UDK 615.85 Ma 259

AUTORIAUS ŽODIS Dauguma žmonių nori, kad juos išgydytų ki­ ti, kad tai būtų atlikta kokiu nors instrumen­ tu. Jie nepripažįsta savo kaltės ir nesisten­ gia surasti savo klaidos, kuri yra jų nelaimės priežastis. Genadijus Malachovas Ma259 Organizmo valymas ir tinkama mityba / Vertimas iš rusų kalbos Nijolė Blaževičiūtė, Nijolė Žukauskie­ nė. V.: Algarvė, 1998.— 334 p. ISBN 9986-856-06-X Knygoje pateiktos rekomendacijos, kaip gydyti žmogaus organizmą netradiciniais metodais, be vaistų, taip pat chatcha-jogos elementai, padedantys kaupti apsaugines or­ ganizmo jėgas, įveikti įvairius negalavimus. Yra receptų, skirtų organizmo išvalymui, kad neliktų irimo produktų, slopinančių gyvybines galias. Knyga skirta plačiam skaitytojų ratui. Autorius neleidžia panaudoti šios knygos medžiagos ki­ tiems leidiniams. Tai veikalas, kurį būtina pateikti skai­ tytojui visą. UDK 615.85 Z. Ozava Negavęs pagalbos iš kitų žmonių, pradėjau pats ieškoti savo pablogėjusios savijautos priežasties. Iš pradžių skaičiau popu­ liarią literatūrą sveikatos klausimais, o po to — specialią-mokslinę. Palaipsniui man atsivėrė stebuklingas Gydomosios galios pasaulis. Padrikų žinių painiavoje išryškėjo būdai, dėsniai, ku­ rių būtina nepažeisti ir kurie negailestingai baudžia jų nepai­ sančius. Atmetęs tai, kas nereikalinga, klaidinga, pradėjau laikytis šių dėsnių, šių būdų, rekomendavau juos kitiems žmonėms. Ste­ bėjau, kaip tai daro tie, kurie jau pasiekė puikių rezultatų gy­ dydami savo organizmą. Per tą laiką susidūriau su gausybe unikalių mokslinių dar­ bų ir tyrimų, kurie paaiškino pasveikimo pasitelkus mitybą fe­ nomeną. Deja, visi jie yra specialiuose moksliniuose veikaluose ir kada pasieks žmonių mases — neaišku. Per pastaruosius 100 metų mūsų gyvenime labiausiai paki­ to mityba. Atsirado daug rafinuotų, dirbtinių produktų, bet pa­ aiškėjo, kad jie nepritaikyti evoliucijos suformuotiems maisto perdirbimo ir pasisavinimo mechanizmams. Skrandžio-žarnyno traktas nuo to genda ir susidėvi pirmiausia, patologija pradeda plisti toliau. Todėl tvirta sveikata — didžiausia retenybė. Ta­ čiau daugeliu atvejų pakanka pakeisti maistą, kad organizmas pats pradėtų greitai atgauti jėgas.
3

ISBN 9986-856-06-Х

© ИК «Комплект», 1993 © Малахов Г.П., 1996 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Blaževičiūtė, 1998 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Žukauskienė, 1998 © Leidykla „Algarvė", 1998

Prisiminkite senovės priesaką: jei tu susirgai, pakeisk gy­ venimo būdą. Jei tai nepadeda, pakeisk mitybą. Jei ir tai ne­ padeda, tada griebkis vaistų, kreipkis į gydytojus. Šioje knygoje aš pabandžiau apibendrinti ir moksliniu po­ žiūriu paaiškinti, nuo kokių „svertų" priklauso mūsų sveikata. Žinodami juos, galime tikslingai įjungti „svertus" ir išgydyti save patys. Ši knyga skirta gydymo mityba ir organizmo valymo klau­ simams. Autorius dėkingas visiems, kurie po krislelį kaupė žinias apie žmogų.

I dalis ORGANIZMO VALYMAS

STORASIS ŽARNYNAS
Mokslas apie žmogaus kūno sandarą yra ver­ tingiausia pažinimo sritis ir nusipelno išskir­ tinio pritarimo. A. Vezalijus

Tik labai nedaug žmonių tikrai žino, kokį vaidmenį atlieka sto­ rosios žarnos, kad sveikata būtų tvirta ir stabili. Senovės iš­ minčiai, jogai, Tibeto ir Egipto gydytojai žinojo: jei žmogus nori nesirgti, storųjų žarnų veikla privalo būti nesutrikusi. Apie tai kalbėjo ir visų tautų bei laikų Didysis Gydytojas — Jėzus Kristus, kurio žodžius užrašė jo mokinys Jonas Evange­ lijoje: „Vidinė nešvara — dar baisesnė negu išorinė. Todėl tas, kas valo tik išorinį purvą, išlieka nešvarus viduje ir primena šven­ tovę, išdabintą puikiausia tapyba, bet su neiškuoptu šlykščiau­ siu purvu". Siame manuskripte aprašomas ir paprastas storųjų žarnų išvalymo būdas — klizma: „...Paimkite didelį moliūgą su nusvirusiu žemyn žmogaus ūgio stiebu, išgremžkite jo vidų ir pripilkite upės vandens, kurį sušildė saulė. Pakabinkite tokį moliūgą ant medžio šakos, at­ siklaupkite prieš Vandens Angelą ir pakentėkite, kad vanduo galėtų prasiskverbti į visą žarnyną... Prašykite, kad Vandens Angelas išvaduotų jūsų kūną iš nešvarumų, ligų. Po to išleiskite iš kūno vandenį, kad kartu su juo būtų pašalinti nešvaru­ mai ir dvokas. Tik pamatę ir užuodę visą bjaurastį ir šlykšty­ nes, teršusias jūsų kūno šventovę, suvoksite, kiek nuodėmių glūdėjo jumyse kankindamos begale ligų".
4

5

3 — tulžis. 6 — storosios žarnos. Bendras žmo­ gaus storosios žarnos ilgis — maždaug 2 metrai. 2 — skrandis. Už gleivinės yra riebalinės ląstelienos sluoksnis. Viduje jos paviršių dengia gleivinė. 6 — nusileidžianti gaubtinė žarna. Gaubtinės storosios žarnos sienelių storis skirtingas: dešinėje dalyje tik 1—2 milimetrai. vaidmenį. 10 — plonoji žarna. 8 — tiesioji žarna. moterų — su gimda ir užpakaline makšties dalimi. kurios apsaugo žarnos sieneles ir padeda judėti čia esančiam turiniui. Gaubtinės žarnos sienelę sudaro keturi sluoksniai. Šių organų uždegimo procesas gali išplisti į tiesiąją žarną ir atvirkščiai. STOROSIOS ŽARNOS FUNKCIJOS Storajai žarnai tenka ne viena funkcija. 2 pieš. 9 — kirmėlinė atauga. 4 — kasa. Storosios žarnos dalys 1 — akloji žarna. 7 — riestinė gaubtinė žarna. sėklidėmis. 5 — inkstai. ypač storosios žarnos. o pabaiga — išangė. 4 — skersinė gaubtinė žarna. Storosios žarnos išorę dengia serozinis sluoksnis. Išskirsime bei aptar­ sime tik pagrindines. kuriame kraujagyslėmis teka kraujas ir limfa. kad storosios žarnos yra pilvo ertmėje ir liečia pilvo organus ar yra šalių jų. Jos pradžia — akloji žarna. 7 . sudarytas iš dviejų sluoksnių: vidinio cirkuliarinio bei išorinio išilginio. 1 pieš. Storosios žarnos dalių skersmuo nevienodas: aklosios ir ky­ lančios gaubtinės žarnos — 7—8 centimetrai. 2 — kylanti gaubtinė žarna. prostata. pabandykime detaliau išsiaiškinti žarnyno.). 6 2 piešinyje aiškiai matyti. Vyrų storoji žarna priekyje liečiasi su šlapimo pūsle. Tad remdamiesi šiuolaiki­ niais mokslo laimėjimais.Pasakyta iš tiesų labai įtaigiai. 7 — šlapimo pūslė. Žarnyno vieta pilvo ertmėje 1 — kepenys. 3 — dešinysis gaubtinės žarnos linkis. Po to seka raumenims apvalkalas. gaminanti bei išskirianti gleives. STOROSIOS ŽARNOS ANATOMIJA Storoji žarna užbaigia žmogaus virškinamąjį traktą (1 pieš. riestinės — 3— 4 centimetrai. 5 — kairysis gaubtinės žarnos linkis. o riestinės žarnos — 5 milimetrai. Šių dviejų sluoksnių dėka vyksta žarnų turinio išmaišymas ir judėjimas link išangės.

Gydytojas Liamuras teigia: „Mes neabejodami galime pasakyti. atlikęs 280 skrodimų. Patologiška storoji žarna (Štrichai žymi išmatų akmenų sankaupas) Paaiškinimus šiam piešiniui radau N. vitaminai. Taigi kasdien iš plonosios žarnos į storąją patenka apie 2000 gramų maisto tyrės (chimuso). palieka ant jos sienelių išmatų sluoksnelį — apnašas. kad 70 proc. sūris. Storosios žarnos raukš­ lėse — kišenėse iš tokių apnašų. dauguma žmonių kenčia nuo slaptos vidurių užkietėjimo formos. mieguistumas. maistas už­ teršiamas. deformuojama storoji žarna. kiaušiniai. Jo centre — šviesus tarpas išmatų masėje. kiek­ vienas toks valgis. o po įsiurbimo belieka 200—300 gramų išmatų. sunkus ne­ pakankamas tuštinimasis — užkietėjimo požymiai. daugelį metų kauptos fekalinės masės. jos teorijas ir rekomendacijas": 9 v . išvalė iš jos 25 svarus (10 kg) senų suakmenėjusių išmatų. susidaro išmatų akmenys (3 pieš. kad jos nesikauptų. Ir pirmu. kuri pavaizduota 3 piešinyje. 240 atvejų rado panašų žarnyno vaizdą. Piotrovskis straipsnyje „Dar kartą apie mitybą. Tai vienas iš užkietėjimo at­ vejų. Tačiau net ir tada. Viena iš dažniausių vidurių užkietėjimo priežasčių — labai kaloringas negausus maistas. sveikatai kenkiančius mišinius. Jei išmatos nepašalinamos ilgiau. todėl net kelias dienas visai nesituštinama. svaigimas. Kurenovo vadovėlyje apie liaudies mediciną ir Mantovanio Romolo knygoje „Menas išsigydyti gamtinėmis priemo­ nėmis". ypač kai pagrindinę maisto dalį sudaro krakmolingas ir virtas maistas. suma­ žėjęs apetitas. atsiranda vi­ durių užkietėjimas. Atkreipkite dėmesį į storosios žarnos pjūvį. nemalonus kvapas iš burnos. dešra. nors ji ir turėjo būti laiku pašalinta iš organizmo. Toks žarnynas tampa panašus į krosnies skliautą. pilvo pūtimas. kad 90 pro­ centų sunkių ligų. sutrinka evakuacinė žarnyno funkcija. fekalinės masės susikaupimas. Pasirinkus netinkamą dietą. 1 piešinyje pavaizduota tokia storoji žarna. laiku išeitų.). reikia. Evakuacija Storojoje žarnoje kaupiasi išmatos tol. kurios lig šiol saugomos dideliame stiklainyje su spiritu kaip įtikinantis eksponatas. Šių procesų metu susidarę toksiniai produktai kar­ tu su vandeniu patenka į kraują Ir sukelia žarnų autointoksikaciją. atvejų išpjautose tyrimo metu sto­ rosiose gaubtinėse žarnose randa svetimkūnių. taip pat sukietėjusios. irzlumas. K. kokia ji turėtų būti. amino rūgštys. kurį reikia nedelsiant rūpestingai išvalyti. o storąja (2 m) — 12— 18 valandų). Tačiau 99 atvejais iš 100 ji labiau primena tą. Joje įsiurbiama gliukozė. Kitas gydytojas iš Londono. uždarumas. kol jos pašalinamos iš organizmo. kirminų. apatija. pakaitom su baltymų turinčiu maistu (mėsa.įsiurbimas Storosios žarnos pagrindiniai procesai — readsorbciniai. skausmai ir gurgimas. kokį matote 3 piešinyje. judėdamas storąja žarna. vandens ir elektrolitai. iki 95 proc. kuriame nėra vitaminų ir mikroelementų (bulvės. Žymus vokiečių gydytojas-chirurgas. nuo kurių kenčia žmonija. sunkumas apati­ nėje pilvo dalyje. kuriuos gamina čia esančios bakterijos. neskatinamas tuštinimosi refleksas. praradus daug vandens (juk jo įsiurbiama net 95 p r o c ) ." ir puvimas. patiekalai iš smulkaus malimo mil­ tų. gausiai pagardinti sviestu. ir antru atveju storojoje žarnoje vyksta rūgimas 8 3 pieš. pienas). Netikęs įprotis numalšinti alkį sumuštiniu ir arbata ar kava lemia tai. Vidinės žarnų sienelės būna padengtos tvirta suakmenėjusia mase. kai tuštinamasi reguliariai. Apnašos ant liežuvio. O štai ką rašo prof. kuri kaupėse žarnyne 20 ir daugiau metų. Kai kurie chirurgai teigia. galvos skausmai. kad žarnyne susidaro mažai išmatų. perpjovęs vieno skrodimo metu storąją žarną. neišsituštinama 24—32 valandas. priežastis yra vidurių užkietėji­ mas. cukrumi). Nors išmatos žarnyne juda lėtai (žarnų turinys plo­ nąja žarna (5 m) slenka 4—5 valandas. niūrios mintys. Netinkamai maitinantis.

Negali būti kalbos apie normalią jų veiklą. stumia iš įprastų vietų kitus pilvo ertmės organus. Vidurių užkietėjimą skatina ir dar vaikystėje sutrikęs tuštinimasis. Storosios žarnos sienelių spaudimas. perskaitykite paaiškinimus. kad sergama storosios žar­ nos ligomis. Mečnikovas teigė: žarnyno autointoksikacija — pa­ grindinė kliūtis. atsi­ randa įvairūs kolitai. kai ją deformuoja susikaupusios sukietėjusios išmatos. kur jos pradeda kaup­ tis. tačiau susilaiko. reiškia. pasak daktaro Amosovo. Štai kokį pavyzdį pateikia Mantovanis Romolas jau minėtoje knygoje: „Kai likus kelioms minutėms iki pertraukos mokinys pa­ junta norą tuštintis. mano. tie. V. 306 atvejais iš 1000 rasta. vaisių. pyragus su mėsa. nenori atkreipti į save kitų mokinių dėmesio. Poreikis tuštintis nuslūgsta ar net visai išnyksta. Taip pat lėtai jau vaikystėje prasideda storosios žarnos atonija. varškę su cukrumi. košes su pienu. prie jo priprantama jau vaikystėje. kad storosios žarnos sienelių storis tik 1—2 milimetrai. jos nervai ir raumenys taip paralyžiuojami. kurį suke­ lia sukietėjusios išmatos. liesas kojas išties". Jei po to šlapimas taps burokėlių spalvos. daržovių. tikrų varg­ šų. Kita žmonijos pusė. Šių atvejų masiškumą patvirtina ir prof. Kai netikėtai žaidimą nutraukia skambutis pamokai. spaudžia. Kai žarnoje susikaupia daug nuodų. godžiai nuo pat ryto valgant pamėgtus patie­ kalus — virtinius. išduoda jums vekselį. tai pro tokias sieneles prasiskverbia ir toksinai. aprūpinimą krauju. lytinius bei kitus organus. Jei sultys nudažo šla­ pimą. Kai vieną kurią vietą ilgai veikia toksinai. Tad dar kartą atidžiai pasižiū­ rėkite j 3 piešinį. gali susilpnėti ar net 11 . Viena žmonijos pusė sugeba kaupti kūne šlakus tirpdančius riebalus ir vandenį. ir kito tipo žmonės kenčia nuo vidurių užkietėjimo. Pažeidus storosios žarnos gleivinę. sutrinka ar net visai išnyksta žarnyno peristaltika. kenčia. džiūsta. Ryški autointoksikacija atsiranda ir plinta. kad išleistų iš klasės. kad tai sukelia aortos sklerozę. jog nesugeba reaguoti į normalų refleksą. bandeles su varške. rafinuotas maistas. Kraujo susikaupimas ir sutrikusi apyta­ ka žarnos sienelėje — hemorojaus ir varikozinio venų išsiplė­ timo priežastis. nes neseniai buvo pertrauka. Taip pra­ sideda įvairios ligos. Semionovos pa10 skaitos dalį: „Nepaliaujamas kūno nuodijimas per žarnyną kei­ čia kraujo ir šlakų koncentraciją. kai valgoma labai mažai žalumynų. reikia skubėti į klasę. sutrumpinanti žmogaus gyvenimą. inkstus. jog neleis jam to pada­ ryti. šlakų koncentracija kraujyje didesnė negu storulių. Tokie žmo­ nės tinsta. kad jį išleistų iš klasės. Todėl per tokią plonutę sienelę nesunkiai į pilvo ertmę prasiskverbia toksinės išskyros. net vėžys. Kurgi ne! Įpročius nelengva nu­ galėti. nervinė—emo­ cinė įtampa. kol liga nepriverčia kreiptis į gydytoją. kai yra trys są­ lygos: nejudrus gyvenimo būdas. Petrovo patei­ kiami duomenys: profilaktiškai tikrinant praktiškai sveikus žmones. Tokių žmonių. niekas negali išpirkti". ir po kiek laiko pastebėda­ vo. riebus. mano. storojoje žarnoje jau bū­ na susikaupusių išmatų akmenų. deformuoja. kraują apnuodija sukietėjusi laiku nepašalintų išmatų masė. nesiryžta paprašyti mo­ kytojo. kurių or­ ganizme nėra šlakų skiedėjų. kur vėl nepatogu prašyti mokytojo. kad dar liks laiko po žaidimo. dažni stresai". cirku­ liuojantys visame organizme. Liau­ dies išminčiai savaip įvertino šį gamtos reiškinį: „Kol storas suliesės. Viduriai tampa užkietėję ilgą laiką. kurie dešimtmečiams prilimpa toje pačioje vietoje) sutrikdo tos žarnyno dalies normalų maitinimą. kad jūsų organizmo gleivinės funkcijos sutrikusios. išmatos nuolat kaupiasi. antiperistaltiniai judesiai nustumia išmatas tolyn. kurie didėja. Šie organai tampa tarsi panardinti į išmatų maišą. tačiau vėl pa­ junta norą tuštintis. ilgalaikis išmatų ak­ menų sąlytis su žarnos sienelėmis (juk būna tokių akmenų. Pateiksiu ir liaudies medicinos žinovės N. kurio. Labai svarbu ir tai. Jis atliko eksperimentus. Bet neskuba. kai ginami savi smagu­ riavimo įpročiai. nuodijančios ne­ toliese esančias kepenis. Sulaukus keturiasdešimties metų. deja. Toks organizmo nuodijimas vyksta lė­ tai. O šis. Mokinys pradeda smagiai žaisti. Jei tokie atvejai pradės kartotis dažniau.„Dar I. Išgerkite 1—3 šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių. kurių metu į gyvūnų organizmus įterpdavo pu­ vimo produktų iš žmogaus žarnyno. Taip ir tęsiasi smaližiavimas tol. Tačiau ir vieno. nuo apsinuodijimo. Mokinys nedrįs­ ta kreiptis į mokytoją. didėja jų svoris. vėl slopina poreikį išsituštinti. Skambu­ tis pertraukai. at­ siranda polipai.

. Rimtos organizmo patologijos priežastis dažnai būna mais­ to produktams pūvant susidarę pelėsiai. pantoteninę. t. Kai žarny12 no veikla nesutrikusi. amino rūgščių. daugeliu atvejų širdies—kraujagyslių ligas sukelia. reikalinga atitinkama aplin­ ka — nerūgšti terpė ir maistinės skaidulos. per parą žmogus su išmatomis pašalina apie 17 trilijonų mikrobų! Kodėl jų tiek daug? Normali storųjų žarnų mikroflora ne tik dalyvauja virški­ nimo procesų baigiamajame etape ir atlieka apsauginę funkciją žarnoje. Kaip teigia mokslininkai. Neatsitiktinai hemorojus paūmėja suvalgius silkės. jautrumas.. Beje. tyrinėjantis organizmo atjauninimo problemas. Mikrobai padeda reguliuoti ir vegetacinės nervų sistemos veiklą. poreikis tuštintis nuslūgsta. kitų mai­ tinančių medžiagų. nikotino. ardan­ tis ir naikinantis B grupės vitaminus ir taip slopinantis orga­ nizmo apsaugą nuo vėžio. Pavyzdžiui.y. folinę rūgštis. kuriose yra fermentų. Bfi. biotiną. kai žmogus jau suaugęs: rytinis sku­ bėjimas. dažnos komandiruotės. B ] 2 ir K. kuriuose minimi pelėsiai — auglių priežastis. saugo bei gina nuo vėžio. Taip pat yra žinoma. veikalai. yra ir viduram­ žių gydytojų. ypač antroji jo pusė. tampa tarsi antraeilis. o vaikas pradeda nebekreipti dėmesio į sutrikusį virškinimą. 4—5 dienas iš eilės nenueina į tualetą. Mchitaro Geraci. mažiau priklausytų nuo supančios aplinkos. Įprastai besimai­ tinančių žmonių žarnyne daugeliu atvejų sąlygos nėra palan­ kios. . sintetina acetilcholiną. Arakelianas: „Matenadarane — visame pasaulyje žino­ moje senųjų Armėnijos rankraščių saugykloje. kad žarnynas būtų atspa­ resnis. kai bus aprašytos kitos storųjų žarnų funkcijos. hormonų. kad iš 10 000 vėžio atvejų 9 999 sukėlė organiz­ mo apnuodijimas išmatomis. kurie atlie­ ka ir apsaugos vaidmenį. kitos pana­ šios priežastys nulemia vidurių užkietėjimą. sugeba įveikti ir sunaikinti įvairiausius patogeninius bei puvimo mikrobus. jog vėžys — Gam­ tos kerštas už netinkamą mitybą. Pūvančios išmatos sudaro šarminę terpę. galvos skausmus. žarnyno lazdelės sintetina 9 vitaminus: B p B 2 .. Teisus buvo gydytojas Gerzonas." Panašiai būna ir tada. fermentų. viename grame išmatų jų yra 30—40 milijardų. Storosios žarnos gleivinę dirgina ir aštrus ar sūrus maistas. Žarnyno lazdelės sintetina B grupės vitaminus. Iš 100 besigydančių moterų 95 kenčia nuo vidurių užkietėjimo.išnykti nervų. lingino bei kitų — gamina nemažai svarbių orga­ nizmui vitaminų. Ryškesnį vaizdą susidarysite. MIKROFLOROS VAIDMUO STOROSIOSE ŽARNOSE Žarnyne yra 400—500 įvairiausių rūšių bakterijų. pavyzdžiui. Dažnai užkietėjimą skatina ir nėštumas. net į tai. nejaukus tualetas. Iš kraujo į žarnos spin­ dį gali išsiskirti druskos. padeda pasisavinti organizmui geležį. Joms ir kitiems mikrobams būdingos fermentų savybės: skaido mais­ to medžiagas taip pat kaip ir virškinimo fermentai. kad nekontroliuojami nevešėtų audi­ niai. kad paukščių maistui skiriant nevirtas supelijusias bulves. 13 . teigęs. Vienintelį vėžio atvejį nulėmė degeneratyvinio po­ būdžio organizmo pokyčiai. Dabar neminėsiu vidurių užkietėjimo. Taigi veiklioji mikroflora ne tik papildo mū­ sų maisto atsargas. bet ir iš nesuvirškintų organinių skaidulų — celiulio­ zės. kurios buvo ilgai nepašalintos iš organizmo. pektino. kurios kartais dirgina žarnos gleivinę ir sukelia su ja susijusias ligas. Tai ypač būdinga moterims. Refleksai nebesukelia reikiamo sužadinimo. padidė­ ja jų sergamumas. 1982 m. patiekalų su actu. kad Latvijos mokslų akademijoje pavyko išsiaiškinti.. reguliuojančių šią svarbią funkciją. spaudoje buvo pasirodęs nedidelis pranešimas apie tai. alkoholis ir kitos medžiagos. Kvandi duomenimis. jog pūnant baltymams storojoje žarnoje gaminamas metanas. žarnyno užteršimo išmatų akmenimis pasekmių. stimu­ liuoja žmogaus imuninę sistemą. kad pradėjo blogiau mokytis. rūkytos mė­ sos. bet ir rūpinasi. Štai ką apie tai sako teoretikas ir praktikas. biologijos mokslų kandida­ tas S. Pašalinimas Storajai žarnai būdingas sugebėjimas išskirti į žarnos spindį virškinimo sultis. nesusilpnėtų imunitetas. kuri skatina veistis ir daugintis patogeninę mikroflorą. Kad mikroorganizmai nežūtų. Savo knygoje „Vėžio gydy­ mas" jis rašo.

bet ir (per kraują) visą organizmą. kuri šildo venose esantį kraują ir šalia esančius vidaus organus. ŠILUMOS SUSIDARYMAS STOROSIOSE ŽARNOSE Dabar išnagrinėsime dar vieną storųjų žarnų funkciją. Plintančiuose pelėsiuose išdygsta sėklos. Viso to pradžia — sutrikimai storojoje žarnoje. tai viena iš priežasčių. kad vertikali kūno sandara labiau išsaugo šilumą. kuri šildo ne tik vi­ sus pilvo ertmės organus. esantys storosiose žarnose. nulemiančių. šios juodos apnašos išnyksta savaime. gyvenusių viduram­ žiais. kad būtų prarasta kuo mažiau energijos per priekinę pilvo sie­ nelę ir šonus.mano nuomone. stinga A vitamino. „Kai žmogus persivalgo ir ne visi produktai suvirškinami. nuo kurio neįmanoma apsiginti. Kai tokių nesuvirškinto ir nepaša­ linto maisto atliekų susikaupia dar daugiau. jog nebu­ vo suklysta. o perekšlei tik belieka pasirūpinti. Na o štai kokia pačių armėnų gydytojų. Kai storų­ jų žarnų veikla tampa normali. Mikroorganizmai. Išvalę kepenis ir storąją žarną. Tai „baltasis vėžys" (mes vadintu­ me skleroze — aut." Taip išaiškėja patologijos grandis — sklerozė-—artritas-—vė­ žys. kad būtų išperėti viščiukai. Ko gero. nes pamatysite iš organizmo pašalintus pelėsius — juodas skiautes! Kad organizme susikaupė nesuvirškinto maisto liekanos. nuomonė. Laikui bėgant. kokios reikia. lim­ fos.). nuosekliai vyksta neigiami pokyčiai storųjų žarnų gleivinėje. energijos cirkuliacija energijos kanalais (minimais jau tra­ dicinėje senovės kinų medicinoje) aukštyn ir vėl žemyn — iš­ mintinga. įvairūs koli­ tai ir kita bjaurastis. nors ji jau buvo žinoma senovės išminčiams. Storoji žarna — kraujo šildytuvas 15 . Ši „krosnis" veikia taip: realizuojant kiekvieno organizmo genetinę programą. jog ši temperatūra visada būtų tokia. bus rašoma šioje knygoje. plisdami taip pat išskiria energiją. Paaiš­ kėjo. ne cholesterinas (kurio yra žymiai mažiau ne­ gu manoma). taigi ir kraujo. Storosios žarnos — tai tikra „krosnis". sutrinka jos atsinaujinimo pro­ cesai. Todėl storosiose žarnose gali atsirasti polipai. atsiranda Juoda­ sis vėžys" (dabartiniai piktybiniai augliai — aut. Nugara su stipriais raumenimis ir dubens kaulai yra šios „krosnies" karkasas ir atrama. 14 4 pieš. galima spręsti iš juodų apnašų ant dantų. patys įsitikinsite.). mažiau jos prarandama skleidžiant šilumą aukštyn. pelėsių plitimo procesas intensyvėja. pažeidusios storųjų žarnų gleivinę. Su­ pantis žarnyną riebalinis audinys yra tarsi šilumos izoliacija. kai organizmui pakanka A vi­ tamino arba karotino. Kaip tapti tokiu. Tuo pačiu lėtai. Taip geriau vyksta ir kraujo. atsirado pelėsių. Augdamos poros išskiria produktus. kraują ir limfą. kurie panašūs į baltą vašką. Tai gali būti ir kraujagyslės. Todėl neatsitiktinai per parą atsiran­ da net 17 trilijonų mikroorganizmų! Pasižiūrėkite į 2 ir 4 piešinius. iš aplinkos gaunama daug energijos. Tokia konfigūracija ir išdėstymas pa­ deda geriausiai sušildyti vidaus organus. Tai „pilkasis vėžys" (mūsų vadinamas artritas — aut.). kad taip patys save sušildo vištos kiaušiniai. Gamta neatsitiktinai taip išdėstė storąsias žarnas. skverbiasi į sąnarius. dalis maisto pūva. ku­ rios prasiskverbia į kraują ir pasklinda po visą kūną bei pra­ deda augti palankiausiose (silpniausiose) organizmo vietose. jog žmogus vėl negali būti sveikas. bet pelėsiai". Įprastai besimaitinančio žmogaus organizmui beveik visa­ da stinga A vitamino. ekonomiška ir sklandu. kurią palyginti neseniai atrado šiuolaikinis mokslas. nukreipiantys šilumą kartu su krauju ir limfa aukštyn. Juk storųjų žarnų viename sluoksnyje yra daug kraujagyslių. Tačiau tai dar nereiškia.

išmatų akmenų. išskirdami bioplazmą — energiją. daiginti grūdai. išleistoje Alma Atoje 1969 m. kai dienos racionas tik 1000 kalorijų. kad mums šalta. pasisavinimas. riešutai) žmonės jaučiasi geriau. susietą su šia žarnos dalimi. neorganinių medžiagų vir­ timas organinėmis. taip pat stimuliuoja visą organizmą.STOROJO ŽARNYNO ENERGIJOS KŪRIMO FUNKCIJA Kiekvieną gyvą būtybę supa švytėjimas — aura. daugiau ekonomiška ir patvari negu organizmas be mikrofloros. kodėl sumažėja kūno temperatūra ir gyvybingumas? Juk pagrindinis energetinis ciklas — trikarboninių rūgščių (Krebso ciklas) — vyksta ir badaujant. kodėl tada. kuri rei­ kalinga maisto virškinimui ir pašalinimui. Bioplazmą stimuliuoja šią dalį. kad jos taptų psichine energija (bioplazmą). nuo­ lat pakraudami jas ir plazminį organizmo kūną. kai suvartoja 3000 ir daugiau kalori­ jų „negyvo" virto maisto. Ši sritis atitinka ugnies elementą bei transformacijos jėgas ir fizine. ir valgant. paimtą iš Kurenovo knygos apie liaudies mediciną. Taigi paaiškėja. prasideda specifinė patologija. pokyčiai akies rainelėje padeda diagnozuoti įvairius sveikatos sutrikimus. Kiekviena storosios žarnos dalis stimuliuoja atitinkamą organą. Tikriausiai to­ kia šeimininko ir mikroorganizmų kaip vientiso organizmo eg­ zistavimo forma daugiau nepriklausoma energijos prasme vie16 na nuo kitos. Tačiau praktiškai taip nėra. šviesa. neprarandant tonuso. Vieta. kur išmatų judėjimas yra lėtesnis. Kad šilumą ir energiją kuriančios žarnyno funkcijos turi didelę įtaką organizmo energetikai. STIMULIUOJANTI STORŲJŲ ŽARNŲ SISTEMA Mūsų organizme yra ypatingos sistemos. o tik per­ krauna išskyrimo sistemas. Štai kodėl žmonėms šalta. kad organizme yra plazminės medžiagos — bioplazmos. stimu­ liavimas išnyksta. kurioje prade­ da sparčiai daugintis mikroorganizmai. pa­ kraunančią vandenį ir elektrolitus. Jei viena kuri dalis pilna apnašų. nemažėjant kūno temperatūrai. susietas su visu orga­ nizmu. Kaip žinia. Pavyzdžiui. o tuo pačiu ir organą. kaip teigia daugelis autoritetų — pilnavertė mityba vidinių rezervų sąskaita. kuris nemaitina mikrofloros. 17 . atitinkamo organo funkcija pradeda lėtai slopti. „Nabchipadma" (bambos lotosas) ir pan. Jei badavimas. yra iš­ tvermingesni. ir psichine prasme (virškinimas. Badaujant (maitinantis vidiniais rezervais) vyktų tik paties savęs „valgy­ mas". negu tada. nors jie ir dėvi šiltus drabužius. „Krosnis" gęsta. Ir odoje yra vietų. kurias stimuliuoja iš­ orinės aplinkos įvairūs poveikiai. kuri stimuliuo­ ja visą organizmą. ypač daug apnašų atsiranda storųjų žarnų linkiuose. Taigi ir storosios žarnos turi savitą sistemą. patvirtina ir praktika.). Apie tai jau žinota senovės Indijoje. Tibete. Tai vadinamosios Zacharjino—Gedo zonos. iš kur atsiranda elementas „ugnis". susijusių su vidaus organais. kol yra kuo maitintis. ir nuo protinio darbo. tampa aišku. stimuliuoja­ mi visi gyvybiškai svarbūs organai. „Atjunkime" storąsias žarnas badaudami. taip pat organinių medžiagų virtimas psi­ chine energija). mechaniškai dirginant kojų padus. bet valgomi gyvi augaliniai produktai (vaisiai. kodėl senovės išminčiai vadino tai „krosnimi". elektrolitai — vieni geriausių akumuliato­ rių ir elektros pernešėjų. garso svyravimai stimu­ liuoja tam tikras ausies kriauklės zonas. Kaip rodo praktika. senka jėgos. kodėl jie taip greitai pavargsta ir nuo fizinio. sulėtėja judesiai. Kinijoje. daržo­ vės. Pilvo sritis aplink bambą buvo vadinama „Krosnis Chara". kaip vyksta organinių medžiagų transfor­ macija. dirgindama akies rainelę. kuriuos įsiurbia storosios žarnos. Šie energijos prisodrinti elektrolitai kartu su krauju ir limfa pasklinda po visą organizmą ir atiduo­ da savo didelį energijos potencialą visoms kūno ląstelėms. Šis stimuliavimas vyksta taip: divertikulas užpildomas suvirškinto maisto tyre. Atsižvelgiant tik į fizinę šios srities prasmę. papildomai atima energiją. pajuntame. 6 piešinyje pavaizduotos apnašos ir dažniausiai pasitaikančios ligos. panaudoję tam kanalų sistemą (plačiau apie tai rašoma knygoje „Bioenergeti­ kos klausimai". Japonijoje. Mikrobai taip pat skleidžia švytėjimą — bioplazmą. Pasižiūrėkite į 5 piešinį. Tai reiškia. Mikroflora pra­ dės nebeatlikti savo funkcijų.

). 4 — plaučiai.ORGANIZMO VALYMO SISTEMA IR STOROSIOS ŽARNOS Yra tūkstančiai ligų. kur jie akumuliuojasi ir pašalinami (pažymėta strėlytėmis). 11 — riebalinis sluoksnis. 9 — kaktos antis. tamsesnės piešinio dalys kur plonoji žarna pereina į storąją. L. 18 7 pieš. Storųjų žarnų stimuliuojanti sistema atspindi nepaprastą Gamtos išradingumą. o sveikata tik viena. 12 — inkstai. 19 . 5 — burnos ertmė ir liežuvis. šlapimo pūslę. 8— ašarų latakai. 6 — haimoriniai ančiai. Bernesas Pradėsime nagrinėti dar vieną svarbų klausimą. 14 — moters lytinai ornagai. blužnį. 3 — kepenys. 6 pieš. Apnašos užbraukytos. Apnašos ir ligos. 2 — kraujas. Kraujas iš storojo žarnyno patenka į kepenis. kasą. jos sugebėjimą viską panaudoti maksi­ maliai. lytinius organus. Mūsų organizmas turi tvirtą ir daugiapakopę valymo siste­ mą (7 pieš. kraujas išnešioja jį toliau po visą organizmą. ky­ lantis linkis — bronchus. 13 — oda. kurį išsiaiški­ nę suvoksime paprastą tiesą — visos ligos ateina į kūną per burną. jei kepenys nesuspėja nukenskminti toksinų srauto. 10 — jungiamasis audinys. 7 — klausos kanalas. riestinės žarnos lin­ kiai — kiaušides. Organizmo valymo sistema ir storasis žarnynas 1 — storasis žarnynas. maitina nosies gleivinę.

Kai sutrinka storųjų žarnų šildanti funkcija. Kai tik atsiranda galimybė. išvengti pūlių. kuri glūdėjo jos viduje. jos organiz­ mo ląstelėse. Mielės taip pat normalizuoja terpės pH (rūgštingumą) storosiose žarnose. nutarėme išbandyti savo priemones. palikti visam gyvenimui. išbėrimais. pagerina virškinimą. sėdmenų. patekę su oru į plaučius. nemalo­ niu kvapu. Kiek gali sugerti jungiamasis audinys. užterštame šlakais organizme (moterims tai gali būti krūtų liaukos) prade­ da kauptis gleivės. kad nuo mitybos priklauso įvairiausi simptomai. kojų. geria­ mos esant furunkuliozei. tačiau gali sulaikyti tulžies kanaluose tarsi „kapsules". nuo nesaikingo mėsos vartojimo pradeda dvokti kojos. Toks pat ir makšties ero­ zijos. skrepliuoja. Andrejevas: „Štai ateina mamytė ir sako: gydytojai teigia. kuriose yra daug B grupės vitaminų. Kai net to nepakanka ar dėl kokių nors priežasčių minėti kanalai būna užkimšti. gali kamuoti ir furunkulai. kraujagyslių sienelės ir tos organizmo ląste­ lės — tarsi karkasas. storosiose žarnose nukenksminami ir pašalinami toksinai bei nereikalingos maisto medžiagos. kad tekantis kraujas būtų neužterštas. inkštirais. Jie. spuogai ant veido. Krakmolingos ir kitokios gleivės — puikus maistas patogeniniams mikroorganizmams. Kasdien iš organiz­ mo buvo pašalinama gausybė išmatų. padeda veikti pa20 pildomi: haimoriniai veido kaulų ančiai. Daugelis stengiasi pa­ naikinti šį nemalonų kvapą — valo dantis.Pirma. Mikroorganizmų perdirbtų gleivių produktai tampa pūliais ir pašalinami per bronchus bei nosiaryklę. kad per jį pašalintų įprastu keliu. Pirmiausia — nosiaryklė. pradeda veikti dvi paskutinės pakopos: plaučiai ir oda. Toliau paseksime nuo storojo žarnyno kraujo judėjimo kryp­ timi. ant kurio tvirtinamos kitokios ląstelės. Kepenys tai grąžina per tulžies lataką į žarnyną. jog jos dukrai liko gyventi tik savaitė. nosiaryklės uždegimą. pradeda veikti šlakų pašalinimo pakopa — tie organai. Toksiški pūliai dirgina plaučius ir su­ kelia plaučių. kurie baigiasi išorėje. ir šios atliekos per inkstus pa­ šalinamos iš organizmo. jo priežastis ne burnoje. pa­ vyzdžiui. purškia dezodorantą. klausos kana­ lai ausyse. jis ati­ duoda tai. jei jau iš tiesų viskas taip blogai. Visą tą laiką — tik vanduo ir klizmos. Išvalėme ke­ penis. kurio nepašalina jau minėti organai. jei valgoma daug krakmolingo ir riebaus mais­ to. Štai kodėl žmonės kosėja. nuo riebaus. o kita­ me gale. Oda praneša. vidinės ir išorinės ausies uždegimo mechanizmas. Mergina neteko 23 kilog­ ramų svorio — bjaurasties. kurie susikaupia furunkuluose. drėgmę. riebūs bei ki­ ti šlakai pašalinami kaip gleivės. ką atnešė iš žarnyno kraujas. Žinokite: nema­ lonus kvapas — tik pasekmė. nugaros. Būti­ na žinoti. kad organizmas perkrautas šlakais. Gleivės susidaro ir plaučiuose. Medžiagų apykaita. pradėjome bendrą organizmo valymą — rekomendavo­ me badauti. žemai. Išvalykite storąsias žarnas. pečių. krakmolingo maisto atsiranda inkštirai. maisto pasisavi­ nimą. spuogais ir egzemomis. Ši sverianti 63 kilogramus gražuolė badavo 28 die­ nas. Tai šiais dviem mechanizmais bei B grupės vitaminų įtaka grin­ džiamas gydantis alaus mielių poveikis. Jei šis valymo kanalas perkraunamas. krūtinės. Per ją krakmolingi. kaip išgelbėti? Na. prie toksinų prisijungia medžiaga. Čia nukenksminama vis­ kas. Jungiamasis audinys sugeria visą bjaurastį. sudarantys kenksmingas dujas. dažnai traiškanoja akys. sklindančio iš burnos. iliustruoja atvejis. Čia taip pat susidaro tam tikri junginiai. Inkstams padeda jungiamasis organizmo audinys — raiš­ čiai. Tai padeda jau pačioje pradžioje sureguliuoti virškinimą. Verkia. jos ten netrukdomos kaupiasi. Gaila septyniolikmetės gražuo­ lės. maistą. sausgyslės. ką sugėrė. saldaus. galima spręsti iš dvokiančio kvapo. Alaus mielės. ir dvokas išnyks. Jei visos šios organizmo valymo pakopos net braška nuo sankaupų svorio. skalauja burną. padedanti įveikti dar vieną pa­ kopą — inkstus — ir pasišalinti iš organizmo. Kaip jai padėti. moterims — makštis (baltosios ir kitos išskyros). kurį pateikė J. palyginus su visu or21 ." Riebalinis audinys taip pat tam tikras šlakų „surinktuvas". Kita valanti sistema — kepenys. randa čia palankiausias sąlygas daugintis ir plisti — šilumą. tačiau dvokas išlieka. nes medžiagų apykaita jame lėta. Kad storosiose žarnose vyksta puvimas bei kiti nemalonūs reiškiniai. sinusai. į kraują. Jei netinkamai suderinti maisto produktai.

leidžiantis išjudinti ir priartinti prie pašalinimo organų šlakus. Atstatyti storosios žarnos mikroflorą. c) stimuliuojanti storosios žarnos sistema vėl taps normali. Išvalyti storąją žarną ir pasirūpinti. Žarnynas užteršiamas neteisingai derinant maisto produk22 . 2. rafinuotas. stigo natūralaus maisto. prasideda vėžys. atsiranda cista. suaktyvės vi­ so organizmo bioplazma. vartojimas. Tai leis storajai žarnai normaliai atlikti visas funkcijas. 3. tai. reikia pa­ siruošti. Jo tiek nereikia organizmui. Suminkštinimas — išankstinis pasiruošimas. padidės organizmo gyvybinės jėgos. juo rūpinamės. A vi­ tamino. išplintantis po visą kūną. Mes patys jį maitiname. Šatalovą. labai atvėsinantys šią kūno dalį. Kai jau cista yra. Toliau vardinti ligas. balta duona. prostatos aug­ liai. būtų imtasi atitinkamos profilaktikos. makrobiotikos specialistas. Mikroflorą slopina bei keičia ir vaistų. Ypač kenksmingi produktai. kakava. Nejudrus gyvenimo būdas. Jei šiuos produktus vartosite dažnai. — ledai. pyragai ir tortai. Tai an­ tra priežastis. kad pH joje būtų normalus (silpnai rūgštus). saldumynai. nes mikrobai sintetins papildo­ mas maisto medžiagas ir vitaminus. karvės pienas.ganizmu. ypač įvairūs gaivinantys gėrimai. buvo slopinamas poreikis tuštintis. kad sergančių krūties vėžiu moterų 9 atvejais iš 10 buvo sutrikusi žarnyno veikla. tapusioje maitinančia terpe. dėl kurios būtent čia susikaupia gleivės — vy­ rams — aplink prostatą. mišrus. net 10 kartų). krūties. Vidurius kietina toks maistas: visų rūšių mėsa. Jei prieš 10—15 metų. „suminkštinti". net tvirtesnė organizmo imuninė siste­ ma. cistos nepavyks išvengti. baltas cukrus. Aišku ir taip: storasis žarnynas privalo būti SVEIKAS ir ŠVARUS! tus. vartojami vidurius laisvinantieji vaistai. šokoladas. kaip teigia Mikio Kuši. Atstatyti peristaltiką ir žarnyno sieneles. Be to. tampa lėtesnė. Kai tai bus pada­ ryta: a) mityba taps pilnavertė. lėtina kraujo apytaką mažajame dubenyje. Tai yra SVARBIAUSIA. b) šildanti ir energiją kurianti žarnyno funkcija vėl veiks be sutrikimų. Tai leis likviduoti pagrindinį orga­ nizmo užteršimo židinį — iškuops valymo sistemas. Disbakteriozę sukelia virtas. ORGANIZMO PARUOŠIMAS VALYMUI Prieš pradedant valyti (kokį būdą bepasirinktume). ku­ rios buvo sutrikusios todėl. grietinė. darbas. Neleistinas maisto suvartojimas 2—3 kartus daugiau (pa­ gal G. šaltas maistas. atšaldyta grietinėlė. o po to nu­ stebę aiškinamės. virtą ir rafinuotą maistą. d) vėl taps normali. jos būtų išvengusios ir krūties auglių. kol dar nebuvo ligos. kad storojo žarnyno veikla vėl būtų normali? Kodėl ji sutrinka? 1. Pirmoji patologijos grandis: sklerozė—artritas—vėžys pra­ sideda storojoje žarnoje. buvo maitinamasi toksiškais produktais. joje. kas dėl to kaltas. kurias sukelia užterštas žarnynas. susidarė storas apnašų sluoksnis. 23 STOROSIOS ŽARNOS IŠVALYMAS IR FUNKCIJOS ATSTATYMAS Taigi ką reikia padaryti. skatina krakmolingų ir riebalinių gleivių sukietėjimą. šaltas riebus pie­ nas. pelėsių sporos pradeda dygti ir augti. kurį atliekant tenka daug sėdėti. netekęs maistinių skaidulų maistas. kiaušiniai. kiaušidžių cistos. nes nuo šio suminkštinimo efektyvumo priklauso visų valymo pro­ cedūrų sėkmė. organizmą. Antrosios — šalinimo sistemų perkro­ va—gleivių sankaupos—organizmo apsauginių jėgų nykimas— vėžys — pradžia taip pat užterštoje storojoje žarnoje. netinkamai geriant skysčius ir dirbtinius gėrimus. moterims — kiaušidėse. kad: žarnų sieneles buvo ištempę išmatų akmenys. ir vėžio". ne­ tikslinga ir nebūtina. organizmo šildymas taps normalus. kuriuos nesaikingai valgant ga­ li atsirasti gimdos. Baigdamas pateiksiu ištrauką iš knygos „Menas išsigydyti gamtinėmis priemonėmis": „Gydytojas Pošė rašo: Aš ištyriau. ypač antibiotikų.

kai kūnas rytais tepamas sviestu. Tad kas belieka? Tenka padaryti šias išvadas: 1— ieškoti tokios medžiagos.) ir remdamasis tokia patirtimi surado savąjį variantą. kartais net neigiamai veikia žarnyno gleivinę. kuris mechaniškai išplau­ na storosios žarnos turinį. Procedūros atliekamos kartą per dieną ar kas antrą dieną. nekenkdami tai. o kar­ tais net ir daugiau. kuri yra reikalinga. kitam — mažesnė. Jos esmė — vanduo. neliesdamas to. kad bus perdozuota — juk vienam ji reikalinga didesnė. taip pat nestiprus masažas. ir nereikalin­ gus mikroorganizmus. Dabar jau galiu pasakyti. o po to nuplauna­ mas šiltu vandeniu (dušas). kurių oda riebi. tai ne­ tinka. sausokiems žmonėms labiau tiks karšta vonia. Valymo proce­ dūros tikslas — pašalinti tai. jauniems — drėgna garinė. naikindamos ir reikalingus. gydo jį! Šlapime — paties orga25 . kas jam labiausiai tinka. Jiems padės neilgas bėgimas. kas susikaupė šalinimo organuo­ se. 2. klizmos padeda išsigydyti 80 procentų žmogaus organizmo ligų. praskiedžiamas antibiotikais ar žolių (ramunėlių. kurie išmatas ir šlapimą išskiria kartu. Pagrindinis suminkštinimo tiks­ las: atpalaiduoti. Pasak senovės medicinos šaltinių — Ajurvedos. Ją BŪTINA užbaigti trumpu (10— 20 sekundžių) apsiliejimu vėsiu ar šaltu vandeniu. Tai ne tik sumažina rūgštingumą. dozė.t. o visiems kitiems — drėgna garinė. Drėgmės netekusiems. Seniams geriau tiks karšta vonia. pavyzdžiui. Vertinkite šią procedūrą labai rimtai. paukščiai. Norint tiksliau suvokti visa tai. kuri sugebėtų atskirti nuo žarnų sienelių išmatų apnašas. Urina. Tokios procedūros trukmė — 5—25 minutės. 20 gramų lydyto sviesto. jis sugeba naikinti viską. išsiskiria daug gleivių. pa­ gerinantis cirkuliaciją ir šlakų pašalinimą per odą. bet ir veikia jo mikroflorą. dar daugiau —ją kuria pats organizmas. — atsipa­ laidavęs. Todėl nėra pavojaus. 2 — ingredientai turi normalizuoti pH žarnose ir tuo pačiu slopinti patogeninę mikroflorą. Yra daug gyvūnų. Svarbiau­ sia. kad jis man efektyviausias iš visų žinomų. kur jie būtų susikaupę. Kadangi tai paties organizmo produktas. Yra daug suminkštinimo būdų. kas reikalinga. kuri palankiausia organizmui. obuolių actu. maudantis karštoje vonioje. išmatų akmenims ir gleivėms. ugniažolė ją džiovina. nepaisant to. Tegu tai jūsų netrikdo. 3 — žarnyno gleivinė turi būti nedirginama. 1. Pats paprasčiausias ir efektyvus storosios žarnos valymo būdas — KLIZMOS. kai dar nieko nevalgyta. Pavyzdžiui. priklausomai nuo galimybių ir kūno reakcijos į šilumą. galima pradėti valyti storąją žarną. reikia išsiaiškinti klizmavimo procedūrą. Urinos pH yra rūgštus. Tokia ideali medžiaga yra gamtoje. Tai žmogaus šlapimas (urina). kai suminkštinote organizmą 3—5 procedūromis. Kadangi jame esančių druskų koncentracija didesnė už kraujo plazmos (kartais net 150 kartų!). nutukusiems — sausa sau­ na. negali dirginti organizmo. Cžud-ši. Tai galima atlikti lankantis drėgnoje garinėje. sušildyti ir prisodrinti drėgme organizmą. kad nutuku­ siems žmonėms. Jis idealiai ati­ tinka visus parametrus. Šlapimas ne tik išplauna storąjį žar­ nyną. osmoso (osmosas — dviejų skirtingos koncentracijos skysčių koncentracijos išlygi­ nimas difuzijos pro pusiau laidžią membraną būdu — vert. Tačiau būtina žinoti. Natūropatai teigia. sušilęs kūnas. tuo labiau jūsų pačių. Šios knygos autorius išbandė įvairias klizmas (skyrėsi su24 dėtis. Tegu kiekvienas pasirenka tai.) dėka vanduo išsiurbiamas iš žarnyno sienelių ir net šalia esan­ čios aplinkos. sušildantis visą kūną. ugniažolės bei kitų) nuoviru. Taip vi­ siškai ir NEPAVOJINGAI atstatoma reikalinga storojo žarnyno terpė ir mikroflora. kad visų ligų gydymo pradžia — storosios žarnos išvalymas. tačiau prie jos sienelių prilipusiems išmatų akmenims to nepakanka. kas patogeniška organizme. periodiškumas ir t. Šios medžia­ gos ne tik normalizuoja storojo žarnyno rūgštingumą. sausoje saunoje. Todėl dažniausiai vanduo pa­ rūgštinamas citrinos rūgštimi arba sultimis. Netgi priešingai: ji slopina dirginimą. bet ir padeda atsiskirti apnašoms. ką turite pajusti po suminkštinimo procedūros. silp­ nu kalio permanganato tirpalu. Viskas priklauso nuo organizmo užteršimo ir šalinamų šlakų pobūdžio. Labai gerai padeda suminkštinti organizmą rytais. be to. tokios koncentracijos.toksinus. Tokių procedūrų turi būti 3—5. VALYMAS KLIZMOMIS Po to.

kol dar šilta. 27 . savaime atsiranda peristaltika. skausmo nejausite. jog net sunku patikėti. Taip at­ sitinka todėl. atstumiama.t. kad viskas. kaip teigia juos tyrinėję mokslininkai. Tai pajusite patys. nebaltyminės. kurie. Jei klizmas darėte ir anksčiau. lieka patys patvariausi — karščiui atsparūs skysti kristalai. 2. pada­ rykite klizmą. Tai uni­ kali medžiaga. lyti26 niuose organuose ir t. taip pat kitų sveikų žmonių ar tos pačios lyties vaikų šlapimą. kas nereikalinga. kai jau žinote šiuos ypatumus. nes vien dabar netekote tiek „gero". ypač nosiaryklė. kuri žymiai skiriasi. paroproktitai. kad jos efek­ tas PAGERĖJO daug kartų. Kai storojo žarnyno gleivinė yra stipriai pažeista. galite pajusti labai ryškų jos po­ veikį. Nuo tokių klizmų dar greičiau mikroflora ir pH tampa nor­ malūs. kad lig šiol nieko panašaus nedarėte. Tačiau palaipsniui savijauta pagerės. vitaminus. kokia bjaurastis glūdėjo jūsų organizme. Netekę gleivių. taps tokia. kurios po kaitinimo liko tik ketvirtadalis. Be to. ir slopinančios jų gyvybinį aktyvumą. jam būdinga superstruktūra. šalinama. Supilti ją į emaliuotą indą ir neuždengtą kaitinti tol. Jei naudosite virintą šlapimą. atplėšia storojo žarnyno patologinius polipus. baltymai — geriausiai veikiantys viso organiz­ mo gleivinę! Klizmoms galima vartoti savo. Tačiau ir tai dar ne viskas: į storąjį žarnyną susiurbiamas skystis ir gleivės iš visos pilvo ertmės. Druskų koncentracija tokiame šlapime gali padidėti net 600 kartų! Tai didžiulė jėga. pavyz­ džiui. kad yra neįprastai karti. Pakentėkite arba iš pradžių pasidarykite klizmą su paprastu šlapimu. Skausmas reiškia. jų buvo keli kur­ sai. kurios daug kartų stipresnės už hormonus. polipai. naudokite klizmai pasūdytą vandenį: 1 litrui vandens reikia 2 šaukštų valgomo­ sios druskos. pasijusite labai blogai. kol jos liks 500 gramų. yra daug geresnė už orga­ nizme esančius skysčius. rekomenduoju at­ kreipti dėmesį. atsargiai. Nors termiškai apdorojant tokią urmą joje sunaikinamos visos organinės medžiagos. Taip iš organizmo pašalinamos patogeninės glei­ vės (kurias šiaip jau galima pašalinti tik ilgai badaujant). kas darė tokias klizmas. Nuo energijos pertekliaus organizmas gali „sustreikuoti". Jei jie labai dideli. kol liks tik ketvirtadalis. bet ir todėl. imkite jo 1 litrą. išgydomas hemorojus. padeda organiz­ mui įveikti nepalankų poveikį. tai vien po šios pirmos gali pasirodyti. Taip pat ištušti­ namos šalinimo sistemos. netvirti. Knygos autorius šią procedūrą patobulino taip. pavirinta urina iš pradžių sukels skausmą tarsi nusideginus. Labai greitai pajusite teigiamą poveikį. hormo­ nai. kad tokia klizma išlygina energijos svyravimus organizme. Kai jie būna su­ glebę. Sustiprėja ir kirkšnies srities organai. kolitai. Kodėl taip atsitinka? 1. Jei klizmai naudosite savo šlapimą (aš ir reko­ menduoju taip pradėti). nelieka gydomojo efekto. su­ sikaupusios inkstuose. tuo pačiu metu atsiranda naujos — neorganinės. Dabar. antruoju atveju (nuvirinta iki ketvirta­ dalio urina) tinka paprasta guminė kriaušė. kasoje. kai organizmas sveikas. Pirmuoju atveju (kai renkatės paprastą šlapimą) naudokite tam Eismarcho puodelį. Po to nuvirinkite pusę ir tik po — virinkite tol. 2. o reikalinga mikro­ flora išliktų NEPALIESTA! 3. Greitai atsiras naujas sveikas audinys. nepavyksta išvengti išvaržos. Tuo jau įsitikino vi­ si. Noriu pabrėžti: nebūtina iš karto pradėti daryti klizmą iš urinos. atsakomąją organizmo reakciją. pradėkite nuo 100—150 gramų ir palaipsniui padidin­ kite iki 500 gramų. visi šie organai tarsi naujai gimsta. Tai­ gi ką būtina žinoti? 1. Pakanka 1—2 to­ kių klizmų. vitaminai. Tam reikia surinkti kelių žmonių (pageidautina namiškių) 2 litrus urinos. Atvėsinkite ją ir. tai ir atsakomoji reakcija bus didesnė. šlapimo pūslės sienelėse.nizmo struktūrinis vanduo. kokia ir turi būti. kolito. susipažinkite su pa­ čia procedūra. Darydami tokią klizmą. kuri ne tik išsiurbia iš organizmo vandenį. Na o jei jums tai šlykštu. opų. jame yra savi antiseptikai. Pradėkite nuo paprastos urinos. nes van­ dens struktūra praranda savo didžiausią energiją ir tampa pa­ prasčiausiu muilu. atstatoma ne tik gleivinė. kad tai reikia daryti išmintingai. Daugiau virinti nereikia. labai stimuliuojamos žar­ nų sienelės. kad būtų sunaikinti kirminai. bet ir peristaltika. Jei nutarėte pasidaryti tokių klizmų. pažeista vieta pradeda gy­ ti. Vanduo tampa visai kitoks.

jei 28 nebus didelio poreikio išsituštinti. ramiai pa­ gulėkite ant nugaros ar ant dešiniojo šono 5—15 minučių. dozę ne didinkite. Antrąją savaitę darykite klizmą kas antrą dieną. Urinos klizmų teigiama savybė ta. Iškilo kumščio dy­ džio pūlinys tarpvietėje. — kasdien po litrą visą savaitę. Skystis iš skersinės gaub­ tinės žarnos dalies pateks į sunkiai prieinamą kylančiąja dalį. Po kelių kartų pradėkite mažinti iki 100 gramų. Jei pastebite sutrikimus. kai tik skystis pradeda tekėti į vidų. bet palikite to­ kią pačią. darę tokias klizmas. Buvo išmėgintos įvairiausios klizmos (taip pat ir su ugniažole. Toliau galite daryti klizmas 1— 2 kartus per savaitę. Per tą laiką nepatyriau nieko nemalonaus. sausio—vasario mėnesiais. Storojo žarnyno POLIPAI. kai naudojama virinta urina. Tokioje pa­ dėtyje pabūkite 30—60 sekundžių. Kai naudojama savo ar jauno svei­ ko žmogaus (dar geriau — vaiko. nes šio būdo tiks­ lingumas ir efektyvumas patikrintas praktikoje. nes pats kontroliuoja šį procesą. tačiau nebuvo jokio poveikio. CHRONIŠKAS PAROPROKTITAS. jei padarysite „žvakę" (Sarvanchasana) ar ištiesite kojas už galvos („Plūgas"). o po to ir į akląją žarną. Kai kuriems žmonėms šios vaistažolės klizmos labai išdžiovina žarnyno gleivinę. ketvirtąją — kas 3 dienas. Taigi nesijaudinkite. Šią procedūrą pageidautina atlikti po to. Kai tik pajusite poreikį. Kai storasis žarnynas bus išvalytas. kada reikia išsituštinti. Toks būdas padeda geriausiai išplauti visą storąjį žarnyną. kiek reikia. kuris yra iki kamš­ čio žarnoje. Iš pradžių poreikis tuštintis grei­ tas ir stiprus. kai ištuštinamas storasis žarnynas. laisvai. Jei žarnyne yra patologinės sąsmaukos ar susikaupė daug sukietėjusių išmatų. o tai gali sukelti ligos paūmėjimą).5 m virš grindų. Papildomai galite įtempti pilvą. kad jos būna orga­ nizmo viduje tiek. Į tai būtina atsižvelgti. Po to. Toliau galite daryti tokias klizmas po 100—150 gramų kartą per 1—2 savaites. tačiau po kurio laiko atsirado recidyvas. o vėliau kuo švaresnis žarnynas. Tada lėtai atsigulkite ant nugaros ir nesku­ bėdami pasisukite ant dešiniojo šono. laukė nauja operacija. kasdien padidindami nuo 100 gramų iki 500 gramų. trečiąją savaitę — kas 2 dienas. Apie tai man pasakojo ir kiti žmonės. kontro­ liuokite vandens suleidimą į žarnyną — laiku suspauskite vamzdelį pirštais. aklojoje žarnoje atsiras ligų židinys. kai skystis jau žarnyne. Bus dar geriau. organizmas pats geriausiai ži­ no. atsigulkite ant nugaros ir pakelkite dubenį. greitai supiltas skystis gali ištekėti atgal arba spausti tą nedidelį tarpą. Tokį negalavimą buvo patyręs mano artimas pažįstamas. Nuimkite vamzdelio antgalį ir sutepkite jį sviestu ar vazelinu. per pavasario ir rudens lygiadienį. Pradėki­ te nuo 100 gramų. tuo rečiau tuštinamasi. Šį ciklą galima pakartoti tokiu pačiu laiku ir periodiškumu kaip jau minėtas paprastas klizmas. urina. kai išteka. Jam buvo padaryta operaci­ ja. Skystis per apatinę gaubtinės žarnos dalį pateks į sker­ sinę gaubtinę dalį. Tai padės jums išvengti nesklandumų ir nemalonumų. Kito ciklo metu viskas vyks normaliai. Remkitės keliais ir alkūnėmis į grindis (dubuo turi būti aukščiau už pečius). PERSPĖJIMAS. ir įtempdami. Kiek reikia laikyti klizmą? Senovės gydytojai patardavo — nuo saulėtekio iki pirmųjų sutemų. ypač šiltos klizmos. Šios knygos autorius pats kentė­ jo nuo jų. Po to galite atsikelti ir pa­ sivaikščioti. Kad taip neatsitiktų. Toks ciklas kartojamas 2—3 kartus per metus. Suspauskite vamzdelį. Urinos klizmų ciklas. eikite į tualetą ir išsituš­ tinkite. Padarykite 2—4 tokias klizmas po 500 gramų. kvėpuokite lėtai. užsukite jį). didinkite spindį. giliai pilvu. Patariau jam 2 29 . 2 litrus vandens supilti į jį per 30—40 sekundžių paprasta ir lengva. Dabar pateiksiu kelis urinos klizmų taikymo pavyzdžius. ir sukelti skausmą. Mano nuomone. Po 2—3 pirmųjų mikroklizmų (po 100 gramų virintos urinos) polipai patys pasišalino iš organiz­ mo.Eismarcho puodelio panaudojimo technologija tokia: supila­ te į puodelį uriną ir pakabinate jį ne aukščiau kaip 1. Klizmų ciklas. taip pat. penktąją — kartą per savaitę. įkiškite vamzdelį į išeina­ mąją angą 25—30 centimetrų. o po to pradėkite po 100 gramų mažinti urinos kiekį iki 100 gramų. Atleiskite suspaustą vamzdelį ir palaipsniui leiskite skystį į storąją žarną. Jei nebus išvaly­ tas visas storasis žarnynas. išpūsdami jį. kad skystis neištekėtų (jei yra kranelis. Senovės gydytojai patardavo tai daryti sau­ lei tekant. Tik taip gali­ ma išvengti dalies storojo žarnyno išplovimo. Kai praeina viena skysčio dalis.

Ypač šios klizmos tinka šaltu. galite daryti mažiau efektyvias įprastas klizmas: su valgomąja druska. Po to reikia pagulėti. Išoriniai šio sutrikimo simptomai (pagal Ajurveda. Šios klizmos ypač rekomenduojamos tiems. kad būtų galima pati­ kėti jų teigiamu poveikiu. atsirado apetitas. be to. Po to žarny­ nas pradėjo veikti savarankiškai. Tokia pro­ cedūra padeda neutralizuoti ir pašalinti iš organizmo substan­ ciją. jas nesunku paša­ linti iš organizmo. papildomai paša31 . sausumą. kojos. jaučiamas silpnumas. Taikoma tokia pati schema kaip ir darant klizmas su paprastu šlapimu. Procedūrą pagei­ dautina atlikti saulei tekant. Po 2—3 tokių mikroklizmų išmatos tampa minkštos. Visa tai pašildoma. išnyko chroniškas ko­ litas. APETITO PRARADIMAS IR GALVOS SKAUSMAI. tačiau ir to. Sausumą ir sukietėjimą neutralizuoja drėkinantis pienas ir minkštinantis sviestas. pakanka. Ir toliau galima vardinti stebuklingo urinos klizmų povei­ kio pavyzdžius (beje. Dabar pakalbėsime apie įdomias ir reikalingas klizmas. menstru­ acijos būna užsitęsusios (vyrams sumažėja sėklos išsiskyrimas). kartojasi dažnai. Tai galiu patvirtinti ir aš pats. o jiems patiems nuolat šalta. 2 klizma: prie nurodyto 1 klizmai pieno ir sviesto kiekio reikia pridėti žiupsnelį imbiero ar pipirų (juodų. Kartą man atėjo padėkoti septyniasde­ šimtmetis vyriškis (baigęs aukštąjį mokslą kariškis) ir papasa­ kojo. Autoriui tuo teko pa­ čiam įsitikinti. „avies" išmatų. ypač šaltu. po pirmųjų mikroklizmų. todėl privalo jas naudoti atsargiai. kryžkaulį. GLEIVIŲ PAŠALINIMAS IŠ PILVO. kai prarandama gyvybinio principo „Vėjas"—doša Vata pusiausvyra): susikaupia ir išskiriama daug dujų. kad sviestas ištirptų. dujų susidarymo (ir mikro­ flora taps normali). Jas darė ir kiti žmonės. kuris labiausiai slegia šiuos žmones. kamavę daug metų. išnaikinti kirminus.kartus per dieną daryti mikroklizmas (po 100—150 gramų iki ketvirtadalio nuvirinto šlapimo) bei nuolat laikyti ant tarpvietės uždėtą kompresą iš tokios urinos. su 4—6 proc. Tai patvirtina ir mano pasekėjai. kad panašios klizmos gali padidinti organizme gleivių kiekį. džiūsta ir pleiskanoja oda. daromos kasdien ar kas antrą dieną. kas po to atsitiko. Svarbu žinoti. ku­ rias rekomenduoja Ajurveda ir Cžud-ši. dubens—klubo sąnarius. gumine kriauše padaroma klizma. Tokių klizmų poveikį ga­ lima pagerinti vietoje paprasto vandens naudojant ištirpintą ar įmagnetintą vandenį. padarė 2—3 mikroklizmas iš iki ket­ virtadalio nuvirinto šlapimo. šios klizmos puikiai gydo ir moterų ligas). Iš karto po klizmų iš jo organizmo išėjo du stambūs kirminai (soliteriai) ir į medūzą panašūs tirščiai. nuo­ lat šalta. sukėlusią organizmo atšalimą. Kol tirpalas dar šiltas. UŽKIETĖJIMAI. Bet po to. Tai. skauda juosmenį. Perskaitęs mano knygą apie urinoterapiją. kamuo­ ja vidurių užkietėjimas arba tuštinamasi „avies" išmatomis. kiek jam pačiam reikia. Tai būdinga nestambiems žmonėms. jį labai nustebino. sausu metų laiku. kad jį kamavo čia paminėti negalavimai. obuolių actu (2—3 šaukštai 2 litrams vandens). Išnyko priešišvaržinė būsena (raižymai kirkš­ nyje staigiai keliant nuo žemės 10—20 kilogramų). kad tokios klizmos padėjo išgydyti vidurių užkietėjimą. sustiprėjo lytinė funk­ cija. jis jautė stiprų deginimą ten. kurių organizmas linkęs prarasti daug vandens. Jei jums dėl kai kurių sumetimų jos nepatinka. viskas greitai praėjo. pradėjo nesiskirti gleivės iš nosies. Jei tokie simptomai jums būdingi. taip at­ sitinka tada. Šios knygos autorius 30 jas išbandė pats. Šios kliz­ mos daromos taip: į 100 gramų pieno dedama 20 gramų lydyto sviesto. Tuo pačiu metu išnyko ir chroniškas hemorojus. kad iš pradžių. nepiktnaudžiaudami. kurios jums tinka. šerpeto­ ja. padės išvengti šių negalavimų. kurias galite pasirinkti patys. kai pūliai buvo ištraukti. organizmo pernelyg didelio sausumo ir iš­ džiūvimo. Yra kelios tokios klizmos. man pasakojo ir kiti žmonės. Mano pažįstamas prisimena. Operacija ir tolesnis gydymas tapo visai nereikalingi. su citrinos rūgštimi (1 arbatinis šaukštelis rūgšties 2 litrams vandens). mikroklizmos. 1 klizma: 100 gramų pieno. kam nuolat šąla rankos. 20 gramų lydyto sviesto — nuo vidurių užkietėjimo. raudonų). Apie tai. sausu metų laiku. To­ kia klizma tinka kaip ir pirmu atveju. kur buvo iškilęs pūli­ nys. lengvos. Visi liko patenkinti. liesėjama. žymiai pa­ didėjo jaudrumas atliekant lytinį aktą. o šaltį neutralizuoja šiltas pienas. išnyko gal­ vos skausmai. Po dviejų savaičių pūlinio jau nebebuvo. kurių oda sausa. Nutukti linkę žmonės privalo žinoti. Organizmas pats laiko tokį tirpalą tiek. kas jau parašyta. KIRMINAI.

Kai tik pasirodys pirmosios išmatos.liną iš organizmo gleives. pieną galima pakeisti (ar jį pra­ skiesti per pusę) mėsos. nes be druskos osmosas ją sugertų per gleivinę ir pašalintų kaip šlapimą. t. Nedelsiant atlikti nurodytus pratimus (8 pieš. Jei ir vėl nesulauksi!. reikia 1—1. Taigi turite ką pasirinkti. Vėliau. išmatos bus lengvos. Sis pratimas atliekamas tol. Kai jau būsite patenkinti rezultatais (tai yra tada. nedelsiant ar praėjus 5 minutėms. nes vėl teks tuštintis. kai. reikia pridėti 5—10 gramų valgomosios druskos. Vanduo turi būti pasūdytas. Darant minėtas klizmas. Štai vandens kelio virškinimo kanalu schema. vandens daugiau negerti ir vėl nueiti į tualetą. Vanduo. Išgerti stiklinę pasūdyto vandens. Vienam kartui pakanka 10—14 stiklinių. Šį pratimą reikia atlikti tol. 3. Pirmasis tuštinimasis įprastai būna beveik iš karto. Tai sustiprina kliz­ mos poveikį. 33 . pasūdyti (5—6 gra­ mai druskos litrui vandens — tai truputį mažesnė druskos kon­ centracija negu ta. kai išvalysite savo storąjį žarnyną. atlikti judesius ir sugrįžti į tualetą. galima kartą per 2—3 savaites (tinka ir kartą per ketvirtį) taikyti idealų viso virškinimo trakto plovimo metodą — ŠANK PRAKŠALANĄ. 3 klizma: sudėtis tokia pati kaip ir 1 klizmos. Taigi ją galima rekomenduoti nutu­ kusiems žmonėms. nes vanduo praeina virškinimo kanalu tarsi per tuščią kriauklę. Po pirmojo tuštinimosi reikia vėl išgerti stiklinę vandens. ypač avienos. Pasiruošimas Pašildyti vandenį iki kūno temperatūros. Vėl išgerti stiklinę vandens ir pakartoti visą pratimų seriją. kad būtų malonu gerti. galite sumažinti druskos koncent­ raciją. privalote baigti procedūrą. kaip pastebėta praktikoje. jūsų nuomone. Drąsiau bandykite. Po to reikia eiti į tualetą. kai įprantama. Taip bus visiškai ištuštintas skrandis. 2. Visi šie komponentai atitinkamai veikia organizmą — suminkšti­ na. 1. arba Varisara. Tai priklauso nuo žarnyno užterštumo. be to. o ne per išeinamąją angą.e norimo rezultato. Vi­ sam praplovimui. po Šank Prakšalanos jogai visada daro Vamaną Dhouti. rin­ kitės ir sveiki te! Po to. reiškia „Kriauklės gestas". kad druska nepradėtų dirginti odos. Po pir­ mosios išmatų porcijos seks kitos. praeina skrandį. reikia pri­ dėti 1/2 ar 1 šaukštą stipraus pelynų nuoviro ar 1/2 šaukštelio česnako sulčių. teks atlikti klizmą su puse litro vandens >rasta gumine kriauše. vanduo iš organizmo bus pašalinamas pakankamai švarus). kol vanduo taps švarus. be to. kai dar nieko nevalgyta.iiau viskas vyks automatiškai. Paeiliui gerkite vandenį ir atlikite pratimus. Dar kelis kartus nueikite į tualetą. kai jį gėrėte. sumažina gleivių ar tulžies kiekį. net skystos. nuplaukite išeinamąją angą šiltu vande­ niu. kai pasinaudosite tualetiniu popieriumi. Sekdami tradicija. ar kaulų nuoviru. Atliekant šiuos judesius. po visiems mirtin­ giesiems įprastų judesių patenka į žarnyną ir išeina iš jo. Jei vanduo jums atrodys pernelyg sūrus. Tokia klizma padeda gydyti tulžies veiklos su­ trikimus. kol išgersite 6 stiklines. ŠANK PRAKŠALANĄ Šank Prakšalana. kuri yra kraujo plazmoje). nurytas burnoje.). 4 klizma: sudėtis tokia kaip ir 1 klizmos. kol vanduo nepradės išeiti iš organiz­ mo toks skaidrus. pakanka 45—60 minučių. kai nutarėte susirūpinti savo or­ ganizmo pagrindu — storuoju žarnynu. Jei taip neatsitinka. koks buvo išgertas.5 va­ landos. 32 Atlikimas Šį pratimą geriausia atlikti rytą. kai nuei >ite į tualetą. Patarimas. rei­ kia pakartoti judesius. nusausinkite ir patepkite aliejumi. Po to galima išgerti 3 stiklines nesūdyto vandens ir pada­ ryti Vamaną Dhouti (įkišti du pirštus į burną ir sukelti vėmi­ mą). Po to. vanduo lėtai tekės žarnynu ne­ sukeldamas vėmimo. koks buvo tada.

jei pasisukate į kairę. Tokiems žmonėms 35 . kad rodomasis ir didysis pirštai siektų deši­ nįjį raktikaulį. Pakelti rankas į viršų delnais aukštyn. turi nutekėti ir storo­ siomis žarnomis. Pakartokite 4 kartus po du judesius.Pirmas judesys Pradinė padėtis: stovima. kvėpuoti normaliai. t. pasisukti į kitą pusę. ką kamuoja kelių ar menisko ligos. kiek galima toliau tiesiant ištiestą ranką atgal ir žiūrint į pirštų galus. Tam reikalingi šie 4 judesiai — sudėtingiau­ si. pasukite galvą ir liemenį taip. Darant kiekvieną judesį (lenkiantis į šo­ nus). Šį dvigubą judesį reikia pakartoti 4 kartus. Baigiant pasisukimą neuždelsti ir grįžti į pradinę padėtį. Kai jau esate tokioje pra­ dinėje padėtyje. po to iš karto atsitiesti ir lenktis į dešinę. pėdos pražergtos maždaug 30 centi­ metrų. sudėtingesni už tris pirmuosius. Tik delnai ir didieji kojų pirštai liečia grindis. Po to reikia pasukti kūną. Ištiesti dešinę ranką horizontaliai ir sulenkti kairę ranką taip. Ketvirtas judesys Vanduo. Šie judesiai atveria skrandžio prievartį. Trečias judesys Vanduo toliau teka plonosiomis žarnomis atliekant dar vieną judesį — „Kobros" variantą. o klubai tarsi pakimba ore. Tam pakanka 10 sekundžių. Po to nedelsdami grįžkite į pradinę padėtį ir stenkitės pamatyti kitos kojos kulną. išsky­ rus tuos. Gerai ištiesti nugarą. kuris praėjo plonąsias žarnas. dalis vandens iš skrandžio patenka į dvylikapirštę žarną. Antrasis judesys Šie judesiai skatins vandenį patekti į plonąsias žarnas ir tekėti jose. rei­ kia žiūrėti į dešinį kulną. Atlikimo laikas — 10—15 sekundžių. kad tarp pėdų būtų 30 centimetrų tarpas. Labai svarbu. kad pavyktų pamatyti priešingos kojos kulną. lenktis iš pradžių į kai­ rę. kuriems atlikti reikia 10 sekundžių.y. Šį dvigubą judesį pakartoti 4 kartus — iš viso tai bus 8 judesiai į kairę ir į de­ šinę. Nepasukant viršutinės kūno dalies. Pradinė padėtis kaip ir pirmo judesio — stovima pražergtomis kojomis. rankų pirštai sunerti. Juos gali atlikti visi.

tiks atskiras šio judesio variantas. Ketvirtas judesys atlieka­ mas taip: a) tupėti taip, kad pėdos būtų praskėstos maždaug 30 cen­ timetrų. Pėdos turi būti ne po sėdmenimis, o šalia užpakalinės klubų dalies. Delnai uždedami ant kelių, praskėstų 30 centi­ metrų; b) pasukti liemenį ir priklaupti ant kairiojo kelio, kad jis būtų prieš dešinės kojos pėdą. Delnai pakaitom stumia dešinį klubą prie kairio šono, o kairį klubą prie dešinio taip, kad būtų prispausta dalis pilvo ir spaudžiamos storosios žarnos. Žiūrėti sau už nugaros, kad liemuo galėtų daugiau pasisukti ir būtų labiau spaudžiamas pilvas. Atliekant pirmuosius tris judesius, buvo nesvarbu, į kokią pusę pasisukama pirmiausia — kairę ar dešinę. Atliekant ket­ virtąjį judesį, svarbu pradėti spausti dešiniąją pilvo pusę. Ir šį judesį reikia atlikti 4 kartus. Jo trukmė — 15 sekundžių. Ketvirto judesio variantas: Šio judesio ištakos — Ardcha Maciendrasana (susukta po­ za). Jį atliekant, pėda statoma prie vidinės klubo pusės, nepra­ eina iš kitos pusės. Petis pasukamas kiek galima toliau, arčiau prie sulenkto kelio, liemuo truputį atloštas atgal. Rankos re­ miasi į sulenktą kelį, kuris yra tarsi svertas sukant stuburą ir spaudžiant klubą prie pilvo apačios. Nesėkmės atvejis Jei po to, kai išgerta, pavyzdžiui, 4 stiklinės vandens, jaučiate, kad skrandžio turinys normaliai nepraeina į žarnyną, kad jis perpildytas, net pykina, tai reiškia, jog klapanas tarp skran­ džio ir dvylikapirštės žarnos neatsivėrė taip, kaip derėtų. Todėl pakartokite 2 ar 3 kartus seriją judesių, tačiau vandens dau­ giau negerkite. Kai nebepykins, praėjimas bus laisvas. Sutriki­ mų daugiau nebus, galėsite toliau tęsti. Gali pasitaikyti, kad trukdys iš rūgimo produktų susidaręs dujų kamštis. Tada pa­ kanka rankomis paspausti pilvą ar atsistoti ant pečių („Žva­ kė"). Derinti tai su kitais keturiais aprašytais judesiais. Pačiu nesėkmingiausiu atveju, t.y. tada, kai vanduo visai neteka iš skrandžio toliau, jums lieka du būdai: dešinės rankos dviem pirštais pakutenti liežuvio šaknį ir išsivemti. Tada iš karto pajusite palengvėjimą. Galima ir visai nieko nedaryti. 36

Tada vanduo pats pasišalins iš organizmo kaip šlapimas. Po tokio pratimo beliks pailsėti ir pavalgyti. Pirmasis valgymas Po Šank Prakšalanos būtinai reikia atlikti šiuos nurodymus. Valgyti ne anksčiau kaip praėjus 30 minučių po pratimų ir ne vėliau kaip po valandos. DRAUDŽIAMA palikti virškinamąjį traktą be maisto daugiau kaip valandą po pratimų. Pirmasis maistas — virti ryžiai. Ryžiai turi būti išvirti ar net pervirti vandenyje, kad nedirgintų žarnyno gleivinės. Grū­ dai turi tirpti burnoje. Po ryžių galima valgyti gerai išvirtas morkas. Kartu su šiuo maistu būtina suvalgyti ir 40 gramų sviesto. Jį galima ištirpinti su ryžiais ar suvalgyti atskirai iš šaukšte­ lio. Ryžius galima pakeisti virtais kviečiais, avižomis ir pan. Svarbu Ryžių negalima virti su pienu. 24 valandas po šių pratimų drau­ džiama gerti pieną ar kefyrą. Be to, per tas 24 valandas draudžiama valgyti rūgštų mais­ tą ir gerti bet kokius skysčius (tai viena iš priežasčių, kodėl draudžiama gerti kefyrą). Draudžiama valgyti vaisius ir nevir­ tas daržoves. Duoną galima valgyti, kai maitinamasi antrą kar­ tą po pratimų. Antrą kartą valgydamas aš gėriau morkų ar obuolių sultis su burokėlių sultimis (proporcijos 1:4 ar 1:5), val­ giau salotas ir jaučiausi normaliai. Taigi į mano rekomendaci­ jas atsižvelkite kūrybiškai. Po 2 valandų galite sugrįžti prie jums įprasto režimo. Svarbu, kad neprarastumėte saiko, nevalgytumėte mėsos. Gėrimas Geriant pasūdytą vandenį, padidėjus osmotiniam aktyvumui dalis skysčių iš kraujo patenka į žarnyną. Skystoji kraujo dalis pakeičia kryptį, tampa priešinga įprastam įsiurbimui ir tuo pa­ čiu valo storojo ir plonojo žarnyno gaurelius. Kaip tik dėl šio efekto Šank Prakšalana tampa unikali. Aš nežinau kito tokio valymo, kuris valytų mūsų mikrogaurelius (glikokaliksą) — šį unikalų katalizatorių su poromis, nuo kurio efektyvumo pri­ klauso maisto pasisavinimas.
37

Nuo to, apie ką aš čia papasakojau, pajusite troškulį. Iš­ tverkite negėrę net paprasto vandens, palaukite pirmojo valgy­ mo, nes priešingu atveju jums vis teks eiti į tualetą. Valgydami pirmą kartą ir po to, galite gerti vandenį, nestiprius žolių nuo­ virus arba, kaip ir aš, — šviežias sultis. Nenustebkite, kad išmatos atsiras tik po 24 ar net 30 va­ landų ir bus gelsvos ar geltonos, bekvapės tarsi kūdikio. Žmonės, kenčiantys nuo vidurių užkietėjimo, gali daryti Sank Prakšalaną kiekvieną savaitę, tačiau gerdami tik 6 stik­ lines vandens. Tada visas ciklas trunka maždaug 30 minučių. Tai pats geriausias būdas „perauklėti" žarnyną. Gerai tai, kad šis būdas neištempia storųjų žarnų sienelių.* Teigiamas poveikis Be to, kad išvalysite visą virškinimo kanalą, patirsite ir netie­ sioginį teigiamą poveikį: malonų kvapą iš burnos, ramų miegą, ant veido ir viso kūno išnyks spuogai. Jei maitinsitės taip, kaip nurodyta šioje knygoje, išnyks ir nemalonus kūno kvapas. Taip pat tonizuojama kepenų veikla (tai patvirtina ir pakitusi išma­ tų spalva). Pagerėja kitų liaukų, ypač kasos, susietų su virški­ nimo traktu, veikla. Lonavlos gydytojai, 2 mėnesius kas dvi dienas taikydami Sank Prakšalaną bei atitinkamą maitinimosi režimą, išgydyda­ vo prasidėjusį diabetą. Tikriausiai Langerganso salelės, esančios kasoje, išskiria daugiau insulino bendrai stimuliuojant kasą. Kai virškinimo traktas išvalytas, maistas pradedamas geriau pasisavinti. To­ dėl tie, kam reikia padidinti svorį, jį be vargo padidina, tampa tvirtesni, o tie, kam reikia atsikratyti viršsvorio, jo netenka, suliesėja. Kontraindikacija Tie, kas kenčia nuo skrandžio opaligės, be abejo, neprivalo tai­ kyti Prakšalanos tol, kol neišsigydys skrandžio ligos. Tai priva­ lo įsidėmėti ir tie, kam būdingi ūmūs virškinamojo trakto su-

trikimai, kas viduriuoja, serga dizenterija, ūmiu kolitu (jei ko­ litas chroniškas, Prakšalaną gali padėti, bet tik ne krizės atve­ ju), ūmiu apendicitu, tuo labiau tokiomis rimtomis ligomis kaip žarnų tuberkuliozė, vėžys. Šis pratimas efektyvus užbaigiant oksiurezę. Juk tada, kai valomas žarnynas, kartu pašalinami ir kirminai su visais jų kiaušinėliais. Tiesa, gaurelių žarnų vidiniame paviršiuje tiek daug, kad kartais vienas kitas kirminų kiaušinėlis gali ir likti. Šank Prakšalaną — puiki. Tuo įsitikinau aš pats. Kad grei­ čiau išmoktumėte šio metodo, iš pradžių atlikite pratimą kartą per dvi savaites.

VALANTI MITYBA Didysis natūropatas Polis Bregas sugalvojo efektyvų būdą, skir­ tą išvalyti storąjį žarnyną, — badavimą. Kai kartą per savaitę badaujama 24—36 valandas, organizmas gauna papildomos energijos, kuri anksčiau buvo skiriama maistui perdirbti ir pa­ sisavinti. Dabar ją galima skirti kitoms organizmo reikmėms. Per tą laiką išmatų akmenys truputį atstoja nuo žarnų siene­ lių. Po tokio susilaikymo pirmas maistas — šviežios morkų ir kopūstų salotos be prieskonių ir aliejaus, sviesto — yra tarsi šluota, kuri atplėšia nuo žarnų sienelių apnašas ir jas pašalina iš organizmo. Panašias salotas rekomenduoja ir V. Michailovas.

STOROJO ŽARNYNO SIENELIŲ IR NERVŲ ATSTATYMAS Štai ką sako apie storojo žarnyno sienelių ir nervų atstatymą gydytojas Vokeris: „Remdamiesi bandymais, nustatėme, kad storasis žarnynas negali normaliai vystytis ir veikti, jei žmogus maitinsis tik vi­ rintu ar kitaip apdorotu maistu. Todėl beveik negalima rasti žmogaus, kurio storasis žarnynas būtų idealiai sveikas. Jei jau­ čiatės blogai, pirmiausia pradėkite storojo žarnyno plovimą ar­ ba darykite klizmas. Po to šviežios daržovių sultys paskatins efektyvų regeneracijos procesą. Nustatyta, kad geriausias mais39

* Klizma gali pakenkti, jei vanduo, greitai patekęs j storąjį žarnyną, stip­ riai jį ištempia, sukelia skausmą. Kad taip neatsitiktų, vandenį suleiskite pa­ laipsniui, neskubėdami, suspausdami vamzdelį pirštais. 38

tas — morkų ir špinatų sultys. Šis mišinys maitina plonosios ir storosios žarnų nervus bei raumenis." Sulčių receptus aš paėmiau iš knygos „Daržovių sultys". Sulčių kiekis pateikiamas uncijomis (1 uncija — 28,3 gramo). Geriausiai tinka storajam žarnynui: morkos — 10, špina­ tai — 6 uncijos; truputį silpnesnis mišinys: morkos — 10, bu­ rokėliai — 3, agurkas — 3 uncijos; jei nieko daugiau neturite, gerkite bent ne mažiau kaip 500 gramų morkų sulčių kasdien. Storojo žarnyno motorika pagerėja, tampa normali tada, kai pakanka produktų, kuriuose yra daug maisto skaidulų: daržo­ vių ir vaisių, kruopų. Šis maistas tuo pačiu truputį laisvina vidurius, nes storajame žarnyne atsiranda daug masės, kuri padidina judėjimą storosiose žarnose. Ląsteliena gerai išskiria tulžį, dirgina storojo žarnyno sieneles ir stimuliuoja motoriką, padedančią sparčiau normaliai išsituštinti. Iš vaisių ypač stipriai peristaltiką veikia inžyras (figos), sly­ vos, vynuogės, džiovinti vaisiai. Žarnyne jie stipriai išbrinksta, padidėja jų masė. Laisvina vidurius morkos, burokėliai, šviežių kopūstų salo­ tos. Baltagūžiame kopūste yra daug ląstelienos, kuri ypač nau­ dinga, kai užkietėję viduriai. Tačiau ši daržovė netinka tada, kai yra kolitas, nes kopūsto ląsteliena stambi. Be jau minėtų, ypač „stiprių", produktų, vertingi ir moliū­ gai, medus, aliejus, juoda duona. Labai naudinga išgerti 300—500 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. Daiginti kviečiai taip pat padeda virškinti bei išsituštinti, reguliuoja visą skrandžio—žarnyno traktą. Kai kurie vartojantys daug daržovių ir vaisių žmonės pra­ deda sakyti, jog jiems pučia vidurius, susidaro daug dujų. Su­ sikaupti dujoms padeda žirniai, pupelės, svogūnai, kopūstai, burokėliai, skatinantys organizmą išsituštinti. Mažiau dujų su­ sidaro valgant bulves, morkas, agurkus, grybus, beveik visas uogas ir vaisius, juodą duoną bei geriant pieną. Dujų organizme susidaro todėl, kad gyvybiškai aktyvūs ele­ mentai, esantys daržovėse bei vaisiuose, ypač siera ir chloras, ardo žarnyne puvimo produktus, išmatų sankaupas. Šia pras­ me ypač vertingos šviežios kopūstų sultys, kuriose yra daug sieros ir chloro, valančių žarnyno ir skrandžio sienelių gleivinę. Štai jums dar vienas testas, padedantis išsiaiškinti, ar la­ bai užterštas storasis žarnynas, ar neapnuodytas visas skran40

džio—žarnyno traktas. Jei išgėrus kopūstų sulčių susidaro daug dujų, jaučiate kitokius sutrikimus, reiškia, kad skrandyje—žar­ nyne susikaupė nemažai toksiškų medžiagų. Įpraskite gerti šviežias kopūstų sultis palaipsniui. Iš pra­ džių išgerkite jų kartu su morkų sultimis. Po to vis mažinkite morkų sulčių kiekį. Vokeris teigia, kad 300 gramų šviežių ko­ pūstų sulčių per dieną duos jums pakankamą kiekį gyvo orga­ ninio maisto, kokio negautumėte net suvalgę 50 kilogramų vir­ tų ar konservuotų kopūstų. Vokeris perspėja, kad kopūstų sul­ tis reikia gerti be druskos. Druska panaikina tokių sulčių ver­ tę, gali net pakenkti. Dujos gali susidaryti ir tada, kai produktai neteisingai de­ rinami. Pavyzdžiui, žirniai su duona, pupelės su mėsa ir t.t. Pageidautina minėtus dujų susidarymą skatinančius produk­ tus suvalgyti atskirai, po šviežių salotų. Skysčius, taip pat ir sultis, reikia gerti prieš valgį. Tada, jei jūsų žarnyno gleivinė nepažeista, nėra nuosėdų ant žarnyno sienelių, dujos daugiau nebesusidarys. Jei augalinis maistas sukelia žarnyne rūgimą, jis negali čia skaidytis, suirti, nes jo paties rūgštingumas pašalina jį iš orga­ nizmo, truputį laisvina vidurius. Tai veikia stimuliuojančiai, žarnynas išvalomas natūraliu būdu. Kai labai pučia vidurius, galima gerti ramunėlių žiedų ir krapų sėklų nuovirą. Normaliai tuštintis jums padės ir kitos priemonės. Storojo žarnyno veikla nuo 7 iki 9 valandos ryto (vietos laiku) yra aktyviausia. Jogas Svamis Šivananda rekomenduoja kvėpuoti gaiviu ry­ to oru, kuris padeda išsituštinti. Tuštintis daug lengviau tada, kai šlapinamasi, nes šlapimo pūslės judesių refleksas atitinkamai analogiškas gaubtinės žar­ nos judesiams. Todėl valingo akto poveikis šiuo momentu yra žymiai didesnis. Romolas Mantovanis nepataria skatinti išsituštinimo. Šį po­ reikį turi sukelti valia. Tada storoji žarna veiks „sąmoningai", lengvai, laiku ir normaliai išsituštins, kad organizmas būtų ma­ žiau užterštas. Labai svarbi tuštinimosl poza. Dažniausios dvi padėtys: sė­ dint ant unitazo ir atsitūpus — „Erelio poza". Esant „Erelio pozai", klubai spaudžia pilvą ir padeda jo sienelės raumenims,
41

Šioje knygoje pateikiamus prati­ mus jis pataria atlikti kasdien 5—10 minučių. kai atliekamas truputį pakelta galva (silp­ niems žmonėms tai netinka). kad juos pageidautina papildomai lavinti fizinių pratimų kompleksais. Lėtai pakelkite ištiestas kojas 45° kampu. taip pat profilaktikai. Jo reikia išmokyti dar vaikystėje. Ypač padeda joga. 2. Tai ypač svarbu. Utchita dvi padasana Atsigulkite ant nugaros ir prispauskite ištiestas rankas prie grindų. valo kraują. atlikite ja tokius pačius pratimus kaip ir kojomis. Pėdos suka ratus. padeda jai išsituštinti. padėkite rankas po sėdmenimis ar iš­ tieskite prie kūno. pailsėkite. Jei paralyžiuota ranka. Svamio tvirtini­ mu. kai išeinamojoje angoje kyla skausmas. Šio pratimo poveikis būna didesnis. kai jis atliekamas pa­ kelta galva. Po to nuleiskite jas. Jis bū­ na efektyvesnis. Šis pratimas gerai sustiprina pilvo ir žarnyno raumenis. Utchita širša ekapada čakrasana Atsigulkite ant nugaros. o po to pakartokite pratimą vieną ar du kartus. Pakelkite galvą. Nereikia stip­ riai įsitempti. liemens. kai diafrag­ ma nusileidžia ir pilvo ertmės organai. jie suteikia jėgų. nugaros. pilvo. atlikite pratimą „Važiavimas dviračiu". žmonės ilgai gyvena sveiki ir laimingi. Taip judant. bet nelieskite grindų. nelenkite jų 42 9 pieš. keliai pa­ eiliui liečia krūtinę.). Tai vienmomentinis defekacijos ak­ tas. Svamio Šivanandos pratimų kompleksas per kelius. Galvą laikykite pakeltą (nereikia pakelti silpniems žmonėms). 1. Tada ir užaugęs jūsų vaikas neturės su tuo susietų problemų.kad žarnynas lengviau ir greičiau išsituštintų. Jei sumaniai derinsite visas čia paminėtas priemones. pašalina naktines poliucijas. spausdami tiesiąją žar­ ną. Tačiau pasitaiko tokių silpnų ir „užsispyrusių" storųjų žar­ nynų. 3. „Erelio poza" skatina defekaciją. paeiliui sulenkdami kojas. 43 . kojų kelių. pėdų trūkumus. šalina naktines poliucijas. Defekaciją reikia atlikti prieš tai giliai įkvėpus. Po to kel­ kite ir nuleiskite kitą koją. Pagrindinė išmatų masė pašalinama pačioje pradžioje. išvaro kirminus ir net išgydo paralyžių. Reguliariai atliekant šį pratimą. Jei pajutote nuovargį. bet nelieskite grindų. Šis pratimas pašalina sėdmenų. valo sėklą. Jis valdo sėklą. krūtinės. Utchita eka padasana Atsigulkite ant nugaros ir pakelkite koją 45° kampu. naikina kirminus. Pateiksiu kompleksą Svamio Šivanandos pratimų (9 pieš. jis taps valdomas. kuri trunka tik 5—7 minutes. jau­ site natūralų norą tuštintis. organizmas tampa sveikas ir stiprus. valingas. Pakarto­ kite 4—5 kartus.

Šis labai svarbus pratimas padeda atsikratyti visų virški­ namojo trakto ligų. Pakartokite pratimą 4—5 kartus. Po kurio laiko atlikite šį pratimą suglaustais keliais. Lėtai tieskite abi rankas prie kojų pirštų. Atlikdami pratimą. Darydami pratimą. Pada paršva čalanasana Atsigulkite ant nugaros. Remdamiesi rankomis. Ga­ lima net nukristi. kad rankos išsitiestų. krūtinės ląstos. tai kitą koją. pašalina šonkaulių. Pakel­ kite aukštyn vieną koją. kaklo. stiprina pilvo. lie­ mens. Grįžkite į pradinę padėtį. 7.4. nelenkdami jos per kelį. 10. esančių pilvo ertmėje. pašalina stuburo defektus. kol nepajusite įtemptų pilvo raumenų. kurių silpnoka širdis. krūtinės. apglėbkite kulkšnis ir patempkite jas į viršų taip. nugaros. Po to ištieskite rankas į priekį ir galva palieskite kelius. Utchita chasta merudandasana Atsigulkite ant nugaros ir padėkite ant grindų virš galvos iš­ tiestas rankas. taip pat išgydo CHRONIŠKĄ VIDURIŲ UŽ­ KIETĖJIMĄ. kol jos palies grindis. Padarykite po 3—4 tokius suka­ muosius judesius. Po to lėtai pasukite kojas į kai­ rę ir dešinę. krūtinės ląstos. 45 . 6. kojų pirštus ištieskite. Lėtai grįž­ kite į pradinę padėtį. Kurį laiką pabūkite tokioje padėtyje. Utchita chasta eka padasana Atsigulkite ant grindų ir ištieskite rankas šalia kūno. Mukta chasta kati čakrasana Atsistokite tiesiai. 44 išlenkite liemenį ir atmeskite galvą atgal. rankų rau­ menis. Palenkite liemenį ir kuo žemiau nuleiskite sunertas rankas. Truputį pailsėkite ir vėl atlikite pratimą 1—2 kartus. ligas. Tada grąžinkite kojas į vertikalią padėtį ir lėtai nuleis­ kite ant grindų. Iš pradžių tegul keliai būna pražergti. Moterims. Šis pratimas stiprina žarnyną. pratimas padės išsivaduoti iš šios negalės. pakelkite liemenį nuo grindų kaip parodyta piešinyje. 9. Po to lėtai sukite rankas ir liemenį vertikalia plokštuma iš kairės aukštyn ir į dešinę. Pakėlę jas į viršų ir ištiesę į priekį. Todėl jį atlikti privalo kiekvienas vyras ir moteris. šio pratimo privalo nedaryti. o po to dar greičiau — 5 kartus. Šis pratimas šalina riebalus ir gydo organų. o po to — antrą koją. kojos pražergtos. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. kad tarp grindų ir pakeltos kojos būtų 45° kampas. Jo poveikis toks. Pakartokite pratimą kelis kartus. Pakelkite galvą ir žiūrėkite į priekį. rankų raumenis. Lėtai pakelkite suglaustas kojas 45°. Šis pratimas gerai stiprina liemenį ir žarnyną. sulenkite kojas per kelius. išgydo kasos ir kepenų ligas. Bchudžanhasana Atsigulkite ant grindų ir atsiremkite delnais į grindis krūtinės lygyje. kaip ir prieš tai aprašytų pratimų. Šį pratimą atlikite neskubėdami. o pilvas įsitemptų. ištieskite rankas prie kūno ir padėkite delnus ant grindų. stuburo. Tie. Šį pratimą privalo atlikti kiekvienas. 8. širdies ir plaučių defektus. Šis pratimas pašalina pilvo. Pabūkite tokioje padėtyje 10—15 sekundžių. jaučiančioms skausmus pilvo apačioje. kaklo defektus. Šis pratimas pašalina nugaros skausmus. Visą tą laiką delnai būna ant grindų. Pakartokite pratimą 3—4 kartus. Dchanurasana Atsigulkite ant pilvo. nugara išsilenktų. 5. ištieskite rankas į šalis ir padėkite delnus ant grindų. Pa­ kartokite pratimą į kitą pusę. pakelkite viršutinę kūno dalį. Iš pradžių šis pratimas gali sukelti galvos svaigimą. lėtai kelkite tai vieną. pasisupkite 4—6 kartus. nekeldami kojų ir nelenkdami kelių. Kai tik pajusite įtemptus pilvo raumenis. Jis gerai sustiprina pilvo.

ligas. 12. 3 ir 14 pratimus. Sulenktą per kelį kairę koją pastatykite kiek galima toliau į priekį. Niekada neatlikite jų greitai. išgydoma išvarža ir apendicitas. Pakartokite pratimą į priešingą pusę. Bchastrika pranajama Šis pratimas — tai natūralus lėtas ir gilus kvėpavimas. plaučius ir skrandį. Jį geriausia pradėti iškvėpimu. kas serga. Kojos suglaustos. Dešinė koja tiesi. kurių širdis silpna. Vakša sprūsta džanu vrikšasana Atsistokite tiesiai. Įkvepiant reikia kuo labiau išpūsti krūtinę. Daugiau kaip 324 įkvėpimų— iškvėpimų per tris bandymus atlikti negalima. sustip­ rina liemenį ir išgydo organų. stiprina pil­ vo preso raumenis. širdies ligos. Šis pratimas tinka. tonzilitas. Vien jo pakanka. Taip jūs įkvėpsite ir iškvėpsite 324 kartus ir atliksite 3 pratimus. Liemuo sukasi į abi puses. page­ rina apetitą ir visiškai pašalina vidurių užkietėjimą. Stenkitės kuo stipriau tiesti į prie­ kį rankas. Ji padeda išgydyti visus pilvo ertmės organų sutrikimus. ypač tinka nutukusiems žmonėms. Kiekvieną savaitę pratęskite pratimą 1—2 iškvėpimais— įkvėpimais. stiprina krūtinės ląstos ir pilvo raumenis. Tie. Šis pratimas pagerina virškinimą. suglauskite kojas ir ištieskite į priekį ran­ kas suspaustais kumščiais. Šis pratimas — vertinga priemonė. teigiamai vei­ kiantis smegenis. kurių širdis nesveika. o krūtinė išlenkta. įkvepiant išpučiamas tarsi futbolo kamuo­ lys. esančių pilvo ertmėje ir krūtinės ląstoje. ant pirštų galų. Po 6 mėnesių tegul jų būna 108. Šis pratimas atliekamas tyliai.11. Pateikti piešiniai padės jums geriau suvokti šių pratimų kompleksą. tai kitą kelį. sustiprėja jo širdis ir plaučiai. palaipsniui didinti krūvį. pri­ valo šį pratimą atlikti neskubėdami. kai girdimas šnypštimas per nosį. kas reguliariai atlieka šį pratimą. Šis pratimas labai svarbus. privalo atlikti bent 1. Kam stinga laiko. venkite pervar­ gimo. Kojas reikia kelti kuo aukščiau. Greitas ėjimas ir bėgimas — natūralūs pratimai. Tačiau būkite atidūs: iškvepiant pilvas įtraukiamas. Po 2—5 minučių tokio bėgimo vietoje net patyręs bėgikas jaučia nuovargį. stiprinantis protą ir ge­ rinantis atmintį. Dandchimantchanasana Atsistokite tiesiai. 13. kai užkietėję viduriai. 7. Atliekantis šį pratimą žmogus tampa aktyvus. išnyksta vidurių užkie­ tėjimas. išvalo sėklą ir pašalina naktines poliurijas. 46 Šis pratimas valo kraują. kosulys. suglauskite kojas. naktines poliurijas. 3. prailgina jo gyvenimą. Papildydamas šį skyrių. Iš pradžių bėkite lėtai. sloga. 8 ir 14 pratimus ar tik 1. akių ir ausų susirgimai. Tie. Jis sumažina pilvą. kad būtų išgydyti poli­ pai. prastai jaučiasi. kurie atliekami saikingu greičiu. pamiršta skausmą. Pradėkite nuo 3—4 įkvėpimų ir iškvėpimų. Po kiekvieno pratimo būtina gerai pailsėti. Tačiau tie. stimuliuo­ janti smegenų veiklą. Greitai pakelkite per kelius sulenktą tai vieną. tai kitą ko­ ją. Bchastrika pranajama — įstabus pratimas. Pruštcha valita chanumasana Atsistokite tiesiai. pečiai nejuda. Iš pradžių šį pratimą atlikite prieš veidrodį. o po to — greitai. imituokite boksininko judesius. liesdami pėdomis sėdmenis tarsi bėgdami vietoje. Po to nuleiskite rankas žemyn paliesdami grindis ir sukdami liemenį į kairę. Šis pratimas stipriai įtempia visus kūno raumenis. Pakelkite suglaustais delnais rankas virš galvos ir ištieskite jas atgal. pateiksiu Svamio Šivanandos re­ komenduojamą kvėpavimo sistemą iš knygos „Jogasanos". Net šis vienas pratimas padeda žmogui pasveikti. Eka stchana palajanasana Pasilenkite į priekį ir kelkite aukštyn tai vieną. 14. astma. privalo šį pratimą atlikti atsargiai. sustiprina kojų raumenis. todėl yra vieni geriausių. Tuo pačiu metu priekinė pilvo sienelė juda į priekį ir atgal. pradeda svaigti galva. Atlikdami jį tapsite 47 . nes tai susilpnina smegenų veiklą.

kad būtumėte sveiki. Nėra sveikatos — nė­ ra laimės. Laikui bėgant. Būkite sučiaupę lūpas. bet ir slopindami ligos pasekmes skatina ligą. vidurius laisvi­ nantieji vaistai — pavojingi. iš­ nyks veido raukšlės. Be to. Niekada nepatingėkite skirti 15 minučių asanai ir pilvo pratimams. 6. vėjui pučiant į veidą. kad tik sveikas žmogus yra tikrai laimingas. 7. Eidami juo. Tegu jus lydi džiugi rami nuotaika. Po 4—6 mėnesių. kuriuos kamavo chroniškos ligos. šalto ir sunkiai virškinamo maisto. arbata. Sėkmingai gydoma ugniažole. Kramtykite kiekvieną maisto kąsnį 32 kartus. tapsite sveiki. kurie po kurio laiko gali tapti piktybi­ niais. laisvinantieji vidurius vais­ tai ne tik neišgydo žmogaus. Po 4—6 mėnesių net ligoniai. reguliarus tuštinimasis. kuris. jausis geriau. atliekantys šį pratimą taps laimingiausi žmonės. kai ne48 kamuoja niūrios mintys. oda taps lygi ir stangri. tabakas. Tačiau galima išmėginti profesoriaus A. 10. pažastyse. mano nuomone. Stimuliatoriai — kava. 5. Reikia reaguoti net į nedidelį poreikį tuštintis. tai taip pat reiškia. sužiedėjusio. 4. laimingi. laimė. ji tampa nepagydoma. sutrikdo jų veiklą. kad būtų sveiki dantys. Ypač rūpinkitės dvasios ramybe ir sveikata. ramybės. Tokie pratimai. Nėra pratimų — nėra maisto! Tai turi tapti jūsų devizu. o aplink netvarka. Juk ne vien nuo jo priklauso sveikata. 3. jei tik juos atliksite kasdien. padės jums tapti sveikais ir ilgaamžiais. visiškai išsigydysite virškinimo organų ligas. Laisvinantieji vaistai ken­ kia žarnyno filtruojančioms membranoms ir gleivinei. prof. Manau. Valgydami negerkite vandens. Atlikdami pratimus. N. Valgykite tik tada. ilgai gyvensite! 9. Niekada nevalgykite ir negerkite. niekada nesutriks skrandžio veikla. kad komentarai nereikalingi. Vaistams naudojama didžiosios ugniažolės (karpažolės)* antžeminė dalis (žolė). kad nesutriktų virškinimas ir peristaltika. Įpraskite laiku atsiliepti į Gam­ tos šauksmą. Neprisilieskite prie kepto. 11. pervirto. LAISVINANTYS VIDURIUS VAISTAI KENKIA Laisvinantys vidurius vaistai veikia žarnų sieneles tarsi botago kirtis ir sukelia pernelyg didelį aktyvumą. KAIP STIPRINTI SVEIKATĄ 1. nesuklyskite. Stipriausias ugniažolės poveikis žydėji­ mo metu. Tada tapsite sveiki. jė­ gos. 8. tikri jogai. 14 PATARIMŲ. Nevalgykite. upės kranto. bet ir gražesni: neslinks ir nežils plaukai. kai esate gerai nusiteikę. ranka masažuokite pilvą. kas teisingai atliks mūsų pratimus. bent jau kartą per dieną gerai išvėdintoje. Tiems. Jei abejojate: valgyti ar ne — nevalgykite! Jei abejojate: eiti į tualetą ar ne — eikite! Štai tikrasis kelias. * Informaciją apie ugniažolę radau knygoje „Augalinės gydymo priemonės" (Red. Polipai — nepiktybiniai dariniai. kad atsirado polipų. Maksiutina). Gydytojai linkę juos operuoti.ne tik sveikesni. Valgykite lėtai. paisys patari­ mų. 12. Suvoksite. Jums nebereikės gerti vaistų ar imtis kitų priemonių. nekamuotų vidurių už­ kietėjimas ir jo pasekmės. Šį pratimą reikia atlikti rytą ir vakarą. ilgai gyvensite. 2. Pavalgę lėtai pasivaikščiokite pirmyn ir atgal. POLIPŲ PAŠALINIMAS Jei tiriant storąjį žarnyną rasti jame esantys polipai ar laikui bėgant pastebėjote specifinius kabančius apgamus ant kaklo. Aminiovo metodą. nes tai daug svarbiau už maistą. Nevalgykite naktį Ir nemiegokite dieną — tai skatina vidurių užkietėjimą. jei nenorite. po kurio seka dep­ resija (tai fiziologijos dėsnis). 14. gėrio. 13. Maitinkitės reguliariai. kai esate įniršęs. Mūsų klube „Žvalumas" yra puikių šios metodikos pavyz­ džių. pe­ rimtas iš liaudies medicinos. jei tik reguliariai atliksite šiuos pratimus. švarioje patalpoje ar ant jūros. labai karšto. Troškulį numalšinkite praėjus valandai po valgio. energija ir ilgaamžiškumas. 49 .

kruo* Yra nemažai žmonių. ir paprašė padėti išgydyti atau­ gą ausies kriauklėje. Liaudies medicinoje ugniažolės sultys. moteris pasakė. bakteriostatiškai veikia tuberkuliozės sukėlėjus. Pakeiskite tokią duoną košėmis. II kursas — taip pat 10—20 dienų. Pasikalbėjus paaiškėjo. ku­ riuose yra termofilinių mielių. esant skrandžio ir žarnų katarui. smėlis. Rekomendavau jai klizmų su ug­ niažolės sultimis kursą. Šiais preparatais prideginamos kandiliomos. kepenų ir tulžies pūs­ lės gydymui (tulžies akmenys. sutrikus virškinimui. Bulgarų liaudies medicinoje ugniažolės sultys rekomenduo­ jamos karpoms gydyti.Biologinis poveikis ir taikymas Gydymui vartojamas ugniažolės antpilas ir šviežios sultys. — džiaugėsi laimingoji. kad ugniažolei būdingas džiovinimo bei išrovimo poveikis. Poilsis taip pat 15—20 dienų. Taip sukursime palankias sąlygas daugin­ tis būtinai mikroflorai. Kursų kiekis pasirenkamas taip pat atsižvelgiant į savijau­ tą. II kursas — 2 litrai vandens ir 1 šaukštas ugniažolės sul­ čių. Dar geriau pasirinkti tokį ciklą kitais metais. Eksperimentais nustatyta.* Anksčiau mano aprašytos klizmos su virintu šlapimu yra efektyvesnės už klizmas su ugniažole. Pakeiskite savo mitybą. Po III kurso. Kai pienas bus suleistas. 30 g sviesto). 51 . Pas mane atėjo pagyvenusi mo­ teris. Storojo žarnyno gleivinė taps normali. Taip atsitinka todėl. kepkite duoną be mielių patys. rekomenduoju po tokio klizmų kurso padaryti 2—5 klizmeles su šiltu pienu ir jame ištirpintu sviestu (300 g pieno. kai buvo vartojami 2 šaukštai ugniažolės sul­ čių. Nepamirškite. atsikračiusi tiek negalių. kuriems po klizmų su ugniažolės sultimis užkietėja viduriai. kad storojo žarnyno gleivinė būtų normali. NORMALIOS MIKROFLOROS ATSTATYMAS STORAJAME ŽARNYNE Iš karto reikia pasakyti. Šiuo atveju neturi būti jo­ kių kompromisų. Tokia klizma daroma kartą per dieną paprasta gumine kriauše. kad ugniažolė ypač tinka nutukusiems žmonėms. kai moteris pasakė man. pradėkite valgyti daug salotų. antpilai taikomi skausmui numalšinti. tarsi agresoriai pažeidžiančių ir naikinančių reikalingą mikroflorą. Pirmą kartą moteris į 2 litrus šilto virinto vandens įpylė 1 arbatinį šaukštelį šviežių ugniažolės sulčių. išnyks ir vidurių užkietėjimas. sverianti 118 kilogramų. o su ugniažole palikti vėles­ niam laikui. 50 III kursas — toks pats. kad ugniažolės pre­ paratai sustabdo piktybinių auglių augimą. tačiau klizmoms reikia 1 šaukšto ugniažolės sulčių. Po to eikite į tualetą. gelta). kad padarius klizmą kartą su vandeniu iš organizmo pasišalino ir mėsos gabaliukas (polipas). Antras kursas dar buvo nebaigtas. Storojo žarnyno mikroflorą atstatyti mums padės valymas ir normali pH terpė. kad nukrito atauga ausyje. kad storajame žarnyne niekada nebus normalios mikrofloros. viduriuojant. Taigi štai ta metodika: 1 kursas — 10—20 dienų klizmai vartoti arbatinį šaukštelį ugniažolės sulčių. Padarė kasdien 15 tokių klizmų. jei žmogus nuolat valgo produktus. tačiau galima daryti tik keturis kursus paeiliui. 0 mes jas taikėme kitaip. Per trumpą laiką (beveik 6 mėnesiai) pokyčiai buvo tokie ryškūs. jos veidas tapo skaistus. jei kartais vėl būtų reikalingos. dviejų ar daugiau sulčių. jomis gydoma gerklų papilomatozė. pakelkite dubenį ir taip pagulėkite 30—45 minutes. Todėl rekomenduoju po­ lipams šalinti klizmas su urina. Po to 15—20 dienų pailsėti. Po to sekė 15 dienų pertrauka. ugniažolės sulčių dozę didinti atsi­ žvelgiant į savijautą (galima padidinti vienu šaukšteliu ar net vienu šaukštu). Po to — mėnesio pertrauka ir vėl pakartoti. kad ant jos kūno yra daug kabančių apgamų. Na o pati moteris svėrė tik 87 kilogramus. Tokios klizmos jiems — tikra palaima. atsigulkite ant nugaros. Kad tai butų pašalinta. Antpilui ir nuovirui geriausia vartoti šviežią žaliavą. Vaistams reikia šaukštelio. tik ugniažolės sulčių dozę padidinti palaips­ niui. „Skridau kaip balerina". spazmams atleisti. pasinaudodami Arakeliano ar Karavajevo re­ ceptu. kad ir kiti klubo nariai pradėjo vartoti ugniažolę. reikia visai nevalgyti termofilinės duonos ir kitų gaminių.

nemalonus kvapas. kepenų ligos. Susipažinsite su tais išoriniais požymiais (kartais neturinčiais su šiuo traktu jokio artimo ry­ šio). vaisiai. burnos gleivinės uždegimas (stomatitas). Sank Prakšalana taip pat padeda pakeisti mikroflorą. galite net visai nesulaukti norimų rezultatų. uogos ir daržovės — pagrindinis organinių rūgščių šaltinis. rafinuotas. riešutų. adenomopatija. stomatitas. 52 STOROJO ŽARNYNO PATOLOGIJOS SIMPTOMAI. ką dabar perskaitysite. niūrios mintys. leidžia plisti patogeninei mikroflo­ rai. Tokia mikroflora leidžia suvirškinti 50 proc. o tai skatina puvimą bei rūgimą. pilvo gurgimas ir skausmai. kuri pablogina kalcio pasisavinimą (tai viena iš dantų ge­ dimo priežasčių). užimti jų vietą. Nespecifinis kolitas su opalige (storojo žarnyno gleivinės uždegimas. netinkamai suderintas maistas. kad storojo žarnyno mikroflo­ ra keičiasi priklausomai nuo maisto: vieni mikroorganizmai ga­ li išstumti kitus. apatija. jo atstatymo būdus. tačiau vis galvojame: aš esu sveikas! Pamė­ ginkite blaiviai įvertinti padėtį: daugelio proktologų duomeni­ mis. kokia ji. trukdo normaliai veikti storajam žarnynui (tai viena iš priežasčių. baltymai ir cukrus. Juodos apnašos ant dantų — slaptų degeneracinių žar­ nyno gleivinės pokyčių ženklas. bronchinė 53 . padės jums sužinoti. angina. jis tampa labiau šarminis. kad ji būtų ne patogeniška. priešingai. 60—75 proc. PATOLOGIJOS SIMPTOMAI 1. Be to. Tam pakaks vieno—dviejų mėnesių. reiškiantis. sunkus ir nepakankamas tuštinimasis. Tai. mais­ tinių skaidulų ir gauti iš jų papildomo maisto. mikroflora pradės greitai keistis. kai taikomos Vokerio klizmos. Užkietėję viduriai: liežuvio apnašos. galinčius jums padėti. Mokslininkai seniai nustatė. jau po keliasdešimt minučių skrandžio—žarnyno trakto ertmės bei gleivinės mikroorganizmai suaktyvėja ir pradeda daugintis. dėl kurių plinta storojo žarnyno ligos). Tai vienas efektyviausių būdų. Virti produktai. Juk kai maistas patenka į organizmą. augalinės skaidulos veikia storąjį žarnyną antitoksiškai. gerkite šviežių daržovių sultis. Ypač svarbu atlikti išvalymą.pų. sunkumas apa­ tinėje pilvo dalyje. Suži­ noję. Polipai primena save kabančiais apgamais ant kaklo. mes galime savyje auginti vienus ar kitus mikroorganizmus. Taigi keisdami maistą. SUREGULIAVIMAS IR NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Mes jau nemažai sužinojome apie storojo žarnyno vaidmenį. kuriame yra daug riebalų ir cukraus. odos iš­ bėrimai. ar jūsų storojo žarnyno veikla normali. suma­ žėjęs apetitas. Atstatyti mikroflorą padeda badavimas ir po jo sekanti tin­ kama mityba. Jei režimo nepaisysite. Jei jums tai pavyks. daigintų grūdų. Jei griežtai laikysitės mitybos režimo. ūmūs galvos skausmai. 2. uždarumas. Ji tik tada dauginasi normaliai. To­ dėl labai svarbu po to pradėti tinkamai maitintis. Storojo žarnyno disfunkcija pakenkia ir odai bei gleivi­ nei: sinusitas. stinga vitamino A. mieguistumas. 5. bet normali. 3. kad ji padengta juo­ dais pelėsiais. Tačiau žarnyno mikroflora privalo būti specifinė. kuriuos sukelia nenormali mikroflora. Be to. laukinės val­ gomosios žolės. neturėsite rūpesčių. galėsite geriau suvokti tikrąją padėtį ir pasirink­ ti būdus. kurio dėka visame virškinimo kanale išlieka normalus pH. odontalgija.t. 4. kad patologijos nepavyko išvengti. Virtas. Daugintis naudingai mikroflorai padės ir uogos. glositas (liežuvio uždegimas). jau trejų metų vaikams būdingi įvairiausi skrandžio—žar­ nyno susirgimai. rinitas. kai valgomas nevirtas augalinis maistas. gin­ givitas. papildytas nedideliu kiekiu tinkamai pagaminto natūralaus maisto. pa­ žastyse. Tai būdinga 10—30 metų amžiaus žmonėms. pūtimas. opos). keičia pH. irzlumas. kruo­ pomis ir t. ligonių būdingi ir išoriniai požymiai: patologiniai odos pokyčiai. kurie patvirtina. padedančių pa­ keisti mikroflorą.

Maistinės skaidulos sulaiko vandenį. Tokiais atvejais pirmosios išma­ tos primena avies išmatas. pienas. kad tuštinatės „avies" išmatomis. praeina per kepenis. nedirginantl. 55 . kaip rekomenduoja Vokeris. Kai tik pastebite. pyragaičiai. idealiu atveju — praėjus 1—2 valandoms po valgio. Visi šie produk­ tai sudaro panašią. Defekaciją turi vykti lengvai. Produktus. sriubos. kiaušiniai. derinkite juos su daržovėmis. Jei čia nurodyti simptomai vis dažniau išryškėja ar jau ku­ ris laikas tęsiasi (sveikam žmogui jie nebūdingi). Apie tai rašoma ir kituose šios knygos sky­ riuose. pa­ sirinkite tai. makaronai. o tas. Jei nenorėsite iš pagrindų pakeisti mitybos. gerv­ uogės. kad pamatę. ką būtina žinoti apie storąjį žarnyną. kaip pagal išmatas suprasti. vienu momentu. Po kiekvieno tuštinimosi išangę reikia ir nuplauti. prisiminkite. kad galėtumėte patys sureguliuoti jo veiklą. kisielius. ievos uogos. kriaušės. pertrin­ tos košės. varškė. Mano nuomone. vėl apkrau­ site savo žarnyną. valgykite kuo rečiau. būtina pradėti kepenų valymą. pašalinti sutrikimus. Tai ga­ lima atlikti vonioje po vandens srove. kas nekenktų. Visa kita pa­ sirinkite atsižvelgdami į savijautą ir susirgimo specifiką. kruopas. išskyrus storosios žarnos apačią. Tada žar­ nyno veikla bus tikrai normali. to­ dėl išmatos nebūna reikiamos konsistencijos. tuštinamasi labai sunkiai. balti džiūvėsiai — maistas. pradėkite sto­ rojo žarnyno gydymo programą. kartais net sutrūkinėja išangė. ar var­ tojate maistui tinkamus produktus. baltas cukrus. sultiniai. Visas veninis kraujas iš žarnyno. būti­ na pradėti valyti kepenis. būna riešuto formos. Mai­ tinkitės tinkamai. o jo srovė — nestipri. Įsidėmėkite: visų rūšių mėsa. kava. kiek po specialaus valymo pasišalina iš jūsų organizmo. Rekomenduojame pradėti nuo urinos klizmų. ir šiuolaikines kepenų stiprinimo rekomendacijas. storojo žarnyno bei kepenų išvaly­ mas — būtinas ir svarbiausias dalykas. nepatikėsi­ te savo akimis. sukietėja. turi būti panašios į bekvapę pastą. Štai ir viskas. kurį dažnai valgant susidaro išmatų akmenys. kada ir kaip galite juos vartoti. Susidarę išmatų kamš­ čiai sutrikdo normalią defekaciją. pūslėtoji lūpų dedervinė (mes įpratę tai vadinti išbėri­ mu ant lūpų). kuri neprilimpa prie unita­ zo sienelių. ir mū­ sų pastangos bus beprasmės. moksliniu po­ žiūriu išnagrinėsime šių metodų esmę. ką valgėte. tolesnis valymas ir atstatymas vyks savaime. Šiame skyriuje aptarsime ir iš senovės mus pasiekusias. lengvai nuplaunama. Tuštintis privalote reguliariai. tortai. Kai storasis žarnynas bus išvalytas. žuvys. stipri arbata. Vanduo turi būti vėsus. suklups. FUNKCIJOS REGULIAVIMAS Dabar jums papasakosiu. kai žmogus tuštinasi. aiva — tik sukietina vidurius. Išmatos 54 Išvalius storąjį žarnyną taip. kakava. Jei tinkamai maitinsi­ tės. gali sužeisti išangę. monomerinę masę. Per visą mūsų gyvenimą kepenys nukenksmino ir uždarė savo „kapsulėse" tiek. Apsiplovus išangę reikia nuvalyti specialiai tam skirtu rankšluosčiu. vaisiais — augaliniu. pasistenkite kuo rečiau vartoti minėtus produktus. jame susikaups nepašalintos išmatos.astma. — salotas. KEPENYS Tik kantrus užbaigs darbą. ar jie tinka būtent jums. kas skuba. balta duona. netekusi vandens storajame žarnyne ir nelikusi žarnų raukšlėse. daug skai­ dulų turinčiu maistu. kuri. Kad taip ne­ atsitiktų. ku­ rių suvalgius sukietėja viduriai. Mėlynės. Saadi NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Atidžiai stebėkite savo išmatas. sūriai.

o iš storojo žarnyno — į dešinę. Kraujas. kurios patenka į kepenis iš storojo žarnyno. Taip viena upė. Prie nuo­ dingų medžiagų. Viršutiniu iš­ gaubtu paviršiumi. Kepenys — stambiausia žmogaus organizmo liauka. kitų organų veiklai. Jau įrodytas diaf­ ragmos nervų poveikis įnervuoj ant kepenis. kuriais remiantis galima teigti.5—2 kilogramus. Pavyzdžiui. Kepenų arterija aprūpina krauju.) — per kepenų arteriją. kraujo apytakos ir medžiagų apykaitos organas. tiramino. kraujyje. juos visiškai sugeria kepenys. vykstančiame bluž­ nyje. o galutinis baltymų apykaitos produktas pašali­ namas per inkstus. paten­ kantis į vartų veną iš pilvo ertmės skirtingų dalių. liečiasi su pilvo ertmės kai kuriais organais. skir­ tos tam. Šis procesas baigiasi kepenyse tulžies susidary­ mu. teka tarsi atskiru srautu. Kepenų funkcija neatsiejama ir nuo šlapalo. KEPENŲ FUNKCIJOS Kepenys — virškinimo. hormonų apykaita. nukreiptas žemyn ir atgal. besiliesdamos su diafragma. Jos konsistencija minkšta. prisijungia sieros bei gliukorulinė rūgštis. o forma primena nupjautą kūgį suapvalintais kraštais. kad per 1 minutę kepenimis prateka vidutiniškai 1500 mililitrų kraujo. Šuvalova brošiūroje „Kepenų ir tulžies pūslės ligos": „Jei į kraują patenka svetimkūnių. Ir tik tada. kuria­ me yra daug deguonies. Jos dalyvauja hemolizės procese (atlikusių savo vaidmenį eritrocitų irimas). Kepenys turi didelę įtaką ir inkstų. Tačiau vartų ve­ nos kraujo spaudimas. mineralinių medžiagų. Be to.) — per vartų veną. širdies. Apatinis kepenų paviršius. dimu venose. skatolo. tarkim. sve­ rianti 1. ne visiškai susilieja. Jose vyksta specifinės apsaugi­ nės ir nukenksminančios fermentų bei šalinimo funkcijos. anglies dalelių. riebalų. 57 . 300 mililitrų (20 proc. pakreiptu į diafragmos pusę. kurią sudaro vartų vena ir kepenų venų sistema. Šie junginiai pašalinami valymo sistemos kanalais. pigmentų. baltymų. Beveik iš visų pusių kepenis dengia pilvaplėvė. — indolo. kraujo tekėjimas kepenyse keičiasi. palyginus su kitų organų kraujo spau56 TULŽIES SUSIDARYMAS Tulžies susidarymas — specifinė kepenų funkcija. įkvepiant ir iškvepiant kartoja jos judesius. Būti kepenims sa­ vo vietoje padeda pilvo preso spaudimas. KRAUJO APYTAKA IR LIMFOS SUSIDARYMAS KEPENYSE Kepenyse labai išplitusi venų sistema. kepenys dalyvauja tarpinėje medžiagų apykaitoje ne­ priklausomai nno virškinimo. vandens. jų galima aptikti ir kituose organuose.KEPENŲ ANATOMIJA Žmogaus kepenų pradžia — trečioji embriono vystymosi savai­ tė. Kepenyse intensyviai gaminama limfa. Kepenys — nejudrus organas. kai tokių svetimkū­ nių daug. susidarančio tik kepenyse. susieta ir su kitų organų bei audinių veikla. reikalingo kepenų audinių maitinimui. Net — x2 n m r o s pagamina šis organas. daug didesnis. Yra duomenų. kurį laiką teka sava vaga. skrandžio. blužnies. Be to. susidaro mažai toksiškos eterinės-sieros rūgštys. nuo kurios priklau­ so kepenų funkcija. ir tik po to dvi srovės susilieja. kepenys lie­ čiasi su jos žemutiniu paviršiumi. įtekėjusi į kitą. Per parą žmogaus organizmas pagamina 800—1000 mililitrų tulžies. Tai patvirtina glaudų kepenų ir inkstų funkcijų ryšį". Todėl į įvairias kepenų dalis patenka skirtingas kraujas iš skir­ tingų pilvo kraujo dalių. Su kepenų funkcija glaudžiai susieta angliavandenių. vitaminų. ir tai priklauso nuo krūtinės ląstos siurbiančiojo jude­ sio bei diafragmos. o vartų vena surenka kraują iš viso skrandžio—žarnyno trakto bei blužnies ir yra pagrindinė kraujagyslė. Kitas kepenų kraujo apytakos ypatumas: jų kraujagyslėmis kraujas teka lėčiau negu kituose organuose. Štai kokį pavyzdį pateikia E. blužnies kraujas patenka daugiau į kairiąją kepenų dalį. Vartų venos ypatumas — j i prasideda ir baigiasi kapiliarais. iš jų 1200 (80 proc. kad organizmas nuolat veiktų be sutrikimų.

Tulžis dalyvauja virš­ kinimo procesuose. viena iš ląstelių sudėtinių dalių. Šie pigmentai panašūs į porfinus. Riebalai — 3. patenkančią iš skrandžio į dvylikapirštę žarną. kai sumažėja vidinė kūno temperatūra. Pa­ didėjus rūgštingumui. spartina sto­ rųjų žarnų peristaltiką. Tulžis — kepenų ląstelių sekrecija. ypač riebalus. riebiųjų rūgščių. kuri palaipsniui kietėja. padidina tulžies paviršiaus įtempimą ir skatina cholesteri­ no koloidinių junginių. kad vienu dešimtadaliu atvejų buvo rasti tulžies akmenys. todėl jų dėka tulžis gali tekėti tai į vieną. Energija. taip pat vandenyje blogai tirpstančių kalcio bilirubinų su­ sidarymą. Kai esant įvairiems kepenų pažeidimams jų ląstelės praranda sugebėjimą sintetinti šias rūgštis ar kai tulžies pūslėje susikaupia daug tulžies. Dalis tulžies susikaupia tulžies pūslėje. kad tulžies susikaupimas ar tulžies rūgščių sumažėjimas. kai juose su­ sikaupia akmenys. taip pat cholesterino perteklių. kalcio kai kurių drus­ kų. kurios susikaupusios kraujyje nei­ giamai veiktų organizmą. kurių spindis — 4 milimetrai. tulžis patenka į tulžies pūslės lataką. išmesdama tulžį į dvylikapirštę žarną 200—300 milimetrų vandens stulpelio spaudimu! Tulžies pūslė gali koncentruoti tulžį 10—20 ir daugiau kar­ tų! Motorinis tulžies pūslės nervas klajojantis. sutrikus kepenų jas gaminančiai funkci­ jai. kurios ilgis yra 12— 18 cm ir kurioje telpa iki 60 mililitrų tulžies. o ilgis — 2—6 centimetrai. Todėl iš cholesterino ir kalcio druskų sparčiau susidaro tulžies akmenys. šių tulžies rūgščių su­ mažėja. Ridelis teigė. su saldoku prieskoniu. o ilgis — 3—7 centimetrai. bilirubinas tampa biliverdinu. Reikalui esant joje nesukeliant pažeidimų gali tilpti 200 mililitrų skysčio. tai gali pakenkti sveikatai. reakcija — silpna šarminė. Tulžies latakų uždegimo atveju pra­ deda kauptis kiti akmenys. Tačiau kai jo atsargos organizme pa­ didėja. Tulžies pigmentai — daugiausia pigmentas bilirubinas (auksinės—geltonos spalvos) ir biliverdinas (žalios spalvos). susidaro kepenų audi­ nių kvėpavimo dėka. Jų svarbiausia ypatybė — stipriai sumažinti skys­ čių paviršių tempimą.1 proc. paspartėja kraujo apytaka. Tačiau ji lengvai išsitempia. Ji šalina iš kraujo įvairias egzogenines ir endogenines medžiagas. tenka antroji vieta — 7 procentai. būtina tulžies sekrecijai. Tulžies pūslės uždegimas (cholecistitas) ir tulžies latakų už­ degimas (cholangitas) daugeliu atvejų būna tada.6 proc. Cholesterinas — 0.Tulžies kanalais. vykstančiuose žarnyne: padeda neutralizuo­ ti rūgščią maisto tyrę. persikaitinus. iš tir­ palo pirmiausia atsiskiria cholesterinas ir riebalai. B. mikroorganizmai. Tulžies rūgštis — 7 proc.1 proc. Cholesterinas — organizmui reikalinga medžiaga. Ji taip pat aprūpinta raumenų skaidulo­ mis ir gali susitraukti kartu su tulžies takais. Tulžies akmenų susidarymas ypač priklauso nuo mitybos ir prasideda 59 58 . bei kitos medžiagos. Tul­ žies skonis kartokas.8 proc. kvapas — savotiš­ ko aromato. KEPENŲ PATOLOGIJA TULŽIES AKMENŲ SUSIDARYMAS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Eilės tvarka aptarsime tulžies sudėtines dalis: tulžies rūgštims. Jei tulžies rūgščių būna mažiau negu reikia. Uždegimas šį procesą paspartina. Remdamasis skrodimų duomenimis. Susidaro cholesterino emulsija. Mucinas ir pigmentai — 4. Jį reguliuoja de­ šinysis diafragminis nervas. o padaugėja. virškinant maiste esančius baltymus. esantis joje cho­ lesterinas kristalizuojasi. emulguoja riebalus ir padeda juos įsiurbti. Dabar mes jau žinom. kurio spindis maždaug 3 milimetrai. Cholesterino akmenys auga kelis mėnesius ar net metus. Tulžis gaminama nuolat. sudarytu daugiausia iš kraujo hemoglobino. Tulžies sudėtis: Vanduo — apie 84 proc. Mineralinės medžiagos — 0. kai ba­ daujama. susidarančioms kepenyse iš cholesterino. Jos pagaminama mažiau. patenkantys į tulžies pūs­ lę dažniausiai iš žarnyno. tai į kitą pusę. Tulžies kanalai gerai aprūpinti lygiųjų raumenų skaidulo­ mis.

Kepenyse. o svarbiausia prie­ žastis — stinga natūralaus maisto. pigmentiniai. pakeičia tulžies pūs­ lės ir latakų padėtį). kad tulžis ilgai neužsistovėtų tulžies pūslėje. kurių atsiradimo prie­ žastis — užsistovėjusi tulžis. Juk virimo metu organinės medžiagos tampa neorganinėmis — iškrenta nuosėdomis (tarsi virdulyje po virimo). tačiau pasitaiko vario priemaišų. vadinama kepenų segmentais. 60 Cholesterininiai—pigmentiniai—kalkiniai — dažniausia tulžies akmenų rūšis. o forma — netaisyklingi daugiabriauniai. paskutiniaisiais nėštumo mėnesiais bei kurį laiką po gimdymo kraujyje padaugėja cholesterino. kai tenka daug sėdėti. Tul­ žies takų diskinezijos pagrindas — centrinės nervų sistemos pokyčiai. Jungdamiesi jie sudaro iš pradžių kairįjį ir dešinįjį skiltinius latakus. Valgant riebų. Į žar­ nyną jie patenka kartu su vandeniu ir virtu maistu. aštrūs. o septyniasdešimtmečių žmonių. Pigmentiniai—kalkiniai akmenys — tamsiai žalios spalvos. Rečiausiai. Tačiau net jei nėra infekcijos. įvairių formų. cholesterininiai—pig­ mentiniai—druskų ir pigmentiniai. Tai gali nulemti kūno sudėjimas (asteniškas tipas). Be to. o sudė­ tis — baltymai. todėl ir diafragmos padėtis nevienoda. kokie tai akmenė­ liai. Pavlovo. Šiuose akmenyse nėra cholesterino. Jums. kai vartojami netinkamai suderinti virti produktai. Kai pradėsite valyti tulžies takus. spalva balkšva. Be to. pilkšva (kai akmens pa­ viršiuje susikaupia daug cholesterino ir kalkių) ar ruda. tulžies takuose ir pūslėje esantys akmenys — juodi. tuo ge­ riau. ir jos evakuacija iš žarnyno tiesiogiai priklauso nuo maisto. kitų reikalingų medžiagų. nejud­ rus gyvenimo būdas. šiame procese dalyvauja ir pilvas.). mi­ neralinių. Kartais mikrolitai tulžies pūslėje ir latakuose padeda formuotis pig­ mentiniams—kalkiniams akmenims. tam­ siai žalia (kai daug pigmento biliverdino). be abejo. Tulžies takų diskinezija — motorikos sutrikimas. padidina spaudimą pilvo ertmėje. o po to ir bendrą kepenų lataką (10 pieš. iš ko jie sudaryti ir kodėl susidarė. kur jie susijungia su tulžies baltymais bei pigmentais ir pašalinami tulžies latakais. Jų skersmuo gali būti iki 6 milimetrų. Jau įrodyta. iš kur jie išėjo. daug baltymų turintį maistą. Tam turi įtakos ir skirtingas vyrų bei moterų kvėpavimas. akmenys gali atsirasti tada.sulaukus 16—20 metų. Dydis — nuo smeigtuko galvu­ tės iki didelio žirnio. jie trapūs. Tulžies akmenys būna cholesterininiai. ir žemės spalvos pigmentiniai akmenys. Kuo jie ryškesni. Jų visada būna labai daug. laimei. susieti su hemolize. Tulžies pūslėje esantys akmenys yra apvalūs. kieti. yra net trečdalis! I. jų daug. kurią aptarnauja kiek­ vienas iš šių latakų. Todėl gali susidaryti dvie­ jų rūšių akmenys: grynai pigmentiniai. Teritorija. Moterys dažniau kvėpuoja krūti­ ne. Šių akmenų susida­ rymą skatina infekcija ir tulžies pūslės bei tulžies latakų užde­ gimas. Sutrikimus gali skatinti ir netvirti tulžies takų raume­ nys. pastebėsite. tulžis yra tirštes­ nė. Valymo metu jie suskils ir pašalinti iš organizmo bus panašūs į saulėgrąžos sėklas ar juodą smėlį. o vyrai — giliau. kad išeina įvairūs akmenėliai. nes jo metu tul­ žies pūslėje susikaupia daugiau tulžies (gimda spaudžia vidaus organus. joje daug cholesterino ir bilirubino. kad jie susidaro kepenyse esančiuose tulžies latakuose. kurių tulžyje randama akmenų. Moterims tulžies veikla sutrinka net 6 kartus dažniau! Tul­ žies akmenų susidarymą skatina ir nėštumas. gali būti šakoti. Kiekvienas segmentas surenka tulžį iš savo tarpskiltelinių šalinimo lata61 . randami kepenyse. kurių nepasisavina or­ ganizmas ir kaip svetimkūnį pašalina kartu su tulžimi. Briuno bei kitų duomenimis. jie suda­ ryti iš mikrolitų. kalkės. taip pat gali sutrikti kepenų funkcijos. Tarpskilteliniai tulžies šalinimo latakai yra šalia tarpskiltelinių kraujagyslių. kurių skersmuo — 7—60 mikronų. Kalcis (kalkės) šiuo atveju patenka į organizmą kartu su virtų maistu. šakoti. Jų susidarymo prie­ žastis — iš žarnyno į kraują patekę svetimkūniai (prisiminki­ te pavyzdį su anglies dalelėmis). ir tulžies sudėtis. įdomu. Diafragmos judesiai taip pat vei­ kia tulžies tekėjimą tulžies latakais. kuriame daug vitaminų. labiau koncentruota. Kairėje ir dešinėje kepenų skiltyse esantys tulžies latakai yra atskirti vieni nuo kitų. turintys įtakos tulžies pūslės raumenų susitrauki­ mams. savo forma priminti tulžies latako kontūrus. primenantį akmens anglies dulkes. dideli kombinuoti. Todėl la­ bai svarbu. tulžies pigmentai. Tulžies ak­ menys. pasitaiko balti ir kieti kalkiniai akme­ nys.

II. kad yra mechaninės kliūtys. Sąstovis kasos venoje sukelia distrofinius pakitimus. Su­ mažėja arterinis kraujo spaudimas (į tai turėtų atkreipti dėme­ sį hipertonikai). kalkės — tulžies akmenų pagrin* „Gyvas" produktas skiriasi nuo „negyvo" bioplazmos lauku. mineralinių medžiagų apykaita. druskos. padidėja blužnis. Dalis kraujo. Tulžies koncentracija gali padidėti net 20 ir daugiau kartų. Todėl norint išvalyti kepenis. I. esantys „gyvuose" mineraluose (organi­ niai). Tulžies pūslėje ir la­ takuose gali atsirasti gelsvai baltas smėlis. Kai nuo spaudimo ir vietinio maitinimo sutrikimo atrofuo­ jasi kepenų ląstelės. trombus kojose. II. palaipsniui skatina tulžies pašalinimo sistemos diskineziją. Nejudrus gyvenimo būdas ir jau minėtas kraujas. IV — kepenų segmentai kų. jame nėra reikalingo gyvų mineralinių me­ džiagų*. Vienas valymas išvalo tik vieną segmentą iš keturių. nei vartų sistemos venos. žarnyno. pavyzdžiui. kepenų latakuose susidaro ir amorfinė bilirubino—kalcio masė. nešantį deguonį kepenų arterijomis. tulžies spaudi­ mas šalinimo latake gali pakilti iki 750—800 mm vandens stul­ pelio (beveik atmosfera!). das. yra energetiškai aktyvesni ir sukasi į kairę. ypač kai fizinis aktyvumas yra ribotas. vitaminų ir kitų elementų kiekio. Be kietų akmenų. Kepenys bendras tulžies latakas. kuris sunai­ kinamas termiškai apdorojant. Visų šių ir panašių apy* Štai kokios maisto raciono. kuriame gausu baltymų. tulžies trombai tulžies latakuo­ se. hemorojų. 2 — vartų vena. panaši į grietinę. Tuo pačiu stipriai spaudžiami ir šalia esan­ tys audiniai. baltymų infiltracija kepenyse. jos funkcijos sutrinka. Atomai. „negyviems" tai nebūdinga. atsiradęs todėl. riebalų. Tada iš tulžyje esančių medžiagų gali su­ sidaryti nuosėdos. Ją sukelia sutrikęs kraujo tekėjimas per kepenis. sutrinka jos funkcija (noriu atkreipti diabetikų dė­ mesį: gal todėl taip sunku gydyti diabetą). eina kitu keliu (taip vadinama kolateralinė kraujo apytaka). baltymų. „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" rašoma: — Vartinė hipertonija — padidėjęs kraujo spaudimas var­ tų venoje (kitas jos pavadinimas — portalinė vena). gausias moterų menstruacijas. nukenčia deguonies. Tai taip pat sukelia didelį kraujavimą (ypač skrandžio. sukeliantį sąstovį šiuose organuose. Tai apsunkina arterinį kraujo tekėjimą. pasekmės. tepli košę prime­ nanti masė. Ribų tarp segmentų nepažeidžia nei tulžies takai. tiesiosios žarnos). reikia bent keturių tokių procedūrų. prasideda organo struktūros pakitimas*. kuri neša maitinančias medžiagas iš žarnyno. Baltyminė masė kaupiasi ke­ penyse. ardo epitelines ląsteles. kurio pH pakitęs. Šie kieti ir mazutą primenantys trombai iš vidaus spaudžia kepenis. van­ dens.10 pieš. Tai pavaizduota 11 piešinyje. Sąstovis skrandžio ir žarnyno venose pažeidžia šių organų įsiurbimo ir sekrecines funkcijas (noriu atkreipti distrofikų dėmesį: gal tai prasto mais­ to virškinimo ir pasisavinimo priežastis). 62 63 . ypač trukdo kraujotaką vartų ve­ noje. po to — bilirubinas. Strėlės schemoje žymi sutrikusį kraujo tekėjimą. 3 — kepenų arterija. VARTINĖ HIPERTONIJA IR JOS PASEKMĖS Šiuolaikinė mityba rūgština mūsų kraują (kraujo pH norma — silpnai šarminė). Taip prasi­ deda vartinė hipertonija. sukelia jų atrofiją. Susikaupus kraujui (kraujo sąstovis). nepraėjusi pro vartų veną. nei arte­ rijos. Pirmiausia susidaro cholesterino kristalai.

kirčiai lazda. 3 — kepenų venos. nekankinkite savęs. Štai ištrauka iš Svainio Šivanandos knygos „Jogų terapija": „Silpnos kepenys — pagrindinė mūsų prastos sveikatos priežastis. kasa — pa­ deda augti ir tvirtėti organizmui. smūgis akmeniu. cukrašvendrių cukrus. „aštrų". sunkus dar­ bas. kai spaudžiama apatinė tuščioji vena 11 pieš. kritimas jojant arkliu nuo skardžio. koks alergenas jums pakenkė. ištinka paralyžius. 2 — viršutinis tipas. 65 . nes netenkame daug maisto elementų. kietos žemės kasimas. virškinti kepenims. Priekinės pilvo sienelės kolateralių tipai 1 — „medūzos galva".12 pieš. Ypač tai turi įtakos bendram organizmo augimui. 5 — blužnis. alinantis triūsas. lenktynės. kaitos sutrikimų sukeltas ligas sunku išvardinti. arbata ir viskas. To­ dėl neskubėkite eiti pas gydytoją. riebų maistą. mine­ ralinių bei kitų kokybiškiausių maisto medžiagų. 64 Įdomiai ir savitai apie kepenų ligų priežastis pasakojama „Cžud-ši": „Polinkis į deginantį. nes praei­ na per anastomozes į kitas venas ir jų nepasisavina organiz­ mas. neval­ domas įniršis. 6 — viršutinė pasaito vena. tačiau jei per­ krauta „Vyriausioji valdovė" (taip kepenis vadina Tibeto dakta­ rai). kuriame daug vitaminų. Jei sveikos kepenys. mes galime prastai jaustis. jei dalis maistingų medžiagų aplenkia kepenis. iš visų jėgų sten­ giantis pralenkti kitą. 7 — apatinė pasaito vena. Schema. tampa sve­ timkūniu organizme ir sukelia įvairias alergines reakcijas. Bet ir taip aišku. 3 — apatinis tipas. paaiškinanti patologiją vartinės hipertonijos atveju 1 — vartų vena. miegas karštą vidudienį ir po valgio. Maisto medžiagos. kokios liūdnos kepenų užteršimo ir perkrovimo pasek­ mės. mėsa. 4 — junginys. Bendras sutrikimas ne tik neigiamai veikia organizmo augimą ir vystymąsi. sukelia tulžies karštinę". sveikas ir stiprus visas organizmas. Išvalykite savo kepe­ nis. ką vartojame be saiko. bet ir gresia siaubingomis pa­ sekmėmis". Apie tai kalba ir jogai. lanko įtempimas. Mes galime vartoti maistą. skydliaukė. kol išsi­ aiškinsite. aplenkusios kepenis. 2 — vartų venos išsišakojimas kepenyse. 8 — anastomozė tiesiosios žarnos srityje. Svar­ biausios organizmo liaukos — hipofizė. Kai jos stengiasi padėti nesveikoms kepenims ir todėl perkraunamos. 4 — tuščioji vena. karštą. ir alergijos kaip nebūta.

Skausmo taškai esant akmenligei 1 — tulžies pūslės taškas. kai energijos mažai). pyki­ nimas. 5 — pečių zona. 7 — epigastrinė skausmo zona. Beje.. mėlyna planeta — Jupiteris mėsa — viščiukas varpiniai augalai —kviečiai vaisiai — slyva Tibetiečiai skyrė 26 tulžies ligas. Dažniausiai skausmas užklumpa staiga. tik kartais prieš tai pastebimi prodrominiai simptomai — dingęs apetitas. Dolinas. teikia šilumą ir jėgų kitoms keturioms tulžies rūšims. tada. 13 pieš. O dabar pateiksiu dabartinės medicinos nurodomus kepenų ir tulžies pūslės ligų simptomus. TULŽIES AKMENLIGĖS DIAGNOZĖ Tipiškiausias tulžies akmenligės simptomas — aštraus skaus­ mo priepuoliai — kepenų ar tulžies kolika. kiekvienas naujas nužudytasis kovos lauke turėjo skatinti samurajaus narsą — taip priešas tarsi tapdavo pasyviu narsos stimulu. kai kepe­ nys tuščios (t. Kuriančioji tulžis yra širdyje. kad yra tik trys ligos. 66 67 . yra akyse ir padeda suvokti formas.y. Ji virškina maistą. kad kepenų ir tulžies pūslės funkcijos priskiriamos elementui „Medis" ir glaudžiai sie­ jamos su šiomis sąvokomis: kūno audiniai — raumenys jutimo organai — regėjimas išskyrimas — ašaros emocijos — pyktis garsai — riksmas skonis — rūgštus metų laikas — pavasaris spalva — žalia.Net tinkamai maitindamiesi ir paisydami visų kitų sveikos gyvensenos principų. Kinų medicinos šaltiniuose rašoma. o po to palyginkime ir papildykime ją dabartine. atskiria sultis nuo nuosė­ dų. jei tik kepenų veikla sutrikusi. suteikianti regėjimą ir skaisčią spalvą. Štai kodėl daugelis nusivilia natūra­ liu sveikatos stiprinimo būdu.. o kinų daktarai net pagal sapnus nustatydavo diagnozę: kai kepenys pilnos (t. Skausmo priepuoliai trunka nuo kelių minučių iki kelių va­ landų. Tulžis. jaučiamės prasčiau negu norėtume. IX ir XI krūtinės slankstelių taškai. Sintoistai tikėjo. A. Ji daro žmones jautriais.. „Samurajaus kelias". Tibeto daktarai teigė. Vėl prisiminkime „Čžud-ši". kuriančioji.. *. Keičianti spalvą tulžis yra kepenyse. Virškinanti tulžis yra skrandyje tarp suvirškinto ir nesu­ virškinto maisto. tempimo jausmas po dešiniuoju šonkauliu (gal taip būna todėl. sapnuojamas miš­ kas. yra odoje ir suteikia jai gaivią spalvą. tapdavo dar narsesnis". keičianti spalvą. sunkumas po krūtine. išmintingais. tulžį jie suvokė labai plačiai ir išskirdavo 5 tulžies rūšis. tulžies ir gleivių. aistringais. Štai kur žmogėd­ riško kimotori papročio ištakos. kai energetinė kepenų funkcija stipriausia). kad kepenys (kimo) — žmo­ gaus narsos šaltinis. kad tulžies pūslėje susikaupia labai daug tulžies). Jos dėka skaidrios sultys tampa raudonomis. žmogus suserga. 2 — pankreatito zona. Tulžis: virškinanti. 4 — VIII. 3 — mentės kampo taškas. 6 — diafragmos nervo taškas. tada. sapnai pikti. Tulžies koliką gali sukelti fizinis ir protinis pervargimas. Buvo manoma. skaisti spalva. kad tas.* Tulžis. kas suvalgydavo nevirtas priešo kepenis. sukeltos vėjo. iš­ didžiais.y. KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS LIGŲ SIMPTOMAI Išnagrinėkime kepenų susirgimų simptomatiką senovėje. suteikianti regėjimą. Jei sutrinka vie­ na funkcija.

3 metus kiekvieną savaitę badavau po 24—36 valandas. Be to. po kartą 10 ir 18 dienų. Kartais su tulžimi pašali­ nami ir smulkūs tulžies akmenukai. negalavi­ mas pavalgius. rankų pirštų raumenis. skaus­ mai po dešiniuoju šonkauliu. patys suprasite. iš jų išeidavo po pusę litro akmenukų. 68 KEPENŲ VALYMAS Daugelis mano. Todėl nusprendęs išvalyti kepenis. Mano bičiulis badavo 3 kartus po 19 dienų. Chroniškas hepatitas pažeidžia sąnarius ir plaučius. ypač aštraus. Kolika dažniausiai prasideda pirmoje nakties pusėje. Šios „žvaigždutės" — pulsuojančios smulkios kraujagyslės. prakaitavimas. vi­ durių užkietėjimą keičia viduriavimas. pjaunantis. Tulžies kolikai būdingas pykinimas ir vėmimas. tačiau po to jis greitai koncentruojasi 13 piešinyje nurodytuose taškuose. perpildytas ir sudirgintas valgio. tarp kurių buvo dviejų mėnesių tarpas. Apžiūrint ligonius. kai atrodo. atsiraugėji­ mas. t. o po to gleivėmis ir tulžimi. būdingi „kepenų delnai" (rankų didžiųjų ir ma­ žųjų pirštų vidinės pusės oda būna paraudusi) ir kraujagyslių „žvaigždutės". ką jums būtina daryti.1— 37. jos gali visai išnykti. ne taip paprasta juos iš ten iškrapštyti. kartais kartumas burnoje.y. kūno atšalimas. skruostų. ar sveikos jūsų kepenys bei tulžies pūslė. nesuge­ bate įvertinti savo sveikatos būklės. Jei abejojate. nuo kurių tarsi spinduliai pasklinda dar smulkesnės krauja­ gyslių atšakėlės. sumažėjęs apeti­ tas. jog kepenys visiškai sveikos. pastebima. nugaros. nedidelis drebulys. TULŽIES TAKŲ DISKINEZIJA Bendrieji simptomai — neurotinio pobūdžio sutrikimai. pirštų. padidėjęs jautrumas. viduriavimas. kai išsiskiria daugiausia tulžies į dvylikapirštę žarną. kol šie simptomai paūmės. deginimas epigastrinėje srityje. Hipertoninė forma — periodiški skausmai. nelaukdami. po 3 dienas apie 10 kartų. nemiga. pykinimas. kad daugiau kaip trečdaliui jų. kai jau žinote šiuos simptomus. Dažniausiai tokios „žvaigž­ dutės" būna ant veido. Tada tikrai žinosite. TULŽIES PŪSLĖS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Iki skausmų — sunkumo jausmas po krūtine praėjus 1—3 va­ landoms po valgio. Taip pat buvo pašalinta daug senos. kad jis patikslintų diagnozę. Jų skersmuo — nuo smeigtuko galvutės iki žirnio dydžio. 69 . ypač suvalgius kepto maisto. kad sveikata pagerėtų. Galite kai ką pakeisti. Priepuolio pradžioje skausmas būna išplitęs. iš pradžių maistu. pilvo pūtimas. pykinimas. panašios į vorų kojas. pykinimas. tada. lūpų). Taip pat būdinga ir geltonos iškilusios dėmės ant veido (vokų. kūno temperatūra pakyla iki 37. Hipotoninė forma — nesibaigian­ tys skausmai po dešiniuoju šonkauliu. kad šąla galūnės. Moterims tulžies kolika kartais sutampa su menstruacijomis ar atsiranda po gimdymo. Kartais būna išpūstos. nueikite pas gydytoją. Dažnai ligoniai skundžiasi. skrandis. Kai li­ ga paūmėja — niežti odą. kai ji labiausiai pripildyta ir dirginama maisto tyrės. panašios į degutą tulžies. Tulžies akmenys įstrigę kepeny­ se labai tvirtai. Kai kuriems sutraukia blauzdų. kartais viduriavimas. Skausmas būna įvairus: duriantis. prime­ nančios kolbą pirštų falangos. Labai dažnai jie klysta. pečių. atoniškas vidurių užkietėjimas. kad dešinė pilvo pusė plėšoma į gabalus. tamsi plėvelė ir kitokia bjau­ rastis. kai kepenų ir tulžies pūslės funkcijos aktyviausios. Kai kepenų funkcija pa­ gerėja.6° C. CHRONIŠKO HEPATITO DIAGNOZĖ Šios ligos simptomai — bendras silpnumas. ypač paū­ mėjimo periodu.emocijos. alkūnių. Aš pats tuo įsitikinau. vidurių užkietėjimas. aš prieš tai badavau kelis kartus po 7 dienas. Dabar. praėjus 3—4 valandoms po vakarienės. Kai mes pradėjome valyti kepenis. Dažnai būdingi ir nervų sistemos sutrikimai: prislėgta nuo­ taika.

ypač alyvuogių. šie žmonės tarsi gimė antrą kartą. jog akmenys gali įstrigti. 70 Brošiūroje „Sveikatos fakultetas" profesorė E. Viską sugebėjo atlikti pats. nors buvo baigęs tik tris klases. laisvai. Išvalęs pirmaisiais me­ tais kepenis 5 kartus (iš viso buvo 8 valymai). viso organizmo atsinaujinimą. kepenis ne vieną kartą valė ir kiti. Atlikę kepe­ nų išvalymo procedūras. Taigi kitame skyriuje pabandykime išsiaiškinti. skatina tulžies pūslę ir latakus susitraukti. kuriems padėti atsisakė gydytojai. kuriais tulžies akmenys prisitvirtina latakuose. pradėjo gerai jaustis. kad tai išmatų akmenys. Pas mus at­ eidavo žmonės. Pajutau nepaprastą lengvumą. Mes jau žinome. gliukozės. Tačiau paskirstyta mityba. Kaip jau buvo pasakyta. nebuvo operuoti. ar iš tiesų kepenų valymas yra nepavojingas.Tai dar kartą patvirtina. TAIKOMI VALANT KEPENIS Pagrindinis argumentas. Tai neįmanoma! Teigiantiems. kad tulžies akmenlige sergantys žmonės. Į mineralinį vandenį galima įberti 5 gramus magnezijos ar sorbito. Karlovy Varų ir „Barbara" druskos. mums būtinos stiprios tulžį va­ rančios medžiagos. nesiryžę ope­ ruoti ir pašalinti tulžies pūslės latakų akmenų. be to. Tai patyriau ne tik aš. patvirtina. Tiubažui kaip dirgiklį galima naudoti magnezijos ar sorbito tir­ palus. 40—50 mililitrų 33 proc. kam magnezija sukelia nemalonius pojūčius. FIZIOLOGINIAI MECHANIZMAI. Pavyzdžiui. kuo grindžiamas jo poveikis. kas yra TIKROJI SVEIKATA. Citrinos rūgštis. kad būtų energingiau ištuštinta tulžies pūslė. kad tikslinga valyti kepenis. sužinosime. Sparčiausiai skatina atsiverti tulžies latakus ir ištuštinti tulžies pūslę maiste esantys riebalai ir žarnyne esantys virški­ nimo produktai. Šuvalova ap­ rašo „aklą" tulžies takų plovimą be zondo. pašalinti iš žarnyno. tvirtai pagrįsta mokslu. Gydymas šiluma — geriausias būdas sumažinti kepenų uždegimą ir spazmus. bėgiojančiu tik su trumpikėmis ir nusiteikusiu gyventi sveikai. kurio butelis buvo atidarytas iš anksto. atlikę kepenų valy­ mą. bet ir tirpdo kietas ataugas — kabliukus. kuriam aš vadovauju. — tul­ žies latakų skersmuo tik 3—4 milimetrai. tulžies išsiskyrimą skatinančių žolių nuovirą. duodama gerti koncent­ ruotų cukraus. nes pacientų amžius ir prasta sveikata didino operacijų riziką. suvokiau. Tiems. Klube „Žvalumas". Liaudies medicinos žinovai yra pastebėję. sveriantis 96 kilogramus. kad didelės dozės aliejaus. alie­ jus. kokio nesulaukiau prieš tai 5 metus taikydamas natū­ ralius sveikatingumo metodus. patvirtinančių. ligonis guli lovoje pusant­ ros valandos su šildymo pūsle po dešinės pusės šonkauliais. Toms permainoms jam prireikė truputį dau­ giau kaip šešių mėnesių. priešininkai tvirtina. 3. bus neiš­ vengta kitų sutrikimų. Tai tiubažas. jog patys matė išėjusius panašaus dydžio akmenis. 2. esanti citrinos sultyse. Šildymą būtina pratęsti išgėrus citrinos sulčių ir aliejaus. Po 15—20 minučių vėl reikia išgerti tiek pat mineralinio vandens. praeina daug didesni — iki 20 milimetrų skersmens ir dar stambesni. labai paspartina tul­ žies išsiskyrimą: tulžies pūslės susitraukimą ir kuo didesnį tul­ žies latakų atsidarymą. Tulžies išsiskyrimą skatina ir rūgštys. o akmenys. kad 90—99 proc. akmenų 71 . Kai mineralinis vanduo išgertas. Valymo rezultatai — stulbinantys. O dabar susipažinsime su liaudies medicinos priemonėmis. sveriančiu 63 kilogra­ mus. magnezijos tirpalas. Taip teigti gali tik žmonės. 1. nieko neiš­ manantys apie šią procedūrą. Yra ir daugiau pavyzdžių. Tam 3—4 valandos prieš valgymą reikia sušildyti kepenų sritį. 1925 metais gimęs 170 cm ūgio Nikolajus Savinych. Rytą dar nieko nevalgiusiam ligoniui duodama išgerti 200— 250 mililitrų negazuoto ar beveik negazuoto kambario tempe­ ratūros mineralinio vandens. nukreiptas prieš tokį valymą. Visa ši informacija. storojo žarnyno ir kepenų valymas urino terapija padarė jį kitu žmogumi. šliaužte atšliaužė pas mus. Jis taip prastai jautėsi. Štai kokia tiubažo metodika. kad praplauti tulžies latakus GALIMA. kad nesitikėjo sulaukti kito pavasario. pašildytas iki 40° C. patyriau tokį efektą. ne tik stimuliuoja šią funkciją. ksilito ar alyvuogių aliejaus tirpalų. Tulžį sparčiau išsiskirti skatina ir kiaušinių tryniai. plačiai taikomas ir gydytojų. Savo tvirtinimus jie pagrindžia ir bauginimais. kuo remiasi ji. laimingai.

vandens. Tada galima veikti dviem būdais: a) padidinti kiekį tulžies rūgščių. Tulžies latakų lygieji raumenys gali išsiplėsti iki 2 cen­ timetrų skersmens. Jos veikia kaip tulžies rūgštys. Yra žmonių. 11. jie skysti). kurioje gausu apsauginių koloidų. 72 Dažančios urinos dalelės — organinės medžiagos švelniau­ sios dalelės. 9. Praėjus kuriam laikui po to. kad tulžis išme­ tama esant 300 mm vandens stulpelio spaudimui. Paros šlapime jų yra maždaug 1 gramas. Šviežios daržovių ir vaisių sultys. idealūs produktai — alyvuogių aliejus bei cit­ rinos. Šviežias paties žmogaus šlapimas (urina). Pasitaiko ir priešingas atvejis. pradedama kvėpuoti lėtai. ko­ kiais fiziologiniais mechanizmais jie bus pagrįsti. gydantys adatomis. 4. todėl jo geriau nevartoti. 2. todėl labiau­ siai tinka tie natūralūs produktai. stengiantis kuo aukš­ čiau pakelti diafragmą iškvepiant. Išnagrinėkime a variantą. Kepenų funkcija aktyviausia pavasarį. mes dar la­ biau sustipriname efektą. Jos artimos organizmui. o vėliau ir ištirpdys juos. 8. teigiamai veikti kraujagyslių sieneles. kurių sudėtyje yra šių rūgš­ čių. yra apie 70 proc. kaip rekomenduoja jogai. kad jis galėtų būti pašalintas iš organizmo. o susitraukti su tokia jėga. tvirtina. 10. Dabar aptarsime valymo būdus. Todėl savas šlapimas labiausiai prieinama medžiaga. Tulžies susidarymą bei išsiskyrimą padidina paspartėjusi vartinė (portalinė) kraujo apytaka ir riebesnis maistas. oleino rūgšties. kad tulžies latakai išsiplečia. Kaip teigia kinų liaudies medicina. padidinti jų elastingumą ir sumažinti pralaidumą. kad išsiski­ ria daug tulžies. kurios sumažina paviršinį tul­ žies tempimą ir taip padeda atitirpti koloidams bei dalinai iš­ tirpti. Tokia apsauginė medžiaga susikaupia koloido paviršiuje ir pa­ dengia jį plėvele. kuriais pagrįsti kepenų valymo būdai. Tačiau yra ir dar keli papildomi: 6. Geriau naudoti natūralios gelsvos spalvos uriną. Be to. kai buvo pavalgyta ir išgerta citrinų sulčių. Oleino rūgštį beveik visiškai įsiurbia žarnynas. be to. jų yra pakankamai. pavyzdžiui. Variantas b. neleidžiančia sulipti koloidų dalelėms ir suda­ ryti nuosėdas. Tai kepenų ir tulžies pūslės biologinis ritmas. Laimei. Ši sąlyga nesunkiai įvykdoma. Jo esmė tokia: gamtoje yra apsauginių medžia­ gų. ir akmenys laisvai praeina tulžies latakais. polisacharidai. citrinų sultyse esantys eteriniai aliejai veikia ir kaip tulžį varanti bei antiseptinė priemonė. Taigi mes jau išnagrinėjome pagrindinius fiziologinius me­ chanizmus. Jogai teigia. mintimis siųsdami ten energiją. Tai viena iš nesočiųjų riebiųjų rūgščių. kurių svarbiausios biologinės savybės yra šios: paversti choles­ teriną lengvai tirpiais junginiais. o saulėgrąžų aliejuje dvigubai mažiau (39 p r o c ) . rūgštumas stimuliuoja kepenų funkciją. Daugiausia jos yra alyvuogių aliejuje (80—81 p r o c ) . Ekstrema­ liais atvejais šis spaudimas gali padidėti daugiau kaip du kar­ tus! 5. b) padidinti koloidų apsaugą. prasiskverbusios į tulžies akmens mikroporas sukels koloidų atlipimą. tulžyje yra 84 proc. Vertingiausias iš šių produktų — alyvuogių aliejus. kad kvėpavimas tik per dešinę nosies šner­ vę padidina organizmo šilumą ir paspartina jo „ardančiąja jėgą". Tenka ieškoti pakai­ talų. Šiluma juos atitirpdo. kurie jų negali įsigyti. Alyvuogių aliejų galima pa73 . Taigi mes pasirenkame tokį kelią: žymiai padidiname neso­ čiųjų riebiųjų rūgščių kiekį. Organizmo sugebėjimas išsivalyti padidėja per pilnatį. Šį vandenį reikia prisodrinti jau minėtomis apsauginėmis medžia­ gomis. Įteigdami sau. Žmogaus riebaluose. Bespalviame šlapime šių dalelių mažiau. PAPRASČIAUSIAS IR EFEKTYVIAUSIAS KEPENŲ VALYMAS Valant kepenis. Oleino rūgštis lydosi esant 13° C. Kinų gydytojai. o silpniausia rudenį.sudaryti iš cholesterino. nes jau puikiai žinote. organizmas ją nesun­ kiai panaudoja medžiagų apykaitos procesuose. Citrinos rūgštis yra rūgštaus skonio. Kaip žinome. nebūna skaus­ mingų spazmų. kurios. kurie lydosi esant 15° C (esant kūno temperatūrai. ritmiškai. 7. baltymai. kai tulžies akmenys tarsi ištirpsta tulžies skystyje. tirpdo cholesteriną. padidina kraujagyslių bei tulžies ta­ kų sienelių elastingumą. Apsauginių koloidų šaltiniai: 1. natrio ir kalio oleatai. kad kepenų ir tulžies pūslės funkcija stipriausia nuo 23 iki 3 valandos nak­ ties.

Pagaliau ateis valymo procedūros diena. Tačiau jei vis pykina. Jei jūs prastai jaučiatės išgėrę aliejaus. Štai tada jau po pirmo karto neteksite daug akmenukų ir kitos bjaurasties. paspartinsite jose kraujo apytaką ir išvalysite šlakus. Ramiai atsisėskite ir žiūrėkite televizorių ar skaitykite knygą. kuriems valymo procedūroje taip pat tenka svarbus vaidmuo.t. Per pietus valgykite nedaug. Maždaug 23 valandą ar vėliau (kar­ tais tai atsitinka ir paryčiu). Pradedama viduriuoti. Kiekvieną tokią pro­ cedūrą užbaikite vėsiu vandeniu. kaip ši. Be to. kad iškvėp­ dami jūs nukreipiate ugnies srautą į kepenis. Per tokias poilsio pertraukėles uždėkite ant kepe­ nų srities magnetinį aplikatorių ar bent paprastą magnetą. kai kepenų ir tulžies bioritmas maksimalus. raudonųjų kraujo kūnelių krūvių padidinimas. kai 75 . kol šie nemalonūs pojūčiai išnyks. tirščius. stenkitės. Todėl ir jūs galite juos drąsiai vartoti. tai pakartokite. išlydyti. išanksti­ nis pasiruošimas bus idealus. kad dia­ fragma būtų kuo aktyvesnė. Taip kvėpuokite 15—30 minučių. kur yra unikali venų kapiliarų sistema. Cit­ rinos rūgštį reikia atskiesti taip. kaip organizmas reaguoja į aliejų. geriau rūgščių). kad tirpalo skonis būtų pana­ šus į natūralias citrinų sultis. Mokslininkai nustatė. jog vien kraujo spau­ dimo nepakanka. Rytą padarykite klizmą. kartu paėmus: šiluma. Maždaug 19—20 valandą pradėkite pačią kepenų valymo procedūrą. magnetinis laukas aktyvina fermentus. išban­ dę šiuos pakaitalus. Pakaks ir tiek. Po 1—2 valandų pradėkite šildyti kepenų sritį šildymo pūsle su karštu vandeniu ar elektrine šildykle. Dozę pasirinkite atsižvelgda­ mi į savo kūno svorį ir į tai. Ant liežuvio užberkite žiupsnelį aštrių pipirų. Prieš tai pašildykite iki 30—35° C aliejų ir citrinos sultis ar citrinos rūgšties tirpalą. Įsivaizduokite. galite imtis papildomų priemonių. daugiau negerkite. Po to lengvai papusryčiaukite. nes padidina kraujo apy­ taką kapiliaruose. Šios knygos autorius pats tuo įsitikino. Tai stumia juos vieną nuo kito ten. Reikia. efektyvi. prieš tai išgerkite jau minėtas sultis. taip pat kitais rūgščiais produktais — spanguolėmis. išplauti ir pašalinti lauk visą šlamštą ir akmenis. po to pailsėkite valandėlę ir pakartokite. agrastais ir t. Jei likus 3—4 dienoms iki kepenų valymo valgysite dau­ giausia augalinį maistą ir gersite daug šviežiai išspaustų sul­ čių (1 dalis burokėlių Ir 4—5 dalys obuolių. patogiai atsisėskite (geriausia ant užkulnių). kol išger­ site visą aliejų ir visas sultis. Geriau. Išgeriate vieną du gurkšnius alie­ jaus ir užsigeriate vienu dviem gurkšniais sulčių. Po 15—20 minučių. Tai dar labiau sudirgins. fermentų aktyvumas. ir tik tada tęskite. Išpūskite pilvą įkvėpdami ir kel­ kite kuo aukščiau iškvėpdami. Taip gerai masažuosite kepenis. šaltalankiu. kad raudonieji kraujo kūneliai galėtų skverb­ tis kapiliarais. ir skatina judėjimą kapiliarais. kartą per dieną darysite valančias klizmas su urina. Jei daromos šilto vandens procedūros. Paskutinę minkštinančią procedūrą reikia atlikti dieną prieš kepenų va­ lymą. Praėjus 1—1. kiek ir kokių atliekų buvo susikaupę per tą laiką. tiek kartų. o jūs patys — ramūs ir atsigavę. kai aliejus ir sultys išgertos (jų kiekis — 100—300 gramų). ką pašalino orga­ nizmas. Šildymo pūslę galite padėti į šalį. Kvėpuokite ne­ skubėdami. kaip ir nau­ dojant idealius ingredientus — alyvuogių aliejų ir citrinas. stovi dvi stiklinės — viena su aliejumi. Viskas. Tai patvirtina ir kiti. jas reikia atlikti 3—4 kartus. Kai pamatysite viską. Po to. kiek išgėrėte. Citrinos sultis galima pakeisti citrinos rūgštimi. jei tik nepykina. tuo geriau. kurios sustiprins efektą. laisvai. paspartėjusi krau­ jo apytaka. Ypač tai svarbu geri­ nant kraujo apytaką kepenyse. prasideda akmenų ir kitos bjaurasties šalinimas. palaukite. 4—6 kartus per minutę. Kuo procedūra 74 ilgesnė. kita — su sultimis. sukels energijos antplūdį. bet galite ir toliau šildyti. Valant kepenis svarbiausia IŠANKSTINIS PASIRUOŠI­ MAS — organizmo suminkštinimas. Pagaliau viskas paruošta. Magnetoterapija yra labai svarbi. kur yra mažesnė koncen­ tracija.keisti saulėgrąžų aliejumi. o kepenų srityje uždėkite Kuznecovo aplikatorių su metalinėmis adatėlėmis. Tinka rafinuotas ir nerafinuotas. Jokia kita procedūra nėra tokia vertinga. kad tuo metu būtų mėnulio pilnatis.5 valandos po aliejaus ir sulčių gėrimo. Valymas šiais patiekalais toks pat efektyvus. užspauskite kairę šnervę vata ir kvėpuokite per dešinę šnervę. lais­ vųjų elektronų (fermentų aktyvatorių) poveikis naudojant ap­ likatorių — padeda suskaldyti. kad jų elektros krūvis būtų vienodas.

sveriantys 60—65 ki­ logramus. Tačiau ir mažesnio kiekio visiškai pakanka. kad valymas nesukelia skausmų. valymas baigia­ mas. Likę akmenukai gali dirginti kepenis ir tulžies latakus. Jei vienas segmentas liks užkimštas. Pastebėta. Ypač taip atsitinka tada. nes baimė sukelia kraujagyslių ir kepenų latakų spazmus. ilgo badavimo. nervinatės. kai pajuntate. Atsiminkite: kuo anksčiau pašalinsi­ te iš kepenų bjaurastį. kai kepenys būna labai užkimštos. o akmenukų beveik nėra. Truputį pailsėkite ir pavalgykite. net sukelti jų uždegimą. stiprus. o ketvirtą — po mėnesio. virtą su vandeniu. negalvo­ kite apie pašalinius reikalus. įsibrovimas į kepenis. kad jas sudaro keturi segmentai. atrodo. KIEK KARTŲ IR KADA VALYTI KEPENIS Pirmas valymas yra sunkiausias. Jei po kurio laiko pradedama vemti. kad jie pagaliau būtų pašalinti. aš atlikau pir­ mus tris valymus tarp jų palikdamas trijų savaičių intervalą. viena iš apykaitų liks sutrikusi. per antrą — kitą ir t. vėmaluose pastebimos gleivėtos žalios. kad akmenukai tulžies latakuose. Andrejevas rekomenduoja atlikti kepenų valymą kartą per ketvirtį. pelėsių. Po to valant kepenis galima padidinti dozę iki 300 gramų. Reikia žinoti ir tai. ramūs. Valydami kepenis. kai akmenys kieti. Valymas baigsis sėkmingai ir be jūsų pastangų. Sultys dar kartą išplaus jūsų kepenis. Akmenukų for­ ma bei padėtis keičiasi. Tai reiškia. Per pirmą valymą galima išvalyti tik vieną segmentą. Todėl ir reikia kelių valymų. šalinate. Pirmas valgymas — 1/2 litro sulčių (morkų. penktą — po dviejų savaičių. Senovės Kinijos knygoje „Suven" apie kepenis rašoma: „Ke77 PRAKTIŠKI PATARIMAI. Jei jus apniko baimė. kad ši procedūra neat­ liekama po sunkaus darbo. Vien todėl galite nesulaukti norimų valymo rezulta­ tų.t. o po to kiekį vėl padidinkite. liks du variantai: 1 — jūs paprasčiausiai pasimaitinsite aliejumi ir citrinos sultimis. joms reikia jėgų šiai didžiulei įtampai. nugludintais kraštais nedirgino jų sie­ nelių. Pasitaiko. kaip organizmas reaguo­ ja į aliejų. Jei to nepaisysite. Pavyzdžiui. Valymo metu stenkitės būti atsipalaidavę. nusivilti. Valydami kepenis antrą kartą. ilgainiui didėjo ir savo forma prisitai­ kę prie latako kontūrų. Taip atsitinka tada. Padarykite papildomą valomąją klizmą. juodos ar kitų spalvų išskyros. Kitais metais du kartus valiau kepenis. Tik po antro. Tai nereiškia. aliejaus ir sulčių išgerkite mažiau. jog valymas nepavyko. Kai jų neliks. jog kepenys „kvėpuoja". Antrą bei kitus valymus atlikite atsižvelgdami į savijautą. pirmą valymą tegu vartoja 150—200 aliejaus. Tik po to galite valgyti salotas. kad nebūtų vemiama. ypač pirmųjų valymų metu.netinkamai maitinotės. Jūs patys pajusite. Taip kai kam atsitinka pirmojo kepenų valymo metu. Taigi bijoti tikrai nėra ko. kol bus pašalinti visokiausi tirščiai. kraujo apyta­ ka ir medžiagų apykaita taps normalūs. ir pradėti įprastą darbą. negalėsite būti sveiki. taip pat atsižvelgdami į tai. Nepamirškite. nerimas. žinokite. Tik retkarčiais. organizmas tam skiria daug jėgų. išgerkite 2 nošpos tabletes ir nusiraminkite. Tai gali sukelti net vėmimą. Automatiškai. balkšvų siūlų. Ir neverta. sukaupkite jėgų. Pasiryžę išvalyti kepenis. vyrai ir moterys. o dar kitais metais — tik kartą. 2 — labai save nualinsite. buro­ kėlių—obuolių 1:5). Rytą būna dar vienas tulžies akmenų ir į mazutą panašios senos tulžies šalinimo etapas. jog sultys ir aliejus atliko savo darbą skrandyje ir jį išvalė. suprasite: jei tokia bjaurastis kaupsi s organizme. Pailsėkite 3—5 die­ nas. jaučiatės tarsi sukaustytas. Kam reikia tiek daug kartų valyti kepenis? Todėl. o aš patariu pirmus 3—4 valymus atlikti kartą per du mėnesius esant pilnačiai. kad valymas staigus. Valyti reikia tol. tuo greičiau virškinimas. kad valymas — tai 76 . kad neliktų patologiškos plėvelės. trečio valymo pabirs akmenys. Tada viskas vyks daug sklandžiau. kaip jos vibruoja ir alsuoja. košę. kad pirmą kartą pašalinama daug senos tulžies. kepe­ nyse nesusidarė iš karto. juos skaldote. KAD KEPENYS BŪTŲ ŠVARIOS IR SVEIKOS Kaip parodė praktika.

Žmonės. rudenį būna paūmėjimas. naikinančių mikrobus. jei nepasveikstama. Po to. Šiuo metu kepenys ypač tvirtos. sergantiems kepe­ nų ligomis. jose esančios mi­ neralinės medžiagos dažniausiai būna susikaupusios šarminiuo­ se junginiuose. marinatus. Valgant šias daržo­ ves. Tulžis — pradedant vasarą. kad nepakenktume sveikatai. kad galėtų pasišalinti akmenys". vidurnaktį — ramūs". ropes. garstyčias. Ypač daug jų valgyti turėtų pagyvenę žmonės. pipirus.. konservai. skrandyje. Yra burokėliuose ir vitamino U. tikslingiausia toliau valyti pavasarį. ypač kovo mėnesį. panašiai kaip metioninas pagerinančio cholesterino apykaitą. riebūs užkandžiai. Dar senovės daktarai pastebėjo: skonio pojūčiai stimu­ liuoja įvairias energijas organizme. Panašiai rašoma ir „Cžud-ši": „Vėjas aktyviausias augalų augimo metu. Betainas padeda pasisavinti baltymus. Pavyzdžiui. paaiškėjo. Mokslininkai rado burokėliuose betainą. tad valymas gali išeikvoti paskutines jų jėgas ir dar labiau pablo­ ginti ligonio savijautą. ko reikia visai nevalgyti. šiuo metų laiku kepenys silpniausios. Tačiau la­ bai svarbu žinoti. apdoroti aukštoje temperatū­ roje. Avicena rašė: „. neleidžia susidaryti kraujagyslėse trombams.. Burokėliuose yra ir saponinų. Tad kokia turi būti mityba. Kinų bioritmologijos teigimu. MITYBA BEI PROFILAKTIKA PO KEPENŲ VALYMO Išvalius kepenis. dėl kurio kai kas ne­ mėgsta valgyti svogūnų. Draudžiama vartoti maistui actą. Kitą dieną tuos pačius patiekalus galima paįvairinti. kepiniai) užkemša ke­ penis. ankštiniai augalai. Šiaip jau saponinai — pagrindinis vaistų nuo sklerozės komponentas. stiprūs mėsos sultiniai. svogūnus. Sergant kepenų ligomis. citrinos sultimis. Esantis burokėliuose magnis reguliuoja kraujagyslių tonu­ są. žarnyne naikinami mikrobai. pa­ sižyminčio priešskleroziniu. pagerina kepenų veiklą. kurias reikia truputį pasūdyti ar parūgštinti natūraliais produktais —jūros kopūstais. burokėliai atveria kelią kepenyse ir blužnyje. Tačiau pavasarį stenkitės vengti vėjuoto oro. Tokie produktai — kepta mėsa ir žuvis. Kenkia ir aštraus skonio produktai bei iš jų pagaminti pa­ tiekalai. kopūstų ir burokėlių sulčių po­ veikį. česnakų. auštant išmintingi. rūgštus skonis stimuliuo79 . Jei rudenį nenumirei. Bandymais ne kartą įrodyta. Šių daržovių bei vaisių sultys padės greitai pagerinti kepe­ nų veiklą. kepenų veiklą galima labai greitai pagerinti. Ypač tinka obuolių ir burokėlių sultys. kai pirmaisiais metais atliksite 4—5 valymus. Labai krakmolingas maistas (miltai. kurias lemia jose esantys „gyvieji" chloro atomai. ridikus. kad kepenų veikla nesutriktų? Laimė. žuvies nuoviras. Tinka ir košės. priešalerginiu poveikiu. česnakus. Vasarą „riebalai" ir „vėsa" kaupia tulžį. Gydyto­ jas Vokeris jau mūsų laikais moksliškai pagrindė burokėlių sul­ čių savybes. morkoms nebūdingas specifinis kvapas. Tulžį varančios burokėlių savybės buvo žinomos jau senovės daktarams. kurios savo ruožtu skatina įvairių organų funkcijas. kad jį būtų sunkiau pasisavinti. lig šiol nepastebėtą ki­ tose daržovėse. kad kai kuriose daržovėse bei vaisiuose yra fitoncidų. sviestu. kai pajuntamas apetitas. chemine sudė­ timi panaši į choliną ir lecitiną — medžiagų apykaitos regulia78 torius. surišančių žarnyne choleste­ riną. Ištyrus morkų. Nuo „riebalų" ir šilumos ji ypač suaktyvės rudenį ir nurims šalčio veikiama žiemos pradžioje". morkų sul­ tys. prastai virš­ kinami grybai. sergantys kepenų li­ gomis. Pakomentuosiu šiuos žodžius. burnoje. jos tampa kietos. kad patogeninė oro energija neprasiskverbtų į jūsų orga­ nizmą ir neturėtų neigiamos įtakos kepenims.penų ligos — pasveikstama vasarą. ypač šalti patiekalai. lauk žiemos. ridikėlius. geriamos kartu. tačiau tada ji dar nėra aktyvi. Labai vertingos ir šviežių žalumynų salotos. po vidudienio — kenčia nuo paūmė­ jimo. Žmonėms. spanguolėmis. padedančio gyti opoms. Betainas — unikali medžiaga. vir­ tos su vandeniu bei pagardintos jūros kopūstais. česnakuose bei morkose. Toks maistas tinka pietums bei vakarienei. kai medžiuose pradeda kauptis daug sulčių. pavasarį draudžiama pastoti kelią vėjui. alkoho­ lį. rūgštynes. jog burokėlių sultys geriausiai padeda išsiskir­ ti tulžiai. Burokėlių sultys — unikalus produktas. Daugiausia jų yra svogūnuose. rūkyti gami­ niai. Be to. nerekomenduojama atlikti valymo rudenį... valgyti tik tada. stiprią kavą ir kakavą.

Kai skrandžio sekrecinė funkcija padidėjusi. Vitaminas K dalyvauja kraujo krešė­ jimo procese. Jos per vartų veną pateks į kepenis ir pablogins padėtį. kepenys praneš jums apie tai: bur­ noje pajusite rūgštumą. tarpais tarp valgymo ne­ jusite jokio skonio. truputį medaus. Taigi jūsų maistas — šviežios sultys. Be to. pomidorai. kad reikia valgyti kuo daugiau šviežių daržovių. Bfi — padidina antitoksine kepenų funkciją (ypač daug šio vitamino yra daigintuose kvie­ čiuose. kiaušinio tryniai). Gydymas bus ilges­ nis. spartinantys puvimo procesus žarnyne. bet ir riešutus. Sviestą ir aliejų reikia dėti tik į pagamintus patiekalus. braškės. B 3 (PP) dalyvauja kepenų ląstelių ener­ gijos apykaitoje. kurie stimuliuoja kepenų funkciją. Ypač gerina kepenų veiklą B grupės vitaminai. bulves. padaugėja tulžies rūgščių. padidina kepenų ląstelių energijos potencialą. sultis reikia gerti 1—1. obuolių sultys). jei jos per parą tenka iki 1 gramo. kitą — mišinys. erškėtuogių nuoviras. B 2 (folinė rūgštis) ir B 1 2 dalyvau­ ja baltymų. skatina augimą. cholesterino koncentracija. Jei skrandžio sekrecija sumažėjusi. aitresnį maistą. Sergantiems kepenų ligomis per dieną reikia išgerti 2 lit­ rus šviežių sulčių. o slopina — kartus ir aštrus skonis. norintiems sustiprinti jų veik­ lą žmonėms labai reikalingi vitaminai A. Kepenų ligų gydymą paspartina ir daiginti kviečiai. Taigi norintieji pagerinti kepenų funkciją. Jie pažeidžia skrandžio ir dvylikapirš­ tės žarnos gleivinę. slyvos. B. Be to. spanguolių — 50 gramų (ar­ ba vienos citrinos sultis). Sudarant dietą sergantiems kepenų ligomis. Kepenis stimuliuoja nesū­ rus skonis. kaupiasi riebalai. Jo organizme pradeda stigti. kad nebūtų už­ kietėję viduriai. balty­ mų. vaisių. Galima vartoti ir tulžį varančias vaistažoles: krau81 . džiovintų abrikosų — 100 gramų. Visa tai stenkitės paįvairinti: daržoves truputį patroš­ kinkite. organizmas jas nesunkiai pasisavina iš daržovių. paspartėja jų pašalinimas iš or­ ganizmo. privalo dažniau valgyti natūralaus rūgštaus bei sūraus skonio produktų ir vengti aštrių. Ypač tulžies sekreciją žadina burokai. riebalų. vynuogės. paspartina gliukozės kelią į audinius. salotos. sumažėja tul­ žies klampumas. Dieta be druskos sumažina fermentų gamybą bei jų pateki­ mą iš kepenų. morkos. kad mišinyje būtų 100 gramų daigintų kviečių. neleidžia joms žūti (daiginti kviečiai. Komponentų santykis gali keistis. alaus mielėse). pagerina kepenų veiklą. tulžies latakų į skrandžio—žarnyno traktą. Joms veikiant. labai svarbu 80 atsižvelgti į žarnyno būklę. Dabar jau aišku. C. Kai valgoma rečiau. rūgštinančiose reakcijose. o ne juos verdant.5 valandos prieš valgį. tei­ giamai veikia baltymų sintezę. Jei persistengėte vartodami šiuos produktus. vaisių. pomidorai. Racionaliausia maitintis 4—5 kartus per dieną (ypač ser­ gant kepenų ligomis). kai valgysite su saiku net tų produk­ tų. K. morkų — 100 gramų. padi­ dinantys toksinių medžiagų įsiurbimą į kraują. Šių vitaminų yra daug jau minė­ tuose produktuose. kad aštraus ir aitraus skonio produktai kenkia ne tik kepenims. ke­ penų ląstelių funkcijas. sutrinka mi­ neralinių medžiagų įsiurbimas. aitrių produktų. To­ dėl nesveiki organai kurį laiką gali pailsėti. košės ir mi­ šinys. užsistovi tulžis. atstato sutrikusią gliukozės. arbūzai.ja kepenų ir tulžies pūslės funkciją. padidina glikogeno gamybą. kai sutrinka tulžies išsiskyrimas ir riebalų įsiurbimas žarnyne. Natūralių mineralinių medžiagų labai daug yra jau minėtose sultyse. kurį laiką valgyti aštresnį. fermentų apykaitoje. aguročiai. Kai sergama kepenų ir tulžies pūslės ligomis. obuoliai. Askorbino rūgštis (vitaminas C). varškę. Teks sumažinti sūrių bei rūgščių pro­ duktų vartojimą. Reikia pasirūpinti. svarbiausia. gali atsirasti tulžies takų diskinezija ar užde­ gimas. Jie labai tinka tokiam mišiniui pasigaminti: 100 gramų daigintų kviečių sumalti mėsmale ir pridėti į šią masę permaltų burokų — 100 gramų. elektrolitų apykaitą. žiediniai kopūstai. kad skonis būtų dar malonesnis. Sergantiems kepenų ligomis. padidina jų antitoksinį poveikį ir paspartina regeneracijos procesus (kopūs­ tų salotos. Tokį mišinį galima valgyti vietoje košių arba kas antrą dieną. Vieną dieną košė. Jos pagerina kraujo apytaką kepenyse. mielės. Kai viskas bus suderinta. Mūsų laikų mokslas patvirtino. šviežios sultys geria­ mos 15—20 minučių prieš valgį. Kai skrandžio rūgštingumas normalus — 30—45 minutes prieš valgį. B 1 2 ska­ tina kepenų regeneraciją. valgykite ne tik košes.

pilvo. perkelkite svorio centrą į vieną pusę. padės jums dar geriau paveikti kepenis papildomu krūviu. išgydoma išvarža ir apendicitas. Iš pratimų. mėtas. nes sergant ke­ penų ligomis energija kaupiasi šiose kūno dalyse. skirtų stiprinti ir stimuliuoti kepenis. nugaros. palenkę galvą. 83 . Kaip moko Ajurveda. atsakingą už kepenų funkciją (detaliau apie došą Pita bus pasakojama truputį vėliau). kaklo. Kepenis gydančios asanos koją per kelį ir palieskite keliu galvą ar nosį. kiaulpie­ nių šaknis. 2. bitkrėslę. Sulenkite 82 14 pieš. ištieskite kojas į priekį. erškėtuoges. Pratimas pašalina krūtinės ląstos. nes tai kenkia kepenims. įsikibkite į dešinės kojos klubą. būkite veidu žemyn. Asanas pasirinkite indivi­ dualiai. Po šios procedūros labai svarbu gerai išsišluostyti. rankų. karštis ir sausas oras pernelyg dirgina došą Pita. Šie pratimai bei kvėpavimas — puikus rytinis visų pilvo ertmės organų ir. kad ji būtų tarp anuso ir mašnelės. jonažolę. taip pat ir saunų su sausu garu. KITOS KEPENŲ FUNKCIJOS STIPRINIMO PRIEMONĖS Kepenų funkciją stimuliuoja ir apsipylimas šaltu (pageidautina lediniu) vandeniu rytais.jažoles. atsižvelgdami į savo galimybes (14 pieš. Venkite sauso klimato. net stipriai trinti pažastis. Nuoviro receptas: kraujažolės. Nepamirškite: kepenys minkštos bei paslankios. Toks ritmiš­ kas suspaudimas bei atpalaidavimas padeda geriau aprūpinti kepenis krauju (taip patenka deguonis bei maisto medžiagos). kojų vystymosi defektus. Po to pakelkite kūną kuo aukščiau. Kairę koją perkelkite per dešinį klubą ir pastatykite ant grindų. sutirština sėklą. be abejo. Ši procedūra netinka tiems. atsiremkite jomis į grindis. padeda išgydyti kepenų ir bluž­ nies ligas. kurias pateiksime dabar. kurių nesveika širdis. skatina tulžies ištekėjimą. Padėkite dešinę ranką ant de­ šinės kojos kelio. Jos pakar­ toja diafragmos judesius įkvepiant bei iškvepiant. kukurūzų purkas. o kairę ranką pasukite už nugaros. nugaros. kaklo ir krūtinės ląstos raumenims. kukurūzų purkos. saulei tekant. Sis pratimas — puikus fizinis krūvis pilvo. Asanos. išnyksta naktinės poliurijos. apsaugo nuo kepenų. Gerti po 100 gramų 2—3 kartus per dieną prieš valgį. Tą patį pakartokite į kitą pusę. Ardcha matsiendrasana Atsisėskite. ypač ver­ tinga Bchastrika pranajama (aprašyta skyriuje „Storasis žar­ nynas") ir Svamio Šivanandos jogų pratimų kompleksas (asanos). Šluostyti pa­ žastis po 2—5 minutes galima 2—3 kartus per dieną. Nasika sprūsta džanu paršvasana Plačiai ištieskite rankas ir kojas. kepenų masažas. Sulenkite dešinę koją. jonažo­ lės — 1 valgomam šaukštui sausų vaistažolių imama 1 stiklinė vandens.) 1. Lenk­ dami rankas. blužnies ligų. Pakartokite pratimą į kitą pusę.

Majurasana Atsiklaupkite. 85 . blužnį. blužnį. palaikykite nugarą rankomis. Jei praėjus 4—5 valandoms po valgio virškinimas. remkitės kaklu ir pakaušiu. plačiai išskėskite kojas. Antrą ranką būtinai ištieskite atgal. keliai suglausti. Pakel­ kite į viršų rankas bei kojas ir pasisupkite pirmyn—atgal. padėkite jas delnais į viršų. kurias kamuoja skausmai pilvo apačioje. net neįmanoma bambos sritį ištiesti prieš alkūnes. Pruštcha valita vrikšasana Atsistokite tiesiai. 5. Pakartokite pratimą į kitą pusę. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. Atliekant šį pra­ timą. jos turi liestis. pagerina apetitą. Vieną koją palikite ant grindų. Jogai ypač akcentuoja šio pratimo poveikį blužniai. Be to. išgydo kepenų ir blužnies ligas. Pritraukite alkūnes kuo arčiau viena kitos. Šio pratimo teigiamas poveikis toks pat kaip ir ankstesnių pratimų. Bchu sprūsta eka pada sarvanasana Atsigulkite ant nugaros. pagerina apetitą. Iš pradžių bus sunku.03. Šis pratimas pašalina kepenų ir blužnies skausmus. Pakelkite į viršų vieną koją. gydo išvaržą. Palenkite žemyn viršutinę kūno dalį. Asana skatina tulžies veiklą. pirštai ištiesti atgal. pašalina krūtinės ląs­ tos ir pečių juostos raumenų vystymosi trūkumus. žiūrėkite toli prieš save. padėkite rankas ant grindų. kojų pėdos ištiestos. Sis pratimas sumažina riebalų sluoksnį ant pilvo. Sulenkite rankas per alkūnes ir paremkite skruostus kumščiais. jis išgydo išvaržą. 7. 6. 8. Suspausta pilvo aorta pagerina kraujo sutekėjimą į skran­ dį. Majurasana bematant suregu­ liuos šią problemą. Bchu sprūsta džanu pruštcha valitasana Atsiklaupkite. greitai pagerėja kepenyse ir blužnyje susi­ kaupusio kraujo apytaka. rankų riešai verti­ kalūs pražergtų kelių atžvilgiu. Po truputį lenkitės pirmyn. Si asana padeda pasiekti anksčiau aprašytų pratimų rezul­ tatų. Pirštus būtina pakelti. kojos ištiestos ir suglaustos. Garbchasana Atsisėskite (lotoso poza). o kitą lenkite žemyn prie gal­ vos. apendicitą. ištieskite rankas prie kūno. ypač daug pavalgius. Šis pratimas veikia virškinimo organus: skrandį. 9. Pakeiskite kojų padėtį. Pakelkite kūną vertikaliai grindų atžvilgiu. pašalina naktines poliu­ rijas bei prailgina gyvenimą. Pakartokite pratimą pakėlę antrą koją. kai sutrikęs virškinimas skrandyje. Nelenkdami kojų. padeda greičiau išsiskirti tulžiai iš pūslės. Dolasana Atsigulkite ant pilvo. kad galėtumėte pakelti pėdas ir lygiai ištiesti visą kūną. Stipriai prakiškite rankas tarp šlau­ nų ir blauzdų. 4. Ji ypač naudinga sergant kepenų bei blužnies ligomis. kol ji nepalies grindų. Sis pratimas pašalina nugaros skausmus. Pakartokite šį pratimą 4—5 kartus. kepenis. viršutinė pėdų pusė turi liesti 84 grindis. nukreipkite žvilgsnį į priekį bei aukštyn. Po to padėkite delnus ant grindų. Jis naudingas ir moterims. dar nebaigtas. Pakelkite abi rankas ir išties­ kite jas atgal. išgydo kepenų ir blužnies ligas. Pakelkite galvą. Rankų mažieji pirštai ir šoniniai delnų kraštai turi liestis. nelenkdami jos per kelį. Ji neleidžia nuryti oro. Šio pratimo teigiamas poveikis kaip ir ankstesnių pratimų. kepenis. Ji padeda ir tada. pasilenkite atgal ir pamėginkite pasiekti ranka kulną. bandykite pasiekti grindis. Be to. ištieskite rankas ir kojas į priekį.

kaip derėtų šiam virški­ nimo. aprūpinantis mus papildomo­ mis maisto medžiagomis. 2. pakerta viso gyvenimo pagrindą. bioplazmai ir specifinei storojo žarnyno sandarai. Juk storasis žarny­ nas — MAITINANČIOJI ORGANIZMO ŠAKNIS. Tačiau išorė apgaulinga — slapta patologija jau daro savo juodą darbą — greitai pavargs­ tama.1. Žmogus tarsi visai netenka jų. kad netinkamai maitinamasi (yra ir ne mažiau grėsmingas proto purvas. rafinuotu maistu. kodėl būtina nuosekliai atlikti minė­ tas procedūras ir kodėl viena be kitos šios procedūros neefek­ tyvios. Išaiškinęs šių svarbiausių valymo procedūrų esmę. Taigi negalime ir toliau likti neišmanė­ liais. Be to. bet ir blogai cirkuliuoja. virškinimo. Krau­ jas ne tik užterštas. būtinas.). Jei storoji žarna užteršta (vidurių užkietėjimas. Organizmas padeda pats sau savo jėgomis. hormoninių sutrikimų. nes esate neišmanėliai. atnaujinsime VISĄ ORGANIZMĄ. susidaro maitinančios medžiagos ir elementai. tuos teršalus 86 dar papildo nešvarumai bei toksinai iš storojo žarnyno. Todėl išvalius storąjį žarnyną. Todėl ir sergate. Gydytojai nepagailėjo jums vaistų. nerangūs. kurių dėka mūsų mityba pilnavertė (veikiant mikroflorai.STOROJO ŽARNYNO IR KEPENŲ VALYMO . kad dabar jau supratote. toksinų. ir jokie importiniai vaistai. Kadangi storajame žarnyne vyksta pagrindinis vandens įsiurbimas į kraują.1. prisod­ rintas toksinų. kai kraujas švarus. gyvybinė veikla pradeda blėsti. atstatyti jų funkcijas. jos prastai aprūpinamos deguonimi. Visa tai skatina ląstelės išsigimimą. Tik tada baisios ir chroniškos ligos išnyks pačios. Vidiniai nešvarumai. tampa di­ džiausiu organizmo sąvartynu — ligų ir apsinuodijimų plitimo šaltiniu (dar kartą perskaitykite skyrių „Organizmo valymo sis­ tema ir storasis žarnynas"). šlakų. Tikiuosi. Štai kodėl primygtinai noriu at­ kreipti jūsų dėmesį į pačią svarbiausią ir būtiniausią procedū­ rą — storojo žarnyno valymą ir atstatymą. kartais po 2—3 kartus per metus atlikti profilaktikos kursus. pilnos savo pačių purvo (šlakų. privalote suvokti svarbiausia. o ekstrasensai — energijos.1. kad sulaukus 30—40 me­ tų. būtina valyti KEPENIS. negyvų ląstelių dale­ lių. neišvalytas patenka tiesiai į ŠIRDĮ. padidėja polinkis ligoms. Tačiau kepenų rezervai didžiuliai. Jums belieka taikyti visa tai. nešvarumų. Tuo labiau kad veikti reikia greitai bei radikaliai: valyti kepenis.DVIEJŲ SVARBIAUSIŲ PROCEDŪRŲ . pirmiausia kaupiasi stora­ jame žarnyne. 87 .) gydymas medikamen­ tais — neperspektyvus. kad tiesiosios žarnos apatinės dalies veni­ nis kraujas neprateka kepenimis. kraujas išjos. na ir kas? Kepenys net ir tokiais atvejais neatlieka savo funkcijų taip. pagausėja mutacijų. Todėl šis organas.). nervų sistemos. kad ląstelė išliktų gyvybinga. Tokiu atveju įvairių ligų (kraujo apyta­ kos. kad energijos sąstovis prasidės dar anksčiau. užsienie­ tiškas gydymas jums nepadės. susidarantys todėl.) jau užkimšta ir negali normaliai funkcionuoti. kurią jau patvirtina mūsų lai­ kų žinios ir atgaivina šios knygos autorius. kvėpavimo. Nesvarbu. Be to. Šios metodikos pagrindas — šimtametė patirtis. kurių nepašalina sutrikusi kraujo apytaka). kad gimtumėte antrą kartą. kurias paspartino teršalai. Kai storasis žarnynas bus iš pagrindų išvalytas. kad iš prigimties mūsų organizmas ir nukenksminančios sistemos yra patikimos. kurie su maistu nepatenka į organizmą dešimtmečiais). kai maitinamasi nenatūraliu. sukelia vis labiau plintančias širdies ligas (širdies nepakanka­ mumas. mūsų kepenys užkemšamos labai greitai.PAAIŠKINIMAI Iš viso to. daug kepenų ląstelių (50—60 proc. Iš­ valę ir atstatę jas. palaipsniui ji gali tapti VĖŽINE ląstele. Dabar. auto­ rius įteikia jums patikimą raktą. ypač chroniškoms. sun­ kus. Žinokite. kuris kaupiasi kiekvienoje kūno ląstelėje). onkologinių susirgimų ir 1. yda ir 1. odos. nors pats iš pažiūros atrodo neblogai. atveriantį duris jūsų sveika­ tai. Kraujo sąstovis — neabejotinas simptomas. nuodų bei kitų atliekų lavina suplūsta į mūsų organizmą. Šiuolaikinis šių ligų gydymas yra neper­ spektyvus. 1. nes širdis (kaip ir kuris kitas organas) tampa vėl sveika tik tada. nepakankamas tuštinimasis ir 1. sutrinka ir humoralinis (skysčių) bei kitoks reguliavimas. kraujo apytakos bei medžiagų apykaitos organui. būtina mikroklizmutėmis iš nugarinto šlapimo ir toliau rūpintis jo švara. Organizmo ląstelės pradeda badauti (nereguliariai gauna maisto medžiagas). kas buvo šioje knygoje parašyta. Nustatyta.

Suaugusių inkstai yra pupos formos. Labai anksti pradėjus maitin­ ti kūdikius ne motinos pienu. Taigi inkstų funkcija daugeliu atvejų priklau­ so nuo epitelio funkcinių savybių. Gyvybinės jėgos. 5. rūgštynių rūgšties kalcio sugebėjimas kristalizuotis. 2. Jonų koncentracijos krau­ jyje reguliavimas. padedančioms įveikti minėtus sveikatos sutrikimus. anksčiau eikvotos tam. 3. Spalva — ryškiai ruda. kokie svarbūs inkstai organizmui. Šlapimtakių ilgis — 28—34 centimetrai. gali padidėti iki 8 centimetrų! Taip atsitinka todėl. daugiausia azoto. * Atkreipkite dėmesį. pridengtas antinksčiu. geriamas vanduo. Kiek­ vienas inkstas turi du polius — viršutinį ir apatinį. plotis — 5—6 cm. kad pagerėtų kepenų veikla.KITI ORGANIZMO VALYMAI Išvalę storąjį žarnyną bei kepenis. Šlapimo susidarymas — daugelio procesų suma. Svetimkūnių ir ne­ garuojančių apykaitos produktų. Šie procesai skirti tam. padidėja jų mirtingumas. jei sutrinka šlapimo nutekėjimas. o moterų — 2. kad jie yra elastingi. Pakeitus mitybą. o sergančių žmonių — vidutiniškai 500 miligramų. klimato sąlygos. Tačiau šio kalcio. Priminsiu. o storis — 3—4 centimet­ rai. sveriantys 120—200 gramų. sveikesni. persų bei arabų gydytojai tei­ gė. Šarminės—rūgštinės organizmo pusiau­ svyros reguliavimas. kurių krūvis neigiamas. Vyrų šlaplės ilgis — 22—25 cm.4—4 centi­ metrai. kad košėse bei miltų patiekaluose yra daug kalcio. pasijusite daug tvirtesni. jo gyvybinei veiklai. Inkstų funkcijos: 1. o jei susidarys. miltų patiekalais. Moterų inkstai yra že­ miau negu vyrų. kad nepakistų vidinė organizmo terpė. organizmas nepasisavina. Inkstai — homeostazės organas. tokią akmenligę gali sukelti ir šlapimo rūgšties bei kitų rūgščių ir šlapimo koloidų santykio sutriki­ mas ar pakeitimas. Sveikų ir sergančių akmenlige žmonių šlapime ran­ dami skirtingi mukoproteidai. Pagrin­ dinė inkstų funkcija — azoto produktų pašalinimas iš organiz­ mo. Išpūstas inkstų kraštas pasuktas į išorę ir truputį atgal. o iš 270 perfiltruoto natrio gramų į kraują sugrįžta 263 gramai. o kai jie jau yra — padeda ištirpdyti. Šis skyrius skirtas priemonėms. Norma­ liame šlapime yra apie 90 mg bendro biokoloido. pagerėja vaikų sveikata. Po tokios įvadinės informacijos jau galima aptarti ir inkstų akmenligę. Inkstai — žmogaus ša­ linimo sistemos porinis organas. jog inkstų akmenligei turi įtakos vietovės geografinės ypa­ tybės. Ar susidarys inkstų akmenys. 4. Natrio koncentracijos reguliavimas. Tarpas tarp dviejų vir­ šutinių inkstų polių mažesnis negu tarp apatinių. dabar bus panaudotos bendram orga­ nizmo tvirtinimui. jis skatina inkstų ak­ menų susidarymą. lemia ir mityba. sudarytas kaip liauka. Dešinysis inkstas yra 2—3 cm žemiau kairiojo. Ne ląstelėse esančio vandens kiekio kūne reguliavimas. Suaugusio žmogaus inksto il­ gis — 10—12 cm. Per 24 valandas inkstai perfiltruoja maždaug 150 litrų kraujo! Kraujas filtruojamas bei perfiltruotas įsiurbiamas per epitelio sluoksnį. kai kurių žmonių inkstuose gali būti akmenų. Įlenktas kraštas — priešais tokį patį kito inksto kraštą. pernelyg apnuodyta limfa. net akmen­ ligė. Todėl akme­ nys dažniau būna dešiniajame inkste. atidžiau aptarsime šį klausimą. kai stinga A vitamino. tarp audinių esan­ tis skystis. kraujas. Šlapimas teka šla­ pimtakiais todėl. Galenas. kad epitelio funkcionavimas priklauso ir nuo A vita­ mino kiekio organizme. tai kokie.* Iš 100 litrų skysčių po filtravimo šlapimu tampa tik 1 lit­ ras. Akmenys gali atsirasti ir tada. kuris atsiranda termiškai apdo­ rojant maistą. kiti negalavimai. Štai kodėl pašalinus vienus akmenis inks89 88 . poliartritas. kad būtų neutralizuotos intoksikacijos iš storojo žarnyno pasekmės. jog A vitaminas (beta-karotinas) trukdo susidaryti inkstų akmenims. ypač vaikystėje.25 centimetro. sumažėja mir­ tingumas. INKSTŲ VALYMAS Atsižvelgę į tai. Eksperimentai patvirtino. Viršutinis daugiau apvalus. o tik košėmis. prasideda įvairios ligos. Tačiau be minėtų sutrikimų. Šlapimtakių skersmuo. Pasveikimas vyks sparčiai ir kokybiškai. išskyrimas. kad vyksta aktyvūs peristaltiniai susitrauki­ mai. Plačiausia šlaplės vieta — 1. Hipokratas. Mūsų duomenimis.

pradeda augti kiti. pieno produktai. Turi įtakos ir žarnyno bakterijos. Šios druskos šalina skausmus inkstuose. sutrinka koloidų ga­ myba ir pradeda susidaryti akmenys. Per ją toksiški garai neigiamai veikia dešinį inkstą. Išnagrinėsime pa­ čias efektyviausias ir saugiausias. Juk viena iš jų svarbių funkcijų — šlapalo sudarymas. — universali energija. jam būdingas pasislinkimas ir sąstovis. nenori keisti netinkamos mitybos ir būti sveiki. kita susidaro inkstuose veikiant gyvybin­ goms inkstų ląstelėms. — ne­ virta kalio „sriuba". Štai ką rašo gydytojas Mitkalas knygoje „Šlapimo terapija": „Šlapime yra greitai irstančių. kruopos. prisodrintas organinių ir neorganinių druskų (kristaloidų). Diu­ rezę padidina 2—4 kartus. Mėsa. Žmogaus šlapime yra organiško šla­ palo. todėl tai puiki šlapimą varanti priemonė. duona. Šlapimas yra vandens tirpalas. Tik 10—17 atvejų iš šimto pasitaiko akmenų abiejuose inkstuose. * Ci. Inkstų akmenligę gali sukelti ir į inkstus įvairiais keliais patekusi infekcija. šlapime atsiranda nuosėdų. saliero — 4. Apsauginį poveikį lemia specifinė išraiška. Todėl akmenų susidarymo inkstuose procesas — savotiška inkstų ląstelių liga. Esantys inkstuose stafilokokai keičia šlapi­ mo reakciją iš rūgštinės į šarminę (bakterijos pakeičia šlapalą į šlapimo rūgšties amonį).y. KAIP GYDYTI NESVEIKUS INKSTUS? Šlapimtakyje akmenukas? Iš tiesų! Tarsi su užtvanka dabar esu. špinato — 3 dalys. pašalina inkstų akmenis. tačiau jis tok­ siškas. kad būtų išplautos inkstų geldelės ir šlapime sumažėtų tankiųjų medžiagų. baimė per centrinę nervų sistemą kenkia inkstams. Omaras Chajamas Ir senovės. t. kurie pašalinami su šlapi­ mu. Svarbų koloidų vaidmenį druskų ištirpimui pa­ tvirtina ir šlapimo druska. petražolių — 2. Tokiai sriubai reikia šviežių sulčių mišinio: morkų — 7. Negalima nepaminėti ir svarbaus kepenų vaidmens. žuvis. ką buvo pastebėję kinų gydytojai — BAIMĖ nuleidžia žemyn ci* ir kenkia inkstams. nes storojo žar­ nyno dešinioji sienelė plonesnė. Inkstų funkcinės veiklos pakitimus gali lemti ir sutrikusi centrinės nervų siste­ mos reguliacija. kuriose yra daug kalio. Jie pastebėjo ir dar kai ką — saldus maistas (prieš tai. Inkstuose susikaupia maždaug 20—50 gramų akmenų. krakmolas turi tapti cukrumi) kenkia inkstų funkcijai. Jie neleidžia susidaryti drus­ kų nuosėdoms. Apsauginiai koloidai — organinės medžiagos dalelės. Šlapimas valo inkstus. Daug skysčių reikia. kurios gamina rūgštynių rūgšties kalcį. Viena jų dalis yra kraujyje. Todėl aprašysime tai. Ajurveda ir Cžud-ši teigia. Kalio druskos — iš jų aktyviausias nitratas. iškrentančių nuosėdomis drus­ kų. Priklausantis nuo mitybos šių bakterijų dauginimasis sukelia oksaluriją. Šlapalas — mažai toksiškas ir palyginti aktyvus osmotinis diuretikas. Paros šlapime jų yra 1 gramas. Medicina jau įrodė šlapimo svarbą tirp­ dant oksalatus bei kitus akmenis. kai žar­ nyne susidaro labai daug oksalatų. sūrus maistas suvirškinti tampa saldaus skonio. sudarytos iš dažančių šlapimo medžiagų. Daž­ niausiai akmenų aptinkama dešiniajame inkste. Yra daug šlapimą varančių priemonių. Jei šios emocijos trunka ilgesnį laiką ar kartojasi. naikinančių rūgštingumą.tuose. ekvivalentiška jogų pranai. Šį senovės pa­ stebėjimą patvirtina mūsų laikų tyrinėtojai Kiuteris ir Veilis. todėl daug ligų išgydoma vei­ kiant jų atsiradimo priežastis. nesukelianti ne­ pageidautino poveikio. Gaivinantis šaltinis senka: Šlapimtakin nė lašas nepatenka. tirpstanti vandenyje santykiu 1:39480. kol jį pasisavins organizmas. ir mūsų laikų gydytojai sergantiems inkstų akmen­ lige rekomenduoja kųo daugiau gerti bei maudytis šiltose vo­ niose. šlapim­ takius. 91 90 . jog suvirškintos maisto medžiagos yra spe­ cifinio skonio. Sis procesas vyksta tik čia. Žmonės nenori išsiaiškinti priežas­ čių. Be to. Per dieną geriama 50—60 gramų (tris kartus). Šviežios daržovių sultys. o šlapimas — galutinis baltymų apykaitos pro­ duktas — išskiriamas per inkstus. žarnyne bei gimdoje. Juk čia veisiasi ir tos iš jų.

tirpdo akmenis. Šlapimą varančios vaistažolės. o po to su­ smulkinti ir suskaldyti akmenis. bitkrėslėje. Kai kurie žmonės mėgina pašalinti akmenis įpjovę šo­ ną ar nugarą. smė- Augaliniai pigmentai (jų ypač daug šviežiose daržovių bei vaisių sultyse) rūgština šlapimą. Taikydami 2 punktą. pradėkite sparčiai skatinti šlapimo va­ rymą: gerti savo uriną (šlapimą). Arbata su citrina. To gali imtis tik beprotis. sumaži­ na spazmus. 3) atskirti suskaldytus akmenis (smėlį) ir lengvai. juodojo ridiko. Išbandyta". neleidžia susidaryti akmenims ir smėliui (per dieną reikia suvalgyti 2—2. Ypač svarbu šiuos augalus vartoti inkstų akmenligės profilaktikai. natrio jo­ nų ir chloro ekskreciją. marenos ar erškėčių šaknų nuoviras. kad pradėjo išeiti susmulkinti akmenys (smėlis). dirvinio asiūklio ar vynuogių lapų arbatą arba valgyti arbūzų. kurių siekia gydantys inkstus gydy­ tojai: sustabdyti akmenų susidarymą. kuris gali tirpdyti kai kurių rūšių akmenis. Ibn Sina Valant bei gydant inkstus. kėnių aliejus. tačiau nedirgina inkstų ir šlapimą šali­ nančių takų. ksilozė. morkų ir buro­ kėlių sultyse.5 kilogramo arbūzo). malšina inks­ tų koliką. eterinio aliejaus. Krapo giminaičiai — salieras ir pan­ kolis taip pat pasižymi šiomis gydomosiomis savybėmis. Štai ką rašė garsus viduramžių armėnų gydytojas Amirdovlatas Amasiaci knygoje „Tai. neleidžia atsirasti nefronų sklerozei. kuriuose yra 4 proc. virškinimui pagerinti. O dabar susipažinsime. Liaudyje jau seniai populiarus vaistas nuo inkstų akmen­ ligės — arbūzas. tačiau tai labai pavojinga. esantį šlapimo pūslėje. karbonatiniams akmenims. Gliukozė. švie­ žios daržovių sultys ar šlapimas. kad jie geriau ir be skausmo būtų pašalinti. Krapai. dirvinio asiūklio. Jei jo išgersite. Štai kas apie jį rašoma knygoje „Kaukazo val­ gomieji vaistingieji augalai": „Arbūzas (minkštimas ir žievelių nuoviras) stipriai skatina šlapimo išsiskyrimą. skatinančius akmenų susidarymą. erškėtuogėse. Kiek ma­ žesnis juodojo ridiko sulčių poveikis. INKSTŲ VALYMO METODIKOS Tikslai. ko nereikia nemokšoms": „Šer­ no šlapimas. 2) taikyti įvairius būdus (kiekvienam geriausiai tinkančius ar turimus). išsimaudykite šiltoje vonioje. geriausia vadovautis Ibn Sinos (Avicenos) nuostatomis: 1) pašalinti akmenų susidarymo priežastis." Šiltos vonios skatina kraujo apytaką kapiliaruose. Augalinių pigmentų ypač daug marenos ir erš­ kėčio šaknyse. Citrinos bei kitos rūgštys padeda ištirpti fosfatiniams. bet ir esant širdies nepakankamumui neleidžia at­ sirasti pabrinkimams. kaip tai atliekama praktiškai. Ypač stipriai tirpdo inkstų akmenis kėnių aliejus. liepžie­ džių arbata dažnina bei stiprina šlapimtakių susitraukimus. citrinos sul­ tys. gyvūnų šlapimas efektyviau tirpdo inkstų akme­ nis. fruktozė — padidina vandens. Šlapimą šalinančių takų atpalaidavimas bei išplėtimas be skausmo pašalina smulkius inkstų akmenis. šviežiose morkose. Padidėjęs šlapimo šarmingumas padeda ištirpdyti druskas.Ko gero. kad akmenys būtų suskaldyti. 93 U- Inkstų akmenis padeda tirpdyti ir kartaus šaldančio skonio eteriniai aliejai. Pakeiskite mitybą ir gyvenimo būdą. o tai pagerina inkstų darbą. Panašios savybės būdingos ir jonažolei. ištirpdys ir susmulkins akmenį. arbatą su citrina. Senovės gydytojai rekomenduodavo gerti bitkrėslės sultis. kur jie susikaupė. paversti smėliu. 92 . atskirti ir pašalinti juos iš tos vietos. nesku­ bant juos pašalinti. kurios ištirp­ dydavo akmenis inkstuose bei šlapimo pūslėje. kurie pašalina akmenis lengvai ir palaipsniui. vynuogių lapų. paša­ linti juos sukeliančią priežastį. druskos ir akmenukai stumiami į šlapimo pūslę. širdies glikozidai (rusmenė bei kiti augalai) ne tik pagerina kraujo apytaką (taip pat ir inkstuose). kurių daug yra pelynuose. Pasirinkti yra iš ko: bitkrėslės. Pajutę. panaudojant tokius vaistus.

Po 9 metų istorija pasikartojo: vėl akmenukas. Akmenukas buvo nedidelis. amoniako. Po operacijos taikiau griežtą dietinį maitinimą*. tačiau sveikata nepagerėjo. Perkošti. Išsigydė dėdamas raištį (kompresą su šlapimu) ir gerdamas šlapimą. Po pirmos „arbūzų atakos" savaitės akmuo liko vietoje. kurią suteikia augaliniai pigmentai. žymus XX amžiaus tyrinėto­ jas. karvalolio. norite gerti — arbūzas. kurį sugebėjo surinkti per valandą (panašiais atvejais galima išgerti ir kito žmogaus šlapimą. kad inkstai pradėtų greičiau veikti). Juk tai taip pat nedidelė operacija. Šį kartą inkstas žuvo. Inkstas liko. Jaučiausi be­ viltiškai". kad yra akmuo. nes pradėjus inkstams šalinti akmenu­ kus. jį sunaikino hidro­ nefrozė. kai 35 metų aktorius 7 metus gyveno su akmenimis inkstuose. Inkstų valymas erškėčių šaknų ar vaisių nuoviru Inkstų akmenims susmulkinti ar ištirpdyti naudojamas erškė­ čių šaknų ar vaisių nuoviras. Esu laiminga. Nr. nes žinau. Gydymo kursas — 20—30 dienų su 10—20 die­ nų pertraukomis taikomas tol. Jis nesutiko daryti operacijos. Jei inkstuose ir šlapimo pūs­ lėje yra akmenukų. mažina skausmą. Todėl turėki­ te pasiruošę validolio. Šiluma išplečia šlapimtakius. Pradėjau rau­ doti. o suak­ tyvėjusi inkstų veikla suteiks papildomų jėgų.). kad šlapimu galima gydyti ir diabetą. Norite valgyti — arbūzas. Kompresas dedamas virš pažeisto inksto. palaukti. jis dar veikė. Taip pat naudojamas ir erškėtuogių nuoviras. arbūzas skatina didesnį šlapimo išsiskyrimą. kad būtų pašalintas smėlis ir akmenys. Ir kaltas dėl to tik nemokšiškumas. Tokį maistą teks valgyti visą sa­ vaitę. Po antros savaitės akmuo pasislin­ ko žemyn ir įstrigo šlapimtakio apačioje. Žurnalas „Gamta ir žmogus". kairiajame. * Tai įtikinantis pavyzdys. Nadežda Fiodorovna Kirilenko (54 m. kol pasveikstama. kol nusistovės. Pradėjo skaudėti galvą. Dabar laikausi mitybos režimo. Semionovą ir pradėjau aktyviai gydytis taikydama jos metodiką. Tokį valymą galima taikyti 2—3 savaites. nes negalėjo šlapintis.. o išgeriamas visos paros šlapimas. Du šaukštus supjaustytų šaknų užpil­ ti stikline vandens. skausmai nebekamavo. Tik po trečios „arbūzų atakos" savaitės akmuo pagaliau sėkmingai išėjo. Ėmiau bėgioti. reikalingų. virti 15 minučių. Štai pavyzdys iš praktikos*. Iš ligos istorijos. naikina spazmus (ypač kai pradės eiti akmenukai). plovimą. „Per pirmąją operaciją man pašalino ak­ menį iš dešiniojo inksto. tik be peilio. geriausia juos šalinti nuo 17 iki 21 valan­ dos vietos laiku. jog griežta dietinė mityba — paistalai. labai norite valgyti — arbūzas su duona. Abiem atvejais jis turi būti tamsiai rudos spalvos. Gerti po 1/3 stiklinės 3 kartus šiltą 1—2 savaites. smėlį. tačiau su­ keldavo didelius skausmus. kad pati galiu padėti savo organizmui sunkią valandą!". kurį laiką jaučiausi geriau. vėl nesibaigiantys skausmo priepuoliai. Šiuo metu reikia išsimaudyti šiltoje vonioje ir valgyti kuo daugiau arbūzų. pakilo kraujo spaudimas. nes buvo gaila anksčiau prarasto inksto. Rentgeno nuo­ trauka padėjo išaiškinti.Inkstų valymas šlapimu Raodžibhajus Manibhajus Patelas. Visą birželį buvau gydoma sanatorijoje. Raodžibhajus teigia. Po dviejų valan­ dų šlapimas vėl pradėjo išsiskirti. kraujo spaudimas tapo normalus. Raodžibhajus ir pats kartą pajuto skausmą. išnyko galvos skaus­ mai. 12. Nuoviro paruošimas. tačiau išėjo smėlis. kartais pajuntamas širdies silpnumas. Reikalingos arbū­ zų atsargos bei juoda duona. Iš pasveikimo istorijos: 1987 metų rugpjūčio mėnesį aš krei­ piausi į N. inkste. aprašo atvejį. Geriau valymo metu būti kartu su namiškiais. Tačiau 1987 metais kovo mėnesį vėl prasidėjo skausmo priepuoliai vieninteliame. * Sią informaciją paėmiau iš straipsnio „Tablečių jau nebereikia". Teko pašalinti. 94 95 . 1989 m. nes tada aktyviausia inkstų ir šlapimo pūslės veikla. kol sulaukiama norimų rezultatų. Tada jis išgėrė savo šlapimą. Inkstų valymas arbūzais Sis valymas atliekamas arbūzų sezono metu.

Inkstų valymas daržovių sultimis Gydytojas Vokeris, šiuolaikinės sulčių terapijos pradininkas, re­ komenduoja savo metodą, pagrįstą augaliniais pigmentais bei eteriniais aliejais. Jo teigimu, neorganinės medžiagos, ypač kalcis, esantis duonoje bei kituose koncentruotuose krakmolinguose produk­ tuose, sudaro inkstuose grūdelius. Inkstams valyti bei gydyti jis rekomenduoja tokias sultis: 10 uncijų morkų, 3 uncijos bu­ rokėlių, 3 uncijos agurkų sulčių. Yra ir kitas variantas: mor­ kos — 9, salierai — 5, petražolės — 2 uncijos. Noriu atkreipti dėmesį į petražolių sultis — puikią priemo­ nę šlapimo—lytinio trakto susirgimams gydyti, taip pat esant akmenims inkstuose, šlapimo pūslėje, nefritui, kai šlapime yra baltymų bei sergant kitomis inkstų ligomis. Geriamos ir šaknų, ir lapų sultys. Šių sulčių poveikis labai stiprus, todėl petražolių nepraskiestų sulčių vienu metu nereikia išgerti daugiau kaip 30—60 gramų. Inkstų valymas kėnių aliejumi Tai, ko gero, pats paprasčiausias bei efektyviausias inkstų va­ lymo metodas. Jis taikomas taip. Atsižvelgdami į sezoną, savai­ tę geriate šlapimą varančias arbatas, valgote vaisius, taikote kitus būdus. Žiemą ir vėlyvą rudenį — raudonėlio, šalavijo, melisos, skalsiagrybio, jonažolės (jonažolę galima pakeisti erškėtuogių vaisiais ar šaknimis) arbatos. Galima pasirinkti ir kitas vaista­ žoles. Tai priklauso nuo regiono ir t.t. Susmulkinti vaistažoles ir padaryti mišinį, kuriame jų būtų, tarkim, po 30 gramų. Už­ virti, dar geriau — užpilti verdančiu vandeniu, palaukti, kol pritrauks, taps tamsiai rudos spalvos. Gerti šiltą su šaukštu medaus po 100—150 gramų prieš valgį. Vasaros pabaigoje valgykite arbūzus, pavasarį ir vasarą — gerkite šviežias sultis. Taip rekomenduoja Vokeris. Jei negalite panaudoti nė vienos iš šių priemonių, gerkite savo šlapimą. Tokia įvairovė veiks inkstų akmenis, kurių sudėtis yra labai
96

nevienoda. Tai labai svarbu. Nepamirškite: vienos vaistažolės ar daržovės veikia vienus akmenis, kitos — kitus. Po tokio pasiruošimo savaitės į šlapimą varančią arbatą ar sultis įpilkite 5 lašus kėnių aliejaus ir išgerkite pusvalandį prieš valgį. Pageidautina aliejų gerai išmaišyti ir išgerti per šiaudelį, kad nebūtų pakenkta dantims. Kėnių aliejų vartokite 5 dienas 3 kartus per dieną prieš valgį. Valymo rezultatai iš­ ryškės 3—4 valymo dieną: šlapimas taps truputį drumstas. Vė­ liau gali išeiti ir akmenukai. Po dviejų savaičių tokį valymą galima pakartoti. Taikykite šį būdą, kol sulauksite pageidauja­ mų rezultatų. Taikant jau minėtus inkstų valymo metodus, papildomai galima atlikti ir pratimą, padedantį pašalinti iš inkstų smėlį. Tai vienas iš serijos „Tigras" pratimų — „Alkanas tigras puola auką" (15 pieš.). Pratimo aprašymas. Atsigulkite ant pilvo. Vienu trūktelėji­ mu iš karto pakelkite abi rankas ir kojas (pratimą atlikti 3— 5 kartus). Šis pratimas padeda suskaldyti išsiurbtus akmenu­ kus bei pašalinti smėlį. Panašus ir jogų pratimo „Lankas" poveikis. Tik šiuo atveju būtina suptis aukščiau, labiau išsilenkus.

15 pieš. Pratimas „Alkanas tigras puola auką".

97

INKSTŲ LIGŲ PROFILAKTIKA Kai yra šlapimo rūgšties akmenys, reikia imtis priemonių, kad šlapimo rūgštis būtų ištirpinta ir pašalinta. Negalima valgyti produktų, turinčių daug baltymų, bei sultinių (kepenų, inkstų, smegenų, keptos mėsos, sūdytos žuvies, mėsiškų sriubų), padi­ dinančių azoto kiekį. Azotas, šalinamas iš organizmo, papildo­ mai apkrauna inkstus. Rekomenduojama gerti sultis, nurody­ tas Vokerio, valgyti salotas, vaisius, daigintus kviečius. Salotas reikia truputį „pasūdyti" džiovintais jūros kopūstais, kad būtų stimuliuojama inkstų veikla, ir vengti saldumynų, kurie slopi­ na šią funkciją. Taip pat reikia gerti šlapimą varančius nuovi­ rus. Jei akmenys yra šarminiai, beje, pasitaikantys gana retai, gerkite savo uriną, kad parūgštintas šlapimas juos ištirpintų, taip pat citrinos sultis su šiltu vandeniu. Kaip tai padaryti, perskaitysite skyriuje apie kepenis. Inkstų ligų profilaktiką puikiai papildo jogų asanos. Bhudžanhasana („Gyvatė") — neleidžia inkstuose susida­ ryti akmenims. Salabchasana („Žiogas") arba jos lengvesnis variantas — „Pusiau žiogas" atjaunina inkstus. Majurasana („Povas") ir Ardcha matsiendrasana („Susukta poza") pagerina inkstų praplovimą krauju. Prisiminkite, kokios galingos arterijos veda prie inkstų (vienos skersmuo — 12 mi­ limetrų). Atliekant šias asanas, arterijos suspaudžiamos, krau­ jui sunku patekti į inkstus. Atlikus pratimus, arterijų spaudi­ mas baigiasi, kraujas stipriu srautu veržiasi visais inkstų ka­ piliarais, atidaro juos ir išplauna šlakus. Be to, nuolat stimuliuokite bendrąją kapiliarų kraujo apy­ taką. Tai padaryti jums padės bėgimas, pratimai, jogų asanos. Tik toks kompleksinis inkstų valymas padės išlikti sveikiems. Įsiminkite senovės gydytojų žodžius: „Jei inkstai sveiki, galima sulaukti 100 metų, net jei širdis kamuojama ligų".

pats tikslingai pasirinks sau tinkamiausią metodą, kuris jam padės. Tačiau prieš tai būtina susipažinti su tuo, kas svarbiausia: 1. Žmogaus organizmo sandara. 2. Žmogaus organizmo audinių savybės. 3. Supančios aplinkos, mitybos įtaka žmogaus organizmo audiniams. 4. Valymo procedūrose naudojamų medžiagų savybės. 1. Mūsų organizmas — sudėtingiausia sistema, kuriai bū­ dinga kelių lygių struktūra. Savo tyrinėjimus pradėsime nuo didelio, matomo, lygio ir baigsim tokiu, kai viską galima pama­ tyti tik labai padidinus. Pirmas lygis — žmogaus kūnas, sudarytas iš griaučių, ant kurių laikosi minkštieji audiniai, padengti oda. Antras lygis — minkštieji audiniai. Juos sudaro jungiamieji audiniai iš daugy­ bės ląstelių. Trečias lygis — ląstelės su atitinkama struktūra. Atidžiau pasižiūrėkime į ląstelės struktūrą. Ląstelė — ert­ mė, kurios viduje yra protoplazma. Protoplazma — koloidinis tirpalas, kuriame yra 80 proc. vandens. Ją palaiko „griau­ čiai" — plonytis baltyminės kilmės tinklelis. Ląstelės vanduo yra tinklelio—griaučių akutėse. Visi organizmo skysčiai: krau­ jas, limfa, stuburo smegenų skystis, tulžis bei šlapimas — taip pat atitinkamo klampumo koloidiniai tirpalai. Kad būtų išlaikyta atitinkama erdvinė forma (reikalinga, kad organizmas galėtų normaliai funkcionuoti), ląstelės, audi­ niai ir visas kūnas turi savo atramą — „citogriaučius", jungia­ mąjį audinį bei kaulus. Nuo šių „griaučių" būklės bei skysčių organizme priklauso jo gyvybinė veikla. 2. Dabar apžvelgsime žmogaus organizmo audinių savybes. Kadangi ląstelių lygis masės požiūriu yra didžiausias ir su­ daro organizmo pagrindą, logiška pradėti nuo jo. Pagrindinė ląstelės dalis — protoplazma, kuri, kaip jau sa­ kėme, sudaryta iš koloidinio tirpalo, panašaus į skystus drebu­ čius. Jos ypatybė — sugebėjimas sukaupti 99 proc. vandens ir tuo pačiu turėti kietų bei skystų kūnų savybes. Tai terpė, ku­ rioje gali sklandžiai vykti cheminės reakcijos. Taigi ląstelėje sutelkti visi skystų bei kietų kūnų privalumai. 99

ORGANIZMO VALYMO IR RŪPINIMOSI, KAD JIS NEBŪTŲ UŽTERŠTAS, PAGRINDAI Valymo procedūrų labai daug, išsirinkti geriausią — nelengva. Todėl labai svarbu suvokti jų bendrą „šaknį". Tada kiekvienas 98

Drebučiuose, veikiant progresuojančiam dalelių sukibimui, vyksta nenutrūkstantis erdvinių struktūrų tvirtinimo procesas. Todėl drebučiai turi tendenciją pavirsti suragėjusia mase — kserogeliu. Tokioje sutankėjusioje protoplazmoje negali norma­ liai vykti gyvybiniai procesai, ląstelės žūsta. Kad taip neatsi­ tiktų, vyksta sudėtinga antikoaguliacinė gynyba ir pačioje ląs­ telėje, ir koloidiniame tirpale. Štai pagrindinės šios gynybos grandys: Ciklozė — vidinės srovės ir protoplazmos (t.y. drebučių) ju­ dėjimas ląstelės viduje. Šie srautai pastebimi net kremzlinėse ląstelėse. Priklausomai nuo ląstelės metabolizmo intensyvumo, „dre­ bučiai" būna tai tirštesni, tai skystesni. Antikoaguliacinė gynyba koloidiniame tirpale priklauso nuo micelių (atskirų dalelių). Micelė sudaryta taip: branduolys, kurio pagrindinė sudėti­ nė dalis — baltymai. Šis branduolys turi atitinkamą krūvį. Bal­ tymo paviršius yra tarsi gana aktyvus adsorbcinis sluoksnis, kuriame ir vyksta fermentacinės reakcijos. Aplink branduolį ir adsorbcinį sluoksnį susidaro difuzinis sluoksnis, kurio krūvis priešingas branduolio krūviui. Šiame sluoksnyje atitinkamai iš­ sidėsčiusios vandens molekulės, sudarančios vandens apvalka­ lėlį, kuris neleidžia suartėti bei sulipti granulėms (stabdo ko­ aguliaciją). Taigi pati micelė trukdo tokių pačių kaip ji micelių sulipimui veikiant šiems faktoriams: a) baltymų molekulės ypatinga erdvinė forma. Jei ši struk­ tūra pažeidžiama, — senėjimas, pažeidimas (denatūracija), ki­ tų dalelių (šlakų) adsorbcija (prilipimas) — sumažėja elektros krūvis, vandens apvalkalėlis bei sutirštėja drebučiai. b) baltyminės dalelės krūvio dydis neleidžia sulipti dale­ lėms, nes sustiprina vandeninį apvalkalėlį. Jei branduolio krū­ vis sumažėja, nes įvyksta dalinė priešingo ženklo jonų neutra­ lizacija, tai susilpnina bei sutankina vandeninį apvalkalėlį. c) vandens apvalkalėlis, esantis aplink miceles, neleidžia joms sulipti. Jei dėl kokių nors priežasčių ląstelės viduje suma­ žėja vandens, koloidinis tirpalas sutirštėja. Pateiksime tokį pa­ vyzdį: jūs suvalgėte sūdytos žuvies. Pakilus spaudimui, sūrus kraujas traukia vandenį iš ląstelės į save. Pradedate jausti troš100

kulį, nes kyla poreikis prisotinti ląsteles vandeniu bei pašalinti nereikalingą druską. Prieškoaguliacinė ląstelių protoplazmos ir organizmo skys­ tų terpių gynyba tokia: • Ciklozė. • Metabolizmas. • Baltymo — micelės branduolio erdvinės struktūros (for­ mos) išsaugojimas. • Optimalus micelės krūvis. • Pakankamas skysčių kiekis organizme. Jei ši gynyba pažeidžiama, organizme prasideda protoplaz­ mos drebučių ir skysčių (skystų terpių) metamorfozės (pakiti­ mai) dviem kryptimis: koacervacija (rinkimas, kaupimas) ir ko­ aguliacija (krešėjimas, tirštėjimas). Koloidinio tirpalo (tirštų drebučių) KOACERVACIJA vyks­ ta, kai dalelės (micelės), dalinai netekusios vandens apvalkalė­ lio, suartėja ir sudaro koloidiniame tirpale vandens apvalkalė­ lį. Toliau tokiame bendrame apvalkalėlyje gali vykti vandens praradimas, dalelių suartėjimas, jų suliplmas bei iškritimas nuosėdomis. Koacervacinio lašo (vieno bendro vandens apval­ kalėlio jungiamų dalelių) klampumas didesnis negu koloidinio tirpalo klampumas. Toks klampumas leidžia sukaupti bei išlai­ kyti šiame laše įvairiausias medžiagas: dažiklius, druskas, apy­ kaitos produktus. O fermentų veikla čia lėtesnė negu koloidi­ niame tirpale. Štai tokiems lašams veikiant ir susidaro tirš­ čiai — nuosėdos viso to, kas nereikalinga ląstelėse, tulžyje, šla­ pime. Šiuo procesu grindžiamas druskų, akmenų bei smėlio nu­ sėdimas organizme. Trys koloidinio tirpalo KOAGULIACIJOS stadijos: • „Brendimas" — koloidinių „griaučių" mechaninių savy­ bių sutvirtėjimas. Išorinė šio proceso išraiška — dalinis lanks­ tumo praradimas, o vėliau sunkus kūno išsijudinimas rytais. Iš pradžių kūnas tarsi medinis, o po to žmogus pavaikšto ir jau­ čiasi gerai. • „Senėjimas" — koloidiniai „griaučiai" taip sutankėja, kad praranda skystą terpę (skystį) ir sumažėja. Ši stadija sukelia organizme dvi patologijas: sutankėjimą bei praskiedimą. Sutankėjimas sukelia trombozes, krešulius, infiltratus, suaugi­ mus, pasikeičia organų (pavyzdžiui, širdies vožtuvų) forma.
101

atstato koloidinius tirpalus. išorinis atša­ limas bus palankus sutirštėjimui. sutirš­ tėjusią tulžį tulžies pūslėje. tulžiai ir ląstelių protoplazmai. suvilgomi seilė­ mis. netenka vandens. su­ keliantys reumatizmą. miltiniai bei krakmolingi produktai. kitų medžiagų nuosėdos. • Supančios aplinkos sąlygos. druskų. dabar jums aišku. kurį suvartojame. susidaro šla­ kų. Kadangi ląstelių protoplaz­ ma bei organizmo skysčiai yra skysti drebučiai. pigmentai ir pan. Taigi pastebime dvi priešingybes: šaltis ir sausumas tiršti­ na organizmo koloidus. Tai būdinga visiems organizmo skysčiams: kraujui. pagrįsta senėjimo principu. Kad taip neatsitiktų. o šildymas — praskiedimui. Jau vien nuo to padidėja organizme esančių skysčių klampumas. galime su­ prasti palankų ar nepalankų supančios aplinkos. jungiamojo audinio ir viso organizmo savybes. druskų bei kitų medžiagų judėjimas ir paskirstymas. De­ ja. Dabar. organizmo lygį. vaisiai. daržovės). apimties sumažėjimas. pieno. pereiname prie kito — jungiamųjų audinių. Priešingu atveju sutirštėję drebučiai tvirtai įstringa organizme ir „laiko" visus šlakus ir panašias atliekas. kurioje vyksta didelis spaudimas. ko jam nereikia. Siame audinyje vyksta ir kiti procesai: vandens. kvėpuojant bei šlapinantis. dauguma maisto medžiagų patenka po išankstinio terminio apdirbimo. sukeltas skysčio išspaudimo iš koloidinio tirpa­ lo. tarpląsteliniam. Be to. kiti patologiniai dariniai. 102 3. raiščių. tirštins drebučius. Taip pakinta vidaus organų. taip susi­ daro kepenų. limfai. šlakai. Kraujyje. taptų tekantys. limfoje maisto koloidai būna kartu su orga­ nizmo koloidais. o šiluma bei drėgmė skystina. • Maisto produktų įtaka organizme esantiems koloidams. Apžvelgę pirmąjį. nugaros smegenų skysčiui. Gniuždančiai jėgai Jan reikia priešpastatyti plečiančią Jin. o po to stebimės. yra KOLOIDINIS TIRPALAS (mėsos. Jis virsta suragėjusia mase. kai jau žinome tris organizmo struktūrinius lygius. kodėl mūsų organizme atsiranda sutankėjimai. Visas maistas. kad žmogui nuolat netenkant skysčių per odos poras. koloidinį. sumažindamas vandens kiekį organizme. Vyksta pa­ čios gamtos užprogramuotas procesas: subrendęs ir pasenęs ko­ lagenas (kola — klijai) traukiasi bei tankėja. Kasdien privalome visais įmano­ mais būdais priešintis gniuždymui ir vandens praradimui. jo organizmą veikia gniaužianti džiovinanti jėga. silpnėja imunitetas. kuris sudaro iki 30 proc. skystųjų ter­ pių. jog prieš pradedant organizmo valymą būtina suskystinti koloidus. sudarydamos tvirtas virves. kas kenkia organizmui. o ne drebučiai. tampa ak­ menimis. galėtų laisvai cirkuliuoti ir lengvai pasiektų pašalinimo iš organizmo vietas. sudaro ertmes. galime suvokti. • Kserohelio stadija — tolesnis koloidinio tirpalo nuvandeninimas. Sausas oras. pavyzdžiui. inkstų akmenys. ląstelės netenka vandens. Dėl to 103 . audinių atstatymas. kiaušinių baltymai. Žinodami jau minėtas ląstelių protoplazmos. sumažėja jun­ giamojo audinio sugebėjimas maitinti — aprūpinti būtinomis medžiagomis. sausgyslių jungiamojo audinio karkasas. kad jie jau yra netekę KRŪVIO bei linkę koaguliuotis. o drėgnas — skystins. sūrio. skatina iš ląstelių išsiskyrimą to. Jo molekulė — trys ami­ no rūgščių grandys. kad atsispirtų trau­ kimuisi bei nuvandeninimui. druskas ir kitas medžiagas. Todėl visos jo viduje esančios medžiagos (druskos. mūsų organizmas perduoda dalį savo elektros krūvio. O tai reiškia. išjudina įstrigusius šlakus. tulžies.Praskiedimas. Kai kurių mokslininkų-medikų nuomone. Jungiamojo audinio ląstelėse prasideda koaguliacija. Galima teigti. kiek pastangų jam reikia. visų organizmo baltymų.) presuojamos. kad jie sugebėtų išmesti visas sankaupas. kuriose kaupiasi eskudatas. Visi šie produktai susmulkinami burnoje. cistų atsiradimą. angliavandeniai ir pan. Senstant plonos kalogeno gijos persipina tarpusavyje. Jungiamasis audinys — kalogeno baltymas. maisto pro­ duktų bei kitų faktorių poveikį. šlapimui. išbrinksta skrandyje ir suvirškinti bei įsiurbti patenka į kraują. Tikiuosi. infekcijų slopinimas. Prasideda destruktūriniai procesai. dažnai mes daug ką darome priešingai. druskos. kur „įpintos" kuriančios organiz­ mo ląstelės. Taigi jokia valymo procedūra be išankstinio paruošimo — ORGANIZMO SUMINKŠTINIMO pa­ sitelkus pašildymą bei hidrataciją — bus neefektyvi. akmenys. Vi­ daus organai suspaudžiami.

cinamoną. Vietiniam šildymui naudojamos pusinės vonios. Jei tai jums būdinga. šildymo pūslės. sultys ir t. akmenys. sausu­ mas. koloi­ dų suskystinimas ir stiprių skystinančių bei akmenis skaldan­ čių priemonių taikymas. raudonus ankštinius pipirus. kuriose prasideda sutirštėjimas. smulkaus malimo ir netekę daug vandens — duona. šildytuvai. 4. nes gali kilti dar rimtesnių problemų — susikaups druskos. cistos ir pan. Šiems skysčiams būdingas bendras bei specifinis poveikis (tulžį varantis. Galima vartoti ir įvairius prieskonius. o vėliau ir visai ištirpsta. micelės su­ artėja bei sukimba viena su kita). Koloidiniams tirpalams skystinti bei valyti naudojamas dis­ tiliuotas vanduo. kad visame organizme susidaro bei kaupiasi įvairūs sutankėjimai. Šio proceso kartojimasis po kelis kartus per dieną daugelį metų pakerta mūsų energetikos pagrindus. pradėkite valymo programą. Ypatingais atvejais. virtas maistas. Atidžiau pasižiūrėję į save. gvazdikėlius. atitinkamos struktūros bei krūvio.sumažėja micelių krūvis ląstelėse. vanduo. pagrindinę priežastį — SĄSTOVI. Labai padeda ir pelynai. krakmolingi produktai. skersvėjai. cistos. pradeda šalti rankos bei kojos.t. atrinko efektyviausias priemones bei procedū­ ras. pirtys. Mes šį klausimą nagrinėjome moksliniu požiūriu ir praktika sustip­ rinsime tai. kitos pa­ rankinės priemonės. išvalytas žibalas..t. kraujyje. kurios leidžia gerai išvalyti žmogaus organizmą. degtinė. kurie paspartina ši­ lumos bei cirkuliacinius procesus organizme: juoduosius pipi­ rus. kserogelis. sausas karštis. 105 . limfoje ir t. pašalina iš jo šlakus. ištraukos. Norint suskystinti koloidus. tik juos reikia vartoti saikingai: 2—3 kursai po savaitę per metus. skersvėjai ir t. bet ir įsiskverbia į medžiagos vidų. jau praradęs elektros krūvį. pavyks pašalinti visų šių sukietėjimų. taikomos stipriai skystinančios. c) nejudrus gyvenimo būdas (palankus sąstoviams) pakei­ čiamas aktyvesniu. kurių yra tikrai daug. įmagnetintas ištirpdytas vanduo.t. Kad būtų pašalintos koloidus tirštinančios priežastys. pui­ kiai išplauna organizmą. atsi­ ras augliai. rei­ kia: a) panaudoti įvairiausius vidinės šilumos variantus. trynimas. kserogelių. Nugarinta iki 1/4 urina — dar stipresnis skystis. Žmogaus organizmo valymas grindžiamas trim principais: koloidų sutirštėjimą sukeliančių priežasčių pašalinimas. kai sąstovis tapo trombais. kepiniai. b) gerti įvairius gėrimus.. Visos šios procedūros spartina organizme esančių skysčių cirkuliaciją. sulipimas. Visų organizmo lygių ko­ loidai sutirštėja (juk sumažėjus branduolio krūviui. susidaro SĄSTOVIO SRI­ TYS. rytais kūnas tarsi medinis. b) pašalinama kenksminga klimato faktorių įtaka — šaltis. Labai suskystina spiritas. atsiranda nuolatiniai riboto paslankumo židiniai. ne tik suvilgo. kiti variantai. kuriuose gausu kazeino. akmenys. augliai. 104 Jei teisingai ir laiku atliksite tai. ypač pieno pro­ duktai. Pavyz­ džiui. įmagnetintas distiliuotas vanduo. Nepalankios supančios aplinkos sąlygos — šaltis. Ben­ dram organizmo šildymui naudojamos vonios. sausruma. nejudrus gyvenimo būdas (metabolizmo sulėtėjimas). kurie skatina kserogelių susidarymą (mėsa. nule­ mia tai. pleistrai. kurį galima palyginti su spiritu ir degtine. judresniu. Koloidai leng­ viau atsiskiria. ką čia aptarėme. akmenų susidarymo ir t. galite pastebėti kelias šio proceso stadijas: prarandamas lankstumas. apsaugo nuo sutirštėjimo. pasižymintis dideliu paviršiaus aktyvumu. daro­ ma taip: a) apribojami arba visai atsisakoma maisto produktų. paspartinti jų cirkuliaciją. Liaudies išmintis. krakmolas). žuvys. Visas šis vanduo — švarus. Jų mice­ lės adsorbuoja šlakus ir pašalina juos iš organizmo. atsiranda nuo­ sėdos.t. šlapimą varantis). eidama ne vieną šimtmetį klaidų bei bandymų keliu. akmenis smulkinančios medžiagos bei procedūros. ypač labai rafinuoti. ištirpdytas vanduo. akmenimis ir pan. normalizuoja koloidinių tirpalų sudėtį. im­ bierą. Panaudojami ir biokoloidais prisodrinti skysčiai: nuovirai.

Dar geriau skatins valymą badavimas 24—36 ir daugiau valandų per savaitę. Kuo mažiau vartosite maistui sulipdančių produktų (pie­ niškų. t. Vokeris rekomenduoja vartoti kuo dau­ giau šviežių daržovių ir vaisių sulčių.t. kokie ir turi būti. netekęs 80 proc. Tris metus gėrė ištirpintą ledą. elastinga. limfos ir t. N. likęs puode.y. būti­ na: 1 — prieš tai suminkštinti koloidinius drebučius (vonia. kai paviršių užtraukė ledukas. Sultys — natūralūs ko­ loidiniai tirpalai. nepaisant amžiaus. nevalgyti). neužšąlęs van­ duo nupilamas. o organizmui reikia tokio. 3 PAVYZDYS. tapo žvalus. venos iškilusios. mėsiškų.8° C temperatū­ rai. energija. Tai lengvas vanduo. „Sunkųjį" ledą reikia išmesti. Taigi ištir­ pinkite tą ledą ir gerkite vandenį. neeiliniai sugebėjimai visų pir­ ma priklauso nuo micelių švarumo ir koloidinių tirpalų (ląste­ lių protoplazmos. energingas.VALYMO PRAKTIKA ORGANIZMO KOLOIDINIŲ TIRPALŲ VALYMAS Gydomojo poveikio požiūriu ši valymo procedūra yra svarbiau­ sia. kurį prieš pat vartojimą galima papildomai įmagnetinti buitiniu magnetotronu. Kad ši valymo procedūra atrodytų įtaigesnė. Jis ne tik gėrė šviežias daržovių bei vaisių sultis. Toks vanduo sušąla esant +3. Tokį vandenį geria ilgaamžiai. be raukšlių. bet ir paspartinsite organizme vykstančią cirkuliaciją. vanduo nupilamas į kitą puodą. likęs tuščiame puode. sunkiai vaikščiojo. Taip ne tik suminkštinsite drebučius.) struktūros. Taigi 3—6 mėnesius jūs reguliariai 2—3 kartus per savaitę 10—15 minučių einate į garinę pirtyje ar maudotės šiltoje vo­ nioje. bet ir badavo. Satalova savo paskaitose rekomenduoja gerti distiliuotą įmagnetintą vandenį. Visą tą laiką jūs geriate bei naudojate verdamam maistui tirpintą vandenį (geriau distiliuotą). raus­ vaskruostis kaip jaunuolis. Tiesa. Vokeris gyveno beveik 110 metų. širdies ir galvos smegenų aterosklerozės. atrodo labai puikiai. krakmolingų). pirtis). Sveikata. visą laiką valgė tik natūralų maistą. 107 . yra sukoncentravęs sunkiojo van­ dens molekules. kuriuose micelės jau turi krūvį. net ir šiais atvejais organizmui valyti pa­ naudota tik dalis mechanizmų. pradėjo sverti 84. Kai tik jame užšals maždaug 2 3 . Po 4—5 valandų. kuris sušąla esant -1° C. 3 — pašalinti nešvarumus. Chemikas iš Odesos N. Aleksejus Labza kentėjo nuo inksto nepa­ kankamumo (anksčiau jam jau buvo pašalintas vienas inkstas). peršalimų. atsisakyti maitinančių medžiagų (mais­ to. kraujo. Be abejo. Tokias teigiamas permainas galima paaiškinti tik taip: organizmo koloidiniai tirpalai vėl tapo tokie. Polis Bregas parą ar pusantros gerdavo tik distiliuotą vandenį. ir bus tas reikalingasis valymui van106 duo. o vanduo struktūrinis. 1 PAVYZDYS. ne­ prarasti regimosios atminties. vanduo turi būti kuo švaresnis. 2 PAVYZDYS. kai žmogus yra sveikas. darbingam. Be to. 4 PAVYZDYS. kurio viename litre yra 8— 20 miligramų kalcio. kai jau išvalytas storasis žarnynas ir kepenys. pateiksiu kelis pavyzdžius. jaunystė. prilipusius prie koloidinio tir­ palo micelių. tuo efektas bus didesnis. Rankų bei kaklo oda lygi. o žiemą — balkone. tačiau ir to pakanka. Šis sultyse esantis vanduo skystina sutirštėjusius drebučius. O juk tik prieš 3 metus jo kraujas buvo klampus. Le­ das. kad valy­ mas būtų efektyvesnis. Ledas. padedančią greičiau paša­ linti šlakus. o puodą su nupiltu vandeniu šaldyti toliau. tvirtas. jog pati­ kėtum puikiais organizmo valymo rezultatais. kad ge­ riausiai organizmui tinka vanduo. kuriame buvo daug vertingų gamtinių biokoloidų. Kad ši atsakinga procedūra būtų atlikta kokybiškai. Tokia pro­ grama padėjo jam ilgus metus išlikti žvaliam. ji pati taip pat geria tokį vandenį ir. Pats N. priemaišų ir turintis 16 miligramų kalcio litre skysčio. Anksčiau svėręs 97 kilogramus. 4 — padidinti pačių micelių krūvį ir kurį laiką. Druziakas teigia. 2 — prisodrinti koloidinius drebučius struktūriniu vande­ niu. tačiau ją būtina atlikti tik tada. nevalgė gy­ vūninės kilmės bei krakmolingų produktų. o micelės adsorbuoja visus drebučių teršalus ir valo juos. kuriame yra įvairių prie­ maišų. G. Sis vanduo gaminamas taip: puodas su vandeniu statomas į šaldymo kamerą.

Zalmanovas. Voniai reikia susmulkinti pušų spyglių. kad išvaloma ir oda. kagorą. Ji verdama 30 minučių 7—8 litruose vandens. Spyglių vonių poveikį gerai vertino S. tuo metu stipriausias inkstų ir šlapimo pūslės biorit­ mas. Kai pastebėsite. Kneipas ir P. — valy­ mas baigtas. Pirma. morkas. Toks nuoviras džiovi­ na. citrinos. kad organizmas su maistu gautų tokias rūgštis (askorbino. daugelį vyno rūšių (portveiną. Po to už­ dengiama ir paliekama pritraukti 12 valandų. pušų ar kėnių spyglių užpilami 0. S. B. Šių vonių ciklas — maždaug mėnesis. — paversti orga­ nizme susikaupusius šlakus druskomis. Gėrimui nuoviras ruošiamas taip: 5 šaukštai jaunų susmul­ kintų eglės. V. Antra. kurio skonis sutraukiantis. pomidorus. lig tol buvusios spalvos. atsižvelgiant į savijautą. kai šlapimas vėl tampa skaidrus. kad pri­ trauktų. visų ligų. P. Bolotovas. Kiekvie­ nai procedūrai vandens temperatūra po truputį didinama. stimuliuojama ner­ vų sistema. Bolotovas rekomenduoja paveikti juos rūgštimis. Pats organizmas tai atlieka daug lėčiau. 108 Dar labiau sustiprina valymo efektą geriamas spyglių nuo­ viras ir spyglių vonios tuo pačiu metu. jaunų šakučių ir supjaustytų eglės kankorėžių. Kneipas. Po vonios — vėsus dušas (10— 20 sekundžių). burokus. Bolotovas. nikotino. jam reikia padėti. paverstų juos druskomis. Per savaitę tokioje vonioje maudomasi 2—3 kartus. Bolotovas rekomenduoja rau­ gintus agurkus. Nuo ištirpintų drus­ kų ir šlakų priklausys. raugintus obuolius. Sausa žaliava turi sverti 1 kilog­ ramą. žinokite: nuo­ viras pradėjo veikti. Kurenovas. bet ir radioaktyvius nuklidus. svogū­ nus. Be to. česnakus. kurios turi būti laiku pašalintos. B. Galima ir kartu taikyti. ką rekomenduoja B.5 litro vandens (vanduo turi būti ištirpintas ir užvirintas). Tokioje vonioje maudomasi 10—20 minučių. Virti ant lėtos ug­ nies 10 minučių. kad nebūtų nuolat nuo­ dijamas. Tokį kombinuotą ciklą reikia užbaigti. organizmas valomas. stearino. Tokį valymo kursą tinka pradėti po Naujųjų metų. Kai šlapimas vėl taps skaidrus ir įprastos. perkošti. po to palikti nakčiai šiltoje vietoje. pieno ir pan. kad žmogus nepradėtų labai greitai pavargti. kad spyglių nuoviras pašalina iš orga­ nizmo ne tik šlakus bei nuodus. Tinkamas vo­ nioms nuoviras būna rudos spalvos. Visą valymo procedūrą jis rekomenduoja atlikti dviem eta­ pais. A. kurio temperatūra — 36—40° C. 109 . palmitino. Vi­ sais atvejais būtina atsižvelgti į savijautą. kaberne). Kad būtų pašalinti jungiamajame audinyje susikaupę šla­ kai. Tai apmirusios ląstelės. Tiščenka nurodo. mielinius patiekalus. kėnių spyg­ lių nuoviras. kurios paspartintų druskų pašalinimą iš orga­ nizmo. taigi pernelyg didelis šlakų išsiskyrimas valymo metu ne­ perkraus jų. Kurenovas atkreipė dėmesį. be to. dažniausiai užteršusių jungiamąjį au­ dinį bei kaulus. kokia bus šlapimo spalva. Nuoviras supilamas į termosą ir geriamas šiltas 4—6 kartus per dieną po 1 2 stiklinės vietoje paprasto vandens. padengia ir išvalo (pašalina). A. Reikia. tada išmetamos šventinės eglutės. Aptarsime šias rekomendacijas bei pagrįsime pavyzdžiais. nereikia eiti į mišką spyglių. nes turi būti geriamas šviežias ir šiltas (36—40° C). kad šlapimas tapo drumstas. kad iš žmogaus organizmo gali būti pašalinta 2—3 kilogramai druskų.ORGANIZMO LĄSTELIŲ KOLOIDŲ IR VIDINIŲ TERPIŲ KOMBI­ NUOTAS VALYMAS Šioms procedūroms labai tinka jaunų eglių. stipriai vėsina. Šio valymo kurso laikas individualus. ANTRA — parinkti to­ kias medžiagas. kad šios procedūros paša­ lina iš organizmo ląstelių „nuovargio toksinus". alų. Jis supilamas į vonią su vandeniu. Kiekvieną dieną nuoviras verdamas iš naujo. kraujagyslės. Nuoviras vartojamas dvejopai: geriamas arba daromos vo­ nios. Zalmanovas primena.). pagerina odos spalvą. pušų. kurios būtų nepavojingos (nepakenktų organizmui) ir tuo pačiu tirpdytų šla­ kus. antpilus. PIRMA. kopūstus. Jis pa­ teikė duomenų. Toks valymas padeda išgydyti 80 proc. ŠLAKŲ IR DRUSKŲ PAŠALINIMAS IŠ ORGANIZMO Valymo procesą teoriškai įdomiai pagrindė B.

procedūros daro­ mos tol. skalsės. B. šarmi­ nėmis. praėjus pusvalandžiui po valgio. Bolotovas primena. Geriama valgant. arbūzo žie­ velių. kefyrą. maudytis šiltoje vonioje. Bolotovas akcentuoja. Remiantis stebėjimais galima teigti. sorbitas. Taigi reikia tokias procedūras atlikti 1—2 kartus per metus. topinambo sultys. tirpstančiomis ir netirpstančiomis vandeny­ je druskomis. Na o tos. išspaudžiamos sultys (žievės nulupti nereikia). Taip valant organizmą. soliarinė alyva. kai atliekamos procedūros. kad šlakai taptų druskomis. Todėl reikia vartoti papildomai šarmų. du šaukš­ tus ir palaipsniui padidinti jų kiekį iki 100 gramų. ropės. Bolotovas akcentuoja. Gerai tirpdo druskas dirvinio asiūklio. Rudenį ruošiamos daugelio šaknų atsargos. Pavyzdžiui. pašali­ namos nereikalingos smulkios šaknelės. praėjus pusvalandžiui po valgio. acidofilinius produktus. kur reikia. kuris skatina spartų tul­ žies išsiskyrimą ir tuo pačiu stabdo šlakų virtimo druskomis procesą. Ridikų išspaudos sumaišo­ mos su medumi (1 kg išspaudų reikia 300 g medaus arba 500 g cukraus). Kai užbaigiama viena tokios arbatos porcija. Ridikų sul­ tys labai skatina tulžies išsiskyrimą.t. taip pat naikina nesveikas organizmo ląsteles. kad šį principą galima sėkmingai taikyti ir tirpinant šarmines druskas organizme. Tuo labiau kad skausmai atsiranda tik pradžioje. net jei rūgštinimas vyksta nuolat. kumysą. skatinančius rūgimą: raugintus agurkus. Praktiškai nesunku pasigaminti juodojo ridiko sulčių. Taip pat reikia padidinti mielingų produktų kiekį. ku­ rios tirpdo tulžies pūslėje. parafinas ir t. Sultys (jų iš tiek ridikų bus beveik 3 litrai) laikomos šaldytuve. Toks mišinys laikomas stik­ lainyje šiltoje vietoje suslėgtas. Išgėrus saldžios arbatos. smulkinamos (pupelės dydžio) ir verdamos emaliuo­ tame inde (3 litrams vandens 1 stiklinė džiovintų šaknų) 1—2 minutes. Tai sukelia skrandžio re­ akciją ir skatina jį išskirti rūgščius fermentus — pepsinus. sūrį. Tuo metu. geriama kita — didelėmis dozėmis. Kad vidinė terpė būtų rūgštesnė. šlapimo pūslėje. Vaisių actą reikia vartoti kartu su rūgusiu pienu: į stiklinę rūgpienio dedamas šaukštelis (kartais šaukštas) vaisių acto bei šaukštelis medaus. tačiau efektas didžiulis. Jei tulžies latakuose su­ sikaupė daug druskų. latakuose. Rūgštys bei šarmai nelengvai patenka ten. ksilitas ir kiti. Pirmojo etapo tikslas — padidinti organizmo rūgštingumą ir valgyti produktus. žibale ištirpsta visi naftos produktai — solidolis. Todėl atliekant šią procedū­ rą būtina dirbti fizinį darbą. B. Jei skausmą įmanoma iškęsti. rekomenduojama tuo metu valgyti daugiau mėsos ar žuvies produktų. jos kasamos. Jei nejau­ čiama skausmo kepenyse. Ruošiant atsargas. Geriant ridikų sultis. B. kad šlakai ne iš karto gali tapti drus­ komis. ku­ rie padeda šlakams greičiau tapti druskomis. tulžiai sunku ištekėti. kad netirpsta šarminės. moliūgų virkščių arbatos. Jų reikia išgerti ne daugiau kaip 100 gramų. Saulėgrąžų šaknų arbata taip pat tirpdo daug druskų. išdžiovinamos.varškę. negalima valgyti aštrių. Spirite tirpsta kiti spiritai — glicerinas. kavą. Druskos pradedamos šalinti iš organizmo tik po 2—3 savaičių. Tada ant kepenų reikia dėti šildymo pūslę. kad kiekvienas žmogaus organas prisitaikęs prie savo rūgščių. Šaknų nuovirą reikia gerti tol. mineralinės ir riebiosios uratų tipo druskos. sūrių ir rūgščių patiekalų. 110 gerai nuplaunamos. Druskos taip valant šalinamos nepastebimai. po to vėl viskas būna gerai. kad nepelytų. nereikia valgyti aštrių bei rūgščių patie111 . Sultys pradeda­ mos gerti po 1 šaukštelį praėjus valandai po valgio. ant liežuvio užberti kelias valgomosios druskos kruopeles. sulčių galima gerti vieną. kol baigiamos gerti sultys. kartą per dieną. šalpusnių. Maistas turi būti tik truputį pasūdytas. Druskoms tirpinti labai tinka ir petražolių šaknų. kompoto. sultinius. pridedama pieno išrūgų. rūgščiomis. kopūstus ir pan. vaisių actą. galite pajusti skausmą. kol šlapimas vėl taps įprastos spalvos. Tik tada šlakai organizme tampa mineralinėmis. Vaisių acto reikia įpilti ir į arbatą. kurios tinka gydymui. Noriu atkreipti dėmesį į principą: PANAŠŲ TIRPDO PA­ NAŠUS. Šlapimas tada būna rūdžių spalvos. geldelėse bei kraujagyslėse susikaupusius mineralus. fos­ fatai bei oksalatai. geriau nevartoti aliejaus. cikorijos. nekenksmingų organizmui — kai kurių žolių nuovirus bei sultis. Todėl reikia vartoti kuo įvairesnių. sriubas. brinzą. skaidrus. Tokią arbatą būtinai reikia išgerti per 2—3 dienas. krieno. 10 kilogramų juodųjų ridikų nuplaunama. masažuoti kūną. di­ džiausia jo dalis — augalinės kilmės.

stipraus kvapo nugarintos urinos kompresus. reikalin­ gos konkrečiam organui ir nekenksmingos. Urinos pagrindas — organizmo struktūrinis skystis. B.kalų. atsižvelgiant į poreikį. 7. Kompresai su sena (pra­ dėjusia stipriai kvepėti amoniaku). iš­ skirsime tai. Tačiau efektyvumą galima daug kartų padidinti. kuris padėjo joms susidaryti. kad buvo pašalintos druskos). Tinkama mityba po badavimo dar labiau sustiprins šį efektą. taip pat jų pašalinimas su skysčiu. efek­ tyviau. kad didėtų organizmo vidinė terpė. kas nurodyta vi­ suose septyniuose punktuose. idealiai tinkantis šiam tikslui. Šiluma. Būtina nuolat prisodrinti organizmą nekenksmingomis rūgštimis. 3. Pasistengti laikytis dietos — valgykite daug vaisių. Paties žmogaus šlapime yra visos rūgštys. Greičiausias ir efektyviausias šlakų bei druskų valymas iš organizmo: 3—7 dienas badauti. Druskų ištirpdymas. tai akcentuo­ ja ir pats B. 5. 6. grybus. jei tam panaudojama unikali medžiaga — šlapimas. dar­ žovių. jei pra­ dedama badauti. Bolotovo rekomendacijas. spartinanti rūgštinimo procesus organizme: karš­ tos vonios. Jei taip bus daroma 3—4 kartus per metus. o bendram rūgštinimui — badavimas. žuvis. Kai sultys bus išgertos. kurią reko­ menduodavo senovės išminčiai: 1. 113 112 . Parinkti tokią medžiagą—nešėją. Bolotovas rekomenduoja vartoti organizmą rūgštinančius mais­ to produktus: mėsą. padės jas ištirpdyti. Urina — labai rūgštus skystis. Pirmieji penki punktai susieti su pirmuoju valymo etapu — šlakų pavertimu druskomis. Taip galima išgydyti ne vieną baisią ligą. skrupulingu­ mas. 3—5 kartus per dieną ger­ ti po 100 gramų urinos ir ištirpinto vandens. Šlapimo gėrimas bei badavimas tuo pačiu me­ tu — natūralus organizmo rūgštinimo procesas. kad šlakai taptų druskomis. Tokios išspaudos labai stipri­ na plaučių audinį bei širdies—kraujagyslių sistemą. t. nugarinta iki 1/4 urina ant vietų. po badavimo prasidėjęs organizmo gyvybingumas (padidėja darbingumas. kuri be vargo prasi­ skverbtų į visus organizmo „užkampius" ir paliktų ten rūgštis. Kad geriau įsidėmėtumėte B.). dieta turi būti tokia.y. 2. Šios rūgštys turi būti skirtos visiems organams — kiek­ vienam tokios. bet ir kruopštumas. badaujant kiekvieną dieną maudytis karštoje vonioje ar kaitintis garinėje 10—20 minučių (pagrindinis kriterijus — savijauta). nes toks maistas saikingai šarmina organizmą. Tuo metu. kurios iki to laiko jau bus išrūgusios. kas svarbiausia: 1. Šio valymo proceso poveikį patvirtina padidėjęs lankstu­ mas (taip yra todėl. kurie ga­ lėtų ištirpinti druskas. gerkite jų sultis. iš­ tvermingumas. prieš tai pašildžius visą organizmą. bet norint įmanoma atlikti tai. ku­ riam būdingas geras skverbimasis. kur susikaupusios druskos. Bolotovas. Būtina paspartinti organizme rūgštinimo (oksidacijos) procesus. urina. kokių reikia.t. neverta tikėtis greitų teigiamų rezulta­ tų. jokių kitų organizmo valymo procedūrų visai nereikės. kiaušinius. reikalinga. kasdien daryti klizmas su 1 litru prieš tai surinktos urinos. Valgyti daržoves ir su vandeniu virtas košes. kai stengiamasi šlakus paversti druskomis. sustiprino atsparu­ mą ligoms. 6. Jei organizme susikaupė labai daug druskų. Taigi mes visai nepažeidžiame valymo schemos. 4. 2 ir 3. Toks organizmo valymas padėjo šios knygos au­ toriui susigrąžinti jaunatvišką lankstumą. galintis net pakenkti. 2. Būtina ne tik kantrybė. Tačiau viskas vyksta daug paprasčiau bei greičiau. * Tai ne pats geriausias variantas. o 6 ir 7 skirti antrajam etapui — druskų ištirpdymui ir pašalinimui iš organizmo. Nelengva. garinė. pradedamos valgyti ridikų išspau­ dos. lytinis pajėgumas ir t. papildomai dėti druskų susikaupimo vietose senos. Urina idealiai atitinka ir pagrindinį homeopatinį princi­ pą — panašus tirpdomas panašiu. Tada schema bus visai ki­ ta: 1. Jos valgomos po 1— 3 šaukštus kartu su kitu maistu. Išmėginti nekenksmingus įvairiausius tirpalus. pieno produk­ tus*. 5. 7. Koloidų suminkštinimas ir šlakų pavertimas druskomis parūgštinus. Tačiau net ir tada. 4.

Kad šlapimas drums­ tas — labai gerai. Teks išvalyti žarnyną ir kepenis. Pirmąjį pusmetį aš. 2—3 savaites tokiame mišinyje formuojasi pie­ no rūgšties bakterijos. 23 valandą. Mėnesiui baigiantis. stebėdamas orga­ nizmą. nes citrinų neturėjau.. tamsus. 1 stiklinės cukraus. kažkur buvo žaizde­ lė. stiprūs diegliai. poveikį. tiesą sakant. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: šis žmogus buvo tikras šlakų sandėlys. Valymas buvo „KIETAS". egzema. iš Pavlogrado: — Jau antrus metus vadovaujuosi jūsų knygomis „Urinoterapija" ir „Gydančios jėgos". o rytais. jaučiau kepenų skausmus. ypač naktį. Man skaudėjo sąnarius. nes tai reiškia. Bet kepenis tebeskauda. Jų gyvybinės veiklos produktai gali at­ naujinti bei nuvalyti visus žmogaus organizmo paviršius. nuleisti į stiklainio dugną. ant kurių jie patenka (odą. Jis nustatė. 47 m. kad geriau panirtų. ko gero. o vėliau tik rytais. Visą savaitę gausiai gertas šlapimas paspartino staigų jų išsiskyrimą bei patekimą į kraują. Jei žmogus to nesuvokia. nes du kartus sirgau gelta. vien sultis geriu. Ką man daryti? Kol „nesigydžiau". kuriuose panaudota tik dalis organizmo valymo urina mechanizmų.. jog iš organizmo pašalinama daug druskų bei šlakų. neišsilavinęs. Jei išrūgos darant varškę buvo peršildytos ir pieno lazdelės žuvo. ypač rudeniop ir žiemą. Štai kodėl jį kamavo visos tos ligos. Gydytoja pasakė. nors šį kartą gėriau 300 alyvų aliejaus ir 300 gramų citrinos sulčių. prisiminkime B. O aš vis liesėju ir negaliu valgyti. kad „šlapimas sugraužė kepe­ nis". Galiu šokti nepa­ vargdamas. Štai ką praneša Ana Romanovna iš Pavlodaro: — Man nuolat skaudėjo gerklę. rudo. tegu pradeda labai atsargiai. maždaug nuo 4 iki 7 valandos. grybelis jau paliko mane ramybėje. 114 gimiau antrą kartą. kur nepatenka saulė. Mečiau visą gydymą. kita bjaurastis. Ir pats to nežinodamas jis valymui pasirinko efektyviausią proce­ dūrą. Diabetas. kad visais tikiu.Dabar pateiksime pavyzdžius. Sultys dažniausiai moliūgų. kad šie fermentai sugeba atnaujinti bei išvalyti visus paviršius. juk valgyti ne­ galima.. Išskyrimo sistemos tapo per­ krautos (sutriko žarnyno. pieno bakterijos). Dabar jau žaizda. Belieka kentėti ir pačiai padėti savo organizmui. makšties ertmes). Bolotovo min­ tis: „Reikia atminti. Tada nereikės baimintis. Bolotovą. Vakare dar šiaip taip. ir 100 gra­ mų šviežios). tirštas. 2 PAVYZDYS. dribsniai. kad gydymo rezultatai neatsiejami nuo or­ ganizmo streso". gerti dau­ giau vandens. Atrodė. 1 stiklinės sausų ar šviežių supjaustytų vaistažolių — ugniažo­ lės. lai­ kytos daugiau negu 7 dienas. Bolotovas rekomenduoja patiems pasigaminti tokių fer­ mentų. akis.. o mano išmatos ne tik nepasidarė minkštesnės. Namiškiai pra­ dėjo mane barti. B. Ugniažolę sudėti į maišelį kartu su akmenuku. mane tarsi kas gniaužė. Pateiksiu B. reumatizmas. būdingų žmogaus or­ ganizmui. Dabar šį procesą būtinai reikia užbaig­ ti. ausų. rankų ir kojų pirštų sąnariai buvo nelankstūs. Pradėjau ger­ ti mažiau šlapimo. Per mėnesį 3 kartus išsitrindavau kūną šlapimu vakare. Kad ge­ riau suvoktume jos poveikį. suko. kad subyrėsiu į gabalus. o šlapimas ją dar labiau sudirgino. Kas dabar mane IŠGYDYS? KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris sukau­ pusi daug šlakų (nesibaigiantys peršalimai ir nesveikos kepe­ nys). Ėmiau ger­ ti šiltą nevirintą vandenį — pabrinko akių vokai. bet net vidurių užkietėjimas prasidėjo. Skaudėjo kepenis. skrandžio—žarnyno traktą. po tokio „gydymo" jaučiausi pras­ tai. reikia įpilti šaukštelį grietinės. Pirmąją savaitę gėriau visą šlapimą. nosies gleivinę. kad. dalinė psoriazė. Aną Romanovna kaip tik dabar kamuoja stre­ sas. nes iš manęs tekėjo kažkas juodo. A. Bolotovas tyrinėjo fermentų — gyvūninės bei augalinės kilmės ląstelių (mielės. Pirmą kartą naudojau 200 gramų aly­ vuogių aliejaus ir 200 gramų URINOS (100 gramų senos. gyvybinės veiklos produktų. Kartu su alyvų aliejumi naudojo ir seną uriną. iš pradžių 2—3 kartus. Tam reikia 3 litrų pieno išrūgų. B. sutraukdavo ko­ jas. Per savaitę netekau 12 kilogra­ mų svorio! Antrą kartą valiau kepenis lapkričio mėnesį. Efek­ tas buvo mažesnis. Jei tokia gira (raugas) geriama 2 savaites po pusę stiklinės pusva- 115 . šlapimas buvo skaidrus. Tai štai aš ir galvoju: gal net kepenis šlapimas pradėjo graužti? Šlapimas dabar drumstas. 1 PAVYZDYS. kepenų veikla). plaučių. pasikaitinti garinėje. šviesus. kurioje yra sveikų pieno bakterijų. Buvau nustebintas. Du kartus valiau kepenis. mano gyvenimo tonusas šoktelėjo aukštyn. N. Stiklainis užden­ giamas 2—3 sluoksniais marlės ir laikomas šiltoje vietoje. kartais net visą šoną skauda.

vyksta rūgimas. kartą per savaitę badavau po 36 valandas ir tą dieną gerdavau tik vandenį. kad šlakai būtų kuo greičiau parūgštinti ir išplauti iš organiz­ mo. N. Visa tai įvyko praėjus 3 savai­ tėms nuo urinoterapijos pradžios ir metams po menstruacijų ciklo išnykimo. 116 6 PAVYZDYS. kad reikalai susitvarkė). kuris tęsėsi dvi savai­ tes. ji pradės valyti bei atnaujinti organizmo epitelį. te117 . Per tas 3 savaites padidėjo svoris (6—7 kg). nes po intensyvaus badavimo ir artimųjų dejonių. Negeriu jokių tablečių! KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad visai būtų iš­ gydyti reumatizmo išsukinėti sąnariai. Sofija Jakovlevna iš Novočerkasko: — Mano vyrui labai padėjo kompresai ant pėdų. Supratau. Šis skrandžio veiklos sutrikimas baigėsi netikėtai kartu su vėl PRASIDĖJU­ SIU MENSTRUACIJŲ CIKLU (kraujavimo nebuvo. baigėsi menstruacijos. tačiau su­ pratau. tačiau permainos buvo neženklios. aortos aneurizma". Vos praėjus savaitei po urinoterapijos. Nuo šių metų kovo. Jei tokia urina išgeriama.. Surinkau savo ir namiškių — iš viso 3 litrus. gaminasi organizmui naudingi fermentai (panašiai kaip išrūgose). bus išvalytas ir atstatytas skrandžio bei žar­ nyno epitelinis paviršius. Porą metų mėginau kompresais įveikti poliartritą. Gamyklos gydytojai nemažai stengėsi. Tai sutapo su nėštumu. Be abejo. 33 m. kad kažkas yra). Po PIRMO valy­ mo jau kitą rytą išnyko pirštų patinimai. prasidėdavo sąnarių uždegimas. Ka­ dangi dar vis kamavo sąnarių skausmai. į kurortą. Kijevas: — Praėjus metams po Cernobilio. Nusprendžiau išmėginti urinoterapija. Galina Markovna iš Dnepropetrovsko: — Prieš mėnesį gavau knygą „Urinoterapija". Stambios išaugos išnyko po 3 kompresų. Šią procedūrą atlikdavau rytais. daugiau judėti. ta­ čiau nesugebėjo išgydyti. reikia išvalyti storąjį žarnyną ir kepenis. jog tai valymo krizė (buvo pašalinta 12 kilogramų patologiškai pakitusių audinių!). kepenų valymą sude­ rinau su intensyviu badavimu (per 1.5 mėnesio badavau 2 sa­ vaites). kad taip suliesėjau.. kad badavimas mano organiz­ mui buvo pernelyg didelis stresas. pamėlę. patys sąnariai buvo pa­ tinę. prisiklausiusi pažįstamų pasakojimų apie sėkmingą gydymąsi urina. o efek­ tas — unikalus. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: nuosekliai atlikti visus svarbiausius valymus ir suderinti mitybą. Po ANTROS vonelės skausmai liovėsi. supratau. Ten taip pat nepasveikau. Marina Viktorovna. kaip ir padarė A. Be vargo rašau jums dešine ranka. Dirbau gamykloje. šis žmogus teisingai įvertino viską. kad ne­ sveikos ir kepenys. Netekau maždaug 10 kilogramų svorio. Dabar jau žinau.5 valandos prieš valgį. Norint.landį prieš valgį. reikia pakeisti mitybą. Išleido į Jaltą. Be to. nors kai mėnesinės tapo negausios. labai padėjo ir šiluma. susigriebiau poliartritą. Iš viso mirkiau kojas 10 kartų. Be to. Bregą po 24 valandas per savaitę. skaudėdavo kepenis. Tuo pačiu metu naktį be jokių pastangų išsivalė ir kepenys. Tokio valymo poveikis labai stiprus. Sunkiai vaikščiojau. Karo invalidas Michailas Grigorjevičius iš Charkovo: — 1990 pradėjo skaudėti kojų pėdas. suprato. Mėginau gerti rau­ donei}. Tokie buvo ir rankų pirštai. Beje. tačiau sąnariai dar skaudėjo. 1990 metais pradėjau badauti pagal P. Valgyti organizmą šarminančius augalinius produktus. Be to. Nuoširdžiai jums dėkoju. Mano diagnozė nuo 1983 metų: „Reumatoidinis poliartritas. Pradėjau jaustis žymiai geriau. Pasišildęs dariau nakčiai voneles 15—20 minučių. nešaukė: „Apnuo­ dijo. Šlapimui senstant. (Ištverti buvo lengva. išgydykite mane!" 3 PAVYZDYS. pradėjau gerti kartą per dieną po 150—200 gramų šlapimo. Per tą laiką išsiskyrė LABAI DAUG GLEIVIŲ. tačiau vos bent truputį persivalgydavau. Atlikau 3 valymus kas 3—4 savaites. Dar po metų žiemą su ašaromis akyse apsiaudavau aulinukus: trukdė sąnarių uždegimas. tačiau buvo ir priežastis: priedėlių uždegimas (jo aš net neįtariau. 1—1. 1991 metų pradžioje atlikau valymą (limfos nevaliau) pagal Semionovos rekomendacijas. kas jam atsitiko. 5 PAVYZDYS. šiai moteriai būtina kas­ dien dėti ant skaudančių vietų senos urinos kompresus. Per tą laiką sulaukiau puikių rezultatų. atsirasdavo „vilko" apetitas). Taigi reikėjo 10 vonelių. 4 PAVYZDYS. Dar po 2 savaičių išnyko kojų ir rankų pirštų patinimai. prasidėjo STIPRUS SKRANDŽIO VEIKLOS SUTRIKIMAS. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: urinos vonelės greitai ištraukė druskas. kad druskos vėl nesikauptų.

Atsižvelgusi į savo pažįstamos patirtį. Kaklo orteochondrozės jau neliko. paprasčiausias natūralus procesas.. kad neprasidėtų kraujavimas). Dabar Marinai Viktorovnai būtina ir toliau stengtis. druskų apykaita. po to supilti į termosą. Energodaras: — 1979 metais mano mama išsigydė „pentinus" ant kulnų. pastebėsite. Rytais valgyti daigintus kviečius. rezultatai stul­ binantys. ga­ rinės) ir nebadauti šaltu metų laiku. pateikta P. tas: 7 PAVYZDYS. padidėjęs rūgštingumas sunaikina „pentinus". 119 — Pradėjus gerti garintą bei šviežią uriną. o dieną — vandenį (tikriau­ siai sąnariams kenkia badavimo metu išgeriamas visas šlapi­ mas). puiki nuotaika. Kai buvo padarytos rentgeno nuotraukos. Nakčiai ji darė šlapimo kompresus. o dieną gerti ištirpintą vandenį. visai ne­ beskaudėjo sąnarių. LIAUDIES MEDICINOS RECEPTŲ REUMATO GYDYMUI ANALIZĖ. Nenustebkite. reikėjo „parūgštinti" organizmą šildančiomis procedū­ romis. Po mėnesio (arba praėjus 7 savaitėms nuo urinoterapijos pra­ džios) MENSTRUACIJŲ CIKLAS tapo visai normalus. kad per Velykas suvalgytas kalnas maisto man visai nepakenkė. kad druskų tir­ pimas vyksta sparčiai. Per savaitę badauju 36 valandas ir geriu rytais šlapimą. Neliko gast­ rito. Zinaida Ivanovna. gydytojus labai nustebino rezultatai. kaip gydyti sąnarių bei raumenų uždegimą (tai yra šių audinių koloidų ypač didelis sutirštėjimas). Po 6 dienų skausmas dingo. Labai stipri valymo krizė sutvarkė visą organizmo veiklą: normalus svoris. žolininkų.. bet ir dubens—klubo sąnarį). nes la­ bai skaudėjo dubens—klubo sąnarį (buvau pamiršusi parašyti. kad pritrauktų. paūmėdavo skausmai orui keičiantis. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad mineralų apykaita organizme būtų vėl normali. Anksčiau tikrai nebūčiau apsiė­ jusi be kepenų skausmų. Praėjus 8 savaitėms nuo urinoterapijos pradžios. gal net pradėsite šlapintis kas pusvalandį. normalus menstruacijų ciklas. KAIP IR ANKSČIAU. reikėjo išvalyti kepenis. Maskva: — Lauro lapus gėriau penkis kartus. nebesutraukia kojų. kojų pirštus. 47 m. Menst­ ruacijos buvo gausios ir neskausmingos. Tokia rūgščios ir šarminės terpės kaita tirpdė. Šią procedūrą reikia atlikti tris dienas. Urinos kompresai pa­ rūgština tas kūno dalis.beskaudėjo tik dviejų pirštų sąnariai (anksčiau -— beveik visų). kad audinių koloidinė būsena taptų normali. kad labai sparčiai pradeda tirpti druskos. Po savaitės galima pakartoti. Man nešalta. ne­ skauda juosmens. taikyti šiltas vandens procedūras (vonios. šalino druskų atau­ gas. Tai buvo atlikta (urinoterapija ir ba­ davimas). Kneipo „Mano gydymas vandeniu". Nadežda Aleksejevna. Tada nuovirą nupilti ir išgerti su per­ traukomis mažais gurkšneliais per 12 valandų (viso iš karto išgerti negalima. Tačiau tebetrinu šviežiu šlapimu kūną kiekvieną dieną. bet tik tris dienas. 8 PAVYZDYS. DRUSKŲ VALYMAS LAURO LAPAIS. PAVYZDYS. Na o vaistažolės sultys šarmino druskas. Jaučiausi taip gerai. Vėl galiu avėti guminius batus. Tačiau liko gleivės. Kai tai buvo atlikta. Kad jos būtų pa­ šalintos. kad gydymo pradžioje skaudėjo ne tik rankų. Per 3 vasaros mėnesius ji visai išsigydė ataugas. 5 gramus lauro lapų pamerkti į 300 gramų vandens. Jausdavau silpnus skausmus kažkur gilumo118 . Jei jūsų sąnariai nesilankstydavo. sulaukta ir teigiamų rezultatų. kurios ir dirgina šlapimo pūslę. Natalja Nikolajevna. skau­ dėdavo. Pasinaudosime re­ ceptūra. jei šlapimas taps rausvas. nurimo skrandis ir kepenys. skausmai slopsta. virti 5 minutes. Jau po savaitės ar dviejų galima įsitikinti. kurios trukdė viso organizmo veiklai. 56 m. Vakare prasidėjo dviejų rankų pirštų sąnarių uždegimas. Norint geriau suvokti organizmo valymo esmę. o dieną įdėdavo į puskoji­ nes kuokštą traukučio ir taip vaikščiodavo iki vakaro. daktarų rekomenda­ cijomis. prasidėtų sąnarių uždegimas. Krasnodaro kraš­ je. kad sąnariai tapo lankstesni. Kurenovo knygoje „Rusų liaudies medici­ na" ir S. badavimu ir urina. negalėjau visą naktį miegoti. pamėginau badauti ir gerti tik visą dienos uriną. pra­ vartu susipažinti su žiniuonių. Taip būna todėl. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: tai nieko nuosta­ baus. tinkamai maitintis (ne­ valgyti kepinių). Kitą savaitę skausmai praėjo. Nu­ sprendžiau daugiau netaikyti šio būdo.

Visas rekomendacijas galima padalinti į tris dideles grupes: pažeistų vietų šildymas tepalais bei antpilais; įvairiausi bendri ir vietiniai šildymai; skystinančių priemonių vartojimas į vidų. 1 grupė: trynimas stiprios degtinės, amoniako, ankštinių raudonųjų pipirų antpilu; trynimas balzamu, pagamintu iš sie­ ros rūgšties ir linų sėmenų aliejaus; beržų pumpurų ir stiprios degtinės antpilas; sliekų ir stiprios degtinės trauktinė; tepalas, pagamintas iš kamforo, garstyčių bei spirito; žibalo kompresai; tepalas, pagamintas iš alyvuogių aliejaus, 10—20 raudonųjų pipirų ankščių ir išvalyto žibalo. Be to, trynimams naudojamas imbieras arba garstyčios ir druska. 2 grupė: 1,5—2 valandoms ligonis užkasamas į šilto mėšlo krūvą (20—25 seansai); šildymas sausu smėliu; maišas su ber­ žo lapais, kuriame reikia pabūti visam ar įkišti tik skaudančią kūno dalį, kad gerai išprakaituotų; gydymas skruzdėlėmis — įkandimai, antpilai gėrimui bei įtrynimui; užkasimas į karštą smėlį paplūdimyje; gydymas bičių įkandimais; kaitinimasis pir­ tyje ar vonioje sų įvairių žolių nuovirais. 3 grupė: spiritinis medžio drožlių antpilas; šviežios salierų ir morkų sultys (10 uncijų salierų sulčių ir 22 uncijos morkų sulčių). Kaip papildoma priemonė rekomenduojamas vegetariškas maistas, kurio didžiausia dalis — nevirti vaisiai ir daržovės. Kad greičiau iš organizmo būtų pašalintos druskos, reikia ba­ dauti. Net tokia trumpa siūlomų priemonių reumatizmui gydyti analizė išryškina jų vienpusiškumą — arba šildymas, arba įtry­ nimai, arba skystinančios priemonės. Tačiau jei koloidų sutirštėjimo priežastis ne šaltis, o maistas, kuriame daug krakmolo, kazeino, priežastis, sukėlusi reumatą, neišnyksta, taigi ir nepasveikstama. Todėl jau minėtas storojo žarnyno bei kepenų valymas, klijingo maisto nevartojimas, bendras organizmo šil­ dymas, šlapimo — natūralaus organizmo vidaus terpės rūgš­ tintojo ir šarminančių produktų — šarminių nuovirų ir sul­ čių — vartojimas yra tikrai universalus būdas, visiems laikams gydantis reumatą.

ORGANIZMO VALYMAS, KAD NELĖKTŲ AUGLIŲ (GERYBINIŲ, PIKTYBINIŲ, CISTŲ), POLIPŲ, KIRMINŲ, PATOGENINIŲ MBKROORGANIZMŲ Kad geriau suvoktume šį painų klausimą, būtinas tvirtas moks­ linis pagrindas. Tad ne pirmą kartą teks pasitelkti Borisą Bolotovą. Jis tvirtina, kad ląstelės (nepaisant jų gausybės ir įvairo­ vės) gali būti augalinės ir gyvūninės kilmės. Augalinės ląstelės vystosi ir sudaro šarmines medžiagas, gali egzistuoti tik šarmi­ nėje terpėje. Gyvūninės ląstelės didina rūgštinę terpę ir tik joje gali išlikti gyvos. Tuo remdamasis, B. Bolotovas daro tokią išvadą: visos ligas sukeliančios ląstelės gyvūnams yra augalinės, o augalams — gyvūninės. „T.y. žmogui arba gyvūnui ligą gali sukelti tik au­ galinės ląstelės. Vėžinės ląstelės — taip pat augalinės kilmės. Kadangi augalinės ląstelės gali išlikti gyvos tik šarminėje ter­ pėje, tai kokio nors žmogaus organo liga atsiranda tik tada, kai padidėja šio organo šarmingumas... Tad dabar jau aišku: kai kuris nors žmogaus organas yra nesveikas, vyksta šio organo puvimas ir SARMINIMAS... Jei organizme bus nesutrikęs rūgš­ tingumas, ligą sukeliantys procesai jame negali vykti. Tačiau reikia sekti, kad nepadidėtų skrandžio rūgštingumas, kad ne­ sutriktų organizmo šarmų ir rūgščių balansas. Rūgštingumas turi viršyti šarmingumą. Priešingu atveju neišvengiamas gast­ ritas". Aš sutikau labai mažai žmonių, kurie, remdamiesi teorija, siūlytų paprasčiausias, prieinamiausias rekomendacijas, pagrįs­ tas pačiame organizme vykstančiais procesais. Deja, B. Boloto­ vas taip pat pasirinko sudėtingą kelią. Organizmui rūgštinti profilaktikos bei gydymo tikslais jis rekomenduoja vartoti di­ džiulį asortimentą (jo nuomone, kiekvienas rūgštinimas pri­ klauso atskiram organui): rūgštūs vaisiai, daržovės, augalai, kruopos, ankštiniai augalai, miltai ir t.t. Kai kalbėsime apie virškinimą, maisto produktų biologinę vertę, suprasite, jog B. Bolotovas siūlo mums ne patį geriausią variantą. Remdamasis tokiu teoriniu pagrindu, šios knygos autorius siūlo natūralų valymo metodą, papildydamas jį praktiniais pa121

120

vyzdžiais. Ir vėl organizmo rugštinimui naudosime savo šlapi­ mą ir badavimą. 1 PAVYZDYS. I. V, Gubkinas: — prieš 6 metus buvo pašalinta dešinės kiaušidės cista. Po kurio laiko atsirado cista kairėje kiaušidėje. Gydytojas patarė operuoti. 10 dienų badavau, 4 kartus per dieną gėriau po 75 gramus šiltos šviežios urinos. Iš pradžių cista sumažėjo 2 kar­ tus. Dabar jau jos nėra. Fantastika! 2 PAVYZDYS. N. L, Ternovka: — kurį laiką jaučiau skausmus ir sukietėjimą krūtyje. Jau rengiausi į ligoninę, bet štai pakliuvo ši knyga. Manau, imsiu ir pamėginsiu, pagersiu (šlapimą — vert.). Sukietėjimo krūtyje kaip nebūta! 3 PAVYZDYS. D. M., 76 m., Volgodonskas: — 1988 metais mano kairėje krūtyje buvo aptiktas vėžys. Operacijos daryti nesiryžo — prasta kardiograma. Iki 1990 me­ tų nieko nedariau. Auglys tapo žąsies kiaušinio dydžio, bet ne­ skaudėjo. 1990 m. spalio mėnesį pradėjau gydytis urina: rytais, dar nieko nevalgiusi gėriau šlapimą ir dėjau ant krūties kom­ presą. Aš nebadauju. Valgau du kartus: 10 valandą ryto — virtos daržovės, kiaušinis, 3 valandą dienos — vėl daržovės: burokė­ liai, morkos, švieži kopūstai — salotos ir sriuba su liesa mėsa. Nevakarieniauju. Gurkšniais geriu nevirintą vandenį. Iki birželio mėnesio jokių permainų nepastebėjau. Auglys lyg ir nepadidėjo. Birželio mėnesį iš spenelio išsiskyrė pūliai, o po to ir kraujas. Rugpjūčio mėnesį atsivėrė 2 kapeikų dydžio žaizda. Išskyros nesiliovė. Mano vaikai, pas kuriuos aš gyvenu, atvežė onkologą. Jis apžiūrėjo ir pasakė, kad TAIP NETURI BŪTI! Jam neaišku, kas man yra. Patarė gultis į ligoninę spindulinei terapijai. Aš nesutikau, paaiškinau jam, kad geriu šlapimą ir darau šlapimo kompresus. Jis tik gūžtelėjo pečiais ir nieko nepasakė. Nuo gruodžio pirmos išsiskiria tik pūliai. Labai niežti krū­ tis. Darau po 2 kompresus — vakare ir naktį. Dariau ir dieną, tačiau prasidėjo išbėrimas. Taigi dabar tepu krūtį pašildytu saulėgrąžų aliejumi. Gal galima? Badauju visą parą. Galiu palaipsniui pradėti badauti ir 3 dienas. Ilgesnį laiką bijau, nes lieku namuose viena.
122

Kai išbėga išskyros, palengvėja, tačiau jaučiu silpnumą. Mažai judu. Tik po kambarį reikalui esant. Labai skauda kelių ir pėdų sąnarius. Be to, dar kamuoja gastritas su padidintu rūgštingumu ir cholecistitas, katarakta. Todėl prašau, kad at­ sakymą parašytumėte stambesnėmis raidėmis. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris pasiel­ gė teisingai — pradėjo rūgštinti organizmą urina ir daryti kom­ presus. Maždaug po 7 mėnesių sulaukė rezultatų: auglys (au­ galinės ląstelės) sunyko nuo padidinto rūgštingumo, taip pat vėžinių ląstelių atgalinio poveikio pačioms sau (homeopatinis principas — panašus gydomas panašiu). Be to, sustiprėjo orga­ nizmo apsauginės jėgos. Vyksta žuvusių vėžinių ląstelių atmetimo procesas organiz­ me, pasirodė išskyros. Ką tokiu atveju reikia daryti? Prasidėjo vienas svarbiausių sveikimo momentų. Kad irstantis auglys ne­ nuodytų organizmo (tokioje stadijoje taip dažnai atsitinka), rei­ kia dar labiau rūgštinti organizmą: gerti kuo daugiau urinos, daryti urinos klizmas ir nieko nepaisant (tegu nugarinta urina graužia krūtį, vėliau viskas atsistatys) nuolat dėti urinos kom­ presą ant krūties, kad visą laiką trauktų išjos pūlius. Periodiš­ kas badavimas skatins šį procesą. Tokį gydymą galima dar paspartinti. Todėl reikia atlikti štai ką: 1. Išvalyti storąjį žarnyną ir ypač KEPENIS. 2. Visiškai nevalgyti baltyminio maisto, jį pakeisti su van­ deniu virtomis košėmis. 3. Dažniau badauti (1—3 ir daugiau parų), ilgiau laikyti ant krūties nugarinto šlapimo kompresus. 4. Daugiau judėti ir dažniau KAITINTIS. Tai papildomai rūgština organizmą ir aktyvina išsiurbiančių fermentų veiklą. Organizmo šildymą garinėje ilgesnį laiką jau taiko vokiečių gy­ dytojai vėžiniams augliams šalinti. Štai ką reikia daryti tokiais atvejais — pradėti natūralų išgijimo procesą. Atminkite: mes patys savo nemokšiškumu su­ darome organizme sąlygas augliams atsirasti bei didėti. Suda­ rę rūgštinę terpę, pašaliname juos sukėlusią priežastį, vėžinės ląstelės žūsta. Chemioterapija, švytinimas, operacija — tik sil­ pnina organizmą, visai nenaikinamos priežastys, sukėlusios vė123

žį. Po tokio „gydymo" vėžinės ląstelės dar sparčiau plinta, žudo neišmanėlius ir patiklius žmones. TAIP NETURĖTŲ BŪTI! Pavyzdys iš A. Maslenikovo knygos „Dievų gėrimo paslaptis": — Žurnalistas iš Krasnojarsko papasakojo man apie savo uošvę, sirgusią gimdos vėžiu. Kartu su ja palatoje gulėjo dar dvylika moterų. Išgirdusi apie urinoterapiją, uošvė paliko ligo­ ninę ir pradėjo gydytis šlapimu. Padėjo. Po to gyveno dar 10 metų. O tos moterys, kurios tada kartu su ja gulėjo palatoje, dar tais pačiais metais išėjo į kitą pasaulį. PAVYZDYS. Valentina Nikolajevna, Sverodoneckas: — Mano dukters akys traiškanojo taip, kad rytais ji nega­ lėdavo jų atmerkti. Blakstienos buvo tvirtai sulipusios. Pradė­ jau plauti dukters akis jos šiltu šlapimu, ir po kelių dienų vis­ kas praėjo. KOMENTARAS: mikroorganizmai, pakenkę akims, — au­ galinės kilmės. Jų terpės parūgštinimas sunaikino juos. Tai ir padėjo išsigydyti. PAVYZDYS. Nataša, 17 m., Voronežas: — Aš sirgau gripu, kuris sukėlė komplikacijas, sutriko inks­ tų veikla. Gulėjau ligoninėje pusę metų. Diagnozė — ūmus glomerulonefritas su nefrotiniu sindromu. Mane „gydė" ir antibio­ tikais, ir heparinu, ir priešuždegiminiais preparatais, kasdien teko išgerti 30—35 tabletes, suleisdavo 9—10 ampulių. Be to, lašelinės. Niekas nepadėjo. Tada prie tų vaistų, kurie jau buvo paskirti, pridėjo hormonus. Dar vėliau pradėjo perpylinėti krau­ ją. Nežinau, kuo tai baigtųsi, jei ne laimingas atsitiktinumas: sužinojau apie G. Malachovo gydymo sistemą. Pirmiausia pradėjau nuo urinoterapijos. Po 5—7 dienų ana­ lizės rezultatai buvo normalūs (iki tol baltymo buvo 2 vienetai). Atsisakiau vartoti hormonus, rytais išgerdavau po 3 gurkš­ nius urinos. Nuo hormonų buvo padidėjęs mano svoris (nuo 57 iki 68 kilogramų), išbėrė visą kūną, išnyko mėnesinės. Be to, pradėjo skaudėti skrandį, sutriko žarnyno veikla. Po 2 urinoterapijos savaičių atsirado mėnesinės, išbėrimas beveik išnyko, skrandis ir žarnynas veikė kaip tada, kai dar buvau sveika, svoris taip pat sumažėjo. Pradėjau gydytis pagal knygą „Gydomosios jėgos" ir dabar jaučiuosi puikiai.
124

GLEIVINIŲ VALYMAS IŠ KAKTOS IR HAIMORINIŲ GALVOS ANČIŲ (SINUSŲ) Mano nuomone, šie sinusai yra sunkiausiai išvalomos vietos. Po kiekvieno peršalimo atsiranda gleivių srautas, pasišalinan­ tis iš organizmo per kaktos ir haimorinius sinusus. Gleivės iš­ teka ne visos. Ligai baigiantis dalis jų lieka, sutirštėja ir tampa kserogeliu — kieta luobele, kamščiais. Tokių kamščių per visą gyvenimą susidaro labai daug. Todėl laikui bėgant šie sinusaiertmės užpildomi tiršta mase, kurioje dauginas: patogeniniai mikroorganizmai (augalinės ląstelės). Prasideda puvimo proce­ sas, susidaro šarminė terpė, įvairūs toksiški produktai. Tai ne­ gali neveikti organizmo: skauda galvą, susilpnėja regėjimas, klausa, uoslė, atmintis. Sutrinka net galvos smegenų veikla, psichinė pusiausvyra. Beje, kartais tai vyksta tarsi nepastebi­ mai, žmogus neįtaria, jog jo galvoje susikaupė net 1—2 stikli­ nės pūlių. Savo negalavimams jis atranda įvairiausių priežas­ čių, tik ne šią, tikrąją. Be abejo, negali būti ir kalbos apie ekstrasensų pagalbą. Tai ypač liečia naivuolius, kurie lanko kursus ir stengiasi la­ vinti šiuos sugebėjimus, visai nesirūpindami savo organizmo vidaus švara. Tik išvalęs galvą (tuo pačiu ir visą organizmą) žmogus gauna tai natūraliai, be jokių kursų. Atminkite: tobu­ liausias įrenginys visatoje — ŽMOGAUS ORGANIZMAS. Kuo jis švaresnis, tuo jautresnes vibracijas gali priimti, tuo daugiau informacijos gali sukaupti ir pervesti iš pasąmonės į sąmonę. Priešingu atveju mūsų organizmas sugeba tik reaguoti į fizi­ nius dirgiklius. Kad būtų išvalytos visos prie nosies esančios ir kaktos ert­ mės, pašalintos ten susikaupusios sutirštėjusios gleivės, reikia atlikti nuoseklų valymą: 1. Suminkštinimas — įvairiausiais būdais ne kartą pakai­ tinti galvą. Geriausiai tam tinka garų bei vandens vonios. Procedūrai reikia skirti 5 minutes, po to perplauti galvą vėsiu vandeniu. Geriausia atlikti 3—5 tokias procedūras. 2. Kai sudžiūvusios, sutirštėjusios gleivės po šildymo tam­ pa skystesnės, jas reikia pašalinti per nosiaryklę. Ją reikia pra­ plauti šiltu šlapimu. Tinka ir jūros vanduo ar paprastas pasū­ dytas tirpalas.
125

kaštonas. struma. Medis dosniai dalins jums savo energiją ir pats jos gaus. jam būdin­ gos sugeriančios energiją savybės. Dė­ koju jums. pirmą kartą po daugelio metų pradėjo ramiai miegoti. o kada ją skleidžiančius augalus? Energijos nusiurbimas reikalingas tada. Kada reikia naudoti energiją sugeriančius. Virš jos lovos buvo augalas. išsiskirdami padėkokite. 4. kad kai kuriems medžiams būdinga savybė pasisavinti ar atiduoti energiją. išskalavau burną. kamuoja šir­ dies neurozė. bus dar geriau. osteochondrozė. tarsi su geru draugu. kurie „nesiurbtų" energijos. Atkirpkite 10—15 cm ilgio. kai jos organizme susikaupia pernelyg daug. augalinės kilmės) ener­ gija. 2. išspjauna­ me. Taip kar­ tą atsitiko vienai sergančiai astma moteriai. Be to. 5. nudegimai. beržyne — vestuvės. pavyko nustatyti. saldainių). Jų masė daug ma­ žesnė negu elektronų! 94—96 proc. kai praploviau ausis. pasistenkite „susidraugauti". nosį. Šios energijos nešėjai — kvantinės dalelės—mikroleptonai. Kai patenka į burną. Beje. I. galite pasinaudoti švytuokle ar rėmeliu. ąžuolinės. Norėdami išsiaiškinti. Dabar. yra naudin­ ga žmogui. tokia pliauska dedama prie galvos. Šį valymo procesą labai spartina ir badavimas. — medis sklei­ džia energiją. Padeda ir beržas. pradeda skaudėti galvą. jei priešingai. žmonių energiją pasisavinantys medžiai yra topolis ir drebulė. Jei skauda galvą. Todėl drebulė niekada nepūna. klausa. sklin­ dančią nuo medžio žmogui ir priešinga kryptimi. Taip sukursite stiprią bioenergijos apykaitą (ne veltui ir Budą aplankė praregėjimas po medžiu). taps normalūs. beveik praradau klausą. Praktinės rekomendacijos. Priešingu atveju galite susirgti. 2—5 mm pločio folgos juos­ telę (tiks šokolado. Jei sutraukia kojas. Pasi­ telkus biolokaciją. prie jų deda drebulinę pliauską. traumos. ypač uos­ lė. Tai teigiamai veiks jį patį. Drebulė šiuo atžvilgiu yra nepralenkiama. užde­ gimai. PAVYZDYS. Reikia rasti energiją „vagiančius" ir „duodančius" me­ džius. artėdami pasisveikinki­ te. Neikite prie mažų ar nesveikų medžių. sugeriantis energiją.Ši procedūra atliekama taip: užspaudžiame vieną šnervę. Kai ji perkėlė vazonėlį į kitą vie­ tą. Ji gimininga medžiams. eglyne — galo ieškojimas". V. Neatsitiktinai ir vantos dažniausiai būna beržinės. Sias valymo procedūras reikia atlikti tol. miltinių gaminių su sviestu. Gamtoje vyksta pasikeitimas energetine informacija. Ši medžių savybė atsispin­ di ir patarlėje: „Pušyne — linksmybės. kaip išsiaiškinti gydančiąją bio­ energetiką: 1. Šios drebulės savybės aprašytos net Dalio žodyne: „Drebulė naudojama užkalbant karštinę ir dantų skausmą: išpjaunamas žievės trikampis." Ąžuolas „maitina" žmogų energija. atsisveikin­ kite. Ir tarsi atsvarai jie atiduoda energiją. kepenų skausmai. lėtai prieikite prie medžio. o kita traukiame į nosies vidų. PATOGENINĖS ENERGIJOS ŠALINIMAS IŠ ŽMOGAUS ORGANIZMO Yra keli variantai. Jei žemyn nusviręs juostelės galas pradės linkti prie medžio. ir vėl žievės gabaliukas pridedamas prie 126 127 . jaučiuosi normaliai. juo iki kraujo trinamos dantenos. būkite su juo atviras. bet ir bakterijos. pliauskos. Jos neigiamą poveikį jaučia ne tik žmonės. Ypač jautrūs žmonės gali net matyti energiją. kol visiškai išva­ lysite galvą. Doneckas: — Man skaudėjo ausis. pūlingos išskyros trukdė kvėpuoti per nosį. sensoriniai pojūčiai — regėjimas. Jei nevartosite skatinančių susidaryti gleives produktų — pieno. jie turi sukaupę nedaug energijos. medžio. Suimkite jos vieną galą didžiuo­ ju ir rodomuoju pirštais. o žmonėms — patogeniška. Kai rasite tokį medį. kuri nekenkia. Miegamajam parinkite tokius baldus bei augalus. mažiau sergu. pirmiau­ sia pasisavinama „bloga" (patogeninė. Eikite prie aukštų ir gražių. tačiau mes išnagrinėsime paprasčiausią bei efektyviausią — panaudojant medžio pliauskas. kokia energija būdinga me­ džiui. atimti bei suteikti energijos gali ne tik patys medžiai. pušis. Ben­ draukite su juo. 3. bet ir iš jų pagaminti baldai.

o plaukus iš pradžių kirpdavau labai trumpai.. kad fizioterapinių procedūrų metu jas atliekantiems gydytojams tenka pacientų ligos. jog kiekvienam svarbu. Nuo to laiko praėjo 17 metų. o aš lig šiol dėkinga jai už patarimą. kad jo nesugebėjo numalšinti net narkotikai. chroniškos ligos. Skausmas buvo toks. Ne paslaptis. Kraujo. ORGANIZMO VALYMAS ALIEJUMI Originalią organizmo gydymo bei valymo metodiką. jog ten slepiasi infekcija. kad vėl atsigautų plaukai. PAVYZDYS. išvalantį organizmą nuo šios negalios. sutrinka skrandžio—žarnyno veikla. Šią informaciją užbaikime A. stiprina senius. patarė man prieš plaunant galvą dėti šilto šlapimo kompresus. peršalimai. panašūs sutrikimai. Netekęs visos bjaurasties. perimtą iš senųjų šaltinių. Plaukų slinkimas — jo lokalizacijos vieta. Kompresus dėdavau 2—3 kartus per savaitę. Dar geriau valo iki 1/4 nugarinta urina. po pirmųjų 3—4 procedūrų galvą išbėrė. užsideda kuo daugiau papuošalų. kuo daugiau jo bus. jog viskas praeis. Man atrodo. patekusios į organizmą. ir mano plaukai vėl pradėjo žvilgėti. niežėjimas. labai niežėjo oda. Gulėjo ligoninėje. Meiliščevą kamavo trišakio nervo uždegi­ mas. Energodaras: — Kai man buvo 31 metai. Kartą jam išrovė iš karto tris dantis su­ kibusiomis šaknimis. Po nervinio streso plaukai slinko kuokštais. prisiglaudė prie jo skruostu. tačiau aš ištvėriau. Beveik kiekvieno žmogaus kūne slypi kokia nors bjauras­ tis. kas jo turės. Kitą dieną jis išėjo į kiemą su kėde ir sėdėjo prie topolio 40 minučių prisiglaudęs skruostu. neliko pleiska128 nų. Dmitrukas „Receptas — į ąžuolyną": — Daug metų J. negalia. kas šito nesuvokia ir gydymui nau­ doja chemioterapiją. O dabar aš jums papasakosiu apie patį paprasčiausią ir efektyviausią būdą. kad organizmo energija neužteršta. PAVYZDYS. Apie šį ligos sugebėjimą kalbėjo ir P. kas išsiskiria iš organizmo kartu su seilėmis. Stresas — pato­ loginės energijos—informacijos. požandikaulinės Ir esančios prie ausų. Dariau šią procedūrą 6 mėnesius. tuo linksmesnė širdis. Jei profilaktiškai du kartus per metus po 1—2 sa­ vaites kas antrą dieną tepsite kūną nugarintu šlapimu. Tas. Skyriuje apie mi­ tybą sužinosite. sukelianti uždegimą. Jam pasiūlė paša­ linti visus viršutinius dantis. Puškino žodžiais: „Patyrimas — sunkių klaidų sūnus ir paradoksų draugas". manė. tenkančio kramtymo ar čiulpimo metu seilių liauko- 129 . artritai. kad niekas negir­ dėtų. Seilių reakcija yra šarminė. kad tau neprikibtų". cigun terapijos specialistai. siūlo bakteriologas P.. kad iš pacientų išėjusi ligos bioinformacinė energija neprikibtų prie jų pačių. organizmas pats pasirūpino. Jis išėjo į gatvę. nes Anachoret pasakė. ir apsikabino medį. Valymo procesas — kuriam laikui atsiradę spuogai. M. gydo apsinuodijus. Tie. Nadiežda Aleksejevna. — labai stiprus valiklis. Jūsų oda padės suvokti. iškilo skauduliai. Kačųkas. tapo tarsi šilkiniai." Išvalyti organizmą nuo tamsios — patogeninės energijos padeda SAULĖS spalvos papuošalai. Viena iš seilių liaukų funkcijų — medžiagų apykaitos produktų pašali­ nimas iš kraujo. išsigydysite nuo šių negalių. kai jos orga­ nizmui stinga: kamuoja dažnos anginos. Kinai. Jo metodo es­ mė tokia: žmogaus organizme yra trys poros seilių liaukų — poliežuvinės. kitus būdus. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS. kad iš jo kūno būtų pašalinti teršalai. Štai ką rašo apie auksą Amirdovlatas Amaciani: — Jis ilgina gyvenimą.Energija „pamaitinti" papildomai reikia tada. Nustebęs ir laimingas žmogus žiūrėjo į topolį. pasiruošdami gydymo se­ ansui. auksas. Kai atsipeikėjo — skausmo kaip nebūta. Tam ypač tinka paties žmogaus šlapimas. eina klaidingu keliu. neniežėjo galvos oda. neliūdės. Urina. tačiau tai nepadėjo. išraiš­ ka. pavyzdžiui. Mano kirpėja. Ivanovas: „Su liga reikia elgtis atsargiai. pagyvenusi iranietė. Prisimenu. Skausmas visai nurimo ir dau­ giau nebekamavo. netikėtai pradėjo slinkti plau­ kai. kaip vaitoja. aukso spalvos bei sukaupusi dalį jo savybių.

pakanka dviejų savaičių. kurio pakan­ ka vieno valgomojo šaukšto. organizmo visai nereikės valyti. čiulpimas dar nebaigtas. gerti daugiau šilto ištirpinto vandens (dar geriau ir įmagnetinto). 130 ORGANIZMO VALYMAS. Čiulpiama lengvai. kai jis jau bal­ tas tarsi pienas. Tada. Čiulpiant aliejų. Liežuvis tepa­ mas lydytu sviestu ir trimis pirštais — didžiuoju. o citrinos sultis — citrinos rūgštimi. Tokio valymo metu aliejus yra adsorbentas. Čiulpiant organizmas išsivalo nuo toksinų. 5. kam jau teko badauti. tuštinamasi reguliariai. darbingu­ mas padidėjęs. Vėliau profilaktiškai kar­ tą per metus. Valymo procedūra tokia pati. Fi­ gūra tampa žymiai grakštesnė. Pradėti val­ gyti tik tada. rodomuoju bei viduriniuoju. 7. visas šis valymas vyksta natūraliai. ko nereikia. kad valymas sėkmingas? — Kai išvalytas storasis žarnynas. 6. Man šis metodas patinka ir todėl. Valymo būdas: aliejus (geriausia saulėgrąžų). Tada reikia atlikti ir išankstinį suminkštinimą. lengvai. laisvai 15—20 minučių. Taip atsitinka todėl. Tai liečia visus valymo būdus. po kurių reikia vaikus apipilti vė­ siu vandeniu. pavasario ir rudenio lygiadienį. Šią procedūrą geriausia atlikti kartą per dieną. Vengti šalčio. labai rūgščiais augalais — spanguolėm. 5—7 kartus išvalyti kepenis. Kai išvalytos kepenys. Apie jį dar bus parašyta šioje knygoje. Jei skystis geltonas. rūgš­ čių. visų rūšių apykaita vėl normali.t. Nuryti aliejaus negalima. kam pašalinta tulžies pūslė? — Galima ir būtina. Aliejus čiulpiamas tarsi saldainis. Kaip išvalyti mažų vaikų organizmą? — Jei jie bus tinkamai maitinami. Tik po šių dviejų. kai išnyks visi valymo krizės simptomai. padidėja 3—4 kartus. atsižvelgdamas į savijautą. kepenų valymo. Būtina žinoti: pradėjus čiulpti aliejų. todėl jo ne­ galima nuryti. Kaip tinkamai valyti organizmą? — Iš pradžių reikia organizmą „suminkštinti" ir tik tada pradėti pačią valymo procedūrą. 1—2 savaites skirti kapitaliniam valymui. pastebėjo. fekalinė masė vientisa. Tie. kai po valymo prasideda stipri krizė? — Geriau kurį laiką nevalgyti. 131 . Tačiau jei tenka tai daryti. 3. kepenis. šaltalankiu. Ar galima valant kepenis alyvuogių aliejų ir citrinos sul­ tis pakeisti kuo kitu? — Galima: alyvuogių aliejų pakeisti saulėgrąžų aliejumi. Nuo ko pradėti organizmo valymą? — Nuo storojo žarnyno. po to suskystėja tarsi vanduo. Ar dažnai reikia valyti organizmą? — Iš pradžių per metus reikia 3—4 kartus išvalyti storąjį žarnyną. susitelkia priekinėje burnos daly­ je. Galima aliejų čiulpti ir vakare prieš miegą. tarsi melžiamas. minkšta. Ūmūs susirgimai gydomi grei­ tai ir lengvai.mis. Ką daryti. nieko ne­ valgius. oda lygi. kad liežuvis — musų sveikatos veidrodis. Burna ir liežuvis — viršutiniai va­ lymo takai. kas kenkia organizmui. Kiek laiko skirti tokiai procedūrai. Aliejus iš pradžių sutirštėja. 4. Ar galima valyti kepenis tiems. labiausiai tinka jų pačių ge­ riama urina ir šiltos vonios. 2. Labai daug apie ją gali pasakyti ant liežu­ vio esančios apnašos. Apskritai mūsų organizmas stengiasi kuo daugiau teršalų pašalinti per viršų — plaučius. mikrobų. Galite badauti 3—10 parų pasninko dienomis. žmogus nusprendžia pats. Išspjautas skystis infekuotas. kad ardomi ligos židiniai. Yra ir dar daugiau valymo būdų. sergantiems keliomis ligomis. serbentais ir t. gali atsirasti laikini sutrikimai. Kai išvalyti koloidai. Chroniškas ligas tenka gydyti ilgiau. išvalyti storąjį žarnyną. galima pradėti kitas valymo procedūras. Kaip suprasti. paspartėja sutrikusi medžiagų apykaita. surišantis vis­ ką. 8. jei reikia. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 1. ypač žmonėms. kūnas lankstus. Jogai taiko specialų liežuvio valymo būdą. jog apie teršalus or­ ganizme praneša liežuvis. Kraujas teka pro šį „filtrą" ir tuo pačiu išvalomas. Stipriausias ir natūra­ liausias — badavimas. galima išspjauti.

neišma­ nėlių rankose — ligų priežastis. Storojoje žarnoje vyksta pagrindinis simbiozinis ir dalinis ertminis virškinimas. garinta uri­ na darau tada. Skrandyje vyksta ertminis virškinimas veikiant saviems fermentams ir autolizė (maistą skaido jame esantys fermentai). Plonojoje žarnoje vyksta ertminis. vyksta jo rūgš­ tinė denatūracija. ak­ tyvina blėstančius procesus. gydy­ tojo rankose — veiksmingas vaistas. storojoje žarnoje — tolesnis virškinimas. Kepenis valiau 13—14 kartų. Burnos ertmėje čia esantys fermentai padeda virškinti krakmolą (pradinė stadija). Klizmas su urina. kartais pasitenkinimo šaltinis. kančių. Nežy­ mus simbiozinis virškinimas vyksta bakterijų floros dėka. jis skatina viso organizmo atsinaujinimą. 10. Pavlovas Žmogaus organizme vykstantys maisto apdirbimo procesai yra tokie patys kaip ir kitų šiltakraujų gyvūnų: burnos ertmėje maistas susmulkinamas. Kiekviename šių skyrių. jei badaujama reguliariai po 7—10 dienų 3—4 kar­ tus per metus. Tačiau kepenis net tokiu atveju derėtų išvalyti. taip pat iš maisto autolizės metu gauti fermentai. skrandyje tarsi sandėlyje maistas sukaupiamas. vyksta savi virškinimo procesai. 11. I. kai tai būtina. Ar būtinas organizmo valymas? — Teoriškai to galima ir nedaryti. plonojoje žarnoje — hidrolizė. yra ir bus viena iš pačią svarbiausių gyvenimo reikmių. Ar gali badavimas pakeisti valymo procedūras? — Gali. kai darant klizmas urina tampa beveik švari. TINKAMA MITYBA VIRŠKINIMO FIZIOLOGIJA Riekelė kasdienės duonos buvo. būtinai raskite laiko valy­ mo procedūroms. Badau­ damas kasdien 10—20 minučių maudausi vonioje (temperatūra 37—40° C). mano gy­ venimo būdas — aktyvus. Pasiekti to vien taikant maisto ra­ cioną — NEĮMANOMA. Kaip jūs valote savo organizmą? — 3—4 kartus per metus badauju po 5—9 dienas. veikiant tik jiems būdingiems fer­ mentams. Tačiau pats valymas daugiareikšmis. įsiurbimas. taip pat jau suvirškin­ to maisto įsiurbimas. Dalyvauja daugiausia paties organiz­ mo. suvilgomas seilėmis ir subrinkinamas. Valymą baigiu tada. veikiant orga­ nizmo ir maiste esantiems fermentams. Geriu ištirpintą vandenį ir uriną (beveik visą per dieną). pasieninis ir nežymus simbiozinis virškinimas. darau klizmas su 1 litru urinos. Vidinė organizmo švara — geriausia jūsų sveikatos ir ilgo amžiaus garantija. Daug judu.9. išmatų susidarymas ir jų pašalinimas. Jei norite gyventi ilgai ir sveiki. Visi kartu šie virškinimo būdai maistą perdirba kur kas 133 .

Organizme vyksta dviejų tipų fermentų išsiskyrimas: toly­ dus ir netolydus. pažandinė ir poliežuvinė. kurios dėka skrandžio prievartyje maistas paverčiamas tyrele ir nu­ stumiamas į dvylikapirštę žarną. Seilėse yra fermentas ptialinas. tai. Tuo ir pagrįsta labai efektyvi. Skrandyje vyksta ir išskiriamoji funkcija — susidaro šla­ palas. FERMENTAI Išsiaiškinkime. kiti — šarminėje ar neutra­ lioje). To­ dėl paprasčiausias kramtymas padeda per šias liaukas perva­ ryti ir išvalyti apie 6 litrus kraujo (beveik visą). skatinančio angliavandenių apykai­ tą organizme. Dabar jau aišku. Fermentai pagreitina biocheminius procesus. 134 . Viršutinė skrandžio dalis per labai trumpą laiką išskiria labai rūgščias sultis. kuriame kaupiasi maistas ir prasideda hidrolizė (rūgštinė maisto denatūracija). susidarančias rūgstant angliavandeniams. Skrandyje veikiamas druskos rūgš­ ties jis suyra. apatinė dalis — ne taip greitai ir ne tokias rūgščias skrandžio sultis. Seilių reakcija šarminė (pH 7. SKRANDIS Vykstant evoliucijai skrandis atsirado kaip organas. Veikiant seilių liau­ koms. per jas tekančio kraujo kiekis padidėja 3—4 kartus. 2) neorganinės medžiagos. Skrandis atlieka labai svarbią varančiąja funkciją. azotas ir anglies dioksidas. ekonomiška skrandžio— žarnyno trakto veikla. Jų yra trys poros: paausinė. Naujos sekreto porcijos sintezė įvyksta tik iš­ skyrus ankstesniąją. šlapimo rūgštis. Vienos jų yra liau­ kose. kurių reakcija neutrali ar mažai rūgšti.0). prievarčio dalyje nuolatos išskiriamos šarminės skrandžio sultys. Iš pradžių sekrecinės ląstelės įsiurbia būtinas medžiagas iš kraujo. kas gi tie fermentai ir iš kur jie atsiranda. Fermentus gamina sekrecinės ląstelės.4—8. jų poveikis specifinis (virškinant baltyminį maistą išskiriami vieni fermen­ tai. Skrandžio funkcijos kelios. Netolydi (ritmiška) fermentų sekrecija būna ilgesnį laiką. Kai inks135 SEILIŲ LIAUKOS Seilių liaukos savo sekretą išskiria į burnos ertmę. išskiriamos gleivės.4—0. Seilių sudėtis: 1) mucinai. o angliavandenius — kiti). aktyvūs tik tam tikroje terpėje (pavyzdžiui. 2. tuo daugiau seilių.geriau. kodėl viršutinėje skrandžio dalyje (kreivumoje) dažniausiai atsiranda opos ir piktybiniai navikai. todėl ir jo sandara sudė­ tinga. pagaminimas ir išskyrimas j kraują.5—2. Vartojant mišrų maistą. Jie neatsparūs aukštai tempe­ ratūrai.šiek tiek duji|: deguonis. Kad skrandžio gleivinė būtų apsaugota nuo rūgščių povei­ kio ne virškinimo metu. Sekrecinė funkcija. 3) azo­ to druskos. kad seilėms būdingas gydomasis poveikis. kitos — virškinimo kanalo sienelėse. vieno valgymo metu žmogaus skrandis išskiria nuo 700 iki 800 mililitrų sulčių. Tam tikro hormono. Žmogaus skrandis per parą išskiria 1. 4) organinės medžiagos. Per parą žmogaus organizme išsiskiria apie 1. paskui vyksta sintezė. Pavlo­ vas teigė. vieni fer­ mentai aktyvūs rūgščioje terpėje. 5) . I.5 litro sulčių. Skirtingose skrandžio vietose išskiriamos skirtingos virš­ kinimo sultys. Išskiriamoji — išskiriami medžiagų apykaitos produk­ 3. Sekrecinės ląstelės fermentų sintezei būtinas medžiagas gauna iš kraujo. Seilių išsiskyrimą skatina kramtymas. Seilių liaukų paskir­ tis: 1. Šiai fer­ mentų sintezei eikvojama energija. o sekretas išskiriamas tik pa­ tekus maistui.5 procento. Didelis seilių šarmingumas padeda neutralizuoti rūgštis. Kuo ilgiau maistas smulkinamas burnoje. Tolydus fermentų sekretas išskiriamas sinte­ zės metu. kuris jau burnos ertmėje pradeda skaidyti krakmolą. Fermentas lizocinas naikina bakterijas. kreatininas ir kitos medžiagos.5 1 seilių (stambiųjų galvijų — nuo 40—60 iki 120 litrų!). Laisvos druskos rūgš­ ties žmogaus skrandžio sultyse yra 0.

per kurį gaminamos skrandžio sultys. išorinės ir vidinės (į dvy­ likapirštę žarną atsiveria kepenų ir kasos ištekamieji latakai. ir jų kokybė. reikalingos ne tik virškinimui. Labai didelės įtakos tam turi emocijos. skrandžio liaukose atsiranda struktūrinis-morfologinis pokytis.PLONASIS ŽARNYNAS DVYLIKAPIRŠTĖ ŽARNA Akademikas A. Skrandis. veikia jos pačios liaukos). 4. Dėl to organizmas pritaiko virškinimo aparato veiklą ir visą virškinimo procesą įvairiems maisto režimams. 2. Skrandis 1 — viršutinė dalis. Ugoliovas dvylikapirštę žarną pavadino „pilvo ertmės hipotalamo — hipofizio sistema". ir tai turi svarbią biologinę reikšmę.t. Skrandžio sulčių išskyrimas yra lengvai sustabdoma reak­ cija. Vyksta trys pagrindiniai virškinimo tipai: ertminis. Virškinimo metu išskiriamų skrandžio sulčių kiekis yra tie­ siog proporcingas maisto kiekiui. bet kai maisto per daug. kuriems rei­ kia daug tokios energijos. Vykstant sekrecijos procesui. daug daugiau šių medžiagų išskiria ne tik skran­ dis. Pavyzdžiui. kad žmo­ gui ilgiau laikantis vieno mitybos režimo. žarnynas. čia vyksta šaltoji termobranduolinė sintezė — vienų medžiagų vir­ timas kitomis. 3. Gaminami žarnyno hormonai ir biologiškai aktyvios me­ džiagos. 16 pieš.. membraninis ir ląstelinis. telkinys. ypač iš pradžių. Tada keičiasi laikas. dalyvaujančio hemoglobino sintezėje. cholecistokininas stimuliuoja tulžies pūslės motoriką. 2 — apatinė dalis. blužnis. 136 PLONOJI ŽARNA Plonosios žarnos ilgis — apie 6 metrai. dvylikapirš­ tės žarnos gleivinėje susidaro kai kurie hormonai: sekretinas skatina kasos ir tulžies sekreciją. Tokio didelio plonųjų žarnų paviršiaus dėka čia vyksta sudėtingiausi procesai. 137 . 5. Susijungia kelių tipų sekrecijos.t. Skrandžio sekrecijos reakcija priklauso nuo funkcinės skrandžio liaukų būklės. Kai kurių tyrinėtojų nuomone. Riebalai skrandžio liaukų sekreciją slopina maždaug 2—4 vai. Iš skrandžio maistas tyrelės pavidalu atskiromis porcijo­ mis pereina į kitą virškinimo trakto skyrių — žarnyną. Skrandžio liaukų sužadinimo pokyčius lemia tai. Bendras žarnyno paviršius kartu su gaureliais — apie 5 m 2 . Įsiurbimas ir šalinimas. kaulų čiulpai. bet ir kiti virškinimo bei kvėpavimo organai. kepenys yra feretino. Laisva energija atsiranda terpių pakraščiuose tarp vandens ir oro. ši proporcija pažeidžiama. Jos liaukos per parą išskiria maždaug 2 litrus sulčių. kai organizmo maisto režimas ilgai būna vienodas. Todėl kaip tik čia įvyksta pagrindiniai procesai. kinta aukštoji nervi­ nė veikla. Tai beveik 3 kartus daugiau negu kūno išorinis paviršius. Svarbiausios jos savy­ bės — sugebėjimas skatinti energijos apykaitą organizme ir apetito reguliavimas. riebalų ir vandens ir t. 3 — prievartis tai nesveiki. kuris normaliomis fiziologi­ nėmis sąlygomis yra grįžtamojo pobūdžio. vilikinlnas žadi­ na plonosios žarnos gaurelių motoriką ir t. Dvylikapirštėje žarnoje: 1. nelygu jų kiekis maiste. Dvylikapirštės žarnos turinio ne virškinimo metu reakcija yra silpnai šarminė. kuri gali pasikeisti. atveria tulžies lataką.

skrandžio turinio eva­ kuaciją. kai pernelyg riebus maistas lė­ tina druskos rūgšties sekreciją skrandyje ir slopina jo judesius. lėtinantis rūgščią sekreciją. Chimodeninas skatina kasos fermentų išsiskyrimą. 11. Plonojoje žarnoje esančios ląstelės sintetina ir išskiria hormonus. 8. Hormonas. 5. kvėpavimo sistemą. Sekretinas stimuliuoja kasos sulčių skystosios dalies sek­ reciją. ne tik kuo efektyvesnį maisto medžiagų perdirbimą virškinimo trakte. Tarp jo gaminamų hormonų yra ir tokių. Enterogastronas padeda. Žarnyno hormoninė sistema Paskutiniųjų metų tyrinėjimai parodė. ir kiekviena jų gamina atitinkamą hormoną. Hormonas. Vilikininas stimuliuoja plonųjų žarnų gaurelių susitrau­ kimus. Šių ląstelių masė tokia pati kaip ir stambiausių endokrininių liaukų masė! Plonajame žarnyne yra 7 tipų skirtingų endokrininių ląstelių. Enterooksintinas — manoma. 14. Gliukagonas sutelkia kepenų glikogeną. Sekretino sekreciją stimuliuoja vandenilio jonai. Bombezinas skatina skrandžio rūgšties išsiskyrimą. 12. ŽARNYNO HORMONINĖ SISTEMA Taigi plonasis žarnynas atlieka dar ir žarnyno hormoninės sis­ temos vaidmenį. stabdo dvylikapirštės žarnos motoriką.susiję su asimiliacija — maisto pasisavinimu — ertminis ir membraninis virškinimas ir įsiurbimas. Cholecistokininas skatina kasos fermentų sekreciją ir tul­ žies pūslės susitraukimą. veikiantis augimo hormoną. 1. 17. 6. kad skrandžio—žarnyno traktas gamina hormonus. 2. širdies ir kraujagys­ lių sistemas. galimas daiktas. Bulbogastronas slopina druskos rūgšties skrandyje išsi­ skyrimą. Sekre­ tinas stimuliuoja ir insuliną. 7. Sialogastronas — stabdo druskos rūgšties išsiskyrimą. 13. 139 138 . pasižymintis somatostatišku imunoreaktyvumu. kad jis skatina oksintino ląstelių veiklą. tul­ žies pūslės susitraukimą. Kocherinas reguliuoja žarnų aktyvumą. Gastronas skatina druskos rūgšties sekreciją skrandyje. medžiagų apykaitą. kurie būdingi atitinkamoms galvos smegenų struktūroms. 15. tai yra atlieka endokrininių liaukų funkciją ir. Fiziologinė žarnyno hormoninės sistemos (ŽHS) paskir­ tis — reguliuoti skrandžio—žarnyno trakto veiklą. pats yra stambi vidinės sekrecijos liauka. bet ir optimalią šių medžiagų asimiliaciją audiniuose bei vidinės terpės ląstelėse. 10. 4. Duokrininas stimuliuoja dvylikapirštės žarnos sekreto iš­ siskyrimą Brunerovskio liaukomis. kokius hormonus gamina žarnynas. Piešinyje nurodytos žarnyno hormonų reguliuojančio poveikio zonos pačia­ me skrandžio—žarnyno trakte ( ) ir išorėje ( ). 9. 19. Motilinas didina skrandžio aktyvumą. veikiantis virškinimą. 3. kraują. Hormonas. taip pat žarnyno judesius. Vagogastronas stabdo skrandžio sekreciją. garantuoti Kepenys — Tulžies pūslė 17 pieš. 18. Manau. kasos sekreciją. Plonoji žarna yra svar­ biausias vidinės sekrecijos organas. Enterokininas sukelia žarnyno sulčių skystojo ir tirštojo komponentų sekreciją. 16. Todėl šių hormonų poveikis jaučiamas įvairiose organizmo dalyse. padeda kvėpuoti kepenų ląstelių mitochondrijoms. skaitytojui bus įdomu sužinoti.

Badaujant ŽHS neveikia. Negana to.20. 21.05 mikrometro skersmens. ku­ ris vadinamas šepetiniu apvadėliu. žarnų mikrogaureliai sugeba ritmiškai susitraukti bei išsitiesti 6 kartus per minutę ir pa­ greitinti virškinimą bei įsiurbimą. slopinanti organizmo vidi­ nėje terpėje antigenų ir toksinų srautą. Įrodyta.5 mikrometro. Svarbu ir tai. Pagaliau glikokaliksas — papildoma grandis. Šepetiniame apvadėlyje vyksta molekulių (monomerų) hidrolizė. angliavandenių ir kitų medžiagų hidrolizė. tai yra. 18 pieš. praplečia kraujagys­ les. tais atvejais. Todėl smegenų hipo­ fizės ir skrandžio—žarnyno trakto hormoninės sistemos turi gi­ miningų bruožų. Plonosios žarnos siena 1 — glikokaliksas. sudarančių papildomą priešmembraninį sluoksnį ir užpildančių poras tarp mikrogau­ relių. Substancija P mažina kraujospūdį. rami­ nančiu poveikius.025—0. padidina aktyvųjį žar­ nos paviršių. VIRŠKINIMAS PLONOSIOSE ŽARNOSE Virškinimo procesas plonosiose žarnose toks: ertminio virškini­ mo dėka čia prasideda baltymų. Jų buvimo ir dauginimosi vieta — ne tik smegenų. Šie siūlai yra enterocitų veiklos produktas. 4 — sienelė. Taigi glikokaliksas su mikrogaureliais veikia kaip akytas katalizatorius. po jos prasideda įsiur­ bimas. Trumpiausias atstumas tarp mikrogaurelių yra 15—20 nanometrų. jo skersmuo 10—11 kartų mažesnis. 2 — membrana. Žarnų mikrogaurelių paviršius padengtas glikokaliksu.1—0. pereinamasis etapas. Mikrogau­ relių membranoje hidrolizė užbaigiama. o smegenų hipofizės ląstelės išskiria skran­ džio—žarnyno trakto hormoną gastroną. Be to. bet ir nulemia dauguma ten vykstančių procesų funkcinių ypatumų. Tokia apvadėlio struktūra ne tik smarkiai (20—60 kartų) padidina bendrą įsiurbiamąjį žarnų ląstelių plotą. Jos gleivinė turi apie 4000 išaugų — mikrogaurelių. Plonosios žarnos sienelės — sudėtingas darinys (18 pieš. 141 . perdavimo procesams suteikianti vektorinį (kryptingą) ir selektyvų (atrankinį) pobūdį. Virškinimo sistemos — endokrininio organo reikšmė dar la­ biau padidėja atradus endogeninius morfinus — endorfinus ir enkefalinus su morfinams būdingu skausmą slopinančiu. 1 kv. Tai daugybė plonyčių išsiraizgiusių siūlų. mikrogaureliai padeda pernešti medžiagas veikiant šiam katalizatoriui. Be to. 3 — mikrogaureliai. o šio sluoksnio storis išoriniame žarnų ląstelių paviršiuje — 140 apie 0. „auga" iš mik­ rogaurelių membranų. ŽARNOS SIENELĖS SANDARA Būtina išsiaiškinti plonosios žarnos sienelės sandarą bei virš­ kinimo procesą. kai poros esti pana­ šaus į molekules dydžio. tai yra ląstelės neišskiria jose esančių hormonų. bet ir skrandžio—žarnyno trakto audiniai. vykstantį prie jos bei žarnos ertmėje. Prasiskverbę jonai ir dipoliai čia yra atitinkamos orientacijos. yra 0. kad skrandžio—žarnyno trakto endokrininės ląste­ lės išskiria tireotropinį harmoną bei kitus būdingus smegenų hipofizės hormonus. kad glikokalik­ sas — hidrofiliška medžiaga. riebalų. Antelonas neleidžia atsirasti opoms. Todėl neeikvojami energetiniai ir plastiniai organizmo ištekliai. mm žarnos epitelio jų yra apie 50—200 milijonų! Žmogaus žarnų mikrogaurelio ilgis — apie 1 mikrometras. Taigi jie sudaro gana tankų „šepetėlį". glikokalikso rūgš­ čių liekanų krūvis yra neigiamas.).

Tai pavaizduota 20 piešinyje. taip pat ir energija. Dėl to virškinimas ir maisto medžiagų įsiurbimas visoje plonojoje žarnoje vyksta netolygiai. maisto masė turi būti gerai subalansuota su laiku. dalyvaujančios virškinimui vykstant prie žarnos sienelės. 19 pieš. * A (angstremas) = 0. prieinami žarnos ertmėje esančioms bakterijoms. ir todėl tarp fazių įvyksta įsiurbimas. ląstelių membranose yra kaip erdvinės sistemos.0000000001 m. Taigi paskutiniai hidrolizės etapai ir pradiniai įsiur­ bimo etapai vyksta esant sterilioms sąlygoms. Šepetinis apvadėlis atlieka savito bakterijų filtro vaidmenį. Piešinyje sąlygiškai nurodytos vietos. Bakterijos ten nepatenka: jų dydis — keli mikronai. Paskutinė virškinimo stadija. o šepetinis apvadėlis daug mažesnis — 100—200 A *. daugeliu požymių. 143 142 . Virškinimo prie žarnos sienelės ir įsiurbimo schema Kad maistas plonojoje žarnoje būtų perdirbamas sparčiai. kur įsiurbiamos įvairios iš žarnos patekusios medžiagos. Pa­ prastai paviršinės molekulės (maisto) turi daugiau energijos. Maiste esantys riebalai daro didelę įtaką maisto medžiagų įsiurbimui ir pasisavinimui plonojoje žarnoje. Medžiaga (maisto masė) įvairiose virškinimo fazėse (ties šepetiniu apvadėliu. negu esančios fazės gilumoje. kuri yra žarnos ertmėje. perdirbantys vienus ar kitus maisto komponentus. Membraninio virškinimo intensyvumas kinta ir priklau­ so nuo skysčio (chimuso) judėjimo greičio plonosios žarnos glei­ vinės paviršiaus atžvilgiu. kai susidaro monomerai. vyksta šepetinio apvadėlio ultrastruktūrose. atitinkamai išsidėstę ir fermentai. 3. molekulės paviršiuje daugiausia būna išsidėstę kryptingai. 6. o giliau — chaotiškai. Net jeigu fermentų sluoksnis ir išlieka. Susidaro palankios sąlygos maisto medžiagoms iš chimuso (maisto masės) vidurio pereiti į žarnyno (žarnos ląstelės) paviršių.Virškinimo plonojoje žarnoje niuansai: 1. tai yra iš ertminio virškinimo į membraninį. Įvairių katijonų ir anijonų (maisto medžiagų) adsorbcija tarp fazių sudaro sąlygas atsirasti nemažam faziniam potencia­ lui. Iš čia reikiama kryptimi orientuotas maisto monomerų molekules fazės potencialas nukreipia į aktyvųjį fermentų centrą. lėti plonosios žar­ nos maišomieji judesiai ar pernelyg intensyvus maisto perėji­ mas plonąja žarna slopina virškinimą prie jos sienelės. Organinės medžiagos (maistas) mažina paviršiaus įtem­ pimą. 5. užtikrinantis didesnį virškinimo greitį prie žarnos sienelės (19 pieš. glikokalikso porose) skiriasi nuo tos. 4. kurio jai prireiks nukeliauti per visą žarną. Todėl normali žarnos motorika — ypač svarbus veiksnys. 2. Fermentacinės sistemos.).

kai neval­ goma. žemiau — dar kitos rūšies. žarnų sulčių — 2 litrai. patekusį į storąją žarną.5—2 1. esančių storojoje žarnoje. kokia yra dabar. Priklausomai nuo maisto sudėties. kaip aprašyta sky­ riuje „Storasis žarnynas". Iš žarnyno pašalinama tik apie 150 mililitrų! Visa li144 kusi vandeningo tirpalo masė įsiurbiama. tulžies — 0. Bakterijų veikla plonojoje ir storojoje žarnose tarpusavyje susijusi. kaip antai burnos ertmės terpės pH šarminis. Įvairių medžiagų pasiskirsty­ mo plonosios žarnos paviršiuje (priklausomai nuo didesnio (a) ar mažesnio (b) riebalų kiekio maiste) galima seka 1 — tulžies rūgštis. Kiekvienas virškinimo trakto skyrius. Žarnos ertmės centre yra vienos rūšies mikroorganizmai. kai joje nėra maisto. kur plo­ niau — kitos rūšies. Storojoje žarnoje vyrauja reabsorbcijos (įsiurbimo. skrandžio sulčių — 1. kaip jau žinome. Vykstant puvimui ir rūgimui. Virškinimo sultys. 4 — baltymai STORASIS ŽARNYNAS Apie maistą.8 1. vykstant evoliucijai. Burnos ertmėje mikroorganizmų yra daug. 3 — angliavandeniai. mikroorganizmų mažai. 2 — riebalai. gaminamos mikrobų. En­ tériné organizmo terpė yra vidurys (buferinė terpė) tarp išori­ nės terpės (oras. Kai storojoje žarnoje įsiurbimas su­ trinka. Čia įsiurbiama gliukozė. o skrandyje jų labai mažai. Maistas kiekviename skyriuje būna taip pat nevienodą lai­ ką. plonosios žarnos terpė silpnai šarminė. Todėl apsiribosime bendriausiais klausi­ mais. kad žarnų mikroflora griežtai spe­ cifinė. Ši izoliacija būtina. detaliau rašyta anksčiau šios knygos I dalyje. Mikroorganizmų pasiskirstymas virškinimo trakte taip pat specifinis ir skirtingas. dirva — visa tai. dvy­ likapirštėje žarnoje virškinimo metu terpė neutrali. storojoje žarnoje mikroorganizmų yra gy­ va galybė. iš storosios žarnos patekę nuodai ir toksinės medžiagos užteršia visą organizmą. neutralizuo­ jančios iš skrandžio patenkančias rūgštis. vitaminai ir ami­ no rūgštys. Be to. taip pat iki 95 proc. mikroorganizmai ir maistas organizme sudaro entérine (vidinę) terpę — žmogaus ekologijos dalį. at­ lieka tik savo funkciją. o virškinimo periodu jų smarkiai padaugėja. nereikia pamiršti. o storosios — silpnai rūgšti.75—11. skrandyje — 2—4 va­ landas. kurių reakcija šarminė. kasos sulčių — 0. VIRŠKINIMO SULČIŲ IŠSKYRIMAS IR KAI KURIE SU TUO SUSIJĘ YPATUMAI Per parą žmogaus virškinimo trakte išsiskiria iki 5—6 litrų virškinimo sulčių: seilių — 1 1 . kas mus supa) ir vidinės terpės (kraujas. burnos ertmėje jis lieka nuo keleto sekundžių iki keleto minučių. čia išsiski­ ria tulžis ir kasos sultys. išmatos pasidaro skystos. Todėl pirmiausia sveikatos sąlyga — švari storoji žarna. plonojoje žarnoje — 4—5. o storojoje — 12—18 valan­ dų. atgalinio įsiurbimo) procesai.7—0. audinių skystis). skrandžio pH — rūgštinis (ne virškinimo metu išsi­ skiria neutralios arba silpnai šarminės reakcijos gleivės). dvylikapirštės žar­ nos srityje veisiasi vienos rūšies mikroorganizmai.20 pieš. juk ji atsirado ir tapo tokia. plonojoje žarnoje. Mikroflora pasiskirsčiusi išilgai žarnyno ir nuo žarnos centro sienelės link. ir taip toliau. 145 . vandens ir elektrolitai. Tuo metu. o prie sienelės — kitos. kadangi kiekvieno sky­ riaus terpė turi savą pH. Visi jie vienas nuo kito atskirti tam tikrais vožtuvais.

4 _ 0 .8 dienos. Tarp jų vyksta pasikeitimas metabolitais (gyvybinę veiklą skatinančiais produktais). jog bakterijų flora ne tik nekenksminga. Dar neseniai buvo laikomasi požiūrio. kuriuose sunaikinta mikroflora. atsiradusių jo virškinimo trakte.Iš viso to. priklausančius nuo skirtingo maisto. Išnagrinėsime šį klausimą detaliau. 2. dvylikapirštėje žarnoje atsinaujinantis per 1. plonojoje — per 3—6 dienas. su tais.3 proc. įvairūs neorganinės kilmės komponentai. ir vidinė organizmo terpės visų pirma priklauso nuo vartojamo maisto (išorinės aplinkos). nei kenksmingoms (indife­ rentiškos). per valandą. aišku. kad ir buferinė. Taigi dažnas valgymas galbūt greičiau skatina at­ sinaujinti žarnyno epitelį. kurių dabar mokslas nepri146 . kas pasakyta. Todėl šepetinio apvadėlio poros nuo­ lat valomos. Vykstant evoliucijai. kad gyvūnai be mikrofloros yra su daugybe defektų ir turi būti apibūdinami kaip nepilnaverčiai. Visiškas žmogaus žarnyno epitelio 147 rai. Bet akademiko A. kuriuose ji normaliai tarpsta. sti­ muliatoriai. Ugoliovo ir kitų mokslininkų tyrinė­ jimais buvo įrodyta. bet netgi būtina. 2 — bakterijų gyvybinės veiklos produktai. simbioziniai tarpusavio santykiai. būtinos amino rūgštys ir t. paaiškėjo. per valandą. KITI VIRŠKINIMO SISTEMOS YPATUMAI Apie pirminį žmogaus organizmo mitybos efektyvumą galima spręsti pagal tokį faktą: kiekviena žarnyno ląstelė sugeba ap­ rūpinti maisto medžiagomis (plastinėmis ir energetinėmis) 10 3 —10 5 kitų organizmo ląstelių. Sugretinus gyvūnus. 7 proc. Todėl normali bakterinė flora organizme — vienas iš svarbiausių optimalios mitybos. Pastaruoju metu disbakteriozė — daugelio ligų priežastis. Jame visų greičiausiai keičiasi epitelis. suardydama kai kuriuos atliekamus maisto komponentus ir sudarydama trūkstamus produktus. 4 — žmogaus organizmo bakterinė flora. ir tai yra beveik visų žmonių problema. Ne veltui kai kurių gyvūnų (ypač žolė­ džių) bakterinės floros masė gali sudaryti 1/7 dalį jų kūno ma­ sės. hormonai ir kitos fiziologiškai akty­ vios medžiagos. SIMBIOZINIS VIRŠKINIMAS Ankstesniuose skyriuose jau esame kalbėję apie virškinimo pro­ ceso metu virškinimo trakte atsiradusių bakterijų paskirtį. žmonių gyvenimo ge­ rinimo uždavinių. medžiagos. Greičiausiai atsinaujina glikokaliks a s _ per 4—10 valandų. 3 — medžiagų balastas.t. 1 . Bakterinių metabolitų srautą sudaro keli komponentai (21 pieš. Simbiozinio virškinimo schema skiria nei naudingoms organizmui. kuriuos sudaro maisto medžiagos. Dabar būtina apžvelgti kitus svarbius virškinimo ypatu­ mus. paveiktos mikrofloros. toksinės medžiagos. Siame sraute yra: naudingos medžiagos (vitaminai.). Bakterijų flora pasirūpina reikiama maisto me­ džiagų pusiausvyra skrandžio—žarnyno trakte. nusistovėjo žmogaus organizmo bakte­ rijų ir bakterijų. atsiradęs veikiant bakterinei flo­ 21 pieš. kad nesutriktų organizmo fiziologinės funkci­ jos. inhibitoriai.): 1 — maistingosios medžiagos. kad bakterijų flora žarnyne yra nepageidautina ir netgi tam tikra prasme kenks­ minga. Normalus skrandžio—žarnyno trakto funkcionavimas susi­ jęs su jo nepertraukiama regeneracija.

pareina jau vien 149 PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS. Gyvybines jėgas eikvosite papil­ domai fermentų porcijai sintetinti ir nesuvirškinto maisto pu­ vimo produktams nukenksminti. o šios (puvimo.t. mums dera jos laikytis. sultis. bet ir prie žarnos siene­ lės vykstantis virškinimas. Maistą gerai sukramtykite Tai leidžia pervaryti per seilių liaukas kraują. Štai praktinės rekomendacijos: Gerkite skysčius prieš valgį Perskaitę skyrių apie fermentus sužinojome.5—2 kar­ tus daugiau sulčių. žuvis ir t. sumažėja rūgštingumas. o baltymingo maisto (mė­ sa. susidaro sąlygos skrandžio opoms surandėti. pūva ir su­ daro išmatų akmenų sankaupas. Kasa.5 proc. Dėl to ilgainiui sutrinka virškinimas skran­ dyje. Vėliau. Maisto medžiagos virškinamos ir įsiurbiamos tam tikrose plonosios žarnos vietose. Didelis seilių šarmingumas palaiko normalią organizmo rūgščių—šarmų pusiausvyrą. apsunkinamas ne tik ertminis. Išgėrę kokio nors skysčio (pieno. atsiranda gastritas ir kitos ligos. 148 . Be to. Fer­ mentas lizocinas neutralizuoja jų kenksmingą poveikį. Vietoj įprastų 700—800 mililitrų skrandžio sulčių su 0.) — po 4—5 valandų. KAIP NORMALIZUOTI SKRANDŽIO—ŽARNYNO TRAKTO VEIKLĄ Dabar. Kramtymas gerina peristaltiką. duo­ na ir t.t. Tik praslinkus 2—4 valandoms vyksta virškinimas plonojo­ je žarnoje. arbatą ir t. Ši terpė irgi keičiasi. kol organizmas nesusintetins ir neišskirs naujų sulčių. Sekrecinis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos aparatas per­ kraunamas. druskos rūgšties koncentracija teks išskirti 1.t. Jei kiltų nenugalimas noras numalšinti troškulį (ypač tik pradėjus taisyklingai maitintis). eikvodamos organizmo resursus ir jį alindamos. Nieko negerkite vieną ar dvi valandas po valgio Maistas (priklausomai nuo sudėties) skrandyje laikosi 2— 3 valandas. praskalaukite burną ir nury­ kite 2—3 gurkšnelius. kompotą. Štai vienas iš at­ sakymų į klausimą. Išgertas skystis tuoj pat nute­ ka per skrandį ir ne tik atskiedžia virškinimo sultis plonojoje žarnoje. perėjus prie tinkamos mitybos. jie po truputį ims nykti. kur pasiliks rūgti ir pūti. ir skrandžio—žarnyno trak­ tas pradės dirbti normaliai. rūgimo) bakte­ rijos bus įsiurbiamos į kraują. Storojoje žarnoje šios stambios mais­ to dalelės. Ir vėl jūs nieko negausite. kokią didelę reikšmę turi skysčių gėrimo laikas. ir štai aiškių aiškiausia opa dvylikapirštėje žarnoje bei kiti negalavimai. Dėl visų šių priežasčių nerekomenduojama gerti valgant.atsinaujinimas užtrunka nuo 6 iki 14 dienų. kai jau žinome skrandžio—žarnyno trakto „technologi­ ją". Jei maistas prastai susmul­ kintas. kodėl badaujant ilgiau nei aukščiau nuro­ dytą laiką. kompoto. galima gerti po 3 valandų. kurie atlieka savo funkciją ir turi jiems budingą terpės pH. Štai kas parašyta „Cžud-ši": „Koks bus tavo kūnas — normalus. Net senovės išminčiai yra pastebėję. o plonojoje žarnoje — 4—5 valandas. skystis greitai nuteka į žemesnius šios sistemos sky­ rius. bet ir neleidžia maisto medžiagoms likti tose vietose. kad maistui suvirškinti išskiriamos sultys. paprasčiausio vandens ir t. Suvalgius maisto. troškulys daugiau nekamuos. tik šersite puvimo bakterijas. Gerkite skysčius (vandenį.) šiuos fermentus atskiesite ir nuplausite į žemiau esančius skrandžio—virškinimo trakto skyrius. Išvada — arba maistas liks skrandyje. nutukęs ar liesas.t. pašalinti ja­ me esančius toksinus ir kitas nereikalingas medžiagas. kur jos turėtų būti pasisavinamos.). Ir jeigu anksčiau būta tam tikrų sutrikimų.) 10—15 minučių prieš valgį. turinčios fermentų. kuriame daug angliavandenių (košė. kepenys ir liaukos plonojoje žarnoje priverstos sinte­ tinti naują sekreto porciją.4— 0. arba peršoks neapdorotas skrandžio sulčių į kitus sky­ rius. lengvai prieinamos mikroorganizmams. nuplaunamas apsauginis gleivių sluoksnis.

Kad nuvargu­ siam žmogui sugrįžtų gyvybinės jėgos. ir jų savybių pasikeitimas. Dar senų senovėje kinai. kad prieš tai gerai išva­ lysite organizmą. sutrikdo virškinimo sul­ čių išsiskyrimą. Suvalgytas maistas nepasisavinamas. emocijų antplūdžių metu išsiskiria adrena­ linas. skausmas. o tai sudaro sąlygas reikšmingiems virškinimo procesų adaptaciniams pokyčiams žarnų hormoninės sistemos (ŽHS) lygmenyje. kai maistas taps normalus. ne­ valgykite tol. ir kraujo komponentų (tų. kol šie negalavimai nepraeis.nuo to. riebalų ir kitų medžiagų — kompozicijos. sielvartas. karštligė ir 1. mikrogaurelių ultrastruktūros pasikeitimas ir jų tarpusavio išsidėstymas šepetiniame apvadė­ lyje turi įtakos žarnyno funkcijų prisitaikymui prie skirtingų mitybos sąlygų. ir jūs pajuntate tikrą alkį. juokas prie stalo atpalaiduoja ir ramina. Juk valgydami jūs stiprinate savo kūną ir sveikatą. depre­ sija. Taisyklingai maitinantis šis patologiškas sutrikimas išnyksta.dar­ žovių raciono. VALGYKITE TIK GERAI PRAALKĘ. nieko nėra geriau už trumpą atokvėpio valandėlę ir atsipalaidavimą. Gerkite ir valgykite vidutinės tcmperutūros maistą Mūsų organizme veikia tam tikri prisitaikymo prie maisto mechanizmai.1. Priklausomai nuo maisto — angliavandenių. sukeliantis plonos os žarnos virškinimo ląstelių membra­ nos poliarizaciją — „atjungiamas" mūsų akytasis katalizato­ rius — glikokaliksas. Tikras alkis atsiranda tik po visų maisto virškinimo ir pa­ sisavinimo stadijų. Be to. dalyvaujančių virški­ nimo prie žarnų sienelių procese. organizmo funkcijos sugrįžta į savo vėžes ir sveikata pagerėja. uždegimai. savo veiklą fermentai pradės tik tada. Nuo maisto komponentų labai pareina. Šios tai­ syklės ypač reikia paisyti pereinant prie šviežių vaisių h . kuris jums nežinomas ar neįprastas. kad skrandžio sulčių išsiskyrimas yra lengvai sustab­ domas aktas. NEĮPRASTĄ MAISTĄ Į SAVO RACIONĄ ĮTRAUKITE LAIPSNIŠKAI IR JO KIEKĮ DIDINKITE PAMAŽU. bet tik su sąlyga. b) jeigu jus kamuoja uždegimas. 151 . nerimas. Sekrecijos ŽHS elementai yra kontroliuojami ir chimuso. Ilgai kramtykite ir niekuo neužsigerkite. Pervargimas. Žarnų gaurelių struktūros. Šie signalai perduodami į mais­ to centrą. Tegul čia viešpatauja santaika ir džiaugsmas. Jei maistas karštas ar labai šaltas. Ypač žalingi sveikatai šalti valgiai ir gėri­ mai: jie „gesina" virškinimo „ugnį". Dėl to palaipsniui ugdomi natūra­ lūs maisto ir skonio poreikiai. bal­ tymų. baimė. Tai turi tapti pagrindine gyvenimo taisykle. įtūžis. ją pakeičia. kokie bus hormo­ nai. rūgsta — nuo to ir atsiranda viduriavimas ar diskomforto pojūtis. laikykimės šių rekomendacijų: a) gera nuotaika. d) jei pervargote — prieš valgį atsipūskite. valgydamas ar po valgio". Natūralų alkį reikia skirti nuo iškreipto ir patologiško noro „ką nors pakramtyti". taip pat daug tokio maisto. karštligė. todėl normalūs virškinimo trakto judesiai (pe­ ristaltika) sulėtėja arba net visiškai išnyksta. indai ir kitos tautos at­ kreipė į tai dėmesį ir sėkmingai panaudodavo maistą. priartės prie kūno temperatūros. 150 Pagrindinis ir pats svarbiausias žarnyno adaptacijos prie maisto ypatumų elementas — fermentų. kai sutrinka skrandžio—žar­ nyno trakto veikla. Kad taip neatsitiktų. ŽHS sistemos persitvarkymas grįžtamųjų ryšių dėka veikia nervų sistemą. Pagaliau mityba gali keisti ir iš tikrųjų pakeičia žmogaus charakterį. t. skausmas. kurie iš esmės priklauso nuo maisto). Netikras alkis atsiranda tada. absorbcijos (įsiurbimo) zonos gali pasidaryti didesnės ar mažesnės. Tik tada maisto medžiagų koncentracija kraujyje būna truputį mažesnė. kai emocinė būsena sutrikusi. kada gersi skysčius — prieš valgį. kol nepasijusite ramesni. Žarnyno mikroflora taip pat kinta priklausomai nuo mity­ bos. pū­ va. c) jei jaučiate emocinę įtampą — taip pat susilaikykite nuo valgio vieną ar kelis kartus.y. Nevalgykite per šalto ir per karšto maisto. norėda­ mi pakeisti žmogaus charakterį. Nevalgykite tada. Anksčiau buvo manoma.

arba jo visai nėra. o tada. cukraus. Vienos bakterijos maisto poreikis per parą (jeigu jos maitinimas nebus apribotas) yra toks pat kaip 152 22 pieš. Jau senovės išminčiai „Cžud-ši" rašė: „Nevalia <. kadangi maistas vartojamas kaip monomerai — geras laimikis bakterijoms. Viena priežastis yra ta. funkcijos sutrinka.. bak­ terijos turi palankias sąlygas daugintis. šis procesas bus kur kas intensyvesnis ir skrandžio—virškini­ mo traktas greitai susidėvės.). Taip sparčiai dauginantis bakterijoms or­ ganizme atsiranda daug bakterinių metabolitų. nes jie gali būti nesuderinami. tarp jų ir pačias būtiniausias. Mikrofloros įtaka virškinimui a) normali bakterinės floros ir organizmo sąveika. kad žmonių bakterijų flo­ ra yra skirtinga (vienų žmonių bakterijų flora negamina toksi­ nių metabolitų. reikalin­ gos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos gleivinei apsaugoti. b) patogeninės mikrofloros persvara žarnyne. kai žarnų ląstelėse stinga arba visai nėra fermento laktazės. visų svarbiausia. ypač ląstelės su nutrūkstama sekrecija. ĮVERTINKITE SIMBIOZINIO VIRŠKINIMO SVARBĄ Neigiamam ir teigiamam mikrofloros poveikiui pailiustruo­ ti pasitelksime du atvejus. Bakterijų gebėjimą sparčiai daugintis patvirtina šie mikro­ biologų apskaičiavimai. neišsiskiria gleivės. kad virškinant maistą nusilupa skrandžio—žarnyno trakto gleivinės epitelis. VALGYKITE TIK PAJUTĘ SVEIKĄ ALKĮ. Mikroorganizmai teikia organizmui papildomas maisto medžiagas. kuriems būdingas laktozės nepakankamumas. dėl to jis apsi­ nuodija. Tai atsitinka tuomet. Kai organizmas nepriima pieno. Toks nuolatinis savęs nuodijimas pakerta mūsų jėgas ir sukelia įvairiausias ligas. sustiprėja toksinų srautas (22 pieš. ir 15-mečio berniuko. Organizmas pajunta maisto sty­ gių.. o kitų — pagamina jų labai daug). yra žinoma. kol nesuvirškintas ankstesnysis. Dažnai valgant. Kol esame jauni. jautrumas arba labai ryškus. Beje. Organizmui senstant. 1. didėja įvairių produktų netoleravimas. Tuo pat metu daug kartų padidėja bakterinių metabolitų — toksinų ir kitų — srautas. Be to.> valgyti naujo maisto. Nuolatos ką nors kramtant. pieno mišiniai. laktozė lieka skrandžio—žarnyno trakto spindyje ir tampa bakterijų „grobiu". 153 . ims pyktis". Pieno disacharidą (laktozę) skaido tik šis fermentas (laktazė). mūsų organizmas su tuo susidoroja. — neužtenka ir 3000—3500. su silpnesne kepenų barjerine funkcija. kai jis patologinis. Tai paaiškina­ ma dvejopai. bakterinių metabolitų srautas esti normalus. Štai tokia pražūtinga disbakteriozės esmė. nes plonojoje žarnoje yra lengvai pasisavinamų maisto monomerų perteklius. Bus perkrautas sekrecijos aparatas. Neigiamas mikrofloros poveikis Jei į organizmą maistas patenka kaip monomerai (pienas. Ten vyksta puvimo ir rūgimo procesai. bet ir. Šitaip pažeidžiama žmogaus endoekologija. tai dar vienas akivaizdus pavyzdys: esant normaliam virškinimui organizmui pakanka 800— 1200 kilokalorijų. Dar kartą perskaityki­ te skyrių apie kepenis ir įsitikinsite. membraninio virškinimo. Antra prie­ žastis — nevienoda barjerinė kepenų funkcija. Žmonių. gliukozės tirpalai — gėrimuose ir ki­ tuose dirbtiniuose junginiuose). vei­ kiančio kaip apsauginis mechanizmas. Kai jo nėra.Iš šio punkto išsirutulioja ir kitas postulatas: jokių „pakramtymų" tarp valgių. kurie maitina patogenines bakterijas. organizmas praranda daug medžiagų. Tai susiję ne tik su lėtesne įvairių fermentų sinteze. kad toks reiškinys — dės­ ninga mūsų nežinojimo išvada.

> bet ji egzistuoja kartu su inertiška medžiaga ir perdirba Kosmose energijos srautus. Žmogaus organizmas virškina bei utili­ zuoja mikroflorą. yra daug deguo­ nies. gyvą būtybę sudaro medžiaga ir lau­ kas. skirtumas tarp gyvos — organinės me­ džiagos ir inertiškos — neorganinės. antroje la­ pas nufotografuotas po to. šių papras­ čiausių mikroorganizmų viduje sintetinami ir kaupiami vitami­ nai. „Kirlianų efektas" 3 „<. V. kas mus iš tikrųjų maitina. 2. apžvelgiančią skrandžio—žarny­ no trakto veiklos normalizavimą. Rerichas Kad suprastume. kad bakterijos galėtų kvėpuoti. Pagrindinės disbakteriozės priežastys: 1. N. A vitamino deficitas. Baigėme tik pirmąją dalį. disbakteriozė sumažina plonosios žarnos fermentų aktyvumą ir. Tada pradeda tarpti kitos bakterijų populiacijos. „Kirlianų efektas" patvirtina. be tamsybės. ką reikia valgyti. Visų pirma priimsime K. teks susipažinti su pagrindiniais reiškiniais. 155 . sukurdama struktūras". sutrikdo membraninį virškinimą. (Iš knygos V. būtino. tiks­ liau — bioplazma. neteisingai vartoja­ mas. Bakteri­ jų ir mielių baltymai turi visas svarbiausias amino rūgštis. Štai kodėl šie mikrobai mums — maištingiausią „mėsa". mielės — viskas. net sunaikinantys. esančios skrandžio—žarnyno trakte ir žarnyno gleivinėje. MAISTAS Pagrindinis mūsų uždavinys — sąžiningai išnagrinėti faktus. S. Sau­ sose mielėse jų gali būti 51—58 procentai! Be to. yra puiki maisto žaliava. Mūsų viduje veikia nuosavas „mėsos kombinatas". o trečia nuotrauka padaryta dar po 20 valandų". Medžiaga turi ypatingą formą — kairįjį sukinį. Dabar mums teks susipažinti su maisto produktų sudėtimi ir jų įtaka organizmui. kai verbena buvo išrauta su šaknimis ir 10 valandų išgulėjo šešėlyje. Teigiama mikrofloros įtaka Jau minėta. kuriame. kad kiekviename gyvame organizme yra medžiaga — plazma. Ch. Svarbiausia — mokėti juo pasinaudoti. 4. glūdinčiais pačiuo­ se gyvybės pamatuose. kad kai kurių gyvūnų bakterijos floros masė gali sudaryti septintadalį bendrosios jų kūno masės. Normali mikroflora ypač puikiai tarpsta maitinantis švie­ žiu augaliniu maistu. Tai yra staigus. formuojantys patogenišką mikroflorą. Mes privalome vertinti mokslą kaip tikrąsias žinias. Kaip parodė tyrimai...> Pirmoje nuotraukoje matome nenuskintą verbenos lapą. be perėjimų. Kirlian „Stebuklingų išlydžių pasaulyje"). D. Kai maistas vir­ tas — deguonies jame daug mažiau. Skrandžio—žarnyno trakto ligos. Mikrobai. Jų esmę aiškiai nusakė akademikas V. kurios panaudoja irimą be deguonies. be visa kita. Antibiotikai. žino­ ma. kas sudaro normalią mikroflorą.2. Netinkama mityba — maistas smarkiai pakitęs (monomerai). ir tai smarkiai padidina jų metabolitų toksiškumą. 3. 1 2 23 pieš.. o nor­ malią nualinantys. pagarbiai ir drąsiai. A. Kaznačejevas: „Gyvoji medžiaga gali būti pirmapradė. Be to. Vernadskio. Maistui patekus j organizmą. Gurvičiaus ir kitų didžiųjų gyvenimo tyrinėtojų idėjas. Kirlian. kurioje kairiojo ir dešinio­ jo sukinio medžiagos susimaišiusios. Ciolkovskio.. ypač B grupės ir D vitaminas. prietarų. sunykęs (šiluminis apdorojimas). Emociniai stresai. jau po dešimties minučių suaktyvėja ir ima daugintis bakterijos. bakterijos. <.

bet ir faktorius. kurios energija sudaro cheminės jungties žiedą ir toliau dalyvauja bet kuriose energi­ jos reakcijose. didina entropiją ir nuslopina gyvybinius procesus. sintezei. Iš aukščiau išnagrinėto energijos pasisavinimo proceso aiš­ ku. KAIP SUSIDARO MAISTAS Pagrindinis energijos šaltinis Žemėje yra Saulė. tai yra paties organizmo audimų sinte­ zei ir energijos susidarymui. riebalų ir baltymų. Jeigu maiste yra medžiaga su dešiniuoju sukiniu arba nėra bioplazmos — tai. teikiančių energiją mūsų pačių specifinės rūšies angliavandenių. tam tikra energijos dalis prarandama.t. Šį teiginį jis sėk­ mingai taikė ir praktikoje. iš jų apie 25 — ląstelėse. skirtingai negu ATF. mums reikia maisto su kairiojo sukinio medžiaga ir turinčio daug bioplazmos. netirpsta ir to­ dėl nekeičia osmotinio ląstelių slėgio. Ugoliovo knygų. Energijos absorbavimas fotosinteze dalyvaujant vandenilio donorui — vandeniui gali vykti tik tri­ lypėje sistemoje. Tai įvyksta fotosintezės būdu. priešingai. kurį augalai pagamina ir savo. Tai energiją absorbuojanti fotosintezės reakcija. konservavimas ir t. Augaluose ATF molekulės panaudojamos riebalų ir anglia­ vandenių sintezei. rauginimas. Pirmasis apie maisto energetinį potencialą 1897 m. o 15 litrų — organizmo skys­ čiuose.).Kiekvieną gyvą objektą (dabar tai vadinama bioplazma) su­ pa laukas. kad augalinę žaliavą perdirbant į gyvūnų audinius. Būtent šitoks maistas mažina en­ tropiją (irimą) gyvojoje sistemoje (organizme). * Šie duomenys paimti iš akademiko A. troškinimas. keičiantis vidinę struktūrą (virimas. riebalų. Augalai suge­ ria visų pirma Saulės energiją. kepimas. iš vandens ir an­ glies dioksido susidaro organinė medžiaga ir išsiskiria laisvas deguonis. kai sužadinama chlorofilo molekulė. tad gali būti atidedami atsargai.) mažina jų energetinį potencialą.). vartodami gyvulinės kilmės maistą. Tačiau jau prieš daugelį tūkstančių metų apie tai žinojo Indijos išminčiai ir energiją maisto pro­ duktuose vadino „Odžasu". Vėliau. ėmė kal­ bėti šveicarų gydytojas M. rūkymas. daug ar mažai produktuose Odžaso. riebalų ir baltymų cheminių ryšių energija). Bircheris-Beneris. nuo jos atsiskiria vienas elektronas. ir viso gyvojo pasau­ lio reikmėms. Ga­ lutinis fotosintezės produktas yra daug energijos sukaupusi mo­ lekulė ATF (adenozintrifosforo rūgštis). sveriančio 65 kg žmogaus organizme yra maždaug 40 litrų van­ dens. dar netenka­ me energijos. Vartojant augalinį maistą. veikiantis vidaus terpę. skirstė juos į kategorijas. MAISTO SUDĖTIS Iš ko sudarytas mūsų maistas? Koks maisto komponentų vaid­ muo palaikant normalią organizmo gyvybinę veiklą? VANDUO 55—65 proc. Veikiant šviesos kvantams. kurie. marinavimas. teikiantis informaciją iš aplinkos vidinei organiz­ mo terpei. Priklausomai nuo to. o po to vėl iš jo audinių dėmenų sintetiname savo audinius. Jo prigimtis sudėtinga ir gyvybei nutrūkus išnyksta (23 pieš.t.* Augalinių arba gyvulinių produktų apdirbimas. Tad galima padaryti pačią svarbiausią išvadą: kad gyvybė nenutrūktų. Neorganinė materija tokio lauko neturi. Tai ir yra tas maistas (arba gerai organizuota auga­ linės kilmės angliavandenių. 157 . žmogaus organizmo sudaro vanduo. sūdymas. skaidome jį savo virškinimo trakte. kad jis galėtų kuo geriau prisitaikyti prie supančio pasaulio. Veikiant šviesai. baltymų ir t. organizme įvyksta at­ virkštinis procesas — nutrūksta energetiniai ryšiai tarp auga­ linės kilmės angliavandenių. Suaugusio. Šiems darbams neprilygsta šiuolaikiniai laimėjimai. Į kitą trofinės (maitinimo) grandinės grandį per­ duodama tik dalis akumuliuotos medžiagos (apie 10 proc. Augalinis ir gyvulinis maistas — ne tik organizmo energi­ jos ir statybinės medžiagos šaltinis. kuris priklausomai nuo spino (su­ kimosi į kairę arba į dešinę) pereina į tripletą (trilypę sistemą) arba į kurią kitą būseną. tad remsimės iš esmės jais.

organizmas nepasisavina. sa­ lotose. šaknimis ir lapais. tirpios medžia­ gos — 7—16 procentų. jis yra struktūrizuotas. Šviežių sulčių ir tirpsmo vanduo gydo ir jaunina organiz­ mą. naujausiais ir tiksliausiais metodais buvo aptiktas stulbinantis faktas: glaudžiai sąveikaudamas su biologinėmis molekulėmis. netirpios medžiagos — 2—8 p r o c . esančio organizme. „lengvas". ypač esantis gyvuose orga­ nizmuose. krentantis iš dangaus. Paprastas vanduo — chaotiška molekulių sankaupa. Štai kas apie vandenį rašoma „Čžud-ši": „Vanduo esti lie­ taus. kai jų sistemoje esantis vanduo yra „ledo" struktūros. geras ir toks „šaltas". Šis vanduo lengvai išgaruoja džiovinant. Be to. Vanduo yra pagrindinė terpė. po kurio laiko jo išgėrus ap­ ninka kirmėlės. Neorganinių mineralinių medžiagų. šulinių. upių. ši atmintis yra taip gerai „įrašyta". Beje. Vanduo. Vanduo. svo­ gūnų laiškuose. vandens kiekis jo kūne vis mažėja. Pirma. Nustatyta. o informacija. Mums tenka tik tos mineralinės medžiagos. apstu vai158 šiuose. Šios vandens „ledo" struktūros — „gyvybės matrica". pašalina kaip sve­ timkūnius. Orga­ nizmas griežtai reguliuoja kiekvieno organo ir kiekvienos ląs­ telės vandens kiekį. energijos atitekėjimas ir pasiskirstymas organizme. daržovėse ir. Toks „futliaras" molekulėms netinka. Atlikus fizikinį eks­ perimentą. ypač baltymų. tik ką išspaustose vaisių bei dar­ žovių sultyse. atsigeriame pačios geriausios rūšies vandens ir numalšiname troškulį. Daug vandens yra agurkuose. arbū­ zuose bei melionuose. Vanduo vaisiuose. ir paprasto vandens kokybė nevienoda. to­ dėl ji įsiurbiama palaipsniui. daržovėse yra laisvas ir junginiuose su koloidais. Valgydami sultingus vaisius ir daržoves. kurias prieš tai perdirbo augalai. Todėl biomolekulių ap­ rūpinimas vandeniu ir jų sugebėjimas sulaikyti vandenį daug didesnis. taip pat ir atitinkamas vandens kiekis — viena iš pačių pagrindi­ nių normalios gyvybinės veiklos sąlygų. o nauja­ gimio — jau 70 procentų. primena eliksyrą. Troškulį malšinti reikėtų būtent tokiu vandeniu. kad ištrin­ ti ją galima tik du ar net keturis kartus vandenį pavirinus. Be jų negalėtų egzistuoti jokia gyvybė Žemėje. Puikiausiomis savybėmis pasižymi tirpsmo vanduo. Bet kokia disimetrija (kaip ir struktūra) yra laisvos energijos šaltinis. medžiagų transportavimas ir kiti) — gyvybės pagrindas. na ir. Tų struktūrų dėka vyksta svar­ biausios gyvybei biofizinės ir biocheminės reakcijos. Švarios žemės vanduo. Gyvos molekulės tarp tokio vandens molekulių netinkamai išsidėsto ir todėl menkai jį su­ laiko. pasotina. iš 159 . kurią sukaupia vanduo. šparaguose. Laisvas struktūrizuotas vanduo esti vaisių ir daržo­ vių ląstelių sultyse. mineralinis ir medžių. atitekėdamas iš pačių žemės gelmių. bet malonus. esančio junginiuose. mine­ ralinių druskų ir kitų medžiagų. krentantis nuo snieguotų kalnų viršūnių. difuzija. Pelkių vanduo su vandens augalais. yra disimetriškas. viena iš organizmo senėjimo priežasčių — koloidinių medžiagų. rūgščių. sumažėjęs pajėgumas surišti didelį kiekį vandens. kopūstuose. atitinkančio išvardytus reikalavimus.Žmogui senstant. yra beskonis. Organizmo vidaus terpės pastovumas. Organizmas eikvoja savo energiją. Paly­ ginkime — 3 mėnesių vaisiuje yra 95 proc. šaltinių. Vandens. moliūguose. Tačiau jei toks vanduo ilgai stovi nevartojamas. vandens. struktūrizuotas vanduo. kurioje vyksta daugybė cheminių reakcijų ir fizikinių— cheminių procesų (asimiliacija. disimiliacija. Neorganines medžiagas pasisavinti sugeba tik au­ galai. „vėsus". Buvo atrasta vandens „atmintis". Daržovės ir vaisiai laisvo vandens turi daugiau ne­ gu vandens. yra geras. Ši eilė neatsitiktinė — pirmiausia išvardintas vertingiausias van­ duo. vanduo tarsi užšąla (įgyja ledo struktūrą). žinoma. sniego. širdies ligos. Daugumos autorių nuomone. Daržovėse ir vaisiuose toks vanduo sudaro 70— 90 p r o c . Vandens. Gyvos organizmo molekulės yra „uždarytos" ledo gardelė­ je — idealiai joms pritaikytame futliare. kad vandeniui suteik­ tų „ledo" struktūrą. kurio ne­ aplenkė saulė ir vėjas. pavyzdžiui. kad biologinė informacija gali būti transliuoja­ ma kristalinėmis vandens struktūromis. Mineraliniai vandenys gydo ne juose ištirpusiomis medžia­ gomis. pomidoruose. rabarbaruose. ištir­ pusių vandenyje. aguročiuose. jose yra ištirpusio cukraus. osmosas. žinoma. Nelaisvas vanduo negali būti atskirtas nuo jų junginio medžiagų neišardžius struktūros. kad „ugnis" jį vargiai besušildo.

kuriame maudosi gyvū­ nai. Hormoninė. nuo kurios priklauso tų junginių pagrindinės savybės. Cistinas 11. Baltymai sudaro apie 15—20 proc. hor161 BALTYMAI Baltymai — sudėtingi azoto turintys polimerai. Mūsų protėvių nuovokumas yra stulbinantis. žmogui pakanka to vandens. Argininas 9. Glicinas (glikokolis) 2. kamuoja troškulys. Šaltas vanduo padeda nualpusiems. o svarbiau­ sia — pritaikomas gyvenime. Tai yra svarbiausia kiekvieno baltymo charakteristika bei jo maistinės vertės kriterijus. priešingai. Kai organizmui ne­ pakanka vandens. 4. tulžies ir kraujo ligos. kiek buvo išeikvojęs. Leicinas 3. 5. valgyti mažiau kalio ir kalcio turinčio maisto. Fenilalaninas 6. įvairių au­ dinių (riebalai ir angliavandeniai tik 1—5 proc. kurį gauna su įvairiomis daržovėmis ir vaisiais. paratireoidinis hormonas. skatina virškinimą. sustabdo žag­ sėjimą. Baltymai dalyvauja kraujui išnešiojant deguonį. Transportinė. Glutaminas 6. Lizinas 4. organų ir tarpląstelinės medžiagos statybi­ nė žaliava. Paprasti fermentai yra gry­ nai baltyminiai junginiai. Amino rūgštys — organiniai junginiai. sukelia visas ligas. šalina vandenį.medžių pavėsio. 3. Alaninas 3. vemiama. nulemianti rūgš160 . kai svaigsta galva. Asparagino rūgštis 7. hipofizės hormonai. ypač pereinamuoju periodu. Histidinas (vaikams) Pakeičiamos 1. rekomenduojama apriboti druskos ir natrio turinčių produktų kiekį. kai kuriuos vitaminus. Glutamino rūgštis 5. Net kupranugaris dykumoje niekada negeria vandens atsargai. šalina gleives. Baltymai — pagrindinis visų be išimties da­ bar žinomų fermentų komponentas. svarbių ląstelių san­ darai ir jų funkcijoms. Prolinas 10. karštinė. o lygiai tiek. Štai kodėl sergant širdies ir inkstų ligomis. Atvėsintas virintas vanduo nedirgindamas gleivių varo tul­ žį. bet po dienos jis jau veikia kaip nuodas ir sužadina visas ydas". Sermas 4. riebalus. kuriuose yra kalio ir kalcio. druskingas vanduo. skatinamas vandens susilaikymas or­ ganizme.) masės. malšina vidurių pūtimą ir dusulį. Kalio ir kalcio druskos. 2. angliavandenius. Izoleicinas 2. Katalizinė. Tai žalingas įprotis. Metioninas 5. kadangi vanduo apkrauna širdį. taip pat re­ guliuojant visus apykaitos procesus ląstelėje. pagiringiems. inkstus ir pagreitina baltymų irimo procesą. Amino rūgščių sudėtis skirtinguose baltymuose nevienoda. tinęs molekulių savybes. Tirozinas PAGRINDINĖS BALTYMŲ FUNKCIJOS ORGANIZME 1. atliekantys lemiamą vaidmenį žmo­ gaus organizmui asimiliuojant maisto medžiagas. troškulį numalšinkite aukščiau nurodytais skysčiais. ir amino grupė ( — N H 2 — ) . reikia padidinti kiekį produktų su natriu. Esant normaliai oro temperatūrai ir vidutiniškam fiziniam krūviui. yra pagrindinė ląstelių. Baltymų polimerus dažniausiai sudaro 20 amino rūgščių: Nepakeičiamos 1. kuriuos sudaro dvi funkcinės grupės — karboksilo (—COOH—). Verdantis vanduo sušildo. Jei gerti visgi norisi. Kai augalinio maisto valgoma per ma­ žai. Didžioji hormonų dalis savo prigimtimi yra baltymai. Specifiškumo funkcija. Valinas 9. žmogus jaučia troškulį ir geria daug vandens. taip pat apsinuodijus. Triptofanas 8. kuriuose yra daug natrio druskų. Svarbu dar štai ką žinoti: vartojant produktus. kurių monomerai yra a-amino rūgštys. Šiai hormonų grupei priklauso insulinas. Asparaginas 8. Plastinė. Treoninas 7. Baltymai kartu su riebalais (fosfolipidais) „nubrė­ žia" kontūrus visų biologinių membranų. vartoti dau­ giau produktų. Neaprėpiama individualių bal­ tymų įvairovė ir unikalumas lemia audinių individualumą ir rūšies specifiką.

ištirpusį virškinimo sultyse. kur jie sudaro pagrindinę glitimo masę. Kodėl šitaip neatsitinka kitiems planetos gyventojams? Ma­ tyt. Pastarųjų metų tyrinėjimais įrodyta: gyvulinių baltymų bio­ loginis poveikis ir anabolinės (statybinės) savybės ryškesni ir įvairesni. visą gyvenimą. pri­ skiriami augalinių baltymų grupei. normas. Naujosios Gvinėjos papuasus. baltymų norma yra padidėjusi. treonino. kaip normali mikroflo­ ra atlieka „pagalbinio ūkio" vaidmenį. išvardijo daug bakterijų. Likusi dalis pūva ir maitina patogeninę mikroflorą. Šios rūgštys apskritai neįtraukiamos sudarant balty­ mų normas. Kodėl? Iki šiol buvo manoma (tai teigiama ir mitybos vadovėliuo162 se). o išeikvoja pusantro karto daugiau! Tai gal iš oro jis ima trūkstamus 10—15 gramų? Būtent — iš ORO! Mokslininkai M.monus ir kitas medžiagas. Šį poreikį lengvai galima patenkinti valgant augalinį maistą. Pa­ prasti globulininiai baltymai — pirmiausia albuminai. bei iš­ skirti iš jo baltymą. pasisavinama tik tiek baltymų. baltymus galima skirstyti į globulininius (jų molekulės yra rutulio formos) ir fibrininius (juos sudaro ištįsusios siūlo pavidalo molekulės). kad žarnų bakterijos priverstos naudoti atmosferos azotą. kukurūzų zeninas. naujų energijos ir žaliavų šal­ tinių paieškos. Bet štai paradoksas: baltymų problema jaudina ką tik nori. Pasaulio mokslininkai kruopščiai tyrinėja ži­ nomus baltymų šaltinius: mieles ir pelėsius. BALTYMŲ IR AMINO RŪGŠČIŲ POREIKIS Pasaulyje nėra vieningos nuomonės apie baltymų ir amino rūgščių. Todėl dabar vadinamoji baltymų problema yra svarbi. jį reikia maitinti — tai faktas. Jeigu šio santykio nepaisoma. buvo apstulbinti: papuasai net­ gi nesirūpina „baltymų pusiausvyra". Albuminai bei globulinai plačiai paplitę gamtoje ir sudaro pagrindinę kraujo serumo. reikalingų žmogaus organizmui. kurie bū­ tini organizmui. iš kurių jau gali „statyti" savo baltymus žmogaus organizmas. Papuasai daugiausia maitinasi batatais (saldžiomis bulvėmis).. miežių gordeinas. tik ne.. baltymo ener­ gijos. Papuasai vartoja šį racioną ne vieną tūkstantmetį ir sveikata nesiskundžia. Priklausomai nuo erdvinės struktūros. kai amino rūgščių pasisavinimą mažina ter­ minis apdorojimas. Pančišina. nereikalau­ jantis komentarų. kiaušinio baltymo baltymų dalį. Jeigu patenkiname mik­ robų poreikius. Prolaminams priklauso kviečių gliadinas. Papuasai šią taisyklę sėkmingai ignoruoja. Štai ką šia tema rašo natūralių sveikatingumo metodų ša­ lininkas natūropatas A.. tuo labiau kad jame yra daug įvairių amino rūgščių.. kurie surašyti į eilę pagal baltymų kiekį. pavyzdžiui. Tai akivaizdus pavyzdys. Šių baltymų amino rūgščių sudėtyje yra nedaug lizino.). Prolaminai ir gliutelinai.. pieno. kad dienos racione turi būti tiek baltymų. Juo labiau kad mes žinome apie papildomą amino rūgščių sintezę storojoje žarnoje. kiek reikalauja organizmas. — dar daugiau. tai nulemia maistas.." Toks neįprastas eksperimentas sumanytas pačios Gamtos. bet ypač dide­ lis gliutamino rūgšties kiekis. perdirbdamos jį į amino rūgštis — tas „plyteles". kiek užtenka C vitamino. mikroskopinius grybus ir bakterijas. kad mums reikia tik 4 proc. Privalote žinoti. ėmęsi tyrinėti jų mitybą. prolaminai ir gliutelinai. vandens augalus. Cuprunas straipsnyje „Ką pietų valgė papuasas?": „Žmogus auga. globulinai. esant tokiam baltymo ir C vitamino santykiui: kiek­ vienam organizmo gauto baltymo gramui — vienas miligramas C vitamino. 163 . kuriuose yra daug cukraus. augančio žmogaus. papuasas su mais­ tu gauna 20—30 gramų baltymų. aukštesniųjų grybų ir augalų micelį (grybieną — vert. o mikrobai labai skiriasi nuo tų. o jauno. kaip ir. Šie baltymai van­ denyje netirpsta. metionino ir triptofano. Natūralios mitybos šalininkams nurodome maisto produk­ tus.. Oleinikas ir S. Mūsų „civilizuo­ tame" pasaulyje. Moksli­ ninkai. jiems nesunku mus išmaitinti. aptinkami varpinių sėklo­ se. tai yra. esančių žmogaus žarnyne ir suge­ bančių fiksuoti oro azotą. krak­ molo ir taip mažai baltymų.. Specifinių baltymų — išnešiotojų dėka įvairios mineralinės druskos ir vitaminai patenka per ląs­ telių membranas ir vidaus ląstelių struktūras. pateikdami šiuos duomenis knygoje „Žarnyno disbakteriozė".

bet per kitas dvi tris dienas „žalia" varlė visiškai ištirpo. pri­ pildytą natūralių žmogaus skrandžio sulčių. Paaiškėjo. ypač jų jautrumas fermentams.Geriausias maistas: riešutai. tuo tarpu termiškai apdorotosios varlės struktūros išliko. skrandžio sultys indukuoja maisto virškinimą jo paties fermentais. INDUKUOTA AUTOLIZĖ A. 25 pieš. Indukuotos autolizės atveju įvyksta audinių „sprogimas" iš 164 vidaus. antra. mėsa.5—5. tam panau­ dojant gyvus objektus (kitus gyvūnus ar augalus). vi­ rintas ir pasterizuotas pienas. Ugoliovas aprašo tokį bandymą: „Į perregimą kamerą.5 pH terpėje (labai rūgščioje) suardo visas ląstelės struk­ tūras. 165 .). hidrolizės vyksta veikiant ne virš­ kinimo sulčių fermentams. bet autolizuoto audinio fermentams. kadangi autolizė indukuojasi visame maisto objekte. rūky­ mo. Veikiant rūgščioms skrandžio sultims visų pirma padidėja membranos pralaidumas. Indukuota autolizė esant 37—40 °C temperatūrai sustiprė­ ja. Šitas mechanizmas būdingas ir mėsė­ džiams. kad natūralūs baltymai. trečia. Ląstelės lizosomose yra fermentų — hidrolazių. Tik žmogus „pasmerkia" maistą terminiam apdorojimui. saulėgrąžos. Vadinasi. sūdymo ir t. taip jį neva page­ rindamas. Baltymų hidrolizė (virškinimas) vyksta skrandyje. Visų pirma gyvūnų virškinimas pagrįstas autolizė. gry­ bai. keičiasi baltymų ląstelės ir audi­ niai. daiginti grū­ dai. Per pirmąsias keletą valandų „apdorotos" varlės sausgyslių hidrolizė vyko greičiau. buvo patalpintos dvi varlės — viena „žalia". alaus mielės. o kita — iš anksto šiek tiek termiš­ kai apdorota. skaidosi kur kas greičiau ir ge­ riau negu denatūruoti (pakitę nuo terminio apdorojimo. žirniai. žarnyne (kasoje). Prastas maistas: visi javai. kurios 3. Dviem akivaizdžiais pavyzdžiais pailiustruosime termiškai apdorotų mėsos produktų kenksmingumą. šviežias pienas. nerupios kruopos. kad 50 proc.t. iš anksto termiškai neapdoroti.). Įvyksta visų ląstelės struktūrų skilimas. sūris. pupos. Geras maistas: kiaušiniai. keičiasi proteolitinių ir kitų fermentų aktyvumas. Paaiškėjo. ir žolėdžiams gyvūnams (24. kad skrandžio sulčių druskos rūgštis prasiskver­ bia į maisto ląsteles ir suardo lizosomas — specifinius ląstelės organus." Tuo remiantis buvo įrodinėjama. žuvis.

fermentai netenka aktyvumo. Kai maiste daug angliavandenių. Pagrindinis organas. 100 g mėsos jų yra 20 gramų. Biochemikas A. Tai ir atsakymas mėsiško maisto mėgėjams. Organizmas jį stengiasi pašalinti. Parūgštinę juos deguoniu.Virškinimo sulčių fermentai ypač reikalingi. azoto apykaitos intensyvumas sumažėja 18 procentų. ANGLIAVANDENIAI Angliavandeniai — organiniai junginiai. energi­ jos apykaita pagreitėja 10—20 p r o c . Angliavandeniai skirstomi į monosacharidus. kurią nau­ dojame. Štai ir aiškėja SDMV vaidmuo. Galutinis šių procesų. baltymo skilimas. vandens ir druskų balansas. šalinantis iš organizmo azotą. produktas — sudėtinga angliavandenio molekulė. kur patenka atliekami baltymai. Žaliuose la­ puose. skirtinga maisto rūšis skir­ tingai veikia šį procesą. Dėl SDMV reakcijos vyksta ne tik intensyvus amino rūgš­ čių. utilizavimas būtų spartus. vandenį. Tie 18 procentų. Baltymo molekulė — azotas ir angliavandenis. Prieš atsakydami į klausimą. Riebalai nelabai tedidina apykaitą. arba fotosin­ teze. au­ galų polisacharidai). kai valgomas mažai baltymų turintis mais­ tas. maisto kalorijų išeikvojama azoto suskaidy­ mui. ir spirito. Kiekvienas azoto atomas organizme ardo daug ATF ir neorganinio fosfato molekulių. Vidutiniškai žmogui per dieną reikia 30 g baltymų. nuo jo pirmiausia reikėtų atskirti azotą. kurie iš organizmo leng­ vai pašalinami. padės sustiprinti ir išgy­ dyti jūsų organizmą. Jei baltymą imtume naudoti kaip energetinę medžiagą. laikantis dietų. Žmogus ir gyvūnai angliavandenių nesintetina. Beje. riebalai. oligosacharidus ir polisacharidus. jog energi­ jos šaltinis — mėsa. o kai daug baltymų — dar daugiau — iki 40 procentų. — inkstai. kraujagyslių tonusas. Pargetis nustatė: jei maistą ruošiant tem­ peratūra aukštesnė negu 54 °C. teigiantiems. Praėjus maždaug 15—20 minučių po valgio. neturinčių lizosomų (jungiamojo audinio baltymas. o paskui angliavandenį naudoti kaip ši­ luminę medžiagą. Todėl nuo „viršplaninio" darbo jie greitai susidėvi. atsakysime į kitą klausimą: ką mes daugiausia naudojame „kurui"? Pagrindinis mūsų energijos tiekėjas — angliavandeniai. organizme ne166 gali kauptis azoto atsargos. kad struktūrų. Skirtingai negu angliavandeniai ir riebalai. Kuo galima paaiškinti tokį didelį energijos apykaitos paki­ limą valgant baltymingą maistą? Pirmiausia svarbu žinoti. kiek suaugęs žmogus išeikvoja maisto baltymų susidėvėjusių orga­ nizmo audinių „remontui" bei naujų statybai. sudarant racionalias dietas. Aukščiausias jos lygis būna po 3—6 valan­ dų ir išlieka 12—14 valandų. nukenčia hormoninės sistemos. A. Palyginus baltymo sintezės bei irimo greitį ir azoto apykai­ tą. kad tada. Monosacharidai (paprastieji angliavandeniai) — patys 167 . lyginant su pagrindine apy­ kaita. autolizė neįmanoma. Braunšteinas atkreipė dėmesį į tai. veikiant chlorofilui ir saulės šviesai. kad amino rūgščių (baltymų) pasisavinimui ir apykaitai reikia daug laisvos ener­ gijos. SPECIFINĖ DINAMINĖ MAISTO VEIKLA Specifine dinamine maisto veikla (SDMV) vadinamas medžiagų apykaitos paspartėjimas pavalgius. kad tik 4 proc. kuri vėliau išsilais­ vina skylant žmogaus organizme angliavandeniams. o kartais ją net stabdo. Labai seniai Rubneris bandymais įrodė. Joje Gamta sukrovė saulės energiją į cheminę. bet ir kinta gliukozės kiekis kraujyje. kuriuos sutaupėte pasi­ rinkę mažai baltymų turintį maistą. arba ketonų. nustatyta. Taigi po baltymingų pusryčių iš organizmo pašalinama apie 50 proc. gauname laisvą energiją. kuriuose yra dviejų tipų funkcinės grupės: aldehidų. ir kiek — ener­ gijos naudojimui. įvyksta daug pro­ cesų. bendros apykaitos energijos skiriama baltymų „statybai" ir prie­ augliui. vadinamų asimiliacija. padidėja energijos apykaita. ir anglies dvideginį. net 30—40 proc. kai baltymų maiste yra daug ir kai mažai. su maistu gauto azoto! Šitaip iššvaistoma daug energijos.

taip pat daug lėtesniu nei gliukozė fruktozės įsiurbimu žarnyne paaiš­ kinama tai. kad sergantys cukriniu diabetu fruktozę toleruoja geriau. dezoksiribozė ir taip toliau. Tolesnis krakmolo kelias — tai mono­ sacharidų kelias. Sacharozė. Šia aplinkybe. o iš nevirškinamų žmogui svarbi ląsteliena. tada fruktozės saldumas — 173 p r o c .paprasčiausi angliavandeniai. taip pat ji da­ lyvauja susidarant hemiceliuliozei. Monosacharidai ir oligosacharidai yra saldaus skonio. reikalingos ląstelėje vyks­ tantiems procesams. sirupe ir daigintuose kvie­ čiuose. Gliukozės ok­ sidacija susijusi su ATF kiekio padidėjimu. saldžiose daržovėse ir vaisuose. sudaryti iš daugybės monosacharidų. maltozė ir laktozė. Monosacharidai oksiduojasi greičiau. vykstant hidrolizei j dar papras­ tesnius junginius nesiskaido. Gliukozės taip pat yra sacharozėje ir maltozėje. šaknis. Dalis fruktozės kepenyse virsta gliukoze. aluje. Jie skirstomi į virškinamus ir nevirškinamus skrandžio—žarnyno trakte. Tam reikia insulino. o paskui patenka į organų ląsteles. Čia seilės dalį krakmolo pa­ verčia maltozė. o kaulavaisiuose (abrikosuose. kai nau­ dojame šviežias burokų ar cukrašvendrių sultis. maltozės ir galaktozės — 32 p r o c . O virtą krakmolą žymiausi natūropatai Vukeris ir Šeltonas vertina neigiamai. kur dalyvauja biologinės oksidacijos procesuose. salykle. Uogose sacharozės mažiausia. slyvose) — gliukozė. Žmogaus organizmui svarbiausi — sacharozė. o hidrolizė paverčia jį vandenyje tirpstančiu cukrumi. Jos labai reikia ansktyvajamc vaiko am­ žiuje. Ji lengvai virsta glikogenu. tačiau taip pat greitai oksiduojasi. kai pienas yra pagrindinis maisto produktas. Galaktozės yra pieno cukruje (laktozėje). skaidančio laktozę į gliu­ kozę ir galaktozę. Gliukozės ir fruktozės yra vi168 suose vaisiuose. Daugiausia maistinės gliukozės ir fruktozės yra meduje. Daugiausia jos yra cukruje. Žmogui svarbiausi — gliukozė. Patekusi į orga­ nizmą. šaltinis. Žmogaus orga­ nizme didelė jos dalis kepenyse virsta gliukoze. Oligosacharidai — sudėtingesni junginiai. hemiceliuliozė ir pektininės medžiagos. Fruktozė mažiau paplitusi. galaktozė. Žarnyne hidrolizė paverčia maltozę monosacharidais. persikuose. bet jai pasisavinti nereikia insulino. skrandžio—žarnyno traktas atsisako priimti pieną. Sėkliniuose dominuoja fruktozė. Maltozė (salyklinis cukrus) — tarpinis krakmolo ir gliko­ geno skilimo skrandžio—žarnyno trakte produktas. Fruktozės ir gliukozės kiekis jose maž­ daug vienodas. Tarkime. Sumažėjus arba iš viso nesant fermento laktazės. Polisacharidai saldžiu skoniu nepasi­ žymi. ribozė. Laktozė (pieno cukrus) — pagrindinis pieno ir pieno pro­ duktų angliavandenis. o baltymų ir riebalų oksidacijai reikia daug sudėtingų tarpinių procesų. Bet šis procesas įmanomas tik tada. Dėl aukščiau išvardytų savybių monosacharidai — grei­ čiausias ir kokybiškiausias energijos. Ji iš skrandžio—žarnyno trakto greitai įsiurbiama j kraują. yra svarbiausias čia vykstančios oksidacijos šaltinis. kuris lengvai prasiskverbia pro ląstelių membranas ir šitaip patenka į kitas augalų dalis — sėklas. Štai ką sako Vukeris: „Krakmolo molekulė 169 . kad sacharozės tirpalo saldumas — 100 pro­ centų. o laktozės — 16 pro­ centų. Virš­ kinami — krakmolas ir glikogenas. Krakmolas — pagrindinis angliavandenių tiekėjas. gliukozės — 81 proc. negu gliukozė. Gliukozė — visų svarbiausių polisacharidų — glikogeno. Paprasto cuk­ raus pasisavinimas — sudėtingesnis procesas. Ypač svarbi gliukozė centrinei nervų sistemai. Polisacharidai — aukštesnieji molekuliniai junginiai — polimerai. krakmolo ir celiuliozės — sudedamoji dalis. rūgščių ir enzimų veikiama sacharozė lengvai skaidosi į monosacharidus. Ten jie virsta fosfa­ tais ir patenka į kraują. Laisvos maltozės yra meduje. Skilimas prasideda dar burnoje. dėl to ir vadinami cukrumi. Gliukozė — leng­ viausiai ir greičiausiai žmogaus pasisavinamas energijos šalti­ nis. Jis su­ sidaro ir kaupiasi žaliojoje augalo dalyje mažų grūdelių pavida­ lu. kurie prasiskverbia pro žarnyno sieneles. susidarę iš ke­ leto (nuo 2 iki 10) monosacharidų likučių. Žmogaus organizme žalių augalų krakmolas nuolat skyla. Štai kodėl nepaprastai svarbu maistą gerai su­ kramtyti ir suvilgyti seilėmis (prisiminkite taisyklę — valgant negerti). gumbus ir kt. fruktozė.

6 mg. Krakmolo perdirbimas organizme daugiausia skirtas cuk­ raus poreikio patenkinimui. Nė viename iš įprastų tirpiklių jis ne­ tirpsta. Maltozė. Prisiminkite Pavlovo žodžius: „Riekelė duonos kasdieninės. Achrodekstrinas ir maltodekstrinas leng­ vai tirpsta bet kokiomis sąlygomis. Polisacharidų molekulių sudė­ tinga sandara — j ų netirpumo priežastis. turintis visas disacharidų savybes ir gerai tirpstantis vandenyje. Vadinasi. kurį sutirština išbrinkęs amilopektinas. maltodekstrinu. Ir kuo smulkesnio malimo mil­ tų duona. Jeigu negalite atsisakyti termiškai apdorotų krakmolingų produktų (kurie dar sunkiau pasisavinami negu „žali").. gaunamas iš susmulkintų ja­ vų grūdų endospermos. neleidžia dalyvauti virškinime.t. o pirminių dale­ lių — micelių. krakmolas rūgs­ ta. Veikiant fermentams (amilazei. 170 vyksta hidrolizė — krakmolas tampa amilodekstrinu. Storajame žarnyne ši masė netenka vandens. krakmolingų produktų (o ne 80 proc. normaliam maisto pasisavinimui reikalingi vitaminai ir mikroelementai. ypač kvie­ tiniai miltai. tarsi užteršia kraują. kurį lengva pažeisti. kvėpuosite lengvai ir džiaugsitės gera sveika­ ta. paruošia joms „podėlį". Voichaneno vadovėlį medicinos institutams „Mitybos higiena" ir perskaitykime skyrių apie krakmolą: „Žmogaus maisto racione vienai daliai krakmolo ten­ ka 80 proc. Galutinis dekstrinų kaitos etapas maltozė — salyklinis cukrus. tik ima brinkti (tam naudodamas skys­ tį iš organizmo). Į tai neatsižvelgus. veikiama fer­ mentų. su­ sidaro amilozės tirpalas. Šeltono rekomendacijos: „Daugiau kaip 50 metų higienos specialistai rekomendavo kartu su krakmolingų maistu vartoti daug šviežių daržovių sa­ lotų (išskyrus pomidorus ir žalumynus).7 mg. smarkiai besiskiriantys savo savybėmis. reikia sunaudoti daug biologiškai aktyvių medžiagų — vitamino B1 — 0. suvartojamo angliavandenių kiekio. Tokia tiršta tąsi masė vadinama kleisteriu (vaizdas ir mū­ sų skrandžio—žarnyno trakte). Cirkuliuojan­ tis kraujas turi tendenciją šitų „kruopų" atsikratyti. „priauga" prie žarnos sienelės ir tampa išmatų akmenimis. Piotrovskio ir V. B2 — 0. tampa gliukoze.netirpsta nei vandenyje. kurios perpildo mū­ sų organizmą ir sukelia nesibaigiančią slogą bei peršalimus. tuo kokybiškesnis kleisteris. nes jų poveikis organizme susijęs. Krakmole yra dvi polisacharidų frakcijos — amilozė ir amilopektinas. Iš pradžių susidaręs amilodekstrinas tirpsta tik karštame vandenyje. atsirandan­ tis gaminant tešlą ir sudarytas daugiausia iš baltymų. Miltų ir grūdo cheminė sudėtis labai skiriasi. nei spirite. nei eteryje. Jei per dieną suvalgysite tik 20 proc.. Netirpios krak­ molo dalelės. kurioje yra daugiau ar mažiau jų ge­ malų ir apvalkalėlių priemaišų. netei­ singai vartojant vandenį. po to — eritrodekstrinu. Kokius krakmolingus produktus geriausia vartoti? Mes val­ gome labai daug duonos. Todėl krakmolą veikiant karštu vandeniu. kuriose yra labai daug molekulių (jas Vukeris vadina „kruopomis"). Amilozės krakmole yra 15—25 procentų. patekusios į kraujotakos sistemą. Nuo fi171 . Tokios salotos turi la­ bai daug vitaminų ir mineralinių druskų".6 mg. Miltai — maisto produktas. kad jo tirpalas — ne iš atskirų krakmolo molekulių. Krakmolas gliukoze tampa palaips­ niui. Jis užkemša dvylika­ pirštės žarnos ir toliau esančių plonosios žarnos skyrių mikrogaurelius. visai neseniai mokslininkai nu­ statė: kad organizme susidarytų 1000 kalorijų iš 250 gramų baltymo ar angliavandenių. sudarydamos jame savotiškas „kruopas". Tai ilgas ir sudėtingas procesas. Kai vartojamas krakmolingas maistas. Krakmolui būdingas tik koloidinis tirpumas. sudarydama skaidrų koloidinį tirpalą. Krakmole yra daug monosacharidų molekulių. Be to. iškeptos iš miltų. B3 (PP) — 6. pūva ir nuodija mus. Krakmolas ir jo poveikis saugant mūsų sveikatą dabar yra labai svarbus. Beveik kiekvienas iš mūsų kasdien atsikrenkščiame krakmolingomis gleivėmis. Būdinga kvietinių miltų ypatybė —jų glitimas. diastazei) ir rūgštims. o eritrodekstrinas — ir šaltame." Todėl kruopščiai jį išnagrinėsime.) ir derinsite su jais atitinkamas biologiškai akty­ vias medžiagas. Gal daktaras Vukeris sutirštino spalvas? Imkime K. Krakmolo grūdelyje yra 75—85 proc. Ji tirpsta karšta­ me vandenyje (80 °C). Karštame vandenyje jis netirpsta. achrodekstrinu. štai jums G. Dėl to padidėja tirpumas vandenyje. sukietėja kepenų audiniai". Koloidinių krakmolo tirpalų tyrinėjimas parodė. C — 25 mg ir t. amilopektino.

keičia spaudimą virškinimo sistemos organų ertmėje. nesudaro glitimo. šviežiuose ir džiovintuose vaisiuose. daugiau cukraus. Veikiant kasos fermentams. O štai kokie A. diabetą. burokėliai ir kt. poringumas ir iškilimas. iš jų angliavandenių — 17. 172 Maistiniai pluoštai — celiuliozė. Susipažinkime su šiuo maisto produktu nuodugniau. apipuvusiuose ir sudygusiuose gumbuose.žinių glitimo savybių priklauso duonos elastingumas. c) maistiniai pluoštai adsorbuoja tulžies rūgštis ir paskirsto jas visame virškinimo trakte. turi ma­ žiau baltymų. Šviežios bulvės (iki rugsėjo 1 d. sutrinka ne tik tulžies rūgščių apykaita (nuo to kraujyje sumažėja hemog­ lobino). ir rupius (morkos. Kaip matyti iš šios trumpos apžvalgos. turinčių natūralios gliukozės. Taip prasideda pirma pačios įvairiausios patologijos grandi­ nės grandis. 50 proc į žarnyną patekusių maistinių pluoštų suvirškinti padeda sto­ rosios žarnos mikroflora. net nuodingos me­ džiagos — solanino. Todėl gali­ ma apsinuodyti. kad maistui vartojant produktus. kad ne­ sutriktų ne tik virškinimo sistemos. kurie lengvai skaidosi ir pakankamai gerai pasisavinami. sumažėja fermentinio sluoksnio pajėgumas. e) maistinių pluoštų įtaka bakterijų terpei žarnyne. tarp jų ir egzogeninius bei endogeni­ nius toksinus. Maistinius pluoštus sąlyginai galima suskirstyti į švelnius (bulvės. todėl negali pakenkti). kurios pa­ dėtų ištuštinti skrandį. hi­ pertrofiją. Didžiausias cukraus kiekis yra daržovėse. iš jų angliavandenių — 12. abrikosai ir kiti panašūs produk­ tai). sorų miltams. ir jie bus puikiai pasisavinami. Kai nėra maistinių pluoštų.): valgomoji dalis — 75 proc. kvietines. gali atsirasti storosios žarnos ar kitų žarnyno skyrių vėžys. ląsteliena. Ypač jo daug virkščiose ir uogose. Jie geba adsorbuoti ir pašalinti iš orga­ nizmo įvairius junginius. Ruginiai miltai nuo kvietinių skiriasi gleivėmis. taip pat dai­ gintuose grūduose. sutrinka virškinimas prie žarnų sienelių ir maisto medžiagų įsiurbimas. Tai susiję su maistiniais pluoštais ir tul­ žies rūgščių apykaita. Kai žarnų mikrogaurelių mažiau. Maistiniai pluoštai reikalingi. 173 . pagreitinti įsiurbimą plonojoje žarnoje ir pernešti maistą per visą skrandžio—žarnyno traktą. ryžių. bulvės — nelabai vertingas produktas. iki kovo 1 d. plačiai pasklidę augalų audiniuose. Šviežios bulvės (nuo rugsėjo 1 d. b) maistiniai pluoštai sulaiko vandenį (padeda išvengti iš­ matų akmenų). fruktozės ir sacharozės. Jų paskirtis: a) suformuoti tokias (kitokių rūšių) struktūras. Bulvėse yra krakmolo (18—20 p r o c ) . iki sausio 1 d.8 proc. hemiceliuliozė ir pektinai. veikiami bakterijų. iš jų angliavandenių — 15. kopūstai. Yra žinomas ir antitoksinis mais­ tinių pluoštų efektas. mažėja choleste­ rino kiekis kraujyje. Tai labai veikia steroidų pašalinimą su išmatomis ir cholesterino apykai­ tą. lingino antioksidacinis efektas.8 proc. Daugelio šalių maisto pramonė intensyviai papildoma maistiniais pluoštais.) — prasčiau pasisavinami. Stenkitės dažniau vartoti produktų. Pa­ sirodė. elektrolitų sudėtį ir fekalijų masę (didina jų svorį). Didinant maistinių pluoštų kiekį racione. h) maistinių pluoštų trūkumas sukelia aterosklerozę. pažalia­ vusiuose. bet ir cholesterino bei steroidinių hormonų apykaita. Gaurelių apvado struktūra gali atsistatyti pasigy­ džius dieta be glitimo. Kai virškinimo traktas veiks be sutrikimų. Bulvės — kaip ir duona — užima svarbią vietą mūsų mi­ tyboje. d) didelę reikšmę elektrolitų apykaitai organizme ir skran­ džio—žarnyno trakte turi rūgščių polisacharidų — katijonų apykaitos pobūdis. kukurūzų. kurį geriausia valgyti tik iki sausio 1 die­ nos. Glitimas nebūdingas ir avižų. Kaip krakmolingus produktus rekomenduojama vartoti kruo­ pas: avižines. g) kai nėra maistinių pluoštų. o paskui vėl jas įsiurbia. Bulvės nuo sausio 1 d. bet ir viso organizmo funk­ cijos. turinčius glitimo. su­ trinka normali žarnų mikrogaurelių struktūra —jie atrofuoja­ si. Ugoliovo glitimo tyrinėjimų duomenys. obuoliai. Šviežiose bulvėse taip pat yra solanino (bet jo yra labai nedaug.): valgomoji dalis — 85 proc. angliavandenių hidrolizė vyks­ ta burnos ertmėje ir žarnyne.: valgomoji dalis — 70 p r o c . Štai dar keli įdomūs duomenys.6 proc. grikių. sunkiuosius metalus. Geriausiai maistiniai pluoštai pasisavinami storojoje žarno­ je.

Išvardytų nesočiųjų rūgščių svarbiausios biologi­ nės savybės — jų kaip struktūrinių elementų dalyvavimas di­ delio aktyvumo kompleksuose — (fosfolipiduose. Gyvuliniai riebalai turi toksinių intarpų. Augaliniai riebalai yra didesnės energetinės vertės. Dauguma iš jų susiję su baltymų nešėjais. Rafi­ nuoto aliejaus. Vitami­ nų paskirtis — padėti organizmui ekonomiškai. Maistui vartojant daug riešutų. todėl jie vadinami „audinių hormonais". Kai stinga vitaminų. kurie jį ga­ dina. maistui vartoti nereikia.y. Skildami jie išskiria dukart dau­ giau energijos (1 g — 9 kilokalorijas) negu baltymai ir anglia­ vandeniai. Kai nesočiųjų riebiųjų rūgščių nepakanka. kurie skaidosi ir patenka į organizmą. sun­ kiau susitraukia miokardas. Knygos autorius 175 . vandenilio ir de­ guonies. augaliniai — E vitaminu. Prostaglandinų poveikis pana­ šus į hormonų poveikį. Riebalų hidrolizė vyksta dvylikapirštėje žarnoje. ir žmo­ gaus) yra „rezervuaras". alyvuogių. 174 Riebalai turi riebaluose tirpstančių vitaminų. Tyrimų duomenimis. sviestas).). jungiamajam audiniui ir kt. kad atsikratytų toksinų. dalyvau­ jančioms reguliuojant daugelį trombocitų ir kitų. kad orga­ ninės maisto medžiagos išskirtų būtiną energiją. lipoproteiduose ir kt.). Riebalų dienos norma — 25—30 g aliejaus ar sviesto. linolininė ir arachidinė — yra nepamainomos mityboje. Riešutų aliejus yra gerai pasisavinamų emulsinių riebalų šaltinis.RIEBALAI Riebalai — medžiagos. taukai. kaupiasi oksidacijos produktai. Nesočiosios riebiosios rūgštys teigiamai veikia kraujagyslių sieneles. teisingai ir iki galo sunaudoti pagrindines maistingąsias medžiagas. neturintys energetinių ir plastinių savybių. ypač prostag­ landinų. Gyvuliniai riebalai aprūpina organizmą A ir D vitaminais. juos kaupia riebaliniame audinyje. Esama ryšio tarp nesočiųjų riebiųjų rūgščių ir B grupės vitaminų apykaitos. netekusio mikroelementų ir vitaminų. Prostaglandinų sin­ tezė priklauso nuo organizmo aprūpinimo šiomis rūgštimis. gyvybinių procesų. Todėl organizmas. kadangi jame pati mažiausia medžia­ gų apykaita. Geriausia vartoti šaltų presavimo būdu gautą aliejų. patenkantys iš išorės su maistu. turintys dau­ giausia nesočiųjų riebalų rūgščių. kadangi organizme ne­ sintetinamos ir todėl turi būti gaunamos su maistu. žmogaus organiz­ me ne sintetinami. Prostaglandinams ši rūgštis sutei­ kia daug biologinio aktyvumo. Pagal riebalinių rūgščių sodrumą riebalai skirstomi į dvi dideles grupes: kietieji riebalai (lašiniai. į racioną įtraukti ko­ kių nors aliejų nebūtina. Arachidinė rūgštis padeda susidaryti medžiagoms. kur jie „palaidojami". labiausiai tinka organizmui provitaminai. riešutų ir kt. Jos padeda cholesterinui greičiau tapti folinėmis rūgštimis ir pašalinti jas iš organizmo. VITAMINAI Vitaminai — organinių medžiagų junginiai. Nustatytas nesočiųjų riebiųjų rūgščių ryšys su cholesterino apykaita. ir skystieji riebalai (įvairūs aliejai — saulėgrąžų. slopinama reprodukcinė funkcija. Tokiame aliejuje nesočiosios riebiosios rūgštys greitai oksiduojasi. Vitaminai susidaro augalų ląstelėse ir audiniuose biosinte­ zės būdu. kurie turi sočiųjų riebalų rūgščių. Fiziologinis šių rūgščių vaidmuo ir biologinė reikšmė yra daugialypė. sumažėja augi­ mo intensyvumas ir atsparumas nepalankiems išoriniams bei vidiniams faktoriams. mat sintetinami iš fosfolipidų membranų. sutrinka sveikata. su­ sidaro fotosintezės būdu žaliojoje augalų dalyje. didina jų elastingumą ir mažina pralaidumą. o paskui kau­ piasi vaisiuose ir jų sėklose. t. Šios rūgš­ tys pagal savo biologines savybes priskiriamos prie gyvybiškai būtinų medžiagų ir netgi traktuojamos kaip vitaminai (F vita­ minas). Tai būtinas elementas susidarant ląstelių membra­ noms. atsiranda odos ligos. kuriose yra anglies. Pusiau sočiosios riebalų rūgštys: linolio. Juk riebalinis audinys (ir gyvulių. Mažų dozių poveikis — biolo­ ginis.

oro deguonies poveikiui. kepenims ir antinks­ čiams. B t (karnitinas). N (lipoinė rūgštis). Pagal tai jie skirstomi į dvi dideles grupes: vandenyje tirpstančius ir riebaluose tirpstančius. A provitaminai (karotinai). Štai ko­ dėl preparatai iš šių gyvūnų kepenų (pavyzdžiui. kad šienligės piepuolį galima visiškai įveikti. regėjimui naktį. B 3 (pantoteninė rūgštis). Ypač daug A vitamino yra jūros gyvūnų kepenyse. Karotinas virsta A vitaminu plonųjų žarnų sienelėse ir kepenyse. bendrą organizmo tonusą. jos funkcijos. gali atsirasti įvairių kompli­ kacijų. H (biotinas). carota —„morka") —angliavandenių junginiai. Augaliniai pigmentai karotinoidai — A provitaminas. B 2 (riboflavinas). Grynojo pavidalo A vitaminas — kristalinė. D vitaminas (kalciferoliai). skeleto formavimuisi. U (S=metilmetioninsulfonio chloridas). Hj (para-aminbenzoinė rūgštis). Jo stoka gali sukelti ausų in­ fekcijas ir pažeisti klausos mechanizmą.3 mkg 177 . B 4 (cholinas). PP (nikotino rūgštis). F (pusiau sočiosios riebiosios rūgštys). ge­ rai tirpstanti riebaluose. Vitaminai klasifikuojami remiantis jų tirpumo vandenyje ir riebaluose principu. A vitaminas Jo yra tik gyvūninės kilmės produktuose. 176 B 8 (inozitas). Trūkstant vitaminų pailgėja sveikimo po ligos periodas. šio skyriaus pabaigoje). šviesiai geltonos spalvos medžiaga. B 1 5 (pangamo rūgštis). epiteliniam audiniui. Nustatyta. Pavyzdžiui. Riebaluose tirpstantys vitaminai A vitaminas (retinolis). P (bioflavonoidai). K vitaminas (fitochinonas). padedančių organizmui nesenti. C (askorbinlnė rūgštis). suvartojus 150 000 ME* A vitamino. Tai vienas iš vitaminų. Ka­ rotinoidai (lot. Riebaluose tirpstantys vitaminai yra membraninių sistemų dalis. Į vitaminus panašios medžiagos B ] 3 (orotono rūgštis). be to. Ypač A vitamino reikia skydliaukei. Vandenyje tirpstantys vitaminai Bj (tiaminas). Regėjimo prisi­ taikymas prie skirtingo apšvietimo tęsiasi apie 8 minutes (kai A vitamino atsargos normalios) ir 30—40 minučių. A vitaminas reikalingas. atsparumą. A vitaminas sėkmin­ gai taikomas gydant alergiją. B 1 2 (cianokobalaminas). augimo pro­ cesams. ultravioletinių spindulių. B g (piridoksinas).susistemino pagrindines vitaminų nepakankamumo rūšis (žr. kad nesu­ triktų biologinės membranos būklė. E vitaminas (tokoferolis). jo injekcijos pailgina bandomųjų gyvūnų gyvenimą. Slaptos vitaminų stygiaus formos neturi jokių išorinių po­ žymių ar simptomų. * 1 ME — 0. be kurios jos negalėtų optimaliai funkcionuoti. B c (folinė rūgštis). 1 lent. „Katrex" — iš Juodosios jūros ryklio katrano kepenų) labai vertingi. kai jo atsar­ gos perpus sumažėjusios. kurie augaluose paprasta: jungiasi su baltymais. bet neigiamai veikia darbingumą. Kartu su C vitaminu A vitaminas sumažina lipoidinlų nuo­ sėdų kiekį kraujagyslių sienelėse ir cholesterino kiekį kraujo serume. Vandenyje tirpstantys vitaminai dalyvauja fermentų struk­ tūroje ir funkcijose. Fiziologinė A vitamino reikšmė. A vitaminas ypač svar­ bus augančiam organizmui. A vitamino reikia ir ausims. Neatsparus rūgščių.

Net gali sulėtėti organizmo reakcijos (sportininkų dėmesiui). o tai praktiškai nerealu. rūgštys. Karotino kiekis žmogaus kraujo plazmoje svyruoja tarp 80 ir 230 mg ir priklauso nuo maisto. karotinas lengvai suyra. yra pagrindinis jo cheminio stabilizavimosi faktorius. 178 A vitamino atsargas mažina alkoholis. nors jų maiste nėra pieno. Tirpale. Atsargos kepenyse gali sudaryti 500 dienų A vitamino po­ reikio rezervą. A vitamino nepakankamumo poveikis labai platus. nes reika­ lingas labai didelis kiekis. sviestas. nors yra didelės atsargos. sviesto. * Šią vertingą informaciją apie karotiną autorius paėmė iš M. o ne iš vitaminingos dietos. arba padarė daugiausia eismo pa­ žeidimų. stearinas. A vitamino poreikis — 1. mintančių neglūdintais ryžiais. Vaiko organizmas jį pasisavina prasčiau negu suaugusiųjų. Jos ten atidedamos kaip aukštesnės riebalinės rūgštys — oleinas. Aliejinis beta-karotino tirpalas dukart mažiau aktyvus ne­ gu A vitaminas. Atkreipsim dėmesį į tai. kuri organizme ne­ virsta A vitaminu. Re­ guliariai ir saikingai vartoti oranžines morkas ir jų sultis reko­ menduojama tam. Manoma. žuvų taukai. ir 1/3 šio poreikio turi patenkinti A vitaminas. Javos saloje tarp kaimo gyventojų. Vaikų. kai numirė. bis­ mutas. didelis baltymo dietoje sumažėjimas (nuo 18 iki 3 pro­ centų) sumažina šio vitamino sankaupas kepenyse daugiau nei du kartus. Jiems kasdien davė po 150 000 ME A vitamino. buvo visiš­ kai geltonos spalvos. Sergant kai kuriomis ligomis — egzema. Jį naikina oro deguonis. kurio būna vaisiuose. kad A vitaminas kepe­ nyse kaupiasi iš karotino. Fiziologinė reikšmė. Tai visų pirma galimybė sumažinti kancerogeninę riziką nuo apšvytinimo ir tabako dūmų regulia­ riai valgant morkas. grieti­ nėlė. Nemažai vitamino A prarandama terminio maisto apdorojimo metu. Pasisavinant karotiną ypač svarbus tulžies kiekis žarnyne. Apkartusiuose riebaluose A vitaminas taip pat žūva. Didžiosios Britanijos laikraštis „Times" pranešė apie 48 me­ tų mokslininko B. labai mažai kiaušinių. 179 . ultravioletiniai spinduliai.Vakarų gydytojai A vitaminą vadina „pirmąja gynybos nuo ligų linija". kancerogenai. šviežiomis daržovėmis ir vaisiais. Apskritai A vitamino deficito problema aktuali visame pa­ saulyje. oranžinis pigmentas. Todėl A vitaminu net gydoma. Vokietijoje buvo atliekami bandymai su 152 vairuotojais.5 mg per parą. oranžiniuose-geltonuose žiedlapiuose. kad sumažėtų ankstyvo senėjimo ir navikų rizika*. nustatyta. ir tai. ir galbūt dėl šios prie­ žasties. kad B. širdyje. kaip tvirtina Transporto psichologijos institutas. sėklidėse. Brauno mirtį. nervų audiny­ je. jų normali veikla — pirmoji sveikatos sąlyga. nepastebėta hipervitaminozės reiškinių. ypač JĮ paveikus ultravioleti­ niais spinduliais ir deguonimi. spru (tropinė li­ ga) — karotino kiekis kraujyje tesudaro 8—30 mg. Gydytojas teigė. Vilenčiko knygos „Biologinio senėjimo ir ilgaamžiškumo pagrindai". sveikos mitybos šalininkas. Straipsnyje „Morkų dieta pra­ žudė mokslininką" buvo rašoma: „Kaip parodė tyrinėjimai Kroidone. kaulų čiulpuose. kad karotinas stimuliuoja lytinių hormonų poveikį. Svarbiausias A vitamino šaltinis: kepenys.56 litro) morkų sulčių. arba 40 suaugu­ siojo normų iš karto!). Štai vienas tokių atvejų. kurie arba neiš­ laikė vairuotojų egzaminų. kiaušidėse. kiaušinio trynys. o 2/3 — beta-karotinas. labai sustipri­ no jų sugebėjimą vairuoti. A vitamino hipervitaminozė pasitaiko labai retai. Baltymas. palmitinas. susijungęs su karotinu. Priešingai. Žmogaus organizme karotinas kaupiasi kepenyse. per dieną išgerdavęs po 8 pintas (pinta= 0. kadangi organizmo dangos ir epitelis kūno viduje. Karotinas Karotinas — nesotusis angliavandenis. atlieka ypatingas apsaugines funkcijas. Indijoje vienerių—pen­ kerių metų vaikams kas pusę metų skiriamas vienkartinis 60 miligramų A vitamino davinys (200 000 ME. Braunas mirė ap­ sinuodijęs A vitaminu". sūris. odoje — y p a č pėdose ir delnuose. sergamumas akių ligomis sumažėjo 75 procentų. kad A vitaminu ten apsirū­ pinama pakankamai. Beta-karotino dalis. gavusių dvi dozes. A vitamino stokos požymių nepastebėta.

kurio­ se yra daug morkų. E vitaminas fiziologiškai reikšmin­ gas antitoksiniu membraninių lipidų (riebalų) poveikiu. ypač šaltalankių aliejuje. ypač A vitaminui. Didelės karotino dozės nėra kenks­ mingos ir A hipervitaminozės nesukelia. nėštumo metu. jo pasisa­ vinama tik 1—2 procentai. svieste. kepenyse. ypač liaukų. Ant dantų seilėms veikiant susidarę akmenys. neleidžiančios atsirasti rachitui. kiaušiniuose. neišvengiama pačių įvairiausių ligų. arba gerkite morkų sulčių. kurio ypač daug odoje. ir polipai. susidaro cholekalciferolis (D3 vitaminas) iš savo provitamino. žuvų taukuose. an­ ginos. Jei jis nesuspėja visiškai atsistatyti." Būtent šiuose produktuose karotino yra pakankamai. daug 40—60 metų vyrų tampa invalidais. Daug D vitamino yra grūdų gemaluose. A vitamino ir karotino svarbą mūsų mitybai patvirtina to­ kie faktai. ypač kalcio jonų ir kitų katijonų pralai­ dumui. Svarbiausia tokoferolių savybė — pa­ dėti kauptis vidaus organuose riebaluose tirpstantiems vitami­ nams. vaikams iki trejų metų — 400 ME. būklė ir veikla. Tokio mitybos režimo laikėsi Polis Bregas. Ši E vitamino savy­ bė plačiai taikoma sporto medicinoje kaip būdas raumenų veik­ lai skatinti. kopūstai ir žalumynai. D vitaminas Žinoma maždaug septynios medžiagos. skatina jų veiklą. plaučių uždegimo. Augaliniuose orga­ nizmuose yra ergosterino — D provitamino. Pagal biologinį poveikį to­ koferoliai skirstomi į vitamininio ir antioksidacinio aktyvumo medžiagas. sportuojant. Štai ką jis rašo savo garsiojoje kny­ goje „Badavimo stebuklas": „Kai atsikeliu. E vitaminas glau­ džiai susijęs su biologinėmis membranomis. Prisimin­ kite skyrių apie virškinimą: kaip greitai nusilupa skrandžio— žarnyno trakto epitelis. ir piktybiniai navikai. moliūguose. Jos gali sutrikdy­ ti ląstelės funkcijas ir vėliau ją sunaikinti. ausų uždegimo.Dirbtinį karotiną vartojant labai didelėmis dozėmis. Paprastai tai būna švie­ žių daržovių salotos — morkos. Beta-karotino paros norma — 6000 ME. A vitamino ir karotino deficito priežasčių begalės: nepilna­ vertė mityba. D vitaminas skatina kalcio ir fosfo180 ro druskų įsiurbimą iš žarnyno. jų funkcija. Tyrimų duomenimis. taip pat apsaugo eritrocitus. Fiziologinė reikšmė. A vitamino pasisavinimo sutrikimai. Odą veikiant ultra­ violetiniais spinduliais. E vitaminas E vitaminas vadinamas tokoferoliu. Tokoferoliai spartina ATF sintezę. Fiziologinė reikšmė. padeda kauptis kauluose kal­ cio fosfatui. D vitaminas tarp jų svarbiausias. E vitaminas skatina ilgaamžiškumą. o lotyniškai ferre „atnešti") — atsklei­ džia E vitamino svarbią reikšmę organizmo dauginimosi funkci181 . ypač intensyviai treniruojantis. Tokoferoliai dalyvauja baltymo apykaitoje. hipofizės. vy­ resniems negu trejų metų vaikams yra 100 ME. ir su­ trikęs virškinimas. Jo pavadinimas (grai­ kiškai toko „palikuonys". kad nuo toko­ ferolių labai priklauso endokrininių sistemų. esant gleivinės degeneracijai ir uždegimams. Gydymosi tikslais arba profilaktiškai D vitaminą reikia var­ toti atsargiai. Nustatyta. nuo slogos. Būtina D vitamino paros norma suaugusiems žmonėms. yra paslėptų patologinių procesų išorinis požymis: dėl su­ trikusios medžiagų apykaitos. bronchito. vaikams (2—5 me­ tų) intensyviai augant ir lytinio brendimo metu. alaus mielėse. Profilaktiškai per pusryčius visada valgykite salotų. Ląste­ lių vidinių lipidų oksidacija sąlygoja toksinių medžiagų susida­ rymą iš oksiduotų nesočiųjų riebiųjų rūgščių. piene. stiprina dantis ir saugo nuo rachito. nes jis toksiškas. Tai ir įvairios opos. inkstuose susidaro akmenys. morkose. žaliuose lapuose. Pakankamas to­ koferolių kiekis padeda tvirtėti raumenims. kurių priežastis — A vita­ mino trūkumas. kaip teigia specialis­ tai. Šios toksinės me­ džiagos slopina fermentų ir vitaminų poveikį. Nustatyta D vitamino svarba ląstelėse membranų ir subląstelinių struktūrų kai kurioms savybėms. maždaug po valan­ dos pirmą kartą tą dieną sėdu valgyti. treniruojantis. antinksčių ir skydliaukės. mažai A vitamino ir karotino turintys produktai. perdozavimas susirgus. apsaugo juos nuo pervargimo ir nusilpimo. Daug beta-karoti­ no rūgštynėse.

neužmirškite B grupės vi­ taminų. B 2 vitaminas būtinas angliavandenių. Fiziologinė reikšmė. B 2 vitaminas — viena iš sudėtinių flavoproteidų dalių. kvėpavimo fermentų dalimi. Trūkstant Bj vitamino. padidėja ir B 2 vitamino poreikis. pagerina regėjimą naktį. kad būtų išsaugotos struktūrinės. fermento. vitamino biologinio veikimo sritis — jo.jai. kopūstuose. kai žarnyne mikroflora jo nesintetina.6 mg tūkstan­ čiui kkal). Saulės šviesos veikiami jį sintetina žali augalų lapai.5 mg per parą). Svarbiausia B. Bj vitaminas veikia virškinimo organus. 182 IV. žarnų sienelėse. Taip pat jis dalyvauja fermentacijos sistemose. pernešančių deguonį. vitaminas — bespalviai mielių kvapo kristalai.3—2. galimas deficitas. reguliuojančiose oksidacijos ir audinių atstatymo procesus (kvėpavimas ir jo treniravimas). Jo daug aliejuje. K grupės vitaminai dalyvauja krau­ jo krešėjimo procesuose. sunkiai tirpstantys vandenyje. E vitamino paros norma suaugusiam žmogui — 12—15 mi­ ligramų. kad neatsikosėtumėte gleivėmis. PP vitaminas — vienas iš fermen­ tų. Fiziologinė reikšmė. Grynas B.8 mg 1000 kkal. pagreitina skrandžio turinio evakuaciją. gana atsparūs aplinkos poveikiui. B 2 vitamino paros norma — 0. todėl padeda ląstelėms kvėpuoti. padeda ryškiai matyti spalvas. Bj vitaminas Sis vitaminas priskiriamas prie sieros turinčių medžiagų. Daug B 2 vitamino yra kiaušiniuose. Dažniausiai K avitaminozę su­ kelia kepenų ligos. žūva 10—30 proc. Bj vitamino (jei­ gu nenaudojami cheminiai ir šarminiai kepimo milteliai). spermos susi­ darymo procesams. žaliose daržovėse. svarbiausia žarnų ląstelė storojoje žarnoje. kepe­ nyse bei kraujo ląstelėse šis vitaminas virsta aktyvia medžia­ ga — kofermentais. lengvai suyrantys šviesoje. dilgė­ lėse. Kai maiste daug angliavandenių. nepakankamai pasisavina­ mi angliavandeniai. Maitinantis riebiai taip pat smarkiai padidėja B 2 vitamino poreikis. organizme kaupiasi jų tarpinės apykaitos produktai — pieno ir pirovynuogių rūgštys. daigintuose grūduose. K vitamino yra žaliuose salotų lapuose. B2 vitaminas teigiamai veikia regos organus. PP vitaminas PP vitaminas — balti bekvapiai dygliuoti rūgštoko skonio kris­ talai. Sakykim. vitaminas B2 vitaminas priskiriamas prie flavinų — daržovių. pie­ no natūralių pigmentų. normalizuoja širdies veiklą. derinkite juos su daug krakmolo turinčiu maistu. riebalų. K vitaminas K vitaminų grupėje yra gamtinės medžiagos — Kj vitaminas (filochinonas) ir K 2 vitaminas (melachinonas). 183 . Suaugusio žmogaus organizme K vitaminą sintetina žarny­ no mikroflora (iki 1.6 mg (0. sintetinančių K vitaminą. grikių ir avi­ žų kruopose. baltymų „sudegini­ mui". varpinių augalų gemaluose. normaliam nėštumui ir vaisiaus vystymuisi. funkcinės jų membranų savybės. Fiziologinis poveikis. padidina adap­ taciją tamsoje. liucernoje. Kepant duoną. Grynas B 2 vitaminas yra geltonai oran­ žinės spalvos kartūs milteliai. kad iš nosies neimtų tekėti krakmolingos išsky­ ros. Jis padeda kuo geriau skaidyti angliavandenius. gerai tirpstan­ tys vandenyje. K vitamino reikia kiekvienai organizmo ląstelei. bulvių. Patekęs su maistu. Svarbiausia B 2 vitamino savybė — augimo skatinimas. dalyvavimas angliavandenių apykaitoje. Bj vitamino šaltinis — grūdai. Fiziologinis poveikis. Bj vitamino paros norma — 1. Šį vitaminą sintetina žmogaus žar­ nyno mikroflora. Kad nekiltų pačių įvairiau­ sių sutrikimų. Iš žarnyno mikroorganizmų. padeda aprūpinti organizmą energija. alaus mielės ir kepenys. kepenyse. valgysime košes. Ši pastraipa tinkamos mitybos požiūriu yra nepaprastai svarbi. da­ lyvauja visose tarpinėse apykaitos reakcijose. Tik tada bus viskas gerai. didina skrandžio varančiąja ir sekrecijos funkcijas.

gerai vandenyje tirpstantis. B c Bc vitaminas — sluoksniuoti geltonai oranžinės spalvos krista­ lai. Fiziologinė reikšmė. taip pat ir cholino. Paros norma: 1.6 mg PP vitamino. 185 vitaminas . šio vitamino žūva sterilizuojant pieną ir apdorojant jį jonitinėmis dervomis. B c vitaminas. Iki 50 proc. kopūstuose. Bg vitaminas labai svarbus riebalų apykaitai. oro deguoniui. kaip ir B ] 2 vitaminas. gerai tirpstantys vandenyje. kiaušiniai. kurį žarnyne susintetina mikroflora). kurių skran­ džio rūgštingumas yra sumažėjęs!).PP vitaminas veikia virškinimo organus: skatina sekrecinę ir motorinę skrandžio funkciją (atkreipkite dėmesį tie. gaminančias rūgš­ tis. daiginti grū­ dai. žirniuose. B 3 vitaminas B3 vitaminas — geltonas. Jai sutrikus. geriausiai tinka kartu vartojamas B 6 vitaminas ir nesočiosios riebiosios rūgštys. pagyvenusiems žmonėms. Gydant der­ matitus. 1000 kkal maiste turi būti 6. atsparus šviesos. šarmų ir rūgščių poveikiui kris­ talai. veikia nukleininių rūgščių. Fiziologinė reikšmė. dalyvauja rieba­ lų apykaitoje. vitamino yra alaus mielėse. Tiriant beždžiones. aiškiai spar­ tėjant senėjimo procesams. purinų. Didelis B 6 vitamino kiekis maiste didina rūgštingumą ir skrandžio sekreciją (atkreipkite dėmesį visi tie. organizmas geriau panaudoja auga­ linius baltymus. diabetikai!).15—0. ką ka­ muoja sutrikusi skrandžio sekrecija ar atonija!). normalizuoja kepenų funkciją. prastai tirpstantys vandenyje. ypač nervų-trofinę funkciją. Per parą reikėtų sunaudoti 5—10 mg B3 vitamino (be to kiekio. H vitaminas H vitaminas — dygliuoti. daigin­ tuose grūduose ir alaus mielėse. B3 vitaminas susijęs su skydliauke: skydliaukėje esantis ti­ roksinas veikia A kofermento sintetinimą iš B3 vitamino. Daug B(. Per parą organizmui reikia 0. ilgą laiką maitintas Bg vitamino stokojančiu maistu. B 6 vitaminas dalyvauja medžiagų apykaitoje. Sis poreikis paprastai patenkinamas ne vien valgant atitinkamą maistą. Kartu su B 1 2 vitaminu šio vitamino esama chromosomose. iškyla dermatito ir kitų negalavimų pavojus. atspa­ rūs kaitinimui. deguonies poveikiui. sutrin­ ka glikokortikoidų sintezė. gerina kasos sulčių sekreciją ir sudėtį (dėmesio. Labai įvairi. Daugiau B6 vitamino rei­ kia nėščioms moterims. puikiai tirpstantys vandenyje. neatsparūs šilumai ir švie­ sai. Fiziologinė reikšmė. varškėje. mėsoje.5—3 miligramai. Daug H vitamino yra kiaušiniuose. kai kurių amino rūgščių. bulvėse. ypač susidarant baltymams ir fermentams. sintezę. Fiziologinė reikšmė.3 mg H vitamino. žir­ niuose. avižinėse kruopose. bet ir žarnyno mikrofloros biosintezės sąskaita. B„ vitaminas Tai bespalviai kristalai. Jis yra svarbus ląstelių dauginimosi veiksnys. grikiuose. Nurodysime tik pagrin­ dinę: reguliuoja nervų sistemos ir nervinių-maitinamųjų proce­ sų funkciją. neutraliame tirpale stabilus skystis. 184 B 6 vitamino stoka gali sukelti kepenų riebalinę infiltraciją. pigmentų susidarymą ir glikogeno susikaupimą. B 6 vitaminas labai svarbus kraujo gamybai. kepenyse. kad H vitaminas reguliuo­ ja nervų sistemą. buvo nustatyta aterosklerozė su būdingais koronarinių kraujagyslių pažeidimais. B 3 vitamino šaltinis: alaus mielės. Veikiant PP vitaminui. jų antitoksinį poveikį. B6 vitaminas veikia ir skrandžio liaukas. Daug šio vitamino yra grikiuose. Sis vitaminas turi įtakos antinksčių veiklai: kai jo trūksta. Manoma. žirniuose.

Kai baltymų stokojama. Ypač daug C vitamino reikia ląstelių membraninėms siste­ moms. kad organizmas galėtų pasisavinti B 1 2 vitaminą. gaunamo su maistu. Natūropatai tvirtina („Saulės maistas ant tavo stalo"). Pagrindinė šio vitamino reikšmė — antianeminis poveikis. C vitaminas C vitaminas — balti rūgštaus skonio. Paros poreikis — maždaug 200 mkg. kuri turi mažai ląstelie­ nos. o mikroflora jo pagaminti negali — mielės šį vitaminą suardo. didi­ na leukocitų kiekį. alaus mieles. skumbrijoje. 3) žmogaus organizme C vitaminas nesintetinamas. kepenyse kaupiasi di­ desnės glikogenų atsargos. Ypač svarbus C vitamino tiesioginis ryšys su baltymų apy­ kaita. petražolių lapuose. 186 Jei B grupės vitaminų gaunama pakankamai. purinų sintezei. daigintus grūdus. taip pat ir gyvūninės kil­ mės. B grupės vitaminai pakankamai apsirūpinama valgant ža­ lumynus. B ] 2 vitamino paros norma — 3 mkg. Fiziologinė reikšmė. kad šis vitaminas esti tik gyvuliniuose produktuose: kepe­ nyse. bet daug kepimo mielių. 2) C vitaminas dalyvauja baltymų fermentų sintezėje. amino rūgščių. kruopomis. Veikiamas šviesos B ] 2 vitaminas netenka aktyvumo. Nedidelis B c vitamino kiekis maisto produktuose ir neatsparumas šildymui labai ap­ sunkina organizmo poreikių patenkinimą. mažina cholesteriną. trys ypatybės išskiria jį iš šios grupės: 1) C vitaminui nebūdingos kofermentų funkcijos. Pasitaiko. Taip atsitinka dėl skrandžio dugno liaukų ląstelių atrofijos. Nors C vitaminas yra vienas iš vandenyje tirpstančių vita­ minų. jautienoje. padidėja kapiliarų trapumas. grūdus. kiaušiniuose. Pagrindinis C vitamino kiekis (iki 70 proc. Šiuo atveju B 1 2 vitamino poreikis patenkinamas jį sintetinant iš kobalto. gerai tirps­ tantys vandenyje kristalai. Atminkite: valgant baltą duoną. be skonio ir be kvapo. jums šiek tiek trūksta C vitamino. vištienoje. Daugiausia C vitamino turi ribosomos ir tos ląstelių struktūros. Fiziologinė reikšmė. bekvapiai. baltymo panaudoji­ mas sumažėja. B 1 2 vitaminas B ] 2 vitaminas — raudoni dygliuoti ar prizminiai kristalai. Trūkstant šio vitamino. organizmas Kali apsieiti be gyvūninės kilmės baltymų. Gali bū­ ti. Tai viena iš vegetarų daromų klai­ dų: mielinės tešlos duoną pakeiskite nerauginta arba. stiprina jų sveikatą (tėvų ir vaikų dėmesiui!).Bc vitaminas stimuliuoja ir reguliuoja kraujo gamybą. Tai pastebima ir valant dantis: jei ima kraujuoti dantenos. kaip ir maitinantis tik augaliniu maistu bei duona. B c vitamino yra alaus mielės. Atlanto silkėje. galimos kraujosrūvos. reikalingos normaliai mikroflorai. B ] 2 vitamino sintezė bus sutrikdyta. Kai organizmui stinga C vitamino. kad B 1 2 vitaminą sintetina normali žarnyno mikroflora. C vitaminas labai svarbus kapiliarų sienelėms. Visiškai sunai­ kinti B 1 2 vitamino atsargas gali organizme esančios kirmėlės. Šios ląstelės gamina gastromukoproteiną — būtiną komponentą. Tai kompensuoja žar­ nyno mikrofloros sintezė. 187 . padidėja vitamino C poreikis. Daug C vitamino reikia endokrininei sistemai (hipofizei. Visa tai ne gydo. augalų lapuose. Tai labai svarbu aler­ giškiems žmonėms. kad organizmas negali pasisavinti B 1 2 vitamino.) — augaluose esantis askorbinogenas. svogūnuose. kad dėl askorbinogeno vaisių ir daržovių vitaminų aktyvu­ mas yra toks patvarus. Kai organizme yra daug C vitamino. riešutus. o jo poreikis padidėja. kuriose vyksta baltymo sintezė. dar ge­ riau. kepenyse. nukleininių rūgščių. B 1 2 vitaminas skatina vaikų augimą. jų elastingimui. o sukelia mažakraujystę ir nervų sistemos sutrikimą. antinksčiams ir kitoms liaukoms). Kai organizmui stinga baltymų. neriebioje varškė­ je. salotose. Biologinė C vitamino reikšmė orga­ nizmui iš esmės susijusi su oksidacijos — atkuriamuoju povei­ kiu. sustiprėja jų antitoksine funkcija. Be to. Augalai B ] 2 vitamino neturi. sumažėja likusių vitaminų poveikis. labiausiai atsparus oksidacijai. Rezultatas bus toks pat. tuo galima paaiškinti platų jo biologinio poveikio spektrą. sardinėse. svarbi jo įtaka baltymų apykaitai. Dalis medikų tvirti­ na.

kad išsigi­ musi žarnyno mikroflora gali sunaikinti C vitaminą žarnyne. dalyvauja oksida­ cijos procesuose.5 miligramo. c vitaminas 15 Pirmą kartą buvo išskirtas iš abrikosų kauliukų branduolių. agrastai. kitame augaliniame maiste. vis tiek stinga C vitamino. P vitamino šaltiniai: juodieji serbentai. Hj vitaminas Tai bespalviai kristalai. Be to. Nustatyta. Daug C vitamino yra džiovintose erškėtuogėse. Pagrindinis P vitamino vaidmuo — kapiliarų stiprinimas ir kraujagyslių sienelių pralaidumo ma­ žinimas. gyvsidabrio. Numatoma B 1 5 vitaminą taikyti sporto tikslams. Fiziologinė reikšmė. juos stimuliuoja.5 gramo. spanguolės. pieno produktuose. trešnės.5—1. kaip ir E vitaminas. C vitaminui būdingos savybės. bet neatitinkančių visų vita­ minams keliamų reikalavimų. P vitaminas P vitaminas sujungia biologiškai aktyvių medžiagų — bioflavonoidų grupę. judriųjų metilo grupių donatoriaus funkcija. Poreikis tiksliai nėra nustatytas. apsaugo organizmą nuo 188 daugelio toksinių medžiagų. B 1 3 vitaminas Jis teigiamai veikia kepenų funkcijas. kad jis sudaro maždaug pusę reikalingo C vitamino kiekio. ir visi jie augalinės kilmės produktai. N vitamino yra kopūstuose. Fiziologinė reikšmė. Paros norma — 60—100 miligramų. C vitaminas. pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. Manoma. Jie iš organiz­ mo lengvai pašalinami su šlapimu. — poveikio. Rūkantys žmonės C vitaminą pasisavina ypač blogai. ypač nuo sunkiųjų metalų (arseno. Jo esama alaus mielėse. kad šis vitaminas didina vaisingumą ir gerina vaisiaus vystymąsi. Šiuo metu jų žinoma apie 500. Paros norma — 0. krapuose ir petražolių lapuose. anilino ir kt. spartina kepenų ląstelių regeneraciją. P vitaminas didina kapiliarų atsparumą. B vitamino paros norma: 0. ir net jo su maistu gaunant pakankamai. Organizmas jį lengvai pasisavina. tirpstantys vandenyje. dar jam nepatekus į kraują. Viena būdingiausių N vitamino savybių — su­ gebėjimas skatinti augimą. piene. Dėl šių savybių vartojamas organizmo ūminių ir lėtinių apsinuodijimų atvejais. Jis taip pat pasižymi antioksidaciniu poveikiu C ir E vitaminų atžvilgiu. apsaugančios nuo toksinių medžiagų — švino. žemuogėse. Fiziologinė reikšmė. Paros norma nenustatyta. Yra duomenų. Biologinės P vitamino savybės turi daug ką bendra su C vitaminu. patvirtinančių. Abu jie — veikia kaip stiprus antioksidantas. Gyvūnų audiniuose šių medžiagų nerasta. vyšnios. švino ir kitų) druskų. deguonies panaudijimą. pastebėtas šių vitaminų bendras poveikis. pasižyminčių kai kuriomis tikriesiems vi­ taminams būdingomis savybėmis. nes padeda susidaryti pa­ tvariems vandenyje tirpstantiems kompleksams. N vitaminas dalyvauja biologinės oksi­ dacijos procese. ryžiuose. N vitaminas Fiziologinė reikšmė. Į VITAMINUS PANAŠIOS MEDŽIAGOS Tai grupė medžiagų. B.C vitamino stoka mažina organizmo atsparumą ne tik in­ fekcinėms ligoms. N vitaminas apsaugo kepe­ nis nuo suriebėjimo. juoduosiuo­ se serbentuose. Kai šio vitamino organizmui ne189 . bet ir kai kuriems toksinams. kepenyse. anglies sulfido. C vitaminas neleidžia organizme susidaryti toksiškiems jungi­ niams. Jis gerina audinių kvėpavimą. B 1 5 vitamino svarbiausia ir pagrin­ dinė reikšmė — lipotropinės savybės. kopūstuose.

jie tampa kristalais. petražolėse. B T vitaminas Būtinas normaliam raumenų funkcionavimui ir jų optimaliai fiziologinei būklei. kad C vitami191 190 . kas buvo pasakyta apie vitaminus. braškėse. Be to. re­ guliuoja skrandžio darbą. Ilgesnis terminio maisto apdirbimas U vitaminą visiškai su­ naikina. Jo yra kopūstuose. kai tuo tarpu jo norma neviršija 100 miligramų! Įvairių šalių mokslininkai laikosi nuomonės. Šlapimas nusida­ žydavo šių „vitaminų" spalva ir turėdavo savotišką kvapą (vėlgi šių pačių „vitaminų"). Jei vartojame daugiau negu reikia natūralių vitaminų. Manoma. Savo nuožiūra vartoja C vitamino po 4—6 ir netgi 10 gramų per parą. Net ir ilgesnį laiką (keletą mėnesių) var­ tojamas U vitaminas nekenkia kepenims (jos nesuriebėja). ryžiuose. kad jų aktyvumas priklauso nuo baltymų. Pagrindiniai šio vitamino tiekė­ jai.). gerai tirpstanti vandenyje ir alkoho­ lyje. bulvėse. manoma. Paros norma nenustatyta.. prasideda kepenų riebalinė infil­ tracija. Be to. kai vaikas suval­ gė pakelį tokių „vitaminų" ir numirė. sinteti­ nius — visiškai lengva. be to. nu­ kenksmina daugel} organizmui žalingų medžiagų — seleną ir kt. Taip save „stiprindami" perkrauname ke­ penis ir inkstus. stimuliuoja jos ląstelių regeneracijos procesus. — mėsos produktai. Paros norma tiksliai nenustatyta. Vartojamas ser­ gant lėtiniu gastritu. Kai B4 vitamino stokojama. Lipotropinis cholino (vitamino B ) poveikis išryš­ kėja dalyvaujant kepenyse vykstančioje fosfolipidų sintezėje. teigiamai veikia skrandžio gleivinę. kad turėtų būti 0. mū­ sų bakterijos jų perteklių suardo bei išstumia lauk. B g vitaminas Pasižymi lipotropinėmis ir sedatyvinėmis savybėmis. hormonų veikla. vartodami įvairius polivitaminus (undevitą. B 4 vitaminas Balta kristalinė medžiaga. Fiziologinė reikšmė. Kaip žalingo didelės vitaminų dozės poveikio pavyzdį pa­ teiksiu dalį straipsnio iš žurnalo „Zdorovje": „C vitaminas turi tvirtą nekenksmingo preparato reputaci­ ją. augimas. Aš pats žinau atvejį. burokėliuo­ se. U vitaminas Gerai gydo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opas. ypač daug daigintuose kviečių grū­ duose. Juk daugelis šiuo vitaminu bando apsisaugoti arba gydyti ūmines virusines kvėpavimo takų ligas — gripą ir kai kurias kitas. Šio vitamino yra moliūguose. vitaminus gaminant dirbtiniu būdu. kaip metionas. Svarbiausios šio vitamino lipotropinės savybės. varškėje. morkose. pomidoruose. Paros norma: 1—1. Daugelis žmonių tai yra patyrę. Paros norma nenustatyta. plaukų depigmentacijaj. sti­ muliuoja virškinimo aparato motorinę funkciją. aišku. dekamevitą ir kt. pažeidžiame normalų organų ritmą. Cholinas veikia baltymų ir riebalų apykaitos procesus. burokėliuose. B 4 vitamino yra kepenyse. kurias žmonėms sukėlė C vitamino besai­ kis vartojimas. Ir apskritai su maistu gaunamus vitaminus perdozuoti sunku. avižinėse kruopo­ se. sutrinka pigmentacija (pvz. Tačiau pastaraisiais metais gydytojai vis dažniau pastebi šalutines reakcijas.pakanka.5—3 gramai. kiaušiniuose. Labai tinka aterosklerozės profilaktikai.5 gramo. Ši medžiaga padeda kepenims greitai atsikratyti riebiųjų rūgščių. kurių organizmas negali pasisavinti. DIRBTINIŲ VITAMINŲ ŽALA Iš viso to.

Priešingai. ryškiai raudonas apsivėlęs. m o r k o m i s . i m a ėsti r ė m u o ( d u b e n ė l i s salotų su kopūstais. trupantys dantys Beta-karotinas egzema D B. glositas žvynelinis dermatitas lūpų. plaučių uždegi­ mus 193 . supleišėję lūpų kampučiai — anguliarinis sto­ matitas. polinkis pūliuoti prakaitavimas sausos. C vitaminas gali būti inkstų ir šla­ p i m o pūslės a k m e n ų s u s i d a r y m o priežastis. sunkus prisitaikymas prie šviesos. išraižytas vagelių arba sausas. KLINIKINIAI VITAMINŲ STOKOS POŽYMIAI Vitaminai PP Vitaminų stokos požymiai sausos ir blyškios lūpos. ryškiai rau­ donas. sutrinka r e g ė j i m o ir j u d ė j i m o reakcijų koordinacija". pleiskanojimas. pavienės Bito plokštelės. Naujausiais t y r i m a i s nustatyta. a t s i r a n d a s k r a n d ž i o ir dvylikapirštės ž a r n o s o p o s . žaizdos ant jų — cheilozė. kai stinga vieno ar kito v i t a m i n o . sueižėjęs Vitaminai A* Vitaminų stokos požymiai blyški ir sausa oda.n o vartojimas n e d i d i n a o r g a n i z m o a t s p a r u m o p e r s i s a l d ž i u s . C v i t a m i n o perteklius dirgina s k r a n d ž i o — ž a r n y n o trakto organų gleivinę. t a i p pat ir r e u m a t o . n u o kurio susidaro t r o m b a i . ausų. R e m d a m a s i s m e d i c i n i n i a i s leidiniais. kurioje n u r o d o m a .. pigmentaci­ ja dermatitai sausas seborėjinis dermatitas. nosies ir lūpų klosčių seborėjinis dermatitas 192 B2 PP Oda Kaulai ir dantys D krūtinės ląstos ir stuburo deformacija. pavienės petichijos Nagai A lūžinėjantys ir brūkšniuoti nagai Akys A konjunktyvitas ir blefaritas. A Kvėpavimo sistema dažnos slogos. p e r n e l y g didelės j o d o z ė s net a p s u n k i n a kai kurių infekcinių-alerginių ligų. k u r taip g a u s u C vitamino. viduriavimą. k a d C v i t a m i n o vartoti neverta. vėmimą. k o k i e s i m p t o m a i b ū d i n g i tada. pamėlynavusios lūpos. esu s u d a r ę s lentelę. plaukų folikulų ragėjimas. kad didelės C v i t a m i n o do­ zės stabdo n e r v i n i ų r a u m e n ų impulsų p e r d a v i m o greitį. cheilozė. polinkis į bronchitus. gydytojai per­ spėja. hiperkeratozė. nes j i s s u a r d o B 1 2 vita­ miną. išblyškusi ir sausa oda B. Kai ž m o g u i d a r o m o s B 1 2 v i t a m i n o injekcijos. B6 H C Plaukai A B3 H C sausi ir blankūs plaukai bespalviai plaukai nuplikimas plaukų folikulų ragėjimas. eigą. n e s u k e l i a n i e k o pana­ šaus). Pavojingiausia m a k s i m a l i o s C v i t a m i n o d o z ė s p a s e k m ė — padidėjęs kraujo k r e š u m a s . Štai k o d ė l v i t a m i n ų „žirnelių" m ė g ė j a m s neretai p a ū m ė ­ ja gastritas •— padidėja r ū g š t i n g u m a s . dėl to atsiranda r a u m e n ų p e r v a r g i m a s . labai prastas re­ gėjimas naktį sunkus prisitaikymas prie šviesos. nagų cianozė. konjunktyvitas ir blefaritas B6 konjunktyvitas B2 1 lentelė Liežuvis sausas. petražo­ lėmis ir kt. sukelia pykinimą. riešų vidinių pusių ir kaklo eritema. k a d didelės C v i t a m i n o d o z ė s slo­ pina kasoje i n s u l i n o gamybą bei padidina c u k r a u s kiekį šlapi­ me ir kraujyje. Diabetikai privalo žinoti. Išvada tegali būti v i e n a r e i k š m i š k a : vartokite tik natūra­ lius vitaminus. spuo­ gai.

atliekančios svarbų katalizatoriaus vaidmenį visuose orga­ nizme vykstančiuose procesuose. kapiliarų funkcijos su­ trikimas — mažas jų tonusas anemija dantenų kraujavimas. FERMENTAI F e r m e n t a i — g y v o s i o s ląstelės s u d ė t i n g o s mineralinės medžia­ gos. cistitą Kraujas K B2 B3 C B3 sumažėjęs kraujo krešumas sumažėjęs leukocitų kiekis. palpuojant skauda blauzdos raumenis Virškinimo sistema A dėl virškinimo trakto gleivinės išsigimimo gali būti: dispepsiniai sutrikimai. ypač kojų. PP greitas psichinis nuovargis. ypač kepenų. esant atvirai avitaminozei. D a u g u m ą jų sudaro du kom­ ponentai: baltyminis (apofermentas) ir nebaltyminis (koferment a s ) . sukeliantis pielitą. cholino stoka didina polinkį į navikus 194 * A vitamino daugiausia gaunama valgant gyvulinės kilmės maistą.).) B4 B. vangumas). nemiga ir kt. pri­ slėgta nuotaika. nemiga. dirglumas. nusilpę raume­ nys. kepenų suriebėjimas kepenų cirozė. parezė ir kt. stresai nervų audinyje. širdies raumenyje sutrikusi riebalų apykaita. kalcis. gali atsirasti ateroskle­ rozė. jose atsiradę nekrozės židiniai vidurių užkietėjimas. Ten. nuovargis einant. kai kurie vitaminai. psichinės reakcijos. nervų—raumenų skausmai nervų sistemos sutrikimai (mėšlungis. kadangi mūsų organizme A vitaminas pasigamina iš karotino. įčiulpus lūpomis arba valant dantis pėdų arterijų pažeidimai D E P B1 Bendra būklė bendras organizmo silpnumas. dingęs apetitas Beta-karotinas Bfi A Beta-karotinas E Lytinė funkcija makšties ir gimdos sienelių epitelio pakitimas ir ragėjimas silpna lytinių hormonų veikla sutrinka lytinė funkcija B2 PP B. paralyžius. reikia skaityti apie karotiną. funkcija ir skrandžio sekrecija žarnyno sutrikimai — ilgai trunkantis viduriavimas išopėjimai žarnyne. varis. kai susijungia su apofermentu. kur yra pastaba apie A vitamino stoką. skrandžio sekrecijos sutriki­ mai. dirglumas raumenų silpnumas bendras nusilpimas greitas psichinis ir fizinis nuovargis. galūnių. nervų trofikos sutrikimas nerviniai-psichiniai sutrikimai: depresija. polinkis į gastritus. uretritą. cinkas. peri­ ferinių nervų pažeidimas neurastenijos sindromas (susierzinimas. K o f e r m e n t a s t a m p a aktyvus tik tada. 195 B3 B6 C B4 . kepenyse. m a g n i s . augliai intensyvūs senėjimo procesai Nervų sistema B. kolitus nusilpusi virškinimo organų.Vitaminai D B1 Vitaminų stokos požymiai polinkis į kvėpavimo takų ligas dusulys Vitaminai Vitaminų stokos požymiai Kepenys A epitelio pakitimas inkstuose ir šlapimo kanaluose. Aktyvioji f e r m e n t ų dalis — geležis. inkstuose. mūozė. Ankstyva senatvė ankstyva senatvė.

Fermentai. Tuometinės TSRS Mokslų Akademijos gerontologijos institute atlikti tyrimai patvirtino amžiaus bei maisto įtaką rūgščių— šarmų pusiausvyrai. Jie taip pat lengvai suyra vei­ kiant deguoniui ir šviesai. būtina nekintančiai or­ ganizmo vidaus terpei. reikalingų. fermentų pa­ tenka į plonąsias žarnas nepakitę. baltymų vartojimas. Tai ypač būdinga vyresnio amžiaus žmo­ nėms. koaguliuoja (sukreša). Žinoma. suteikia jiems osmotinių savybių. sukeliantys organizme elektroteigiamus (kationai) ar­ ba elektroneigiamus (anijonai) pokyčius. jiems nereikia eikvoti daug energijos. net ir atitikdamas visas kitas sąlygas. nes jie spartina ir gerina virš­ kinimą. konservuoto maisto. Rūgščių—šarmų pusiausvyrai didelę įtaką turi maistas. Taip sutaupoma daug energijos. kad avitaminozė ir ligos. sukeltos netin­ kamos vidinės sekrecijos. 1) daugumai organizme vykstančių procesų bei fermentų sistemų struktūrų bei funkcijų. šviežio nevirto maisto. kuriuose daug ani­ jonų. F. Šviežiuose vaisiuose ir daržovėse esantys mi197 MINERALINIAI ELEMENTAI Maistas. Jis šėrė šunis mėsa. 4) normaliai druskų sudėčiai kraujyje ir jos struktūrą for­ muojantiems elementams. Jo poveikis. Nustatyta. maisto produktuose esančios mineralinės medžiagos buvo suskirstytos į rūgštinan­ čias bei šarminančias. ir nustatė. šildant iki 54 °C. įtaką šiai pusiausvyrai. baltyminės medžiagos. kurie kentėjo badą. kuriame nėra mineralinių druskų. kad jie žūva greičiau negu gyvūnai. Vitaminas E. kurio gausu šviežiame augaliniame maiste. kad rūgščių—šarmų pusiausvyra nesutriktų. kad fermentai. riebalų. Rūgščių—šarmų pusiausvyra palaiko ląstelėse bei audiniuo­ se ir skysčiuose būtiną vandenilio jonų koncentraciją. — rūgština. Visi medžiagų — baltymų. Fiziologinė mineralinių elementų svarba nustatoma pagal jų įtaką: 196 . esančių maiste. 2) plastiniams procesams. Erismanas Mineralinių elementų svarbą patvirtina ir Forsterio dar 1879 metais atlikti tyrinėjimai. Sis procesas įvyksta negrįžtamai. kad vieniems jų būdingi mineraliniai ele­ mentai. Angliavandeniai šarmina organizmą. Esant normaliam atmosferos slė­ giui ir 37 °C temperatūrai. Paaiškėjo. kad acidozę (padidėjusį orga­ nizmo rūgštingumą) skatina didesnis gyvulinės kilmės riebalų. kad pagrindi­ nis mineralinių elementų šaltinis yra augalinis maistas — vai­ siai ir daržovės. Mineralinės medžiagos ypač reikalingos. kuriuose daug katijonų. gali sukelti lėtą iš bado mirtį. vitaminai bei hormonai susiję tarpusavyje. priklausomai nuo žmogaus amžiaus. fermentai praranda katalitines savybes. 60—80 proc. yra nevienodas. 5) normaliai druskų—vandens apykaitai. anglia­ vandenių. Tai svarbu. Taigi maisto produk­ tai. atsiranda tada. nes kai organizmui stinga druskų. šarmina. šie procesai vyksta sparčiai. vitaminų. Atsižvelgiant į rūgščių ir šarmų pusiausvy­ ros organizme svarbą. organiz­ mui pradeda stigti fermentų kraujyje ir tarpląsteliniame skys­ tyje. kur fosforas ir kalcis yra pagrindiniai struktūriniai komponentai. kurioje nebuvo druskų. sutrinka mityba. šarminančių bei rūgštinančių medžiagų. Kai žmonės valgo daug virto. Taigi vyresniame amžiuje reikia ypač stengtis. kad organizme ne­ sutriktų rūgščių—šarmų pusiausvyra. kraujyje nestinga fermen­ tų. Kai valgomas nevirtas maistas. Po kruopščių mokslinių tyrinėjimų paaiškėjo. Mineralinių medžiagų kiekio maisto produktuose tyrimas padėjo išsiaiškinti. 3) rūgščių—šarmų pusiausvyrai organizme. apsaugo fermentus. gyvame organizme šie procesai vyks­ ta greitai. skirtiems organizmo audinių san­ darai. o tie. kai organizme sutrin­ kę apykaitos procesai. Kai valgoma daug au­ galinio. gyvybiniai procesai vyksta lėčiau. mineralų — apykaitos procesai vyksta veikiant fermentams. ypač kaulams. kad nesutriktų apykaitos procesai.

oo — vidutinis. kurių reakcija yra silpna rūgš­ tinė. žvėriena Uogienė ** Rūgštingumas j Šarmingumas Skrandžio—žarnyno trakte irstant grūdams ir ankštiniams augalams. Patenkindamas skaitytojų praktinius poreikius. žuvies. nurodysime tik tinkamos mi­ tybos požiūriu svarbiausių iš jų biologinį vaidmenį. Panašus baltos duonos. brinzos. Produktai Džiovinti abrikosai Švieži burokėliai Morkos 198 Rūgštingumas — — — Šarmingumas oooo oooo oooo — — — oooo oooo o—oooo 0—000 suvartojimas gaminant maistą padidina produktų rūgštingumą.neraliniai elementai aktyviausi. ooo — di­ delis. Gyvulinės kilmės maisto — mėsos. ATSIŽVELGIANT Į ORGANIZMO RUGŠTINIMO IR ŠARMINIMO REAKCIJĄ 2 lentelė o — mažas šarmingumas ar rūgštingumas. 199 . juos lengvai pasisavina orga­ nizmas. oooo — labai didelis. kaip kad bū­ na vartojant gyvulinės kilmės produktus. išskyrus nenugriebtą šviežią pieną. susidaro produktai. rafinuoto cukraus efektas. reakcija yra stipri rūgštinė. sudariau lentelę. miltų gaminių. ** Cukrus rūgština vaisius ir sultis. remdamasis Vokerio bei Poupo darbais. po­ liruotų ryžių. sviesto bei kitų produktų. MINERALINIAI ELEMENTAI Šarminiai (katijonai) Kalcis (Ca) Magnis (Mg) Kalis (K) Natris (Na) Rūgštiniai (anijonai) Fosfatai Sulfatai Chloridai Produktai Salierai Švieži agurkai Džiovintas inžyras (figos) Latuka Uogos Švieži abrikosai Šviežios pupos Kopūstai Žiediniai kopūstai Moliūgai Serbentai Kiaulpienė (lapai) Vaisiai (beveik visi) Natūralios citrinų sultys Paastarnokas Natūralios apelsinų sultys Džiovintos slyvos Avižiniai dribsniai Nenugriebtas pienas Svogūnai Vynuogės Natūralios vynuogių sultys Vyšnios Raudonieji kopūstai Džiovinti ir švieži obuoliai Migdolai Spanguolės Lašiniai* Vėžiai Kiaušiniai (baltymas) Paukštiena. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — oooo oooo oooo oooo oooo 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 0 0 0 — — — — MAISTO PRODUKTŲ PALYGINIMAS. tačiau kartu su jais organizmas gauna daug vertingų maisto elementų. neatsiranda kenksmingų šlakų. 2 lentelėje nu­ rodytas produktų šarmingumas bei rūgštingumas. Kadangi informacija apie mineralinius elementus šioje kny­ goje užimtų pernelyg daug vietos.

kad organizmo atsparumas piktybi­ niams augliams priklauso nuo ląstelių sulipimo tvirtumo. Mokslininkai pastebėjo dar dvi kalciui būdingas savybes. kurie sudaro šar­ mus. o tarp metalų. kad daugelio dantys netvirti. kalcis pašalinamas iš organizmo kaip kalcio muilas. Kaulinio audinio mineraliniai komponentai nuolat atsinaujina. Vyksta du procesai: laisvo kal­ cio ir fosforo išsiurbimas iš kaulinio audinio į kraują ir fosforo200 kalcio druskų nusėdimas kauliniame audinyje. avi­ žose. reikia daugiau kalcio negu įprasta. Nepasisavina organizmas ir rūgš­ tynėse. kad organizmas galėtų papildyti jų atsargas. vandenilio ir azoto. atsiranda patologija. anglies dvi­ deginio. Neigiamai veikia kalcio pasisavinimą ir riebalų stygius ar perteklius. gyvulinės kilmės riebalų). Pavyzdžiui. Kai kurios rūgštys (inozitfosforo. kai maiste yra fosforo. kituose varpinių augalų produktuose. rūgštinančių kraują (mėsos. Vaikams augant. tuo mažiau reikia kalcio.Produktai Kiaušiniai Pasaldintos vynuogių sultys Paltusas (žuvis) Pasaldintos citrinų sultys Jautienos kepenys Viščiukai Troškintos pupos Liesa kiauliena (kumpis) Kruopos Jautiena Juoda duona Kietas sūris Miltai Krakmolas Žuvis Šviežias liesas kumpis j Rūgštingumas 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00—000 00 oo 00 00 0 0 0 0 Šarmingumas Mamalyga ir kukurūzų dribsniai Aviena (vidutiniškai) Marinuotos slyvos Minkštas (varškės ) sūris Džiovintos pupos Miežiai Riebus kumpis Kalcis Tarp elementų. Malenkovas nustatė. kai jo ir fosforo santykis 201 . Kalcis labai gerai pasisavinamas. Taigi kaulinis audinys atlieka ne tik atraminę funkciją. Toks pat kiekis jame Husikaupia vėl. Jaunystėje sukauptos didelės kalcio atsargos padeda organiz­ mui ilgai išlikti jaunam.. fa skeletas atsinaujina per 1—2 metus. Štai tada jie ir guo­ džiasi: „Oi. Profesorius A. kaip gelia kaulus! Tikriausiai artėja prasti orai. gerinant jų sulipimą susidarant audiniams. esantis duonoje." Be to. Kadangi mūsų pa­ grindinis produktas — duona bei miltų gaminiai. ypač tai būdinga vyresnio amžiaus žmonėms. rafinuoto cukraus. baltų miltų gaminių. kad būtų išlaikyta pusiausvyra. 99 procentai šio kiekio sukaupta kauluose. Kalcis blogiau pasisavinamas. špinatuose esančio kalcio. kurių organizmas nepasisavina. jei negauna pakankamai kalcio ar fosforo HU maistu. kam genda dantys). Kai riebalų pernelyg daug. sūrio. mag­ nio. kalcis neutralizuoja kenksmingas rūgštis. jis sparčiau pasisavinamas iš kaulų. kalio perteklius. sudarančių mūsų kūną. Prastai pasisavinamas kalcis. Kuo didesnė kalcio koncentracija ligo­ nio kraujyje. o suaugusių žmonių — per 10—12 metų. Kuo ma­ žiau maiste produktų. tuo greičiau sveikstama. nenuostabu. organizmui. Kai šis procesas viršija normą. Suaugusio žmogaus organizme iš kaulinio au­ dinio pašalinama 700 mg kalcio per parą.. rūgštynių) sudaro su kal­ ciu tvirtus netirpius junginius. ieš kraujyje nėra kalcio atsargų. Kalcis atlieka svarbų vaidmenį ir stiprinant ryšius tarp ląs­ telių. Kalcio norma organizme — apie 1200 gramų. kviečiuose. kalciui tenka penktoji vieta po keturių svarbiausių elementų: deguonies. Čia kaupiasi kalcis ir fosforas. krintant atmosferos slėgiui. tuo sveikesni kaulai ir dantys (įsidė­ mėkite tie. — pirmoji vieta.

5.1 1:3 1:0. kurioje pateikti duomenys apie kalcio kiekį maisto produktuose. jis geriau pasisavinamas.5.4 Santykis Ca:Mg 1:3 1:2. vaisiai. Šio­ se tautose iš organizmo pašalinama mažiau kalcio.7 1:1 1:1 1:0.9 1:1. būtini ir kiti elementai.1.4 1:21 1:4 1:6 1:0. Fedino straipsnio „Ko mums nepakanka?": „II tarptautiniame kongrese.4 1:1 1:4 1:3. pieno jų racione tik 10—30 procentų.3 1:1. 1:1. šių dienų požiūriu. ** geras.7 1:0.2 1:2 1:0.9 1:0. kad Europos.3 1:0.7 1:1.4 1:0.5 1:0. jo — iš pieno produktų).6 1:0. būtina laikytis šių sąlygų: vienam kalcio jonui kraujo plazmoje turi tekti 2 kalio jonai (1:2).2 1:7 1:9 1:4 1:5. Kaip jau buvo nurodyta. žuvis.3 (kitais duomenimis — 1:1. Kalcio paros norma — 800 mg (kitais duomenimis — 1.6 1:1. kalcio ir kalio 1:1. * * * labai geras (vertingas) 203 . organinės rūgštys.8 1:3 1:1 1:1.6 1:1 1:1.8 1:0.7 1:1 1:0. kas trukdo organizmui pasisavinti kalcį. Laktozė mažina žarnyno pH. Įsiurbti kalcį padeda maiste esantys baltymai. kuriame daug karotino. Baltymų amino rūgštys sudaro su kalciu gerai tirpstančius ir lengvai pasisavinamus junginius. kalcio ir magnio 1:0.5. vitaminai. Taigi dabar jau žinome.5 Ca:K 1:10 1:9 1:8 1:2 1:4 1:7 1:0.4 1:0. lengviausiai pasisavinama forma!).1:1.4 1:2. Ekspertai nustatė fiziologinę kalcio normą — 400— 500 mg per parą. kad būtų tvirti kaulai ir sveiki dantys." Taigi labai daug priklauso nuo pačių produktų. kokie produktui geriausiai padeda papildyti kalcio atsar­ gas organizme. Italijoje ir Argentinoje pakanka 650—800 mg kalcio (50—70 proc. Jei norite. dauguma indų. o japonai.7. Čilės. (Pasterizuotame piene kalcio ir fosforo 1:0. 4. Pietų Af­ rikos Respublikų. fosforo reikia gau­ ti 1:1.4 g). gydytojai nu­ stebę konstatavo. Be to.4 1:0.8 1:1. 3 lentelė Produktai Kiekis mg 100 g produkto Ca Ruginė duona* Kvietinė duona (II rūšis) Kviečiai Ryžiai* Grikiai Žirniai* Riebi varškė*** Kiauliena Kiaušiniai* Bulvės Kopūstai** Agurkai* Pomidorai Obuoliai Salierai* Morkos** Graikiški riešutai* Pupelės* Burokėliai** Fundukas (lombardiniai riešutai)*** Porai** Salotos* 21 23 27 24 55 115 150 8 55 10 48 23 14 16 63 51 124 150 37 170 31 77 P 174 131 233 97 298 329 216 170 215 58 31 42 26 11 27 55 564 541 43 229 58 34 Mg 57 51 83 26 78 107 23 27 12 23 16 14 20 9 33 38 198 103 43 172 14 40 K 227 208 211 54 218 873 112 316 140 568 185 141 290 248 393 200 664 1100 288 717 175 220 Ca:P 1:8. Valgyti maistą. kurios sunaikina­ mos pasterizuojant pieną). kuriame buvo nagrinėjama gy­ venimo ir darbo sąlygų įtaka žmogaus sveikatai. Turkijos gyventojai pasitenkina 300—350 mg kalcio per parą. magnio 1:0. tai yra. likęs maistas — varpiniai augalai. o tai neleidžia susidaryti netirpioms fosforo-kalcio druskoms. Pateiksiu įdomius duomenis iš V. dažniau pasižiūrėkite į 3 lentelę. kalcio buvo gaunama vartojant pieną bei jo produktus. Šiaurės Amerikos ir Okeanijos gyventojams nepakanka 900 mg kalcio per dieną (70—90 proc. 3. citrinos rūgštis bei laktozė.8 1:0. riešutai.7) bei jo ir magnio santy­ kis — 1:0. Be to. kad plonųjų žar­ nų gleivinė būtų sveika ir sugebėtų pasisavinti kalcį.7 1:39 1:25 1:56 1:4 1:6 1:20 1:15 1:6 1:4 1:5 1:7 1:7 1:4 1:5 1:29 *tinkamas produktas. Panašus ir citrinos rūgšties poveikis.

tarpląsteli­ niuose skysčiuose. tuo geriau: in­ tensyvesni gyvybiniai procesai. tulžies išsiskyrimą. Kalis ir natris Svarbus ir biogenetinių elementų — kalio bei natrio — vaid­ muo. mirusių nuo in­ farkto. Tie. Jų daug yra gyvulinės kilmės maisto produktuose (mėsa. pažeistoje šios ligos širdies srityje buvo 40 proc. ypač širdies veiklai. Daugiausia magnio yra daržovėse. Daugiau­ sia jo yra nervinių ir raumeninių ląstelių audiniuose. Šių elementų per parą reikia suvartoti 3—5 gramus. padidėja kalcio kiekis kaulų ir širdies raumenų stambiųjų kraujagyslių sienelėse — jos kietėja. vandens ir elektrolitų apykaitą sieja tvirtas ry­ šys. jautriai reaguojama į orų permainas. kruopos. lėtėja atstaty­ mo procesai. Abu jie padeda susidaryti protoplazmai. kraujo 204 kūneliuose. o po 2—3 mėnesių pasistenkite. Kai stinga magnio. inkstuose atsiranda degene­ raciniai pokyčiai. Per parą būtinas magnio kiekis — 400 miligramų. organizme konservuojasi me­ tabolizmo produktai. taip pat grūdiniuose produktuose (duona. greitai pavargstama. Medžiagų. mažiau magnio negu tais atvejais. Magnio koncentracija ląstelėse 3—15 kartų didesnė negu kitoje terpėje. ypač daug smegenyse. Kai nepakanka magnio. raumenyse. Jis dalyvauja formuojantis cheminiams nervų sistemos impulso davikliams. sunku atsikelti rytais. tuo pačiu ištirpinamos kenksmingos druskų liekanos. vaisiuose. kai avarijoje žūdavo žmonės. raudonuosiuose kraujo kūneliuose. Daug šių elementų yra daržovėse. kalis ir natris at­ lieka skirtingą vaidmenį: kalis skatina šlapimo išsiskyrimą. at­ lieka svarbų vaidmenį. kad natrio ir kalio san­ tykis būtų 1:20. Kuo didesnė kalio koncentracija. kad žmonių. kuriame yra daug kalio. atsiranda aritmija. kad būtų normalus osmotinis spaudi­ mas. žmogus jau­ čiasi tarsi sudaužytas. kurio organizme yra 140 gramų (iš jų 98. — ląstelėse). dalyvauja ląstelėse vykstančioje apykaitoje. Vykstant vandens apykaitai organizme. nekrotiniai reiškiniai. Daugiausia natrio yra kraujo plazmoje. riešutai. o natris sulaiko vandenį (natrio jonai sukelia audinių koloidų brinkimą). Kai organizmui stinga magnio. sutrinka ląstelių kvėpavimas. siunčiamiems atitinkamiems organams. (Ar ne pagal tai žmonės skirstomi į „vy­ turius" ir „pelėdas"?). Todėl rytais vėl stinga žvalumo. senka organizmo apsauginės jėgos. Labai svarbi kalio reikšmė raumenų. gali apnikti kitos. Pradėję tinkamai maitintis. Daug magnio yra sukaupę žali lapiniai augalai. 205 . daugiau hormonų išskiriama vakarais. privalo pasirūpinti. svaigsta galva. kurių reakcija šarminė. ankštiniai augalai).5 proc. Magnis ir kalis — pagrindiniai ląstelėje esantys katijonai. skatina spartesnį natrio pašalinimą iš organizmo kartu su vandeniu. tachikardija (dažnas širdies plakimas). Jo randama audiniuose. Be abejo. bū­ tina neprarasti saiko. kas nori būti lankstūs. kad valgiaraštyje nepristigtų produktų. tvirtesnė sveikata. vaisiuose. skatina žarnyno judesius. prarandama daug kalio. Jie taip pat turi įtakos rūgštinės—šarminės reakcijos pu­ siausvyrai. taigi ir žvalu­ mas pavėluotas. nes jo įtaka chlorofilui tokia pati kaip ir geležies hemoglobinui. praranda elastingumą. nes atsikračius vienų ligų. žuvis. su­ keliančius rūgštinę reakciją. Geriausias kalio ir natrio santykis — 1:20. Pasistenkite šiuos duomenis panaudoti kūrybiškai. Pateikta 4 lentelė padės jums sužinoti natrio ir kalio santykį kai kuriuose produktuose. atsiradusios vyks­ tant medžiagų apykaitai. plėstis kraujagyslėms. kurie padeda žmogui visą dieną išlikti žvaliam. Telieka aptarti tris mineralinius elementus. kurių širdis buvo sveika. kiaušiniai ir pan. pieno produktuose. kamuoja nemiga. antinksčiuose. Kai vartojama daug natrio turinčio maisto. grūduose. Aptarėme keturis mineralinius elementus. Kai šis santykis keičiasi ir organizme padidėja natrio kiekis. Šį paskutinį reiškinį gali­ ma paaiškinti taip: rytais antinksčiai išskiria daugiau hormo­ nų.Magnis Suaugusio žmogaus organizme yra 25 g magnio.). Užsienio gydytojai pastebėjo. tu­ rinčių daug organinio magnio. vartokite daug kalio turinčio maisto. Kalis. Mag­ nis padeda atsipalaiduoti raumenims. košma­ riški sapnai. Maistas. lytinėse liau­ kose.

Fos­ foro junginių apykaita glaudžiai susijusi su medžiagų. 207 Žmogaus organizme yra 600—900 gramų fosforo. kaip juos skaido žarnyno fosfatazės (fermentų rūšis). Maiste esančių fosforo organinių junginių pasisavi­ nimas priklauso nuo to. kuri vėliau gali būti panaudota me­ chaninei (raumenų susitraukimas). kai kalcio ir fosforo (Ca ir P) santykis — 1:1. organizmas negali pa­ sisavinti fosforo fitino rūgšties. Todėl viskas. kurie vyksta ląstelių sistemų membranose bei raumenyse (taip pat ir širdies raumenyse). ak­ tyviai dalyvaujantys visuose apykaitos procesuose. taip pat 206 . elektrinei (nerviniai impul­ sai). Svarbus fosforo vaidmuo apykai­ tos procesuose. Daug sie­ ros yra gyvulinės kilmės produktuose. apykaita. esantis baltymuose ir peptiduose (insulinas). Per parą organizmui reikia maždaug 1 gramo sieros. neatsiejama ir nuo fosforo. burokai 2 2 33 28 13 8 13 13 11 21 12 18 14 14 19 32 21 30 26 18 18 40 28 33 16 Fosforas 238 285 873 568 233 141 197 185 163 275 155 214 170 155 224 372 200 305 248 175 161 290 211 218 64 Na:K 1:119 1:149 1:23 1:20 1:18 1:17 1:15 1:14 1:14 1:13 1:13 1:12 1:12 1:11 1:11 1:11 1:10 1:10 1:9 1:9 1:9 1:7 1:7 1:6 1:4 ir riebalų. tai turi įtakos ir kitam. Fosforo organiniai junginiai labai reikalingi gyvybinės veik­ los procesus aprūpinant energija. Chloras Chloras — osmotinio spaudimo ląstelėse ir audiniuose regulia­ torius. Netikslinga vardinti visas fosforo funkcijas. Daugiausia jo sukaupta kauluose. cheminei (įvairių junginių biosintezė) ir elektromechaninei (aktyvus medžiagų judėjimas per membranas) veiklai. Kai žmogaus žarnyne stinga firazės. Dažniausiai pasisavinama 40—70 procentų. Per parą organizmui reikia 400—1000 miligramų fosforo. Siera Siera — būtinas kai kurių amino rūgščių struktūrinis kompo­ nentas. Makroerginiai fosforo jungi­ niai akumuliuoja energiją. padeda skrandyje susidaryti druskos rūgščiai.7. Produktus su palankiu kalcio ir fosforo santykiu rasite 3 lentelėje. Stipriausi kaulai tada. baltymų. avižos Arbūzai. Toks santykis būdingas riešutams bei braš­ kėms. kas susieta su kalcio pasisavinimu.4 lentelė NATRIO IR KALIO KIEKIS KAI KURIUOSE PRODUKTUOSE BEI JŲ SANTYKIS Produktai Natris mg Kalis mg Santykis 100 g produkto 100 g produkto Aguročiai Žali žirneliai Žirniai Bulvės Trešnės Agurkai Apelsinai Kopūstai Citrinos Raudonieji serbentai Mandarinai Slyvos Moliūgai Kriaušės Avietės Juodieji serbentai Morkos Abrikosai Obuoliai Svogūnai Žemuogės Pomidorai Kvietinės kruopos Grikiai. Jis taip pat dalyvauja vandens apykaitoje. kurios ypač daug varpiniuose augaluose. Didelė fosforo įtaka ir centrinės nervų sistemos veiklai. nes jo jungi­ niai — labiausiai paplitę visame organizme komponentai. Kalcio ir fosforo apykaita glaudžiai tarpusavy susijusios: jei pažeidžiama vieno jų apykaita.

1 litro nuoviro gaminimas: 3 litrai vandens verdami maž­ daug 45 minutes. Jei praleidote trečią dienų trejetuką. po20« midorus. 2. žemuoges. rinkdamos medų. Man jis taip pat patinka. kitus augalus. Tokią arbatą galima gerti su medumi. kad organizmas bus geriau aprū­ pintas mikroelementais. fosforo. išskyrus nuodingų (apie 80—100 augalų). Žiemą gerkite vaistažolių arbatas. o trečią — košei. Šis būdas sudėtingesnis. abrikosus. Teko girdėti. Nuovirui tinka vidurinė dalis. nikelis — kasoje.5—2 hektarų plote. meduje yra aliuminio. kokius privalome pasirinkti maistui. krapus. prisirink­ davo maistui apie 100 įvairių augalų. silicio. Paprasčiausias būdas papildyti organizmo mikroelemen­ tų atsargas — maitinimasis atsižvelgiant į metų laikus. hipofizyje. riešutais. 3. papildykite maistą šak­ niavaisiais. bet ir kuo įvairesnių. jodas — skydliaukėje. slyvas. Ilgaamžių kalniečių ra­ cione lig šiol yra apie 100 kultūrinių ir laukinių augalų. vaistažo­ lių. Žmogaus ir šiltakraujų gyvūnų organizmuose randama dau­ guma D. Visų šių aptartų septynių elementų organizme yra daug. daigintais grūdais. racione pakanka 50— 60 augalų. litis — plaučiuose. Kaip papildyti mikroelementų atsargas organizme? Pagrin­ dinis mūsų mikroelementų šaltinis — organiniai junginiai. kurias buvote praleidę). tačiau ir daug efektyvesnis. 1. ant kurių tupia bitės. Tik reikia žinoti. jo­ do. Po to reikia atvėsinti ir nusemti 1 litrą vir­ šuje esančio vandens. vyšnias. tomis dieno­ mis. Pavyzdžiui. Kad mikroelementų būtų ne tik daug. ga­ lite gerti kaip arbatą ar panaudoti voniai. alavo. bulvinę saulėgrąžą. tačiau pasižyminti ryš­ kiomis biologinėmis savybėmis. boro. ku­ riuos sintetina augalai. malšindami alkį. žoles reikia surinkti kitą mėnulio mėnesį tuo pačiu metu (t. cinko. sieros. kad jį rekomenduoja Tibeto lamos. o apatiniame — minera­ linių druskų nuosėdų. antžeminė dalis. chloro. švino. Mikroelementai kaupiasi šiuose organuoze: cinkas — lyti­ nėse ir kasos liaukose. titano. mangano. kalcio. Jų žiedadulkėse ypač daug mikroelementų ir biologiškai aktyvių medžiagų. Taigi kiekvienas augalas duoda mums 1—2 naujus elementus. Yra duomenų. džiovintais vaisiais. Kiekvieno krepšio žolės džiovinamos atskirai. Skirtingas tik jų tarpusavio santykis. Tik po to jos sudedamos kartu ir gerai išmaišomos. 209 .y. Bitės. MIKROELEMENTAI Mikroelementai — didelė grupė cheminių medžiagų. osmio. vaistažoles. Kuo jų dau­ giau. medumi. arbūzų. kurių kon­ centracija žmogaus organizme nedidelė. Trečią taip pat reikia išpilti. ličio. Trečias būdas — reguliarus žiedadulkių ir kitų bičių pro­ duktų vartojimas. vario. augančių 1. chro­ mo. Vėliau — braš­ kes. Pradedama per jaunatį ir renkama į vieną krepšį 3 dienas. trešnes. Sausas žoles galima naudoti tris kartus: du kartus arbatai. Kad organizmas būtų gerai aprūpintas mikroelementais. stron­ cis — kauluose. organizmui reikia gauti su maistu apie 100 augalų. va­ ris — kepenyse. nikelio. kalio. Mokslinin­ kai nustatė.Organizmas jo gauna pakankamai. Rudenį valgykite kuo daugiau šakniavaisių. be to. chromas ir manganas — hipofizyje. magnio. Mendelejevo periodinės sistemos elementų.t. kad žmogaus protėviai. Daug mano pažįstamų iš Rostovo prie Dono taiko šį metodą ir gerai vertina jį. geležies. Taigi koks tas būdas? Visą mėnulio mėnesį renkama visų augalų. tupia ant įvairiausių augalų. Todėl juos ir vadina makroelementais. kiti dar tyrinėjami. 76 iš jų fiziologinis vaidmuo jau išaiškintas. kad jie vidutiniškai gali sukaupti po 21—23 elementus. Renkamos tos žolės. ankstyvuosius agurkus. kiaulpie­ nės lapus. Jei jas vėl užpilsite verdančiu vandeniu. moliūgų. būtinais gyvybinei veiklai. Į marlę suberti 2 šaukštus sausų žolių ir perpilti jas 1 litru atvėsinto vandens (iš vidurinio sluoksnio). Tai maitinimasis elektrolitais. petražoles. nes juose yra daug mikroelementų. Po to į antrą krepšį 3 die­ nas ir t. kokie iš jų vertingiausi. kai valgomi įprasti maisto produktai. tuo didesnė tikimybė. 20 iš jų yra visuose au­ galuose. Kodėl nupilami šie du sluoksniai? Viršutinia­ me yra mikroskopinių naftos dalelių. natrio. Anksti pavasarį valgykite pirmuosius žalumynus: ridikėlius.

210 . net kai kuriuos virškinimo trakto susirgimus. netiesiogiai trukdo atsirasti žarnyne kenksmingai mikroflorai. salieruose. petražolėse. 211 FITONCIDAI Fitoncidai — medžiagos. aiva. cinko. vyšniose. būdingą tik vienos ar kitos rūšiems augalams. natū­ raliai žadina apetitą. mangano. pomidoruose bei kituose vaisiuose ir daržovėse. svogūnuose. Pačia­ me organizme ji gali susidaryti iš angliavandenių. ORGANINĖS RŪGŠTYS Daugelyje vaisių bei daržovių yra ir organinių rūgščių — obuo­ lių. gry­ belių dauginimąsi ar net visai juos sunaikina. vynuogių lapų trauktinė. kriene bei kito­ se daržovėse. Minėtų vaisių bei daržovių vartojimas maistui gydo burnos ertmę. avietėse. molibdenas. Tačiau reikia vartoti saikin­ gai. kasos sekrecijos skatinimui. vyno rūgščių. todėl neišnyksta poveikis visam virš­ kinimo traktui. rabarbaruose. cinkas. Dauguma bitininkystės produktuose esančių mikroelemen­ tų randama ir žmogaus kraujyje bei organuose. daržovėse ir prieskoninėse žolėse yra daug aromati­ nių medžiagų. vynuogėse. stroncis. kalcis. Benzoinės rūgšties yra bruknėse. taip pat vykstant oksalurinės rūgšties metabolizmo procesui. Kai kuriuose vaisiuose yra nedaug gintaro. svogūnuose. bakterijų. šios medžiagos skatina gleivių išsiskyrimą. kai ku­ riuose obuoliuose (antaniniuose). kai stinga vanadžio. ypač druskų. šlapimo išsi­ skyrimą. citrinos. Dažnai daugiausia aromatinių medžiagų sukaupta tose dalyse. Organinės rūgštys šarmina organizmą. Ne­ daug vyno rūgšties yra raudonuosiuose serbentuose. AROMATINĖS MEDŽIAGOS Vaisiuose. mag­ nis. agrastuo­ se. garstyčiose. bruknėse. Virškinimo sul­ tys nepakeičia fitoncidų. putino uogose. skrandžio ir žar­ nyno gleivinę. Esant oksalurijai. spanguolėse. kriene. mor­ kose. platina. volfra­ mas. vario. veikia uoslę ir skonį. motorinei žarnyno funkcijai. Rūgšty­ nių rūgšties yra ir burokėliuose ( 1 0 0 mg 100 g burokėlių). kurios gavo^ daugiau saulės bei yra ryškios spalvos. serbentuose. rūgštynių. agrastuose. Rūgštynių rūgšties daugiausia yra špinatuose. krapuose. kizilas. Vaisiuose daugiausia obuolių. juodųjų serben­ tų lapai. Visiems šiems augalams būdingos ir dezinfekuo­ jančios bei antiseptinės savybės. Iš 24 kraujo mikroelementų 22 yra bičių produktuose. varis. česnakuose. ropėse. spanguolėse. benzoinės rūgšties. kobaltas. vanadis. skruzdžių rūgš­ ties — avietėse. braškėse. Kraujo gamybos procesas sutrinka. raudonuosiuose pipiruose. benzoinės bei kitų. skruzdžių. Gintaro rūgšties daugiausia yra nesunoku­ siuose vaisiuose. šių daržovių vartoti negalima. didina jo šarminių ekvivalentų atsargas. Daug fitoncidų yra apelsinuose. rūgštynių. kurios sulėtina virusų. Tad jei kamuoja anemi­ ja. kriaušės. kobalto. citrinos. slyvose. rūgštynėse.Pikyje taip pat yra mikroelementų: baris. Tai obuoliai. auksas. iridis. fosforas. citrinose. ridikėliuose. medus. ge­ ležies. kizile. Kadangi jų šalinimas vyksta ir per plaučius. abrikosuose. pastarnokuose. kai valgomi neišvirti. Daug aromatinių medžiagų (eterinių aliejų) yra citrusiniuo­ se vaisiuose. česnakuose. Rūgštynių rūgštis gali sutrikdyti apykaitą. Jos povei­ kis — antiseptinis. geležis. ridikuose. chloras. salicilo rūgšties — žemuogėse. žiedadulkės padės ją įveikti. Svarbus jų poveikis virškinimui. Dau­ guma vaisių ir daržovių padeda iš organizmo pašalinti rūgšty­ nių rūgštį. salicilo. žemuogėse. chromas. bruknėse. alavas. pikis. paladis. mandarinuose. silicis. Šios medžiagos yra labai lakios. Jų baktericidinis bei antiseptinis poveikis ypač stiprus ta­ da. skatina virškinimo sulčių. suteikiančių patiekalams savitą skonį bei aro­ matą. sidabras. Nuo organinių rūgščių kiekio priklauso vaisių ar jų sulčių rūgštumas. nes didesni kiekiai gali dirginti inkstus.

prarandant vandenį keičiasi medžiagų. Kokia ta informacija? Augalo struktūroje ir jo vandens terpėje „užrašoma" informacija. vitaminų ir t. kai jau žinome. reikalingiems. net įgyjame su­ gebėjimą kaupti čia energiją. praranda daug vandens. įvyksta dar nepasiekęs žarnų sienelių.Valgant vaisius. kyla klausimas: kaip organizmas pasisavi­ na šias medžiagas. Taip prarandame subtilų ryšį su supančia aplin­ ka. Supriešinę save su gamta (užuot pasinaudoję jos galiomis). Organizmui tenka eikvoti savo energiją. gauname ir informaciją apie tą vietą. Svarbiausia. kartus. sandara. sūdymas. Natūropatų priežodis Dabar. kai skrandis tuščias. sankaupa. konservavimas). Organizmas jų netenka visiems laikams. žvaigždžių.). Vartojant po valgio. aitrų skonį kai kuriems vaisiams ir uogoms (ai­ vai. virškinimas tikrai nebus sutrikęs. geriausia valgyti tada. Tai ypač būdinga augaliniams koloidams. kokių medžiagų yra maiste. Todėl atsiminkite: ardydami vandenyje sutelktą informaci­ ją termiškai. Todėl. Verdant visa ši informacija sunaikinama. kai viduriuojama. erškėtuogėms ir kitiems) suteikia rauginės medžiagos. daržoves. todėl skonis tampa ne toks aitrus. magnetinio lauko. spanguolės. slyvos. prarandama ir energija. oro. metų laiko (saulės radiacijos intensy­ vumas). esanti šiose struktūrose. RAUGINĖS MEDŽIAGOS Sutraukiantį. mineralinių medžiagų. tampame geriau prisitaikę gyventi joje. kad vanduo sugeba išlaikyti ir informaciją apie augalą. Todėl vaisiams ir daržovėms 212 . Rauginės medžiagos gydo žarnyno gleivinės uždegimą. kriaušėms. ar ko nors nepraranda dėl vienų ar kitų priežasčių? Šis skyrius skirtas atsakymams į iškylančius klausimus. kuriose yra daug organi­ nių rūgščių (citrinos. vanduo augaluose būna laisvas ir surištas su koloidais. tarp baltymų ir kitų medžiagų (an­ gliavandenių. garinti vandenį. šermukšniui. ypač ver­ tingas. sklidinus informacinės drėgmės vai­ sius ar daržoves. mėlynes. kurioje jie auga.t. veikia antiseptlškai. Valgydami sultingus. o velnias — ku­ linarą. Verdamas vanduo keičia savo struktūrą — tai tikras cha­ osas. šermukš­ niai ir pan. kokia jų reikšmė ir poveikis. mus apninka įvairiausios ligos. netekęs savo struktūros. tampame svetimkūniai šiame pasaulyje.) sutruksta. apie metų laiką. kizilui. neprisideriname prie jos ritmo. serbentai. kad mine­ ralinės druskos būtų tirpalas. dirvos. uogas. cheminiu būdu (džiovinimas. patenkančios į jo struktūras iš supančios aplinkos. rauginimas. jo poveikis mažesnis. Krešėjimas (koaguliacija) reiškia. kad gyvybiniai ryšiai tarp at­ skirų baltymo molekulių. ma­ žina jo sekrecinę funkciją. Vos nuskintas augalas pradeda vysti. kurių ląstelėse yra van­ dens. pavyzdžiui. 213 VANDUO Kai augalinis maistas džiovinamas ar ilgai laikomas nesuvar­ totas.t. kuriose yra daug tanino. gauta iš saulės (diena—naktis). adaptaci­ jos esmė. kad vandens struktūra liktų nepakitusi. Baltymas. nes taninas jungiasi su maiste esančiais baltymais. Augalas — informacijos. dar dažniau — iškreipiama. Iš rauginių medžiagų geriausiai ištirtas taninas. MAISTO SKAIDYMAS Dievas davė mums maistą. Taip pradedame rezonuoti su ta ap­ linka. Tokia aklimatizacijos. greitai eikvojame jė­ gas. daug sunkiau virškina mas (prisiminkite indukuotą autolizę). Kaip jau rašyta. planetų ir t. keisdami ją. Šaldant jų sumažėja. BALTYMAI Baltyminės medžiagos sukreša esant 42—45 °C temperatūrai. Suardžius vandens struktūras. tuo pačiu griaunate gyveni­ mo pamatus.

kad mėsa būtų tinkamai nukraujinta. aktyvūs vandenilio radikalai. išsekusių galvijų mėsa. fizikiniai—cheminiai. Pa­ didėja oksidacija. kad rie­ balai apkarto. jie tampa „mirusiais angliavandeniais". vitaminai. šios oksidacijos produktai užpildo visas ląste­ les — įvyksta milžiniškas užteršimas šlakais. varškė neturi tokio neigiamo poveikio.Išnagrinėsime būdingiausius baltymų skilimo atvejus. juos pradeda balinti. ANGLIAVANDENIAI Šiluminis monosacharidų apdirbimas suardo juos jau 65—80 °C temperatūroje ir nutraukia jų kompleksinį ryšį su mineralinė­ mis medžiagomis. Hormonai ir kitos medžiagos. suyra jame esan­ tys fermentai. Tuo metu raumeninio audinio glikogenas po atitinkamų procesų. kurių metu prarandama energija. Galvijų užmušimas — didžiulis stresas. Labai svarbu ir tai. Veikiant pačioje mėsoje esantiems fermentams vyksta jos brendimas. Sterilizuojant pastebimi ryškūs organinių ir bio­ loginių pieno savybių pakitimai: jo skonis tampa kaip virinto pieno. nes šis procesas vyksta ne pačiame organizme. Juose pagausėja neorganinių medžiagų. susidaro aldehidai. fermentų poveikis). kad veltui eikvojama energija. Grubiai kalbant. Nuo galvijų būsenos mėsos kombinatuose labai pri­ klauso mėsos kokybė ir užteršimas bakterijomis. kurią sukelia įvairūs fizikiniai. sudeginama visa energija. Saulėgrąžose ir riešutuose esančius riebalus lukštai ir ke­ valai apsaugo nuo šviesos bei oksidavimosi. kitų elemen­ tų. išgaruoja mikrobus naikinančios eterinės me­ džiagos. tuo daugiau į krakmolo daleles patenka deguonies iš oro. vos dvi paras išbuvęs šešėlyje. Miltai tamsėja. tampa paprastu cukraus mišiniu. Be to. nusilpusių. kurių organizmas nepasisavina. tempera­ tūros. suyra dalis fruktozės. jame yra mineralinių medžiagų. o tai reiškia. kol ląstelėse yra deguonies ir fermentai gali veikti. MĖSA. Be to. medus netenka savo aromato. kaip ir jiems oksiduojantis. tačiau nepageidautini pokyčiai atsiranda malant grūdus. Riešutuose bei saulėgrąžose esantis aliejus kokybiškiausias. deda priedų. Ypač pasikeičia tie riebalai. Saulės šviesa per 5—6 minutes sunaikina iki 64 proc. ko­ loidiniai pokyčiai. sumažėja vitaminų bei kitų medžiagų. Saviti. Taigi valgydami mėsą mes gauname ne tik mais­ tines medžiagas. epoksidai ir kitos agresyvios medžiagos. suyra fosfolipidai. susidaro rie­ biosios rūgštys. Tada sakoma. padidėja klampumas (sunaikinti koloidai ir sukrešėjo baltymas). kiti miltiniai gaminiai.t. Jei me­ dų kaitinant temperatūra daugiau kaip 60 °C. bet ir sumažėja perkaitintų riebalų biologinis aktyvumas. pripildy­ damos ląsteles patirto streso ir siaubo. Špinatas. Taip sueikvojama dar dau­ giau miltuose esančios energijos. bet ir visą tą siaubą. Riebalams oksiduojantis. Kaitinant riebalus. ketonai. Susidaro ne tik kenksmingos medžiagos. kai juos veikia oksidacija. cheminiai. Visa tai išlieka vandens struktūrose. kuriuose kepamos spurgos. lais­ vosios rūgštys bei kiti irimo produktai. Stip­ riai kaitinant. Nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės C vitamino atsargų. vitaminų. piene esančių vitaminų! 215 . kad jie taptų miltais. netenka 80 proc. Kenksminga maistui vartojama ligotų. Pakaiti­ nus riebalus iki 200—250 °C. biologiniai faktoriai (deguonies. tampa pieno rūgštimi. susidaro skruzdžių ir levulino rūgštys. suyra. šviesos. RIEBALAI Riebalai genda. Brendimo proceso metu indukuotos autolizės pokyčius lemia glikolizės fermentų poveikio trukmė. Tai yra. Augaliniai baltymai. vitaminais ir t. susidariusios kiekvienoje ląstelėje. susidaro sunkiai ištirpinamos druskos. o po 4—6 mėnesių — net dviejų trečdalių. 214 VITAMINAI Ilgai laikomi produktai praranda vitaminus. Kuo smulkesnis grūdų malimas. Taigi jas tenka pa­ šalinti ir vėl eikvoti energiją. Verdamas medus taip pat netenka dalies vitaminų. C vitamino. kuriam būdingi cheminiai. jaučiamas nemalonus jų skonis bei kvapas. gausybę šlakų. PIENAS.

Tai būdinga grupės B. Geriant šviežias sultis (1 dalis burokėlių ir 3—4 dalys obuolių) po 500 gramų per dieną. Organinės rūgštys ir rauginės medžiagos verdamos taip pat suyra. yra akmenų susidarymo centrai inkstuose. 217 * Jei nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės vitaminų. kai sušildomi iki 54 °C. Apie tai. praranda joms būdingą aktyvumą. pirmiausia prasideda degeneratyvinis procesas — išnyksta fermentacija. kuris or­ ganizmui labai reikalingas. praranda atsparumą virimui ir kiti su juo susiję vitami­ nai.). Gele­ žis iš virtų produktų nepasisavinama. RAUGINĖS MEDŽIAGOS. D vitamino. Todėl ir kartus svogūnas verdamas tampa saldus. Verdamos ar kepamos bulvės praranda apie 30 proc. jau buvo rašyta skyriuje apie organizmo valymą. FERMENTAI Kai augalas nuskinamas. C vitami­ no*. FITONCIDAI. tapusios neorganiniais junginiais. angliavandeniais. ypač B. 50 proc. Nuskynus augalą. Vandens garavimas iš augalų taip pat sumažina jų energe­ tinį potencialą. Rauginant pavyksta išsaugoti dalį mineralinių medžiagų bei C vitamino. Pradedama sirgti skydliaukės ligomis net ten. Kai prarandamas C vitami­ nas. tampa skysčiais. kad greičiausiai suyra C vitaminas. ir PP vitaminams. pažeidžiama daugybė procesų. Kaip jau buvo rašyta. 23 pieš. Taigi netenka abejoti. nepraranda daug vitaminų ir pieno rūgšties. jodas taip pat greitai suyra. fermentais ir t. o verda­ mos dar 30 p r o c . AROMATINĖS. fermentai praranda aktyvumą. raiščiuose ir t. sieję ir su baltymais. sumažėja ir A vitamino kiekis. Pasikeitęs kalcis nusėda ant kraujagyslių sienelių ir jun­ giamuosiuose junginiuose (sausgyslėse. užraugtos naudojant nedaug druskos.Jei daržovės ir švelnūs vaisiai bus laikomi vandenyje.). nes stinga indukuotos autolizės. Sutrin­ ka virškinimas.t. B 2 . Jei gaminant bulvių patiekalus vartojami riebalai ar jos ilgiau palaikomos vandenyje. Tačiau vykstant fermentacijai ir jie suyra. jodui. ORGANINĖS RŪGŠTYS Verdami produktai labai greitai praranda savo aromatą. tulžies pūslėje. Suyra ryšiai. kas jose lieka? 216 . Todėl tokie „išar­ dyti" organiniai mineraliniai elementai vėl tampa neorganiniais arba sunkiai pasisavinamais. geležiai. kur j o d o pakanka. Tačiau ir tais atvejais vitaminai praranda savo aktyvumą. kvapą. "Sterilizuojant konservus hermetiškai uždarytuose stiklai­ niuose. Paste­ rizuojant pieną prarandama 25—40 proc. taip pat sudėtingi tarpusavio santykiai su kitomis maisto medžiagomis MINERALINIAI ELEMENTAI Terminis apdirbimas suardo ne tik mineralinių elementų che­ minius tarpusavio ryšius. Veikiami temperatūros fitoncidai suyra ir išgaruoja. jame liks juose esantys vitaminai bei druskos. kad mineralinės medžiagos. saulės energija aktyvina elektronus. Kepamos riebaluose bulvės praranda E vitaminą. riebalais. Termiškai apdorojant produktus. Taip per­ kraunamas bei alinamas jo sekrecinis aparatas. kai patenka labai mažai oro. nors organizmui jo nuolat reikia. hemoglobino kiekis kraujyje žymiai padidėja.. spalvą. Ypač tai būdinga kalciui. MAISTO ENERGETINIO POTENCIALO SUMAŽĖJIMAS Kaip jau buvo minėta. Kai C vitamino nepakanka ar jo visai nėra. Au­ galas skleidžia švytėjimą. todėl ilgainiui atsiranda anemija.t. aukšta temperatūra pa­ kenkia mažiau. po kelių valandų šis švytėjimas žymiai sumažėja (žr. Kopūstai bei kitos daržovės. Jau pirmomis virimo minutėmis jų beveik nelieka. Aukšta temperatūra (50—100 °C) labai greitai sunaikina vitaminus. organizmui tenka pačiam atlikti dvigubą darbą virškinant maistą.

Obuo­ lyje yra 100 proc. O skrandyje. Kad būtų neutralizuoja­ mas motabolizmo sukeltas rūgštingumas. reikalin­ gi šie procesai: 1. koriai auksiniai dvelkia medum ir gėlių aromatais. kad jo nepasiektų oras. kad stinga žinių apie tinkamą mitybą. marinuoto ir t. Homeorezė — organizme vykstančių procesų pastovu­ mas.).t. šaknys auga ir bręsta. kas pakeičia augalo struktūrą. VIRTO IR NETINKAMAI VARTOJAMO MAISTO KENKSMINGOS PASEKMĖS Atsipeikėkit. Taigi mums jau aišku. todėl jis il­ gai lieka skrandyje (guli ten tarsi akmuo). ne tai. praranda savo struktūras bei savybes. Virtame maiste neįmanoma indukuota autolizė. energijos. Panašus procesas vyksta ir maisto medžiago­ se — išvirtos jos tampa sunkiai pasisavinamos. Prastai suvilgytas seilėmis. Tiesia vaisius sultingus linkstančios šakos. Tai sutrikdo skran­ džio sekreciją. apie netin­ kamą jo vartojimą. Vynuoges saulėj sirpina jums vynuogynai. maistas nesuvirškinamas. kokią turi būdamas žalias. pavyzdžiui. Pamėginkime kiek kitaip panagrinėti šią problemą. tuo pačiu mažindami jo energiją. kvapą. o tai slopina dantų funkciją. kaip žinia. 2. Jei mes kaitinsime obuolį taip. baltyminis ir krakmolingas (kotletai ir bulvės). rafinuoto. Virto maisto nereikia daug kram­ tyti. energijos. todėl ir virškinimas sutrinka. spalvą. sąlygas ir dar ką nors. saldžios ir sočios. DANTYS IR KAULAI. patenka į skrandį. Tačiau gauti šios energijos iš suanglėjusiu obuolio jis negali. nes dantys tampa su­ gedę. ga­ lima susumuoti duomenis apie kenksmingą termiškai apdoro­ to. nevirtą obuolį. SKRANDIS. Homeomorfozė — struktūrinių konstantų. Todėl labai greitai pradeda gesti dantys — sulau­ kęs 25 metų. Visa tai jums — valgykit į sveikatą. žmonės. trupa. subrandinusių gausų derlių. kurio cheminė sudėtis beveik nepakitusi (ypač krakmolas). Žolės. Homeostazė — organizmo vidinės aplinkos pastovumas. Maisto struktūras veikia koaguliacija. Jis nedezinfekuoja burnos ertmės. skrandyje susi219 .t. kuri gaunama jį deginant. Evoliucijos požiūriu. sunaikinama vertingiausia jo dalis — bioplazma. Susmulkintą augalą taip pat oksiduoja oras bei šviesa. kada maistas praranda savo energe­ tinį potencialą. kietos emalės kaip nebūta. sumažėja rūgštingu­ mas. Mes linkę kaltinti vandenį. funkcinės or­ gano masės ir t. fermen­ tų ir kitų — funkcijų. Kitame skyriuje bus rašoma apie konkretų tokio maisto po­ veikį mūsų organizmui. Jis jau negali visiškai pasirūpinti gyvybinėmis funkcijomis — gyvybe. viskas. 1. jos negali pilnavertiškai atlikti visų savo — vitaminų. Iš virto maisto labai blogai pasisavinamas kalcis. Tačiau kažkodėl nutylimas svarbiausias daly­ kas: mūsų organizmas ne kalorimetrinė krosnis. palaikymas. Kad gyvybės gija nenutrūktų. irimas. — kam jums netinkamas maistas? Turit javų.y.Virimas. mažai sukram­ tytas maistas. pilkšvi.t. sūdyto. taip pat sumažina energetinį potencialą. kalcis imamas iš dan­ tų ir kaulų. Ovidijus Dabar. sūdymas. veikiantis visai kitokiais principais. ne kiekvienas gali pasigirti visiškai sveikais dan­ timis. priartėja prie neorganinių medžiagų. suskaldys jį ir pa­ teiks mums energiją. maisto įtaką. Orga­ nizmas pasisavins šviežią. atsiranda sąlygos dantų bei dantenų ligoms. todėl dan­ tys ir kaulai gauna jo nepakankamai. o labai sudė­ tingas bioreaktorius. Baltos. jis suanglės ir vėl deginamas turės tuos pačius 100 proc. baltymų. 3. bet tik ne savo pačių aplaidumą. vaizdą. Jei vartojamas dviejų rūšių skirtingas maistas. skonį ir t. Pienas gaivus. kai jau daugiau žinote apie virškinimą bei maistą. dantų nėra. konservavimas (t. toks maistas lieka visa pakopa žemiau. 2.

.. 10. esančių visuo­ se maisto produktuose". 11. cheminių junginių organizme disbalansas. jam lengviau įveikti fizinius ir nervinius krūvius. kad. kurie valgo mėsą. Pasižiūrėkime. tik triumfuok. vegetariškas maistas didina žmogaus at­ sparumą. bet ir die223 . Todėl mokslininkai teigia. t. septintajame dešimtmetyje. vegetarų. prarandamas lytinis pajėgumas. kurie atsiranda organizme tik paskutinėse virškinimo stadijose ir įsiurbiami plonosiose žar­ nose". pernelyg agresyvūs. Nusta­ tyta.. sukurti ide­ alų maistą. kad tai grąžinantis jėgas produktas). Leningrado. be balasto.vykstančių gyvybinių procesų intensyvumas. kad įprastą maistą galima pa­ keisti monomeriniu (elementariu). Vitincas. rūka­ lų. Vitinco bandymų patikrinimai. narkotikų. buvo atlikti M. Po kurio laiko ir pats M. kaip gydomos širdies ligos ar vėžys.. RAFINUOTAS MAISTAS. Vartojant šiuos stimuliatorius. . Singcho ir K. būdingi anomalūs galvos smegenų poten­ cialai. kad jau antrojo mėnesio pradžioje organizmui pradeda stigti baltymo. Štai ką rašo apie tai A. — ramūs. Be to. ypač kai kamuoja chroniškos ligos. Kai stinga labai akty­ vių medžiagų. Dabaso nuomone.. ENERGETINIS POTENCIALAS.. Ilgą laiką jie stebėjo 250 žmonių ir padarė išvadą. cukraus vartojimo sumažinimas ir maistingų medžiagų kiekio 222 padidinimas sumažina nusikalstamumą ir polinkį agresijai maždaug 50 procentų. jei esate pernelyg jautrus bendraudamas su aplinkiniais. kurį iš karto su­ daro tie elementai—monomerai. Labai svarbu teisingai suvok­ ti tokį paplitusį požiūrį — viską „pagerinti". priešingai. pavyzdžiui. kartais ir pra­ keiksmas. jog kriminalinis elgesys — liga. „O šeštajame dešimtmetyje amerikiečių mokslininkas M. o beprasmiškas. kad žarnyne atsirado disbakteriozė. kuo baigiasi toks produktų „pa­ gerinimas". kas „nereikalinga". medikai nustatė. baltymų pakeitimas amino rūgštimis yra efek­ tyvus. „Nusikalstamumo prigimtis" Kaip rašo Amerikos spauda. kad nusikals­ tamumą reikia gydyti taip. tokiu. „. o 90 proc. Šią savo nuomonę jie grindžia tyrimais. kurį sudarytų rinkinys būtiniausių ir paruoštų pa­ sisavinti maisto elementų — labiausiai tinkančių proporcijų.. „išvalymas". tyrinė­ jantys paveldimumo ir aplinkos poveikio įtaką polinkiui į nu­ sikalstamumą. kurie po stimuliacijos stumia organiz­ mą į dar didesnę depresiją. pa­ žeidusių įstatymus. kai kurie psichiatrai. monomerinio maisto be ba­ lasto problemos buvo svarstomos visai rimtai." „Viena iš klasikinio mokslo apie mitybą vilčių. pastebėta. stiprios arbatos.. tingus.. Teigiama. kad dauguma tų. jis suglebęs. be kenksmingų medžiagų. Apsiribosiu dviejų straipsnių citatomis: „Maistas ir charakteris" Jei jūsų charakteris nepastovus. „Dalyvaujant keliems Maskvos. tačiau ne 100 procentų. Be to. kavos. Tai Indijos miesto Gvalijaro gydytojų rekomendacijos. Taigi mokslas pripažino. „Buvo padarytos išvados. ir žmonėms atrodo. širdies—kraujagyslių ligomis. kad vegetarai gyvena ilgiau už tuos. „Mūsų amžiaus viduryje vyravo įsitikinimas. atlikus specialius tyrimus. pradėkite maitintis vegetariškai. tik džiaukis. Atrodo. pa­ kartojęs savo eksperimentą. neatsparus įvairioms ligoms. kad suklydo. Organizmas tam­ pa suglebęs.y.. sumažėja žmogaus tonusas. alkoholio. sie­ kiant išsiaiškinti įvairių maisto produktų įtaką žmogaus orga­ nizmui. Svarbus vaid­ muo tenka ir pilnavertei mitybai. Gyvenimas tampa ne didžiausia do­ vana. griebiasi įvairių stimuliatorių — mėsos (įi savotiškai išjudina organizmą. Norėdamas įveikti apatiją. pirmiausia pakeiskite savo mi­ tybą. tačiau paskaitykime to­ liau. Gydytojų D.. jaučiama dvasios tuštuma. yra nuomonės. padarė tokią pačią išvadą".. nepraradę psichinės pusiausvyros. organizmas sparčiai alina­ mas — anksčiau pasenstama. Vitincas atliko garsųjį eksperimentą: 19 savaičių 21 žmogus taikė elementarią dietą be apykaitos sutrikimų". kurie valgė mėsos produktus. Vegetarai mažiau ser­ ga vėžiu. betikslis egzistavimas. Ugoliovas. net buvo tikima­ si tokį maistą vartoti kosmose". įžeidus. 9. tačiau šių jo idėjų pasekmės giliai įsišaknijo ne tik maisto pramonėje. Daugumai asmenų. tuo labiau. pašalinti tai. kad moksliš­ kas požiūris į virškinimą jau suformuotas. PSICHIKA. Latvijos insti­ tutams. telieka tik detalės.

Žino225 . sausainiuose. B2 (0. jį reikia papildyti medžiaga. reikalingiausia mūsų organizmui. Organizmas pradedamas nuodyti. PP (3 mg 100 gramų). (0. kai kurių fermentų dar visai nėra. Jau pačioje pradžioje žarnyno ląstelių memb­ ranos priima ir perduoda į mikromolekulės vidaus terpę maisto medžiagų makromolekules. Po to jis turi būti lengvai pašalinamas. Tokiame švariai išvalytame produkte nė­ ra nei vitaminų. kruopų.4 mg). Tai ne žodžiai. pieno rūgšties rūgimą pa­ keičia puvimo procesai. o tam vėl reikia papildomų medžiagų. Po to vaikai labai anksti pradedami maitinti krakmolingu maistu. nei kitų biologiškai aktyvių me­ džiagų. ypač kai vartojama daug cukraus. kristalizuojamas ir filtruoja­ mas per kaulų anglis. kad pir­ muoju kūdikio gyvenimo periodu toks pakeitimas net kenks­ mingas. Taip atsitiko ir su cukrumi. Yra nuo­ monių. gami­ namus iš grūdų. pyragaičiuose. Praėjus kelioms dienoms nuo kūdikio gimimo. Kūdikio organizmas dar nesugeba nuo jų apsiginti. kaip motinos pienas skiriasi nuo karvės pieno. Dabar aptarsime kitą populiarų produktą — miltus. Bran­ duolyje ir apvalkalėlyje sukaupti vitaminai ir mineralinės me­ džiagos. Pasižiū­ rėkite į 2—5 metų vaikus. Natūraliame maiste visa tai yra. kuriais cukrus patenka į organizmą. dalis jo pasiekia storąją žarną ir sudaro palankią terpę daugintis pieno rūgšties bei kitoms naudingoms bakterijoms. Šios išsky­ ros — krakmolingo ir baltyminio polaidžio. Svarbią įtaką mitybai turi ir metų me­ tais susiklosčiusios tradicijos. kitas reika­ lingas medžiagas iš kraujo. Todėl organizmui tenka skirti savo medžiagas: kalcį iš dantų (štai kodėl nepavyksta išvengti karieso). Moters piene laktozės (pieno cukraus) yra daug. padedančia pra­ siskverbti per žarnyno sieneles ir patekti kartu su krauju to­ liau. atliktų įvairiose šaly­ se. Po to prasideda cukraus ir saldainių epopėja. ląstelių membranos ne pasiima makromolekules. Miltuose ir šlifuotose kruopose nėra apvalkalėlio ir branduolio. Jų nosys amžinai bėga. Todėl ruginiai miltai vitaminizuojami vitaminais B2 (0.4 mg).tologijos vadovėliuose. Reikia pasakyti svarbiausia: kad toks išvalytas produktas būtų pasisavintas. Jis gaunamas iš cukrinių runkelių po sudė­ tingo daugiapakopio perdirbimo. kas grūde geriausia. Kūdikio virškinimo sistema palaipsniui ruošiasi gru­ besniam maistui. Vien JAV jų yra 10 milijonų. bet ir vyresniame amžiuje.. daugelio :>:M šalių dietologai pradėjo raginti mažiau valgyti šio produkto. Judajevo straipsnio „Ar naudingas cuk­ rus?" „Ne kartą naujovės ir pradžių pradžiugina. Juk cukrus vartojamas ne tik su arbata ar kava. Ši aplinkybė. o po to tenka nusivilti. Taip atsiranda diabetas. mėsos. nei druskų. esančių praktiškai visuose augalinės ir gyvulinės kil­ mės produktuose". Štai tada ir paaiškėja. taigi to. Pagrindinę jų dalį sudaro krakmolas. toksinių produktų formavimasis tada. lemia ne tik fizinio. cukrus yra cheminė medžia­ ga — sacharozė. kad cukraus organizmas nepasisavina. pieno produktų. sukelia sutrikimus. Statistikos duo­ menimis. Jei motinos pienas bus pakeistas karvės pienu ar kuo kitu. daržovių).. Todėl privalo nu­ kenksminti jį kaip svetimkūnį ir tik tada pašalinti. Skirtingai nuo įprastų maisto produktų (duonos. kai orga­ nizmo apsauginės jėgos dar silpnos.4 mg). PP (2 mg 100 gramų miltų). o cuk­ ruje — ne. Jo yra saldai­ niuose. Be to. Pateiksiu iš­ trauką iš akademiko N. Fermentavimo sistemos dar nesusiformavusios. Apie dirbtinių vitaminų „naudą" mes jau žinome. bet ir intelektualinio vystymosi sutri­ kimus. Tačiau jų virškinimo traktas dar negali suskai­ dyti ir pasisavinti šių produktų. į organizmą pateks svetimkūniai — baltymai—antigenai. Vartojant karvės pieną bei įvairius kitus pakaitalus. Išnagrinėsime kelis tokių „pakeitimų" ir „pagerinimų" pra­ žūtingų pasekmių pavyzdžius. nelengva išvardinti visus kelius. bet pradeda virškinti. pastaraisiais 10—15 metų visose išsivysčiusiose šaly­ se kelia nerimą didėjantis sergančių diabetu skaičius. dirbtiniais mišiniais. nealkoholiniuose gėrimuo­ se. mėsa.. skirti smaližiams įbauginti. Paskutinėse gamybos stadijo­ se cukrus rūpestingai išvalomas. Ilgai ir kruopščiai tyrę jo poveikio pasekmes.. kvietiniai I ir II rūšies miltai vitaminais B. kaip patvirtino daug tyrimų. kurių pasekmės išlieka ne tik vaikystėje. Išmintingi žmonės vadina cukrų „baltąja mirtimi". Mūsų laikais dažnai motinos pienas pakeičiamas karvės pienu. Tačiau dabar jau žinoma.

tačiau dauguma šių priedų toksiški! Pavyz­ džiui. Taip „gerinami" beveik visi maisto produktai (pienas. kuriems tenka savitų kovos su konkurentais priemonių vaidmuo. Kai kurios tautos. Maisto pramonėje ir buityje plačiai paplitęs ir rūgimas. šiaurės elnės piene — iki 8. eikvoda­ mas tam savo gyvybines jėgas. valgyti tik prėską duoną.8—3. yra akumuliuojama. O tiesa tokia: nuo tokių „priedų" kraujagyslių siene­ lės. Palyginkite: karvės piene yra 2. baltymų). etilo spiritą ir kitas atlie­ kas." Kad pagerės kepimo kokybė — neprieštarausim. Tiek kazeino žmogus suvartoja sparčiai augdamas. Štai ko­ dėl atsiranda disbakteriozė. ir paprastesni junginiai. kuriuos skatina mielės ir bak­ terijos. Taigi per metus šios mikrodozės tampa krūva toksinų. dalyvaujan­ tys apykaitoje.). Toks energijos praradimas vyksta kepant duoną. Valgydami duoną. kanopos. Jų metu išsiskyrusi energija be­ veik neišsisklaido. normali mikroflora pasitaiko retai. Štai viena iš leistinų nitrinų normų — 20 mg 100 gramų mėsos (0. Padidintas kazeino kiekis galvijų (karvių. skatina kojų ataugas. Tačiau jei šie mikroorganizmai suardė dalj angliavandenių.me ir tai. kazeino. ragai. Vadovėlyje „Mitybos higiena" parašyta: „Kad pagerėtų kvietinių miltų kepimo kokybė. aromatizatoriai. Mūsų organizme vyksta angliavandenių skilimo reakcijos. pavyzdžiui. Štai tau ir „priedai". Kadangi duoną valgome regulia­ riai ir labai anksti. kuriame grumiasi mielės ir natūrali mikroflora. kai po to susidaro paprastesni junginiai.3—0. Tačiau kur po to kaupiasi šie „priedai". Smulkmena? Ne. Visi šie mikroorganizmai darniai ardo mums reikalingas maisto medžiagas (laktozę). Kazeinas taip pat pateikia mums „siurprizą". kuri pradėta kep­ ti prieš 15 000 metų Egipte. Mes jų neturime. sa­ lietra — sūrio ir brinzos konservantas (30 mg litrui pieno). Šviežią natūralų pieną ga­ lima gerti tik retkarčiais. Jis reikalin­ gas. koks jų poveikis gyvybiniams procesams. vartojamas kefyrui pagaminti. kas raugta. žalingas poveikis pastebėtas se­ niai. hiposulfatą. kaupia jame pieno rūgštį. Ruošiant tešlą. Tokio produkto (duonos) energetinis potencialas žymiai mažesnis negu sveiko grūdo. kraujagyslių sklerozę. Kazeinas — puiki žaliava stalių klijams gaminti. — tai baltymas kazeinas ir mikroorganizmai: pieno rūgšties strepto­ kokas. avims. Pasirodo. kuriomis turės apsirūpinti pats organiz­ mas. Štai kodėl mums reikia regulia­ riai valyti organizmą ir vartoti natūralius. nutylima. Šiuo metu maisto pramonėje vartojama labai daug įvairiau­ sių priedų ne tik gaminant miltus.).5 proc. kad žmo­ gus per metus suvalgo 16 kartų daugiau maisto negu pats sve­ ria. Šio proceso metu išsiskiria energija. leidžiama į miltus dėti tokius maistinius priedus: kalio bromatą. sumažina produkto energetinį po­ tencialą. Net Biblijoje rašoma. kiti prailgina vartojimo laiką (antimikrobinės priemonės. moters piene — 0.9 procento. dažnai būna kenksmingi kitiems. kad angliavandenių irimo produktai (kaip ir kitų medžiagų. Kadangi rafinuotame ir „pagerintame" maiste mažai van227 . atsiradę veikiant vieniems mikrobams. kad nereikia valgyti to. labai svarbūs spirito ir pieno rūgšties rūgimo procesai. Vieni jų pagerina produkto konsistenciją (dažai. neperdirbtus maisto produktus be įvairiausių „pagerinimų". duona. net nedidelė jų koncentracija slopina dauginimąsi. pieno rūgšties lazdelės. tad ir kazeino mūsų organizmui reikia daug mažiau. kalcio peroksido. pagerina maisto produktų gamybos technologiją (mioglobino fiksatoriai. kepė tik prėską duoną ir šią tradiciją sutvirtindavo religinėmis dogmo­ mis. Ne išimtis ir rauginti pieno produktai. mil­ tai. daugiausia angliavandenių. Žmogui dėl visai aiškių priežasčių jo reikia dar mažiau. mėsa). suteikiantys dešroms gražią rausvą spalvą. kad karvėms. pieno mielės". „Šiuo metu raugas. Rū­ gimas — skilimo. Vokiečių biologai teigia. prieskoniai ir kt. kai prisijungia fosforo rūgštis.02 p r o c ) . Mūsų or­ ganizme kazeino perteklius klijuoja inkstų akmenis. norėdamos išvengti išnykimo. kad tokiam produktui pasisavinti ir pašalinti bus reikalingos medžiagos. reikalinga mikroorga­ nizmų gyvybinei veiklai. nitritai. ypač kai geriama daug. sausgyslės tampa tarsi medinės. paverčia­ me skrandžio—žarnyno traktą kovos lauku. taip pat kiti produktai.4 proc. Mielinės duonos. ku­ rią nukenksminti gali tik jaunas stiprus organizmas. antioksi­ dantai). procesas. tešlos kėlimo medžiagos ir kt. 22(i organizmas prarado šią energiją. ožkų) piene — pagrindinė jo kenksmingumo priežastis. anglies rūgšties diamidą. ožkoms augtų šeriai. ortofosforo rūgšties ir cisteiną.

Taip pradedame tuk­ ti. Be to. kad žalumynuose yra pakankamai druskos. „išsiurbdamas" vandenį iš organizmo. patekę į kraują iš storosios žarnos. Sūdyti gaminiai iš karto sukelia troškulį. sūdytuose produktuose ir t. Nemažai jų yra jau minėtose A. Tokia „narkomanija" gali pa­ kenkti labiau negu rūkymas. Taip susidaro kenksmingas už­ daras ratas: valgymas. supra­ site. o storosiose žarno­ se — vidurių užkietėjimas. nes blogai perdirbta maisto masė.). maistingų elementų trūkumas. kurios skundėsi širdies skausmais. jos vėl griebdavosi šokolado ir at­ gaudavo dvasinę pusiausvyrą. juose esantį natrį ir chlorą organizmas geriau pasisavina. Druska — neorganinė medžiaga. saldainiai ir t. 5 lentele SINDROMAI. kad ra­ finuoti produktai yra kenksmingi. Šios moterys sa­ kė. kaupiame organizme vandenį. Štai kodėl vis norime gerti.t. sūriuose. Žinokite. duonoje. Tada vėl geriamas vanduo. jog šokoladas šiuo atveju yra tarsi narkotikas.t. kad druska aprūpina organizmą natriu. geležies. kad negali ištverti nė dienos rytais neišgėrusios puodelio saldžios kakavos ar nesuvalgiusios šokoladinio pyragaičio. SUSIJĘ SU NETINKAMA MITYBA Besaikis vartojimas . kaip buvote įpratę. Tuo labiau kad daug druskos yra daugelyje maisto gaminių — dešroje. Netikėti rezultatai nustebino prancūzų medikus. apvalūs. įtikinančių. Galima pateikti ir daugiau pavyzdžių. No­ rėdami išsaugoti kuo daugiau šių elementų. svogūnų. kad valgote pernelyg sūriai. kurią organizmas pa­ sisavina sunkiai. tam­ pame nepaslankūs. kad būtų praskiesti šie šlakai. įprasta bulves nuskusti. Ugoliovo knygose. troškulys. jis labai keičia slėgį virškinimo sistemos vidaus organuo­ se. česnakų bei kitų. kepiniai. duona. kalio negu likusioje dalyje. apibendrinančią minėtus faktus. Taip gali daryti tik tie. Gaminant maistą. Pabandykite savaitę kitą visai nevartoti druskos. Tačiau tai netiesa. Vidutiniškai JAV gyventojas suvarto­ ja 20 kartų daugiau druskos negu reikia. Taip organizmas stengiasi sumažinti iki normos didelį druskos kiekį ir pašalinti jos perteklių. Sakoma. Kai po to pasūdysite. Gydytojai tvirtina. virškinimo sulčių išplovimas. kad bulvių lupenose yra daugiau B grupės vitaminų. šokoladas. mėsa. tyrusius pacientes. prarandame kūno formą. kas nežino. ląstelienos. pajusite ryškų skirtumą.dens (cukrus. Vos 228 pradėjusios prastai jaustis. „Valgykite mažiau šokolado". skuskite bulves labai plonai arba virkite neskustas. Šio autoriaus knygoje radau ir 5 lentelę. kai valgome tokį maistą. gėrimas. Vartokite daugiau įvairiausių prieskonių — žalumynų. puvimas.

kal­ cio — bei B grupės vitaminų kiekį. MAISTINĖ LEUKOCITOZĖ. trukdo pasisavinti baltymus. tokia ir raugintų pieno produktų reak­ cija). opaligės. Taip darė ir Po­ lis Bregas: „Įpratau pradžioje valgyti salotas. krūties vėžio ir leukemijos. kad galėtų įveikti kenksmingą maisto poveikį. Italų stomatologai. kad nėra vien tik naudingų ar vien tik kenksmingų maisto produktų. Noksas palygino mirčių priežastis (55—64 metų amžiaus žmonių) 20 šalių — 17 Europos šalių. skirtas organizmo stiprinimui. jog pri­ valome įpratinti savo organizmą tik prie neutralaus maisto. NETEISINGAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS." Ši informacija liečia ir visus gėrimus. stemplės ir skrandžio vėžio bei plaučių tuberkuliozės. tai neteisinga. Buvo tirti 58 maisto produktai ir 70 įvairiausių ligų. 12. Taninai. Šį skyrių pradėsiu labai įdomia informacija apie maisto produk­ tus bei jų ryšius su įvairiomis ligomis. kurio reakcija šarminė) nesukelia leukocitozės. jako pieno sviestas. kad jų gyventojai beveik nežino. Šią kenksmingą įtaką neutralizuoja epitelinis ir leukocitų 3 sluoksnis (1 mln.) pateiktais duomeni­ mis. sandvičių ar duona. „Jie nežino. 13. kurio pH rūgštus. Jų tradicinis valgis — miežiniai paplotėliai. jei šviežias augali­ nis maistas (salotos) bus valgomas prieš virtą. maistiniai riebalai ir nitratai yra stiprūs mutagenai. Šiuo požiūriu panašus ir daržovių. ankštinių augalų. aplankę kelis Tibeto vienuolynus. tačiau kai per dieną tai tenka pakartoti kelis kartus (valgoma 3—4 kartus). mažina organizme vertingų mikroelementų — geležies. kad atitinkamos maisto produktų grupės susietos su konkrečių ligų grupėmis. paaiškėjo. Grūdinių produktų vartojimas skatina mirtį nuo epilepsi­ jos. nes nevirtas maistas val­ gymo pradžioje stimuliuoja virškinimo sulčių išsiskyrimą. kad maistas. Vėliau ir laboratoriniai tyrimai patvirtino. ilgaamžiškumui. kepenų cirozės. Štai kur slypi viena iš organizmo nusilpimo. Po kelių metų pastebėsite. — ragina biologas R. bur­ nos. Likusių dantys truputį pa­ liesti karieso.„Jei norite būti sveiki.5 valandos. Žurnale „Science" („Mokslas" — vert. iš jų. kas yra kariesas". Tai būtina. vaisių. Neut­ ralizuoti jų neigiamą poveikį padeda E ir C vitaminai. pieno. orga­ nizmas alinamas. nors išsami tarpusavio ryšių analizė parodė. Šio reiškinio priežastis — mityba. kuriuose yra kavos: koka—kolą. nerei­ kia keisti šio įpročio". Maisto medžiagas skran­ džio—žarnyno trakte reikia vertinti ne tik kaip mitybą. Todėl rekomenduoju kiek­ vieną valgymą pradėti nevirtomis daržovėmis. — Kava neturi maistinės vertės. kiaušinių. negerkite kavos. Manau. gyvulinės kilmės riebalų (lašiniai. Atli­ kęs šiuos tyrimus. šarminis ir neutralus maistas bei gėrimai (šviežias auga230 linis maistas. 231 . dantys visiškai sveiki. bet ir kaip alerginę bei toksinę agresiją. Kai valgomas nevirtas maistas. Pritariu šioms didžiojo natūropato rekomendacijoms ir tei­ giu. leukocitų 1 mm ). žarnų sienelėse greitai susi­ telkia leukocitai. chroniškų nefritų. kad virškinimas nesutriktų. bulvių ir nedaug ryžių. išeminės šir­ dies ligos. savižudybės. taukai. kas yra kariesas. Patikri­ nus 150 čia gyvenančiųjų dantis. pepsi—kolą. Tokia maitinimosi tvarka taupo jū­ sų jėgas. net senukų. Mano nuomone. kurių daug augalų žaliosiose dalyse. Makalebas iš Kolorado. Dauguma pradeda valgymą sriuba ar sultiniu.) poveikis. taip pat parūgštinti gėrimai gali sukelti leukocitozę (virtam ir kitais būdais apdorotam maistui būdinga rūgšti reakcija. Vasarą dar valgoma ropių. be to. gerklės. Kai maistas paliečia gomurį. Dar daugiau: leukocitozės galima išvengti. Tibeto vienuo­ liai nevalgo cukraus ir mėsos. riešutų. Anglų mokslininkas E. morkų. Pirmasis tai nurodė mokslininkas-bakteriologas Kušakovas. kuriose vartojami įvairūs maisto produktai. jis nustatė. leukocitai neatlieka kitų savo apsaugi­ nių funkcijų. Kanadoje. kad jūsų organizmas gerai prisitaikė prie to. sudarysite są­ lygas indukuotai autolizei. nes nevirtose daržovėse yra daugiau natūralių stimuliatorių. kad taip jūs įveiksite maistinę leukocitozę. ir žuvies poveikis. esantys šiame gėrime. Tokia mobilizacija tęsiasi 1—1. maistinės leukocitozės ga­ lima išvengti. Nesaikingas įvairių rūšių mėsos vartojimas paspartina mirtį nuo sklerozės. tei­ gia. kad 70 proc. tibetietiška arbata ir vanduo. ne­ sugebėjimo įveikti peršalimo priežasčių. storosios žarnos vėžio. riebūs vyniotiniai ir pan. JAV ir Japonijoje. Šiuo atžvilgiu panašus ir rafinuoto cukraus.

Neskubėkit tiesti rankų prie valgio. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau.* Ryžtuosi pakomentuoti E. Žirnienė su švendrių cukrumi. kepenų cirozė. kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. Taigi darau tokią išvadą: E. jie skyla. Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo. fenolas — taip pat nuodai. Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo. pradeda rūgti. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių. kaip vartoti daržovių salotas. Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. riebalai apkarsta. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. yra nuodai. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. raugintu pienu kenkia. kurios. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. supilame į indą. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio. o nemokšišką jų var­ tojimą. duonos produktai nevirškinami. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. kuris jums neįprastas. neskubėkit valgyt kito. Nevalgykit rūgštaus. Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. nuodais maitinas. Sutrikus virškinimui.Vynas gali sukelti kepenų cirozę. acto rūgštis. skatolas. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. išskyrus vandenį ir angliarūgštę. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui. Nežinant. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu. burnos. t. kad vegetarizmas didina ištvermę. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. paaiškėjo. kraujodaros sistemos vėžio. po valgio. Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". kas valgo maistą nesuderintą.* Netinka žuviai pienas. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės). o su kokiais — ne. Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. * Jog tai tiesa. ger­ klės. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose. Skirtumas tik tas. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. kur karštas klimatas. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. gerklės ir burnos vėžį. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. kur prasideda rūgimas). stemplės. Kai pūva baltymai. kitas maistas. Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. Kol vienas maistas nesuvirškintas. skrandžio vėžys. netinka vartojimui. kurie ir sukelia jau minėtas ligas. Si sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį. Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. Indijoje ir kito­ se šalyse. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus. patvirtina ir šie faktai. Tyrinėtos šalys. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. Apie miltų. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. 232 233 . su ko­ kiais produktais derinti daržoves. Todėl atsiranda opaligės. Taip pat būtina žinoti. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti. Štai kas apie tai rašoma „Cžud-ši": „Tas. Tiriant virškinamojo trakto ligas. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. kai geriate pieną. indolas. kaip ir nuo vyno vartojimo. uogas. kas teisus? Teisios abi pusės. (Prisiminkime. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L. spiritas ir van­ duo — medžiagos. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius. labai ilgai neužsibūna skrandyje. Taip du vertingi produktai tampa nuodais. susidaro vandenilio dvideginis.y.

nes viskas tranzitu patenka į storąją žarną. sukelda­ mi nemalonumus: degraduoja storųjų žarnų gleivinė. 3. sutrinka visi procesai. 7. Valgant sriubas. polipai. hipotermiją (kūno temperatūros sumažėjimą. Sutrikusi žarnyno hormonų sistema turi neigiamos įtakos visų endokrininių liaukų veiklai. neigiamai veikiamos skydliaukė. šarminiais skysčiais. prasideda cuk­ raus rūgimas skrandyje. Seilių liaukos nevalo kraujo. jei kepenys nesveikos. rafinuotas ir neteisingai suderintas maistas skatina puvimo mikrofloros dauginimąsi. Tokiais atvejais didesnis krūvis tenka dvylikapirštei žarnai. slopinama gaminanti insuliną kasa ir hipofizis. 6. ardantis gleivinės sluoksnį. ir daugiau negu rei­ kia. fermentų). Prisiminkite dalį „Maisto sudėtis". neišskiriama pakankamai nukenksminančių medžiagų. Toks sunkiai virškinamas mišinys skilimo produktais už­ teršia kepenis bei. Apie jas jau buvo nemažai rašyta ankstesniuose skyriuose. kur terpė yra šarminė. antinksčių žievės struktūros. kūnas. kitus pusiau skystus patie­ kalus. o vėliau ir viso organizmo ligos. krakmolas). sutrinka vidaus sistemų veikla. ypač vartinės hipertonijos atvejais. kitų maisto medžiagų. kad jame gali tilpti 4—6 litrai maisto masės. Valgant virtą maistą. tad pakartosime tik tai. Atsi­ randa vartinė hipertonija. KASA. vitaminų. kitų reikalingų medžiagų. Be to. ji taip pat pakinta. 8. galūnių at­ šalimą). Virtame maiste yra labai mažai biokoaguliatorių (augalinių hormonų. Kraujas tampa rūgštesnis. enzimų. Perkrauta kasa taip pat negali normaliai funkcionuoti. valgome ne tai. o jų stinga virtame maiste. Geriant vandenį ar kitus skysčius (ypač kai geriama daug). 5. per 1.5—2 valandas vitaminų ir mineralinių druskų nesuspėja įsiurbti plonųjų žarnų gleivinė. ORGANIZMO VIDAUS TERPĖ. Virtas maistas skatina patologinės mikrofloros dauginimą­ si. nevirškinimas. vėžys ir kitos žarnyno ligos. Dažniausiai jis būdingas vyrams. jį virškina visai kiti fermentai negu baltyminį mais­ tą). Taip pradeda stigti vitaminų. perkraunama visa virškinimo sistema. Nepakanka vitaminų. Skrandis ištempiamas taip. Kepenys nesuspėja pašalinti nepasi­ savintų virto maisto elementų. atsiranda įvai­ rios kepenų. mineralų. Štai kaip aprašo duodenitą akademikas A. kinta psi­ chika. kas svarbiau­ sia. dengiantį skrandžio vidų ir apsaugantį jį ir nuo savų virškinimo sulčių.kaupia sunkiai virškinamas mišinys. susidaro alkoholis. Atsiranda duodenitas. kiti sutrikimai. Šios mikrofloros gyvybinės veiklos produktai. Tai sutrikdo žarnyno sistemą. Virtas. po to — dvylikapirštėje žar­ noje (be to. kasos sulti­ mis (riebalai. Dvylikapirštės žarnos gleivinę pažeidžia 220 nuolatinis dirginimas netinkamu maistu — rūgščiomis skran­ džio sultimis suvilgyta mėsa. to­ dėl nuolat taip maitinantis. Tada sumažėja ląstelėse 221 . Kai valgant ar pavalgius geriama. Tai kenkia apsauginiam gleivių sluoksniui. virškinimo organų ligų atvejų. jos nuplaunamos toliau. Pavyz­ džiui. metabolizmo sutrikimus pakeisti kraujo fermentų su­ dėtį. STOROSIOS ŽARNOS. Sutrinka virškinimas plonosiose žarnose. ku­ ri sparčiau šalina iš kraujo toksinus ir tuo pačiu pati tampa pažeista. ypač ląstelių viduje. kai sutrinka dvylikapirštės žarnos funkcija. KEPENYS. Virtas maistas neturi pakankamai gyvybinių elementų. visą organizmą. Užkietėja viduriai. sumažėja jų pralaidumas. VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKOS. dantys. užteršia gaurelių poras (ypač baltos duonos glitimas). Ugoliovas: „Duodenitas — dvylikapirštės žarnos gleivinės uždegimas. pabloginti skrandžio—žarnyno trakto judesių funkciją. Jei maistas papildomas saldžiais skysčiais. Baltymai virškinami skrandyje ir dvylikapirštėje žarnoje. Vien nuo to žmogus jau vaikystėje kenčia: deformuojasi ske­ letas. ką dera valgyti. seilių išsiskiria nepakankamai. skyrius „Baltymai" ir „Angliavandeniai". Persivalgydami kenčiame nuo būtino maisto stygiaus. taip pat pūvančio maisto likučiai patenka į kraują ir nuodija visą organizmą. rūgščios skrandžio sul­ tys išplaunamos į dvylikapirštę žarną. o krakmolas pradedamas lėtai virškinti burnoje. atsiranda kolitas. 4. Tai slopina kepenų funkciją. KRAUJAS." Sutrikusi dvylikapirštės žarnos funkcija gali skatinti nutu­ kimą. PLONOSIOS ŽARNOS. neišvengiama mažakraujystė. ša­ linimo organai. Mes prarandame saiko jausmą val­ gydami. Taip atsiranda gastritas. būdingas 80—85 proc. Joms reikia daug la­ bai aktyvių junginių. Su­ sergama diabetu.

labai ilgai neužsibūna skrandyje. su ko­ kiais produktais derinti daržoves. Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus. Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". Tiriant virškinamojo trakto ligas. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau. Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L. Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus. kitas maistas. Apie miltų. kraujodaros sistemos vėžio. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti.y. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. Kai pūva baltymai. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams. yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą. neskubėkit valgyt kito. uogas. kad vegetarizmas didina ištvermę. (Prisiminkime. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius. susidaro vandenilio dvideginis. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių. kaip vartoti daržovių salotas. skrandžio vėžys. Tyrinėtos šalys. kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. nuodais maitinas. Taip pat būtina žinoti. Kol vienas maistas nesuvirškintas. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio. kas teisus? Teisios abi pusės. Sutrikus virškinimui. Nežinant. ger­ klės. Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. o nemokšišką jų var­ tojimą. kas valgo maistą nesuderintą. spiritas ir van­ duo — medžiagos. stemplės. Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį. Štai kas apie tai rašoma „Czud-ši": „Tas. Taigi darau tokią išvadą: E. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. kurios. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. o su kokiais — ne. Ši sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. * Jog tai tiesa. išskyrus vandenį ir angliarūgštę. riebalai apkarsta. supilame į indą. Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. kur karštas klimatas. Žirnienė su švendrių cukrumi. Indijoje ir kito­ se šalyse. Skirtumas tik tas. Taip du vertingi produktai tampa nuodais. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose.* Netinka žuviai pienas. yra nuodai. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. skatolas. Todėl atsiranda opaligės.Vynas gali sukelti kepenų cirozę. Nevalgykit rūgštaus. kepenų cirozė. Neskubėkit tiesti rankų prie valgio. kai geriate pieną. kaip ir nuo vyno vartojimo. pradeda rūgti. acto rūgštis. burnos. fenolas — taip pat nuodai. 232 233 . kurie ir sukelia jau minėtas ligas. Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. kur prasideda rūgimas). Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. netinka vartojimui. kuris jums neįprastas. paaiškėjo.* Ryžtuosi pakomentuoti E. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. patvirtina ir šie faktai. raugintu pienu kenkia. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. t. indolas. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. duonos produktai nevirškinami. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. jie skyla. gerklės ir burnos vėžį. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės). kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui. po valgio. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo.

Saikingai krakmolingi Žiediniai kopūstai. Krakmolas: visi varpiniai augalai. duonai ir t. kaip teisingai derinti maistą. Pomidorai. Skir­ tingo maisto apdirbimas bei virškinimas vyksta skirtingose virškinimo trakto dalyse ir skirtingu laiku. kiaušiniai. Dauguma riešutų. dar kartą pakartosime jų klasifikaciją. Be to. Kai kurie produktai bus priskirti ir baltyminiams. saulėgrąžos. storosios ir plonosios žarnos virškinimo sultys. kriaušės. Pavlovo mokyklos mokslinius tyrimus mūsų am­ žiaus antrojo dešimtmečio pabaigoje sėkmingai panaudojo praktikoje amerikiečių gydytojas-natūropatas Herbertas Šeltonas. kaip derinasi maisto produk­ tai. Šiuos I. kokia subtili maisto virškinimo technologija. o mėsai — pirmą. pieno cukrus. glaustai pateiksiu garsaus produktų derinimo specia­ listo H. Pusiau rūgštūs vaisiai Šviežias inžyras.Pats laikas pakalbėti apie tai. Šis procesas pra­ sideda jau burnos ertmėje ir toliau tęsiasi visame virškinimo trakte (seilės. sirupai. vynuogės. sojos pu­ pelės. sviestas. kad jo vartojimas būtų naudingiausias. saldūs obuoliai. o mėsa 2—3 valandas pradžioje virškinama skrandyje. churma. Tai tik dar kartą patvirtina. Riebi mėsa. baklažanai. stipriausiai veikiančios virškini­ mo sultys išskiriamos pienui suvirškinti paskutinę virškinimo valandą. skrandžio sultys. mėlynės. morkos. kad net panašioms maisto rūšims virškinti išskiriamos skirtingos virškinimo sultys. grybai. Paaiškėjo. džiovintos kriaušės ir obuoliai (saldžių rūšių). Rūgštūs vaisiai Apelsinai. pupelės. ir krakmolo. Pavyzdžiui. saulėgrąžų. cukrus. kad skirtingam maistui (pienui. sirupai ir t. bulvės. kurios pažeidimo pasek­ mės pastebimos labai greitai. sausi žirniai. vėžiai. Saldūs vaisiai Finikai. Šie bandymai atskleidė. Pavlovo laboratorijoje buvo atliekami įdomūs bandymai tiriant virškini­ mo fiziologiją. Medus. nes juose iš tiesų yra daug ir baltymų. slyvos. Apie 100 tūkstančių labai ligotų žmonių jo mokykla „Svei­ kata" padėjo įveikti įvairias ligas. sūris. razinos. Kadangi šis klausimas labai svarbus. Grietinė. rūgštūs obuoliai. iš kurių kepama duona. rūgščios vynuogės. 235 TINKAMAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS Praėjusio amžiaus pabaigoje—šio amžiaus pradžioje I. rūgščios slyvos. Angliavandeniai Tai kelių rūšių krakmolas. Baltymai Koks maistas turi palyginti daug baltymų? Tai riešutai (daugu­ ma jų).t. taip pat mikroflora). granatai.) virškinti išskiriamos kokybės ir kiekybės prasme skirtingos virškinimo sultys. kuraga. varškė. MAISTO PRODUKTŲ KLASIFIKACIJA Kad skaitytojai teisingai suvoktų. tulžis. grietinėlė. ir krakmolingiems Tegu tai jūsų netrikdo. pienas. 234 . griežčiai. visi varpiniai augalai. kašto­ nai. Riebalai Alyvuogių. persikai. padažai. Lašiniai. Pavyzdžiui. serbentai. aguročiai. moliūgai. braškės. žemės riešutai. kasos sultys. Cukrus ir sirupai: geltonas ir baltas cukrus. kukurūzų aliejus. greipfrutai. abrikosai. sausi žirniai. džiovintos pupelės (išskyrus sojas). o po to plonojoje žarnoje. visi mėsos produktai. inžyras. žuvis. burokėliai. vaisiai virškinami plonojoje žarnoje. įvairios uogienės. saldžios vyšnios. Šeltono pažiūras bei patirtį.t. saldūs vaisiai. mėsai. citrinos.

kiaušinių ir pieno. sūrio ir riešutų. petražolės. virškinimas labai skiriasi nuo kelių produktų mišinio virškinimo. stipriausiai vei­ kiančios sultys išskiriamos paskutinę pieno virškinimo valan­ dą. Pagrindinės jų: latuka. kokia maisto sudėtis. Kai duonos krakmolas suvirškintas. skaidančio krakmolą. mėsos ir riešutų. pakanka. toks sulčių prisitai­ kymas neįmanomas. kai vienu metu suvalgomi du skirtingi bal­ tymai. saldūs pi­ pirai. svogūnai. Krakmolui reikia šarminės reakcijos. net ir nežymus. 236 BALTYMŲ DERINIMAS Dviems skirtingos rūšies ir sudėties baltymams reikia skirtin­ gų virškinimo sekrecijos pokyčių ir skirtingo išskyrimo laiko. ropės lapai. Košės. skaidantis krakmolą. Vienam produktui — krak­ molo ir maisto deriniui. organizmas gali nesunkiai pritaikyti savo sultis (išskyrimo laiko ir intensyvumo požiūriu). rabarbarai. BALTYMŲ DERINIMAS SU ĮVAIRIU KRAKMOLU Laisvos druskos rūgšties. Taip atsitinka. Jei virškinimo pro­ cesas nesikeis. rūgštingumo padidėjimas ne tik stabdo šį procesą. atsi­ žvelgiant į tai. baltymingas maistas nebus visiškai suvirškin­ tas. jis per­ dirbamas burnoje ir dvylikapirštėje žarnoje. Krakmolo virškinimas staiga sutriks. kada reikia išskirti sultis. skrandis išskiria daug druskos rūgš­ ties. negu krakmolą. Rūgščių ir krakmolų deriniai sunkiai virš­ kinami. Baltymui reikia rūgščios terpės skrandyje. rūgštynės. žuvimi. kad „gamta pati kombinuoja" (kompanuoja) įvairias maisto medžiagas tame pačiame maiste. teigdami. salierai. skrandis išskiria daug druskos rūgšties tam. špi­ natai. Sekrecijos reguliuojamos labai jautriai. Moliūgai Maistui naudojami aguročiai. ropės. Si informacija bus labai naudinga mąstančiam skai­ tytojui. varške. Todėl nereikia derinti — mėsos ir kiaušinių. Todėl atsiminkite: VALGYKITE BALTYMUS IR KRAKMO­ LĄ SKIRTINGU METU. O dabar aptarsime įvairius maisto produktų derinius. bet ir suardo fermentą. net prieštarau!' jančias vienas kitam virškinimo poreikiais. Pavyzdžiui. Jei duona ir mėsa valgoma kartu. šparagai. Sulčių. riešutais ir kitu baltymingu maistu. RŪGŠČIŲ DERINIMAS SU KRAKMOLAIS Jau minėtų rūgščių produktų rūgštis ardo fermentas ptialinas. kad pirmosios krakmolo ir baltymų virškinimo stadijos vyksta skir­ tingose terpėse. jų virškinimą. po to jį dvylikapirštėje žarnoje per­ dirba visai kiti fermentai. baklažanai. 237 . bulvės ir kiti krakmolingi produktai turi būti valgomi ne kartu su mėsa. Tai atsakymas tiems.Nekrakmolingos ir žalios daržovės Tai visos sezoninės nepaisant spalvos daržovės. burokų lapai. kiaušiniais. ridikėliai. Kai suvalgoma duona. Todėl atsiminkite: VALGYKITE RŪGŠTIS IR KRAKMOLĄ SKIRTINGU METU. kad būtų suvirškintos sudėtingos medžiagos. kurie nepritaria teisingam maisto produktų derinimui. česnakai. agurkai. skirtų duonai. cikorija. išskiria­ mos labai rūgščios sultys. kiaulpienės. Vieno maisto produk­ to. mėsos ir sūrio. melionai bei kitos įvairios šių dar­ žovių rūšys. Tačiau kai suvalgomos dvi maisto rūšys su skirtingais. veikla. Tolesnis. reakcija yra beveik neutrali. Du proce­ sai — krakmolo virškinimas ir baltymo virškinimas — vyksta skirtingu metu. kad būtų nuslopinta fermento. Taigi atsiminkite: VIENU METU VALGYKITE TIK VIENĄ KONCENTRUOTĄ BALTYMINĮ MAISTĄ. kurios koncentracija — 0. sūriu. o mėsai — pirmą virškinimo valandą. kad būtų suvirškinti duonos baltymai. kad jie būtų efektyviai pasisavinti. kopūstai. kokios sudėties jis bebūtų. duona. Fiziologijos požiūriu niekada negalima neatsižvelgti į tai.003 proc. kiaušinių ir riešutų.

reikalingų vėliau valgant maistą. Maiste esantys riebalai sumažina apetitą sukeliančios sek­ recijos kiekį. tuo pačiu pa­ deda virškinti baltymus. beveik du kartus gali sumažinti 238 . sukelia rūgimą. kad virškinama žarnyne. sviesto. sirupai ir t. me­ dus stabdo virškinimo sulčių išskyrimą ir skrandžio motoriką.t. Tai reiškia. grietinėlės ir pan. Kai burnoje ir skrandyje yra rūgštys. kol bus suvirš­ kintas kitas maistas. Vei­ kiant bakterijoms. Taip maitinantis susidaro rūgšti rū­ gimo fermentacija. nes reikalinga palanki terpė. nei granatų sultimis ir 1. kurie mano. CUKRAUS IR BALTYMŲ DERINIMAS Įvairių rūšių cukrus — pramoninis. laukdamas. Priklausomai nuo to. jis linkęs rūgti. jis kurį laiką užsibūna skrandyje. kiaušiniais. vaisiai. skrandžio liaukų aktyvumą. koks maistas pa­ tenka į skrandį. kad valgydami rūgštis su baltymais. sumažina pepsino ir druskos rūgš­ ties kiekį skrandžio sultyse. patoka. kuriuose yra rie­ balų (riešutai. I. pienas). Kadangi pepsinas yra aktyvus rūgščioje terpėje. kuris esant kitoms sąlygoms nesunkiai virški­ namas. ardo pepsiną ir sumažina jo sekreciją. Kad ir kaip ten būtų. stabdoma sekrecija skrandžio sulčių. Vaisiai ir vaisių rūgštys nepalankiai veikia skrandžio sultis. Cukrus suvirškinamas tik plonajame žarnyne. Pavlovas įtikinančiai įrodė. Vaisių sultys stabdo skrandžio sul­ čių išsiskyrimą. sūriu. Toks sulėtėjęs poveikis gali tęstis dvi ir dau­ giau valandų. saldainiai. Pepsinas aktyvus tik rūgščioje terpėje. trukdo virškinti baltymą. Tie maisto produktai. Gerai žinoma. kurios reikalin­ gos baltymui virškinti. skatina puvimą. sausainius. rie­ bios mėsos. skrandžio sultys neiš­ skiriamos. marmeladas. negalima valgyti kartu su riešu­ tais. Taigi atsiminkite: VALGYKITE CUKRŲ IR BALTYMUS AT­ SKIRAI. greitai patenka į žarnyną. klysta tie. virškinami daug ilgiau negu pro­ duktai. Kartu su kitais produktais (baltymais. košes. duoną. Jei šie produktai valgomi atskirai. Todėl skrandyje. Želė. keičiasi skrandžio sulčių sudėtis — nuo be­ veik neutralių iki labai rūgščių. esant atitinkamoms sąlygoms. sūris. šios rūgštys stabdo virški­ nimo sulčių išsiskyrimą. galima pa­ spartinti baltymų virškinimą ir valgyti daug žalių daržovių. bulves bei kitą maistą. Taip atsitinka todėl. aliejaus. Taigi nelaistykite mė­ sos nei actu. Priešingai. kol virškinamas kitas maistas. cukrus. kad grietinės. Ne­ sveikas skrandis gali išskirti pernelyg daug rūgšties (padidin­ tas rūgštingumas) ar nepakankamai rūgšties (sumažintas rūgš­ tingumas). Kai skrandyje yra riebalų. visais atvejais rūgščių varto­ jimas su baltymais neskatina virškinimo. skran­ džio sultys rūgščios. uogienės. kurį laiką vyksta skrandyje. kai pepsino koncentracija tinkama.RŪGŠČIŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Sudėtingos medžiagos skrandyje skaidomos j paprastesnes — pirma baltymų virškinimo stadija vyksta veikiant fermentui pepsinui. slopina cheminę sekreciją. saldūs vaisiai. skrandžio tonusą. kuriuose tokių riebalų nėra. kad vaisių sultys ir galutinis fermentacijos produktas (raugintas pienas) nepalan­ kiai veikia virškinimo sultis. ilgai neužsibūna skrandyje. išskiriamą skrandyje. CUKRAUS IR KRAKMOLO DERINIMAS Krakmolo virškinimas prasideda burnoje ir. Normalus skrandis išskiria visas rūgštis. tol.. kad galėtų vykti indukuota autolizė. Šarminėje ter­ pėje jo veikla nutrūkta. krakmolu) jie būna skrandyje ilgai. kad žalios daržovės mažina lėtinantį riebalų poveikį. Kai cukrus vartojamas su kitu maistu. Kai suvalgomi baltymai. kur pakanka šilumos bei drėgmės. me­ dus. Taigi atsiminkite: VALGYKITE RIEBALUS IR BALTYMUS SKIRTINGU METU. ten pradeda irti. Milijonų žmonių įprotis rytais valgyti pusry239 RIEBALŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Riebalai lėtina skrandžio sulčių sekreciją. Todėl jei vartojate riebalus su baltymais. vartojami kaip priedai gaminant pyragaičius. sirupai.1.

čiams košę su cukrumi ir kentėti nuo padidinto rūgštingumo (tai patvirtina ir rėmuo. galima apsirgti.t. kepa­ ma naudojant finikus. tačiau jose nėra ptialino (fermento. kuris skrandyje būna ilgiau. kiti nevirškinimo po­ žymiai) būtų juokingas. Šios dalelės ne­ gali būti virškinamos tol. Jei moliūgai valgomi kartu su maistu. uogiene. Skrandyje jie būna labai trumpai. Taigi atsiminkite: NEVALGYKITE KARTU KRAKMOLO IR CUKRAUS. Tai kodėl tada jų vartojimas kai kuriems sukelia nemalo­ nias pasekmes? Moliūgai nevirškinami skrandyje. uogienė su duona. patekęs į skrandį. Atsiminkite: VENKITE DESERTŲ. Jei privalote suvalgyti gabalą pyrago. MOLIŪGAI Dauguma žmonių skundžiasi. saldūs vaisiai ir t. 241 . Daugelis galvoja: jei cukrus bus pakeistas medumi. Pienas. sukreša. Palaukite. atsiran240 DESERTAI Desertai valgomi pačioje pabaigoje. Maitinant vaikus pienu. yra menkaverčiai. jei nesukeltų tragiškų pasekmių. moliūgai nesukelia rūpesčių. Krešėdamas padengia kito maisto daleles. esančias skrandyje. Kai cukrus patenka į burną. medum. kitus panašius priedus. duona ir sviestas. skaidančio burnoje krakmolą). dažnai pradeda kenkti. Pačioje gyvenimo pradžioje jauni žinduoliai maitinami tik pienu. Kadangi yra susmulkinti. atskiestų vandeniu. kai žmogus jau sotus. suke­ lia alergiją. Taigi atsiminkite: VALGYKITE MOLIŪGUS ATSKIRAI NUO KITO MAISTO. PIENAS Gamtoje galioja taisyklė: visų rūšių gyvūnų jaunikliai maitina­ si pienu atskirai. uogienė. tai trukdys seilėms prisitaikyti taip. Tai pyragaičiai. Taigi nebūtina juo maitintis po normalaus maitinimo pienu periodo. Taigi atsiminkite: VARTOKITE PIENĄ ATSKIRAI NUO KI­ TO MAISTO. Gali sutrikti krakmolo virš­ kinimas. Vaisiai turi būti rūgštūs. tačiau ne tuo pačiu metu. Tačiau moliūgai iš tiesų sveikas ir lengvai virški­ namas maistas. išskyrus rūgščius vaisius. Pienas — JAUNIKLIŲ MAISTAS. produktai. razinas. išsiskiria daug seilių. blynais ir pa­ našus maistas nepadeda išvengti rūgimo. kai jie maitinasi ne tik pienu. Yra priežasčių. galima jiems duoti ir šviežių vai­ sių sulčių. kartu valgykite daug šviežių daržovių salotų. Jei taip atsitinka. kad galėtų būti suvirškintas krakmolas. yra tikra dietinė bjaurastis. Sal­ dūs vaisiai su krakmolu taip pat skatina rūgimą. po to paten­ ka j žarnyną. todėl ne­ pageidautini. Tačiau žmo­ nės visą gyvenimą išlieka žinduoliais! Kadangi piene yra pieno baltymo ir riebalų. lei­ džiančių teigti. jie taip pat lieka ten ilgiau. Medus su karštais pyragėliais. ir tik po pusės valandos duoti pieno. tačiau jei kartu valgomas ir cukrus ar medus. kai jie vartojami kartu su nesuderina­ mais produktais. ledai. kol nesuvirškinamas sukrešėjęs pie­ nas. kol ateis kito valgymo laikas. nesukelia nemalonumų. atsiraugėjimas. kad cukrus su krakmolu trukdo virškinti krak­ molą. kurią taip populiarina „sveiko maisto" šalininkai. ir atskiria jas nuo skrandžio sulčių. Po to ateina laikas. Pavyzdžiui. o krakmolo perdirbimas į cukrų sulėtės. kai virškinimas prastas. be to. suvalgyti kar­ tu. Tačiau tai ne tas atvejis. tai greitai suyra. Jie labai blogai derinasi beveik su visais maisto produktais. kurios ir sutrikdo virškinimą. nes cukrus bus pasisavin­ tas pirmiausia. tik žarnyne. Duona. galima išvengti rūgimo. Cuk­ raus ir krakmolo mišinys sukelia rūgimą ir gali pakenkti. kurie šiaip yra vertingi. Jei krakmolas derinamas su cukru­ mi. kelias minutes. da daug dujų bei kitų kenksmingų medžiagų. Net tada. bet ir kitokiu maistu. tampa varške. jis blogai derinasi su kitu maistu. nestinga šilumos. sirupas. nes ptialinas neveikia cukraus. Pa­ galiau jie pradeda nesimaitinti pienu. Niekada daugiau nevar­ toja jo. nieko daugiau. kad moliūgai jiems kenkia.

mineralinis vanduo ir t. 1/2 latukos. kopūstas. nes virški­ nimo organams daug lengviau atlikti savo funkcijas. mūsų neišmanymas. griežčiai. todėl pasitenkino tuo. košes. prancūziška indivija. Dabar mes jau žinome: kalti mes patys. Šeltonas pabrėžia salotų svarbą visų dietų atvejais. Be to. ropių lapai.Atšaldyti desertai — ledai. aguročiai. kopūstas. silpni ir stiprūs. Salotos turi būti pa­ prastos. Kiekvienas pasirenka. Nebūtina salotoms vartojamas daržoves susmul­ kinti. sal­ dų raudonąjį pipirą ir t. duoną ir bulves vienu metu). joms nereikia parinkti kuo daugiau ingredientų". seni ir jauni greitai pastebi. bulvės bei įvairios kruopos. agurkai. be duonos) ne tik todėl. kad krakmolingas maistas būtų ne valgomas. Pupos ir žirniai — baltymų ir krakmolo derinys. sumaniusiems pasigaminti salotų pagal savo receptą: 1/2 galvutės salotų (latuka. Gy­ dytojas H. nes trukdo šaltis. nes jame rasite teisingą baltyminio maisto derinimą. Štai jo rekomendacijos: „Gaminant salotas reikia derinti įvairias daržoves be pada­ žų ar užpilų. persivalgoma.t. Daržovių salotos Kiaušinienė ar virti kiaušiniai Daržovių salotos Žalias agurotis Šašlykas. Mes jau anks­ čiau kalbėjome apie tai. nes tokioms salo­ toms pakanka įvairių organinių druskų. Pateikiame tinkamą salotų pavyzdį. Baltyminį maistą geriausia valgyti vakarienei be rūgščių ir augalinio aliejaus bei riebių padažų. kiaulpienės ir t. Tai gali būti pagrindas visiems. svogūnai. moliūgai. sveiki ir ligoti. kas glūdėjo paviršiuje — kalti maisto produktai. žirniai. salierai. kad valgant dviejų ar kelių rūšių krakmolą (pavyzdžiui. pastarnokas. Pradėję tinkamai maitintis. Daržovių salotos Virta mėsa Daržovių salotos Varškė 242 Dabar jau turi būti aišku. saldieji pipirai. — taip pat slopina virškinimą. galima pridėti šakelę petražolių. ypač sergantiems. E. saldūs pipirai.. Krakmolas pradedamas virškinti burnoje. KAIP VARTOTI KRAKMOLĄ Natūropatai rekomenduoja vartoti vieną kurį krakmolą (vienos rūšies košę. Pateiksime valgiaraštį. ropės. atsiranda šalčio sukelti spazmai. Noksas nesigilino į tokias subtilybes. Kad būtų patraukliau. 1/2 galvutės latukos. o tai su­ trikdo aprūpinimą krauju. kad šaltis kenkia virškinimui. befstrogenas Daržovių salotos Virti žirniai ar pupelės Daržovių salotos Ropės lapai ar špinatai Troškinta vištiena ar triušiena KAIP VARTOTI BALTYMUS Su visų rūšių baltyminiais produktais geriausia derinasi nekrakmolingi produktai ir sultingos daržovės: špinatai. Todėl ilgai kramtykite. kopūstai. pomidorai. šviežios žalios pupos. o kitos daržovės parenkamos atsižvelgiant į sezoną: ridikėliai. Prastai derinasi su baltymais šios daržovės: burokai. kiek suvalgyti. nekreipė daug dėmesio. salieras. Todėl šal­ tą maistą iš pradžių tenka sušildyti. Taigi geriau vienu metu valgyti vienos rūšies krakmolingą maistą. Druskos nereikia. 1/2 galvutės latukos. tuo pačiu šaldomi ir šalia skrandžio esantys organai. ridikėliai.t. petražolės. kad šie produktai yra skir­ tingi. burokų lapai. kopūstas. bet ir todėl. pupos. kitos nekrakmolingos daržovės. nes virš­ kinimo fermentai aktyvūs esant 37 °C temperatūrai. pomidoras. Tai dėl mūsų pačių kaltės organizme at­ siranda pūvančių produktų sąvartynas. ir juos geriau valgyti kaip krakmolą ar kaip baltymą derinant su žaliomis daržovėmis be kitų baltymų ir kitos rūšies krakmolo. kuris gali būti pavyzdys. agurkai. pomidorai.t. salierai. Be abejo. kad DAUG salotų reikia suval­ gyti kartu su visų rūšių baltyminiu ir krakmolingu maistu. Mūsų sąlygomis salotų pagrindas gali būti kopūstai. salieras. kaliaropės. o tar243 Daržovių salotos Mėsos kotletai Daržovių salotos Riešutai . morkos. kaip pagerėjo sveikata. o tik po to virškinti.

Galima valgyti salotas su krakmolu. Vyšnios.si geriamas. burokėliai Džiūvėsiai Daržovių salotos. vyšnių. petražolių ir pan. Ajurvedoje dienos mityba suderinta su gamtos ritmais. Rytą. mums nerei­ kia energijos antplūdžio. fiziologiška bei logiška. Juo labiau kad tuo metu organizme prasideda energetinių bei plastinių struk­ tūrų sintezė. Valgydami pasirinkite jums reika­ lingą kiekį. krapų.t. o košės — tirštos. Maitinant vaisiais ligonius. stiklinė rūgpienio. kurios suiro dieną. žalios dar­ žovės ir šakniavaisiai bei vaisiai — idealus žmogaus maistas. Obuoliai. 2. Taip bus sutrikdytas virškinimas. pridėjus salotų (latukos) ar salierų. trešnių. Pavasarį ir vasarą skanias salotas galima pagaminti iš se­ zoninių vaisių: slyvų. burokėlius ir t. abrikosai. morkų. todėl kad jo virškinimui bei pasisavinimui reikia daugiau laiko ir energijos. Persikai. abrikosų. Rekomenduojama krakmolingą maistą val­ gyti dieną. kuriuose daug lengvai pasisavi­ namo kelių rūšių cukraus. 244 . 20 proc. bulvės Daržovių salotos. Vaisiai. 30 proc. Todėl rytais geriausia valgyti lengvai pasisavinamą maistą — vaisius. Juos rekomeduojama valgyti pusryčiams. svogūnai. švie­ žias daržovių bei vaisių sultis. kai ten dar virškinamas anks­ čiau patekęs maistas. MAISTO VARTOJIMAS VISĄ DIENĄ Remdamiesi virškinimo fiziologija. Be to. troškintos morkos. tačiau geriau joms parink­ ti mažai krakmolo turinčias daržoves: morkas. Paprasta. Baltymus virškinti reikia ramioje aplinkoje. Todėl geriausia juos valgyti iki antro valgymo likus 20—30 minučių. seilės jį ilgai virškina skrandyje. Baltymingą maistą geriausia vartoti vakare. Galite pasigaminti tokias salotas: 40 proc. Virškinimas tęsiasi 3—4 valandas. kad saldžius ir labai rūgščius vaisius reikia valgyti atskirai. kad jie atsidurs skrandyje. 4. nes tai reiš­ kia. troškinti burokėliai Duona su sviestu KAIP VARTOTI VAISIUS Riešutai (jie botanikos požiūriu taip pat yra vaisiai). H. vynuogės. Vaisių negalima valgyti ir tarpais tarp valgymo. Geriausias tam laikas — 18—20 vai. 3. Vyšnios. nes jis virški­ namas daugiau kaip 4 valandas ir reikalingas atstatyti struk­ tūroms. kuri bus panaudojama antroje dienos pusėje. slyvos. žinome. Tačiau juos reikia valgyti at­ skirai. Daržovių salotos burokėliai. keptas moliūgas Daržovių salotos. Šeltonas padarė išvadą. abrikosai. Kai krakmolas valgomas tinkamai. todėl labiausiai tinka rytą. kopūstų. morkos. o tik po kurio laiko. morkos. Kodėl taip reikia daryti. Toks maistas turi būti sausas. Valgydami pa­ sirinkite jums reikalingą kiekį: 1. virtų ar nevirtų burokėlių. medus ir kiti saldumynai labiausiai nepageidaujami su greipfrutais. Be to. kai organizmas yra per naktį pailsėjęs. abrikosai. virti ryžiai su sviestu Daržovių salotos. krakmolingas mais­ tas duoda mums pagrindinę energiją. Senovės iš245 Daržovių salotos. kad maistas sukelia organizme specifinio dinamiško poveikio reakcijas ir atiduoda savo energiją ne iš karto. Per tą laiką jie suspėja patekti į plonąsias žarnas ir būna su­ virškinti. galime racionaliausiai pa­ skirstyti įvairų visos dienos maistą. jau buvo rašyta šioje knygoje. Labai įdomu palyginti šiuolaikines natūropatų rekomenda­ cijas su seniausiomis indų gydytojų rekomendacijomis. Cuk­ rus. tiršta kruopų košė Peteikiamame valgiaraštyje rasite tinkamus vaisių deri­ nius. labai greitai duoda mums tą ener­ giją. Šiose daržovėse esantys fermentai ir vitaminai padės ge­ riau suvirškinti krakmolą. Krakmolingą maistą geriau vartoti pietums. Vaisiai — tikras malonumas.

būtinai po fizinių pratimų — bėgimo. viskas pradeda judėti — siūbuoja medžiai. kurių trukmė — 4 valandos. Niekam ne paslaptis. prasideda oro masių judė­ jimas. Valgomos daržovės su aliejumi ar be jo. pa­ geidautina ant kulnų. kad organus maitina kraujas. Toliau viskas kar­ tojasi: nuo 18 iki 22 valandos „Kapcha". Fiziologijos požiūriu tai aktyviau­ sio judėjimo. Įpras­ ta. padeda greičiau išsituštinti storosioms žar­ noms. Baigiantis „Vatos" periodui ir prasidedant „Kapchai" 246 . vakare val­ gysite mėsą. Tai priklauso nuo sezono. Ajurvedoje pateikiamos šios dienos mi­ tybos rekomendacijos: 1. pakyla vėjas. greito ėjimo. kad būtų papildytos išeikvotos kūno struktūros. bet ne vėliau kaip 19 valandą. kai pajuntamas stiprus alkis. Periodas „Pita" prasideda nuo 10 ir tęsiasi iki 14 valandos. kanapių. Po to ramiai pasėdėkite. 2. Jei to reikia. nuo 2 iki 6 valandos — „Vata". Logiška. Pirmas periodas — ramybė („Kapcha"). kad saulė tuo metu būna aukščiausiame savo taške. Saulė jau būna įšildžiusi žemę. Kelkitės „Vata" periodu (judėjimo aktyvumas). ANTRAS VALGYMAS. didžiausio darbingumo metas. o vakare — truputį baltyminio maisto su daržovėmis. kad tai turi būti krakmolingas maistas su daržovėmis. nuo 22 iki 2 valan­ dos — „Pita". kai kait­ riausia „virškinimo ugnis". ir nakties gyvūnams.minčiai buvo pastebėję. Atsikėlę išgerkite stiklinę šilto vandens. ir kuo daugiau daržovių. ir senovės išminčių patari­ mai beveik sutampa. kad per parą nuosekliai keičiasi 3 pe­ riodai. Kai pajusite nedidelį alkį. Jis turi būti tik tada. Panašios ir Polio Brego bei praktiko-natūropato Sureno Arakeliano rekomendacijos. trečias —judėjimo aktyvumas („Vata"). sių. kai pajunta­ mas stiprus alkis. kaip maitintis per dieną. nors ir vieni.. Įsiminkite taiklų Polio Brego posakį: „Pusryčius reikia užsidirbti". be abejo. at­ sižvelgiant į sezoną. arba vakare. per pietus tinka vartoti krakmolingą ir daugiau maisto. mityba bus neefektyvi. Periodas „Vata" tęsiasi nuo 14 iki 18 valan­ dos. suvalgykite pusryčiams vai­ (18—20 vai. „Vata" paspartina žarnyno veiklą. galima suvalgyti. atskirai nuo kitų produktų. Ir senovės. Periodas „Kap­ cha" (nuo 6 iki 10 valandos) prasideda saulei patekėjus. tačiau toks variantas patiki­ mas. Tada visą dieną būsite aktyvus. Pri247 3. Šie periodai pirmiausia susieti su saulės aktyvumu. 4. antras — energijos aktyvumas („Pita"). gali būti įvairiausi variantai. ir pakvėpuokite dešiniąja šnerve — tai dar labiau sustiprins jūsų „virškinimo ugnį". kad rytais pakanka lengvo maisto. Košes būtina valgyti arba rytais. Tai pri­ klauso nuo tradicijų bei įpročių. o rytą pasisotinsite duona". Beje. kuris suvalgomas per dieną? Jei to nežinosite. mumyse kaitriausia (analogija su saule) „virškinimo ugnis". toks aktyvumas būdingas ir dienos. Atsižvelgiant į tai. Po vakarienės elkitės taip. Saulė leidžiasi. Ir šiuolaikinės rekomendacijos. Net Biblijoje tam skirtas ypatingas dėmesys: „. kad rytas — ramybės periodas. Labai svarbus klausimas: kokia turi būti proporcija tarp rūgštaus ir šarminio maisto. „Pitos" periodu (ypač nuo 12 iki 14 valandos). Tada esame ypač alkani.. Valgoma tik tada. prieš 6 valandą ryto (vietos laiku). Galima valgyti ir natūralų me­ dų. Jam būdinga tai. kunžuto ar riešutų. Suvalgyti ne daugiau kaip 100 gramų saulėgrąžų. galima išgerti šviežių daržovių sulčių ar vaistažolių arbatos. namų ruošos ir t. PIRMAS VALGYMAS. suteikiantis daugiausia energijos. Tokiu ritmu gy­ vena visi gyvūnai ir augalai. kaip ir po pietų. šviežių ar džiovintų vaisių. Jei kelsitės „Kapcha" (ramybės) periodu. Tokiu laiku rekomenduo­ jama suvalgyti truputį baltymingo maisto. Maistas — švieži ar džiovinti vai­ siai. Jei jų nėra. suvalgykite didžiausią maisto dalį. Organizmo fiziologijos po­ žiūriu tai kūno ramybės ir sunkumo pojūčio metas. Per parą reikia suvalgyti maždaug 1500 gramų maisto.t. žolė. banguoja vanduo ir t. nes jau ne kartą patikrintas. ir dabartiniai specialistai yra tos nuomonės. kad būtų spartesnis virškinimas. Be abejo. ir „virškinimo ugnis" blėsta. visą dieną būsite inertiš­ kas. ir kiti ėjo visiškai skirtin­ gais keliais.) prieš saulėlydį lengvai pavakarieniaukite.t. Po to 5—10 minu­ čių pasivaikščiokite. TREČIAS VALGYMAS.

kasdienio maisto turi sudaryti ankštinės daržovės ir jūros kopūstai. Kiekvieno valgymo metu reikia. Šarmi­ nė kraujo proporcija aprūpina mūsų organizmo sandarą. būdingas žmonėms. džio­ vinti vaisiai). Retai ir po truputį valgomi vaisiai taip pat nepakenks. — krakmolingas maistas. Jų nuomone. Taigi reikia atkreipti dėmesį į tai. duona — rūgština. švariau­ sias yra 60—70 proc. padedančių kuo geriau ir greičiau su­ virškinti grūdinius produktus. Procentais išreikšta to­ kia dieta atrodo taip: 60 proc. padedančių atkurti tai. 2. reikia. Tam panaudokite kelias daržovių rūšis. keptos keptuvėje ar orkaitėje. Pirmenybę teikite žirniams. Taigi miso ir tamari — prieskoniai daržovių sriuboms. Todėl mak248 robiotai stengiasi nepažeisti teisingos proporcijos maisto svar­ biausio parametro požiūriu. bet nedaug. Prisiminkite. kruopos. Jei šarminė pro­ porcija sumažėja iki 50—60 p r o c . B 1 2 vitamino ir t. kuriuose yra daug minėtų vitaminų. — baltyminis maistas. Nedaug jo dedama kaip prieskonio į sriubą ir daržoves. o iš­ valytos kruopos. fermentų. Jūros kopūstai — unikalus produktas. 6 proc. baltą jos minkštimą. Saikingai pagardinkite juos tamari ar jūros druska. kviečiai. 20—30 proc. Pavyzdžiui. konjunktyva). jame yra daugiau ener­ getinių medžiagų. troškinti reikia kuo trumpiau. imunitetą. 7 proc. MISO — pasūdyta augalinė pasta. grūdus ir ankštinius augalus.t. pilnavertė duona. stip­ rina fizines ir protines galias. Indijos jogai apibūdina kraujo kokybę pagal spalvą. — daržovės ir vaisiai. Toks kraujas būdingas sveikiems žmonėms (tai patvirtina švarus rausvas liežuvis ir rausva junginė (akių gleivinė. grūdų. Toks kraujas teka sergančių chroniškomis ligomis žmonių gyslomis. Mes jau žinome. kad būtų papildytos re­ tų mikroelementų atsargos. šarminio ir 50—40 proc. 4. poliruoti ryžiai.klausomai nuo maisto.t. 20 proc. 10—15 proc. Padažai miso ir tamari — saviti maisto priedai. skati­ nančių virškinimą. Švarus ir užterštas kraujas skiriasi savo spalva. Dažniau keiskite variantus. Juose daug vitaminų ir fermentų. — aliejus. Savitą požiūrį į kasdieninio maisto proporcijas pateikia To­ limųjų Rytų tautų makrobiotai (makrobiotika — ilgo gyvenimo menas). kurioje daugiausia so­ jos. kad angliavandeniai šarmina kraują. kurio pagrin­ das — soja ir kviečiai. jūržoles. paruoštų įvairiais būdais. o 1/3 daržovių valgomos nevirtos. kas prarasta. lęšiams. TAMARI — perrūgęs ir pasūdytas padažas. 1. Kiekvieną kartą valgant. kraujas gali būti labiau šarminis ar rūgštus. Dauguma natūropatų nurodo tokią proporciją: 50—60 proc. Vieną ar du kartus per savaitę reikia suvalgyti truputį žuvies. rūgštaus maisto. Ko249 . kad gyvulinės kilmės baltymų turintis maistas šiuo atveju vartojamas labai atsar­ giai. miso ar tamari sriu­ bos (1—2 nedideli puodeliai). jog maiste būtų tam tikras kiekis vitami­ nų B . Ypač rūgš­ taus kraujo kokybė prasčiausia. Vienu metu pakaks suvalgyti ketvirtį ar skiltelę šviežių vaisių. turintis beveik vi­ sus mikroelementus. Iš visų makrobiotų rekomendacijų neaiškus 3 punktas. Polis Bregas pateikė tokią idealią maisto pro­ porciją: 1/5 kasdieninio maisto turi būti baltyminis (augalinės ir gyvulinės kilmės). kepti. Todėl makrobiotai intuityviai parinko šiuos du produktus. Kiekvieną dieną suvalgykite 5 proc. kad būtų gauta 1000 kalorijų. šarminis kraujas. Todėl jogai taiko šarminančią dietą ir laikosi aukščiau nu­ rodytų proporcijų. Desertui galima valgyti vaisius: vieną du kartus per savaitę — žalius ir džiovintus. kaip salotos. 7 proc. Joje daug lengvai pasisavinamų proteinų. Tai pil­ naverčiai ryžiai. Virti. nerafinuotas aliejus. 5. 3/5 maisto — vaisiai ir dar­ žovės (nevirtos ir tinkamai paruoštos). Kai kraujas daugiau rūgštus. Vien jų pakanka. Jų skonis turi būti labai lengvas. — natūralus įvairių rūšių cukrus. kasdien — virtus. Miso gaunama ilgai ( 2 — 3 metus) rauginant. — tai prastesnės kokybės kraujas. Šios srities specialistas Mikio Kuši rekomenduoja tokį stan­ dartinį makrobiotinės mitybos režimą. natūralios sultys ir cukrus — medus. tik siekia to kitaip. maisto turi suda­ ryti daržovės: 2/3 — įvairiais būdais išvirtos. 3. kad maistą sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. 1/3 — krakmolingas maistas (nešlifuoti grūdai ir kruopos. kurie linkę sirgti įvairiomis ligo­ mis ar nuolat kamuojamiems įvairių negalavimų. B2 ir t.

4. Tačiau valgant maistą. saldus ir neaštrus maistas — sotus ir malonus. belieka nepažeisti jos. kai jau žinome įvairių produktų virškinimo ir pasisavi­ nimo „technologiją". organizme sulaiko­ mas vanduo. Tokio maisto energetinis potencialas — pats didžiausias. Reikalingas „aukso vidurys". sustiprėja procesai ląstelėse. kas valgo nevirtą maistą. Kuo mažiau rafinuoto maisto. leidžianti sutaupyti apie 50 proc. Prisiminkite. nereikalaukite iš virškinimo sistemos neįmanomo. Čerkasovo patarlė: „Jei pakilai nuo stalo jausdamas nedidelį alkį. kurie dažniausiai laikosi makrobiotų principų. Tai reiškia. Visos jo struktūros nepažeistos. Makrobiotų siūlomos proporcijos atitinka šią sąlygą. kuriame yra daug nat­ rio (kruopas. Balty­ mų perteklius pakerta mūsų jėgas. tuo tvirtesnė sveikata. Tik tokiame maiste yra visi reikalingi jo pasisavinimui ir pašalinimui elementai. prasideda lėtas organizmo irimas. kai dar jaučiamas nedidelis al­ kis. Valgykite tik organinį maistą. Žinoki­ te: jūs pasisavinate tik tiek maisto. o natris — jas supančia­ me skystyje. Be jų maistas tampa „pusfabrikačiu" ir nuodija mus. Šeltonas reko­ menduoja maitintis atsižvelgiant į individualius poreikius. mineraliniai elemen­ tai yra aktyviausi. įvairių rūšių cukrus. nuolat bus papil­ domi organizmo šarmų rezervai. vitaminai. — apsinuodijai". 5. Todėl man pasirodė įdomi rašytojo V. Jame esančios amino rūgštys. tai trikdo jų funkcijas. kad liktų vietos susida­ riusioms dujoms. Taigi valgykite kuo daugiau šviežio augalinio maisto. turi užpildyti pusę skrandžio. kad prie stalo persivalgei. Jei šios sąlygos nesilaikoma. Pusę skrandžio turi užpildyti maistas. MAISTO VIRŠKINIMO IR PASISAVINIMO PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS Dabar. nauda bus didžiausia. Kalis yra ląstelėse. ketvirtį — van­ duo. Valgant maistą. Tai leis visiškai suvirškinti bei pasisavinti maistą. 2. kuo mažiau kepkite. Kaip pagrindinį „kurą" vartokite angliavandenius. — esi pavalgęs. Nukrypimai į vieną ar kitą pusę slopina gyvybinius proce­ sus ir todėl yra nepageidautini. morkas. Gerbkite produkto virškinimo „technologiją". Tinkamai maitinkitės visą dieną. japonai. sutrinka jų funk­ cija. virškinimo energi­ jos. Jei jauti. 1. virkite ar troškinkite produktus. kuriuos prarado virdamas. Ilgesnis gyve­ nimas. Jos autorius cituoja seną jogų šaltinį „Gūheranda Samchita". kurie tarsi „suspaudžia" ir „išple­ čia" mus. nesutriks kokybiška ir kieky­ biška mineralinių mikroelementų koncentracija organizme. Kūno resursai nebus eikvojami. 1. kad pradėjo klibėti dantys. Tinkamai derinkite maisto produktus. kas rašyta skyriuje „Mikroelementai" apie kalį ir natrį. 251 250 . Tik valgant šį maistą įmanoma indukuota autolizė. aprūpinti jį vitaminais ir fermentais. iš organizmo pašalinamas skystis. kiek pakanka vitaminų ir fermentų. Šiuo požiūriu įdomios jogų rekomendacijos. Pirmas patiekalas turi būti salotos. Abu jie — šarminiai elementai. Tinkamai maitinantis pakanka augalinių baltymų. gyvena prie jūros. Tie. bus sudarytos sąlygos tinkamai suvirškinti virtą maistą. Todėl nebūtina valgyti tiek daug daržovių salotų. gadina visą skrandžio—žarnyno traktą. Stenkitės valgyti gryną maistą. ląstelių membranos išbrinksta. Švarus. Likęs ketvirtis turi būti tuščias. kuriame yra daug kalio (tai daugiausia daržovės ir vai­ siai). Tai vadinama saikinga mityba (Mitahara).* * Sią dalį paėmiau iš Boriso Sacharovo knygos „Didžioji Paslaptis". kad suspaudžiamos ląstelių membranos. Šios rekomendacijos papildo prieš tai pateiktas ir leidžia mums dar labiau sustip­ rinti savo sveikatą. 2. buvo pastebėtas sub­ tilus dalykas: yra produktai.dėl daržovėms skiriama du kartus mažiau dėmesio. 3. jie puikiausiai ap­ rūpina organizmą būtinais mikroelementais. Kiek maisto reikia suvalgyti vienu metu? H. negu natūropatų ir jogų virtuvėje? Pirma. — persivalgei. kad dar prie stalo esi pavalgęs. Netinkamas maisto derinimas pakerta jūsų jė­ gas. kuriame daug bioplazmos. Antra. Kiti pataria pakilti nuo stalo tada. ypač nukenčia dantys. Tai padės išvengti maistinės leukocitozės. 6. Jei jauti. fermentai. laikui bėgant pastebi. kiaulpienės šaknis). Vartodami mais­ tui jūros kopūstus ir kitus jūros produktus.

Žarnyno hormonų sistema labai inertiška. nes neprisitaikė prie naujo maisto. trečia. arbatos pasirinkite salotas ir riešutus. kad pradėjus mai­ tintis naujais. mirkytom kruopom. „obuolių". nevartokite visų kenksmingų produktų: rafinuotų. vietoje pietų su sriuba. poreikis mais­ tui. valgykite daugiau nevirto maisto. kad skrandžio—žarnyno trakto motorika yra normali. valgomomis žolėmis.t. kad mikroflora yra pilnavertė. mėsa. Tai reiškia. kad storosiose žarnose normaliai įsiurbiamas vanduo. Keiskite: kartą — troškintos. Tai reiškia. košes. kurių jame beveik nėra. bet tik vienas kuris iš jų. arba bal­ tymai. galinčių sukelti svei­ katos krizių. šlapimas nenusidažo rausva 252 . 7. Todėl būtina žinoti fiziologinius me­ chanizmus. palaipsniui ir nepastebi- TINKAMOS MITYBOS PRADŽIA Kiekvienas staigus mitybos įpročių. per 3 metus. Tuo labiau kad kai kurios sis­ temos yra labai inertiškos. augalų vaisiais. pradėkite keisti virto ir nevirto maisto proporciją. o ne virti. šis procesas ne­ įvyksta staiga. Kaip parodė praktika. Ko­ šes stenkitės mirkyti. kad jis neigiamai veikia organizmą. Tik tada visą laiką būsite sveikas. nes pajusite. be nesuvirškintų daržovių. Juk mums dabar aišku. Persitvarko žar­ nyno. Normalios skrandžio—žarnyno veiklos kriterijai: 1) išgėrus burokėlių sulčių. vaisiais ir t. pakeiskite maisto produktų valgymo nuoseklumą: skysčiai prieš valgį. dešros. bet ir psichiką. neprarasite pusiausvy­ ros. bet kuriuo pa­ ros metu išliks fizinis ir protinis darbingumas. dauguma iš pirmųjų persikėlusių iš Ispanijos į Ameriką mirė. „moliūgų" dienas. duona pasirinkite šviežias sultis. Žinokite tai ir nesibaiminkite. keičiasi skonio įpročiai. Tai puikiai parodyta filme „Kristoforas Kolumbas". Tam reikia laiko. Maždaug po tiek laiko. skrandžio—žarnyno trakto fermenti­ nės sistemos prisitaiko prie naujo maisto per 3—12 mėnesių.) organizmas turi apsirūpinti spe­ cifiniais fermentais. laukia tokios pakopos: pirma. tinkama. nenukrypsite į vieną ar kitą pusę. privalote žinoti. kartą — netroškintos. Tokios krizės tik patvirtina. Atsižvelgiant į sezoną galima surengti „braškių". kertvirta. vakarienei vietoje antrų. Po 1—3 metų jūs jau nevartosite „normalaus" maisto. vaisių gabalėlių. arbata. trečių patiekalų. Tiek reikia ir žarnyno mikroflorai pasikeisti. Pavyzdžiui.Tai leis jums visą laiką neprarasti „formos". „arbūzų". 3) fekalijų konsistencija — pusminkštė „dešrelė" be kvapo. žalio­ mis daržovėmis. o tai veikia ne tik žmogaus fiziologiją. Jei laikysitės šio mitybos režimo. Pradėkite gerti po 100—200 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. naujam elgesiui ir psichikai reikia dar daugiau laiko: 2—3 metų. Po truputį pratinkite orga­ nizmą prie nevirto maisto. visi šie mechanizmai pradeda darniai veikti visa jėga. o kvapo ir nesuvirškintų daržovių gabalėlių nėra todėl. nevirtos. kad einate teisingu keliu. po to pakilsite viena pa­ kopa aukščiau. antrasis patiekalas — arba angliavandeniai. „vynuogių". antra. tortai ir pan. Taip elkitės ir kitais atvejais: pusryčiams valgykite vaisius. pirmasis patiekalas — salotos. jai persitvarkyti reikia net 1—2 metų. Pradedant vartoti kitokį maistą. Skrandžio—žar­ nyno trakte turi susidaryti kitokia mikroflora. į naują sveikatos lygį. atsiranda organų ar jų sistemų pokyčių. kuriais pagrįsti šie procesai. kol pagaliau pradėsite jas valgyti visai žalias. hormonų sistemos. Daržoves iš pradžių troškin­ kite. kad skrandžio—žarnyno epitelis yra nor­ malus. po truputį (20—50 gramų) pradėkite papildyti sa­ vo racioną nevirtais daržovių patiekalais: daigintais kviečiais. 4) lėtai keičiasi maisto poreikis bei įpročiai. spalva.). stimuliuojančių (kava. maisto pakeitimas veikia žmogaus savijautą. kad pradedant tinkamai maitintis. po to vis mažiau jas perdirbkite. Nepažeiskite rūgštaus ir šarminio maisto proporcijos. 2) tuštintis lengva. Visas organizmas privalo persitvarkyti. Skonio įpročiams pasikeisti. Tai reiškia. vaisiai prieš valgį. neįprastais produktais (daigintais grūdais. Be abejo. tuštinamasi 2—3 kartus per dieną. žalias ar mažai troškintas daržoves. Be to.

Kad neapsunkinčiau rytiečių terminologija. Van­ duo mumyse sudaro terpę. Sultis taip pat reikia suvilgyti seilėmis..t. kur. nepadės krūva pinigų. kuris anksčiau at­ rodė neskanus. kokie sezoninės mitybos pagrindų krite­ rijai.y. 3. Po perdirbimo visi nereikalingi produktai iš organizmo turi būti lengvai pašalinami. išskiria iš jų energiją ir t. pritaikytas gyvulinio 255 INDIVIDUALI MITYBA Taigi mes susipažinome su virškinimo procesais ir dabar jau žinome. varpiniai. virškinimo trakto ilgį ir masę. Čžud-ši ir t. todėl gerkite jas mažai gurkšneliais.t. virškinimo fermentus. daržovės. 4. uogos. Maistas — ne tik mūsų kūno statybinė medžiaga. KAS YRA ŽMOGAUS. Valgykite. kaip indi­ vidualizuoti savo mitybą? Išstudijavęs makrobiotikos. kaip keisti mitybą keičiantis amžiui. virškinimo organų sandarą. kai išalksite. kad jos kūnas buvo prifarširuotas cheminių prepa­ ratų: migdomųjų vaistų. Pusė kasdienio maisto turi būti šviežias. kad gautume kuo daugiau naudos ir prisidarytume kuo mažiau žalos. Atsirado papildomų mechanizmų tipas.. anglies dioksidas ir laisvi elektronai (energija). žarny­ ną. Žmonėms slenkant į šiaurę.) bei stimuliatorių: arbatos. kaip vartoti maistą. naujausi preparatai ir pan. Nevirtą augalinį maistą ir antruosius patiekalus gamin­ kite prieš pat valgymą.mai pasikeis jusų skonio įpročiai. 5. nevirtas auga­ linis maistas. į kuriuos būtina atsižvelgti. kurioje vyksta gyvybiniai procesai: anglies rūgšties koncentracija vandenyje reguliuoja fermentų aktyvumą. beje. svarbiausius teiginius išdėstysiu savais žodžiais klausimų ir atsakymų for­ ma. svorį mažinančių ir daug kitokių tab­ lečių (ant jos naktinio stalelio buvo rasta 41 pavadinimo vais­ tų!). skrandį. ka­ vos. 2. šaknys. Pavyzdžiui. Bet dar nežinome. taip pat ir šias rekomendacijas išbandęs praktiškai. Tinkamiausia vieta žmogui gyventi — subtropikai (Vidur­ žemio jūros pakrantė). 254 . taps malonus ir pageidauja­ mas. jų virškinimo sistemai teko prisitaikyti prie kitokios mitybos. visame pasaulyje žinomo mili­ jardieriaus Onasio duktė mirė būdama 37-erių metų! Tiriant nustatyta. 7. tinkamiausias jo maistas — vaisiai. Taigi visą šios knygos antros dalies turinį galima perteikti paprastomis ir realiomis taisyklėmis: 1. ir atsirado pirmosios civiliza­ cijos. pagaliau. Jei žmogus šito akivaizdaus dalyko suprasti nenori. Virškinimo ypatumai ir maisto įgijimo būdai turėjo įtakos mūsų kūno formai. ankš­ tiniai augalai. apie sveikatą negali būti nė kalbos. Gerai kramtykite ir suvilgykite maistą seilėmis. 6. Jis pade­ da ir kūno viduje (t. cukraus ir pan. Skysčius ir vaisius valgykite prieš valgį ar atskirai. žalumynai ir gry­ bai. vaisiai — trigubos salotos). net neįmanomas. o laisvieji elektronai yra tie „raumenys". kur iš angliavandenių susida­ ro vanduo. MITYBA? Žmogaus virškinimo sistema tūkstančius metų taikėsi perdirb­ ti ir pasisavinti atitinkamus gamtinius produktus. KAIP BIOLOGINĖS RŪŠIES. Atsižvelgiant į žmogaus organizmo prigimtines savybes. kuri tapo priverstine norma. Ajurvedos. kol maistas netaps koše. au­ torius pastebėjo daug niuansų. o ankstyvuoju jo vystymosi laikotarpiu — tik motinos pie­ nas ir vėliau kaip nežymus nukrypimas — galvijų pienas ir paukščių kiaušiniai. kiekvienoje ląstelėje) sudaryti kuo palan­ kesnes sąlygas gyvybei. terpę. Pirmasis patiekalas — šviežių daržovių salotos priklau­ somai nuo sezono (lapai. Vykstant evoliucijai šalinimo sistemos taip pat prisitaikė šalinti iš organizmo tam tikrus metabolitus. sausainių. tor­ tų. alkoholio. Nevartokite rafinuotų ir dirbtinių produktų (dešrų. antrasis patiekalas taip pat turi būti pagamintas atsižvelgiant į sezoną — baltyminis ar krakmolingas maistas. Maistas. Tai veikė dantų sandarą. medus. kurie skai­ do angliavandenius. valgyki­ te lėtai. bakterinę florą ir daugybę kitų dalykų. dieto­ logiją. šakniavaisiai. Todėl paskutinė virškinimo proceso grandis — kiekvienoje ląstelėje.

kodėl katės virškinimo 256 akto svoris — 2. gleivių. Kai vartojami rafinuoti.8 proc. produkto formą ir konsistenciją. Dėl to kraujyje atsiranda trom­ bai. kiaušiniai ir kt. Štai kovos su gyvūninių baltymų žalingu poveikiu pagrin­ dinės grandys. kiaušiniai ir kt.). maisto spalvą. ir šitaip mažinanti kenksmingą poveikį skrandžio sienelei. žuvis. o žmo­ gus paprastai vartoja termiškai apdorotą mėsą. Mūsų storosios žarnos mikroflora turi gyvūninių ląstelių (t. visai skirtingi mikroorganizmai).y. JEI JO MITYBA PASIKEISTŲ? Jeigu dominuoja gyvulinės kilmės maistas: mėsa. palengvinanti virškinimą skrandyje 50 proc. 3. o ne užteršimas baltymais. perdirbdami augalinę „žaliavą". šie koloidai didina jo klampu­ mą. Senovės dietologai šiuo požiūriu elgėsi daug geriau. lydysis ir geležis. pieno produktai. infarktai. KAS ATSITIKTŲ ŽMOGAUS ORGANIZMUI. pienas. kuri vyksta kiekvienoje ląstelėje nuo angliavandenių prisodrinto maisto (košių). tokį krūvį kiekviena koloidinio tirpalo dalelė paveržia iš organizmo — organizmas netenka dalies savo krūvio. krūvis. Toliau. ir pats katilas. jie visų pirma dehidruoja organizmą. mūsų organizmas priverstas papil­ domai sukurti galingą nukenksminimo aparatą ir išeikvoti mil­ žiniškas jėgas. kurie perdirbdami maistą sudaro šarminę (puvimo) terpę. Jums teko kada nors lydyti geležinį laužtuvą geležinia­ me katile? Taip „lydant". savo struk­ tūrą praradusiomis jie pilnavertiškai nesąveikauja. 1. prasiskverbdami į kraują.). Dėl to visų organizmo koloidų klampumas. krakmolo dalelėmis.y. maisto poveikį organizmui. sudaro rūgščią terpę ir papildomai maitina organizmą rūgš­ čiais perdirbimo produktais. o apdirbimas — ilgas. kad tai keičia ir žmonių elgesį — gimsta maniakai ir prievartautojai. riebalai. o dėl to sukelia ir troškulį. viso jos svorio. eskimai geria elnių taukus) ir metabolitų pašalinimui. vyksta induuota autolizė. Todėl tokį mais­ tą valgydami užsigeriame ir taip kenkiame virškinimui. švaru­ mas kinta — prastėja.maisto pasisavinimui (pavyzdžiui. vitaminai. kad jis veiktų be sutrikimų. kurie žmogui kaip rūšiai nebūdingi. jungiamajame audinyje — podagros ži­ diniai ir kt. į virškinimo traktą įsiur­ bia vandenį. Mūsų organizmo fermentai pritaikyti sąveikai su natūralio­ mis cukraus. bet vaizdingas paaiškinimas. kurie. limfos. pelėsiams ir kt.. Štai dabar ir tampa aiški Bolotovo rekomendacijų rūgštinti savo organizmą gyvūninės kilmės maistu žala. bulvės. Natūralu. cukrus. ląstelių protoplazmos) klam­ pumui ir jam tapti kserokeliu. Taip į organizmą patenka baisūs nuo­ dai ir sudaromos sąlygos augti augaliniams organizmams — polipams. Baltymų perteklius organizme sudaro sąlygas padidėti koloidinių drebučių (kraujo. dehidruoti produktai: duona ir jos gaminiai. Indukuota au­ tolizė tada nevyksta. Tai tirština kraują. uogienė ir kitas „skanus" šlamštas. o žmogaus tik 1. Nuo tokių žmonių jau sklinda puvėsių tvaikas. kurios pakerta organiz­ mo gyvybines galias ir vidinę terpę iš rūgščios paverčia šarmi­ ne — pūvančia. Išvadas pasidarykite patys. kad galėtų ištirpti ir pavirsti koloidiniu tirpalu. tulžyje ir šlapimo latakuose — akmenys.8 proc. Visi šie prisitaikymai žmogaus sveikatą paveikė nepalankiai. Jie atsižvelgė: į maisto skonį. Todėl sultys turi būti labai rūgščios. Štai paprastas. Štai iš kur atsiranda tokia daugybė šlakų. KĄ BŪTINA ŽINOTI APIE PRODUKTUS? Visas mokslas apie produktus grindžiamas dviem kriterijais — kalorijų kiekiu ir molekuline sudėtimi (baltymai. Ka­ dangi toks maistas yra koloidiniai tirpalai. kurie anksčiau ne­ turėjo krūvio. Jis nesuprato paprasto dalyko: oksidacijos esmė yra anglies dioksido koncen­ tracija. sparčiau plinta augalinės ląstelės (t. vėžiui. Štai šitas vieas procentas ir apsaugo nuo „išsilydymo". 2. Jei į organizmą patenka gyvūninė „žaliava" (mėsa. kaip tvir­ tina Bolotovas. smegenų ir šir­ dies insultai. su pakitusiomis. mineralai ir kt. an­ gliavandeniai. informaciją pagal parametrus šaltis—šiluma ir 257 . Plėšriesiems gyvūnams virškinant žalią mėsą. mikroorganizmų). (Bet žmogaus žarnynas santykinai ilgesnis).

turi materialią jėgą. Liežuvis. Klasikinė Ajurveda išskiria šešis pagrindinius skonius: sal­ dų. Antrinio kartaus skonio produktai padeda išvalyti orga­ nizmą. pasitelkiant tokias augalų ir gyvūnų savybes. praplečia kraujagysles. sukietėję. gali palankiai veikti mūsų gyvybingumą. galima jas papildyti. Maisto skonis byloja apie ypatingas jo energijos savybes. Tai sukelia įdomius teorinius samprotavimus. kuris tirština sultis ir vėsina. Rūgštus skonis gaivina. Sultys _ energija. rūgštūs lieka rūgštūs. Aštrus skonis džiovina. suliesėti. Pridėkime dar du — šleikštu ir beskonį. Žmo­ gus gali jausti nemotyvuotą baimę. gražina odos spalvą. minkštinantį ir atpalaiduo­ jantį. skatina gleivių ir žar­ nyno sulčių išsiskyrimą. jo skonis pasi­ keičia. paaiškėjo kiekvieno materialaus objekto formos ir konsistencijos svarba. turi re­ tinančių. Visų šių ypatybių žinojimas leido jiems maistą vartoti kaip vaistus. informaciją. Šakos — nervai. Prie klasikinės Ajurvedos schemos pridėjome du papildo­ mus skonius: šleikštu — panašų į gaižų. Žiedai — jėgų perteklius (tai atgaminimo organų vieta). ku­ ri kvantų lygyje (materialių dalelių yra daug daug kartų ma­ žiau negu elektronų) suteikia jiems tokį vaizdą. šalina užsikim­ šimus ir gerina žarnyno praeinamumą. Saldus skonis turi daugiausia gydomosios galios. Sėklos (ypač dygimo periodu) — dvasinė energija (Šen — kinietiškai arba Kundalini — indų filosofijoje). Sūrus skonis valo. stiprina. turi šiek tiek šiluminių savybių. naikina pelėsius. padeda virškinti kūno sultis. padeda smulkinti ir virškinti maistą. žadina apetitą. beskonį — drėkinantį. kraujavimą. 259 . kartų. spermos ir kitų audinių impulsais. Tokio pobūdžio charakteristikų pasikeitimas keičia akivaizdžias daiktų savybes. o vaistus — kaip maistą. Chlorofilas — kraujas. Pavyzdžiui. kokį jie turi. šį seną mokslą šiuolaikiškai interpretuodami. Jei kokiam nors žmogaus organui trūks­ ta subtilių materialinių savybių. Žmogus tampa irzlus ir nesitvardantis. Naujausi fizikos mokslo atradimai daugeliu požiūrių tai pa­ tvirtino. o amerikiečių gydytojai Ajurvedą-machariši sėkmingai taiko praktikoje. išdžiovinti organizmą. Antrinio rūgštaus skonio produktai stimuliuoja organizmo šilumines.drėgnumas—sausumas. užsikimšę. ir slopinti gyvybingumą. ypač kai jos mūsų organizme trūksta. Kartus skonis gerina virškinimą ir apetitą. Antrinio saldaus skonio produktai stiprina. Kartaus sko­ nio perteklius gali išsekinti jėgas. atitinkančios žmogaus organus. rūgštų. Kai maistas pereina per virškinimo traktą. šaltiems produktams suteikia organiz­ mą šildančių savybių. padeda išsivalyti kūno ertmėms. Augalo dalys. sūrų. Ir mes apžvelgsime šiuos ypatumus. kai jos perteklius. ištraukia visa. užgydo žaizdas. tul­ žies išsiskyrimą. kiekvienas materia­ lus objektas. kelia apetitą. apatiškas. sudaro sąlygas opoms. skonio organas. Paprasčiau sakant. aštrų ir aitrų. didina kūno jėgas. saldūs ir sūrūs produktai tampa saldūs. cirkuliuojanti nervais ir tampanti sme­ genų. intelektualines ir virškinimo galias. stimuliuoja gyvybinius procesus. MAISTO SKONIS. Kamienas — nugaros smegenys. kartūs ir gaižūs — kartūs. Tuo remdamiesi senovės gydytojai pasiūlė šią klasifikaciją: 1. 1. produkto savybių pasikeitimą apdorojant termiškai ir kitais būdais. Lapai — plaučiai. leidžia pažinti šią energiją. odos uždegimams. sulaiko skysčius organizme. To­ dėl iš šešių pirminių skonių organizme susidaro trys antriniai. 2. smarkiai vėsina. kad būtų galima juos pa­ naudoti ir pagerinti sveikatą. ima ėsti rėmuo. esanti produkte. sušildo kūną ir stimuliuoja skysčio išsiskyrimą. patvirtintus gyvenimiškos patirties. o aštrūs. taigi ir maisto produktai. Šaknis — skrandis. stimuliuoja cirkuliacijos procesus kūne. tirpdančių savybių. Rūgštaus sko­ nio perteklius prastina kraujo sudėtį. Saldaus perteklius skatina gleivių susidarymą. stabdo pūliavimą. Žmogus gali tapti abejingas. FORMA IR KONSISTENCIJA. Energija. kai fizikai atsklei­ dė kvantus. neaiškų nerimą. kuri priklauso nuo klima­ to poveikio ir vietos. didina kūno 258 masę. kas įstrigę. Po to. nutuki­ mą ir organizmo šiluminių savybių sumažėjimą.

kepenys — kepenis ir t. o iš nosies nuolat varva. antros — užterš kraują. nes jį atšaldo. VEI­ KIANT JŲ AUGIMO VIETAI IR KLIMATUI. melionai. Žiedai — jutimo organus. pavyzdžiui: arbū­ zai. kuriam veikti padeda produktai. t. inkstus). pavyzdžiui: grūdai. šaknia­ vaisius. tankumas. Augalo viršūnė turi teigiamą krūvį. išugdydamas savy­ je priešingas — šaltas. kepenis. blužnį. kad organizmo perkrovimas pirmos grupės produk­ tais dehidruos kūną. sakysim. melionų. pra­ laidumas. šviežių salotų. riebalingumas. valgydamas grūdus. nedrėkina ir pan. 4. jie kovoja su tuo išsiugdydami savyje priešin­ gas — šiltas. prie­ šingai. MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZ­ MUI. sutrin­ ka jo virškinimas. 261 . Pavyzdžiui. vandeningų savybių turinčių augaliniiį produktų: agurkų. šiltus. gaivinančių gėrimų. — padi­ dins organizmo šiluminius. sėklas. kas turi stiprų kvapą ir aštrų skonį. Vaisiai — „standžius" organus (širdį. valgo šviežias salotas. pavyzdžiui. neatšaldo. kaitrią vasarą jis vartoja vėsinan­ čių. riebumas. moliūgų. birumas ir skaidrumas suteiks organizmui lengvumo. judrumo. 260 Jei augalai priversti pakelti nepalankias. šlapimo pūslę ir sėklides). vaisių. trečios — padi­ dins gleivių kiekį. tai tas produktas (medžiaga) va­ dinamas pusiausvyrų.y. uo­ gos ir kt. o kitokio — galime kristi negyvi. Teigiamos ir neigiamos energijos pasiskirstymas. Viską vartokite saikingai. Lapai — „tuščiavidurius" organus (skrandį. Bet kuris augalas perima visą informaciją iš tos vietovės. kad lengvumas. šiltnamio daržoves. o prie žiedo — teigiama. jis šias savybes supriešina su šalčiu ir sausra. storąją ir plonąją žarnas. kietumas. Ir priešingai. košes. lapinės daržovės (kopūstai). Žievė — odą. šiurkštumas. medžių vaisiai. nesausina. riebalingas savybes. Aišku. Sunkumas. klijlngumas. išderina savo vidinį kovos su nepalan­ kiomis klimato sąlygomis mechanizmą. Vasarą mes įsigeidžiame giros (rūgštus skonis organizme sulai­ ko vandenį). drėgnumas. riešutus. verdam barščius. augalas kovoja su tuo. kūnas pritvinkęs van­ dens. o šaknys — neigiamą. PRODUKTUOSE SUKAUPTA INFORMACIJA. — viskas eis į gera. padės numesti svorio. Tuo rem­ damiesi senovės daktarai skyrė keturis maisto poveikio laips­ nius. vangūs žarnų judesiai. Jei žmogus. prie­ šingai: geriam šiltą arbatą ir žolių nuovirus. Labai išmintingai elgiasi žmogus. tulžies pūslę. kad vienokio maisto suvalgę nepaju­ sime nieko ypatinga. 3. Produktų savybės padeda jam įveikti nepalankias išorės sąlygas. arbūzų. 3. tei­ singai derinamas ir vartojamas. maistas nesušildo. plaučius.y. Analogija su gyvūnais dar paprastesnė: širdis atitinka šir­ dį. suvalgęs kokio nors maisto (medžiagos) jokių poveikio požymių nepastebi (t. vandeningas savybes. Augalo dalys ir ką jos gydo: Šaknys — kaulus. Paties vaisiaus dalis prie kotelio pakrauta neigiama ener­ gija. jei toks žmogus greitai žvarbsta. jei. kurioje jis užaugo. kitokias sriubas. žalius ar šiek tiek termiškai apdorotus. sausus produktus (džiovinami vaisiai įgyja šiltų savy­ bių). kenkia savo orga­ nizmui. troškinam daržoves. Detaliau kalbant apie produktų savybes ir konsistenciją ga­ lima pasakyti. Ir. sausu­ mas. lankstumas. Augalo dalis prie pat žemės pasižymi pusiausvyrą teikiančio­ mis savybėmis (susijungimo vieta turi ir teigiamos. uogų.). džiovintų vaisių kompotą. visa. sklidumas. Jei vietovė labai karšta.2. pomidorų. riešutai. Iš patirties žinome. Ir nekeista. sėklos. Visa tai išliko liaudies išmintyje ir tvirtai įėjo į mūsų buitį. šakniavaisiai ir kt. Voroneže gyvenantis žmogus žiemą trūks plis stengiasi valgyti žalią maistą — perka citrusinius iš Egip­ to. intelektualinius ir virškinimo suge­ bėjimus. kopūstų. Žiemą. Vaisiai turi teigiamos energijos. o gumbai — neigiamos. Tad jeigu maistas vientisas. vartodamas savo regiono produktus. paslan­ kumas.t. mažai termiškai apdorotas. stimuliuos hor­ monų sistemą. ir neigia­ mos energijos). žiemą. lėtumas ir drumstumas stiprins kūną. Maisto lengvumas. šalto kli­ mato sąlygas.

1 stiklinę cuk263 . Jei panorote kūną „nusausinti" (pašalinti gleives. kad nė vienas jų nepersvertų kitų. o gaižus — prie­ šingai. Kulinarinis maisto perdirbimas kartais gali pakeisti pro­ dukto skonį. vartokite produktus tokio skonio: a) kartus + aitrus. c) aitrus + kartus. kasdien vartokite šešių skonių pro­ duktus ir stenkitės.1. Tai reikia turėti galvoje. Maistas su vyraujančiu karčiu ir aštriu skoniu kelia orga­ nizmo energiją aukštyn. REMIANTIS PRODUKTŲ SKONIU 1. b) rūgš­ tus + aštrus. Jei eisite į garinę pirtį ar sauną. Du pas­ kutinieji variantai suteiks „šilumos".. Tokį maistą galima vartoti ir kaip vim­ dančią priemonę. Jei savijauta normali. sausumu. intelektualinis skvarbumas). dar padės ir numesti svorio. Rūgštus maistas didina žarnų pralaidumą. Pirmu atveju priaug­ site svorio. europietiška mitybos mokymą pa­ pildysime senovės išminčių rekomendacijomis. Jei oda nelabai prakaituoja. sąlygiškai galima pasakyti. REKOMENDACIJOS. II ir IV laipsnio produktai ir medžiagos. kad jo poveikio galia yra I laipsnio. Remiantis šia klasifikacija. Jeigu produktas nuodingas žmogui. 4. be kūno „šildymo". o eidami garintis prieš 10—15 minučių išgerkite 0. b) aitrus + aštrus. Be to. Saldus. taip pat iš­ gydyti nedideles ligas. b) — padidės organizmo šiluminės savybės (gerės imunitetas. 4 pateikiamas plačiausiai vartojamų produktų sąrašas.5—1 stiklinę prakaitą varan­ čios giros arba arbatos. sakoma. Kartus. esant rimtiems organizmo sveikatos sutrikimams. kenčiantiems nuo prastos kraujo cirkuliacijos galvos smegenų kraujagyslėse. skrep­ lius). Saldus ir sūrus maistas siunčia organizmo energiją žemyn. kad jo poveikio galia yra pasiekusi II laipsnį. svogūno skonis — aitrus. kai reikia stiprių priešingai veikiančių korekcijų. produktai su pusiausvyrų po­ veikiu vartojami žmogaus maistui.Jei maisto poveikis nedidelis. ją reikia aplieti gailių arbata. derinkite tokio skonio maistą: a) kartus + aštrus. nurodomos jų savybės ir poveikio galia. Jūs norite padidinti kūno „šilumą". vartokite produktus: a) 262 saldaus skonio arba b) kartaus + aitraus. šalčiu. priešingai. o pakepin­ tas ar išvirtas jis pasidaro saldus. ypač vandens. Priede Nr. kai iš organizmo reikia išvalyti gleives. 3. tapti judres­ niais). 2. Jei produktas paveikia savo šiluma. o b) — užsiauginti raumenis. Prakaitą varanti gira daroma taip: trims litrams vandens paimti 1—2 stiklines aviečių (galima uogienės). Šiuo tikslu vieno val­ gymo metu geriausia vartoti produktus. REKOMENDACIJOS. kadangi kiaulės mikroelementų sudėtis panaši į žmogaus). kurios pravers vasarą. antruoju — jo numesite. gaižus ir aštrus — kataboliškai. Pavyzdžiui. Tai pravartu asmenims su mažu krau­ jospūdžiu. Pažinę produktų savybes. Jeigu norite kūną „palengvinti" (palieknėti. taip reikalingos šaltu me­ tų laiku arba tiems. Variantas a) — iš kūno bus pašalinta gleivių. tai jau III laipsnis. 5. Inkstų audinių ląstelių atstatymas. vartokite produktus: a) saldaus + sūraus skonio arba b) saldaus + rūgštaus. kurie nuolat sužvarbę. Jei norite organizmą „atvėsinti". prieš valandą suvalgykite 50—100 gramų virtų inkstų (geriau kiaulės. Jei norite priaugti svorio (tapti „sunkesnis" ir „riebes­ nis"). I ir II laipsnio produktai vartojami sušvelninti nepalankias sezono sąlygas. svorio „pridės". turinčius: a) aštrų + rūgštų skonį arba b) rūgštų + sūrų. a) atveju galėsite „prisiauginti" riebalinį audinį. b) derinys. vartojant a) produk­ tus išryškės ir „šaltos" savybės. REMIANTIS MAISTO FORMA IR KONSISTENCIJA 1. sukelia stemplės spazmus ir žarnyną daro beveik ne­ praeinamą. vartojami tik kaip vaistai. rūgštus ir sūrus skonis organizmą veikia anaboliškai. virški­ nimas. bet nekenkia organizmui. Toks valgis harmoningai stimuliuos jūsų energiją. jo poveikis net mirti­ nas. Todėl toks maistas (jūros kopūstai) yra geras natūralus vidu­ rius laisvinantis vaistas. drėg­ me ir 1. Skonių derinys a).

ką rasite ant Dievo stalo — me­ džių vaisiais. Gerai išprakaitavę. kad jų organizmas. kuri ruošiama taip: 3 litrams vandens imkite 1 stiklinę nedžiovinto tvertiko (arba adonio. kurią iš jo atima supantis šaltas oras. Maitinkitės daržovėmis. gyvulių pienu ir bi­ čių medumi. Paskui išgerkite prakaitą varančios arba­ tos ir smarkiai išprakaituokite garinėje.5 stiklinės. arba žuvies taukais — oda vis­ ką tuoj pat sugeria. riešutais ir kt. o šie. grūdais. o kraujyje yra medžiagos. Ogi todėl. išaugintais gyvenamojoje vietoje. kriaušių. Galima vartoti liepos arba šeivamedžio žiedus. greipfrutų ir kt. Prieš eidami į garinę. 10—20 tokių procedūrų labai sustiprins jūsų širdį. sausai nusišluostyklte ir išsitepkite odą išrūgomis. kovodamas su sausu. kurį jūs randate ant Dievo stalo. Šitos žolės kartu­ mas stimuliuoja kasoje vykstančią insulino gamybą. rei­ kia nusiprausti šiltu vandeniu. Kepenys atsistato lėčiau negu inkstai. ligas ir mirtį! O turtingas maistas. Panašiai maitinasi ir Tibeto gyventojai. Šių faktorių visuma — labai ge­ rai atstato. — ir liga nepaliečia mūsų. garinės karštis stimuliuoja ląstelių apykaitą. Prakaituoti reikia kuo ilgiau. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. šalavijo). pomidorų). Atveskite lėtai. 3.) dar­ žovių ir vaisių. džiovinimas saulėje. Metodika panaši į aukščiau aprašytąją.. Maitinkitės grynais produktais. duoda jūsų kūnui Jėgą ir Jaunystę.> Maitinkitės visu tuo. šaltu kalnų klimatu. sumaišyto­ mis su medumi. Vienkartinė giros dozė — apie 0. sudarydami sul­ fidus. o druska suteikia jam šilumą. Prakaitą varanti arbata ruošiama taip: 1 stiklinėje vandens 1—3 minutes virinti 1 šaukštą gailio šaknų arba 2 šaukštus beržo lapų. obuolių. paskaninimas prieskoniais maistui suteikia „šiltų" savybių. grūdais ir naudingom žolėm. su kuria radionuklidai siekia susijungti. Girą gerkite prieš eidami garintis. arba lašiniais. pakalnutės. Po garinės labai praverstų spe­ cialisto atliktas bendras masažas. Inkstų ląstelių apykaitos atstatymo mechanizmas: gerai prakaituojant inkstai ilsisi. išaugintais jūsų gyvena­ mojoje vietoje.1 gramą pilkojo tvertiko miltelių.. ir gyvulio inkstų kvantinis lygis. analogiškos inkstams. Kepenų ląstelių masės atstatymas. Praėjus 15—20 minučių po „organizmo maitinimo pro odą". Senovės išminčiai taip pat patarė maitintis tik pagal sezo­ ną ir produktais. Tokia gira taip pat tinka pašalinti radionuklidams. Masažo metu pailsi širdis. 15 minučių prieš garinimąsi išgerkite „širdies" giros. Valandą prieš garinę suvalgykite 50—100 gramų virtos širdies. kodėl jie eidami į kalnus iš visų produktų labiausiai vertina lašinius. Joje yra terpė. Tuo metu venkite kepimui naudoti aliejų. 3.raus. padeda išskirti prakaitą. Todėl nepertraukite jo maudydamiesi po dušu arba baseine. todėl šią procedūrą teks atlikti du mėnesius tris kar­ tus per dieną. tik jų sezono metu. suvalgykite 100 gra­ mų kiaulės kepenų. kadangi ne­ silaiko organizme. Skaidyda­ mas cukrų ir sudėtinguosius riebalus. kurie veikia šių atstatomųjų procedūrų efektyvumą. pavyz­ džiui. ir jeigu jūs darysite tą patį. Ne sezono metu nevalgykite dirbtinėmis sąlygomis išaugintų (agurkų. maistui vartodami sviesto gėri­ mą — Tibeto arbatą. ir veda jis į nuodėmę.) ir iš šiltųjų kraštų atvežtų (apelsinų. jis pagerina širdies mai­ tinimą. Po to išgerkite 1 stiklinę erškėtuogių nuoviro (50—80 uogų 3 litrams vandens). Naudokitės tuo šaltuoju metų laiku. savo ruožtu. Ir tikrai. riebalus naudoja nuo organizmo džiūvimo. ko mokė Jėzus Kristus („Evangelija pagal Joną"): „<. vaisiais. Viską paraugti 10—15 die­ nų. Štai. Šias rekomendacijas patobulino Bolotovas. REMIANTIS MAISTO PRODUKTUOSE ESANČIA INFORMACIJA 1. Visas likusis maistas — Šėtono rankų darbas. REKOMENDACIJOS. o organizmas mai­ tinasi pro odą (kaip embrioninėje stadijoje). Šiluminis perdirbimas. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. 1 stiklinę cukraus. Širdies ląstelių masės atstatymas. bet jose nėra bio­ ritmų. Ilgai išlaikytų (nerau­ gintų kopūstų. užšaldytų uogų ir kt. Tik baigę pra­ kaituoti nuplaukite kūną šiltu vandeniu. Tuo metu kepenys ilsisi. Papildomos širdies stiprinimo rekomendacijos: kasdien su264 vartokite 0. 2. Viską rauginkite šiltai apie 2 savaites. Net ir patiems alpinistams nebuvo aišku. 2. citrinų. tai nuo Dievo stalo senis Matūzalis pasitiekdavo sau maisto. aš 265 .

Aįurvedos išminčiai mėgo kartoti. savo galimybių. Jei „ugnis" nusilpsta. gvazdikėliai. tai yra tiek. Pusė tokių receptų grindžiama kai ku­ rių augalų ir medžiagų savybe „uždegti" virškinimą mūsų orga­ nizme. kardamonas. palaiminti yra tie. Markešvano (Spalio) mėnesį rinkite saldžiąsias vynuoges. sunkumą visame kūne. kad žmogui. ligotas. kurie su­ sidaro skrandyje. garstyčios. ilgą gyvenimą šioje Žemėje. Pagal šildantį poveikį šie produktai lyginami su II ir III pakopa. kad tam geriausiai tin­ ka juodi ir raudoni ankštiniai pipirai. kad savo pienu jie papildytų žmogaus maistą. Kūno ląstelės gauna visa. mūsų virškinimas palaipsniui silpnėja. kad prastas virškinimas — pagrindinis ligų šaltinis. Kad prigesusi virškinimo ugnis ir toliau liepsnotų. ir organizmas yra visiškai sveikas. o sumažinti — senų. maistas virškinamas gerai. kad jūsų kūnas suliesėtų ir Šėtonas iš jo būtų išvytas. O dabar vos tik suvalgėme ką ne to arba per šventes persivalgėme — iš karto jaučiame maudulį skrandyje. ir tegul jų sultys būna jūsų gėrimas. buvo nustatyta: iki vienerių metų am­ žiaus senų ląstelių kiekis neviršija 1 procento. pačius tobuliausius iš grūdi­ nių žolių. kiek jo organizme liko jaunų ląstelių. atsiranda daug toksinių liekanų (ama) ir žmogus jau lin­ kęs susirgti. imbieras. Seniausias mokslas apie žmogaus sveikatą — Ajurveda — teigia. dešimties me­ tų — svyruoja tarp 7 ir 10. Todėl juos geriausia vartoti šaltuoju metų laiku. žmogaus organizme yra „virškinimo ugnis" (agni). Tad visai natūralus troškimas padidinti jaunų ląstelių procen­ tą. sugebančiam tinkamai pasisavinti maistą. Įsisiurbę į kraują kartu su skrandžio sulti­ mis. penkiasde­ šimtmetis žmogus gyvena. Tad bū­ dami vyresni. o geras — sveikatos garantas. Štai kodėl anksčiau prieskoniai Europoje buvo vertinami kaip auksas. vė267 REKOMENDACIJOS. proporcijos jaunų — sveikų. B. Pagal Ajurveda. žmogus atgauna sveika­ tą.pažadu jums. Maitinkitės jais kartu su migdolų kauliukais (migdolų branduoliais) visus tuos mėne­ sius. krienai. Nau­ jausiais tyrimais. išauga iki 40—50 procentų. kad Gyvenimo Dievas duos jums taip pat. cinamonas. druska ir lydytas sviestas. O Šebato (Sausio) mėnesį. iš­ džiovintas Saulės Angelo. lėtinių li­ gų paūmėjimą. stimuliuoja virškini­ mą. leiskite Saulės Angelui išdžiovinti visus vaisius jums. kenks ir nuodai. ko reikia. kad išvalytumėt kraują nuo visų nuodėmių. kad būtų padidintos. Nes iš tiesų sakau jums. su liūdesiu prisimename. Padarykite taip. pažeistas ląste­ les panaudoti tam. duodantiems pieną. sulaukus penkiasdešimties metų. o Zliudo (Rugsėjo) mė­ nesį rinkite vynuoges. Gruodį pradėkite gerti gyvulių pieną. pagrįstais žmogaus odos sugebėjimu atspin­ dėti ir sugerti šviesą. pagyvenusiems žmonėms su sutrikusiu virškinimu. kai tuo tarpu prastai virškinant galima nu­ mirti ir nuo paties geriausio maisto. REMIANTIS MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIO ŽMOGAUS ORGANIZMUI GALIA Bėgant metams. Todėl truputis aukščiau išvardytų produktų prieš valgį. Kalbant suprantamiau. Kad Viešpats galėtų pasirūpinti jūsų kūnu. kad jos sustiprintų kūną. kol jie dar nepakirto sveikatos. kaip ir patriarchui. Susitvarkęs pašlijusį virškinimą. nes jame apsigyvenę Dievo Angelai. Bet kaip tai padaryti? Ląstelių baltymus skaido fermentai — pepsinai. maistas nesuvirškina­ mas. Senos ląstelės taip pat yra ama — toksinai. į pepsinus panašios medžiagos sutirpdo senas. nepa266 . Tamiuzo (Liepos) mėnesį maitinkitės rūgščiais vaisiais. Jūs turite valgyti sultin­ gas figas visą Abo (Rugpjūčio) mėnesį. ligotas. kad jaunystėje valgė­ me viską iš eilės ir kuo puikiausiai jautėmės. Bolotovas rekomenduoja senas. Mėnesio Chiaro (Gegužės) pradžioje valgykite rugius. kai lieka perteklius to. panaudodamas tik 50—60 proc. nesgi dėl to augina Vieš­ pats žolę laukuose visiems gyvuliams. Tūkstantmetė praktika parodė. ir jų reikia atsikratyti kuo greičiau. kurie valgo vien maistą nuo Viešpaties stalo ir vengia Šėtono šlykštynių". kad jūsų kasdieninė duona būtų iš kviečių. kai medžiai neduoda vaisių. valgant ir po valgio žadina apetitą. be toksinių liekanų (pagal Ajurveda — ama). ką surinkote. Jei šita ugnis skaisčiai dega (kaip jaunystėje). Maitinkitės žolėmis visą Tibeto (Gruodžio) mėnesį. Sivano (Birželio) mėnesį — kviečius. Šiose eilutėse glūdinti informacija — milžiniška. buvo siū­ loma daugybė receptų.

Bolotovas rekomenduoja (kaip ir senovės graikai) praėjus 30 minučių po valgio. reikalingų naikinti se­ nas ląsteles. šlakų pašalinimą. tai yra visų organizmo fermentų aktyvumą. metabolizmo aktyvumą apskritai). imuninę gynybą. už mūsų fizinės realybės (kūno) yra subtiliai materiali realybė (kvantų laukas). Nedideliame emaliuotame ar keraminiame inde ištrinkite keturis šaukštus imbiero miltelių ir 100—150 gramų švaraus lydyto sviesto.5 čių produktų: ledinio vandens. Taigi gyvybinis principas (doša) „Gleivės" atsakingas už mūsų kūno formą (t. kurių virškinimas sutriko dėl kitų priežasčių. Veikiant skoniui. endokri­ ninę sistemą). antraei­ lis. atsakinga už formos gyvam organizmui suteikimą.5 arbatinio šaukštelio 1 1. Nuo druskos refleksiškai ima smarkiai skirtis skrandžio sultys. tik šaldo ir džiovina.). Platesnių žinių radau tik senovės Ajurvedoje. stiprių ląstelių. kuri atsiranda apvaisinant. visą nurodytą laiką (net ir po to) nevartokite smarkiai šaldan268 . bet nekliudo sveikų. vaisių ir pan. inte­ lektą. audinių atsinaujinimo greitį.5 2. Svarbiausia yra tai. gyvybinis principas „Vėjas" kūne neturi jokių materialių elementų. Kaip atskleidė naujausi fizikos tyrinėjimai. ši dieta nerekomenduojama. šilumines savybes ir visus cirkuliacijos procesus. ji stimuliuoja „virš­ kinimo ugnį". kas parašyta aukščiau. kaulus. Kad padidėtų skrandyje išskiriamų pepsinų kiekis. kas sena ir nereikalinga. Druska dauge­ lyje kalbų reiškia „saulė". raumenis. ir apskritai už ju­ dėjimą organizmo viduje (vidinių skysčių cirkuliavimą: kraujo.5 2 2. Bet tai tik vienas mechanizmas ir. kuris jau pradėtas virškinti. Paskui susidariu­ sias seiles išspjauti. nėštumo trukmę ir kt. Jiems tinka visiškai kitas metodas.y. kurių „virškinimo ugnis" iš tiesų užgesusi. Beje.5 arba­ tinio šaukštelio. Pita. Vata). pa­ troškintos daržovės (būtinai šiltos) ir karšta košė. Imbiero dieta ypač tinka pagyvenusiems žmonėms. Vie­ toj druskos galima naudoti aukščiau išvardytus „šildančius" produktus. Vartokite šitą mišinį kiekvieną dieną po truputį prieš pus­ ryčius. MITYBOS INDIVIDUALIZAVIMAS „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" šios knygos autoriui teko pastebėti tik nedrąsias užuominas apie individualią konstituci­ ją. ledų. šaldytų uogų. ir dešimtą dieną jūs suvalgysite jau tik 0. menstru­ acijų pradžią. Pusryčiams tinka šie produktai: šilta žolių arbata. be to.žio pažeistas ląsteles ir ligas sukeliančių organizmų ląsteles. „Tulžis" ir „Vėjas" (Kapcha. Gyvybinis principas „Tulžis" atsakingas už visas šilumines mūsų organizmo savybes (termoreguliavimą. ant liežuvio galiuko užsiberti maždaug gramą valgomosios druskos. Gyvybinis principas „Vėjas" atsakingas už pačių įvairiausių organizmo procesų greitį ir jų cirkuliavimą.. vykstančius tame orga­ nizme. limfos ir kt. Jauniems žmonėms ir vi­ dutinio amžiaus žmonėms. Arjuvedoje ir apskritai visame senovės mokyme apie indi­ vidualią konstituciją glūdi trys pagrindiniai principai: „Glei­ vės". sausgysles. ėdūs elemen269 Toliau pradėkite mažinti kiekį kiekvieną dieną po 0. Taigi mūsų organizmas yra motinos ir tėvo gyvybinių prin­ cipų kombinacija. Vientisą masę uždenkite dangteliu ir padėkite į šaltą vietą. turinčios visų būtinų elementų. Gyvybinis principas „Tulžis" kūne — skysti. Be to. Ypač tinka imbieras. maisto virškinimo kanalais stūmimą. Bet prieš jį aprašant būtina pažinti žmogaus konstituciją ir tik tada rekomenduoti. o šie savo ruožtu aktyviai skaido visa. mąstymo greitį. Organizmo virškinimui pagerinti gydytojai — Ajurvedos pasekėjai rekomenduoja specialią imbiero dietą. Po šios dietos jūsų „virškinimo ugnis" taps normali. Pirma diena Antra diena Trečia diena Ketvirta diena Penkta diena Šešta diena 0.5 arbatinio šaukštelio. atšaldyto pieno. virškinimą.

Palyginti jauno žmogaus lytinės funkcijos silpsta. suliesėjimą.). vaisiaus neišnešiojimas. me­ tabolizmas. „blankus" lytinis aktas užtrunka ilgai. žinodami savo organizmo ypatumus bei maisto produktų savybes. jis tokia mityba „įsivarys" jautrumą šalčiui. Gyvybinio principo „Tulžis" pertekliaus požymiai: dažnai * Organizme sukuria šilumą. Jei vyrauja gyvybiniai „Gleivių" principai. sąnariai lankstūs. Kūno svoris per­ nelyg auga. menstruacijų ciklas. o tai. turinčios labai daug ka­ lio — natrio antagonisto). žmogus yra stambių kaulų. protas greitai užčiuo­ pia problemos esmę. kurie patvirtins. tulžies sultys)*. mąstymas grei­ tas. be to. nenormalus menstruacijų ciklas. atsiranda skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos. visi fiziologiniai procesai. Taigi jei „Vėjas" normalus — kūnas lengvas. virškinimas ir maisto pasisavinimas normalus. jog nuo netaisyk­ lingos mitybos. mąstymas chaotiškas. daug ir dvokiančiai prakaituojama. Maisto poveikio gyvybiniams principams (došoms) mecha­ nizmas toks: ląstelių lygyje iš maisto susidaro vanduo (teikian­ tis gyvybei terpę). Gyvybinis principas „Gleivės" atsto­ vauja kūne visiems materialiems dariniams ir organizme suda­ ro šaltį. moterų ir vyrų orgazmas). ne­ mėgsta drėgno oro. kuriuos jūs galite pašalinti pasitelkę mitybą. jis linkęs prarasti daug skysčių ir maitina­ si aukščiau išvardytais produktais. Žmogus lengvai suerzinamas. ėda rėmuo. pasižymi gana aštriu protu. Aptarsime tai remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais. vartojamas mažais kiekiais maistas. nenormali lytinio akto trukmė. linkęs į depresiją. rau­ meningas. orgazmo stiprumas — normalios.y. jam niekada nebūna šalta. O dabar svarbu nurodyti orientyrus. sukėlęs specifinius sutriki­ mus. nėštumo periodas. Jei do­ minuoja „Tulžies" gyvybiniai principai. 271 270 . aitraus ir gai­ žaus skonio (švieži vaisiai. Skysčio kaupimąsi organizmo ląstelėse nulems saldaus. Jei „Tulžis" normali — kūnas šiltas. rūgštaus ir sūraus skonio (kruopos. Jei „Gleivės" normalios — organizmas nepaprastai atspa­ rus. nuolat žvarbstantis. Skirtingi produktai skirtingai veikia tris nurodytus parametrus. Visa tai kartu sutirština organizmo koloidus. atmintis prasta. džiūsta šner­ vės. micelės ir kt. nuotaika pakili. išberia kūną. savo ruožtu. gali skųstis prastu virškinimu. nenuoseklus. Jei yra šio gyvybinio principo perteklius. Organizmo ląstelėse skystį mažins kartaus.t. žilstelėjęs arba praplikęs. visi ritmiški procesai sutrikę (nemi­ ga. daržovės. Šio gyvybinio principo persvara padidina organizmo „gleivėtumą" sumažina šilumą. mąstymo ir gyvenimo būdo pernelyg „suaktyvė­ j o " kuris nors gyvybinis principas. todėl pateikiu Ajurvedos stebėjimų pagrindu sudarytą anketą. fermen­ tai. gerai virškina. prastai virškina. produktų savybėmis su­ stiprinti ar prislopinti savo gyvybinius principus (došas). lengvas ir kietas (džiovinti vaisiai) ir. Štai dabar. Jei žmogui būdinga „Vėjo" (Va­ ta) konstitucija. o per ją — visų organizmo fermentų aktyvumą) ir baltyminės medžiagos (kurių dėka vyksta visi gyvybiniai procesai. linkęs į viršsvorį. organizmą daro neatsparų peršalimo infekcijoms ir augliams. lie­ sas. gleives. tai jie vėl užkie­ tėja. drėgmę.). anglies dioksidas (reguliuojantis terpės pH. atmintis il­ gai išlieka gera. vidurių užkietėjimą. t. yra baikštus. visos fiziologinės funkcijos: imunitetas. lytinis pajėgumas neblėsta ir viskas įvyksta sklandžiai. suprastėja at­ mintis. Oda sveika ir gra­ ži. virš­ kinimas nenormalus — vidurius tai paleidžia. pieno produktai. žmogus suneri­ męs. dažniausiai — per trumpa ir t. galime sąmoningai. Virškinimas vangus. turintys savo ritmą. nerangumą. riebalų tarpsluoksnis optimalus. toks žmogus yra žemo arba aukšto ūgio. Dingsta gyvenimo džiaugsmas. kaupiasi skysčiai. tulžingai juokauja. Bet žmogui nebūdingas tik vienas kuris principas. žmogus yra vidutinio kūno sudėjimo.tai (tulžis. Štai dabar jau aišku: jei organizme dominuoja gyvybiniai „Vėjo" principai. amžinai nepatenkintas. turite daug energijos. siekti kuo geresnio jų subalansavimo ir sveikatos požiūriu pakilti „ant bangos". žarnynas dirba lengvai ir reguliariai. nuolatos žvarbstama. kuri padės jums išsiaiškinti savo konstituciją ir pagal ją pasirinkti mitybą (1 priedas). prasideda laiku (miegas. sumažėja imuninė gynyba. sūriai.

y. gleivių). kiauliena. kuris sukelia peršėjimą ir ligas. Ištrauka iš „Bhagavatgitos" padės jums geriau suvokti visa tai. kiau­ šinius. praras šilumines savybes. sunkus ir minkštas (grietinė.t. greitai nutuks. gausiai varto­ jamas maistas. Radžas rūšiai priskyrė tokius produktus: mėsą. Jei žmogus su ryškia „Tulžies" (Pita) tipo konstitucija val­ gys tokį maistą. „Maistas. kurią ajurvedininkai vadina „odžas". Ir štai tada. likęs nuo ankstyvo ryto (sumaišytas su rytinio valgio likučiais) ir nešva­ rus maistas naudingas Tamas-žmogui". Tarnas: jau­ tiena.sūdyti. kuriam būdingas ryškus konstitucinis tipas „Gleivės" (Kapcha). ilgai gyventi. kuris kliudo normaliai gyventi. pageidautinas Radžasžmogui. Žmogus pajunta kūno lengvumą. bet kaip atskirą valgį arba su miltinėmis košėmis (teisingo virškinimo požiūriu tai nevykusi rekomendacija). kai jose niekas „neperdega". tvarkingas virškini­ mas. Didins organizmo šilumą. žuvį. taip pat jų sultys. kad joje būtų visų 6 skonių kuo rūpestingiau subalan­ suotų maisto produktų. ašt­ rus. Vartoti reikia ne rafinuotus. kuris suteikia ilgą gyvenimą. lengvas ir riebus (kepta kiauliena). neskaldytos kruopos ir ankštiniai. varškė). ištirpintas vanduo. maitinsis aukščiau nurodytais produktais. laikytas per naktį. iš tinkamai pasisavinamo maisto susidaro medžiaga. sūdyti. vėsus ir vandeningas (pienas). vartojamas be sai­ ko maistas. Visa tai kartu organizmui neleidžia išskirti van­ dens. Maisto produktai turi būti švieži. „Odžas" atsirasti padeda. Visa tai skatins spartų tulžies išsiskyrimą (netie­ sioginė užuomina apie padidėjusį eritrocitų irimą). kad ląstelės per daug neišdžiūsta. garstyčias. deginantis. Ajurvedininkai tokią mitybą vadina „švaria" ir rekomen­ duoja. sutriks virškinimas. idealiai besimaitinantis žmo­ gus per dieną turi suvalgyti maisto tiek. visa. kiek telpa į dvi jo rieškučias). druską. jie suskirstė į dvi rūšis: radžas ir tarnas. kurie stiprina arba silpnina došas Vata. ryžiai ir kviečiai. sezoniniai vaisiai ir daržovės. gerti šaltinio (ištirpintą) vandenį. kai mes taip subalansuojame savo mitybą. apkartęs. abejingas (saulėgrąžų aliejuje keptos bulvės). kas rūgštu ir karšta. sveikatą. PALAIMOS DIETA Mūsų mitybos pagrindinis uždavinys — palaikyti kuo tinka­ miausias gyvybines sąlygas ląstelėse. neprigleivėja. nešvarus. prieskonius. „perdegins" kraują. — džius šnervės. 272 inimaliai perdirbti šiluminiu būdu ir valgomi iš karto. visi svaiginantys produk­ tai ir vaistai. grubus maistas. ės rėmuo. ypatingą džiaugs­ mą. kuriame mažai „odžaso". o grynus produktus. Pita ir Kapcha. skystas organizmo terpes prisodrina krakmolo ir baltymų (t. pasto­ vėjęs. Nuo seniausių laikų ajurvedininkai aukščiau nurodytą maistą rekomendavo visiems tiems. Pasenęs. visų pirma. nesunkiai virškinamas ir raminantis. tabakas. Visą likusį maistą. Kartus. kurie norėjo būti sveiki. abejingas. medus. beskonis. metabolizmas (medžiagų apykaita) tampa idealus. česnakai. dvokiantis. riešutai ir gyvenamosios vietos augalų sėklos. gyvenimo pilnatvę. tuo daugiau į smegenis pasiunčiama palaimos ir džiaugsmo signalų. vartoti kuo švie­ žesnius produktus (iš karto nuo šakos arba nuo ugnies). pašildytas maistas. karštas ir sausas. kakavą. Ajurveda rekomen­ duoja vartoti ir karvės pieną. jėgą. neprarasti šviesios galvos ir jėgos. mais­ tas turi būti lengvas. arbatą. pageidautinas Satva-žmogui. Kuo daugiau ląstelėse pagaminama „odžaso". kai nepažeidžiamas tinkamų maisto produktų ir jų deri­ nių nuoseklus vartojimas. yra linkęs sulaikyti vandenį ir priaugti svo­ rio. maistingas ir malonus. harmoniją. sūrus ir rūgštus (prieskoniai. dirbtinius. džiaugsmą ir nusiraminimą — skanus. be to. Jei žmogus. rūgštus. „Švarios" mitybos produktai: lydytas sviestas. tai yra turintys natrio produktai). o netiesiogiai ir metabolizmą. 273 . kavą. 1 priede pateikiama lentelė produktų. anksti pražils arba nupliks. per karštas. sūrus. pipirus. rauginti produktai. rafinuotą cukrų. išbers odą. limfą ir t. svogūnai. vienu metu suvartoti tik saikingą kiekį maisto (pagal jų rekomendacijas.

kurie jums malonūs. būti iš­ augęs jūsų gyvenamojoje vietovėje ir vartojamas atsižvelgiant į individualią konstituciją. KIEK ĮMANOMA PALENGVINTI SKRANDŽIO—ŽAR­ NYNO TRAKTO VEIKLĄ. Neigia­ mos emocijos irgi kenkia virškinimui. Todėl valgykite vienas arba su žmonėmis. seniai pagamintas maistas ir pra­ monės gaminiai (saldainiai. Ką gi reikėtų daryti? 1. Alkoholis ir nikotinas griauna odžas ir kliu­ do jam išsiskirti iš kito maisto. per rūgštus ar per sūrus maistas. apsauginių gleivių pakanka. 2 — didžiausia raciono dalis suvalgoma per pietus. dalis energijos vėl turi būti permetama atgal į virškinimo organus. tekėdamas per skrandį. Prieš valgį ir po jo padėkokite Motinai Gamtai už jos dovanas ir branginkite jas kaip patį save. netikslinga laukti. kiaušiniai. Tam būtina: — valgyti ramioje aplinkoje. Gerai (t. parinktu pagal sezoną ir gyvenamąją vietą maistu. sausainiai ir 1. kai pajun­ tate alkį. kol pagerės viso organizmo veikla. atsistatys ir imuninė gynyba. Jei tai pilnaver­ tis procesas. jis nepajėgia iš karto pasisavinti viso šio turto. — stengtis. 274 . visai neturinčius nieko bendro su virškinimu. Nesuteikia odžas: mėsa. kai jau daug žinome apie organizmo išvalymą ir tinka­ mą mitybą. vakare ji jau pasitraukia į inkstus. Bet kokiu atveju iš pradžių valgyti vaisių arba daržovių patiekalus (šviežios salotos. 5—7 kartus) išvalę kepenis. sunkus ir riebus maistas. o toliau — į dar kitus organus. Valgymas prieš naktį šitą ritmą sutrikdo. Mūsų organizmas taps ma­ žiau priklausomas nuo iš išorės gaunamo maisto. Virškinimui tai duos tokią naudą: a) kraujyje neliks toksinių medžiagų. — valgyti rūšinį maistą. kuris padeda susidaryti organizme gleivėms. Mikroflora iš augalinės žaliavos papildomai gamins vitaminus. bet tik tada. Kepenų išvalymas labai teigiamai veikia venų kraujotaką. kad maisto produktai būtų valgomi tam tikra eile. kasą ir kitus orga nus. kuri apsaugos mūsų orga­ nizmą nuo auglių ir kitų negerovių. deguonies. paukštiena. b) storojoje žarnoje vėl bus rūgšti terpė ir normali mikro­ flora. Pažiūrėję į organizmo bioritmus. žarnyną. 3. amino rūgštis ir dar daug to. sū­ ris. mineralinių medžiagų prisodrintą maistą. 2. 4 — nevalgymas prieš naktį. pamatytumėte. be to. IŠVALYTI STORĄJĄ ŽARNĄ. virškinimo sulčių pagaminama kiek reikia.). Kad tai įvyk­ tų kuo greičiau ir visiems laikams — nustokite valgyti mieli­ nius duonos produktus. Dar kartą sakau: kepenys — svarbiausia organizmo liauka. kuris turi atitikti sezoną. bet tai dar ne viskas — jūs gulatės miegoti su nesuvirškintu maistu. kurios paralyžiuoja virškinimo trakto ląsteles — negali vykti nei sekrecija. šie pro­ cesai stabdomi. 275 NUOSEKLUS VIRŠKINIMO SUDERINIMAS Dabar. nuo kurios priklauso visos funk­ cijos. pusiaudie­ nį — plonojoje žarnoje. pakalbėsime apie skrandžio—žarnyno trakto atsta­ tymą. tik ką išvirti barščiai ir kt. Tad kol jų veikla nebus normali. tarpusavyje tinkamai suderinti. atneša jiems maisto medžiagų. patroškintos daržovės. perlekiančio per organizmą kaip per kaminą. Kraujas. Todėl neišvalę kepenų veltui lauksime virškini­ mo trakto veiklos pagerėjimo. neskubant. ko negauname su maistu. — valgyti tik išalkus. kad maistas būtų pasisavinamas prieš miegą.1. kartu susitvarkysim visų rūšių apykaitas orga­ nizme. virški­ nimo trakto epitelis atsinaujina normaliai. Jokių užkandžiavimų tarp valgių.y. Gauti maksimalų kiekį odžas padeda: 1 — maitinimasis šviežiu.Pateiksime dar kelias Ajurvedos taisykles. 3 — valgymas regulia­ rus — kiekvieną dieną tuo pačiu metu. žuvis. kai „virškinimo ugnis" pati kaitriausia. — pagal galimybes maitintis rūšiniu (satva) maistu. kad nebūtų pažeista energijos cirkuliacija organiz­ mo viduje. Bet koks persivalgymas apskri­ tai suardo odžas. Jei žmogus ima valgyti vitaminų. nei pe­ ristaltika. Ypač tai svarbu pagyvenusiems žmonėms. Jokių užkandžiavimų tarp valgių. BŪTINA IŠVALYTI KEPENIS. Tuo tarpu švarios kepenys iš minimumo pasisavina maksimumą. Pusry­ čiai — turi būti dienos valgio dalis.) ir tik po to 1—2 suderintus produktus. Vakarieniaukite iki saulės laidos ir ne­ daug. Jeigu atsiranda net nežymus kraujo sąstovis. kur yra virškinimo organų energija: ryte — skrandyje.

valgykite patroškintas daržoves arba šviežias salotas. Asmenys. tikslo nepasieksite. atsižvelgiant į individualią konstituciją.t. Taip atsitinka dėl valgymo paskubomis. Iki pusiaudienio nevalgykite nieko.Visų aukščiau nurodytų punktų įvykdymas atgaivins jūsų virškinimo sistemą. „sausas" badavimas 42 vai. Ši knyga tik aiškina. kad sutriko virškinimo sistema. daugiau­ sia — per pietus ir truputį lengvo maisto per vakarienę. Bregas). tai išugdys sąlyginį valgio refleksą. turintys konstituciją „Gleivės". (P. Kitą dieną po badavimo leiskite virškinimo sistemai atrasti savo ritmą. Be to. prieš valgį gerti karčius gėrimus. reikia atstatyti natūralų virškinimo ritmą. Vakarieniaukite anks­ ti. kurie linkę persivalgyti. Ivanovas) ir t. kaip suderinti „virškinimo ugnį". o po jos pereiti prie individu­ alios rūšinės mitybos. Pas­ kui galima imtis imbiero dietos. Sten­ kitės visada valgyti tuo pačiu metu. Beveik visi žmo­ nės periodiškai pajunta. nuo to jiems palengvėjo ir. atitraukite savo dėmesį nuo valgio kokiu nors darbu ir gurkšnokite tik vandenį. Rūgščių sulčių negerki­ te. arbata ir cigaretės sutrikdo virškinimo ritmą. Jeigu jaučiatės gerai. Pa­ čioje pradžioje geriausiai tiks šviežios daržovių (ypač morkų) sultys.y. pradėjo jį rekomenduoti 277 276 . Kad teisingai suderintumėte virškinimo ritmą ir jėgą. Pageidautina tuo metu gerti tik šiltą vandenį. Tai jiems ypač naudinga. gilina ir pagrindžia minėtus nurodymus. kurie zulinu apetitą. Išvalius storąjį žarnyną ir kepenis. Per pietus turite pasisotinti. bet nepersivalgyti. kad tai. Tiems. Kai kurių žmonių virškini­ mas taip pašlijęs ir nusilpęs. Net jeigu jūs šių problemų neturite. paskui košės arba mė­ sos (jei be jos neapsieinate). Ryte išgerkite žolelių arbatos (kiekvienam konsti­ tucijos tipui savo) ir suvalgykite truputį karštos košės. persivalgymo prieš naktį. Ėda rėmuo. suvalgyti truputį niekuo neatmieštos košės. Dabar jau suprantamesni tampa įvairūs patarimai: badauti kartą per savaitę po 24 vai. turė­ site visą dieną nevalgyti. Kai sultys bus normaliai pasi­ savinamos ir atsiras apetitas. Po to truputį pagulėkite. nedomina valgis. ne­ paisydami individualios konstitucijos. vienu metu valgyti tik vieną kurį produk­ tą. kurių konstitucija „Gleivės". Pirmą dieną saikingai pavalgykite. Prieš pietus išgerkite šviežiai išspaustų sulčių. suvalgykite salotų (žiemą — tik ką išvirtų barščių arba troškintų daržovių). uždegs ir sude­ rins „virškinimo ugnį". Rekomendacijos. būtų su­ virškinta. per didelis ar per mažas kūno svoris. užkietėja arba praskysta viduriai. ką suvalgėte. Rytais pirmasis valgis turi būti 1—3 šaukštai daigintų grūdų. Produktus vakarienei pasirinkite pagal savo konsti­ tucinį tipą. Vė­ liau. (P. 3—4 valandas prieš miegą. Atmin­ kite: kava. Štai dar kelios rekomendacijos. Kai tik atsiranda šie simptomai. Prieš miegą pasidarykite valomąją klizmą (ga­ l i m u Klupimo) ir anksti atsigulkite. Atstatę normalų virškinimo ritmą bei jėgą. kurių virškinimo siste­ mos veikla smarkiai sutrikusi. Iki pat vakarienės nieko nevalgykite. jiems reikia lai­ kytis monodietos. „Vėjo" konstitucijos asmenys gali virškinimo ritmą suderin­ ti kartą per mėnesį. suderinimą reikė­ tų daryti kartą per savaitę. venkite įvairių prieskonių ir kitų produktų (alkoholinių gėrimų). „Tulžies" konstitucijos — du kartus per mėnesį. Tiems. po salotų. dingsta apetitas. neramiai virškinama. Kadangi „Vėjo" ir „Tulžies" konstitucijos žmonės sunkiai su­ silaiko nuo valgio ir nepakenčia nemalonių simptomų. užkandžiavimo tarp valgių. tai nau­ dinga virškinimui. Šių rekomendacijų autoriai intuityviai pasirinko palankiausią režimą. jiems galima išgerti saldžių šviežių sulčių arba suvalgyti šaukštą me­ daus bei išgerti stiklinę šilto vandens. verčiau reikėtų pus­ ryčiauti du kartus. galėsite pasi­ kliauti natūraliu alkio pojūčiu: ryte valgyti nedaug. kiek prasčiau — vaisių. kad apskritai nieko negali suvirškinti. t. Virškinimo ritmo ir jėgos suderinimo metodas iš jūsų pareikalaus trijų dienų. tą dieną apskritai gali nieko negerti — tai jiems bus tik į naudą. šiame produkte privalo būti pakankamai savų virš­ kinimo fermentų (turėti indukuotos autolizės sugebėjimų). Rekomendacijos asmenims. jos žadina apetitą.

kad jos remiasi I. Pavlovo mokymu. pusiaudienį — plonoji žarna. tai reiškia. daugumai žmonių mityba. 5. neatsižvelgdami į kiekvieno konstituciją. o kitą pusę — kruopos. bet ir tikslingai sureguliuosim organizmo funkcijas. išaugintus gyvenamojoje vietoje). bet ar šito jums reikia? Juk taip nutraukiate maisto saitus. O jie į or­ ganizmą patenka dažniausiai kvėpuojant ir judant. o natris. Jei žmogus pripra278 tęs prisivalgyti vakarais. esantis maiste. rasite naujausių europiečių laimėjimų mitybos ir virški­ nimo srityje. kad maisto produktų pagalba jūs pritaikote savo organizmą prie aplinkos. kuris greitai suregu­ liuoja virškinimą. Bet dar liko kiti trys. išnagrinėsime jo knygos „Ortotrofija" ištrauką. atsirinkite tai. taip pat mokymu apie žarnyno hormoninę sistemą. kad maistas. pasirodys. Kalis. sveikata — tuš­ čios pastangos. neatsižvelgti į visumą. jis tuo metu darbingiausias. Jei iš tokių pozicijų pasižiūrėsime į mūsų šalyje dabar po­ puliarias dietologo H.. Todėl net du vienos kilmės produktai trukdo vienas kitam būti pilnavertiškai pasisavinamiems ir suvirškinamiems. maisto perdirbimas vyksta skirtingomis sąlygomis (rūgščiose arba šar­ minėse) įvairiuose virškinimo trakto skyriuose ir skirtingu lai­ ku. energija). kad maistas veikia mus skonių energetika. 2. Paskui energija iš virškinimo organų pasitraukia. kas priimtina jūsų konstitucijai. A. taigi ir fermentų ląstelėse aktyvumą) ir laisvi elektronai (t. ir organizmo išvalymu (badavimu). Trumpai sakant. o kartu ir sveikatą apskritai. Iš mano išvardytų šešių punktų šie trys patys efektyviausi. kad žmo­ gaus virškinimas natūraliai prisitaikęs prie šios cirkuliacijos.y. Ugoliovo mokymu apie rūšinę mitybą. Todėl kritiš­ kai vertinkite įvairiausių rekomendacijų srautą. kitam gali būti kenksmingas? Vanduo — maistas vienam ir nuodas kitam? O kalcis? Fosforas? Natris?" (Autoriaus pastaba: iš karto jaučiamas vertinimas iš orto­ doksinės medicinos pozicijų — suskaidyti viską į sudėtines da­ lis. jungian­ čius jus su supančiu pasauliu. konsistencija ir infor­ macija. Atminkite Biblijos žodžius: „Nekurkite sau stabų". Vaisiai ir daržovės dažniausiai priskiriami prie daug kalio tu­ rinčio maisto. Taigi kuo autorius rėmėsi rekomenduojamoje mitybos siste­ moje? 1. Kai energija yra kuria­ me nors organe. Todėl jei žmogus mažai judės. Jeigu tie maisto produktai sudarkyti perdirbant pramoni­ niu būdu ir t. padeda pašalinti iš organizmo vandenį.visiems. o kruopos — prie natrio. tarp jų turi būti pusiausvyra. I. 3. mes ne tik individualizuosim mitybą. net pati tobuliausia mityba jam duos ma­ žai naudos. skirtoje plačiam skaitytojų ratui. Taip vertinant pamirštama. pade­ dantys „išspausti" iš mitybos maksimalią naudą. kad organizme visi fermentai būna aktyvūs laisvų elektronų dėka. priešingai. SKAITYTOJO PERSPĖJIMAS Šioje knygoje apie žmogaus mitybą. Mokymu apie metabolizmą ląstelės viduje: iš angliavan­ denių ląstelėje susidaro vanduo (gyvybės terpė). kraujotaką. Mokymu apie organizmo išvalymą. Šeltono rekomendacijas. vienam žmogui naudingas. ir dėl to atsiranda daug šlakų. Kad skaitytojas suprastų silpnąsias H. jūs derinatės prie technologinio proceso. 279 . virškinimą ir mikroflorą. rūšine mityba (natūropatai reko­ menduoja grynus produktus. kad kiekvienam maisto produktui virškinimo metu išskiriamos savos virškinimo sultys. sulaiko jį. Pasirodo. Produktai. jis negali pilnavertiškai perdirbti maisto. — Ar yra toks maistas.t. 4. galime teigti — energija kūno organais cirkuliuoja tam tikra tvarka. kuri teigia. o man kenks­ mingas? „Ar tiesa. 6. angliarūgštė (ji reguliuoja terpės pH. Pavlovo mokslu. Todėl vartojant šiuos produktus. Makrobiotika kaip tik ir nustato tokią pusiausvyrą: vieną pusę maisto sudaro daržo­ vės ir vaisiai. Rytą aktyvus skrandis.) „Niekas nedaro tokių absurdiškų pareiškimų. Rytų mokymų apie individualią konstituciją. Mokymu apie akupunktūrą. Ajurvedos teiginiais apie maisto produktų savybes ir in­ dividualią žmogaus konstituciją. Šeltono teiginių vie­ tas. Ne­ išvalius organizmo. Pasinaudoję šiomis žiniomis. kuris jums naudingas. Remdamiesi šiuo mokymu.

o kitos užgęsta. kad pasisavintume tų pačių rūšių ir tipų pro­ duktus". turime tą pačią konstituciją. jis maisto są­ skaita stengiasi „patempti" silpnas „došas". Jei neatsisakysite sviesto ir suvalgysite jo 30—50 gramų. Jis nesuprato konstitucinių žmogaus skirtumų. Tai apsunkina tolesnį virškinimą. darome didžiulę klaidą.). neatsisakykite duonos. Seltono tvirtinimas atitiktų tiesą. sukuriant papildomas maisto me­ džiagas. kurių dėka net paprasčiausiais produktais maitinantis žmogaus mityba yra pilnavertė. mo­ nosacharidai. remdamie­ si produktų savybėmis ir mitybos individualumu. kuriais puikiausiai maitinosi aborigenai. Jie išskaidomi pasisavinimo proceso metu ir į kraują patenka jau kaip amino rūgštys. bet skirtingomis sąlygomis. 281 . kur jis gyveno ir gydė žmones. neigia mikrofloros vaidmenį (dėl nežinojimo). 2. Jis ne­ norėjo pastebėti įvairių tautų mitybos aiškių skirtumų. — tegul jais minta eskimas. atskiro žmogaus mitybos ypatumų. pageidautina šilto (šiuo atveju obuo­ lių pyragas daug geriau negu ledai. o stiprias „nutramdyti". sutirštins kraujo koloidus. kuris sukelia maistinę leukocitozę (suardo leukocitų gynybą). jis teikia pirmenybę vietinės kilmės produktams: mėsos drožlėms. ir kas kenkia vienam. kaip ir duo­ na.) „Visa byloja. (Autoriaus pastaba: taip. pastebėsime: tai. kas yra geriausia vienam. mes visi sudaryti iš tų pačių cheminių elementų ir tokių pačių proporcijų. vietoj salotų suvalgykite lėkštę karštos sriubos. ir dėl to vieni žmonės gali gyventi rūsčiomis Siaurės sąlygomis. Jei šis H. 5. riebiosios rūgštys. Kiekvieno žmogaus organiz­ mas turi prie jų prisitaikyti. kenkia visiems". visiškai pa­ neigia daugumą virškinimo fiziologijos teiginių. mes gyvenimą pradedame vieno­ dai. 3. (Autoriaus pastaba: turint galvoje. Štai ištrauka iš Dipako Copros knygos „Ideali sveikata" (M. Ajurvedos šalininkai. H. Lėkštė karštos sriubos — virtas maistas. Skrandyje ilgą laiką jausite sunkumą. Be to. H. geriausia ir visiems. kokie jie yra. Duoną su sriuba seilės tik suvilgo. ruonio taukams ir 1. „Ruošdamiesi pietauti paprašykite jums atnešti stiklinę šil­ to vandens. ir išgerkite jį mažais gurkšneliais. sviesto ir deserto.. jis remiasi pasenusiu požiūriu — ap­ rūpinti organizmą viskuo. Obuoliai. Mūsų visų tos pačios liaukos ir pasisavinimo sistemos. jie griežtai in­ dividualūs. tikrovėje viskas daug sudėtingiau. Todėl jokių vienodų poreikių būti negali. kad mes visi sutverti tų pačių principų pagrin­ du. iš organizmo mineralines druskas ir vitaminus. reikalingus jo paties suvirškinimui. kur kitas klimatas. o kiti tropikuose — bananais. ne­ patekę į plonąją žarną. Po valgio obuolių pyragas — desertas atims. mineralai ir vitaminai". finikais.) „Kiekvienas iš mūsų pradeda savo gyvenimą kaip apvaisin­ tas kiaušinis.) „Jeigu matysime gyvenimą ir jo įstatymus tokius. Šeltonui. neperdirba jų. kas reikalinga. nie­ kada nepatenka į kraują nepakitę. savo šalčiu apsunkinantys „Vėjo" tipo žmonių virškinimą". Aklai perkeldami jo rekomendacijas į Rusiją. Kaip atsvara H. Duonos mielės pažeis mikroflorą ir sukels disbakteriozę. tuos pačius maisto poreikius ir aprūpinti taip. Po tokio prisitaikymo vienos sis­ temos pradeda funkcionuoti visu pajėgumu. pradės rūgti ir trikdys visą virškinimą. gyvenančiam tropikuose. Šeltonas žmogaus mitybos problemą susiaurino iki virš­ kinimo fiziologijos. (Autoriaus pastaba: taip. Kiekvienas iš mūsų išskiria vienodų rūšių ir vienodą kiekį virškinimo sul­ čių ir tuos pačius virškinimo fermentus". gimsta su tokiais pačiais organais ir tomis pačiomis funkcijomis. bet prieš patekdami į kraują jie jau paveikia gyvybinius organizmo principus savo skonių ener­ getika.kurie vienu metu gali būti gėris vienam ir nuodas kitam. 4. Autoriaus pastaba: toks patarimas pakenks virškinimui. pirmieji išeiviai iš Europos į Ameriką nebūtų masiškai mirę nuo skrandžio ligų. maitintis žuvimi. eina tuo pačiu evoliucijos keliu. (Autoriaus pastaba: deja. 1992). gyvenantis Tolimojoje Šiaurėje. Jų virški­ nimo sistema taip ir nesugebėjo adaptuotis prie vietos produk­ tų. Visa tai veikla virškinimo organus. kad kiekvienam žmogui būdinga sava gyvybinių principų kombinacija. ruonio taukais. Jo mi­ tybos rekomendacijos labiausiai tinka Tekso valstijai. Jeigu vaisiai ir dar280 žovės yra geriausias valgis žmogui. Seltonas šituos įstatymus ide­ alizuoja. o ne ledinio. o po to ir visam organizmui: 1. virškinimas sulėtės. kiti virškinimo ypatumai. Bet ne.1.

Išimtis — prieskoniai. Aš jam rekomendavau duonos visiškai nevalgyti. Štai ką jis praneša trečia­ me laiške: „1992 m. Žmonėms. kaip aprašyta". Vasarą daugiau vartokite daržovių. cukrinio diabeto simptomų (prakaitavimo. Dar daug ką galima kalbėti apie mitybą. 1 kartą išploviau inks­ tus erškėtuogės šaknų nuoviru. o iš Ajurvedos — mokymą apie produktų savybes ir individualią mitybą. batonus valgyti galima? Kiek laiko nevalgyti duonos? Juk visiškai nevartoti duonos produktų negalima? Apsilankiau garinėje ir po to jaučiausi puikiai. 3. sirg­ damas egzema. bet ir troškintos). Išgerkite stiklinę šilto vandens (geriau kompoto). Aš iš H. nu­ stojau valgyti duonos. Egzema labai lėtai traukiasi: ant rankų delnų jau beveik išgijo. kovo 15 dienos pradėjau gydytis urinoterapija.) dabar nėra. Štai vienas natūralaus organizmo atstatymo pavyzdys. savai­ tę badavau. be to. Periodiškai išvalykite savo organizmą ir suderinkite virš­ kinimą. Urinoterapijos dėka aš išsigydžiau hemorojų ir. Suvalgykite lėkštę troškintų daržovių arba barščių. šiltų košių. Mai­ tinausi košėmis. vieno valgymo metu pusė produktų tegul būna vaisiai ir daržovės (ne tik žalios. augančius (o ne pagamintus) jūsų regione. pakeisti ją košėmis. vaisių. kas geriausia europietiškoje ir azijie­ tiškoje dietologijoje. Ir pagaliau ketvirtas laiškas 1992 m. Aprašysiu savo gydymosi urinoterapi­ ja nuo 1992 m.y. „Papildomai ėmiau valgyti daigintus grūdus. Nuo kojų padų beveik nusilupo šašai. taip pat ir barščių bei kopūstų. Laiško gale A. 3. Man rašo A. Valgykite produktus. o rankų del­ nai jau visiškai švarūs. priedą). atrodo. galima šiuos produktus vartoti. Aš jam rekomendavau nustoti valgyti duoną ir nuodugniai išvalyti kepenis." Baigdamas patarsiu jums kuo dažniau įsiklausyti į savo 283 . troškintų daržovių. Būkite iš­ mintingi ir atsirinkite tik tai. bet regu­ liariai suvalgykite 1—2 šaukštus daigintų grūdų. liepos 14 d. Nevalgykite mielinių duonos gaminių. rezultatus. Nuo 1992 m.: „Septinti metai sergu cukriniu diabetu ir penkti metai grybeline egzema. t. o bandeles. du kartus išvaliau kepenis. salotomis. Grybelinė egze­ ma liko tik ant kojų padų". Viskas yra taip. medaus. ir individualios konstitucijos prasme. kol skrandis tuščias. kovo mėnesio storąją žarną išvaliau vieną kartą. juk aš. žie­ mą — džiovintų vaisių. o masažą nu282 virintu šlapimu — 1 kartą per dieną. atskleisti jos paslaptis. bandelių ir kitų duonos gaminių. išdžiūvusios burnos ir kt. o ant kojų padų — prasčiau. bet dabar — konkre­ čios rekomendacijos Rusijos gyventojams. Štai ką jis rašo antrame laiške: „Nuo 1992 m. 2. kas jums geriausia ir priimti­ niausia. Praėjusiame laiške jūs man patarėte nevalgyti duonos. jeigu jas išdėstysime tokia tvarka: 1. Šlapimą geriu 3 kartus per dieną. Seltono perėmiau teisingą maisto produktų derinimą. tris dienas iš eilės badavau ir toliau triskart per dieną vartoju šlapimą. paradoksus ir t. Tokios sintezės dėka mano mokyme apie žmogaus mitybą yra tai. penkerius metus nesimaudžiau! Tablečių nuo cukrinio diabeto nevartoju nuo šių metų kovo 15-tos. Per šį laiką 2 kartus išvaliau storąją žarną. Savijauta gera". 2. pripratu­ siems prie pieniško ir mėsiško maisto. valyti organizmą. 1. mė­ nesį nevalgiau duonos. Visą dieną maitinkitės atsižvelgdami į „virškinimo ug­ nies" aktyvumą. Laikykitės teisingo maisto produktų vartojimo eiliškumo ir jų suderinamumo. sil­ pnumo.t. 5 kartus kepenis. gėriau ištirpintą vandenį. panašių rekomendacijų dabar vis daugiau. Deja. rugsėjo 9 dieną. Pageidautina tai daryti pasninko dienomis. V. kovo 15 d. 4. 5. riešutų. Nuo birželio 1 dienos vartoju šlapimą po 5—6 kartus per dieną. Suvalgykite lėkštę šiltos košės su sviestu (mėsos mėgė­ jams — gabalėlį virtos mėsos). cuk­ rinį diabetą. V. Maisto produktus atsirinkite atsižvelgdami į savo konsti­ tuciją (žr. Keturis kartus gydžiausi badavimu: du kartus po 2 dienas ir du kartus po 3 dienas. bulvėmis. ku­ riuose daug daržovių ir mažai vandens. o kita pusė — košės. dėjau nugarinto šlapimo kompresus ant kojų padų.Bet šitos rekomendacijos bus teisingos ir virškinimo fiziolo­ gijos.. egzemą gydau tik urinoterapija. miltų produktus. paprašė patarimo. uogų. bet saikingai.

kad tik neišvestų iš pusiausvy­ ros Kapchos. bulves ir kt. ir alkį (Kap­ cha leidžia iškęsti maisto trūkumą ir kitus sunkumus). pakeisite savo skonio įpročius. Retkarčiais geriu vien šviežią pieną. krakmolo. Prieš miegą — žolelių arbata.organizmą po kiekvieno valgymo. persirgta angina (gleivių sankaupa). svogūnais) man ypač tinka. Štai ištrauka iš jo garsiosios knygos „Aktyvus ilgaamžiškumas": „Iki penkiasdešimties metų amžiaus aš. šių došų derinys padėdavo jam lengvai pakelti ir šaltį (juk Pita teikia šilumą). Pirmą kartą valgau maždaug 10—11 vai. Ilgai save stebėjęs aš įsitikinau. vegetariški barščiai. PRIEDAI 1 priedas TINKAMAI PARINKTOS INDIVIDUALIOS MITYBOS PAVYZDŽIAI Ryškiausias individualaus gyvybinių principų atitikimo pavyz­ dys buvo Porfirijus Kornejevlčius Ivanovas. Polis Bregas labai vengė gleives gaminančių produktų: pie­ niško maisto. jam labai tiko apsipylimai lediniu van­ deniu. Man geriausiai tinka dar­ žovių salotos ir troškintos daržovės. Be to. Nevartokite produktų. Vasarą man patinka vaisiai. Visų pirma. Rūgš­ taus skonio džiovinti vaisiai man netinka — iškart atšimpa dantys. Nuolatos skaitykite šitą knygą apie mitybą ir patys išmoksite tinkamai maitintis. jei kiek persivalgau — labai greitai padidėja svoris. du kartus per dieną. bet jais nepasisotinu. po ilgo badavimo jis sėsdavosi su visais už stalo ir valgė viską iš eilės: barščius. stengiuosi kuo daugiau gerti šviežių sulčių: obuolių ir burokėlių bei morkų. Aleksandras Aleksandrovičius Mikulinas — akademikas. aviacijos motorų konstruktorius. Analizuokite savo pojūčius. Jis labiausiai atitiko Pita—Kapcha derinį. Užuot valgęs mėsą. Štai beveik ir visas mano maistas. be vakarienės. peržengė 90 metų ribą. Pats autorius elgėsi lygiai taip. Jo došų derinys buvo beveik toks pat. Toks perėjimas iš badavimo jam buvo normalus dalykas. Polis Bregas taip pat gana sėkmingai laikėsi individualios sveikatingumo programos. t. — tik saldūs: razinos. kaip ir dauguma žmonių. o štai košės — plovas su daržo­ vėmis (morkomis. dažni badavimai ir bėgiojimas su­ teikdavo harmoniją Kapchai. kaip ir Ivanovo (Pita—Kapcha). Kapchą atitiko galingas kūnas (stambūs kaulai). jis žilas žmo­ gus. tramdantys došą Pita. žolelių arbatas. Įprotis badauti ir fiziniai pratimai taip pat tam tiko. Riešutus valgau. fizinei kultūrai didelio dėmesio neteikiau. o ant­ ras patiekalas — košės ir ypač daigintų grūdų duona. Liudininkų pasakojimu. pelynų nuovirą. Antra. abrikosai. Pita — jo žili plaukai ir puikus virškinimas. Į tai atsižvelgiant. aliejų. kad man labiausiai tinka saikingas maitinimasis. Pietūs — nuo 16 iki 17 vai. Bet rimtai 285 . juk už jį niekas šito nepa­ darė.y. Savijauta nesiskundžiu. jis yra sirgęs plaučių tu­ berkulioze — tai Kapcha disbalanso požymis. geriu ištirpintą vandenį. geriu savo šlapimą keletą kartų per dieną. kurių suvalgius jums negera. bet retai. taigi jis priklauso Pitai.

išsaugojau kūrybinių minčių šviežumą. vietoj jo gėrė erškėtuogių antpilą. ir gyvenimo būdas turi būti individualus". kuriomis dali­ jimosi būdu atsiradusios naujos ląstelės neprarastų jaunų pil­ naverčių savo gentainių savybių. Šitai galiu paaiškinti tik tuo. nesu matęs. Puikiai pasakyta: turi būti individualus. išsiugdžiau savo sistemą. Ir tas „kažkas" — individuali mityba. švytintis. kaip ir visi žymiausi natūropatai.. Taip atsira­ do mano knyga „Aktyvus ilgaamžiškumas". Jis pirmenybę teikė prės­ koms be mielių bandelėms. kurios paantraš­ tė — „Mano kovos su senatve sistema". nei tėvas. Nežinodamas savo došų proporci­ jos. aš pakanka­ mai žvalus. kai smarkiai išalkdavo. Gyvulinius riebalus jis pakeitė augaliniais aliejais. pabandė taip maitintis. manė. kad vos atgaivino ligoni­ nėje. nei kiti artimieji nebuvo ilga­ amžiai. neriebus maistas. Galva plika — Pita. Jis. Vadinasi. bet kad taip smarkiai nuo to nukentėtų. Kiekvienas žmo­ gus turi savo įpročius. O man štai jau 90 metų. panorau išsiaiškinti sudėtingą žmogaus organizmo sandarą. Kitus du su puse mėnesio Lendlas jautėsi taip blogai. 27. Šie trys pirmi pavyzdžiai — iš atsiskyrėlio. ir kaip inžinierius konstruktorius. 1989. kad prieš 50 metų galutinai su­ pratau: negalima gyventi plaukiant pasroviui. kiekvieną dieną po 4—5 valandas. me­ dus ir rūgštūs pieno produktai suteikė pusiausvyrą došai Kap­ cha. Mėsos sultinio nevartojo. Bendrai susumavus. O dabar trumpai apie mitybą. be talento ir valios. silpnu­ mo priežastis buvo „kietas maistas" — pakilo cholesterino kie­ kis. nes mielės žarnyne sukelia rūgimą ir naikina taip reikalingą mikroflorą. Kad atlaikytum tokį krūvį. žuvį valgė saikingai. ir Pita došas. ir organizmas ėmė valytis taip. jog naudinga išgerti 7—8 stiklines skysčio „kraujui atskiesti". reikia dar kažko. Jis tris kartus bu­ vo atvirų Prancūzijos ir JAV pirmenybių čempionas. Taigi saikinga mityba. Išstudijavęs šia tema daugybę knygų. tebedirbu. Man atrodo. savitumus. nesenti ir bėgant metams išsaugoti darbingumą.. Druskos ir cukraus vartojo nedaug. persivalgant. „Pirmąją didelę pergalę jis pasiekė 1984 m. Kadaise pirmoji pasaulio raketė Ivanas Lendlas aštuonis kartus nugalėjo „Didžiojo kirčio" turnyruose. Atsirado jėgos! Žvalumas! Gyvenimo džiaugsmas! Atjaunėjęs. Ir.. O štai ką jis papasakojo apie savo ilgaamžiškumą: „Nei mano motina. jį pakeitė medumi. Virtą mėsą. temperamentą. kad reikia tik sukurti ląstelėms. ar prisidėjo kiti fak­ toriai. Pa­ laipsniui pradėjau laikytis šių principų. Štai ištrauka iš straipsnio „Toks racionalus Ivanas Lend­ las"*. gydytojo ir šiaip protingo žmogaus gyvenimo. „Rezultatas buvo stulbinantis. be fizinės kultū­ ros ir sporto. Ar išsivaly286 mas sutapo su atskiros mitybos pažeidimu. Badaudavo vieną du kartus per metus po septynias dienas. Toks esu ir dabar". kad negalėdavo treniruotis daugiau nei 15 minučių. Cia kažkas ne taip. Pagal došas jis irgi Pita—Kapcha. aukšta temperatūra sergant — irgi Pita požymis. Bet aš niekada nera­ ginu aklai pasikliauti mano rekomendacijomis. treniruojasi 6 kartus per savaitę. Perskaitęs daktaro Zamchau knygą „Atskiros mitybos ins­ titutas". vartojant alkoholį ir rūkant. Ši sistema padėjo man įveikti ligas. Gydytojų nuomone. jis intuityviai pasirinko aukščiau išvardytas priemones do­ šų suderinimui. daugiau daržovių ir ko­ šių.susirgęs ir patekęs į ligoninę. Manė. o paskui susidomėjau organizmo gyvybinių galių stiprinimo problema — ir kaip mokslininkas. tokias išorinės terpės sąlygas. laimėjęs „ma­ ratono" mačą ir iškovojęs pirmą vietą atvirame Prancūzijos čempionate. laimėjo 87 „Gran pri" serijos varžybas. * Žurnalas „Planetos aidas". Nr. du kar­ tus — Australijos. Vartojo tik rūgusio pieno produk­ tus. 287 . kaip matote. skaistus veidas!" Bet po to jis suvalgė pyragėlį su mėsa. būtent ląstelėms. Per savo sportinę karjerą uždirbo daugiau kaip 15 milijonų dolerių. Valgydavo Mikulinas labai mažai ir tik tada. kad čia įsipainiojo dar kažkas. Badavimas sureguliavo ir Kapcha. tam padė­ jo per dieną išgertos 7—8 stiklinės skysčio. Ivanas Lendlas yra fenomenalaus darbingumo. Didžiuliai laimėjimai jį visiškai sugniuždė. Vyras jis stambus — Kapcha požymis. Kiti trys pavyzdžiai — iš kitų sri­ čių.

Jis pasirinko tinka­ miausią došų subalansavimo variantą. Kai šio realizacijos proceso niekas netrikdo. turintys Pita—Kapcha došas. daržoves. atmetęs produktus. Veido skaistumas. — sakė įžymusis Džonas Njukombas. judesiai vikrūs — Vata požymiai. Žiūrėdamas į jį. kaip Pita žmogų apibūdina „Čžud-ši" — protas aštrus. kurios neleidžia „iš­ sišokti" došai Kapcha. garbėt­ roška. intuicija ir kuri pati realizuojasi per mus. Tokia mityba — viena iš priemonių.„Dar tėvai mane bardavo. galintis Olimpinėse žaidynėse nubėgti 1500 met­ rų. juodi. įsitikinau natūraliosiomis gydančiosiomis galiomis. Tik per žaidynes. jis sutram­ do Kapcha došą. — Tiesa. nors atrodo geriau nei kai kurie šešiolikmečiai. Kūnas lieknas. linkę kaupti ir analizuoti savo patirtį. kokią didelę reikšmę turi taisyklinga mityba. Laikosi atskiros mitybos režimo. tai jiems natūralu. šalta ir sausa. Paskui. atsikirsdavau: „Ką jūs supran­ tate? Aš geriau žinau". Jūs taip pat galite visai nesudėtingai susi­ reguliuoti savo došas ir pasiekti gyvenimo pilnatvę. po didelio fizinio krū­ vio. Nepaprastai stiprios asmenybės pavyzdys ir Albertas Ignatenko: aukštas. kadangi atnau­ jinsite savo ryšį su Vienintele Sfera. jo paties žodžiais tariant. Aprašytieji pavyzdžiai patvirtina. ir tai gerokai sumažina ištvermę. Vata—Pita derinys žmones apdovanoja gabumais. išvedančius jas iš pusiausvyros. Kiti došų deriniai nulemia kitok} elgesį ir kitus polinkius. Klizma — citri­ nos sultys ir vanduo — priešingai. Smulkių kaulų. pa­ dėjusių jam taip puikiai išreikšti save. stimuliuoja silpniausią — Pita — došą. jo veide li­ ko vilko išraiška. „Jis atrodo kaip atletas. atsiskleidžiančiais audringoje veikloje sporto. Estrados žvaigždė Maiklas Džeksonas vaikystėje buvo sto­ rulis. šokius. elgsena panašus į demoną — „vilkiška veido išraiška" — labiausiai charakteringi Pita bruožai. švytinčios akys. Šitiems žmonėms patinka prikaustyti prie savęs dėmesį. bet jis lieknas ir puikiai atrodo". Prisiminkite. 2 priedas DOMINUOJANČIŲ DOŠŲ NUSTATYMAS IR JŲ REGULIAVIMAS I. liesas žmogus. Judesiai greiti. ku­ rie skatina nutukimą. Plaštaka smulki. Jame dominuoja došos Vata—Pita. no­ ras likti visą gyvenimą jaunu. ir tapo toks. odos šviesinimas. kokį mes jį pažįstam — nepaprastai impulsyvus. Jam priklauso maksimalaus informacijos kie­ kio įsiminimo pasaulio rekordas. gyvenimo džiaugs­ imas. Baltyminiai pro­ duktai stipriai veikia došą Pitą perkaitindami organizmą. iš kurios išteka visi mūsų troškimai. jų ne­ paprastu veiksmingumu. Būtent jie kuria dvasines ir materiali­ nes žmonijos vertybes. geriu koka-kolą ir kemšu visokius žalingus produk­ tus. eisena lengva. Došų pu­ siausvyra padės eiti jums tinkamiausiu keliu. nevalgė produktų. Pita liudija ir jo nepaprastas garbės troškimas. Dabar jam 46-eri. Pagal došas Ivanas Lendlas yra mišraus Vata—Pita tipo. banguoti. Vėl priminsim senolių charakteristikas: Vata žmonės mėgsta dainas. nė kiek nežilstelėję plaukai. Remdamasis savo pastebėjimais. geranoriškumas pakeri visus šalia esančius. Šią programą jis prisitaikė prieš 14 metų. nejučiomis padariau išva­ dą. IŠORINIAI DUOMENYS Vata 1. žmogus jaučiasi puikiai ir sugeba džiaugtis gyvenimu. Pagal došas tai Vata—Kapcha (įsiminimo greitis siejamas su pastovumu). kad amžinai maitinuosi „Makdonalduose". kuriantis puikią ritmišką muziką. Valančios klizmos prieš badavimą ir „nauli" 288 jogos pratimai sureguliuoja sausą Vata došą. kad žmonės. Badaudamas kartą per savaitę po 24 valandas. kad jie teisūs". aš supratau. judesiai nuostabiai koor­ dinuoti ir greiti. muziką. lieknas. Ivanas Lendlas mityba sulygino savo Vata ir Pita. Nuo tos dienos čempionas taiko Roberto Chaaso dietą. 2. grakšti. ir laikosi griežto treniruočių plano. linksmybes. juodaplaukis. 3. 289 . estra­ dos srityje. ribo­ jančią baltymus. Maiklas Džek­ sonas vegetaras — valgo vaisius. Kaip ir visi jauni žmonės.

pavalgyti mėgsta sočiai. bet laiku nepavalgęs susierzina. Procesai vyksta greitai. vasarą greitai pavargsta. 2. bet ilgam. Sunkiai pakelia šaltąjį metų periodą. Vidutinis kūno sudėjimas. 2. Nepatinka lietingas oras. maloni. II. Sunkiai pakelia karštį. 3. Šiltas. PSICHOLOGIJA IR PROTINIAI SUGEBĖJIMAI Vata 1. IV. TINKAMAS MAISTAS. šilta. 3. 2. odos blyškumas. Plaštaka plati. liesėjimas. 3. pilnėja. 1 — kažką tokio jūs turite. Informaciją įsimenu įvairiai: kartais puikiai. Įvairūs uždegimai su aukšta temperatūra. Stambių kaulų. 2. Vertinimas pagal 5 balų sistemą: 0 — ne jūsų charakteristika. 2.Pita 1. Nepaisant saikingos mitybos. neiš­ vengia virškinimo sutrikimų. Informaciją priimu ne iškart. skran­ džio opos. 3. Galiu lengvai susierzinti dėl menkniekių. valgo mažai. Miegas normalus. Kapcha 1. plaukai rusvi arba žili. eisena normali. 3. Miegas paviršutiniškas. Kūno procesai lėti. eisena neskubri. 2. 3. Judesiai harmoningi. Nerimastingumas. Kūno procesai tai greiti. o kartais prastai (niekas nelenda į galvą). 3 — išreikšta vidutiniškai. Kitų nuomone. Kad ir normaliai maitindamiesi. Kapcha 1. valgo saikingai. užkietėję vidu­ riai. KŪNO FIZIOLOGIJA Vata 1. Virškinimas sklandus. šalta ir drėgna. svorį numesti pa­ vyksta sunkiai. 291 290 . su sapnais. nerimas ir dirglumas. Judesiai plastiški. abejingas. 2. Miegas normalus. niekad nepilnėja. šaltis kūne. 2. Pravėsęs. sausas. esu labai šnekus — tikra kompanijos sic Pita 1. ploni. sausa oda. Informaciją perimu greitai ir taip pat greitai ją užmirš­ tu. 2. neriebus. Kapcha 1. 4 — išreikšta ryškiai. slo­ gos ir skrepliavimas. tai lėti. Pita 1. lėti. Šiltas. artritas. rėmuo. Sunkiai ką nors pradedu. Pita 1. 5 — aukščiausias išraiškos laipsnis. žiemą oda tampa sausa. pilnėti linkęs žmogus. daugiau kaip 8 valandos. 3. Kapcha 1. III. Ramus ir nedirglus (sunku išvesti iš pusiausvyros). depresija. 3. METŲ LAIKAI IR POLINKIS SIRGTI Vata 1. Plaštaka vidutinio dydžio. galva praplikus. 3. 2 — išreikšta silpnai. 2. 3. Stengiuosi būti tikslus ir organizuotas. Man būdingas entuziazmas ir gyvumas. ypač drėgnasis metų laikas. 2. 3. Nutukimas.

kukurūzų. jei dviejų došų sumos beveik lygios. Alaus mielės. pušis.Kiekvieną teiginį įvertinkite balais. šeivamedis. Riešutai: nevartoti jokių. vėžiai. galite reguliuoti savijautą. granatai. Bungė pipirai. gvazdikėliai. Kruopos: ryžių. Kruopos: miežių. rekomenduojami. ąžuolo žievė ir gilės. išskyrus medų ir juodąjį si­ rupą. šalavijas. Dieta ir maisto produktai.t. svogūnai. Vyraujantys skoniai — saldus. Pieno produktai: vengti visų. Daržovės: kopūstai. jei visos trys maždaug lygios. ji yra dominuojanti ir jūs atitinkate vienos došos tipą. muskato riešutas. imbieras. Papildoma rekomendacija Vata tipo žmonėms. grikių. aviena. virtos — burokėliai. kmynai. minkštus produktus ir gėrimus. kas yra došos. linų sėmenys. Prieskoniai: pipirai. petra­ žolės. česnakų sriuba. melionai. agurkai. kriaušės. Pieno produktai: pienas. kartus ir gaižus. triušiena. avietė. nendrių cukrus. 293 DOŠŲ REGULIAVIMAS MITYBA Žinodami savo tipą. kardamonas. lydytas sviestas. antiena. Gyvulinės kilmės maistas: žąsiena. daiginti kviečiai. Riešutai: visi. šaltas maistas. span­ guolės. Jei vienos došos suma bus 10 balų didesnė už artimiau­ sias. Dieta ir maisto produktai. daiginti kviečiai. natūralūs sirupai. kai jau žinote. salotos. šviežios bulvės. sorų. erškėtuogės žiedai. jūs tolygaus tipo. Prieskoniai: svogūnai. Saldinančios medžiagos: juodasis sirupas. aitrus ir gaižus. sureguliuos organizmo fiziologines funkci­ jas. kiaulpienės. Sriubos: žirnienė.. dilgėlienė. Augaliniai aliejai: nevartoti. dedešva. kuri doša pir­ mauja. Sriubos: miltų tyrė. Antroje die­ nos pusėje jūsų energija smarkiai nukrinta. Dieta ir maisto produktai. cinamonas. Daržovės: troškintos. Vaisiai: džiovinti vaisiai. Valgyti galima iki so­ ties. sofora. Paskui atskirai sudėki­ te Vata. mėsos sul­ tinys. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. arbatos. obuoliai. Dominuojantys skoniai: kartus. česnakai. Žolės ir visa kita: kalpokė. Pita ir Kapcha došų balus ir žiūrėkite. sviestas. žuvys. Pieno produktai: visų rūšių. Saldinantys produktai: viskas. kiaušiniai. debesylas. galite pereiti prie došų sureguliavimo. medus. Išgerkite nurodytų žolių. kviečių. alyvuogės. juo­ dieji pipirai. bulvės. gencijonas. kai doša Pita sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: atvėsęs. Kruopos: kviečių. Dabar. šparagal. Augaliniai aliejai: visi. salierai ir pupelės (visas daržoves valgyti „žalias"). arkliena. morkos. kur jos susikoncentravę ir t. savo ruožtu. geriausia saldymedžio. avižų. Maistui bū­ dingi skoniai: saldus. jūros gyvūnai. ferula. koks jų vaidmuo kūne. stiprinantys Vata došą Bendros pastabos: lengva dieta ar badavimas. raugerškis. vištiena. esate dviejų došų tipo žmo­ gaus. salotos. ka­ dagys. vėdrynas. sūrus ir rūgštus. 292 . kai doša Vata sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: rekomenduojama vartoti šiltus. Žolės: saldymedis (rudmenė). špinatai. miežių. kiauliena. druska. muskusas ir mumijo. pageidautina skystas maistas ir gėrimai. avižų. Ta­ da jos. sočius. žirniai. Gyvūniniai produktai: jautiena. Trys paskutinieji ypač stimuliuoja Vatą. rugių. gars­ tyčių grūdeliai. abejingą maistą. arbūzai. sausi pro­ duktai. baltų ry­ žių. rekomenduojami.

Dominuojantys maisto skoniai — saldus. obuo­ lių sultys. šaltalankis. erškėtuogės žiedai ir vaisiai. česnakai. spanguolės. Žolės ir visa kita: saldymedis (rudmenė). granato sėklos.Augaliniai aliejai: šviežias alyvuogių. pelynas. kriaušės. Augaliniai aliejai: migdolų. šviežias sviestas. agurkai. arbūzai. dilgėlienė. ridikai. špinatai. rugių. lengvas maistas ir gėrimai. raudona mėsa. gvazdikėliai. sū­ rus ir rūgštus. šaltas vanduo. avižų. aiva. saldžiosios bulvės. Pieno produktai: liesas pienas. aje­ ras. Prieskoniai: druska. išskyrus druską. alūnas. cinamonas. pomidorai. žuvys. Saldinantys produktai: visi. vynuogės. 295 . sezamo. Augaliniai aliejai: apkartęs aliejus. kai doša Kapcha sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: šiltas. Kruopos: ryžių. sorų. kardamonas. druska. petražolės. moliūgai. išrūgos. Saldinantieji produktai: medus. Dieta ir maisto produktai. kiauliena. Pieno produktai: pienas. dešra. petražolės (šaknys ir lapeliai). aštrus ir gaižus. ilgieji pipirai. Daržovės: pomidorai. saulėgrąžų. Sriubos: miltų tyrė. ferula. vėžiai. kad nuo Pita maisto pertekliaus gali padidėti rūgštingumas. Daržovės: kartieji pipirai. Prieskoniai: imbieras. česnakų sriuba. Prieskoniai: kalendra. salotos. granatai. žąsiena. Daržovės: moliūgai. 294 Dieta ir maisto produktai. Riešutai: visų rūšių. kopūstai. grietinė. krapai. kiaušinio balty­ mai. sviestas. dešra. vištiena. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. termopsis. sviestas. Daržovės: ridikai. kalakutiena. Dieta ir maisto produktai. kaulenis ir kiti rūgštūs vaisiai. sūris. aviena. ridikai. linų sėmenys. sausas maistas su dominuo­ jančiu rūgščiu. Reikia turėti galvoje. pu­ pos. Sriubos: dilgėlienė. pušis. amoniakas. Saldinantys produktai: medus. rūgusio pieno produktai. Gyvūninis maistas: viščiukai. jūros gyvūnai. rekomenduojami. kiaušiniai. Riešutai: kešju. Žolės ir visa kita: kalpokė. išskyrus medų. Vaisiai: greipfrutai. Gyvūninis maistas: jautiena. žalios daržovės. žiomenė. salotos. Gyvūninis maistas: jautiena. aviena. kava. šalti pro­ duktai ir gėrimai. Augaliniai aliejai: visi žinomi aliejai ir kaulų čiulpai bei taukai. salierai. svogūnai. dedešva. melionai. melionai. sūris. kiaušinio tryniai. morkos. pa­ sukos. kopūstai. svogūnai (pakepinti svogūnai įgyja priešingas savybes). churma. Pieno produktai: rūgštaus pieno produktai. grikių. kochija. Kruopos: kukurūzų. mėtų arbata. an­ tiena. mėsos sul­ tinys. atšaldytas virintas van­ duo ir ypač alaus mielės. juodieji pipirai. Vaisiai: obuoliai. granato sėklos. kviečių. rūgštūs apelsinai. rūgštusis debesylas. žirniai. kukurūzų. rugių. žemės riešutai. mirkyti džiovinti vaisiai ir jų kompotai. Vaisiai: saldūs vaisiai. pupos. grietinėlė. stiprinantys Kapcha došą Bendros pastabos: gausus. agurkai. Prieskoniai: visi. ro­ pės ir visos kitos plačialapės daržovės. Kruopos: miežių. šalavijas. kmynai. Žolės ir visa kita: kiaulpienė. juodasis sirupas. stiprinantys Pita došą Bendros pastabos: karštas. baklažanai. kukurūzų. pelynas. Stengtis neprivalgyti. tamsių ryžių. šaltalankiai. bulvės. saliero ir garstyčių sėklos. abejingas maistas. avižų. sorų. burokėliai. Gyvūninis maistas: viščiukai. juodieji pi­ pirai (po truputį). bulvės. žuvys. gencijonas didžialapis. citrinos. arbūzai. Sko­ nis — kartus. aiva. sūriu ir aitriu skoniu. rūgšti grietinė. ridikų sriuba.

5 — 4 .4 — 4 .3 — 2 . Jei esate tolygaus tipo. kad perdėtas Kapcha stimuliavimas organiz­ me „prigamina" gleivių. Mano balai pasiskirstė taip: Klausimo numeris Vertinimas Doša 1 2 3 1 2 3 —4 — 4 .4 —2 — 2 . Jei vyrauja Kapcha — renkatės pirmą variantą. Išoriniai duomenys 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —5 — 5 —4 —4 — 0 —2 —0 — 0 —0 II. o maistą iš antro varianto valgote tik retkarčiais. žirnienė. po lygiai naudokite viską.4 —2 — 0 —2 Pita Kapcha III. dilgėlienė.2 IV.Sriubos: mėsos sultinys. kokiam tipui priklausote — vienos došos. Pitai ir Kapchai. Psichologija ir protiniai sugebėjimai 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —4 — 3 . galite pasirinkti tinkamiausią dietą ir pro­ duktus. 297 . galimos ligos 1 2 3 1 2 . Žinodami. Kapcha — 16. Bet paprastai gyvenime ir vienos došos. dviejų došų ar tolygiam. ypač viršutinėje kūno dalyje — plau­ čiuose ir nosiaryklėje.3 . Pita — 38.3 . ir subalansuotas tolygus tipas būna labai retai. Imkime mano pavyzdį. Taip pat su Vata ir Pita atvejais — renkatės pirmą varian­ tą. dažniausiai šie tipai būna sumi­ šę. kas tinka Vatai. o antrą naudojate epizodiškai.3 Vata Vata Pita Kapcha I. Reikia žinoti. metų laikai.3 —2 — 1 . Kuno fiziologija —3 — 4 —2 296 Vata Pita Pita Kapcha 3 1 2 3 Kapcha 1 2 3 Vata Iš viso: Vata — 45. Tinkamiausias maistas.

daržovių racionas jai buvo neįprastas. kartaus ir gaižaus (antrinio skonio tai bus 19 proc. I. pakili nuotaika po val­ gio. kokybiškai kitokio maisto virškinimui. Tiek racione turi būti šilto maisto. fermentacijos sistemos virškinimo trakte turėjo persitvarkyti naujo. Antra. kasdieniniame mano valgiaraštyje turi būti 45 proc. beveik 100). rūgštaus ir 16 proc. bet staiga mirė nuo išsekimo. nesulaukusi trokštamo rezultato. Žinoma. vaisiams ir taip to­ liau. iš pradžių 299 . kad galėtų virškinti naujos rū­ šies maistą. Prisime­ nate iš „Čžud-ši": „Neįprastas maistas irgi nuodas". bet per tą laiką fermentacijos sistemos suspėjo persitvarkyti. jas galite lengvai sureguliuoti. 3 priedas KLAIDOS. taikomų skysčiams. — Pita ir 16 proc. turinti sveikatos sutrikimų. kasoje. perskaičiusi H. skysčių ir salotų. Moteris. kad šitas procesas reikalauja tam tikro laiko. Štai kodėl reikia siekti. blužnyje. kuri sukelia kraujo sąstovį skrandyje. Kad kuo tiksliau „pataikytumėt į došą". 38 proc. Todėl iš pradžių maistas nebuvo suvirškintas ir pasisavintas. Šeltono knygą ėmė maitintis žaliu maistu. mūsų organizmui nepriimtinas. prie naujos rūšies maisto turi prisitaikyti ir žarny­ no mikroflora. Kai kepenys neišvalytos. kartaus. Reguliavimą būtinai reikia pradėti nuo dominuojančios do­ šos arba Vata došos (kadangi ji visiems yra pagrindinė). kad jūs „pataikėte į došą". suderinamus pagal savybes (šilumą. Ketvirta. moteris paban­ dė sugrįžti prie įprasto maisto. rūgštaus) ir 16 proc. Iš viso: 64 proc. saldaus. ir po 3—4 savaičių vis­ kas išsilygins. kas bu­ vo pasisavinta. o sužadintos došos simptomai neišnyksta. Geidžiamo rezultato taip ir nesulaukusi. PASITAIKANČIOS PEREINANT PRIE NATŪRALIOS MITYBOS Žmogus sutvertas dideliems darbams. todėl netgi tai.) ir pagal antrinius skonius. vėl priprasti. 19 proc. saldaus ir 19 proc. o tai irgi užima laiko. stenkitės vienu me­ tu vartoti produktus. įvairaus skonio nuo pirminių: saldaus. Trečia. Ką reikėjo daryti? Iš pradžių išvalyti storąją žarną. kad per die­ ną jūs gautumėt visų 6 skonių maisto. Maistas. abe­ jingumą ir t. nepatenkintas. jau­ čiate diskomfortą. Na­ tūralu. neperdirbtas kepeny­ se. kepenis ir pradėti laipsnišką perėjimą prie naujos mitybos. kad jis pakeistų žmogiš­ ką prigimtį ir jos disharmoniją paverstų har­ monija. Reikėjo vėl prisitaikyti prie seno maisto. bet atsižvelgdami į došų sužadinimo požymius. o 38 proc. Maisto temperatūros požiūriu rezultatas gaunamas taip: 45 proc.t. — Kapcha. visada sergama užslėpta portaline hipertonija. nusprendė grįžti prie normalios mitybos. plonojoje žarnoje. Mečnikovas 1 atvejis. Jei „nepataikėte" — darotės mieguistas. Jeigu tai išreikšime pagal antrinius duomenis: 45 proc.Jei visa tai išreikšime procentais (45 + 38 + 16 = 99. Kokia šios mirties priežastis? Visų pirma. o pas­ kui sureguliuoti likusias. Kol vyko šis derinimasis prie naujo ir vėl prie seno maisto. vėsaus — Pita došos pusiausvyrai. Maždaug taip pat galima pasirinkti maistą ir pagal kitus ro­ diklius: kiek gali būti kruopų. Tai yra stabdis. Šiuolaiki­ niu supratimu. ji nebuvo išsivaliusi kepenų. Juk Vata ir Kapcha došos yra šaltos ir lengvai sužadinamos šaltu maistu. + 16 proc. gali būti įvairūs niuan­ sai. aplenkė kepenis. = 61 proc. trukdantis gamintis naujoms virškinimo sul­ tims. Periodas nuo perėjimo iki mirties truko apie tris mėnesius. — išnykę šitos došos sužadinimo simptomai ir gera savijauta. kartaus. pro­ duktų iš raminančios Vata dietos. kad šio „eksperimento" neatlaikė. o nuo seno atprato. sal­ daus. 38 proc. Neužmirškite euro­ pinių rekomendacijų. organizmas taip nusialino. stenkitės. Kriterijus. Jeigu jums nepavyksta sureguliuoti.

Netgi keli iš eilės kepenų valymai nieko gero nedavė. kad jūsų virškinimo traktas gali perdirbti žalią augalinį maistą. atsikrato visų nega­ lavimų. Tačiau po trijų mėnesių ji pastebėjo. Po valymų ir mitybos pasikeitimo.t.t. duoną. pradėjo normaliai dirbti. Likusioji dalis nusėda ant storosios žarnos siene­ lių.t. kurie pasisavinami kur kas geriau. B2 — 0. Si vienpusiš­ ka mityba ją labai nualino (atrodė kaip nušiurusi katė). gerokai praalkę. psichika pasidarė ne­ stabili. kruopščiai kramtydama maistą.6 mg. Rytą. ypač rūgščiais vaisiais. Dauguma žmonių. ir vitaminų. Iš pradžių ji labai atitiko Jau principą — liesa. ku ris „pašarmino" smarkiai užrūgštintą organizmą. bet negauna kito būtino maisto. imkimės įprasto maisto — salotų. Maždaug po pusantrų metų ėmė gesti dantys (susidėvėjo emalė). jai reikėjo pusiausvyros tarp 300 Jin ir Jan produktų: Jin — vaisiai. Priimtiniausias šiuo požiūriu maisto produktas — alaus mielės ir daiginti grūdai. dviejų trijų rūšių kruopas. dirgli. ėmė greitai taisytis ir jau po dviejų mėnesių „skrajojo". riebalus. Taip ji ir ėmė maitintis.6 mg. prarado saiko jaus­ mą. jaučiasi gerai. negalėdama atsidžiaugti ryškia per mainą. atsirasdavo stemplės spazmai.t. kad gautum 1000 kilokalorijų. Žarnynas.) maistą bei gerti sultis. aliejų ir t. Įprastuose augaliniuose maisto produktuose (kopūstuose. Deja. Kad pašalintų šiuos reiškinius. Aukščiau aprašytasis natūralių vitaminų ir mi­ neralinių medžiagų stokos atvejis dažnai skatina besotystę. Vėliau žarnynas ėmė dirbti nereguliariai. Smarkiai suma­ žėjo darbingumas. kad priežastis — tipiškiausias principų Jin—Jan nepaisymas. Or­ ganizmas alkiu signalizuoja apie tų medžiagų trūkumą. Nepadėjo joks gydymas. kiau­ šinių. Jan — košės. Sis periodas tęsiasi vienerius dvejus metus! Ir pagaliau pajuntate. bal­ tą duoną. Kaip to išvengti? Išmintinga liaudis seniai naudodavo pa­ pildomą maistą. nusėda visame organizme. dylanti danti| emalė. mėsa.atmetus labiausiai kenksmingus produktus: mėsą. liūdesys. Ji ė m ė vartoti natūralias laisvinančias priemones. sloguoja. išgėrę 100—200 ml alaus mielių. Kodėl taip atsitiko? Manau. žalumynus. patvirtina ir po valgio dažnai atsirandančios dujos. A ir D vitaminų. Buvo nuslopintos organizmo Jan funk cijos: vidurių užkietėjimas. Pavyzdžiui. skrepliavimas ir šniurkščiojimas nosimi. kuriuose labai daug vitaminų. o kita dalis prasiskverbia į kraujo apytakos ratą. B3 — 6. sausainius ir t. Kai tik bandydavo praryti sukramtytą maistą. 4 atvejis. perpildo jį ir po to pašalinama gleivių pavidalu per kvėpavimo takus. Kad taip yra. susiklosto tokia situacija — mes pasisaviname maisto lygiai tiek. kūnas pasidarė sunkus. Tebesimaitindama švie­ žių „žaliu" maistu. aprūpinsime organizmą visomis reikalingomis me­ džiagomis. kad dauguma vaisių ir daržovių (ypač rūgščių) yra Jin. Keletą mėnesių ji maitinosi skysčiais. todėl taip išaugo apetitas. kūnas nutuko ir išbrinko. savo organizmą pa kreipė į Jan pusę. iki 1 litro). Žmo­ gus vartoja įprastą maistą — kopūstų salotas su įvairiais prie­ dais. vaisiuose ir t. daržovės. ir ko kito. košių ir t. pabrinkęs kūnas. kol tuščias skrandis. ir ji nusprendė valgyti vien žali. kaupėsi skysčiai. Bet rytais ir visą dieną jie nuolat atsikosti. ji greitai pervargdavo. Tai moterį labai paveikė. greitas nuovargis.t. Paskui. C — 25 miligramai ir t. Jauna moteris prisinervinusi nebegalėjo valgyti. Organizmas spontaniškai ėmė reikalauti Jan produktų. aliejumi ir žaliais kiaušiniais. Tai nuosėdos. Kodėl? Jie nepaiso produktų subalansavimo taisyklių. kad pirmykščio lengvumo nebeliko. apsirydavo. Po storosios žarnos valymų ir perėjus prie šviežių daržovių racio­ no su daug daržovių sulčių (visų pirma morkų. kuriose dauginasi patologiška mikroflora. juo la­ biau kad kai kurie žmonės galvoja: jeigu nevalgo mėsos. Būtenl tada ji gavo jėgų. Žarnyno mikroflora taip pat šių būtinų vitaminų gamina mažai. pieno produktų.. anksčiau šalinęs maistą kartą per tris—še­ šias dienas. užuot pašalinęs jį vos susmul­ kintą. iš 250 gramų baltymų ar anglia­ vandenių pasisavinamas nemažas kiekis biologiškai aktyvių medžiagų: B] vitamino — 0. kiek pakanka jo fermentų ir vitaminų. jie jau vegetarai ir iki soties gali šveisti košes. Organizmas ir vėl žmogui alkio jausmu prime301 .7 mg. kuriame labai daug ir mineralinių medžiagų.) nedaug B. ėmęsi atskiros mitybos. ji sureguliavo jo procesus {Jin—Jan pusiausvyra vadinama „Den"). 3 atvejis. 2 atvejis. morkose. moteris greitai pravirkdavo. energijos ir sveikatos. Žinome. išsivalę storąją žarną ir kepe­ nis.

kurie sužadintom došom suteikė pusiausvyrą. gydan­ tis vidinę organizmo terpę. be to. o aktyvumas keičiasi keičiantis metų laikams. bet glei­ vės tekėjo keletą dienų. kuriuos vartojo vai303 . o paskui netrukus iš­ nyksta. Organizmas per tą laiką išsivalė. Jei vėl vartosime virtą maistą. keikia save už nesusilaikymą. Į tai atkreipia dėmesį ir „žalio" maisto šalininkas Aleksan­ dras Cuprinas. Tik jam 302 tie pusiausvyrą suteikiantys produktai yra žiedadulkės ir dar­ žovių sultys. Jis išsivalė organizmą ir palengva ėmė di­ dinti „žalio" maisto proporcijas. iš kur. Poliui Bregui prireikė pen­ kerių griežto mitybos režimo ir badavimo metų. Jie patenka į kraują. ilgiau pabendravus su žmonėmis arba keičiantis metų laikams. Ligoniu jis nesijautė. kad viskas taip. Ši rekomendacija tinka apie mitybą išma­ nantiems žmonėms. Žalias augalinis maistas. Įsidėmėkite: kai organizmą aprūpinsite visomis būtinomis medžiagomis. Tai truko apie dešimt metų. 5 atvejis. Kartais šlakai šalinami taip smarkiai. per­ sitvarkė ir tapo daug jautresnis. Stai taip paslapčiomis atsiranda anemija. Jų pusiausvyra sutrinka susi­ jaudinus. jog kaltas padidėjęs jautrumas. Paskui vėl įprasti maisto produk tai (šviežias natūralus maistas). didžiulis alkis jūsų nekamuos. Po tam tikro laiko per nosį ir plaučius ėmė skirtis daug gleivių. kad prasideda ryš­ kiausios išsivalymo reakcijos: aukšta temperatūra. jis šį procesą sustabdys ir gleivės išnyks. Kaip. Kaip teisingai pa­ aiškinti šį fenomeną? Visa tai atsitinka dėl došų. ir taip be galo. kad jie normaliai perėjo prie natūralaus maisto. Anemijos atsikratysime visiškai atsisakę mielinių kepinių arba pradėję daugiau vartoti B 1 2 vitamino turinčių produktų. grįžo prie senosios mitybos — gleivės išnyko. o tinkamai reaguoti ir jokiu būdu nemesti pasirinkto režimo. ir viskas būdavo normalu. Todėl vartokite daugiau visokių priedų ir šviežiai išspaustų daržovių sulčių. koncentruoja šlakus ir kenksmingas medžiagas (anksčiau vartotus vaistus) kokioje nors organizmo vietoje. — jūs išsivalote organizmą. kitais skanėstais. 6 atvejis. smarkiai šalina šlakus iš jų susi­ kaupimo vietų. vėl nepasitenkinimas. žino­ ma. Žmogus vėl valgo. Kai kurie žmonės mano. Tai jai suteik­ davo pusiausvyrą. kaip neprarasti pu­ siausvyros konkrečioje situacijoje. vartojęs mėsą. kad kraujui stinga tam tikrų medžiagų. 7 atvejis. Todėl jl instinktyviai pasirinko produktus. Šitam fenomenui gali būti priskiriamas ir Polis Bregas. Tai jam įkyrėjo. Moteris normaliai perėjo prie žalių daržovių ir vaisių raciono. neišsigąsti. vėl be­ saikis rijimas ir taip toliau. Todėl labai svarbu susivokti. Neužmirškite apie došas. Vidutinio amžiaus vyriškis nusprendė pereiti prie natūralios mitybos. Kodėl taip atsitiko? Organizme susikaupę daug gleivių. kaip reikia (stimuliuoja silpniausią došą). odos bėrimas. organizmas tinkamai mitybai sukaupia papil­ domų jėgų. Organizmas vėl sunkiai virškinamas medžiagas „sukaišios". Po keleto tokio raciono metų jie nustemba. kurie. o su šviežiomis daržovėmis jo negauname. po tokio persivalgymo jis jaučiasi prastai. ji jausdavosi blo­ gai. jis persivalgo. Lėtinės organizmo ligos irgi bai­ giasi tokiomis krizėmis — jos paūmėja. Paskui jis pradėjo valgyti žalius pro­ duktus — gleivės vėl atsirado. ret­ karčiais. kad tai vyksta sveikatos labui. Žinoma. o iš jo per nosį ir plaučius kaip gleivės pašalinami lauk. kad atsirado anemija. Pajuto didžiulį pagerėjimą ir jautėsi puikiai. esantis vaistuose (gyvsidabrio chloride). ypač jungiamajame audinyje. nors 2—4 kartus per savaitę tebevar­ toja mielinius duonos kepinius. pajutęs. ne taip smarkiai kaip iš pradžių. ir slopino jį retkar­ čiais pasmaguriaudama mėsos. kad galėtų išvalyti kraują. kad gyvsidab­ ris. Toks gleivių išsiskyrimas gali tęstis metus ir ilgiau. laiku jas suregu­ liuokite. juk jie maitinasi teisingai? Kepimo mielės sutrikdo žarnyno mikrofloros B R vi­ tamino sintezę. veikalo „Mokykitės valgyti" autorius. Juk vyksta labai įdomus procesas. vėmimas. kas jums yra. kai organizmas įsigeisdavo. parą ar kelias paras badauja.na. Priklausomai nuo jūsų sveikatos ir ligų. Tada metęs visus bandymus. Prisiminkite. jis visiems laikams sugrįžo prie įprasto maisto. su­ maniai padėti savo organizmui — pabadauti arba truputį su­ švelninti racioną. Kartais. Jis taip pui­ kiai jautė savo organizmą. kad žinodavo. Arba vėl. Manė. o paskui stiprios varomosios reakcijos metu pašalina jas. Šitas procesas tęsiasi metus. puikiai papildo organizmo mikroele­ mentus. viduriavi­ mas. Turėkite galvoje.

Pirmą kartą šitas išsivalymas tęsėsi keturias dienas. 7. 2. ar galima mityba prailgin­ ti gyvenimą. o paskui krizės metu pašalintas. Oda pasidaro švari. Taip buvo du kartus. būtų surinktas iš organizmo ir sukoncentruotas storo­ joje žarnoje. uoslė. daug sveikiau. Išnyksta nemalonus odos kvapas. jūsų virš­ kinimo traktas nusilpęs. kokie barjerai jūsų orga­ nizme nefunkcionuoja. viskas normalu. kas organizmui reikalinga. kas sutrikę. bet to. Štai keletas jų: 1.. Tegul tai būna gairės jūsų sveikatos susigrąžinimo kelyje. spalva ims blukti. Dabar nustatysime. Akys pasidaro skaidrios. Surenas Arakelianas. Galimas ir toks išsivalymo simptomas — ima luptis oda nuo kulnų arba kelčių. Apie išvalomąsias krizes kalbėjo žymiausieji natūropatai Polis Bregas. kas malonu. Bičių motinėlė yra maiti­ nama bičių pieneliu. maždaug po metų kitų iš ausų ima išsiskir­ ti sieros kamščiai. Geriau ima augti galvos plaukai. 5. inkštirų. kad einate teisingu keliu. burokėlių sultys vaizdžiai parodo. kartais — nelabai). jie atrodo daug geriau. taikant sulčių terapiją. Iš pradžių pateiksime pavyzdį iš bičių gyvenimo. mažiau laiko reikia skirti miegui. Staiga netikėtai po 2—4 mėnesių iš ausų pašalinama daug sieros.y. o bitės darbininkės tik 30—35 dienas. 4. paskui maitinasi gėlių nektaru ir medumi. ypač peršalimams. motinėlės gyvenimo trukmė apie 65 kartus ilgesnė! Pagrindinė priežastis glūdi mityboje. Išauga protinis ir fizinis darbingumas. 6. aprašydami sveikimo simptomus. Jei išgėrus du šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių šlapimas po kurio laiko nusidažys burokėlių spalva. teisingai varto­ jant produktus. Paskui kraujas pervaromas per inkstus. Toliau per kepenis arba jas aplenkdamas kraujas išnešiojamas po visą organiz­ mą. o bitės darbininkės jo gauna tik savo gy­ venimo pradžioje. Aristotelis Daugybę žmonių jaudina klausimas. kas apsaugo nuo nemalonumų. mintys aiškios ir 304 blaivios. Kai organiz­ mas tampa stiprus.kystėje. Jos parodo. pirštų nagai. Herbertas Šeltonas. tampa rausvas. kepenys ir inkstai. Vėliau. ar sveiki pa­ grindiniai organai: virškinimo traktas. o tai. organizmui sveikstant. 4 priedas MITYBA IR GYVENIMO TRUKMĖ Išmintingas siekia ne to. Jei nenusidažo. Savitu indikatoriumi gali būti burokėlių sultys. Jis nustoja jausti savo kūną. 3. ar sveikas jūsų virškinimo traktas. Vadinasi. kurie atlie­ ka filtrų funkciją. Bičių mo­ tinėlė gyvena šešerius metus.. Pa­ gerėja lankstumas. klausa ir regėjimas. Man pačiam galazolinas iš haimorinių ančių išėjo po šeše­ rių natūralios dietos metų. Šį priedą papildysime. nepavargstama. sumažėja (jei buvo) spuogų. Reikia pažymėti dar vieną išsivalymo etapą. o dažniausiai nuo abiejų šių vietų kar­ tu. rodančių. Taigi inkstų funkcija taip pat sutrikusi. o antrą kartą. viską. kas nereikalinga. Liežuvis nusivalo nuo įvairių apnašų. ir turėjo galazolino kvapą. Taigi jei kraujyje pilna nusidažiusių dalelių. po 6—9 mėnesių išnyks. 8. Tai irgi tęsiasi gana ilgai. Iš pradžių šlapimo spalva bus labai intensyvi. jei šlapimas nusidažė burokėlių spalva. kepenys dir­ ba blogai. po trijų mėnesių. Gleivės buvo skystos. 305 . Iš virškinimo trakto ertmės burokėlių sultys įsiurbiamos į krau­ jotakos ratą. Kai mitybos režimas „laisvas" (kartais laikotės. kaip yra buvę ankstyvoje vaikystėje. Apskritai beveik nelieka iš­ skyrų iš nosies ir bronchų. kaip vanduo. visi šie simptomai rodo poslinkius į gerąją pusę. Yra ir kitų požymių. Išsilaisvinusiam nuo toksinų ir šlakų naštos žmogui ste­ bėtinai lengva. 2—6 mėnesius. — apie tris dienas. t. tik jie ilgai užsitęsia. pašalindami. Praktika duoda teigiamą atsakymą. spinduliuojančios. o iš ten patenka į kepenis. palikdami organizme. Organizmas tampa atsparus įvairioms ligoms. Žoržas Ozava. Geriau (be jokių pūliavimų) gyja žaizdos. Ret­ karčiais burokėlių sultimis galima pakontroliuoti šių organų veikimą.

Kaip mums žinoma. kad vartojami natūralūs produktai iš savo daržo ar sodo. Štai iš ko reikia mo­ kytis! Juk kuo daugiau mineralinių elementų suvartojama švie­ žių. Šitas gėrimas naudingas netekus jėgų (Jin būklė). Dauguma jų prakaulūs. Vietoj arbatos jie geria erškėtuogių. kad jie (ilga­ amžiai) mėgsta vaisius ir uogas". kurių antrinis skonis yra saldus — duona. Patiekalai gaminami ir iš laukinių augalų. tai yra 12—13 kartų ilgiau negu paprastas žmogus. kuriuose taip pal daug vitaminų ir mineralinių druskų. Iš jų verda sirupą. Kitas svarbus momentas — produktai kulinariškai perdir­ bami tik visiškai švieži. Ilgaamžiai spontaniškai maitinasi produktais to rajono. peletrūno. Persisotiname produktais. kad vartojamas daug odžas (bioplazmos) turin­ tis maistas. Ir tai suprantama: sultinys — negyvėlių iš­ trauka.Pavyzdys įkvepia. Avižų.. Biblijoje aprašytas patriarchas Matūzalis. Ilgaamžiai vartoja mažai cukraus. „gyvų". Valgo laukines valgomąsias žoles. kurį geria su arbata. niekad nebūna laikomi šaldytuve. kaip mai tinosi Kaukazo ilgaamžiai: „Jų mityboje yra keletas skiriamųįi) bruožų. „Karabacho ilgaamžių mitybos racione ypatingą vietą už­ ima šilkmedžio uogos". Akivaizdu. Vartojami ir rūgusio pieno produktai. Dabar atsiverskime L. Iš Grigorijaus Picche lauri knygelės „Auk iki šimto metų. kuris po kurio laiko būna ne toks vertingas. Morisita mano. Ilgaamžiai geria švarų šaltinio vandenį. Mėsa dažniausiai verdama. kurie stimuliuoja došą Pita. daugiau — medaus ir vynuogių. liepų žiedų. kai subalansuoti vitaminai ir mineralinės medžiagos.t. Štai taip sumaniai pasinaudojama indukuota autolize virškinimui palengvinti. natūralų medų. kad žarnyno mikroflora būtų norma li. Apskritai Karabacho ilgaamžiai vartoja daugiau kaip 200 rūšių žalių ir raugintų valgomųjų augalų. Mityba ypatinga ir tuo. su saiku. Mityboje nėra pirmų patiekalų. Šitiems skaniai paga mintiems augaliniams patiekalams būdingas didelis fermenti nis aktyvumas. žuvis. atsakingą už virškinimą. tai žmogui padeda maksimaliai prisitaikyti prie tos vietovės. krapų. kukurūzų ir sorų miltai glitimo ne­ sudaro. nuolatos palaiko „virškinimo ugnį". nes mano. Dietos kaloringumo apribojimas 50—25 procentais prailgina gyvenimą beveik du kartus ir atitinkamai 32 procen307 . Ilgaamžiai valgo daug žalių daržovių salotų: pipirnės. kad efektyviausia apriboti kalo­ rijas (energiją) dieta.. dėl to per daug sužadiname došą Kapcha. gudobelės ir mėtų nuovirą. „Natūralus medus ir vynuogės — labai naudingi virškinimui maisto produktai". kad senų japonų mityba turi daug bendro su Kaukazo ilgaamžių mityba. Nuodijimo procesą priimame kaip stimu­ liavimą. kad jis blogai virškinamas ir spartina senė­ jimo procesus. ka­ lendrų. Viskas labai paprasta —šilkmedžio uogos —Jare produktas. kuri nuodija. Tai dar vienas ilgaamžių mitybos teigiamas bruožas. Ir vėl pabrėžiu: „Charakteringa. Tada griaunamasis poveikis daug mažesnis — juk jis šio rajo no dalelė. Tai padeda stiprinti virškinimo sistemos funkci 306 jas senatvėje".y. sveikatai. Visi ilgaamžiai valgo saikingai. Laikosi „mitahara" — saikingo valgymo principo. mėsa. Karš­ ti patiekalai vartojami iškart pagaminus. jū­ ros augalus. Įdomus ir nacionalinis paprotys vartoti aštrius priesko­ nius — juk dabar mums došos Vata stimuliavimui nuolat stin­ ga kartaus skonio. kuriame jie gyvena. Vengia riebaus maisto. ir juo ilgaam­ žiai save stiprina. Vietoj kvietinės duonos val­ go mčadi (kukurūzų paplotėlius) ir gomi (kukurūzų košę). turinčių daug ekstrahuoja­ mųjų medžiagų. Taip jie pa­ laiko došą Pita. todėl mažiau praran­ da vitaminų. kruopo­ mis. Seni japonai pir­ menybę teikia daržovėms. Mai tinosi jis natūraliais produktais: laukinių bičių medumi ir džio vintais žiogais. nuolatos krenkščiame ir kenčiame nuo užkietėjusių vidurių. O dabar mums artimesni pavyzdžiai. nelygu kur jie gyvena — pakrantėje. tuo geriau organizmui. ir laikosi rekomenda­ cijos vartoti grynus produktus — jų pasisavinimui ir pašalini­ mui nereikia eikvoti savo organizmo rezervų. kuris gyveno 900 metų. ardantis mūsų „poringąjį reakto­ rių" — glikokaliksą." mes sužinome. Todėl jam lieka energijos perteklius. Japonų „Natūraliosios medicinos" asociacijos prezidentas profesorius K. įvairius prieskonius ir t. Valgo 3—4 kartus per dieną. skiriamas orga­ nizmo stiprinimui. lygumoje ar kal­ nuotose Kaukazo vietose". antrinio skonio suvirškinus. Gavrilovo knygą „Ar gali žmogus gy­ venti ilgiau?" Ten aiškinama. — teigia ilgaamžiai. Juk kvietinė duona — glitimas. t.

derinį. Taigi ir europiečiai gali gyventi ilgai. kad ilgaamžiškumą lemia mityba. Taigi prak­ tika ir teorija viena kitą patvirtina. Palyginkim Abchazijos ilgaamžių ir Karabacho ilgaamžių mitybą. gaunamų su augaliniais produktais. kad Hunzos gyventojai. pagal sezoną). Taigi jie vartoja produktus. Apskritai iki 20-ųjų mūsų amžiaus metų abchazai valgė medų. Šie duomenys buvo gauti eksperimentuojant su gyvūnais. sausos ir džiovintos prieskoni­ nės daržovės. Tai gali turėti didelės reikšmės šir­ dies ir kraujagyslių sistemos ligų profilaktikai". Kitiems gyvūnams buvo taikoma Hunzos dieta. kuriame autorius teigia. įsikūrę čia žygio Indo upės slė­ niais metu. Jie gyvena du kartus trumpiau. kurio ket­ virtadalis — raudonieji pipirai. česnakas ir truputis druskos. Škotų gydytojas Makas Karisonas 14 metų gyveno netolie­ se Hunzos slėnio. Štai įdomi lentelė. Saldėsius ir uogienę jie valgo tik 1—2 kartus per savaitę. kad Kaukazo ilgaamžiai maitinasi būtent taip — nekaloringu. Ką jie valgo? „Pagrindinis kasdienis abchazų patiekalas — kukurūzų miltų košė (anksčiau jie virė košę iš sorų)". Vienus maitino įprastu Londono darbinin­ kų šeimos maistu (balta duona. jei tik tinkamai mai­ tinasi. kur neauga abrikosai". 36 gramus rie­ balų ir 365 gramus angliavandenių. kad tik dieta yra šios tau­ tos ilgaamžiškumo pagrindinis faktorius. Tarp kitko. Vatoj a itin mažai druskos ir beveik visai ne­ vartoja jos grynos. pasaldytas me­ dumi arba įdarytas sūriu bei graikiškais riešutais. Biologiškai vertingas maistas — švieži vaisiai ir daržo­ vės. t. Vidutinis jų amžius — 120 metų!" Hunzai — vegetarai. Kai kurie skaitytojai gali paprieštarauti. bet biologiškai aktyviu maistu. kad Kaukazas — šašlyko tėvynė! Abchazai vartoja tik šviežią mėsą ir. silkė. labai panašūs į europiečius. avių brinza. ne veltui senolis Matūzalis juo valgydavo. 309 . abchazai nemėgsta labai riebių patiekalų. Archipovo straipsnis „Superilgaamžiškumas: gal tai vis dėlto priklauso nuo raciono?" (žurnalas „Chemija ir gy­ venimas"). Ypač sotus ir maistingas čurekas. Jei žmogus neteisin­ gai maitinasi.tais. be to. Savitas I. Jei pažvelgsi­ me į tai iš došų pozicijų. kad aštrus skonis didina mūsų organizme Jan ir neleidžia sužadinti došos Kapcha. bet stimuliuoja došą Pita. 50 gramų baltymų. kadangi viską. Makas Karisonas. kuri sudegina gleives. storosios žar­ nos ir kraujotakos sistemos vėžio ryšį. cho­ lesterino kepenyse kiekį. atliko įdomius eksperi : mentus su gyvūnais. skirtingai nei kaimyninės tautos. Istorikų manymu. ir jie visą bandymų laiką išliko sveiki. „Betgi jų maistas anaiptol nėra prėskas ir neskanus. pateikianti duomenų apie „rekordinin­ kus" ilgaamžius. „Trisdešimt du tūkstančiai šio rojaus gy­ ventojų nežino. netgi šviežius melionus. kad Hunzos slėnio kaimynystėje tokiomis pat są­ lygomis gyvenantys žmonės skundžiasi įvairiausiomis ligomis. Rafinuoto cukraus vartojama beveik du kartus mažiau. nesudarančius glitimo. o žiemą daiginti grūdai ir džiovinti abrikosai — padeda visiems gyventi daug ilgiau. kurį nesunku pasisavinti. Per parą sunaudoja maždaug 1933 kilokalorijas. ir niekam neateina į galvą pašil­ dyti svečiui ne tik vakarykštį. grįžęs į Angliją. Matyt. jie valgo su adžika — aštria ir aromatinga pasta — prieskoniu. abchazams atstojan­ čius duoną. bet ir šiaip ataušusį valgį. iš kukurūzų miltų daro prėskus paplotėlius čurekus.y. Mes jau žinome. Nesuvalgytas maistas atitenka gyvuliams. negu paprastai rekomenduojama. o kartu ir daug ląstelienos. Labai įdomių duomenų apie Hunzos slėnio ilgaamžius patei308 kia Nikolajus Agadžianas ir Aleksejus Katkovas knygoje „Mūsų organizmo rezervai". Nieko nežinodami apie var­ tojamų riebalų ir mirtingumo nuo pieno liaukų. Jis padarė išvadą. kon­ servuotos bei virtos daržovės). rafinuotas cukrus. su žalumynais. Hunzos gyventojų priežodis: „Hun­ zos moteris niekada paskui savo mylimąjį neis ten. pektinų kiekis maiste — svarbi ilgaamžių mitybos ypatybė". Vasarą jie minta žaliais vaisiais ir daržovėmis (t. nuo ligų jo neišgelbės ir kalnų klimatas. Todėl nenuostabu. pirmųjų Hunzos bendruomenių pradininkai buvo pirkliai ir Aleksandro Makedoniečio armijos kariai. kas yra liga. nesaikingą valgymą ir gėrimą ši tauta vi­ sada smerkė. Daug angliavandenių.y. Po kiek laiko šitą grupę apniko įvairiausios žmonių ligos. Įdomu. žiemą — saulėje džiovintais ab­ rikosais ir daigintais grūdais. Apsirijimą. „Be to. paaiškės. raudo­ nieji pipirai sumažina bendrųjų ir neutralių lipidų kiekį.

Mėgsta laukinių paukščių ir žvė­ rių mėsą. dar daugiau. Maistas turi būti kuo nekaloringesnis. jei maistas natūralus ir neperdirbtas. kad pagrindini maistą ruošia primityviu būdu". 140 metų. Azerbaidžanas Leriksko r. pas mus jos atkeliauja neišnokusios. Paprastai moteris neidavo paskui vyrą į kalnus. daržo­ ves. vaisius. Daug su kuo galima nesutikti. kad pagrindinis žmonių gyvenimą prailginan­ tis faktorius yra mažai perdirbtų produktų vartojimas. Gėrė tik vandenį ir mėtų arbatą. Azerbaidžanas Leriksko r. Maisto ypatingai ne­ sirenka... 156 metų. Ben Salii Muali. „Grupė kinų mokslininkų kelerius metus tyrinėjo ilgaamžišku­ mo problemą. bet po nedaug. tyrinėjo jų maistą. Zora Aga. žinoma. Ugoliovo: 50 procentų virškinimo energijos sutaupoma. kaip ir kitų jo kaimynnų. medų ir duoną. Susipažinkime su įdomia žinute „Ilgaamžiškumo receptas". gyvenantys beveik klajoklišką gyvenimą. 160 metų. vaisių ir patiekalų. 105 metų portugalas. „Jei tarsime. vaisius. vieną iš pateiktos lentelės ypatumų — vyriška visų ilgaamžių lytis — galima būtų paaiškinti taip. 9. Azerbaidžanas. kad būtent šis veiksnys gyvenimo trukmės ligini­ mui yra pats svarbiausias.. 4. o jame turi būti kuo dau­ giau daržovių. Širinas Hasanovas. pagamintą iš kalnų žolynų pagal senovinį re­ ceptą. todėl ir rūgščios. Ne veltui senovės graikų filosofas Posidonijus Rodosietis sakė: „Kiekvieno žmogaus organizmas turi pats atlikti kulinariją". kas paminėta.. ir sutrumpino jos amžių". Omano sultonato gyventojas. Valgė žoles. yra „ilgaamžiškumo eliksyras". jo žodžiais tariant. augimvietėse citrinų sko­ nis yra kitoks. rupaus malimo miltų duoną. Azerbaidžanas Džerbrailsko r. o tai. virškinamas savų fermentų.) vieta 168 148 150 140 131 Leriksko r. Valgo dažnai. varš­ kę. rūgusį pieną. turinčių daug geležies". nori nenori susimąstai: ar aš tikrai teisingai maitinuo­ si? Taigi kokius produktus valgė ilgaamžiai? 1. sunokusias alyvuoges. Vartojo pažiedėjusią juodą duoną. Beje. Jis nevartojo sviesto ir niekad nesuvalgė daugiau kaip du kiaušinius per sa­ vaitę. Saidas Abdulas Mabudas iš Hunzos slėnio. Valgė sūrį. Širalis Mislimovas.Vardas ir pavardė Siralis Mislimovas Machmudas Eivazovas Širinas Hasanovas Medžinas Agajevas Čarlis Smitas Amžius Gyvenamoji (m. atrastą akademiko A. medų. Prisiminkime indukuotą autolizę. o piemenys apsieidavo be ugnies. Šių vaisių sultys. turėti kuo mažiau riebalų ir gyvulinės kilmės baltymų. 5. finikus ir daug vaisių bei daržovių. 150 metų. Serbijos gyventoja 119-metė Ema Begovič visą gyvenimą maitinosi beveik vien ožkos pieno produktais. 8. Surinkta turtinga medžiaga lei­ do mokslininkams padaryti tam tikras išvadas bei suformuluo­ ti rekomendacijas. gali bū­ ti. sviestą ir sūrį3. ga­ mino jį ne taip. 150 metų. valgė pusžalius avienos šašlykus. liesą mėsą. medų. 6. vyresnių nei 100 metų — 310 . Aš manau. 311 „Galvijus auginantys šių kraštų gyventojai netolimoje pra­ eityje maitinosi beveik vien pienišku ir augaliniu maistu. Geria „firminį" žvalumo gėrimą. Paulas de Sa. gėrė pieną ir šaltinio vandenį. 124 metai. nesvarbu. 2. Azerbaidžanas JAV Profesija čabanas (aviganis) čabanas čabanas čabanas galvijų varovas gyvenimą. Racionas toks pat.. dievina citrinas. Autorius pabrėžia: se­ noliai pasakojo jam. 7. Be viso to. čabanai. valstiečio šei­ moje paprastai pieną virindavo. Gerontologai giliai ir visapusiškai studijavo 37 000 gentainių — vyrų ir moterų. kaip kiti valstiečiai: pavyzdžiui. 168 metų. Medžidas Agajevas. laukinių me­ džių ir krūmų uogas. ką iš jo ruošėsi ga­ minti. Giuli Rzajeva. bet kai matai statistikos duo­ menis. naudojosi daugiau civilizuotais maisto gaminimo metodais. grūdus. turkas.. o paskutiniais metais — įvairių augalų žiedų arbatą. ji likdavo prie namų židinio ir.

esant 25—28 °C temperatūrai. Ema Begovič — ožkos pieną. aviečių. kuo geriau išsaugantys visus gyvus elementus. II. Be to. pa­ tenkinančio konkretaus organizmo poreikius. medų ir duoną. Paulo de Sa — citrinas. Obuolių ir morkų patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. Uogų patiekalas 200—300 gramų sutrintų uogų (mėlynių. Ben Salii Muali — laukinių gyvūnų mėsą. 1 šaukštas kondensuoto pieno.). (galima pakeisti obuolių actu — aut. pusės citrinos sultys. Viską išmaišyti ir valgyti. o tik paskui į vientisą masę sudėti obuolius ir viską sumaišyti. 1—2 šaukštai tarkuotų morkų. Sie žmonės. ALAUS MIELĖS Mielės — mikroskopiniai vienaląsčiai chorofilo neturintys au­ galiniai organizmai. BIRCHERBENERO PATIEKALAI 1. bičių medaus arba vaisių drebučių. ilgaamžiai vartoja ypatingus maistinius priedus. Sumaišius valgyti. glikoge­ nai. pusės citrinos sultys. Džiovintų slyvų patiekalas 200—300 gramų išmirkytų be kauliukų slyvų. pusės citrinos sultys 312 313 . ypač angliavandenių. Vietoj obuolių galima imti džiovintų slyvų. 1 šaukštas kondensuoto pieno. riebalai ir lipoidai (ergosterinas — D provitaminas). Šie jų pamėgti produktai sėkmingai sureguliuoja došas. kurie taip pat turi daug vitami- I. dažniausiai daržovės bei vaisiai. past. Mielės minta daug azoto turinčiomis amonio druskomis (kartais nitratais). gervuogių. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. rūgimą arba oksidaciją. fosforo junginys voliutinas (ribonukleino rūgšties ir polifosfatų kompleksas). amino rūgštimis. 1—2 šaukštai grūstų migdolų. Kruopščiai maišyti išbrinkusius dribsnius su kondensuotu pienu ir citrinų sultimis. Obuolių patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. rūpinasi Jin-^Jan maisto pasisavinimu ir došų pusiausvyra. Pavyzdžiui. Mielių ląstelėse susi­ kaupia įvairios atsarginės medžiagos: polisacharidai.8). Sumaišyti ir valgyti. pusės citrinos sultys. 2.). peptonais. Giuli Rzajeva — savo „firminį" gėrimą. DIETINIAI M. Mielių baltyme yra visos svarbiau­ sios amino rūgštys. 4. 3.Visų ilgaamžių valgiaraštis — gryni produktai. yra patys tobuliausi natūra­ lios mitybos šalininkai. kiekvienas ilgaamžis turi mėgstamą valgį. pasirinkimas (at­ kreipiant dėmesį į Jin—Jan ir došų pusiausvyrą) ir maisto per­ dirbimo būdai. patys to neįtardami. priskiriami grybų klasei. Medžidas Agajevas — avienos šašlykus. Mišinys turi būti gaminamas prieš pat valgymą. ku­ rie papildo kūno mikroelementus ir taip subalansuoja došas. purinų ir pirimidinų. Mielių ląstelės sintetina daug nukleino rūgščių. 1 šaukštas kon­ densuoto pieno (geriau medaus — aut. 5 priedas MAISTINIAI PRIEDAI IR MAISTO GAMINIMO BUDAI Susipažinę su ilgaamžių mityba. Be to. 1 šaukštas kondensuoto pieno. Sumaišyti ir valgyti. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. žemuogių). past. Mielėse esantys fermentai pagreitina skirtingos kilmės organinių junginių. Dauguma mielių ypač gerai dauginasi rūgščioje ter­ pėje (pH 5. padarėme išvadą. kad didžiu­ lę reikšmę mūsų mitybai turi du veiksniai: sveiko maisto.4—5. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių.

Duoną supjaustyti riekelėmis ir padžiovinti. pelenai — 8.8 Mieles vartoti patariama ligoniams. angliavandeniai — 25—30.1—9.) bei stearino (25 proc. iš pradžių reikia sustiprinti virškinimo traktą daržovių sultimis.nų. bet ne rūgštus. sudarantis 0. Išsuktas iš korių. Mielių gėrimas. Geriau naudoti alaus mieles. rūgštingumas — 6—8°. Į paruoštą gėri­ mą įsidėti pagal skonį cukraus (arba medaus). o paskui rytais. kuriame daugiau fruktozės. sumažėjus jo organų tonusui ir pašlijus virškinimo liaukų sek­ recijai. Geriausios mielės per Didįjį Tėvynės karą buvo gaminamos iš kvietinių arba ruginių miltų. Norintiems padidinti baltymų ir vitaminų kiekį maiste re­ komenduojame tiek mielių per parą: sausų — iki 25 g. 50 g presuotų netermofilinių kepimo mielių. jis grei­ tai ima kristalizuotis. Medus.) rūgštys. gerina kasos ir žarnų liaukų sekreciją. Tai malonaus skonio ir kvapo gėrimas. yra tirštesnis.1. Galiu pridurti: jei inkstai dirba normaliai. 15 g juodos duonos. turintis daug sacharozės. Kad taip neatsitiktų. Mielėse yra ir palmitino (75 proc. enterokolitas). Paskui mišinį atvėsinti iki kambario temperatūros. specifinis mie­ lių. yra skystesnis. kad nusistotų. tuo jis tirš­ tesnis. Išoriškai medus panašus į sirupą. virškinimo trakto motorinės funkcijos pagerinimas (doša Vata).6— 2 procentus visos masės! Todėl jos plačiai naudojamos vaistų pramonėje D vitamino preparatui gaminti. kad juos vartoja ilgaamžiai. Apie šių produktų vertę ir tai. Simptomai. presuo­ tų — iki 100 g. Džiūvėsius už­ pilti verdančiu vandeniu ir palaikyti 3 vai. o lipčiaus medus. didina plonosios žarnos sugebėjimą įsiurbti. virškinimo sistemos ligomis. mielės juos stip­ rina. rieba­ lai — 2—3. užpilti 45 g mielių ir pašildyti ant ugnies iki 70 °C. Produktai 1 porcijai: 300 g vandens. Skystos alaus mielės stipriai skatina skrandžio liaukų sek­ reciją. pridėti dar 5 g mielių ir palikti 8 valandas šiltoje vietoje. Valgyti po to tik praalkus. gerti truputį mielių. vartojant alaus mieles šlapimas filtruojamas daug geriau. MEDUS. Skonis turi būti gaivus. Todėl mielės gali būti vartojamos kaip vertingas maisto produktas. Alaus mielių sudėtis procentais: baltymai — 51—58. Mieles draudžiama vartoti: sergant inkstų ligomis. svorio padidėjimas. mielių spalva — gelsvai pilka. kartais viduriavimas. III. B ir D grupės vita­ minų. kuriems reikia daug pilnaverčių baltymų ir B grupės vitaminų: esant virškinimo trakto negalavimams (opos. mielių pastos — iki 50 g. Kuo meduje mažiau vandens. Iš 16 kg miltų gaudavo 100 g geriamųjų mielių. Sau­ sųjų medžiagų kiekis geriamosiose mielėse yra 13—15 p r o c . Taigi mielės yra idealus produktas Pita došai stimuliuo­ ti. truputį karstelėjęs (stimuliuoja došą Vata). geriamųjų — iki 500 gramų. papildomas kokybiškų baltymų. mineralinių medžiagų šaltinis. Už­ pilą nukošti. skrandžio sekrecijos sureguliavi­ mas. tuo ilgiau jis lieka skystas. kolitas. BIČIŲ PRODUKTAI 1. kol tuščias skrandis. organizmas mielių gali nepriimti. kai organizmas mielių nepriima: raugėjimas.. Mielės — pagrindinis D vitamino šaltinis. furunkulioze. gastritas. vidurių pūtimas. apsunkusios kojos. odos. Šitų sąlygų nesilai­ kant. Kuo me­ duje mažiau fruktozės. Teigiamas alaus mielių poveikis: apetito ir savijautos page­ rėjimas. taip pat ir makšties dezinfekavimui. 314 B grupės vitaminų kiekis alaus mielėse (miligramai 1 grame sauso produkto) B1 B2 PP B6 60—125 21—80 150—830 25—40 Folinė rūgštis 19—22 Pantoteno rūgštis 42—200 Biotinas 0. Alaus mielių vartojimas gydymui Alaus mielės skiriamos gerti sergantiems įvairiomis infekcinė­ mis ligomis. mes jau žinome. jų tonuso padidinimas. cukriniu diabetu. podag­ ra. Jei medus 315 .

ge­ riau nei kiti produktai. Todėl valgykite jį nuolatos. susidariusi iš daugybės įvairių medžiagų: 55 proc. Tokiu tirpalu skalaujama ir sergant ausų. panašus į pieno spalvos drebučių masę. rekomenduoja­ mas kalnų medus. antimikrobinį ir antitoksinį bičių pienelio efektą. čiobrelių ir raudonėlio. Kvapas salsvas. Antibiotiko.susikristalizuoja. 3. no­ sies ligomis. liepų medus. žiedadulkių. G. savybės ir kad kiekviena medaus rūšis turi ypatingų gydomųjų savybių. Pi317 . Jame yra amino rūgšties — vieno iš pagrindinių kolageno komponentų. mėtų. pagamintas pa­ čios bitės. Lamberti ir 1. Medų būtina laikyti nuo šviesos apsau­ gotame hermetiškame inde (išlieka aromatinės medžiagos ir fermentai) 5—10°C temperatūroje. o akis — konjunktyvitas. PIKIS. poveikis. Šias išvadas. susirgus kvėpavimo takų ligomis. kmynų. išsiskyrusio iš bitės kūno. Pikis.22 Be to. Medus — saulės spindulių koncentratas. stepių mėtos. Dėl gana sudėtingos gavybos bičių pienelis vartojamas la­ bai retai.7 — 3. 5—14 dienų amžiaus bičių darbininkių ryklės ir viršutinio žandikaulio liaukų sekretas. Kaip jau žinome. Kartus pikio skonis stimuliuoja došą Vata. kad jame neva esama fermento inhibino.) Vanduo Azotas Proteinai Siera Fosforas — — — — — 24. Tam tikras gama-globulino kiekis nulemia antivirusinį. 316 Bičių pienelio sudėtis (proc. 3. Skalavimas gydo virusines galvos srities ligas. Pikio van­ dens tirpalu skalaujant gerklę gydomas uždegimas. Gydomąją medaus vertę nulemia: 1. miško medus. Medus stimuliuoja širdies raumenis. 5. saugo kepenis. Žiedadulkių ir bičių pienelio kiekis meduje. Dešimtys vertingų medžiagų yra žiedadulkėse. sunaikinantis mikroorganizmus. nepaisant jų homeopatinės dozės. cinamono rūgšties. Pikį bitės renka 10—16 valandų.35 —15. Mokslininkų (S. Jau rastas bičių seilių liaukų sekretas. jis bičių surenkamas iš me­ džių pumpurų: tuopų. Pavyzdžiui. bičių pienelyje buvo aptikta B v B 2 . 4. jis kokybiškas. kad meduje išsau­ gomos gydomosios augalų. Inkstų ligomis sergant geriausiai tinka kaštonų. B 12 . biostimuliatorių. at­ likę specialius tyrimus.38 0. tik atsi­ žvelkite į savo došas. prie kurio prisitvirti­ na visos veikliosios ląstelės. Vienas litras medaus sveria apie 1420 gramų. padarė Ch. Meduje yra beveik visi mikroelementai. arba propolis. Bičių pikio kilmė dvejopa: tai yra dervinga pirminio žieda­ dulkių virškinimo liekana ir. Pikis saugo bičių šeimą nuo virusų ir bakterijų. pievų žiedų ir vaisinių augalų medus. L. dervų ir balzamų. Kolage­ nas — jungiamasis organizmo junginys. Nuo šito audinio kokybės labiau­ siai priklauso mūsų sveikata ir ilgas amžius. bičių pienelio ypatingų savybių dėka bi­ tės motinėlės gyvenimas 65 kartus ilgesnis negu paprastos bi­ tės.5 4. iš kurių jis surinktas. Bičių pikio dervose ir balzamuose yra cina­ mono spirito. Priešbakterinės medaus savybės paaiškinamos tuo. rauginių medžiagų. Tai augalinės kilmės produktas. graikiškai reiškia „prieš miestą". B g . B 3 . kurio dėka įvyksta gliukozės oksida­ cija ir gaunama gliukurono rūgštis bei tuo pat metu išsiski­ riantis vandenilio peroksidas. antra. 30 proc. H vitaminų.34 — 11. susirgus virškinimo sistemos ligomis — stepių medus. Cukrus — pasisavinamas be išankstinio apdirbimo. 2. 5 proc. Tai jaunų. Mladenovo) nustatyta. Aukštesnėje nei 40°C temperatūroje medus savo savybes praranda. Labai slopina infekci­ jas.67 Pelenai Dekstrozė Sacharozė Eteriniai ekstraktai — 2.58 30. apsaugo nuo uždegimų skran­ džio ir žarnyno gleivinę. lais­ vina vidurius ir varo šlapimą. Konecho. alksnių ir kitų. 2. raudonėlio. teikiantis mums energiją ir ilgaamžiškumą. sunegalavus širdžiai — levandos. vaško. BIČIŲ PIENELIS. B c . eterinių aliejų. nukleino rūgščių — PHK ir DNK. Šiuose komponentuose yra daug vitaminų ir mikroelementų.62 0. 10 proc. Tai derva. Ilgai laikant prastėja me­ daus kokybė — sumažėja jo fermentų aktyvumas.

kis gali didinti kraujo serumo komplementinį aktyvumą ir gama-globulinų kiekį. Anesteziologinės bičių pikio savybės nenu­ sileidžia kokainui ir novokainui. Pikis, dedamas po truputį Į maistą, labai gerai gydo šlapimo takų ligas, balansuoja hormo­ nų veiklą. Vartojamas sergant lėtinėmis skrandžio ligomis ir inkstų uždegimu. Štai įdomus bičių pikio vartojimo pavyzdys. Vienas ligonis po operacijos vartojo bičių pikį ir priaugo 20 kilogramų. Po pus­ mečio jį vartoti liovėsi. Po 7—8 mėnesių vėl susirgo — pikty­ binis kasos uždegimas. Gydymas buvo bevaisis. Vėl ėmė vartoti bičių pikį. Sveikata pagerėjo. Dabar valgo ir geria viską. Pro­ filaktikai kasdien su maistu suvartoja pusę šaukštelio bičių pi­ kio. Iš karto matyti, kad šis ligonis bičių pikiu ėmė sėkmingai stimuliuoti nusilpusią Pita došą, atsakingą už virškinimą. Vartojimo būdas. Bičių pikis yra nekenksminga, bet labai stipriai veikianti medžiaga. Pernelyg didelės dozės gali suer­ zinti burnos ertmę. Todėl geriau prie jo prisipratinti palaips­ niui per 3—4 dienas. Kasdien galima suvartoti 1—3 gramus, kuo geriau sukramtysite, tuo geresnis ir greitesnis bus rezul­ tatas. Labai svarbu, kad sulaukę norimo efekto nuo pikio atprastume taip pat palaipsniui — per 8—14 dienų. Kasdien su maistu suvartojant po 5—10 gramų pikio, gali­ ma išsigydyti šlapimo takų, inkstų, dubens, prostatos, genita­ lijų uždegimus. Gydant parodontozę, bičių pikio milteliai vartojami nakčiai. 4. ŽIEDADULKĖS. Tai labai vertingas maisto priedas, ap­ rūpinantis organizmą natūraliais vitaminais ir mineraliniais elementais. Cheminė žiedadulkių sudėtis (proc.) (Pagal Luvo ir Kajasą) Vanduo Atstatomas cukrus Neatstatomos druskos Riebalai Baltymai Amino rūgštys
318

Pelenai Vitaminai Antibiotikai Augimo faktoriai

— — — —

1—7 visų grupių yra yra

Žiedadulkėse esančios amino rūgštys (proc.) Argininas Histidinas Izoleicinas Leicinas Lizinas Metioninas Fenilalaninas Treoninas Triptofanas Valinas — 4,4—5,7 — — — — — — — 2,0—3,5 4,5—5,8 6,7—5,8 5,9—7,0 1,7-2,4 3,7—4,4 2,3-4,0 1,2—1,6

— 5,5—6,0

Žiedadulkėse aptinkami vitaminai ir hormonai (mkg) Tiaminas Riboflavinas Miocinas Piridoksinas Pantoteno rūgštis Biotinas Folinė rūgštis Latoflavinas A vitaminas B2 vitaminas C vitaminas D vitaminas E vitaminas Igozitolas — — — — — — — — — — — — — — 5,75—10,8 16,3—19,2 98—210 0—9 3—51 0,1—0,25 3,4—6,8 0,2—1,7 karotinoidai 16,3—19,2 152—640 0,2—0,6 0,1—0,32 30—40

— 3 --4 — 20-- 4 0 — 0 --20 — 1--20 — 11-- 3 5 — 10-- 4 5

Tyrinėtojas Gregorianas su savo bendradarbiais nustatė, kad žiedadulkėse yra 27 elementai: natris, kalis, nikelis, tita319

nas, vanadis, chromas, fosforas, cirkonis, berilis, boras, cinkas, švinas, sidabras, arsenas, alavas, galis, stroncis, baris, uranas, silicis, aliuminis, magnis, manganas, molibdenas, varis, kalcis, geležis. Dažniausiai žiedadulkių skonis kartus (stimuliuoja Vata došą). ^ Žiedadulkių poveikis žmogaus organizmui: a) reguliuoja vidurių užkietėjimą arba viduriavimą; b) anemijos atveju greitai padidina hemoglobino kiekį; c) greitai priaugina svorio ir padeda pasveikti; d) turi antibakterinių savybių ir labai naudingas gydant kolitus su žarnyno floros anomalijomis; e) teigiamai veikia nervų sistemą, ypač padeda apėmus dep­ resijai arba nemigai; svarbi euforinė priemonė. Dozės dydis priklauso nuo ligonių ir sveikų žmonių savijau­ tos. Rekomenduojama nuo 2,5 g iki 20 gramų (ypatingesniais atvejais) per dieną.

Šutinti grudai Imkite bet kokius sveikus grūdus (dažniausiai vartojami kvie­ čiai). Stiklinę švariai nuplautų grūdų suberti į termosą, užpilti 3—4 stiklinėm verdančio vandens (geriau distiliuoto) ir palai­ kyti 3—4 valandas. Paskui vandenį nupilti, grūdus suberti į lėkštę, įdėti pagal skonį sviesto, medaus arba kokių tik nori prieskonių ir valgyti po salotų. Šis patiekalas labai naudingas žmonėms su vyraujančia Va­ ta doša. Jei neturite termoso, visa tai galite atlikti paprasčiausiame stiklainyje. Tik kuo geriau jį apvyniokite ir įkiškite į celofaninį maišelį. Šis gaminimo būdas nereikalauja ypatingų pastangų. Jei ryte valgyti nenorite, pasiimkite stiklainiuką ir valgykite dar­ be, kai išalksite. Mirkyti kviečių grūdai

IV. GRŪDŲ PARUOŠIMAS Įvairių kruopų košių virimo bendros taisyklės yra tokios: kruo­ pas 2—3 vai. užmerkti. Paskui vandenį nupilti ir kruopas virti tik vandenyje. Užvirinti, nukelti nuo ugnies ir šiltai apvynioti, kad šustų. Paskui įdėti pagal skonį sviesto, pasaldinti arba pa­ sūdyti, nors tai nerekomenduojama. Galima košes virti žolių nuoviruose, tai suteiks joms pikan­ tišką skonį bei gydomąsias savybes. Tada kruopas reikėtų mir­ kyti 12 valandų. Paskui drobiniame maišelyje (nebūtinai) užplikinti žoles, vandenį nuo kruopų nupilti ir jas užpilti nuovi­ ru. Kai užverda, puodą šiltai apvynioti ir palaikyti. Paskui įdė­ ti sviesto ar ko kito pagal skonį. Kai košė paruošta, galima keptuvėje paspirginti svogūnų, morkų ar kokį kitą padažą. Svogūnai kepinami tol, kol išnyks jų kartumas. Padažams vartojamas augalinis aliejus. Kai pada­ žas paruoštas, į keptuvę suberti košę ir viską gerai išmaišyti. Padažo gali būti daug. Truputį palaikius, košę valgyti šiltą. Labai naudinga asmenims su pernelyg aktyvia Vata doša.
320

Grūdus nuplauti ir užpilti šaltu vandeniu, kad būtų apsemti. Po 24 valandų vandenį nupilti, o grūdus laikyti šaldytuve. Ši­ taip paruoštus grūdus galima vartoti 3—4 dienas. Prieš val­ gant juos galima truputį pašildyti, pridėti tų pačių priedų, kaip ir į šutintus. Kitas būdas. Grūdus užpilti šaltu vandeniu ir laikyti tik per naktį. Ryte galima valgyti. Šitaip paruošti kviečių grūdai rekomenduojami suaugu­ siems ir vaikams su sveikais dantimis. Tokie grūdai pažadina skonio nervus, padeda susidaryti seilėms. Stimuliuoja visą virš­ kinimo sistemą ir skatina tuštinimąsi, sunaikina nuodus bei bakterijas žarnose. Daiginti kviečių grūdai Kviečių grūdus nuplauti ir suberti į lėkštę, kurios dugne pa­ tiesta šiltu vandeniu sudrėkinta drobelė. Iš viršaus grūdus pri­ dengti tokia pat šlapia audinio skiautele. Lėkštę palikti 22— 23°C temperatūroje, kartkartėm suvilgant viršutinę drobelę, kol
321

grudai sudigs*. Didžiausia biologinė grūdo vertė, kai daigelis prasikala 1—1,5 mm. Daigintuose grūduose daug vitaminų, ypač B grupės ir E, fermentų, mikroelementų (luobelėje), be to, virškinant kviečių baltymus susidaro ypatingos medžiagos — endorfinai, būtini visoms žmogaus kūno ląstelėms ir psichikos stiprinimui. Štai gydytojos, jogos filosofijos pasekėjos ponios Šmit pra­ nešimo ištrauka: „20 metų trukęs didžiulis eksperimentinis dar­ bas visiškai patvirtina stimuliuojantį daigintų kviečių poveikį bet kokio amžiaus žmogaus organizmo koordinacijai, gyvybiš­ kai svarbių procesų reguliavimui ir atstatymui, optimaliai me­ džiagų apykaitai ir nervų sistemos stabilizavimui. Tai tikras gyvybės eliksyras". Racioną papildžius daigintais grūdais, daugybės rimtų ligų gydymo eiga daugeliu atvejų pralenkė visus lūkesčius (be to, pagerėjo regėjimo aiškumas, judesių koordinacija, galvos plau­ kų spalva ir tankumas, sutvirtėjo dantys ir kt.). Kiek teko pastebėti, bet kokio amžiaus žmonių sveikata jau po 1—2 savaičių aiškiai pagerėjo, o vėliau jie pasveiko. Žmonės, vartoję daigintus grūdus, tapo atsparūs peršalimo ligoms. Įdomu pastebėti paralelę su Vladimiro Lagovskio straips­ niu „Anapus Gagulos paslapties" (žurnalas „Gamta ir žmogus", Nr. 3, 1989). Ten kalbama apie atnaujinančią medžiagą — gy­ vūnų gemalines ląsteles, kurios perkeliamos į žmogaus orga­ nizmą operuojant. Mes į savo organizmą augalines gemalines ląsteles perkeliame natūraliai — valgydami. Abiem atvejais efektas akivaizdus. Daiginti grūdai pasidaro minkšti, lyg būtų šutinti. Juose esantis krakmolas pavirsta salykliniu cukrumi, o tai — visos virškinimo grandies palengvinimas (juk krakmolą iš pradžių turime perdirbti į cukrų). Todėl daigintos sėklos — pačios tin­ kamiausios virškinimui, turi daug gydomųjų galių. Ypač reko­ menduojama tiems, kam sumažėjęs seilių išsiskyrimas. Daigin­ ti kviečių grūdai — stipriausi Kapcha došos stimuliuotojai. Štai dar keletas daigintų grūdų receptų. Tokie patiekalai turi ypač daug gydomųjų savybių.
* Šitaip daiginami ir visi kiti grudai: kukurūzų, rugių ir kt.

Gydomąsias košes ir kisielius reikia gaminti taip: 12—24 vai. prieš gaminant patiekalą grūdus pastatyti šiltai, kad su­ dygtų (vienam žmogui imti 50—100 g sausų grūdų). Paskui perplauti ir sumalti mėsmale. Įdėti pagal skonį medaus, svies­ to ir įvairių prieskonių. Priklausomai nuo to, kiek atmieši, bus košė ar kisielius. Virinti nei košės, nei kisieliaus negalima. Kviečių ir kitų augalų mišinys Turiu sukūręs kviečių bei kitų augalų gydomojo mišinio recep­ tą. 1. Daigintus grūdus sumalti mėsmale; sumalti šviežias mor­ kas (galima panaudoti sulčiaspaudės išspaudas), burokėlius, sa­ liero, kiaulpienės, pastarnoko, petražolės ar kito valgomo kul­ tūrinio bei laukinio augalo šaknį. Visa tai gerai sumaišyti, pri­ dėti truputį konservanto — medaus. Mišinio skonis gali būti labai įvairus — nelygu kokie kom­ ponentai. Tai leidžia pasirinktinai veikti tą ar kitą došą. Keis­ dami augalus ir parinkdami juos pagal poreikius, galite tikslin­ gai gydyti įvairius negalavimus, kol jie išnyks. Pavyzdžiui, mal­ tus daigintus kviečių grūdus vartojant su kiaulpienės šaknimi ir lapais, galima greitai susigrąžinti fizinių krūvių išsekintas jėgas, tonizuoti visą organizmą. Sumaišę petražoles, morkas ir grūdus išgydysite inkstus. Ypač toks mišinys naudingas žiemą ir ankstyvą pavasarį. Tada į sumaltus daigintus grūdus pra­ vartu įmaišyti mirkytų džiovintų vaisių: abrikosų, obuolių, kriaušių, razinų, taip pat ir morkų, burokėlių bei kokių nors žalumynų. Skonis labai savitas. Toks mišinys yra sotus. Dau­ gumai žmonių pakanka 3—5 šaukštų. 2. Mišinys ruošiamas taip pat, tik vietoj medaus imkite alie­ jų. Aliejus rekomenduojamas gaminant nesaldžius mišinius. Šiuo atveju vartojamos karčios ir gaižios žolės. Abiejų rūšių mišinius galima pasigaminti kartą per savaitę ir valgyti, kai tik užsimanysite. Savo gydomųjų savybių tokie mišiniai nepraranda vieną dvi savaites. Aš imdavau šio mišinio į darbą ir pusryčiavau, pietavau, kai tik atsirasdavo apetitas. Stebėdamas kitus ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad page­ rėja virškinimas, žarnyno evakuacinė funkcija, padidėja dar­ bingumas ir pajėgumas.
323

322

nelygu sezonas ir sveikata. gaunamų su šakniavaisiais (burokėliais. beržų ir aviečių lapų (ga­ lima ir kitokių). tai ir požiūris į jas turi būti ypatingas. Skanios salotos sutaisomos iš tik ką supjaustytų šviežių kopūstų. skoniu primenantis juoduosius ikrus. Visa tai perplaukite ir su­ malkite mėsmale. Žiemą tokią pastą galima gaminti iš džiovintų žolių. Riešutus sumalti arba sugrūsti mediniame inde. įpylus citrinos sulčių (galima vartoti citrinos rūgštį). struktūrizuoto vandens. kitus 3—6 mėnesius. Visas žoles sumaišyti su medumi. pigmentų. Šaukštelis tokios pastos prieš valgį aprūpins jus visai parai mikroelementais ir vitaminais.V. o užsukus dangteliu ir ilgiau. gaunamų su lapais (petražolė­ mis. turin­ čius po virškinimo vieną skonį. salotoms galima imti bet kokias daržoves. Kuo daugiau. fermentų. Jose daug mikroelemen­ tų. Kadangi salotos yra mūsų pagrindinis būtinas patiekalas. Pir­ muoju sveikimo etapu. tuo geriau. Įpilti saulėgrąžų aliejaus. Tirštą mi­ šinį reikės atmiešti obuolių sultimis. Beriama paprasčiausių kvietinių miltų (kaip jungia­ mosios medžiagos) ir kepami paplotėliai ar sklindžiai. Stenki­ tės. gysločio lapų. įberti supjaustytų žalumynų ir paduoti į stalą. šalpusnių. nes jos nuo sąlyčio su oru genda. Žolės smulkiai sutrupinamos. Visas aukščiau išvardytas žoles sumaišyti su saulėgrąžų aliejumi arba korėjietišku padažu. Saldi pasta. reikia parinkti daržo­ ves atsižvelgiant į Jin—Jan santykį. pasirinkti tinkamas dar­ žoves došoms sureguliuoti. 3 šaukštai obuolių sulčių. Pabarsčius juos druska. paskui sutrinamos. gaunamų su vaisiais (agurkais. ląstelienos ir chlorofilų. Pridėkite kelias ievos šakeles (ji suteikia migdolų kvapą). DARŽOVIŲ PATIEKALAI Laukinių valgomųjų žolių pasta Imkite žolių: dilgėlių. reikia gerai sugniaužyti ranka. Salotos — pagrindinės natūralių maistinių 324 medžiagų tiekėjos. morkomis. Tai gardus patiekalas. Antruoju etapu. Žolių miltų sklindžiai Valgomosios žolės išdžiovinamos. lapų ir vaisių salotas. paskui sumaišomos su medumi arba aliejumi. kad tinkamai būtų stimu­ liuojamos Jin ir Jan funkcijos bei jų pusiausvyra organizme. pasitelkus skonio pojūčius. į salotas maišykite augalus. takažolių. Jei į salotas primaišysite dar­ žovių su skirtingais antriniais skoniais. Dabar pakalbėkime apie išmintingą salotų vartojimą. Šią pastą galima derinti su svogūnais. rasakilos. Nereikia per daug smulkinti daržovių. kopūstais). 325 . pomidorais). vitaminų. Todėl vartojamos daug šarminių elementų ir struktūrizuoto vandens turinčios daržovės. Visa tai užtepti ant duonos su sviestu. sudrėkinamos (pageidautina distiliuo­ tu vandeniu. kad būtų lyg miltai. salie­ rais). Tai sėkmingai atlikus. 1 šaukštas aliejaus. Atminkite: norėdami sti­ muliuoti vieną silpną došą. kitais žalumynais ir vartoti sumuštiniams. Tokios salotos vadinamos „triadomis". liepos žiedų. Majonezas su obuolių sultimis 1 šaukštas grūstų graikiškų riešutų. Tokia pasta šaldytuve gali stovėti mėnesį. 2—3 mėnesius. „Juodieji ikrai" Sausus jūros kopūstus užpilti vandeniu. kiaulpienių. kad išbrinktų. Į tokią rie­ bią vientisą košę įpilti augalinio aliejaus ir maišyti. Dabar pakalbėkime apie salotų pagardus. jūsų skonio pojūčiai truputį pasikeičia. Pagrindinė šio etapo užduotis — organiz­ mo šarminimas ir reikalingos mikrofloros formavimas. VAISIŲ. būtinai valgykime augalų šaknų. stimuliavimo nebus. Salotų gaminimas Pageidautina salotas gaminti pagal sezoną. kad į vandenį pereitų daugiau medžiagų). Toliau. dobilų. dėti pakepintų svogūnų ir labai smulkiai sutarkuoto česnako. Kad visiškai patenkintume organizmo po­ reikius. kad sveikata nuolat būtų tvirta. Sūri pasta.

Pagardinti sutarkuotu česnaku ir supjaustytais petražolių lapeliais. Aliejų. citrinų sulčių. Tada į skystą košelę supilti pomidorų ty­ rę ir tarkuotą svogūną. Patiekti pusryčiams. Gerai išsukti aliejų. 2 šaukštai citrinų sulčių. 0. citri­ nos sultimis. 2 skiltelės česnako. 327 . 1. 1 šaukštas aliejaus. Gerai sunokusius pomidorus nuplauti. medų. nulupti ir sutarkuo­ ti arba išplakti mikseriu. Gaminama taip pat. iš pradžių po lašą. po vieną šaukštą citrinų sulčių ir tarkuotų svogūnų. t. Į riebią vienti* Citrinų sultis galima pakeisti spanguolių sultimis.11 aliejaus.Majonezas su obuolių ir citrinų sultimis 1 šaukštas maltų graikiškų riešutų. Varškę gerai išsukti mediniu šaukštu. sultis ir medų sumaišyti. Šiuo padažu tinka pagardinti žalias salotas. 1 šaukštas aliejaus. 1 arbatinis šaukštelis medaus. 2—3 šaukštai grietinės (arba rūgusio pieno). sultis ir svogūną. po 1 šaukštą pomidorų tyrės. Berti krapus (juos galima pakeisti saliero. 1 šaukšto smulkiai tarkuotų svogūnų. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir smulkiai supjaustytų krapų šakelių. Salotų padažas su krapais 2 šaukštai aliejaus. Riešutinis salotų padažas I variantas: 4 šaukštai maltų riešutų. citrinos sulčių. 1 šaukštas citrinų sulčių*. Pagardinti pipiru ir svo­ gūnu. citrinų sultis ir medų sumaišyti. 326 Salotų padažas su citrinų sultimis 2 šaukštai aliejaus. papuošti juos raudonojo pipiro ir agurko griežinėliais. 1 šaukš­ tas pieno. Riešutus sumalti. 50 g varš­ kės. Šiuo padažu užpilti salotas. Pomidorų padažas salotoms 150 g pomidorų. 0. Saldus salotų padažas su citrinų sultimis 3 šaukštai aliejaus. tarkuotos citrinos žievės. Majonezas su saulėgrąžų sėklomis 6 porcijoms reikės: 100 g išgliaudytų saulėgrąžų sėklų. Ilgai šį mišinį maišyti. medumi bei tarkuotu svogūnu. po truputį supilant aliejų ir pieną. Į vientisą masę supilti iš trynio ir aliejaus pagamintą majonezą. Sumaišyti su išplakta grietine. 2 skiltelės česnako. po vieną arbatinį šaukštelį medaus ir supjaustytų petražolių lapelių. migdolų. kuo nors rūgščiu. 1 šaukštas citrinos sulčių. Varškę trinti mediniu šaukštu. Majonezas su varške 6 porcijoms reikės: 1 kiaušinio trynio. truputis malto saldaus raudonojo pipiro. lazdynų). sugrūsti mediniame inde.y. peletrūno lapeliais. o paskui plona srovele supilti aliejų. petražolių.5 šaukšto aliejaus. petražolės lapeliais. Pagardinti jį citrinos sultimis ir tarkuota žieve. tarkuoto svogūno. Išgliaudytas saulėgrąžas sumalti ir grūsti mediniame arba porcelianiniame inde. 1 šaukštas citrinų sulčių. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir tarkuoto svogūno. Berti supjaustytas petražoles. 2 šaukštai obuolių sulčių. Šiuo majonezu galima tepti duoną sumuštiniams. Majonezas su citrinų sultimis 1 šaukštas maltų riešutų (graikiškų. porais ir kitomis priesko­ ninėmis daržovėmis). malto raudonojo pi­ piro (saldaus). Gaminamas taip pat. Aliejų. kaip ir majonezas su obuolių sultimis. citrinos rūgštimi.1 1 aliejaus. Majonezas iš varškės 100 g varškės. 1 šaukštas citrinų sulčių. Majonezas turi būti tirštas.

Pabandykite pasidaryti padažą ir majonezą pa­ tys — kurkite! Adžika 5 dalys saldžiųjų pipirų. Labai skanu užsitepti šio padažo ant šviežių daržovių skil­ telių. salierų. Tokį padažą supilkite į patroškintas morkas. 1—2 šaukštai medaus. Grietinę išplakti. 30 įvairių prieskonių (petražolių. salierų lapelių. 328 Aliejų. raudonųjų pipirų. česnakų. 5 dalys aliejaus. Arakeliano duona 1 kg antros rūšies miltų. 1 šaukštas citrinų sulčių. Prieskonius parinkti pagal skonį ir smulkiai sukapoti ar sugrūsti. 1 šaukštelis tarkuotų krienų. Miltiniai padažai Pakepinkite miltus. me­ daus. 1 dalis česnakų. sumaišyto su citrinų sultimis. salie­ rų. suberti žalumynus. čiobrelių. Atmiešti grietine. Dėti medaus. II variantas: po 1 šaukštą grūstų graikiškų riešutų. alie­ jaus ir citrinų sulčių.są košelę įtarkuoti česnaką. Nuskustą morką sutarkuoti smulkia tarka. į ją supilti citrinų sultis ir aliejų. kol suskys­ tės. 1 stiklinė vandens. petražolių. išspaustos iš 60 g rūgščių obuolių arba aivų. salierų ir kt. Viską susmulkinti.). 5 dalys pomidorų. aguročius ar burokė­ lius. praskiesti vandeniu. 1 šaukšto medaus ir 1 šaukš­ to aliejaus. 1—2 šaukštai medaus. po 1 šaukštą citrinų sulčių. ir krienų. Viską sumaišykite. (Jei vartosite saliero lapelius. 100 g augalinio aliejaus. Supilti į juos rūgščias sultis ir suberti maltus riešu­ tus. Jei masė per tiršta. Riešutus sumalti ir grūsti medinėje ar porceliano grūstuvė­ je. labai tinka kopūstų ir morkų salotoms. Tada daržovės būna labai gardžios. 60 g gliau­ dytų graikiškų riešutų. Triados padažas Vienai porcijai reikės vieno trynio. užvirinti ir užsukti stiklainiuose. kmynų). Iš šios tešlos padaryti paplotėlį ir 329 . kad padažas būtų norimo tirštumo. VI. grietinės. citrinų sultis ir medų gerai išplakti. Į riebią košelę po truputį supilti citrinų sultis.) Padažas su prieskoniais Sultys. kad būtų auksinės spalvos. išsukti ir pagardinti citrinų sulti­ mis. 100 g me­ daus. Atskirai saulė­ grąžų aliejuje pakepinkite svogūnus. Taigi gardinkite salotas padažais bei majonezais ir valgyki­ te į sveikatą. pagardinimui po 2 šaukštus žalumynų (svogū­ nų laiškų. 1 dalis karčiųjų pipirų. Grietininis salotų padažas 100 g grietinės. o paskui ir aliejų. juos labai smulkiai supjaustykite ir nedidelėje grūstuvėje grūskite tol. krapų. Į medų nuolat maišant supilti citrinų sultis. Salotų padažas su medumi 1 šaukštas citrinų sulčių. Suberti tarkuo­ tą salierą. Morkų padažas su krienais 100 g morkų. Padažas su salierais 2 šaukštai augalinio aliejaus. Viską geraai išmaišius pilti ant salotų. Jei padažas per rūgštus. Šio padažo skonis ypatingas. krapų. ARAKELIANAS 1. PATIEKALAI. KURIUOS REKOMENDUOJA S. įpilkite šaukštelį aliejaus.

Daigintus kviečių grūdus su ne ilgesniais kaip 1—2 mm daigeliais ir citriną sumalti mėsmale. sumaišyti su grikių mil­ tais. daug jėgų suteikiantis kokteilis. Citrinos rūgštis. 2 gramai medaus ir 2 mililitrai vandens. ypač badaujant.4 ml mėtų antpilo. Organizmui iš karto gaunant citrinos rūgšties. Visos ląstelės tokioje duo­ noje išlieka gyvos. 4. Medaus ir citrinos derinys — gerai žinoma liaudies medicinos priemonė. Tai yra. žalumynų. Fiziologinis kiekvieno sudėtinio komponento vaidmuo yra toks: Citrinos rūgštis — vienintelė rūgštis. apie jokį badavimą negali būti ir kalbos — jūs gaunate kuo puikiausio maisto. vanilės ir gerai išplakti. yra pagrindinis sveikatos. Vandenį geriau vartokite ištirpintą — bus didesnis efektas. O iš visų nepa­ keičiamų amino rūgščių tik trys turi neigiamą krūvį — tai ami­ no citrininės rūgšties ypatingos vertės organizmui esmė. 3. jėgas. česnako. ridikų. jungdamasi su aminais. turinti šarminių savybių.1 ml citrinų sulčių. Arakelianas pataria į vandenį įdėti truputį sodos (3 lit­ rams — 1 g). gausiai išskiriantis mums taip pat reikalingą an­ glies dioksidą. organizme susijun­ gianti su kalciu. Jei neturite citrinos rūgšties. 80 kg ir badaujate 3 dienas. galite vartoti citriną. agurkų. imkite atitinkamai 0. Tai labai gardus. Į erškėtuogių sultis pripjaustę svogūnų. turinčią neigiamą elektros krūvį. 0. S.01 mililitro mėtų antpilo. pridėkite rie­ šutų. Arakeliano nuomo­ nę apie „žalią" maistą. maitinimas tampa labai efektyvus. Tai yra. Žmogaus kūno svorio 1 kilogramui imama 0. apie 60 proc. citrinos rūgšties. o paprasčiausiai imti 3 citrinų sultis arba 1 arbatinį šaukštelį citrinos rūgšties. atsparumą. Tada nereikia paisyti savo svorio. 250 g bičių medaus. Jei sveriate. rūgštis „dega" ir išskiria energiją. Iš vai­ siaus išspaustose sultyse yra 10 proc. Citrinos rūgšties kalcis — unikali gyvybiškai svarbi druska. Susijungdama su ATF. gerina visų organų dar­ bą. aliejaus ir padarykite kot­ letą. 2. 80 g medaus ir 80 ml vandens. šis pro­ duktas suderina visas tris došas — todėl toks didelis jo gydo­ masis efektas. 331 . be to. Galima šį preparatą vartoti ne tik badaujant — po 30 g per dieną. Preparatas nuo stresų Tai ypatingas maisto priedas. svogūno. Tai sotus pyragas. Jai tirpstant išsiskiria fosforas ir kalcis. Jis rašo: „Maistas iš žalių vaisių ir dar­ žovių stimuliuoja medžiagų apykaitą.4 g citrinos rūgšties. 330 Apie medų mes jau žinome. susikaupiantis kauluose. stabilizuoja imunines sistemas. Povei­ kio mechanizmas toks: medus stimuliuoja došą Kapcha. 1 kilogramui kūno svorio 6 dienoms jums reikės 0. Mėsmale sumalkite mirkytų lęšių ir žirnių. Tokia duona yra be mielių. sudėti į lėkštę ir užpilti sluoksniu rūgščių tarkuotų obuo­ lių. stimuliuojantis došą Vata. pavyz­ džiui. Citrinos rūgštis turi dar vieną būdingą savybę — ji yra maisto virškinimo proceso galutinis rezultatas. Štai dar keletas originalių Sureno Avakovičiaus patiekalų: 1. didina iš­ tvermę. krapų. fosforo ir kalcio — gyvybiškai būtinų medžia­ gų — per organizmą pereina tranzitu.džiovinti orkaitėje 45—48 °C temperatūroje. Tikriausiai jums būtų įdomu sužinoti S. morkų. Avižines kruopas atmiešti medumi pasaldytu vandeniu. sudaro aminocitrininę rūgštį. ji panaši į armėnų lavašą. Duoną reikia suvynioti į celofaną ir laikyti šaldytuve. Soda su citrinos rūgštimi — populiarus putojan­ tis gėrimas. 0. o mėta — došą Vata. Padalinkite tai į 3 dalis ir suvalgykite po vieną dalį kartą per dieną. ilgos jaunystės veiksnys". Taigi jei geriate medaus tirpalą su citrinos rūgštimi. įpilti aliejaus. petražolių. kopūstų. turėsite labai vertingą šiu­ pinį. Mėta — įdomus augalas. pašalina iš organizmo kenksmingas medžiagas. 2. teigiamai veikiantis visą organiz­ mą. 1 arbatinį šaukštelį pipirmėtės antpilo (par­ duodamas vaistinėse) ir 1 1 ištirpinto vandens. citri­ nos rūgštis — došą Pita.01 gramo cit­ rinos rūgšties. nereikia virškinti. Maitinantis įpras­ tai. Tai 6 dienų norma.

Todėl sunormalizavę mitybą mes normalizuojame ir visas antrines funkcijas. M. Šioje knygoje aš sten­ giausi išsiaiškinti tuos pagrindinius dalykus. Joirišas M. Tai keičia mūsų protavimą. Samsonovas M.. Gydymas maistu. 5. kuo mažiau perdirbtas ir individualiai parinktas.. 20. 1988 14. šviežias augalinis maistas. Gyvasis vanduo. Rytų refleksoterapijos tradiciniai ir šiuo­ laikiniai aspektai. Kur cinas I. Akupunktūros vadovas. Orlovą Ž. 22... ką ir kaip valgome. 1976. natūralių struktūrų. Viskas apie daržoves. Picchelauris G.. 1991. M. M. remiantis bioe­ nergetika. padeda palaikyti visus tris organizmo procesus — homeostazę. turintis daug bioplazmos (odžas).. 19... Todėl išvada viena­ reikšmė: tinkama mityba padės išsaugoti puikią sveikatą. 18. Andrejevas J. 1982. nepriklau­ somai nuo jo valios. Mitybos funkcija iš visų žinomų funkcijų yra seniausia. Agadžanian N. kūrybingą gyvenimą. Mikulinas A. 6. Enterininė (žarnų hormoninė) sistema.BAIGIAMASIS ŽODIS Mano nagrinėta tema yra neišsemiama. Žarnų sienelių virškinimo fiziologija ir pa­ tologija. 1978. Nuostabių išlydžių pasaulyje. 9. 13. D . 4. Mitybos higiena. Ir. M. M. 1987. 1982. 1978. 11. M. 17. teisingai vartojamas ir derinamas. Auk iki šimto metų. Ajurveda. 1986. Bachmanas G. judėjimo ir protavimo. 2. Pokrovskis A. 1982. M. Priklausomai nuo to.. Didysis biologinis laikrodis. ilgą. 1981... Dietologijos žinynas. Petrovskis K. 23.. 1914. 8. Bregas P Badavimo stebuklas. 1985 10. M. Gydomoji fauna. Kirlianas V. Virškinimo fiziologija. M. 1992. Dilmanas V. Bitės — žmogui. 1977. LITERATURA 1. Vilenčikas M. Trys sveikatos banginiai. Z.. 1964.. 1979. Bircheris-Beneris M. homeorezę ir homeomorfozę — paties aukščiausio lygio. Korpačiovas V. Aktyvus ilgaamžiškumas. Kirlianas S. M. 1954 16. Ugoliovas A. 1975. mūsų organizme vyksta antrinės funkcijos: kraujotakos ir kvėpavi­ mo. M. 1993. 1914. Biologiniai senėjimo ir ilgaamžiškumo pa­ grindai.. M. Rusų liaudies gydymo knyga. 21. 7. kaip galima su­ prasti iš šios knygos. Katkovas A.. Voichaniovas V. Musų organizmo rezervai. M. Kurioniovas P. 333 .. Gavrilovas L. 3. Ugoliovas A. Ar gali žmogus gyventi ilgiau? L. M. Čia aprašyti virškinimo ir maisto sąveikos su organizmu mechanizmai kiekviename žmoguje veikia savaime.. kurie svarbūs vi­ siems. 15. socialinį aktyvumą. 1989. cha­ rakterį. Armstrongas Dž. 12. Vidinė organizmo terpė taip pat visų pirma priklauso nuo maisto kiekybės ir kokybės. atsižvelgiant į metų laiką ir žmogaus došas.. M. Luvsanas G. 1967.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful