UDK 615.85 Ma 259

AUTORIAUS ŽODIS Dauguma žmonių nori, kad juos išgydytų ki­ ti, kad tai būtų atlikta kokiu nors instrumen­ tu. Jie nepripažįsta savo kaltės ir nesisten­ gia surasti savo klaidos, kuri yra jų nelaimės priežastis. Genadijus Malachovas Ma259 Organizmo valymas ir tinkama mityba / Vertimas iš rusų kalbos Nijolė Blaževičiūtė, Nijolė Žukauskie­ nė. V.: Algarvė, 1998.— 334 p. ISBN 9986-856-06-X Knygoje pateiktos rekomendacijos, kaip gydyti žmogaus organizmą netradiciniais metodais, be vaistų, taip pat chatcha-jogos elementai, padedantys kaupti apsaugines or­ ganizmo jėgas, įveikti įvairius negalavimus. Yra receptų, skirtų organizmo išvalymui, kad neliktų irimo produktų, slopinančių gyvybines galias. Knyga skirta plačiam skaitytojų ratui. Autorius neleidžia panaudoti šios knygos medžiagos ki­ tiems leidiniams. Tai veikalas, kurį būtina pateikti skai­ tytojui visą. UDK 615.85 Z. Ozava Negavęs pagalbos iš kitų žmonių, pradėjau pats ieškoti savo pablogėjusios savijautos priežasties. Iš pradžių skaičiau popu­ liarią literatūrą sveikatos klausimais, o po to — specialią-mokslinę. Palaipsniui man atsivėrė stebuklingas Gydomosios galios pasaulis. Padrikų žinių painiavoje išryškėjo būdai, dėsniai, ku­ rių būtina nepažeisti ir kurie negailestingai baudžia jų nepai­ sančius. Atmetęs tai, kas nereikalinga, klaidinga, pradėjau laikytis šių dėsnių, šių būdų, rekomendavau juos kitiems žmonėms. Ste­ bėjau, kaip tai daro tie, kurie jau pasiekė puikių rezultatų gy­ dydami savo organizmą. Per tą laiką susidūriau su gausybe unikalių mokslinių dar­ bų ir tyrimų, kurie paaiškino pasveikimo pasitelkus mitybą fe­ nomeną. Deja, visi jie yra specialiuose moksliniuose veikaluose ir kada pasieks žmonių mases — neaišku. Per pastaruosius 100 metų mūsų gyvenime labiausiai paki­ to mityba. Atsirado daug rafinuotų, dirbtinių produktų, bet pa­ aiškėjo, kad jie nepritaikyti evoliucijos suformuotiems maisto perdirbimo ir pasisavinimo mechanizmams. Skrandžio-žarnyno traktas nuo to genda ir susidėvi pirmiausia, patologija pradeda plisti toliau. Todėl tvirta sveikata — didžiausia retenybė. Ta­ čiau daugeliu atvejų pakanka pakeisti maistą, kad organizmas pats pradėtų greitai atgauti jėgas.
3

ISBN 9986-856-06-Х

© ИК «Комплект», 1993 © Малахов Г.П., 1996 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Blaževičiūtė, 1998 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Žukauskienė, 1998 © Leidykla „Algarvė", 1998

Prisiminkite senovės priesaką: jei tu susirgai, pakeisk gy­ venimo būdą. Jei tai nepadeda, pakeisk mitybą. Jei ir tai ne­ padeda, tada griebkis vaistų, kreipkis į gydytojus. Šioje knygoje aš pabandžiau apibendrinti ir moksliniu po­ žiūriu paaiškinti, nuo kokių „svertų" priklauso mūsų sveikata. Žinodami juos, galime tikslingai įjungti „svertus" ir išgydyti save patys. Ši knyga skirta gydymo mityba ir organizmo valymo klau­ simams. Autorius dėkingas visiems, kurie po krislelį kaupė žinias apie žmogų.

I dalis ORGANIZMO VALYMAS

STORASIS ŽARNYNAS
Mokslas apie žmogaus kūno sandarą yra ver­ tingiausia pažinimo sritis ir nusipelno išskir­ tinio pritarimo. A. Vezalijus

Tik labai nedaug žmonių tikrai žino, kokį vaidmenį atlieka sto­ rosios žarnos, kad sveikata būtų tvirta ir stabili. Senovės iš­ minčiai, jogai, Tibeto ir Egipto gydytojai žinojo: jei žmogus nori nesirgti, storųjų žarnų veikla privalo būti nesutrikusi. Apie tai kalbėjo ir visų tautų bei laikų Didysis Gydytojas — Jėzus Kristus, kurio žodžius užrašė jo mokinys Jonas Evange­ lijoje: „Vidinė nešvara — dar baisesnė negu išorinė. Todėl tas, kas valo tik išorinį purvą, išlieka nešvarus viduje ir primena šven­ tovę, išdabintą puikiausia tapyba, bet su neiškuoptu šlykščiau­ siu purvu". Siame manuskripte aprašomas ir paprastas storųjų žarnų išvalymo būdas — klizma: „...Paimkite didelį moliūgą su nusvirusiu žemyn žmogaus ūgio stiebu, išgremžkite jo vidų ir pripilkite upės vandens, kurį sušildė saulė. Pakabinkite tokį moliūgą ant medžio šakos, at­ siklaupkite prieš Vandens Angelą ir pakentėkite, kad vanduo galėtų prasiskverbti į visą žarnyną... Prašykite, kad Vandens Angelas išvaduotų jūsų kūną iš nešvarumų, ligų. Po to išleiskite iš kūno vandenį, kad kartu su juo būtų pašalinti nešvaru­ mai ir dvokas. Tik pamatę ir užuodę visą bjaurastį ir šlykšty­ nes, teršusias jūsų kūno šventovę, suvoksite, kiek nuodėmių glūdėjo jumyse kankindamos begale ligų".
4

5

6 2 piešinyje aiškiai matyti. kurios apsaugo žarnos sieneles ir padeda judėti čia esančiam turiniui. Storosios žarnos dalys 1 — akloji žarna. 3 — dešinysis gaubtinės žarnos linkis. 8 — tiesioji žarna. o riestinės žarnos — 5 milimetrai. ypač storosios žarnos. 4 — kasa. 6 — storosios žarnos. sudarytas iš dviejų sluoksnių: vidinio cirkuliarinio bei išorinio išilginio. riestinės — 3— 4 centimetrai. 7 — riestinė gaubtinė žarna.). 2 pieš. Viduje jos paviršių dengia gleivinė. Gaubtinės storosios žarnos sienelių storis skirtingas: dešinėje dalyje tik 1—2 milimetrai. 6 — nusileidžianti gaubtinė žarna. 1 pieš. 7 — šlapimo pūslė. kuriame kraujagyslėmis teka kraujas ir limfa. 2 — skrandis. Po to seka raumenims apvalkalas. Jos pradžia — akloji žarna. 10 — plonoji žarna. STOROSIOS ŽARNOS ANATOMIJA Storoji žarna užbaigia žmogaus virškinamąjį traktą (1 pieš. moterų — su gimda ir užpakaline makšties dalimi. Tad remdamiesi šiuolaiki­ niais mokslo laimėjimais. STOROSIOS ŽARNOS FUNKCIJOS Storajai žarnai tenka ne viena funkcija. 3 — tulžis.Pasakyta iš tiesų labai įtaigiai. 4 — skersinė gaubtinė žarna. 5 — kairysis gaubtinės žarnos linkis. Storosios žarnos dalių skersmuo nevienodas: aklosios ir ky­ lančios gaubtinės žarnos — 7—8 centimetrai. Šių organų uždegimo procesas gali išplisti į tiesiąją žarną ir atvirkščiai. Storosios žarnos išorę dengia serozinis sluoksnis. Gaubtinės žarnos sienelę sudaro keturi sluoksniai. sėklidėmis. prostata. 5 — inkstai. 7 . 9 — kirmėlinė atauga. gaminanti bei išskirianti gleives. Už gleivinės yra riebalinės ląstelienos sluoksnis. kad storosios žarnos yra pilvo ertmėje ir liečia pilvo organus ar yra šalių jų. pabandykime detaliau išsiaiškinti žarnyno. Bendras žmo­ gaus storosios žarnos ilgis — maždaug 2 metrai. vaidmenį. 2 — kylanti gaubtinė žarna. Išskirsime bei aptar­ sime tik pagrindines. o pabaiga — išangė. Vyrų storoji žarna priekyje liečiasi su šlapimo pūsle. Šių dviejų sluoksnių dėka vyksta žarnų turinio išmaišymas ir judėjimas link išangės. Žarnyno vieta pilvo ertmėje 1 — kepenys.

kokį matote 3 piešinyje. ir antru atveju storojoje žarnoje vyksta rūgimas 8 3 pieš. vandens ir elektrolitai. pienas). Gydytojas Liamuras teigia: „Mes neabejodami galime pasakyti. Tai vienas iš užkietėjimo at­ vejų. kad 90 pro­ centų sunkių ligų. Vidinės žarnų sienelės būna padengtos tvirta suakmenėjusia mase. K. kuri pavaizduota 3 piešinyje. Netinkamai maitinantis. Toks žarnynas tampa panašus į krosnies skliautą. amino rūgštys. priežastis yra vidurių užkietėji­ mas. susidaro išmatų akmenys (3 pieš. kad jos nesikauptų. kuriuos gamina čia esančios bakterijos. pilvo pūtimas. Kai kurie chirurgai teigia. Jei išmatos nepašalinamos ilgiau. Jo centre — šviesus tarpas išmatų masėje. maistas už­ teršiamas. Storosios žarnos raukš­ lėse — kišenėse iš tokių apnašų. atvejų išpjautose tyrimo metu sto­ rosiose gaubtinėse žarnose randa svetimkūnių. sveikatai kenkiančius mišinius. nors ji ir turėjo būti laiku pašalinta iš organizmo. apatija. sunkus ne­ pakankamas tuštinimasis — užkietėjimo požymiai.). pakaitom su baltymų turinčiu maistu (mėsa. svaigimas. iki 95 proc. dešra. deformuojama storoji žarna. Netikęs įprotis numalšinti alkį sumuštiniu ir arbata ar kava lemia tai. niūrios mintys. judėdamas storąja žarna. Žymus vokiečių gydytojas-chirurgas. reikia. atsiranda vi­ durių užkietėjimas. cukrumi). taip pat sukietėjusios. kad 70 proc. Patologiška storoji žarna (Štrichai žymi išmatų akmenų sankaupas) Paaiškinimus šiam piešiniui radau N. Pasirinkus netinkamą dietą. kurį reikia nedelsiant rūpestingai išvalyti. Kurenovo vadovėlyje apie liaudies mediciną ir Mantovanio Romolo knygoje „Menas išsigydyti gamtinėmis priemo­ nėmis". laiku išeitų. Apnašos ant liežuvio. mieguistumas. kirminų. Tačiau net ir tada. kokia ji turėtų būti. irzlumas. o storąja (2 m) — 12— 18 valandų). galvos skausmai. o po įsiurbimo belieka 200—300 gramų išmatų. sutrinka evakuacinė žarnyno funkcija. daugelį metų kauptos fekalinės masės. kurios lig šiol saugomos dideliame stiklainyje su spiritu kaip įtikinantis eksponatas. Joje įsiurbiama gliukozė." ir puvimas. atlikęs 280 skrodimų. neskatinamas tuštinimosi refleksas. kuriame nėra vitaminų ir mikroelementų (bulvės. fekalinės masės susikaupimas. Nors išmatos žarnyne juda lėtai (žarnų turinys plo­ nąja žarna (5 m) slenka 4—5 valandas. neišsituštinama 24—32 valandas. Piotrovskis straipsnyje „Dar kartą apie mitybą. skausmai ir gurgimas. išvalė iš jos 25 svarus (10 kg) senų suakmenėjusių išmatų. sunkumas apati­ nėje pilvo dalyje. kiek­ vienas toks valgis. gausiai pagardinti sviestu. Viena iš dažniausių vidurių užkietėjimo priežasčių — labai kaloringas negausus maistas. nemalonus kvapas iš burnos. kuri kaupėse žarnyne 20 ir daugiau metų. ypač kai pagrindinę maisto dalį sudaro krakmolingas ir virtas maistas. sūris. Evakuacija Storojoje žarnoje kaupiasi išmatos tol. Ir pirmu. todėl net kelias dienas visai nesituštinama. vitaminai. kiaušiniai. Tačiau 99 atvejais iš 100 ji labiau primena tą. 1 piešinyje pavaizduota tokia storoji žarna. kai tuštinamasi reguliariai. praradus daug vandens (juk jo įsiurbiama net 95 p r o c ) . jos teorijas ir rekomendacijas": 9 v . palieka ant jos sienelių išmatų sluoksnelį — apnašas. Šių procesų metu susidarę toksiniai produktai kar­ tu su vandeniu patenka į kraują Ir sukelia žarnų autointoksikaciją. O štai ką rašo prof. Taigi kasdien iš plonosios žarnos į storąją patenka apie 2000 gramų maisto tyrės (chimuso). suma­ žėjęs apetitas. 240 atvejų rado panašų žarnyno vaizdą. Atkreipkite dėmesį į storosios žarnos pjūvį. perpjovęs vieno skrodimo metu storąją žarną. dauguma žmonių kenčia nuo slaptos vidurių užkietėjimo formos. kol jos pašalinamos iš organizmo. Kitas gydytojas iš Londono. nuo kurių kenčia žmonija. kad žarnyne susidaro mažai išmatų. patiekalai iš smulkaus malimo mil­ tų.įsiurbimas Storosios žarnos pagrindiniai procesai — readsorbciniai. uždarumas.

Semionovos pa10 skaitos dalį: „Nepaliaujamas kūno nuodijimas per žarnyną kei­ čia kraujo ir šlakų koncentraciją. vėl slopina poreikį išsituštinti. Viduriai tampa užkietėję ilgą laiką. didėja jų svoris. deja. Skambu­ tis pertraukai. kol liga nepriverčia kreiptis į gydytoją. nesiryžta paprašyti mo­ kytojo. kurio. V. kurių or­ ganizme nėra šlakų skiedėjų. kraują apnuodija sukietėjusi laiku nepašalintų išmatų masė. Mečnikovas teigė: žarnyno autointoksikacija — pa­ grindinė kliūtis. gali susilpnėti ar net 11 . pyragus su mėsa. Pažeidus storosios žarnos gleivinę. Mokinys pradeda smagiai žaisti. tai pro tokias sieneles prasiskverbia ir toksinai. deformuoja. tie. Petrovo patei­ kiami duomenys: profilaktiškai tikrinant praktiškai sveikus žmones. kai ją deformuoja susikaupusios sukietėjusios išmatos. kad storosios žarnos sienelių storis tik 1—2 milimetrai. Tokie žmo­ nės tinsta. Kraujo susikaupimas ir sutrikusi apyta­ ka žarnos sienelėje — hemorojaus ir varikozinio venų išsiplė­ timo priežastis. Liau­ dies išminčiai savaip įvertino šį gamtos reiškinį: „Kol storas suliesės. Šių atvejų masiškumą patvirtina ir prof. kad išleistų iš klasės. at­ siranda polipai. Kita žmonijos pusė. kurie didėja. Jis atliko eksperimentus. kurių metu į gyvūnų organizmus įterpdavo pu­ vimo produktų iš žmogaus žarnyno. liesas kojas išties". nes neseniai buvo pertrauka. daržovių. nuo apsinuodijimo. atsi­ randa įvairūs kolitai. Tad dar kartą atidžiai pasižiū­ rėkite j 3 piešinį.„Dar I. kai valgoma labai mažai žalumynų. Išgerkite 1—3 šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių. Sulaukus keturiasdešimties metų. košes su pienu. pasak daktaro Amosovo. 306 atvejais iš 1000 rasta. net vėžys. Kurgi ne! Įpročius nelengva nu­ galėti. kenčia. reikia skubėti į klasę. Šie organai tampa tarsi panardinti į išmatų maišą. Taip pat lėtai jau vaikystėje prasideda storosios žarnos atonija. inkstus. riebus. kai ginami savi smagu­ riavimo įpročiai. tačiau vėl pa­ junta norą tuštintis. Kai žarnoje susikaupia daug nuodų. sutrinka ar net visai išnyksta žarnyno peristaltika. bandeles su varške. vaisių. Mokinys nedrįs­ ta kreiptis į mokytoją. O šis. Vidurių užkietėjimą skatina ir dar vaikystėje sutrikęs tuštinimasis. Ryški autointoksikacija atsiranda ir plinta. kai yra trys są­ lygos: nejudrus gyvenimo būdas. prie jo priprantama jau vaikystėje. Štai kokį pavyzdį pateikia Mantovanis Romolas jau minėtoje knygoje: „Kai likus kelioms minutėms iki pertraukos mokinys pa­ junta norą tuštintis. išduoda jums vekselį. ir kito tipo žmonės kenčia nuo vidurių užkietėjimo. Todėl per tokią plonutę sienelę nesunkiai į pilvo ertmę prasiskverbia toksinės išskyros. kur jos pradeda kaup­ tis. Tokių žmonių. varškę su cukrumi. ir po kiek laiko pastebėda­ vo. nenori atkreipti į save kitų mokinių dėmesio. Negali būti kalbos apie normalią jų veiklą. Bet neskuba. kurie dešimtmečiams prilimpa toje pačioje vietoje) sutrikdo tos žarnyno dalies normalų maitinimą. rafinuotas maistas. Poreikis tuštintis nuslūgsta ar net visai išnyksta. Jei sultys nudažo šla­ pimą. aprūpinimą krauju. kurį suke­ lia sukietėjusios išmatos. kad jūsų organizmo gleivinės funkcijos sutrikusios. lytinius bei kitus organus. Tačiau ir vieno. nuodijančios ne­ toliese esančias kepenis. tačiau susilaiko. Taip ir tęsiasi smaližiavimas tol. Taip pra­ sideda įvairios ligos. godžiai nuo pat ryto valgant pamėgtus patie­ kalus — virtinius. Pateiksiu ir liaudies medicinos žinovės N. spaudžia. mano. tikrų varg­ šų. Viena žmonijos pusė sugeba kaupti kūne šlakus tirpdančius riebalus ir vandenį. Jei po to šlapimas taps burokėlių spalvos. išmatos nuolat kaupiasi. Kai netikėtai žaidimą nutraukia skambutis pamokai. šlakų koncentracija kraujyje didesnė negu storulių. Labai svarbu ir tai. dažni stresai". perskaitykite paaiškinimus. jos nervai ir raumenys taip paralyžiuojami. niekas negali išpirkti". ilgalaikis išmatų ak­ menų sąlytis su žarnos sienelėmis (juk būna tokių akmenų. cirku­ liuojantys visame organizme. jog neleis jam to pada­ ryti. nervinė—emo­ cinė įtampa. kur vėl nepatogu prašyti mokytojo. kad jį išleistų iš klasės. kad sergama storosios žar­ nos ligomis. reiškia. kad dar liks laiko po žaidimo. mano. storojoje žarnoje jau bū­ na susikaupusių išmatų akmenų. Storosios žarnos sienelių spaudimas. stumia iš įprastų vietų kitus pilvo ertmės organus. sutrumpinanti žmogaus gyvenimą. Jei tokie atvejai pradės kartotis dažniau. Kai vieną kurią vietą ilgai veikia toksinai. Toks organizmo nuodijimas vyksta lė­ tai. jog nesugeba reaguoti į normalų refleksą. antiperistaltiniai judesiai nustumia išmatas tolyn. kad tai sukelia aortos sklerozę. džiūsta.

net į tai. pantoteninę. Refleksai nebesukelia reikiamo sužadinimo. kuriuose minimi pelėsiai — auglių priežastis. kad nekontroliuojami nevešėtų audi­ niai. veikalai. kurios buvo ilgai nepašalintos iš organizmo. Dažnai užkietėjimą skatina ir nėštumas. Rimtos organizmo patologijos priežastis dažnai būna mais­ to produktams pūvant susidarę pelėsiai. kitos pana­ šios priežastys nulemia vidurių užkietėjimą. reikalinga atitinkama aplin­ ka — nerūgšti terpė ir maistinės skaidulos. Tai ypač būdinga moterims. Neatsitiktinai hemorojus paūmėja suvalgius silkės. Taigi veiklioji mikroflora ne tik papildo mū­ sų maisto atsargas. hormonų. Kad mikroorganizmai nežūtų. jog pūnant baltymams storojoje žarnoje gaminamas metanas. biotiną. lingino bei kitų — gamina nemažai svarbių orga­ nizmui vitaminų. dažnos komandiruotės. kad pradėjo blogiau mokytis. viename grame išmatų jų yra 30—40 milijardų. o vaikas pradeda nebekreipti dėmesio į sutrikusį virškinimą.. nesusilpnėtų imunitetas. biologijos mokslų kandida­ tas S. B ] 2 ir K. Pūvančios išmatos sudaro šarminę terpę. kuri skatina veistis ir daugintis patogeninę mikroflorą. kad žarnynas būtų atspa­ resnis. Arakelianas: „Matenadarane — visame pasaulyje žino­ moje senųjų Armėnijos rankraščių saugykloje. spaudoje buvo pasirodęs nedidelis pranešimas apie tai. žarnyno užteršimo išmatų akmenimis pasekmių. Joms ir kitiems mikrobams būdingos fermentų savybės: skaido mais­ to medžiagas taip pat kaip ir virškinimo fermentai. kurie atlie­ ka ir apsaugos vaidmenį. tyrinėjantis organizmo atjauninimo problemas. Iš kraujo į žarnos spin­ dį gali išsiskirti druskos. nejaukus tualetas." Panašiai būna ir tada. reguliuojančių šią svarbią funkciją. Storosios žarnos gleivinę dirgina ir aštrus ar sūrus maistas. t. folinę rūgštis. padeda pasisavinti organizmui geležį. jautrumas. amino rūgščių. ardan­ tis ir naikinantis B grupės vitaminus ir taip slopinantis orga­ nizmo apsaugą nuo vėžio. Vienintelį vėžio atvejį nulėmė degeneratyvinio po­ būdžio organizmo pokyčiai. kitų mai­ tinančių medžiagų. bet ir iš nesuvirškintų organinių skaidulų — celiulio­ zės. padidė­ ja jų sergamumas. stimu­ liuoja žmogaus imuninę sistemą. Kaip teigia mokslininkai. saugo bei gina nuo vėžio. kai bus aprašytos kitos storųjų žarnų funkcijos. kad Latvijos mokslų akademijoje pavyko išsiaiškinti. ypač antroji jo pusė. kad iš 10 000 vėžio atvejų 9 999 sukėlė organiz­ mo apnuodijimas išmatomis. Savo knygoje „Vėžio gydy­ mas" jis rašo. sugeba įveikti ir sunaikinti įvairiausius patogeninius bei puvimo mikrobus. teigęs. žarnyno lazdelės sintetina 9 vitaminus: B p B 2 . fermentų. nikotino. 4—5 dienas iš eilės nenueina į tualetą.. pektino. rūkytos mė­ sos. Iš 100 besigydančių moterų 95 kenčia nuo vidurių užkietėjimo. alkoholis ir kitos medžiagos. jog vėžys — Gam­ tos kerštas už netinkamą mitybą. Kvandi duomenimis. Teisus buvo gydytojas Gerzonas. tampa tarsi antraeilis.y. 13 . kuriose yra fermentų. sintetina acetilcholiną. per parą žmogus su išmatomis pašalina apie 17 trilijonų mikrobų! Kodėl jų tiek daug? Normali storųjų žarnų mikroflora ne tik dalyvauja virški­ nimo procesų baigiamajame etape ir atlieka apsauginę funkciją žarnoje. Dabar neminėsiu vidurių užkietėjimo. Mchitaro Geraci. Kai žarny12 no veikla nesutrikusi. Beje. Pašalinimas Storajai žarnai būdingas sugebėjimas išskirti į žarnos spindį virškinimo sultis. daugeliu atvejų širdies—kraujagyslių ligas sukelia. Taip pat yra žinoma. patiekalų su actu. kai žmogus jau suaugęs: rytinis sku­ bėjimas. yra ir viduram­ žių gydytojų. Ryškesnį vaizdą susidarysite.. Mikrobai padeda reguliuoti ir vegetacinės nervų sistemos veiklą.. kad paukščių maistui skiriant nevirtas supelijusias bulves.išnykti nervų. MIKROFLOROS VAIDMUO STOROSIOSE ŽARNOSE Žarnyne yra 400—500 įvairiausių rūšių bakterijų. galvos skausmus. Įprastai besimai­ tinančių žmonių žarnyne daugeliu atvejų sąlygos nėra palan­ kios. pavyzdžiui. kurios kartais dirgina žarnos gleivinę ir sukelia su ja susijusias ligas. Pavyzdžiui. Štai ką apie tai sako teoretikas ir praktikas. bet ir rūpinasi. Bfi. poreikis tuštintis nuslūgsta. mažiau priklausytų nuo supančios aplinkos. Žarnyno lazdelės sintetina B grupės vitaminus. . 1982 m.

Todėl storosiose žarnose gali atsirasti polipai. gyvenusių viduram­ žiais. 14 4 pieš. Storosios žarnos — tai tikra „krosnis". ekonomiška ir sklandu. iš aplinkos gaunama daug energijos.). galima spręsti iš juodų apnašų ant dantų. Laikui bėgant. Tai „pilkasis vėžys" (mūsų vadinamas artritas — aut. Kaip tapti tokiu. Plintančiuose pelėsiuose išdygsta sėklos.mano nuomone. Taip geriau vyksta ir kraujo. kad būtų prarasta kuo mažiau energijos per priekinę pilvo sie­ nelę ir šonus. kad būtų išperėti viščiukai. jog žmogus vėl negali būti sveikas. Paaiš­ kėjo. plisdami taip pat išskiria energiją. Storoji žarna — kraujo šildytuvas 15 . Ši „krosnis" veikia taip: realizuojant kiekvieno organizmo genetinę programą.). taigi ir kraujo. Tai „baltasis vėžys" (mes vadintu­ me skleroze — aut. šios juodos apnašos išnyksta savaime. lim­ fos. Tuo pačiu lėtai. esantys storosiose žarnose. pažeidusios storųjų žarnų gleivinę. nuomonė. Augdamos poros išskiria produktus. ne cholesterinas (kurio yra žymiai mažiau ne­ gu manoma). sutrinka jos atsinaujinimo pro­ cesai. Juk storųjų žarnų viename sluoksnyje yra daug kraujagyslių. kurią palyginti neseniai atrado šiuolaikinis mokslas. tai viena iš priežasčių. kuri šildo ne tik vi­ sus pilvo ertmės organus. nukreipiantys šilumą kartu su krauju ir limfa aukštyn. įvairūs koli­ tai ir kita bjaurastis. Įprastai besimaitinančio žmogaus organizmui beveik visa­ da stinga A vitamino. atsirado pelėsių. Na o štai kokia pačių armėnų gydytojų. Tačiau tai dar nereiškia. mažiau jos prarandama skleidžiant šilumą aukštyn. bet pelėsiai". stinga A vitamino." Taip išaiškėja patologijos grandis — sklerozė-—artritas-—vė­ žys. Kai tokių nesuvirškinto ir nepaša­ linto maisto atliekų susikaupia dar daugiau. Ko gero. Išvalę kepenis ir storąją žarną. Tai gali būti ir kraujagyslės. atsiranda Juoda­ sis vėžys" (dabartiniai piktybiniai augliai — aut. Kai storų­ jų žarnų veikla tampa normali. o perekšlei tik belieka pasirūpinti. nes pamatysite iš organizmo pašalintus pelėsius — juodas skiautes! Kad organizme susikaupė nesuvirškinto maisto liekanos. kad taip patys save sušildo vištos kiaušiniai. nuosekliai vyksta neigiami pokyčiai storųjų žarnų gleivinėje. nuo kurio neįmanoma apsiginti. Viso to pradžia — sutrikimai storojoje žarnoje. patys įsitikinsite. jog ši temperatūra visada būtų tokia. kokios reikia. Tokia konfigūracija ir išdėstymas pa­ deda geriausiai sušildyti vidaus organus. Mikroorganizmai. kraują ir limfą. Nugara su stipriais raumenimis ir dubens kaulai yra šios „krosnies" karkasas ir atrama. kuri šildo venose esantį kraują ir šalia esančius vidaus organus.). Gamta neatsitiktinai taip išdėstė storąsias žarnas. pelėsių plitimo procesas intensyvėja. Su­ pantis žarnyną riebalinis audinys yra tarsi šilumos izoliacija. kad vertikali kūno sandara labiau išsaugo šilumą. kurie panašūs į baltą vašką. bus rašoma šioje knygoje. ŠILUMOS SUSIDARYMAS STOROSIOSE ŽARNOSE Dabar išnagrinėsime dar vieną storųjų žarnų funkciją. skverbiasi į sąnarius. dalis maisto pūva. jog nebu­ vo suklysta. nulemiančių. „Kai žmogus persivalgo ir ne visi produktai suvirškinami. kai organizmui pakanka A vi­ tamino arba karotino. nors ji jau buvo žinoma senovės išminčiams. energijos cirkuliacija energijos kanalais (minimais jau tra­ dicinėje senovės kinų medicinoje) aukštyn ir vėl žemyn — iš­ mintinga. bet ir (per kraują) visą organizmą. ku­ rios prasiskverbia į kraują ir pasklinda po visą kūną bei pra­ deda augti palankiausiose (silpniausiose) organizmo vietose. Todėl neatsitiktinai per parą atsiran­ da net 17 trilijonų mikroorganizmų! Pasižiūrėkite į 2 ir 4 piešinius.

Štai kodėl žmonėms šalta. kodėl tada. Ši sritis atitinka ugnies elementą bei transformacijos jėgas ir fizine. pa­ kraunančią vandenį ir elektrolitus. kodėl jie taip greitai pavargsta ir nuo fizinio. nors jie ir dėvi šiltus drabužius. daiginti grūdai. Bioplazmą stimuliuoja šią dalį. taip pat organinių medžiagų virtimas psi­ chine energija). „Atjunkime" storąsias žarnas badaudami. susijusių su vidaus organais. kur išmatų judėjimas yra lėtesnis. riešutai) žmonės jaučiasi geriau. šviesa. Kad šilumą ir energiją kuriančios žarnyno funkcijos turi didelę įtaką organizmo energetikai. stimu­ liavimas išnyksta. Vieta. tampa aišku. mechaniškai dirginant kojų padus. kai dienos racionas tik 1000 kalorijų. Taigi ir storosios žarnos turi savitą sistemą. daugiau ekonomiška ir patvari negu organizmas be mikrofloros. Apie tai jau žinota senovės Indijoje. STIMULIUOJANTI STORŲJŲ ŽARNŲ SISTEMA Mūsų organizme yra ypatingos sistemos. atitinkamo organo funkcija pradeda lėtai slopti. kol yra kuo maitintis. Tikriausiai to­ kia šeimininko ir mikroorganizmų kaip vientiso organizmo eg­ zistavimo forma daugiau nepriklausoma energijos prasme vie16 na nuo kitos. Tačiau praktiškai taip nėra. Šie energijos prisodrinti elektrolitai kartu su krauju ir limfa pasklinda po visą organizmą ir atiduo­ da savo didelį energijos potencialą visoms kūno ląstelėms. papildomai atima energiją. pasisavinimas. Mikrobai taip pat skleidžia švytėjimą — bioplazmą. „Krosnis" gęsta. kai suvartoja 3000 ir daugiau kalori­ jų „negyvo" virto maisto. Japonijoje. panaudoję tam kanalų sistemą (plačiau apie tai rašoma knygoje „Bioenergeti­ kos klausimai". garso svyravimai stimu­ liuoja tam tikras ausies kriauklės zonas. kad organizme yra plazminės medžiagos — bioplazmos. Pavyzdžiui. Taigi paaiškėja. Tai vadinamosios Zacharjino—Gedo zonos. „Nabchipadma" (bambos lotosas) ir pan. kuri stimuliuo­ ja visą organizmą. neorganinių medžiagų vir­ timas organinėmis. susietas su visu orga­ nizmu. nemažėjant kūno temperatūrai. prasideda specifinė patologija. nuo­ lat pakraudami jas ir plazminį organizmo kūną. kad jos taptų psichine energija (bioplazmą). ypač daug apnašų atsiranda storųjų žarnų linkiuose. kurias stimuliuoja iš­ orinės aplinkos įvairūs poveikiai. išmatų akmenų. Jei badavimas. kuris nemaitina mikrofloros. Šis stimuliavimas vyksta taip: divertikulas užpildomas suvirškinto maisto tyre. neprarandant tonuso. ir psichine prasme (virškinimas. stimuliuoja­ mi visi gyvybiškai svarbūs organai. ir nuo protinio darbo. 17 . senka jėgos. Kiekviena storosios žarnos dalis stimuliuoja atitinkamą organą. pokyčiai akies rainelėje padeda diagnozuoti įvairius sveikatos sutrikimus. taip pat stimuliuoja visą organizmą. Pilvo sritis aplink bambą buvo vadinama „Krosnis Chara". kodėl sumažėja kūno temperatūra ir gyvybingumas? Juk pagrindinis energetinis ciklas — trikarboninių rūgščių (Krebso ciklas) — vyksta ir badaujant. kuriuos įsiurbia storosios žarnos. išskirdami bioplazmą — energiją. Kaip rodo praktika.). Atsižvelgiant tik į fizinę šios srities prasmę. iš kur atsiranda elementas „ugnis". bet valgomi gyvi augaliniai produktai (vaisiai. sulėtėja judesiai. susietą su šia žarnos dalimi. kurioje prade­ da sparčiai daugintis mikroorganizmai. o tik per­ krauna išskyrimo sistemas. Mikroflora pra­ dės nebeatlikti savo funkcijų. yra iš­ tvermingesni. Badaujant (maitinantis vidiniais rezervais) vyktų tik paties savęs „valgy­ mas". Tibete.STOROJO ŽARNYNO ENERGIJOS KŪRIMO FUNKCIJA Kiekvieną gyvą būtybę supa švytėjimas — aura. išleistoje Alma Atoje 1969 m. Ir odoje yra vietų. dirgindama akies rainelę. o tuo pačiu ir organą. 6 piešinyje pavaizduotos apnašos ir dažniausiai pasitaikančios ligos. kuri rei­ kalinga maisto virškinimui ir pašalinimui. kaip vyksta organinių medžiagų transfor­ macija. elektrolitai — vieni geriausių akumuliato­ rių ir elektros pernešėjų. Tai reiškia. Kaip žinia. paimtą iš Kurenovo knygos apie liaudies mediciną. negu tada. kad mums šalta. daržo­ vės. Kinijoje. ir valgant. kodėl senovės išminčiai vadino tai „krosnimi". Jei viena kuri dalis pilna apnašų. kaip teigia daugelis autoritetų — pilnavertė mityba vidinių rezervų sąskaita. Pasižiūrėkite į 5 piešinį. patvirtina ir praktika. pajuntame.

Bernesas Pradėsime nagrinėti dar vieną svarbų klausimą. 19 . tamsesnės piešinio dalys kur plonoji žarna pereina į storąją. 10 — jungiamasis audinys. 7 — klausos kanalas. 8— ašarų latakai. 5 — burnos ertmė ir liežuvis. 9 — kaktos antis. Apnašos ir ligos. Apnašos užbraukytos. jos sugebėjimą viską panaudoti maksi­ maliai. Organizmo valymo sistema ir storasis žarnynas 1 — storasis žarnynas. kasą. šlapimo pūslę. 6 pieš. kraujas išnešioja jį toliau po visą organizmą.). kurį išsiaiški­ nę suvoksime paprastą tiesą — visos ligos ateina į kūną per burną. 3 — kepenys. 11 — riebalinis sluoksnis. 18 7 pieš. 13 — oda. 6 — haimoriniai ančiai. blužnį. jei kepenys nesuspėja nukenskminti toksinų srauto. 4 — plaučiai. ky­ lantis linkis — bronchus. L. maitina nosies gleivinę. 2 — kraujas. 12 — inkstai. Storųjų žarnų stimuliuojanti sistema atspindi nepaprastą Gamtos išradingumą. o sveikata tik viena. Mūsų organizmas turi tvirtą ir daugiapakopę valymo siste­ mą (7 pieš. Kraujas iš storojo žarnyno patenka į kepenis. riestinės žarnos lin­ kiai — kiaušides. 14 — moters lytinai ornagai. kur jie akumuliuojasi ir pašalinami (pažymėta strėlytėmis).ORGANIZMO VALYMO SISTEMA IR STOROSIOS ŽARNOS Yra tūkstančiai ligų. lytinius organus.

sinusai. storosiose žarnose nukenksminami ir pašalinami toksinai bei nereikalingos maisto medžiagos. Andrejevas: „Štai ateina mamytė ir sako: gydytojai teigia. purškia dezodorantą. Inkstams padeda jungiamasis organizmo audinys — raiš­ čiai. jo priežastis ne burnoje. išvengti pūlių. kraujagyslių sienelės ir tos organizmo ląste­ lės — tarsi karkasas. ką atnešė iš žarnyno kraujas. Kaip jai padėti. Verkia. ir dvokas išnyks. Tai šiais dviem mechanizmais bei B grupės vitaminų įtaka grin­ džiamas gydantis alaus mielių poveikis. jos ten netrukdomos kaupiasi. Jie. Ši sverianti 63 kilogramus gražuolė badavo 28 die­ nas. o kita­ me gale. kuriose yra daug B grupės vitaminų. kad tekantis kraujas būtų neužterštas. nemalo­ niu kvapu. randa čia palankiausias sąlygas daugintis ir plisti — šilumą. pagerina virškinimą. saldaus. Išvalėme ke­ penis. kuri glūdėjo jos viduje. Visą tą laiką — tik vanduo ir klizmos. vidinės ir išorinės ausies uždegimo mechanizmas. Jungiamasis audinys sugeria visą bjaurastį. sklindančio iš burnos. nuo nesaikingo mėsos vartojimo pradeda dvokti kojos. išbėrimais. kad nuo mitybos priklauso įvairiausi simptomai. Jei netinkamai suderinti maisto produktai. Mielės taip pat normalizuoja terpės pH (rūgštingumą) storosiose žarnose. Kepenys tai grąžina per tulžies lataką į žarnyną. Oda praneša. Kai net to nepakanka ar dėl kokių nors priežasčių minėti kanalai būna užkimšti. Jei visos šios organizmo valymo pakopos net braška nuo sankaupų svorio. Alaus mielės. sėdmenų. Pirmiausia — nosiaryklė. Kita valanti sistema — kepenys. Gleivės susidaro ir plaučiuose. moterims — makštis (baltosios ir kitos išskyros). Krakmolingos ir kitokios gleivės — puikus maistas patogeniniams mikroorganizmams. tačiau dvokas išlieka. užterštame šlakais organizme (moterims tai gali būti krūtų liaukos) prade­ da kauptis gleivės. Kai sutrinka storųjų žarnų šildanti funkcija. krakmolingo maisto atsiranda inkštirai. nutarėme išbandyti savo priemones. skalauja burną. drėgmę. palikti visam gyvenimui. padedanti įveikti dar vieną pa­ kopą — inkstus — ir pasišalinti iš organizmo. nosiaryklės uždegimą. į kraują. Kiek gali sugerti jungiamasis audinys. skrepliuoja. ką sugėrė. gali kamuoti ir furunkulai. Mergina neteko 23 kilog­ ramų svorio — bjaurasties. Toksiški pūliai dirgina plaučius ir su­ kelia plaučių. pradėjome bendrą organizmo valymą — rekomendavo­ me badauti. pečių. spuogai ant veido. Išvalykite storąsias žarnas. Jei šis valymo kanalas perkraunamas. krūtinės. Žinokite: nema­ lonus kvapas — tik pasekmė. iliustruoja atvejis. kad organizmas perkrautas šlakais. jei valgoma daug krakmolingo ir riebaus mais­ to. nuo riebaus. patekę su oru į plaučius. Per ją krakmolingi. Būti­ na žinoti. prie toksinų prisijungia medžiaga. jos organiz­ mo ląstelėse. galima spręsti iš dvokiančio kvapo. jog jos dukrai liko gyventi tik savaitė. geria­ mos esant furunkuliozei. Kai tik atsiranda galimybė.Pirma. jei jau iš tiesų viskas taip blogai. pradeda veikti dvi paskutinės pakopos: plaučiai ir oda. pa­ vyzdžiui. sudarantys kenksmingas dujas." Riebalinis audinys taip pat tam tikras šlakų „surinktuvas". kurie baigiasi išorėje. sausgyslės. Kasdien iš organiz­ mo buvo pašalinama gausybė išmatų. jis ati­ duoda tai. nugaros. kad per jį pašalintų įprastu keliu. pradeda veikti šlakų pašalinimo pakopa — tie organai. Tai padeda jau pačioje pradžioje sureguliuoti virškinimą. tačiau gali sulaikyti tulžies kanaluose tarsi „kapsules". riebūs bei ki­ ti šlakai pašalinami kaip gleivės. padeda veikti pa20 pildomi: haimoriniai veido kaulų ančiai. Mikroorganizmų perdirbtų gleivių produktai tampa pūliais ir pašalinami per bronchus bei nosiaryklę. Kad storosiose žarnose vyksta puvimas bei kiti nemalonūs reiškiniai. ant kurio tvirtinamos kitokios ląstelės. Čia taip pat susidaro tam tikri junginiai. kojų. Štai kodėl žmonės kosėja. kaip išgelbėti? Na. kurį pateikė J. inkštirais. ir šios atliekos per inkstus pa­ šalinamos iš organizmo. kurie susikaupia furunkuluose. palyginus su visu or21 . klausos kana­ lai ausyse. dažnai traiškanoja akys. Toliau paseksime nuo storojo žarnyno kraujo judėjimo kryp­ timi. maisto pasisavi­ nimą. nes medžiagų apykaita jame lėta. Daugelis stengiasi pa­ naikinti šį nemalonų kvapą — valo dantis. kurio nepašalina jau minėti organai. Gaila septyniolikmetės gražuo­ lės. Toks pat ir makšties ero­ zijos. Čia nukenksminama vis­ kas. Medžiagų apykaita. maistą. spuogais ir egzemomis. žemai.

kaip teigia Mikio Kuši. Jei šiuos produktus vartosite dažnai. prostatos aug­ liai. ypač įvairūs gaivinantys gėrimai. nes mikrobai sintetins papildo­ mas maisto medžiagas ir vitaminus. stigo natūralaus maisto. Mes patys jį maitiname. Jei prieš 10—15 metų. rafinuotas. 2. „suminkštinti". darbas. virtą ir rafinuotą maistą. Atstatyti peristaltiką ir žarnyno sieneles. pelėsių sporos pradeda dygti ir augti. makrobiotikos specialistas. mišrus. lėtina kraujo apytaką mažajame dubenyje. Aišku ir taip: storasis žarnynas privalo būti SVEIKAS ir ŠVARUS! tus. kad pH joje būtų normalus (silpnai rūgštus). c) stimuliuojanti storosios žarnos sistema vėl taps normali. išplintantis po visą kūną. kuriuos nesaikingai valgant ga­ li atsirasti gimdos. kurį atliekant tenka daug sėdėti. Baigdamas pateiksiu ištrauką iš knygos „Menas išsigydyti gamtinėmis priemonėmis": „Gydytojas Pošė rašo: Aš ištyriau. būtų imtasi atitinkamos profilaktikos. ir vėžio". moterims — kiaušidėse. karvės pienas. d) vėl taps normali. šaltas riebus pie­ nas. juo rūpinamės. netekęs maistinių skaidulų maistas. ku­ rios buvo sutrikusios todėl. šaltas maistas. o po to nu­ stebę aiškinamės. reikia pa­ siruošti. Atstatyti storosios žarnos mikroflorą. vartojimas. netinkamai geriant skysčius ir dirbtinius gėrimus. balta duona. Antrosios — šalinimo sistemų perkro­ va—gleivių sankaupos—organizmo apsauginių jėgų nykimas— vėžys — pradžia taip pat užterštoje storojoje žarnoje. Išvalyti storąją žarną ir pasirūpinti. ORGANIZMO PARUOŠIMAS VALYMUI Prieš pradedant valyti (kokį būdą bepasirinktume). Kai tai bus pada­ ryta: a) mityba taps pilnavertė. jos būtų išvengusios ir krūties auglių. kas dėl to kaltas. Žarnynas užteršiamas neteisingai derinant maisto produk22 . Tai an­ tra priežastis. labai atvėsinantys šią kūno dalį. kad sergančių krūties vėžiu moterų 9 atvejais iš 10 buvo sutrikusi žarnyno veikla. pyragai ir tortai. tai. joje. kiaušidžių cistos. Tai leis storajai žarnai normaliai atlikti visas funkcijas. padidės organizmo gyvybinės jėgos. suaktyvės vi­ so organizmo bioplazma. 23 STOROSIOS ŽARNOS IŠVALYMAS IR FUNKCIJOS ATSTATYMAS Taigi ką reikia padaryti. saldumynai. Jo tiek nereikia organizmui. Suminkštinimas — išankstinis pasiruošimas. Toliau vardinti ligas. ypač antibiotikų. grietinė. nes nuo šio suminkštinimo efektyvumo priklauso visų valymo pro­ cedūrų sėkmė. kol dar nebuvo ligos. cistos nepavyks išvengti. krūties. Ypač kenksmingi produktai. tapusioje maitinančia terpe. Tai leis likviduoti pagrindinį orga­ nizmo užteršimo židinį — iškuops valymo sistemas. b) šildanti ir energiją kurianti žarnyno funkcija vėl veiks be sutrikimų. Neleistinas maisto suvartojimas 2—3 kartus daugiau (pa­ gal G. kurias sukelia užterštas žarnynas. Nejudrus gyvenimo būdas. susidarė storas apnašų sluoksnis. buvo maitinamasi toksiškais produktais.ganizmu. Šatalovą. Kai jau cista yra. tampa lėtesnė. kad storojo žarnyno veikla vėl būtų normali? Kodėl ji sutrinka? 1. organizmo šildymas taps normalus. A vi­ tamino. atšaldyta grietinėlė. ne­ tikslinga ir nebūtina. kiaušiniai. 3. Pirmoji patologijos grandis: sklerozė—artritas—vėžys pra­ sideda storojoje žarnoje. dėl kurios būtent čia susikaupia gleivės — vy­ rams — aplink prostatą. leidžiantis išjudinti ir priartinti prie pašalinimo organų šlakus. vartojami vidurius laisvinantieji vaistai. skatina krakmolingų ir riebalinių gleivių sukietėjimą. buvo slopinamas poreikis tuštintis. — ledai. net tvirtesnė organizmo imuninė siste­ ma. net 10 kartų). šokoladas. kad: žarnų sieneles buvo ištempę išmatų akmenys. Vidurius kietina toks maistas: visų rūšių mėsa. Disbakteriozę sukelia virtas. prasideda vėžys. Be to. organizmą. Tai yra SVARBIAUSIA. atsiranda cista. kakava. baltas cukrus. Mikroflorą slopina bei keičia ir vaistų.

VALYMAS KLIZMOMIS Po to. be to. kuri palankiausia organizmui. Cžud-ši. silp­ nu kalio permanganato tirpalu. pavyzdžiui. kas patogeniška organizme.) dėka vanduo išsiurbiamas iš žarnyno sienelių ir net šalia esan­ čios aplinkos. 2 — ingredientai turi normalizuoti pH žarnose ir tuo pačiu slopinti patogeninę mikroflorą. ir nereikalin­ gus mikroorganizmus. reikia išsiaiškinti klizmavimo procedūrą. Tokių procedūrų turi būti 3—5. neliesdamas to. obuolių actu. Procedūros atliekamos kartą per dieną ar kas antrą dieną. tai ne­ tinka. sausoje saunoje. jauniems — drėgna garinė. praskiedžiamas antibiotikais ar žolių (ramunėlių. Tegu kiekvienas pasirenka tai. kuri yra reikalinga. nepaisant to. 2. Yra daug suminkštinimo būdų. sausokiems žmonėms labiau tiks karšta vonia. Jis idealiai ati­ tinka visus parametrus. Urinos pH yra rūgštus. Valymo proce­ dūros tikslas — pašalinti tai. Dabar jau galiu pasakyti. negali dirginti organizmo. sušilęs kūnas. Svarbiau­ sia. kas reikalinga.toksinus. gydo jį! Šlapime — paties orga25 . 20 gramų lydyto sviesto. Ją BŪTINA užbaigti trumpu (10— 20 sekundžių) apsiliejimu vėsiu ar šaltu vandeniu. Netgi priešingai: ji slopina dirginimą. ką turite pajusti po suminkštinimo procedūros. Norint tiksliau suvokti visa tai. išsiskiria daug gleivių. kad nutuku­ siems žmonėms. nutukusiems — sausa sau­ na. paukščiai. 1. Urina. o po to nuplauna­ mas šiltu vandeniu (dušas). taip pat nestiprus masažas. kai kūnas rytais tepamas sviestu. Natūropatai teigia. kurių oda riebi. kad jis man efektyviausias iš visų žinomų. ugniažolė ją džiovina. kuris mechaniškai išplau­ na storosios žarnos turinį. kad bus perdozuota — juk vienam ji reikalinga didesnė. bet ir veikia jo mikroflorą. kas susikaupė šalinimo organuo­ se. Tai galima atlikti lankantis drėgnoje garinėje. kai dar nieko nevalgyta. sušildantis visą kūną. pa­ gerinantis cirkuliaciją ir šlakų pašalinimą per odą. kur jie būtų susikaupę. Šios medžia­ gos ne tik normalizuoja storojo žarnyno rūgštingumą. galima pradėti valyti storąją žarną. Tokia ideali medžiaga yra gamtoje. sušildyti ir prisodrinti drėgme organizmą. Yra daug gyvūnų. Tokios procedūros trukmė — 5—25 minutės. ugniažolės bei kitų) nuoviru. Drėgmės netekusiems. dar daugiau —ją kuria pats organizmas. Kadangi jame esančių druskų koncentracija didesnė už kraujo plazmos (kartais net 150 kartų!). kurie išmatas ir šlapimą išskiria kartu. Jos esmė — vanduo. Tai ne tik sumažina rūgštingumą. o kar­ tais net ir daugiau.) ir remdamasis tokia patirtimi surado savąjį variantą. Labai gerai padeda suminkštinti organizmą rytais.t. periodiškumas ir t. tačiau prie jos sienelių prilipusiems išmatų akmenims to nepakanka. Pats paprasčiausias ir efektyvus storosios žarnos valymo būdas — KLIZMOS. dozė. Todėl dažniausiai vanduo pa­ rūgštinamas citrinos rūgštimi arba sultimis. kas jam labiausiai tinka. Tačiau būtina žinoti. Pavyzdžiui. maudantis karštoje vonioje. Šios knygos autorius išbandė įvairias klizmas (skyrėsi su24 dėtis. Viskas priklauso nuo organizmo užteršimo ir šalinamų šlakų pobūdžio. kitam — mažesnė. kad visų ligų gydymo pradžia — storosios žarnos išvalymas. kartais net neigiamai veikia žarnyno gleivinę. kai suminkštinote organizmą 3—5 procedūromis. išmatų akmenims ir gleivėms. osmoso (osmosas — dviejų skirtingos koncentracijos skysčių koncentracijos išlygi­ nimas difuzijos pro pusiau laidžią membraną būdu — vert. Jiems padės neilgas bėgimas. priklausomai nuo galimybių ir kūno reakcijos į šilumą. o visiems kitiems — drėgna garinė. bet ir padeda atsiskirti apnašoms. naikindamos ir reikalingus. jis sugeba naikinti viską. tuo labiau jūsų pačių. Tad kas belieka? Tenka padaryti šias išvadas: 1— ieškoti tokios medžiagos. Pagrindinis suminkštinimo tiks­ las: atpalaiduoti. 3 — žarnyno gleivinė turi būti nedirginama. Todėl nėra pavojaus. Vertinkite šią procedūrą labai rimtai. Seniams geriau tiks karšta vonia. Tai žmogaus šlapimas (urina). Taip vi­ siškai ir NEPAVOJINGAI atstatoma reikalinga storojo žarnyno terpė ir mikroflora. Pasak senovės medicinos šaltinių — Ajurvedos. klizmos padeda išsigydyti 80 procentų žmogaus organizmo ligų. Kadangi tai paties organizmo produktas. kuri sugebėtų atskirti nuo žarnų sienelių išmatų apnašas. — atsipa­ laidavęs. nekenkdami tai. Tegu tai jūsų netrikdo. tokios koncentracijos. Šlapimas ne tik išplauna storąjį žar­ nyną.

Pradėkite nuo paprastos urinos.nizmo struktūrinis vanduo. kol dar šilta. nes vien dabar netekote tiek „gero". Kodėl taip atsitinka? 1. 2. Darydami tokią klizmą. Tuo jau įsitikino vi­ si. nelieka gydomojo efekto. kol jos liks 500 gramų. lieka patys patvariausi — karščiui atsparūs skysti kristalai. Tačiau ir tai dar ne viskas: į storąjį žarnyną susiurbiamas skystis ir gleivės iš visos pilvo ertmės. padeda organiz­ mui įveikti nepalankų poveikį. kolito. susipažinkite su pa­ čia procedūra. atstumiama. kas darė tokias klizmas. baltymai — geriausiai veikiantys viso organiz­ mo gleivinę! Klizmoms galima vartoti savo. Greitai atsiras naujas sveikas audinys. kad lig šiol nieko panašaus nedarėte. Tai pajusite patys. jam būdinga superstruktūra. taip pat kitų sveikų žmonių ar tos pačios lyties vaikų šlapimą. tuo pačiu metu atsiranda naujos — neorganinės. Atvėsinkite ją ir. Jei klizmai naudosite savo šlapimą (aš ir reko­ menduoju taip pradėti). kuri ne tik išsiurbia iš organizmo vandenį. bet ir peristaltika. ypač nosiaryklė. kolitai. rekomenduoju at­ kreipti dėmesį. kad viskas. Netekę gleivių. vitaminus. pavyz­ džiui. Sustiprėja ir kirkšnies srities organai. pradėkite nuo 100—150 gramų ir palaipsniui padidin­ kite iki 500 gramų. kad jos efek­ tas PAGERĖJO daug kartų. ir slopinančios jų gyvybinį aktyvumą. kai jau žinote šiuos ypatumus. savaime atsiranda peristaltika. pasijusite labai blogai. lyti26 niuose organuose ir t. kaip teigia juos tyrinėję mokslininkai. Daugiau virinti nereikia. kasoje. visi šie organai tarsi naujai gimsta. atsargiai. nepavyksta išvengti išvaržos. Tai­ gi ką būtina žinoti? 1. Nors termiškai apdorojant tokią urmą joje sunaikinamos visos organinės medžiagos. šalinama. Pakanka 1—2 to­ kių klizmų. Kai storojo žarnyno gleivinė yra stipriai pažeista. Nuo tokių klizmų dar greičiau mikroflora ir pH tampa nor­ malūs. Pirmuoju atveju (kai renkatės paprastą šlapimą) naudokite tam Eismarcho puodelį. Tam reikia surinkti kelių žmonių (pageidautina namiškių) 2 litrus urinos. kurios daug kartų stipresnės už hormonus. atplėšia storojo žarnyno patologinius polipus. Jei naudosite virintą šlapimą. bet ir todėl. Tai uni­ kali medžiaga. šlapimo pūslės sienelėse. Jei klizmas darėte ir anksčiau. antruoju atveju (nuvirinta iki ketvirta­ dalio urina) tinka paprasta guminė kriaušė. Taip iš organizmo pašalinamos patogeninės glei­ vės (kurias šiaip jau galima pašalinti tik ilgai badaujant). Noriu pabrėžti: nebūtina iš karto pradėti daryti klizmą iš urinos. galite pajusti labai ryškų jos po­ veikį. Pakentėkite arba iš pradžių pasidarykite klizmą su paprastu šlapimu. su­ sikaupusios inkstuose. Knygos autorius šią procedūrą patobulino taip. Supilti ją į emaliuotą indą ir neuždengtą kaitinti tol. jame yra savi antiseptikai. kuri žymiai skiriasi. Labai greitai pajusite teigiamą poveikį. kokia bjaurastis glūdėjo jūsų organizme. hormo­ nai. Druskų koncentracija tokiame šlapime gali padidėti net 600 kartų! Tai didžiulė jėga. kad tai reikia daryti išmintingai. labai stimuliuojamos žar­ nų sienelės. Jei nutarėte pasidaryti tokių klizmų. Skausmas reiškia. kurios po kaitinimo liko tik ketvirtadalis. Tačiau palaipsniui savijauta pagerės. skausmo nejausite. Nuo energijos pertekliaus organizmas gali „sustreikuoti". Be to. pada­ rykite klizmą. kurie. vitaminai. imkite jo 1 litrą. Kai jie būna su­ glebę. kad yra neįprastai karti. Na o jei jums tai šlykštu. atstatoma ne tik gleivinė. kad būtų sunaikinti kirminai. nebaltyminės. yra daug geresnė už orga­ nizme esančius skysčius. Vanduo tampa visai kitoks. kai organizmas sveikas. paroproktitai. atsakomąją organizmo reakciją. Jei jie labai dideli. jog net sunku patikėti. kokia ir turi būti. opų. kas nereikalinga. pavirinta urina iš pradžių sukels skausmą tarsi nusideginus. pažeista vieta pradeda gy­ ti. nes van­ dens struktūra praranda savo didžiausią energiją ir tampa pa­ prasčiausiu muilu. tai vien po šios pirmos gali pasirodyti. tai ir atsakomoji reakcija bus didesnė. taps tokia. išgydomas hemorojus. naudokite klizmai pasūdytą vandenį: 1 litrui vandens reikia 2 šaukštų valgomo­ sios druskos. o reikalinga mikro­ flora išliktų NEPALIESTA! 3. Taip at­ sitinka todėl. kol liks tik ketvirtadalis. Dabar.t. kad tokia klizma išlygina energijos svyravimus organizme. jų buvo keli kur­ sai. Po to nuvirinkite pusę ir tik po — virinkite tol. 27 . polipai. netvirti. 2. Taip pat ištušti­ namos šalinimo sistemos.

sausio—vasario mėnesiais. kai skystis jau žarnyne. Suspauskite vamzdelį. Kai tik pajusite poreikį. kiek reikia. Antrąją savaitę darykite klizmą kas antrą dieną. Skystis iš skersinės gaub­ tinės žarnos dalies pateks į sunkiai prieinamą kylančiąja dalį. laukė nauja operacija. o po to pradėkite po 100 gramų mažinti urinos kiekį iki 100 gramų. Į tai būtina atsižvelgti. aklojoje žarnoje atsiras ligų židinys. Šį ciklą galima pakartoti tokiu pačiu laiku ir periodiškumu kaip jau minėtas paprastas klizmas. Jei nebus išvaly­ tas visas storasis žarnynas. nes šio būdo tiks­ lingumas ir efektyvumas patikrintas praktikoje. Senovės gydytojai patardavo tai daryti sau­ lei tekant. laisvai. ramiai pa­ gulėkite ant nugaros ar ant dešiniojo šono 5—15 minučių. kuris yra iki kamš­ čio žarnoje. Remkitės keliais ir alkūnėmis į grindis (dubuo turi būti aukščiau už pečius). Kiek reikia laikyti klizmą? Senovės gydytojai patardavo — nuo saulėtekio iki pirmųjų sutemų. — kasdien po litrą visą savaitę. Toliau galite daryti tokias klizmas po 100—150 gramų kartą per 1—2 savaites. kvėpuokite lėtai. Skystis per apatinę gaubtinės žarnos dalį pateks į sker­ sinę gaubtinę dalį. Po kelių kartų pradėkite mažinti iki 100 gramų. Šios knygos autorius pats kentė­ jo nuo jų. didinkite spindį. užsukite jį). atsigulkite ant nugaros ir pakelkite dubenį.Eismarcho puodelio panaudojimo technologija tokia: supila­ te į puodelį uriną ir pakabinate jį ne aukščiau kaip 1. per pavasario ir rudens lygiadienį. giliai pilvu. Po to galite atsikelti ir pa­ sivaikščioti. įkiškite vamzdelį į išeina­ mąją angą 25—30 centimetrų. urina. CHRONIŠKAS PAROPROKTITAS. Iškilo kumščio dy­ džio pūlinys tarpvietėje. Po 2—3 pirmųjų mikroklizmų (po 100 gramų virintos urinos) polipai patys pasišalino iš organiz­ mo. Tai padės jums išvengti nesklandumų ir nemalonumų. Apie tai man pasakojo ir kiti žmonės. Mano nuomone. išpūsdami jį. tačiau po kurio laiko atsirado recidyvas. kai ištuštinamas storasis žarnynas. ir įtempdami. Jei žarnyne yra patologinės sąsmaukos ar susikaupė daug sukietėjusių išmatų. Bus dar geriau.5 m virš grindų. o vėliau kuo švaresnis žarnynas. Tokioje pa­ dėtyje pabūkite 30—60 sekundžių. eikite į tualetą ir išsituš­ tinkite. organizmas pats geriausiai ži­ no. PERSPĖJIMAS. Buvo išmėgintos įvairiausios klizmos (taip pat ir su ugniažole. Urinos klizmų ciklas. Papildomai galite įtempti pilvą. penktąją — kartą per savaitę. kad jos būna orga­ nizmo viduje tiek. Po to. Toliau galite daryti klizmas 1— 2 kartus per savaitę. Storojo žarnyno POLIPAI. kontro­ liuokite vandens suleidimą į žarnyną — laiku suspauskite vamzdelį pirštais. greitai supiltas skystis gali ištekėti atgal arba spausti tą nedidelį tarpą. Kad taip neatsitiktų. Toks būdas padeda geriausiai išplauti visą storąjį žarnyną. Padarykite 2—4 tokias klizmas po 500 gramų. tuo rečiau tuštinamasi. nes pats kontroliuoja šį procesą. Iš pradžių poreikis tuštintis grei­ tas ir stiprus. Toks ciklas kartojamas 2—3 kartus per metus. Atleiskite suspaustą vamzdelį ir palaipsniui leiskite skystį į storąją žarną. jei padarysite „žvakę" (Sarvanchasana) ar ištiesite kojas už galvos („Plūgas"). Urinos klizmų teigiama savybė ta. trečiąją savaitę — kas 2 dienas. o po to ir į akląją žarną. tačiau nebuvo jokio poveikio. bet palikite to­ kią pačią. Kai praeina viena skysčio dalis. Kito ciklo metu viskas vyks normaliai. ypač šiltos klizmos. Patariau jam 2 29 . Tada lėtai atsigulkite ant nugaros ir nesku­ bėdami pasisukite ant dešiniojo šono. Šią procedūrą pageidautina atlikti po to. Tik taip gali­ ma išvengti dalies storojo žarnyno išplovimo. kasdien padidindami nuo 100 gramų iki 500 gramų. taip pat. Tokį negalavimą buvo patyręs mano artimas pažįstamas. 2 litrus vandens supilti į jį per 30—40 sekundžių paprasta ir lengva. ketvirtąją — kas 3 dienas. Dabar pateiksiu kelis urinos klizmų taikymo pavyzdžius. Pradėki­ te nuo 100 gramų. Nuimkite vamzdelio antgalį ir sutepkite jį sviestu ar vazelinu. Klizmų ciklas. kada reikia išsituštinti. kai išteka. o tai gali sukelti ligos paūmėjimą). kai tik skystis pradeda tekėti į vidų. jei 28 nebus didelio poreikio išsituštinti. Jei pastebite sutrikimus. Taigi nesijaudinkite. kai naudojama virinta urina. kad skystis neištekėtų (jei yra kranelis. Jam buvo padaryta operaci­ ja. darę tokias klizmas. Kai kuriems žmonėms šios vaistažolės klizmos labai išdžiovina žarnyno gleivinę. ir sukelti skausmą. dozę ne didinkite. Kai naudojama savo ar jauno svei­ ko žmogaus (dar geriau — vaiko. Kai storasis žarnynas bus išvalytas. Per tą laiką nepatyriau nieko nemalonaus.

Organizmas pats laiko tokį tirpalą tiek. Kartą man atėjo padėkoti septyniasde­ šimtmetis vyriškis (baigęs aukštąjį mokslą kariškis) ir papasa­ kojo. jas nesunku paša­ linti iš organizmo. mikroklizmos. atsirado apetitas. Po to reikia pagulėti. Kol tirpalas dar šiltas. Autoriui tuo teko pa­ čiam įsitikinti. Tokia pro­ cedūra padeda neutralizuoti ir pašalinti iš organizmo substan­ ciją.kartus per dieną daryti mikroklizmas (po 100—150 gramų iki ketvirtadalio nuvirinto šlapimo) bei nuolat laikyti ant tarpvietės uždėtą kompresą iš tokios urinos. Po to žarny­ nas pradėjo veikti savarankiškai. džiūsta ir pleiskanoja oda. KIRMINAI. Mano pažįstamas prisimena. tačiau ir to. kamavę daug metų. jį labai nustebino. kai prarandama gyvybinio principo „Vėjas"—doša Vata pusiausvyra): susikaupia ir išskiriama daug dujų. Jei tokie simptomai jums būdingi. GLEIVIŲ PAŠALINIMAS IŠ PILVO. dubens—klubo sąnarius. kurių organizmas linkęs prarasti daug vandens. Visa tai pašildoma. sausu metų laiku. obuolių actu (2—3 šaukštai 2 litrams vandens). man pasakojo ir kiti žmonės. Perskaitęs mano knygą apie urinoterapiją. Iš karto po klizmų iš jo organizmo išėjo du stambūs kirminai (soliteriai) ir į medūzą panašūs tirščiai. kas jau parašyta. todėl privalo jas naudoti atsargiai. Tokių klizmų poveikį ga­ lima pagerinti vietoje paprasto vandens naudojant ištirpintą ar įmagnetintą vandenį. Šios kliz­ mos daromos taip: į 100 gramų pieno dedama 20 gramų lydyto sviesto. galite daryti mažiau efektyvias įprastas klizmas: su valgomąja druska. kas po to atsitiko. Nutukti linkę žmonės privalo žinoti. jis jautė stiprų deginimą ten. po pirmųjų mikroklizmų. sustiprėjo lytinė funk­ cija. kojos. lengvos. kuris labiausiai slegia šiuos žmones. pradėjo nesiskirti gleivės iš nosies. sausumą. kurios jums tinka. kam nuolat šąla rankos. Tuo pačiu metu išnyko ir chroniškas hemorojus. kad jį kamavo čia paminėti negalavimai. ypač šaltu. kiek jam pačiam reikia. gumine kriauše padaroma klizma. Apie tai. Tai. kryžkaulį. Ypač šios klizmos tinka šaltu. su 4—6 proc. išnaikinti kirminus. kad iš pradžių. kai pūliai buvo ištraukti. Ir toliau galima vardinti stebuklingo urinos klizmų povei­ kio pavyzdžius (beje. su citrinos rūgštimi (1 arbatinis šaukštelis rūgšties 2 litrams vandens). skauda juosmenį. Išnyko priešišvaržinė būsena (raižymai kirkš­ nyje staigiai keliant nuo žemės 10—20 kilogramų). Bet po to. kurias galite pasirinkti patys. šios klizmos puikiai gydo ir moterų ligas). UŽKIETĖJIMAI. papildomai paša31 . APETITO PRARADIMAS IR GALVOS SKAUSMAI. taip at­ sitinka tada. Jei jums dėl kai kurių sumetimų jos nepatinka. nuo­ lat šalta. kamuo­ ja vidurių užkietėjimas arba tuštinamasi „avies" išmatomis. Po dviejų savaičių pūlinio jau nebebuvo. daromos kasdien ar kas antrą dieną. kad panašios klizmos gali padidinti organizme gleivių kiekį. 2 klizma: prie nurodyto 1 klizmai pieno ir sviesto kiekio reikia pridėti žiupsnelį imbiero ar pipirų (juodų. Sausumą ir sukietėjimą neutralizuoja drėkinantis pienas ir minkštinantis sviestas. išnyko chroniškas ko­ litas. kartojasi dažnai. dujų susidarymo (ir mikro­ flora taps normali). Tai būdinga nestambiems žmonėms. Po 2—3 tokių mikroklizmų išmatos tampa minkštos. padės išvengti šių negalavimų. o šaltį neutralizuoja šiltas pienas. padarė 2—3 mikroklizmas iš iki ket­ virtadalio nuvirinto šlapimo. Jas darė ir kiti žmonės. Yra kelios tokios klizmos. o jiems patiems nuolat šalta. Operacija ir tolesnis gydymas tapo visai nereikalingi. išnyko gal­ vos skausmai. Taikoma tokia pati schema kaip ir darant klizmas su paprastu šlapimu. pakanka. Visi liko patenkinti. kad būtų galima pati­ kėti jų teigiamu poveikiu. sukėlusią organizmo atšalimą. liesėjama. raudonų). šerpeto­ ja. Tai patvirtina ir mano pasekėjai. be to. Dabar pakalbėsime apie įdomias ir reikalingas klizmas. jaučiamas silpnumas. menstru­ acijos būna užsitęsusios (vyrams sumažėja sėklos išsiskyrimas). Šios klizmos ypač rekomenduojamos tiems. organizmo pernelyg didelio sausumo ir iš­ džiūvimo. kad sviestas ištirptų. Svarbu žinoti. 20 gramų lydyto sviesto — nuo vidurių užkietėjimo. sausu metų laiku. kad tokios klizmos padėjo išgydyti vidurių užkietėjimą. ku­ rias rekomenduoja Ajurveda ir Cžud-ši. kur buvo iškilęs pūli­ nys. To­ kia klizma tinka kaip ir pirmu atveju. nepiktnaudžiaudami. Procedūrą pagei­ dautina atlikti saulei tekant. „avies" išmatų. Išoriniai šio sutrikimo simptomai (pagal Ajurveda. Tai galiu patvirtinti ir aš pats. viskas greitai praėjo. žymiai pa­ didėjo jaudrumas atliekant lytinį aktą. Šios knygos autorius 30 jas išbandė pats. kurių oda sausa. 1 klizma: 100 gramų pieno.

5 va­ landos. Sis pratimas atliekamas tol. Vanduo turi būti pasūdytas. kol išgersite 6 stiklines. Jei ir vėl nesulauksi!. vanduo lėtai tekės žarnynu ne­ sukeldamas vėmimo. reiškia „Kriauklės gestas". Išgerti stiklinę pasūdyto vandens. kai jį gėrėte. Paeiliui gerkite vandenį ir atlikite pratimus. Patarimas. išmatos bus lengvos. kai dar nieko nevalgyta. nurytas burnoje. kai. kol vanduo nepradės išeiti iš organiz­ mo toks skaidrus. o ne per išeinamąją angą. po visiems mirtin­ giesiems įprastų judesių patenka į žarnyną ir išeina iš jo. koks buvo išgertas. Pirmasis tuštinimasis įprastai būna beveik iš karto. Štai vandens kelio virškinimo kanalu schema. Tokia klizma padeda gydyti tulžies veiklos su­ trikimus. kai įprantama. rei­ kia pakartoti judesius. Vanduo. Po to galima išgerti 3 stiklines nesūdyto vandens ir pada­ ryti Vamaną Dhouti (įkišti du pirštus į burną ir sukelti vėmi­ mą). nes vėl teks tuštintis. Po pirmojo tuštinimosi reikia vėl išgerti stiklinę vandens. ypač avienos. reikia 1—1. kai nutarėte susirūpinti savo or­ ganizmo pagrindu — storuoju žarnynu. Darant minėtas klizmas. nes vanduo praeina virškinimo kanalu tarsi per tuščią kriauklę. Nedelsiant atlikti nurodytus pratimus (8 pieš. Vi­ sam praplovimui. kol vanduo taps švarus. Po pir­ mosios išmatų porcijos seks kitos. Po to. reikia pridėti 5—10 gramų valgomosios druskos. 33 . praeina skrandį. t. kad būtų malonu gerti. nuplaukite išeinamąją angą šiltu vande­ niu. kaip pastebėta praktikoje. galima kartą per 2—3 savaites (tinka ir kartą per ketvirtį) taikyti idealų viso virškinimo trakto plovimo metodą — ŠANK PRAKŠALANĄ. sumažina gleivių ar tulžies kiekį. arba Varisara. rin­ kitės ir sveiki te! Po to. pasūdyti (5—6 gra­ mai druskos litrui vandens — tai truputį mažesnė druskos kon­ centracija negu ta. Taigi turite ką pasirinkti. pieną galima pakeisti (ar jį pra­ skiesti per pusę) mėsos. Taip bus visiškai ištuštintas skrandis. 1.iiau viskas vyks automatiškai. Taigi ją galima rekomenduoti nutu­ kusiems žmonėms. Drąsiau bandykite. Pasiruošimas Pašildyti vandenį iki kūno temperatūros. vanduo iš organizmo bus pašalinamas pakankamai švarus). kai nuei >ite į tualetą. Vėliau. atlikti judesius ir sugrįžti į tualetą. kai išvalysite savo storąjį žarnyną. pakanka 45—60 minučių.e norimo rezultato. Kai jau būsite patenkinti rezultatais (tai yra tada. Tai sustiprina kliz­ mos poveikį. 3. Jei vanduo jums atrodys pernelyg sūrus. Po to reikia eiti į tualetą. net skystos. Kai tik pasirodys pirmosios išmatos. Dar kelis kartus nueikite į tualetą. po Šank Prakšalanos jogai visada daro Vamaną Dhouti. galite sumažinti druskos koncent­ raciją. koks buvo tada. be to. Tai priklauso nuo žarnyno užterštumo. 32 Atlikimas Šį pratimą geriausia atlikti rytą. kuri yra kraujo plazmoje). Vienam kartui pakanka 10—14 stiklinių. kad druska nepradėtų dirginti odos. nes be druskos osmosas ją sugertų per gleivinę ir pašalintų kaip šlapimą. 4 klizma: sudėtis tokia kaip ir 1 klizmos.). vandens daugiau negerti ir vėl nueiti į tualetą. nusausinkite ir patepkite aliejumi. Vėl išgerti stiklinę vandens ir pakartoti visą pratimų seriją. Jei taip neatsitinka. nedelsiant ar praėjus 5 minutėms. Šį pratimą reikia atlikti tol. jūsų nuomone. be to. 3 klizma: sudėtis tokia pati kaip ir 1 klizmos. teks atlikti klizmą su puse litro vandens >rasta gumine kriauše. Visi šie komponentai atitinkamai veikia organizmą — suminkšti­ na. privalote baigti procedūrą. ar kaulų nuoviru. reikia pri­ dėti 1/2 ar 1 šaukštą stipraus pelynų nuoviro ar 1/2 šaukštelio česnako sulčių. Sekdami tradicija. ŠANK PRAKŠALANĄ Šank Prakšalana. kai pasinaudosite tualetiniu popieriumi. Atliekant šiuos judesius. 2.liną iš organizmo gleives.

Ketvirtas judesys Vanduo. Tokiems žmonėms 35 . kuris praėjo plonąsias žarnas. Po to nedelsdami grįžkite į pradinę padėtį ir stenkitės pamatyti kitos kojos kulną. kad pavyktų pamatyti priešingos kojos kulną. turi nutekėti ir storo­ siomis žarnomis. rankų pirštai sunerti. Šį dvigubą judesį reikia pakartoti 4 kartus. sudėtingesni už tris pirmuosius. ką kamuoja kelių ar menisko ligos. Šie judesiai atveria skrandžio prievartį. Gerai ištiesti nugarą. Tam pakanka 10 sekundžių. Tam reikalingi šie 4 judesiai — sudėtingiau­ si. kiek galima toliau tiesiant ištiestą ranką atgal ir žiūrint į pirštų galus. Tik delnai ir didieji kojų pirštai liečia grindis. Pradinė padėtis kaip ir pirmo judesio — stovima pražergtomis kojomis. jei pasisukate į kairę. Trečias judesys Vanduo toliau teka plonosiomis žarnomis atliekant dar vieną judesį — „Kobros" variantą. po to iš karto atsitiesti ir lenktis į dešinę. pasukite galvą ir liemenį taip. lenktis iš pradžių į kai­ rę. pėdos pražergtos maždaug 30 centi­ metrų.Pirmas judesys Pradinė padėtis: stovima. išsky­ rus tuos. o klubai tarsi pakimba ore. Darant kiekvieną judesį (lenkiantis į šo­ nus). pasisukti į kitą pusę. Antrasis judesys Šie judesiai skatins vandenį patekti į plonąsias žarnas ir tekėti jose. Atlikimo laikas — 10—15 sekundžių. Ištiesti dešinę ranką horizontaliai ir sulenkti kairę ranką taip. dalis vandens iš skrandžio patenka į dvylikapirštę žarną. kad rodomasis ir didysis pirštai siektų deši­ nįjį raktikaulį. kad tarp pėdų būtų 30 centimetrų tarpas. kuriems atlikti reikia 10 sekundžių.y. Pakartokite 4 kartus po du judesius. Nepasukant viršutinės kūno dalies. Šį dvigubą judesį pakartoti 4 kartus — iš viso tai bus 8 judesiai į kairę ir į de­ šinę. t. Juos gali atlikti visi. kvėpuoti normaliai. Pakelti rankas į viršų delnais aukštyn. Kai jau esate tokioje pra­ dinėje padėtyje. Po to reikia pasukti kūną. Baigiant pasisukimą neuždelsti ir grįžti į pradinę padėtį. rei­ kia žiūrėti į dešinį kulną. Labai svarbu.

tiks atskiras šio judesio variantas. Ketvirtas judesys atlieka­ mas taip: a) tupėti taip, kad pėdos būtų praskėstos maždaug 30 cen­ timetrų. Pėdos turi būti ne po sėdmenimis, o šalia užpakalinės klubų dalies. Delnai uždedami ant kelių, praskėstų 30 centi­ metrų; b) pasukti liemenį ir priklaupti ant kairiojo kelio, kad jis būtų prieš dešinės kojos pėdą. Delnai pakaitom stumia dešinį klubą prie kairio šono, o kairį klubą prie dešinio taip, kad būtų prispausta dalis pilvo ir spaudžiamos storosios žarnos. Žiūrėti sau už nugaros, kad liemuo galėtų daugiau pasisukti ir būtų labiau spaudžiamas pilvas. Atliekant pirmuosius tris judesius, buvo nesvarbu, į kokią pusę pasisukama pirmiausia — kairę ar dešinę. Atliekant ket­ virtąjį judesį, svarbu pradėti spausti dešiniąją pilvo pusę. Ir šį judesį reikia atlikti 4 kartus. Jo trukmė — 15 sekundžių. Ketvirto judesio variantas: Šio judesio ištakos — Ardcha Maciendrasana (susukta po­ za). Jį atliekant, pėda statoma prie vidinės klubo pusės, nepra­ eina iš kitos pusės. Petis pasukamas kiek galima toliau, arčiau prie sulenkto kelio, liemuo truputį atloštas atgal. Rankos re­ miasi į sulenktą kelį, kuris yra tarsi svertas sukant stuburą ir spaudžiant klubą prie pilvo apačios. Nesėkmės atvejis Jei po to, kai išgerta, pavyzdžiui, 4 stiklinės vandens, jaučiate, kad skrandžio turinys normaliai nepraeina į žarnyną, kad jis perpildytas, net pykina, tai reiškia, jog klapanas tarp skran­ džio ir dvylikapirštės žarnos neatsivėrė taip, kaip derėtų. Todėl pakartokite 2 ar 3 kartus seriją judesių, tačiau vandens dau­ giau negerkite. Kai nebepykins, praėjimas bus laisvas. Sutriki­ mų daugiau nebus, galėsite toliau tęsti. Gali pasitaikyti, kad trukdys iš rūgimo produktų susidaręs dujų kamštis. Tada pa­ kanka rankomis paspausti pilvą ar atsistoti ant pečių („Žva­ kė"). Derinti tai su kitais keturiais aprašytais judesiais. Pačiu nesėkmingiausiu atveju, t.y. tada, kai vanduo visai neteka iš skrandžio toliau, jums lieka du būdai: dešinės rankos dviem pirštais pakutenti liežuvio šaknį ir išsivemti. Tada iš karto pajusite palengvėjimą. Galima ir visai nieko nedaryti. 36

Tada vanduo pats pasišalins iš organizmo kaip šlapimas. Po tokio pratimo beliks pailsėti ir pavalgyti. Pirmasis valgymas Po Šank Prakšalanos būtinai reikia atlikti šiuos nurodymus. Valgyti ne anksčiau kaip praėjus 30 minučių po pratimų ir ne vėliau kaip po valandos. DRAUDŽIAMA palikti virškinamąjį traktą be maisto daugiau kaip valandą po pratimų. Pirmasis maistas — virti ryžiai. Ryžiai turi būti išvirti ar net pervirti vandenyje, kad nedirgintų žarnyno gleivinės. Grū­ dai turi tirpti burnoje. Po ryžių galima valgyti gerai išvirtas morkas. Kartu su šiuo maistu būtina suvalgyti ir 40 gramų sviesto. Jį galima ištirpinti su ryžiais ar suvalgyti atskirai iš šaukšte­ lio. Ryžius galima pakeisti virtais kviečiais, avižomis ir pan. Svarbu Ryžių negalima virti su pienu. 24 valandas po šių pratimų drau­ džiama gerti pieną ar kefyrą. Be to, per tas 24 valandas draudžiama valgyti rūgštų mais­ tą ir gerti bet kokius skysčius (tai viena iš priežasčių, kodėl draudžiama gerti kefyrą). Draudžiama valgyti vaisius ir nevir­ tas daržoves. Duoną galima valgyti, kai maitinamasi antrą kar­ tą po pratimų. Antrą kartą valgydamas aš gėriau morkų ar obuolių sultis su burokėlių sultimis (proporcijos 1:4 ar 1:5), val­ giau salotas ir jaučiausi normaliai. Taigi į mano rekomendaci­ jas atsižvelkite kūrybiškai. Po 2 valandų galite sugrįžti prie jums įprasto režimo. Svarbu, kad neprarastumėte saiko, nevalgytumėte mėsos. Gėrimas Geriant pasūdytą vandenį, padidėjus osmotiniam aktyvumui dalis skysčių iš kraujo patenka į žarnyną. Skystoji kraujo dalis pakeičia kryptį, tampa priešinga įprastam įsiurbimui ir tuo pa­ čiu valo storojo ir plonojo žarnyno gaurelius. Kaip tik dėl šio efekto Šank Prakšalana tampa unikali. Aš nežinau kito tokio valymo, kuris valytų mūsų mikrogaurelius (glikokaliksą) — šį unikalų katalizatorių su poromis, nuo kurio efektyvumo pri­ klauso maisto pasisavinimas.
37

Nuo to, apie ką aš čia papasakojau, pajusite troškulį. Iš­ tverkite negėrę net paprasto vandens, palaukite pirmojo valgy­ mo, nes priešingu atveju jums vis teks eiti į tualetą. Valgydami pirmą kartą ir po to, galite gerti vandenį, nestiprius žolių nuo­ virus arba, kaip ir aš, — šviežias sultis. Nenustebkite, kad išmatos atsiras tik po 24 ar net 30 va­ landų ir bus gelsvos ar geltonos, bekvapės tarsi kūdikio. Žmonės, kenčiantys nuo vidurių užkietėjimo, gali daryti Sank Prakšalaną kiekvieną savaitę, tačiau gerdami tik 6 stik­ lines vandens. Tada visas ciklas trunka maždaug 30 minučių. Tai pats geriausias būdas „perauklėti" žarnyną. Gerai tai, kad šis būdas neištempia storųjų žarnų sienelių.* Teigiamas poveikis Be to, kad išvalysite visą virškinimo kanalą, patirsite ir netie­ sioginį teigiamą poveikį: malonų kvapą iš burnos, ramų miegą, ant veido ir viso kūno išnyks spuogai. Jei maitinsitės taip, kaip nurodyta šioje knygoje, išnyks ir nemalonus kūno kvapas. Taip pat tonizuojama kepenų veikla (tai patvirtina ir pakitusi išma­ tų spalva). Pagerėja kitų liaukų, ypač kasos, susietų su virški­ nimo traktu, veikla. Lonavlos gydytojai, 2 mėnesius kas dvi dienas taikydami Sank Prakšalaną bei atitinkamą maitinimosi režimą, išgydyda­ vo prasidėjusį diabetą. Tikriausiai Langerganso salelės, esančios kasoje, išskiria daugiau insulino bendrai stimuliuojant kasą. Kai virškinimo traktas išvalytas, maistas pradedamas geriau pasisavinti. To­ dėl tie, kam reikia padidinti svorį, jį be vargo padidina, tampa tvirtesni, o tie, kam reikia atsikratyti viršsvorio, jo netenka, suliesėja. Kontraindikacija Tie, kas kenčia nuo skrandžio opaligės, be abejo, neprivalo tai­ kyti Prakšalanos tol, kol neišsigydys skrandžio ligos. Tai priva­ lo įsidėmėti ir tie, kam būdingi ūmūs virškinamojo trakto su-

trikimai, kas viduriuoja, serga dizenterija, ūmiu kolitu (jei ko­ litas chroniškas, Prakšalaną gali padėti, bet tik ne krizės atve­ ju), ūmiu apendicitu, tuo labiau tokiomis rimtomis ligomis kaip žarnų tuberkuliozė, vėžys. Šis pratimas efektyvus užbaigiant oksiurezę. Juk tada, kai valomas žarnynas, kartu pašalinami ir kirminai su visais jų kiaušinėliais. Tiesa, gaurelių žarnų vidiniame paviršiuje tiek daug, kad kartais vienas kitas kirminų kiaušinėlis gali ir likti. Šank Prakšalaną — puiki. Tuo įsitikinau aš pats. Kad grei­ čiau išmoktumėte šio metodo, iš pradžių atlikite pratimą kartą per dvi savaites.

VALANTI MITYBA Didysis natūropatas Polis Bregas sugalvojo efektyvų būdą, skir­ tą išvalyti storąjį žarnyną, — badavimą. Kai kartą per savaitę badaujama 24—36 valandas, organizmas gauna papildomos energijos, kuri anksčiau buvo skiriama maistui perdirbti ir pa­ sisavinti. Dabar ją galima skirti kitoms organizmo reikmėms. Per tą laiką išmatų akmenys truputį atstoja nuo žarnų siene­ lių. Po tokio susilaikymo pirmas maistas — šviežios morkų ir kopūstų salotos be prieskonių ir aliejaus, sviesto — yra tarsi šluota, kuri atplėšia nuo žarnų sienelių apnašas ir jas pašalina iš organizmo. Panašias salotas rekomenduoja ir V. Michailovas.

STOROJO ŽARNYNO SIENELIŲ IR NERVŲ ATSTATYMAS Štai ką sako apie storojo žarnyno sienelių ir nervų atstatymą gydytojas Vokeris: „Remdamiesi bandymais, nustatėme, kad storasis žarnynas negali normaliai vystytis ir veikti, jei žmogus maitinsis tik vi­ rintu ar kitaip apdorotu maistu. Todėl beveik negalima rasti žmogaus, kurio storasis žarnynas būtų idealiai sveikas. Jei jau­ čiatės blogai, pirmiausia pradėkite storojo žarnyno plovimą ar­ ba darykite klizmas. Po to šviežios daržovių sultys paskatins efektyvų regeneracijos procesą. Nustatyta, kad geriausias mais39

* Klizma gali pakenkti, jei vanduo, greitai patekęs j storąjį žarnyną, stip­ riai jį ištempia, sukelia skausmą. Kad taip neatsitiktų, vandenį suleiskite pa­ laipsniui, neskubėdami, suspausdami vamzdelį pirštais. 38

tas — morkų ir špinatų sultys. Šis mišinys maitina plonosios ir storosios žarnų nervus bei raumenis." Sulčių receptus aš paėmiau iš knygos „Daržovių sultys". Sulčių kiekis pateikiamas uncijomis (1 uncija — 28,3 gramo). Geriausiai tinka storajam žarnynui: morkos — 10, špina­ tai — 6 uncijos; truputį silpnesnis mišinys: morkos — 10, bu­ rokėliai — 3, agurkas — 3 uncijos; jei nieko daugiau neturite, gerkite bent ne mažiau kaip 500 gramų morkų sulčių kasdien. Storojo žarnyno motorika pagerėja, tampa normali tada, kai pakanka produktų, kuriuose yra daug maisto skaidulų: daržo­ vių ir vaisių, kruopų. Šis maistas tuo pačiu truputį laisvina vidurius, nes storajame žarnyne atsiranda daug masės, kuri padidina judėjimą storosiose žarnose. Ląsteliena gerai išskiria tulžį, dirgina storojo žarnyno sieneles ir stimuliuoja motoriką, padedančią sparčiau normaliai išsituštinti. Iš vaisių ypač stipriai peristaltiką veikia inžyras (figos), sly­ vos, vynuogės, džiovinti vaisiai. Žarnyne jie stipriai išbrinksta, padidėja jų masė. Laisvina vidurius morkos, burokėliai, šviežių kopūstų salo­ tos. Baltagūžiame kopūste yra daug ląstelienos, kuri ypač nau­ dinga, kai užkietėję viduriai. Tačiau ši daržovė netinka tada, kai yra kolitas, nes kopūsto ląsteliena stambi. Be jau minėtų, ypač „stiprių", produktų, vertingi ir moliū­ gai, medus, aliejus, juoda duona. Labai naudinga išgerti 300—500 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. Daiginti kviečiai taip pat padeda virškinti bei išsituštinti, reguliuoja visą skrandžio—žarnyno traktą. Kai kurie vartojantys daug daržovių ir vaisių žmonės pra­ deda sakyti, jog jiems pučia vidurius, susidaro daug dujų. Su­ sikaupti dujoms padeda žirniai, pupelės, svogūnai, kopūstai, burokėliai, skatinantys organizmą išsituštinti. Mažiau dujų su­ sidaro valgant bulves, morkas, agurkus, grybus, beveik visas uogas ir vaisius, juodą duoną bei geriant pieną. Dujų organizme susidaro todėl, kad gyvybiškai aktyvūs ele­ mentai, esantys daržovėse bei vaisiuose, ypač siera ir chloras, ardo žarnyne puvimo produktus, išmatų sankaupas. Šia pras­ me ypač vertingos šviežios kopūstų sultys, kuriose yra daug sieros ir chloro, valančių žarnyno ir skrandžio sienelių gleivinę. Štai jums dar vienas testas, padedantis išsiaiškinti, ar la­ bai užterštas storasis žarnynas, ar neapnuodytas visas skran40

džio—žarnyno traktas. Jei išgėrus kopūstų sulčių susidaro daug dujų, jaučiate kitokius sutrikimus, reiškia, kad skrandyje—žar­ nyne susikaupė nemažai toksiškų medžiagų. Įpraskite gerti šviežias kopūstų sultis palaipsniui. Iš pra­ džių išgerkite jų kartu su morkų sultimis. Po to vis mažinkite morkų sulčių kiekį. Vokeris teigia, kad 300 gramų šviežių ko­ pūstų sulčių per dieną duos jums pakankamą kiekį gyvo orga­ ninio maisto, kokio negautumėte net suvalgę 50 kilogramų vir­ tų ar konservuotų kopūstų. Vokeris perspėja, kad kopūstų sul­ tis reikia gerti be druskos. Druska panaikina tokių sulčių ver­ tę, gali net pakenkti. Dujos gali susidaryti ir tada, kai produktai neteisingai de­ rinami. Pavyzdžiui, žirniai su duona, pupelės su mėsa ir t.t. Pageidautina minėtus dujų susidarymą skatinančius produk­ tus suvalgyti atskirai, po šviežių salotų. Skysčius, taip pat ir sultis, reikia gerti prieš valgį. Tada, jei jūsų žarnyno gleivinė nepažeista, nėra nuosėdų ant žarnyno sienelių, dujos daugiau nebesusidarys. Jei augalinis maistas sukelia žarnyne rūgimą, jis negali čia skaidytis, suirti, nes jo paties rūgštingumas pašalina jį iš orga­ nizmo, truputį laisvina vidurius. Tai veikia stimuliuojančiai, žarnynas išvalomas natūraliu būdu. Kai labai pučia vidurius, galima gerti ramunėlių žiedų ir krapų sėklų nuovirą. Normaliai tuštintis jums padės ir kitos priemonės. Storojo žarnyno veikla nuo 7 iki 9 valandos ryto (vietos laiku) yra aktyviausia. Jogas Svamis Šivananda rekomenduoja kvėpuoti gaiviu ry­ to oru, kuris padeda išsituštinti. Tuštintis daug lengviau tada, kai šlapinamasi, nes šlapimo pūslės judesių refleksas atitinkamai analogiškas gaubtinės žar­ nos judesiams. Todėl valingo akto poveikis šiuo momentu yra žymiai didesnis. Romolas Mantovanis nepataria skatinti išsituštinimo. Šį po­ reikį turi sukelti valia. Tada storoji žarna veiks „sąmoningai", lengvai, laiku ir normaliai išsituštins, kad organizmas būtų ma­ žiau užterštas. Labai svarbi tuštinimosl poza. Dažniausios dvi padėtys: sė­ dint ant unitazo ir atsitūpus — „Erelio poza". Esant „Erelio pozai", klubai spaudžia pilvą ir padeda jo sienelės raumenims,
41

jau­ site natūralų norą tuštintis. Pakarto­ kite 4—5 kartus. 3. Jis valdo sėklą. jie suteikia jėgų. Nereikia stip­ riai įsitempti. nelenkite jų 42 9 pieš. krūtinės. pailsėkite. Tačiau pasitaiko tokių silpnų ir „užsispyrusių" storųjų žar­ nynų. keliai pa­ eiliui liečia krūtinę. pašalina naktines poliucijas. Jis bū­ na efektyvesnis. pėdų trūkumus. Šis pratimas pašalina sėdmenų. jis taps valdomas. Jei pajutote nuovargį. naikina kirminus. bet nelieskite grindų. Taip judant. „Erelio poza" skatina defekaciją. kai atliekamas truputį pakelta galva (silp­ niems žmonėms tai netinka). Utchita širša ekapada čakrasana Atsigulkite ant nugaros. atlikite pratimą „Važiavimas dviračiu". valo kraują. Jei sumaniai derinsite visas čia paminėtas priemones. 1. bet nelieskite grindų. Galvą laikykite pakeltą (nereikia pakelti silpniems žmonėms). Pakelkite galvą. Tai vienmomentinis defekacijos ak­ tas. Šioje knygoje pateikiamus prati­ mus jis pataria atlikti kasdien 5—10 minučių. 2. Defekaciją reikia atlikti prieš tai giliai įkvėpus. išvaro kirminus ir net išgydo paralyžių. Pateiksiu kompleksą Svamio Šivanandos pratimų (9 pieš. Tada ir užaugęs jūsų vaikas neturės su tuo susietų problemų. kuri trunka tik 5—7 minutes. spausdami tiesiąją žar­ ną. Jo reikia išmokyti dar vaikystėje. Jei paralyžiuota ranka. liemens. Tai ypač svarbu. valingas. Ypač padeda joga. kai jis atliekamas pa­ kelta galva. Po to nuleiskite jas. padeda jai išsituštinti. valo sėklą. Šis pratimas gerai sustiprina pilvo ir žarnyno raumenis. paeiliui sulenkdami kojas. Utchita eka padasana Atsigulkite ant nugaros ir pakelkite koją 45° kampu. nugaros. 43 . Svamio tvirtini­ mu. kojų kelių. o po to pakartokite pratimą vieną ar du kartus.). žmonės ilgai gyvena sveiki ir laimingi. Lėtai pakelkite ištiestas kojas 45° kampu. Svamio Šivanandos pratimų kompleksas per kelius. padėkite rankas po sėdmenimis ar iš­ tieskite prie kūno. šalina naktines poliucijas. pilvo. Pėdos suka ratus. Pagrindinė išmatų masė pašalinama pačioje pradžioje. organizmas tampa sveikas ir stiprus. Po to kel­ kite ir nuleiskite kitą koją. kad juos pageidautina papildomai lavinti fizinių pratimų kompleksais.kad žarnynas lengviau ir greičiau išsituštintų. Utchita dvi padasana Atsigulkite ant nugaros ir prispauskite ištiestas rankas prie grindų. kai išeinamojoje angoje kyla skausmas. taip pat profilaktikai. atlikite ja tokius pačius pratimus kaip ir kojomis. kai diafrag­ ma nusileidžia ir pilvo ertmės organai. Reguliariai atliekant šį pratimą. Šio pratimo poveikis būna didesnis.

Lėtai grįž­ kite į pradinę padėtį. Šis labai svarbus pratimas padeda atsikratyti visų virški­ namojo trakto ligų. nugara išsilenktų. pakelkite liemenį nuo grindų kaip parodyta piešinyje. Grįžkite į pradinę padėtį. Pakel­ kite aukštyn vieną koją. Pakartokite pratimą 3—4 kartus. Šis pratimas gerai stiprina liemenį ir žarnyną. nelenkdami jos per kelį. Jis gerai sustiprina pilvo. kad tarp grindų ir pakeltos kojos būtų 45° kampas. Truputį pailsėkite ir vėl atlikite pratimą 1—2 kartus. 6. ištieskite rankas prie kūno ir padėkite delnus ant grindų. 8. o po to — antrą koją. Po to ištieskite rankas į priekį ir galva palieskite kelius. Tie. Pa­ kartokite pratimą į kitą pusę. kurių silpnoka širdis. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. kojos pražergtos. Pakėlę jas į viršų ir ištiesę į priekį. o po to dar greičiau — 5 kartus. kojų pirštus ištieskite. Padarykite po 3—4 tokius suka­ muosius judesius. Atlikdami pratimą. stuburo. Remdamiesi rankomis. kaklo. nugaros. Iš pradžių šis pratimas gali sukelti galvos svaigimą. Po to lėtai pasukite kojas į kai­ rę ir dešinę. Pakelkite galvą ir žiūrėkite į priekį. kaklo defektus. Palenkite liemenį ir kuo žemiau nuleiskite sunertas rankas. išgydo kasos ir kepenų ligas. ligas. rankų rau­ menis. Tada grąžinkite kojas į vertikalią padėtį ir lėtai nuleis­ kite ant grindų. 45 . krūtinės ląstos. Bchudžanhasana Atsigulkite ant grindų ir atsiremkite delnais į grindis krūtinės lygyje. kol jos palies grindis. Šis pratimas pašalina pilvo. Pada paršva čalanasana Atsigulkite ant nugaros. Kai tik pajusite įtemptus pilvo raumenis. 10. Utchita chasta merudandasana Atsigulkite ant nugaros ir padėkite ant grindų virš galvos iš­ tiestas rankas. Darydami pratimą. Ga­ lima net nukristi. sulenkite kojas per kelius. Mukta chasta kati čakrasana Atsistokite tiesiai. 5. 7. Šį pratimą atlikite neskubėdami. taip pat išgydo CHRONIŠKĄ VIDURIŲ UŽ­ KIETĖJIMĄ. Lėtai pakelkite suglaustas kojas 45°. ištieskite rankas į šalis ir padėkite delnus ant grindų. Šį pratimą privalo atlikti kiekvienas. nekeldami kojų ir nelenkdami kelių. stiprina pilvo. lie­ mens. o pilvas įsitemptų. pasisupkite 4—6 kartus. Kurį laiką pabūkite tokioje padėtyje. pakelkite viršutinę kūno dalį. tai kitą koją. Pakartokite pratimą 4—5 kartus. Iš pradžių tegul keliai būna pražergti. Šis pratimas pašalina nugaros skausmus. Moterims. širdies ir plaučių defektus. pašalina šonkaulių. 9. Šis pratimas šalina riebalus ir gydo organų. jaučiančioms skausmus pilvo apačioje. kol nepajusite įtemptų pilvo raumenų. pratimas padės išsivaduoti iš šios negalės. Šis pratimas stiprina žarnyną. kad rankos išsitiestų. Pakartokite pratimą kelis kartus.4. Visą tą laiką delnai būna ant grindų. pašalina stuburo defektus. Po kurio laiko atlikite šį pratimą suglaustais keliais. esančių pilvo ertmėje. Jo poveikis toks. šio pratimo privalo nedaryti. Todėl jį atlikti privalo kiekvienas vyras ir moteris. kaip ir prieš tai aprašytų pratimų. 44 išlenkite liemenį ir atmeskite galvą atgal. Po to lėtai sukite rankas ir liemenį vertikalia plokštuma iš kairės aukštyn ir į dešinę. lėtai kelkite tai vieną. Utchita chasta eka padasana Atsigulkite ant grindų ir ištieskite rankas šalia kūno. krūtinės ląstos. Dchanurasana Atsigulkite ant pilvo. apglėbkite kulkšnis ir patempkite jas į viršų taip. Pabūkite tokioje padėtyje 10—15 sekundžių. rankų raumenis. krūtinės. Lėtai tieskite abi rankas prie kojų pirštų.

Pakartokite pratimą į priešingą pusę. Eka stchana palajanasana Pasilenkite į priekį ir kelkite aukštyn tai vieną. stiprinantis protą ir ge­ rinantis atmintį. kurių širdis nesveika. kas reguliariai atlieka šį pratimą. kai užkietėję viduriai. išgydoma išvarža ir apendicitas. stiprina krūtinės ląstos ir pilvo raumenis. Po 6 mėnesių tegul jų būna 108. sustiprina kojų raumenis. Šis pratimas tinka. Vien jo pakanka. o krūtinė išlenkta. 8 ir 14 pratimus ar tik 1. Sulenktą per kelį kairę koją pastatykite kiek galima toliau į priekį. Tačiau tie. teigiamai vei­ kiantis smegenis. Pradėkite nuo 3—4 įkvėpimų ir iškvėpimų. 7. Taip jūs įkvėpsite ir iškvėpsite 324 kartus ir atliksite 3 pratimus. Tie. Ji padeda išgydyti visus pilvo ertmės organų sutrikimus. išnyksta vidurių užkie­ tėjimas. 3 ir 14 pratimus. privalo atlikti bent 1. kurių širdis silpna. Iš pradžių bėkite lėtai. tonzilitas. Po to nuleiskite rankas žemyn paliesdami grindis ir sukdami liemenį į kairę. kai girdimas šnypštimas per nosį. akių ir ausų susirgimai. Greitai pakelkite per kelius sulenktą tai vieną. sloga. Šis pratimas labai svarbus. kas serga. širdies ligos. suglauskite kojas ir ištieskite į priekį ran­ kas suspaustais kumščiais. o po to — greitai. tai kitą ko­ ją. įkvepiant išpučiamas tarsi futbolo kamuo­ lys. pamiršta skausmą. plaučius ir skrandį. Niekada neatlikite jų greitai. liesdami pėdomis sėdmenis tarsi bėgdami vietoje. Kam stinga laiko. Šis pratimas — vertinga priemonė. 12. Tuo pačiu metu priekinė pilvo sienelė juda į priekį ir atgal. pateiksiu Svamio Šivanandos re­ komenduojamą kvėpavimo sistemą iš knygos „Jogasanos". prastai jaučiasi. page­ rina apetitą ir visiškai pašalina vidurių užkietėjimą. Kojas reikia kelti kuo aukščiau. Jį geriausia pradėti iškvėpimu. Jis sumažina pilvą. suglauskite kojas. Atliekantis šį pratimą žmogus tampa aktyvus. Pruštcha valita chanumasana Atsistokite tiesiai. kosulys. Po 2—5 minučių tokio bėgimo vietoje net patyręs bėgikas jaučia nuovargį. pri­ valo šį pratimą atlikti neskubėdami. kurie atliekami saikingu greičiu. todėl yra vieni geriausių. stimuliuo­ janti smegenų veiklą. sustiprėja jo širdis ir plaučiai. sustip­ rina liemenį ir išgydo organų. pečiai nejuda. Pateikti piešiniai padės jums geriau suvokti šių pratimų kompleksą. Stenkitės kuo stipriau tiesti į prie­ kį rankas. kad būtų išgydyti poli­ pai. ligas. Vakša sprūsta džanu vrikšasana Atsistokite tiesiai. privalo šį pratimą atlikti atsargiai. nes tai susilpnina smegenų veiklą. Liemuo sukasi į abi puses. esančių pilvo ertmėje ir krūtinės ląstoje. Dešinė koja tiesi. 3. venkite pervar­ gimo. astma. Šis pratimas stipriai įtempia visus kūno raumenis. Net šis vienas pratimas padeda žmogui pasveikti. Kiekvieną savaitę pratęskite pratimą 1—2 iškvėpimais— įkvėpimais. ypač tinka nutukusiems žmonėms. imituokite boksininko judesius. išvalo sėklą ir pašalina naktines poliurijas. Tačiau būkite atidūs: iškvepiant pilvas įtraukiamas. ant pirštų galų. Po kiekvieno pratimo būtina gerai pailsėti.11. Šis pratimas atliekamas tyliai. tai kitą kelį. Įkvepiant reikia kuo labiau išpūsti krūtinę. prailgina jo gyvenimą. Greitas ėjimas ir bėgimas — natūralūs pratimai. Bchastrika pranajama — įstabus pratimas. palaipsniui didinti krūvį. 46 Šis pratimas valo kraują. Tie. Kojos suglaustos. 13. naktines poliurijas. Dandchimantchanasana Atsistokite tiesiai. pradeda svaigti galva. Iš pradžių šį pratimą atlikite prieš veidrodį. Šis pratimas pagerina virškinimą. Pakelkite suglaustais delnais rankas virš galvos ir ištieskite jas atgal. Bchastrika pranajama Šis pratimas — tai natūralus lėtas ir gilus kvėpavimas. Papildydamas šį skyrių. stiprina pil­ vo preso raumenis. 14. Atlikdami jį tapsite 47 . Daugiau kaip 324 įkvėpimų— iškvėpimų per tris bandymus atlikti negalima.

iš­ nyks veido raukšlės. ilgai gyvensite! 9. vėjui pučiant į veidą. nekamuotų vidurių už­ kietėjimas ir jo pasekmės. pe­ rimtas iš liaudies medicinos. nesuklyskite. visiškai išsigydysite virškinimo organų ligas. Kramtykite kiekvieną maisto kąsnį 32 kartus. Būkite sučiaupę lūpas. atliekantys šį pratimą taps laimingiausi žmonės. kad tik sveikas žmogus yra tikrai laimingas. upės kranto. jei nenorite. kuriuos kamavo chroniškos ligos. gėrio. nes tai daug svarbiau už maistą. Įpraskite laiku atsiliepti į Gam­ tos šauksmą. LAISVINANTYS VIDURIUS VAISTAI KENKIA Laisvinantys vidurius vaistai veikia žarnų sieneles tarsi botago kirtis ir sukelia pernelyg didelį aktyvumą. laimingi. 7. tai taip pat reiškia. šalto ir sunkiai virškinamo maisto. Juk ne vien nuo jo priklauso sveikata. bent jau kartą per dieną gerai išvėdintoje. Tegu jus lydi džiugi rami nuotaika. 2. 3. 14. bet ir slopindami ligos pasekmes skatina ligą. ilgai gyvensite. oda taps lygi ir stangri. Niekada nevalgykite ir negerkite. Laisvinantieji vaistai ken­ kia žarnyno filtruojančioms membranoms ir gleivinei. pažastyse. švarioje patalpoje ar ant jūros. po kurio seka dep­ resija (tai fiziologijos dėsnis). Valgykite tik tada. Be to. Jei abejojate: valgyti ar ne — nevalgykite! Jei abejojate: eiti į tualetą ar ne — eikite! Štai tikrasis kelias. kai ne48 kamuoja niūrios mintys. kas teisingai atliks mūsų pratimus. 13. kad nesutriktų virškinimas ir peristaltika. tapsite sveiki. Laikui bėgant. Valgykite lėtai. energija ir ilgaamžiškumas. o aplink netvarka. kad atsirado polipų. Stimuliatoriai — kava. ramybės. Ypač rūpinkitės dvasios ramybe ir sveikata. kurie po kurio laiko gali tapti piktybi­ niais. 4. Valgydami negerkite vandens. reguliarus tuštinimasis. jei tik reguliariai atliksite šiuos pratimus. N. Suvoksite. Po 4—6 mėnesių. Nėra sveikatos — nė­ ra laimės. 14 PATARIMŲ. kad būtumėte sveiki. kad būtų sveiki dantys. Nevalgykite. POLIPŲ PAŠALINIMAS Jei tiriant storąjį žarnyną rasti jame esantys polipai ar laikui bėgant pastebėjote specifinius kabančius apgamus ant kaklo. pervirto. Nevalgykite naktį Ir nemiegokite dieną — tai skatina vidurių užkietėjimą. Polipai — nepiktybiniai dariniai. jausis geriau. Tačiau galima išmėginti profesoriaus A. Vaistams naudojama didžiosios ugniažolės (karpažolės)* antžeminė dalis (žolė). 11. kai esate gerai nusiteikę. Gydytojai linkę juos operuoti. * Informaciją apie ugniažolę radau knygoje „Augalinės gydymo priemonės" (Red. Jums nebereikės gerti vaistų ar imtis kitų priemonių. Pavalgę lėtai pasivaikščiokite pirmyn ir atgal. kad komentarai nereikalingi. Troškulį numalšinkite praėjus valandai po valgio. Reikia reaguoti net į nedidelį poreikį tuštintis. 8. 49 . ranka masažuokite pilvą. Maksiutina). labai karšto. sužiedėjusio. jė­ gos. Manau. laisvinantieji vidurius vais­ tai ne tik neišgydo žmogaus. sutrikdo jų veiklą. tikri jogai. paisys patari­ mų. niekada nesutriks skrandžio veikla. kai esate įniršęs. Po 4—6 mėnesių net ligoniai.ne tik sveikesni. Niekada nepatingėkite skirti 15 minučių asanai ir pilvo pratimams. Sėkmingai gydoma ugniažole. vidurius laisvi­ nantieji vaistai — pavojingi. ji tampa nepagydoma. KAIP STIPRINTI SVEIKATĄ 1. 10. Mūsų klube „Žvalumas" yra puikių šios metodikos pavyz­ džių. Stipriausias ugniažolės poveikis žydėji­ mo metu. prof. Aminiovo metodą. Nėra pratimų — nėra maisto! Tai turi tapti jūsų devizu. Šį pratimą reikia atlikti rytą ir vakarą. Maitinkitės reguliariai. 6. Eidami juo. tabakas. Neprisilieskite prie kepto. 5. mano nuomone. bet ir gražesni: neslinks ir nežils plaukai. Tada tapsite sveiki. Tokie pratimai. Tiems. laimė. Atlikdami pratimus. 12. jei tik juos atliksite kasdien. padės jums tapti sveikais ir ilgaamžiais. kuris. arbata.

* Anksčiau mano aprašytos klizmos su virintu šlapimu yra efektyvesnės už klizmas su ugniažole. Vaistams reikia šaukštelio. 30 g sviesto). Kad tai butų pašalinta. Todėl rekomenduoju po­ lipams šalinti klizmas su urina. II kursas — 2 litrai vandens ir 1 šaukštas ugniažolės sul­ čių. pasinaudodami Arakeliano ar Karavajevo re­ ceptu. tačiau klizmoms reikia 1 šaukšto ugniažolės sulčių. Antras kursas dar buvo nebaigtas. Šiuo atveju neturi būti jo­ kių kompromisų. Tokios klizmos jiems — tikra palaima. Nepamirškite. Bulgarų liaudies medicinoje ugniažolės sultys rekomenduo­ jamos karpoms gydyti. jomis gydoma gerklų papilomatozė. Pas mane atėjo pagyvenusi mo­ teris. antpilai taikomi skausmui numalšinti. Pirmą kartą moteris į 2 litrus šilto virinto vandens įpylė 1 arbatinį šaukštelį šviežių ugniažolės sulčių. pakelkite dubenį ir taip pagulėkite 30—45 minutes. Pakeiskite tokią duoną košėmis. kad ugniažolei būdingas džiovinimo bei išrovimo poveikis. Pasikalbėjus paaiškėjo. tarsi agresoriai pažeidžiančių ir naikinančių reikalingą mikroflorą. Antpilui ir nuovirui geriausia vartoti šviežią žaliavą. jos veidas tapo skaistus. 50 III kursas — toks pats. o su ugniažole palikti vėles­ niam laikui. išnyks ir vidurių užkietėjimas. Taip atsitinka todėl. Storojo žarnyno mikroflorą atstatyti mums padės valymas ir normali pH terpė. kuriems po klizmų su ugniažolės sultimis užkietėja viduriai. kad storojo žarnyno gleivinė būtų normali.Biologinis poveikis ir taikymas Gydymui vartojamas ugniažolės antpilas ir šviežios sultys. Eksperimentais nustatyta. ku­ riuose yra termofilinių mielių. viduriuojant. bakteriostatiškai veikia tuberkuliozės sukėlėjus. moteris pasakė. jei kartais vėl būtų reikalingos. Po to sekė 15 dienų pertrauka. atsigulkite ant nugaros. Kai pienas bus suleistas. kad ugniažolės pre­ paratai sustabdo piktybinių auglių augimą. Rekomendavau jai klizmų su ug­ niažolės sultimis kursą. sutrikus virškinimui. kai moteris pasakė man. Po to — mėnesio pertrauka ir vėl pakartoti. kad ant jos kūno yra daug kabančių apgamų. Liaudies medicinoje ugniažolės sultys. spazmams atleisti. ugniažolės sulčių dozę didinti atsi­ žvelgiant į savijautą (galima padidinti vienu šaukšteliu ar net vienu šaukštu). 0 mes jas taikėme kitaip. Dar geriau pasirinkti tokį ciklą kitais metais. kad ir kiti klubo nariai pradėjo vartoti ugniažolę. pradėkite valgyti daug salotų. Pakeiskite savo mitybą. sverianti 118 kilogramų. gelta). kad padarius klizmą kartą su vandeniu iš organizmo pasišalino ir mėsos gabaliukas (polipas). Per trumpą laiką (beveik 6 mėnesiai) pokyčiai buvo tokie ryškūs. dviejų ar daugiau sulčių. Po to eikite į tualetą. kad storajame žarnyne niekada nebus normalios mikrofloros. kepenų ir tulžies pūs­ lės gydymui (tulžies akmenys. esant skrandžio ir žarnų katarui. kad nukrito atauga ausyje. ir paprašė padėti išgydyti atau­ gą ausies kriauklėje. Tokia klizma daroma kartą per dieną paprasta gumine kriauše. Padarė kasdien 15 tokių klizmų. II kursas — taip pat 10—20 dienų. atsikračiusi tiek negalių. kruo* Yra nemažai žmonių. Na o pati moteris svėrė tik 87 kilogramus. NORMALIOS MIKROFLOROS ATSTATYMAS STORAJAME ŽARNYNE Iš karto reikia pasakyti. kai buvo vartojami 2 šaukštai ugniažolės sul­ čių. „Skridau kaip balerina". Kursų kiekis pasirenkamas taip pat atsižvelgiant į savijau­ tą. 51 . tačiau galima daryti tik keturis kursus paeiliui. Taigi štai ta metodika: 1 kursas — 10—20 dienų klizmai vartoti arbatinį šaukštelį ugniažolės sulčių. Poilsis taip pat 15—20 dienų. Storojo žarnyno gleivinė taps normali. tik ugniažolės sulčių dozę padidinti palaips­ niui. kad ugniažolė ypač tinka nutukusiems žmonėms. kepkite duoną be mielių patys. — džiaugėsi laimingoji. Po to 15—20 dienų pailsėti. Šiais preparatais prideginamos kandiliomos. Taip sukursime palankias sąlygas daugin­ tis būtinai mikroflorai. jei žmogus nuolat valgo produktus. rekomenduoju po tokio klizmų kurso padaryti 2—5 klizmeles su šiltu pienu ir jame ištirpintu sviestu (300 g pieno. smėlis. reikia visai nevalgyti termofilinės duonos ir kitų gaminių. Po III kurso.

PATOLOGIJOS SIMPTOMAI 1. nemalonus kvapas. 60—75 proc. Juk kai maistas patenka į organizmą. padedančių pa­ keisti mikroflorą. kurie patvirtina. Juodos apnašos ant dantų — slaptų degeneracinių žar­ nyno gleivinės pokyčių ženklas. Taigi keisdami maistą. To­ dėl labai svarbu po to pradėti tinkamai maitintis. opos). tačiau vis galvojame: aš esu sveikas! Pamė­ ginkite blaiviai įvertinti padėtį: daugelio proktologų duomeni­ mis. pa­ žastyse. ką dabar perskaitysite. gerkite šviežių daržovių sultis. Užkietėję viduriai: liežuvio apnašos. kad patologijos nepavyko išvengti. Jei režimo nepaisysite. stomatitas. o tai skatina puvimą bei rūgimą. priešingai. jau po keliasdešimt minučių skrandžio—žarnyno trakto ertmės bei gleivinės mikroorganizmai suaktyvėja ir pradeda daugintis. Storojo žarnyno disfunkcija pakenkia ir odai bei gleivi­ nei: sinusitas. 2. kuriuos sukelia nenormali mikroflora. ar jūsų storojo žarnyno veikla normali. odontalgija. Be to. Jei jums tai pavyks. kokia ji. angina. kruo­ pomis ir t. riešutų. sunkumas apa­ tinėje pilvo dalyje. 52 STOROJO ŽARNYNO PATOLOGIJOS SIMPTOMAI. netinkamai suderintas maistas. kuriame yra daug riebalų ir cukraus. jis tampa labiau šarminis. mes galime savyje auginti vienus ar kitus mikroorganizmus. kepenų ligos. Tam pakaks vieno—dviejų mėnesių. 5. pilvo gurgimas ir skausmai. rinitas. daigintų grūdų. irzlumas. Nespecifinis kolitas su opalige (storojo žarnyno gleivinės uždegimas. bet normali. sunkus ir nepakankamas tuštinimasis. bronchinė 53 .t. Ypač svarbu atlikti išvalymą. trukdo normaliai veikti storajam žarnynui (tai viena iš priežasčių. galinčius jums padėti. kai valgomas nevirtas augalinis maistas. kad ji padengta juo­ dais pelėsiais. kai taikomos Vokerio klizmos. Daugintis naudingai mikroflorai padės ir uogos. kad ji būtų ne patogeniška. ligonių būdingi ir išoriniai požymiai: patologiniai odos pokyčiai. mieguistumas. dėl kurių plinta storojo žarnyno ligos). niūrios mintys. glositas (liežuvio uždegimas). kurio dėka visame virškinimo kanale išlieka normalus pH. jau trejų metų vaikams būdingi įvairiausi skrandžio—žar­ nyno susirgimai. uogos ir daržovės — pagrindinis organinių rūgščių šaltinis. pūtimas. odos iš­ bėrimai. Virti produktai. Tačiau žarnyno mikroflora privalo būti specifinė. papildytas nedideliu kiekiu tinkamai pagaminto natūralaus maisto. 4. kad storojo žarnyno mikroflo­ ra keičiasi priklausomai nuo maisto: vieni mikroorganizmai ga­ li išstumti kitus. Jei griežtai laikysitės mitybos režimo. galite net visai nesulaukti norimų rezultatų. mikroflora pradės greitai keistis. Suži­ noję. jo atstatymo būdus. Tai būdinga 10—30 metų amžiaus žmonėms. padės jums sužinoti. gin­ givitas. kuri pablogina kalcio pasisavinimą (tai viena iš dantų ge­ dimo priežasčių). Virtas. laukinės val­ gomosios žolės. vaisiai. Tai vienas efektyviausių būdų. Sank Prakšalana taip pat padeda pakeisti mikroflorą. rafinuotas. suma­ žėjęs apetitas. 3. Atstatyti mikroflorą padeda badavimas ir po jo sekanti tin­ kama mityba. Mokslininkai seniai nustatė. neturėsite rūpesčių. ūmūs galvos skausmai. galėsite geriau suvokti tikrąją padėtį ir pasirink­ ti būdus. užimti jų vietą.pų. SUREGULIAVIMAS IR NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Mes jau nemažai sužinojome apie storojo žarnyno vaidmenį. keičia pH. Ji tik tada dauginasi normaliai. mais­ tinių skaidulų ir gauti iš jų papildomo maisto. augalinės skaidulos veikia storąjį žarnyną antitoksiškai. Tai. apatija. Be to. adenomopatija. baltymai ir cukrus. burnos gleivinės uždegimas (stomatitas). stinga vitamino A. Tokia mikroflora leidžia suvirškinti 50 proc. leidžia plisti patogeninei mikroflo­ rai. Susipažinsite su tais išoriniais požymiais (kartais neturinčiais su šiuo traktu jokio artimo ry­ šio). Polipai primena save kabančiais apgamais ant kaklo. uždarumas. reiškiantis.

Kai tik pastebite. Jei čia nurodyti simptomai vis dažniau išryškėja ar jau ku­ ris laikas tęsiasi (sveikam žmogui jie nebūdingi). kakava. būti­ na pradėti valyti kepenis. jame susikaups nepašalintos išmatos. būtina pradėti kepenų valymą. o tas. monomerinę masę. FUNKCIJOS REGULIAVIMAS Dabar jums papasakosiu. ar var­ tojate maistui tinkamus produktus. Kai storasis žarnynas bus išvalytas. pūslėtoji lūpų dedervinė (mes įpratę tai vadinti išbėri­ mu ant lūpų). vaisiais — augaliniu. moksliniu po­ žiūriu išnagrinėsime šių metodų esmę. ar jie tinka būtent jums. kiek po specialaus valymo pasišalina iš jūsų organizmo. netekusi vandens storajame žarnyne ir nelikusi žarnų raukšlėse. balti džiūvėsiai — maistas. sriubos. Tuštintis privalote reguliariai. makaronai. storojo žarnyno bei kepenų išvaly­ mas — būtinas ir svarbiausias dalykas. kiaušiniai. vienu momentu. kartais net sutrūkinėja išangė. ką būtina žinoti apie storąjį žarnyną. kai žmogus tuštinasi. būna riešuto formos. pertrin­ tos košės. Štai ir viskas. prisiminkite. Apsiplovus išangę reikia nuvalyti specialiai tam skirtu rankšluosčiu. tuštinamasi labai sunkiai. Tokiais atvejais pirmosios išma­ tos primena avies išmatas. valgykite kuo rečiau. sukietėja. varškė. Po kiekvieno tuštinimosi išangę reikia ir nuplauti. kisielius. Susidarę išmatų kamš­ čiai sutrikdo normalią defekaciją. kriaušės. kuri neprilimpa prie unita­ zo sienelių. pienas. kaip rekomenduoja Vokeris. balta duona. Per visą mūsų gyvenimą kepenys nukenksmino ir uždarė savo „kapsulėse" tiek. lengvai nuplaunama. tortai. tolesnis valymas ir atstatymas vyks savaime. pasistenkite kuo rečiau vartoti minėtus produktus. Tada žar­ nyno veikla bus tikrai normali. kad tuštinatės „avies" išmatomis. ievos uogos. Išmatos 54 Išvalius storąjį žarnyną taip. kad pamatę. ir šiuolaikines kepenų stiprinimo rekomendacijas. kad galėtumėte patys sureguliuoti jo veiklą. Saadi NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Atidžiai stebėkite savo išmatas. idealiu atveju — praėjus 1—2 valandoms po valgio. nepatikėsi­ te savo akimis. turi būti panašios į bekvapę pastą. 55 . kada ir kaip galite juos vartoti. Rekomenduojame pradėti nuo urinos klizmų. Defekaciją turi vykti lengvai. ką valgėte. išskyrus storosios žarnos apačią. suklups. Įsidėmėkite: visų rūšių mėsa. nedirginantl. kruopas. pa­ sirinkite tai. Jei tinkamai maitinsi­ tės. aiva — tik sukietina vidurius. ku­ rių suvalgius sukietėja viduriai. žuvys. baltas cukrus. daug skai­ dulų turinčiu maistu. to­ dėl išmatos nebūna reikiamos konsistencijos. kurį dažnai valgant susidaro išmatų akmenys. Šiame skyriuje aptarsime ir iš senovės mus pasiekusias. pašalinti sutrikimus. pradėkite sto­ rojo žarnyno gydymo programą. vėl apkrau­ site savo žarnyną. praeina per kepenis. kas nekenktų.astma. gerv­ uogės. Maistinės skaidulos sulaiko vandenį. kaip pagal išmatas suprasti. Mai­ tinkitės tinkamai. KEPENYS Tik kantrus užbaigs darbą. kas skuba. sultiniai. Produktus. Vanduo turi būti vėsus. kuri. Tai ga­ lima atlikti vonioje po vandens srove. o jo srovė — nestipri. stipri arbata. Mėlynės. derinkite juos su daržovėmis. — salotas. Mano nuomone. Apie tai rašoma ir kituose šios knygos sky­ riuose. gali sužeisti išangę. sūriai. pyragaičiai. ir mū­ sų pastangos bus beprasmės. Visi šie produk­ tai sudaro panašią. Jei nenorėsite iš pagrindų pakeisti mitybos. kava. Kad taip ne­ atsitiktų. Visa kita pa­ sirinkite atsižvelgdami į savijautą ir susirgimo specifiką. Visas veninis kraujas iš žarnyno.

o vartų vena surenka kraują iš viso skrandžio—žarnyno trakto bei blužnies ir yra pagrindinė kraujagyslė. anglies dalelių.) — per vartų veną. Apatinis kepenų paviršius. dimu venose. vandens. sve­ rianti 1. Kepenys turi didelę įtaką ir inkstų. Jose vyksta specifinės apsaugi­ nės ir nukenksminančios fermentų bei šalinimo funkcijos. įtekėjusi į kitą. Viršutiniu iš­ gaubtu paviršiumi. kad per 1 minutę kepenimis prateka vidutiniškai 1500 mililitrų kraujo. vitaminų. kad organizmas nuolat veiktų be sutrikimų. Tačiau vartų ve­ nos kraujo spaudimas. kuria­ me yra daug deguonies. Beveik iš visų pusių kepenis dengia pilvaplėvė. širdies. kraujo apytakos ir medžiagų apykaitos organas. įkvepiant ir iškvepiant kartoja jos judesius. Šis procesas baigiasi kepenyse tulžies susidary­ mu. besiliesdamos su diafragma. — indolo. skrandžio. kurią sudaro vartų vena ir kepenų venų sistema. Net — x2 n m r o s pagamina šis organas. kai tokių svetimkū­ nių daug. Kepenų arterija aprūpina krauju. tiramino. riebalų. 300 mililitrų (20 proc. Be to. palyginus su kitų organų kraujo spau56 TULŽIES SUSIDARYMAS Tulžies susidarymas — specifinė kepenų funkcija. KEPENŲ FUNKCIJOS Kepenys — virškinimo. Kitas kepenų kraujo apytakos ypatumas: jų kraujagyslėmis kraujas teka lėčiau negu kituose organuose. Su kepenų funkcija glaudžiai susieta angliavandenių. Yra duomenų. Todėl į įvairias kepenų dalis patenka skirtingas kraujas iš skir­ tingų pilvo kraujo dalių. ir tai priklauso nuo krūtinės ląstos siurbiančiojo jude­ sio bei diafragmos. susidaro mažai toksiškos eterinės-sieros rūgštys. Kepenų funkcija neatsiejama ir nuo šlapalo.5—2 kilogramus. KRAUJO APYTAKA IR LIMFOS SUSIDARYMAS KEPENYSE Kepenyse labai išplitusi venų sistema. o iš storojo žarnyno — į dešinę. daug didesnis. Pavyzdžiui. iš jų 1200 (80 proc. Štai kokį pavyzdį pateikia E. blužnies. jų galima aptikti ir kituose organuose. paten­ kantis į vartų veną iš pilvo ertmės skirtingų dalių. blužnies kraujas patenka daugiau į kairiąją kepenų dalį. skir­ tos tam. Kepenys — nejudrus organas. kepenys dalyvauja tarpinėje medžiagų apykaitoje ne­ priklausomai nno virškinimo. kraujo tekėjimas kepenyse keičiasi. Taip viena upė. pigmentų. kurį laiką teka sava vaga. ne visiškai susilieja. Šuvalova brošiūroje „Kepenų ir tulžies pūslės ligos": „Jei į kraują patenka svetimkūnių. Be to. mineralinių medžiagų. Per parą žmogaus organizmas pagamina 800—1000 mililitrų tulžies.) — per kepenų arteriją. kurios patenka į kepenis iš storojo žarnyno. hormonų apykaita. Ir tik tada. baltymų. kitų organų veiklai. 57 .KEPENŲ ANATOMIJA Žmogaus kepenų pradžia — trečioji embriono vystymosi savai­ tė. nukreiptas žemyn ir atgal. pakreiptu į diafragmos pusę. o galutinis baltymų apykaitos produktas pašali­ namas per inkstus. Kepenyse intensyviai gaminama limfa. liečiasi su pilvo ertmės kai kuriais organais. reikalingo kepenų audinių maitinimui. Tai patvirtina glaudų kepenų ir inkstų funkcijų ryšį". Kraujas. skatolo. Prie nuo­ dingų medžiagų. kraujyje. vykstančiame bluž­ nyje. prisijungia sieros bei gliukorulinė rūgštis. kepenys lie­ čiasi su jos žemutiniu paviršiumi. Kepenys — stambiausia žmogaus organizmo liauka. teka tarsi atskiru srautu. Būti kepenims sa­ vo vietoje padeda pilvo preso spaudimas. susidarančio tik kepenyse. kuriais remiantis galima teigti. juos visiškai sugeria kepenys. ir tik po to dvi srovės susilieja. susieta ir su kitų organų bei audinių veikla. Jau įrodytas diaf­ ragmos nervų poveikis įnervuoj ant kepenis. Šie junginiai pašalinami valymo sistemos kanalais. nuo kurios priklau­ so kepenų funkcija. Jos dalyvauja hemolizės procese (atlikusių savo vaidmenį eritrocitų irimas). o forma primena nupjautą kūgį suapvalintais kraštais. Vartų venos ypatumas — j i prasideda ir baigiasi kapiliarais. Jos konsistencija minkšta. tarkim.

kai ba­ daujama.6 proc. Riebalai — 3. Mucinas ir pigmentai — 4. kvapas — savotiš­ ko aromato. Tulžies latakų uždegimo atveju pra­ deda kauptis kiti akmenys. Ridelis teigė. persikaitinus.1 proc. Tačiau ji lengvai išsitempia. Jį reguliuoja de­ šinysis diafragminis nervas. kurio spindis maždaug 3 milimetrai. Todėl iš cholesterino ir kalcio druskų sparčiau susidaro tulžies akmenys.Tulžies kanalais. bei kitos medžiagos. kurios ilgis yra 12— 18 cm ir kurioje telpa iki 60 mililitrų tulžies. Tulžies rūgštis — 7 proc. Tačiau kai jo atsargos organizme pa­ didėja. tenka antroji vieta — 7 procentai. Energija. viena iš ląstelių sudėtinių dalių. Reikalui esant joje nesukeliant pažeidimų gali tilpti 200 mililitrų skysčio. kurių spindis — 4 milimetrai. ypač riebalus. kurios susikaupusios kraujyje nei­ giamai veiktų organizmą. taip pat cholesterino perteklių. riebiųjų rūgščių. patenkantys į tulžies pūs­ lę dažniausiai iš žarnyno. Tulžies pigmentai — daugiausia pigmentas bilirubinas (auksinės—geltonos spalvos) ir biliverdinas (žalios spalvos). Tulžies akmenų susidarymas ypač priklauso nuo mitybos ir prasideda 59 58 . tulžis patenka į tulžies pūslės lataką. tai gali pakenkti sveikatai. susidarančioms kepenyse iš cholesterino. kalcio kai kurių drus­ kų. o padaugėja. KEPENŲ PATOLOGIJA TULŽIES AKMENŲ SUSIDARYMAS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Eilės tvarka aptarsime tulžies sudėtines dalis: tulžies rūgštims. kad vienu dešimtadaliu atvejų buvo rasti tulžies akmenys. esantis joje cho­ lesterinas kristalizuojasi.1 proc. padidina tulžies paviršiaus įtempimą ir skatina cholesteri­ no koloidinių junginių. Cholesterinas — 0. mikroorganizmai. Cholesterinas — organizmui reikalinga medžiaga. sutrikus kepenų jas gaminančiai funkci­ jai. kuri palaipsniui kietėja. Cholesterino akmenys auga kelis mėnesius ar net metus. išmesdama tulžį į dvylikapirštę žarną 200—300 milimetrų vandens stulpelio spaudimu! Tulžies pūslė gali koncentruoti tulžį 10—20 ir daugiau kar­ tų! Motorinis tulžies pūslės nervas klajojantis. Ji šalina iš kraujo įvairias egzogenines ir endogenines medžiagas. susidaro kepenų audi­ nių kvėpavimo dėka. B. paspartėja kraujo apytaka. kad tulžies susikaupimas ar tulžies rūgščių sumažėjimas. emulguoja riebalus ir padeda juos įsiurbti. Tulžies pūslės uždegimas (cholecistitas) ir tulžies latakų už­ degimas (cholangitas) daugeliu atvejų būna tada. Jų svarbiausia ypatybė — stipriai sumažinti skys­ čių paviršių tempimą. Jos pagaminama mažiau. taip pat vandenyje blogai tirpstančių kalcio bilirubinų su­ sidarymą. Tulžies sudėtis: Vanduo — apie 84 proc.8 proc. tai į kitą pusę. Dalis tulžies susikaupia tulžies pūslėje. Tulžis dalyvauja virš­ kinimo procesuose. patenkančią iš skrandžio į dvylikapirštę žarną. iš tir­ palo pirmiausia atsiskiria cholesterinas ir riebalai. todėl jų dėka tulžis gali tekėti tai į vieną. Mineralinės medžiagos — 0. o ilgis — 2—6 centimetrai. vykstančiuose žarnyne: padeda neutralizuo­ ti rūgščią maisto tyrę. su saldoku prieskoniu. Pa­ didėjus rūgštingumui. reakcija — silpna šarminė. bilirubinas tampa biliverdinu. Ji taip pat aprūpinta raumenų skaidulo­ mis ir gali susitraukti kartu su tulžies takais. Šie pigmentai panašūs į porfinus. Tulžis — kepenų ląstelių sekrecija. kai juose su­ sikaupia akmenys. Tul­ žies skonis kartokas. spartina sto­ rųjų žarnų peristaltiką. Tulžis gaminama nuolat. Uždegimas šį procesą paspartina. virškinant maiste esančius baltymus. Tulžies kanalai gerai aprūpinti lygiųjų raumenų skaidulo­ mis. Remdamasis skrodimų duomenimis. Jei tulžies rūgščių būna mažiau negu reikia. šių tulžies rūgščių su­ mažėja. būtina tulžies sekrecijai. Dabar mes jau žinom. o ilgis — 3—7 centimetrai. Susidaro cholesterino emulsija. sudarytu daugiausia iš kraujo hemoglobino. Kai esant įvairiems kepenų pažeidimams jų ląstelės praranda sugebėjimą sintetinti šias rūgštis ar kai tulžies pūslėje susikaupia daug tulžies. kai sumažėja vidinė kūno temperatūra.

todėl ir diafragmos padėtis nevienoda. Todėl la­ bai svarbu. nejud­ rus gyvenimo būdas. tačiau pasitaiko vario priemaišų. paskutiniaisiais nėštumo mėnesiais bei kurį laiką po gimdymo kraujyje padaugėja cholesterino. 60 Cholesterininiai—pigmentiniai—kalkiniai — dažniausia tulžies akmenų rūšis. Tulžies takų diskinezija — motorikos sutrikimas. kurių nepasisavina or­ ganizmas ir kaip svetimkūnį pašalina kartu su tulžimi. o septyniasdešimtmečių žmonių. Tačiau net jei nėra infekcijos. kokie tai akmenė­ liai. šiame procese dalyvauja ir pilvas. taip pat gali sutrikti kepenų funkcijos. Moterys dažniau kvėpuoja krūti­ ne. Tam turi įtakos ir skirtingas vyrų bei moterų kvėpavimas. Tulžies akmenys būna cholesterininiai. Kiekvienas segmentas surenka tulžį iš savo tarpskiltelinių šalinimo lata61 . o vyrai — giliau. Juk virimo metu organinės medžiagos tampa neorganinėmis — iškrenta nuosėdomis (tarsi virdulyje po virimo). įdomu. tulžies pigmentai. Valymo metu jie suskils ir pašalinti iš organizmo bus panašūs į saulėgrąžos sėklas ar juodą smėlį. tulžis yra tirštes­ nė. o sudė­ tis — baltymai. Jų visada būna labai daug. ir tulžies sudėtis. aštrūs. pilkšva (kai akmens pa­ viršiuje susikaupia daug cholesterino ir kalkių) ar ruda. Valgant riebų. jų daug. Tai gali nulemti kūno sudėjimas (asteniškas tipas). iš kur jie išėjo. Todėl gali susidaryti dvie­ jų rūšių akmenys: grynai pigmentiniai. Kairėje ir dešinėje kepenų skiltyse esantys tulžies latakai yra atskirti vieni nuo kitų. kad tulžis ilgai neužsistovėtų tulžies pūslėje.sulaukus 16—20 metų. Tul­ žies takų diskinezijos pagrindas — centrinės nervų sistemos pokyčiai. vadinama kepenų segmentais. laimei. kitų reikalingų medžiagų. kurių skersmuo — 7—60 mikronų. ir žemės spalvos pigmentiniai akmenys. mi­ neralinių. Moterims tulžies veikla sutrinka net 6 kartus dažniau! Tul­ žies akmenų susidarymą skatina ir nėštumas. iš ko jie sudaryti ir kodėl susidarė. turintys įtakos tulžies pūslės raumenų susitrauki­ mams. Jų skersmuo gali būti iki 6 milimetrų. Rečiausiai.). Kartais mikrolitai tulžies pūslėje ir latakuose padeda formuotis pig­ mentiniams—kalkiniams akmenims. jie suda­ ryti iš mikrolitų. akmenys gali atsirasti tada. ir jos evakuacija iš žarnyno tiesiogiai priklauso nuo maisto. tam­ siai žalia (kai daug pigmento biliverdino). susieti su hemolize. Jų susidarymo prie­ žastis — iš žarnyno į kraują patekę svetimkūniai (prisiminki­ te pavyzdį su anglies dalelėmis). cholesterininiai—pig­ mentiniai—druskų ir pigmentiniai. šakoti. Tarpskilteliniai tulžies šalinimo latakai yra šalia tarpskiltelinių kraujagyslių. Diafragmos judesiai taip pat vei­ kia tulžies tekėjimą tulžies latakais. pigmentiniai. kurių atsiradimo prie­ žastis — užsistovėjusi tulžis. Pigmentiniai—kalkiniai akmenys — tamsiai žalios spalvos. be abejo. kieti. o po to ir bendrą kepenų lataką (10 pieš. randami kepenyse. Jungdamiesi jie sudaro iš pradžių kairįjį ir dešinįjį skiltinius latakus. o svarbiausia prie­ žastis — stinga natūralaus maisto. Be to. padidina spaudimą pilvo ertmėje. tuo ge­ riau. nes jo metu tul­ žies pūslėje susikaupia daugiau tulžies (gimda spaudžia vidaus organus. Teritorija. kai tenka daug sėdėti. Sutrikimus gali skatinti ir netvirti tulžies takų raume­ nys. savo forma priminti tulžies latako kontūrus. pakeičia tulžies pūs­ lės ir latakų padėtį). Kalcis (kalkės) šiuo atveju patenka į organizmą kartu su virtų maistu. kurių tulžyje randama akmenų. Jau įrodyta. Tulžies ak­ menys. daug baltymų turintį maistą. Tulžies pūslėje esantys akmenys yra apvalūs. Dydis — nuo smeigtuko galvu­ tės iki didelio žirnio. tulžies takuose ir pūslėje esantys akmenys — juodi. Šiuose akmenyse nėra cholesterino. o forma — netaisyklingi daugiabriauniai. kalkės. kad išeina įvairūs akmenėliai. kai vartojami netinkamai suderinti virti produktai. jie trapūs. kur jie susijungia su tulžies baltymais bei pigmentais ir pašalinami tulžies latakais. Kepenyse. Be to. Į žar­ nyną jie patenka kartu su vandeniu ir virtu maistu. Pavlovo. dideli kombinuoti. labiau koncentruota. primenantį akmens anglies dulkes. pastebėsite. pasitaiko balti ir kieti kalkiniai akme­ nys. Briuno bei kitų duomenimis. joje daug cholesterino ir bilirubino. Kai pradėsite valyti tulžies takus. spalva balkšva. įvairių formų. yra net trečdalis! I. kad jie susidaro kepenyse esančiuose tulžies latakuose. gali būti šakoti. Kuo jie ryškesni. Jums. Šių akmenų susida­ rymą skatina infekcija ir tulžies pūslės bei tulžies latakų užde­ gimas. kuriame daug vitaminų. kurią aptarnauja kiek­ vienas iš šių latakų.

prasideda organo struktūros pakitimas*. kuri neša maitinančias medžiagas iš žarnyno. Tai pavaizduota 11 piešinyje. pasekmės. tulžies trombai tulžies latakuo­ se. Tulžies koncentracija gali padidėti net 20 ir daugiau kartų. Tai apsunkina arterinį kraujo tekėjimą. Baltyminė masė kaupiasi ke­ penyse. nepraėjusi pro vartų veną. kad yra mechaninės kliūtys. riebalų. palaipsniui skatina tulžies pašalinimo sistemos diskineziją. nešantį deguonį kepenų arterijomis. baltymų infiltracija kepenyse. Kepenys bendras tulžies latakas. Kai nuo spaudimo ir vietinio maitinimo sutrikimo atrofuo­ jasi kepenų ląstelės. VARTINĖ HIPERTONIJA IR JOS PASEKMĖS Šiuolaikinė mityba rūgština mūsų kraują (kraujo pH norma — silpnai šarminė). kalkės — tulžies akmenų pagrin* „Gyvas" produktas skiriasi nuo „negyvo" bioplazmos lauku. Sąstovis skrandžio ir žarnyno venose pažeidžia šių organų įsiurbimo ir sekrecines funkcijas (noriu atkreipti distrofikų dėmesį: gal tai prasto mais­ to virškinimo ir pasisavinimo priežastis). nei arte­ rijos. Tai taip pat sukelia didelį kraujavimą (ypač skrandžio. Dalis kraujo. mineralinių medžiagų apykaita. vitaminų ir kitų elementų kiekio. Tada iš tulžyje esančių medžiagų gali su­ sidaryti nuosėdos. Tulžies pūslėje ir la­ takuose gali atsirasti gelsvai baltas smėlis. Be kietų akmenų. sutrinka jos funkcija (noriu atkreipti diabetikų dė­ mesį: gal todėl taip sunku gydyti diabetą). yra energetiškai aktyvesni ir sukasi į kairę. ypač trukdo kraujotaką vartų ve­ noje. Su­ mažėja arterinis kraujo spaudimas (į tai turėtų atkreipti dėme­ sį hipertonikai). atsiradęs todėl. panaši į grietinę. tulžies spaudi­ mas šalinimo latake gali pakilti iki 750—800 mm vandens stul­ pelio (beveik atmosfera!). nukenčia deguonies. Pirmiausia susidaro cholesterino kristalai. Visų šių ir panašių apy* Štai kokios maisto raciono. Nejudrus gyvenimo būdas ir jau minėtas kraujas. Taip prasi­ deda vartinė hipertonija. Tuo pačiu stipriai spaudžiami ir šalia esan­ tys audiniai. Todėl norint išvalyti kepenis. eina kitu keliu (taip vadinama kolateralinė kraujo apytaka). tepli košę prime­ nanti masė. II. pavyzdžiui. 3 — kepenų arterija. Susikaupus kraujui (kraujo sąstovis). jame nėra reikalingo gyvų mineralinių me­ džiagų*. Sąstovis kasos venoje sukelia distrofinius pakitimus. jos funkcijos sutrinka. kepenų latakuose susidaro ir amorfinė bilirubino—kalcio masė. Strėlės schemoje žymi sutrikusį kraujo tekėjimą. trombus kojose. nei vartų sistemos venos. padidėja blužnis. tiesiosios žarnos). II. Vienas valymas išvalo tik vieną segmentą iš keturių. 62 63 . sukelia jų atrofiją. „negyviems" tai nebūdinga. 2 — vartų vena. ardo epitelines ląsteles. hemorojų. baltymų. gausias moterų menstruacijas. Ribų tarp segmentų nepažeidžia nei tulžies takai. Atomai. „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" rašoma: — Vartinė hipertonija — padidėjęs kraujo spaudimas var­ tų venoje (kitas jos pavadinimas — portalinė vena). reikia bent keturių tokių procedūrų. ypač kai fizinis aktyvumas yra ribotas.10 pieš. esantys „gyvuose" mineraluose (organi­ niai). IV — kepenų segmentai kų. po to — bilirubinas. sukeliantį sąstovį šiuose organuose. Ją sukelia sutrikęs kraujo tekėjimas per kepenis. van­ dens. kuriame gausu baltymų. I. kuris sunai­ kinamas termiškai apdorojant. žarnyno. kurio pH pakitęs. druskos. Šie kieti ir mazutą primenantys trombai iš vidaus spaudžia kepenis. das.

jei dalis maistingų medžiagų aplenkia kepenis. paaiškinanti patologiją vartinės hipertonijos atveju 1 — vartų vena. mes galime prastai jaustis. iš visų jėgų sten­ giantis pralenkti kitą. kietos žemės kasimas. Bet ir taip aišku. nekankinkite savęs. kaitos sutrikimų sukeltas ligas sunku išvardinti. Išvalykite savo kepe­ nis. smūgis akmeniu. sukelia tulžies karštinę". 6 — viršutinė pasaito vena. 3 — apatinis tipas. sunkus dar­ bas. kirčiai lazda. kuriame daug vitaminų. 7 — apatinė pasaito vena. Bendras sutrikimas ne tik neigiamai veikia organizmo augimą ir vystymąsi. kol išsi­ aiškinsite. 4 — junginys. karštą. kokios liūdnos kepenų užteršimo ir perkrovimo pasek­ mės. Apie tai kalba ir jogai. 5 — blužnis. To­ dėl neskubėkite eiti pas gydytoją. lanko įtempimas. neval­ domas įniršis. Mes galime vartoti maistą. kai spaudžiama apatinė tuščioji vena 11 pieš. 4 — tuščioji vena. Kai jos stengiasi padėti nesveikoms kepenims ir todėl perkraunamos. kasa — pa­ deda augti ir tvirtėti organizmui. bet ir gresia siaubingomis pa­ sekmėmis". Svar­ biausios organizmo liaukos — hipofizė. Priekinės pilvo sienelės kolateralių tipai 1 — „medūzos galva". koks alergenas jums pakenkė. Maisto medžiagos. riebų maistą. lenktynės. skydliaukė. kritimas jojant arkliu nuo skardžio. 64 Įdomiai ir savitai apie kepenų ligų priežastis pasakojama „Cžud-ši": „Polinkis į deginantį. 8 — anastomozė tiesiosios žarnos srityje. cukrašvendrių cukrus. ir alergijos kaip nebūta. arbata ir viskas. Ypač tai turi įtakos bendram organizmo augimui. tačiau jei per­ krauta „Vyriausioji valdovė" (taip kepenis vadina Tibeto dakta­ rai). nes praei­ na per anastomozes į kitas venas ir jų nepasisavina organiz­ mas. Schema. aplenkusios kepenis. sveikas ir stiprus visas organizmas. 65 . tampa sve­ timkūniu organizme ir sukelia įvairias alergines reakcijas. „aštrų". nes netenkame daug maisto elementų. ištinka paralyžius. miegas karštą vidudienį ir po valgio. mėsa. alinantis triūsas. ką vartojame be saiko. mine­ ralinių bei kitų kokybiškiausių maisto medžiagų. 2 — viršutinis tipas.12 pieš. Štai ištrauka iš Svainio Šivanandos knygos „Jogų terapija": „Silpnos kepenys — pagrindinė mūsų prastos sveikatos priežastis. 2 — vartų venos išsišakojimas kepenyse. 3 — kepenų venos. Jei sveikos kepenys. virškinti kepenims.

Keičianti spalvą tulžis yra kepenyse.. žmogus suserga. kuriančioji. tada. tapdavo dar narsesnis". tik kartais prieš tai pastebimi prodrominiai simptomai — dingęs apetitas. Ji virškina maistą. kiekvienas naujas nužudytasis kovos lauke turėjo skatinti samurajaus narsą — taip priešas tarsi tapdavo pasyviu narsos stimulu. sunkumas po krūtine. O dabar pateiksiu dabartinės medicinos nurodomus kepenų ir tulžies pūslės ligų simptomus. o kinų daktarai net pagal sapnus nustatydavo diagnozę: kai kepenys pilnos (t. tempimo jausmas po dešiniuoju šonkauliu (gal taip būna todėl. Štai kodėl daugelis nusivilia natūra­ liu sveikatos stiprinimo būdu. kad tulžies pūslėje susikaupia labai daug tulžies). sukeltos vėjo. kas suvalgydavo nevirtas priešo kepenis... KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS LIGŲ SIMPTOMAI Išnagrinėkime kepenų susirgimų simptomatiką senovėje. Štai kur žmogėd­ riško kimotori papročio ištakos. 3 — mentės kampo taškas. kad kepenys (kimo) — žmo­ gaus narsos šaltinis. Skausmo taškai esant akmenligei 1 — tulžies pūslės taškas. išmintingais. mėlyna planeta — Jupiteris mėsa — viščiukas varpiniai augalai —kviečiai vaisiai — slyva Tibetiečiai skyrė 26 tulžies ligas. kad kepenų ir tulžies pūslės funkcijos priskiriamos elementui „Medis" ir glaudžiai sie­ jamos su šiomis sąvokomis: kūno audiniai — raumenys jutimo organai — regėjimas išskyrimas — ašaros emocijos — pyktis garsai — riksmas skonis — rūgštus metų laikas — pavasaris spalva — žalia. kad yra tik trys ligos. Jos dėka skaidrios sultys tampa raudonomis. 4 — VIII. tada. 13 pieš. *. atskiria sultis nuo nuosė­ dų. tulžies ir gleivių. o po to palyginkime ir papildykime ją dabartine. Vėl prisiminkime „Čžud-ši". A. yra odoje ir suteikia jai gaivią spalvą. kad tas. Kinų medicinos šaltiniuose rašoma. Dolinas. teikia šilumą ir jėgų kitoms keturioms tulžies rūšims. aistringais. Kuriančioji tulžis yra širdyje. jaučiamės prasčiau negu norėtume. kai energetinė kepenų funkcija stipriausia).* Tulžis. Sintoistai tikėjo. 6 — diafragmos nervo taškas. Tulžis: virškinanti. 5 — pečių zona. iš­ didžiais. IX ir XI krūtinės slankstelių taškai. yra akyse ir padeda suvokti formas. sapnuojamas miš­ kas. TULŽIES AKMENLIGĖS DIAGNOZĖ Tipiškiausias tulžies akmenligės simptomas — aštraus skaus­ mo priepuoliai — kepenų ar tulžies kolika.Net tinkamai maitindamiesi ir paisydami visų kitų sveikos gyvensenos principų. pyki­ nimas. Tulžis. Tulžies koliką gali sukelti fizinis ir protinis pervargimas. kai energijos mažai). suteikianti regėjimą ir skaisčią spalvą. Tibeto daktarai teigė. Jei sutrinka vie­ na funkcija. skaisti spalva. Buvo manoma.. tulžį jie suvokė labai plačiai ir išskirdavo 5 tulžies rūšis.y. Skausmo priepuoliai trunka nuo kelių minučių iki kelių va­ landų. 2 — pankreatito zona. kai kepe­ nys tuščios (t. sapnai pikti. Beje. jei tik kepenų veikla sutrikusi. Ji daro žmones jautriais. suteikianti regėjimą. 66 67 . „Samurajaus kelias". keičianti spalvą. Dažniausiai skausmas užklumpa staiga.y. Virškinanti tulžis yra skrandyje tarp suvirškinto ir nesu­ virškinto maisto. 7 — epigastrinė skausmo zona.

Mano bičiulis badavo 3 kartus po 19 dienų. jos gali visai išnykti. praėjus 3—4 valandoms po vakarienės. TULŽIES TAKŲ DISKINEZIJA Bendrieji simptomai — neurotinio pobūdžio sutrikimai. Dabar. ar sveikos jūsų kepenys bei tulžies pūslė. pykinimas. po 3 dienas apie 10 kartų. o po to gleivėmis ir tulžimi. TULŽIES PŪSLĖS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Iki skausmų — sunkumo jausmas po krūtine praėjus 1—3 va­ landoms po valgio. nueikite pas gydytoją. t. tačiau po to jis greitai koncentruojasi 13 piešinyje nurodytuose taškuose. Be to. nelaukdami. kai atrodo. Jei abejojate.6° C. kad dešinė pilvo pusė plėšoma į gabalus. ypač aštraus. perpildytas ir sudirgintas valgio. nesuge­ bate įvertinti savo sveikatos būklės. Taip pat buvo pašalinta daug senos. Dažnai ligoniai skundžiasi. pečių. būdingi „kepenų delnai" (rankų didžiųjų ir ma­ žųjų pirštų vidinės pusės oda būna paraudusi) ir kraujagyslių „žvaigždutės". tarp kurių buvo dviejų mėnesių tarpas. pilvo pūtimas. kad daugiau kaip trečdaliui jų. nedidelis drebulys. skrandis. negalavi­ mas pavalgius. kartais kartumas burnoje. vidurių užkietėjimas. 68 KEPENŲ VALYMAS Daugelis mano. kad jis patikslintų diagnozę. Šios „žvaigždutės" — pulsuojančios smulkios kraujagyslės. kad sveikata pagerėtų. kol šie simptomai paūmės. iš pradžių maistu. lūpų). Labai dažnai jie klysta. kai išsiskiria daugiausia tulžies į dvylikapirštę žarną. rankų pirštų raumenis. pykinimas. Moterims tulžies kolika kartais sutampa su menstruacijomis ar atsiranda po gimdymo. Kolika dažniausiai prasideda pirmoje nakties pusėje. ne taip paprasta juos iš ten iškrapštyti. alkūnių. panašios į degutą tulžies. ypač suvalgius kepto maisto. deginimas epigastrinėje srityje. Hipotoninė forma — nesibaigian­ tys skausmai po dešiniuoju šonkauliu. pirštų. kai jau žinote šiuos simptomus. CHRONIŠKO HEPATITO DIAGNOZĖ Šios ligos simptomai — bendras silpnumas. aš prieš tai badavau kelis kartus po 7 dienas. kad šąla galūnės.emocijos. pykinimas. atsiraugėji­ mas. Dažniausiai tokios „žvaigž­ dutės" būna ant veido. Kai mes pradėjome valyti kepenis. Galite kai ką pakeisti. 3 metus kiekvieną savaitę badavau po 24—36 valandas. ką jums būtina daryti. prime­ nančios kolbą pirštų falangos. Apžiūrint ligonius. pjaunantis. prakaitavimas. vi­ durių užkietėjimą keičia viduriavimas. Kai kuriems sutraukia blauzdų. Priepuolio pradžioje skausmas būna išplitęs. nugaros. kūno temperatūra pakyla iki 37. panašios į vorų kojas. nemiga. Kartais su tulžimi pašali­ nami ir smulkūs tulžies akmenukai. Tulžies akmenys įstrigę kepeny­ se labai tvirtai. Hipertoninė forma — periodiški skausmai. Tulžies kolikai būdingas pykinimas ir vėmimas. viduriavimas. padidėjęs jautrumas. Kartais būna išpūstos. ypač paū­ mėjimo periodu. po kartą 10 ir 18 dienų. nuo kurių tarsi spinduliai pasklinda dar smulkesnės krauja­ gyslių atšakėlės. Chroniškas hepatitas pažeidžia sąnarius ir plaučius. atoniškas vidurių užkietėjimas. skaus­ mai po dešiniuoju šonkauliu.y. patys suprasite. Aš pats tuo įsitikinau. tamsi plėvelė ir kitokia bjau­ rastis. kai ji labiausiai pripildyta ir dirginama maisto tyrės. kūno atšalimas. Dažnai būdingi ir nervų sistemos sutrikimai: prislėgta nuo­ taika. Skausmas būna įvairus: duriantis. Tada tikrai žinosite. Kai li­ ga paūmėja — niežti odą. Jų skersmuo — nuo smeigtuko galvutės iki žirnio dydžio. 69 . Kai kepenų funkcija pa­ gerėja. kartais viduriavimas. iš jų išeidavo po pusę litro akmenukų. tada. jog kepenys visiškai sveikos. Taip pat būdinga ir geltonos iškilusios dėmės ant veido (vokų. pastebima. skruostų. kai kepenų ir tulžies pūslės funkcijos aktyviausios. sumažėjęs apeti­ tas.1— 37. Todėl nusprendęs išvalyti kepenis.

kuriam aš vadovauju. Yra ir daugiau pavyzdžių. Toms permainoms jam prireikė truputį dau­ giau kaip šešių mėnesių. Šildymą būtina pratęsti išgėrus citrinos sulčių ir aliejaus. mums būtinos stiprios tulžį va­ rančios medžiagos. sužinosime. Rytą dar nieko nevalgiusiam ligoniui duodama išgerti 200— 250 mililitrų negazuoto ar beveik negazuoto kambario tempe­ ratūros mineralinio vandens. šliaužte atšliaužė pas mus. Tačiau paskirstyta mityba. kad tulžies akmenlige sergantys žmonės. laimingai. kad 90—99 proc.Tai dar kartą patvirtina. Tai tiubažas. Taigi kitame skyriuje pabandykime išsiaiškinti. nes pacientų amžius ir prasta sveikata didino operacijų riziką. plačiai taikomas ir gydytojų. Atlikę kepe­ nų išvalymo procedūras. kad būtų energingiau ištuštinta tulžies pūslė. Taip teigti gali tik žmonės. Tam 3—4 valandos prieš valgymą reikia sušildyti kepenų sritį. priešininkai tvirtina. 1925 metais gimęs 170 cm ūgio Nikolajus Savinych. FIZIOLOGINIAI MECHANIZMAI. bėgiojančiu tik su trumpikėmis ir nusiteikusiu gyventi sveikai. nieko neiš­ manantys apie šią procedūrą. duodama gerti koncent­ ruotų cukraus. Viską sugebėjo atlikti pats. Sparčiausiai skatina atsiverti tulžies latakus ir ištuštinti tulžies pūslę maiste esantys riebalai ir žarnyne esantys virški­ nimo produktai. Tulžies išsiskyrimą skatina ir rūgštys. o akmenys. ne tik stimuliuoja šią funkciją. kurio butelis buvo atidarytas iš anksto. nukreiptas prieš tokį valymą. Klube „Žvalumas". magnezijos tirpalas. kuriems padėti atsisakė gydytojai. Savo tvirtinimus jie pagrindžia ir bauginimais. be to. ligonis guli lovoje pusant­ ros valandos su šildymo pūsle po dešinės pusės šonkauliais. kad tai išmatų akmenys. kepenis ne vieną kartą valė ir kiti. suvokiau. esanti citrinos sultyse. tulžies išsiskyrimą skatinančių žolių nuovirą. Išvalęs pirmaisiais me­ tais kepenis 5 kartus (iš viso buvo 8 valymai). Mes jau žinome. kam magnezija sukelia nemalonius pojūčius. kas yra TIKROJI SVEIKATA. Kai mineralinis vanduo išgertas. Tiubažui kaip dirgiklį galima naudoti magnezijos ar sorbito tir­ palus. Karlovy Varų ir „Barbara" druskos. 2. Citrinos rūgštis. Pajutau nepaprastą lengvumą. laisvai. akmenų 71 . pašildytas iki 40° C. TAIKOMI VALANT KEPENIS Pagrindinis argumentas. Tai patyriau ne tik aš. patvirtinančių. Valymo rezultatai — stulbinantys. nesiryžę ope­ ruoti ir pašalinti tulžies pūslės latakų akmenų. Jis taip prastai jautėsi. 1. patyriau tokį efektą. bet ir tirpdo kietas ataugas — kabliukus. labai paspartina tul­ žies išsiskyrimą: tulžies pūslės susitraukimą ir kuo didesnį tul­ žies latakų atsidarymą. — tul­ žies latakų skersmuo tik 3—4 milimetrai. Liaudies medicinos žinovai yra pastebėję. O dabar susipažinsime su liaudies medicinos priemonėmis. 70 Brošiūroje „Sveikatos fakultetas" profesorė E. skatina tulžies pūslę ir latakus susitraukti. Visa ši informacija. alie­ jus. kuo grindžiamas jo poveikis. pradėjo gerai jaustis. Pavyzdžiui. nebuvo operuoti. ksilito ar alyvuogių aliejaus tirpalų. Tiems. ar iš tiesų kepenų valymas yra nepavojingas. kad praplauti tulžies latakus GALIMA. Po 15—20 minučių vėl reikia išgerti tiek pat mineralinio vandens. kokio nesulaukiau prieš tai 5 metus taikydamas natū­ ralius sveikatingumo metodus. 3. kuriais tulžies akmenys prisitvirtina latakuose. šie žmonės tarsi gimė antrą kartą. Pas mus at­ eidavo žmonės. storojo žarnyno ir kepenų valymas urino terapija padarė jį kitu žmogumi. tvirtai pagrįsta mokslu. kad tikslinga valyti kepenis. Gydymas šiluma — geriausias būdas sumažinti kepenų uždegimą ir spazmus. Tulžį sparčiau išsiskirti skatina ir kiaušinių tryniai. 40—50 mililitrų 33 proc. Į mineralinį vandenį galima įberti 5 gramus magnezijos ar sorbito. jog patys matė išėjusius panašaus dydžio akmenis. bus neiš­ vengta kitų sutrikimų. jog akmenys gali įstrigti. kad didelės dozės aliejaus. Kaip jau buvo pasakyta. sveriančiu 63 kilogra­ mus. Štai kokia tiubažo metodika. kuo remiasi ji. viso organizmo atsinaujinimą. sveriantis 96 kilogramus. atlikę kepenų valy­ mą. gliukozės. pašalinti iš žarnyno. kad nesitikėjo sulaukti kito pavasario. Tai neįmanoma! Teigiantiems. ypač alyvuogių. nors buvo baigęs tik tris klases. Šuvalova ap­ rašo „aklą" tulžies takų plovimą be zondo. patvirtina. praeina daug didesni — iki 20 milimetrų skersmens ir dar stambesni.

rūgštumas stimuliuoja kepenų funkciją. kad išsiski­ ria daug tulžies. 9. Ekstrema­ liais atvejais šis spaudimas gali padidėti daugiau kaip du kar­ tus! 5. 7. Kaip žinome. padidinti jų elastingumą ir sumažinti pralaidumą. Šviežias paties žmogaus šlapimas (urina). citrinų sultyse esantys eteriniai aliejai veikia ir kaip tulžį varanti bei antiseptinė priemonė. jų yra pakankamai. neleidžiančia sulipti koloidų dalelėms ir suda­ ryti nuosėdas. oleino rūgšties. 11. 72 Dažančios urinos dalelės — organinės medžiagos švelniau­ sios dalelės. o susitraukti su tokia jėga. 8. pavyzdžiui. Tulžies latakų lygieji raumenys gali išsiplėsti iki 2 cen­ timetrų skersmens. Jos artimos organizmui. kurių sudėtyje yra šių rūgš­ čių. natrio ir kalio oleatai. mintimis siųsdami ten energiją. tvirtina. ritmiškai. todėl labiau­ siai tinka tie natūralūs produktai. 10. Tai viena iš nesočiųjų riebiųjų rūgščių. Be to. o saulėgrąžų aliejuje dvigubai mažiau (39 p r o c ) . Todėl savas šlapimas labiausiai prieinama medžiaga. organizmas ją nesun­ kiai panaudoja medžiagų apykaitos procesuose. Tačiau yra ir dar keli papildomi: 6. yra apie 70 proc. Alyvuogių aliejų galima pa73 . kurioje gausu apsauginių koloidų. Bespalviame šlapime šių dalelių mažiau. Tada galima veikti dviem būdais: a) padidinti kiekį tulžies rūgščių. Oleino rūgštį beveik visiškai įsiurbia žarnynas. kurių svarbiausios biologinės savybės yra šios: paversti choles­ teriną lengvai tirpiais junginiais. Organizmo sugebėjimas išsivalyti padidėja per pilnatį. Ši sąlyga nesunkiai įvykdoma. Praėjus kuriam laikui po to. kurie jų negali įsigyti. jie skysti). kaip rekomenduoja jogai. idealūs produktai — alyvuogių aliejus bei cit­ rinos. kad kvėpavimas tik per dešinę nosies šner­ vę padidina organizmo šilumą ir paspartina jo „ardančiąja jėgą". Paros šlapime jų yra maždaug 1 gramas. nebūna skaus­ mingų spazmų. kad tulžies latakai išsiplečia. kurios sumažina paviršinį tul­ žies tempimą ir taip padeda atitirpti koloidams bei dalinai iš­ tirpti. Apsauginių koloidų šaltiniai: 1. Taigi mes pasirenkame tokį kelią: žymiai padidiname neso­ čiųjų riebiųjų rūgščių kiekį. Laimei. kurie lydosi esant 15° C (esant kūno temperatūrai. nes jau puikiai žinote. Tulžies susidarymą bei išsiskyrimą padidina paspartėjusi vartinė (portalinė) kraujo apytaka ir riebesnis maistas. kurios. kad kepenų ir tulžies pūslės funkcija stipriausia nuo 23 iki 3 valandos nak­ ties. pradedama kvėpuoti lėtai. padidina kraujagyslių bei tulžies ta­ kų sienelių elastingumą. Yra žmonių. be to. gydantys adatomis. Išnagrinėkime a variantą. ir akmenys laisvai praeina tulžies latakais. Žmogaus riebaluose. Jos veikia kaip tulžies rūgštys. tirpdo cholesteriną. kad tulžis išme­ tama esant 300 mm vandens stulpelio spaudimui. Taigi mes jau išnagrinėjome pagrindinius fiziologinius me­ chanizmus.sudaryti iš cholesterino. Tai kepenų ir tulžies pūslės biologinis ritmas. vandens. o silpniausia rudenį. 4. mes dar la­ biau sustipriname efektą. Šį vandenį reikia prisodrinti jau minėtomis apsauginėmis medžia­ gomis. Citrinos rūgštis yra rūgštaus skonio. baltymai. prasiskverbusios į tulžies akmens mikroporas sukels koloidų atlipimą. Daugiausia jos yra alyvuogių aliejuje (80—81 p r o c ) . Kepenų funkcija aktyviausia pavasarį. Jogai teigia. Pasitaiko ir priešingas atvejis. kai buvo pavalgyta ir išgerta citrinų sulčių. Šviežios daržovių ir vaisių sultys. kad jis galėtų būti pašalintas iš organizmo. stengiantis kuo aukš­ čiau pakelti diafragmą iškvepiant. PAPRASČIAUSIAS IR EFEKTYVIAUSIAS KEPENŲ VALYMAS Valant kepenis. Variantas b. Oleino rūgštis lydosi esant 13° C. o vėliau ir ištirpdys juos. kuriais pagrįsti kepenų valymo būdai. polisacharidai. 2. tulžyje yra 84 proc. todėl jo geriau nevartoti. teigiamai veikti kraujagyslių sieneles. Geriau naudoti natūralios gelsvos spalvos uriną. Vertingiausias iš šių produktų — alyvuogių aliejus. Kinų gydytojai. Įteigdami sau. kai tulžies akmenys tarsi ištirpsta tulžies skystyje. Tokia apsauginė medžiaga susikaupia koloido paviršiuje ir pa­ dengia jį plėvele. Tenka ieškoti pakai­ talų. Kaip teigia kinų liaudies medicina. ko­ kiais fiziologiniais mechanizmais jie bus pagrįsti. b) padidinti koloidų apsaugą. Jo esmė tokia: gamtoje yra apsauginių medžia­ gų. Dabar aptarsime valymo būdus. Šiluma juos atitirpdo.

kartą per dieną darysite valančias klizmas su urina. kol išger­ site visą aliejų ir visas sultis. užspauskite kairę šnervę vata ir kvėpuokite per dešinę šnervę. kaip ir nau­ dojant idealius ingredientus — alyvuogių aliejų ir citrinas. Reikia. kurios sustiprins efektą. jas reikia atlikti 3—4 kartus. Cit­ rinos rūgštį reikia atskiesti taip. Pradedama viduriuoti. Prieš tai pašildykite iki 30—35° C aliejų ir citrinos sultis ar citrinos rūgšties tirpalą. Jei daromos šilto vandens procedūros. jog vien kraujo spau­ dimo nepakanka. efektyvi. agrastais ir t. kiek išgėrėte. Dozę pasirinkite atsižvelgda­ mi į savo kūno svorį ir į tai. raudonųjų kraujo kūnelių krūvių padidinimas. Valymas šiais patiekalais toks pat efektyvus. 4—6 kartus per minutę. Po 15—20 minučių. Tai patvirtina ir kiti. bet galite ir toliau šildyti. stovi dvi stiklinės — viena su aliejumi. išlydyti. kur yra mažesnė koncen­ tracija. Išgeriate vieną du gurkšnius alie­ jaus ir užsigeriate vienu dviem gurkšniais sulčių. šaltalankiu. kiek ir kokių atliekų buvo susikaupę per tą laiką. Per tokias poilsio pertraukėles uždėkite ant kepe­ nų srities magnetinį aplikatorių ar bent paprastą magnetą. Po to. kai aliejus ir sultys išgertos (jų kiekis — 100—300 gramų). Šildymo pūslę galite padėti į šalį. Ant liežuvio užberkite žiupsnelį aštrių pipirų. Kai pamatysite viską. tirščius. kita — su sultimis. sukels energijos antplūdį. Kuo procedūra 74 ilgesnė. kol šie nemalonūs pojūčiai išnyks. paspartėjusi krau­ jo apytaka. Įsivaizduokite. Kvėpuokite ne­ skubėdami. Rytą padarykite klizmą.keisti saulėgrąžų aliejumi. Šios knygos autorius pats tuo įsitikino. Paskutinę minkštinančią procedūrą reikia atlikti dieną prieš kepenų va­ lymą. fermentų aktyvumas. Mokslininkai nustatė. Maždaug 19—20 valandą pradėkite pačią kepenų valymo procedūrą. Praėjus 1—1. išanksti­ nis pasiruošimas bus idealus. išplauti ir pašalinti lauk visą šlamštą ir akmenis. Valant kepenis svarbiausia IŠANKSTINIS PASIRUOŠI­ MAS — organizmo suminkštinimas. išban­ dę šiuos pakaitalus. palaukite. Taip kvėpuokite 15—30 minučių. Citrinos sultis galima pakeisti citrinos rūgštimi. Jei likus 3—4 dienoms iki kepenų valymo valgysite dau­ giausia augalinį maistą ir gersite daug šviežiai išspaustų sul­ čių (1 dalis burokėlių Ir 4—5 dalys obuolių. geriau rūgščių). Kiekvieną tokią pro­ cedūrą užbaikite vėsiu vandeniu. po to pailsėkite valandėlę ir pakartokite. nes padidina kraujo apy­ taką kapiliaruose. kaip ši. ką pašalino orga­ nizmas. Jokia kita procedūra nėra tokia vertinga. Ramiai atsisėskite ir žiūrėkite televizorių ar skaitykite knygą.t.5 valandos po aliejaus ir sulčių gėrimo. Pagaliau ateis valymo procedūros diena. o jūs patys — ramūs ir atsigavę. Todėl ir jūs galite juos drąsiai vartoti. kaip organizmas reaguoja į aliejų. kad jų elektros krūvis būtų vienodas. Geriau. stenkitės. Ypač tai svarbu geri­ nant kraujo apytaką kepenyse. Per pietus valgykite nedaug. taip pat kitais rūgščiais produktais — spanguolėmis. Maždaug 23 valandą ar vėliau (kar­ tais tai atsitinka ir paryčiu). daugiau negerkite. Jei jūs prastai jaučiatės išgėrę aliejaus. ir skatina judėjimą kapiliarais. tai pakartokite. kad iškvėp­ dami jūs nukreipiate ugnies srautą į kepenis. Tai dar labiau sudirgins. Viskas. kad tuo metu būtų mėnulio pilnatis. Išpūskite pilvą įkvėpdami ir kel­ kite kuo aukščiau iškvėpdami. Magnetoterapija yra labai svarbi. kad raudonieji kraujo kūneliai galėtų skverb­ tis kapiliarais. prasideda akmenų ir kitos bjaurasties šalinimas. Taip gerai masažuosite kepenis. tiek kartų. galite imtis papildomų priemonių. paspartinsite jose kraujo apytaką ir išvalysite šlakus. Po 1—2 valandų pradėkite šildyti kepenų sritį šildymo pūsle su karštu vandeniu ar elektrine šildykle. kai kepenų ir tulžies bioritmas maksimalus. kad tirpalo skonis būtų pana­ šus į natūralias citrinų sultis. jei tik nepykina. kartu paėmus: šiluma. Štai tada jau po pirmo karto neteksite daug akmenukų ir kitos bjaurasties. patogiai atsisėskite (geriausia ant užkulnių). ir tik tada tęskite. lais­ vųjų elektronų (fermentų aktyvatorių) poveikis naudojant ap­ likatorių — padeda suskaldyti. kur yra unikali venų kapiliarų sistema. Po to lengvai papusryčiaukite. Be to. prieš tai išgerkite jau minėtas sultis. Tai stumia juos vieną nuo kito ten. kad dia­ fragma būtų kuo aktyvesnė. laisvai. kai 75 . o kepenų srityje uždėkite Kuznecovo aplikatorių su metalinėmis adatėlėmis. Tinka rafinuotas ir nerafinuotas. Pakaks ir tiek. magnetinis laukas aktyvina fermentus. kuriems valymo procedūroje taip pat tenka svarbus vaidmuo. Pagaliau viskas paruošta. tuo geriau. Tačiau jei vis pykina.

KIEK KARTŲ IR KADA VALYTI KEPENIS Pirmas valymas yra sunkiausias. nes baimė sukelia kraujagyslių ir kepenų latakų spazmus. Andrejevas rekomenduoja atlikti kepenų valymą kartą per ketvirtį. Valydami kepenis. o akmenukų beveik nėra. Jei po kurio laiko pradedama vemti. Reikia žinoti ir tai. atrodo. Valymo metu stenkitės būti atsipalaidavę. vėmaluose pastebimos gleivėtos žalios. Jūs patys pajusite. Antrą bei kitus valymus atlikite atsižvelgdami į savijautą. Tai gali sukelti net vėmimą. Automatiškai. Valydami kepenis antrą kartą. Nepamirškite. Atsiminkite: kuo anksčiau pašalinsi­ te iš kepenų bjaurastį. Pasitaiko. Taip atsitinka tada. šalinate. Pavyzdžiui. vyrai ir moterys. Senovės Kinijos knygoje „Suven" apie kepenis rašoma: „Ke77 PRAKTIŠKI PATARIMAI. Pasiryžę išvalyti kepenis.netinkamai maitinotės. kad nebūtų vemiama. Kai jų neliks. kaip organizmas reaguo­ ja į aliejų. net sukelti jų uždegimą. kai kepenys būna labai užkimštos. Valyti reikia tol. Ypač taip atsitinka tada. Ir neverta. kad jie pagaliau būtų pašalinti. penktą — po dviejų savaičių. Akmenukų for­ ma bei padėtis keičiasi. Taigi bijoti tikrai nėra ko. kad valymas nesukelia skausmų. ir pradėti įprastą darbą. Per pirmą valymą galima išvalyti tik vieną segmentą. išgerkite 2 nošpos tabletes ir nusiraminkite. sveriantys 60—65 ki­ logramus. pelėsių. aš atlikau pir­ mus tris valymus tarp jų palikdamas trijų savaičių intervalą. ypač pirmųjų valymų metu. Jei vienas segmentas liks užkimštas. juos skaldote. buro­ kėlių—obuolių 1:5). Pirmas valgymas — 1/2 litro sulčių (morkų. kai akmenys kieti. Valymas baigsis sėkmingai ir be jūsų pastangų. kepe­ nyse nesusidarė iš karto. Pailsėkite 3—5 die­ nas. joms reikia jėgų šiai didžiulei įtampai. taip pat atsižvelgdami į tai. Vien todėl galite nesulaukti norimų valymo rezulta­ tų. Kitais metais du kartus valiau kepenis. kraujo apyta­ ka ir medžiagų apykaita taps normalūs. valymas baigia­ mas.t. kad akmenukai tulžies latakuose. stiprus. Tai nereiškia. tuo greičiau virškinimas. Tai reiškia. negalėsite būti sveiki. Tik po to galite valgyti salotas. Likę akmenukai gali dirginti kepenis ir tulžies latakus. Rytą būna dar vienas tulžies akmenų ir į mazutą panašios senos tulžies šalinimo etapas. kad valymas — tai 76 . jog sultys ir aliejus atliko savo darbą skrandyje ir jį išvalė. Pastebėta. virtą su vandeniu. negalvo­ kite apie pašalinius reikalus. Po to valant kepenis galima padidinti dozę iki 300 gramų. ilgo badavimo. 2 — labai save nualinsite. Taip kai kam atsitinka pirmojo kepenų valymo metu. košę. KAD KEPENYS BŪTŲ ŠVARIOS IR SVEIKOS Kaip parodė praktika. o ketvirtą — po mėnesio. kad neliktų patologiškos plėvelės. sukaupkite jėgų. kad valymas staigus. suprasite: jei tokia bjaurastis kaupsi s organizme. kaip jos vibruoja ir alsuoja. jaučiatės tarsi sukaustytas. kol bus pašalinti visokiausi tirščiai. Tik po antro. Padarykite papildomą valomąją klizmą. organizmas tam skiria daug jėgų. trečio valymo pabirs akmenys. per antrą — kitą ir t. Jei to nepaisysite. įsibrovimas į kepenis. liks du variantai: 1 — jūs paprasčiausiai pasimaitinsite aliejumi ir citrinos sultimis. aliejaus ir sulčių išgerkite mažiau. Sultys dar kartą išplaus jūsų kepenis. jog kepenys „kvėpuoja". o dar kitais metais — tik kartą. kad ši procedūra neat­ liekama po sunkaus darbo. ramūs. kai pajuntate. kad jas sudaro keturi segmentai. Truputį pailsėkite ir pavalgykite. žinokite. kad pirmą kartą pašalinama daug senos tulžies. Jei jus apniko baimė. Kam reikia tiek daug kartų valyti kepenis? Todėl. Todėl ir reikia kelių valymų. nerimas. Tada viskas vyks daug sklandžiau. nugludintais kraštais nedirgino jų sie­ nelių. juodos ar kitų spalvų išskyros. ilgainiui didėjo ir savo forma prisitai­ kę prie latako kontūrų. nervinatės. o po to kiekį vėl padidinkite. o aš patariu pirmus 3—4 valymus atlikti kartą per du mėnesius esant pilnačiai. balkšvų siūlų. Tačiau ir mažesnio kiekio visiškai pakanka. pirmą valymą tegu vartoja 150—200 aliejaus. Tik retkarčiais. jog valymas nepavyko. nusivilti. viena iš apykaitų liks sutrikusi.

česnakų. morkoms nebūdingas specifinis kvapas. po vidudienio — kenčia nuo paūmė­ jimo. Burokėlių sultys — unikalus produktas. Labai krakmolingas maistas (miltai. kepenų veiklą galima labai greitai pagerinti. alkoho­ lį. burnoje. vir­ tos su vandeniu bei pagardintos jūros kopūstais. Tačiau la­ bai svarbu žinoti. marinatus. rūgštus skonis stimuliuo79 . Avicena rašė: „. tačiau tada ji dar nėra aktyvi. dėl kurio kai kas ne­ mėgsta valgyti svogūnų.. kad galėtų pasišalinti akmenys". skrandyje. Gydyto­ jas Vokeris jau mūsų laikais moksliškai pagrindė burokėlių sul­ čių savybes. Ypač tinka obuolių ir burokėlių sultys. Tačiau pavasarį stenkitės vengti vėjuoto oro. Kinų bioritmologijos teigimu. priešalerginiu poveikiu. Labai vertingos ir šviežių žalumynų salotos. pavasarį draudžiama pastoti kelią vėjui. konservai. Ypač daug jų valgyti turėtų pagyvenę žmonės. Burokėliuose yra ir saponinų. spanguolėmis. morkų sul­ tys. kad kai kuriose daržovėse bei vaisiuose yra fitoncidų. MITYBA BEI PROFILAKTIKA PO KEPENŲ VALYMO Išvalius kepenis. kai pajuntamas apetitas. tikslingiausia toliau valyti pavasarį. sergantys kepenų li­ gomis. Betainas padeda pasisavinti baltymus. naikinančių mikrobus. Valgant šias daržo­ ves. Tulžį varančios burokėlių savybės buvo žinomos jau senovės daktarams. kai medžiuose pradeda kauptis daug sulčių. Bandymais ne kartą įrodyta. Tulžis — pradedant vasarą. Vasarą „riebalai" ir „vėsa" kaupia tulžį. panašiai kaip metioninas pagerinančio cholesterino apykaitą. sergantiems kepe­ nų ligomis. Nuo „riebalų" ir šilumos ji ypač suaktyvės rudenį ir nurims šalčio veikiama žiemos pradžioje". česnakuose bei morkose. auštant išmintingi. chemine sudė­ timi panaši į choliną ir lecitiną — medžiagų apykaitos regulia78 torius. pa­ sižyminčio priešskleroziniu. ankštiniai augalai. pipirus. rūkyti gami­ niai. surišančių žarnyne choleste­ riną. kad patogeninė oro energija neprasiskverbtų į jūsų orga­ nizmą ir neturėtų neigiamos įtakos kepenims. sviestu. Jei rudenį nenumirei. Esantis burokėliuose magnis reguliuoja kraujagyslių tonu­ są. Yra burokėliuose ir vitamino U. kopūstų ir burokėlių sulčių po­ veikį. ko reikia visai nevalgyti. Pakomentuosiu šiuos žodžius. jog burokėlių sultys geriausiai padeda išsiskir­ ti tulžiai. Panašiai rašoma ir „Cžud-ši": „Vėjas aktyviausias augalų augimo metu. svogūnus. jei nepasveikstama. kad kepenų veikla nesutriktų? Laimė. Dar senovės daktarai pastebėjo: skonio pojūčiai stimu­ liuoja įvairias energijas organizme.. kad jį būtų sunkiau pasisavinti. kad nepakenktume sveikatai. prastai virš­ kinami grybai. neleidžia susidaryti kraujagyslėse trombams.penų ligos — pasveikstama vasarą. rūgštynes. ropes. Tokie produktai — kepta mėsa ir žuvis. tad valymas gali išeikvoti paskutines jų jėgas ir dar labiau pablo­ ginti ligonio savijautą. Ištyrus morkų. Kenkia ir aštraus skonio produktai bei iš jų pagaminti pa­ tiekalai. šiuo metų laiku kepenys silpniausios. Po to. Šiuo metu kepenys ypač tvirtos. stiprią kavą ir kakavą. garstyčias. žarnyne naikinami mikrobai. kepiniai) užkemša ke­ penis. ypač kovo mėnesį. kurios savo ruožtu skatina įvairių organų funkcijas. paaiškėjo. ridikėlius. česnakus. Be to. Žmonėms. lauk žiemos. Šiaip jau saponinai — pagrindinis vaistų nuo sklerozės komponentas. Sergant kepenų ligomis. padedančio gyti opoms. jose esančios mi­ neralinės medžiagos dažniausiai būna susikaupusios šarminiuo­ se junginiuose. Draudžiama vartoti maistui actą. žuvies nuoviras. citrinos sultimis. lig šiol nepastebėtą ki­ tose daržovėse. Žmonės. geriamos kartu. Tinka ir košės. apdoroti aukštoje temperatū­ roje. Daugiausia jų yra svogūnuose. Toks maistas tinka pietums bei vakarienei. nerekomenduojama atlikti valymo rudenį. pagerina kepenų veiklą. riebūs užkandžiai. Pavyzdžiui. vidurnaktį — ramūs". Šių daržovių bei vaisių sultys padės greitai pagerinti kepe­ nų veiklą. kurias reikia truputį pasūdyti ar parūgštinti natūraliais produktais —jūros kopūstais. stiprūs mėsos sultiniai. rudenį būna paūmėjimas. kurias lemia jose esantys „gyvieji" chloro atomai. kai pirmaisiais metais atliksite 4—5 valymus. ridikus. Betainas — unikali medžiaga.. valgyti tik tada. ypač šalti patiekalai. Kitą dieną tuos pačius patiekalus galima paįvairinti. jos tampa kietos. burokėliai atveria kelią kepenyse ir blužnyje. Tad kokia turi būti mityba.. Mokslininkai rado burokėliuose betainą.

Galima vartoti ir tulžį varančias vaistažoles: krau81 . Sviestą ir aliejų reikia dėti tik į pagamintus patiekalus. obuolių sultys). aitrių produktų. kaupiasi riebalai. Visa tai stenkitės paįvairinti: daržoves truputį patroš­ kinkite. Tokį mišinį galima valgyti vietoje košių arba kas antrą dieną. Joms veikiant. slyvos. tarpais tarp valgymo ne­ jusite jokio skonio. Dabar jau aišku. Sudarant dietą sergantiems kepenų ligomis. braškės. gali atsirasti tulžies takų diskinezija ar užde­ gimas. Taigi norintieji pagerinti kepenų funkciją. Jo organizme pradeda stigti. kad skonis būtų dar malonesnis. kad reikia valgyti kuo daugiau šviežių daržovių. alaus mielėse). svarbiausia. padidina jų antitoksinį poveikį ir paspartina regeneracijos procesus (kopūs­ tų salotos. Bfi — padidina antitoksine kepenų funkciją (ypač daug šio vitamino yra daigintuose kvie­ čiuose. Ypač gerina kepenų veiklą B grupės vitaminai. Be to. bulves. valgykite ne tik košes. mielės. elektrolitų apykaitą. labai svarbu 80 atsižvelgti į žarnyno būklę. tei­ giamai veikia baltymų sintezę. kiaušinio tryniai). Sergantiems kepenų ligomis. Kai viskas bus suderinta. kad aštraus ir aitraus skonio produktai kenkia ne tik kepenims. Racionaliausia maitintis 4—5 kartus per dieną (ypač ser­ gant kepenų ligomis). jei jos per parą tenka iki 1 gramo. Jos per vartų veną pateks į kepenis ir pablogins padėtį. Be to. Šių vitaminų yra daug jau minė­ tuose produktuose. Ypač tulžies sekreciją žadina burokai. sutrinka mi­ neralinių medžiagų įsiurbimas. pagerina kepenų veiklą. ke­ penų ląstelių funkcijas. kepenys praneš jums apie tai: bur­ noje pajusite rūgštumą. balty­ mų. užsistovi tulžis. Jei skrandžio sekrecija sumažėjusi.ja kepenų ir tulžies pūslės funkciją. Kepenis stimuliuoja nesū­ rus skonis. padi­ dinantys toksinių medžiagų įsiurbimą į kraują. kurie stimuliuoja kepenų funkciją. paspartina gliukozės kelią į audinius. salotos. Taigi jūsų maistas — šviežios sultys. kai valgysite su saiku net tų produk­ tų. šviežios sultys geria­ mos 15—20 minučių prieš valgį.5 valandos prieš valgį. Kai sergama kepenų ir tulžies pūslės ligomis. fermentų apykaitoje. vynuogės. B 3 (PP) dalyvauja kepenų ląstelių ener­ gijos apykaitoje. sumažėja tul­ žies klampumas. Jie pažeidžia skrandžio ir dvylikapirš­ tės žarnos gleivinę. Dieta be druskos sumažina fermentų gamybą bei jų pateki­ mą iš kepenų. morkos. Jie labai tinka tokiam mišiniui pasigaminti: 100 gramų daigintų kviečių sumalti mėsmale ir pridėti į šią masę permaltų burokų — 100 gramų. varškę. Sergantiems kepenų ligomis per dieną reikia išgerti 2 lit­ rus šviežių sulčių. Gydymas bus ilges­ nis. kitą — mišinys. norintiems sustiprinti jų veik­ lą žmonėms labai reikalingi vitaminai A. cholesterino koncentracija. tulžies latakų į skrandžio—žarnyno traktą. aguročiai. kurį laiką valgyti aštresnį. Jos pagerina kraujo apytaką kepenyse. To­ dėl nesveiki organai kurį laiką gali pailsėti. organizmas jas nesunkiai pasisavina iš daržovių. C. truputį medaus. obuoliai. vaisių. aitresnį maistą. B 1 2 ska­ tina kepenų regeneraciją. Mūsų laikų mokslas patvirtino. B. o ne juos verdant. K. pomidorai. neleidžia joms žūti (daiginti kviečiai. atstato sutrikusią gliukozės. Natūralių mineralinių medžiagų labai daug yra jau minėtose sultyse. padidina glikogeno gamybą. erškėtuogių nuoviras. kad nebūtų už­ kietėję viduriai. Kai skrandžio rūgštingumas normalus — 30—45 minutes prieš valgį. bet ir riešutus. žiediniai kopūstai. B 2 (folinė rūgštis) ir B 1 2 dalyvau­ ja baltymų. Askorbino rūgštis (vitaminas C). Kepenų ligų gydymą paspartina ir daiginti kviečiai. arbūzai. riebalų. paspartėja jų pašalinimas iš or­ ganizmo. Komponentų santykis gali keistis. vaisių. džiovintų abrikosų — 100 gramų. skatina augimą. padaugėja tulžies rūgščių. Teks sumažinti sūrių bei rūgščių pro­ duktų vartojimą. košės ir mi­ šinys. spanguolių — 50 gramų (ar­ ba vienos citrinos sultis). Jei persistengėte vartodami šiuos produktus. Reikia pasirūpinti. Kai skrandžio sekrecinė funkcija padidėjusi. Vitaminas K dalyvauja kraujo krešė­ jimo procese. o slopina — kartus ir aštrus skonis. kai sutrinka tulžies išsiskyrimas ir riebalų įsiurbimas žarnyne. Vieną dieną košė. padidina kepenų ląstelių energijos potencialą. pomidorai. privalo dažniau valgyti natūralaus rūgštaus bei sūraus skonio produktų ir vengti aštrių. spartinantys puvimo procesus žarnyne. kad mišinyje būtų 100 gramų daigintų kviečių. morkų — 100 gramų. rūgštinančiose reakcijose. Kai valgoma rečiau. sultis reikia gerti 1—1.

ypač ver­ tinga Bchastrika pranajama (aprašyta skyriuje „Storasis žar­ nynas") ir Svamio Šivanandos jogų pratimų kompleksas (asanos). blužnies ligų. be abejo. padės jums dar geriau paveikti kepenis papildomu krūviu. išgydoma išvarža ir apendicitas. Jos pakar­ toja diafragmos judesius įkvepiant bei iškvepiant. Gerti po 100 gramų 2—3 kartus per dieną prieš valgį. Nasika sprūsta džanu paršvasana Plačiai ištieskite rankas ir kojas. padeda išgydyti kepenų ir bluž­ nies ligas. atsiremkite jomis į grindis. kukurūzų purkas. nugaros. kukurūzų purkos. apsaugo nuo kepenų. KITOS KEPENŲ FUNKCIJOS STIPRINIMO PRIEMONĖS Kepenų funkciją stimuliuoja ir apsipylimas šaltu (pageidautina lediniu) vandeniu rytais. nes sergant ke­ penų ligomis energija kaupiasi šiose kūno dalyse. 2. Nuoviro receptas: kraujažolės. atsižvelgdami į savo galimybes (14 pieš. Ši procedūra netinka tiems. pilvo. bitkrėslę. perkelkite svorio centrą į vieną pusę. Kepenis gydančios asanos koją per kelį ir palieskite keliu galvą ar nosį. Pratimas pašalina krūtinės ląstos. kepenų masažas. Pakartokite pratimą į kitą pusę. Nepamirškite: kepenys minkštos bei paslankios. kad ji būtų tarp anuso ir mašnelės. Ardcha matsiendrasana Atsisėskite. išnyksta naktinės poliurijos. skatina tulžies ištekėjimą. karštis ir sausas oras pernelyg dirgina došą Pita. Kairę koją perkelkite per dešinį klubą ir pastatykite ant grindų. jonažolę. Po to pakelkite kūną kuo aukščiau. Asanas pasirinkite indivi­ dualiai. Sulenkite dešinę koją.) 1. atsakingą už kepenų funkciją (detaliau apie došą Pita bus pasakojama truputį vėliau). 83 . saulei tekant. Šie pratimai bei kvėpavimas — puikus rytinis visų pilvo ertmės organų ir. Sis pratimas — puikus fizinis krūvis pilvo. Toks ritmiš­ kas suspaudimas bei atpalaidavimas padeda geriau aprūpinti kepenis krauju (taip patenka deguonis bei maisto medžiagos). Venkite sauso klimato. įsikibkite į dešinės kojos klubą. kiaulpie­ nių šaknis. skirtų stiprinti ir stimuliuoti kepenis. Lenk­ dami rankas. Asanos. ištieskite kojas į priekį. palenkę galvą. kojų vystymosi defektus. net stipriai trinti pažastis. nes tai kenkia kepenims.jažoles. taip pat ir saunų su sausu garu. o kairę ranką pasukite už nugaros. Iš pratimų. nugaros. kaklo ir krūtinės ląstos raumenims. sutirština sėklą. Padėkite dešinę ranką ant de­ šinės kojos kelio. kurių nesveika širdis. būkite veidu žemyn. kurias pateiksime dabar. Sulenkite 82 14 pieš. kaklo. mėtas. Kaip moko Ajurveda. erškėtuoges. Šluostyti pa­ žastis po 2—5 minutes galima 2—3 kartus per dieną. jonažo­ lės — 1 valgomam šaukštui sausų vaistažolių imama 1 stiklinė vandens. Tą patį pakartokite į kitą pusę. Po šios procedūros labai svarbu gerai išsišluostyti. rankų.

apendicitą. Pakeiskite kojų padėtį. Iš pradžių bus sunku. Garbchasana Atsisėskite (lotoso poza). padėkite rankas ant grindų. Ji ypač naudinga sergant kepenų bei blužnies ligomis. greitai pagerėja kepenyse ir blužnyje susi­ kaupusio kraujo apytaka. pagerina apetitą. rankų riešai verti­ kalūs pražergtų kelių atžvilgiu. Po truputį lenkitės pirmyn. Pakartokite pratimą pakėlę antrą koją. Pakartokite šį pratimą 4—5 kartus. ypač daug pavalgius. Pakelkite abi rankas ir išties­ kite jas atgal. ištieskite rankas ir kojas į priekį. pašalina naktines poliu­ rijas bei prailgina gyvenimą. Dolasana Atsigulkite ant pilvo. 4. Jogai ypač akcentuoja šio pratimo poveikį blužniai. kepenis. o kitą lenkite žemyn prie gal­ vos. padeda greičiau išsiskirti tulžiai iš pūslės. Sis pratimas pašalina nugaros skausmus. kurias kamuoja skausmai pilvo apačioje. blužnį. keliai suglausti. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. Be to.03. jos turi liestis. Be to. palaikykite nugarą rankomis. išgydo kepenų ir blužnies ligas. bandykite pasiekti grindis. pasilenkite atgal ir pamėginkite pasiekti ranka kulną. Majurasana bematant suregu­ liuos šią problemą. Pakel­ kite į viršų rankas bei kojas ir pasisupkite pirmyn—atgal. Šis pratimas pašalina kepenų ir blužnies skausmus. gydo išvaržą. nelenkdami jos per kelį. Asana skatina tulžies veiklą. 9. kol ji nepalies grindų. pašalina krūtinės ląs­ tos ir pečių juostos raumenų vystymosi trūkumus. Šio pratimo teigiamas poveikis toks pat kaip ir ankstesnių pratimų. Rankų mažieji pirštai ir šoniniai delnų kraštai turi liestis. remkitės kaklu ir pakaušiu. Ji neleidžia nuryti oro. viršutinė pėdų pusė turi liesti 84 grindis. Pakelkite į viršų vieną koją. 7. Stipriai prakiškite rankas tarp šlau­ nų ir blauzdų. Pakelkite galvą. kad galėtumėte pakelti pėdas ir lygiai ištiesti visą kūną. Antrą ranką būtinai ištieskite atgal. Po to padėkite delnus ant grindų. kai sutrikęs virškinimas skrandyje. nukreipkite žvilgsnį į priekį bei aukštyn. Vieną koją palikite ant grindų. 85 . išgydo kepenų ir blužnies ligas. pagerina apetitą. Sis pratimas sumažina riebalų sluoksnį ant pilvo. net neįmanoma bambos sritį ištiesti prieš alkūnes. Pruštcha valita vrikšasana Atsistokite tiesiai. 6. Sulenkite rankas per alkūnes ir paremkite skruostus kumščiais. 5. Suspausta pilvo aorta pagerina kraujo sutekėjimą į skran­ dį. plačiai išskėskite kojas. Atliekant šį pra­ timą. Si asana padeda pasiekti anksčiau aprašytų pratimų rezul­ tatų. pirštai ištiesti atgal. kojos ištiestos ir suglaustos. Nelenkdami kojų. Ji padeda ir tada. Jei praėjus 4—5 valandoms po valgio virškinimas. Majurasana Atsiklaupkite. ištieskite rankas prie kūno. kepenis. Palenkite žemyn viršutinę kūno dalį. Pirštus būtina pakelti. Jis naudingas ir moterims. kojų pėdos ištiestos. Pakartokite pratimą į kitą pusę. 8. Šio pratimo teigiamas poveikis kaip ir ankstesnių pratimų. Šis pratimas veikia virškinimo organus: skrandį. padėkite jas delnais į viršų. žiūrėkite toli prieš save. Pritraukite alkūnes kuo arčiau viena kitos. Bchu sprūsta eka pada sarvanasana Atsigulkite ant nugaros. Pakelkite kūną vertikaliai grindų atžvilgiu. jis išgydo išvaržą. Bchu sprūsta džanu pruštcha valitasana Atsiklaupkite. dar nebaigtas. blužnį.

auto­ rius įteikia jums patikimą raktą. Kadangi storajame žarnyne vyksta pagrindinis vandens įsiurbimas į kraują. nepakankamas tuštinimasis ir 1. susidaro maitinančios medžiagos ir elementai. Be to. Štai kodėl primygtinai noriu at­ kreipti jūsų dėmesį į pačią svarbiausią ir būtiniausią procedū­ rą — storojo žarnyno valymą ir atstatymą. Visa tai skatina ląstelės išsigimimą. nešvarumų. kas buvo šioje knygoje parašyta. kad energijos sąstovis prasidės dar anksčiau. padidėja polinkis ligoms. pirmiausia kaupiasi stora­ jame žarnyne. Juk storasis žarny­ nas — MAITINANČIOJI ORGANIZMO ŠAKNIS. bioplazmai ir specifinei storojo žarnyno sandarai. o ekstrasensai — energijos. kad dabar jau supratote. Vidiniai nešvarumai. onkologinių susirgimų ir 1.1. Nustatyta. rafinuotu maistu. kodėl būtina nuosekliai atlikti minė­ tas procedūras ir kodėl viena be kitos šios procedūros neefek­ tyvios. kai maitinamasi nenatūraliu.). nerangūs. toksinų. būtinas. jos prastai aprūpinamos deguonimi. kraujas išjos. kvėpavimo. mūsų kepenys užkemšamos labai greitai. Gydytojai nepagailėjo jums vaistų. prisod­ rintas toksinų.1. na ir kas? Kepenys net ir tokiais atvejais neatlieka savo funkcijų taip. 2. sun­ kus. Todėl išvalius storąjį žarnyną. Šios metodikos pagrindas — šimtametė patirtis. šlakų. kuris kaupiasi kiekvienoje kūno ląstelėje). nuodų bei kitų atliekų lavina suplūsta į mūsų organizmą. kurie su maistu nepatenka į organizmą dešimtmečiais). negyvų ląstelių dale­ lių. yda ir 1. Tokiu atveju įvairių ligų (kraujo apyta­ kos.DVIEJŲ SVARBIAUSIŲ PROCEDŪRŲ . pakerta viso gyvenimo pagrindą. Žinokite. daug kepenų ląstelių (50—60 proc. tuos teršalus 86 dar papildo nešvarumai bei toksinai iš storojo žarnyno. Šiuolaikinis šių ligų gydymas yra neper­ spektyvus. nes esate neišmanėliai. bet ir blogai cirkuliuoja. privalote suvokti svarbiausia. būtina mikroklizmutėmis iš nugarinto šlapimo ir toliau rūpintis jo švara.) jau užkimšta ir negali normaliai funkcionuoti. nes širdis (kaip ir kuris kitas organas) tampa vėl sveika tik tada. kurių nepašalina sutrikusi kraujo apytaka). kurią jau patvirtina mūsų lai­ kų žinios ir atgaivina šios knygos autorius. sukelia vis labiau plintančias širdies ligas (širdies nepakanka­ mumas. Iš­ valę ir atstatę jas. kad ląstelė išliktų gyvybinga. kartais po 2—3 kartus per metus atlikti profilaktikos kursus. Todėl šis organas.). Tik tada baisios ir chroniškos ligos išnyks pačios. Krau­ jas ne tik užterštas. Organizmo ląstelės pradeda badauti (nereguliariai gauna maisto medžiagas). 1. Taigi negalime ir toliau likti neišmanė­ liais. pagausėja mutacijų. kraujo apytakos bei medžiagų apykaitos organui. Tačiau kepenų rezervai didžiuliai. Žmogus tarsi visai netenka jų. Jei storoji žarna užteršta (vidurių užkietėjimas. 87 . palaipsniui ji gali tapti VĖŽINE ląstele. Kai storasis žarnynas bus iš pagrindų išvalytas. gyvybinė veikla pradeda blėsti. Tikiuosi. kad iš prigimties mūsų organizmas ir nukenksminančios sistemos yra patikimos. būtina valyti KEPENIS. kad tiesiosios žarnos apatinės dalies veni­ nis kraujas neprateka kepenimis. Jums belieka taikyti visa tai. Kraujo sąstovis — neabejotinas simptomas. aprūpinantis mus papildomo­ mis maisto medžiagomis. neišvalytas patenka tiesiai į ŠIRDĮ.STOROJO ŽARNYNO IR KEPENŲ VALYMO . Organizmas padeda pats sau savo jėgomis. Tačiau išorė apgaulinga — slapta patologija jau daro savo juodą darbą — greitai pavargs­ tama. kad gimtumėte antrą kartą. atstatyti jų funkcijas.PAAIŠKINIMAI Iš viso to. sutrinka ir humoralinis (skysčių) bei kitoks reguliavimas. hormoninių sutrikimų. kurių dėka mūsų mityba pilnavertė (veikiant mikroflorai. Tuo labiau kad veikti reikia greitai bei radikaliai: valyti kepenis. ir jokie importiniai vaistai. odos. Išaiškinęs šių svarbiausių valymo procedūrų esmę. virškinimo. kad sulaukus 30—40 me­ tų. kai kraujas švarus. kad netinkamai maitinamasi (yra ir ne mažiau grėsmingas proto purvas. kaip derėtų šiam virški­ nimo. atnaujinsime VISĄ ORGANIZMĄ. susidarantys todėl. nors pats iš pažiūros atrodo neblogai. pilnos savo pačių purvo (šlakų. Dabar.) gydymas medikamen­ tais — neperspektyvus.1. atveriantį duris jūsų sveika­ tai. Todėl ir sergate. Nesvarbu. tampa di­ džiausiu organizmo sąvartynu — ligų ir apsinuodijimų plitimo šaltiniu (dar kartą perskaitykite skyrių „Organizmo valymo sis­ tema ir storasis žarnynas"). Be to. kurias paspartino teršalai. nervų sistemos. užsienie­ tiškas gydymas jums nepadės. ypač chroniškoms.

Taigi inkstų funkcija daugeliu atvejų priklau­ so nuo epitelio funkcinių savybių. Pakeitus mitybą. Šlapimtakių ilgis — 28—34 centimetrai. Plačiausia šlaplės vieta — 1. Galenas. Vyrų šlaplės ilgis — 22—25 cm. 2. kad košėse bei miltų patiekaluose yra daug kalcio. o moterų — 2. pridengtas antinksčiu. Tarpas tarp dviejų vir­ šutinių inkstų polių mažesnis negu tarp apatinių. rūgštynių rūgšties kalcio sugebėjimas kristalizuotis. Mūsų duomenimis. Inkstų funkcijos: 1. Jonų koncentracijos krau­ jyje reguliavimas. Labai anksti pradėjus maitin­ ti kūdikius ne motinos pienu. Šlapimas teka šla­ pimtakiais todėl. Gyvybinės jėgos. Šarminės—rūgštinės organizmo pusiau­ svyros reguliavimas. kokie svarbūs inkstai organizmui. sveriantys 120—200 gramų. kad būtų neutralizuotos intoksikacijos iš storojo žarnyno pasekmės. net akmen­ ligė. jis skatina inkstų ak­ menų susidarymą. dabar bus panaudotos bendram orga­ nizmo tvirtinimui. Eksperimentai patvirtino. išskyrimas. o jei susidarys. Spalva — ryškiai ruda. Moterų inkstai yra že­ miau negu vyrų. prasideda įvairios ligos. 4. o sergančių žmonių — vidutiniškai 500 miligramų. Natrio koncentracijos reguliavimas. Išpūstas inkstų kraštas pasuktas į išorę ir truputį atgal. tokią akmenligę gali sukelti ir šlapimo rūgšties bei kitų rūgščių ir šlapimo koloidų santykio sutriki­ mas ar pakeitimas. Svetimkūnių ir ne­ garuojančių apykaitos produktų. Suaugusių inkstai yra pupos formos. gali padidėti iki 8 centimetrų! Taip atsitinka todėl. o iš 270 perfiltruoto natrio gramų į kraują sugrįžta 263 gramai. persų bei arabų gydytojai tei­ gė.25 centimetro. Hipokratas. Norma­ liame šlapime yra apie 90 mg bendro biokoloido. kai stinga A vitamino. sudarytas kaip liauka. jog inkstų akmenligei turi įtakos vietovės geografinės ypa­ tybės. Šie procesai skirti tam. kai kurių žmonių inkstuose gali būti akmenų.KITI ORGANIZMO VALYMAI Išvalę storąjį žarnyną bei kepenis. Įlenktas kraštas — priešais tokį patį kito inksto kraštą. Šis skyrius skirtas priemonėms. Tačiau šio kalcio. Sveikų ir sergančių akmenlige žmonių šlapime ran­ dami skirtingi mukoproteidai. daugiausia azoto. Štai kodėl pašalinus vienus akmenis inks89 88 . ypač vaikystėje. pagerėja vaikų sveikata. kurių krūvis neigiamas. Pasveikimas vyks sparčiai ir kokybiškai. miltų patiekalais. tai kokie.* Iš 100 litrų skysčių po filtravimo šlapimu tampa tik 1 lit­ ras. Ne ląstelėse esančio vandens kiekio kūne reguliavimas. Inkstai — homeostazės organas. sveikesni. kraujas. * Atkreipkite dėmesį. tarp audinių esan­ tis skystis. pernelyg apnuodyta limfa. Inkstai — žmogaus ša­ linimo sistemos porinis organas. INKSTŲ VALYMAS Atsižvelgę į tai. 3. kad jie yra elastingi. kad epitelio funkcionavimas priklauso ir nuo A vita­ mino kiekio organizme. Šlapimo susidarymas — daugelio procesų suma. jog A vitaminas (beta-karotinas) trukdo susidaryti inkstų akmenims. Kiek­ vienas inkstas turi du polius — viršutinį ir apatinį. padedančioms įveikti minėtus sveikatos sutrikimus. kad pagerėtų kepenų veikla. Priminsiu. kad vyksta aktyvūs peristaltiniai susitrauki­ mai. sumažėja mir­ tingumas. o kai jie jau yra — padeda ištirpdyti. jo gyvybinei veiklai. Suaugusio žmogaus inksto il­ gis — 10—12 cm. o storis — 3—4 centimet­ rai. pasijusite daug tvirtesni. anksčiau eikvotos tam. Todėl akme­ nys dažniau būna dešiniajame inkste. Po tokios įvadinės informacijos jau galima aptarti ir inkstų akmenligę. plotis — 5—6 cm. geriamas vanduo. Šlapimtakių skersmuo. 5. poliartritas. Viršutinis daugiau apvalus. Dešinysis inkstas yra 2—3 cm žemiau kairiojo.4—4 centi­ metrai. Tačiau be minėtų sutrikimų. Pagrin­ dinė inkstų funkcija — azoto produktų pašalinimas iš organiz­ mo. Ar susidarys inkstų akmenys. atidžiau aptarsime šį klausimą. klimato sąlygos. o tik košėmis. Per 24 valandas inkstai perfiltruoja maždaug 150 litrų kraujo! Kraujas filtruojamas bei perfiltruotas įsiurbiamas per epitelio sluoksnį. kad nepakistų vidinė organizmo terpė. jei sutrinka šlapimo nutekėjimas. organizmas nepasisavina. lemia ir mityba. Akmenys gali atsirasti ir tada. padidėja jų mirtingumas. kiti negalavimai. kuris atsiranda termiškai apdo­ rojant maistą.

Žmogaus šlapime yra organiško šla­ palo. pieno produktai. Juk viena iš jų svarbių funkcijų — šlapalo sudarymas. Sis procesas vyksta tik čia. iškrentančių nuosėdomis drus­ kų.tuose. baimė per centrinę nervų sistemą kenkia inkstams. jog suvirškintos maisto medžiagos yra spe­ cifinio skonio. kol jį pasisavins organizmas. Išnagrinėsime pa­ čias efektyviausias ir saugiausias. kurios gamina rūgštynių rūgšties kalcį. tačiau jis tok­ siškas. Jei šios emocijos trunka ilgesnį laiką ar kartojasi. tirpstanti vandenyje santykiu 1:39480. šlapime atsiranda nuosėdų. nenori keisti netinkamos mitybos ir būti sveiki. Medicina jau įrodė šlapimo svarbą tirp­ dant oksalatus bei kitus akmenis. Priklausantis nuo mitybos šių bakterijų dauginimasis sukelia oksaluriją. Ajurveda ir Cžud-ši teigia. šlapim­ takius. Todėl akmenų susidarymo inkstuose procesas — savotiška inkstų ląstelių liga. Daug skysčių reikia. Jie pastebėjo ir dar kai ką — saldus maistas (prieš tai. naikinančių rūgštingumą. Gaivinantis šaltinis senka: Šlapimtakin nė lašas nepatenka. 91 90 . Daž­ niausiai akmenų aptinkama dešiniajame inkste. prisodrintas organinių ir neorganinių druskų (kristaloidų). Omaras Chajamas Ir senovės. krakmolas turi tapti cukrumi) kenkia inkstų funkcijai. sutrinka koloidų ga­ myba ir pradeda susidaryti akmenys. Inkstų funkcinės veiklos pakitimus gali lemti ir sutrikusi centrinės nervų siste­ mos reguliacija. kita susidaro inkstuose veikiant gyvybin­ goms inkstų ląstelėms. Diu­ rezę padidina 2—4 kartus. Svarbų koloidų vaidmenį druskų ištirpimui pa­ tvirtina ir šlapimo druska. Šlapalas — mažai toksiškas ir palyginti aktyvus osmotinis diuretikas. Negalima nepaminėti ir svarbaus kepenų vaidmens. Turi įtakos ir žarnyno bakterijos. Tik 10—17 atvejų iš šimto pasitaiko akmenų abiejuose inkstuose. Per dieną geriama 50—60 gramų (tris kartus). Esantys inkstuose stafilokokai keičia šlapi­ mo reakciją iš rūgštinės į šarminę (bakterijos pakeičia šlapalą į šlapimo rūgšties amonį). Kalio druskos — iš jų aktyviausias nitratas. Štai ką rašo gydytojas Mitkalas knygoje „Šlapimo terapija": „Šlapime yra greitai irstančių. ką buvo pastebėję kinų gydytojai — BAIMĖ nuleidžia žemyn ci* ir kenkia inkstams. todėl daug ligų išgydoma vei­ kiant jų atsiradimo priežastis. Viena jų dalis yra kraujyje. Inkstuose susikaupia maždaug 20—50 gramų akmenų. Žmonės nenori išsiaiškinti priežas­ čių. Šios druskos šalina skausmus inkstuose. — ne­ virta kalio „sriuba". Juk čia veisiasi ir tos iš jų. ekvivalentiška jogų pranai. Apsauginį poveikį lemia specifinė išraiška. jam būdingas pasislinkimas ir sąstovis. nesukelianti ne­ pageidautino poveikio. Mėsa. sūrus maistas suvirškinti tampa saldaus skonio. o šlapimas — galutinis baltymų apykaitos pro­ duktas — išskiriamas per inkstus. pradeda augti kiti. * Ci. kad būtų išplautos inkstų geldelės ir šlapime sumažėtų tankiųjų medžiagų. petražolių — 2. kurie pašalinami su šlapi­ mu. Inkstų akmenligę gali sukelti ir į inkstus įvairiais keliais patekusi infekcija. Per ją toksiški garai neigiamai veikia dešinį inkstą. todėl tai puiki šlapimą varanti priemonė. Šlapimas yra vandens tirpalas. saliero — 4. Šviežios daržovių sultys. nes storojo žar­ nyno dešinioji sienelė plonesnė. t. Todėl aprašysime tai. žuvis. Tokiai sriubai reikia šviežių sulčių mišinio: morkų — 7. kruopos. špinato — 3 dalys. duona. sudarytos iš dažančių šlapimo medžiagų. Be to. kai žar­ nyne susidaro labai daug oksalatų. Šlapimas valo inkstus. Yra daug šlapimą varančių priemonių. Apsauginiai koloidai — organinės medžiagos dalelės. ir mūsų laikų gydytojai sergantiems inkstų akmen­ lige rekomenduoja kųo daugiau gerti bei maudytis šiltose vo­ niose. kuriose yra daug kalio. Paros šlapime jų yra 1 gramas. Jie neleidžia susidaryti drus­ kų nuosėdoms. Šį senovės pa­ stebėjimą patvirtina mūsų laikų tyrinėtojai Kiuteris ir Veilis. pašalina inkstų akmenis. žarnyne bei gimdoje. — universali energija.y. KAIP GYDYTI NESVEIKUS INKSTUS? Šlapimtakyje akmenukas? Iš tiesų! Tarsi su užtvanka dabar esu.

druskos ir akmenukai stumiami į šlapimo pūslę. o po to su­ smulkinti ir suskaldyti akmenis. o tai pagerina inkstų darbą. arbatą su citrina. kur jie susikaupė. erškėtuogėse. Kiek ma­ žesnis juodojo ridiko sulčių poveikis. Augalinių pigmentų ypač daug marenos ir erš­ kėčio šaknyse. liepžie­ džių arbata dažnina bei stiprina šlapimtakių susitraukimus. Citrinos bei kitos rūgštys padeda ištirpti fosfatiniams. Panašios savybės būdingos ir jonažolei. Padidėjęs šlapimo šarmingumas padeda ištirpdyti druskas. malšina inks­ tų koliką.Ko gero. Kai kurie žmonės mėgina pašalinti akmenis įpjovę šo­ ną ar nugarą. neleidžia susidaryti akmenims ir smėliui (per dieną reikia suvalgyti 2—2. Pakeiskite mitybą ir gyvenimo būdą. ko nereikia nemokšoms": „Šer­ no šlapimas. To gali imtis tik beprotis. 93 U- Inkstų akmenis padeda tirpdyti ir kartaus šaldančio skonio eteriniai aliejai. esantį šlapimo pūslėje. Taikydami 2 punktą. Pasirinkti yra iš ko: bitkrėslės. Šlapimą varančios vaistažolės. šviežiose morkose. Krapo giminaičiai — salieras ir pan­ kolis taip pat pasižymi šiomis gydomosiomis savybėmis. O dabar susipažinsime. Išbandyta". panaudojant tokius vaistus. morkų ir buro­ kėlių sultyse. ištirpdys ir susmulkins akmenį. Gliukozė. bet ir esant širdies nepakankamumui neleidžia at­ sirasti pabrinkimams. skatinančius akmenų susidarymą. neleidžia atsirasti nefronų sklerozei. kaip tai atliekama praktiškai. dirvinio asiūklio ar vynuogių lapų arbatą arba valgyti arbūzų. tačiau nedirgina inkstų ir šlapimą šali­ nančių takų. juodojo ridiko. kuriuose yra 4 proc. švie­ žios daržovių sultys ar šlapimas. INKSTŲ VALYMO METODIKOS Tikslai. išsimaudykite šiltoje vonioje. nesku­ bant juos pašalinti. Arbata su citrina. 3) atskirti suskaldytus akmenis (smėlį) ir lengvai. natrio jo­ nų ir chloro ekskreciją. Krapai. sumaži­ na spazmus. kėnių aliejus. kurios ištirp­ dydavo akmenis inkstuose bei šlapimo pūslėje. Ypač svarbu šiuos augalus vartoti inkstų akmenligės profilaktikai. eterinio aliejaus. atskirti ir pašalinti juos iš tos vietos. Ibn Sina Valant bei gydant inkstus. kurių daug yra pelynuose.5 kilogramo arbūzo). Štai kas apie jį rašoma knygoje „Kaukazo val­ gomieji vaistingieji augalai": „Arbūzas (minkštimas ir žievelių nuoviras) stipriai skatina šlapimo išsiskyrimą. kad pradėjo išeiti susmulkinti akmenys (smėlis). gyvūnų šlapimas efektyviau tirpdo inkstų akme­ nis. fruktozė — padidina vandens. dirvinio asiūklio. Ypač stipriai tirpdo inkstų akmenis kėnių aliejus. paša­ linti juos sukeliančią priežastį. tirpdo akmenis. smė- Augaliniai pigmentai (jų ypač daug šviežiose daržovių bei vaisių sultyse) rūgština šlapimą. tačiau tai labai pavojinga. geriausia vadovautis Ibn Sinos (Avicenos) nuostatomis: 1) pašalinti akmenų susidarymo priežastis. virškinimui pagerinti. kurių siekia gydantys inkstus gydy­ tojai: sustabdyti akmenų susidarymą. širdies glikozidai (rusmenė bei kiti augalai) ne tik pagerina kraujo apytaką (taip pat ir inkstuose). Pajutę. kad jie geriau ir be skausmo būtų pašalinti. 2) taikyti įvairius būdus (kiekvienam geriausiai tinkančius ar turimus). paversti smėliu. vynuogių lapų." Šiltos vonios skatina kraujo apytaką kapiliaruose. kuris gali tirpdyti kai kurių rūšių akmenis. bitkrėslėje. Jei jo išgersite. karbonatiniams akmenims. 92 . Liaudyje jau seniai populiarus vaistas nuo inkstų akmen­ ligės — arbūzas. pradėkite sparčiai skatinti šlapimo va­ rymą: gerti savo uriną (šlapimą). Senovės gydytojai rekomenduodavo gerti bitkrėslės sultis. marenos ar erškėčių šaknų nuoviras. kurie pašalina akmenis lengvai ir palaipsniui. Štai ką rašė garsus viduramžių armėnų gydytojas Amirdovlatas Amasiaci knygoje „Tai. ksilozė. citrinos sul­ tys. Šlapimą šalinančių takų atpalaidavimas bei išplėtimas be skausmo pašalina smulkius inkstų akmenis. kad akmenys būtų suskaldyti.

pakilo kraujo spaudimas. palaukti. nes pradėjus inkstams šalinti akmenu­ kus. Esu laiminga. Kompresas dedamas virš pažeisto inksto. kol pasveikstama. Teko pašalinti. smėlį. Pradėjo skaudėti galvą. reikalingų. Du šaukštus supjaustytų šaknų užpil­ ti stikline vandens. Išsigydė dėdamas raištį (kompresą su šlapimu) ir gerdamas šlapimą. „Per pirmąją operaciją man pašalino ak­ menį iš dešiniojo inksto. Po 9 metų istorija pasikartojo: vėl akmenukas. Po dviejų valan­ dų šlapimas vėl pradėjo išsiskirti. Jaučiausi be­ viltiškai". amoniako. karvalolio. Gerti po 1/3 stiklinės 3 kartus šiltą 1—2 savaites. kairiajame. kol nusistovės. Po operacijos taikiau griežtą dietinį maitinimą*. tačiau išėjo smėlis. Gydymo kursas — 20—30 dienų su 10—20 die­ nų pertraukomis taikomas tol. kurį laiką jaučiausi geriau. geriausia juos šalinti nuo 17 iki 21 valan­ dos vietos laiku. Po antros savaitės akmuo pasislin­ ko žemyn ir įstrigo šlapimtakio apačioje. Akmenukas buvo nedidelis. Inkstų valymas erškėčių šaknų ar vaisių nuoviru Inkstų akmenims susmulkinti ar ištirpdyti naudojamas erškė­ čių šaknų ar vaisių nuoviras. Tik po trečios „arbūzų atakos" savaitės akmuo pagaliau sėkmingai išėjo. Dabar laikausi mitybos režimo. nes žinau. vėl nesibaigiantys skausmo priepuoliai. Štai pavyzdys iš praktikos*. tačiau sveikata nepagerėjo. kol sulaukiama norimų rezultatų. Inkstas liko. plovimą. virti 15 minučių. jį sunaikino hidro­ nefrozė. kad yra akmuo. norite gerti — arbūzas. Nuoviro paruošimas. Iš pasveikimo istorijos: 1987 metų rugpjūčio mėnesį aš krei­ piausi į N. Šį kartą inkstas žuvo. nes buvo gaila anksčiau prarasto inksto. Pradėjau rau­ doti. labai norite valgyti — arbūzas su duona. Ėmiau bėgioti.). Abiem atvejais jis turi būti tamsiai rudos spalvos. o suak­ tyvėjusi inkstų veikla suteiks papildomų jėgų. kartais pajuntamas širdies silpnumas. Raodžibhajus teigia. kad šlapimu galima gydyti ir diabetą. 1989 m. Jis nesutiko daryti operacijos. Reikalingos arbū­ zų atsargos bei juoda duona. Nr. tik be peilio.. Semionovą ir pradėjau aktyviai gydytis taikydama jos metodiką. Iš ligos istorijos. kad inkstai pradėtų greičiau veikti). Šiluma išplečia šlapimtakius. kad pati galiu padėti savo organizmui sunkią valandą!". o išgeriamas visos paros šlapimas. jis dar veikė. Inkstų valymas arbūzais Sis valymas atliekamas arbūzų sezono metu. Žurnalas „Gamta ir žmogus". * Sią informaciją paėmiau iš straipsnio „Tablečių jau nebereikia". Tačiau 1987 metais kovo mėnesį vėl prasidėjo skausmo priepuoliai vieninteliame. tačiau su­ keldavo didelius skausmus. Norite valgyti — arbūzas. nes negalėjo šlapintis. Taip pat naudojamas ir erškėtuogių nuoviras. naikina spazmus (ypač kai pradės eiti akmenukai). žymus XX amžiaus tyrinėto­ jas. Tada jis išgėrė savo šlapimą. Šiuo metu reikia išsimaudyti šiltoje vonioje ir valgyti kuo daugiau arbūzų. 12. išnyko galvos skaus­ mai. Visą birželį buvau gydoma sanatorijoje. Po pirmos „arbūzų atakos" savaitės akmuo liko vietoje. kurį sugebėjo surinkti per valandą (panašiais atvejais galima išgerti ir kito žmogaus šlapimą. arbūzas skatina didesnį šlapimo išsiskyrimą. aprašo atvejį. inkste. 94 95 . nes tada aktyviausia inkstų ir šlapimo pūslės veikla. mažina skausmą. Tokį valymą galima taikyti 2—3 savaites. kad būtų pašalintas smėlis ir akmenys. Todėl turėki­ te pasiruošę validolio. skausmai nebekamavo. Perkošti. kai 35 metų aktorius 7 metus gyveno su akmenimis inkstuose. Raodžibhajus ir pats kartą pajuto skausmą. * Tai įtikinantis pavyzdys. Ir kaltas dėl to tik nemokšiškumas. kurią suteikia augaliniai pigmentai. jog griežta dietinė mityba — paistalai.Inkstų valymas šlapimu Raodžibhajus Manibhajus Patelas. Jei inkstuose ir šlapimo pūs­ lėje yra akmenukų. Juk tai taip pat nedidelė operacija. Geriau valymo metu būti kartu su namiškiais. Tokį maistą teks valgyti visą sa­ vaitę. Rentgeno nuo­ trauka padėjo išaiškinti. kraujo spaudimas tapo normalus. Nadežda Fiodorovna Kirilenko (54 m.

Inkstų valymas daržovių sultimis Gydytojas Vokeris, šiuolaikinės sulčių terapijos pradininkas, re­ komenduoja savo metodą, pagrįstą augaliniais pigmentais bei eteriniais aliejais. Jo teigimu, neorganinės medžiagos, ypač kalcis, esantis duonoje bei kituose koncentruotuose krakmolinguose produk­ tuose, sudaro inkstuose grūdelius. Inkstams valyti bei gydyti jis rekomenduoja tokias sultis: 10 uncijų morkų, 3 uncijos bu­ rokėlių, 3 uncijos agurkų sulčių. Yra ir kitas variantas: mor­ kos — 9, salierai — 5, petražolės — 2 uncijos. Noriu atkreipti dėmesį į petražolių sultis — puikią priemo­ nę šlapimo—lytinio trakto susirgimams gydyti, taip pat esant akmenims inkstuose, šlapimo pūslėje, nefritui, kai šlapime yra baltymų bei sergant kitomis inkstų ligomis. Geriamos ir šaknų, ir lapų sultys. Šių sulčių poveikis labai stiprus, todėl petražolių nepraskiestų sulčių vienu metu nereikia išgerti daugiau kaip 30—60 gramų. Inkstų valymas kėnių aliejumi Tai, ko gero, pats paprasčiausias bei efektyviausias inkstų va­ lymo metodas. Jis taikomas taip. Atsižvelgdami į sezoną, savai­ tę geriate šlapimą varančias arbatas, valgote vaisius, taikote kitus būdus. Žiemą ir vėlyvą rudenį — raudonėlio, šalavijo, melisos, skalsiagrybio, jonažolės (jonažolę galima pakeisti erškėtuogių vaisiais ar šaknimis) arbatos. Galima pasirinkti ir kitas vaista­ žoles. Tai priklauso nuo regiono ir t.t. Susmulkinti vaistažoles ir padaryti mišinį, kuriame jų būtų, tarkim, po 30 gramų. Už­ virti, dar geriau — užpilti verdančiu vandeniu, palaukti, kol pritrauks, taps tamsiai rudos spalvos. Gerti šiltą su šaukštu medaus po 100—150 gramų prieš valgį. Vasaros pabaigoje valgykite arbūzus, pavasarį ir vasarą — gerkite šviežias sultis. Taip rekomenduoja Vokeris. Jei negalite panaudoti nė vienos iš šių priemonių, gerkite savo šlapimą. Tokia įvairovė veiks inkstų akmenis, kurių sudėtis yra labai
96

nevienoda. Tai labai svarbu. Nepamirškite: vienos vaistažolės ar daržovės veikia vienus akmenis, kitos — kitus. Po tokio pasiruošimo savaitės į šlapimą varančią arbatą ar sultis įpilkite 5 lašus kėnių aliejaus ir išgerkite pusvalandį prieš valgį. Pageidautina aliejų gerai išmaišyti ir išgerti per šiaudelį, kad nebūtų pakenkta dantims. Kėnių aliejų vartokite 5 dienas 3 kartus per dieną prieš valgį. Valymo rezultatai iš­ ryškės 3—4 valymo dieną: šlapimas taps truputį drumstas. Vė­ liau gali išeiti ir akmenukai. Po dviejų savaičių tokį valymą galima pakartoti. Taikykite šį būdą, kol sulauksite pageidauja­ mų rezultatų. Taikant jau minėtus inkstų valymo metodus, papildomai galima atlikti ir pratimą, padedantį pašalinti iš inkstų smėlį. Tai vienas iš serijos „Tigras" pratimų — „Alkanas tigras puola auką" (15 pieš.). Pratimo aprašymas. Atsigulkite ant pilvo. Vienu trūktelėji­ mu iš karto pakelkite abi rankas ir kojas (pratimą atlikti 3— 5 kartus). Šis pratimas padeda suskaldyti išsiurbtus akmenu­ kus bei pašalinti smėlį. Panašus ir jogų pratimo „Lankas" poveikis. Tik šiuo atveju būtina suptis aukščiau, labiau išsilenkus.

15 pieš. Pratimas „Alkanas tigras puola auką".

97

INKSTŲ LIGŲ PROFILAKTIKA Kai yra šlapimo rūgšties akmenys, reikia imtis priemonių, kad šlapimo rūgštis būtų ištirpinta ir pašalinta. Negalima valgyti produktų, turinčių daug baltymų, bei sultinių (kepenų, inkstų, smegenų, keptos mėsos, sūdytos žuvies, mėsiškų sriubų), padi­ dinančių azoto kiekį. Azotas, šalinamas iš organizmo, papildo­ mai apkrauna inkstus. Rekomenduojama gerti sultis, nurody­ tas Vokerio, valgyti salotas, vaisius, daigintus kviečius. Salotas reikia truputį „pasūdyti" džiovintais jūros kopūstais, kad būtų stimuliuojama inkstų veikla, ir vengti saldumynų, kurie slopi­ na šią funkciją. Taip pat reikia gerti šlapimą varančius nuovi­ rus. Jei akmenys yra šarminiai, beje, pasitaikantys gana retai, gerkite savo uriną, kad parūgštintas šlapimas juos ištirpintų, taip pat citrinos sultis su šiltu vandeniu. Kaip tai padaryti, perskaitysite skyriuje apie kepenis. Inkstų ligų profilaktiką puikiai papildo jogų asanos. Bhudžanhasana („Gyvatė") — neleidžia inkstuose susida­ ryti akmenims. Salabchasana („Žiogas") arba jos lengvesnis variantas — „Pusiau žiogas" atjaunina inkstus. Majurasana („Povas") ir Ardcha matsiendrasana („Susukta poza") pagerina inkstų praplovimą krauju. Prisiminkite, kokios galingos arterijos veda prie inkstų (vienos skersmuo — 12 mi­ limetrų). Atliekant šias asanas, arterijos suspaudžiamos, krau­ jui sunku patekti į inkstus. Atlikus pratimus, arterijų spaudi­ mas baigiasi, kraujas stipriu srautu veržiasi visais inkstų ka­ piliarais, atidaro juos ir išplauna šlakus. Be to, nuolat stimuliuokite bendrąją kapiliarų kraujo apy­ taką. Tai padaryti jums padės bėgimas, pratimai, jogų asanos. Tik toks kompleksinis inkstų valymas padės išlikti sveikiems. Įsiminkite senovės gydytojų žodžius: „Jei inkstai sveiki, galima sulaukti 100 metų, net jei širdis kamuojama ligų".

pats tikslingai pasirinks sau tinkamiausią metodą, kuris jam padės. Tačiau prieš tai būtina susipažinti su tuo, kas svarbiausia: 1. Žmogaus organizmo sandara. 2. Žmogaus organizmo audinių savybės. 3. Supančios aplinkos, mitybos įtaka žmogaus organizmo audiniams. 4. Valymo procedūrose naudojamų medžiagų savybės. 1. Mūsų organizmas — sudėtingiausia sistema, kuriai bū­ dinga kelių lygių struktūra. Savo tyrinėjimus pradėsime nuo didelio, matomo, lygio ir baigsim tokiu, kai viską galima pama­ tyti tik labai padidinus. Pirmas lygis — žmogaus kūnas, sudarytas iš griaučių, ant kurių laikosi minkštieji audiniai, padengti oda. Antras lygis — minkštieji audiniai. Juos sudaro jungiamieji audiniai iš daugy­ bės ląstelių. Trečias lygis — ląstelės su atitinkama struktūra. Atidžiau pasižiūrėkime į ląstelės struktūrą. Ląstelė — ert­ mė, kurios viduje yra protoplazma. Protoplazma — koloidinis tirpalas, kuriame yra 80 proc. vandens. Ją palaiko „griau­ čiai" — plonytis baltyminės kilmės tinklelis. Ląstelės vanduo yra tinklelio—griaučių akutėse. Visi organizmo skysčiai: krau­ jas, limfa, stuburo smegenų skystis, tulžis bei šlapimas — taip pat atitinkamo klampumo koloidiniai tirpalai. Kad būtų išlaikyta atitinkama erdvinė forma (reikalinga, kad organizmas galėtų normaliai funkcionuoti), ląstelės, audi­ niai ir visas kūnas turi savo atramą — „citogriaučius", jungia­ mąjį audinį bei kaulus. Nuo šių „griaučių" būklės bei skysčių organizme priklauso jo gyvybinė veikla. 2. Dabar apžvelgsime žmogaus organizmo audinių savybes. Kadangi ląstelių lygis masės požiūriu yra didžiausias ir su­ daro organizmo pagrindą, logiška pradėti nuo jo. Pagrindinė ląstelės dalis — protoplazma, kuri, kaip jau sa­ kėme, sudaryta iš koloidinio tirpalo, panašaus į skystus drebu­ čius. Jos ypatybė — sugebėjimas sukaupti 99 proc. vandens ir tuo pačiu turėti kietų bei skystų kūnų savybes. Tai terpė, ku­ rioje gali sklandžiai vykti cheminės reakcijos. Taigi ląstelėje sutelkti visi skystų bei kietų kūnų privalumai. 99

ORGANIZMO VALYMO IR RŪPINIMOSI, KAD JIS NEBŪTŲ UŽTERŠTAS, PAGRINDAI Valymo procedūrų labai daug, išsirinkti geriausią — nelengva. Todėl labai svarbu suvokti jų bendrą „šaknį". Tada kiekvienas 98

Drebučiuose, veikiant progresuojančiam dalelių sukibimui, vyksta nenutrūkstantis erdvinių struktūrų tvirtinimo procesas. Todėl drebučiai turi tendenciją pavirsti suragėjusia mase — kserogeliu. Tokioje sutankėjusioje protoplazmoje negali norma­ liai vykti gyvybiniai procesai, ląstelės žūsta. Kad taip neatsi­ tiktų, vyksta sudėtinga antikoaguliacinė gynyba ir pačioje ląs­ telėje, ir koloidiniame tirpale. Štai pagrindinės šios gynybos grandys: Ciklozė — vidinės srovės ir protoplazmos (t.y. drebučių) ju­ dėjimas ląstelės viduje. Šie srautai pastebimi net kremzlinėse ląstelėse. Priklausomai nuo ląstelės metabolizmo intensyvumo, „dre­ bučiai" būna tai tirštesni, tai skystesni. Antikoaguliacinė gynyba koloidiniame tirpale priklauso nuo micelių (atskirų dalelių). Micelė sudaryta taip: branduolys, kurio pagrindinė sudėti­ nė dalis — baltymai. Šis branduolys turi atitinkamą krūvį. Bal­ tymo paviršius yra tarsi gana aktyvus adsorbcinis sluoksnis, kuriame ir vyksta fermentacinės reakcijos. Aplink branduolį ir adsorbcinį sluoksnį susidaro difuzinis sluoksnis, kurio krūvis priešingas branduolio krūviui. Šiame sluoksnyje atitinkamai iš­ sidėsčiusios vandens molekulės, sudarančios vandens apvalka­ lėlį, kuris neleidžia suartėti bei sulipti granulėms (stabdo ko­ aguliaciją). Taigi pati micelė trukdo tokių pačių kaip ji micelių sulipimui veikiant šiems faktoriams: a) baltymų molekulės ypatinga erdvinė forma. Jei ši struk­ tūra pažeidžiama, — senėjimas, pažeidimas (denatūracija), ki­ tų dalelių (šlakų) adsorbcija (prilipimas) — sumažėja elektros krūvis, vandens apvalkalėlis bei sutirštėja drebučiai. b) baltyminės dalelės krūvio dydis neleidžia sulipti dale­ lėms, nes sustiprina vandeninį apvalkalėlį. Jei branduolio krū­ vis sumažėja, nes įvyksta dalinė priešingo ženklo jonų neutra­ lizacija, tai susilpnina bei sutankina vandeninį apvalkalėlį. c) vandens apvalkalėlis, esantis aplink miceles, neleidžia joms sulipti. Jei dėl kokių nors priežasčių ląstelės viduje suma­ žėja vandens, koloidinis tirpalas sutirštėja. Pateiksime tokį pa­ vyzdį: jūs suvalgėte sūdytos žuvies. Pakilus spaudimui, sūrus kraujas traukia vandenį iš ląstelės į save. Pradedate jausti troš100

kulį, nes kyla poreikis prisotinti ląsteles vandeniu bei pašalinti nereikalingą druską. Prieškoaguliacinė ląstelių protoplazmos ir organizmo skys­ tų terpių gynyba tokia: • Ciklozė. • Metabolizmas. • Baltymo — micelės branduolio erdvinės struktūros (for­ mos) išsaugojimas. • Optimalus micelės krūvis. • Pakankamas skysčių kiekis organizme. Jei ši gynyba pažeidžiama, organizme prasideda protoplaz­ mos drebučių ir skysčių (skystų terpių) metamorfozės (pakiti­ mai) dviem kryptimis: koacervacija (rinkimas, kaupimas) ir ko­ aguliacija (krešėjimas, tirštėjimas). Koloidinio tirpalo (tirštų drebučių) KOACERVACIJA vyks­ ta, kai dalelės (micelės), dalinai netekusios vandens apvalkalė­ lio, suartėja ir sudaro koloidiniame tirpale vandens apvalkalė­ lį. Toliau tokiame bendrame apvalkalėlyje gali vykti vandens praradimas, dalelių suartėjimas, jų suliplmas bei iškritimas nuosėdomis. Koacervacinio lašo (vieno bendro vandens apval­ kalėlio jungiamų dalelių) klampumas didesnis negu koloidinio tirpalo klampumas. Toks klampumas leidžia sukaupti bei išlai­ kyti šiame laše įvairiausias medžiagas: dažiklius, druskas, apy­ kaitos produktus. O fermentų veikla čia lėtesnė negu koloidi­ niame tirpale. Štai tokiems lašams veikiant ir susidaro tirš­ čiai — nuosėdos viso to, kas nereikalinga ląstelėse, tulžyje, šla­ pime. Šiuo procesu grindžiamas druskų, akmenų bei smėlio nu­ sėdimas organizme. Trys koloidinio tirpalo KOAGULIACIJOS stadijos: • „Brendimas" — koloidinių „griaučių" mechaninių savy­ bių sutvirtėjimas. Išorinė šio proceso išraiška — dalinis lanks­ tumo praradimas, o vėliau sunkus kūno išsijudinimas rytais. Iš pradžių kūnas tarsi medinis, o po to žmogus pavaikšto ir jau­ čiasi gerai. • „Senėjimas" — koloidiniai „griaučiai" taip sutankėja, kad praranda skystą terpę (skystį) ir sumažėja. Ši stadija sukelia organizme dvi patologijas: sutankėjimą bei praskiedimą. Sutankėjimas sukelia trombozes, krešulius, infiltratus, suaugi­ mus, pasikeičia organų (pavyzdžiui, širdies vožtuvų) forma.
101

Prasideda destruktūriniai procesai. galime su­ prasti palankų ar nepalankų supančios aplinkos. šlakai. pigmentai ir pan. taip susi­ daro kepenų. tampa ak­ menimis. Kasdien privalome visais įmano­ mais būdais priešintis gniuždymui ir vandens praradimui. Kai kurių mokslininkų-medikų nuomone. koloidinį. tarpląsteliniam. kurį suvartojame. audinių atstatymas. Galima teigti. limfai. kas kenkia organizmui. Taigi jokia valymo procedūra be išankstinio paruošimo — ORGANIZMO SUMINKŠTINIMO pa­ sitelkus pašildymą bei hidrataciją — bus neefektyvi. limfoje maisto koloidai būna kartu su orga­ nizmo koloidais. Žinodami jau minėtas ląstelių protoplazmos. Tai būdinga visiems organizmo skysčiams: kraujui. sumažindamas vandens kiekį organizme. pieno. netenka vandens. išjudina įstrigusius šlakus. Be to. Vi­ daus organai suspaudžiami. kiaušinių baltymai. o drėgnas — skystins. mūsų organizmas perduoda dalį savo elektros krūvio. su­ keliantys reumatizmą. 102 3. sukeltas skysčio išspaudimo iš koloidinio tirpa­ lo. pereiname prie kito — jungiamųjų audinių. tulžies. yra KOLOIDINIS TIRPALAS (mėsos. galėtų laisvai cirkuliuoti ir lengvai pasiektų pašalinimo iš organizmo vietas. Jau vien nuo to padidėja organizme esančių skysčių klampumas. o šiluma bei drėgmė skystina. pavyzdžiui. dažnai mes daug ką darome priešingai. Taip pakinta vidaus organų. skatina iš ląstelių išsiskyrimą to. angliavandeniai ir pan. kur „įpintos" kuriančios organiz­ mo ląstelės. Vyksta pa­ čios gamtos užprogramuotas procesas: subrendęs ir pasenęs ko­ lagenas (kola — klijai) traukiasi bei tankėja. Gniuždančiai jėgai Jan reikia priešpastatyti plečiančią Jin. tirštins drebučius. apimties sumažėjimas. • Kserohelio stadija — tolesnis koloidinio tirpalo nuvandeninimas. Sausas oras. Dabar. • Maisto produktų įtaka organizme esantiems koloidams. Apžvelgę pirmąjį. dauguma maisto medžiagų patenka po išankstinio terminio apdirbimo. atstato koloidinius tirpalus. Dėl to 103 . kad jie jau yra netekę KRŪVIO bei linkę koaguliuotis. miltiniai bei krakmolingi produktai. kad atsispirtų trau­ kimuisi bei nuvandeninimui. cistų atsiradimą. kvėpuojant bei šlapinantis. O tai reiškia. druskų bei kitų medžiagų judėjimas ir paskirstymas. jog prieš pradedant organizmo valymą būtina suskystinti koloidus. kuris sudaro iki 30 proc. Todėl visos jo viduje esančios medžiagos (druskos. vaisiai.Praskiedimas. visų organizmo baltymų. Priešingu atveju sutirštėję drebučiai tvirtai įstringa organizme ir „laiko" visus šlakus ir panašias atliekas. kurioje vyksta didelis spaudimas. Senstant plonos kalogeno gijos persipina tarpusavyje. ko jam nereikia. skystųjų ter­ pių. nugaros smegenų skysčiui. druskos. kitų medžiagų nuosėdos. druskas ir kitas medžiagas. Visi šie produktai susmulkinami burnoje. o šildymas — praskiedimui. galime suvokti. organizmo lygį. šlapimui. sūrio. kiek pastangų jam reikia. silpnėja imunitetas. • Supančios aplinkos sąlygos. kuriose kaupiasi eskudatas. kiti patologiniai dariniai. druskų. sutirš­ tėjusią tulžį tulžies pūslėje. raiščių. jo organizmą veikia gniaužianti džiovinanti jėga. Kadangi ląstelių protoplaz­ ma bei organizmo skysčiai yra skysti drebučiai. taptų tekantys. kodėl mūsų organizme atsiranda sutankėjimai. inkstų akmenys. kai jau žinome tris organizmo struktūrinius lygius. sudarydamos tvirtas virves. ląstelės netenka vandens. dabar jums aišku. Kad taip neatsitiktų. susidaro šla­ kų. kad žmogui nuolat netenkant skysčių per odos poras. Taigi pastebime dvi priešingybes: šaltis ir sausumas tiršti­ na organizmo koloidus. Kraujyje. tulžiai ir ląstelių protoplazmai. infekcijų slopinimas. Tikiuosi. o po to stebimės.) presuojamos. Jo molekulė — trys ami­ no rūgščių grandys. pagrįsta senėjimo principu. suvilgomi seilė­ mis. kad jie sugebėtų išmesti visas sankaupas. išbrinksta skrandyje ir suvirškinti bei įsiurbti patenka į kraują. sumažėja jun­ giamojo audinio sugebėjimas maitinti — aprūpinti būtinomis medžiagomis. Visas maistas. o ne drebučiai. De­ ja. maisto pro­ duktų bei kitų faktorių poveikį. Jungiamojo audinio ląstelėse prasideda koaguliacija. daržovės). sausgyslių jungiamojo audinio karkasas. jungiamojo audinio ir viso organizmo savybes. Jungiamasis audinys — kalogeno baltymas. Jis virsta suragėjusia mase. išorinis atša­ limas bus palankus sutirštėjimui. akmenys. Siame audinyje vyksta ir kiti procesai: vandens. sudaro ertmes.

atsiranda nuolatiniai riboto paslankumo židiniai. kiti variantai. sausu­ mas. atsiranda nuo­ sėdos. kurį galima palyginti su spiritu ir degtine. virtas maistas. Mes šį klausimą nagrinėjome moksliniu požiūriu ir praktika sustip­ rinsime tai. pui­ kiai išplauna organizmą. Vietiniam šildymui naudojamos pusinės vonios. nule­ mia tai. o vėliau ir visai ištirpsta.sumažėja micelių krūvis ląstelėse. Žmogaus organizmo valymas grindžiamas trim principais: koloidų sutirštėjimą sukeliančių priežasčių pašalinimas. pavyks pašalinti visų šių sukietėjimų. kurie paspartina ši­ lumos bei cirkuliacinius procesus organizme: juoduosius pipi­ rus.t. kuriose prasideda sutirštėjimas. Atidžiau pasižiūrėję į save. žuvys. sausruma. Liaudies išmintis. pirtys. akmenimis ir pan. Visų organizmo lygių ko­ loidai sutirštėja (juk sumažėjus branduolio krūviui. ištirpdytas vanduo. kitos pa­ rankinės priemonės. galite pastebėti kelias šio proceso stadijas: prarandamas lankstumas. atrinko efektyviausias priemones bei procedū­ ras. ypač pieno pro­ duktai. kuriuose gausu kazeino. pašalina iš jo šlakus. apsaugo nuo sutirštėjimo. augliai. įmagnetintas distiliuotas vanduo. šlapimą varantis). 104 Jei teisingai ir laiku atliksite tai. tik juos reikia vartoti saikingai: 2—3 kursai po savaitę per metus. akmenų susidarymo ir t.t. sausas karštis. Ypatingais atvejais. 105 . nes gali kilti dar rimtesnių problemų — susikaups druskos. sultys ir t. Šio proceso kartojimasis po kelis kartus per dieną daugelį metų pakerta mūsų energetikos pagrindus. Nugarinta iki 1/4 urina — dar stipresnis skystis. cistos ir pan. judresniu. kai sąstovis tapo trombais. taikomos stipriai skystinančios.. kserogelis. skersvėjai. cinamoną. eidama ne vieną šimtmetį klaidų bei bandymų keliu. Visos šios procedūros spartina organizme esančių skysčių cirkuliaciją.t. akmenys. Norint suskystinti koloidus. micelės su­ artėja bei sukimba viena su kita). Šiems skysčiams būdingas bendras bei specifinis poveikis (tulžį varantis. daro­ ma taip: a) apribojami arba visai atsisakoma maisto produktų. Pavyz­ džiui. smulkaus malimo ir netekę daug vandens — duona. kurių yra tikrai daug. b) gerti įvairius gėrimus. normalizuoja koloidinių tirpalų sudėtį. Galima vartoti ir įvairius prieskonius. raudonus ankštinius pipirus. krakmolas). šildymo pūslės. atitinkamos struktūros bei krūvio. kraujyje. Labai padeda ir pelynai.t. kurie skatina kserogelių susidarymą (mėsa. kad visame organizme susidaro bei kaupiasi įvairūs sutankėjimai. Ben­ dram organizmo šildymui naudojamos vonios. pradėkite valymo programą. pradeda šalti rankos bei kojos. kserogelių.. sulipimas. limfoje ir t. akmenis smulkinančios medžiagos bei procedūros. c) nejudrus gyvenimo būdas (palankus sąstoviams) pakei­ čiamas aktyvesniu. degtinė. akmenys. b) pašalinama kenksminga klimato faktorių įtaka — šaltis. gvazdikėlius. trynimas. rytais kūnas tarsi medinis. Labai suskystina spiritas. Kad būtų pašalintos koloidus tirštinančios priežastys. vanduo. Jų mice­ lės adsorbuoja šlakus ir pašalina juos iš organizmo. rei­ kia: a) panaudoti įvairiausius vidinės šilumos variantus. ne tik suvilgo. koloi­ dų suskystinimas ir stiprių skystinančių bei akmenis skaldan­ čių priemonių taikymas. Visas šis vanduo — švarus. pleistrai. išvalytas žibalas. susidaro SĄSTOVIO SRI­ TYS. kurios leidžia gerai išvalyti žmogaus organizmą. cistos. bet ir įsiskverbia į medžiagos vidų. įmagnetintas ištirpdytas vanduo. jau praradęs elektros krūvį. nejudrus gyvenimo būdas (metabolizmo sulėtėjimas). kepiniai. skersvėjai ir t. ypač labai rafinuoti. Nepalankios supančios aplinkos sąlygos — šaltis. šildytuvai. atsi­ ras augliai. Koloidiniams tirpalams skystinti bei valyti naudojamas dis­ tiliuotas vanduo. 4. krakmolingi produktai. pagrindinę priežastį — SĄSTOVI. pasižymintis dideliu paviršiaus aktyvumu. Panaudojami ir biokoloidais prisodrinti skysčiai: nuovirai. ištraukos. Koloidai leng­ viau atsiskiria. ką čia aptarėme. paspartinti jų cirkuliaciją. Jei tai jums būdinga. im­ bierą.

8° C temperatū­ rai. jog pati­ kėtum puikiais organizmo valymo rezultatais. Dar geriau skatins valymą badavimas 24—36 ir daugiau valandų per savaitę. Le­ das. 3 — pašalinti nešvarumus. 107 . vanduo nupilamas į kitą puodą. O juk tik prieš 3 metus jo kraujas buvo klampus. Tokį vandenį geria ilgaamžiai. Be to. energija. likęs tuščiame puode. Anksčiau svėręs 97 kilogramus. Po 4—5 valandų. o vanduo struktūrinis. kad ge­ riausiai organizmui tinka vanduo. nepaisant amžiaus. Kad ši atsakinga procedūra būtų atlikta kokybiškai. energingas. Vokeris gyveno beveik 110 metų. neužšąlęs van­ duo nupilamas. raus­ vaskruostis kaip jaunuolis. visą laiką valgė tik natūralų maistą. tačiau ir to pakanka. elastinga. Taigi 3—6 mėnesius jūs reguliariai 2—3 kartus per savaitę 10—15 minučių einate į garinę pirtyje ar maudotės šiltoje vo­ nioje. likęs puode. limfos ir t. krakmolingų). Taip ne tik suminkštinsite drebučius.VALYMO PRAKTIKA ORGANIZMO KOLOIDINIŲ TIRPALŲ VALYMAS Gydomojo poveikio požiūriu ši valymo procedūra yra svarbiau­ sia. Rankų bei kaklo oda lygi. Tokias teigiamas permainas galima paaiškinti tik taip: organizmo koloidiniai tirpalai vėl tapo tokie. Tai lengvas vanduo.t. pateiksiu kelis pavyzdžius. kuriuose micelės jau turi krūvį. Polis Bregas parą ar pusantros gerdavo tik distiliuotą vandenį. 3 PAVYZDYS. tačiau ją būtina atlikti tik tada. atsisakyti maitinančių medžiagų (mais­ to. Jis ne tik gėrė šviežias daržovių bei vaisių sultis. ne­ prarasti regimosios atminties. 2 PAVYZDYS. prilipusius prie koloidinio tir­ palo micelių. o puodą su nupiltu vandeniu šaldyti toliau. pradėjo sverti 84. 4 PAVYZDYS. kad valy­ mas būtų efektyvesnis. Be abejo. venos iškilusios. o organizmui reikia tokio. kuriame buvo daug vertingų gamtinių biokoloidų. kokie ir turi būti. Ledas. bet ir badavo. Vokeris rekomenduoja vartoti kuo dau­ giau šviežių daržovių ir vaisių sulčių. Druziakas teigia. o micelės adsorbuoja visus drebučių teršalus ir valo juos. Pats N. o žiemą — balkone. Tiesa. „Sunkųjį" ledą reikia išmesti. Kad ši valymo procedūra atrodytų įtaigesnė. kai paviršių užtraukė ledukas. 4 — padidinti pačių micelių krūvį ir kurį laiką. tvirtas. G. Aleksejus Labza kentėjo nuo inksto nepa­ kankamumo (anksčiau jam jau buvo pašalintas vienas inkstas). Šis sultyse esantis vanduo skystina sutirštėjusius drebučius. peršalimų. be raukšlių. nevalgyti). Visą tą laiką jūs geriate bei naudojate verdamam maistui tirpintą vandenį (geriau distiliuotą). Toks vanduo sušąla esant +3. Satalova savo paskaitose rekomenduoja gerti distiliuotą įmagnetintą vandenį. kraujo. ir bus tas reikalingasis valymui van106 duo. Kai tik jame užšals maždaug 2 3 . priemaišų ir turintis 16 miligramų kalcio litre skysčio. N. ji pati taip pat geria tokį vandenį ir. Taigi ištir­ pinkite tą ledą ir gerkite vandenį. kuriame yra įvairių prie­ maišų. tuo efektas bus didesnis. būti­ na: 1 — prieš tai suminkštinti koloidinius drebučius (vonia. jaunystė. Sveikata. yra sukoncentravęs sunkiojo van­ dens molekules. Kuo mažiau vartosite maistui sulipdančių produktų (pie­ niškų. Sultys — natūralūs ko­ loidiniai tirpalai. netekęs 80 proc. nevalgė gy­ vūninės kilmės bei krakmolingų produktų. Sis vanduo gaminamas taip: puodas su vandeniu statomas į šaldymo kamerą. vanduo turi būti kuo švaresnis. kai žmogus yra sveikas. 2 — prisodrinti koloidinius drebučius struktūriniu vande­ niu. padedančią greičiau paša­ linti šlakus. Chemikas iš Odesos N. kuris sušąla esant -1° C. kurį prieš pat vartojimą galima papildomai įmagnetinti buitiniu magnetotronu.) struktūros. pirtis). tapo žvalus. širdies ir galvos smegenų aterosklerozės. t. mėsiškų. net ir šiais atvejais organizmui valyti pa­ naudota tik dalis mechanizmų. Tris metus gėrė ištirpintą ledą. darbingam.y. Tokia pro­ grama padėjo jam ilgus metus išlikti žvaliam. 1 PAVYZDYS. neeiliniai sugebėjimai visų pir­ ma priklauso nuo micelių švarumo ir koloidinių tirpalų (ląste­ lių protoplazmos. sunkiai vaikščiojo. bet ir paspartinsite organizme vykstančią cirkuliaciją. atrodo labai puikiai. kurio viename litre yra 8— 20 miligramų kalcio. kai jau išvalytas storasis žarnynas ir kepenys.

P. Po vonios — vėsus dušas (10— 20 sekundžių). pieno ir pan. jaunų šakučių ir supjaustytų eglės kankorėžių. kurios turi būti laiku pašalintos. stimuliuojama ner­ vų sistema. kad žmogus nepradėtų labai greitai pavargti. pomidorus. jam reikia padėti. Ji verdama 30 minučių 7—8 litruose vandens. B. kad spyglių nuoviras pašalina iš orga­ nizmo ne tik šlakus bei nuodus.ORGANIZMO LĄSTELIŲ KOLOIDŲ IR VIDINIŲ TERPIŲ KOMBI­ NUOTAS VALYMAS Šioms procedūroms labai tinka jaunų eglių. Po to už­ dengiama ir paliekama pritraukti 12 valandų. Virti ant lėtos ug­ nies 10 minučių. alų. 109 . burokus. Tokioje vonioje maudomasi 10—20 minučių.). kurio temperatūra — 36—40° C. Bolotovas rekomenduoja paveikti juos rūgštimis. kad organizmas su maistu gautų tokias rūgštis (askorbino. — valy­ mas baigtas. ką rekomenduoja B. kopūstus. kokia bus šlapimo spalva. nikotino. kad iš žmogaus organizmo gali būti pašalinta 2—3 kilogramai druskų. Kurenovas. mielinius patiekalus. Aptarsime šias rekomendacijas bei pagrįsime pavyzdžiais. Nuoviras vartojamas dvejopai: geriamas arba daromos vo­ nios. A. lig tol buvusios spalvos. padengia ir išvalo (pašalina). Zalmanovas. Visą valymo procedūrą jis rekomenduoja atlikti dviem eta­ pais. kai šlapimas vėl tampa skaidrus. pušų ar kėnių spyglių užpilami 0. Sausa žaliava turi sverti 1 kilog­ ramą. kurio skonis sutraukiantis. Nuo ištirpintų drus­ kų ir šlakų priklausys. česnakus. kurios būtų nepavojingos (nepakenktų organizmui) ir tuo pačiu tirpdytų šla­ kus. dažniausiai užteršusių jungiamąjį au­ dinį bei kaulus. Jis supilamas į vonią su vandeniu. Nuoviras supilamas į termosą ir geriamas šiltas 4—6 kartus per dieną po 1 2 stiklinės vietoje paprasto vandens. Kiekvieną dieną nuoviras verdamas iš naujo. kraujagyslės. Gėrimui nuoviras ruošiamas taip: 5 šaukštai jaunų susmul­ kintų eglės. A. kad pri­ trauktų. kad šios procedūros paša­ lina iš organizmo ląstelių „nuovargio toksinus". nereikia eiti į mišką spyglių. žinokite: nuo­ viras pradėjo veikti. ŠLAKŲ IR DRUSKŲ PAŠALINIMAS IŠ ORGANIZMO Valymo procesą teoriškai įdomiai pagrindė B. atsižvelgiant į savijautą. Kurenovas atkreipė dėmesį. Kneipas. perkošti. bet ir radioaktyvius nuklidus. visų ligų. kad šlapimas tapo drumstas. nes turi būti geriamas šviežias ir šiltas (36—40° C). svogū­ nus. kad išvaloma ir oda. pušų. Tai apmirusios ląstelės. kurios paspartintų druskų pašalinimą iš orga­ nizmo. Tokį kombinuotą ciklą reikia užbaigti. taigi pernelyg didelis šlakų išsiskyrimas valymo metu ne­ perkraus jų. ANTRA — parinkti to­ kias medžiagas. citrinos. Spyglių vonių poveikį gerai vertino S. kad nebūtų nuolat nuo­ dijamas. Šių vonių ciklas — maždaug mėnesis. paverstų juos druskomis. Šio valymo kurso laikas individualus. Bolotovas rekomenduoja rau­ gintus agurkus. PIRMA. V. Per savaitę tokioje vonioje maudomasi 2—3 kartus. Toks valymas padeda išgydyti 80 proc. organizmas valomas. Bolotovas. palmitino. raugintus obuolius. Kad būtų pašalinti jungiamajame audinyje susikaupę šla­ kai. Pirma. tada išmetamos šventinės eglutės. antpilus. Tiščenka nurodo. Zalmanovas primena. 108 Dar labiau sustiprina valymo efektą geriamas spyglių nuo­ viras ir spyglių vonios tuo pačiu metu. stearino. Antra. Kneipas ir P. kėnių spyg­ lių nuoviras.5 litro vandens (vanduo turi būti ištirpintas ir užvirintas). Voniai reikia susmulkinti pušų spyglių. kagorą. Reikia. po to palikti nakčiai šiltoje vietoje. Kiekvie­ nai procedūrai vandens temperatūra po truputį didinama. Tokį valymo kursą tinka pradėti po Naujųjų metų. Bolotovas. kaberne). daugelį vyno rūšių (portveiną. Toks nuoviras džiovi­ na. pagerina odos spalvą. Kai pastebėsite. Galima ir kartu taikyti. Pats organizmas tai atlieka daug lėčiau. be to. Kai šlapimas vėl taps skaidrus ir įprastos. morkas. Tinkamas vo­ nioms nuoviras būna rudos spalvos. S. Vi­ sais atvejais būtina atsižvelgti į savijautą. — paversti orga­ nizme susikaupusius šlakus druskomis. Jis pa­ teikė duomenų. Be to. tuo metu stipriausias inkstų ir šlapimo pūslės biorit­ mas. B. stipriai vėsina.

10 kilogramų juodųjų ridikų nuplaunama. kad šį principą galima sėkmingai taikyti ir tirpinant šarmines druskas organizme. kad nepelytų. Na o tos. praėjus pusvalandžiui po valgio. parafinas ir t. Bolotovas akcentuoja. kompoto. Taigi reikia tokias procedūras atlikti 1—2 kartus per metus. Rūgštys bei šarmai nelengvai patenka ten. galite pajusti skausmą. Todėl reikia vartoti papildomai šarmų. cikorijos. kefyrą. negalima valgyti aštrių. Tuo metu. ku­ rie padeda šlakams greičiau tapti druskomis. Spirite tirpsta kiti spiritai — glicerinas. Vaisių acto reikia įpilti ir į arbatą. kad šlakai ne iš karto gali tapti drus­ komis. Praktiškai nesunku pasigaminti juodojo ridiko sulčių. kavą. Bolotovas primena. Vaisių actą reikia vartoti kartu su rūgusiu pienu: į stiklinę rūgpienio dedamas šaukštelis (kartais šaukštas) vaisių acto bei šaukštelis medaus. Noriu atkreipti dėmesį į principą: PANAŠŲ TIRPDO PA­ NAŠUS. B. kol baigiamos gerti sultys. Saulėgrąžų šaknų arbata taip pat tirpdo daug druskų.t. Sultys pradeda­ mos gerti po 1 šaukštelį praėjus valandai po valgio. B. Ridikų išspaudos sumaišo­ mos su medumi (1 kg išspaudų reikia 300 g medaus arba 500 g cukraus). B. procedūros daro­ mos tol. 110 gerai nuplaunamos. kopūstus ir pan. Šlapimas tada būna rūdžių spalvos. sūrį. Jei tulžies latakuose su­ sikaupė daug druskų. kumysą. geldelėse bei kraujagyslėse susikaupusius mineralus. vaisių actą. fos­ fatai bei oksalatai. Rudenį ruošiamos daugelio šaknų atsargos. Taip valant organizmą. Kai užbaigiama viena tokios arbatos porcija. praėjus pusvalandžiui po valgio. mineralinės ir riebiosios uratų tipo druskos. sriubas. nekenksmingų organizmui — kai kurių žolių nuovirus bei sultis. skaidrus. sultinius. taip pat naikina nesveikas organizmo ląsteles. Ruošiant atsargas. Druskoms tirpinti labai tinka ir petražolių šaknų. Tuo labiau kad skausmai atsiranda tik pradžioje. Maistas turi būti tik truputį pasūdytas. net jei rūgštinimas vyksta nuolat. Tokią arbatą būtinai reikia išgerti per 2—3 dienas. jos kasamos. moliūgų virkščių arbatos. arbūzo žie­ velių. geriama kita — didelėmis dozėmis. ropės. krieno. kad kiekvienas žmogaus organas prisitaikęs prie savo rūgščių. Ridikų sul­ tys labai skatina tulžies išsiskyrimą. Jų reikia išgerti ne daugiau kaip 100 gramų. Pavyzdžiui. Tada ant kepenų reikia dėti šildymo pūslę. kad šlakai taptų druskomis. kol šlapimas vėl taps įprastos spalvos. išspaudžiamos sultys (žievės nulupti nereikia). Toks mišinys laikomas stik­ lainyje šiltoje vietoje suslėgtas. Gerai tirpdo druskas dirvinio asiūklio. kai atliekamos procedūros. Bolotovas akcentuoja. šarmi­ nėmis. Druskos taip valant šalinamos nepastebimai. skalsės. Išgėrus saldžios arbatos. Todėl atliekant šią procedū­ rą būtina dirbti fizinį darbą. Tik tada šlakai organizme tampa mineralinėmis. kartą per dieną. Druskos pradedamos šalinti iš organizmo tik po 2—3 savaičių. Pirmojo etapo tikslas — padidinti organizmo rūgštingumą ir valgyti produktus.varškę. Kad vidinė terpė būtų rūgštesnė. masažuoti kūną. du šaukš­ tus ir palaipsniui padidinti jų kiekį iki 100 gramų. sūrių ir rūgščių patiekalų. skatinančius rūgimą: raugintus agurkus. acidofilinius produktus. išdžiovinamos. smulkinamos (pupelės dydžio) ir verdamos emaliuo­ tame inde (3 litrams vandens 1 stiklinė džiovintų šaknų) 1—2 minutes. kurios tinka gydymui. soliarinė alyva. sulčių galima gerti vieną. rekomenduojama tuo metu valgyti daugiau mėsos ar žuvies produktų. tačiau efektas didžiulis. Jei skausmą įmanoma iškęsti. kad netirpsta šarminės. Geriama valgant. tirpstančiomis ir netirpstančiomis vandeny­ je druskomis. Sultys (jų iš tiek ridikų bus beveik 3 litrai) laikomos šaldytuve. brinzą. Tai sukelia skrandžio re­ akciją ir skatina jį išskirti rūgščius fermentus — pepsinus. maudytis šiltoje vonioje. Taip pat reikia padidinti mielingų produktų kiekį. šlapimo pūslėje. ku­ rios tirpdo tulžies pūslėje. ksilitas ir kiti. kuris skatina spartų tul­ žies išsiskyrimą ir tuo pačiu stabdo šlakų virtimo druskomis procesą. pridedama pieno išrūgų. šalpusnių. pašali­ namos nereikalingos smulkios šaknelės. Šaknų nuovirą reikia gerti tol. po to vėl viskas būna gerai. Jei nejau­ čiama skausmo kepenyse. rūgščiomis. tulžiai sunku ištekėti. žibale ištirpsta visi naftos produktai — solidolis. geriau nevartoti aliejaus. ant liežuvio užberti kelias valgomosios druskos kruopeles. nereikia valgyti aštrių bei rūgščių patie111 . di­ džiausia jo dalis — augalinės kilmės. Todėl reikia vartoti kuo įvairesnių. kur reikia. sorbitas. Remiantis stebėjimais galima teigti. latakuose. topinambo sultys. Geriant ridikų sultis.

Taigi mes visai nepažeidžiame valymo schemos. kurios iki to laiko jau bus išrūgusios. Urina idealiai atitinka ir pagrindinį homeopatinį princi­ pą — panašus tirpdomas panašiu. kad buvo pašalintos druskos). 4. pradedamos valgyti ridikų išspau­ dos. Pasistengti laikytis dietos — valgykite daug vaisių. garinė. jei tam panaudojama unikali medžiaga — šlapimas. kasdien daryti klizmas su 1 litru prieš tai surinktos urinos. Tačiau viskas vyksta daug paprasčiau bei greičiau. spartinanti rūgštinimo procesus organizme: karš­ tos vonios. skrupulingu­ mas. Taip galima išgydyti ne vieną baisią ligą. nugarinta iki 1/4 urina ant vietų. nes toks maistas saikingai šarmina organizmą. Pirmieji penki punktai susieti su pirmuoju valymo etapu — šlakų pavertimu druskomis. Būtina ne tik kantrybė. bet norint įmanoma atlikti tai. urina. galintis net pakenkti. reikalinga. 3. kurie ga­ lėtų ištirpinti druskas. 6. Bolotovo rekomendacijas. 7. Urina — labai rūgštus skystis. Bolotovas. taip pat jų pašalinimas su skysčiu. kurią reko­ menduodavo senovės išminčiai: 1. Koloidų suminkštinimas ir šlakų pavertimas druskomis parūgštinus. Nelengva. sustiprino atsparu­ mą ligoms. kuris padėjo joms susidaryti. papildomai dėti druskų susikaupimo vietose senos. kas svarbiausia: 1. Tinkama mityba po badavimo dar labiau sustiprins šį efektą. Būtina paspartinti organizme rūgštinimo (oksidacijos) procesus.kalų. Toks organizmo valymas padėjo šios knygos au­ toriui susigrąžinti jaunatvišką lankstumą. jokių kitų organizmo valymo procedūrų visai nereikės. po badavimo prasidėjęs organizmo gyvybingumas (padidėja darbingumas. Druskų ištirpdymas. dieta turi būti tokia. reikalin­ gos konkrečiam organui ir nekenksmingos. o 6 ir 7 skirti antrajam etapui — druskų ištirpdymui ir pašalinimui iš organizmo. 5. Būtina nuolat prisodrinti organizmą nekenksmingomis rūgštimis. B. kur susikaupusios druskos. kiaušinius. Tuo metu. prieš tai pašildžius visą organizmą. t. 2. bet ir kruopštumas. Paties žmogaus šlapime yra visos rūgštys. iš­ skirsime tai. dar­ žovių. lytinis pajėgumas ir t. Šiluma. 2 ir 3. grybus. Šio valymo proceso poveikį patvirtina padidėjęs lankstu­ mas (taip yra todėl. 5. stipraus kvapo nugarintos urinos kompresus. 2. Kad geriau įsidėmėtumėte B. Šlapimo gėrimas bei badavimas tuo pačiu me­ tu — natūralus organizmo rūgštinimo procesas. 4. Tada schema bus visai ki­ ta: 1. kokių reikia. badaujant kiekvieną dieną maudytis karštoje vonioje ar kaitintis garinėje 10—20 minučių (pagrindinis kriterijus — savijauta). kas nurodyta vi­ suose septyniuose punktuose. kai stengiamasi šlakus paversti druskomis. 7.y.). efek­ tyviau. Parinkti tokią medžiagą—nešėją. kuri be vargo prasi­ skverbtų į visus organizmo „užkampius" ir paliktų ten rūgštis. idealiai tinkantis šiam tikslui. žuvis. pieno produk­ tus*. Jei organizme susikaupė labai daug druskų. Išmėginti nekenksmingus įvairiausius tirpalus. Tokios išspaudos labai stipri­ na plaučių audinį bei širdies—kraujagyslių sistemą. iš­ tvermingumas. 3—5 kartus per dieną ger­ ti po 100 gramų urinos ir ištirpinto vandens. Tačiau efektyvumą galima daug kartų padidinti. atsižvelgiant į poreikį. Šios rūgštys turi būti skirtos visiems organams — kiek­ vienam tokios. Kai sultys bus išgertos. kad didėtų organizmo vidinė terpė. Kompresai su sena (pra­ dėjusia stipriai kvepėti amoniaku). jei pra­ dedama badauti. Jei taip bus daroma 3—4 kartus per metus. o bendram rūgštinimui — badavimas. tai akcentuo­ ja ir pats B.t. gerkite jų sultis. neverta tikėtis greitų teigiamų rezulta­ tų. Valgyti daržoves ir su vandeniu virtas košes. Jos valgomos po 1— 3 šaukštus kartu su kitu maistu. * Tai ne pats geriausias variantas. 113 112 . kad šlakai taptų druskomis. padės jas ištirpdyti. ku­ riam būdingas geras skverbimasis. Bolotovas rekomenduoja vartoti organizmą rūgštinančius mais­ to produktus: mėsą. 6. Urinos pagrindas — organizmo struktūrinis skystis. Greičiausias ir efektyviausias šlakų bei druskų valymas iš organizmo: 3—7 dienas badauti. Tačiau net ir tada.

kurioje yra sveikų pieno bakterijų. Pradėjau ger­ ti mažiau šlapimo. tirštas. Teks išvalyti žarnyną ir kepenis. 1 stiklinės sausų ar šviežių supjaustytų vaistažolių — ugniažo­ lės. dalinė psoriazė. tegu pradeda labai atsargiai. prisiminkime B. bet net vidurių užkietėjimas prasidėjo. šlapimas buvo skaidrus. Bolotovas tyrinėjo fermentų — gyvūninės bei augalinės kilmės ląstelių (mielės. gerti dau­ giau vandens. O aš vis liesėju ir negaliu valgyti. kita bjaurastis. kur nepatenka saulė. poveikį. egzema. stebėdamas orga­ nizmą. kad gydymo rezultatai neatsiejami nuo or­ ganizmo streso". stiprūs diegliai. 47 m. kuriuose panaudota tik dalis organizmo valymo urina mechanizmų. grybelis jau paliko mane ramybėje. 23 valandą. Bolotovą. dribsniai. pieno bakterijos). kad. iš Pavlogrado: — Jau antrus metus vadovaujuosi jūsų knygomis „Urinoterapija" ir „Gydančios jėgos". akis.. pasikaitinti garinėje. Man skaudėjo sąnarius. ausų. Tam reikia 3 litrų pieno išrūgų. kad subyrėsiu į gabalus. Pirmąją savaitę gėriau visą šlapimą. jaučiau kepenų skausmus. nes citrinų neturėjau. nors šį kartą gėriau 300 alyvų aliejaus ir 300 gramų citrinos sulčių. Atrodė. Kas dabar mane IŠGYDYS? KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris sukau­ pusi daug šlakų (nesibaigiantys peršalimai ir nesveikos kepe­ nys). o rytais. Jei išrūgos darant varškę buvo peršildytos ir pieno lazdelės žuvo. Bet kepenis tebeskauda. maždaug nuo 4 iki 7 valandos. Dabar jau žaizda. Galiu šokti nepa­ vargdamas.. nosies gleivinę. Buvau nustebintas. nes iš manęs tekėjo kažkas juodo. Pirmą kartą naudojau 200 gramų aly­ vuogių aliejaus ir 200 gramų URINOS (100 gramų senos.. o mano išmatos ne tik nepasidarė minkštesnės. sutraukdavo ko­ jas. būdingų žmogaus or­ ganizmui. nes du kartus sirgau gelta. rankų ir kojų pirštų sąnariai buvo nelankstūs. kartais net visą šoną skauda. Tai štai aš ir galvoju: gal net kepenis šlapimas pradėjo graužti? Šlapimas dabar drumstas. kad šie fermentai sugeba atnaujinti bei išvalyti visus paviršius. 2 PAVYZDYS. Skaudėjo kepenis. Diabetas. nes tai reiškia. juk valgyti ne­ galima. kad geriau panirtų. ko gero.Dabar pateiksime pavyzdžius. mane tarsi kas gniaužė. kepenų veikla). N. Valymas buvo „KIETAS". nuleisti į stiklainio dugną. Jų gyvybinės veiklos produktai gali at­ naujinti bei nuvalyti visus žmogaus organizmo paviršius. Kad ge­ riau suvoktume jos poveikį. Du kartus valiau kepenis. Jei žmogus to nesuvokia. Bolotovas rekomenduoja patiems pasigaminti tokių fer­ mentų. makšties ertmes). Vakare dar šiaip taip. Pateiksiu B. kažkur buvo žaizde­ lė. Mečiau visą gydymą. Kad šlapimas drums­ tas — labai gerai. po tokio „gydymo" jaučiausi pras­ tai. kad „šlapimas sugraužė kepe­ nis". Štai kodėl jį kamavo visos tos ligos. Aną Romanovna kaip tik dabar kamuoja stre­ sas. B. Namiškiai pra­ dėjo mane barti. suko. Išskyrimo sistemos tapo per­ krautos (sutriko žarnyno. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: šis žmogus buvo tikras šlakų sandėlys. kad visais tikiu. Bolotovo min­ tis: „Reikia atminti. mano gyvenimo tonusas šoktelėjo aukštyn. skrandžio—žarnyno traktą. ypač naktį. Jei tokia gira (raugas) geriama 2 savaites po pusę stiklinės pusva- 115 . lai­ kytos daugiau negu 7 dienas. Gydytoja pasakė. Štai ką praneša Ana Romanovna iš Pavlodaro: — Man nuolat skaudėjo gerklę. Belieka kentėti ir pačiai padėti savo organizmui. A. Ėmiau ger­ ti šiltą nevirintą vandenį — pabrinko akių vokai. gyvybinės veiklos produktų. Per savaitę netekau 12 kilogra­ mų svorio! Antrą kartą valiau kepenis lapkričio mėnesį. reikia įpilti šaukštelį grietinės. Ugniažolę sudėti į maišelį kartu su akmenuku. 2—3 savaites tokiame mišinyje formuojasi pie­ no rūgšties bakterijos. 1 stiklinės cukraus. B. Mėnesiui baigiantis. Tada nereikės baimintis. ir 100 gra­ mų šviežios). 1 PAVYZDYS. 114 gimiau antrą kartą. iš pradžių 2—3 kartus. Per mėnesį 3 kartus išsitrindavau kūną šlapimu vakare. rudo. Efek­ tas buvo mažesnis. Ką man daryti? Kol „nesigydžiau". neišsilavinęs. ypač rudeniop ir žiemą. ant kurių jie patenka (odą. o vėliau tik rytais. Sultys dažniausiai moliūgų. šviesus. tiesą sakant. Kartu su alyvų aliejumi naudojo ir seną uriną.. Stiklainis užden­ giamas 2—3 sluoksniais marlės ir laikomas šiltoje vietoje. vien sultis geriu. Visą savaitę gausiai gertas šlapimas paspartino staigų jų išsiskyrimą bei patekimą į kraują. Pirmąjį pusmetį aš. Jis nustatė. tamsus. o šlapimas ją dar labiau sudirgino. Ir pats to nežinodamas jis valymui pasirinko efektyviausią proce­ dūrą. reumatizmas. plaučių. Dabar šį procesą būtinai reikia užbaig­ ti. jog iš organizmo pašalinama daug druskų bei šlakų.

prisiklausiusi pažįstamų pasakojimų apie sėkmingą gydymąsi urina. kepenų valymą sude­ rinau su intensyviu badavimu (per 1. Beje. pradėjau gerti kartą per dieną po 150—200 gramų šlapimo. kuris tęsėsi dvi savai­ tes. Per tą laiką sulaukiau puikių rezultatų. Galina Markovna iš Dnepropetrovsko: — Prieš mėnesį gavau knygą „Urinoterapija". Nuo šių metų kovo. 33 m. Taigi reikėjo 10 vonelių. Be to. daugiau judėti. Marina Viktorovna. Tuo pačiu metu naktį be jokių pastangų išsivalė ir kepenys. Atlikau 3 valymus kas 3—4 savaites.. Be to. Porą metų mėginau kompresais įveikti poliartritą. į kurortą. išgydykite mane!" 3 PAVYZDYS. kad reikalai susitvarkė). tačiau vos bent truputį persivalgydavau. o efek­ tas — unikalus. Supratau. nes po intensyvaus badavimo ir artimųjų dejonių. suprato. Tai sutapo su nėštumu. Surinkau savo ir namiškių — iš viso 3 litrus. Šią procedūrą atlikdavau rytais. Vos praėjus savaitei po urinoterapijos. Be to. kad kažkas yra). Jei tokia urina išgeriama. prasidėdavo sąnarių uždegimas. bus išvalytas ir atstatytas skrandžio bei žar­ nyno epitelinis paviršius.5 mėnesio badavau 2 sa­ vaites). reikia pakeisti mitybą. Nusprendžiau išmėginti urinoterapija. Mėginau gerti rau­ donei}. kartą per savaitę badavau po 36 valandas ir tą dieną gerdavau tik vandenį. reikia išvalyti storąjį žarnyną ir kepenis. Ka­ dangi dar vis kamavo sąnarių skausmai. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: urinos vonelės greitai ištraukė druskas. 1—1. kad taip suliesėjau. vyksta rūgimas. Dar po metų žiemą su ašaromis akyse apsiaudavau aulinukus: trukdė sąnarių uždegimas. N. 1990 metais pradėjau badauti pagal P. Šlapimui senstant. jog tai valymo krizė (buvo pašalinta 12 kilogramų patologiškai pakitusių audinių!). Per tas 3 savaites padidėjo svoris (6—7 kg). gaminasi organizmui naudingi fermentai (panašiai kaip išrūgose). šis žmogus teisingai įvertino viską. kad badavimas mano organiz­ mui buvo pernelyg didelis stresas. Gamyklos gydytojai nemažai stengėsi. tačiau su­ pratau. Išleido į Jaltą. prasidėjo STIPRUS SKRANDŽIO VEIKLOS SUTRIKIMAS. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: nuosekliai atlikti visus svarbiausius valymus ir suderinti mitybą. Sunkiai vaikščiojau. ta­ čiau nesugebėjo išgydyti. pamėlę. 5 PAVYZDYS. Bregą po 24 valandas per savaitę. Dirbau gamykloje. baigėsi menstruacijos. supratau. Be abejo. tačiau sąnariai dar skaudėjo. Karo invalidas Michailas Grigorjevičius iš Charkovo: — 1990 pradėjo skaudėti kojų pėdas.. nors kai mėnesinės tapo negausios. Dabar jau žinau. kas jam atsitiko. Dar po 2 savaičių išnyko kojų ir rankų pirštų patinimai. Valgyti organizmą šarminančius augalinius produktus. Per tą laiką išsiskyrė LABAI DAUG GLEIVIŲ. 1991 metų pradžioje atlikau valymą (limfos nevaliau) pagal Semionovos rekomendacijas. Sofija Jakovlevna iš Novočerkasko: — Mano vyrui labai padėjo kompresai ant pėdų. Netekau maždaug 10 kilogramų svorio. Po ANTROS vonelės skausmai liovėsi. šiai moteriai būtina kas­ dien dėti ant skaudančių vietų senos urinos kompresus. Nuoširdžiai jums dėkoju. Šis skrandžio veiklos sutrikimas baigėsi netikėtai kartu su vėl PRASIDĖJU­ SIU MENSTRUACIJŲ CIKLU (kraujavimo nebuvo. Tokie buvo ir rankų pirštai. Negeriu jokių tablečių! KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad visai būtų iš­ gydyti reumatizmo išsukinėti sąnariai. susigriebiau poliartritą.5 valandos prieš valgį. skaudėdavo kepenis. Po PIRMO valy­ mo jau kitą rytą išnyko pirštų patinimai. patys sąnariai buvo pa­ tinę. kaip ir padarė A. Stambios išaugos išnyko po 3 kompresų.landį prieš valgį. ji pradės valyti bei atnaujinti organizmo epitelį. Ten taip pat nepasveikau. kad šlakai būtų kuo greičiau parūgštinti ir išplauti iš organiz­ mo. kad ne­ sveikos ir kepenys. tačiau permainos buvo neženklios. Pradėjau jaustis žymiai geriau. Mano diagnozė nuo 1983 metų: „Reumatoidinis poliartritas. Tokio valymo poveikis labai stiprus. te117 . Pasišildęs dariau nakčiai voneles 15—20 minučių. Visa tai įvyko praėjus 3 savai­ tėms nuo urinoterapijos pradžios ir metams po menstruacijų ciklo išnykimo. nešaukė: „Apnuo­ dijo. Iš viso mirkiau kojas 10 kartų. labai padėjo ir šiluma. 4 PAVYZDYS. Be vargo rašau jums dešine ranka. 116 6 PAVYZDYS. Norint. (Ištverti buvo lengva. tačiau buvo ir priežastis: priedėlių uždegimas (jo aš net neįtariau. aortos aneurizma". atsirasdavo „vilko" apetitas). Kijevas: — Praėjus metams po Cernobilio. kad druskos vėl nesikauptų.

kad neprasidėtų kraujavimas). Taip būna todėl. sulaukta ir teigiamų rezultatų. Anksčiau tikrai nebūčiau apsiė­ jusi be kepenų skausmų. Zinaida Ivanovna. Neliko gast­ rito. kad audinių koloidinė būsena taptų normali. Kitą savaitę skausmai praėjo. negalėjau visą naktį miegoti. Per savaitę badauju 36 valandas ir geriu rytais šlapimą. Nakčiai ji darė šlapimo kompresus. rezultatai stul­ binantys. gal net pradėsite šlapintis kas pusvalandį. Jei jūsų sąnariai nesilankstydavo. Praėjus 8 savaitėms nuo urinoterapijos pradžios. 119 — Pradėjus gerti garintą bei šviežią uriną. Nadežda Aleksejevna. šalino druskų atau­ gas. Šią procedūrą reikia atlikti tris dienas. virti 5 minutes. Rytais valgyti daigintus kviečius. Kneipo „Mano gydymas vandeniu". Atsižvelgusi į savo pažįstamos patirtį. Vėl galiu avėti guminius batus. Energodaras: — 1979 metais mano mama išsigydė „pentinus" ant kulnų. Tačiau tebetrinu šviežiu šlapimu kūną kiekvieną dieną. Tada nuovirą nupilti ir išgerti su per­ traukomis mažais gurkšneliais per 12 valandų (viso iš karto išgerti negalima. daktarų rekomenda­ cijomis. kad pritrauktų. gydytojus labai nustebino rezultatai. kad per Velykas suvalgytas kalnas maisto man visai nepakenkė. Tai buvo atlikta (urinoterapija ir ba­ davimas). Jau po savaitės ar dviejų galima įsitikinti. reikėjo išvalyti kepenis. skau­ dėdavo. badavimu ir urina. Labai stipri valymo krizė sutvarkė visą organizmo veiklą: normalus svoris. 5 gramus lauro lapų pamerkti į 300 gramų vandens. Man nešalta.. 8 PAVYZDYS. nurimo skrandis ir kepenys. Natalja Nikolajevna.. druskų apykaita. Vakare prasidėjo dviejų rankų pirštų sąnarių uždegimas. Nu­ sprendžiau daugiau netaikyti šio būdo. Menst­ ruacijos buvo gausios ir neskausmingos. Kurenovo knygoje „Rusų liaudies medici­ na" ir S. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: tai nieko nuosta­ baus. o dieną gerti ištirpintą vandenį. reikėjo „parūgštinti" organizmą šildančiomis procedū­ romis. visai ne­ beskaudėjo sąnarių. Urinos kompresai pa­ rūgština tas kūno dalis. skausmai slopsta. Dabar Marinai Viktorovnai būtina ir toliau stengtis. Tačiau liko gleivės. paprasčiausias natūralus procesas. LIAUDIES MEDICINOS RECEPTŲ REUMATO GYDYMUI ANALIZĖ. ga­ rinės) ir nebadauti šaltu metų laiku. bet ir dubens—klubo sąnarį). kad druskų tir­ pimas vyksta sparčiai. Jaučiausi taip gerai. Nenustebkite. nebesutraukia kojų. tinkamai maitintis (ne­ valgyti kepinių). Kai buvo padarytos rentgeno nuotraukos. jei šlapimas taps rausvas.beskaudėjo tik dviejų pirštų sąnariai (anksčiau -— beveik visų). Pasinaudosime re­ ceptūra. pateikta P. 47 m. Tokia rūgščios ir šarminės terpės kaita tirpdė. žolininkų. KAIP IR ANKSČIAU. nes la­ bai skaudėjo dubens—klubo sąnarį (buvau pamiršusi parašyti. Kad jos būtų pa­ šalintos. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad mineralų apykaita organizme būtų vėl normali. bet tik tris dienas. Jausdavau silpnus skausmus kažkur gilumo118 . Maskva: — Lauro lapus gėriau penkis kartus. prasidėtų sąnarių uždegimas. padidėjęs rūgštingumas sunaikina „pentinus". Po mėnesio (arba praėjus 7 savaitėms nuo urinoterapijos pra­ džios) MENSTRUACIJŲ CIKLAS tapo visai normalus. Kai tai buvo atlikta. kad gydymo pradžioje skaudėjo ne tik rankų. pastebėsite. pamėginau badauti ir gerti tik visą dienos uriną. kad sąnariai tapo lankstesni. Po savaitės galima pakartoti. kurios trukdė viso organizmo veiklai. PAVYZDYS. Kaklo orteochondrozės jau neliko. o dieną — vandenį (tikriau­ siai sąnariams kenkia badavimo metu išgeriamas visas šlapi­ mas). tas: 7 PAVYZDYS. paūmėdavo skausmai orui keičiantis. puiki nuotaika. Norint geriau suvokti organizmo valymo esmę. po to supilti į termosą. ne­ skauda juosmens. o dieną įdėdavo į puskoji­ nes kuokštą traukučio ir taip vaikščiodavo iki vakaro. DRUSKŲ VALYMAS LAURO LAPAIS. kojų pirštus. pra­ vartu susipažinti su žiniuonių. Po 6 dienų skausmas dingo. normalus menstruacijų ciklas. Per 3 vasaros mėnesius ji visai išsigydė ataugas. kaip gydyti sąnarių bei raumenų uždegimą (tai yra šių audinių koloidų ypač didelis sutirštėjimas). taikyti šiltas vandens procedūras (vonios. kad labai sparčiai pradeda tirpti druskos. kurios ir dirgina šlapimo pūslę. 56 m. Na o vaistažolės sultys šarmino druskas. Krasnodaro kraš­ je.

Visas rekomendacijas galima padalinti į tris dideles grupes: pažeistų vietų šildymas tepalais bei antpilais; įvairiausi bendri ir vietiniai šildymai; skystinančių priemonių vartojimas į vidų. 1 grupė: trynimas stiprios degtinės, amoniako, ankštinių raudonųjų pipirų antpilu; trynimas balzamu, pagamintu iš sie­ ros rūgšties ir linų sėmenų aliejaus; beržų pumpurų ir stiprios degtinės antpilas; sliekų ir stiprios degtinės trauktinė; tepalas, pagamintas iš kamforo, garstyčių bei spirito; žibalo kompresai; tepalas, pagamintas iš alyvuogių aliejaus, 10—20 raudonųjų pipirų ankščių ir išvalyto žibalo. Be to, trynimams naudojamas imbieras arba garstyčios ir druska. 2 grupė: 1,5—2 valandoms ligonis užkasamas į šilto mėšlo krūvą (20—25 seansai); šildymas sausu smėliu; maišas su ber­ žo lapais, kuriame reikia pabūti visam ar įkišti tik skaudančią kūno dalį, kad gerai išprakaituotų; gydymas skruzdėlėmis — įkandimai, antpilai gėrimui bei įtrynimui; užkasimas į karštą smėlį paplūdimyje; gydymas bičių įkandimais; kaitinimasis pir­ tyje ar vonioje sų įvairių žolių nuovirais. 3 grupė: spiritinis medžio drožlių antpilas; šviežios salierų ir morkų sultys (10 uncijų salierų sulčių ir 22 uncijos morkų sulčių). Kaip papildoma priemonė rekomenduojamas vegetariškas maistas, kurio didžiausia dalis — nevirti vaisiai ir daržovės. Kad greičiau iš organizmo būtų pašalintos druskos, reikia ba­ dauti. Net tokia trumpa siūlomų priemonių reumatizmui gydyti analizė išryškina jų vienpusiškumą — arba šildymas, arba įtry­ nimai, arba skystinančios priemonės. Tačiau jei koloidų sutirštėjimo priežastis ne šaltis, o maistas, kuriame daug krakmolo, kazeino, priežastis, sukėlusi reumatą, neišnyksta, taigi ir nepasveikstama. Todėl jau minėtas storojo žarnyno bei kepenų valymas, klijingo maisto nevartojimas, bendras organizmo šil­ dymas, šlapimo — natūralaus organizmo vidaus terpės rūgš­ tintojo ir šarminančių produktų — šarminių nuovirų ir sul­ čių — vartojimas yra tikrai universalus būdas, visiems laikams gydantis reumatą.

ORGANIZMO VALYMAS, KAD NELĖKTŲ AUGLIŲ (GERYBINIŲ, PIKTYBINIŲ, CISTŲ), POLIPŲ, KIRMINŲ, PATOGENINIŲ MBKROORGANIZMŲ Kad geriau suvoktume šį painų klausimą, būtinas tvirtas moks­ linis pagrindas. Tad ne pirmą kartą teks pasitelkti Borisą Bolotovą. Jis tvirtina, kad ląstelės (nepaisant jų gausybės ir įvairo­ vės) gali būti augalinės ir gyvūninės kilmės. Augalinės ląstelės vystosi ir sudaro šarmines medžiagas, gali egzistuoti tik šarmi­ nėje terpėje. Gyvūninės ląstelės didina rūgštinę terpę ir tik joje gali išlikti gyvos. Tuo remdamasis, B. Bolotovas daro tokią išvadą: visos ligas sukeliančios ląstelės gyvūnams yra augalinės, o augalams — gyvūninės. „T.y. žmogui arba gyvūnui ligą gali sukelti tik au­ galinės ląstelės. Vėžinės ląstelės — taip pat augalinės kilmės. Kadangi augalinės ląstelės gali išlikti gyvos tik šarminėje ter­ pėje, tai kokio nors žmogaus organo liga atsiranda tik tada, kai padidėja šio organo šarmingumas... Tad dabar jau aišku: kai kuris nors žmogaus organas yra nesveikas, vyksta šio organo puvimas ir SARMINIMAS... Jei organizme bus nesutrikęs rūgš­ tingumas, ligą sukeliantys procesai jame negali vykti. Tačiau reikia sekti, kad nepadidėtų skrandžio rūgštingumas, kad ne­ sutriktų organizmo šarmų ir rūgščių balansas. Rūgštingumas turi viršyti šarmingumą. Priešingu atveju neišvengiamas gast­ ritas". Aš sutikau labai mažai žmonių, kurie, remdamiesi teorija, siūlytų paprasčiausias, prieinamiausias rekomendacijas, pagrįs­ tas pačiame organizme vykstančiais procesais. Deja, B. Boloto­ vas taip pat pasirinko sudėtingą kelią. Organizmui rūgštinti profilaktikos bei gydymo tikslais jis rekomenduoja vartoti di­ džiulį asortimentą (jo nuomone, kiekvienas rūgštinimas pri­ klauso atskiram organui): rūgštūs vaisiai, daržovės, augalai, kruopos, ankštiniai augalai, miltai ir t.t. Kai kalbėsime apie virškinimą, maisto produktų biologinę vertę, suprasite, jog B. Bolotovas siūlo mums ne patį geriausią variantą. Remdamasis tokiu teoriniu pagrindu, šios knygos autorius siūlo natūralų valymo metodą, papildydamas jį praktiniais pa121

120

vyzdžiais. Ir vėl organizmo rugštinimui naudosime savo šlapi­ mą ir badavimą. 1 PAVYZDYS. I. V, Gubkinas: — prieš 6 metus buvo pašalinta dešinės kiaušidės cista. Po kurio laiko atsirado cista kairėje kiaušidėje. Gydytojas patarė operuoti. 10 dienų badavau, 4 kartus per dieną gėriau po 75 gramus šiltos šviežios urinos. Iš pradžių cista sumažėjo 2 kar­ tus. Dabar jau jos nėra. Fantastika! 2 PAVYZDYS. N. L, Ternovka: — kurį laiką jaučiau skausmus ir sukietėjimą krūtyje. Jau rengiausi į ligoninę, bet štai pakliuvo ši knyga. Manau, imsiu ir pamėginsiu, pagersiu (šlapimą — vert.). Sukietėjimo krūtyje kaip nebūta! 3 PAVYZDYS. D. M., 76 m., Volgodonskas: — 1988 metais mano kairėje krūtyje buvo aptiktas vėžys. Operacijos daryti nesiryžo — prasta kardiograma. Iki 1990 me­ tų nieko nedariau. Auglys tapo žąsies kiaušinio dydžio, bet ne­ skaudėjo. 1990 m. spalio mėnesį pradėjau gydytis urina: rytais, dar nieko nevalgiusi gėriau šlapimą ir dėjau ant krūties kom­ presą. Aš nebadauju. Valgau du kartus: 10 valandą ryto — virtos daržovės, kiaušinis, 3 valandą dienos — vėl daržovės: burokė­ liai, morkos, švieži kopūstai — salotos ir sriuba su liesa mėsa. Nevakarieniauju. Gurkšniais geriu nevirintą vandenį. Iki birželio mėnesio jokių permainų nepastebėjau. Auglys lyg ir nepadidėjo. Birželio mėnesį iš spenelio išsiskyrė pūliai, o po to ir kraujas. Rugpjūčio mėnesį atsivėrė 2 kapeikų dydžio žaizda. Išskyros nesiliovė. Mano vaikai, pas kuriuos aš gyvenu, atvežė onkologą. Jis apžiūrėjo ir pasakė, kad TAIP NETURI BŪTI! Jam neaišku, kas man yra. Patarė gultis į ligoninę spindulinei terapijai. Aš nesutikau, paaiškinau jam, kad geriu šlapimą ir darau šlapimo kompresus. Jis tik gūžtelėjo pečiais ir nieko nepasakė. Nuo gruodžio pirmos išsiskiria tik pūliai. Labai niežti krū­ tis. Darau po 2 kompresus — vakare ir naktį. Dariau ir dieną, tačiau prasidėjo išbėrimas. Taigi dabar tepu krūtį pašildytu saulėgrąžų aliejumi. Gal galima? Badauju visą parą. Galiu palaipsniui pradėti badauti ir 3 dienas. Ilgesnį laiką bijau, nes lieku namuose viena.
122

Kai išbėga išskyros, palengvėja, tačiau jaučiu silpnumą. Mažai judu. Tik po kambarį reikalui esant. Labai skauda kelių ir pėdų sąnarius. Be to, dar kamuoja gastritas su padidintu rūgštingumu ir cholecistitas, katarakta. Todėl prašau, kad at­ sakymą parašytumėte stambesnėmis raidėmis. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris pasiel­ gė teisingai — pradėjo rūgštinti organizmą urina ir daryti kom­ presus. Maždaug po 7 mėnesių sulaukė rezultatų: auglys (au­ galinės ląstelės) sunyko nuo padidinto rūgštingumo, taip pat vėžinių ląstelių atgalinio poveikio pačioms sau (homeopatinis principas — panašus gydomas panašiu). Be to, sustiprėjo orga­ nizmo apsauginės jėgos. Vyksta žuvusių vėžinių ląstelių atmetimo procesas organiz­ me, pasirodė išskyros. Ką tokiu atveju reikia daryti? Prasidėjo vienas svarbiausių sveikimo momentų. Kad irstantis auglys ne­ nuodytų organizmo (tokioje stadijoje taip dažnai atsitinka), rei­ kia dar labiau rūgštinti organizmą: gerti kuo daugiau urinos, daryti urinos klizmas ir nieko nepaisant (tegu nugarinta urina graužia krūtį, vėliau viskas atsistatys) nuolat dėti urinos kom­ presą ant krūties, kad visą laiką trauktų išjos pūlius. Periodiš­ kas badavimas skatins šį procesą. Tokį gydymą galima dar paspartinti. Todėl reikia atlikti štai ką: 1. Išvalyti storąjį žarnyną ir ypač KEPENIS. 2. Visiškai nevalgyti baltyminio maisto, jį pakeisti su van­ deniu virtomis košėmis. 3. Dažniau badauti (1—3 ir daugiau parų), ilgiau laikyti ant krūties nugarinto šlapimo kompresus. 4. Daugiau judėti ir dažniau KAITINTIS. Tai papildomai rūgština organizmą ir aktyvina išsiurbiančių fermentų veiklą. Organizmo šildymą garinėje ilgesnį laiką jau taiko vokiečių gy­ dytojai vėžiniams augliams šalinti. Štai ką reikia daryti tokiais atvejais — pradėti natūralų išgijimo procesą. Atminkite: mes patys savo nemokšiškumu su­ darome organizme sąlygas augliams atsirasti bei didėti. Suda­ rę rūgštinę terpę, pašaliname juos sukėlusią priežastį, vėžinės ląstelės žūsta. Chemioterapija, švytinimas, operacija — tik sil­ pnina organizmą, visai nenaikinamos priežastys, sukėlusios vė123

žį. Po tokio „gydymo" vėžinės ląstelės dar sparčiau plinta, žudo neišmanėlius ir patiklius žmones. TAIP NETURĖTŲ BŪTI! Pavyzdys iš A. Maslenikovo knygos „Dievų gėrimo paslaptis": — Žurnalistas iš Krasnojarsko papasakojo man apie savo uošvę, sirgusią gimdos vėžiu. Kartu su ja palatoje gulėjo dar dvylika moterų. Išgirdusi apie urinoterapiją, uošvė paliko ligo­ ninę ir pradėjo gydytis šlapimu. Padėjo. Po to gyveno dar 10 metų. O tos moterys, kurios tada kartu su ja gulėjo palatoje, dar tais pačiais metais išėjo į kitą pasaulį. PAVYZDYS. Valentina Nikolajevna, Sverodoneckas: — Mano dukters akys traiškanojo taip, kad rytais ji nega­ lėdavo jų atmerkti. Blakstienos buvo tvirtai sulipusios. Pradė­ jau plauti dukters akis jos šiltu šlapimu, ir po kelių dienų vis­ kas praėjo. KOMENTARAS: mikroorganizmai, pakenkę akims, — au­ galinės kilmės. Jų terpės parūgštinimas sunaikino juos. Tai ir padėjo išsigydyti. PAVYZDYS. Nataša, 17 m., Voronežas: — Aš sirgau gripu, kuris sukėlė komplikacijas, sutriko inks­ tų veikla. Gulėjau ligoninėje pusę metų. Diagnozė — ūmus glomerulonefritas su nefrotiniu sindromu. Mane „gydė" ir antibio­ tikais, ir heparinu, ir priešuždegiminiais preparatais, kasdien teko išgerti 30—35 tabletes, suleisdavo 9—10 ampulių. Be to, lašelinės. Niekas nepadėjo. Tada prie tų vaistų, kurie jau buvo paskirti, pridėjo hormonus. Dar vėliau pradėjo perpylinėti krau­ ją. Nežinau, kuo tai baigtųsi, jei ne laimingas atsitiktinumas: sužinojau apie G. Malachovo gydymo sistemą. Pirmiausia pradėjau nuo urinoterapijos. Po 5—7 dienų ana­ lizės rezultatai buvo normalūs (iki tol baltymo buvo 2 vienetai). Atsisakiau vartoti hormonus, rytais išgerdavau po 3 gurkš­ nius urinos. Nuo hormonų buvo padidėjęs mano svoris (nuo 57 iki 68 kilogramų), išbėrė visą kūną, išnyko mėnesinės. Be to, pradėjo skaudėti skrandį, sutriko žarnyno veikla. Po 2 urinoterapijos savaičių atsirado mėnesinės, išbėrimas beveik išnyko, skrandis ir žarnynas veikė kaip tada, kai dar buvau sveika, svoris taip pat sumažėjo. Pradėjau gydytis pagal knygą „Gydomosios jėgos" ir dabar jaučiuosi puikiai.
124

GLEIVINIŲ VALYMAS IŠ KAKTOS IR HAIMORINIŲ GALVOS ANČIŲ (SINUSŲ) Mano nuomone, šie sinusai yra sunkiausiai išvalomos vietos. Po kiekvieno peršalimo atsiranda gleivių srautas, pasišalinan­ tis iš organizmo per kaktos ir haimorinius sinusus. Gleivės iš­ teka ne visos. Ligai baigiantis dalis jų lieka, sutirštėja ir tampa kserogeliu — kieta luobele, kamščiais. Tokių kamščių per visą gyvenimą susidaro labai daug. Todėl laikui bėgant šie sinusaiertmės užpildomi tiršta mase, kurioje dauginas: patogeniniai mikroorganizmai (augalinės ląstelės). Prasideda puvimo proce­ sas, susidaro šarminė terpė, įvairūs toksiški produktai. Tai ne­ gali neveikti organizmo: skauda galvą, susilpnėja regėjimas, klausa, uoslė, atmintis. Sutrinka net galvos smegenų veikla, psichinė pusiausvyra. Beje, kartais tai vyksta tarsi nepastebi­ mai, žmogus neįtaria, jog jo galvoje susikaupė net 1—2 stikli­ nės pūlių. Savo negalavimams jis atranda įvairiausių priežas­ čių, tik ne šią, tikrąją. Be abejo, negali būti ir kalbos apie ekstrasensų pagalbą. Tai ypač liečia naivuolius, kurie lanko kursus ir stengiasi la­ vinti šiuos sugebėjimus, visai nesirūpindami savo organizmo vidaus švara. Tik išvalęs galvą (tuo pačiu ir visą organizmą) žmogus gauna tai natūraliai, be jokių kursų. Atminkite: tobu­ liausias įrenginys visatoje — ŽMOGAUS ORGANIZMAS. Kuo jis švaresnis, tuo jautresnes vibracijas gali priimti, tuo daugiau informacijos gali sukaupti ir pervesti iš pasąmonės į sąmonę. Priešingu atveju mūsų organizmas sugeba tik reaguoti į fizi­ nius dirgiklius. Kad būtų išvalytos visos prie nosies esančios ir kaktos ert­ mės, pašalintos ten susikaupusios sutirštėjusios gleivės, reikia atlikti nuoseklų valymą: 1. Suminkštinimas — įvairiausiais būdais ne kartą pakai­ tinti galvą. Geriausiai tam tinka garų bei vandens vonios. Procedūrai reikia skirti 5 minutes, po to perplauti galvą vėsiu vandeniu. Geriausia atlikti 3—5 tokias procedūras. 2. Kai sudžiūvusios, sutirštėjusios gleivės po šildymo tam­ pa skystesnės, jas reikia pašalinti per nosiaryklę. Ją reikia pra­ plauti šiltu šlapimu. Tinka ir jūros vanduo ar paprastas pasū­ dytas tirpalas.
125

traumos. beržyne — vestuvės. atimti bei suteikti energijos gali ne tik patys medžiai. 3. Taip kar­ tą atsitiko vienai sergančiai astma moteriai. kuri nekenkia. Ir tarsi atsvarai jie atiduoda energiją. kol visiškai išva­ lysite galvą. išskalavau burną. kaštonas. Beje. bet ir iš jų pagaminti baldai. Ji gimininga medžiams. nosį. galite pasinaudoti švytuokle ar rėmeliu. pavyko nustatyti. Drebulė šiuo atžvilgiu yra nepralenkiama. sklin­ dančią nuo medžio žmogui ir priešinga kryptimi. saldainių). Doneckas: — Man skaudėjo ausis. Virš jos lovos buvo augalas. pradeda skaudėti galvą. Šį valymo procesą labai spartina ir badavimas. Jei žemyn nusviręs juostelės galas pradės linkti prie medžio. beveik praradau klausą.Ši procedūra atliekama taip: užspaudžiame vieną šnervę. Neikite prie mažų ar nesveikų medžių. pušis. ir vėl žievės gabaliukas pridedamas prie 126 127 . Kai rasite tokį medį. I. Norėdami išsiaiškinti. — medis sklei­ džia energiją. Sias valymo procedūras reikia atlikti tol. klausa. eglyne — galo ieškojimas". PAVYZDYS. pasistenkite „susidraugauti". kai jos organizme susikaupia pernelyg daug. 2. taps normalūs. prie jų deda drebulinę pliauską. kaip išsiaiškinti gydančiąją bio­ energetiką: 1. Neatsitiktinai ir vantos dažniausiai būna beržinės. Ši medžių savybė atsispin­ di ir patarlėje: „Pušyne — linksmybės. o kita traukiame į nosies vidų. Eikite prie aukštų ir gražių. pliauskos. tokia pliauska dedama prie galvos. atsisveikin­ kite. Taip sukursite stiprią bioenergijos apykaitą (ne veltui ir Budą aplankė praregėjimas po medžiu). žmonių energiją pasisavinantys medžiai yra topolis ir drebulė. jam būdin­ gos sugeriančios energiją savybės. Miegamajam parinkite tokius baldus bei augalus. artėdami pasisveikinki­ te. išsiskirdami padėkokite. PATOGENINĖS ENERGIJOS ŠALINIMAS IŠ ŽMOGAUS ORGANIZMO Yra keli variantai. kokia energija būdinga me­ džiui. Tai teigiamai veiks jį patį. jaučiuosi normaliai. pirmą kartą po daugelio metų pradėjo ramiai miegoti. struma. užde­ gimai. tarsi su geru draugu. nudegimai. sugeriantis energiją. Jei sutraukia kojas. bus dar geriau. kamuoja šir­ dies neurozė. Be to. 4. lėtai prieikite prie medžio. Priešingu atveju galite susirgti. kurie „nesiurbtų" energijos. o žmonėms — patogeniška. Kada reikia naudoti energiją sugeriančius." Ąžuolas „maitina" žmogų energija. kai praploviau ausis. pūlingos išskyros trukdė kvėpuoti per nosį. o kada ją skleidžiančius augalus? Energijos nusiurbimas reikalingas tada. Pasi­ telkus biolokaciją. Ypač jautrūs žmonės gali net matyti energiją. ąžuolinės. jie turi sukaupę nedaug energijos. Gamtoje vyksta pasikeitimas energetine informacija. Jei skauda galvą. Reikia rasti energiją „vagiančius" ir „duodančius" me­ džius. Jos neigiamą poveikį jaučia ne tik žmonės. Praktinės rekomendacijos. Šios drebulės savybės aprašytos net Dalio žodyne: „Drebulė naudojama užkalbant karštinę ir dantų skausmą: išpjaunamas žievės trikampis. Dabar. jei priešingai. Šios energijos nešėjai — kvantinės dalelės—mikroleptonai. juo iki kraujo trinamos dantenos. Todėl drebulė niekada nepūna. būkite su juo atviras. Dė­ koju jums. Kai patenka į burną. Medis dosniai dalins jums savo energiją ir pats jos gaus. kad kai kuriems medžiams būdinga savybė pasisavinti ar atiduoti energiją. augalinės kilmės) ener­ gija. pirmiau­ sia pasisavinama „bloga" (patogeninė. išspjauna­ me. Padeda ir beržas. Jei nevartosite skatinančių susidaryti gleives produktų — pieno. tačiau mes išnagrinėsime paprasčiausią bei efektyviausią — panaudojant medžio pliauskas. Ben­ draukite su juo. medžio. 5. miltinių gaminių su sviestu. osteochondrozė. 2—5 mm pločio folgos juos­ telę (tiks šokolado. Jų masė daug ma­ žesnė negu elektronų! 94—96 proc. sensoriniai pojūčiai — regėjimas. ypač uos­ lė. kepenų skausmai. Kai ji perkėlė vazonėlį į kitą vie­ tą. Suimkite jos vieną galą didžiuo­ ju ir rodomuoju pirštais. yra naudin­ ga žmogui. mažiau sergu. bet ir bakterijos. Atkirpkite 10—15 cm ilgio. V.

kas jo turės. Seilių reakcija yra šarminė. Nuo to laiko praėjo 17 metų. kuo daugiau jo bus. panašūs sutrikimai. o aš lig šiol dėkinga jai už patarimą. Gulėjo ligoninėje. Dar geriau valo iki 1/4 nugarinta urina. neliko pleiska128 nų. neliūdės. tenkančio kramtymo ar čiulpimo metu seilių liauko- 129 . stiprina senius. iškilo skauduliai. kad vėl atsigautų plaukai. tuo linksmesnė širdis. Netekęs visos bjaurasties. išvalantį organizmą nuo šios negalios. Puškino žodžiais: „Patyrimas — sunkių klaidų sūnus ir paradoksų draugas". kad organizmo energija neužteršta. Stresas — pato­ loginės energijos—informacijos. nes Anachoret pasakė. išsigydysite nuo šių negalių. Štai ką rašo apie auksą Amirdovlatas Amaciani: — Jis ilgina gyvenimą. M. cigun terapijos specialistai. tačiau aš ištvėriau. niežėjimas. Jo metodo es­ mė tokia: žmogaus organizme yra trys poros seilių liaukų — poliežuvinės. Valymo procesas — kuriam laikui atsiradę spuogai. eina klaidingu keliu. patarė man prieš plaunant galvą dėti šilto šlapimo kompresus. pagyvenusi iranietė. auksas. Prisimenu. gydo apsinuodijus. Kačųkas. O dabar aš jums papasakosiu apie patį paprasčiausią ir efektyviausią būdą. chroniškos ligos. kas šito nesuvokia ir gydymui nau­ doja chemioterapiją. Tam ypač tinka paties žmogaus šlapimas. Plaukų slinkimas — jo lokalizacijos vieta. prisiglaudė prie jo skruostu. aukso spalvos bei sukaupusi dalį jo savybių. kad fizioterapinių procedūrų metu jas atliekantiems gydytojams tenka pacientų ligos. PAVYZDYS. kas išsiskiria iš organizmo kartu su seilėmis. Jei profilaktiškai du kartus per metus po 1—2 sa­ vaites kas antrą dieną tepsite kūną nugarintu šlapimu. kad jo nesugebėjo numalšinti net narkotikai. perimtą iš senųjų šaltinių. Mano kirpėja. — labai stiprus valiklis. Nadiežda Aleksejevna. Energodaras: — Kai man buvo 31 metai. Kartą jam išrovė iš karto tris dantis su­ kibusiomis šaknimis. organizmas pats pasirūpino. Viena iš seilių liaukų funkcijų — medžiagų apykaitos produktų pašali­ nimas iš kraujo. pasiruošdami gydymo se­ ansui. Jūsų oda padės suvokti. sukelianti uždegimą. užsideda kuo daugiau papuošalų. Kompresus dėdavau 2—3 kartus per savaitę. Po nervinio streso plaukai slinko kuokštais. Kitą dieną jis išėjo į kiemą su kėde ir sėdėjo prie topolio 40 minučių prisiglaudęs skruostu. labai niežėjo oda.. kaip vaitoja. Tas. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS. Jis išėjo į gatvę. neniežėjo galvos oda. jog ten slepiasi infekcija. manė. PAVYZDYS. artritai. Skausmas buvo toks. negalia. netikėtai pradėjo slinkti plau­ kai.. tačiau tai nepadėjo. Tie. peršalimai. Jam pasiūlė paša­ linti visus viršutinius dantis. Nustebęs ir laimingas žmogus žiūrėjo į topolį. jog kiekvienam svarbu. Kinai. Meiliščevą kamavo trišakio nervo uždegi­ mas. kai jos orga­ nizmui stinga: kamuoja dažnos anginos. Dmitrukas „Receptas — į ąžuolyną": — Daug metų J. ir apsikabino medį. kad niekas negir­ dėtų. kitus būdus. pavyzdžiui. Beveik kiekvieno žmogaus kūne slypi kokia nors bjauras­ tis. sutrinka skrandžio—žarnyno veikla." Išvalyti organizmą nuo tamsios — patogeninės energijos padeda SAULĖS spalvos papuošalai. Ivanovas: „Su liga reikia elgtis atsargiai. ir mano plaukai vėl pradėjo žvilgėti. tapo tarsi šilkiniai. Man atrodo. jog viskas praeis. Urina. Apie šį ligos sugebėjimą kalbėjo ir P. Skausmas visai nurimo ir dau­ giau nebekamavo. ORGANIZMO VALYMAS ALIEJUMI Originalią organizmo gydymo bei valymo metodiką. patekusios į organizmą. po pirmųjų 3—4 procedūrų galvą išbėrė. Skyriuje apie mi­ tybą sužinosite. Šią informaciją užbaikime A. išraiš­ ka. Kai atsipeikėjo — skausmo kaip nebūta. požandikaulinės Ir esančios prie ausų. kad iš pacientų išėjusi ligos bioinformacinė energija neprikibtų prie jų pačių. Dariau šią procedūrą 6 mėnesius. Ne paslaptis. kad tau neprikibtų". kad iš jo kūno būtų pašalinti teršalai. siūlo bakteriologas P.Energija „pamaitinti" papildomai reikia tada. Kraujo. o plaukus iš pradžių kirpdavau labai trumpai.

Fi­ gūra tampa žymiai grakštesnė. kai po valymo prasideda stipri krizė? — Geriau kurį laiką nevalgyti. kam pašalinta tulžies pūslė? — Galima ir būtina. Nuryti aliejaus negalima. lengvai. Ar galima valyti kepenis tiems.t. rūgš­ čių. Ką daryti. 131 . surišantis vis­ ką. pakanka dviejų savaičių. Yra ir dar daugiau valymo būdų. 7. Aliejus čiulpiamas tarsi saldainis. organizmo visai nereikės valyti. o citrinos sultis — citrinos rūgštimi. padidėja 3—4 kartus. Čiulpiant organizmas išsivalo nuo toksinų. kas kenkia organizmui. atsižvelgdamas į savijautą. fekalinė masė vientisa. visų rūšių apykaita vėl normali. po kurių reikia vaikus apipilti vė­ siu vandeniu. sergantiems keliomis ligomis. 5. 6. labiausiai tinka jų pačių ge­ riama urina ir šiltos vonios. 8. šaltalankiu. kai jis jau bal­ tas tarsi pienas. kad valymas sėkmingas? — Kai išvalytas storasis žarnynas. pavasario ir rudenio lygiadienį. Tada reikia atlikti ir išankstinį suminkštinimą. nieko ne­ valgius. Pradėti val­ gyti tik tada. jei reikia. Ar galima valant kepenis alyvuogių aliejų ir citrinos sul­ tis pakeisti kuo kitu? — Galima: alyvuogių aliejų pakeisti saulėgrąžų aliejumi. kad liežuvis — musų sveikatos veidrodis. kad ardomi ligos židiniai. 5—7 kartus išvalyti kepenis. Kai išvalyti koloidai. gali atsirasti laikini sutrikimai. Galima aliejų čiulpti ir vakare prieš miegą. Taip atsitinka todėl. Šią procedūrą geriausia atlikti kartą per dieną. galima išspjauti. laisvai 15—20 minučių. Kaip išvalyti mažų vaikų organizmą? — Jei jie bus tinkamai maitinami. žmogus nusprendžia pats. Galite badauti 3—10 parų pasninko dienomis. Būtina žinoti: pradėjus čiulpti aliejų. Apie jį dar bus parašyta šioje knygoje. kepenis. 4. tuštinamasi reguliariai. rodomuoju bei viduriniuoju. mikrobų. ypač žmonėms. Chroniškas ligas tenka gydyti ilgiau. pastebėjo. Tai liečia visus valymo būdus. Jogai taiko specialų liežuvio valymo būdą. Apskritai mūsų organizmas stengiasi kuo daugiau teršalų pašalinti per viršų — plaučius. Tačiau jei tenka tai daryti. jog apie teršalus or­ ganizme praneša liežuvis. tarsi melžiamas. Burna ir liežuvis — viršutiniai va­ lymo takai. Vėliau profilaktiškai kar­ tą per metus. kurio pakan­ ka vieno valgomojo šaukšto. kam jau teko badauti. Čiulpiama lengvai. Aliejus iš pradžių sutirštėja. Valymo būdas: aliejus (geriausia saulėgrąžų). darbingu­ mas padidėjęs. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 1. 3. minkšta. susitelkia priekinėje burnos daly­ je. galima pradėti kitas valymo procedūras. Kiek laiko skirti tokiai procedūrai. po to suskystėja tarsi vanduo. gerti daugiau šilto ištirpinto vandens (dar geriau ir įmagnetinto). Nuo ko pradėti organizmo valymą? — Nuo storojo žarnyno. Tokio valymo metu aliejus yra adsorbentas. 2. Kaip suprasti. labai rūgščiais augalais — spanguolėm. oda lygi. Tik po šių dviejų. Jei skystis geltonas. Labai daug apie ją gali pasakyti ant liežu­ vio esančios apnašos. 130 ORGANIZMO VALYMAS. 1—2 savaites skirti kapitaliniam valymui. kai išnyks visi valymo krizės simptomai. Vengti šalčio. Ar dažnai reikia valyti organizmą? — Iš pradžių per metus reikia 3—4 kartus išvalyti storąjį žarnyną. čiulpimas dar nebaigtas. Man šis metodas patinka ir todėl. paspartėja sutrikusi medžiagų apykaita. Ūmūs susirgimai gydomi grei­ tai ir lengvai. Kaip tinkamai valyti organizmą? — Iš pradžių reikia organizmą „suminkštinti" ir tik tada pradėti pačią valymo procedūrą. Išspjautas skystis infekuotas. Stipriausias ir natūra­ liausias — badavimas. kūnas lankstus.mis. Liežuvis tepa­ mas lydytu sviestu ir trimis pirštais — didžiuoju. kepenų valymo. išvalyti storąjį žarnyną. Kai išvalytos kepenys. serbentais ir t. Čiulpiant aliejų. todėl jo ne­ galima nuryti. visas šis valymas vyksta natūraliai. ko nereikia. Tada. Valymo procedūra tokia pati. Tie. Kraujas teka pro šį „filtrą" ir tuo pačiu išvalomas.

vyksta savi virškinimo procesai. Tačiau kepenis net tokiu atveju derėtų išvalyti. kai darant klizmas urina tampa beveik švari. Jei norite gyventi ilgai ir sveiki. pasieninis ir nežymus simbiozinis virškinimas. darau klizmas su 1 litru urinos. Tačiau pats valymas daugiareikšmis. Pavlovas Žmogaus organizme vykstantys maisto apdirbimo procesai yra tokie patys kaip ir kitų šiltakraujų gyvūnų: burnos ertmėje maistas susmulkinamas. neišma­ nėlių rankose — ligų priežastis. Ar būtinas organizmo valymas? — Teoriškai to galima ir nedaryti. Skrandyje vyksta ertminis virškinimas veikiant saviems fermentams ir autolizė (maistą skaido jame esantys fermentai). Dalyvauja daugiausia paties organiz­ mo. vyksta jo rūgš­ tinė denatūracija. jei badaujama reguliariai po 7—10 dienų 3—4 kar­ tus per metus. garinta uri­ na darau tada. yra ir bus viena iš pačią svarbiausių gyvenimo reikmių. ak­ tyvina blėstančius procesus. plonojoje žarnoje — hidrolizė. jis skatina viso organizmo atsinaujinimą. Vidinė organizmo švara — geriausia jūsų sveikatos ir ilgo amžiaus garantija. I. Klizmas su urina. Nežy­ mus simbiozinis virškinimas vyksta bakterijų floros dėka. kartais pasitenkinimo šaltinis. storojoje žarnoje — tolesnis virškinimas. įsiurbimas. išmatų susidarymas ir jų pašalinimas. veikiant orga­ nizmo ir maiste esantiems fermentams. Storojoje žarnoje vyksta pagrindinis simbiozinis ir dalinis ertminis virškinimas. Ar gali badavimas pakeisti valymo procedūras? — Gali. kančių. Visi kartu šie virškinimo būdai maistą perdirba kur kas 133 . skrandyje tarsi sandėlyje maistas sukaupiamas. veikiant tik jiems būdingiems fer­ mentams. kai tai būtina. 11. gydy­ tojo rankose — veiksmingas vaistas. taip pat iš maisto autolizės metu gauti fermentai. Kaip jūs valote savo organizmą? — 3—4 kartus per metus badauju po 5—9 dienas. Plonojoje žarnoje vyksta ertminis.9. Kepenis valiau 13—14 kartų. 10. TINKAMA MITYBA VIRŠKINIMO FIZIOLOGIJA Riekelė kasdienės duonos buvo. mano gy­ venimo būdas — aktyvus. Burnos ertmėje čia esantys fermentai padeda virškinti krakmolą (pradinė stadija). Kiekviename šių skyrių. Badau­ damas kasdien 10—20 minučių maudausi vonioje (temperatūra 37—40° C). Geriu ištirpintą vandenį ir uriną (beveik visą per dieną). suvilgomas seilėmis ir subrinkinamas. Valymą baigiu tada. Daug judu. būtinai raskite laiko valy­ mo procedūroms. taip pat jau suvirškin­ to maisto įsiurbimas. Pasiekti to vien taikant maisto ra­ cioną — NEĮMANOMA.

Skirtingose skrandžio vietose išskiriamos skirtingos virš­ kinimo sultys. Tuo ir pagrįsta labai efektyvi. kreatininas ir kitos medžiagos. Fermentus gamina sekrecinės ląstelės. Skrandžio funkcijos kelios. Sekrecinės ląstelės fermentų sintezei būtinas medžiagas gauna iš kraujo. Kai inks135 SEILIŲ LIAUKOS Seilių liaukos savo sekretą išskiria į burnos ertmę. skatinančio angliavandenių apykai­ tą organizme. tuo daugiau seilių. FERMENTAI Išsiaiškinkime. Per parą žmogaus organizme išsiskiria apie 1. Viršutinė skrandžio dalis per labai trumpą laiką išskiria labai rūgščias sultis. 5) . kiti — šarminėje ar neutra­ lioje). Seilėse yra fermentas ptialinas. Fermentai pagreitina biocheminius procesus. pažandinė ir poliežuvinė. Vienos jų yra liau­ kose. kuris jau burnos ertmėje pradeda skaidyti krakmolą. kad seilėms būdingas gydomasis poveikis. 134 .4—8.5 procento. Organizme vyksta dviejų tipų fermentų išsiskyrimas: toly­ dus ir netolydus. 2) neorganinės medžiagos. tai. todėl ir jo sandara sudė­ tinga. Žmogaus skrandis per parą išskiria 1. Tam tikro hormono. kitos — virškinimo kanalo sienelėse. o sekretas išskiriamas tik pa­ tekus maistui. aktyvūs tik tam tikroje terpėje (pavyzdžiui. I. kas gi tie fermentai ir iš kur jie atsiranda. Iš pradžių sekrecinės ląstelės įsiurbia būtinas medžiagas iš kraujo. Dabar jau aišku. susidarančias rūgstant angliavandeniams. Sekrecinė funkcija. Šiai fer­ mentų sintezei eikvojama energija. kuriame kaupiasi maistas ir prasideda hidrolizė (rūgštinė maisto denatūracija). paskui vyksta sintezė. Fermentas lizocinas naikina bakterijas. Kuo ilgiau maistas smulkinamas burnoje. Jų yra trys poros: paausinė.geriau. išskiriamos gleivės. Naujos sekreto porcijos sintezė įvyksta tik iš­ skyrus ankstesniąją. Seilių sudėtis: 1) mucinai. vieno valgymo metu žmogaus skrandis išskiria nuo 700 iki 800 mililitrų sulčių. Tolydus fermentų sekretas išskiriamas sinte­ zės metu. 2. apatinė dalis — ne taip greitai ir ne tokias rūgščias skrandžio sultis. Kad skrandžio gleivinė būtų apsaugota nuo rūgščių povei­ kio ne virškinimo metu. Netolydi (ritmiška) fermentų sekrecija būna ilgesnį laiką. pagaminimas ir išskyrimas j kraują. Pavlo­ vas teigė.5—2. Išskiriamoji — išskiriami medžiagų apykaitos produk­ 3. Skrandyje veikiamas druskos rūgš­ ties jis suyra. jų poveikis specifinis (virškinant baltyminį maistą išskiriami vieni fermen­ tai. Laisvos druskos rūgš­ ties žmogaus skrandžio sultyse yra 0. SKRANDIS Vykstant evoliucijai skrandis atsirado kaip organas.šiek tiek duji|: deguonis. Vartojant mišrų maistą. azotas ir anglies dioksidas. 3) azo­ to druskos. Skrandyje vyksta ir išskiriamoji funkcija — susidaro šla­ palas. per jas tekančio kraujo kiekis padidėja 3—4 kartus. kodėl viršutinėje skrandžio dalyje (kreivumoje) dažniausiai atsiranda opos ir piktybiniai navikai. Jie neatsparūs aukštai tempe­ ratūrai. kurių reakcija neutrali ar mažai rūgšti. o angliavandenius — kiti). Veikiant seilių liau­ koms. Seilių reakcija šarminė (pH 7. kurios dėka skrandžio prievartyje maistas paverčiamas tyrele ir nu­ stumiamas į dvylikapirštę žarną. ekonomiška skrandžio— žarnyno trakto veikla.5 litro sulčių. Seilių išsiskyrimą skatina kramtymas. Skrandis atlieka labai svarbią varančiąja funkciją. šlapimo rūgštis. vieni fer­ mentai aktyvūs rūgščioje terpėje.4—0. 4) organinės medžiagos. To­ dėl paprasčiausias kramtymas padeda per šias liaukas perva­ ryti ir išvalyti apie 6 litrus kraujo (beveik visą).0). Seilių liaukų paskir­ tis: 1. Didelis seilių šarmingumas padeda neutralizuoti rūgštis. prievarčio dalyje nuolatos išskiriamos šarminės skrandžio sultys.5 1 seilių (stambiųjų galvijų — nuo 40—60 iki 120 litrų!).

PLONASIS ŽARNYNAS DVYLIKAPIRŠTĖ ŽARNA Akademikas A. Riebalai skrandžio liaukų sekreciją slopina maždaug 2—4 vai. Iš skrandžio maistas tyrelės pavidalu atskiromis porcijo­ mis pereina į kitą virškinimo trakto skyrių — žarnyną. skrandžio liaukose atsiranda struktūrinis-morfologinis pokytis. Svarbiausios jos savy­ bės — sugebėjimas skatinti energijos apykaitą organizme ir apetito reguliavimas. Todėl kaip tik čia įvyksta pagrindiniai procesai. telkinys. Susijungia kelių tipų sekrecijos. Dėl to organizmas pritaiko virškinimo aparato veiklą ir visą virškinimo procesą įvairiems maisto režimams. riebalų ir vandens ir t. 137 . 3. kuris normaliomis fiziologi­ nėmis sąlygomis yra grįžtamojo pobūdžio. Gaminami žarnyno hormonai ir biologiškai aktyvios me­ džiagos. Tai beveik 3 kartus daugiau negu kūno išorinis paviršius. per kurį gaminamos skrandžio sultys.t. Labai didelės įtakos tam turi emocijos. 4. blužnis. veikia jos pačios liaukos). kinta aukštoji nervi­ nė veikla. 16 pieš. bet kai maisto per daug. cholecistokininas stimuliuoja tulžies pūslės motoriką. Skrandis. Ugoliovas dvylikapirštę žarną pavadino „pilvo ertmės hipotalamo — hipofizio sistema". Skrandžio liaukų sužadinimo pokyčius lemia tai. kai organizmo maisto režimas ilgai būna vienodas. žarnynas. ši proporcija pažeidžiama. 2 — apatinė dalis.. Bendras žarnyno paviršius kartu su gaureliais — apie 5 m 2 . bet ir kiti virškinimo bei kvėpavimo organai. kaulų čiulpai. Dvylikapirštės žarnos turinio ne virškinimo metu reakcija yra silpnai šarminė. Įsiurbimas ir šalinimas. reikalingos ne tik virškinimui. 2. Skrandžio sekrecijos reakcija priklauso nuo funkcinės skrandžio liaukų būklės. 5. dvylikapirš­ tės žarnos gleivinėje susidaro kai kurie hormonai: sekretinas skatina kasos ir tulžies sekreciją. Vykstant sekrecijos procesui. Skrandis 1 — viršutinė dalis. Kai kurių tyrinėtojų nuomone. Laisva energija atsiranda terpių pakraščiuose tarp vandens ir oro. Vyksta trys pagrindiniai virškinimo tipai: ertminis. Skrandžio sulčių išskyrimas yra lengvai sustabdoma reak­ cija. Jos liaukos per parą išskiria maždaug 2 litrus sulčių. 3 — prievartis tai nesveiki. daug daugiau šių medžiagų išskiria ne tik skran­ dis.t. Tokio didelio plonųjų žarnų paviršiaus dėka čia vyksta sudėtingiausi procesai. membraninis ir ląstelinis. čia vyksta šaltoji termobranduolinė sintezė — vienų medžiagų vir­ timas kitomis. 136 PLONOJI ŽARNA Plonosios žarnos ilgis — apie 6 metrai. kuriems rei­ kia daug tokios energijos. Tada keičiasi laikas. ir tai turi svarbią biologinę reikšmę. atveria tulžies lataką. kuri gali pasikeisti. ypač iš pradžių. Pavyzdžiui. Virškinimo metu išskiriamų skrandžio sulčių kiekis yra tie­ siog proporcingas maisto kiekiui. ir jų kokybė. nelygu jų kiekis maiste. kad žmo­ gui ilgiau laikantis vieno mitybos režimo. kepenys yra feretino. išorinės ir vidinės (į dvy­ likapirštę žarną atsiveria kepenų ir kasos ištekamieji latakai. vilikinlnas žadi­ na plonosios žarnos gaurelių motoriką ir t. Dvylikapirštėje žarnoje: 1. dalyvaujančio hemoglobino sintezėje.

garantuoti Kepenys — Tulžies pūslė 17 pieš. kraują. 7. Tarp jo gaminamų hormonų yra ir tokių. 9. 19. Hormonas. Sekretinas stimuliuoja kasos sulčių skystosios dalies sek­ reciją. kurie būdingi atitinkamoms galvos smegenų struktūroms. 15. kai pernelyg riebus maistas lė­ tina druskos rūgšties sekreciją skrandyje ir slopina jo judesius. Gliukagonas sutelkia kepenų glikogeną. Motilinas didina skrandžio aktyvumą. Sialogastronas — stabdo druskos rūgšties išsiskyrimą. Gastronas skatina druskos rūgšties sekreciją skrandyje. Hormonas. kad jis skatina oksintino ląstelių veiklą. kvėpavimo sistemą. Enterooksintinas — manoma. veikiantis virškinimą. Vagogastronas stabdo skrandžio sekreciją.susiję su asimiliacija — maisto pasisavinimu — ertminis ir membraninis virškinimas ir įsiurbimas. 2. Žarnyno hormoninė sistema Paskutiniųjų metų tyrinėjimai parodė. Duokrininas stimuliuoja dvylikapirštės žarnos sekreto iš­ siskyrimą Brunerovskio liaukomis. 139 138 . 10. 13. Sekretino sekreciją stimuliuoja vandenilio jonai. 4. Plonoji žarna yra svar­ biausias vidinės sekrecijos organas. lėtinantis rūgščią sekreciją. ir kiekviena jų gamina atitinkamą hormoną. 5. Bulbogastronas slopina druskos rūgšties skrandyje išsi­ skyrimą. bet ir optimalią šių medžiagų asimiliaciją audiniuose bei vidinės terpės ląstelėse. 17. skrandžio turinio eva­ kuaciją. Piešinyje nurodytos žarnyno hormonų reguliuojančio poveikio zonos pačia­ me skrandžio—žarnyno trakte ( ) ir išorėje ( ). tai yra atlieka endokrininių liaukų funkciją ir. ne tik kuo efektyvesnį maisto medžiagų perdirbimą virškinimo trakte. 3. Vilikininas stimuliuoja plonųjų žarnų gaurelių susitrau­ kimus. Bombezinas skatina skrandžio rūgšties išsiskyrimą. kad skrandžio—žarnyno traktas gamina hormonus. 1. pasižymintis somatostatišku imunoreaktyvumu. 11. Plonojoje žarnoje esančios ląstelės sintetina ir išskiria hormonus. 16. skaitytojui bus įdomu sužinoti. 6. Chimodeninas skatina kasos fermentų išsiskyrimą. pats yra stambi vidinės sekrecijos liauka. medžiagų apykaitą. 8. galimas daiktas. Kocherinas reguliuoja žarnų aktyvumą. Todėl šių hormonų poveikis jaučiamas įvairiose organizmo dalyse. širdies ir kraujagys­ lių sistemas. ŽARNYNO HORMONINĖ SISTEMA Taigi plonasis žarnynas atlieka dar ir žarnyno hormoninės sis­ temos vaidmenį. veikiantis augimo hormoną. Šių ląstelių masė tokia pati kaip ir stambiausių endokrininių liaukų masė! Plonajame žarnyne yra 7 tipų skirtingų endokrininių ląstelių. stabdo dvylikapirštės žarnos motoriką. taip pat žarnyno judesius. Fiziologinė žarnyno hormoninės sistemos (ŽHS) paskir­ tis — reguliuoti skrandžio—žarnyno trakto veiklą. Sekre­ tinas stimuliuoja ir insuliną. Manau. tul­ žies pūslės susitraukimą. 18. 14. padeda kvėpuoti kepenų ląstelių mitochondrijoms. 12. kokius hormonus gamina žarnynas. Enterogastronas padeda. Cholecistokininas skatina kasos fermentų sekreciją ir tul­ žies pūslės susitraukimą. Hormonas. Enterokininas sukelia žarnyno sulčių skystojo ir tirštojo komponentų sekreciją. kasos sekreciją.

Svarbu ir tai. Pagaliau glikokaliksas — papildoma grandis. praplečia kraujagys­ les. Šepetiniame apvadėlyje vyksta molekulių (monomerų) hidrolizė. tai yra. Virškinimo sistemos — endokrininio organo reikšmė dar la­ biau padidėja atradus endogeninius morfinus — endorfinus ir enkefalinus su morfinams būdingu skausmą slopinančiu. angliavandenių ir kitų medžiagų hidrolizė. slopinanti organizmo vidi­ nėje terpėje antigenų ir toksinų srautą. Šie siūlai yra enterocitų veiklos produktas. yra 0.025—0. vykstantį prie jos bei žarnos ertmėje. Taigi jie sudaro gana tankų „šepetėlį". kad glikokalik­ sas — hidrofiliška medžiaga. 141 . Todėl neeikvojami energetiniai ir plastiniai organizmo ištekliai. Tai daugybė plonyčių išsiraizgiusių siūlų. „auga" iš mik­ rogaurelių membranų. jo skersmuo 10—11 kartų mažesnis. tai yra ląstelės neišskiria jose esančių hormonų. žarnų mikrogaureliai sugeba ritmiškai susitraukti bei išsitiesti 6 kartus per minutę ir pa­ greitinti virškinimą bei įsiurbimą.20. 1 kv. bet ir nulemia dauguma ten vykstančių procesų funkcinių ypatumų. Įrodyta. 18 pieš. Taigi glikokaliksas su mikrogaureliais veikia kaip akytas katalizatorius. VIRŠKINIMAS PLONOSIOSE ŽARNOSE Virškinimo procesas plonosiose žarnose toks: ertminio virškini­ mo dėka čia prasideda baltymų. Todėl smegenų hipo­ fizės ir skrandžio—žarnyno trakto hormoninės sistemos turi gi­ miningų bruožų. Plonosios žarnos sienelės — sudėtingas darinys (18 pieš. bet ir skrandžio—žarnyno trakto audiniai. rami­ nančiu poveikius. kai poros esti pana­ šaus į molekules dydžio. po jos prasideda įsiur­ bimas. riebalų. 2 — membrana.). glikokalikso rūgš­ čių liekanų krūvis yra neigiamas. Mikrogau­ relių membranoje hidrolizė užbaigiama.5 mikrometro. ŽARNOS SIENELĖS SANDARA Būtina išsiaiškinti plonosios žarnos sienelės sandarą bei virš­ kinimo procesą. 3 — mikrogaureliai. padidina aktyvųjį žar­ nos paviršių.1—0. Plonosios žarnos siena 1 — glikokaliksas. pereinamasis etapas.05 mikrometro skersmens. o smegenų hipofizės ląstelės išskiria skran­ džio—žarnyno trakto hormoną gastroną. Trumpiausias atstumas tarp mikrogaurelių yra 15—20 nanometrų. Antelonas neleidžia atsirasti opoms. ku­ ris vadinamas šepetiniu apvadėliu. Substancija P mažina kraujospūdį. Žarnų mikrogaurelių paviršius padengtas glikokaliksu. Be to. perdavimo procesams suteikianti vektorinį (kryptingą) ir selektyvų (atrankinį) pobūdį. tais atvejais. mikrogaureliai padeda pernešti medžiagas veikiant šiam katalizatoriui. mm žarnos epitelio jų yra apie 50—200 milijonų! Žmogaus žarnų mikrogaurelio ilgis — apie 1 mikrometras. sudarančių papildomą priešmembraninį sluoksnį ir užpildančių poras tarp mikrogau­ relių. Badaujant ŽHS neveikia. Tokia apvadėlio struktūra ne tik smarkiai (20—60 kartų) padidina bendrą įsiurbiamąjį žarnų ląstelių plotą. 4 — sienelė. Jos gleivinė turi apie 4000 išaugų — mikrogaurelių. Be to. o šio sluoksnio storis išoriniame žarnų ląstelių paviršiuje — 140 apie 0. kad skrandžio—žarnyno trakto endokrininės ląste­ lės išskiria tireotropinį harmoną bei kitus būdingus smegenų hipofizės hormonus. Prasiskverbę jonai ir dipoliai čia yra atitinkamos orientacijos. Negana to. 21. Jų buvimo ir dauginimosi vieta — ne tik smegenų.

Susidaro palankios sąlygos maisto medžiagoms iš chimuso (maisto masės) vidurio pereiti į žarnyno (žarnos ląstelės) paviršių. dalyvaujančios virškinimui vykstant prie žarnos sienelės. 5.). negu esančios fazės gilumoje. ląstelių membranose yra kaip erdvinės sistemos. kuri yra žarnos ertmėje. Dėl to virškinimas ir maisto medžiagų įsiurbimas visoje plonojoje žarnoje vyksta netolygiai. Šepetinis apvadėlis atlieka savito bakterijų filtro vaidmenį. glikokalikso porose) skiriasi nuo tos. kurio jai prireiks nukeliauti per visą žarną. 143 142 . Fermentacinės sistemos.Virškinimo plonojoje žarnoje niuansai: 1. Įvairių katijonų ir anijonų (maisto medžiagų) adsorbcija tarp fazių sudaro sąlygas atsirasti nemažam faziniam potencia­ lui. Organinės medžiagos (maistas) mažina paviršiaus įtem­ pimą. 6. Net jeigu fermentų sluoksnis ir išlieka. daugeliu požymių. kai susidaro monomerai. Medžiaga (maisto masė) įvairiose virškinimo fazėse (ties šepetiniu apvadėliu. 3. Paskutinė virškinimo stadija. Tai pavaizduota 20 piešinyje. maisto masė turi būti gerai subalansuota su laiku. Bakterijos ten nepatenka: jų dydis — keli mikronai. 2. lėti plonosios žar­ nos maišomieji judesiai ar pernelyg intensyvus maisto perėji­ mas plonąja žarna slopina virškinimą prie jos sienelės. taip pat ir energija.0000000001 m. Pa­ prastai paviršinės molekulės (maisto) turi daugiau energijos. Todėl normali žarnos motorika — ypač svarbus veiksnys. 19 pieš. molekulės paviršiuje daugiausia būna išsidėstę kryptingai. prieinami žarnos ertmėje esančioms bakterijoms. Taigi paskutiniai hidrolizės etapai ir pradiniai įsiur­ bimo etapai vyksta esant sterilioms sąlygoms. Piešinyje sąlygiškai nurodytos vietos. o giliau — chaotiškai. kur įsiurbiamos įvairios iš žarnos patekusios medžiagos. ir todėl tarp fazių įvyksta įsiurbimas. * A (angstremas) = 0. atitinkamai išsidėstę ir fermentai. vyksta šepetinio apvadėlio ultrastruktūrose. Virškinimo prie žarnos sienelės ir įsiurbimo schema Kad maistas plonojoje žarnoje būtų perdirbamas sparčiai. užtikrinantis didesnį virškinimo greitį prie žarnos sienelės (19 pieš. Maiste esantys riebalai daro didelę įtaką maisto medžiagų įsiurbimui ir pasisavinimui plonojoje žarnoje. o šepetinis apvadėlis daug mažesnis — 100—200 A *. perdirbantys vienus ar kitus maisto komponentus. Membraninio virškinimo intensyvumas kinta ir priklau­ so nuo skysčio (chimuso) judėjimo greičio plonosios žarnos glei­ vinės paviršiaus atžvilgiu. tai yra iš ertminio virškinimo į membraninį. 4. Iš čia reikiama kryptimi orientuotas maisto monomerų molekules fazės potencialas nukreipia į aktyvųjį fermentų centrą.

2 — riebalai. ir taip toliau. Virškinimo sultys. Žarnos ertmės centre yra vienos rūšies mikroorganizmai. plonojoje žarnoje.7—0. 145 . storojoje žarnoje mikroorganizmų yra gy­ va galybė. neutralizuo­ jančios iš skrandžio patenkančias rūgštis. o prie sienelės — kitos. vandens ir elektrolitai. En­ tériné organizmo terpė yra vidurys (buferinė terpė) tarp išori­ nės terpės (oras. o virškinimo periodu jų smarkiai padaugėja. kad žarnų mikroflora griežtai spe­ cifinė. Visi jie vienas nuo kito atskirti tam tikrais vožtuvais. kaip jau žinome. Iš žarnyno pašalinama tik apie 150 mililitrų! Visa li144 kusi vandeningo tirpalo masė įsiurbiama. kas mus supa) ir vidinės terpės (kraujas.20 pieš. at­ lieka tik savo funkciją. taip pat iki 95 proc. Ši izoliacija būtina. skrandžio sulčių — 1. Kai storojoje žarnoje įsiurbimas su­ trinka. kai neval­ goma. Vykstant puvimui ir rūgimui. 3 — angliavandeniai. nereikia pamiršti. žarnų sulčių — 2 litrai. mikroorganizmai ir maistas organizme sudaro entérine (vidinę) terpę — žmogaus ekologijos dalį. kaip aprašyta sky­ riuje „Storasis žarnynas". kadangi kiekvieno sky­ riaus terpė turi savą pH. tulžies — 0. vitaminai ir ami­ no rūgštys. kaip antai burnos ertmės terpės pH šarminis. vykstant evoliucijai. Mikroorganizmų pasiskirstymas virškinimo trakte taip pat specifinis ir skirtingas. o storojoje — 12—18 valan­ dų. skrandžio pH — rūgštinis (ne virškinimo metu išsi­ skiria neutralios arba silpnai šarminės reakcijos gleivės). dvy­ likapirštėje žarnoje virškinimo metu terpė neutrali. Be to. kurių reakcija šarminė. žemiau — dar kitos rūšies. išmatos pasidaro skystos. juk ji atsirado ir tapo tokia. dirva — visa tai.5—2 1. VIRŠKINIMO SULČIŲ IŠSKYRIMAS IR KAI KURIE SU TUO SUSIJĘ YPATUMAI Per parą žmogaus virškinimo trakte išsiskiria iki 5—6 litrų virškinimo sulčių: seilių — 1 1 . Maistas kiekviename skyriuje būna taip pat nevienodą lai­ ką. Tuo metu. Čia įsiurbiama gliukozė. detaliau rašyta anksčiau šios knygos I dalyje. skrandyje — 2—4 va­ landas. kokia yra dabar. plonosios žarnos terpė silpnai šarminė. Kiekvienas virškinimo trakto skyrius. audinių skystis). čia išsiski­ ria tulžis ir kasos sultys. Todėl apsiribosime bendriausiais klausi­ mais. kur plo­ niau — kitos rūšies. Mikroflora pasiskirsčiusi išilgai žarnyno ir nuo žarnos centro sienelės link. kai joje nėra maisto. gaminamos mikrobų. Įvairių medžiagų pasiskirsty­ mo plonosios žarnos paviršiuje (priklausomai nuo didesnio (a) ar mažesnio (b) riebalų kiekio maiste) galima seka 1 — tulžies rūgštis. burnos ertmėje jis lieka nuo keleto sekundžių iki keleto minučių. Bakterijų veikla plonojoje ir storojoje žarnose tarpusavyje susijusi. Priklausomai nuo maisto sudėties. esančių storojoje žarnoje. plonojoje žarnoje — 4—5. 4 — baltymai STORASIS ŽARNYNAS Apie maistą. dvylikapirštės žar­ nos srityje veisiasi vienos rūšies mikroorganizmai. mikroorganizmų mažai.8 1. o skrandyje jų labai mažai. o storosios — silpnai rūgšti. atgalinio įsiurbimo) procesai. Todėl pirmiausia sveikatos sąlyga — švari storoji žarna. iš storosios žarnos patekę nuodai ir toksinės medžiagos užteršia visą organizmą. Storojoje žarnoje vyrauja reabsorbcijos (įsiurbimo. patekusį į storąją žarną.75—11. Burnos ertmėje mikroorganizmų yra daug. kasos sulčių — 0.

medžiagos. kad nesutriktų organizmo fiziologinės funkci­ jos. sti­ muliatoriai. būtinos amino rūgštys ir t. 4 _ 0 . 7 proc. 1 . per valandą. kuriuose ji normaliai tarpsta. 2. Bet akademiko A. Išnagrinėsime šį klausimą detaliau. Ugoliovo ir kitų mokslininkų tyrinė­ jimais buvo įrodyta. Dar neseniai buvo laikomasi požiūrio. nei kenksmingoms (indife­ rentiškos). kuriuose sunaikinta mikroflora. kad ir buferinė. simbioziniai tarpusavio santykiai. atsiradusių jo virškinimo trakte. dvylikapirštėje žarnoje atsinaujinantis per 1.Iš viso to. kurių dabar mokslas nepri146 . Siame sraute yra: naudingos medžiagos (vitaminai. Bakterinių metabolitų srautą sudaro keli komponentai (21 pieš. per valandą. SIMBIOZINIS VIRŠKINIMAS Ankstesniuose skyriuose jau esame kalbėję apie virškinimo pro­ ceso metu virškinimo trakte atsiradusių bakterijų paskirtį. Taigi dažnas valgymas galbūt greičiau skatina at­ sinaujinti žarnyno epitelį. Sugretinus gyvūnus. priklausančius nuo skirtingo maisto.3 proc. Todėl normali bakterinė flora organizme — vienas iš svarbiausių optimalios mitybos. Dabar būtina apžvelgti kitus svarbius virškinimo ypatu­ mus.): 1 — maistingosios medžiagos. Normalus skrandžio—žarnyno trakto funkcionavimas susi­ jęs su jo nepertraukiama regeneracija. aišku. Tarp jų vyksta pasikeitimas metabolitais (gyvybinę veiklą skatinančiais produktais). nusistovėjo žmogaus organizmo bakte­ rijų ir bakterijų. su tais. Bakterijų flora pasirūpina reikiama maisto me­ džiagų pusiausvyra skrandžio—žarnyno trakte. žmonių gyvenimo ge­ rinimo uždavinių. 3 — medžiagų balastas. paveiktos mikrofloros.t. inhibitoriai. kuriuos sudaro maisto medžiagos. KITI VIRŠKINIMO SISTEMOS YPATUMAI Apie pirminį žmogaus organizmo mitybos efektyvumą galima spręsti pagal tokį faktą: kiekviena žarnyno ląstelė sugeba ap­ rūpinti maisto medžiagomis (plastinėmis ir energetinėmis) 10 3 —10 5 kitų organizmo ląstelių. ir vidinė organizmo terpės visų pirma priklauso nuo vartojamo maisto (išorinės aplinkos). plonojoje — per 3—6 dienas. Ne veltui kai kurių gyvūnų (ypač žolė­ džių) bakterinės floros masė gali sudaryti 1/7 dalį jų kūno ma­ sės. kas pasakyta. paaiškėjo. Simbiozinio virškinimo schema skiria nei naudingoms organizmui. bet netgi būtina. Visiškas žmogaus žarnyno epitelio 147 rai.). hormonai ir kitos fiziologiškai akty­ vios medžiagos. Pastaruoju metu disbakteriozė — daugelio ligų priežastis. kad gyvūnai be mikrofloros yra su daugybe defektų ir turi būti apibūdinami kaip nepilnaverčiai. jog bakterijų flora ne tik nekenksminga. atsiradęs veikiant bakterinei flo­ 21 pieš. 2 — bakterijų gyvybinės veiklos produktai. Jame visų greičiausiai keičiasi epitelis. toksinės medžiagos. Vykstant evoliucijai.8 dienos. 4 — žmogaus organizmo bakterinė flora. kad bakterijų flora žarnyne yra nepageidautina ir netgi tam tikra prasme kenks­ minga. Greičiausiai atsinaujina glikokaliks a s _ per 4—10 valandų. įvairūs neorganinės kilmės komponentai. suardydama kai kuriuos atliekamus maisto komponentus ir sudarydama trūkstamus produktus. Todėl šepetinio apvadėlio poros nuo­ lat valomos. ir tai yra beveik visų žmonių problema.

turinčios fermentų. Vėliau. o šios (puvimo. mums dera jos laikytis. Štai kas parašyta „Cžud-ši": „Koks bus tavo kūnas — normalus. Nieko negerkite vieną ar dvi valandas po valgio Maistas (priklausomai nuo sudėties) skrandyje laikosi 2— 3 valandas.4— 0. Ir vėl jūs nieko negausite. Jei maistas prastai susmul­ kintas.5—2 kar­ tus daugiau sulčių. sultis. kepenys ir liaukos plonojoje žarnoje priverstos sinte­ tinti naują sekreto porciją. Storojoje žarnoje šios stambios mais­ to dalelės.t. nuplaunamas apsauginis gleivių sluoksnis. ir štai aiškių aiškiausia opa dvylikapirštėje žarnoje bei kiti negalavimai. kokią didelę reikšmę turi skysčių gėrimo laikas. perėjus prie tinkamos mitybos. Maisto medžiagos virškinamos ir įsiurbiamos tam tikrose plonosios žarnos vietose. susidaro sąlygos skrandžio opoms surandėti. Išvada — arba maistas liks skrandyje. Ši terpė irgi keičiasi. ir skrandžio—žarnyno trak­ tas pradės dirbti normaliai. atsiranda gastritas ir kitos ligos. Dėl visų šių priežasčių nerekomenduojama gerti valgant. kompotą. Maistą gerai sukramtykite Tai leidžia pervaryti per seilių liaukas kraują.5 proc. kuriame daug angliavandenių (košė. Fer­ mentas lizocinas neutralizuoja jų kenksmingą poveikį. troškulys daugiau nekamuos. Kramtymas gerina peristaltiką. Štai praktinės rekomendacijos: Gerkite skysčius prieš valgį Perskaitę skyrių apie fermentus sužinojome. Štai vienas iš at­ sakymų į klausimą.t. kur jos turėtų būti pasisavinamos. apsunkinamas ne tik ertminis. Jei kiltų nenugalimas noras numalšinti troškulį (ypač tik pradėjus taisyklingai maitintis). pareina jau vien 149 PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS. kai jau žinome skrandžio—žarnyno trakto „technologi­ ją". arba peršoks neapdorotas skrandžio sulčių į kitus sky­ rius. Vietoj įprastų 700—800 mililitrų skrandžio sulčių su 0. Dėl to ilgainiui sutrinka virškinimas skran­ dyje. galima gerti po 3 valandų. druskos rūgšties koncentracija teks išskirti 1. pūva ir su­ daro išmatų akmenų sankaupas. Didelis seilių šarmingumas palaiko normalią organizmo rūgščių—šarmų pusiausvyrą.). Ir jeigu anksčiau būta tam tikrų sutrikimų. nutukęs ar liesas. o baltymingo maisto (mė­ sa.) šiuos fermentus atskiesite ir nuplausite į žemiau esančius skrandžio—virškinimo trakto skyrius. kur pasiliks rūgti ir pūti. Tik praslinkus 2—4 valandoms vyksta virškinimas plonojo­ je žarnoje.) — po 4—5 valandų. bet ir neleidžia maisto medžiagoms likti tose vietose. kol organizmas nesusintetins ir neišskirs naujų sulčių. Suvalgius maisto. 148 . bet ir prie žarnos siene­ lės vykstantis virškinimas. kad maistui suvirškinti išskiriamos sultys. rūgimo) bakte­ rijos bus įsiurbiamos į kraują. eikvodamos organizmo resursus ir jį alindamos. Kasa. skystis greitai nuteka į žemesnius šios sistemos sky­ rius. arbatą ir t. tik šersite puvimo bakterijas. KAIP NORMALIZUOTI SKRANDŽIO—ŽARNYNO TRAKTO VEIKLĄ Dabar. o plonojoje žarnoje — 4—5 valandas. paprasčiausio vandens ir t. Išgėrę kokio nors skysčio (pieno. žuvis ir t.) 10—15 minučių prieš valgį. Sekrecinis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos aparatas per­ kraunamas. praskalaukite burną ir nury­ kite 2—3 gurkšnelius.t. Išgertas skystis tuoj pat nute­ ka per skrandį ir ne tik atskiedžia virškinimo sultis plonojoje žarnoje. kodėl badaujant ilgiau nei aukščiau nuro­ dytą laiką. sumažėja rūgštingumas. lengvai prieinamos mikroorganizmams. kompoto. Gerkite skysčius (vandenį. Be to. duo­ na ir t. jie po truputį ims nykti.t. pašalinti ja­ me esančius toksinus ir kitas nereikalingas medžiagas. Gyvybines jėgas eikvosite papil­ domai fermentų porcijai sintetinti ir nesuvirškinto maisto pu­ vimo produktams nukenksminti. kurie atlieka savo funkciją ir turi jiems budingą terpės pH. Net senovės išminčiai yra pastebėję.atsinaujinimas užtrunka nuo 6 iki 14 dienų.

dar­ žovių raciono. emocijų antplūdžių metu išsiskiria adrena­ linas. priartės prie kūno temperatūros. kol šie negalavimai nepraeis. kuris jums nežinomas ar neįprastas. organizmo funkcijos sugrįžta į savo vėžes ir sveikata pagerėja. Tai turi tapti pagrindine gyvenimo taisykle. kada gersi skysčius — prieš valgį. Be to. b) jeigu jus kamuoja uždegimas. todėl normalūs virškinimo trakto judesiai (pe­ ristaltika) sulėtėja arba net visiškai išnyksta. Šios tai­ syklės ypač reikia paisyti pereinant prie šviežių vaisių h . Anksčiau buvo manoma. Ypač žalingi sveikatai šalti valgiai ir gėri­ mai: jie „gesina" virškinimo „ugnį". Nevalgykite per šalto ir per karšto maisto. ne­ valgykite tol. kai emocinė būsena sutrikusi. Natūralų alkį reikia skirti nuo iškreipto ir patologiško noro „ką nors pakramtyti". Tikras alkis atsiranda tik po visų maisto virškinimo ir pa­ sisavinimo stadijų. norėda­ mi pakeisti žmogaus charakterį. kai sutrinka skrandžio—žar­ nyno trakto veikla. Gerkite ir valgykite vidutinės tcmperutūros maistą Mūsų organizme veikia tam tikri prisitaikymo prie maisto mechanizmai. o tai sudaro sąlygas reikšmingiems virškinimo procesų adaptaciniams pokyčiams žarnų hormoninės sistemos (ŽHS) lygmenyje. Taisyklingai maitinantis šis patologiškas sutrikimas išnyksta. indai ir kitos tautos at­ kreipė į tai dėmesį ir sėkmingai panaudodavo maistą. kol nepasijusite ramesni. VALGYKITE TIK GERAI PRAALKĘ. juokas prie stalo atpalaiduoja ir ramina. NEĮPRASTĄ MAISTĄ Į SAVO RACIONĄ ĮTRAUKITE LAIPSNIŠKAI IR JO KIEKĮ DIDINKITE PAMAŽU. Tegul čia viešpatauja santaika ir džiaugsmas. Ilgai kramtykite ir niekuo neužsigerkite. dalyvaujančių virški­ nimo prie žarnų sienelių procese. įtūžis. Pervargimas. Tik tada maisto medžiagų koncentracija kraujyje būna truputį mažesnė. ir jūs pajuntate tikrą alkį. nieko nėra geriau už trumpą atokvėpio valandėlę ir atsipalaidavimą. valgydamas ar po valgio". Pagaliau mityba gali keisti ir iš tikrųjų pakeičia žmogaus charakterį. skausmas. Žarnyno mikroflora taip pat kinta priklausomai nuo mity­ bos. taip pat daug tokio maisto. skausmas. Žarnų gaurelių struktūros. kad skrandžio sulčių išsiskyrimas yra lengvai sustab­ domas aktas. Dėl to palaipsniui ugdomi natūra­ lūs maisto ir skonio poreikiai. savo veiklą fermentai pradės tik tada. ŽHS sistemos persitvarkymas grįžtamųjų ryšių dėka veikia nervų sistemą. Nevalgykite tada. sukeliantis plonos os žarnos virškinimo ląstelių membra­ nos poliarizaciją — „atjungiamas" mūsų akytasis katalizato­ rius — glikokaliksas. karštligė ir 1. 151 . kad prieš tai gerai išva­ lysite organizmą. Juk valgydami jūs stiprinate savo kūną ir sveikatą. rūgsta — nuo to ir atsiranda viduriavimas ar diskomforto pojūtis. riebalų ir kitų medžiagų — kompozicijos. Netikras alkis atsiranda tada. sielvartas. bal­ tymų. kokie bus hormo­ nai. Kad nuvargu­ siam žmogui sugrįžtų gyvybinės jėgos. ir kraujo komponentų (tų. d) jei pervargote — prieš valgį atsipūskite. pū­ va. depre­ sija. baimė. c) jei jaučiate emocinę įtampą — taip pat susilaikykite nuo valgio vieną ar kelis kartus. laikykimės šių rekomendacijų: a) gera nuotaika. nerimas.1. Jei maistas karštas ar labai šaltas. absorbcijos (įsiurbimo) zonos gali pasidaryti didesnės ar mažesnės. Kad taip neatsitiktų. Priklausomai nuo maisto — angliavandenių. Nuo maisto komponentų labai pareina.nuo to. karštligė. bet tik su sąlyga. kurie iš esmės priklauso nuo maisto). t. uždegimai. Dar senų senovėje kinai. Suvalgytas maistas nepasisavinamas. ją pakeičia.y. 150 Pagrindinis ir pats svarbiausias žarnyno adaptacijos prie maisto ypatumų elementas — fermentų. Sekrecijos ŽHS elementai yra kontroliuojami ir chimuso. ir jų savybių pasikeitimas. sutrikdo virškinimo sul­ čių išsiskyrimą. Šie signalai perduodami į mais­ to centrą. mikrogaurelių ultrastruktūros pasikeitimas ir jų tarpusavio išsidėstymas šepetiniame apvadė­ lyje turi įtakos žarnyno funkcijų prisitaikymui prie skirtingų mitybos sąlygų. kai maistas taps normalus.

kai žarnų ląstelėse stinga arba visai nėra fermento laktazės. laktozė lieka skrandžio—žarnyno trakto spindyje ir tampa bakterijų „grobiu". arba jo visai nėra. Nuolatos ką nors kramtant. tai dar vienas akivaizdus pavyzdys: esant normaliam virškinimui organizmui pakanka 800— 1200 kilokalorijų. vei­ kiančio kaip apsauginis mechanizmas. kuriems būdingas laktozės nepakankamumas. ĮVERTINKITE SIMBIOZINIO VIRŠKINIMO SVARBĄ Neigiamam ir teigiamam mikrofloros poveikiui pailiustruo­ ti pasitelksime du atvejus. Žmonių. su silpnesne kepenų barjerine funkcija. neišsiskiria gleivės. cukraus. o kitų — pagamina jų labai daug). pieno mišiniai. nes plonojoje žarnoje yra lengvai pasisavinamų maisto monomerų perteklius. gliukozės tirpalai — gėrimuose ir ki­ tuose dirbtiniuose junginiuose). 1. Tai atsitinka tuomet.. Kai jo nėra. Bus perkrautas sekrecijos aparatas. o tada. Bakterijų gebėjimą sparčiai daugintis patvirtina šie mikro­ biologų apskaičiavimai. visų svarbiausia. Šitaip pažeidžiama žmogaus endoekologija. funkcijos sutrinka. Tai susiję ne tik su lėtesne įvairių fermentų sinteze. nes jie gali būti nesuderinami. ims pyktis". didėja įvairių produktų netoleravimas. Taip sparčiai dauginantis bakterijoms or­ ganizme atsiranda daug bakterinių metabolitų. Tai paaiškina­ ma dvejopai. Štai tokia pražūtinga disbakteriozės esmė. Ten vyksta puvimo ir rūgimo procesai. bakterinių metabolitų srautas esti normalus. — neužtenka ir 3000—3500. Kai organizmas nepriima pieno. Vienos bakterijos maisto poreikis per parą (jeigu jos maitinimas nebus apribotas) yra toks pat kaip 152 22 pieš. Beje.. mūsų organizmas su tuo susidoroja. Jau senovės išminčiai „Cžud-ši" rašė: „Nevalia <.Iš šio punkto išsirutulioja ir kitas postulatas: jokių „pakramtymų" tarp valgių. Neigiamas mikrofloros poveikis Jei į organizmą maistas patenka kaip monomerai (pienas. Dažnai valgant. jautrumas arba labai ryškus. dėl to jis apsi­ nuodija. kai jis patologinis. Organizmui senstant. kol nesuvirškintas ankstesnysis. Organizmas pajunta maisto sty­ gių. reikalin­ gos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos gleivinei apsaugoti. VALGYKITE TIK PAJUTĘ SVEIKĄ ALKĮ. Mikroorganizmai teikia organizmui papildomas maisto medžiagas. kad toks reiškinys — dės­ ninga mūsų nežinojimo išvada. šis procesas bus kur kas intensyvesnis ir skrandžio—virškini­ mo traktas greitai susidėvės. Antra prie­ žastis — nevienoda barjerinė kepenų funkcija. sustiprėja toksinų srautas (22 pieš. bet ir. kadangi maistas vartojamas kaip monomerai — geras laimikis bakterijoms. b) patogeninės mikrofloros persvara žarnyne. yra žinoma. Dar kartą perskaityki­ te skyrių apie kepenis ir įsitikinsite. Kol esame jauni. tarp jų ir pačias būtiniausias. ypač ląstelės su nutrūkstama sekrecija. membraninio virškinimo. Tuo pat metu daug kartų padidėja bakterinių metabolitų — toksinų ir kitų — srautas. Be to.). bak­ terijos turi palankias sąlygas daugintis. 153 . Viena priežastis yra ta. Toks nuolatinis savęs nuodijimas pakerta mūsų jėgas ir sukelia įvairiausias ligas. kurie maitina patogenines bakterijas. organizmas praranda daug medžiagų. Mikrofloros įtaka virškinimui a) normali bakterinės floros ir organizmo sąveika. Pieno disacharidą (laktozę) skaido tik šis fermentas (laktazė). kad žmonių bakterijų flo­ ra yra skirtinga (vienų žmonių bakterijų flora negamina toksi­ nių metabolitų.> valgyti naujo maisto. kad virškinant maistą nusilupa skrandžio—žarnyno trakto gleivinės epitelis. ir 15-mečio berniuko.

Vernadskio. 4. Rerichas Kad suprastume. prietarų. „Kirlianų efektas" 3 „<. kurioje kairiojo ir dešinio­ jo sukinio medžiagos susimaišiusios.> bet ji egzistuoja kartu su inertiška medžiaga ir perdirba Kosmose energijos srautus. apžvelgiančią skrandžio—žarny­ no trakto veiklos normalizavimą. 3. Ch. Dabar mums teks susipažinti su maisto produktų sudėtimi ir jų įtaka organizmui. Mūsų viduje veikia nuosavas „mėsos kombinatas". Mes privalome vertinti mokslą kaip tikrąsias žinias.. Gurvičiaus ir kitų didžiųjų gyvenimo tyrinėtojų idėjas. esančios skrandžio—žarnyno trakte ir žarnyno gleivinėje. kad kiekviename gyvame organizme yra medžiaga — plazma. Skrandžio—žarnyno trakto ligos. Štai kodėl šie mikrobai mums — maištingiausią „mėsa". teks susipažinti su pagrindiniais reiškiniais. bakterijos. be tamsybės. Žmogaus organizmas virškina bei utili­ zuoja mikroflorą. kas sudaro normalią mikroflorą. ir tai smarkiai padidina jų metabolitų toksiškumą. kurios panaudoja irimą be deguonies. žino­ ma. Kaznačejevas: „Gyvoji medžiaga gali būti pirmapradė. kas mus iš tikrųjų maitina. S. būtino. kuriame. Antibiotikai. pagarbiai ir drąsiai. disbakteriozė sumažina plonosios žarnos fermentų aktyvumą ir. kai verbena buvo išrauta su šaknimis ir 10 valandų išgulėjo šešėlyje. sutrikdo membraninį virškinimą. Kirlian „Stebuklingų išlydžių pasaulyje"). 2. Kai maistas vir­ tas — deguonies jame daug mažiau. Be to. Emociniai stresai.2. jau po dešimties minučių suaktyvėja ir ima daugintis bakterijos. Baigėme tik pirmąją dalį. MAISTAS Pagrindinis mūsų uždavinys — sąžiningai išnagrinėti faktus. Tai yra staigus. o trečia nuotrauka padaryta dar po 20 valandų". „Kirlianų efektas" patvirtina. Jų esmę aiškiai nusakė akademikas V. (Iš knygos V. kad kai kurių gyvūnų bakterijos floros masė gali sudaryti septintadalį bendrosios jų kūno masės. <. Teigiama mikrofloros įtaka Jau minėta.. Svarbiausia — mokėti juo pasinaudoti. A vitamino deficitas. neteisingai vartoja­ mas. Kaip parodė tyrimai. be perėjimų. šių papras­ čiausių mikroorganizmų viduje sintetinami ir kaupiami vitami­ nai. sunykęs (šiluminis apdorojimas). 1 2 23 pieš. Visų pirma priimsime K. sukurdama struktūras". tiks­ liau — bioplazma. yra puiki maisto žaliava. o nor­ malią nualinantys. Ciolkovskio. Sau­ sose mielėse jų gali būti 51—58 procentai! Be to. Tada pradeda tarpti kitos bakterijų populiacijos. ypač B grupės ir D vitaminas. Maistui patekus j organizmą. Bakteri­ jų ir mielių baltymai turi visas svarbiausias amino rūgštis. N. skirtumas tarp gyvos — organinės me­ džiagos ir inertiškos — neorganinės. Kirlian. kad bakterijos galėtų kvėpuoti. Pagrindinės disbakteriozės priežastys: 1. antroje la­ pas nufotografuotas po to. D.> Pirmoje nuotraukoje matome nenuskintą verbenos lapą. mielės — viskas. glūdinčiais pačiuo­ se gyvybės pamatuose. ką reikia valgyti. Netinkama mityba — maistas smarkiai pakitęs (monomerai). Mikrobai. gyvą būtybę sudaro medžiaga ir lau­ kas. yra daug deguo­ nies. 155 . Normali mikroflora ypač puikiai tarpsta maitinantis švie­ žiu augaliniu maistu. A. formuojantys patogenišką mikroflorą. net sunaikinantys.. V. be visa kita. Medžiaga turi ypatingą formą — kairįjį sukinį..

dar netenka­ me energijos. vartodami gyvulinės kilmės maistą. 157 . ėmė kal­ bėti šveicarų gydytojas M. didina entropiją ir nuslopina gyvybinius procesus. kuris priklausomai nuo spino (su­ kimosi į kairę arba į dešinę) pereina į tripletą (trilypę sistemą) arba į kurią kitą būseną. skaidome jį savo virškinimo trakte. marinavimas. teikiantis informaciją iš aplinkos vidinei organiz­ mo terpei. tai yra paties organizmo audimų sinte­ zei ir energijos susidarymui.) mažina jų energetinį potencialą. kad augalinę žaliavą perdirbant į gyvūnų audinius. kad jis galėtų kuo geriau prisitaikyti prie supančio pasaulio.). o 15 litrų — organizmo skys­ čiuose. Į kitą trofinės (maitinimo) grandinės grandį per­ duodama tik dalis akumuliuotos medžiagos (apie 10 proc. Suaugusio. skirstė juos į kategorijas. iš vandens ir an­ glies dioksido susidaro organinė medžiaga ir išsiskiria laisvas deguonis. rūkymas. veikiantis vidaus terpę.t. kurį augalai pagamina ir savo. Neorganinė materija tokio lauko neturi. Ugoliovo knygų. Augalinis ir gyvulinis maistas — ne tik organizmo energi­ jos ir statybinės medžiagos šaltinis. Priklausomai nuo to. Tai įvyksta fotosintezės būdu. ir viso gyvojo pasau­ lio reikmėms. Tai energiją absorbuojanti fotosintezės reakcija. Augalai suge­ ria visų pirma Saulės energiją. o po to vėl iš jo audinių dėmenų sintetiname savo audinius. kepimas. kurie. Šiems darbams neprilygsta šiuolaikiniai laimėjimai. Tad galima padaryti pačią svarbiausią išvadą: kad gyvybė nenutrūktų. riebalų ir baltymų cheminių ryšių energija). * Šie duomenys paimti iš akademiko A. bet ir faktorius. tad gali būti atidedami atsargai. konservavimas ir t. Ga­ lutinis fotosintezės produktas yra daug energijos sukaupusi mo­ lekulė ATF (adenozintrifosforo rūgštis). riebalų ir baltymų. skirtingai negu ATF. sintezei. kurios energija sudaro cheminės jungties žiedą ir toliau dalyvauja bet kuriose energi­ jos reakcijose. riebalų. priešingai. rauginimas. KAIP SUSIDARO MAISTAS Pagrindinis energijos šaltinis Žemėje yra Saulė.* Augalinių arba gyvulinių produktų apdirbimas. Bircheris-Beneris. Tai ir yra tas maistas (arba gerai organizuota auga­ linės kilmės angliavandenių. teikiančių energiją mūsų pačių specifinės rūšies angliavandenių. žmogaus organizmo sudaro vanduo. baltymų ir t. Iš aukščiau išnagrinėto energijos pasisavinimo proceso aiš­ ku. Vartojant augalinį maistą. Vėliau.). netirpsta ir to­ dėl nekeičia osmotinio ląstelių slėgio. organizme įvyksta at­ virkštinis procesas — nutrūksta energetiniai ryšiai tarp auga­ linės kilmės angliavandenių. Pirmasis apie maisto energetinį potencialą 1897 m. sūdymas. Augaluose ATF molekulės panaudojamos riebalų ir anglia­ vandenių sintezei. Veikiant šviesos kvantams. sveriančio 65 kg žmogaus organizme yra maždaug 40 litrų van­ dens. Energijos absorbavimas fotosinteze dalyvaujant vandenilio donorui — vandeniui gali vykti tik tri­ lypėje sistemoje. troškinimas. Šį teiginį jis sėk­ mingai taikė ir praktikoje. Jeigu maiste yra medžiaga su dešiniuoju sukiniu arba nėra bioplazmos — tai. tam tikra energijos dalis prarandama. tad remsimės iš esmės jais. iš jų apie 25 — ląstelėse. mums reikia maisto su kairiojo sukinio medžiaga ir turinčio daug bioplazmos. nuo jos atsiskiria vienas elektronas. keičiantis vidinę struktūrą (virimas. MAISTO SUDĖTIS Iš ko sudarytas mūsų maistas? Koks maisto komponentų vaid­ muo palaikant normalią organizmo gyvybinę veiklą? VANDUO 55—65 proc. Jo prigimtis sudėtinga ir gyvybei nutrūkus išnyksta (23 pieš. daug ar mažai produktuose Odžaso. kai sužadinama chlorofilo molekulė. Tačiau jau prieš daugelį tūkstančių metų apie tai žinojo Indijos išminčiai ir energiją maisto pro­ duktuose vadino „Odžasu". Veikiant šviesai. Būtent šitoks maistas mažina en­ tropiją (irimą) gyvojoje sistemoje (organizme).t.Kiekvieną gyvą objektą (dabar tai vadinama bioplazma) su­ pa laukas.

Tačiau jei toks vanduo ilgai stovi nevartojamas. pomidoruose. sumažėjęs pajėgumas surišti didelį kiekį vandens. kad „ugnis" jį vargiai besušildo. jis yra struktūrizuotas. esančio junginiuose. tik ką išspaustose vaisių bei dar­ žovių sultyse. vandens. krentantis iš dangaus. atitekėdamas iš pačių žemės gelmių. mine­ ralinių druskų ir kitų medžiagų. Vanduo. šaltinių. to­ dėl ji įsiurbiama palaipsniui. Nustatyta. svo­ gūnų laiškuose. Buvo atrasta vandens „atmintis". iš 159 . energijos atitekėjimas ir pasiskirstymas organizme. Šis vanduo lengvai išgaruoja džiovinant. bet malonus. naujausiais ir tiksliausiais metodais buvo aptiktas stulbinantis faktas: glaudžiai sąveikaudamas su biologinėmis molekulėmis. netirpios medžiagos — 2—8 p r o c . kad vandeniui suteik­ tų „ledo" struktūrą. Šviežių sulčių ir tirpsmo vanduo gydo ir jaunina organiz­ mą. rūgščių. tirpios medžia­ gos — 7—16 procentų. Laisvas struktūrizuotas vanduo esti vaisių ir daržo­ vių ląstelių sultyse. osmosas. kad ištrin­ ti ją galima tik du ar net keturis kartus vandenį pavirinus. sniego.Žmogui senstant. medžiagų transportavimas ir kiti) — gyvybės pagrindas. Troškulį malšinti reikėtų būtent tokiu vandeniu. struktūrizuotas vanduo. ypač esantis gyvuose orga­ nizmuose. ir paprasto vandens kokybė nevienoda. „vėsus". Gyvos molekulės tarp tokio vandens molekulių netinkamai išsidėsto ir todėl menkai jį su­ laiko. esančio organizme. o nauja­ gimio — jau 70 procentų. primena eliksyrą. Daržovėse ir vaisiuose toks vanduo sudaro 70— 90 p r o c . kurioje vyksta daugybė cheminių reakcijų ir fizikinių— cheminių procesų (asimiliacija. yra geras. „lengvas". daržovėse yra laisvas ir junginiuose su koloidais. kurias prieš tai perdirbo augalai. šulinių. Todėl biomolekulių ap­ rūpinimas vandeniu ir jų sugebėjimas sulaikyti vandenį daug didesnis. šparaguose. Vandens. na ir. apstu vai158 šiuose. viena iš organizmo senėjimo priežasčių — koloidinių medžiagų. Mums tenka tik tos mineralinės medžiagos. taip pat ir atitinkamas vandens kiekis — viena iš pačių pagrindi­ nių normalios gyvybinės veiklos sąlygų. Vandens. geras ir toks „šaltas". Be to. žinoma. sa­ lotose. ištir­ pusių vandenyje. Štai kas apie vandenį rašoma „Čžud-ši": „Vanduo esti lie­ taus. Toks „futliaras" molekulėms netinka. Neorganinių mineralinių medžiagų. kopūstuose. Paly­ ginkime — 3 mėnesių vaisiuje yra 95 proc. o informacija. Šios vandens „ledo" struktūros — „gyvybės matrica". pašalina kaip sve­ timkūnius. po kurio laiko jo išgėrus ap­ ninka kirmėlės. atsigeriame pačios geriausios rūšies vandens ir numalšiname troškulį. Organizmo vidaus terpės pastovumas. mineralinis ir medžių. yra beskonis. arbū­ zuose bei melionuose. žinoma. Beje. Ši eilė neatsitiktinė — pirmiausia išvardintas vertingiausias van­ duo. Daug vandens yra agurkuose. Organizmas eikvoja savo energiją. daržovėse ir. Gyvos organizmo molekulės yra „uždarytos" ledo gardelė­ je — idealiai joms pritaikytame futliare. širdies ligos. disimiliacija. Atlikus fizikinį eks­ perimentą. Bet kokia disimetrija (kaip ir struktūra) yra laisvos energijos šaltinis. Daugumos autorių nuomone. ypač baltymų. Neorganines medžiagas pasisavinti sugeba tik au­ galai. Mineraliniai vandenys gydo ne juose ištirpusiomis medžia­ gomis. kurio ne­ aplenkė saulė ir vėjas. moliūguose. Daržovės ir vaisiai laisvo vandens turi daugiau ne­ gu vandens. Pirma. pavyzdžiui. upių. vandens kiekis jo kūne vis mažėja. yra disimetriškas. Valgydami sultingus vaisius ir daržoves. organizmas nepasisavina. Vanduo vaisiuose. rabarbaruose. vanduo tarsi užšąla (įgyja ledo struktūrą). Paprastas vanduo — chaotiška molekulių sankaupa. atitinkančio išvardytus reikalavimus. kurią sukaupia vanduo. difuzija. kad biologinė informacija gali būti transliuoja­ ma kristalinėmis vandens struktūromis. Vanduo yra pagrindinė terpė. Puikiausiomis savybėmis pasižymi tirpsmo vanduo. ši atmintis yra taip gerai „įrašyta". jose yra ištirpusio cukraus. krentantis nuo snieguotų kalnų viršūnių. Nelaisvas vanduo negali būti atskirtas nuo jų junginio medžiagų neišardžius struktūros. Švarios žemės vanduo. kai jų sistemoje esantis vanduo yra „ledo" struktūros. pasotina. Be jų negalėtų egzistuoti jokia gyvybė Žemėje. Tų struktūrų dėka vyksta svar­ biausios gyvybei biofizinės ir biocheminės reakcijos. Pelkių vanduo su vandens augalais. aguročiuose. Orga­ nizmas griežtai reguliuoja kiekvieno organo ir kiekvienos ląs­ telės vandens kiekį. šaknimis ir lapais. Vanduo.

2. taip pat re­ guliuojant visus apykaitos procesus ląstelėje. Esant normaliai oro temperatūrai ir vidutiniškam fiziniam krūviui. Glutaminas 6. žmogui pakanka to vandens. taip pat apsinuodijus.medžių pavėsio. Treoninas 7. vemiama. o svarbiau­ sia — pritaikomas gyvenime. tulžies ir kraujo ligos. nuo kurios priklauso tų junginių pagrindinės savybės. inkstus ir pagreitina baltymų irimo procesą. troškulį numalšinkite aukščiau nurodytais skysčiais. malšina vidurių pūtimą ir dusulį. Cistinas 11. kiek buvo išeikvojęs. bet po dienos jis jau veikia kaip nuodas ir sužadina visas ydas". Baltymai dalyvauja kraujui išnešiojant deguonį. Lizinas 4. kuriame maudosi gyvū­ nai. tinęs molekulių savybes. paratireoidinis hormonas. žmogus jaučia troškulį ir geria daug vandens. ypač pereinamuoju periodu. Izoleicinas 2. šalina gleives. valgyti mažiau kalio ir kalcio turinčio maisto. Fenilalaninas 6. Mūsų protėvių nuovokumas yra stulbinantis. hor161 BALTYMAI Baltymai — sudėtingi azoto turintys polimerai. sukelia visas ligas. reikia padidinti kiekį produktų su natriu. karštinė. kai kuriuos vitaminus. Jei gerti visgi norisi. Kai organizmui ne­ pakanka vandens. Plastinė. Specifiškumo funkcija. ir amino grupė ( — N H 2 — ) . Paprasti fermentai yra gry­ nai baltyminiai junginiai. Atvėsintas virintas vanduo nedirgindamas gleivių varo tul­ žį. Šaltas vanduo padeda nualpusiems. Leicinas 3. atliekantys lemiamą vaidmenį žmo­ gaus organizmui asimiliuojant maisto medžiagas. Štai kodėl sergant širdies ir inkstų ligomis. šalina vandenį. Baltymų polimerus dažniausiai sudaro 20 amino rūgščių: Nepakeičiamos 1. Valinas 9. druskingas vanduo. 5. vartoti dau­ giau produktų. Triptofanas 8. Baltymai kartu su riebalais (fosfolipidais) „nubrė­ žia" kontūrus visų biologinių membranų. kuriuose yra daug natrio druskų. kurį gauna su įvairiomis daržovėmis ir vaisiais. kurių monomerai yra a-amino rūgštys. Kalio ir kalcio druskos. Glutamino rūgštis 5. Alaninas 3. Asparagino rūgštis 7. Metioninas 5. Argininas 9. Hormoninė. Asparaginas 8.) masės. Baltymai — pagrindinis visų be išimties da­ bar žinomų fermentų komponentas. o lygiai tiek. riebalus. skatina virškinimą. Svarbu dar štai ką žinoti: vartojant produktus. nulemianti rūgš160 . Transportinė. Glicinas (glikokolis) 2. Baltymai sudaro apie 15—20 proc. Prolinas 10. kuriuose yra kalio ir kalcio. kuriuos sudaro dvi funkcinės grupės — karboksilo (—COOH—). 3. organų ir tarpląstelinės medžiagos statybi­ nė žaliava. hipofizės hormonai. Verdantis vanduo sušildo. įvairių au­ dinių (riebalai ir angliavandeniai tik 1—5 proc. Amino rūgštys — organiniai junginiai. sustabdo žag­ sėjimą. Tai yra svarbiausia kiekvieno baltymo charakteristika bei jo maistinės vertės kriterijus. priešingai. yra pagrindinė ląstelių. Katalizinė. Histidinas (vaikams) Pakeičiamos 1. kamuoja troškulys. Šiai hormonų grupei priklauso insulinas. Amino rūgščių sudėtis skirtinguose baltymuose nevienoda. rekomenduojama apriboti druskos ir natrio turinčių produktų kiekį. angliavandenius. Tirozinas PAGRINDINĖS BALTYMŲ FUNKCIJOS ORGANIZME 1. pagiringiems. kai svaigsta galva. Didžioji hormonų dalis savo prigimtimi yra baltymai. Tai žalingas įprotis. kadangi vanduo apkrauna širdį. Kai augalinio maisto valgoma per ma­ žai. Net kupranugaris dykumoje niekada negeria vandens atsargai. skatinamas vandens susilaikymas or­ ganizme. Neaprėpiama individualių bal­ tymų įvairovė ir unikalumas lemia audinių individualumą ir rūšies specifiką. 4. Sermas 4. svarbių ląstelių san­ darai ir jų funkcijoms.

kad mums reikia tik 4 proc. perdirbdamos jį į amino rūgštis — tas „plyteles". treonino. Štai ką šia tema rašo natūralių sveikatingumo metodų ša­ lininkas natūropatas A. išvardijo daug bakterijų. baltymus galima skirstyti į globulininius (jų molekulės yra rutulio formos) ir fibrininius (juos sudaro ištįsusios siūlo pavidalo molekulės). Prolaminai ir gliutelinai. Papuasai daugiausia maitinasi batatais (saldžiomis bulvėmis). Šios rūgštys apskritai neįtraukiamos sudarant balty­ mų normas.. kad žarnų bakterijos priverstos naudoti atmosferos azotą. vandens augalus. kurie bū­ tini organizmui. Šį poreikį lengvai galima patenkinti valgant augalinį maistą. reikalingų žmogaus organizmui. pri­ skiriami augalinių baltymų grupei.. Jeigu šio santykio nepaisoma. Naujosios Gvinėjos papuasus. pavyzdžiui. Cuprunas straipsnyje „Ką pietų valgė papuasas?": „Žmogus auga. ištirpusį virškinimo sultyse. normas. baltymo ener­ gijos.. bei iš­ skirti iš jo baltymą. o jauno. esant tokiam baltymo ir C vitamino santykiui: kiek­ vienam organizmo gauto baltymo gramui — vienas miligramas C vitamino.). Pastarųjų metų tyrinėjimais įrodyta: gyvulinių baltymų bio­ loginis poveikis ir anabolinės (statybinės) savybės ryškesni ir įvairesni. tai nulemia maistas. Šie baltymai van­ denyje netirpsta. Kodėl šitaip neatsitinka kitiems planetos gyventojams? Ma­ tyt. Bet štai paradoksas: baltymų problema jaudina ką tik nori. miežių gordeinas. Prolaminams priklauso kviečių gliadinas. augančio žmogaus. aukštesniųjų grybų ir augalų micelį (grybieną — vert." Toks neįprastas eksperimentas sumanytas pačios Gamtos. Pasaulio mokslininkai kruopščiai tyrinėja ži­ nomus baltymų šaltinius: mieles ir pelėsius. kai amino rūgščių pasisavinimą mažina ter­ minis apdorojimas. globulinai. tai yra. kaip normali mikroflo­ ra atlieka „pagalbinio ūkio" vaidmenį. prolaminai ir gliutelinai. Priklausomai nuo erdvinės struktūros. Likusi dalis pūva ir maitina patogeninę mikroflorą. Papuasai vartoja šį racioną ne vieną tūkstantmetį ir sveikata nesiskundžia.. Todėl dabar vadinamoji baltymų problema yra svarbi. Papuasai šią taisyklę sėkmingai ignoruoja.. Tai akivaizdus pavyzdys. o mikrobai labai skiriasi nuo tų.. tik ne. Kodėl? Iki šiol buvo manoma (tai teigiama ir mitybos vadovėliuo162 se). jiems nesunku mus išmaitinti. Albuminai bei globulinai plačiai paplitę gamtoje ir sudaro pagrindinę kraujo serumo. Oleinikas ir S. mikroskopinius grybus ir bakterijas. esančių žmogaus žarnyne ir suge­ bančių fiksuoti oro azotą. kurie surašyti į eilę pagal baltymų kiekį. kiek užtenka C vitamino. baltymų norma yra padidėjusi. kaip ir. o išeikvoja pusantro karto daugiau! Tai gal iš oro jis ima trūkstamus 10—15 gramų? Būtent — iš ORO! Mokslininkai M. pateikdami šiuos duomenis knygoje „Žarnyno disbakteriozė".. kad dienos racione turi būti tiek baltymų. tuo labiau kad jame yra daug įvairių amino rūgščių. papuasas su mais­ tu gauna 20—30 gramų baltymų. krak­ molo ir taip mažai baltymų. buvo apstulbinti: papuasai net­ gi nesirūpina „baltymų pusiausvyra". nereikalau­ jantis komentarų. BALTYMŲ IR AMINO RŪGŠČIŲ POREIKIS Pasaulyje nėra vieningos nuomonės apie baltymų ir amino rūgščių. kuriuose yra daug cukraus. kiek reikalauja organizmas. iš kurių jau gali „statyti" savo baltymus žmogaus organizmas. Juo labiau kad mes žinome apie papildomą amino rūgščių sintezę storojoje žarnoje. 163 . Jeigu patenkiname mik­ robų poreikius. Natūralios mitybos šalininkams nurodome maisto produk­ tus. aptinkami varpinių sėklo­ se. naujų energijos ir žaliavų šal­ tinių paieškos. Moksli­ ninkai. jį reikia maitinti — tai faktas.monus ir kitas medžiagas. visą gyvenimą. Šių baltymų amino rūgščių sudėtyje yra nedaug lizino. Pa­ prasti globulininiai baltymai — pirmiausia albuminai. Specifinių baltymų — išnešiotojų dėka įvairios mineralinės druskos ir vitaminai patenka per ląs­ telių membranas ir vidaus ląstelių struktūras. pasisavinama tik tiek baltymų. ėmęsi tyrinėti jų mitybą.. — dar daugiau. Mūsų „civilizuo­ tame" pasaulyje. Privalote žinoti. bet ypač dide­ lis gliutamino rūgšties kiekis. kur jie sudaro pagrindinę glitimo masę. kukurūzų zeninas. Pančišina. metionino ir triptofano. pieno. kiaušinio baltymo baltymų dalį.

5 pH terpėje (labai rūgščioje) suardo visas ląstelės struk­ tūras. žarnyne (kasoje). Įvyksta visų ląstelės struktūrų skilimas. bet autolizuoto audinio fermentams. sūdymo ir t. antra. Ląstelės lizosomose yra fermentų — hidrolazių. Paaiškėjo. Geras maistas: kiaušiniai. buvo patalpintos dvi varlės — viena „žalia". iš anksto termiškai neapdoroti. Indukuota autolizė esant 37—40 °C temperatūrai sustiprė­ ja. kad natūralūs baltymai. keičiasi proteolitinių ir kitų fermentų aktyvumas.). tam panau­ dojant gyvus objektus (kitus gyvūnus ar augalus). 25 pieš. alaus mielės. skrandžio sultys indukuoja maisto virškinimą jo paties fermentais. Visų pirma gyvūnų virškinimas pagrįstas autolizė. pri­ pildytą natūralių žmogaus skrandžio sulčių. gry­ bai. Indukuotos autolizės atveju įvyksta audinių „sprogimas" iš 164 vidaus. Prastas maistas: visi javai. kad skrandžio sulčių druskos rūgštis prasiskver­ bia į maisto ląsteles ir suardo lizosomas — specifinius ląstelės organus. skaidosi kur kas greičiau ir ge­ riau negu denatūruoti (pakitę nuo terminio apdorojimo. Dviem akivaizdžiais pavyzdžiais pailiustruosime termiškai apdorotų mėsos produktų kenksmingumą. 165 . Veikiant rūgščioms skrandžio sultims visų pirma padidėja membranos pralaidumas. mėsa. Šitas mechanizmas būdingas ir mėsė­ džiams.t. kad 50 proc. taip jį neva page­ rindamas. vi­ rintas ir pasterizuotas pienas. sūris.Geriausias maistas: riešutai. nerupios kruopos. ir žolėdžiams gyvūnams (24. trečia. INDUKUOTA AUTOLIZĖ A. keičiasi baltymų ląstelės ir audi­ niai. bet per kitas dvi tris dienas „žalia" varlė visiškai ištirpo. žirniai. saulėgrąžos. ypač jų jautrumas fermentams." Tuo remiantis buvo įrodinėjama.5—5. Paaiškėjo. Per pirmąsias keletą valandų „apdorotos" varlės sausgyslių hidrolizė vyko greičiau. Baltymų hidrolizė (virškinimas) vyksta skrandyje. Vadinasi. tuo tarpu termiškai apdorotosios varlės struktūros išliko. šviežias pienas. pupos. Tik žmogus „pasmerkia" maistą terminiam apdorojimui. kadangi autolizė indukuojasi visame maisto objekte. rūky­ mo.). žuvis. o kita — iš anksto šiek tiek termiš­ kai apdorota. daiginti grū­ dai. kurios 3. hidrolizės vyksta veikiant ne virš­ kinimo sulčių fermentams. Ugoliovas aprašo tokį bandymą: „Į perregimą kamerą.

jog energi­ jos šaltinis — mėsa. Štai ir aiškėja SDMV vaidmuo. vadinamų asimiliacija. padės sustiprinti ir išgy­ dyti jūsų organizmą. Skirtingai negu angliavandeniai ir riebalai. Todėl nuo „viršplaninio" darbo jie greitai susidėvi. skirtinga maisto rūšis skir­ tingai veikia šį procesą. ir spirito. Dėl SDMV reakcijos vyksta ne tik intensyvus amino rūgš­ čių. kuriuose yra dviejų tipų funkcinės grupės: aldehidų. kad tik 4 proc. Praėjus maždaug 15—20 minučių po valgio. kuriuos sutaupėte pasi­ rinkę mažai baltymų turintį maistą. au­ galų polisacharidai).Virškinimo sulčių fermentai ypač reikalingi. azoto apykaitos intensyvumas sumažėja 18 procentų. Baltymo molekulė — azotas ir angliavandenis. Jei baltymą imtume naudoti kaip energetinę medžiagą. Beje. Prieš atsakydami į klausimą. kad tada. o paskui angliavandenį naudoti kaip ši­ luminę medžiagą. Aukščiausias jos lygis būna po 3—6 valan­ dų ir išlieka 12—14 valandų. šalinantis iš organizmo azotą. A. kraujagyslių tonusas. kad amino rūgščių (baltymų) pasisavinimui ir apykaitai reikia daug laisvos ener­ gijos. vandenį. kur patenka atliekami baltymai. baltymo skilimas. Kuo galima paaiškinti tokį didelį energijos apykaitos paki­ limą valgant baltymingą maistą? Pirmiausia svarbu žinoti. Angliavandeniai skirstomi į monosacharidus. o kartais ją net stabdo. Braunšteinas atkreipė dėmesį į tai. Joje Gamta sukrovė saulės energiją į cheminę. Riebalai nelabai tedidina apykaitą. Tai ir atsakymas mėsiško maisto mėgėjams. Žaliuose la­ puose. Kai maiste daug angliavandenių. Labai seniai Rubneris bandymais įrodė. veikiant chlorofilui ir saulės šviesai. gauname laisvą energiją. lyginant su pagrindine apy­ kaita. Organizmas jį stengiasi pašalinti. sudarant racionalias dietas. Parūgštinę juos deguoniu. kurią nau­ dojame. kai baltymų maiste yra daug ir kai mažai. ANGLIAVANDENIAI Angliavandeniai — organiniai junginiai. kuri vėliau išsilais­ vina skylant žmogaus organizme angliavandeniams. Galutinis šių procesų. arba ketonų. Biochemikas A. fermentai netenka aktyvumo. Pagrindinis organas. kad struktūrų. laikantis dietų. net 30—40 proc. Kiekvienas azoto atomas organizme ardo daug ATF ir neorganinio fosfato molekulių. oligosacharidus ir polisacharidus. Vidutiniškai žmogui per dieną reikia 30 g baltymų. neturinčių lizosomų (jungiamojo audinio baltymas. Palyginus baltymo sintezės bei irimo greitį ir azoto apykai­ tą. Taigi po baltymingų pusryčių iš organizmo pašalinama apie 50 proc. Žmogus ir gyvūnai angliavandenių nesintetina. — inkstai. maisto kalorijų išeikvojama azoto suskaidy­ mui. organizme ne166 gali kauptis azoto atsargos. su maistu gauto azoto! Šitaip iššvaistoma daug energijos. ir kiek — ener­ gijos naudojimui. nustatyta. Tie 18 procentų. padidėja energijos apykaita. kai valgomas mažai baltymų turintis mais­ tas. riebalai. nuo jo pirmiausia reikėtų atskirti azotą. SPECIFINĖ DINAMINĖ MAISTO VEIKLA Specifine dinamine maisto veikla (SDMV) vadinamas medžiagų apykaitos paspartėjimas pavalgius. teigiantiems. nukenčia hormoninės sistemos. utilizavimas būtų spartus. ir anglies dvideginį. arba fotosin­ teze. autolizė neįmanoma. Pargetis nustatė: jei maistą ruošiant tem­ peratūra aukštesnė negu 54 °C. bendros apykaitos energijos skiriama baltymų „statybai" ir prie­ augliui. atsakysime į kitą klausimą: ką mes daugiausia naudojame „kurui"? Pagrindinis mūsų energijos tiekėjas — angliavandeniai. o kai daug baltymų — dar daugiau — iki 40 procentų. Monosacharidai (paprastieji angliavandeniai) — patys 167 . vandens ir druskų balansas. kiek suaugęs žmogus išeikvoja maisto baltymų susidėvėjusių orga­ nizmo audinių „remontui" bei naujų statybai. bet ir kinta gliukozės kiekis kraujyje. produktas — sudėtinga angliavandenio molekulė. energi­ jos apykaita pagreitėja 10—20 p r o c . įvyksta daug pro­ cesų. kurie iš organizmo leng­ vai pašalinami. 100 g mėsos jų yra 20 gramų.

Tam reikia insulino. saldžiose daržovėse ir vaisuose. reikalingos ląstelėje vyks­ tantiems procesams. Paprasto cuk­ raus pasisavinimas — sudėtingesnis procesas. Ji iš skrandžio—žarnyno trakto greitai įsiurbiama j kraują. Virš­ kinami — krakmolas ir glikogenas. Žmogaus organizme žalių augalų krakmolas nuolat skyla. skaidančio laktozę į gliu­ kozę ir galaktozę. sirupe ir daigintuose kvie­ čiuose. o iš nevirškinamų žmogui svarbi ląsteliena. Dalis fruktozės kepenyse virsta gliukoze. Čia seilės dalį krakmolo pa­ verčia maltozė. tačiau taip pat greitai oksiduojasi. Sacharozė. Gliukozės taip pat yra sacharozėje ir maltozėje. susidarę iš ke­ leto (nuo 2 iki 10) monosacharidų likučių. o baltymų ir riebalų oksidacijai reikia daug sudėtingų tarpinių procesų. Sėkliniuose dominuoja fruktozė. kurie prasiskverbia pro žarnyno sieneles. Gliukozės ok­ sidacija susijusi su ATF kiekio padidėjimu. Oligosacharidai — sudėtingesni junginiai. Dėl aukščiau išvardytų savybių monosacharidai — grei­ čiausias ir kokybiškiausias energijos. Ji lengvai virsta glikogenu. Gliukozės ir fruktozės yra vi168 suose vaisiuose. slyvose) — gliukozė. rūgščių ir enzimų veikiama sacharozė lengvai skaidosi į monosacharidus. o paskui patenka į organų ląsteles. aluje. Skilimas prasideda dar burnoje. Krakmolas — pagrindinis angliavandenių tiekėjas. o laktozės — 16 pro­ centų. Žmogaus orga­ nizme didelė jos dalis kepenyse virsta gliukoze. ribozė. kai nau­ dojame šviežias burokų ar cukrašvendrių sultis. o kaulavaisiuose (abrikosuose. persikuose. fruktozė. negu gliukozė. Šia aplinkybe. Galaktozės yra pieno cukruje (laktozėje). kad sacharozės tirpalo saldumas — 100 pro­ centų. kai pienas yra pagrindinis maisto produktas. kur dalyvauja biologinės oksidacijos procesuose. Ten jie virsta fosfa­ tais ir patenka į kraują. galaktozė. salykle. Uogose sacharozės mažiausia. Ypač svarbi gliukozė centrinei nervų sistemai. Štai ką sako Vukeris: „Krakmolo molekulė 169 . Polisacharidai — aukštesnieji molekuliniai junginiai — polimerai. Žarnyne hidrolizė paverčia maltozę monosacharidais. kuris lengvai prasiskverbia pro ląstelių membranas ir šitaip patenka į kitas augalų dalis — sėklas. dėl to ir vadinami cukrumi. tada fruktozės saldumas — 173 p r o c . Jis su­ sidaro ir kaupiasi žaliojoje augalo dalyje mažų grūdelių pavida­ lu. bet jai pasisavinti nereikia insulino. dezoksiribozė ir taip toliau. Fruktozės ir gliukozės kiekis jose maž­ daug vienodas. o hidrolizė paverčia jį vandenyje tirpstančiu cukrumi. Gliukozė — visų svarbiausių polisacharidų — glikogeno. vykstant hidrolizei j dar papras­ tesnius junginius nesiskaido. yra svarbiausias čia vykstančios oksidacijos šaltinis. Žmogaus organizmui svarbiausi — sacharozė. Laisvos maltozės yra meduje. sudaryti iš daugybės monosacharidų. šaltinis. Maltozė (salyklinis cukrus) — tarpinis krakmolo ir gliko­ geno skilimo skrandžio—žarnyno trakte produktas. Patekusi į orga­ nizmą. O virtą krakmolą žymiausi natūropatai Vukeris ir Šeltonas vertina neigiamai. gliukozės — 81 proc.paprasčiausi angliavandeniai. Fruktozė mažiau paplitusi. Jie skirstomi į virškinamus ir nevirškinamus skrandžio—žarnyno trakte. Jos labai reikia ansktyvajamc vaiko am­ žiuje. taip pat daug lėtesniu nei gliukozė fruktozės įsiurbimu žarnyne paaiš­ kinama tai. Daugiausia jos yra cukruje. taip pat ji da­ lyvauja susidarant hemiceliuliozei. skrandžio—žarnyno traktas atsisako priimti pieną. krakmolo ir celiuliozės — sudedamoji dalis. Daugiausia maistinės gliukozės ir fruktozės yra meduje. maltozės ir galaktozės — 32 p r o c . gumbus ir kt. Žmogui svarbiausi — gliukozė. šaknis. Monosacharidai oksiduojasi greičiau. Tolesnis krakmolo kelias — tai mono­ sacharidų kelias. Gliukozė — leng­ viausiai ir greičiausiai žmogaus pasisavinamas energijos šalti­ nis. Polisacharidai saldžiu skoniu nepasi­ žymi. Štai kodėl nepaprastai svarbu maistą gerai su­ kramtyti ir suvilgyti seilėmis (prisiminkite taisyklę — valgant negerti). Tarkime. Laktozė (pieno cukrus) — pagrindinis pieno ir pieno pro­ duktų angliavandenis. Monosacharidai ir oligosacharidai yra saldaus skonio. kad sergantys cukriniu diabetu fruktozę toleruoja geriau. Bet šis procesas įmanomas tik tada. hemiceliuliozė ir pektininės medžiagos. maltozė ir laktozė. Sumažėjus arba iš viso nesant fermento laktazės.

Ji tirpsta karšta­ me vandenyje (80 °C). netei­ singai vartojant vandenį. smarkiai besiskiriantys savo savybėmis. Krakmolo perdirbimas organizme daugiausia skirtas cuk­ raus poreikio patenkinimui. turintis visas disacharidų savybes ir gerai tirpstantis vandenyje. Beveik kiekvienas iš mūsų kasdien atsikrenkščiame krakmolingomis gleivėmis. o eritrodekstrinas — ir šaltame. Gal daktaras Vukeris sutirštino spalvas? Imkime K. diastazei) ir rūgštims. kuriose yra labai daug molekulių (jas Vukeris vadina „kruopomis"). kad jo tirpalas — ne iš atskirų krakmolo molekulių. Jis užkemša dvylika­ pirštės žarnos ir toliau esančių plonosios žarnos skyrių mikrogaurelius. Karštame vandenyje jis netirpsta. Achrodekstrinas ir maltodekstrinas leng­ vai tirpsta bet kokiomis sąlygomis. sukietėja kepenų audiniai". tarsi užteršia kraują. reikia sunaudoti daug biologiškai aktyvių medžiagų — vitamino B1 — 0. ypač kvie­ tiniai miltai.) ir derinsite su jais atitinkamas biologiškai akty­ vias medžiagas. su­ sidaro amilozės tirpalas." Todėl kruopščiai jį išnagrinėsime. „priauga" prie žarnos sienelės ir tampa išmatų akmenimis. achrodekstrinu. Polisacharidų molekulių sudė­ tinga sandara — j ų netirpumo priežastis. amilopektino. Ir kuo smulkesnio malimo mil­ tų duona. sudarydamos jame savotiškas „kruopas". Storajame žarnyne ši masė netenka vandens.. Iš pradžių susidaręs amilodekstrinas tirpsta tik karštame vandenyje. kurį lengva pažeisti. Netirpios krak­ molo dalelės.6 mg. kvėpuosite lengvai ir džiaugsitės gera sveika­ ta. iškeptos iš miltų. Krakmolas gliukoze tampa palaips­ niui. visai neseniai mokslininkai nu­ statė: kad organizme susidarytų 1000 kalorijų iš 250 gramų baltymo ar angliavandenių. Nė viename iš įprastų tirpiklių jis ne­ tirpsta.t. Maltozė. Krakmolo grūdelyje yra 75—85 proc. Būdinga kvietinių miltų ypatybė —jų glitimas. Jeigu negalite atsisakyti termiškai apdorotų krakmolingų produktų (kurie dar sunkiau pasisavinami negu „žali"). kurį sutirština išbrinkęs amilopektinas. Krakmole yra daug monosacharidų molekulių. Jei per dieną suvalgysite tik 20 proc. Tai ilgas ir sudėtingas procesas. suvartojamo angliavandenių kiekio. Kai vartojamas krakmolingas maistas. Dėl to padidėja tirpumas vandenyje. Krakmolas ir jo poveikis saugant mūsų sveikatą dabar yra labai svarbus. nei eteryje.6 mg. gaunamas iš susmulkintų ja­ vų grūdų endospermos. krakmolingų produktų (o ne 80 proc. kurios perpildo mū­ sų organizmą ir sukelia nesibaigiančią slogą bei peršalimus. Be to. Amilozės krakmole yra 15—25 procentų. kurioje yra daugiau ar mažiau jų ge­ malų ir apvalkalėlių priemaišų. Miltų ir grūdo cheminė sudėtis labai skiriasi. Galutinis dekstrinų kaitos etapas maltozė — salyklinis cukrus. Miltai — maisto produktas. Voichaneno vadovėlį medicinos institutams „Mitybos higiena" ir perskaitykime skyrių apie krakmolą: „Žmogaus maisto racione vienai daliai krakmolo ten­ ka 80 proc. maltodekstrinu. Koloidinių krakmolo tirpalų tyrinėjimas parodė. B2 — 0. Krakmolui būdingas tik koloidinis tirpumas. Cirkuliuojan­ tis kraujas turi tendenciją šitų „kruopų" atsikratyti. tampa gliukoze. Tokia tiršta tąsi masė vadinama kleisteriu (vaizdas ir mū­ sų skrandžio—žarnyno trakte). Kokius krakmolingus produktus geriausia vartoti? Mes val­ gome labai daug duonos. veikiama fer­ mentų. pūva ir nuodija mus. Prisiminkite Pavlovo žodžius: „Riekelė duonos kasdieninės. Veikiant fermentams (amilazei. Nuo fi171 . B3 (PP) — 6. tik ima brinkti (tam naudodamas skys­ tį iš organizmo). nes jų poveikis organizme susijęs. Šeltono rekomendacijos: „Daugiau kaip 50 metų higienos specialistai rekomendavo kartu su krakmolingų maistu vartoti daug šviežių daržovių sa­ lotų (išskyrus pomidorus ir žalumynus). Todėl krakmolą veikiant karštu vandeniu. atsirandan­ tis gaminant tešlą ir sudarytas daugiausia iš baltymų. o pirminių dale­ lių — micelių. normaliam maisto pasisavinimui reikalingi vitaminai ir mikroelementai. paruošia joms „podėlį". Vadinasi. po to — eritrodekstrinu. nei spirite. C — 25 mg ir t. krakmolas rūgs­ ta. sudarydama skaidrų koloidinį tirpalą. 170 vyksta hidrolizė — krakmolas tampa amilodekstrinu. Tokios salotos turi la­ bai daug vitaminų ir mineralinių druskų".. tuo kokybiškesnis kleisteris.netirpsta nei vandenyje. Į tai neatsižvelgus. neleidžia dalyvauti virškinime.7 mg. patekusios į kraujotakos sistemą. štai jums G. Piotrovskio ir V. Krakmole yra dvi polisacharidų frakcijos — amilozė ir amilopektinas.

Veikiant kasos fermentams. sorų miltams. Pa­ sirodė. veikiami bakterijų. Yra žinomas ir antitoksinis mais­ tinių pluoštų efektas. Kai virškinimo traktas veiks be sutrikimų.): valgomoji dalis — 85 proc. Jų paskirtis: a) suformuoti tokias (kitokių rūšių) struktūras. ryžių. turinčius glitimo. Tai labai veikia steroidų pašalinimą su išmatomis ir cholesterino apykai­ tą. tarp jų ir egzogeninius bei endogeni­ nius toksinus. sumažėja fermentinio sluoksnio pajėgumas. Bulvės — kaip ir duona — užima svarbią vietą mūsų mi­ tyboje. Gaurelių apvado struktūra gali atsistatyti pasigy­ džius dieta be glitimo. h) maistinių pluoštų trūkumas sukelia aterosklerozę. kurios pa­ dėtų ištuštinti skrandį. Susipažinkime su šiuo maisto produktu nuodugniau. Šviežios bulvės (iki rugsėjo 1 d. Didžiausias cukraus kiekis yra daržovėse. kad maistui vartojant produktus. Ypač jo daug virkščiose ir uogose. abrikosai ir kiti panašūs produk­ tai).žinių glitimo savybių priklauso duonos elastingumas. su­ trinka normali žarnų mikrogaurelių struktūra —jie atrofuoja­ si. Bulvės nuo sausio 1 d. iki sausio 1 d. elektrolitų sudėtį ir fekalijų masę (didina jų svorį). Kai nėra maistinių pluoštų. Maistiniai pluoštai reikalingi. gali atsirasti storosios žarnos ar kitų žarnyno skyrių vėžys. ir rupius (morkos. Stenkitės dažniau vartoti produktų. bet ir viso organizmo funk­ cijos. 173 . šviežiuose ir džiovintuose vaisiuose. sutrinka virškinimas prie žarnų sienelių ir maisto medžiagų įsiurbimas. nesudaro glitimo. g) kai nėra maistinių pluoštų. kurie lengvai skaidosi ir pakankamai gerai pasisavinami.6 proc. bulvės — nelabai vertingas produktas. keičia spaudimą virškinimo sistemos organų ertmėje. obuoliai. kukurūzų. bet ir cholesterino bei steroidinių hormonų apykaita. Todėl gali­ ma apsinuodyti. Jie geba adsorbuoti ir pašalinti iš orga­ nizmo įvairius junginius. b) maistiniai pluoštai sulaiko vandenį (padeda išvengti iš­ matų akmenų). Bulvėse yra krakmolo (18—20 p r o c ) . ir jie bus puikiai pasisavinami. plačiai pasklidę augalų audiniuose. diabetą. kopūstai. Kaip matyti iš šios trumpos apžvalgos. Kai žarnų mikrogaurelių mažiau. poringumas ir iškilimas. Maistinius pluoštus sąlyginai galima suskirstyti į švelnius (bulvės. turi ma­ žiau baltymų. o paskui vėl jas įsiurbia. Ruginiai miltai nuo kvietinių skiriasi gleivėmis. net nuodingos me­ džiagos — solanino. Geriausiai maistiniai pluoštai pasisavinami storojoje žarno­ je. fruktozės ir sacharozės. sunkiuosius metalus. kurį geriausia valgyti tik iki sausio 1 die­ nos. kvietines. Kaip krakmolingus produktus rekomenduojama vartoti kruo­ pas: avižines. c) maistiniai pluoštai adsorbuoja tulžies rūgštis ir paskirsto jas visame virškinimo trakte. pažalia­ vusiuose. turinčių natūralios gliukozės. todėl negali pakenkti). iš jų angliavandenių — 15. Glitimas nebūdingas ir avižų. hemiceliuliozė ir pektinai. pagreitinti įsiurbimą plonojoje žarnoje ir pernešti maistą per visą skrandžio—žarnyno traktą. burokėliai ir kt. e) maistinių pluoštų įtaka bakterijų terpei žarnyne. hi­ pertrofiją. taip pat dai­ gintuose grūduose. Daugelio šalių maisto pramonė intensyviai papildoma maistiniais pluoštais. iš jų angliavandenių — 12.) — prasčiau pasisavinami. kad ne­ sutriktų ne tik virškinimo sistemos. iš jų angliavandenių — 17. 50 proc į žarnyną patekusių maistinių pluoštų suvirškinti padeda sto­ rosios žarnos mikroflora. iki kovo 1 d. Didinant maistinių pluoštų kiekį racione. lingino antioksidacinis efektas.8 proc. ląsteliena. Šviežiose bulvėse taip pat yra solanino (bet jo yra labai nedaug. Ugoliovo glitimo tyrinėjimų duomenys. daugiau cukraus.): valgomoji dalis — 75 proc. apipuvusiuose ir sudygusiuose gumbuose. Tai susiję su maistiniais pluoštais ir tul­ žies rūgščių apykaita. d) didelę reikšmę elektrolitų apykaitai organizme ir skran­ džio—žarnyno trakte turi rūgščių polisacharidų — katijonų apykaitos pobūdis. Štai dar keli įdomūs duomenys.: valgomoji dalis — 70 p r o c . mažėja choleste­ rino kiekis kraujyje. sutrinka ne tik tulžies rūgščių apykaita (nuo to kraujyje sumažėja hemog­ lobino). Šviežios bulvės (nuo rugsėjo 1 d. Taip prasideda pirma pačios įvairiausios patologijos grandi­ nės grandis. angliavandenių hidrolizė vyks­ ta burnos ertmėje ir žarnyne. O štai kokie A.8 proc. 172 Maistiniai pluoštai — celiuliozė. grikių.

Prostaglandinų sin­ tezė priklauso nuo organizmo aprūpinimo šiomis rūgštimis. Knygos autorius 175 . Vitami­ nų paskirtis — padėti organizmui ekonomiškai. Rafi­ nuoto aliejaus. kad atsikratytų toksinų. o paskui kau­ piasi vaisiuose ir jų sėklose. lipoproteiduose ir kt. Prostaglandinų poveikis pana­ šus į hormonų poveikį. 174 Riebalai turi riebaluose tirpstančių vitaminų. sun­ kiau susitraukia miokardas. patenkantys iš išorės su maistu.).RIEBALAI Riebalai — medžiagos. Pagal riebalinių rūgščių sodrumą riebalai skirstomi į dvi dideles grupes: kietieji riebalai (lašiniai. kur jie „palaidojami". Skildami jie išskiria dukart dau­ giau energijos (1 g — 9 kilokalorijas) negu baltymai ir anglia­ vandeniai. turintys dau­ giausia nesočiųjų riebalų rūgščių. į racioną įtraukti ko­ kių nors aliejų nebūtina. Tyrimų duomenimis. Mažų dozių poveikis — biolo­ ginis. Esama ryšio tarp nesočiųjų riebiųjų rūgščių ir B grupės vitaminų apykaitos. Jos padeda cholesterinui greičiau tapti folinėmis rūgštimis ir pašalinti jas iš organizmo. kurie turi sočiųjų riebalų rūgščių. Fiziologinis šių rūgščių vaidmuo ir biologinė reikšmė yra daugialypė. augaliniai — E vitaminu.). riešutų ir kt. Dauguma iš jų susiję su baltymų nešėjais. ypač prostag­ landinų. vandenilio ir de­ guonies. maistui vartoti nereikia. Vitaminai susidaro augalų ląstelėse ir audiniuose biosinte­ zės būdu. didina jų elastingumą ir mažina pralaidumą. neturintys energetinių ir plastinių savybių. kurie jį ga­ dina. kad orga­ ninės maisto medžiagos išskirtų būtiną energiją. Todėl organizmas. jungiamajam audiniui ir kt. VITAMINAI Vitaminai — organinių medžiagų junginiai. linolininė ir arachidinė — yra nepamainomos mityboje. Išvardytų nesočiųjų rūgščių svarbiausios biologi­ nės savybės — jų kaip struktūrinių elementų dalyvavimas di­ delio aktyvumo kompleksuose — (fosfolipiduose. Geriausia vartoti šaltų presavimo būdu gautą aliejų. atsiranda odos ligos. t. Tokiame aliejuje nesočiosios riebiosios rūgštys greitai oksiduojasi. Prostaglandinams ši rūgštis sutei­ kia daug biologinio aktyvumo. Riešutų aliejus yra gerai pasisavinamų emulsinių riebalų šaltinis. ir žmo­ gaus) yra „rezervuaras". dalyvau­ jančioms reguliuojant daugelį trombocitų ir kitų. kuriose yra anglies. kurie skaidosi ir patenka į organizmą. Arachidinė rūgštis padeda susidaryti medžiagoms. gyvybinių procesų. mat sintetinami iš fosfolipidų membranų. netekusio mikroelementų ir vitaminų. su­ sidaro fotosintezės būdu žaliojoje augalų dalyje. Riebalų hidrolizė vyksta dvylikapirštėje žarnoje. Kai stinga vitaminų. Kai nesočiųjų riebiųjų rūgščių nepakanka. Riebalų dienos norma — 25—30 g aliejaus ar sviesto. todėl jie vadinami „audinių hormonais". žmogaus organiz­ me ne sintetinami. kadangi jame pati mažiausia medžia­ gų apykaita. Pusiau sočiosios riebalų rūgštys: linolio. Maistui vartojant daug riešutų.y. Nesočiosios riebiosios rūgštys teigiamai veikia kraujagyslių sieneles. Nustatytas nesočiųjų riebiųjų rūgščių ryšys su cholesterino apykaita. sviestas). sutrinka sveikata. Juk riebalinis audinys (ir gyvulių. kadangi organizme ne­ sintetinamos ir todėl turi būti gaunamos su maistu. ir skystieji riebalai (įvairūs aliejai — saulėgrąžų. Gyvuliniai riebalai aprūpina organizmą A ir D vitaminais. taukai. Tai būtinas elementas susidarant ląstelių membra­ noms. teisingai ir iki galo sunaudoti pagrindines maistingąsias medžiagas. labiausiai tinka organizmui provitaminai. Gyvuliniai riebalai turi toksinių intarpų. juos kaupia riebaliniame audinyje. slopinama reprodukcinė funkcija. Augaliniai riebalai yra didesnės energetinės vertės. kaupiasi oksidacijos produktai. alyvuogių. Šios rūgš­ tys pagal savo biologines savybes priskiriamos prie gyvybiškai būtinų medžiagų ir netgi traktuojamos kaip vitaminai (F vita­ minas). sumažėja augi­ mo intensyvumas ir atsparumas nepalankiems išoriniams bei vidiniams faktoriams.

B 3 (pantoteninė rūgštis). A vitamino reikia ir ausims. Kartu su C vitaminu A vitaminas sumažina lipoidinlų nuo­ sėdų kiekį kraujagyslių sienelėse ir cholesterino kiekį kraujo serume. Grynojo pavidalo A vitaminas — kristalinė. 176 B 8 (inozitas). Slaptos vitaminų stygiaus formos neturi jokių išorinių po­ žymių ar simptomų.susistemino pagrindines vitaminų nepakankamumo rūšis (žr. Augaliniai pigmentai karotinoidai — A provitaminas. „Katrex" — iš Juodosios jūros ryklio katrano kepenų) labai vertingi. šviesiai geltonos spalvos medžiaga. A provitaminai (karotinai). carota —„morka") —angliavandenių junginiai. B 4 (cholinas). Riebaluose tirpstantys vitaminai A vitaminas (retinolis). A vitaminas reikalingas. be kurios jos negalėtų optimaliai funkcionuoti. Pagal tai jie skirstomi į dvi dideles grupes: vandenyje tirpstančius ir riebaluose tirpstančius. Į vitaminus panašios medžiagos B ] 3 (orotono rūgštis). Tai vienas iš vitaminų. Ypač daug A vitamino yra jūros gyvūnų kepenyse. kad nesu­ triktų biologinės membranos būklė. kurie augaluose paprasta: jungiasi su baltymais. * 1 ME — 0. augimo pro­ cesams. A vitaminas sėkmin­ gai taikomas gydant alergiją. E vitaminas (tokoferolis). A vitaminas ypač svar­ bus augančiam organizmui. bendrą organizmo tonusą. PP (nikotino rūgštis). jos funkcijos. B 1 2 (cianokobalaminas). H (biotinas). be to. Jo stoka gali sukelti ausų in­ fekcijas ir pažeisti klausos mechanizmą. skeleto formavimuisi. epiteliniam audiniui. Karotinas virsta A vitaminu plonųjų žarnų sienelėse ir kepenyse. P (bioflavonoidai). padedančių organizmui nesenti. ge­ rai tirpstanti riebaluose. D vitaminas (kalciferoliai). Pavyzdžiui. U (S=metilmetioninsulfonio chloridas). regėjimui naktį. kad šienligės piepuolį galima visiškai įveikti. F (pusiau sočiosios riebiosios rūgštys). suvartojus 150 000 ME* A vitamino. Vitaminai klasifikuojami remiantis jų tirpumo vandenyje ir riebaluose principu. Regėjimo prisi­ taikymas prie skirtingo apšvietimo tęsiasi apie 8 minutes (kai A vitamino atsargos normalios) ir 30—40 minučių. kepenims ir antinks­ čiams. šio skyriaus pabaigoje). Riebaluose tirpstantys vitaminai yra membraninių sistemų dalis. B c (folinė rūgštis). Vandenyje tirpstantys vitaminai Bj (tiaminas). ultravioletinių spindulių. Štai ko­ dėl preparatai iš šių gyvūnų kepenų (pavyzdžiui. 1 lent. Fiziologinė A vitamino reikšmė. Vandenyje tirpstantys vitaminai dalyvauja fermentų struk­ tūroje ir funkcijose. kai jo atsar­ gos perpus sumažėjusios. Hj (para-aminbenzoinė rūgštis). Nustatyta.3 mkg 177 . Neatsparus rūgščių. Ypač A vitamino reikia skydliaukei. B 1 5 (pangamo rūgštis). B 2 (riboflavinas). K vitaminas (fitochinonas). N (lipoinė rūgštis). B g (piridoksinas). jo injekcijos pailgina bandomųjų gyvūnų gyvenimą. atsparumą. C (askorbinlnė rūgštis). gali atsirasti įvairių kompli­ kacijų. B t (karnitinas). oro deguonies poveikiui. Trūkstant vitaminų pailgėja sveikimo po ligos periodas. bet neigiamai veikia darbingumą. Ka­ rotinoidai (lot. A vitaminas Jo yra tik gyvūninės kilmės produktuose.

Vilenčiko knygos „Biologinio senėjimo ir ilgaamžiškumo pagrindai". atlieka ypatingas apsaugines funkcijas. sėklidėse.56 litro) morkų sulčių. kuri organizme ne­ virsta A vitaminu. karotinas lengvai suyra. labai mažai kiaušinių. Nemažai vitamino A prarandama terminio maisto apdorojimo metu. kiaušinio trynys. Re­ guliariai ir saikingai vartoti oranžines morkas ir jų sultis reko­ menduojama tam. buvo visiš­ kai geltonos spalvos.Vakarų gydytojai A vitaminą vadina „pirmąja gynybos nuo ligų linija". Vokietijoje buvo atliekami bandymai su 152 vairuotojais. kad A vitaminas kepe­ nyse kaupiasi iš karotino. ir galbūt dėl šios prie­ žasties. nepastebėta hipervitaminozės reiškinių. Aliejinis beta-karotino tirpalas dukart mažiau aktyvus ne­ gu A vitaminas. sviesto. Net gali sulėtėti organizmo reakcijos (sportininkų dėmesiui). ypač JĮ paveikus ultravioleti­ niais spinduliais ir deguonimi. * Šią vertingą informaciją apie karotiną autorius paėmė iš M. Jiems kasdien davė po 150 000 ME A vitamino. nors jų maiste nėra pieno. kurio būna vaisiuose. oranžinis pigmentas. kad sumažėtų ankstyvo senėjimo ir navikų rizika*. kaip tvirtina Transporto psichologijos institutas. Žmogaus organizme karotinas kaupiasi kepenyse. Javos saloje tarp kaimo gyventojų. A vitamino nepakankamumo poveikis labai platus. palmitinas. Tai visų pirma galimybė sumažinti kancerogeninę riziką nuo apšvytinimo ir tabako dūmų regulia­ riai valgant morkas. Beta-karotino dalis. yra pagrindinis jo cheminio stabilizavimosi faktorius. spru (tropinė li­ ga) — karotino kiekis kraujyje tesudaro 8—30 mg. nervų audiny­ je. Apskritai A vitamino deficito problema aktuali visame pa­ saulyje. ir 1/3 šio poreikio turi patenkinti A vitaminas. oranžiniuose-geltonuose žiedlapiuose. Didžiosios Britanijos laikraštis „Times" pranešė apie 48 me­ tų mokslininko B. 178 A vitamino atsargas mažina alkoholis. kaulų čiulpuose. Todėl A vitaminu net gydoma. Apkartusiuose riebaluose A vitaminas taip pat žūva. sveikos mitybos šalininkas. A vitamino hipervitaminozė pasitaiko labai retai. širdyje. Pasisavinant karotiną ypač svarbus tulžies kiekis žarnyne. Manoma. ultravioletiniai spinduliai. ir tai. Jį naikina oro deguonis. arba 40 suaugu­ siojo normų iš karto!). Jos ten atidedamos kaip aukštesnės riebalinės rūgštys — oleinas. kad karotinas stimuliuoja lytinių hormonų poveikį. Vaiko organizmas jį pasisavina prasčiau negu suaugusiųjų. 179 . Baltymas. sviestas. bis­ mutas. sergamumas akių ligomis sumažėjo 75 procentų. Vaikų. šviežiomis daržovėmis ir vaisiais. A vitamino poreikis — 1. Brauno mirtį. Priešingai. Tirpale. kurie arba neiš­ laikė vairuotojų egzaminų. arba padarė daugiausia eismo pa­ žeidimų. A vitamino stokos požymių nepastebėta. jų normali veikla — pirmoji sveikatos sąlyga. labai sustipri­ no jų sugebėjimą vairuoti. rūgštys. kadangi organizmo dangos ir epitelis kūno viduje. nes reika­ lingas labai didelis kiekis. per dieną išgerdavęs po 8 pintas (pinta= 0. Atsargos kepenyse gali sudaryti 500 dienų A vitamino po­ reikio rezervą. kiaušidėse. kai numirė. mintančių neglūdintais ryžiais. kad B. Gydytojas teigė. Atkreipsim dėmesį į tai. sūris. Karotinas Karotinas — nesotusis angliavandenis. o 2/3 — beta-karotinas. Straipsnyje „Morkų dieta pra­ žudė mokslininką" buvo rašoma: „Kaip parodė tyrinėjimai Kroidone. kancerogenai. odoje — y p a č pėdose ir delnuose. Fiziologinė reikšmė. Indijoje vienerių—pen­ kerių metų vaikams kas pusę metų skiriamas vienkartinis 60 miligramų A vitamino davinys (200 000 ME. Sergant kai kuriomis ligomis — egzema. o tai praktiškai nerealu. Štai vienas tokių atvejų. stearinas. didelis baltymo dietoje sumažėjimas (nuo 18 iki 3 pro­ centų) sumažina šio vitamino sankaupas kepenyse daugiau nei du kartus. grieti­ nėlė. o ne iš vitaminingos dietos. susijungęs su karotinu. nustatyta. kad A vitaminu ten apsirū­ pinama pakankamai. Braunas mirė ap­ sinuodijęs A vitaminu". Karotino kiekis žmogaus kraujo plazmoje svyruoja tarp 80 ir 230 mg ir priklauso nuo maisto. Svarbiausias A vitamino šaltinis: kepenys. nors yra didelės atsargos. gavusių dvi dozes. žuvų taukai.5 mg per parą.

alaus mielėse. E vitaminas glau­ džiai susijęs su biologinėmis membranomis. maždaug po valan­ dos pirmą kartą tą dieną sėdu valgyti. Tokoferoliai spartina ATF sintezę. neleidžiančios atsirasti rachitui. ir su­ trikęs virškinimas. susidaro cholekalciferolis (D3 vitaminas) iš savo provitamino. Pakankamas to­ koferolių kiekis padeda tvirtėti raumenims. apsaugo juos nuo pervargimo ir nusilpimo. nuo slogos. ausų uždegimo. mažai A vitamino ir karotino turintys produktai. žaliuose lapuose. Ląste­ lių vidinių lipidų oksidacija sąlygoja toksinių medžiagų susida­ rymą iš oksiduotų nesočiųjų riebiųjų rūgščių. piene. esant gleivinės degeneracijai ir uždegimams. Ši E vitamino savy­ bė plačiai taikoma sporto medicinoje kaip būdas raumenų veik­ lai skatinti. Gydymosi tikslais arba profilaktiškai D vitaminą reikia var­ toti atsargiai. nėštumo metu. D vitaminas skatina kalcio ir fosfo180 ro druskų įsiurbimą iš žarnyno. Tokio mitybos režimo laikėsi Polis Bregas. plaučių uždegimo. jo pasisa­ vinama tik 1—2 procentai. Augaliniuose orga­ nizmuose yra ergosterino — D provitamino. Jo pavadinimas (grai­ kiškai toko „palikuonys". ir polipai. vaikams iki trejų metų — 400 ME. daug 40—60 metų vyrų tampa invalidais. skatina jų veiklą." Būtent šiuose produktuose karotino yra pakankamai. A vitamino pasisavinimo sutrikimai. žuvų taukuose. Odą veikiant ultra­ violetiniais spinduliais. perdozavimas susirgus. morkose. Svarbiausia tokoferolių savybė — pa­ dėti kauptis vidaus organuose riebaluose tirpstantiems vitami­ nams. kaip teigia specialis­ tai. ypač šaltalankių aliejuje. D vitaminas tarp jų svarbiausias. A vitamino ir karotino svarbą mūsų mitybai patvirtina to­ kie faktai. Tai ir įvairios opos. Štai ką jis rašo savo garsiojoje kny­ goje „Badavimo stebuklas": „Kai atsikeliu. sportuojant. Tokoferoliai dalyvauja baltymo apykaitoje. Nustatyta D vitamino svarba ląstelėse membranų ir subląstelinių struktūrų kai kurioms savybėms. E vitaminas E vitaminas vadinamas tokoferoliu. hipofizės. Jos gali sutrikdy­ ti ląstelės funkcijas ir vėliau ją sunaikinti. treniruojantis. D vitaminas Žinoma maždaug septynios medžiagos. E vitaminas fiziologiškai reikšmin­ gas antitoksiniu membraninių lipidų (riebalų) poveikiu. Nustatyta. kad nuo toko­ ferolių labai priklauso endokrininių sistemų. kopūstai ir žalumynai. yra paslėptų patologinių procesų išorinis požymis: dėl su­ trikusios medžiagų apykaitos. Profilaktiškai per pusryčius visada valgykite salotų. kurio ypač daug odoje. kurio­ se yra daug morkų. Šios toksinės me­ džiagos slopina fermentų ir vitaminų poveikį. Fiziologinė reikšmė. svieste. o lotyniškai ferre „atnešti") — atsklei­ džia E vitamino svarbią reikšmę organizmo dauginimosi funkci181 . Paprastai tai būna švie­ žių daržovių salotos — morkos. Daug D vitamino yra grūdų gemaluose. ypač intensyviai treniruojantis. Būtina D vitamino paros norma suaugusiems žmonėms. ypač liaukų. bronchito. Ant dantų seilėms veikiant susidarę akmenys. kiaušiniuose.Dirbtinį karotiną vartojant labai didelėmis dozėmis. padeda kauptis kauluose kal­ cio fosfatui. Prisimin­ kite skyrių apie virškinimą: kaip greitai nusilupa skrandžio— žarnyno trakto epitelis. kepenyse. inkstuose susidaro akmenys. vaikams (2—5 me­ tų) intensyviai augant ir lytinio brendimo metu. neišvengiama pačių įvairiausių ligų. būklė ir veikla. Jei jis nesuspėja visiškai atsistatyti. kurių priežastis — A vita­ mino trūkumas. stiprina dantis ir saugo nuo rachito. antinksčių ir skydliaukės. A vitamino ir karotino deficito priežasčių begalės: nepilna­ vertė mityba. Pagal biologinį poveikį to­ koferoliai skirstomi į vitamininio ir antioksidacinio aktyvumo medžiagas. ypač A vitaminui. Daug beta-karoti­ no rūgštynėse. jų funkcija. ypač kalcio jonų ir kitų katijonų pralai­ dumui. taip pat apsaugo eritrocitus. arba gerkite morkų sulčių. vy­ resniems negu trejų metų vaikams yra 100 ME. E vitaminas skatina ilgaamžiškumą. moliūguose. Tyrimų duomenimis. nes jis toksiškas. Beta-karotino paros norma — 6000 ME. ir piktybiniai navikai. an­ ginos. Didelės karotino dozės nėra kenks­ mingos ir A hipervitaminozės nesukelia. Fiziologinė reikšmė.

valgysime košes. Maitinantis riebiai taip pat smarkiai padidėja B 2 vitamino poreikis. 183 .6 mg tūkstan­ čiui kkal). Trūkstant Bj vitamino. vitaminas B2 vitaminas priskiriamas prie flavinų — daržovių. Svarbiausia B 2 vitamino savybė — augimo skatinimas. kopūstuose. grikių ir avi­ žų kruopose. žūva 10—30 proc. PP vitaminas PP vitaminas — balti bekvapiai dygliuoti rūgštoko skonio kris­ talai. K vitamino yra žaliuose salotų lapuose. kepe­ nyse bei kraujo ląstelėse šis vitaminas virsta aktyvia medžia­ ga — kofermentais. vitamino biologinio veikimo sritis — jo. Bj vitamino paros norma — 1. Taip pat jis dalyvauja fermentacijos sistemose. Suaugusio žmogaus organizme K vitaminą sintetina žarny­ no mikroflora (iki 1. B 2 vitaminas būtinas angliavandenių.6 mg (0. svarbiausia žarnų ląstelė storojoje žarnoje. kad būtų išsaugotos struktūrinės. didina skrandžio varančiąja ir sekrecijos funkcijas. Ši pastraipa tinkamos mitybos požiūriu yra nepaprastai svarbi. Tik tada bus viskas gerai. daigintuose grūduose. Svarbiausia B. sunkiai tirpstantys vandenyje. Grynas B 2 vitaminas yra geltonai oran­ žinės spalvos kartūs milteliai. derinkite juos su daug krakmolo turinčiu maistu. bulvių. baltymų „sudegini­ mui". funkcinės jų membranų savybės. Fiziologinė reikšmė. Daug B 2 vitamino yra kiaušiniuose. Patekęs su maistu. kad neatsikosėtumėte gleivėmis. dilgė­ lėse. K grupės vitaminai dalyvauja krau­ jo krešėjimo procesuose. 182 IV. fermento. Kepant duoną. kad iš nosies neimtų tekėti krakmolingos išsky­ ros. Bj vitamino (jei­ gu nenaudojami cheminiai ir šarminiai kepimo milteliai). B 2 vitamino paros norma — 0. Iš žarnyno mikroorganizmų. Bj vitamino šaltinis — grūdai. Bj vitaminas Sis vitaminas priskiriamas prie sieros turinčių medžiagų. žarnų sienelėse. Kai maiste daug angliavandenių. reguliuojančiose oksidacijos ir audinių atstatymo procesus (kvėpavimas ir jo treniravimas). dalyvavimas angliavandenių apykaitoje. Fiziologinis poveikis. Fiziologinė reikšmė. B2 vitaminas teigiamai veikia regos organus. padeda aprūpinti organizmą energija. normaliam nėštumui ir vaisiaus vystymuisi. gerai tirpstan­ tys vandenyje. padeda ryškiai matyti spalvas. padidėja ir B 2 vitamino poreikis. K vitaminas K vitaminų grupėje yra gamtinės medžiagos — Kj vitaminas (filochinonas) ir K 2 vitaminas (melachinonas). Saulės šviesos veikiami jį sintetina žali augalų lapai.5 mg per parą). pernešančių deguonį. Jis padeda kuo geriau skaidyti angliavandenius. kepenyse. padidina adap­ taciją tamsoje. organizme kaupiasi jų tarpinės apykaitos produktai — pieno ir pirovynuogių rūgštys. alaus mielės ir kepenys. žaliose daržovėse. Jo daug aliejuje. spermos susi­ darymo procesams.3—2. pie­ no natūralių pigmentų. Fiziologinis poveikis. nepakankamai pasisavina­ mi angliavandeniai. riebalų. galimas deficitas. kvėpavimo fermentų dalimi. lengvai suyrantys šviesoje. vitaminas — bespalviai mielių kvapo kristalai.8 mg 1000 kkal. K vitamino reikia kiekvienai organizmo ląstelei. liucernoje. normalizuoja širdies veiklą. da­ lyvauja visose tarpinėse apykaitos reakcijose. neužmirškite B grupės vi­ taminų. varpinių augalų gemaluose. todėl padeda ląstelėms kvėpuoti. kai žarnyne mikroflora jo nesintetina. pagerina regėjimą naktį. Šį vitaminą sintetina žmogaus žar­ nyno mikroflora. PP vitaminas — vienas iš fermen­ tų. Dažniausiai K avitaminozę su­ kelia kepenų ligos. sintetinančių K vitaminą. Grynas B. Kad nekiltų pačių įvairiau­ sių sutrikimų. E vitamino paros norma suaugusiam žmogui — 12—15 mi­ ligramų. gana atsparūs aplinkos poveikiui. pagreitina skrandžio turinio evakuaciją. B 2 vitaminas — viena iš sudėtinių flavoproteidų dalių. Bj vitaminas veikia virškinimo organus. Sakykim.jai.

H vitaminas H vitaminas — dygliuoti. B 6 vitaminas labai svarbus kraujo gamybai. daigin­ tuose grūduose ir alaus mielėse. B 3 vitamino šaltinis: alaus mielės. dalyvauja rieba­ lų apykaitoje.6 mg PP vitamino. 184 B 6 vitamino stoka gali sukelti kepenų riebalinę infiltraciją. Fiziologinė reikšmė. Fiziologinė reikšmė. Fiziologinė reikšmė. Fiziologinė reikšmė. Sis vitaminas turi įtakos antinksčių veiklai: kai jo trūksta.15—0. taip pat ir cholino. neutraliame tirpale stabilus skystis. kaip ir B ] 2 vitaminas. Per parą reikėtų sunaudoti 5—10 mg B3 vitamino (be to kiekio. puikiai tirpstantys vandenyje. kurių skran­ džio rūgštingumas yra sumažėjęs!). žirniuose. Sis poreikis paprastai patenkinamas ne vien valgant atitinkamą maistą. gerina kasos sulčių sekreciją ir sudėtį (dėmesio. sutrin­ ka glikokortikoidų sintezė. Labai įvairi. Daug šio vitamino yra grikiuose. B 3 vitaminas B3 vitaminas — geltonas. aiškiai spar­ tėjant senėjimo procesams. organizmas geriau panaudoja auga­ linius baltymus. Jai sutrikus. pigmentų susidarymą ir glikogeno susikaupimą. B„ vitaminas Tai bespalviai kristalai. šio vitamino žūva sterilizuojant pieną ir apdorojant jį jonitinėmis dervomis. Nurodysime tik pagrin­ dinę: reguliuoja nervų sistemos ir nervinių-maitinamųjų proce­ sų funkciją. B3 vitaminas susijęs su skydliauke: skydliaukėje esantis ti­ roksinas veikia A kofermento sintetinimą iš B3 vitamino. ypač nervų-trofinę funkciją. Daug H vitamino yra kiaušiniuose. ypač susidarant baltymams ir fermentams. gaminančias rūgš­ tis. B c vitaminas. B 6 vitaminas dalyvauja medžiagų apykaitoje. prastai tirpstantys vandenyje. Paros norma: 1. veikia nukleininių rūgščių. buvo nustatyta aterosklerozė su būdingais koronarinių kraujagyslių pažeidimais. grikiuose. atsparus šviesos. Manoma. kad H vitaminas reguliuo­ ja nervų sistemą. iškyla dermatito ir kitų negalavimų pavojus. žirniuose. Veikiant PP vitaminui. sintezę.5—3 miligramai. kepenyse. jų antitoksinį poveikį. Bg vitaminas labai svarbus riebalų apykaitai. diabetikai!). Gydant der­ matitus. atspa­ rūs kaitinimui. Daug B(.3 mg H vitamino. varškėje. bet ir žarnyno mikrofloros biosintezės sąskaita. gerai tirpstantys vandenyje. neatsparūs šilumai ir švie­ sai. Per parą organizmui reikia 0. daiginti grū­ dai. kurį žarnyne susintetina mikroflora). Jis yra svarbus ląstelių dauginimosi veiksnys. bulvėse. 1000 kkal maiste turi būti 6. oro deguoniui. Tiriant beždžiones. kai kurių amino rūgščių. gerai vandenyje tirpstantis. ilgą laiką maitintas Bg vitamino stokojančiu maistu. šarmų ir rūgščių poveikiui kris­ talai. avižinėse kruopose. Iki 50 proc. vitamino yra alaus mielėse. ką ka­ muoja sutrikusi skrandžio sekrecija ar atonija!). geriausiai tinka kartu vartojamas B 6 vitaminas ir nesočiosios riebiosios rūgštys. Didelis B 6 vitamino kiekis maiste didina rūgštingumą ir skrandžio sekreciją (atkreipkite dėmesį visi tie. normalizuoja kepenų funkciją. mėsoje. Kartu su B 1 2 vitaminu šio vitamino esama chromosomose. kiaušiniai.PP vitaminas veikia virškinimo organus: skatina sekrecinę ir motorinę skrandžio funkciją (atkreipkite dėmesį tie. B6 vitaminas veikia ir skrandžio liaukas. kopūstuose. 185 vitaminas . purinų. Daugiau B6 vitamino rei­ kia nėščioms moterims. B c Bc vitaminas — sluoksniuoti geltonai oranžinės spalvos krista­ lai. pagyvenusiems žmonėms. žir­ niuose. deguonies poveikiui.

sustiprėja jų antitoksine funkcija. sumažėja likusių vitaminų poveikis.Bc vitaminas stimuliuoja ir reguliuoja kraujo gamybą. Daug C vitamino reikia endokrininei sistemai (hipofizei. 187 . gerai tirps­ tantys vandenyje kristalai. 2) C vitaminas dalyvauja baltymų fermentų sintezėje. gaunamo su maistu. B 1 2 vitaminas B ] 2 vitaminas — raudoni dygliuoti ar prizminiai kristalai. daigintus grūdus. kuriose vyksta baltymo sintezė. C vitaminas C vitaminas — balti rūgštaus skonio. alaus mieles. Nedidelis B c vitamino kiekis maisto produktuose ir neatsparumas šildymui labai ap­ sunkina organizmo poreikių patenkinimą. Kai organizmui stinga C vitamino. Dalis medikų tvirti­ na. padidėja kapiliarų trapumas. trys ypatybės išskiria jį iš šios grupės: 1) C vitaminui nebūdingos kofermentų funkcijos. o mikroflora jo pagaminti negali — mielės šį vitaminą suardo. 186 Jei B grupės vitaminų gaunama pakankamai. galimos kraujosrūvos. Pagrindinis C vitamino kiekis (iki 70 proc. nukleininių rūgščių. o sukelia mažakraujystę ir nervų sistemos sutrikimą. dar ge­ riau. kruopomis. B c vitamino yra alaus mielės. kaip ir maitinantis tik augaliniu maistu bei duona. purinų sintezei. B ] 2 vitamino paros norma — 3 mkg. Tai kompensuoja žar­ nyno mikrofloros sintezė. padidėja vitamino C poreikis. Ypač daug C vitamino reikia ląstelių membraninėms siste­ moms. Pagrindinė šio vitamino reikšmė — antianeminis poveikis. C vitaminas labai svarbus kapiliarų sienelėms. Veikiamas šviesos B ] 2 vitaminas netenka aktyvumo. kiaušiniuose. 3) žmogaus organizme C vitaminas nesintetinamas. taip pat ir gyvūninės kil­ mės. jų elastingimui. baltymo panaudoji­ mas sumažėja. Visa tai ne gydo. Taip atsitinka dėl skrandžio dugno liaukų ląstelių atrofijos. be skonio ir be kvapo. grūdus. Daugiausia C vitamino turi ribosomos ir tos ląstelių struktūros. kad šis vitaminas esti tik gyvuliniuose produktuose: kepe­ nyse. Kai baltymų stokojama. kad organizmas negali pasisavinti B 1 2 vitamino. labiausiai atsparus oksidacijai. neriebioje varškė­ je. svarbi jo įtaka baltymų apykaitai. Trūkstant šio vitamino. bet daug kepimo mielių. Nors C vitaminas yra vienas iš vandenyje tirpstančių vita­ minų. B 1 2 vitaminas skatina vaikų augimą. Atminkite: valgant baltą duoną. Atlanto silkėje. Tai pastebima ir valant dantis: jei ima kraujuoti dantenos. Visiškai sunai­ kinti B 1 2 vitamino atsargas gali organizme esančios kirmėlės. augalų lapuose. Be to. Biologinė C vitamino reikšmė orga­ nizmui iš esmės susijusi su oksidacijos — atkuriamuoju povei­ kiu. reikalingos normaliai mikroflorai. vištienoje. Fiziologinė reikšmė. kuri turi mažai ląstelie­ nos. kad dėl askorbinogeno vaisių ir daržovių vitaminų aktyvu­ mas yra toks patvarus. riešutus. Augalai B ] 2 vitamino neturi. Šiuo atveju B 1 2 vitamino poreikis patenkinamas jį sintetinant iš kobalto. sardinėse. Rezultatas bus toks pat. mažina cholesteriną. skumbrijoje. Ypač svarbus C vitamino tiesioginis ryšys su baltymų apy­ kaita. kad organizmas galėtų pasisavinti B 1 2 vitaminą. Paros poreikis — maždaug 200 mkg. Gali bū­ ti. Šios ląstelės gamina gastromukoproteiną — būtiną komponentą. Tai viena iš vegetarų daromų klai­ dų: mielinės tešlos duoną pakeiskite nerauginta arba. petražolių lapuose. didi­ na leukocitų kiekį. Fiziologinė reikšmė. jums šiek tiek trūksta C vitamino. svogūnuose. antinksčiams ir kitoms liaukoms). salotose. amino rūgščių. B ] 2 vitamino sintezė bus sutrikdyta. kepenyse. Kai organizme yra daug C vitamino. Kai organizmui stinga baltymų. Tai labai svarbu aler­ giškiems žmonėms. o jo poreikis padidėja. kepenyse kaupiasi di­ desnės glikogenų atsargos. Pasitaiko. Natūropatai tvirtina („Saulės maistas ant tavo stalo").) — augaluose esantis askorbinogenas. tuo galima paaiškinti platų jo biologinio poveikio spektrą. jautienoje. stiprina jų sveikatą (tėvų ir vaikų dėmesiui!). B grupės vitaminai pakankamai apsirūpinama valgant ža­ lumynus. kad B 1 2 vitaminą sintetina normali žarnyno mikroflora. bekvapiai. organizmas Kali apsieiti be gyvūninės kilmės baltymų.

ryžiuose. Hj vitaminas Tai bespalviai kristalai. Paros norma nenustatyta. judriųjų metilo grupių donatoriaus funkcija. kad išsigi­ musi žarnyno mikroflora gali sunaikinti C vitaminą žarnyne. kad jis sudaro maždaug pusę reikalingo C vitamino kiekio. vis tiek stinga C vitamino. ir net jo su maistu gaunant pakankamai. Jie iš organiz­ mo lengvai pašalinami su šlapimu. N vitaminas apsaugo kepe­ nis nuo suriebėjimo.C vitamino stoka mažina organizmo atsparumą ne tik in­ fekcinėms ligoms. ypač nuo sunkiųjų metalų (arseno. dalyvauja oksida­ cijos procesuose.5 miligramo. B 1 5 vitamino svarbiausia ir pagrin­ dinė reikšmė — lipotropinės savybės. — poveikio. pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. C vitaminas. Yra duomenų. tirpstantys vandenyje. C vitaminas neleidžia organizme susidaryti toksiškiems jungi­ niams. Biologinės P vitamino savybės turi daug ką bendra su C vitaminu. kitame augaliniame maiste. dar jam nepatekus į kraują. kepenyse. juoduosiuo­ se serbentuose. bet neatitinkančių visų vita­ minams keliamų reikalavimų. Šiuo metu jų žinoma apie 500. Kai šio vitamino organizmui ne189 . Fiziologinė reikšmė. Paros norma — 60—100 miligramų. pasižyminčių kai kuriomis tikriesiems vi­ taminams būdingomis savybėmis. ir visi jie augalinės kilmės produktai. kopūstuose. vyšnios. žemuogėse. gyvsidabrio. c vitaminas 15 Pirmą kartą buvo išskirtas iš abrikosų kauliukų branduolių. Rūkantys žmonės C vitaminą pasisavina ypač blogai. P vitaminas P vitaminas sujungia biologiškai aktyvių medžiagų — bioflavonoidų grupę. Be to. pastebėtas šių vitaminų bendras poveikis. Numatoma B 1 5 vitaminą taikyti sporto tikslams. N vitaminas dalyvauja biologinės oksi­ dacijos procese. apsaugančios nuo toksinių medžiagų — švino. N vitaminas Fiziologinė reikšmė. nes padeda susidaryti pa­ tvariems vandenyje tirpstantiems kompleksams. spanguolės. piene. Poreikis tiksliai nėra nustatytas. B. Jis gerina audinių kvėpavimą. B vitamino paros norma: 0. Dėl šių savybių vartojamas organizmo ūminių ir lėtinių apsinuodijimų atvejais. Viena būdingiausių N vitamino savybių — su­ gebėjimas skatinti augimą. P vitaminas didina kapiliarų atsparumą. švino ir kitų) druskų.5 gramo.5—1. Į VITAMINUS PANAŠIOS MEDŽIAGOS Tai grupė medžiagų. spartina kepenų ląstelių regeneraciją. kad šis vitaminas didina vaisingumą ir gerina vaisiaus vystymąsi. Daug C vitamino yra džiovintose erškėtuogėse. trešnės. Nustatyta. pieno produktuose. Jo esama alaus mielėse. juos stimuliuoja. N vitamino yra kopūstuose. Organizmas jį lengvai pasisavina. Fiziologinė reikšmė. agrastai. deguonies panaudijimą. Gyvūnų audiniuose šių medžiagų nerasta. patvirtinančių. Paros norma — 0. anilino ir kt. B 1 3 vitaminas Jis teigiamai veikia kepenų funkcijas. C vitaminui būdingos savybės. Abu jie — veikia kaip stiprus antioksidantas. bet ir kai kuriems toksinams. Pagrindinis P vitamino vaidmuo — kapiliarų stiprinimas ir kraujagyslių sienelių pralaidumo ma­ žinimas. Manoma. Fiziologinė reikšmė. P vitamino šaltiniai: juodieji serbentai. Jis taip pat pasižymi antioksidaciniu poveikiu C ir E vitaminų atžvilgiu. kaip ir E vitaminas. apsaugo organizmą nuo 188 daugelio toksinių medžiagų. krapuose ir petražolių lapuose. anglies sulfido.

ryžiuose. burokėliuo­ se. manoma. Jei vartojame daugiau negu reikia natūralių vitaminų. Šlapimas nusida­ žydavo šių „vitaminų" spalva ir turėdavo savotišką kvapą (vėlgi šių pačių „vitaminų"). Šio vitamino yra moliūguose. kaip metionas. dekamevitą ir kt. kai tuo tarpu jo norma neviršija 100 miligramų! Įvairių šalių mokslininkai laikosi nuomonės. Fiziologinė reikšmė. Tačiau pastaraisiais metais gydytojai vis dažniau pastebi šalutines reakcijas. sinteti­ nius — visiškai lengva. vitaminus gaminant dirbtiniu būdu. mū­ sų bakterijos jų perteklių suardo bei išstumia lauk. Svarbiausios šio vitamino lipotropinės savybės. Kaip žalingo didelės vitaminų dozės poveikio pavyzdį pa­ teiksiu dalį straipsnio iš žurnalo „Zdorovje": „C vitaminas turi tvirtą nekenksmingo preparato reputaci­ ją. kai vaikas suval­ gė pakelį tokių „vitaminų" ir numirė. stimuliuoja jos ląstelių regeneracijos procesus.pakanka. DIRBTINIŲ VITAMINŲ ŽALA Iš viso to. sti­ muliuoja virškinimo aparato motorinę funkciją. kad turėtų būti 0. Pagrindiniai šio vitamino tiekė­ jai. Daugelis žmonių tai yra patyrę. re­ guliuoja skrandžio darbą. Paros norma nenustatyta. vartodami įvairius polivitaminus (undevitą. kiaušiniuose. be to.). prasideda kepenų riebalinė infil­ tracija. kurias žmonėms sukėlė C vitamino besai­ kis vartojimas. burokėliuose.5—3 gramai. Juk daugelis šiuo vitaminu bando apsisaugoti arba gydyti ūmines virusines kvėpavimo takų ligas — gripą ir kai kurias kitas. teigiamai veikia skrandžio gleivinę. Manoma. sutrinka pigmentacija (pvz. B T vitaminas Būtinas normaliam raumenų funkcionavimui ir jų optimaliai fiziologinei būklei. Ilgesnis terminio maisto apdirbimas U vitaminą visiškai su­ naikina. Kai B4 vitamino stokojama. Paros norma tiksliai nenustatyta. Be to. petražolėse. aišku.. kad jų aktyvumas priklauso nuo baltymų. hormonų veikla. kurių organizmas negali pasisavinti. kad C vitami191 190 . B 4 vitaminas Balta kristalinė medžiaga. Ši medžiaga padeda kepenims greitai atsikratyti riebiųjų rūgščių. plaukų depigmentacijaj. gerai tirpstanti vandenyje ir alkoho­ lyje. Cholinas veikia baltymų ir riebalų apykaitos procesus. pažeidžiame normalų organų ritmą. U vitaminas Gerai gydo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opas. Ir apskritai su maistu gaunamus vitaminus perdozuoti sunku. braškėse. Jo yra kopūstuose. Savo nuožiūra vartoja C vitamino po 4—6 ir netgi 10 gramų per parą. B g vitaminas Pasižymi lipotropinėmis ir sedatyvinėmis savybėmis. — mėsos produktai. Net ir ilgesnį laiką (keletą mėnesių) var­ tojamas U vitaminas nekenkia kepenims (jos nesuriebėja). jie tampa kristalais. Lipotropinis cholino (vitamino B ) poveikis išryš­ kėja dalyvaujant kepenyse vykstančioje fosfolipidų sintezėje. Paros norma: 1—1. bulvėse. ypač daug daigintuose kviečių grū­ duose. pomidoruose.5 gramo. Taip save „stiprindami" perkrauname ke­ penis ir inkstus. varškėje. Vartojamas ser­ gant lėtiniu gastritu. kas buvo pasakyta apie vitaminus. avižinėse kruopo­ se. Be to. morkose. Paros norma nenustatyta. nu­ kenksmina daugel} organizmui žalingų medžiagų — seleną ir kt. B 4 vitamino yra kepenyse. Labai tinka aterosklerozės profilaktikai. augimas. Aš pats žinau atvejį.

labai prastas re­ gėjimas naktį sunkus prisitaikymas prie šviesos. n u o kurio susidaro t r o m b a i . pamėlynavusios lūpos. p e r n e l y g didelės j o d o z ė s net a p s u n k i n a kai kurių infekcinių-alerginių ligų. a t s i r a n d a s k r a n d ž i o ir dvylikapirštės ž a r n o s o p o s . žaizdos ant jų — cheilozė. ryškiai rau­ donas. k u r taip g a u s u C vitamino.. pleiskanojimas. KLINIKINIAI VITAMINŲ STOKOS POŽYMIAI Vitaminai PP Vitaminų stokos požymiai sausos ir blyškios lūpos. Pavojingiausia m a k s i m a l i o s C v i t a m i n o d o z ė s p a s e k m ė — padidėjęs kraujo k r e š u m a s . B6 H C Plaukai A B3 H C sausi ir blankūs plaukai bespalviai plaukai nuplikimas plaukų folikulų ragėjimas. išraižytas vagelių arba sausas. polinkis į bronchitus. Štai k o d ė l v i t a m i n ų „žirnelių" m ė g ė j a m s neretai p a ū m ė ­ ja gastritas •— padidėja r ū g š t i n g u m a s . vėmimą. petražo­ lėmis ir kt. C vitaminas gali būti inkstų ir šla­ p i m o pūslės a k m e n ų s u s i d a r y m o priežastis. i m a ėsti r ė m u o ( d u b e n ė l i s salotų su kopūstais. sunkus prisitaikymas prie šviesos. n e s u k e l i a n i e k o pana­ šaus). k o k i e s i m p t o m a i b ū d i n g i tada. kad didelės C v i t a m i n o do­ zės stabdo n e r v i n i ų r a u m e n ų impulsų p e r d a v i m o greitį. k a d C v i t a m i n o vartoti neverta. polinkis pūliuoti prakaitavimas sausos. spuo­ gai. eigą. supleišėję lūpų kampučiai — anguliarinis sto­ matitas. R e m d a m a s i s m e d i c i n i n i a i s leidiniais. pavienės petichijos Nagai A lūžinėjantys ir brūkšniuoti nagai Akys A konjunktyvitas ir blefaritas. viduriavimą. plaukų folikulų ragėjimas. m o r k o m i s . nagų cianozė. trupantys dantys Beta-karotinas egzema D B. hiperkeratozė. pavienės Bito plokštelės. sukelia pykinimą. nosies ir lūpų klosčių seborėjinis dermatitas 192 B2 PP Oda Kaulai ir dantys D krūtinės ląstos ir stuburo deformacija. kurioje n u r o d o m a . glositas žvynelinis dermatitas lūpų. sutrinka r e g ė j i m o ir j u d ė j i m o reakcijų koordinacija". k a d didelės C v i t a m i n o d o z ė s slo­ pina kasoje i n s u l i n o gamybą bei padidina c u k r a u s kiekį šlapi­ me ir kraujyje. C v i t a m i n o perteklius dirgina s k r a n d ž i o — ž a r n y n o trakto organų gleivinę. riešų vidinių pusių ir kaklo eritema. Išvada tegali būti v i e n a r e i k š m i š k a : vartokite tik natūra­ lius vitaminus. t a i p pat ir r e u m a t o . konjunktyvitas ir blefaritas B6 konjunktyvitas B2 1 lentelė Liežuvis sausas. išblyškusi ir sausa oda B.n o vartojimas n e d i d i n a o r g a n i z m o a t s p a r u m o p e r s i s a l d ž i u s . ryškiai raudonas apsivėlęs. ausų. gydytojai per­ spėja. Naujausiais t y r i m a i s nustatyta. pigmentaci­ ja dermatitai sausas seborėjinis dermatitas. esu s u d a r ę s lentelę. plaučių uždegi­ mus 193 . dėl to atsiranda r a u m e n ų p e r v a r g i m a s . kai stinga vieno ar kito v i t a m i n o . cheilozė. nes j i s s u a r d o B 1 2 vita­ miną. Priešingai. Kai ž m o g u i d a r o m o s B 1 2 v i t a m i n o injekcijos. A Kvėpavimo sistema dažnos slogos. Diabetikai privalo žinoti. sueižėjęs Vitaminai A* Vitaminų stokos požymiai blyški ir sausa oda.

sukeliantis pielitą. gali atsirasti ateroskle­ rozė. Ten. ypač kepenų. varis.Vitaminai D B1 Vitaminų stokos požymiai polinkis į kvėpavimo takų ligas dusulys Vitaminai Vitaminų stokos požymiai Kepenys A epitelio pakitimas inkstuose ir šlapimo kanaluose. kapiliarų funkcijos su­ trikimas — mažas jų tonusas anemija dantenų kraujavimas. reikia skaityti apie karotiną. galūnių. FERMENTAI F e r m e n t a i — g y v o s i o s ląstelės s u d ė t i n g o s mineralinės medžia­ gos. kadangi mūsų organizme A vitaminas pasigamina iš karotino. peri­ ferinių nervų pažeidimas neurastenijos sindromas (susierzinimas. pri­ slėgta nuotaika. kepenyse. cinkas. cistitą Kraujas K B2 B3 C B3 sumažėjęs kraujo krešumas sumažėjęs leukocitų kiekis. ypač kojų.) B4 B. inkstuose. atliekančios svarbų katalizatoriaus vaidmenį visuose orga­ nizme vykstančiuose procesuose. 195 B3 B6 C B4 . mūozė. širdies raumenyje sutrikusi riebalų apykaita. m a g n i s . funkcija ir skrandžio sekrecija žarnyno sutrikimai — ilgai trunkantis viduriavimas išopėjimai žarnyne. esant atvirai avitaminozei. jose atsiradę nekrozės židiniai vidurių užkietėjimas. D a u g u m ą jų sudaro du kom­ ponentai: baltyminis (apofermentas) ir nebaltyminis (koferment a s ) . vangumas). dirglumas. nemiga. cholino stoka didina polinkį į navikus 194 * A vitamino daugiausia gaunama valgant gyvulinės kilmės maistą. Aktyvioji f e r m e n t ų dalis — geležis. PP greitas psichinis nuovargis. augliai intensyvūs senėjimo procesai Nervų sistema B. kur yra pastaba apie A vitamino stoką. nervų—raumenų skausmai nervų sistemos sutrikimai (mėšlungis.). polinkis į gastritus. dirglumas raumenų silpnumas bendras nusilpimas greitas psichinis ir fizinis nuovargis. kai kurie vitaminai. nusilpę raume­ nys. kai susijungia su apofermentu. paralyžius. nuovargis einant. Ankstyva senatvė ankstyva senatvė. įčiulpus lūpomis arba valant dantis pėdų arterijų pažeidimai D E P B1 Bendra būklė bendras organizmo silpnumas. uretritą. nervų trofikos sutrikimas nerviniai-psichiniai sutrikimai: depresija. nemiga ir kt. kolitus nusilpusi virškinimo organų. dingęs apetitas Beta-karotinas Bfi A Beta-karotinas E Lytinė funkcija makšties ir gimdos sienelių epitelio pakitimas ir ragėjimas silpna lytinių hormonų veikla sutrinka lytinė funkcija B2 PP B. palpuojant skauda blauzdos raumenis Virškinimo sistema A dėl virškinimo trakto gleivinės išsigimimo gali būti: dispepsiniai sutrikimai. parezė ir kt. K o f e r m e n t a s t a m p a aktyvus tik tada. stresai nervų audinyje. kalcis. kepenų suriebėjimas kepenų cirozė. psichinės reakcijos. skrandžio sekrecijos sutriki­ mai.

baltyminės medžiagos. Rūgščių—šarmų pusiausvyrai didelę įtaką turi maistas. reikalingų. Erismanas Mineralinių elementų svarbą patvirtina ir Forsterio dar 1879 metais atlikti tyrinėjimai. Esant normaliam atmosferos slė­ giui ir 37 °C temperatūrai. ir nustatė. suteikia jiems osmotinių savybių. baltymų vartojimas. Taip sutaupoma daug energijos. Po kruopščių mokslinių tyrinėjimų paaiškėjo. sutrinka mityba. Jie taip pat lengvai suyra vei­ kiant deguoniui ir šviesai. kraujyje nestinga fermen­ tų. Visi medžiagų — baltymų. kuriame nėra mineralinių druskų. Vitaminas E. Fiziologinė mineralinių elementų svarba nustatoma pagal jų įtaką: 196 . 60—80 proc. šarmina. Tuometinės TSRS Mokslų Akademijos gerontologijos institute atlikti tyrimai patvirtino amžiaus bei maisto įtaką rūgščių— šarmų pusiausvyrai. fermentai praranda katalitines savybes. Šviežiuose vaisiuose ir daržovėse esantys mi197 MINERALINIAI ELEMENTAI Maistas. sukeliantys organizme elektroteigiamus (kationai) ar­ ba elektroneigiamus (anijonai) pokyčius. o tie. organiz­ mui pradeda stigti fermentų kraujyje ir tarpląsteliniame skys­ tyje. šie procesai vyksta sparčiai. 1) daugumai organizme vykstančių procesų bei fermentų sistemų struktūrų bei funkcijų. Nustatyta. kad rūgščių—šarmų pusiausvyra nesutriktų. kai organizme sutrin­ kę apykaitos procesai. konservuoto maisto. įtaką šiai pusiausvyrai. Taigi vyresniame amžiuje reikia ypač stengtis. šviežio nevirto maisto. Tai svarbu. yra nevienodas. kurio gausu šviežiame augaliniame maiste.Fermentai. Kai žmonės valgo daug virto. kad nesutriktų apykaitos procesai. kad acidozę (padidėjusį orga­ nizmo rūgštingumą) skatina didesnis gyvulinės kilmės riebalų. mineralų — apykaitos procesai vyksta veikiant fermentams. Tai ypač būdinga vyresnio amžiaus žmo­ nėms. kad fermentai. Jis šėrė šunis mėsa. skirtiems organizmo audinių san­ darai. 2) plastiniams procesams. — rūgština. maisto produktuose esančios mineralinės medžiagos buvo suskirstytos į rūgštinan­ čias bei šarminančias. priklausomai nuo žmogaus amžiaus. Atsižvelgiant į rūgščių ir šarmų pusiausvy­ ros organizme svarbą. kuriuose daug ani­ jonų. gyvybiniai procesai vyksta lėčiau. anglia­ vandenių. 5) normaliai druskų—vandens apykaitai. kad jie žūva greičiau negu gyvūnai. Kai valgoma daug au­ galinio. F. kur fosforas ir kalcis yra pagrindiniai struktūriniai komponentai. riebalų. gyvame organizme šie procesai vyks­ ta greitai. nes kai organizmui stinga druskų. apsaugo fermentus. Angliavandeniai šarmina organizmą. Kai valgomas nevirtas maistas. Mineralinės medžiagos ypač reikalingos. Sis procesas įvyksta negrįžtamai. nes jie spartina ir gerina virš­ kinimą. ypač kaulams. kurie kentėjo badą. kad avitaminozė ir ligos. būtina nekintančiai or­ ganizmo vidaus terpei. 3) rūgščių—šarmų pusiausvyrai organizme. Rūgščių—šarmų pusiausvyra palaiko ląstelėse bei audiniuo­ se ir skysčiuose būtiną vandenilio jonų koncentraciją. net ir atitikdamas visas kitas sąlygas. 4) normaliai druskų sudėčiai kraujyje ir jos struktūrą for­ muojantiems elementams. kurioje nebuvo druskų. gali sukelti lėtą iš bado mirtį. sukeltos netin­ kamos vidinės sekrecijos. Taigi maisto produk­ tai. koaguliuoja (sukreša). jiems nereikia eikvoti daug energijos. atsiranda tada. šarminančių bei rūgštinančių medžiagų. šildant iki 54 °C. esančių maiste. kuriuose daug katijonų. kad pagrindi­ nis mineralinių elementų šaltinis yra augalinis maistas — vai­ siai ir daržovės. Paaiškėjo. Jo poveikis. Žinoma. fermentų pa­ tenka į plonąsias žarnas nepakitę. vitaminų. vitaminai bei hormonai susiję tarpusavyje. kad vieniems jų būdingi mineraliniai ele­ mentai. Mineralinių medžiagų kiekio maisto produktuose tyrimas padėjo išsiaiškinti. kad organizme ne­ sutriktų rūgščių—šarmų pusiausvyra.

sudariau lentelę. nurodysime tik tinkamos mi­ tybos požiūriu svarbiausių iš jų biologinį vaidmenį. miltų gaminių. 199 . Patenkindamas skaitytojų praktinius poreikius. Produktai Džiovinti abrikosai Švieži burokėliai Morkos 198 Rūgštingumas — — — Šarmingumas oooo oooo oooo — — — oooo oooo o—oooo 0—000 suvartojimas gaminant maistą padidina produktų rūgštingumą. žuvies.neraliniai elementai aktyviausi. reakcija yra stipri rūgštinė. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — oooo oooo oooo oooo oooo 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 0 0 0 — — — — MAISTO PRODUKTŲ PALYGINIMAS. oo — vidutinis. susidaro produktai. po­ liruotų ryžių. kurių reakcija yra silpna rūgš­ tinė. tačiau kartu su jais organizmas gauna daug vertingų maisto elementų. 2 lentelėje nu­ rodytas produktų šarmingumas bei rūgštingumas. ATSIŽVELGIANT Į ORGANIZMO RUGŠTINIMO IR ŠARMINIMO REAKCIJĄ 2 lentelė o — mažas šarmingumas ar rūgštingumas. Kadangi informacija apie mineralinius elementus šioje kny­ goje užimtų pernelyg daug vietos. kaip kad bū­ na vartojant gyvulinės kilmės produktus. rafinuoto cukraus efektas. oooo — labai didelis. ooo — di­ delis. Panašus baltos duonos. žvėriena Uogienė ** Rūgštingumas j Šarmingumas Skrandžio—žarnyno trakte irstant grūdams ir ankštiniams augalams. sviesto bei kitų produktų. juos lengvai pasisavina orga­ nizmas. MINERALINIAI ELEMENTAI Šarminiai (katijonai) Kalcis (Ca) Magnis (Mg) Kalis (K) Natris (Na) Rūgštiniai (anijonai) Fosfatai Sulfatai Chloridai Produktai Salierai Švieži agurkai Džiovintas inžyras (figos) Latuka Uogos Švieži abrikosai Šviežios pupos Kopūstai Žiediniai kopūstai Moliūgai Serbentai Kiaulpienė (lapai) Vaisiai (beveik visi) Natūralios citrinų sultys Paastarnokas Natūralios apelsinų sultys Džiovintos slyvos Avižiniai dribsniai Nenugriebtas pienas Svogūnai Vynuogės Natūralios vynuogių sultys Vyšnios Raudonieji kopūstai Džiovinti ir švieži obuoliai Migdolai Spanguolės Lašiniai* Vėžiai Kiaušiniai (baltymas) Paukštiena. Gyvulinės kilmės maisto — mėsos. brinzos. remdamasis Vokerio bei Poupo darbais. ** Cukrus rūgština vaisius ir sultis. neatsiranda kenksmingų šlakų. išskyrus nenugriebtą šviežią pieną.

rūgštinančių kraują (mėsos. sūrio. Mokslininkai pastebėjo dar dvi kalciui būdingas savybes. Kuo didesnė kalcio koncentracija ligo­ nio kraujyje. Kai šis procesas viršija normą. atsiranda patologija. nenuostabu. kurių organizmas nepasisavina. Pavyzdžiui. kalcis neutralizuoja kenksmingas rūgštis. Nepasisavina organizmas ir rūgš­ tynėse. krintant atmosferos slėgiui. gerinant jų sulipimą susidarant audiniams. Vaikams augant. Kalcis atlieka svarbų vaidmenį ir stiprinant ryšius tarp ląs­ telių.. kalcis pašalinamas iš organizmo kaip kalcio muilas. kalio perteklius. sudarančių mūsų kūną. kad daugelio dantys netvirti. mag­ nio. kad būtų išlaikyta pusiausvyra." Be to. Kalcio norma organizme — apie 1200 gramų. ypač tai būdinga vyresnio amžiaus žmonėms. baltų miltų gaminių. anglies dvi­ deginio. organizmui. kam genda dantys). tuo mažiau reikia kalcio. Taigi kaulinis audinys atlieka ne tik atraminę funkciją. špinatuose esančio kalcio. Kai riebalų pernelyg daug. 99 procentai šio kiekio sukaupta kauluose. gyvulinės kilmės riebalų). kad organizmas galėtų papildyti jų atsargas. Neigiamai veikia kalcio pasisavinimą ir riebalų stygius ar perteklius. Kuo ma­ žiau maiste produktų. kad organizmo atsparumas piktybi­ niams augliams priklauso nuo ląstelių sulipimo tvirtumo.. kai jo ir fosforo santykis 201 . Profesorius A. — pirmoji vieta. jis sparčiau pasisavinamas iš kaulų. Prastai pasisavinamas kalcis. rafinuoto cukraus. kurie sudaro šar­ mus. fa skeletas atsinaujina per 1—2 metus. Čia kaupiasi kalcis ir fosforas. Vyksta du procesai: laisvo kal­ cio ir fosforo išsiurbimas iš kaulinio audinio į kraują ir fosforo200 kalcio druskų nusėdimas kauliniame audinyje. kaip gelia kaulus! Tikriausiai artėja prasti orai. tuo greičiau sveikstama. o suaugusių žmonių — per 10—12 metų. Kalcis blogiau pasisavinamas. Toks pat kiekis jame Husikaupia vėl. kituose varpinių augalų produktuose. kviečiuose. Kaulinio audinio mineraliniai komponentai nuolat atsinaujina. rūgštynių) sudaro su kal­ ciu tvirtus netirpius junginius. kalciui tenka penktoji vieta po keturių svarbiausių elementų: deguonies. o tarp metalų. Jaunystėje sukauptos didelės kalcio atsargos padeda organiz­ mui ilgai išlikti jaunam. Kai kurios rūgštys (inozitfosforo. Kadangi mūsų pa­ grindinis produktas — duona bei miltų gaminiai. tuo sveikesni kaulai ir dantys (įsidė­ mėkite tie. Štai tada jie ir guo­ džiasi: „Oi.Produktai Kiaušiniai Pasaldintos vynuogių sultys Paltusas (žuvis) Pasaldintos citrinų sultys Jautienos kepenys Viščiukai Troškintos pupos Liesa kiauliena (kumpis) Kruopos Jautiena Juoda duona Kietas sūris Miltai Krakmolas Žuvis Šviežias liesas kumpis j Rūgštingumas 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00—000 00 oo 00 00 0 0 0 0 Šarmingumas Mamalyga ir kukurūzų dribsniai Aviena (vidutiniškai) Marinuotos slyvos Minkštas (varškės ) sūris Džiovintos pupos Miežiai Riebus kumpis Kalcis Tarp elementų. reikia daugiau kalcio negu įprasta. Kalcis labai gerai pasisavinamas. esantis duonoje. jei negauna pakankamai kalcio ar fosforo HU maistu. avi­ žose. vandenilio ir azoto. kai maiste yra fosforo. Suaugusio žmogaus organizme iš kaulinio au­ dinio pašalinama 700 mg kalcio per parą. Malenkovas nustatė. ieš kraujyje nėra kalcio atsargų.

Baltymų amino rūgštys sudaro su kalciu gerai tirpstančius ir lengvai pasisavinamus junginius.1:1.1 1:3 1:0." Taigi labai daug priklauso nuo pačių produktų. būtina laikytis šių sąlygų: vienam kalcio jonui kraujo plazmoje turi tekti 2 kalio jonai (1:2).7 1:1 1:0. o japonai.4 1:0.8 1:0. Taigi dabar jau žinome. jo — iš pieno produktų). Panašus ir citrinos rūgšties poveikis.6 1:0. ** geras.4 1:2. o tai neleidžia susidaryti netirpioms fosforo-kalcio druskoms. citrinos rūgštis bei laktozė. šių dienų požiūriu. Šiaurės Amerikos ir Okeanijos gyventojams nepakanka 900 mg kalcio per dieną (70—90 proc.2 1:2 1:0.3 1:0. riešutai. 4.5 1:0.3 (kitais duomenimis — 1:1.8 1:0.7 1:39 1:25 1:56 1:4 1:6 1:20 1:15 1:6 1:4 1:5 1:7 1:7 1:4 1:5 1:29 *tinkamas produktas. gydytojai nu­ stebę konstatavo.5.7) bei jo ir magnio santy­ kis — 1:0.5 Ca:K 1:10 1:9 1:8 1:2 1:4 1:7 1:0. kokie produktui geriausiai padeda papildyti kalcio atsar­ gas organizme. kuriame daug karotino. kad Europos. kalcio buvo gaunama vartojant pieną bei jo produktus. kas trukdo organizmui pasisavinti kalcį. Įsiurbti kalcį padeda maiste esantys baltymai.7.5.4 Santykis Ca:Mg 1:3 1:2. kad plonųjų žar­ nų gleivinė būtų sveika ir sugebėtų pasisavinti kalcį. vaisiai. Italijoje ir Argentinoje pakanka 650—800 mg kalcio (50—70 proc. Turkijos gyventojai pasitenkina 300—350 mg kalcio per parą. Jei norite. Valgyti maistą.2 1:7 1:9 1:4 1:5. 3 lentelė Produktai Kiekis mg 100 g produkto Ca Ruginė duona* Kvietinė duona (II rūšis) Kviečiai Ryžiai* Grikiai Žirniai* Riebi varškė*** Kiauliena Kiaušiniai* Bulvės Kopūstai** Agurkai* Pomidorai Obuoliai Salierai* Morkos** Graikiški riešutai* Pupelės* Burokėliai** Fundukas (lombardiniai riešutai)*** Porai** Salotos* 21 23 27 24 55 115 150 8 55 10 48 23 14 16 63 51 124 150 37 170 31 77 P 174 131 233 97 298 329 216 170 215 58 31 42 26 11 27 55 564 541 43 229 58 34 Mg 57 51 83 26 78 107 23 27 12 23 16 14 20 9 33 38 198 103 43 172 14 40 K 227 208 211 54 218 873 112 316 140 568 185 141 290 248 393 200 664 1100 288 717 175 220 Ca:P 1:8.3 1:1. Pietų Af­ rikos Respublikų. Čilės.5. Šio­ se tautose iš organizmo pašalinama mažiau kalcio. pieno jų racione tik 10—30 procentų.4 g). 3. žuvis. būtini ir kiti elementai.6 1:1 1:1. Ekspertai nustatė fiziologinę kalcio normą — 400— 500 mg per parą. (Pasterizuotame piene kalcio ir fosforo 1:0. kuriame buvo nagrinėjama gy­ venimo ir darbo sąlygų įtaka žmogaus sveikatai. kurioje pateikti duomenys apie kalcio kiekį maisto produktuose. kalcio ir kalio 1:1. magnio 1:0. Kalcio paros norma — 800 mg (kitais duomenimis — 1. likęs maistas — varpiniai augalai.7 1:1 1:1 1:0. kalcio ir magnio 1:0. jis geriau pasisavinamas. Be to.4 1:0. Kaip jau buvo nurodyta.6 1:1.9 1:1. tai yra. Pateiksiu įdomius duomenis iš V.4 1:0. Fedino straipsnio „Ko mums nepakanka?": „II tarptautiniame kongrese. vitaminai. organinės rūgštys. lengviausiai pasisavinama forma!). dažniau pasižiūrėkite į 3 lentelę.9 1:0.8 1:3 1:1 1:1. * * * labai geras (vertingas) 203 . Be to.4 1:21 1:4 1:6 1:0. kad būtų tvirti kaulai ir sveiki dantys. kurios sunaikina­ mos pasterizuojant pieną).1.4 1:1 1:4 1:3. dauguma indų. fosforo reikia gau­ ti 1:1.8 1:1. 1:1.7 1:0. Laktozė mažina žarnyno pH.7 1:1.

taigi ir žvalu­ mas pavėluotas. Magnis ir kalis — pagrindiniai ląstelėje esantys katijonai. praranda elastingumą. Abu jie padeda susidaryti protoplazmai. — ląstelėse). kurio organizme yra 140 gramų (iš jų 98. raudonuosiuose kraujo kūneliuose. kraujo 204 kūneliuose. taip pat grūdiniuose produktuose (duona. kad valgiaraštyje nepristigtų produktų. Jis dalyvauja formuojantis cheminiams nervų sistemos impulso davikliams. kruopos. ypač daug smegenyse. Kai stinga magnio. tvirtesnė sveikata. riešutai. Pradėję tinkamai maitintis. at­ lieka svarbų vaidmenį. Todėl rytais vėl stinga žvalumo. Labai svarbi kalio reikšmė raumenų. (Ar ne pagal tai žmonės skirstomi į „vy­ turius" ir „pelėdas"?). pažeistoje šios ligos širdies srityje buvo 40 proc. siunčiamiems atitinkamiems organams. nes atsikračius vienų ligų. Mag­ nis padeda atsipalaiduoti raumenims. Tie. Be abejo. sunku atsikelti rytais. kad būtų normalus osmotinis spaudi­ mas. tachikardija (dažnas širdies plakimas). padidėja kalcio kiekis kaulų ir širdies raumenų stambiųjų kraujagyslių sienelėse — jos kietėja. gali apnikti kitos. prarandama daug kalio. lytinėse liau­ kose. kad natrio ir kalio san­ tykis būtų 1:20. Magnio koncentracija ląstelėse 3—15 kartų didesnė negu kitoje terpėje. Aptarėme keturis mineralinius elementus. grūduose. žuvis. Šį paskutinį reiškinį gali­ ma paaiškinti taip: rytais antinksčiai išskiria daugiau hormo­ nų. kuriame yra daug kalio. žmogus jau­ čiasi tarsi sudaužytas. Telieka aptarti tris mineralinius elementus. nekrotiniai reiškiniai. nes jo įtaka chlorofilui tokia pati kaip ir geležies hemoglobinui. plėstis kraujagyslėms. tu­ rinčių daug organinio magnio. Maistas.5 proc. Kuo didesnė kalio koncentracija. Jie taip pat turi įtakos rūgštinės—šarminės reakcijos pu­ siausvyrai. pieno produktuose. skatina žarnyno judesius. o po 2—3 mėnesių pasistenkite. jautriai reaguojama į orų permainas. bū­ tina neprarasti saiko. tuo pačiu ištirpinamos kenksmingos druskų liekanos. ankštiniai augalai). svaigsta galva. mažiau magnio negu tais atvejais. tuo geriau: in­ tensyvesni gyvybiniai procesai. kurių reakcija šarminė. o natris sulaiko vandenį (natrio jonai sukelia audinių koloidų brinkimą). antinksčiuose. tulžies išsiskyrimą. greitai pavargstama. vaisiuose. 205 .). Pateikta 4 lentelė padės jums sužinoti natrio ir kalio santykį kai kuriuose produktuose. Medžiagų. Daugiausia natrio yra kraujo plazmoje. Kai vartojama daug natrio turinčio maisto. Vykstant vandens apykaitai organizme. Kai šis santykis keičiasi ir organizme padidėja natrio kiekis. Daug šių elementų yra daržovėse. Kai nepakanka magnio. kiaušiniai ir pan. tarpląsteli­ niuose skysčiuose.Magnis Suaugusio žmogaus organizme yra 25 g magnio. organizme konservuojasi me­ tabolizmo produktai. skatina spartesnį natrio pašalinimą iš organizmo kartu su vandeniu. Pasistenkite šiuos duomenis panaudoti kūrybiškai. Geriausias kalio ir natrio santykis — 1:20. Per parą būtinas magnio kiekis — 400 miligramų. privalo pasirūpinti. sutrinka ląstelių kvėpavimas. dalyvauja ląstelėse vykstančioje apykaitoje. Daugiau­ sia jo yra nervinių ir raumeninių ląstelių audiniuose. kas nori būti lankstūs. kurie padeda žmogui visą dieną išlikti žvaliam. Užsienio gydytojai pastebėjo. raumenyse. Daug magnio yra sukaupę žali lapiniai augalai. atsiradusios vyks­ tant medžiagų apykaitai. košma­ riški sapnai. ypač širdies veiklai. kamuoja nemiga. Šių elementų per parą reikia suvartoti 3—5 gramus. Daugiausia magnio yra daržovėse. atsiranda aritmija. vaisiuose. Kalis ir natris Svarbus ir biogenetinių elementų — kalio bei natrio — vaid­ muo. Kalis. vandens ir elektrolitų apykaitą sieja tvirtas ry­ šys. su­ keliančius rūgštinę reakciją. inkstuose atsiranda degene­ raciniai pokyčiai. senka organizmo apsauginės jėgos. kalis ir natris at­ lieka skirtingą vaidmenį: kalis skatina šlapimo išsiskyrimą. mirusių nuo in­ farkto. Jo randama audiniuose. Kai organizmui stinga magnio. kad žmonių. lėtėja atstaty­ mo procesai. kurių širdis buvo sveika. Jų daug yra gyvulinės kilmės maisto produktuose (mėsa. daugiau hormonų išskiriama vakarais. vartokite daug kalio turinčio maisto. kai avarijoje žūdavo žmonės.

Fosforo organiniai junginiai labai reikalingi gyvybinės veik­ los procesus aprūpinant energija. Produktus su palankiu kalcio ir fosforo santykiu rasite 3 lentelėje. padeda skrandyje susidaryti druskos rūgščiai. Chloras Chloras — osmotinio spaudimo ląstelėse ir audiniuose regulia­ torius. elektrinei (nerviniai impul­ sai). kai kalcio ir fosforo (Ca ir P) santykis — 1:1. Daugiausia jo sukaupta kauluose.4 lentelė NATRIO IR KALIO KIEKIS KAI KURIUOSE PRODUKTUOSE BEI JŲ SANTYKIS Produktai Natris mg Kalis mg Santykis 100 g produkto 100 g produkto Aguročiai Žali žirneliai Žirniai Bulvės Trešnės Agurkai Apelsinai Kopūstai Citrinos Raudonieji serbentai Mandarinai Slyvos Moliūgai Kriaušės Avietės Juodieji serbentai Morkos Abrikosai Obuoliai Svogūnai Žemuogės Pomidorai Kvietinės kruopos Grikiai. nes jo jungi­ niai — labiausiai paplitę visame organizme komponentai. Siera Siera — būtinas kai kurių amino rūgščių struktūrinis kompo­ nentas. taip pat 206 . burokai 2 2 33 28 13 8 13 13 11 21 12 18 14 14 19 32 21 30 26 18 18 40 28 33 16 Fosforas 238 285 873 568 233 141 197 185 163 275 155 214 170 155 224 372 200 305 248 175 161 290 211 218 64 Na:K 1:119 1:149 1:23 1:20 1:18 1:17 1:15 1:14 1:14 1:13 1:13 1:12 1:12 1:11 1:11 1:11 1:10 1:10 1:9 1:9 1:9 1:7 1:7 1:6 1:4 ir riebalų. neatsiejama ir nuo fosforo. ak­ tyviai dalyvaujantys visuose apykaitos procesuose. Kai žmogaus žarnyne stinga firazės. Makroerginiai fosforo jungi­ niai akumuliuoja energiją. baltymų. tai turi įtakos ir kitam. Per parą organizmui reikia maždaug 1 gramo sieros. kuri vėliau gali būti panaudota me­ chaninei (raumenų susitraukimas). Fos­ foro junginių apykaita glaudžiai susijusi su medžiagų. kurie vyksta ląstelių sistemų membranose bei raumenyse (taip pat ir širdies raumenyse). Didelė fosforo įtaka ir centrinės nervų sistemos veiklai. kas susieta su kalcio pasisavinimu. avižos Arbūzai. Toks santykis būdingas riešutams bei braš­ kėms. Todėl viskas. kaip juos skaido žarnyno fosfatazės (fermentų rūšis). Svarbus fosforo vaidmuo apykai­ tos procesuose. Kalcio ir fosforo apykaita glaudžiai tarpusavy susijusios: jei pažeidžiama vieno jų apykaita. Per parą organizmui reikia 400—1000 miligramų fosforo. 207 Žmogaus organizme yra 600—900 gramų fosforo. esantis baltymuose ir peptiduose (insulinas). Dažniausiai pasisavinama 40—70 procentų. Netikslinga vardinti visas fosforo funkcijas. Jis taip pat dalyvauja vandens apykaitoje. organizmas negali pa­ sisavinti fosforo fitino rūgšties. Maiste esančių fosforo organinių junginių pasisavi­ nimas priklauso nuo to. Daug sie­ ros yra gyvulinės kilmės produktuose. Stipriausi kaulai tada. apykaita.7. cheminei (įvairių junginių biosintezė) ir elektromechaninei (aktyvus medžiagų judėjimas per membranas) veiklai. kurios ypač daug varpiniuose augaluose.

antžeminė dalis. riešutais. Kiekvieno krepšio žolės džiovinamos atskirai. chro­ mo.5—2 hektarų plote. Jei praleidote trečią dienų trejetuką. kiaulpie­ nės lapus. 1 litro nuoviro gaminimas: 3 litrai vandens verdami maž­ daug 45 minutes. Kad mikroelementų būtų ne tik daug. malšindami alkį. moliūgų. Kuo jų dau­ giau. Tokią arbatą galima gerti su medumi. kurias buvote praleidę). Tik po to jos sudedamos kartu ir gerai išmaišomos. stron­ cis — kauluose. Jų žiedadulkėse ypač daug mikroelementų ir biologiškai aktyvių medžiagų. Pradedama per jaunatį ir renkama į vieną krepšį 3 dienas. išskyrus nuodingų (apie 80—100 augalų). 76 iš jų fiziologinis vaidmuo jau išaiškintas. boro. Kaip papildyti mikroelementų atsargas organizme? Pagrin­ dinis mūsų mikroelementų šaltinis — organiniai junginiai. švino. Skirtingas tik jų tarpusavio santykis. kiti dar tyrinėjami. hipofizyje. Trečią taip pat reikia išpilti. geležies. Paprasčiausias būdas papildyti organizmo mikroelemen­ tų atsargas — maitinimasis atsižvelgiant į metų laikus. Bitės. Anksti pavasarį valgykite pirmuosius žalumynus: ridikėlius.t. alavo. magnio. meduje yra aliuminio. organizmui reikia gauti su maistu apie 100 augalų. jo­ do. Yra duomenų. Man jis taip pat patinka. racione pakanka 50— 60 augalų. cinko. Kad organizmas būtų gerai aprūpintas mikroelementais. kokie iš jų vertingiausi. vario. 20 iš jų yra visuose au­ galuose. Žmogaus ir šiltakraujų gyvūnų organizmuose randama dau­ guma D. sieros. ant kurių tupia bitės. Po to reikia atvėsinti ir nusemti 1 litrą vir­ šuje esančio vandens. Žiemą gerkite vaistažolių arbatas. žoles reikia surinkti kitą mėnulio mėnesį tuo pačiu metu (t. va­ ris — kepenyse. nikelis — kasoje. nikelio. chromas ir manganas — hipofizyje. Mikroelementai kaupiasi šiuose organuoze: cinkas — lyti­ nėse ir kasos liaukose. tupia ant įvairiausių augalų. rinkdamos medų.y. Sausas žoles galima naudoti tris kartus: du kartus arbatai. tomis dieno­ mis. Tai maitinimasis elektrolitais. Taigi koks tas būdas? Visą mėnulio mėnesį renkama visų augalų. ankstyvuosius agurkus. Nuovirui tinka vidurinė dalis. litis — plaučiuose. po20« midorus. papildykite maistą šak­ niavaisiais. augančių 1. Taigi kiekvienas augalas duoda mums 1—2 naujus elementus. slyvas. Rudenį valgykite kuo daugiau šakniavaisių. kalcio. abrikosus. vaistažoles. ga­ lite gerti kaip arbatą ar panaudoti voniai. be to. fosforo. kai valgomi įprasti maisto produktai. kitus augalus. natrio. tačiau ir daug efektyvesnis. ku­ riuos sintetina augalai. MIKROELEMENTAI Mikroelementai — didelė grupė cheminių medžiagų. bulvinę saulėgrąžą. osmio. 1. Visų šių aptartų septynių elementų organizme yra daug. Šis būdas sudėtingesnis. Mokslinin­ kai nustatė. arbūzų. žemuoges. vyšnias. kad jie vidutiniškai gali sukaupti po 21—23 elementus. kalio. Jei jas vėl užpilsite verdančiu vandeniu. daigintais grūdais. Ilgaamžių kalniečių ra­ cione lig šiol yra apie 100 kultūrinių ir laukinių augalų. Renkamos tos žolės. medumi. kad jį rekomenduoja Tibeto lamos. ličio. tuo didesnė tikimybė.Organizmas jo gauna pakankamai. 209 . Po to į antrą krepšį 3 die­ nas ir t. prisirink­ davo maistui apie 100 įvairių augalų. būtinais gyvybinei veiklai. Kodėl nupilami šie du sluoksniai? Viršutinia­ me yra mikroskopinių naftos dalelių. 3. bet ir kuo įvairesnių. Pavyzdžiui. kad organizmas bus geriau aprū­ pintas mikroelementais. kokius privalome pasirinkti maistui. Vėliau — braš­ kes. Teko girdėti. Trečias būdas — reguliarus žiedadulkių ir kitų bičių pro­ duktų vartojimas. Mendelejevo periodinės sistemos elementų. trešnes. o trečią — košei. chloro. Į marlę suberti 2 šaukštus sausų žolių ir perpilti jas 1 litru atvėsinto vandens (iš vidurinio sluoksnio). džiovintais vaisiais. mangano. 2. kad žmogaus protėviai. kurių kon­ centracija žmogaus organizme nedidelė. titano. petražoles. silicio. krapus. Todėl juos ir vadina makroelementais. Daug mano pažįstamų iš Rostovo prie Dono taiko šį metodą ir gerai vertina jį. o apatiniame — minera­ linių druskų nuosėdų. Tik reikia žinoti. jodas — skydliaukėje. nes juose yra daug mikroelementų. vaistažo­ lių. tačiau pasižyminti ryš­ kiomis biologinėmis savybėmis.

Kraujo gamybos procesas sutrinka. žiedadulkės padės ją įveikti. benzoinės rūgšties. spanguolėse. 211 FITONCIDAI Fitoncidai — medžiagos. paladis. ge­ ležies. kasos sekrecijos skatinimui. mor­ kose. vanadis. Ne­ daug vyno rūgšties yra raudonuosiuose serbentuose. medus. putino uogose. benzoinės bei kitų. natū­ raliai žadina apetitą. skrandžio ir žar­ nyno gleivinę. motorinei žarnyno funkcijai. Pačia­ me organizme ji gali susidaryti iš angliavandenių. vyšniose. būdingą tik vienos ar kitos rūšiems augalams. suteikiančių patiekalams savitą skonį bei aro­ matą. garstyčiose. bruknėse. varis. kobalto. Gintaro rūgšties daugiausia yra nesunoku­ siuose vaisiuose. Tad jei kamuoja anemi­ ja. avietėse. žemuogėse. pikis. volfra­ mas. Kai kuriuose vaisiuose yra nedaug gintaro. kriene. Tačiau reikia vartoti saikin­ gai. auksas. pastarnokuose. kriene bei kito­ se daržovėse. skruzdžių rūgš­ ties — avietėse. geležis. fosforas. spanguolėse. Kadangi jų šalinimas vyksta ir per plaučius. aiva. braškėse. sidabras. silicis. vyno rūgščių. AROMATINĖS MEDŽIAGOS Vaisiuose. alavas. kai stinga vanadžio. šių daržovių vartoti negalima. kurios gavo^ daugiau saulės bei yra ryškios spalvos. Rūgštynių rūgšties daugiausia yra špinatuose. citrinos. šlapimo išsi­ skyrimą. Minėtų vaisių bei daržovių vartojimas maistui gydo burnos ertmę. Visiems šiems augalams būdingos ir dezinfekuo­ jančios bei antiseptinės savybės. Nuo organinių rūgščių kiekio priklauso vaisių ar jų sulčių rūgštumas. ypač druskų. netiesiogiai trukdo atsirasti žarnyne kenksmingai mikroflorai. Daug aromatinių medžiagų (eterinių aliejų) yra citrusiniuo­ se vaisiuose. Šios medžiagos yra labai lakios. šios medžiagos skatina gleivių išsiskyrimą. rabarbaruose. Virškinimo sul­ tys nepakeičia fitoncidų. taip pat vykstant oksalurinės rūgšties metabolizmo procesui. kizilas. gry­ belių dauginimąsi ar net visai juos sunaikina. cinko. Jos povei­ kis — antiseptinis. ridikuose. juodųjų serben­ tų lapai. nes didesni kiekiai gali dirginti inkstus. Tai obuoliai. kriaušės. Iš 24 kraujo mikroelementų 22 yra bičių produktuose. Esant oksalurijai. ORGANINĖS RŪGŠTYS Daugelyje vaisių bei daržovių yra ir organinių rūgščių — obuo­ lių. Organinės rūgštys šarmina organizmą. vynuogių lapų trauktinė. skatina virškinimo sulčių. petražolėse. rūgštynių. svogūnuose. Rūgšty­ nių rūgšties yra ir burokėliuose ( 1 0 0 mg 100 g burokėlių). Jų baktericidinis bei antiseptinis poveikis ypač stiprus ta­ da. krapuose. serbentuose. vynuogėse. chromas. skruzdžių. platina. svogūnuose. Dauguma bitininkystės produktuose esančių mikroelemen­ tų randama ir žmogaus kraujyje bei organuose. agrastuose. kizile. veikia uoslę ir skonį. Vaisiuose daugiausia obuolių. daržovėse ir prieskoninėse žolėse yra daug aromati­ nių medžiagų. abrikosuose. rūgštynių. ridikėliuose. didina jo šarminių ekvivalentų atsargas. salicilo. česnakuose. salicilo rūgšties — žemuogėse. kai valgomi neišvirti. mandarinuose. Benzoinės rūgšties yra bruknėse. citrinose. citrinos. bakterijų. Dau­ guma vaisių ir daržovių padeda iš organizmo pašalinti rūgšty­ nių rūgštį.Pikyje taip pat yra mikroelementų: baris. molibdenas. mag­ nis. kai ku­ riuose obuoliuose (antaniniuose). Dažnai daugiausia aromatinių medžiagų sukaupta tose dalyse. slyvose. net kai kuriuos virškinimo trakto susirgimus. bruknėse. rūgštynėse. kalcis. 210 . Svarbus jų poveikis virškinimui. chloras. Rūgštynių rūgštis gali sutrikdyti apykaitą. cinkas. pomidoruose bei kituose vaisiuose ir daržovėse. ropėse. salieruose. raudonuosiuose pipiruose. kurios sulėtina virusų. iridis. kobaltas. todėl neišnyksta poveikis visam virš­ kinimo traktui. česnakuose. stroncis. Daug fitoncidų yra apelsinuose. agrastuo­ se. mangano. vario.

kai skrandis tuščias. daug sunkiau virškina mas (prisiminkite indukuotą autolizę). magnetinio lauko. tampame svetimkūniai šiame pasaulyje. Tokia aklimatizacijos. kai jau žinome. Baltymas. Valgydami sultingus. kad vanduo sugeba išlaikyti ir informaciją apie augalą. reikalingiems. ypač ver­ tingas. adaptaci­ jos esmė. Todėl atsiminkite: ardydami vandenyje sutelktą informaci­ ją termiškai. veikia antiseptlškai. ar ko nors nepraranda dėl vienų ar kitų priežasčių? Šis skyrius skirtas atsakymams į iškylančius klausimus. mėlynes. sūdymas. kad gyvybiniai ryšiai tarp at­ skirų baltymo molekulių. erškėtuogėms ir kitiems) suteikia rauginės medžiagos. Tai ypač būdinga augaliniams koloidams. konservavimas). esanti šiose struktūrose. 213 VANDUO Kai augalinis maistas džiovinamas ar ilgai laikomas nesuvar­ totas. aitrų skonį kai kuriems vaisiams ir uogoms (ai­ vai. oro. pavyzdžiui. Kaip jau rašyta. tarp baltymų ir kitų medžiagų (an­ gliavandenių. Krešėjimas (koaguliacija) reiškia. kriaušėms. kartus. patenkančios į jo struktūras iš supančios aplinkos. greitai eikvojame jė­ gas. vanduo augaluose būna laisvas ir surištas su koloidais. mineralinių medžiagų. Organizmui tenka eikvoti savo energiją. todėl skonis tampa ne toks aitrus. Todėl vaisiams ir daržovėms 212 . kad mine­ ralinės druskos būtų tirpalas. Šaldant jų sumažėja. tuo pačiu griaunate gyveni­ mo pamatus. Suardžius vandens struktūras. kad vandens struktūra liktų nepakitusi. Augalas — informacijos. sandara. Svarbiausia. metų laiko (saulės radiacijos intensy­ vumas). prarandama ir energija. planetų ir t.t. gauta iš saulės (diena—naktis). mus apninka įvairiausios ligos. neprisideriname prie jos ritmo. Organizmas jų netenka visiems laikams. serbentai. MAISTO SKAIDYMAS Dievas davė mums maistą. spanguolės. dar dažniau — iškreipiama. Iš rauginių medžiagų geriausiai ištirtas taninas. dirvos. Taip prarandame subtilų ryšį su supančia aplin­ ka. RAUGINĖS MEDŽIAGOS Sutraukiantį. Verdant visa ši informacija sunaikinama.Valgant vaisius. kurioje jie auga. kurių ląstelėse yra van­ dens. Verdamas vanduo keičia savo struktūrą — tai tikras cha­ osas. praranda daug vandens. kuriose yra daug tanino. nes taninas jungiasi su maiste esančiais baltymais. netekęs savo struktūros. įvyksta dar nepasiekęs žarnų sienelių. kokių medžiagų yra maiste. jo poveikis mažesnis.) sutruksta. gauname ir informaciją apie tą vietą. Natūropatų priežodis Dabar. Kokia ta informacija? Augalo struktūroje ir jo vandens terpėje „užrašoma" informacija. vitaminų ir t.). virškinimas tikrai nebus sutrikęs. BALTYMAI Baltyminės medžiagos sukreša esant 42—45 °C temperatūrai. kokia jų reikšmė ir poveikis. Vos nuskintas augalas pradeda vysti. Supriešinę save su gamta (užuot pasinaudoję jos galiomis). daržoves. keisdami ją. garinti vandenį. cheminiu būdu (džiovinimas. prarandant vandenį keičiasi medžiagų. Rauginės medžiagos gydo žarnyno gleivinės uždegimą. o velnias — ku­ linarą. sankaupa.t. žvaigždžių. slyvos. Vartojant po valgio. ma­ žina jo sekrecinę funkciją. geriausia valgyti tada. sklidinus informacinės drėgmės vai­ sius ar daržoves. kizilui. uogas. šermukš­ niai ir pan. kyla klausimas: kaip organizmas pasisavi­ na šias medžiagas. kuriose yra daug organi­ nių rūgščių (citrinos. Taip pradedame rezonuoti su ta ap­ linka. net įgyjame su­ gebėjimą kaupti čia energiją. tampame geriau prisitaikę gyventi joje. apie metų laiką. kai viduriuojama. Todėl. rauginimas. šermukšniui.

Riešutuose bei saulėgrąžose esantis aliejus kokybiškiausias. šios oksidacijos produktai užpildo visas ląste­ les — įvyksta milžiniškas užteršimas šlakais. kai juos veikia oksidacija. Kuo smulkesnis grūdų malimas. suyra. piene esančių vitaminų! 215 . Taip sueikvojama dar dau­ giau miltuose esančios energijos. tampa paprastu cukraus mišiniu. biologiniai faktoriai (deguonies. šviesos. kurių organizmas nepasisavina. Visa tai išlieka vandens struktūrose. jie tampa „mirusiais angliavandeniais". kuriuose kepamos spurgos. Be to. Ypač pasikeičia tie riebalai. pripildy­ damos ląsteles patirto streso ir siaubo. juos pradeda balinti. Tai yra. Nuo galvijų būsenos mėsos kombinatuose labai pri­ klauso mėsos kokybė ir užteršimas bakterijomis. Kaitinant riebalus. tampa pieno rūgštimi. vitaminais ir t. Augaliniai baltymai. susidariusios kiekvienoje ląstelėje. Špinatas. nes šis procesas vyksta ne pačiame organizme. kurių metu prarandama energija. kaip ir jiems oksiduojantis. Taigi valgydami mėsą mes gauname ne tik mais­ tines medžiagas. medus netenka savo aromato. Susidaro ne tik kenksmingos medžiagos. vitaminų. Riebalams oksiduojantis. kad veltui eikvojama energija. Sterilizuojant pastebimi ryškūs organinių ir bio­ loginių pieno savybių pakitimai: jo skonis tampa kaip virinto pieno. suyra jame esan­ tys fermentai. susidaro rie­ biosios rūgštys. kurią sukelia įvairūs fizikiniai. Galvijų užmušimas — didžiulis stresas. vitaminai. padidėja klampumas (sunaikinti koloidai ir sukrešėjo baltymas). bet ir sumažėja perkaitintų riebalų biologinis aktyvumas. cheminiai. Tada sakoma. lais­ vosios rūgštys bei kiti irimo produktai. netenka 80 proc. išsekusių galvijų mėsa. kad mėsa būtų tinkamai nukraujinta. jaučiamas nemalonus jų skonis bei kvapas. Saviti. fermentų poveikis). sumažėja vitaminų bei kitų medžiagų. tempera­ tūros. Be to. ANGLIAVANDENIAI Šiluminis monosacharidų apdirbimas suardo juos jau 65—80 °C temperatūroje ir nutraukia jų kompleksinį ryšį su mineralinė­ mis medžiagomis. ko­ loidiniai pokyčiai. kad jie taptų miltais. kol ląstelėse yra deguonies ir fermentai gali veikti. 214 VITAMINAI Ilgai laikomi produktai praranda vitaminus. Pakaiti­ nus riebalus iki 200—250 °C. kiti miltiniai gaminiai. ketonai. Miltai tamsėja. susidaro skruzdžių ir levulino rūgštys. PIENAS. aktyvūs vandenilio radikalai. varškė neturi tokio neigiamo poveikio. susidaro sunkiai ištirpinamos druskos. Stip­ riai kaitinant. Kenksminga maistui vartojama ligotų. kuriam būdingi cheminiai. Tuo metu raumeninio audinio glikogenas po atitinkamų procesų. tačiau nepageidautini pokyčiai atsiranda malant grūdus. fizikiniai—cheminiai. Juose pagausėja neorganinių medžiagų. Verdamas medus taip pat netenka dalies vitaminų.Išnagrinėsime būdingiausius baltymų skilimo atvejus. Brendimo proceso metu indukuotos autolizės pokyčius lemia glikolizės fermentų poveikio trukmė. susidaro aldehidai. kad rie­ balai apkarto. Labai svarbu ir tai. deda priedų. Saulės šviesa per 5—6 minutes sunaikina iki 64 proc. Hormonai ir kitos medžiagos. vos dvi paras išbuvęs šešėlyje. bet ir visą tą siaubą. RIEBALAI Riebalai genda. Grubiai kalbant. išgaruoja mikrobus naikinančios eterinės me­ džiagos. MĖSA. nusilpusių. epoksidai ir kitos agresyvios medžiagos. Pa­ didėja oksidacija. Saulėgrąžose ir riešutuose esančius riebalus lukštai ir ke­ valai apsaugo nuo šviesos bei oksidavimosi. Nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės C vitamino atsargų. tuo daugiau į krakmolo daleles patenka deguonies iš oro. Jei me­ dų kaitinant temperatūra daugiau kaip 60 °C. Veikiant pačioje mėsoje esantiems fermentams vyksta jos brendimas. suyra fosfolipidai. Taigi jas tenka pa­ šalinti ir vėl eikvoti energiją. jame yra mineralinių medžiagų. o tai reiškia. gausybę šlakų. o po 4—6 mėnesių — net dviejų trečdalių. kitų elemen­ tų.t. sudeginama visa energija. C vitamino. suyra dalis fruktozės.

sumažėja ir A vitamino kiekis. yra akmenų susidarymo centrai inkstuose. jodas taip pat greitai suyra. sieję ir su baltymais. kas jose lieka? 216 . Sutrin­ ka virškinimas. Pasikeitęs kalcis nusėda ant kraujagyslių sienelių ir jun­ giamuosiuose junginiuose (sausgyslėse. organizmui tenka pačiam atlikti dvigubą darbą virškinant maistą. tampa skysčiais. Rauginant pavyksta išsaugoti dalį mineralinių medžiagų bei C vitamino. Ypač tai būdinga kalciui. pirmiausia prasideda degeneratyvinis procesas — išnyksta fermentacija.t. Nuskynus augalą. kai sušildomi iki 54 °C. FERMENTAI Kai augalas nuskinamas. riebalais. ORGANINĖS RŪGŠTYS Verdami produktai labai greitai praranda savo aromatą. Aukšta temperatūra (50—100 °C) labai greitai sunaikina vitaminus. Organinės rūgštys ir rauginės medžiagos verdamos taip pat suyra. kuris or­ ganizmui labai reikalingas. todėl ilgainiui atsiranda anemija.). Vandens garavimas iš augalų taip pat sumažina jų energe­ tinį potencialą. nors organizmui jo nuolat reikia. Veikiami temperatūros fitoncidai suyra ir išgaruoja. pažeidžiama daugybė procesų. "Sterilizuojant konservus hermetiškai uždarytuose stiklai­ niuose. D vitamino. praranda atsparumą virimui ir kiti su juo susiję vitami­ nai. Taigi netenka abejoti. po kelių valandų šis švytėjimas žymiai sumažėja (žr. FITONCIDAI.Jei daržovės ir švelnūs vaisiai bus laikomi vandenyje. kad greičiausiai suyra C vitaminas. saulės energija aktyvina elektronus. Au­ galas skleidžia švytėjimą. 23 pieš. 217 * Jei nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės vitaminų. tulžies pūslėje. jame liks juose esantys vitaminai bei druskos. Gele­ žis iš virtų produktų nepasisavinama. Kepamos riebaluose bulvės praranda E vitaminą. B 2 . Pradedama sirgti skydliaukės ligomis net ten. užraugtos naudojant nedaug druskos. Verdamos ar kepamos bulvės praranda apie 30 proc. AROMATINĖS. Geriant šviežias sultis (1 dalis burokėlių ir 3—4 dalys obuolių) po 500 gramų per dieną. Kai prarandamas C vitami­ nas. Apie tai. ypač B. geležiai. aukšta temperatūra pa­ kenkia mažiau. raiščiuose ir t. Tai būdinga grupės B. fermentai praranda aktyvumą. Tačiau ir tais atvejais vitaminai praranda savo aktyvumą. kvapą. hemoglobino kiekis kraujyje žymiai padidėja. C vitami­ no*. praranda joms būdingą aktyvumą.t. Tačiau vykstant fermentacijai ir jie suyra. Jei gaminant bulvių patiekalus vartojami riebalai ar jos ilgiau palaikomos vandenyje. Paste­ rizuojant pieną prarandama 25—40 proc. nepraranda daug vitaminų ir pieno rūgšties. Kai C vitamino nepakanka ar jo visai nėra. fermentais ir t. spalvą. Termiškai apdorojant produktus. Kopūstai bei kitos daržovės.). jau buvo rašyta skyriuje apie organizmo valymą. MAISTO ENERGETINIO POTENCIALO SUMAŽĖJIMAS Kaip jau buvo minėta. jodui. taip pat sudėtingi tarpusavio santykiai su kitomis maisto medžiagomis MINERALINIAI ELEMENTAI Terminis apdirbimas suardo ne tik mineralinių elementų che­ minius tarpusavio ryšius.. 50 proc. Taip per­ kraunamas bei alinamas jo sekrecinis aparatas. nes stinga indukuotos autolizės. ir PP vitaminams. RAUGINĖS MEDŽIAGOS. kad mineralinės medžiagos. Todėl tokie „išar­ dyti" organiniai mineraliniai elementai vėl tampa neorganiniais arba sunkiai pasisavinamais. o verda­ mos dar 30 p r o c . Jau pirmomis virimo minutėmis jų beveik nelieka. kur j o d o pakanka. Suyra ryšiai. angliavandeniais. tapusios neorganiniais junginiais. Kaip jau buvo rašyta. Todėl ir kartus svogūnas verdamas tampa saldus. kai patenka labai mažai oro.

Orga­ nizmas pasisavins šviežią. kuri gaunama jį deginant. šaknys auga ir bręsta. — kam jums netinkamas maistas? Turit javų. sūdymas. kas pakeičia augalo struktūrą. maisto įtaką. SKRANDIS. Virtame maiste neįmanoma indukuota autolizė. energijos. 1. Virto maisto nereikia daug kram­ tyti. ne kiekvienas gali pasigirti visiškai sveikais dan­ timis. o labai sudė­ tingas bioreaktorius. Jis jau negali visiškai pasirūpinti gyvybinėmis funkcijomis — gyvybe. Tiesia vaisius sultingus linkstančios šakos. kokią turi būdamas žalias. suskaldys jį ir pa­ teiks mums energiją. VIRTO IR NETINKAMAI VARTOJAMO MAISTO KENKSMINGOS PASEKMĖS Atsipeikėkit. Pamėginkime kiek kitaip panagrinėti šią problemą. skonį ir t. todėl ir virškinimas sutrinka. Tai sutrikdo skran­ džio sekreciją. taip pat sumažina energetinį potencialą.). todėl dan­ tys ir kaulai gauna jo nepakankamai.t. Tačiau gauti šios energijos iš suanglėjusiu obuolio jis negali. kvapą. rafinuoto. pilkšvi. Homeomorfozė — struktūrinių konstantų. mažai sukram­ tytas maistas. 2. skrandyje susi219 . irimas. nes dantys tampa su­ gedę. subrandinusių gausų derlių. Jei vartojamas dviejų rūšių skirtingas maistas. Todėl labai greitai pradeda gesti dantys — sulau­ kęs 25 metų. Kitame skyriuje bus rašoma apie konkretų tokio maisto po­ veikį mūsų organizmui.y. saldžios ir sočios. maistas nesuvirškinamas. ga­ lima susumuoti duomenis apie kenksmingą termiškai apdoro­ to. vaizdą. palaikymas. Maisto struktūras veikia koaguliacija. veikiantis visai kitokiais principais. sumažėja rūgštingu­ mas. jis suanglės ir vėl deginamas turės tuos pačius 100 proc. kad jo nepasiektų oras. Vynuoges saulėj sirpina jums vynuogynai. Kad gyvybės gija nenutrūktų. Prastai suvilgytas seilėmis. fermen­ tų ir kitų — funkcijų. sunaikinama vertingiausia jo dalis — bioplazma. spalvą. Panašus procesas vyksta ir maisto medžiago­ se — išvirtos jos tampa sunkiai pasisavinamos. o tai slopina dantų funkciją. O skrandyje. Pienas gaivus. kaip žinia. konservavimas (t. priartėja prie neorganinių medžiagų. Žolės. viskas. Ovidijus Dabar. kada maistas praranda savo energe­ tinį potencialą. Kad būtų neutralizuoja­ mas motabolizmo sukeltas rūgštingumas. praranda savo struktūras bei savybes. jos negali pilnavertiškai atlikti visų savo — vitaminų. Mes linkę kaltinti vandenį. kietos emalės kaip nebūta. Iš virto maisto labai blogai pasisavinamas kalcis. marinuoto ir t.t. nevirtą obuolį. sūdyto. kalcis imamas iš dan­ tų ir kaulų. bet tik ne savo pačių aplaidumą. 3. DANTYS IR KAULAI. Jis nedezinfekuoja burnos ertmės. 2. reikalin­ gi šie procesai: 1. todėl jis il­ gai lieka skrandyje (guli ten tarsi akmuo). Homeorezė — organizme vykstančių procesų pastovu­ mas. Tačiau kažkodėl nutylimas svarbiausias daly­ kas: mūsų organizmas ne kalorimetrinė krosnis. kad stinga žinių apie tinkamą mitybą. Taigi mums jau aišku. trupa. kai jau daugiau žinote apie virškinimą bei maistą.t. Homeostazė — organizmo vidinės aplinkos pastovumas. Jei mes kaitinsime obuolį taip. sąlygas ir dar ką nors. dantų nėra. energijos.Virimas. apie netin­ kamą jo vartojimą. funkcinės or­ gano masės ir t. atsiranda sąlygos dantų bei dantenų ligoms. patenka į skrandį. baltymų. žmonės. baltyminis ir krakmolingas (kotletai ir bulvės). kurio cheminė sudėtis beveik nepakitusi (ypač krakmolas). koriai auksiniai dvelkia medum ir gėlių aromatais. Susmulkintą augalą taip pat oksiduoja oras bei šviesa. Baltos. ne tai. Evoliucijos požiūriu. toks maistas lieka visa pakopa žemiau. pavyzdžiui. Obuo­ lyje yra 100 proc. Visa tai jums — valgykit į sveikatą. tuo pačiu mažindami jo energiją.

kad nusikals­ tamumą reikia gydyti taip. kartais ir pra­ keiksmas. tik džiaukis. Leningrado. nepraradę psichinės pusiausvyros. kad jau antrojo mėnesio pradžioje organizmui pradeda stigti baltymo. betikslis egzistavimas. Ugoliovas. Labai svarbu teisingai suvok­ ti tokį paplitusį požiūrį — viską „pagerinti". cheminių junginių organizme disbalansas. vegetariškas maistas didina žmogaus at­ sparumą. kas „nereikalinga". pastebėta. sie­ kiant išsiaiškinti įvairių maisto produktų įtaką žmogaus orga­ nizmui. . telieka tik detalės. tuo labiau. atlikus specialius tyrimus. Gydytojų D. tik triumfuok. alkoholio.. tyrinė­ jantys paveldimumo ir aplinkos poveikio įtaką polinkiui į nu­ sikalstamumą. t. Po kurio laiko ir pats M. stiprios arbatos. kaip gydomos širdies ligos ar vėžys. Latvijos insti­ tutams. ir žmonėms atrodo. baltymų pakeitimas amino rūgštimis yra efek­ tyvus. septintajame dešimtmetyje." „Viena iš klasikinio mokslo apie mitybą vilčių. Vitincas. Ilgą laiką jie stebėjo 250 žmonių ir padarė išvadą. įžeidus. priešingai. Pasižiūrėkime. pradėkite maitintis vegetariškai. jei esate pernelyg jautrus bendraudamas su aplinkiniais. Organizmas tam­ pa suglebęs. Daugumai asmenų. tokiu. kurie valgo mėsą. kad įprastą maistą galima pa­ keisti monomeriniu (elementariu). neatsparus įvairioms ligoms. Svarbus vaid­ muo tenka ir pilnavertei mitybai. vegetarų. širdies—kraujagyslių ligomis. sukurti ide­ alų maistą. Vegetarai mažiau ser­ ga vėžiu. „Buvo padarytos išvados. sumažėja žmogaus tonusas. pa­ kartojęs savo eksperimentą.. Vitincas atliko garsųjį eksperimentą: 19 savaičių 21 žmogus taikė elementarią dietą be apykaitos sutrikimų". tingus. jaučiama dvasios tuštuma. „Mūsų amžiaus viduryje vyravo įsitikinimas. kurie atsiranda organizme tik paskutinėse virškinimo stadijose ir įsiurbiami plonosiose žar­ nose". kad žarnyne atsirado disbakteriozė. padarė tokią pačią išvadą".. esančių visuo­ se maisto produktuose". Norėdamas įveikti apatiją.. pa­ žeidusių įstatymus. kurį iš karto su­ daro tie elementai—monomerai.. bet ir die223 . kad vegetarai gyvena ilgiau už tuos. RAFINUOTAS MAISTAS. kad moksliš­ kas požiūris į virškinimą jau suformuotas. „. kai kurie psichiatrai. kuo baigiasi toks produktų „pa­ gerinimas".. ypač kai kamuoja chroniškos ligos.vykstančių gyvybinių procesų intensyvumas. cukraus vartojimo sumažinimas ir maistingų medžiagų kiekio 222 padidinimas sumažina nusikalstamumą ir polinkį agresijai maždaug 50 procentų.y. „Dalyvaujant keliems Maskvos. jam lengviau įveikti fizinius ir nervinius krūvius. „Nusikalstamumo prigimtis" Kaip rašo Amerikos spauda. jog kriminalinis elgesys — liga. Gyvenimas tampa ne didžiausia do­ vana. Kai stinga labai akty­ vių medžiagų. Tai Indijos miesto Gvalijaro gydytojų rekomendacijos. o 90 proc. kad tai grąžinantis jėgas produktas). 9. medikai nustatė. Atrodo.. Apsiribosiu dviejų straipsnių citatomis: „Maistas ir charakteris" Jei jūsų charakteris nepastovus. rūka­ lų... be balasto. Vitinco bandymų patikrinimai. pavyzdžiui. monomerinio maisto be ba­ lasto problemos buvo svarstomos visai rimtai. 11. būdingi anomalūs galvos smegenų poten­ cialai. kad dauguma tų. buvo atlikti M. Taigi mokslas pripažino. „O šeštajame dešimtmetyje amerikiečių mokslininkas M. PSICHIKA. be kenksmingų medžiagų. pirmiausia pakeiskite savo mi­ tybą. Štai ką rašo apie tai A. yra nuomonės. Todėl mokslininkai teigia.. 10.. Teigiama. kurį sudarytų rinkinys būtiniausių ir paruoštų pa­ sisavinti maisto elementų — labiausiai tinkančių proporcijų. Vartojant šiuos stimuliatorius. jis suglebęs. Be to. pernelyg agresyvūs. tačiau ne 100 procentų. „išvalymas". o beprasmiškas. kurie po stimuliacijos stumia organiz­ mą į dar didesnę depresiją. organizmas sparčiai alina­ mas — anksčiau pasenstama. Šią savo nuomonę jie grindžia tyrimais. kad. tačiau šių jo idėjų pasekmės giliai įsišaknijo ne tik maisto pramonėje. Singcho ir K. griebiasi įvairių stimuliatorių — mėsos (įi savotiškai išjudina organizmą. kavos. kurie valgė mėsos produktus. tačiau paskaitykime to­ liau. prarandamas lytinis pajėgumas. net buvo tikima­ si tokį maistą vartoti kosmose". narkotikų. ENERGETINIS POTENCIALAS.. kad suklydo. Be to. Nusta­ tyta. pašalinti tai. Dabaso nuomone. — ramūs.

Kūdikio organizmas dar nesugeba nuo jų apsiginti. Štai tada ir paaiškėja. kas grūde geriausia. kad pir­ muoju kūdikio gyvenimo periodu toks pakeitimas net kenks­ mingas. Statistikos duo­ menimis. Žino225 . Skirtingai nuo įprastų maisto produktų (duonos. o cuk­ ruje — ne. cukrus yra cheminė medžia­ ga — sacharozė. Išnagrinėsime kelis tokių „pakeitimų" ir „pagerinimų" pra­ žūtingų pasekmių pavyzdžius. skirti smaližiams įbauginti. Mūsų laikais dažnai motinos pienas pakeičiamas karvės pienu. nei druskų. ląstelių membranos ne pasiima makromolekules. Pagrindinę jų dalį sudaro krakmolas. Jei motinos pienas bus pakeistas karvės pienu ar kuo kitu. Pateiksiu iš­ trauką iš akademiko N. Taip atsiranda diabetas. bet pradeda virškinti. dalis jo pasiekia storąją žarną ir sudaro palankią terpę daugintis pieno rūgšties bei kitoms naudingoms bakterijoms. Natūraliame maiste visa tai yra. Tokiame švariai išvalytame produkte nė­ ra nei vitaminų.4 mg). Išmintingi žmonės vadina cukrų „baltąja mirtimi". Judajevo straipsnio „Ar naudingas cuk­ rus?" „Ne kartą naujovės ir pradžių pradžiugina. PP (3 mg 100 gramų). kuriais cukrus patenka į organizmą. reikalingiausia mūsų organizmui. kai kurių fermentų dar visai nėra. dirbtiniais mišiniais. gami­ namus iš grūdų. Bran­ duolyje ir apvalkalėlyje sukaupti vitaminai ir mineralinės me­ džiagos. esančių praktiškai visuose augalinės ir gyvulinės kil­ mės produktuose". pastaraisiais 10—15 metų visose išsivysčiusiose šaly­ se kelia nerimą didėjantis sergančių diabetu skaičius. Taip atsitiko ir su cukrumi. (0. Organizmas pradedamas nuodyti. padedančia pra­ siskverbti per žarnyno sieneles ir patekti kartu su krauju to­ liau. pieno produktų. Pasižiū­ rėkite į 2—5 metų vaikus. PP (2 mg 100 gramų miltų). Apie dirbtinių vitaminų „naudą" mes jau žinome. Kūdikio virškinimo sistema palaipsniui ruošiasi gru­ besniam maistui. bet ir intelektualinio vystymosi sutri­ kimus. Ilgai ir kruopščiai tyrę jo poveikio pasekmes. lemia ne tik fizinio. nei kitų biologiškai aktyvių me­ džiagų. pyragaičiuose... Šios išsky­ ros — krakmolingo ir baltyminio polaidžio. mėsos. Tačiau dabar jau žinoma. taigi to. Jo yra saldai­ niuose. toksinių produktų formavimasis tada. Todėl privalo nu­ kenksminti jį kaip svetimkūnį ir tik tada pašalinti. Tačiau jų virškinimo traktas dar negali suskai­ dyti ir pasisavinti šių produktų. sukelia sutrikimus. B2 (0.4 mg). Todėl ruginiai miltai vitaminizuojami vitaminais B2 (0. kad cukraus organizmas nepasisavina. atliktų įvairiose šaly­ se. Be to. kristalizuojamas ir filtruoja­ mas per kaulų anglis. bet ir vyresniame amžiuje. Jų nosys amžinai bėga. kurių pasekmės išlieka ne tik vaikystėje. Vartojant karvės pieną bei įvairius kitus pakaitalus. nelengva išvardinti visus kelius. į organizmą pateks svetimkūniai — baltymai—antigenai. Moters piene laktozės (pieno cukraus) yra daug. daržovių). Miltuose ir šlifuotose kruopose nėra apvalkalėlio ir branduolio. Fermentavimo sistemos dar nesusiformavusios. Vien JAV jų yra 10 milijonų. Po to prasideda cukraus ir saldainių epopėja.4 mg). kaip patvirtino daug tyrimų. pieno rūgšties rūgimą pa­ keičia puvimo procesai. o po to tenka nusivilti. mėsa. Paskutinėse gamybos stadijo­ se cukrus rūpestingai išvalomas. Po to vaikai labai anksti pradedami maitinti krakmolingu maistu. daugelio :>:M šalių dietologai pradėjo raginti mažiau valgyti šio produkto. Po to jis turi būti lengvai pašalinamas.tologijos vadovėliuose. jį reikia papildyti medžiaga. Reikia pasakyti svarbiausia: kad toks išvalytas produktas būtų pasisavintas. Todėl organizmui tenka skirti savo medžiagas: kalcį iš dantų (štai kodėl nepavyksta išvengti karieso). Yra nuo­ monių. kvietiniai I ir II rūšies miltai vitaminais B. Juk cukrus vartojamas ne tik su arbata ar kava. kruopų. Tai ne žodžiai. kitas reika­ lingas medžiagas iš kraujo. ypač kai vartojama daug cukraus. sausainiuose.. Svarbią įtaką mitybai turi ir metų me­ tais susiklosčiusios tradicijos.. o tam vėl reikia papildomų medžiagų. kai orga­ nizmo apsauginės jėgos dar silpnos. Dabar aptarsime kitą populiarų produktą — miltus. Jau pačioje pradžioje žarnyno ląstelių memb­ ranos priima ir perduoda į mikromolekulės vidaus terpę maisto medžiagų makromolekules. Praėjus kelioms dienoms nuo kūdikio gimimo. nealkoholiniuose gėrimuo­ se. Ši aplinkybė. Jis gaunamas iš cukrinių runkelių po sudė­ tingo daugiapakopio perdirbimo. kaip motinos pienas skiriasi nuo karvės pieno.

koks jų poveikis gyvybiniams procesams. kuriomis turės apsirūpinti pats organiz­ mas. pieno mielės". kraujagyslių sklerozę.4 proc. nitritai. Maisto pramonėje ir buityje plačiai paplitęs ir rūgimas. Tokio produkto (duonos) energetinis potencialas žymiai mažesnis negu sveiko grūdo. kuri pradėta kep­ ti prieš 15 000 metų Egipte. Ne išimtis ir rauginti pieno produktai. atsiradę veikiant vieniems mikrobams. Kazeinas taip pat pateikia mums „siurprizą". Kazeinas — puiki žaliava stalių klijams gaminti. sumažina produkto energetinį po­ tencialą. Tačiau kur po to kaupiasi šie „priedai". Taigi per metus šios mikrodozės tampa krūva toksinų. Jų metu išsiskyrusi energija be­ veik neišsisklaido. — tai baltymas kazeinas ir mikroorganizmai: pieno rūgšties strepto­ kokas. Kai kurios tautos.8—3. reikalinga mikroorga­ nizmų gyvybinei veiklai. mil­ tai. kuriems tenka savitų kovos su konkurentais priemonių vaidmuo. tačiau dauguma šių priedų toksiški! Pavyz­ džiui. tad ir kazeino mūsų organizmui reikia daug mažiau. Štai ko­ dėl atsiranda disbakteriozė. Šio proceso metu išsiskiria energija. kuriame grumiasi mielės ir natūrali mikroflora. pieno rūgšties lazdelės.5 proc. ir paprastesni junginiai. duona. Mielinės duonos. kad angliavandenių irimo produktai (kaip ir kitų medžiagų. Net Biblijoje rašoma. skatina kojų ataugas. kiti prailgina vartojimo laiką (antimikrobinės priemonės." Kad pagerės kepimo kokybė — neprieštarausim. kanopos. aromatizatoriai. Štai tau ir „priedai". suteikiantys dešroms gražią rausvą spalvą. sausgyslės tampa tarsi medinės. kepė tik prėską duoną ir šią tradiciją sutvirtindavo religinėmis dogmo­ mis.). norėdamos išvengti išnykimo. neperdirbtus maisto produktus be įvairiausių „pagerinimų". prieskoniai ir kt. dalyvaujan­ tys apykaitoje. daugiausia angliavandenių. Palyginkite: karvės piene yra 2. šiaurės elnės piene — iki 8. žalingas poveikis pastebėtas se­ niai. eikvoda­ mas tam savo gyvybines jėgas. Taip „gerinami" beveik visi maisto produktai (pienas. Padidintas kazeino kiekis galvijų (karvių. Vadovėlyje „Mitybos higiena" parašyta: „Kad pagerėtų kvietinių miltų kepimo kokybė. mėsa). baltymų).). procesas. „Šiuo metu raugas. kad tokiam produktui pasisavinti ir pašalinti bus reikalingos medžiagos. ku­ rią nukenksminti gali tik jaunas stiprus organizmas. sa­ lietra — sūrio ir brinzos konservantas (30 mg litrui pieno). ypač kai geriama daug.3—0. kazeino. labai svarbūs spirito ir pieno rūgšties rūgimo procesai. Mūsų or­ ganizme kazeino perteklius klijuoja inkstų akmenis. moters piene — 0. vartojamas kefyrui pagaminti. Visi šie mikroorganizmai darniai ardo mums reikalingas maisto medžiagas (laktozę). paverčia­ me skrandžio—žarnyno traktą kovos lauku.me ir tai. ortofosforo rūgšties ir cisteiną. Žmogui dėl visai aiškių priežasčių jo reikia dar mažiau. Šviežią natūralų pieną ga­ lima gerti tik retkarčiais. leidžiama į miltus dėti tokius maistinius priedus: kalio bromatą. dažnai būna kenksmingi kitiems. Jis reikalin­ gas. etilo spiritą ir kitas atlie­ kas. Vokiečių biologai teigia. kai prisijungia fosforo rūgštis. pagerina maisto produktų gamybos technologiją (mioglobino fiksatoriai. net nedidelė jų koncentracija slopina dauginimąsi. nutylima. Pasirodo. valgyti tik prėską duoną. Smulkmena? Ne. Šiuo metu maisto pramonėje vartojama labai daug įvairiau­ sių priedų ne tik gaminant miltus. Mūsų organizme vyksta angliavandenių skilimo reakcijos. Vieni jų pagerina produkto konsistenciją (dažai. Kadangi rafinuotame ir „pagerintame" maiste mažai van227 . normali mikroflora pasitaiko retai. Tačiau jei šie mikroorganizmai suardė dalj angliavandenių. ožkoms augtų šeriai. Štai kodėl mums reikia regulia­ riai valyti organizmą ir vartoti natūralius. tešlos kėlimo medžiagos ir kt. taip pat kiti produktai. avims. kai po to susidaro paprastesni junginiai. Valgydami duoną. kad nereikia valgyti to. 22(i organizmas prarado šią energiją. O tiesa tokia: nuo tokių „priedų" kraujagyslių siene­ lės. kaupia jame pieno rūgštį.02 p r o c ) . Štai viena iš leistinų nitrinų normų — 20 mg 100 gramų mėsos (0. ožkų) piene — pagrindinė jo kenksmingumo priežastis. kalcio peroksido. pavyzdžiui. Toks energijos praradimas vyksta kepant duoną. Mes jų neturime. anglies rūgšties diamidą. kad karvėms. kas raugta. Ruošiant tešlą. kuriuos skatina mielės ir bak­ terijos. hiposulfatą. yra akumuliuojama. antioksi­ dantai). kad žmo­ gus per metus suvalgo 16 kartų daugiau maisto negu pats sve­ ria. Kadangi duoną valgome regulia­ riai ir labai anksti. ragai. Rū­ gimas — skilimo.9 procento. Tiek kazeino žmogus suvartoja sparčiai augdamas.

Tada vėl geriamas vanduo. Druska — neorganinė medžiaga. „Valgykite mažiau šokolado". jos vėl griebdavosi šokolado ir at­ gaudavo dvasinę pusiausvyrą. Taip pradedame tuk­ ti. kurią organizmas pa­ sisavina sunkiai. gėrimas. Pabandykite savaitę kitą visai nevartoti druskos. Tuo labiau kad daug druskos yra daugelyje maisto gaminių — dešroje. Šios moterys sa­ kė. prarandame kūno formą. Gaminant maistą. maistingų elementų trūkumas. patekę į kraują iš storosios žarnos. duona. Taip organizmas stengiasi sumažinti iki normos didelį druskos kiekį ir pašalinti jos perteklių. Galima pateikti ir daugiau pavyzdžių. mėsa. kaupiame organizme vandenį. supra­ site. puvimas. Tačiau tai netiesa. geležies. kepiniai. Netikėti rezultatai nustebino prancūzų medikus. kas nežino. Gydytojai tvirtina. Sakoma. Ugoliovo knygose. sūriuose. Štai kodėl vis norime gerti. jog šokoladas šiuo atveju yra tarsi narkotikas. česnakų bei kitų. kalio negu likusioje dalyje. 5 lentele SINDROMAI. Kai po to pasūdysite. SUSIJĘ SU NETINKAMA MITYBA Besaikis vartojimas . tyrusius pacientes. Sūdyti gaminiai iš karto sukelia troškulį. įprasta bulves nuskusti. kaip buvote įpratę. kad bulvių lupenose yra daugiau B grupės vitaminų. duonoje. pajusite ryškų skirtumą.dens (cukrus. sūdytuose produktuose ir t. skuskite bulves labai plonai arba virkite neskustas. troškulys. apibendrinančią minėtus faktus. Taip gali daryti tik tie.). kad valgote pernelyg sūriai. „išsiurbdamas" vandenį iš organizmo. Tokia „narkomanija" gali pa­ kenkti labiau negu rūkymas. šokoladas. juose esantį natrį ir chlorą organizmas geriau pasisavina. Vartokite daugiau įvairiausių prieskonių — žalumynų. virškinimo sulčių išplovimas. Nemažai jų yra jau minėtose A. Vidutiniškai JAV gyventojas suvarto­ ja 20 kartų daugiau druskos negu reikia. apvalūs. saldainiai ir t. nes blogai perdirbta maisto masė. kad žalumynuose yra pakankamai druskos. svogūnų. Be to. Šio autoriaus knygoje radau ir 5 lentelę. įtikinančių. kad negali ištverti nė dienos rytais neišgėrusios puodelio saldžios kakavos ar nesuvalgiusios šokoladinio pyragaičio. ląstelienos. kurios skundėsi širdies skausmais. No­ rėdami išsaugoti kuo daugiau šių elementų.t. kai valgome tokį maistą. kad būtų praskiesti šie šlakai. Vos 228 pradėjusios prastai jaustis. o storosiose žarno­ se — vidurių užkietėjimas. kad ra­ finuoti produktai yra kenksmingi. kad druska aprūpina organizmą natriu. Žinokite.t. jis labai keičia slėgį virškinimo sistemos vidaus organuo­ se. tam­ pame nepaslankūs. Taip susidaro kenksmingas už­ daras ratas: valgymas.

kad maistas. kad nėra vien tik naudingų ar vien tik kenksmingų maisto produktų. maistiniai riebalai ir nitratai yra stiprūs mutagenai. pepsi—kolą. Kai maistas paliečia gomurį. nors išsami tarpusavio ryšių analizė parodė. NETEISINGAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS. Dar daugiau: leukocitozės galima išvengti. Dauguma pradeda valgymą sriuba ar sultiniu. ilgaamžiškumui. Todėl rekomenduoju kiek­ vieną valgymą pradėti nevirtomis daržovėmis. Vasarą dar valgoma ropių. tačiau kai per dieną tai tenka pakartoti kelis kartus (valgoma 3—4 kartus). kiaušinių. bet ir kaip alerginę bei toksinę agresiją.) pateiktais duomeni­ mis. maistinės leukocitozės ga­ lima išvengti. kad virškinimas nesutriktų. Pirmasis tai nurodė mokslininkas-bakteriologas Kušakovas. net senukų. Po kelių metų pastebėsite. paaiškėjo. leukocitų 1 mm ). nerei­ kia keisti šio įpročio". kurio reakcija šarminė) nesukelia leukocitozės. Kai valgomas nevirtas maistas. Grūdinių produktų vartojimas skatina mirtį nuo epilepsi­ jos. Šiuo požiūriu panašus ir daržovių. savižudybės. Likusių dantys truputį pa­ liesti karieso. Italų stomatologai. 12. Tai būtina. kas yra kariesas. gyvulinės kilmės riebalų (lašiniai. kad jų gyventojai beveik nežino. kurio pH rūgštus. — ragina biologas R. kuriuose yra kavos: koka—kolą. negerkite kavos. Šią kenksmingą įtaką neutralizuoja epitelinis ir leukocitų 3 sluoksnis (1 mln. krūties vėžio ir leukemijos. bur­ nos. Tokia maitinimosi tvarka taupo jū­ sų jėgas. Nesaikingas įvairių rūšių mėsos vartojimas paspartina mirtį nuo sklerozės. kad atitinkamos maisto produktų grupės susietos su konkrečių ligų grupėmis. išeminės šir­ dies ligos. chroniškų nefritų. aplankę kelis Tibeto vienuolynus. Tokia mobilizacija tęsiasi 1—1. kurių daug augalų žaliosiose dalyse. jog pri­ valome įpratinti savo organizmą tik prie neutralaus maisto. Maisto medžiagas skran­ džio—žarnyno trakte reikia vertinti ne tik kaip mitybą. dantys visiškai sveiki. Štai kur slypi viena iš organizmo nusilpimo. 13. sandvičių ar duona. opaligės. kad 70 proc. jei šviežias augali­ nis maistas (salotos) bus valgomas prieš virtą. trukdo pasisavinti baltymus. be to. Šio reiškinio priežastis — mityba. Šį skyrių pradėsiu labai įdomia informacija apie maisto produk­ tus bei jų ryšius su įvairiomis ligomis. storosios žarnos vėžio. riebūs vyniotiniai ir pan. sudarysite są­ lygas indukuotai autolizei. riešutų. Mano nuomone. Kanadoje. nes nevirtas maistas val­ gymo pradžioje stimuliuoja virškinimo sulčių išsiskyrimą. mažina organizme vertingų mikroelementų — geležies. Neut­ ralizuoti jų neigiamą poveikį padeda E ir C vitaminai. Manau. Taninai. ankštinių augalų. Makalebas iš Kolorado. leukocitai neatlieka kitų savo apsaugi­ nių funkcijų. Taip darė ir Po­ lis Bregas: „Įpratau pradžioje valgyti salotas. tai neteisinga. Patikri­ nus 150 čia gyvenančiųjų dantis. Tibeto vienuo­ liai nevalgo cukraus ir mėsos. kad jūsų organizmas gerai prisitaikė prie to. tei­ gia. kuriose vartojami įvairūs maisto produktai. ir žuvies poveikis. žarnų sienelėse greitai susi­ telkia leukocitai. Anglų mokslininkas E. 231 . kad taip jūs įveiksite maistinę leukocitozę. Pritariu šioms didžiojo natūropato rekomendacijoms ir tei­ giu. ne­ sugebėjimo įveikti peršalimo priežasčių. „Jie nežino.5 valandos. stemplės ir skrandžio vėžio bei plaučių tuberkuliozės. Šiuo atžvilgiu panašus ir rafinuoto cukraus. Vėliau ir laboratoriniai tyrimai patvirtino. Noksas palygino mirčių priežastis (55—64 metų amžiaus žmonių) 20 šalių — 17 Europos šalių. pieno. tokia ir raugintų pieno produktų reak­ cija). kas yra kariesas". gerklės. Atli­ kęs šiuos tyrimus. bulvių ir nedaug ryžių. šarminis ir neutralus maistas bei gėrimai (šviežias auga230 linis maistas. MAISTINĖ LEUKOCITOZĖ. tibetietiška arbata ir vanduo. vaisių. jako pieno sviestas. Jų tradicinis valgis — miežiniai paplotėliai. kal­ cio — bei B grupės vitaminų kiekį. JAV ir Japonijoje. — Kava neturi maistinės vertės. Buvo tirti 58 maisto produktai ir 70 įvairiausių ligų. jis nustatė. nes nevirtose daržovėse yra daugiau natūralių stimuliatorių. taip pat parūgštinti gėrimai gali sukelti leukocitozę (virtam ir kitais būdais apdorotam maistui būdinga rūgšti reakcija. kepenų cirozės." Ši informacija liečia ir visus gėrimus.„Jei norite būti sveiki. Žurnale „Science" („Mokslas" — vert.) poveikis. iš jų. esantys šiame gėrime. taukai. orga­ nizmas alinamas. morkų. skirtas organizmo stiprinimui. kad galėtų įveikti kenksmingą maisto poveikį.

Sutrikus virškinimui. * Jog tai tiesa. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu. Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus. skrandžio vėžys. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. Žirnienė su švendrių cukrumi. kaip ir nuo vyno vartojimo. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. skatolas. Tiriant virškinamojo trakto ligas. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose.Vynas gali sukelti kepenų cirozę. su ko­ kiais produktais derinti daržoves. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau. Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. Štai kas apie tai rašoma „Cžud-ši": „Tas. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. kas teisus? Teisios abi pusės. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. Taip du vertingi produktai tampa nuodais. Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. o nemokšišką jų var­ tojimą. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio. yra nuodai. Todėl atsiranda opaligės. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. kas valgo maistą nesuderintą. raugintu pienu kenkia. Nežinant. kad vegetarizmas didina ištvermę. duonos produktai nevirškinami. stemplės.* Netinka žuviai pienas. (Prisiminkime. Si sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius. kai geriate pieną. pradeda rūgti. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą. po valgio. Kai pūva baltymai. kur karštas klimatas. susidaro vandenilio dvideginis. Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo. kitas maistas. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. burnos. Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. Apie miltų. Kol vienas maistas nesuvirškintas. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių. uogas. Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. išskyrus vandenį ir angliarūgštę. Tyrinėtos šalys. acto rūgštis. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L. Skirtumas tik tas. supilame į indą. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. kur prasideda rūgimas). kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. neskubėkit valgyt kito. Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. patvirtina ir šie faktai. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. netinka vartojimui. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės). riebalai apkarsta. t.* Ryžtuosi pakomentuoti E. spiritas ir van­ duo — medžiagos. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. fenolas — taip pat nuodai. Taip pat būtina žinoti. Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį. kaip vartoti daržovių salotas. Neskubėkit tiesti rankų prie valgio.y. Indijoje ir kito­ se šalyse. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams. Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. paaiškėjo. jie skyla. kepenų cirozė. gerklės ir burnos vėžį. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. 232 233 . yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. ger­ klės. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. Nevalgykit rūgštaus. nuodais maitinas. o su kokiais — ne. Taigi darau tokią išvadą: E. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. kuris jums neįprastas. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti. labai ilgai neužsibūna skrandyje. kurios. kraujodaros sistemos vėžio. indolas. kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui. kurie ir sukelia jau minėtas ligas.

" Sutrikusi dvylikapirštės žarnos funkcija gali skatinti nutu­ kimą. taip pat pūvančio maisto likučiai patenka į kraują ir nuodija visą organizmą. rūgščios skrandžio sul­ tys išplaunamos į dvylikapirštę žarną. būdingas 80—85 proc. KRAUJAS. virškinimo organų ligų atvejų. Baltymai virškinami skrandyje ir dvylikapirštėje žarnoje. atsiranda įvai­ rios kepenų. jei kepenys nesveikos. ir daugiau negu rei­ kia. Tokiais atvejais didesnis krūvis tenka dvylikapirštei žarnai. po to — dvylikapirštėje žar­ noje (be to. 8. 7. atsiranda kolitas. Taip atsiranda gastritas. Valgant sriubas. sumažėja jų pralaidumas. kur terpė yra šarminė. Mes prarandame saiko jausmą val­ gydami. 4. Kraujas tampa rūgštesnis. Apie jas jau buvo nemažai rašyta ankstesniuose skyriuose. Jei maistas papildomas saldžiais skysčiais. hipotermiją (kūno temperatūros sumažėjimą. galūnių at­ šalimą). dantys. Skrandis ištempiamas taip. vėžys ir kitos žarnyno ligos. Atsiranda duodenitas. PLONOSIOS ŽARNOS. Sutrinka virškinimas plonosiose žarnose. Valgant virtą maistą. valgome ne tai. jos nuplaunamos toliau. rafinuotas ir neteisingai suderintas maistas skatina puvimo mikrofloros dauginimąsi. skyrius „Baltymai" ir „Angliavandeniai". kasos sulti­ mis (riebalai. kai sutrinka dvylikapirštės žarnos funkcija. ypač ląstelių viduje. antinksčių žievės struktūros. STOROSIOS ŽARNOS. ku­ ri sparčiau šalina iš kraujo toksinus ir tuo pačiu pati tampa pažeista. krakmolas). tad pakartosime tik tai. Virtas. perkraunama visa virškinimo sistema. Vien nuo to žmogus jau vaikystėje kenčia: deformuojasi ske­ letas. Kai valgant ar pavalgius geriama. Virtas maistas skatina patologinės mikrofloros dauginimą­ si. Tada sumažėja ląstelėse 221 . dengiantį skrandžio vidų ir apsaugantį jį ir nuo savų virškinimo sulčių. vitaminų. Ugoliovas: „Duodenitas — dvylikapirštės žarnos gleivinės uždegimas. Dvylikapirštės žarnos gleivinę pažeidžia 220 nuolatinis dirginimas netinkamu maistu — rūgščiomis skran­ džio sultimis suvilgyta mėsa. neišvengiama mažakraujystė. fermentų). 5. ORGANIZMO VIDAUS TERPĖ. Virtas maistas neturi pakankamai gyvybinių elementų. visą organizmą. 3. Be to. per 1. polipai. mineralų. to­ dėl nuolat taip maitinantis. o krakmolas pradedamas lėtai virškinti burnoje. užteršia gaurelių poras (ypač baltos duonos glitimas). ką dera valgyti. ypač vartinės hipertonijos atvejais. seilių išsiskiria nepakankamai. Kepenys nesuspėja pašalinti nepasi­ savintų virto maisto elementų. Tai kenkia apsauginiam gleivių sluoksniui. enzimų. Taip pradeda stigti vitaminų. kitų reikalingų medžiagų. prasideda cuk­ raus rūgimas skrandyje. pabloginti skrandžio—žarnyno trakto judesių funkciją. nes viskas tranzitu patenka į storąją žarną. sutrinka vidaus sistemų veikla. ša­ linimo organai. slopinama gaminanti insuliną kasa ir hipofizis.5—2 valandas vitaminų ir mineralinių druskų nesuspėja įsiurbti plonųjų žarnų gleivinė. Nepakanka vitaminų. kitus pusiau skystus patie­ kalus. Prisiminkite dalį „Maisto sudėtis". KEPENYS. jį virškina visai kiti fermentai negu baltyminį mais­ tą). nevirškinimas. Pavyz­ džiui. sutrinka visi procesai. Joms reikia daug la­ bai aktyvių junginių. Tai sutrikdo žarnyno sistemą. o jų stinga virtame maiste. Seilių liaukos nevalo kraujo. Tai slopina kepenų funkciją. Virtame maiste yra labai mažai biokoaguliatorių (augalinių hormonų. sukelda­ mi nemalonumus: degraduoja storųjų žarnų gleivinė. Persivalgydami kenčiame nuo būtino maisto stygiaus. Atsi­ randa vartinė hipertonija. VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKOS. o vėliau ir viso organizmo ligos. kad jame gali tilpti 4—6 litrai maisto masės. Dažniausiai jis būdingas vyrams. 6. šarminiais skysčiais. neigiamai veikiamos skydliaukė. KASA. kitų maisto medžiagų. Toks sunkiai virškinamas mišinys skilimo produktais už­ teršia kepenis bei. kinta psi­ chika. Geriant vandenį ar kitus skysčius (ypač kai geriama daug). Štai kaip aprašo duodenitą akademikas A. susidaro alkoholis. ji taip pat pakinta. neišskiriama pakankamai nukenksminančių medžiagų. ardantis gleivinės sluoksnį. kūnas. Perkrauta kasa taip pat negali normaliai funkcionuoti. Sutrikusi žarnyno hormonų sistema turi neigiamos įtakos visų endokrininių liaukų veiklai. kiti sutrikimai.kaupia sunkiai virškinamas mišinys. kas svarbiau­ sia. Šios mikrofloros gyvybinės veiklos produktai. Užkietėja viduriai. metabolizmo sutrikimus pakeisti kraujo fermentų su­ dėtį. Su­ sergama diabetu.

Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus. ger­ klės. netinka vartojimui. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. kaip ir nuo vyno vartojimo. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. riebalai apkarsta. kai geriate pieną. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu. Štai kas apie tai rašoma „Czud-ši": „Tas. kraujodaros sistemos vėžio. patvirtina ir šie faktai. o su kokiais — ne. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau. pradeda rūgti.* Ryžtuosi pakomentuoti E. Taip pat būtina žinoti. Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. Skirtumas tik tas. labai ilgai neužsibūna skrandyje. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. išskyrus vandenį ir angliarūgštę. acto rūgštis. raugintu pienu kenkia. kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. kuris jums neįprastas. Nevalgykit rūgštaus. kad vegetarizmas didina ištvermę. kitas maistas. neskubėkit valgyt kito. Tiriant virškinamojo trakto ligas. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose. su ko­ kiais produktais derinti daržoves. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės). indolas. Kol vienas maistas nesuvirškintas.y. Taip du vertingi produktai tampa nuodais. (Prisiminkime. Taigi darau tokią išvadą: E. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius. Indijoje ir kito­ se šalyse. kur karštas klimatas. kurie ir sukelia jau minėtas ligas. Tyrinėtos šalys. Apie miltų. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. kas teisus? Teisios abi pusės. o nemokšišką jų var­ tojimą. spiritas ir van­ duo — medžiagos. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo. Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą. duonos produktai nevirškinami. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. 232 233 . po valgio. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. Nežinant. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. Ši sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. gerklės ir burnos vėžį. jie skyla. supilame į indą. skatolas. Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". kur prasideda rūgimas). Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo. Neskubėkit tiesti rankų prie valgio. Sutrikus virškinimui. Žirnienė su švendrių cukrumi. kas valgo maistą nesuderintą.Vynas gali sukelti kepenų cirozę. Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus.* Netinka žuviai pienas. Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. yra nuodai. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. kepenų cirozė. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui. susidaro vandenilio dvideginis. nuodais maitinas. Todėl atsiranda opaligės. Kai pūva baltymai. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. fenolas — taip pat nuodai. Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį. kaip vartoti daržovių salotas. paaiškėjo. burnos. yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. uogas. stemplės. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. skrandžio vėžys. t. kurios. * Jog tai tiesa.

235 TINKAMAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS Praėjusio amžiaus pabaigoje—šio amžiaus pradžioje I. Be to. kašto­ nai. sūris. moliūgai. Medus. sojos pu­ pelės.t. kurios pažeidimo pasek­ mės pastebimos labai greitai. baklažanai. Paaiškėjo. vaisiai virškinami plonojoje žarnoje. griežčiai. skrandžio sultys. nes juose iš tiesų yra daug ir baltymų. Cukrus ir sirupai: geltonas ir baltas cukrus. slyvos. Rūgštūs vaisiai Apelsinai. mėsai. citrinos. saldūs vaisiai. Baltymai Koks maistas turi palyginti daug baltymų? Tai riešutai (daugu­ ma jų). kriaušės. sviestas. Šiuos I. Kai kurie produktai bus priskirti ir baltyminiams. Pomidorai. aguročiai. Grietinė.t. sirupai. Saldūs vaisiai Finikai. Saikingai krakmolingi Žiediniai kopūstai. iš kurių kepama duona. pieno cukrus. Pusiau rūgštūs vaisiai Šviežias inžyras. abrikosai. burokėliai. o mėsa 2—3 valandas pradžioje virškinama skrandyje. džiovintos kriaušės ir obuoliai (saldžių rūšių). glaustai pateiksiu garsaus produktų derinimo specia­ listo H. kiaušiniai. mėlynės. padažai. Angliavandeniai Tai kelių rūšių krakmolas. Šie bandymai atskleidė. Apie 100 tūkstančių labai ligotų žmonių jo mokykla „Svei­ kata" padėjo įveikti įvairias ligas. grietinėlė. kokia subtili maisto virškinimo technologija. žuvis. sausi žirniai. cukrus. Dauguma riešutų. MAISTO PRODUKTŲ KLASIFIKACIJA Kad skaitytojai teisingai suvoktų. Šis procesas pra­ sideda jau burnos ertmėje ir toliau tęsiasi visame virškinimo trakte (seilės. morkos. vėžiai. Skir­ tingo maisto apdirbimas bei virškinimas vyksta skirtingose virškinimo trakto dalyse ir skirtingu laiku. kad skirtingam maistui (pienui. kaip derinasi maisto produk­ tai. kad net panašioms maisto rūšims virškinti išskiriamos skirtingos virškinimo sultys. rūgščios slyvos. o po to plonojoje žarnoje. Pavyzdžiui. granatai. Riebi mėsa. 234 . serbentai. taip pat mikroflora). Pavlovo laboratorijoje buvo atliekami įdomūs bandymai tiriant virškini­ mo fiziologiją. inžyras. Lašiniai. saldžios vyšnios. vynuogės. varškė. stipriausiai veikiančios virškini­ mo sultys išskiriamos pienui suvirškinti paskutinę virškinimo valandą. ir krakmolingiems Tegu tai jūsų netrikdo. žemės riešutai. Riebalai Alyvuogių. kasos sultys. Pavyzdžiui. churma. saulėgrąžų. Kadangi šis klausimas labai svarbus. razinos. sirupai ir t. džiovintos pupelės (išskyrus sojas). kukurūzų aliejus.Pats laikas pakalbėti apie tai. Tai tik dar kartą patvirtina. duonai ir t. kuraga. braškės.) virškinti išskiriamos kokybės ir kiekybės prasme skirtingos virškinimo sultys. visi varpiniai augalai. grybai. persikai. saldūs obuoliai. Šeltono pažiūras bei patirtį. Krakmolas: visi varpiniai augalai. visi mėsos produktai. kaip teisingai derinti maistą. kad jo vartojimas būtų naudingiausias. tulžis. įvairios uogienės. pupelės. dar kartą pakartosime jų klasifikaciją. ir krakmolo. rūgštūs obuoliai. sausi žirniai. greipfrutai. Pavlovo mokyklos mokslinius tyrimus mūsų am­ žiaus antrojo dešimtmečio pabaigoje sėkmingai panaudojo praktikoje amerikiečių gydytojas-natūropatas Herbertas Šeltonas. rūgščios vynuogės. bulvės. storosios ir plonosios žarnos virškinimo sultys. saulėgrąžos. pienas. o mėsai — pirmą.

špi­ natai. O dabar aptarsime įvairius maisto produktų derinius. pakanka. Todėl nereikia derinti — mėsos ir kiaušinių. Jei duona ir mėsa valgoma kartu. kokia maisto sudėtis. kopūstai. burokų lapai. sūrio ir riešutų. stipriausiai vei­ kiančios sultys išskiriamos paskutinę pieno virškinimo valan­ dą. riešutais ir kitu baltymingu maistu. jų virškinimą. Košės. atsi­ žvelgiant į tai. kada reikia išskirti sultis. Tačiau kai suvalgomos dvi maisto rūšys su skirtingais. kad būtų suvirškinti duonos baltymai. Baltymui reikia rūgščios terpės skrandyje. varške. Todėl atsiminkite: VALGYKITE BALTYMUS IR KRAKMO­ LĄ SKIRTINGU METU. Taip atsitinka.Nekrakmolingos ir žalios daržovės Tai visos sezoninės nepaisant spalvos daržovės. 236 BALTYMŲ DERINIMAS Dviems skirtingos rūšies ir sudėties baltymams reikia skirtin­ gų virškinimo sekrecijos pokyčių ir skirtingo išskyrimo laiko. ropės. česnakai. kurie nepritaria teisingam maisto produktų derinimui. bulvės ir kiti krakmolingi produktai turi būti valgomi ne kartu su mėsa. išskiria­ mos labai rūgščios sultys. rūgštynės. Du proce­ sai — krakmolo virškinimas ir baltymo virškinimas — vyksta skirtingu metu. Krakmolo virškinimas staiga sutriks. duona. Pagrindinės jų: latuka. saldūs pi­ pirai. Vieno maisto produk­ to. kurios koncentracija — 0. baltymingas maistas nebus visiškai suvirškin­ tas. Taigi atsiminkite: VIENU METU VALGYKITE TIK VIENĄ KONCENTRUOTĄ BALTYMINĮ MAISTĄ. mėsos ir sūrio. rūgštingumo padidėjimas ne tik stabdo šį procesą. kokios sudėties jis bebūtų. net ir nežymus. 237 . organizmas gali nesunkiai pritaikyti savo sultis (išskyrimo laiko ir intensyvumo požiūriu). veikla. ridikėliai. Krakmolui reikia šarminės reakcijos. BALTYMŲ DERINIMAS SU ĮVAIRIU KRAKMOLU Laisvos druskos rūgšties. svogūnai. Todėl atsiminkite: VALGYKITE RŪGŠTIS IR KRAKMOLĄ SKIRTINGU METU. Sulčių. RŪGŠČIŲ DERINIMAS SU KRAKMOLAIS Jau minėtų rūgščių produktų rūgštis ardo fermentas ptialinas. salierai. reakcija yra beveik neutrali. Kai duonos krakmolas suvirškintas. kad „gamta pati kombinuoja" (kompanuoja) įvairias maisto medžiagas tame pačiame maiste. o mėsai — pirmą virškinimo valandą. kad pirmosios krakmolo ir baltymų virškinimo stadijos vyksta skir­ tingose terpėse. po to jį dvylikapirštėje žarnoje per­ dirba visai kiti fermentai. Tai atsakymas tiems. bet ir suardo fermentą. teigdami. šparagai. virškinimas labai skiriasi nuo kelių produktų mišinio virškinimo. skaidančio krakmolą. Vienam produktui — krak­ molo ir maisto deriniui. net prieštarau!' jančias vienas kitam virškinimo poreikiais. agurkai. skirtų duonai. Jei virškinimo pro­ cesas nesikeis. kiaušinių ir riešutų.003 proc. Sekrecijos reguliuojamos labai jautriai. Tolesnis. Rūgščių ir krakmolų deriniai sunkiai virš­ kinami. petražolės. cikorija. mėsos ir riešutų. baklažanai. Pavyzdžiui. ropės lapai. kad būtų nuslopinta fermento. kai vienu metu suvalgomi du skirtingi bal­ tymai. toks sulčių prisitai­ kymas neįmanomas. kad būtų suvirškintos sudėtingos medžiagos. Kai suvalgoma duona. jis per­ dirbamas burnoje ir dvylikapirštėje žarnoje. kiaušinių ir pieno. Si informacija bus labai naudinga mąstančiam skai­ tytojui. žuvimi. skaidantis krakmolą. rabarbarai. melionai bei kitos įvairios šių dar­ žovių rūšys. kiaušiniais. Fiziologijos požiūriu niekada negalima neatsižvelgti į tai. kad jie būtų efektyviai pasisavinti. negu krakmolą. Moliūgai Maistui naudojami aguročiai. skrandis išskiria daug druskos rūgšties tam. skrandis išskiria daug druskos rūgš­ ties. kiaulpienės. sūriu.

Milijonų žmonių įprotis rytais valgyti pusry239 RIEBALŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Riebalai lėtina skrandžio sulčių sekreciją. saldainiai. Toks sulėtėjęs poveikis gali tęstis dvi ir dau­ giau valandų. Kai skrandyje yra riebalų.1. ten pradeda irti. Gerai žinoma. marmeladas. reikalingų vėliau valgant maistą. Želė. stabdoma sekrecija skrandžio sulčių. kad vaisių sultys ir galutinis fermentacijos produktas (raugintas pienas) nepalan­ kiai veikia virškinimo sultis. sirupai.t. rie­ bios mėsos. kurį laiką vyksta skrandyje. trukdo virškinti baltymą. visais atvejais rūgščių varto­ jimas su baltymais neskatina virškinimo. Kai cukrus vartojamas su kitu maistu. sausainius. Kartu su kitais produktais (baltymais. kuriuose yra rie­ balų (riešutai. išskiriamą skrandyje. Tai reiškia. slopina cheminę sekreciją. pienas). sūriu. Priklausomai nuo to. tuo pačiu pa­ deda virškinti baltymus. vartojami kaip priedai gaminant pyragaičius. patoka. saldūs vaisiai. me­ dus. Taip maitinantis susidaro rūgšti rū­ gimo fermentacija. I. kad galėtų vykti indukuota autolizė. košes. greitai patenka į žarnyną. Maiste esantys riebalai sumažina apetitą sukeliančios sek­ recijos kiekį. Vaisių sultys stabdo skrandžio sul­ čių išsiskyrimą. duoną. ilgai neužsibūna skrandyje. klysta tie. me­ dus stabdo virškinimo sulčių išskyrimą ir skrandžio motoriką. skatina puvimą. aliejaus. Jei šie produktai valgomi atskirai. kol bus suvirš­ kintas kitas maistas. keičiasi skrandžio sulčių sudėtis — nuo be­ veik neutralių iki labai rūgščių. sumažina pepsino ir druskos rūgš­ ties kiekį skrandžio sultyse. koks maistas pa­ tenka į skrandį.RŪGŠČIŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Sudėtingos medžiagos skrandyje skaidomos j paprastesnes — pirma baltymų virškinimo stadija vyksta veikiant fermentui pepsinui. nes reikalinga palanki terpė. kad virškinama žarnyne. kuris esant kitoms sąlygoms nesunkiai virški­ namas. kad grietinės. Kadangi pepsinas yra aktyvus rūgščioje terpėje. Kai suvalgomi baltymai. CUKRAUS IR KRAKMOLO DERINIMAS Krakmolo virškinimas prasideda burnoje ir. Vaisiai ir vaisių rūgštys nepalankiai veikia skrandžio sultis. galima pa­ spartinti baltymų virškinimą ir valgyti daug žalių daržovių. Kad ir kaip ten būtų. kad žalios daržovės mažina lėtinantį riebalų poveikį. Pepsinas aktyvus tik rūgščioje terpėje. esant atitinkamoms sąlygoms. Taigi atsiminkite: VALGYKITE CUKRŲ IR BALTYMUS AT­ SKIRAI. kur pakanka šilumos bei drėgmės.. skrandžio sultys neiš­ skiriamos. kol virškinamas kitas maistas. kuriuose tokių riebalų nėra. vaisiai. šios rūgštys stabdo virški­ nimo sulčių išsiskyrimą. Todėl jei vartojate riebalus su baltymais. uogienės. laukdamas. skrandžio tonusą. Ne­ sveikas skrandis gali išskirti pernelyg daug rūgšties (padidin­ tas rūgštingumas) ar nepakankamai rūgšties (sumažintas rūgš­ tingumas). Vei­ kiant bakterijoms. Cukrus suvirškinamas tik plonajame žarnyne. sviesto. Normalus skrandis išskiria visas rūgštis. Taigi nelaistykite mė­ sos nei actu. skrandžio liaukų aktyvumą. kad valgydami rūgštis su baltymais. Kai burnoje ir skrandyje yra rūgštys. jis kurį laiką užsibūna skrandyje. CUKRAUS IR BALTYMŲ DERINIMAS Įvairių rūšių cukrus — pramoninis. virškinami daug ilgiau negu pro­ duktai. sūris. kai pepsino koncentracija tinkama. jis linkęs rūgti. kurie mano. Tie maisto produktai. Todėl skrandyje. krakmolu) jie būna skrandyje ilgai. nei granatų sultimis ir 1. Šarminėje ter­ pėje jo veikla nutrūkta. Priešingai. kiaušiniais. grietinėlės ir pan. ardo pepsiną ir sumažina jo sekreciją. skran­ džio sultys rūgščios. Taigi atsiminkite: VALGYKITE RIEBALUS IR BALTYMUS SKIRTINGU METU. kurios reikalin­ gos baltymui virškinti. tol. bulves bei kitą maistą. sirupai ir t. Pavlovas įtikinančiai įrodė. negalima valgyti kartu su riešu­ tais. beveik du kartus gali sumažinti 238 . sukelia rūgimą. Taip atsitinka todėl. cukrus.

Skrandyje jie būna labai trumpai. Tačiau tai ne tas atvejis. Taigi atsiminkite: VALGYKITE MOLIŪGUS ATSKIRAI NUO KITO MAISTO. išsiskiria daug seilių. lei­ džiančių teigti. yra tikra dietinė bjaurastis. kai žmogus jau sotus. razinas. tačiau jose nėra ptialino (fermento. Pavyzdžiui. bet ir kitokiu maistu. Gali sutrikti krakmolo virš­ kinimas. patekęs į skrandį. Kadangi yra susmulkinti. nesukelia nemalonumų. kad cukrus su krakmolu trukdo virškinti krak­ molą. Maitinant vaikus pienu. Cuk­ raus ir krakmolo mišinys sukelia rūgimą ir gali pakenkti. nes cukrus bus pasisavin­ tas pirmiausia.t. moliūgai nesukelia rūpesčių. atsiraugėjimas. tampa varške. dažnai pradeda kenkti. sukreša. kai jie vartojami kartu su nesuderina­ mais produktais. kai jie maitinasi ne tik pienu. Niekada daugiau nevar­ toja jo. Jei krakmolas derinamas su cukru­ mi. duona ir sviestas. Šios dalelės ne­ gali būti virškinamos tol. produktai. suke­ lia alergiją. Jei taip atsitinka. ir atskiria jas nuo skrandžio sulčių. nes ptialinas neveikia cukraus. MOLIŪGAI Dauguma žmonių skundžiasi. Jei privalote suvalgyti gabalą pyrago. galima apsirgti. PIENAS Gamtoje galioja taisyklė: visų rūšių gyvūnų jaunikliai maitina­ si pienu atskirai. suvalgyti kar­ tu. Krešėdamas padengia kito maisto daleles. saldūs vaisiai ir t. Taigi nebūtina juo maitintis po normalaus maitinimo pienu periodo. Kai cukrus patenka į burną. kurią taip populiarina „sveiko maisto" šalininkai. blynais ir pa­ našus maistas nepadeda išvengti rūgimo. Daugelis galvoja: jei cukrus bus pakeistas medumi. Yra priežasčių. nieko daugiau. be to. Atsiminkite: VENKITE DESERTŲ. ledai. galima jiems duoti ir šviežių vai­ sių sulčių. Po to ateina laikas. kiti nevirškinimo po­ žymiai) būtų juokingas. po to paten­ ka j žarnyną. uogiene. tačiau jei kartu valgomas ir cukrus ar medus. tačiau ne tuo pačiu metu. kol nesuvirškinamas sukrešėjęs pie­ nas. Sal­ dūs vaisiai su krakmolu taip pat skatina rūgimą. esančias skrandyje. Medus su karštais pyragėliais. o krakmolo perdirbimas į cukrų sulėtės. atsiran240 DESERTAI Desertai valgomi pačioje pabaigoje. kurios ir sutrikdo virškinimą. Jie labai blogai derinasi beveik su visais maisto produktais. Pačioje gyvenimo pradžioje jauni žinduoliai maitinami tik pienu. kuris skrandyje būna ilgiau. kartu valgykite daug šviežių daržovių salotų. kelias minutes. kitus panašius priedus. Tai kodėl tada jų vartojimas kai kuriems sukelia nemalo­ nias pasekmes? Moliūgai nevirškinami skrandyje. atskiestų vandeniu. tai greitai suyra. da daug dujų bei kitų kenksmingų medžiagų. jis blogai derinasi su kitu maistu. Duona. Tačiau moliūgai iš tiesų sveikas ir lengvai virški­ namas maistas. uogienė su duona. Tai pyragaičiai. yra menkaverčiai. tik žarnyne. kepa­ ma naudojant finikus. jei nesukeltų tragiškų pasekmių. tai trukdys seilėms prisitaikyti taip. nestinga šilumos. kol ateis kito valgymo laikas. skaidančio burnoje krakmolą). uogienė. Pienas — JAUNIKLIŲ MAISTAS. Palaukite. ir tik po pusės valandos duoti pieno. kad galėtų būti suvirškintas krakmolas. Pa­ galiau jie pradeda nesimaitinti pienu. Vaisiai turi būti rūgštūs.čiams košę su cukrumi ir kentėti nuo padidinto rūgštingumo (tai patvirtina ir rėmuo. Net tada. Tačiau žmo­ nės visą gyvenimą išlieka žinduoliais! Kadangi piene yra pieno baltymo ir riebalų. jie taip pat lieka ten ilgiau. todėl ne­ pageidautini. Taigi atsiminkite: NEVALGYKITE KARTU KRAKMOLO IR CUKRAUS. Taigi atsiminkite: VARTOKITE PIENĄ ATSKIRAI NUO KI­ TO MAISTO. išskyrus rūgščius vaisius. kurie šiaip yra vertingi. kad moliūgai jiems kenkia. sirupas. kai virškinimas prastas. galima išvengti rūgimo. Jei moliūgai valgomi kartu su maistu. 241 . medum. Pienas.

Baltyminį maistą geriausia valgyti vakarienei be rūgščių ir augalinio aliejaus bei riebių padažų. Druskos nereikia.. sal­ dų raudonąjį pipirą ir t. košes. be duonos) ne tik todėl. šviežios žalios pupos. 1/2 galvutės latukos. o tik po to virškinti. Tai gali būti pagrindas visiems. Daržovių salotos Virta mėsa Daržovių salotos Varškė 242 Dabar jau turi būti aišku. bet ir todėl. Daržovių salotos Kiaušinienė ar virti kiaušiniai Daržovių salotos Žalias agurotis Šašlykas. Salotos turi būti pa­ prastos. Tai dėl mūsų pačių kaltės organizme at­ siranda pūvančių produktų sąvartynas. nes virš­ kinimo fermentai aktyvūs esant 37 °C temperatūrai. kopūstas. KAIP VARTOTI KRAKMOLĄ Natūropatai rekomenduoja vartoti vieną kurį krakmolą (vienos rūšies košę. moliūgai. Taigi geriau vienu metu valgyti vienos rūšies krakmolingą maistą. Todėl šal­ tą maistą iš pradžių tenka sušildyti. todėl pasitenkino tuo. nes trukdo šaltis. Pradėję tinkamai maitintis. Krakmolas pradedamas virškinti burnoje. kad valgant dviejų ar kelių rūšių krakmolą (pavyzdžiui.t. kad DAUG salotų reikia suval­ gyti kartu su visų rūšių baltyminiu ir krakmolingu maistu. galima pridėti šakelę petražolių. kas glūdėjo paviršiuje — kalti maisto produktai.Atšaldyti desertai — ledai. ropės. ir juos geriau valgyti kaip krakmolą ar kaip baltymą derinant su žaliomis daržovėmis be kitų baltymų ir kitos rūšies krakmolo. bulvės bei įvairios kruopos. Kad būtų patraukliau. Štai jo rekomendacijos: „Gaminant salotas reikia derinti įvairias daržoves be pada­ žų ar užpilų. burokų lapai. sumaniusiems pasigaminti salotų pagal savo receptą: 1/2 galvutės salotų (latuka. mineralinis vanduo ir t. kiaulpienės ir t. Mūsų sąlygomis salotų pagrindas gali būti kopūstai. kopūstas. Be to. Gy­ dytojas H. atsiranda šalčio sukelti spazmai. aguročiai. ridikėliai. kaliaropės. persivalgoma. seni ir jauni greitai pastebi. salierai. kiek suvalgyti. duoną ir bulves vienu metu). nekreipė daug dėmesio. E. 1/2 latukos. kopūstai. kad šie produktai yra skir­ tingi. — taip pat slopina virškinimą. Pateikiame tinkamą salotų pavyzdį. Šeltonas pabrėžia salotų svarbą visų dietų atvejais. morkos. ypač sergantiems. joms nereikia parinkti kuo daugiau ingredientų". prancūziška indivija. pupos. pastarnokas. agurkai. petražolės. kad krakmolingas maistas būtų ne valgomas. salierai. saldūs pipirai. Kiekvienas pasirenka. Noksas nesigilino į tokias subtilybes. Nebūtina salotoms vartojamas daržoves susmul­ kinti. pomidoras. Prastai derinasi su baltymais šios daržovės: burokai. salieras. ropių lapai. befstrogenas Daržovių salotos Virti žirniai ar pupelės Daržovių salotos Ropės lapai ar špinatai Troškinta vištiena ar triušiena KAIP VARTOTI BALTYMUS Su visų rūšių baltyminiais produktais geriausia derinasi nekrakmolingi produktai ir sultingos daržovės: špinatai. Mes jau anks­ čiau kalbėjome apie tai. kuris gali būti pavyzdys. nes tokioms salo­ toms pakanka įvairių organinių druskų. kitos nekrakmolingos daržovės.t. žirniai. svogūnai. pomidorai. o tar243 Daržovių salotos Mėsos kotletai Daržovių salotos Riešutai . nes virški­ nimo organams daug lengviau atlikti savo funkcijas. pomidorai.t. saldieji pipirai. silpni ir stiprūs. Todėl ilgai kramtykite. o kitos daržovės parenkamos atsižvelgiant į sezoną: ridikėliai. mūsų neišmanymas. kopūstas. Pateiksime valgiaraštį. kaip pagerėjo sveikata. Be abejo. 1/2 galvutės latukos. Dabar mes jau žinome: kalti mes patys. sveiki ir ligoti. griežčiai. tuo pačiu šaldomi ir šalia skrandžio esantys organai. Pupos ir žirniai — baltymų ir krakmolo derinys. nes jame rasite teisingą baltyminio maisto derinimą. o tai su­ trikdo aprūpinimą krauju. kad šaltis kenkia virškinimui. salieras. agurkai.

todėl kad jo virškinimui bei pasisavinimui reikia daugiau laiko ir energijos. 20 proc. Obuoliai. vyšnių. Be to. trešnių. Kai krakmolas valgomas tinkamai. o tik po kurio laiko. bulvės Daržovių salotos. nes jis virški­ namas daugiau kaip 4 valandas ir reikalingas atstatyti struk­ tūroms. Vaisiai — tikras malonumas. 244 . Galite pasigaminti tokias salotas: 40 proc. kad maistas sukelia organizme specifinio dinamiško poveikio reakcijas ir atiduoda savo energiją ne iš karto. abrikosai. tačiau geriau joms parink­ ti mažai krakmolo turinčias daržoves: morkas. Valgydami pa­ sirinkite jums reikalingą kiekį: 1. kad jie atsidurs skrandyje. Tačiau juos reikia valgyti at­ skirai. 3. krakmolingas mais­ tas duoda mums pagrindinę energiją. todėl labiausiai tinka rytą. kai organizmas yra per naktį pailsėjęs. Galima valgyti salotas su krakmolu. abrikosų. žinome. mums nerei­ kia energijos antplūdžio. kuri bus panaudojama antroje dienos pusėje. kuriuose daug lengvai pasisavi­ namo kelių rūšių cukraus. stiklinė rūgpienio. Geriausias tam laikas — 18—20 vai. virtų ar nevirtų burokėlių. Paprasta. Daržovių salotos burokėliai. Baltymingą maistą geriausia vartoti vakare. slyvos. kad saldžius ir labai rūgščius vaisius reikia valgyti atskirai. Pavasarį ir vasarą skanias salotas galima pagaminti iš se­ zoninių vaisių: slyvų. Rytą. petražolių ir pan. Ajurvedoje dienos mityba suderinta su gamtos ritmais. Be to. kurios suiro dieną. kopūstų. Baltymus virškinti reikia ramioje aplinkoje. Valgydami pasirinkite jums reika­ lingą kiekį. abrikosai. Cuk­ rus. Maitinant vaisiais ligonius. medus ir kiti saldumynai labiausiai nepageidaujami su greipfrutais. jau buvo rašyta šioje knygoje. burokėliai Džiūvėsiai Daržovių salotos. krapų. o košės — tirštos. labai greitai duoda mums tą ener­ giją. keptas moliūgas Daržovių salotos. Senovės iš245 Daržovių salotos. Todėl rytais geriausia valgyti lengvai pasisavinamą maistą — vaisius. virti ryžiai su sviestu Daržovių salotos. Šiose daržovėse esantys fermentai ir vitaminai padės ge­ riau suvirškinti krakmolą. Kodėl taip reikia daryti. Šeltonas padarė išvadą. morkos. kai ten dar virškinamas anks­ čiau patekęs maistas. burokėlius ir t. pridėjus salotų (latukos) ar salierų. troškintos morkos. Per tą laiką jie suspėja patekti į plonąsias žarnas ir būna su­ virškinti. Vyšnios. Taip bus sutrikdytas virškinimas. troškinti burokėliai Duona su sviestu KAIP VARTOTI VAISIUS Riešutai (jie botanikos požiūriu taip pat yra vaisiai). Labai įdomu palyginti šiuolaikines natūropatų rekomenda­ cijas su seniausiomis indų gydytojų rekomendacijomis. abrikosai. 2. morkos. Virškinimas tęsiasi 3—4 valandas. Vaisiai. švie­ žias daržovių bei vaisių sultis. Vyšnios.t. Krakmolingą maistą geriau vartoti pietums. 4. 30 proc. seilės jį ilgai virškina skrandyje. Rekomenduojama krakmolingą maistą val­ gyti dieną. svogūnai. Juo labiau kad tuo metu organizme prasideda energetinių bei plastinių struk­ tūrų sintezė. Juos rekomeduojama valgyti pusryčiams. galime racionaliausiai pa­ skirstyti įvairų visos dienos maistą. nes tai reiš­ kia. žalios dar­ žovės ir šakniavaisiai bei vaisiai — idealus žmogaus maistas. tiršta kruopų košė Peteikiamame valgiaraštyje rasite tinkamus vaisių deri­ nius. fiziologiška bei logiška. Todėl geriausia juos valgyti iki antro valgymo likus 20—30 minučių. Vaisių negalima valgyti ir tarpais tarp valgymo. Toks maistas turi būti sausas. H. MAISTO VARTOJIMAS VISĄ DIENĄ Remdamiesi virškinimo fiziologija. vynuogės. morkų.si geriamas. Persikai.

Labai svarbus klausimas: kokia turi būti proporcija tarp rūgštaus ir šarminio maisto. namų ruošos ir t. arba vakare.. Pri247 3. Košes būtina valgyti arba rytais. Tokiu laiku rekomenduo­ jama suvalgyti truputį baltymingo maisto. kad tai turi būti krakmolingas maistas su daržovėmis. Periodas „Kap­ cha" (nuo 6 iki 10 valandos) prasideda saulei patekėjus. Organizmo fiziologijos po­ žiūriu tai kūno ramybės ir sunkumo pojūčio metas. galima išgerti šviežių daržovių sulčių ar vaistažolių arbatos. ir kuo daugiau daržovių.t. at­ sižvelgiant į sezoną. žolė. Tokiu ritmu gy­ vena visi gyvūnai ir augalai. didžiausio darbingumo metas. Saulė jau būna įšildžiusi žemę. be abejo. kai kait­ riausia „virškinimo ugnis". Įpras­ ta.minčiai buvo pastebėję. Toliau viskas kar­ tojasi: nuo 18 iki 22 valandos „Kapcha". Kelkitės „Vata" periodu (judėjimo aktyvumas). visą dieną būsite inertiš­ kas. o rytą pasisotinsite duona". gali būti įvairiausi variantai. pa­ geidautina ant kulnų. kad būtų spartesnis virškinimas. suvalgykite pusryčiams vai­ (18—20 vai. kad saulė tuo metu būna aukščiausiame savo taške. Tai pri­ klauso nuo tradicijų bei įpročių. Ir senovės.) prieš saulėlydį lengvai pavakarieniaukite. Ajurvedoje pateikiamos šios dienos mi­ tybos rekomendacijos: 1. Logiška. prasideda oro masių judė­ jimas. Suvalgyti ne daugiau kaip 100 gramų saulėgrąžų. Ir šiuolaikinės rekomendacijos. Beje. antras — energijos aktyvumas („Pita"). Valgoma tik tada. kad rytas — ramybės periodas. šviežių ar džiovintų vaisių. 4. kurių trukmė — 4 valandos. viskas pradeda judėti — siūbuoja medžiai. pakyla vėjas. Maistas — švieži ar džiovinti vai­ siai. greito ėjimo. kaip maitintis per dieną. Tada visą dieną būsite aktyvus. Saulė leidžiasi. ir dabartiniai specialistai yra tos nuomonės. ir „virškinimo ugnis" blėsta. mumyse kaitriausia (analogija su saule) „virškinimo ugnis". nors ir vieni. kunžuto ar riešutų. ir senovės išminčių patari­ mai beveik sutampa. kad būtų papildytos išeikvotos kūno struktūros. suvalgykite didžiausią maisto dalį. Valgomos daržovės su aliejumi ar be jo. kuris suvalgomas per dieną? Jei to nežinosite. kanapių. trečias —judėjimo aktyvumas („Vata"). nuo 22 iki 2 valan­ dos — „Pita". ir nakties gyvūnams. Atsikėlę išgerkite stiklinę šilto vandens. Fiziologijos požiūriu tai aktyviau­ sio judėjimo. nes jau ne kartą patikrintas. o vakare — truputį baltyminio maisto su daržovėmis. Per parą reikia suvalgyti maždaug 1500 gramų maisto. Jei kelsitės „Kapcha" (ramybės) periodu. ir kiti ėjo visiškai skirtin­ gais keliais. mityba bus neefektyvi. „Pitos" periodu (ypač nuo 12 iki 14 valandos). nuo 2 iki 6 valandos — „Vata". Pirmas periodas — ramybė („Kapcha"). kai pajunta­ mas stiprus alkis. kai pajuntamas stiprus alkis. suteikiantis daugiausia energijos. Periodas „Pita" prasideda nuo 10 ir tęsiasi iki 14 valandos. Panašios ir Polio Brego bei praktiko-natūropato Sureno Arakeliano rekomendacijos. vakare val­ gysite mėsą. Net Biblijoje tam skirtas ypatingas dėmesys: „. ir pakvėpuokite dešiniąja šnerve — tai dar labiau sustiprins jūsų „virškinimo ugnį". padeda greičiau išsituštinti storosioms žar­ noms. Po to ramiai pasėdėkite. būtinai po fizinių pratimų — bėgimo. 2. Tada esame ypač alkani. „Vata" paspartina žarnyno veiklą. Jei jų nėra. sių. atskirai nuo kitų produktų. PIRMAS VALGYMAS. galima suvalgyti. Šie periodai pirmiausia susieti su saulės aktyvumu. Jei to reikia. Periodas „Vata" tęsiasi nuo 14 iki 18 valan­ dos. Jis turi būti tik tada. Po vakarienės elkitės taip. bet ne vėliau kaip 19 valandą. prieš 6 valandą ryto (vietos laiku). tačiau toks variantas patiki­ mas. Tai priklauso nuo sezono. Jam būdinga tai. kad organus maitina kraujas.t. Baigiantis „Vatos" periodui ir prasidedant „Kapchai" 246 . TREČIAS VALGYMAS. Po to 5—10 minu­ čių pasivaikščiokite. kaip ir po pietų.. Kai pajusite nedidelį alkį. toks aktyvumas būdingas ir dienos. banguoja vanduo ir t. Galima valgyti ir natūralų me­ dų. ANTRAS VALGYMAS. Niekam ne paslaptis. Atsižvelgiant į tai. per pietus tinka vartoti krakmolingą ir daugiau maisto. Be abejo. Įsiminkite taiklų Polio Brego posakį: „Pusryčius reikia užsidirbti". kad rytais pakanka lengvo maisto. kad per parą nuosekliai keičiasi 3 pe­ riodai.

kad angliavandeniai šarmina kraują. kraujas gali būti labiau šarminis ar rūgštus. Procentais išreikšta to­ kia dieta atrodo taip: 60 proc. Toks kraujas būdingas sveikiems žmonėms (tai patvirtina švarus rausvas liežuvis ir rausva junginė (akių gleivinė. kad būtų gauta 1000 kalorijų.t. Kai kraujas daugiau rūgštus. Toks kraujas teka sergančių chroniškomis ligomis žmonių gyslomis. rūgštaus maisto. Dauguma natūropatų nurodo tokią proporciją: 50—60 proc. Kiekvieną kartą valgant. miso ar tamari sriu­ bos (1—2 nedideli puodeliai). — aliejus. kurio pagrin­ das — soja ir kviečiai. padedančių kuo geriau ir greičiau su­ virškinti grūdinius produktus. 1. grūdų. reikia. Pavyzdžiui. pilnavertė duona. Jų skonis turi būti labai lengvas. Desertui galima valgyti vaisius: vieną du kartus per savaitę — žalius ir džiovintus. 3. Jūros kopūstai — unikalus produktas. — tai prastesnės kokybės kraujas. Padažai miso ir tamari — saviti maisto priedai. B 1 2 vitamino ir t. kasdienio maisto turi sudaryti ankštinės daržovės ir jūros kopūstai. 4. Joje daug lengvai pasisavinamų proteinų. Todėl jogai taiko šarminančią dietą ir laikosi aukščiau nu­ rodytų proporcijų. Dažniau keiskite variantus. poliruoti ryžiai. 1/3 — krakmolingas maistas (nešlifuoti grūdai ir kruopos. Šarmi­ nė kraujo proporcija aprūpina mūsų organizmo sandarą. Tai pil­ naverčiai ryžiai. skati­ nančių virškinimą. Nedaug jo dedama kaip prieskonio į sriubą ir daržoves. — daržovės ir vaisiai. 5. o 1/3 daržovių valgomos nevirtos. baltą jos minkštimą. troškinti reikia kuo trumpiau. 7 proc. 6 proc. keptos keptuvėje ar orkaitėje. Todėl makrobiotai intuityviai parinko šiuos du produktus. Ko249 . kad maistą sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. 3/5 maisto — vaisiai ir dar­ žovės (nevirtos ir tinkamai paruoštos). Kiekvieno valgymo metu reikia. 2. 7 proc. Vieną ar du kartus per savaitę reikia suvalgyti truputį žuvies. kasdien — virtus. Miso gaunama ilgai ( 2 — 3 metus) rauginant. Jų nuomone.t. 10—15 proc. būdingas žmonėms. Polis Bregas pateikė tokią idealią maisto pro­ porciją: 1/5 kasdieninio maisto turi būti baltyminis (augalinės ir gyvulinės kilmės). o iš­ valytos kruopos. kurioje daugiausia so­ jos. šarminio ir 50—40 proc. kviečiai. tik siekia to kitaip. Šios srities specialistas Mikio Kuši rekomenduoja tokį stan­ dartinį makrobiotinės mitybos režimą. Vienu metu pakaks suvalgyti ketvirtį ar skiltelę šviežių vaisių. Pirmenybę teikite žirniams. šarminis kraujas. jame yra daugiau ener­ getinių medžiagų. kurie linkę sirgti įvairiomis ligo­ mis ar nuolat kamuojamiems įvairių negalavimų. kas prarasta. jūržoles.klausomai nuo maisto. Juose daug vitaminų ir fermentų. Todėl mak248 robiotai stengiasi nepažeisti teisingos proporcijos maisto svar­ biausio parametro požiūriu. kaip salotos. Ypač rūgš­ taus kraujo kokybė prasčiausia. kad gyvulinės kilmės baltymų turintis maistas šiuo atveju vartojamas labai atsar­ giai. — baltyminis maistas. natūralios sultys ir cukrus — medus. lęšiams. turintis beveik vi­ sus mikroelementus. — natūralus įvairių rūšių cukrus. TAMARI — perrūgęs ir pasūdytas padažas. Tam panaudokite kelias daržovių rūšis. B2 ir t. Taigi reikia atkreipti dėmesį į tai. duona — rūgština. Vien jų pakanka. nerafinuotas aliejus. stip­ rina fizines ir protines galias. grūdus ir ankštinius augalus. džio­ vinti vaisiai). Jei šarminė pro­ porcija sumažėja iki 50—60 p r o c . švariau­ sias yra 60—70 proc. Kiekvieną dieną suvalgykite 5 proc. kruopos. kepti. Saikingai pagardinkite juos tamari ar jūros druska. Mes jau žinome. 20 proc. paruoštų įvairiais būdais. fermentų. imunitetą. Savitą požiūrį į kasdieninio maisto proporcijas pateikia To­ limųjų Rytų tautų makrobiotai (makrobiotika — ilgo gyvenimo menas). Taigi miso ir tamari — prieskoniai daržovių sriuboms. konjunktyva). Prisiminkite. 20—30 proc. — krakmolingas maistas. jog maiste būtų tam tikras kiekis vitami­ nų B . Indijos jogai apibūdina kraujo kokybę pagal spalvą. MISO — pasūdyta augalinė pasta. kuriuose yra daug minėtų vitaminų. kad būtų papildytos re­ tų mikroelementų atsargos. Švarus ir užterštas kraujas skiriasi savo spalva. bet nedaug. Virti. maisto turi suda­ ryti daržovės: 2/3 — įvairiais būdais išvirtos. Iš visų makrobiotų rekomendacijų neaiškus 3 punktas. Retai ir po truputį valgomi vaisiai taip pat nepakenks. padedančių atkurti tai.

kad pradėjo klibėti dantys. belieka nepažeisti jos. Tokio maisto energetinis potencialas — pats didžiausias. kurie tarsi „suspaudžia" ir „išple­ čia" mus. Tai padės išvengti maistinės leukocitozės. Taigi valgykite kuo daugiau šviežio augalinio maisto. Jei jauti. Netinkamas maisto derinimas pakerta jūsų jė­ gas. Tai leis visiškai suvirškinti bei pasisavinti maistą. Be jų maistas tampa „pusfabrikačiu" ir nuodija mus. 251 250 . saldus ir neaštrus maistas — sotus ir malonus. Tai vadinama saikinga mityba (Mitahara). kas rašyta skyriuje „Mikroelementai" apie kalį ir natrį. Tačiau valgant maistą. 4. vitaminai. kad liktų vietos susida­ riusioms dujoms. organizme sulaiko­ mas vanduo. ketvirtį — van­ duo. turi užpildyti pusę skrandžio. Kiti pataria pakilti nuo stalo tada. laikui bėgant pastebi. Valgykite tik organinį maistą. kai dar jaučiamas nedidelis al­ kis. Tinkamai derinkite maisto produktus. iš organizmo pašalinamas skystis. 1. Todėl man pasirodė įdomi rašytojo V. nereikalaukite iš virškinimo sistemos neįmanomo.* * Sią dalį paėmiau iš Boriso Sacharovo knygos „Didžioji Paslaptis". kas valgo nevirtą maistą. kiaulpienės šaknis). Ilgesnis gyve­ nimas. 6. Vartodami mais­ tui jūros kopūstus ir kitus jūros produktus. sustiprėja procesai ląstelėse. Reikalingas „aukso vidurys". Todėl nebūtina valgyti tiek daug daržovių salotų. jie puikiausiai ap­ rūpina organizmą būtinais mikroelementais. — apsinuodijai". kuriame daug bioplazmos. ląstelių membranos išbrinksta.dėl daržovėms skiriama du kartus mažiau dėmesio. kurie dažniausiai laikosi makrobiotų principų. gadina visą skrandžio—žarnyno traktą. kad suspaudžiamos ląstelių membranos. kai jau žinome įvairių produktų virškinimo ir pasisavi­ nimo „technologiją". nuolat bus papil­ domi organizmo šarmų rezervai. Jei jauti. įvairių rūšių cukrus. kuo mažiau kepkite. Žinoki­ te: jūs pasisavinate tik tiek maisto. 2. Tik tokiame maiste yra visi reikalingi jo pasisavinimui ir pašalinimui elementai. bus sudarytos sąlygos tinkamai suvirškinti virtą maistą. kuriame yra daug nat­ rio (kruopas. Šiuo požiūriu įdomios jogų rekomendacijos. Kiek maisto reikia suvalgyti vienu metu? H. Stenkitės valgyti gryną maistą. Tik valgant šį maistą įmanoma indukuota autolizė. Kaip pagrindinį „kurą" vartokite angliavandenius. prasideda lėtas organizmo irimas. fermentai. Visos jo struktūros nepažeistos. Valgant maistą. tuo tvirtesnė sveikata. Balty­ mų perteklius pakerta mūsų jėgas. Nukrypimai į vieną ar kitą pusę slopina gyvybinius proce­ sus ir todėl yra nepageidautini. kiek pakanka vitaminų ir fermentų. Švarus. 2. Antra. morkas. Makrobiotų siūlomos proporcijos atitinka šią sąlygą. Kūno resursai nebus eikvojami. japonai. virkite ar troškinkite produktus. Šios rekomendacijos papildo prieš tai pateiktas ir leidžia mums dar labiau sustip­ rinti savo sveikatą. Abu jie — šarminiai elementai. Pusę skrandžio turi užpildyti maistas. — esi pavalgęs. tai trikdo jų funkcijas. negu natūropatų ir jogų virtuvėje? Pirma. MAISTO VIRŠKINIMO IR PASISAVINIMO PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS Dabar. nauda bus didžiausia. nesutriks kokybiška ir kieky­ biška mineralinių mikroelementų koncentracija organizme. Čerkasovo patarlė: „Jei pakilai nuo stalo jausdamas nedidelį alkį. o natris — jas supančia­ me skystyje. kad dar prie stalo esi pavalgęs. Prisiminkite. 5. buvo pastebėtas sub­ tilus dalykas: yra produktai. Jei šios sąlygos nesilaikoma. 3. Tai reiškia. Gerbkite produkto virškinimo „technologiją". mineraliniai elemen­ tai yra aktyviausi. Kuo mažiau rafinuoto maisto. Likęs ketvirtis turi būti tuščias. kuriuos prarado virdamas. aprūpinti jį vitaminais ir fermentais. Jame esančios amino rūgštys. ypač nukenčia dantys. Šeltonas reko­ menduoja maitintis atsižvelgiant į individualius poreikius. Pirmas patiekalas turi būti salotos. gyvena prie jūros. sutrinka jų funk­ cija. — persivalgei. Tinkamai maitinantis pakanka augalinių baltymų. Jos autorius cituoja seną jogų šaltinį „Gūheranda Samchita". 1. leidžianti sutaupyti apie 50 proc. Tie. kad prie stalo persivalgei. kuriame yra daug kalio (tai daugiausia daržovės ir vai­ siai). Kalis yra ląstelėse. Tinkamai maitinkitės visą dieną. virškinimo energi­ jos.

kuriais pagrįsti šie procesai. Todėl būtina žinoti fiziologinius me­ chanizmus. Normalios skrandžio—žarnyno veiklos kriterijai: 1) išgėrus burokėlių sulčių. atsiranda organų ar jų sistemų pokyčių. maisto pakeitimas veikia žmogaus savijautą. kad jis neigiamai veikia organizmą. 3) fekalijų konsistencija — pusminkštė „dešrelė" be kvapo. Po truputį pratinkite orga­ nizmą prie nevirto maisto. kertvirta. bet tik vienas kuris iš jų. nes pajusite. naujam elgesiui ir psichikai reikia dar daugiau laiko: 2—3 metų.). laukia tokios pakopos: pirma. Persitvarko žar­ nyno. Visas organizmas privalo persitvarkyti. kad einate teisingu keliu. Ko­ šes stenkitės mirkyti. kad storosiose žarnose normaliai įsiurbiamas vanduo.) organizmas turi apsirūpinti spe­ cifiniais fermentais. antrasis patiekalas — arba angliavandeniai. hormonų sistemos. kurių jame beveik nėra. trečių patiekalų. mirkytom kruopom. Keiskite: kartą — troškintos. Tuo labiau kad kai kurios sis­ temos yra labai inertiškos. Žinokite tai ir nesibaiminkite. Pavyzdžiui. Kaip parodė praktika. vaisių gabalėlių. košes. kol pagaliau pradėsite jas valgyti visai žalias. kad pradedant tinkamai maitintis. mėsa. vaisiai prieš valgį. „obuolių". neprarasite pusiausvy­ ros. Tik tada visą laiką būsite sveikas.Tai leis jums visą laiką neprarasti „formos". jai persitvarkyti reikia net 1—2 metų. Tai puikiai parodyta filme „Kristoforas Kolumbas". žalias ar mažai troškintas daržoves. kartą — netroškintos. Po 1—3 metų jūs jau nevartosite „normalaus" maisto. Juk mums dabar aišku. visi šie mechanizmai pradeda darniai veikti visa jėga. arbata. tortai ir pan. neįprastais produktais (daigintais grūdais. Maždaug po tiek laiko. žalio­ mis daržovėmis. 4) lėtai keičiasi maisto poreikis bei įpročiai. Taip elkitės ir kitais atvejais: pusryčiams valgykite vaisius. pirmasis patiekalas — salotos. Skrandžio—žar­ nyno trakte turi susidaryti kitokia mikroflora. į naują sveikatos lygį. „moliūgų" dienas. bet kuriuo pa­ ros metu išliks fizinis ir protinis darbingumas. Nepažeiskite rūgštaus ir šarminio maisto proporcijos. tuštinamasi 2—3 kartus per dieną. šis procesas ne­ įvyksta staiga. valgomomis žolėmis. pradėkite keisti virto ir nevirto maisto proporciją. nevartokite visų kenksmingų produktų: rafinuotų. nes neprisitaikė prie naujo maisto. kad pradėjus mai­ tintis naujais. keičiasi skonio įpročiai. trečia. po to pakilsite viena pa­ kopa aukščiau. Tam reikia laiko. nevirtos. Žarnyno hormonų sistema labai inertiška. stimuliuojančių (kava. Pradedant vartoti kitokį maistą. vaisiais ir t.t. „arbūzų". „vynuogių". dauguma iš pirmųjų persikėlusių iš Ispanijos į Ameriką mirė. galinčių sukelti svei­ katos krizių. o tai veikia ne tik žmogaus fiziologiją. o ne virti. vakarienei vietoje antrų. be nesuvirškintų daržovių. Be abejo. Pradėkite gerti po 100—200 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. kad skrandžio—žarnyno trakto motorika yra normali. Tokios krizės tik patvirtina. Tai reiškia. dešros. spalva. Jei laikysitės šio mitybos režimo. o kvapo ir nesuvirškintų daržovių gabalėlių nėra todėl. po truputį (20—50 gramų) pradėkite papildyti sa­ vo racioną nevirtais daržovių patiekalais: daigintais kviečiais. Skonio įpročiams pasikeisti. palaipsniui ir nepastebi- TINKAMOS MITYBOS PRADŽIA Kiekvienas staigus mitybos įpročių. valgykite daugiau nevirto maisto. 7. Be to. tinkama. šlapimas nenusidažo rausva 252 . skrandžio—žarnyno trakto fermenti­ nės sistemos prisitaiko prie naujo maisto per 3—12 mėnesių. arbatos pasirinkite salotas ir riešutus. Tai reiškia. augalų vaisiais. privalote žinoti. antra. pakeiskite maisto produktų valgymo nuoseklumą: skysčiai prieš valgį. duona pasirinkite šviežias sultis. kad mikroflora yra pilnavertė. vietoje pietų su sriuba. bet ir psichiką. 2) tuštintis lengva. Tai reiškia. po to vis mažiau jas perdirbkite. Daržoves iš pradžių troškin­ kite. poreikis mais­ tui. Atsižvelgiant į sezoną galima surengti „braškių". per 3 metus. arba bal­ tymai. Tiek reikia ir žarnyno mikroflorai pasikeisti. nenukrypsite į vieną ar kitą pusę. kad skrandžio—žarnyno epitelis yra nor­ malus.

į kuriuos būtina atsižvelgti. 7.mai pasikeis jusų skonio įpročiai. žalumynai ir gry­ bai. ka­ vos. visame pasaulyje žinomo mili­ jardieriaus Onasio duktė mirė būdama 37-erių metų! Tiriant nustatyta. taps malonus ir pageidauja­ mas. virškinimo fermentus. Kad neapsunkinčiau rytiečių terminologija. daržovės. vaisiai — trigubos salotos). svarbiausius teiginius išdėstysiu savais žodžiais klausimų ir atsakymų for­ ma. kad gautume kuo daugiau naudos ir prisidarytume kuo mažiau žalos. valgyki­ te lėtai. nevirtas auga­ linis maistas. dieto­ logiją. kaip indi­ vidualizuoti savo mitybą? Išstudijavęs makrobiotikos. Pirmasis patiekalas — šviežių daržovių salotos priklau­ somai nuo sezono (lapai.. cukraus ir pan. Van­ duo mumyse sudaro terpę. Maistas — ne tik mūsų kūno statybinė medžiaga. 2. kuri tapo priverstine norma. svorį mažinančių ir daug kitokių tab­ lečių (ant jos naktinio stalelio buvo rasta 41 pavadinimo vais­ tų!). Ajurvedos. Atsižvelgiant į žmogaus organizmo prigimtines savybes. 6. Po perdirbimo visi nereikalingi produktai iš organizmo turi būti lengvai pašalinami. beje. antrasis patiekalas taip pat turi būti pagamintas atsižvelgiant į sezoną — baltyminis ar krakmolingas maistas. kaip keisti mitybą keičiantis amžiui. kad jos kūnas buvo prifarširuotas cheminių prepa­ ratų: migdomųjų vaistų. sausainių. naujausi preparatai ir pan. Tai veikė dantų sandarą. Atsirado papildomų mechanizmų tipas. tor­ tų. išskiria iš jų energiją ir t. Čžud-ši ir t. anglies dioksidas ir laisvi elektronai (energija). ankš­ tiniai augalai. Tinkamiausia vieta žmogui gyventi — subtropikai (Vidur­ žemio jūros pakrantė). kurioje vyksta gyvybiniai procesai: anglies rūgšties koncentracija vandenyje reguliuoja fermentų aktyvumą. bakterinę florą ir daugybę kitų dalykų. uogos. Nevirtą augalinį maistą ir antruosius patiekalus gamin­ kite prieš pat valgymą. terpę. Bet dar nežinome. tinkamiausias jo maistas — vaisiai. Nevartokite rafinuotų ir dirbtinių produktų (dešrų. Žmonėms slenkant į šiaurę. medus. KAIP BIOLOGINĖS RŪŠIES.t. Taigi visą šios knygos antros dalies turinį galima perteikti paprastomis ir realiomis taisyklėmis: 1. pritaikytas gyvulinio 255 INDIVIDUALI MITYBA Taigi mes susipažinome su virškinimo procesais ir dabar jau žinome. Jei žmogus šito akivaizdaus dalyko suprasti nenori. Vykstant evoliucijai šalinimo sistemos taip pat prisitaikė šalinti iš organizmo tam tikrus metabolitus. nepadės krūva pinigų. ir atsirado pirmosios civiliza­ cijos.. todėl gerkite jas mažai gurkšneliais. Maistas. net neįmanomas. šakniavaisiai. Pavyzdžiui. skrandį. 5. Gerai kramtykite ir suvilgykite maistą seilėmis. kai išalksite. kiekvienoje ląstelėje) sudaryti kuo palan­ kesnes sąlygas gyvybei. taip pat ir šias rekomendacijas išbandęs praktiškai. kokie sezoninės mitybos pagrindų krite­ rijai. Jis pade­ da ir kūno viduje (t. Skysčius ir vaisius valgykite prieš valgį ar atskirai. varpiniai. kur iš angliavandenių susida­ ro vanduo. o ankstyvuoju jo vystymosi laikotarpiu — tik motinos pie­ nas ir vėliau kaip nežymus nukrypimas — galvijų pienas ir paukščių kiaušiniai. KAS YRA ŽMOGAUS.t. au­ torius pastebėjo daug niuansų. virškinimo organų sandarą. alkoholio. kaip vartoti maistą. apie sveikatą negali būti nė kalbos. kurie skai­ do angliavandenius. pagaliau. kuris anksčiau at­ rodė neskanus. 254 . virškinimo trakto ilgį ir masę. MITYBA? Žmogaus virškinimo sistema tūkstančius metų taikėsi perdirb­ ti ir pasisavinti atitinkamus gamtinius produktus. kur. Todėl paskutinė virškinimo proceso grandis — kiekvienoje ląstelėje. 3.) bei stimuliatorių: arbatos. kol maistas netaps koše. Sultis taip pat reikia suvilgyti seilėmis. Valgykite.y. šaknys. Pusė kasdienio maisto turi būti šviežias. žarny­ ną. jų virškinimo sistemai teko prisitaikyti prie kitokios mitybos. o laisvieji elektronai yra tie „raumenys". 4. Virškinimo ypatumai ir maisto įgijimo būdai turėjo įtakos mūsų kūno formai.

Jis nesuprato paprasto dalyko: oksidacijos esmė yra anglies dioksido koncen­ tracija. Natūralu. ląstelių protoplazmos) klam­ pumui ir jam tapti kserokeliu. Štai šitas vieas procentas ir apsaugo nuo „išsilydymo". pieno produktai. kiaušiniai ir kt.y. JEI JO MITYBA PASIKEISTŲ? Jeigu dominuoja gyvulinės kilmės maistas: mėsa. Mūsų organizmo fermentai pritaikyti sąveikai su natūralio­ mis cukraus. an­ gliavandeniai. Dėl to kraujyje atsiranda trom­ bai. savo struk­ tūrą praradusiomis jie pilnavertiškai nesąveikauja. kurie. Štai dabar ir tampa aiški Bolotovo rekomendacijų rūgštinti savo organizmą gyvūninės kilmės maistu žala. Indukuota au­ tolizė tada nevyksta. KAS ATSITIKTŲ ŽMOGAUS ORGANIZMUI. krūvis. Todėl sultys turi būti labai rūgščios. visai skirtingi mikroorganizmai). Jie atsižvelgė: į maisto skonį. vitaminai. pelėsiams ir kt. perdirbdami augalinę „žaliavą". Taip į organizmą patenka baisūs nuo­ dai ir sudaromos sąlygos augti augaliniams organizmams — polipams. informaciją pagal parametrus šaltis—šiluma ir 257 . švaru­ mas kinta — prastėja. smegenų ir šir­ dies insultai. infarktai. jungiamajame audinyje — podagros ži­ diniai ir kt. Štai kovos su gyvūninių baltymų žalingu poveikiu pagrin­ dinės grandys. ir šitaip mažinanti kenksmingą poveikį skrandžio sienelei. kad jis veiktų be sutrikimų. į virškinimo traktą įsiur­ bia vandenį. vyksta induuota autolizė. cukrus. o žmogaus tik 1. maisto poveikį organizmui. produkto formą ir konsistenciją. Kai vartojami rafinuoti. Visi šie prisitaikymai žmogaus sveikatą paveikė nepalankiai. kad tai keičia ir žmonių elgesį — gimsta maniakai ir prievartautojai. eskimai geria elnių taukus) ir metabolitų pašalinimui. dehidruoti produktai: duona ir jos gaminiai. mineralai ir kt. Nuo tokių žmonių jau sklinda puvėsių tvaikas. (Bet žmogaus žarnynas santykinai ilgesnis). Štai iš kur atsiranda tokia daugybė šlakų. krakmolo dalelėmis. prasiskverbdami į kraują. kodėl katės virškinimo 256 akto svoris — 2. kad galėtų ištirpti ir pavirsti koloidiniu tirpalu.). o apdirbimas — ilgas. lydysis ir geležis. ir pats katilas. Plėšriesiems gyvūnams virškinant žalią mėsą. kurie perdirbdami maistą sudaro šarminę (puvimo) terpę.8 proc. 3. kurie anksčiau ne­ turėjo krūvio. Senovės dietologai šiuo požiūriu elgėsi daug geriau.. vėžiui. palengvinanti virškinimą skrandyje 50 proc. kurios pakerta organiz­ mo gyvybines galias ir vidinę terpę iš rūgščios paverčia šarmi­ ne — pūvančia. bulvės. mūsų organizmas priverstas papil­ domai sukurti galingą nukenksminimo aparatą ir išeikvoti mil­ žiniškas jėgas. tulžyje ir šlapimo latakuose — akmenys. jie visų pirma dehidruoja organizmą. riebalai. su pakitusiomis. limfos. Štai paprastas. Jums teko kada nors lydyti geležinį laužtuvą geležinia­ me katile? Taip „lydant". Toliau. KĄ BŪTINA ŽINOTI APIE PRODUKTUS? Visas mokslas apie produktus grindžiamas dviem kriterijais — kalorijų kiekiu ir molekuline sudėtimi (baltymai. 1.y. maisto spalvą. kurie žmogui kaip rūšiai nebūdingi. bet vaizdingas paaiškinimas. sudaro rūgščią terpę ir papildomai maitina organizmą rūgš­ čiais perdirbimo produktais. Todėl tokį mais­ tą valgydami užsigeriame ir taip kenkiame virškinimui. o dėl to sukelia ir troškulį.). gleivių. Baltymų perteklius organizme sudaro sąlygas padidėti koloidinių drebučių (kraujo. pienas. Jei į organizmą patenka gyvūninė „žaliava" (mėsa. o ne užteršimas baltymais. Išvadas pasidarykite patys. Tai tirština kraują. kuri vyksta kiekvienoje ląstelėje nuo angliavandenių prisodrinto maisto (košių). sparčiau plinta augalinės ląstelės (t.8 proc. kaip tvir­ tina Bolotovas. 2. viso jos svorio. tokį krūvį kiekviena koloidinio tirpalo dalelė paveržia iš organizmo — organizmas netenka dalies savo krūvio. o žmo­ gus paprastai vartoja termiškai apdorotą mėsą. žuvis. uogienė ir kitas „skanus" šlamštas. Mūsų storosios žarnos mikroflora turi gyvūninių ląstelių (t. kiaušiniai ir kt. mikroorganizmų). Dėl to visų organizmo koloidų klampumas.maisto pasisavinimui (pavyzdžiui. Ka­ dangi toks maistas yra koloidiniai tirpalai. šie koloidai didina jo klampu­ mą.

padeda virškinti kūno sultis. informaciją. sušildo kūną ir stimuliuoja skysčio išsiskyrimą. Visų šių ypatybių žinojimas leido jiems maistą vartoti kaip vaistus. tirpdančių savybių. užgydo žaizdas. kiekvienas materia­ lus objektas. Žmo­ gus gali jausti nemotyvuotą baimę. Tokio pobūdžio charakteristikų pasikeitimas keičia akivaizdžias daiktų savybes. patvirtintus gyvenimiškos patirties. kuri priklauso nuo klima­ to poveikio ir vietos. Saldaus perteklius skatina gleivių susidarymą. kartūs ir gaižūs — kartūs. užsikimšę. Kartaus sko­ nio perteklius gali išsekinti jėgas. turi re­ tinančių. o vaistus — kaip maistą. Po to. 1. sudaro sąlygas opoms. Aštrus skonis džiovina. kad būtų galima juos pa­ naudoti ir pagerinti sveikatą. Prie klasikinės Ajurvedos schemos pridėjome du papildo­ mus skonius: šleikštu — panašų į gaižų. praplečia kraujagysles. Rūgštus skonis gaivina. kartų. Žiedai — jėgų perteklius (tai atgaminimo organų vieta). FORMA IR KONSISTENCIJA. ima ėsti rėmuo. stiprina. apatiškas. beskonį — drėkinantį. atitinkančios žmogaus organus. padeda išsivalyti kūno ertmėms. Klasikinė Ajurveda išskiria šešis pagrindinius skonius: sal­ dų. skatina gleivių ir žar­ nyno sulčių išsiskyrimą.drėgnumas—sausumas. Rūgštaus sko­ nio perteklius prastina kraujo sudėtį. ku­ ri kvantų lygyje (materialių dalelių yra daug daug kartų ma­ žiau negu elektronų) suteikia jiems tokį vaizdą. o aštrūs. Šakos — nervai. o amerikiečių gydytojai Ajurvedą-machariši sėkmingai taiko praktikoje. paaiškėjo kiekvieno materialaus objekto formos ir konsistencijos svarba. Šaknis — skrandis. 259 . neaiškų nerimą. stimuliuoja gyvybinius procesus. padeda smulkinti ir virškinti maistą. išdžiovinti organizmą. sulaiko skysčius organizme. stimuliuoja cirkuliacijos procesus kūne. Žmogus tampa irzlus ir nesitvardantis. didina kūno 258 masę. Maisto skonis byloja apie ypatingas jo energijos savybes. turi šiek tiek šiluminių savybių. aštrų ir aitrų. ypač kai jos mūsų organizme trūksta. Paprasčiau sakant. cirkuliuojanti nervais ir tampanti sme­ genų. Tai sukelia įdomius teorinius samprotavimus. kai fizikai atsklei­ dė kvantus. Pridėkime dar du — šleikštu ir beskonį. skonio organas. Tuo remdamiesi senovės gydytojai pasiūlė šią klasifikaciją: 1. turi materialią jėgą. rūgštų. smarkiai vėsina. sukietėję. šalina užsikim­ šimus ir gerina žarnyno praeinamumą. Žmogus gali tapti abejingas. tul­ žies išsiskyrimą. To­ dėl iš šešių pirminių skonių organizme susidaro trys antriniai. kas įstrigę. suliesėti. saldūs ir sūrūs produktai tampa saldūs. kuris tirština sultis ir vėsina. gražina odos spalvą. MAISTO SKONIS. kai jos perteklius. Antrinio kartaus skonio produktai padeda išvalyti orga­ nizmą. Chlorofilas — kraujas. rūgštūs lieka rūgštūs. šaltiems produktams suteikia organiz­ mą šildančių savybių. 2. odos uždegimams. kraujavimą. esanti produkte. Kamienas — nugaros smegenys. ištraukia visa. Sultys _ energija. Ir mes apžvelgsime šiuos ypatumus. Saldus skonis turi daugiausia gydomosios galios. leidžia pažinti šią energiją. kokį jie turi. Liežuvis. žadina apetitą. gali palankiai veikti mūsų gyvybingumą. ir slopinti gyvybingumą. stabdo pūliavimą. Jei kokiam nors žmogaus organui trūks­ ta subtilių materialinių savybių. Lapai — plaučiai. taigi ir maisto produktai. galima jas papildyti. Sėklos (ypač dygimo periodu) — dvasinė energija (Šen — kinietiškai arba Kundalini — indų filosofijoje). Energija. minkštinantį ir atpalaiduo­ jantį. pasitelkiant tokias augalų ir gyvūnų savybes. intelektualines ir virškinimo galias. spermos ir kitų audinių impulsais. Kartus skonis gerina virškinimą ir apetitą. Antrinio saldaus skonio produktai stiprina. jo skonis pasi­ keičia. produkto savybių pasikeitimą apdorojant termiškai ir kitais būdais. šį seną mokslą šiuolaikiškai interpretuodami. Antrinio rūgštaus skonio produktai stimuliuoja organizmo šilumines. Pavyzdžiui. Augalo dalys. kelia apetitą. sūrų. Kai maistas pereina per virškinimo traktą. Sūrus skonis valo. nutuki­ mą ir organizmo šiluminių savybių sumažėjimą. naikina pelėsius. didina kūno jėgas. Naujausi fizikos mokslo atradimai daugeliu požiūrių tai pa­ tvirtino.

Ir nekeista. Jei vietovė labai karšta. nesausina. vandeningas savybes. drėgnumas.t. mažai termiškai apdorotas. vandeningų savybių turinčių augaliniiį produktų: agurkų. suvalgęs kokio nors maisto (medžiagos) jokių poveikio požymių nepastebi (t. Vasarą mes įsigeidžiame giros (rūgštus skonis organizme sulai­ ko vandenį). kepenis. šiltus. 261 . Augalo dalys ir ką jos gydo: Šaknys — kaulus. išugdydamas savy­ je priešingas — šaltas. inkstus). t. Maisto lengvumas. lėtumas ir drumstumas stiprins kūną. intelektualinius ir virškinimo suge­ bėjimus. Aišku. sutrin­ ka jo virškinimas. kas turi stiprų kvapą ir aštrų skonį. 3. tei­ singai derinamas ir vartojamas. prie­ šingai: geriam šiltą arbatą ir žolių nuovirus. jis šias savybes supriešina su šalčiu ir sausra. pavyzdžiui: arbū­ zai. lankstumas. — viskas eis į gera. kopūstų. prie­ šingai. pavyzdžiui. storąją ir plonąją žarnas. Žiemą. troškinam daržoves. šaknia­ vaisius. Jei žmogus. Ir. riebalingumas.y. padės numesti svorio. sakysim. o kitokio — galime kristi negyvi. Tad jeigu maistas vientisas.).y. pavyzdžiui: grūdai. kad vienokio maisto suvalgę nepaju­ sime nieko ypatinga. Iš patirties žinome. šviežių salotų. sklidumas. Augalo viršūnė turi teigiamą krūvį. sėklos. 3. sėklas. kuriam veikti padeda produktai. gaivinančių gėrimų. valgydamas grūdus. kūnas pritvinkęs van­ dens. lapinės daržovės (kopūstai).2. ir neigia­ mos energijos). valgo šviežias salotas. nedrėkina ir pan. sausu­ mas. Sunkumas. džiovintų vaisių kompotą. Bet kuris augalas perima visą informaciją iš tos vietovės. šlapimo pūslę ir sėklides). kad organizmo perkrovimas pirmos grupės produk­ tais dehidruos kūną. PRODUKTUOSE SUKAUPTA INFORMACIJA. melionų. o gumbai — neigiamos. Produktų savybės padeda jam įveikti nepalankias išorės sąlygas. riebalingas savybes. VEI­ KIANT JŲ AUGIMO VIETAI IR KLIMATUI. stimuliuos hor­ monų sistemą. košes. uo­ gos ir kt. žalius ar šiek tiek termiškai apdorotus. tai tas produktas (medžiaga) va­ dinamas pusiausvyrų. o šaknys — neigiamą. Vaisiai turi teigiamos energijos. šakniavaisiai ir kt. trečios — padi­ dins gleivių kiekį. žiemą. — padi­ dins organizmo šiluminius. uogų. melionai. sausus produktus (džiovinami vaisiai įgyja šiltų savy­ bių). kenkia savo orga­ nizmui. vangūs žarnų judesiai. verdam barščius. visa. neatšaldo. MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZ­ MUI. pomidorų. Labai išmintingai elgiasi žmogus. jie kovoja su tuo išsiugdydami savyje priešin­ gas — šiltas. birumas ir skaidrumas suteiks organizmui lengvumo. plaučius. judrumo. vaisių. Analogija su gyvūnais dar paprastesnė: širdis atitinka šir­ dį. 260 Jei augalai priversti pakelti nepalankias. Pavyzdžiui. kietumas. kurioje jis užaugo. kitokias sriubas. riešutus. pra­ laidumas. Augalo dalis prie pat žemės pasižymi pusiausvyrą teikiančio­ mis savybėmis (susijungimo vieta turi ir teigiamos. šiurkštumas. kaitrią vasarą jis vartoja vėsinan­ čių. Žievė — odą. tankumas. Tuo rem­ damiesi senovės daktarai skyrė keturis maisto poveikio laips­ nius. arbūzų. Vaisiai — „standžius" organus (širdį. medžių vaisiai. Paties vaisiaus dalis prie kotelio pakrauta neigiama ener­ gija. 4. Detaliau kalbant apie produktų savybes ir konsistenciją ga­ lima pasakyti. o prie žiedo — teigiama. augalas kovoja su tuo. antros — užterš kraują. vartodamas savo regiono produktus. Visa tai išliko liaudies išmintyje ir tvirtai įėjo į mūsų buitį. kad lengvumas. Lapai — „tuščiavidurius" organus (skrandį. Teigiamos ir neigiamos energijos pasiskirstymas. jei. kepenys — kepenis ir t. Viską vartokite saikingai. šiltnamio daržoves. jei toks žmogus greitai žvarbsta. o iš nosies nuolat varva. tulžies pūslę. riebumas. moliūgų. šalto kli­ mato sąlygas. išderina savo vidinį kovos su nepalan­ kiomis klimato sąlygomis mechanizmą. nes jį atšaldo. maistas nesušildo. Ir priešingai. Voroneže gyvenantis žmogus žiemą trūks plis stengiasi valgyti žalią maistą — perka citrusinius iš Egip­ to. blužnį. Žiedai — jutimo organus. paslan­ kumas. riešutai. klijlngumas.

gaižus ir aštrus — kataboliškai. 3. svorio „pridės". taip pat iš­ gydyti nedideles ligas. Šiuo tikslu vieno val­ gymo metu geriausia vartoti produktus. Jeigu produktas nuodingas žmogui. kurios pravers vasarą. Maistas su vyraujančiu karčiu ir aštriu skoniu kelia orga­ nizmo energiją aukštyn. kasdien vartokite šešių skonių pro­ duktus ir stenkitės. skrep­ lius). Tai reikia turėti galvoje. kurie nuolat sužvarbę. europietiška mitybos mokymą pa­ pildysime senovės išminčių rekomendacijomis. I ir II laipsnio produktai vartojami sušvelninti nepalankias sezono sąlygas. vartokite produktus tokio skonio: a) kartus + aitrus. a) atveju galėsite „prisiauginti" riebalinį audinį. sąlygiškai galima pasakyti. b) derinys. Todėl toks maistas (jūros kopūstai) yra geras natūralus vidu­ rius laisvinantis vaistas.5—1 stiklinę prakaitą varan­ čios giros arba arbatos. vartokite produktus: a) 262 saldaus skonio arba b) kartaus + aitraus. ypač vandens. Variantas a) — iš kūno bus pašalinta gleivių. Kartus. Jei panorote kūną „nusausinti" (pašalinti gleives. Jei oda nelabai prakaituoja. o eidami garintis prieš 10—15 minučių išgerkite 0. o gaižus — prie­ šingai. svogūno skonis — aitrus. sukelia stemplės spazmus ir žarnyną daro beveik ne­ praeinamą. tapti judres­ niais). Jei norite organizmą „atvėsinti". Jūs norite padidinti kūno „šilumą". b) aitrus + aštrus. 2. nurodomos jų savybės ir poveikio galia. Saldus ir sūrus maistas siunčia organizmo energiją žemyn. sakoma. REKOMENDACIJOS. drėg­ me ir 1. b) rūgš­ tus + aštrus. Be to. intelektualinis skvarbumas). virški­ nimas. taip reikalingos šaltu me­ tų laiku arba tiems. Pažinę produktų savybes. bet nekenkia organizmui. Saldus. Du pas­ kutinieji variantai suteiks „šilumos". derinkite tokio skonio maistą: a) kartus + aštrus. 4. Jei norite priaugti svorio (tapti „sunkesnis" ir „riebes­ nis"). vartokite produktus: a) saldaus + sūraus skonio arba b) saldaus + rūgštaus. jo poveikis net mirti­ nas. kenčiantiems nuo prastos kraujo cirkuliacijos galvos smegenų kraujagyslėse. Jei eisite į garinę pirtį ar sauną. o b) — užsiauginti raumenis. priešingai. sausumu. kad jo poveikio galia yra pasiekusi II laipsnį. Priede Nr. dar padės ir numesti svorio. 1 stiklinę cuk263 . vartojant a) produk­ tus išryškės ir „šaltos" savybės. Toks valgis harmoningai stimuliuos jūsų energiją. esant rimtiems organizmo sveikatos sutrikimams. kadangi kiaulės mikroelementų sudėtis panaši į žmogaus). 5. kad jo poveikio galia yra I laipsnio. Tai pravartu asmenims su mažu krau­ jospūdžiu. Inkstų audinių ląstelių atstatymas. REMIANTIS MAISTO FORMA IR KONSISTENCIJA 1. REKOMENDACIJOS. be kūno „šildymo". Rūgštus maistas didina žarnų pralaidumą. o pakepin­ tas ar išvirtas jis pasidaro saldus. REMIANTIS PRODUKTŲ SKONIU 1. 4 pateikiamas plačiausiai vartojamų produktų sąrašas. Jeigu norite kūną „palengvinti" (palieknėti. Jei savijauta normali. antruoju — jo numesite. kai iš organizmo reikia išvalyti gleives. rūgštus ir sūrus skonis organizmą veikia anaboliškai. vartojami tik kaip vaistai. Jei produktas paveikia savo šiluma. kad nė vienas jų nepersvertų kitų. b) — padidės organizmo šiluminės savybės (gerės imunitetas. turinčius: a) aštrų + rūgštų skonį arba b) rūgštų + sūrų. kai reikia stiprių priešingai veikiančių korekcijų. prieš valandą suvalgykite 50—100 gramų virtų inkstų (geriau kiaulės. c) aitrus + kartus. šalčiu. II ir IV laipsnio produktai ir medžiagos. Remiantis šia klasifikacija. Pirmu atveju priaug­ site svorio. Prakaitą varanti gira daroma taip: trims litrams vandens paimti 1—2 stiklines aviečių (galima uogienės). Tokį maistą galima vartoti ir kaip vim­ dančią priemonę. Skonių derinys a). Pavyzdžiui.Jei maisto poveikis nedidelis. ją reikia aplieti gailių arbata. tai jau III laipsnis..1. produktai su pusiausvyrų po­ veikiu vartojami žmogaus maistui. Kulinarinis maisto perdirbimas kartais gali pakeisti pro­ dukto skonį.

riebalus naudoja nuo organizmo džiūvimo. Viską rauginkite šiltai apie 2 savaites. su kuria radionuklidai siekia susijungti. Šitos žolės kartu­ mas stimuliuoja kasoje vykstančią insulino gamybą. sumaišyto­ mis su medumi. 1 stiklinę cukraus. Ne sezono metu nevalgykite dirbtinėmis sąlygomis išaugintų (agurkų.. Masažo metu pailsi širdis. išaugintais gyvenamojoje vietoje. arba lašiniais. kadangi ne­ silaiko organizme. ir jeigu jūs darysite tą patį. todėl šią procedūrą teks atlikti du mėnesius tris kar­ tus per dieną. Gerai išprakaitavę. bet jose nėra bio­ ritmų. džiovinimas saulėje. šaltu kalnų klimatu. pakalnutės. Ogi todėl. kovodamas su sausu. Prieš eidami į garinę. Maitinkitės grynais produktais. citrinų. Panašiai maitinasi ir Tibeto gyventojai. o kraujyje yra medžiagos. pavyz­ džiui. Todėl nepertraukite jo maudydamiesi po dušu arba baseine. Girą gerkite prieš eidami garintis. rei­ kia nusiprausti šiltu vandeniu.. kuri ruošiama taip: 3 litrams vandens imkite 1 stiklinę nedžiovinto tvertiko (arba adonio. Po garinės labai praverstų spe­ cialisto atliktas bendras masažas. Tokia gira taip pat tinka pašalinti radionuklidams.raus. Praėjus 15—20 minučių po „organizmo maitinimo pro odą". REMIANTIS MAISTO PRODUKTUOSE ESANČIA INFORMACIJA 1. ir gyvulio inkstų kvantinis lygis. ir veda jis į nuodėmę. sudarydami sul­ fidus. kad jų organizmas. Kepenų ląstelių masės atstatymas. Širdies ląstelių masės atstatymas. Šių faktorių visuma — labai ge­ rai atstato. Kepenys atsistato lėčiau negu inkstai. o druska suteikia jam šilumą. Skaidyda­ mas cukrų ir sudėtinguosius riebalus. gyvulių pienu ir bi­ čių medumi. Po to išgerkite 1 stiklinę erškėtuogių nuoviro (50—80 uogų 3 litrams vandens). išaugintais jūsų gyvena­ mojoje vietoje. Tuo metu kepenys ilsisi. kurią iš jo atima supantis šaltas oras. obuolių. Šias rekomendacijas patobulino Bolotovas.) ir iš šiltųjų kraštų atvežtų (apelsinų. Inkstų ląstelių apykaitos atstatymo mechanizmas: gerai prakaituojant inkstai ilsisi.) dar­ žovių ir vaisių. kurį jūs randate ant Dievo stalo. Vienkartinė giros dozė — apie 0. garinės karštis stimuliuoja ląstelių apykaitą. grūdais. Viską paraugti 10—15 die­ nų. o organizmas mai­ tinasi pro odą (kaip embrioninėje stadijoje). savo ruožtu. aš 265 . padeda išskirti prakaitą. 3.1 gramą pilkojo tvertiko miltelių. 2. Visas likusis maistas — Šėtono rankų darbas. REKOMENDACIJOS. Naudokitės tuo šaltuoju metų laiku. 10—20 tokių procedūrų labai sustiprins jūsų širdį. suvalgykite 100 gra­ mų kiaulės kepenų. Atveskite lėtai. ką rasite ant Dievo stalo — me­ džių vaisiais. Joje yra terpė. ko mokė Jėzus Kristus („Evangelija pagal Joną"): „<. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. maistui vartodami sviesto gėri­ mą — Tibeto arbatą. Senovės išminčiai taip pat patarė maitintis tik pagal sezo­ ną ir produktais. Maitinkitės daržovėmis. Ir tikrai. Šiluminis perdirbimas. sausai nusišluostyklte ir išsitepkite odą išrūgomis. vaisiais. tai nuo Dievo stalo senis Matūzalis pasitiekdavo sau maisto. kurie veikia šių atstatomųjų procedūrų efektyvumą. kriaušių. o šie. Prakaitą varanti arbata ruošiama taip: 1 stiklinėje vandens 1—3 minutes virinti 1 šaukštą gailio šaknų arba 2 šaukštus beržo lapų. Štai. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. Tik baigę pra­ kaituoti nuplaukite kūną šiltu vandeniu. Valandą prieš garinę suvalgykite 50—100 gramų virtos širdies. šalavijo).5 stiklinės. Tuo metu venkite kepimui naudoti aliejų. kodėl jie eidami į kalnus iš visų produktų labiausiai vertina lašinius. duoda jūsų kūnui Jėgą ir Jaunystę. arba žuvies taukais — oda vis­ ką tuoj pat sugeria. Prakaituoti reikia kuo ilgiau. riešutais ir kt. grūdais ir naudingom žolėm. jis pagerina širdies mai­ tinimą. Metodika panaši į aukščiau aprašytąją. Galima vartoti liepos arba šeivamedžio žiedus. — ir liga nepaliečia mūsų. pomidorų). 2. Ilgai išlaikytų (nerau­ gintų kopūstų. Paskui išgerkite prakaitą varančios arba­ tos ir smarkiai išprakaituokite garinėje. analogiškos inkstams. Net ir patiems alpinistams nebuvo aišku. Papildomos širdies stiprinimo rekomendacijos: kasdien su264 vartokite 0. greipfrutų ir kt. paskaninimas prieskoniais maistui suteikia „šiltų" savybių.> Maitinkitės visu tuo. užšaldytų uogų ir kt. ligas ir mirtį! O turtingas maistas. tik jų sezono metu. 3. 15 minučių prieš garinimąsi išgerkite „širdies" giros.

Gruodį pradėkite gerti gyvulių pieną. dešimties me­ tų — svyruoja tarp 7 ir 10.pažadu jums. buvo siū­ loma daugybė receptų. iš­ džiovintas Saulės Angelo. kad jaunystėje valgė­ me viską iš eilės ir kuo puikiausiai jautėmės. B. REMIANTIS MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIO ŽMOGAUS ORGANIZMUI GALIA Bėgant metams. ir tegul jų sultys būna jūsų gėrimas. Kad Viešpats galėtų pasirūpinti jūsų kūnu. Nau­ jausiais tyrimais. kad tam geriausiai tin­ ka juodi ir raudoni ankštiniai pipirai. kad prastas virškinimas — pagrindinis ligų šaltinis. Nes iš tiesų sakau jums. nesgi dėl to augina Vieš­ pats žolę laukuose visiems gyvuliams. O Šebato (Sausio) mėnesį. ligotas. Jei „ugnis" nusilpsta. Kalbant suprantamiau. Maitinkitės jais kartu su migdolų kauliukais (migdolų branduoliais) visus tuos mėne­ sius. kad išvalytumėt kraują nuo visų nuodėmių. kiek jo organizme liko jaunų ląstelių. maistas virškinamas gerai. Įsisiurbę į kraują kartu su skrandžio sulti­ mis. su liūdesiu prisimename. kaip ir patriarchui. kad jos sustiprintų kūną. Bolotovas rekomenduoja senas. lėtinių li­ gų paūmėjimą. pagyvenusiems žmonėms su sutrikusiu virškinimu. cinamonas. Kad prigesusi virškinimo ugnis ir toliau liepsnotų. o sumažinti — senų. O dabar vos tik suvalgėme ką ne to arba per šventes persivalgėme — iš karto jaučiame maudulį skrandyje. Aįurvedos išminčiai mėgo kartoti. Susitvarkęs pašlijusį virškinimą. Markešvano (Spalio) mėnesį rinkite saldžiąsias vynuoges. be toksinių liekanų (pagal Ajurveda — ama). garstyčios. Sivano (Birželio) mėnesį — kviečius. Bet kaip tai padaryti? Ląstelių baltymus skaido fermentai — pepsinai. Senos ląstelės taip pat yra ama — toksinai. penkiasde­ šimtmetis žmogus gyvena. sunkumą visame kūne. palaiminti yra tie. Tamiuzo (Liepos) mėnesį maitinkitės rūgščiais vaisiais. pačius tobuliausius iš grūdi­ nių žolių. nepa266 . pažeistas ląste­ les panaudoti tam. atsiranda daug toksinių liekanų (ama) ir žmogus jau lin­ kęs susirgti. kai tuo tarpu prastai virškinant galima nu­ mirti ir nuo paties geriausio maisto. Pusė tokių receptų grindžiama kai ku­ rių augalų ir medžiagų savybe „uždegti" virškinimą mūsų orga­ nizme. druska ir lydytas sviestas. buvo nustatyta: iki vienerių metų am­ žiaus senų ląstelių kiekis neviršija 1 procento. sugebančiam tinkamai pasisavinti maistą. žmogus atgauna sveika­ tą. duodantiems pieną. kad savo pienu jie papildytų žmogaus maistą. kurie valgo vien maistą nuo Viešpaties stalo ir vengia Šėtono šlykštynių". Tad visai natūralus troškimas padidinti jaunų ląstelių procen­ tą. ir jų reikia atsikratyti kuo greičiau. Maitinkitės žolėmis visą Tibeto (Gruodžio) mėnesį. Tūkstantmetė praktika parodė. ilgą gyvenimą šioje Žemėje. Padarykite taip. Seniausias mokslas apie žmogaus sveikatą — Ajurveda — teigia. ką surinkote. ligotas. kad būtų padidintos. Jūs turite valgyti sultin­ gas figas visą Abo (Rugpjūčio) mėnesį. Todėl truputis aukščiau išvardytų produktų prieš valgį. Pagal Ajurveda. kurie su­ sidaro skrandyje. kad jūsų kūnas suliesėtų ir Šėtonas iš jo būtų išvytas. sulaukus penkiasdešimties metų. pagrįstais žmogaus odos sugebėjimu atspin­ dėti ir sugerti šviesą. o Zliudo (Rugsėjo) mė­ nesį rinkite vynuoges. Tad bū­ dami vyresni. krienai. nes jame apsigyvenę Dievo Angelai. kai medžiai neduoda vaisių. Šiose eilutėse glūdinti informacija — milžiniška. išauga iki 40—50 procentų. kad Gyvenimo Dievas duos jums taip pat. mūsų virškinimas palaipsniui silpnėja. kol jie dar nepakirto sveikatos. savo galimybių. proporcijos jaunų — sveikų. žmogaus organizme yra „virškinimo ugnis" (agni). o geras — sveikatos garantas. Pagal šildantį poveikį šie produktai lyginami su II ir III pakopa. ir organizmas yra visiškai sveikas. Mėnesio Chiaro (Gegužės) pradžioje valgykite rugius. leiskite Saulės Angelui išdžiovinti visus vaisius jums. kai lieka perteklius to. stimuliuoja virškini­ mą. Kūno ląstelės gauna visa. Todėl juos geriausia vartoti šaltuoju metų laiku. imbieras. gvazdikėliai. kardamonas. Štai kodėl anksčiau prieskoniai Europoje buvo vertinami kaip auksas. ko reikia. Jei šita ugnis skaisčiai dega (kaip jaunystėje). maistas nesuvirškina­ mas. tai yra tiek. valgant ir po valgio žadina apetitą. panaudodamas tik 50—60 proc. kenks ir nuodai. vė267 REKOMENDACIJOS. į pepsinus panašios medžiagos sutirpdo senas. kad žmogui. kad jūsų kasdieninė duona būtų iš kviečių.

Bet tai tik vienas mechanizmas ir. visą nurodytą laiką (net ir po to) nevartokite smarkiai šaldan268 . Be to.5 2 2.). reikalingų naikinti se­ nas ląsteles. Pusryčiams tinka šie produktai: šilta žolių arbata. Po šios dietos jūsų „virškinimo ugnis" taps normali. be to. kurių „virškinimo ugnis" iš tiesų užgesusi. endokri­ ninę sistemą). atšaldyto pieno. šaldytų uogų. kaulus. vykstančius tame orga­ nizme. Gyvybinis principas „Vėjas" atsakingas už pačių įvairiausių organizmo procesų greitį ir jų cirkuliavimą.. virškinimą. mąstymo greitį. Vartokite šitą mišinį kiekvieną dieną po truputį prieš pus­ ryčius. Nuo druskos refleksiškai ima smarkiai skirtis skrandžio sultys. tik šaldo ir džiovina. Vie­ toj druskos galima naudoti aukščiau išvardytus „šildančius" produktus. audinių atsinaujinimo greitį. ir apskritai už ju­ dėjimą organizmo viduje (vidinių skysčių cirkuliavimą: kraujo. Vata). šilumines savybes ir visus cirkuliacijos procesus. imuninę gynybą. šlakų pašalinimą. Jauniems žmonėms ir vi­ dutinio amžiaus žmonėms. ledų. maisto virškinimo kanalais stūmimą. Vientisą masę uždenkite dangteliu ir padėkite į šaltą vietą. MITYBOS INDIVIDUALIZAVIMAS „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" šios knygos autoriui teko pastebėti tik nedrąsias užuominas apie individualią konstituci­ ją. bet nekliudo sveikų.5 arba­ tinio šaukštelio. antraei­ lis. o šie savo ruožtu aktyviai skaido visa. Arjuvedoje ir apskritai visame senovės mokyme apie indi­ vidualią konstituciją glūdi trys pagrindiniai principai: „Glei­ vės".5 2. Imbiero dieta ypač tinka pagyvenusiems žmonėms. Platesnių žinių radau tik senovės Ajurvedoje. tai yra visų organizmo fermentų aktyvumą. inte­ lektą. ėdūs elemen269 Toliau pradėkite mažinti kiekį kiekvieną dieną po 0. Taigi mūsų organizmas yra motinos ir tėvo gyvybinių prin­ cipų kombinacija. gyvybinis principas „Vėjas" kūne neturi jokių materialių elementų. limfos ir kt. menstru­ acijų pradžią. ir dešimtą dieną jūs suvalgysite jau tik 0. pa­ troškintos daržovės (būtinai šiltos) ir karšta košė. kurių virškinimas sutriko dėl kitų priežasčių. Nedideliame emaliuotame ar keraminiame inde ištrinkite keturis šaukštus imbiero miltelių ir 100—150 gramų švaraus lydyto sviesto. stiprių ląstelių. Pita. ant liežuvio galiuko užsiberti maždaug gramą valgomosios druskos.5 arbatinio šaukštelio. Gyvybinis principas „Tulžis" kūne — skysti. už mūsų fizinės realybės (kūno) yra subtiliai materiali realybė (kvantų laukas). kas parašyta aukščiau. Beje. Organizmo virškinimui pagerinti gydytojai — Ajurvedos pasekėjai rekomenduoja specialią imbiero dietą. Bet prieš jį aprašant būtina pažinti žmogaus konstituciją ir tik tada rekomenduoti. Jiems tinka visiškai kitas metodas.5 arbatinio šaukštelio 1 1. Bolotovas rekomenduoja (kaip ir senovės graikai) praėjus 30 minučių po valgio. kuris jau pradėtas virškinti. Kad padidėtų skrandyje išskiriamų pepsinų kiekis. Pirma diena Antra diena Trečia diena Ketvirta diena Penkta diena Šešta diena 0. vaisių ir pan. „Tulžis" ir „Vėjas" (Kapcha. Gyvybinis principas „Tulžis" atsakingas už visas šilumines mūsų organizmo savybes (termoreguliavimą. kuri atsiranda apvaisinant. ji stimuliuoja „virš­ kinimo ugnį". sausgysles. ši dieta nerekomenduojama. metabolizmo aktyvumą apskritai).5 čių produktų: ledinio vandens. Veikiant skoniui. raumenis. Paskui susidariu­ sias seiles išspjauti. turinčios visų būtinų elementų. Ypač tinka imbieras. Svarbiausia yra tai.y. Kaip atskleidė naujausi fizikos tyrinėjimai.žio pažeistas ląsteles ir ligas sukeliančių organizmų ląsteles. kas sena ir nereikalinga. Druska dauge­ lyje kalbų reiškia „saulė". Taigi gyvybinis principas (doša) „Gleivės" atsakingas už mūsų kūno formą (t. nėštumo trukmę ir kt. atsakinga už formos gyvam organizmui suteikimą.

Jei žmogui būdinga „Vėjo" (Va­ ta) konstitucija. siekti kuo geresnio jų subalansavimo ir sveikatos požiūriu pakilti „ant bangos". kuriuos jūs galite pašalinti pasitelkę mitybą. O dabar svarbu nurodyti orientyrus. aitraus ir gai­ žaus skonio (švieži vaisiai. suliesėjimą. kaupiasi skysčiai. vidurių užkietėjimą. sūriai. fermen­ tai. micelės ir kt. visos fiziologinės funkcijos: imunitetas. nerangumą. žarnynas dirba lengvai ir reguliariai. yra baikštus. amžinai nepatenkintas. me­ tabolizmas. menstruacijų ciklas. jis linkęs prarasti daug skysčių ir maitina­ si aukščiau išvardytais produktais. nenormali lytinio akto trukmė. ne­ mėgsta drėgno oro. kuri padės jums išsiaiškinti savo konstituciją ir pagal ją pasirinkti mitybą (1 priedas). Jei „Tulžis" normali — kūnas šiltas. Taigi jei „Vėjas" normalus — kūnas lengvas. atmintis il­ gai išlieka gera. rūgštaus ir sūraus skonio (kruopos. Štai dabar jau aišku: jei organizme dominuoja gyvybiniai „Vėjo" principai. moterų ir vyrų orgazmas). jog nuo netaisyk­ lingos mitybos. pieno produktai. Palyginti jauno žmogaus lytinės funkcijos silpsta. lie­ sas. mąstymo ir gyvenimo būdo pernelyg „suaktyvė­ j o " kuris nors gyvybinis principas. dažniausiai — per trumpa ir t.tai (tulžis. lytinis pajėgumas neblėsta ir viskas įvyksta sklandžiai. nenuoseklus. Oda sveika ir gra­ ži. Skysčio kaupimąsi organizmo ląstelėse nulems saldaus. daug ir dvokiančiai prakaituojama. organizmą daro neatsparų peršalimo infekcijoms ir augliams. Jei vyrauja gyvybiniai „Gleivių" principai. o tai. Jei „Gleivės" normalios — organizmas nepaprastai atspa­ rus. linkęs į viršsvorį. žinodami savo organizmo ypatumus bei maisto produktų savybes. protas greitai užčiuo­ pia problemos esmę. tulžingai juokauja. sumažėja imuninė gynyba. turite daug energijos. linkęs į depresiją. jis tokia mityba „įsivarys" jautrumą šalčiui. sąnariai lankstūs.y. žmogus yra stambių kaulų. mąstymas chaotiškas. tulžies sultys)*. lengvas ir kietas (džiovinti vaisiai) ir. „blankus" lytinis aktas užtrunka ilgai. išberia kūną. nuotaika pakili. tai jie vėl užkie­ tėja. t. sukėlęs specifinius sutriki­ mus. virškinimas ir maisto pasisavinimas normalus. galime sąmoningai. daržovės. žmogus suneri­ męs. prastai virškina. Bet žmogui nebūdingas tik vienas kuris principas. Visa tai kartu sutirština organizmo koloidus. Kūno svoris per­ nelyg auga. orgazmo stiprumas — normalios. jam niekada nebūna šalta. turintys savo ritmą. gali skųstis prastu virškinimu. kurie patvirtins. Aptarsime tai remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais. Gyvybinio principo „Tulžis" pertekliaus požymiai: dažnai * Organizme sukuria šilumą. o per ją — visų organizmo fermentų aktyvumą) ir baltyminės medžiagos (kurių dėka vyksta visi gyvybiniai procesai. nuolat žvarbstantis.). vartojamas mažais kiekiais maistas. atsiranda skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos. nėštumo periodas. anglies dioksidas (reguliuojantis terpės pH. rau­ meningas. todėl pateikiu Ajurvedos stebėjimų pagrindu sudarytą anketą. vaisiaus neišnešiojimas. Jei do­ minuoja „Tulžies" gyvybiniai principai. Gyvybinis principas „Gleivės" atsto­ vauja kūne visiems materialiems dariniams ir organizme suda­ ro šaltį. Štai dabar. turinčios labai daug ka­ lio — natrio antagonisto). prasideda laiku (miegas.). gleives. virš­ kinimas nenormalus — vidurius tai paleidžia. 271 270 . visi ritmiški procesai sutrikę (nemi­ ga. ėda rėmuo. Maisto poveikio gyvybiniams principams (došoms) mecha­ nizmas toks: ląstelių lygyje iš maisto susidaro vanduo (teikian­ tis gyvybei terpę). riebalų tarpsluoksnis optimalus. suprastėja at­ mintis. savo ruožtu. Organizmo ląstelėse skystį mažins kartaus. Dingsta gyvenimo džiaugsmas. Jei yra šio gyvybinio principo perteklius. Skirtingi produktai skirtingai veikia tris nurodytus parametrus. nenormalus menstruacijų ciklas. drėgmę. produktų savybėmis su­ stiprinti ar prislopinti savo gyvybinius principus (došas). nuolatos žvarbstama. gerai virškina. pasižymi gana aštriu protu. toks žmogus yra žemo arba aukšto ūgio. Šio gyvybinio principo persvara padidina organizmo „gleivėtumą" sumažina šilumą. mąstymas grei­ tas. be to.t. Virškinimas vangus. Žmogus lengvai suerzinamas. žmogus yra vidutinio kūno sudėjimo. džiūsta šner­ vės. atmintis prasta. visi fiziologiniai procesai. žilstelėjęs arba praplikęs.

o grynus produktus. kurie norėjo būti sveiki. karštas ir sausas. išbers odą. maistingas ir malonus. Visa tai skatins spartų tulžies išsiskyrimą (netie­ sioginė užuomina apie padidėjusį eritrocitų irimą). 1 priede pateikiama lentelė produktų. idealiai besimaitinantis žmo­ gus per dieną turi suvalgyti maisto tiek. pageidautinas Radžasžmogui. skystas organizmo terpes prisodrina krakmolo ir baltymų (t. ryžiai ir kviečiai. sutriks virškinimas. lengvas ir riebus (kepta kiauliena). rauginti produktai. tai yra turintys natrio produktai). mais­ tas turi būti lengvas. kuris suteikia ilgą gyvenimą. pasto­ vėjęs. kuris kliudo normaliai gyventi. gleivių). Visą likusį maistą. druską. ištirpintas vanduo. arbatą. visų pirma. Tarnas: jau­ tiena. ašt­ rus. kiau­ šinius. česnakai. Nuo seniausių laikų ajurvedininkai aukščiau nurodytą maistą rekomendavo visiems tiems. gausiai varto­ jamas maistas. limfą ir t. gyvenimo pilnatvę. Didins organizmo šilumą. kai mes taip subalansuojame savo mitybą. Jei žmogus su ryškia „Tulžies" (Pita) tipo konstitucija val­ gys tokį maistą. per karštas. „perdegins" kraują. likęs nuo ankstyvo ryto (sumaišytas su rytinio valgio likučiais) ir nešva­ rus maistas naudingas Tamas-žmogui". iš tinkamai pasisavinamo maisto susidaro medžiaga. kad ląstelės per daug neišdžiūsta. ės rėmuo. laikytas per naktį. džiaugsmą ir nusiraminimą — skanus. Žmogus pajunta kūno lengvumą.t. kurią ajurvedininkai vadina „odžas". visi svaiginantys produk­ tai ir vaistai. „Maistas. o netiesiogiai ir metabolizmą. ypatingą džiaugs­ mą. harmoniją. kas rūgštu ir karšta. Pasenęs. grubus maistas. Visa tai kartu organizmui neleidžia išskirti van­ dens. beskonis. „Odžas" atsirasti padeda. sūrus ir rūgštus (prieskoniai. tuo daugiau į smegenis pasiunčiama palaimos ir džiaugsmo signalų. kuriam būdingas ryškus konstitucinis tipas „Gleivės" (Kapcha). medus. Kuo daugiau ląstelėse pagaminama „odžaso". Jei žmogus. Ir štai tada. anksti pražils arba nupliks. rafinuotą cukrų. jie suskirstė į dvi rūšis: radžas ir tarnas. dirbtinius. 272 inimaliai perdirbti šiluminiu būdu ir valgomi iš karto. kad joje būtų visų 6 skonių kuo rūpestingiau subalan­ suotų maisto produktų. prieskonius. Pita ir Kapcha. yra linkęs sulaikyti vandenį ir priaugti svo­ rio. deginantis. metabolizmas (medžiagų apykaita) tampa idealus. visa. vartoti kuo švie­ žesnius produktus (iš karto nuo šakos arba nuo ugnies). bet kaip atskirą valgį arba su miltinėmis košėmis (teisingo virškinimo požiūriu tai nevykusi rekomendacija). praras šilumines savybes. sveikatą. kavą. pipirus. riešutai ir gyvenamosios vietos augalų sėklos. neprigleivėja. kiauliena. vėsus ir vandeningas (pienas). Radžas rūšiai priskyrė tokius produktus: mėsą. apkartęs. pageidautinas Satva-žmogui. taip pat jų sultys. pašildytas maistas. greitai nutuks. kuriame mažai „odžaso". sezoniniai vaisiai ir daržovės. dvokiantis. vartojamas be sai­ ko maistas. Ištrauka iš „Bhagavatgitos" padės jums geriau suvokti visa tai. kai jose niekas „neperdega". abejingas (saulėgrąžų aliejuje keptos bulvės). svogūnai. Maisto produktai turi būti švieži. jėgą. Ajurvedininkai tokią mitybą vadina „švaria" ir rekomen­ duoja. Vartoti reikia ne rafinuotus. varškė). tvarkingas virškini­ mas. sūrus.y. PALAIMOS DIETA Mūsų mitybos pagrindinis uždavinys — palaikyti kuo tinka­ miausias gyvybines sąlygas ląstelėse. be to. Kartus. nešvarus. kuris sukelia peršėjimą ir ligas. kurie stiprina arba silpnina došas Vata. vienu metu suvartoti tik saikingą kiekį maisto (pagal jų rekomendacijas.sūdyti. abejingas. 273 . neprarasti šviesios galvos ir jėgos. kakavą. — džius šnervės. kai nepažeidžiamas tinkamų maisto produktų ir jų deri­ nių nuoseklus vartojimas. kiek telpa į dvi jo rieškučias). garstyčias. gerti šaltinio (ištirpintą) vandenį. neskaldytos kruopos ir ankštiniai. maitinsis aukščiau nurodytais produktais. tabakas. Ajurveda rekomen­ duoja vartoti ir karvės pieną. ilgai gyventi. „Švarios" mitybos produktai: lydytas sviestas. sūdyti. rūgštus. sunkus ir minkštas (grietinė. nesunkiai virškinamas ir raminantis. žuvį.

— stengtis. Gauti maksimalų kiekį odžas padeda: 1 — maitinimasis šviežiu. — valgyti tik išalkus. apsauginių gleivių pakanka. Jei tai pilnaver­ tis procesas. 274 . bet tai dar ne viskas — jūs gulatės miegoti su nesuvirškintu maistu. kol pagerės viso organizmo veikla. mineralinių medžiagų prisodrintą maistą. kai pajun­ tate alkį. Kad tai įvyk­ tų kuo greičiau ir visiems laikams — nustokite valgyti mieli­ nius duonos produktus. kartu susitvarkysim visų rūšių apykaitas orga­ nizme. Todėl neišvalę kepenų veltui lauksime virškini­ mo trakto veiklos pagerėjimo.Pateiksime dar kelias Ajurvedos taisykles. tekėdamas per skrandį. virškinimo sulčių pagaminama kiek reikia. — valgyti rūšinį maistą. žarnyną.y. 3.). be to. — pagal galimybes maitintis rūšiniu (satva) maistu. 3 — valgymas regulia­ rus — kiekvieną dieną tuo pačiu metu. jis nepajėgia iš karto pasisavinti viso šio turto. Prieš valgį ir po jo padėkokite Motinai Gamtai už jos dovanas ir branginkite jas kaip patį save. patroškintos daržovės. Tam būtina: — valgyti ramioje aplinkoje. kuris padeda susidaryti organizme gleivėms. 5—7 kartus) išvalę kepenis. amino rūgštis ir dar daug to. Pusry­ čiai — turi būti dienos valgio dalis. Mikroflora iš augalinės žaliavos papildomai gamins vitaminus. kad nebūtų pažeista energijos cirkuliacija organiz­ mo viduje. tik ką išvirti barščiai ir kt. seniai pagamintas maistas ir pra­ monės gaminiai (saldainiai. pusiaudie­ nį — plonojoje žarnoje. nei pe­ ristaltika. Nesuteikia odžas: mėsa. atneša jiems maisto medžiagų. sausainiai ir 1. kad maistas būtų pasisavinamas prieš miegą. kurie jums malonūs. neskubant. netikslinga laukti. Jei žmogus ima valgyti vitaminų. Dar kartą sakau: kepenys — svarbiausia organizmo liauka. tarpusavyje tinkamai suderinti. Bet kokiu atveju iš pradžių valgyti vaisių arba daržovių patiekalus (šviežios salotos. sunkus ir riebus maistas. visai neturinčius nieko bendro su virškinimu. būti iš­ augęs jūsų gyvenamojoje vietovėje ir vartojamas atsižvelgiant į individualią konstituciją. Valgymas prieš naktį šitą ritmą sutrikdo. 275 NUOSEKLUS VIRŠKINIMO SUDERINIMAS Dabar. per rūgštus ar per sūrus maistas. Jeigu atsiranda net nežymus kraujo sąstovis. o toliau — į dar kitus organus. deguonies. dalis energijos vėl turi būti permetama atgal į virškinimo organus. 2 — didžiausia raciono dalis suvalgoma per pietus. b) storojoje žarnoje vėl bus rūgšti terpė ir normali mikro­ flora.) ir tik po to 1—2 suderintus produktus. Kepenų išvalymas labai teigiamai veikia venų kraujotaką. IŠVALYTI STORĄJĄ ŽARNĄ. Ką gi reikėtų daryti? 1. Vakarieniaukite iki saulės laidos ir ne­ daug. perlekiančio per organizmą kaip per kaminą. šie pro­ cesai stabdomi. kad maisto produktai būtų valgomi tam tikra eile. kur yra virškinimo organų energija: ryte — skrandyje. Bet koks persivalgymas apskri­ tai suardo odžas. kai jau daug žinome apie organizmo išvalymą ir tinka­ mą mitybą. Kraujas. bet tik tada. kiaušiniai. Neigia­ mos emocijos irgi kenkia virškinimui. nuo kurios priklauso visos funk­ cijos. Jokių užkandžiavimų tarp valgių. Virškinimui tai duos tokią naudą: a) kraujyje neliks toksinių medžiagų. Gerai (t. Alkoholis ir nikotinas griauna odžas ir kliu­ do jam išsiskirti iš kito maisto. paukštiena.1. virški­ nimo trakto epitelis atsinaujina normaliai. vakare ji jau pasitraukia į inkstus. Mūsų organizmas taps ma­ žiau priklausomas nuo iš išorės gaunamo maisto. KIEK ĮMANOMA PALENGVINTI SKRANDŽIO—ŽAR­ NYNO TRAKTO VEIKLĄ. kuri apsaugos mūsų orga­ nizmą nuo auglių ir kitų negerovių. 2. BŪTINA IŠVALYTI KEPENIS. pamatytumėte. kasą ir kitus orga nus. Tad kol jų veikla nebus normali. žuvis. Todėl valgykite vienas arba su žmonėmis. Pažiūrėję į organizmo bioritmus. parinktu pagal sezoną ir gyvenamąją vietą maistu. Ypač tai svarbu pagyvenusiems žmonėms. sū­ ris. 4 — nevalgymas prieš naktį. kai „virškinimo ugnis" pati kaitriausia. Jokių užkandžiavimų tarp valgių. ko negauname su maistu. atsistatys ir imuninė gynyba. Tuo tarpu švarios kepenys iš minimumo pasisavina maksimumą. kuris turi atitikti sezoną. pakalbėsime apie skrandžio—žarnyno trakto atsta­ tymą. kurios paralyžiuoja virškinimo trakto ląsteles — negali vykti nei sekrecija.

kurių virškinimo siste­ mos veikla smarkiai sutrikusi. „Tulžies" konstitucijos — du kartus per mėnesį. kurie zulinu apetitą. nuo to jiems palengvėjo ir. Ši knyga tik aiškina. Po to truputį pagulėkite. suvalgykite salotų (žiemą — tik ką išvirtų barščių arba troškintų daržovių).t. Rytais pirmasis valgis turi būti 1—3 šaukštai daigintų grūdų. „sausas" badavimas 42 vai. Štai dar kelios rekomendacijos. kurie linkę persivalgyti. po salotų. jos žadina apetitą. galėsite pasi­ kliauti natūraliu alkio pojūčiu: ryte valgyti nedaug. Be to. 3—4 valandas prieš miegą. užkandžiavimo tarp valgių. uždegs ir sude­ rins „virškinimo ugnį". tai išugdys sąlyginį valgio refleksą. paskui košės arba mė­ sos (jei be jos neapsieinate). Ryte išgerkite žolelių arbatos (kiekvienam konsti­ tucijos tipui savo) ir suvalgykite truputį karštos košės. (P. būtų su­ virškinta. Rūgščių sulčių negerki­ te. t. Taip atsitinka dėl valgymo paskubomis. Dabar jau suprantamesni tampa įvairūs patarimai: badauti kartą per savaitę po 24 vai.y. Net jeigu jūs šių problemų neturite. Asmenys. suvalgyti truputį niekuo neatmieštos košės. tikslo nepasieksite. Kai sultys bus normaliai pasi­ savinamos ir atsiras apetitas. atsižvelgiant į individualią konstituciją. Vakarieniaukite anks­ ti. valgykite patroškintas daržoves arba šviežias salotas. ką suvalgėte. venkite įvairių prieskonių ir kitų produktų (alkoholinių gėrimų). kurių konstitucija „Gleivės". neramiai virškinama. turintys konstituciją „Gleivės". Vė­ liau. Pas­ kui galima imtis imbiero dietos.Visų aukščiau nurodytų punktų įvykdymas atgaivins jūsų virškinimo sistemą. ne­ paisydami individualios konstitucijos. Per pietus turite pasisotinti. Kadangi „Vėjo" ir „Tulžies" konstitucijos žmonės sunkiai su­ silaiko nuo valgio ir nepakenčia nemalonių simptomų. prieš valgį gerti karčius gėrimus. per didelis ar per mažas kūno svoris. Virškinimo ritmo ir jėgos suderinimo metodas iš jūsų pareikalaus trijų dienų. Atstatę normalų virškinimo ritmą bei jėgą. užkietėja arba praskysta viduriai. Kitą dieną po badavimo leiskite virškinimo sistemai atrasti savo ritmą. kaip suderinti „virškinimo ugnį". Produktus vakarienei pasirinkite pagal savo konsti­ tucinį tipą. Jeigu jaučiatės gerai. suderinimą reikė­ tų daryti kartą per savaitę. Tiems. tai nau­ dinga virškinimui. verčiau reikėtų pus­ ryčiauti du kartus. Pageidautina tuo metu gerti tik šiltą vandenį. kiek prasčiau — vaisių. kad sutriko virškinimo sistema. Rekomendacijos. Iki pat vakarienės nieko nevalgykite. šiame produkte privalo būti pakankamai savų virš­ kinimo fermentų (turėti indukuotos autolizės sugebėjimų). Kai kurių žmonių virškini­ mas taip pašlijęs ir nusilpęs. vienu metu valgyti tik vieną kurį produk­ tą. Prieš miegą pasidarykite valomąją klizmą (ga­ l i m u Klupimo) ir anksti atsigulkite. daugiau­ sia — per pietus ir truputį lengvo maisto per vakarienę. persivalgymo prieš naktį. Rekomendacijos asmenims. tą dieną apskritai gali nieko negerti — tai jiems bus tik į naudą. arbata ir cigaretės sutrikdo virškinimo ritmą. (P. Atmin­ kite: kava. atitraukite savo dėmesį nuo valgio kokiu nors darbu ir gurkšnokite tik vandenį. Sten­ kitės visada valgyti tuo pačiu metu. gilina ir pagrindžia minėtus nurodymus. Ėda rėmuo. dingsta apetitas. Beveik visi žmo­ nės periodiškai pajunta. Pirmą dieną saikingai pavalgykite. Bregas). jiems galima išgerti saldžių šviežių sulčių arba suvalgyti šaukštą me­ daus bei išgerti stiklinę šilto vandens. reikia atstatyti natūralų virškinimo ritmą. kad tai. Išvalius storąjį žarnyną ir kepenis. kad apskritai nieko negali suvirškinti. pradėjo jį rekomenduoti 277 276 . Iki pusiaudienio nevalgykite nieko. nedomina valgis. turė­ site visą dieną nevalgyti. Tai jiems ypač naudinga. Kad teisingai suderintumėte virškinimo ritmą ir jėgą. Ivanovas) ir t. Kai tik atsiranda šie simptomai. „Vėjo" konstitucijos asmenys gali virškinimo ritmą suderin­ ti kartą per mėnesį. Prieš pietus išgerkite šviežiai išspaustų sulčių. Pa­ čioje pradžioje geriausiai tiks šviežios daržovių (ypač morkų) sultys. Šių rekomendacijų autoriai intuityviai pasirinko palankiausią režimą. Tiems. o po jos pereiti prie individu­ alios rūšinės mitybos. jiems reikia lai­ kytis monodietos. bet nepersivalgyti.

279 . Mokymu apie organizmo išvalymą. kad maisto produktų pagalba jūs pritaikote savo organizmą prie aplinkos. kuris greitai suregu­ liuoja virškinimą. net pati tobuliausia mityba jam duos ma­ žai naudos. skirtoje plačiam skaitytojų ratui. pusiaudienį — plonoji žarna. ir organizmo išvalymu (badavimu). o natris. kad organizme visi fermentai būna aktyvūs laisvų elektronų dėka. o kartu ir sveikatą apskritai. kad kiekvienam maisto produktui virškinimo metu išskiriamos savos virškinimo sultys. ir dėl to atsiranda daug šlakų. Todėl vartojant šiuos produktus. padeda pašalinti iš organizmo vandenį. Ne­ išvalius organizmo. 2. 4. Pavlovo mokslu. kuri teigia. Todėl kritiš­ kai vertinkite įvairiausių rekomendacijų srautą. kraujotaką. Kai energija yra kuria­ me nors organe. daugumai žmonių mityba. Kalis. pade­ dantys „išspausti" iš mitybos maksimalią naudą. maisto perdirbimas vyksta skirtingomis sąlygomis (rūgščiose arba šar­ minėse) įvairiuose virškinimo trakto skyriuose ir skirtingu lai­ ku. Vaisiai ir daržovės dažniausiai priskiriami prie daug kalio tu­ rinčio maisto. 6. Trumpai sakant. pasirodys. Todėl jei žmogus mažai judės. išnagrinėsime jo knygos „Ortotrofija" ištrauką. energija). Todėl net du vienos kilmės produktai trukdo vienas kitam būti pilnavertiškai pasisavinamiems ir suvirškinamiems. I. jis negali pilnavertiškai perdirbti maisto. kas priimtina jūsų konstitucijai. Mokymu apie metabolizmą ląstelės viduje: iš angliavan­ denių ląstelėje susidaro vanduo (gyvybės terpė). taigi ir fermentų ląstelėse aktyvumą) ir laisvi elektronai (t. konsistencija ir infor­ macija. Jei žmogus pripra278 tęs prisivalgyti vakarais. galime teigti — energija kūno organais cirkuliuoja tam tikra tvarka. Taip vertinant pamirštama. Produktai. Pasinaudoję šiomis žiniomis. Pasirodo. Jeigu tie maisto produktai sudarkyti perdirbant pramoni­ niu būdu ir t. Taigi kuo autorius rėmėsi rekomenduojamoje mitybos siste­ moje? 1. jis tuo metu darbingiausias. tai reiškia. Atminkite Biblijos žodžius: „Nekurkite sau stabų". priešingai. neatsižvelgti į visumą.) „Niekas nedaro tokių absurdiškų pareiškimų. sulaiko jį. kuris jums naudingas. Iš mano išvardytų šešių punktų šie trys patys efektyviausi.visiems. Ajurvedos teiginiais apie maisto produktų savybes ir in­ dividualią žmogaus konstituciją. Kad skaitytojas suprastų silpnąsias H. Rytų mokymų apie individualią konstituciją. kad maistas. o man kenks­ mingas? „Ar tiesa. esantis maiste. rasite naujausių europiečių laimėjimų mitybos ir virški­ nimo srityje.. Makrobiotika kaip tik ir nustato tokią pusiausvyrą: vieną pusę maisto sudaro daržo­ vės ir vaisiai. Šeltono teiginių vie­ tas. kad maistas veikia mus skonių energetika. o kruopos — prie natrio. atsirinkite tai. išaugintus gyvenamojoje vietoje). o kitą pusę — kruopos. Paskui energija iš virškinimo organų pasitraukia. jūs derinatės prie technologinio proceso. SKAITYTOJO PERSPĖJIMAS Šioje knygoje apie žmogaus mitybą. angliarūgštė (ji reguliuoja terpės pH. bet ir tikslingai sureguliuosim organizmo funkcijas. Bet dar liko kiti trys. Jei iš tokių pozicijų pasižiūrėsime į mūsų šalyje dabar po­ puliarias dietologo H. mes ne tik individualizuosim mitybą. kitam gali būti kenksmingas? Vanduo — maistas vienam ir nuodas kitam? O kalcis? Fosforas? Natris?" (Autoriaus pastaba: iš karto jaučiamas vertinimas iš orto­ doksinės medicinos pozicijų — suskaidyti viską į sudėtines da­ lis.t. taip pat mokymu apie žarnyno hormoninę sistemą. virškinimą ir mikroflorą. bet ar šito jums reikia? Juk taip nutraukiate maisto saitus. — Ar yra toks maistas. 5. kad jos remiasi I. vienam žmogui naudingas. Šeltono rekomendacijas. Rytą aktyvus skrandis. Pavlovo mokymu. Ugoliovo mokymu apie rūšinę mitybą. neatsižvelgdami į kiekvieno konstituciją. jungian­ čius jus su supančiu pasauliu. kad žmo­ gaus virškinimas natūraliai prisitaikęs prie šios cirkuliacijos. A. rūšine mityba (natūropatai reko­ menduoja grynus produktus. 3. tarp jų turi būti pusiausvyra. Mokymu apie akupunktūrą. Remdamiesi šiuo mokymu. O jie į or­ ganizmą patenka dažniausiai kvėpuojant ir judant.y. sveikata — tuš­ čios pastangos.

kur kitas klimatas. visiškai pa­ neigia daugumą virškinimo fiziologijos teiginių. iš organizmo mineralines druskas ir vitaminus. mes visi sudaryti iš tų pačių cheminių elementų ir tokių pačių proporcijų. savo šalčiu apsunkinantys „Vėjo" tipo žmonių virškinimą". (Autoriaus pastaba: deja. Jų virški­ nimo sistema taip ir nesugebėjo adaptuotis prie vietos produk­ tų. 2. virškinimas sulėtės.1. Jeigu vaisiai ir dar280 žovės yra geriausias valgis žmogui. Jis nesuprato konstitucinių žmogaus skirtumų. H. bet skirtingomis sąlygomis. kenkia visiems". Seltono tvirtinimas atitiktų tiesą. turime tą pačią konstituciją. kas yra geriausia vienam. kaip ir duo­ na. geriausia ir visiems. kurių dėka net paprasčiausiais produktais maitinantis žmogaus mityba yra pilnavertė. Ajurvedos šalininkai. ir kas kenkia vienam.). o stiprias „nutramdyti". ne­ patekę į plonąją žarną. mineralai ir vitaminai". Tai apsunkina tolesnį virškinimą. tikrovėje viskas daug sudėtingiau. (Autoriaus pastaba: taip. Šeltonui. 1992). sutirštins kraujo koloidus. jie griežtai in­ dividualūs. kiti virškinimo ypatumai. 281 . kuris sukelia maistinę leukocitozę (suardo leukocitų gynybą). kad kiekvienam žmogui būdinga sava gyvybinių principų kombinacija. nie­ kada nepatenka į kraują nepakitę. o po to ir visam organizmui: 1. 3. Jo mi­ tybos rekomendacijos labiausiai tinka Tekso valstijai. riebiosios rūgštys. bet prieš patekdami į kraują jie jau paveikia gyvybinius organizmo principus savo skonių ener­ getika. Lėkštė karštos sriubos — virtas maistas. kad pasisavintume tų pačių rūšių ir tipų pro­ duktus". vietoj salotų suvalgykite lėkštę karštos sriubos. neigia mikrofloros vaidmenį (dėl nežinojimo). Autoriaus pastaba: toks patarimas pakenks virškinimui. (Autoriaus pastaba: taip. kur jis gyveno ir gydė žmones. kad mes visi sutverti tų pačių principų pagrin­ du. mo­ nosacharidai. jis maisto są­ skaita stengiasi „patempti" silpnas „došas". ruonio taukams ir 1. neperdirba jų. Visa tai veikla virškinimo organus. eina tuo pačiu evoliucijos keliu. o kiti tropikuose — bananais. Kiekvienas iš mūsų išskiria vienodų rūšių ir vienodą kiekį virškinimo sul­ čių ir tuos pačius virškinimo fermentus". gyvenantis Tolimojoje Šiaurėje. pastebėsime: tai. Obuoliai. Jie išskaidomi pasisavinimo proceso metu ir į kraują patenka jau kaip amino rūgštys. 5. reikalingus jo paties suvirškinimui. pradės rūgti ir trikdys visą virškinimą. Jei neatsisakysite sviesto ir suvalgysite jo 30—50 gramų. Šeltonas žmogaus mitybos problemą susiaurino iki virš­ kinimo fiziologijos. Po tokio prisitaikymo vienos sis­ temos pradeda funkcionuoti visu pajėgumu. kokie jie yra. pirmieji išeiviai iš Europos į Ameriką nebūtų masiškai mirę nuo skrandžio ligų.. kas reikalinga. gimsta su tokiais pačiais organais ir tomis pačiomis funkcijomis. Štai ištrauka iš Dipako Copros knygos „Ideali sveikata" (M. (Autoriaus pastaba: turint galvoje. Mūsų visų tos pačios liaukos ir pasisavinimo sistemos. finikais. jis teikia pirmenybę vietinės kilmės produktams: mėsos drožlėms. Bet ne. darome didžiulę klaidą. Jis ne­ norėjo pastebėti įvairių tautų mitybos aiškių skirtumų. kuriais puikiausiai maitinosi aborigenai. ir išgerkite jį mažais gurkšneliais. Po valgio obuolių pyragas — desertas atims. Duoną su sriuba seilės tik suvilgo. sukuriant papildomas maisto me­ džiagas. maitintis žuvimi. „Ruošdamiesi pietauti paprašykite jums atnešti stiklinę šil­ to vandens.) „Jeigu matysime gyvenimą ir jo įstatymus tokius. Aklai perkeldami jo rekomendacijas į Rusiją. ruonio taukais. pageidautina šilto (šiuo atveju obuo­ lių pyragas daug geriau negu ledai. o ne ledinio. — tegul jais minta eskimas. Duonos mielės pažeis mikroflorą ir sukels disbakteriozę. sviesto ir deserto. Be to. Seltonas šituos įstatymus ide­ alizuoja. ir dėl to vieni žmonės gali gyventi rūsčiomis Siaurės sąlygomis. atskiro žmogaus mitybos ypatumų. Kiekvieno žmogaus organiz­ mas turi prie jų prisitaikyti.) „Visa byloja.) „Kiekvienas iš mūsų pradeda savo gyvenimą kaip apvaisin­ tas kiaušinis. 4. Skrandyje ilgą laiką jausite sunkumą.kurie vienu metu gali būti gėris vienam ir nuodas kitam. tuos pačius maisto poreikius ir aprūpinti taip. Todėl jokių vienodų poreikių būti negali. neatsisakykite duonos. remdamie­ si produktų savybėmis ir mitybos individualumu. Jei šis H. jis remiasi pasenusiu požiūriu — ap­ rūpinti organizmą viskuo. mes gyvenimą pradedame vieno­ dai. Kaip atsvara H. H. gyvenančiam tropikuose. o kitos užgęsta.

uogų. kas jums geriausia ir priimti­ niausia. o ant kojų padų — prasčiau. Aš jam rekomendavau duonos visiškai nevalgyti. Štai ką jis praneša trečia­ me laiške: „1992 m. Žmonėms. o bandeles. o masažą nu282 virintu šlapimu — 1 kartą per dieną. savai­ tę badavau. miltų produktus. Būkite iš­ mintingi ir atsirinkite tik tai. Išgerkite stiklinę šilto vandens (geriau kompoto). augančius (o ne pagamintus) jūsų regione. 5 kartus kepenis. 3. t. Seltono perėmiau teisingą maisto produktų derinimą. Urinoterapijos dėka aš išsigydžiau hemorojų ir. Pageidautina tai daryti pasninko dienomis. Dar daug ką galima kalbėti apie mitybą. vieno valgymo metu pusė produktų tegul būna vaisiai ir daržovės (ne tik žalios. Visą dieną maitinkitės atsižvelgdami į „virškinimo ug­ nies" aktyvumą. bet dabar — konkre­ čios rekomendacijos Rusijos gyventojams. Grybelinė egze­ ma liko tik ant kojų padų". pakeisti ją košėmis. troškintų daržovių. ir individualios konstitucijos prasme. Periodiškai išvalykite savo organizmą ir suderinkite virš­ kinimą. valyti organizmą. Praėjusiame laiške jūs man patarėte nevalgyti duonos. atskleisti jos paslaptis. kas geriausia europietiškoje ir azijie­ tiškoje dietologijoje. egzemą gydau tik urinoterapija.Bet šitos rekomendacijos bus teisingos ir virškinimo fiziolo­ gijos. galima šiuos produktus vartoti. o kita pusė — košės. dėjau nugarinto šlapimo kompresus ant kojų padų. Aš jam rekomendavau nustoti valgyti duoną ir nuodugniai išvalyti kepenis. kovo 15 d. Išimtis — prieskoniai. žie­ mą — džiovintų vaisių. bet saikingai. rezultatus. kovo 15 dienos pradėjau gydytis urinoterapija. V. 2. bulvėmis. Vasarą daugiau vartokite daržovių. išdžiūvusios burnos ir kt. Man rašo A. du kartus išvaliau kepenis. Tokios sintezės dėka mano mokyme apie žmogaus mitybą yra tai. Suvalgykite lėkštę troškintų daržovių arba barščių. priedą). Šlapimą geriu 3 kartus per dieną. kovo mėnesio storąją žarną išvaliau vieną kartą. kaip aprašyta". bet regu­ liariai suvalgykite 1—2 šaukštus daigintų grūdų. sirg­ damas egzema. Nuo birželio 1 dienos vartoju šlapimą po 5—6 kartus per dieną. cuk­ rinį diabetą. salotomis. riešutų. bet ir troškintos). 3. Viskas yra taip. bandelių ir kitų duonos gaminių. Egzema labai lėtai traukiasi: ant rankų delnų jau beveik išgijo. taip pat ir barščių bei kopūstų.) dabar nėra. Štai ką jis rašo antrame laiške: „Nuo 1992 m. Nuo 1992 m. paradoksus ir t. Maisto produktus atsirinkite atsižvelgdami į savo konsti­ tuciją (žr. cukrinio diabeto simptomų (prakaitavimo. Štai vienas natūralaus organizmo atstatymo pavyzdys. Nevalgykite mielinių duonos gaminių.y. vaisių. be to. Mai­ tinausi košėmis. Per šį laiką 2 kartus išvaliau storąją žarną. Suvalgykite lėkštę šiltos košės su sviestu (mėsos mėgė­ jams — gabalėlį virtos mėsos). paprašė patarimo. V. sil­ pnumo. 5.: „Septinti metai sergu cukriniu diabetu ir penkti metai grybeline egzema. rugsėjo 9 dieną. ku­ riuose daug daržovių ir mažai vandens. Aš iš H. Deja. tris dienas iš eilės badavau ir toliau triskart per dieną vartoju šlapimą. panašių rekomendacijų dabar vis daugiau." Baigdamas patarsiu jums kuo dažniau įsiklausyti į savo 283 . Laikykitės teisingo maisto produktų vartojimo eiliškumo ir jų suderinamumo. juk aš. „Papildomai ėmiau valgyti daigintus grūdus. Ir pagaliau ketvirtas laiškas 1992 m. Aprašysiu savo gydymosi urinoterapi­ ja nuo 1992 m. medaus. o rankų del­ nai jau visiškai švarūs. mė­ nesį nevalgiau duonos. kol skrandis tuščias. Laiško gale A. šiltų košių. pripratu­ siems prie pieniško ir mėsiško maisto. Valgykite produktus. Keturis kartus gydžiausi badavimu: du kartus po 2 dienas ir du kartus po 3 dienas. Nuo kojų padų beveik nusilupo šašai. atrodo.. batonus valgyti galima? Kiek laiko nevalgyti duonos? Juk visiškai nevartoti duonos produktų negalima? Apsilankiau garinėje ir po to jaučiausi puikiai. gėriau ištirpintą vandenį. 1. 4. nu­ stojau valgyti duonos. 2. 1 kartą išploviau inks­ tus erškėtuogės šaknų nuoviru. o iš Ajurvedos — mokymą apie produktų savybes ir individualią mitybą. Savijauta gera". jeigu jas išdėstysime tokia tvarka: 1.t. liepos 14 d. penkerius metus nesimaudžiau! Tablečių nuo cukrinio diabeto nevartoju nuo šių metų kovo 15-tos.

Kapchą atitiko galingas kūnas (stambūs kaulai). Vasarą man patinka vaisiai. dažni badavimai ir bėgiojimas su­ teikdavo harmoniją Kapchai. krakmolo. taigi jis priklauso Pitai. jis žilas žmo­ gus. Liudininkų pasakojimu. Polis Bregas taip pat gana sėkmingai laikėsi individualios sveikatingumo programos. pakeisite savo skonio įpročius. jam labai tiko apsipylimai lediniu van­ deniu. fizinei kultūrai didelio dėmesio neteikiau. PRIEDAI 1 priedas TINKAMAI PARINKTOS INDIVIDUALIOS MITYBOS PAVYZDŽIAI Ryškiausias individualaus gyvybinių principų atitikimo pavyz­ dys buvo Porfirijus Kornejevlčius Ivanovas. Užuot valgęs mėsą. Pita — jo žili plaukai ir puikus virškinimas. Riešutus valgau. aliejų. bet retai. Aleksandras Aleksandrovičius Mikulinas — akademikas. Retkarčiais geriu vien šviežią pieną. Analizuokite savo pojūčius. Jo došų derinys buvo beveik toks pat. juk už jį niekas šito nepa­ darė. jei kiek persivalgau — labai greitai padidėja svoris. be vakarienės. aviacijos motorų konstruktorius. Ilgai save stebėjęs aš įsitikinau. Man geriausiai tinka dar­ žovių salotos ir troškintos daržovės. o štai košės — plovas su daržo­ vėmis (morkomis. Rūgš­ taus skonio džiovinti vaisiai man netinka — iškart atšimpa dantys. kaip ir dauguma žmonių. ir alkį (Kap­ cha leidžia iškęsti maisto trūkumą ir kitus sunkumus). Jis labiausiai atitiko Pita—Kapcha derinį. Įprotis badauti ir fiziniai pratimai taip pat tam tiko. po ilgo badavimo jis sėsdavosi su visais už stalo ir valgė viską iš eilės: barščius. persirgta angina (gleivių sankaupa). žolelių arbatas. — tik saldūs: razinos. stengiuosi kuo daugiau gerti šviežių sulčių: obuolių ir burokėlių bei morkų. Nevartokite produktų. kaip ir Ivanovo (Pita—Kapcha). vegetariški barščiai. bet jais nepasisotinu. pelynų nuovirą. Toks perėjimas iš badavimo jam buvo normalus dalykas. Į tai atsižvelgiant. Savijauta nesiskundžiu. Nuolatos skaitykite šitą knygą apie mitybą ir patys išmoksite tinkamai maitintis. kurių suvalgius jums negera. šių došų derinys padėdavo jam lengvai pakelti ir šaltį (juk Pita teikia šilumą). Antra. tramdantys došą Pita. bulves ir kt. kad tik neišvestų iš pusiausvy­ ros Kapchos. kad man labiausiai tinka saikingas maitinimasis. Bet rimtai 285 .y. svogūnais) man ypač tinka. Štai beveik ir visas mano maistas. Be to. jis yra sirgęs plaučių tu­ berkulioze — tai Kapcha disbalanso požymis. du kartus per dieną. t. Prieš miegą — žolelių arbata.organizmą po kiekvieno valgymo. Polis Bregas labai vengė gleives gaminančių produktų: pie­ niško maisto. peržengė 90 metų ribą. Pietūs — nuo 16 iki 17 vai. Pats autorius elgėsi lygiai taip. o ant­ ras patiekalas — košės ir ypač daigintų grūdų duona. Štai ištrauka iš jo garsiosios knygos „Aktyvus ilgaamžiškumas": „Iki penkiasdešimties metų amžiaus aš. geriu savo šlapimą keletą kartų per dieną. geriu ištirpintą vandenį. Pirmą kartą valgau maždaug 10—11 vai. abrikosai. Visų pirma.

be talento ir valios. Puikiai pasakyta: turi būti individualus. nei tėvas. „Pirmąją didelę pergalę jis pasiekė 1984 m. nei kiti artimieji nebuvo ilga­ amžiai. laimėjęs „ma­ ratono" mačą ir iškovojęs pirmą vietą atvirame Prancūzijos čempionate. Jis pirmenybę teikė prės­ koms be mielių bandelėms. Kiti trys pavyzdžiai — iš kitų sri­ čių. Ir.. daugiau daržovių ir ko­ šių. laimėjo 87 „Gran pri" serijos varžybas. skaistus veidas!" Bet po to jis suvalgė pyragėlį su mėsa. švytintis. O štai ką jis papasakojo apie savo ilgaamžiškumą: „Nei mano motina. Ivanas Lendlas yra fenomenalaus darbingumo. būtent ląstelėms. Ar išsivaly286 mas sutapo su atskiros mitybos pažeidimu. kuriomis dali­ jimosi būdu atsiradusios naujos ląstelės neprarastų jaunų pil­ naverčių savo gentainių savybių. Jis tris kartus bu­ vo atvirų Prancūzijos ir JAV pirmenybių čempionas. neriebus maistas. 27. * Žurnalas „Planetos aidas". kaip ir visi žymiausi natūropatai. jog naudinga išgerti 7—8 stiklines skysčio „kraujui atskiesti". Didžiuliai laimėjimai jį visiškai sugniuždė. Nežinodamas savo došų proporci­ jos. kai smarkiai išalkdavo. O dabar trumpai apie mitybą. ar prisidėjo kiti fak­ toriai. O man štai jau 90 metų. vartojant alkoholį ir rūkant.. nes mielės žarnyne sukelia rūgimą ir naikina taip reikalingą mikroflorą. bet kad taip smarkiai nuo to nukentėtų. Bendrai susumavus. savitumus. „Rezultatas buvo stulbinantis. ir gyvenimo būdas turi būti individualus". tokias išorinės terpės sąlygas. Toks esu ir dabar". jis intuityviai pasirinko aukščiau išvardytas priemones do­ šų suderinimui. kad čia įsipainiojo dar kažkas.susirgęs ir patekęs į ligoninę. Valgydavo Mikulinas labai mažai ir tik tada. Galva plika — Pita. Gyvulinius riebalus jis pakeitė augaliniais aliejais. reikia dar kažko. Pagal došas jis irgi Pita—Kapcha. Kadaise pirmoji pasaulio raketė Ivanas Lendlas aštuonis kartus nugalėjo „Didžiojo kirčio" turnyruose. Cia kažkas ne taip. aš pakanka­ mai žvalus. nesu matęs. Druskos ir cukraus vartojo nedaug. Mėsos sultinio nevartojo. Ir tas „kažkas" — individuali mityba. išsaugojau kūrybinių minčių šviežumą. kad negalėdavo treniruotis daugiau nei 15 minučių. išsiugdžiau savo sistemą. 287 . Atsirado jėgos! Žvalumas! Gyvenimo džiaugsmas! Atjaunėjęs. kiekvieną dieną po 4—5 valandas. tam padė­ jo per dieną išgertos 7—8 stiklinės skysčio. temperamentą. kad vos atgaivino ligoni­ nėje. nesenti ir bėgant metams išsaugoti darbingumą. Per savo sportinę karjerą uždirbo daugiau kaip 15 milijonų dolerių. Pa­ laipsniui pradėjau laikytis šių principų. kurios paantraš­ tė — „Mano kovos su senatve sistema". me­ dus ir rūgštūs pieno produktai suteikė pusiausvyrą došai Kap­ cha. žuvį valgė saikingai. vietoj jo gėrė erškėtuogių antpilą. ir Pita došas. Badaudavo vieną du kartus per metus po septynias dienas. aukšta temperatūra sergant — irgi Pita požymis. Taip atsira­ do mano knyga „Aktyvus ilgaamžiškumas". Perskaitęs daktaro Zamchau knygą „Atskiros mitybos ins­ titutas". Virtą mėsą. Vyras jis stambus — Kapcha požymis. gydytojo ir šiaip protingo žmogaus gyvenimo. treniruojasi 6 kartus per savaitę. 1989. Taigi saikinga mityba. Bet aš niekada nera­ ginu aklai pasikliauti mano rekomendacijomis. Man atrodo. be fizinės kultū­ ros ir sporto. pabandė taip maitintis. Badavimas sureguliavo ir Kapcha. Nr. Ši sistema padėjo man įveikti ligas. tebedirbu.. o paskui susidomėjau organizmo gyvybinių galių stiprinimo problema — ir kaip mokslininkas. kad prieš 50 metų galutinai su­ pratau: negalima gyventi plaukiant pasroviui. ir organizmas ėmė valytis taip. Jis. ir kaip inžinierius konstruktorius. Gydytojų nuomone. persivalgant. Manė. du kar­ tus — Australijos. panorau išsiaiškinti sudėtingą žmogaus organizmo sandarą. Šitai galiu paaiškinti tik tuo. kaip matote. Vartojo tik rūgusio pieno produk­ tus. Kad atlaikytum tokį krūvį. Šie trys pirmi pavyzdžiai — iš atsiskyrėlio. Vadinasi. Išstudijavęs šia tema daugybę knygų. kad reikia tik sukurti ląstelėms. silpnu­ mo priežastis buvo „kietas maistas" — pakilo cholesterino kie­ kis. Štai ištrauka iš straipsnio „Toks racionalus Ivanas Lend­ las"*. jį pakeitė medumi. Kiekvienas žmo­ gus turi savo įpročius. manė. Kitus du su puse mėnesio Lendlas jautėsi taip blogai.

garbėt­ roška. geriu koka-kolą ir kemšu visokius žalingus produk­ tus. atsikirsdavau: „Ką jūs supran­ tate? Aš geriau žinau". šalta ir sausa. odos šviesinimas. 2 priedas DOMINUOJANČIŲ DOŠŲ NUSTATYMAS IR JŲ REGULIAVIMAS I. Tik per žaidynes. iš kurios išteka visi mūsų troškimai. Vėl priminsim senolių charakteristikas: Vata žmonės mėgsta dainas. kad jie teisūs". ku­ rie skatina nutukimą. juodi. Smulkių kaulų. nevalgė produktų. linksmybes. juodaplaukis. jis sutram­ do Kapcha došą. kurios neleidžia „iš­ sišokti" došai Kapcha. šokius. ir tai gerokai sumažina ištvermę. Maiklas Džek­ sonas vegetaras — valgo vaisius. liesas žmogus. Plaštaka smulki. Aprašytieji pavyzdžiai patvirtina. 2. eisena lengva. Paskui. jo paties žodžiais tariant. 289 . Kai šio realizacijos proceso niekas netrikdo. intuicija ir kuri pati realizuojasi per mus. linkę kaupti ir analizuoti savo patirtį. Laikosi atskiros mitybos režimo. Pagal došas tai Vata—Kapcha (įsiminimo greitis siejamas su pastovumu). išvedančius jas iš pusiausvyros. Kiti došų deriniai nulemia kitok} elgesį ir kitus polinkius. jo veide li­ ko vilko išraiška. Ivanas Lendlas mityba sulygino savo Vata ir Pita. kokią didelę reikšmę turi taisyklinga mityba. jų ne­ paprastu veiksmingumu. judesiai nuostabiai koor­ dinuoti ir greiti. Jame dominuoja došos Vata—Pita. „Jis atrodo kaip atletas.„Dar tėvai mane bardavo. Šitiems žmonėms patinka prikaustyti prie savęs dėmesį. ribo­ jančią baltymus. Nuo tos dienos čempionas taiko Roberto Chaaso dietą. bet jis lieknas ir puikiai atrodo". — Tiesa. žmogus jaučiasi puikiai ir sugeba džiaugtis gyvenimu. Dabar jam 46-eri. kad žmonės. Kūnas lieknas. Judesiai greiti. banguoti. atmetęs produktus. Jam priklauso maksimalaus informacijos kie­ kio įsiminimo pasaulio rekordas. no­ ras likti visą gyvenimą jaunu. nors atrodo geriau nei kai kurie šešiolikmečiai. IŠORINIAI DUOMENYS Vata 1. Jis pasirinko tinka­ miausią došų subalansavimo variantą. 3. estra­ dos srityje. Prisiminkite. Vata—Pita derinys žmones apdovanoja gabumais. po didelio fizinio krū­ vio. atsiskleidžiančiais audringoje veikloje sporto. Nepaprastai stiprios asmenybės pavyzdys ir Albertas Ignatenko: aukštas. — sakė įžymusis Džonas Njukombas. turintys Pita—Kapcha došas. Remdamasis savo pastebėjimais. gyvenimo džiaugs­ imas. Pagal došas Ivanas Lendlas yra mišraus Vata—Pita tipo. nejučiomis padariau išva­ dą. lieknas. švytinčios akys. tai jiems natūralu. daržoves. Būtent jie kuria dvasines ir materiali­ nes žmonijos vertybes. Veido skaistumas. stimuliuoja silpniausią — Pita — došą. grakšti. Valančios klizmos prieš badavimą ir „nauli" 288 jogos pratimai sureguliuoja sausą Vata došą. galintis Olimpinėse žaidynėse nubėgti 1500 met­ rų. Badaudamas kartą per savaitę po 24 valandas. judesiai vikrūs — Vata požymiai. Šią programą jis prisitaikė prieš 14 metų. Tokia mityba — viena iš priemonių. Žiūrėdamas į jį. nė kiek nežilstelėję plaukai. Baltyminiai pro­ duktai stipriai veikia došą Pitą perkaitindami organizmą. Kaip ir visi jauni žmonės. elgsena panašus į demoną — „vilkiška veido išraiška" — labiausiai charakteringi Pita bruožai. kaip Pita žmogų apibūdina „Čžud-ši" — protas aštrus. Pita liudija ir jo nepaprastas garbės troškimas. ir tapo toks. įsitikinau natūraliosiomis gydančiosiomis galiomis. Estrados žvaigždė Maiklas Džeksonas vaikystėje buvo sto­ rulis. Jūs taip pat galite visai nesudėtingai susi­ reguliuoti savo došas ir pasiekti gyvenimo pilnatvę. muziką. Klizma — citri­ nos sultys ir vanduo — priešingai. kokį mes jį pažįstam — nepaprastai impulsyvus. kad amžinai maitinuosi „Makdonalduose". kuriantis puikią ritmišką muziką. Došų pu­ siausvyra padės eiti jums tinkamiausiu keliu. ir laikosi griežto treniruočių plano. kadangi atnau­ jinsite savo ryšį su Vienintele Sfera. pa­ dėjusių jam taip puikiai išreikšti save. aš supratau. geranoriškumas pakeri visus šalia esančius.

2. vasarą greitai pavargsta. neriebus. o kartais prastai (niekas nelenda į galvą). 3. Kapcha 1. 3. IV. šilta. eisena neskubri. 4 — išreikšta ryškiai. 3. Šiltas. Sunkiai ką nors pradedu. su sapnais. Informaciją priimu ne iškart. Stengiuosi būti tikslus ir organizuotas. tai lėti. sausa oda. 2. II. Pravėsęs. 3. Pita 1. valgo mažai. 3. KŪNO FIZIOLOGIJA Vata 1. 2. 3. Nutukimas. 3. 3. esu labai šnekus — tikra kompanijos sic Pita 1. Ramus ir nedirglus (sunku išvesti iš pusiausvyros). III. Kūno procesai tai greiti. lėti. 2. Vertinimas pagal 5 balų sistemą: 0 — ne jūsų charakteristika. 2. Vidutinis kūno sudėjimas. Miegas normalus. pavalgyti mėgsta sočiai. 2 — išreikšta silpnai. Nerimastingumas. Kapcha 1. Pita 1. Man būdingas entuziazmas ir gyvumas. 2. šalta ir drėgna. 2. daugiau kaip 8 valandos. Šiltas. Nepatinka lietingas oras. Nepaisant saikingos mitybos. Judesiai harmoningi. užkietėję vidu­ riai. rėmuo. artritas. Kapcha 1. Plaštaka plati. svorį numesti pa­ vyksta sunkiai. abejingas. odos blyškumas. Įvairūs uždegimai su aukšta temperatūra. 2. depresija. Virškinimas sklandus. slo­ gos ir skrepliavimas.Pita 1. skran­ džio opos. pilnėja. Kad ir normaliai maitindamiesi. 1 — kažką tokio jūs turite. 3. niekad nepilnėja. plaukai rusvi arba žili. PSICHOLOGIJA IR PROTINIAI SUGEBĖJIMAI Vata 1. 291 290 . Miegas paviršutiniškas. 2. eisena normali. Kapcha 1. pilnėti linkęs žmogus. 2. Galiu lengvai susierzinti dėl menkniekių. sausas. liesėjimas. METŲ LAIKAI IR POLINKIS SIRGTI Vata 1. Stambių kaulų. ypač drėgnasis metų laikas. nerimas ir dirglumas. Sunkiai pakelia šaltąjį metų periodą. Judesiai plastiški. Miegas normalus. Informaciją įsimenu įvairiai: kartais puikiai. galva praplikus. 3. 2. 3 — išreikšta vidutiniškai. Procesai vyksta greitai. bet laiku nepavalgęs susierzina. Kitų nuomone. Informaciją perimu greitai ir taip pat greitai ją užmirš­ tu. bet ilgam. Kūno procesai lėti. valgo saikingai. šaltis kūne. TINKAMAS MAISTAS. ploni. žiemą oda tampa sausa. Plaštaka vidutinio dydžio. maloni. neiš­ vengia virškinimo sutrikimų. Sunkiai pakelia karštį. 5 — aukščiausias išraiškos laipsnis. 3.

mėsos sul­ tinys. Sriubos: žirnienė. vėžiai. ka­ dagys. grikių. kukurūzų. rekomenduojami. Vyraujantys skoniai — saldus. kas yra došos. medus. geriausia saldymedžio. granatai. Sriubos: miltų tyrė. antiena. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. druska. Augaliniai aliejai: visi. kai doša Pita sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: atvėsęs. muskusas ir mumijo. Dieta ir maisto produktai. Gyvulinės kilmės maistas: žąsiena. galite reguliuoti savijautą. Vaisiai: džiovinti vaisiai. sūrus ir rūgštus. kriaušės. rekomenduojami. ji yra dominuojanti ir jūs atitinkate vienos došos tipą. kartus ir gaižus. 293 DOŠŲ REGULIAVIMAS MITYBA Žinodami savo tipą. galite pereiti prie došų sureguliavimo. avižų. Saldinančios medžiagos: juodasis sirupas. česnakų sriuba. raugerškis. šalavijas.t. sureguliuos organizmo fiziologines funkci­ jas. Pieno produktai: pienas. arbatos. stiprinantys Vata došą Bendros pastabos: lengva dieta ar badavimas. kai jau žinote. melionai. Kruopos: kviečių. česnakai. Dominuojantys skoniai: kartus. arbūzai. juo­ dieji pipirai. Antroje die­ nos pusėje jūsų energija smarkiai nukrinta. gars­ tyčių grūdeliai. kuri doša pir­ mauja.Kiekvieną teiginį įvertinkite balais. Ta­ da jos. jūs tolygaus tipo. miežių. ąžuolo žievė ir gilės. šviežios bulvės. span­ guolės. kiauliena. salierai ir pupelės (visas daržoves valgyti „žalias"). natūralūs sirupai. gencijonas. Riešutai: visi. pušis. obuoliai. gvazdikėliai. triušiena. virtos — burokėliai. kardamonas. muskato riešutas. salotos. jei dviejų došų sumos beveik lygios. Dabar. Riešutai: nevartoti jokių. Trys paskutinieji ypač stimuliuoja Vatą. sofora. kai doša Vata sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: rekomenduojama vartoti šiltus. aitrus ir gaižus. erškėtuogės žiedai. kur jos susikoncentravę ir t. debesylas. Daržovės: troškintos. minkštus produktus ir gėrimus. koks jų vaidmuo kūne. Žolės ir visa kita: kalpokė. pageidautina skystas maistas ir gėrimai. jei visos trys maždaug lygios. esate dviejų došų tipo žmo­ gaus. svogūnai. Dieta ir maisto produktai. ferula. Alaus mielės. avižų. lydytas sviestas. sočius. sorų. žuvys. kiaušiniai. rugių. sausi pro­ duktai. špinatai. nendrių cukrus. Paskui atskirai sudėki­ te Vata. Daržovės: kopūstai. Augaliniai aliejai: nevartoti. Prieskoniai: pipirai. jūros gyvūnai. avietė. savo ruožtu. Kruopos: ryžių. petra­ žolės. vėdrynas. Pieno produktai: visų rūšių. Kruopos: miežių. morkos. šaltas maistas. aviena. 292 . vištiena. kiaulpienės. agurkai. daiginti kviečiai. Išgerkite nurodytų žolių. kviečių. sviestas. Prieskoniai: svogūnai. baltų ry­ žių. Valgyti galima iki so­ ties. linų sėmenys. šeivamedis. alyvuogės. Maistui bū­ dingi skoniai: saldus. Jei vienos došos suma bus 10 balų didesnė už artimiau­ sias. bulvės. dedešva. cinamonas. Saldinantys produktai: viskas. salotos. arkliena. Bungė pipirai.. abejingą maistą. Pieno produktai: vengti visų. daiginti kviečiai. imbieras. Pita ir Kapcha došų balus ir žiūrėkite. Dieta ir maisto produktai. Papildoma rekomendacija Vata tipo žmonėms. kmynai. žirniai. dilgėlienė. išskyrus medų ir juodąjį si­ rupą. Gyvūniniai produktai: jautiena. šparagal. Žolės: saldymedis (rudmenė).

mėsos sul­ tinys. churma. šaltalankiai. grikių. sū­ rus ir rūgštus. dilgėlienė. šalti pro­ duktai ir gėrimai. melionai. ferula. sausas maistas su dominuo­ jančiu rūgščiu. žiomenė. sviestas. stiprinantys Pita došą Bendros pastabos: karštas. rugių. sorų. an­ tiena. obuo­ lių sultys. arbūzai. agurkai. melionai. sūris. citrinos. arbūzai. bulvės. gencijonas didžialapis. sezamo. salotos. dešra.Augaliniai aliejai: šviežias alyvuogių. pu­ pos. Sriubos: miltų tyrė. vištiena. Daržovės: ridikai. rūgštusis debesylas. kmynai. ro­ pės ir visos kitos plačialapės daržovės. pa­ sukos. kviečių. rūgusio pieno produktai. alūnas. jūros gyvūnai. ridikai. Žolės ir visa kita: saldymedis (rudmenė). sūris. juodieji pipirai. Dieta ir maisto produktai. išrūgos. ridikai. pomidorai. kiauliena. išskyrus medų. baklažanai. kad nuo Pita maisto pertekliaus gali padidėti rūgštingumas. salierai. krapai. žuvys. abejingas maistas. stiprinantys Kapcha došą Bendros pastabos: gausus. išskyrus druską. kava. svogūnai (pakepinti svogūnai įgyja priešingas savybes). vynuogės. ilgieji pipirai. tamsių ryžių. saliero ir garstyčių sėklos. ridikų sriuba. rūgštūs apelsinai. Augaliniai aliejai: apkartęs aliejus. vėžiai. kriaušės. Daržovės: kartieji pipirai. atšaldytas virintas van­ duo ir ypač alaus mielės. šaltas vanduo. žalios daržovės. kardamonas. Gyvūninis maistas: viščiukai. juodieji pi­ pirai (po truputį). bulvės. saldžiosios bulvės. Prieskoniai: imbieras. kiaušiniai. cinamonas. kochija. Saldinantieji produktai: medus. mirkyti džiovinti vaisiai ir jų kompotai. salotos. grietinėlė. Pieno produktai: rūgštaus pieno produktai. sviestas. Prieskoniai: kalendra. Žolės ir visa kita: kiaulpienė. Gyvūninis maistas: jautiena. česnakų sriuba. Dieta ir maisto produktai. avižų. pelynas. Augaliniai aliejai: migdolų. kukurūzų. aiva. Sko­ nis — kartus. Gyvūninis maistas: jautiena. petražolės (šaknys ir lapeliai). Pieno produktai: pienas. Saldinantys produktai: visi. grietinė. Saldinantys produktai: medus. pelynas. morkos. granatai. pupos. sorų. rugių. aštrus ir gaižus. mėtų arbata. kukurūzų. Daržovės: pomidorai. Vaisiai: greipfrutai. Vaisiai: saldūs vaisiai. Prieskoniai: visi. Dominuojantys maisto skoniai — saldus. saulėgrąžų. žuvys. aviena. gvazdikėliai. 294 Dieta ir maisto produktai. aje­ ras. amoniakas. termopsis. kopūstai. kiaušinio tryniai. aiva. pušis. žirniai. Daržovės: moliūgai. burokėliai. šviežias sviestas. druska. Vaisiai: obuoliai. moliūgai. Žolės ir visa kita: kalpokė. rūgšti grietinė. šaltalankis. Riešutai: kešju. linų sėmenys. juodasis sirupas. Stengtis neprivalgyti. aviena. sūriu ir aitriu skoniu. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. svogūnai. kai doša Kapcha sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: šiltas. Kruopos: kukurūzų. 295 . rekomenduojami. dešra. lengvas maistas ir gėrimai. žąsiena. Sriubos: dilgėlienė. špinatai. erškėtuogės žiedai ir vaisiai. Augaliniai aliejai: visi žinomi aliejai ir kaulų čiulpai bei taukai. Kruopos: ryžių. agurkai. Prieskoniai: druska. kalakutiena. žemės riešutai. kaulenis ir kiti rūgštūs vaisiai. Kruopos: miežių. Riešutai: visų rūšių. kopūstai. česnakai. Gyvūninis maistas: viščiukai. kiaušinio balty­ mai. petražolės. spanguolės. granato sėklos. avižų. raudona mėsa. Reikia turėti galvoje. šalavijas. dedešva. Pieno produktai: liesas pienas. granato sėklos.

Reikia žinoti. Išoriniai duomenys 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —5 — 5 —4 —4 — 0 —2 —0 — 0 —0 II. o antrą naudojate epizodiškai.2 IV. Pitai ir Kapchai. dažniausiai šie tipai būna sumi­ šę. kad perdėtas Kapcha stimuliavimas organiz­ me „prigamina" gleivių. žirnienė. Kuno fiziologija —3 — 4 —2 296 Vata Pita Pita Kapcha 3 1 2 3 Kapcha 1 2 3 Vata Iš viso: Vata — 45. Bet paprastai gyvenime ir vienos došos. ir subalansuotas tolygus tipas būna labai retai. Mano balai pasiskirstė taip: Klausimo numeris Vertinimas Doša 1 2 3 1 2 3 —4 — 4 .3 . Jei esate tolygaus tipo. po lygiai naudokite viską. galite pasirinkti tinkamiausią dietą ir pro­ duktus. Imkime mano pavyzdį. ypač viršutinėje kūno dalyje — plau­ čiuose ir nosiaryklėje.4 —2 — 2 .3 Vata Vata Pita Kapcha I.3 —2 — 1 . metų laikai. kokiam tipui priklausote — vienos došos. o maistą iš antro varianto valgote tik retkarčiais. Kapcha — 16. Jei vyrauja Kapcha — renkatės pirmą variantą. Tinkamiausias maistas. galimos ligos 1 2 3 1 2 .4 —2 — 0 —2 Pita Kapcha III. dilgėlienė. Žinodami. Pita — 38.3 — 2 . Taip pat su Vata ir Pita atvejais — renkatės pirmą varian­ tą.3 .Sriubos: mėsos sultinys. 297 .4 — 4 . kas tinka Vatai. Psichologija ir protiniai sugebėjimai 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —4 — 3 . dviejų došų ar tolygiam.5 — 4 .

Juk Vata ir Kapcha došos yra šaltos ir lengvai sužadinamos šaltu maistu. beveik 100). kad jūs „pataikėte į došą". jas galite lengvai sureguliuoti. — išnykę šitos došos sužadinimo simptomai ir gera savijauta. Šeltono knygą ėmė maitintis žaliu maistu. kas bu­ vo pasisavinta. Kokia šios mirties priežastis? Visų pirma. Ką reikėjo daryti? Iš pradžių išvalyti storąją žarną. + 16 proc. nesulaukusi trokštamo rezultato. daržovių racionas jai buvo neįprastas. Geidžiamo rezultato taip ir nesulaukusi. kuri sukelia kraujo sąstovį skrandyje. rūgštaus) ir 16 proc. Štai kodėl reikia siekti. Trečia. Kriterijus. Neužmirškite euro­ pinių rekomendacijų. nepatenkintas. Jeigu tai išreikšime pagal antrinius duomenis: 45 proc. turinti sveikatos sutrikimų. prie naujos rūšies maisto turi prisitaikyti ir žarny­ no mikroflora. Kai kepenys neišvalytos. kokybiškai kitokio maisto virškinimui. kasoje. vėl priprasti. — Kapcha. Ketvirta. o sužadintos došos simptomai neišnyksta. skysčių ir salotų.t. Šiuolaiki­ niu supratimu. Prisime­ nate iš „Čžud-ši": „Neįprastas maistas irgi nuodas". neperdirbtas kepeny­ se. Reikėjo vėl prisitaikyti prie seno maisto. kartaus. nusprendė grįžti prie normalios mitybos. gali būti įvairūs niuan­ sai. vaisiams ir taip to­ liau. aplenkė kepenis. — Pita ir 16 proc. suderinamus pagal savybes (šilumą. bet staiga mirė nuo išsekimo. rūgštaus ir 16 proc. perskaičiusi H. kartaus ir gaižaus (antrinio skonio tai bus 19 proc. saldaus ir 19 proc. iš pradžių 299 . kartaus. ir po 3—4 savaičių vis­ kas išsilygins.Jei visa tai išreikšime procentais (45 + 38 + 16 = 99. moteris paban­ dė sugrįžti prie įprasto maisto. Na­ tūralu. Kol vyko šis derinimasis prie naujo ir vėl prie seno maisto. Iš viso: 64 proc. o tai irgi užima laiko. plonojoje žarnoje. kad jis pakeistų žmogiš­ ką prigimtį ir jos disharmoniją paverstų har­ monija. fermentacijos sistemos virškinimo trakte turėjo persitvarkyti naujo. o 38 proc. 38 proc. I. o pas­ kui sureguliuoti likusias. pro­ duktų iš raminančios Vata dietos. = 61 proc. Tiek racione turi būti šilto maisto. visada sergama užslėpta portaline hipertonija. jau­ čiate diskomfortą. kepenis ir pradėti laipsnišką perėjimą prie naujos mitybos. stenkitės vienu me­ tu vartoti produktus. organizmas taip nusialino. Maistas. Žinoma. kad galėtų virškinti naujos rū­ šies maistą. o nuo seno atprato. bet per tą laiką fermentacijos sistemos suspėjo persitvarkyti. todėl netgi tai. Jei „nepataikėte" — darotės mieguistas. Tai yra stabdis. stenkitės. Todėl iš pradžių maistas nebuvo suvirškintas ir pasisavintas. Mečnikovas 1 atvejis. vėsaus — Pita došos pusiausvyrai.) ir pagal antrinius skonius. trukdantis gamintis naujoms virškinimo sul­ tims. Maisto temperatūros požiūriu rezultatas gaunamas taip: 45 proc. Kad kuo tiksliau „pataikytumėt į došą". Moteris. abe­ jingumą ir t. 3 priedas KLAIDOS. ji nebuvo išsivaliusi kepenų. sal­ daus. Reguliavimą būtinai reikia pradėti nuo dominuojančios do­ šos arba Vata došos (kadangi ji visiems yra pagrindinė). kad šitas procesas reikalauja tam tikro laiko. kad šio „eksperimento" neatlaikė. taikomų skysčiams. Maždaug taip pat galima pasirinkti maistą ir pagal kitus ro­ diklius: kiek gali būti kruopų. blužnyje. 19 proc. Periodas nuo perėjimo iki mirties truko apie tris mėnesius. kad per die­ ną jūs gautumėt visų 6 skonių maisto. 38 proc. Antra. saldaus. Jeigu jums nepavyksta sureguliuoti. mūsų organizmui nepriimtinas. įvairaus skonio nuo pirminių: saldaus. pakili nuotaika po val­ gio. PASITAIKANČIOS PEREINANT PRIE NATŪRALIOS MITYBOS Žmogus sutvertas dideliems darbams. bet atsižvelgdami į došų sužadinimo požymius. kasdieniniame mano valgiaraštyje turi būti 45 proc.

ji sureguliavo jo procesus {Jin—Jan pusiausvyra vadinama „Den"). B3 — 6. daržovės. ypač rūgščiais vaisiais. kaupėsi skysčiai. ji greitai pervargdavo. nusėda visame organizme. Maždaug po pusantrų metų ėmė gesti dantys (susidėvėjo emalė). kūnas nutuko ir išbrinko. moteris greitai pravirkdavo. morkose. Ji ė m ė vartoti natūralias laisvinančias priemones. 4 atvejis. Kodėl taip atsitiko? Manau. apsirydavo. perpildo jį ir po to pašalinama gleivių pavidalu per kvėpavimo takus. Žinome. Netgi keli iš eilės kepenų valymai nieko gero nedavė. Likusioji dalis nusėda ant storosios žarnos siene­ lių. Po storosios žarnos valymų ir perėjus prie šviežių daržovių racio­ no su daug daržovių sulčių (visų pirma morkų. skrepliavimas ir šniurkščiojimas nosimi. Smarkiai suma­ žėjo darbingumas.t. riebalus. C — 25 miligramai ir t. kuriame labai daug ir mineralinių medžiagų. Kad taip yra. savo organizmą pa kreipė į Jan pusę. Kodėl? Jie nepaiso produktų subalansavimo taisyklių. Žmo­ gus vartoja įprastą maistą — kopūstų salotas su įvairiais prie­ dais. ku ris „pašarmino" smarkiai užrūgštintą organizmą. Buvo nuslopintos organizmo Jan funk cijos: vidurių užkietėjimas. kiau­ šinių.. Rytą. susiklosto tokia situacija — mes pasisaviname maisto lygiai tiek. kiek pakanka jo fermentų ir vitaminų. B2 — 0. Deja. kuriuose labai daug vitaminų. sausainius ir t. aliejų ir t.6 mg. Organizmas spontaniškai ėmė reikalauti Jan produktų. greitas nuovargis. duoną. kad jūsų virškinimo traktas gali perdirbti žalią augalinį maistą. Priimtiniausias šiuo požiūriu maisto produktas — alaus mielės ir daiginti grūdai. Nepadėjo joks gydymas. pieno produktų.t. dylanti danti| emalė. Keletą mėnesių ji maitinosi skysčiais. liūdesys. kad dauguma vaisių ir daržovių (ypač rūgščių) yra Jin. Tebesimaitindama švie­ žių „žaliu" maistu. ėmęsi atskiros mitybos. išgėrę 100—200 ml alaus mielių. iki 1 litro). atsirasdavo stemplės spazmai. Organizmas ir vėl žmogui alkio jausmu prime301 . kol tuščias skrandis. Tai nuosėdos. prarado saiko jaus­ mą. A ir D vitaminų. košių ir t.atmetus labiausiai kenksmingus produktus: mėsą. Jan — košės. kuriose dauginasi patologiška mikroflora. Iš pradžių ji labai atitiko Jau principą — liesa. Dauguma žmonių. jaučiasi gerai. Bet rytais ir visą dieną jie nuolat atsikosti. kūnas pasidarė sunkus. 3 atvejis.) maistą bei gerti sultis. išsivalę storąją žarną ir kepe­ nis. jie jau vegetarai ir iki soties gali šveisti košes. negalėdama atsidžiaugti ryškia per mainą.t. anksčiau šalinęs maistą kartą per tris—še­ šias dienas.t. ir vitaminų.t.6 mg. pabrinkęs kūnas. psichika pasidarė ne­ stabili. jai reikėjo pusiausvyros tarp 300 Jin ir Jan produktų: Jin — vaisiai. o kita dalis prasiskverbia į kraujo apytakos ratą. Įprastuose augaliniuose maisto produktuose (kopūstuose. bet negauna kito būtino maisto. kruopščiai kramtydama maistą. Paskui. Vėliau žarnynas ėmė dirbti nereguliariai. kurie pasisavinami kur kas geriau. vaisiuose ir t. 2 atvejis. aliejumi ir žaliais kiaušiniais. mėsa.7 mg. kad priežastis — tipiškiausias principų Jin—Jan nepaisymas. ir ko kito. kad pirmykščio lengvumo nebeliko. kad gautum 1000 kilokalorijų. juo la­ biau kad kai kurie žmonės galvoja: jeigu nevalgo mėsos. energijos ir sveikatos. iš 250 gramų baltymų ar anglia­ vandenių pasisavinamas nemažas kiekis biologiškai aktyvių medžiagų: B] vitamino — 0.) nedaug B. Taip ji ir ėmė maitintis. Tai moterį labai paveikė. Kaip to išvengti? Išmintinga liaudis seniai naudodavo pa­ pildomą maistą. užuot pašalinęs jį vos susmul­ kintą. bal­ tą duoną. ir ji nusprendė valgyti vien žali. Sis periodas tęsiasi vienerius dvejus metus! Ir pagaliau pajuntate. Kad pašalintų šiuos reiškinius. Pavyzdžiui. sloguoja. todėl taip išaugo apetitas. dviejų trijų rūšių kruopas. Tačiau po trijų mėnesių ji pastebėjo. ėmė greitai taisytis ir jau po dviejų mėnesių „skrajojo". Po valymų ir mitybos pasikeitimo. Būtenl tada ji gavo jėgų. aprūpinsime organizmą visomis reikalingomis me­ džiagomis. Žarnynas. Žarnyno mikroflora taip pat šių būtinų vitaminų gamina mažai. Kai tik bandydavo praryti sukramtytą maistą. Aukščiau aprašytasis natūralių vitaminų ir mi­ neralinių medžiagų stokos atvejis dažnai skatina besotystę. atsikrato visų nega­ lavimų. Si vienpusiš­ ka mityba ją labai nualino (atrodė kaip nušiurusi katė). imkimės įprasto maisto — salotų. žalumynus. dirgli. patvirtina ir po valgio dažnai atsirandančios dujos. Or­ ganizmas alkiu signalizuoja apie tų medžiagų trūkumą. pradėjo normaliai dirbti. gerokai praalkę. Jauna moteris prisinervinusi nebegalėjo valgyti.

Kai kurie žmonės mano. ir taip be galo. Turėkite galvoje. ilgiau pabendravus su žmonėmis arba keičiantis metų laikams. o su šviežiomis daržovėmis jo negauname. Kartais šlakai šalinami taip smarkiai. Moteris normaliai perėjo prie žalių daržovių ir vaisių raciono. kad žinodavo. nors 2—4 kartus per savaitę tebevar­ toja mielinius duonos kepinius. Vidutinio amžiaus vyriškis nusprendė pereiti prie natūralios mitybos. didžiulis alkis jūsų nekamuos. bet glei­ vės tekėjo keletą dienų. Tai jam įkyrėjo. ret­ karčiais. Anemijos atsikratysime visiškai atsisakę mielinių kepinių arba pradėję daugiau vartoti B 1 2 vitamino turinčių produktų. kad atsirado anemija. o iš jo per nosį ir plaučius kaip gleivės pašalinami lauk. ypač jungiamajame audinyje. Į tai atkreipia dėmesį ir „žalio" maisto šalininkas Aleksan­ dras Cuprinas. Tada metęs visus bandymus. Todėl jl instinktyviai pasirinko produktus. Ligoniu jis nesijautė. Poliui Bregui prireikė pen­ kerių griežto mitybos režimo ir badavimo metų. jis visiems laikams sugrįžo prie įprasto maisto. Kartais. po tokio persivalgymo jis jaučiasi prastai. be to. vėl be­ saikis rijimas ir taip toliau. kaip neprarasti pu­ siausvyros konkrečioje situacijoje. Neužmirškite apie došas. kad viskas taip. Jis taip pui­ kiai jautė savo organizmą. Stai taip paslapčiomis atsiranda anemija. juk jie maitinasi teisingai? Kepimo mielės sutrikdo žarnyno mikrofloros B R vi­ tamino sintezę. Toks gleivių išsiskyrimas gali tęstis metus ir ilgiau.na. koncentruoja šlakus ir kenksmingas medžiagas (anksčiau vartotus vaistus) kokioje nors organizmo vietoje. organizmas tinkamai mitybai sukaupia papil­ domų jėgų. Juk vyksta labai įdomus procesas. — jūs išsivalote organizmą. neišsigąsti. Todėl vartokite daugiau visokių priedų ir šviežiai išspaustų daržovių sulčių. kas jums yra. Šitam fenomenui gali būti priskiriamas ir Polis Bregas. kurie. iš kur. Žalias augalinis maistas. Tik jam 302 tie pusiausvyrą suteikiantys produktai yra žiedadulkės ir dar­ žovių sultys. Prisiminkite. puikiai papildo organizmo mikroele­ mentus. laiku jas suregu­ liuokite. Po keleto tokio raciono metų jie nustemba. grįžo prie senosios mitybos — gleivės išnyko. Kodėl taip atsitiko? Organizme susikaupę daug gleivių. Organizmas per tą laiką išsivalė. gydan­ tis vidinę organizmo terpę. kad tai vyksta sveikatos labui. Žinoma. 6 atvejis. su­ maniai padėti savo organizmui — pabadauti arba truputį su­ švelninti racioną. jis persivalgo. esantis vaistuose (gyvsidabrio chloride). Kaip. kurie sužadintom došom suteikė pusiausvyrą. ir slopino jį retkar­ čiais pasmaguriaudama mėsos. Jis išsivalė organizmą ir palengva ėmė di­ dinti „žalio" maisto proporcijas. Šitas procesas tęsiasi metus. o tinkamai reaguoti ir jokiu būdu nemesti pasirinkto režimo. Lėtinės organizmo ligos irgi bai­ giasi tokiomis krizėmis — jos paūmėja. keikia save už nesusilaikymą. smarkiai šalina šlakus iš jų susi­ kaupimo vietų. kai organizmas įsigeisdavo. Paskui jis pradėjo valgyti žalius pro­ duktus — gleivės vėl atsirado. kaip reikia (stimuliuoja silpniausią došą). vėmimas. Jie patenka į kraują. Įsidėmėkite: kai organizmą aprūpinsite visomis būtinomis medžiagomis. Kaip teisingai pa­ aiškinti šį fenomeną? Visa tai atsitinka dėl došų. kad galėtų išvalyti kraują. 7 atvejis. jog kaltas padidėjęs jautrumas. parą ar kelias paras badauja. kad kraujui stinga tam tikrų medžiagų. Tai jai suteik­ davo pusiausvyrą. Organizmas vėl sunkiai virškinamas medžiagas „sukaišios". viduriavi­ mas. Priklausomai nuo jūsų sveikatos ir ligų. pajutęs. odos bėrimas. vėl nepasitenkinimas. Jei vėl vartosime virtą maistą. veikalo „Mokykitės valgyti" autorius. Manė. kitais skanėstais. ne taip smarkiai kaip iš pradžių. kad gyvsidab­ ris. Pajuto didžiulį pagerėjimą ir jautėsi puikiai. kad jie normaliai perėjo prie natūralaus maisto. Tai truko apie dešimt metų. per­ sitvarkė ir tapo daug jautresnis. Paskui vėl įprasti maisto produk tai (šviežias natūralus maistas). o paskui stiprios varomosios reakcijos metu pašalina jas. vartojęs mėsą. Po tam tikro laiko per nosį ir plaučius ėmė skirtis daug gleivių. Jų pusiausvyra sutrinka susi­ jaudinus. Arba vėl. o paskui netrukus iš­ nyksta. Žmogus vėl valgo. kad prasideda ryš­ kiausios išsivalymo reakcijos: aukšta temperatūra. Ši rekomendacija tinka apie mitybą išma­ nantiems žmonėms. ji jausdavosi blo­ gai. o aktyvumas keičiasi keičiantis metų laikams. jis šį procesą sustabdys ir gleivės išnyks. kuriuos vartojo vai303 . ir viskas būdavo normalu. Todėl labai svarbu susivokti. žino­ ma. 5 atvejis.

Išauga protinis ir fizinis darbingumas. 2. klausa ir regėjimas. bet to. Apskritai beveik nelieka iš­ skyrų iš nosies ir bronchų. Ret­ karčiais burokėlių sultimis galima pakontroliuoti šių organų veikimą. Išnyksta nemalonus odos kvapas. 305 . mažiau laiko reikia skirti miegui. kas sutrikę. — apie tris dienas. ypač peršalimams. Išsilaisvinusiam nuo toksinų ir šlakų naštos žmogui ste­ bėtinai lengva. visi šie simptomai rodo poslinkius į gerąją pusę. Jos parodo. o dažniausiai nuo abiejų šių vietų kar­ tu. spinduliuojančios. Dabar nustatysime. Akys pasidaro skaidrios. Jei išgėrus du šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių šlapimas po kurio laiko nusidažys burokėlių spalva. Kai mitybos režimas „laisvas" (kartais laikotės. ir turėjo galazolino kvapą. Oda pasidaro švari. 8. Šį priedą papildysime. o antrą kartą. Tegul tai būna gairės jūsų sveikatos susigrąžinimo kelyje.y. kas apsaugo nuo nemalonumų. 5. 6. Jis nustoja jausti savo kūną. o bitės darbininkės tik 30—35 dienas. Iš pradžių pateiksime pavyzdį iš bičių gyvenimo. Kai organiz­ mas tampa stiprus. pirštų nagai. Štai keletas jų: 1. rodančių. kas nereikalinga. Man pačiam galazolinas iš haimorinių ančių išėjo po šeše­ rių natūralios dietos metų. kad einate teisingu keliu. tik jie ilgai užsitęsia. jie atrodo daug geriau. t. sumažėja (jei buvo) spuogų. kas malonu. po 6—9 mėnesių išnyks. maždaug po metų kitų iš ausų ima išsiskir­ ti sieros kamščiai. Apie išvalomąsias krizes kalbėjo žymiausieji natūropatai Polis Bregas. inkštirų. Organizmas tampa atsparus įvairioms ligoms. po trijų mėnesių. Staiga netikėtai po 2—4 mėnesių iš ausų pašalinama daug sieros. Gleivės buvo skystos. palikdami organizme. viską. Iš pradžių šlapimo spalva bus labai intensyvi. spalva ims blukti. tampa rausvas. Liežuvis nusivalo nuo įvairių apnašų. Savitu indikatoriumi gali būti burokėlių sultys. kurie atlie­ ka filtrų funkciją. kepenys ir inkstai. Paskui kraujas pervaromas per inkstus. o paskui krizės metu pašalintas. kas organizmui reikalinga. Bičių mo­ tinėlė gyvena šešerius metus. daug sveikiau. Taigi jei kraujyje pilna nusidažiusių dalelių. Reikia pažymėti dar vieną išsivalymo etapą.. kartais — nelabai). Pa­ gerėja lankstumas. kaip yra buvę ankstyvoje vaikystėje.. 2—6 mėnesius. teisingai varto­ jant produktus. Vėliau. o tai. kaip vanduo. Surenas Arakelianas. kokie barjerai jūsų orga­ nizme nefunkcionuoja. 3.kystėje. Jei nenusidažo. o bitės darbininkės jo gauna tik savo gy­ venimo pradžioje. ar sveiki pa­ grindiniai organai: virškinimo traktas. Geriau (be jokių pūliavimų) gyja žaizdos. Tai irgi tęsiasi gana ilgai. nepavargstama. jūsų virš­ kinimo traktas nusilpęs. motinėlės gyvenimo trukmė apie 65 kartus ilgesnė! Pagrindinė priežastis glūdi mityboje. 7. o iš ten patenka į kepenis. burokėlių sultys vaizdžiai parodo. Taip buvo du kartus. pašalindami. ar galima mityba prailgin­ ti gyvenimą. paskui maitinasi gėlių nektaru ir medumi. ar sveikas jūsų virškinimo traktas. Pirmą kartą šitas išsivalymas tęsėsi keturias dienas. Iš virškinimo trakto ertmės burokėlių sultys įsiurbiamos į krau­ jotakos ratą. būtų surinktas iš organizmo ir sukoncentruotas storo­ joje žarnoje. Yra ir kitų požymių. Žoržas Ozava. uoslė. viskas normalu. 4. taikant sulčių terapiją. mintys aiškios ir 304 blaivios. Vadinasi. Geriau ima augti galvos plaukai. Galimas ir toks išsivalymo simptomas — ima luptis oda nuo kulnų arba kelčių. Aristotelis Daugybę žmonių jaudina klausimas. organizmui sveikstant. Herbertas Šeltonas. 4 priedas MITYBA IR GYVENIMO TRUKMĖ Išmintingas siekia ne to. Bičių motinėlė yra maiti­ nama bičių pieneliu. Taigi inkstų funkcija taip pat sutrikusi. kepenys dir­ ba blogai. Praktika duoda teigiamą atsakymą. jei šlapimas nusidažė burokėlių spalva. aprašydami sveikimo simptomus. Toliau per kepenis arba jas aplenkdamas kraujas išnešiojamas po visą organiz­ mą.

kad efektyviausia apriboti kalo­ rijas (energiją) dieta. kukurūzų ir sorų miltai glitimo ne­ sudaro. Nuodijimo procesą priimame kaip stimu­ liavimą. dėl to per daug sužadiname došą Kapcha. „gyvų". kurie stimuliuoja došą Pita. Štai taip sumaniai pasinaudojama indukuota autolize virškinimui palengvinti. kurį geria su arbata. Vietoj kvietinės duonos val­ go mčadi (kukurūzų paplotėlius) ir gomi (kukurūzų košę). Šitas gėrimas naudingas netekus jėgų (Jin būklė). Viskas labai paprasta —šilkmedžio uogos —Jare produktas. Ir tai suprantama: sultinys — negyvėlių iš­ trauka.y. Seni japonai pir­ menybę teikia daržovėms. kruopo­ mis. Ilgaamžiai geria švarų šaltinio vandenį. Iš Grigorijaus Picche lauri knygelės „Auk iki šimto metų. Kitas svarbus momentas — produktai kulinariškai perdir­ bami tik visiškai švieži. tai yra 12—13 kartų ilgiau negu paprastas žmogus. kad vartojami natūralūs produktai iš savo daržo ar sodo. kad jis blogai virškinamas ir spartina senė­ jimo procesus. kuris po kurio laiko būna ne toks vertingas. su saiku. skiriamas orga­ nizmo stiprinimui. daugiau — medaus ir vynuogių. liepų žiedų. lygumoje ar kal­ nuotose Kaukazo vietose". Vietoj arbatos jie geria erškėtuogių. Gavrilovo knygą „Ar gali žmogus gy­ venti ilgiau?" Ten aiškinama. atsakingą už virškinimą. „Karabacho ilgaamžių mitybos racione ypatingą vietą už­ ima šilkmedžio uogos". t. kuris gyveno 900 metų. Avižų. Dabar atsiverskime L. Todėl jam lieka energijos perteklius. Dauguma jų prakaulūs. Morisita mano. Tada griaunamasis poveikis daug mažesnis — juk jis šio rajo no dalelė. ka­ lendrų. tuo geriau organizmui. turinčių daug ekstrahuoja­ mųjų medžiagų. Akivaizdu." mes sužinome. Ilgaamžiai valgo daug žalių daržovių salotų: pipirnės. Taip jie pa­ laiko došą Pita. Kaip mums žinoma. Valgo 3—4 kartus per dieną. kad jie (ilga­ amžiai) mėgsta vaisius ir uogas". kuriuose taip pal daug vitaminų ir mineralinių druskų. gudobelės ir mėtų nuovirą. niekad nebūna laikomi šaldytuve. nuolatos palaiko „virškinimo ugnį". Ir vėl pabrėžiu: „Charakteringa. mėsa.. ir laikosi rekomenda­ cijos vartoti grynus produktus — jų pasisavinimui ir pašalini­ mui nereikia eikvoti savo organizmo rezervų. kad žarnyno mikroflora būtų norma li. Tai dar vienas ilgaamžių mitybos teigiamas bruožas. ir juo ilgaam­ žiai save stiprina. Karš­ ti patiekalai vartojami iškart pagaminus. Visi ilgaamžiai valgo saikingai. žuvis. kad vartojamas daug odžas (bioplazmos) turin­ tis maistas. Iš jų verda sirupą.. Įdomus ir nacionalinis paprotys vartoti aštrius priesko­ nius — juk dabar mums došos Vata stimuliavimui nuolat stin­ ga kartaus skonio. peletrūno. kuriame jie gyvena. Mėsa dažniausiai verdama. Vartojami ir rūgusio pieno produktai. nelygu kur jie gyvena — pakrantėje. — teigia ilgaamžiai. tai žmogui padeda maksimaliai prisitaikyti prie tos vietovės. kai subalansuoti vitaminai ir mineralinės medžiagos. Vengia riebaus maisto. jū­ ros augalus. ardantis mūsų „poringąjį reakto­ rių" — glikokaliksą.t. Biblijoje aprašytas patriarchas Matūzalis. Valgo laukines valgomąsias žoles. kurių antrinis skonis yra saldus — duona. antrinio skonio suvirškinus. Mai tinosi jis natūraliais produktais: laukinių bičių medumi ir džio vintais žiogais. kaip mai tinosi Kaukazo ilgaamžiai: „Jų mityboje yra keletas skiriamųįi) bruožų. Laikosi „mitahara" — saikingo valgymo principo. Patiekalai gaminami ir iš laukinių augalų. natūralų medų. kad senų japonų mityba turi daug bendro su Kaukazo ilgaamžių mityba. Ilgaamžiai spontaniškai maitinasi produktais to rajono. sveikatai. Persisotiname produktais. Mityboje nėra pirmų patiekalų. „Natūralus medus ir vynuogės — labai naudingi virškinimui maisto produktai". kuri nuodija. Mityba ypatinga ir tuo. nuolatos krenkščiame ir kenčiame nuo užkietėjusių vidurių. todėl mažiau praran­ da vitaminų. Tai padeda stiprinti virškinimo sistemos funkci 306 jas senatvėje". Japonų „Natūraliosios medicinos" asociacijos prezidentas profesorius K. Apskritai Karabacho ilgaamžiai vartoja daugiau kaip 200 rūšių žalių ir raugintų valgomųjų augalų. nes mano. Šitiems skaniai paga mintiems augaliniams patiekalams būdingas didelis fermenti nis aktyvumas.Pavyzdys įkvepia. įvairius prieskonius ir t. Juk kvietinė duona — glitimas. Štai iš ko reikia mo­ kytis! Juk kuo daugiau mineralinių elementų suvartojama švie­ žių. O dabar mums artimesni pavyzdžiai. Dietos kaloringumo apribojimas 50—25 procentais prailgina gyvenimą beveik du kartus ir atitinkamai 32 procen307 . krapų. Ilgaamžiai vartoja mažai cukraus.

paaiškės. Apskritai iki 20-ųjų mūsų amžiaus metų abchazai valgė medų. Vidutinis jų amžius — 120 metų!" Hunzai — vegetarai. o kartu ir daug ląstelienos. skirtingai nei kaimyninės tautos. bet stimuliuoja došą Pita. labai panašūs į europiečius. nesaikingą valgymą ir gėrimą ši tauta vi­ sada smerkė. cho­ lesterino kepenyse kiekį. 50 gramų baltymų. nuo ligų jo neišgelbės ir kalnų klimatas. gaunamų su augaliniais produktais. Labai įdomių duomenų apie Hunzos slėnio ilgaamžius patei308 kia Nikolajus Agadžianas ir Aleksejus Katkovas knygoje „Mūsų organizmo rezervai". derinį. jie valgo su adžika — aštria ir aromatinga pasta — prieskoniu. grįžęs į Angliją. Archipovo straipsnis „Superilgaamžiškumas: gal tai vis dėlto priklauso nuo raciono?" (žurnalas „Chemija ir gy­ venimas"). pasaldytas me­ dumi arba įdarytas sūriu bei graikiškais riešutais. kas yra liga. silkė. pektinų kiekis maiste — svarbi ilgaamžių mitybos ypatybė". Šie duomenys buvo gauti eksperimentuojant su gyvūnais. Ką jie valgo? „Pagrindinis kasdienis abchazų patiekalas — kukurūzų miltų košė (anksčiau jie virė košę iš sorų)". žiemą — saulėje džiovintais ab­ rikosais ir daigintais grūdais. iš kukurūzų miltų daro prėskus paplotėlius čurekus. raudo­ nieji pipirai sumažina bendrųjų ir neutralių lipidų kiekį. Jei žmogus neteisin­ gai maitinasi. bet biologiškai aktyviu maistu. Palyginkim Abchazijos ilgaamžių ir Karabacho ilgaamžių mitybą. kad Hunzos slėnio kaimynystėje tokiomis pat są­ lygomis gyvenantys žmonės skundžiasi įvairiausiomis ligomis. kad Kaukazas — šašlyko tėvynė! Abchazai vartoja tik šviežią mėsą ir. bet ir šiaip ataušusį valgį. Hunzos gyventojų priežodis: „Hun­ zos moteris niekada paskui savo mylimąjį neis ten. Daug angliavandenių. Taigi jie vartoja produktus. be to. Jei pažvelgsi­ me į tai iš došų pozicijų. o žiemą daiginti grūdai ir džiovinti abrikosai — padeda visiems gyventi daug ilgiau. storosios žar­ nos ir kraujotakos sistemos vėžio ryšį. Vatoj a itin mažai druskos ir beveik visai ne­ vartoja jos grynos. Makas Karisonas. atliko įdomius eksperi : mentus su gyvūnais. Kai kurie skaitytojai gali paprieštarauti.tais. „Trisdešimt du tūkstančiai šio rojaus gy­ ventojų nežino. Savitas I. Tai gali turėti didelės reikšmės šir­ dies ir kraujagyslių sistemos ligų profilaktikai". ir niekam neateina į galvą pašil­ dyti svečiui ne tik vakarykštį. kuri sudegina gleives. Rafinuoto cukraus vartojama beveik du kartus mažiau. Matyt. abchazai nemėgsta labai riebių patiekalų. t. Per parą sunaudoja maždaug 1933 kilokalorijas. „Betgi jų maistas anaiptol nėra prėskas ir neskanus. negu paprastai rekomenduojama. Todėl nenuostabu. Saldėsius ir uogienę jie valgo tik 1—2 kartus per savaitę. ne veltui senolis Matūzalis juo valgydavo. kadangi viską. pirmųjų Hunzos bendruomenių pradininkai buvo pirkliai ir Aleksandro Makedoniečio armijos kariai. pagal sezoną). kon­ servuotos bei virtos daržovės). Apsirijimą. sausos ir džiovintos prieskoni­ nės daržovės. Nieko nežinodami apie var­ tojamų riebalų ir mirtingumo nuo pieno liaukų. Taigi ir europiečiai gali gyventi ilgai. ir jie visą bandymų laiką išliko sveiki. Nesuvalgytas maistas atitenka gyvuliams. įsikūrę čia žygio Indo upės slė­ niais metu. kur neauga abrikosai". kad Kaukazo ilgaamžiai maitinasi būtent taip — nekaloringu. Vasarą jie minta žaliais vaisiais ir daržovėmis (t. Ypač sotus ir maistingas čurekas. Taigi prak­ tika ir teorija viena kitą patvirtina. kad Hunzos gyventojai.y. Biologiškai vertingas maistas — švieži vaisiai ir daržo­ vės. nesudarančius glitimo. pateikianti duomenų apie „rekordinin­ kus" ilgaamžius. Jie gyvena du kartus trumpiau. netgi šviežius melionus. kuriame autorius teigia. avių brinza.y. 36 gramus rie­ balų ir 365 gramus angliavandenių. Vienus maitino įprastu Londono darbinin­ kų šeimos maistu (balta duona. kurį nesunku pasisavinti. rafinuotas cukrus. Įdomu. Škotų gydytojas Makas Karisonas 14 metų gyveno netolie­ se Hunzos slėnio. Jis padarė išvadą. česnakas ir truputis druskos. Tarp kitko. Štai įdomi lentelė. „Be to. Po kiek laiko šitą grupę apniko įvairiausios žmonių ligos. kad tik dieta yra šios tau­ tos ilgaamžiškumo pagrindinis faktorius. jei tik tinkamai mai­ tinasi. abchazams atstojan­ čius duoną. Kitiems gyvūnams buvo taikoma Hunzos dieta. Mes jau žinome. 309 . kurio ket­ virtadalis — raudonieji pipirai. kad ilgaamžiškumą lemia mityba. Istorikų manymu. su žalumynais. kad aštrus skonis didina mūsų organizme Jan ir neleidžia sužadinti došos Kapcha.

Racionas toks pat. kad būtent šis veiksnys gyvenimo trukmės ligini­ mui yra pats svarbiausias. Azerbaidžanas. medų. rūgusį pieną. „Jei tarsime. bet kai matai statistikos duo­ menis. ji likdavo prie namų židinio ir. gėrė pieną ir šaltinio vandenį. Beje. Daug su kuo galima nesutikti.. rupaus malimo miltų duoną. o tai. turkas. Paulas de Sa. sunokusias alyvuoges. o paskutiniais metais — įvairių augalų žiedų arbatą. dar daugiau.. Valgė sūrį.. 4. 150 metų. kaip ir kitų jo kaimynnų. todėl ir rūgščios. Ugoliovo: 50 procentų virškinimo energijos sutaupoma. „Grupė kinų mokslininkų kelerius metus tyrinėjo ilgaamžišku­ mo problemą. čabanai. kaip kiti valstiečiai: pavyzdžiui. nesvarbu. kas paminėta. Valgė žoles. dievina citrinas.. 8. Azerbaidžanas Džerbrailsko r. Vartojo pažiedėjusią juodą duoną. naudojosi daugiau civilizuotais maisto gaminimo metodais. Azerbaidžanas Leriksko r. Maisto ypatingai ne­ sirenka. 150 metų. Omano sultonato gyventojas.Vardas ir pavardė Siralis Mislimovas Machmudas Eivazovas Širinas Hasanovas Medžinas Agajevas Čarlis Smitas Amžius Gyvenamoji (m. 105 metų portugalas. Maistas turi būti kuo nekaloringesnis. daržo­ ves. Širalis Mislimovas. 311 „Galvijus auginantys šių kraštų gyventojai netolimoje pra­ eityje maitinosi beveik vien pienišku ir augaliniu maistu. sviestą ir sūrį3. Ne veltui senovės graikų filosofas Posidonijus Rodosietis sakė: „Kiekvieno žmogaus organizmas turi pats atlikti kulinariją".) vieta 168 148 150 140 131 Leriksko r. 156 metų. gali bū­ ti. laukinių me­ džių ir krūmų uogas. Serbijos gyventoja 119-metė Ema Begovič visą gyvenimą maitinosi beveik vien ožkos pieno produktais. Jis nevartojo sviesto ir niekad nesuvalgė daugiau kaip du kiaušinius per sa­ vaitę. grūdus. Surinkta turtinga medžiaga lei­ do mokslininkams padaryti tam tikras išvadas bei suformuluo­ ti rekomendacijas. turinčių daug geležies". pas mus jos atkeliauja neišnokusios. jei maistas natūralus ir neperdirbtas. 160 metų. varš­ kę. Autorius pabrėžia: se­ noliai pasakojo jam. Mėgsta laukinių paukščių ir žvė­ rių mėsą. vaisius. Paprastai moteris neidavo paskui vyrą į kalnus. atrastą akademiko A. žinoma.. bet po nedaug. Azerbaidžanas JAV Profesija čabanas (aviganis) čabanas čabanas čabanas galvijų varovas gyvenimą. 9. turėti kuo mažiau riebalų ir gyvulinės kilmės baltymų. kad pagrindinis žmonių gyvenimą prailginan­ tis faktorius yra mažai perdirbtų produktų vartojimas. Saidas Abdulas Mabudas iš Hunzos slėnio. Aš manau. finikus ir daug vaisių bei daržovių. kad pagrindini maistą ruošia primityviu būdu".. Be viso to. Geria „firminį" žvalumo gėrimą. virškinamas savų fermentų. Gerontologai giliai ir visapusiškai studijavo 37 000 gentainių — vyrų ir moterų. Širinas Hasanovas. Giuli Rzajeva. jo žodžiais tariant. valstiečio šei­ moje paprastai pieną virindavo. Ben Salii Muali. vaisius. 6. Valgo dažnai. Zora Aga. liesą mėsą. Susipažinkime su įdomia žinute „Ilgaamžiškumo receptas". pagamintą iš kalnų žolynų pagal senovinį re­ ceptą. augimvietėse citrinų sko­ nis yra kitoks. gyvenantys beveik klajoklišką gyvenimą. vieną iš pateiktos lentelės ypatumų — vyriška visų ilgaamžių lytis — galima būtų paaiškinti taip. vyresnių nei 100 metų — 310 . valgė pusžalius avienos šašlykus. ir sutrumpino jos amžių". medų. 124 metai. Medžidas Agajevas. 5. Prisiminkime indukuotą autolizę. 7. medų ir duoną. 168 metų. nori nenori susimąstai: ar aš tikrai teisingai maitinuo­ si? Taigi kokius produktus valgė ilgaamžiai? 1. Azerbaidžanas Leriksko r. ga­ mino jį ne taip. o piemenys apsieidavo be ugnies. Gėrė tik vandenį ir mėtų arbatą. 140 metų. yra „ilgaamžiškumo eliksyras". ką iš jo ruošėsi ga­ minti. tyrinėjo jų maistą. vaisių ir patiekalų. Šių vaisių sultys. 2. o jame turi būti kuo dau­ giau daržovių.

Medžidas Agajevas — avienos šašlykus. Mielėse esantys fermentai pagreitina skirtingos kilmės organinių junginių. peptonais. kad didžiu­ lę reikšmę mūsų mitybai turi du veiksniai: sveiko maisto. Be to. Ben Salii Muali — laukinių gyvūnų mėsą.). Sie žmonės. ku­ rie papildo kūno mikroelementus ir taip subalansuoja došas. 3. pusės citrinos sultys. pusės citrinos sultys. ypač angliavandenių. Mielių ląstelės sintetina daug nukleino rūgščių. ilgaamžiai vartoja ypatingus maistinius priedus. 1—2 šaukštai tarkuotų morkų. Mielės minta daug azoto turinčiomis amonio druskomis (kartais nitratais). rūpinasi Jin-^Jan maisto pasisavinimu ir došų pusiausvyra. Obuolių ir morkų patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. purinų ir pirimidinų.8). patys to neįtardami. 5 priedas MAISTINIAI PRIEDAI IR MAISTO GAMINIMO BUDAI Susipažinę su ilgaamžių mityba. Mielių baltyme yra visos svarbiau­ sios amino rūgštys. yra patys tobuliausi natūra­ lios mitybos šalininkai. Paulo de Sa — citrinas. Sumaišius valgyti. past. Pavyzdžiui. gervuogių. (galima pakeisti obuolių actu — aut. Džiovintų slyvų patiekalas 200—300 gramų išmirkytų be kauliukų slyvų. riebalai ir lipoidai (ergosterinas — D provitaminas). pusės citrinos sultys 312 313 . Sumaišyti ir valgyti. glikoge­ nai. amino rūgštimis. Viską išmaišyti ir valgyti.4—5. 2. o tik paskui į vientisą masę sudėti obuolius ir viską sumaišyti. rūgimą arba oksidaciją. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. Be to. kiekvienas ilgaamžis turi mėgstamą valgį. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. Uogų patiekalas 200—300 gramų sutrintų uogų (mėlynių. Kruopščiai maišyti išbrinkusius dribsnius su kondensuotu pienu ir citrinų sultimis. II. 1 šaukštas kon­ densuoto pieno (geriau medaus — aut. Mielių ląstelėse susi­ kaupia įvairios atsarginės medžiagos: polisacharidai. Sumaišyti ir valgyti. Dauguma mielių ypač gerai dauginasi rūgščioje ter­ pėje (pH 5. kuo geriau išsaugantys visus gyvus elementus. pa­ tenkinančio konkretaus organizmo poreikius. dažniausiai daržovės bei vaisiai. esant 25—28 °C temperatūrai. pasirinkimas (at­ kreipiant dėmesį į Jin—Jan ir došų pusiausvyrą) ir maisto per­ dirbimo būdai. pusės citrinos sultys. aviečių. priskiriami grybų klasei. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. past. Šie jų pamėgti produktai sėkmingai sureguliuoja došas. 4. Obuolių patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. Mišinys turi būti gaminamas prieš pat valgymą. Ema Begovič — ožkos pieną.). medų ir duoną. fosforo junginys voliutinas (ribonukleino rūgšties ir polifosfatų kompleksas). kurie taip pat turi daug vitami- I.Visų ilgaamžių valgiaraštis — gryni produktai. žemuogių). 1—2 šaukštai grūstų migdolų. padarėme išvadą. bičių medaus arba vaisių drebučių. ALAUS MIELĖS Mielės — mikroskopiniai vienaląsčiai chorofilo neturintys au­ galiniai organizmai. 1 šaukštas kondensuoto pieno. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. BIRCHERBENERO PATIEKALAI 1. DIETINIAI M. 1 šaukštas kondensuoto pieno. 1 šaukštas kondensuoto pieno. Vietoj obuolių galima imti džiovintų slyvų. Giuli Rzajeva — savo „firminį" gėrimą.

kolitas. Simptomai. furunkulioze. o paskui rytais. kuriame daugiau fruktozės. Tai malonaus skonio ir kvapo gėrimas. Mieles draudžiama vartoti: sergant inkstų ligomis. Džiūvėsius už­ pilti verdančiu vandeniu ir palaikyti 3 vai. Kuo meduje mažiau vandens. yra tirštesnis. 314 B grupės vitaminų kiekis alaus mielėse (miligramai 1 grame sauso produkto) B1 B2 PP B6 60—125 21—80 150—830 25—40 Folinė rūgštis 19—22 Pantoteno rūgštis 42—200 Biotinas 0. Geriausios mielės per Didįjį Tėvynės karą buvo gaminamos iš kvietinių arba ruginių miltų. truputį karstelėjęs (stimuliuoja došą Vata). virškinimo trakto motorinės funkcijos pagerinimas (doša Vata). Todėl mielės gali būti vartojamos kaip vertingas maisto produktas. odos. Mielėse yra ir palmitino (75 proc. Kuo me­ duje mažiau fruktozės. Kad taip neatsitiktų. Iš 16 kg miltų gaudavo 100 g geriamųjų mielių. vidurių pūtimas. Produktai 1 porcijai: 300 g vandens. podag­ ra. 15 g juodos duonos. Apie šių produktų vertę ir tai. kol tuščias skrandis. Skonis turi būti gaivus. virškinimo sistemos ligomis. Į paruoštą gėri­ mą įsidėti pagal skonį cukraus (arba medaus). III.) rūgštys. Geriau naudoti alaus mieles. Galiu pridurti: jei inkstai dirba normaliai. Už­ pilą nukošti. mielių spalva — gelsvai pilka. sumažėjus jo organų tonusui ir pašlijus virškinimo liaukų sek­ recijai.6— 2 procentus visos masės! Todėl jos plačiai naudojamos vaistų pramonėje D vitamino preparatui gaminti.nų. enterokolitas). papildomas kokybiškų baltymų. cukriniu diabetu. Sau­ sųjų medžiagų kiekis geriamosiose mielėse yra 13—15 p r o c . Taigi mielės yra idealus produktas Pita došai stimuliuo­ ti. Paskui mišinį atvėsinti iki kambario temperatūros. gastritas. tuo ilgiau jis lieka skystas. Mielių gėrimas. Valgyti po to tik praalkus. specifinis mie­ lių.) bei stearino (25 proc. bet ne rūgštus. jis grei­ tai ima kristalizuotis. svorio padidėjimas. užpilti 45 g mielių ir pašildyti ant ugnies iki 70 °C.8 Mieles vartoti patariama ligoniams. rūgštingumas — 6—8°. kad nusistotų. BIČIŲ PRODUKTAI 1. kad juos vartoja ilgaamžiai. turintis daug sacharozės. Norintiems padidinti baltymų ir vitaminų kiekį maiste re­ komenduojame tiek mielių per parą: sausų — iki 25 g. presuo­ tų — iki 100 g. kartais viduriavimas. Šitų sąlygų nesilai­ kant. kuriems reikia daug pilnaverčių baltymų ir B grupės vitaminų: esant virškinimo trakto negalavimams (opos. Duoną supjaustyti riekelėmis ir padžiovinti. didina plonosios žarnos sugebėjimą įsiurbti.1. pelenai — 8.. Teigiamas alaus mielių poveikis: apetito ir savijautos page­ rėjimas. apsunkusios kojos. mielės juos stip­ rina. taip pat ir makšties dezinfekavimui. o lipčiaus medus. mielių pastos — iki 50 g. yra skystesnis. vartojant alaus mieles šlapimas filtruojamas daug geriau. Alaus mielių sudėtis procentais: baltymai — 51—58. mes jau žinome.1—9. tuo jis tirš­ tesnis. B ir D grupės vita­ minų. geriamųjų — iki 500 gramų. Išsuktas iš korių. Alaus mielių vartojimas gydymui Alaus mielės skiriamos gerti sergantiems įvairiomis infekcinė­ mis ligomis. organizmas mielių gali nepriimti. gerina kasos ir žarnų liaukų sekreciją. pridėti dar 5 g mielių ir palikti 8 valandas šiltoje vietoje. iš pradžių reikia sustiprinti virškinimo traktą daržovių sultimis. skrandžio sekrecijos sureguliavi­ mas. angliavandeniai — 25—30. Mielės — pagrindinis D vitamino šaltinis. 50 g presuotų netermofilinių kepimo mielių. mineralinių medžiagų šaltinis. jų tonuso padidinimas. gerti truputį mielių. Medus. MEDUS. Jei medus 315 . rieba­ lai — 2—3. Skystos alaus mielės stipriai skatina skrandžio liaukų sek­ reciją. Išoriškai medus panašus į sirupą. kai organizmas mielių nepriima: raugėjimas. sudarantis 0.

Nuo šito audinio kokybės labiau­ siai priklauso mūsų sveikata ir ilgas amžius. Medus stimuliuoja širdies raumenis. Žiedadulkių ir bičių pienelio kiekis meduje. susirgus virškinimo sistemos ligomis — stepių medus. dervų ir balzamų. Kaip jau žinome. Bičių pikio kilmė dvejopa: tai yra dervinga pirminio žieda­ dulkių virškinimo liekana ir. B c . Pikio van­ dens tirpalu skalaujant gerklę gydomas uždegimas. Kartus pikio skonis stimuliuoja došą Vata. liepų medus. Cukrus — pasisavinamas be išankstinio apdirbimo. Aukštesnėje nei 40°C temperatūroje medus savo savybes praranda. ge­ riau nei kiti produktai. 4. antimikrobinį ir antitoksinį bičių pienelio efektą. čiobrelių ir raudonėlio.) Vanduo Azotas Proteinai Siera Fosforas — — — — — 24. kmynų. Skalavimas gydo virusines galvos srities ligas. Vienas litras medaus sveria apie 1420 gramų. eterinių aliejų. Meduje yra beveik visi mikroelementai. Pikį bitės renka 10—16 valandų. padarė Ch. jis kokybiškas. Medus — saulės spindulių koncentratas.7 — 3.62 0. miško medus. lais­ vina vidurius ir varo šlapimą. vaško. Mladenovo) nustatyta. raudonėlio. saugo kepenis. prie kurio prisitvirti­ na visos veikliosios ląstelės. sunaikinantis mikroorganizmus. PIKIS. nepaisant jų homeopatinės dozės. bičių pienelio ypatingų savybių dėka bi­ tės motinėlės gyvenimas 65 kartus ilgesnis negu paprastos bi­ tės. B g . žiedadulkių. išsiskyrusio iš bitės kūno. cinamono rūgšties. Tokiu tirpalu skalaujama ir sergant ausų. pagamintas pa­ čios bitės. antra. Bičių pikio dervose ir balzamuose yra cina­ mono spirito. Pikis. alksnių ir kitų. Medų būtina laikyti nuo šviesos apsau­ gotame hermetiškame inde (išlieka aromatinės medžiagos ir fermentai) 5—10°C temperatūroje. Gydomąją medaus vertę nulemia: 1. teikiantis mums energiją ir ilgaamžiškumą. H vitaminų. no­ sies ligomis. 3. 5. Labai slopina infekci­ jas. kad meduje išsau­ gomos gydomosios augalų. L. nukleino rūgščių — PHK ir DNK. bičių pienelyje buvo aptikta B v B 2 .35 —15. G. savybės ir kad kiekviena medaus rūšis turi ypatingų gydomųjų savybių. B 3 . 5 proc. 2. at­ likę specialius tyrimus. o akis — konjunktyvitas. panašus į pieno spalvos drebučių masę. apsaugo nuo uždegimų skran­ džio ir žarnyno gleivinę. BIČIŲ PIENELIS. susidariusi iš daugybės įvairių medžiagų: 55 proc. Dešimtys vertingų medžiagų yra žiedadulkėse. 2. susirgus kvėpavimo takų ligomis. kad jame neva esama fermento inhibino. 316 Bičių pienelio sudėtis (proc. iš kurių jis surinktas. Lamberti ir 1. pievų žiedų ir vaisinių augalų medus. rekomenduoja­ mas kalnų medus. Antibiotiko. 10 proc. Pikis saugo bičių šeimą nuo virusų ir bakterijų. Pavyzdžiui. Tai jaunų. Kolage­ nas — jungiamasis organizmo junginys.67 Pelenai Dekstrozė Sacharozė Eteriniai ekstraktai — 2. tik atsi­ žvelkite į savo došas. arba propolis.34 — 11. stepių mėtos. Tam tikras gama-globulino kiekis nulemia antivirusinį. Tai augalinės kilmės produktas. Priešbakterinės medaus savybės paaiškinamos tuo. Dėl gana sudėtingos gavybos bičių pienelis vartojamas la­ bai retai. jis bičių surenkamas iš me­ džių pumpurų: tuopų. Todėl valgykite jį nuolatos.5 4. mėtų. Inkstų ligomis sergant geriausiai tinka kaštonų. 3. Jau rastas bičių seilių liaukų sekretas. kurio dėka įvyksta gliukozės oksida­ cija ir gaunama gliukurono rūgštis bei tuo pat metu išsiski­ riantis vandenilio peroksidas.58 30. 5—14 dienų amžiaus bičių darbininkių ryklės ir viršutinio žandikaulio liaukų sekretas. Kvapas salsvas. rauginių medžiagų. Tai derva. graikiškai reiškia „prieš miestą".22 Be to. poveikis.38 0. B 12 . Ilgai laikant prastėja me­ daus kokybė — sumažėja jo fermentų aktyvumas. Jame yra amino rūgšties — vieno iš pagrindinių kolageno komponentų. Šiuose komponentuose yra daug vitaminų ir mikroelementų. Šias išvadas. Konecho. 30 proc. Pi317 .susikristalizuoja. sunegalavus širdžiai — levandos. biostimuliatorių. Mokslininkų (S.

kis gali didinti kraujo serumo komplementinį aktyvumą ir gama-globulinų kiekį. Anesteziologinės bičių pikio savybės nenu­ sileidžia kokainui ir novokainui. Pikis, dedamas po truputį Į maistą, labai gerai gydo šlapimo takų ligas, balansuoja hormo­ nų veiklą. Vartojamas sergant lėtinėmis skrandžio ligomis ir inkstų uždegimu. Štai įdomus bičių pikio vartojimo pavyzdys. Vienas ligonis po operacijos vartojo bičių pikį ir priaugo 20 kilogramų. Po pus­ mečio jį vartoti liovėsi. Po 7—8 mėnesių vėl susirgo — pikty­ binis kasos uždegimas. Gydymas buvo bevaisis. Vėl ėmė vartoti bičių pikį. Sveikata pagerėjo. Dabar valgo ir geria viską. Pro­ filaktikai kasdien su maistu suvartoja pusę šaukštelio bičių pi­ kio. Iš karto matyti, kad šis ligonis bičių pikiu ėmė sėkmingai stimuliuoti nusilpusią Pita došą, atsakingą už virškinimą. Vartojimo būdas. Bičių pikis yra nekenksminga, bet labai stipriai veikianti medžiaga. Pernelyg didelės dozės gali suer­ zinti burnos ertmę. Todėl geriau prie jo prisipratinti palaips­ niui per 3—4 dienas. Kasdien galima suvartoti 1—3 gramus, kuo geriau sukramtysite, tuo geresnis ir greitesnis bus rezul­ tatas. Labai svarbu, kad sulaukę norimo efekto nuo pikio atprastume taip pat palaipsniui — per 8—14 dienų. Kasdien su maistu suvartojant po 5—10 gramų pikio, gali­ ma išsigydyti šlapimo takų, inkstų, dubens, prostatos, genita­ lijų uždegimus. Gydant parodontozę, bičių pikio milteliai vartojami nakčiai. 4. ŽIEDADULKĖS. Tai labai vertingas maisto priedas, ap­ rūpinantis organizmą natūraliais vitaminais ir mineraliniais elementais. Cheminė žiedadulkių sudėtis (proc.) (Pagal Luvo ir Kajasą) Vanduo Atstatomas cukrus Neatstatomos druskos Riebalai Baltymai Amino rūgštys
318

Pelenai Vitaminai Antibiotikai Augimo faktoriai

— — — —

1—7 visų grupių yra yra

Žiedadulkėse esančios amino rūgštys (proc.) Argininas Histidinas Izoleicinas Leicinas Lizinas Metioninas Fenilalaninas Treoninas Triptofanas Valinas — 4,4—5,7 — — — — — — — 2,0—3,5 4,5—5,8 6,7—5,8 5,9—7,0 1,7-2,4 3,7—4,4 2,3-4,0 1,2—1,6

— 5,5—6,0

Žiedadulkėse aptinkami vitaminai ir hormonai (mkg) Tiaminas Riboflavinas Miocinas Piridoksinas Pantoteno rūgštis Biotinas Folinė rūgštis Latoflavinas A vitaminas B2 vitaminas C vitaminas D vitaminas E vitaminas Igozitolas — — — — — — — — — — — — — — 5,75—10,8 16,3—19,2 98—210 0—9 3—51 0,1—0,25 3,4—6,8 0,2—1,7 karotinoidai 16,3—19,2 152—640 0,2—0,6 0,1—0,32 30—40

— 3 --4 — 20-- 4 0 — 0 --20 — 1--20 — 11-- 3 5 — 10-- 4 5

Tyrinėtojas Gregorianas su savo bendradarbiais nustatė, kad žiedadulkėse yra 27 elementai: natris, kalis, nikelis, tita319

nas, vanadis, chromas, fosforas, cirkonis, berilis, boras, cinkas, švinas, sidabras, arsenas, alavas, galis, stroncis, baris, uranas, silicis, aliuminis, magnis, manganas, molibdenas, varis, kalcis, geležis. Dažniausiai žiedadulkių skonis kartus (stimuliuoja Vata došą). ^ Žiedadulkių poveikis žmogaus organizmui: a) reguliuoja vidurių užkietėjimą arba viduriavimą; b) anemijos atveju greitai padidina hemoglobino kiekį; c) greitai priaugina svorio ir padeda pasveikti; d) turi antibakterinių savybių ir labai naudingas gydant kolitus su žarnyno floros anomalijomis; e) teigiamai veikia nervų sistemą, ypač padeda apėmus dep­ resijai arba nemigai; svarbi euforinė priemonė. Dozės dydis priklauso nuo ligonių ir sveikų žmonių savijau­ tos. Rekomenduojama nuo 2,5 g iki 20 gramų (ypatingesniais atvejais) per dieną.

Šutinti grudai Imkite bet kokius sveikus grūdus (dažniausiai vartojami kvie­ čiai). Stiklinę švariai nuplautų grūdų suberti į termosą, užpilti 3—4 stiklinėm verdančio vandens (geriau distiliuoto) ir palai­ kyti 3—4 valandas. Paskui vandenį nupilti, grūdus suberti į lėkštę, įdėti pagal skonį sviesto, medaus arba kokių tik nori prieskonių ir valgyti po salotų. Šis patiekalas labai naudingas žmonėms su vyraujančia Va­ ta doša. Jei neturite termoso, visa tai galite atlikti paprasčiausiame stiklainyje. Tik kuo geriau jį apvyniokite ir įkiškite į celofaninį maišelį. Šis gaminimo būdas nereikalauja ypatingų pastangų. Jei ryte valgyti nenorite, pasiimkite stiklainiuką ir valgykite dar­ be, kai išalksite. Mirkyti kviečių grūdai

IV. GRŪDŲ PARUOŠIMAS Įvairių kruopų košių virimo bendros taisyklės yra tokios: kruo­ pas 2—3 vai. užmerkti. Paskui vandenį nupilti ir kruopas virti tik vandenyje. Užvirinti, nukelti nuo ugnies ir šiltai apvynioti, kad šustų. Paskui įdėti pagal skonį sviesto, pasaldinti arba pa­ sūdyti, nors tai nerekomenduojama. Galima košes virti žolių nuoviruose, tai suteiks joms pikan­ tišką skonį bei gydomąsias savybes. Tada kruopas reikėtų mir­ kyti 12 valandų. Paskui drobiniame maišelyje (nebūtinai) užplikinti žoles, vandenį nuo kruopų nupilti ir jas užpilti nuovi­ ru. Kai užverda, puodą šiltai apvynioti ir palaikyti. Paskui įdė­ ti sviesto ar ko kito pagal skonį. Kai košė paruošta, galima keptuvėje paspirginti svogūnų, morkų ar kokį kitą padažą. Svogūnai kepinami tol, kol išnyks jų kartumas. Padažams vartojamas augalinis aliejus. Kai pada­ žas paruoštas, į keptuvę suberti košę ir viską gerai išmaišyti. Padažo gali būti daug. Truputį palaikius, košę valgyti šiltą. Labai naudinga asmenims su pernelyg aktyvia Vata doša.
320

Grūdus nuplauti ir užpilti šaltu vandeniu, kad būtų apsemti. Po 24 valandų vandenį nupilti, o grūdus laikyti šaldytuve. Ši­ taip paruoštus grūdus galima vartoti 3—4 dienas. Prieš val­ gant juos galima truputį pašildyti, pridėti tų pačių priedų, kaip ir į šutintus. Kitas būdas. Grūdus užpilti šaltu vandeniu ir laikyti tik per naktį. Ryte galima valgyti. Šitaip paruošti kviečių grūdai rekomenduojami suaugu­ siems ir vaikams su sveikais dantimis. Tokie grūdai pažadina skonio nervus, padeda susidaryti seilėms. Stimuliuoja visą virš­ kinimo sistemą ir skatina tuštinimąsi, sunaikina nuodus bei bakterijas žarnose. Daiginti kviečių grūdai Kviečių grūdus nuplauti ir suberti į lėkštę, kurios dugne pa­ tiesta šiltu vandeniu sudrėkinta drobelė. Iš viršaus grūdus pri­ dengti tokia pat šlapia audinio skiautele. Lėkštę palikti 22— 23°C temperatūroje, kartkartėm suvilgant viršutinę drobelę, kol
321

grudai sudigs*. Didžiausia biologinė grūdo vertė, kai daigelis prasikala 1—1,5 mm. Daigintuose grūduose daug vitaminų, ypač B grupės ir E, fermentų, mikroelementų (luobelėje), be to, virškinant kviečių baltymus susidaro ypatingos medžiagos — endorfinai, būtini visoms žmogaus kūno ląstelėms ir psichikos stiprinimui. Štai gydytojos, jogos filosofijos pasekėjos ponios Šmit pra­ nešimo ištrauka: „20 metų trukęs didžiulis eksperimentinis dar­ bas visiškai patvirtina stimuliuojantį daigintų kviečių poveikį bet kokio amžiaus žmogaus organizmo koordinacijai, gyvybiš­ kai svarbių procesų reguliavimui ir atstatymui, optimaliai me­ džiagų apykaitai ir nervų sistemos stabilizavimui. Tai tikras gyvybės eliksyras". Racioną papildžius daigintais grūdais, daugybės rimtų ligų gydymo eiga daugeliu atvejų pralenkė visus lūkesčius (be to, pagerėjo regėjimo aiškumas, judesių koordinacija, galvos plau­ kų spalva ir tankumas, sutvirtėjo dantys ir kt.). Kiek teko pastebėti, bet kokio amžiaus žmonių sveikata jau po 1—2 savaičių aiškiai pagerėjo, o vėliau jie pasveiko. Žmonės, vartoję daigintus grūdus, tapo atsparūs peršalimo ligoms. Įdomu pastebėti paralelę su Vladimiro Lagovskio straips­ niu „Anapus Gagulos paslapties" (žurnalas „Gamta ir žmogus", Nr. 3, 1989). Ten kalbama apie atnaujinančią medžiagą — gy­ vūnų gemalines ląsteles, kurios perkeliamos į žmogaus orga­ nizmą operuojant. Mes į savo organizmą augalines gemalines ląsteles perkeliame natūraliai — valgydami. Abiem atvejais efektas akivaizdus. Daiginti grūdai pasidaro minkšti, lyg būtų šutinti. Juose esantis krakmolas pavirsta salykliniu cukrumi, o tai — visos virškinimo grandies palengvinimas (juk krakmolą iš pradžių turime perdirbti į cukrų). Todėl daigintos sėklos — pačios tin­ kamiausios virškinimui, turi daug gydomųjų galių. Ypač reko­ menduojama tiems, kam sumažėjęs seilių išsiskyrimas. Daigin­ ti kviečių grūdai — stipriausi Kapcha došos stimuliuotojai. Štai dar keletas daigintų grūdų receptų. Tokie patiekalai turi ypač daug gydomųjų savybių.
* Šitaip daiginami ir visi kiti grudai: kukurūzų, rugių ir kt.

Gydomąsias košes ir kisielius reikia gaminti taip: 12—24 vai. prieš gaminant patiekalą grūdus pastatyti šiltai, kad su­ dygtų (vienam žmogui imti 50—100 g sausų grūdų). Paskui perplauti ir sumalti mėsmale. Įdėti pagal skonį medaus, svies­ to ir įvairių prieskonių. Priklausomai nuo to, kiek atmieši, bus košė ar kisielius. Virinti nei košės, nei kisieliaus negalima. Kviečių ir kitų augalų mišinys Turiu sukūręs kviečių bei kitų augalų gydomojo mišinio recep­ tą. 1. Daigintus grūdus sumalti mėsmale; sumalti šviežias mor­ kas (galima panaudoti sulčiaspaudės išspaudas), burokėlius, sa­ liero, kiaulpienės, pastarnoko, petražolės ar kito valgomo kul­ tūrinio bei laukinio augalo šaknį. Visa tai gerai sumaišyti, pri­ dėti truputį konservanto — medaus. Mišinio skonis gali būti labai įvairus — nelygu kokie kom­ ponentai. Tai leidžia pasirinktinai veikti tą ar kitą došą. Keis­ dami augalus ir parinkdami juos pagal poreikius, galite tikslin­ gai gydyti įvairius negalavimus, kol jie išnyks. Pavyzdžiui, mal­ tus daigintus kviečių grūdus vartojant su kiaulpienės šaknimi ir lapais, galima greitai susigrąžinti fizinių krūvių išsekintas jėgas, tonizuoti visą organizmą. Sumaišę petražoles, morkas ir grūdus išgydysite inkstus. Ypač toks mišinys naudingas žiemą ir ankstyvą pavasarį. Tada į sumaltus daigintus grūdus pra­ vartu įmaišyti mirkytų džiovintų vaisių: abrikosų, obuolių, kriaušių, razinų, taip pat ir morkų, burokėlių bei kokių nors žalumynų. Skonis labai savitas. Toks mišinys yra sotus. Dau­ gumai žmonių pakanka 3—5 šaukštų. 2. Mišinys ruošiamas taip pat, tik vietoj medaus imkite alie­ jų. Aliejus rekomenduojamas gaminant nesaldžius mišinius. Šiuo atveju vartojamos karčios ir gaižios žolės. Abiejų rūšių mišinius galima pasigaminti kartą per savaitę ir valgyti, kai tik užsimanysite. Savo gydomųjų savybių tokie mišiniai nepraranda vieną dvi savaites. Aš imdavau šio mišinio į darbą ir pusryčiavau, pietavau, kai tik atsirasdavo apetitas. Stebėdamas kitus ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad page­ rėja virškinimas, žarnyno evakuacinė funkcija, padidėja dar­ bingumas ir pajėgumas.
323

322

kiaulpienių. dobilų. kad sveikata nuolat būtų tvirta. kad į vandenį pereitų daugiau medžiagų). salie­ rais). dėti pakepintų svogūnų ir labai smulkiai sutarkuoto česnako. Dabar pakalbėkime apie išmintingą salotų vartojimą. Antruoju etapu. gysločio lapų. Todėl vartojamos daug šarminių elementų ir struktūrizuoto vandens turinčios daržovės. šalpusnių. 1 šaukštas aliejaus. Tokia pasta šaldytuve gali stovėti mėnesį. būtinai valgykime augalų šaknų. Tai gardus patiekalas. Skanios salotos sutaisomos iš tik ką supjaustytų šviežių kopūstų. o užsukus dangteliu ir ilgiau. Žolių miltų sklindžiai Valgomosios žolės išdžiovinamos. skoniu primenantis juoduosius ikrus. Tirštą mi­ šinį reikės atmiešti obuolių sultimis. jūsų skonio pojūčiai truputį pasikeičia. Visas žoles sumaišyti su medumi. gaunamų su vaisiais (agurkais. Pir­ muoju sveikimo etapu. kad būtų lyg miltai. Į tokią rie­ bią vientisą košę įpilti augalinio aliejaus ir maišyti. Jei į salotas primaišysite dar­ žovių su skirtingais antriniais skoniais. „Juodieji ikrai" Sausus jūros kopūstus užpilti vandeniu. Žolės smulkiai sutrupinamos. Jose daug mikroelemen­ tų. pomidorais). struktūrizuoto vandens. paskui sutrinamos. Kuo daugiau. VAISIŲ. kitus 3—6 mėnesius. Toliau. Tai sėkmingai atlikus. nelygu sezonas ir sveikata. Dabar pakalbėkime apie salotų pagardus. Majonezas su obuolių sultimis 1 šaukštas grūstų graikiškų riešutų. kad išbrinktų. Nereikia per daug smulkinti daržovių. Šią pastą galima derinti su svogūnais. Visa tai perplaukite ir su­ malkite mėsmale. liepos žiedų. 2—3 mėnesius. Visa tai užtepti ant duonos su sviestu. Žiemą tokią pastą galima gaminti iš džiovintų žolių. salotoms galima imti bet kokias daržoves. gaunamų su lapais (petražolė­ mis. Kadangi salotos yra mūsų pagrindinis būtinas patiekalas. Riešutus sumalti arba sugrūsti mediniame inde. Pridėkite kelias ievos šakeles (ji suteikia migdolų kvapą). tuo geriau. kitais žalumynais ir vartoti sumuštiniams. pigmentų. lapų ir vaisių salotas. Visas aukščiau išvardytas žoles sumaišyti su saulėgrąžų aliejumi arba korėjietišku padažu. paskui sumaišomos su medumi arba aliejumi. fermentų. Kad visiškai patenkintume organizmo po­ reikius. tai ir požiūris į jas turi būti ypatingas. Salotų gaminimas Pageidautina salotas gaminti pagal sezoną. gaunamų su šakniavaisiais (burokėliais. įberti supjaustytų žalumynų ir paduoti į stalą. nes jos nuo sąlyčio su oru genda. Beriama paprasčiausių kvietinių miltų (kaip jungia­ mosios medžiagos) ir kepami paplotėliai ar sklindžiai. Pagrindinė šio etapo užduotis — organiz­ mo šarminimas ir reikalingos mikrofloros formavimas. Salotos — pagrindinės natūralių maistinių 324 medžiagų tiekėjos. reikia gerai sugniaužyti ranka. Atminkite: norėdami sti­ muliuoti vieną silpną došą. turin­ čius po virškinimo vieną skonį. 3 šaukštai obuolių sulčių. Saldi pasta. Stenki­ tės.V. pasirinkti tinkamas dar­ žoves došoms sureguliuoti. Sūri pasta. takažolių. kad tinkamai būtų stimu­ liuojamos Jin ir Jan funkcijos bei jų pusiausvyra organizme. beržų ir aviečių lapų (ga­ lima ir kitokių). DARŽOVIŲ PATIEKALAI Laukinių valgomųjų žolių pasta Imkite žolių: dilgėlių. Įpilti saulėgrąžų aliejaus. ląstelienos ir chlorofilų. Tokios salotos vadinamos „triadomis". Šaukštelis tokios pastos prieš valgį aprūpins jus visai parai mikroelementais ir vitaminais. į salotas maišykite augalus. įpylus citrinos sulčių (galima vartoti citrinos rūgštį). vitaminų. stimuliavimo nebus. kopūstais). Pabarsčius juos druska. 325 . reikia parinkti daržo­ ves atsižvelgiant į Jin—Jan santykį. rasakilos. pasitelkus skonio pojūčius. sudrėkinamos (pageidautina distiliuo­ tu vandeniu. morkomis.

Šiuo padažu tinka pagardinti žalias salotas. Išgliaudytas saulėgrąžas sumalti ir grūsti mediniame arba porcelianiniame inde. peletrūno lapeliais. po 1 šaukštą pomidorų tyrės. Gaminamas taip pat. lazdynų). Pagardinti jį citrinos sultimis ir tarkuota žieve. migdolų. Gaminama taip pat. Į riebią vienti* Citrinų sultis galima pakeisti spanguolių sultimis. papuošti juos raudonojo pipiro ir agurko griežinėliais. 2 skiltelės česnako. Berti krapus (juos galima pakeisti saliero. 50 g varš­ kės.1 1 aliejaus. Aliejų. citrinų sulčių. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir tarkuoto svogūno. Berti supjaustytas petražoles. 2 šaukštai obuolių sulčių. 2 skiltelės česnako. 2—3 šaukštai grietinės (arba rūgusio pieno). sultis ir medų sumaišyti. Majonezas turi būti tirštas. Majonezas su varške 6 porcijoms reikės: 1 kiaušinio trynio. citrinos rūgštimi. 1 šaukštas aliejaus. 327 .11 aliejaus. 1 arbatinis šaukštelis medaus. kuo nors rūgščiu.5 šaukšto aliejaus. sultis ir svogūną. iš pradžių po lašą. medų. po truputį supilant aliejų ir pieną. Pagardinti pipiru ir svo­ gūnu. Majonezas su citrinų sultimis 1 šaukštas maltų riešutų (graikiškų. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir smulkiai supjaustytų krapų šakelių. Varškę gerai išsukti mediniu šaukštu. 1 šaukštas aliejaus. Gerai sunokusius pomidorus nuplauti. citri­ nos sultimis. Aliejų. tarkuotos citrinos žievės. sugrūsti mediniame inde. truputis malto saldaus raudonojo pipiro. Šiuo majonezu galima tepti duoną sumuštiniams. porais ir kitomis priesko­ ninėmis daržovėmis). Gerai išsukti aliejų. petražolių. 1 šaukštas citrinų sulčių. 1 šaukštas citrinų sulčių*. Patiekti pusryčiams. Tada į skystą košelę supilti pomidorų ty­ rę ir tarkuotą svogūną. t. medumi bei tarkuotu svogūnu. po vieną arbatinį šaukštelį medaus ir supjaustytų petražolių lapelių. 2 šaukštai citrinų sulčių. 1 šaukšto smulkiai tarkuotų svogūnų. 326 Salotų padažas su citrinų sultimis 2 šaukštai aliejaus. Ilgai šį mišinį maišyti. tarkuoto svogūno. Į vientisą masę supilti iš trynio ir aliejaus pagamintą majonezą. 1 šaukštas citrinų sulčių. Šiuo padažu užpilti salotas. 0. Sumaišyti su išplakta grietine.y. Salotų padažas su krapais 2 šaukštai aliejaus.Majonezas su obuolių ir citrinų sultimis 1 šaukštas maltų graikiškų riešutų. Majonezas su saulėgrąžų sėklomis 6 porcijoms reikės: 100 g išgliaudytų saulėgrąžų sėklų. citrinų sultis ir medų sumaišyti. 1. malto raudonojo pi­ piro (saldaus). o paskui plona srovele supilti aliejų. 1 šaukš­ tas pieno. Pomidorų padažas salotoms 150 g pomidorų. 1 šaukštas citrinos sulčių. Riešutus sumalti. Saldus salotų padažas su citrinų sultimis 3 šaukštai aliejaus. nulupti ir sutarkuo­ ti arba išplakti mikseriu. citrinos sulčių. Pagardinti sutarkuotu česnaku ir supjaustytais petražolių lapeliais. Majonezas iš varškės 100 g varškės. petražolės lapeliais. Varškę trinti mediniu šaukštu. Riešutinis salotų padažas I variantas: 4 šaukštai maltų riešutų. kaip ir majonezas su obuolių sultimis. po vieną šaukštą citrinų sulčių ir tarkuotų svogūnų. 0.

Suberti tarkuo­ tą salierą. suberti žalumynus. 100 g me­ daus. 1 šaukštelis tarkuotų krienų. 5 dalys aliejaus. KURIUOS REKOMENDUOJA S. me­ daus. Salotų padažas su medumi 1 šaukštas citrinų sulčių. krapų. krapų. juos labai smulkiai supjaustykite ir nedidelėje grūstuvėje grūskite tol. Arakeliano duona 1 kg antros rūšies miltų. į ją supilti citrinų sultis ir aliejų.) Padažas su prieskoniais Sultys. 30 įvairių prieskonių (petražolių. ir krienų. užvirinti ir užsukti stiklainiuose. salierų ir kt. 1 dalis česnakų. citrinų sultis ir medų gerai išplakti. II variantas: po 1 šaukštą grūstų graikiškų riešutų. Tokį padažą supilkite į patroškintas morkas. PATIEKALAI. Viską susmulkinti. Labai skanu užsitepti šio padažo ant šviežių daržovių skil­ telių. Pabandykite pasidaryti padažą ir majonezą pa­ tys — kurkite! Adžika 5 dalys saldžiųjų pipirų.). pagardinimui po 2 šaukštus žalumynų (svogū­ nų laiškų. česnakų. 100 g augalinio aliejaus. salierų lapelių. kad padažas būtų norimo tirštumo. Prieskonius parinkti pagal skonį ir smulkiai sukapoti ar sugrūsti. 1—2 šaukštai medaus. (Jei vartosite saliero lapelius. 5 dalys pomidorų. Iš šios tešlos padaryti paplotėlį ir 329 . išspaustos iš 60 g rūgščių obuolių arba aivų. praskiesti vandeniu. Į medų nuolat maišant supilti citrinų sultis. Atskirai saulė­ grąžų aliejuje pakepinkite svogūnus. po 1 šaukštą citrinų sulčių. 1 šaukšto medaus ir 1 šaukš­ to aliejaus. Į riebią košelę po truputį supilti citrinų sultis. alie­ jaus ir citrinų sulčių. aguročius ar burokė­ lius. 1 dalis karčiųjų pipirų. Padažas su salierais 2 šaukštai augalinio aliejaus. Taigi gardinkite salotas padažais bei majonezais ir valgyki­ te į sveikatą. 328 Aliejų. kol suskys­ tės. petražolių. Riešutus sumalti ir grūsti medinėje ar porceliano grūstuvė­ je. Jei padažas per rūgštus. 1—2 šaukštai medaus. salierų. įpilkite šaukštelį aliejaus. Atmiešti grietine. Triados padažas Vienai porcijai reikės vieno trynio. kmynų). kad būtų auksinės spalvos. 60 g gliau­ dytų graikiškų riešutų. Jei masė per tiršta. labai tinka kopūstų ir morkų salotoms. sumaišyto su citrinų sultimis. Tada daržovės būna labai gardžios. Grietinę išplakti. išsukti ir pagardinti citrinų sulti­ mis. o paskui ir aliejų. grietinės. Morkų padažas su krienais 100 g morkų. Dėti medaus. VI. Viską sumaišykite. Šio padažo skonis ypatingas. čiobrelių. ARAKELIANAS 1. Grietininis salotų padažas 100 g grietinės. Supilti į juos rūgščias sultis ir suberti maltus riešu­ tus. raudonųjų pipirų. Miltiniai padažai Pakepinkite miltus. Nuskustą morką sutarkuoti smulkia tarka. 1 šaukštas citrinų sulčių. Viską geraai išmaišius pilti ant salotų. 1 stiklinė vandens. salie­ rų.są košelę įtarkuoti česnaką.

Soda su citrinos rūgštimi — populiarus putojan­ tis gėrimas.01 gramo cit­ rinos rūgšties. Taigi jei geriate medaus tirpalą su citrinos rūgštimi. 80 g medaus ir 80 ml vandens. susikaupiantis kauluose. petražolių. S.4 g citrinos rūgšties. 4. Povei­ kio mechanizmas toks: medus stimuliuoja došą Kapcha. turinti šarminių savybių.1 ml citrinų sulčių. 1 arbatinį šaukštelį pipirmėtės antpilo (par­ duodamas vaistinėse) ir 1 1 ištirpinto vandens. daug jėgų suteikiantis kokteilis. turėsite labai vertingą šiu­ pinį. citri­ nos rūgštis — došą Pita.4 ml mėtų antpilo.džiovinti orkaitėje 45—48 °C temperatūroje. pavyz­ džiui. Medaus ir citrinos derinys — gerai žinoma liaudies medicinos priemonė. kopūstų. 2 gramai medaus ir 2 mililitrai vandens. Organizmui iš karto gaunant citrinos rūgšties. ilgos jaunystės veiksnys". Citrinos rūgšties kalcis — unikali gyvybiškai svarbi druska. Tai 6 dienų norma. Arakeliano nuomo­ nę apie „žalią" maistą. organizme susijun­ gianti su kalciu. 0. šis pro­ duktas suderina visas tris došas — todėl toks didelis jo gydo­ masis efektas. maitinimas tampa labai efektyvus. aliejaus ir padarykite kot­ letą. ypač badaujant. Maitinantis įpras­ tai. jungdamasi su aminais. Susijungdama su ATF. fosforo ir kalcio — gyvybiškai būtinų medžia­ gų — per organizmą pereina tranzitu. gausiai išskiriantis mums taip pat reikalingą an­ glies dioksidą. Jai tirpstant išsiskiria fosforas ir kalcis. O iš visų nepa­ keičiamų amino rūgščių tik trys turi neigiamą krūvį — tai ami­ no citrininės rūgšties ypatingos vertės organizmui esmė. krapų.01 mililitro mėtų antpilo. 330 Apie medų mes jau žinome. Vandenį geriau vartokite ištirpintą — bus didesnis efektas. Tada nereikia paisyti savo svorio. gerina visų organų dar­ bą. turinčią neigiamą elektros krūvį. imkite atitinkamai 0. 3. Visos ląstelės tokioje duo­ noje išlieka gyvos. Mėta — įdomus augalas. Jei sveriate. Tokia duona yra be mielių. teigiamai veikiantis visą organiz­ mą. Duoną reikia suvynioti į celofaną ir laikyti šaldytuve. 250 g bičių medaus. Citrinos rūgštis. citrinos rūgšties. o mėta — došą Vata. 80 kg ir badaujate 3 dienas. Jis rašo: „Maistas iš žalių vaisių ir dar­ žovių stimuliuoja medžiagų apykaitą. apie jokį badavimą negali būti ir kalbos — jūs gaunate kuo puikiausio maisto. didina iš­ tvermę. 0. Tai yra. Avižines kruopas atmiešti medumi pasaldytu vandeniu. sudėti į lėkštę ir užpilti sluoksniu rūgščių tarkuotų obuo­ lių. Į erškėtuogių sultis pripjaustę svogūnų. o paprasčiausiai imti 3 citrinų sultis arba 1 arbatinį šaukštelį citrinos rūgšties. 2. ridikų. Tai yra. Jei neturite citrinos rūgšties. pridėkite rie­ šutų. yra pagrindinis sveikatos. Preparatas nuo stresų Tai ypatingas maisto priedas. Fiziologinis kiekvieno sudėtinio komponento vaidmuo yra toks: Citrinos rūgštis — vienintelė rūgštis. jėgas. nereikia virškinti. be to. ji panaši į armėnų lavašą. Tai sotus pyragas. rūgštis „dega" ir išskiria energiją. Citrinos rūgštis turi dar vieną būdingą savybę — ji yra maisto virškinimo proceso galutinis rezultatas. Tai labai gardus. morkų. vanilės ir gerai išplakti. žalumynų. Galima šį preparatą vartoti ne tik badaujant — po 30 g per dieną. įpilti aliejaus. pašalina iš organizmo kenksmingas medžiagas. 1 kilogramui kūno svorio 6 dienoms jums reikės 0. atsparumą. stimuliuojantis došą Vata. Padalinkite tai į 3 dalis ir suvalgykite po vieną dalį kartą per dieną. 2. Arakelianas pataria į vandenį įdėti truputį sodos (3 lit­ rams — 1 g). česnako. agurkų. Daigintus kviečių grūdus su ne ilgesniais kaip 1—2 mm daigeliais ir citriną sumalti mėsmale. svogūno. apie 60 proc. sumaišyti su grikių mil­ tais. Tikriausiai jums būtų įdomu sužinoti S. stabilizuoja imunines sistemas. 331 . Štai dar keletas originalių Sureno Avakovičiaus patiekalų: 1. sudaro aminocitrininę rūgštį. Žmogaus kūno svorio 1 kilogramui imama 0. galite vartoti citriną. Iš vai­ siaus išspaustose sultyse yra 10 proc. Mėsmale sumalkite mirkytų lęšių ir žirnių.

M. šviežias augalinis maistas. Gyvasis vanduo. Kirlianas V.. Mitybos funkcija iš visų žinomų funkcijų yra seniausia. 5. 21. 1987. M. M. Todėl sunormalizavę mitybą mes normalizuojame ir visas antrines funkcijas. 1978. Orlovą Ž. Bregas P Badavimo stebuklas. 1954 16. remiantis bioe­ nergetika. Luvsanas G.. 12. Rusų liaudies gydymo knyga. Šioje knygoje aš sten­ giausi išsiaiškinti tuos pagrindinius dalykus. 7. Mikulinas A. 1982. 23. 1964. Agadžanian N. 1988 14. Ugoliovas A. Akupunktūros vadovas. Nuostabių išlydžių pasaulyje. 1981. Mitybos higiena. M. ką ir kaip valgome. Kirlianas S. turintis daug bioplazmos (odžas). 13.. 1993. Samsonovas M. M. Žarnų sienelių virškinimo fiziologija ir pa­ tologija. Auk iki šimto metų. homeorezę ir homeomorfozę — paties aukščiausio lygio. Gydomoji fauna. kūrybingą gyvenimą. 6. 22. 18. kuo mažiau perdirbtas ir individualiai parinktas. M. M. Ugoliovas A. Joirišas M. Andrejevas J. 3. 1977. Priklausomai nuo to. 9. 4... M. Gavrilovas L. kurie svarbūs vi­ siems. 19. Todėl išvada viena­ reikšmė: tinkama mityba padės išsaugoti puikią sveikatą. Kurioniovas P. 8.. M. 1982. Viskas apie daržoves. Katkovas A.. atsižvelgiant į metų laiką ir žmogaus došas.... D . Ajurveda. Trys sveikatos banginiai.. Vilenčikas M.. Petrovskis K. Korpačiovas V.. Rytų refleksoterapijos tradiciniai ir šiuo­ laikiniai aspektai. 1979. Gydymas maistu. natūralių struktūrų. 11. Bachmanas G. M.BAIGIAMASIS ŽODIS Mano nagrinėta tema yra neišsemiama. mūsų organizme vyksta antrinės funkcijos: kraujotakos ir kvėpavi­ mo. Armstrongas Dž. nepriklau­ somai nuo jo valios.. ilgą. cha­ rakterį. 20. Didysis biologinis laikrodis. Virškinimo fiziologija. Enterininė (žarnų hormoninė) sistema.. Dilmanas V. Bitės — žmogui. judėjimo ir protavimo. 1992. 17.. 1978. Čia aprašyti virškinimo ir maisto sąveikos su organizmu mechanizmai kiekviename žmoguje veikia savaime. 1914. 1975. Vidinė organizmo terpė taip pat visų pirma priklauso nuo maisto kiekybės ir kokybės. 1982. M. Picchelauris G. teisingai vartojamas ir derinamas. Dietologijos žinynas.. Ar gali žmogus gyventi ilgiau? L. 1986. M. 1991. kaip galima su­ prasti iš šios knygos. Bircheris-Beneris M. 1989. Aktyvus ilgaamžiškumas. Biologiniai senėjimo ir ilgaamžiškumo pa­ grindai. Pokrovskis A. Tai keičia mūsų protavimą. 1914. 1976. Z. 2. M. 1985 10. 15. Kur cinas I. M. Ir. LITERATURA 1. padeda palaikyti visus tris organizmo procesus — homeostazę. 1967. M. Musų organizmo rezervai. socialinį aktyvumą. Voichaniovas V.. 333 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful