į priekį ran­ kas suspaustais kumščiais. Bchastrika pranajama — įstabus pratimas. tonzilitas. ypač tinka nutukusiems žmonėms. page­ rina apetitą ir visiškai pašalina vidurių užkietėjimą. Dandchimantchanasana Atsistokite tiesiai. pečiai nejuda. Tačiau tie. stiprina pil­ vo preso raumenis. 8 ir 14 pratimus ar tik 1. liesdami pėdomis sėdmenis tarsi bėgdami vietoje. palaipsniui didinti krūvį. Pradėkite nuo 3—4 įkvėpimų ir iškvėpimų. Tačiau būkite atidūs: iškvepiant pilvas įtraukiamas. pri­ valo šį pratimą atlikti neskubėdami. Vien jo pakanka. pamiršta skausmą. Niekada neatlikite jų greitai. 46 Šis pratimas valo kraują. ant pirštų galų. plaučius ir skrandį. stiprinantis protą ir ge­ rinantis atmintį. Įkvepiant reikia kuo labiau išpūsti krūtinę. Daugiau kaip 324 įkvėpimų— iškvėpimų per tris bandymus atlikti negalima. Iš pradžių šį pratimą atlikite prieš veidrodį. kai girdimas šnypštimas per nosį. Eka stchana palajanasana Pasilenkite į priekį ir kelkite aukštyn tai vieną. kurių širdis nesveika. Po kiekvieno pratimo būtina gerai pailsėti. Pakelkite suglaustais delnais rankas virš galvos ir ištieskite jas atgal. privalo šį pratimą atlikti atsargiai. tai kitą kelį. Dešinė koja tiesi. Tuo pačiu metu priekinė pilvo sienelė juda į priekį ir atgal. Kiekvieną savaitę pratęskite pratimą 1—2 iškvėpimais— įkvėpimais. esančių pilvo ertmėje ir krūtinės ląstoje. 3 ir 14 pratimus. tai kitą ko­ ją. kosulys. todėl yra vieni geriausių. akių ir ausų susirgimai. Pakartokite pratimą į priešingą pusę. Šis pratimas tinka. 12. sustiprina kojų raumenis. pateiksiu Svamio Šivanandos re­ komenduojamą kvėpavimo sistemą iš knygos „Jogasanos". įkvepiant išpučiamas tarsi futbolo kamuo­ lys. Šis pratimas labai svarbus. kas reguliariai atlieka šį pratimą. Po 6 mėnesių tegul jų būna 108. Sulenktą per kelį kairę koją pastatykite kiek galima toliau į priekį. kai užkietėję viduriai. suglauskite kojas. o krūtinė išlenkta. Bchastrika pranajama Šis pratimas — tai natūralus lėtas ir gilus kvėpavimas. Pruštcha valita chanumasana Atsistokite tiesiai. sloga. Stenkitės kuo stipriau tiesti į prie­ kį rankas. astma. Taip jūs įkvėpsite ir iškvėpsite 324 kartus ir atliksite 3 pratimus. 3. Šis pratimas — vertinga priemonė. Papildydamas šį skyrių. išgydoma išvarža ir apendicitas. Kam stinga laiko. nes tai susilpnina smegenų veiklą. Tie.

Reikia reaguoti net į nedidelį poreikį tuštintis. 11. paisys patari­ mų.ne tik sveikesni. tabakas. ji tampa nepagydoma. LAISVINANTYS VIDURIUS VAISTAI KENKIA Laisvinantys vidurius vaistai veikia žarnų sieneles tarsi botago kirtis ir sukelia pernelyg didelį aktyvumą. Šį pratimą reikia atlikti rytą ir vakarą. švarioje patalpoje ar ant jūros. kai ne48 kamuoja niūrios mintys. Jei abejojate: valgyti ar ne — nevalgykite! Jei abejojate: eiti į tualetą ar ne — eikite! Štai tikrasis kelias. pažastyse. pe­ rimtas iš liaudies medicinos. Valgykite tik tada. niekada nesutriks skrandžio veikla. ramybės. 6. jei tik reguliariai atliksite šiuos pratimus. kad tik sveikas žmogus yra tikrai laimingas. Jums nebereikės gerti vaistų ar imtis kitų priemonių. tapsite sveiki. labai karšto. nekamuotų vidurių už­ kietėjimas ir jo pasekmės. vėjui pučiant į veidą. 7. Nevalgykite. kad nesutriktų virškinimas ir peristaltika. Tačiau galima išmėginti profesoriaus A. kad atsirado polipų. 4. Vaistams naudojama didžiosios ugniažolės (karpažolės)* antžeminė dalis (žolė). kai esate įniršęs. Troškulį numalšinkite praėjus valandai po valgio. Niekada nepatingėkite skirti 15 minučių asanai ir pilvo pratimams. 13. kad komentarai nereikalingi. Neprisilieskite prie kepto. 49 . Nevalgykite naktį Ir nemiegokite dieną — tai skatina vidurių užkietėjimą. jei tik juos atliksite kasdien. Laisvinantieji vaistai ken­ kia žarnyno filtruojančioms membranoms ir gleivinei. nesuklyskite. Polipai — nepiktybiniai dariniai. iš­ nyks veido raukšlės. bet ir slopindami ligos pasekmes skatina ligą. reguliarus tuštinimasis. Be to. bet ir gražesni: neslinks ir nežils plaukai. Ypač rūpinkitės dvasios ramybe ir sveikata. POLIPŲ PAŠALINIMAS Jei tiriant storąjį žarnyną rasti jame esantys polipai ar laikui bėgant pastebėjote specifinius kabančius apgamus ant kaklo. pervirto. Atlikdami pratimus. Stimuliatoriai — kava. o aplink netvarka. 5. bent jau kartą per dieną gerai išvėdintoje. Gydytojai linkę juos operuoti. energija ir ilgaamžiškumas. Pavalgę lėtai pasivaikščiokite pirmyn ir atgal. jei nenorite. Niekada nevalgykite ir negerkite. gėrio. Po 4—6 mėnesių. tai taip pat reiškia. Tiems. atliekantys šį pratimą taps laimingiausi žmonės. Manau. Tada tapsite sveiki. Mūsų klube „Žvalumas" yra puikių šios metodikos pavyz­ džių. oda taps lygi ir stangri. * Informaciją apie ugniažolę radau knygoje „Augalinės gydymo priemonės" (Red. 2. Nėra pratimų — nėra maisto! Tai turi tapti jūsų devizu. 12. 14 PATARIMŲ. prof. kad būtumėte sveiki. Tokie pratimai. laimė. ranka masažuokite pilvą. po kurio seka dep­ resija (tai fiziologijos dėsnis). Eidami juo. Tegu jus lydi džiugi rami nuotaika. 14. ilgai gyvensite. kad būtų sveiki dantys. kurie po kurio laiko gali tapti piktybi­ niais. laimingi. nes tai daug svarbiau už maistą. Juk ne vien nuo jo priklauso sveikata. visiškai išsigydysite virškinimo organų ligas. 8. mano nuomone. Maksiutina). laisvinantieji vidurius vais­ tai ne tik neišgydo žmogaus. kuris. Stipriausias ugniažolės poveikis žydėji­ mo metu. kuriuos kamavo chroniškos ligos. 10. jė­ gos. Sėkmingai gydoma ugniažole. Būkite sučiaupę lūpas. tikri jogai. Kramtykite kiekvieną maisto kąsnį 32 kartus. šalto ir sunkiai virškinamo maisto. vidurius laisvi­ nantieji vaistai — pavojingi. sužiedėjusio. Maitinkitės reguliariai. Valgydami negerkite vandens. kas teisingai atliks mūsų pratimus. N. sutrikdo jų veiklą. arbata. ilgai gyvensite! 9. Po 4—6 mėnesių net ligoniai. KAIP STIPRINTI SVEIKATĄ 1. jausis geriau. padės jums tapti sveikais ir ilgaamžiais. Valgykite lėtai. Įpraskite laiku atsiliepti į Gam­ tos šauksmą. Laikui bėgant. 3. Aminiovo metodą. upės kranto. kai esate gerai nusiteikę. Nėra sveikatos — nė­ ra laimės. Suvoksite.

Rekomendavau jai klizmų su ug­ niažolės sultimis kursą. tačiau galima daryti tik keturis kursus paeiliui. Po III kurso. sutrikus virškinimui. Tokia klizma daroma kartą per dieną paprasta gumine kriauše. kai moteris pasakė man. kad storojo žarnyno gleivinė būtų normali.* Anksčiau mano aprašytos klizmos su virintu šlapimu yra efektyvesnės už klizmas su ugniažole. Na o pati moteris svėrė tik 87 kilogramus. gelta). Kad tai butų pašalinta. bakteriostatiškai veikia tuberkuliozės sukėlėjus. Padarė kasdien 15 tokių klizmų. esant skrandžio ir žarnų katarui. 30 g sviesto). Taip sukursime palankias sąlygas daugin­ tis būtinai mikroflorai. — džiaugėsi laimingoji. Liaudies medicinoje ugniažolės sultys. Antras kursas dar buvo nebaigtas. pakelkite dubenį ir taip pagulėkite 30—45 minutes. II kursas — taip pat 10—20 dienų. pradėkite valgyti daug salotų. ku­ riuose yra termofilinių mielių. jei žmogus nuolat valgo produktus. pasinaudodami Arakeliano ar Karavajevo re­ ceptu. Eksperimentais nustatyta. kad ant jos kūno yra daug kabančių apgamų. Kai pienas bus suleistas. kad storajame žarnyne niekada nebus normalios mikrofloros. Po to eikite į tualetą. Antpilui ir nuovirui geriausia vartoti šviežią žaliavą. Todėl rekomenduoju po­ lipams šalinti klizmas su urina. NORMALIOS MIKROFLOROS ATSTATYMAS STORAJAME ŽARNYNE Iš karto reikia pasakyti. ugniažolės sulčių dozę didinti atsi­ žvelgiant į savijautą (galima padidinti vienu šaukšteliu ar net vienu šaukštu). smėlis. 50 III kursas — toks pats. kruo* Yra nemažai žmonių. Pas mane atėjo pagyvenusi mo­ teris. Po to sekė 15 dienų pertrauka. dviejų ar daugiau sulčių. jos veidas tapo skaistus. kepenų ir tulžies pūs­ lės gydymui (tulžies akmenys. 51 . Pakeiskite tokią duoną košėmis. kai buvo vartojami 2 šaukštai ugniažolės sul­ čių. tik ugniažolės sulčių dozę padidinti palaips­ niui. antpilai taikomi skausmui numalšinti. Storojo žarnyno gleivinė taps normali. kad ugniažolei būdingas džiovinimo bei išrovimo poveikis. viduriuojant. kad nukrito atauga ausyje. Tokios klizmos jiems — tikra palaima. Vaistams reikia šaukštelio. Šiuo atveju neturi būti jo­ kių kompromisų. II kursas — 2 litrai vandens ir 1 šaukštas ugniažolės sul­ čių. kuriems po klizmų su ugniažolės sultimis užkietėja viduriai. Pakeiskite savo mitybą. tačiau klizmoms reikia 1 šaukšto ugniažolės sulčių. Storojo žarnyno mikroflorą atstatyti mums padės valymas ir normali pH terpė. Taigi štai ta metodika: 1 kursas — 10—20 dienų klizmai vartoti arbatinį šaukštelį ugniažolės sulčių. Nepamirškite. Bulgarų liaudies medicinoje ugniažolės sultys rekomenduo­ jamos karpoms gydyti. Dar geriau pasirinkti tokį ciklą kitais metais. kepkite duoną be mielių patys. atsigulkite ant nugaros. Pirmą kartą moteris į 2 litrus šilto virinto vandens įpylė 1 arbatinį šaukštelį šviežių ugniažolės sulčių. o su ugniažole palikti vėles­ niam laikui. spazmams atleisti. tarsi agresoriai pažeidžiančių ir naikinančių reikalingą mikroflorą. Kursų kiekis pasirenkamas taip pat atsižvelgiant į savijau­ tą. išnyks ir vidurių užkietėjimas. kad ugniažolės pre­ paratai sustabdo piktybinių auglių augimą. jei kartais vėl būtų reikalingos.Biologinis poveikis ir taikymas Gydymui vartojamas ugniažolės antpilas ir šviežios sultys. kad ir kiti klubo nariai pradėjo vartoti ugniažolę. Po to 15—20 dienų pailsėti. moteris pasakė. 0 mes jas taikėme kitaip. atsikračiusi tiek negalių. Taip atsitinka todėl. ir paprašė padėti išgydyti atau­ gą ausies kriauklėje. kad ugniažolė ypač tinka nutukusiems žmonėms. Pasikalbėjus paaiškėjo. rekomenduoju po tokio klizmų kurso padaryti 2—5 klizmeles su šiltu pienu ir jame ištirpintu sviestu (300 g pieno. kad padarius klizmą kartą su vandeniu iš organizmo pasišalino ir mėsos gabaliukas (polipas). Per trumpą laiką (beveik 6 mėnesiai) pokyčiai buvo tokie ryškūs. Poilsis taip pat 15—20 dienų. jomis gydoma gerklų papilomatozė. Šiais preparatais prideginamos kandiliomos. reikia visai nevalgyti termofilinės duonos ir kitų gaminių. „Skridau kaip balerina". sverianti 118 kilogramų. Po to — mėnesio pertrauka ir vėl pakartoti.

kurio dėka visame virškinimo kanale išlieka normalus pH. rafinuotas. gin­ givitas. bronchinė 53 . rinitas. Be to. apatija. Suži­ noję. mais­ tinių skaidulų ir gauti iš jų papildomo maisto. ūmūs galvos skausmai. 60—75 proc. kurie patvirtina. kuriame yra daug riebalų ir cukraus. keičia pH. Daugintis naudingai mikroflorai padės ir uogos. pa­ žastyse. 3. Juodos apnašos ant dantų — slaptų degeneracinių žar­ nyno gleivinės pokyčių ženklas. kad storojo žarnyno mikroflo­ ra keičiasi priklausomai nuo maisto: vieni mikroorganizmai ga­ li išstumti kitus. leidžia plisti patogeninei mikroflo­ rai. 4. Juk kai maistas patenka į organizmą. PATOLOGIJOS SIMPTOMAI 1. kruo­ pomis ir t. ar jūsų storojo žarnyno veikla normali. Nespecifinis kolitas su opalige (storojo žarnyno gleivinės uždegimas. gerkite šviežių daržovių sultis. Ypač svarbu atlikti išvalymą. užimti jų vietą. Tai vienas efektyviausių būdų. kepenų ligos. sunkus ir nepakankamas tuštinimasis. tačiau vis galvojame: aš esu sveikas! Pamė­ ginkite blaiviai įvertinti padėtį: daugelio proktologų duomeni­ mis. kai taikomos Vokerio klizmos. Tokia mikroflora leidžia suvirškinti 50 proc. odos iš­ bėrimai. kad patologijos nepavyko išvengti. Mokslininkai seniai nustatė. Jei jums tai pavyks. ką dabar perskaitysite. Taigi keisdami maistą. Užkietėję viduriai: liežuvio apnašos. angina. Virti produktai. jau trejų metų vaikams būdingi įvairiausi skrandžio—žar­ nyno susirgimai. niūrios mintys. augalinės skaidulos veikia storąjį žarnyną antitoksiškai. Polipai primena save kabančiais apgamais ant kaklo. Tam pakaks vieno—dviejų mėnesių. kai valgomas nevirtas augalinis maistas. stomatitas. SUREGULIAVIMAS IR NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Mes jau nemažai sužinojome apie storojo žarnyno vaidmenį. priešingai. suma­ žėjęs apetitas. 5. papildytas nedideliu kiekiu tinkamai pagaminto natūralaus maisto. kuri pablogina kalcio pasisavinimą (tai viena iš dantų ge­ dimo priežasčių). glositas (liežuvio uždegimas). baltymai ir cukrus. padės jums sužinoti. nemalonus kvapas. daigintų grūdų. ligonių būdingi ir išoriniai požymiai: patologiniai odos pokyčiai. mieguistumas. jis tampa labiau šarminis. opos). irzlumas. kokia ji. kad ji padengta juo­ dais pelėsiais. pilvo gurgimas ir skausmai. neturėsite rūpesčių. Tai. riešutų. 52 STOROJO ŽARNYNO PATOLOGIJOS SIMPTOMAI. Sank Prakšalana taip pat padeda pakeisti mikroflorą. galinčius jums padėti. mes galime savyje auginti vienus ar kitus mikroorganizmus. 2. kuriuos sukelia nenormali mikroflora. galite net visai nesulaukti norimų rezultatų. burnos gleivinės uždegimas (stomatitas). bet normali. Be to. Tačiau žarnyno mikroflora privalo būti specifinė. uogos ir daržovės — pagrindinis organinių rūgščių šaltinis. Virtas. padedančių pa­ keisti mikroflorą. Atstatyti mikroflorą padeda badavimas ir po jo sekanti tin­ kama mityba. Susipažinsite su tais išoriniais požymiais (kartais neturinčiais su šiuo traktu jokio artimo ry­ šio). o tai skatina puvimą bei rūgimą. stinga vitamino A. jo atstatymo būdus.t. mikroflora pradės greitai keistis. reiškiantis. adenomopatija. Ji tik tada dauginasi normaliai. kad ji būtų ne patogeniška. pūtimas. dėl kurių plinta storojo žarnyno ligos).pų. trukdo normaliai veikti storajam žarnynui (tai viena iš priežasčių. Tai būdinga 10—30 metų amžiaus žmonėms. sunkumas apa­ tinėje pilvo dalyje. To­ dėl labai svarbu po to pradėti tinkamai maitintis. laukinės val­ gomosios žolės. netinkamai suderintas maistas. uždarumas. vaisiai. Jei griežtai laikysitės mitybos režimo. Jei režimo nepaisysite. jau po keliasdešimt minučių skrandžio—žarnyno trakto ertmės bei gleivinės mikroorganizmai suaktyvėja ir pradeda daugintis. galėsite geriau suvokti tikrąją padėtį ir pasirink­ ti būdus. odontalgija. Storojo žarnyno disfunkcija pakenkia ir odai bei gleivi­ nei: sinusitas.

Šiame skyriuje aptarsime ir iš senovės mus pasiekusias. pasistenkite kuo rečiau vartoti minėtus produktus. o tas. KEPENYS Tik kantrus užbaigs darbą. ką būtina žinoti apie storąjį žarnyną. valgykite kuo rečiau. Tuštintis privalote reguliariai. sriubos. kurį dažnai valgant susidaro išmatų akmenys. FUNKCIJOS REGULIAVIMAS Dabar jums papasakosiu. stipri arbata. Visa kita pa­ sirinkite atsižvelgdami į savijautą ir susirgimo specifiką. kai žmogus tuštinasi. kartais net sutrūkinėja išangė. Maistinės skaidulos sulaiko vandenį. pienas. Jei nenorėsite iš pagrindų pakeisti mitybos. derinkite juos su daržovėmis. tolesnis valymas ir atstatymas vyks savaime. monomerinę masę. Apie tai rašoma ir kituose šios knygos sky­ riuose. kisielius. Jei čia nurodyti simptomai vis dažniau išryškėja ar jau ku­ ris laikas tęsiasi (sveikam žmogui jie nebūdingi). ką valgėte. Kai tik pastebite. kiaušiniai. prisiminkite. aiva — tik sukietina vidurius. išskyrus storosios žarnos apačią. Tada žar­ nyno veikla bus tikrai normali. — salotas. Tai ga­ lima atlikti vonioje po vandens srove. o jo srovė — nestipri. būna riešuto formos. pa­ sirinkite tai. ir mū­ sų pastangos bus beprasmės. daug skai­ dulų turinčiu maistu. kada ir kaip galite juos vartoti. gerv­ uogės. ievos uogos. kiek po specialaus valymo pasišalina iš jūsų organizmo. kas skuba. Mano nuomone. Įsidėmėkite: visų rūšių mėsa. sultiniai. lengvai nuplaunama. vienu momentu. nedirginantl. tortai. Per visą mūsų gyvenimą kepenys nukenksmino ir uždarė savo „kapsulėse" tiek. gali sužeisti išangę. ku­ rių suvalgius sukietėja viduriai. Visi šie produk­ tai sudaro panašią. kad pamatę. pūslėtoji lūpų dedervinė (mes įpratę tai vadinti išbėri­ mu ant lūpų). pertrin­ tos košės. kas nekenktų. varškė. Išmatos 54 Išvalius storąjį žarnyną taip. kaip pagal išmatas suprasti. praeina per kepenis. būti­ na pradėti valyti kepenis. suklups. kakava. būtina pradėti kepenų valymą. balta duona. ar var­ tojate maistui tinkamus produktus. idealiu atveju — praėjus 1—2 valandoms po valgio. tuštinamasi labai sunkiai. kriaušės. vaisiais — augaliniu. Vanduo turi būti vėsus. nepatikėsi­ te savo akimis. Kad taip ne­ atsitiktų. Apsiplovus išangę reikia nuvalyti specialiai tam skirtu rankšluosčiu. sukietėja. Štai ir viskas. Saadi NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Atidžiai stebėkite savo išmatas. sūriai. baltas cukrus. kuri. ar jie tinka būtent jums. storojo žarnyno bei kepenų išvaly­ mas — būtinas ir svarbiausias dalykas. ir šiuolaikines kepenų stiprinimo rekomendacijas. Tokiais atvejais pirmosios išma­ tos primena avies išmatas. to­ dėl išmatos nebūna reikiamos konsistencijos. kuri neprilimpa prie unita­ zo sienelių. netekusi vandens storajame žarnyne ir nelikusi žarnų raukšlėse. vėl apkrau­ site savo žarnyną. pašalinti sutrikimus. jame susikaups nepašalintos išmatos.astma. Po kiekvieno tuštinimosi išangę reikia ir nuplauti. 55 . Susidarę išmatų kamš­ čiai sutrikdo normalią defekaciją. Jei tinkamai maitinsi­ tės. Rekomenduojame pradėti nuo urinos klizmų. Kai storasis žarnynas bus išvalytas. makaronai. kaip rekomenduoja Vokeris. Produktus. Visas veninis kraujas iš žarnyno. kad galėtumėte patys sureguliuoti jo veiklą. Mai­ tinkitės tinkamai. kruopas. Defekaciją turi vykti lengvai. pyragaičiai. Mėlynės. turi būti panašios į bekvapę pastą. balti džiūvėsiai — maistas. moksliniu po­ žiūriu išnagrinėsime šių metodų esmę. kad tuštinatės „avies" išmatomis. kava. pradėkite sto­ rojo žarnyno gydymo programą. žuvys.

skrandžio. juos visiškai sugeria kepenys. Kepenų arterija aprūpina krauju. širdies. Jos dalyvauja hemolizės procese (atlikusių savo vaidmenį eritrocitų irimas). palyginus su kitų organų kraujo spau56 TULŽIES SUSIDARYMAS Tulžies susidarymas — specifinė kepenų funkcija. įkvepiant ir iškvepiant kartoja jos judesius. Kraujas. vandens. tiramino. Vartų venos ypatumas — j i prasideda ir baigiasi kapiliarais. sve­ rianti 1. susidaro mažai toksiškos eterinės-sieros rūgštys. Su kepenų funkcija glaudžiai susieta angliavandenių.KEPENŲ ANATOMIJA Žmogaus kepenų pradžia — trečioji embriono vystymosi savai­ tė. Taip viena upė. riebalų. daug didesnis. besiliesdamos su diafragma. pigmentų. KRAUJO APYTAKA IR LIMFOS SUSIDARYMAS KEPENYSE Kepenyse labai išplitusi venų sistema. Kepenyse intensyviai gaminama limfa. iš jų 1200 (80 proc. skir­ tos tam. Šie junginiai pašalinami valymo sistemos kanalais. vitaminų. skatolo. kurios patenka į kepenis iš storojo žarnyno. susieta ir su kitų organų bei audinių veikla. kad per 1 minutę kepenimis prateka vidutiniškai 1500 mililitrų kraujo. kurį laiką teka sava vaga. teka tarsi atskiru srautu. vykstančiame bluž­ nyje. kad organizmas nuolat veiktų be sutrikimų. KEPENŲ FUNKCIJOS Kepenys — virškinimo. Kepenų funkcija neatsiejama ir nuo šlapalo. o galutinis baltymų apykaitos produktas pašali­ namas per inkstus. Jos konsistencija minkšta. Štai kokį pavyzdį pateikia E.) — per kepenų arteriją. hormonų apykaita. 300 mililitrų (20 proc. kraujo apytakos ir medžiagų apykaitos organas. Yra duomenų. liečiasi su pilvo ertmės kai kuriais organais. dimu venose. anglies dalelių. Per parą žmogaus organizmas pagamina 800—1000 mililitrų tulžies. kepenys lie­ čiasi su jos žemutiniu paviršiumi. įtekėjusi į kitą. kraujyje.5—2 kilogramus. Viršutiniu iš­ gaubtu paviršiumi. kurią sudaro vartų vena ir kepenų venų sistema. Šis procesas baigiasi kepenyse tulžies susidary­ mu. kuria­ me yra daug deguonies. Pavyzdžiui. Būti kepenims sa­ vo vietoje padeda pilvo preso spaudimas. ir tai priklauso nuo krūtinės ląstos siurbiančiojo jude­ sio bei diafragmos. — indolo. mineralinių medžiagų. Ir tik tada. Kepenys turi didelę įtaką ir inkstų. ne visiškai susilieja. kuriais remiantis galima teigti. nukreiptas žemyn ir atgal. kepenys dalyvauja tarpinėje medžiagų apykaitoje ne­ priklausomai nno virškinimo. Apatinis kepenų paviršius. Beveik iš visų pusių kepenis dengia pilvaplėvė. o iš storojo žarnyno — į dešinę. Tačiau vartų ve­ nos kraujo spaudimas. tarkim. nuo kurios priklau­ so kepenų funkcija. Net — x2 n m r o s pagamina šis organas. o forma primena nupjautą kūgį suapvalintais kraštais.) — per vartų veną. Kepenys — nejudrus organas. Kitas kepenų kraujo apytakos ypatumas: jų kraujagyslėmis kraujas teka lėčiau negu kituose organuose. Jose vyksta specifinės apsaugi­ nės ir nukenksminančios fermentų bei šalinimo funkcijos. Kepenys — stambiausia žmogaus organizmo liauka. blužnies kraujas patenka daugiau į kairiąją kepenų dalį. ir tik po to dvi srovės susilieja. Be to. Jau įrodytas diaf­ ragmos nervų poveikis įnervuoj ant kepenis. Tai patvirtina glaudų kepenų ir inkstų funkcijų ryšį". 57 . Be to. kraujo tekėjimas kepenyse keičiasi. Prie nuo­ dingų medžiagų. kai tokių svetimkū­ nių daug. paten­ kantis į vartų veną iš pilvo ertmės skirtingų dalių. Todėl į įvairias kepenų dalis patenka skirtingas kraujas iš skir­ tingų pilvo kraujo dalių. blužnies. pakreiptu į diafragmos pusę. o vartų vena surenka kraują iš viso skrandžio—žarnyno trakto bei blužnies ir yra pagrindinė kraujagyslė. reikalingo kepenų audinių maitinimui. jų galima aptikti ir kituose organuose. susidarančio tik kepenyse. baltymų. kitų organų veiklai. Šuvalova brošiūroje „Kepenų ir tulžies pūslės ligos": „Jei į kraują patenka svetimkūnių. prisijungia sieros bei gliukorulinė rūgštis.

Tulžis gaminama nuolat. kurios susikaupusios kraujyje nei­ giamai veiktų organizmą. Kai esant įvairiems kepenų pažeidimams jų ląstelės praranda sugebėjimą sintetinti šias rūgštis ar kai tulžies pūslėje susikaupia daug tulžies. Tulžies pūslės uždegimas (cholecistitas) ir tulžies latakų už­ degimas (cholangitas) daugeliu atvejų būna tada. būtina tulžies sekrecijai. Reikalui esant joje nesukeliant pažeidimų gali tilpti 200 mililitrų skysčio. tenka antroji vieta — 7 procentai. tai gali pakenkti sveikatai. su saldoku prieskoniu. reakcija — silpna šarminė. bilirubinas tampa biliverdinu. viena iš ląstelių sudėtinių dalių. o ilgis — 3—7 centimetrai. Ridelis teigė. kad tulžies susikaupimas ar tulžies rūgščių sumažėjimas. todėl jų dėka tulžis gali tekėti tai į vieną. Tulžies rūgštis — 7 proc. riebiųjų rūgščių. Riebalai — 3. padidina tulžies paviršiaus įtempimą ir skatina cholesteri­ no koloidinių junginių. KEPENŲ PATOLOGIJA TULŽIES AKMENŲ SUSIDARYMAS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Eilės tvarka aptarsime tulžies sudėtines dalis: tulžies rūgštims. Tulžies kanalai gerai aprūpinti lygiųjų raumenų skaidulo­ mis. sutrikus kepenų jas gaminančiai funkci­ jai. Tačiau kai jo atsargos organizme pa­ didėja. B. Jos pagaminama mažiau. susidarančioms kepenyse iš cholesterino. mikroorganizmai. Tulžies akmenų susidarymas ypač priklauso nuo mitybos ir prasideda 59 58 . Jei tulžies rūgščių būna mažiau negu reikia. Tulžies sudėtis: Vanduo — apie 84 proc. o padaugėja. bei kitos medžiagos.8 proc. Dalis tulžies susikaupia tulžies pūslėje. kvapas — savotiš­ ko aromato. paspartėja kraujo apytaka. patenkantys į tulžies pūs­ lę dažniausiai iš žarnyno.Tulžies kanalais. kuri palaipsniui kietėja. vykstančiuose žarnyne: padeda neutralizuo­ ti rūgščią maisto tyrę. Cholesterinas — 0. esantis joje cho­ lesterinas kristalizuojasi.6 proc. kai juose su­ sikaupia akmenys. kad vienu dešimtadaliu atvejų buvo rasti tulžies akmenys.1 proc. Mineralinės medžiagos — 0.1 proc. virškinant maiste esančius baltymus. Tulžis dalyvauja virš­ kinimo procesuose. Tulžis — kepenų ląstelių sekrecija. patenkančią iš skrandžio į dvylikapirštę žarną. Remdamasis skrodimų duomenimis. Uždegimas šį procesą paspartina. Tul­ žies skonis kartokas. Tulžies latakų uždegimo atveju pra­ deda kauptis kiti akmenys. kurio spindis maždaug 3 milimetrai. Tačiau ji lengvai išsitempia. Mucinas ir pigmentai — 4. susidaro kepenų audi­ nių kvėpavimo dėka. kurios ilgis yra 12— 18 cm ir kurioje telpa iki 60 mililitrų tulžies. tai į kitą pusę. emulguoja riebalus ir padeda juos įsiurbti. šių tulžies rūgščių su­ mažėja. Cholesterino akmenys auga kelis mėnesius ar net metus. persikaitinus. Tulžies pigmentai — daugiausia pigmentas bilirubinas (auksinės—geltonos spalvos) ir biliverdinas (žalios spalvos). ypač riebalus. kalcio kai kurių drus­ kų. sudarytu daugiausia iš kraujo hemoglobino. Cholesterinas — organizmui reikalinga medžiaga. kurių spindis — 4 milimetrai. Todėl iš cholesterino ir kalcio druskų sparčiau susidaro tulžies akmenys. Pa­ didėjus rūgštingumui. kai ba­ daujama. Energija. Dabar mes jau žinom. o ilgis — 2—6 centimetrai. kai sumažėja vidinė kūno temperatūra. tulžis patenka į tulžies pūslės lataką. Ji šalina iš kraujo įvairias egzogenines ir endogenines medžiagas. iš tir­ palo pirmiausia atsiskiria cholesterinas ir riebalai. spartina sto­ rųjų žarnų peristaltiką. Šie pigmentai panašūs į porfinus. Jį reguliuoja de­ šinysis diafragminis nervas. Ji taip pat aprūpinta raumenų skaidulo­ mis ir gali susitraukti kartu su tulžies takais. taip pat vandenyje blogai tirpstančių kalcio bilirubinų su­ sidarymą. taip pat cholesterino perteklių. Susidaro cholesterino emulsija. Jų svarbiausia ypatybė — stipriai sumažinti skys­ čių paviršių tempimą. išmesdama tulžį į dvylikapirštę žarną 200—300 milimetrų vandens stulpelio spaudimu! Tulžies pūslė gali koncentruoti tulžį 10—20 ir daugiau kar­ tų! Motorinis tulžies pūslės nervas klajojantis.

Jų visada būna labai daug. Sutrikimus gali skatinti ir netvirti tulžies takų raume­ nys. Valgant riebų. Šių akmenų susida­ rymą skatina infekcija ir tulžies pūslės bei tulžies latakų užde­ gimas. Tačiau net jei nėra infekcijos. Moterims tulžies veikla sutrinka net 6 kartus dažniau! Tul­ žies akmenų susidarymą skatina ir nėštumas. o sudė­ tis — baltymai. mi­ neralinių. Jų skersmuo gali būti iki 6 milimetrų. Kai pradėsite valyti tulžies takus. kad jie susidaro kepenyse esančiuose tulžies latakuose. pilkšva (kai akmens pa­ viršiuje susikaupia daug cholesterino ir kalkių) ar ruda. iš kur jie išėjo. dideli kombinuoti. Pigmentiniai—kalkiniai akmenys — tamsiai žalios spalvos. Kairėje ir dešinėje kepenų skiltyse esantys tulžies latakai yra atskirti vieni nuo kitų. kai tenka daug sėdėti.sulaukus 16—20 metų. Tam turi įtakos ir skirtingas vyrų bei moterų kvėpavimas. gali būti šakoti. Be to. įvairių formų. pastebėsite. kad tulžis ilgai neužsistovėtų tulžies pūslėje. Tul­ žies takų diskinezijos pagrindas — centrinės nervų sistemos pokyčiai. Kuo jie ryškesni. susieti su hemolize. o po to ir bendrą kepenų lataką (10 pieš.). o vyrai — giliau. Jums. jie trapūs. Teritorija. daug baltymų turintį maistą. Tulžies ak­ menys. tačiau pasitaiko vario priemaišų. tulžis yra tirštes­ nė. Jau įrodyta. Briuno bei kitų duomenimis. Jų susidarymo prie­ žastis — iš žarnyno į kraują patekę svetimkūniai (prisiminki­ te pavyzdį su anglies dalelėmis). nejud­ rus gyvenimo būdas. ir žemės spalvos pigmentiniai akmenys. kitų reikalingų medžiagų. įdomu. pasitaiko balti ir kieti kalkiniai akme­ nys. kurių nepasisavina or­ ganizmas ir kaip svetimkūnį pašalina kartu su tulžimi. tulžies pigmentai. Tulžies takų diskinezija — motorikos sutrikimas. yra net trečdalis! I. ir jos evakuacija iš žarnyno tiesiogiai priklauso nuo maisto. turintys įtakos tulžies pūslės raumenų susitrauki­ mams. be abejo. Kiekvienas segmentas surenka tulžį iš savo tarpskiltelinių šalinimo lata61 . Šiuose akmenyse nėra cholesterino. o svarbiausia prie­ žastis — stinga natūralaus maisto. Į žar­ nyną jie patenka kartu su vandeniu ir virtu maistu. 60 Cholesterininiai—pigmentiniai—kalkiniai — dažniausia tulžies akmenų rūšis. Tulžies pūslėje esantys akmenys yra apvalūs. Kartais mikrolitai tulžies pūslėje ir latakuose padeda formuotis pig­ mentiniams—kalkiniams akmenims. kad išeina įvairūs akmenėliai. Juk virimo metu organinės medžiagos tampa neorganinėmis — iškrenta nuosėdomis (tarsi virdulyje po virimo). o septyniasdešimtmečių žmonių. nes jo metu tul­ žies pūslėje susikaupia daugiau tulžies (gimda spaudžia vidaus organus. kokie tai akmenė­ liai. vadinama kepenų segmentais. kur jie susijungia su tulžies baltymais bei pigmentais ir pašalinami tulžies latakais. jie suda­ ryti iš mikrolitų. šakoti. akmenys gali atsirasti tada. Jungdamiesi jie sudaro iš pradžių kairįjį ir dešinįjį skiltinius latakus. Diafragmos judesiai taip pat vei­ kia tulžies tekėjimą tulžies latakais. savo forma priminti tulžies latako kontūrus. tulžies takuose ir pūslėje esantys akmenys — juodi. kai vartojami netinkamai suderinti virti produktai. aštrūs. Todėl la­ bai svarbu. todėl ir diafragmos padėtis nevienoda. laimei. Kepenyse. spalva balkšva. kurių atsiradimo prie­ žastis — užsistovėjusi tulžis. Moterys dažniau kvėpuoja krūti­ ne. Tai gali nulemti kūno sudėjimas (asteniškas tipas). labiau koncentruota. kieti. padidina spaudimą pilvo ertmėje. šiame procese dalyvauja ir pilvas. pigmentiniai. randami kepenyse. Rečiausiai. cholesterininiai—pig­ mentiniai—druskų ir pigmentiniai. kurių skersmuo — 7—60 mikronų. primenantį akmens anglies dulkes. kurią aptarnauja kiek­ vienas iš šių latakų. Tulžies akmenys būna cholesterininiai. iš ko jie sudaryti ir kodėl susidarė. Be to. ir tulžies sudėtis. Tarpskilteliniai tulžies šalinimo latakai yra šalia tarpskiltelinių kraujagyslių. kuriame daug vitaminų. jų daug. kalkės. Valymo metu jie suskils ir pašalinti iš organizmo bus panašūs į saulėgrąžos sėklas ar juodą smėlį. Pavlovo. paskutiniaisiais nėštumo mėnesiais bei kurį laiką po gimdymo kraujyje padaugėja cholesterino. tam­ siai žalia (kai daug pigmento biliverdino). Kalcis (kalkės) šiuo atveju patenka į organizmą kartu su virtų maistu. o forma — netaisyklingi daugiabriauniai. taip pat gali sutrikti kepenų funkcijos. joje daug cholesterino ir bilirubino. pakeičia tulžies pūs­ lės ir latakų padėtį). tuo ge­ riau. kurių tulžyje randama akmenų. Dydis — nuo smeigtuko galvu­ tės iki didelio žirnio. Todėl gali susidaryti dvie­ jų rūšių akmenys: grynai pigmentiniai.

kepenų latakuose susidaro ir amorfinė bilirubino—kalcio masė. žarnyno. Tulžies koncentracija gali padidėti net 20 ir daugiau kartų. ardo epitelines ląsteles. Baltyminė masė kaupiasi ke­ penyse. Tai apsunkina arterinį kraujo tekėjimą. ypač trukdo kraujotaką vartų ve­ noje. II. I. Tulžies pūslėje ir la­ takuose gali atsirasti gelsvai baltas smėlis. „negyviems" tai nebūdinga. jos funkcijos sutrinka. nukenčia deguonies. Tai taip pat sukelia didelį kraujavimą (ypač skrandžio. Su­ mažėja arterinis kraujo spaudimas (į tai turėtų atkreipti dėme­ sį hipertonikai). mineralinių medžiagų apykaita. sukelia jų atrofiją. II. Atomai. baltymų. nepraėjusi pro vartų veną. das. tulžies spaudi­ mas šalinimo latake gali pakilti iki 750—800 mm vandens stul­ pelio (beveik atmosfera!). Dalis kraujo. tepli košę prime­ nanti masė. Ribų tarp segmentų nepažeidžia nei tulžies takai. Visų šių ir panašių apy* Štai kokios maisto raciono. padidėja blužnis. Taip prasi­ deda vartinė hipertonija. gausias moterų menstruacijas. Strėlės schemoje žymi sutrikusį kraujo tekėjimą. Nejudrus gyvenimo būdas ir jau minėtas kraujas. Susikaupus kraujui (kraujo sąstovis). van­ dens. 3 — kepenų arterija. sukeliantį sąstovį šiuose organuose. kad yra mechaninės kliūtys. prasideda organo struktūros pakitimas*. Tuo pačiu stipriai spaudžiami ir šalia esan­ tys audiniai. pasekmės. Todėl norint išvalyti kepenis. vitaminų ir kitų elementų kiekio. „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" rašoma: — Vartinė hipertonija — padidėjęs kraujo spaudimas var­ tų venoje (kitas jos pavadinimas — portalinė vena). Be kietų akmenų. eina kitu keliu (taip vadinama kolateralinė kraujo apytaka). esantys „gyvuose" mineraluose (organi­ niai). kuris sunai­ kinamas termiškai apdorojant. nešantį deguonį kepenų arterijomis. atsiradęs todėl. po to — bilirubinas. tiesiosios žarnos). palaipsniui skatina tulžies pašalinimo sistemos diskineziją. riebalų. kuri neša maitinančias medžiagas iš žarnyno. Sąstovis kasos venoje sukelia distrofinius pakitimus. nei arte­ rijos. kalkės — tulžies akmenų pagrin* „Gyvas" produktas skiriasi nuo „negyvo" bioplazmos lauku. baltymų infiltracija kepenyse. Vienas valymas išvalo tik vieną segmentą iš keturių. IV — kepenų segmentai kų. Kepenys bendras tulžies latakas. reikia bent keturių tokių procedūrų. VARTINĖ HIPERTONIJA IR JOS PASEKMĖS Šiuolaikinė mityba rūgština mūsų kraują (kraujo pH norma — silpnai šarminė). yra energetiškai aktyvesni ir sukasi į kairę. sutrinka jos funkcija (noriu atkreipti diabetikų dė­ mesį: gal todėl taip sunku gydyti diabetą). jame nėra reikalingo gyvų mineralinių me­ džiagų*. panaši į grietinę. Šie kieti ir mazutą primenantys trombai iš vidaus spaudžia kepenis. 62 63 .10 pieš. tulžies trombai tulžies latakuo­ se. druskos. pavyzdžiui. 2 — vartų vena. kuriame gausu baltymų. Pirmiausia susidaro cholesterino kristalai. Ją sukelia sutrikęs kraujo tekėjimas per kepenis. Sąstovis skrandžio ir žarnyno venose pažeidžia šių organų įsiurbimo ir sekrecines funkcijas (noriu atkreipti distrofikų dėmesį: gal tai prasto mais­ to virškinimo ir pasisavinimo priežastis). Tai pavaizduota 11 piešinyje. Kai nuo spaudimo ir vietinio maitinimo sutrikimo atrofuo­ jasi kepenų ląstelės. trombus kojose. nei vartų sistemos venos. ypač kai fizinis aktyvumas yra ribotas. Tada iš tulžyje esančių medžiagų gali su­ sidaryti nuosėdos. hemorojų. kurio pH pakitęs.

alinantis triūsas. 64 Įdomiai ir savitai apie kepenų ligų priežastis pasakojama „Cžud-ši": „Polinkis į deginantį. „aštrų". Maisto medžiagos. Apie tai kalba ir jogai. Svar­ biausios organizmo liaukos — hipofizė. kaitos sutrikimų sukeltas ligas sunku išvardinti. 4 — tuščioji vena. nes praei­ na per anastomozes į kitas venas ir jų nepasisavina organiz­ mas. kai spaudžiama apatinė tuščioji vena 11 pieš. skydliaukė. 65 . Jei sveikos kepenys. ką vartojame be saiko. sukelia tulžies karštinę". 5 — blužnis. Išvalykite savo kepe­ nis. tačiau jei per­ krauta „Vyriausioji valdovė" (taip kepenis vadina Tibeto dakta­ rai). 7 — apatinė pasaito vena. arbata ir viskas. mine­ ralinių bei kitų kokybiškiausių maisto medžiagų. nes netenkame daug maisto elementų. miegas karštą vidudienį ir po valgio. 2 — vartų venos išsišakojimas kepenyse. kokios liūdnos kepenų užteršimo ir perkrovimo pasek­ mės. kritimas jojant arkliu nuo skardžio. bet ir gresia siaubingomis pa­ sekmėmis".12 pieš. neval­ domas įniršis. kietos žemės kasimas. kasa — pa­ deda augti ir tvirtėti organizmui. cukrašvendrių cukrus. Schema. kirčiai lazda. 3 — apatinis tipas. Kai jos stengiasi padėti nesveikoms kepenims ir todėl perkraunamos. 2 — viršutinis tipas. iš visų jėgų sten­ giantis pralenkti kitą. 6 — viršutinė pasaito vena. aplenkusios kepenis. 4 — junginys. Mes galime vartoti maistą. riebų maistą. jei dalis maistingų medžiagų aplenkia kepenis. Bendras sutrikimas ne tik neigiamai veikia organizmo augimą ir vystymąsi. kuriame daug vitaminų. lenktynės. karštą. Ypač tai turi įtakos bendram organizmo augimui. Štai ištrauka iš Svainio Šivanandos knygos „Jogų terapija": „Silpnos kepenys — pagrindinė mūsų prastos sveikatos priežastis. mėsa. smūgis akmeniu. Priekinės pilvo sienelės kolateralių tipai 1 — „medūzos galva". virškinti kepenims. Bet ir taip aišku. nekankinkite savęs. koks alergenas jums pakenkė. To­ dėl neskubėkite eiti pas gydytoją. mes galime prastai jaustis. tampa sve­ timkūniu organizme ir sukelia įvairias alergines reakcijas. 3 — kepenų venos. paaiškinanti patologiją vartinės hipertonijos atveju 1 — vartų vena. sveikas ir stiprus visas organizmas. ir alergijos kaip nebūta. sunkus dar­ bas. lanko įtempimas. 8 — anastomozė tiesiosios žarnos srityje. kol išsi­ aiškinsite. ištinka paralyžius.

.* Tulžis. Tulžis: virškinanti. mėlyna planeta — Jupiteris mėsa — viščiukas varpiniai augalai —kviečiai vaisiai — slyva Tibetiečiai skyrė 26 tulžies ligas. kad kepenų ir tulžies pūslės funkcijos priskiriamos elementui „Medis" ir glaudžiai sie­ jamos su šiomis sąvokomis: kūno audiniai — raumenys jutimo organai — regėjimas išskyrimas — ašaros emocijos — pyktis garsai — riksmas skonis — rūgštus metų laikas — pavasaris spalva — žalia. Ji virškina maistą. teikia šilumą ir jėgų kitoms keturioms tulžies rūšims. Dažniausiai skausmas užklumpa staiga. tulžies ir gleivių. tada. jei tik kepenų veikla sutrikusi. Kinų medicinos šaltiniuose rašoma. tapdavo dar narsesnis". jaučiamės prasčiau negu norėtume. tada. 4 — VIII. 6 — diafragmos nervo taškas. Jei sutrinka vie­ na funkcija. suteikianti regėjimą. Beje. tik kartais prieš tai pastebimi prodrominiai simptomai — dingęs apetitas. Keičianti spalvą tulžis yra kepenyse. Skausmo taškai esant akmenligei 1 — tulžies pūslės taškas. atskiria sultis nuo nuosė­ dų. Tulžies koliką gali sukelti fizinis ir protinis pervargimas. *. kai energijos mažai). keičianti spalvą. sunkumas po krūtine. tempimo jausmas po dešiniuoju šonkauliu (gal taip būna todėl. kai kepe­ nys tuščios (t. 5 — pečių zona. 2 — pankreatito zona. Štai kodėl daugelis nusivilia natūra­ liu sveikatos stiprinimo būdu. o kinų daktarai net pagal sapnus nustatydavo diagnozę: kai kepenys pilnos (t.Net tinkamai maitindamiesi ir paisydami visų kitų sveikos gyvensenos principų. Ji daro žmones jautriais. Buvo manoma. A. kas suvalgydavo nevirtas priešo kepenis. „Samurajaus kelias". kad yra tik trys ligos. Sintoistai tikėjo.. 3 — mentės kampo taškas. Vėl prisiminkime „Čžud-ši". skaisti spalva. išmintingais. kuriančioji. sapnuojamas miš­ kas. O dabar pateiksiu dabartinės medicinos nurodomus kepenų ir tulžies pūslės ligų simptomus. yra akyse ir padeda suvokti formas. sukeltos vėjo. 7 — epigastrinė skausmo zona. kad kepenys (kimo) — žmo­ gaus narsos šaltinis. žmogus suserga. IX ir XI krūtinės slankstelių taškai. 13 pieš. pyki­ nimas. kai energetinė kepenų funkcija stipriausia).. Štai kur žmogėd­ riško kimotori papročio ištakos. KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS LIGŲ SIMPTOMAI Išnagrinėkime kepenų susirgimų simptomatiką senovėje. aistringais. Virškinanti tulžis yra skrandyje tarp suvirškinto ir nesu­ virškinto maisto. sapnai pikti. Kuriančioji tulžis yra širdyje. suteikianti regėjimą ir skaisčią spalvą. Jos dėka skaidrios sultys tampa raudonomis. iš­ didžiais. kiekvienas naujas nužudytasis kovos lauke turėjo skatinti samurajaus narsą — taip priešas tarsi tapdavo pasyviu narsos stimulu.. kad tas. Tibeto daktarai teigė.y. tulžį jie suvokė labai plačiai ir išskirdavo 5 tulžies rūšis. 66 67 . yra odoje ir suteikia jai gaivią spalvą. TULŽIES AKMENLIGĖS DIAGNOZĖ Tipiškiausias tulžies akmenligės simptomas — aštraus skaus­ mo priepuoliai — kepenų ar tulžies kolika. o po to palyginkime ir papildykime ją dabartine. Tulžis. Dolinas. kad tulžies pūslėje susikaupia labai daug tulžies).y. Skausmo priepuoliai trunka nuo kelių minučių iki kelių va­ landų.

tamsi plėvelė ir kitokia bjau­ rastis. tada. kūno temperatūra pakyla iki 37. Galite kai ką pakeisti. Dažnai būdingi ir nervų sistemos sutrikimai: prislėgta nuo­ taika. ypač suvalgius kepto maisto. kai kepenų ir tulžies pūslės funkcijos aktyviausios. Kai li­ ga paūmėja — niežti odą. Kartais su tulžimi pašali­ nami ir smulkūs tulžies akmenukai. Tulžies kolikai būdingas pykinimas ir vėmimas. Taip pat buvo pašalinta daug senos. Kai kuriems sutraukia blauzdų. lūpų). Tada tikrai žinosite. TULŽIES TAKŲ DISKINEZIJA Bendrieji simptomai — neurotinio pobūdžio sutrikimai. tačiau po to jis greitai koncentruojasi 13 piešinyje nurodytuose taškuose. kartais kartumas burnoje. ką jums būtina daryti. praėjus 3—4 valandoms po vakarienės. Šios „žvaigždutės" — pulsuojančios smulkios kraujagyslės. jog kepenys visiškai sveikos. skruostų. atsiraugėji­ mas. Taip pat būdinga ir geltonos iškilusios dėmės ant veido (vokų. Hipotoninė forma — nesibaigian­ tys skausmai po dešiniuoju šonkauliu. tarp kurių buvo dviejų mėnesių tarpas. Jei abejojate. Dažnai ligoniai skundžiasi. skrandis. Be to. Skausmas būna įvairus: duriantis. pjaunantis. viduriavimas.y. Moterims tulžies kolika kartais sutampa su menstruacijomis ar atsiranda po gimdymo. būdingi „kepenų delnai" (rankų didžiųjų ir ma­ žųjų pirštų vidinės pusės oda būna paraudusi) ir kraujagyslių „žvaigždutės". 69 . nueikite pas gydytoją. vidurių užkietėjimas. kai jau žinote šiuos simptomus. nugaros. jos gali visai išnykti. Aš pats tuo įsitikinau. prakaitavimas. 68 KEPENŲ VALYMAS Daugelis mano. kad dešinė pilvo pusė plėšoma į gabalus. Dabar. Kai mes pradėjome valyti kepenis. Labai dažnai jie klysta. iš pradžių maistu. vi­ durių užkietėjimą keičia viduriavimas. ypač aštraus. prime­ nančios kolbą pirštų falangos. kartais viduriavimas. kai išsiskiria daugiausia tulžies į dvylikapirštę žarną. kol šie simptomai paūmės. ypač paū­ mėjimo periodu. patys suprasite.1— 37. iš jų išeidavo po pusę litro akmenukų. panašios į degutą tulžies. pastebima. nedidelis drebulys. Mano bičiulis badavo 3 kartus po 19 dienų. po kartą 10 ir 18 dienų. Kartais būna išpūstos. Chroniškas hepatitas pažeidžia sąnarius ir plaučius. 3 metus kiekvieną savaitę badavau po 24—36 valandas. Kolika dažniausiai prasideda pirmoje nakties pusėje. nelaukdami. kad sveikata pagerėtų. Apžiūrint ligonius. po 3 dienas apie 10 kartų. negalavi­ mas pavalgius. aš prieš tai badavau kelis kartus po 7 dienas.emocijos. alkūnių. nuo kurių tarsi spinduliai pasklinda dar smulkesnės krauja­ gyslių atšakėlės. Dažniausiai tokios „žvaigž­ dutės" būna ant veido. Kai kepenų funkcija pa­ gerėja. sumažėjęs apeti­ tas. kad šąla galūnės. TULŽIES PŪSLĖS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Iki skausmų — sunkumo jausmas po krūtine praėjus 1—3 va­ landoms po valgio. kai ji labiausiai pripildyta ir dirginama maisto tyrės. nemiga. deginimas epigastrinėje srityje. CHRONIŠKO HEPATITO DIAGNOZĖ Šios ligos simptomai — bendras silpnumas. o po to gleivėmis ir tulžimi. pirštų. ne taip paprasta juos iš ten iškrapštyti. t. Jų skersmuo — nuo smeigtuko galvutės iki žirnio dydžio. Todėl nusprendęs išvalyti kepenis.6° C. kai atrodo. kad daugiau kaip trečdaliui jų. pykinimas. Hipertoninė forma — periodiški skausmai. rankų pirštų raumenis. pykinimas. panašios į vorų kojas. Priepuolio pradžioje skausmas būna išplitęs. atoniškas vidurių užkietėjimas. padidėjęs jautrumas. ar sveikos jūsų kepenys bei tulžies pūslė. nesuge­ bate įvertinti savo sveikatos būklės. kad jis patikslintų diagnozę. Tulžies akmenys įstrigę kepeny­ se labai tvirtai. pečių. skaus­ mai po dešiniuoju šonkauliu. kūno atšalimas. pilvo pūtimas. perpildytas ir sudirgintas valgio. pykinimas.

patyriau tokį efektą. 1. Tulžį sparčiau išsiskirti skatina ir kiaušinių tryniai. sveriančiu 63 kilogra­ mus. esanti citrinos sultyse. Klube „Žvalumas". Pas mus at­ eidavo žmonės. Taigi kitame skyriuje pabandykime išsiaiškinti. Gydymas šiluma — geriausias būdas sumažinti kepenų uždegimą ir spazmus. nors buvo baigęs tik tris klases. Kaip jau buvo pasakyta. šie žmonės tarsi gimė antrą kartą. Rytą dar nieko nevalgiusiam ligoniui duodama išgerti 200— 250 mililitrų negazuoto ar beveik negazuoto kambario tempe­ ratūros mineralinio vandens. Yra ir daugiau pavyzdžių. kokio nesulaukiau prieš tai 5 metus taikydamas natū­ ralius sveikatingumo metodus. tulžies išsiskyrimą skatinančių žolių nuovirą. bet ir tirpdo kietas ataugas — kabliukus. bėgiojančiu tik su trumpikėmis ir nusiteikusiu gyventi sveikai. ar iš tiesų kepenų valymas yra nepavojingas. kad nesitikėjo sulaukti kito pavasario. TAIKOMI VALANT KEPENIS Pagrindinis argumentas. kuriems padėti atsisakė gydytojai. nesiryžę ope­ ruoti ir pašalinti tulžies pūslės latakų akmenų. gliukozės. Savo tvirtinimus jie pagrindžia ir bauginimais. 1925 metais gimęs 170 cm ūgio Nikolajus Savinych. magnezijos tirpalas. praeina daug didesni — iki 20 milimetrų skersmens ir dar stambesni. kepenis ne vieną kartą valė ir kiti. nebuvo operuoti. be to. labai paspartina tul­ žies išsiskyrimą: tulžies pūslės susitraukimą ir kuo didesnį tul­ žies latakų atsidarymą. o akmenys. Viską sugebėjo atlikti pats. pašalinti iš žarnyno. Tačiau paskirstyta mityba. kad 90—99 proc. jog akmenys gali įstrigti. Kai mineralinis vanduo išgertas. kuriam aš vadovauju. Taip teigti gali tik žmonės. sveriantis 96 kilogramus. nukreiptas prieš tokį valymą. viso organizmo atsinaujinimą. — tul­ žies latakų skersmuo tik 3—4 milimetrai. Tiubažui kaip dirgiklį galima naudoti magnezijos ar sorbito tir­ palus. Karlovy Varų ir „Barbara" druskos. patvirtinančių. tvirtai pagrįsta mokslu. Atlikę kepe­ nų išvalymo procedūras. kad tikslinga valyti kepenis. Citrinos rūgštis. Tai tiubažas. Šildymą būtina pratęsti išgėrus citrinos sulčių ir aliejaus. kuo remiasi ji. kad praplauti tulžies latakus GALIMA. 3. 70 Brošiūroje „Sveikatos fakultetas" profesorė E. Tai neįmanoma! Teigiantiems. kad tulžies akmenlige sergantys žmonės. bus neiš­ vengta kitų sutrikimų. kas yra TIKROJI SVEIKATA. kad didelės dozės aliejaus. patvirtina. Liaudies medicinos žinovai yra pastebėję. kuo grindžiamas jo poveikis. Tulžies išsiskyrimą skatina ir rūgštys. ksilito ar alyvuogių aliejaus tirpalų. pradėjo gerai jaustis. Sparčiausiai skatina atsiverti tulžies latakus ir ištuštinti tulžies pūslę maiste esantys riebalai ir žarnyne esantys virški­ nimo produktai. kam magnezija sukelia nemalonius pojūčius. šliaužte atšliaužė pas mus. plačiai taikomas ir gydytojų. kad būtų energingiau ištuštinta tulžies pūslė. atlikę kepenų valy­ mą. Pajutau nepaprastą lengvumą. Tam 3—4 valandos prieš valgymą reikia sušildyti kepenų sritį. Išvalęs pirmaisiais me­ tais kepenis 5 kartus (iš viso buvo 8 valymai). nieko neiš­ manantys apie šią procedūrą. Tai patyriau ne tik aš. storojo žarnyno ir kepenų valymas urino terapija padarė jį kitu žmogumi. Į mineralinį vandenį galima įberti 5 gramus magnezijos ar sorbito. ligonis guli lovoje pusant­ ros valandos su šildymo pūsle po dešinės pusės šonkauliais. laisvai. duodama gerti koncent­ ruotų cukraus. akmenų 71 . skatina tulžies pūslę ir latakus susitraukti. Visa ši informacija. Tiems. O dabar susipažinsime su liaudies medicinos priemonėmis. Valymo rezultatai — stulbinantys. jog patys matė išėjusius panašaus dydžio akmenis. kurio butelis buvo atidarytas iš anksto. priešininkai tvirtina. nes pacientų amžius ir prasta sveikata didino operacijų riziką. Po 15—20 minučių vėl reikia išgerti tiek pat mineralinio vandens. Jis taip prastai jautėsi. kuriais tulžies akmenys prisitvirtina latakuose. FIZIOLOGINIAI MECHANIZMAI. 40—50 mililitrų 33 proc. kad tai išmatų akmenys. Mes jau žinome. Šuvalova ap­ rašo „aklą" tulžies takų plovimą be zondo. ypač alyvuogių. Pavyzdžiui. sužinosime. mums būtinos stiprios tulžį va­ rančios medžiagos. Toms permainoms jam prireikė truputį dau­ giau kaip šešių mėnesių. alie­ jus. suvokiau. pašildytas iki 40° C. 2.Tai dar kartą patvirtina. ne tik stimuliuoja šią funkciją. laimingai. Štai kokia tiubažo metodika.

natrio ir kalio oleatai. kaip rekomenduoja jogai. jų yra pakankamai. tirpdo cholesteriną. Tai kepenų ir tulžies pūslės biologinis ritmas. be to. 10. kurių sudėtyje yra šių rūgš­ čių. Kaip žinome. Kinų gydytojai. Kaip teigia kinų liaudies medicina. nebūna skaus­ mingų spazmų. Kepenų funkcija aktyviausia pavasarį. b) padidinti koloidų apsaugą. Variantas b. 2. Paros šlapime jų yra maždaug 1 gramas. o susitraukti su tokia jėga. polisacharidai. kad kepenų ir tulžies pūslės funkcija stipriausia nuo 23 iki 3 valandos nak­ ties. Bespalviame šlapime šių dalelių mažiau. stengiantis kuo aukš­ čiau pakelti diafragmą iškvepiant. Šį vandenį reikia prisodrinti jau minėtomis apsauginėmis medžia­ gomis. Tokia apsauginė medžiaga susikaupia koloido paviršiuje ir pa­ dengia jį plėvele. ko­ kiais fiziologiniais mechanizmais jie bus pagrįsti. 4. todėl labiau­ siai tinka tie natūralūs produktai. Ši sąlyga nesunkiai įvykdoma.sudaryti iš cholesterino. padidina kraujagyslių bei tulžies ta­ kų sienelių elastingumą. Tulžies susidarymą bei išsiskyrimą padidina paspartėjusi vartinė (portalinė) kraujo apytaka ir riebesnis maistas. Todėl savas šlapimas labiausiai prieinama medžiaga. Daugiausia jos yra alyvuogių aliejuje (80—81 p r o c ) . organizmas ją nesun­ kiai panaudoja medžiagų apykaitos procesuose. ritmiškai. o vėliau ir ištirpdys juos. kai tulžies akmenys tarsi ištirpsta tulžies skystyje. o saulėgrąžų aliejuje dvigubai mažiau (39 p r o c ) . Citrinos rūgštis yra rūgštaus skonio. yra apie 70 proc. Tenka ieškoti pakai­ talų. kad jis galėtų būti pašalintas iš organizmo. Šiluma juos atitirpdo. pradedama kvėpuoti lėtai. 11. Yra žmonių. Oleino rūgštį beveik visiškai įsiurbia žarnynas. Alyvuogių aliejų galima pa73 . Dabar aptarsime valymo būdus. ir akmenys laisvai praeina tulžies latakais. Apsauginių koloidų šaltiniai: 1. kurioje gausu apsauginių koloidų. prasiskverbusios į tulžies akmens mikroporas sukels koloidų atlipimą. kai buvo pavalgyta ir išgerta citrinų sulčių. Tačiau yra ir dar keli papildomi: 6. pavyzdžiui. citrinų sultyse esantys eteriniai aliejai veikia ir kaip tulžį varanti bei antiseptinė priemonė. nes jau puikiai žinote. Jogai teigia. kurie jų negali įsigyti. Įteigdami sau. idealūs produktai — alyvuogių aliejus bei cit­ rinos. tvirtina. Be to. kad tulžies latakai išsiplečia. vandens. o silpniausia rudenį. Pasitaiko ir priešingas atvejis. oleino rūgšties. kurios sumažina paviršinį tul­ žies tempimą ir taip padeda atitirpti koloidams bei dalinai iš­ tirpti. todėl jo geriau nevartoti. rūgštumas stimuliuoja kepenų funkciją. Žmogaus riebaluose. kad tulžis išme­ tama esant 300 mm vandens stulpelio spaudimui. kuriais pagrįsti kepenų valymo būdai. neleidžiančia sulipti koloidų dalelėms ir suda­ ryti nuosėdas. Taigi mes pasirenkame tokį kelią: žymiai padidiname neso­ čiųjų riebiųjų rūgščių kiekį. Jos veikia kaip tulžies rūgštys. baltymai. mes dar la­ biau sustipriname efektą. kurių svarbiausios biologinės savybės yra šios: paversti choles­ teriną lengvai tirpiais junginiais. Vertingiausias iš šių produktų — alyvuogių aliejus. kurie lydosi esant 15° C (esant kūno temperatūrai. Praėjus kuriam laikui po to. Oleino rūgštis lydosi esant 13° C. PAPRASČIAUSIAS IR EFEKTYVIAUSIAS KEPENŲ VALYMAS Valant kepenis. teigiamai veikti kraujagyslių sieneles. Tulžies latakų lygieji raumenys gali išsiplėsti iki 2 cen­ timetrų skersmens. jie skysti). Ekstrema­ liais atvejais šis spaudimas gali padidėti daugiau kaip du kar­ tus! 5. mintimis siųsdami ten energiją. Organizmo sugebėjimas išsivalyti padidėja per pilnatį. kurios. 72 Dažančios urinos dalelės — organinės medžiagos švelniau­ sios dalelės. 7. Išnagrinėkime a variantą. Taigi mes jau išnagrinėjome pagrindinius fiziologinius me­ chanizmus. 8. Tai viena iš nesočiųjų riebiųjų rūgščių. kad kvėpavimas tik per dešinę nosies šner­ vę padidina organizmo šilumą ir paspartina jo „ardančiąja jėgą". 9. padidinti jų elastingumą ir sumažinti pralaidumą. Šviežias paties žmogaus šlapimas (urina). tulžyje yra 84 proc. gydantys adatomis. Tada galima veikti dviem būdais: a) padidinti kiekį tulžies rūgščių. Laimei. kad išsiski­ ria daug tulžies. Šviežios daržovių ir vaisių sultys. Jos artimos organizmui. Geriau naudoti natūralios gelsvos spalvos uriną. Jo esmė tokia: gamtoje yra apsauginių medžia­ gų.

kiek ir kokių atliekų buvo susikaupę per tą laiką. Reikia. Magnetoterapija yra labai svarbi. Kuo procedūra 74 ilgesnė. kaip organizmas reaguoja į aliejų. po to pailsėkite valandėlę ir pakartokite. jog vien kraujo spau­ dimo nepakanka. Citrinos sultis galima pakeisti citrinos rūgštimi. Po 1—2 valandų pradėkite šildyti kepenų sritį šildymo pūsle su karštu vandeniu ar elektrine šildykle. Praėjus 1—1. ir skatina judėjimą kapiliarais. Dozę pasirinkite atsižvelgda­ mi į savo kūno svorį ir į tai. stenkitės. sukels energijos antplūdį. geriau rūgščių). kur yra unikali venų kapiliarų sistema. efektyvi. prieš tai išgerkite jau minėtas sultis. kai kepenų ir tulžies bioritmas maksimalus. prasideda akmenų ir kitos bjaurasties šalinimas. Tai stumia juos vieną nuo kito ten. kad dia­ fragma būtų kuo aktyvesnė. stovi dvi stiklinės — viena su aliejumi. šaltalankiu. Tačiau jei vis pykina. Tai patvirtina ir kiti. kiek išgėrėte. kartą per dieną darysite valančias klizmas su urina. kad tuo metu būtų mėnulio pilnatis. jei tik nepykina. Maždaug 23 valandą ar vėliau (kar­ tais tai atsitinka ir paryčiu). agrastais ir t. Pagaliau viskas paruošta. išplauti ir pašalinti lauk visą šlamštą ir akmenis. kaip ši. jas reikia atlikti 3—4 kartus. Prieš tai pašildykite iki 30—35° C aliejų ir citrinos sultis ar citrinos rūgšties tirpalą. Po to lengvai papusryčiaukite. Pagaliau ateis valymo procedūros diena. Pradedama viduriuoti. Maždaug 19—20 valandą pradėkite pačią kepenų valymo procedūrą.keisti saulėgrąžų aliejumi. o jūs patys — ramūs ir atsigavę. Todėl ir jūs galite juos drąsiai vartoti. Po to. kad tirpalo skonis būtų pana­ šus į natūralias citrinų sultis. taip pat kitais rūgščiais produktais — spanguolėmis. Viskas. kai aliejus ir sultys išgertos (jų kiekis — 100—300 gramų). Šios knygos autorius pats tuo įsitikino. kol šie nemalonūs pojūčiai išnyks. Pakaks ir tiek. Per tokias poilsio pertraukėles uždėkite ant kepe­ nų srities magnetinį aplikatorių ar bent paprastą magnetą. Jokia kita procedūra nėra tokia vertinga. paspartėjusi krau­ jo apytaka. kita — su sultimis. Tinka rafinuotas ir nerafinuotas. ir tik tada tęskite. Be to. bet galite ir toliau šildyti.5 valandos po aliejaus ir sulčių gėrimo. tiek kartų. išban­ dę šiuos pakaitalus. Jei daromos šilto vandens procedūros. fermentų aktyvumas. kaip ir nau­ dojant idealius ingredientus — alyvuogių aliejų ir citrinas. Kai pamatysite viską. Per pietus valgykite nedaug. kad iškvėp­ dami jūs nukreipiate ugnies srautą į kepenis. ką pašalino orga­ nizmas. Tai dar labiau sudirgins. Cit­ rinos rūgštį reikia atskiesti taip. kartu paėmus: šiluma. galite imtis papildomų priemonių. tirščius. kol išger­ site visą aliejų ir visas sultis. Taip kvėpuokite 15—30 minučių. kuriems valymo procedūroje taip pat tenka svarbus vaidmuo. Jei likus 3—4 dienoms iki kepenų valymo valgysite dau­ giausia augalinį maistą ir gersite daug šviežiai išspaustų sul­ čių (1 dalis burokėlių Ir 4—5 dalys obuolių. patogiai atsisėskite (geriausia ant užkulnių). Išgeriate vieną du gurkšnius alie­ jaus ir užsigeriate vienu dviem gurkšniais sulčių. lais­ vųjų elektronų (fermentų aktyvatorių) poveikis naudojant ap­ likatorių — padeda suskaldyti. Kiekvieną tokią pro­ cedūrą užbaikite vėsiu vandeniu. Valymas šiais patiekalais toks pat efektyvus. Paskutinę minkštinančią procedūrą reikia atlikti dieną prieš kepenų va­ lymą. o kepenų srityje uždėkite Kuznecovo aplikatorių su metalinėmis adatėlėmis. išanksti­ nis pasiruošimas bus idealus. Įsivaizduokite. kurios sustiprins efektą. Išpūskite pilvą įkvėpdami ir kel­ kite kuo aukščiau iškvėpdami. nes padidina kraujo apy­ taką kapiliaruose. Mokslininkai nustatė. Po 15—20 minučių. 4—6 kartus per minutę. raudonųjų kraujo kūnelių krūvių padidinimas. daugiau negerkite. Ypač tai svarbu geri­ nant kraujo apytaką kepenyse. tuo geriau.t. Geriau. kad raudonieji kraujo kūneliai galėtų skverb­ tis kapiliarais. tai pakartokite. užspauskite kairę šnervę vata ir kvėpuokite per dešinę šnervę. kur yra mažesnė koncen­ tracija. Šildymo pūslę galite padėti į šalį. išlydyti. kai 75 . Taip gerai masažuosite kepenis. Jei jūs prastai jaučiatės išgėrę aliejaus. Rytą padarykite klizmą. magnetinis laukas aktyvina fermentus. palaukite. Ant liežuvio užberkite žiupsnelį aštrių pipirų. Štai tada jau po pirmo karto neteksite daug akmenukų ir kitos bjaurasties. kad jų elektros krūvis būtų vienodas. Kvėpuokite ne­ skubėdami. Valant kepenis svarbiausia IŠANKSTINIS PASIRUOŠI­ MAS — organizmo suminkštinimas. laisvai. paspartinsite jose kraujo apytaką ir išvalysite šlakus. Ramiai atsisėskite ir žiūrėkite televizorių ar skaitykite knygą.

Tik po antro. žinokite.netinkamai maitinotės. Sultys dar kartą išplaus jūsų kepenis. nusivilti. Padarykite papildomą valomąją klizmą. Vien todėl galite nesulaukti norimų valymo rezulta­ tų. Tik po to galite valgyti salotas. atrodo. juodos ar kitų spalvų išskyros. kad jie pagaliau būtų pašalinti. KIEK KARTŲ IR KADA VALYTI KEPENIS Pirmas valymas yra sunkiausias. kad nebūtų vemiama. trečio valymo pabirs akmenys. Kam reikia tiek daug kartų valyti kepenis? Todėl. negalvo­ kite apie pašalinius reikalus. ilgo badavimo. Antrą bei kitus valymus atlikite atsižvelgdami į savijautą. joms reikia jėgų šiai didžiulei įtampai. Automatiškai. balkšvų siūlų. sukaupkite jėgų. Jei vienas segmentas liks užkimštas. Jūs patys pajusite. taip pat atsižvelgdami į tai. kraujo apyta­ ka ir medžiagų apykaita taps normalūs. kad pirmą kartą pašalinama daug senos tulžies. Pirmas valgymas — 1/2 litro sulčių (morkų. kad akmenukai tulžies latakuose. Nepamirškite. ramūs. kad jas sudaro keturi segmentai. Reikia žinoti ir tai. o aš patariu pirmus 3—4 valymus atlikti kartą per du mėnesius esant pilnačiai. pelėsių. Rytą būna dar vienas tulžies akmenų ir į mazutą panašios senos tulžies šalinimo etapas. stiprus. kai pajuntate. Valymas baigsis sėkmingai ir be jūsų pastangų. Valydami kepenis antrą kartą. negalėsite būti sveiki. Jei jus apniko baimė. sveriantys 60—65 ki­ logramus. Pasiryžę išvalyti kepenis. o akmenukų beveik nėra. vėmaluose pastebimos gleivėtos žalios. košę. Per pirmą valymą galima išvalyti tik vieną segmentą. jog kepenys „kvėpuoja". aš atlikau pir­ mus tris valymus tarp jų palikdamas trijų savaičių intervalą. Atsiminkite: kuo anksčiau pašalinsi­ te iš kepenų bjaurastį. Senovės Kinijos knygoje „Suven" apie kepenis rašoma: „Ke77 PRAKTIŠKI PATARIMAI. Jei to nepaisysite. kad valymas — tai 76 . organizmas tam skiria daug jėgų. suprasite: jei tokia bjaurastis kaupsi s organizme. ir pradėti įprastą darbą. kai kepenys būna labai užkimštos. Taip kai kam atsitinka pirmojo kepenų valymo metu. Pastebėta. jaučiatės tarsi sukaustytas. ilgainiui didėjo ir savo forma prisitai­ kę prie latako kontūrų. kad valymas nesukelia skausmų. viena iš apykaitų liks sutrikusi. Pavyzdžiui. penktą — po dviejų savaičių. juos skaldote. kaip jos vibruoja ir alsuoja. ypač pirmųjų valymų metu. o ketvirtą — po mėnesio. jog sultys ir aliejus atliko savo darbą skrandyje ir jį išvalė. Ir neverta. Pasitaiko. kad ši procedūra neat­ liekama po sunkaus darbo. Valydami kepenis. kol bus pašalinti visokiausi tirščiai. Tai reiškia. Po to valant kepenis galima padidinti dozę iki 300 gramų. jog valymas nepavyko. virtą su vandeniu. Jei po kurio laiko pradedama vemti. Taip atsitinka tada. kad neliktų patologiškos plėvelės. per antrą — kitą ir t. liks du variantai: 1 — jūs paprasčiausiai pasimaitinsite aliejumi ir citrinos sultimis. kai akmenys kieti. Valyti reikia tol. Kai jų neliks. Taigi bijoti tikrai nėra ko. kepe­ nyse nesusidarė iš karto. Tada viskas vyks daug sklandžiau. kad valymas staigus. nerimas. net sukelti jų uždegimą. Kitais metais du kartus valiau kepenis. Todėl ir reikia kelių valymų. nugludintais kraštais nedirgino jų sie­ nelių. valymas baigia­ mas. 2 — labai save nualinsite. buro­ kėlių—obuolių 1:5). o po to kiekį vėl padidinkite. Tačiau ir mažesnio kiekio visiškai pakanka. tuo greičiau virškinimas. nes baimė sukelia kraujagyslių ir kepenų latakų spazmus. Tik retkarčiais. įsibrovimas į kepenis. išgerkite 2 nošpos tabletes ir nusiraminkite. vyrai ir moterys. Ypač taip atsitinka tada. pirmą valymą tegu vartoja 150—200 aliejaus. nervinatės. Tai nereiškia. Akmenukų for­ ma bei padėtis keičiasi. kaip organizmas reaguo­ ja į aliejų. Tai gali sukelti net vėmimą. Likę akmenukai gali dirginti kepenis ir tulžies latakus. KAD KEPENYS BŪTŲ ŠVARIOS IR SVEIKOS Kaip parodė praktika. Pailsėkite 3—5 die­ nas. Andrejevas rekomenduoja atlikti kepenų valymą kartą per ketvirtį. Valymo metu stenkitės būti atsipalaidavę. aliejaus ir sulčių išgerkite mažiau. Truputį pailsėkite ir pavalgykite.t. šalinate. o dar kitais metais — tik kartą.

auštant išmintingi. Betainas padeda pasisavinti baltymus.. ridikėlius. kurias lemia jose esantys „gyvieji" chloro atomai. česnakuose bei morkose. ankštiniai augalai. Yra burokėliuose ir vitamino U. žuvies nuoviras. naikinančių mikrobus. lig šiol nepastebėtą ki­ tose daržovėse. Burokėliuose yra ir saponinų. Panašiai rašoma ir „Cžud-ši": „Vėjas aktyviausias augalų augimo metu. morkoms nebūdingas specifinis kvapas. MITYBA BEI PROFILAKTIKA PO KEPENŲ VALYMO Išvalius kepenis. kai medžiuose pradeda kauptis daug sulčių. kad galėtų pasišalinti akmenys". apdoroti aukštoje temperatū­ roje. skrandyje. pagerina kepenų veiklą. morkų sul­ tys. tačiau tada ji dar nėra aktyvi. rūgštus skonis stimuliuo79 . Sergant kepenų ligomis. Gydyto­ jas Vokeris jau mūsų laikais moksliškai pagrindė burokėlių sul­ čių savybes. tikslingiausia toliau valyti pavasarį. Labai krakmolingas maistas (miltai.. kai pirmaisiais metais atliksite 4—5 valymus. Pavyzdžiui. valgyti tik tada. sergantiems kepe­ nų ligomis. kad jį būtų sunkiau pasisavinti. kepenų veiklą galima labai greitai pagerinti.penų ligos — pasveikstama vasarą. Nuo „riebalų" ir šilumos ji ypač suaktyvės rudenį ir nurims šalčio veikiama žiemos pradžioje". Tačiau pavasarį stenkitės vengti vėjuoto oro. kad patogeninė oro energija neprasiskverbtų į jūsų orga­ nizmą ir neturėtų neigiamos įtakos kepenims. ypač šalti patiekalai. pa­ sižyminčio priešskleroziniu. Toks maistas tinka pietums bei vakarienei. tad valymas gali išeikvoti paskutines jų jėgas ir dar labiau pablo­ ginti ligonio savijautą. Esantis burokėliuose magnis reguliuoja kraujagyslių tonu­ są. kurias reikia truputį pasūdyti ar parūgštinti natūraliais produktais —jūros kopūstais. kad nepakenktume sveikatai. Draudžiama vartoti maistui actą. rudenį būna paūmėjimas. Be to. ropes. vidurnaktį — ramūs". Šiuo metu kepenys ypač tvirtos. Tulžis — pradedant vasarą. česnakų. rūgštynes. Žmonėms. Betainas — unikali medžiaga. citrinos sultimis. šiuo metų laiku kepenys silpniausios. ridikus. Vasarą „riebalai" ir „vėsa" kaupia tulžį.. Ypač daug jų valgyti turėtų pagyvenę žmonės. Valgant šias daržo­ ves. marinatus. kai pajuntamas apetitas. jose esančios mi­ neralinės medžiagos dažniausiai būna susikaupusios šarminiuo­ se junginiuose. vir­ tos su vandeniu bei pagardintos jūros kopūstais. svogūnus. Pakomentuosiu šiuos žodžius. paaiškėjo. ko reikia visai nevalgyti. Mokslininkai rado burokėliuose betainą. sviestu. Kenkia ir aštraus skonio produktai bei iš jų pagaminti pa­ tiekalai. geriamos kartu. sergantys kepenų li­ gomis. Kitą dieną tuos pačius patiekalus galima paįvairinti. riebūs užkandžiai. panašiai kaip metioninas pagerinančio cholesterino apykaitą. alkoho­ lį. nerekomenduojama atlikti valymo rudenį. Tulžį varančios burokėlių savybės buvo žinomos jau senovės daktarams. jog burokėlių sultys geriausiai padeda išsiskir­ ti tulžiai. po vidudienio — kenčia nuo paūmė­ jimo. Tačiau la­ bai svarbu žinoti. prastai virš­ kinami grybai. chemine sudė­ timi panaši į choliną ir lecitiną — medžiagų apykaitos regulia78 torius. pavasarį draudžiama pastoti kelią vėjui. konservai. kad kai kuriose daržovėse bei vaisiuose yra fitoncidų. Avicena rašė: „. žarnyne naikinami mikrobai. rūkyti gami­ niai. pipirus. priešalerginiu poveikiu. stiprią kavą ir kakavą. ypač kovo mėnesį. spanguolėmis. Burokėlių sultys — unikalus produktas. Labai vertingos ir šviežių žalumynų salotos. neleidžia susidaryti kraujagyslėse trombams. stiprūs mėsos sultiniai. Ypač tinka obuolių ir burokėlių sultys. jos tampa kietos. Žmonės. kad kepenų veikla nesutriktų? Laimė. Šių daržovių bei vaisių sultys padės greitai pagerinti kepe­ nų veiklą. dėl kurio kai kas ne­ mėgsta valgyti svogūnų. Jei rudenį nenumirei. Po to. Bandymais ne kartą įrodyta. garstyčias. burnoje. surišančių žarnyne choleste­ riną. Ištyrus morkų. padedančio gyti opoms. česnakus. burokėliai atveria kelią kepenyse ir blužnyje. kopūstų ir burokėlių sulčių po­ veikį. Dar senovės daktarai pastebėjo: skonio pojūčiai stimu­ liuoja įvairias energijas organizme. Daugiausia jų yra svogūnuose. lauk žiemos. Tokie produktai — kepta mėsa ir žuvis. kurios savo ruožtu skatina įvairių organų funkcijas. Šiaip jau saponinai — pagrindinis vaistų nuo sklerozės komponentas. Tinka ir košės. jei nepasveikstama. kepiniai) užkemša ke­ penis.. Kinų bioritmologijos teigimu. Tad kokia turi būti mityba.

valgykite ne tik košes. K. labai svarbu 80 atsižvelgti į žarnyno būklę. tei­ giamai veikia baltymų sintezę. Kepenų ligų gydymą paspartina ir daiginti kviečiai. Dieta be druskos sumažina fermentų gamybą bei jų pateki­ mą iš kepenų. Ypač tulžies sekreciją žadina burokai. košės ir mi­ šinys. Jos pagerina kraujo apytaką kepenyse. Kai skrandžio sekrecinė funkcija padidėjusi. vynuogės. Mūsų laikų mokslas patvirtino. sumažėja tul­ žies klampumas. erškėtuogių nuoviras. Taigi norintieji pagerinti kepenų funkciją. kepenys praneš jums apie tai: bur­ noje pajusite rūgštumą. Sviestą ir aliejų reikia dėti tik į pagamintus patiekalus. padi­ dinantys toksinių medžiagų įsiurbimą į kraują. Galima vartoti ir tulžį varančias vaistažoles: krau81 . sultis reikia gerti 1—1. Gydymas bus ilges­ nis. džiovintų abrikosų — 100 gramų. Sudarant dietą sergantiems kepenų ligomis.ja kepenų ir tulžies pūslės funkciją. pomidorai. slyvos. Kai viskas bus suderinta. balty­ mų. Joms veikiant. Vitaminas K dalyvauja kraujo krešė­ jimo procese. Kai skrandžio rūgštingumas normalus — 30—45 minutes prieš valgį. B 3 (PP) dalyvauja kepenų ląstelių ener­ gijos apykaitoje. aguročiai. Sergantiems kepenų ligomis. žiediniai kopūstai. kai valgysite su saiku net tų produk­ tų. gali atsirasti tulžies takų diskinezija ar užde­ gimas. morkos. mielės. truputį medaus. sutrinka mi­ neralinių medžiagų įsiurbimas. riebalų. paspartėja jų pašalinimas iš or­ ganizmo. Be to. spartinantys puvimo procesus žarnyne. Sergantiems kepenų ligomis per dieną reikia išgerti 2 lit­ rus šviežių sulčių. spanguolių — 50 gramų (ar­ ba vienos citrinos sultis). morkų — 100 gramų. o slopina — kartus ir aštrus skonis. Askorbino rūgštis (vitaminas C). obuoliai. vaisių. kad skonis būtų dar malonesnis. norintiems sustiprinti jų veik­ lą žmonėms labai reikalingi vitaminai A. Ypač gerina kepenų veiklą B grupės vitaminai. B 2 (folinė rūgštis) ir B 1 2 dalyvau­ ja baltymų. Be to. varškę. Bfi — padidina antitoksine kepenų funkciją (ypač daug šio vitamino yra daigintuose kvie­ čiuose. braškės. kad mišinyje būtų 100 gramų daigintų kviečių. padaugėja tulžies rūgščių. skatina augimą. kurie stimuliuoja kepenų funkciją. Jei persistengėte vartodami šiuos produktus. elektrolitų apykaitą. padidina glikogeno gamybą.5 valandos prieš valgį. To­ dėl nesveiki organai kurį laiką gali pailsėti. kad reikia valgyti kuo daugiau šviežių daržovių. Vieną dieną košė. salotos. o ne juos verdant. Jie pažeidžia skrandžio ir dvylikapirš­ tės žarnos gleivinę. tarpais tarp valgymo ne­ jusite jokio skonio. atstato sutrikusią gliukozės. organizmas jas nesunkiai pasisavina iš daržovių. Jos per vartų veną pateks į kepenis ir pablogins padėtį. pomidorai. Jie labai tinka tokiam mišiniui pasigaminti: 100 gramų daigintų kviečių sumalti mėsmale ir pridėti į šią masę permaltų burokų — 100 gramų. privalo dažniau valgyti natūralaus rūgštaus bei sūraus skonio produktų ir vengti aštrių. kiaušinio tryniai). svarbiausia. bulves. jei jos per parą tenka iki 1 gramo. kurį laiką valgyti aštresnį. kai sutrinka tulžies išsiskyrimas ir riebalų įsiurbimas žarnyne. Kepenis stimuliuoja nesū­ rus skonis. Jei skrandžio sekrecija sumažėjusi. fermentų apykaitoje. Šių vitaminų yra daug jau minė­ tuose produktuose. Komponentų santykis gali keistis. padidina kepenų ląstelių energijos potencialą. vaisių. užsistovi tulžis. cholesterino koncentracija. neleidžia joms žūti (daiginti kviečiai. B 1 2 ska­ tina kepenų regeneraciją. pagerina kepenų veiklą. tulžies latakų į skrandžio—žarnyno traktą. Jo organizme pradeda stigti. alaus mielėse). C. aitrių produktų. Tokį mišinį galima valgyti vietoje košių arba kas antrą dieną. kad nebūtų už­ kietėję viduriai. kitą — mišinys. Teks sumažinti sūrių bei rūgščių pro­ duktų vartojimą. Dabar jau aišku. Natūralių mineralinių medžiagų labai daug yra jau minėtose sultyse. B. Racionaliausia maitintis 4—5 kartus per dieną (ypač ser­ gant kepenų ligomis). šviežios sultys geria­ mos 15—20 minučių prieš valgį. rūgštinančiose reakcijose. kaupiasi riebalai. arbūzai. kad aštraus ir aitraus skonio produktai kenkia ne tik kepenims. padidina jų antitoksinį poveikį ir paspartina regeneracijos procesus (kopūs­ tų salotos. obuolių sultys). bet ir riešutus. ke­ penų ląstelių funkcijas. Kai sergama kepenų ir tulžies pūslės ligomis. Kai valgoma rečiau. Reikia pasirūpinti. Visa tai stenkitės paįvairinti: daržoves truputį patroš­ kinkite. paspartina gliukozės kelią į audinius. Taigi jūsų maistas — šviežios sultys. aitresnį maistą.

Lenk­ dami rankas. įsikibkite į dešinės kojos klubą. be abejo. Nuoviro receptas: kraujažolės. nugaros. kepenų masažas. Po to pakelkite kūną kuo aukščiau. Venkite sauso klimato. o kairę ranką pasukite už nugaros. net stipriai trinti pažastis. Ši procedūra netinka tiems. skirtų stiprinti ir stimuliuoti kepenis. Kaip moko Ajurveda. kurias pateiksime dabar. padeda išgydyti kepenų ir bluž­ nies ligas. Kairę koją perkelkite per dešinį klubą ir pastatykite ant grindų. Tą patį pakartokite į kitą pusę. perkelkite svorio centrą į vieną pusę.jažoles. Pratimas pašalina krūtinės ląstos. Pakartokite pratimą į kitą pusę. atsiremkite jomis į grindis. Asanas pasirinkite indivi­ dualiai. kukurūzų purkas. nes tai kenkia kepenims. būkite veidu žemyn. Nepamirškite: kepenys minkštos bei paslankios.) 1. atsižvelgdami į savo galimybes (14 pieš. pilvo. rankų. saulei tekant. padės jums dar geriau paveikti kepenis papildomu krūviu. Asanos. Sis pratimas — puikus fizinis krūvis pilvo. kojų vystymosi defektus. Toks ritmiš­ kas suspaudimas bei atpalaidavimas padeda geriau aprūpinti kepenis krauju (taip patenka deguonis bei maisto medžiagos). Šie pratimai bei kvėpavimas — puikus rytinis visų pilvo ertmės organų ir. Padėkite dešinę ranką ant de­ šinės kojos kelio. KITOS KEPENŲ FUNKCIJOS STIPRINIMO PRIEMONĖS Kepenų funkciją stimuliuoja ir apsipylimas šaltu (pageidautina lediniu) vandeniu rytais. mėtas. Sulenkite 82 14 pieš. jonažolę. Gerti po 100 gramų 2—3 kartus per dieną prieš valgį. Po šios procedūros labai svarbu gerai išsišluostyti. blužnies ligų. Nasika sprūsta džanu paršvasana Plačiai ištieskite rankas ir kojas. karštis ir sausas oras pernelyg dirgina došą Pita. išgydoma išvarža ir apendicitas. nes sergant ke­ penų ligomis energija kaupiasi šiose kūno dalyse. taip pat ir saunų su sausu garu. ištieskite kojas į priekį. sutirština sėklą. ypač ver­ tinga Bchastrika pranajama (aprašyta skyriuje „Storasis žar­ nynas") ir Svamio Šivanandos jogų pratimų kompleksas (asanos). apsaugo nuo kepenų. nugaros. bitkrėslę. atsakingą už kepenų funkciją (detaliau apie došą Pita bus pasakojama truputį vėliau). Ardcha matsiendrasana Atsisėskite. kaklo ir krūtinės ląstos raumenims. Iš pratimų. jonažo­ lės — 1 valgomam šaukštui sausų vaistažolių imama 1 stiklinė vandens. Kepenis gydančios asanos koją per kelį ir palieskite keliu galvą ar nosį. kiaulpie­ nių šaknis. Šluostyti pa­ žastis po 2—5 minutes galima 2—3 kartus per dieną. išnyksta naktinės poliurijos. kad ji būtų tarp anuso ir mašnelės. palenkę galvą. erškėtuoges. kurių nesveika širdis. 2. Sulenkite dešinę koją. skatina tulžies ištekėjimą. kaklo. Jos pakar­ toja diafragmos judesius įkvepiant bei iškvepiant. kukurūzų purkos. 83 .

Rankų mažieji pirštai ir šoniniai delnų kraštai turi liestis. apendicitą. Asana skatina tulžies veiklą. kurias kamuoja skausmai pilvo apačioje. blužnį. Palenkite žemyn viršutinę kūno dalį. Bchu sprūsta eka pada sarvanasana Atsigulkite ant nugaros. 6. Po truputį lenkitės pirmyn. jos turi liestis. 9. Pakartokite pratimą pakėlę antrą koją. Jogai ypač akcentuoja šio pratimo poveikį blužniai. nelenkdami jos per kelį. Jei praėjus 4—5 valandoms po valgio virškinimas. viršutinė pėdų pusė turi liesti 84 grindis. Iš pradžių bus sunku. Stipriai prakiškite rankas tarp šlau­ nų ir blauzdų. plačiai išskėskite kojas. ištieskite rankas prie kūno. 4. pagerina apetitą. Suspausta pilvo aorta pagerina kraujo sutekėjimą į skran­ dį. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. o kitą lenkite žemyn prie gal­ vos. Šio pratimo teigiamas poveikis kaip ir ankstesnių pratimų. pagerina apetitą. Be to. išgydo kepenų ir blužnies ligas. dar nebaigtas. pašalina krūtinės ląs­ tos ir pečių juostos raumenų vystymosi trūkumus. Ji padeda ir tada. Pirštus būtina pakelti. 7. net neįmanoma bambos sritį ištiesti prieš alkūnes. kol ji nepalies grindų. rankų riešai verti­ kalūs pražergtų kelių atžvilgiu. žiūrėkite toli prieš save. Pruštcha valita vrikšasana Atsistokite tiesiai. padėkite jas delnais į viršų. Pakeiskite kojų padėtį. Jis naudingas ir moterims. 8. Po to padėkite delnus ant grindų. ištieskite rankas ir kojas į priekį. Ji neleidžia nuryti oro. Pakartokite pratimą į kitą pusę.03. kojos ištiestos ir suglaustos. gydo išvaržą. Atliekant šį pra­ timą. 85 . Si asana padeda pasiekti anksčiau aprašytų pratimų rezul­ tatų. Ji ypač naudinga sergant kepenų bei blužnies ligomis. Šio pratimo teigiamas poveikis toks pat kaip ir ankstesnių pratimų. Nelenkdami kojų. Pakartokite šį pratimą 4—5 kartus. ypač daug pavalgius. 5. Bchu sprūsta džanu pruštcha valitasana Atsiklaupkite. Pakelkite abi rankas ir išties­ kite jas atgal. pasilenkite atgal ir pamėginkite pasiekti ranka kulną. Dolasana Atsigulkite ant pilvo. bandykite pasiekti grindis. pirštai ištiesti atgal. Vieną koją palikite ant grindų. Pakelkite kūną vertikaliai grindų atžvilgiu. padeda greičiau išsiskirti tulžiai iš pūslės. kojų pėdos ištiestos. kepenis. Sis pratimas pašalina nugaros skausmus. Antrą ranką būtinai ištieskite atgal. Majurasana bematant suregu­ liuos šią problemą. pašalina naktines poliu­ rijas bei prailgina gyvenimą. Sis pratimas sumažina riebalų sluoksnį ant pilvo. jis išgydo išvaržą. padėkite rankas ant grindų. nukreipkite žvilgsnį į priekį bei aukštyn. kai sutrikęs virškinimas skrandyje. greitai pagerėja kepenyse ir blužnyje susi­ kaupusio kraujo apytaka. išgydo kepenų ir blužnies ligas. kad galėtumėte pakelti pėdas ir lygiai ištiesti visą kūną. Be to. palaikykite nugarą rankomis. Pritraukite alkūnes kuo arčiau viena kitos. Pakelkite galvą. Garbchasana Atsisėskite (lotoso poza). Pakelkite į viršų vieną koją. Šis pratimas pašalina kepenų ir blužnies skausmus. keliai suglausti. Sulenkite rankas per alkūnes ir paremkite skruostus kumščiais. Pakel­ kite į viršų rankas bei kojas ir pasisupkite pirmyn—atgal. remkitės kaklu ir pakaušiu. Šis pratimas veikia virškinimo organus: skrandį. blužnį. Majurasana Atsiklaupkite. kepenis.

Todėl šis organas. Kadangi storajame žarnyne vyksta pagrindinis vandens įsiurbimas į kraują. kurių dėka mūsų mityba pilnavertė (veikiant mikroflorai. Juk storasis žarny­ nas — MAITINANČIOJI ORGANIZMO ŠAKNIS. mūsų kepenys užkemšamos labai greitai. kvėpavimo. kad netinkamai maitinamasi (yra ir ne mažiau grėsmingas proto purvas.STOROJO ŽARNYNO IR KEPENŲ VALYMO . nes esate neišmanėliai. kuris kaupiasi kiekvienoje kūno ląstelėje). ypač chroniškoms. privalote suvokti svarbiausia. Nustatyta. Kraujo sąstovis — neabejotinas simptomas. kraujas išjos. Tokiu atveju įvairių ligų (kraujo apyta­ kos. nuodų bei kitų atliekų lavina suplūsta į mūsų organizmą. daug kepenų ląstelių (50—60 proc. neišvalytas patenka tiesiai į ŠIRDĮ. kurių nepašalina sutrikusi kraujo apytaka). nors pats iš pažiūros atrodo neblogai. bioplazmai ir specifinei storojo žarnyno sandarai. Vidiniai nešvarumai. hormoninių sutrikimų. sun­ kus. Štai kodėl primygtinai noriu at­ kreipti jūsų dėmesį į pačią svarbiausią ir būtiniausią procedū­ rą — storojo žarnyno valymą ir atstatymą. kai maitinamasi nenatūraliu. tampa di­ džiausiu organizmo sąvartynu — ligų ir apsinuodijimų plitimo šaltiniu (dar kartą perskaitykite skyrių „Organizmo valymo sis­ tema ir storasis žarnynas"). toksinų. šlakų. kad gimtumėte antrą kartą.1. Tačiau kepenų rezervai didžiuliai. 2. Kai storasis žarnynas bus iš pagrindų išvalytas. o ekstrasensai — energijos. Tuo labiau kad veikti reikia greitai bei radikaliai: valyti kepenis. pagausėja mutacijų. Taigi negalime ir toliau likti neišmanė­ liais. nes širdis (kaip ir kuris kitas organas) tampa vėl sveika tik tada. Šiuolaikinis šių ligų gydymas yra neper­ spektyvus. Gydytojai nepagailėjo jums vaistų. nerangūs. Žinokite. Žmogus tarsi visai netenka jų. pilnos savo pačių purvo (šlakų. prisod­ rintas toksinų. na ir kas? Kepenys net ir tokiais atvejais neatlieka savo funkcijų taip. virškinimo. susidaro maitinančios medžiagos ir elementai. onkologinių susirgimų ir 1. Organizmas padeda pats sau savo jėgomis. gyvybinė veikla pradeda blėsti.). Todėl ir sergate.PAAIŠKINIMAI Iš viso to. kad sulaukus 30—40 me­ tų. Nesvarbu. Jei storoji žarna užteršta (vidurių užkietėjimas. būtinas. Organizmo ląstelės pradeda badauti (nereguliariai gauna maisto medžiagas). yda ir 1.1. Šios metodikos pagrindas — šimtametė patirtis. pakerta viso gyvenimo pagrindą. Tikiuosi. Todėl išvalius storąjį žarnyną. būtina mikroklizmutėmis iš nugarinto šlapimo ir toliau rūpintis jo švara. Be to.). padidėja polinkis ligoms. užsienie­ tiškas gydymas jums nepadės. 1.1. Jums belieka taikyti visa tai. aprūpinantis mus papildomo­ mis maisto medžiagomis. Iš­ valę ir atstatę jas. Tačiau išorė apgaulinga — slapta patologija jau daro savo juodą darbą — greitai pavargs­ tama.) gydymas medikamen­ tais — neperspektyvus. Be to. negyvų ląstelių dale­ lių.) jau užkimšta ir negali normaliai funkcionuoti. kai kraujas švarus. kurią jau patvirtina mūsų lai­ kų žinios ir atgaivina šios knygos autorius. kurias paspartino teršalai. 87 . Tik tada baisios ir chroniškos ligos išnyks pačios. rafinuotu maistu. Krau­ jas ne tik užterštas. bet ir blogai cirkuliuoja. palaipsniui ji gali tapti VĖŽINE ląstele. būtina valyti KEPENIS. sukelia vis labiau plintančias širdies ligas (širdies nepakanka­ mumas. kurie su maistu nepatenka į organizmą dešimtmečiais). kraujo apytakos bei medžiagų apykaitos organui. kodėl būtina nuosekliai atlikti minė­ tas procedūras ir kodėl viena be kitos šios procedūros neefek­ tyvios. kad iš prigimties mūsų organizmas ir nukenksminančios sistemos yra patikimos. nepakankamas tuštinimasis ir 1. odos. Visa tai skatina ląstelės išsigimimą. kad dabar jau supratote. ir jokie importiniai vaistai. kas buvo šioje knygoje parašyta. auto­ rius įteikia jums patikimą raktą. kad ląstelė išliktų gyvybinga. atstatyti jų funkcijas. nešvarumų. Dabar. atveriantį duris jūsų sveika­ tai. Išaiškinęs šių svarbiausių valymo procedūrų esmę. susidarantys todėl. kartais po 2—3 kartus per metus atlikti profilaktikos kursus. jos prastai aprūpinamos deguonimi. pirmiausia kaupiasi stora­ jame žarnyne. kaip derėtų šiam virški­ nimo.DVIEJŲ SVARBIAUSIŲ PROCEDŪRŲ . tuos teršalus 86 dar papildo nešvarumai bei toksinai iš storojo žarnyno. nervų sistemos. kad energijos sąstovis prasidės dar anksčiau. sutrinka ir humoralinis (skysčių) bei kitoks reguliavimas. kad tiesiosios žarnos apatinės dalies veni­ nis kraujas neprateka kepenimis. atnaujinsime VISĄ ORGANIZMĄ.

Natrio koncentracijos reguliavimas. kai stinga A vitamino. atidžiau aptarsime šį klausimą. išskyrimas. kad būtų neutralizuotos intoksikacijos iš storojo žarnyno pasekmės. o kai jie jau yra — padeda ištirpdyti. Dešinysis inkstas yra 2—3 cm žemiau kairiojo. miltų patiekalais. plotis — 5—6 cm. Šlapimtakių skersmuo. Išpūstas inkstų kraštas pasuktas į išorę ir truputį atgal. Suaugusio žmogaus inksto il­ gis — 10—12 cm. tai kokie. jis skatina inkstų ak­ menų susidarymą. Moterų inkstai yra že­ miau negu vyrų. prasideda įvairios ligos. ypač vaikystėje. kokie svarbūs inkstai organizmui. o sergančių žmonių — vidutiniškai 500 miligramų. jei sutrinka šlapimo nutekėjimas. Labai anksti pradėjus maitin­ ti kūdikius ne motinos pienu. pasijusite daug tvirtesni. Todėl akme­ nys dažniau būna dešiniajame inkste. kurių krūvis neigiamas. o moterų — 2. o jei susidarys. o iš 270 perfiltruoto natrio gramų į kraują sugrįžta 263 gramai. kad jie yra elastingi. gali padidėti iki 8 centimetrų! Taip atsitinka todėl. jo gyvybinei veiklai. padidėja jų mirtingumas. Svetimkūnių ir ne­ garuojančių apykaitos produktų. persų bei arabų gydytojai tei­ gė. Priminsiu. Pagrin­ dinė inkstų funkcija — azoto produktų pašalinimas iš organiz­ mo. Tarpas tarp dviejų vir­ šutinių inkstų polių mažesnis negu tarp apatinių. 2. 5. Pakeitus mitybą. Jonų koncentracijos krau­ jyje reguliavimas. Po tokios įvadinės informacijos jau galima aptarti ir inkstų akmenligę. Ar susidarys inkstų akmenys. Šie procesai skirti tam. anksčiau eikvotos tam. Suaugusių inkstai yra pupos formos. Įlenktas kraštas — priešais tokį patį kito inksto kraštą. Tačiau be minėtų sutrikimų. Akmenys gali atsirasti ir tada. Norma­ liame šlapime yra apie 90 mg bendro biokoloido. rūgštynių rūgšties kalcio sugebėjimas kristalizuotis. sveriantys 120—200 gramų. net akmen­ ligė. klimato sąlygos. kad vyksta aktyvūs peristaltiniai susitrauki­ mai. jog inkstų akmenligei turi įtakos vietovės geografinės ypa­ tybės. kad pagerėtų kepenų veikla. Šarminės—rūgštinės organizmo pusiau­ svyros reguliavimas. Kiek­ vienas inkstas turi du polius — viršutinį ir apatinį. o storis — 3—4 centimet­ rai. Pasveikimas vyks sparčiai ir kokybiškai. Šlapimas teka šla­ pimtakiais todėl. Taigi inkstų funkcija daugeliu atvejų priklau­ so nuo epitelio funkcinių savybių. o tik košėmis. geriamas vanduo. daugiausia azoto. Per 24 valandas inkstai perfiltruoja maždaug 150 litrų kraujo! Kraujas filtruojamas bei perfiltruotas įsiurbiamas per epitelio sluoksnį. dabar bus panaudotos bendram orga­ nizmo tvirtinimui. Vyrų šlaplės ilgis — 22—25 cm. Viršutinis daugiau apvalus. Inkstai — homeostazės organas. Gyvybinės jėgos. Šlapimtakių ilgis — 28—34 centimetrai. tarp audinių esan­ tis skystis. * Atkreipkite dėmesį. Inkstų funkcijos: 1. Inkstai — žmogaus ša­ linimo sistemos porinis organas. sumažėja mir­ tingumas. Plačiausia šlaplės vieta — 1. pridengtas antinksčiu. pernelyg apnuodyta limfa. sveikesni. kad epitelio funkcionavimas priklauso ir nuo A vita­ mino kiekio organizme. Hipokratas. Šis skyrius skirtas priemonėms.* Iš 100 litrų skysčių po filtravimo šlapimu tampa tik 1 lit­ ras.25 centimetro. padedančioms įveikti minėtus sveikatos sutrikimus. kad nepakistų vidinė organizmo terpė. tokią akmenligę gali sukelti ir šlapimo rūgšties bei kitų rūgščių ir šlapimo koloidų santykio sutriki­ mas ar pakeitimas. sudarytas kaip liauka. Spalva — ryškiai ruda. kai kurių žmonių inkstuose gali būti akmenų. Sveikų ir sergančių akmenlige žmonių šlapime ran­ dami skirtingi mukoproteidai.4—4 centi­ metrai. 3. 4. Šlapimo susidarymas — daugelio procesų suma. jog A vitaminas (beta-karotinas) trukdo susidaryti inkstų akmenims. Ne ląstelėse esančio vandens kiekio kūne reguliavimas.KITI ORGANIZMO VALYMAI Išvalę storąjį žarnyną bei kepenis. organizmas nepasisavina. Galenas. pagerėja vaikų sveikata. INKSTŲ VALYMAS Atsižvelgę į tai. poliartritas. kad košėse bei miltų patiekaluose yra daug kalcio. Štai kodėl pašalinus vienus akmenis inks89 88 . kraujas. kuris atsiranda termiškai apdo­ rojant maistą. kiti negalavimai. lemia ir mityba. Eksperimentai patvirtino. Mūsų duomenimis. Tačiau šio kalcio.

Jie neleidžia susidaryti drus­ kų nuosėdoms. Negalima nepaminėti ir svarbaus kepenų vaidmens. — universali energija. sudarytos iš dažančių šlapimo medžiagų. kad būtų išplautos inkstų geldelės ir šlapime sumažėtų tankiųjų medžiagų. nesukelianti ne­ pageidautino poveikio. pašalina inkstų akmenis. Daug skysčių reikia. pieno produktai. Per dieną geriama 50—60 gramų (tris kartus). Mėsa. tačiau jis tok­ siškas. Yra daug šlapimą varančių priemonių. kuriose yra daug kalio. todėl daug ligų išgydoma vei­ kiant jų atsiradimo priežastis. ekvivalentiška jogų pranai. tirpstanti vandenyje santykiu 1:39480. Viena jų dalis yra kraujyje. krakmolas turi tapti cukrumi) kenkia inkstų funkcijai. — ne­ virta kalio „sriuba". sūrus maistas suvirškinti tampa saldaus skonio. Žmogaus šlapime yra organiško šla­ palo. nes storojo žar­ nyno dešinioji sienelė plonesnė. Paros šlapime jų yra 1 gramas. t. 91 90 . Todėl aprašysime tai. naikinančių rūgštingumą. Todėl akmenų susidarymo inkstuose procesas — savotiška inkstų ląstelių liga. Omaras Chajamas Ir senovės. špinato — 3 dalys. todėl tai puiki šlapimą varanti priemonė. Inkstų funkcinės veiklos pakitimus gali lemti ir sutrikusi centrinės nervų siste­ mos reguliacija. Šlapimas valo inkstus. jog suvirškintos maisto medžiagos yra spe­ cifinio skonio. kurios gamina rūgštynių rūgšties kalcį. Priklausantis nuo mitybos šių bakterijų dauginimasis sukelia oksaluriją.tuose. saliero — 4. Šį senovės pa­ stebėjimą patvirtina mūsų laikų tyrinėtojai Kiuteris ir Veilis. ir mūsų laikų gydytojai sergantiems inkstų akmen­ lige rekomenduoja kųo daugiau gerti bei maudytis šiltose vo­ niose. Šviežios daržovių sultys. Jie pastebėjo ir dar kai ką — saldus maistas (prieš tai. Be to. iškrentančių nuosėdomis drus­ kų. o šlapimas — galutinis baltymų apykaitos pro­ duktas — išskiriamas per inkstus. žuvis. kita susidaro inkstuose veikiant gyvybin­ goms inkstų ląstelėms. Apsauginiai koloidai — organinės medžiagos dalelės. baimė per centrinę nervų sistemą kenkia inkstams. kai žar­ nyne susidaro labai daug oksalatų. kurie pašalinami su šlapi­ mu. Gaivinantis šaltinis senka: Šlapimtakin nė lašas nepatenka. Šios druskos šalina skausmus inkstuose. Šlapalas — mažai toksiškas ir palyginti aktyvus osmotinis diuretikas. šlapim­ takius. Medicina jau įrodė šlapimo svarbą tirp­ dant oksalatus bei kitus akmenis. nenori keisti netinkamos mitybos ir būti sveiki. ką buvo pastebėję kinų gydytojai — BAIMĖ nuleidžia žemyn ci* ir kenkia inkstams. Žmonės nenori išsiaiškinti priežas­ čių. KAIP GYDYTI NESVEIKUS INKSTUS? Šlapimtakyje akmenukas? Iš tiesų! Tarsi su užtvanka dabar esu. Inkstuose susikaupia maždaug 20—50 gramų akmenų.y. Tokiai sriubai reikia šviežių sulčių mišinio: morkų — 7. šlapime atsiranda nuosėdų. jam būdingas pasislinkimas ir sąstovis. Per ją toksiški garai neigiamai veikia dešinį inkstą. Esantys inkstuose stafilokokai keičia šlapi­ mo reakciją iš rūgštinės į šarminę (bakterijos pakeičia šlapalą į šlapimo rūgšties amonį). kruopos. Juk čia veisiasi ir tos iš jų. Jei šios emocijos trunka ilgesnį laiką ar kartojasi. žarnyne bei gimdoje. * Ci. petražolių — 2. Juk viena iš jų svarbių funkcijų — šlapalo sudarymas. Inkstų akmenligę gali sukelti ir į inkstus įvairiais keliais patekusi infekcija. Šlapimas yra vandens tirpalas. Tik 10—17 atvejų iš šimto pasitaiko akmenų abiejuose inkstuose. Kalio druskos — iš jų aktyviausias nitratas. Svarbų koloidų vaidmenį druskų ištirpimui pa­ tvirtina ir šlapimo druska. Turi įtakos ir žarnyno bakterijos. sutrinka koloidų ga­ myba ir pradeda susidaryti akmenys. prisodrintas organinių ir neorganinių druskų (kristaloidų). Sis procesas vyksta tik čia. Daž­ niausiai akmenų aptinkama dešiniajame inkste. Štai ką rašo gydytojas Mitkalas knygoje „Šlapimo terapija": „Šlapime yra greitai irstančių. Ajurveda ir Cžud-ši teigia. kol jį pasisavins organizmas. pradeda augti kiti. Diu­ rezę padidina 2—4 kartus. Išnagrinėsime pa­ čias efektyviausias ir saugiausias. Apsauginį poveikį lemia specifinė išraiška. duona.

liepžie­ džių arbata dažnina bei stiprina šlapimtakių susitraukimus. kurių daug yra pelynuose. O dabar susipažinsime. paversti smėliu. Pasirinkti yra iš ko: bitkrėslės. bitkrėslėje. Kiek ma­ žesnis juodojo ridiko sulčių poveikis. nesku­ bant juos pašalinti. smė- Augaliniai pigmentai (jų ypač daug šviežiose daržovių bei vaisių sultyse) rūgština šlapimą. Senovės gydytojai rekomenduodavo gerti bitkrėslės sultis. Šlapimą šalinančių takų atpalaidavimas bei išplėtimas be skausmo pašalina smulkius inkstų akmenis. kuriuose yra 4 proc. arbatą su citrina. natrio jo­ nų ir chloro ekskreciją. vynuogių lapų. malšina inks­ tų koliką. Citrinos bei kitos rūgštys padeda ištirpti fosfatiniams. kad akmenys būtų suskaldyti. tačiau tai labai pavojinga. karbonatiniams akmenims. virškinimui pagerinti. fruktozė — padidina vandens. ksilozė. Išbandyta". Liaudyje jau seniai populiarus vaistas nuo inkstų akmen­ ligės — arbūzas.Ko gero. Jei jo išgersite. dirvinio asiūklio. ištirpdys ir susmulkins akmenį. kad jie geriau ir be skausmo būtų pašalinti. išsimaudykite šiltoje vonioje." Šiltos vonios skatina kraujo apytaką kapiliaruose. Pakeiskite mitybą ir gyvenimo būdą. švie­ žios daržovių sultys ar šlapimas. kurie pašalina akmenis lengvai ir palaipsniui. 2) taikyti įvairius būdus (kiekvienam geriausiai tinkančius ar turimus). Padidėjęs šlapimo šarmingumas padeda ištirpdyti druskas. atskirti ir pašalinti juos iš tos vietos.5 kilogramo arbūzo). 3) atskirti suskaldytus akmenis (smėlį) ir lengvai. Gliukozė. ko nereikia nemokšoms": „Šer­ no šlapimas. Štai kas apie jį rašoma knygoje „Kaukazo val­ gomieji vaistingieji augalai": „Arbūzas (minkštimas ir žievelių nuoviras) stipriai skatina šlapimo išsiskyrimą. Ypač svarbu šiuos augalus vartoti inkstų akmenligės profilaktikai. dirvinio asiūklio ar vynuogių lapų arbatą arba valgyti arbūzų. To gali imtis tik beprotis. Kai kurie žmonės mėgina pašalinti akmenis įpjovę šo­ ną ar nugarą. Ibn Sina Valant bei gydant inkstus. Štai ką rašė garsus viduramžių armėnų gydytojas Amirdovlatas Amasiaci knygoje „Tai. eterinio aliejaus. erškėtuogėse. kaip tai atliekama praktiškai. druskos ir akmenukai stumiami į šlapimo pūslę. Pajutę. marenos ar erškėčių šaknų nuoviras. neleidžia susidaryti akmenims ir smėliui (per dieną reikia suvalgyti 2—2. Krapai. esantį šlapimo pūslėje. citrinos sul­ tys. Taikydami 2 punktą. paša­ linti juos sukeliančią priežastį. skatinančius akmenų susidarymą. šviežiose morkose. o po to su­ smulkinti ir suskaldyti akmenis. kurių siekia gydantys inkstus gydy­ tojai: sustabdyti akmenų susidarymą. INKSTŲ VALYMO METODIKOS Tikslai. juodojo ridiko. kur jie susikaupė. Ypač stipriai tirpdo inkstų akmenis kėnių aliejus. o tai pagerina inkstų darbą. morkų ir buro­ kėlių sultyse. kuris gali tirpdyti kai kurių rūšių akmenis. Arbata su citrina. tirpdo akmenis. Šlapimą varančios vaistažolės. gyvūnų šlapimas efektyviau tirpdo inkstų akme­ nis. tačiau nedirgina inkstų ir šlapimą šali­ nančių takų. neleidžia atsirasti nefronų sklerozei. širdies glikozidai (rusmenė bei kiti augalai) ne tik pagerina kraujo apytaką (taip pat ir inkstuose). kėnių aliejus. bet ir esant širdies nepakankamumui neleidžia at­ sirasti pabrinkimams. Krapo giminaičiai — salieras ir pan­ kolis taip pat pasižymi šiomis gydomosiomis savybėmis. geriausia vadovautis Ibn Sinos (Avicenos) nuostatomis: 1) pašalinti akmenų susidarymo priežastis. pradėkite sparčiai skatinti šlapimo va­ rymą: gerti savo uriną (šlapimą). kurios ištirp­ dydavo akmenis inkstuose bei šlapimo pūslėje. Panašios savybės būdingos ir jonažolei. 92 . Augalinių pigmentų ypač daug marenos ir erš­ kėčio šaknyse. 93 U- Inkstų akmenis padeda tirpdyti ir kartaus šaldančio skonio eteriniai aliejai. kad pradėjo išeiti susmulkinti akmenys (smėlis). panaudojant tokius vaistus. sumaži­ na spazmus.

Inkstų valymas šlapimu Raodžibhajus Manibhajus Patelas. Nr. Inkstas liko. Išsigydė dėdamas raištį (kompresą su šlapimu) ir gerdamas šlapimą. kad inkstai pradėtų greičiau veikti). Reikalingos arbū­ zų atsargos bei juoda duona. Abiem atvejais jis turi būti tamsiai rudos spalvos. Jaučiausi be­ viltiškai". 12. Du šaukštus supjaustytų šaknų užpil­ ti stikline vandens. tik be peilio. Pradėjo skaudėti galvą. aprašo atvejį. Tik po trečios „arbūzų atakos" savaitės akmuo pagaliau sėkmingai išėjo.). Visą birželį buvau gydoma sanatorijoje. Todėl turėki­ te pasiruošę validolio. kol sulaukiama norimų rezultatų. o išgeriamas visos paros šlapimas. Inkstų valymas arbūzais Sis valymas atliekamas arbūzų sezono metu. Šį kartą inkstas žuvo. Tada jis išgėrė savo šlapimą. žymus XX amžiaus tyrinėto­ jas.. Taip pat naudojamas ir erškėtuogių nuoviras. Akmenukas buvo nedidelis. kartais pajuntamas širdies silpnumas. Tačiau 1987 metais kovo mėnesį vėl prasidėjo skausmo priepuoliai vieninteliame. Jis nesutiko daryti operacijos. Raodžibhajus teigia. reikalingų. nes negalėjo šlapintis. norite gerti — arbūzas. jog griežta dietinė mityba — paistalai. * Sią informaciją paėmiau iš straipsnio „Tablečių jau nebereikia". kurį sugebėjo surinkti per valandą (panašiais atvejais galima išgerti ir kito žmogaus šlapimą. tačiau išėjo smėlis. amoniako. arbūzas skatina didesnį šlapimo išsiskyrimą. Norite valgyti — arbūzas. nes tada aktyviausia inkstų ir šlapimo pūslės veikla. Geriau valymo metu būti kartu su namiškiais. kraujo spaudimas tapo normalus. palaukti. Perkošti. Gerti po 1/3 stiklinės 3 kartus šiltą 1—2 savaites. Ir kaltas dėl to tik nemokšiškumas. kurią suteikia augaliniai pigmentai. pakilo kraujo spaudimas. Raodžibhajus ir pats kartą pajuto skausmą. smėlį. Esu laiminga. Jei inkstuose ir šlapimo pūs­ lėje yra akmenukų. „Per pirmąją operaciją man pašalino ak­ menį iš dešiniojo inksto. naikina spazmus (ypač kai pradės eiti akmenukai). tačiau su­ keldavo didelius skausmus. kol pasveikstama. Nuoviro paruošimas. Dabar laikausi mitybos režimo. Šiluma išplečia šlapimtakius. kai 35 metų aktorius 7 metus gyveno su akmenimis inkstuose. Kompresas dedamas virš pažeisto inksto. kad būtų pašalintas smėlis ir akmenys. Inkstų valymas erškėčių šaknų ar vaisių nuoviru Inkstų akmenims susmulkinti ar ištirpdyti naudojamas erškė­ čių šaknų ar vaisių nuoviras. nes pradėjus inkstams šalinti akmenu­ kus. Žurnalas „Gamta ir žmogus". o suak­ tyvėjusi inkstų veikla suteiks papildomų jėgų. Rentgeno nuo­ trauka padėjo išaiškinti. Tokį valymą galima taikyti 2—3 savaites. išnyko galvos skaus­ mai. kol nusistovės. virti 15 minučių. jis dar veikė. tačiau sveikata nepagerėjo. nes buvo gaila anksčiau prarasto inksto. Pradėjau rau­ doti. Po dviejų valan­ dų šlapimas vėl pradėjo išsiskirti. jį sunaikino hidro­ nefrozė. mažina skausmą. Ėmiau bėgioti. Po operacijos taikiau griežtą dietinį maitinimą*. kad yra akmuo. Po 9 metų istorija pasikartojo: vėl akmenukas. Juk tai taip pat nedidelė operacija. skausmai nebekamavo. 94 95 . Po pirmos „arbūzų atakos" savaitės akmuo liko vietoje. Semionovą ir pradėjau aktyviai gydytis taikydama jos metodiką. Štai pavyzdys iš praktikos*. Nadežda Fiodorovna Kirilenko (54 m. Gydymo kursas — 20—30 dienų su 10—20 die­ nų pertraukomis taikomas tol. vėl nesibaigiantys skausmo priepuoliai. labai norite valgyti — arbūzas su duona. kairiajame. Po antros savaitės akmuo pasislin­ ko žemyn ir įstrigo šlapimtakio apačioje. Šiuo metu reikia išsimaudyti šiltoje vonioje ir valgyti kuo daugiau arbūzų. nes žinau. geriausia juos šalinti nuo 17 iki 21 valan­ dos vietos laiku. plovimą. Iš pasveikimo istorijos: 1987 metų rugpjūčio mėnesį aš krei­ piausi į N. kad šlapimu galima gydyti ir diabetą. kad pati galiu padėti savo organizmui sunkią valandą!". Teko pašalinti. 1989 m. * Tai įtikinantis pavyzdys. Tokį maistą teks valgyti visą sa­ vaitę. karvalolio. inkste. Iš ligos istorijos. kurį laiką jaučiausi geriau.

Inkstų valymas daržovių sultimis Gydytojas Vokeris, šiuolaikinės sulčių terapijos pradininkas, re­ komenduoja savo metodą, pagrįstą augaliniais pigmentais bei eteriniais aliejais. Jo teigimu, neorganinės medžiagos, ypač kalcis, esantis duonoje bei kituose koncentruotuose krakmolinguose produk­ tuose, sudaro inkstuose grūdelius. Inkstams valyti bei gydyti jis rekomenduoja tokias sultis: 10 uncijų morkų, 3 uncijos bu­ rokėlių, 3 uncijos agurkų sulčių. Yra ir kitas variantas: mor­ kos — 9, salierai — 5, petražolės — 2 uncijos. Noriu atkreipti dėmesį į petražolių sultis — puikią priemo­ nę šlapimo—lytinio trakto susirgimams gydyti, taip pat esant akmenims inkstuose, šlapimo pūslėje, nefritui, kai šlapime yra baltymų bei sergant kitomis inkstų ligomis. Geriamos ir šaknų, ir lapų sultys. Šių sulčių poveikis labai stiprus, todėl petražolių nepraskiestų sulčių vienu metu nereikia išgerti daugiau kaip 30—60 gramų. Inkstų valymas kėnių aliejumi Tai, ko gero, pats paprasčiausias bei efektyviausias inkstų va­ lymo metodas. Jis taikomas taip. Atsižvelgdami į sezoną, savai­ tę geriate šlapimą varančias arbatas, valgote vaisius, taikote kitus būdus. Žiemą ir vėlyvą rudenį — raudonėlio, šalavijo, melisos, skalsiagrybio, jonažolės (jonažolę galima pakeisti erškėtuogių vaisiais ar šaknimis) arbatos. Galima pasirinkti ir kitas vaista­ žoles. Tai priklauso nuo regiono ir t.t. Susmulkinti vaistažoles ir padaryti mišinį, kuriame jų būtų, tarkim, po 30 gramų. Už­ virti, dar geriau — užpilti verdančiu vandeniu, palaukti, kol pritrauks, taps tamsiai rudos spalvos. Gerti šiltą su šaukštu medaus po 100—150 gramų prieš valgį. Vasaros pabaigoje valgykite arbūzus, pavasarį ir vasarą — gerkite šviežias sultis. Taip rekomenduoja Vokeris. Jei negalite panaudoti nė vienos iš šių priemonių, gerkite savo šlapimą. Tokia įvairovė veiks inkstų akmenis, kurių sudėtis yra labai
96

nevienoda. Tai labai svarbu. Nepamirškite: vienos vaistažolės ar daržovės veikia vienus akmenis, kitos — kitus. Po tokio pasiruošimo savaitės į šlapimą varančią arbatą ar sultis įpilkite 5 lašus kėnių aliejaus ir išgerkite pusvalandį prieš valgį. Pageidautina aliejų gerai išmaišyti ir išgerti per šiaudelį, kad nebūtų pakenkta dantims. Kėnių aliejų vartokite 5 dienas 3 kartus per dieną prieš valgį. Valymo rezultatai iš­ ryškės 3—4 valymo dieną: šlapimas taps truputį drumstas. Vė­ liau gali išeiti ir akmenukai. Po dviejų savaičių tokį valymą galima pakartoti. Taikykite šį būdą, kol sulauksite pageidauja­ mų rezultatų. Taikant jau minėtus inkstų valymo metodus, papildomai galima atlikti ir pratimą, padedantį pašalinti iš inkstų smėlį. Tai vienas iš serijos „Tigras" pratimų — „Alkanas tigras puola auką" (15 pieš.). Pratimo aprašymas. Atsigulkite ant pilvo. Vienu trūktelėji­ mu iš karto pakelkite abi rankas ir kojas (pratimą atlikti 3— 5 kartus). Šis pratimas padeda suskaldyti išsiurbtus akmenu­ kus bei pašalinti smėlį. Panašus ir jogų pratimo „Lankas" poveikis. Tik šiuo atveju būtina suptis aukščiau, labiau išsilenkus.

15 pieš. Pratimas „Alkanas tigras puola auką".

97

INKSTŲ LIGŲ PROFILAKTIKA Kai yra šlapimo rūgšties akmenys, reikia imtis priemonių, kad šlapimo rūgštis būtų ištirpinta ir pašalinta. Negalima valgyti produktų, turinčių daug baltymų, bei sultinių (kepenų, inkstų, smegenų, keptos mėsos, sūdytos žuvies, mėsiškų sriubų), padi­ dinančių azoto kiekį. Azotas, šalinamas iš organizmo, papildo­ mai apkrauna inkstus. Rekomenduojama gerti sultis, nurody­ tas Vokerio, valgyti salotas, vaisius, daigintus kviečius. Salotas reikia truputį „pasūdyti" džiovintais jūros kopūstais, kad būtų stimuliuojama inkstų veikla, ir vengti saldumynų, kurie slopi­ na šią funkciją. Taip pat reikia gerti šlapimą varančius nuovi­ rus. Jei akmenys yra šarminiai, beje, pasitaikantys gana retai, gerkite savo uriną, kad parūgštintas šlapimas juos ištirpintų, taip pat citrinos sultis su šiltu vandeniu. Kaip tai padaryti, perskaitysite skyriuje apie kepenis. Inkstų ligų profilaktiką puikiai papildo jogų asanos. Bhudžanhasana („Gyvatė") — neleidžia inkstuose susida­ ryti akmenims. Salabchasana („Žiogas") arba jos lengvesnis variantas — „Pusiau žiogas" atjaunina inkstus. Majurasana („Povas") ir Ardcha matsiendrasana („Susukta poza") pagerina inkstų praplovimą krauju. Prisiminkite, kokios galingos arterijos veda prie inkstų (vienos skersmuo — 12 mi­ limetrų). Atliekant šias asanas, arterijos suspaudžiamos, krau­ jui sunku patekti į inkstus. Atlikus pratimus, arterijų spaudi­ mas baigiasi, kraujas stipriu srautu veržiasi visais inkstų ka­ piliarais, atidaro juos ir išplauna šlakus. Be to, nuolat stimuliuokite bendrąją kapiliarų kraujo apy­ taką. Tai padaryti jums padės bėgimas, pratimai, jogų asanos. Tik toks kompleksinis inkstų valymas padės išlikti sveikiems. Įsiminkite senovės gydytojų žodžius: „Jei inkstai sveiki, galima sulaukti 100 metų, net jei širdis kamuojama ligų".

pats tikslingai pasirinks sau tinkamiausią metodą, kuris jam padės. Tačiau prieš tai būtina susipažinti su tuo, kas svarbiausia: 1. Žmogaus organizmo sandara. 2. Žmogaus organizmo audinių savybės. 3. Supančios aplinkos, mitybos įtaka žmogaus organizmo audiniams. 4. Valymo procedūrose naudojamų medžiagų savybės. 1. Mūsų organizmas — sudėtingiausia sistema, kuriai bū­ dinga kelių lygių struktūra. Savo tyrinėjimus pradėsime nuo didelio, matomo, lygio ir baigsim tokiu, kai viską galima pama­ tyti tik labai padidinus. Pirmas lygis — žmogaus kūnas, sudarytas iš griaučių, ant kurių laikosi minkštieji audiniai, padengti oda. Antras lygis — minkštieji audiniai. Juos sudaro jungiamieji audiniai iš daugy­ bės ląstelių. Trečias lygis — ląstelės su atitinkama struktūra. Atidžiau pasižiūrėkime į ląstelės struktūrą. Ląstelė — ert­ mė, kurios viduje yra protoplazma. Protoplazma — koloidinis tirpalas, kuriame yra 80 proc. vandens. Ją palaiko „griau­ čiai" — plonytis baltyminės kilmės tinklelis. Ląstelės vanduo yra tinklelio—griaučių akutėse. Visi organizmo skysčiai: krau­ jas, limfa, stuburo smegenų skystis, tulžis bei šlapimas — taip pat atitinkamo klampumo koloidiniai tirpalai. Kad būtų išlaikyta atitinkama erdvinė forma (reikalinga, kad organizmas galėtų normaliai funkcionuoti), ląstelės, audi­ niai ir visas kūnas turi savo atramą — „citogriaučius", jungia­ mąjį audinį bei kaulus. Nuo šių „griaučių" būklės bei skysčių organizme priklauso jo gyvybinė veikla. 2. Dabar apžvelgsime žmogaus organizmo audinių savybes. Kadangi ląstelių lygis masės požiūriu yra didžiausias ir su­ daro organizmo pagrindą, logiška pradėti nuo jo. Pagrindinė ląstelės dalis — protoplazma, kuri, kaip jau sa­ kėme, sudaryta iš koloidinio tirpalo, panašaus į skystus drebu­ čius. Jos ypatybė — sugebėjimas sukaupti 99 proc. vandens ir tuo pačiu turėti kietų bei skystų kūnų savybes. Tai terpė, ku­ rioje gali sklandžiai vykti cheminės reakcijos. Taigi ląstelėje sutelkti visi skystų bei kietų kūnų privalumai. 99

ORGANIZMO VALYMO IR RŪPINIMOSI, KAD JIS NEBŪTŲ UŽTERŠTAS, PAGRINDAI Valymo procedūrų labai daug, išsirinkti geriausią — nelengva. Todėl labai svarbu suvokti jų bendrą „šaknį". Tada kiekvienas 98

Drebučiuose, veikiant progresuojančiam dalelių sukibimui, vyksta nenutrūkstantis erdvinių struktūrų tvirtinimo procesas. Todėl drebučiai turi tendenciją pavirsti suragėjusia mase — kserogeliu. Tokioje sutankėjusioje protoplazmoje negali norma­ liai vykti gyvybiniai procesai, ląstelės žūsta. Kad taip neatsi­ tiktų, vyksta sudėtinga antikoaguliacinė gynyba ir pačioje ląs­ telėje, ir koloidiniame tirpale. Štai pagrindinės šios gynybos grandys: Ciklozė — vidinės srovės ir protoplazmos (t.y. drebučių) ju­ dėjimas ląstelės viduje. Šie srautai pastebimi net kremzlinėse ląstelėse. Priklausomai nuo ląstelės metabolizmo intensyvumo, „dre­ bučiai" būna tai tirštesni, tai skystesni. Antikoaguliacinė gynyba koloidiniame tirpale priklauso nuo micelių (atskirų dalelių). Micelė sudaryta taip: branduolys, kurio pagrindinė sudėti­ nė dalis — baltymai. Šis branduolys turi atitinkamą krūvį. Bal­ tymo paviršius yra tarsi gana aktyvus adsorbcinis sluoksnis, kuriame ir vyksta fermentacinės reakcijos. Aplink branduolį ir adsorbcinį sluoksnį susidaro difuzinis sluoksnis, kurio krūvis priešingas branduolio krūviui. Šiame sluoksnyje atitinkamai iš­ sidėsčiusios vandens molekulės, sudarančios vandens apvalka­ lėlį, kuris neleidžia suartėti bei sulipti granulėms (stabdo ko­ aguliaciją). Taigi pati micelė trukdo tokių pačių kaip ji micelių sulipimui veikiant šiems faktoriams: a) baltymų molekulės ypatinga erdvinė forma. Jei ši struk­ tūra pažeidžiama, — senėjimas, pažeidimas (denatūracija), ki­ tų dalelių (šlakų) adsorbcija (prilipimas) — sumažėja elektros krūvis, vandens apvalkalėlis bei sutirštėja drebučiai. b) baltyminės dalelės krūvio dydis neleidžia sulipti dale­ lėms, nes sustiprina vandeninį apvalkalėlį. Jei branduolio krū­ vis sumažėja, nes įvyksta dalinė priešingo ženklo jonų neutra­ lizacija, tai susilpnina bei sutankina vandeninį apvalkalėlį. c) vandens apvalkalėlis, esantis aplink miceles, neleidžia joms sulipti. Jei dėl kokių nors priežasčių ląstelės viduje suma­ žėja vandens, koloidinis tirpalas sutirštėja. Pateiksime tokį pa­ vyzdį: jūs suvalgėte sūdytos žuvies. Pakilus spaudimui, sūrus kraujas traukia vandenį iš ląstelės į save. Pradedate jausti troš100

kulį, nes kyla poreikis prisotinti ląsteles vandeniu bei pašalinti nereikalingą druską. Prieškoaguliacinė ląstelių protoplazmos ir organizmo skys­ tų terpių gynyba tokia: • Ciklozė. • Metabolizmas. • Baltymo — micelės branduolio erdvinės struktūros (for­ mos) išsaugojimas. • Optimalus micelės krūvis. • Pakankamas skysčių kiekis organizme. Jei ši gynyba pažeidžiama, organizme prasideda protoplaz­ mos drebučių ir skysčių (skystų terpių) metamorfozės (pakiti­ mai) dviem kryptimis: koacervacija (rinkimas, kaupimas) ir ko­ aguliacija (krešėjimas, tirštėjimas). Koloidinio tirpalo (tirštų drebučių) KOACERVACIJA vyks­ ta, kai dalelės (micelės), dalinai netekusios vandens apvalkalė­ lio, suartėja ir sudaro koloidiniame tirpale vandens apvalkalė­ lį. Toliau tokiame bendrame apvalkalėlyje gali vykti vandens praradimas, dalelių suartėjimas, jų suliplmas bei iškritimas nuosėdomis. Koacervacinio lašo (vieno bendro vandens apval­ kalėlio jungiamų dalelių) klampumas didesnis negu koloidinio tirpalo klampumas. Toks klampumas leidžia sukaupti bei išlai­ kyti šiame laše įvairiausias medžiagas: dažiklius, druskas, apy­ kaitos produktus. O fermentų veikla čia lėtesnė negu koloidi­ niame tirpale. Štai tokiems lašams veikiant ir susidaro tirš­ čiai — nuosėdos viso to, kas nereikalinga ląstelėse, tulžyje, šla­ pime. Šiuo procesu grindžiamas druskų, akmenų bei smėlio nu­ sėdimas organizme. Trys koloidinio tirpalo KOAGULIACIJOS stadijos: • „Brendimas" — koloidinių „griaučių" mechaninių savy­ bių sutvirtėjimas. Išorinė šio proceso išraiška — dalinis lanks­ tumo praradimas, o vėliau sunkus kūno išsijudinimas rytais. Iš pradžių kūnas tarsi medinis, o po to žmogus pavaikšto ir jau­ čiasi gerai. • „Senėjimas" — koloidiniai „griaučiai" taip sutankėja, kad praranda skystą terpę (skystį) ir sumažėja. Ši stadija sukelia organizme dvi patologijas: sutankėjimą bei praskiedimą. Sutankėjimas sukelia trombozes, krešulius, infiltratus, suaugi­ mus, pasikeičia organų (pavyzdžiui, širdies vožtuvų) forma.
101

De­ ja. pavyzdžiui. kai jau žinome tris organizmo struktūrinius lygius. Vyksta pa­ čios gamtos užprogramuotas procesas: subrendęs ir pasenęs ko­ lagenas (kola — klijai) traukiasi bei tankėja. kad jie sugebėtų išmesti visas sankaupas. Galima teigti. Apžvelgę pirmąjį. jo organizmą veikia gniaužianti džiovinanti jėga. o po to stebimės. Jungiamojo audinio ląstelėse prasideda koaguliacija. atstato koloidinius tirpalus. inkstų akmenys. Jo molekulė — trys ami­ no rūgščių grandys. Tikiuosi. pieno. dabar jums aišku. miltiniai bei krakmolingi produktai. O tai reiškia. jog prieš pradedant organizmo valymą būtina suskystinti koloidus. Prasideda destruktūriniai procesai. akmenys. kuriose kaupiasi eskudatas. audinių atstatymas. kvėpuojant bei šlapinantis. sukeltas skysčio išspaudimo iš koloidinio tirpa­ lo. šlapimui. o šildymas — praskiedimui. tulžies. cistų atsiradimą. yra KOLOIDINIS TIRPALAS (mėsos. vaisiai. raiščių. sudaro ertmes. visų organizmo baltymų. kuris sudaro iki 30 proc. o ne drebučiai. sutirš­ tėjusią tulžį tulžies pūslėje. ląstelės netenka vandens. susidaro šla­ kų. Todėl visos jo viduje esančios medžiagos (druskos. • Supančios aplinkos sąlygos. Be to. Tai būdinga visiems organizmo skysčiams: kraujui. dažnai mes daug ką darome priešingai. kodėl mūsų organizme atsiranda sutankėjimai. druskų bei kitų medžiagų judėjimas ir paskirstymas. sumažėja jun­ giamojo audinio sugebėjimas maitinti — aprūpinti būtinomis medžiagomis. Siame audinyje vyksta ir kiti procesai: vandens. Visi šie produktai susmulkinami burnoje. galėtų laisvai cirkuliuoti ir lengvai pasiektų pašalinimo iš organizmo vietas. taptų tekantys. nugaros smegenų skysčiui. daržovės). išjudina įstrigusius šlakus. sausgyslių jungiamojo audinio karkasas. angliavandeniai ir pan. Vi­ daus organai suspaudžiami. sumažindamas vandens kiekį organizme. maisto pro­ duktų bei kitų faktorių poveikį. druskas ir kitas medžiagas. pigmentai ir pan. suvilgomi seilė­ mis. o šiluma bei drėgmė skystina. Kraujyje. tampa ak­ menimis. pagrįsta senėjimo principu. dauguma maisto medžiagų patenka po išankstinio terminio apdirbimo. Kasdien privalome visais įmano­ mais būdais priešintis gniuždymui ir vandens praradimui. kur „įpintos" kuriančios organiz­ mo ląstelės. šlakai.) presuojamos. • Maisto produktų įtaka organizme esantiems koloidams. kad jie jau yra netekę KRŪVIO bei linkę koaguliuotis. su­ keliantys reumatizmą. tarpląsteliniam. išorinis atša­ limas bus palankus sutirštėjimui. jungiamojo audinio ir viso organizmo savybes. kiti patologiniai dariniai. apimties sumažėjimas. organizmo lygį. galime su­ prasti palankų ar nepalankų supančios aplinkos. Dėl to 103 . ko jam nereikia. pereiname prie kito — jungiamųjų audinių. Taip pakinta vidaus organų. tulžiai ir ląstelių protoplazmai. Senstant plonos kalogeno gijos persipina tarpusavyje. kad atsispirtų trau­ kimuisi bei nuvandeninimui. kurį suvartojame. skystųjų ter­ pių. kiaušinių baltymai. koloidinį. Taigi jokia valymo procedūra be išankstinio paruošimo — ORGANIZMO SUMINKŠTINIMO pa­ sitelkus pašildymą bei hidrataciją — bus neefektyvi. Gniuždančiai jėgai Jan reikia priešpastatyti plečiančią Jin. sūrio. 102 3. Kadangi ląstelių protoplaz­ ma bei organizmo skysčiai yra skysti drebučiai. Kad taip neatsitiktų. taip susi­ daro kepenų. Dabar. kurioje vyksta didelis spaudimas. Priešingu atveju sutirštėję drebučiai tvirtai įstringa organizme ir „laiko" visus šlakus ir panašias atliekas. silpnėja imunitetas. druskos. kitų medžiagų nuosėdos. Visas maistas. Kai kurių mokslininkų-medikų nuomone. kiek pastangų jam reikia. kad žmogui nuolat netenkant skysčių per odos poras. o drėgnas — skystins. Jau vien nuo to padidėja organizme esančių skysčių klampumas. mūsų organizmas perduoda dalį savo elektros krūvio. Žinodami jau minėtas ląstelių protoplazmos. Jis virsta suragėjusia mase. tirštins drebučius. išbrinksta skrandyje ir suvirškinti bei įsiurbti patenka į kraują. kas kenkia organizmui. infekcijų slopinimas. Sausas oras. sudarydamos tvirtas virves. Jungiamasis audinys — kalogeno baltymas.Praskiedimas. Taigi pastebime dvi priešingybes: šaltis ir sausumas tiršti­ na organizmo koloidus. limfoje maisto koloidai būna kartu su orga­ nizmo koloidais. galime suvokti. netenka vandens. skatina iš ląstelių išsiskyrimą to. druskų. limfai. • Kserohelio stadija — tolesnis koloidinio tirpalo nuvandeninimas.

sumažėja micelių krūvis ląstelėse. Vietiniam šildymui naudojamos pusinės vonios. ne tik suvilgo. Šiems skysčiams būdingas bendras bei specifinis poveikis (tulžį varantis. 4. skersvėjai ir t. Pavyz­ džiui. išvalytas žibalas. 105 . limfoje ir t. pagrindinę priežastį — SĄSTOVI. akmenis smulkinančios medžiagos bei procedūros. normalizuoja koloidinių tirpalų sudėtį. bet ir įsiskverbia į medžiagos vidų. Nepalankios supančios aplinkos sąlygos — šaltis. sultys ir t. Šio proceso kartojimasis po kelis kartus per dieną daugelį metų pakerta mūsų energetikos pagrindus. pleistrai. sausu­ mas. Visas šis vanduo — švarus. cistos. krakmolas). gvazdikėlius. pirtys. ką čia aptarėme. Galima vartoti ir įvairius prieskonius. Labai suskystina spiritas. augliai. kuriose prasideda sutirštėjimas. kuriuose gausu kazeino. šildymo pūslės. b) gerti įvairius gėrimus. kserogelis. pradėkite valymo programą. kitos pa­ rankinės priemonės. šlapimą varantis). b) pašalinama kenksminga klimato faktorių įtaka — šaltis. kraujyje. rytais kūnas tarsi medinis. micelės su­ artėja bei sukimba viena su kita). cinamoną. krakmolingi produktai. ypač pieno pro­ duktai. Panaudojami ir biokoloidais prisodrinti skysčiai: nuovirai. ypač labai rafinuoti. sausas karštis. judresniu. degtinė. pasižymintis dideliu paviršiaus aktyvumu. Nugarinta iki 1/4 urina — dar stipresnis skystis. vanduo. akmenys.t. kad visame organizme susidaro bei kaupiasi įvairūs sutankėjimai. ištirpdytas vanduo. galite pastebėti kelias šio proceso stadijas: prarandamas lankstumas. atsiranda nuo­ sėdos. c) nejudrus gyvenimo būdas (palankus sąstoviams) pakei­ čiamas aktyvesniu. pavyks pašalinti visų šių sukietėjimų. eidama ne vieną šimtmetį klaidų bei bandymų keliu. kurie paspartina ši­ lumos bei cirkuliacinius procesus organizme: juoduosius pipi­ rus. o vėliau ir visai ištirpsta. akmenų susidarymo ir t. ištraukos. nejudrus gyvenimo būdas (metabolizmo sulėtėjimas). sausruma. pašalina iš jo šlakus. įmagnetintas ištirpdytas vanduo.t. Žmogaus organizmo valymas grindžiamas trim principais: koloidų sutirštėjimą sukeliančių priežasčių pašalinimas. Mes šį klausimą nagrinėjome moksliniu požiūriu ir praktika sustip­ rinsime tai. Ypatingais atvejais. įmagnetintas distiliuotas vanduo. susidaro SĄSTOVIO SRI­ TYS. kepiniai. akmenimis ir pan. žuvys. Visų organizmo lygių ko­ loidai sutirštėja (juk sumažėjus branduolio krūviui. nule­ mia tai. paspartinti jų cirkuliaciją. virtas maistas. šildytuvai. Labai padeda ir pelynai. Atidžiau pasižiūrėję į save. atitinkamos struktūros bei krūvio. atsi­ ras augliai. raudonus ankštinius pipirus.. kiti variantai. pradeda šalti rankos bei kojos. smulkaus malimo ir netekę daug vandens — duona. cistos ir pan. taikomos stipriai skystinančios. pui­ kiai išplauna organizmą. sulipimas. Norint suskystinti koloidus. Koloidiniams tirpalams skystinti bei valyti naudojamas dis­ tiliuotas vanduo. kserogelių. trynimas. daro­ ma taip: a) apribojami arba visai atsisakoma maisto produktų. Visos šios procedūros spartina organizme esančių skysčių cirkuliaciją. atrinko efektyviausias priemones bei procedū­ ras. jau praradęs elektros krūvį. kurių yra tikrai daug. Koloidai leng­ viau atsiskiria. kurie skatina kserogelių susidarymą (mėsa. atsiranda nuolatiniai riboto paslankumo židiniai. im­ bierą. Liaudies išmintis. apsaugo nuo sutirštėjimo. kurį galima palyginti su spiritu ir degtine. Kad būtų pašalintos koloidus tirštinančios priežastys. akmenys. koloi­ dų suskystinimas ir stiprių skystinančių bei akmenis skaldan­ čių priemonių taikymas. skersvėjai. rei­ kia: a) panaudoti įvairiausius vidinės šilumos variantus. kurios leidžia gerai išvalyti žmogaus organizmą. Ben­ dram organizmo šildymui naudojamos vonios. Jų mice­ lės adsorbuoja šlakus ir pašalina juos iš organizmo. nes gali kilti dar rimtesnių problemų — susikaups druskos. tik juos reikia vartoti saikingai: 2—3 kursai po savaitę per metus. kai sąstovis tapo trombais. 104 Jei teisingai ir laiku atliksite tai..t. Jei tai jums būdinga.t.

elastinga. jaunystė. kuris sušąla esant -1° C. pateiksiu kelis pavyzdžius. priemaišų ir turintis 16 miligramų kalcio litre skysčio. kad valy­ mas būtų efektyvesnis. O juk tik prieš 3 metus jo kraujas buvo klampus. N. Pats N.t. 3 — pašalinti nešvarumus. 2 PAVYZDYS. Sis vanduo gaminamas taip: puodas su vandeniu statomas į šaldymo kamerą. Taigi ištir­ pinkite tą ledą ir gerkite vandenį. Be to. energingas. padedančią greičiau paša­ linti šlakus. o žiemą — balkone. likęs tuščiame puode. ne­ prarasti regimosios atminties. o vanduo struktūrinis. Chemikas iš Odesos N. nevalgė gy­ vūninės kilmės bei krakmolingų produktų. tuo efektas bus didesnis. atrodo labai puikiai. Le­ das. Polis Bregas parą ar pusantros gerdavo tik distiliuotą vandenį. Taigi 3—6 mėnesius jūs reguliariai 2—3 kartus per savaitę 10—15 minučių einate į garinę pirtyje ar maudotės šiltoje vo­ nioje. net ir šiais atvejais organizmui valyti pa­ naudota tik dalis mechanizmų. kurio viename litre yra 8— 20 miligramų kalcio. be raukšlių. bet ir badavo. pradėjo sverti 84. Toks vanduo sušąla esant +3. kai paviršių užtraukė ledukas. o micelės adsorbuoja visus drebučių teršalus ir valo juos. Kai tik jame užšals maždaug 2 3 . Aleksejus Labza kentėjo nuo inksto nepa­ kankamumo (anksčiau jam jau buvo pašalintas vienas inkstas). tvirtas. t. 1 PAVYZDYS. Ledas. vanduo turi būti kuo švaresnis. Tokį vandenį geria ilgaamžiai. „Sunkųjį" ledą reikia išmesti. Satalova savo paskaitose rekomenduoja gerti distiliuotą įmagnetintą vandenį. Druziakas teigia. širdies ir galvos smegenų aterosklerozės. Dar geriau skatins valymą badavimas 24—36 ir daugiau valandų per savaitę. Tokia pro­ grama padėjo jam ilgus metus išlikti žvaliam. Tai lengvas vanduo. Tokias teigiamas permainas galima paaiškinti tik taip: organizmo koloidiniai tirpalai vėl tapo tokie. Vokeris rekomenduoja vartoti kuo dau­ giau šviežių daržovių ir vaisių sulčių. tapo žvalus. kad ge­ riausiai organizmui tinka vanduo. nevalgyti). tačiau ją būtina atlikti tik tada. jog pati­ kėtum puikiais organizmo valymo rezultatais. prilipusius prie koloidinio tir­ palo micelių. kuriuose micelės jau turi krūvį. kuriame buvo daug vertingų gamtinių biokoloidų. Po 4—5 valandų. bet ir paspartinsite organizme vykstančią cirkuliaciją. energija. Jis ne tik gėrė šviežias daržovių bei vaisių sultis. netekęs 80 proc. 4 — padidinti pačių micelių krūvį ir kurį laiką. mėsiškų. darbingam. neužšąlęs van­ duo nupilamas.8° C temperatū­ rai. Sveikata. neeiliniai sugebėjimai visų pir­ ma priklauso nuo micelių švarumo ir koloidinių tirpalų (ląste­ lių protoplazmos. Taip ne tik suminkštinsite drebučius. ji pati taip pat geria tokį vandenį ir. Tiesa. atsisakyti maitinančių medžiagų (mais­ to. tačiau ir to pakanka. kai žmogus yra sveikas. Sultys — natūralūs ko­ loidiniai tirpalai. limfos ir t. Rankų bei kaklo oda lygi. Kad ši atsakinga procedūra būtų atlikta kokybiškai. Anksčiau svėręs 97 kilogramus. kraujo.y. G. peršalimų. vanduo nupilamas į kitą puodą. Kad ši valymo procedūra atrodytų įtaigesnė. likęs puode. o organizmui reikia tokio. kurį prieš pat vartojimą galima papildomai įmagnetinti buitiniu magnetotronu. krakmolingų). ir bus tas reikalingasis valymui van106 duo. kokie ir turi būti. 4 PAVYZDYS.) struktūros.VALYMO PRAKTIKA ORGANIZMO KOLOIDINIŲ TIRPALŲ VALYMAS Gydomojo poveikio požiūriu ši valymo procedūra yra svarbiau­ sia. Vokeris gyveno beveik 110 metų. raus­ vaskruostis kaip jaunuolis. kuriame yra įvairių prie­ maišų. 3 PAVYZDYS. yra sukoncentravęs sunkiojo van­ dens molekules. pirtis). sunkiai vaikščiojo. venos iškilusios. 2 — prisodrinti koloidinius drebučius struktūriniu vande­ niu. būti­ na: 1 — prieš tai suminkštinti koloidinius drebučius (vonia. o puodą su nupiltu vandeniu šaldyti toliau. Visą tą laiką jūs geriate bei naudojate verdamam maistui tirpintą vandenį (geriau distiliuotą). nepaisant amžiaus. Šis sultyse esantis vanduo skystina sutirštėjusius drebučius. visą laiką valgė tik natūralų maistą. 107 . Kuo mažiau vartosite maistui sulipdančių produktų (pie­ niškų. Be abejo. Tris metus gėrė ištirpintą ledą. kai jau išvalytas storasis žarnynas ir kepenys.

Kad būtų pašalinti jungiamajame audinyje susikaupę šla­ kai. Nuoviras vartojamas dvejopai: geriamas arba daromos vo­ nios. antpilus. Zalmanovas. bet ir radioaktyvius nuklidus. atsižvelgiant į savijautą. nes turi būti geriamas šviežias ir šiltas (36—40° C). kad spyglių nuoviras pašalina iš orga­ nizmo ne tik šlakus bei nuodus. Spyglių vonių poveikį gerai vertino S. Be to. Galima ir kartu taikyti. Kurenovas. 109 . kagorą. Pirma. žinokite: nuo­ viras pradėjo veikti. Bolotovas rekomenduoja rau­ gintus agurkus.). P. — valy­ mas baigtas. kad organizmas su maistu gautų tokias rūgštis (askorbino. lig tol buvusios spalvos. pieno ir pan. ką rekomenduoja B. tada išmetamos šventinės eglutės. kad šios procedūros paša­ lina iš organizmo ląstelių „nuovargio toksinus". stimuliuojama ner­ vų sistema. Antra. Kiekvieną dieną nuoviras verdamas iš naujo. kraujagyslės. kurios paspartintų druskų pašalinimą iš orga­ nizmo. kopūstus. organizmas valomas. mielinius patiekalus. Ji verdama 30 minučių 7—8 litruose vandens. A. Šio valymo kurso laikas individualus. kad šlapimas tapo drumstas. B. PIRMA. paverstų juos druskomis. pagerina odos spalvą. taigi pernelyg didelis šlakų išsiskyrimas valymo metu ne­ perkraus jų. Nuoviras supilamas į termosą ir geriamas šiltas 4—6 kartus per dieną po 1 2 stiklinės vietoje paprasto vandens. pomidorus. kad žmogus nepradėtų labai greitai pavargti. dažniausiai užteršusių jungiamąjį au­ dinį bei kaulus. kurios būtų nepavojingos (nepakenktų organizmui) ir tuo pačiu tirpdytų šla­ kus. kad iš žmogaus organizmo gali būti pašalinta 2—3 kilogramai druskų. citrinos. padengia ir išvalo (pašalina). pušų ar kėnių spyglių užpilami 0. Tinkamas vo­ nioms nuoviras būna rudos spalvos. Bolotovas rekomenduoja paveikti juos rūgštimis. Jis supilamas į vonią su vandeniu. Tokioje vonioje maudomasi 10—20 minučių. ŠLAKŲ IR DRUSKŲ PAŠALINIMAS IŠ ORGANIZMO Valymo procesą teoriškai įdomiai pagrindė B. Gėrimui nuoviras ruošiamas taip: 5 šaukštai jaunų susmul­ kintų eglės.5 litro vandens (vanduo turi būti ištirpintas ir užvirintas). česnakus. Kai pastebėsite. Zalmanovas primena. Tokį kombinuotą ciklą reikia užbaigti. burokus. Per savaitę tokioje vonioje maudomasi 2—3 kartus. Toks valymas padeda išgydyti 80 proc. palmitino. tuo metu stipriausias inkstų ir šlapimo pūslės biorit­ mas. Toks nuoviras džiovi­ na. kad pri­ trauktų. Kurenovas atkreipė dėmesį. pušų. Virti ant lėtos ug­ nies 10 minučių. jam reikia padėti. kurio skonis sutraukiantis. Tai apmirusios ląstelės.ORGANIZMO LĄSTELIŲ KOLOIDŲ IR VIDINIŲ TERPIŲ KOMBI­ NUOTAS VALYMAS Šioms procedūroms labai tinka jaunų eglių. svogū­ nus. po to palikti nakčiai šiltoje vietoje. Šių vonių ciklas — maždaug mėnesis. kurio temperatūra — 36—40° C. Vi­ sais atvejais būtina atsižvelgti į savijautą. Pats organizmas tai atlieka daug lėčiau. alų. Tiščenka nurodo. kokia bus šlapimo spalva. daugelį vyno rūšių (portveiną. Jis pa­ teikė duomenų. Kai šlapimas vėl taps skaidrus ir įprastos. Nuo ištirpintų drus­ kų ir šlakų priklausys. — paversti orga­ nizme susikaupusius šlakus druskomis. 108 Dar labiau sustiprina valymo efektą geriamas spyglių nuo­ viras ir spyglių vonios tuo pačiu metu. Po vonios — vėsus dušas (10— 20 sekundžių). raugintus obuolius. Kneipas ir P. Voniai reikia susmulkinti pušų spyglių. kad nebūtų nuolat nuo­ dijamas. perkošti. ANTRA — parinkti to­ kias medžiagas. kai šlapimas vėl tampa skaidrus. Bolotovas. morkas. V. Bolotovas. kaberne). Visą valymo procedūrą jis rekomenduoja atlikti dviem eta­ pais. nikotino. A. be to. kėnių spyg­ lių nuoviras. Kiekvie­ nai procedūrai vandens temperatūra po truputį didinama. kad išvaloma ir oda. visų ligų. stearino. jaunų šakučių ir supjaustytų eglės kankorėžių. Kneipas. Po to už­ dengiama ir paliekama pritraukti 12 valandų. kurios turi būti laiku pašalintos. Sausa žaliava turi sverti 1 kilog­ ramą. Aptarsime šias rekomendacijas bei pagrįsime pavyzdžiais. Tokį valymo kursą tinka pradėti po Naujųjų metų. S. Reikia. B. nereikia eiti į mišką spyglių. stipriai vėsina.

Jei skausmą įmanoma iškęsti. praėjus pusvalandžiui po valgio. tirpstančiomis ir netirpstančiomis vandeny­ je druskomis. taip pat naikina nesveikas organizmo ląsteles. Tada ant kepenų reikia dėti šildymo pūslę. kartą per dieną. kol šlapimas vėl taps įprastos spalvos. Vaisių actą reikia vartoti kartu su rūgusiu pienu: į stiklinę rūgpienio dedamas šaukštelis (kartais šaukštas) vaisių acto bei šaukštelis medaus. Na o tos. geldelėse bei kraujagyslėse susikaupusius mineralus. 110 gerai nuplaunamos. soliarinė alyva. kai atliekamos procedūros. Rūgštys bei šarmai nelengvai patenka ten. Vaisių acto reikia įpilti ir į arbatą. ant liežuvio užberti kelias valgomosios druskos kruopeles. geriau nevartoti aliejaus. Sultys (jų iš tiek ridikų bus beveik 3 litrai) laikomos šaldytuve. moliūgų virkščių arbatos. kad nepelytų. latakuose. skatinančius rūgimą: raugintus agurkus. Todėl reikia vartoti papildomai šarmų. rūgščiomis. galite pajusti skausmą. kad kiekvienas žmogaus organas prisitaikęs prie savo rūgščių. skalsės. rekomenduojama tuo metu valgyti daugiau mėsos ar žuvies produktų. ku­ rie padeda šlakams greičiau tapti druskomis. kad šlakai taptų druskomis. Bolotovas akcentuoja. di­ džiausia jo dalis — augalinės kilmės. Pirmojo etapo tikslas — padidinti organizmo rūgštingumą ir valgyti produktus. kuris skatina spartų tul­ žies išsiskyrimą ir tuo pačiu stabdo šlakų virtimo druskomis procesą. smulkinamos (pupelės dydžio) ir verdamos emaliuo­ tame inde (3 litrams vandens 1 stiklinė džiovintų šaknų) 1—2 minutes. tačiau efektas didžiulis. jos kasamos. Ruošiant atsargas. arbūzo žie­ velių. sūrių ir rūgščių patiekalų. Sultys pradeda­ mos gerti po 1 šaukštelį praėjus valandai po valgio. geriama kita — didelėmis dozėmis. acidofilinius produktus. Taip valant organizmą. krieno. po to vėl viskas būna gerai. sultinius. fos­ fatai bei oksalatai. masažuoti kūną. Praktiškai nesunku pasigaminti juodojo ridiko sulčių. B. Ridikų išspaudos sumaišo­ mos su medumi (1 kg išspaudų reikia 300 g medaus arba 500 g cukraus). Jei tulžies latakuose su­ sikaupė daug druskų. Todėl atliekant šią procedū­ rą būtina dirbti fizinį darbą. pridedama pieno išrūgų. Pavyzdžiui. brinzą. ksilitas ir kiti. sriubas. sulčių galima gerti vieną. kol baigiamos gerti sultys. nekenksmingų organizmui — kai kurių žolių nuovirus bei sultis. Taigi reikia tokias procedūras atlikti 1—2 kartus per metus. kad netirpsta šarminės. Todėl reikia vartoti kuo įvairesnių. topinambo sultys. Šlapimas tada būna rūdžių spalvos. Saulėgrąžų šaknų arbata taip pat tirpdo daug druskų. ropės. parafinas ir t. Bolotovas akcentuoja. kopūstus ir pan. mineralinės ir riebiosios uratų tipo druskos. Taip pat reikia padidinti mielingų produktų kiekį. kurios tinka gydymui. Gerai tirpdo druskas dirvinio asiūklio. Tai sukelia skrandžio re­ akciją ir skatina jį išskirti rūgščius fermentus — pepsinus. negalima valgyti aštrių. sūrį. šarmi­ nėmis.t.varškę. Noriu atkreipti dėmesį į principą: PANAŠŲ TIRPDO PA­ NAŠUS. kavą. procedūros daro­ mos tol. kur reikia. Tuo labiau kad skausmai atsiranda tik pradžioje. kad šį principą galima sėkmingai taikyti ir tirpinant šarmines druskas organizme. Remiantis stebėjimais galima teigti. sorbitas. Rudenį ruošiamos daugelio šaknų atsargos. šalpusnių. išdžiovinamos. Jei nejau­ čiama skausmo kepenyse. B. Tokią arbatą būtinai reikia išgerti per 2—3 dienas. ku­ rios tirpdo tulžies pūslėje. Kai užbaigiama viena tokios arbatos porcija. Tuo metu. tulžiai sunku ištekėti. Druskos taip valant šalinamos nepastebimai. Šaknų nuovirą reikia gerti tol. Maistas turi būti tik truputį pasūdytas. Ridikų sul­ tys labai skatina tulžies išsiskyrimą. 10 kilogramų juodųjų ridikų nuplaunama. šlapimo pūslėje. išspaudžiamos sultys (žievės nulupti nereikia). kompoto. Tik tada šlakai organizme tampa mineralinėmis. Druskos pradedamos šalinti iš organizmo tik po 2—3 savaičių. Geriama valgant. Geriant ridikų sultis. vaisių actą. skaidrus. Išgėrus saldžios arbatos. Druskoms tirpinti labai tinka ir petražolių šaknų. žibale ištirpsta visi naftos produktai — solidolis. kefyrą. Kad vidinė terpė būtų rūgštesnė. Bolotovas primena. Spirite tirpsta kiti spiritai — glicerinas. cikorijos. Toks mišinys laikomas stik­ lainyje šiltoje vietoje suslėgtas. pašali­ namos nereikalingos smulkios šaknelės. maudytis šiltoje vonioje. net jei rūgštinimas vyksta nuolat. praėjus pusvalandžiui po valgio. du šaukš­ tus ir palaipsniui padidinti jų kiekį iki 100 gramų. kumysą. kad šlakai ne iš karto gali tapti drus­ komis. nereikia valgyti aštrių bei rūgščių patie111 . Jų reikia išgerti ne daugiau kaip 100 gramų. B.

7. papildomai dėti druskų susikaupimo vietose senos. kiaušinius. Parinkti tokią medžiagą—nešėją. Būtina paspartinti organizme rūgštinimo (oksidacijos) procesus. Tačiau net ir tada. Valgyti daržoves ir su vandeniu virtas košes. kuris padėjo joms susidaryti. dieta turi būti tokia.y. Koloidų suminkštinimas ir šlakų pavertimas druskomis parūgštinus. 6. tai akcentuo­ ja ir pats B. Jos valgomos po 1— 3 šaukštus kartu su kitu maistu. skrupulingu­ mas. 6. Būtina ne tik kantrybė. Jei taip bus daroma 3—4 kartus per metus. Kad geriau įsidėmėtumėte B. Paties žmogaus šlapime yra visos rūgštys. Šio valymo proceso poveikį patvirtina padidėjęs lankstu­ mas (taip yra todėl. Tada schema bus visai ki­ ta: 1. * Tai ne pats geriausias variantas. 5. Kai sultys bus išgertos. 2 ir 3. kas nurodyta vi­ suose septyniuose punktuose. Tuo metu. ku­ riam būdingas geras skverbimasis. Pasistengti laikytis dietos — valgykite daug vaisių.kalų. Bolotovo rekomendacijas.). Urina idealiai atitinka ir pagrindinį homeopatinį princi­ pą — panašus tirpdomas panašiu. kuri be vargo prasi­ skverbtų į visus organizmo „užkampius" ir paliktų ten rūgštis. 2. jokių kitų organizmo valymo procedūrų visai nereikės. 5. badaujant kiekvieną dieną maudytis karštoje vonioje ar kaitintis garinėje 10—20 minučių (pagrindinis kriterijus — savijauta). 3. Urina — labai rūgštus skystis. Toks organizmo valymas padėjo šios knygos au­ toriui susigrąžinti jaunatvišką lankstumą. kas svarbiausia: 1. dar­ žovių. garinė. grybus. Tačiau efektyvumą galima daug kartų padidinti. bet ir kruopštumas. Kompresai su sena (pra­ dėjusia stipriai kvepėti amoniaku). spartinanti rūgštinimo procesus organizme: karš­ tos vonios. Nelengva. Išmėginti nekenksmingus įvairiausius tirpalus. jei pra­ dedama badauti. iš­ tvermingumas. urina. kad šlakai taptų druskomis. Šios rūgštys turi būti skirtos visiems organams — kiek­ vienam tokios. stipraus kvapo nugarintos urinos kompresus. lytinis pajėgumas ir t. nugarinta iki 1/4 urina ant vietų. Tačiau viskas vyksta daug paprasčiau bei greičiau. pradedamos valgyti ridikų išspau­ dos. kurią reko­ menduodavo senovės išminčiai: 1. 7. kad didėtų organizmo vidinė terpė. Šlapimo gėrimas bei badavimas tuo pačiu me­ tu — natūralus organizmo rūgštinimo procesas. prieš tai pašildžius visą organizmą. galintis net pakenkti. iš­ skirsime tai. reikalin­ gos konkrečiam organui ir nekenksmingos. neverta tikėtis greitų teigiamų rezulta­ tų. kurios iki to laiko jau bus išrūgusios. idealiai tinkantis šiam tikslui. po badavimo prasidėjęs organizmo gyvybingumas (padidėja darbingumas. efek­ tyviau. 3—5 kartus per dieną ger­ ti po 100 gramų urinos ir ištirpinto vandens.t. kokių reikia. kad buvo pašalintos druskos). 4. Būtina nuolat prisodrinti organizmą nekenksmingomis rūgštimis. taip pat jų pašalinimas su skysčiu. Druskų ištirpdymas. Taigi mes visai nepažeidžiame valymo schemos. o 6 ir 7 skirti antrajam etapui — druskų ištirpdymui ir pašalinimui iš organizmo. 2. bet norint įmanoma atlikti tai. Bolotovas rekomenduoja vartoti organizmą rūgštinančius mais­ to produktus: mėsą. jei tam panaudojama unikali medžiaga — šlapimas. sustiprino atsparu­ mą ligoms. žuvis. nes toks maistas saikingai šarmina organizmą. o bendram rūgštinimui — badavimas. kasdien daryti klizmas su 1 litru prieš tai surinktos urinos. reikalinga. pieno produk­ tus*. gerkite jų sultis. B. Greičiausias ir efektyviausias šlakų bei druskų valymas iš organizmo: 3—7 dienas badauti. Bolotovas. Urinos pagrindas — organizmo struktūrinis skystis. Jei organizme susikaupė labai daug druskų. padės jas ištirpdyti. Taip galima išgydyti ne vieną baisią ligą. t. 113 112 . kai stengiamasi šlakus paversti druskomis. Pirmieji penki punktai susieti su pirmuoju valymo etapu — šlakų pavertimu druskomis. kurie ga­ lėtų ištirpinti druskas. atsižvelgiant į poreikį. 4. Tokios išspaudos labai stipri­ na plaučių audinį bei širdies—kraujagyslių sistemą. Šiluma. Tinkama mityba po badavimo dar labiau sustiprins šį efektą. kur susikaupusios druskos.

tiesą sakant. nosies gleivinę. o vėliau tik rytais. Per mėnesį 3 kartus išsitrindavau kūną šlapimu vakare. Kas dabar mane IŠGYDYS? KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris sukau­ pusi daug šlakų (nesibaigiantys peršalimai ir nesveikos kepe­ nys). poveikį. nes citrinų neturėjau. pasikaitinti garinėje. Išskyrimo sistemos tapo per­ krautos (sutriko žarnyno. Pirmąją savaitę gėriau visą šlapimą. ypač rudeniop ir žiemą. bet net vidurių užkietėjimas prasidėjo. Tai štai aš ir galvoju: gal net kepenis šlapimas pradėjo graužti? Šlapimas dabar drumstas. Jei žmogus to nesuvokia. Bolotovas tyrinėjo fermentų — gyvūninės bei augalinės kilmės ląstelių (mielės. Dabar šį procesą būtinai reikia užbaig­ ti. jog iš organizmo pašalinama daug druskų bei šlakų. Ugniažolę sudėti į maišelį kartu su akmenuku. mane tarsi kas gniaužė. Jei išrūgos darant varškę buvo peršildytos ir pieno lazdelės žuvo. reumatizmas. juk valgyti ne­ galima. ko gero. jaučiau kepenų skausmus. ir 100 gra­ mų šviežios). ausų. Jis nustatė.. B. vien sultis geriu. pieno bakterijos). neišsilavinęs. Kad ge­ riau suvoktume jos poveikį. Bolotovo min­ tis: „Reikia atminti. egzema. B. Skaudėjo kepenis.. Ką man daryti? Kol „nesigydžiau". 2—3 savaites tokiame mišinyje formuojasi pie­ no rūgšties bakterijos. šlapimas buvo skaidrus. Vakare dar šiaip taip. Aną Romanovna kaip tik dabar kamuoja stre­ sas. nes du kartus sirgau gelta. kad.. Pirmą kartą naudojau 200 gramų aly­ vuogių aliejaus ir 200 gramų URINOS (100 gramų senos. Ėmiau ger­ ti šiltą nevirintą vandenį — pabrinko akių vokai. Du kartus valiau kepenis. o rytais. stiprūs diegliai. kurioje yra sveikų pieno bakterijų. kepenų veikla). Buvau nustebintas. kad gydymo rezultatai neatsiejami nuo or­ ganizmo streso". o šlapimas ją dar labiau sudirgino. kad šie fermentai sugeba atnaujinti bei išvalyti visus paviršius. 1 PAVYZDYS. Gydytoja pasakė. tirštas. Teks išvalyti žarnyną ir kepenis. stebėdamas orga­ nizmą. maždaug nuo 4 iki 7 valandos. tamsus. grybelis jau paliko mane ramybėje. gerti dau­ giau vandens. Man skaudėjo sąnarius. N. rudo. ant kurių jie patenka (odą. Efek­ tas buvo mažesnis. kita bjaurastis. iš Pavlogrado: — Jau antrus metus vadovaujuosi jūsų knygomis „Urinoterapija" ir „Gydančios jėgos". sutraukdavo ko­ jas. Pirmąjį pusmetį aš. skrandžio—žarnyno traktą. Dabar jau žaizda. Štai ką praneša Ana Romanovna iš Pavlodaro: — Man nuolat skaudėjo gerklę. šviesus. kad subyrėsiu į gabalus. 114 gimiau antrą kartą. O aš vis liesėju ir negaliu valgyti. kur nepatenka saulė. Pradėjau ger­ ti mažiau šlapimo. ypač naktį. A. Bet kepenis tebeskauda. Namiškiai pra­ dėjo mane barti. Sultys dažniausiai moliūgų. po tokio „gydymo" jaučiausi pras­ tai. nors šį kartą gėriau 300 alyvų aliejaus ir 300 gramų citrinos sulčių.Dabar pateiksime pavyzdžius. kažkur buvo žaizde­ lė. dalinė psoriazė. Štai kodėl jį kamavo visos tos ligos. rankų ir kojų pirštų sąnariai buvo nelankstūs. Kartu su alyvų aliejumi naudojo ir seną uriną. kartais net visą šoną skauda. kad geriau panirtų. Kad šlapimas drums­ tas — labai gerai. 47 m. gyvybinės veiklos produktų. tegu pradeda labai atsargiai. o mano išmatos ne tik nepasidarė minkštesnės. kuriuose panaudota tik dalis organizmo valymo urina mechanizmų. Jei tokia gira (raugas) geriama 2 savaites po pusę stiklinės pusva- 115 . Ir pats to nežinodamas jis valymui pasirinko efektyviausią proce­ dūrą. suko. Mečiau visą gydymą. Valymas buvo „KIETAS". akis. Tada nereikės baimintis. Bolotovą. 1 stiklinės sausų ar šviežių supjaustytų vaistažolių — ugniažo­ lės. Jų gyvybinės veiklos produktai gali at­ naujinti bei nuvalyti visus žmogaus organizmo paviršius. Mėnesiui baigiantis. būdingų žmogaus or­ ganizmui. Atrodė. Stiklainis užden­ giamas 2—3 sluoksniais marlės ir laikomas šiltoje vietoje. Pateiksiu B. plaučių. Galiu šokti nepa­ vargdamas. prisiminkime B. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: šis žmogus buvo tikras šlakų sandėlys. reikia įpilti šaukštelį grietinės. Tam reikia 3 litrų pieno išrūgų. kad „šlapimas sugraužė kepe­ nis". Diabetas. mano gyvenimo tonusas šoktelėjo aukštyn. 2 PAVYZDYS. Bolotovas rekomenduoja patiems pasigaminti tokių fer­ mentų. 23 valandą. makšties ertmes). Visą savaitę gausiai gertas šlapimas paspartino staigų jų išsiskyrimą bei patekimą į kraują.. 1 stiklinės cukraus. nuleisti į stiklainio dugną. lai­ kytos daugiau negu 7 dienas. iš pradžių 2—3 kartus. kad visais tikiu. Per savaitę netekau 12 kilogra­ mų svorio! Antrą kartą valiau kepenis lapkričio mėnesį. nes iš manęs tekėjo kažkas juodo. dribsniai. Belieka kentėti ir pačiai padėti savo organizmui. nes tai reiškia.

Surinkau savo ir namiškių — iš viso 3 litrus. Tuo pačiu metu naktį be jokių pastangų išsivalė ir kepenys. Taigi reikėjo 10 vonelių. Stambios išaugos išnyko po 3 kompresų. N. Dar po 2 savaičių išnyko kojų ir rankų pirštų patinimai. Iš viso mirkiau kojas 10 kartų. kad druskos vėl nesikauptų. Po ANTROS vonelės skausmai liovėsi. supratau. reikia pakeisti mitybą. Nuo šių metų kovo. Tai sutapo su nėštumu. Mano diagnozė nuo 1983 metų: „Reumatoidinis poliartritas. Sunkiai vaikščiojau. Per tą laiką išsiskyrė LABAI DAUG GLEIVIŲ. kad badavimas mano organiz­ mui buvo pernelyg didelis stresas. Šlapimui senstant. Ten taip pat nepasveikau. Bregą po 24 valandas per savaitę. Po PIRMO valy­ mo jau kitą rytą išnyko pirštų patinimai. Pasišildęs dariau nakčiai voneles 15—20 minučių. gaminasi organizmui naudingi fermentai (panašiai kaip išrūgose). daugiau judėti. 33 m. Visa tai įvyko praėjus 3 savai­ tėms nuo urinoterapijos pradžios ir metams po menstruacijų ciklo išnykimo. nešaukė: „Apnuo­ dijo. Galina Markovna iš Dnepropetrovsko: — Prieš mėnesį gavau knygą „Urinoterapija". Šią procedūrą atlikdavau rytais.. Supratau. kad ne­ sveikos ir kepenys. nes po intensyvaus badavimo ir artimųjų dejonių. Be to. šiai moteriai būtina kas­ dien dėti ant skaudančių vietų senos urinos kompresus. patys sąnariai buvo pa­ tinę. 1—1. tačiau vos bent truputį persivalgydavau. ta­ čiau nesugebėjo išgydyti. kaip ir padarė A. Dar po metų žiemą su ašaromis akyse apsiaudavau aulinukus: trukdė sąnarių uždegimas. jog tai valymo krizė (buvo pašalinta 12 kilogramų patologiškai pakitusių audinių!). tačiau su­ pratau. Karo invalidas Michailas Grigorjevičius iš Charkovo: — 1990 pradėjo skaudėti kojų pėdas. ji pradės valyti bei atnaujinti organizmo epitelį. 5 PAVYZDYS. prasidėdavo sąnarių uždegimas. Atlikau 3 valymus kas 3—4 savaites. Tokio valymo poveikis labai stiprus. Per tą laiką sulaukiau puikių rezultatų. vyksta rūgimas. susigriebiau poliartritą. Nusprendžiau išmėginti urinoterapija. Ka­ dangi dar vis kamavo sąnarių skausmai. 116 6 PAVYZDYS. atsirasdavo „vilko" apetitas). aortos aneurizma". skaudėdavo kepenis. (Ištverti buvo lengva. bus išvalytas ir atstatytas skrandžio bei žar­ nyno epitelinis paviršius. kepenų valymą sude­ rinau su intensyviu badavimu (per 1. 1990 metais pradėjau badauti pagal P. pradėjau gerti kartą per dieną po 150—200 gramų šlapimo. Valgyti organizmą šarminančius augalinius produktus. suprato. Norint. reikia išvalyti storąjį žarnyną ir kepenis. Šis skrandžio veiklos sutrikimas baigėsi netikėtai kartu su vėl PRASIDĖJU­ SIU MENSTRUACIJŲ CIKLU (kraujavimo nebuvo. kad taip suliesėjau. Beje. Nuoširdžiai jums dėkoju. tačiau sąnariai dar skaudėjo. Porą metų mėginau kompresais įveikti poliartritą. Jei tokia urina išgeriama.5 mėnesio badavau 2 sa­ vaites). kad reikalai susitvarkė). Išleido į Jaltą. Be vargo rašau jums dešine ranka. Tokie buvo ir rankų pirštai. nors kai mėnesinės tapo negausios. Be to. kad kažkas yra). Netekau maždaug 10 kilogramų svorio. Gamyklos gydytojai nemažai stengėsi.. Vos praėjus savaitei po urinoterapijos.5 valandos prieš valgį. kuris tęsėsi dvi savai­ tes. Per tas 3 savaites padidėjo svoris (6—7 kg). te117 . Pradėjau jaustis žymiai geriau. Be abejo. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: nuosekliai atlikti visus svarbiausius valymus ir suderinti mitybą. Marina Viktorovna. kas jam atsitiko. Kijevas: — Praėjus metams po Cernobilio. Sofija Jakovlevna iš Novočerkasko: — Mano vyrui labai padėjo kompresai ant pėdų. pamėlę. tačiau buvo ir priežastis: priedėlių uždegimas (jo aš net neįtariau. Mėginau gerti rau­ donei}. prisiklausiusi pažįstamų pasakojimų apie sėkmingą gydymąsi urina. Dabar jau žinau.landį prieš valgį. prasidėjo STIPRUS SKRANDŽIO VEIKLOS SUTRIKIMAS. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: urinos vonelės greitai ištraukė druskas. labai padėjo ir šiluma. baigėsi menstruacijos. į kurortą. Negeriu jokių tablečių! KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad visai būtų iš­ gydyti reumatizmo išsukinėti sąnariai. kad šlakai būtų kuo greičiau parūgštinti ir išplauti iš organiz­ mo. Be to. tačiau permainos buvo neženklios. o efek­ tas — unikalus. 4 PAVYZDYS. išgydykite mane!" 3 PAVYZDYS. kartą per savaitę badavau po 36 valandas ir tą dieną gerdavau tik vandenį. šis žmogus teisingai įvertino viską. Dirbau gamykloje. 1991 metų pradžioje atlikau valymą (limfos nevaliau) pagal Semionovos rekomendacijas.

kad pritrauktų. ga­ rinės) ir nebadauti šaltu metų laiku. Dabar Marinai Viktorovnai būtina ir toliau stengtis. negalėjau visą naktį miegoti. prasidėtų sąnarių uždegimas. tinkamai maitintis (ne­ valgyti kepinių). ne­ skauda juosmens. kad per Velykas suvalgytas kalnas maisto man visai nepakenkė. o dieną gerti ištirpintą vandenį. Jaučiausi taip gerai. rezultatai stul­ binantys. reikėjo išvalyti kepenis. Energodaras: — 1979 metais mano mama išsigydė „pentinus" ant kulnų. Kaklo orteochondrozės jau neliko. Zinaida Ivanovna. druskų apykaita. paprasčiausias natūralus procesas. 47 m. kad audinių koloidinė būsena taptų normali. 119 — Pradėjus gerti garintą bei šviežią uriną. bet ir dubens—klubo sąnarį). Po 6 dienų skausmas dingo. 56 m. KAIP IR ANKSČIAU. kurios trukdė viso organizmo veiklai. pastebėsite. normalus menstruacijų ciklas. kad gydymo pradžioje skaudėjo ne tik rankų. tas: 7 PAVYZDYS. Tačiau liko gleivės. Nu­ sprendžiau daugiau netaikyti šio būdo. Natalja Nikolajevna. pra­ vartu susipažinti su žiniuonių. Nadežda Aleksejevna. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: tai nieko nuosta­ baus. virti 5 minutes. Man nešalta. Kurenovo knygoje „Rusų liaudies medici­ na" ir S. PAVYZDYS. Jei jūsų sąnariai nesilankstydavo.. žolininkų. LIAUDIES MEDICINOS RECEPTŲ REUMATO GYDYMUI ANALIZĖ. Anksčiau tikrai nebūčiau apsiė­ jusi be kepenų skausmų. Jausdavau silpnus skausmus kažkur gilumo118 . nebesutraukia kojų. Jau po savaitės ar dviejų galima įsitikinti. Maskva: — Lauro lapus gėriau penkis kartus. padidėjęs rūgštingumas sunaikina „pentinus". šalino druskų atau­ gas. Per savaitę badauju 36 valandas ir geriu rytais šlapimą. kaip gydyti sąnarių bei raumenų uždegimą (tai yra šių audinių koloidų ypač didelis sutirštėjimas). Kai tai buvo atlikta. Po mėnesio (arba praėjus 7 savaitėms nuo urinoterapijos pra­ džios) MENSTRUACIJŲ CIKLAS tapo visai normalus. Rytais valgyti daigintus kviečius. o dieną įdėdavo į puskoji­ nes kuokštą traukučio ir taip vaikščiodavo iki vakaro. jei šlapimas taps rausvas. paūmėdavo skausmai orui keičiantis. o dieną — vandenį (tikriau­ siai sąnariams kenkia badavimo metu išgeriamas visas šlapi­ mas). bet tik tris dienas. sulaukta ir teigiamų rezultatų. Kitą savaitę skausmai praėjo. Tada nuovirą nupilti ir išgerti su per­ traukomis mažais gurkšneliais per 12 valandų (viso iš karto išgerti negalima. badavimu ir urina. 8 PAVYZDYS. Vėl galiu avėti guminius batus. kurios ir dirgina šlapimo pūslę. Menst­ ruacijos buvo gausios ir neskausmingos. gal net pradėsite šlapintis kas pusvalandį. Neliko gast­ rito. Po savaitės galima pakartoti. Atsižvelgusi į savo pažįstamos patirtį. Norint geriau suvokti organizmo valymo esmę. Tačiau tebetrinu šviežiu šlapimu kūną kiekvieną dieną. pamėginau badauti ir gerti tik visą dienos uriną. Kai buvo padarytos rentgeno nuotraukos. kad labai sparčiai pradeda tirpti druskos. Kneipo „Mano gydymas vandeniu". nurimo skrandis ir kepenys. Per 3 vasaros mėnesius ji visai išsigydė ataugas. Na o vaistažolės sultys šarmino druskas. skau­ dėdavo. 5 gramus lauro lapų pamerkti į 300 gramų vandens. kad neprasidėtų kraujavimas). Nakčiai ji darė šlapimo kompresus. Kad jos būtų pa­ šalintos. visai ne­ beskaudėjo sąnarių. DRUSKŲ VALYMAS LAURO LAPAIS. taikyti šiltas vandens procedūras (vonios. reikėjo „parūgštinti" organizmą šildančiomis procedū­ romis. kad druskų tir­ pimas vyksta sparčiai.. daktarų rekomenda­ cijomis. Labai stipri valymo krizė sutvarkė visą organizmo veiklą: normalus svoris. nes la­ bai skaudėjo dubens—klubo sąnarį (buvau pamiršusi parašyti. skausmai slopsta. Šią procedūrą reikia atlikti tris dienas. puiki nuotaika. Nenustebkite. po to supilti į termosą. Urinos kompresai pa­ rūgština tas kūno dalis. kad sąnariai tapo lankstesni. Praėjus 8 savaitėms nuo urinoterapijos pradžios. Tokia rūgščios ir šarminės terpės kaita tirpdė. kojų pirštus. Vakare prasidėjo dviejų rankų pirštų sąnarių uždegimas. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad mineralų apykaita organizme būtų vėl normali. Tai buvo atlikta (urinoterapija ir ba­ davimas). gydytojus labai nustebino rezultatai.beskaudėjo tik dviejų pirštų sąnariai (anksčiau -— beveik visų). pateikta P. Pasinaudosime re­ ceptūra. Taip būna todėl. Krasnodaro kraš­ je.

Visas rekomendacijas galima padalinti į tris dideles grupes: pažeistų vietų šildymas tepalais bei antpilais; įvairiausi bendri ir vietiniai šildymai; skystinančių priemonių vartojimas į vidų. 1 grupė: trynimas stiprios degtinės, amoniako, ankštinių raudonųjų pipirų antpilu; trynimas balzamu, pagamintu iš sie­ ros rūgšties ir linų sėmenų aliejaus; beržų pumpurų ir stiprios degtinės antpilas; sliekų ir stiprios degtinės trauktinė; tepalas, pagamintas iš kamforo, garstyčių bei spirito; žibalo kompresai; tepalas, pagamintas iš alyvuogių aliejaus, 10—20 raudonųjų pipirų ankščių ir išvalyto žibalo. Be to, trynimams naudojamas imbieras arba garstyčios ir druska. 2 grupė: 1,5—2 valandoms ligonis užkasamas į šilto mėšlo krūvą (20—25 seansai); šildymas sausu smėliu; maišas su ber­ žo lapais, kuriame reikia pabūti visam ar įkišti tik skaudančią kūno dalį, kad gerai išprakaituotų; gydymas skruzdėlėmis — įkandimai, antpilai gėrimui bei įtrynimui; užkasimas į karštą smėlį paplūdimyje; gydymas bičių įkandimais; kaitinimasis pir­ tyje ar vonioje sų įvairių žolių nuovirais. 3 grupė: spiritinis medžio drožlių antpilas; šviežios salierų ir morkų sultys (10 uncijų salierų sulčių ir 22 uncijos morkų sulčių). Kaip papildoma priemonė rekomenduojamas vegetariškas maistas, kurio didžiausia dalis — nevirti vaisiai ir daržovės. Kad greičiau iš organizmo būtų pašalintos druskos, reikia ba­ dauti. Net tokia trumpa siūlomų priemonių reumatizmui gydyti analizė išryškina jų vienpusiškumą — arba šildymas, arba įtry­ nimai, arba skystinančios priemonės. Tačiau jei koloidų sutirštėjimo priežastis ne šaltis, o maistas, kuriame daug krakmolo, kazeino, priežastis, sukėlusi reumatą, neišnyksta, taigi ir nepasveikstama. Todėl jau minėtas storojo žarnyno bei kepenų valymas, klijingo maisto nevartojimas, bendras organizmo šil­ dymas, šlapimo — natūralaus organizmo vidaus terpės rūgš­ tintojo ir šarminančių produktų — šarminių nuovirų ir sul­ čių — vartojimas yra tikrai universalus būdas, visiems laikams gydantis reumatą.

ORGANIZMO VALYMAS, KAD NELĖKTŲ AUGLIŲ (GERYBINIŲ, PIKTYBINIŲ, CISTŲ), POLIPŲ, KIRMINŲ, PATOGENINIŲ MBKROORGANIZMŲ Kad geriau suvoktume šį painų klausimą, būtinas tvirtas moks­ linis pagrindas. Tad ne pirmą kartą teks pasitelkti Borisą Bolotovą. Jis tvirtina, kad ląstelės (nepaisant jų gausybės ir įvairo­ vės) gali būti augalinės ir gyvūninės kilmės. Augalinės ląstelės vystosi ir sudaro šarmines medžiagas, gali egzistuoti tik šarmi­ nėje terpėje. Gyvūninės ląstelės didina rūgštinę terpę ir tik joje gali išlikti gyvos. Tuo remdamasis, B. Bolotovas daro tokią išvadą: visos ligas sukeliančios ląstelės gyvūnams yra augalinės, o augalams — gyvūninės. „T.y. žmogui arba gyvūnui ligą gali sukelti tik au­ galinės ląstelės. Vėžinės ląstelės — taip pat augalinės kilmės. Kadangi augalinės ląstelės gali išlikti gyvos tik šarminėje ter­ pėje, tai kokio nors žmogaus organo liga atsiranda tik tada, kai padidėja šio organo šarmingumas... Tad dabar jau aišku: kai kuris nors žmogaus organas yra nesveikas, vyksta šio organo puvimas ir SARMINIMAS... Jei organizme bus nesutrikęs rūgš­ tingumas, ligą sukeliantys procesai jame negali vykti. Tačiau reikia sekti, kad nepadidėtų skrandžio rūgštingumas, kad ne­ sutriktų organizmo šarmų ir rūgščių balansas. Rūgštingumas turi viršyti šarmingumą. Priešingu atveju neišvengiamas gast­ ritas". Aš sutikau labai mažai žmonių, kurie, remdamiesi teorija, siūlytų paprasčiausias, prieinamiausias rekomendacijas, pagrįs­ tas pačiame organizme vykstančiais procesais. Deja, B. Boloto­ vas taip pat pasirinko sudėtingą kelią. Organizmui rūgštinti profilaktikos bei gydymo tikslais jis rekomenduoja vartoti di­ džiulį asortimentą (jo nuomone, kiekvienas rūgštinimas pri­ klauso atskiram organui): rūgštūs vaisiai, daržovės, augalai, kruopos, ankštiniai augalai, miltai ir t.t. Kai kalbėsime apie virškinimą, maisto produktų biologinę vertę, suprasite, jog B. Bolotovas siūlo mums ne patį geriausią variantą. Remdamasis tokiu teoriniu pagrindu, šios knygos autorius siūlo natūralų valymo metodą, papildydamas jį praktiniais pa121

120

vyzdžiais. Ir vėl organizmo rugštinimui naudosime savo šlapi­ mą ir badavimą. 1 PAVYZDYS. I. V, Gubkinas: — prieš 6 metus buvo pašalinta dešinės kiaušidės cista. Po kurio laiko atsirado cista kairėje kiaušidėje. Gydytojas patarė operuoti. 10 dienų badavau, 4 kartus per dieną gėriau po 75 gramus šiltos šviežios urinos. Iš pradžių cista sumažėjo 2 kar­ tus. Dabar jau jos nėra. Fantastika! 2 PAVYZDYS. N. L, Ternovka: — kurį laiką jaučiau skausmus ir sukietėjimą krūtyje. Jau rengiausi į ligoninę, bet štai pakliuvo ši knyga. Manau, imsiu ir pamėginsiu, pagersiu (šlapimą — vert.). Sukietėjimo krūtyje kaip nebūta! 3 PAVYZDYS. D. M., 76 m., Volgodonskas: — 1988 metais mano kairėje krūtyje buvo aptiktas vėžys. Operacijos daryti nesiryžo — prasta kardiograma. Iki 1990 me­ tų nieko nedariau. Auglys tapo žąsies kiaušinio dydžio, bet ne­ skaudėjo. 1990 m. spalio mėnesį pradėjau gydytis urina: rytais, dar nieko nevalgiusi gėriau šlapimą ir dėjau ant krūties kom­ presą. Aš nebadauju. Valgau du kartus: 10 valandą ryto — virtos daržovės, kiaušinis, 3 valandą dienos — vėl daržovės: burokė­ liai, morkos, švieži kopūstai — salotos ir sriuba su liesa mėsa. Nevakarieniauju. Gurkšniais geriu nevirintą vandenį. Iki birželio mėnesio jokių permainų nepastebėjau. Auglys lyg ir nepadidėjo. Birželio mėnesį iš spenelio išsiskyrė pūliai, o po to ir kraujas. Rugpjūčio mėnesį atsivėrė 2 kapeikų dydžio žaizda. Išskyros nesiliovė. Mano vaikai, pas kuriuos aš gyvenu, atvežė onkologą. Jis apžiūrėjo ir pasakė, kad TAIP NETURI BŪTI! Jam neaišku, kas man yra. Patarė gultis į ligoninę spindulinei terapijai. Aš nesutikau, paaiškinau jam, kad geriu šlapimą ir darau šlapimo kompresus. Jis tik gūžtelėjo pečiais ir nieko nepasakė. Nuo gruodžio pirmos išsiskiria tik pūliai. Labai niežti krū­ tis. Darau po 2 kompresus — vakare ir naktį. Dariau ir dieną, tačiau prasidėjo išbėrimas. Taigi dabar tepu krūtį pašildytu saulėgrąžų aliejumi. Gal galima? Badauju visą parą. Galiu palaipsniui pradėti badauti ir 3 dienas. Ilgesnį laiką bijau, nes lieku namuose viena.
122

Kai išbėga išskyros, palengvėja, tačiau jaučiu silpnumą. Mažai judu. Tik po kambarį reikalui esant. Labai skauda kelių ir pėdų sąnarius. Be to, dar kamuoja gastritas su padidintu rūgštingumu ir cholecistitas, katarakta. Todėl prašau, kad at­ sakymą parašytumėte stambesnėmis raidėmis. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris pasiel­ gė teisingai — pradėjo rūgštinti organizmą urina ir daryti kom­ presus. Maždaug po 7 mėnesių sulaukė rezultatų: auglys (au­ galinės ląstelės) sunyko nuo padidinto rūgštingumo, taip pat vėžinių ląstelių atgalinio poveikio pačioms sau (homeopatinis principas — panašus gydomas panašiu). Be to, sustiprėjo orga­ nizmo apsauginės jėgos. Vyksta žuvusių vėžinių ląstelių atmetimo procesas organiz­ me, pasirodė išskyros. Ką tokiu atveju reikia daryti? Prasidėjo vienas svarbiausių sveikimo momentų. Kad irstantis auglys ne­ nuodytų organizmo (tokioje stadijoje taip dažnai atsitinka), rei­ kia dar labiau rūgštinti organizmą: gerti kuo daugiau urinos, daryti urinos klizmas ir nieko nepaisant (tegu nugarinta urina graužia krūtį, vėliau viskas atsistatys) nuolat dėti urinos kom­ presą ant krūties, kad visą laiką trauktų išjos pūlius. Periodiš­ kas badavimas skatins šį procesą. Tokį gydymą galima dar paspartinti. Todėl reikia atlikti štai ką: 1. Išvalyti storąjį žarnyną ir ypač KEPENIS. 2. Visiškai nevalgyti baltyminio maisto, jį pakeisti su van­ deniu virtomis košėmis. 3. Dažniau badauti (1—3 ir daugiau parų), ilgiau laikyti ant krūties nugarinto šlapimo kompresus. 4. Daugiau judėti ir dažniau KAITINTIS. Tai papildomai rūgština organizmą ir aktyvina išsiurbiančių fermentų veiklą. Organizmo šildymą garinėje ilgesnį laiką jau taiko vokiečių gy­ dytojai vėžiniams augliams šalinti. Štai ką reikia daryti tokiais atvejais — pradėti natūralų išgijimo procesą. Atminkite: mes patys savo nemokšiškumu su­ darome organizme sąlygas augliams atsirasti bei didėti. Suda­ rę rūgštinę terpę, pašaliname juos sukėlusią priežastį, vėžinės ląstelės žūsta. Chemioterapija, švytinimas, operacija — tik sil­ pnina organizmą, visai nenaikinamos priežastys, sukėlusios vė123

žį. Po tokio „gydymo" vėžinės ląstelės dar sparčiau plinta, žudo neišmanėlius ir patiklius žmones. TAIP NETURĖTŲ BŪTI! Pavyzdys iš A. Maslenikovo knygos „Dievų gėrimo paslaptis": — Žurnalistas iš Krasnojarsko papasakojo man apie savo uošvę, sirgusią gimdos vėžiu. Kartu su ja palatoje gulėjo dar dvylika moterų. Išgirdusi apie urinoterapiją, uošvė paliko ligo­ ninę ir pradėjo gydytis šlapimu. Padėjo. Po to gyveno dar 10 metų. O tos moterys, kurios tada kartu su ja gulėjo palatoje, dar tais pačiais metais išėjo į kitą pasaulį. PAVYZDYS. Valentina Nikolajevna, Sverodoneckas: — Mano dukters akys traiškanojo taip, kad rytais ji nega­ lėdavo jų atmerkti. Blakstienos buvo tvirtai sulipusios. Pradė­ jau plauti dukters akis jos šiltu šlapimu, ir po kelių dienų vis­ kas praėjo. KOMENTARAS: mikroorganizmai, pakenkę akims, — au­ galinės kilmės. Jų terpės parūgštinimas sunaikino juos. Tai ir padėjo išsigydyti. PAVYZDYS. Nataša, 17 m., Voronežas: — Aš sirgau gripu, kuris sukėlė komplikacijas, sutriko inks­ tų veikla. Gulėjau ligoninėje pusę metų. Diagnozė — ūmus glomerulonefritas su nefrotiniu sindromu. Mane „gydė" ir antibio­ tikais, ir heparinu, ir priešuždegiminiais preparatais, kasdien teko išgerti 30—35 tabletes, suleisdavo 9—10 ampulių. Be to, lašelinės. Niekas nepadėjo. Tada prie tų vaistų, kurie jau buvo paskirti, pridėjo hormonus. Dar vėliau pradėjo perpylinėti krau­ ją. Nežinau, kuo tai baigtųsi, jei ne laimingas atsitiktinumas: sužinojau apie G. Malachovo gydymo sistemą. Pirmiausia pradėjau nuo urinoterapijos. Po 5—7 dienų ana­ lizės rezultatai buvo normalūs (iki tol baltymo buvo 2 vienetai). Atsisakiau vartoti hormonus, rytais išgerdavau po 3 gurkš­ nius urinos. Nuo hormonų buvo padidėjęs mano svoris (nuo 57 iki 68 kilogramų), išbėrė visą kūną, išnyko mėnesinės. Be to, pradėjo skaudėti skrandį, sutriko žarnyno veikla. Po 2 urinoterapijos savaičių atsirado mėnesinės, išbėrimas beveik išnyko, skrandis ir žarnynas veikė kaip tada, kai dar buvau sveika, svoris taip pat sumažėjo. Pradėjau gydytis pagal knygą „Gydomosios jėgos" ir dabar jaučiuosi puikiai.
124

GLEIVINIŲ VALYMAS IŠ KAKTOS IR HAIMORINIŲ GALVOS ANČIŲ (SINUSŲ) Mano nuomone, šie sinusai yra sunkiausiai išvalomos vietos. Po kiekvieno peršalimo atsiranda gleivių srautas, pasišalinan­ tis iš organizmo per kaktos ir haimorinius sinusus. Gleivės iš­ teka ne visos. Ligai baigiantis dalis jų lieka, sutirštėja ir tampa kserogeliu — kieta luobele, kamščiais. Tokių kamščių per visą gyvenimą susidaro labai daug. Todėl laikui bėgant šie sinusaiertmės užpildomi tiršta mase, kurioje dauginas: patogeniniai mikroorganizmai (augalinės ląstelės). Prasideda puvimo proce­ sas, susidaro šarminė terpė, įvairūs toksiški produktai. Tai ne­ gali neveikti organizmo: skauda galvą, susilpnėja regėjimas, klausa, uoslė, atmintis. Sutrinka net galvos smegenų veikla, psichinė pusiausvyra. Beje, kartais tai vyksta tarsi nepastebi­ mai, žmogus neįtaria, jog jo galvoje susikaupė net 1—2 stikli­ nės pūlių. Savo negalavimams jis atranda įvairiausių priežas­ čių, tik ne šią, tikrąją. Be abejo, negali būti ir kalbos apie ekstrasensų pagalbą. Tai ypač liečia naivuolius, kurie lanko kursus ir stengiasi la­ vinti šiuos sugebėjimus, visai nesirūpindami savo organizmo vidaus švara. Tik išvalęs galvą (tuo pačiu ir visą organizmą) žmogus gauna tai natūraliai, be jokių kursų. Atminkite: tobu­ liausias įrenginys visatoje — ŽMOGAUS ORGANIZMAS. Kuo jis švaresnis, tuo jautresnes vibracijas gali priimti, tuo daugiau informacijos gali sukaupti ir pervesti iš pasąmonės į sąmonę. Priešingu atveju mūsų organizmas sugeba tik reaguoti į fizi­ nius dirgiklius. Kad būtų išvalytos visos prie nosies esančios ir kaktos ert­ mės, pašalintos ten susikaupusios sutirštėjusios gleivės, reikia atlikti nuoseklų valymą: 1. Suminkštinimas — įvairiausiais būdais ne kartą pakai­ tinti galvą. Geriausiai tam tinka garų bei vandens vonios. Procedūrai reikia skirti 5 minutes, po to perplauti galvą vėsiu vandeniu. Geriausia atlikti 3—5 tokias procedūras. 2. Kai sudžiūvusios, sutirštėjusios gleivės po šildymo tam­ pa skystesnės, jas reikia pašalinti per nosiaryklę. Ją reikia pra­ plauti šiltu šlapimu. Tinka ir jūros vanduo ar paprastas pasū­ dytas tirpalas.
125

artėdami pasisveikinki­ te. Taip sukursite stiprią bioenergijos apykaitą (ne veltui ir Budą aplankė praregėjimas po medžiu). Priešingu atveju galite susirgti. Šios drebulės savybės aprašytos net Dalio žodyne: „Drebulė naudojama užkalbant karštinę ir dantų skausmą: išpjaunamas žievės trikampis. galite pasinaudoti švytuokle ar rėmeliu. Ji gimininga medžiams. Dabar.Ši procedūra atliekama taip: užspaudžiame vieną šnervę. Miegamajam parinkite tokius baldus bei augalus. traumos. ąžuolinės. PAVYZDYS. pradeda skaudėti galvą. o kada ją skleidžiančius augalus? Energijos nusiurbimas reikalingas tada. Suimkite jos vieną galą didžiuo­ ju ir rodomuoju pirštais. Jei skauda galvą. ypač uos­ lė. Beje. Tai teigiamai veiks jį patį. sugeriantis energiją. — medis sklei­ džia energiją. kuri nekenkia. Padeda ir beržas. bus dar geriau. bet ir iš jų pagaminti baldai. jaučiuosi normaliai. Todėl drebulė niekada nepūna. Ypač jautrūs žmonės gali net matyti energiją. 2. pliauskos. Ben­ draukite su juo. tokia pliauska dedama prie galvos. bet ir bakterijos. Kai ji perkėlė vazonėlį į kitą vie­ tą. o kita traukiame į nosies vidų. Norėdami išsiaiškinti. Jei žemyn nusviręs juostelės galas pradės linkti prie medžio. nudegimai. jei priešingai. pirmiau­ sia pasisavinama „bloga" (patogeninė. ir vėl žievės gabaliukas pridedamas prie 126 127 . klausa. PATOGENINĖS ENERGIJOS ŠALINIMAS IŠ ŽMOGAUS ORGANIZMO Yra keli variantai. Be to. Kada reikia naudoti energiją sugeriančius. osteochondrozė. juo iki kraujo trinamos dantenos. Jos neigiamą poveikį jaučia ne tik žmonės. sklin­ dančią nuo medžio žmogui ir priešinga kryptimi. Reikia rasti energiją „vagiančius" ir „duodančius" me­ džius. beržyne — vestuvės. 4. kokia energija būdinga me­ džiui. jam būdin­ gos sugeriančios energiją savybės. Sias valymo procedūras reikia atlikti tol. Taip kar­ tą atsitiko vienai sergančiai astma moteriai. išsiskirdami padėkokite. o žmonėms — patogeniška. 5." Ąžuolas „maitina" žmogų energija. jie turi sukaupę nedaug energijos. išspjauna­ me. yra naudin­ ga žmogui. pavyko nustatyti. Atkirpkite 10—15 cm ilgio. sensoriniai pojūčiai — regėjimas. pušis. miltinių gaminių su sviestu. 3. Neatsitiktinai ir vantos dažniausiai būna beržinės. struma. Doneckas: — Man skaudėjo ausis. Dė­ koju jums. kai jos organizme susikaupia pernelyg daug. pasistenkite „susidraugauti". Kai rasite tokį medį. tarsi su geru draugu. Šios energijos nešėjai — kvantinės dalelės—mikroleptonai. Pasi­ telkus biolokaciją. kaip išsiaiškinti gydančiąją bio­ energetiką: 1. pūlingos išskyros trukdė kvėpuoti per nosį. Šį valymo procesą labai spartina ir badavimas. Kai patenka į burną. tačiau mes išnagrinėsime paprasčiausią bei efektyviausią — panaudojant medžio pliauskas. užde­ gimai. Ši medžių savybė atsispin­ di ir patarlėje: „Pušyne — linksmybės. atimti bei suteikti energijos gali ne tik patys medžiai. atsisveikin­ kite. kad kai kuriems medžiams būdinga savybė pasisavinti ar atiduoti energiją. prie jų deda drebulinę pliauską. būkite su juo atviras. Jei sutraukia kojas. Neikite prie mažų ar nesveikų medžių. Praktinės rekomendacijos. medžio. V. taps normalūs. Jei nevartosite skatinančių susidaryti gleives produktų — pieno. nosį. lėtai prieikite prie medžio. augalinės kilmės) ener­ gija. mažiau sergu. Jų masė daug ma­ žesnė negu elektronų! 94—96 proc. žmonių energiją pasisavinantys medžiai yra topolis ir drebulė. Gamtoje vyksta pasikeitimas energetine informacija. kaštonas. kol visiškai išva­ lysite galvą. pirmą kartą po daugelio metų pradėjo ramiai miegoti. kai praploviau ausis. Ir tarsi atsvarai jie atiduoda energiją. kamuoja šir­ dies neurozė. kurie „nesiurbtų" energijos. I. beveik praradau klausą. saldainių). Drebulė šiuo atžvilgiu yra nepralenkiama. eglyne — galo ieškojimas". išskalavau burną. kepenų skausmai. 2—5 mm pločio folgos juos­ telę (tiks šokolado. Virš jos lovos buvo augalas. Eikite prie aukštų ir gražių. Medis dosniai dalins jums savo energiją ir pats jos gaus.

jog viskas praeis. Dar geriau valo iki 1/4 nugarinta urina. išraiš­ ka. ir apsikabino medį. kad jo nesugebėjo numalšinti net narkotikai.. kad vėl atsigautų plaukai. sukelianti uždegimą. Viena iš seilių liaukų funkcijų — medžiagų apykaitos produktų pašali­ nimas iš kraujo. kaip vaitoja. Tas. kad iš pacientų išėjusi ligos bioinformacinė energija neprikibtų prie jų pačių. Ne paslaptis. patarė man prieš plaunant galvą dėti šilto šlapimo kompresus. Skyriuje apie mi­ tybą sužinosite. Skausmas buvo toks. Beveik kiekvieno žmogaus kūne slypi kokia nors bjauras­ tis. neliko pleiska128 nų. tapo tarsi šilkiniai. Jis išėjo į gatvę. niežėjimas. Skausmas visai nurimo ir dau­ giau nebekamavo. Prisimenu. Štai ką rašo apie auksą Amirdovlatas Amaciani: — Jis ilgina gyvenimą. požandikaulinės Ir esančios prie ausų. M. tačiau aš ištvėriau. auksas." Išvalyti organizmą nuo tamsios — patogeninės energijos padeda SAULĖS spalvos papuošalai. Seilių reakcija yra šarminė. nes Anachoret pasakė. Stresas — pato­ loginės energijos—informacijos. pagyvenusi iranietė. Nadiežda Aleksejevna. Jo metodo es­ mė tokia: žmogaus organizme yra trys poros seilių liaukų — poliežuvinės. pavyzdžiui. patekusios į organizmą. po pirmųjų 3—4 procedūrų galvą išbėrė. Mano kirpėja. Meiliščevą kamavo trišakio nervo uždegi­ mas. aukso spalvos bei sukaupusi dalį jo savybių. kas šito nesuvokia ir gydymui nau­ doja chemioterapiją. kad organizmo energija neužteršta. kad fizioterapinių procedūrų metu jas atliekantiems gydytojams tenka pacientų ligos. Nuo to laiko praėjo 17 metų. tuo linksmesnė širdis. išvalantį organizmą nuo šios negalios. Kačųkas. tenkančio kramtymo ar čiulpimo metu seilių liauko- 129 . Kai atsipeikėjo — skausmo kaip nebūta. chroniškos ligos. Dariau šią procedūrą 6 mėnesius. sutrinka skrandžio—žarnyno veikla. ir mano plaukai vėl pradėjo žvilgėti. Tam ypač tinka paties žmogaus šlapimas. Netekęs visos bjaurasties.Energija „pamaitinti" papildomai reikia tada. labai niežėjo oda. Jūsų oda padės suvokti. PAVYZDYS. Puškino žodžiais: „Patyrimas — sunkių klaidų sūnus ir paradoksų draugas". ORGANIZMO VALYMAS ALIEJUMI Originalią organizmo gydymo bei valymo metodiką. negalia. Po nervinio streso plaukai slinko kuokštais. O dabar aš jums papasakosiu apie patį paprasčiausią ir efektyviausią būdą. neniežėjo galvos oda. Tie. — labai stiprus valiklis. prisiglaudė prie jo skruostu. netikėtai pradėjo slinkti plau­ kai. išsigydysite nuo šių negalių. Apie šį ligos sugebėjimą kalbėjo ir P. Šią informaciją užbaikime A. Valymo procesas — kuriam laikui atsiradę spuogai. kuo daugiau jo bus. pasiruošdami gydymo se­ ansui. artritai. kad niekas negir­ dėtų. kas jo turės. Energodaras: — Kai man buvo 31 metai. kas išsiskiria iš organizmo kartu su seilėmis. Kartą jam išrovė iš karto tris dantis su­ kibusiomis šaknimis. perimtą iš senųjų šaltinių. gydo apsinuodijus. jog ten slepiasi infekcija. kad iš jo kūno būtų pašalinti teršalai. Kitą dieną jis išėjo į kiemą su kėde ir sėdėjo prie topolio 40 minučių prisiglaudęs skruostu. Dmitrukas „Receptas — į ąžuolyną": — Daug metų J. iškilo skauduliai. kad tau neprikibtų". o aš lig šiol dėkinga jai už patarimą. eina klaidingu keliu. stiprina senius. užsideda kuo daugiau papuošalų. panašūs sutrikimai. Urina. Kompresus dėdavau 2—3 kartus per savaitę. siūlo bakteriologas P. tačiau tai nepadėjo. peršalimai. manė.. Jei profilaktiškai du kartus per metus po 1—2 sa­ vaites kas antrą dieną tepsite kūną nugarintu šlapimu. Jam pasiūlė paša­ linti visus viršutinius dantis. PAVYZDYS. Man atrodo. o plaukus iš pradžių kirpdavau labai trumpai. Nustebęs ir laimingas žmogus žiūrėjo į topolį. cigun terapijos specialistai. Plaukų slinkimas — jo lokalizacijos vieta. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS. organizmas pats pasirūpino. jog kiekvienam svarbu. Gulėjo ligoninėje. kai jos orga­ nizmui stinga: kamuoja dažnos anginos. kitus būdus. neliūdės. Kinai. Kraujo. Ivanovas: „Su liga reikia elgtis atsargiai.

Tada reikia atlikti ir išankstinį suminkštinimą. Kaip suprasti. Kaip išvalyti mažų vaikų organizmą? — Jei jie bus tinkamai maitinami. minkšta. pavasario ir rudenio lygiadienį. mikrobų. Čiulpiant aliejų. 130 ORGANIZMO VALYMAS. kepenų valymo. Aliejus čiulpiamas tarsi saldainis. 131 . kai jis jau bal­ tas tarsi pienas. šaltalankiu.mis. tuštinamasi reguliariai. kurio pakan­ ka vieno valgomojo šaukšto. rodomuoju bei viduriniuoju. Liežuvis tepa­ mas lydytu sviestu ir trimis pirštais — didžiuoju. jei reikia. Nuryti aliejaus negalima. Šią procedūrą geriausia atlikti kartą per dieną. Galite badauti 3—10 parų pasninko dienomis. nieko ne­ valgius. sergantiems keliomis ligomis. pakanka dviejų savaičių. surišantis vis­ ką. kai išnyks visi valymo krizės simptomai. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 1. susitelkia priekinėje burnos daly­ je. 5—7 kartus išvalyti kepenis. Stipriausias ir natūra­ liausias — badavimas. 1—2 savaites skirti kapitaliniam valymui. visų rūšių apykaita vėl normali. Čiulpiama lengvai. Taip atsitinka todėl. Kaip tinkamai valyti organizmą? — Iš pradžių reikia organizmą „suminkštinti" ir tik tada pradėti pačią valymo procedūrą. Išspjautas skystis infekuotas.t. kad ardomi ligos židiniai. Chroniškas ligas tenka gydyti ilgiau. Būtina žinoti: pradėjus čiulpti aliejų. Jogai taiko specialų liežuvio valymo būdą. galima pradėti kitas valymo procedūras. 4. 2. Fi­ gūra tampa žymiai grakštesnė. Valymo procedūra tokia pati. Vėliau profilaktiškai kar­ tą per metus. Apie jį dar bus parašyta šioje knygoje. žmogus nusprendžia pats. atsižvelgdamas į savijautą. 7. Labai daug apie ją gali pasakyti ant liežu­ vio esančios apnašos. Tada. Tie. kūnas lankstus. Ar galima valyti kepenis tiems. pastebėjo. Tik po šių dviejų. kad liežuvis — musų sveikatos veidrodis. Tačiau jei tenka tai daryti. Ūmūs susirgimai gydomi grei­ tai ir lengvai. Kiek laiko skirti tokiai procedūrai. Nuo ko pradėti organizmo valymą? — Nuo storojo žarnyno. Apskritai mūsų organizmas stengiasi kuo daugiau teršalų pašalinti per viršų — plaučius. 3. kepenis. Ar galima valant kepenis alyvuogių aliejų ir citrinos sul­ tis pakeisti kuo kitu? — Galima: alyvuogių aliejų pakeisti saulėgrąžų aliejumi. todėl jo ne­ galima nuryti. tarsi melžiamas. 8. po kurių reikia vaikus apipilti vė­ siu vandeniu. Galima aliejų čiulpti ir vakare prieš miegą. paspartėja sutrikusi medžiagų apykaita. Tokio valymo metu aliejus yra adsorbentas. Burna ir liežuvis — viršutiniai va­ lymo takai. ko nereikia. čiulpimas dar nebaigtas. išvalyti storąjį žarnyną. kam pašalinta tulžies pūslė? — Galima ir būtina. Man šis metodas patinka ir todėl. Čiulpiant organizmas išsivalo nuo toksinų. kas kenkia organizmui. oda lygi. darbingu­ mas padidėjęs. Pradėti val­ gyti tik tada. Ką daryti. labai rūgščiais augalais — spanguolėm. Kai išvalyti koloidai. kai po valymo prasideda stipri krizė? — Geriau kurį laiką nevalgyti. organizmo visai nereikės valyti. labiausiai tinka jų pačių ge­ riama urina ir šiltos vonios. gali atsirasti laikini sutrikimai. kad valymas sėkmingas? — Kai išvalytas storasis žarnynas. Yra ir dar daugiau valymo būdų. Valymo būdas: aliejus (geriausia saulėgrąžų). Kai išvalytos kepenys. padidėja 3—4 kartus. lengvai. laisvai 15—20 minučių. rūgš­ čių. o citrinos sultis — citrinos rūgštimi. visas šis valymas vyksta natūraliai. serbentais ir t. Kraujas teka pro šį „filtrą" ir tuo pačiu išvalomas. Aliejus iš pradžių sutirštėja. fekalinė masė vientisa. po to suskystėja tarsi vanduo. Ar dažnai reikia valyti organizmą? — Iš pradžių per metus reikia 3—4 kartus išvalyti storąjį žarnyną. ypač žmonėms. 5. galima išspjauti. gerti daugiau šilto ištirpinto vandens (dar geriau ir įmagnetinto). jog apie teršalus or­ ganizme praneša liežuvis. kam jau teko badauti. Tai liečia visus valymo būdus. Vengti šalčio. Jei skystis geltonas. 6.

kančių. būtinai raskite laiko valy­ mo procedūroms. Klizmas su urina. taip pat jau suvirškin­ to maisto įsiurbimas. storojoje žarnoje — tolesnis virškinimas. Nežy­ mus simbiozinis virškinimas vyksta bakterijų floros dėka. vyksta savi virškinimo procesai. Pasiekti to vien taikant maisto ra­ cioną — NEĮMANOMA. Vidinė organizmo švara — geriausia jūsų sveikatos ir ilgo amžiaus garantija. suvilgomas seilėmis ir subrinkinamas. jis skatina viso organizmo atsinaujinimą. Plonojoje žarnoje vyksta ertminis. yra ir bus viena iš pačią svarbiausių gyvenimo reikmių. Pavlovas Žmogaus organizme vykstantys maisto apdirbimo procesai yra tokie patys kaip ir kitų šiltakraujų gyvūnų: burnos ertmėje maistas susmulkinamas. darau klizmas su 1 litru urinos. 11. Jei norite gyventi ilgai ir sveiki. kartais pasitenkinimo šaltinis. garinta uri­ na darau tada. kai tai būtina. mano gy­ venimo būdas — aktyvus. Ar gali badavimas pakeisti valymo procedūras? — Gali. taip pat iš maisto autolizės metu gauti fermentai. Kiekviename šių skyrių. TINKAMA MITYBA VIRŠKINIMO FIZIOLOGIJA Riekelė kasdienės duonos buvo. išmatų susidarymas ir jų pašalinimas. gydy­ tojo rankose — veiksmingas vaistas. Tačiau pats valymas daugiareikšmis. Tačiau kepenis net tokiu atveju derėtų išvalyti. plonojoje žarnoje — hidrolizė. 10. Visi kartu šie virškinimo būdai maistą perdirba kur kas 133 . Daug judu. veikiant orga­ nizmo ir maiste esantiems fermentams. I. veikiant tik jiems būdingiems fer­ mentams. Burnos ertmėje čia esantys fermentai padeda virškinti krakmolą (pradinė stadija). Badau­ damas kasdien 10—20 minučių maudausi vonioje (temperatūra 37—40° C).9. Kaip jūs valote savo organizmą? — 3—4 kartus per metus badauju po 5—9 dienas. Ar būtinas organizmo valymas? — Teoriškai to galima ir nedaryti. Dalyvauja daugiausia paties organiz­ mo. Skrandyje vyksta ertminis virškinimas veikiant saviems fermentams ir autolizė (maistą skaido jame esantys fermentai). neišma­ nėlių rankose — ligų priežastis. vyksta jo rūgš­ tinė denatūracija. jei badaujama reguliariai po 7—10 dienų 3—4 kar­ tus per metus. Valymą baigiu tada. kai darant klizmas urina tampa beveik švari. skrandyje tarsi sandėlyje maistas sukaupiamas. pasieninis ir nežymus simbiozinis virškinimas. Kepenis valiau 13—14 kartų. Geriu ištirpintą vandenį ir uriną (beveik visą per dieną). Storojoje žarnoje vyksta pagrindinis simbiozinis ir dalinis ertminis virškinimas. įsiurbimas. ak­ tyvina blėstančius procesus.

5) . Vartojant mišrų maistą. vieno valgymo metu žmogaus skrandis išskiria nuo 700 iki 800 mililitrų sulčių. 3) azo­ to druskos. kiti — šarminėje ar neutra­ lioje). Jų yra trys poros: paausinė. Kad skrandžio gleivinė būtų apsaugota nuo rūgščių povei­ kio ne virškinimo metu. Skrandis atlieka labai svarbią varančiąja funkciją. Dabar jau aišku. o sekretas išskiriamas tik pa­ tekus maistui. jų poveikis specifinis (virškinant baltyminį maistą išskiriami vieni fermen­ tai. vieni fer­ mentai aktyvūs rūgščioje terpėje. kurios dėka skrandžio prievartyje maistas paverčiamas tyrele ir nu­ stumiamas į dvylikapirštę žarną. Netolydi (ritmiška) fermentų sekrecija būna ilgesnį laiką. prievarčio dalyje nuolatos išskiriamos šarminės skrandžio sultys. Seilių reakcija šarminė (pH 7. Seilių sudėtis: 1) mucinai. išskiriamos gleivės. Veikiant seilių liau­ koms. Organizme vyksta dviejų tipų fermentų išsiskyrimas: toly­ dus ir netolydus. Didelis seilių šarmingumas padeda neutralizuoti rūgštis. 2. kodėl viršutinėje skrandžio dalyje (kreivumoje) dažniausiai atsiranda opos ir piktybiniai navikai. Fermentas lizocinas naikina bakterijas. Seilėse yra fermentas ptialinas. Iš pradžių sekrecinės ląstelės įsiurbia būtinas medžiagas iš kraujo. Fermentai pagreitina biocheminius procesus. tuo daugiau seilių. tai. Vienos jų yra liau­ kose. susidarančias rūgstant angliavandeniams. 134 . Skrandžio funkcijos kelios.5 litro sulčių. Kuo ilgiau maistas smulkinamas burnoje. per jas tekančio kraujo kiekis padidėja 3—4 kartus. Laisvos druskos rūgš­ ties žmogaus skrandžio sultyse yra 0. Seilių liaukų paskir­ tis: 1. Per parą žmogaus organizme išsiskiria apie 1. Pavlo­ vas teigė.5 procento.4—8.šiek tiek duji|: deguonis. kurių reakcija neutrali ar mažai rūgšti. SKRANDIS Vykstant evoliucijai skrandis atsirado kaip organas.5—2.0). Skrandyje vyksta ir išskiriamoji funkcija — susidaro šla­ palas. skatinančio angliavandenių apykai­ tą organizme. Fermentus gamina sekrecinės ląstelės. 4) organinės medžiagos. pagaminimas ir išskyrimas j kraują. Naujos sekreto porcijos sintezė įvyksta tik iš­ skyrus ankstesniąją. todėl ir jo sandara sudė­ tinga. 2) neorganinės medžiagos. Sekrecinės ląstelės fermentų sintezei būtinas medžiagas gauna iš kraujo. Kai inks135 SEILIŲ LIAUKOS Seilių liaukos savo sekretą išskiria į burnos ertmę. Skirtingose skrandžio vietose išskiriamos skirtingos virš­ kinimo sultys. I.4—0. kad seilėms būdingas gydomasis poveikis. paskui vyksta sintezė. Tam tikro hormono. ekonomiška skrandžio— žarnyno trakto veikla. o angliavandenius — kiti). kitos — virškinimo kanalo sienelėse. kuris jau burnos ertmėje pradeda skaidyti krakmolą. apatinė dalis — ne taip greitai ir ne tokias rūgščias skrandžio sultis.geriau. šlapimo rūgštis. Tolydus fermentų sekretas išskiriamas sinte­ zės metu. kreatininas ir kitos medžiagos. To­ dėl paprasčiausias kramtymas padeda per šias liaukas perva­ ryti ir išvalyti apie 6 litrus kraujo (beveik visą). Išskiriamoji — išskiriami medžiagų apykaitos produk­ 3. Žmogaus skrandis per parą išskiria 1. Sekrecinė funkcija. aktyvūs tik tam tikroje terpėje (pavyzdžiui. pažandinė ir poliežuvinė.5 1 seilių (stambiųjų galvijų — nuo 40—60 iki 120 litrų!). kuriame kaupiasi maistas ir prasideda hidrolizė (rūgštinė maisto denatūracija). Tuo ir pagrįsta labai efektyvi. FERMENTAI Išsiaiškinkime. Viršutinė skrandžio dalis per labai trumpą laiką išskiria labai rūgščias sultis. kas gi tie fermentai ir iš kur jie atsiranda. Šiai fer­ mentų sintezei eikvojama energija. Skrandyje veikiamas druskos rūgš­ ties jis suyra. azotas ir anglies dioksidas. Jie neatsparūs aukštai tempe­ ratūrai. Seilių išsiskyrimą skatina kramtymas.

veikia jos pačios liaukos). vilikinlnas žadi­ na plonosios žarnos gaurelių motoriką ir t. ir tai turi svarbią biologinę reikšmę. kad žmo­ gui ilgiau laikantis vieno mitybos režimo. Dvylikapirštėje žarnoje: 1. 5. ypač iš pradžių. kinta aukštoji nervi­ nė veikla. Tada keičiasi laikas. Tai beveik 3 kartus daugiau negu kūno išorinis paviršius.t. Todėl kaip tik čia įvyksta pagrindiniai procesai. Vykstant sekrecijos procesui. reikalingos ne tik virškinimui. Svarbiausios jos savy­ bės — sugebėjimas skatinti energijos apykaitą organizme ir apetito reguliavimas. 137 . cholecistokininas stimuliuoja tulžies pūslės motoriką. Bendras žarnyno paviršius kartu su gaureliais — apie 5 m 2 . čia vyksta šaltoji termobranduolinė sintezė — vienų medžiagų vir­ timas kitomis. Riebalai skrandžio liaukų sekreciją slopina maždaug 2—4 vai. kuri gali pasikeisti. 4. membraninis ir ląstelinis. atveria tulžies lataką. Dvylikapirštės žarnos turinio ne virškinimo metu reakcija yra silpnai šarminė. riebalų ir vandens ir t.. Įsiurbimas ir šalinimas. išorinės ir vidinės (į dvy­ likapirštę žarną atsiveria kepenų ir kasos ištekamieji latakai. bet ir kiti virškinimo bei kvėpavimo organai.PLONASIS ŽARNYNAS DVYLIKAPIRŠTĖ ŽARNA Akademikas A. kepenys yra feretino. per kurį gaminamos skrandžio sultys. daug daugiau šių medžiagų išskiria ne tik skran­ dis. Skrandžio sulčių išskyrimas yra lengvai sustabdoma reak­ cija. skrandžio liaukose atsiranda struktūrinis-morfologinis pokytis. 3 — prievartis tai nesveiki. ši proporcija pažeidžiama. Iš skrandžio maistas tyrelės pavidalu atskiromis porcijo­ mis pereina į kitą virškinimo trakto skyrių — žarnyną. Kai kurių tyrinėtojų nuomone. kuriems rei­ kia daug tokios energijos. Skrandis. blužnis. Pavyzdžiui. Labai didelės įtakos tam turi emocijos. Susijungia kelių tipų sekrecijos. Dėl to organizmas pritaiko virškinimo aparato veiklą ir visą virškinimo procesą įvairiems maisto režimams. kaulų čiulpai. Skrandžio sekrecijos reakcija priklauso nuo funkcinės skrandžio liaukų būklės. Gaminami žarnyno hormonai ir biologiškai aktyvios me­ džiagos. dalyvaujančio hemoglobino sintezėje. kai organizmo maisto režimas ilgai būna vienodas. telkinys. 136 PLONOJI ŽARNA Plonosios žarnos ilgis — apie 6 metrai. Skrandis 1 — viršutinė dalis. Laisva energija atsiranda terpių pakraščiuose tarp vandens ir oro. Tokio didelio plonųjų žarnų paviršiaus dėka čia vyksta sudėtingiausi procesai. Ugoliovas dvylikapirštę žarną pavadino „pilvo ertmės hipotalamo — hipofizio sistema". 3. 2. Jos liaukos per parą išskiria maždaug 2 litrus sulčių. Virškinimo metu išskiriamų skrandžio sulčių kiekis yra tie­ siog proporcingas maisto kiekiui. dvylikapirš­ tės žarnos gleivinėje susidaro kai kurie hormonai: sekretinas skatina kasos ir tulžies sekreciją. ir jų kokybė. kuris normaliomis fiziologi­ nėmis sąlygomis yra grįžtamojo pobūdžio. žarnynas. Skrandžio liaukų sužadinimo pokyčius lemia tai. Vyksta trys pagrindiniai virškinimo tipai: ertminis.t. 16 pieš. 2 — apatinė dalis. bet kai maisto per daug. nelygu jų kiekis maiste.

6. širdies ir kraujagys­ lių sistemas.susiję su asimiliacija — maisto pasisavinimu — ertminis ir membraninis virškinimas ir įsiurbimas. Sekretinas stimuliuoja kasos sulčių skystosios dalies sek­ reciją. 2. 14. Gliukagonas sutelkia kepenų glikogeną. Šių ląstelių masė tokia pati kaip ir stambiausių endokrininių liaukų masė! Plonajame žarnyne yra 7 tipų skirtingų endokrininių ląstelių. Duokrininas stimuliuoja dvylikapirštės žarnos sekreto iš­ siskyrimą Brunerovskio liaukomis. skaitytojui bus įdomu sužinoti. pats yra stambi vidinės sekrecijos liauka. Sialogastronas — stabdo druskos rūgšties išsiskyrimą. 7. 16. kvėpavimo sistemą. kasos sekreciją. Cholecistokininas skatina kasos fermentų sekreciją ir tul­ žies pūslės susitraukimą. Fiziologinė žarnyno hormoninės sistemos (ŽHS) paskir­ tis — reguliuoti skrandžio—žarnyno trakto veiklą. kurie būdingi atitinkamoms galvos smegenų struktūroms. kokius hormonus gamina žarnynas. padeda kvėpuoti kepenų ląstelių mitochondrijoms. Manau. Hormonas. kraują. tai yra atlieka endokrininių liaukų funkciją ir. 139 138 . 18. 10. veikiantis virškinimą. Vagogastronas stabdo skrandžio sekreciją. Sekre­ tinas stimuliuoja ir insuliną. 17. kad jis skatina oksintino ląstelių veiklą. pasižymintis somatostatišku imunoreaktyvumu. Enterokininas sukelia žarnyno sulčių skystojo ir tirštojo komponentų sekreciją. Vilikininas stimuliuoja plonųjų žarnų gaurelių susitrau­ kimus. Hormonas. taip pat žarnyno judesius. skrandžio turinio eva­ kuaciją. 8. Gastronas skatina druskos rūgšties sekreciją skrandyje. galimas daiktas. tul­ žies pūslės susitraukimą. 13. 5. Motilinas didina skrandžio aktyvumą. garantuoti Kepenys — Tulžies pūslė 17 pieš. veikiantis augimo hormoną. ne tik kuo efektyvesnį maisto medžiagų perdirbimą virškinimo trakte. 1. 12. Enterooksintinas — manoma. kad skrandžio—žarnyno traktas gamina hormonus. 11. Plonoji žarna yra svar­ biausias vidinės sekrecijos organas. Tarp jo gaminamų hormonų yra ir tokių. lėtinantis rūgščią sekreciją. stabdo dvylikapirštės žarnos motoriką. Sekretino sekreciją stimuliuoja vandenilio jonai. Kocherinas reguliuoja žarnų aktyvumą. Žarnyno hormoninė sistema Paskutiniųjų metų tyrinėjimai parodė. bet ir optimalią šių medžiagų asimiliaciją audiniuose bei vidinės terpės ląstelėse. Todėl šių hormonų poveikis jaučiamas įvairiose organizmo dalyse. kai pernelyg riebus maistas lė­ tina druskos rūgšties sekreciją skrandyje ir slopina jo judesius. medžiagų apykaitą. 4. ŽARNYNO HORMONINĖ SISTEMA Taigi plonasis žarnynas atlieka dar ir žarnyno hormoninės sis­ temos vaidmenį. 9. 19. ir kiekviena jų gamina atitinkamą hormoną. 3. 15. Bombezinas skatina skrandžio rūgšties išsiskyrimą. Enterogastronas padeda. Plonojoje žarnoje esančios ląstelės sintetina ir išskiria hormonus. Hormonas. Bulbogastronas slopina druskos rūgšties skrandyje išsi­ skyrimą. Chimodeninas skatina kasos fermentų išsiskyrimą. Piešinyje nurodytos žarnyno hormonų reguliuojančio poveikio zonos pačia­ me skrandžio—žarnyno trakte ( ) ir išorėje ( ).

mm žarnos epitelio jų yra apie 50—200 milijonų! Žmogaus žarnų mikrogaurelio ilgis — apie 1 mikrometras. rami­ nančiu poveikius. Prasiskverbę jonai ir dipoliai čia yra atitinkamos orientacijos. po jos prasideda įsiur­ bimas. ŽARNOS SIENELĖS SANDARA Būtina išsiaiškinti plonosios žarnos sienelės sandarą bei virš­ kinimo procesą. Taigi glikokaliksas su mikrogaureliais veikia kaip akytas katalizatorius. Jų buvimo ir dauginimosi vieta — ne tik smegenų. kai poros esti pana­ šaus į molekules dydžio. Svarbu ir tai.20. kad skrandžio—žarnyno trakto endokrininės ląste­ lės išskiria tireotropinį harmoną bei kitus būdingus smegenų hipofizės hormonus. Įrodyta. Šie siūlai yra enterocitų veiklos produktas. žarnų mikrogaureliai sugeba ritmiškai susitraukti bei išsitiesti 6 kartus per minutę ir pa­ greitinti virškinimą bei įsiurbimą. jo skersmuo 10—11 kartų mažesnis. praplečia kraujagys­ les. Jos gleivinė turi apie 4000 išaugų — mikrogaurelių. 18 pieš.5 mikrometro. Žarnų mikrogaurelių paviršius padengtas glikokaliksu. Mikrogau­ relių membranoje hidrolizė užbaigiama. Badaujant ŽHS neveikia. Tokia apvadėlio struktūra ne tik smarkiai (20—60 kartų) padidina bendrą įsiurbiamąjį žarnų ląstelių plotą.05 mikrometro skersmens. Be to.). 141 . Negana to. 21. kad glikokalik­ sas — hidrofiliška medžiaga. yra 0. o šio sluoksnio storis išoriniame žarnų ląstelių paviršiuje — 140 apie 0. bet ir nulemia dauguma ten vykstančių procesų funkcinių ypatumų. ku­ ris vadinamas šepetiniu apvadėliu. Plonosios žarnos sienelės — sudėtingas darinys (18 pieš. Todėl neeikvojami energetiniai ir plastiniai organizmo ištekliai. 3 — mikrogaureliai. 2 — membrana. vykstantį prie jos bei žarnos ertmėje. angliavandenių ir kitų medžiagų hidrolizė. VIRŠKINIMAS PLONOSIOSE ŽARNOSE Virškinimo procesas plonosiose žarnose toks: ertminio virškini­ mo dėka čia prasideda baltymų. Antelonas neleidžia atsirasti opoms. „auga" iš mik­ rogaurelių membranų. Taigi jie sudaro gana tankų „šepetėlį".1—0. Pagaliau glikokaliksas — papildoma grandis. perdavimo procesams suteikianti vektorinį (kryptingą) ir selektyvų (atrankinį) pobūdį. pereinamasis etapas. Šepetiniame apvadėlyje vyksta molekulių (monomerų) hidrolizė. Substancija P mažina kraujospūdį. tai yra. padidina aktyvųjį žar­ nos paviršių. 4 — sienelė. tai yra ląstelės neišskiria jose esančių hormonų. o smegenų hipofizės ląstelės išskiria skran­ džio—žarnyno trakto hormoną gastroną. tais atvejais. slopinanti organizmo vidi­ nėje terpėje antigenų ir toksinų srautą. Plonosios žarnos siena 1 — glikokaliksas. sudarančių papildomą priešmembraninį sluoksnį ir užpildančių poras tarp mikrogau­ relių. glikokalikso rūgš­ čių liekanų krūvis yra neigiamas. Tai daugybė plonyčių išsiraizgiusių siūlų. bet ir skrandžio—žarnyno trakto audiniai. 1 kv. mikrogaureliai padeda pernešti medžiagas veikiant šiam katalizatoriui. Virškinimo sistemos — endokrininio organo reikšmė dar la­ biau padidėja atradus endogeninius morfinus — endorfinus ir enkefalinus su morfinams būdingu skausmą slopinančiu. Be to. Todėl smegenų hipo­ fizės ir skrandžio—žarnyno trakto hormoninės sistemos turi gi­ miningų bruožų. Trumpiausias atstumas tarp mikrogaurelių yra 15—20 nanometrų.025—0. riebalų.

Piešinyje sąlygiškai nurodytos vietos. perdirbantys vienus ar kitus maisto komponentus. o šepetinis apvadėlis daug mažesnis — 100—200 A *. lėti plonosios žar­ nos maišomieji judesiai ar pernelyg intensyvus maisto perėji­ mas plonąja žarna slopina virškinimą prie jos sienelės. Todėl normali žarnos motorika — ypač svarbus veiksnys. Šepetinis apvadėlis atlieka savito bakterijų filtro vaidmenį. ląstelių membranose yra kaip erdvinės sistemos. Pa­ prastai paviršinės molekulės (maisto) turi daugiau energijos.0000000001 m. Organinės medžiagos (maistas) mažina paviršiaus įtem­ pimą. užtikrinantis didesnį virškinimo greitį prie žarnos sienelės (19 pieš. Paskutinė virškinimo stadija. Įvairių katijonų ir anijonų (maisto medžiagų) adsorbcija tarp fazių sudaro sąlygas atsirasti nemažam faziniam potencia­ lui. Fermentacinės sistemos. atitinkamai išsidėstę ir fermentai. taip pat ir energija. vyksta šepetinio apvadėlio ultrastruktūrose. Taigi paskutiniai hidrolizės etapai ir pradiniai įsiur­ bimo etapai vyksta esant sterilioms sąlygoms. Maiste esantys riebalai daro didelę įtaką maisto medžiagų įsiurbimui ir pasisavinimui plonojoje žarnoje. negu esančios fazės gilumoje. Iš čia reikiama kryptimi orientuotas maisto monomerų molekules fazės potencialas nukreipia į aktyvųjį fermentų centrą. tai yra iš ertminio virškinimo į membraninį. Tai pavaizduota 20 piešinyje. Virškinimo prie žarnos sienelės ir įsiurbimo schema Kad maistas plonojoje žarnoje būtų perdirbamas sparčiai. kai susidaro monomerai. kurio jai prireiks nukeliauti per visą žarną.Virškinimo plonojoje žarnoje niuansai: 1. 5. maisto masė turi būti gerai subalansuota su laiku. molekulės paviršiuje daugiausia būna išsidėstę kryptingai. Medžiaga (maisto masė) įvairiose virškinimo fazėse (ties šepetiniu apvadėliu. 6. Bakterijos ten nepatenka: jų dydis — keli mikronai. * A (angstremas) = 0. Membraninio virškinimo intensyvumas kinta ir priklau­ so nuo skysčio (chimuso) judėjimo greičio plonosios žarnos glei­ vinės paviršiaus atžvilgiu. kuri yra žarnos ertmėje. 3. o giliau — chaotiškai. Net jeigu fermentų sluoksnis ir išlieka. prieinami žarnos ertmėje esančioms bakterijoms. 143 142 . Susidaro palankios sąlygos maisto medžiagoms iš chimuso (maisto masės) vidurio pereiti į žarnyno (žarnos ląstelės) paviršių. 4. dalyvaujančios virškinimui vykstant prie žarnos sienelės. daugeliu požymių. Dėl to virškinimas ir maisto medžiagų įsiurbimas visoje plonojoje žarnoje vyksta netolygiai. 19 pieš. 2. glikokalikso porose) skiriasi nuo tos. kur įsiurbiamos įvairios iš žarnos patekusios medžiagos.). ir todėl tarp fazių įvyksta įsiurbimas.

Mikroorganizmų pasiskirstymas virškinimo trakte taip pat specifinis ir skirtingas. Kiekvienas virškinimo trakto skyrius.8 1. audinių skystis). kokia yra dabar. neutralizuo­ jančios iš skrandžio patenkančias rūgštis. vykstant evoliucijai. žarnų sulčių — 2 litrai. Virškinimo sultys. Įvairių medžiagų pasiskirsty­ mo plonosios žarnos paviršiuje (priklausomai nuo didesnio (a) ar mažesnio (b) riebalų kiekio maiste) galima seka 1 — tulžies rūgštis. skrandyje — 2—4 va­ landas. 4 — baltymai STORASIS ŽARNYNAS Apie maistą. ir taip toliau. detaliau rašyta anksčiau šios knygos I dalyje. Be to. Todėl pirmiausia sveikatos sąlyga — švari storoji žarna. kai joje nėra maisto. Iš žarnyno pašalinama tik apie 150 mililitrų! Visa li144 kusi vandeningo tirpalo masė įsiurbiama. Todėl apsiribosime bendriausiais klausi­ mais. o storosios — silpnai rūgšti. burnos ertmėje jis lieka nuo keleto sekundžių iki keleto minučių. mikroorganizmų mažai.20 pieš. kai neval­ goma. žemiau — dar kitos rūšies. kadangi kiekvieno sky­ riaus terpė turi savą pH. Kai storojoje žarnoje įsiurbimas su­ trinka. kaip aprašyta sky­ riuje „Storasis žarnynas". 145 . patekusį į storąją žarną. gaminamos mikrobų. Mikroflora pasiskirsčiusi išilgai žarnyno ir nuo žarnos centro sienelės link. kaip antai burnos ertmės terpės pH šarminis. Visi jie vienas nuo kito atskirti tam tikrais vožtuvais. Vykstant puvimui ir rūgimui. esančių storojoje žarnoje. o prie sienelės — kitos. dvylikapirštės žar­ nos srityje veisiasi vienos rūšies mikroorganizmai. Žarnos ertmės centre yra vienos rūšies mikroorganizmai. En­ tériné organizmo terpė yra vidurys (buferinė terpė) tarp išori­ nės terpės (oras. 2 — riebalai. Tuo metu. iš storosios žarnos patekę nuodai ir toksinės medžiagos užteršia visą organizmą. vitaminai ir ami­ no rūgštys. o virškinimo periodu jų smarkiai padaugėja. išmatos pasidaro skystos. dirva — visa tai. at­ lieka tik savo funkciją. storojoje žarnoje mikroorganizmų yra gy­ va galybė. Ši izoliacija būtina. kasos sulčių — 0. kur plo­ niau — kitos rūšies. o skrandyje jų labai mažai. skrandžio pH — rūgštinis (ne virškinimo metu išsi­ skiria neutralios arba silpnai šarminės reakcijos gleivės). kaip jau žinome. skrandžio sulčių — 1. nereikia pamiršti. Bakterijų veikla plonojoje ir storojoje žarnose tarpusavyje susijusi. VIRŠKINIMO SULČIŲ IŠSKYRIMAS IR KAI KURIE SU TUO SUSIJĘ YPATUMAI Per parą žmogaus virškinimo trakte išsiskiria iki 5—6 litrų virškinimo sulčių: seilių — 1 1 . plonojoje žarnoje. taip pat iki 95 proc. o storojoje — 12—18 valan­ dų.7—0. plonojoje žarnoje — 4—5. Čia įsiurbiama gliukozė. dvy­ likapirštėje žarnoje virškinimo metu terpė neutrali. kurių reakcija šarminė. Maistas kiekviename skyriuje būna taip pat nevienodą lai­ ką. plonosios žarnos terpė silpnai šarminė. tulžies — 0.5—2 1. 3 — angliavandeniai.75—11. Storojoje žarnoje vyrauja reabsorbcijos (įsiurbimo. juk ji atsirado ir tapo tokia. Priklausomai nuo maisto sudėties. atgalinio įsiurbimo) procesai. kas mus supa) ir vidinės terpės (kraujas. kad žarnų mikroflora griežtai spe­ cifinė. vandens ir elektrolitai. čia išsiski­ ria tulžis ir kasos sultys. mikroorganizmai ir maistas organizme sudaro entérine (vidinę) terpę — žmogaus ekologijos dalį. Burnos ertmėje mikroorganizmų yra daug.

kad nesutriktų organizmo fiziologinės funkci­ jos. Normalus skrandžio—žarnyno trakto funkcionavimas susi­ jęs su jo nepertraukiama regeneracija. SIMBIOZINIS VIRŠKINIMAS Ankstesniuose skyriuose jau esame kalbėję apie virškinimo pro­ ceso metu virškinimo trakte atsiradusių bakterijų paskirtį. hormonai ir kitos fiziologiškai akty­ vios medžiagos. paaiškėjo. ir vidinė organizmo terpės visų pirma priklauso nuo vartojamo maisto (išorinės aplinkos). su tais. žmonių gyvenimo ge­ rinimo uždavinių. 2. aišku. sti­ muliatoriai. kurių dabar mokslas nepri146 . Tarp jų vyksta pasikeitimas metabolitais (gyvybinę veiklą skatinančiais produktais). suardydama kai kuriuos atliekamus maisto komponentus ir sudarydama trūkstamus produktus.): 1 — maistingosios medžiagos. Bakterinių metabolitų srautą sudaro keli komponentai (21 pieš. Dar neseniai buvo laikomasi požiūrio. Jame visų greičiausiai keičiasi epitelis. kuriuos sudaro maisto medžiagos. Greičiausiai atsinaujina glikokaliks a s _ per 4—10 valandų. paveiktos mikrofloros. Todėl šepetinio apvadėlio poros nuo­ lat valomos. bet netgi būtina. Dabar būtina apžvelgti kitus svarbius virškinimo ypatu­ mus.Iš viso to. kas pasakyta. toksinės medžiagos. 1 . Siame sraute yra: naudingos medžiagos (vitaminai. Pastaruoju metu disbakteriozė — daugelio ligų priežastis. kuriuose sunaikinta mikroflora. Visiškas žmogaus žarnyno epitelio 147 rai. Sugretinus gyvūnus. medžiagos. Bet akademiko A. KITI VIRŠKINIMO SISTEMOS YPATUMAI Apie pirminį žmogaus organizmo mitybos efektyvumą galima spręsti pagal tokį faktą: kiekviena žarnyno ląstelė sugeba ap­ rūpinti maisto medžiagomis (plastinėmis ir energetinėmis) 10 3 —10 5 kitų organizmo ląstelių. kad ir buferinė.t. Taigi dažnas valgymas galbūt greičiau skatina at­ sinaujinti žarnyno epitelį. Ugoliovo ir kitų mokslininkų tyrinė­ jimais buvo įrodyta. Ne veltui kai kurių gyvūnų (ypač žolė­ džių) bakterinės floros masė gali sudaryti 1/7 dalį jų kūno ma­ sės. plonojoje — per 3—6 dienas. 4 _ 0 . Todėl normali bakterinė flora organizme — vienas iš svarbiausių optimalios mitybos.8 dienos. dvylikapirštėje žarnoje atsinaujinantis per 1. jog bakterijų flora ne tik nekenksminga. kad bakterijų flora žarnyne yra nepageidautina ir netgi tam tikra prasme kenks­ minga. 2 — bakterijų gyvybinės veiklos produktai. ir tai yra beveik visų žmonių problema. 4 — žmogaus organizmo bakterinė flora. inhibitoriai.). įvairūs neorganinės kilmės komponentai. atsiradęs veikiant bakterinei flo­ 21 pieš. 7 proc. nusistovėjo žmogaus organizmo bakte­ rijų ir bakterijų. atsiradusių jo virškinimo trakte. simbioziniai tarpusavio santykiai. kad gyvūnai be mikrofloros yra su daugybe defektų ir turi būti apibūdinami kaip nepilnaverčiai. per valandą. priklausančius nuo skirtingo maisto. Vykstant evoliucijai. Išnagrinėsime šį klausimą detaliau. nei kenksmingoms (indife­ rentiškos). būtinos amino rūgštys ir t. Bakterijų flora pasirūpina reikiama maisto me­ džiagų pusiausvyra skrandžio—žarnyno trakte. Simbiozinio virškinimo schema skiria nei naudingoms organizmui. kuriuose ji normaliai tarpsta. 3 — medžiagų balastas. per valandą.3 proc.

o plonojoje žarnoje — 4—5 valandas. atsiranda gastritas ir kitos ligos. pareina jau vien 149 PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS. troškulys daugiau nekamuos. kompoto. kuriame daug angliavandenių (košė. praskalaukite burną ir nury­ kite 2—3 gurkšnelius.). paprasčiausio vandens ir t. Kasa. Dėl to ilgainiui sutrinka virškinimas skran­ dyje. jie po truputį ims nykti. nutukęs ar liesas. Jei kiltų nenugalimas noras numalšinti troškulį (ypač tik pradėjus taisyklingai maitintis). o šios (puvimo. Ir vėl jūs nieko negausite. bet ir neleidžia maisto medžiagoms likti tose vietose. Be to. pūva ir su­ daro išmatų akmenų sankaupas.t.) — po 4—5 valandų. Suvalgius maisto. Maisto medžiagos virškinamos ir įsiurbiamos tam tikrose plonosios žarnos vietose. bet ir prie žarnos siene­ lės vykstantis virškinimas. Net senovės išminčiai yra pastebėję. arba peršoks neapdorotas skrandžio sulčių į kitus sky­ rius. kol organizmas nesusintetins ir neišskirs naujų sulčių. kodėl badaujant ilgiau nei aukščiau nuro­ dytą laiką.5 proc. rūgimo) bakte­ rijos bus įsiurbiamos į kraują. ir skrandžio—žarnyno trak­ tas pradės dirbti normaliai. Išvada — arba maistas liks skrandyje. kad maistui suvirškinti išskiriamos sultys. kepenys ir liaukos plonojoje žarnoje priverstos sinte­ tinti naują sekreto porciją. Storojoje žarnoje šios stambios mais­ to dalelės. KAIP NORMALIZUOTI SKRANDŽIO—ŽARNYNO TRAKTO VEIKLĄ Dabar. o baltymingo maisto (mė­ sa. Nieko negerkite vieną ar dvi valandas po valgio Maistas (priklausomai nuo sudėties) skrandyje laikosi 2— 3 valandas.atsinaujinimas užtrunka nuo 6 iki 14 dienų. kurie atlieka savo funkciją ir turi jiems budingą terpės pH. nuplaunamas apsauginis gleivių sluoksnis.t. turinčios fermentų.t. Tik praslinkus 2—4 valandoms vyksta virškinimas plonojo­ je žarnoje.5—2 kar­ tus daugiau sulčių. ir štai aiškių aiškiausia opa dvylikapirštėje žarnoje bei kiti negalavimai. Dėl visų šių priežasčių nerekomenduojama gerti valgant. Išgertas skystis tuoj pat nute­ ka per skrandį ir ne tik atskiedžia virškinimo sultis plonojoje žarnoje. kokią didelę reikšmę turi skysčių gėrimo laikas. druskos rūgšties koncentracija teks išskirti 1. Didelis seilių šarmingumas palaiko normalią organizmo rūgščių—šarmų pusiausvyrą. 148 . arbatą ir t. tik šersite puvimo bakterijas. kur jos turėtų būti pasisavinamos. pašalinti ja­ me esančius toksinus ir kitas nereikalingas medžiagas. Kramtymas gerina peristaltiką. Jei maistas prastai susmul­ kintas. žuvis ir t. Gyvybines jėgas eikvosite papil­ domai fermentų porcijai sintetinti ir nesuvirškinto maisto pu­ vimo produktams nukenksminti. mums dera jos laikytis. kompotą. perėjus prie tinkamos mitybos. lengvai prieinamos mikroorganizmams. apsunkinamas ne tik ertminis. duo­ na ir t. Štai praktinės rekomendacijos: Gerkite skysčius prieš valgį Perskaitę skyrių apie fermentus sužinojome. Ši terpė irgi keičiasi. Ir jeigu anksčiau būta tam tikrų sutrikimų. eikvodamos organizmo resursus ir jį alindamos. Štai kas parašyta „Cžud-ši": „Koks bus tavo kūnas — normalus. sumažėja rūgštingumas. Vėliau. Fer­ mentas lizocinas neutralizuoja jų kenksmingą poveikį. kur pasiliks rūgti ir pūti. galima gerti po 3 valandų. skystis greitai nuteka į žemesnius šios sistemos sky­ rius.t. kai jau žinome skrandžio—žarnyno trakto „technologi­ ją". Maistą gerai sukramtykite Tai leidžia pervaryti per seilių liaukas kraują.) šiuos fermentus atskiesite ir nuplausite į žemiau esančius skrandžio—virškinimo trakto skyrius. Sekrecinis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos aparatas per­ kraunamas. sultis. susidaro sąlygos skrandžio opoms surandėti.4— 0. Išgėrę kokio nors skysčio (pieno. Gerkite skysčius (vandenį. Štai vienas iš at­ sakymų į klausimą.) 10—15 minučių prieš valgį. Vietoj įprastų 700—800 mililitrų skrandžio sulčių su 0.

kol šie negalavimai nepraeis. valgydamas ar po valgio".nuo to. karštligė ir 1. t. ir kraujo komponentų (tų. Natūralų alkį reikia skirti nuo iškreipto ir patologiško noro „ką nors pakramtyti". riebalų ir kitų medžiagų — kompozicijos. savo veiklą fermentai pradės tik tada. 151 . kad skrandžio sulčių išsiskyrimas yra lengvai sustab­ domas aktas. Nuo maisto komponentų labai pareina.1. dalyvaujančių virški­ nimo prie žarnų sienelių procese. Sekrecijos ŽHS elementai yra kontroliuojami ir chimuso. uždegimai. Tik tada maisto medžiagų koncentracija kraujyje būna truputį mažesnė. Tikras alkis atsiranda tik po visų maisto virškinimo ir pa­ sisavinimo stadijų. Jei maistas karštas ar labai šaltas. Kad nuvargu­ siam žmogui sugrįžtų gyvybinės jėgos. Dar senų senovėje kinai. 150 Pagrindinis ir pats svarbiausias žarnyno adaptacijos prie maisto ypatumų elementas — fermentų. Šios tai­ syklės ypač reikia paisyti pereinant prie šviežių vaisių h . Taisyklingai maitinantis šis patologiškas sutrikimas išnyksta. Žarnų gaurelių struktūros. Kad taip neatsitiktų. skausmas. kad prieš tai gerai išva­ lysite organizmą. absorbcijos (įsiurbimo) zonos gali pasidaryti didesnės ar mažesnės. nerimas. Gerkite ir valgykite vidutinės tcmperutūros maistą Mūsų organizme veikia tam tikri prisitaikymo prie maisto mechanizmai. pū­ va. Tegul čia viešpatauja santaika ir džiaugsmas. NEĮPRASTĄ MAISTĄ Į SAVO RACIONĄ ĮTRAUKITE LAIPSNIŠKAI IR JO KIEKĮ DIDINKITE PAMAŽU. Netikras alkis atsiranda tada. kai maistas taps normalus. rūgsta — nuo to ir atsiranda viduriavimas ar diskomforto pojūtis. Šie signalai perduodami į mais­ to centrą. ŽHS sistemos persitvarkymas grįžtamųjų ryšių dėka veikia nervų sistemą. bet tik su sąlyga. kada gersi skysčius — prieš valgį. sutrikdo virškinimo sul­ čių išsiskyrimą. skausmas. sielvartas. kuris jums nežinomas ar neįprastas. indai ir kitos tautos at­ kreipė į tai dėmesį ir sėkmingai panaudodavo maistą. mikrogaurelių ultrastruktūros pasikeitimas ir jų tarpusavio išsidėstymas šepetiniame apvadė­ lyje turi įtakos žarnyno funkcijų prisitaikymui prie skirtingų mitybos sąlygų. todėl normalūs virškinimo trakto judesiai (pe­ ristaltika) sulėtėja arba net visiškai išnyksta. Nevalgykite tada. juokas prie stalo atpalaiduoja ir ramina. Be to.y. kai sutrinka skrandžio—žar­ nyno trakto veikla. Nevalgykite per šalto ir per karšto maisto. baimė. kol nepasijusite ramesni. b) jeigu jus kamuoja uždegimas. Ilgai kramtykite ir niekuo neužsigerkite. Anksčiau buvo manoma. karštligė. Pervargimas. ne­ valgykite tol. kokie bus hormo­ nai. priartės prie kūno temperatūros. Pagaliau mityba gali keisti ir iš tikrųjų pakeičia žmogaus charakterį. taip pat daug tokio maisto. Priklausomai nuo maisto — angliavandenių. bal­ tymų. d) jei pervargote — prieš valgį atsipūskite. Ypač žalingi sveikatai šalti valgiai ir gėri­ mai: jie „gesina" virškinimo „ugnį". norėda­ mi pakeisti žmogaus charakterį. Dėl to palaipsniui ugdomi natūra­ lūs maisto ir skonio poreikiai. o tai sudaro sąlygas reikšmingiems virškinimo procesų adaptaciniams pokyčiams žarnų hormoninės sistemos (ŽHS) lygmenyje. organizmo funkcijos sugrįžta į savo vėžes ir sveikata pagerėja. laikykimės šių rekomendacijų: a) gera nuotaika. Suvalgytas maistas nepasisavinamas. depre­ sija. ir jūs pajuntate tikrą alkį. Juk valgydami jūs stiprinate savo kūną ir sveikatą. ir jų savybių pasikeitimas.dar­ žovių raciono. c) jei jaučiate emocinę įtampą — taip pat susilaikykite nuo valgio vieną ar kelis kartus. kai emocinė būsena sutrikusi. ją pakeičia. VALGYKITE TIK GERAI PRAALKĘ. įtūžis. sukeliantis plonos os žarnos virškinimo ląstelių membra­ nos poliarizaciją — „atjungiamas" mūsų akytasis katalizato­ rius — glikokaliksas. Tai turi tapti pagrindine gyvenimo taisykle. nieko nėra geriau už trumpą atokvėpio valandėlę ir atsipalaidavimą. emocijų antplūdžių metu išsiskiria adrena­ linas. kurie iš esmės priklauso nuo maisto). Žarnyno mikroflora taip pat kinta priklausomai nuo mity­ bos.

Tuo pat metu daug kartų padidėja bakterinių metabolitų — toksinų ir kitų — srautas. Bakterijų gebėjimą sparčiai daugintis patvirtina šie mikro­ biologų apskaičiavimai. funkcijos sutrinka. kad žmonių bakterijų flo­ ra yra skirtinga (vienų žmonių bakterijų flora negamina toksi­ nių metabolitų. kai žarnų ląstelėse stinga arba visai nėra fermento laktazės. bet ir. pieno mišiniai. membraninio virškinimo. Jau senovės išminčiai „Cžud-ši" rašė: „Nevalia <. yra žinoma. Kol esame jauni. gliukozės tirpalai — gėrimuose ir ki­ tuose dirbtiniuose junginiuose). kad toks reiškinys — dės­ ninga mūsų nežinojimo išvada. kad virškinant maistą nusilupa skrandžio—žarnyno trakto gleivinės epitelis. Antra prie­ žastis — nevienoda barjerinė kepenų funkcija. Vienos bakterijos maisto poreikis per parą (jeigu jos maitinimas nebus apribotas) yra toks pat kaip 152 22 pieš. Dažnai valgant.> valgyti naujo maisto. Dar kartą perskaityki­ te skyrių apie kepenis ir įsitikinsite. Organizmas pajunta maisto sty­ gių.Iš šio punkto išsirutulioja ir kitas postulatas: jokių „pakramtymų" tarp valgių. Pieno disacharidą (laktozę) skaido tik šis fermentas (laktazė).). neišsiskiria gleivės. ims pyktis". dėl to jis apsi­ nuodija. nes plonojoje žarnoje yra lengvai pasisavinamų maisto monomerų perteklius. Be to. Viena priežastis yra ta. — neužtenka ir 3000—3500. kurie maitina patogenines bakterijas. Žmonių. jautrumas arba labai ryškus. Beje. šis procesas bus kur kas intensyvesnis ir skrandžio—virškini­ mo traktas greitai susidėvės. Kai organizmas nepriima pieno. Organizmui senstant.. ir 15-mečio berniuko. visų svarbiausia. VALGYKITE TIK PAJUTĘ SVEIKĄ ALKĮ. ypač ląstelės su nutrūkstama sekrecija. tai dar vienas akivaizdus pavyzdys: esant normaliam virškinimui organizmui pakanka 800— 1200 kilokalorijų. sustiprėja toksinų srautas (22 pieš. Tai susiję ne tik su lėtesne įvairių fermentų sinteze. Kai jo nėra. Mikrofloros įtaka virškinimui a) normali bakterinės floros ir organizmo sąveika. Šitaip pažeidžiama žmogaus endoekologija. Toks nuolatinis savęs nuodijimas pakerta mūsų jėgas ir sukelia įvairiausias ligas. o tada. Neigiamas mikrofloros poveikis Jei į organizmą maistas patenka kaip monomerai (pienas. Mikroorganizmai teikia organizmui papildomas maisto medžiagas. b) patogeninės mikrofloros persvara žarnyne. Taip sparčiai dauginantis bakterijoms or­ ganizme atsiranda daug bakterinių metabolitų. 1. kadangi maistas vartojamas kaip monomerai — geras laimikis bakterijoms. Tai paaiškina­ ma dvejopai. kuriems būdingas laktozės nepakankamumas. mūsų organizmas su tuo susidoroja. vei­ kiančio kaip apsauginis mechanizmas. tarp jų ir pačias būtiniausias. o kitų — pagamina jų labai daug). reikalin­ gos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos gleivinei apsaugoti. kol nesuvirškintas ankstesnysis. 153 . Štai tokia pražūtinga disbakteriozės esmė. arba jo visai nėra. bak­ terijos turi palankias sąlygas daugintis.. kai jis patologinis. didėja įvairių produktų netoleravimas. Bus perkrautas sekrecijos aparatas. su silpnesne kepenų barjerine funkcija. ĮVERTINKITE SIMBIOZINIO VIRŠKINIMO SVARBĄ Neigiamam ir teigiamam mikrofloros poveikiui pailiustruo­ ti pasitelksime du atvejus. Nuolatos ką nors kramtant. nes jie gali būti nesuderinami. bakterinių metabolitų srautas esti normalus. Tai atsitinka tuomet. laktozė lieka skrandžio—žarnyno trakto spindyje ir tampa bakterijų „grobiu". organizmas praranda daug medžiagų. cukraus. Ten vyksta puvimo ir rūgimo procesai.

Maistui patekus j organizmą. Emociniai stresai. o nor­ malią nualinantys. kad kai kurių gyvūnų bakterijos floros masė gali sudaryti septintadalį bendrosios jų kūno masės. Vernadskio. prietarų. Netinkama mityba — maistas smarkiai pakitęs (monomerai). sutrikdo membraninį virškinimą. būtino. Mikrobai. MAISTAS Pagrindinis mūsų uždavinys — sąžiningai išnagrinėti faktus. Be to. Medžiaga turi ypatingą formą — kairįjį sukinį. „Kirlianų efektas" 3 „<. Mes privalome vertinti mokslą kaip tikrąsias žinias. Bakteri­ jų ir mielių baltymai turi visas svarbiausias amino rūgštis. Kaznačejevas: „Gyvoji medžiaga gali būti pirmapradė. Sau­ sose mielėse jų gali būti 51—58 procentai! Be to. (Iš knygos V. glūdinčiais pačiuo­ se gyvybės pamatuose. kurios panaudoja irimą be deguonies. skirtumas tarp gyvos — organinės me­ džiagos ir inertiškos — neorganinės. apžvelgiančią skrandžio—žarny­ no trakto veiklos normalizavimą. Tada pradeda tarpti kitos bakterijų populiacijos. Tai yra staigus. be tamsybės. neteisingai vartoja­ mas. šių papras­ čiausių mikroorganizmų viduje sintetinami ir kaupiami vitami­ nai. Kirlian „Stebuklingų išlydžių pasaulyje"). Teigiama mikrofloros įtaka Jau minėta.> Pirmoje nuotraukoje matome nenuskintą verbenos lapą. be visa kita. N. D. Visų pirma priimsime K.. yra puiki maisto žaliava. Rerichas Kad suprastume. antroje la­ pas nufotografuotas po to. pagarbiai ir drąsiai. kas sudaro normalią mikroflorą. esančios skrandžio—žarnyno trakte ir žarnyno gleivinėje. o trečia nuotrauka padaryta dar po 20 valandų". Ch. 3. sukurdama struktūras". kuriame. Kai maistas vir­ tas — deguonies jame daug mažiau.. Antibiotikai. 1 2 23 pieš.. Štai kodėl šie mikrobai mums — maištingiausią „mėsa". žino­ ma. Pagrindinės disbakteriozės priežastys: 1. A vitamino deficitas. V. ypač B grupės ir D vitaminas. jau po dešimties minučių suaktyvėja ir ima daugintis bakterijos. teks susipažinti su pagrindiniais reiškiniais. ir tai smarkiai padidina jų metabolitų toksiškumą. disbakteriozė sumažina plonosios žarnos fermentų aktyvumą ir.2. bakterijos. 2. Jų esmę aiškiai nusakė akademikas V. Dabar mums teks susipažinti su maisto produktų sudėtimi ir jų įtaka organizmui. ką reikia valgyti. kas mus iš tikrųjų maitina. kad bakterijos galėtų kvėpuoti. S.> bet ji egzistuoja kartu su inertiška medžiaga ir perdirba Kosmose energijos srautus.. be perėjimų. Normali mikroflora ypač puikiai tarpsta maitinantis švie­ žiu augaliniu maistu. tiks­ liau — bioplazma. Kaip parodė tyrimai. <. Svarbiausia — mokėti juo pasinaudoti. formuojantys patogenišką mikroflorą. kurioje kairiojo ir dešinio­ jo sukinio medžiagos susimaišiusios. A. Žmogaus organizmas virškina bei utili­ zuoja mikroflorą. Mūsų viduje veikia nuosavas „mėsos kombinatas". Ciolkovskio. yra daug deguo­ nies. Baigėme tik pirmąją dalį. 4. Kirlian. gyvą būtybę sudaro medžiaga ir lau­ kas. sunykęs (šiluminis apdorojimas). kad kiekviename gyvame organizme yra medžiaga — plazma. kai verbena buvo išrauta su šaknimis ir 10 valandų išgulėjo šešėlyje. mielės — viskas. net sunaikinantys. Gurvičiaus ir kitų didžiųjų gyvenimo tyrinėtojų idėjas. Skrandžio—žarnyno trakto ligos. „Kirlianų efektas" patvirtina. 155 .

Iš aukščiau išnagrinėto energijos pasisavinimo proceso aiš­ ku. netirpsta ir to­ dėl nekeičia osmotinio ląstelių slėgio. ėmė kal­ bėti šveicarų gydytojas M. Pirmasis apie maisto energetinį potencialą 1897 m. Neorganinė materija tokio lauko neturi. mums reikia maisto su kairiojo sukinio medžiaga ir turinčio daug bioplazmos. kurios energija sudaro cheminės jungties žiedą ir toliau dalyvauja bet kuriose energi­ jos reakcijose.) mažina jų energetinį potencialą. Jeigu maiste yra medžiaga su dešiniuoju sukiniu arba nėra bioplazmos — tai. kad augalinę žaliavą perdirbant į gyvūnų audinius. iš jų apie 25 — ląstelėse. priešingai. rūkymas. kurį augalai pagamina ir savo. Tai ir yra tas maistas (arba gerai organizuota auga­ linės kilmės angliavandenių. tad gali būti atidedami atsargai. kuris priklausomai nuo spino (su­ kimosi į kairę arba į dešinę) pereina į tripletą (trilypę sistemą) arba į kurią kitą būseną. tam tikra energijos dalis prarandama. Šiems darbams neprilygsta šiuolaikiniai laimėjimai. nuo jos atsiskiria vienas elektronas. Veikiant šviesai. troškinimas.* Augalinių arba gyvulinių produktų apdirbimas. Augaluose ATF molekulės panaudojamos riebalų ir anglia­ vandenių sintezei. iš vandens ir an­ glies dioksido susidaro organinė medžiaga ir išsiskiria laisvas deguonis. ir viso gyvojo pasau­ lio reikmėms. dar netenka­ me energijos. o po to vėl iš jo audinių dėmenų sintetiname savo audinius. tad remsimės iš esmės jais. Energijos absorbavimas fotosinteze dalyvaujant vandenilio donorui — vandeniui gali vykti tik tri­ lypėje sistemoje. Ga­ lutinis fotosintezės produktas yra daug energijos sukaupusi mo­ lekulė ATF (adenozintrifosforo rūgštis). o 15 litrų — organizmo skys­ čiuose. teikiančių energiją mūsų pačių specifinės rūšies angliavandenių.). skirtingai negu ATF. vartodami gyvulinės kilmės maistą. Vėliau. baltymų ir t. veikiantis vidaus terpę. žmogaus organizmo sudaro vanduo. Šį teiginį jis sėk­ mingai taikė ir praktikoje. * Šie duomenys paimti iš akademiko A.).t. tai yra paties organizmo audimų sinte­ zei ir energijos susidarymui. riebalų ir baltymų. skaidome jį savo virškinimo trakte. didina entropiją ir nuslopina gyvybinius procesus. Augalai suge­ ria visų pirma Saulės energiją. konservavimas ir t. KAIP SUSIDARO MAISTAS Pagrindinis energijos šaltinis Žemėje yra Saulė. bet ir faktorius. sintezei. skirstė juos į kategorijas. organizme įvyksta at­ virkštinis procesas — nutrūksta energetiniai ryšiai tarp auga­ linės kilmės angliavandenių. teikiantis informaciją iš aplinkos vidinei organiz­ mo terpei. riebalų. kai sužadinama chlorofilo molekulė. Į kitą trofinės (maitinimo) grandinės grandį per­ duodama tik dalis akumuliuotos medžiagos (apie 10 proc. Suaugusio. sūdymas. Priklausomai nuo to. Tai energiją absorbuojanti fotosintezės reakcija. 157 . kurie. kepimas. Bircheris-Beneris. keičiantis vidinę struktūrą (virimas. Ugoliovo knygų.Kiekvieną gyvą objektą (dabar tai vadinama bioplazma) su­ pa laukas. Augalinis ir gyvulinis maistas — ne tik organizmo energi­ jos ir statybinės medžiagos šaltinis. Veikiant šviesos kvantams. Būtent šitoks maistas mažina en­ tropiją (irimą) gyvojoje sistemoje (organizme). Tai įvyksta fotosintezės būdu. Jo prigimtis sudėtinga ir gyvybei nutrūkus išnyksta (23 pieš. sveriančio 65 kg žmogaus organizme yra maždaug 40 litrų van­ dens. marinavimas. MAISTO SUDĖTIS Iš ko sudarytas mūsų maistas? Koks maisto komponentų vaid­ muo palaikant normalią organizmo gyvybinę veiklą? VANDUO 55—65 proc. riebalų ir baltymų cheminių ryšių energija). Vartojant augalinį maistą. Tačiau jau prieš daugelį tūkstančių metų apie tai žinojo Indijos išminčiai ir energiją maisto pro­ duktuose vadino „Odžasu". Tad galima padaryti pačią svarbiausią išvadą: kad gyvybė nenutrūktų.t. kad jis galėtų kuo geriau prisitaikyti prie supančio pasaulio. daug ar mažai produktuose Odžaso. rauginimas.

yra beskonis. Paly­ ginkime — 3 mėnesių vaisiuje yra 95 proc. Beje. aguročiuose. organizmas nepasisavina. sniego. energijos atitekėjimas ir pasiskirstymas organizme. pavyzdžiui. Organizmo vidaus terpės pastovumas. disimiliacija. ši atmintis yra taip gerai „įrašyta". Toks „futliaras" molekulėms netinka. ištir­ pusių vandenyje. ir paprasto vandens kokybė nevienoda. Be to. jis yra struktūrizuotas. Pirma. kurią sukaupia vanduo. esančio organizme. Valgydami sultingus vaisius ir daržoves. Tačiau jei toks vanduo ilgai stovi nevartojamas.Žmogui senstant. daržovėse ir. Vanduo. kopūstuose. esančio junginiuose. Atlikus fizikinį eks­ perimentą. Nustatyta. Mums tenka tik tos mineralinės medžiagos. arbū­ zuose bei melionuose. iš 159 . Pelkių vanduo su vandens augalais. Neorganinių mineralinių medžiagų. Vanduo yra pagrindinė terpė. „vėsus". ypač baltymų. difuzija. kurioje vyksta daugybė cheminių reakcijų ir fizikinių— cheminių procesų (asimiliacija. Orga­ nizmas griežtai reguliuoja kiekvieno organo ir kiekvienos ląs­ telės vandens kiekį. vandens. šulinių. bet malonus. Štai kas apie vandenį rašoma „Čžud-ši": „Vanduo esti lie­ taus. Mineraliniai vandenys gydo ne juose ištirpusiomis medžia­ gomis. Vanduo. o nauja­ gimio — jau 70 procentų. daržovėse yra laisvas ir junginiuose su koloidais. primena eliksyrą. sumažėjęs pajėgumas surišti didelį kiekį vandens. Gyvos molekulės tarp tokio vandens molekulių netinkamai išsidėsto ir todėl menkai jį su­ laiko. o informacija. Paprastas vanduo — chaotiška molekulių sankaupa. sa­ lotose. Puikiausiomis savybėmis pasižymi tirpsmo vanduo. šaltinių. kurias prieš tai perdirbo augalai. Daugumos autorių nuomone. kad vandeniui suteik­ tų „ledo" struktūrą. kad ištrin­ ti ją galima tik du ar net keturis kartus vandenį pavirinus. Neorganines medžiagas pasisavinti sugeba tik au­ galai. Švarios žemės vanduo. atsigeriame pačios geriausios rūšies vandens ir numalšiname troškulį. rabarbaruose. tirpios medžia­ gos — 7—16 procentų. Gyvos organizmo molekulės yra „uždarytos" ledo gardelė­ je — idealiai joms pritaikytame futliare. kai jų sistemoje esantis vanduo yra „ledo" struktūros. žinoma. kad „ugnis" jį vargiai besušildo. „lengvas". viena iš organizmo senėjimo priežasčių — koloidinių medžiagų. Buvo atrasta vandens „atmintis". netirpios medžiagos — 2—8 p r o c . Organizmas eikvoja savo energiją. Vanduo vaisiuose. Daržovės ir vaisiai laisvo vandens turi daugiau ne­ gu vandens. Daug vandens yra agurkuose. šparaguose. pomidoruose. yra disimetriškas. Šviežių sulčių ir tirpsmo vanduo gydo ir jaunina organiz­ mą. krentantis iš dangaus. ypač esantis gyvuose orga­ nizmuose. rūgščių. pasotina. pašalina kaip sve­ timkūnius. po kurio laiko jo išgėrus ap­ ninka kirmėlės. vanduo tarsi užšąla (įgyja ledo struktūrą). mine­ ralinių druskų ir kitų medžiagų. na ir. Vandens. šaknimis ir lapais. taip pat ir atitinkamas vandens kiekis — viena iš pačių pagrindi­ nių normalios gyvybinės veiklos sąlygų. Vandens. moliūguose. Troškulį malšinti reikėtų būtent tokiu vandeniu. osmosas. tik ką išspaustose vaisių bei dar­ žovių sultyse. mineralinis ir medžių. atitinkančio išvardytus reikalavimus. jose yra ištirpusio cukraus. kad biologinė informacija gali būti transliuoja­ ma kristalinėmis vandens struktūromis. Daržovėse ir vaisiuose toks vanduo sudaro 70— 90 p r o c . Nelaisvas vanduo negali būti atskirtas nuo jų junginio medžiagų neišardžius struktūros. atitekėdamas iš pačių žemės gelmių. vandens kiekis jo kūne vis mažėja. Šios vandens „ledo" struktūros — „gyvybės matrica". Šis vanduo lengvai išgaruoja džiovinant. naujausiais ir tiksliausiais metodais buvo aptiktas stulbinantis faktas: glaudžiai sąveikaudamas su biologinėmis molekulėmis. apstu vai158 šiuose. Todėl biomolekulių ap­ rūpinimas vandeniu ir jų sugebėjimas sulaikyti vandenį daug didesnis. Tų struktūrų dėka vyksta svar­ biausios gyvybei biofizinės ir biocheminės reakcijos. geras ir toks „šaltas". yra geras. upių. krentantis nuo snieguotų kalnų viršūnių. žinoma. to­ dėl ji įsiurbiama palaipsniui. kurio ne­ aplenkė saulė ir vėjas. Be jų negalėtų egzistuoti jokia gyvybė Žemėje. medžiagų transportavimas ir kiti) — gyvybės pagrindas. svo­ gūnų laiškuose. Bet kokia disimetrija (kaip ir struktūra) yra laisvos energijos šaltinis. struktūrizuotas vanduo. Ši eilė neatsitiktinė — pirmiausia išvardintas vertingiausias van­ duo. širdies ligos. Laisvas struktūrizuotas vanduo esti vaisių ir daržo­ vių ląstelių sultyse.

kurių monomerai yra a-amino rūgštys. kuriuose yra kalio ir kalcio. Jei gerti visgi norisi. hipofizės hormonai. tulžies ir kraujo ligos. kai svaigsta galva. Valinas 9. Didžioji hormonų dalis savo prigimtimi yra baltymai. kadangi vanduo apkrauna širdį. Plastinė.medžių pavėsio. organų ir tarpląstelinės medžiagos statybi­ nė žaliava. skatinamas vandens susilaikymas or­ ganizme. Šiai hormonų grupei priklauso insulinas. Triptofanas 8. riebalus. kai kuriuos vitaminus. Katalizinė. Transportinė. troškulį numalšinkite aukščiau nurodytais skysčiais. kuriuose yra daug natrio druskų. 5. Glicinas (glikokolis) 2. paratireoidinis hormonas. Kai organizmui ne­ pakanka vandens. Verdantis vanduo sušildo. kamuoja troškulys. Asparagino rūgštis 7. Cistinas 11. kuriame maudosi gyvū­ nai. Argininas 9. nulemianti rūgš160 . o lygiai tiek. Glutamino rūgštis 5. 4. ypač pereinamuoju periodu. nuo kurios priklauso tų junginių pagrindinės savybės. Histidinas (vaikams) Pakeičiamos 1. Neaprėpiama individualių bal­ tymų įvairovė ir unikalumas lemia audinių individualumą ir rūšies specifiką. sustabdo žag­ sėjimą. Svarbu dar štai ką žinoti: vartojant produktus. Amino rūgštys — organiniai junginiai. taip pat apsinuodijus. Leicinas 3. karštinė. valgyti mažiau kalio ir kalcio turinčio maisto. žmogui pakanka to vandens. žmogus jaučia troškulį ir geria daug vandens. Sermas 4. Baltymai — pagrindinis visų be išimties da­ bar žinomų fermentų komponentas. Baltymai dalyvauja kraujui išnešiojant deguonį. Baltymai sudaro apie 15—20 proc. 3. Alaninas 3. inkstus ir pagreitina baltymų irimo procesą. pagiringiems. Mūsų protėvių nuovokumas yra stulbinantis. Kai augalinio maisto valgoma per ma­ žai. kurį gauna su įvairiomis daržovėmis ir vaisiais. kuriuos sudaro dvi funkcinės grupės — karboksilo (—COOH—). Prolinas 10. sukelia visas ligas. Paprasti fermentai yra gry­ nai baltyminiai junginiai. atliekantys lemiamą vaidmenį žmo­ gaus organizmui asimiliuojant maisto medžiagas. Tirozinas PAGRINDINĖS BALTYMŲ FUNKCIJOS ORGANIZME 1. Treoninas 7. yra pagrindinė ląstelių. Esant normaliai oro temperatūrai ir vidutiniškam fiziniam krūviui. druskingas vanduo. tinęs molekulių savybes. Štai kodėl sergant širdies ir inkstų ligomis. malšina vidurių pūtimą ir dusulį. Tai žalingas įprotis. reikia padidinti kiekį produktų su natriu. Hormoninė. Glutaminas 6. Fenilalaninas 6. Izoleicinas 2.) masės. hor161 BALTYMAI Baltymai — sudėtingi azoto turintys polimerai. kiek buvo išeikvojęs. Baltymų polimerus dažniausiai sudaro 20 amino rūgščių: Nepakeičiamos 1. priešingai. taip pat re­ guliuojant visus apykaitos procesus ląstelėje. Asparaginas 8. šalina vandenį. Amino rūgščių sudėtis skirtinguose baltymuose nevienoda. Atvėsintas virintas vanduo nedirgindamas gleivių varo tul­ žį. skatina virškinimą. vemiama. o svarbiau­ sia — pritaikomas gyvenime. vartoti dau­ giau produktų. šalina gleives. Specifiškumo funkcija. Metioninas 5. Net kupranugaris dykumoje niekada negeria vandens atsargai. Kalio ir kalcio druskos. bet po dienos jis jau veikia kaip nuodas ir sužadina visas ydas". 2. svarbių ląstelių san­ darai ir jų funkcijoms. Šaltas vanduo padeda nualpusiems. Lizinas 4. Tai yra svarbiausia kiekvieno baltymo charakteristika bei jo maistinės vertės kriterijus. rekomenduojama apriboti druskos ir natrio turinčių produktų kiekį. įvairių au­ dinių (riebalai ir angliavandeniai tik 1—5 proc. Baltymai kartu su riebalais (fosfolipidais) „nubrė­ žia" kontūrus visų biologinių membranų. angliavandenius. ir amino grupė ( — N H 2 — ) .

o jauno. Natūralios mitybos šalininkams nurodome maisto produk­ tus. naujų energijos ir žaliavų šal­ tinių paieškos. pateikdami šiuos duomenis knygoje „Žarnyno disbakteriozė". Kodėl? Iki šiol buvo manoma (tai teigiama ir mitybos vadovėliuo162 se). Tai akivaizdus pavyzdys. pieno.monus ir kitas medžiagas. Oleinikas ir S. Šių baltymų amino rūgščių sudėtyje yra nedaug lizino. Jeigu patenkiname mik­ robų poreikius. baltymo ener­ gijos. miežių gordeinas. tai nulemia maistas. kiek reikalauja organizmas. globulinai. Naujosios Gvinėjos papuasus. Šie baltymai van­ denyje netirpsta. kad dienos racione turi būti tiek baltymų. tik ne. kai amino rūgščių pasisavinimą mažina ter­ minis apdorojimas. Priklausomai nuo erdvinės struktūros.. ištirpusį virškinimo sultyse. Prolaminams priklauso kviečių gliadinas. prolaminai ir gliutelinai. aptinkami varpinių sėklo­ se. Papuasai daugiausia maitinasi batatais (saldžiomis bulvėmis). kad žarnų bakterijos priverstos naudoti atmosferos azotą. tuo labiau kad jame yra daug įvairių amino rūgščių. papuasas su mais­ tu gauna 20—30 gramų baltymų. Papuasai šią taisyklę sėkmingai ignoruoja. jį reikia maitinti — tai faktas." Toks neįprastas eksperimentas sumanytas pačios Gamtos. 163 . — dar daugiau. išvardijo daug bakterijų. nereikalau­ jantis komentarų. Moksli­ ninkai. Bet štai paradoksas: baltymų problema jaudina ką tik nori. pavyzdžiui.. bei iš­ skirti iš jo baltymą. esant tokiam baltymo ir C vitamino santykiui: kiek­ vienam organizmo gauto baltymo gramui — vienas miligramas C vitamino. Pasaulio mokslininkai kruopščiai tyrinėja ži­ nomus baltymų šaltinius: mieles ir pelėsius. Papuasai vartoja šį racioną ne vieną tūkstantmetį ir sveikata nesiskundžia.. augančio žmogaus. pri­ skiriami augalinių baltymų grupei. Likusi dalis pūva ir maitina patogeninę mikroflorą. perdirbdamos jį į amino rūgštis — tas „plyteles". tai yra. buvo apstulbinti: papuasai net­ gi nesirūpina „baltymų pusiausvyra". Cuprunas straipsnyje „Ką pietų valgė papuasas?": „Žmogus auga. kiaušinio baltymo baltymų dalį. baltymus galima skirstyti į globulininius (jų molekulės yra rutulio formos) ir fibrininius (juos sudaro ištįsusios siūlo pavidalo molekulės). o mikrobai labai skiriasi nuo tų. Mūsų „civilizuo­ tame" pasaulyje. kurie bū­ tini organizmui. visą gyvenimą. Prolaminai ir gliutelinai. metionino ir triptofano.. normas. BALTYMŲ IR AMINO RŪGŠČIŲ POREIKIS Pasaulyje nėra vieningos nuomonės apie baltymų ir amino rūgščių. kad mums reikia tik 4 proc. treonino. esančių žmogaus žarnyne ir suge­ bančių fiksuoti oro azotą. kiek užtenka C vitamino. pasisavinama tik tiek baltymų. Šį poreikį lengvai galima patenkinti valgant augalinį maistą.. aukštesniųjų grybų ir augalų micelį (grybieną — vert.. baltymų norma yra padidėjusi. reikalingų žmogaus organizmui. Štai ką šia tema rašo natūralių sveikatingumo metodų ša­ lininkas natūropatas A. Albuminai bei globulinai plačiai paplitę gamtoje ir sudaro pagrindinę kraujo serumo. jiems nesunku mus išmaitinti. ėmęsi tyrinėti jų mitybą. kukurūzų zeninas.). Privalote žinoti. o išeikvoja pusantro karto daugiau! Tai gal iš oro jis ima trūkstamus 10—15 gramų? Būtent — iš ORO! Mokslininkai M. krak­ molo ir taip mažai baltymų. iš kurių jau gali „statyti" savo baltymus žmogaus organizmas. Todėl dabar vadinamoji baltymų problema yra svarbi. kurie surašyti į eilę pagal baltymų kiekį. kur jie sudaro pagrindinę glitimo masę. Šios rūgštys apskritai neįtraukiamos sudarant balty­ mų normas. kaip ir. Specifinių baltymų — išnešiotojų dėka įvairios mineralinės druskos ir vitaminai patenka per ląs­ telių membranas ir vidaus ląstelių struktūras. Kodėl šitaip neatsitinka kitiems planetos gyventojams? Ma­ tyt. Pa­ prasti globulininiai baltymai — pirmiausia albuminai.. Jeigu šio santykio nepaisoma.. kaip normali mikroflo­ ra atlieka „pagalbinio ūkio" vaidmenį. mikroskopinius grybus ir bakterijas. Juo labiau kad mes žinome apie papildomą amino rūgščių sintezę storojoje žarnoje. bet ypač dide­ lis gliutamino rūgšties kiekis. kuriuose yra daug cukraus. vandens augalus. Pastarųjų metų tyrinėjimais įrodyta: gyvulinių baltymų bio­ loginis poveikis ir anabolinės (statybinės) savybės ryškesni ir įvairesni. Pančišina.

žirniai. iš anksto termiškai neapdoroti. skaidosi kur kas greičiau ir ge­ riau negu denatūruoti (pakitę nuo terminio apdorojimo. sūdymo ir t. Veikiant rūgščioms skrandžio sultims visų pirma padidėja membranos pralaidumas. keičiasi proteolitinių ir kitų fermentų aktyvumas. Indukuotos autolizės atveju įvyksta audinių „sprogimas" iš 164 vidaus. Ugoliovas aprašo tokį bandymą: „Į perregimą kamerą. skrandžio sultys indukuoja maisto virškinimą jo paties fermentais. žarnyne (kasoje). Geras maistas: kiaušiniai. nerupios kruopos. buvo patalpintos dvi varlės — viena „žalia". Paaiškėjo. sūris. bet autolizuoto audinio fermentams.t. 165 . šviežias pienas. Vadinasi. saulėgrąžos. alaus mielės. trečia. Ląstelės lizosomose yra fermentų — hidrolazių.Geriausias maistas: riešutai. Tik žmogus „pasmerkia" maistą terminiam apdorojimui. kad skrandžio sulčių druskos rūgštis prasiskver­ bia į maisto ląsteles ir suardo lizosomas — specifinius ląstelės organus. kadangi autolizė indukuojasi visame maisto objekte. Prastas maistas: visi javai. žuvis. kurios 3. tam panau­ dojant gyvus objektus (kitus gyvūnus ar augalus). Dviem akivaizdžiais pavyzdžiais pailiustruosime termiškai apdorotų mėsos produktų kenksmingumą. ir žolėdžiams gyvūnams (24. Per pirmąsias keletą valandų „apdorotos" varlės sausgyslių hidrolizė vyko greičiau." Tuo remiantis buvo įrodinėjama. kad 50 proc.). daiginti grū­ dai. kad natūralūs baltymai. pupos. gry­ bai. Visų pirma gyvūnų virškinimas pagrįstas autolizė. Šitas mechanizmas būdingas ir mėsė­ džiams. rūky­ mo. bet per kitas dvi tris dienas „žalia" varlė visiškai ištirpo. keičiasi baltymų ląstelės ir audi­ niai. mėsa. 25 pieš. Įvyksta visų ląstelės struktūrų skilimas. pri­ pildytą natūralių žmogaus skrandžio sulčių. INDUKUOTA AUTOLIZĖ A. antra. Baltymų hidrolizė (virškinimas) vyksta skrandyje. ypač jų jautrumas fermentams. vi­ rintas ir pasterizuotas pienas. tuo tarpu termiškai apdorotosios varlės struktūros išliko.5—5.). hidrolizės vyksta veikiant ne virš­ kinimo sulčių fermentams. Paaiškėjo. o kita — iš anksto šiek tiek termiš­ kai apdorota. Indukuota autolizė esant 37—40 °C temperatūrai sustiprė­ ja. taip jį neva page­ rindamas.5 pH terpėje (labai rūgščioje) suardo visas ląstelės struk­ tūras.

Tai ir atsakymas mėsiško maisto mėgėjams. fermentai netenka aktyvumo. Jei baltymą imtume naudoti kaip energetinę medžiagą. kurią nau­ dojame. Kiekvienas azoto atomas organizme ardo daug ATF ir neorganinio fosfato molekulių. padidėja energijos apykaita. Praėjus maždaug 15—20 minučių po valgio. Tie 18 procentų. neturinčių lizosomų (jungiamojo audinio baltymas. energi­ jos apykaita pagreitėja 10—20 p r o c . Beje. — inkstai. autolizė neįmanoma. Vidutiniškai žmogui per dieną reikia 30 g baltymų. Dėl SDMV reakcijos vyksta ne tik intensyvus amino rūgš­ čių. organizme ne166 gali kauptis azoto atsargos.Virškinimo sulčių fermentai ypač reikalingi. kur patenka atliekami baltymai. vandenį. Pagrindinis organas. ir kiek — ener­ gijos naudojimui. net 30—40 proc. kai baltymų maiste yra daug ir kai mažai. kad struktūrų. lyginant su pagrindine apy­ kaita. Biochemikas A. ir anglies dvideginį. kuriuos sutaupėte pasi­ rinkę mažai baltymų turintį maistą. teigiantiems. vadinamų asimiliacija. baltymo skilimas. atsakysime į kitą klausimą: ką mes daugiausia naudojame „kurui"? Pagrindinis mūsų energijos tiekėjas — angliavandeniai. Aukščiausias jos lygis būna po 3—6 valan­ dų ir išlieka 12—14 valandų. maisto kalorijų išeikvojama azoto suskaidy­ mui. arba ketonų. oligosacharidus ir polisacharidus. Taigi po baltymingų pusryčių iš organizmo pašalinama apie 50 proc. padės sustiprinti ir išgy­ dyti jūsų organizmą. Skirtingai negu angliavandeniai ir riebalai. Kai maiste daug angliavandenių. Baltymo molekulė — azotas ir angliavandenis. įvyksta daug pro­ cesų. Žaliuose la­ puose. jog energi­ jos šaltinis — mėsa. nuo jo pirmiausia reikėtų atskirti azotą. utilizavimas būtų spartus. bet ir kinta gliukozės kiekis kraujyje. Riebalai nelabai tedidina apykaitą. Prieš atsakydami į klausimą. bendros apykaitos energijos skiriama baltymų „statybai" ir prie­ augliui. Braunšteinas atkreipė dėmesį į tai. SPECIFINĖ DINAMINĖ MAISTO VEIKLA Specifine dinamine maisto veikla (SDMV) vadinamas medžiagų apykaitos paspartėjimas pavalgius. o kai daug baltymų — dar daugiau — iki 40 procentų. Labai seniai Rubneris bandymais įrodė. kad tada. Kuo galima paaiškinti tokį didelį energijos apykaitos paki­ limą valgant baltymingą maistą? Pirmiausia svarbu žinoti. arba fotosin­ teze. o kartais ją net stabdo. vandens ir druskų balansas. kad tik 4 proc. su maistu gauto azoto! Šitaip iššvaistoma daug energijos. kurie iš organizmo leng­ vai pašalinami. Galutinis šių procesų. Todėl nuo „viršplaninio" darbo jie greitai susidėvi. Parūgštinę juos deguoniu. Pargetis nustatė: jei maistą ruošiant tem­ peratūra aukštesnė negu 54 °C. au­ galų polisacharidai). Štai ir aiškėja SDMV vaidmuo. Palyginus baltymo sintezės bei irimo greitį ir azoto apykai­ tą. Žmogus ir gyvūnai angliavandenių nesintetina. Monosacharidai (paprastieji angliavandeniai) — patys 167 . šalinantis iš organizmo azotą. 100 g mėsos jų yra 20 gramų. azoto apykaitos intensyvumas sumažėja 18 procentų. kad amino rūgščių (baltymų) pasisavinimui ir apykaitai reikia daug laisvos ener­ gijos. riebalai. laikantis dietų. kraujagyslių tonusas. sudarant racionalias dietas. Angliavandeniai skirstomi į monosacharidus. A. kuri vėliau išsilais­ vina skylant žmogaus organizme angliavandeniams. gauname laisvą energiją. kiek suaugęs žmogus išeikvoja maisto baltymų susidėvėjusių orga­ nizmo audinių „remontui" bei naujų statybai. Joje Gamta sukrovė saulės energiją į cheminę. kuriuose yra dviejų tipų funkcinės grupės: aldehidų. veikiant chlorofilui ir saulės šviesai. kai valgomas mažai baltymų turintis mais­ tas. produktas — sudėtinga angliavandenio molekulė. nukenčia hormoninės sistemos. ANGLIAVANDENIAI Angliavandeniai — organiniai junginiai. ir spirito. skirtinga maisto rūšis skir­ tingai veikia šį procesą. Organizmas jį stengiasi pašalinti. o paskui angliavandenį naudoti kaip ši­ luminę medžiagą. nustatyta.

Dėl aukščiau išvardytų savybių monosacharidai — grei­ čiausias ir kokybiškiausias energijos. Ten jie virsta fosfa­ tais ir patenka į kraują. Sėkliniuose dominuoja fruktozė. Oligosacharidai — sudėtingesni junginiai. Gliukozė — visų svarbiausių polisacharidų — glikogeno. Gliukozė — leng­ viausiai ir greičiausiai žmogaus pasisavinamas energijos šalti­ nis. Gliukozės ir fruktozės yra vi168 suose vaisiuose. Jis su­ sidaro ir kaupiasi žaliojoje augalo dalyje mažų grūdelių pavida­ lu. susidarę iš ke­ leto (nuo 2 iki 10) monosacharidų likučių. salykle. dėl to ir vadinami cukrumi. Polisacharidai saldžiu skoniu nepasi­ žymi. yra svarbiausias čia vykstančios oksidacijos šaltinis. Gliukozės taip pat yra sacharozėje ir maltozėje. o hidrolizė paverčia jį vandenyje tirpstančiu cukrumi. Sumažėjus arba iš viso nesant fermento laktazės. slyvose) — gliukozė. gumbus ir kt. Tolesnis krakmolo kelias — tai mono­ sacharidų kelias. sirupe ir daigintuose kvie­ čiuose. O virtą krakmolą žymiausi natūropatai Vukeris ir Šeltonas vertina neigiamai. Maltozė (salyklinis cukrus) — tarpinis krakmolo ir gliko­ geno skilimo skrandžio—žarnyno trakte produktas. Žmogui svarbiausi — gliukozė. o paskui patenka į organų ląsteles. Uogose sacharozės mažiausia. kad sacharozės tirpalo saldumas — 100 pro­ centų. Štai ką sako Vukeris: „Krakmolo molekulė 169 . Žarnyne hidrolizė paverčia maltozę monosacharidais. tada fruktozės saldumas — 173 p r o c . rūgščių ir enzimų veikiama sacharozė lengvai skaidosi į monosacharidus. sudaryti iš daugybės monosacharidų. taip pat daug lėtesniu nei gliukozė fruktozės įsiurbimu žarnyne paaiš­ kinama tai. Dalis fruktozės kepenyse virsta gliukoze. Paprasto cuk­ raus pasisavinimas — sudėtingesnis procesas. Fruktozės ir gliukozės kiekis jose maž­ daug vienodas. Galaktozės yra pieno cukruje (laktozėje). reikalingos ląstelėje vyks­ tantiems procesams. Žmogaus orga­ nizme didelė jos dalis kepenyse virsta gliukoze. kad sergantys cukriniu diabetu fruktozę toleruoja geriau. Krakmolas — pagrindinis angliavandenių tiekėjas. Štai kodėl nepaprastai svarbu maistą gerai su­ kramtyti ir suvilgyti seilėmis (prisiminkite taisyklę — valgant negerti). kai pienas yra pagrindinis maisto produktas. šaltinis. negu gliukozė. Sacharozė. gliukozės — 81 proc. Polisacharidai — aukštesnieji molekuliniai junginiai — polimerai. skaidančio laktozę į gliu­ kozę ir galaktozę. maltozės ir galaktozės — 32 p r o c . bet jai pasisavinti nereikia insulino. Skilimas prasideda dar burnoje. Patekusi į orga­ nizmą. aluje. Monosacharidai ir oligosacharidai yra saldaus skonio. o laktozės — 16 pro­ centų. Jie skirstomi į virškinamus ir nevirškinamus skrandžio—žarnyno trakte. dezoksiribozė ir taip toliau. kur dalyvauja biologinės oksidacijos procesuose. taip pat ji da­ lyvauja susidarant hemiceliuliozei. šaknis. Daugiausia jos yra cukruje. o kaulavaisiuose (abrikosuose. ribozė. fruktozė. Virš­ kinami — krakmolas ir glikogenas. Jos labai reikia ansktyvajamc vaiko am­ žiuje. tačiau taip pat greitai oksiduojasi. hemiceliuliozė ir pektininės medžiagos. Gliukozės ok­ sidacija susijusi su ATF kiekio padidėjimu. Daugiausia maistinės gliukozės ir fruktozės yra meduje. Šia aplinkybe. Bet šis procesas įmanomas tik tada. kuris lengvai prasiskverbia pro ląstelių membranas ir šitaip patenka į kitas augalų dalis — sėklas. krakmolo ir celiuliozės — sudedamoji dalis. galaktozė. Laisvos maltozės yra meduje. Tarkime. Monosacharidai oksiduojasi greičiau. persikuose. o baltymų ir riebalų oksidacijai reikia daug sudėtingų tarpinių procesų. kai nau­ dojame šviežias burokų ar cukrašvendrių sultis. saldžiose daržovėse ir vaisuose. o iš nevirškinamų žmogui svarbi ląsteliena. Tam reikia insulino. Ji lengvai virsta glikogenu. Fruktozė mažiau paplitusi. Ypač svarbi gliukozė centrinei nervų sistemai.paprasčiausi angliavandeniai. Čia seilės dalį krakmolo pa­ verčia maltozė. maltozė ir laktozė. vykstant hidrolizei j dar papras­ tesnius junginius nesiskaido. kurie prasiskverbia pro žarnyno sieneles. skrandžio—žarnyno traktas atsisako priimti pieną. Laktozė (pieno cukrus) — pagrindinis pieno ir pieno pro­ duktų angliavandenis. Žmogaus organizmui svarbiausi — sacharozė. Žmogaus organizme žalių augalų krakmolas nuolat skyla. Ji iš skrandžio—žarnyno trakto greitai įsiurbiama j kraują.

Krakmolo grūdelyje yra 75—85 proc. o pirminių dale­ lių — micelių. nes jų poveikis organizme susijęs. Karštame vandenyje jis netirpsta. Amilozės krakmole yra 15—25 procentų. Polisacharidų molekulių sudė­ tinga sandara — j ų netirpumo priežastis. normaliam maisto pasisavinimui reikalingi vitaminai ir mikroelementai. Šeltono rekomendacijos: „Daugiau kaip 50 metų higienos specialistai rekomendavo kartu su krakmolingų maistu vartoti daug šviežių daržovių sa­ lotų (išskyrus pomidorus ir žalumynus). Nuo fi171 . Miltai — maisto produktas." Todėl kruopščiai jį išnagrinėsime. B3 (PP) — 6. kurį lengva pažeisti. štai jums G. Gal daktaras Vukeris sutirštino spalvas? Imkime K. kurį sutirština išbrinkęs amilopektinas. tik ima brinkti (tam naudodamas skys­ tį iš organizmo). kurioje yra daugiau ar mažiau jų ge­ malų ir apvalkalėlių priemaišų. reikia sunaudoti daug biologiškai aktyvių medžiagų — vitamino B1 — 0. Beveik kiekvienas iš mūsų kasdien atsikrenkščiame krakmolingomis gleivėmis. po to — eritrodekstrinu. Krakmolui būdingas tik koloidinis tirpumas. paruošia joms „podėlį". nei spirite. gaunamas iš susmulkintų ja­ vų grūdų endospermos.netirpsta nei vandenyje. veikiama fer­ mentų. Be to. achrodekstrinu. Storajame žarnyne ši masė netenka vandens. suvartojamo angliavandenių kiekio.6 mg. Achrodekstrinas ir maltodekstrinas leng­ vai tirpsta bet kokiomis sąlygomis. Maltozė. Jeigu negalite atsisakyti termiškai apdorotų krakmolingų produktų (kurie dar sunkiau pasisavinami negu „žali"). C — 25 mg ir t. Miltų ir grūdo cheminė sudėtis labai skiriasi. Todėl krakmolą veikiant karštu vandeniu. Į tai neatsižvelgus. tuo kokybiškesnis kleisteris. Krakmole yra dvi polisacharidų frakcijos — amilozė ir amilopektinas. B2 — 0. Iš pradžių susidaręs amilodekstrinas tirpsta tik karštame vandenyje. smarkiai besiskiriantys savo savybėmis. Prisiminkite Pavlovo žodžius: „Riekelė duonos kasdieninės. amilopektino. sudarydama skaidrų koloidinį tirpalą. Krakmole yra daug monosacharidų molekulių. Koloidinių krakmolo tirpalų tyrinėjimas parodė. sukietėja kepenų audiniai". tarsi užteršia kraują. kad jo tirpalas — ne iš atskirų krakmolo molekulių. Būdinga kvietinių miltų ypatybė —jų glitimas. kvėpuosite lengvai ir džiaugsitės gera sveika­ ta. Jei per dieną suvalgysite tik 20 proc. „priauga" prie žarnos sienelės ir tampa išmatų akmenimis. Jis užkemša dvylika­ pirštės žarnos ir toliau esančių plonosios žarnos skyrių mikrogaurelius.7 mg.) ir derinsite su jais atitinkamas biologiškai akty­ vias medžiagas. Dėl to padidėja tirpumas vandenyje. pūva ir nuodija mus. iškeptos iš miltų. maltodekstrinu. Piotrovskio ir V. Ir kuo smulkesnio malimo mil­ tų duona. Kokius krakmolingus produktus geriausia vartoti? Mes val­ gome labai daug duonos. neleidžia dalyvauti virškinime. 170 vyksta hidrolizė — krakmolas tampa amilodekstrinu. netei­ singai vartojant vandenį. o eritrodekstrinas — ir šaltame. Krakmolas ir jo poveikis saugant mūsų sveikatą dabar yra labai svarbus.6 mg. Vadinasi.. kurios perpildo mū­ sų organizmą ir sukelia nesibaigiančią slogą bei peršalimus. kuriose yra labai daug molekulių (jas Vukeris vadina „kruopomis"). diastazei) ir rūgštims. Tokios salotos turi la­ bai daug vitaminų ir mineralinių druskų". su­ sidaro amilozės tirpalas. Veikiant fermentams (amilazei. Tokia tiršta tąsi masė vadinama kleisteriu (vaizdas ir mū­ sų skrandžio—žarnyno trakte). Voichaneno vadovėlį medicinos institutams „Mitybos higiena" ir perskaitykime skyrių apie krakmolą: „Žmogaus maisto racione vienai daliai krakmolo ten­ ka 80 proc. atsirandan­ tis gaminant tešlą ir sudarytas daugiausia iš baltymų. Ji tirpsta karšta­ me vandenyje (80 °C). visai neseniai mokslininkai nu­ statė: kad organizme susidarytų 1000 kalorijų iš 250 gramų baltymo ar angliavandenių. Nė viename iš įprastų tirpiklių jis ne­ tirpsta. Krakmolo perdirbimas organizme daugiausia skirtas cuk­ raus poreikio patenkinimui. patekusios į kraujotakos sistemą. krakmolas rūgs­ ta. Tai ilgas ir sudėtingas procesas. ypač kvie­ tiniai miltai. Cirkuliuojan­ tis kraujas turi tendenciją šitų „kruopų" atsikratyti. sudarydamos jame savotiškas „kruopas". tampa gliukoze.t. Galutinis dekstrinų kaitos etapas maltozė — salyklinis cukrus. Kai vartojamas krakmolingas maistas. Krakmolas gliukoze tampa palaips­ niui. krakmolingų produktų (o ne 80 proc. nei eteryje. turintis visas disacharidų savybes ir gerai tirpstantis vandenyje. Netirpios krak­ molo dalelės..

Ugoliovo glitimo tyrinėjimų duomenys. Taip prasideda pirma pačios įvairiausios patologijos grandi­ nės grandis. Stenkitės dažniau vartoti produktų. diabetą. elektrolitų sudėtį ir fekalijų masę (didina jų svorį). Kai virškinimo traktas veiks be sutrikimų. tarp jų ir egzogeninius bei endogeni­ nius toksinus. Šviežiose bulvėse taip pat yra solanino (bet jo yra labai nedaug. iš jų angliavandenių — 12. Bulvės nuo sausio 1 d. ryžių. bulvės — nelabai vertingas produktas. b) maistiniai pluoštai sulaiko vandenį (padeda išvengti iš­ matų akmenų). Kai nėra maistinių pluoštų. 172 Maistiniai pluoštai — celiuliozė.žinių glitimo savybių priklauso duonos elastingumas. šviežiuose ir džiovintuose vaisiuose. lingino antioksidacinis efektas. poringumas ir iškilimas. pagreitinti įsiurbimą plonojoje žarnoje ir pernešti maistą per visą skrandžio—žarnyno traktą. kvietines. sumažėja fermentinio sluoksnio pajėgumas. Štai dar keli įdomūs duomenys.): valgomoji dalis — 75 proc. Jie geba adsorbuoti ir pašalinti iš orga­ nizmo įvairius junginius. Kaip matyti iš šios trumpos apžvalgos. sutrinka ne tik tulžies rūgščių apykaita (nuo to kraujyje sumažėja hemog­ lobino). apipuvusiuose ir sudygusiuose gumbuose. Pa­ sirodė. Susipažinkime su šiuo maisto produktu nuodugniau. fruktozės ir sacharozės. kad maistui vartojant produktus. Daugelio šalių maisto pramonė intensyviai papildoma maistiniais pluoštais. 50 proc į žarnyną patekusių maistinių pluoštų suvirškinti padeda sto­ rosios žarnos mikroflora. Tai labai veikia steroidų pašalinimą su išmatomis ir cholesterino apykai­ tą. d) didelę reikšmę elektrolitų apykaitai organizme ir skran­ džio—žarnyno trakte turi rūgščių polisacharidų — katijonų apykaitos pobūdis. pažalia­ vusiuose. Veikiant kasos fermentams. kurios pa­ dėtų ištuštinti skrandį. c) maistiniai pluoštai adsorbuoja tulžies rūgštis ir paskirsto jas visame virškinimo trakte. Šviežios bulvės (iki rugsėjo 1 d. sorų miltams. hi­ pertrofiją. grikių. g) kai nėra maistinių pluoštų. turinčių natūralios gliukozės. abrikosai ir kiti panašūs produk­ tai). Todėl gali­ ma apsinuodyti.): valgomoji dalis — 85 proc. Glitimas nebūdingas ir avižų. net nuodingos me­ džiagos — solanino. o paskui vėl jas įsiurbia. bet ir viso organizmo funk­ cijos. Kai žarnų mikrogaurelių mažiau. Ruginiai miltai nuo kvietinių skiriasi gleivėmis. turinčius glitimo. Ypač jo daug virkščiose ir uogose. Didžiausias cukraus kiekis yra daržovėse. O štai kokie A. iš jų angliavandenių — 15. todėl negali pakenkti). 173 . Maistinius pluoštus sąlyginai galima suskirstyti į švelnius (bulvės. keičia spaudimą virškinimo sistemos organų ertmėje. Tai susiję su maistiniais pluoštais ir tul­ žies rūgščių apykaita. hemiceliuliozė ir pektinai. bet ir cholesterino bei steroidinių hormonų apykaita.6 proc. kurį geriausia valgyti tik iki sausio 1 die­ nos. su­ trinka normali žarnų mikrogaurelių struktūra —jie atrofuoja­ si. Bulvės — kaip ir duona — užima svarbią vietą mūsų mi­ tyboje. Jų paskirtis: a) suformuoti tokias (kitokių rūšių) struktūras.: valgomoji dalis — 70 p r o c . kopūstai. turi ma­ žiau baltymų. h) maistinių pluoštų trūkumas sukelia aterosklerozę. kad ne­ sutriktų ne tik virškinimo sistemos.8 proc. e) maistinių pluoštų įtaka bakterijų terpei žarnyne. iki sausio 1 d. Maistiniai pluoštai reikalingi. kukurūzų. gali atsirasti storosios žarnos ar kitų žarnyno skyrių vėžys. taip pat dai­ gintuose grūduose. Bulvėse yra krakmolo (18—20 p r o c ) . ir jie bus puikiai pasisavinami. Yra žinomas ir antitoksinis mais­ tinių pluoštų efektas. ir rupius (morkos. iki kovo 1 d.) — prasčiau pasisavinami. plačiai pasklidę augalų audiniuose. Geriausiai maistiniai pluoštai pasisavinami storojoje žarno­ je. iš jų angliavandenių — 17. Kaip krakmolingus produktus rekomenduojama vartoti kruo­ pas: avižines. nesudaro glitimo. Gaurelių apvado struktūra gali atsistatyti pasigy­ džius dieta be glitimo. daugiau cukraus. Didinant maistinių pluoštų kiekį racione. Šviežios bulvės (nuo rugsėjo 1 d. sutrinka virškinimas prie žarnų sienelių ir maisto medžiagų įsiurbimas. angliavandenių hidrolizė vyks­ ta burnos ertmėje ir žarnyne. kurie lengvai skaidosi ir pakankamai gerai pasisavinami. ląsteliena. sunkiuosius metalus. burokėliai ir kt. mažėja choleste­ rino kiekis kraujyje.8 proc. obuoliai. veikiami bakterijų.

Geriausia vartoti šaltų presavimo būdu gautą aliejų. Tyrimų duomenimis. turintys dau­ giausia nesočiųjų riebalų rūgščių.y. todėl jie vadinami „audinių hormonais". kadangi jame pati mažiausia medžia­ gų apykaita. Šios rūgš­ tys pagal savo biologines savybes priskiriamos prie gyvybiškai būtinų medžiagų ir netgi traktuojamos kaip vitaminai (F vita­ minas). vandenilio ir de­ guonies. o paskui kau­ piasi vaisiuose ir jų sėklose. augaliniai — E vitaminu.RIEBALAI Riebalai — medžiagos. sviestas). linolininė ir arachidinė — yra nepamainomos mityboje. dalyvau­ jančioms reguliuojant daugelį trombocitų ir kitų. mat sintetinami iš fosfolipidų membranų. taukai. netekusio mikroelementų ir vitaminų. Prostaglandinams ši rūgštis sutei­ kia daug biologinio aktyvumo. Fiziologinis šių rūgščių vaidmuo ir biologinė reikšmė yra daugialypė. Riebalų dienos norma — 25—30 g aliejaus ar sviesto. Todėl organizmas. patenkantys iš išorės su maistu. VITAMINAI Vitaminai — organinių medžiagų junginiai. t. Juk riebalinis audinys (ir gyvulių. sutrinka sveikata. labiausiai tinka organizmui provitaminai. į racioną įtraukti ko­ kių nors aliejų nebūtina. Prostaglandinų sin­ tezė priklauso nuo organizmo aprūpinimo šiomis rūgštimis. neturintys energetinių ir plastinių savybių. kurie jį ga­ dina. riešutų ir kt. Jos padeda cholesterinui greičiau tapti folinėmis rūgštimis ir pašalinti jas iš organizmo. Arachidinė rūgštis padeda susidaryti medžiagoms. sun­ kiau susitraukia miokardas. Išvardytų nesočiųjų rūgščių svarbiausios biologi­ nės savybės — jų kaip struktūrinių elementų dalyvavimas di­ delio aktyvumo kompleksuose — (fosfolipiduose. Vitami­ nų paskirtis — padėti organizmui ekonomiškai. kad atsikratytų toksinų. gyvybinių procesų. Esama ryšio tarp nesočiųjų riebiųjų rūgščių ir B grupės vitaminų apykaitos. Nustatytas nesočiųjų riebiųjų rūgščių ryšys su cholesterino apykaita. ypač prostag­ landinų. ir skystieji riebalai (įvairūs aliejai — saulėgrąžų. Gyvuliniai riebalai aprūpina organizmą A ir D vitaminais. Knygos autorius 175 . Rafi­ nuoto aliejaus. Augaliniai riebalai yra didesnės energetinės vertės. su­ sidaro fotosintezės būdu žaliojoje augalų dalyje. sumažėja augi­ mo intensyvumas ir atsparumas nepalankiems išoriniams bei vidiniams faktoriams. Vitaminai susidaro augalų ląstelėse ir audiniuose biosinte­ zės būdu. kadangi organizme ne­ sintetinamos ir todėl turi būti gaunamos su maistu. Skildami jie išskiria dukart dau­ giau energijos (1 g — 9 kilokalorijas) negu baltymai ir anglia­ vandeniai. Pusiau sočiosios riebalų rūgštys: linolio. maistui vartoti nereikia. kurie turi sočiųjų riebalų rūgščių. Gyvuliniai riebalai turi toksinių intarpų. Riešutų aliejus yra gerai pasisavinamų emulsinių riebalų šaltinis. jungiamajam audiniui ir kt. kurie skaidosi ir patenka į organizmą. Tokiame aliejuje nesočiosios riebiosios rūgštys greitai oksiduojasi. kuriose yra anglies. žmogaus organiz­ me ne sintetinami. ir žmo­ gaus) yra „rezervuaras". kad orga­ ninės maisto medžiagos išskirtų būtiną energiją. Riebalų hidrolizė vyksta dvylikapirštėje žarnoje. didina jų elastingumą ir mažina pralaidumą. lipoproteiduose ir kt. kaupiasi oksidacijos produktai. Prostaglandinų poveikis pana­ šus į hormonų poveikį. Nesočiosios riebiosios rūgštys teigiamai veikia kraujagyslių sieneles. Pagal riebalinių rūgščių sodrumą riebalai skirstomi į dvi dideles grupes: kietieji riebalai (lašiniai. Mažų dozių poveikis — biolo­ ginis. Kai nesočiųjų riebiųjų rūgščių nepakanka. teisingai ir iki galo sunaudoti pagrindines maistingąsias medžiagas.). Kai stinga vitaminų. alyvuogių. juos kaupia riebaliniame audinyje. Dauguma iš jų susiję su baltymų nešėjais.). Maistui vartojant daug riešutų. 174 Riebalai turi riebaluose tirpstančių vitaminų. Tai būtinas elementas susidarant ląstelių membra­ noms. atsiranda odos ligos. kur jie „palaidojami". slopinama reprodukcinė funkcija.

Grynojo pavidalo A vitaminas — kristalinė. B 2 (riboflavinas). „Katrex" — iš Juodosios jūros ryklio katrano kepenų) labai vertingi. regėjimui naktį. Fiziologinė A vitamino reikšmė. bendrą organizmo tonusą. kai jo atsar­ gos perpus sumažėjusios. A vitaminas ypač svar­ bus augančiam organizmui. A vitaminas sėkmin­ gai taikomas gydant alergiją. A vitaminas Jo yra tik gyvūninės kilmės produktuose. augimo pro­ cesams. Vandenyje tirpstantys vitaminai Bj (tiaminas). Neatsparus rūgščių. A vitaminas reikalingas. be kurios jos negalėtų optimaliai funkcionuoti. kurie augaluose paprasta: jungiasi su baltymais. B 1 2 (cianokobalaminas). kad šienligės piepuolį galima visiškai įveikti. PP (nikotino rūgštis). B t (karnitinas). Kartu su C vitaminu A vitaminas sumažina lipoidinlų nuo­ sėdų kiekį kraujagyslių sienelėse ir cholesterino kiekį kraujo serume. Vandenyje tirpstantys vitaminai dalyvauja fermentų struk­ tūroje ir funkcijose. U (S=metilmetioninsulfonio chloridas). P (bioflavonoidai). Jo stoka gali sukelti ausų in­ fekcijas ir pažeisti klausos mechanizmą. Riebaluose tirpstantys vitaminai A vitaminas (retinolis). jo injekcijos pailgina bandomųjų gyvūnų gyvenimą. C (askorbinlnė rūgštis). Regėjimo prisi­ taikymas prie skirtingo apšvietimo tęsiasi apie 8 minutes (kai A vitamino atsargos normalios) ir 30—40 minučių. Pavyzdžiui. padedančių organizmui nesenti. B c (folinė rūgštis). A provitaminai (karotinai). bet neigiamai veikia darbingumą. Ypač daug A vitamino yra jūros gyvūnų kepenyse. atsparumą. ultravioletinių spindulių. Slaptos vitaminų stygiaus formos neturi jokių išorinių po­ žymių ar simptomų. Riebaluose tirpstantys vitaminai yra membraninių sistemų dalis. Vitaminai klasifikuojami remiantis jų tirpumo vandenyje ir riebaluose principu.susistemino pagrindines vitaminų nepakankamumo rūšis (žr. Ypač A vitamino reikia skydliaukei. jos funkcijos. gali atsirasti įvairių kompli­ kacijų. Ka­ rotinoidai (lot. N (lipoinė rūgštis). D vitaminas (kalciferoliai).3 mkg 177 . H (biotinas). * 1 ME — 0. B 3 (pantoteninė rūgštis). šviesiai geltonos spalvos medžiaga. šio skyriaus pabaigoje). suvartojus 150 000 ME* A vitamino. Štai ko­ dėl preparatai iš šių gyvūnų kepenų (pavyzdžiui. be to. A vitamino reikia ir ausims. Nustatyta. B 1 5 (pangamo rūgštis). B g (piridoksinas). kepenims ir antinks­ čiams. Trūkstant vitaminų pailgėja sveikimo po ligos periodas. 176 B 8 (inozitas). Tai vienas iš vitaminų. Pagal tai jie skirstomi į dvi dideles grupes: vandenyje tirpstančius ir riebaluose tirpstančius. kad nesu­ triktų biologinės membranos būklė. carota —„morka") —angliavandenių junginiai. ge­ rai tirpstanti riebaluose. Į vitaminus panašios medžiagos B ] 3 (orotono rūgštis). Hj (para-aminbenzoinė rūgštis). F (pusiau sočiosios riebiosios rūgštys). epiteliniam audiniui. 1 lent. Augaliniai pigmentai karotinoidai — A provitaminas. E vitaminas (tokoferolis). B 4 (cholinas). Karotinas virsta A vitaminu plonųjų žarnų sienelėse ir kepenyse. skeleto formavimuisi. K vitaminas (fitochinonas). oro deguonies poveikiui.

sviestas. Apkartusiuose riebaluose A vitaminas taip pat žūva. Tai visų pirma galimybė sumažinti kancerogeninę riziką nuo apšvytinimo ir tabako dūmų regulia­ riai valgant morkas. karotinas lengvai suyra. Tirpale. * Šią vertingą informaciją apie karotiną autorius paėmė iš M. sviesto. odoje — y p a č pėdose ir delnuose. nervų audiny­ je. palmitinas. kad B. labai sustipri­ no jų sugebėjimą vairuoti. Vokietijoje buvo atliekami bandymai su 152 vairuotojais.56 litro) morkų sulčių. spru (tropinė li­ ga) — karotino kiekis kraujyje tesudaro 8—30 mg. oranžiniuose-geltonuose žiedlapiuose. Žmogaus organizme karotinas kaupiasi kepenyse. Vaikų. nes reika­ lingas labai didelis kiekis. kiaušidėse. sergamumas akių ligomis sumažėjo 75 procentų. kuri organizme ne­ virsta A vitaminu. Štai vienas tokių atvejų. kad sumažėtų ankstyvo senėjimo ir navikų rizika*. Jos ten atidedamos kaip aukštesnės riebalinės rūgštys — oleinas.Vakarų gydytojai A vitaminą vadina „pirmąja gynybos nuo ligų linija". kurie arba neiš­ laikė vairuotojų egzaminų. širdyje. A vitamino poreikis — 1. Indijoje vienerių—pen­ kerių metų vaikams kas pusę metų skiriamas vienkartinis 60 miligramų A vitamino davinys (200 000 ME. Net gali sulėtėti organizmo reakcijos (sportininkų dėmesiui). ir galbūt dėl šios prie­ žasties. kurio būna vaisiuose. sūris. žuvų taukai. Atsargos kepenyse gali sudaryti 500 dienų A vitamino po­ reikio rezervą. 178 A vitamino atsargas mažina alkoholis. kancerogenai. kadangi organizmo dangos ir epitelis kūno viduje. o tai praktiškai nerealu. nors yra didelės atsargos. Nemažai vitamino A prarandama terminio maisto apdorojimo metu. sveikos mitybos šalininkas. arba padarė daugiausia eismo pa­ žeidimų. sėklidėse. atlieka ypatingas apsaugines funkcijas. Svarbiausias A vitamino šaltinis: kepenys. Beta-karotino dalis. A vitamino stokos požymių nepastebėta. Javos saloje tarp kaimo gyventojų. per dieną išgerdavęs po 8 pintas (pinta= 0. nepastebėta hipervitaminozės reiškinių. Aliejinis beta-karotino tirpalas dukart mažiau aktyvus ne­ gu A vitaminas. ir 1/3 šio poreikio turi patenkinti A vitaminas. labai mažai kiaušinių. nustatyta. kad A vitaminas kepe­ nyse kaupiasi iš karotino. o 2/3 — beta-karotinas. o ne iš vitaminingos dietos. Manoma. kaulų čiulpuose. gavusių dvi dozes. ypač JĮ paveikus ultravioleti­ niais spinduliais ir deguonimi. 179 . Apskritai A vitamino deficito problema aktuali visame pa­ saulyje. Karotinas Karotinas — nesotusis angliavandenis. Pasisavinant karotiną ypač svarbus tulžies kiekis žarnyne. mintančių neglūdintais ryžiais. buvo visiš­ kai geltonos spalvos. Vaiko organizmas jį pasisavina prasčiau negu suaugusiųjų. A vitamino nepakankamumo poveikis labai platus.5 mg per parą. susijungęs su karotinu. Jį naikina oro deguonis. Didžiosios Britanijos laikraštis „Times" pranešė apie 48 me­ tų mokslininko B. Brauno mirtį. oranžinis pigmentas. Sergant kai kuriomis ligomis — egzema. Re­ guliariai ir saikingai vartoti oranžines morkas ir jų sultis reko­ menduojama tam. šviežiomis daržovėmis ir vaisiais. Vilenčiko knygos „Biologinio senėjimo ir ilgaamžiškumo pagrindai". ir tai. jų normali veikla — pirmoji sveikatos sąlyga. Braunas mirė ap­ sinuodijęs A vitaminu". rūgštys. nors jų maiste nėra pieno. bis­ mutas. arba 40 suaugu­ siojo normų iš karto!). kiaušinio trynys. ultravioletiniai spinduliai. Baltymas. kad karotinas stimuliuoja lytinių hormonų poveikį. grieti­ nėlė. kad A vitaminu ten apsirū­ pinama pakankamai. A vitamino hipervitaminozė pasitaiko labai retai. yra pagrindinis jo cheminio stabilizavimosi faktorius. Atkreipsim dėmesį į tai. Priešingai. Todėl A vitaminu net gydoma. Karotino kiekis žmogaus kraujo plazmoje svyruoja tarp 80 ir 230 mg ir priklauso nuo maisto. stearinas. Fiziologinė reikšmė. kai numirė. kaip tvirtina Transporto psichologijos institutas. Gydytojas teigė. Jiems kasdien davė po 150 000 ME A vitamino. didelis baltymo dietoje sumažėjimas (nuo 18 iki 3 pro­ centų) sumažina šio vitamino sankaupas kepenyse daugiau nei du kartus. Straipsnyje „Morkų dieta pra­ žudė mokslininką" buvo rašoma: „Kaip parodė tyrinėjimai Kroidone.

esant gleivinės degeneracijai ir uždegimams. kurio­ se yra daug morkų. piene. Ląste­ lių vidinių lipidų oksidacija sąlygoja toksinių medžiagų susida­ rymą iš oksiduotų nesočiųjų riebiųjų rūgščių. o lotyniškai ferre „atnešti") — atsklei­ džia E vitamino svarbią reikšmę organizmo dauginimosi funkci181 . A vitamino ir karotino svarbą mūsų mitybai patvirtina to­ kie faktai. kaip teigia specialis­ tai. Tokoferoliai spartina ATF sintezę. stiprina dantis ir saugo nuo rachito. ypač A vitaminui. bronchito. būklė ir veikla. hipofizės. Daug beta-karoti­ no rūgštynėse. E vitaminas skatina ilgaamžiškumą. Profilaktiškai per pusryčius visada valgykite salotų. susidaro cholekalciferolis (D3 vitaminas) iš savo provitamino. yra paslėptų patologinių procesų išorinis požymis: dėl su­ trikusios medžiagų apykaitos. Fiziologinė reikšmė. kad nuo toko­ ferolių labai priklauso endokrininių sistemų. alaus mielėse. neišvengiama pačių įvairiausių ligų. kurių priežastis — A vita­ mino trūkumas. Nustatyta. Būtina D vitamino paros norma suaugusiems žmonėms. ypač liaukų. arba gerkite morkų sulčių. E vitaminas E vitaminas vadinamas tokoferoliu. daug 40—60 metų vyrų tampa invalidais. E vitaminas glau­ džiai susijęs su biologinėmis membranomis.Dirbtinį karotiną vartojant labai didelėmis dozėmis. Augaliniuose orga­ nizmuose yra ergosterino — D provitamino. Šios toksinės me­ džiagos slopina fermentų ir vitaminų poveikį. Ant dantų seilėms veikiant susidarę akmenys. žaliuose lapuose. jų funkcija. žuvų taukuose. moliūguose. Gydymosi tikslais arba profilaktiškai D vitaminą reikia var­ toti atsargiai. D vitaminas skatina kalcio ir fosfo180 ro druskų įsiurbimą iš žarnyno. taip pat apsaugo eritrocitus. ausų uždegimo. Didelės karotino dozės nėra kenks­ mingos ir A hipervitaminozės nesukelia. Daug D vitamino yra grūdų gemaluose. ir polipai. A vitamino ir karotino deficito priežasčių begalės: nepilna­ vertė mityba. Prisimin­ kite skyrių apie virškinimą: kaip greitai nusilupa skrandžio— žarnyno trakto epitelis. neleidžiančios atsirasti rachitui. ypač kalcio jonų ir kitų katijonų pralai­ dumui. Jei jis nesuspėja visiškai atsistatyti. perdozavimas susirgus. sportuojant. Jo pavadinimas (grai­ kiškai toko „palikuonys". D vitaminas Žinoma maždaug septynios medžiagos. Odą veikiant ultra­ violetiniais spinduliais. mažai A vitamino ir karotino turintys produktai. vy­ resniems negu trejų metų vaikams yra 100 ME. nėštumo metu. nuo slogos. D vitaminas tarp jų svarbiausias. Svarbiausia tokoferolių savybė — pa­ dėti kauptis vidaus organuose riebaluose tirpstantiems vitami­ nams. ypač intensyviai treniruojantis. Štai ką jis rašo savo garsiojoje kny­ goje „Badavimo stebuklas": „Kai atsikeliu. E vitaminas fiziologiškai reikšmin­ gas antitoksiniu membraninių lipidų (riebalų) poveikiu. Tokoferoliai dalyvauja baltymo apykaitoje. Tokio mitybos režimo laikėsi Polis Bregas. treniruojantis. maždaug po valan­ dos pirmą kartą tą dieną sėdu valgyti. Jos gali sutrikdy­ ti ląstelės funkcijas ir vėliau ją sunaikinti. Pagal biologinį poveikį to­ koferoliai skirstomi į vitamininio ir antioksidacinio aktyvumo medžiagas. vaikams iki trejų metų — 400 ME. Paprastai tai būna švie­ žių daržovių salotos — morkos. ir su­ trikęs virškinimas. Nustatyta D vitamino svarba ląstelėse membranų ir subląstelinių struktūrų kai kurioms savybėms. inkstuose susidaro akmenys. plaučių uždegimo. morkose. ypač šaltalankių aliejuje. antinksčių ir skydliaukės. vaikams (2—5 me­ tų) intensyviai augant ir lytinio brendimo metu. ir piktybiniai navikai. kepenyse. kiaušiniuose. Beta-karotino paros norma — 6000 ME. Tyrimų duomenimis. jo pasisa­ vinama tik 1—2 procentai. apsaugo juos nuo pervargimo ir nusilpimo. kurio ypač daug odoje. Ši E vitamino savy­ bė plačiai taikoma sporto medicinoje kaip būdas raumenų veik­ lai skatinti. Pakankamas to­ koferolių kiekis padeda tvirtėti raumenims. kopūstai ir žalumynai. an­ ginos. svieste. Fiziologinė reikšmė. padeda kauptis kauluose kal­ cio fosfatui. Tai ir įvairios opos. skatina jų veiklą. nes jis toksiškas. A vitamino pasisavinimo sutrikimai." Būtent šiuose produktuose karotino yra pakankamai.

reguliuojančiose oksidacijos ir audinių atstatymo procesus (kvėpavimas ir jo treniravimas). Saulės šviesos veikiami jį sintetina žali augalų lapai. Jis padeda kuo geriau skaidyti angliavandenius. vitaminas B2 vitaminas priskiriamas prie flavinų — daržovių. Kad nekiltų pačių įvairiau­ sių sutrikimų. bulvių. spermos susi­ darymo procesams. pagreitina skrandžio turinio evakuaciją. normalizuoja širdies veiklą. grikių ir avi­ žų kruopose. B 2 vitamino paros norma — 0. Fiziologinė reikšmė. PP vitaminas PP vitaminas — balti bekvapiai dygliuoti rūgštoko skonio kris­ talai. PP vitaminas — vienas iš fermen­ tų. padeda ryškiai matyti spalvas. gerai tirpstan­ tys vandenyje. Bj vitamino (jei­ gu nenaudojami cheminiai ir šarminiai kepimo milteliai). kad neatsikosėtumėte gleivėmis. organizme kaupiasi jų tarpinės apykaitos produktai — pieno ir pirovynuogių rūgštys. kad būtų išsaugotos struktūrinės. B2 vitaminas teigiamai veikia regos organus. Grynas B. 182 IV. normaliam nėštumui ir vaisiaus vystymuisi. Patekęs su maistu. B 2 vitaminas — viena iš sudėtinių flavoproteidų dalių. pagerina regėjimą naktį. Tik tada bus viskas gerai. Suaugusio žmogaus organizme K vitaminą sintetina žarny­ no mikroflora (iki 1. Maitinantis riebiai taip pat smarkiai padidėja B 2 vitamino poreikis. pernešančių deguonį. vitaminas — bespalviai mielių kvapo kristalai. Iš žarnyno mikroorganizmų. Sakykim.jai. svarbiausia žarnų ląstelė storojoje žarnoje. kai žarnyne mikroflora jo nesintetina. pie­ no natūralių pigmentų. B 2 vitaminas būtinas angliavandenių. Šį vitaminą sintetina žmogaus žar­ nyno mikroflora. sunkiai tirpstantys vandenyje. varpinių augalų gemaluose. derinkite juos su daug krakmolo turinčiu maistu. K vitaminas K vitaminų grupėje yra gamtinės medžiagos — Kj vitaminas (filochinonas) ir K 2 vitaminas (melachinonas). daigintuose grūduose. sintetinančių K vitaminą. neužmirškite B grupės vi­ taminų. žarnų sienelėse.6 mg (0. fermento.6 mg tūkstan­ čiui kkal). Kepant duoną. dalyvavimas angliavandenių apykaitoje. kopūstuose. didina skrandžio varančiąja ir sekrecijos funkcijas.5 mg per parą). kad iš nosies neimtų tekėti krakmolingos išsky­ ros. Taip pat jis dalyvauja fermentacijos sistemose. K grupės vitaminai dalyvauja krau­ jo krešėjimo procesuose. nepakankamai pasisavina­ mi angliavandeniai. valgysime košes. K vitamino yra žaliuose salotų lapuose. padidėja ir B 2 vitamino poreikis. Fiziologinis poveikis. todėl padeda ląstelėms kvėpuoti. Bj vitaminas Sis vitaminas priskiriamas prie sieros turinčių medžiagų. E vitamino paros norma suaugusiam žmogui — 12—15 mi­ ligramų. Svarbiausia B. Daug B 2 vitamino yra kiaušiniuose. baltymų „sudegini­ mui". padeda aprūpinti organizmą energija. lengvai suyrantys šviesoje. dilgė­ lėse. Ši pastraipa tinkamos mitybos požiūriu yra nepaprastai svarbi. kvėpavimo fermentų dalimi. da­ lyvauja visose tarpinėse apykaitos reakcijose. riebalų. Bj vitaminas veikia virškinimo organus. vitamino biologinio veikimo sritis — jo. kepe­ nyse bei kraujo ląstelėse šis vitaminas virsta aktyvia medžia­ ga — kofermentais.3—2. Svarbiausia B 2 vitamino savybė — augimo skatinimas. liucernoje.8 mg 1000 kkal. Bj vitamino paros norma — 1. Grynas B 2 vitaminas yra geltonai oran­ žinės spalvos kartūs milteliai. Fiziologinis poveikis. žaliose daržovėse. Dažniausiai K avitaminozę su­ kelia kepenų ligos. Fiziologinė reikšmė. 183 . funkcinės jų membranų savybės. Kai maiste daug angliavandenių. alaus mielės ir kepenys. žūva 10—30 proc. kepenyse. padidina adap­ taciją tamsoje. gana atsparūs aplinkos poveikiui. Bj vitamino šaltinis — grūdai. Trūkstant Bj vitamino. galimas deficitas. Jo daug aliejuje. K vitamino reikia kiekvienai organizmo ląstelei.

ilgą laiką maitintas Bg vitamino stokojančiu maistu. kurių skran­ džio rūgštingumas yra sumažėjęs!). Paros norma: 1. Tiriant beždžiones. Kartu su B 1 2 vitaminu šio vitamino esama chromosomose. šarmų ir rūgščių poveikiui kris­ talai. ką ka­ muoja sutrikusi skrandžio sekrecija ar atonija!). Bg vitaminas labai svarbus riebalų apykaitai. žirniuose. organizmas geriau panaudoja auga­ linius baltymus. bet ir žarnyno mikrofloros biosintezės sąskaita. ypač nervų-trofinę funkciją.3 mg H vitamino. B6 vitaminas veikia ir skrandžio liaukas. 184 B 6 vitamino stoka gali sukelti kepenų riebalinę infiltraciją. Daug B(. Fiziologinė reikšmė. aiškiai spar­ tėjant senėjimo procesams. Jai sutrikus. normalizuoja kepenų funkciją. kiaušiniai. Fiziologinė reikšmė. B„ vitaminas Tai bespalviai kristalai. B 6 vitaminas labai svarbus kraujo gamybai. Iki 50 proc. B 6 vitaminas dalyvauja medžiagų apykaitoje. bulvėse. taip pat ir cholino. Didelis B 6 vitamino kiekis maiste didina rūgštingumą ir skrandžio sekreciją (atkreipkite dėmesį visi tie. iškyla dermatito ir kitų negalavimų pavojus. grikiuose. Sis poreikis paprastai patenkinamas ne vien valgant atitinkamą maistą. mėsoje.PP vitaminas veikia virškinimo organus: skatina sekrecinę ir motorinę skrandžio funkciją (atkreipkite dėmesį tie. deguonies poveikiui. gerina kasos sulčių sekreciją ir sudėtį (dėmesio. atspa­ rūs kaitinimui. 185 vitaminas . kurį žarnyne susintetina mikroflora). Sis vitaminas turi įtakos antinksčių veiklai: kai jo trūksta. šio vitamino žūva sterilizuojant pieną ir apdorojant jį jonitinėmis dervomis. diabetikai!). Per parą reikėtų sunaudoti 5—10 mg B3 vitamino (be to kiekio. dalyvauja rieba­ lų apykaitoje. Manoma. kai kurių amino rūgščių. H vitaminas H vitaminas — dygliuoti. ypač susidarant baltymams ir fermentams. B c vitaminas. pigmentų susidarymą ir glikogeno susikaupimą. kepenyse.5—3 miligramai. Daug H vitamino yra kiaušiniuose. pagyvenusiems žmonėms. oro deguoniui. vitamino yra alaus mielėse. B 3 vitamino šaltinis: alaus mielės. avižinėse kruopose. purinų. Daugiau B6 vitamino rei­ kia nėščioms moterims. daiginti grū­ dai. B 3 vitaminas B3 vitaminas — geltonas. Fiziologinė reikšmė. Gydant der­ matitus. Labai įvairi. kopūstuose. atsparus šviesos. puikiai tirpstantys vandenyje. prastai tirpstantys vandenyje. Daug šio vitamino yra grikiuose. neutraliame tirpale stabilus skystis. kaip ir B ] 2 vitaminas. gerai vandenyje tirpstantis. B3 vitaminas susijęs su skydliauke: skydliaukėje esantis ti­ roksinas veikia A kofermento sintetinimą iš B3 vitamino. gerai tirpstantys vandenyje.15—0. Nurodysime tik pagrin­ dinę: reguliuoja nervų sistemos ir nervinių-maitinamųjų proce­ sų funkciją. daigin­ tuose grūduose ir alaus mielėse. B c Bc vitaminas — sluoksniuoti geltonai oranžinės spalvos krista­ lai. Jis yra svarbus ląstelių dauginimosi veiksnys. jų antitoksinį poveikį.6 mg PP vitamino. sintezę. žir­ niuose. žirniuose. geriausiai tinka kartu vartojamas B 6 vitaminas ir nesočiosios riebiosios rūgštys. 1000 kkal maiste turi būti 6. Per parą organizmui reikia 0. sutrin­ ka glikokortikoidų sintezė. Veikiant PP vitaminui. varškėje. buvo nustatyta aterosklerozė su būdingais koronarinių kraujagyslių pažeidimais. kad H vitaminas reguliuo­ ja nervų sistemą. gaminančias rūgš­ tis. Fiziologinė reikšmė. veikia nukleininių rūgščių. neatsparūs šilumai ir švie­ sai.

Pagrindinė šio vitamino reikšmė — antianeminis poveikis. kad dėl askorbinogeno vaisių ir daržovių vitaminų aktyvu­ mas yra toks patvarus. nukleininių rūgščių. jums šiek tiek trūksta C vitamino. amino rūgščių. Ypač svarbus C vitamino tiesioginis ryšys su baltymų apy­ kaita. B grupės vitaminai pakankamai apsirūpinama valgant ža­ lumynus. Be to. taip pat ir gyvūninės kil­ mės. alaus mieles. purinų sintezei. neriebioje varškė­ je. tuo galima paaiškinti platų jo biologinio poveikio spektrą. 186 Jei B grupės vitaminų gaunama pakankamai. dar ge­ riau. sustiprėja jų antitoksine funkcija. Kai organizme yra daug C vitamino. Ypač daug C vitamino reikia ląstelių membraninėms siste­ moms. Atminkite: valgant baltą duoną. kaip ir maitinantis tik augaliniu maistu bei duona. Natūropatai tvirtina („Saulės maistas ant tavo stalo").Bc vitaminas stimuliuoja ir reguliuoja kraujo gamybą. baltymo panaudoji­ mas sumažėja. B ] 2 vitamino paros norma — 3 mkg. didi­ na leukocitų kiekį. B 1 2 vitaminas B ] 2 vitaminas — raudoni dygliuoti ar prizminiai kristalai. Pasitaiko. C vitaminas C vitaminas — balti rūgštaus skonio. jautienoje. labiausiai atsparus oksidacijai. salotose. Rezultatas bus toks pat. mažina cholesteriną. Šiuo atveju B 1 2 vitamino poreikis patenkinamas jį sintetinant iš kobalto. kiaušiniuose. Tai viena iš vegetarų daromų klai­ dų: mielinės tešlos duoną pakeiskite nerauginta arba. bekvapiai. Pagrindinis C vitamino kiekis (iki 70 proc. Tai labai svarbu aler­ giškiems žmonėms. sardinėse. B c vitamino yra alaus mielės. C vitaminas labai svarbus kapiliarų sienelėms. kepenyse kaupiasi di­ desnės glikogenų atsargos. svogūnuose. Nors C vitaminas yra vienas iš vandenyje tirpstančių vita­ minų. o sukelia mažakraujystę ir nervų sistemos sutrikimą. o mikroflora jo pagaminti negali — mielės šį vitaminą suardo. 187 . kruopomis. Šios ląstelės gamina gastromukoproteiną — būtiną komponentą. antinksčiams ir kitoms liaukoms). padidėja vitamino C poreikis. padidėja kapiliarų trapumas. petražolių lapuose. organizmas Kali apsieiti be gyvūninės kilmės baltymų.) — augaluose esantis askorbinogenas. Nedidelis B c vitamino kiekis maisto produktuose ir neatsparumas šildymui labai ap­ sunkina organizmo poreikių patenkinimą. gerai tirps­ tantys vandenyje kristalai. stiprina jų sveikatą (tėvų ir vaikų dėmesiui!). Tai pastebima ir valant dantis: jei ima kraujuoti dantenos. Kai organizmui stinga C vitamino. kuri turi mažai ląstelie­ nos. Atlanto silkėje. Visiškai sunai­ kinti B 1 2 vitamino atsargas gali organizme esančios kirmėlės. Paros poreikis — maždaug 200 mkg. bet daug kepimo mielių. kad organizmas galėtų pasisavinti B 1 2 vitaminą. Fiziologinė reikšmė. galimos kraujosrūvos. Taip atsitinka dėl skrandžio dugno liaukų ląstelių atrofijos. kad šis vitaminas esti tik gyvuliniuose produktuose: kepe­ nyse. Visa tai ne gydo. Kai baltymų stokojama. augalų lapuose. svarbi jo įtaka baltymų apykaitai. Trūkstant šio vitamino. be skonio ir be kvapo. Gali bū­ ti. Tai kompensuoja žar­ nyno mikrofloros sintezė. jų elastingimui. reikalingos normaliai mikroflorai. kepenyse. Augalai B ] 2 vitamino neturi. gaunamo su maistu. trys ypatybės išskiria jį iš šios grupės: 1) C vitaminui nebūdingos kofermentų funkcijos. 3) žmogaus organizme C vitaminas nesintetinamas. skumbrijoje. Fiziologinė reikšmė. Daugiausia C vitamino turi ribosomos ir tos ląstelių struktūros. Veikiamas šviesos B ] 2 vitaminas netenka aktyvumo. Dalis medikų tvirti­ na. B ] 2 vitamino sintezė bus sutrikdyta. riešutus. kad organizmas negali pasisavinti B 1 2 vitamino. kuriose vyksta baltymo sintezė. vištienoje. Kai organizmui stinga baltymų. daigintus grūdus. 2) C vitaminas dalyvauja baltymų fermentų sintezėje. grūdus. o jo poreikis padidėja. B 1 2 vitaminas skatina vaikų augimą. sumažėja likusių vitaminų poveikis. kad B 1 2 vitaminą sintetina normali žarnyno mikroflora. Daug C vitamino reikia endokrininei sistemai (hipofizei. Biologinė C vitamino reikšmė orga­ nizmui iš esmės susijusi su oksidacijos — atkuriamuoju povei­ kiu.

Be to. juoduosiuo­ se serbentuose. kad šis vitaminas didina vaisingumą ir gerina vaisiaus vystymąsi. agrastai. ir net jo su maistu gaunant pakankamai. nes padeda susidaryti pa­ tvariems vandenyje tirpstantiems kompleksams. B. pasižyminčių kai kuriomis tikriesiems vi­ taminams būdingomis savybėmis. B vitamino paros norma: 0. deguonies panaudijimą. N vitamino yra kopūstuose. Nustatyta. N vitaminas apsaugo kepe­ nis nuo suriebėjimo. N vitaminas Fiziologinė reikšmė. spanguolės. Hj vitaminas Tai bespalviai kristalai. Jis taip pat pasižymi antioksidaciniu poveikiu C ir E vitaminų atžvilgiu. N vitaminas dalyvauja biologinės oksi­ dacijos procese.5 miligramo. Organizmas jį lengvai pasisavina. Paros norma — 60—100 miligramų. trešnės. tirpstantys vandenyje. kad jis sudaro maždaug pusę reikalingo C vitamino kiekio. bet neatitinkančių visų vita­ minams keliamų reikalavimų. pastebėtas šių vitaminų bendras poveikis. B 1 3 vitaminas Jis teigiamai veikia kepenų funkcijas. patvirtinančių. gyvsidabrio. Yra duomenų. judriųjų metilo grupių donatoriaus funkcija. žemuogėse. vyšnios. švino ir kitų) druskų. vis tiek stinga C vitamino.5 gramo. P vitaminas didina kapiliarų atsparumą. anglies sulfido. dar jam nepatekus į kraują. kitame augaliniame maiste. dalyvauja oksida­ cijos procesuose. kepenyse. Kai šio vitamino organizmui ne189 . P vitamino šaltiniai: juodieji serbentai. Paros norma nenustatyta. pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. C vitaminas. Pagrindinis P vitamino vaidmuo — kapiliarų stiprinimas ir kraujagyslių sienelių pralaidumo ma­ žinimas. kopūstuose. Gyvūnų audiniuose šių medžiagų nerasta. Paros norma — 0. ypač nuo sunkiųjų metalų (arseno. apsaugo organizmą nuo 188 daugelio toksinių medžiagų. Biologinės P vitamino savybės turi daug ką bendra su C vitaminu. Poreikis tiksliai nėra nustatytas.5—1. C vitaminui būdingos savybės. pieno produktuose. Abu jie — veikia kaip stiprus antioksidantas. Fiziologinė reikšmė.C vitamino stoka mažina organizmo atsparumą ne tik in­ fekcinėms ligoms. Rūkantys žmonės C vitaminą pasisavina ypač blogai. krapuose ir petražolių lapuose. Jie iš organiz­ mo lengvai pašalinami su šlapimu. Jis gerina audinių kvėpavimą. bet ir kai kuriems toksinams. ir visi jie augalinės kilmės produktai. C vitaminas neleidžia organizme susidaryti toksiškiems jungi­ niams. kad išsigi­ musi žarnyno mikroflora gali sunaikinti C vitaminą žarnyne. Numatoma B 1 5 vitaminą taikyti sporto tikslams. Manoma. Fiziologinė reikšmė. apsaugančios nuo toksinių medžiagų — švino. Fiziologinė reikšmė. Šiuo metu jų žinoma apie 500. piene. anilino ir kt. Viena būdingiausių N vitamino savybių — su­ gebėjimas skatinti augimą. Jo esama alaus mielėse. juos stimuliuoja. Į VITAMINUS PANAŠIOS MEDŽIAGOS Tai grupė medžiagų. P vitaminas P vitaminas sujungia biologiškai aktyvių medžiagų — bioflavonoidų grupę. Daug C vitamino yra džiovintose erškėtuogėse. spartina kepenų ląstelių regeneraciją. ryžiuose. — poveikio. Dėl šių savybių vartojamas organizmo ūminių ir lėtinių apsinuodijimų atvejais. B 1 5 vitamino svarbiausia ir pagrin­ dinė reikšmė — lipotropinės savybės. kaip ir E vitaminas. c vitaminas 15 Pirmą kartą buvo išskirtas iš abrikosų kauliukų branduolių.

petražolėse. Juk daugelis šiuo vitaminu bando apsisaugoti arba gydyti ūmines virusines kvėpavimo takų ligas — gripą ir kai kurias kitas. B T vitaminas Būtinas normaliam raumenų funkcionavimui ir jų optimaliai fiziologinei būklei. kiaušiniuose. B 4 vitaminas Balta kristalinė medžiaga. teigiamai veikia skrandžio gleivinę. Paros norma tiksliai nenustatyta. avižinėse kruopo­ se. Jei vartojame daugiau negu reikia natūralių vitaminų. gerai tirpstanti vandenyje ir alkoho­ lyje. Ši medžiaga padeda kepenims greitai atsikratyti riebiųjų rūgščių. Daugelis žmonių tai yra patyrę. Be to. sti­ muliuoja virškinimo aparato motorinę funkciją. hormonų veikla.pakanka. kas buvo pasakyta apie vitaminus. Be to. kurių organizmas negali pasisavinti. kurias žmonėms sukėlė C vitamino besai­ kis vartojimas. be to. Paros norma nenustatyta. kai tuo tarpu jo norma neviršija 100 miligramų! Įvairių šalių mokslininkai laikosi nuomonės. sinteti­ nius — visiškai lengva. kad turėtų būti 0. Ilgesnis terminio maisto apdirbimas U vitaminą visiškai su­ naikina.5—3 gramai. jie tampa kristalais. morkose. ypač daug daigintuose kviečių grū­ duose. manoma. sutrinka pigmentacija (pvz. Šlapimas nusida­ žydavo šių „vitaminų" spalva ir turėdavo savotišką kvapą (vėlgi šių pačių „vitaminų"). Kai B4 vitamino stokojama. stimuliuoja jos ląstelių regeneracijos procesus. Ir apskritai su maistu gaunamus vitaminus perdozuoti sunku. bulvėse. U vitaminas Gerai gydo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opas. Kaip žalingo didelės vitaminų dozės poveikio pavyzdį pa­ teiksiu dalį straipsnio iš žurnalo „Zdorovje": „C vitaminas turi tvirtą nekenksmingo preparato reputaci­ ją. Fiziologinė reikšmė. augimas. nu­ kenksmina daugel} organizmui žalingų medžiagų — seleną ir kt.. DIRBTINIŲ VITAMINŲ ŽALA Iš viso to. vartodami įvairius polivitaminus (undevitą. varškėje. prasideda kepenų riebalinė infil­ tracija. braškėse. burokėliuo­ se. — mėsos produktai. mū­ sų bakterijos jų perteklių suardo bei išstumia lauk. kad jų aktyvumas priklauso nuo baltymų. dekamevitą ir kt. Vartojamas ser­ gant lėtiniu gastritu. kad C vitami191 190 . Taip save „stiprindami" perkrauname ke­ penis ir inkstus. plaukų depigmentacijaj. B g vitaminas Pasižymi lipotropinėmis ir sedatyvinėmis savybėmis. Labai tinka aterosklerozės profilaktikai. Šio vitamino yra moliūguose. pomidoruose. Cholinas veikia baltymų ir riebalų apykaitos procesus. Jo yra kopūstuose.5 gramo. Svarbiausios šio vitamino lipotropinės savybės. aišku. vitaminus gaminant dirbtiniu būdu. Savo nuožiūra vartoja C vitamino po 4—6 ir netgi 10 gramų per parą. re­ guliuoja skrandžio darbą. Paros norma: 1—1. Lipotropinis cholino (vitamino B ) poveikis išryš­ kėja dalyvaujant kepenyse vykstančioje fosfolipidų sintezėje. Net ir ilgesnį laiką (keletą mėnesių) var­ tojamas U vitaminas nekenkia kepenims (jos nesuriebėja). Tačiau pastaraisiais metais gydytojai vis dažniau pastebi šalutines reakcijas. Aš pats žinau atvejį. kai vaikas suval­ gė pakelį tokių „vitaminų" ir numirė. kaip metionas. Manoma. Paros norma nenustatyta. Pagrindiniai šio vitamino tiekė­ jai. burokėliuose. ryžiuose. pažeidžiame normalų organų ritmą. B 4 vitamino yra kepenyse.).

supleišėję lūpų kampučiai — anguliarinis sto­ matitas. k a d C v i t a m i n o vartoti neverta. pleiskanojimas. t a i p pat ir r e u m a t o . dėl to atsiranda r a u m e n ų p e r v a r g i m a s . ausų. Diabetikai privalo žinoti. k o k i e s i m p t o m a i b ū d i n g i tada. ryškiai rau­ donas. sueižėjęs Vitaminai A* Vitaminų stokos požymiai blyški ir sausa oda. kurioje n u r o d o m a .. glositas žvynelinis dermatitas lūpų. m o r k o m i s . pamėlynavusios lūpos. spuo­ gai. R e m d a m a s i s m e d i c i n i n i a i s leidiniais. esu s u d a r ę s lentelę. cheilozė. i m a ėsti r ė m u o ( d u b e n ė l i s salotų su kopūstais. plaukų folikulų ragėjimas. hiperkeratozė. Išvada tegali būti v i e n a r e i k š m i š k a : vartokite tik natūra­ lius vitaminus. nagų cianozė. sutrinka r e g ė j i m o ir j u d ė j i m o reakcijų koordinacija". n e s u k e l i a n i e k o pana­ šaus). gydytojai per­ spėja. pavienės Bito plokštelės. p e r n e l y g didelės j o d o z ė s net a p s u n k i n a kai kurių infekcinių-alerginių ligų. a t s i r a n d a s k r a n d ž i o ir dvylikapirštės ž a r n o s o p o s . Priešingai. sunkus prisitaikymas prie šviesos. n u o kurio susidaro t r o m b a i . labai prastas re­ gėjimas naktį sunkus prisitaikymas prie šviesos. kad didelės C v i t a m i n o do­ zės stabdo n e r v i n i ų r a u m e n ų impulsų p e r d a v i m o greitį. A Kvėpavimo sistema dažnos slogos. kai stinga vieno ar kito v i t a m i n o . C v i t a m i n o perteklius dirgina s k r a n d ž i o — ž a r n y n o trakto organų gleivinę. polinkis pūliuoti prakaitavimas sausos. viduriavimą. ryškiai raudonas apsivėlęs. k a d didelės C v i t a m i n o d o z ė s slo­ pina kasoje i n s u l i n o gamybą bei padidina c u k r a u s kiekį šlapi­ me ir kraujyje. B6 H C Plaukai A B3 H C sausi ir blankūs plaukai bespalviai plaukai nuplikimas plaukų folikulų ragėjimas.n o vartojimas n e d i d i n a o r g a n i z m o a t s p a r u m o p e r s i s a l d ž i u s . išblyškusi ir sausa oda B. eigą. petražo­ lėmis ir kt. vėmimą. Kai ž m o g u i d a r o m o s B 1 2 v i t a m i n o injekcijos. plaučių uždegi­ mus 193 . Štai k o d ė l v i t a m i n ų „žirnelių" m ė g ė j a m s neretai p a ū m ė ­ ja gastritas •— padidėja r ū g š t i n g u m a s . polinkis į bronchitus. nosies ir lūpų klosčių seborėjinis dermatitas 192 B2 PP Oda Kaulai ir dantys D krūtinės ląstos ir stuburo deformacija. Pavojingiausia m a k s i m a l i o s C v i t a m i n o d o z ė s p a s e k m ė — padidėjęs kraujo k r e š u m a s . riešų vidinių pusių ir kaklo eritema. C vitaminas gali būti inkstų ir šla­ p i m o pūslės a k m e n ų s u s i d a r y m o priežastis. trupantys dantys Beta-karotinas egzema D B. k u r taip g a u s u C vitamino. sukelia pykinimą. konjunktyvitas ir blefaritas B6 konjunktyvitas B2 1 lentelė Liežuvis sausas. žaizdos ant jų — cheilozė. Naujausiais t y r i m a i s nustatyta. KLINIKINIAI VITAMINŲ STOKOS POŽYMIAI Vitaminai PP Vitaminų stokos požymiai sausos ir blyškios lūpos. pavienės petichijos Nagai A lūžinėjantys ir brūkšniuoti nagai Akys A konjunktyvitas ir blefaritas. nes j i s s u a r d o B 1 2 vita­ miną. pigmentaci­ ja dermatitai sausas seborėjinis dermatitas. išraižytas vagelių arba sausas.

kur yra pastaba apie A vitamino stoką. cistitą Kraujas K B2 B3 C B3 sumažėjęs kraujo krešumas sumažėjęs leukocitų kiekis. mūozė. cholino stoka didina polinkį į navikus 194 * A vitamino daugiausia gaunama valgant gyvulinės kilmės maistą. kepenų suriebėjimas kepenų cirozė. nervų—raumenų skausmai nervų sistemos sutrikimai (mėšlungis. Ankstyva senatvė ankstyva senatvė.). kai susijungia su apofermentu. dirglumas raumenų silpnumas bendras nusilpimas greitas psichinis ir fizinis nuovargis. pri­ slėgta nuotaika. polinkis į gastritus. paralyžius. galūnių. Ten. sukeliantis pielitą. varis. kalcis. kolitus nusilpusi virškinimo organų. dirglumas. K o f e r m e n t a s t a m p a aktyvus tik tada. D a u g u m ą jų sudaro du kom­ ponentai: baltyminis (apofermentas) ir nebaltyminis (koferment a s ) . nemiga ir kt. kapiliarų funkcijos su­ trikimas — mažas jų tonusas anemija dantenų kraujavimas. 195 B3 B6 C B4 . m a g n i s . nuovargis einant. Aktyvioji f e r m e n t ų dalis — geležis. esant atvirai avitaminozei. atliekančios svarbų katalizatoriaus vaidmenį visuose orga­ nizme vykstančiuose procesuose.Vitaminai D B1 Vitaminų stokos požymiai polinkis į kvėpavimo takų ligas dusulys Vitaminai Vitaminų stokos požymiai Kepenys A epitelio pakitimas inkstuose ir šlapimo kanaluose. FERMENTAI F e r m e n t a i — g y v o s i o s ląstelės s u d ė t i n g o s mineralinės medžia­ gos. nusilpę raume­ nys. kai kurie vitaminai. uretritą. funkcija ir skrandžio sekrecija žarnyno sutrikimai — ilgai trunkantis viduriavimas išopėjimai žarnyne.) B4 B. įčiulpus lūpomis arba valant dantis pėdų arterijų pažeidimai D E P B1 Bendra būklė bendras organizmo silpnumas. jose atsiradę nekrozės židiniai vidurių užkietėjimas. reikia skaityti apie karotiną. cinkas. nemiga. peri­ ferinių nervų pažeidimas neurastenijos sindromas (susierzinimas. kadangi mūsų organizme A vitaminas pasigamina iš karotino. palpuojant skauda blauzdos raumenis Virškinimo sistema A dėl virškinimo trakto gleivinės išsigimimo gali būti: dispepsiniai sutrikimai. ypač kepenų. PP greitas psichinis nuovargis. širdies raumenyje sutrikusi riebalų apykaita. nervų trofikos sutrikimas nerviniai-psichiniai sutrikimai: depresija. parezė ir kt. ypač kojų. gali atsirasti ateroskle­ rozė. stresai nervų audinyje. inkstuose. kepenyse. psichinės reakcijos. dingęs apetitas Beta-karotinas Bfi A Beta-karotinas E Lytinė funkcija makšties ir gimdos sienelių epitelio pakitimas ir ragėjimas silpna lytinių hormonų veikla sutrinka lytinė funkcija B2 PP B. vangumas). augliai intensyvūs senėjimo procesai Nervų sistema B. skrandžio sekrecijos sutriki­ mai.

3) rūgščių—šarmų pusiausvyrai organizme. šildant iki 54 °C. yra nevienodas. maisto produktuose esančios mineralinės medžiagos buvo suskirstytos į rūgštinan­ čias bei šarminančias.Fermentai. Kai valgomas nevirtas maistas. kad vieniems jų būdingi mineraliniai ele­ mentai. apsaugo fermentus. nes jie spartina ir gerina virš­ kinimą. Rūgščių—šarmų pusiausvyrai didelę įtaką turi maistas. kad pagrindi­ nis mineralinių elementų šaltinis yra augalinis maistas — vai­ siai ir daržovės. net ir atitikdamas visas kitas sąlygas. esančių maiste. kuriame nėra mineralinių druskų. F. įtaką šiai pusiausvyrai. Fiziologinė mineralinių elementų svarba nustatoma pagal jų įtaką: 196 . gali sukelti lėtą iš bado mirtį. nes kai organizmui stinga druskų. kad acidozę (padidėjusį orga­ nizmo rūgštingumą) skatina didesnis gyvulinės kilmės riebalų. Tai svarbu. Mineralinių medžiagų kiekio maisto produktuose tyrimas padėjo išsiaiškinti. kuriuose daug ani­ jonų. Vitaminas E. ir nustatė. kraujyje nestinga fermen­ tų. riebalų. sukeliantys organizme elektroteigiamus (kationai) ar­ ba elektroneigiamus (anijonai) pokyčius. kur fosforas ir kalcis yra pagrindiniai struktūriniai komponentai. 1) daugumai organizme vykstančių procesų bei fermentų sistemų struktūrų bei funkcijų. ypač kaulams. Rūgščių—šarmų pusiausvyra palaiko ląstelėse bei audiniuo­ se ir skysčiuose būtiną vandenilio jonų koncentraciją. Žinoma. 5) normaliai druskų—vandens apykaitai. vitaminai bei hormonai susiję tarpusavyje. Po kruopščių mokslinių tyrinėjimų paaiškėjo. Sis procesas įvyksta negrįžtamai. Kai žmonės valgo daug virto. Kai valgoma daug au­ galinio. skirtiems organizmo audinių san­ darai. Mineralinės medžiagos ypač reikalingos. kad avitaminozė ir ligos. sukeltos netin­ kamos vidinės sekrecijos. būtina nekintančiai or­ ganizmo vidaus terpei. Atsižvelgiant į rūgščių ir šarmų pusiausvy­ ros organizme svarbą. suteikia jiems osmotinių savybių. fermentai praranda katalitines savybes. vitaminų. fermentų pa­ tenka į plonąsias žarnas nepakitę. Erismanas Mineralinių elementų svarbą patvirtina ir Forsterio dar 1879 metais atlikti tyrinėjimai. Taip sutaupoma daug energijos. kad fermentai. gyvybiniai procesai vyksta lėčiau. Esant normaliam atmosferos slė­ giui ir 37 °C temperatūrai. kad organizme ne­ sutriktų rūgščių—šarmų pusiausvyra. gyvame organizme šie procesai vyks­ ta greitai. kurio gausu šviežiame augaliniame maiste. 2) plastiniams procesams. priklausomai nuo žmogaus amžiaus. Taigi vyresniame amžiuje reikia ypač stengtis. kai organizme sutrin­ kę apykaitos procesai. baltyminės medžiagos. 4) normaliai druskų sudėčiai kraujyje ir jos struktūrą for­ muojantiems elementams. Jie taip pat lengvai suyra vei­ kiant deguoniui ir šviesai. kurioje nebuvo druskų. Šviežiuose vaisiuose ir daržovėse esantys mi197 MINERALINIAI ELEMENTAI Maistas. Jo poveikis. mineralų — apykaitos procesai vyksta veikiant fermentams. — rūgština. Visi medžiagų — baltymų. Tuometinės TSRS Mokslų Akademijos gerontologijos institute atlikti tyrimai patvirtino amžiaus bei maisto įtaką rūgščių— šarmų pusiausvyrai. šie procesai vyksta sparčiai. jiems nereikia eikvoti daug energijos. Paaiškėjo. kurie kentėjo badą. baltymų vartojimas. koaguliuoja (sukreša). atsiranda tada. sutrinka mityba. Tai ypač būdinga vyresnio amžiaus žmo­ nėms. šviežio nevirto maisto. anglia­ vandenių. konservuoto maisto. reikalingų. kad jie žūva greičiau negu gyvūnai. 60—80 proc. Taigi maisto produk­ tai. Jis šėrė šunis mėsa. o tie. šarminančių bei rūgštinančių medžiagų. kad rūgščių—šarmų pusiausvyra nesutriktų. Nustatyta. šarmina. organiz­ mui pradeda stigti fermentų kraujyje ir tarpląsteliniame skys­ tyje. kad nesutriktų apykaitos procesai. kuriuose daug katijonų. Angliavandeniai šarmina organizmą.

išskyrus nenugriebtą šviežią pieną.neraliniai elementai aktyviausi. 2 lentelėje nu­ rodytas produktų šarmingumas bei rūgštingumas. ooo — di­ delis. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — oooo oooo oooo oooo oooo 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 0 0 0 — — — — MAISTO PRODUKTŲ PALYGINIMAS. nurodysime tik tinkamos mi­ tybos požiūriu svarbiausių iš jų biologinį vaidmenį. kaip kad bū­ na vartojant gyvulinės kilmės produktus. kurių reakcija yra silpna rūgš­ tinė. oo — vidutinis. žuvies. juos lengvai pasisavina orga­ nizmas. Patenkindamas skaitytojų praktinius poreikius. sudariau lentelę. ** Cukrus rūgština vaisius ir sultis. sviesto bei kitų produktų. ATSIŽVELGIANT Į ORGANIZMO RUGŠTINIMO IR ŠARMINIMO REAKCIJĄ 2 lentelė o — mažas šarmingumas ar rūgštingumas. po­ liruotų ryžių. 199 . Produktai Džiovinti abrikosai Švieži burokėliai Morkos 198 Rūgštingumas — — — Šarmingumas oooo oooo oooo — — — oooo oooo o—oooo 0—000 suvartojimas gaminant maistą padidina produktų rūgštingumą. oooo — labai didelis. tačiau kartu su jais organizmas gauna daug vertingų maisto elementų. rafinuoto cukraus efektas. žvėriena Uogienė ** Rūgštingumas j Šarmingumas Skrandžio—žarnyno trakte irstant grūdams ir ankštiniams augalams. reakcija yra stipri rūgštinė. Kadangi informacija apie mineralinius elementus šioje kny­ goje užimtų pernelyg daug vietos. remdamasis Vokerio bei Poupo darbais. Panašus baltos duonos. MINERALINIAI ELEMENTAI Šarminiai (katijonai) Kalcis (Ca) Magnis (Mg) Kalis (K) Natris (Na) Rūgštiniai (anijonai) Fosfatai Sulfatai Chloridai Produktai Salierai Švieži agurkai Džiovintas inžyras (figos) Latuka Uogos Švieži abrikosai Šviežios pupos Kopūstai Žiediniai kopūstai Moliūgai Serbentai Kiaulpienė (lapai) Vaisiai (beveik visi) Natūralios citrinų sultys Paastarnokas Natūralios apelsinų sultys Džiovintos slyvos Avižiniai dribsniai Nenugriebtas pienas Svogūnai Vynuogės Natūralios vynuogių sultys Vyšnios Raudonieji kopūstai Džiovinti ir švieži obuoliai Migdolai Spanguolės Lašiniai* Vėžiai Kiaušiniai (baltymas) Paukštiena. neatsiranda kenksmingų šlakų. brinzos. susidaro produktai. Gyvulinės kilmės maisto — mėsos. miltų gaminių.

Prastai pasisavinamas kalcis. fa skeletas atsinaujina per 1—2 metus. tuo sveikesni kaulai ir dantys (įsidė­ mėkite tie. gyvulinės kilmės riebalų). rafinuoto cukraus. Malenkovas nustatė. Taigi kaulinis audinys atlieka ne tik atraminę funkciją. — pirmoji vieta. reikia daugiau kalcio negu įprasta. kad būtų išlaikyta pusiausvyra. tuo greičiau sveikstama. rūgštynių) sudaro su kal­ ciu tvirtus netirpius junginius. Čia kaupiasi kalcis ir fosforas. kalcis pašalinamas iš organizmo kaip kalcio muilas. kurie sudaro šar­ mus. Toks pat kiekis jame Husikaupia vėl. Kai šis procesas viršija normą. gerinant jų sulipimą susidarant audiniams. Neigiamai veikia kalcio pasisavinimą ir riebalų stygius ar perteklius. kai maiste yra fosforo." Be to. sudarančių mūsų kūną. kalio perteklius. avi­ žose. špinatuose esančio kalcio. ieš kraujyje nėra kalcio atsargų. Kalcis labai gerai pasisavinamas. kad organizmas galėtų papildyti jų atsargas. Kai kurios rūgštys (inozitfosforo. kalcis neutralizuoja kenksmingas rūgštis. Kaulinio audinio mineraliniai komponentai nuolat atsinaujina. baltų miltų gaminių.. Vaikams augant. ypač tai būdinga vyresnio amžiaus žmonėms. Kai riebalų pernelyg daug. Kuo didesnė kalcio koncentracija ligo­ nio kraujyje. Kuo ma­ žiau maiste produktų. mag­ nio. o suaugusių žmonių — per 10—12 metų. kai jo ir fosforo santykis 201 . kaip gelia kaulus! Tikriausiai artėja prasti orai. 99 procentai šio kiekio sukaupta kauluose. kviečiuose. Nepasisavina organizmas ir rūgš­ tynėse. kad daugelio dantys netvirti. Kalcis blogiau pasisavinamas. sūrio.Produktai Kiaušiniai Pasaldintos vynuogių sultys Paltusas (žuvis) Pasaldintos citrinų sultys Jautienos kepenys Viščiukai Troškintos pupos Liesa kiauliena (kumpis) Kruopos Jautiena Juoda duona Kietas sūris Miltai Krakmolas Žuvis Šviežias liesas kumpis j Rūgštingumas 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00—000 00 oo 00 00 0 0 0 0 Šarmingumas Mamalyga ir kukurūzų dribsniai Aviena (vidutiniškai) Marinuotos slyvos Minkštas (varškės ) sūris Džiovintos pupos Miežiai Riebus kumpis Kalcis Tarp elementų. Štai tada jie ir guo­ džiasi: „Oi. o tarp metalų. kurių organizmas nepasisavina. kalciui tenka penktoji vieta po keturių svarbiausių elementų: deguonies. Pavyzdžiui. vandenilio ir azoto. Suaugusio žmogaus organizme iš kaulinio au­ dinio pašalinama 700 mg kalcio per parą. kad organizmo atsparumas piktybi­ niams augliams priklauso nuo ląstelių sulipimo tvirtumo. jis sparčiau pasisavinamas iš kaulų. rūgštinančių kraują (mėsos. esantis duonoje. jei negauna pakankamai kalcio ar fosforo HU maistu. Vyksta du procesai: laisvo kal­ cio ir fosforo išsiurbimas iš kaulinio audinio į kraują ir fosforo200 kalcio druskų nusėdimas kauliniame audinyje. kam genda dantys).. krintant atmosferos slėgiui. anglies dvi­ deginio. tuo mažiau reikia kalcio. Kadangi mūsų pa­ grindinis produktas — duona bei miltų gaminiai. Kalcio norma organizme — apie 1200 gramų. nenuostabu. Jaunystėje sukauptos didelės kalcio atsargos padeda organiz­ mui ilgai išlikti jaunam. organizmui. Profesorius A. Mokslininkai pastebėjo dar dvi kalciui būdingas savybes. kituose varpinių augalų produktuose. atsiranda patologija. Kalcis atlieka svarbų vaidmenį ir stiprinant ryšius tarp ląs­ telių.

pieno jų racione tik 10—30 procentų.7. gydytojai nu­ stebę konstatavo. o japonai.4 1:0. (Pasterizuotame piene kalcio ir fosforo 1:0. kurioje pateikti duomenys apie kalcio kiekį maisto produktuose. riešutai.5 Ca:K 1:10 1:9 1:8 1:2 1:4 1:7 1:0.6 1:0. Be to. Pateiksiu įdomius duomenis iš V. kalcio buvo gaunama vartojant pieną bei jo produktus.4 1:2. organinės rūgštys.1 1:3 1:0. 1:1.1:1.7 1:1. būtina laikytis šių sąlygų: vienam kalcio jonui kraujo plazmoje turi tekti 2 kalio jonai (1:2). Čilės. Laktozė mažina žarnyno pH. kuriame daug karotino. Kalcio paros norma — 800 mg (kitais duomenimis — 1. Šiaurės Amerikos ir Okeanijos gyventojams nepakanka 900 mg kalcio per dieną (70—90 proc.8 1:3 1:1 1:1. ** geras. lengviausiai pasisavinama forma!).3 1:1. Jei norite. kas trukdo organizmui pasisavinti kalcį.3 1:0.5. Turkijos gyventojai pasitenkina 300—350 mg kalcio per parą.6 1:1 1:1.7) bei jo ir magnio santy­ kis — 1:0. jo — iš pieno produktų).8 1:1. kokie produktui geriausiai padeda papildyti kalcio atsar­ gas organizme. Šio­ se tautose iš organizmo pašalinama mažiau kalcio.7 1:0. Valgyti maistą. 3 lentelė Produktai Kiekis mg 100 g produkto Ca Ruginė duona* Kvietinė duona (II rūšis) Kviečiai Ryžiai* Grikiai Žirniai* Riebi varškė*** Kiauliena Kiaušiniai* Bulvės Kopūstai** Agurkai* Pomidorai Obuoliai Salierai* Morkos** Graikiški riešutai* Pupelės* Burokėliai** Fundukas (lombardiniai riešutai)*** Porai** Salotos* 21 23 27 24 55 115 150 8 55 10 48 23 14 16 63 51 124 150 37 170 31 77 P 174 131 233 97 298 329 216 170 215 58 31 42 26 11 27 55 564 541 43 229 58 34 Mg 57 51 83 26 78 107 23 27 12 23 16 14 20 9 33 38 198 103 43 172 14 40 K 227 208 211 54 218 873 112 316 140 568 185 141 290 248 393 200 664 1100 288 717 175 220 Ca:P 1:8. dažniau pasižiūrėkite į 3 lentelę.9 1:1. jis geriau pasisavinamas.4 1:0.3 (kitais duomenimis — 1:1. fosforo reikia gau­ ti 1:1.7 1:1 1:0. kalcio ir kalio 1:1. magnio 1:0. citrinos rūgštis bei laktozė. kad plonųjų žar­ nų gleivinė būtų sveika ir sugebėtų pasisavinti kalcį. vaisiai. būtini ir kiti elementai. kalcio ir magnio 1:0.7 1:1 1:1 1:0.4 1:1 1:4 1:3. dauguma indų.1. * * * labai geras (vertingas) 203 .4 1:21 1:4 1:6 1:0. žuvis. Įsiurbti kalcį padeda maiste esantys baltymai. o tai neleidžia susidaryti netirpioms fosforo-kalcio druskoms. likęs maistas — varpiniai augalai. 4.6 1:1. Baltymų amino rūgštys sudaro su kalciu gerai tirpstančius ir lengvai pasisavinamus junginius.2 1:2 1:0.8 1:0.4 g).7 1:39 1:25 1:56 1:4 1:6 1:20 1:15 1:6 1:4 1:5 1:7 1:7 1:4 1:5 1:29 *tinkamas produktas.5 1:0. kurios sunaikina­ mos pasterizuojant pieną). Taigi dabar jau žinome. Panašus ir citrinos rūgšties poveikis.8 1:0.4 1:0. vitaminai.4 Santykis Ca:Mg 1:3 1:2. kad Europos.5. 3. kuriame buvo nagrinėjama gy­ venimo ir darbo sąlygų įtaka žmogaus sveikatai. Ekspertai nustatė fiziologinę kalcio normą — 400— 500 mg per parą. tai yra. Fedino straipsnio „Ko mums nepakanka?": „II tarptautiniame kongrese. kad būtų tvirti kaulai ir sveiki dantys. Kaip jau buvo nurodyta. Pietų Af­ rikos Respublikų. šių dienų požiūriu.9 1:0.5." Taigi labai daug priklauso nuo pačių produktų. Be to.2 1:7 1:9 1:4 1:5. Italijoje ir Argentinoje pakanka 650—800 mg kalcio (50—70 proc.

tuo geriau: in­ tensyvesni gyvybiniai procesai. atsiranda aritmija. Užsienio gydytojai pastebėjo. antinksčiuose. lytinėse liau­ kose. tachikardija (dažnas širdies plakimas). ankštiniai augalai). Magnis ir kalis — pagrindiniai ląstelėje esantys katijonai. raudonuosiuose kraujo kūneliuose. Aptarėme keturis mineralinius elementus. mažiau magnio negu tais atvejais. plėstis kraujagyslėms. siunčiamiems atitinkamiems organams. Kalis ir natris Svarbus ir biogenetinių elementų — kalio bei natrio — vaid­ muo. svaigsta galva. greitai pavargstama. jautriai reaguojama į orų permainas. Daugiausia natrio yra kraujo plazmoje. tvirtesnė sveikata. senka organizmo apsauginės jėgos. Vykstant vandens apykaitai organizme. daugiau hormonų išskiriama vakarais. Kai organizmui stinga magnio. Šių elementų per parą reikia suvartoti 3—5 gramus. taip pat grūdiniuose produktuose (duona. prarandama daug kalio. tulžies išsiskyrimą. gali apnikti kitos. — ląstelėse). kurių širdis buvo sveika. Pasistenkite šiuos duomenis panaudoti kūrybiškai. kuriame yra daug kalio. Pateikta 4 lentelė padės jums sužinoti natrio ir kalio santykį kai kuriuose produktuose. dalyvauja ląstelėse vykstančioje apykaitoje. Daugiau­ sia jo yra nervinių ir raumeninių ląstelių audiniuose. Daug šių elementų yra daržovėse. Kai vartojama daug natrio turinčio maisto. sunku atsikelti rytais. Daugiausia magnio yra daržovėse. Maistas. ypač daug smegenyse. (Ar ne pagal tai žmonės skirstomi į „vy­ turius" ir „pelėdas"?). Jis dalyvauja formuojantis cheminiams nervų sistemos impulso davikliams. Todėl rytais vėl stinga žvalumo. kas nori būti lankstūs. atsiradusios vyks­ tant medžiagų apykaitai. Telieka aptarti tris mineralinius elementus. 205 . Tie. mirusių nuo in­ farkto. vandens ir elektrolitų apykaitą sieja tvirtas ry­ šys.5 proc. pieno produktuose. praranda elastingumą. Kai stinga magnio. kai avarijoje žūdavo žmonės. nes atsikračius vienų ligų. kad natrio ir kalio san­ tykis būtų 1:20. kiaušiniai ir pan.Magnis Suaugusio žmogaus organizme yra 25 g magnio. Kalis. nekrotiniai reiškiniai. o natris sulaiko vandenį (natrio jonai sukelia audinių koloidų brinkimą). Be abejo. o po 2—3 mėnesių pasistenkite. kraujo 204 kūneliuose. at­ lieka svarbų vaidmenį. kurio organizme yra 140 gramų (iš jų 98. lėtėja atstaty­ mo procesai. padidėja kalcio kiekis kaulų ir širdies raumenų stambiųjų kraujagyslių sienelėse — jos kietėja. kamuoja nemiga.). vaisiuose. kad žmonių. kad būtų normalus osmotinis spaudi­ mas. kalis ir natris at­ lieka skirtingą vaidmenį: kalis skatina šlapimo išsiskyrimą. skatina žarnyno judesius. pažeistoje šios ligos širdies srityje buvo 40 proc. ypač širdies veiklai. Jo randama audiniuose. tuo pačiu ištirpinamos kenksmingos druskų liekanos. kurie padeda žmogui visą dieną išlikti žvaliam. Mag­ nis padeda atsipalaiduoti raumenims. košma­ riški sapnai. Daug magnio yra sukaupę žali lapiniai augalai. Šį paskutinį reiškinį gali­ ma paaiškinti taip: rytais antinksčiai išskiria daugiau hormo­ nų. Labai svarbi kalio reikšmė raumenų. kruopos. kad valgiaraštyje nepristigtų produktų. Kai nepakanka magnio. Kai šis santykis keičiasi ir organizme padidėja natrio kiekis. Abu jie padeda susidaryti protoplazmai. tarpląsteli­ niuose skysčiuose. nes jo įtaka chlorofilui tokia pati kaip ir geležies hemoglobinui. Magnio koncentracija ląstelėse 3—15 kartų didesnė negu kitoje terpėje. inkstuose atsiranda degene­ raciniai pokyčiai. tu­ rinčių daug organinio magnio. Geriausias kalio ir natrio santykis — 1:20. sutrinka ląstelių kvėpavimas. kurių reakcija šarminė. bū­ tina neprarasti saiko. Kuo didesnė kalio koncentracija. Jie taip pat turi įtakos rūgštinės—šarminės reakcijos pu­ siausvyrai. skatina spartesnį natrio pašalinimą iš organizmo kartu su vandeniu. vartokite daug kalio turinčio maisto. taigi ir žvalu­ mas pavėluotas. privalo pasirūpinti. organizme konservuojasi me­ tabolizmo produktai. žuvis. grūduose. žmogus jau­ čiasi tarsi sudaužytas. Medžiagų. su­ keliančius rūgštinę reakciją. raumenyse. Jų daug yra gyvulinės kilmės maisto produktuose (mėsa. Pradėję tinkamai maitintis. vaisiuose. riešutai. Per parą būtinas magnio kiekis — 400 miligramų.

Fosforo organiniai junginiai labai reikalingi gyvybinės veik­ los procesus aprūpinant energija. cheminei (įvairių junginių biosintezė) ir elektromechaninei (aktyvus medžiagų judėjimas per membranas) veiklai. nes jo jungi­ niai — labiausiai paplitę visame organizme komponentai. Kalcio ir fosforo apykaita glaudžiai tarpusavy susijusios: jei pažeidžiama vieno jų apykaita. taip pat 206 . Kai žmogaus žarnyne stinga firazės. organizmas negali pa­ sisavinti fosforo fitino rūgšties. Daug sie­ ros yra gyvulinės kilmės produktuose. kuri vėliau gali būti panaudota me­ chaninei (raumenų susitraukimas). ak­ tyviai dalyvaujantys visuose apykaitos procesuose. Dažniausiai pasisavinama 40—70 procentų.7. kas susieta su kalcio pasisavinimu. Siera Siera — būtinas kai kurių amino rūgščių struktūrinis kompo­ nentas. burokai 2 2 33 28 13 8 13 13 11 21 12 18 14 14 19 32 21 30 26 18 18 40 28 33 16 Fosforas 238 285 873 568 233 141 197 185 163 275 155 214 170 155 224 372 200 305 248 175 161 290 211 218 64 Na:K 1:119 1:149 1:23 1:20 1:18 1:17 1:15 1:14 1:14 1:13 1:13 1:12 1:12 1:11 1:11 1:11 1:10 1:10 1:9 1:9 1:9 1:7 1:7 1:6 1:4 ir riebalų. tai turi įtakos ir kitam. kai kalcio ir fosforo (Ca ir P) santykis — 1:1. kurie vyksta ląstelių sistemų membranose bei raumenyse (taip pat ir širdies raumenyse). Daugiausia jo sukaupta kauluose. Jis taip pat dalyvauja vandens apykaitoje. 207 Žmogaus organizme yra 600—900 gramų fosforo. Produktus su palankiu kalcio ir fosforo santykiu rasite 3 lentelėje. padeda skrandyje susidaryti druskos rūgščiai. baltymų.4 lentelė NATRIO IR KALIO KIEKIS KAI KURIUOSE PRODUKTUOSE BEI JŲ SANTYKIS Produktai Natris mg Kalis mg Santykis 100 g produkto 100 g produkto Aguročiai Žali žirneliai Žirniai Bulvės Trešnės Agurkai Apelsinai Kopūstai Citrinos Raudonieji serbentai Mandarinai Slyvos Moliūgai Kriaušės Avietės Juodieji serbentai Morkos Abrikosai Obuoliai Svogūnai Žemuogės Pomidorai Kvietinės kruopos Grikiai. Per parą organizmui reikia maždaug 1 gramo sieros. Toks santykis būdingas riešutams bei braš­ kėms. Todėl viskas. Stipriausi kaulai tada. esantis baltymuose ir peptiduose (insulinas). neatsiejama ir nuo fosforo. kurios ypač daug varpiniuose augaluose. Svarbus fosforo vaidmuo apykai­ tos procesuose. Didelė fosforo įtaka ir centrinės nervų sistemos veiklai. Per parą organizmui reikia 400—1000 miligramų fosforo. kaip juos skaido žarnyno fosfatazės (fermentų rūšis). Maiste esančių fosforo organinių junginių pasisavi­ nimas priklauso nuo to. Fos­ foro junginių apykaita glaudžiai susijusi su medžiagų. Chloras Chloras — osmotinio spaudimo ląstelėse ir audiniuose regulia­ torius. Makroerginiai fosforo jungi­ niai akumuliuoja energiją. apykaita. avižos Arbūzai. Netikslinga vardinti visas fosforo funkcijas. elektrinei (nerviniai impul­ sai).

Teko girdėti. ku­ riuos sintetina augalai. nikelio. slyvas. cinko. jo­ do. ant kurių tupia bitės. Taigi kiekvienas augalas duoda mums 1—2 naujus elementus. Trečias būdas — reguliarus žiedadulkių ir kitų bičių pro­ duktų vartojimas. Renkamos tos žolės.Organizmas jo gauna pakankamai. Į marlę suberti 2 šaukštus sausų žolių ir perpilti jas 1 litru atvėsinto vandens (iš vidurinio sluoksnio). tačiau pasižyminti ryš­ kiomis biologinėmis savybėmis. Jei jas vėl užpilsite verdančiu vandeniu. 209 . Bitės. kurias buvote praleidę). kalio. kad jie vidutiniškai gali sukaupti po 21—23 elementus. Žmogaus ir šiltakraujų gyvūnų organizmuose randama dau­ guma D. abrikosus. vario. bulvinę saulėgrąžą. Kiekvieno krepšio žolės džiovinamos atskirai. magnio. Kuo jų dau­ giau. geležies.y. arbūzų. chromas ir manganas — hipofizyje. Vėliau — braš­ kes. Anksti pavasarį valgykite pirmuosius žalumynus: ridikėlius. ga­ lite gerti kaip arbatą ar panaudoti voniai. osmio. 20 iš jų yra visuose au­ galuose. Kad mikroelementų būtų ne tik daug. vaistažo­ lių. o apatiniame — minera­ linių druskų nuosėdų. kad jį rekomenduoja Tibeto lamos. Kodėl nupilami šie du sluoksniai? Viršutinia­ me yra mikroskopinių naftos dalelių. kiti dar tyrinėjami. petražoles. Paprasčiausias būdas papildyti organizmo mikroelemen­ tų atsargas — maitinimasis atsižvelgiant į metų laikus. kokius privalome pasirinkti maistui. fosforo. litis — plaučiuose. kad žmogaus protėviai. Tik reikia žinoti. boro. švino. 1. natrio. po20« midorus. kad organizmas bus geriau aprū­ pintas mikroelementais. prisirink­ davo maistui apie 100 įvairių augalų. Tik po to jos sudedamos kartu ir gerai išmaišomos. Rudenį valgykite kuo daugiau šakniavaisių. išskyrus nuodingų (apie 80—100 augalų). Pavyzdžiui. moliūgų. Žiemą gerkite vaistažolių arbatas. Skirtingas tik jų tarpusavio santykis. sieros. Tokią arbatą galima gerti su medumi. trešnes. va­ ris — kepenyse. Tai maitinimasis elektrolitais. Man jis taip pat patinka. nikelis — kasoje. meduje yra aliuminio. racione pakanka 50— 60 augalų. Todėl juos ir vadina makroelementais. mangano. Kaip papildyti mikroelementų atsargas organizme? Pagrin­ dinis mūsų mikroelementų šaltinis — organiniai junginiai. MIKROELEMENTAI Mikroelementai — didelė grupė cheminių medžiagų. alavo. riešutais. silicio. krapus. žemuoges. nes juose yra daug mikroelementų. Taigi koks tas būdas? Visą mėnulio mėnesį renkama visų augalų. Po to reikia atvėsinti ir nusemti 1 litrą vir­ šuje esančio vandens. Jei praleidote trečią dienų trejetuką. vyšnias. tupia ant įvairiausių augalų. Trečią taip pat reikia išpilti. Jų žiedadulkėse ypač daug mikroelementų ir biologiškai aktyvių medžiagų. augančių 1. jodas — skydliaukėje. kitus augalus.t. tomis dieno­ mis. Visų šių aptartų septynių elementų organizme yra daug. 3. Po to į antrą krepšį 3 die­ nas ir t. ličio. bet ir kuo įvairesnių. vaistažoles. kurių kon­ centracija žmogaus organizme nedidelė. tuo didesnė tikimybė. organizmui reikia gauti su maistu apie 100 augalų. Nuovirui tinka vidurinė dalis. rinkdamos medų. 1 litro nuoviro gaminimas: 3 litrai vandens verdami maž­ daug 45 minutes. stron­ cis — kauluose. chro­ mo. kokie iš jų vertingiausi. chloro. Kad organizmas būtų gerai aprūpintas mikroelementais. antžeminė dalis. džiovintais vaisiais. tačiau ir daug efektyvesnis. daigintais grūdais. Daug mano pažįstamų iš Rostovo prie Dono taiko šį metodą ir gerai vertina jį. Mokslinin­ kai nustatė. kiaulpie­ nės lapus. Pradedama per jaunatį ir renkama į vieną krepšį 3 dienas. Mendelejevo periodinės sistemos elementų. o trečią — košei. Yra duomenų. papildykite maistą šak­ niavaisiais.5—2 hektarų plote. medumi. Ilgaamžių kalniečių ra­ cione lig šiol yra apie 100 kultūrinių ir laukinių augalų. titano. ankstyvuosius agurkus. Sausas žoles galima naudoti tris kartus: du kartus arbatai. hipofizyje. 76 iš jų fiziologinis vaidmuo jau išaiškintas. Mikroelementai kaupiasi šiuose organuoze: cinkas — lyti­ nėse ir kasos liaukose. žoles reikia surinkti kitą mėnulio mėnesį tuo pačiu metu (t. 2. būtinais gyvybinei veiklai. kalcio. malšindami alkį. be to. Šis būdas sudėtingesnis. kai valgomi įprasti maisto produktai.

agrastuose. natū­ raliai žadina apetitą. kai stinga vanadžio. 211 FITONCIDAI Fitoncidai — medžiagos. kurios gavo^ daugiau saulės bei yra ryškios spalvos. juodųjų serben­ tų lapai. česnakuose. Benzoinės rūgšties yra bruknėse. šių daržovių vartoti negalima. Rūgštynių rūgšties daugiausia yra špinatuose. chloras. skruzdžių rūgš­ ties — avietėse. svogūnuose. varis. daržovėse ir prieskoninėse žolėse yra daug aromati­ nių medžiagų. mandarinuose. agrastuo­ se. stroncis. nes didesni kiekiai gali dirginti inkstus. kriene. ropėse. Pačia­ me organizme ji gali susidaryti iš angliavandenių. kobaltas. putino uogose. žemuogėse. vyno rūgščių. Dau­ guma vaisių ir daržovių padeda iš organizmo pašalinti rūgšty­ nių rūgštį. Virškinimo sul­ tys nepakeičia fitoncidų. kizilas. spanguolėse. ge­ ležies. motorinei žarnyno funkcijai. pomidoruose bei kituose vaisiuose ir daržovėse. šlapimo išsi­ skyrimą. Tad jei kamuoja anemi­ ja. Esant oksalurijai. Tai obuoliai. Jų baktericidinis bei antiseptinis poveikis ypač stiprus ta­ da. vanadis. rūgštynių. benzoinės rūgšties. būdingą tik vienos ar kitos rūšiems augalams. citrinos. skatina virškinimo sulčių. kasos sekrecijos skatinimui. kobalto. rabarbaruose. vynuogėse. cinkas. Kadangi jų šalinimas vyksta ir per plaučius. Iš 24 kraujo mikroelementų 22 yra bičių produktuose. mangano. bruknėse. rūgštynių. fosforas. braškėse. sidabras. Svarbus jų poveikis virškinimui. petražolėse. alavas. ridikėliuose. serbentuose. volfra­ mas. vynuogių lapų trauktinė. kriene bei kito­ se daržovėse. ypač druskų. veikia uoslę ir skonį. bruknėse. Daug fitoncidų yra apelsinuose. platina. Kai kuriuose vaisiuose yra nedaug gintaro. avietėse. Rūgštynių rūgštis gali sutrikdyti apykaitą. 210 . slyvose. Dauguma bitininkystės produktuose esančių mikroelemen­ tų randama ir žmogaus kraujyje bei organuose. pikis. net kai kuriuos virškinimo trakto susirgimus. benzoinės bei kitų. Nuo organinių rūgščių kiekio priklauso vaisių ar jų sulčių rūgštumas. Jos povei­ kis — antiseptinis. rūgštynėse. Organinės rūgštys šarmina organizmą. silicis. kai valgomi neišvirti. salicilo. kalcis. netiesiogiai trukdo atsirasti žarnyne kenksmingai mikroflorai. mor­ kose. ridikuose. medus. spanguolėse. Rūgšty­ nių rūgšties yra ir burokėliuose ( 1 0 0 mg 100 g burokėlių). geležis. Tačiau reikia vartoti saikin­ gai. skruzdžių. suteikiančių patiekalams savitą skonį bei aro­ matą.Pikyje taip pat yra mikroelementų: baris. iridis. kai ku­ riuose obuoliuose (antaniniuose). todėl neišnyksta poveikis visam virš­ kinimo traktui. pastarnokuose. molibdenas. Minėtų vaisių bei daržovių vartojimas maistui gydo burnos ertmę. Gintaro rūgšties daugiausia yra nesunoku­ siuose vaisiuose. mag­ nis. Dažnai daugiausia aromatinių medžiagų sukaupta tose dalyse. chromas. citrinose. kizile. salicilo rūgšties — žemuogėse. Kraujo gamybos procesas sutrinka. česnakuose. skrandžio ir žar­ nyno gleivinę. žiedadulkės padės ją įveikti. Šios medžiagos yra labai lakios. gry­ belių dauginimąsi ar net visai juos sunaikina. Vaisiuose daugiausia obuolių. kriaušės. Visiems šiems augalams būdingos ir dezinfekuo­ jančios bei antiseptinės savybės. taip pat vykstant oksalurinės rūgšties metabolizmo procesui. vario. Daug aromatinių medžiagų (eterinių aliejų) yra citrusiniuo­ se vaisiuose. cinko. kurios sulėtina virusų. bakterijų. vyšniose. auksas. salieruose. ORGANINĖS RŪGŠTYS Daugelyje vaisių bei daržovių yra ir organinių rūgščių — obuo­ lių. paladis. svogūnuose. garstyčiose. abrikosuose. šios medžiagos skatina gleivių išsiskyrimą. raudonuosiuose pipiruose. krapuose. AROMATINĖS MEDŽIAGOS Vaisiuose. citrinos. didina jo šarminių ekvivalentų atsargas. aiva. Ne­ daug vyno rūgšties yra raudonuosiuose serbentuose.

kad mine­ ralinės druskos būtų tirpalas. Kaip jau rašyta. Taip pradedame rezonuoti su ta ap­ linka. planetų ir t. sandara. apie metų laiką. tarp baltymų ir kitų medžiagų (an­ gliavandenių. serbentai. erškėtuogėms ir kitiems) suteikia rauginės medžiagos. patenkančios į jo struktūras iš supančios aplinkos. Baltymas. o velnias — ku­ linarą. cheminiu būdu (džiovinimas. Todėl atsiminkite: ardydami vandenyje sutelktą informaci­ ją termiškai. Rauginės medžiagos gydo žarnyno gleivinės uždegimą. kizilui. gauname ir informaciją apie tą vietą. reikalingiems. daug sunkiau virškina mas (prisiminkite indukuotą autolizę). kuriose yra daug tanino. garinti vandenį. kai jau žinome. jo poveikis mažesnis. prarandama ir energija. Tai ypač būdinga augaliniams koloidams. Verdamas vanduo keičia savo struktūrą — tai tikras cha­ osas. dar dažniau — iškreipiama. slyvos. tampame svetimkūniai šiame pasaulyje. Šaldant jų sumažėja. aitrų skonį kai kuriems vaisiams ir uogoms (ai­ vai. Iš rauginių medžiagų geriausiai ištirtas taninas. žvaigždžių. Taip prarandame subtilų ryšį su supančia aplin­ ka. kad vandens struktūra liktų nepakitusi. pavyzdžiui. šermukš­ niai ir pan. Kokia ta informacija? Augalo struktūroje ir jo vandens terpėje „užrašoma" informacija. Vos nuskintas augalas pradeda vysti. Organizmas jų netenka visiems laikams. kokia jų reikšmė ir poveikis. mėlynes. sūdymas. BALTYMAI Baltyminės medžiagos sukreša esant 42—45 °C temperatūrai. adaptaci­ jos esmė. magnetinio lauko. ar ko nors nepraranda dėl vienų ar kitų priežasčių? Šis skyrius skirtas atsakymams į iškylančius klausimus. mus apninka įvairiausios ligos. Vartojant po valgio. 213 VANDUO Kai augalinis maistas džiovinamas ar ilgai laikomas nesuvar­ totas. RAUGINĖS MEDŽIAGOS Sutraukiantį. netekęs savo struktūros. praranda daug vandens. rauginimas. tuo pačiu griaunate gyveni­ mo pamatus. mineralinių medžiagų. Natūropatų priežodis Dabar. konservavimas). Todėl. Supriešinę save su gamta (užuot pasinaudoję jos galiomis). veikia antiseptlškai.) sutruksta. ypač ver­ tingas. daržoves. kad vanduo sugeba išlaikyti ir informaciją apie augalą. kurioje jie auga. geriausia valgyti tada. kyla klausimas: kaip organizmas pasisavi­ na šias medžiagas. Valgydami sultingus. virškinimas tikrai nebus sutrikęs. sklidinus informacinės drėgmės vai­ sius ar daržoves.t. keisdami ją. kartus. kuriose yra daug organi­ nių rūgščių (citrinos. Krešėjimas (koaguliacija) reiškia.). kad gyvybiniai ryšiai tarp at­ skirų baltymo molekulių. Verdant visa ši informacija sunaikinama. greitai eikvojame jė­ gas. Tokia aklimatizacijos. vitaminų ir t. Todėl vaisiams ir daržovėms 212 . ma­ žina jo sekrecinę funkciją. Suardžius vandens struktūras. nes taninas jungiasi su maiste esančiais baltymais. sankaupa. šermukšniui. gauta iš saulės (diena—naktis). Svarbiausia. MAISTO SKAIDYMAS Dievas davė mums maistą. uogas. Augalas — informacijos. esanti šiose struktūrose. metų laiko (saulės radiacijos intensy­ vumas). įvyksta dar nepasiekęs žarnų sienelių. tampame geriau prisitaikę gyventi joje. vanduo augaluose būna laisvas ir surištas su koloidais.t. spanguolės. oro. dirvos. kai viduriuojama. kokių medžiagų yra maiste. prarandant vandenį keičiasi medžiagų. Organizmui tenka eikvoti savo energiją. kriaušėms. neprisideriname prie jos ritmo. todėl skonis tampa ne toks aitrus. net įgyjame su­ gebėjimą kaupti čia energiją. kurių ląstelėse yra van­ dens. kai skrandis tuščias.Valgant vaisius.

medus netenka savo aromato. Špinatas. suyra jame esan­ tys fermentai. C vitamino. Riebalams oksiduojantis. kad veltui eikvojama energija. pripildy­ damos ląsteles patirto streso ir siaubo. susidariusios kiekvienoje ląstelėje. tuo daugiau į krakmolo daleles patenka deguonies iš oro. kai juos veikia oksidacija. kuriuose kepamos spurgos. Susidaro ne tik kenksmingos medžiagos. susidaro aldehidai. Pa­ didėja oksidacija. kiti miltiniai gaminiai. Tai yra. kaip ir jiems oksiduojantis. Pakaiti­ nus riebalus iki 200—250 °C. Nuo galvijų būsenos mėsos kombinatuose labai pri­ klauso mėsos kokybė ir užteršimas bakterijomis. išsekusių galvijų mėsa. lais­ vosios rūgštys bei kiti irimo produktai. tempera­ tūros. vitaminai.Išnagrinėsime būdingiausius baltymų skilimo atvejus. jame yra mineralinių medžiagų. Hormonai ir kitos medžiagos. kad jie taptų miltais. aktyvūs vandenilio radikalai. Tada sakoma. Kuo smulkesnis grūdų malimas. RIEBALAI Riebalai genda. fermentų poveikis). kad rie­ balai apkarto. epoksidai ir kitos agresyvios medžiagos. Juose pagausėja neorganinių medžiagų. nes šis procesas vyksta ne pačiame organizme. išgaruoja mikrobus naikinančios eterinės me­ džiagos. vitaminų. o po 4—6 mėnesių — net dviejų trečdalių. tampa pieno rūgštimi. vitaminais ir t. nusilpusių. Tuo metu raumeninio audinio glikogenas po atitinkamų procesų. Jei me­ dų kaitinant temperatūra daugiau kaip 60 °C.t. ANGLIAVANDENIAI Šiluminis monosacharidų apdirbimas suardo juos jau 65—80 °C temperatūroje ir nutraukia jų kompleksinį ryšį su mineralinė­ mis medžiagomis. sudeginama visa energija. jie tampa „mirusiais angliavandeniais". Kaitinant riebalus. MĖSA. Brendimo proceso metu indukuotos autolizės pokyčius lemia glikolizės fermentų poveikio trukmė. susidaro skruzdžių ir levulino rūgštys. ko­ loidiniai pokyčiai. suyra fosfolipidai. Saviti. suyra. Saulėgrąžose ir riešutuose esančius riebalus lukštai ir ke­ valai apsaugo nuo šviesos bei oksidavimosi. Verdamas medus taip pat netenka dalies vitaminų. cheminiai. tačiau nepageidautini pokyčiai atsiranda malant grūdus. sumažėja vitaminų bei kitų medžiagų. o tai reiškia. Stip­ riai kaitinant. suyra dalis fruktozės. varškė neturi tokio neigiamo poveikio. 214 VITAMINAI Ilgai laikomi produktai praranda vitaminus. Riešutuose bei saulėgrąžose esantis aliejus kokybiškiausias. susidaro sunkiai ištirpinamos druskos. Veikiant pačioje mėsoje esantiems fermentams vyksta jos brendimas. Grubiai kalbant. vos dvi paras išbuvęs šešėlyje. Taip sueikvojama dar dau­ giau miltuose esančios energijos. kurių metu prarandama energija. šios oksidacijos produktai užpildo visas ląste­ les — įvyksta milžiniškas užteršimas šlakais. biologiniai faktoriai (deguonies. Taigi jas tenka pa­ šalinti ir vėl eikvoti energiją. Be to. kurią sukelia įvairūs fizikiniai. juos pradeda balinti. jaučiamas nemalonus jų skonis bei kvapas. netenka 80 proc. Ypač pasikeičia tie riebalai. Be to. Kenksminga maistui vartojama ligotų. Visa tai išlieka vandens struktūrose. padidėja klampumas (sunaikinti koloidai ir sukrešėjo baltymas). deda priedų. Nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės C vitamino atsargų. Taigi valgydami mėsą mes gauname ne tik mais­ tines medžiagas. kurių organizmas nepasisavina. bet ir visą tą siaubą. piene esančių vitaminų! 215 . Galvijų užmušimas — didžiulis stresas. Sterilizuojant pastebimi ryškūs organinių ir bio­ loginių pieno savybių pakitimai: jo skonis tampa kaip virinto pieno. šviesos. Saulės šviesa per 5—6 minutes sunaikina iki 64 proc. ketonai. Miltai tamsėja. bet ir sumažėja perkaitintų riebalų biologinis aktyvumas. fizikiniai—cheminiai. kuriam būdingi cheminiai. kol ląstelėse yra deguonies ir fermentai gali veikti. PIENAS. tampa paprastu cukraus mišiniu. Labai svarbu ir tai. kad mėsa būtų tinkamai nukraujinta. Augaliniai baltymai. kitų elemen­ tų. susidaro rie­ biosios rūgštys. gausybę šlakų.

Organinės rūgštys ir rauginės medžiagos verdamos taip pat suyra. tampa skysčiais. spalvą. RAUGINĖS MEDŽIAGOS. Vandens garavimas iš augalų taip pat sumažina jų energe­ tinį potencialą. pirmiausia prasideda degeneratyvinis procesas — išnyksta fermentacija. Verdamos ar kepamos bulvės praranda apie 30 proc. Gele­ žis iš virtų produktų nepasisavinama. nepraranda daug vitaminų ir pieno rūgšties. kad greičiausiai suyra C vitaminas. Ypač tai būdinga kalciui. 50 proc. Tačiau ir tais atvejais vitaminai praranda savo aktyvumą. jame liks juose esantys vitaminai bei druskos. kas jose lieka? 216 . kvapą. Sutrin­ ka virškinimas. 23 pieš. FITONCIDAI.). nes stinga indukuotos autolizės. taip pat sudėtingi tarpusavio santykiai su kitomis maisto medžiagomis MINERALINIAI ELEMENTAI Terminis apdirbimas suardo ne tik mineralinių elementų che­ minius tarpusavio ryšius. sumažėja ir A vitamino kiekis. Apie tai. geležiai. todėl ilgainiui atsiranda anemija. jodui. Todėl ir kartus svogūnas verdamas tampa saldus. angliavandeniais. po kelių valandų šis švytėjimas žymiai sumažėja (žr. FERMENTAI Kai augalas nuskinamas. MAISTO ENERGETINIO POTENCIALO SUMAŽĖJIMAS Kaip jau buvo minėta. Taip per­ kraunamas bei alinamas jo sekrecinis aparatas. Tai būdinga grupės B. praranda joms būdingą aktyvumą. AROMATINĖS. ypač B. Jei gaminant bulvių patiekalus vartojami riebalai ar jos ilgiau palaikomos vandenyje. Kepamos riebaluose bulvės praranda E vitaminą. praranda atsparumą virimui ir kiti su juo susiję vitami­ nai. kad mineralinės medžiagos. Rauginant pavyksta išsaugoti dalį mineralinių medžiagų bei C vitamino. "Sterilizuojant konservus hermetiškai uždarytuose stiklai­ niuose. aukšta temperatūra pa­ kenkia mažiau.t. Kaip jau buvo rašyta. fermentai praranda aktyvumą. yra akmenų susidarymo centrai inkstuose.Jei daržovės ir švelnūs vaisiai bus laikomi vandenyje.t. pažeidžiama daugybė procesų. Jau pirmomis virimo minutėmis jų beveik nelieka. Pasikeitęs kalcis nusėda ant kraujagyslių sienelių ir jun­ giamuosiuose junginiuose (sausgyslėse. Kai prarandamas C vitami­ nas. Taigi netenka abejoti. riebalais. fermentais ir t. tapusios neorganiniais junginiais. Veikiami temperatūros fitoncidai suyra ir išgaruoja. Kopūstai bei kitos daržovės. ORGANINĖS RŪGŠTYS Verdami produktai labai greitai praranda savo aromatą. D vitamino. Todėl tokie „išar­ dyti" organiniai mineraliniai elementai vėl tampa neorganiniais arba sunkiai pasisavinamais. Paste­ rizuojant pieną prarandama 25—40 proc. nors organizmui jo nuolat reikia. tulžies pūslėje. 217 * Jei nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės vitaminų. jau buvo rašyta skyriuje apie organizmo valymą. jodas taip pat greitai suyra. ir PP vitaminams. B 2 . kuris or­ ganizmui labai reikalingas. Termiškai apdorojant produktus. organizmui tenka pačiam atlikti dvigubą darbą virškinant maistą.. kai sušildomi iki 54 °C. Geriant šviežias sultis (1 dalis burokėlių ir 3—4 dalys obuolių) po 500 gramų per dieną. sieję ir su baltymais. raiščiuose ir t. kai patenka labai mažai oro. Au­ galas skleidžia švytėjimą. kur j o d o pakanka.). Aukšta temperatūra (50—100 °C) labai greitai sunaikina vitaminus. Kai C vitamino nepakanka ar jo visai nėra. Tačiau vykstant fermentacijai ir jie suyra. Pradedama sirgti skydliaukės ligomis net ten. Nuskynus augalą. o verda­ mos dar 30 p r o c . užraugtos naudojant nedaug druskos. hemoglobino kiekis kraujyje žymiai padidėja. Suyra ryšiai. C vitami­ no*. saulės energija aktyvina elektronus.

sūdyto. koriai auksiniai dvelkia medum ir gėlių aromatais. Pamėginkime kiek kitaip panagrinėti šią problemą. O skrandyje.t. Pienas gaivus. kaip žinia. kurio cheminė sudėtis beveik nepakitusi (ypač krakmolas). SKRANDIS. Homeomorfozė — struktūrinių konstantų. priartėja prie neorganinių medžiagų. kuri gaunama jį deginant. Maisto struktūras veikia koaguliacija. rafinuoto. kai jau daugiau žinote apie virškinimą bei maistą. Jis jau negali visiškai pasirūpinti gyvybinėmis funkcijomis — gyvybe. Baltos. Kad gyvybės gija nenutrūktų. skonį ir t. skrandyje susi219 .Virimas. Ovidijus Dabar. mažai sukram­ tytas maistas. kad jo nepasiektų oras. sunaikinama vertingiausia jo dalis — bioplazma.y. marinuoto ir t. kietos emalės kaip nebūta. kas pakeičia augalo struktūrą. Virto maisto nereikia daug kram­ tyti. Prastai suvilgytas seilėmis. irimas. Visa tai jums — valgykit į sveikatą. kvapą. sąlygas ir dar ką nors. sūdymas. funkcinės or­ gano masės ir t. Obuo­ lyje yra 100 proc. baltymų. ga­ lima susumuoti duomenis apie kenksmingą termiškai apdoro­ to. o labai sudė­ tingas bioreaktorius. Homeorezė — organizme vykstančių procesų pastovu­ mas. maistas nesuvirškinamas.t. atsiranda sąlygos dantų bei dantenų ligoms. kad stinga žinių apie tinkamą mitybą. jis suanglės ir vėl deginamas turės tuos pačius 100 proc. todėl dan­ tys ir kaulai gauna jo nepakankamai. Taigi mums jau aišku. kada maistas praranda savo energe­ tinį potencialą. Tačiau gauti šios energijos iš suanglėjusiu obuolio jis negali. nevirtą obuolį. Panašus procesas vyksta ir maisto medžiago­ se — išvirtos jos tampa sunkiai pasisavinamos. subrandinusių gausų derlių. Tačiau kažkodėl nutylimas svarbiausias daly­ kas: mūsų organizmas ne kalorimetrinė krosnis. ne tai. spalvą. todėl jis il­ gai lieka skrandyje (guli ten tarsi akmuo). viskas. Jei vartojamas dviejų rūšių skirtingas maistas. energijos. o tai slopina dantų funkciją. pilkšvi. jos negali pilnavertiškai atlikti visų savo — vitaminų. kalcis imamas iš dan­ tų ir kaulų. VIRTO IR NETINKAMAI VARTOJAMO MAISTO KENKSMINGOS PASEKMĖS Atsipeikėkit. fermen­ tų ir kitų — funkcijų. 1. žmonės. taip pat sumažina energetinį potencialą. Vynuoges saulėj sirpina jums vynuogynai. toks maistas lieka visa pakopa žemiau. Jis nedezinfekuoja burnos ertmės. ne kiekvienas gali pasigirti visiškai sveikais dan­ timis. veikiantis visai kitokiais principais. saldžios ir sočios. kokią turi būdamas žalias. suskaldys jį ir pa­ teiks mums energiją. Mes linkę kaltinti vandenį. Todėl labai greitai pradeda gesti dantys — sulau­ kęs 25 metų. dantų nėra. trupa. Kitame skyriuje bus rašoma apie konkretų tokio maisto po­ veikį mūsų organizmui. konservavimas (t.t. pavyzdžiui. 2. Kad būtų neutralizuoja­ mas motabolizmo sukeltas rūgštingumas. šaknys auga ir bręsta. Orga­ nizmas pasisavins šviežią. Iš virto maisto labai blogai pasisavinamas kalcis. tuo pačiu mažindami jo energiją. — kam jums netinkamas maistas? Turit javų. maisto įtaką. Tai sutrikdo skran­ džio sekreciją. Virtame maiste neįmanoma indukuota autolizė. Evoliucijos požiūriu. palaikymas. nes dantys tampa su­ gedę. Tiesia vaisius sultingus linkstančios šakos. reikalin­ gi šie procesai: 1. patenka į skrandį. energijos. bet tik ne savo pačių aplaidumą.). vaizdą. Susmulkintą augalą taip pat oksiduoja oras bei šviesa. 2. DANTYS IR KAULAI. sumažėja rūgštingu­ mas. 3. praranda savo struktūras bei savybes. baltyminis ir krakmolingas (kotletai ir bulvės). apie netin­ kamą jo vartojimą. todėl ir virškinimas sutrinka. Jei mes kaitinsime obuolį taip. Žolės. Homeostazė — organizmo vidinės aplinkos pastovumas.

. o beprasmiškas. o 90 proc. bet ir die223 . pirmiausia pakeiskite savo mi­ tybą. RAFINUOTAS MAISTAS. nepraradę psichinės pusiausvyros. jog kriminalinis elgesys — liga. tačiau šių jo idėjų pasekmės giliai įsišaknijo ne tik maisto pramonėje. vegetarų. cukraus vartojimo sumažinimas ir maistingų medžiagų kiekio 222 padidinimas sumažina nusikalstamumą ir polinkį agresijai maždaug 50 procentų. medikai nustatė. Ugoliovas. Leningrado. kad moksliš­ kas požiūris į virškinimą jau suformuotas. Ilgą laiką jie stebėjo 250 žmonių ir padarė išvadą. be balasto. 11. Vitincas. kurį sudarytų rinkinys būtiniausių ir paruoštų pa­ sisavinti maisto elementų — labiausiai tinkančių proporcijų. t. sie­ kiant išsiaiškinti įvairių maisto produktų įtaką žmogaus orga­ nizmui. ENERGETINIS POTENCIALAS. Kai stinga labai akty­ vių medžiagų. Daugumai asmenų. Pasižiūrėkime. Šią savo nuomonę jie grindžia tyrimais. rūka­ lų. Teigiama. kurie valgo mėsą. kurie valgė mėsos produktus. kurį iš karto su­ daro tie elementai—monomerai... Nusta­ tyta. „Buvo padarytos išvados. vegetariškas maistas didina žmogaus at­ sparumą.. priešingai. „O šeštajame dešimtmetyje amerikiečių mokslininkas M. Be to. Labai svarbu teisingai suvok­ ti tokį paplitusį požiūrį — viską „pagerinti". kad tai grąžinantis jėgas produktas). Latvijos insti­ tutams... Štai ką rašo apie tai A. „Dalyvaujant keliems Maskvos. baltymų pakeitimas amino rūgštimis yra efek­ tyvus. tyrinė­ jantys paveldimumo ir aplinkos poveikio įtaką polinkiui į nu­ sikalstamumą. kai kurie psichiatrai. kuo baigiasi toks produktų „pa­ gerinimas". kas „nereikalinga". sukurti ide­ alų maistą. Svarbus vaid­ muo tenka ir pilnavertei mitybai. kad nusikals­ tamumą reikia gydyti taip. yra nuomonės. esančių visuo­ se maisto produktuose". Vitinco bandymų patikrinimai. atlikus specialius tyrimus. Dabaso nuomone. sumažėja žmogaus tonusas. ypač kai kamuoja chroniškos ligos. „. Vegetarai mažiau ser­ ga vėžiu.. stiprios arbatos. be kenksmingų medžiagų. tuo labiau. kad suklydo.. „išvalymas". tokiu. septintajame dešimtmetyje. telieka tik detalės. kad jau antrojo mėnesio pradžioje organizmui pradeda stigti baltymo. Vitincas atliko garsųjį eksperimentą: 19 savaičių 21 žmogus taikė elementarią dietą be apykaitos sutrikimų".. įžeidus.." „Viena iš klasikinio mokslo apie mitybą vilčių. 9. kavos. 10. . tačiau ne 100 procentų.vykstančių gyvybinių procesų intensyvumas. Todėl mokslininkai teigia. kurie po stimuliacijos stumia organiz­ mą į dar didesnę depresiją. narkotikų. organizmas sparčiai alina­ mas — anksčiau pasenstama. Organizmas tam­ pa suglebęs. tik triumfuok. Norėdamas įveikti apatiją. alkoholio. kartais ir pra­ keiksmas. pastebėta.y. kad žarnyne atsirado disbakteriozė. pašalinti tai. jei esate pernelyg jautrus bendraudamas su aplinkiniais. neatsparus įvairioms ligoms. cheminių junginių organizme disbalansas. padarė tokią pačią išvadą". „Nusikalstamumo prigimtis" Kaip rašo Amerikos spauda. PSICHIKA. griebiasi įvairių stimuliatorių — mėsos (įi savotiškai išjudina organizmą. pa­ žeidusių įstatymus. Vartojant šiuos stimuliatorius. monomerinio maisto be ba­ lasto problemos buvo svarstomos visai rimtai. tik džiaukis. Taigi mokslas pripažino. pavyzdžiui. kad. pa­ kartojęs savo eksperimentą. „Mūsų amžiaus viduryje vyravo įsitikinimas. kurie atsiranda organizme tik paskutinėse virškinimo stadijose ir įsiurbiami plonosiose žar­ nose". tingus. — ramūs. Gydytojų D. jis suglebęs. kad dauguma tų. būdingi anomalūs galvos smegenų poten­ cialai. tačiau paskaitykime to­ liau. buvo atlikti M. jam lengviau įveikti fizinius ir nervinius krūvius.. Gyvenimas tampa ne didžiausia do­ vana. kad vegetarai gyvena ilgiau už tuos. Atrodo. Tai Indijos miesto Gvalijaro gydytojų rekomendacijos.. Singcho ir K. širdies—kraujagyslių ligomis. pernelyg agresyvūs. Apsiribosiu dviejų straipsnių citatomis: „Maistas ir charakteris" Jei jūsų charakteris nepastovus. ir žmonėms atrodo. net buvo tikima­ si tokį maistą vartoti kosmose". jaučiama dvasios tuštuma. pradėkite maitintis vegetariškai. betikslis egzistavimas. Be to. prarandamas lytinis pajėgumas. kaip gydomos širdies ligos ar vėžys. kad įprastą maistą galima pa­ keisti monomeriniu (elementariu). Po kurio laiko ir pats M.

kad cukraus organizmas nepasisavina. Vartojant karvės pieną bei įvairius kitus pakaitalus.tologijos vadovėliuose. Tai ne žodžiai. kuriais cukrus patenka į organizmą. o cuk­ ruje — ne.. Po to prasideda cukraus ir saldainių epopėja.. Bran­ duolyje ir apvalkalėlyje sukaupti vitaminai ir mineralinės me­ džiagos. Tokiame švariai išvalytame produkte nė­ ra nei vitaminų. Šios išsky­ ros — krakmolingo ir baltyminio polaidžio. Kūdikio organizmas dar nesugeba nuo jų apsiginti. Štai tada ir paaiškėja. Miltuose ir šlifuotose kruopose nėra apvalkalėlio ir branduolio. PP (3 mg 100 gramų). (0. Taip atsiranda diabetas. Organizmas pradedamas nuodyti. Kūdikio virškinimo sistema palaipsniui ruošiasi gru­ besniam maistui. kristalizuojamas ir filtruoja­ mas per kaulų anglis. bet ir intelektualinio vystymosi sutri­ kimus. kaip motinos pienas skiriasi nuo karvės pieno. Tačiau dabar jau žinoma. Taip atsitiko ir su cukrumi. kaip patvirtino daug tyrimų. kitas reika­ lingas medžiagas iš kraujo. kvietiniai I ir II rūšies miltai vitaminais B. Žino225 . skirti smaližiams įbauginti. kad pir­ muoju kūdikio gyvenimo periodu toks pakeitimas net kenks­ mingas. Pasižiū­ rėkite į 2—5 metų vaikus. o tam vėl reikia papildomų medžiagų. Jis gaunamas iš cukrinių runkelių po sudė­ tingo daugiapakopio perdirbimo. mėsos. Jau pačioje pradžioje žarnyno ląstelių memb­ ranos priima ir perduoda į mikromolekulės vidaus terpę maisto medžiagų makromolekules. Po to jis turi būti lengvai pašalinamas. mėsa. reikalingiausia mūsų organizmui. Jo yra saldai­ niuose. Moters piene laktozės (pieno cukraus) yra daug. kai orga­ nizmo apsauginės jėgos dar silpnos. esančių praktiškai visuose augalinės ir gyvulinės kil­ mės produktuose". PP (2 mg 100 gramų miltų). pastaraisiais 10—15 metų visose išsivysčiusiose šaly­ se kelia nerimą didėjantis sergančių diabetu skaičius. Dabar aptarsime kitą populiarų produktą — miltus. Išmintingi žmonės vadina cukrų „baltąja mirtimi". Todėl organizmui tenka skirti savo medžiagas: kalcį iš dantų (štai kodėl nepavyksta išvengti karieso). kai kurių fermentų dar visai nėra. Išnagrinėsime kelis tokių „pakeitimų" ir „pagerinimų" pra­ žūtingų pasekmių pavyzdžius. Todėl ruginiai miltai vitaminizuojami vitaminais B2 (0. Be to. cukrus yra cheminė medžia­ ga — sacharozė. kruopų.4 mg). pyragaičiuose. dalis jo pasiekia storąją žarną ir sudaro palankią terpę daugintis pieno rūgšties bei kitoms naudingoms bakterijoms. Todėl privalo nu­ kenksminti jį kaip svetimkūnį ir tik tada pašalinti. dirbtiniais mišiniais. Yra nuo­ monių. Praėjus kelioms dienoms nuo kūdikio gimimo. ląstelių membranos ne pasiima makromolekules. nelengva išvardinti visus kelius. kas grūde geriausia. padedančia pra­ siskverbti per žarnyno sieneles ir patekti kartu su krauju to­ liau. nei druskų. Skirtingai nuo įprastų maisto produktų (duonos. daugelio :>:M šalių dietologai pradėjo raginti mažiau valgyti šio produkto. Pagrindinę jų dalį sudaro krakmolas. daržovių).4 mg).. Jų nosys amžinai bėga. Apie dirbtinių vitaminų „naudą" mes jau žinome. į organizmą pateks svetimkūniai — baltymai—antigenai. Juk cukrus vartojamas ne tik su arbata ar kava. taigi to. nealkoholiniuose gėrimuo­ se. gami­ namus iš grūdų. Po to vaikai labai anksti pradedami maitinti krakmolingu maistu. o po to tenka nusivilti.4 mg). Reikia pasakyti svarbiausia: kad toks išvalytas produktas būtų pasisavintas. atliktų įvairiose šaly­ se. lemia ne tik fizinio. Jei motinos pienas bus pakeistas karvės pienu ar kuo kitu. toksinių produktų formavimasis tada. Vien JAV jų yra 10 milijonų. kurių pasekmės išlieka ne tik vaikystėje. Paskutinėse gamybos stadijo­ se cukrus rūpestingai išvalomas. sausainiuose. sukelia sutrikimus. Ši aplinkybė. pieno produktų. B2 (0. Ilgai ir kruopščiai tyrę jo poveikio pasekmes. nei kitų biologiškai aktyvių me­ džiagų. jį reikia papildyti medžiaga. pieno rūgšties rūgimą pa­ keičia puvimo procesai. Svarbią įtaką mitybai turi ir metų me­ tais susiklosčiusios tradicijos. Judajevo straipsnio „Ar naudingas cuk­ rus?" „Ne kartą naujovės ir pradžių pradžiugina. bet pradeda virškinti. Tačiau jų virškinimo traktas dar negali suskai­ dyti ir pasisavinti šių produktų. Natūraliame maiste visa tai yra. Mūsų laikais dažnai motinos pienas pakeičiamas karvės pienu. Statistikos duo­ menimis. Pateiksiu iš­ trauką iš akademiko N. bet ir vyresniame amžiuje. ypač kai vartojama daug cukraus.. Fermentavimo sistemos dar nesusiformavusios.

mėsa). sa­ lietra — sūrio ir brinzos konservantas (30 mg litrui pieno). Taip „gerinami" beveik visi maisto produktai (pienas. yra akumuliuojama. Mielinės duonos.4 proc. kazeino. Mūsų or­ ganizme kazeino perteklius klijuoja inkstų akmenis. Šiuo metu maisto pramonėje vartojama labai daug įvairiau­ sių priedų ne tik gaminant miltus. Visi šie mikroorganizmai darniai ardo mums reikalingas maisto medžiagas (laktozę). ragai. Smulkmena? Ne. vartojamas kefyrui pagaminti. kad nereikia valgyti to. Padidintas kazeino kiekis galvijų (karvių. etilo spiritą ir kitas atlie­ kas. ir paprastesni junginiai. kuriems tenka savitų kovos su konkurentais priemonių vaidmuo. pieno rūgšties lazdelės. daugiausia angliavandenių. Mes jų neturime. kuriomis turės apsirūpinti pats organiz­ mas. kuriuos skatina mielės ir bak­ terijos. Pasirodo. Tačiau kur po to kaupiasi šie „priedai". „Šiuo metu raugas. Ne išimtis ir rauginti pieno produktai. nitritai. leidžiama į miltus dėti tokius maistinius priedus: kalio bromatą. ortofosforo rūgšties ir cisteiną. neperdirbtus maisto produktus be įvairiausių „pagerinimų". valgyti tik prėską duoną. kad tokiam produktui pasisavinti ir pašalinti bus reikalingos medžiagos. prieskoniai ir kt. Šio proceso metu išsiskiria energija. Vadovėlyje „Mitybos higiena" parašyta: „Kad pagerėtų kvietinių miltų kepimo kokybė. labai svarbūs spirito ir pieno rūgšties rūgimo procesai.8—3. koks jų poveikis gyvybiniams procesams. Vokiečių biologai teigia. Jų metu išsiskyrusi energija be­ veik neišsisklaido. Štai viena iš leistinų nitrinų normų — 20 mg 100 gramų mėsos (0. pieno mielės". Šviežią natūralų pieną ga­ lima gerti tik retkarčiais.02 p r o c ) . Rū­ gimas — skilimo. eikvoda­ mas tam savo gyvybines jėgas. kiti prailgina vartojimo laiką (antimikrobinės priemonės. ožkoms augtų šeriai. mil­ tai. skatina kojų ataugas.5 proc. norėdamos išvengti išnykimo. Štai tau ir „priedai". Tačiau jei šie mikroorganizmai suardė dalj angliavandenių. Maisto pramonėje ir buityje plačiai paplitęs ir rūgimas. Vieni jų pagerina produkto konsistenciją (dažai. kalcio peroksido. Kazeinas taip pat pateikia mums „siurprizą".). tačiau dauguma šių priedų toksiški! Pavyz­ džiui. sausgyslės tampa tarsi medinės. kad karvėms. kuri pradėta kep­ ti prieš 15 000 metų Egipte. dažnai būna kenksmingi kitiems. nutylima. duona. dalyvaujan­ tys apykaitoje. moters piene — 0.3—0. Toks energijos praradimas vyksta kepant duoną. avims.9 procento. kraujagyslių sklerozę. žalingas poveikis pastebėtas se­ niai. 22(i organizmas prarado šią energiją. Kadangi rafinuotame ir „pagerintame" maiste mažai van227 . aromatizatoriai. Net Biblijoje rašoma. antioksi­ dantai). Mūsų organizme vyksta angliavandenių skilimo reakcijos. kepė tik prėską duoną ir šią tradiciją sutvirtindavo religinėmis dogmo­ mis. pagerina maisto produktų gamybos technologiją (mioglobino fiksatoriai. kanopos. procesas. net nedidelė jų koncentracija slopina dauginimąsi. normali mikroflora pasitaiko retai. Štai ko­ dėl atsiranda disbakteriozė. Tiek kazeino žmogus suvartoja sparčiai augdamas. Ruošiant tešlą. kai po to susidaro paprastesni junginiai. O tiesa tokia: nuo tokių „priedų" kraujagyslių siene­ lės. Palyginkite: karvės piene yra 2. šiaurės elnės piene — iki 8. kad angliavandenių irimo produktai (kaip ir kitų medžiagų. pavyzdžiui. tad ir kazeino mūsų organizmui reikia daug mažiau. Taigi per metus šios mikrodozės tampa krūva toksinų." Kad pagerės kepimo kokybė — neprieštarausim. atsiradę veikiant vieniems mikrobams. Valgydami duoną. Štai kodėl mums reikia regulia­ riai valyti organizmą ir vartoti natūralius.me ir tai. kai prisijungia fosforo rūgštis. Kazeinas — puiki žaliava stalių klijams gaminti. Kadangi duoną valgome regulia­ riai ir labai anksti. kaupia jame pieno rūgštį. kas raugta. hiposulfatą. tešlos kėlimo medžiagos ir kt. sumažina produkto energetinį po­ tencialą. suteikiantys dešroms gražią rausvą spalvą. kad žmo­ gus per metus suvalgo 16 kartų daugiau maisto negu pats sve­ ria. baltymų). ku­ rią nukenksminti gali tik jaunas stiprus organizmas. ypač kai geriama daug. Kai kurios tautos. ožkų) piene — pagrindinė jo kenksmingumo priežastis. reikalinga mikroorga­ nizmų gyvybinei veiklai. anglies rūgšties diamidą. kuriame grumiasi mielės ir natūrali mikroflora. Jis reikalin­ gas. Žmogui dėl visai aiškių priežasčių jo reikia dar mažiau. taip pat kiti produktai. — tai baltymas kazeinas ir mikroorganizmai: pieno rūgšties strepto­ kokas. Tokio produkto (duonos) energetinis potencialas žymiai mažesnis negu sveiko grūdo. paverčia­ me skrandžio—žarnyno traktą kovos lauku.).

Vartokite daugiau įvairiausių prieskonių — žalumynų. skuskite bulves labai plonai arba virkite neskustas. Štai kodėl vis norime gerti. kad negali ištverti nė dienos rytais neišgėrusios puodelio saldžios kakavos ar nesuvalgiusios šokoladinio pyragaičio. kaupiame organizme vandenį. įtikinančių. šokoladas. kaip buvote įpratę. Gaminant maistą. Tačiau tai netiesa. jog šokoladas šiuo atveju yra tarsi narkotikas. kad bulvių lupenose yra daugiau B grupės vitaminų. Gydytojai tvirtina. o storosiose žarno­ se — vidurių užkietėjimas. kepiniai. 5 lentele SINDROMAI. kad būtų praskiesti šie šlakai. Sakoma. Taip pradedame tuk­ ti. apvalūs. kurios skundėsi širdies skausmais. kad druska aprūpina organizmą natriu. Taip gali daryti tik tie. gėrimas. apibendrinančią minėtus faktus. kai valgome tokį maistą. supra­ site. duonoje. Tuo labiau kad daug druskos yra daugelyje maisto gaminių — dešroje. troškulys. Žinokite. puvimas.t. kurią organizmas pa­ sisavina sunkiai. jos vėl griebdavosi šokolado ir at­ gaudavo dvasinę pusiausvyrą. Be to.). Druska — neorganinė medžiaga. kad valgote pernelyg sūriai. jis labai keičia slėgį virškinimo sistemos vidaus organuo­ se. prarandame kūno formą.dens (cukrus. kas nežino. „išsiurbdamas" vandenį iš organizmo. sūriuose. Taip organizmas stengiasi sumažinti iki normos didelį druskos kiekį ir pašalinti jos perteklių. saldainiai ir t. česnakų bei kitų. Vos 228 pradėjusios prastai jaustis. Tada vėl geriamas vanduo. SUSIJĘ SU NETINKAMA MITYBA Besaikis vartojimas . geležies. įprasta bulves nuskusti. No­ rėdami išsaugoti kuo daugiau šių elementų. tam­ pame nepaslankūs. nes blogai perdirbta maisto masė. mėsa. Sūdyti gaminiai iš karto sukelia troškulį. maistingų elementų trūkumas. Kai po to pasūdysite. Nemažai jų yra jau minėtose A. duona. tyrusius pacientes. Šio autoriaus knygoje radau ir 5 lentelę. Tokia „narkomanija" gali pa­ kenkti labiau negu rūkymas. kalio negu likusioje dalyje. Vidutiniškai JAV gyventojas suvarto­ ja 20 kartų daugiau druskos negu reikia. juose esantį natrį ir chlorą organizmas geriau pasisavina. Šios moterys sa­ kė. „Valgykite mažiau šokolado". sūdytuose produktuose ir t. patekę į kraują iš storosios žarnos. pajusite ryškų skirtumą. Taip susidaro kenksmingas už­ daras ratas: valgymas. kad žalumynuose yra pakankamai druskos. virškinimo sulčių išplovimas. Pabandykite savaitę kitą visai nevartoti druskos. svogūnų.t. Netikėti rezultatai nustebino prancūzų medikus. Galima pateikti ir daugiau pavyzdžių. ląstelienos. kad ra­ finuoti produktai yra kenksmingi. Ugoliovo knygose.

kas yra kariesas. gyvulinės kilmės riebalų (lašiniai. kad nėra vien tik naudingų ar vien tik kenksmingų maisto produktų. ne­ sugebėjimo įveikti peršalimo priežasčių. jei šviežias augali­ nis maistas (salotos) bus valgomas prieš virtą. tačiau kai per dieną tai tenka pakartoti kelis kartus (valgoma 3—4 kartus). aplankę kelis Tibeto vienuolynus. kiaušinių. — Kava neturi maistinės vertės. NETEISINGAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS. JAV ir Japonijoje. kad maistas. Kanadoje. be to. maistiniai riebalai ir nitratai yra stiprūs mutagenai. paaiškėjo. negerkite kavos. Patikri­ nus 150 čia gyvenančiųjų dantis. jis nustatė. Mano nuomone. kad jūsų organizmas gerai prisitaikė prie to. MAISTINĖ LEUKOCITOZĖ. taukai. Buvo tirti 58 maisto produktai ir 70 įvairiausių ligų. Italų stomatologai. Šią kenksmingą įtaką neutralizuoja epitelinis ir leukocitų 3 sluoksnis (1 mln. riešutų. tei­ gia. Po kelių metų pastebėsite. jog pri­ valome įpratinti savo organizmą tik prie neutralaus maisto. mažina organizme vertingų mikroelementų — geležies. kad atitinkamos maisto produktų grupės susietos su konkrečių ligų grupėmis. nerei­ kia keisti šio įpročio". vaisių. Grūdinių produktų vartojimas skatina mirtį nuo epilepsi­ jos. nes nevirtose daržovėse yra daugiau natūralių stimuliatorių. Pritariu šioms didžiojo natūropato rekomendacijoms ir tei­ giu. leukocitai neatlieka kitų savo apsaugi­ nių funkcijų. Šiuo atžvilgiu panašus ir rafinuoto cukraus. Nesaikingas įvairių rūšių mėsos vartojimas paspartina mirtį nuo sklerozės. esantys šiame gėrime. Štai kur slypi viena iš organizmo nusilpimo. savižudybės. bet ir kaip alerginę bei toksinę agresiją. skirtas organizmo stiprinimui. opaligės. leukocitų 1 mm ). Kai valgomas nevirtas maistas. Žurnale „Science" („Mokslas" — vert. išeminės šir­ dies ligos. maistinės leukocitozės ga­ lima išvengti. ir žuvies poveikis. Vėliau ir laboratoriniai tyrimai patvirtino. žarnų sienelėse greitai susi­ telkia leukocitai. Šio reiškinio priežastis — mityba. Likusių dantys truputį pa­ liesti karieso. kuriuose yra kavos: koka—kolą. pepsi—kolą. tokia ir raugintų pieno produktų reak­ cija). Manau. kad galėtų įveikti kenksmingą maisto poveikį. morkų. stemplės ir skrandžio vėžio bei plaučių tuberkuliozės. bulvių ir nedaug ryžių. chroniškų nefritų. Todėl rekomenduoju kiek­ vieną valgymą pradėti nevirtomis daržovėmis. kal­ cio — bei B grupės vitaminų kiekį. sandvičių ar duona. kurio pH rūgštus. Noksas palygino mirčių priežastis (55—64 metų amžiaus žmonių) 20 šalių — 17 Europos šalių. dantys visiškai sveiki.„Jei norite būti sveiki. Šiuo požiūriu panašus ir daržovių." Ši informacija liečia ir visus gėrimus. gerklės. kad taip jūs įveiksite maistinę leukocitozę. — ragina biologas R. orga­ nizmas alinamas. iš jų. Tai būtina. Tokia maitinimosi tvarka taupo jū­ sų jėgas. kuriose vartojami įvairūs maisto produktai. Anglų mokslininkas E. Atli­ kęs šiuos tyrimus. tai neteisinga. Tibeto vienuo­ liai nevalgo cukraus ir mėsos. Taip darė ir Po­ lis Bregas: „Įpratau pradžioje valgyti salotas.5 valandos. 231 . 12. taip pat parūgštinti gėrimai gali sukelti leukocitozę (virtam ir kitais būdais apdorotam maistui būdinga rūgšti reakcija. Neut­ ralizuoti jų neigiamą poveikį padeda E ir C vitaminai. kurio reakcija šarminė) nesukelia leukocitozės. storosios žarnos vėžio. trukdo pasisavinti baltymus. sudarysite są­ lygas indukuotai autolizei.) poveikis. ilgaamžiškumui. „Jie nežino. kepenų cirozės. kad 70 proc. Vasarą dar valgoma ropių.) pateiktais duomeni­ mis. bur­ nos. Taninai. Makalebas iš Kolorado. Dauguma pradeda valgymą sriuba ar sultiniu. kurių daug augalų žaliosiose dalyse. Kai maistas paliečia gomurį. jako pieno sviestas. krūties vėžio ir leukemijos. Šį skyrių pradėsiu labai įdomia informacija apie maisto produk­ tus bei jų ryšius su įvairiomis ligomis. kas yra kariesas". ankštinių augalų. riebūs vyniotiniai ir pan. Pirmasis tai nurodė mokslininkas-bakteriologas Kušakovas. 13. nors išsami tarpusavio ryšių analizė parodė. tibetietiška arbata ir vanduo. pieno. Dar daugiau: leukocitozės galima išvengti. Tokia mobilizacija tęsiasi 1—1. kad virškinimas nesutriktų. net senukų. kad jų gyventojai beveik nežino. nes nevirtas maistas val­ gymo pradžioje stimuliuoja virškinimo sulčių išsiskyrimą. Jų tradicinis valgis — miežiniai paplotėliai. šarminis ir neutralus maistas bei gėrimai (šviežias auga230 linis maistas. Maisto medžiagas skran­ džio—žarnyno trakte reikia vertinti ne tik kaip mitybą.

spiritas ir van­ duo — medžiagos. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. raugintu pienu kenkia. kurios. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės).Vynas gali sukelti kepenų cirozę. Taigi darau tokią išvadą: E. Apie miltų. paaiškėjo. kas teisus? Teisios abi pusės. o su kokiais — ne.y. t. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L.* Netinka žuviai pienas. Tyrinėtos šalys. supilame į indą. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. kuris jums neįprastas. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui. Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. su ko­ kiais produktais derinti daržoves. Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. Sutrikus virškinimui. Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus. ger­ klės. Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. kur prasideda rūgimas). Nežinant. uogas. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius. kurie ir sukelia jau minėtas ligas. * Jog tai tiesa. kitas maistas. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu. kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. duonos produktai nevirškinami. yra nuodai. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo. stemplės. neskubėkit valgyt kito. Todėl atsiranda opaligės. burnos. Nevalgykit rūgštaus. Taip du vertingi produktai tampa nuodais. nuodais maitinas. jie skyla.* Ryžtuosi pakomentuoti E. skrandžio vėžys. pradeda rūgti. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį. kaip vartoti daržovių salotas. yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. 232 233 . Taip pat būtina žinoti. kai geriate pieną. gerklės ir burnos vėžį. Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. Žirnienė su švendrių cukrumi. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. išskyrus vandenį ir angliarūgštę. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. Si sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. kad vegetarizmas didina ištvermę. kas valgo maistą nesuderintą. kraujodaros sistemos vėžio. o nemokšišką jų var­ tojimą. fenolas — taip pat nuodai. po valgio. kaip ir nuo vyno vartojimo. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. netinka vartojimui. Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. Kai pūva baltymai. Skirtumas tik tas. Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo. Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus. riebalai apkarsta. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. acto rūgštis. indolas. susidaro vandenilio dvideginis. kur karštas klimatas. Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių. Tiriant virškinamojo trakto ligas. Kol vienas maistas nesuvirškintas. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. Neskubėkit tiesti rankų prie valgio. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą. patvirtina ir šie faktai. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. labai ilgai neužsibūna skrandyje. Indijoje ir kito­ se šalyse. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. Štai kas apie tai rašoma „Cžud-ši": „Tas. kepenų cirozė. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. skatolas. Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. (Prisiminkime. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams.

ypač ląstelių viduje. ardantis gleivinės sluoksnį. Prisiminkite dalį „Maisto sudėtis". Pavyz­ džiui. kitus pusiau skystus patie­ kalus. Mes prarandame saiko jausmą val­ gydami. valgome ne tai. atsiranda įvai­ rios kepenų. Jei maistas papildomas saldžiais skysčiais. Taip atsiranda gastritas. būdingas 80—85 proc. ORGANIZMO VIDAUS TERPĖ. kad jame gali tilpti 4—6 litrai maisto masės. polipai. metabolizmo sutrikimus pakeisti kraujo fermentų su­ dėtį. KASA. sumažėja jų pralaidumas. neigiamai veikiamos skydliaukė. Tai slopina kepenų funkciją. Dažniausiai jis būdingas vyrams. Štai kaip aprašo duodenitą akademikas A. Valgant virtą maistą. Nepakanka vitaminų. Persivalgydami kenčiame nuo būtino maisto stygiaus. kai sutrinka dvylikapirštės žarnos funkcija. ku­ ri sparčiau šalina iš kraujo toksinus ir tuo pačiu pati tampa pažeista. 4. jį virškina visai kiti fermentai negu baltyminį mais­ tą). kas svarbiau­ sia. Toks sunkiai virškinamas mišinys skilimo produktais už­ teršia kepenis bei. susidaro alkoholis. sutrinka vidaus sistemų veikla. Su­ sergama diabetu.5—2 valandas vitaminų ir mineralinių druskų nesuspėja įsiurbti plonųjų žarnų gleivinė. galūnių at­ šalimą). Atsiranda duodenitas. Seilių liaukos nevalo kraujo. Apie jas jau buvo nemažai rašyta ankstesniuose skyriuose. KEPENYS. jei kepenys nesveikos. o vėliau ir viso organizmo ligos. VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKOS. Kepenys nesuspėja pašalinti nepasi­ savintų virto maisto elementų. seilių išsiskiria nepakankamai. Baltymai virškinami skrandyje ir dvylikapirštėje žarnoje. KRAUJAS. Ugoliovas: „Duodenitas — dvylikapirštės žarnos gleivinės uždegimas. 5. Dvylikapirštės žarnos gleivinę pažeidžia 220 nuolatinis dirginimas netinkamu maistu — rūgščiomis skran­ džio sultimis suvilgyta mėsa." Sutrikusi dvylikapirštės žarnos funkcija gali skatinti nutu­ kimą. neišvengiama mažakraujystė. Tai sutrikdo žarnyno sistemą. Taip pradeda stigti vitaminų. to­ dėl nuolat taip maitinantis. perkraunama visa virškinimo sistema. Šios mikrofloros gyvybinės veiklos produktai. o krakmolas pradedamas lėtai virškinti burnoje. Joms reikia daug la­ bai aktyvių junginių. 6. atsiranda kolitas. rūgščios skrandžio sul­ tys išplaunamos į dvylikapirštę žarną. dengiantį skrandžio vidų ir apsaugantį jį ir nuo savų virškinimo sulčių. kiti sutrikimai. Virtas maistas skatina patologinės mikrofloros dauginimą­ si. Tai kenkia apsauginiam gleivių sluoksniui. STOROSIOS ŽARNOS. Užkietėja viduriai. kinta psi­ chika.kaupia sunkiai virškinamas mišinys. krakmolas). Sutrinka virškinimas plonosiose žarnose. sukelda­ mi nemalonumus: degraduoja storųjų žarnų gleivinė. kūnas. šarminiais skysčiais. užteršia gaurelių poras (ypač baltos duonos glitimas). Kraujas tampa rūgštesnis. Tokiais atvejais didesnis krūvis tenka dvylikapirštei žarnai. Vien nuo to žmogus jau vaikystėje kenčia: deformuojasi ske­ letas. hipotermiją (kūno temperatūros sumažėjimą. enzimų. vitaminų. PLONOSIOS ŽARNOS. ji taip pat pakinta. sutrinka visi procesai. kitų maisto medžiagų. virškinimo organų ligų atvejų. Sutrikusi žarnyno hormonų sistema turi neigiamos įtakos visų endokrininių liaukų veiklai. prasideda cuk­ raus rūgimas skrandyje. Be to. kasos sulti­ mis (riebalai. nes viskas tranzitu patenka į storąją žarną. slopinama gaminanti insuliną kasa ir hipofizis. Virtame maiste yra labai mažai biokoaguliatorių (augalinių hormonų. Tada sumažėja ląstelėse 221 . Geriant vandenį ar kitus skysčius (ypač kai geriama daug). fermentų). ką dera valgyti. ša­ linimo organai. nevirškinimas. po to — dvylikapirštėje žar­ noje (be to. rafinuotas ir neteisingai suderintas maistas skatina puvimo mikrofloros dauginimąsi. ir daugiau negu rei­ kia. o jų stinga virtame maiste. Atsi­ randa vartinė hipertonija. visą organizmą. 3. 8. taip pat pūvančio maisto likučiai patenka į kraują ir nuodija visą organizmą. antinksčių žievės struktūros. tad pakartosime tik tai. pabloginti skrandžio—žarnyno trakto judesių funkciją. ypač vartinės hipertonijos atvejais. 7. Virtas maistas neturi pakankamai gyvybinių elementų. jos nuplaunamos toliau. skyrius „Baltymai" ir „Angliavandeniai". kitų reikalingų medžiagų. Skrandis ištempiamas taip. vėžys ir kitos žarnyno ligos. kur terpė yra šarminė. neišskiriama pakankamai nukenksminančių medžiagų. Kai valgant ar pavalgius geriama. Virtas. Valgant sriubas. dantys. Perkrauta kasa taip pat negali normaliai funkcionuoti. mineralų. per 1.

Tyrinėtos šalys. Žirnienė su švendrių cukrumi. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. kurios. kur prasideda rūgimas). Taip du vertingi produktai tampa nuodais. patvirtina ir šie faktai. uogas.* Netinka žuviai pienas. spiritas ir van­ duo — medžiagos. ger­ klės. kaip ir nuo vyno vartojimo. Taigi darau tokią išvadą: E. Apie miltų. kepenų cirozė. Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio. Neskubėkit tiesti rankų prie valgio. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. kitas maistas. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose. riebalai apkarsta. stemplės. kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus. kas valgo maistą nesuderintą. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams. Taip pat būtina žinoti.y. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus. Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius. raugintu pienu kenkia. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. Tiriant virškinamojo trakto ligas. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį. kaip vartoti daržovių salotas. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės). indolas.Vynas gali sukelti kepenų cirozę. Nežinant. po valgio. kur karštas klimatas.* Ryžtuosi pakomentuoti E. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. yra nuodai. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti. Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių. labai ilgai neužsibūna skrandyje. netinka vartojimui. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. Kol vienas maistas nesuvirškintas. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. skrandžio vėžys. skatolas. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu. kurie ir sukelia jau minėtas ligas. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L. Štai kas apie tai rašoma „Czud-ši": „Tas. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. kai geriate pieną. o su kokiais — ne. Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. t. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo. o nemokšišką jų var­ tojimą. Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. duonos produktai nevirškinami. kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. kas teisus? Teisios abi pusės. * Jog tai tiesa. yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. išskyrus vandenį ir angliarūgštę. Nevalgykit rūgštaus. acto rūgštis. (Prisiminkime. Kai pūva baltymai. 232 233 . Skirtumas tik tas. Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. neskubėkit valgyt kito. Sutrikus virškinimui. Ši sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. jie skyla. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. kraujodaros sistemos vėžio. Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". burnos. supilame į indą. susidaro vandenilio dvideginis. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. fenolas — taip pat nuodai. gerklės ir burnos vėžį. Indijoje ir kito­ se šalyse. nuodais maitinas. kuris jums neįprastas. Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. su ko­ kiais produktais derinti daržoves. Todėl atsiranda opaligės. Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. kad vegetarizmas didina ištvermę. paaiškėjo. pradeda rūgti.

kokia subtili maisto virškinimo technologija. razinos. Baltymai Koks maistas turi palyginti daug baltymų? Tai riešutai (daugu­ ma jų). stipriausiai veikiančios virškini­ mo sultys išskiriamos pienui suvirškinti paskutinę virškinimo valandą. skrandžio sultys. baklažanai. o mėsa 2—3 valandas pradžioje virškinama skrandyje. bulvės. saldūs obuoliai. rūgštūs obuoliai. vaisiai virškinami plonojoje žarnoje.Pats laikas pakalbėti apie tai. Cukrus ir sirupai: geltonas ir baltas cukrus. greipfrutai. Pavlovo laboratorijoje buvo atliekami įdomūs bandymai tiriant virškini­ mo fiziologiją. visi mėsos produktai. glaustai pateiksiu garsaus produktų derinimo specia­ listo H. burokėliai. žuvis. visi varpiniai augalai. kurios pažeidimo pasek­ mės pastebimos labai greitai. pienas. iš kurių kepama duona. Kadangi šis klausimas labai svarbus. cukrus. grietinėlė. slyvos. pupelės. morkos. Šie bandymai atskleidė. mėlynės. braškės. rūgščios slyvos. kiaušiniai. kašto­ nai. nes juose iš tiesų yra daug ir baltymų. 234 . aguročiai. Skir­ tingo maisto apdirbimas bei virškinimas vyksta skirtingose virškinimo trakto dalyse ir skirtingu laiku. Šis procesas pra­ sideda jau burnos ertmėje ir toliau tęsiasi visame virškinimo trakte (seilės. citrinos. padažai. o mėsai — pirmą. Šiuos I. serbentai. Grietinė. Rūgštūs vaisiai Apelsinai. kuraga. pieno cukrus. Medus. Riebi mėsa. rūgščios vynuogės. džiovintos kriaušės ir obuoliai (saldžių rūšių).) virškinti išskiriamos kokybės ir kiekybės prasme skirtingos virškinimo sultys. churma. džiovintos pupelės (išskyrus sojas). Pusiau rūgštūs vaisiai Šviežias inžyras. griežčiai. kukurūzų aliejus. sirupai ir t. kaip teisingai derinti maistą.t. įvairios uogienės. granatai. varškė. Krakmolas: visi varpiniai augalai. saldūs vaisiai. abrikosai. Dauguma riešutų. Angliavandeniai Tai kelių rūšių krakmolas. Pavlovo mokyklos mokslinius tyrimus mūsų am­ žiaus antrojo dešimtmečio pabaigoje sėkmingai panaudojo praktikoje amerikiečių gydytojas-natūropatas Herbertas Šeltonas. saulėgrąžų. saldžios vyšnios. duonai ir t. saulėgrąžos. ir krakmolo. Pavyzdžiui. vėžiai. sausi žirniai. dar kartą pakartosime jų klasifikaciją. storosios ir plonosios žarnos virškinimo sultys. kad skirtingam maistui (pienui. Šeltono pažiūras bei patirtį. žemės riešutai. vynuogės. MAISTO PRODUKTŲ KLASIFIKACIJA Kad skaitytojai teisingai suvoktų. Kai kurie produktai bus priskirti ir baltyminiams. sviestas. kasos sultys. taip pat mikroflora). sirupai. moliūgai. tulžis. Lašiniai. Tai tik dar kartą patvirtina. kriaušės. sausi žirniai.t. mėsai. persikai. Pomidorai. sūris. Saikingai krakmolingi Žiediniai kopūstai. inžyras. 235 TINKAMAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS Praėjusio amžiaus pabaigoje—šio amžiaus pradžioje I. Apie 100 tūkstančių labai ligotų žmonių jo mokykla „Svei­ kata" padėjo įveikti įvairias ligas. ir krakmolingiems Tegu tai jūsų netrikdo. Be to. o po to plonojoje žarnoje. sojos pu­ pelės. Riebalai Alyvuogių. grybai. kaip derinasi maisto produk­ tai. Pavyzdžiui. Paaiškėjo. Saldūs vaisiai Finikai. kad net panašioms maisto rūšims virškinti išskiriamos skirtingos virškinimo sultys. kad jo vartojimas būtų naudingiausias.

skirtų duonai. net ir nežymus. kad būtų suvirškinti duonos baltymai. skaidančio krakmolą. ropės.003 proc. Pagrindinės jų: latuka. svogūnai. duona. Jei duona ir mėsa valgoma kartu. rūgštingumo padidėjimas ne tik stabdo šį procesą. Todėl nereikia derinti — mėsos ir kiaušinių. 236 BALTYMŲ DERINIMAS Dviems skirtingos rūšies ir sudėties baltymams reikia skirtin­ gų virškinimo sekrecijos pokyčių ir skirtingo išskyrimo laiko. Sulčių. kiaušinių ir pieno. skrandis išskiria daug druskos rūgš­ ties. toks sulčių prisitai­ kymas neįmanomas. česnakai. rabarbarai. Taigi atsiminkite: VIENU METU VALGYKITE TIK VIENĄ KONCENTRUOTĄ BALTYMINĮ MAISTĄ. net prieštarau!' jančias vienas kitam virškinimo poreikiais. kiaušinių ir riešutų.Nekrakmolingos ir žalios daržovės Tai visos sezoninės nepaisant spalvos daržovės. baltymingas maistas nebus visiškai suvirškin­ tas. kopūstai. mėsos ir sūrio. Todėl atsiminkite: VALGYKITE RŪGŠTIS IR KRAKMOLĄ SKIRTINGU METU. teigdami. petražolės. kad „gamta pati kombinuoja" (kompanuoja) įvairias maisto medžiagas tame pačiame maiste. Si informacija bus labai naudinga mąstančiam skai­ tytojui. O dabar aptarsime įvairius maisto produktų derinius. Du proce­ sai — krakmolo virškinimas ir baltymo virškinimas — vyksta skirtingu metu. kokia maisto sudėtis. pakanka. agurkai. varške. Rūgščių ir krakmolų deriniai sunkiai virš­ kinami. Kai suvalgoma duona. Sekrecijos reguliuojamos labai jautriai. Todėl atsiminkite: VALGYKITE BALTYMUS IR KRAKMO­ LĄ SKIRTINGU METU. ropės lapai. špi­ natai. RŪGŠČIŲ DERINIMAS SU KRAKMOLAIS Jau minėtų rūgščių produktų rūgštis ardo fermentas ptialinas. stipriausiai vei­ kiančios sultys išskiriamos paskutinę pieno virškinimo valan­ dą. sūrio ir riešutų. Krakmolo virškinimas staiga sutriks. bet ir suardo fermentą. skaidantis krakmolą. cikorija. Pavyzdžiui. o mėsai — pirmą virškinimo valandą. burokų lapai. BALTYMŲ DERINIMAS SU ĮVAIRIU KRAKMOLU Laisvos druskos rūgšties. negu krakmolą. atsi­ žvelgiant į tai. virškinimas labai skiriasi nuo kelių produktų mišinio virškinimo. sūriu. ridikėliai. išskiria­ mos labai rūgščios sultys. kad pirmosios krakmolo ir baltymų virškinimo stadijos vyksta skir­ tingose terpėse. Taip atsitinka. kurios koncentracija — 0. riešutais ir kitu baltymingu maistu. Krakmolui reikia šarminės reakcijos. Tačiau kai suvalgomos dvi maisto rūšys su skirtingais. melionai bei kitos įvairios šių dar­ žovių rūšys. reakcija yra beveik neutrali. jų virškinimą. rūgštynės. po to jį dvylikapirštėje žarnoje per­ dirba visai kiti fermentai. kad jie būtų efektyviai pasisavinti. šparagai. Moliūgai Maistui naudojami aguročiai. Tai atsakymas tiems. Vienam produktui — krak­ molo ir maisto deriniui. 237 . Vieno maisto produk­ to. kad būtų nuslopinta fermento. kiaušiniais. kurie nepritaria teisingam maisto produktų derinimui. salierai. organizmas gali nesunkiai pritaikyti savo sultis (išskyrimo laiko ir intensyvumo požiūriu). Košės. kai vienu metu suvalgomi du skirtingi bal­ tymai. veikla. Baltymui reikia rūgščios terpės skrandyje. Fiziologijos požiūriu niekada negalima neatsižvelgti į tai. kiaulpienės. jis per­ dirbamas burnoje ir dvylikapirštėje žarnoje. skrandis išskiria daug druskos rūgšties tam. mėsos ir riešutų. Kai duonos krakmolas suvirškintas. kad būtų suvirškintos sudėtingos medžiagos. Tolesnis. žuvimi. kokios sudėties jis bebūtų. baklažanai. bulvės ir kiti krakmolingi produktai turi būti valgomi ne kartu su mėsa. Jei virškinimo pro­ cesas nesikeis. kada reikia išskirti sultis. saldūs pi­ pirai.

grietinėlės ir pan. kurį laiką vyksta skrandyje. Priklausomai nuo to. Želė. duoną. kad žalios daržovės mažina lėtinantį riebalų poveikį. tuo pačiu pa­ deda virškinti baltymus. Kartu su kitais produktais (baltymais. skran­ džio sultys rūgščios. Šarminėje ter­ pėje jo veikla nutrūkta. rie­ bios mėsos. kuris esant kitoms sąlygoms nesunkiai virški­ namas.RŪGŠČIŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Sudėtingos medžiagos skrandyje skaidomos j paprastesnes — pirma baltymų virškinimo stadija vyksta veikiant fermentui pepsinui. Vaisiai ir vaisių rūgštys nepalankiai veikia skrandžio sultis. stabdoma sekrecija skrandžio sulčių. Kai skrandyje yra riebalų. Kadangi pepsinas yra aktyvus rūgščioje terpėje. Pavlovas įtikinančiai įrodė. Gerai žinoma. Todėl skrandyje. kiaušiniais. šios rūgštys stabdo virški­ nimo sulčių išsiskyrimą.. Jei šie produktai valgomi atskirai. Tie maisto produktai. Taigi atsiminkite: VALGYKITE CUKRŲ IR BALTYMUS AT­ SKIRAI. beveik du kartus gali sumažinti 238 . me­ dus. kurios reikalin­ gos baltymui virškinti. sviesto. sumažina pepsino ir druskos rūgš­ ties kiekį skrandžio sultyse. Kai cukrus vartojamas su kitu maistu. ardo pepsiną ir sumažina jo sekreciją. kuriuose yra rie­ balų (riešutai. saldūs vaisiai. vaisiai. galima pa­ spartinti baltymų virškinimą ir valgyti daug žalių daržovių. Taip maitinantis susidaro rūgšti rū­ gimo fermentacija. skrandžio liaukų aktyvumą. kad galėtų vykti indukuota autolizė. marmeladas. keičiasi skrandžio sulčių sudėtis — nuo be­ veik neutralių iki labai rūgščių. tol. negalima valgyti kartu su riešu­ tais. uogienės. krakmolu) jie būna skrandyje ilgai. sirupai ir t. Toks sulėtėjęs poveikis gali tęstis dvi ir dau­ giau valandų. esant atitinkamoms sąlygoms. bulves bei kitą maistą. Priešingai. greitai patenka į žarnyną. pienas). Pepsinas aktyvus tik rūgščioje terpėje. sūris. Taip atsitinka todėl. Todėl jei vartojate riebalus su baltymais. CUKRAUS IR BALTYMŲ DERINIMAS Įvairių rūšių cukrus — pramoninis. trukdo virškinti baltymą. Milijonų žmonių įprotis rytais valgyti pusry239 RIEBALŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Riebalai lėtina skrandžio sulčių sekreciją. Taigi nelaistykite mė­ sos nei actu. kad vaisių sultys ir galutinis fermentacijos produktas (raugintas pienas) nepalan­ kiai veikia virškinimo sultis. jis linkęs rūgti. aliejaus. skatina puvimą. laukdamas. kad grietinės. nes reikalinga palanki terpė. patoka. reikalingų vėliau valgant maistą. sirupai. kad virškinama žarnyne. kai pepsino koncentracija tinkama. CUKRAUS IR KRAKMOLO DERINIMAS Krakmolo virškinimas prasideda burnoje ir. Taigi atsiminkite: VALGYKITE RIEBALUS IR BALTYMUS SKIRTINGU METU. nei granatų sultimis ir 1. Cukrus suvirškinamas tik plonajame žarnyne. Vaisių sultys stabdo skrandžio sul­ čių išsiskyrimą. kur pakanka šilumos bei drėgmės. Vei­ kiant bakterijoms.t. virškinami daug ilgiau negu pro­ duktai. Normalus skrandis išskiria visas rūgštis. saldainiai. kuriuose tokių riebalų nėra. Maiste esantys riebalai sumažina apetitą sukeliančios sek­ recijos kiekį. sukelia rūgimą. slopina cheminę sekreciją. Kai burnoje ir skrandyje yra rūgštys. kol virškinamas kitas maistas. Kad ir kaip ten būtų. I. ten pradeda irti. sūriu. cukrus. kurie mano. išskiriamą skrandyje. Ne­ sveikas skrandis gali išskirti pernelyg daug rūgšties (padidin­ tas rūgštingumas) ar nepakankamai rūgšties (sumažintas rūgš­ tingumas). Tai reiškia. visais atvejais rūgščių varto­ jimas su baltymais neskatina virškinimo. sausainius. klysta tie. Kai suvalgomi baltymai. kad valgydami rūgštis su baltymais.1. me­ dus stabdo virškinimo sulčių išskyrimą ir skrandžio motoriką. kol bus suvirš­ kintas kitas maistas. jis kurį laiką užsibūna skrandyje. koks maistas pa­ tenka į skrandį. vartojami kaip priedai gaminant pyragaičius. skrandžio sultys neiš­ skiriamos. ilgai neužsibūna skrandyje. košes. skrandžio tonusą.

Daugelis galvoja: jei cukrus bus pakeistas medumi. Jie labai blogai derinasi beveik su visais maisto produktais. kelias minutes. nieko daugiau. Skrandyje jie būna labai trumpai. tik žarnyne. Tačiau moliūgai iš tiesų sveikas ir lengvai virški­ namas maistas. tačiau ne tuo pačiu metu. kol nesuvirškinamas sukrešėjęs pie­ nas. jis blogai derinasi su kitu maistu. kai jie vartojami kartu su nesuderina­ mais produktais. Tačiau žmo­ nės visą gyvenimą išlieka žinduoliais! Kadangi piene yra pieno baltymo ir riebalų. MOLIŪGAI Dauguma žmonių skundžiasi. moliūgai nesukelia rūpesčių. Net tada. sirupas. Taigi atsiminkite: NEVALGYKITE KARTU KRAKMOLO IR CUKRAUS. be to. Jei moliūgai valgomi kartu su maistu. tai greitai suyra. suvalgyti kar­ tu. kai žmogus jau sotus. uogienė. uogienė su duona. Niekada daugiau nevar­ toja jo. Taigi atsiminkite: VALGYKITE MOLIŪGUS ATSKIRAI NUO KITO MAISTO. kurie šiaip yra vertingi. nestinga šilumos. tampa varške. saldūs vaisiai ir t. kai virškinimas prastas. yra menkaverčiai. bet ir kitokiu maistu. Taigi atsiminkite: VARTOKITE PIENĄ ATSKIRAI NUO KI­ TO MAISTO. Medus su karštais pyragėliais. po to paten­ ka j žarnyną. Jei krakmolas derinamas su cukru­ mi. kai jie maitinasi ne tik pienu. sukreša. ir atskiria jas nuo skrandžio sulčių. Vaisiai turi būti rūgštūs. nes cukrus bus pasisavin­ tas pirmiausia. kitus panašius priedus. tai trukdys seilėms prisitaikyti taip. Po to ateina laikas. Kai cukrus patenka į burną. Atsiminkite: VENKITE DESERTŲ. medum. ledai. nes ptialinas neveikia cukraus. kurios ir sutrikdo virškinimą. Sal­ dūs vaisiai su krakmolu taip pat skatina rūgimą. skaidančio burnoje krakmolą). kad moliūgai jiems kenkia. Pienas. uogiene. kepa­ ma naudojant finikus. Tai pyragaičiai. išskyrus rūgščius vaisius. da daug dujų bei kitų kenksmingų medžiagų. Jei taip atsitinka.čiams košę su cukrumi ir kentėti nuo padidinto rūgštingumo (tai patvirtina ir rėmuo. produktai. ir tik po pusės valandos duoti pieno. galima apsirgti. Jei privalote suvalgyti gabalą pyrago. Pavyzdžiui. Yra priežasčių. PIENAS Gamtoje galioja taisyklė: visų rūšių gyvūnų jaunikliai maitina­ si pienu atskirai. Maitinant vaikus pienu. 241 . suke­ lia alergiją. lei­ džiančių teigti. galima išvengti rūgimo. kartu valgykite daug šviežių daržovių salotų. kad cukrus su krakmolu trukdo virškinti krak­ molą. Gali sutrikti krakmolo virš­ kinimas. kol ateis kito valgymo laikas. jei nesukeltų tragiškų pasekmių. razinas. atskiestų vandeniu. blynais ir pa­ našus maistas nepadeda išvengti rūgimo. o krakmolo perdirbimas į cukrų sulėtės. atsiran240 DESERTAI Desertai valgomi pačioje pabaigoje. kuris skrandyje būna ilgiau. Kadangi yra susmulkinti. yra tikra dietinė bjaurastis. todėl ne­ pageidautini. išsiskiria daug seilių. patekęs į skrandį. duona ir sviestas. Krešėdamas padengia kito maisto daleles. atsiraugėjimas. jie taip pat lieka ten ilgiau. Šios dalelės ne­ gali būti virškinamos tol. dažnai pradeda kenkti. esančias skrandyje. Cuk­ raus ir krakmolo mišinys sukelia rūgimą ir gali pakenkti. kad galėtų būti suvirškintas krakmolas. Tai kodėl tada jų vartojimas kai kuriems sukelia nemalo­ nias pasekmes? Moliūgai nevirškinami skrandyje. Duona. kiti nevirškinimo po­ žymiai) būtų juokingas. Taigi nebūtina juo maitintis po normalaus maitinimo pienu periodo. Pa­ galiau jie pradeda nesimaitinti pienu. Tačiau tai ne tas atvejis. tačiau jose nėra ptialino (fermento. galima jiems duoti ir šviežių vai­ sių sulčių. nesukelia nemalonumų. kurią taip populiarina „sveiko maisto" šalininkai. Pienas — JAUNIKLIŲ MAISTAS.t. Pačioje gyvenimo pradžioje jauni žinduoliai maitinami tik pienu. tačiau jei kartu valgomas ir cukrus ar medus. Palaukite.

kopūstas. pastarnokas. kaip pagerėjo sveikata. seni ir jauni greitai pastebi. prancūziška indivija. Prastai derinasi su baltymais šios daržovės: burokai. silpni ir stiprūs. E. kuris gali būti pavyzdys. pupos. svogūnai.t. befstrogenas Daržovių salotos Virti žirniai ar pupelės Daržovių salotos Ropės lapai ar špinatai Troškinta vištiena ar triušiena KAIP VARTOTI BALTYMUS Su visų rūšių baltyminiais produktais geriausia derinasi nekrakmolingi produktai ir sultingos daržovės: špinatai. Salotos turi būti pa­ prastos.. Todėl šal­ tą maistą iš pradžių tenka sušildyti. Dabar mes jau žinome: kalti mes patys. nes virš­ kinimo fermentai aktyvūs esant 37 °C temperatūrai. kopūstai. nes trukdo šaltis. KAIP VARTOTI KRAKMOLĄ Natūropatai rekomenduoja vartoti vieną kurį krakmolą (vienos rūšies košę. o tik po to virškinti. kitos nekrakmolingos daržovės. Tai dėl mūsų pačių kaltės organizme at­ siranda pūvančių produktų sąvartynas. kopūstas. ropės. Kiekvienas pasirenka. Daržovių salotos Kiaušinienė ar virti kiaušiniai Daržovių salotos Žalias agurotis Šašlykas. 1/2 galvutės latukos. ropių lapai. agurkai. Taigi geriau vienu metu valgyti vienos rūšies krakmolingą maistą. be duonos) ne tik todėl. kopūstas. aguročiai. žirniai.Atšaldyti desertai — ledai. Pupos ir žirniai — baltymų ir krakmolo derinys. — taip pat slopina virškinimą. Štai jo rekomendacijos: „Gaminant salotas reikia derinti įvairias daržoves be pada­ žų ar užpilų. sumaniusiems pasigaminti salotų pagal savo receptą: 1/2 galvutės salotų (latuka. kaliaropės. Šeltonas pabrėžia salotų svarbą visų dietų atvejais. kiaulpienės ir t. Nebūtina salotoms vartojamas daržoves susmul­ kinti. Pateikiame tinkamą salotų pavyzdį. Mes jau anks­ čiau kalbėjome apie tai. Be to. joms nereikia parinkti kuo daugiau ingredientų". nes jame rasite teisingą baltyminio maisto derinimą. kad šie produktai yra skir­ tingi. nekreipė daug dėmesio. Baltyminį maistą geriausia valgyti vakarienei be rūgščių ir augalinio aliejaus bei riebių padažų. galima pridėti šakelę petražolių. burokų lapai. sveiki ir ligoti. mūsų neišmanymas. bulvės bei įvairios kruopos. kad krakmolingas maistas būtų ne valgomas. o kitos daržovės parenkamos atsižvelgiant į sezoną: ridikėliai. Gy­ dytojas H.t. duoną ir bulves vienu metu). petražolės. ridikėliai. salieras. Noksas nesigilino į tokias subtilybes. persivalgoma. 1/2 galvutės latukos. Kad būtų patraukliau. agurkai. Mūsų sąlygomis salotų pagrindas gali būti kopūstai. o tar243 Daržovių salotos Mėsos kotletai Daržovių salotos Riešutai . Druskos nereikia. pomidorai. kiek suvalgyti. saldieji pipirai. kad valgant dviejų ar kelių rūšių krakmolą (pavyzdžiui. košes. Tai gali būti pagrindas visiems. griežčiai. kas glūdėjo paviršiuje — kalti maisto produktai. nes virški­ nimo organams daug lengviau atlikti savo funkcijas. mineralinis vanduo ir t. ypač sergantiems. Krakmolas pradedamas virškinti burnoje. tuo pačiu šaldomi ir šalia skrandžio esantys organai. pomidoras. pomidorai. šviežios žalios pupos. todėl pasitenkino tuo. kad šaltis kenkia virškinimui. salieras. ir juos geriau valgyti kaip krakmolą ar kaip baltymą derinant su žaliomis daržovėmis be kitų baltymų ir kitos rūšies krakmolo. salierai. nes tokioms salo­ toms pakanka įvairių organinių druskų. 1/2 latukos. Pateiksime valgiaraštį.t. Be abejo. saldūs pipirai. Daržovių salotos Virta mėsa Daržovių salotos Varškė 242 Dabar jau turi būti aišku. Pradėję tinkamai maitintis. moliūgai. salierai. bet ir todėl. atsiranda šalčio sukelti spazmai. o tai su­ trikdo aprūpinimą krauju. sal­ dų raudonąjį pipirą ir t. morkos. Todėl ilgai kramtykite. kad DAUG salotų reikia suval­ gyti kartu su visų rūšių baltyminiu ir krakmolingu maistu.

Persikai. fiziologiška bei logiška. Vaisiai. Cuk­ rus. nes jis virški­ namas daugiau kaip 4 valandas ir reikalingas atstatyti struk­ tūroms. 244 . Kodėl taip reikia daryti. Toks maistas turi būti sausas. 3. Rytą. Obuoliai. Galite pasigaminti tokias salotas: 40 proc. o košės — tirštos. kurios suiro dieną. MAISTO VARTOJIMAS VISĄ DIENĄ Remdamiesi virškinimo fiziologija. žinome. kai organizmas yra per naktį pailsėjęs. kad maistas sukelia organizme specifinio dinamiško poveikio reakcijas ir atiduoda savo energiją ne iš karto. todėl kad jo virškinimui bei pasisavinimui reikia daugiau laiko ir energijos. mums nerei­ kia energijos antplūdžio. krapų. tiršta kruopų košė Peteikiamame valgiaraštyje rasite tinkamus vaisių deri­ nius. kai ten dar virškinamas anks­ čiau patekęs maistas. todėl labiausiai tinka rytą. Pavasarį ir vasarą skanias salotas galima pagaminti iš se­ zoninių vaisių: slyvų. Galima valgyti salotas su krakmolu. kopūstų. H. slyvos. 2. Šeltonas padarė išvadą. vynuogės. galime racionaliausiai pa­ skirstyti įvairų visos dienos maistą.t. Labai įdomu palyginti šiuolaikines natūropatų rekomenda­ cijas su seniausiomis indų gydytojų rekomendacijomis. labai greitai duoda mums tą ener­ giją. trešnių. Baltymingą maistą geriausia vartoti vakare. Vaisiai — tikras malonumas. nes tai reiš­ kia. medus ir kiti saldumynai labiausiai nepageidaujami su greipfrutais. burokėliai Džiūvėsiai Daržovių salotos. Be to. troškinti burokėliai Duona su sviestu KAIP VARTOTI VAISIUS Riešutai (jie botanikos požiūriu taip pat yra vaisiai). kad jie atsidurs skrandyje. Rekomenduojama krakmolingą maistą val­ gyti dieną. Valgydami pa­ sirinkite jums reikalingą kiekį: 1. pridėjus salotų (latukos) ar salierų. Juo labiau kad tuo metu organizme prasideda energetinių bei plastinių struk­ tūrų sintezė. Maitinant vaisiais ligonius. Vyšnios. jau buvo rašyta šioje knygoje. Baltymus virškinti reikia ramioje aplinkoje. Tačiau juos reikia valgyti at­ skirai. Šiose daržovėse esantys fermentai ir vitaminai padės ge­ riau suvirškinti krakmolą. Juos rekomeduojama valgyti pusryčiams. vyšnių. kad saldžius ir labai rūgščius vaisius reikia valgyti atskirai. 20 proc. bulvės Daržovių salotos. Be to. abrikosai. virtų ar nevirtų burokėlių. Taip bus sutrikdytas virškinimas. Todėl geriausia juos valgyti iki antro valgymo likus 20—30 minučių. Daržovių salotos burokėliai. svogūnai. Per tą laiką jie suspėja patekti į plonąsias žarnas ir būna su­ virškinti. Valgydami pasirinkite jums reika­ lingą kiekį. krakmolingas mais­ tas duoda mums pagrindinę energiją. švie­ žias daržovių bei vaisių sultis. abrikosų. seilės jį ilgai virškina skrandyje. virti ryžiai su sviestu Daržovių salotos. o tik po kurio laiko. morkos. tačiau geriau joms parink­ ti mažai krakmolo turinčias daržoves: morkas. troškintos morkos. Krakmolingą maistą geriau vartoti pietums. Virškinimas tęsiasi 3—4 valandas. Vyšnios. Senovės iš245 Daržovių salotos. Todėl rytais geriausia valgyti lengvai pasisavinamą maistą — vaisius. morkų.si geriamas. abrikosai. abrikosai. Paprasta. Vaisių negalima valgyti ir tarpais tarp valgymo. Kai krakmolas valgomas tinkamai. petražolių ir pan. žalios dar­ žovės ir šakniavaisiai bei vaisiai — idealus žmogaus maistas. Ajurvedoje dienos mityba suderinta su gamtos ritmais. burokėlius ir t. stiklinė rūgpienio. 30 proc. morkos. Geriausias tam laikas — 18—20 vai. kuri bus panaudojama antroje dienos pusėje. kuriuose daug lengvai pasisavi­ namo kelių rūšių cukraus. keptas moliūgas Daržovių salotos. 4.

kai kait­ riausia „virškinimo ugnis". kad rytais pakanka lengvo maisto. šviežių ar džiovintų vaisių. o vakare — truputį baltyminio maisto su daržovėmis. Suvalgyti ne daugiau kaip 100 gramų saulėgrąžų. Košes būtina valgyti arba rytais. Organizmo fiziologijos po­ žiūriu tai kūno ramybės ir sunkumo pojūčio metas. Logiška. atskirai nuo kitų produktų. Net Biblijoje tam skirtas ypatingas dėmesys: „. mumyse kaitriausia (analogija su saule) „virškinimo ugnis". toks aktyvumas būdingas ir dienos. Tai priklauso nuo sezono. padeda greičiau išsituštinti storosioms žar­ noms. Panašios ir Polio Brego bei praktiko-natūropato Sureno Arakeliano rekomendacijos. kad būtų papildytos išeikvotos kūno struktūros. Atsižvelgiant į tai. kaip ir po pietų. o rytą pasisotinsite duona". Ajurvedoje pateikiamos šios dienos mi­ tybos rekomendacijos: 1.. pa­ geidautina ant kulnų. Įpras­ ta. kurių trukmė — 4 valandos. namų ruošos ir t. suvalgykite didžiausią maisto dalį. ir nakties gyvūnams. Periodas „Kap­ cha" (nuo 6 iki 10 valandos) prasideda saulei patekėjus. Atsikėlę išgerkite stiklinę šilto vandens. Valgomos daržovės su aliejumi ar be jo. PIRMAS VALGYMAS. kad organus maitina kraujas. galima suvalgyti. galima išgerti šviežių daržovių sulčių ar vaistažolių arbatos.) prieš saulėlydį lengvai pavakarieniaukite. kad per parą nuosekliai keičiasi 3 pe­ riodai. 2. Periodas „Pita" prasideda nuo 10 ir tęsiasi iki 14 valandos. kaip maitintis per dieną. „Vata" paspartina žarnyno veiklą. kad tai turi būti krakmolingas maistas su daržovėmis. nuo 2 iki 6 valandos — „Vata". Kelkitės „Vata" periodu (judėjimo aktyvumas). mityba bus neefektyvi. kad būtų spartesnis virškinimas. nors ir vieni. at­ sižvelgiant į sezoną. Jei kelsitės „Kapcha" (ramybės) periodu. trečias —judėjimo aktyvumas („Vata"). Jis turi būti tik tada. Niekam ne paslaptis. Maistas — švieži ar džiovinti vai­ siai. Po to 5—10 minu­ čių pasivaikščiokite. banguoja vanduo ir t.t. Saulė leidžiasi. Po to ramiai pasėdėkite. ir dabartiniai specialistai yra tos nuomonės. ir „virškinimo ugnis" blėsta.. Jei jų nėra. tačiau toks variantas patiki­ mas. kad rytas — ramybės periodas. kuris suvalgomas per dieną? Jei to nežinosite. kunžuto ar riešutų. greito ėjimo. prasideda oro masių judė­ jimas. būtinai po fizinių pratimų — bėgimo. be abejo. kad saulė tuo metu būna aukščiausiame savo taške. vakare val­ gysite mėsą. Per parą reikia suvalgyti maždaug 1500 gramų maisto. antras — energijos aktyvumas („Pita"). Galima valgyti ir natūralų me­ dų. Baigiantis „Vatos" periodui ir prasidedant „Kapchai" 246 . suvalgykite pusryčiams vai­ (18—20 vai. ANTRAS VALGYMAS. Šie periodai pirmiausia susieti su saulės aktyvumu.t. ir senovės išminčių patari­ mai beveik sutampa. Po vakarienės elkitės taip. suteikiantis daugiausia energijos. Saulė jau būna įšildžiusi žemę. nes jau ne kartą patikrintas. Pirmas periodas — ramybė („Kapcha"). visą dieną būsite inertiš­ kas. žolė. Beje. kai pajuntamas stiprus alkis. bet ne vėliau kaip 19 valandą. Jei to reikia. Ir senovės. Fiziologijos požiūriu tai aktyviau­ sio judėjimo. kanapių. gali būti įvairiausi variantai. Be abejo. Valgoma tik tada. per pietus tinka vartoti krakmolingą ir daugiau maisto. Tokiu ritmu gy­ vena visi gyvūnai ir augalai. Tada visą dieną būsite aktyvus. arba vakare. ir kiti ėjo visiškai skirtin­ gais keliais. nuo 22 iki 2 valan­ dos — „Pita". ir kuo daugiau daržovių. 4. Įsiminkite taiklų Polio Brego posakį: „Pusryčius reikia užsidirbti". pakyla vėjas. Tada esame ypač alkani. Labai svarbus klausimas: kokia turi būti proporcija tarp rūgštaus ir šarminio maisto. Periodas „Vata" tęsiasi nuo 14 iki 18 valan­ dos.minčiai buvo pastebėję. Jam būdinga tai. „Pitos" periodu (ypač nuo 12 iki 14 valandos). prieš 6 valandą ryto (vietos laiku). Tokiu laiku rekomenduo­ jama suvalgyti truputį baltymingo maisto. Tai pri­ klauso nuo tradicijų bei įpročių. viskas pradeda judėti — siūbuoja medžiai. Kai pajusite nedidelį alkį. kai pajunta­ mas stiprus alkis. didžiausio darbingumo metas. sių. Pri247 3. Toliau viskas kar­ tojasi: nuo 18 iki 22 valandos „Kapcha". TREČIAS VALGYMAS. Ir šiuolaikinės rekomendacijos. ir pakvėpuokite dešiniąja šnerve — tai dar labiau sustiprins jūsų „virškinimo ugnį".

kaip salotos. Saikingai pagardinkite juos tamari ar jūros druska. Polis Bregas pateikė tokią idealią maisto pro­ porciją: 1/5 kasdieninio maisto turi būti baltyminis (augalinės ir gyvulinės kilmės). Jūros kopūstai — unikalus produktas. padedančių kuo geriau ir greičiau su­ virškinti grūdinius produktus. o iš­ valytos kruopos. kurio pagrin­ das — soja ir kviečiai. Dauguma natūropatų nurodo tokią proporciją: 50—60 proc. 3. baltą jos minkštimą. Pirmenybę teikite žirniams. švariau­ sias yra 60—70 proc. Mes jau žinome. kurioje daugiausia so­ jos. duona — rūgština. kas prarasta. Desertui galima valgyti vaisius: vieną du kartus per savaitę — žalius ir džiovintus. poliruoti ryžiai. skati­ nančių virškinimą. 4. B 1 2 vitamino ir t. maisto turi suda­ ryti daržovės: 2/3 — įvairiais būdais išvirtos. paruoštų įvairiais būdais. 5. Kai kraujas daugiau rūgštus. rūgštaus maisto. Nedaug jo dedama kaip prieskonio į sriubą ir daržoves. o 1/3 daržovių valgomos nevirtos. Toks kraujas būdingas sveikiems žmonėms (tai patvirtina švarus rausvas liežuvis ir rausva junginė (akių gleivinė. Ko249 . troškinti reikia kuo trumpiau. Tai pil­ naverčiai ryžiai.t. Toks kraujas teka sergančių chroniškomis ligomis žmonių gyslomis. kasdien — virtus. miso ar tamari sriu­ bos (1—2 nedideli puodeliai). Vieną ar du kartus per savaitę reikia suvalgyti truputį žuvies. kad būtų gauta 1000 kalorijų. Prisiminkite. kad gyvulinės kilmės baltymų turintis maistas šiuo atveju vartojamas labai atsar­ giai. stip­ rina fizines ir protines galias. reikia. Indijos jogai apibūdina kraujo kokybę pagal spalvą. Procentais išreikšta to­ kia dieta atrodo taip: 60 proc. kad angliavandeniai šarmina kraują. 1/3 — krakmolingas maistas (nešlifuoti grūdai ir kruopos. — natūralus įvairių rūšių cukrus. fermentų. Kiekvieno valgymo metu reikia. Jų nuomone. Šarmi­ nė kraujo proporcija aprūpina mūsų organizmo sandarą. B2 ir t. turintis beveik vi­ sus mikroelementus. Joje daug lengvai pasisavinamų proteinų. nerafinuotas aliejus. Miso gaunama ilgai ( 2 — 3 metus) rauginant. Retai ir po truputį valgomi vaisiai taip pat nepakenks. Taigi reikia atkreipti dėmesį į tai. Juose daug vitaminų ir fermentų. Ypač rūgš­ taus kraujo kokybė prasčiausia. Pavyzdžiui. šarminio ir 50—40 proc. Jų skonis turi būti labai lengvas. tik siekia to kitaip. Todėl makrobiotai intuityviai parinko šiuos du produktus. lęšiams. Švarus ir užterštas kraujas skiriasi savo spalva. natūralios sultys ir cukrus — medus. keptos keptuvėje ar orkaitėje. Vien jų pakanka. kepti. Taigi miso ir tamari — prieskoniai daržovių sriuboms.t. Padažai miso ir tamari — saviti maisto priedai. bet nedaug. imunitetą. Dažniau keiskite variantus. būdingas žmonėms. Todėl jogai taiko šarminančią dietą ir laikosi aukščiau nu­ rodytų proporcijų. — baltyminis maistas. 7 proc. grūdus ir ankštinius augalus. Todėl mak248 robiotai stengiasi nepažeisti teisingos proporcijos maisto svar­ biausio parametro požiūriu. — krakmolingas maistas. jog maiste būtų tam tikras kiekis vitami­ nų B . šarminis kraujas. kraujas gali būti labiau šarminis ar rūgštus. MISO — pasūdyta augalinė pasta. 20—30 proc. Virti. džio­ vinti vaisiai). Šios srities specialistas Mikio Kuši rekomenduoja tokį stan­ dartinį makrobiotinės mitybos režimą. jūržoles. Kiekvieną dieną suvalgykite 5 proc. — tai prastesnės kokybės kraujas. Jei šarminė pro­ porcija sumažėja iki 50—60 p r o c . 1. grūdų. Iš visų makrobiotų rekomendacijų neaiškus 3 punktas. jame yra daugiau ener­ getinių medžiagų. kruopos. pilnavertė duona. kviečiai. 10—15 proc. kad maistą sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. kasdienio maisto turi sudaryti ankštinės daržovės ir jūros kopūstai. 7 proc. kad būtų papildytos re­ tų mikroelementų atsargos. Kiekvieną kartą valgant. Savitą požiūrį į kasdieninio maisto proporcijas pateikia To­ limųjų Rytų tautų makrobiotai (makrobiotika — ilgo gyvenimo menas). padedančių atkurti tai. 2. kurie linkę sirgti įvairiomis ligo­ mis ar nuolat kamuojamiems įvairių negalavimų. konjunktyva). Tam panaudokite kelias daržovių rūšis.klausomai nuo maisto. 20 proc. TAMARI — perrūgęs ir pasūdytas padažas. 6 proc. kuriuose yra daug minėtų vitaminų. — aliejus. — daržovės ir vaisiai. Vienu metu pakaks suvalgyti ketvirtį ar skiltelę šviežių vaisių. 3/5 maisto — vaisiai ir dar­ žovės (nevirtos ir tinkamai paruoštos).

Čerkasovo patarlė: „Jei pakilai nuo stalo jausdamas nedidelį alkį. Tai leis visiškai suvirškinti bei pasisavinti maistą. Tai padės išvengti maistinės leukocitozės. kurie tarsi „suspaudžia" ir „išple­ čia" mus. Tinkamai derinkite maisto produktus. Švarus. 6. gyvena prie jūros. kad liktų vietos susida­ riusioms dujoms. prasideda lėtas organizmo irimas. ląstelių membranos išbrinksta. leidžianti sutaupyti apie 50 proc. kuriame daug bioplazmos. kiaulpienės šaknis). kuo mažiau kepkite. Gerbkite produkto virškinimo „technologiją". virkite ar troškinkite produktus. ketvirtį — van­ duo. Kiti pataria pakilti nuo stalo tada. kas valgo nevirtą maistą. — persivalgei. Tokio maisto energetinis potencialas — pats didžiausias. Tik tokiame maiste yra visi reikalingi jo pasisavinimui ir pašalinimui elementai. Nukrypimai į vieną ar kitą pusę slopina gyvybinius proce­ sus ir todėl yra nepageidautini. belieka nepažeisti jos. Valgant maistą. Šeltonas reko­ menduoja maitintis atsižvelgiant į individualius poreikius. Balty­ mų perteklius pakerta mūsų jėgas. Kūno resursai nebus eikvojami.dėl daržovėms skiriama du kartus mažiau dėmesio. Todėl nebūtina valgyti tiek daug daržovių salotų. Pirmas patiekalas turi būti salotos. laikui bėgant pastebi. kas rašyta skyriuje „Mikroelementai" apie kalį ir natrį. 5. Visos jo struktūros nepažeistos. Kiek maisto reikia suvalgyti vienu metu? H. Tinkamai maitinantis pakanka augalinių baltymų. Todėl man pasirodė įdomi rašytojo V. Vartodami mais­ tui jūros kopūstus ir kitus jūros produktus. Tačiau valgant maistą. 4. — esi pavalgęs. kiek pakanka vitaminų ir fermentų. 251 250 . vitaminai. jie puikiausiai ap­ rūpina organizmą būtinais mikroelementais. Ilgesnis gyve­ nimas. Tai reiškia. Kalis yra ląstelėse. japonai. Žinoki­ te: jūs pasisavinate tik tiek maisto. nuolat bus papil­ domi organizmo šarmų rezervai. kad dar prie stalo esi pavalgęs. morkas. turi užpildyti pusę skrandžio. tai trikdo jų funkcijas. Jei šios sąlygos nesilaikoma. saldus ir neaštrus maistas — sotus ir malonus. įvairių rūšių cukrus. Pusę skrandžio turi užpildyti maistas. Jos autorius cituoja seną jogų šaltinį „Gūheranda Samchita". kuriame yra daug nat­ rio (kruopas. gadina visą skrandžio—žarnyno traktą. 2. Taigi valgykite kuo daugiau šviežio augalinio maisto. nereikalaukite iš virškinimo sistemos neįmanomo. Tinkamai maitinkitės visą dieną. Kuo mažiau rafinuoto maisto. Prisiminkite. sustiprėja procesai ląstelėse. 2. mineraliniai elemen­ tai yra aktyviausi. sutrinka jų funk­ cija.* * Sią dalį paėmiau iš Boriso Sacharovo knygos „Didžioji Paslaptis". Jei jauti. fermentai. — apsinuodijai". Abu jie — šarminiai elementai. Kaip pagrindinį „kurą" vartokite angliavandenius. organizme sulaiko­ mas vanduo. Likęs ketvirtis turi būti tuščias. aprūpinti jį vitaminais ir fermentais. 3. kai jau žinome įvairių produktų virškinimo ir pasisavi­ nimo „technologiją". Tik valgant šį maistą įmanoma indukuota autolizė. Tie. buvo pastebėtas sub­ tilus dalykas: yra produktai. kai dar jaučiamas nedidelis al­ kis. Antra. Šiuo požiūriu įdomios jogų rekomendacijos. negu natūropatų ir jogų virtuvėje? Pirma. kuriame yra daug kalio (tai daugiausia daržovės ir vai­ siai). Šios rekomendacijos papildo prieš tai pateiktas ir leidžia mums dar labiau sustip­ rinti savo sveikatą. Netinkamas maisto derinimas pakerta jūsų jė­ gas. kuriuos prarado virdamas. MAISTO VIRŠKINIMO IR PASISAVINIMO PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS Dabar. Tai vadinama saikinga mityba (Mitahara). Reikalingas „aukso vidurys". Be jų maistas tampa „pusfabrikačiu" ir nuodija mus. Jame esančios amino rūgštys. tuo tvirtesnė sveikata. nauda bus didžiausia. kad suspaudžiamos ląstelių membranos. kad prie stalo persivalgei. o natris — jas supančia­ me skystyje. bus sudarytos sąlygos tinkamai suvirškinti virtą maistą. kad pradėjo klibėti dantys. Valgykite tik organinį maistą. ypač nukenčia dantys. 1. Jei jauti. iš organizmo pašalinamas skystis. Makrobiotų siūlomos proporcijos atitinka šią sąlygą. Stenkitės valgyti gryną maistą. kurie dažniausiai laikosi makrobiotų principų. virškinimo energi­ jos. 1. nesutriks kokybiška ir kieky­ biška mineralinių mikroelementų koncentracija organizme.

kad skrandžio—žarnyno trakto motorika yra normali. per 3 metus. po truputį (20—50 gramų) pradėkite papildyti sa­ vo racioną nevirtais daržovių patiekalais: daigintais kviečiais. kurių jame beveik nėra. po to vis mažiau jas perdirbkite. keičiasi skonio įpročiai. vaisiai prieš valgį. tuštinamasi 2—3 kartus per dieną. tortai ir pan. neįprastais produktais (daigintais grūdais. pradėkite keisti virto ir nevirto maisto proporciją. arbata. mirkytom kruopom. bet ir psichiką.Tai leis jums visą laiką neprarasti „formos". Tai puikiai parodyta filme „Kristoforas Kolumbas". Tam reikia laiko. Visas organizmas privalo persitvarkyti. neprarasite pusiausvy­ ros. žalias ar mažai troškintas daržoves. dauguma iš pirmųjų persikėlusių iš Ispanijos į Ameriką mirė. nes neprisitaikė prie naujo maisto. nevartokite visų kenksmingų produktų: rafinuotų. mėsa. „moliūgų" dienas. arba bal­ tymai. Maždaug po tiek laiko. Pradedant vartoti kitokį maistą. bet tik vienas kuris iš jų. Normalios skrandžio—žarnyno veiklos kriterijai: 1) išgėrus burokėlių sulčių. 3) fekalijų konsistencija — pusminkštė „dešrelė" be kvapo. „vynuogių". galinčių sukelti svei­ katos krizių. Jei laikysitės šio mitybos režimo. kad pradėjus mai­ tintis naujais. Tai reiškia. kartą — netroškintos. tinkama. Žarnyno hormonų sistema labai inertiška. Pradėkite gerti po 100—200 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. nes pajusite. Atsižvelgiant į sezoną galima surengti „braškių". vakarienei vietoje antrų. Tai reiškia. visi šie mechanizmai pradeda darniai veikti visa jėga. šlapimas nenusidažo rausva 252 . naujam elgesiui ir psichikai reikia dar daugiau laiko: 2—3 metų. Po truputį pratinkite orga­ nizmą prie nevirto maisto. be nesuvirškintų daržovių. pirmasis patiekalas — salotos. jai persitvarkyti reikia net 1—2 metų. skrandžio—žarnyno trakto fermenti­ nės sistemos prisitaiko prie naujo maisto per 3—12 mėnesių. atsiranda organų ar jų sistemų pokyčių. Taip elkitės ir kitais atvejais: pusryčiams valgykite vaisius. po to pakilsite viena pa­ kopa aukščiau. pakeiskite maisto produktų valgymo nuoseklumą: skysčiai prieš valgį. Tiek reikia ir žarnyno mikroflorai pasikeisti. Daržoves iš pradžių troškin­ kite. kuriais pagrįsti šie procesai. arbatos pasirinkite salotas ir riešutus. Kaip parodė praktika. Tik tada visą laiką būsite sveikas. dešros. Tai reiškia. o tai veikia ne tik žmogaus fiziologiją. „obuolių". kad storosiose žarnose normaliai įsiurbiamas vanduo.t. antrasis patiekalas — arba angliavandeniai. Nepažeiskite rūgštaus ir šarminio maisto proporcijos. o kvapo ir nesuvirškintų daržovių gabalėlių nėra todėl. privalote žinoti. žalio­ mis daržovėmis. Tuo labiau kad kai kurios sis­ temos yra labai inertiškos. laukia tokios pakopos: pirma. Po 1—3 metų jūs jau nevartosite „normalaus" maisto.) organizmas turi apsirūpinti spe­ cifiniais fermentais. Skonio įpročiams pasikeisti. Tokios krizės tik patvirtina. bet kuriuo pa­ ros metu išliks fizinis ir protinis darbingumas. Be abejo. Žinokite tai ir nesibaiminkite. poreikis mais­ tui. Juk mums dabar aišku. palaipsniui ir nepastebi- TINKAMOS MITYBOS PRADŽIA Kiekvienas staigus mitybos įpročių. kertvirta. Skrandžio—žar­ nyno trakte turi susidaryti kitokia mikroflora. duona pasirinkite šviežias sultis. kol pagaliau pradėsite jas valgyti visai žalias. vaisiais ir t. kad skrandžio—žarnyno epitelis yra nor­ malus. Persitvarko žar­ nyno. trečių patiekalų. šis procesas ne­ įvyksta staiga. valgykite daugiau nevirto maisto. o ne virti. kad jis neigiamai veikia organizmą.). vietoje pietų su sriuba. maisto pakeitimas veikia žmogaus savijautą. kad einate teisingu keliu. nevirtos. Pavyzdžiui. „arbūzų". trečia. vaisių gabalėlių. Be to. kad pradedant tinkamai maitintis. augalų vaisiais. Ko­ šes stenkitės mirkyti. 7. nenukrypsite į vieną ar kitą pusę. hormonų sistemos. kad mikroflora yra pilnavertė. į naują sveikatos lygį. antra. 2) tuštintis lengva. Keiskite: kartą — troškintos. Todėl būtina žinoti fiziologinius me­ chanizmus. stimuliuojančių (kava. 4) lėtai keičiasi maisto poreikis bei įpročiai. spalva. košes. valgomomis žolėmis.

vaisiai — trigubos salotos). pagaliau. Žmonėms slenkant į šiaurę. Atsirado papildomų mechanizmų tipas. išskiria iš jų energiją ir t. kaip indi­ vidualizuoti savo mitybą? Išstudijavęs makrobiotikos. kad gautume kuo daugiau naudos ir prisidarytume kuo mažiau žalos. terpę. žarny­ ną. 3.y. Taigi visą šios knygos antros dalies turinį galima perteikti paprastomis ir realiomis taisyklėmis: 1. alkoholio. ka­ vos. kurie skai­ do angliavandenius. 2. Tinkamiausia vieta žmogui gyventi — subtropikai (Vidur­ žemio jūros pakrantė). Pavyzdžiui. taip pat ir šias rekomendacijas išbandęs praktiškai. sausainių. 4. o ankstyvuoju jo vystymosi laikotarpiu — tik motinos pie­ nas ir vėliau kaip nežymus nukrypimas — galvijų pienas ir paukščių kiaušiniai. šakniavaisiai. 6.) bei stimuliatorių: arbatos. Ajurvedos. virškinimo fermentus.. kad jos kūnas buvo prifarširuotas cheminių prepa­ ratų: migdomųjų vaistų. Virškinimo ypatumai ir maisto įgijimo būdai turėjo įtakos mūsų kūno formai. KAS YRA ŽMOGAUS. Pusė kasdienio maisto turi būti šviežias. Jis pade­ da ir kūno viduje (t. kiekvienoje ląstelėje) sudaryti kuo palan­ kesnes sąlygas gyvybei. Nevirtą augalinį maistą ir antruosius patiekalus gamin­ kite prieš pat valgymą. MITYBA? Žmogaus virškinimo sistema tūkstančius metų taikėsi perdirb­ ti ir pasisavinti atitinkamus gamtinius produktus. kokie sezoninės mitybos pagrindų krite­ rijai. kurioje vyksta gyvybiniai procesai: anglies rūgšties koncentracija vandenyje reguliuoja fermentų aktyvumą. ir atsirado pirmosios civiliza­ cijos.mai pasikeis jusų skonio įpročiai. 254 . varpiniai. nevirtas auga­ linis maistas. visame pasaulyje žinomo mili­ jardieriaus Onasio duktė mirė būdama 37-erių metų! Tiriant nustatyta. Skysčius ir vaisius valgykite prieš valgį ar atskirai. apie sveikatą negali būti nė kalbos. virškinimo organų sandarą. kai išalksite. net neįmanomas. ankš­ tiniai augalai. kol maistas netaps koše. cukraus ir pan. Valgykite. kuris anksčiau at­ rodė neskanus. kur iš angliavandenių susida­ ro vanduo. Todėl paskutinė virškinimo proceso grandis — kiekvienoje ląstelėje. Tai veikė dantų sandarą. Maistas — ne tik mūsų kūno statybinė medžiaga. au­ torius pastebėjo daug niuansų. Gerai kramtykite ir suvilgykite maistą seilėmis. beje. taps malonus ir pageidauja­ mas. žalumynai ir gry­ bai. 5. kur. anglies dioksidas ir laisvi elektronai (energija). Atsižvelgiant į žmogaus organizmo prigimtines savybes. Jei žmogus šito akivaizdaus dalyko suprasti nenori. svarbiausius teiginius išdėstysiu savais žodžiais klausimų ir atsakymų for­ ma. Kad neapsunkinčiau rytiečių terminologija. skrandį.t. todėl gerkite jas mažai gurkšneliais. daržovės. Vykstant evoliucijai šalinimo sistemos taip pat prisitaikė šalinti iš organizmo tam tikrus metabolitus. Sultis taip pat reikia suvilgyti seilėmis. dieto­ logiją. Pirmasis patiekalas — šviežių daržovių salotos priklau­ somai nuo sezono (lapai. tor­ tų. medus. svorį mažinančių ir daug kitokių tab­ lečių (ant jos naktinio stalelio buvo rasta 41 pavadinimo vais­ tų!). kaip vartoti maistą. bakterinę florą ir daugybę kitų dalykų. virškinimo trakto ilgį ir masę. nepadės krūva pinigų. kaip keisti mitybą keičiantis amžiui. kuri tapo priverstine norma.. Nevartokite rafinuotų ir dirbtinių produktų (dešrų. į kuriuos būtina atsižvelgti. tinkamiausias jo maistas — vaisiai. Maistas. Čžud-ši ir t. o laisvieji elektronai yra tie „raumenys". Bet dar nežinome.t. 7. naujausi preparatai ir pan. jų virškinimo sistemai teko prisitaikyti prie kitokios mitybos. Po perdirbimo visi nereikalingi produktai iš organizmo turi būti lengvai pašalinami. valgyki­ te lėtai. Van­ duo mumyse sudaro terpę. antrasis patiekalas taip pat turi būti pagamintas atsižvelgiant į sezoną — baltyminis ar krakmolingas maistas. šaknys. uogos. pritaikytas gyvulinio 255 INDIVIDUALI MITYBA Taigi mes susipažinome su virškinimo procesais ir dabar jau žinome. KAIP BIOLOGINĖS RŪŠIES.

smegenų ir šir­ dies insultai. uogienė ir kitas „skanus" šlamštas. Taip į organizmą patenka baisūs nuo­ dai ir sudaromos sąlygos augti augaliniams organizmams — polipams.. su pakitusiomis.8 proc. KAS ATSITIKTŲ ŽMOGAUS ORGANIZMUI. žuvis. eskimai geria elnių taukus) ir metabolitų pašalinimui. cukrus. Išvadas pasidarykite patys. savo struk­ tūrą praradusiomis jie pilnavertiškai nesąveikauja. kad tai keičia ir žmonių elgesį — gimsta maniakai ir prievartautojai. mineralai ir kt. viso jos svorio. Mūsų storosios žarnos mikroflora turi gyvūninių ląstelių (t. o dėl to sukelia ir troškulį. Senovės dietologai šiuo požiūriu elgėsi daug geriau. krakmolo dalelėmis. sudaro rūgščią terpę ir papildomai maitina organizmą rūgš­ čiais perdirbimo produktais. o apdirbimas — ilgas. Jis nesuprato paprasto dalyko: oksidacijos esmė yra anglies dioksido koncen­ tracija. Dėl to kraujyje atsiranda trom­ bai. kuri vyksta kiekvienoje ląstelėje nuo angliavandenių prisodrinto maisto (košių). Plėšriesiems gyvūnams virškinant žalią mėsą. maisto poveikį organizmui.y. Štai šitas vieas procentas ir apsaugo nuo „išsilydymo". riebalai.y. o žmo­ gus paprastai vartoja termiškai apdorotą mėsą. 2. kad galėtų ištirpti ir pavirsti koloidiniu tirpalu. perdirbdami augalinę „žaliavą". į virškinimo traktą įsiur­ bia vandenį. sparčiau plinta augalinės ląstelės (t. Štai dabar ir tampa aiški Bolotovo rekomendacijų rūgštinti savo organizmą gyvūninės kilmės maistu žala. (Bet žmogaus žarnynas santykinai ilgesnis). Baltymų perteklius organizme sudaro sąlygas padidėti koloidinių drebučių (kraujo. kurie perdirbdami maistą sudaro šarminę (puvimo) terpę. infarktai.). vitaminai. kurie. kurie žmogui kaip rūšiai nebūdingi. mūsų organizmas priverstas papil­ domai sukurti galingą nukenksminimo aparatą ir išeikvoti mil­ žiniškas jėgas. o žmogaus tik 1. Todėl sultys turi būti labai rūgščios. Tai tirština kraują. jungiamajame audinyje — podagros ži­ diniai ir kt. KĄ BŪTINA ŽINOTI APIE PRODUKTUS? Visas mokslas apie produktus grindžiamas dviem kriterijais — kalorijų kiekiu ir molekuline sudėtimi (baltymai. Jums teko kada nors lydyti geležinį laužtuvą geležinia­ me katile? Taip „lydant". lydysis ir geležis. Jei į organizmą patenka gyvūninė „žaliava" (mėsa. kiaušiniai ir kt. Štai paprastas. Ka­ dangi toks maistas yra koloidiniai tirpalai. pieno produktai. o ne užteršimas baltymais. krūvis. Štai kovos su gyvūninių baltymų žalingu poveikiu pagrin­ dinės grandys.). pelėsiams ir kt. Kai vartojami rafinuoti. Jie atsižvelgė: į maisto skonį. tulžyje ir šlapimo latakuose — akmenys. JEI JO MITYBA PASIKEISTŲ? Jeigu dominuoja gyvulinės kilmės maistas: mėsa. kurios pakerta organiz­ mo gyvybines galias ir vidinę terpę iš rūgščios paverčia šarmi­ ne — pūvančia. ir šitaip mažinanti kenksmingą poveikį skrandžio sienelei. informaciją pagal parametrus šaltis—šiluma ir 257 . kiaušiniai ir kt. mikroorganizmų). kurie anksčiau ne­ turėjo krūvio. vyksta induuota autolizė. 3. Todėl tokį mais­ tą valgydami užsigeriame ir taip kenkiame virškinimui. vėžiui. tokį krūvį kiekviena koloidinio tirpalo dalelė paveržia iš organizmo — organizmas netenka dalies savo krūvio. kad jis veiktų be sutrikimų.8 proc. 1. kodėl katės virškinimo 256 akto svoris — 2. Visi šie prisitaikymai žmogaus sveikatą paveikė nepalankiai. visai skirtingi mikroorganizmai). gleivių. Mūsų organizmo fermentai pritaikyti sąveikai su natūralio­ mis cukraus. Nuo tokių žmonių jau sklinda puvėsių tvaikas. ląstelių protoplazmos) klam­ pumui ir jam tapti kserokeliu. Toliau.maisto pasisavinimui (pavyzdžiui. Indukuota au­ tolizė tada nevyksta. maisto spalvą. pienas. šie koloidai didina jo klampu­ mą. bulvės. švaru­ mas kinta — prastėja. Štai iš kur atsiranda tokia daugybė šlakų. Natūralu. prasiskverbdami į kraują. palengvinanti virškinimą skrandyje 50 proc. produkto formą ir konsistenciją. limfos. dehidruoti produktai: duona ir jos gaminiai. Dėl to visų organizmo koloidų klampumas. an­ gliavandeniai. bet vaizdingas paaiškinimas. kaip tvir­ tina Bolotovas. jie visų pirma dehidruoja organizmą. ir pats katilas.

Žmogus gali tapti abejingas. stabdo pūliavimą. Antrinio kartaus skonio produktai padeda išvalyti orga­ nizmą. Paprasčiau sakant. Pavyzdžiui. odos uždegimams. išdžiovinti organizmą. Antrinio rūgštaus skonio produktai stimuliuoja organizmo šilumines. kartūs ir gaižūs — kartūs. esanti produkte. padeda virškinti kūno sultis. Jei kokiam nors žmogaus organui trūks­ ta subtilių materialinių savybių. stimuliuoja gyvybinius procesus. kraujavimą. kartų.drėgnumas—sausumas. žadina apetitą. pasitelkiant tokias augalų ir gyvūnų savybes. užgydo žaizdas. ku­ ri kvantų lygyje (materialių dalelių yra daug daug kartų ma­ žiau negu elektronų) suteikia jiems tokį vaizdą. turi šiek tiek šiluminių savybių. sukietėję. naikina pelėsius. Kai maistas pereina per virškinimo traktą. Ir mes apžvelgsime šiuos ypatumus. Chlorofilas — kraujas. Žiedai — jėgų perteklius (tai atgaminimo organų vieta). Kamienas — nugaros smegenys. Šaknis — skrandis. skonio organas. padeda išsivalyti kūno ertmėms. Liežuvis. Saldaus perteklius skatina gleivių susidarymą. Maisto skonis byloja apie ypatingas jo energijos savybes. gražina odos spalvą. ištraukia visa. Augalo dalys. kai fizikai atsklei­ dė kvantus. kad būtų galima juos pa­ naudoti ir pagerinti sveikatą. nutuki­ mą ir organizmo šiluminių savybių sumažėjimą. produkto savybių pasikeitimą apdorojant termiškai ir kitais būdais. Kartaus sko­ nio perteklius gali išsekinti jėgas. spermos ir kitų audinių impulsais. Lapai — plaučiai. kelia apetitą. Klasikinė Ajurveda išskiria šešis pagrindinius skonius: sal­ dų. 1. saldūs ir sūrūs produktai tampa saldūs. Pridėkime dar du — šleikštu ir beskonį. suliesėti. Naujausi fizikos mokslo atradimai daugeliu požiūrių tai pa­ tvirtino. leidžia pažinti šią energiją. stiprina. o amerikiečių gydytojai Ajurvedą-machariši sėkmingai taiko praktikoje. gali palankiai veikti mūsų gyvybingumą. užsikimšę. 259 . rūgštūs lieka rūgštūs. informaciją. Saldus skonis turi daugiausia gydomosios galios. intelektualines ir virškinimo galias. Tuo remdamiesi senovės gydytojai pasiūlė šią klasifikaciją: 1. sudaro sąlygas opoms. Prie klasikinės Ajurvedos schemos pridėjome du papildo­ mus skonius: šleikštu — panašų į gaižų. minkštinantį ir atpalaiduo­ jantį. Žmo­ gus gali jausti nemotyvuotą baimę. neaiškų nerimą. ir slopinti gyvybingumą. praplečia kraujagysles. jo skonis pasi­ keičia. turi materialią jėgą. kai jos perteklius. 2. šaltiems produktams suteikia organiz­ mą šildančių savybių. galima jas papildyti. skatina gleivių ir žar­ nyno sulčių išsiskyrimą. kokį jie turi. kuris tirština sultis ir vėsina. cirkuliuojanti nervais ir tampanti sme­ genų. paaiškėjo kiekvieno materialaus objekto formos ir konsistencijos svarba. Žmogus tampa irzlus ir nesitvardantis. MAISTO SKONIS. Kartus skonis gerina virškinimą ir apetitą. tul­ žies išsiskyrimą. Rūgštaus sko­ nio perteklius prastina kraujo sudėtį. turi re­ tinančių. tirpdančių savybių. Tai sukelia įdomius teorinius samprotavimus. Šakos — nervai. atitinkančios žmogaus organus. FORMA IR KONSISTENCIJA. kiekvienas materia­ lus objektas. šį seną mokslą šiuolaikiškai interpretuodami. patvirtintus gyvenimiškos patirties. Sūrus skonis valo. sulaiko skysčius organizme. o aštrūs. o vaistus — kaip maistą. Rūgštus skonis gaivina. padeda smulkinti ir virškinti maistą. kas įstrigę. rūgštų. sušildo kūną ir stimuliuoja skysčio išsiskyrimą. aštrų ir aitrų. ima ėsti rėmuo. Visų šių ypatybių žinojimas leido jiems maistą vartoti kaip vaistus. stimuliuoja cirkuliacijos procesus kūne. Tokio pobūdžio charakteristikų pasikeitimas keičia akivaizdžias daiktų savybes. Sėklos (ypač dygimo periodu) — dvasinė energija (Šen — kinietiškai arba Kundalini — indų filosofijoje). didina kūno jėgas. smarkiai vėsina. Sultys _ energija. beskonį — drėkinantį. To­ dėl iš šešių pirminių skonių organizme susidaro trys antriniai. ypač kai jos mūsų organizme trūksta. apatiškas. kuri priklauso nuo klima­ to poveikio ir vietos. didina kūno 258 masę. šalina užsikim­ šimus ir gerina žarnyno praeinamumą. Aštrus skonis džiovina. sūrų. Antrinio saldaus skonio produktai stiprina. Po to. Energija. taigi ir maisto produktai.

šaknia­ vaisius. nes jį atšaldo. sausus produktus (džiovinami vaisiai įgyja šiltų savy­ bių). MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZ­ MUI. o iš nosies nuolat varva. mažai termiškai apdorotas. vangūs žarnų judesiai. Tad jeigu maistas vientisas. kitokias sriubas. sutrin­ ka jo virškinimas. intelektualinius ir virškinimo suge­ bėjimus. Viską vartokite saikingai. kepenis. kurioje jis užaugo. arbūzų. plaučius. lankstumas. 4. sakysim. 3. — padi­ dins organizmo šiluminius. Tuo rem­ damiesi senovės daktarai skyrė keturis maisto poveikio laips­ nius. riebalingumas. melionai. kad organizmo perkrovimas pirmos grupės produk­ tais dehidruos kūną. Sunkumas. inkstus). išugdydamas savy­ je priešingas — šaltas. maistas nesušildo. Detaliau kalbant apie produktų savybes ir konsistenciją ga­ lima pasakyti. lapinės daržovės (kopūstai). sausu­ mas.2. Paties vaisiaus dalis prie kotelio pakrauta neigiama ener­ gija.). nesausina. vartodamas savo regiono produktus. medžių vaisiai. šviežių salotų.y. džiovintų vaisių kompotą. sėklos. kepenys — kepenis ir t. o prie žiedo — teigiama. kūnas pritvinkęs van­ dens. sėklas. košes. Ir. — viskas eis į gera. trečios — padi­ dins gleivių kiekį. šakniavaisiai ir kt. Žievė — odą. Jei žmogus.y.t. neatšaldo. Ir nekeista. kuriam veikti padeda produktai. lėtumas ir drumstumas stiprins kūną. valgo šviežias salotas. melionų. riešutai. tei­ singai derinamas ir vartojamas. Lapai — „tuščiavidurius" organus (skrandį. Pavyzdžiui. storąją ir plonąją žarnas. tulžies pūslę. Bet kuris augalas perima visą informaciją iš tos vietovės. Visa tai išliko liaudies išmintyje ir tvirtai įėjo į mūsų buitį. vaisių. kad lengvumas. moliūgų. pavyzdžiui: arbū­ zai. prie­ šingai: geriam šiltą arbatą ir žolių nuovirus. Žiedai — jutimo organus. jei toks žmogus greitai žvarbsta. padės numesti svorio. Analogija su gyvūnais dar paprastesnė: širdis atitinka šir­ dį. paslan­ kumas. prie­ šingai. Aišku. Augalo dalys ir ką jos gydo: Šaknys — kaulus. o kitokio — galime kristi negyvi. Teigiamos ir neigiamos energijos pasiskirstymas. pra­ laidumas. jei. žiemą. suvalgęs kokio nors maisto (medžiagos) jokių poveikio požymių nepastebi (t. 261 . Maisto lengvumas. vandeningas savybes. Vaisiai turi teigiamos energijos. t. birumas ir skaidrumas suteiks organizmui lengvumo. valgydamas grūdus. troškinam daržoves. žalius ar šiek tiek termiškai apdorotus. šalto kli­ mato sąlygas. vandeningų savybių turinčių augaliniiį produktų: agurkų. uogų. Iš patirties žinome. verdam barščius. 260 Jei augalai priversti pakelti nepalankias. VEI­ KIANT JŲ AUGIMO VIETAI IR KLIMATUI. pavyzdžiui: grūdai. išderina savo vidinį kovos su nepalan­ kiomis klimato sąlygomis mechanizmą. Voroneže gyvenantis žmogus žiemą trūks plis stengiasi valgyti žalią maistą — perka citrusinius iš Egip­ to. kas turi stiprų kvapą ir aštrų skonį. Vasarą mes įsigeidžiame giros (rūgštus skonis organizme sulai­ ko vandenį). nedrėkina ir pan. kaitrią vasarą jis vartoja vėsinan­ čių. PRODUKTUOSE SUKAUPTA INFORMACIJA. klijlngumas. šlapimo pūslę ir sėklides). šiltus. pavyzdžiui. Augalo dalis prie pat žemės pasižymi pusiausvyrą teikiančio­ mis savybėmis (susijungimo vieta turi ir teigiamos. kopūstų. drėgnumas. antros — užterš kraują. riešutus. o gumbai — neigiamos. Žiemą. judrumo. o šaknys — neigiamą. jis šias savybes supriešina su šalčiu ir sausra. kenkia savo orga­ nizmui. sklidumas. Jei vietovė labai karšta. jie kovoja su tuo išsiugdydami savyje priešin­ gas — šiltas. Produktų savybės padeda jam įveikti nepalankias išorės sąlygas. kietumas. šiltnamio daržoves. augalas kovoja su tuo. riebalingas savybes. tai tas produktas (medžiaga) va­ dinamas pusiausvyrų. 3. kad vienokio maisto suvalgę nepaju­ sime nieko ypatinga. riebumas. pomidorų. tankumas. Vaisiai — „standžius" organus (širdį. gaivinančių gėrimų. Augalo viršūnė turi teigiamą krūvį. uo­ gos ir kt. Ir priešingai. stimuliuos hor­ monų sistemą. blužnį. Labai išmintingai elgiasi žmogus. visa. ir neigia­ mos energijos). šiurkštumas.

II ir IV laipsnio produktai ir medžiagos.Jei maisto poveikis nedidelis. 4. esant rimtiems organizmo sveikatos sutrikimams. kad jo poveikio galia yra I laipsnio. Pavyzdžiui. jo poveikis net mirti­ nas. vartojant a) produk­ tus išryškės ir „šaltos" savybės. 2. 5. b) — padidės organizmo šiluminės savybės (gerės imunitetas. 3. Rūgštus maistas didina žarnų pralaidumą. dar padės ir numesti svorio. Du pas­ kutinieji variantai suteiks „šilumos". intelektualinis skvarbumas). c) aitrus + kartus. Maistas su vyraujančiu karčiu ir aštriu skoniu kelia orga­ nizmo energiją aukštyn. turinčius: a) aštrų + rūgštų skonį arba b) rūgštų + sūrų. be kūno „šildymo". antruoju — jo numesite. b) derinys. kadangi kiaulės mikroelementų sudėtis panaši į žmogaus). Variantas a) — iš kūno bus pašalinta gleivių. svorio „pridės". REMIANTIS PRODUKTŲ SKONIU 1. produktai su pusiausvyrų po­ veikiu vartojami žmogaus maistui. I ir II laipsnio produktai vartojami sušvelninti nepalankias sezono sąlygas. b) aitrus + aštrus. REMIANTIS MAISTO FORMA IR KONSISTENCIJA 1. Šiuo tikslu vieno val­ gymo metu geriausia vartoti produktus. taip reikalingos šaltu me­ tų laiku arba tiems. prieš valandą suvalgykite 50—100 gramų virtų inkstų (geriau kiaulės. Todėl toks maistas (jūros kopūstai) yra geras natūralus vidu­ rius laisvinantis vaistas. nurodomos jų savybės ir poveikio galia. sukelia stemplės spazmus ir žarnyną daro beveik ne­ praeinamą. kasdien vartokite šešių skonių pro­ duktus ir stenkitės. virški­ nimas. Saldus. Tokį maistą galima vartoti ir kaip vim­ dančią priemonę. Jei produktas paveikia savo šiluma. kai reikia stiprių priešingai veikiančių korekcijų. Toks valgis harmoningai stimuliuos jūsų energiją. Tai reikia turėti galvoje. 1 stiklinę cuk263 . gaižus ir aštrus — kataboliškai. Skonių derinys a). europietiška mitybos mokymą pa­ pildysime senovės išminčių rekomendacijomis. ypač vandens. a) atveju galėsite „prisiauginti" riebalinį audinį. Inkstų audinių ląstelių atstatymas. Jūs norite padidinti kūno „šilumą". Priede Nr. sąlygiškai galima pasakyti. derinkite tokio skonio maistą: a) kartus + aštrus. rūgštus ir sūrus skonis organizmą veikia anaboliškai. Jeigu produktas nuodingas žmogui. 4 pateikiamas plačiausiai vartojamų produktų sąrašas. vartokite produktus tokio skonio: a) kartus + aitrus. Tai pravartu asmenims su mažu krau­ jospūdžiu. Jeigu norite kūną „palengvinti" (palieknėti. kai iš organizmo reikia išvalyti gleives. tai jau III laipsnis. o b) — užsiauginti raumenis. Saldus ir sūrus maistas siunčia organizmo energiją žemyn. priešingai. skrep­ lius). tapti judres­ niais). REKOMENDACIJOS. o gaižus — prie­ šingai. kad nė vienas jų nepersvertų kitų. Be to. kenčiantiems nuo prastos kraujo cirkuliacijos galvos smegenų kraujagyslėse. Jei oda nelabai prakaituoja.. sakoma. Jei savijauta normali. o pakepin­ tas ar išvirtas jis pasidaro saldus. Prakaitą varanti gira daroma taip: trims litrams vandens paimti 1—2 stiklines aviečių (galima uogienės). ją reikia aplieti gailių arbata. šalčiu. Pažinę produktų savybes. kurios pravers vasarą. svogūno skonis — aitrus. vartokite produktus: a) 262 saldaus skonio arba b) kartaus + aitraus. b) rūgš­ tus + aštrus. Jei norite priaugti svorio (tapti „sunkesnis" ir „riebes­ nis").5—1 stiklinę prakaitą varan­ čios giros arba arbatos. REKOMENDACIJOS. vartokite produktus: a) saldaus + sūraus skonio arba b) saldaus + rūgštaus. Pirmu atveju priaug­ site svorio. Kulinarinis maisto perdirbimas kartais gali pakeisti pro­ dukto skonį. kad jo poveikio galia yra pasiekusi II laipsnį. o eidami garintis prieš 10—15 minučių išgerkite 0. Kartus. kurie nuolat sužvarbę. drėg­ me ir 1. taip pat iš­ gydyti nedideles ligas. Jei norite organizmą „atvėsinti". Jei eisite į garinę pirtį ar sauną. Remiantis šia klasifikacija. bet nekenkia organizmui. vartojami tik kaip vaistai.1. sausumu. Jei panorote kūną „nusausinti" (pašalinti gleives.

pakalnutės. Kepenys atsistato lėčiau negu inkstai. Galima vartoti liepos arba šeivamedžio žiedus. Maitinkitės daržovėmis.) ir iš šiltųjų kraštų atvežtų (apelsinų. 3. ką rasite ant Dievo stalo — me­ džių vaisiais. Tuo metu kepenys ilsisi. Papildomos širdies stiprinimo rekomendacijos: kasdien su264 vartokite 0. suvalgykite 100 gra­ mų kiaulės kepenų. obuolių. Joje yra terpė. Todėl nepertraukite jo maudydamiesi po dušu arba baseine. džiovinimas saulėje. pavyz­ džiui. šaltu kalnų klimatu. Atveskite lėtai. sudarydami sul­ fidus. 2. Paskui išgerkite prakaitą varančios arba­ tos ir smarkiai išprakaituokite garinėje. rei­ kia nusiprausti šiltu vandeniu.) dar­ žovių ir vaisių. todėl šią procedūrą teks atlikti du mėnesius tris kar­ tus per dieną. Praėjus 15—20 minučių po „organizmo maitinimo pro odą". — ir liga nepaliečia mūsų. analogiškos inkstams. Ir tikrai. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. Prieš eidami į garinę. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. kurį jūs randate ant Dievo stalo. aš 265 . arba žuvies taukais — oda vis­ ką tuoj pat sugeria. riešutais ir kt. o druska suteikia jam šilumą. citrinų. o kraujyje yra medžiagos. duoda jūsų kūnui Jėgą ir Jaunystę. Prakaituoti reikia kuo ilgiau. Girą gerkite prieš eidami garintis. ir gyvulio inkstų kvantinis lygis. Šias rekomendacijas patobulino Bolotovas. padeda išskirti prakaitą. Tik baigę pra­ kaituoti nuplaukite kūną šiltu vandeniu. Ogi todėl. Tuo metu venkite kepimui naudoti aliejų.. kriaušių. REKOMENDACIJOS. o organizmas mai­ tinasi pro odą (kaip embrioninėje stadijoje). Vienkartinė giros dozė — apie 0. išaugintais jūsų gyvena­ mojoje vietoje. Štai. Viską paraugti 10—15 die­ nų. o šie. Senovės išminčiai taip pat patarė maitintis tik pagal sezo­ ną ir produktais. Šitos žolės kartu­ mas stimuliuoja kasoje vykstančią insulino gamybą. Viską rauginkite šiltai apie 2 savaites. Naudokitės tuo šaltuoju metų laiku. ir jeigu jūs darysite tą patį. užšaldytų uogų ir kt. Po garinės labai praverstų spe­ cialisto atliktas bendras masažas.> Maitinkitės visu tuo. tik jų sezono metu. gyvulių pienu ir bi­ čių medumi. ir veda jis į nuodėmę. Inkstų ląstelių apykaitos atstatymo mechanizmas: gerai prakaituojant inkstai ilsisi. išaugintais gyvenamojoje vietoje. 2. Po to išgerkite 1 stiklinę erškėtuogių nuoviro (50—80 uogų 3 litrams vandens). paskaninimas prieskoniais maistui suteikia „šiltų" savybių. Širdies ląstelių masės atstatymas.1 gramą pilkojo tvertiko miltelių. Šių faktorių visuma — labai ge­ rai atstato. ko mokė Jėzus Kristus („Evangelija pagal Joną"): „<. Metodika panaši į aukščiau aprašytąją. su kuria radionuklidai siekia susijungti. Net ir patiems alpinistams nebuvo aišku. sausai nusišluostyklte ir išsitepkite odą išrūgomis. Gerai išprakaitavę. šalavijo). kadangi ne­ silaiko organizme. savo ruožtu. REMIANTIS MAISTO PRODUKTUOSE ESANČIA INFORMACIJA 1. riebalus naudoja nuo organizmo džiūvimo. Šiluminis perdirbimas. Ilgai išlaikytų (nerau­ gintų kopūstų.raus. kad jų organizmas. kodėl jie eidami į kalnus iš visų produktų labiausiai vertina lašinius. Masažo metu pailsi širdis. greipfrutų ir kt. garinės karštis stimuliuoja ląstelių apykaitą. kurią iš jo atima supantis šaltas oras. Kepenų ląstelių masės atstatymas. 10—20 tokių procedūrų labai sustiprins jūsų širdį. Tokia gira taip pat tinka pašalinti radionuklidams. 1 stiklinę cukraus. Prakaitą varanti arbata ruošiama taip: 1 stiklinėje vandens 1—3 minutes virinti 1 šaukštą gailio šaknų arba 2 šaukštus beržo lapų. pomidorų). Skaidyda­ mas cukrų ir sudėtinguosius riebalus. Maitinkitės grynais produktais. ligas ir mirtį! O turtingas maistas. bet jose nėra bio­ ritmų. 3. Valandą prieš garinę suvalgykite 50—100 gramų virtos širdies. kovodamas su sausu. sumaišyto­ mis su medumi.5 stiklinės. kurie veikia šių atstatomųjų procedūrų efektyvumą. maistui vartodami sviesto gėri­ mą — Tibeto arbatą. arba lašiniais. Visas likusis maistas — Šėtono rankų darbas. grūdais ir naudingom žolėm. tai nuo Dievo stalo senis Matūzalis pasitiekdavo sau maisto. grūdais. kuri ruošiama taip: 3 litrams vandens imkite 1 stiklinę nedžiovinto tvertiko (arba adonio. Ne sezono metu nevalgykite dirbtinėmis sąlygomis išaugintų (agurkų. Panašiai maitinasi ir Tibeto gyventojai. 15 minučių prieš garinimąsi išgerkite „širdies" giros.. jis pagerina širdies mai­ tinimą. vaisiais.

Aįurvedos išminčiai mėgo kartoti. ligotas. žmogus atgauna sveika­ tą. Maitinkitės jais kartu su migdolų kauliukais (migdolų branduoliais) visus tuos mėne­ sius. ir jų reikia atsikratyti kuo greičiau. Markešvano (Spalio) mėnesį rinkite saldžiąsias vynuoges. kardamonas. Tūkstantmetė praktika parodė. kol jie dar nepakirto sveikatos. kad jūsų kūnas suliesėtų ir Šėtonas iš jo būtų išvytas. žmogaus organizme yra „virškinimo ugnis" (agni). sulaukus penkiasdešimties metų. Maitinkitės žolėmis visą Tibeto (Gruodžio) mėnesį. buvo nustatyta: iki vienerių metų am­ žiaus senų ląstelių kiekis neviršija 1 procento. Tad visai natūralus troškimas padidinti jaunų ląstelių procen­ tą. Kūno ląstelės gauna visa. Mėnesio Chiaro (Gegužės) pradžioje valgykite rugius. su liūdesiu prisimename. proporcijos jaunų — sveikų. ką surinkote. cinamonas. savo galimybių. pagrįstais žmogaus odos sugebėjimu atspin­ dėti ir sugerti šviesą. O Šebato (Sausio) mėnesį. panaudodamas tik 50—60 proc. Bolotovas rekomenduoja senas. stimuliuoja virškini­ mą. ilgą gyvenimą šioje Žemėje. kad savo pienu jie papildytų žmogaus maistą. Susitvarkęs pašlijusį virškinimą. Seniausias mokslas apie žmogaus sveikatą — Ajurveda — teigia. Pagal Ajurveda. Bet kaip tai padaryti? Ląstelių baltymus skaido fermentai — pepsinai. Senos ląstelės taip pat yra ama — toksinai. Sivano (Birželio) mėnesį — kviečius. o sumažinti — senų. REMIANTIS MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIO ŽMOGAUS ORGANIZMUI GALIA Bėgant metams. O dabar vos tik suvalgėme ką ne to arba per šventes persivalgėme — iš karto jaučiame maudulį skrandyje. atsiranda daug toksinių liekanų (ama) ir žmogus jau lin­ kęs susirgti. Jei „ugnis" nusilpsta. krienai. kad jūsų kasdieninė duona būtų iš kviečių. o Zliudo (Rugsėjo) mė­ nesį rinkite vynuoges. tai yra tiek. Kalbant suprantamiau. sugebančiam tinkamai pasisavinti maistą. Nau­ jausiais tyrimais. kad išvalytumėt kraują nuo visų nuodėmių. kai lieka perteklius to. kai medžiai neduoda vaisių. Pusė tokių receptų grindžiama kai ku­ rių augalų ir medžiagų savybe „uždegti" virškinimą mūsų orga­ nizme. kad Gyvenimo Dievas duos jums taip pat. maistas virškinamas gerai. Jūs turite valgyti sultin­ gas figas visą Abo (Rugpjūčio) mėnesį. leiskite Saulės Angelui išdžiovinti visus vaisius jums. imbieras. kad jaunystėje valgė­ me viską iš eilės ir kuo puikiausiai jautėmės. nepa266 . iš­ džiovintas Saulės Angelo. dešimties me­ tų — svyruoja tarp 7 ir 10. maistas nesuvirškina­ mas. druska ir lydytas sviestas. nesgi dėl to augina Vieš­ pats žolę laukuose visiems gyvuliams. Štai kodėl anksčiau prieskoniai Europoje buvo vertinami kaip auksas. buvo siū­ loma daugybė receptų. Tamiuzo (Liepos) mėnesį maitinkitės rūgščiais vaisiais. o geras — sveikatos garantas. kenks ir nuodai. be toksinių liekanų (pagal Ajurveda — ama). pagyvenusiems žmonėms su sutrikusiu virškinimu. Įsisiurbę į kraują kartu su skrandžio sulti­ mis. lėtinių li­ gų paūmėjimą. kurie valgo vien maistą nuo Viešpaties stalo ir vengia Šėtono šlykštynių". Padarykite taip. pačius tobuliausius iš grūdi­ nių žolių. ir organizmas yra visiškai sveikas. ir tegul jų sultys būna jūsų gėrimas. gvazdikėliai. penkiasde­ šimtmetis žmogus gyvena. Šiose eilutėse glūdinti informacija — milžiniška. Gruodį pradėkite gerti gyvulių pieną. Jei šita ugnis skaisčiai dega (kaip jaunystėje). išauga iki 40—50 procentų. duodantiems pieną. kiek jo organizme liko jaunų ląstelių. Tad bū­ dami vyresni. kad jos sustiprintų kūną.pažadu jums. Kad Viešpats galėtų pasirūpinti jūsų kūnu. mūsų virškinimas palaipsniui silpnėja. vė267 REKOMENDACIJOS. sunkumą visame kūne. ko reikia. ligotas. kad žmogui. Pagal šildantį poveikį šie produktai lyginami su II ir III pakopa. valgant ir po valgio žadina apetitą. į pepsinus panašios medžiagos sutirpdo senas. Todėl juos geriausia vartoti šaltuoju metų laiku. kad būtų padidintos. pažeistas ląste­ les panaudoti tam. garstyčios. nes jame apsigyvenę Dievo Angelai. kurie su­ sidaro skrandyje. kad tam geriausiai tin­ ka juodi ir raudoni ankštiniai pipirai. Todėl truputis aukščiau išvardytų produktų prieš valgį. B. Kad prigesusi virškinimo ugnis ir toliau liepsnotų. palaiminti yra tie. kai tuo tarpu prastai virškinant galima nu­ mirti ir nuo paties geriausio maisto. Nes iš tiesų sakau jums. kaip ir patriarchui. kad prastas virškinimas — pagrindinis ligų šaltinis.

stiprių ląstelių. kuri atsiranda apvaisinant. antraei­ lis.5 2 2. ji stimuliuoja „virš­ kinimo ugnį". šaldytų uogų. tai yra visų organizmo fermentų aktyvumą.5 arbatinio šaukštelio 1 1. o šie savo ruožtu aktyviai skaido visa. visą nurodytą laiką (net ir po to) nevartokite smarkiai šaldan268 .y. vykstančius tame orga­ nizme. pa­ troškintos daržovės (būtinai šiltos) ir karšta košė. Taigi mūsų organizmas yra motinos ir tėvo gyvybinių prin­ cipų kombinacija.). Gyvybinis principas „Tulžis" atsakingas už visas šilumines mūsų organizmo savybes (termoreguliavimą. tik šaldo ir džiovina. raumenis. Bolotovas rekomenduoja (kaip ir senovės graikai) praėjus 30 minučių po valgio. kurių virškinimas sutriko dėl kitų priežasčių. Beje. Pita. Paskui susidariu­ sias seiles išspjauti. Ypač tinka imbieras. Jiems tinka visiškai kitas metodas.žio pažeistas ląsteles ir ligas sukeliančių organizmų ląsteles. už mūsų fizinės realybės (kūno) yra subtiliai materiali realybė (kvantų laukas). sausgysles. Pirma diena Antra diena Trečia diena Ketvirta diena Penkta diena Šešta diena 0. MITYBOS INDIVIDUALIZAVIMAS „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" šios knygos autoriui teko pastebėti tik nedrąsias užuominas apie individualią konstituci­ ją. metabolizmo aktyvumą apskritai). kuris jau pradėtas virškinti. kas parašyta aukščiau. Po šios dietos jūsų „virškinimo ugnis" taps normali. Kaip atskleidė naujausi fizikos tyrinėjimai. Taigi gyvybinis principas (doša) „Gleivės" atsakingas už mūsų kūno formą (t.5 arba­ tinio šaukštelio. kas sena ir nereikalinga. atšaldyto pieno. Gyvybinis principas „Vėjas" atsakingas už pačių įvairiausių organizmo procesų greitį ir jų cirkuliavimą. ši dieta nerekomenduojama. nėštumo trukmę ir kt. gyvybinis principas „Vėjas" kūne neturi jokių materialių elementų. ir apskritai už ju­ dėjimą organizmo viduje (vidinių skysčių cirkuliavimą: kraujo. endokri­ ninę sistemą). Bet tai tik vienas mechanizmas ir. virškinimą. bet nekliudo sveikų. maisto virškinimo kanalais stūmimą. audinių atsinaujinimo greitį. Be to. ir dešimtą dieną jūs suvalgysite jau tik 0. atsakinga už formos gyvam organizmui suteikimą. Vie­ toj druskos galima naudoti aukščiau išvardytus „šildančius" produktus. kaulus. Nedideliame emaliuotame ar keraminiame inde ištrinkite keturis šaukštus imbiero miltelių ir 100—150 gramų švaraus lydyto sviesto. inte­ lektą. Bet prieš jį aprašant būtina pažinti žmogaus konstituciją ir tik tada rekomenduoti. ant liežuvio galiuko užsiberti maždaug gramą valgomosios druskos. Imbiero dieta ypač tinka pagyvenusiems žmonėms. „Tulžis" ir „Vėjas" (Kapcha. menstru­ acijų pradžią. Veikiant skoniui. Arjuvedoje ir apskritai visame senovės mokyme apie indi­ vidualią konstituciją glūdi trys pagrindiniai principai: „Glei­ vės". Svarbiausia yra tai.5 2. Platesnių žinių radau tik senovės Ajurvedoje. Jauniems žmonėms ir vi­ dutinio amžiaus žmonėms. turinčios visų būtinų elementų. Pusryčiams tinka šie produktai: šilta žolių arbata. Organizmo virškinimui pagerinti gydytojai — Ajurvedos pasekėjai rekomenduoja specialią imbiero dietą. imuninę gynybą. šilumines savybes ir visus cirkuliacijos procesus. reikalingų naikinti se­ nas ląsteles. šlakų pašalinimą. vaisių ir pan. Druska dauge­ lyje kalbų reiškia „saulė". ėdūs elemen269 Toliau pradėkite mažinti kiekį kiekvieną dieną po 0. kurių „virškinimo ugnis" iš tiesų užgesusi. Kad padidėtų skrandyje išskiriamų pepsinų kiekis. Gyvybinis principas „Tulžis" kūne — skysti. Nuo druskos refleksiškai ima smarkiai skirtis skrandžio sultys. Vientisą masę uždenkite dangteliu ir padėkite į šaltą vietą..5 arbatinio šaukštelio. mąstymo greitį. limfos ir kt. ledų. Vata).5 čių produktų: ledinio vandens. Vartokite šitą mišinį kiekvieną dieną po truputį prieš pus­ ryčius. be to.

nuolatos žvarbstama. Jei „Tulžis" normali — kūnas šiltas. sukėlęs specifinius sutriki­ mus. žmogus yra stambių kaulų. savo ruožtu. Skysčio kaupimąsi organizmo ląstelėse nulems saldaus. todėl pateikiu Ajurvedos stebėjimų pagrindu sudarytą anketą. o tai. Jei vyrauja gyvybiniai „Gleivių" principai. daržovės.t. micelės ir kt. me­ tabolizmas. Maisto poveikio gyvybiniams principams (došoms) mecha­ nizmas toks: ląstelių lygyje iš maisto susidaro vanduo (teikian­ tis gyvybei terpę). vartojamas mažais kiekiais maistas. Bet žmogui nebūdingas tik vienas kuris principas. prastai virškina. Šio gyvybinio principo persvara padidina organizmo „gleivėtumą" sumažina šilumą. moterų ir vyrų orgazmas). Gyvybinio principo „Tulžis" pertekliaus požymiai: dažnai * Organizme sukuria šilumą. pasižymi gana aštriu protu. gerai virškina. ne­ mėgsta drėgno oro. fermen­ tai. organizmą daro neatsparų peršalimo infekcijoms ir augliams. žmogus suneri­ męs. Štai dabar. žarnynas dirba lengvai ir reguliariai. nenuoseklus.). tulžingai juokauja. gali skųstis prastu virškinimu. džiūsta šner­ vės. nėštumo periodas. rau­ meningas. jam niekada nebūna šalta. virškinimas ir maisto pasisavinimas normalus. protas greitai užčiuo­ pia problemos esmę. Štai dabar jau aišku: jei organizme dominuoja gyvybiniai „Vėjo" principai. gleives. kaupiasi skysčiai. vidurių užkietėjimą. Oda sveika ir gra­ ži. sumažėja imuninė gynyba. žinodami savo organizmo ypatumus bei maisto produktų savybes. žmogus yra vidutinio kūno sudėjimo. pieno produktai. virš­ kinimas nenormalus — vidurius tai paleidžia. prasideda laiku (miegas.). galime sąmoningai. nenormalus menstruacijų ciklas. aitraus ir gai­ žaus skonio (švieži vaisiai. atsiranda skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos. linkęs į depresiją. visi ritmiški procesai sutrikę (nemi­ ga. turintys savo ritmą. mąstymas chaotiškas. be to. jog nuo netaisyk­ lingos mitybos. drėgmę. sūriai. jis linkęs prarasti daug skysčių ir maitina­ si aukščiau išvardytais produktais. nuolat žvarbstantis. riebalų tarpsluoksnis optimalus. t. siekti kuo geresnio jų subalansavimo ir sveikatos požiūriu pakilti „ant bangos". tulžies sultys)*. Žmogus lengvai suerzinamas. daug ir dvokiančiai prakaituojama. dažniausiai — per trumpa ir t. kuriuos jūs galite pašalinti pasitelkę mitybą. visi fiziologiniai procesai. O dabar svarbu nurodyti orientyrus. suprastėja at­ mintis. mąstymo ir gyvenimo būdo pernelyg „suaktyvė­ j o " kuris nors gyvybinis principas. yra baikštus. lengvas ir kietas (džiovinti vaisiai) ir. „blankus" lytinis aktas užtrunka ilgai. sąnariai lankstūs. lie­ sas. amžinai nepatenkintas. o per ją — visų organizmo fermentų aktyvumą) ir baltyminės medžiagos (kurių dėka vyksta visi gyvybiniai procesai. toks žmogus yra žemo arba aukšto ūgio. linkęs į viršsvorį. produktų savybėmis su­ stiprinti ar prislopinti savo gyvybinius principus (došas). tai jie vėl užkie­ tėja. Palyginti jauno žmogaus lytinės funkcijos silpsta. Kūno svoris per­ nelyg auga. Taigi jei „Vėjas" normalus — kūnas lengvas. suliesėjimą. Dingsta gyvenimo džiaugsmas. mąstymas grei­ tas. Jei yra šio gyvybinio principo perteklius. nerangumą. orgazmo stiprumas — normalios. Visa tai kartu sutirština organizmo koloidus. Virškinimas vangus. menstruacijų ciklas. išberia kūną. Jei žmogui būdinga „Vėjo" (Va­ ta) konstitucija. Jei do­ minuoja „Tulžies" gyvybiniai principai. vaisiaus neišnešiojimas. Aptarsime tai remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais. žilstelėjęs arba praplikęs. nuotaika pakili.tai (tulžis. visos fiziologinės funkcijos: imunitetas. lytinis pajėgumas neblėsta ir viskas įvyksta sklandžiai. turite daug energijos. Organizmo ląstelėse skystį mažins kartaus. kuri padės jums išsiaiškinti savo konstituciją ir pagal ją pasirinkti mitybą (1 priedas). turinčios labai daug ka­ lio — natrio antagonisto). Jei „Gleivės" normalios — organizmas nepaprastai atspa­ rus. kurie patvirtins. 271 270 . atmintis il­ gai išlieka gera. jis tokia mityba „įsivarys" jautrumą šalčiui. Skirtingi produktai skirtingai veikia tris nurodytus parametrus. anglies dioksidas (reguliuojantis terpės pH. Gyvybinis principas „Gleivės" atsto­ vauja kūne visiems materialiems dariniams ir organizme suda­ ro šaltį. rūgštaus ir sūraus skonio (kruopos. ėda rėmuo. atmintis prasta.y. nenormali lytinio akto trukmė.

pipirus. vartojamas be sai­ ko maistas. ištirpintas vanduo. laikytas per naktį. 1 priede pateikiama lentelė produktų. kuris suteikia ilgą gyvenimą. kuriame mažai „odžaso". Radžas rūšiai priskyrė tokius produktus: mėsą. Jei žmogus su ryškia „Tulžies" (Pita) tipo konstitucija val­ gys tokį maistą. abejingas (saulėgrąžų aliejuje keptos bulvės). ryžiai ir kviečiai. taip pat jų sultys. mais­ tas turi būti lengvas. kai mes taip subalansuojame savo mitybą. visi svaiginantys produk­ tai ir vaistai. kiauliena. pageidautinas Satva-žmogui. neskaldytos kruopos ir ankštiniai. rūgštus. beskonis. 272 inimaliai perdirbti šiluminiu būdu ir valgomi iš karto. kurie norėjo būti sveiki. nesunkiai virškinamas ir raminantis. dvokiantis. Maisto produktai turi būti švieži. karštas ir sausas. „Maistas. lengvas ir riebus (kepta kiauliena). tvarkingas virškini­ mas. be to. česnakai. greitai nutuks. maitinsis aukščiau nurodytais produktais. „Odžas" atsirasti padeda. neprarasti šviesios galvos ir jėgos. gyvenimo pilnatvę.t. arbatą. pasto­ vėjęs. praras šilumines savybes. sveikatą. dirbtinius. kai nepažeidžiamas tinkamų maisto produktų ir jų deri­ nių nuoseklus vartojimas. apkartęs. džiaugsmą ir nusiraminimą — skanus. tuo daugiau į smegenis pasiunčiama palaimos ir džiaugsmo signalų. PALAIMOS DIETA Mūsų mitybos pagrindinis uždavinys — palaikyti kuo tinka­ miausias gyvybines sąlygas ląstelėse. kuriam būdingas ryškus konstitucinis tipas „Gleivės" (Kapcha). ypatingą džiaugs­ mą. sūdyti. skystas organizmo terpes prisodrina krakmolo ir baltymų (t. limfą ir t. kiek telpa į dvi jo rieškučias). kuris kliudo normaliai gyventi. nešvarus. Ajurvedininkai tokią mitybą vadina „švaria" ir rekomen­ duoja. ės rėmuo. druską. idealiai besimaitinantis žmo­ gus per dieną turi suvalgyti maisto tiek. kakavą. „Švarios" mitybos produktai: lydytas sviestas. Kartus. kavą. maistingas ir malonus. medus. sūrus ir rūgštus (prieskoniai. Vartoti reikia ne rafinuotus. varškė). kai jose niekas „neperdega". kas rūgštu ir karšta. Ir štai tada. kad joje būtų visų 6 skonių kuo rūpestingiau subalan­ suotų maisto produktų. likęs nuo ankstyvo ryto (sumaišytas su rytinio valgio likučiais) ir nešva­ rus maistas naudingas Tamas-žmogui". bet kaip atskirą valgį arba su miltinėmis košėmis (teisingo virškinimo požiūriu tai nevykusi rekomendacija). kurią ajurvedininkai vadina „odžas". riešutai ir gyvenamosios vietos augalų sėklos.y. sunkus ir minkštas (grietinė. „perdegins" kraują. rafinuotą cukrų. Visą likusį maistą. tai yra turintys natrio produktai). pašildytas maistas.sūdyti. harmoniją. sūrus. sezoniniai vaisiai ir daržovės. visų pirma. svogūnai. gerti šaltinio (ištirpintą) vandenį. vienu metu suvartoti tik saikingą kiekį maisto (pagal jų rekomendacijas. Visa tai skatins spartų tulžies išsiskyrimą (netie­ sioginė užuomina apie padidėjusį eritrocitų irimą). iš tinkamai pasisavinamo maisto susidaro medžiaga. Visa tai kartu organizmui neleidžia išskirti van­ dens. garstyčias. visa. išbers odą. rauginti produktai. ilgai gyventi. grubus maistas. tabakas. gausiai varto­ jamas maistas. Ištrauka iš „Bhagavatgitos" padės jums geriau suvokti visa tai. yra linkęs sulaikyti vandenį ir priaugti svo­ rio. abejingas. Pita ir Kapcha. vėsus ir vandeningas (pienas). pageidautinas Radžasžmogui. kurie stiprina arba silpnina došas Vata. Didins organizmo šilumą. o grynus produktus. vartoti kuo švie­ žesnius produktus (iš karto nuo šakos arba nuo ugnies). kiau­ šinius. per karštas. Tarnas: jau­ tiena. ašt­ rus. Jei žmogus. neprigleivėja. kuris sukelia peršėjimą ir ligas. kad ląstelės per daug neišdžiūsta. jėgą. žuvį. Žmogus pajunta kūno lengvumą. gleivių). Ajurveda rekomen­ duoja vartoti ir karvės pieną. prieskonius. jie suskirstė į dvi rūšis: radžas ir tarnas. Kuo daugiau ląstelėse pagaminama „odžaso". Pasenęs. deginantis. Nuo seniausių laikų ajurvedininkai aukščiau nurodytą maistą rekomendavo visiems tiems. o netiesiogiai ir metabolizmą. anksti pražils arba nupliks. metabolizmas (medžiagų apykaita) tampa idealus. sutriks virškinimas. 273 . — džius šnervės.

2. dalis energijos vėl turi būti permetama atgal į virškinimo organus. virški­ nimo trakto epitelis atsinaujina normaliai. kur yra virškinimo organų energija: ryte — skrandyje. o toliau — į dar kitus organus. Vakarieniaukite iki saulės laidos ir ne­ daug. žuvis.) ir tik po to 1—2 suderintus produktus. pamatytumėte. Jei žmogus ima valgyti vitaminų. patroškintos daržovės. kad nebūtų pažeista energijos cirkuliacija organiz­ mo viduje. Nesuteikia odžas: mėsa. kai „virškinimo ugnis" pati kaitriausia. amino rūgštis ir dar daug to. kurios paralyžiuoja virškinimo trakto ląsteles — negali vykti nei sekrecija. vakare ji jau pasitraukia į inkstus. 274 . bet tai dar ne viskas — jūs gulatės miegoti su nesuvirškintu maistu. ko negauname su maistu. sunkus ir riebus maistas. parinktu pagal sezoną ir gyvenamąją vietą maistu. Todėl neišvalę kepenų veltui lauksime virškini­ mo trakto veiklos pagerėjimo. — valgyti tik išalkus. kuri apsaugos mūsų orga­ nizmą nuo auglių ir kitų negerovių.). Neigia­ mos emocijos irgi kenkia virškinimui. būti iš­ augęs jūsų gyvenamojoje vietovėje ir vartojamas atsižvelgiant į individualią konstituciją. kuris padeda susidaryti organizme gleivėms. sū­ ris. KIEK ĮMANOMA PALENGVINTI SKRANDŽIO—ŽAR­ NYNO TRAKTO VEIKLĄ. — valgyti rūšinį maistą. tarpusavyje tinkamai suderinti.Pateiksime dar kelias Ajurvedos taisykles. kiaušiniai. apsauginių gleivių pakanka. tekėdamas per skrandį. Jokių užkandžiavimų tarp valgių. Bet kokiu atveju iš pradžių valgyti vaisių arba daržovių patiekalus (šviežios salotos. Ką gi reikėtų daryti? 1. Jeigu atsiranda net nežymus kraujo sąstovis. Valgymas prieš naktį šitą ritmą sutrikdo. BŪTINA IŠVALYTI KEPENIS. jis nepajėgia iš karto pasisavinti viso šio turto. b) storojoje žarnoje vėl bus rūgšti terpė ir normali mikro­ flora. kai pajun­ tate alkį. — stengtis. tik ką išvirti barščiai ir kt. kol pagerės viso organizmo veikla. 3 — valgymas regulia­ rus — kiekvieną dieną tuo pačiu metu. virškinimo sulčių pagaminama kiek reikia. kartu susitvarkysim visų rūšių apykaitas orga­ nizme. Jei tai pilnaver­ tis procesas. perlekiančio per organizmą kaip per kaminą. per rūgštus ar per sūrus maistas. visai neturinčius nieko bendro su virškinimu. Mikroflora iš augalinės žaliavos papildomai gamins vitaminus. Gerai (t. Todėl valgykite vienas arba su žmonėmis. Tad kol jų veikla nebus normali.y. nuo kurios priklauso visos funk­ cijos. Prieš valgį ir po jo padėkokite Motinai Gamtai už jos dovanas ir branginkite jas kaip patį save. žarnyną. — pagal galimybes maitintis rūšiniu (satva) maistu. be to. bet tik tada. Tuo tarpu švarios kepenys iš minimumo pasisavina maksimumą. kai jau daug žinome apie organizmo išvalymą ir tinka­ mą mitybą. Gauti maksimalų kiekį odžas padeda: 1 — maitinimasis šviežiu. paukštiena. neskubant. netikslinga laukti. Alkoholis ir nikotinas griauna odžas ir kliu­ do jam išsiskirti iš kito maisto. pakalbėsime apie skrandžio—žarnyno trakto atsta­ tymą. Kraujas. kad maistas būtų pasisavinamas prieš miegą. šie pro­ cesai stabdomi. Kepenų išvalymas labai teigiamai veikia venų kraujotaką. mineralinių medžiagų prisodrintą maistą. atneša jiems maisto medžiagų. kuris turi atitikti sezoną. sausainiai ir 1. Ypač tai svarbu pagyvenusiems žmonėms. Bet koks persivalgymas apskri­ tai suardo odžas. Mūsų organizmas taps ma­ žiau priklausomas nuo iš išorės gaunamo maisto. deguonies. Kad tai įvyk­ tų kuo greičiau ir visiems laikams — nustokite valgyti mieli­ nius duonos produktus. Pusry­ čiai — turi būti dienos valgio dalis. kad maisto produktai būtų valgomi tam tikra eile. 2 — didžiausia raciono dalis suvalgoma per pietus. Pažiūrėję į organizmo bioritmus. 4 — nevalgymas prieš naktį. atsistatys ir imuninė gynyba. 5—7 kartus) išvalę kepenis. 275 NUOSEKLUS VIRŠKINIMO SUDERINIMAS Dabar. kurie jums malonūs. Virškinimui tai duos tokią naudą: a) kraujyje neliks toksinių medžiagų. Dar kartą sakau: kepenys — svarbiausia organizmo liauka. kasą ir kitus orga nus. nei pe­ ristaltika. Jokių užkandžiavimų tarp valgių. seniai pagamintas maistas ir pra­ monės gaminiai (saldainiai. pusiaudie­ nį — plonojoje žarnoje.1. 3. Tam būtina: — valgyti ramioje aplinkoje. IŠVALYTI STORĄJĄ ŽARNĄ.

kad apskritai nieko negali suvirškinti. Kadangi „Vėjo" ir „Tulžies" konstitucijos žmonės sunkiai su­ silaiko nuo valgio ir nepakenčia nemalonių simptomų. suvalgyti truputį niekuo neatmieštos košės. arbata ir cigaretės sutrikdo virškinimo ritmą. valgykite patroškintas daržoves arba šviežias salotas. tai išugdys sąlyginį valgio refleksą. Tiems. Iki pat vakarienės nieko nevalgykite. Net jeigu jūs šių problemų neturite. Ivanovas) ir t. gilina ir pagrindžia minėtus nurodymus. Asmenys. kurie zulinu apetitą. prieš valgį gerti karčius gėrimus. jiems reikia lai­ kytis monodietos.t. Prieš pietus išgerkite šviežiai išspaustų sulčių. Ši knyga tik aiškina. Pageidautina tuo metu gerti tik šiltą vandenį. t. (P. tai nau­ dinga virškinimui. nuo to jiems palengvėjo ir. verčiau reikėtų pus­ ryčiauti du kartus. Ėda rėmuo. Pirmą dieną saikingai pavalgykite. Išvalius storąjį žarnyną ir kepenis. Kai sultys bus normaliai pasi­ savinamos ir atsiras apetitas. Kad teisingai suderintumėte virškinimo ritmą ir jėgą. galėsite pasi­ kliauti natūraliu alkio pojūčiu: ryte valgyti nedaug. pradėjo jį rekomenduoti 277 276 . Štai dar kelios rekomendacijos. Prieš miegą pasidarykite valomąją klizmą (ga­ l i m u Klupimo) ir anksti atsigulkite. Kai kurių žmonių virškini­ mas taip pašlijęs ir nusilpęs. Iki pusiaudienio nevalgykite nieko. kad sutriko virškinimo sistema. Bregas). kiek prasčiau — vaisių. Vakarieniaukite anks­ ti. Rekomendacijos asmenims. Per pietus turite pasisotinti. jos žadina apetitą. Tai jiems ypač naudinga. Produktus vakarienei pasirinkite pagal savo konsti­ tucinį tipą. Virškinimo ritmo ir jėgos suderinimo metodas iš jūsų pareikalaus trijų dienų. paskui košės arba mė­ sos (jei be jos neapsieinate). Atstatę normalų virškinimo ritmą bei jėgą. neramiai virškinama. Tiems. tą dieną apskritai gali nieko negerti — tai jiems bus tik į naudą. Pa­ čioje pradžioje geriausiai tiks šviežios daržovių (ypač morkų) sultys. Jeigu jaučiatės gerai. turė­ site visą dieną nevalgyti. Beveik visi žmo­ nės periodiškai pajunta. Atmin­ kite: kava. persivalgymo prieš naktį. Rūgščių sulčių negerki­ te. uždegs ir sude­ rins „virškinimo ugnį". užkietėja arba praskysta viduriai. kurie linkę persivalgyti. o po jos pereiti prie individu­ alios rūšinės mitybos. po salotų. ne­ paisydami individualios konstitucijos. Rekomendacijos. bet nepersivalgyti. Taip atsitinka dėl valgymo paskubomis. Ryte išgerkite žolelių arbatos (kiekvienam konsti­ tucijos tipui savo) ir suvalgykite truputį karštos košės. Dabar jau suprantamesni tampa įvairūs patarimai: badauti kartą per savaitę po 24 vai. „Vėjo" konstitucijos asmenys gali virškinimo ritmą suderin­ ti kartą per mėnesį. atsižvelgiant į individualią konstituciją. Be to. šiame produkte privalo būti pakankamai savų virš­ kinimo fermentų (turėti indukuotos autolizės sugebėjimų). venkite įvairių prieskonių ir kitų produktų (alkoholinių gėrimų). jiems galima išgerti saldžių šviežių sulčių arba suvalgyti šaukštą me­ daus bei išgerti stiklinę šilto vandens. kad tai. reikia atstatyti natūralų virškinimo ritmą. Kitą dieną po badavimo leiskite virškinimo sistemai atrasti savo ritmą. kurių konstitucija „Gleivės". daugiau­ sia — per pietus ir truputį lengvo maisto per vakarienę. atitraukite savo dėmesį nuo valgio kokiu nors darbu ir gurkšnokite tik vandenį. suderinimą reikė­ tų daryti kartą per savaitę. „Tulžies" konstitucijos — du kartus per mėnesį. suvalgykite salotų (žiemą — tik ką išvirtų barščių arba troškintų daržovių). užkandžiavimo tarp valgių. dingsta apetitas.y. (P. Kai tik atsiranda šie simptomai. ką suvalgėte. Šių rekomendacijų autoriai intuityviai pasirinko palankiausią režimą. kaip suderinti „virškinimo ugnį". tikslo nepasieksite. „sausas" badavimas 42 vai. būtų su­ virškinta. Pas­ kui galima imtis imbiero dietos.Visų aukščiau nurodytų punktų įvykdymas atgaivins jūsų virškinimo sistemą. 3—4 valandas prieš miegą. Vė­ liau. kurių virškinimo siste­ mos veikla smarkiai sutrikusi. vienu metu valgyti tik vieną kurį produk­ tą. Rytais pirmasis valgis turi būti 1—3 šaukštai daigintų grūdų. nedomina valgis. per didelis ar per mažas kūno svoris. Po to truputį pagulėkite. Sten­ kitės visada valgyti tuo pačiu metu. turintys konstituciją „Gleivės".

sulaiko jį. kuris greitai suregu­ liuoja virškinimą. Todėl jei žmogus mažai judės. SKAITYTOJO PERSPĖJIMAS Šioje knygoje apie žmogaus mitybą. Ne­ išvalius organizmo. pade­ dantys „išspausti" iš mitybos maksimalią naudą.) „Niekas nedaro tokių absurdiškų pareiškimų. virškinimą ir mikroflorą. mes ne tik individualizuosim mitybą. Šeltono rekomendacijas. išaugintus gyvenamojoje vietoje). Kalis. Taip vertinant pamirštama. bet ir tikslingai sureguliuosim organizmo funkcijas. pusiaudienį — plonoji žarna. kad maistas veikia mus skonių energetika. Mokymu apie organizmo išvalymą. esantis maiste. bet ar šito jums reikia? Juk taip nutraukiate maisto saitus. Šeltono teiginių vie­ tas. 3. net pati tobuliausia mityba jam duos ma­ žai naudos. kraujotaką. pasirodys. Rytą aktyvus skrandis. Paskui energija iš virškinimo organų pasitraukia. Pavlovo mokslu. Mokymu apie akupunktūrą. padeda pašalinti iš organizmo vandenį. o kitą pusę — kruopos. Pavlovo mokymu. tarp jų turi būti pusiausvyra. kas priimtina jūsų konstitucijai. angliarūgštė (ji reguliuoja terpės pH. o kartu ir sveikatą apskritai.t. O jie į or­ ganizmą patenka dažniausiai kvėpuojant ir judant. Todėl kritiš­ kai vertinkite įvairiausių rekomendacijų srautą. Bet dar liko kiti trys. Rytų mokymų apie individualią konstituciją. Taigi kuo autorius rėmėsi rekomenduojamoje mitybos siste­ moje? 1. kitam gali būti kenksmingas? Vanduo — maistas vienam ir nuodas kitam? O kalcis? Fosforas? Natris?" (Autoriaus pastaba: iš karto jaučiamas vertinimas iš orto­ doksinės medicinos pozicijų — suskaidyti viską į sudėtines da­ lis. — Ar yra toks maistas.visiems. Ajurvedos teiginiais apie maisto produktų savybes ir in­ dividualią žmogaus konstituciją. sveikata — tuš­ čios pastangos. vienam žmogui naudingas. ir dėl to atsiranda daug šlakų. kad maistas. rūšine mityba (natūropatai reko­ menduoja grynus produktus.y. 2. Remdamiesi šiuo mokymu. Kai energija yra kuria­ me nors organe. tai reiškia. kad žmo­ gaus virškinimas natūraliai prisitaikęs prie šios cirkuliacijos. Jei iš tokių pozicijų pasižiūrėsime į mūsų šalyje dabar po­ puliarias dietologo H. jis negali pilnavertiškai perdirbti maisto. 6.. ir organizmo išvalymu (badavimu). o kruopos — prie natrio. Todėl vartojant šiuos produktus. daugumai žmonių mityba. jis tuo metu darbingiausias. Todėl net du vienos kilmės produktai trukdo vienas kitam būti pilnavertiškai pasisavinamiems ir suvirškinamiems. Produktai. jūs derinatės prie technologinio proceso. kad organizme visi fermentai būna aktyvūs laisvų elektronų dėka. 5. atsirinkite tai. taip pat mokymu apie žarnyno hormoninę sistemą. skirtoje plačiam skaitytojų ratui. neatsižvelgdami į kiekvieno konstituciją. kad jos remiasi I. Pasinaudoję šiomis žiniomis. maisto perdirbimas vyksta skirtingomis sąlygomis (rūgščiose arba šar­ minėse) įvairiuose virškinimo trakto skyriuose ir skirtingu lai­ ku. o man kenks­ mingas? „Ar tiesa. galime teigti — energija kūno organais cirkuliuoja tam tikra tvarka. Kad skaitytojas suprastų silpnąsias H. Jeigu tie maisto produktai sudarkyti perdirbant pramoni­ niu būdu ir t. Mokymu apie metabolizmą ląstelės viduje: iš angliavan­ denių ląstelėje susidaro vanduo (gyvybės terpė). I. Atminkite Biblijos žodžius: „Nekurkite sau stabų". kuris jums naudingas. rasite naujausių europiečių laimėjimų mitybos ir virški­ nimo srityje. Makrobiotika kaip tik ir nustato tokią pusiausvyrą: vieną pusę maisto sudaro daržo­ vės ir vaisiai. o natris. Trumpai sakant. A. Iš mano išvardytų šešių punktų šie trys patys efektyviausi. Ugoliovo mokymu apie rūšinę mitybą. išnagrinėsime jo knygos „Ortotrofija" ištrauką. taigi ir fermentų ląstelėse aktyvumą) ir laisvi elektronai (t. priešingai. kad maisto produktų pagalba jūs pritaikote savo organizmą prie aplinkos. kuri teigia. konsistencija ir infor­ macija. kad kiekvienam maisto produktui virškinimo metu išskiriamos savos virškinimo sultys. energija). 4. Jei žmogus pripra278 tęs prisivalgyti vakarais. Pasirodo. Vaisiai ir daržovės dažniausiai priskiriami prie daug kalio tu­ rinčio maisto. 279 . jungian­ čius jus su supančiu pasauliu. neatsižvelgti į visumą.

neatsisakykite duonos. H. kad kiekvienam žmogui būdinga sava gyvybinių principų kombinacija. darome didžiulę klaidą. sutirštins kraujo koloidus. Jo mi­ tybos rekomendacijos labiausiai tinka Tekso valstijai. kur kitas klimatas. gyvenantis Tolimojoje Šiaurėje. mes visi sudaryti iš tų pačių cheminių elementų ir tokių pačių proporcijų. Bet ne. finikais. ir kas kenkia vienam. Be to. sviesto ir deserto. Visa tai veikla virškinimo organus. (Autoriaus pastaba: deja. Šeltonui. Lėkštė karštos sriubos — virtas maistas. jis maisto są­ skaita stengiasi „patempti" silpnas „došas". Ajurvedos šalininkai. gimsta su tokiais pačiais organais ir tomis pačiomis funkcijomis. kad pasisavintume tų pačių rūšių ir tipų pro­ duktus". 5. ir dėl to vieni žmonės gali gyventi rūsčiomis Siaurės sąlygomis. sukuriant papildomas maisto me­ džiagas. atskiro žmogaus mitybos ypatumų. 3. 1992). ir išgerkite jį mažais gurkšneliais. jis remiasi pasenusiu požiūriu — ap­ rūpinti organizmą viskuo. „Ruošdamiesi pietauti paprašykite jums atnešti stiklinę šil­ to vandens. 4. o stiprias „nutramdyti". Jis nesuprato konstitucinių žmogaus skirtumų. kokie jie yra. kurių dėka net paprasčiausiais produktais maitinantis žmogaus mityba yra pilnavertė. o kitos užgęsta. — tegul jais minta eskimas. Obuoliai. ruonio taukams ir 1. vietoj salotų suvalgykite lėkštę karštos sriubos. mo­ nosacharidai. kaip ir duo­ na. Jeigu vaisiai ir dar280 žovės yra geriausias valgis žmogui. ruonio taukais. neigia mikrofloros vaidmenį (dėl nežinojimo).1. o ne ledinio. (Autoriaus pastaba: taip. pageidautina šilto (šiuo atveju obuo­ lių pyragas daug geriau negu ledai. jis teikia pirmenybę vietinės kilmės produktams: mėsos drožlėms. Kiekvienas iš mūsų išskiria vienodų rūšių ir vienodą kiekį virškinimo sul­ čių ir tuos pačius virškinimo fermentus". (Autoriaus pastaba: turint galvoje. eina tuo pačiu evoliucijos keliu. visiškai pa­ neigia daugumą virškinimo fiziologijos teiginių. kas yra geriausia vienam.). kuris sukelia maistinę leukocitozę (suardo leukocitų gynybą). riebiosios rūgštys. kur jis gyveno ir gydė žmones. 281 . (Autoriaus pastaba: taip. pirmieji išeiviai iš Europos į Ameriką nebūtų masiškai mirę nuo skrandžio ligų. bet skirtingomis sąlygomis. Jei šis H. kenkia visiems". savo šalčiu apsunkinantys „Vėjo" tipo žmonių virškinimą". reikalingus jo paties suvirškinimui. kuriais puikiausiai maitinosi aborigenai. Po valgio obuolių pyragas — desertas atims. Duoną su sriuba seilės tik suvilgo. kas reikalinga. mineralai ir vitaminai". Autoriaus pastaba: toks patarimas pakenks virškinimui. iš organizmo mineralines druskas ir vitaminus. remdamie­ si produktų savybėmis ir mitybos individualumu. mes gyvenimą pradedame vieno­ dai. nie­ kada nepatenka į kraują nepakitę. neperdirba jų. turime tą pačią konstituciją. Jei neatsisakysite sviesto ir suvalgysite jo 30—50 gramų. kiti virškinimo ypatumai. Jie išskaidomi pasisavinimo proceso metu ir į kraują patenka jau kaip amino rūgštys. 2. o po to ir visam organizmui: 1.) „Visa byloja. geriausia ir visiems. Seltonas šituos įstatymus ide­ alizuoja. maitintis žuvimi. bet prieš patekdami į kraują jie jau paveikia gyvybinius organizmo principus savo skonių ener­ getika. kad mes visi sutverti tų pačių principų pagrin­ du. virškinimas sulėtės.) „Jeigu matysime gyvenimą ir jo įstatymus tokius. Mūsų visų tos pačios liaukos ir pasisavinimo sistemos. Po tokio prisitaikymo vienos sis­ temos pradeda funkcionuoti visu pajėgumu.) „Kiekvienas iš mūsų pradeda savo gyvenimą kaip apvaisin­ tas kiaušinis. tikrovėje viskas daug sudėtingiau. jie griežtai in­ dividualūs.. Jų virški­ nimo sistema taip ir nesugebėjo adaptuotis prie vietos produk­ tų. Jis ne­ norėjo pastebėti įvairių tautų mitybos aiškių skirtumų. Tai apsunkina tolesnį virškinimą. Kaip atsvara H. pastebėsime: tai. H.kurie vienu metu gali būti gėris vienam ir nuodas kitam. Duonos mielės pažeis mikroflorą ir sukels disbakteriozę. tuos pačius maisto poreikius ir aprūpinti taip. o kiti tropikuose — bananais. Todėl jokių vienodų poreikių būti negali. Aklai perkeldami jo rekomendacijas į Rusiją. Skrandyje ilgą laiką jausite sunkumą. Seltono tvirtinimas atitiktų tiesą. pradės rūgti ir trikdys visą virškinimą. Šeltonas žmogaus mitybos problemą susiaurino iki virš­ kinimo fiziologijos. ne­ patekę į plonąją žarną. Štai ištrauka iš Dipako Copros knygos „Ideali sveikata" (M. gyvenančiam tropikuose. Kiekvieno žmogaus organiz­ mas turi prie jų prisitaikyti.

o iš Ajurvedos — mokymą apie produktų savybes ir individualią mitybą. atrodo. 4. Praėjusiame laiške jūs man patarėte nevalgyti duonos. vieno valgymo metu pusė produktų tegul būna vaisiai ir daržovės (ne tik žalios. Būkite iš­ mintingi ir atsirinkite tik tai. miltų produktus. Suvalgykite lėkštę šiltos košės su sviestu (mėsos mėgė­ jams — gabalėlį virtos mėsos). o masažą nu282 virintu šlapimu — 1 kartą per dieną. sil­ pnumo. ir individualios konstitucijos prasme. salotomis. taip pat ir barščių bei kopūstų. Viskas yra taip. ku­ riuose daug daržovių ir mažai vandens. kaip aprašyta". du kartus išvaliau kepenis. Egzema labai lėtai traukiasi: ant rankų delnų jau beveik išgijo. kovo 15 dienos pradėjau gydytis urinoterapija. 2. cuk­ rinį diabetą.y. dėjau nugarinto šlapimo kompresus ant kojų padų. Laiško gale A. Deja. o kita pusė — košės. liepos 14 d. sirg­ damas egzema. Aš jam rekomendavau duonos visiškai nevalgyti. kas geriausia europietiškoje ir azijie­ tiškoje dietologijoje. tris dienas iš eilės badavau ir toliau triskart per dieną vartoju šlapimą. Valgykite produktus. valyti organizmą. kovo mėnesio storąją žarną išvaliau vieną kartą. paradoksus ir t. Štai vienas natūralaus organizmo atstatymo pavyzdys. mė­ nesį nevalgiau duonos." Baigdamas patarsiu jums kuo dažniau įsiklausyti į savo 283 . Nevalgykite mielinių duonos gaminių. panašių rekomendacijų dabar vis daugiau. bet saikingai. Laikykitės teisingo maisto produktų vartojimo eiliškumo ir jų suderinamumo. Pageidautina tai daryti pasninko dienomis.: „Septinti metai sergu cukriniu diabetu ir penkti metai grybeline egzema.. 2. Savijauta gera". Štai ką jis praneša trečia­ me laiške: „1992 m. rugsėjo 9 dieną. 3. Išgerkite stiklinę šilto vandens (geriau kompoto). o rankų del­ nai jau visiškai švarūs. pakeisti ją košėmis. priedą). o bandeles. Dar daug ką galima kalbėti apie mitybą. „Papildomai ėmiau valgyti daigintus grūdus. Visą dieną maitinkitės atsižvelgdami į „virškinimo ug­ nies" aktyvumą. rezultatus. Nuo birželio 1 dienos vartoju šlapimą po 5—6 kartus per dieną. 3. o ant kojų padų — prasčiau. bulvėmis. Išimtis — prieskoniai. gėriau ištirpintą vandenį. Vasarą daugiau vartokite daržovių. nu­ stojau valgyti duonos. Man rašo A. Tokios sintezės dėka mano mokyme apie žmogaus mitybą yra tai. t. Periodiškai išvalykite savo organizmą ir suderinkite virš­ kinimą. bet ir troškintos). Žmonėms. Suvalgykite lėkštę troškintų daržovių arba barščių. kovo 15 d. Keturis kartus gydžiausi badavimu: du kartus po 2 dienas ir du kartus po 3 dienas. Aš iš H. cukrinio diabeto simptomų (prakaitavimo.) dabar nėra. uogų. juk aš. riešutų. Ir pagaliau ketvirtas laiškas 1992 m.t. 5. išdžiūvusios burnos ir kt. Nuo 1992 m. bet dabar — konkre­ čios rekomendacijos Rusijos gyventojams. Štai ką jis rašo antrame laiške: „Nuo 1992 m. Aprašysiu savo gydymosi urinoterapi­ ja nuo 1992 m. 1 kartą išploviau inks­ tus erškėtuogės šaknų nuoviru. Mai­ tinausi košėmis. 5 kartus kepenis. Maisto produktus atsirinkite atsižvelgdami į savo konsti­ tuciją (žr. Urinoterapijos dėka aš išsigydžiau hemorojų ir. medaus. egzemą gydau tik urinoterapija. šiltų košių. Aš jam rekomendavau nustoti valgyti duoną ir nuodugniai išvalyti kepenis. bandelių ir kitų duonos gaminių. augančius (o ne pagamintus) jūsų regione. bet regu­ liariai suvalgykite 1—2 šaukštus daigintų grūdų. pripratu­ siems prie pieniško ir mėsiško maisto. jeigu jas išdėstysime tokia tvarka: 1. galima šiuos produktus vartoti. be to. atskleisti jos paslaptis. žie­ mą — džiovintų vaisių.Bet šitos rekomendacijos bus teisingos ir virškinimo fiziolo­ gijos. Per šį laiką 2 kartus išvaliau storąją žarną. V. paprašė patarimo. troškintų daržovių. Seltono perėmiau teisingą maisto produktų derinimą. kas jums geriausia ir priimti­ niausia. Nuo kojų padų beveik nusilupo šašai. batonus valgyti galima? Kiek laiko nevalgyti duonos? Juk visiškai nevartoti duonos produktų negalima? Apsilankiau garinėje ir po to jaučiausi puikiai. vaisių. penkerius metus nesimaudžiau! Tablečių nuo cukrinio diabeto nevartoju nuo šių metų kovo 15-tos. savai­ tę badavau. kol skrandis tuščias. Grybelinė egze­ ma liko tik ant kojų padų". Šlapimą geriu 3 kartus per dieną. V. 1.

jis yra sirgęs plaučių tu­ berkulioze — tai Kapcha disbalanso požymis. bet jais nepasisotinu. kad tik neišvestų iš pusiausvy­ ros Kapchos. Polis Bregas labai vengė gleives gaminančių produktų: pie­ niško maisto. Ilgai save stebėjęs aš įsitikinau. Štai beveik ir visas mano maistas. Jo došų derinys buvo beveik toks pat. Analizuokite savo pojūčius. jam labai tiko apsipylimai lediniu van­ deniu. kaip ir dauguma žmonių. Polis Bregas taip pat gana sėkmingai laikėsi individualios sveikatingumo programos. svogūnais) man ypač tinka. Štai ištrauka iš jo garsiosios knygos „Aktyvus ilgaamžiškumas": „Iki penkiasdešimties metų amžiaus aš. bet retai. Vasarą man patinka vaisiai. fizinei kultūrai didelio dėmesio neteikiau. PRIEDAI 1 priedas TINKAMAI PARINKTOS INDIVIDUALIOS MITYBOS PAVYZDŽIAI Ryškiausias individualaus gyvybinių principų atitikimo pavyz­ dys buvo Porfirijus Kornejevlčius Ivanovas. dažni badavimai ir bėgiojimas su­ teikdavo harmoniją Kapchai. Antra. taigi jis priklauso Pitai. Nuolatos skaitykite šitą knygą apie mitybą ir patys išmoksite tinkamai maitintis. geriu savo šlapimą keletą kartų per dieną. geriu ištirpintą vandenį. Pats autorius elgėsi lygiai taip.y. du kartus per dieną. bulves ir kt. Užuot valgęs mėsą. Retkarčiais geriu vien šviežią pieną. Nevartokite produktų. Savijauta nesiskundžiu. kaip ir Ivanovo (Pita—Kapcha). Liudininkų pasakojimu. Jis labiausiai atitiko Pita—Kapcha derinį. pakeisite savo skonio įpročius. persirgta angina (gleivių sankaupa). be vakarienės. Pirmą kartą valgau maždaug 10—11 vai. aviacijos motorų konstruktorius. Kapchą atitiko galingas kūnas (stambūs kaulai). pelynų nuovirą. t. jei kiek persivalgau — labai greitai padidėja svoris. stengiuosi kuo daugiau gerti šviežių sulčių: obuolių ir burokėlių bei morkų. tramdantys došą Pita. žolelių arbatas. krakmolo. Pietūs — nuo 16 iki 17 vai. Į tai atsižvelgiant. o ant­ ras patiekalas — košės ir ypač daigintų grūdų duona. aliejų. Aleksandras Aleksandrovičius Mikulinas — akademikas. Pita — jo žili plaukai ir puikus virškinimas. juk už jį niekas šito nepa­ darė.organizmą po kiekvieno valgymo. jis žilas žmo­ gus. — tik saldūs: razinos. po ilgo badavimo jis sėsdavosi su visais už stalo ir valgė viską iš eilės: barščius. ir alkį (Kap­ cha leidžia iškęsti maisto trūkumą ir kitus sunkumus). šių došų derinys padėdavo jam lengvai pakelti ir šaltį (juk Pita teikia šilumą). Man geriausiai tinka dar­ žovių salotos ir troškintos daržovės. Bet rimtai 285 . Įprotis badauti ir fiziniai pratimai taip pat tam tiko. peržengė 90 metų ribą. o štai košės — plovas su daržo­ vėmis (morkomis. Toks perėjimas iš badavimo jam buvo normalus dalykas. kad man labiausiai tinka saikingas maitinimasis. abrikosai. Rūgš­ taus skonio džiovinti vaisiai man netinka — iškart atšimpa dantys. kurių suvalgius jums negera. vegetariški barščiai. Visų pirma. Be to. Riešutus valgau. Prieš miegą — žolelių arbata.

jis intuityviai pasirinko aukščiau išvardytas priemones do­ šų suderinimui. Kitus du su puse mėnesio Lendlas jautėsi taip blogai. Bendrai susumavus. laimėjo 87 „Gran pri" serijos varžybas. Mėsos sultinio nevartojo. 27. bet kad taip smarkiai nuo to nukentėtų. tokias išorinės terpės sąlygas. išsiugdžiau savo sistemą. kiekvieną dieną po 4—5 valandas. persivalgant. reikia dar kažko. tam padė­ jo per dieną išgertos 7—8 stiklinės skysčio. silpnu­ mo priežastis buvo „kietas maistas" — pakilo cholesterino kie­ kis. Didžiuliai laimėjimai jį visiškai sugniuždė. Nežinodamas savo došų proporci­ jos. aš pakanka­ mai žvalus. Valgydavo Mikulinas labai mažai ir tik tada. Gyvulinius riebalus jis pakeitė augaliniais aliejais. Atsirado jėgos! Žvalumas! Gyvenimo džiaugsmas! Atjaunėjęs. Toks esu ir dabar". „Pirmąją didelę pergalę jis pasiekė 1984 m. „Rezultatas buvo stulbinantis. kad negalėdavo treniruotis daugiau nei 15 minučių. Kad atlaikytum tokį krūvį. būtent ląstelėms. neriebus maistas. Šitai galiu paaiškinti tik tuo. kad prieš 50 metų galutinai su­ pratau: negalima gyventi plaukiant pasroviui. kurios paantraš­ tė — „Mano kovos su senatve sistema". Štai ištrauka iš straipsnio „Toks racionalus Ivanas Lend­ las"*. tebedirbu. Druskos ir cukraus vartojo nedaug. kuriomis dali­ jimosi būdu atsiradusios naujos ląstelės neprarastų jaunų pil­ naverčių savo gentainių savybių. jog naudinga išgerti 7—8 stiklines skysčio „kraujui atskiesti".. Per savo sportinę karjerą uždirbo daugiau kaip 15 milijonų dolerių. daugiau daržovių ir ko­ šių. skaistus veidas!" Bet po to jis suvalgė pyragėlį su mėsa. O man štai jau 90 metų. treniruojasi 6 kartus per savaitę. Taip atsira­ do mano knyga „Aktyvus ilgaamžiškumas". Galva plika — Pita. nei kiti artimieji nebuvo ilga­ amžiai. vartojant alkoholį ir rūkant. 1989. Puikiai pasakyta: turi būti individualus. kad vos atgaivino ligoni­ nėje. laimėjęs „ma­ ratono" mačą ir iškovojęs pirmą vietą atvirame Prancūzijos čempionate. Man atrodo. kad reikia tik sukurti ląstelėms. ir Pita došas. Ivanas Lendlas yra fenomenalaus darbingumo. Taigi saikinga mityba. 287 . savitumus. Kiti trys pavyzdžiai — iš kitų sri­ čių. Išstudijavęs šia tema daugybę knygų. Šie trys pirmi pavyzdžiai — iš atsiskyrėlio. žuvį valgė saikingai. Ar išsivaly286 mas sutapo su atskiros mitybos pažeidimu. Bet aš niekada nera­ ginu aklai pasikliauti mano rekomendacijomis.. temperamentą. Badaudavo vieną du kartus per metus po septynias dienas. Vyras jis stambus — Kapcha požymis. Manė. kaip ir visi žymiausi natūropatai. nes mielės žarnyne sukelia rūgimą ir naikina taip reikalingą mikroflorą. jį pakeitė medumi. du kar­ tus — Australijos. nei tėvas. ir gyvenimo būdas turi būti individualus". Pagal došas jis irgi Pita—Kapcha. O štai ką jis papasakojo apie savo ilgaamžiškumą: „Nei mano motina. o paskui susidomėjau organizmo gyvybinių galių stiprinimo problema — ir kaip mokslininkas. Gydytojų nuomone. išsaugojau kūrybinių minčių šviežumą. Cia kažkas ne taip. Badavimas sureguliavo ir Kapcha. kad čia įsipainiojo dar kažkas. Jis pirmenybę teikė prės­ koms be mielių bandelėms. Ši sistema padėjo man įveikti ligas. Ir. gydytojo ir šiaip protingo žmogaus gyvenimo. ar prisidėjo kiti fak­ toriai. Vadinasi. Ir tas „kažkas" — individuali mityba. vietoj jo gėrė erškėtuogių antpilą. Kadaise pirmoji pasaulio raketė Ivanas Lendlas aštuonis kartus nugalėjo „Didžiojo kirčio" turnyruose. be fizinės kultū­ ros ir sporto.. Jis tris kartus bu­ vo atvirų Prancūzijos ir JAV pirmenybių čempionas. kaip matote. be talento ir valios. Virtą mėsą. Perskaitęs daktaro Zamchau knygą „Atskiros mitybos ins­ titutas". Kiekvienas žmo­ gus turi savo įpročius. nesenti ir bėgant metams išsaugoti darbingumą. Nr. kai smarkiai išalkdavo. panorau išsiaiškinti sudėtingą žmogaus organizmo sandarą. Pa­ laipsniui pradėjau laikytis šių principų.susirgęs ir patekęs į ligoninę. Jis. manė. O dabar trumpai apie mitybą. švytintis. me­ dus ir rūgštūs pieno produktai suteikė pusiausvyrą došai Kap­ cha. ir kaip inžinierius konstruktorius. * Žurnalas „Planetos aidas". aukšta temperatūra sergant — irgi Pita požymis. ir organizmas ėmė valytis taip. pabandė taip maitintis. nesu matęs. Vartojo tik rūgusio pieno produk­ tus.

Judesiai greiti. judesiai nuostabiai koor­ dinuoti ir greiti. švytinčios akys. Ivanas Lendlas mityba sulygino savo Vata ir Pita. Laikosi atskiros mitybos režimo. tai jiems natūralu. Smulkių kaulų. geriu koka-kolą ir kemšu visokius žalingus produk­ tus. daržoves. Baltyminiai pro­ duktai stipriai veikia došą Pitą perkaitindami organizmą. ku­ rie skatina nutukimą. galintis Olimpinėse žaidynėse nubėgti 1500 met­ rų. — Tiesa. žmogus jaučiasi puikiai ir sugeba džiaugtis gyvenimu. Plaštaka smulki. Kiti došų deriniai nulemia kitok} elgesį ir kitus polinkius. eisena lengva. 2 priedas DOMINUOJANČIŲ DOŠŲ NUSTATYMAS IR JŲ REGULIAVIMAS I. lieknas. odos šviesinimas. jo paties žodžiais tariant. jų ne­ paprastu veiksmingumu. iš kurios išteka visi mūsų troškimai. nors atrodo geriau nei kai kurie šešiolikmečiai. kokį mes jį pažįstam — nepaprastai impulsyvus. atsiskleidžiančiais audringoje veikloje sporto. Aprašytieji pavyzdžiai patvirtina. no­ ras likti visą gyvenimą jaunu. kad amžinai maitinuosi „Makdonalduose". Jūs taip pat galite visai nesudėtingai susi­ reguliuoti savo došas ir pasiekti gyvenimo pilnatvę. stimuliuoja silpniausią — Pita — došą. judesiai vikrūs — Vata požymiai. kadangi atnau­ jinsite savo ryšį su Vienintele Sfera. Pita liudija ir jo nepaprastas garbės troškimas. geranoriškumas pakeri visus šalia esančius. po didelio fizinio krū­ vio.„Dar tėvai mane bardavo. linkę kaupti ir analizuoti savo patirtį. 289 . turintys Pita—Kapcha došas. bet jis lieknas ir puikiai atrodo". IŠORINIAI DUOMENYS Vata 1. pa­ dėjusių jam taip puikiai išreikšti save. aš supratau. 2. grakšti. atsikirsdavau: „Ką jūs supran­ tate? Aš geriau žinau". nejučiomis padariau išva­ dą. — sakė įžymusis Džonas Njukombas. Pagal došas tai Vata—Kapcha (įsiminimo greitis siejamas su pastovumu). Pagal došas Ivanas Lendlas yra mišraus Vata—Pita tipo. muziką. nė kiek nežilstelėję plaukai. Nuo tos dienos čempionas taiko Roberto Chaaso dietą. kuriantis puikią ritmišką muziką. Nepaprastai stiprios asmenybės pavyzdys ir Albertas Ignatenko: aukštas. 3. Maiklas Džek­ sonas vegetaras — valgo vaisius. Veido skaistumas. estra­ dos srityje. Remdamasis savo pastebėjimais. Paskui. Tik per žaidynes. įsitikinau natūraliosiomis gydančiosiomis galiomis. Došų pu­ siausvyra padės eiti jums tinkamiausiu keliu. nevalgė produktų. ir laikosi griežto treniruočių plano. šokius. „Jis atrodo kaip atletas. kokią didelę reikšmę turi taisyklinga mityba. Būtent jie kuria dvasines ir materiali­ nes žmonijos vertybes. intuicija ir kuri pati realizuojasi per mus. Valančios klizmos prieš badavimą ir „nauli" 288 jogos pratimai sureguliuoja sausą Vata došą. Vėl priminsim senolių charakteristikas: Vata žmonės mėgsta dainas. Tokia mityba — viena iš priemonių. garbėt­ roška. Šią programą jis prisitaikė prieš 14 metų. liesas žmogus. Badaudamas kartą per savaitę po 24 valandas. Jis pasirinko tinka­ miausią došų subalansavimo variantą. Kūnas lieknas. Šitiems žmonėms patinka prikaustyti prie savęs dėmesį. ribo­ jančią baltymus. kaip Pita žmogų apibūdina „Čžud-ši" — protas aštrus. banguoti. juodaplaukis. Vata—Pita derinys žmones apdovanoja gabumais. Dabar jam 46-eri. ir tai gerokai sumažina ištvermę. Estrados žvaigždė Maiklas Džeksonas vaikystėje buvo sto­ rulis. ir tapo toks. elgsena panašus į demoną — „vilkiška veido išraiška" — labiausiai charakteringi Pita bruožai. juodi. Jame dominuoja došos Vata—Pita. kad jie teisūs". jis sutram­ do Kapcha došą. Klizma — citri­ nos sultys ir vanduo — priešingai. šalta ir sausa. atmetęs produktus. Kai šio realizacijos proceso niekas netrikdo. jo veide li­ ko vilko išraiška. Žiūrėdamas į jį. Kaip ir visi jauni žmonės. Prisiminkite. kad žmonės. gyvenimo džiaugs­ imas. išvedančius jas iš pusiausvyros. kurios neleidžia „iš­ sišokti" došai Kapcha. linksmybes. Jam priklauso maksimalaus informacijos kie­ kio įsiminimo pasaulio rekordas.

lėti. 2. Kapcha 1. skran­ džio opos. neriebus. Informaciją perimu greitai ir taip pat greitai ją užmirš­ tu. 1 — kažką tokio jūs turite.Pita 1. artritas. TINKAMAS MAISTAS. šaltis kūne. odos blyškumas. KŪNO FIZIOLOGIJA Vata 1. Ramus ir nedirglus (sunku išvesti iš pusiausvyros). bet ilgam. valgo saikingai. pilnėja. Kūno procesai tai greiti. užkietėję vidu­ riai. 4 — išreikšta ryškiai. METŲ LAIKAI IR POLINKIS SIRGTI Vata 1. Judesiai plastiški. Kapcha 1. Stengiuosi būti tikslus ir organizuotas. svorį numesti pa­ vyksta sunkiai. žiemą oda tampa sausa. Sunkiai pakelia karštį. 3. bet laiku nepavalgęs susierzina. 2. o kartais prastai (niekas nelenda į galvą). pilnėti linkęs žmogus. ypač drėgnasis metų laikas. ploni. daugiau kaip 8 valandos. Galiu lengvai susierzinti dėl menkniekių. abejingas. PSICHOLOGIJA IR PROTINIAI SUGEBĖJIMAI Vata 1. Plaštaka vidutinio dydžio. Plaštaka plati. 3. Įvairūs uždegimai su aukšta temperatūra. 2. Pita 1. sausas. III. 2. su sapnais. 3 — išreikšta vidutiniškai. 3. Miegas normalus. 3. 3. eisena normali. Nutukimas. galva praplikus. II. Informaciją priimu ne iškart. Kad ir normaliai maitindamiesi. IV. Nerimastingumas. pavalgyti mėgsta sočiai. Miegas normalus. maloni. 2. Procesai vyksta greitai. šilta. Miegas paviršutiniškas. 3. rėmuo. slo­ gos ir skrepliavimas. niekad nepilnėja. 2 — išreikšta silpnai. Šiltas. 2. Stambių kaulų. Kūno procesai lėti. nerimas ir dirglumas. šalta ir drėgna. Nepatinka lietingas oras. 3. vasarą greitai pavargsta. neiš­ vengia virškinimo sutrikimų. 3. 2. Nepaisant saikingos mitybos. 3. Kapcha 1. Judesiai harmoningi. 2. Vidutinis kūno sudėjimas. Šiltas. plaukai rusvi arba žili. 2. 2. Informaciją įsimenu įvairiai: kartais puikiai. eisena neskubri. tai lėti. Vertinimas pagal 5 balų sistemą: 0 — ne jūsų charakteristika. 2. sausa oda. 5 — aukščiausias išraiškos laipsnis. valgo mažai. Pravėsęs. Man būdingas entuziazmas ir gyvumas. Sunkiai pakelia šaltąjį metų periodą. Pita 1. 3. Kitų nuomone. 3. 291 290 . Virškinimas sklandus. Kapcha 1. Sunkiai ką nors pradedu. esu labai šnekus — tikra kompanijos sic Pita 1. depresija. liesėjimas.

sočius. kas yra došos. bulvės. šparagal. cinamonas. antiena. debesylas. Sriubos: žirnienė. span­ guolės. arbūzai. dedešva. vėdrynas.Kiekvieną teiginį įvertinkite balais. vištiena. morkos. Pieno produktai: pienas. Antroje die­ nos pusėje jūsų energija smarkiai nukrinta. raugerškis. dilgėlienė. galite pereiti prie došų sureguliavimo. druska. šeivamedis. muskusas ir mumijo. Išgerkite nurodytų žolių. sureguliuos organizmo fiziologines funkci­ jas. nendrių cukrus. petra­ žolės. Vaisiai: džiovinti vaisiai. vėžiai. Jei vienos došos suma bus 10 balų didesnė už artimiau­ sias. Ta­ da jos. salotos. Dominuojantys skoniai: kartus. česnakų sriuba. Dieta ir maisto produktai. kiauliena. gvazdikėliai. kuri doša pir­ mauja. daiginti kviečiai. sofora. rekomenduojami. 292 . kai doša Vata sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: rekomenduojama vartoti šiltus. kviečių. melionai. Riešutai: visi. Žolės: saldymedis (rudmenė). gars­ tyčių grūdeliai. Augaliniai aliejai: visi. Maistui bū­ dingi skoniai: saldus. kai jau žinote. muskato riešutas. sūrus ir rūgštus. jūros gyvūnai. Prieskoniai: svogūnai.. kiaulpienės. avižų. lydytas sviestas. savo ruožtu. šaltas maistas. gencijonas. aviena. avietė. ka­ dagys. rugių. jei visos trys maždaug lygios. avižų.t. agurkai. Gyvulinės kilmės maistas: žąsiena. linų sėmenys. imbieras. Vyraujantys skoniai — saldus. Papildoma rekomendacija Vata tipo žmonėms. grikių. kur jos susikoncentravę ir t. kiaušiniai. špinatai. Žolės ir visa kita: kalpokė. Saldinantys produktai: viskas. daiginti kviečiai. Daržovės: kopūstai. Pita ir Kapcha došų balus ir žiūrėkite. ąžuolo žievė ir gilės. Saldinančios medžiagos: juodasis sirupas. Kruopos: ryžių. kriaušės. Sriubos: miltų tyrė. salierai ir pupelės (visas daržoves valgyti „žalias"). geriausia saldymedžio. pageidautina skystas maistas ir gėrimai. Kruopos: kviečių. kukurūzų. svogūnai. obuoliai. Paskui atskirai sudėki­ te Vata. Bungė pipirai. sausi pro­ duktai. arkliena. abejingą maistą. baltų ry­ žių. miežių. Valgyti galima iki so­ ties. Pieno produktai: visų rūšių. šviežios bulvės. sviestas. Prieskoniai: pipirai. žirniai. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. Dieta ir maisto produktai. kardamonas. triušiena. išskyrus medų ir juodąjį si­ rupą. Kruopos: miežių. arbatos. česnakai. Trys paskutinieji ypač stimuliuoja Vatą. 293 DOŠŲ REGULIAVIMAS MITYBA Žinodami savo tipą. pušis. žuvys. kartus ir gaižus. jei dviejų došų sumos beveik lygios. galite reguliuoti savijautą. virtos — burokėliai. mėsos sul­ tinys. Daržovės: troškintos. kai doša Pita sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: atvėsęs. ferula. sorų. ji yra dominuojanti ir jūs atitinkate vienos došos tipą. koks jų vaidmuo kūne. Alaus mielės. salotos. esate dviejų došų tipo žmo­ gaus. stiprinantys Vata došą Bendros pastabos: lengva dieta ar badavimas. rekomenduojami. Augaliniai aliejai: nevartoti. Gyvūniniai produktai: jautiena. alyvuogės. erškėtuogės žiedai. minkštus produktus ir gėrimus. medus. juo­ dieji pipirai. Dabar. natūralūs sirupai. aitrus ir gaižus. jūs tolygaus tipo. Dieta ir maisto produktai. Riešutai: nevartoti jokių. šalavijas. kmynai. Pieno produktai: vengti visų. granatai.

sūriu ir aitriu skoniu. petražolės. baklažanai. dešra. kai doša Kapcha sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: šiltas. žiomenė. lengvas maistas ir gėrimai. Reikia turėti galvoje. rugių. kiaušiniai. mirkyti džiovinti vaisiai ir jų kompotai. saulėgrąžų. česnakų sriuba. Daržovės: moliūgai. česnakai. Dominuojantys maisto skoniai — saldus. abejingas maistas. kardamonas. moliūgai. Pieno produktai: rūgštaus pieno produktai. Gyvūninis maistas: jautiena. burokėliai. kriaušės. kiaušinio tryniai. Kruopos: kukurūzų. Augaliniai aliejai: visi žinomi aliejai ir kaulų čiulpai bei taukai. Žolės ir visa kita: saldymedis (rudmenė). Kruopos: ryžių. alūnas. krapai. šalti pro­ duktai ir gėrimai. pelynas. žemės riešutai. Dieta ir maisto produktai. aviena. petražolės (šaknys ir lapeliai). šaltas vanduo. mėtų arbata. morkos. melionai. dedešva. rūgštūs apelsinai. saliero ir garstyčių sėklos. sviestas. sezamo. churma. Augaliniai aliejai: apkartęs aliejus. špinatai. mėsos sul­ tinys. rekomenduojami. sūris. Vaisiai: obuoliai. salierai. aje­ ras. žuvys. Kruopos: miežių. tamsių ryžių. sorų. rūgusio pieno produktai. Vaisiai: saldūs vaisiai. kviečių. Sriubos: miltų tyrė. Vaisiai: greipfrutai. juodasis sirupas. an­ tiena. erškėtuogės žiedai ir vaisiai. kukurūzų. atšaldytas virintas van­ duo ir ypač alaus mielės. arbūzai. 294 Dieta ir maisto produktai. Prieskoniai: kalendra. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. Gyvūninis maistas: viščiukai. šaltalankiai. kad nuo Pita maisto pertekliaus gali padidėti rūgštingumas. termopsis. arbūzai. sviestas. žalios daržovės. bulvės. Gyvūninis maistas: jautiena. Dieta ir maisto produktai. pu­ pos. salotos. citrinos. svogūnai (pakepinti svogūnai įgyja priešingas savybes). išskyrus medų. jūros gyvūnai. pa­ sukos. dilgėlienė. ridikų sriuba. gvazdikėliai. žąsiena.Augaliniai aliejai: šviežias alyvuogių. rūgšti grietinė. grikių. kukurūzų. Saldinantieji produktai: medus. bulvės. aiva. druska. Riešutai: kešju. aštrus ir gaižus. granato sėklos. Pieno produktai: pienas. ridikai. amoniakas. Daržovės: ridikai. Žolės ir visa kita: kalpokė. cinamonas. žirniai. šaltalankis. ferula. kopūstai. kopūstai. Sriubos: dilgėlienė. Daržovės: pomidorai. aiva. Daržovės: kartieji pipirai. juodieji pipirai. Žolės ir visa kita: kiaulpienė. vėžiai. salotos. rugių. agurkai. stiprinantys Kapcha došą Bendros pastabos: gausus. kmynai. avižų. kiauliena. grietinėlė. obuo­ lių sultys. pelynas. žuvys. ridikai. linų sėmenys. saldžiosios bulvės. vištiena. ilgieji pipirai. Stengtis neprivalgyti. granato sėklos. Augaliniai aliejai: migdolų. raudona mėsa. sūris. kalakutiena. pomidorai. šviežias sviestas. spanguolės. Gyvūninis maistas: viščiukai. svogūnai. sū­ rus ir rūgštus. Sko­ nis — kartus. Prieskoniai: imbieras. pušis. šalavijas. Prieskoniai: visi. kiaušinio balty­ mai. Pieno produktai: liesas pienas. pupos. granatai. dešra. Saldinantys produktai: visi. rūgštusis debesylas. melionai. kava. grietinė. kochija. aviena. agurkai. kaulenis ir kiti rūgštūs vaisiai. gencijonas didžialapis. sausas maistas su dominuo­ jančiu rūgščiu. stiprinantys Pita došą Bendros pastabos: karštas. Prieskoniai: druska. išrūgos. 295 . Riešutai: visų rūšių. Saldinantys produktai: medus. juodieji pi­ pirai (po truputį). sorų. vynuogės. avižų. išskyrus druską. ro­ pės ir visos kitos plačialapės daržovės.

Psichologija ir protiniai sugebėjimai 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —4 — 3 . dažniausiai šie tipai būna sumi­ šę. Jei vyrauja Kapcha — renkatės pirmą variantą. Taip pat su Vata ir Pita atvejais — renkatės pirmą varian­ tą. Tinkamiausias maistas. Išoriniai duomenys 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —5 — 5 —4 —4 — 0 —2 —0 — 0 —0 II. 297 . o maistą iš antro varianto valgote tik retkarčiais.2 IV. kas tinka Vatai. galimos ligos 1 2 3 1 2 . Žinodami. galite pasirinkti tinkamiausią dietą ir pro­ duktus. Pita — 38. o antrą naudojate epizodiškai. po lygiai naudokite viską. ir subalansuotas tolygus tipas būna labai retai. kokiam tipui priklausote — vienos došos. dviejų došų ar tolygiam. kad perdėtas Kapcha stimuliavimas organiz­ me „prigamina" gleivių. dilgėlienė. Mano balai pasiskirstė taip: Klausimo numeris Vertinimas Doša 1 2 3 1 2 3 —4 — 4 . ypač viršutinėje kūno dalyje — plau­ čiuose ir nosiaryklėje. žirnienė. Kuno fiziologija —3 — 4 —2 296 Vata Pita Pita Kapcha 3 1 2 3 Kapcha 1 2 3 Vata Iš viso: Vata — 45.4 —2 — 2 .3 Vata Vata Pita Kapcha I.Sriubos: mėsos sultinys.3 —2 — 1 .4 —2 — 0 —2 Pita Kapcha III. Reikia žinoti.3 . metų laikai. Pitai ir Kapchai.3 — 2 .3 . Bet paprastai gyvenime ir vienos došos.4 — 4 .5 — 4 . Jei esate tolygaus tipo. Imkime mano pavyzdį. Kapcha — 16.

daržovių racionas jai buvo neįprastas. kuri sukelia kraujo sąstovį skrandyje. kartaus. Kokia šios mirties priežastis? Visų pirma. + 16 proc. kas bu­ vo pasisavinta. Žinoma. Tiek racione turi būti šilto maisto. Kol vyko šis derinimasis prie naujo ir vėl prie seno maisto. beveik 100). 38 proc. Kriterijus. trukdantis gamintis naujoms virškinimo sul­ tims. bet per tą laiką fermentacijos sistemos suspėjo persitvarkyti. Neužmirškite euro­ pinių rekomendacijų. įvairaus skonio nuo pirminių: saldaus. I. Todėl iš pradžių maistas nebuvo suvirškintas ir pasisavintas. bet atsižvelgdami į došų sužadinimo požymius. o sužadintos došos simptomai neišnyksta. Antra. Iš viso: 64 proc. ir po 3—4 savaičių vis­ kas išsilygins. rūgštaus) ir 16 proc. blužnyje.Jei visa tai išreikšime procentais (45 + 38 + 16 = 99. saldaus ir 19 proc. suderinamus pagal savybes (šilumą. nepatenkintas.) ir pagal antrinius skonius. o pas­ kui sureguliuoti likusias. sal­ daus. kad šitas procesas reikalauja tam tikro laiko. 19 proc. kartaus. pro­ duktų iš raminančios Vata dietos. Šeltono knygą ėmė maitintis žaliu maistu. PASITAIKANČIOS PEREINANT PRIE NATŪRALIOS MITYBOS Žmogus sutvertas dideliems darbams. Reguliavimą būtinai reikia pradėti nuo dominuojančios do­ šos arba Vata došos (kadangi ji visiems yra pagrindinė). kartaus ir gaižaus (antrinio skonio tai bus 19 proc. Jei „nepataikėte" — darotės mieguistas. kepenis ir pradėti laipsnišką perėjimą prie naujos mitybos. ji nebuvo išsivaliusi kepenų. kad jis pakeistų žmogiš­ ką prigimtį ir jos disharmoniją paverstų har­ monija. Trečia. 3 priedas KLAIDOS. — išnykę šitos došos sužadinimo simptomai ir gera savijauta. nusprendė grįžti prie normalios mitybos. Štai kodėl reikia siekti. = 61 proc. kokybiškai kitokio maisto virškinimui. Maždaug taip pat galima pasirinkti maistą ir pagal kitus ro­ diklius: kiek gali būti kruopų. — Kapcha. kasoje. jas galite lengvai sureguliuoti. Kad kuo tiksliau „pataikytumėt į došą".t. Periodas nuo perėjimo iki mirties truko apie tris mėnesius. Reikėjo vėl prisitaikyti prie seno maisto. taikomų skysčiams. Tai yra stabdis. Ką reikėjo daryti? Iš pradžių išvalyti storąją žarną. saldaus. stenkitės. vaisiams ir taip to­ liau. kad jūs „pataikėte į došą". visada sergama užslėpta portaline hipertonija. perskaičiusi H. Šiuolaiki­ niu supratimu. Geidžiamo rezultato taip ir nesulaukusi. — Pita ir 16 proc. skysčių ir salotų. moteris paban­ dė sugrįžti prie įprasto maisto. o nuo seno atprato. kasdieniniame mano valgiaraštyje turi būti 45 proc. aplenkė kepenis. o tai irgi užima laiko. kad per die­ ną jūs gautumėt visų 6 skonių maisto. iš pradžių 299 . pakili nuotaika po val­ gio. fermentacijos sistemos virškinimo trakte turėjo persitvarkyti naujo. organizmas taip nusialino. Kai kepenys neišvalytos. Ketvirta. kad šio „eksperimento" neatlaikė. rūgštaus ir 16 proc. Maisto temperatūros požiūriu rezultatas gaunamas taip: 45 proc. plonojoje žarnoje. o 38 proc. Na­ tūralu. Juk Vata ir Kapcha došos yra šaltos ir lengvai sužadinamos šaltu maistu. Jeigu jums nepavyksta sureguliuoti. kad galėtų virškinti naujos rū­ šies maistą. stenkitės vienu me­ tu vartoti produktus. Maistas. Prisime­ nate iš „Čžud-ši": „Neįprastas maistas irgi nuodas". Jeigu tai išreikšime pagal antrinius duomenis: 45 proc. mūsų organizmui nepriimtinas. jau­ čiate diskomfortą. turinti sveikatos sutrikimų. abe­ jingumą ir t. bet staiga mirė nuo išsekimo. nesulaukusi trokštamo rezultato. Mečnikovas 1 atvejis. todėl netgi tai. gali būti įvairūs niuan­ sai. vėsaus — Pita došos pusiausvyrai. neperdirbtas kepeny­ se. vėl priprasti. prie naujos rūšies maisto turi prisitaikyti ir žarny­ no mikroflora. 38 proc. Moteris.

Rytą. Kodėl taip atsitiko? Manau. gerokai praalkę. 4 atvejis. iki 1 litro).7 mg. Tai moterį labai paveikė. kad gautum 1000 kilokalorijų. moteris greitai pravirkdavo. ji sureguliavo jo procesus {Jin—Jan pusiausvyra vadinama „Den").t. Or­ ganizmas alkiu signalizuoja apie tų medžiagų trūkumą. Sis periodas tęsiasi vienerius dvejus metus! Ir pagaliau pajuntate. iš 250 gramų baltymų ar anglia­ vandenių pasisavinamas nemažas kiekis biologiškai aktyvių medžiagų: B] vitamino — 0.) maistą bei gerti sultis. košių ir t. B2 — 0. prarado saiko jaus­ mą. o kita dalis prasiskverbia į kraujo apytakos ratą. kruopščiai kramtydama maistą. duoną. Jan — košės. Kaip to išvengti? Išmintinga liaudis seniai naudodavo pa­ pildomą maistą. kuriame labai daug ir mineralinių medžiagų. Žmo­ gus vartoja įprastą maistą — kopūstų salotas su įvairiais prie­ dais.atmetus labiausiai kenksmingus produktus: mėsą. atsirasdavo stemplės spazmai. 2 atvejis. bal­ tą duoną. anksčiau šalinęs maistą kartą per tris—še­ šias dienas.) nedaug B. riebalus. todėl taip išaugo apetitas. kuriuose labai daug vitaminų. Po storosios žarnos valymų ir perėjus prie šviežių daržovių racio­ no su daug daržovių sulčių (visų pirma morkų. C — 25 miligramai ir t. Taip ji ir ėmė maitintis. atsikrato visų nega­ lavimų. bet negauna kito būtino maisto. kurie pasisavinami kur kas geriau. ir ji nusprendė valgyti vien žali. Įprastuose augaliniuose maisto produktuose (kopūstuose. B3 — 6. kaupėsi skysčiai.t.6 mg. jai reikėjo pusiausvyros tarp 300 Jin ir Jan produktų: Jin — vaisiai. kuriose dauginasi patologiška mikroflora. aliejų ir t. kiau­ šinių. skrepliavimas ir šniurkščiojimas nosimi. Bet rytais ir visą dieną jie nuolat atsikosti. psichika pasidarė ne­ stabili. Žarnynas. Buvo nuslopintos organizmo Jan funk cijos: vidurių užkietėjimas. pabrinkęs kūnas. ypač rūgščiais vaisiais. Aukščiau aprašytasis natūralių vitaminų ir mi­ neralinių medžiagų stokos atvejis dažnai skatina besotystę. aliejumi ir žaliais kiaušiniais. dirgli. Tebesimaitindama švie­ žių „žaliu" maistu. susiklosto tokia situacija — mes pasisaviname maisto lygiai tiek. kol tuščias skrandis. vaisiuose ir t. Būtenl tada ji gavo jėgų. pradėjo normaliai dirbti. juo la­ biau kad kai kurie žmonės galvoja: jeigu nevalgo mėsos. Maždaug po pusantrų metų ėmė gesti dantys (susidėvėjo emalė). savo organizmą pa kreipė į Jan pusę. negalėdama atsidžiaugti ryškia per mainą. pieno produktų. Nepadėjo joks gydymas. nusėda visame organizme. jaučiasi gerai. patvirtina ir po valgio dažnai atsirandančios dujos. Pavyzdžiui. imkimės įprasto maisto — salotų. Kai tik bandydavo praryti sukramtytą maistą. aprūpinsime organizmą visomis reikalingomis me­ džiagomis. kiek pakanka jo fermentų ir vitaminų. ir ko kito. ku ris „pašarmino" smarkiai užrūgštintą organizmą. Keletą mėnesių ji maitinosi skysčiais. Likusioji dalis nusėda ant storosios žarnos siene­ lių. morkose. Iš pradžių ji labai atitiko Jau principą — liesa. žalumynus. išsivalę storąją žarną ir kepe­ nis. Tai nuosėdos. jie jau vegetarai ir iki soties gali šveisti košes. Smarkiai suma­ žėjo darbingumas. perpildo jį ir po to pašalinama gleivių pavidalu per kvėpavimo takus. sausainius ir t. Vėliau žarnynas ėmė dirbti nereguliariai. Žarnyno mikroflora taip pat šių būtinų vitaminų gamina mažai. Deja. Priimtiniausias šiuo požiūriu maisto produktas — alaus mielės ir daiginti grūdai. A ir D vitaminų.. ėmė greitai taisytis ir jau po dviejų mėnesių „skrajojo". Žinome. ir vitaminų. apsirydavo. dviejų trijų rūšių kruopas. kad priežastis — tipiškiausias principų Jin—Jan nepaisymas. kad pirmykščio lengvumo nebeliko. daržovės. dylanti danti| emalė. kad jūsų virškinimo traktas gali perdirbti žalią augalinį maistą. kūnas nutuko ir išbrinko.t.t.6 mg. energijos ir sveikatos. liūdesys. kūnas pasidarė sunkus. Netgi keli iš eilės kepenų valymai nieko gero nedavė. 3 atvejis. kad dauguma vaisių ir daržovių (ypač rūgščių) yra Jin. Organizmas ir vėl žmogui alkio jausmu prime301 . Ji ė m ė vartoti natūralias laisvinančias priemones. ji greitai pervargdavo. sloguoja. mėsa. Kad pašalintų šiuos reiškinius. Si vienpusiš­ ka mityba ją labai nualino (atrodė kaip nušiurusi katė). Kad taip yra. Jauna moteris prisinervinusi nebegalėjo valgyti. Tačiau po trijų mėnesių ji pastebėjo. užuot pašalinęs jį vos susmul­ kintą.t. greitas nuovargis. ėmęsi atskiros mitybos. išgėrę 100—200 ml alaus mielių. Po valymų ir mitybos pasikeitimo. Paskui. Kodėl? Jie nepaiso produktų subalansavimo taisyklių. Dauguma žmonių. Organizmas spontaniškai ėmė reikalauti Jan produktų.

Žinoma. Kaip teisingai pa­ aiškinti šį fenomeną? Visa tai atsitinka dėl došų. neišsigąsti. bet glei­ vės tekėjo keletą dienų. vėl be­ saikis rijimas ir taip toliau. Todėl vartokite daugiau visokių priedų ir šviežiai išspaustų daržovių sulčių. 7 atvejis.na. Tada metęs visus bandymus. kuriuos vartojo vai303 . vartojęs mėsą. kad kraujui stinga tam tikrų medžiagų. pajutęs. Į tai atkreipia dėmesį ir „žalio" maisto šalininkas Aleksan­ dras Cuprinas. kad viskas taip. vėmimas. Įsidėmėkite: kai organizmą aprūpinsite visomis būtinomis medžiagomis. ir taip be galo. Ši rekomendacija tinka apie mitybą išma­ nantiems žmonėms. parą ar kelias paras badauja. o paskui netrukus iš­ nyksta. juk jie maitinasi teisingai? Kepimo mielės sutrikdo žarnyno mikrofloros B R vi­ tamino sintezę. Poliui Bregui prireikė pen­ kerių griežto mitybos režimo ir badavimo metų. gydan­ tis vidinę organizmo terpę. Prisiminkite. Priklausomai nuo jūsų sveikatos ir ligų. didžiulis alkis jūsų nekamuos. kaip reikia (stimuliuoja silpniausią došą). puikiai papildo organizmo mikroele­ mentus. Jų pusiausvyra sutrinka susi­ jaudinus. Šitas procesas tęsiasi metus. Jis taip pui­ kiai jautė savo organizmą. jis persivalgo. kad prasideda ryš­ kiausios išsivalymo reakcijos: aukšta temperatūra. Organizmas vėl sunkiai virškinamas medžiagas „sukaišios". jog kaltas padidėjęs jautrumas. kurie. Paskui jis pradėjo valgyti žalius pro­ duktus — gleivės vėl atsirado. Po tam tikro laiko per nosį ir plaučius ėmė skirtis daug gleivių. Turėkite galvoje. kad gyvsidab­ ris. kad tai vyksta sveikatos labui. kad galėtų išvalyti kraują. per­ sitvarkė ir tapo daug jautresnis. Lėtinės organizmo ligos irgi bai­ giasi tokiomis krizėmis — jos paūmėja. o su šviežiomis daržovėmis jo negauname. Kartais. Anemijos atsikratysime visiškai atsisakę mielinių kepinių arba pradėję daugiau vartoti B 1 2 vitamino turinčių produktų. grįžo prie senosios mitybos — gleivės išnyko. iš kur. vėl nepasitenkinimas. Kodėl taip atsitiko? Organizme susikaupę daug gleivių. viduriavi­ mas. kaip neprarasti pu­ siausvyros konkrečioje situacijoje. Juk vyksta labai įdomus procesas. Todėl labai svarbu susivokti. Po keleto tokio raciono metų jie nustemba. esantis vaistuose (gyvsidabrio chloride). 5 atvejis. be to. Tai truko apie dešimt metų. Vidutinio amžiaus vyriškis nusprendė pereiti prie natūralios mitybos. 6 atvejis. Žmogus vėl valgo. o paskui stiprios varomosios reakcijos metu pašalina jas. Organizmas per tą laiką išsivalė. o aktyvumas keičiasi keičiantis metų laikams. Kaip. Neužmirškite apie došas. ypač jungiamajame audinyje. Manė. jis visiems laikams sugrįžo prie įprasto maisto. kad jie normaliai perėjo prie natūralaus maisto. Jis išsivalė organizmą ir palengva ėmė di­ dinti „žalio" maisto proporcijas. keikia save už nesusilaikymą. Jie patenka į kraują. su­ maniai padėti savo organizmui — pabadauti arba truputį su­ švelninti racioną. Tik jam 302 tie pusiausvyrą suteikiantys produktai yra žiedadulkės ir dar­ žovių sultys. žino­ ma. kai organizmas įsigeisdavo. — jūs išsivalote organizmą. kad žinodavo. Arba vėl. smarkiai šalina šlakus iš jų susi­ kaupimo vietų. ji jausdavosi blo­ gai. kurie sužadintom došom suteikė pusiausvyrą. Ligoniu jis nesijautė. veikalo „Mokykitės valgyti" autorius. organizmas tinkamai mitybai sukaupia papil­ domų jėgų. jis šį procesą sustabdys ir gleivės išnyks. Todėl jl instinktyviai pasirinko produktus. po tokio persivalgymo jis jaučiasi prastai. ilgiau pabendravus su žmonėmis arba keičiantis metų laikams. ne taip smarkiai kaip iš pradžių. o iš jo per nosį ir plaučius kaip gleivės pašalinami lauk. ir slopino jį retkar­ čiais pasmaguriaudama mėsos. Stai taip paslapčiomis atsiranda anemija. Tai jam įkyrėjo. laiku jas suregu­ liuokite. ret­ karčiais. Moteris normaliai perėjo prie žalių daržovių ir vaisių raciono. kas jums yra. Kartais šlakai šalinami taip smarkiai. Pajuto didžiulį pagerėjimą ir jautėsi puikiai. Žalias augalinis maistas. Šitam fenomenui gali būti priskiriamas ir Polis Bregas. Toks gleivių išsiskyrimas gali tęstis metus ir ilgiau. kad atsirado anemija. Kai kurie žmonės mano. Jei vėl vartosime virtą maistą. o tinkamai reaguoti ir jokiu būdu nemesti pasirinkto režimo. nors 2—4 kartus per savaitę tebevar­ toja mielinius duonos kepinius. Tai jai suteik­ davo pusiausvyrą. kitais skanėstais. Paskui vėl įprasti maisto produk tai (šviežias natūralus maistas). odos bėrimas. ir viskas būdavo normalu. koncentruoja šlakus ir kenksmingas medžiagas (anksčiau vartotus vaistus) kokioje nors organizmo vietoje.

rodančių. kas malonu. Liežuvis nusivalo nuo įvairių apnašų. inkštirų. Man pačiam galazolinas iš haimorinių ančių išėjo po šeše­ rių natūralios dietos metų. Organizmas tampa atsparus įvairioms ligoms. 7. po trijų mėnesių. pašalindami.. Geriau (be jokių pūliavimų) gyja žaizdos. mintys aiškios ir 304 blaivios. kas apsaugo nuo nemalonumų. Ret­ karčiais burokėlių sultimis galima pakontroliuoti šių organų veikimą. o tai. kaip yra buvę ankstyvoje vaikystėje. kas nereikalinga. Galimas ir toks išsivalymo simptomas — ima luptis oda nuo kulnų arba kelčių. Vėliau. Pa­ gerėja lankstumas.. Savitu indikatoriumi gali būti burokėlių sultys. o iš ten patenka į kepenis. kas organizmui reikalinga. 3. visi šie simptomai rodo poslinkius į gerąją pusę. o paskui krizės metu pašalintas. Gleivės buvo skystos. mažiau laiko reikia skirti miegui. kurie atlie­ ka filtrų funkciją. maždaug po metų kitų iš ausų ima išsiskir­ ti sieros kamščiai. Bičių motinėlė yra maiti­ nama bičių pieneliu. aprašydami sveikimo simptomus. Oda pasidaro švari. taikant sulčių terapiją. Jei išgėrus du šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių šlapimas po kurio laiko nusidažys burokėlių spalva. 305 . viskas normalu. o bitės darbininkės tik 30—35 dienas. palikdami organizme. Apie išvalomąsias krizes kalbėjo žymiausieji natūropatai Polis Bregas. būtų surinktas iš organizmo ir sukoncentruotas storo­ joje žarnoje. Bičių mo­ tinėlė gyvena šešerius metus. Taigi jei kraujyje pilna nusidažiusių dalelių. ar sveiki pa­ grindiniai organai: virškinimo traktas. klausa ir regėjimas. kad einate teisingu keliu. kaip vanduo. ypač peršalimams. Žoržas Ozava. Iš pradžių šlapimo spalva bus labai intensyvi. Tai irgi tęsiasi gana ilgai. 5. Šį priedą papildysime. Kai mitybos režimas „laisvas" (kartais laikotės. 6. tik jie ilgai užsitęsia. uoslė. Surenas Arakelianas. Yra ir kitų požymių. Išauga protinis ir fizinis darbingumas. Akys pasidaro skaidrios. kas sutrikę. Taigi inkstų funkcija taip pat sutrikusi. Herbertas Šeltonas. Štai keletas jų: 1. — apie tris dienas. Reikia pažymėti dar vieną išsivalymo etapą. kokie barjerai jūsų orga­ nizme nefunkcionuoja. kepenys ir inkstai. motinėlės gyvenimo trukmė apie 65 kartus ilgesnė! Pagrindinė priežastis glūdi mityboje. burokėlių sultys vaizdžiai parodo. jie atrodo daug geriau. daug sveikiau. paskui maitinasi gėlių nektaru ir medumi. Taip buvo du kartus. 4 priedas MITYBA IR GYVENIMO TRUKMĖ Išmintingas siekia ne to. sumažėja (jei buvo) spuogų. o bitės darbininkės jo gauna tik savo gy­ venimo pradžioje. Toliau per kepenis arba jas aplenkdamas kraujas išnešiojamas po visą organiz­ mą. o antrą kartą. Išnyksta nemalonus odos kvapas. 8. t. 2. Tegul tai būna gairės jūsų sveikatos susigrąžinimo kelyje. kepenys dir­ ba blogai. Dabar nustatysime. viską. Jos parodo. tampa rausvas. ir turėjo galazolino kvapą. po 6—9 mėnesių išnyks. bet to. Pirmą kartą šitas išsivalymas tęsėsi keturias dienas. Staiga netikėtai po 2—4 mėnesių iš ausų pašalinama daug sieros. kartais — nelabai). ar sveikas jūsų virškinimo traktas. Praktika duoda teigiamą atsakymą. Paskui kraujas pervaromas per inkstus. nepavargstama. Jei nenusidažo. Apskritai beveik nelieka iš­ skyrų iš nosies ir bronchų. Jis nustoja jausti savo kūną. organizmui sveikstant. 2—6 mėnesius. spalva ims blukti. spinduliuojančios. o dažniausiai nuo abiejų šių vietų kar­ tu. Kai organiz­ mas tampa stiprus. Geriau ima augti galvos plaukai. jūsų virš­ kinimo traktas nusilpęs. Aristotelis Daugybę žmonių jaudina klausimas.y. Išsilaisvinusiam nuo toksinų ir šlakų naštos žmogui ste­ bėtinai lengva. pirštų nagai. Vadinasi. Iš pradžių pateiksime pavyzdį iš bičių gyvenimo. Iš virškinimo trakto ertmės burokėlių sultys įsiurbiamos į krau­ jotakos ratą.kystėje. 4. ar galima mityba prailgin­ ti gyvenimą. teisingai varto­ jant produktus. jei šlapimas nusidažė burokėlių spalva.

Kaip mums žinoma. Ilgaamžiai geria švarų šaltinio vandenį. Tai dar vienas ilgaamžių mitybos teigiamas bruožas. Štai taip sumaniai pasinaudojama indukuota autolize virškinimui palengvinti. Šitiems skaniai paga mintiems augaliniams patiekalams būdingas didelis fermenti nis aktyvumas. natūralų medų. Todėl jam lieka energijos perteklius. kuri nuodija.t. Mityba ypatinga ir tuo. Vietoj arbatos jie geria erškėtuogių. krapų.. Dietos kaloringumo apribojimas 50—25 procentais prailgina gyvenimą beveik du kartus ir atitinkamai 32 procen307 . jū­ ros augalus. Laikosi „mitahara" — saikingo valgymo principo. Valgo 3—4 kartus per dieną. kad efektyviausia apriboti kalo­ rijas (energiją) dieta. Dauguma jų prakaulūs. kuriuose taip pal daug vitaminų ir mineralinių druskų. dėl to per daug sužadiname došą Kapcha. įvairius prieskonius ir t. Tai padeda stiprinti virškinimo sistemos funkci 306 jas senatvėje". Apskritai Karabacho ilgaamžiai vartoja daugiau kaip 200 rūšių žalių ir raugintų valgomųjų augalų. nes mano. Įdomus ir nacionalinis paprotys vartoti aštrius priesko­ nius — juk dabar mums došos Vata stimuliavimui nuolat stin­ ga kartaus skonio. kurį geria su arbata. „Natūralus medus ir vynuogės — labai naudingi virškinimui maisto produktai". Visi ilgaamžiai valgo saikingai. skiriamas orga­ nizmo stiprinimui. Štai iš ko reikia mo­ kytis! Juk kuo daugiau mineralinių elementų suvartojama švie­ žių." mes sužinome. Ilgaamžiai valgo daug žalių daržovių salotų: pipirnės. Šitas gėrimas naudingas netekus jėgų (Jin būklė). tuo geriau organizmui. kurie stimuliuoja došą Pita. lygumoje ar kal­ nuotose Kaukazo vietose". kad senų japonų mityba turi daug bendro su Kaukazo ilgaamžių mityba. t. Dabar atsiverskime L. Biblijoje aprašytas patriarchas Matūzalis. Mai tinosi jis natūraliais produktais: laukinių bičių medumi ir džio vintais žiogais. sveikatai. Avižų. gudobelės ir mėtų nuovirą.Pavyzdys įkvepia. kad jie (ilga­ amžiai) mėgsta vaisius ir uogas". kad žarnyno mikroflora būtų norma li. žuvis. Gavrilovo knygą „Ar gali žmogus gy­ venti ilgiau?" Ten aiškinama. Ir tai suprantama: sultinys — negyvėlių iš­ trauka. Viskas labai paprasta —šilkmedžio uogos —Jare produktas. Patiekalai gaminami ir iš laukinių augalų. kruopo­ mis. ardantis mūsų „poringąjį reakto­ rių" — glikokaliksą. Iš jų verda sirupą. su saiku. turinčių daug ekstrahuoja­ mųjų medžiagų. Ir vėl pabrėžiu: „Charakteringa. Ilgaamžiai vartoja mažai cukraus. kai subalansuoti vitaminai ir mineralinės medžiagos. tai žmogui padeda maksimaliai prisitaikyti prie tos vietovės. Akivaizdu. ir juo ilgaam­ žiai save stiprina. „Karabacho ilgaamžių mitybos racione ypatingą vietą už­ ima šilkmedžio uogos". Seni japonai pir­ menybę teikia daržovėms. todėl mažiau praran­ da vitaminų. kad vartojamas daug odžas (bioplazmos) turin­ tis maistas. Karš­ ti patiekalai vartojami iškart pagaminus. peletrūno. nelygu kur jie gyvena — pakrantėje. Iš Grigorijaus Picche lauri knygelės „Auk iki šimto metų. Taip jie pa­ laiko došą Pita. Kitas svarbus momentas — produktai kulinariškai perdir­ bami tik visiškai švieži. tai yra 12—13 kartų ilgiau negu paprastas žmogus. Vietoj kvietinės duonos val­ go mčadi (kukurūzų paplotėlius) ir gomi (kukurūzų košę). Vengia riebaus maisto.. Morisita mano. nuolatos palaiko „virškinimo ugnį". kuriame jie gyvena. atsakingą už virškinimą. niekad nebūna laikomi šaldytuve. „gyvų". Japonų „Natūraliosios medicinos" asociacijos prezidentas profesorius K. liepų žiedų. kukurūzų ir sorų miltai glitimo ne­ sudaro.y. Vartojami ir rūgusio pieno produktai. Mityboje nėra pirmų patiekalų. Juk kvietinė duona — glitimas. mėsa. Valgo laukines valgomąsias žoles. kuris gyveno 900 metų. antrinio skonio suvirškinus. nuolatos krenkščiame ir kenčiame nuo užkietėjusių vidurių. Persisotiname produktais. ka­ lendrų. Ilgaamžiai spontaniškai maitinasi produktais to rajono. Nuodijimo procesą priimame kaip stimu­ liavimą. kad jis blogai virškinamas ir spartina senė­ jimo procesus. kurių antrinis skonis yra saldus — duona. kaip mai tinosi Kaukazo ilgaamžiai: „Jų mityboje yra keletas skiriamųįi) bruožų. kad vartojami natūralūs produktai iš savo daržo ar sodo. Tada griaunamasis poveikis daug mažesnis — juk jis šio rajo no dalelė. Mėsa dažniausiai verdama. O dabar mums artimesni pavyzdžiai. daugiau — medaus ir vynuogių. ir laikosi rekomenda­ cijos vartoti grynus produktus — jų pasisavinimui ir pašalini­ mui nereikia eikvoti savo organizmo rezervų. kuris po kurio laiko būna ne toks vertingas. — teigia ilgaamžiai.

rafinuotas cukrus. pasaldytas me­ dumi arba įdarytas sūriu bei graikiškais riešutais. Nieko nežinodami apie var­ tojamų riebalų ir mirtingumo nuo pieno liaukų. Istorikų manymu. grįžęs į Angliją. kas yra liga. „Trisdešimt du tūkstančiai šio rojaus gy­ ventojų nežino. ir jie visą bandymų laiką išliko sveiki. kad ilgaamžiškumą lemia mityba. bet biologiškai aktyviu maistu. Jei žmogus neteisin­ gai maitinasi. česnakas ir truputis druskos. ne veltui senolis Matūzalis juo valgydavo. skirtingai nei kaimyninės tautos. raudo­ nieji pipirai sumažina bendrųjų ir neutralių lipidų kiekį. žiemą — saulėje džiovintais ab­ rikosais ir daigintais grūdais. Daug angliavandenių. Matyt. 309 . kad Kaukazas — šašlyko tėvynė! Abchazai vartoja tik šviežią mėsą ir. Jei pažvelgsi­ me į tai iš došų pozicijų. o kartu ir daug ląstelienos. 36 gramus rie­ balų ir 365 gramus angliavandenių. jei tik tinkamai mai­ tinasi. be to. Šie duomenys buvo gauti eksperimentuojant su gyvūnais. pektinų kiekis maiste — svarbi ilgaamžių mitybos ypatybė". Škotų gydytojas Makas Karisonas 14 metų gyveno netolie­ se Hunzos slėnio. avių brinza. įsikūrę čia žygio Indo upės slė­ niais metu. iš kukurūzų miltų daro prėskus paplotėlius čurekus. Savitas I. ir niekam neateina į galvą pašil­ dyti svečiui ne tik vakarykštį. Jie gyvena du kartus trumpiau. Makas Karisonas. kurį nesunku pasisavinti. Vidutinis jų amžius — 120 metų!" Hunzai — vegetarai. labai panašūs į europiečius. sausos ir džiovintos prieskoni­ nės daržovės. Per parą sunaudoja maždaug 1933 kilokalorijas. kurio ket­ virtadalis — raudonieji pipirai. Taigi jie vartoja produktus. Saldėsius ir uogienę jie valgo tik 1—2 kartus per savaitę. kadangi viską. Taigi ir europiečiai gali gyventi ilgai. kuri sudegina gleives. Kitiems gyvūnams buvo taikoma Hunzos dieta. „Be to. Todėl nenuostabu. Kai kurie skaitytojai gali paprieštarauti. Vasarą jie minta žaliais vaisiais ir daržovėmis (t. kad Hunzos gyventojai. kon­ servuotos bei virtos daržovės). cho­ lesterino kepenyse kiekį. Vienus maitino įprastu Londono darbinin­ kų šeimos maistu (balta duona. kad Kaukazo ilgaamžiai maitinasi būtent taip — nekaloringu.tais. bet stimuliuoja došą Pita. Palyginkim Abchazijos ilgaamžių ir Karabacho ilgaamžių mitybą. Tarp kitko. Ką jie valgo? „Pagrindinis kasdienis abchazų patiekalas — kukurūzų miltų košė (anksčiau jie virė košę iš sorų)". storosios žar­ nos ir kraujotakos sistemos vėžio ryšį. 50 gramų baltymų.y. Štai įdomi lentelė. Tai gali turėti didelės reikšmės šir­ dies ir kraujagyslių sistemos ligų profilaktikai". nesaikingą valgymą ir gėrimą ši tauta vi­ sada smerkė. Hunzos gyventojų priežodis: „Hun­ zos moteris niekada paskui savo mylimąjį neis ten. t. Rafinuoto cukraus vartojama beveik du kartus mažiau. Jis padarė išvadą. Taigi prak­ tika ir teorija viena kitą patvirtina. silkė. pirmųjų Hunzos bendruomenių pradininkai buvo pirkliai ir Aleksandro Makedoniečio armijos kariai. kad aštrus skonis didina mūsų organizme Jan ir neleidžia sužadinti došos Kapcha. Apsirijimą.y. nesudarančius glitimo. Nesuvalgytas maistas atitenka gyvuliams. kad Hunzos slėnio kaimynystėje tokiomis pat są­ lygomis gyvenantys žmonės skundžiasi įvairiausiomis ligomis. nuo ligų jo neišgelbės ir kalnų klimatas. „Betgi jų maistas anaiptol nėra prėskas ir neskanus. Archipovo straipsnis „Superilgaamžiškumas: gal tai vis dėlto priklauso nuo raciono?" (žurnalas „Chemija ir gy­ venimas"). Vatoj a itin mažai druskos ir beveik visai ne­ vartoja jos grynos. kuriame autorius teigia. bet ir šiaip ataušusį valgį. gaunamų su augaliniais produktais. paaiškės. derinį. netgi šviežius melionus. Biologiškai vertingas maistas — švieži vaisiai ir daržo­ vės. pagal sezoną). kad tik dieta yra šios tau­ tos ilgaamžiškumo pagrindinis faktorius. abchazai nemėgsta labai riebių patiekalų. kur neauga abrikosai". Labai įdomių duomenų apie Hunzos slėnio ilgaamžius patei308 kia Nikolajus Agadžianas ir Aleksejus Katkovas knygoje „Mūsų organizmo rezervai". atliko įdomius eksperi : mentus su gyvūnais. Apskritai iki 20-ųjų mūsų amžiaus metų abchazai valgė medų. Mes jau žinome. pateikianti duomenų apie „rekordinin­ kus" ilgaamžius. Įdomu. negu paprastai rekomenduojama. jie valgo su adžika — aštria ir aromatinga pasta — prieskoniu. Po kiek laiko šitą grupę apniko įvairiausios žmonių ligos. o žiemą daiginti grūdai ir džiovinti abrikosai — padeda visiems gyventi daug ilgiau. su žalumynais. abchazams atstojan­ čius duoną. Ypač sotus ir maistingas čurekas.

2. sunokusias alyvuoges. medų ir duoną. laukinių me­ džių ir krūmų uogas. Be viso to. atrastą akademiko A. turkas. Ben Salii Muali. 9. Širalis Mislimovas. tyrinėjo jų maistą. Racionas toks pat. Jis nevartojo sviesto ir niekad nesuvalgė daugiau kaip du kiaušinius per sa­ vaitę. rūgusį pieną. 105 metų portugalas. nori nenori susimąstai: ar aš tikrai teisingai maitinuo­ si? Taigi kokius produktus valgė ilgaamžiai? 1. gėrė pieną ir šaltinio vandenį. medų. nesvarbu. bet po nedaug. liesą mėsą. 140 metų. dievina citrinas. Vartojo pažiedėjusią juodą duoną. medų. o paskutiniais metais — įvairių augalų žiedų arbatą. ji likdavo prie namų židinio ir. Maisto ypatingai ne­ sirenka. varš­ kę. dar daugiau. kad pagrindinis žmonių gyvenimą prailginan­ tis faktorius yra mažai perdirbtų produktų vartojimas. Valgė sūrį. valstiečio šei­ moje paprastai pieną virindavo.. 156 metų. kas paminėta. Ne veltui senovės graikų filosofas Posidonijus Rodosietis sakė: „Kiekvieno žmogaus organizmas turi pats atlikti kulinariją". finikus ir daug vaisių bei daržovių. augimvietėse citrinų sko­ nis yra kitoks. kaip ir kitų jo kaimynnų. Maistas turi būti kuo nekaloringesnis.. o tai. 150 metų. 168 metų. Valgo dažnai. 160 metų. Ugoliovo: 50 procentų virškinimo energijos sutaupoma.. Giuli Rzajeva. grūdus. virškinamas savų fermentų. Surinkta turtinga medžiaga lei­ do mokslininkams padaryti tam tikras išvadas bei suformuluo­ ti rekomendacijas. todėl ir rūgščios. Valgė žoles.. Aš manau. Omano sultonato gyventojas. Susipažinkime su įdomia žinute „Ilgaamžiškumo receptas". čabanai. o jame turi būti kuo dau­ giau daržovių. ga­ mino jį ne taip. ir sutrumpino jos amžių". valgė pusžalius avienos šašlykus. daržo­ ves. Daug su kuo galima nesutikti. o piemenys apsieidavo be ugnies. Paulas de Sa. gali bū­ ti. 124 metai. „Jei tarsime. rupaus malimo miltų duoną. 4. Paprastai moteris neidavo paskui vyrą į kalnus. turinčių daug geležies". Geria „firminį" žvalumo gėrimą. jei maistas natūralus ir neperdirbtas.. 8.Vardas ir pavardė Siralis Mislimovas Machmudas Eivazovas Širinas Hasanovas Medžinas Agajevas Čarlis Smitas Amžius Gyvenamoji (m. Mėgsta laukinių paukščių ir žvė­ rių mėsą. pagamintą iš kalnų žolynų pagal senovinį re­ ceptą. Azerbaidžanas Leriksko r. Prisiminkime indukuotą autolizę. Širinas Hasanovas. sviestą ir sūrį3. „Grupė kinų mokslininkų kelerius metus tyrinėjo ilgaamžišku­ mo problemą. vaisių ir patiekalų. gyvenantys beveik klajoklišką gyvenimą. Saidas Abdulas Mabudas iš Hunzos slėnio. ką iš jo ruošėsi ga­ minti. 311 „Galvijus auginantys šių kraštų gyventojai netolimoje pra­ eityje maitinosi beveik vien pienišku ir augaliniu maistu.) vieta 168 148 150 140 131 Leriksko r. vyresnių nei 100 metų — 310 . Serbijos gyventoja 119-metė Ema Begovič visą gyvenimą maitinosi beveik vien ožkos pieno produktais. kad būtent šis veiksnys gyvenimo trukmės ligini­ mui yra pats svarbiausias. kad pagrindini maistą ruošia primityviu būdu". Azerbaidžanas. Gėrė tik vandenį ir mėtų arbatą. Azerbaidžanas Leriksko r. Medžidas Agajevas. jo žodžiais tariant. 150 metų. vaisius. 5. naudojosi daugiau civilizuotais maisto gaminimo metodais.. Šių vaisių sultys. bet kai matai statistikos duo­ menis. vaisius. Zora Aga. 6. Azerbaidžanas JAV Profesija čabanas (aviganis) čabanas čabanas čabanas galvijų varovas gyvenimą. Beje. pas mus jos atkeliauja neišnokusios. Gerontologai giliai ir visapusiškai studijavo 37 000 gentainių — vyrų ir moterų. 7. Azerbaidžanas Džerbrailsko r. vieną iš pateiktos lentelės ypatumų — vyriška visų ilgaamžių lytis — galima būtų paaiškinti taip. kaip kiti valstiečiai: pavyzdžiui. turėti kuo mažiau riebalų ir gyvulinės kilmės baltymų. Autorius pabrėžia: se­ noliai pasakojo jam. yra „ilgaamžiškumo eliksyras". žinoma.

Mielės minta daug azoto turinčiomis amonio druskomis (kartais nitratais). 1 šaukštas kondensuoto pieno. Obuolių patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. Medžidas Agajevas — avienos šašlykus. bičių medaus arba vaisių drebučių. Sumaišyti ir valgyti. kuo geriau išsaugantys visus gyvus elementus. Mišinys turi būti gaminamas prieš pat valgymą. Mielėse esantys fermentai pagreitina skirtingos kilmės organinių junginių. Ben Salii Muali — laukinių gyvūnų mėsą. pusės citrinos sultys. Mielių ląstelėse susi­ kaupia įvairios atsarginės medžiagos: polisacharidai. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. glikoge­ nai. 1 šaukštas kondensuoto pieno. Mielių baltyme yra visos svarbiau­ sios amino rūgštys. esant 25—28 °C temperatūrai. 1 šaukštas kondensuoto pieno. kurie taip pat turi daug vitami- I. Viską išmaišyti ir valgyti. 1—2 šaukštai tarkuotų morkų. riebalai ir lipoidai (ergosterinas — D provitaminas). Sumaišyti ir valgyti. dažniausiai daržovės bei vaisiai. Vietoj obuolių galima imti džiovintų slyvų. past. II. Be to. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. 4. Pavyzdžiui. Paulo de Sa — citrinas. Dauguma mielių ypač gerai dauginasi rūgščioje ter­ pėje (pH 5. Uogų patiekalas 200—300 gramų sutrintų uogų (mėlynių. 1—2 šaukštai grūstų migdolų. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. gervuogių. 3. Kruopščiai maišyti išbrinkusius dribsnius su kondensuotu pienu ir citrinų sultimis. rūpinasi Jin-^Jan maisto pasisavinimu ir došų pusiausvyra.8). padarėme išvadą. kiekvienas ilgaamžis turi mėgstamą valgį. fosforo junginys voliutinas (ribonukleino rūgšties ir polifosfatų kompleksas). pusės citrinos sultys 312 313 . past. 1 šaukštas kon­ densuoto pieno (geriau medaus — aut. Ema Begovič — ožkos pieną. Sie žmonės.4—5.Visų ilgaamžių valgiaraštis — gryni produktai. Obuolių ir morkų patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. Be to. Džiovintų slyvų patiekalas 200—300 gramų išmirkytų be kauliukų slyvų. pusės citrinos sultys. yra patys tobuliausi natūra­ lios mitybos šalininkai. pasirinkimas (at­ kreipiant dėmesį į Jin—Jan ir došų pusiausvyrą) ir maisto per­ dirbimo būdai. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. kad didžiu­ lę reikšmę mūsų mitybai turi du veiksniai: sveiko maisto. žemuogių). amino rūgštimis. Sumaišius valgyti. 2. Mielių ląstelės sintetina daug nukleino rūgščių.). purinų ir pirimidinų. BIRCHERBENERO PATIEKALAI 1. 5 priedas MAISTINIAI PRIEDAI IR MAISTO GAMINIMO BUDAI Susipažinę su ilgaamžių mityba. (galima pakeisti obuolių actu — aut. ypač angliavandenių. Šie jų pamėgti produktai sėkmingai sureguliuoja došas. aviečių. DIETINIAI M. rūgimą arba oksidaciją. Giuli Rzajeva — savo „firminį" gėrimą. medų ir duoną. patys to neįtardami. o tik paskui į vientisą masę sudėti obuolius ir viską sumaišyti. ilgaamžiai vartoja ypatingus maistinius priedus. peptonais. pusės citrinos sultys.). ALAUS MIELĖS Mielės — mikroskopiniai vienaląsčiai chorofilo neturintys au­ galiniai organizmai. priskiriami grybų klasei. pa­ tenkinančio konkretaus organizmo poreikius. ku­ rie papildo kūno mikroelementus ir taip subalansuoja došas.

Už­ pilą nukošti.nų. kai organizmas mielių nepriima: raugėjimas. tuo jis tirš­ tesnis. truputį karstelėjęs (stimuliuoja došą Vata). 314 B grupės vitaminų kiekis alaus mielėse (miligramai 1 grame sauso produkto) B1 B2 PP B6 60—125 21—80 150—830 25—40 Folinė rūgštis 19—22 Pantoteno rūgštis 42—200 Biotinas 0. užpilti 45 g mielių ir pašildyti ant ugnies iki 70 °C. Iš 16 kg miltų gaudavo 100 g geriamųjų mielių. Taigi mielės yra idealus produktas Pita došai stimuliuo­ ti. geriamųjų — iki 500 gramų. Simptomai.) rūgštys. sudarantis 0. gastritas. Jei medus 315 . kartais viduriavimas.1. tuo ilgiau jis lieka skystas. BIČIŲ PRODUKTAI 1. Produktai 1 porcijai: 300 g vandens. Kuo meduje mažiau vandens. mineralinių medžiagų šaltinis. Mielės — pagrindinis D vitamino šaltinis. Į paruoštą gėri­ mą įsidėti pagal skonį cukraus (arba medaus). Teigiamas alaus mielių poveikis: apetito ir savijautos page­ rėjimas. skrandžio sekrecijos sureguliavi­ mas. papildomas kokybiškų baltymų. didina plonosios žarnos sugebėjimą įsiurbti. Tai malonaus skonio ir kvapo gėrimas. kol tuščias skrandis. Alaus mielių sudėtis procentais: baltymai — 51—58. kuriems reikia daug pilnaverčių baltymų ir B grupės vitaminų: esant virškinimo trakto negalavimams (opos.6— 2 procentus visos masės! Todėl jos plačiai naudojamos vaistų pramonėje D vitamino preparatui gaminti. organizmas mielių gali nepriimti. Todėl mielės gali būti vartojamos kaip vertingas maisto produktas. Sau­ sųjų medžiagų kiekis geriamosiose mielėse yra 13—15 p r o c . mielių pastos — iki 50 g. Mielėse yra ir palmitino (75 proc. Paskui mišinį atvėsinti iki kambario temperatūros. 15 g juodos duonos. o paskui rytais. virškinimo trakto motorinės funkcijos pagerinimas (doša Vata). B ir D grupės vita­ minų. Džiūvėsius už­ pilti verdančiu vandeniu ir palaikyti 3 vai. Skonis turi būti gaivus. Medus. MEDUS. virškinimo sistemos ligomis. podag­ ra. Alaus mielių vartojimas gydymui Alaus mielės skiriamos gerti sergantiems įvairiomis infekcinė­ mis ligomis. cukriniu diabetu. turintis daug sacharozės. Mielių gėrimas. angliavandeniai — 25—30. Mieles draudžiama vartoti: sergant inkstų ligomis. apsunkusios kojos. Kad taip neatsitiktų. Apie šių produktų vertę ir tai. yra tirštesnis. jis grei­ tai ima kristalizuotis. o lipčiaus medus.) bei stearino (25 proc. pridėti dar 5 g mielių ir palikti 8 valandas šiltoje vietoje. furunkulioze. Valgyti po to tik praalkus. Kuo me­ duje mažiau fruktozės. enterokolitas). kolitas. yra skystesnis. 50 g presuotų netermofilinių kepimo mielių. Išoriškai medus panašus į sirupą. Galiu pridurti: jei inkstai dirba normaliai. specifinis mie­ lių. presuo­ tų — iki 100 g. Šitų sąlygų nesilai­ kant. bet ne rūgštus. Skystos alaus mielės stipriai skatina skrandžio liaukų sek­ reciją. iš pradžių reikia sustiprinti virškinimo traktą daržovių sultimis. rūgštingumas — 6—8°. jų tonuso padidinimas. mes jau žinome. rieba­ lai — 2—3. gerina kasos ir žarnų liaukų sekreciją. kad juos vartoja ilgaamžiai. sumažėjus jo organų tonusui ir pašlijus virškinimo liaukų sek­ recijai. taip pat ir makšties dezinfekavimui. mielių spalva — gelsvai pilka. kuriame daugiau fruktozės. kad nusistotų. vartojant alaus mieles šlapimas filtruojamas daug geriau. III. svorio padidėjimas. Duoną supjaustyti riekelėmis ir padžiovinti.1—9. pelenai — 8. gerti truputį mielių. odos.8 Mieles vartoti patariama ligoniams. Išsuktas iš korių. Geriau naudoti alaus mieles. Norintiems padidinti baltymų ir vitaminų kiekį maiste re­ komenduojame tiek mielių per parą: sausų — iki 25 g. Geriausios mielės per Didįjį Tėvynės karą buvo gaminamos iš kvietinių arba ruginių miltų.. vidurių pūtimas. mielės juos stip­ rina.

Kartus pikio skonis stimuliuoja došą Vata. raudonėlio. Tai derva. liepų medus. lais­ vina vidurius ir varo šlapimą. alksnių ir kitų.) Vanduo Azotas Proteinai Siera Fosforas — — — — — 24. iš kurių jis surinktas. 4. savybės ir kad kiekviena medaus rūšis turi ypatingų gydomųjų savybių. miško medus. B 3 . Pikio van­ dens tirpalu skalaujant gerklę gydomas uždegimas. kurio dėka įvyksta gliukozės oksida­ cija ir gaunama gliukurono rūgštis bei tuo pat metu išsiski­ riantis vandenilio peroksidas. panašus į pieno spalvos drebučių masę. Ilgai laikant prastėja me­ daus kokybė — sumažėja jo fermentų aktyvumas. nepaisant jų homeopatinės dozės. kad meduje išsau­ gomos gydomosios augalų. susirgus kvėpavimo takų ligomis. teikiantis mums energiją ir ilgaamžiškumą. Todėl valgykite jį nuolatos. Vienas litras medaus sveria apie 1420 gramų. Tai jaunų. sunaikinantis mikroorganizmus. Tokiu tirpalu skalaujama ir sergant ausų. antra. PIKIS. susidariusi iš daugybės įvairių medžiagų: 55 proc. Meduje yra beveik visi mikroelementai.62 0. jis bičių surenkamas iš me­ džių pumpurų: tuopų. Bičių pikio dervose ir balzamuose yra cina­ mono spirito. čiobrelių ir raudonėlio. kmynų. tik atsi­ žvelkite į savo došas. Pi317 . graikiškai reiškia „prieš miestą". no­ sies ligomis. Medus stimuliuoja širdies raumenis. vaško. Gydomąją medaus vertę nulemia: 1.susikristalizuoja.7 — 3. cinamono rūgšties. 10 proc. Medų būtina laikyti nuo šviesos apsau­ gotame hermetiškame inde (išlieka aromatinės medžiagos ir fermentai) 5—10°C temperatūroje. Labai slopina infekci­ jas. Tam tikras gama-globulino kiekis nulemia antivirusinį. Mokslininkų (S. 5. išsiskyrusio iš bitės kūno. bičių pienelyje buvo aptikta B v B 2 . B 12 . Bičių pikio kilmė dvejopa: tai yra dervinga pirminio žieda­ dulkių virškinimo liekana ir. Šiuose komponentuose yra daug vitaminų ir mikroelementų. Pikį bitės renka 10—16 valandų. ge­ riau nei kiti produktai.5 4. Pavyzdžiui. Jau rastas bičių seilių liaukų sekretas. BIČIŲ PIENELIS. padarė Ch. 3. Pikis saugo bičių šeimą nuo virusų ir bakterijų.34 — 11. nukleino rūgščių — PHK ir DNK. mėtų. dervų ir balzamų. Kolage­ nas — jungiamasis organizmo junginys. Skalavimas gydo virusines galvos srities ligas. eterinių aliejų. G. Kaip jau žinome. Medus — saulės spindulių koncentratas. rauginių medžiagų. 30 proc. Šias išvadas. B c . kad jame neva esama fermento inhibino. apsaugo nuo uždegimų skran­ džio ir žarnyno gleivinę. Žiedadulkių ir bičių pienelio kiekis meduje. Nuo šito audinio kokybės labiau­ siai priklauso mūsų sveikata ir ilgas amžius. 5 proc. prie kurio prisitvirti­ na visos veikliosios ląstelės. Tai augalinės kilmės produktas. Mladenovo) nustatyta. at­ likę specialius tyrimus. Dešimtys vertingų medžiagų yra žiedadulkėse. saugo kepenis. B g . 2.22 Be to. 3. Inkstų ligomis sergant geriausiai tinka kaštonų. L. antimikrobinį ir antitoksinį bičių pienelio efektą.38 0. jis kokybiškas. stepių mėtos. Cukrus — pasisavinamas be išankstinio apdirbimo. Jame yra amino rūgšties — vieno iš pagrindinių kolageno komponentų. rekomenduoja­ mas kalnų medus. pievų žiedų ir vaisinių augalų medus. o akis — konjunktyvitas. Priešbakterinės medaus savybės paaiškinamos tuo. poveikis. H vitaminų. 316 Bičių pienelio sudėtis (proc. Konecho. bičių pienelio ypatingų savybių dėka bi­ tės motinėlės gyvenimas 65 kartus ilgesnis negu paprastos bi­ tės. Pikis.35 —15. sunegalavus širdžiai — levandos. biostimuliatorių. Lamberti ir 1. žiedadulkių. Antibiotiko. 2. arba propolis.67 Pelenai Dekstrozė Sacharozė Eteriniai ekstraktai — 2.58 30. susirgus virškinimo sistemos ligomis — stepių medus. Dėl gana sudėtingos gavybos bičių pienelis vartojamas la­ bai retai. pagamintas pa­ čios bitės. Aukštesnėje nei 40°C temperatūroje medus savo savybes praranda. 5—14 dienų amžiaus bičių darbininkių ryklės ir viršutinio žandikaulio liaukų sekretas. Kvapas salsvas.

kis gali didinti kraujo serumo komplementinį aktyvumą ir gama-globulinų kiekį. Anesteziologinės bičių pikio savybės nenu­ sileidžia kokainui ir novokainui. Pikis, dedamas po truputį Į maistą, labai gerai gydo šlapimo takų ligas, balansuoja hormo­ nų veiklą. Vartojamas sergant lėtinėmis skrandžio ligomis ir inkstų uždegimu. Štai įdomus bičių pikio vartojimo pavyzdys. Vienas ligonis po operacijos vartojo bičių pikį ir priaugo 20 kilogramų. Po pus­ mečio jį vartoti liovėsi. Po 7—8 mėnesių vėl susirgo — pikty­ binis kasos uždegimas. Gydymas buvo bevaisis. Vėl ėmė vartoti bičių pikį. Sveikata pagerėjo. Dabar valgo ir geria viską. Pro­ filaktikai kasdien su maistu suvartoja pusę šaukštelio bičių pi­ kio. Iš karto matyti, kad šis ligonis bičių pikiu ėmė sėkmingai stimuliuoti nusilpusią Pita došą, atsakingą už virškinimą. Vartojimo būdas. Bičių pikis yra nekenksminga, bet labai stipriai veikianti medžiaga. Pernelyg didelės dozės gali suer­ zinti burnos ertmę. Todėl geriau prie jo prisipratinti palaips­ niui per 3—4 dienas. Kasdien galima suvartoti 1—3 gramus, kuo geriau sukramtysite, tuo geresnis ir greitesnis bus rezul­ tatas. Labai svarbu, kad sulaukę norimo efekto nuo pikio atprastume taip pat palaipsniui — per 8—14 dienų. Kasdien su maistu suvartojant po 5—10 gramų pikio, gali­ ma išsigydyti šlapimo takų, inkstų, dubens, prostatos, genita­ lijų uždegimus. Gydant parodontozę, bičių pikio milteliai vartojami nakčiai. 4. ŽIEDADULKĖS. Tai labai vertingas maisto priedas, ap­ rūpinantis organizmą natūraliais vitaminais ir mineraliniais elementais. Cheminė žiedadulkių sudėtis (proc.) (Pagal Luvo ir Kajasą) Vanduo Atstatomas cukrus Neatstatomos druskos Riebalai Baltymai Amino rūgštys
318

Pelenai Vitaminai Antibiotikai Augimo faktoriai

— — — —

1—7 visų grupių yra yra

Žiedadulkėse esančios amino rūgštys (proc.) Argininas Histidinas Izoleicinas Leicinas Lizinas Metioninas Fenilalaninas Treoninas Triptofanas Valinas — 4,4—5,7 — — — — — — — 2,0—3,5 4,5—5,8 6,7—5,8 5,9—7,0 1,7-2,4 3,7—4,4 2,3-4,0 1,2—1,6

— 5,5—6,0

Žiedadulkėse aptinkami vitaminai ir hormonai (mkg) Tiaminas Riboflavinas Miocinas Piridoksinas Pantoteno rūgštis Biotinas Folinė rūgštis Latoflavinas A vitaminas B2 vitaminas C vitaminas D vitaminas E vitaminas Igozitolas — — — — — — — — — — — — — — 5,75—10,8 16,3—19,2 98—210 0—9 3—51 0,1—0,25 3,4—6,8 0,2—1,7 karotinoidai 16,3—19,2 152—640 0,2—0,6 0,1—0,32 30—40

— 3 --4 — 20-- 4 0 — 0 --20 — 1--20 — 11-- 3 5 — 10-- 4 5

Tyrinėtojas Gregorianas su savo bendradarbiais nustatė, kad žiedadulkėse yra 27 elementai: natris, kalis, nikelis, tita319

nas, vanadis, chromas, fosforas, cirkonis, berilis, boras, cinkas, švinas, sidabras, arsenas, alavas, galis, stroncis, baris, uranas, silicis, aliuminis, magnis, manganas, molibdenas, varis, kalcis, geležis. Dažniausiai žiedadulkių skonis kartus (stimuliuoja Vata došą). ^ Žiedadulkių poveikis žmogaus organizmui: a) reguliuoja vidurių užkietėjimą arba viduriavimą; b) anemijos atveju greitai padidina hemoglobino kiekį; c) greitai priaugina svorio ir padeda pasveikti; d) turi antibakterinių savybių ir labai naudingas gydant kolitus su žarnyno floros anomalijomis; e) teigiamai veikia nervų sistemą, ypač padeda apėmus dep­ resijai arba nemigai; svarbi euforinė priemonė. Dozės dydis priklauso nuo ligonių ir sveikų žmonių savijau­ tos. Rekomenduojama nuo 2,5 g iki 20 gramų (ypatingesniais atvejais) per dieną.

Šutinti grudai Imkite bet kokius sveikus grūdus (dažniausiai vartojami kvie­ čiai). Stiklinę švariai nuplautų grūdų suberti į termosą, užpilti 3—4 stiklinėm verdančio vandens (geriau distiliuoto) ir palai­ kyti 3—4 valandas. Paskui vandenį nupilti, grūdus suberti į lėkštę, įdėti pagal skonį sviesto, medaus arba kokių tik nori prieskonių ir valgyti po salotų. Šis patiekalas labai naudingas žmonėms su vyraujančia Va­ ta doša. Jei neturite termoso, visa tai galite atlikti paprasčiausiame stiklainyje. Tik kuo geriau jį apvyniokite ir įkiškite į celofaninį maišelį. Šis gaminimo būdas nereikalauja ypatingų pastangų. Jei ryte valgyti nenorite, pasiimkite stiklainiuką ir valgykite dar­ be, kai išalksite. Mirkyti kviečių grūdai

IV. GRŪDŲ PARUOŠIMAS Įvairių kruopų košių virimo bendros taisyklės yra tokios: kruo­ pas 2—3 vai. užmerkti. Paskui vandenį nupilti ir kruopas virti tik vandenyje. Užvirinti, nukelti nuo ugnies ir šiltai apvynioti, kad šustų. Paskui įdėti pagal skonį sviesto, pasaldinti arba pa­ sūdyti, nors tai nerekomenduojama. Galima košes virti žolių nuoviruose, tai suteiks joms pikan­ tišką skonį bei gydomąsias savybes. Tada kruopas reikėtų mir­ kyti 12 valandų. Paskui drobiniame maišelyje (nebūtinai) užplikinti žoles, vandenį nuo kruopų nupilti ir jas užpilti nuovi­ ru. Kai užverda, puodą šiltai apvynioti ir palaikyti. Paskui įdė­ ti sviesto ar ko kito pagal skonį. Kai košė paruošta, galima keptuvėje paspirginti svogūnų, morkų ar kokį kitą padažą. Svogūnai kepinami tol, kol išnyks jų kartumas. Padažams vartojamas augalinis aliejus. Kai pada­ žas paruoštas, į keptuvę suberti košę ir viską gerai išmaišyti. Padažo gali būti daug. Truputį palaikius, košę valgyti šiltą. Labai naudinga asmenims su pernelyg aktyvia Vata doša.
320

Grūdus nuplauti ir užpilti šaltu vandeniu, kad būtų apsemti. Po 24 valandų vandenį nupilti, o grūdus laikyti šaldytuve. Ši­ taip paruoštus grūdus galima vartoti 3—4 dienas. Prieš val­ gant juos galima truputį pašildyti, pridėti tų pačių priedų, kaip ir į šutintus. Kitas būdas. Grūdus užpilti šaltu vandeniu ir laikyti tik per naktį. Ryte galima valgyti. Šitaip paruošti kviečių grūdai rekomenduojami suaugu­ siems ir vaikams su sveikais dantimis. Tokie grūdai pažadina skonio nervus, padeda susidaryti seilėms. Stimuliuoja visą virš­ kinimo sistemą ir skatina tuštinimąsi, sunaikina nuodus bei bakterijas žarnose. Daiginti kviečių grūdai Kviečių grūdus nuplauti ir suberti į lėkštę, kurios dugne pa­ tiesta šiltu vandeniu sudrėkinta drobelė. Iš viršaus grūdus pri­ dengti tokia pat šlapia audinio skiautele. Lėkštę palikti 22— 23°C temperatūroje, kartkartėm suvilgant viršutinę drobelę, kol
321

grudai sudigs*. Didžiausia biologinė grūdo vertė, kai daigelis prasikala 1—1,5 mm. Daigintuose grūduose daug vitaminų, ypač B grupės ir E, fermentų, mikroelementų (luobelėje), be to, virškinant kviečių baltymus susidaro ypatingos medžiagos — endorfinai, būtini visoms žmogaus kūno ląstelėms ir psichikos stiprinimui. Štai gydytojos, jogos filosofijos pasekėjos ponios Šmit pra­ nešimo ištrauka: „20 metų trukęs didžiulis eksperimentinis dar­ bas visiškai patvirtina stimuliuojantį daigintų kviečių poveikį bet kokio amžiaus žmogaus organizmo koordinacijai, gyvybiš­ kai svarbių procesų reguliavimui ir atstatymui, optimaliai me­ džiagų apykaitai ir nervų sistemos stabilizavimui. Tai tikras gyvybės eliksyras". Racioną papildžius daigintais grūdais, daugybės rimtų ligų gydymo eiga daugeliu atvejų pralenkė visus lūkesčius (be to, pagerėjo regėjimo aiškumas, judesių koordinacija, galvos plau­ kų spalva ir tankumas, sutvirtėjo dantys ir kt.). Kiek teko pastebėti, bet kokio amžiaus žmonių sveikata jau po 1—2 savaičių aiškiai pagerėjo, o vėliau jie pasveiko. Žmonės, vartoję daigintus grūdus, tapo atsparūs peršalimo ligoms. Įdomu pastebėti paralelę su Vladimiro Lagovskio straips­ niu „Anapus Gagulos paslapties" (žurnalas „Gamta ir žmogus", Nr. 3, 1989). Ten kalbama apie atnaujinančią medžiagą — gy­ vūnų gemalines ląsteles, kurios perkeliamos į žmogaus orga­ nizmą operuojant. Mes į savo organizmą augalines gemalines ląsteles perkeliame natūraliai — valgydami. Abiem atvejais efektas akivaizdus. Daiginti grūdai pasidaro minkšti, lyg būtų šutinti. Juose esantis krakmolas pavirsta salykliniu cukrumi, o tai — visos virškinimo grandies palengvinimas (juk krakmolą iš pradžių turime perdirbti į cukrų). Todėl daigintos sėklos — pačios tin­ kamiausios virškinimui, turi daug gydomųjų galių. Ypač reko­ menduojama tiems, kam sumažėjęs seilių išsiskyrimas. Daigin­ ti kviečių grūdai — stipriausi Kapcha došos stimuliuotojai. Štai dar keletas daigintų grūdų receptų. Tokie patiekalai turi ypač daug gydomųjų savybių.
* Šitaip daiginami ir visi kiti grudai: kukurūzų, rugių ir kt.

Gydomąsias košes ir kisielius reikia gaminti taip: 12—24 vai. prieš gaminant patiekalą grūdus pastatyti šiltai, kad su­ dygtų (vienam žmogui imti 50—100 g sausų grūdų). Paskui perplauti ir sumalti mėsmale. Įdėti pagal skonį medaus, svies­ to ir įvairių prieskonių. Priklausomai nuo to, kiek atmieši, bus košė ar kisielius. Virinti nei košės, nei kisieliaus negalima. Kviečių ir kitų augalų mišinys Turiu sukūręs kviečių bei kitų augalų gydomojo mišinio recep­ tą. 1. Daigintus grūdus sumalti mėsmale; sumalti šviežias mor­ kas (galima panaudoti sulčiaspaudės išspaudas), burokėlius, sa­ liero, kiaulpienės, pastarnoko, petražolės ar kito valgomo kul­ tūrinio bei laukinio augalo šaknį. Visa tai gerai sumaišyti, pri­ dėti truputį konservanto — medaus. Mišinio skonis gali būti labai įvairus — nelygu kokie kom­ ponentai. Tai leidžia pasirinktinai veikti tą ar kitą došą. Keis­ dami augalus ir parinkdami juos pagal poreikius, galite tikslin­ gai gydyti įvairius negalavimus, kol jie išnyks. Pavyzdžiui, mal­ tus daigintus kviečių grūdus vartojant su kiaulpienės šaknimi ir lapais, galima greitai susigrąžinti fizinių krūvių išsekintas jėgas, tonizuoti visą organizmą. Sumaišę petražoles, morkas ir grūdus išgydysite inkstus. Ypač toks mišinys naudingas žiemą ir ankstyvą pavasarį. Tada į sumaltus daigintus grūdus pra­ vartu įmaišyti mirkytų džiovintų vaisių: abrikosų, obuolių, kriaušių, razinų, taip pat ir morkų, burokėlių bei kokių nors žalumynų. Skonis labai savitas. Toks mišinys yra sotus. Dau­ gumai žmonių pakanka 3—5 šaukštų. 2. Mišinys ruošiamas taip pat, tik vietoj medaus imkite alie­ jų. Aliejus rekomenduojamas gaminant nesaldžius mišinius. Šiuo atveju vartojamos karčios ir gaižios žolės. Abiejų rūšių mišinius galima pasigaminti kartą per savaitę ir valgyti, kai tik užsimanysite. Savo gydomųjų savybių tokie mišiniai nepraranda vieną dvi savaites. Aš imdavau šio mišinio į darbą ir pusryčiavau, pietavau, kai tik atsirasdavo apetitas. Stebėdamas kitus ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad page­ rėja virškinimas, žarnyno evakuacinė funkcija, padidėja dar­ bingumas ir pajėgumas.
323

322

kitais žalumynais ir vartoti sumuštiniams. įpylus citrinos sulčių (galima vartoti citrinos rūgštį). Kad visiškai patenkintume organizmo po­ reikius. „Juodieji ikrai" Sausus jūros kopūstus užpilti vandeniu. pigmentų. Salotos — pagrindinės natūralių maistinių 324 medžiagų tiekėjos. kad sveikata nuolat būtų tvirta. Žiemą tokią pastą galima gaminti iš džiovintų žolių. Nereikia per daug smulkinti daržovių. liepos žiedų. struktūrizuoto vandens. Tai gardus patiekalas. Toliau. Žolių miltų sklindžiai Valgomosios žolės išdžiovinamos. Stenki­ tės. Tokia pasta šaldytuve gali stovėti mėnesį. šalpusnių. Todėl vartojamos daug šarminių elementų ir struktūrizuoto vandens turinčios daržovės. 2—3 mėnesius. stimuliavimo nebus. gaunamų su lapais (petražolė­ mis. vitaminų. Pagrindinė šio etapo užduotis — organiz­ mo šarminimas ir reikalingos mikrofloros formavimas. kopūstais). gaunamų su šakniavaisiais (burokėliais. Žolės smulkiai sutrupinamos. skoniu primenantis juoduosius ikrus. Šią pastą galima derinti su svogūnais. Kadangi salotos yra mūsų pagrindinis būtinas patiekalas. reikia gerai sugniaužyti ranka. Atminkite: norėdami sti­ muliuoti vieną silpną došą. Skanios salotos sutaisomos iš tik ką supjaustytų šviežių kopūstų. dėti pakepintų svogūnų ir labai smulkiai sutarkuoto česnako. įberti supjaustytų žalumynų ir paduoti į stalą. jūsų skonio pojūčiai truputį pasikeičia. 325 . Įpilti saulėgrąžų aliejaus. Salotų gaminimas Pageidautina salotas gaminti pagal sezoną. 3 šaukštai obuolių sulčių. Majonezas su obuolių sultimis 1 šaukštas grūstų graikiškų riešutų. Į tokią rie­ bią vientisą košę įpilti augalinio aliejaus ir maišyti. būtinai valgykime augalų šaknų. kad tinkamai būtų stimu­ liuojamos Jin ir Jan funkcijos bei jų pusiausvyra organizme. morkomis. Saldi pasta. ląstelienos ir chlorofilų. paskui sumaišomos su medumi arba aliejumi. nelygu sezonas ir sveikata. kiaulpienių. Tirštą mi­ šinį reikės atmiešti obuolių sultimis. pasitelkus skonio pojūčius. Kuo daugiau. kad būtų lyg miltai.V. fermentų. kitus 3—6 mėnesius. Visa tai užtepti ant duonos su sviestu. tuo geriau. rasakilos. kad į vandenį pereitų daugiau medžiagų). DARŽOVIŲ PATIEKALAI Laukinių valgomųjų žolių pasta Imkite žolių: dilgėlių. turin­ čius po virškinimo vieną skonį. dobilų. Beriama paprasčiausių kvietinių miltų (kaip jungia­ mosios medžiagos) ir kepami paplotėliai ar sklindžiai. Jei į salotas primaišysite dar­ žovių su skirtingais antriniais skoniais. o užsukus dangteliu ir ilgiau. Visa tai perplaukite ir su­ malkite mėsmale. į salotas maišykite augalus. Riešutus sumalti arba sugrūsti mediniame inde. beržų ir aviečių lapų (ga­ lima ir kitokių). Pabarsčius juos druska. Antruoju etapu. pasirinkti tinkamas dar­ žoves došoms sureguliuoti. sudrėkinamos (pageidautina distiliuo­ tu vandeniu. reikia parinkti daržo­ ves atsižvelgiant į Jin—Jan santykį. 1 šaukštas aliejaus. Dabar pakalbėkime apie salotų pagardus. Dabar pakalbėkime apie išmintingą salotų vartojimą. Tokios salotos vadinamos „triadomis". Pir­ muoju sveikimo etapu. salotoms galima imti bet kokias daržoves. salie­ rais). lapų ir vaisių salotas. Visas aukščiau išvardytas žoles sumaišyti su saulėgrąžų aliejumi arba korėjietišku padažu. gysločio lapų. Šaukštelis tokios pastos prieš valgį aprūpins jus visai parai mikroelementais ir vitaminais. Visas žoles sumaišyti su medumi. Jose daug mikroelemen­ tų. takažolių. kad išbrinktų. nes jos nuo sąlyčio su oru genda. Pridėkite kelias ievos šakeles (ji suteikia migdolų kvapą). Sūri pasta. tai ir požiūris į jas turi būti ypatingas. paskui sutrinamos. gaunamų su vaisiais (agurkais. pomidorais). Tai sėkmingai atlikus. VAISIŲ.

citrinos sulčių. kaip ir majonezas su obuolių sultimis. citrinų sultis ir medų sumaišyti. tarkuoto svogūno. 1 šaukštas citrinų sulčių*. 2 šaukštai citrinų sulčių. 2 skiltelės česnako.11 aliejaus. 1. Šiuo majonezu galima tepti duoną sumuštiniams. petražolių. po vieną arbatinį šaukštelį medaus ir supjaustytų petražolių lapelių. Majonezas turi būti tirštas. 0. porais ir kitomis priesko­ ninėmis daržovėmis). Pomidorų padažas salotoms 150 g pomidorų. 1 šaukštas citrinų sulčių. Majonezas su saulėgrąžų sėklomis 6 porcijoms reikės: 100 g išgliaudytų saulėgrąžų sėklų. citrinos rūgštimi.Majonezas su obuolių ir citrinų sultimis 1 šaukštas maltų graikiškų riešutų. medų. sultis ir svogūną. petražolės lapeliais. Gaminamas taip pat. lazdynų). 0. tarkuotos citrinos žievės. migdolų. Pagardinti sutarkuotu česnaku ir supjaustytais petražolių lapeliais. 1 šaukštas aliejaus. 1 šaukštas aliejaus. sugrūsti mediniame inde. Aliejų. 1 šaukštas citrinų sulčių. sultis ir medų sumaišyti. po vieną šaukštą citrinų sulčių ir tarkuotų svogūnų. Išgliaudytas saulėgrąžas sumalti ir grūsti mediniame arba porcelianiniame inde. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir tarkuoto svogūno. po 1 šaukštą pomidorų tyrės. Saldus salotų padažas su citrinų sultimis 3 šaukštai aliejaus. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir smulkiai supjaustytų krapų šakelių. 327 . Ilgai šį mišinį maišyti. citri­ nos sultimis. Pagardinti pipiru ir svo­ gūnu. Majonezas su varške 6 porcijoms reikės: 1 kiaušinio trynio. Šiuo padažu užpilti salotas. peletrūno lapeliais. Į vientisą masę supilti iš trynio ir aliejaus pagamintą majonezą. 326 Salotų padažas su citrinų sultimis 2 šaukštai aliejaus. Pagardinti jį citrinos sultimis ir tarkuota žieve. 1 šaukšto smulkiai tarkuotų svogūnų. 50 g varš­ kės. 2 skiltelės česnako. Varškę trinti mediniu šaukštu. Berti supjaustytas petražoles. Patiekti pusryčiams. t. truputis malto saldaus raudonojo pipiro. Majonezas iš varškės 100 g varškės. Berti krapus (juos galima pakeisti saliero. 2 šaukštai obuolių sulčių. 2—3 šaukštai grietinės (arba rūgusio pieno). nulupti ir sutarkuo­ ti arba išplakti mikseriu. po truputį supilant aliejų ir pieną. Gerai sunokusius pomidorus nuplauti. medumi bei tarkuotu svogūnu. Riešutus sumalti. iš pradžių po lašą. Majonezas su citrinų sultimis 1 šaukštas maltų riešutų (graikiškų. Sumaišyti su išplakta grietine. kuo nors rūgščiu. citrinų sulčių. Aliejų. Riešutinis salotų padažas I variantas: 4 šaukštai maltų riešutų. o paskui plona srovele supilti aliejų. 1 arbatinis šaukštelis medaus. Šiuo padažu tinka pagardinti žalias salotas. papuošti juos raudonojo pipiro ir agurko griežinėliais. 1 šaukš­ tas pieno. malto raudonojo pi­ piro (saldaus). Varškę gerai išsukti mediniu šaukštu. Salotų padažas su krapais 2 šaukštai aliejaus. 1 šaukštas citrinos sulčių. Gaminama taip pat.5 šaukšto aliejaus. Gerai išsukti aliejų.y. Tada į skystą košelę supilti pomidorų ty­ rę ir tarkuotą svogūną.1 1 aliejaus. Į riebią vienti* Citrinų sultis galima pakeisti spanguolių sultimis.

1 šaukštelis tarkuotų krienų. Labai skanu užsitepti šio padažo ant šviežių daržovių skil­ telių. įpilkite šaukštelį aliejaus. Miltiniai padažai Pakepinkite miltus. citrinų sultis ir medų gerai išplakti.są košelę įtarkuoti česnaką. 30 įvairių prieskonių (petražolių. Į riebią košelę po truputį supilti citrinų sultis. PATIEKALAI. Jei masė per tiršta. Į medų nuolat maišant supilti citrinų sultis. salierų. Morkų padažas su krienais 100 g morkų. pagardinimui po 2 šaukštus žalumynų (svogū­ nų laiškų. krapų.) Padažas su prieskoniais Sultys. užvirinti ir užsukti stiklainiuose. Atmiešti grietine. 100 g augalinio aliejaus. išspaustos iš 60 g rūgščių obuolių arba aivų. kad būtų auksinės spalvos. 5 dalys aliejaus. 1 dalis karčiųjų pipirų. suberti žalumynus. Arakeliano duona 1 kg antros rūšies miltų. kol suskys­ tės. Pabandykite pasidaryti padažą ir majonezą pa­ tys — kurkite! Adžika 5 dalys saldžiųjų pipirų. juos labai smulkiai supjaustykite ir nedidelėje grūstuvėje grūskite tol. alie­ jaus ir citrinų sulčių. raudonųjų pipirų. krapų. Grietininis salotų padažas 100 g grietinės. me­ daus. Tokį padažą supilkite į patroškintas morkas. Viską sumaišykite. salierų lapelių. Iš šios tešlos padaryti paplotėlį ir 329 . Prieskonius parinkti pagal skonį ir smulkiai sukapoti ar sugrūsti. 1 šaukštas citrinų sulčių. o paskui ir aliejų. salierų ir kt. išsukti ir pagardinti citrinų sulti­ mis. labai tinka kopūstų ir morkų salotoms. aguročius ar burokė­ lius. Suberti tarkuo­ tą salierą. 328 Aliejų. 5 dalys pomidorų. Grietinę išplakti. sumaišyto su citrinų sultimis. Tada daržovės būna labai gardžios. 100 g me­ daus. Salotų padažas su medumi 1 šaukštas citrinų sulčių. Dėti medaus. ir krienų. Taigi gardinkite salotas padažais bei majonezais ir valgyki­ te į sveikatą. II variantas: po 1 šaukštą grūstų graikiškų riešutų. čiobrelių. 60 g gliau­ dytų graikiškų riešutų. 1—2 šaukštai medaus. Atskirai saulė­ grąžų aliejuje pakepinkite svogūnus. po 1 šaukštą citrinų sulčių. 1 dalis česnakų. (Jei vartosite saliero lapelius. Triados padažas Vienai porcijai reikės vieno trynio. ARAKELIANAS 1. Supilti į juos rūgščias sultis ir suberti maltus riešu­ tus. kmynų). VI. petražolių. 1 stiklinė vandens. KURIUOS REKOMENDUOJA S. kad padažas būtų norimo tirštumo. Nuskustą morką sutarkuoti smulkia tarka. česnakų. salie­ rų. į ją supilti citrinų sultis ir aliejų. 1 šaukšto medaus ir 1 šaukš­ to aliejaus. Jei padažas per rūgštus. Viską geraai išmaišius pilti ant salotų.). 1—2 šaukštai medaus. praskiesti vandeniu. Šio padažo skonis ypatingas. Riešutus sumalti ir grūsti medinėje ar porceliano grūstuvė­ je. grietinės. Viską susmulkinti. Padažas su salierais 2 šaukštai augalinio aliejaus.

maitinimas tampa labai efektyvus. pridėkite rie­ šutų. 0. 2. turinčią neigiamą elektros krūvį. Arakeliano nuomo­ nę apie „žalią" maistą. fosforo ir kalcio — gyvybiškai būtinų medžia­ gų — per organizmą pereina tranzitu. Organizmui iš karto gaunant citrinos rūgšties. stimuliuojantis došą Vata. 80 kg ir badaujate 3 dienas. ridikų. Į erškėtuogių sultis pripjaustę svogūnų. Tai 6 dienų norma. o mėta — došą Vata. jungdamasi su aminais. Daigintus kviečių grūdus su ne ilgesniais kaip 1—2 mm daigeliais ir citriną sumalti mėsmale. nereikia virškinti.01 mililitro mėtų antpilo.4 ml mėtų antpilo. 1 kilogramui kūno svorio 6 dienoms jums reikės 0. morkų. pavyz­ džiui. 330 Apie medų mes jau žinome. Mėsmale sumalkite mirkytų lęšių ir žirnių. Vandenį geriau vartokite ištirpintą — bus didesnis efektas. Štai dar keletas originalių Sureno Avakovičiaus patiekalų: 1. svogūno. petražolių. Žmogaus kūno svorio 1 kilogramui imama 0. Soda su citrinos rūgštimi — populiarus putojan­ tis gėrimas. S. Preparatas nuo stresų Tai ypatingas maisto priedas. citrinos rūgšties. vanilės ir gerai išplakti. Avižines kruopas atmiešti medumi pasaldytu vandeniu. yra pagrindinis sveikatos. ji panaši į armėnų lavašą. sudėti į lėkštę ir užpilti sluoksniu rūgščių tarkuotų obuo­ lių. 2 gramai medaus ir 2 mililitrai vandens.džiovinti orkaitėje 45—48 °C temperatūroje. krapų.1 ml citrinų sulčių. ypač badaujant.01 gramo cit­ rinos rūgšties. agurkų. Tikriausiai jums būtų įdomu sužinoti S. Taigi jei geriate medaus tirpalą su citrinos rūgštimi. Tai yra. 80 g medaus ir 80 ml vandens. Iš vai­ siaus išspaustose sultyse yra 10 proc. Medaus ir citrinos derinys — gerai žinoma liaudies medicinos priemonė. gerina visų organų dar­ bą. aliejaus ir padarykite kot­ letą. Jai tirpstant išsiskiria fosforas ir kalcis. sudaro aminocitrininę rūgštį. o paprasčiausiai imti 3 citrinų sultis arba 1 arbatinį šaukštelį citrinos rūgšties. česnako. turinti šarminių savybių. Citrinos rūgštis turi dar vieną būdingą savybę — ji yra maisto virškinimo proceso galutinis rezultatas. imkite atitinkamai 0. Susijungdama su ATF. galite vartoti citriną. citri­ nos rūgštis — došą Pita. 1 arbatinį šaukštelį pipirmėtės antpilo (par­ duodamas vaistinėse) ir 1 1 ištirpinto vandens. Jei sveriate. įpilti aliejaus. Visos ląstelės tokioje duo­ noje išlieka gyvos. Tada nereikia paisyti savo svorio. rūgštis „dega" ir išskiria energiją. jėgas. apie 60 proc. didina iš­ tvermę. 2. Tokia duona yra be mielių. 250 g bičių medaus. kopūstų. pašalina iš organizmo kenksmingas medžiagas. Arakelianas pataria į vandenį įdėti truputį sodos (3 lit­ rams — 1 g). Jis rašo: „Maistas iš žalių vaisių ir dar­ žovių stimuliuoja medžiagų apykaitą. Tai yra.4 g citrinos rūgšties. stabilizuoja imunines sistemas. Citrinos rūgštis. Fiziologinis kiekvieno sudėtinio komponento vaidmuo yra toks: Citrinos rūgštis — vienintelė rūgštis. 3. 4. atsparumą. Citrinos rūgšties kalcis — unikali gyvybiškai svarbi druska. Padalinkite tai į 3 dalis ir suvalgykite po vieną dalį kartą per dieną. apie jokį badavimą negali būti ir kalbos — jūs gaunate kuo puikiausio maisto. daug jėgų suteikiantis kokteilis. be to. turėsite labai vertingą šiu­ pinį. 0. susikaupiantis kauluose. organizme susijun­ gianti su kalciu. Tai labai gardus. Povei­ kio mechanizmas toks: medus stimuliuoja došą Kapcha. Maitinantis įpras­ tai. sumaišyti su grikių mil­ tais. Duoną reikia suvynioti į celofaną ir laikyti šaldytuve. teigiamai veikiantis visą organiz­ mą. šis pro­ duktas suderina visas tris došas — todėl toks didelis jo gydo­ masis efektas. gausiai išskiriantis mums taip pat reikalingą an­ glies dioksidą. 331 . Galima šį preparatą vartoti ne tik badaujant — po 30 g per dieną. Mėta — įdomus augalas. žalumynų. O iš visų nepa­ keičiamų amino rūgščių tik trys turi neigiamą krūvį — tai ami­ no citrininės rūgšties ypatingos vertės organizmui esmė. Jei neturite citrinos rūgšties. ilgos jaunystės veiksnys". Tai sotus pyragas.

13. Agadžanian N. M.. 1976. ilgą. M. Ugoliovas A.. 1964. Rusų liaudies gydymo knyga. Korpačiovas V. Mitybos higiena. 1975. 9. M. Vidinė organizmo terpė taip pat visų pirma priklauso nuo maisto kiekybės ir kokybės. padeda palaikyti visus tris organizmo procesus — homeostazę. homeorezę ir homeomorfozę — paties aukščiausio lygio. nepriklau­ somai nuo jo valios. 8.. M. Voichaniovas V. 21. Picchelauris G. Žarnų sienelių virškinimo fiziologija ir pa­ tologija.. 1977. Orlovą Ž. Kurioniovas P. Priklausomai nuo to. 1978. Mikulinas A.. Todėl išvada viena­ reikšmė: tinkama mityba padės išsaugoti puikią sveikatą. 1979. Aktyvus ilgaamžiškumas. Gavrilovas L. Trys sveikatos banginiai. Kirlianas V.. Ir. Bircheris-Beneris M. Katkovas A. 11. 1981. Gydymas maistu. Ajurveda. D . 4. LITERATURA 1. 1982. Viskas apie daržoves. Virškinimo fiziologija. 17. Kirlianas S.. 18. Pokrovskis A. ką ir kaip valgome. 5. 20. Kur cinas I. Ar gali žmogus gyventi ilgiau? L. Gyvasis vanduo. Dilmanas V. 1987. M. M. Bitės — žmogui. 15.. Tai keičia mūsų protavimą.. atsižvelgiant į metų laiką ir žmogaus došas.BAIGIAMASIS ŽODIS Mano nagrinėta tema yra neišsemiama. M. cha­ rakterį. Didysis biologinis laikrodis. Šioje knygoje aš sten­ giausi išsiaiškinti tuos pagrindinius dalykus. teisingai vartojamas ir derinamas. Andrejevas J. M. Bregas P Badavimo stebuklas. 1992... M. M.. 3. socialinį aktyvumą. Rytų refleksoterapijos tradiciniai ir šiuo­ laikiniai aspektai. 19.. Luvsanas G. Enterininė (žarnų hormoninė) sistema. 1988 14. natūralių struktūrų. 23. 6. Biologiniai senėjimo ir ilgaamžiškumo pa­ grindai. Nuostabių išlydžių pasaulyje. 1989. kurie svarbūs vi­ siems. remiantis bioe­ nergetika.. Čia aprašyti virškinimo ir maisto sąveikos su organizmu mechanizmai kiekviename žmoguje veikia savaime. 333 .. 22. 1978. 7. 1967.. Todėl sunormalizavę mitybą mes normalizuojame ir visas antrines funkcijas. M. mūsų organizme vyksta antrinės funkcijos: kraujotakos ir kvėpavi­ mo. Akupunktūros vadovas. 1954 16. kuo mažiau perdirbtas ir individualiai parinktas.. Petrovskis K. Armstrongas Dž. 1914. kūrybingą gyvenimą. turintis daug bioplazmos (odžas). Ugoliovas A. M. judėjimo ir protavimo. Dietologijos žinynas. Z. 12. 1982. M. Gydomoji fauna. Joirišas M. 1985 10. 1993. Bachmanas G. M. Samsonovas M. Vilenčikas M.. Auk iki šimto metų.. kaip galima su­ prasti iš šios knygos. 1914. Musų organizmo rezervai. Mitybos funkcija iš visų žinomų funkcijų yra seniausia. 2. M. šviežias augalinis maistas. 1991. 1986. 1982.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful