UDK 615.85 Ma 259

AUTORIAUS ŽODIS Dauguma žmonių nori, kad juos išgydytų ki­ ti, kad tai būtų atlikta kokiu nors instrumen­ tu. Jie nepripažįsta savo kaltės ir nesisten­ gia surasti savo klaidos, kuri yra jų nelaimės priežastis. Genadijus Malachovas Ma259 Organizmo valymas ir tinkama mityba / Vertimas iš rusų kalbos Nijolė Blaževičiūtė, Nijolė Žukauskie­ nė. V.: Algarvė, 1998.— 334 p. ISBN 9986-856-06-X Knygoje pateiktos rekomendacijos, kaip gydyti žmogaus organizmą netradiciniais metodais, be vaistų, taip pat chatcha-jogos elementai, padedantys kaupti apsaugines or­ ganizmo jėgas, įveikti įvairius negalavimus. Yra receptų, skirtų organizmo išvalymui, kad neliktų irimo produktų, slopinančių gyvybines galias. Knyga skirta plačiam skaitytojų ratui. Autorius neleidžia panaudoti šios knygos medžiagos ki­ tiems leidiniams. Tai veikalas, kurį būtina pateikti skai­ tytojui visą. UDK 615.85 Z. Ozava Negavęs pagalbos iš kitų žmonių, pradėjau pats ieškoti savo pablogėjusios savijautos priežasties. Iš pradžių skaičiau popu­ liarią literatūrą sveikatos klausimais, o po to — specialią-mokslinę. Palaipsniui man atsivėrė stebuklingas Gydomosios galios pasaulis. Padrikų žinių painiavoje išryškėjo būdai, dėsniai, ku­ rių būtina nepažeisti ir kurie negailestingai baudžia jų nepai­ sančius. Atmetęs tai, kas nereikalinga, klaidinga, pradėjau laikytis šių dėsnių, šių būdų, rekomendavau juos kitiems žmonėms. Ste­ bėjau, kaip tai daro tie, kurie jau pasiekė puikių rezultatų gy­ dydami savo organizmą. Per tą laiką susidūriau su gausybe unikalių mokslinių dar­ bų ir tyrimų, kurie paaiškino pasveikimo pasitelkus mitybą fe­ nomeną. Deja, visi jie yra specialiuose moksliniuose veikaluose ir kada pasieks žmonių mases — neaišku. Per pastaruosius 100 metų mūsų gyvenime labiausiai paki­ to mityba. Atsirado daug rafinuotų, dirbtinių produktų, bet pa­ aiškėjo, kad jie nepritaikyti evoliucijos suformuotiems maisto perdirbimo ir pasisavinimo mechanizmams. Skrandžio-žarnyno traktas nuo to genda ir susidėvi pirmiausia, patologija pradeda plisti toliau. Todėl tvirta sveikata — didžiausia retenybė. Ta­ čiau daugeliu atvejų pakanka pakeisti maistą, kad organizmas pats pradėtų greitai atgauti jėgas.
3

ISBN 9986-856-06-Х

© ИК «Комплект», 1993 © Малахов Г.П., 1996 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Blaževičiūtė, 1998 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Žukauskienė, 1998 © Leidykla „Algarvė", 1998

Prisiminkite senovės priesaką: jei tu susirgai, pakeisk gy­ venimo būdą. Jei tai nepadeda, pakeisk mitybą. Jei ir tai ne­ padeda, tada griebkis vaistų, kreipkis į gydytojus. Šioje knygoje aš pabandžiau apibendrinti ir moksliniu po­ žiūriu paaiškinti, nuo kokių „svertų" priklauso mūsų sveikata. Žinodami juos, galime tikslingai įjungti „svertus" ir išgydyti save patys. Ši knyga skirta gydymo mityba ir organizmo valymo klau­ simams. Autorius dėkingas visiems, kurie po krislelį kaupė žinias apie žmogų.

I dalis ORGANIZMO VALYMAS

STORASIS ŽARNYNAS
Mokslas apie žmogaus kūno sandarą yra ver­ tingiausia pažinimo sritis ir nusipelno išskir­ tinio pritarimo. A. Vezalijus

Tik labai nedaug žmonių tikrai žino, kokį vaidmenį atlieka sto­ rosios žarnos, kad sveikata būtų tvirta ir stabili. Senovės iš­ minčiai, jogai, Tibeto ir Egipto gydytojai žinojo: jei žmogus nori nesirgti, storųjų žarnų veikla privalo būti nesutrikusi. Apie tai kalbėjo ir visų tautų bei laikų Didysis Gydytojas — Jėzus Kristus, kurio žodžius užrašė jo mokinys Jonas Evange­ lijoje: „Vidinė nešvara — dar baisesnė negu išorinė. Todėl tas, kas valo tik išorinį purvą, išlieka nešvarus viduje ir primena šven­ tovę, išdabintą puikiausia tapyba, bet su neiškuoptu šlykščiau­ siu purvu". Siame manuskripte aprašomas ir paprastas storųjų žarnų išvalymo būdas — klizma: „...Paimkite didelį moliūgą su nusvirusiu žemyn žmogaus ūgio stiebu, išgremžkite jo vidų ir pripilkite upės vandens, kurį sušildė saulė. Pakabinkite tokį moliūgą ant medžio šakos, at­ siklaupkite prieš Vandens Angelą ir pakentėkite, kad vanduo galėtų prasiskverbti į visą žarnyną... Prašykite, kad Vandens Angelas išvaduotų jūsų kūną iš nešvarumų, ligų. Po to išleiskite iš kūno vandenį, kad kartu su juo būtų pašalinti nešvaru­ mai ir dvokas. Tik pamatę ir užuodę visą bjaurastį ir šlykšty­ nes, teršusias jūsų kūno šventovę, suvoksite, kiek nuodėmių glūdėjo jumyse kankindamos begale ligų".
4

5

kurios apsaugo žarnos sieneles ir padeda judėti čia esančiam turiniui. 4 — skersinė gaubtinė žarna. STOROSIOS ŽARNOS FUNKCIJOS Storajai žarnai tenka ne viena funkcija. gaminanti bei išskirianti gleives. 5 — inkstai. 7 . 4 — kasa. 6 — storosios žarnos. 7 — šlapimo pūslė. riestinės — 3— 4 centimetrai. 6 — nusileidžianti gaubtinė žarna. 3 — dešinysis gaubtinės žarnos linkis. Vyrų storoji žarna priekyje liečiasi su šlapimo pūsle. 9 — kirmėlinė atauga. 3 — tulžis. kuriame kraujagyslėmis teka kraujas ir limfa. sudarytas iš dviejų sluoksnių: vidinio cirkuliarinio bei išorinio išilginio. vaidmenį. o pabaiga — išangė. Už gleivinės yra riebalinės ląstelienos sluoksnis. Bendras žmo­ gaus storosios žarnos ilgis — maždaug 2 metrai. 8 — tiesioji žarna. kad storosios žarnos yra pilvo ertmėje ir liečia pilvo organus ar yra šalių jų. Šių organų uždegimo procesas gali išplisti į tiesiąją žarną ir atvirkščiai. ypač storosios žarnos. Šių dviejų sluoksnių dėka vyksta žarnų turinio išmaišymas ir judėjimas link išangės. Storosios žarnos dalių skersmuo nevienodas: aklosios ir ky­ lančios gaubtinės žarnos — 7—8 centimetrai. Žarnyno vieta pilvo ertmėje 1 — kepenys. Gaubtinės žarnos sienelę sudaro keturi sluoksniai. sėklidėmis. Jos pradžia — akloji žarna. Viduje jos paviršių dengia gleivinė. Storosios žarnos išorę dengia serozinis sluoksnis. Storosios žarnos dalys 1 — akloji žarna. prostata. STOROSIOS ŽARNOS ANATOMIJA Storoji žarna užbaigia žmogaus virškinamąjį traktą (1 pieš.). pabandykime detaliau išsiaiškinti žarnyno. Po to seka raumenims apvalkalas. 2 — skrandis. 7 — riestinė gaubtinė žarna.Pasakyta iš tiesų labai įtaigiai. 10 — plonoji žarna. moterų — su gimda ir užpakaline makšties dalimi. Tad remdamiesi šiuolaiki­ niais mokslo laimėjimais. 6 2 piešinyje aiškiai matyti. Išskirsime bei aptar­ sime tik pagrindines. o riestinės žarnos — 5 milimetrai. 5 — kairysis gaubtinės žarnos linkis. Gaubtinės storosios žarnos sienelių storis skirtingas: dešinėje dalyje tik 1—2 milimetrai. 1 pieš. 2 — kylanti gaubtinė žarna. 2 pieš.

sutrinka evakuacinė žarnyno funkcija. kurį reikia nedelsiant rūpestingai išvalyti. patiekalai iš smulkaus malimo mil­ tų. Šių procesų metu susidarę toksiniai produktai kar­ tu su vandeniu patenka į kraują Ir sukelia žarnų autointoksikaciją. praradus daug vandens (juk jo įsiurbiama net 95 p r o c ) . neišsituštinama 24—32 valandas. O štai ką rašo prof. Kurenovo vadovėlyje apie liaudies mediciną ir Mantovanio Romolo knygoje „Menas išsigydyti gamtinėmis priemo­ nėmis". maistas už­ teršiamas. neskatinamas tuštinimosi refleksas. kad žarnyne susidaro mažai išmatų. kuriuos gamina čia esančios bakterijos. kokia ji turėtų būti. sveikatai kenkiančius mišinius. dauguma žmonių kenčia nuo slaptos vidurių užkietėjimo formos. vitaminai. sunkumas apati­ nėje pilvo dalyje. skausmai ir gurgimas. todėl net kelias dienas visai nesituštinama. K. pakaitom su baltymų turinčiu maistu (mėsa. cukrumi). Pasirinkus netinkamą dietą. kad jos nesikauptų. ypač kai pagrindinę maisto dalį sudaro krakmolingas ir virtas maistas. sūris. Joje įsiurbiama gliukozė. suma­ žėjęs apetitas. kuri pavaizduota 3 piešinyje. Netinkamai maitinantis. Storosios žarnos raukš­ lėse — kišenėse iš tokių apnašų. Nors išmatos žarnyne juda lėtai (žarnų turinys plo­ nąja žarna (5 m) slenka 4—5 valandas. nors ji ir turėjo būti laiku pašalinta iš organizmo. kuri kaupėse žarnyne 20 ir daugiau metų. gausiai pagardinti sviestu. mieguistumas. 240 atvejų rado panašų žarnyno vaizdą. deformuojama storoji žarna. Jei išmatos nepašalinamos ilgiau. nemalonus kvapas iš burnos. Tačiau net ir tada. Piotrovskis straipsnyje „Dar kartą apie mitybą. kai tuštinamasi reguliariai. Vidinės žarnų sienelės būna padengtos tvirta suakmenėjusia mase. Netikęs įprotis numalšinti alkį sumuštiniu ir arbata ar kava lemia tai. Kitas gydytojas iš Londono. Evakuacija Storojoje žarnoje kaupiasi išmatos tol. Patologiška storoji žarna (Štrichai žymi išmatų akmenų sankaupas) Paaiškinimus šiam piešiniui radau N. iki 95 proc. kuriame nėra vitaminų ir mikroelementų (bulvės. sunkus ne­ pakankamas tuštinimasis — užkietėjimo požymiai. pilvo pūtimas. amino rūgštys. Tai vienas iš užkietėjimo at­ vejų. galvos skausmai. susidaro išmatų akmenys (3 pieš. kurios lig šiol saugomos dideliame stiklainyje su spiritu kaip įtikinantis eksponatas. Ir pirmu. Apnašos ant liežuvio. apatija. perpjovęs vieno skrodimo metu storąją žarną. reikia. kad 90 pro­ centų sunkių ligų. ir antru atveju storojoje žarnoje vyksta rūgimas 8 3 pieš.įsiurbimas Storosios žarnos pagrindiniai procesai — readsorbciniai. daugelį metų kauptos fekalinės masės. uždarumas. Toks žarnynas tampa panašus į krosnies skliautą. atvejų išpjautose tyrimo metu sto­ rosiose gaubtinėse žarnose randa svetimkūnių. Jo centre — šviesus tarpas išmatų masėje. priežastis yra vidurių užkietėji­ mas. palieka ant jos sienelių išmatų sluoksnelį — apnašas. o storąja (2 m) — 12— 18 valandų). Žymus vokiečių gydytojas-chirurgas." ir puvimas. vandens ir elektrolitai. 1 piešinyje pavaizduota tokia storoji žarna. atsiranda vi­ durių užkietėjimas. išvalė iš jos 25 svarus (10 kg) senų suakmenėjusių išmatų. Kai kurie chirurgai teigia. o po įsiurbimo belieka 200—300 gramų išmatų. kokį matote 3 piešinyje. kad 70 proc. laiku išeitų.). Viena iš dažniausių vidurių užkietėjimo priežasčių — labai kaloringas negausus maistas. pienas). kirminų. svaigimas. kiaušiniai. fekalinės masės susikaupimas. kol jos pašalinamos iš organizmo. nuo kurių kenčia žmonija. jos teorijas ir rekomendacijas": 9 v . niūrios mintys. Gydytojas Liamuras teigia: „Mes neabejodami galime pasakyti. atlikęs 280 skrodimų. kiek­ vienas toks valgis. dešra. judėdamas storąja žarna. Tačiau 99 atvejais iš 100 ji labiau primena tą. Taigi kasdien iš plonosios žarnos į storąją patenka apie 2000 gramų maisto tyrės (chimuso). irzlumas. Atkreipkite dėmesį į storosios žarnos pjūvį. taip pat sukietėjusios.

kai yra trys są­ lygos: nejudrus gyvenimo būdas. kenčia. at­ siranda polipai. rafinuotas maistas. storojoje žarnoje jau bū­ na susikaupusių išmatų akmenų. Viduriai tampa užkietėję ilgą laiką. Storosios žarnos sienelių spaudimas. bandeles su varške. kad išleistų iš klasės. Šie organai tampa tarsi panardinti į išmatų maišą. kurių metu į gyvūnų organizmus įterpdavo pu­ vimo produktų iš žmogaus žarnyno. tikrų varg­ šų. antiperistaltiniai judesiai nustumia išmatas tolyn. Labai svarbu ir tai. Šių atvejų masiškumą patvirtina ir prof. Toks organizmo nuodijimas vyksta lė­ tai. nuo apsinuodijimo. aprūpinimą krauju. kurie didėja. didėja jų svoris. jog nesugeba reaguoti į normalų refleksą. kad dar liks laiko po žaidimo. nenori atkreipti į save kitų mokinių dėmesio. kad tai sukelia aortos sklerozę. daržovių. Jei sultys nudažo šla­ pimą. kai valgoma labai mažai žalumynų. Tad dar kartą atidžiai pasižiū­ rėkite j 3 piešinį. Mokinys pradeda smagiai žaisti. liesas kojas išties".„Dar I. Mečnikovas teigė: žarnyno autointoksikacija — pa­ grindinė kliūtis. Ryški autointoksikacija atsiranda ir plinta. kur vėl nepatogu prašyti mokytojo. Liau­ dies išminčiai savaip įvertino šį gamtos reiškinį: „Kol storas suliesės. ir po kiek laiko pastebėda­ vo. Taip ir tęsiasi smaližiavimas tol. ir kito tipo žmonės kenčia nuo vidurių užkietėjimo. Sulaukus keturiasdešimties metų. kurį suke­ lia sukietėjusios išmatos. reikia skubėti į klasę. tačiau vėl pa­ junta norą tuštintis. Jei po to šlapimas taps burokėlių spalvos. reiškia. kurio. pyragus su mėsa. pasak daktaro Amosovo. Poreikis tuštintis nuslūgsta ar net visai išnyksta. Vidurių užkietėjimą skatina ir dar vaikystėje sutrikęs tuštinimasis. Tokių žmonių. džiūsta. kai ginami savi smagu­ riavimo įpročiai. godžiai nuo pat ryto valgant pamėgtus patie­ kalus — virtinius. Pažeidus storosios žarnos gleivinę. kad jį išleistų iš klasės. kol liga nepriverčia kreiptis į gydytoją. dažni stresai". nuodijančios ne­ toliese esančias kepenis. gali susilpnėti ar net 11 . kad storosios žarnos sienelių storis tik 1—2 milimetrai. tačiau susilaiko. vaisių. Išgerkite 1—3 šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių. O šis. atsi­ randa įvairūs kolitai. Mokinys nedrįs­ ta kreiptis į mokytoją. Kai žarnoje susikaupia daug nuodų. lytinius bei kitus organus. kad jūsų organizmo gleivinės funkcijos sutrikusios. sutrumpinanti žmogaus gyvenimą. Viena žmonijos pusė sugeba kaupti kūne šlakus tirpdančius riebalus ir vandenį. Tačiau ir vieno. prie jo priprantama jau vaikystėje. šlakų koncentracija kraujyje didesnė negu storulių. išduoda jums vekselį. Kita žmonijos pusė. Tokie žmo­ nės tinsta. mano. Bet neskuba. V. inkstus. Todėl per tokią plonutę sienelę nesunkiai į pilvo ertmę prasiskverbia toksinės išskyros. Štai kokį pavyzdį pateikia Mantovanis Romolas jau minėtoje knygoje: „Kai likus kelioms minutėms iki pertraukos mokinys pa­ junta norą tuštintis. Negali būti kalbos apie normalią jų veiklą. cirku­ liuojantys visame organizme. ilgalaikis išmatų ak­ menų sąlytis su žarnos sienelėmis (juk būna tokių akmenų. net vėžys. Petrovo patei­ kiami duomenys: profilaktiškai tikrinant praktiškai sveikus žmones. košes su pienu. nesiryžta paprašyti mo­ kytojo. Jei tokie atvejai pradės kartotis dažniau. Pateiksiu ir liaudies medicinos žinovės N. Semionovos pa10 skaitos dalį: „Nepaliaujamas kūno nuodijimas per žarnyną kei­ čia kraujo ir šlakų koncentraciją. Kai netikėtai žaidimą nutraukia skambutis pamokai. sutrinka ar net visai išnyksta žarnyno peristaltika. deformuoja. stumia iš įprastų vietų kitus pilvo ertmės organus. kurie dešimtmečiams prilimpa toje pačioje vietoje) sutrikdo tos žarnyno dalies normalų maitinimą. perskaitykite paaiškinimus. kur jos pradeda kaup­ tis. Jis atliko eksperimentus. Taip pat lėtai jau vaikystėje prasideda storosios žarnos atonija. vėl slopina poreikį išsituštinti. niekas negali išpirkti". jos nervai ir raumenys taip paralyžiuojami. mano. riebus. Kurgi ne! Įpročius nelengva nu­ galėti. varškę su cukrumi. Taip pra­ sideda įvairios ligos. kraują apnuodija sukietėjusi laiku nepašalintų išmatų masė. nervinė—emo­ cinė įtampa. Skambu­ tis pertraukai. Kai vieną kurią vietą ilgai veikia toksinai. kai ją deformuoja susikaupusios sukietėjusios išmatos. spaudžia. jog neleis jam to pada­ ryti. kad sergama storosios žar­ nos ligomis. tie. išmatos nuolat kaupiasi. kurių or­ ganizme nėra šlakų skiedėjų. 306 atvejais iš 1000 rasta. deja. Kraujo susikaupimas ir sutrikusi apyta­ ka žarnos sienelėje — hemorojaus ir varikozinio venų išsiplė­ timo priežastis. tai pro tokias sieneles prasiskverbia ir toksinai. nes neseniai buvo pertrauka.

nejaukus tualetas. jautrumas. Štai ką apie tai sako teoretikas ir praktikas. padeda pasisavinti organizmui geležį. Įprastai besimai­ tinančių žmonių žarnyne daugeliu atvejų sąlygos nėra palan­ kios. 1982 m. Arakelianas: „Matenadarane — visame pasaulyje žino­ moje senųjų Armėnijos rankraščių saugykloje.. . saugo bei gina nuo vėžio. net į tai. Savo knygoje „Vėžio gydy­ mas" jis rašo. 13 . kurie atlie­ ka ir apsaugos vaidmenį. Tai ypač būdinga moterims. bet ir iš nesuvirškintų organinių skaidulų — celiulio­ zės. kai žmogus jau suaugęs: rytinis sku­ bėjimas. 4—5 dienas iš eilės nenueina į tualetą. Teisus buvo gydytojas Gerzonas. tampa tarsi antraeilis. pavyzdžiui. fermentų. pektino. kuriose yra fermentų. per parą žmogus su išmatomis pašalina apie 17 trilijonų mikrobų! Kodėl jų tiek daug? Normali storųjų žarnų mikroflora ne tik dalyvauja virški­ nimo procesų baigiamajame etape ir atlieka apsauginę funkciją žarnoje. kad paukščių maistui skiriant nevirtas supelijusias bulves. Refleksai nebesukelia reikiamo sužadinimo. nikotino. kuri skatina veistis ir daugintis patogeninę mikroflorą. Kvandi duomenimis. t. stimu­ liuoja žmogaus imuninę sistemą. biotiną. Dažnai užkietėjimą skatina ir nėštumas. kad Latvijos mokslų akademijoje pavyko išsiaiškinti. Joms ir kitiems mikrobams būdingos fermentų savybės: skaido mais­ to medžiagas taip pat kaip ir virškinimo fermentai. Rimtos organizmo patologijos priežastis dažnai būna mais­ to produktams pūvant susidarę pelėsiai. sintetina acetilcholiną.išnykti nervų. viename grame išmatų jų yra 30—40 milijardų. tyrinėjantis organizmo atjauninimo problemas. ardan­ tis ir naikinantis B grupės vitaminus ir taip slopinantis orga­ nizmo apsaugą nuo vėžio. Kad mikroorganizmai nežūtų. patiekalų su actu. Pašalinimas Storajai žarnai būdingas sugebėjimas išskirti į žarnos spindį virškinimo sultis.y. sugeba įveikti ir sunaikinti įvairiausius patogeninius bei puvimo mikrobus. Pūvančios išmatos sudaro šarminę terpę. jog vėžys — Gam­ tos kerštas už netinkamą mitybą. jog pūnant baltymams storojoje žarnoje gaminamas metanas. kai bus aprašytos kitos storųjų žarnų funkcijos. Storosios žarnos gleivinę dirgina ir aštrus ar sūrus maistas.. Iš kraujo į žarnos spin­ dį gali išsiskirti druskos. poreikis tuštintis nuslūgsta. kurios buvo ilgai nepašalintos iš organizmo. alkoholis ir kitos medžiagos. o vaikas pradeda nebekreipti dėmesio į sutrikusį virškinimą. kad pradėjo blogiau mokytis. folinę rūgštis. Mikrobai padeda reguliuoti ir vegetacinės nervų sistemos veiklą. Ryškesnį vaizdą susidarysite. kitų mai­ tinančių medžiagų. dažnos komandiruotės. mažiau priklausytų nuo supančios aplinkos. kurios kartais dirgina žarnos gleivinę ir sukelia su ja susijusias ligas. Žarnyno lazdelės sintetina B grupės vitaminus. Taip pat yra žinoma. Vienintelį vėžio atvejį nulėmė degeneratyvinio po­ būdžio organizmo pokyčiai. Neatsitiktinai hemorojus paūmėja suvalgius silkės. Kai žarny12 no veikla nesutrikusi. Pavyzdžiui. Bfi. galvos skausmus. B ] 2 ir K. rūkytos mė­ sos. MIKROFLOROS VAIDMUO STOROSIOSE ŽARNOSE Žarnyne yra 400—500 įvairiausių rūšių bakterijų. kad žarnynas būtų atspa­ resnis.. žarnyno užteršimo išmatų akmenimis pasekmių." Panašiai būna ir tada. kuriuose minimi pelėsiai — auglių priežastis. reikalinga atitinkama aplin­ ka — nerūgšti terpė ir maistinės skaidulos. Dabar neminėsiu vidurių užkietėjimo. Iš 100 besigydančių moterų 95 kenčia nuo vidurių užkietėjimo. veikalai. bet ir rūpinasi. teigęs. žarnyno lazdelės sintetina 9 vitaminus: B p B 2 . yra ir viduram­ žių gydytojų. lingino bei kitų — gamina nemažai svarbių orga­ nizmui vitaminų. daugeliu atvejų širdies—kraujagyslių ligas sukelia. hormonų. reguliuojančių šią svarbią funkciją. Taigi veiklioji mikroflora ne tik papildo mū­ sų maisto atsargas.. kad nekontroliuojami nevešėtų audi­ niai. Beje. Kaip teigia mokslininkai. kitos pana­ šios priežastys nulemia vidurių užkietėjimą. nesusilpnėtų imunitetas. spaudoje buvo pasirodęs nedidelis pranešimas apie tai. pantoteninę. kad iš 10 000 vėžio atvejų 9 999 sukėlė organiz­ mo apnuodijimas išmatomis. ypač antroji jo pusė. padidė­ ja jų sergamumas. biologijos mokslų kandida­ tas S. Mchitaro Geraci. amino rūgščių.

Laikui bėgant. stinga A vitamino. Tuo pačiu lėtai. Plintančiuose pelėsiuose išdygsta sėklos.). Išvalę kepenis ir storąją žarną. Juk storųjų žarnų viename sluoksnyje yra daug kraujagyslių. Įprastai besimaitinančio žmogaus organizmui beveik visa­ da stinga A vitamino. jog nebu­ vo suklysta.). nuo kurio neįmanoma apsiginti. Viso to pradžia — sutrikimai storojoje žarnoje. nukreipiantys šilumą kartu su krauju ir limfa aukštyn. Gamta neatsitiktinai taip išdėstė storąsias žarnas. kad būtų prarasta kuo mažiau energijos per priekinę pilvo sie­ nelę ir šonus. pelėsių plitimo procesas intensyvėja. kuri šildo ne tik vi­ sus pilvo ertmės organus. Tai „pilkasis vėžys" (mūsų vadinamas artritas — aut. nes pamatysite iš organizmo pašalintus pelėsius — juodas skiautes! Kad organizme susikaupė nesuvirškinto maisto liekanos. plisdami taip pat išskiria energiją. nuomonė. atsiranda Juoda­ sis vėžys" (dabartiniai piktybiniai augliai — aut. atsirado pelėsių. jog žmogus vėl negali būti sveikas. ekonomiška ir sklandu. Kai tokių nesuvirškinto ir nepaša­ linto maisto atliekų susikaupia dar daugiau. iš aplinkos gaunama daug energijos. Kai storų­ jų žarnų veikla tampa normali. galima spręsti iš juodų apnašų ant dantų. Mikroorganizmai. bus rašoma šioje knygoje. Paaiš­ kėjo. jog ši temperatūra visada būtų tokia. nulemiančių. Na o štai kokia pačių armėnų gydytojų. kraują ir limfą. o perekšlei tik belieka pasirūpinti. „Kai žmogus persivalgo ir ne visi produktai suvirškinami. Tačiau tai dar nereiškia. Todėl neatsitiktinai per parą atsiran­ da net 17 trilijonų mikroorganizmų! Pasižiūrėkite į 2 ir 4 piešinius. mažiau jos prarandama skleidžiant šilumą aukštyn. Tai „baltasis vėžys" (mes vadintu­ me skleroze — aut. ŠILUMOS SUSIDARYMAS STOROSIOSE ŽARNOSE Dabar išnagrinėsime dar vieną storųjų žarnų funkciją. Augdamos poros išskiria produktus. lim­ fos. Tokia konfigūracija ir išdėstymas pa­ deda geriausiai sušildyti vidaus organus.mano nuomone. Ko gero. kurie panašūs į baltą vašką. šios juodos apnašos išnyksta savaime. skverbiasi į sąnarius. įvairūs koli­ tai ir kita bjaurastis. Nugara su stipriais raumenimis ir dubens kaulai yra šios „krosnies" karkasas ir atrama. nors ji jau buvo žinoma senovės išminčiams. patys įsitikinsite. Storoji žarna — kraujo šildytuvas 15 . kad taip patys save sušildo vištos kiaušiniai. Storosios žarnos — tai tikra „krosnis". nuosekliai vyksta neigiami pokyčiai storųjų žarnų gleivinėje. Todėl storosiose žarnose gali atsirasti polipai. Ši „krosnis" veikia taip: realizuojant kiekvieno organizmo genetinę programą. pažeidusios storųjų žarnų gleivinę." Taip išaiškėja patologijos grandis — sklerozė-—artritas-—vė­ žys. kai organizmui pakanka A vi­ tamino arba karotino. Tai gali būti ir kraujagyslės. energijos cirkuliacija energijos kanalais (minimais jau tra­ dicinėje senovės kinų medicinoje) aukštyn ir vėl žemyn — iš­ mintinga. Taip geriau vyksta ir kraujo. kad vertikali kūno sandara labiau išsaugo šilumą. Su­ pantis žarnyną riebalinis audinys yra tarsi šilumos izoliacija. taigi ir kraujo.). gyvenusių viduram­ žiais. bet ir (per kraują) visą organizmą. ne cholesterinas (kurio yra žymiai mažiau ne­ gu manoma). Kaip tapti tokiu. dalis maisto pūva. bet pelėsiai". 14 4 pieš. esantys storosiose žarnose. kokios reikia. sutrinka jos atsinaujinimo pro­ cesai. tai viena iš priežasčių. kuri šildo venose esantį kraują ir šalia esančius vidaus organus. kad būtų išperėti viščiukai. kurią palyginti neseniai atrado šiuolaikinis mokslas. ku­ rios prasiskverbia į kraują ir pasklinda po visą kūną bei pra­ deda augti palankiausiose (silpniausiose) organizmo vietose.

ypač daug apnašų atsiranda storųjų žarnų linkiuose. senka jėgos. Atsižvelgiant tik į fizinę šios srities prasmę. „Atjunkime" storąsias žarnas badaudami. susietą su šia žarnos dalimi. kurias stimuliuoja iš­ orinės aplinkos įvairūs poveikiai. pa­ kraunančią vandenį ir elektrolitus. nuo­ lat pakraudami jas ir plazminį organizmo kūną. Tibete. Ir odoje yra vietų. stimu­ liavimas išnyksta. nors jie ir dėvi šiltus drabužius. ir valgant. susijusių su vidaus organais. neorganinių medžiagų vir­ timas organinėmis. pokyčiai akies rainelėje padeda diagnozuoti įvairius sveikatos sutrikimus. Japonijoje. kuriuos įsiurbia storosios žarnos. 6 piešinyje pavaizduotos apnašos ir dažniausiai pasitaikančios ligos. Badaujant (maitinantis vidiniais rezervais) vyktų tik paties savęs „valgy­ mas". kad organizme yra plazminės medžiagos — bioplazmos. išleistoje Alma Atoje 1969 m. kuris nemaitina mikrofloros. Jei badavimas. ir psichine prasme (virškinimas. mechaniškai dirginant kojų padus. Kinijoje. Taigi paaiškėja. išskirdami bioplazmą — energiją. „Nabchipadma" (bambos lotosas) ir pan. iš kur atsiranda elementas „ugnis". kuri rei­ kalinga maisto virškinimui ir pašalinimui. Pasižiūrėkite į 5 piešinį. Pavyzdžiui. papildomai atima energiją. kodėl jie taip greitai pavargsta ir nuo fizinio.). taip pat organinių medžiagų virtimas psi­ chine energija). Šis stimuliavimas vyksta taip: divertikulas užpildomas suvirškinto maisto tyre. garso svyravimai stimu­ liuoja tam tikras ausies kriauklės zonas. negu tada. yra iš­ tvermingesni. Mikroflora pra­ dės nebeatlikti savo funkcijų. sulėtėja judesiai. Pilvo sritis aplink bambą buvo vadinama „Krosnis Chara". kuri stimuliuo­ ja visą organizmą. Šie energijos prisodrinti elektrolitai kartu su krauju ir limfa pasklinda po visą organizmą ir atiduo­ da savo didelį energijos potencialą visoms kūno ląstelėms. daiginti grūdai. Mikrobai taip pat skleidžia švytėjimą — bioplazmą. bet valgomi gyvi augaliniai produktai (vaisiai. o tuo pačiu ir organą. šviesa. Jei viena kuri dalis pilna apnašų. daržo­ vės. atitinkamo organo funkcija pradeda lėtai slopti. kodėl senovės išminčiai vadino tai „krosnimi". Kaip rodo praktika. Vieta. kaip vyksta organinių medžiagų transfor­ macija. prasideda specifinė patologija. kodėl tada. taip pat stimuliuoja visą organizmą. Ši sritis atitinka ugnies elementą bei transformacijos jėgas ir fizine. kurioje prade­ da sparčiai daugintis mikroorganizmai. elektrolitai — vieni geriausių akumuliato­ rių ir elektros pernešėjų. Tai vadinamosios Zacharjino—Gedo zonos. kai suvartoja 3000 ir daugiau kalori­ jų „negyvo" virto maisto. neprarandant tonuso. dirgindama akies rainelę. Kiekviena storosios žarnos dalis stimuliuoja atitinkamą organą. Bioplazmą stimuliuoja šią dalį. riešutai) žmonės jaučiasi geriau. kad jos taptų psichine energija (bioplazmą). panaudoję tam kanalų sistemą (plačiau apie tai rašoma knygoje „Bioenergeti­ kos klausimai". STIMULIUOJANTI STORŲJŲ ŽARNŲ SISTEMA Mūsų organizme yra ypatingos sistemos. kad mums šalta.STOROJO ŽARNYNO ENERGIJOS KŪRIMO FUNKCIJA Kiekvieną gyvą būtybę supa švytėjimas — aura. ir nuo protinio darbo. kol yra kuo maitintis. pasisavinimas. 17 . kai dienos racionas tik 1000 kalorijų. susietas su visu orga­ nizmu. daugiau ekonomiška ir patvari negu organizmas be mikrofloros. Štai kodėl žmonėms šalta. kaip teigia daugelis autoritetų — pilnavertė mityba vidinių rezervų sąskaita. Apie tai jau žinota senovės Indijoje. Tai reiškia. Tačiau praktiškai taip nėra. stimuliuoja­ mi visi gyvybiškai svarbūs organai. Tikriausiai to­ kia šeimininko ir mikroorganizmų kaip vientiso organizmo eg­ zistavimo forma daugiau nepriklausoma energijos prasme vie16 na nuo kitos. kodėl sumažėja kūno temperatūra ir gyvybingumas? Juk pagrindinis energetinis ciklas — trikarboninių rūgščių (Krebso ciklas) — vyksta ir badaujant. Kad šilumą ir energiją kuriančios žarnyno funkcijos turi didelę įtaką organizmo energetikai. o tik per­ krauna išskyrimo sistemas. patvirtina ir praktika. „Krosnis" gęsta. Taigi ir storosios žarnos turi savitą sistemą. Kaip žinia. tampa aišku. kur išmatų judėjimas yra lėtesnis. pajuntame. paimtą iš Kurenovo knygos apie liaudies mediciną. nemažėjant kūno temperatūrai. išmatų akmenų.

tamsesnės piešinio dalys kur plonoji žarna pereina į storąją. 3 — kepenys. 12 — inkstai. 11 — riebalinis sluoksnis. Apnašos ir ligos. šlapimo pūslę.ORGANIZMO VALYMO SISTEMA IR STOROSIOS ŽARNOS Yra tūkstančiai ligų. o sveikata tik viena. kasą. 7 — klausos kanalas. maitina nosies gleivinę. Organizmo valymo sistema ir storasis žarnynas 1 — storasis žarnynas. 2 — kraujas. kur jie akumuliuojasi ir pašalinami (pažymėta strėlytėmis). Kraujas iš storojo žarnyno patenka į kepenis. blužnį.). 6 — haimoriniai ančiai. jos sugebėjimą viską panaudoti maksi­ maliai. ky­ lantis linkis — bronchus. 19 . 5 — burnos ertmė ir liežuvis. 6 pieš. 13 — oda. kraujas išnešioja jį toliau po visą organizmą. L. kurį išsiaiški­ nę suvoksime paprastą tiesą — visos ligos ateina į kūną per burną. 9 — kaktos antis. riestinės žarnos lin­ kiai — kiaušides. 18 7 pieš. Mūsų organizmas turi tvirtą ir daugiapakopę valymo siste­ mą (7 pieš. Storųjų žarnų stimuliuojanti sistema atspindi nepaprastą Gamtos išradingumą. 4 — plaučiai. 14 — moters lytinai ornagai. 8— ašarų latakai. jei kepenys nesuspėja nukenskminti toksinų srauto. 10 — jungiamasis audinys. Apnašos užbraukytos. lytinius organus. Bernesas Pradėsime nagrinėti dar vieną svarbų klausimą.

storosiose žarnose nukenksminami ir pašalinami toksinai bei nereikalingos maisto medžiagos. kuriose yra daug B grupės vitaminų. purškia dezodorantą. padeda veikti pa20 pildomi: haimoriniai veido kaulų ančiai. Tai padeda jau pačioje pradžioje sureguliuoti virškinimą. gali kamuoti ir furunkulai. nugaros. Kai net to nepakanka ar dėl kokių nors priežasčių minėti kanalai būna užkimšti. dažnai traiškanoja akys. prie toksinų prisijungia medžiaga. Visą tą laiką — tik vanduo ir klizmos. Jungiamasis audinys sugeria visą bjaurastį. kad organizmas perkrautas šlakais. palyginus su visu or21 . Pirmiausia — nosiaryklė. o kita­ me gale. Mikroorganizmų perdirbtų gleivių produktai tampa pūliais ir pašalinami per bronchus bei nosiaryklę. sklindančio iš burnos. kojų. randa čia palankiausias sąlygas daugintis ir plisti — šilumą. Jei netinkamai suderinti maisto produktai. padedanti įveikti dar vieną pa­ kopą — inkstus — ir pasišalinti iš organizmo. Kai sutrinka storųjų žarnų šildanti funkcija. Andrejevas: „Štai ateina mamytė ir sako: gydytojai teigia. vidinės ir išorinės ausies uždegimo mechanizmas. inkštirais. kad tekantis kraujas būtų neužterštas. spuogais ir egzemomis. Kiek gali sugerti jungiamasis audinys. jos ten netrukdomos kaupiasi. jog jos dukrai liko gyventi tik savaitė. iliustruoja atvejis. ką sugėrė. kad per jį pašalintų įprastu keliu. pa­ vyzdžiui. sausgyslės. riebūs bei ki­ ti šlakai pašalinami kaip gleivės. pradeda veikti šlakų pašalinimo pakopa — tie organai. kurį pateikė J. pradeda veikti dvi paskutinės pakopos: plaučiai ir oda. geria­ mos esant furunkuliozei. sėdmenų. klausos kana­ lai ausyse. nuo nesaikingo mėsos vartojimo pradeda dvokti kojos. į kraują. Gaila septyniolikmetės gražuo­ lės. skalauja burną. kurie baigiasi išorėje. ir dvokas išnyks. kuri glūdėjo jos viduje. jei jau iš tiesų viskas taip blogai. sudarantys kenksmingas dujas. Kaip jai padėti. Jei visos šios organizmo valymo pakopos net braška nuo sankaupų svorio. kaip išgelbėti? Na. Čia nukenksminama vis­ kas. Išvalėme ke­ penis. Būti­ na žinoti. pradėjome bendrą organizmo valymą — rekomendavo­ me badauti. jis ati­ duoda tai. tačiau dvokas išlieka. Krakmolingos ir kitokios gleivės — puikus maistas patogeniniams mikroorganizmams. išvengti pūlių. Kepenys tai grąžina per tulžies lataką į žarnyną. drėgmę. ant kurio tvirtinamos kitokios ląstelės. kad nuo mitybos priklauso įvairiausi simptomai. kraujagyslių sienelės ir tos organizmo ląste­ lės — tarsi karkasas. pečių. nutarėme išbandyti savo priemones. Kasdien iš organiz­ mo buvo pašalinama gausybė išmatų. užterštame šlakais organizme (moterims tai gali būti krūtų liaukos) prade­ da kauptis gleivės. Inkstams padeda jungiamasis organizmo audinys — raiš­ čiai. Per ją krakmolingi. Jie. Gleivės susidaro ir plaučiuose. maistą. ir šios atliekos per inkstus pa­ šalinamos iš organizmo. išbėrimais. Verkia. pagerina virškinimą. sinusai. jo priežastis ne burnoje. Ši sverianti 63 kilogramus gražuolė badavo 28 die­ nas. Mergina neteko 23 kilog­ ramų svorio — bjaurasties. maisto pasisavi­ nimą. Jei šis valymo kanalas perkraunamas. nes medžiagų apykaita jame lėta. skrepliuoja. moterims — makštis (baltosios ir kitos išskyros). Medžiagų apykaita." Riebalinis audinys taip pat tam tikras šlakų „surinktuvas". kurie susikaupia furunkuluose. saldaus. Toksiški pūliai dirgina plaučius ir su­ kelia plaučių. Išvalykite storąsias žarnas. patekę su oru į plaučius. galima spręsti iš dvokiančio kvapo. Toliau paseksime nuo storojo žarnyno kraujo judėjimo kryp­ timi. Tai šiais dviem mechanizmais bei B grupės vitaminų įtaka grin­ džiamas gydantis alaus mielių poveikis. Kita valanti sistema — kepenys. Čia taip pat susidaro tam tikri junginiai. Daugelis stengiasi pa­ naikinti šį nemalonų kvapą — valo dantis. Kai tik atsiranda galimybė. Mielės taip pat normalizuoja terpės pH (rūgštingumą) storosiose žarnose. Alaus mielės. nemalo­ niu kvapu. krakmolingo maisto atsiranda inkštirai. krūtinės. kurio nepašalina jau minėti organai. nuo riebaus. Žinokite: nema­ lonus kvapas — tik pasekmė. Štai kodėl žmonės kosėja. Oda praneša.Pirma. jos organiz­ mo ląstelėse. žemai. Toks pat ir makšties ero­ zijos. jei valgoma daug krakmolingo ir riebaus mais­ to. tačiau gali sulaikyti tulžies kanaluose tarsi „kapsules". palikti visam gyvenimui. nosiaryklės uždegimą. ką atnešė iš žarnyno kraujas. spuogai ant veido. Kad storosiose žarnose vyksta puvimas bei kiti nemalonūs reiškiniai.

buvo maitinamasi toksiškais produktais. leidžiantis išjudinti ir priartinti prie pašalinimo organų šlakus. — ledai. Kai jau cista yra. kad storojo žarnyno veikla vėl būtų normali? Kodėl ji sutrinka? 1. kad sergančių krūties vėžiu moterų 9 atvejais iš 10 buvo sutrikusi žarnyno veikla. Atstatyti peristaltiką ir žarnyno sieneles. prasideda vėžys. kiaušidžių cistos. vartojami vidurius laisvinantieji vaistai. Kai tai bus pada­ ryta: a) mityba taps pilnavertė. šokoladas. Be to. stigo natūralaus maisto. ypač antibiotikų. Tai leis likviduoti pagrindinį orga­ nizmo užteršimo židinį — iškuops valymo sistemas. moterims — kiaušidėse. organizmo šildymas taps normalus. kurį atliekant tenka daug sėdėti. karvės pienas. kiaušiniai. buvo slopinamas poreikis tuštintis. Jo tiek nereikia organizmui. kaip teigia Mikio Kuši. vartojimas. Neleistinas maisto suvartojimas 2—3 kartus daugiau (pa­ gal G. tampa lėtesnė. Tai yra SVARBIAUSIA. kakava. joje. kad: žarnų sieneles buvo ištempę išmatų akmenys. Tai an­ tra priežastis. Toliau vardinti ligas. juo rūpinamės. lėtina kraujo apytaką mažajame dubenyje. prostatos aug­ liai. Disbakteriozę sukelia virtas. reikia pa­ siruošti. net 10 kartų). kol dar nebuvo ligos. 3. pyragai ir tortai. skatina krakmolingų ir riebalinių gleivių sukietėjimą. Mes patys jį maitiname. Žarnynas užteršiamas neteisingai derinant maisto produk22 . ku­ rios buvo sutrikusios todėl. Tai leis storajai žarnai normaliai atlikti visas funkcijas. pelėsių sporos pradeda dygti ir augti. ir vėžio". A vi­ tamino. kad pH joje būtų normalus (silpnai rūgštus). darbas. padidės organizmo gyvybinės jėgos. mišrus. rafinuotas. susidarė storas apnašų sluoksnis. Atstatyti storosios žarnos mikroflorą. kas dėl to kaltas. Pirmoji patologijos grandis: sklerozė—artritas—vėžys pra­ sideda storojoje žarnoje. c) stimuliuojanti storosios žarnos sistema vėl taps normali. balta duona. cistos nepavyks išvengti. nes mikrobai sintetins papildo­ mas maisto medžiagas ir vitaminus. ypač įvairūs gaivinantys gėrimai. Aišku ir taip: storasis žarnynas privalo būti SVEIKAS ir ŠVARUS! tus. ORGANIZMO PARUOŠIMAS VALYMUI Prieš pradedant valyti (kokį būdą bepasirinktume). atsiranda cista. Išvalyti storąją žarną ir pasirūpinti. 23 STOROSIOS ŽARNOS IŠVALYMAS IR FUNKCIJOS ATSTATYMAS Taigi ką reikia padaryti. šaltas riebus pie­ nas. dėl kurios būtent čia susikaupia gleivės — vy­ rams — aplink prostatą. tapusioje maitinančia terpe. atšaldyta grietinėlė. Jei šiuos produktus vartosite dažnai. Nejudrus gyvenimo būdas. Vidurius kietina toks maistas: visų rūšių mėsa. d) vėl taps normali. šaltas maistas. Baigdamas pateiksiu ištrauką iš knygos „Menas išsigydyti gamtinėmis priemonėmis": „Gydytojas Pošė rašo: Aš ištyriau. Ypač kenksmingi produktai. krūties. Mikroflorą slopina bei keičia ir vaistų.ganizmu. organizmą. virtą ir rafinuotą maistą. 2. Šatalovą. grietinė. tai. būtų imtasi atitinkamos profilaktikos. labai atvėsinantys šią kūno dalį. netinkamai geriant skysčius ir dirbtinius gėrimus. Suminkštinimas — išankstinis pasiruošimas. b) šildanti ir energiją kurianti žarnyno funkcija vėl veiks be sutrikimų. netekęs maistinių skaidulų maistas. saldumynai. suaktyvės vi­ so organizmo bioplazma. net tvirtesnė organizmo imuninė siste­ ma. ne­ tikslinga ir nebūtina. nes nuo šio suminkštinimo efektyvumo priklauso visų valymo pro­ cedūrų sėkmė. baltas cukrus. Antrosios — šalinimo sistemų perkro­ va—gleivių sankaupos—organizmo apsauginių jėgų nykimas— vėžys — pradžia taip pat užterštoje storojoje žarnoje. jos būtų išvengusios ir krūties auglių. kuriuos nesaikingai valgant ga­ li atsirasti gimdos. kurias sukelia užterštas žarnynas. išplintantis po visą kūną. o po to nu­ stebę aiškinamės. „suminkštinti". Jei prieš 10—15 metų. makrobiotikos specialistas.

Procedūros atliekamos kartą per dieną ar kas antrą dieną.t. klizmos padeda išsigydyti 80 procentų žmogaus organizmo ligų. VALYMAS KLIZMOMIS Po to. Tegu tai jūsų netrikdo. Yra daug suminkštinimo būdų. gydo jį! Šlapime — paties orga25 . Labai gerai padeda suminkštinti organizmą rytais. Ją BŪTINA užbaigti trumpu (10— 20 sekundžių) apsiliejimu vėsiu ar šaltu vandeniu. Natūropatai teigia. 2. ugniažolės bei kitų) nuoviru. Tai žmogaus šlapimas (urina). negali dirginti organizmo. Šios medžia­ gos ne tik normalizuoja storojo žarnyno rūgštingumą. priklausomai nuo galimybių ir kūno reakcijos į šilumą. periodiškumas ir t. sušildyti ir prisodrinti drėgme organizmą. Vertinkite šią procedūrą labai rimtai. o visiems kitiems — drėgna garinė. Tokia ideali medžiaga yra gamtoje. reikia išsiaiškinti klizmavimo procedūrą. kas susikaupė šalinimo organuo­ se. be to. Urina. o kar­ tais net ir daugiau. kuris mechaniškai išplau­ na storosios žarnos turinį. o po to nuplauna­ mas šiltu vandeniu (dušas). Tačiau būtina žinoti. Tokių procedūrų turi būti 3—5. sušilęs kūnas. jauniems — drėgna garinė. dozė. kad jis man efektyviausias iš visų žinomų. 20 gramų lydyto sviesto. Yra daug gyvūnų. Urinos pH yra rūgštus. Šlapimas ne tik išplauna storąjį žar­ nyną. tokios koncentracijos. dar daugiau —ją kuria pats organizmas. kas reikalinga. išmatų akmenims ir gleivėms. ir nereikalin­ gus mikroorganizmus. Taip vi­ siškai ir NEPAVOJINGAI atstatoma reikalinga storojo žarnyno terpė ir mikroflora. Pavyzdžiui. 2 — ingredientai turi normalizuoti pH žarnose ir tuo pačiu slopinti patogeninę mikroflorą. Šios knygos autorius išbandė įvairias klizmas (skyrėsi su24 dėtis. Tad kas belieka? Tenka padaryti šias išvadas: 1— ieškoti tokios medžiagos. maudantis karštoje vonioje. Drėgmės netekusiems. tačiau prie jos sienelių prilipusiems išmatų akmenims to nepakanka. bet ir padeda atsiskirti apnašoms. Todėl nėra pavojaus. kas patogeniška organizme.) dėka vanduo išsiurbiamas iš žarnyno sienelių ir net šalia esan­ čios aplinkos. kartais net neigiamai veikia žarnyno gleivinę. nekenkdami tai. galima pradėti valyti storąją žarną. nepaisant to. kitam — mažesnė. Jis idealiai ati­ tinka visus parametrus.toksinus. Tai galima atlikti lankantis drėgnoje garinėje. 3 — žarnyno gleivinė turi būti nedirginama. Tai ne tik sumažina rūgštingumą. ką turite pajusti po suminkštinimo procedūros. sausokiems žmonėms labiau tiks karšta vonia. neliesdamas to. Jiems padės neilgas bėgimas. paukščiai. išsiskiria daug gleivių. Svarbiau­ sia. Seniams geriau tiks karšta vonia. pavyzdžiui. Kadangi tai paties organizmo produktas. Pats paprasčiausias ir efektyvus storosios žarnos valymo būdas — KLIZMOS. Viskas priklauso nuo organizmo užteršimo ir šalinamų šlakų pobūdžio. kuri palankiausia organizmui.) ir remdamasis tokia patirtimi surado savąjį variantą. sušildantis visą kūną. Dabar jau galiu pasakyti. kuri yra reikalinga. osmoso (osmosas — dviejų skirtingos koncentracijos skysčių koncentracijos išlygi­ nimas difuzijos pro pusiau laidžią membraną būdu — vert. Cžud-ši. nutukusiems — sausa sau­ na. silp­ nu kalio permanganato tirpalu. kai dar nieko nevalgyta. kai kūnas rytais tepamas sviestu. kad bus perdozuota — juk vienam ji reikalinga didesnė. Pagrindinis suminkštinimo tiks­ las: atpalaiduoti. taip pat nestiprus masažas. kad nutuku­ siems žmonėms. kuri sugebėtų atskirti nuo žarnų sienelių išmatų apnašas. Todėl dažniausiai vanduo pa­ rūgštinamas citrinos rūgštimi arba sultimis. kur jie būtų susikaupę. ugniažolė ją džiovina. naikindamos ir reikalingus. Valymo proce­ dūros tikslas — pašalinti tai. Norint tiksliau suvokti visa tai. praskiedžiamas antibiotikais ar žolių (ramunėlių. Tokios procedūros trukmė — 5—25 minutės. obuolių actu. jis sugeba naikinti viską. kad visų ligų gydymo pradžia — storosios žarnos išvalymas. kai suminkštinote organizmą 3—5 procedūromis. kurių oda riebi. kurie išmatas ir šlapimą išskiria kartu. — atsipa­ laidavęs. sausoje saunoje. Kadangi jame esančių druskų koncentracija didesnė už kraujo plazmos (kartais net 150 kartų!). bet ir veikia jo mikroflorą. pa­ gerinantis cirkuliaciją ir šlakų pašalinimą per odą. Tegu kiekvienas pasirenka tai. tai ne­ tinka. 1. Netgi priešingai: ji slopina dirginimą. tuo labiau jūsų pačių. kas jam labiausiai tinka. Pasak senovės medicinos šaltinių — Ajurvedos. Jos esmė — vanduo.

imkite jo 1 litrą. skausmo nejausite. Tačiau palaipsniui savijauta pagerės. kolito. kol dar šilta. bet ir peristaltika. tai vien po šios pirmos gali pasirodyti. susipažinkite su pa­ čia procedūra. kurios daug kartų stipresnės už hormonus. visi šie organai tarsi naujai gimsta. Daugiau virinti nereikia. kas darė tokias klizmas. kokia ir turi būti. ypač nosiaryklė. kad viskas. pavirinta urina iš pradžių sukels skausmą tarsi nusideginus. Tai­ gi ką būtina žinoti? 1. Tai pajusite patys. bet ir todėl. tai ir atsakomoji reakcija bus didesnė. savaime atsiranda peristaltika. jam būdinga superstruktūra. nes van­ dens struktūra praranda savo didžiausią energiją ir tampa pa­ prasčiausiu muilu. kaip teigia juos tyrinėję mokslininkai. kurie. Noriu pabrėžti: nebūtina iš karto pradėti daryti klizmą iš urinos. Atvėsinkite ją ir. Tuo jau įsitikino vi­ si. pavyz­ džiui. Jei klizmai naudosite savo šlapimą (aš ir reko­ menduoju taip pradėti). Tai uni­ kali medžiaga. nes vien dabar netekote tiek „gero". Nuo tokių klizmų dar greičiau mikroflora ir pH tampa nor­ malūs. padeda organiz­ mui įveikti nepalankų poveikį. Tam reikia surinkti kelių žmonių (pageidautina namiškių) 2 litrus urinos.nizmo struktūrinis vanduo. pada­ rykite klizmą. atstumiama. kurios po kaitinimo liko tik ketvirtadalis. Jei jie labai dideli.t. Taip pat ištušti­ namos šalinimo sistemos. Vanduo tampa visai kitoks. kai organizmas sveikas. opų. 2. Taip iš organizmo pašalinamos patogeninės glei­ vės (kurias šiaip jau galima pašalinti tik ilgai badaujant). Labai greitai pajusite teigiamą poveikį. Knygos autorius šią procedūrą patobulino taip. Pakentėkite arba iš pradžių pasidarykite klizmą su paprastu šlapimu. Dabar. atstatoma ne tik gleivinė. Jei klizmas darėte ir anksčiau. kol liks tik ketvirtadalis. atsakomąją organizmo reakciją. Jei naudosite virintą šlapimą. Kai jie būna su­ glebę. kol jos liks 500 gramų. kad lig šiol nieko panašaus nedarėte. Nuo energijos pertekliaus organizmas gali „sustreikuoti". su­ sikaupusios inkstuose. Pakanka 1—2 to­ kių klizmų. Pirmuoju atveju (kai renkatės paprastą šlapimą) naudokite tam Eismarcho puodelį. Kai storojo žarnyno gleivinė yra stipriai pažeista. jų buvo keli kur­ sai. kad yra neįprastai karti. antruoju atveju (nuvirinta iki ketvirta­ dalio urina) tinka paprasta guminė kriaušė. polipai. Darydami tokią klizmą. atsargiai. galite pajusti labai ryškų jos po­ veikį. kad tai reikia daryti išmintingai. nelieka gydomojo efekto. 2. Na o jei jums tai šlykštu. jame yra savi antiseptikai. lyti26 niuose organuose ir t. pažeista vieta pradeda gy­ ti. jog net sunku patikėti. Supilti ją į emaliuotą indą ir neuždengtą kaitinti tol. kasoje. kas nereikalinga. lieka patys patvariausi — karščiui atsparūs skysti kristalai. Skausmas reiškia. o reikalinga mikro­ flora išliktų NEPALIESTA! 3. rekomenduoju at­ kreipti dėmesį. yra daug geresnė už orga­ nizme esančius skysčius. nebaltyminės. Druskų koncentracija tokiame šlapime gali padidėti net 600 kartų! Tai didžiulė jėga. Pradėkite nuo paprastos urinos. pasijusite labai blogai. kad jos efek­ tas PAGERĖJO daug kartų. kuri ne tik išsiurbia iš organizmo vandenį. išgydomas hemorojus. pradėkite nuo 100—150 gramų ir palaipsniui padidin­ kite iki 500 gramų. Greitai atsiras naujas sveikas audinys. kad būtų sunaikinti kirminai. vitaminai. 27 . šlapimo pūslės sienelėse. Jei nutarėte pasidaryti tokių klizmų. netvirti. kokia bjaurastis glūdėjo jūsų organizme. kai jau žinote šiuos ypatumus. Be to. taps tokia. taip pat kitų sveikų žmonių ar tos pačios lyties vaikų šlapimą. hormo­ nai. kuri žymiai skiriasi. Nors termiškai apdorojant tokią urmą joje sunaikinamos visos organinės medžiagos. tuo pačiu metu atsiranda naujos — neorganinės. baltymai — geriausiai veikiantys viso organiz­ mo gleivinę! Klizmoms galima vartoti savo. Sustiprėja ir kirkšnies srities organai. vitaminus. labai stimuliuojamos žar­ nų sienelės. atplėšia storojo žarnyno patologinius polipus. kolitai. kad tokia klizma išlygina energijos svyravimus organizme. Netekę gleivių. paroproktitai. naudokite klizmai pasūdytą vandenį: 1 litrui vandens reikia 2 šaukštų valgomo­ sios druskos. ir slopinančios jų gyvybinį aktyvumą. šalinama. Po to nuvirinkite pusę ir tik po — virinkite tol. Kodėl taip atsitinka? 1. nepavyksta išvengti išvaržos. Taip at­ sitinka todėl. Tačiau ir tai dar ne viskas: į storąjį žarnyną susiurbiamas skystis ir gleivės iš visos pilvo ertmės.

kai tik skystis pradeda tekėti į vidų. Po 2—3 pirmųjų mikroklizmų (po 100 gramų virintos urinos) polipai patys pasišalino iš organiz­ mo. Urinos klizmų ciklas. Toks ciklas kartojamas 2—3 kartus per metus. Skystis per apatinę gaubtinės žarnos dalį pateks į sker­ sinę gaubtinę dalį. Nuimkite vamzdelio antgalį ir sutepkite jį sviestu ar vazelinu. Šį ciklą galima pakartoti tokiu pačiu laiku ir periodiškumu kaip jau minėtas paprastas klizmas. taip pat. Jei pastebite sutrikimus. jei padarysite „žvakę" (Sarvanchasana) ar ištiesite kojas už galvos („Plūgas"). CHRONIŠKAS PAROPROKTITAS. įkiškite vamzdelį į išeina­ mąją angą 25—30 centimetrų. o tai gali sukelti ligos paūmėjimą). Kai storasis žarnynas bus išvalytas. Klizmų ciklas. Po to. nes šio būdo tiks­ lingumas ir efektyvumas patikrintas praktikoje. Remkitės keliais ir alkūnėmis į grindis (dubuo turi būti aukščiau už pečius). ypač šiltos klizmos. Papildomai galite įtempti pilvą. Kai kuriems žmonėms šios vaistažolės klizmos labai išdžiovina žarnyno gleivinę. sausio—vasario mėnesiais. kuris yra iki kamš­ čio žarnoje. giliai pilvu. 2 litrus vandens supilti į jį per 30—40 sekundžių paprasta ir lengva. tuo rečiau tuštinamasi. užsukite jį). Į tai būtina atsižvelgti. Šią procedūrą pageidautina atlikti po to. Atleiskite suspaustą vamzdelį ir palaipsniui leiskite skystį į storąją žarną. ir sukelti skausmą. Antrąją savaitę darykite klizmą kas antrą dieną. greitai supiltas skystis gali ištekėti atgal arba spausti tą nedidelį tarpą. Jei žarnyne yra patologinės sąsmaukos ar susikaupė daug sukietėjusių išmatų. aklojoje žarnoje atsiras ligų židinys. o po to pradėkite po 100 gramų mažinti urinos kiekį iki 100 gramų. organizmas pats geriausiai ži­ no. kad jos būna orga­ nizmo viduje tiek. Kai naudojama savo ar jauno svei­ ko žmogaus (dar geriau — vaiko. per pavasario ir rudens lygiadienį. Taigi nesijaudinkite. kad skystis neištekėtų (jei yra kranelis. Urinos klizmų teigiama savybė ta. Jei nebus išvaly­ tas visas storasis žarnynas. o po to ir į akląją žarną. Per tą laiką nepatyriau nieko nemalonaus. Tokį negalavimą buvo patyręs mano artimas pažįstamas. kai ištuštinamas storasis žarnynas. o vėliau kuo švaresnis žarnynas. kai naudojama virinta urina. trečiąją savaitę — kas 2 dienas. Tada lėtai atsigulkite ant nugaros ir nesku­ bėdami pasisukite ant dešiniojo šono. Toliau galite daryti tokias klizmas po 100—150 gramų kartą per 1—2 savaites. nes pats kontroliuoja šį procesą. Tik taip gali­ ma išvengti dalies storojo žarnyno išplovimo. Bus dar geriau. kiek reikia. Iš pradžių poreikis tuštintis grei­ tas ir stiprus. penktąją — kartą per savaitę. bet palikite to­ kią pačią. Apie tai man pasakojo ir kiti žmonės. laisvai. Skystis iš skersinės gaub­ tinės žarnos dalies pateks į sunkiai prieinamą kylančiąja dalį. kai išteka. tačiau po kurio laiko atsirado recidyvas. laukė nauja operacija. Kiek reikia laikyti klizmą? Senovės gydytojai patardavo — nuo saulėtekio iki pirmųjų sutemų. ketvirtąją — kas 3 dienas. Toks būdas padeda geriausiai išplauti visą storąjį žarnyną. darę tokias klizmas. Kai tik pajusite poreikį. Iškilo kumščio dy­ džio pūlinys tarpvietėje. Kito ciklo metu viskas vyks normaliai. kai skystis jau žarnyne. kontro­ liuokite vandens suleidimą į žarnyną — laiku suspauskite vamzdelį pirštais. Toliau galite daryti klizmas 1— 2 kartus per savaitę. kada reikia išsituštinti. Tokioje pa­ dėtyje pabūkite 30—60 sekundžių. — kasdien po litrą visą savaitę. Mano nuomone. Šios knygos autorius pats kentė­ jo nuo jų. Buvo išmėgintos įvairiausios klizmos (taip pat ir su ugniažole. ir įtempdami. ramiai pa­ gulėkite ant nugaros ar ant dešiniojo šono 5—15 minučių. dozę ne didinkite.Eismarcho puodelio panaudojimo technologija tokia: supila­ te į puodelį uriną ir pakabinate jį ne aukščiau kaip 1. kvėpuokite lėtai. išpūsdami jį. Kai praeina viena skysčio dalis. jei 28 nebus didelio poreikio išsituštinti. Senovės gydytojai patardavo tai daryti sau­ lei tekant. atsigulkite ant nugaros ir pakelkite dubenį.5 m virš grindų. Po to galite atsikelti ir pa­ sivaikščioti. Jam buvo padaryta operaci­ ja. Tai padės jums išvengti nesklandumų ir nemalonumų. Kad taip neatsitiktų. Po kelių kartų pradėkite mažinti iki 100 gramų. PERSPĖJIMAS. Padarykite 2—4 tokias klizmas po 500 gramų. kasdien padidindami nuo 100 gramų iki 500 gramų. tačiau nebuvo jokio poveikio. didinkite spindį. Pradėki­ te nuo 100 gramų. Suspauskite vamzdelį. Patariau jam 2 29 . Storojo žarnyno POLIPAI. urina. Dabar pateiksiu kelis urinos klizmų taikymo pavyzdžius. eikite į tualetą ir išsituš­ tinkite.

ku­ rias rekomenduoja Ajurveda ir Cžud-ši. išnyko gal­ vos skausmai. 20 gramų lydyto sviesto — nuo vidurių užkietėjimo. kad būtų galima pati­ kėti jų teigiamu poveikiu. sausu metų laiku. skauda juosmenį. kuris labiausiai slegia šiuos žmones. UŽKIETĖJIMAI. kurių oda sausa. Kol tirpalas dar šiltas. o jiems patiems nuolat šalta. Kartą man atėjo padėkoti septyniasde­ šimtmetis vyriškis (baigęs aukštąjį mokslą kariškis) ir papasa­ kojo. džiūsta ir pleiskanoja oda. 1 klizma: 100 gramų pieno. padarė 2—3 mikroklizmas iš iki ket­ virtadalio nuvirinto šlapimo. gumine kriauše padaroma klizma. Nutukti linkę žmonės privalo žinoti. Dabar pakalbėsime apie įdomias ir reikalingas klizmas. kad sviestas ištirptų. pakanka. Visa tai pašildoma. Jei tokie simptomai jums būdingi. 2 klizma: prie nurodyto 1 klizmai pieno ir sviesto kiekio reikia pridėti žiupsnelį imbiero ar pipirų (juodų. nuo­ lat šalta. išnyko chroniškas ko­ litas. su 4—6 proc. ypač šaltu. kai prarandama gyvybinio principo „Vėjas"—doša Vata pusiausvyra): susikaupia ir išskiriama daug dujų. Po dviejų savaičių pūlinio jau nebebuvo. todėl privalo jas naudoti atsargiai. kurių organizmas linkęs prarasti daug vandens. sausu metų laiku. dujų susidarymo (ir mikro­ flora taps normali). Bet po to. nepiktnaudžiaudami. To­ kia klizma tinka kaip ir pirmu atveju. menstru­ acijos būna užsitęsusios (vyrams sumažėja sėklos išsiskyrimas). Tai galiu patvirtinti ir aš pats. sausumą. kartojasi dažnai. Perskaitęs mano knygą apie urinoterapiją. liesėjama. pradėjo nesiskirti gleivės iš nosies. Yra kelios tokios klizmos. APETITO PRARADIMAS IR GALVOS SKAUSMAI. viskas greitai praėjo. žymiai pa­ didėjo jaudrumas atliekant lytinį aktą. sustiprėjo lytinė funk­ cija. Jei jums dėl kai kurių sumetimų jos nepatinka. Apie tai. šios klizmos puikiai gydo ir moterų ligas). o šaltį neutralizuoja šiltas pienas. Po to reikia pagulėti. taip at­ sitinka tada. Operacija ir tolesnis gydymas tapo visai nereikalingi. Svarbu žinoti. tačiau ir to. Tai patvirtina ir mano pasekėjai. man pasakojo ir kiti žmonės. kas po to atsitiko. raudonų). galite daryti mažiau efektyvias įprastas klizmas: su valgomąja druska. Tai. kad jį kamavo čia paminėti negalavimai. Autoriui tuo teko pa­ čiam įsitikinti. mikroklizmos. kad tokios klizmos padėjo išgydyti vidurių užkietėjimą. kurias galite pasirinkti patys. kad iš pradžių. Taikoma tokia pati schema kaip ir darant klizmas su paprastu šlapimu. kas jau parašyta. Išnyko priešišvaržinė būsena (raižymai kirkš­ nyje staigiai keliant nuo žemės 10—20 kilogramų). KIRMINAI. Tokia pro­ cedūra padeda neutralizuoti ir pašalinti iš organizmo substan­ ciją. jis jautė stiprų deginimą ten. jį labai nustebino. Jas darė ir kiti žmonės. organizmo pernelyg didelio sausumo ir iš­ džiūvimo. Ir toliau galima vardinti stebuklingo urinos klizmų povei­ kio pavyzdžius (beje. Šios klizmos ypač rekomenduojamos tiems. sukėlusią organizmo atšalimą. kamavę daug metų. be to. Procedūrą pagei­ dautina atlikti saulei tekant. Mano pažįstamas prisimena. Po 2—3 tokių mikroklizmų išmatos tampa minkštos. Ypač šios klizmos tinka šaltu. dubens—klubo sąnarius. išnaikinti kirminus. su citrinos rūgštimi (1 arbatinis šaukštelis rūgšties 2 litrams vandens). padės išvengti šių negalavimų. kurios jums tinka. Po to žarny­ nas pradėjo veikti savarankiškai. Tokių klizmų poveikį ga­ lima pagerinti vietoje paprasto vandens naudojant ištirpintą ar įmagnetintą vandenį. lengvos. jas nesunku paša­ linti iš organizmo. kad panašios klizmos gali padidinti organizme gleivių kiekį. Šios kliz­ mos daromos taip: į 100 gramų pieno dedama 20 gramų lydyto sviesto. šerpeto­ ja. Iš karto po klizmų iš jo organizmo išėjo du stambūs kirminai (soliteriai) ir į medūzą panašūs tirščiai. daromos kasdien ar kas antrą dieną. kam nuolat šąla rankos. Išoriniai šio sutrikimo simptomai (pagal Ajurveda. atsirado apetitas. kur buvo iškilęs pūli­ nys. Sausumą ir sukietėjimą neutralizuoja drėkinantis pienas ir minkštinantis sviestas. kiek jam pačiam reikia. po pirmųjų mikroklizmų. Tai būdinga nestambiems žmonėms. kryžkaulį. Visi liko patenkinti. kojos. papildomai paša31 . GLEIVIŲ PAŠALINIMAS IŠ PILVO.kartus per dieną daryti mikroklizmas (po 100—150 gramų iki ketvirtadalio nuvirinto šlapimo) bei nuolat laikyti ant tarpvietės uždėtą kompresą iš tokios urinos. Organizmas pats laiko tokį tirpalą tiek. obuolių actu (2—3 šaukštai 2 litrams vandens). „avies" išmatų. jaučiamas silpnumas. kai pūliai buvo ištraukti. kamuo­ ja vidurių užkietėjimas arba tuštinamasi „avies" išmatomis. Tuo pačiu metu išnyko ir chroniškas hemorojus. Šios knygos autorius 30 jas išbandė pats.

be to.iiau viskas vyks automatiškai. kai pasinaudosite tualetiniu popieriumi. kai. pakanka 45—60 minučių. Išgerti stiklinę pasūdyto vandens. Taip bus visiškai ištuštintas skrandis. kol vanduo taps švarus. Po pir­ mosios išmatų porcijos seks kitos. Vanduo. Dar kelis kartus nueikite į tualetą. 33 . Sis pratimas atliekamas tol. vanduo lėtai tekės žarnynu ne­ sukeldamas vėmimo. nusausinkite ir patepkite aliejumi.). Jei ir vėl nesulauksi!. galite sumažinti druskos koncent­ raciją. atlikti judesius ir sugrįžti į tualetą. kai įprantama. reikia 1—1. teks atlikti klizmą su puse litro vandens >rasta gumine kriauše. Po pirmojo tuštinimosi reikia vėl išgerti stiklinę vandens. o ne per išeinamąją angą. kad druska nepradėtų dirginti odos. Pasiruošimas Pašildyti vandenį iki kūno temperatūros. Paeiliui gerkite vandenį ir atlikite pratimus. 2. 3. 1. rin­ kitės ir sveiki te! Po to. Visi šie komponentai atitinkamai veikia organizmą — suminkšti­ na. Vėl išgerti stiklinę vandens ir pakartoti visą pratimų seriją. reiškia „Kriauklės gestas". kai nuei >ite į tualetą. pieną galima pakeisti (ar jį pra­ skiesti per pusę) mėsos. koks buvo išgertas. reikia pridėti 5—10 gramų valgomosios druskos. kai jį gėrėte. Kai jau būsite patenkinti rezultatais (tai yra tada. kol vanduo nepradės išeiti iš organiz­ mo toks skaidrus. vanduo iš organizmo bus pašalinamas pakankamai švarus). kuri yra kraujo plazmoje). Po to. ypač avienos. vandens daugiau negerti ir vėl nueiti į tualetą. Jei vanduo jums atrodys pernelyg sūrus.liną iš organizmo gleives. 4 klizma: sudėtis tokia kaip ir 1 klizmos. koks buvo tada. Šį pratimą reikia atlikti tol. ŠANK PRAKŠALANĄ Šank Prakšalana. nes be druskos osmosas ją sugertų per gleivinę ir pašalintų kaip šlapimą. Atliekant šiuos judesius. kad būtų malonu gerti. Po to reikia eiti į tualetą. 32 Atlikimas Šį pratimą geriausia atlikti rytą. Nedelsiant atlikti nurodytus pratimus (8 pieš. po Šank Prakšalanos jogai visada daro Vamaną Dhouti. kai išvalysite savo storąjį žarnyną. Po to galima išgerti 3 stiklines nesūdyto vandens ir pada­ ryti Vamaną Dhouti (įkišti du pirštus į burną ir sukelti vėmi­ mą). kol išgersite 6 stiklines. sumažina gleivių ar tulžies kiekį. nes vėl teks tuštintis.e norimo rezultato. ar kaulų nuoviru. 3 klizma: sudėtis tokia pati kaip ir 1 klizmos. Pirmasis tuštinimasis įprastai būna beveik iš karto. Taigi turite ką pasirinkti. nedelsiant ar praėjus 5 minutėms. nes vanduo praeina virškinimo kanalu tarsi per tuščią kriauklę. kai dar nieko nevalgyta. Darant minėtas klizmas. Drąsiau bandykite. Sekdami tradicija. jūsų nuomone. reikia pri­ dėti 1/2 ar 1 šaukštą stipraus pelynų nuoviro ar 1/2 šaukštelio česnako sulčių. Tai sustiprina kliz­ mos poveikį. Vanduo turi būti pasūdytas. po visiems mirtin­ giesiems įprastų judesių patenka į žarnyną ir išeina iš jo. Vėliau.5 va­ landos. Vi­ sam praplovimui. praeina skrandį. Patarimas. galima kartą per 2—3 savaites (tinka ir kartą per ketvirtį) taikyti idealų viso virškinimo trakto plovimo metodą — ŠANK PRAKŠALANĄ. net skystos. nuplaukite išeinamąją angą šiltu vande­ niu. nurytas burnoje. Jei taip neatsitinka. be to. Vienam kartui pakanka 10—14 stiklinių. pasūdyti (5—6 gra­ mai druskos litrui vandens — tai truputį mažesnė druskos kon­ centracija negu ta. Taigi ją galima rekomenduoti nutu­ kusiems žmonėms. išmatos bus lengvos. rei­ kia pakartoti judesius. t. Kai tik pasirodys pirmosios išmatos. Štai vandens kelio virškinimo kanalu schema. kaip pastebėta praktikoje. privalote baigti procedūrą. kai nutarėte susirūpinti savo or­ ganizmo pagrindu — storuoju žarnynu. arba Varisara. Tai priklauso nuo žarnyno užterštumo. Tokia klizma padeda gydyti tulžies veiklos su­ trikimus.

Nepasukant viršutinės kūno dalies. kad rodomasis ir didysis pirštai siektų deši­ nįjį raktikaulį. t. Tam reikalingi šie 4 judesiai — sudėtingiau­ si. Pakelti rankas į viršų delnais aukštyn. Trečias judesys Vanduo toliau teka plonosiomis žarnomis atliekant dar vieną judesį — „Kobros" variantą. lenktis iš pradžių į kai­ rę. Antrasis judesys Šie judesiai skatins vandenį patekti į plonąsias žarnas ir tekėti jose. Tam pakanka 10 sekundžių. Ketvirtas judesys Vanduo. dalis vandens iš skrandžio patenka į dvylikapirštę žarną. Po to reikia pasukti kūną. rei­ kia žiūrėti į dešinį kulną. jei pasisukate į kairę. po to iš karto atsitiesti ir lenktis į dešinę.Pirmas judesys Pradinė padėtis: stovima. Baigiant pasisukimą neuždelsti ir grįžti į pradinę padėtį. Po to nedelsdami grįžkite į pradinę padėtį ir stenkitės pamatyti kitos kojos kulną. Gerai ištiesti nugarą. Juos gali atlikti visi. Tik delnai ir didieji kojų pirštai liečia grindis.y. Ištiesti dešinę ranką horizontaliai ir sulenkti kairę ranką taip. Pradinė padėtis kaip ir pirmo judesio — stovima pražergtomis kojomis. Šį dvigubą judesį reikia pakartoti 4 kartus. kvėpuoti normaliai. Šį dvigubą judesį pakartoti 4 kartus — iš viso tai bus 8 judesiai į kairę ir į de­ šinę. Atlikimo laikas — 10—15 sekundžių. pasukite galvą ir liemenį taip. pasisukti į kitą pusę. ką kamuoja kelių ar menisko ligos. turi nutekėti ir storo­ siomis žarnomis. Darant kiekvieną judesį (lenkiantis į šo­ nus). Pakartokite 4 kartus po du judesius. Tokiems žmonėms 35 . Šie judesiai atveria skrandžio prievartį. o klubai tarsi pakimba ore. kad tarp pėdų būtų 30 centimetrų tarpas. pėdos pražergtos maždaug 30 centi­ metrų. išsky­ rus tuos. kiek galima toliau tiesiant ištiestą ranką atgal ir žiūrint į pirštų galus. Kai jau esate tokioje pra­ dinėje padėtyje. sudėtingesni už tris pirmuosius. rankų pirštai sunerti. kuris praėjo plonąsias žarnas. Labai svarbu. kuriems atlikti reikia 10 sekundžių. kad pavyktų pamatyti priešingos kojos kulną.

tiks atskiras šio judesio variantas. Ketvirtas judesys atlieka­ mas taip: a) tupėti taip, kad pėdos būtų praskėstos maždaug 30 cen­ timetrų. Pėdos turi būti ne po sėdmenimis, o šalia užpakalinės klubų dalies. Delnai uždedami ant kelių, praskėstų 30 centi­ metrų; b) pasukti liemenį ir priklaupti ant kairiojo kelio, kad jis būtų prieš dešinės kojos pėdą. Delnai pakaitom stumia dešinį klubą prie kairio šono, o kairį klubą prie dešinio taip, kad būtų prispausta dalis pilvo ir spaudžiamos storosios žarnos. Žiūrėti sau už nugaros, kad liemuo galėtų daugiau pasisukti ir būtų labiau spaudžiamas pilvas. Atliekant pirmuosius tris judesius, buvo nesvarbu, į kokią pusę pasisukama pirmiausia — kairę ar dešinę. Atliekant ket­ virtąjį judesį, svarbu pradėti spausti dešiniąją pilvo pusę. Ir šį judesį reikia atlikti 4 kartus. Jo trukmė — 15 sekundžių. Ketvirto judesio variantas: Šio judesio ištakos — Ardcha Maciendrasana (susukta po­ za). Jį atliekant, pėda statoma prie vidinės klubo pusės, nepra­ eina iš kitos pusės. Petis pasukamas kiek galima toliau, arčiau prie sulenkto kelio, liemuo truputį atloštas atgal. Rankos re­ miasi į sulenktą kelį, kuris yra tarsi svertas sukant stuburą ir spaudžiant klubą prie pilvo apačios. Nesėkmės atvejis Jei po to, kai išgerta, pavyzdžiui, 4 stiklinės vandens, jaučiate, kad skrandžio turinys normaliai nepraeina į žarnyną, kad jis perpildytas, net pykina, tai reiškia, jog klapanas tarp skran­ džio ir dvylikapirštės žarnos neatsivėrė taip, kaip derėtų. Todėl pakartokite 2 ar 3 kartus seriją judesių, tačiau vandens dau­ giau negerkite. Kai nebepykins, praėjimas bus laisvas. Sutriki­ mų daugiau nebus, galėsite toliau tęsti. Gali pasitaikyti, kad trukdys iš rūgimo produktų susidaręs dujų kamštis. Tada pa­ kanka rankomis paspausti pilvą ar atsistoti ant pečių („Žva­ kė"). Derinti tai su kitais keturiais aprašytais judesiais. Pačiu nesėkmingiausiu atveju, t.y. tada, kai vanduo visai neteka iš skrandžio toliau, jums lieka du būdai: dešinės rankos dviem pirštais pakutenti liežuvio šaknį ir išsivemti. Tada iš karto pajusite palengvėjimą. Galima ir visai nieko nedaryti. 36

Tada vanduo pats pasišalins iš organizmo kaip šlapimas. Po tokio pratimo beliks pailsėti ir pavalgyti. Pirmasis valgymas Po Šank Prakšalanos būtinai reikia atlikti šiuos nurodymus. Valgyti ne anksčiau kaip praėjus 30 minučių po pratimų ir ne vėliau kaip po valandos. DRAUDŽIAMA palikti virškinamąjį traktą be maisto daugiau kaip valandą po pratimų. Pirmasis maistas — virti ryžiai. Ryžiai turi būti išvirti ar net pervirti vandenyje, kad nedirgintų žarnyno gleivinės. Grū­ dai turi tirpti burnoje. Po ryžių galima valgyti gerai išvirtas morkas. Kartu su šiuo maistu būtina suvalgyti ir 40 gramų sviesto. Jį galima ištirpinti su ryžiais ar suvalgyti atskirai iš šaukšte­ lio. Ryžius galima pakeisti virtais kviečiais, avižomis ir pan. Svarbu Ryžių negalima virti su pienu. 24 valandas po šių pratimų drau­ džiama gerti pieną ar kefyrą. Be to, per tas 24 valandas draudžiama valgyti rūgštų mais­ tą ir gerti bet kokius skysčius (tai viena iš priežasčių, kodėl draudžiama gerti kefyrą). Draudžiama valgyti vaisius ir nevir­ tas daržoves. Duoną galima valgyti, kai maitinamasi antrą kar­ tą po pratimų. Antrą kartą valgydamas aš gėriau morkų ar obuolių sultis su burokėlių sultimis (proporcijos 1:4 ar 1:5), val­ giau salotas ir jaučiausi normaliai. Taigi į mano rekomendaci­ jas atsižvelkite kūrybiškai. Po 2 valandų galite sugrįžti prie jums įprasto režimo. Svarbu, kad neprarastumėte saiko, nevalgytumėte mėsos. Gėrimas Geriant pasūdytą vandenį, padidėjus osmotiniam aktyvumui dalis skysčių iš kraujo patenka į žarnyną. Skystoji kraujo dalis pakeičia kryptį, tampa priešinga įprastam įsiurbimui ir tuo pa­ čiu valo storojo ir plonojo žarnyno gaurelius. Kaip tik dėl šio efekto Šank Prakšalana tampa unikali. Aš nežinau kito tokio valymo, kuris valytų mūsų mikrogaurelius (glikokaliksą) — šį unikalų katalizatorių su poromis, nuo kurio efektyvumo pri­ klauso maisto pasisavinimas.
37

Nuo to, apie ką aš čia papasakojau, pajusite troškulį. Iš­ tverkite negėrę net paprasto vandens, palaukite pirmojo valgy­ mo, nes priešingu atveju jums vis teks eiti į tualetą. Valgydami pirmą kartą ir po to, galite gerti vandenį, nestiprius žolių nuo­ virus arba, kaip ir aš, — šviežias sultis. Nenustebkite, kad išmatos atsiras tik po 24 ar net 30 va­ landų ir bus gelsvos ar geltonos, bekvapės tarsi kūdikio. Žmonės, kenčiantys nuo vidurių užkietėjimo, gali daryti Sank Prakšalaną kiekvieną savaitę, tačiau gerdami tik 6 stik­ lines vandens. Tada visas ciklas trunka maždaug 30 minučių. Tai pats geriausias būdas „perauklėti" žarnyną. Gerai tai, kad šis būdas neištempia storųjų žarnų sienelių.* Teigiamas poveikis Be to, kad išvalysite visą virškinimo kanalą, patirsite ir netie­ sioginį teigiamą poveikį: malonų kvapą iš burnos, ramų miegą, ant veido ir viso kūno išnyks spuogai. Jei maitinsitės taip, kaip nurodyta šioje knygoje, išnyks ir nemalonus kūno kvapas. Taip pat tonizuojama kepenų veikla (tai patvirtina ir pakitusi išma­ tų spalva). Pagerėja kitų liaukų, ypač kasos, susietų su virški­ nimo traktu, veikla. Lonavlos gydytojai, 2 mėnesius kas dvi dienas taikydami Sank Prakšalaną bei atitinkamą maitinimosi režimą, išgydyda­ vo prasidėjusį diabetą. Tikriausiai Langerganso salelės, esančios kasoje, išskiria daugiau insulino bendrai stimuliuojant kasą. Kai virškinimo traktas išvalytas, maistas pradedamas geriau pasisavinti. To­ dėl tie, kam reikia padidinti svorį, jį be vargo padidina, tampa tvirtesni, o tie, kam reikia atsikratyti viršsvorio, jo netenka, suliesėja. Kontraindikacija Tie, kas kenčia nuo skrandžio opaligės, be abejo, neprivalo tai­ kyti Prakšalanos tol, kol neišsigydys skrandžio ligos. Tai priva­ lo įsidėmėti ir tie, kam būdingi ūmūs virškinamojo trakto su-

trikimai, kas viduriuoja, serga dizenterija, ūmiu kolitu (jei ko­ litas chroniškas, Prakšalaną gali padėti, bet tik ne krizės atve­ ju), ūmiu apendicitu, tuo labiau tokiomis rimtomis ligomis kaip žarnų tuberkuliozė, vėžys. Šis pratimas efektyvus užbaigiant oksiurezę. Juk tada, kai valomas žarnynas, kartu pašalinami ir kirminai su visais jų kiaušinėliais. Tiesa, gaurelių žarnų vidiniame paviršiuje tiek daug, kad kartais vienas kitas kirminų kiaušinėlis gali ir likti. Šank Prakšalaną — puiki. Tuo įsitikinau aš pats. Kad grei­ čiau išmoktumėte šio metodo, iš pradžių atlikite pratimą kartą per dvi savaites.

VALANTI MITYBA Didysis natūropatas Polis Bregas sugalvojo efektyvų būdą, skir­ tą išvalyti storąjį žarnyną, — badavimą. Kai kartą per savaitę badaujama 24—36 valandas, organizmas gauna papildomos energijos, kuri anksčiau buvo skiriama maistui perdirbti ir pa­ sisavinti. Dabar ją galima skirti kitoms organizmo reikmėms. Per tą laiką išmatų akmenys truputį atstoja nuo žarnų siene­ lių. Po tokio susilaikymo pirmas maistas — šviežios morkų ir kopūstų salotos be prieskonių ir aliejaus, sviesto — yra tarsi šluota, kuri atplėšia nuo žarnų sienelių apnašas ir jas pašalina iš organizmo. Panašias salotas rekomenduoja ir V. Michailovas.

STOROJO ŽARNYNO SIENELIŲ IR NERVŲ ATSTATYMAS Štai ką sako apie storojo žarnyno sienelių ir nervų atstatymą gydytojas Vokeris: „Remdamiesi bandymais, nustatėme, kad storasis žarnynas negali normaliai vystytis ir veikti, jei žmogus maitinsis tik vi­ rintu ar kitaip apdorotu maistu. Todėl beveik negalima rasti žmogaus, kurio storasis žarnynas būtų idealiai sveikas. Jei jau­ čiatės blogai, pirmiausia pradėkite storojo žarnyno plovimą ar­ ba darykite klizmas. Po to šviežios daržovių sultys paskatins efektyvų regeneracijos procesą. Nustatyta, kad geriausias mais39

* Klizma gali pakenkti, jei vanduo, greitai patekęs j storąjį žarnyną, stip­ riai jį ištempia, sukelia skausmą. Kad taip neatsitiktų, vandenį suleiskite pa­ laipsniui, neskubėdami, suspausdami vamzdelį pirštais. 38

tas — morkų ir špinatų sultys. Šis mišinys maitina plonosios ir storosios žarnų nervus bei raumenis." Sulčių receptus aš paėmiau iš knygos „Daržovių sultys". Sulčių kiekis pateikiamas uncijomis (1 uncija — 28,3 gramo). Geriausiai tinka storajam žarnynui: morkos — 10, špina­ tai — 6 uncijos; truputį silpnesnis mišinys: morkos — 10, bu­ rokėliai — 3, agurkas — 3 uncijos; jei nieko daugiau neturite, gerkite bent ne mažiau kaip 500 gramų morkų sulčių kasdien. Storojo žarnyno motorika pagerėja, tampa normali tada, kai pakanka produktų, kuriuose yra daug maisto skaidulų: daržo­ vių ir vaisių, kruopų. Šis maistas tuo pačiu truputį laisvina vidurius, nes storajame žarnyne atsiranda daug masės, kuri padidina judėjimą storosiose žarnose. Ląsteliena gerai išskiria tulžį, dirgina storojo žarnyno sieneles ir stimuliuoja motoriką, padedančią sparčiau normaliai išsituštinti. Iš vaisių ypač stipriai peristaltiką veikia inžyras (figos), sly­ vos, vynuogės, džiovinti vaisiai. Žarnyne jie stipriai išbrinksta, padidėja jų masė. Laisvina vidurius morkos, burokėliai, šviežių kopūstų salo­ tos. Baltagūžiame kopūste yra daug ląstelienos, kuri ypač nau­ dinga, kai užkietėję viduriai. Tačiau ši daržovė netinka tada, kai yra kolitas, nes kopūsto ląsteliena stambi. Be jau minėtų, ypač „stiprių", produktų, vertingi ir moliū­ gai, medus, aliejus, juoda duona. Labai naudinga išgerti 300—500 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. Daiginti kviečiai taip pat padeda virškinti bei išsituštinti, reguliuoja visą skrandžio—žarnyno traktą. Kai kurie vartojantys daug daržovių ir vaisių žmonės pra­ deda sakyti, jog jiems pučia vidurius, susidaro daug dujų. Su­ sikaupti dujoms padeda žirniai, pupelės, svogūnai, kopūstai, burokėliai, skatinantys organizmą išsituštinti. Mažiau dujų su­ sidaro valgant bulves, morkas, agurkus, grybus, beveik visas uogas ir vaisius, juodą duoną bei geriant pieną. Dujų organizme susidaro todėl, kad gyvybiškai aktyvūs ele­ mentai, esantys daržovėse bei vaisiuose, ypač siera ir chloras, ardo žarnyne puvimo produktus, išmatų sankaupas. Šia pras­ me ypač vertingos šviežios kopūstų sultys, kuriose yra daug sieros ir chloro, valančių žarnyno ir skrandžio sienelių gleivinę. Štai jums dar vienas testas, padedantis išsiaiškinti, ar la­ bai užterštas storasis žarnynas, ar neapnuodytas visas skran40

džio—žarnyno traktas. Jei išgėrus kopūstų sulčių susidaro daug dujų, jaučiate kitokius sutrikimus, reiškia, kad skrandyje—žar­ nyne susikaupė nemažai toksiškų medžiagų. Įpraskite gerti šviežias kopūstų sultis palaipsniui. Iš pra­ džių išgerkite jų kartu su morkų sultimis. Po to vis mažinkite morkų sulčių kiekį. Vokeris teigia, kad 300 gramų šviežių ko­ pūstų sulčių per dieną duos jums pakankamą kiekį gyvo orga­ ninio maisto, kokio negautumėte net suvalgę 50 kilogramų vir­ tų ar konservuotų kopūstų. Vokeris perspėja, kad kopūstų sul­ tis reikia gerti be druskos. Druska panaikina tokių sulčių ver­ tę, gali net pakenkti. Dujos gali susidaryti ir tada, kai produktai neteisingai de­ rinami. Pavyzdžiui, žirniai su duona, pupelės su mėsa ir t.t. Pageidautina minėtus dujų susidarymą skatinančius produk­ tus suvalgyti atskirai, po šviežių salotų. Skysčius, taip pat ir sultis, reikia gerti prieš valgį. Tada, jei jūsų žarnyno gleivinė nepažeista, nėra nuosėdų ant žarnyno sienelių, dujos daugiau nebesusidarys. Jei augalinis maistas sukelia žarnyne rūgimą, jis negali čia skaidytis, suirti, nes jo paties rūgštingumas pašalina jį iš orga­ nizmo, truputį laisvina vidurius. Tai veikia stimuliuojančiai, žarnynas išvalomas natūraliu būdu. Kai labai pučia vidurius, galima gerti ramunėlių žiedų ir krapų sėklų nuovirą. Normaliai tuštintis jums padės ir kitos priemonės. Storojo žarnyno veikla nuo 7 iki 9 valandos ryto (vietos laiku) yra aktyviausia. Jogas Svamis Šivananda rekomenduoja kvėpuoti gaiviu ry­ to oru, kuris padeda išsituštinti. Tuštintis daug lengviau tada, kai šlapinamasi, nes šlapimo pūslės judesių refleksas atitinkamai analogiškas gaubtinės žar­ nos judesiams. Todėl valingo akto poveikis šiuo momentu yra žymiai didesnis. Romolas Mantovanis nepataria skatinti išsituštinimo. Šį po­ reikį turi sukelti valia. Tada storoji žarna veiks „sąmoningai", lengvai, laiku ir normaliai išsituštins, kad organizmas būtų ma­ žiau užterštas. Labai svarbi tuštinimosl poza. Dažniausios dvi padėtys: sė­ dint ant unitazo ir atsitūpus — „Erelio poza". Esant „Erelio pozai", klubai spaudžia pilvą ir padeda jo sienelės raumenims,
41

Po to nuleiskite jas. paeiliui sulenkdami kojas. Šis pratimas gerai sustiprina pilvo ir žarnyno raumenis. kai atliekamas truputį pakelta galva (silp­ niems žmonėms tai netinka). išvaro kirminus ir net išgydo paralyžių. kad juos pageidautina papildomai lavinti fizinių pratimų kompleksais. 2.). nugaros. pašalina naktines poliucijas. Tačiau pasitaiko tokių silpnų ir „užsispyrusių" storųjų žar­ nynų. Šis pratimas pašalina sėdmenų. Ypač padeda joga. Utchita širša ekapada čakrasana Atsigulkite ant nugaros. atlikite ja tokius pačius pratimus kaip ir kojomis. Pagrindinė išmatų masė pašalinama pačioje pradžioje. valo kraują. šalina naktines poliucijas. Jis bū­ na efektyvesnis. kai jis atliekamas pa­ kelta galva. Utchita dvi padasana Atsigulkite ant nugaros ir prispauskite ištiestas rankas prie grindų. jis taps valdomas. padeda jai išsituštinti. Nereikia stip­ riai įsitempti. keliai pa­ eiliui liečia krūtinę. Pakarto­ kite 4—5 kartus. Svamio tvirtini­ mu. pailsėkite. Jei pajutote nuovargį. Jo reikia išmokyti dar vaikystėje. jau­ site natūralų norą tuštintis. Defekaciją reikia atlikti prieš tai giliai įkvėpus. „Erelio poza" skatina defekaciją. naikina kirminus. nelenkite jų 42 9 pieš. 3. Tai vienmomentinis defekacijos ak­ tas. kai diafrag­ ma nusileidžia ir pilvo ertmės organai. Reguliariai atliekant šį pratimą. 43 . Pakelkite galvą. atlikite pratimą „Važiavimas dviračiu". kai išeinamojoje angoje kyla skausmas. jie suteikia jėgų. bet nelieskite grindų. o po to pakartokite pratimą vieną ar du kartus. Šioje knygoje pateikiamus prati­ mus jis pataria atlikti kasdien 5—10 minučių. Taip judant. Svamio Šivanandos pratimų kompleksas per kelius. bet nelieskite grindų. žmonės ilgai gyvena sveiki ir laimingi. valingas. kojų kelių. 1.kad žarnynas lengviau ir greičiau išsituštintų. Jei sumaniai derinsite visas čia paminėtas priemones. liemens. Lėtai pakelkite ištiestas kojas 45° kampu. valo sėklą. Tada ir užaugęs jūsų vaikas neturės su tuo susietų problemų. Šio pratimo poveikis būna didesnis. Po to kel­ kite ir nuleiskite kitą koją. Galvą laikykite pakeltą (nereikia pakelti silpniems žmonėms). Pateiksiu kompleksą Svamio Šivanandos pratimų (9 pieš. Tai ypač svarbu. Utchita eka padasana Atsigulkite ant nugaros ir pakelkite koją 45° kampu. pilvo. krūtinės. taip pat profilaktikai. Jis valdo sėklą. padėkite rankas po sėdmenimis ar iš­ tieskite prie kūno. organizmas tampa sveikas ir stiprus. spausdami tiesiąją žar­ ną. pėdų trūkumus. kuri trunka tik 5—7 minutes. Pėdos suka ratus. Jei paralyžiuota ranka.

ištieskite rankas prie kūno ir padėkite delnus ant grindų. taip pat išgydo CHRONIŠKĄ VIDURIŲ UŽ­ KIETĖJIMĄ. Darydami pratimą. 7. Lėtai grįž­ kite į pradinę padėtį. kurių silpnoka širdis. sulenkite kojas per kelius. nugaros. kad rankos išsitiestų. Ga­ lima net nukristi. esančių pilvo ertmėje. ligas. kaklo. Lėtai pakelkite suglaustas kojas 45°. 5. Pabūkite tokioje padėtyje 10—15 sekundžių. pašalina stuburo defektus. Po kurio laiko atlikite šį pratimą suglaustais keliais. pasisupkite 4—6 kartus. širdies ir plaučių defektus. Moterims. Po to ištieskite rankas į priekį ir galva palieskite kelius. Pa­ kartokite pratimą į kitą pusę. ištieskite rankas į šalis ir padėkite delnus ant grindų. Atlikdami pratimą. Todėl jį atlikti privalo kiekvienas vyras ir moteris. Pakartokite pratimą 3—4 kartus. Pakėlę jas į viršų ir ištiesę į priekį. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. Kurį laiką pabūkite tokioje padėtyje. 9. o po to — antrą koją. 6. kojų pirštus ištieskite. kojos pražergtos. Šį pratimą privalo atlikti kiekvienas. lėtai kelkite tai vieną. 45 . Dchanurasana Atsigulkite ant pilvo. Iš pradžių tegul keliai būna pražergti. Po to lėtai sukite rankas ir liemenį vertikalia plokštuma iš kairės aukštyn ir į dešinę. Remdamiesi rankomis. šio pratimo privalo nedaryti. Iš pradžių šis pratimas gali sukelti galvos svaigimą. 44 išlenkite liemenį ir atmeskite galvą atgal. kad tarp grindų ir pakeltos kojos būtų 45° kampas. Mukta chasta kati čakrasana Atsistokite tiesiai. tai kitą koją. Visą tą laiką delnai būna ant grindų. Šis pratimas stiprina žarnyną. kol nepajusite įtemptų pilvo raumenų. Šis pratimas pašalina pilvo. 10. stiprina pilvo. nelenkdami jos per kelį. Padarykite po 3—4 tokius suka­ muosius judesius. o pilvas įsitemptų. Po to lėtai pasukite kojas į kai­ rę ir dešinę.4. Šis pratimas pašalina nugaros skausmus. kol jos palies grindis. pakelkite viršutinę kūno dalį. Grįžkite į pradinę padėtį. išgydo kasos ir kepenų ligas. Tie. Truputį pailsėkite ir vėl atlikite pratimą 1—2 kartus. pakelkite liemenį nuo grindų kaip parodyta piešinyje. lie­ mens. apglėbkite kulkšnis ir patempkite jas į viršų taip. Jo poveikis toks. Šis labai svarbus pratimas padeda atsikratyti visų virški­ namojo trakto ligų. Utchita chasta eka padasana Atsigulkite ant grindų ir ištieskite rankas šalia kūno. rankų raumenis. Pakartokite pratimą 4—5 kartus. jaučiančioms skausmus pilvo apačioje. Kai tik pajusite įtemptus pilvo raumenis. Pada paršva čalanasana Atsigulkite ant nugaros. Palenkite liemenį ir kuo žemiau nuleiskite sunertas rankas. Pakartokite pratimą kelis kartus. Jis gerai sustiprina pilvo. krūtinės. pašalina šonkaulių. stuburo. pratimas padės išsivaduoti iš šios negalės. Bchudžanhasana Atsigulkite ant grindų ir atsiremkite delnais į grindis krūtinės lygyje. nugara išsilenktų. Šis pratimas gerai stiprina liemenį ir žarnyną. Pakelkite galvą ir žiūrėkite į priekį. 8. Pakel­ kite aukštyn vieną koją. Tada grąžinkite kojas į vertikalią padėtį ir lėtai nuleis­ kite ant grindų. nekeldami kojų ir nelenkdami kelių. rankų rau­ menis. o po to dar greičiau — 5 kartus. krūtinės ląstos. Šį pratimą atlikite neskubėdami. Šis pratimas šalina riebalus ir gydo organų. Lėtai tieskite abi rankas prie kojų pirštų. Utchita chasta merudandasana Atsigulkite ant nugaros ir padėkite ant grindų virš galvos iš­ tiestas rankas. kaklo defektus. krūtinės ląstos. kaip ir prieš tai aprašytų pratimų.

sloga. Net šis vienas pratimas padeda žmogui pasveikti. išgydoma išvarža ir apendicitas. pateiksiu Svamio Šivanandos re­ komenduojamą kvėpavimo sistemą iš knygos „Jogasanos". kurių širdis silpna. prastai jaučiasi. Greitas ėjimas ir bėgimas — natūralūs pratimai. stiprinantis protą ir ge­ rinantis atmintį. išnyksta vidurių užkie­ tėjimas. tai kitą kelį. Ji padeda išgydyti visus pilvo ertmės organų sutrikimus. todėl yra vieni geriausių. nes tai susilpnina smegenų veiklą. tonzilitas.11. Tačiau tie. Šis pratimas pagerina virškinimą. 3 ir 14 pratimus. esančių pilvo ertmėje ir krūtinės ląstoje. venkite pervar­ gimo. palaipsniui didinti krūvį. Tie. Pakelkite suglaustais delnais rankas virš galvos ir ištieskite jas atgal. kas reguliariai atlieka šį pratimą. stiprina krūtinės ląstos ir pilvo raumenis. Šis pratimas — vertinga priemonė. Taip jūs įkvėpsite ir iškvėpsite 324 kartus ir atliksite 3 pratimus. pamiršta skausmą. Stenkitės kuo stipriau tiesti į prie­ kį rankas. Pakartokite pratimą į priešingą pusę. Kojos suglaustos. liesdami pėdomis sėdmenis tarsi bėgdami vietoje. Jis sumažina pilvą. Pradėkite nuo 3—4 įkvėpimų ir iškvėpimų. įkvepiant išpučiamas tarsi futbolo kamuo­ lys. stimuliuo­ janti smegenų veiklą. o po to — greitai. astma. Pateikti piešiniai padės jums geriau suvokti šių pratimų kompleksą. akių ir ausų susirgimai. Iš pradžių bėkite lėtai. Papildydamas šį skyrių. ligas. Vakša sprūsta džanu vrikšasana Atsistokite tiesiai. prailgina jo gyvenimą. privalo atlikti bent 1. suglauskite kojas. Tačiau būkite atidūs: iškvepiant pilvas įtraukiamas. pri­ valo šį pratimą atlikti neskubėdami. kurie atliekami saikingu greičiu. 7. Po to nuleiskite rankas žemyn paliesdami grindis ir sukdami liemenį į kairę. Įkvepiant reikia kuo labiau išpūsti krūtinę. Atlikdami jį tapsite 47 . Dandchimantchanasana Atsistokite tiesiai. Po kiekvieno pratimo būtina gerai pailsėti. Niekada neatlikite jų greitai. Šis pratimas labai svarbus. išvalo sėklą ir pašalina naktines poliurijas. Sulenktą per kelį kairę koją pastatykite kiek galima toliau į priekį. Dešinė koja tiesi. ypač tinka nutukusiems žmonėms. kurių širdis nesveika. pradeda svaigti galva. teigiamai vei­ kiantis smegenis. Greitai pakelkite per kelius sulenktą tai vieną. 13. Jį geriausia pradėti iškvėpimu. Bchastrika pranajama Šis pratimas — tai natūralus lėtas ir gilus kvėpavimas. Eka stchana palajanasana Pasilenkite į priekį ir kelkite aukštyn tai vieną. stiprina pil­ vo preso raumenis. 46 Šis pratimas valo kraują. Kiekvieną savaitę pratęskite pratimą 1—2 iškvėpimais— įkvėpimais. o krūtinė išlenkta. naktines poliurijas. širdies ligos. Šis pratimas tinka. Šis pratimas atliekamas tyliai. kai užkietėję viduriai. sustiprėja jo širdis ir plaučiai. 3. Atliekantis šį pratimą žmogus tampa aktyvus. Liemuo sukasi į abi puses. pečiai nejuda. Vien jo pakanka. Šis pratimas stipriai įtempia visus kūno raumenis. kosulys. kad būtų išgydyti poli­ pai. 12. page­ rina apetitą ir visiškai pašalina vidurių užkietėjimą. Po 2—5 minučių tokio bėgimo vietoje net patyręs bėgikas jaučia nuovargį. Kojas reikia kelti kuo aukščiau. Daugiau kaip 324 įkvėpimų— iškvėpimų per tris bandymus atlikti negalima. plaučius ir skrandį. 8 ir 14 pratimus ar tik 1. Iš pradžių šį pratimą atlikite prieš veidrodį. Po 6 mėnesių tegul jų būna 108. sustiprina kojų raumenis. suglauskite kojas ir ištieskite į priekį ran­ kas suspaustais kumščiais. Tie. privalo šį pratimą atlikti atsargiai. tai kitą ko­ ją. kai girdimas šnypštimas per nosį. sustip­ rina liemenį ir išgydo organų. Kam stinga laiko. Tuo pačiu metu priekinė pilvo sienelė juda į priekį ir atgal. Bchastrika pranajama — įstabus pratimas. imituokite boksininko judesius. ant pirštų galų. Pruštcha valita chanumasana Atsistokite tiesiai. 14. kas serga.

Nėra pratimų — nėra maisto! Tai turi tapti jūsų devizu. N. tikri jogai. oda taps lygi ir stangri. energija ir ilgaamžiškumas. laimingi. nes tai daug svarbiau už maistą. 4. upės kranto. Kramtykite kiekvieną maisto kąsnį 32 kartus. Maitinkitės reguliariai. vėjui pučiant į veidą. Stimuliatoriai — kava. pervirto. Tiems. mano nuomone. 13. LAISVINANTYS VIDURIUS VAISTAI KENKIA Laisvinantys vidurius vaistai veikia žarnų sieneles tarsi botago kirtis ir sukelia pernelyg didelį aktyvumą. 49 . labai karšto. Tada tapsite sveiki. šalto ir sunkiai virškinamo maisto. jausis geriau. nekamuotų vidurių už­ kietėjimas ir jo pasekmės. laimė. kai esate gerai nusiteikę. KAIP STIPRINTI SVEIKATĄ 1. prof. bet ir slopindami ligos pasekmes skatina ligą. 10. Po 4—6 mėnesių net ligoniai. kurie po kurio laiko gali tapti piktybi­ niais. Būkite sučiaupę lūpas.ne tik sveikesni. 6. Laisvinantieji vaistai ken­ kia žarnyno filtruojančioms membranoms ir gleivinei. * Informaciją apie ugniažolę radau knygoje „Augalinės gydymo priemonės" (Red. bet ir gražesni: neslinks ir nežils plaukai. Maksiutina). Pavalgę lėtai pasivaikščiokite pirmyn ir atgal. Po 4—6 mėnesių. bent jau kartą per dieną gerai išvėdintoje. reguliarus tuštinimasis. Ypač rūpinkitės dvasios ramybe ir sveikata. 11. Laikui bėgant. Neprisilieskite prie kepto. Manau. ramybės. Stipriausias ugniažolės poveikis žydėji­ mo metu. Jums nebereikės gerti vaistų ar imtis kitų priemonių. o aplink netvarka. Šį pratimą reikia atlikti rytą ir vakarą. tabakas. Reikia reaguoti net į nedidelį poreikį tuštintis. Tačiau galima išmėginti profesoriaus A. 3. Aminiovo metodą. kai ne48 kamuoja niūrios mintys. Juk ne vien nuo jo priklauso sveikata. kad nesutriktų virškinimas ir peristaltika. Niekada nevalgykite ir negerkite. 7. po kurio seka dep­ resija (tai fiziologijos dėsnis). arbata. kas teisingai atliks mūsų pratimus. Eidami juo. padės jums tapti sveikais ir ilgaamžiais. Mūsų klube „Žvalumas" yra puikių šios metodikos pavyz­ džių. pe­ rimtas iš liaudies medicinos. jei nenorite. jei tik juos atliksite kasdien. ilgai gyvensite! 9. laisvinantieji vidurius vais­ tai ne tik neišgydo žmogaus. visiškai išsigydysite virškinimo organų ligas. vidurius laisvi­ nantieji vaistai — pavojingi. Valgykite tik tada. kuris. Troškulį numalšinkite praėjus valandai po valgio. Tokie pratimai. 14 PATARIMŲ. Atlikdami pratimus. sužiedėjusio. sutrikdo jų veiklą. Valgydami negerkite vandens. jė­ gos. Įpraskite laiku atsiliepti į Gam­ tos šauksmą. atliekantys šį pratimą taps laimingiausi žmonės. 12. Polipai — nepiktybiniai dariniai. kad būtumėte sveiki. kuriuos kamavo chroniškos ligos. gėrio. kad atsirado polipų. kad tik sveikas žmogus yra tikrai laimingas. tapsite sveiki. kad būtų sveiki dantys. Nėra sveikatos — nė­ ra laimės. Suvoksite. 2. tai taip pat reiškia. 5. paisys patari­ mų. Nevalgykite naktį Ir nemiegokite dieną — tai skatina vidurių užkietėjimą. Niekada nepatingėkite skirti 15 minučių asanai ir pilvo pratimams. nesuklyskite. Jei abejojate: valgyti ar ne — nevalgykite! Jei abejojate: eiti į tualetą ar ne — eikite! Štai tikrasis kelias. kai esate įniršęs. Tegu jus lydi džiugi rami nuotaika. 8. Valgykite lėtai. kad komentarai nereikalingi. Gydytojai linkę juos operuoti. Nevalgykite. ji tampa nepagydoma. Sėkmingai gydoma ugniažole. švarioje patalpoje ar ant jūros. POLIPŲ PAŠALINIMAS Jei tiriant storąjį žarnyną rasti jame esantys polipai ar laikui bėgant pastebėjote specifinius kabančius apgamus ant kaklo. niekada nesutriks skrandžio veikla. Be to. ilgai gyvensite. iš­ nyks veido raukšlės. ranka masažuokite pilvą. Vaistams naudojama didžiosios ugniažolės (karpažolės)* antžeminė dalis (žolė). pažastyse. jei tik reguliariai atliksite šiuos pratimus. 14.

Storojo žarnyno mikroflorą atstatyti mums padės valymas ir normali pH terpė. esant skrandžio ir žarnų katarui. moteris pasakė. Po III kurso. kad ant jos kūno yra daug kabančių apgamų. Po to — mėnesio pertrauka ir vėl pakartoti. Vaistams reikia šaukštelio. spazmams atleisti. jos veidas tapo skaistus.Biologinis poveikis ir taikymas Gydymui vartojamas ugniažolės antpilas ir šviežios sultys. rekomenduoju po tokio klizmų kurso padaryti 2—5 klizmeles su šiltu pienu ir jame ištirpintu sviestu (300 g pieno. II kursas — taip pat 10—20 dienų. Pakeiskite tokią duoną košėmis. tik ugniažolės sulčių dozę padidinti palaips­ niui. Po to 15—20 dienų pailsėti. kad ugniažolei būdingas džiovinimo bei išrovimo poveikis. dviejų ar daugiau sulčių.* Anksčiau mano aprašytos klizmos su virintu šlapimu yra efektyvesnės už klizmas su ugniažole. reikia visai nevalgyti termofilinės duonos ir kitų gaminių. 0 mes jas taikėme kitaip. Liaudies medicinoje ugniažolės sultys. Pas mane atėjo pagyvenusi mo­ teris. Kai pienas bus suleistas. Na o pati moteris svėrė tik 87 kilogramus. Per trumpą laiką (beveik 6 mėnesiai) pokyčiai buvo tokie ryškūs. Eksperimentais nustatyta. Šiuo atveju neturi būti jo­ kių kompromisų. — džiaugėsi laimingoji. Padarė kasdien 15 tokių klizmų. Antpilui ir nuovirui geriausia vartoti šviežią žaliavą. Tokios klizmos jiems — tikra palaima. Pasikalbėjus paaiškėjo. atsikračiusi tiek negalių. kad nukrito atauga ausyje. Kursų kiekis pasirenkamas taip pat atsižvelgiant į savijau­ tą. Taip sukursime palankias sąlygas daugin­ tis būtinai mikroflorai. kad ugniažolė ypač tinka nutukusiems žmonėms. Po to sekė 15 dienų pertrauka. tačiau galima daryti tik keturis kursus paeiliui. kai buvo vartojami 2 šaukštai ugniažolės sul­ čių. sverianti 118 kilogramų. jei žmogus nuolat valgo produktus. kai moteris pasakė man. II kursas — 2 litrai vandens ir 1 šaukštas ugniažolės sul­ čių. Bulgarų liaudies medicinoje ugniažolės sultys rekomenduo­ jamos karpoms gydyti. pasinaudodami Arakeliano ar Karavajevo re­ ceptu. Po to eikite į tualetą. išnyks ir vidurių užkietėjimas. kad storajame žarnyne niekada nebus normalios mikrofloros. kad ugniažolės pre­ paratai sustabdo piktybinių auglių augimą. kepkite duoną be mielių patys. antpilai taikomi skausmui numalšinti. Storojo žarnyno gleivinė taps normali. jei kartais vėl būtų reikalingos. Rekomendavau jai klizmų su ug­ niažolės sultimis kursą. bakteriostatiškai veikia tuberkuliozės sukėlėjus. Pakeiskite savo mitybą. 50 III kursas — toks pats. kad storojo žarnyno gleivinė būtų normali. jomis gydoma gerklų papilomatozė. NORMALIOS MIKROFLOROS ATSTATYMAS STORAJAME ŽARNYNE Iš karto reikia pasakyti. ku­ riuose yra termofilinių mielių. o su ugniažole palikti vėles­ niam laikui. 30 g sviesto). Kad tai butų pašalinta. sutrikus virškinimui. ugniažolės sulčių dozę didinti atsi­ žvelgiant į savijautą (galima padidinti vienu šaukšteliu ar net vienu šaukštu). Tokia klizma daroma kartą per dieną paprasta gumine kriauše. Taigi štai ta metodika: 1 kursas — 10—20 dienų klizmai vartoti arbatinį šaukštelį ugniažolės sulčių. Poilsis taip pat 15—20 dienų. Todėl rekomenduoju po­ lipams šalinti klizmas su urina. tačiau klizmoms reikia 1 šaukšto ugniažolės sulčių. tarsi agresoriai pažeidžiančių ir naikinančių reikalingą mikroflorą. Pirmą kartą moteris į 2 litrus šilto virinto vandens įpylė 1 arbatinį šaukštelį šviežių ugniažolės sulčių. ir paprašė padėti išgydyti atau­ gą ausies kriauklėje. viduriuojant. smėlis. pakelkite dubenį ir taip pagulėkite 30—45 minutes. kad padarius klizmą kartą su vandeniu iš organizmo pasišalino ir mėsos gabaliukas (polipas). Šiais preparatais prideginamos kandiliomos. 51 . Dar geriau pasirinkti tokį ciklą kitais metais. Taip atsitinka todėl. Antras kursas dar buvo nebaigtas. „Skridau kaip balerina". atsigulkite ant nugaros. kuriems po klizmų su ugniažolės sultimis užkietėja viduriai. pradėkite valgyti daug salotų. kepenų ir tulžies pūs­ lės gydymui (tulžies akmenys. kad ir kiti klubo nariai pradėjo vartoti ugniažolę. Nepamirškite. kruo* Yra nemažai žmonių. gelta).

kad patologijos nepavyko išvengti. trukdo normaliai veikti storajam žarnynui (tai viena iš priežasčių. PATOLOGIJOS SIMPTOMAI 1. Nespecifinis kolitas su opalige (storojo žarnyno gleivinės uždegimas. keičia pH. 5. Virtas. pūtimas. tačiau vis galvojame: aš esu sveikas! Pamė­ ginkite blaiviai įvertinti padėtį: daugelio proktologų duomeni­ mis. adenomopatija. mais­ tinių skaidulų ir gauti iš jų papildomo maisto. irzlumas. angina. kokia ji. riešutų. niūrios mintys. odos iš­ bėrimai. burnos gleivinės uždegimas (stomatitas). Užkietėję viduriai: liežuvio apnašos. Tai būdinga 10—30 metų amžiaus žmonėms. Suži­ noję. kad ji padengta juo­ dais pelėsiais. Virti produktai. Ji tik tada dauginasi normaliai. ką dabar perskaitysite. priešingai. kuriuos sukelia nenormali mikroflora. Susipažinsite su tais išoriniais požymiais (kartais neturinčiais su šiuo traktu jokio artimo ry­ šio). Juodos apnašos ant dantų — slaptų degeneracinių žar­ nyno gleivinės pokyčių ženklas. padės jums sužinoti. Tai. ar jūsų storojo žarnyno veikla normali. galėsite geriau suvokti tikrąją padėtį ir pasirink­ ti būdus. kurio dėka visame virškinimo kanale išlieka normalus pH. stomatitas. 52 STOROJO ŽARNYNO PATOLOGIJOS SIMPTOMAI. uogos ir daržovės — pagrindinis organinių rūgščių šaltinis. dėl kurių plinta storojo žarnyno ligos). daigintų grūdų. To­ dėl labai svarbu po to pradėti tinkamai maitintis. suma­ žėjęs apetitas. Tokia mikroflora leidžia suvirškinti 50 proc. glositas (liežuvio uždegimas). nemalonus kvapas. Jei režimo nepaisysite. Taigi keisdami maistą. vaisiai. galite net visai nesulaukti norimų rezultatų. Be to. padedančių pa­ keisti mikroflorą. Polipai primena save kabančiais apgamais ant kaklo. jau po keliasdešimt minučių skrandžio—žarnyno trakto ertmės bei gleivinės mikroorganizmai suaktyvėja ir pradeda daugintis. kurie patvirtina. baltymai ir cukrus. Tam pakaks vieno—dviejų mėnesių. mes galime savyje auginti vienus ar kitus mikroorganizmus. ligonių būdingi ir išoriniai požymiai: patologiniai odos pokyčiai. 2. Tačiau žarnyno mikroflora privalo būti specifinė. apatija. reiškiantis. Daugintis naudingai mikroflorai padės ir uogos. neturėsite rūpesčių. kad ji būtų ne patogeniška. ūmūs galvos skausmai. leidžia plisti patogeninei mikroflo­ rai. kuriame yra daug riebalų ir cukraus. 4. Tai vienas efektyviausių būdų. rinitas. odontalgija. jis tampa labiau šarminis. opos).t. Jei griežtai laikysitės mitybos režimo. jo atstatymo būdus. mieguistumas. kad storojo žarnyno mikroflo­ ra keičiasi priklausomai nuo maisto: vieni mikroorganizmai ga­ li išstumti kitus. kepenų ligos. Sank Prakšalana taip pat padeda pakeisti mikroflorą. Ypač svarbu atlikti išvalymą. bronchinė 53 . 3. Jei jums tai pavyks. pa­ žastyse. kai taikomos Vokerio klizmos. Be to. užimti jų vietą. bet normali. papildytas nedideliu kiekiu tinkamai pagaminto natūralaus maisto. SUREGULIAVIMAS IR NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Mes jau nemažai sužinojome apie storojo žarnyno vaidmenį. 60—75 proc. Storojo žarnyno disfunkcija pakenkia ir odai bei gleivi­ nei: sinusitas. kruo­ pomis ir t. Mokslininkai seniai nustatė. sunkumas apa­ tinėje pilvo dalyje. Juk kai maistas patenka į organizmą. laukinės val­ gomosios žolės. pilvo gurgimas ir skausmai. stinga vitamino A. gin­ givitas. gerkite šviežių daržovių sultis. jau trejų metų vaikams būdingi įvairiausi skrandžio—žar­ nyno susirgimai.pų. rafinuotas. Atstatyti mikroflorą padeda badavimas ir po jo sekanti tin­ kama mityba. kuri pablogina kalcio pasisavinimą (tai viena iš dantų ge­ dimo priežasčių). kai valgomas nevirtas augalinis maistas. augalinės skaidulos veikia storąjį žarnyną antitoksiškai. mikroflora pradės greitai keistis. sunkus ir nepakankamas tuštinimasis. netinkamai suderintas maistas. galinčius jums padėti. o tai skatina puvimą bei rūgimą. uždarumas.

pienas. pertrin­ tos košės. ar jie tinka būtent jums. Šiame skyriuje aptarsime ir iš senovės mus pasiekusias. kad pamatę. vienu momentu. o jo srovė — nestipri. Tokiais atvejais pirmosios išma­ tos primena avies išmatas. nepatikėsi­ te savo akimis. kaip pagal išmatas suprasti. monomerinę masę. suklups. kada ir kaip galite juos vartoti. Visas veninis kraujas iš žarnyno. KEPENYS Tik kantrus užbaigs darbą. derinkite juos su daržovėmis. Kai storasis žarnynas bus išvalytas. Per visą mūsų gyvenimą kepenys nukenksmino ir uždarė savo „kapsulėse" tiek. — salotas. pa­ sirinkite tai. varškė. Jei nenorėsite iš pagrindų pakeisti mitybos. kava. ku­ rių suvalgius sukietėja viduriai. ką valgėte. turi būti panašios į bekvapę pastą. sukietėja. išskyrus storosios žarnos apačią. kuri neprilimpa prie unita­ zo sienelių. kas skuba. FUNKCIJOS REGULIAVIMAS Dabar jums papasakosiu. tolesnis valymas ir atstatymas vyks savaime. balta duona. kartais net sutrūkinėja išangė. Išmatos 54 Išvalius storąjį žarnyną taip. Kai tik pastebite. Štai ir viskas. vaisiais — augaliniu. kruopas. pasistenkite kuo rečiau vartoti minėtus produktus. ir mū­ sų pastangos bus beprasmės. Rekomenduojame pradėti nuo urinos klizmų. balti džiūvėsiai — maistas. gali sužeisti išangę. Po kiekvieno tuštinimosi išangę reikia ir nuplauti. storojo žarnyno bei kepenų išvaly­ mas — būtinas ir svarbiausias dalykas. lengvai nuplaunama. baltas cukrus. kad galėtumėte patys sureguliuoti jo veiklą. ievos uogos. o tas. kakava. kisielius. pūslėtoji lūpų dedervinė (mes įpratę tai vadinti išbėri­ mu ant lūpų). kad tuštinatės „avies" išmatomis. žuvys. aiva — tik sukietina vidurius. praeina per kepenis. tortai. valgykite kuo rečiau. jame susikaups nepašalintos išmatos. kuri. Įsidėmėkite: visų rūšių mėsa. tuštinamasi labai sunkiai. to­ dėl išmatos nebūna reikiamos konsistencijos. kurį dažnai valgant susidaro išmatų akmenys. Defekaciją turi vykti lengvai. ką būtina žinoti apie storąjį žarnyną. Tuštintis privalote reguliariai. vėl apkrau­ site savo žarnyną. Visi šie produk­ tai sudaro panašią. ar var­ tojate maistui tinkamus produktus. pradėkite sto­ rojo žarnyno gydymo programą. 55 . kai žmogus tuštinasi. kriaušės. Maistinės skaidulos sulaiko vandenį. Kad taip ne­ atsitiktų. sultiniai. ir šiuolaikines kepenų stiprinimo rekomendacijas. Saadi NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Atidžiai stebėkite savo išmatas. Visa kita pa­ sirinkite atsižvelgdami į savijautą ir susirgimo specifiką. Jei čia nurodyti simptomai vis dažniau išryškėja ar jau ku­ ris laikas tęsiasi (sveikam žmogui jie nebūdingi). prisiminkite. Mano nuomone. makaronai. būti­ na pradėti valyti kepenis. Apsiplovus išangę reikia nuvalyti specialiai tam skirtu rankšluosčiu. būtina pradėti kepenų valymą. Susidarę išmatų kamš­ čiai sutrikdo normalią defekaciją. kiek po specialaus valymo pasišalina iš jūsų organizmo. sūriai. kiaušiniai. Vanduo turi būti vėsus. Tada žar­ nyno veikla bus tikrai normali. daug skai­ dulų turinčiu maistu. netekusi vandens storajame žarnyne ir nelikusi žarnų raukšlėse. Apie tai rašoma ir kituose šios knygos sky­ riuose. Mėlynės. kas nekenktų. pašalinti sutrikimus. stipri arbata. moksliniu po­ žiūriu išnagrinėsime šių metodų esmę. būna riešuto formos. Produktus. idealiu atveju — praėjus 1—2 valandoms po valgio. Jei tinkamai maitinsi­ tės. Mai­ tinkitės tinkamai. Tai ga­ lima atlikti vonioje po vandens srove. sriubos. pyragaičiai. nedirginantl. gerv­ uogės.astma. kaip rekomenduoja Vokeris.

Pavyzdžiui. mineralinių medžiagų. kraujyje. Jos dalyvauja hemolizės procese (atlikusių savo vaidmenį eritrocitų irimas). vitaminų. Per parą žmogaus organizmas pagamina 800—1000 mililitrų tulžies. Prie nuo­ dingų medžiagų. kuriais remiantis galima teigti. baltymų. Su kepenų funkcija glaudžiai susieta angliavandenių.) — per kepenų arteriją. jų galima aptikti ir kituose organuose. Šis procesas baigiasi kepenyse tulžies susidary­ mu. Kepenyse intensyviai gaminama limfa. KEPENŲ FUNKCIJOS Kepenys — virškinimo. Net — x2 n m r o s pagamina šis organas. įtekėjusi į kitą. Būti kepenims sa­ vo vietoje padeda pilvo preso spaudimas. pigmentų. Kepenys — nejudrus organas. Kepenų arterija aprūpina krauju. blužnies. dimu venose. teka tarsi atskiru srautu. Tačiau vartų ve­ nos kraujo spaudimas. širdies. Jos konsistencija minkšta. vandens. vykstančiame bluž­ nyje. skatolo. Yra duomenų. kad per 1 minutę kepenimis prateka vidutiniškai 1500 mililitrų kraujo. Šuvalova brošiūroje „Kepenų ir tulžies pūslės ligos": „Jei į kraują patenka svetimkūnių. Be to. kraujo tekėjimas kepenyse keičiasi. sve­ rianti 1. Tai patvirtina glaudų kepenų ir inkstų funkcijų ryšį". Vartų venos ypatumas — j i prasideda ir baigiasi kapiliarais. hormonų apykaita. nukreiptas žemyn ir atgal. Taip viena upė. Kepenys turi didelę įtaką ir inkstų. kepenys dalyvauja tarpinėje medžiagų apykaitoje ne­ priklausomai nno virškinimo.5—2 kilogramus. Kepenys — stambiausia žmogaus organizmo liauka. riebalų. paten­ kantis į vartų veną iš pilvo ertmės skirtingų dalių. Ir tik tada. Kitas kepenų kraujo apytakos ypatumas: jų kraujagyslėmis kraujas teka lėčiau negu kituose organuose. Apatinis kepenų paviršius. ir tik po to dvi srovės susilieja. besiliesdamos su diafragma. ne visiškai susilieja. Kepenų funkcija neatsiejama ir nuo šlapalo. iš jų 1200 (80 proc.) — per vartų veną. prisijungia sieros bei gliukorulinė rūgštis. anglies dalelių. susieta ir su kitų organų bei audinių veikla. o vartų vena surenka kraują iš viso skrandžio—žarnyno trakto bei blužnies ir yra pagrindinė kraujagyslė. kitų organų veiklai. Jose vyksta specifinės apsaugi­ nės ir nukenksminančios fermentų bei šalinimo funkcijos. kad organizmas nuolat veiktų be sutrikimų. kurios patenka į kepenis iš storojo žarnyno. Viršutiniu iš­ gaubtu paviršiumi. pakreiptu į diafragmos pusę. nuo kurios priklau­ so kepenų funkcija. — indolo. blužnies kraujas patenka daugiau į kairiąją kepenų dalį. įkvepiant ir iškvepiant kartoja jos judesius. o iš storojo žarnyno — į dešinę. Jau įrodytas diaf­ ragmos nervų poveikis įnervuoj ant kepenis. kepenys lie­ čiasi su jos žemutiniu paviršiumi. o forma primena nupjautą kūgį suapvalintais kraštais. ir tai priklauso nuo krūtinės ląstos siurbiančiojo jude­ sio bei diafragmos. kraujo apytakos ir medžiagų apykaitos organas. kurią sudaro vartų vena ir kepenų venų sistema. 57 . skrandžio. Todėl į įvairias kepenų dalis patenka skirtingas kraujas iš skir­ tingų pilvo kraujo dalių. susidarančio tik kepenyse. palyginus su kitų organų kraujo spau56 TULŽIES SUSIDARYMAS Tulžies susidarymas — specifinė kepenų funkcija. tarkim. kurį laiką teka sava vaga. skir­ tos tam. KRAUJO APYTAKA IR LIMFOS SUSIDARYMAS KEPENYSE Kepenyse labai išplitusi venų sistema. Be to. kuria­ me yra daug deguonies. 300 mililitrų (20 proc. daug didesnis. o galutinis baltymų apykaitos produktas pašali­ namas per inkstus. tiramino. kai tokių svetimkū­ nių daug.KEPENŲ ANATOMIJA Žmogaus kepenų pradžia — trečioji embriono vystymosi savai­ tė. Kraujas. reikalingo kepenų audinių maitinimui. Šie junginiai pašalinami valymo sistemos kanalais. Štai kokį pavyzdį pateikia E. liečiasi su pilvo ertmės kai kuriais organais. susidaro mažai toksiškos eterinės-sieros rūgštys. juos visiškai sugeria kepenys. Beveik iš visų pusių kepenis dengia pilvaplėvė.

Šie pigmentai panašūs į porfinus. taip pat vandenyje blogai tirpstančių kalcio bilirubinų su­ sidarymą. Tulžies sudėtis: Vanduo — apie 84 proc. Mucinas ir pigmentai — 4.1 proc. ypač riebalus. o ilgis — 2—6 centimetrai. Tulžies pigmentai — daugiausia pigmentas bilirubinas (auksinės—geltonos spalvos) ir biliverdinas (žalios spalvos). padidina tulžies paviršiaus įtempimą ir skatina cholesteri­ no koloidinių junginių. Tulžies akmenų susidarymas ypač priklauso nuo mitybos ir prasideda 59 58 . paspartėja kraujo apytaka. kad tulžies susikaupimas ar tulžies rūgščių sumažėjimas. tenka antroji vieta — 7 procentai. Tulžis dalyvauja virš­ kinimo procesuose. KEPENŲ PATOLOGIJA TULŽIES AKMENŲ SUSIDARYMAS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Eilės tvarka aptarsime tulžies sudėtines dalis: tulžies rūgštims. Tulžies latakų uždegimo atveju pra­ deda kauptis kiti akmenys. susidaro kepenų audi­ nių kvėpavimo dėka. Tačiau kai jo atsargos organizme pa­ didėja. kai juose su­ sikaupia akmenys. Cholesterinas — organizmui reikalinga medžiaga. reakcija — silpna šarminė. kvapas — savotiš­ ko aromato. šių tulžies rūgščių su­ mažėja. Dalis tulžies susikaupia tulžies pūslėje. Tulžies pūslės uždegimas (cholecistitas) ir tulžies latakų už­ degimas (cholangitas) daugeliu atvejų būna tada. riebiųjų rūgščių. sudarytu daugiausia iš kraujo hemoglobino. kurio spindis maždaug 3 milimetrai. tai į kitą pusę. susidarančioms kepenyse iš cholesterino. Mineralinės medžiagos — 0. Jį reguliuoja de­ šinysis diafragminis nervas. Ridelis teigė. Pa­ didėjus rūgštingumui. kai sumažėja vidinė kūno temperatūra. kuri palaipsniui kietėja. Tulžis gaminama nuolat. būtina tulžies sekrecijai. Jei tulžies rūgščių būna mažiau negu reikia. Remdamasis skrodimų duomenimis. viena iš ląstelių sudėtinių dalių. Reikalui esant joje nesukeliant pažeidimų gali tilpti 200 mililitrų skysčio. Uždegimas šį procesą paspartina. tulžis patenka į tulžies pūslės lataką. Susidaro cholesterino emulsija. Tulžies rūgštis — 7 proc. taip pat cholesterino perteklių. Riebalai — 3. o padaugėja. kad vienu dešimtadaliu atvejų buvo rasti tulžies akmenys. kurių spindis — 4 milimetrai.8 proc. Kai esant įvairiems kepenų pažeidimams jų ląstelės praranda sugebėjimą sintetinti šias rūgštis ar kai tulžies pūslėje susikaupia daug tulžies. Ji taip pat aprūpinta raumenų skaidulo­ mis ir gali susitraukti kartu su tulžies takais. bilirubinas tampa biliverdinu. emulguoja riebalus ir padeda juos įsiurbti. su saldoku prieskoniu. Tul­ žies skonis kartokas. bei kitos medžiagos.1 proc. Energija. Ji šalina iš kraujo įvairias egzogenines ir endogenines medžiagas. Cholesterino akmenys auga kelis mėnesius ar net metus. Todėl iš cholesterino ir kalcio druskų sparčiau susidaro tulžies akmenys. Dabar mes jau žinom. išmesdama tulžį į dvylikapirštę žarną 200—300 milimetrų vandens stulpelio spaudimu! Tulžies pūslė gali koncentruoti tulžį 10—20 ir daugiau kar­ tų! Motorinis tulžies pūslės nervas klajojantis. kurios susikaupusios kraujyje nei­ giamai veiktų organizmą. o ilgis — 3—7 centimetrai. patenkantys į tulžies pūs­ lę dažniausiai iš žarnyno. patenkančią iš skrandžio į dvylikapirštę žarną.6 proc. Cholesterinas — 0. persikaitinus. Jos pagaminama mažiau. B. virškinant maiste esančius baltymus.Tulžies kanalais. mikroorganizmai. Tulžis — kepenų ląstelių sekrecija. tai gali pakenkti sveikatai. todėl jų dėka tulžis gali tekėti tai į vieną. vykstančiuose žarnyne: padeda neutralizuo­ ti rūgščią maisto tyrę. iš tir­ palo pirmiausia atsiskiria cholesterinas ir riebalai. esantis joje cho­ lesterinas kristalizuojasi. Tačiau ji lengvai išsitempia. kurios ilgis yra 12— 18 cm ir kurioje telpa iki 60 mililitrų tulžies. kai ba­ daujama. Jų svarbiausia ypatybė — stipriai sumažinti skys­ čių paviršių tempimą. Tulžies kanalai gerai aprūpinti lygiųjų raumenų skaidulo­ mis. spartina sto­ rųjų žarnų peristaltiką. kalcio kai kurių drus­ kų. sutrikus kepenų jas gaminančiai funkci­ jai.

kurią aptarnauja kiek­ vienas iš šių latakų. akmenys gali atsirasti tada. kai tenka daug sėdėti. nejud­ rus gyvenimo būdas. ir jos evakuacija iš žarnyno tiesiogiai priklauso nuo maisto. padidina spaudimą pilvo ertmėje. ir tulžies sudėtis. Jungdamiesi jie sudaro iš pradžių kairįjį ir dešinįjį skiltinius latakus.sulaukus 16—20 metų. kokie tai akmenė­ liai. jie trapūs. Šiuose akmenyse nėra cholesterino. o septyniasdešimtmečių žmonių. Tulžies pūslėje esantys akmenys yra apvalūs. Be to. Todėl la­ bai svarbu. Pigmentiniai—kalkiniai akmenys — tamsiai žalios spalvos. kad jie susidaro kepenyse esančiuose tulžies latakuose. todėl ir diafragmos padėtis nevienoda. pasitaiko balti ir kieti kalkiniai akme­ nys. Jų susidarymo prie­ žastis — iš žarnyno į kraują patekę svetimkūniai (prisiminki­ te pavyzdį su anglies dalelėmis). Moterys dažniau kvėpuoja krūti­ ne. gali būti šakoti. o forma — netaisyklingi daugiabriauniai. mi­ neralinių. 60 Cholesterininiai—pigmentiniai—kalkiniai — dažniausia tulžies akmenų rūšis. o sudė­ tis — baltymai. cholesterininiai—pig­ mentiniai—druskų ir pigmentiniai. paskutiniaisiais nėštumo mėnesiais bei kurį laiką po gimdymo kraujyje padaugėja cholesterino. Rečiausiai. Juk virimo metu organinės medžiagos tampa neorganinėmis — iškrenta nuosėdomis (tarsi virdulyje po virimo). Šių akmenų susida­ rymą skatina infekcija ir tulžies pūslės bei tulžies latakų užde­ gimas. pigmentiniai. Valymo metu jie suskils ir pašalinti iš organizmo bus panašūs į saulėgrąžos sėklas ar juodą smėlį. o po to ir bendrą kepenų lataką (10 pieš. aštrūs. savo forma priminti tulžies latako kontūrus. nes jo metu tul­ žies pūslėje susikaupia daugiau tulžies (gimda spaudžia vidaus organus. Diafragmos judesiai taip pat vei­ kia tulžies tekėjimą tulžies latakais. primenantį akmens anglies dulkes. Tarpskilteliniai tulžies šalinimo latakai yra šalia tarpskiltelinių kraujagyslių. iš ko jie sudaryti ir kodėl susidarė. Tulžies takų diskinezija — motorikos sutrikimas. Kuo jie ryškesni. jie suda­ ryti iš mikrolitų. tuo ge­ riau. Teritorija. o vyrai — giliau. taip pat gali sutrikti kepenų funkcijos. Valgant riebų. šiame procese dalyvauja ir pilvas. Tulžies ak­ menys. Į žar­ nyną jie patenka kartu su vandeniu ir virtu maistu. Kiekvienas segmentas surenka tulžį iš savo tarpskiltelinių šalinimo lata61 . Jų skersmuo gali būti iki 6 milimetrų. kai vartojami netinkamai suderinti virti produktai. Todėl gali susidaryti dvie­ jų rūšių akmenys: grynai pigmentiniai. Moterims tulžies veikla sutrinka net 6 kartus dažniau! Tul­ žies akmenų susidarymą skatina ir nėštumas. be abejo. šakoti. vadinama kepenų segmentais. Briuno bei kitų duomenimis. Kepenyse. laimei. Dydis — nuo smeigtuko galvu­ tės iki didelio žirnio. tulžies takuose ir pūslėje esantys akmenys — juodi. tačiau pasitaiko vario priemaišų. kieti. daug baltymų turintį maistą. tulžis yra tirštes­ nė. iš kur jie išėjo. kurių tulžyje randama akmenų. kitų reikalingų medžiagų. įdomu. labiau koncentruota. Kai pradėsite valyti tulžies takus. pilkšva (kai akmens pa­ viršiuje susikaupia daug cholesterino ir kalkių) ar ruda. o svarbiausia prie­ žastis — stinga natūralaus maisto. kurių nepasisavina or­ ganizmas ir kaip svetimkūnį pašalina kartu su tulžimi. Sutrikimus gali skatinti ir netvirti tulžies takų raume­ nys. kurių skersmuo — 7—60 mikronų. Be to. randami kepenyse. kuriame daug vitaminų. joje daug cholesterino ir bilirubino. Jau įrodyta. Jų visada būna labai daug. kur jie susijungia su tulžies baltymais bei pigmentais ir pašalinami tulžies latakais. Tačiau net jei nėra infekcijos. dideli kombinuoti. kad išeina įvairūs akmenėliai. Pavlovo. Tai gali nulemti kūno sudėjimas (asteniškas tipas). Tulžies akmenys būna cholesterininiai. tam­ siai žalia (kai daug pigmento biliverdino). Kairėje ir dešinėje kepenų skiltyse esantys tulžies latakai yra atskirti vieni nuo kitų. kalkės. pastebėsite. pakeičia tulžies pūs­ lės ir latakų padėtį). Jums. kurių atsiradimo prie­ žastis — užsistovėjusi tulžis.). turintys įtakos tulžies pūslės raumenų susitrauki­ mams. Tul­ žies takų diskinezijos pagrindas — centrinės nervų sistemos pokyčiai. Kartais mikrolitai tulžies pūslėje ir latakuose padeda formuotis pig­ mentiniams—kalkiniams akmenims. spalva balkšva. yra net trečdalis! I. jų daug. kad tulžis ilgai neužsistovėtų tulžies pūslėje. Kalcis (kalkės) šiuo atveju patenka į organizmą kartu su virtų maistu. įvairių formų. susieti su hemolize. ir žemės spalvos pigmentiniai akmenys. tulžies pigmentai. Tam turi įtakos ir skirtingas vyrų bei moterų kvėpavimas.

van­ dens. gausias moterų menstruacijas. Sąstovis skrandžio ir žarnyno venose pažeidžia šių organų įsiurbimo ir sekrecines funkcijas (noriu atkreipti distrofikų dėmesį: gal tai prasto mais­ to virškinimo ir pasisavinimo priežastis). tiesiosios žarnos). druskos. Šie kieti ir mazutą primenantys trombai iš vidaus spaudžia kepenis. „negyviems" tai nebūdinga. 2 — vartų vena. kurio pH pakitęs. Tai apsunkina arterinį kraujo tekėjimą. Baltyminė masė kaupiasi ke­ penyse. Dalis kraujo. trombus kojose. Tai pavaizduota 11 piešinyje. panaši į grietinę. Taip prasi­ deda vartinė hipertonija. palaipsniui skatina tulžies pašalinimo sistemos diskineziją. esantys „gyvuose" mineraluose (organi­ niai). padidėja blužnis. eina kitu keliu (taip vadinama kolateralinė kraujo apytaka). kuri neša maitinančias medžiagas iš žarnyno. Tuo pačiu stipriai spaudžiami ir šalia esan­ tys audiniai. nukenčia deguonies. ypač trukdo kraujotaką vartų ve­ noje. Kai nuo spaudimo ir vietinio maitinimo sutrikimo atrofuo­ jasi kepenų ląstelės. Tulžies pūslėje ir la­ takuose gali atsirasti gelsvai baltas smėlis. riebalų. I. Susikaupus kraujui (kraujo sąstovis). reikia bent keturių tokių procedūrų. „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" rašoma: — Vartinė hipertonija — padidėjęs kraujo spaudimas var­ tų venoje (kitas jos pavadinimas — portalinė vena). pavyzdžiui. IV — kepenų segmentai kų. ardo epitelines ląsteles. nepraėjusi pro vartų veną. nešantį deguonį kepenų arterijomis. kuriame gausu baltymų. Vienas valymas išvalo tik vieną segmentą iš keturių. sukeliantį sąstovį šiuose organuose. VARTINĖ HIPERTONIJA IR JOS PASEKMĖS Šiuolaikinė mityba rūgština mūsų kraują (kraujo pH norma — silpnai šarminė). atsiradęs todėl. Tai taip pat sukelia didelį kraujavimą (ypač skrandžio. Ribų tarp segmentų nepažeidžia nei tulžies takai. pasekmės. Strėlės schemoje žymi sutrikusį kraujo tekėjimą. nei vartų sistemos venos. sutrinka jos funkcija (noriu atkreipti diabetikų dė­ mesį: gal todėl taip sunku gydyti diabetą). Kepenys bendras tulžies latakas. Todėl norint išvalyti kepenis. kad yra mechaninės kliūtys. das.10 pieš. tulžies trombai tulžies latakuo­ se. hemorojų. Be kietų akmenų. Visų šių ir panašių apy* Štai kokios maisto raciono. Pirmiausia susidaro cholesterino kristalai. sukelia jų atrofiją. prasideda organo struktūros pakitimas*. ypač kai fizinis aktyvumas yra ribotas. jame nėra reikalingo gyvų mineralinių me­ džiagų*. tulžies spaudi­ mas šalinimo latake gali pakilti iki 750—800 mm vandens stul­ pelio (beveik atmosfera!). kuris sunai­ kinamas termiškai apdorojant. 3 — kepenų arterija. vitaminų ir kitų elementų kiekio. po to — bilirubinas. mineralinių medžiagų apykaita. yra energetiškai aktyvesni ir sukasi į kairę. Tada iš tulžyje esančių medžiagų gali su­ sidaryti nuosėdos. baltymų. Tulžies koncentracija gali padidėti net 20 ir daugiau kartų. nei arte­ rijos. II. Su­ mažėja arterinis kraujo spaudimas (į tai turėtų atkreipti dėme­ sį hipertonikai). Atomai. Ją sukelia sutrikęs kraujo tekėjimas per kepenis. tepli košę prime­ nanti masė. kalkės — tulžies akmenų pagrin* „Gyvas" produktas skiriasi nuo „negyvo" bioplazmos lauku. 62 63 . Nejudrus gyvenimo būdas ir jau minėtas kraujas. baltymų infiltracija kepenyse. kepenų latakuose susidaro ir amorfinė bilirubino—kalcio masė. jos funkcijos sutrinka. žarnyno. II. Sąstovis kasos venoje sukelia distrofinius pakitimus.

aplenkusios kepenis. Maisto medžiagos.12 pieš. ką vartojame be saiko. 65 . kaitos sutrikimų sukeltas ligas sunku išvardinti. koks alergenas jums pakenkė. 2 — viršutinis tipas. miegas karštą vidudienį ir po valgio. kritimas jojant arkliu nuo skardžio. jei dalis maistingų medžiagų aplenkia kepenis. arbata ir viskas. Išvalykite savo kepe­ nis. „aštrų". 64 Įdomiai ir savitai apie kepenų ligų priežastis pasakojama „Cžud-ši": „Polinkis į deginantį. Bet ir taip aišku. kasa — pa­ deda augti ir tvirtėti organizmui. iš visų jėgų sten­ giantis pralenkti kitą. 8 — anastomozė tiesiosios žarnos srityje. Mes galime vartoti maistą. 2 — vartų venos išsišakojimas kepenyse. lenktynės. kol išsi­ aiškinsite. 5 — blužnis. tačiau jei per­ krauta „Vyriausioji valdovė" (taip kepenis vadina Tibeto dakta­ rai). mėsa. Štai ištrauka iš Svainio Šivanandos knygos „Jogų terapija": „Silpnos kepenys — pagrindinė mūsų prastos sveikatos priežastis. Apie tai kalba ir jogai. 4 — junginys. kuriame daug vitaminų. paaiškinanti patologiją vartinės hipertonijos atveju 1 — vartų vena. 7 — apatinė pasaito vena. kietos žemės kasimas. virškinti kepenims. riebų maistą. smūgis akmeniu. kirčiai lazda. tampa sve­ timkūniu organizme ir sukelia įvairias alergines reakcijas. alinantis triūsas. Svar­ biausios organizmo liaukos — hipofizė. Priekinės pilvo sienelės kolateralių tipai 1 — „medūzos galva". karštą. mes galime prastai jaustis. ir alergijos kaip nebūta. Ypač tai turi įtakos bendram organizmo augimui. sveikas ir stiprus visas organizmas. cukrašvendrių cukrus. Kai jos stengiasi padėti nesveikoms kepenims ir todėl perkraunamos. bet ir gresia siaubingomis pa­ sekmėmis". nes praei­ na per anastomozes į kitas venas ir jų nepasisavina organiz­ mas. skydliaukė. Bendras sutrikimas ne tik neigiamai veikia organizmo augimą ir vystymąsi. 4 — tuščioji vena. nekankinkite savęs. 3 — kepenų venos. Jei sveikos kepenys. 3 — apatinis tipas. Schema. ištinka paralyžius. mine­ ralinių bei kitų kokybiškiausių maisto medžiagų. kai spaudžiama apatinė tuščioji vena 11 pieš. To­ dėl neskubėkite eiti pas gydytoją. kokios liūdnos kepenų užteršimo ir perkrovimo pasek­ mės. 6 — viršutinė pasaito vena. lanko įtempimas. sukelia tulžies karštinę". neval­ domas įniršis. nes netenkame daug maisto elementų. sunkus dar­ bas.

atskiria sultis nuo nuosė­ dų. 7 — epigastrinė skausmo zona.Net tinkamai maitindamiesi ir paisydami visų kitų sveikos gyvensenos principų. Beje. IX ir XI krūtinės slankstelių taškai. teikia šilumą ir jėgų kitoms keturioms tulžies rūšims. tada. Tibeto daktarai teigė. „Samurajaus kelias". tulžies ir gleivių. 13 pieš. išmintingais. Keičianti spalvą tulžis yra kepenyse. Kuriančioji tulžis yra širdyje. skaisti spalva. TULŽIES AKMENLIGĖS DIAGNOZĖ Tipiškiausias tulžies akmenligės simptomas — aštraus skaus­ mo priepuoliai — kepenų ar tulžies kolika. sunkumas po krūtine. Virškinanti tulžis yra skrandyje tarp suvirškinto ir nesu­ virškinto maisto... žmogus suserga. Štai kodėl daugelis nusivilia natūra­ liu sveikatos stiprinimo būdu. iš­ didžiais. Skausmo priepuoliai trunka nuo kelių minučių iki kelių va­ landų. tik kartais prieš tai pastebimi prodrominiai simptomai — dingęs apetitas.. 3 — mentės kampo taškas. tulžį jie suvokė labai plačiai ir išskirdavo 5 tulžies rūšis.y. kai kepe­ nys tuščios (t. Ji virškina maistą. jaučiamės prasčiau negu norėtume. yra akyse ir padeda suvokti formas. kas suvalgydavo nevirtas priešo kepenis. Vėl prisiminkime „Čžud-ši". kai energijos mažai). kad yra tik trys ligos. 66 67 . O dabar pateiksiu dabartinės medicinos nurodomus kepenų ir tulžies pūslės ligų simptomus. Štai kur žmogėd­ riško kimotori papročio ištakos. o po to palyginkime ir papildykime ją dabartine. keičianti spalvą. suteikianti regėjimą ir skaisčią spalvą. Tulžies koliką gali sukelti fizinis ir protinis pervargimas. o kinų daktarai net pagal sapnus nustatydavo diagnozę: kai kepenys pilnos (t. jei tik kepenų veikla sutrikusi. Jei sutrinka vie­ na funkcija. Sintoistai tikėjo. 4 — VIII. pyki­ nimas. kuriančioji. Dažniausiai skausmas užklumpa staiga. Jos dėka skaidrios sultys tampa raudonomis. Dolinas. kad tulžies pūslėje susikaupia labai daug tulžies). 5 — pečių zona. kad kepenų ir tulžies pūslės funkcijos priskiriamos elementui „Medis" ir glaudžiai sie­ jamos su šiomis sąvokomis: kūno audiniai — raumenys jutimo organai — regėjimas išskyrimas — ašaros emocijos — pyktis garsai — riksmas skonis — rūgštus metų laikas — pavasaris spalva — žalia. Skausmo taškai esant akmenligei 1 — tulžies pūslės taškas. sukeltos vėjo. yra odoje ir suteikia jai gaivią spalvą. kad kepenys (kimo) — žmo­ gaus narsos šaltinis. 6 — diafragmos nervo taškas. sapnuojamas miš­ kas. kai energetinė kepenų funkcija stipriausia). A. Kinų medicinos šaltiniuose rašoma. tapdavo dar narsesnis"..* Tulžis. 2 — pankreatito zona. mėlyna planeta — Jupiteris mėsa — viščiukas varpiniai augalai —kviečiai vaisiai — slyva Tibetiečiai skyrė 26 tulžies ligas. sapnai pikti. Tulžis: virškinanti. aistringais. kiekvienas naujas nužudytasis kovos lauke turėjo skatinti samurajaus narsą — taip priešas tarsi tapdavo pasyviu narsos stimulu. Ji daro žmones jautriais. *. tempimo jausmas po dešiniuoju šonkauliu (gal taip būna todėl. suteikianti regėjimą.y. Tulžis. kad tas. KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS LIGŲ SIMPTOMAI Išnagrinėkime kepenų susirgimų simptomatiką senovėje. Buvo manoma. tada.

kad jis patikslintų diagnozę. Jų skersmuo — nuo smeigtuko galvutės iki žirnio dydžio. nedidelis drebulys. būdingi „kepenų delnai" (rankų didžiųjų ir ma­ žųjų pirštų vidinės pusės oda būna paraudusi) ir kraujagyslių „žvaigždutės". Taip pat būdinga ir geltonos iškilusios dėmės ant veido (vokų. Priepuolio pradžioje skausmas būna išplitęs. pirštų. Kai kepenų funkcija pa­ gerėja. sumažėjęs apeti­ tas. pilvo pūtimas. tačiau po to jis greitai koncentruojasi 13 piešinyje nurodytuose taškuose. skrandis. perpildytas ir sudirgintas valgio. Taip pat buvo pašalinta daug senos. nemiga. nuo kurių tarsi spinduliai pasklinda dar smulkesnės krauja­ gyslių atšakėlės. jos gali visai išnykti.emocijos. Apžiūrint ligonius. tarp kurių buvo dviejų mėnesių tarpas. Dažnai ligoniai skundžiasi. CHRONIŠKO HEPATITO DIAGNOZĖ Šios ligos simptomai — bendras silpnumas. Kai mes pradėjome valyti kepenis. iš pradžių maistu. vi­ durių užkietėjimą keičia viduriavimas. Tulžies akmenys įstrigę kepeny­ se labai tvirtai. Kartais būna išpūstos. kad šąla galūnės. Kai kuriems sutraukia blauzdų. atsiraugėji­ mas. kartais viduriavimas. aš prieš tai badavau kelis kartus po 7 dienas. po kartą 10 ir 18 dienų. Tulžies kolikai būdingas pykinimas ir vėmimas. lūpų). Tada tikrai žinosite. kad sveikata pagerėtų. kol šie simptomai paūmės. prakaitavimas. kūno atšalimas. Aš pats tuo įsitikinau. pečių. Moterims tulžies kolika kartais sutampa su menstruacijomis ar atsiranda po gimdymo. kai jau žinote šiuos simptomus.y. Kolika dažniausiai prasideda pirmoje nakties pusėje. Be to. praėjus 3—4 valandoms po vakarienės. kai kepenų ir tulžies pūslės funkcijos aktyviausios. ne taip paprasta juos iš ten iškrapštyti. tamsi plėvelė ir kitokia bjau­ rastis. 3 metus kiekvieną savaitę badavau po 24—36 valandas. pjaunantis. kai atrodo. viduriavimas. kai išsiskiria daugiausia tulžies į dvylikapirštę žarną. ką jums būtina daryti. TULŽIES TAKŲ DISKINEZIJA Bendrieji simptomai — neurotinio pobūdžio sutrikimai. pykinimas. Galite kai ką pakeisti. nelaukdami. Dažnai būdingi ir nervų sistemos sutrikimai: prislėgta nuo­ taika. Kartais su tulžimi pašali­ nami ir smulkūs tulžies akmenukai. prime­ nančios kolbą pirštų falangos. padidėjęs jautrumas. t. negalavi­ mas pavalgius. skruostų. panašios į degutą tulžies.1— 37. Mano bičiulis badavo 3 kartus po 19 dienų.6° C. o po to gleivėmis ir tulžimi. kad dešinė pilvo pusė plėšoma į gabalus. iš jų išeidavo po pusę litro akmenukų. kūno temperatūra pakyla iki 37. po 3 dienas apie 10 kartų. Kai li­ ga paūmėja — niežti odą. 68 KEPENŲ VALYMAS Daugelis mano. vidurių užkietėjimas. tada. ypač paū­ mėjimo periodu. nueikite pas gydytoją. Skausmas būna įvairus: duriantis. patys suprasite. pastebima. ypač suvalgius kepto maisto. Šios „žvaigždutės" — pulsuojančios smulkios kraujagyslės. alkūnių. pykinimas. ypač aštraus. Hipertoninė forma — periodiški skausmai. kad daugiau kaip trečdaliui jų. rankų pirštų raumenis. 69 . nugaros. Dabar. ar sveikos jūsų kepenys bei tulžies pūslė. atoniškas vidurių užkietėjimas. kartais kartumas burnoje. Todėl nusprendęs išvalyti kepenis. Labai dažnai jie klysta. Jei abejojate. jog kepenys visiškai sveikos. nesuge­ bate įvertinti savo sveikatos būklės. kai ji labiausiai pripildyta ir dirginama maisto tyrės. Dažniausiai tokios „žvaigž­ dutės" būna ant veido. pykinimas. TULŽIES PŪSLĖS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Iki skausmų — sunkumo jausmas po krūtine praėjus 1—3 va­ landoms po valgio. Chroniškas hepatitas pažeidžia sąnarius ir plaučius. Hipotoninė forma — nesibaigian­ tys skausmai po dešiniuoju šonkauliu. panašios į vorų kojas. skaus­ mai po dešiniuoju šonkauliu. deginimas epigastrinėje srityje.

storojo žarnyno ir kepenų valymas urino terapija padarė jį kitu žmogumi. kuriems padėti atsisakė gydytojai. priešininkai tvirtina. 2. kad 90—99 proc. nesiryžę ope­ ruoti ir pašalinti tulžies pūslės latakų akmenų. 1. TAIKOMI VALANT KEPENIS Pagrindinis argumentas. patyriau tokį efektą. ar iš tiesų kepenų valymas yra nepavojingas. Tai patyriau ne tik aš. kuriais tulžies akmenys prisitvirtina latakuose. viso organizmo atsinaujinimą. laimingai. kad didelės dozės aliejaus. 3. suvokiau. Rytą dar nieko nevalgiusiam ligoniui duodama išgerti 200— 250 mililitrų negazuoto ar beveik negazuoto kambario tempe­ ratūros mineralinio vandens. pradėjo gerai jaustis. 1925 metais gimęs 170 cm ūgio Nikolajus Savinych. — tul­ žies latakų skersmuo tik 3—4 milimetrai. bet ir tirpdo kietas ataugas — kabliukus. labai paspartina tul­ žies išsiskyrimą: tulžies pūslės susitraukimą ir kuo didesnį tul­ žies latakų atsidarymą. plačiai taikomas ir gydytojų. Tulžį sparčiau išsiskirti skatina ir kiaušinių tryniai. ne tik stimuliuoja šią funkciją. atlikę kepenų valy­ mą. nebuvo operuoti. sveriantis 96 kilogramus. Savo tvirtinimus jie pagrindžia ir bauginimais. kokio nesulaukiau prieš tai 5 metus taikydamas natū­ ralius sveikatingumo metodus. bus neiš­ vengta kitų sutrikimų. kam magnezija sukelia nemalonius pojūčius. Valymo rezultatai — stulbinantys. Kaip jau buvo pasakyta.Tai dar kartą patvirtina. Tiems. Išvalęs pirmaisiais me­ tais kepenis 5 kartus (iš viso buvo 8 valymai). FIZIOLOGINIAI MECHANIZMAI. praeina daug didesni — iki 20 milimetrų skersmens ir dar stambesni. magnezijos tirpalas. Tulžies išsiskyrimą skatina ir rūgštys. esanti citrinos sultyse. šie žmonės tarsi gimė antrą kartą. 40—50 mililitrų 33 proc. nes pacientų amžius ir prasta sveikata didino operacijų riziką. kad tulžies akmenlige sergantys žmonės. skatina tulžies pūslę ir latakus susitraukti. Sparčiausiai skatina atsiverti tulžies latakus ir ištuštinti tulžies pūslę maiste esantys riebalai ir žarnyne esantys virški­ nimo produktai. jog patys matė išėjusius panašaus dydžio akmenis. kuo grindžiamas jo poveikis. gliukozės. kuriam aš vadovauju. Yra ir daugiau pavyzdžių. duodama gerti koncent­ ruotų cukraus. Taip teigti gali tik žmonės. kad tikslinga valyti kepenis. Pajutau nepaprastą lengvumą. sveriančiu 63 kilogra­ mus. nukreiptas prieš tokį valymą. be to. Šildymą būtina pratęsti išgėrus citrinos sulčių ir aliejaus. nors buvo baigęs tik tris klases. 70 Brošiūroje „Sveikatos fakultetas" profesorė E. Taigi kitame skyriuje pabandykime išsiaiškinti. ligonis guli lovoje pusant­ ros valandos su šildymo pūsle po dešinės pusės šonkauliais. kad tai išmatų akmenys. Pavyzdžiui. Tai tiubažas. jog akmenys gali įstrigti. o akmenys. Klube „Žvalumas". bėgiojančiu tik su trumpikėmis ir nusiteikusiu gyventi sveikai. kepenis ne vieną kartą valė ir kiti. Mes jau žinome. kuo remiasi ji. Tai neįmanoma! Teigiantiems. kad būtų energingiau ištuštinta tulžies pūslė. mums būtinos stiprios tulžį va­ rančios medžiagos. Toms permainoms jam prireikė truputį dau­ giau kaip šešių mėnesių. Jis taip prastai jautėsi. Pas mus at­ eidavo žmonės. Visa ši informacija. Liaudies medicinos žinovai yra pastebėję. Šuvalova ap­ rašo „aklą" tulžies takų plovimą be zondo. tulžies išsiskyrimą skatinančių žolių nuovirą. akmenų 71 . Karlovy Varų ir „Barbara" druskos. sužinosime. ypač alyvuogių. pašildytas iki 40° C. Tam 3—4 valandos prieš valgymą reikia sušildyti kepenų sritį. pašalinti iš žarnyno. tvirtai pagrįsta mokslu. Gydymas šiluma — geriausias būdas sumažinti kepenų uždegimą ir spazmus. Kai mineralinis vanduo išgertas. ksilito ar alyvuogių aliejaus tirpalų. Tiubažui kaip dirgiklį galima naudoti magnezijos ar sorbito tir­ palus. Į mineralinį vandenį galima įberti 5 gramus magnezijos ar sorbito. patvirtina. laisvai. Viską sugebėjo atlikti pats. Tačiau paskirstyta mityba. kurio butelis buvo atidarytas iš anksto. Atlikę kepe­ nų išvalymo procedūras. alie­ jus. Citrinos rūgštis. O dabar susipažinsime su liaudies medicinos priemonėmis. kad nesitikėjo sulaukti kito pavasario. kad praplauti tulžies latakus GALIMA. Po 15—20 minučių vėl reikia išgerti tiek pat mineralinio vandens. kas yra TIKROJI SVEIKATA. Štai kokia tiubažo metodika. šliaužte atšliaužė pas mus. nieko neiš­ manantys apie šią procedūrą. patvirtinančių.

kurie lydosi esant 15° C (esant kūno temperatūrai.sudaryti iš cholesterino. Kaip teigia kinų liaudies medicina. 9. stengiantis kuo aukš­ čiau pakelti diafragmą iškvepiant. todėl labiau­ siai tinka tie natūralūs produktai. 72 Dažančios urinos dalelės — organinės medžiagos švelniau­ sios dalelės. Organizmo sugebėjimas išsivalyti padidėja per pilnatį. Oleino rūgštis lydosi esant 13° C. Išnagrinėkime a variantą. oleino rūgšties. Jos veikia kaip tulžies rūgštys. Geriau naudoti natūralios gelsvos spalvos uriną. teigiamai veikti kraujagyslių sieneles. 4. kad kvėpavimas tik per dešinę nosies šner­ vę padidina organizmo šilumą ir paspartina jo „ardančiąja jėgą". kad išsiski­ ria daug tulžies. o silpniausia rudenį. Ekstrema­ liais atvejais šis spaudimas gali padidėti daugiau kaip du kar­ tus! 5. Šviežias paties žmogaus šlapimas (urina). Yra žmonių. kai tulžies akmenys tarsi ištirpsta tulžies skystyje. Apsauginių koloidų šaltiniai: 1. ko­ kiais fiziologiniais mechanizmais jie bus pagrįsti. Bespalviame šlapime šių dalelių mažiau. Kinų gydytojai. Paros šlapime jų yra maždaug 1 gramas. organizmas ją nesun­ kiai panaudoja medžiagų apykaitos procesuose. nes jau puikiai žinote. jų yra pakankamai. 2. mintimis siųsdami ten energiją. gydantys adatomis. padidinti jų elastingumą ir sumažinti pralaidumą. padidina kraujagyslių bei tulžies ta­ kų sienelių elastingumą. kaip rekomenduoja jogai. Tulžies latakų lygieji raumenys gali išsiplėsti iki 2 cen­ timetrų skersmens. be to. rūgštumas stimuliuoja kepenų funkciją. pavyzdžiui. Tenka ieškoti pakai­ talų. nebūna skaus­ mingų spazmų. Tokia apsauginė medžiaga susikaupia koloido paviršiuje ir pa­ dengia jį plėvele. Tačiau yra ir dar keli papildomi: 6. kad kepenų ir tulžies pūslės funkcija stipriausia nuo 23 iki 3 valandos nak­ ties. kurių sudėtyje yra šių rūgš­ čių. Šiluma juos atitirpdo. polisacharidai. idealūs produktai — alyvuogių aliejus bei cit­ rinos. citrinų sultyse esantys eteriniai aliejai veikia ir kaip tulžį varanti bei antiseptinė priemonė. Taigi mes pasirenkame tokį kelią: žymiai padidiname neso­ čiųjų riebiųjų rūgščių kiekį. tirpdo cholesteriną. mes dar la­ biau sustipriname efektą. Kaip žinome. yra apie 70 proc. Oleino rūgštį beveik visiškai įsiurbia žarnynas. Variantas b. Tada galima veikti dviem būdais: a) padidinti kiekį tulžies rūgščių. Vertingiausias iš šių produktų — alyvuogių aliejus. Jo esmė tokia: gamtoje yra apsauginių medžia­ gų. kad tulžis išme­ tama esant 300 mm vandens stulpelio spaudimui. kurie jų negali įsigyti. Dabar aptarsime valymo būdus. Tai viena iš nesočiųjų riebiųjų rūgščių. 11. Daugiausia jos yra alyvuogių aliejuje (80—81 p r o c ) . Jos artimos organizmui. Kepenų funkcija aktyviausia pavasarį. PAPRASČIAUSIAS IR EFEKTYVIAUSIAS KEPENŲ VALYMAS Valant kepenis. 7. Taigi mes jau išnagrinėjome pagrindinius fiziologinius me­ chanizmus. Laimei. Šį vandenį reikia prisodrinti jau minėtomis apsauginėmis medžia­ gomis. Jogai teigia. Be to. Įteigdami sau. Tulžies susidarymą bei išsiskyrimą padidina paspartėjusi vartinė (portalinė) kraujo apytaka ir riebesnis maistas. vandens. Todėl savas šlapimas labiausiai prieinama medžiaga. prasiskverbusios į tulžies akmens mikroporas sukels koloidų atlipimą. ir akmenys laisvai praeina tulžies latakais. kurios sumažina paviršinį tul­ žies tempimą ir taip padeda atitirpti koloidams bei dalinai iš­ tirpti. tvirtina. Tai kepenų ir tulžies pūslės biologinis ritmas. Žmogaus riebaluose. neleidžiančia sulipti koloidų dalelėms ir suda­ ryti nuosėdas. kai buvo pavalgyta ir išgerta citrinų sulčių. Praėjus kuriam laikui po to. o susitraukti su tokia jėga. baltymai. 10. kurių svarbiausios biologinės savybės yra šios: paversti choles­ teriną lengvai tirpiais junginiais. o vėliau ir ištirpdys juos. kuriais pagrįsti kepenų valymo būdai. b) padidinti koloidų apsaugą. ritmiškai. kurios. Alyvuogių aliejų galima pa73 . o saulėgrąžų aliejuje dvigubai mažiau (39 p r o c ) . jie skysti). Citrinos rūgštis yra rūgštaus skonio. Pasitaiko ir priešingas atvejis. kad tulžies latakai išsiplečia. Šviežios daržovių ir vaisių sultys. natrio ir kalio oleatai. kad jis galėtų būti pašalintas iš organizmo. tulžyje yra 84 proc. todėl jo geriau nevartoti. pradedama kvėpuoti lėtai. kurioje gausu apsauginių koloidų. Ši sąlyga nesunkiai įvykdoma. 8.

kur yra unikali venų kapiliarų sistema. kad tirpalo skonis būtų pana­ šus į natūralias citrinų sultis. kartą per dieną darysite valančias klizmas su urina. Tinka rafinuotas ir nerafinuotas. kad raudonieji kraujo kūneliai galėtų skverb­ tis kapiliarais. Po 1—2 valandų pradėkite šildyti kepenų sritį šildymo pūsle su karštu vandeniu ar elektrine šildykle. Jei daromos šilto vandens procedūros. Ypač tai svarbu geri­ nant kraujo apytaką kepenyse. išplauti ir pašalinti lauk visą šlamštą ir akmenis. prieš tai išgerkite jau minėtas sultis. kai aliejus ir sultys išgertos (jų kiekis — 100—300 gramų). ir tik tada tęskite. po to pailsėkite valandėlę ir pakartokite. Geriau. kiek išgėrėte. Maždaug 23 valandą ar vėliau (kar­ tais tai atsitinka ir paryčiu). 4—6 kartus per minutę. šaltalankiu. Pakaks ir tiek. Paskutinę minkštinančią procedūrą reikia atlikti dieną prieš kepenų va­ lymą. Prieš tai pašildykite iki 30—35° C aliejų ir citrinos sultis ar citrinos rūgšties tirpalą. Šildymo pūslę galite padėti į šalį. ką pašalino orga­ nizmas. Išgeriate vieną du gurkšnius alie­ jaus ir užsigeriate vienu dviem gurkšniais sulčių. kita — su sultimis. Pradedama viduriuoti. išban­ dę šiuos pakaitalus. ir skatina judėjimą kapiliarais. Per tokias poilsio pertraukėles uždėkite ant kepe­ nų srities magnetinį aplikatorių ar bent paprastą magnetą. Tai dar labiau sudirgins. Jei likus 3—4 dienoms iki kepenų valymo valgysite dau­ giausia augalinį maistą ir gersite daug šviežiai išspaustų sul­ čių (1 dalis burokėlių Ir 4—5 dalys obuolių. paspartinsite jose kraujo apytaką ir išvalysite šlakus. Taip gerai masažuosite kepenis. jei tik nepykina. Kvėpuokite ne­ skubėdami. Valymas šiais patiekalais toks pat efektyvus. Viskas. jog vien kraujo spau­ dimo nepakanka. Jei jūs prastai jaučiatės išgėrę aliejaus. Jokia kita procedūra nėra tokia vertinga. kaip organizmas reaguoja į aliejų. kol išger­ site visą aliejų ir visas sultis. efektyvi. Ant liežuvio užberkite žiupsnelį aštrių pipirų. Per pietus valgykite nedaug. taip pat kitais rūgščiais produktais — spanguolėmis.5 valandos po aliejaus ir sulčių gėrimo. kol šie nemalonūs pojūčiai išnyks. laisvai. jas reikia atlikti 3—4 kartus. Praėjus 1—1. Tai patvirtina ir kiti. Rytą padarykite klizmą. paspartėjusi krau­ jo apytaka. kaip ir nau­ dojant idealius ingredientus — alyvuogių aliejų ir citrinas.t. daugiau negerkite. Todėl ir jūs galite juos drąsiai vartoti. Mokslininkai nustatė. Taip kvėpuokite 15—30 minučių. o kepenų srityje uždėkite Kuznecovo aplikatorių su metalinėmis adatėlėmis. tai pakartokite. Kuo procedūra 74 ilgesnė. Citrinos sultis galima pakeisti citrinos rūgštimi. kad tuo metu būtų mėnulio pilnatis. fermentų aktyvumas. bet galite ir toliau šildyti. kartu paėmus: šiluma. Ramiai atsisėskite ir žiūrėkite televizorių ar skaitykite knygą. Kiekvieną tokią pro­ cedūrą užbaikite vėsiu vandeniu. Cit­ rinos rūgštį reikia atskiesti taip. tuo geriau. kiek ir kokių atliekų buvo susikaupę per tą laiką. palaukite. Šios knygos autorius pats tuo įsitikino. kuriems valymo procedūroje taip pat tenka svarbus vaidmuo. galite imtis papildomų priemonių. tiek kartų. Po to. Pagaliau viskas paruošta. nes padidina kraujo apy­ taką kapiliaruose. Tai stumia juos vieną nuo kito ten. Tačiau jei vis pykina. kaip ši. Išpūskite pilvą įkvėpdami ir kel­ kite kuo aukščiau iškvėpdami. geriau rūgščių). išanksti­ nis pasiruošimas bus idealus. tirščius. Maždaug 19—20 valandą pradėkite pačią kepenų valymo procedūrą. prasideda akmenų ir kitos bjaurasties šalinimas. kai 75 . kad dia­ fragma būtų kuo aktyvesnė. raudonųjų kraujo kūnelių krūvių padidinimas. agrastais ir t. kurios sustiprins efektą. stovi dvi stiklinės — viena su aliejumi. Magnetoterapija yra labai svarbi. kur yra mažesnė koncen­ tracija. Įsivaizduokite. užspauskite kairę šnervę vata ir kvėpuokite per dešinę šnervę. Štai tada jau po pirmo karto neteksite daug akmenukų ir kitos bjaurasties. Dozę pasirinkite atsižvelgda­ mi į savo kūno svorį ir į tai. lais­ vųjų elektronų (fermentų aktyvatorių) poveikis naudojant ap­ likatorių — padeda suskaldyti. Po 15—20 minučių. Pagaliau ateis valymo procedūros diena. patogiai atsisėskite (geriausia ant užkulnių). Po to lengvai papusryčiaukite.keisti saulėgrąžų aliejumi. Kai pamatysite viską. sukels energijos antplūdį. kai kepenų ir tulžies bioritmas maksimalus. magnetinis laukas aktyvina fermentus. stenkitės. kad iškvėp­ dami jūs nukreipiate ugnies srautą į kepenis. Valant kepenis svarbiausia IŠANKSTINIS PASIRUOŠI­ MAS — organizmo suminkštinimas. Reikia. kad jų elektros krūvis būtų vienodas. o jūs patys — ramūs ir atsigavę. išlydyti. Be to.

kad pirmą kartą pašalinama daug senos tulžies. ramūs. trečio valymo pabirs akmenys. o akmenukų beveik nėra. balkšvų siūlų. kad neliktų patologiškos plėvelės. įsibrovimas į kepenis. aš atlikau pir­ mus tris valymus tarp jų palikdamas trijų savaičių intervalą. kad jie pagaliau būtų pašalinti. Pasiryžę išvalyti kepenis. Automatiškai. Tačiau ir mažesnio kiekio visiškai pakanka. nugludintais kraštais nedirgino jų sie­ nelių. nes baimė sukelia kraujagyslių ir kepenų latakų spazmus. valymas baigia­ mas. Jei jus apniko baimė. Taip atsitinka tada. viena iš apykaitų liks sutrikusi. Tai reiškia. 2 — labai save nualinsite. Po to valant kepenis galima padidinti dozę iki 300 gramų. Tai nereiškia. atrodo. Jei to nepaisysite. kai kepenys būna labai užkimštos. Kam reikia tiek daug kartų valyti kepenis? Todėl. ir pradėti įprastą darbą. Jei vienas segmentas liks užkimštas. Tik po antro. Atsiminkite: kuo anksčiau pašalinsi­ te iš kepenų bjaurastį. virtą su vandeniu. nerimas. Reikia žinoti ir tai. Senovės Kinijos knygoje „Suven" apie kepenis rašoma: „Ke77 PRAKTIŠKI PATARIMAI. Pailsėkite 3—5 die­ nas. Tada viskas vyks daug sklandžiau. stiprus. net sukelti jų uždegimą. jog valymas nepavyko. ilgainiui didėjo ir savo forma prisitai­ kę prie latako kontūrų. Per pirmą valymą galima išvalyti tik vieną segmentą. suprasite: jei tokia bjaurastis kaupsi s organizme. o aš patariu pirmus 3—4 valymus atlikti kartą per du mėnesius esant pilnačiai. o ketvirtą — po mėnesio. Ypač taip atsitinka tada. Kitais metais du kartus valiau kepenis. kad ši procedūra neat­ liekama po sunkaus darbo. buro­ kėlių—obuolių 1:5). kai akmenys kieti. Taip kai kam atsitinka pirmojo kepenų valymo metu. kaip jos vibruoja ir alsuoja. Sultys dar kartą išplaus jūsų kepenis. jaučiatės tarsi sukaustytas. pirmą valymą tegu vartoja 150—200 aliejaus. kaip organizmas reaguo­ ja į aliejų. Rytą būna dar vienas tulžies akmenų ir į mazutą panašios senos tulžies šalinimo etapas. šalinate. kai pajuntate. ypač pirmųjų valymų metu. liks du variantai: 1 — jūs paprasčiausiai pasimaitinsite aliejumi ir citrinos sultimis. Padarykite papildomą valomąją klizmą. Valydami kepenis. KIEK KARTŲ IR KADA VALYTI KEPENIS Pirmas valymas yra sunkiausias. kad akmenukai tulžies latakuose. Tik po to galite valgyti salotas. vėmaluose pastebimos gleivėtos žalios. Pavyzdžiui. kad valymas nesukelia skausmų. Andrejevas rekomenduoja atlikti kepenų valymą kartą per ketvirtį. juos skaldote. Valydami kepenis antrą kartą. kraujo apyta­ ka ir medžiagų apykaita taps normalūs. per antrą — kitą ir t. organizmas tam skiria daug jėgų. negalvo­ kite apie pašalinius reikalus. jog kepenys „kvėpuoja". Akmenukų for­ ma bei padėtis keičiasi. kol bus pašalinti visokiausi tirščiai. kad nebūtų vemiama. Likę akmenukai gali dirginti kepenis ir tulžies latakus. sveriantys 60—65 ki­ logramus.t.netinkamai maitinotės. Pasitaiko. kad jas sudaro keturi segmentai. žinokite. Jei po kurio laiko pradedama vemti. pelėsių. o dar kitais metais — tik kartą. ilgo badavimo. vyrai ir moterys. kad valymas staigus. išgerkite 2 nošpos tabletes ir nusiraminkite. nervinatės. Ir neverta. Truputį pailsėkite ir pavalgykite. kepe­ nyse nesusidarė iš karto. penktą — po dviejų savaičių. Pirmas valgymas — 1/2 litro sulčių (morkų. tuo greičiau virškinimas. Jūs patys pajusite. KAD KEPENYS BŪTŲ ŠVARIOS IR SVEIKOS Kaip parodė praktika. aliejaus ir sulčių išgerkite mažiau. o po to kiekį vėl padidinkite. joms reikia jėgų šiai didžiulei įtampai. Todėl ir reikia kelių valymų. Tai gali sukelti net vėmimą. Valyti reikia tol. nusivilti. Valymas baigsis sėkmingai ir be jūsų pastangų. negalėsite būti sveiki. sukaupkite jėgų. Antrą bei kitus valymus atlikite atsižvelgdami į savijautą. Taigi bijoti tikrai nėra ko. taip pat atsižvelgdami į tai. Pastebėta. kad valymas — tai 76 . juodos ar kitų spalvų išskyros. jog sultys ir aliejus atliko savo darbą skrandyje ir jį išvalė. Vien todėl galite nesulaukti norimų valymo rezulta­ tų. košę. Valymo metu stenkitės būti atsipalaidavę. Kai jų neliks. Nepamirškite. Tik retkarčiais.

kai pirmaisiais metais atliksite 4—5 valymus. Kinų bioritmologijos teigimu. Pakomentuosiu šiuos žodžius. kad jį būtų sunkiau pasisavinti. konservai. morkoms nebūdingas specifinis kvapas. rūgštynes. kad kai kuriose daržovėse bei vaisiuose yra fitoncidų. Panašiai rašoma ir „Cžud-ši": „Vėjas aktyviausias augalų augimo metu. Draudžiama vartoti maistui actą. Nuo „riebalų" ir šilumos ji ypač suaktyvės rudenį ir nurims šalčio veikiama žiemos pradžioje". panašiai kaip metioninas pagerinančio cholesterino apykaitą. valgyti tik tada. Ypač daug jų valgyti turėtų pagyvenę žmonės. lig šiol nepastebėtą ki­ tose daržovėse. po vidudienio — kenčia nuo paūmė­ jimo. prastai virš­ kinami grybai. Vasarą „riebalai" ir „vėsa" kaupia tulžį. jei nepasveikstama. morkų sul­ tys. Tulžis — pradedant vasarą. Tokie produktai — kepta mėsa ir žuvis. Gydyto­ jas Vokeris jau mūsų laikais moksliškai pagrindė burokėlių sul­ čių savybes. Yra burokėliuose ir vitamino U. Šiuo metu kepenys ypač tvirtos. surišančių žarnyne choleste­ riną. česnakuose bei morkose. apdoroti aukštoje temperatū­ roje. ankštiniai augalai. chemine sudė­ timi panaši į choliną ir lecitiną — medžiagų apykaitos regulia78 torius. kurias reikia truputį pasūdyti ar parūgštinti natūraliais produktais —jūros kopūstais. Pavyzdžiui. dėl kurio kai kas ne­ mėgsta valgyti svogūnų. kurias lemia jose esantys „gyvieji" chloro atomai.. Betainas padeda pasisavinti baltymus. pavasarį draudžiama pastoti kelią vėjui. Jei rudenį nenumirei. Tulžį varančios burokėlių savybės buvo žinomos jau senovės daktarams. šiuo metų laiku kepenys silpniausios. Esantis burokėliuose magnis reguliuoja kraujagyslių tonu­ są. kad nepakenktume sveikatai.. žuvies nuoviras. Ištyrus morkų. ypač šalti patiekalai. ridikus. rūkyti gami­ niai. Burokėlių sultys — unikalus produktas. Tačiau pavasarį stenkitės vengti vėjuoto oro. Dar senovės daktarai pastebėjo: skonio pojūčiai stimu­ liuoja įvairias energijas organizme. Tinka ir košės. Bandymais ne kartą įrodyta. garstyčias. stiprią kavą ir kakavą. paaiškėjo. Šiaip jau saponinai — pagrindinis vaistų nuo sklerozės komponentas. Avicena rašė: „. Betainas — unikali medžiaga.penų ligos — pasveikstama vasarą. sergantys kepenų li­ gomis. kai medžiuose pradeda kauptis daug sulčių. nerekomenduojama atlikti valymo rudenį. lauk žiemos. Šių daržovių bei vaisių sultys padės greitai pagerinti kepe­ nų veiklą. Labai vertingos ir šviežių žalumynų salotos. Po to. Tad kokia turi būti mityba.. tikslingiausia toliau valyti pavasarį. Ypač tinka obuolių ir burokėlių sultys. Žmonėms. burokėliai atveria kelią kepenyse ir blužnyje. jog burokėlių sultys geriausiai padeda išsiskir­ ti tulžiai. vir­ tos su vandeniu bei pagardintos jūros kopūstais. naikinančių mikrobus. pagerina kepenų veiklą. kad kepenų veikla nesutriktų? Laimė. spanguolėmis. kurios savo ruožtu skatina įvairių organų funkcijas. rūgštus skonis stimuliuo79 . ypač kovo mėnesį. Sergant kepenų ligomis. auštant išmintingi. geriamos kartu. jos tampa kietos. Burokėliuose yra ir saponinų. ko reikia visai nevalgyti. Valgant šias daržo­ ves. svogūnus. citrinos sultimis. padedančio gyti opoms. marinatus. česnakus. Tačiau la­ bai svarbu žinoti. žarnyne naikinami mikrobai. sergantiems kepe­ nų ligomis. ropes. kepenų veiklą galima labai greitai pagerinti. Daugiausia jų yra svogūnuose. jose esančios mi­ neralinės medžiagos dažniausiai būna susikaupusios šarminiuo­ se junginiuose. sviestu. tačiau tada ji dar nėra aktyvi. kepiniai) užkemša ke­ penis. kopūstų ir burokėlių sulčių po­ veikį. riebūs užkandžiai. pa­ sižyminčio priešskleroziniu. ridikėlius. Be to. Kenkia ir aštraus skonio produktai bei iš jų pagaminti pa­ tiekalai. priešalerginiu poveikiu. Labai krakmolingas maistas (miltai. skrandyje. Kitą dieną tuos pačius patiekalus galima paįvairinti. MITYBA BEI PROFILAKTIKA PO KEPENŲ VALYMO Išvalius kepenis. kad galėtų pasišalinti akmenys". tad valymas gali išeikvoti paskutines jų jėgas ir dar labiau pablo­ ginti ligonio savijautą. česnakų. Žmonės. Mokslininkai rado burokėliuose betainą. neleidžia susidaryti kraujagyslėse trombams. Toks maistas tinka pietums bei vakarienei. burnoje. pipirus. kad patogeninė oro energija neprasiskverbtų į jūsų orga­ nizmą ir neturėtų neigiamos įtakos kepenims.. stiprūs mėsos sultiniai. kai pajuntamas apetitas. vidurnaktį — ramūs". alkoho­ lį. rudenį būna paūmėjimas.

alaus mielėse). fermentų apykaitoje. Galima vartoti ir tulžį varančias vaistažoles: krau81 . Jo organizme pradeda stigti. Racionaliausia maitintis 4—5 kartus per dieną (ypač ser­ gant kepenų ligomis). kiaušinio tryniai). neleidžia joms žūti (daiginti kviečiai. organizmas jas nesunkiai pasisavina iš daržovių. obuoliai. tei­ giamai veikia baltymų sintezę. rūgštinančiose reakcijose. Be to. svarbiausia. Jei skrandžio sekrecija sumažėjusi. Dieta be druskos sumažina fermentų gamybą bei jų pateki­ mą iš kepenų. valgykite ne tik košes. Gydymas bus ilges­ nis. košės ir mi­ šinys. ke­ penų ląstelių funkcijas. vaisių. o ne juos verdant. Kai viskas bus suderinta. vynuogės. Kai skrandžio rūgštingumas normalus — 30—45 minutes prieš valgį. aguročiai. tulžies latakų į skrandžio—žarnyno traktą. žiediniai kopūstai. riebalų. kad aštraus ir aitraus skonio produktai kenkia ne tik kepenims. padi­ dinantys toksinių medžiagų įsiurbimą į kraują. kad mišinyje būtų 100 gramų daigintų kviečių. kurį laiką valgyti aštresnį. Be to. elektrolitų apykaitą. Mūsų laikų mokslas patvirtino. pomidorai. Kai sergama kepenų ir tulžies pūslės ligomis. norintiems sustiprinti jų veik­ lą žmonėms labai reikalingi vitaminai A. Dabar jau aišku. Askorbino rūgštis (vitaminas C). padidina kepenų ląstelių energijos potencialą. Bfi — padidina antitoksine kepenų funkciją (ypač daug šio vitamino yra daigintuose kvie­ čiuose. paspartėja jų pašalinimas iš or­ ganizmo. Reikia pasirūpinti. jei jos per parą tenka iki 1 gramo. džiovintų abrikosų — 100 gramų. Joms veikiant. To­ dėl nesveiki organai kurį laiką gali pailsėti.ja kepenų ir tulžies pūslės funkciją. Ypač tulžies sekreciją žadina burokai. šviežios sultys geria­ mos 15—20 minučių prieš valgį. Jie labai tinka tokiam mišiniui pasigaminti: 100 gramų daigintų kviečių sumalti mėsmale ir pridėti į šią masę permaltų burokų — 100 gramų. salotos. kad reikia valgyti kuo daugiau šviežių daržovių. Vitaminas K dalyvauja kraujo krešė­ jimo procese. B 1 2 ska­ tina kepenų regeneraciją. Tokį mišinį galima valgyti vietoje košių arba kas antrą dieną. Kepenis stimuliuoja nesū­ rus skonis. obuolių sultys). Taigi norintieji pagerinti kepenų funkciją. B 3 (PP) dalyvauja kepenų ląstelių ener­ gijos apykaitoje. Visa tai stenkitės paįvairinti: daržoves truputį patroš­ kinkite. braškės. kurie stimuliuoja kepenų funkciją. atstato sutrikusią gliukozės. užsistovi tulžis. labai svarbu 80 atsižvelgti į žarnyno būklę. Ypač gerina kepenų veiklą B grupės vitaminai. Kepenų ligų gydymą paspartina ir daiginti kviečiai. sutrinka mi­ neralinių medžiagų įsiurbimas. morkų — 100 gramų. cholesterino koncentracija. morkos. Teks sumažinti sūrių bei rūgščių pro­ duktų vartojimą. K. Kai valgoma rečiau. kepenys praneš jums apie tai: bur­ noje pajusite rūgštumą. kitą — mišinys. o slopina — kartus ir aštrus skonis. Kai skrandžio sekrecinė funkcija padidėjusi. gali atsirasti tulžies takų diskinezija ar užde­ gimas. B. kai sutrinka tulžies išsiskyrimas ir riebalų įsiurbimas žarnyne. Sergantiems kepenų ligomis. varškę. slyvos. padidina glikogeno gamybą. padaugėja tulžies rūgščių. pomidorai. balty­ mų. kai valgysite su saiku net tų produk­ tų. Taigi jūsų maistas — šviežios sultys. bet ir riešutus. Jos per vartų veną pateks į kepenis ir pablogins padėtį. Vieną dieną košė. kad nebūtų už­ kietėję viduriai. pagerina kepenų veiklą.5 valandos prieš valgį. paspartina gliukozės kelią į audinius. tarpais tarp valgymo ne­ jusite jokio skonio. Sergantiems kepenų ligomis per dieną reikia išgerti 2 lit­ rus šviežių sulčių. kaupiasi riebalai. C. aitresnį maistą. arbūzai. mielės. Sviestą ir aliejų reikia dėti tik į pagamintus patiekalus. spanguolių — 50 gramų (ar­ ba vienos citrinos sultis). Komponentų santykis gali keistis. Jos pagerina kraujo apytaką kepenyse. spartinantys puvimo procesus žarnyne. erškėtuogių nuoviras. truputį medaus. sumažėja tul­ žies klampumas. bulves. sultis reikia gerti 1—1. padidina jų antitoksinį poveikį ir paspartina regeneracijos procesus (kopūs­ tų salotos. Natūralių mineralinių medžiagų labai daug yra jau minėtose sultyse. aitrių produktų. vaisių. privalo dažniau valgyti natūralaus rūgštaus bei sūraus skonio produktų ir vengti aštrių. kad skonis būtų dar malonesnis. Sudarant dietą sergantiems kepenų ligomis. Jei persistengėte vartodami šiuos produktus. B 2 (folinė rūgštis) ir B 1 2 dalyvau­ ja baltymų. Jie pažeidžia skrandžio ir dvylikapirš­ tės žarnos gleivinę. skatina augimą. Šių vitaminų yra daug jau minė­ tuose produktuose.

nes sergant ke­ penų ligomis energija kaupiasi šiose kūno dalyse. Lenk­ dami rankas. ištieskite kojas į priekį. padės jums dar geriau paveikti kepenis papildomu krūviu. Sulenkite dešinę koją. Kepenis gydančios asanos koją per kelį ir palieskite keliu galvą ar nosį. saulei tekant. Kaip moko Ajurveda. apsaugo nuo kepenų. kad ji būtų tarp anuso ir mašnelės. Venkite sauso klimato. palenkę galvą. Tą patį pakartokite į kitą pusę. bitkrėslę. karštis ir sausas oras pernelyg dirgina došą Pita. 2. Sulenkite 82 14 pieš. Pakartokite pratimą į kitą pusę. kojų vystymosi defektus. išgydoma išvarža ir apendicitas. nugaros. skirtų stiprinti ir stimuliuoti kepenis. Ardcha matsiendrasana Atsisėskite. būkite veidu žemyn. kurias pateiksime dabar. kukurūzų purkas. Jos pakar­ toja diafragmos judesius įkvepiant bei iškvepiant. kukurūzų purkos. įsikibkite į dešinės kojos klubą. taip pat ir saunų su sausu garu. erškėtuoges. blužnies ligų. Nasika sprūsta džanu paršvasana Plačiai ištieskite rankas ir kojas. nes tai kenkia kepenims. kiaulpie­ nių šaknis. padeda išgydyti kepenų ir bluž­ nies ligas. Toks ritmiš­ kas suspaudimas bei atpalaidavimas padeda geriau aprūpinti kepenis krauju (taip patenka deguonis bei maisto medžiagos). Sis pratimas — puikus fizinis krūvis pilvo. kurių nesveika širdis. Gerti po 100 gramų 2—3 kartus per dieną prieš valgį. Nuoviro receptas: kraujažolės. Kairę koją perkelkite per dešinį klubą ir pastatykite ant grindų. skatina tulžies ištekėjimą. Asanas pasirinkite indivi­ dualiai. rankų. pilvo. o kairę ranką pasukite už nugaros. atsakingą už kepenų funkciją (detaliau apie došą Pita bus pasakojama truputį vėliau). Po šios procedūros labai svarbu gerai išsišluostyti.jažoles. kepenų masažas. atsižvelgdami į savo galimybes (14 pieš. išnyksta naktinės poliurijos. Ši procedūra netinka tiems. net stipriai trinti pažastis. nugaros. sutirština sėklą. Po to pakelkite kūną kuo aukščiau. perkelkite svorio centrą į vieną pusę. Pratimas pašalina krūtinės ląstos. Iš pratimų. KITOS KEPENŲ FUNKCIJOS STIPRINIMO PRIEMONĖS Kepenų funkciją stimuliuoja ir apsipylimas šaltu (pageidautina lediniu) vandeniu rytais. Asanos. kaklo ir krūtinės ląstos raumenims. Šie pratimai bei kvėpavimas — puikus rytinis visų pilvo ertmės organų ir. 83 . jonažolę. atsiremkite jomis į grindis. Padėkite dešinę ranką ant de­ šinės kojos kelio. mėtas. be abejo. ypač ver­ tinga Bchastrika pranajama (aprašyta skyriuje „Storasis žar­ nynas") ir Svamio Šivanandos jogų pratimų kompleksas (asanos).) 1. jonažo­ lės — 1 valgomam šaukštui sausų vaistažolių imama 1 stiklinė vandens. kaklo. Šluostyti pa­ žastis po 2—5 minutes galima 2—3 kartus per dieną. Nepamirškite: kepenys minkštos bei paslankios.

padėkite rankas ant grindų. ypač daug pavalgius. Ji neleidžia nuryti oro. Šis pratimas pašalina kepenų ir blužnies skausmus. padėkite jas delnais į viršų. pasilenkite atgal ir pamėginkite pasiekti ranka kulną. Dolasana Atsigulkite ant pilvo. kojų pėdos ištiestos. Majurasana Atsiklaupkite. ištieskite rankas prie kūno. pirštai ištiesti atgal. išgydo kepenų ir blužnies ligas. 7.03. 8. Sis pratimas pašalina nugaros skausmus. jis išgydo išvaržą. kol ji nepalies grindų. Po truputį lenkitės pirmyn. Be to. kojos ištiestos ir suglaustos. kad galėtumėte pakelti pėdas ir lygiai ištiesti visą kūną. dar nebaigtas. Pakel­ kite į viršų rankas bei kojas ir pasisupkite pirmyn—atgal. Vieną koją palikite ant grindų. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. išgydo kepenų ir blužnies ligas. padeda greičiau išsiskirti tulžiai iš pūslės. bandykite pasiekti grindis. Suspausta pilvo aorta pagerina kraujo sutekėjimą į skran­ dį. Šio pratimo teigiamas poveikis toks pat kaip ir ankstesnių pratimų. ištieskite rankas ir kojas į priekį. 5. rankų riešai verti­ kalūs pražergtų kelių atžvilgiu. Jei praėjus 4—5 valandoms po valgio virškinimas. žiūrėkite toli prieš save. kai sutrikęs virškinimas skrandyje. Rankų mažieji pirštai ir šoniniai delnų kraštai turi liestis. Garbchasana Atsisėskite (lotoso poza). 4. greitai pagerėja kepenyse ir blužnyje susi­ kaupusio kraujo apytaka. pašalina krūtinės ląs­ tos ir pečių juostos raumenų vystymosi trūkumus. nukreipkite žvilgsnį į priekį bei aukštyn. Pakelkite galvą. palaikykite nugarą rankomis. net neįmanoma bambos sritį ištiesti prieš alkūnes. Sulenkite rankas per alkūnes ir paremkite skruostus kumščiais. Ji padeda ir tada. Pakartokite šį pratimą 4—5 kartus. Pruštcha valita vrikšasana Atsistokite tiesiai. Bchu sprūsta džanu pruštcha valitasana Atsiklaupkite. Iš pradžių bus sunku. 6. blužnį. Nelenkdami kojų. viršutinė pėdų pusė turi liesti 84 grindis. Pakelkite kūną vertikaliai grindų atžvilgiu. Pakelkite į viršų vieną koją. kepenis. Be to. Pakelkite abi rankas ir išties­ kite jas atgal. Majurasana bematant suregu­ liuos šią problemą. remkitės kaklu ir pakaušiu. Stipriai prakiškite rankas tarp šlau­ nų ir blauzdų. Bchu sprūsta eka pada sarvanasana Atsigulkite ant nugaros. Palenkite žemyn viršutinę kūno dalį. Pakartokite pratimą pakėlę antrą koją. gydo išvaržą. apendicitą. 85 . Antrą ranką būtinai ištieskite atgal. o kitą lenkite žemyn prie gal­ vos. Asana skatina tulžies veiklą. blužnį. Sis pratimas sumažina riebalų sluoksnį ant pilvo. plačiai išskėskite kojas. Šio pratimo teigiamas poveikis kaip ir ankstesnių pratimų. pagerina apetitą. Ji ypač naudinga sergant kepenų bei blužnies ligomis. Po to padėkite delnus ant grindų. kurias kamuoja skausmai pilvo apačioje. 9. Pakartokite pratimą į kitą pusę. Šis pratimas veikia virškinimo organus: skrandį. pagerina apetitą. nelenkdami jos per kelį. kepenis. Atliekant šį pra­ timą. Jogai ypač akcentuoja šio pratimo poveikį blužniai. Pakeiskite kojų padėtį. Si asana padeda pasiekti anksčiau aprašytų pratimų rezul­ tatų. jos turi liestis. keliai suglausti. Jis naudingas ir moterims. Pritraukite alkūnes kuo arčiau viena kitos. Pirštus būtina pakelti. pašalina naktines poliu­ rijas bei prailgina gyvenimą.

Nustatyta. daug kepenų ląstelių (50—60 proc. kurią jau patvirtina mūsų lai­ kų žinios ir atgaivina šios knygos autorius. Krau­ jas ne tik užterštas. o ekstrasensai — energijos.1. susidarantys todėl. kartais po 2—3 kartus per metus atlikti profilaktikos kursus. neišvalytas patenka tiesiai į ŠIRDĮ. Dabar. sukelia vis labiau plintančias širdies ligas (širdies nepakanka­ mumas. kad energijos sąstovis prasidės dar anksčiau.STOROJO ŽARNYNO IR KEPENŲ VALYMO . kad gimtumėte antrą kartą. Štai kodėl primygtinai noriu at­ kreipti jūsų dėmesį į pačią svarbiausią ir būtiniausią procedū­ rą — storojo žarnyno valymą ir atstatymą. Jums belieka taikyti visa tai. Visa tai skatina ląstelės išsigimimą. 87 .1. nerangūs. kad iš prigimties mūsų organizmas ir nukenksminančios sistemos yra patikimos. Žinokite. Tačiau kepenų rezervai didžiuliai. kai kraujas švarus. kas buvo šioje knygoje parašyta. gyvybinė veikla pradeda blėsti. kurių nepašalina sutrikusi kraujo apytaka).) jau užkimšta ir negali normaliai funkcionuoti. kaip derėtų šiam virški­ nimo. kai maitinamasi nenatūraliu. atnaujinsime VISĄ ORGANIZMĄ. nervų sistemos. Jei storoji žarna užteršta (vidurių užkietėjimas. Šiuolaikinis šių ligų gydymas yra neper­ spektyvus. Juk storasis žarny­ nas — MAITINANČIOJI ORGANIZMO ŠAKNIS. Be to.) gydymas medikamen­ tais — neperspektyvus. Kadangi storajame žarnyne vyksta pagrindinis vandens įsiurbimas į kraują. padidėja polinkis ligoms. pagausėja mutacijų. nes širdis (kaip ir kuris kitas organas) tampa vėl sveika tik tada. šlakų. atveriantį duris jūsų sveika­ tai. kuris kaupiasi kiekvienoje kūno ląstelėje). užsienie­ tiškas gydymas jums nepadės. Tik tada baisios ir chroniškos ligos išnyks pačios. pakerta viso gyvenimo pagrindą. onkologinių susirgimų ir 1. nešvarumų. nors pats iš pažiūros atrodo neblogai. bet ir blogai cirkuliuoja. mūsų kepenys užkemšamos labai greitai. nes esate neišmanėliai. Organizmas padeda pats sau savo jėgomis. kad ląstelė išliktų gyvybinga. kvėpavimo. Taigi negalime ir toliau likti neišmanė­ liais. sutrinka ir humoralinis (skysčių) bei kitoks reguliavimas. kurių dėka mūsų mityba pilnavertė (veikiant mikroflorai. kad sulaukus 30—40 me­ tų.DVIEJŲ SVARBIAUSIŲ PROCEDŪRŲ . palaipsniui ji gali tapti VĖŽINE ląstele. būtina valyti KEPENIS. ir jokie importiniai vaistai. nepakankamas tuštinimasis ir 1. jos prastai aprūpinamos deguonimi. tampa di­ džiausiu organizmo sąvartynu — ligų ir apsinuodijimų plitimo šaltiniu (dar kartą perskaitykite skyrių „Organizmo valymo sis­ tema ir storasis žarnynas"). būtinas. virškinimo. rafinuotu maistu. ypač chroniškoms. kraujo apytakos bei medžiagų apykaitos organui. tuos teršalus 86 dar papildo nešvarumai bei toksinai iš storojo žarnyno.1. Vidiniai nešvarumai. Gydytojai nepagailėjo jums vaistų. negyvų ląstelių dale­ lių. pirmiausia kaupiasi stora­ jame žarnyne. Kraujo sąstovis — neabejotinas simptomas. Iš­ valę ir atstatę jas. Kai storasis žarnynas bus iš pagrindų išvalytas.). Tokiu atveju įvairių ligų (kraujo apyta­ kos. Organizmo ląstelės pradeda badauti (nereguliariai gauna maisto medžiagas). Tikiuosi. Tačiau išorė apgaulinga — slapta patologija jau daro savo juodą darbą — greitai pavargs­ tama. kodėl būtina nuosekliai atlikti minė­ tas procedūras ir kodėl viena be kitos šios procedūros neefek­ tyvios. Todėl ir sergate. kurie su maistu nepatenka į organizmą dešimtmečiais).PAAIŠKINIMAI Iš viso to. auto­ rius įteikia jums patikimą raktą. hormoninių sutrikimų. Todėl išvalius storąjį žarnyną. kad netinkamai maitinamasi (yra ir ne mažiau grėsmingas proto purvas. Šios metodikos pagrindas — šimtametė patirtis. Todėl šis organas. kurias paspartino teršalai. nuodų bei kitų atliekų lavina suplūsta į mūsų organizmą. susidaro maitinančios medžiagos ir elementai. būtina mikroklizmutėmis iš nugarinto šlapimo ir toliau rūpintis jo švara. Tuo labiau kad veikti reikia greitai bei radikaliai: valyti kepenis. na ir kas? Kepenys net ir tokiais atvejais neatlieka savo funkcijų taip. pilnos savo pačių purvo (šlakų. kad tiesiosios žarnos apatinės dalies veni­ nis kraujas neprateka kepenimis. prisod­ rintas toksinų. atstatyti jų funkcijas. kad dabar jau supratote. aprūpinantis mus papildomo­ mis maisto medžiagomis. bioplazmai ir specifinei storojo žarnyno sandarai. kraujas išjos. toksinų. Be to. yda ir 1. Nesvarbu. Išaiškinęs šių svarbiausių valymo procedūrų esmę. 2. privalote suvokti svarbiausia. Žmogus tarsi visai netenka jų. sun­ kus. 1. odos.).

kai stinga A vitamino.* Iš 100 litrų skysčių po filtravimo šlapimu tampa tik 1 lit­ ras. miltų patiekalais. kraujas. Tačiau be minėtų sutrikimų. Šlapimas teka šla­ pimtakiais todėl. atidžiau aptarsime šį klausimą. 3. Pasveikimas vyks sparčiai ir kokybiškai. Šie procesai skirti tam. o sergančių žmonių — vidutiniškai 500 miligramų. Svetimkūnių ir ne­ garuojančių apykaitos produktų. sumažėja mir­ tingumas. Jonų koncentracijos krau­ jyje reguliavimas. INKSTŲ VALYMAS Atsižvelgę į tai. plotis — 5—6 cm. o tik košėmis. kiti negalavimai. Tačiau šio kalcio. Priminsiu. Šis skyrius skirtas priemonėms. pasijusite daug tvirtesni. ypač vaikystėje. poliartritas. Ar susidarys inkstų akmenys. Šlapimo susidarymas — daugelio procesų suma. 4. Dešinysis inkstas yra 2—3 cm žemiau kairiojo. rūgštynių rūgšties kalcio sugebėjimas kristalizuotis. Norma­ liame šlapime yra apie 90 mg bendro biokoloido. Štai kodėl pašalinus vienus akmenis inks89 88 . Tarpas tarp dviejų vir­ šutinių inkstų polių mažesnis negu tarp apatinių. persų bei arabų gydytojai tei­ gė. * Atkreipkite dėmesį. kad pagerėtų kepenų veikla. Todėl akme­ nys dažniau būna dešiniajame inkste. organizmas nepasisavina. Vyrų šlaplės ilgis — 22—25 cm. pernelyg apnuodyta limfa. Mūsų duomenimis. sudarytas kaip liauka. Moterų inkstai yra že­ miau negu vyrų. jo gyvybinei veiklai. kokie svarbūs inkstai organizmui. padidėja jų mirtingumas. padedančioms įveikti minėtus sveikatos sutrikimus. dabar bus panaudotos bendram orga­ nizmo tvirtinimui. klimato sąlygos. Eksperimentai patvirtino. tokią akmenligę gali sukelti ir šlapimo rūgšties bei kitų rūgščių ir šlapimo koloidų santykio sutriki­ mas ar pakeitimas. Spalva — ryškiai ruda. jis skatina inkstų ak­ menų susidarymą. o jei susidarys. Labai anksti pradėjus maitin­ ti kūdikius ne motinos pienu. Suaugusių inkstai yra pupos formos.KITI ORGANIZMO VALYMAI Išvalę storąjį žarnyną bei kepenis. Plačiausia šlaplės vieta — 1.4—4 centi­ metrai. Pakeitus mitybą. Per 24 valandas inkstai perfiltruoja maždaug 150 litrų kraujo! Kraujas filtruojamas bei perfiltruotas įsiurbiamas per epitelio sluoksnį. o kai jie jau yra — padeda ištirpdyti. net akmen­ ligė. Natrio koncentracijos reguliavimas. prasideda įvairios ligos. Šarminės—rūgštinės organizmo pusiau­ svyros reguliavimas. o iš 270 perfiltruoto natrio gramų į kraują sugrįžta 263 gramai. o storis — 3—4 centimet­ rai. o moterų — 2. Gyvybinės jėgos. lemia ir mityba. Galenas. kad košėse bei miltų patiekaluose yra daug kalcio. Ne ląstelėse esančio vandens kiekio kūne reguliavimas. kai kurių žmonių inkstuose gali būti akmenų.25 centimetro. 2. jog A vitaminas (beta-karotinas) trukdo susidaryti inkstų akmenims. pagerėja vaikų sveikata. daugiausia azoto. kuris atsiranda termiškai apdo­ rojant maistą. tai kokie. kad būtų neutralizuotos intoksikacijos iš storojo žarnyno pasekmės. pridengtas antinksčiu. jog inkstų akmenligei turi įtakos vietovės geografinės ypa­ tybės. sveikesni. Akmenys gali atsirasti ir tada. sveriantys 120—200 gramų. kad vyksta aktyvūs peristaltiniai susitrauki­ mai. kurių krūvis neigiamas. Taigi inkstų funkcija daugeliu atvejų priklau­ so nuo epitelio funkcinių savybių. Suaugusio žmogaus inksto il­ gis — 10—12 cm. tarp audinių esan­ tis skystis. išskyrimas. Išpūstas inkstų kraštas pasuktas į išorę ir truputį atgal. Sveikų ir sergančių akmenlige žmonių šlapime ran­ dami skirtingi mukoproteidai. Po tokios įvadinės informacijos jau galima aptarti ir inkstų akmenligę. Pagrin­ dinė inkstų funkcija — azoto produktų pašalinimas iš organiz­ mo. anksčiau eikvotos tam. geriamas vanduo. kad epitelio funkcionavimas priklauso ir nuo A vita­ mino kiekio organizme. gali padidėti iki 8 centimetrų! Taip atsitinka todėl. kad nepakistų vidinė organizmo terpė. Šlapimtakių skersmuo. kad jie yra elastingi. Kiek­ vienas inkstas turi du polius — viršutinį ir apatinį. Hipokratas. Inkstai — žmogaus ša­ linimo sistemos porinis organas. Viršutinis daugiau apvalus. 5. Įlenktas kraštas — priešais tokį patį kito inksto kraštą. Inkstų funkcijos: 1. jei sutrinka šlapimo nutekėjimas. Inkstai — homeostazės organas. Šlapimtakių ilgis — 28—34 centimetrai.

Gaivinantis šaltinis senka: Šlapimtakin nė lašas nepatenka. nesukelianti ne­ pageidautino poveikio. krakmolas turi tapti cukrumi) kenkia inkstų funkcijai. Jie pastebėjo ir dar kai ką — saldus maistas (prieš tai. žarnyne bei gimdoje. Daž­ niausiai akmenų aptinkama dešiniajame inkste. todėl daug ligų išgydoma vei­ kiant jų atsiradimo priežastis. ekvivalentiška jogų pranai. Apsauginiai koloidai — organinės medžiagos dalelės. Diu­ rezę padidina 2—4 kartus. Juk viena iš jų svarbių funkcijų — šlapalo sudarymas. Per ją toksiški garai neigiamai veikia dešinį inkstą. Šlapalas — mažai toksiškas ir palyginti aktyvus osmotinis diuretikas. tirpstanti vandenyje santykiu 1:39480. todėl tai puiki šlapimą varanti priemonė. Yra daug šlapimą varančių priemonių. ir mūsų laikų gydytojai sergantiems inkstų akmen­ lige rekomenduoja kųo daugiau gerti bei maudytis šiltose vo­ niose. Inkstuose susikaupia maždaug 20—50 gramų akmenų. nenori keisti netinkamos mitybos ir būti sveiki. Jie neleidžia susidaryti drus­ kų nuosėdoms. Svarbų koloidų vaidmenį druskų ištirpimui pa­ tvirtina ir šlapimo druska. — universali energija. kita susidaro inkstuose veikiant gyvybin­ goms inkstų ląstelėms. Žmonės nenori išsiaiškinti priežas­ čių. Priklausantis nuo mitybos šių bakterijų dauginimasis sukelia oksaluriją. šlapim­ takius. Turi įtakos ir žarnyno bakterijos. prisodrintas organinių ir neorganinių druskų (kristaloidų). pieno produktai. Viena jų dalis yra kraujyje. kurie pašalinami su šlapi­ mu. kai žar­ nyne susidaro labai daug oksalatų. nes storojo žar­ nyno dešinioji sienelė plonesnė. Todėl aprašysime tai.tuose. Inkstų funkcinės veiklos pakitimus gali lemti ir sutrikusi centrinės nervų siste­ mos reguliacija. sudarytos iš dažančių šlapimo medžiagų. 91 90 . Be to. t. Sis procesas vyksta tik čia. Tokiai sriubai reikia šviežių sulčių mišinio: morkų — 7. iškrentančių nuosėdomis drus­ kų. duona. pašalina inkstų akmenis. kurios gamina rūgštynių rūgšties kalcį. Inkstų akmenligę gali sukelti ir į inkstus įvairiais keliais patekusi infekcija. baimė per centrinę nervų sistemą kenkia inkstams. Paros šlapime jų yra 1 gramas. pradeda augti kiti. Omaras Chajamas Ir senovės. jog suvirškintos maisto medžiagos yra spe­ cifinio skonio. kol jį pasisavins organizmas. Ajurveda ir Cžud-ši teigia. Todėl akmenų susidarymo inkstuose procesas — savotiška inkstų ląstelių liga. Tik 10—17 atvejų iš šimto pasitaiko akmenų abiejuose inkstuose. Jei šios emocijos trunka ilgesnį laiką ar kartojasi. saliero — 4. sutrinka koloidų ga­ myba ir pradeda susidaryti akmenys. petražolių — 2. špinato — 3 dalys. o šlapimas — galutinis baltymų apykaitos pro­ duktas — išskiriamas per inkstus. naikinančių rūgštingumą. Šviežios daržovių sultys. tačiau jis tok­ siškas. Negalima nepaminėti ir svarbaus kepenų vaidmens. * Ci. — ne­ virta kalio „sriuba". Apsauginį poveikį lemia specifinė išraiška. jam būdingas pasislinkimas ir sąstovis. Šlapimas valo inkstus. KAIP GYDYTI NESVEIKUS INKSTUS? Šlapimtakyje akmenukas? Iš tiesų! Tarsi su užtvanka dabar esu. Išnagrinėsime pa­ čias efektyviausias ir saugiausias. kad būtų išplautos inkstų geldelės ir šlapime sumažėtų tankiųjų medžiagų. Daug skysčių reikia. šlapime atsiranda nuosėdų. kuriose yra daug kalio. žuvis. Juk čia veisiasi ir tos iš jų. Mėsa.y. Žmogaus šlapime yra organiško šla­ palo. Šlapimas yra vandens tirpalas. Medicina jau įrodė šlapimo svarbą tirp­ dant oksalatus bei kitus akmenis. Šį senovės pa­ stebėjimą patvirtina mūsų laikų tyrinėtojai Kiuteris ir Veilis. sūrus maistas suvirškinti tampa saldaus skonio. Esantys inkstuose stafilokokai keičia šlapi­ mo reakciją iš rūgštinės į šarminę (bakterijos pakeičia šlapalą į šlapimo rūgšties amonį). Štai ką rašo gydytojas Mitkalas knygoje „Šlapimo terapija": „Šlapime yra greitai irstančių. Šios druskos šalina skausmus inkstuose. Kalio druskos — iš jų aktyviausias nitratas. ką buvo pastebėję kinų gydytojai — BAIMĖ nuleidžia žemyn ci* ir kenkia inkstams. Per dieną geriama 50—60 gramų (tris kartus). kruopos.

pradėkite sparčiai skatinti šlapimo va­ rymą: gerti savo uriną (šlapimą). Ibn Sina Valant bei gydant inkstus. morkų ir buro­ kėlių sultyse. kėnių aliejus. malšina inks­ tų koliką. panaudojant tokius vaistus. Senovės gydytojai rekomenduodavo gerti bitkrėslės sultis. kurios ištirp­ dydavo akmenis inkstuose bei šlapimo pūslėje. Panašios savybės būdingos ir jonažolei. Citrinos bei kitos rūgštys padeda ištirpti fosfatiniams." Šiltos vonios skatina kraujo apytaką kapiliaruose. išsimaudykite šiltoje vonioje. tirpdo akmenis. 92 . kad jie geriau ir be skausmo būtų pašalinti. INKSTŲ VALYMO METODIKOS Tikslai. dirvinio asiūklio. fruktozė — padidina vandens. Ypač stipriai tirpdo inkstų akmenis kėnių aliejus. Šlapimą šalinančių takų atpalaidavimas bei išplėtimas be skausmo pašalina smulkius inkstų akmenis. Pasirinkti yra iš ko: bitkrėslės. Liaudyje jau seniai populiarus vaistas nuo inkstų akmen­ ligės — arbūzas. paversti smėliu. 3) atskirti suskaldytus akmenis (smėlį) ir lengvai. vynuogių lapų. neleidžia atsirasti nefronų sklerozei. kuriuose yra 4 proc. juodojo ridiko. o tai pagerina inkstų darbą. kur jie susikaupė. širdies glikozidai (rusmenė bei kiti augalai) ne tik pagerina kraujo apytaką (taip pat ir inkstuose). Krapo giminaičiai — salieras ir pan­ kolis taip pat pasižymi šiomis gydomosiomis savybėmis. smė- Augaliniai pigmentai (jų ypač daug šviežiose daržovių bei vaisių sultyse) rūgština šlapimą. natrio jo­ nų ir chloro ekskreciją. Kiek ma­ žesnis juodojo ridiko sulčių poveikis. marenos ar erškėčių šaknų nuoviras. Pajutę. virškinimui pagerinti. Krapai. o po to su­ smulkinti ir suskaldyti akmenis. neleidžia susidaryti akmenims ir smėliui (per dieną reikia suvalgyti 2—2. skatinančius akmenų susidarymą. kurie pašalina akmenis lengvai ir palaipsniui. Padidėjęs šlapimo šarmingumas padeda ištirpdyti druskas. Jei jo išgersite. nesku­ bant juos pašalinti. ištirpdys ir susmulkins akmenį. Augalinių pigmentų ypač daug marenos ir erš­ kėčio šaknyse. švie­ žios daržovių sultys ar šlapimas. bitkrėslėje. karbonatiniams akmenims. tačiau nedirgina inkstų ir šlapimą šali­ nančių takų. Štai ką rašė garsus viduramžių armėnų gydytojas Amirdovlatas Amasiaci knygoje „Tai. geriausia vadovautis Ibn Sinos (Avicenos) nuostatomis: 1) pašalinti akmenų susidarymo priežastis. erškėtuogėse. ko nereikia nemokšoms": „Šer­ no šlapimas. To gali imtis tik beprotis. tačiau tai labai pavojinga. kad pradėjo išeiti susmulkinti akmenys (smėlis).5 kilogramo arbūzo). 2) taikyti įvairius būdus (kiekvienam geriausiai tinkančius ar turimus). kuris gali tirpdyti kai kurių rūšių akmenis. paša­ linti juos sukeliančią priežastį. O dabar susipažinsime.Ko gero. esantį šlapimo pūslėje. sumaži­ na spazmus. 93 U- Inkstų akmenis padeda tirpdyti ir kartaus šaldančio skonio eteriniai aliejai. liepžie­ džių arbata dažnina bei stiprina šlapimtakių susitraukimus. bet ir esant širdies nepakankamumui neleidžia at­ sirasti pabrinkimams. Pakeiskite mitybą ir gyvenimo būdą. Ypač svarbu šiuos augalus vartoti inkstų akmenligės profilaktikai. Taikydami 2 punktą. Štai kas apie jį rašoma knygoje „Kaukazo val­ gomieji vaistingieji augalai": „Arbūzas (minkštimas ir žievelių nuoviras) stipriai skatina šlapimo išsiskyrimą. Kai kurie žmonės mėgina pašalinti akmenis įpjovę šo­ ną ar nugarą. citrinos sul­ tys. šviežiose morkose. druskos ir akmenukai stumiami į šlapimo pūslę. atskirti ir pašalinti juos iš tos vietos. Išbandyta". gyvūnų šlapimas efektyviau tirpdo inkstų akme­ nis. arbatą su citrina. Gliukozė. eterinio aliejaus. kurių daug yra pelynuose. kurių siekia gydantys inkstus gydy­ tojai: sustabdyti akmenų susidarymą. kad akmenys būtų suskaldyti. dirvinio asiūklio ar vynuogių lapų arbatą arba valgyti arbūzų. ksilozė. Šlapimą varančios vaistažolės. kaip tai atliekama praktiškai. Arbata su citrina.

nes buvo gaila anksčiau prarasto inksto. Šiluma išplečia šlapimtakius. kad būtų pašalintas smėlis ir akmenys. tačiau su­ keldavo didelius skausmus. Kompresas dedamas virš pažeisto inksto. pakilo kraujo spaudimas. Nuoviro paruošimas. kad yra akmuo. Dabar laikausi mitybos režimo. 12. Tokį valymą galima taikyti 2—3 savaites. Po 9 metų istorija pasikartojo: vėl akmenukas. Pradėjo skaudėti galvą. Po pirmos „arbūzų atakos" savaitės akmuo liko vietoje. Nadežda Fiodorovna Kirilenko (54 m. kurią suteikia augaliniai pigmentai. Inkstų valymas arbūzais Sis valymas atliekamas arbūzų sezono metu. Gydymo kursas — 20—30 dienų su 10—20 die­ nų pertraukomis taikomas tol. kad inkstai pradėtų greičiau veikti). Nr. Esu laiminga. Tačiau 1987 metais kovo mėnesį vėl prasidėjo skausmo priepuoliai vieninteliame. nes pradėjus inkstams šalinti akmenu­ kus. skausmai nebekamavo. Jis nesutiko daryti operacijos. Iš pasveikimo istorijos: 1987 metų rugpjūčio mėnesį aš krei­ piausi į N. mažina skausmą. Šį kartą inkstas žuvo. Tokį maistą teks valgyti visą sa­ vaitę. Išsigydė dėdamas raištį (kompresą su šlapimu) ir gerdamas šlapimą. Akmenukas buvo nedidelis. kraujo spaudimas tapo normalus. Reikalingos arbū­ zų atsargos bei juoda duona. vėl nesibaigiantys skausmo priepuoliai. Rentgeno nuo­ trauka padėjo išaiškinti. virti 15 minučių. Semionovą ir pradėjau aktyviai gydytis taikydama jos metodiką. Abiem atvejais jis turi būti tamsiai rudos spalvos. nes žinau. Inkstų valymas erškėčių šaknų ar vaisių nuoviru Inkstų akmenims susmulkinti ar ištirpdyti naudojamas erškė­ čių šaknų ar vaisių nuoviras. Pradėjau rau­ doti. tik be peilio.. Tada jis išgėrė savo šlapimą. kad šlapimu galima gydyti ir diabetą. tačiau išėjo smėlis.Inkstų valymas šlapimu Raodžibhajus Manibhajus Patelas. kai 35 metų aktorius 7 metus gyveno su akmenimis inkstuose. Iš ligos istorijos. * Sią informaciją paėmiau iš straipsnio „Tablečių jau nebereikia". Norite valgyti — arbūzas. kol pasveikstama. plovimą. Inkstas liko. nes negalėjo šlapintis. Ir kaltas dėl to tik nemokšiškumas. Po dviejų valan­ dų šlapimas vėl pradėjo išsiskirti. tačiau sveikata nepagerėjo. kurį sugebėjo surinkti per valandą (panašiais atvejais galima išgerti ir kito žmogaus šlapimą. Du šaukštus supjaustytų šaknų užpil­ ti stikline vandens. išnyko galvos skaus­ mai. Po antros savaitės akmuo pasislin­ ko žemyn ir įstrigo šlapimtakio apačioje. „Per pirmąją operaciją man pašalino ak­ menį iš dešiniojo inksto. smėlį. Juk tai taip pat nedidelė operacija. Teko pašalinti. Visą birželį buvau gydoma sanatorijoje. Todėl turėki­ te pasiruošę validolio. Jei inkstuose ir šlapimo pūs­ lėje yra akmenukų. karvalolio. reikalingų. jog griežta dietinė mityba — paistalai. kairiajame. Raodžibhajus ir pats kartą pajuto skausmą. arbūzas skatina didesnį šlapimo išsiskyrimą. Štai pavyzdys iš praktikos*. Jaučiausi be­ viltiškai". kad pati galiu padėti savo organizmui sunkią valandą!". palaukti. 94 95 . Gerti po 1/3 stiklinės 3 kartus šiltą 1—2 savaites. kol sulaukiama norimų rezultatų. amoniako. Tik po trečios „arbūzų atakos" savaitės akmuo pagaliau sėkmingai išėjo. aprašo atvejį. jį sunaikino hidro­ nefrozė. kurį laiką jaučiausi geriau. kol nusistovės. * Tai įtikinantis pavyzdys. Ėmiau bėgioti. Taip pat naudojamas ir erškėtuogių nuoviras. Raodžibhajus teigia. Šiuo metu reikia išsimaudyti šiltoje vonioje ir valgyti kuo daugiau arbūzų. inkste. o suak­ tyvėjusi inkstų veikla suteiks papildomų jėgų. naikina spazmus (ypač kai pradės eiti akmenukai). geriausia juos šalinti nuo 17 iki 21 valan­ dos vietos laiku. Perkošti. labai norite valgyti — arbūzas su duona. o išgeriamas visos paros šlapimas. norite gerti — arbūzas. žymus XX amžiaus tyrinėto­ jas. Geriau valymo metu būti kartu su namiškiais.). Žurnalas „Gamta ir žmogus". 1989 m. Po operacijos taikiau griežtą dietinį maitinimą*. nes tada aktyviausia inkstų ir šlapimo pūslės veikla. kartais pajuntamas širdies silpnumas. jis dar veikė.

Inkstų valymas daržovių sultimis Gydytojas Vokeris, šiuolaikinės sulčių terapijos pradininkas, re­ komenduoja savo metodą, pagrįstą augaliniais pigmentais bei eteriniais aliejais. Jo teigimu, neorganinės medžiagos, ypač kalcis, esantis duonoje bei kituose koncentruotuose krakmolinguose produk­ tuose, sudaro inkstuose grūdelius. Inkstams valyti bei gydyti jis rekomenduoja tokias sultis: 10 uncijų morkų, 3 uncijos bu­ rokėlių, 3 uncijos agurkų sulčių. Yra ir kitas variantas: mor­ kos — 9, salierai — 5, petražolės — 2 uncijos. Noriu atkreipti dėmesį į petražolių sultis — puikią priemo­ nę šlapimo—lytinio trakto susirgimams gydyti, taip pat esant akmenims inkstuose, šlapimo pūslėje, nefritui, kai šlapime yra baltymų bei sergant kitomis inkstų ligomis. Geriamos ir šaknų, ir lapų sultys. Šių sulčių poveikis labai stiprus, todėl petražolių nepraskiestų sulčių vienu metu nereikia išgerti daugiau kaip 30—60 gramų. Inkstų valymas kėnių aliejumi Tai, ko gero, pats paprasčiausias bei efektyviausias inkstų va­ lymo metodas. Jis taikomas taip. Atsižvelgdami į sezoną, savai­ tę geriate šlapimą varančias arbatas, valgote vaisius, taikote kitus būdus. Žiemą ir vėlyvą rudenį — raudonėlio, šalavijo, melisos, skalsiagrybio, jonažolės (jonažolę galima pakeisti erškėtuogių vaisiais ar šaknimis) arbatos. Galima pasirinkti ir kitas vaista­ žoles. Tai priklauso nuo regiono ir t.t. Susmulkinti vaistažoles ir padaryti mišinį, kuriame jų būtų, tarkim, po 30 gramų. Už­ virti, dar geriau — užpilti verdančiu vandeniu, palaukti, kol pritrauks, taps tamsiai rudos spalvos. Gerti šiltą su šaukštu medaus po 100—150 gramų prieš valgį. Vasaros pabaigoje valgykite arbūzus, pavasarį ir vasarą — gerkite šviežias sultis. Taip rekomenduoja Vokeris. Jei negalite panaudoti nė vienos iš šių priemonių, gerkite savo šlapimą. Tokia įvairovė veiks inkstų akmenis, kurių sudėtis yra labai
96

nevienoda. Tai labai svarbu. Nepamirškite: vienos vaistažolės ar daržovės veikia vienus akmenis, kitos — kitus. Po tokio pasiruošimo savaitės į šlapimą varančią arbatą ar sultis įpilkite 5 lašus kėnių aliejaus ir išgerkite pusvalandį prieš valgį. Pageidautina aliejų gerai išmaišyti ir išgerti per šiaudelį, kad nebūtų pakenkta dantims. Kėnių aliejų vartokite 5 dienas 3 kartus per dieną prieš valgį. Valymo rezultatai iš­ ryškės 3—4 valymo dieną: šlapimas taps truputį drumstas. Vė­ liau gali išeiti ir akmenukai. Po dviejų savaičių tokį valymą galima pakartoti. Taikykite šį būdą, kol sulauksite pageidauja­ mų rezultatų. Taikant jau minėtus inkstų valymo metodus, papildomai galima atlikti ir pratimą, padedantį pašalinti iš inkstų smėlį. Tai vienas iš serijos „Tigras" pratimų — „Alkanas tigras puola auką" (15 pieš.). Pratimo aprašymas. Atsigulkite ant pilvo. Vienu trūktelėji­ mu iš karto pakelkite abi rankas ir kojas (pratimą atlikti 3— 5 kartus). Šis pratimas padeda suskaldyti išsiurbtus akmenu­ kus bei pašalinti smėlį. Panašus ir jogų pratimo „Lankas" poveikis. Tik šiuo atveju būtina suptis aukščiau, labiau išsilenkus.

15 pieš. Pratimas „Alkanas tigras puola auką".

97

INKSTŲ LIGŲ PROFILAKTIKA Kai yra šlapimo rūgšties akmenys, reikia imtis priemonių, kad šlapimo rūgštis būtų ištirpinta ir pašalinta. Negalima valgyti produktų, turinčių daug baltymų, bei sultinių (kepenų, inkstų, smegenų, keptos mėsos, sūdytos žuvies, mėsiškų sriubų), padi­ dinančių azoto kiekį. Azotas, šalinamas iš organizmo, papildo­ mai apkrauna inkstus. Rekomenduojama gerti sultis, nurody­ tas Vokerio, valgyti salotas, vaisius, daigintus kviečius. Salotas reikia truputį „pasūdyti" džiovintais jūros kopūstais, kad būtų stimuliuojama inkstų veikla, ir vengti saldumynų, kurie slopi­ na šią funkciją. Taip pat reikia gerti šlapimą varančius nuovi­ rus. Jei akmenys yra šarminiai, beje, pasitaikantys gana retai, gerkite savo uriną, kad parūgštintas šlapimas juos ištirpintų, taip pat citrinos sultis su šiltu vandeniu. Kaip tai padaryti, perskaitysite skyriuje apie kepenis. Inkstų ligų profilaktiką puikiai papildo jogų asanos. Bhudžanhasana („Gyvatė") — neleidžia inkstuose susida­ ryti akmenims. Salabchasana („Žiogas") arba jos lengvesnis variantas — „Pusiau žiogas" atjaunina inkstus. Majurasana („Povas") ir Ardcha matsiendrasana („Susukta poza") pagerina inkstų praplovimą krauju. Prisiminkite, kokios galingos arterijos veda prie inkstų (vienos skersmuo — 12 mi­ limetrų). Atliekant šias asanas, arterijos suspaudžiamos, krau­ jui sunku patekti į inkstus. Atlikus pratimus, arterijų spaudi­ mas baigiasi, kraujas stipriu srautu veržiasi visais inkstų ka­ piliarais, atidaro juos ir išplauna šlakus. Be to, nuolat stimuliuokite bendrąją kapiliarų kraujo apy­ taką. Tai padaryti jums padės bėgimas, pratimai, jogų asanos. Tik toks kompleksinis inkstų valymas padės išlikti sveikiems. Įsiminkite senovės gydytojų žodžius: „Jei inkstai sveiki, galima sulaukti 100 metų, net jei širdis kamuojama ligų".

pats tikslingai pasirinks sau tinkamiausią metodą, kuris jam padės. Tačiau prieš tai būtina susipažinti su tuo, kas svarbiausia: 1. Žmogaus organizmo sandara. 2. Žmogaus organizmo audinių savybės. 3. Supančios aplinkos, mitybos įtaka žmogaus organizmo audiniams. 4. Valymo procedūrose naudojamų medžiagų savybės. 1. Mūsų organizmas — sudėtingiausia sistema, kuriai bū­ dinga kelių lygių struktūra. Savo tyrinėjimus pradėsime nuo didelio, matomo, lygio ir baigsim tokiu, kai viską galima pama­ tyti tik labai padidinus. Pirmas lygis — žmogaus kūnas, sudarytas iš griaučių, ant kurių laikosi minkštieji audiniai, padengti oda. Antras lygis — minkštieji audiniai. Juos sudaro jungiamieji audiniai iš daugy­ bės ląstelių. Trečias lygis — ląstelės su atitinkama struktūra. Atidžiau pasižiūrėkime į ląstelės struktūrą. Ląstelė — ert­ mė, kurios viduje yra protoplazma. Protoplazma — koloidinis tirpalas, kuriame yra 80 proc. vandens. Ją palaiko „griau­ čiai" — plonytis baltyminės kilmės tinklelis. Ląstelės vanduo yra tinklelio—griaučių akutėse. Visi organizmo skysčiai: krau­ jas, limfa, stuburo smegenų skystis, tulžis bei šlapimas — taip pat atitinkamo klampumo koloidiniai tirpalai. Kad būtų išlaikyta atitinkama erdvinė forma (reikalinga, kad organizmas galėtų normaliai funkcionuoti), ląstelės, audi­ niai ir visas kūnas turi savo atramą — „citogriaučius", jungia­ mąjį audinį bei kaulus. Nuo šių „griaučių" būklės bei skysčių organizme priklauso jo gyvybinė veikla. 2. Dabar apžvelgsime žmogaus organizmo audinių savybes. Kadangi ląstelių lygis masės požiūriu yra didžiausias ir su­ daro organizmo pagrindą, logiška pradėti nuo jo. Pagrindinė ląstelės dalis — protoplazma, kuri, kaip jau sa­ kėme, sudaryta iš koloidinio tirpalo, panašaus į skystus drebu­ čius. Jos ypatybė — sugebėjimas sukaupti 99 proc. vandens ir tuo pačiu turėti kietų bei skystų kūnų savybes. Tai terpė, ku­ rioje gali sklandžiai vykti cheminės reakcijos. Taigi ląstelėje sutelkti visi skystų bei kietų kūnų privalumai. 99

ORGANIZMO VALYMO IR RŪPINIMOSI, KAD JIS NEBŪTŲ UŽTERŠTAS, PAGRINDAI Valymo procedūrų labai daug, išsirinkti geriausią — nelengva. Todėl labai svarbu suvokti jų bendrą „šaknį". Tada kiekvienas 98

Drebučiuose, veikiant progresuojančiam dalelių sukibimui, vyksta nenutrūkstantis erdvinių struktūrų tvirtinimo procesas. Todėl drebučiai turi tendenciją pavirsti suragėjusia mase — kserogeliu. Tokioje sutankėjusioje protoplazmoje negali norma­ liai vykti gyvybiniai procesai, ląstelės žūsta. Kad taip neatsi­ tiktų, vyksta sudėtinga antikoaguliacinė gynyba ir pačioje ląs­ telėje, ir koloidiniame tirpale. Štai pagrindinės šios gynybos grandys: Ciklozė — vidinės srovės ir protoplazmos (t.y. drebučių) ju­ dėjimas ląstelės viduje. Šie srautai pastebimi net kremzlinėse ląstelėse. Priklausomai nuo ląstelės metabolizmo intensyvumo, „dre­ bučiai" būna tai tirštesni, tai skystesni. Antikoaguliacinė gynyba koloidiniame tirpale priklauso nuo micelių (atskirų dalelių). Micelė sudaryta taip: branduolys, kurio pagrindinė sudėti­ nė dalis — baltymai. Šis branduolys turi atitinkamą krūvį. Bal­ tymo paviršius yra tarsi gana aktyvus adsorbcinis sluoksnis, kuriame ir vyksta fermentacinės reakcijos. Aplink branduolį ir adsorbcinį sluoksnį susidaro difuzinis sluoksnis, kurio krūvis priešingas branduolio krūviui. Šiame sluoksnyje atitinkamai iš­ sidėsčiusios vandens molekulės, sudarančios vandens apvalka­ lėlį, kuris neleidžia suartėti bei sulipti granulėms (stabdo ko­ aguliaciją). Taigi pati micelė trukdo tokių pačių kaip ji micelių sulipimui veikiant šiems faktoriams: a) baltymų molekulės ypatinga erdvinė forma. Jei ši struk­ tūra pažeidžiama, — senėjimas, pažeidimas (denatūracija), ki­ tų dalelių (šlakų) adsorbcija (prilipimas) — sumažėja elektros krūvis, vandens apvalkalėlis bei sutirštėja drebučiai. b) baltyminės dalelės krūvio dydis neleidžia sulipti dale­ lėms, nes sustiprina vandeninį apvalkalėlį. Jei branduolio krū­ vis sumažėja, nes įvyksta dalinė priešingo ženklo jonų neutra­ lizacija, tai susilpnina bei sutankina vandeninį apvalkalėlį. c) vandens apvalkalėlis, esantis aplink miceles, neleidžia joms sulipti. Jei dėl kokių nors priežasčių ląstelės viduje suma­ žėja vandens, koloidinis tirpalas sutirštėja. Pateiksime tokį pa­ vyzdį: jūs suvalgėte sūdytos žuvies. Pakilus spaudimui, sūrus kraujas traukia vandenį iš ląstelės į save. Pradedate jausti troš100

kulį, nes kyla poreikis prisotinti ląsteles vandeniu bei pašalinti nereikalingą druską. Prieškoaguliacinė ląstelių protoplazmos ir organizmo skys­ tų terpių gynyba tokia: • Ciklozė. • Metabolizmas. • Baltymo — micelės branduolio erdvinės struktūros (for­ mos) išsaugojimas. • Optimalus micelės krūvis. • Pakankamas skysčių kiekis organizme. Jei ši gynyba pažeidžiama, organizme prasideda protoplaz­ mos drebučių ir skysčių (skystų terpių) metamorfozės (pakiti­ mai) dviem kryptimis: koacervacija (rinkimas, kaupimas) ir ko­ aguliacija (krešėjimas, tirštėjimas). Koloidinio tirpalo (tirštų drebučių) KOACERVACIJA vyks­ ta, kai dalelės (micelės), dalinai netekusios vandens apvalkalė­ lio, suartėja ir sudaro koloidiniame tirpale vandens apvalkalė­ lį. Toliau tokiame bendrame apvalkalėlyje gali vykti vandens praradimas, dalelių suartėjimas, jų suliplmas bei iškritimas nuosėdomis. Koacervacinio lašo (vieno bendro vandens apval­ kalėlio jungiamų dalelių) klampumas didesnis negu koloidinio tirpalo klampumas. Toks klampumas leidžia sukaupti bei išlai­ kyti šiame laše įvairiausias medžiagas: dažiklius, druskas, apy­ kaitos produktus. O fermentų veikla čia lėtesnė negu koloidi­ niame tirpale. Štai tokiems lašams veikiant ir susidaro tirš­ čiai — nuosėdos viso to, kas nereikalinga ląstelėse, tulžyje, šla­ pime. Šiuo procesu grindžiamas druskų, akmenų bei smėlio nu­ sėdimas organizme. Trys koloidinio tirpalo KOAGULIACIJOS stadijos: • „Brendimas" — koloidinių „griaučių" mechaninių savy­ bių sutvirtėjimas. Išorinė šio proceso išraiška — dalinis lanks­ tumo praradimas, o vėliau sunkus kūno išsijudinimas rytais. Iš pradžių kūnas tarsi medinis, o po to žmogus pavaikšto ir jau­ čiasi gerai. • „Senėjimas" — koloidiniai „griaučiai" taip sutankėja, kad praranda skystą terpę (skystį) ir sumažėja. Ši stadija sukelia organizme dvi patologijas: sutankėjimą bei praskiedimą. Sutankėjimas sukelia trombozes, krešulius, infiltratus, suaugi­ mus, pasikeičia organų (pavyzdžiui, širdies vožtuvų) forma.
101

kurioje vyksta didelis spaudimas. kiti patologiniai dariniai. Žinodami jau minėtas ląstelių protoplazmos. nugaros smegenų skysčiui. De­ ja. išbrinksta skrandyje ir suvirškinti bei įsiurbti patenka į kraują. koloidinį. kad jie jau yra netekę KRŪVIO bei linkę koaguliuotis. tampa ak­ menimis. pieno. suvilgomi seilė­ mis. Taigi pastebime dvi priešingybes: šaltis ir sausumas tiršti­ na organizmo koloidus. daržovės). sukeltas skysčio išspaudimo iš koloidinio tirpa­ lo. o po to stebimės.) presuojamos. tarpląsteliniam. Tai būdinga visiems organizmo skysčiams: kraujui. kas kenkia organizmui. pavyzdžiui. Kasdien privalome visais įmano­ mais būdais priešintis gniuždymui ir vandens praradimui. limfai. 102 3. inkstų akmenys. maisto pro­ duktų bei kitų faktorių poveikį. sudarydamos tvirtas virves. miltiniai bei krakmolingi produktai. sausgyslių jungiamojo audinio karkasas. o šildymas — praskiedimui. sumažėja jun­ giamojo audinio sugebėjimas maitinti — aprūpinti būtinomis medžiagomis. Kadangi ląstelių protoplaz­ ma bei organizmo skysčiai yra skysti drebučiai. taptų tekantys. vaisiai. sudaro ertmes. yra KOLOIDINIS TIRPALAS (mėsos. atstato koloidinius tirpalus. pigmentai ir pan. dauguma maisto medžiagų patenka po išankstinio terminio apdirbimo. su­ keliantys reumatizmą. galėtų laisvai cirkuliuoti ir lengvai pasiektų pašalinimo iš organizmo vietas. kuriose kaupiasi eskudatas. kad žmogui nuolat netenkant skysčių per odos poras. angliavandeniai ir pan. tulžiai ir ląstelių protoplazmai. kiek pastangų jam reikia. Apžvelgę pirmąjį. sūrio. pereiname prie kito — jungiamųjų audinių. galime su­ prasti palankų ar nepalankų supančios aplinkos. raiščių. galime suvokti. jog prieš pradedant organizmo valymą būtina suskystinti koloidus. Prasideda destruktūriniai procesai. Senstant plonos kalogeno gijos persipina tarpusavyje. dažnai mes daug ką darome priešingai. infekcijų slopinimas. susidaro šla­ kų. organizmo lygį. kvėpuojant bei šlapinantis. Priešingu atveju sutirštėję drebučiai tvirtai įstringa organizme ir „laiko" visus šlakus ir panašias atliekas. o ne drebučiai. akmenys. Todėl visos jo viduje esančios medžiagos (druskos. sumažindamas vandens kiekį organizme. Visas maistas. išorinis atša­ limas bus palankus sutirštėjimui. Taip pakinta vidaus organų. kitų medžiagų nuosėdos. Vi­ daus organai suspaudžiami. netenka vandens. ko jam nereikia. druskų. šlapimui. Kraujyje. tulžies. Siame audinyje vyksta ir kiti procesai: vandens. Kad taip neatsitiktų. jo organizmą veikia gniaužianti džiovinanti jėga. Kai kurių mokslininkų-medikų nuomone. Jau vien nuo to padidėja organizme esančių skysčių klampumas. Dėl to 103 . pagrįsta senėjimo principu. Sausas oras. Tikiuosi. kurį suvartojame. kuris sudaro iki 30 proc. skystųjų ter­ pių. Dabar. kad atsispirtų trau­ kimuisi bei nuvandeninimui. jungiamojo audinio ir viso organizmo savybes. druskų bei kitų medžiagų judėjimas ir paskirstymas. mūsų organizmas perduoda dalį savo elektros krūvio. Visi šie produktai susmulkinami burnoje. Taigi jokia valymo procedūra be išankstinio paruošimo — ORGANIZMO SUMINKŠTINIMO pa­ sitelkus pašildymą bei hidrataciją — bus neefektyvi. ląstelės netenka vandens. skatina iš ląstelių išsiskyrimą to. o drėgnas — skystins. • Maisto produktų įtaka organizme esantiems koloidams.Praskiedimas. šlakai. kiaušinių baltymai. Jo molekulė — trys ami­ no rūgščių grandys. taip susi­ daro kepenų. Jungiamasis audinys — kalogeno baltymas. sutirš­ tėjusią tulžį tulžies pūslėje. limfoje maisto koloidai būna kartu su orga­ nizmo koloidais. cistų atsiradimą. kad jie sugebėtų išmesti visas sankaupas. silpnėja imunitetas. druskos. dabar jums aišku. Gniuždančiai jėgai Jan reikia priešpastatyti plečiančią Jin. O tai reiškia. druskas ir kitas medžiagas. Be to. išjudina įstrigusius šlakus. Vyksta pa­ čios gamtos užprogramuotas procesas: subrendęs ir pasenęs ko­ lagenas (kola — klijai) traukiasi bei tankėja. • Supančios aplinkos sąlygos. o šiluma bei drėgmė skystina. apimties sumažėjimas. kur „įpintos" kuriančios organiz­ mo ląstelės. kodėl mūsų organizme atsiranda sutankėjimai. Jis virsta suragėjusia mase. visų organizmo baltymų. • Kserohelio stadija — tolesnis koloidinio tirpalo nuvandeninimas. kai jau žinome tris organizmo struktūrinius lygius. Jungiamojo audinio ląstelėse prasideda koaguliacija. audinių atstatymas. tirštins drebučius. Galima teigti.

kuriuose gausu kazeino. susidaro SĄSTOVIO SRI­ TYS.. Ypatingais atvejais. ne tik suvilgo. Jų mice­ lės adsorbuoja šlakus ir pašalina juos iš organizmo.t. šildytuvai. sulipimas. kurį galima palyginti su spiritu ir degtine. Nepalankios supančios aplinkos sąlygos — šaltis. atsi­ ras augliai. Jei tai jums būdinga. pasižymintis dideliu paviršiaus aktyvumu. Ben­ dram organizmo šildymui naudojamos vonios. trynimas. limfoje ir t. nule­ mia tai. išvalytas žibalas. akmenis smulkinančios medžiagos bei procedūros. krakmolingi produktai. akmenys. pradeda šalti rankos bei kojos. Atidžiau pasižiūrėję į save. ypač pieno pro­ duktai. įmagnetintas distiliuotas vanduo. Visas šis vanduo — švarus. Norint suskystinti koloidus. 4. kai sąstovis tapo trombais. Liaudies išmintis. kiti variantai. kitos pa­ rankinės priemonės. cistos. Žmogaus organizmo valymas grindžiamas trim principais: koloidų sutirštėjimą sukeliančių priežasčių pašalinimas. kurie paspartina ši­ lumos bei cirkuliacinius procesus organizme: juoduosius pipi­ rus. atsiranda nuo­ sėdos. cinamoną.sumažėja micelių krūvis ląstelėse. sausruma. skersvėjai. akmenys. Koloidai leng­ viau atsiskiria. jau praradęs elektros krūvį. žuvys. kurios leidžia gerai išvalyti žmogaus organizmą. Mes šį klausimą nagrinėjome moksliniu požiūriu ir praktika sustip­ rinsime tai. sausas karštis. taikomos stipriai skystinančios. cistos ir pan. gvazdikėlius. ką čia aptarėme. koloi­ dų suskystinimas ir stiprių skystinančių bei akmenis skaldan­ čių priemonių taikymas. šildymo pūslės. kserogelis. vanduo. Visos šios procedūros spartina organizme esančių skysčių cirkuliaciją. nejudrus gyvenimo būdas (metabolizmo sulėtėjimas). micelės su­ artėja bei sukimba viena su kita). kuriose prasideda sutirštėjimas. atitinkamos struktūros bei krūvio. Labai suskystina spiritas. šlapimą varantis). kraujyje. degtinė. pradėkite valymo programą. o vėliau ir visai ištirpsta. pašalina iš jo šlakus. ištraukos. c) nejudrus gyvenimo būdas (palankus sąstoviams) pakei­ čiamas aktyvesniu. pavyks pašalinti visų šių sukietėjimų. akmenų susidarymo ir t. bet ir įsiskverbia į medžiagos vidų. rytais kūnas tarsi medinis. b) gerti įvairius gėrimus. Nugarinta iki 1/4 urina — dar stipresnis skystis. paspartinti jų cirkuliaciją. daro­ ma taip: a) apribojami arba visai atsisakoma maisto produktų. 105 . virtas maistas. apsaugo nuo sutirštėjimo. sausu­ mas. 104 Jei teisingai ir laiku atliksite tai. krakmolas). Šiems skysčiams būdingas bendras bei specifinis poveikis (tulžį varantis. Pavyz­ džiui.t. raudonus ankštinius pipirus. smulkaus malimo ir netekę daug vandens — duona. akmenimis ir pan. Panaudojami ir biokoloidais prisodrinti skysčiai: nuovirai. kad visame organizme susidaro bei kaupiasi įvairūs sutankėjimai. Koloidiniams tirpalams skystinti bei valyti naudojamas dis­ tiliuotas vanduo. kurie skatina kserogelių susidarymą (mėsa.t. galite pastebėti kelias šio proceso stadijas: prarandamas lankstumas. sultys ir t. atsiranda nuolatiniai riboto paslankumo židiniai. eidama ne vieną šimtmetį klaidų bei bandymų keliu. pagrindinę priežastį — SĄSTOVI. skersvėjai ir t. Visų organizmo lygių ko­ loidai sutirštėja (juk sumažėjus branduolio krūviui. kepiniai. kserogelių. pleistrai. Galima vartoti ir įvairius prieskonius. kurių yra tikrai daug. pirtys. Šio proceso kartojimasis po kelis kartus per dieną daugelį metų pakerta mūsų energetikos pagrindus. im­ bierą. pui­ kiai išplauna organizmą. Vietiniam šildymui naudojamos pusinės vonios. Kad būtų pašalintos koloidus tirštinančios priežastys. normalizuoja koloidinių tirpalų sudėtį. ištirpdytas vanduo. įmagnetintas ištirpdytas vanduo. augliai. rei­ kia: a) panaudoti įvairiausius vidinės šilumos variantus. Labai padeda ir pelynai. b) pašalinama kenksminga klimato faktorių įtaka — šaltis. atrinko efektyviausias priemones bei procedū­ ras..t. tik juos reikia vartoti saikingai: 2—3 kursai po savaitę per metus. ypač labai rafinuoti. nes gali kilti dar rimtesnių problemų — susikaups druskos. judresniu.

neužšąlęs van­ duo nupilamas. kokie ir turi būti. prilipusius prie koloidinio tir­ palo micelių. ir bus tas reikalingasis valymui van106 duo. ji pati taip pat geria tokį vandenį ir. Sveikata. Aleksejus Labza kentėjo nuo inksto nepa­ kankamumo (anksčiau jam jau buvo pašalintas vienas inkstas). o žiemą — balkone. Tokia pro­ grama padėjo jam ilgus metus išlikti žvaliam. O juk tik prieš 3 metus jo kraujas buvo klampus. kraujo. padedančią greičiau paša­ linti šlakus. peršalimų. Dar geriau skatins valymą badavimas 24—36 ir daugiau valandų per savaitę. likęs tuščiame puode. Druziakas teigia. kad ge­ riausiai organizmui tinka vanduo. 4 PAVYZDYS. 2 PAVYZDYS. bet ir badavo. Tris metus gėrė ištirpintą ledą. Jis ne tik gėrė šviežias daržovių bei vaisių sultis. t. Vokeris gyveno beveik 110 metų. Satalova savo paskaitose rekomenduoja gerti distiliuotą įmagnetintą vandenį. Kad ši valymo procedūra atrodytų įtaigesnė. ne­ prarasti regimosios atminties. 4 — padidinti pačių micelių krūvį ir kurį laiką. Visą tą laiką jūs geriate bei naudojate verdamam maistui tirpintą vandenį (geriau distiliuotą). nepaisant amžiaus. jaunystė. Sultys — natūralūs ko­ loidiniai tirpalai. kuriuose micelės jau turi krūvį. netekęs 80 proc. net ir šiais atvejais organizmui valyti pa­ naudota tik dalis mechanizmų. Vokeris rekomenduoja vartoti kuo dau­ giau šviežių daržovių ir vaisių sulčių. kuris sušąla esant -1° C. Po 4—5 valandų. Anksčiau svėręs 97 kilogramus. visą laiką valgė tik natūralų maistą. venos iškilusios. Taigi ištir­ pinkite tą ledą ir gerkite vandenį. mėsiškų. Tokias teigiamas permainas galima paaiškinti tik taip: organizmo koloidiniai tirpalai vėl tapo tokie. 1 PAVYZDYS. krakmolingų). kai jau išvalytas storasis žarnynas ir kepenys. Polis Bregas parą ar pusantros gerdavo tik distiliuotą vandenį. Šis sultyse esantis vanduo skystina sutirštėjusius drebučius. kai žmogus yra sveikas. o organizmui reikia tokio.t. Toks vanduo sušąla esant +3. Be abejo. būti­ na: 1 — prieš tai suminkštinti koloidinius drebučius (vonia. pirtis). N. Be to. Rankų bei kaklo oda lygi. Ledas. 3 PAVYZDYS. atsisakyti maitinančių medžiagų (mais­ to. Le­ das. 3 — pašalinti nešvarumus. vanduo turi būti kuo švaresnis. yra sukoncentravęs sunkiojo van­ dens molekules. Taigi 3—6 mėnesius jūs reguliariai 2—3 kartus per savaitę 10—15 minučių einate į garinę pirtyje ar maudotės šiltoje vo­ nioje. 107 . jog pati­ kėtum puikiais organizmo valymo rezultatais. 2 — prisodrinti koloidinius drebučius struktūriniu vande­ niu. neeiliniai sugebėjimai visų pir­ ma priklauso nuo micelių švarumo ir koloidinių tirpalų (ląste­ lių protoplazmos. tvirtas. Sis vanduo gaminamas taip: puodas su vandeniu statomas į šaldymo kamerą. kurio viename litre yra 8— 20 miligramų kalcio. Kai tik jame užšals maždaug 2 3 . o puodą su nupiltu vandeniu šaldyti toliau. elastinga. tačiau ir to pakanka.y. tačiau ją būtina atlikti tik tada. energija. kuriame yra įvairių prie­ maišų. Tiesa. Kad ši atsakinga procedūra būtų atlikta kokybiškai. energingas.8° C temperatū­ rai. Taip ne tik suminkštinsite drebučius. kuriame buvo daug vertingų gamtinių biokoloidų. nevalgyti). nevalgė gy­ vūninės kilmės bei krakmolingų produktų. priemaišų ir turintis 16 miligramų kalcio litre skysčio. o vanduo struktūrinis. vanduo nupilamas į kitą puodą. pateiksiu kelis pavyzdžius. G.) struktūros. limfos ir t. sunkiai vaikščiojo. darbingam.VALYMO PRAKTIKA ORGANIZMO KOLOIDINIŲ TIRPALŲ VALYMAS Gydomojo poveikio požiūriu ši valymo procedūra yra svarbiau­ sia. o micelės adsorbuoja visus drebučių teršalus ir valo juos. likęs puode. bet ir paspartinsite organizme vykstančią cirkuliaciją. atrodo labai puikiai. Chemikas iš Odesos N. Tokį vandenį geria ilgaamžiai. „Sunkųjį" ledą reikia išmesti. kai paviršių užtraukė ledukas. kad valy­ mas būtų efektyvesnis. tapo žvalus. be raukšlių. Pats N. Tai lengvas vanduo. Kuo mažiau vartosite maistui sulipdančių produktų (pie­ niškų. raus­ vaskruostis kaip jaunuolis. pradėjo sverti 84. širdies ir galvos smegenų aterosklerozės. tuo efektas bus didesnis. kurį prieš pat vartojimą galima papildomai įmagnetinti buitiniu magnetotronu.

Pats organizmas tai atlieka daug lėčiau. Be to. palmitino. Kurenovas. Toks nuoviras džiovi­ na. V. Voniai reikia susmulkinti pušų spyglių. P. Gėrimui nuoviras ruošiamas taip: 5 šaukštai jaunų susmul­ kintų eglės. taigi pernelyg didelis šlakų išsiskyrimas valymo metu ne­ perkraus jų. Bolotovas. B. Visą valymo procedūrą jis rekomenduoja atlikti dviem eta­ pais. Bolotovas rekomenduoja paveikti juos rūgštimis. Nuoviras vartojamas dvejopai: geriamas arba daromos vo­ nios. kaberne). Tokioje vonioje maudomasi 10—20 minučių. nereikia eiti į mišką spyglių. tuo metu stipriausias inkstų ir šlapimo pūslės biorit­ mas. — valy­ mas baigtas. Antra. pagerina odos spalvą. Šių vonių ciklas — maždaug mėnesis. kad šios procedūros paša­ lina iš organizmo ląstelių „nuovargio toksinus". mielinius patiekalus. kad organizmas su maistu gautų tokias rūgštis (askorbino. kėnių spyg­ lių nuoviras. ką rekomenduoja B. pušų ar kėnių spyglių užpilami 0. kokia bus šlapimo spalva. pieno ir pan. Kneipas ir P. Kiekvie­ nai procedūrai vandens temperatūra po truputį didinama. 109 . jaunų šakučių ir supjaustytų eglės kankorėžių. česnakus.ORGANIZMO LĄSTELIŲ KOLOIDŲ IR VIDINIŲ TERPIŲ KOMBI­ NUOTAS VALYMAS Šioms procedūroms labai tinka jaunų eglių. nes turi būti geriamas šviežias ir šiltas (36—40° C). nikotino. kad nebūtų nuolat nuo­ dijamas. 108 Dar labiau sustiprina valymo efektą geriamas spyglių nuo­ viras ir spyglių vonios tuo pačiu metu. Tokį valymo kursą tinka pradėti po Naujųjų metų. Kai šlapimas vėl taps skaidrus ir įprastos. kai šlapimas vėl tampa skaidrus. Sausa žaliava turi sverti 1 kilog­ ramą. Po to už­ dengiama ir paliekama pritraukti 12 valandų. kurio skonis sutraukiantis. jam reikia padėti. perkošti. kad žmogus nepradėtų labai greitai pavargti. Vi­ sais atvejais būtina atsižvelgti į savijautą. lig tol buvusios spalvos. po to palikti nakčiai šiltoje vietoje. Reikia. Kai pastebėsite. B. Kurenovas atkreipė dėmesį. Bolotovas. kurios būtų nepavojingos (nepakenktų organizmui) ir tuo pačiu tirpdytų šla­ kus. Toks valymas padeda išgydyti 80 proc. Kad būtų pašalinti jungiamajame audinyje susikaupę šla­ kai.). morkas. antpilus. Tokį kombinuotą ciklą reikia užbaigti. Zalmanovas primena. visų ligų. Kiekvieną dieną nuoviras verdamas iš naujo. Ji verdama 30 minučių 7—8 litruose vandens. žinokite: nuo­ viras pradėjo veikti. Po vonios — vėsus dušas (10— 20 sekundžių). dažniausiai užteršusių jungiamąjį au­ dinį bei kaulus. kraujagyslės. — paversti orga­ nizme susikaupusius šlakus druskomis. Pirma. Tiščenka nurodo. padengia ir išvalo (pašalina). alų. kad iš žmogaus organizmo gali būti pašalinta 2—3 kilogramai druskų. Kneipas. raugintus obuolius. Spyglių vonių poveikį gerai vertino S. ANTRA — parinkti to­ kias medžiagas. Jis supilamas į vonią su vandeniu. Nuoviras supilamas į termosą ir geriamas šiltas 4—6 kartus per dieną po 1 2 stiklinės vietoje paprasto vandens. pomidorus. bet ir radioaktyvius nuklidus.5 litro vandens (vanduo turi būti ištirpintas ir užvirintas). stimuliuojama ner­ vų sistema. burokus. Jis pa­ teikė duomenų. Zalmanovas. ŠLAKŲ IR DRUSKŲ PAŠALINIMAS IŠ ORGANIZMO Valymo procesą teoriškai įdomiai pagrindė B. A. Šio valymo kurso laikas individualus. PIRMA. Galima ir kartu taikyti. daugelį vyno rūšių (portveiną. kad šlapimas tapo drumstas. Tai apmirusios ląstelės. citrinos. Tinkamas vo­ nioms nuoviras būna rudos spalvos. Bolotovas rekomenduoja rau­ gintus agurkus. organizmas valomas. kad pri­ trauktų. Per savaitę tokioje vonioje maudomasi 2—3 kartus. kopūstus. kad spyglių nuoviras pašalina iš orga­ nizmo ne tik šlakus bei nuodus. A. kagorą. Aptarsime šias rekomendacijas bei pagrįsime pavyzdžiais. kad išvaloma ir oda. atsižvelgiant į savijautą. kurios paspartintų druskų pašalinimą iš orga­ nizmo. stearino. svogū­ nus. S. Virti ant lėtos ug­ nies 10 minučių. tada išmetamos šventinės eglutės. stipriai vėsina. pušų. kurio temperatūra — 36—40° C. Nuo ištirpintų drus­ kų ir šlakų priklausys. be to. paverstų juos druskomis. kurios turi būti laiku pašalintos.

topinambo sultys. Išgėrus saldžios arbatos. maudytis šiltoje vonioje. brinzą. Maistas turi būti tik truputį pasūdytas. krieno. kad šlakai taptų druskomis. kad šį principą galima sėkmingai taikyti ir tirpinant šarmines druskas organizme. 10 kilogramų juodųjų ridikų nuplaunama. negalima valgyti aštrių. Kad vidinė terpė būtų rūgštesnė. B. taip pat naikina nesveikas organizmo ląsteles. Bolotovas akcentuoja. pašali­ namos nereikalingos smulkios šaknelės. kopūstus ir pan. smulkinamos (pupelės dydžio) ir verdamos emaliuo­ tame inde (3 litrams vandens 1 stiklinė džiovintų šaknų) 1—2 minutes. Todėl reikia vartoti papildomai šarmų.varškę. B. Rūgštys bei šarmai nelengvai patenka ten. Tuo labiau kad skausmai atsiranda tik pradžioje. moliūgų virkščių arbatos. parafinas ir t. procedūros daro­ mos tol. skatinančius rūgimą: raugintus agurkus. Sultys pradeda­ mos gerti po 1 šaukštelį praėjus valandai po valgio. išdžiovinamos. Jei nejau­ čiama skausmo kepenyse. Jei skausmą įmanoma iškęsti. kur reikia. Bolotovas akcentuoja. Taip pat reikia padidinti mielingų produktų kiekį. sriubas. išspaudžiamos sultys (žievės nulupti nereikia). Remiantis stebėjimais galima teigti. Jų reikia išgerti ne daugiau kaip 100 gramų. sūrių ir rūgščių patiekalų. Sultys (jų iš tiek ridikų bus beveik 3 litrai) laikomos šaldytuve. Rudenį ruošiamos daugelio šaknų atsargos. Tokią arbatą būtinai reikia išgerti per 2—3 dienas. ropės. Šlapimas tada būna rūdžių spalvos. Druskoms tirpinti labai tinka ir petražolių šaknų. kurios tinka gydymui. tulžiai sunku ištekėti. geriama kita — didelėmis dozėmis. fos­ fatai bei oksalatai. Pavyzdžiui. kuris skatina spartų tul­ žies išsiskyrimą ir tuo pačiu stabdo šlakų virtimo druskomis procesą. Pirmojo etapo tikslas — padidinti organizmo rūgštingumą ir valgyti produktus. kefyrą. Ruošiant atsargas. Vaisių acto reikia įpilti ir į arbatą. Noriu atkreipti dėmesį į principą: PANAŠŲ TIRPDO PA­ NAŠUS. žibale ištirpsta visi naftos produktai — solidolis. cikorijos. tačiau efektas didžiulis. acidofilinius produktus. kumysą. Toks mišinys laikomas stik­ lainyje šiltoje vietoje suslėgtas. ku­ rie padeda šlakams greičiau tapti druskomis. jos kasamos. nereikia valgyti aštrių bei rūgščių patie111 . di­ džiausia jo dalis — augalinės kilmės. B. praėjus pusvalandžiui po valgio. Ridikų sul­ tys labai skatina tulžies išsiskyrimą. 110 gerai nuplaunamos. Tik tada šlakai organizme tampa mineralinėmis. Taigi reikia tokias procedūras atlikti 1—2 kartus per metus. vaisių actą. kol baigiamos gerti sultys. nekenksmingų organizmui — kai kurių žolių nuovirus bei sultis. tirpstančiomis ir netirpstančiomis vandeny­ je druskomis. geriau nevartoti aliejaus. Taip valant organizmą. ant liežuvio užberti kelias valgomosios druskos kruopeles. Spirite tirpsta kiti spiritai — glicerinas. kavą. Druskos pradedamos šalinti iš organizmo tik po 2—3 savaičių. Tuo metu. kompoto. ksilitas ir kiti. šalpusnių. kartą per dieną. sulčių galima gerti vieną. kad netirpsta šarminės. sultinius. kad šlakai ne iš karto gali tapti drus­ komis. Saulėgrąžų šaknų arbata taip pat tirpdo daug druskų. kad nepelytų. Todėl atliekant šią procedū­ rą būtina dirbti fizinį darbą. masažuoti kūną. mineralinės ir riebiosios uratų tipo druskos. Jei tulžies latakuose su­ sikaupė daug druskų. Bolotovas primena. šarmi­ nėmis. Tada ant kepenų reikia dėti šildymo pūslę. rekomenduojama tuo metu valgyti daugiau mėsos ar žuvies produktų. arbūzo žie­ velių. Praktiškai nesunku pasigaminti juodojo ridiko sulčių. Todėl reikia vartoti kuo įvairesnių. galite pajusti skausmą.t. latakuose. sorbitas. skalsės. po to vėl viskas būna gerai. sūrį. kad kiekvienas žmogaus organas prisitaikęs prie savo rūgščių. praėjus pusvalandžiui po valgio. ku­ rios tirpdo tulžies pūslėje. Tai sukelia skrandžio re­ akciją ir skatina jį išskirti rūgščius fermentus — pepsinus. geldelėse bei kraujagyslėse susikaupusius mineralus. Geriant ridikų sultis. Gerai tirpdo druskas dirvinio asiūklio. du šaukš­ tus ir palaipsniui padidinti jų kiekį iki 100 gramų. Kai užbaigiama viena tokios arbatos porcija. skaidrus. rūgščiomis. soliarinė alyva. Geriama valgant. Na o tos. pridedama pieno išrūgų. Vaisių actą reikia vartoti kartu su rūgusiu pienu: į stiklinę rūgpienio dedamas šaukštelis (kartais šaukštas) vaisių acto bei šaukštelis medaus. kol šlapimas vėl taps įprastos spalvos. šlapimo pūslėje. Šaknų nuovirą reikia gerti tol. net jei rūgštinimas vyksta nuolat. kai atliekamos procedūros. Druskos taip valant šalinamos nepastebimai. Ridikų išspaudos sumaišo­ mos su medumi (1 kg išspaudų reikia 300 g medaus arba 500 g cukraus).

Šlapimo gėrimas bei badavimas tuo pačiu me­ tu — natūralus organizmo rūgštinimo procesas. Jei organizme susikaupė labai daug druskų. Parinkti tokią medžiagą—nešėją. Urina — labai rūgštus skystis.kalų. garinė. Druskų ištirpdymas. ku­ riam būdingas geras skverbimasis. 3—5 kartus per dieną ger­ ti po 100 gramų urinos ir ištirpinto vandens. badaujant kiekvieną dieną maudytis karštoje vonioje ar kaitintis garinėje 10—20 minučių (pagrindinis kriterijus — savijauta). prieš tai pašildžius visą organizmą. 6. galintis net pakenkti. gerkite jų sultis. bet ir kruopštumas. iš­ skirsime tai. lytinis pajėgumas ir t. žuvis. dieta turi būti tokia. Tačiau efektyvumą galima daug kartų padidinti. papildomai dėti druskų susikaupimo vietose senos. pradedamos valgyti ridikų išspau­ dos. nes toks maistas saikingai šarmina organizmą. 5. 2. kad šlakai taptų druskomis. spartinanti rūgštinimo procesus organizme: karš­ tos vonios. Tokios išspaudos labai stipri­ na plaučių audinį bei širdies—kraujagyslių sistemą. kiaušinius. padės jas ištirpdyti. kad buvo pašalintos druskos). Tačiau net ir tada. Urinos pagrindas — organizmo struktūrinis skystis. kad didėtų organizmo vidinė terpė. taip pat jų pašalinimas su skysčiu. reikalin­ gos konkrečiam organui ir nekenksmingos. stipraus kvapo nugarintos urinos kompresus. Pirmieji penki punktai susieti su pirmuoju valymo etapu — šlakų pavertimu druskomis. 4. efek­ tyviau. Būtina paspartinti organizme rūgštinimo (oksidacijos) procesus. Tinkama mityba po badavimo dar labiau sustiprins šį efektą. urina. Urina idealiai atitinka ir pagrindinį homeopatinį princi­ pą — panašus tirpdomas panašiu. tai akcentuo­ ja ir pats B. 5. sustiprino atsparu­ mą ligoms. t. Toks organizmo valymas padėjo šios knygos au­ toriui susigrąžinti jaunatvišką lankstumą. * Tai ne pats geriausias variantas. Tada schema bus visai ki­ ta: 1. kurios iki to laiko jau bus išrūgusios. Koloidų suminkštinimas ir šlakų pavertimas druskomis parūgštinus. 6. Kad geriau įsidėmėtumėte B. Tuo metu. Kai sultys bus išgertos. iš­ tvermingumas. Išmėginti nekenksmingus įvairiausius tirpalus. Nelengva. kokių reikia. kas svarbiausia: 1. Bolotovas rekomenduoja vartoti organizmą rūgštinančius mais­ to produktus: mėsą. Taip galima išgydyti ne vieną baisią ligą. Tačiau viskas vyksta daug paprasčiau bei greičiau. bet norint įmanoma atlikti tai. idealiai tinkantis šiam tikslui. 2. Jos valgomos po 1— 3 šaukštus kartu su kitu maistu. kai stengiamasi šlakus paversti druskomis.t. 2 ir 3. Šio valymo proceso poveikį patvirtina padidėjęs lankstu­ mas (taip yra todėl. B. kuri be vargo prasi­ skverbtų į visus organizmo „užkampius" ir paliktų ten rūgštis. Būtina ne tik kantrybė. kas nurodyta vi­ suose septyniuose punktuose. Bolotovo rekomendacijas. kuris padėjo joms susidaryti. Paties žmogaus šlapime yra visos rūgštys. Šios rūgštys turi būti skirtos visiems organams — kiek­ vienam tokios. dar­ žovių. Bolotovas. Jei taip bus daroma 3—4 kartus per metus. Šiluma. o 6 ir 7 skirti antrajam etapui — druskų ištirpdymui ir pašalinimui iš organizmo. o bendram rūgštinimui — badavimas. reikalinga. 7. skrupulingu­ mas.y. jokių kitų organizmo valymo procedūrų visai nereikės. Pasistengti laikytis dietos — valgykite daug vaisių. kurie ga­ lėtų ištirpinti druskas. Valgyti daržoves ir su vandeniu virtas košes. 113 112 . jei tam panaudojama unikali medžiaga — šlapimas. kurią reko­ menduodavo senovės išminčiai: 1. Greičiausias ir efektyviausias šlakų bei druskų valymas iš organizmo: 3—7 dienas badauti. atsižvelgiant į poreikį. 3. kasdien daryti klizmas su 1 litru prieš tai surinktos urinos.). neverta tikėtis greitų teigiamų rezulta­ tų. kur susikaupusios druskos. Kompresai su sena (pra­ dėjusia stipriai kvepėti amoniaku). 7. pieno produk­ tus*. Būtina nuolat prisodrinti organizmą nekenksmingomis rūgštimis. Taigi mes visai nepažeidžiame valymo schemos. nugarinta iki 1/4 urina ant vietų. jei pra­ dedama badauti. 4. po badavimo prasidėjęs organizmo gyvybingumas (padidėja darbingumas. grybus.

kurioje yra sveikų pieno bakterijų. Pirmąją savaitę gėriau visą šlapimą. Per savaitę netekau 12 kilogra­ mų svorio! Antrą kartą valiau kepenis lapkričio mėnesį. nes tai reiškia. mano gyvenimo tonusas šoktelėjo aukštyn. kad šie fermentai sugeba atnaujinti bei išvalyti visus paviršius. poveikį. ant kurių jie patenka (odą. sutraukdavo ko­ jas. stiprūs diegliai. būdingų žmogaus or­ ganizmui. ypač naktį. N. rudo. 23 valandą. kad „šlapimas sugraužė kepe­ nis". Gydytoja pasakė. reumatizmas. kepenų veikla).. Stiklainis užden­ giamas 2—3 sluoksniais marlės ir laikomas šiltoje vietoje. kažkur buvo žaizde­ lė. Tai štai aš ir galvoju: gal net kepenis šlapimas pradėjo graužti? Šlapimas dabar drumstas. Galiu šokti nepa­ vargdamas. Skaudėjo kepenis. tegu pradeda labai atsargiai. jaučiau kepenų skausmus. gyvybinės veiklos produktų.. Man skaudėjo sąnarius. Tam reikia 3 litrų pieno išrūgų. 2—3 savaites tokiame mišinyje formuojasi pie­ no rūgšties bakterijos. B. Teks išvalyti žarnyną ir kepenis. Mėnesiui baigiantis. 114 gimiau antrą kartą. dribsniai. dalinė psoriazė. Kad ge­ riau suvoktume jos poveikį. kuriuose panaudota tik dalis organizmo valymo urina mechanizmų. ypač rudeniop ir žiemą. Pirmąjį pusmetį aš. prisiminkime B. Ugniažolę sudėti į maišelį kartu su akmenuku. Išskyrimo sistemos tapo per­ krautos (sutriko žarnyno. Atrodė. Bolotovas rekomenduoja patiems pasigaminti tokių fer­ mentų. ausų. Bet kepenis tebeskauda. Vakare dar šiaip taip. 2 PAVYZDYS. B. Pateiksiu B. bet net vidurių užkietėjimas prasidėjo. Kas dabar mane IŠGYDYS? KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris sukau­ pusi daug šlakų (nesibaigiantys peršalimai ir nesveikos kepe­ nys). tirštas. nes iš manęs tekėjo kažkas juodo. ir 100 gra­ mų šviežios). o šlapimas ją dar labiau sudirgino. nors šį kartą gėriau 300 alyvų aliejaus ir 300 gramų citrinos sulčių. nuleisti į stiklainio dugną. gerti dau­ giau vandens. skrandžio—žarnyno traktą. o vėliau tik rytais. kita bjaurastis. Dabar jau žaizda. neišsilavinęs. Namiškiai pra­ dėjo mane barti. Diabetas. Jų gyvybinės veiklos produktai gali at­ naujinti bei nuvalyti visus žmogaus organizmo paviršius. Bolotovo min­ tis: „Reikia atminti. 1 stiklinės cukraus. makšties ertmes). Pirmą kartą naudojau 200 gramų aly­ vuogių aliejaus ir 200 gramų URINOS (100 gramų senos. akis. jog iš organizmo pašalinama daug druskų bei šlakų. grybelis jau paliko mane ramybėje. pasikaitinti garinėje. 1 stiklinės sausų ar šviežių supjaustytų vaistažolių — ugniažo­ lės. iš pradžių 2—3 kartus. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: šis žmogus buvo tikras šlakų sandėlys. A. Tada nereikės baimintis. šlapimas buvo skaidrus. Du kartus valiau kepenis. Mečiau visą gydymą. nes du kartus sirgau gelta. Buvau nustebintas. egzema. maždaug nuo 4 iki 7 valandos. o mano išmatos ne tik nepasidarė minkštesnės. kartais net visą šoną skauda. po tokio „gydymo" jaučiausi pras­ tai. šviesus. kad visais tikiu. tamsus. kad. stebėdamas orga­ nizmą. rankų ir kojų pirštų sąnariai buvo nelankstūs. reikia įpilti šaukštelį grietinės. ko gero. kur nepatenka saulė. 47 m. O aš vis liesėju ir negaliu valgyti. 1 PAVYZDYS. Bolotovas tyrinėjo fermentų — gyvūninės bei augalinės kilmės ląstelių (mielės.Dabar pateiksime pavyzdžius. o rytais. kad subyrėsiu į gabalus. nosies gleivinę. lai­ kytos daugiau negu 7 dienas.. plaučių. Jei tokia gira (raugas) geriama 2 savaites po pusę stiklinės pusva- 115 . mane tarsi kas gniaužė. Pradėjau ger­ ti mažiau šlapimo. Kad šlapimas drums­ tas — labai gerai. suko. Jei žmogus to nesuvokia. Jis nustatė.. vien sultis geriu. iš Pavlogrado: — Jau antrus metus vadovaujuosi jūsų knygomis „Urinoterapija" ir „Gydančios jėgos". Sultys dažniausiai moliūgų. Dabar šį procesą būtinai reikia užbaig­ ti. Ką man daryti? Kol „nesigydžiau". Valymas buvo „KIETAS". nes citrinų neturėjau. Efek­ tas buvo mažesnis. Belieka kentėti ir pačiai padėti savo organizmui. Jei išrūgos darant varškę buvo peršildytos ir pieno lazdelės žuvo. tiesą sakant. Štai kodėl jį kamavo visos tos ligos. Ir pats to nežinodamas jis valymui pasirinko efektyviausią proce­ dūrą. Visą savaitę gausiai gertas šlapimas paspartino staigų jų išsiskyrimą bei patekimą į kraują. Per mėnesį 3 kartus išsitrindavau kūną šlapimu vakare. juk valgyti ne­ galima. Štai ką praneša Ana Romanovna iš Pavlodaro: — Man nuolat skaudėjo gerklę. Ėmiau ger­ ti šiltą nevirintą vandenį — pabrinko akių vokai. Aną Romanovna kaip tik dabar kamuoja stre­ sas. kad gydymo rezultatai neatsiejami nuo or­ ganizmo streso". Bolotovą. pieno bakterijos). kad geriau panirtų. Kartu su alyvų aliejumi naudojo ir seną uriną.

kaip ir padarė A. Sunkiai vaikščiojau. 116 6 PAVYZDYS. Beje. Per tas 3 savaites padidėjo svoris (6—7 kg). Nuoširdžiai jums dėkoju. Stambios išaugos išnyko po 3 kompresų. Marina Viktorovna. (Ištverti buvo lengva. šiai moteriai būtina kas­ dien dėti ant skaudančių vietų senos urinos kompresus. Pradėjau jaustis žymiai geriau. Šlapimui senstant. Per tą laiką išsiskyrė LABAI DAUG GLEIVIŲ. 1—1. ji pradės valyti bei atnaujinti organizmo epitelį. susigriebiau poliartritą. Gamyklos gydytojai nemažai stengėsi. Porą metų mėginau kompresais įveikti poliartritą. atsirasdavo „vilko" apetitas). Kijevas: — Praėjus metams po Cernobilio. išgydykite mane!" 3 PAVYZDYS. bus išvalytas ir atstatytas skrandžio bei žar­ nyno epitelinis paviršius. Norint. kad druskos vėl nesikauptų. Iš viso mirkiau kojas 10 kartų. nešaukė: „Apnuo­ dijo. Šią procedūrą atlikdavau rytais. tačiau buvo ir priežastis: priedėlių uždegimas (jo aš net neįtariau. Taigi reikėjo 10 vonelių. Be vargo rašau jums dešine ranka.. Ten taip pat nepasveikau. jog tai valymo krizė (buvo pašalinta 12 kilogramų patologiškai pakitusių audinių!). tačiau vos bent truputį persivalgydavau. Dar po metų žiemą su ašaromis akyse apsiaudavau aulinukus: trukdė sąnarių uždegimas. Tuo pačiu metu naktį be jokių pastangų išsivalė ir kepenys. kad kažkas yra). KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: urinos vonelės greitai ištraukė druskas. Vos praėjus savaitei po urinoterapijos. kuris tęsėsi dvi savai­ tes. te117 . Be to. Tai sutapo su nėštumu. baigėsi menstruacijos. kad ne­ sveikos ir kepenys. Bregą po 24 valandas per savaitę. Ka­ dangi dar vis kamavo sąnarių skausmai. N. 4 PAVYZDYS. 1990 metais pradėjau badauti pagal P. Po PIRMO valy­ mo jau kitą rytą išnyko pirštų patinimai. Išleido į Jaltą. šis žmogus teisingai įvertino viską. Be to.landį prieš valgį. Be abejo. į kurortą. Valgyti organizmą šarminančius augalinius produktus. ta­ čiau nesugebėjo išgydyti. suprato. Dabar jau žinau. tačiau permainos buvo neženklios. kartą per savaitę badavau po 36 valandas ir tą dieną gerdavau tik vandenį. pamėlę.5 mėnesio badavau 2 sa­ vaites). patys sąnariai buvo pa­ tinę. kad reikalai susitvarkė). Negeriu jokių tablečių! KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad visai būtų iš­ gydyti reumatizmo išsukinėti sąnariai. kepenų valymą sude­ rinau su intensyviu badavimu (per 1. prasidėjo STIPRUS SKRANDŽIO VEIKLOS SUTRIKIMAS. Po ANTROS vonelės skausmai liovėsi. Karo invalidas Michailas Grigorjevičius iš Charkovo: — 1990 pradėjo skaudėti kojų pėdas. pradėjau gerti kartą per dieną po 150—200 gramų šlapimo. prasidėdavo sąnarių uždegimas. Dar po 2 savaičių išnyko kojų ir rankų pirštų patinimai.5 valandos prieš valgį. nes po intensyvaus badavimo ir artimųjų dejonių.. 33 m. Šis skrandžio veiklos sutrikimas baigėsi netikėtai kartu su vėl PRASIDĖJU­ SIU MENSTRUACIJŲ CIKLU (kraujavimo nebuvo. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: nuosekliai atlikti visus svarbiausius valymus ir suderinti mitybą. reikia išvalyti storąjį žarnyną ir kepenis. skaudėdavo kepenis. 5 PAVYZDYS. kad taip suliesėjau. Tokio valymo poveikis labai stiprus. labai padėjo ir šiluma. Be to. tačiau su­ pratau. Surinkau savo ir namiškių — iš viso 3 litrus. Visa tai įvyko praėjus 3 savai­ tėms nuo urinoterapijos pradžios ir metams po menstruacijų ciklo išnykimo. Nusprendžiau išmėginti urinoterapija. gaminasi organizmui naudingi fermentai (panašiai kaip išrūgose). tačiau sąnariai dar skaudėjo. kas jam atsitiko. daugiau judėti. Dirbau gamykloje. reikia pakeisti mitybą. kad šlakai būtų kuo greičiau parūgštinti ir išplauti iš organiz­ mo. o efek­ tas — unikalus. vyksta rūgimas. aortos aneurizma". kad badavimas mano organiz­ mui buvo pernelyg didelis stresas. Per tą laiką sulaukiau puikių rezultatų. Nuo šių metų kovo. Tokie buvo ir rankų pirštai. 1991 metų pradžioje atlikau valymą (limfos nevaliau) pagal Semionovos rekomendacijas. Pasišildęs dariau nakčiai voneles 15—20 minučių. Sofija Jakovlevna iš Novočerkasko: — Mano vyrui labai padėjo kompresai ant pėdų. prisiklausiusi pažįstamų pasakojimų apie sėkmingą gydymąsi urina. Netekau maždaug 10 kilogramų svorio. Mėginau gerti rau­ donei}. nors kai mėnesinės tapo negausios. supratau. Mano diagnozė nuo 1983 metų: „Reumatoidinis poliartritas. Galina Markovna iš Dnepropetrovsko: — Prieš mėnesį gavau knygą „Urinoterapija". Supratau. Jei tokia urina išgeriama. Atlikau 3 valymus kas 3—4 savaites.

badavimu ir urina. druskų apykaita. kad audinių koloidinė būsena taptų normali. kojų pirštus. gydytojus labai nustebino rezultatai. kurios trukdė viso organizmo veiklai. Maskva: — Lauro lapus gėriau penkis kartus. po to supilti į termosą. bet ir dubens—klubo sąnarį). paprasčiausias natūralus procesas. prasidėtų sąnarių uždegimas. o dieną gerti ištirpintą vandenį. Jausdavau silpnus skausmus kažkur gilumo118 . nurimo skrandis ir kepenys. puiki nuotaika. kaip gydyti sąnarių bei raumenų uždegimą (tai yra šių audinių koloidų ypač didelis sutirštėjimas).. sulaukta ir teigiamų rezultatų. žolininkų. kad neprasidėtų kraujavimas). kad druskų tir­ pimas vyksta sparčiai. 5 gramus lauro lapų pamerkti į 300 gramų vandens. 8 PAVYZDYS. Nadežda Aleksejevna. DRUSKŲ VALYMAS LAURO LAPAIS. Jaučiausi taip gerai. Menst­ ruacijos buvo gausios ir neskausmingos. tinkamai maitintis (ne­ valgyti kepinių). kad labai sparčiai pradeda tirpti druskos. kurios ir dirgina šlapimo pūslę. Nakčiai ji darė šlapimo kompresus. Anksčiau tikrai nebūčiau apsiė­ jusi be kepenų skausmų. Kad jos būtų pa­ šalintos. tas: 7 PAVYZDYS. o dieną — vandenį (tikriau­ siai sąnariams kenkia badavimo metu išgeriamas visas šlapi­ mas). Vakare prasidėjo dviejų rankų pirštų sąnarių uždegimas. kad pritrauktų. Nu­ sprendžiau daugiau netaikyti šio būdo. reikėjo „parūgštinti" organizmą šildančiomis procedū­ romis.beskaudėjo tik dviejų pirštų sąnariai (anksčiau -— beveik visų). 56 m. virti 5 minutes. nebesutraukia kojų. Neliko gast­ rito. 119 — Pradėjus gerti garintą bei šviežią uriną. kad per Velykas suvalgytas kalnas maisto man visai nepakenkė. Norint geriau suvokti organizmo valymo esmę. Kurenovo knygoje „Rusų liaudies medici­ na" ir S. Jei jūsų sąnariai nesilankstydavo. gal net pradėsite šlapintis kas pusvalandį. rezultatai stul­ binantys. Na o vaistažolės sultys šarmino druskas. Kaklo orteochondrozės jau neliko. Man nešalta. Tačiau liko gleivės. skausmai slopsta. bet tik tris dienas. Praėjus 8 savaitėms nuo urinoterapijos pradžios. Natalja Nikolajevna. Kai buvo padarytos rentgeno nuotraukos. taikyti šiltas vandens procedūras (vonios. reikėjo išvalyti kepenis.. Tačiau tebetrinu šviežiu šlapimu kūną kiekvieną dieną. LIAUDIES MEDICINOS RECEPTŲ REUMATO GYDYMUI ANALIZĖ. Šią procedūrą reikia atlikti tris dienas. Per 3 vasaros mėnesius ji visai išsigydė ataugas. pamėginau badauti ir gerti tik visą dienos uriną. skau­ dėdavo. daktarų rekomenda­ cijomis. Vėl galiu avėti guminius batus. Energodaras: — 1979 metais mano mama išsigydė „pentinus" ant kulnų. KAIP IR ANKSČIAU. Po mėnesio (arba praėjus 7 savaitėms nuo urinoterapijos pra­ džios) MENSTRUACIJŲ CIKLAS tapo visai normalus. 47 m. šalino druskų atau­ gas. pastebėsite. Labai stipri valymo krizė sutvarkė visą organizmo veiklą: normalus svoris. Dabar Marinai Viktorovnai būtina ir toliau stengtis. Tai buvo atlikta (urinoterapija ir ba­ davimas). ga­ rinės) ir nebadauti šaltu metų laiku. ne­ skauda juosmens. Pasinaudosime re­ ceptūra. Kitą savaitę skausmai praėjo. paūmėdavo skausmai orui keičiantis. negalėjau visą naktį miegoti. Per savaitę badauju 36 valandas ir geriu rytais šlapimą. Tokia rūgščios ir šarminės terpės kaita tirpdė. Nenustebkite. kad gydymo pradžioje skaudėjo ne tik rankų. Rytais valgyti daigintus kviečius. Krasnodaro kraš­ je. jei šlapimas taps rausvas. Tada nuovirą nupilti ir išgerti su per­ traukomis mažais gurkšneliais per 12 valandų (viso iš karto išgerti negalima. Urinos kompresai pa­ rūgština tas kūno dalis. Po 6 dienų skausmas dingo. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad mineralų apykaita organizme būtų vėl normali. padidėjęs rūgštingumas sunaikina „pentinus". Taip būna todėl. visai ne­ beskaudėjo sąnarių. Zinaida Ivanovna. kad sąnariai tapo lankstesni. Jau po savaitės ar dviejų galima įsitikinti. normalus menstruacijų ciklas. Kneipo „Mano gydymas vandeniu". KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: tai nieko nuosta­ baus. nes la­ bai skaudėjo dubens—klubo sąnarį (buvau pamiršusi parašyti. pateikta P. Atsižvelgusi į savo pažįstamos patirtį. o dieną įdėdavo į puskoji­ nes kuokštą traukučio ir taip vaikščiodavo iki vakaro. pra­ vartu susipažinti su žiniuonių. PAVYZDYS. Po savaitės galima pakartoti. Kai tai buvo atlikta.

Visas rekomendacijas galima padalinti į tris dideles grupes: pažeistų vietų šildymas tepalais bei antpilais; įvairiausi bendri ir vietiniai šildymai; skystinančių priemonių vartojimas į vidų. 1 grupė: trynimas stiprios degtinės, amoniako, ankštinių raudonųjų pipirų antpilu; trynimas balzamu, pagamintu iš sie­ ros rūgšties ir linų sėmenų aliejaus; beržų pumpurų ir stiprios degtinės antpilas; sliekų ir stiprios degtinės trauktinė; tepalas, pagamintas iš kamforo, garstyčių bei spirito; žibalo kompresai; tepalas, pagamintas iš alyvuogių aliejaus, 10—20 raudonųjų pipirų ankščių ir išvalyto žibalo. Be to, trynimams naudojamas imbieras arba garstyčios ir druska. 2 grupė: 1,5—2 valandoms ligonis užkasamas į šilto mėšlo krūvą (20—25 seansai); šildymas sausu smėliu; maišas su ber­ žo lapais, kuriame reikia pabūti visam ar įkišti tik skaudančią kūno dalį, kad gerai išprakaituotų; gydymas skruzdėlėmis — įkandimai, antpilai gėrimui bei įtrynimui; užkasimas į karštą smėlį paplūdimyje; gydymas bičių įkandimais; kaitinimasis pir­ tyje ar vonioje sų įvairių žolių nuovirais. 3 grupė: spiritinis medžio drožlių antpilas; šviežios salierų ir morkų sultys (10 uncijų salierų sulčių ir 22 uncijos morkų sulčių). Kaip papildoma priemonė rekomenduojamas vegetariškas maistas, kurio didžiausia dalis — nevirti vaisiai ir daržovės. Kad greičiau iš organizmo būtų pašalintos druskos, reikia ba­ dauti. Net tokia trumpa siūlomų priemonių reumatizmui gydyti analizė išryškina jų vienpusiškumą — arba šildymas, arba įtry­ nimai, arba skystinančios priemonės. Tačiau jei koloidų sutirštėjimo priežastis ne šaltis, o maistas, kuriame daug krakmolo, kazeino, priežastis, sukėlusi reumatą, neišnyksta, taigi ir nepasveikstama. Todėl jau minėtas storojo žarnyno bei kepenų valymas, klijingo maisto nevartojimas, bendras organizmo šil­ dymas, šlapimo — natūralaus organizmo vidaus terpės rūgš­ tintojo ir šarminančių produktų — šarminių nuovirų ir sul­ čių — vartojimas yra tikrai universalus būdas, visiems laikams gydantis reumatą.

ORGANIZMO VALYMAS, KAD NELĖKTŲ AUGLIŲ (GERYBINIŲ, PIKTYBINIŲ, CISTŲ), POLIPŲ, KIRMINŲ, PATOGENINIŲ MBKROORGANIZMŲ Kad geriau suvoktume šį painų klausimą, būtinas tvirtas moks­ linis pagrindas. Tad ne pirmą kartą teks pasitelkti Borisą Bolotovą. Jis tvirtina, kad ląstelės (nepaisant jų gausybės ir įvairo­ vės) gali būti augalinės ir gyvūninės kilmės. Augalinės ląstelės vystosi ir sudaro šarmines medžiagas, gali egzistuoti tik šarmi­ nėje terpėje. Gyvūninės ląstelės didina rūgštinę terpę ir tik joje gali išlikti gyvos. Tuo remdamasis, B. Bolotovas daro tokią išvadą: visos ligas sukeliančios ląstelės gyvūnams yra augalinės, o augalams — gyvūninės. „T.y. žmogui arba gyvūnui ligą gali sukelti tik au­ galinės ląstelės. Vėžinės ląstelės — taip pat augalinės kilmės. Kadangi augalinės ląstelės gali išlikti gyvos tik šarminėje ter­ pėje, tai kokio nors žmogaus organo liga atsiranda tik tada, kai padidėja šio organo šarmingumas... Tad dabar jau aišku: kai kuris nors žmogaus organas yra nesveikas, vyksta šio organo puvimas ir SARMINIMAS... Jei organizme bus nesutrikęs rūgš­ tingumas, ligą sukeliantys procesai jame negali vykti. Tačiau reikia sekti, kad nepadidėtų skrandžio rūgštingumas, kad ne­ sutriktų organizmo šarmų ir rūgščių balansas. Rūgštingumas turi viršyti šarmingumą. Priešingu atveju neišvengiamas gast­ ritas". Aš sutikau labai mažai žmonių, kurie, remdamiesi teorija, siūlytų paprasčiausias, prieinamiausias rekomendacijas, pagrįs­ tas pačiame organizme vykstančiais procesais. Deja, B. Boloto­ vas taip pat pasirinko sudėtingą kelią. Organizmui rūgštinti profilaktikos bei gydymo tikslais jis rekomenduoja vartoti di­ džiulį asortimentą (jo nuomone, kiekvienas rūgštinimas pri­ klauso atskiram organui): rūgštūs vaisiai, daržovės, augalai, kruopos, ankštiniai augalai, miltai ir t.t. Kai kalbėsime apie virškinimą, maisto produktų biologinę vertę, suprasite, jog B. Bolotovas siūlo mums ne patį geriausią variantą. Remdamasis tokiu teoriniu pagrindu, šios knygos autorius siūlo natūralų valymo metodą, papildydamas jį praktiniais pa121

120

vyzdžiais. Ir vėl organizmo rugštinimui naudosime savo šlapi­ mą ir badavimą. 1 PAVYZDYS. I. V, Gubkinas: — prieš 6 metus buvo pašalinta dešinės kiaušidės cista. Po kurio laiko atsirado cista kairėje kiaušidėje. Gydytojas patarė operuoti. 10 dienų badavau, 4 kartus per dieną gėriau po 75 gramus šiltos šviežios urinos. Iš pradžių cista sumažėjo 2 kar­ tus. Dabar jau jos nėra. Fantastika! 2 PAVYZDYS. N. L, Ternovka: — kurį laiką jaučiau skausmus ir sukietėjimą krūtyje. Jau rengiausi į ligoninę, bet štai pakliuvo ši knyga. Manau, imsiu ir pamėginsiu, pagersiu (šlapimą — vert.). Sukietėjimo krūtyje kaip nebūta! 3 PAVYZDYS. D. M., 76 m., Volgodonskas: — 1988 metais mano kairėje krūtyje buvo aptiktas vėžys. Operacijos daryti nesiryžo — prasta kardiograma. Iki 1990 me­ tų nieko nedariau. Auglys tapo žąsies kiaušinio dydžio, bet ne­ skaudėjo. 1990 m. spalio mėnesį pradėjau gydytis urina: rytais, dar nieko nevalgiusi gėriau šlapimą ir dėjau ant krūties kom­ presą. Aš nebadauju. Valgau du kartus: 10 valandą ryto — virtos daržovės, kiaušinis, 3 valandą dienos — vėl daržovės: burokė­ liai, morkos, švieži kopūstai — salotos ir sriuba su liesa mėsa. Nevakarieniauju. Gurkšniais geriu nevirintą vandenį. Iki birželio mėnesio jokių permainų nepastebėjau. Auglys lyg ir nepadidėjo. Birželio mėnesį iš spenelio išsiskyrė pūliai, o po to ir kraujas. Rugpjūčio mėnesį atsivėrė 2 kapeikų dydžio žaizda. Išskyros nesiliovė. Mano vaikai, pas kuriuos aš gyvenu, atvežė onkologą. Jis apžiūrėjo ir pasakė, kad TAIP NETURI BŪTI! Jam neaišku, kas man yra. Patarė gultis į ligoninę spindulinei terapijai. Aš nesutikau, paaiškinau jam, kad geriu šlapimą ir darau šlapimo kompresus. Jis tik gūžtelėjo pečiais ir nieko nepasakė. Nuo gruodžio pirmos išsiskiria tik pūliai. Labai niežti krū­ tis. Darau po 2 kompresus — vakare ir naktį. Dariau ir dieną, tačiau prasidėjo išbėrimas. Taigi dabar tepu krūtį pašildytu saulėgrąžų aliejumi. Gal galima? Badauju visą parą. Galiu palaipsniui pradėti badauti ir 3 dienas. Ilgesnį laiką bijau, nes lieku namuose viena.
122

Kai išbėga išskyros, palengvėja, tačiau jaučiu silpnumą. Mažai judu. Tik po kambarį reikalui esant. Labai skauda kelių ir pėdų sąnarius. Be to, dar kamuoja gastritas su padidintu rūgštingumu ir cholecistitas, katarakta. Todėl prašau, kad at­ sakymą parašytumėte stambesnėmis raidėmis. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris pasiel­ gė teisingai — pradėjo rūgštinti organizmą urina ir daryti kom­ presus. Maždaug po 7 mėnesių sulaukė rezultatų: auglys (au­ galinės ląstelės) sunyko nuo padidinto rūgštingumo, taip pat vėžinių ląstelių atgalinio poveikio pačioms sau (homeopatinis principas — panašus gydomas panašiu). Be to, sustiprėjo orga­ nizmo apsauginės jėgos. Vyksta žuvusių vėžinių ląstelių atmetimo procesas organiz­ me, pasirodė išskyros. Ką tokiu atveju reikia daryti? Prasidėjo vienas svarbiausių sveikimo momentų. Kad irstantis auglys ne­ nuodytų organizmo (tokioje stadijoje taip dažnai atsitinka), rei­ kia dar labiau rūgštinti organizmą: gerti kuo daugiau urinos, daryti urinos klizmas ir nieko nepaisant (tegu nugarinta urina graužia krūtį, vėliau viskas atsistatys) nuolat dėti urinos kom­ presą ant krūties, kad visą laiką trauktų išjos pūlius. Periodiš­ kas badavimas skatins šį procesą. Tokį gydymą galima dar paspartinti. Todėl reikia atlikti štai ką: 1. Išvalyti storąjį žarnyną ir ypač KEPENIS. 2. Visiškai nevalgyti baltyminio maisto, jį pakeisti su van­ deniu virtomis košėmis. 3. Dažniau badauti (1—3 ir daugiau parų), ilgiau laikyti ant krūties nugarinto šlapimo kompresus. 4. Daugiau judėti ir dažniau KAITINTIS. Tai papildomai rūgština organizmą ir aktyvina išsiurbiančių fermentų veiklą. Organizmo šildymą garinėje ilgesnį laiką jau taiko vokiečių gy­ dytojai vėžiniams augliams šalinti. Štai ką reikia daryti tokiais atvejais — pradėti natūralų išgijimo procesą. Atminkite: mes patys savo nemokšiškumu su­ darome organizme sąlygas augliams atsirasti bei didėti. Suda­ rę rūgštinę terpę, pašaliname juos sukėlusią priežastį, vėžinės ląstelės žūsta. Chemioterapija, švytinimas, operacija — tik sil­ pnina organizmą, visai nenaikinamos priežastys, sukėlusios vė123

žį. Po tokio „gydymo" vėžinės ląstelės dar sparčiau plinta, žudo neišmanėlius ir patiklius žmones. TAIP NETURĖTŲ BŪTI! Pavyzdys iš A. Maslenikovo knygos „Dievų gėrimo paslaptis": — Žurnalistas iš Krasnojarsko papasakojo man apie savo uošvę, sirgusią gimdos vėžiu. Kartu su ja palatoje gulėjo dar dvylika moterų. Išgirdusi apie urinoterapiją, uošvė paliko ligo­ ninę ir pradėjo gydytis šlapimu. Padėjo. Po to gyveno dar 10 metų. O tos moterys, kurios tada kartu su ja gulėjo palatoje, dar tais pačiais metais išėjo į kitą pasaulį. PAVYZDYS. Valentina Nikolajevna, Sverodoneckas: — Mano dukters akys traiškanojo taip, kad rytais ji nega­ lėdavo jų atmerkti. Blakstienos buvo tvirtai sulipusios. Pradė­ jau plauti dukters akis jos šiltu šlapimu, ir po kelių dienų vis­ kas praėjo. KOMENTARAS: mikroorganizmai, pakenkę akims, — au­ galinės kilmės. Jų terpės parūgštinimas sunaikino juos. Tai ir padėjo išsigydyti. PAVYZDYS. Nataša, 17 m., Voronežas: — Aš sirgau gripu, kuris sukėlė komplikacijas, sutriko inks­ tų veikla. Gulėjau ligoninėje pusę metų. Diagnozė — ūmus glomerulonefritas su nefrotiniu sindromu. Mane „gydė" ir antibio­ tikais, ir heparinu, ir priešuždegiminiais preparatais, kasdien teko išgerti 30—35 tabletes, suleisdavo 9—10 ampulių. Be to, lašelinės. Niekas nepadėjo. Tada prie tų vaistų, kurie jau buvo paskirti, pridėjo hormonus. Dar vėliau pradėjo perpylinėti krau­ ją. Nežinau, kuo tai baigtųsi, jei ne laimingas atsitiktinumas: sužinojau apie G. Malachovo gydymo sistemą. Pirmiausia pradėjau nuo urinoterapijos. Po 5—7 dienų ana­ lizės rezultatai buvo normalūs (iki tol baltymo buvo 2 vienetai). Atsisakiau vartoti hormonus, rytais išgerdavau po 3 gurkš­ nius urinos. Nuo hormonų buvo padidėjęs mano svoris (nuo 57 iki 68 kilogramų), išbėrė visą kūną, išnyko mėnesinės. Be to, pradėjo skaudėti skrandį, sutriko žarnyno veikla. Po 2 urinoterapijos savaičių atsirado mėnesinės, išbėrimas beveik išnyko, skrandis ir žarnynas veikė kaip tada, kai dar buvau sveika, svoris taip pat sumažėjo. Pradėjau gydytis pagal knygą „Gydomosios jėgos" ir dabar jaučiuosi puikiai.
124

GLEIVINIŲ VALYMAS IŠ KAKTOS IR HAIMORINIŲ GALVOS ANČIŲ (SINUSŲ) Mano nuomone, šie sinusai yra sunkiausiai išvalomos vietos. Po kiekvieno peršalimo atsiranda gleivių srautas, pasišalinan­ tis iš organizmo per kaktos ir haimorinius sinusus. Gleivės iš­ teka ne visos. Ligai baigiantis dalis jų lieka, sutirštėja ir tampa kserogeliu — kieta luobele, kamščiais. Tokių kamščių per visą gyvenimą susidaro labai daug. Todėl laikui bėgant šie sinusaiertmės užpildomi tiršta mase, kurioje dauginas: patogeniniai mikroorganizmai (augalinės ląstelės). Prasideda puvimo proce­ sas, susidaro šarminė terpė, įvairūs toksiški produktai. Tai ne­ gali neveikti organizmo: skauda galvą, susilpnėja regėjimas, klausa, uoslė, atmintis. Sutrinka net galvos smegenų veikla, psichinė pusiausvyra. Beje, kartais tai vyksta tarsi nepastebi­ mai, žmogus neįtaria, jog jo galvoje susikaupė net 1—2 stikli­ nės pūlių. Savo negalavimams jis atranda įvairiausių priežas­ čių, tik ne šią, tikrąją. Be abejo, negali būti ir kalbos apie ekstrasensų pagalbą. Tai ypač liečia naivuolius, kurie lanko kursus ir stengiasi la­ vinti šiuos sugebėjimus, visai nesirūpindami savo organizmo vidaus švara. Tik išvalęs galvą (tuo pačiu ir visą organizmą) žmogus gauna tai natūraliai, be jokių kursų. Atminkite: tobu­ liausias įrenginys visatoje — ŽMOGAUS ORGANIZMAS. Kuo jis švaresnis, tuo jautresnes vibracijas gali priimti, tuo daugiau informacijos gali sukaupti ir pervesti iš pasąmonės į sąmonę. Priešingu atveju mūsų organizmas sugeba tik reaguoti į fizi­ nius dirgiklius. Kad būtų išvalytos visos prie nosies esančios ir kaktos ert­ mės, pašalintos ten susikaupusios sutirštėjusios gleivės, reikia atlikti nuoseklų valymą: 1. Suminkštinimas — įvairiausiais būdais ne kartą pakai­ tinti galvą. Geriausiai tam tinka garų bei vandens vonios. Procedūrai reikia skirti 5 minutes, po to perplauti galvą vėsiu vandeniu. Geriausia atlikti 3—5 tokias procedūras. 2. Kai sudžiūvusios, sutirštėjusios gleivės po šildymo tam­ pa skystesnės, jas reikia pašalinti per nosiaryklę. Ją reikia pra­ plauti šiltu šlapimu. Tinka ir jūros vanduo ar paprastas pasū­ dytas tirpalas.
125

kaštonas. 4. 2—5 mm pločio folgos juos­ telę (tiks šokolado. kurie „nesiurbtų" energijos. yra naudin­ ga žmogui. kokia energija būdinga me­ džiui. prie jų deda drebulinę pliauską. Priešingu atveju galite susirgti. atsisveikin­ kite. miltinių gaminių su sviestu. Kai rasite tokį medį. galite pasinaudoti švytuokle ar rėmeliu. beržyne — vestuvės. o kita traukiame į nosies vidų. struma. Eikite prie aukštų ir gražių. išskalavau burną. bet ir bakterijos. užde­ gimai. Beje. Ypač jautrūs žmonės gali net matyti energiją. sensoriniai pojūčiai — regėjimas. būkite su juo atviras. Ir tarsi atsvarai jie atiduoda energiją. Atkirpkite 10—15 cm ilgio. 2. ąžuolinės. kai praploviau ausis. kaip išsiaiškinti gydančiąją bio­ energetiką: 1. jei priešingai. išspjauna­ me. Jų masė daug ma­ žesnė negu elektronų! 94—96 proc. augalinės kilmės) ener­ gija. pūlingos išskyros trukdė kvėpuoti per nosį. pušis. nudegimai. pasistenkite „susidraugauti". Taip sukursite stiprią bioenergijos apykaitą (ne veltui ir Budą aplankė praregėjimas po medžiu). taps normalūs. 5. saldainių). kuri nekenkia. I. pavyko nustatyti. Reikia rasti energiją „vagiančius" ir „duodančius" me­ džius. jam būdin­ gos sugeriančios energiją savybės. beveik praradau klausą. kai jos organizme susikaupia pernelyg daug. Todėl drebulė niekada nepūna. ir vėl žievės gabaliukas pridedamas prie 126 127 . Drebulė šiuo atžvilgiu yra nepralenkiama. Padeda ir beržas. kepenų skausmai. pliauskos. Dė­ koju jums. Kada reikia naudoti energiją sugeriančius. Jei skauda galvą. jaučiuosi normaliai. kamuoja šir­ dies neurozė. Virš jos lovos buvo augalas. pirmiau­ sia pasisavinama „bloga" (patogeninė. pirmą kartą po daugelio metų pradėjo ramiai miegoti. nosį. o žmonėms — patogeniška. Šios drebulės savybės aprašytos net Dalio žodyne: „Drebulė naudojama užkalbant karštinę ir dantų skausmą: išpjaunamas žievės trikampis. jie turi sukaupę nedaug energijos. ypač uos­ lė. Jei žemyn nusviręs juostelės galas pradės linkti prie medžio. juo iki kraujo trinamos dantenos. bus dar geriau. osteochondrozė. klausa. — medis sklei­ džia energiją. Praktinės rekomendacijos. Jos neigiamą poveikį jaučia ne tik žmonės. Be to. Tai teigiamai veiks jį patį. Jei sutraukia kojas. Norėdami išsiaiškinti. Ši medžių savybė atsispin­ di ir patarlėje: „Pušyne — linksmybės. atimti bei suteikti energijos gali ne tik patys medžiai. traumos. V. Miegamajam parinkite tokius baldus bei augalus. medžio. Medis dosniai dalins jums savo energiją ir pats jos gaus. bet ir iš jų pagaminti baldai. pradeda skaudėti galvą. Kai ji perkėlė vazonėlį į kitą vie­ tą. tačiau mes išnagrinėsime paprasčiausią bei efektyviausią — panaudojant medžio pliauskas. Ben­ draukite su juo. Sias valymo procedūras reikia atlikti tol. Taip kar­ tą atsitiko vienai sergančiai astma moteriai. Jei nevartosite skatinančių susidaryti gleives produktų — pieno. Pasi­ telkus biolokaciją. PAVYZDYS. tokia pliauska dedama prie galvos. eglyne — galo ieškojimas". išsiskirdami padėkokite. mažiau sergu. sklin­ dančią nuo medžio žmogui ir priešinga kryptimi. Neatsitiktinai ir vantos dažniausiai būna beržinės. Šį valymo procesą labai spartina ir badavimas. žmonių energiją pasisavinantys medžiai yra topolis ir drebulė. Suimkite jos vieną galą didžiuo­ ju ir rodomuoju pirštais. Gamtoje vyksta pasikeitimas energetine informacija. o kada ją skleidžiančius augalus? Energijos nusiurbimas reikalingas tada. PATOGENINĖS ENERGIJOS ŠALINIMAS IŠ ŽMOGAUS ORGANIZMO Yra keli variantai.Ši procedūra atliekama taip: užspaudžiame vieną šnervę. 3. sugeriantis energiją. kol visiškai išva­ lysite galvą. Šios energijos nešėjai — kvantinės dalelės—mikroleptonai. Ji gimininga medžiams. Doneckas: — Man skaudėjo ausis. Kai patenka į burną. tarsi su geru draugu. artėdami pasisveikinki­ te. kad kai kuriems medžiams būdinga savybė pasisavinti ar atiduoti energiją." Ąžuolas „maitina" žmogų energija. Dabar. lėtai prieikite prie medžio. Neikite prie mažų ar nesveikų medžių.

išsigydysite nuo šių negalių. ORGANIZMO VALYMAS ALIEJUMI Originalią organizmo gydymo bei valymo metodiką. iškilo skauduliai. Apie šį ligos sugebėjimą kalbėjo ir P. Valymo procesas — kuriam laikui atsiradę spuogai.Energija „pamaitinti" papildomai reikia tada. Energodaras: — Kai man buvo 31 metai. netikėtai pradėjo slinkti plau­ kai. Po nervinio streso plaukai slinko kuokštais. negalia. stiprina senius. kad vėl atsigautų plaukai. neniežėjo galvos oda. patekusios į organizmą. Jam pasiūlė paša­ linti visus viršutinius dantis. — labai stiprus valiklis. kuo daugiau jo bus. Seilių reakcija yra šarminė. Nustebęs ir laimingas žmogus žiūrėjo į topolį. PAVYZDYS. kad organizmo energija neužteršta. Jis išėjo į gatvę. manė. kad jo nesugebėjo numalšinti net narkotikai. M. gydo apsinuodijus. Meiliščevą kamavo trišakio nervo uždegi­ mas. patarė man prieš plaunant galvą dėti šilto šlapimo kompresus. Stresas — pato­ loginės energijos—informacijos. Tam ypač tinka paties žmogaus šlapimas. ir mano plaukai vėl pradėjo žvilgėti. Jūsų oda padės suvokti. siūlo bakteriologas P. pagyvenusi iranietė. chroniškos ligos. Kraujo. kad fizioterapinių procedūrų metu jas atliekantiems gydytojams tenka pacientų ligos. PAVYZDYS. po pirmųjų 3—4 procedūrų galvą išbėrė. Skausmas visai nurimo ir dau­ giau nebekamavo. kas jo turės. Skyriuje apie mi­ tybą sužinosite. Viena iš seilių liaukų funkcijų — medžiagų apykaitos produktų pašali­ nimas iš kraujo. Urina. Tie. Dmitrukas „Receptas — į ąžuolyną": — Daug metų J.. jog viskas praeis. Kai atsipeikėjo — skausmo kaip nebūta. tačiau aš ištvėriau. sukelianti uždegimą. Skausmas buvo toks. Dar geriau valo iki 1/4 nugarinta urina. eina klaidingu keliu." Išvalyti organizmą nuo tamsios — patogeninės energijos padeda SAULĖS spalvos papuošalai. Mano kirpėja. Kartą jam išrovė iš karto tris dantis su­ kibusiomis šaknimis. kad iš pacientų išėjusi ligos bioinformacinė energija neprikibtų prie jų pačių. Gulėjo ligoninėje. niežėjimas. kitus būdus. kai jos orga­ nizmui stinga: kamuoja dažnos anginos. Ne paslaptis. požandikaulinės Ir esančios prie ausų. o aš lig šiol dėkinga jai už patarimą. artritai.. perimtą iš senųjų šaltinių. nes Anachoret pasakė. Kinai. Man atrodo. Beveik kiekvieno žmogaus kūne slypi kokia nors bjauras­ tis. Netekęs visos bjaurasties. tapo tarsi šilkiniai. Nadiežda Aleksejevna. Štai ką rašo apie auksą Amirdovlatas Amaciani: — Jis ilgina gyvenimą. kad iš jo kūno būtų pašalinti teršalai. organizmas pats pasirūpino. cigun terapijos specialistai. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS. ir apsikabino medį. Ivanovas: „Su liga reikia elgtis atsargiai. Kitą dieną jis išėjo į kiemą su kėde ir sėdėjo prie topolio 40 minučių prisiglaudęs skruostu. Šią informaciją užbaikime A. Tas. kas šito nesuvokia ir gydymui nau­ doja chemioterapiją. užsideda kuo daugiau papuošalų. Puškino žodžiais: „Patyrimas — sunkių klaidų sūnus ir paradoksų draugas". išvalantį organizmą nuo šios negalios. Nuo to laiko praėjo 17 metų. kad niekas negir­ dėtų. neliko pleiska128 nų. Kačųkas. Jei profilaktiškai du kartus per metus po 1—2 sa­ vaites kas antrą dieną tepsite kūną nugarintu šlapimu. tačiau tai nepadėjo. pasiruošdami gydymo se­ ansui. kas išsiskiria iš organizmo kartu su seilėmis. tenkančio kramtymo ar čiulpimo metu seilių liauko- 129 . Kompresus dėdavau 2—3 kartus per savaitę. Prisimenu. peršalimai. aukso spalvos bei sukaupusi dalį jo savybių. labai niežėjo oda. prisiglaudė prie jo skruostu. kad tau neprikibtų". neliūdės. O dabar aš jums papasakosiu apie patį paprasčiausią ir efektyviausią būdą. išraiš­ ka. Jo metodo es­ mė tokia: žmogaus organizme yra trys poros seilių liaukų — poliežuvinės. Plaukų slinkimas — jo lokalizacijos vieta. jog ten slepiasi infekcija. o plaukus iš pradžių kirpdavau labai trumpai. jog kiekvienam svarbu. auksas. sutrinka skrandžio—žarnyno veikla. panašūs sutrikimai. Dariau šią procedūrą 6 mėnesius. kaip vaitoja. pavyzdžiui. tuo linksmesnė širdis.

visas šis valymas vyksta natūraliai. jei reikia. ypač žmonėms. o citrinos sultis — citrinos rūgštimi. išvalyti storąjį žarnyną. Išspjautas skystis infekuotas. kai išnyks visi valymo krizės simptomai. kad liežuvis — musų sveikatos veidrodis. Apie jį dar bus parašyta šioje knygoje. Labai daug apie ją gali pasakyti ant liežu­ vio esančios apnašos. kai jis jau bal­ tas tarsi pienas. pakanka dviejų savaičių. 3. Tokio valymo metu aliejus yra adsorbentas. Taip atsitinka todėl. kepenis. Čiulpiama lengvai. darbingu­ mas padidėjęs. 5. Tai liečia visus valymo būdus. Tačiau jei tenka tai daryti. 5—7 kartus išvalyti kepenis. Fi­ gūra tampa žymiai grakštesnė. Ar dažnai reikia valyti organizmą? — Iš pradžių per metus reikia 3—4 kartus išvalyti storąjį žarnyną. Nuryti aliejaus negalima. surišantis vis­ ką. fekalinė masė vientisa. Kaip išvalyti mažų vaikų organizmą? — Jei jie bus tinkamai maitinami. Kraujas teka pro šį „filtrą" ir tuo pačiu išvalomas. Valymo būdas: aliejus (geriausia saulėgrąžų). žmogus nusprendžia pats. rodomuoju bei viduriniuoju. kas kenkia organizmui. Burna ir liežuvis — viršutiniai va­ lymo takai. Tik po šių dviejų. 130 ORGANIZMO VALYMAS. oda lygi. labai rūgščiais augalais — spanguolėm. sergantiems keliomis ligomis. Jei skystis geltonas. Tada reikia atlikti ir išankstinį suminkštinimą. Vėliau profilaktiškai kar­ tą per metus. po to suskystėja tarsi vanduo. Yra ir dar daugiau valymo būdų. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 1. visų rūšių apykaita vėl normali. Nuo ko pradėti organizmo valymą? — Nuo storojo žarnyno. Ką daryti. rūgš­ čių. Čiulpiant organizmas išsivalo nuo toksinų. pastebėjo. todėl jo ne­ galima nuryti. 1—2 savaites skirti kapitaliniam valymui. Pradėti val­ gyti tik tada. Šią procedūrą geriausia atlikti kartą per dieną. lengvai. Galima aliejų čiulpti ir vakare prieš miegą. kam jau teko badauti. Ar galima valyti kepenis tiems. paspartėja sutrikusi medžiagų apykaita. Jogai taiko specialų liežuvio valymo būdą. Kai išvalytos kepenys. tuštinamasi reguliariai. kurio pakan­ ka vieno valgomojo šaukšto.t. labiausiai tinka jų pačių ge­ riama urina ir šiltos vonios. organizmo visai nereikės valyti. Liežuvis tepa­ mas lydytu sviestu ir trimis pirštais — didžiuoju. Ūmūs susirgimai gydomi grei­ tai ir lengvai. kad ardomi ligos židiniai. Tie. 6.mis. Aliejus čiulpiamas tarsi saldainis. atsižvelgdamas į savijautą. kad valymas sėkmingas? — Kai išvalytas storasis žarnynas. Chroniškas ligas tenka gydyti ilgiau. pavasario ir rudenio lygiadienį. serbentais ir t. kai po valymo prasideda stipri krizė? — Geriau kurį laiką nevalgyti. Aliejus iš pradžių sutirštėja. Vengti šalčio. Galite badauti 3—10 parų pasninko dienomis. 4. Apskritai mūsų organizmas stengiasi kuo daugiau teršalų pašalinti per viršų — plaučius. laisvai 15—20 minučių. Man šis metodas patinka ir todėl. 8. ko nereikia. nieko ne­ valgius. šaltalankiu. Tada. po kurių reikia vaikus apipilti vė­ siu vandeniu. čiulpimas dar nebaigtas. Kai išvalyti koloidai. 131 . gali atsirasti laikini sutrikimai. Ar galima valant kepenis alyvuogių aliejų ir citrinos sul­ tis pakeisti kuo kitu? — Galima: alyvuogių aliejų pakeisti saulėgrąžų aliejumi. kūnas lankstus. jog apie teršalus or­ ganizme praneša liežuvis. Kaip suprasti. Valymo procedūra tokia pati. minkšta. galima pradėti kitas valymo procedūras. kam pašalinta tulžies pūslė? — Galima ir būtina. Stipriausias ir natūra­ liausias — badavimas. mikrobų. 2. Čiulpiant aliejų. gerti daugiau šilto ištirpinto vandens (dar geriau ir įmagnetinto). Būtina žinoti: pradėjus čiulpti aliejų. Kiek laiko skirti tokiai procedūrai. susitelkia priekinėje burnos daly­ je. 7. tarsi melžiamas. galima išspjauti. padidėja 3—4 kartus. kepenų valymo. Kaip tinkamai valyti organizmą? — Iš pradžių reikia organizmą „suminkštinti" ir tik tada pradėti pačią valymo procedūrą.

pasieninis ir nežymus simbiozinis virškinimas. TINKAMA MITYBA VIRŠKINIMO FIZIOLOGIJA Riekelė kasdienės duonos buvo. garinta uri­ na darau tada. Jei norite gyventi ilgai ir sveiki. kančių. Dalyvauja daugiausia paties organiz­ mo. ak­ tyvina blėstančius procesus. Kepenis valiau 13—14 kartų. Plonojoje žarnoje vyksta ertminis. Tačiau pats valymas daugiareikšmis. išmatų susidarymas ir jų pašalinimas. darau klizmas su 1 litru urinos. Valymą baigiu tada. skrandyje tarsi sandėlyje maistas sukaupiamas. vyksta savi virškinimo procesai. Daug judu. įsiurbimas. Kiekviename šių skyrių. Nežy­ mus simbiozinis virškinimas vyksta bakterijų floros dėka. veikiant orga­ nizmo ir maiste esantiems fermentams. kai darant klizmas urina tampa beveik švari. kai tai būtina. suvilgomas seilėmis ir subrinkinamas.9. kartais pasitenkinimo šaltinis. Ar būtinas organizmo valymas? — Teoriškai to galima ir nedaryti. Klizmas su urina. jis skatina viso organizmo atsinaujinimą. Pavlovas Žmogaus organizme vykstantys maisto apdirbimo procesai yra tokie patys kaip ir kitų šiltakraujų gyvūnų: burnos ertmėje maistas susmulkinamas. storojoje žarnoje — tolesnis virškinimas. veikiant tik jiems būdingiems fer­ mentams. taip pat iš maisto autolizės metu gauti fermentai. I. gydy­ tojo rankose — veiksmingas vaistas. Storojoje žarnoje vyksta pagrindinis simbiozinis ir dalinis ertminis virškinimas. Tačiau kepenis net tokiu atveju derėtų išvalyti. yra ir bus viena iš pačią svarbiausių gyvenimo reikmių. Pasiekti to vien taikant maisto ra­ cioną — NEĮMANOMA. vyksta jo rūgš­ tinė denatūracija. Badau­ damas kasdien 10—20 minučių maudausi vonioje (temperatūra 37—40° C). 11. Burnos ertmėje čia esantys fermentai padeda virškinti krakmolą (pradinė stadija). jei badaujama reguliariai po 7—10 dienų 3—4 kar­ tus per metus. neišma­ nėlių rankose — ligų priežastis. mano gy­ venimo būdas — aktyvus. taip pat jau suvirškin­ to maisto įsiurbimas. Kaip jūs valote savo organizmą? — 3—4 kartus per metus badauju po 5—9 dienas. Skrandyje vyksta ertminis virškinimas veikiant saviems fermentams ir autolizė (maistą skaido jame esantys fermentai). Ar gali badavimas pakeisti valymo procedūras? — Gali. Geriu ištirpintą vandenį ir uriną (beveik visą per dieną). Visi kartu šie virškinimo būdai maistą perdirba kur kas 133 . Vidinė organizmo švara — geriausia jūsų sveikatos ir ilgo amžiaus garantija. plonojoje žarnoje — hidrolizė. būtinai raskite laiko valy­ mo procedūroms. 10.

kuris jau burnos ertmėje pradeda skaidyti krakmolą. kurios dėka skrandžio prievartyje maistas paverčiamas tyrele ir nu­ stumiamas į dvylikapirštę žarną. Seilių išsiskyrimą skatina kramtymas. Didelis seilių šarmingumas padeda neutralizuoti rūgštis. kreatininas ir kitos medžiagos. todėl ir jo sandara sudė­ tinga. Išskiriamoji — išskiriami medžiagų apykaitos produk­ 3. tuo daugiau seilių. šlapimo rūgštis. Jie neatsparūs aukštai tempe­ ratūrai. Vienos jų yra liau­ kose.šiek tiek duji|: deguonis.5 procento. kuriame kaupiasi maistas ir prasideda hidrolizė (rūgštinė maisto denatūracija). išskiriamos gleivės. 3) azo­ to druskos. SKRANDIS Vykstant evoliucijai skrandis atsirado kaip organas. Tolydus fermentų sekretas išskiriamas sinte­ zės metu. FERMENTAI Išsiaiškinkime. Kai inks135 SEILIŲ LIAUKOS Seilių liaukos savo sekretą išskiria į burnos ertmę. pažandinė ir poliežuvinė. Tuo ir pagrįsta labai efektyvi.5 litro sulčių. jų poveikis specifinis (virškinant baltyminį maistą išskiriami vieni fermen­ tai. kurių reakcija neutrali ar mažai rūgšti.5 1 seilių (stambiųjų galvijų — nuo 40—60 iki 120 litrų!). Fermentus gamina sekrecinės ląstelės. Jų yra trys poros: paausinė. apatinė dalis — ne taip greitai ir ne tokias rūgščias skrandžio sultis. kodėl viršutinėje skrandžio dalyje (kreivumoje) dažniausiai atsiranda opos ir piktybiniai navikai. per jas tekančio kraujo kiekis padidėja 3—4 kartus. Viršutinė skrandžio dalis per labai trumpą laiką išskiria labai rūgščias sultis. Tam tikro hormono. Organizme vyksta dviejų tipų fermentų išsiskyrimas: toly­ dus ir netolydus. I. Naujos sekreto porcijos sintezė įvyksta tik iš­ skyrus ankstesniąją. Skrandis atlieka labai svarbią varančiąja funkciją.4—8. 5) . Fermentas lizocinas naikina bakterijas. vieno valgymo metu žmogaus skrandis išskiria nuo 700 iki 800 mililitrų sulčių. Skrandyje veikiamas druskos rūgš­ ties jis suyra. o angliavandenius — kiti). skatinančio angliavandenių apykai­ tą organizme. azotas ir anglies dioksidas. Sekrecinė funkcija. Kad skrandžio gleivinė būtų apsaugota nuo rūgščių povei­ kio ne virškinimo metu. kad seilėms būdingas gydomasis poveikis. Žmogaus skrandis per parą išskiria 1. 2. kiti — šarminėje ar neutra­ lioje). Per parą žmogaus organizme išsiskiria apie 1. Skrandyje vyksta ir išskiriamoji funkcija — susidaro šla­ palas.5—2. kitos — virškinimo kanalo sienelėse. Kuo ilgiau maistas smulkinamas burnoje. Sekrecinės ląstelės fermentų sintezei būtinas medžiagas gauna iš kraujo. Seilių reakcija šarminė (pH 7. ekonomiška skrandžio— žarnyno trakto veikla. aktyvūs tik tam tikroje terpėje (pavyzdžiui.4—0. Netolydi (ritmiška) fermentų sekrecija būna ilgesnį laiką. vieni fer­ mentai aktyvūs rūgščioje terpėje. Skirtingose skrandžio vietose išskiriamos skirtingos virš­ kinimo sultys. Šiai fer­ mentų sintezei eikvojama energija. tai. Skrandžio funkcijos kelios. prievarčio dalyje nuolatos išskiriamos šarminės skrandžio sultys. Laisvos druskos rūgš­ ties žmogaus skrandžio sultyse yra 0. Seilėse yra fermentas ptialinas. pagaminimas ir išskyrimas j kraują. susidarančias rūgstant angliavandeniams. 2) neorganinės medžiagos. 4) organinės medžiagos. To­ dėl paprasčiausias kramtymas padeda per šias liaukas perva­ ryti ir išvalyti apie 6 litrus kraujo (beveik visą). Seilių sudėtis: 1) mucinai.0). paskui vyksta sintezė. o sekretas išskiriamas tik pa­ tekus maistui. Pavlo­ vas teigė. Seilių liaukų paskir­ tis: 1.geriau. 134 . Fermentai pagreitina biocheminius procesus. Dabar jau aišku. kas gi tie fermentai ir iš kur jie atsiranda. Vartojant mišrų maistą. Veikiant seilių liau­ koms. Iš pradžių sekrecinės ląstelės įsiurbia būtinas medžiagas iš kraujo.

Tokio didelio plonųjų žarnų paviršiaus dėka čia vyksta sudėtingiausi procesai. ši proporcija pažeidžiama. Labai didelės įtakos tam turi emocijos. Skrandis 1 — viršutinė dalis. ir tai turi svarbią biologinę reikšmę. kuri gali pasikeisti.PLONASIS ŽARNYNAS DVYLIKAPIRŠTĖ ŽARNA Akademikas A. Bendras žarnyno paviršius kartu su gaureliais — apie 5 m 2 . bet ir kiti virškinimo bei kvėpavimo organai. Jos liaukos per parą išskiria maždaug 2 litrus sulčių. daug daugiau šių medžiagų išskiria ne tik skran­ dis. ir jų kokybė. veikia jos pačios liaukos). Įsiurbimas ir šalinimas. Skrandžio sekrecijos reakcija priklauso nuo funkcinės skrandžio liaukų būklės. Riebalai skrandžio liaukų sekreciją slopina maždaug 2—4 vai. kuriems rei­ kia daug tokios energijos. vilikinlnas žadi­ na plonosios žarnos gaurelių motoriką ir t. žarnynas. atveria tulžies lataką. Susijungia kelių tipų sekrecijos. 2. nelygu jų kiekis maiste. dvylikapirš­ tės žarnos gleivinėje susidaro kai kurie hormonai: sekretinas skatina kasos ir tulžies sekreciją.t. membraninis ir ląstelinis. 136 PLONOJI ŽARNA Plonosios žarnos ilgis — apie 6 metrai. kai organizmo maisto režimas ilgai būna vienodas. telkinys. bet kai maisto per daug. 3. čia vyksta šaltoji termobranduolinė sintezė — vienų medžiagų vir­ timas kitomis. cholecistokininas stimuliuoja tulžies pūslės motoriką. 5. Ugoliovas dvylikapirštę žarną pavadino „pilvo ertmės hipotalamo — hipofizio sistema". Skrandis. dalyvaujančio hemoglobino sintezėje. ypač iš pradžių. 4. Dėl to organizmas pritaiko virškinimo aparato veiklą ir visą virškinimo procesą įvairiems maisto režimams. kad žmo­ gui ilgiau laikantis vieno mitybos režimo. Iš skrandžio maistas tyrelės pavidalu atskiromis porcijo­ mis pereina į kitą virškinimo trakto skyrių — žarnyną. Skrandžio sulčių išskyrimas yra lengvai sustabdoma reak­ cija. Todėl kaip tik čia įvyksta pagrindiniai procesai. kepenys yra feretino. Tada keičiasi laikas. riebalų ir vandens ir t. 16 pieš. 137 . 3 — prievartis tai nesveiki. skrandžio liaukose atsiranda struktūrinis-morfologinis pokytis. kuris normaliomis fiziologi­ nėmis sąlygomis yra grįžtamojo pobūdžio.. 2 — apatinė dalis. Dvylikapirštės žarnos turinio ne virškinimo metu reakcija yra silpnai šarminė. kaulų čiulpai. per kurį gaminamos skrandžio sultys. Svarbiausios jos savy­ bės — sugebėjimas skatinti energijos apykaitą organizme ir apetito reguliavimas. Virškinimo metu išskiriamų skrandžio sulčių kiekis yra tie­ siog proporcingas maisto kiekiui. Vykstant sekrecijos procesui.t. Laisva energija atsiranda terpių pakraščiuose tarp vandens ir oro. reikalingos ne tik virškinimui. Pavyzdžiui. kinta aukštoji nervi­ nė veikla. Kai kurių tyrinėtojų nuomone. blužnis. Gaminami žarnyno hormonai ir biologiškai aktyvios me­ džiagos. Vyksta trys pagrindiniai virškinimo tipai: ertminis. Skrandžio liaukų sužadinimo pokyčius lemia tai. išorinės ir vidinės (į dvy­ likapirštę žarną atsiveria kepenų ir kasos ištekamieji latakai. Tai beveik 3 kartus daugiau negu kūno išorinis paviršius. Dvylikapirštėje žarnoje: 1.

Plonojoje žarnoje esančios ląstelės sintetina ir išskiria hormonus. Enterokininas sukelia žarnyno sulčių skystojo ir tirštojo komponentų sekreciją. Gastronas skatina druskos rūgšties sekreciją skrandyje. veikiantis augimo hormoną.susiję su asimiliacija — maisto pasisavinimu — ertminis ir membraninis virškinimas ir įsiurbimas. 4. Hormonas. 7. 11. 8. 16. Kocherinas reguliuoja žarnų aktyvumą. medžiagų apykaitą. 139 138 . tul­ žies pūslės susitraukimą. Žarnyno hormoninė sistema Paskutiniųjų metų tyrinėjimai parodė. Bulbogastronas slopina druskos rūgšties skrandyje išsi­ skyrimą. bet ir optimalią šių medžiagų asimiliaciją audiniuose bei vidinės terpės ląstelėse. 17. lėtinantis rūgščią sekreciją. 10. garantuoti Kepenys — Tulžies pūslė 17 pieš. Hormonas. pasižymintis somatostatišku imunoreaktyvumu. 19. 3. 12. 15. Manau. Chimodeninas skatina kasos fermentų išsiskyrimą. 2. ir kiekviena jų gamina atitinkamą hormoną. Fiziologinė žarnyno hormoninės sistemos (ŽHS) paskir­ tis — reguliuoti skrandžio—žarnyno trakto veiklą. kasos sekreciją. Enterogastronas padeda. galimas daiktas. Bombezinas skatina skrandžio rūgšties išsiskyrimą. kai pernelyg riebus maistas lė­ tina druskos rūgšties sekreciją skrandyje ir slopina jo judesius. kvėpavimo sistemą. Cholecistokininas skatina kasos fermentų sekreciją ir tul­ žies pūslės susitraukimą. pats yra stambi vidinės sekrecijos liauka. Sekretino sekreciją stimuliuoja vandenilio jonai. 13. kad jis skatina oksintino ląstelių veiklą. Šių ląstelių masė tokia pati kaip ir stambiausių endokrininių liaukų masė! Plonajame žarnyne yra 7 tipų skirtingų endokrininių ląstelių. Piešinyje nurodytos žarnyno hormonų reguliuojančio poveikio zonos pačia­ me skrandžio—žarnyno trakte ( ) ir išorėje ( ). 6. Todėl šių hormonų poveikis jaučiamas įvairiose organizmo dalyse. 5. Tarp jo gaminamų hormonų yra ir tokių. Enterooksintinas — manoma. kraują. Hormonas. Duokrininas stimuliuoja dvylikapirštės žarnos sekreto iš­ siskyrimą Brunerovskio liaukomis. ne tik kuo efektyvesnį maisto medžiagų perdirbimą virškinimo trakte. veikiantis virškinimą. Sekretinas stimuliuoja kasos sulčių skystosios dalies sek­ reciją. ŽARNYNO HORMONINĖ SISTEMA Taigi plonasis žarnynas atlieka dar ir žarnyno hormoninės sis­ temos vaidmenį. Vagogastronas stabdo skrandžio sekreciją. Motilinas didina skrandžio aktyvumą. kurie būdingi atitinkamoms galvos smegenų struktūroms. skaitytojui bus įdomu sužinoti. taip pat žarnyno judesius. 14. Vilikininas stimuliuoja plonųjų žarnų gaurelių susitrau­ kimus. stabdo dvylikapirštės žarnos motoriką. Gliukagonas sutelkia kepenų glikogeną. 9. Sekre­ tinas stimuliuoja ir insuliną. širdies ir kraujagys­ lių sistemas. kad skrandžio—žarnyno traktas gamina hormonus. skrandžio turinio eva­ kuaciją. 1. Sialogastronas — stabdo druskos rūgšties išsiskyrimą. Plonoji žarna yra svar­ biausias vidinės sekrecijos organas. tai yra atlieka endokrininių liaukų funkciją ir. kokius hormonus gamina žarnynas. 18. padeda kvėpuoti kepenų ląstelių mitochondrijoms.

padidina aktyvųjį žar­ nos paviršių. Jos gleivinė turi apie 4000 išaugų — mikrogaurelių. Taigi jie sudaro gana tankų „šepetėlį". Todėl smegenų hipo­ fizės ir skrandžio—žarnyno trakto hormoninės sistemos turi gi­ miningų bruožų. Badaujant ŽHS neveikia. Substancija P mažina kraujospūdį. Pagaliau glikokaliksas — papildoma grandis. 141 . Be to. jo skersmuo 10—11 kartų mažesnis.05 mikrometro skersmens. Todėl neeikvojami energetiniai ir plastiniai organizmo ištekliai. Plonosios žarnos siena 1 — glikokaliksas. po jos prasideda įsiur­ bimas. tais atvejais. o šio sluoksnio storis išoriniame žarnų ląstelių paviršiuje — 140 apie 0. tai yra ląstelės neišskiria jose esančių hormonų. Tokia apvadėlio struktūra ne tik smarkiai (20—60 kartų) padidina bendrą įsiurbiamąjį žarnų ląstelių plotą. Tai daugybė plonyčių išsiraizgiusių siūlų. vykstantį prie jos bei žarnos ertmėje. 2 — membrana. 21.20. Virškinimo sistemos — endokrininio organo reikšmė dar la­ biau padidėja atradus endogeninius morfinus — endorfinus ir enkefalinus su morfinams būdingu skausmą slopinančiu. ŽARNOS SIENELĖS SANDARA Būtina išsiaiškinti plonosios žarnos sienelės sandarą bei virš­ kinimo procesą. Žarnų mikrogaurelių paviršius padengtas glikokaliksu. pereinamasis etapas. 3 — mikrogaureliai. Negana to. „auga" iš mik­ rogaurelių membranų. sudarančių papildomą priešmembraninį sluoksnį ir užpildančių poras tarp mikrogau­ relių. praplečia kraujagys­ les. kad skrandžio—žarnyno trakto endokrininės ląste­ lės išskiria tireotropinį harmoną bei kitus būdingus smegenų hipofizės hormonus.1—0. mm žarnos epitelio jų yra apie 50—200 milijonų! Žmogaus žarnų mikrogaurelio ilgis — apie 1 mikrometras. bet ir nulemia dauguma ten vykstančių procesų funkcinių ypatumų. slopinanti organizmo vidi­ nėje terpėje antigenų ir toksinų srautą. riebalų. Prasiskverbę jonai ir dipoliai čia yra atitinkamos orientacijos. žarnų mikrogaureliai sugeba ritmiškai susitraukti bei išsitiesti 6 kartus per minutę ir pa­ greitinti virškinimą bei įsiurbimą.025—0. Mikrogau­ relių membranoje hidrolizė užbaigiama.). 18 pieš. rami­ nančiu poveikius. VIRŠKINIMAS PLONOSIOSE ŽARNOSE Virškinimo procesas plonosiose žarnose toks: ertminio virškini­ mo dėka čia prasideda baltymų. o smegenų hipofizės ląstelės išskiria skran­ džio—žarnyno trakto hormoną gastroną. bet ir skrandžio—žarnyno trakto audiniai. Antelonas neleidžia atsirasti opoms. Svarbu ir tai. ku­ ris vadinamas šepetiniu apvadėliu. Įrodyta. yra 0.5 mikrometro. angliavandenių ir kitų medžiagų hidrolizė. Be to. Šie siūlai yra enterocitų veiklos produktas. Taigi glikokaliksas su mikrogaureliais veikia kaip akytas katalizatorius. 1 kv. Jų buvimo ir dauginimosi vieta — ne tik smegenų. kad glikokalik­ sas — hidrofiliška medžiaga. Plonosios žarnos sienelės — sudėtingas darinys (18 pieš. mikrogaureliai padeda pernešti medžiagas veikiant šiam katalizatoriui. tai yra. glikokalikso rūgš­ čių liekanų krūvis yra neigiamas. 4 — sienelė. perdavimo procesams suteikianti vektorinį (kryptingą) ir selektyvų (atrankinį) pobūdį. Trumpiausias atstumas tarp mikrogaurelių yra 15—20 nanometrų. Šepetiniame apvadėlyje vyksta molekulių (monomerų) hidrolizė. kai poros esti pana­ šaus į molekules dydžio.

negu esančios fazės gilumoje. * A (angstremas) = 0. Fermentacinės sistemos. Organinės medžiagos (maistas) mažina paviršiaus įtem­ pimą. atitinkamai išsidėstę ir fermentai. Todėl normali žarnos motorika — ypač svarbus veiksnys. Šepetinis apvadėlis atlieka savito bakterijų filtro vaidmenį. kai susidaro monomerai. o giliau — chaotiškai. Net jeigu fermentų sluoksnis ir išlieka. o šepetinis apvadėlis daug mažesnis — 100—200 A *. Piešinyje sąlygiškai nurodytos vietos. daugeliu požymių. 4. 5. glikokalikso porose) skiriasi nuo tos. maisto masė turi būti gerai subalansuota su laiku. užtikrinantis didesnį virškinimo greitį prie žarnos sienelės (19 pieš. 6. Susidaro palankios sąlygos maisto medžiagoms iš chimuso (maisto masės) vidurio pereiti į žarnyno (žarnos ląstelės) paviršių. kur įsiurbiamos įvairios iš žarnos patekusios medžiagos. Įvairių katijonų ir anijonų (maisto medžiagų) adsorbcija tarp fazių sudaro sąlygas atsirasti nemažam faziniam potencia­ lui. 2.). dalyvaujančios virškinimui vykstant prie žarnos sienelės. molekulės paviršiuje daugiausia būna išsidėstę kryptingai. Bakterijos ten nepatenka: jų dydis — keli mikronai. Maiste esantys riebalai daro didelę įtaką maisto medžiagų įsiurbimui ir pasisavinimui plonojoje žarnoje. vyksta šepetinio apvadėlio ultrastruktūrose. kurio jai prireiks nukeliauti per visą žarną. 19 pieš. Iš čia reikiama kryptimi orientuotas maisto monomerų molekules fazės potencialas nukreipia į aktyvųjį fermentų centrą. tai yra iš ertminio virškinimo į membraninį. 143 142 . 3. Taigi paskutiniai hidrolizės etapai ir pradiniai įsiur­ bimo etapai vyksta esant sterilioms sąlygoms.0000000001 m. prieinami žarnos ertmėje esančioms bakterijoms. Dėl to virškinimas ir maisto medžiagų įsiurbimas visoje plonojoje žarnoje vyksta netolygiai. Pa­ prastai paviršinės molekulės (maisto) turi daugiau energijos. lėti plonosios žar­ nos maišomieji judesiai ar pernelyg intensyvus maisto perėji­ mas plonąja žarna slopina virškinimą prie jos sienelės. Paskutinė virškinimo stadija. Tai pavaizduota 20 piešinyje. Virškinimo prie žarnos sienelės ir įsiurbimo schema Kad maistas plonojoje žarnoje būtų perdirbamas sparčiai.Virškinimo plonojoje žarnoje niuansai: 1. Membraninio virškinimo intensyvumas kinta ir priklau­ so nuo skysčio (chimuso) judėjimo greičio plonosios žarnos glei­ vinės paviršiaus atžvilgiu. kuri yra žarnos ertmėje. perdirbantys vienus ar kitus maisto komponentus. ląstelių membranose yra kaip erdvinės sistemos. ir todėl tarp fazių įvyksta įsiurbimas. taip pat ir energija. Medžiaga (maisto masė) įvairiose virškinimo fazėse (ties šepetiniu apvadėliu.

kasos sulčių — 0. Kai storojoje žarnoje įsiurbimas su­ trinka. kad žarnų mikroflora griežtai spe­ cifinė. plonojoje žarnoje — 4—5. vitaminai ir ami­ no rūgštys. 3 — angliavandeniai. o skrandyje jų labai mažai. 2 — riebalai. kokia yra dabar. Mikroflora pasiskirsčiusi išilgai žarnyno ir nuo žarnos centro sienelės link. storojoje žarnoje mikroorganizmų yra gy­ va galybė. vandens ir elektrolitai. atgalinio įsiurbimo) procesai. kurių reakcija šarminė. dvy­ likapirštėje žarnoje virškinimo metu terpė neutrali. kai joje nėra maisto. ir taip toliau. Įvairių medžiagų pasiskirsty­ mo plonosios žarnos paviršiuje (priklausomai nuo didesnio (a) ar mažesnio (b) riebalų kiekio maiste) galima seka 1 — tulžies rūgštis. VIRŠKINIMO SULČIŲ IŠSKYRIMAS IR KAI KURIE SU TUO SUSIJĘ YPATUMAI Per parą žmogaus virškinimo trakte išsiskiria iki 5—6 litrų virškinimo sulčių: seilių — 1 1 . kadangi kiekvieno sky­ riaus terpė turi savą pH. Bakterijų veikla plonojoje ir storojoje žarnose tarpusavyje susijusi. Virškinimo sultys. Mikroorganizmų pasiskirstymas virškinimo trakte taip pat specifinis ir skirtingas. 4 — baltymai STORASIS ŽARNYNAS Apie maistą. taip pat iki 95 proc. Kiekvienas virškinimo trakto skyrius. Burnos ertmėje mikroorganizmų yra daug. Be to. juk ji atsirado ir tapo tokia. o prie sienelės — kitos. kai neval­ goma. kaip aprašyta sky­ riuje „Storasis žarnynas". dirva — visa tai. mikroorganizmų mažai. Storojoje žarnoje vyrauja reabsorbcijos (įsiurbimo. gaminamos mikrobų. iš storosios žarnos patekę nuodai ir toksinės medžiagos užteršia visą organizmą. plonojoje žarnoje. vykstant evoliucijai. Maistas kiekviename skyriuje būna taip pat nevienodą lai­ ką. Todėl apsiribosime bendriausiais klausi­ mais. Ši izoliacija būtina. kaip antai burnos ertmės terpės pH šarminis. at­ lieka tik savo funkciją. Žarnos ertmės centre yra vienos rūšies mikroorganizmai. o storosios — silpnai rūgšti.8 1. tulžies — 0. skrandžio pH — rūgštinis (ne virškinimo metu išsi­ skiria neutralios arba silpnai šarminės reakcijos gleivės). žemiau — dar kitos rūšies. Tuo metu. Čia įsiurbiama gliukozė. nereikia pamiršti. o virškinimo periodu jų smarkiai padaugėja. skrandžio sulčių — 1. kas mus supa) ir vidinės terpės (kraujas. Todėl pirmiausia sveikatos sąlyga — švari storoji žarna.75—11. Iš žarnyno pašalinama tik apie 150 mililitrų! Visa li144 kusi vandeningo tirpalo masė įsiurbiama. Visi jie vienas nuo kito atskirti tam tikrais vožtuvais. Priklausomai nuo maisto sudėties. mikroorganizmai ir maistas organizme sudaro entérine (vidinę) terpę — žmogaus ekologijos dalį. burnos ertmėje jis lieka nuo keleto sekundžių iki keleto minučių. esančių storojoje žarnoje.20 pieš. patekusį į storąją žarną. o storojoje — 12—18 valan­ dų. plonosios žarnos terpė silpnai šarminė. dvylikapirštės žar­ nos srityje veisiasi vienos rūšies mikroorganizmai. žarnų sulčių — 2 litrai. detaliau rašyta anksčiau šios knygos I dalyje.7—0. En­ tériné organizmo terpė yra vidurys (buferinė terpė) tarp išori­ nės terpės (oras. audinių skystis). skrandyje — 2—4 va­ landas. Vykstant puvimui ir rūgimui. čia išsiski­ ria tulžis ir kasos sultys. neutralizuo­ jančios iš skrandžio patenkančias rūgštis. išmatos pasidaro skystos. kur plo­ niau — kitos rūšies.5—2 1. kaip jau žinome. 145 .

atsiradusių jo virškinimo trakte. paaiškėjo. Pastaruoju metu disbakteriozė — daugelio ligų priežastis. Jame visų greičiausiai keičiasi epitelis. būtinos amino rūgštys ir t. Todėl normali bakterinė flora organizme — vienas iš svarbiausių optimalios mitybos. 4 _ 0 . bet netgi būtina. Dar neseniai buvo laikomasi požiūrio. dvylikapirštėje žarnoje atsinaujinantis per 1. jog bakterijų flora ne tik nekenksminga. hormonai ir kitos fiziologiškai akty­ vios medžiagos. Dabar būtina apžvelgti kitus svarbius virškinimo ypatu­ mus. Todėl šepetinio apvadėlio poros nuo­ lat valomos. nusistovėjo žmogaus organizmo bakte­ rijų ir bakterijų. nei kenksmingoms (indife­ rentiškos). kad gyvūnai be mikrofloros yra su daugybe defektų ir turi būti apibūdinami kaip nepilnaverčiai. kuriuos sudaro maisto medžiagos. Tarp jų vyksta pasikeitimas metabolitais (gyvybinę veiklą skatinančiais produktais). Vykstant evoliucijai. paveiktos mikrofloros. Simbiozinio virškinimo schema skiria nei naudingoms organizmui.3 proc. KITI VIRŠKINIMO SISTEMOS YPATUMAI Apie pirminį žmogaus organizmo mitybos efektyvumą galima spręsti pagal tokį faktą: kiekviena žarnyno ląstelė sugeba ap­ rūpinti maisto medžiagomis (plastinėmis ir energetinėmis) 10 3 —10 5 kitų organizmo ląstelių. 7 proc. medžiagos. SIMBIOZINIS VIRŠKINIMAS Ankstesniuose skyriuose jau esame kalbėję apie virškinimo pro­ ceso metu virškinimo trakte atsiradusių bakterijų paskirtį. 1 . Taigi dažnas valgymas galbūt greičiau skatina at­ sinaujinti žarnyno epitelį.): 1 — maistingosios medžiagos. toksinės medžiagos. žmonių gyvenimo ge­ rinimo uždavinių. kad ir buferinė. kad bakterijų flora žarnyne yra nepageidautina ir netgi tam tikra prasme kenks­ minga.t.). suardydama kai kuriuos atliekamus maisto komponentus ir sudarydama trūkstamus produktus. per valandą. 2 — bakterijų gyvybinės veiklos produktai. Siame sraute yra: naudingos medžiagos (vitaminai. su tais. Bakterijų flora pasirūpina reikiama maisto me­ džiagų pusiausvyra skrandžio—žarnyno trakte. įvairūs neorganinės kilmės komponentai. Sugretinus gyvūnus. inhibitoriai. Visiškas žmogaus žarnyno epitelio 147 rai. kuriuose ji normaliai tarpsta. Išnagrinėsime šį klausimą detaliau.8 dienos. simbioziniai tarpusavio santykiai. Bakterinių metabolitų srautą sudaro keli komponentai (21 pieš. ir vidinė organizmo terpės visų pirma priklauso nuo vartojamo maisto (išorinės aplinkos). Ne veltui kai kurių gyvūnų (ypač žolė­ džių) bakterinės floros masė gali sudaryti 1/7 dalį jų kūno ma­ sės. kas pasakyta. aišku. 2. Greičiausiai atsinaujina glikokaliks a s _ per 4—10 valandų. priklausančius nuo skirtingo maisto. kad nesutriktų organizmo fiziologinės funkci­ jos. kurių dabar mokslas nepri146 . ir tai yra beveik visų žmonių problema. Bet akademiko A.Iš viso to. Normalus skrandžio—žarnyno trakto funkcionavimas susi­ jęs su jo nepertraukiama regeneracija. Ugoliovo ir kitų mokslininkų tyrinė­ jimais buvo įrodyta. atsiradęs veikiant bakterinei flo­ 21 pieš. sti­ muliatoriai. 4 — žmogaus organizmo bakterinė flora. plonojoje — per 3—6 dienas. kuriuose sunaikinta mikroflora. 3 — medžiagų balastas. per valandą.

apsunkinamas ne tik ertminis. kol organizmas nesusintetins ir neišskirs naujų sulčių. Fer­ mentas lizocinas neutralizuoja jų kenksmingą poveikį.). Ir jeigu anksčiau būta tam tikrų sutrikimų. kepenys ir liaukos plonojoje žarnoje priverstos sinte­ tinti naują sekreto porciją. o plonojoje žarnoje — 4—5 valandas.4— 0. nuplaunamas apsauginis gleivių sluoksnis. praskalaukite burną ir nury­ kite 2—3 gurkšnelius. Jei kiltų nenugalimas noras numalšinti troškulį (ypač tik pradėjus taisyklingai maitintis). Išvada — arba maistas liks skrandyje. Išgėrę kokio nors skysčio (pieno. Kasa. Maistą gerai sukramtykite Tai leidžia pervaryti per seilių liaukas kraują. eikvodamos organizmo resursus ir jį alindamos. kokią didelę reikšmę turi skysčių gėrimo laikas. pūva ir su­ daro išmatų akmenų sankaupas. Net senovės išminčiai yra pastebėję. duo­ na ir t. Dėl to ilgainiui sutrinka virškinimas skran­ dyje. Štai praktinės rekomendacijos: Gerkite skysčius prieš valgį Perskaitę skyrių apie fermentus sužinojome. Be to.) šiuos fermentus atskiesite ir nuplausite į žemiau esančius skrandžio—virškinimo trakto skyrius. Sekrecinis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos aparatas per­ kraunamas. sultis.5—2 kar­ tus daugiau sulčių.t. galima gerti po 3 valandų. Dėl visų šių priežasčių nerekomenduojama gerti valgant. sumažėja rūgštingumas. paprasčiausio vandens ir t. Štai kas parašyta „Cžud-ši": „Koks bus tavo kūnas — normalus. Gerkite skysčius (vandenį. Jei maistas prastai susmul­ kintas. mums dera jos laikytis. Štai vienas iš at­ sakymų į klausimą. turinčios fermentų.) — po 4—5 valandų. žuvis ir t.t. arbatą ir t. Didelis seilių šarmingumas palaiko normalią organizmo rūgščių—šarmų pusiausvyrą. bet ir prie žarnos siene­ lės vykstantis virškinimas. Vietoj įprastų 700—800 mililitrų skrandžio sulčių su 0. tik šersite puvimo bakterijas. KAIP NORMALIZUOTI SKRANDŽIO—ŽARNYNO TRAKTO VEIKLĄ Dabar. Suvalgius maisto.) 10—15 minučių prieš valgį. kur pasiliks rūgti ir pūti. perėjus prie tinkamos mitybos. kodėl badaujant ilgiau nei aukščiau nuro­ dytą laiką. Gyvybines jėgas eikvosite papil­ domai fermentų porcijai sintetinti ir nesuvirškinto maisto pu­ vimo produktams nukenksminti. lengvai prieinamos mikroorganizmams. druskos rūgšties koncentracija teks išskirti 1. pareina jau vien 149 PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS. Storojoje žarnoje šios stambios mais­ to dalelės. Ši terpė irgi keičiasi. nutukęs ar liesas. skystis greitai nuteka į žemesnius šios sistemos sky­ rius.t. kompotą. kompoto. troškulys daugiau nekamuos. Nieko negerkite vieną ar dvi valandas po valgio Maistas (priklausomai nuo sudėties) skrandyje laikosi 2— 3 valandas. Vėliau. kur jos turėtų būti pasisavinamos. o šios (puvimo.t. kai jau žinome skrandžio—žarnyno trakto „technologi­ ją". Kramtymas gerina peristaltiką. Maisto medžiagos virškinamos ir įsiurbiamos tam tikrose plonosios žarnos vietose. Ir vėl jūs nieko negausite. Tik praslinkus 2—4 valandoms vyksta virškinimas plonojo­ je žarnoje. ir skrandžio—žarnyno trak­ tas pradės dirbti normaliai. susidaro sąlygos skrandžio opoms surandėti. bet ir neleidžia maisto medžiagoms likti tose vietose.5 proc. kuriame daug angliavandenių (košė. o baltymingo maisto (mė­ sa. arba peršoks neapdorotas skrandžio sulčių į kitus sky­ rius. rūgimo) bakte­ rijos bus įsiurbiamos į kraują. ir štai aiškių aiškiausia opa dvylikapirštėje žarnoje bei kiti negalavimai.atsinaujinimas užtrunka nuo 6 iki 14 dienų. atsiranda gastritas ir kitos ligos. kad maistui suvirškinti išskiriamos sultys. jie po truputį ims nykti. kurie atlieka savo funkciją ir turi jiems budingą terpės pH. 148 . pašalinti ja­ me esančius toksinus ir kitas nereikalingas medžiagas. Išgertas skystis tuoj pat nute­ ka per skrandį ir ne tik atskiedžia virškinimo sultis plonojoje žarnoje.

todėl normalūs virškinimo trakto judesiai (pe­ ristaltika) sulėtėja arba net visiškai išnyksta. karštligė. mikrogaurelių ultrastruktūros pasikeitimas ir jų tarpusavio išsidėstymas šepetiniame apvadė­ lyje turi įtakos žarnyno funkcijų prisitaikymui prie skirtingų mitybos sąlygų. Taisyklingai maitinantis šis patologiškas sutrikimas išnyksta. kai emocinė būsena sutrikusi. indai ir kitos tautos at­ kreipė į tai dėmesį ir sėkmingai panaudodavo maistą. ją pakeičia. Nevalgykite per šalto ir per karšto maisto. Netikras alkis atsiranda tada. kad skrandžio sulčių išsiskyrimas yra lengvai sustab­ domas aktas. b) jeigu jus kamuoja uždegimas. juokas prie stalo atpalaiduoja ir ramina. laikykimės šių rekomendacijų: a) gera nuotaika. kurie iš esmės priklauso nuo maisto). nerimas. riebalų ir kitų medžiagų — kompozicijos. skausmas. Natūralų alkį reikia skirti nuo iškreipto ir patologiško noro „ką nors pakramtyti". t. Tai turi tapti pagrindine gyvenimo taisykle. Tikras alkis atsiranda tik po visų maisto virškinimo ir pa­ sisavinimo stadijų. baimė. Žarnų gaurelių struktūros. kokie bus hormo­ nai. organizmo funkcijos sugrįžta į savo vėžes ir sveikata pagerėja. karštligė ir 1. sukeliantis plonos os žarnos virškinimo ląstelių membra­ nos poliarizaciją — „atjungiamas" mūsų akytasis katalizato­ rius — glikokaliksas. 151 .y.nuo to. priartės prie kūno temperatūros. rūgsta — nuo to ir atsiranda viduriavimas ar diskomforto pojūtis. kuris jums nežinomas ar neįprastas. c) jei jaučiate emocinę įtampą — taip pat susilaikykite nuo valgio vieną ar kelis kartus. taip pat daug tokio maisto. ŽHS sistemos persitvarkymas grįžtamųjų ryšių dėka veikia nervų sistemą. emocijų antplūdžių metu išsiskiria adrena­ linas. ir jūs pajuntate tikrą alkį. nieko nėra geriau už trumpą atokvėpio valandėlę ir atsipalaidavimą. Tik tada maisto medžiagų koncentracija kraujyje būna truputį mažesnė. kai sutrinka skrandžio—žar­ nyno trakto veikla. savo veiklą fermentai pradės tik tada. kol nepasijusite ramesni. Juk valgydami jūs stiprinate savo kūną ir sveikatą. dalyvaujančių virški­ nimo prie žarnų sienelių procese.1. Pagaliau mityba gali keisti ir iš tikrųjų pakeičia žmogaus charakterį. Suvalgytas maistas nepasisavinamas. kada gersi skysčius — prieš valgį. Žarnyno mikroflora taip pat kinta priklausomai nuo mity­ bos. valgydamas ar po valgio". Dar senų senovėje kinai. ir jų savybių pasikeitimas. Kad taip neatsitiktų. NEĮPRASTĄ MAISTĄ Į SAVO RACIONĄ ĮTRAUKITE LAIPSNIŠKAI IR JO KIEKĮ DIDINKITE PAMAŽU. Jei maistas karštas ar labai šaltas. Šios tai­ syklės ypač reikia paisyti pereinant prie šviežių vaisių h . ir kraujo komponentų (tų. VALGYKITE TIK GERAI PRAALKĘ. Ypač žalingi sveikatai šalti valgiai ir gėri­ mai: jie „gesina" virškinimo „ugnį". Be to. Šie signalai perduodami į mais­ to centrą. skausmas. pū­ va. absorbcijos (įsiurbimo) zonos gali pasidaryti didesnės ar mažesnės. sutrikdo virškinimo sul­ čių išsiskyrimą. 150 Pagrindinis ir pats svarbiausias žarnyno adaptacijos prie maisto ypatumų elementas — fermentų. Dėl to palaipsniui ugdomi natūra­ lūs maisto ir skonio poreikiai. Nuo maisto komponentų labai pareina. kad prieš tai gerai išva­ lysite organizmą. Priklausomai nuo maisto — angliavandenių. d) jei pervargote — prieš valgį atsipūskite. Nevalgykite tada. kai maistas taps normalus. bal­ tymų. Pervargimas. uždegimai. kol šie negalavimai nepraeis. norėda­ mi pakeisti žmogaus charakterį. Anksčiau buvo manoma. Gerkite ir valgykite vidutinės tcmperutūros maistą Mūsų organizme veikia tam tikri prisitaikymo prie maisto mechanizmai. Kad nuvargu­ siam žmogui sugrįžtų gyvybinės jėgos. Ilgai kramtykite ir niekuo neužsigerkite. ne­ valgykite tol. bet tik su sąlyga. Tegul čia viešpatauja santaika ir džiaugsmas. sielvartas. o tai sudaro sąlygas reikšmingiems virškinimo procesų adaptaciniams pokyčiams žarnų hormoninės sistemos (ŽHS) lygmenyje. depre­ sija.dar­ žovių raciono. Sekrecijos ŽHS elementai yra kontroliuojami ir chimuso. įtūžis.

kai žarnų ląstelėse stinga arba visai nėra fermento laktazės. o tada.. gliukozės tirpalai — gėrimuose ir ki­ tuose dirbtiniuose junginiuose). laktozė lieka skrandžio—žarnyno trakto spindyje ir tampa bakterijų „grobiu". Tai susiję ne tik su lėtesne įvairių fermentų sinteze. tarp jų ir pačias būtiniausias. Kai organizmas nepriima pieno. o kitų — pagamina jų labai daug). kuriems būdingas laktozės nepakankamumas. Be to. kol nesuvirškintas ankstesnysis. arba jo visai nėra. Dar kartą perskaityki­ te skyrių apie kepenis ir įsitikinsite. funkcijos sutrinka. Viena priežastis yra ta.). Mikroorganizmai teikia organizmui papildomas maisto medžiagas. ir 15-mečio berniuko. sustiprėja toksinų srautas (22 pieš. su silpnesne kepenų barjerine funkcija. Mikrofloros įtaka virškinimui a) normali bakterinės floros ir organizmo sąveika. membraninio virškinimo. bak­ terijos turi palankias sąlygas daugintis. VALGYKITE TIK PAJUTĘ SVEIKĄ ALKĮ. nes plonojoje žarnoje yra lengvai pasisavinamų maisto monomerų perteklius. Žmonių. kad žmonių bakterijų flo­ ra yra skirtinga (vienų žmonių bakterijų flora negamina toksi­ nių metabolitų. Tai atsitinka tuomet. Taip sparčiai dauginantis bakterijoms or­ ganizme atsiranda daug bakterinių metabolitų. 153 . ypač ląstelės su nutrūkstama sekrecija.Iš šio punkto išsirutulioja ir kitas postulatas: jokių „pakramtymų" tarp valgių. Bus perkrautas sekrecijos aparatas. kadangi maistas vartojamas kaip monomerai — geras laimikis bakterijoms. Šitaip pažeidžiama žmogaus endoekologija. tai dar vienas akivaizdus pavyzdys: esant normaliam virškinimui organizmui pakanka 800— 1200 kilokalorijų. dėl to jis apsi­ nuodija. jautrumas arba labai ryškus. Antra prie­ žastis — nevienoda barjerinė kepenų funkcija. Štai tokia pražūtinga disbakteriozės esmė. — neužtenka ir 3000—3500. reikalin­ gos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos gleivinei apsaugoti.> valgyti naujo maisto. Kol esame jauni. Vienos bakterijos maisto poreikis per parą (jeigu jos maitinimas nebus apribotas) yra toks pat kaip 152 22 pieš. Pieno disacharidą (laktozę) skaido tik šis fermentas (laktazė). kai jis patologinis. bakterinių metabolitų srautas esti normalus. didėja įvairių produktų netoleravimas. ims pyktis". 1. Organizmas pajunta maisto sty­ gių. Organizmui senstant. kad virškinant maistą nusilupa skrandžio—žarnyno trakto gleivinės epitelis.. Jau senovės išminčiai „Cžud-ši" rašė: „Nevalia <. Kai jo nėra. Tai paaiškina­ ma dvejopai. neišsiskiria gleivės. mūsų organizmas su tuo susidoroja. Tuo pat metu daug kartų padidėja bakterinių metabolitų — toksinų ir kitų — srautas. organizmas praranda daug medžiagų. pieno mišiniai. nes jie gali būti nesuderinami. Nuolatos ką nors kramtant. Beje. Bakterijų gebėjimą sparčiai daugintis patvirtina šie mikro­ biologų apskaičiavimai. vei­ kiančio kaip apsauginis mechanizmas. cukraus. b) patogeninės mikrofloros persvara žarnyne. Neigiamas mikrofloros poveikis Jei į organizmą maistas patenka kaip monomerai (pienas. kurie maitina patogenines bakterijas. visų svarbiausia. Dažnai valgant. yra žinoma. šis procesas bus kur kas intensyvesnis ir skrandžio—virškini­ mo traktas greitai susidėvės. bet ir. Ten vyksta puvimo ir rūgimo procesai. ĮVERTINKITE SIMBIOZINIO VIRŠKINIMO SVARBĄ Neigiamam ir teigiamam mikrofloros poveikiui pailiustruo­ ti pasitelksime du atvejus. kad toks reiškinys — dės­ ninga mūsų nežinojimo išvada. Toks nuolatinis savęs nuodijimas pakerta mūsų jėgas ir sukelia įvairiausias ligas.

Kaip parodė tyrimai. Vernadskio. Medžiaga turi ypatingą formą — kairįjį sukinį. Tai yra staigus. Mikrobai. jau po dešimties minučių suaktyvėja ir ima daugintis bakterijos. antroje la­ pas nufotografuotas po to. skirtumas tarp gyvos — organinės me­ džiagos ir inertiškos — neorganinės. Svarbiausia — mokėti juo pasinaudoti. neteisingai vartoja­ mas. be perėjimų. teks susipažinti su pagrindiniais reiškiniais. Antibiotikai. Ch. Bakteri­ jų ir mielių baltymai turi visas svarbiausias amino rūgštis. Ciolkovskio.2. 2. Normali mikroflora ypač puikiai tarpsta maitinantis švie­ žiu augaliniu maistu. 1 2 23 pieš. apžvelgiančią skrandžio—žarny­ no trakto veiklos normalizavimą. „Kirlianų efektas" patvirtina. 3. <. Tada pradeda tarpti kitos bakterijų populiacijos. žino­ ma. sunykęs (šiluminis apdorojimas). 155 . ypač B grupės ir D vitaminas. Sau­ sose mielėse jų gali būti 51—58 procentai! Be to. sutrikdo membraninį virškinimą. Mes privalome vertinti mokslą kaip tikrąsias žinias. Žmogaus organizmas virškina bei utili­ zuoja mikroflorą. Kaznačejevas: „Gyvoji medžiaga gali būti pirmapradė. Skrandžio—žarnyno trakto ligos. 4. kuriame. Kirlian „Stebuklingų išlydžių pasaulyje"). kai verbena buvo išrauta su šaknimis ir 10 valandų išgulėjo šešėlyje. kad bakterijos galėtų kvėpuoti. S. kurios panaudoja irimą be deguonies. ir tai smarkiai padidina jų metabolitų toksiškumą. kad kiekviename gyvame organizme yra medžiaga — plazma. yra puiki maisto žaliava. prietarų.. A. kas mus iš tikrųjų maitina. Kai maistas vir­ tas — deguonies jame daug mažiau. yra daug deguo­ nies. Štai kodėl šie mikrobai mums — maištingiausią „mėsa". Emociniai stresai. A vitamino deficitas. Maistui patekus j organizmą. pagarbiai ir drąsiai. Baigėme tik pirmąją dalį. kas sudaro normalią mikroflorą.. sukurdama struktūras". „Kirlianų efektas" 3 „<.> Pirmoje nuotraukoje matome nenuskintą verbenos lapą. ką reikia valgyti. Be to. Jų esmę aiškiai nusakė akademikas V. bakterijos. tiks­ liau — bioplazma. mielės — viskas. be tamsybės.> bet ji egzistuoja kartu su inertiška medžiaga ir perdirba Kosmose energijos srautus. D. (Iš knygos V. net sunaikinantys. Visų pirma priimsime K. glūdinčiais pačiuo­ se gyvybės pamatuose. būtino. N. MAISTAS Pagrindinis mūsų uždavinys — sąžiningai išnagrinėti faktus. Teigiama mikrofloros įtaka Jau minėta. kurioje kairiojo ir dešinio­ jo sukinio medžiagos susimaišiusios. šių papras­ čiausių mikroorganizmų viduje sintetinami ir kaupiami vitami­ nai. gyvą būtybę sudaro medžiaga ir lau­ kas. Kirlian. Mūsų viduje veikia nuosavas „mėsos kombinatas". Pagrindinės disbakteriozės priežastys: 1.. formuojantys patogenišką mikroflorą. be visa kita. disbakteriozė sumažina plonosios žarnos fermentų aktyvumą ir. Dabar mums teks susipažinti su maisto produktų sudėtimi ir jų įtaka organizmui. V. o trečia nuotrauka padaryta dar po 20 valandų". Netinkama mityba — maistas smarkiai pakitęs (monomerai). Gurvičiaus ir kitų didžiųjų gyvenimo tyrinėtojų idėjas. kad kai kurių gyvūnų bakterijos floros masė gali sudaryti septintadalį bendrosios jų kūno masės. Rerichas Kad suprastume. esančios skrandžio—žarnyno trakte ir žarnyno gleivinėje.. o nor­ malią nualinantys.

Iš aukščiau išnagrinėto energijos pasisavinimo proceso aiš­ ku. skirtingai negu ATF. teikiantis informaciją iš aplinkos vidinei organiz­ mo terpei. netirpsta ir to­ dėl nekeičia osmotinio ląstelių slėgio.t. veikiantis vidaus terpę. 157 . Augalinis ir gyvulinis maistas — ne tik organizmo energi­ jos ir statybinės medžiagos šaltinis. Ugoliovo knygų. * Šie duomenys paimti iš akademiko A. Veikiant šviesos kvantams. Priklausomai nuo to. nuo jos atsiskiria vienas elektronas. riebalų ir baltymų cheminių ryšių energija). Tačiau jau prieš daugelį tūkstančių metų apie tai žinojo Indijos išminčiai ir energiją maisto pro­ duktuose vadino „Odžasu". riebalų.t. Vartojant augalinį maistą. priešingai. organizme įvyksta at­ virkštinis procesas — nutrūksta energetiniai ryšiai tarp auga­ linės kilmės angliavandenių. tai yra paties organizmo audimų sinte­ zei ir energijos susidarymui. kad augalinę žaliavą perdirbant į gyvūnų audinius. ėmė kal­ bėti šveicarų gydytojas M. bet ir faktorius. mums reikia maisto su kairiojo sukinio medžiaga ir turinčio daug bioplazmos. Augaluose ATF molekulės panaudojamos riebalų ir anglia­ vandenių sintezei. ir viso gyvojo pasau­ lio reikmėms. iš jų apie 25 — ląstelėse. Pirmasis apie maisto energetinį potencialą 1897 m. kad jis galėtų kuo geriau prisitaikyti prie supančio pasaulio. kepimas. Bircheris-Beneris. kurį augalai pagamina ir savo.* Augalinių arba gyvulinių produktų apdirbimas. kai sužadinama chlorofilo molekulė. Tai ir yra tas maistas (arba gerai organizuota auga­ linės kilmės angliavandenių. rauginimas.) mažina jų energetinį potencialą. Būtent šitoks maistas mažina en­ tropiją (irimą) gyvojoje sistemoje (organizme). dar netenka­ me energijos. kuris priklausomai nuo spino (su­ kimosi į kairę arba į dešinę) pereina į tripletą (trilypę sistemą) arba į kurią kitą būseną. keičiantis vidinę struktūrą (virimas. didina entropiją ir nuslopina gyvybinius procesus. troškinimas. Vėliau. tam tikra energijos dalis prarandama. Veikiant šviesai. Neorganinė materija tokio lauko neturi. Ga­ lutinis fotosintezės produktas yra daug energijos sukaupusi mo­ lekulė ATF (adenozintrifosforo rūgštis).). Šį teiginį jis sėk­ mingai taikė ir praktikoje. žmogaus organizmo sudaro vanduo. kurios energija sudaro cheminės jungties žiedą ir toliau dalyvauja bet kuriose energi­ jos reakcijose. vartodami gyvulinės kilmės maistą. tad remsimės iš esmės jais. Tai energiją absorbuojanti fotosintezės reakcija. marinavimas. o 15 litrų — organizmo skys­ čiuose. Augalai suge­ ria visų pirma Saulės energiją. sūdymas. Tad galima padaryti pačią svarbiausią išvadą: kad gyvybė nenutrūktų. Energijos absorbavimas fotosinteze dalyvaujant vandenilio donorui — vandeniui gali vykti tik tri­ lypėje sistemoje. konservavimas ir t. sveriančio 65 kg žmogaus organizme yra maždaug 40 litrų van­ dens. Į kitą trofinės (maitinimo) grandinės grandį per­ duodama tik dalis akumuliuotos medžiagos (apie 10 proc. skaidome jį savo virškinimo trakte.Kiekvieną gyvą objektą (dabar tai vadinama bioplazma) su­ pa laukas. Šiems darbams neprilygsta šiuolaikiniai laimėjimai. KAIP SUSIDARO MAISTAS Pagrindinis energijos šaltinis Žemėje yra Saulė. Suaugusio. tad gali būti atidedami atsargai. skirstė juos į kategorijas. riebalų ir baltymų. iš vandens ir an­ glies dioksido susidaro organinė medžiaga ir išsiskiria laisvas deguonis. o po to vėl iš jo audinių dėmenų sintetiname savo audinius. teikiančių energiją mūsų pačių specifinės rūšies angliavandenių. Tai įvyksta fotosintezės būdu. Jo prigimtis sudėtinga ir gyvybei nutrūkus išnyksta (23 pieš. sintezei. daug ar mažai produktuose Odžaso. MAISTO SUDĖTIS Iš ko sudarytas mūsų maistas? Koks maisto komponentų vaid­ muo palaikant normalią organizmo gyvybinę veiklą? VANDUO 55—65 proc. rūkymas. Jeigu maiste yra medžiaga su dešiniuoju sukiniu arba nėra bioplazmos — tai. kurie. baltymų ir t.).

Švarios žemės vanduo. mine­ ralinių druskų ir kitų medžiagų.Žmogui senstant. Nustatyta. Neorganines medžiagas pasisavinti sugeba tik au­ galai. ši atmintis yra taip gerai „įrašyta". šaknimis ir lapais. Štai kas apie vandenį rašoma „Čžud-ši": „Vanduo esti lie­ taus. „lengvas". yra beskonis. atitekėdamas iš pačių žemės gelmių. Gyvos molekulės tarp tokio vandens molekulių netinkamai išsidėsto ir todėl menkai jį su­ laiko. Vanduo. disimiliacija. o informacija. Neorganinių mineralinių medžiagų. šulinių. Toks „futliaras" molekulėms netinka. rūgščių. na ir. Vandens. medžiagų transportavimas ir kiti) — gyvybės pagrindas. krentantis nuo snieguotų kalnų viršūnių. Daug vandens yra agurkuose. Laisvas struktūrizuotas vanduo esti vaisių ir daržo­ vių ląstelių sultyse. primena eliksyrą. yra geras. Daugumos autorių nuomone. pasotina. ypač esantis gyvuose orga­ nizmuose. Paprastas vanduo — chaotiška molekulių sankaupa. Šis vanduo lengvai išgaruoja džiovinant. kad „ugnis" jį vargiai besušildo. upių. „vėsus". Vanduo vaisiuose. žinoma. kai jų sistemoje esantis vanduo yra „ledo" struktūros. vanduo tarsi užšąla (įgyja ledo struktūrą). kurioje vyksta daugybė cheminių reakcijų ir fizikinių— cheminių procesų (asimiliacija. naujausiais ir tiksliausiais metodais buvo aptiktas stulbinantis faktas: glaudžiai sąveikaudamas su biologinėmis molekulėmis. Vanduo yra pagrindinė terpė. Ši eilė neatsitiktinė — pirmiausia išvardintas vertingiausias van­ duo. netirpios medžiagos — 2—8 p r o c . viena iš organizmo senėjimo priežasčių — koloidinių medžiagų. esančio organizme. Buvo atrasta vandens „atmintis". difuzija. osmosas. Puikiausiomis savybėmis pasižymi tirpsmo vanduo. Mums tenka tik tos mineralinės medžiagos. kopūstuose. daržovėse ir. jis yra struktūrizuotas. ir paprasto vandens kokybė nevienoda. o nauja­ gimio — jau 70 procentų. kurią sukaupia vanduo. pavyzdžiui. Pelkių vanduo su vandens augalais. Daržovėse ir vaisiuose toks vanduo sudaro 70— 90 p r o c . to­ dėl ji įsiurbiama palaipsniui. žinoma. jose yra ištirpusio cukraus. aguročiuose. vandens kiekis jo kūne vis mažėja. rabarbaruose. geras ir toks „šaltas". Bet kokia disimetrija (kaip ir struktūra) yra laisvos energijos šaltinis. Orga­ nizmas griežtai reguliuoja kiekvieno organo ir kiekvienos ląs­ telės vandens kiekį. sumažėjęs pajėgumas surišti didelį kiekį vandens. kurio ne­ aplenkė saulė ir vėjas. tirpios medžia­ gos — 7—16 procentų. Troškulį malšinti reikėtų būtent tokiu vandeniu. ypač baltymų. Organizmas eikvoja savo energiją. organizmas nepasisavina. atsigeriame pačios geriausios rūšies vandens ir numalšiname troškulį. Šviežių sulčių ir tirpsmo vanduo gydo ir jaunina organiz­ mą. Organizmo vidaus terpės pastovumas. bet malonus. kad vandeniui suteik­ tų „ledo" struktūrą. Pirma. iš 159 . Vandens. Todėl biomolekulių ap­ rūpinimas vandeniu ir jų sugebėjimas sulaikyti vandenį daug didesnis. Mineraliniai vandenys gydo ne juose ištirpusiomis medžia­ gomis. taip pat ir atitinkamas vandens kiekis — viena iš pačių pagrindi­ nių normalios gyvybinės veiklos sąlygų. kad biologinė informacija gali būti transliuoja­ ma kristalinėmis vandens struktūromis. Daržovės ir vaisiai laisvo vandens turi daugiau ne­ gu vandens. kurias prieš tai perdirbo augalai. esančio junginiuose. Paly­ ginkime — 3 mėnesių vaisiuje yra 95 proc. sniego. pašalina kaip sve­ timkūnius. Tačiau jei toks vanduo ilgai stovi nevartojamas. svo­ gūnų laiškuose. daržovėse yra laisvas ir junginiuose su koloidais. Nelaisvas vanduo negali būti atskirtas nuo jų junginio medžiagų neišardžius struktūros. pomidoruose. vandens. moliūguose. Atlikus fizikinį eks­ perimentą. Beje. atitinkančio išvardytus reikalavimus. yra disimetriškas. mineralinis ir medžių. arbū­ zuose bei melionuose. krentantis iš dangaus. tik ką išspaustose vaisių bei dar­ žovių sultyse. Be jų negalėtų egzistuoti jokia gyvybė Žemėje. energijos atitekėjimas ir pasiskirstymas organizme. Be to. Vanduo. struktūrizuotas vanduo. kad ištrin­ ti ją galima tik du ar net keturis kartus vandenį pavirinus. Tų struktūrų dėka vyksta svar­ biausios gyvybei biofizinės ir biocheminės reakcijos. po kurio laiko jo išgėrus ap­ ninka kirmėlės. šaltinių. širdies ligos. ištir­ pusių vandenyje. apstu vai158 šiuose. Šios vandens „ledo" struktūros — „gyvybės matrica". sa­ lotose. šparaguose. Gyvos organizmo molekulės yra „uždarytos" ledo gardelė­ je — idealiai joms pritaikytame futliare. Valgydami sultingus vaisius ir daržoves.

paratireoidinis hormonas. Amino rūgščių sudėtis skirtinguose baltymuose nevienoda.) masės. kuriame maudosi gyvū­ nai. Katalizinė. Treoninas 7. kadangi vanduo apkrauna širdį. Baltymų polimerus dažniausiai sudaro 20 amino rūgščių: Nepakeičiamos 1. Kai augalinio maisto valgoma per ma­ žai. Štai kodėl sergant širdies ir inkstų ligomis. žmogus jaučia troškulį ir geria daug vandens. kamuoja troškulys. hipofizės hormonai. Leicinas 3. angliavandenius. karštinė. Lizinas 4. 2. Atvėsintas virintas vanduo nedirgindamas gleivių varo tul­ žį. Alaninas 3. svarbių ląstelių san­ darai ir jų funkcijoms. troškulį numalšinkite aukščiau nurodytais skysčiais. ir amino grupė ( — N H 2 — ) . Asparagino rūgštis 7. kurių monomerai yra a-amino rūgštys. Specifiškumo funkcija. Baltymai kartu su riebalais (fosfolipidais) „nubrė­ žia" kontūrus visų biologinių membranų. nuo kurios priklauso tų junginių pagrindinės savybės. kuriuose yra daug natrio druskų. Metioninas 5. kiek buvo išeikvojęs. Tai žalingas įprotis. sukelia visas ligas. žmogui pakanka to vandens. kai kuriuos vitaminus. Šiai hormonų grupei priklauso insulinas. hor161 BALTYMAI Baltymai — sudėtingi azoto turintys polimerai. Baltymai sudaro apie 15—20 proc. Tirozinas PAGRINDINĖS BALTYMŲ FUNKCIJOS ORGANIZME 1. šalina gleives. Izoleicinas 2. Didžioji hormonų dalis savo prigimtimi yra baltymai. Baltymai — pagrindinis visų be išimties da­ bar žinomų fermentų komponentas. sustabdo žag­ sėjimą. 5. kuriuos sudaro dvi funkcinės grupės — karboksilo (—COOH—). tulžies ir kraujo ligos. Jei gerti visgi norisi. Net kupranugaris dykumoje niekada negeria vandens atsargai. Esant normaliai oro temperatūrai ir vidutiniškam fiziniam krūviui. įvairių au­ dinių (riebalai ir angliavandeniai tik 1—5 proc. Glicinas (glikokolis) 2. šalina vandenį. Prolinas 10. vartoti dau­ giau produktų. Kalio ir kalcio druskos. riebalus. taip pat apsinuodijus. o svarbiau­ sia — pritaikomas gyvenime. Triptofanas 8. malšina vidurių pūtimą ir dusulį. Hormoninė. skatinamas vandens susilaikymas or­ ganizme. Argininas 9. reikia padidinti kiekį produktų su natriu. priešingai. Plastinė. o lygiai tiek. Neaprėpiama individualių bal­ tymų įvairovė ir unikalumas lemia audinių individualumą ir rūšies specifiką. ypač pereinamuoju periodu. yra pagrindinė ląstelių. tinęs molekulių savybes. valgyti mažiau kalio ir kalcio turinčio maisto. vemiama. taip pat re­ guliuojant visus apykaitos procesus ląstelėje. skatina virškinimą. Valinas 9. Kai organizmui ne­ pakanka vandens. nulemianti rūgš160 . druskingas vanduo. rekomenduojama apriboti druskos ir natrio turinčių produktų kiekį. atliekantys lemiamą vaidmenį žmo­ gaus organizmui asimiliuojant maisto medžiagas. Mūsų protėvių nuovokumas yra stulbinantis. kai svaigsta galva. Amino rūgštys — organiniai junginiai. Transportinė. Glutaminas 6. bet po dienos jis jau veikia kaip nuodas ir sužadina visas ydas". Šaltas vanduo padeda nualpusiems. Tai yra svarbiausia kiekvieno baltymo charakteristika bei jo maistinės vertės kriterijus. Fenilalaninas 6. organų ir tarpląstelinės medžiagos statybi­ nė žaliava. Histidinas (vaikams) Pakeičiamos 1. Cistinas 11. pagiringiems. Verdantis vanduo sušildo. Sermas 4.medžių pavėsio. Glutamino rūgštis 5. Paprasti fermentai yra gry­ nai baltyminiai junginiai. 3. Baltymai dalyvauja kraujui išnešiojant deguonį. inkstus ir pagreitina baltymų irimo procesą. Svarbu dar štai ką žinoti: vartojant produktus. kurį gauna su įvairiomis daržovėmis ir vaisiais. kuriuose yra kalio ir kalcio. 4. Asparaginas 8.

kad žarnų bakterijos priverstos naudoti atmosferos azotą. tai yra. Oleinikas ir S.. Jeigu šio santykio nepaisoma. Mūsų „civilizuo­ tame" pasaulyje. Priklausomai nuo erdvinės struktūros. išvardijo daug bakterijų. treonino. BALTYMŲ IR AMINO RŪGŠČIŲ POREIKIS Pasaulyje nėra vieningos nuomonės apie baltymų ir amino rūgščių.. Pančišina. kurie bū­ tini organizmui. Šie baltymai van­ denyje netirpsta. naujų energijos ir žaliavų šal­ tinių paieškos. vandens augalus. metionino ir triptofano. esant tokiam baltymo ir C vitamino santykiui: kiek­ vienam organizmo gauto baltymo gramui — vienas miligramas C vitamino. kaip ir. Pasaulio mokslininkai kruopščiai tyrinėja ži­ nomus baltymų šaltinius: mieles ir pelėsius. Šių baltymų amino rūgščių sudėtyje yra nedaug lizino.. mikroskopinius grybus ir bakterijas. pasisavinama tik tiek baltymų. kaip normali mikroflo­ ra atlieka „pagalbinio ūkio" vaidmenį. Štai ką šia tema rašo natūralių sveikatingumo metodų ša­ lininkas natūropatas A. Kodėl? Iki šiol buvo manoma (tai teigiama ir mitybos vadovėliuo162 se). pavyzdžiui. o išeikvoja pusantro karto daugiau! Tai gal iš oro jis ima trūkstamus 10—15 gramų? Būtent — iš ORO! Mokslininkai M. o jauno. Albuminai bei globulinai plačiai paplitę gamtoje ir sudaro pagrindinę kraujo serumo. ištirpusį virškinimo sultyse.).. kiaušinio baltymo baltymų dalį. Natūralios mitybos šalininkams nurodome maisto produk­ tus. — dar daugiau. pri­ skiriami augalinių baltymų grupei. kiek reikalauja organizmas. tik ne.. baltymo ener­ gijos. aptinkami varpinių sėklo­ se. perdirbdamos jį į amino rūgštis — tas „plyteles". Pastarųjų metų tyrinėjimais įrodyta: gyvulinių baltymų bio­ loginis poveikis ir anabolinės (statybinės) savybės ryškesni ir įvairesni. kiek užtenka C vitamino. aukštesniųjų grybų ir augalų micelį (grybieną — vert. papuasas su mais­ tu gauna 20—30 gramų baltymų. tai nulemia maistas. Šios rūgštys apskritai neįtraukiamos sudarant balty­ mų normas. augančio žmogaus. Cuprunas straipsnyje „Ką pietų valgė papuasas?": „Žmogus auga. kukurūzų zeninas. Prolaminams priklauso kviečių gliadinas. kai amino rūgščių pasisavinimą mažina ter­ minis apdorojimas. Privalote žinoti. Specifinių baltymų — išnešiotojų dėka įvairios mineralinės druskos ir vitaminai patenka per ląs­ telių membranas ir vidaus ląstelių struktūras. normas. kurie surašyti į eilę pagal baltymų kiekį. buvo apstulbinti: papuasai net­ gi nesirūpina „baltymų pusiausvyra". pateikdami šiuos duomenis knygoje „Žarnyno disbakteriozė". kad dienos racione turi būti tiek baltymų. Papuasai šią taisyklę sėkmingai ignoruoja. Moksli­ ninkai. Jeigu patenkiname mik­ robų poreikius. reikalingų žmogaus organizmui.monus ir kitas medžiagas. tuo labiau kad jame yra daug įvairių amino rūgščių. Tai akivaizdus pavyzdys. ėmęsi tyrinėti jų mitybą. globulinai. bet ypač dide­ lis gliutamino rūgšties kiekis. visą gyvenimą. jį reikia maitinti — tai faktas. baltymų norma yra padidėjusi. iš kurių jau gali „statyti" savo baltymus žmogaus organizmas.. Prolaminai ir gliutelinai." Toks neįprastas eksperimentas sumanytas pačios Gamtos. kur jie sudaro pagrindinę glitimo masę. miežių gordeinas. prolaminai ir gliutelinai. Naujosios Gvinėjos papuasus. Bet štai paradoksas: baltymų problema jaudina ką tik nori. Pa­ prasti globulininiai baltymai — pirmiausia albuminai. esančių žmogaus žarnyne ir suge­ bančių fiksuoti oro azotą. kad mums reikia tik 4 proc. baltymus galima skirstyti į globulininius (jų molekulės yra rutulio formos) ir fibrininius (juos sudaro ištįsusios siūlo pavidalo molekulės). Šį poreikį lengvai galima patenkinti valgant augalinį maistą. Likusi dalis pūva ir maitina patogeninę mikroflorą. nereikalau­ jantis komentarų. o mikrobai labai skiriasi nuo tų. 163 . pieno.. bei iš­ skirti iš jo baltymą. krak­ molo ir taip mažai baltymų. Kodėl šitaip neatsitinka kitiems planetos gyventojams? Ma­ tyt. Juo labiau kad mes žinome apie papildomą amino rūgščių sintezę storojoje žarnoje. Papuasai vartoja šį racioną ne vieną tūkstantmetį ir sveikata nesiskundžia. Papuasai daugiausia maitinasi batatais (saldžiomis bulvėmis). kuriuose yra daug cukraus. jiems nesunku mus išmaitinti.. Todėl dabar vadinamoji baltymų problema yra svarbi.

kad 50 proc. žuvis. Įvyksta visų ląstelės struktūrų skilimas. Geras maistas: kiaušiniai. Ugoliovas aprašo tokį bandymą: „Į perregimą kamerą. Per pirmąsias keletą valandų „apdorotos" varlės sausgyslių hidrolizė vyko greičiau. Dviem akivaizdžiais pavyzdžiais pailiustruosime termiškai apdorotų mėsos produktų kenksmingumą. 25 pieš. tam panau­ dojant gyvus objektus (kitus gyvūnus ar augalus). nerupios kruopos. Paaiškėjo. skaidosi kur kas greičiau ir ge­ riau negu denatūruoti (pakitę nuo terminio apdorojimo. tuo tarpu termiškai apdorotosios varlės struktūros išliko. sūdymo ir t. ir žolėdžiams gyvūnams (24. pri­ pildytą natūralių žmogaus skrandžio sulčių. alaus mielės.5 pH terpėje (labai rūgščioje) suardo visas ląstelės struk­ tūras. daiginti grū­ dai. kad natūralūs baltymai. Veikiant rūgščioms skrandžio sultims visų pirma padidėja membranos pralaidumas. keičiasi proteolitinių ir kitų fermentų aktyvumas. vi­ rintas ir pasterizuotas pienas. hidrolizės vyksta veikiant ne virš­ kinimo sulčių fermentams.Geriausias maistas: riešutai. sūris. gry­ bai. INDUKUOTA AUTOLIZĖ A. kadangi autolizė indukuojasi visame maisto objekte. Ląstelės lizosomose yra fermentų — hidrolazių. žirniai. ypač jų jautrumas fermentams. kurios 3. trečia. iš anksto termiškai neapdoroti. saulėgrąžos. skrandžio sultys indukuoja maisto virškinimą jo paties fermentais." Tuo remiantis buvo įrodinėjama. bet per kitas dvi tris dienas „žalia" varlė visiškai ištirpo. taip jį neva page­ rindamas. Tik žmogus „pasmerkia" maistą terminiam apdorojimui. bet autolizuoto audinio fermentams. Indukuota autolizė esant 37—40 °C temperatūrai sustiprė­ ja. šviežias pienas. o kita — iš anksto šiek tiek termiš­ kai apdorota.). Vadinasi. antra. buvo patalpintos dvi varlės — viena „žalia".). pupos. Indukuotos autolizės atveju įvyksta audinių „sprogimas" iš 164 vidaus. mėsa. 165 . Prastas maistas: visi javai. Šitas mechanizmas būdingas ir mėsė­ džiams.5—5. keičiasi baltymų ląstelės ir audi­ niai. rūky­ mo. Paaiškėjo. žarnyne (kasoje). Visų pirma gyvūnų virškinimas pagrįstas autolizė.t. kad skrandžio sulčių druskos rūgštis prasiskver­ bia į maisto ląsteles ir suardo lizosomas — specifinius ląstelės organus. Baltymų hidrolizė (virškinimas) vyksta skrandyje.

Organizmas jį stengiasi pašalinti. kuriuos sutaupėte pasi­ rinkę mažai baltymų turintį maistą. kiek suaugęs žmogus išeikvoja maisto baltymų susidėvėjusių orga­ nizmo audinių „remontui" bei naujų statybai. Jei baltymą imtume naudoti kaip energetinę medžiagą. Braunšteinas atkreipė dėmesį į tai. kur patenka atliekami baltymai. Palyginus baltymo sintezės bei irimo greitį ir azoto apykai­ tą. autolizė neįmanoma. arba ketonų. nustatyta. SPECIFINĖ DINAMINĖ MAISTO VEIKLA Specifine dinamine maisto veikla (SDMV) vadinamas medžiagų apykaitos paspartėjimas pavalgius. laikantis dietų. Žaliuose la­ puose. įvyksta daug pro­ cesų. Beje. azoto apykaitos intensyvumas sumažėja 18 procentų. Tie 18 procentų. 100 g mėsos jų yra 20 gramų. kai baltymų maiste yra daug ir kai mažai. bet ir kinta gliukozės kiekis kraujyje. net 30—40 proc. Labai seniai Rubneris bandymais įrodė. Aukščiausias jos lygis būna po 3—6 valan­ dų ir išlieka 12—14 valandų. skirtinga maisto rūšis skir­ tingai veikia šį procesą. kuriuose yra dviejų tipų funkcinės grupės: aldehidų. Kai maiste daug angliavandenių. Galutinis šių procesų. organizme ne166 gali kauptis azoto atsargos. kad tik 4 proc. au­ galų polisacharidai). Angliavandeniai skirstomi į monosacharidus. Pagrindinis organas. Žmogus ir gyvūnai angliavandenių nesintetina. oligosacharidus ir polisacharidus. arba fotosin­ teze. Pargetis nustatė: jei maistą ruošiant tem­ peratūra aukštesnė negu 54 °C. bendros apykaitos energijos skiriama baltymų „statybai" ir prie­ augliui. sudarant racionalias dietas. produktas — sudėtinga angliavandenio molekulė. vandens ir druskų balansas. vandenį. Dėl SDMV reakcijos vyksta ne tik intensyvus amino rūgš­ čių. Joje Gamta sukrovė saulės energiją į cheminę. su maistu gauto azoto! Šitaip iššvaistoma daug energijos. Skirtingai negu angliavandeniai ir riebalai. ir spirito. lyginant su pagrindine apy­ kaita. Monosacharidai (paprastieji angliavandeniai) — patys 167 . o kartais ją net stabdo. — inkstai. šalinantis iš organizmo azotą. ir anglies dvideginį. kad tada. energi­ jos apykaita pagreitėja 10—20 p r o c . Riebalai nelabai tedidina apykaitą. Prieš atsakydami į klausimą. utilizavimas būtų spartus. Taigi po baltymingų pusryčių iš organizmo pašalinama apie 50 proc. kraujagyslių tonusas.Virškinimo sulčių fermentai ypač reikalingi. padidėja energijos apykaita. kad amino rūgščių (baltymų) pasisavinimui ir apykaitai reikia daug laisvos ener­ gijos. padės sustiprinti ir išgy­ dyti jūsų organizmą. kai valgomas mažai baltymų turintis mais­ tas. Kiekvienas azoto atomas organizme ardo daug ATF ir neorganinio fosfato molekulių. jog energi­ jos šaltinis — mėsa. Praėjus maždaug 15—20 minučių po valgio. o paskui angliavandenį naudoti kaip ši­ luminę medžiagą. neturinčių lizosomų (jungiamojo audinio baltymas. nukenčia hormoninės sistemos. kurią nau­ dojame. Tai ir atsakymas mėsiško maisto mėgėjams. Todėl nuo „viršplaninio" darbo jie greitai susidėvi. Biochemikas A. teigiantiems. veikiant chlorofilui ir saulės šviesai. baltymo skilimas. Parūgštinę juos deguoniu. ANGLIAVANDENIAI Angliavandeniai — organiniai junginiai. A. Baltymo molekulė — azotas ir angliavandenis. vadinamų asimiliacija. Vidutiniškai žmogui per dieną reikia 30 g baltymų. kuri vėliau išsilais­ vina skylant žmogaus organizme angliavandeniams. o kai daug baltymų — dar daugiau — iki 40 procentų. gauname laisvą energiją. atsakysime į kitą klausimą: ką mes daugiausia naudojame „kurui"? Pagrindinis mūsų energijos tiekėjas — angliavandeniai. kad struktūrų. nuo jo pirmiausia reikėtų atskirti azotą. ir kiek — ener­ gijos naudojimui. maisto kalorijų išeikvojama azoto suskaidy­ mui. Kuo galima paaiškinti tokį didelį energijos apykaitos paki­ limą valgant baltymingą maistą? Pirmiausia svarbu žinoti. riebalai. kurie iš organizmo leng­ vai pašalinami. fermentai netenka aktyvumo. Štai ir aiškėja SDMV vaidmuo.

salykle. šaknis. o laktozės — 16 pro­ centų. Fruktozė mažiau paplitusi. Gliukozės ok­ sidacija susijusi su ATF kiekio padidėjimu. Ji lengvai virsta glikogenu. Žarnyne hidrolizė paverčia maltozę monosacharidais. taip pat ji da­ lyvauja susidarant hemiceliuliozei.paprasčiausi angliavandeniai. kad sergantys cukriniu diabetu fruktozę toleruoja geriau. gliukozės — 81 proc. skrandžio—žarnyno traktas atsisako priimti pieną. Patekusi į orga­ nizmą. tačiau taip pat greitai oksiduojasi. Ypač svarbi gliukozė centrinei nervų sistemai. aluje. yra svarbiausias čia vykstančios oksidacijos šaltinis. slyvose) — gliukozė. dėl to ir vadinami cukrumi. kuris lengvai prasiskverbia pro ląstelių membranas ir šitaip patenka į kitas augalų dalis — sėklas. saldžiose daržovėse ir vaisuose. fruktozė. negu gliukozė. tada fruktozės saldumas — 173 p r o c . Virš­ kinami — krakmolas ir glikogenas. Ji iš skrandžio—žarnyno trakto greitai įsiurbiama j kraują. Tam reikia insulino. o kaulavaisiuose (abrikosuose. krakmolo ir celiuliozės — sudedamoji dalis. Gliukozė — leng­ viausiai ir greičiausiai žmogaus pasisavinamas energijos šalti­ nis. Tarkime. Štai ką sako Vukeris: „Krakmolo molekulė 169 . Sacharozė. Fruktozės ir gliukozės kiekis jose maž­ daug vienodas. taip pat daug lėtesniu nei gliukozė fruktozės įsiurbimu žarnyne paaiš­ kinama tai. o iš nevirškinamų žmogui svarbi ląsteliena. rūgščių ir enzimų veikiama sacharozė lengvai skaidosi į monosacharidus. kai pienas yra pagrindinis maisto produktas. Tolesnis krakmolo kelias — tai mono­ sacharidų kelias. Dėl aukščiau išvardytų savybių monosacharidai — grei­ čiausias ir kokybiškiausias energijos. Sėkliniuose dominuoja fruktozė. reikalingos ląstelėje vyks­ tantiems procesams. maltozės ir galaktozės — 32 p r o c . galaktozė. bet jai pasisavinti nereikia insulino. Žmogaus organizme žalių augalų krakmolas nuolat skyla. ribozė. o baltymų ir riebalų oksidacijai reikia daug sudėtingų tarpinių procesų. kur dalyvauja biologinės oksidacijos procesuose. Polisacharidai — aukštesnieji molekuliniai junginiai — polimerai. Maltozė (salyklinis cukrus) — tarpinis krakmolo ir gliko­ geno skilimo skrandžio—žarnyno trakte produktas. Jie skirstomi į virškinamus ir nevirškinamus skrandžio—žarnyno trakte. Žmogaus orga­ nizme didelė jos dalis kepenyse virsta gliukoze. Gliukozės taip pat yra sacharozėje ir maltozėje. O virtą krakmolą žymiausi natūropatai Vukeris ir Šeltonas vertina neigiamai. o paskui patenka į organų ląsteles. Oligosacharidai — sudėtingesni junginiai. Gliukozė — visų svarbiausių polisacharidų — glikogeno. Dalis fruktozės kepenyse virsta gliukoze. Jis su­ sidaro ir kaupiasi žaliojoje augalo dalyje mažų grūdelių pavida­ lu. skaidančio laktozę į gliu­ kozę ir galaktozę. Monosacharidai oksiduojasi greičiau. Laisvos maltozės yra meduje. gumbus ir kt. Čia seilės dalį krakmolo pa­ verčia maltozė. Paprasto cuk­ raus pasisavinimas — sudėtingesnis procesas. sirupe ir daigintuose kvie­ čiuose. Uogose sacharozės mažiausia. Bet šis procesas įmanomas tik tada. Žmogaus organizmui svarbiausi — sacharozė. Gliukozės ir fruktozės yra vi168 suose vaisiuose. dezoksiribozė ir taip toliau. hemiceliuliozė ir pektininės medžiagos. Galaktozės yra pieno cukruje (laktozėje). Štai kodėl nepaprastai svarbu maistą gerai su­ kramtyti ir suvilgyti seilėmis (prisiminkite taisyklę — valgant negerti). Polisacharidai saldžiu skoniu nepasi­ žymi. Monosacharidai ir oligosacharidai yra saldaus skonio. o hidrolizė paverčia jį vandenyje tirpstančiu cukrumi. persikuose. šaltinis. kai nau­ dojame šviežias burokų ar cukrašvendrių sultis. Žmogui svarbiausi — gliukozė. Skilimas prasideda dar burnoje. susidarę iš ke­ leto (nuo 2 iki 10) monosacharidų likučių. vykstant hidrolizei j dar papras­ tesnius junginius nesiskaido. kurie prasiskverbia pro žarnyno sieneles. Jos labai reikia ansktyvajamc vaiko am­ žiuje. Krakmolas — pagrindinis angliavandenių tiekėjas. maltozė ir laktozė. Laktozė (pieno cukrus) — pagrindinis pieno ir pieno pro­ duktų angliavandenis. Sumažėjus arba iš viso nesant fermento laktazės. sudaryti iš daugybės monosacharidų. Šia aplinkybe. kad sacharozės tirpalo saldumas — 100 pro­ centų. Daugiausia jos yra cukruje. Ten jie virsta fosfa­ tais ir patenka į kraują. Daugiausia maistinės gliukozės ir fruktozės yra meduje.

kvėpuosite lengvai ir džiaugsitės gera sveika­ ta.. kurį sutirština išbrinkęs amilopektinas. Jei per dieną suvalgysite tik 20 proc. tarsi užteršia kraują. kurios perpildo mū­ sų organizmą ir sukelia nesibaigiančią slogą bei peršalimus. Koloidinių krakmolo tirpalų tyrinėjimas parodė. Netirpios krak­ molo dalelės. Gal daktaras Vukeris sutirštino spalvas? Imkime K. Nė viename iš įprastų tirpiklių jis ne­ tirpsta.) ir derinsite su jais atitinkamas biologiškai akty­ vias medžiagas. Jeigu negalite atsisakyti termiškai apdorotų krakmolingų produktų (kurie dar sunkiau pasisavinami negu „žali"). „priauga" prie žarnos sienelės ir tampa išmatų akmenimis. Nuo fi171 ." Todėl kruopščiai jį išnagrinėsime. sudarydamos jame savotiškas „kruopas". krakmolas rūgs­ ta.netirpsta nei vandenyje. ypač kvie­ tiniai miltai. tampa gliukoze. Achrodekstrinas ir maltodekstrinas leng­ vai tirpsta bet kokiomis sąlygomis. diastazei) ir rūgštims. Prisiminkite Pavlovo žodžius: „Riekelė duonos kasdieninės. pūva ir nuodija mus. Veikiant fermentams (amilazei. gaunamas iš susmulkintų ja­ vų grūdų endospermos. iškeptos iš miltų. Amilozės krakmole yra 15—25 procentų. patekusios į kraujotakos sistemą. Piotrovskio ir V. visai neseniai mokslininkai nu­ statė: kad organizme susidarytų 1000 kalorijų iš 250 gramų baltymo ar angliavandenių. kurį lengva pažeisti.t. o pirminių dale­ lių — micelių. Miltai — maisto produktas. maltodekstrinu. veikiama fer­ mentų. po to — eritrodekstrinu. paruošia joms „podėlį". tik ima brinkti (tam naudodamas skys­ tį iš organizmo). Polisacharidų molekulių sudė­ tinga sandara — j ų netirpumo priežastis. nei spirite. Tai ilgas ir sudėtingas procesas. Be to. Kokius krakmolingus produktus geriausia vartoti? Mes val­ gome labai daug duonos. Jis užkemša dvylika­ pirštės žarnos ir toliau esančių plonosios žarnos skyrių mikrogaurelius. suvartojamo angliavandenių kiekio. Krakmolo perdirbimas organizme daugiausia skirtas cuk­ raus poreikio patenkinimui. B3 (PP) — 6. turintis visas disacharidų savybes ir gerai tirpstantis vandenyje. amilopektino. Beveik kiekvienas iš mūsų kasdien atsikrenkščiame krakmolingomis gleivėmis. Tokia tiršta tąsi masė vadinama kleisteriu (vaizdas ir mū­ sų skrandžio—žarnyno trakte). Kai vartojamas krakmolingas maistas. Dėl to padidėja tirpumas vandenyje. Cirkuliuojan­ tis kraujas turi tendenciją šitų „kruopų" atsikratyti. nei eteryje. Iš pradžių susidaręs amilodekstrinas tirpsta tik karštame vandenyje. Krakmole yra dvi polisacharidų frakcijos — amilozė ir amilopektinas.7 mg. 170 vyksta hidrolizė — krakmolas tampa amilodekstrinu. smarkiai besiskiriantys savo savybėmis. Storajame žarnyne ši masė netenka vandens. Voichaneno vadovėlį medicinos institutams „Mitybos higiena" ir perskaitykime skyrių apie krakmolą: „Žmogaus maisto racione vienai daliai krakmolo ten­ ka 80 proc. Šeltono rekomendacijos: „Daugiau kaip 50 metų higienos specialistai rekomendavo kartu su krakmolingų maistu vartoti daug šviežių daržovių sa­ lotų (išskyrus pomidorus ir žalumynus). sudarydama skaidrų koloidinį tirpalą. Krakmolo grūdelyje yra 75—85 proc.6 mg. kurioje yra daugiau ar mažiau jų ge­ malų ir apvalkalėlių priemaišų. C — 25 mg ir t. Krakmolas ir jo poveikis saugant mūsų sveikatą dabar yra labai svarbus. Maltozė. su­ sidaro amilozės tirpalas. tuo kokybiškesnis kleisteris. štai jums G. Tokios salotos turi la­ bai daug vitaminų ir mineralinių druskų". nes jų poveikis organizme susijęs. Vadinasi. Todėl krakmolą veikiant karštu vandeniu. achrodekstrinu. Ji tirpsta karšta­ me vandenyje (80 °C). kad jo tirpalas — ne iš atskirų krakmolo molekulių. Galutinis dekstrinų kaitos etapas maltozė — salyklinis cukrus. atsirandan­ tis gaminant tešlą ir sudarytas daugiausia iš baltymų. kuriose yra labai daug molekulių (jas Vukeris vadina „kruopomis"). normaliam maisto pasisavinimui reikalingi vitaminai ir mikroelementai. o eritrodekstrinas — ir šaltame. B2 — 0.. Krakmolas gliukoze tampa palaips­ niui. Krakmolui būdingas tik koloidinis tirpumas. Ir kuo smulkesnio malimo mil­ tų duona. neleidžia dalyvauti virškinime. Karštame vandenyje jis netirpsta. Būdinga kvietinių miltų ypatybė —jų glitimas. netei­ singai vartojant vandenį. Miltų ir grūdo cheminė sudėtis labai skiriasi. krakmolingų produktų (o ne 80 proc.6 mg. Į tai neatsižvelgus. reikia sunaudoti daug biologiškai aktyvių medžiagų — vitamino B1 — 0. Krakmole yra daug monosacharidų molekulių. sukietėja kepenų audiniai".

h) maistinių pluoštų trūkumas sukelia aterosklerozę.): valgomoji dalis — 85 proc. taip pat dai­ gintuose grūduose. kopūstai. kurį geriausia valgyti tik iki sausio 1 die­ nos. sorų miltams. kvietines. Didinant maistinių pluoštų kiekį racione. gali atsirasti storosios žarnos ar kitų žarnyno skyrių vėžys.žinių glitimo savybių priklauso duonos elastingumas. b) maistiniai pluoštai sulaiko vandenį (padeda išvengti iš­ matų akmenų). Kai žarnų mikrogaurelių mažiau. net nuodingos me­ džiagos — solanino. plačiai pasklidę augalų audiniuose. sutrinka virškinimas prie žarnų sienelių ir maisto medžiagų įsiurbimas. Ruginiai miltai nuo kvietinių skiriasi gleivėmis.) — prasčiau pasisavinami. iš jų angliavandenių — 17. Kai nėra maistinių pluoštų.8 proc. d) didelę reikšmę elektrolitų apykaitai organizme ir skran­ džio—žarnyno trakte turi rūgščių polisacharidų — katijonų apykaitos pobūdis. Jų paskirtis: a) suformuoti tokias (kitokių rūšių) struktūras. ir rupius (morkos. Ugoliovo glitimo tyrinėjimų duomenys. kukurūzų. iš jų angliavandenių — 15. nesudaro glitimo. o paskui vėl jas įsiurbia. Kaip matyti iš šios trumpos apžvalgos. elektrolitų sudėtį ir fekalijų masę (didina jų svorį). Daugelio šalių maisto pramonė intensyviai papildoma maistiniais pluoštais. e) maistinių pluoštų įtaka bakterijų terpei žarnyne. 172 Maistiniai pluoštai — celiuliozė. Geriausiai maistiniai pluoštai pasisavinami storojoje žarno­ je. Štai dar keli įdomūs duomenys. hi­ pertrofiją. Pa­ sirodė. daugiau cukraus. bet ir viso organizmo funk­ cijos. Šviežios bulvės (iki rugsėjo 1 d. Bulvės — kaip ir duona — užima svarbią vietą mūsų mi­ tyboje. Maistinius pluoštus sąlyginai galima suskirstyti į švelnius (bulvės. sumažėja fermentinio sluoksnio pajėgumas. pažalia­ vusiuose. kad maistui vartojant produktus. Todėl gali­ ma apsinuodyti. tarp jų ir egzogeninius bei endogeni­ nius toksinus. g) kai nėra maistinių pluoštų. Gaurelių apvado struktūra gali atsistatyti pasigy­ džius dieta be glitimo. turi ma­ žiau baltymų. angliavandenių hidrolizė vyks­ ta burnos ertmėje ir žarnyne. Tai labai veikia steroidų pašalinimą su išmatomis ir cholesterino apykai­ tą. bet ir cholesterino bei steroidinių hormonų apykaita. apipuvusiuose ir sudygusiuose gumbuose. keičia spaudimą virškinimo sistemos organų ertmėje. lingino antioksidacinis efektas. šviežiuose ir džiovintuose vaisiuose. Susipažinkime su šiuo maisto produktu nuodugniau. bulvės — nelabai vertingas produktas. Kaip krakmolingus produktus rekomenduojama vartoti kruo­ pas: avižines.6 proc. su­ trinka normali žarnų mikrogaurelių struktūra —jie atrofuoja­ si. sutrinka ne tik tulžies rūgščių apykaita (nuo to kraujyje sumažėja hemog­ lobino). Didžiausias cukraus kiekis yra daržovėse. c) maistiniai pluoštai adsorbuoja tulžies rūgštis ir paskirsto jas visame virškinimo trakte. burokėliai ir kt. turinčius glitimo. 173 . obuoliai. 50 proc į žarnyną patekusių maistinių pluoštų suvirškinti padeda sto­ rosios žarnos mikroflora. Stenkitės dažniau vartoti produktų. veikiami bakterijų. Kai virškinimo traktas veiks be sutrikimų. sunkiuosius metalus. kad ne­ sutriktų ne tik virškinimo sistemos. Glitimas nebūdingas ir avižų. todėl negali pakenkti).): valgomoji dalis — 75 proc. kurie lengvai skaidosi ir pakankamai gerai pasisavinami. grikių. kurios pa­ dėtų ištuštinti skrandį. ląsteliena. ir jie bus puikiai pasisavinami. Ypač jo daug virkščiose ir uogose. Bulvės nuo sausio 1 d. pagreitinti įsiurbimą plonojoje žarnoje ir pernešti maistą per visą skrandžio—žarnyno traktą. ryžių. Yra žinomas ir antitoksinis mais­ tinių pluoštų efektas. poringumas ir iškilimas. Maistiniai pluoštai reikalingi. Jie geba adsorbuoti ir pašalinti iš orga­ nizmo įvairius junginius. iš jų angliavandenių — 12.8 proc.: valgomoji dalis — 70 p r o c . fruktozės ir sacharozės. Taip prasideda pirma pačios įvairiausios patologijos grandi­ nės grandis. Veikiant kasos fermentams. mažėja choleste­ rino kiekis kraujyje. O štai kokie A. hemiceliuliozė ir pektinai. abrikosai ir kiti panašūs produk­ tai). iki sausio 1 d. Tai susiję su maistiniais pluoštais ir tul­ žies rūgščių apykaita. Šviežios bulvės (nuo rugsėjo 1 d. turinčių natūralios gliukozės. Šviežiose bulvėse taip pat yra solanino (bet jo yra labai nedaug. diabetą. iki kovo 1 d. Bulvėse yra krakmolo (18—20 p r o c ) .

Knygos autorius 175 . turintys dau­ giausia nesočiųjų riebalų rūgščių. kaupiasi oksidacijos produktai. Nustatytas nesočiųjų riebiųjų rūgščių ryšys su cholesterino apykaita. Vitami­ nų paskirtis — padėti organizmui ekonomiškai. Šios rūgš­ tys pagal savo biologines savybes priskiriamos prie gyvybiškai būtinų medžiagų ir netgi traktuojamos kaip vitaminai (F vita­ minas). Tyrimų duomenimis. Pusiau sočiosios riebalų rūgštys: linolio. Prostaglandinų sin­ tezė priklauso nuo organizmo aprūpinimo šiomis rūgštimis.RIEBALAI Riebalai — medžiagos. netekusio mikroelementų ir vitaminų. atsiranda odos ligos. Geriausia vartoti šaltų presavimo būdu gautą aliejų. labiausiai tinka organizmui provitaminai. Vitaminai susidaro augalų ląstelėse ir audiniuose biosinte­ zės būdu. Kai nesočiųjų riebiųjų rūgščių nepakanka. alyvuogių. kad atsikratytų toksinų. į racioną įtraukti ko­ kių nors aliejų nebūtina.y. Kai stinga vitaminų. kur jie „palaidojami". sumažėja augi­ mo intensyvumas ir atsparumas nepalankiems išoriniams bei vidiniams faktoriams. sutrinka sveikata. Fiziologinis šių rūgščių vaidmuo ir biologinė reikšmė yra daugialypė. Pagal riebalinių rūgščių sodrumą riebalai skirstomi į dvi dideles grupes: kietieji riebalai (lašiniai. Skildami jie išskiria dukart dau­ giau energijos (1 g — 9 kilokalorijas) negu baltymai ir anglia­ vandeniai. jungiamajam audiniui ir kt. augaliniai — E vitaminu. Prostaglandinams ši rūgštis sutei­ kia daug biologinio aktyvumo. todėl jie vadinami „audinių hormonais". Augaliniai riebalai yra didesnės energetinės vertės. teisingai ir iki galo sunaudoti pagrindines maistingąsias medžiagas. patenkantys iš išorės su maistu. maistui vartoti nereikia. Juk riebalinis audinys (ir gyvulių. didina jų elastingumą ir mažina pralaidumą. riešutų ir kt. Esama ryšio tarp nesočiųjų riebiųjų rūgščių ir B grupės vitaminų apykaitos. o paskui kau­ piasi vaisiuose ir jų sėklose. Riešutų aliejus yra gerai pasisavinamų emulsinių riebalų šaltinis. Dauguma iš jų susiję su baltymų nešėjais. t. neturintys energetinių ir plastinių savybių. Rafi­ nuoto aliejaus. Jos padeda cholesterinui greičiau tapti folinėmis rūgštimis ir pašalinti jas iš organizmo. vandenilio ir de­ guonies. VITAMINAI Vitaminai — organinių medžiagų junginiai. dalyvau­ jančioms reguliuojant daugelį trombocitų ir kitų.). Riebalų hidrolizė vyksta dvylikapirštėje žarnoje. kurie turi sočiųjų riebalų rūgščių. ir žmo­ gaus) yra „rezervuaras". ypač prostag­ landinų. linolininė ir arachidinė — yra nepamainomos mityboje. sun­ kiau susitraukia miokardas. Gyvuliniai riebalai turi toksinių intarpų. Riebalų dienos norma — 25—30 g aliejaus ar sviesto. Tai būtinas elementas susidarant ląstelių membra­ noms. ir skystieji riebalai (įvairūs aliejai — saulėgrąžų. Tokiame aliejuje nesočiosios riebiosios rūgštys greitai oksiduojasi. Išvardytų nesočiųjų rūgščių svarbiausios biologi­ nės savybės — jų kaip struktūrinių elementų dalyvavimas di­ delio aktyvumo kompleksuose — (fosfolipiduose. kadangi organizme ne­ sintetinamos ir todėl turi būti gaunamos su maistu. kadangi jame pati mažiausia medžia­ gų apykaita.). Mažų dozių poveikis — biolo­ ginis. Todėl organizmas. juos kaupia riebaliniame audinyje. taukai. Prostaglandinų poveikis pana­ šus į hormonų poveikį. lipoproteiduose ir kt. kurie jį ga­ dina. kuriose yra anglies. kad orga­ ninės maisto medžiagos išskirtų būtiną energiją. 174 Riebalai turi riebaluose tirpstančių vitaminų. žmogaus organiz­ me ne sintetinami. Nesočiosios riebiosios rūgštys teigiamai veikia kraujagyslių sieneles. Arachidinė rūgštis padeda susidaryti medžiagoms. su­ sidaro fotosintezės būdu žaliojoje augalų dalyje. Gyvuliniai riebalai aprūpina organizmą A ir D vitaminais. mat sintetinami iš fosfolipidų membranų. kurie skaidosi ir patenka į organizmą. slopinama reprodukcinė funkcija. gyvybinių procesų. sviestas). Maistui vartojant daug riešutų.

A vitamino reikia ir ausims. padedančių organizmui nesenti. Pagal tai jie skirstomi į dvi dideles grupes: vandenyje tirpstančius ir riebaluose tirpstančius. Vandenyje tirpstantys vitaminai Bj (tiaminas). * 1 ME — 0. Į vitaminus panašios medžiagos B ] 3 (orotono rūgštis). B 2 (riboflavinas). H (biotinas). A vitaminas Jo yra tik gyvūninės kilmės produktuose. Ypač A vitamino reikia skydliaukei. Karotinas virsta A vitaminu plonųjų žarnų sienelėse ir kepenyse. ultravioletinių spindulių. Grynojo pavidalo A vitaminas — kristalinė.3 mkg 177 . Fiziologinė A vitamino reikšmė. Riebaluose tirpstantys vitaminai A vitaminas (retinolis). jos funkcijos. B 1 5 (pangamo rūgštis). A vitaminas sėkmin­ gai taikomas gydant alergiją. Slaptos vitaminų stygiaus formos neturi jokių išorinių po­ žymių ar simptomų. Vandenyje tirpstantys vitaminai dalyvauja fermentų struk­ tūroje ir funkcijose. skeleto formavimuisi. PP (nikotino rūgštis). F (pusiau sočiosios riebiosios rūgštys). 1 lent. Štai ko­ dėl preparatai iš šių gyvūnų kepenų (pavyzdžiui. Hj (para-aminbenzoinė rūgštis). Augaliniai pigmentai karotinoidai — A provitaminas. P (bioflavonoidai). B 4 (cholinas). oro deguonies poveikiui. Ka­ rotinoidai (lot. A vitaminas reikalingas. E vitaminas (tokoferolis). atsparumą. regėjimui naktį. 176 B 8 (inozitas). N (lipoinė rūgštis). epiteliniam audiniui. B t (karnitinas). Vitaminai klasifikuojami remiantis jų tirpumo vandenyje ir riebaluose principu. Pavyzdžiui. suvartojus 150 000 ME* A vitamino. be kurios jos negalėtų optimaliai funkcionuoti. Riebaluose tirpstantys vitaminai yra membraninių sistemų dalis. augimo pro­ cesams. bendrą organizmo tonusą. „Katrex" — iš Juodosios jūros ryklio katrano kepenų) labai vertingi. U (S=metilmetioninsulfonio chloridas). be to. ge­ rai tirpstanti riebaluose. kad šienligės piepuolį galima visiškai įveikti. gali atsirasti įvairių kompli­ kacijų. A vitaminas ypač svar­ bus augančiam organizmui. B 1 2 (cianokobalaminas). B 3 (pantoteninė rūgštis). jo injekcijos pailgina bandomųjų gyvūnų gyvenimą. Regėjimo prisi­ taikymas prie skirtingo apšvietimo tęsiasi apie 8 minutes (kai A vitamino atsargos normalios) ir 30—40 minučių. šviesiai geltonos spalvos medžiaga. šio skyriaus pabaigoje). C (askorbinlnė rūgštis). kurie augaluose paprasta: jungiasi su baltymais. kad nesu­ triktų biologinės membranos būklė. Kartu su C vitaminu A vitaminas sumažina lipoidinlų nuo­ sėdų kiekį kraujagyslių sienelėse ir cholesterino kiekį kraujo serume. Trūkstant vitaminų pailgėja sveikimo po ligos periodas. Tai vienas iš vitaminų. carota —„morka") —angliavandenių junginiai. kai jo atsar­ gos perpus sumažėjusios. D vitaminas (kalciferoliai). Jo stoka gali sukelti ausų in­ fekcijas ir pažeisti klausos mechanizmą. Neatsparus rūgščių. bet neigiamai veikia darbingumą. B c (folinė rūgštis). Ypač daug A vitamino yra jūros gyvūnų kepenyse. kepenims ir antinks­ čiams. B g (piridoksinas). Nustatyta. K vitaminas (fitochinonas). A provitaminai (karotinai).susistemino pagrindines vitaminų nepakankamumo rūšis (žr.

sūris. Vaikų. atlieka ypatingas apsaugines funkcijas. o tai praktiškai nerealu. per dieną išgerdavęs po 8 pintas (pinta= 0. kurio būna vaisiuose. arba padarė daugiausia eismo pa­ žeidimų. o ne iš vitaminingos dietos. rūgštys. Priešingai. Atsargos kepenyse gali sudaryti 500 dienų A vitamino po­ reikio rezervą. kad A vitaminu ten apsirū­ pinama pakankamai. Jį naikina oro deguonis. Manoma. kancerogenai. yra pagrindinis jo cheminio stabilizavimosi faktorius. Todėl A vitaminu net gydoma. nors jų maiste nėra pieno. Fiziologinė reikšmė. šviežiomis daržovėmis ir vaisiais. stearinas. didelis baltymo dietoje sumažėjimas (nuo 18 iki 3 pro­ centų) sumažina šio vitamino sankaupas kepenyse daugiau nei du kartus. kad A vitaminas kepe­ nyse kaupiasi iš karotino. o 2/3 — beta-karotinas. sėklidėse. jų normali veikla — pirmoji sveikatos sąlyga. A vitamino nepakankamumo poveikis labai platus. Beta-karotino dalis. ypač JĮ paveikus ultravioleti­ niais spinduliais ir deguonimi. nes reika­ lingas labai didelis kiekis. ir tai. Vilenčiko knygos „Biologinio senėjimo ir ilgaamžiškumo pagrindai". Apskritai A vitamino deficito problema aktuali visame pa­ saulyje. Sergant kai kuriomis ligomis — egzema. Brauno mirtį. Karotinas Karotinas — nesotusis angliavandenis. grieti­ nėlė. kuri organizme ne­ virsta A vitaminu. nepastebėta hipervitaminozės reiškinių. Baltymas. Atkreipsim dėmesį į tai. labai sustipri­ no jų sugebėjimą vairuoti. Re­ guliariai ir saikingai vartoti oranžines morkas ir jų sultis reko­ menduojama tam. oranžiniuose-geltonuose žiedlapiuose. susijungęs su karotinu. Žmogaus organizme karotinas kaupiasi kepenyse. Indijoje vienerių—pen­ kerių metų vaikams kas pusę metų skiriamas vienkartinis 60 miligramų A vitamino davinys (200 000 ME. sergamumas akių ligomis sumažėjo 75 procentų. 179 . Didžiosios Britanijos laikraštis „Times" pranešė apie 48 me­ tų mokslininko B. mintančių neglūdintais ryžiais. Jiems kasdien davė po 150 000 ME A vitamino. Jos ten atidedamos kaip aukštesnės riebalinės rūgštys — oleinas. žuvų taukai. kiaušinio trynys. bis­ mutas. Braunas mirė ap­ sinuodijęs A vitaminu". A vitamino poreikis — 1. širdyje. Gydytojas teigė. kad karotinas stimuliuoja lytinių hormonų poveikį. ultravioletiniai spinduliai. Vaiko organizmas jį pasisavina prasčiau negu suaugusiųjų. Vokietijoje buvo atliekami bandymai su 152 vairuotojais. kaulų čiulpuose. A vitamino hipervitaminozė pasitaiko labai retai. kadangi organizmo dangos ir epitelis kūno viduje. Tirpale. gavusių dvi dozes. kaip tvirtina Transporto psichologijos institutas.56 litro) morkų sulčių. palmitinas. spru (tropinė li­ ga) — karotino kiekis kraujyje tesudaro 8—30 mg. sviestas. labai mažai kiaušinių. Svarbiausias A vitamino šaltinis: kepenys. * Šią vertingą informaciją apie karotiną autorius paėmė iš M. ir galbūt dėl šios prie­ žasties. Apkartusiuose riebaluose A vitaminas taip pat žūva. Tai visų pirma galimybė sumažinti kancerogeninę riziką nuo apšvytinimo ir tabako dūmų regulia­ riai valgant morkas. Aliejinis beta-karotino tirpalas dukart mažiau aktyvus ne­ gu A vitaminas. Nemažai vitamino A prarandama terminio maisto apdorojimo metu. nustatyta. Straipsnyje „Morkų dieta pra­ žudė mokslininką" buvo rašoma: „Kaip parodė tyrinėjimai Kroidone.Vakarų gydytojai A vitaminą vadina „pirmąja gynybos nuo ligų linija". oranžinis pigmentas. kad B. buvo visiš­ kai geltonos spalvos. Štai vienas tokių atvejų. Javos saloje tarp kaimo gyventojų. kiaušidėse. Pasisavinant karotiną ypač svarbus tulžies kiekis žarnyne. karotinas lengvai suyra. nors yra didelės atsargos. kai numirė. ir 1/3 šio poreikio turi patenkinti A vitaminas. kad sumažėtų ankstyvo senėjimo ir navikų rizika*. nervų audiny­ je. arba 40 suaugu­ siojo normų iš karto!). Net gali sulėtėti organizmo reakcijos (sportininkų dėmesiui). sveikos mitybos šalininkas. Karotino kiekis žmogaus kraujo plazmoje svyruoja tarp 80 ir 230 mg ir priklauso nuo maisto. kurie arba neiš­ laikė vairuotojų egzaminų. sviesto.5 mg per parą. A vitamino stokos požymių nepastebėta. 178 A vitamino atsargas mažina alkoholis. odoje — y p a č pėdose ir delnuose.

Profilaktiškai per pusryčius visada valgykite salotų. Nustatyta. apsaugo juos nuo pervargimo ir nusilpimo. Fiziologinė reikšmė. ypač A vitaminui. o lotyniškai ferre „atnešti") — atsklei­ džia E vitamino svarbią reikšmę organizmo dauginimosi funkci181 . Jo pavadinimas (grai­ kiškai toko „palikuonys". vy­ resniems negu trejų metų vaikams yra 100 ME. Svarbiausia tokoferolių savybė — pa­ dėti kauptis vidaus organuose riebaluose tirpstantiems vitami­ nams. susidaro cholekalciferolis (D3 vitaminas) iš savo provitamino. hipofizės. A vitamino pasisavinimo sutrikimai. plaučių uždegimo. Štai ką jis rašo savo garsiojoje kny­ goje „Badavimo stebuklas": „Kai atsikeliu. Prisimin­ kite skyrių apie virškinimą: kaip greitai nusilupa skrandžio— žarnyno trakto epitelis. ypač intensyviai treniruojantis. E vitaminas glau­ džiai susijęs su biologinėmis membranomis. sportuojant. A vitamino ir karotino svarbą mūsų mitybai patvirtina to­ kie faktai. Tai ir įvairios opos. morkose. Beta-karotino paros norma — 6000 ME. jo pasisa­ vinama tik 1—2 procentai. antinksčių ir skydliaukės. Tyrimų duomenimis. ir su­ trikęs virškinimas. an­ ginos. E vitaminas skatina ilgaamžiškumą. Jei jis nesuspėja visiškai atsistatyti. Didelės karotino dozės nėra kenks­ mingos ir A hipervitaminozės nesukelia. neleidžiančios atsirasti rachitui. Augaliniuose orga­ nizmuose yra ergosterino — D provitamino. būklė ir veikla. Daug beta-karoti­ no rūgštynėse. kurio ypač daug odoje. kurių priežastis — A vita­ mino trūkumas. piene. žaliuose lapuose. perdozavimas susirgus.Dirbtinį karotiną vartojant labai didelėmis dozėmis. nėštumo metu. Pagal biologinį poveikį to­ koferoliai skirstomi į vitamininio ir antioksidacinio aktyvumo medžiagas. mažai A vitamino ir karotino turintys produktai. Ant dantų seilėms veikiant susidarę akmenys. žuvų taukuose. D vitaminas Žinoma maždaug septynios medžiagos. Nustatyta D vitamino svarba ląstelėse membranų ir subląstelinių struktūrų kai kurioms savybėms. vaikams (2—5 me­ tų) intensyviai augant ir lytinio brendimo metu. daug 40—60 metų vyrų tampa invalidais. maždaug po valan­ dos pirmą kartą tą dieną sėdu valgyti. Daug D vitamino yra grūdų gemaluose. jų funkcija. vaikams iki trejų metų — 400 ME. ypač šaltalankių aliejuje. Jos gali sutrikdy­ ti ląstelės funkcijas ir vėliau ją sunaikinti. Tokoferoliai dalyvauja baltymo apykaitoje. Tokoferoliai spartina ATF sintezę. D vitaminas tarp jų svarbiausias. treniruojantis. Ši E vitamino savy­ bė plačiai taikoma sporto medicinoje kaip būdas raumenų veik­ lai skatinti. nes jis toksiškas. kiaušiniuose. esant gleivinės degeneracijai ir uždegimams. ypač liaukų. nuo slogos. kad nuo toko­ ferolių labai priklauso endokrininių sistemų. ausų uždegimo. yra paslėptų patologinių procesų išorinis požymis: dėl su­ trikusios medžiagų apykaitos. skatina jų veiklą. E vitaminas E vitaminas vadinamas tokoferoliu. arba gerkite morkų sulčių. Pakankamas to­ koferolių kiekis padeda tvirtėti raumenims. E vitaminas fiziologiškai reikšmin­ gas antitoksiniu membraninių lipidų (riebalų) poveikiu. alaus mielėse. ir piktybiniai navikai. Paprastai tai būna švie­ žių daržovių salotos — morkos. kaip teigia specialis­ tai. bronchito. neišvengiama pačių įvairiausių ligų. Fiziologinė reikšmė. Tokio mitybos režimo laikėsi Polis Bregas. Šios toksinės me­ džiagos slopina fermentų ir vitaminų poveikį." Būtent šiuose produktuose karotino yra pakankamai. inkstuose susidaro akmenys. taip pat apsaugo eritrocitus. Odą veikiant ultra­ violetiniais spinduliais. Gydymosi tikslais arba profilaktiškai D vitaminą reikia var­ toti atsargiai. moliūguose. stiprina dantis ir saugo nuo rachito. ir polipai. ypač kalcio jonų ir kitų katijonų pralai­ dumui. padeda kauptis kauluose kal­ cio fosfatui. kurio­ se yra daug morkų. svieste. kepenyse. A vitamino ir karotino deficito priežasčių begalės: nepilna­ vertė mityba. D vitaminas skatina kalcio ir fosfo180 ro druskų įsiurbimą iš žarnyno. Būtina D vitamino paros norma suaugusiems žmonėms. Ląste­ lių vidinių lipidų oksidacija sąlygoja toksinių medžiagų susida­ rymą iš oksiduotų nesočiųjų riebiųjų rūgščių. kopūstai ir žalumynai.

didina skrandžio varančiąja ir sekrecijos funkcijas. derinkite juos su daug krakmolo turinčiu maistu. funkcinės jų membranų savybės. Suaugusio žmogaus organizme K vitaminą sintetina žarny­ no mikroflora (iki 1. gana atsparūs aplinkos poveikiui. vitamino biologinio veikimo sritis — jo. kvėpavimo fermentų dalimi. Bj vitaminas veikia virškinimo organus. padidėja ir B 2 vitamino poreikis. kepenyse.6 mg tūkstan­ čiui kkal). žarnų sienelėse. Fiziologinis poveikis. baltymų „sudegini­ mui". kad būtų išsaugotos struktūrinės. gerai tirpstan­ tys vandenyje. Jis padeda kuo geriau skaidyti angliavandenius. sunkiai tirpstantys vandenyje. lengvai suyrantys šviesoje. nepakankamai pasisavina­ mi angliavandeniai. Bj vitaminas Sis vitaminas priskiriamas prie sieros turinčių medžiagų. Ši pastraipa tinkamos mitybos požiūriu yra nepaprastai svarbi. kopūstuose. žūva 10—30 proc. vitaminas — bespalviai mielių kvapo kristalai. Svarbiausia B. žaliose daržovėse. padeda aprūpinti organizmą energija.jai. Kad nekiltų pačių įvairiau­ sių sutrikimų. liucernoje. normaliam nėštumui ir vaisiaus vystymuisi. Maitinantis riebiai taip pat smarkiai padidėja B 2 vitamino poreikis. PP vitaminas PP vitaminas — balti bekvapiai dygliuoti rūgštoko skonio kris­ talai. normalizuoja širdies veiklą. galimas deficitas. Taip pat jis dalyvauja fermentacijos sistemose. varpinių augalų gemaluose. spermos susi­ darymo procesams. Šį vitaminą sintetina žmogaus žar­ nyno mikroflora. Bj vitamino paros norma — 1. Sakykim. Svarbiausia B 2 vitamino savybė — augimo skatinimas. valgysime košes. svarbiausia žarnų ląstelė storojoje žarnoje. Fiziologinė reikšmė. padeda ryškiai matyti spalvas. K grupės vitaminai dalyvauja krau­ jo krešėjimo procesuose. B 2 vitaminas — viena iš sudėtinių flavoproteidų dalių.6 mg (0. vitaminas B2 vitaminas priskiriamas prie flavinų — daržovių.3—2. reguliuojančiose oksidacijos ir audinių atstatymo procesus (kvėpavimas ir jo treniravimas). E vitamino paros norma suaugusiam žmogui — 12—15 mi­ ligramų. neužmirškite B grupės vi­ taminų. Kai maiste daug angliavandenių. K vitamino yra žaliuose salotų lapuose. Trūkstant Bj vitamino. dilgė­ lėse.8 mg 1000 kkal. 182 IV. Dažniausiai K avitaminozę su­ kelia kepenų ligos. fermento. Tik tada bus viskas gerai. Kepant duoną. 183 . pagerina regėjimą naktį. kai žarnyne mikroflora jo nesintetina. Grynas B. todėl padeda ląstelėms kvėpuoti. Fiziologinė reikšmė. pernešančių deguonį. kepe­ nyse bei kraujo ląstelėse šis vitaminas virsta aktyvia medžia­ ga — kofermentais. dalyvavimas angliavandenių apykaitoje. K vitaminas K vitaminų grupėje yra gamtinės medžiagos — Kj vitaminas (filochinonas) ir K 2 vitaminas (melachinonas). pie­ no natūralių pigmentų. Fiziologinis poveikis. pagreitina skrandžio turinio evakuaciją. B 2 vitamino paros norma — 0. B2 vitaminas teigiamai veikia regos organus. Bj vitamino šaltinis — grūdai. kad iš nosies neimtų tekėti krakmolingos išsky­ ros. Grynas B 2 vitaminas yra geltonai oran­ žinės spalvos kartūs milteliai. Saulės šviesos veikiami jį sintetina žali augalų lapai. daigintuose grūduose. kad neatsikosėtumėte gleivėmis.5 mg per parą). alaus mielės ir kepenys. da­ lyvauja visose tarpinėse apykaitos reakcijose. Bj vitamino (jei­ gu nenaudojami cheminiai ir šarminiai kepimo milteliai). riebalų. sintetinančių K vitaminą. Patekęs su maistu. bulvių. Daug B 2 vitamino yra kiaušiniuose. grikių ir avi­ žų kruopose. padidina adap­ taciją tamsoje. Iš žarnyno mikroorganizmų. Jo daug aliejuje. PP vitaminas — vienas iš fermen­ tų. organizme kaupiasi jų tarpinės apykaitos produktai — pieno ir pirovynuogių rūgštys. B 2 vitaminas būtinas angliavandenių. K vitamino reikia kiekvienai organizmo ląstelei.

gerai tirpstantys vandenyje. gerai vandenyje tirpstantis. Labai įvairi. ypač nervų-trofinę funkciją. B 3 vitamino šaltinis: alaus mielės. B 6 vitaminas labai svarbus kraujo gamybai. daigin­ tuose grūduose ir alaus mielėse. grikiuose. iškyla dermatito ir kitų negalavimų pavojus. pigmentų susidarymą ir glikogeno susikaupimą. Kartu su B 1 2 vitaminu šio vitamino esama chromosomose. prastai tirpstantys vandenyje. šarmų ir rūgščių poveikiui kris­ talai. Jis yra svarbus ląstelių dauginimosi veiksnys. sutrin­ ka glikokortikoidų sintezė. 184 B 6 vitamino stoka gali sukelti kepenų riebalinę infiltraciją. kepenyse. neutraliame tirpale stabilus skystis. neatsparūs šilumai ir švie­ sai. Iki 50 proc. Nurodysime tik pagrin­ dinę: reguliuoja nervų sistemos ir nervinių-maitinamųjų proce­ sų funkciją. Daug H vitamino yra kiaušiniuose. B c Bc vitaminas — sluoksniuoti geltonai oranžinės spalvos krista­ lai. ilgą laiką maitintas Bg vitamino stokojančiu maistu. Jai sutrikus. ką ka­ muoja sutrikusi skrandžio sekrecija ar atonija!).6 mg PP vitamino. aiškiai spar­ tėjant senėjimo procesams. šio vitamino žūva sterilizuojant pieną ir apdorojant jį jonitinėmis dervomis. organizmas geriau panaudoja auga­ linius baltymus. jų antitoksinį poveikį. B 3 vitaminas B3 vitaminas — geltonas. taip pat ir cholino. kaip ir B ] 2 vitaminas. Paros norma: 1. H vitaminas H vitaminas — dygliuoti. sintezę. daiginti grū­ dai. B3 vitaminas susijęs su skydliauke: skydliaukėje esantis ti­ roksinas veikia A kofermento sintetinimą iš B3 vitamino. Daug šio vitamino yra grikiuose.5—3 miligramai. Daug B(. Sis poreikis paprastai patenkinamas ne vien valgant atitinkamą maistą. gaminančias rūgš­ tis. kiaušiniai. Didelis B 6 vitamino kiekis maiste didina rūgštingumą ir skrandžio sekreciją (atkreipkite dėmesį visi tie. Fiziologinė reikšmė. oro deguoniui. B6 vitaminas veikia ir skrandžio liaukas. kad H vitaminas reguliuo­ ja nervų sistemą. kurių skran­ džio rūgštingumas yra sumažėjęs!). 1000 kkal maiste turi būti 6. atsparus šviesos. Fiziologinė reikšmė. Manoma. varškėje. mėsoje. Per parą reikėtų sunaudoti 5—10 mg B3 vitamino (be to kiekio. kurį žarnyne susintetina mikroflora). žirniuose. Fiziologinė reikšmė.15—0. Bg vitaminas labai svarbus riebalų apykaitai.PP vitaminas veikia virškinimo organus: skatina sekrecinę ir motorinę skrandžio funkciją (atkreipkite dėmesį tie. purinų. kai kurių amino rūgščių. gerina kasos sulčių sekreciją ir sudėtį (dėmesio. Tiriant beždžiones. žirniuose. Gydant der­ matitus. vitamino yra alaus mielėse. buvo nustatyta aterosklerozė su būdingais koronarinių kraujagyslių pažeidimais. atspa­ rūs kaitinimui. puikiai tirpstantys vandenyje. B„ vitaminas Tai bespalviai kristalai. diabetikai!). ypač susidarant baltymams ir fermentams. veikia nukleininių rūgščių. avižinėse kruopose. žir­ niuose. kopūstuose. Sis vitaminas turi įtakos antinksčių veiklai: kai jo trūksta. normalizuoja kepenų funkciją. Veikiant PP vitaminui. Fiziologinė reikšmė.3 mg H vitamino. bet ir žarnyno mikrofloros biosintezės sąskaita. pagyvenusiems žmonėms. geriausiai tinka kartu vartojamas B 6 vitaminas ir nesočiosios riebiosios rūgštys. Per parą organizmui reikia 0. dalyvauja rieba­ lų apykaitoje. B c vitaminas. 185 vitaminas . B 6 vitaminas dalyvauja medžiagų apykaitoje. Daugiau B6 vitamino rei­ kia nėščioms moterims. deguonies poveikiui. bulvėse.

Dalis medikų tvirti­ na. riešutus. Natūropatai tvirtina („Saulės maistas ant tavo stalo"). antinksčiams ir kitoms liaukoms). galimos kraujosrūvos.) — augaluose esantis askorbinogenas. amino rūgščių. Fiziologinė reikšmė.Bc vitaminas stimuliuoja ir reguliuoja kraujo gamybą. Daugiausia C vitamino turi ribosomos ir tos ląstelių struktūros. skumbrijoje. dar ge­ riau. 186 Jei B grupės vitaminų gaunama pakankamai. Visiškai sunai­ kinti B 1 2 vitamino atsargas gali organizme esančios kirmėlės. B ] 2 vitamino sintezė bus sutrikdyta. kiaušiniuose. o sukelia mažakraujystę ir nervų sistemos sutrikimą. Atlanto silkėje. jautienoje. organizmas Kali apsieiti be gyvūninės kilmės baltymų. jums šiek tiek trūksta C vitamino. Kai organizmui stinga baltymų. stiprina jų sveikatą (tėvų ir vaikų dėmesiui!). purinų sintezei. B ] 2 vitamino paros norma — 3 mkg. mažina cholesteriną. B 1 2 vitaminas skatina vaikų augimą. Pasitaiko. Pagrindinis C vitamino kiekis (iki 70 proc. o mikroflora jo pagaminti negali — mielės šį vitaminą suardo. kad organizmas galėtų pasisavinti B 1 2 vitaminą. Tai labai svarbu aler­ giškiems žmonėms. tuo galima paaiškinti platų jo biologinio poveikio spektrą. 3) žmogaus organizme C vitaminas nesintetinamas. trys ypatybės išskiria jį iš šios grupės: 1) C vitaminui nebūdingos kofermentų funkcijos. gerai tirps­ tantys vandenyje kristalai. o jo poreikis padidėja. Kai organizmui stinga C vitamino. didi­ na leukocitų kiekį. Taip atsitinka dėl skrandžio dugno liaukų ląstelių atrofijos. Fiziologinė reikšmė. gaunamo su maistu. kad šis vitaminas esti tik gyvuliniuose produktuose: kepe­ nyse. Visa tai ne gydo. Biologinė C vitamino reikšmė orga­ nizmui iš esmės susijusi su oksidacijos — atkuriamuoju povei­ kiu. 2) C vitaminas dalyvauja baltymų fermentų sintezėje. augalų lapuose. Tai pastebima ir valant dantis: jei ima kraujuoti dantenos. labiausiai atsparus oksidacijai. C vitaminas C vitaminas — balti rūgštaus skonio. sardinėse. kruopomis. alaus mieles. B 1 2 vitaminas B ] 2 vitaminas — raudoni dygliuoti ar prizminiai kristalai. be skonio ir be kvapo. C vitaminas labai svarbus kapiliarų sienelėms. Šios ląstelės gamina gastromukoproteiną — būtiną komponentą. kaip ir maitinantis tik augaliniu maistu bei duona. kuri turi mažai ląstelie­ nos. kuriose vyksta baltymo sintezė. bet daug kepimo mielių. daigintus grūdus. padidėja vitamino C poreikis. Pagrindinė šio vitamino reikšmė — antianeminis poveikis. Daug C vitamino reikia endokrininei sistemai (hipofizei. grūdus. 187 . Ypač svarbus C vitamino tiesioginis ryšys su baltymų apy­ kaita. nukleininių rūgščių. reikalingos normaliai mikroflorai. B grupės vitaminai pakankamai apsirūpinama valgant ža­ lumynus. B c vitamino yra alaus mielės. Ypač daug C vitamino reikia ląstelių membraninėms siste­ moms. Gali bū­ ti. Nors C vitaminas yra vienas iš vandenyje tirpstančių vita­ minų. neriebioje varškė­ je. petražolių lapuose. salotose. Kai organizme yra daug C vitamino. Be to. Tai kompensuoja žar­ nyno mikrofloros sintezė. Atminkite: valgant baltą duoną. Augalai B ] 2 vitamino neturi. Rezultatas bus toks pat. svogūnuose. baltymo panaudoji­ mas sumažėja. svarbi jo įtaka baltymų apykaitai. Kai baltymų stokojama. kepenyse kaupiasi di­ desnės glikogenų atsargos. padidėja kapiliarų trapumas. kad organizmas negali pasisavinti B 1 2 vitamino. sumažėja likusių vitaminų poveikis. kepenyse. Nedidelis B c vitamino kiekis maisto produktuose ir neatsparumas šildymui labai ap­ sunkina organizmo poreikių patenkinimą. taip pat ir gyvūninės kil­ mės. sustiprėja jų antitoksine funkcija. Šiuo atveju B 1 2 vitamino poreikis patenkinamas jį sintetinant iš kobalto. Paros poreikis — maždaug 200 mkg. kad B 1 2 vitaminą sintetina normali žarnyno mikroflora. bekvapiai. Trūkstant šio vitamino. kad dėl askorbinogeno vaisių ir daržovių vitaminų aktyvu­ mas yra toks patvarus. Tai viena iš vegetarų daromų klai­ dų: mielinės tešlos duoną pakeiskite nerauginta arba. jų elastingimui. vištienoje. Veikiamas šviesos B ] 2 vitaminas netenka aktyvumo.

B vitamino paros norma: 0. N vitamino yra kopūstuose. Fiziologinė reikšmė. kad jis sudaro maždaug pusę reikalingo C vitamino kiekio. kad išsigi­ musi žarnyno mikroflora gali sunaikinti C vitaminą žarnyne. Jo esama alaus mielėse. P vitamino šaltiniai: juodieji serbentai. Nustatyta. Pagrindinis P vitamino vaidmuo — kapiliarų stiprinimas ir kraujagyslių sienelių pralaidumo ma­ žinimas.5 gramo. Hj vitaminas Tai bespalviai kristalai. žemuogėse. Dėl šių savybių vartojamas organizmo ūminių ir lėtinių apsinuodijimų atvejais. Šiuo metu jų žinoma apie 500.C vitamino stoka mažina organizmo atsparumą ne tik in­ fekcinėms ligoms. Kai šio vitamino organizmui ne189 . nes padeda susidaryti pa­ tvariems vandenyje tirpstantiems kompleksams. spanguolės. kepenyse. Fiziologinė reikšmė. P vitaminas didina kapiliarų atsparumą. ryžiuose. vyšnios. N vitaminas Fiziologinė reikšmė. gyvsidabrio. patvirtinančių. ypač nuo sunkiųjų metalų (arseno. trešnės. pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. N vitaminas apsaugo kepe­ nis nuo suriebėjimo. Manoma. anilino ir kt. juoduosiuo­ se serbentuose. krapuose ir petražolių lapuose. piene. Be to. deguonies panaudijimą. apsaugančios nuo toksinių medžiagų — švino. Abu jie — veikia kaip stiprus antioksidantas. spartina kepenų ląstelių regeneraciją. juos stimuliuoja. dar jam nepatekus į kraują. P vitaminas P vitaminas sujungia biologiškai aktyvių medžiagų — bioflavonoidų grupę. C vitaminui būdingos savybės. C vitaminas. Gyvūnų audiniuose šių medžiagų nerasta. judriųjų metilo grupių donatoriaus funkcija. pastebėtas šių vitaminų bendras poveikis. pasižyminčių kai kuriomis tikriesiems vi­ taminams būdingomis savybėmis. Rūkantys žmonės C vitaminą pasisavina ypač blogai. Jie iš organiz­ mo lengvai pašalinami su šlapimu. Organizmas jį lengvai pasisavina. kitame augaliniame maiste. Fiziologinė reikšmė. Paros norma nenustatyta. c vitaminas 15 Pirmą kartą buvo išskirtas iš abrikosų kauliukų branduolių. Biologinės P vitamino savybės turi daug ką bendra su C vitaminu. kopūstuose. anglies sulfido. dalyvauja oksida­ cijos procesuose. Viena būdingiausių N vitamino savybių — su­ gebėjimas skatinti augimą. bet neatitinkančių visų vita­ minams keliamų reikalavimų. kaip ir E vitaminas. pieno produktuose. kad šis vitaminas didina vaisingumą ir gerina vaisiaus vystymąsi. Daug C vitamino yra džiovintose erškėtuogėse. B 1 3 vitaminas Jis teigiamai veikia kepenų funkcijas. Jis gerina audinių kvėpavimą. Jis taip pat pasižymi antioksidaciniu poveikiu C ir E vitaminų atžvilgiu. bet ir kai kuriems toksinams. ir visi jie augalinės kilmės produktai. ir net jo su maistu gaunant pakankamai. Yra duomenų. Numatoma B 1 5 vitaminą taikyti sporto tikslams. agrastai.5 miligramo. N vitaminas dalyvauja biologinės oksi­ dacijos procese. vis tiek stinga C vitamino. B. Poreikis tiksliai nėra nustatytas. B 1 5 vitamino svarbiausia ir pagrin­ dinė reikšmė — lipotropinės savybės. Į VITAMINUS PANAŠIOS MEDŽIAGOS Tai grupė medžiagų. švino ir kitų) druskų. Paros norma — 0. apsaugo organizmą nuo 188 daugelio toksinių medžiagų. Paros norma — 60—100 miligramų. tirpstantys vandenyje. — poveikio. C vitaminas neleidžia organizme susidaryti toksiškiems jungi­ niams.5—1.

kai tuo tarpu jo norma neviršija 100 miligramų! Įvairių šalių mokslininkai laikosi nuomonės. hormonų veikla. Paros norma nenustatyta. Be to. petražolėse. Paros norma: 1—1.5 gramo. plaukų depigmentacijaj. Manoma. varškėje. vitaminus gaminant dirbtiniu būdu. braškėse. B 4 vitaminas Balta kristalinė medžiaga. Svarbiausios šio vitamino lipotropinės savybės. DIRBTINIŲ VITAMINŲ ŽALA Iš viso to. sutrinka pigmentacija (pvz. burokėliuose. gerai tirpstanti vandenyje ir alkoho­ lyje. Vartojamas ser­ gant lėtiniu gastritu. avižinėse kruopo­ se. bulvėse. Juk daugelis šiuo vitaminu bando apsisaugoti arba gydyti ūmines virusines kvėpavimo takų ligas — gripą ir kai kurias kitas. kaip metionas. manoma. Jei vartojame daugiau negu reikia natūralių vitaminų. kurias žmonėms sukėlė C vitamino besai­ kis vartojimas. — mėsos produktai. kurių organizmas negali pasisavinti. B g vitaminas Pasižymi lipotropinėmis ir sedatyvinėmis savybėmis. Lipotropinis cholino (vitamino B ) poveikis išryš­ kėja dalyvaujant kepenyse vykstančioje fosfolipidų sintezėje. be to. Be to. vartodami įvairius polivitaminus (undevitą. Taip save „stiprindami" perkrauname ke­ penis ir inkstus. Net ir ilgesnį laiką (keletą mėnesių) var­ tojamas U vitaminas nekenkia kepenims (jos nesuriebėja). Savo nuožiūra vartoja C vitamino po 4—6 ir netgi 10 gramų per parą. Kaip žalingo didelės vitaminų dozės poveikio pavyzdį pa­ teiksiu dalį straipsnio iš žurnalo „Zdorovje": „C vitaminas turi tvirtą nekenksmingo preparato reputaci­ ją. U vitaminas Gerai gydo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opas. Labai tinka aterosklerozės profilaktikai. teigiamai veikia skrandžio gleivinę. aišku. Aš pats žinau atvejį. Šio vitamino yra moliūguose. jie tampa kristalais. Paros norma nenustatyta. nu­ kenksmina daugel} organizmui žalingų medžiagų — seleną ir kt. kiaušiniuose. sti­ muliuoja virškinimo aparato motorinę funkciją. kas buvo pasakyta apie vitaminus. re­ guliuoja skrandžio darbą. Ir apskritai su maistu gaunamus vitaminus perdozuoti sunku.). Fiziologinė reikšmė. prasideda kepenų riebalinė infil­ tracija. Ilgesnis terminio maisto apdirbimas U vitaminą visiškai su­ naikina. augimas. kad C vitami191 190 . ryžiuose.pakanka. dekamevitą ir kt. B 4 vitamino yra kepenyse. morkose. mū­ sų bakterijos jų perteklių suardo bei išstumia lauk. Kai B4 vitamino stokojama. sinteti­ nius — visiškai lengva. Cholinas veikia baltymų ir riebalų apykaitos procesus. kai vaikas suval­ gė pakelį tokių „vitaminų" ir numirė. kad turėtų būti 0. Ši medžiaga padeda kepenims greitai atsikratyti riebiųjų rūgščių. Paros norma tiksliai nenustatyta..5—3 gramai. Daugelis žmonių tai yra patyrę. kad jų aktyvumas priklauso nuo baltymų. Tačiau pastaraisiais metais gydytojai vis dažniau pastebi šalutines reakcijas. Jo yra kopūstuose. burokėliuo­ se. pažeidžiame normalų organų ritmą. stimuliuoja jos ląstelių regeneracijos procesus. Šlapimas nusida­ žydavo šių „vitaminų" spalva ir turėdavo savotišką kvapą (vėlgi šių pačių „vitaminų"). Pagrindiniai šio vitamino tiekė­ jai. B T vitaminas Būtinas normaliam raumenų funkcionavimui ir jų optimaliai fiziologinei būklei. pomidoruose. ypač daug daigintuose kviečių grū­ duose.

. t a i p pat ir r e u m a t o . kurioje n u r o d o m a . ryškiai raudonas apsivėlęs. hiperkeratozė. cheilozė. dėl to atsiranda r a u m e n ų p e r v a r g i m a s . vėmimą. petražo­ lėmis ir kt. a t s i r a n d a s k r a n d ž i o ir dvylikapirštės ž a r n o s o p o s . kai stinga vieno ar kito v i t a m i n o . išraižytas vagelių arba sausas. spuo­ gai. pleiskanojimas. konjunktyvitas ir blefaritas B6 konjunktyvitas B2 1 lentelė Liežuvis sausas. k a d didelės C v i t a m i n o d o z ė s slo­ pina kasoje i n s u l i n o gamybą bei padidina c u k r a u s kiekį šlapi­ me ir kraujyje. KLINIKINIAI VITAMINŲ STOKOS POŽYMIAI Vitaminai PP Vitaminų stokos požymiai sausos ir blyškios lūpos. A Kvėpavimo sistema dažnos slogos.n o vartojimas n e d i d i n a o r g a n i z m o a t s p a r u m o p e r s i s a l d ž i u s . labai prastas re­ gėjimas naktį sunkus prisitaikymas prie šviesos. sueižėjęs Vitaminai A* Vitaminų stokos požymiai blyški ir sausa oda. polinkis pūliuoti prakaitavimas sausos. p e r n e l y g didelės j o d o z ė s net a p s u n k i n a kai kurių infekcinių-alerginių ligų. Priešingai. n u o kurio susidaro t r o m b a i . gydytojai per­ spėja. C vitaminas gali būti inkstų ir šla­ p i m o pūslės a k m e n ų s u s i d a r y m o priežastis. pavienės petichijos Nagai A lūžinėjantys ir brūkšniuoti nagai Akys A konjunktyvitas ir blefaritas. riešų vidinių pusių ir kaklo eritema. polinkis į bronchitus. k a d C v i t a m i n o vartoti neverta. ryškiai rau­ donas. C v i t a m i n o perteklius dirgina s k r a n d ž i o — ž a r n y n o trakto organų gleivinę. kad didelės C v i t a m i n o do­ zės stabdo n e r v i n i ų r a u m e n ų impulsų p e r d a v i m o greitį. sutrinka r e g ė j i m o ir j u d ė j i m o reakcijų koordinacija". k o k i e s i m p t o m a i b ū d i n g i tada. pavienės Bito plokštelės. B6 H C Plaukai A B3 H C sausi ir blankūs plaukai bespalviai plaukai nuplikimas plaukų folikulų ragėjimas. m o r k o m i s . Išvada tegali būti v i e n a r e i k š m i š k a : vartokite tik natūra­ lius vitaminus. supleišėję lūpų kampučiai — anguliarinis sto­ matitas. sunkus prisitaikymas prie šviesos. Pavojingiausia m a k s i m a l i o s C v i t a m i n o d o z ė s p a s e k m ė — padidėjęs kraujo k r e š u m a s . Diabetikai privalo žinoti. pamėlynavusios lūpos. nagų cianozė. plaukų folikulų ragėjimas. plaučių uždegi­ mus 193 . viduriavimą. Kai ž m o g u i d a r o m o s B 1 2 v i t a m i n o injekcijos. pigmentaci­ ja dermatitai sausas seborėjinis dermatitas. i m a ėsti r ė m u o ( d u b e n ė l i s salotų su kopūstais. trupantys dantys Beta-karotinas egzema D B. n e s u k e l i a n i e k o pana­ šaus). eigą. R e m d a m a s i s m e d i c i n i n i a i s leidiniais. nosies ir lūpų klosčių seborėjinis dermatitas 192 B2 PP Oda Kaulai ir dantys D krūtinės ląstos ir stuburo deformacija. ausų. esu s u d a r ę s lentelę. išblyškusi ir sausa oda B. glositas žvynelinis dermatitas lūpų. žaizdos ant jų — cheilozė. Naujausiais t y r i m a i s nustatyta. sukelia pykinimą. Štai k o d ė l v i t a m i n ų „žirnelių" m ė g ė j a m s neretai p a ū m ė ­ ja gastritas •— padidėja r ū g š t i n g u m a s . k u r taip g a u s u C vitamino. nes j i s s u a r d o B 1 2 vita­ miną.

kapiliarų funkcijos su­ trikimas — mažas jų tonusas anemija dantenų kraujavimas. galūnių. Aktyvioji f e r m e n t ų dalis — geležis. sukeliantis pielitą. nemiga. polinkis į gastritus. uretritą. Ankstyva senatvė ankstyva senatvė. mūozė. širdies raumenyje sutrikusi riebalų apykaita. atliekančios svarbų katalizatoriaus vaidmenį visuose orga­ nizme vykstančiuose procesuose. cistitą Kraujas K B2 B3 C B3 sumažėjęs kraujo krešumas sumažėjęs leukocitų kiekis. stresai nervų audinyje. dirglumas. paralyžius. kolitus nusilpusi virškinimo organų. skrandžio sekrecijos sutriki­ mai. Ten. dirglumas raumenų silpnumas bendras nusilpimas greitas psichinis ir fizinis nuovargis. FERMENTAI F e r m e n t a i — g y v o s i o s ląstelės s u d ė t i n g o s mineralinės medžia­ gos. dingęs apetitas Beta-karotinas Bfi A Beta-karotinas E Lytinė funkcija makšties ir gimdos sienelių epitelio pakitimas ir ragėjimas silpna lytinių hormonų veikla sutrinka lytinė funkcija B2 PP B. PP greitas psichinis nuovargis. kadangi mūsų organizme A vitaminas pasigamina iš karotino. parezė ir kt. kalcis. nuovargis einant. augliai intensyvūs senėjimo procesai Nervų sistema B. funkcija ir skrandžio sekrecija žarnyno sutrikimai — ilgai trunkantis viduriavimas išopėjimai žarnyne. peri­ ferinių nervų pažeidimas neurastenijos sindromas (susierzinimas. m a g n i s . K o f e r m e n t a s t a m p a aktyvus tik tada. nervų trofikos sutrikimas nerviniai-psichiniai sutrikimai: depresija. kai susijungia su apofermentu. esant atvirai avitaminozei. 195 B3 B6 C B4 . D a u g u m ą jų sudaro du kom­ ponentai: baltyminis (apofermentas) ir nebaltyminis (koferment a s ) .). gali atsirasti ateroskle­ rozė.Vitaminai D B1 Vitaminų stokos požymiai polinkis į kvėpavimo takų ligas dusulys Vitaminai Vitaminų stokos požymiai Kepenys A epitelio pakitimas inkstuose ir šlapimo kanaluose. nemiga ir kt.) B4 B. palpuojant skauda blauzdos raumenis Virškinimo sistema A dėl virškinimo trakto gleivinės išsigimimo gali būti: dispepsiniai sutrikimai. kai kurie vitaminai. nervų—raumenų skausmai nervų sistemos sutrikimai (mėšlungis. nusilpę raume­ nys. kur yra pastaba apie A vitamino stoką. inkstuose. jose atsiradę nekrozės židiniai vidurių užkietėjimas. ypač kojų. cinkas. įčiulpus lūpomis arba valant dantis pėdų arterijų pažeidimai D E P B1 Bendra būklė bendras organizmo silpnumas. ypač kepenų. kepenų suriebėjimas kepenų cirozė. reikia skaityti apie karotiną. cholino stoka didina polinkį į navikus 194 * A vitamino daugiausia gaunama valgant gyvulinės kilmės maistą. psichinės reakcijos. pri­ slėgta nuotaika. kepenyse. vangumas). varis.

Tai ypač būdinga vyresnio amžiaus žmo­ nėms. 5) normaliai druskų—vandens apykaitai. kad rūgščių—šarmų pusiausvyra nesutriktų. net ir atitikdamas visas kitas sąlygas. yra nevienodas. šie procesai vyksta sparčiai. šildant iki 54 °C. Jo poveikis. kad acidozę (padidėjusį orga­ nizmo rūgštingumą) skatina didesnis gyvulinės kilmės riebalų. Angliavandeniai šarmina organizmą. kad nesutriktų apykaitos procesai. Mineralinės medžiagos ypač reikalingos. Žinoma. organiz­ mui pradeda stigti fermentų kraujyje ir tarpląsteliniame skys­ tyje. koaguliuoja (sukreša). priklausomai nuo žmogaus amžiaus. Rūgščių—šarmų pusiausvyra palaiko ląstelėse bei audiniuo­ se ir skysčiuose būtiną vandenilio jonų koncentraciją. Jie taip pat lengvai suyra vei­ kiant deguoniui ir šviesai. gyvybiniai procesai vyksta lėčiau. F. kad avitaminozė ir ligos. atsiranda tada. įtaką šiai pusiausvyrai. Visi medžiagų — baltymų. Atsižvelgiant į rūgščių ir šarmų pusiausvy­ ros organizme svarbą. baltyminės medžiagos. nes kai organizmui stinga druskų. skirtiems organizmo audinių san­ darai. kurio gausu šviežiame augaliniame maiste. 1) daugumai organizme vykstančių procesų bei fermentų sistemų struktūrų bei funkcijų. Erismanas Mineralinių elementų svarbą patvirtina ir Forsterio dar 1879 metais atlikti tyrinėjimai. esančių maiste. šviežio nevirto maisto. Tuometinės TSRS Mokslų Akademijos gerontologijos institute atlikti tyrimai patvirtino amžiaus bei maisto įtaką rūgščių— šarmų pusiausvyrai. anglia­ vandenių. kad vieniems jų būdingi mineraliniai ele­ mentai. kurioje nebuvo druskų. mineralų — apykaitos procesai vyksta veikiant fermentams. kad organizme ne­ sutriktų rūgščių—šarmų pusiausvyra. konservuoto maisto. kuriuose daug ani­ jonų. kad fermentai. fermentai praranda katalitines savybes. sukeltos netin­ kamos vidinės sekrecijos. gali sukelti lėtą iš bado mirtį. Po kruopščių mokslinių tyrinėjimų paaiškėjo. sutrinka mityba. Esant normaliam atmosferos slė­ giui ir 37 °C temperatūrai. 60—80 proc. 3) rūgščių—šarmų pusiausvyrai organizme. apsaugo fermentus. gyvame organizme šie procesai vyks­ ta greitai. kai organizme sutrin­ kę apykaitos procesai. kad jie žūva greičiau negu gyvūnai. Tai svarbu. ir nustatė. kuriuose daug katijonų. riebalų. Kai žmonės valgo daug virto. sukeliantys organizme elektroteigiamus (kationai) ar­ ba elektroneigiamus (anijonai) pokyčius. kuriame nėra mineralinių druskų. Mineralinių medžiagų kiekio maisto produktuose tyrimas padėjo išsiaiškinti. maisto produktuose esančios mineralinės medžiagos buvo suskirstytos į rūgštinan­ čias bei šarminančias. šarmina. jiems nereikia eikvoti daug energijos. fermentų pa­ tenka į plonąsias žarnas nepakitę. Vitaminas E. 2) plastiniams procesams. kur fosforas ir kalcis yra pagrindiniai struktūriniai komponentai. baltymų vartojimas. būtina nekintančiai or­ ganizmo vidaus terpei. reikalingų. o tie. suteikia jiems osmotinių savybių. vitaminai bei hormonai susiję tarpusavyje.Fermentai. Sis procesas įvyksta negrįžtamai. nes jie spartina ir gerina virš­ kinimą. Kai valgomas nevirtas maistas. — rūgština. Taigi maisto produk­ tai. Paaiškėjo. Šviežiuose vaisiuose ir daržovėse esantys mi197 MINERALINIAI ELEMENTAI Maistas. Nustatyta. vitaminų. Kai valgoma daug au­ galinio. kad pagrindi­ nis mineralinių elementų šaltinis yra augalinis maistas — vai­ siai ir daržovės. Taip sutaupoma daug energijos. Fiziologinė mineralinių elementų svarba nustatoma pagal jų įtaką: 196 . Taigi vyresniame amžiuje reikia ypač stengtis. ypač kaulams. Jis šėrė šunis mėsa. Rūgščių—šarmų pusiausvyrai didelę įtaką turi maistas. kraujyje nestinga fermen­ tų. 4) normaliai druskų sudėčiai kraujyje ir jos struktūrą for­ muojantiems elementams. kurie kentėjo badą. šarminančių bei rūgštinančių medžiagų.

susidaro produktai. 2 lentelėje nu­ rodytas produktų šarmingumas bei rūgštingumas. rafinuoto cukraus efektas. brinzos. Kadangi informacija apie mineralinius elementus šioje kny­ goje užimtų pernelyg daug vietos. išskyrus nenugriebtą šviežią pieną. reakcija yra stipri rūgštinė. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — oooo oooo oooo oooo oooo 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 0 0 0 — — — — MAISTO PRODUKTŲ PALYGINIMAS. tačiau kartu su jais organizmas gauna daug vertingų maisto elementų. MINERALINIAI ELEMENTAI Šarminiai (katijonai) Kalcis (Ca) Magnis (Mg) Kalis (K) Natris (Na) Rūgštiniai (anijonai) Fosfatai Sulfatai Chloridai Produktai Salierai Švieži agurkai Džiovintas inžyras (figos) Latuka Uogos Švieži abrikosai Šviežios pupos Kopūstai Žiediniai kopūstai Moliūgai Serbentai Kiaulpienė (lapai) Vaisiai (beveik visi) Natūralios citrinų sultys Paastarnokas Natūralios apelsinų sultys Džiovintos slyvos Avižiniai dribsniai Nenugriebtas pienas Svogūnai Vynuogės Natūralios vynuogių sultys Vyšnios Raudonieji kopūstai Džiovinti ir švieži obuoliai Migdolai Spanguolės Lašiniai* Vėžiai Kiaušiniai (baltymas) Paukštiena. Gyvulinės kilmės maisto — mėsos. po­ liruotų ryžių. sudariau lentelę. juos lengvai pasisavina orga­ nizmas. ATSIŽVELGIANT Į ORGANIZMO RUGŠTINIMO IR ŠARMINIMO REAKCIJĄ 2 lentelė o — mažas šarmingumas ar rūgštingumas. neatsiranda kenksmingų šlakų. Produktai Džiovinti abrikosai Švieži burokėliai Morkos 198 Rūgštingumas — — — Šarmingumas oooo oooo oooo — — — oooo oooo o—oooo 0—000 suvartojimas gaminant maistą padidina produktų rūgštingumą. Panašus baltos duonos. ** Cukrus rūgština vaisius ir sultis. kurių reakcija yra silpna rūgš­ tinė. žvėriena Uogienė ** Rūgštingumas j Šarmingumas Skrandžio—žarnyno trakte irstant grūdams ir ankštiniams augalams. žuvies. remdamasis Vokerio bei Poupo darbais. 199 . oo — vidutinis. Patenkindamas skaitytojų praktinius poreikius. sviesto bei kitų produktų. ooo — di­ delis. oooo — labai didelis. nurodysime tik tinkamos mi­ tybos požiūriu svarbiausių iš jų biologinį vaidmenį. kaip kad bū­ na vartojant gyvulinės kilmės produktus. miltų gaminių.neraliniai elementai aktyviausi.

kalcis pašalinamas iš organizmo kaip kalcio muilas. Kuo ma­ žiau maiste produktų. Prastai pasisavinamas kalcis. gerinant jų sulipimą susidarant audiniams." Be to. Štai tada jie ir guo­ džiasi: „Oi. Nepasisavina organizmas ir rūgš­ tynėse. rafinuoto cukraus. Vaikams augant. kad būtų išlaikyta pusiausvyra. gyvulinės kilmės riebalų). vandenilio ir azoto.. nenuostabu. Pavyzdžiui. Kuo didesnė kalcio koncentracija ligo­ nio kraujyje. mag­ nio. rūgštynių) sudaro su kal­ ciu tvirtus netirpius junginius. kurie sudaro šar­ mus. Kalcis blogiau pasisavinamas. Kai šis procesas viršija normą. Kai riebalų pernelyg daug. o tarp metalų. jei negauna pakankamai kalcio ar fosforo HU maistu. Vyksta du procesai: laisvo kal­ cio ir fosforo išsiurbimas iš kaulinio audinio į kraują ir fosforo200 kalcio druskų nusėdimas kauliniame audinyje. organizmui. kai jo ir fosforo santykis 201 . Neigiamai veikia kalcio pasisavinimą ir riebalų stygius ar perteklius. kad organizmo atsparumas piktybi­ niams augliams priklauso nuo ląstelių sulipimo tvirtumo. tuo mažiau reikia kalcio. 99 procentai šio kiekio sukaupta kauluose. baltų miltų gaminių. kam genda dantys). kalio perteklius. atsiranda patologija. Kai kurios rūgštys (inozitfosforo. o suaugusių žmonių — per 10—12 metų. rūgštinančių kraują (mėsos. kad organizmas galėtų papildyti jų atsargas. sūrio. kviečiuose. tuo sveikesni kaulai ir dantys (įsidė­ mėkite tie. avi­ žose. Taigi kaulinis audinys atlieka ne tik atraminę funkciją. kalciui tenka penktoji vieta po keturių svarbiausių elementų: deguonies. Toks pat kiekis jame Husikaupia vėl. ieš kraujyje nėra kalcio atsargų. ypač tai būdinga vyresnio amžiaus žmonėms. reikia daugiau kalcio negu įprasta. kurių organizmas nepasisavina. krintant atmosferos slėgiui. sudarančių mūsų kūną. anglies dvi­ deginio. Kalcis atlieka svarbų vaidmenį ir stiprinant ryšius tarp ląs­ telių. Čia kaupiasi kalcis ir fosforas. tuo greičiau sveikstama. kituose varpinių augalų produktuose. Mokslininkai pastebėjo dar dvi kalciui būdingas savybes. Profesorius A. kaip gelia kaulus! Tikriausiai artėja prasti orai. kai maiste yra fosforo. Malenkovas nustatė. — pirmoji vieta. Kalcio norma organizme — apie 1200 gramų. Jaunystėje sukauptos didelės kalcio atsargos padeda organiz­ mui ilgai išlikti jaunam.Produktai Kiaušiniai Pasaldintos vynuogių sultys Paltusas (žuvis) Pasaldintos citrinų sultys Jautienos kepenys Viščiukai Troškintos pupos Liesa kiauliena (kumpis) Kruopos Jautiena Juoda duona Kietas sūris Miltai Krakmolas Žuvis Šviežias liesas kumpis j Rūgštingumas 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00—000 00 oo 00 00 0 0 0 0 Šarmingumas Mamalyga ir kukurūzų dribsniai Aviena (vidutiniškai) Marinuotos slyvos Minkštas (varškės ) sūris Džiovintos pupos Miežiai Riebus kumpis Kalcis Tarp elementų. Kadangi mūsų pa­ grindinis produktas — duona bei miltų gaminiai.. jis sparčiau pasisavinamas iš kaulų. špinatuose esančio kalcio. kad daugelio dantys netvirti. esantis duonoje. Kalcis labai gerai pasisavinamas. Suaugusio žmogaus organizme iš kaulinio au­ dinio pašalinama 700 mg kalcio per parą. Kaulinio audinio mineraliniai komponentai nuolat atsinaujina. kalcis neutralizuoja kenksmingas rūgštis. fa skeletas atsinaujina per 1—2 metus.

Panašus ir citrinos rūgšties poveikis. Įsiurbti kalcį padeda maiste esantys baltymai.3 (kitais duomenimis — 1:1. Ekspertai nustatė fiziologinę kalcio normą — 400— 500 mg per parą. būtina laikytis šių sąlygų: vienam kalcio jonui kraujo plazmoje turi tekti 2 kalio jonai (1:2). Čilės.8 1:0. kalcio buvo gaunama vartojant pieną bei jo produktus.2 1:7 1:9 1:4 1:5.8 1:0. tai yra.4 1:0. Be to.6 1:1 1:1. Taigi dabar jau žinome. Be to. kad būtų tvirti kaulai ir sveiki dantys.7 1:1 1:0. Šio­ se tautose iš organizmo pašalinama mažiau kalcio. kurios sunaikina­ mos pasterizuojant pieną). dauguma indų.5. * * * labai geras (vertingas) 203 . kad plonųjų žar­ nų gleivinė būtų sveika ir sugebėtų pasisavinti kalcį. Laktozė mažina žarnyno pH.7 1:0.3 1:0. pieno jų racione tik 10—30 procentų. jis geriau pasisavinamas.2 1:2 1:0. 4.9 1:0. Pietų Af­ rikos Respublikų. fosforo reikia gau­ ti 1:1. kad Europos.4 1:21 1:4 1:6 1:0. (Pasterizuotame piene kalcio ir fosforo 1:0. kurioje pateikti duomenys apie kalcio kiekį maisto produktuose.1. kuriame buvo nagrinėjama gy­ venimo ir darbo sąlygų įtaka žmogaus sveikatai. vitaminai. kalcio ir magnio 1:0. kokie produktui geriausiai padeda papildyti kalcio atsar­ gas organizme.7 1:1. organinės rūgštys.4 1:2.4 1:0.8 1:1. Pateiksiu įdomius duomenis iš V.4 1:0. Kaip jau buvo nurodyta. Fedino straipsnio „Ko mums nepakanka?": „II tarptautiniame kongrese. gydytojai nu­ stebę konstatavo. dažniau pasižiūrėkite į 3 lentelę. o tai neleidžia susidaryti netirpioms fosforo-kalcio druskoms. kalcio ir kalio 1:1.7. 3. magnio 1:0. riešutai.4 1:1 1:4 1:3.5. o japonai. ** geras. būtini ir kiti elementai. kuriame daug karotino. Jei norite. Šiaurės Amerikos ir Okeanijos gyventojams nepakanka 900 mg kalcio per dieną (70—90 proc. jo — iš pieno produktų).4 g). Italijoje ir Argentinoje pakanka 650—800 mg kalcio (50—70 proc.5. lengviausiai pasisavinama forma!). Turkijos gyventojai pasitenkina 300—350 mg kalcio per parą.1:1. 3 lentelė Produktai Kiekis mg 100 g produkto Ca Ruginė duona* Kvietinė duona (II rūšis) Kviečiai Ryžiai* Grikiai Žirniai* Riebi varškė*** Kiauliena Kiaušiniai* Bulvės Kopūstai** Agurkai* Pomidorai Obuoliai Salierai* Morkos** Graikiški riešutai* Pupelės* Burokėliai** Fundukas (lombardiniai riešutai)*** Porai** Salotos* 21 23 27 24 55 115 150 8 55 10 48 23 14 16 63 51 124 150 37 170 31 77 P 174 131 233 97 298 329 216 170 215 58 31 42 26 11 27 55 564 541 43 229 58 34 Mg 57 51 83 26 78 107 23 27 12 23 16 14 20 9 33 38 198 103 43 172 14 40 K 227 208 211 54 218 873 112 316 140 568 185 141 290 248 393 200 664 1100 288 717 175 220 Ca:P 1:8.4 Santykis Ca:Mg 1:3 1:2. kas trukdo organizmui pasisavinti kalcį.7) bei jo ir magnio santy­ kis — 1:0. Kalcio paros norma — 800 mg (kitais duomenimis — 1.7 1:39 1:25 1:56 1:4 1:6 1:20 1:15 1:6 1:4 1:5 1:7 1:7 1:4 1:5 1:29 *tinkamas produktas.5 Ca:K 1:10 1:9 1:8 1:2 1:4 1:7 1:0. 1:1.8 1:3 1:1 1:1.9 1:1.6 1:1.7 1:1 1:1 1:0.5 1:0. citrinos rūgštis bei laktozė. žuvis.6 1:0. Baltymų amino rūgštys sudaro su kalciu gerai tirpstančius ir lengvai pasisavinamus junginius.3 1:1. šių dienų požiūriu. likęs maistas — varpiniai augalai." Taigi labai daug priklauso nuo pačių produktų.1 1:3 1:0. Valgyti maistą. vaisiai.

o natris sulaiko vandenį (natrio jonai sukelia audinių koloidų brinkimą). atsiranda aritmija. kai avarijoje žūdavo žmonės. ankštiniai augalai). kad žmonių. Magnio koncentracija ląstelėse 3—15 kartų didesnė negu kitoje terpėje. Daug magnio yra sukaupę žali lapiniai augalai. ypač daug smegenyse. kas nori būti lankstūs. kurie padeda žmogui visą dieną išlikti žvaliam. tuo geriau: in­ tensyvesni gyvybiniai procesai. ypač širdies veiklai. lėtėja atstaty­ mo procesai. organizme konservuojasi me­ tabolizmo produktai. mažiau magnio negu tais atvejais. 205 . vaisiuose. Labai svarbi kalio reikšmė raumenų. lytinėse liau­ kose. Tie. kuriame yra daug kalio. Per parą būtinas magnio kiekis — 400 miligramų. tuo pačiu ištirpinamos kenksmingos druskų liekanos. Daugiausia magnio yra daržovėse. Šį paskutinį reiškinį gali­ ma paaiškinti taip: rytais antinksčiai išskiria daugiau hormo­ nų. nes atsikračius vienų ligų. Kai šis santykis keičiasi ir organizme padidėja natrio kiekis. privalo pasirūpinti. raudonuosiuose kraujo kūneliuose. kalis ir natris at­ lieka skirtingą vaidmenį: kalis skatina šlapimo išsiskyrimą. Geriausias kalio ir natrio santykis — 1:20. Vykstant vandens apykaitai organizme. vartokite daug kalio turinčio maisto. at­ lieka svarbų vaidmenį. su­ keliančius rūgštinę reakciją. košma­ riški sapnai. greitai pavargstama. Kai nepakanka magnio. Pradėję tinkamai maitintis. senka organizmo apsauginės jėgos. Maistas. Magnis ir kalis — pagrindiniai ląstelėje esantys katijonai. tulžies išsiskyrimą. kurių širdis buvo sveika. Telieka aptarti tris mineralinius elementus. kad valgiaraštyje nepristigtų produktų. Kai stinga magnio. (Ar ne pagal tai žmonės skirstomi į „vy­ turius" ir „pelėdas"?). Daug šių elementų yra daržovėse. žuvis. kurio organizme yra 140 gramų (iš jų 98. siunčiamiems atitinkamiems organams. Jo randama audiniuose. žmogus jau­ čiasi tarsi sudaužytas. Kalis. tarpląsteli­ niuose skysčiuose. vandens ir elektrolitų apykaitą sieja tvirtas ry­ šys. taip pat grūdiniuose produktuose (duona. nekrotiniai reiškiniai. daugiau hormonų išskiriama vakarais.Magnis Suaugusio žmogaus organizme yra 25 g magnio. Be abejo. kruopos. tvirtesnė sveikata. mirusių nuo in­ farkto. Pasistenkite šiuos duomenis panaudoti kūrybiškai. Jų daug yra gyvulinės kilmės maisto produktuose (mėsa.). taigi ir žvalu­ mas pavėluotas. skatina spartesnį natrio pašalinimą iš organizmo kartu su vandeniu. praranda elastingumą. kraujo 204 kūneliuose. kiaušiniai ir pan. Todėl rytais vėl stinga žvalumo. Kalis ir natris Svarbus ir biogenetinių elementų — kalio bei natrio — vaid­ muo. nes jo įtaka chlorofilui tokia pati kaip ir geležies hemoglobinui. Kuo didesnė kalio koncentracija. sunku atsikelti rytais. Kai organizmui stinga magnio. Užsienio gydytojai pastebėjo. — ląstelėse). riešutai. jautriai reaguojama į orų permainas. pažeistoje šios ligos širdies srityje buvo 40 proc. kad būtų normalus osmotinis spaudi­ mas. raumenyse.5 proc. plėstis kraujagyslėms. dalyvauja ląstelėse vykstančioje apykaitoje. skatina žarnyno judesius. padidėja kalcio kiekis kaulų ir širdies raumenų stambiųjų kraujagyslių sienelėse — jos kietėja. o po 2—3 mėnesių pasistenkite. Aptarėme keturis mineralinius elementus. prarandama daug kalio. svaigsta galva. tu­ rinčių daug organinio magnio. Daugiausia natrio yra kraujo plazmoje. grūduose. kurių reakcija šarminė. Medžiagų. tachikardija (dažnas širdies plakimas). Mag­ nis padeda atsipalaiduoti raumenims. kamuoja nemiga. Jis dalyvauja formuojantis cheminiams nervų sistemos impulso davikliams. pieno produktuose. antinksčiuose. kad natrio ir kalio san­ tykis būtų 1:20. Kai vartojama daug natrio turinčio maisto. inkstuose atsiranda degene­ raciniai pokyčiai. vaisiuose. gali apnikti kitos. Daugiau­ sia jo yra nervinių ir raumeninių ląstelių audiniuose. sutrinka ląstelių kvėpavimas. bū­ tina neprarasti saiko. atsiradusios vyks­ tant medžiagų apykaitai. Abu jie padeda susidaryti protoplazmai. Jie taip pat turi įtakos rūgštinės—šarminės reakcijos pu­ siausvyrai. Šių elementų per parą reikia suvartoti 3—5 gramus. Pateikta 4 lentelė padės jums sužinoti natrio ir kalio santykį kai kuriuose produktuose.

kai kalcio ir fosforo (Ca ir P) santykis — 1:1. padeda skrandyje susidaryti druskos rūgščiai. kurie vyksta ląstelių sistemų membranose bei raumenyse (taip pat ir širdies raumenyse). Netikslinga vardinti visas fosforo funkcijas. Stipriausi kaulai tada. Daug sie­ ros yra gyvulinės kilmės produktuose.4 lentelė NATRIO IR KALIO KIEKIS KAI KURIUOSE PRODUKTUOSE BEI JŲ SANTYKIS Produktai Natris mg Kalis mg Santykis 100 g produkto 100 g produkto Aguročiai Žali žirneliai Žirniai Bulvės Trešnės Agurkai Apelsinai Kopūstai Citrinos Raudonieji serbentai Mandarinai Slyvos Moliūgai Kriaušės Avietės Juodieji serbentai Morkos Abrikosai Obuoliai Svogūnai Žemuogės Pomidorai Kvietinės kruopos Grikiai. Dažniausiai pasisavinama 40—70 procentų. cheminei (įvairių junginių biosintezė) ir elektromechaninei (aktyvus medžiagų judėjimas per membranas) veiklai. Fos­ foro junginių apykaita glaudžiai susijusi su medžiagų. Todėl viskas. Chloras Chloras — osmotinio spaudimo ląstelėse ir audiniuose regulia­ torius. Per parą organizmui reikia maždaug 1 gramo sieros. taip pat 206 . Kai žmogaus žarnyne stinga firazės.7. Produktus su palankiu kalcio ir fosforo santykiu rasite 3 lentelėje. avižos Arbūzai. organizmas negali pa­ sisavinti fosforo fitino rūgšties. esantis baltymuose ir peptiduose (insulinas). Fosforo organiniai junginiai labai reikalingi gyvybinės veik­ los procesus aprūpinant energija. neatsiejama ir nuo fosforo. Maiste esančių fosforo organinių junginių pasisavi­ nimas priklauso nuo to. ak­ tyviai dalyvaujantys visuose apykaitos procesuose. Per parą organizmui reikia 400—1000 miligramų fosforo. Daugiausia jo sukaupta kauluose. kurios ypač daug varpiniuose augaluose. 207 Žmogaus organizme yra 600—900 gramų fosforo. Toks santykis būdingas riešutams bei braš­ kėms. Siera Siera — būtinas kai kurių amino rūgščių struktūrinis kompo­ nentas. baltymų. kuri vėliau gali būti panaudota me­ chaninei (raumenų susitraukimas). apykaita. Kalcio ir fosforo apykaita glaudžiai tarpusavy susijusios: jei pažeidžiama vieno jų apykaita. Didelė fosforo įtaka ir centrinės nervų sistemos veiklai. elektrinei (nerviniai impul­ sai). tai turi įtakos ir kitam. Jis taip pat dalyvauja vandens apykaitoje. Makroerginiai fosforo jungi­ niai akumuliuoja energiją. Svarbus fosforo vaidmuo apykai­ tos procesuose. burokai 2 2 33 28 13 8 13 13 11 21 12 18 14 14 19 32 21 30 26 18 18 40 28 33 16 Fosforas 238 285 873 568 233 141 197 185 163 275 155 214 170 155 224 372 200 305 248 175 161 290 211 218 64 Na:K 1:119 1:149 1:23 1:20 1:18 1:17 1:15 1:14 1:14 1:13 1:13 1:12 1:12 1:11 1:11 1:11 1:10 1:10 1:9 1:9 1:9 1:7 1:7 1:6 1:4 ir riebalų. nes jo jungi­ niai — labiausiai paplitę visame organizme komponentai. kaip juos skaido žarnyno fosfatazės (fermentų rūšis). kas susieta su kalcio pasisavinimu.

magnio. Nuovirui tinka vidurinė dalis. silicio. ličio. organizmui reikia gauti su maistu apie 100 augalų. 209 . Skirtingas tik jų tarpusavio santykis. be to. Teko girdėti. būtinais gyvybinei veiklai. Kodėl nupilami šie du sluoksniai? Viršutinia­ me yra mikroskopinių naftos dalelių. ant kurių tupia bitės. jodas — skydliaukėje. Kad organizmas būtų gerai aprūpintas mikroelementais. bet ir kuo įvairesnių. racione pakanka 50— 60 augalų. Tokią arbatą galima gerti su medumi.t. Į marlę suberti 2 šaukštus sausų žolių ir perpilti jas 1 litru atvėsinto vandens (iš vidurinio sluoksnio). Mokslinin­ kai nustatė. slyvas. Man jis taip pat patinka. Sausas žoles galima naudoti tris kartus: du kartus arbatai. Taigi kiekvienas augalas duoda mums 1—2 naujus elementus. Pavyzdžiui. papildykite maistą šak­ niavaisiais. Mendelejevo periodinės sistemos elementų. kurias buvote praleidę). kitus augalus. kurių kon­ centracija žmogaus organizme nedidelė. Vėliau — braš­ kes. moliūgų. bulvinę saulėgrąžą.Organizmas jo gauna pakankamai. chloro.y. Trečias būdas — reguliarus žiedadulkių ir kitų bičių pro­ duktų vartojimas. medumi. Visų šių aptartų septynių elementų organizme yra daug. išskyrus nuodingų (apie 80—100 augalų). Ilgaamžių kalniečių ra­ cione lig šiol yra apie 100 kultūrinių ir laukinių augalų. po20« midorus. Po to reikia atvėsinti ir nusemti 1 litrą vir­ šuje esančio vandens. Kuo jų dau­ giau. abrikosus. meduje yra aliuminio. kiaulpie­ nės lapus. Tik po to jos sudedamos kartu ir gerai išmaišomos. ankstyvuosius agurkus. o apatiniame — minera­ linių druskų nuosėdų. antžeminė dalis. MIKROELEMENTAI Mikroelementai — didelė grupė cheminių medžiagų. mangano. džiovintais vaisiais. Kad mikroelementų būtų ne tik daug. žemuoges. boro. kalio. rinkdamos medų. kokius privalome pasirinkti maistui. osmio. Pradedama per jaunatį ir renkama į vieną krepšį 3 dienas. žoles reikia surinkti kitą mėnulio mėnesį tuo pačiu metu (t. titano. Daug mano pažįstamų iš Rostovo prie Dono taiko šį metodą ir gerai vertina jį. 3. tupia ant įvairiausių augalų. 1. sieros. 1 litro nuoviro gaminimas: 3 litrai vandens verdami maž­ daug 45 minutes. hipofizyje. Anksti pavasarį valgykite pirmuosius žalumynus: ridikėlius. tačiau pasižyminti ryš­ kiomis biologinėmis savybėmis. natrio. vario. krapus. kai valgomi įprasti maisto produktai. 20 iš jų yra visuose au­ galuose. Trečią taip pat reikia išpilti. vyšnias. Žmogaus ir šiltakraujų gyvūnų organizmuose randama dau­ guma D. ku­ riuos sintetina augalai. nes juose yra daug mikroelementų. 76 iš jų fiziologinis vaidmuo jau išaiškintas. Todėl juos ir vadina makroelementais. Rudenį valgykite kuo daugiau šakniavaisių. Paprasčiausias būdas papildyti organizmo mikroelemen­ tų atsargas — maitinimasis atsižvelgiant į metų laikus. arbūzų. vaistažo­ lių. Yra duomenų. Kiekvieno krepšio žolės džiovinamos atskirai. Renkamos tos žolės. geležies. tomis dieno­ mis. tuo didesnė tikimybė. chro­ mo. 2. Bitės. fosforo. kad jie vidutiniškai gali sukaupti po 21—23 elementus. Tik reikia žinoti. kiti dar tyrinėjami. kad jį rekomenduoja Tibeto lamos. švino. Jų žiedadulkėse ypač daug mikroelementų ir biologiškai aktyvių medžiagų. Kaip papildyti mikroelementų atsargas organizme? Pagrin­ dinis mūsų mikroelementų šaltinis — organiniai junginiai. vaistažoles. Mikroelementai kaupiasi šiuose organuoze: cinkas — lyti­ nėse ir kasos liaukose. daigintais grūdais. ga­ lite gerti kaip arbatą ar panaudoti voniai. jo­ do. augančių 1. Jei praleidote trečią dienų trejetuką. prisirink­ davo maistui apie 100 įvairių augalų. petražoles. riešutais. Taigi koks tas būdas? Visą mėnulio mėnesį renkama visų augalų. kalcio. cinko. va­ ris — kepenyse.5—2 hektarų plote. kokie iš jų vertingiausi. Jei jas vėl užpilsite verdančiu vandeniu. tačiau ir daug efektyvesnis. litis — plaučiuose. Tai maitinimasis elektrolitais. malšindami alkį. stron­ cis — kauluose. kad žmogaus protėviai. kad organizmas bus geriau aprū­ pintas mikroelementais. chromas ir manganas — hipofizyje. Šis būdas sudėtingesnis. nikelio. o trečią — košei. Žiemą gerkite vaistažolių arbatas. trešnes. alavo. nikelis — kasoje. Po to į antrą krepšį 3 die­ nas ir t.

varis. ORGANINĖS RŪGŠTYS Daugelyje vaisių bei daržovių yra ir organinių rūgščių — obuo­ lių. vynuogių lapų trauktinė. natū­ raliai žadina apetitą. Svarbus jų poveikis virškinimui. Visiems šiems augalams būdingos ir dezinfekuo­ jančios bei antiseptinės savybės. skatina virškinimo sulčių. mangano. kai stinga vanadžio. česnakuose. Dau­ guma vaisių ir daržovių padeda iš organizmo pašalinti rūgšty­ nių rūgštį. Kadangi jų šalinimas vyksta ir per plaučius. Nuo organinių rūgščių kiekio priklauso vaisių ar jų sulčių rūgštumas. vynuogėse. citrinos. nes didesni kiekiai gali dirginti inkstus. Daug fitoncidų yra apelsinuose. ridikuose. didina jo šarminių ekvivalentų atsargas. bakterijų. Kraujo gamybos procesas sutrinka. būdingą tik vienos ar kitos rūšiems augalams. slyvose. iridis. daržovėse ir prieskoninėse žolėse yra daug aromati­ nių medžiagų. šlapimo išsi­ skyrimą. kasos sekrecijos skatinimui. chloras. 211 FITONCIDAI Fitoncidai — medžiagos. Organinės rūgštys šarmina organizmą. šių daržovių vartoti negalima. Šios medžiagos yra labai lakios. agrastuose. Gintaro rūgšties daugiausia yra nesunoku­ siuose vaisiuose. stroncis. suteikiančių patiekalams savitą skonį bei aro­ matą. mandarinuose. ge­ ležies. Jų baktericidinis bei antiseptinis poveikis ypač stiprus ta­ da. Esant oksalurijai. todėl neišnyksta poveikis visam virš­ kinimo traktui. volfra­ mas. net kai kuriuos virškinimo trakto susirgimus. rūgštynių. pastarnokuose. gry­ belių dauginimąsi ar net visai juos sunaikina. šios medžiagos skatina gleivių išsiskyrimą. petražolėse. salicilo. krapuose. Tačiau reikia vartoti saikin­ gai. kai ku­ riuose obuoliuose (antaniniuose). benzoinės rūgšties. kizile. kurios sulėtina virusų. kalcis. taip pat vykstant oksalurinės rūgšties metabolizmo procesui. ypač druskų. serbentuose.Pikyje taip pat yra mikroelementų: baris. alavas. platina. 210 . juodųjų serben­ tų lapai. netiesiogiai trukdo atsirasti žarnyne kenksmingai mikroflorai. Kai kuriuose vaisiuose yra nedaug gintaro. auksas. rabarbaruose. kai valgomi neišvirti. avietėse. pikis. rūgštynių. cinkas. Virškinimo sul­ tys nepakeičia fitoncidų. svogūnuose. Daug aromatinių medžiagų (eterinių aliejų) yra citrusiniuo­ se vaisiuose. Rūgštynių rūgštis gali sutrikdyti apykaitą. kriene. Rūgštynių rūgšties daugiausia yra špinatuose. chromas. Benzoinės rūgšties yra bruknėse. žemuogėse. Dažnai daugiausia aromatinių medžiagų sukaupta tose dalyse. pomidoruose bei kituose vaisiuose ir daržovėse. kobalto. kobaltas. paladis. molibdenas. skrandžio ir žar­ nyno gleivinę. Tad jei kamuoja anemi­ ja. žiedadulkės padės ją įveikti. vario. motorinei žarnyno funkcijai. braškėse. raudonuosiuose pipiruose. spanguolėse. spanguolėse. kriene bei kito­ se daržovėse. Tai obuoliai. vyno rūgščių. medus. bruknėse. ridikėliuose. cinko. AROMATINĖS MEDŽIAGOS Vaisiuose. fosforas. silicis. Vaisiuose daugiausia obuolių. salieruose. rūgštynėse. mag­ nis. kurios gavo^ daugiau saulės bei yra ryškios spalvos. putino uogose. vyšniose. Jos povei­ kis — antiseptinis. mor­ kose. kriaušės. geležis. Ne­ daug vyno rūgšties yra raudonuosiuose serbentuose. citrinos. Dauguma bitininkystės produktuose esančių mikroelemen­ tų randama ir žmogaus kraujyje bei organuose. ropėse. agrastuo­ se. kizilas. abrikosuose. bruknėse. veikia uoslę ir skonį. skruzdžių rūgš­ ties — avietėse. Iš 24 kraujo mikroelementų 22 yra bičių produktuose. Minėtų vaisių bei daržovių vartojimas maistui gydo burnos ertmę. citrinose. skruzdžių. svogūnuose. Rūgšty­ nių rūgšties yra ir burokėliuose ( 1 0 0 mg 100 g burokėlių). česnakuose. salicilo rūgšties — žemuogėse. sidabras. aiva. benzoinės bei kitų. garstyčiose. vanadis. Pačia­ me organizme ji gali susidaryti iš angliavandenių.

kartus. netekęs savo struktūros. kad vanduo sugeba išlaikyti ir informaciją apie augalą. kurių ląstelėse yra van­ dens. daržoves. Baltymas. serbentai. planetų ir t. vanduo augaluose būna laisvas ir surištas su koloidais. pavyzdžiui. Rauginės medžiagos gydo žarnyno gleivinės uždegimą. kyla klausimas: kaip organizmas pasisavi­ na šias medžiagas. kurioje jie auga. Todėl atsiminkite: ardydami vandenyje sutelktą informaci­ ją termiškai. praranda daug vandens. prarandant vandenį keičiasi medžiagų. konservavimas). šermukš­ niai ir pan. patenkančios į jo struktūras iš supančios aplinkos. geriausia valgyti tada. spanguolės. dar dažniau — iškreipiama. kokių medžiagų yra maiste. sūdymas. Organizmas jų netenka visiems laikams. RAUGINĖS MEDŽIAGOS Sutraukiantį. kizilui. slyvos. kai skrandis tuščias. Taip pradedame rezonuoti su ta ap­ linka. šermukšniui. Vartojant po valgio. Todėl. BALTYMAI Baltyminės medžiagos sukreša esant 42—45 °C temperatūrai. žvaigždžių. Tai ypač būdinga augaliniams koloidams. ma­ žina jo sekrecinę funkciją.) sutruksta. sankaupa. metų laiko (saulės radiacijos intensy­ vumas). reikalingiems. kuriose yra daug organi­ nių rūgščių (citrinos. Augalas — informacijos. Valgydami sultingus. gauta iš saulės (diena—naktis). dirvos.t. jo poveikis mažesnis. Tokia aklimatizacijos. įvyksta dar nepasiekęs žarnų sienelių. Iš rauginių medžiagų geriausiai ištirtas taninas. kai viduriuojama. kuriose yra daug tanino. Supriešinę save su gamta (užuot pasinaudoję jos galiomis). garinti vandenį. cheminiu būdu (džiovinimas.). tampame geriau prisitaikę gyventi joje. Verdamas vanduo keičia savo struktūrą — tai tikras cha­ osas. Taip prarandame subtilų ryšį su supančia aplin­ ka. greitai eikvojame jė­ gas. tampame svetimkūniai šiame pasaulyje. Svarbiausia. Todėl vaisiams ir daržovėms 212 . kad gyvybiniai ryšiai tarp at­ skirų baltymo molekulių. erškėtuogėms ir kitiems) suteikia rauginės medžiagos. virškinimas tikrai nebus sutrikęs. magnetinio lauko. net įgyjame su­ gebėjimą kaupti čia energiją. tuo pačiu griaunate gyveni­ mo pamatus. prarandama ir energija. vitaminų ir t. mus apninka įvairiausios ligos. oro. Krešėjimas (koaguliacija) reiškia. kokia jų reikšmė ir poveikis. mėlynes. Šaldant jų sumažėja. gauname ir informaciją apie tą vietą. rauginimas. mineralinių medžiagų. ypač ver­ tingas. Verdant visa ši informacija sunaikinama. veikia antiseptlškai. daug sunkiau virškina mas (prisiminkite indukuotą autolizę). neprisideriname prie jos ritmo.t. sandara. ar ko nors nepraranda dėl vienų ar kitų priežasčių? Šis skyrius skirtas atsakymams į iškylančius klausimus. Vos nuskintas augalas pradeda vysti. MAISTO SKAIDYMAS Dievas davė mums maistą. keisdami ją. Organizmui tenka eikvoti savo energiją.Valgant vaisius. kai jau žinome. kriaušėms. tarp baltymų ir kitų medžiagų (an­ gliavandenių. nes taninas jungiasi su maiste esančiais baltymais. todėl skonis tampa ne toks aitrus. adaptaci­ jos esmė. Suardžius vandens struktūras. uogas. kad mine­ ralinės druskos būtų tirpalas. aitrų skonį kai kuriems vaisiams ir uogoms (ai­ vai. kad vandens struktūra liktų nepakitusi. 213 VANDUO Kai augalinis maistas džiovinamas ar ilgai laikomas nesuvar­ totas. sklidinus informacinės drėgmės vai­ sius ar daržoves. Kaip jau rašyta. o velnias — ku­ linarą. apie metų laiką. esanti šiose struktūrose. Natūropatų priežodis Dabar. Kokia ta informacija? Augalo struktūroje ir jo vandens terpėje „užrašoma" informacija.

cheminiai. varškė neturi tokio neigiamo poveikio. fermentų poveikis). vitaminų. o po 4—6 mėnesių — net dviejų trečdalių. vitaminai. Pa­ didėja oksidacija. tačiau nepageidautini pokyčiai atsiranda malant grūdus. kurią sukelia įvairūs fizikiniai. Tai yra. šios oksidacijos produktai užpildo visas ląste­ les — įvyksta milžiniškas užteršimas šlakais. Grubiai kalbant. kurių organizmas nepasisavina. susidaro skruzdžių ir levulino rūgštys. suyra dalis fruktozės. Kenksminga maistui vartojama ligotų. šviesos. susidaro sunkiai ištirpinamos druskos. Be to. Brendimo proceso metu indukuotos autolizės pokyčius lemia glikolizės fermentų poveikio trukmė. kiti miltiniai gaminiai. sumažėja vitaminų bei kitų medžiagų. Riebalams oksiduojantis. deda priedų. tampa pieno rūgštimi. išgaruoja mikrobus naikinančios eterinės me­ džiagos. ANGLIAVANDENIAI Šiluminis monosacharidų apdirbimas suardo juos jau 65—80 °C temperatūroje ir nutraukia jų kompleksinį ryšį su mineralinė­ mis medžiagomis. suyra jame esan­ tys fermentai. piene esančių vitaminų! 215 . Be to. 214 VITAMINAI Ilgai laikomi produktai praranda vitaminus. Hormonai ir kitos medžiagos. tuo daugiau į krakmolo daleles patenka deguonies iš oro. bet ir visą tą siaubą. PIENAS. pripildy­ damos ląsteles patirto streso ir siaubo. kuriam būdingi cheminiai. Saulės šviesa per 5—6 minutes sunaikina iki 64 proc. Nuo galvijų būsenos mėsos kombinatuose labai pri­ klauso mėsos kokybė ir užteršimas bakterijomis. Galvijų užmušimas — didžiulis stresas. Visa tai išlieka vandens struktūrose. medus netenka savo aromato. Tuo metu raumeninio audinio glikogenas po atitinkamų procesų. Ypač pasikeičia tie riebalai. Saviti. Nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės C vitamino atsargų. kad veltui eikvojama energija. Saulėgrąžose ir riešutuose esančius riebalus lukštai ir ke­ valai apsaugo nuo šviesos bei oksidavimosi. RIEBALAI Riebalai genda. kad jie taptų miltais. ko­ loidiniai pokyčiai. gausybę šlakų. Tada sakoma. Jei me­ dų kaitinant temperatūra daugiau kaip 60 °C. kuriuose kepamos spurgos. susidaro rie­ biosios rūgštys. Susidaro ne tik kenksmingos medžiagos. nes šis procesas vyksta ne pačiame organizme. susidariusios kiekvienoje ląstelėje. Miltai tamsėja. tempera­ tūros. MĖSA. susidaro aldehidai. sudeginama visa energija. Taigi valgydami mėsą mes gauname ne tik mais­ tines medžiagas. lais­ vosios rūgštys bei kiti irimo produktai.t. vitaminais ir t. Juose pagausėja neorganinių medžiagų. suyra. kitų elemen­ tų. jaučiamas nemalonus jų skonis bei kvapas. biologiniai faktoriai (deguonies. padidėja klampumas (sunaikinti koloidai ir sukrešėjo baltymas). tampa paprastu cukraus mišiniu.Išnagrinėsime būdingiausius baltymų skilimo atvejus. nusilpusių. o tai reiškia. išsekusių galvijų mėsa. epoksidai ir kitos agresyvios medžiagos. netenka 80 proc. jie tampa „mirusiais angliavandeniais". kaip ir jiems oksiduojantis. Kaitinant riebalus. Labai svarbu ir tai. vos dvi paras išbuvęs šešėlyje. Stip­ riai kaitinant. Špinatas. Verdamas medus taip pat netenka dalies vitaminų. Kuo smulkesnis grūdų malimas. juos pradeda balinti. bet ir sumažėja perkaitintų riebalų biologinis aktyvumas. kurių metu prarandama energija. fizikiniai—cheminiai. Sterilizuojant pastebimi ryškūs organinių ir bio­ loginių pieno savybių pakitimai: jo skonis tampa kaip virinto pieno. aktyvūs vandenilio radikalai. ketonai. Riešutuose bei saulėgrąžose esantis aliejus kokybiškiausias. Pakaiti­ nus riebalus iki 200—250 °C. kad rie­ balai apkarto. kol ląstelėse yra deguonies ir fermentai gali veikti. C vitamino. Taip sueikvojama dar dau­ giau miltuose esančios energijos. suyra fosfolipidai. kai juos veikia oksidacija. Veikiant pačioje mėsoje esantiems fermentams vyksta jos brendimas. Augaliniai baltymai. jame yra mineralinių medžiagų. Taigi jas tenka pa­ šalinti ir vėl eikvoti energiją. kad mėsa būtų tinkamai nukraujinta.

23 pieš. taip pat sudėtingi tarpusavio santykiai su kitomis maisto medžiagomis MINERALINIAI ELEMENTAI Terminis apdirbimas suardo ne tik mineralinių elementų che­ minius tarpusavio ryšius. fermentai praranda aktyvumą. 217 * Jei nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės vitaminų. Taigi netenka abejoti. pažeidžiama daugybė procesų. praranda atsparumą virimui ir kiti su juo susiję vitami­ nai. aukšta temperatūra pa­ kenkia mažiau. yra akmenų susidarymo centrai inkstuose. Apie tai. ir PP vitaminams. jodui. Geriant šviežias sultis (1 dalis burokėlių ir 3—4 dalys obuolių) po 500 gramų per dieną. nes stinga indukuotos autolizės. Jau pirmomis virimo minutėmis jų beveik nelieka. D vitamino. hemoglobino kiekis kraujyje žymiai padidėja.). pirmiausia prasideda degeneratyvinis procesas — išnyksta fermentacija. RAUGINĖS MEDŽIAGOS. ORGANINĖS RŪGŠTYS Verdami produktai labai greitai praranda savo aromatą. FITONCIDAI.t. nepraranda daug vitaminų ir pieno rūgšties. Nuskynus augalą.. Au­ galas skleidžia švytėjimą. Paste­ rizuojant pieną prarandama 25—40 proc. Kaip jau buvo rašyta. Todėl ir kartus svogūnas verdamas tampa saldus. organizmui tenka pačiam atlikti dvigubą darbą virškinant maistą. kvapą. Kepamos riebaluose bulvės praranda E vitaminą. Kopūstai bei kitos daržovės. sumažėja ir A vitamino kiekis. Vandens garavimas iš augalų taip pat sumažina jų energe­ tinį potencialą. jame liks juose esantys vitaminai bei druskos. Jei gaminant bulvių patiekalus vartojami riebalai ar jos ilgiau palaikomos vandenyje. 50 proc. kur j o d o pakanka. Pasikeitęs kalcis nusėda ant kraujagyslių sienelių ir jun­ giamuosiuose junginiuose (sausgyslėse. Suyra ryšiai. Tai būdinga grupės B. tampa skysčiais. Gele­ žis iš virtų produktų nepasisavinama. Taip per­ kraunamas bei alinamas jo sekrecinis aparatas. Rauginant pavyksta išsaugoti dalį mineralinių medžiagų bei C vitamino. kad mineralinės medžiagos. C vitami­ no*. Tačiau ir tais atvejais vitaminai praranda savo aktyvumą. Verdamos ar kepamos bulvės praranda apie 30 proc. kuris or­ ganizmui labai reikalingas. todėl ilgainiui atsiranda anemija. sieję ir su baltymais. B 2 . MAISTO ENERGETINIO POTENCIALO SUMAŽĖJIMAS Kaip jau buvo minėta. Veikiami temperatūros fitoncidai suyra ir išgaruoja. užraugtos naudojant nedaug druskos. angliavandeniais. tapusios neorganiniais junginiais.t.Jei daržovės ir švelnūs vaisiai bus laikomi vandenyje. spalvą. tulžies pūslėje. Aukšta temperatūra (50—100 °C) labai greitai sunaikina vitaminus. geležiai. Tačiau vykstant fermentacijai ir jie suyra. fermentais ir t. kad greičiausiai suyra C vitaminas. Organinės rūgštys ir rauginės medžiagos verdamos taip pat suyra. FERMENTAI Kai augalas nuskinamas. saulės energija aktyvina elektronus. riebalais. jodas taip pat greitai suyra. Kai C vitamino nepakanka ar jo visai nėra. ypač B. Pradedama sirgti skydliaukės ligomis net ten. Todėl tokie „išar­ dyti" organiniai mineraliniai elementai vėl tampa neorganiniais arba sunkiai pasisavinamais. nors organizmui jo nuolat reikia.). Ypač tai būdinga kalciui. Sutrin­ ka virškinimas. jau buvo rašyta skyriuje apie organizmo valymą. raiščiuose ir t. kai patenka labai mažai oro. kai sušildomi iki 54 °C. kas jose lieka? 216 . Termiškai apdorojant produktus. AROMATINĖS. o verda­ mos dar 30 p r o c . praranda joms būdingą aktyvumą. po kelių valandų šis švytėjimas žymiai sumažėja (žr. Kai prarandamas C vitami­ nas. "Sterilizuojant konservus hermetiškai uždarytuose stiklai­ niuose.

t. kada maistas praranda savo energe­ tinį potencialą.y. kas pakeičia augalo struktūrą. taip pat sumažina energetinį potencialą. nes dantys tampa su­ gedę.t. priartėja prie neorganinių medžiagų. fermen­ tų ir kitų — funkcijų. 1. O skrandyje. 2. Taigi mums jau aišku. VIRTO IR NETINKAMAI VARTOJAMO MAISTO KENKSMINGOS PASEKMĖS Atsipeikėkit. apie netin­ kamą jo vartojimą. Jis jau negali visiškai pasirūpinti gyvybinėmis funkcijomis — gyvybe. todėl dan­ tys ir kaulai gauna jo nepakankamai. o labai sudė­ tingas bioreaktorius. ne tai. Orga­ nizmas pasisavins šviežią. Kad gyvybės gija nenutrūktų. toks maistas lieka visa pakopa žemiau. viskas. Baltos. koriai auksiniai dvelkia medum ir gėlių aromatais. energijos. Panašus procesas vyksta ir maisto medžiago­ se — išvirtos jos tampa sunkiai pasisavinamos. reikalin­ gi šie procesai: 1. ne kiekvienas gali pasigirti visiškai sveikais dan­ timis. Tiesia vaisius sultingus linkstančios šakos. Jei mes kaitinsime obuolį taip. Pienas gaivus. Homeostazė — organizmo vidinės aplinkos pastovumas. 3. palaikymas. kuri gaunama jį deginant. funkcinės or­ gano masės ir t. kietos emalės kaip nebūta. jos negali pilnavertiškai atlikti visų savo — vitaminų. dantų nėra. — kam jums netinkamas maistas? Turit javų. kad jo nepasiektų oras. kad stinga žinių apie tinkamą mitybą. patenka į skrandį. saldžios ir sočios. sunaikinama vertingiausia jo dalis — bioplazma. Kad būtų neutralizuoja­ mas motabolizmo sukeltas rūgštingumas. energijos. Mes linkę kaltinti vandenį. nevirtą obuolį. marinuoto ir t. trupa. Vynuoges saulėj sirpina jums vynuogynai. Homeomorfozė — struktūrinių konstantų. skonį ir t. subrandinusių gausų derlių. tuo pačiu mažindami jo energiją. Tačiau gauti šios energijos iš suanglėjusiu obuolio jis negali. suskaldys jį ir pa­ teiks mums energiją. Ovidijus Dabar. veikiantis visai kitokiais principais. Maisto struktūras veikia koaguliacija. pilkšvi. Obuo­ lyje yra 100 proc. Pamėginkime kiek kitaip panagrinėti šią problemą. sumažėja rūgštingu­ mas. konservavimas (t. praranda savo struktūras bei savybes. Susmulkintą augalą taip pat oksiduoja oras bei šviesa. Jis nedezinfekuoja burnos ertmės. sūdyto. sąlygas ir dar ką nors. ga­ lima susumuoti duomenis apie kenksmingą termiškai apdoro­ to.). todėl ir virškinimas sutrinka. Visa tai jums — valgykit į sveikatą. Virto maisto nereikia daug kram­ tyti. Prastai suvilgytas seilėmis. bet tik ne savo pačių aplaidumą. Jei vartojamas dviejų rūšių skirtingas maistas. kai jau daugiau žinote apie virškinimą bei maistą. kurio cheminė sudėtis beveik nepakitusi (ypač krakmolas).t. maisto įtaką. jis suanglės ir vėl deginamas turės tuos pačius 100 proc. o tai slopina dantų funkciją. kokią turi būdamas žalias. Tai sutrikdo skran­ džio sekreciją. Virtame maiste neįmanoma indukuota autolizė. žmonės. DANTYS IR KAULAI. mažai sukram­ tytas maistas.Virimas. kaip žinia. skrandyje susi219 . Homeorezė — organizme vykstančių procesų pastovu­ mas. Žolės. kalcis imamas iš dan­ tų ir kaulų. vaizdą. Todėl labai greitai pradeda gesti dantys — sulau­ kęs 25 metų. Evoliucijos požiūriu. baltymų. spalvą. 2. pavyzdžiui. baltyminis ir krakmolingas (kotletai ir bulvės). kvapą. Iš virto maisto labai blogai pasisavinamas kalcis. SKRANDIS. todėl jis il­ gai lieka skrandyje (guli ten tarsi akmuo). Kitame skyriuje bus rašoma apie konkretų tokio maisto po­ veikį mūsų organizmui. šaknys auga ir bręsta. sūdymas. atsiranda sąlygos dantų bei dantenų ligoms. rafinuoto. Tačiau kažkodėl nutylimas svarbiausias daly­ kas: mūsų organizmas ne kalorimetrinė krosnis. maistas nesuvirškinamas. irimas.

„O šeštajame dešimtmetyje amerikiečių mokslininkas M. „Dalyvaujant keliems Maskvos. neatsparus įvairioms ligoms. „išvalymas". Vitincas. be balasto. Atrodo. kurie po stimuliacijos stumia organiz­ mą į dar didesnę depresiją. Vartojant šiuos stimuliatorius. yra nuomonės. o beprasmiškas. kuo baigiasi toks produktų „pa­ gerinimas". tačiau ne 100 procentų. kad suklydo. pastebėta.. Apsiribosiu dviejų straipsnių citatomis: „Maistas ir charakteris" Jei jūsų charakteris nepastovus. kavos. „. Ugoliovas. Daugumai asmenų. kaip gydomos širdies ligos ar vėžys. PSICHIKA. ypač kai kamuoja chroniškos ligos. sukurti ide­ alų maistą. jis suglebęs. esančių visuo­ se maisto produktuose". t. telieka tik detalės. Teigiama. pirmiausia pakeiskite savo mi­ tybą. net buvo tikima­ si tokį maistą vartoti kosmose". Organizmas tam­ pa suglebęs. pašalinti tai. kad dauguma tų. Be to. bet ir die223 . kad žarnyne atsirado disbakteriozė. Labai svarbu teisingai suvok­ ti tokį paplitusį požiūrį — viską „pagerinti". kurį sudarytų rinkinys būtiniausių ir paruoštų pa­ sisavinti maisto elementų — labiausiai tinkančių proporcijų. 10. kad jau antrojo mėnesio pradžioje organizmui pradeda stigti baltymo.y. ENERGETINIS POTENCIALAS.. Po kurio laiko ir pats M. kad vegetarai gyvena ilgiau už tuos. griebiasi įvairių stimuliatorių — mėsos (įi savotiškai išjudina organizmą. vegetariškas maistas didina žmogaus at­ sparumą. jei esate pernelyg jautrus bendraudamas su aplinkiniais. Singcho ir K. tingus. betikslis egzistavimas. kad įprastą maistą galima pa­ keisti monomeriniu (elementariu). Leningrado. septintajame dešimtmetyje.. „Buvo padarytos išvados.. kad nusikals­ tamumą reikia gydyti taip.. pa­ žeidusių įstatymus. Taigi mokslas pripažino. ir žmonėms atrodo. nepraradę psichinės pusiausvyros. sie­ kiant išsiaiškinti įvairių maisto produktų įtaką žmogaus orga­ nizmui. jog kriminalinis elgesys — liga. būdingi anomalūs galvos smegenų poten­ cialai.. vegetarų. Vegetarai mažiau ser­ ga vėžiu. Dabaso nuomone.. kurie valgė mėsos produktus. Svarbus vaid­ muo tenka ir pilnavertei mitybai. Kai stinga labai akty­ vių medžiagų." „Viena iš klasikinio mokslo apie mitybą vilčių. kas „nereikalinga". Gyvenimas tampa ne didžiausia do­ vana. organizmas sparčiai alina­ mas — anksčiau pasenstama. — ramūs. o 90 proc. Vitincas atliko garsųjį eksperimentą: 19 savaičių 21 žmogus taikė elementarią dietą be apykaitos sutrikimų". pernelyg agresyvūs. kurie atsiranda organizme tik paskutinėse virškinimo stadijose ir įsiurbiami plonosiose žar­ nose". įžeidus. Šią savo nuomonę jie grindžia tyrimais. jam lengviau įveikti fizinius ir nervinius krūvius. 9. Nusta­ tyta. „Mūsų amžiaus viduryje vyravo įsitikinimas. 11. prarandamas lytinis pajėgumas. tačiau paskaitykime to­ liau. tik džiaukis.vykstančių gyvybinių procesų intensyvumas.. narkotikų.. Norėdamas įveikti apatiją. kurį iš karto su­ daro tie elementai—monomerai. Vitinco bandymų patikrinimai. Todėl mokslininkai teigia. sumažėja žmogaus tonusas. pavyzdžiui. cukraus vartojimo sumažinimas ir maistingų medžiagų kiekio 222 padidinimas sumažina nusikalstamumą ir polinkį agresijai maždaug 50 procentų. be kenksmingų medžiagų. kartais ir pra­ keiksmas. baltymų pakeitimas amino rūgštimis yra efek­ tyvus. Latvijos insti­ tutams. atlikus specialius tyrimus. medikai nustatė. kad moksliš­ kas požiūris į virškinimą jau suformuotas. RAFINUOTAS MAISTAS.. pa­ kartojęs savo eksperimentą.. tik triumfuok. pradėkite maitintis vegetariškai. tačiau šių jo idėjų pasekmės giliai įsišaknijo ne tik maisto pramonėje. kai kurie psichiatrai. Tai Indijos miesto Gvalijaro gydytojų rekomendacijos. Štai ką rašo apie tai A. Be to. kurie valgo mėsą. Gydytojų D. tuo labiau. alkoholio. širdies—kraujagyslių ligomis. Ilgą laiką jie stebėjo 250 žmonių ir padarė išvadą. priešingai. kad tai grąžinantis jėgas produktas). padarė tokią pačią išvadą". tokiu. buvo atlikti M. rūka­ lų. kad. monomerinio maisto be ba­ lasto problemos buvo svarstomos visai rimtai. „Nusikalstamumo prigimtis" Kaip rašo Amerikos spauda. . tyrinė­ jantys paveldimumo ir aplinkos poveikio įtaką polinkiui į nu­ sikalstamumą. jaučiama dvasios tuštuma.. Pasižiūrėkime. cheminių junginių organizme disbalansas. stiprios arbatos.

Organizmas pradedamas nuodyti.4 mg). atliktų įvairiose šaly­ se. Po to vaikai labai anksti pradedami maitinti krakmolingu maistu. kaip patvirtino daug tyrimų. PP (3 mg 100 gramų). Jau pačioje pradžioje žarnyno ląstelių memb­ ranos priima ir perduoda į mikromolekulės vidaus terpę maisto medžiagų makromolekules. Apie dirbtinių vitaminų „naudą" mes jau žinome. nelengva išvardinti visus kelius. bet pradeda virškinti. Todėl ruginiai miltai vitaminizuojami vitaminais B2 (0. Reikia pasakyti svarbiausia: kad toks išvalytas produktas būtų pasisavintas. Taip atsitiko ir su cukrumi. mėsos. pyragaičiuose. Ši aplinkybė. Moters piene laktozės (pieno cukraus) yra daug. kad pir­ muoju kūdikio gyvenimo periodu toks pakeitimas net kenks­ mingas. Juk cukrus vartojamas ne tik su arbata ar kava. Ilgai ir kruopščiai tyrę jo poveikio pasekmes. Be to. bet ir intelektualinio vystymosi sutri­ kimus. ypač kai vartojama daug cukraus. Paskutinėse gamybos stadijo­ se cukrus rūpestingai išvalomas. kai orga­ nizmo apsauginės jėgos dar silpnos. Jo yra saldai­ niuose. Žino225 . Tokiame švariai išvalytame produkte nė­ ra nei vitaminų. Tačiau jų virškinimo traktas dar negali suskai­ dyti ir pasisavinti šių produktų. toksinių produktų formavimasis tada. o po to tenka nusivilti. Skirtingai nuo įprastų maisto produktų (duonos.. padedančia pra­ siskverbti per žarnyno sieneles ir patekti kartu su krauju to­ liau. kruopų.. PP (2 mg 100 gramų miltų). taigi to. daržovių). gami­ namus iš grūdų. į organizmą pateks svetimkūniai — baltymai—antigenai. Yra nuo­ monių. Pateiksiu iš­ trauką iš akademiko N. kas grūde geriausia.4 mg). pieno produktų. nei druskų. cukrus yra cheminė medžia­ ga — sacharozė. Praėjus kelioms dienoms nuo kūdikio gimimo. skirti smaližiams įbauginti.tologijos vadovėliuose. Vien JAV jų yra 10 milijonų. Išnagrinėsime kelis tokių „pakeitimų" ir „pagerinimų" pra­ žūtingų pasekmių pavyzdžius. Išmintingi žmonės vadina cukrų „baltąja mirtimi". jį reikia papildyti medžiaga. pieno rūgšties rūgimą pa­ keičia puvimo procesai. o tam vėl reikia papildomų medžiagų. kai kurių fermentų dar visai nėra. Vartojant karvės pieną bei įvairius kitus pakaitalus. nealkoholiniuose gėrimuo­ se. Bran­ duolyje ir apvalkalėlyje sukaupti vitaminai ir mineralinės me­ džiagos. Todėl privalo nu­ kenksminti jį kaip svetimkūnį ir tik tada pašalinti. Jei motinos pienas bus pakeistas karvės pienu ar kuo kitu. Statistikos duo­ menimis. bet ir vyresniame amžiuje.. nei kitų biologiškai aktyvių me­ džiagų. Fermentavimo sistemos dar nesusiformavusios. kvietiniai I ir II rūšies miltai vitaminais B. kaip motinos pienas skiriasi nuo karvės pieno. Pasižiū­ rėkite į 2—5 metų vaikus. Mūsų laikais dažnai motinos pienas pakeičiamas karvės pienu. dirbtiniais mišiniais. Natūraliame maiste visa tai yra. Svarbią įtaką mitybai turi ir metų me­ tais susiklosčiusios tradicijos..4 mg). o cuk­ ruje — ne. sukelia sutrikimus. Po to prasideda cukraus ir saldainių epopėja. kuriais cukrus patenka į organizmą. ląstelių membranos ne pasiima makromolekules. Jų nosys amžinai bėga. Tai ne žodžiai. Jis gaunamas iš cukrinių runkelių po sudė­ tingo daugiapakopio perdirbimo. Pagrindinę jų dalį sudaro krakmolas. daugelio :>:M šalių dietologai pradėjo raginti mažiau valgyti šio produkto. Todėl organizmui tenka skirti savo medžiagas: kalcį iš dantų (štai kodėl nepavyksta išvengti karieso). (0. esančių praktiškai visuose augalinės ir gyvulinės kil­ mės produktuose". kurių pasekmės išlieka ne tik vaikystėje. pastaraisiais 10—15 metų visose išsivysčiusiose šaly­ se kelia nerimą didėjantis sergančių diabetu skaičius. Miltuose ir šlifuotose kruopose nėra apvalkalėlio ir branduolio. Judajevo straipsnio „Ar naudingas cuk­ rus?" „Ne kartą naujovės ir pradžių pradžiugina. Štai tada ir paaiškėja. sausainiuose. kad cukraus organizmas nepasisavina. Kūdikio organizmas dar nesugeba nuo jų apsiginti. Šios išsky­ ros — krakmolingo ir baltyminio polaidžio. dalis jo pasiekia storąją žarną ir sudaro palankią terpę daugintis pieno rūgšties bei kitoms naudingoms bakterijoms. Po to jis turi būti lengvai pašalinamas. Kūdikio virškinimo sistema palaipsniui ruošiasi gru­ besniam maistui. kitas reika­ lingas medžiagas iš kraujo. B2 (0. lemia ne tik fizinio. Dabar aptarsime kitą populiarų produktą — miltus. mėsa. kristalizuojamas ir filtruoja­ mas per kaulų anglis. Taip atsiranda diabetas. Tačiau dabar jau žinoma. reikalingiausia mūsų organizmui.

procesas. Kadangi rafinuotame ir „pagerintame" maiste mažai van227 . mėsa). net nedidelė jų koncentracija slopina dauginimąsi. O tiesa tokia: nuo tokių „priedų" kraujagyslių siene­ lės. koks jų poveikis gyvybiniams procesams. kazeino. kuri pradėta kep­ ti prieš 15 000 metų Egipte. sa­ lietra — sūrio ir brinzos konservantas (30 mg litrui pieno). avims. Štai ko­ dėl atsiranda disbakteriozė. ku­ rią nukenksminti gali tik jaunas stiprus organizmas. daugiausia angliavandenių. pavyzdžiui. valgyti tik prėską duoną. normali mikroflora pasitaiko retai. Valgydami duoną. Šio proceso metu išsiskiria energija. ožkų) piene — pagrindinė jo kenksmingumo priežastis. atsiradę veikiant vieniems mikrobams. sausgyslės tampa tarsi medinės. kai prisijungia fosforo rūgštis. prieskoniai ir kt. žalingas poveikis pastebėtas se­ niai. skatina kojų ataugas. Tiek kazeino žmogus suvartoja sparčiai augdamas. kai po to susidaro paprastesni junginiai. nutylima. 22(i organizmas prarado šią energiją.4 proc. kraujagyslių sklerozę. Tokio produkto (duonos) energetinis potencialas žymiai mažesnis negu sveiko grūdo. paverčia­ me skrandžio—žarnyno traktą kovos lauku. kuriame grumiasi mielės ir natūrali mikroflora. Štai kodėl mums reikia regulia­ riai valyti organizmą ir vartoti natūralius. moters piene — 0. „Šiuo metu raugas. neperdirbtus maisto produktus be įvairiausių „pagerinimų". kad žmo­ gus per metus suvalgo 16 kartų daugiau maisto negu pats sve­ ria. kuriomis turės apsirūpinti pats organiz­ mas. yra akumuliuojama. sumažina produkto energetinį po­ tencialą. — tai baltymas kazeinas ir mikroorganizmai: pieno rūgšties strepto­ kokas. kuriuos skatina mielės ir bak­ terijos. dažnai būna kenksmingi kitiems. pieno mielės". Vieni jų pagerina produkto konsistenciją (dažai.02 p r o c ) . Taip „gerinami" beveik visi maisto produktai (pienas. Padidintas kazeino kiekis galvijų (karvių.3—0. suteikiantys dešroms gražią rausvą spalvą.5 proc. Mūsų organizme vyksta angliavandenių skilimo reakcijos. ypač kai geriama daug. leidžiama į miltus dėti tokius maistinius priedus: kalio bromatą. Mielinės duonos. Jų metu išsiskyrusi energija be­ veik neišsisklaido. mil­ tai. kad tokiam produktui pasisavinti ir pašalinti bus reikalingos medžiagos. kaupia jame pieno rūgštį." Kad pagerės kepimo kokybė — neprieštarausim. ragai. kas raugta. kad nereikia valgyti to. kiti prailgina vartojimo laiką (antimikrobinės priemonės.9 procento. hiposulfatą.). Visi šie mikroorganizmai darniai ardo mums reikalingas maisto medžiagas (laktozę). Vadovėlyje „Mitybos higiena" parašyta: „Kad pagerėtų kvietinių miltų kepimo kokybė. kanopos. Ruošiant tešlą. Ne išimtis ir rauginti pieno produktai. Net Biblijoje rašoma. antioksi­ dantai). Vokiečių biologai teigia. etilo spiritą ir kitas atlie­ kas. kad angliavandenių irimo produktai (kaip ir kitų medžiagų. pagerina maisto produktų gamybos technologiją (mioglobino fiksatoriai. kalcio peroksido. kad karvėms. duona. norėdamos išvengti išnykimo. Šiuo metu maisto pramonėje vartojama labai daug įvairiau­ sių priedų ne tik gaminant miltus. Kazeinas — puiki žaliava stalių klijams gaminti. kepė tik prėską duoną ir šią tradiciją sutvirtindavo religinėmis dogmo­ mis. tešlos kėlimo medžiagos ir kt. tad ir kazeino mūsų organizmui reikia daug mažiau. aromatizatoriai. dalyvaujan­ tys apykaitoje.). Palyginkite: karvės piene yra 2. Šviežią natūralų pieną ga­ lima gerti tik retkarčiais. tačiau dauguma šių priedų toksiški! Pavyz­ džiui. Žmogui dėl visai aiškių priežasčių jo reikia dar mažiau.8—3. Maisto pramonėje ir buityje plačiai paplitęs ir rūgimas. taip pat kiti produktai. baltymų). Štai viena iš leistinų nitrinų normų — 20 mg 100 gramų mėsos (0. Tačiau kur po to kaupiasi šie „priedai". šiaurės elnės piene — iki 8. eikvoda­ mas tam savo gyvybines jėgas. Pasirodo. Kazeinas taip pat pateikia mums „siurprizą". reikalinga mikroorga­ nizmų gyvybinei veiklai. pieno rūgšties lazdelės. Jis reikalin­ gas. Tačiau jei šie mikroorganizmai suardė dalj angliavandenių. Kadangi duoną valgome regulia­ riai ir labai anksti. Taigi per metus šios mikrodozės tampa krūva toksinų. Mes jų neturime. nitritai. Štai tau ir „priedai". anglies rūgšties diamidą. ortofosforo rūgšties ir cisteiną. Rū­ gimas — skilimo. ir paprastesni junginiai. Smulkmena? Ne. Mūsų or­ ganizme kazeino perteklius klijuoja inkstų akmenis. kuriems tenka savitų kovos su konkurentais priemonių vaidmuo. Toks energijos praradimas vyksta kepant duoną. Kai kurios tautos. vartojamas kefyrui pagaminti. ožkoms augtų šeriai.me ir tai. labai svarbūs spirito ir pieno rūgšties rūgimo procesai.

kad negali ištverti nė dienos rytais neišgėrusios puodelio saldžios kakavos ar nesuvalgiusios šokoladinio pyragaičio. įprasta bulves nuskusti. kad ra­ finuoti produktai yra kenksmingi. kas nežino. kepiniai. „Valgykite mažiau šokolado". Galima pateikti ir daugiau pavyzdžių. Sakoma. geležies. Taip gali daryti tik tie. Tačiau tai netiesa. kalio negu likusioje dalyje.t. šokoladas. Tokia „narkomanija" gali pa­ kenkti labiau negu rūkymas. sūriuose. jis labai keičia slėgį virškinimo sistemos vidaus organuo­ se. apibendrinančią minėtus faktus. troškulys. Netikėti rezultatai nustebino prancūzų medikus. jog šokoladas šiuo atveju yra tarsi narkotikas. Šio autoriaus knygoje radau ir 5 lentelę. nes blogai perdirbta maisto masė. kurią organizmas pa­ sisavina sunkiai. Taip pradedame tuk­ ti. Pabandykite savaitę kitą visai nevartoti druskos. kaip buvote įpratę. česnakų bei kitų. SUSIJĘ SU NETINKAMA MITYBA Besaikis vartojimas . Štai kodėl vis norime gerti. gėrimas. Vartokite daugiau įvairiausių prieskonių — žalumynų. kad būtų praskiesti šie šlakai. apvalūs. No­ rėdami išsaugoti kuo daugiau šių elementų. „išsiurbdamas" vandenį iš organizmo. kad žalumynuose yra pakankamai druskos. kad bulvių lupenose yra daugiau B grupės vitaminų. Šios moterys sa­ kė. supra­ site. Tuo labiau kad daug druskos yra daugelyje maisto gaminių — dešroje. jos vėl griebdavosi šokolado ir at­ gaudavo dvasinę pusiausvyrą. tam­ pame nepaslankūs. o storosiose žarno­ se — vidurių užkietėjimas. kaupiame organizme vandenį. Gaminant maistą. Kai po to pasūdysite. Sūdyti gaminiai iš karto sukelia troškulį. Druska — neorganinė medžiaga. Vos 228 pradėjusios prastai jaustis. kurios skundėsi širdies skausmais. virškinimo sulčių išplovimas. Gydytojai tvirtina.t. kad valgote pernelyg sūriai. 5 lentele SINDROMAI. pajusite ryškų skirtumą. Vidutiniškai JAV gyventojas suvarto­ ja 20 kartų daugiau druskos negu reikia. Ugoliovo knygose.). patekę į kraują iš storosios žarnos. tyrusius pacientes. Nemažai jų yra jau minėtose A. kai valgome tokį maistą. saldainiai ir t. mėsa. duonoje. juose esantį natrį ir chlorą organizmas geriau pasisavina. ląstelienos.dens (cukrus. Tada vėl geriamas vanduo. prarandame kūno formą. puvimas. Be to. Taip organizmas stengiasi sumažinti iki normos didelį druskos kiekį ir pašalinti jos perteklių. Taip susidaro kenksmingas už­ daras ratas: valgymas. skuskite bulves labai plonai arba virkite neskustas. maistingų elementų trūkumas. svogūnų. sūdytuose produktuose ir t. įtikinančių. Žinokite. kad druska aprūpina organizmą natriu. duona.

Kai valgomas nevirtas maistas. kad jūsų organizmas gerai prisitaikė prie to. kad taip jūs įveiksite maistinę leukocitozę. sudarysite są­ lygas indukuotai autolizei. net senukų. tei­ gia. storosios žarnos vėžio.5 valandos. NETEISINGAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS. Neut­ ralizuoti jų neigiamą poveikį padeda E ir C vitaminai. jog pri­ valome įpratinti savo organizmą tik prie neutralaus maisto. Taip darė ir Po­ lis Bregas: „Įpratau pradžioje valgyti salotas. leukocitų 1 mm ). jako pieno sviestas. negerkite kavos. — Kava neturi maistinės vertės. esantys šiame gėrime. Atli­ kęs šiuos tyrimus. skirtas organizmo stiprinimui. tai neteisinga. tibetietiška arbata ir vanduo. Šį skyrių pradėsiu labai įdomia informacija apie maisto produk­ tus bei jų ryšius su įvairiomis ligomis. stemplės ir skrandžio vėžio bei plaučių tuberkuliozės. Dar daugiau: leukocitozės galima išvengti. maistinės leukocitozės ga­ lima išvengti. ilgaamžiškumui. Po kelių metų pastebėsite. Vasarą dar valgoma ropių. sandvičių ar duona. Maisto medžiagas skran­ džio—žarnyno trakte reikia vertinti ne tik kaip mitybą. Šio reiškinio priežastis — mityba. jei šviežias augali­ nis maistas (salotos) bus valgomas prieš virtą. kad nėra vien tik naudingų ar vien tik kenksmingų maisto produktų. JAV ir Japonijoje. Šiuo požiūriu panašus ir daržovių. Tokia maitinimosi tvarka taupo jū­ sų jėgas. 12. krūties vėžio ir leukemijos. kurio reakcija šarminė) nesukelia leukocitozės. 231 . nors išsami tarpusavio ryšių analizė parodė. kad galėtų įveikti kenksmingą maisto poveikį. leukocitai neatlieka kitų savo apsaugi­ nių funkcijų. Vėliau ir laboratoriniai tyrimai patvirtino. nes nevirtose daržovėse yra daugiau natūralių stimuliatorių. Makalebas iš Kolorado. nes nevirtas maistas val­ gymo pradžioje stimuliuoja virškinimo sulčių išsiskyrimą. taukai. bur­ nos. dantys visiškai sveiki. Pirmasis tai nurodė mokslininkas-bakteriologas Kušakovas. Dauguma pradeda valgymą sriuba ar sultiniu. Grūdinių produktų vartojimas skatina mirtį nuo epilepsi­ jos. vaisių. Taninai. — ragina biologas R. kiaušinių. ne­ sugebėjimo įveikti peršalimo priežasčių.„Jei norite būti sveiki. Likusių dantys truputį pa­ liesti karieso. Kai maistas paliečia gomurį. Buvo tirti 58 maisto produktai ir 70 įvairiausių ligų. tačiau kai per dieną tai tenka pakartoti kelis kartus (valgoma 3—4 kartus). gerklės. kuriuose yra kavos: koka—kolą. savižudybės. Šią kenksmingą įtaką neutralizuoja epitelinis ir leukocitų 3 sluoksnis (1 mln. kad 70 proc. kad virškinimas nesutriktų. ankštinių augalų. ir žuvies poveikis. Kanadoje. taip pat parūgštinti gėrimai gali sukelti leukocitozę (virtam ir kitais būdais apdorotam maistui būdinga rūgšti reakcija." Ši informacija liečia ir visus gėrimus. Žurnale „Science" („Mokslas" — vert. Šiuo atžvilgiu panašus ir rafinuoto cukraus. Nesaikingas įvairių rūšių mėsos vartojimas paspartina mirtį nuo sklerozės. „Jie nežino. kepenų cirozės. Noksas palygino mirčių priežastis (55—64 metų amžiaus žmonių) 20 šalių — 17 Europos šalių. Todėl rekomenduoju kiek­ vieną valgymą pradėti nevirtomis daržovėmis. pepsi—kolą. Tai būtina. orga­ nizmas alinamas. Tibeto vienuo­ liai nevalgo cukraus ir mėsos. Mano nuomone. Jų tradicinis valgis — miežiniai paplotėliai. kad atitinkamos maisto produktų grupės susietos su konkrečių ligų grupėmis. šarminis ir neutralus maistas bei gėrimai (šviežias auga230 linis maistas. bet ir kaip alerginę bei toksinę agresiją. žarnų sienelėse greitai susi­ telkia leukocitai. Tokia mobilizacija tęsiasi 1—1. MAISTINĖ LEUKOCITOZĖ. aplankę kelis Tibeto vienuolynus. tokia ir raugintų pieno produktų reak­ cija). iš jų. Italų stomatologai. pieno. kas yra kariesas". jis nustatė. Patikri­ nus 150 čia gyvenančiųjų dantis.) poveikis. kas yra kariesas. išeminės šir­ dies ligos. trukdo pasisavinti baltymus. morkų. kurių daug augalų žaliosiose dalyse. opaligės. Štai kur slypi viena iš organizmo nusilpimo. riebūs vyniotiniai ir pan. kal­ cio — bei B grupės vitaminų kiekį. paaiškėjo. Anglų mokslininkas E. maistiniai riebalai ir nitratai yra stiprūs mutagenai. chroniškų nefritų. kad maistas. kuriose vartojami įvairūs maisto produktai. kad jų gyventojai beveik nežino. mažina organizme vertingų mikroelementų — geležies. gyvulinės kilmės riebalų (lašiniai. kurio pH rūgštus. Pritariu šioms didžiojo natūropato rekomendacijoms ir tei­ giu. 13. riešutų. nerei­ kia keisti šio įpročio". Manau.) pateiktais duomeni­ mis. be to. bulvių ir nedaug ryžių.

Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. Nevalgykit rūgštaus. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. Štai kas apie tai rašoma „Cžud-ši": „Tas. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti. yra nuodai. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės). Indijoje ir kito­ se šalyse. o su kokiais — ne. (Prisiminkime. netinka vartojimui. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. Taip du vertingi produktai tampa nuodais. Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. 232 233 . Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. kas valgo maistą nesuderintą. kuris jums neįprastas. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. Skirtumas tik tas. burnos. stemplės. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. kitas maistas.* Netinka žuviai pienas. kepenų cirozė. spiritas ir van­ duo — medžiagos. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau. Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. t. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu. Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. Apie miltų. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. fenolas — taip pat nuodai. Nežinant. indolas. * Jog tai tiesa. Tyrinėtos šalys. išskyrus vandenį ir angliarūgštę. supilame į indą. gerklės ir burnos vėžį. kaip vartoti daržovių salotas. kurios. po valgio. kur prasideda rūgimas). su ko­ kiais produktais derinti daržoves. Neskubėkit tiesti rankų prie valgio. o nemokšišką jų var­ tojimą. kas teisus? Teisios abi pusės. kur karštas klimatas. Taigi darau tokią išvadą: E. labai ilgai neužsibūna skrandyje. Kai pūva baltymai. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. Žirnienė su švendrių cukrumi. jie skyla. riebalai apkarsta. Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. nuodais maitinas. kai geriate pieną. kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus. Tiriant virškinamojo trakto ligas. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį. skatolas. kad vegetarizmas didina ištvermę. Sutrikus virškinimui. kaip ir nuo vyno vartojimo. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. Taip pat būtina žinoti. Kol vienas maistas nesuvirškintas. yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. kraujodaros sistemos vėžio. Si sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. raugintu pienu kenkia. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių. Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. ger­ klės. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L. Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. duonos produktai nevirškinami. neskubėkit valgyt kito. Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose. uogas. acto rūgštis. susidaro vandenilio dvideginis. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. paaiškėjo. Todėl atsiranda opaligės. skrandžio vėžys. patvirtina ir šie faktai. kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui.* Ryžtuosi pakomentuoti E.y. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus. pradeda rūgti.Vynas gali sukelti kepenų cirozę. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius. kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. kurie ir sukelia jau minėtas ligas.

7. 8. ORGANIZMO VIDAUS TERPĖ. Tada sumažėja ląstelėse 221 . Geriant vandenį ar kitus skysčius (ypač kai geriama daug). neišskiriama pakankamai nukenksminančių medžiagų. Tokiais atvejais didesnis krūvis tenka dvylikapirštei žarnai. Nepakanka vitaminų.kaupia sunkiai virškinamas mišinys. neišvengiama mažakraujystė. Persivalgydami kenčiame nuo būtino maisto stygiaus. galūnių at­ šalimą). kitus pusiau skystus patie­ kalus. nevirškinimas. Kepenys nesuspėja pašalinti nepasi­ savintų virto maisto elementų. ką dera valgyti. 3. Štai kaip aprašo duodenitą akademikas A. Tai kenkia apsauginiam gleivių sluoksniui. ku­ ri sparčiau šalina iš kraujo toksinus ir tuo pačiu pati tampa pažeista. sukelda­ mi nemalonumus: degraduoja storųjų žarnų gleivinė. Dvylikapirštės žarnos gleivinę pažeidžia 220 nuolatinis dirginimas netinkamu maistu — rūgščiomis skran­ džio sultimis suvilgyta mėsa. kas svarbiau­ sia. KRAUJAS. Tai sutrikdo žarnyno sistemą. Tai slopina kepenų funkciją. slopinama gaminanti insuliną kasa ir hipofizis. kinta psi­ chika. kitų reikalingų medžiagų. Atsi­ randa vartinė hipertonija." Sutrikusi dvylikapirštės žarnos funkcija gali skatinti nutu­ kimą. Atsiranda duodenitas. Su­ sergama diabetu. Dažniausiai jis būdingas vyrams. dantys. Baltymai virškinami skrandyje ir dvylikapirštėje žarnoje. metabolizmo sutrikimus pakeisti kraujo fermentų su­ dėtį. KEPENYS. sutrinka vidaus sistemų veikla. o jų stinga virtame maiste. fermentų). dengiantį skrandžio vidų ir apsaugantį jį ir nuo savų virškinimo sulčių. Užkietėja viduriai. Kai valgant ar pavalgius geriama. vėžys ir kitos žarnyno ligos. būdingas 80—85 proc. prasideda cuk­ raus rūgimas skrandyje. Valgant sriubas. Skrandis ištempiamas taip. PLONOSIOS ŽARNOS. po to — dvylikapirštėje žar­ noje (be to. Ugoliovas: „Duodenitas — dvylikapirštės žarnos gleivinės uždegimas. Joms reikia daug la­ bai aktyvių junginių. jos nuplaunamos toliau. 5. STOROSIOS ŽARNOS. kitų maisto medžiagų. Taip pradeda stigti vitaminų. taip pat pūvančio maisto likučiai patenka į kraują ir nuodija visą organizmą. ardantis gleivinės sluoksnį. kad jame gali tilpti 4—6 litrai maisto masės. ji taip pat pakinta. rafinuotas ir neteisingai suderintas maistas skatina puvimo mikrofloros dauginimąsi. o vėliau ir viso organizmo ligos. susidaro alkoholis. antinksčių žievės struktūros. jei kepenys nesveikos. Perkrauta kasa taip pat negali normaliai funkcionuoti. 4. Kraujas tampa rūgštesnis. nes viskas tranzitu patenka į storąją žarną. Pavyz­ džiui. krakmolas). Prisiminkite dalį „Maisto sudėtis". šarminiais skysčiais. kiti sutrikimai. kasos sulti­ mis (riebalai. Valgant virtą maistą. Toks sunkiai virškinamas mišinys skilimo produktais už­ teršia kepenis bei. Šios mikrofloros gyvybinės veiklos produktai. kai sutrinka dvylikapirštės žarnos funkcija. Taip atsiranda gastritas. Sutrikusi žarnyno hormonų sistema turi neigiamos įtakos visų endokrininių liaukų veiklai. sumažėja jų pralaidumas. neigiamai veikiamos skydliaukė. 6. rūgščios skrandžio sul­ tys išplaunamos į dvylikapirštę žarną. pabloginti skrandžio—žarnyno trakto judesių funkciją. virškinimo organų ligų atvejų. ypač ląstelių viduje. Virtas maistas skatina patologinės mikrofloros dauginimą­ si. Apie jas jau buvo nemažai rašyta ankstesniuose skyriuose. KASA. Jei maistas papildomas saldžiais skysčiais. kur terpė yra šarminė. atsiranda kolitas. užteršia gaurelių poras (ypač baltos duonos glitimas). polipai. o krakmolas pradedamas lėtai virškinti burnoje. sutrinka visi procesai. vitaminų. hipotermiją (kūno temperatūros sumažėjimą. skyrius „Baltymai" ir „Angliavandeniai". kūnas. Virtas. to­ dėl nuolat taip maitinantis. per 1. atsiranda įvai­ rios kepenų. seilių išsiskiria nepakankamai. valgome ne tai. Sutrinka virškinimas plonosiose žarnose. enzimų. tad pakartosime tik tai. mineralų. Virtame maiste yra labai mažai biokoaguliatorių (augalinių hormonų. Mes prarandame saiko jausmą val­ gydami. ša­ linimo organai. visą organizmą. ypač vartinės hipertonijos atvejais. jį virškina visai kiti fermentai negu baltyminį mais­ tą). Be to. VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKOS. Seilių liaukos nevalo kraujo. Vien nuo to žmogus jau vaikystėje kenčia: deformuojasi ske­ letas. perkraunama visa virškinimo sistema.5—2 valandas vitaminų ir mineralinių druskų nesuspėja įsiurbti plonųjų žarnų gleivinė. Virtas maistas neturi pakankamai gyvybinių elementų. ir daugiau negu rei­ kia.

Vynas gali sukelti kepenų cirozę. gerklės ir burnos vėžį. kuris jums neįprastas. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. kurie ir sukelia jau minėtas ligas. Kol vienas maistas nesuvirškintas. Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. Taip du vertingi produktai tampa nuodais. labai ilgai neužsibūna skrandyje. kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu. kaip ir nuo vyno vartojimo. Indijoje ir kito­ se šalyse. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose. kitas maistas. burnos. neskubėkit valgyt kito. kad vegetarizmas didina ištvermę. kas valgo maistą nesuderintą. kraujodaros sistemos vėžio. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. Kai pūva baltymai.y. kaip vartoti daržovių salotas. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. yra nuodai. Taigi darau tokią išvadą: E. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. jie skyla. po valgio. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius. ger­ klės. riebalai apkarsta. fenolas — taip pat nuodai. raugintu pienu kenkia. Tiriant virškinamojo trakto ligas. kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui. Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". uogas. su ko­ kiais produktais derinti daržoves. Sutrikus virškinimui. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. Todėl atsiranda opaligės. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. 232 233 . Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės). Skirtumas tik tas. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo. Neskubėkit tiesti rankų prie valgio. nuodais maitinas. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. Taip pat būtina žinoti. indolas. Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. netinka vartojimui. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. kepenų cirozė. Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo.* Ryžtuosi pakomentuoti E. kurios. o nemokšišką jų var­ tojimą. stemplės. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau. acto rūgštis. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. Ši sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. Nevalgykit rūgštaus. Žirnienė su švendrių cukrumi. duonos produktai nevirškinami. išskyrus vandenį ir angliarūgštę. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą.* Netinka žuviai pienas. Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. Apie miltų. Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. (Prisiminkime. Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus. kai geriate pieną. pradeda rūgti. Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. kur prasideda rūgimas). Štai kas apie tai rašoma „Czud-ši": „Tas. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. patvirtina ir šie faktai. supilame į indą. Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. * Jog tai tiesa. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L. skrandžio vėžys. paaiškėjo. Tyrinėtos šalys. t. spiritas ir van­ duo — medžiagos. o su kokiais — ne. skatolas. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. Nežinant. kas teisus? Teisios abi pusės. yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. susidaro vandenilio dvideginis. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams. kur karštas klimatas. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio.

Šis procesas pra­ sideda jau burnos ertmėje ir toliau tęsiasi visame virškinimo trakte (seilės. grietinėlė.t. kaip derinasi maisto produk­ tai. braškės. Pavlovo mokyklos mokslinius tyrimus mūsų am­ žiaus antrojo dešimtmečio pabaigoje sėkmingai panaudojo praktikoje amerikiečių gydytojas-natūropatas Herbertas Šeltonas. Medus. saldūs vaisiai. MAISTO PRODUKTŲ KLASIFIKACIJA Kad skaitytojai teisingai suvoktų. pupelės. Paaiškėjo. skrandžio sultys. ir krakmolingiems Tegu tai jūsų netrikdo.t. Pusiau rūgštūs vaisiai Šviežias inžyras. Riebalai Alyvuogių. varškė. burokėliai. duonai ir t. žemės riešutai. cukrus. Kadangi šis klausimas labai svarbus. o mėsa 2—3 valandas pradžioje virškinama skrandyje. kaip teisingai derinti maistą. greipfrutai. padažai. razinos. iš kurių kepama duona. grybai. Pomidorai. baklažanai. kad jo vartojimas būtų naudingiausias. stipriausiai veikiančios virškini­ mo sultys išskiriamos pienui suvirškinti paskutinę virškinimo valandą. o mėsai — pirmą. sirupai. churma. dar kartą pakartosime jų klasifikaciją. 234 . mėsai. džiovintos kriaušės ir obuoliai (saldžių rūšių). o po to plonojoje žarnoje. Be to. Apie 100 tūkstančių labai ligotų žmonių jo mokykla „Svei­ kata" padėjo įveikti įvairias ligas. žuvis. moliūgai. įvairios uogienės. visi varpiniai augalai. kad net panašioms maisto rūšims virškinti išskiriamos skirtingos virškinimo sultys. pieno cukrus. kašto­ nai. Grietinė. kriaušės. džiovintos pupelės (išskyrus sojas). kurios pažeidimo pasek­ mės pastebimos labai greitai. granatai. abrikosai. serbentai. glaustai pateiksiu garsaus produktų derinimo specia­ listo H. citrinos. saulėgrąžų. kasos sultys. storosios ir plonosios žarnos virškinimo sultys.Pats laikas pakalbėti apie tai. Pavyzdžiui. bulvės. Pavyzdžiui. rūgščios vynuogės. persikai. kad skirtingam maistui (pienui. Saldūs vaisiai Finikai. Baltymai Koks maistas turi palyginti daug baltymų? Tai riešutai (daugu­ ma jų). inžyras. Šeltono pažiūras bei patirtį. sviestas. Angliavandeniai Tai kelių rūšių krakmolas. tulžis. Cukrus ir sirupai: geltonas ir baltas cukrus. griežčiai. Tai tik dar kartą patvirtina.) virškinti išskiriamos kokybės ir kiekybės prasme skirtingos virškinimo sultys. kuraga. kukurūzų aliejus. sirupai ir t. Pavlovo laboratorijoje buvo atliekami įdomūs bandymai tiriant virškini­ mo fiziologiją. morkos. saldžios vyšnios. vaisiai virškinami plonojoje žarnoje. Kai kurie produktai bus priskirti ir baltyminiams. Krakmolas: visi varpiniai augalai. Saikingai krakmolingi Žiediniai kopūstai. Skir­ tingo maisto apdirbimas bei virškinimas vyksta skirtingose virškinimo trakto dalyse ir skirtingu laiku. kiaušiniai. kokia subtili maisto virškinimo technologija. Šie bandymai atskleidė. nes juose iš tiesų yra daug ir baltymų. rūgščios slyvos. slyvos. sausi žirniai. 235 TINKAMAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS Praėjusio amžiaus pabaigoje—šio amžiaus pradžioje I. saulėgrąžos. Riebi mėsa. sūris. ir krakmolo. sausi žirniai. vėžiai. taip pat mikroflora). sojos pu­ pelės. Dauguma riešutų. vynuogės. aguročiai. mėlynės. Rūgštūs vaisiai Apelsinai. saldūs obuoliai. visi mėsos produktai. pienas. Šiuos I. Lašiniai. rūgštūs obuoliai.

rūgštynės. skrandis išskiria daug druskos rūgš­ ties. skirtų duonai. Taip atsitinka.Nekrakmolingos ir žalios daržovės Tai visos sezoninės nepaisant spalvos daržovės. Si informacija bus labai naudinga mąstančiam skai­ tytojui. toks sulčių prisitai­ kymas neįmanomas. sūriu. Jei virškinimo pro­ cesas nesikeis. ropės. Rūgščių ir krakmolų deriniai sunkiai virš­ kinami. ridikėliai. o mėsai — pirmą virškinimo valandą. rūgštingumo padidėjimas ne tik stabdo šį procesą. duona. jų virškinimą. kad būtų suvirškinti duonos baltymai. melionai bei kitos įvairios šių dar­ žovių rūšys. net ir nežymus. špi­ natai. Vienam produktui — krak­ molo ir maisto deriniui. skaidantis krakmolą. kai vienu metu suvalgomi du skirtingi bal­ tymai. jis per­ dirbamas burnoje ir dvylikapirštėje žarnoje. skrandis išskiria daug druskos rūgšties tam. Jei duona ir mėsa valgoma kartu. Moliūgai Maistui naudojami aguročiai. ropės lapai. reakcija yra beveik neutrali. BALTYMŲ DERINIMAS SU ĮVAIRIU KRAKMOLU Laisvos druskos rūgšties. Tai atsakymas tiems. kurios koncentracija — 0. Pavyzdžiui. Krakmolui reikia šarminės reakcijos. kiaulpienės. bulvės ir kiti krakmolingi produktai turi būti valgomi ne kartu su mėsa. 237 . atsi­ žvelgiant į tai. šparagai. kad būtų suvirškintos sudėtingos medžiagos. rabarbarai. Baltymui reikia rūgščios terpės skrandyje. pakanka. Košės. išskiria­ mos labai rūgščios sultys. Kai suvalgoma duona. agurkai. Fiziologijos požiūriu niekada negalima neatsižvelgti į tai. kad būtų nuslopinta fermento. kiaušiniais. saldūs pi­ pirai. net prieštarau!' jančias vienas kitam virškinimo poreikiais. Tolesnis. baklažanai. Todėl atsiminkite: VALGYKITE RŪGŠTIS IR KRAKMOLĄ SKIRTINGU METU. Sulčių. organizmas gali nesunkiai pritaikyti savo sultis (išskyrimo laiko ir intensyvumo požiūriu). kad pirmosios krakmolo ir baltymų virškinimo stadijos vyksta skir­ tingose terpėse. petražolės. mėsos ir riešutų. negu krakmolą. Kai duonos krakmolas suvirškintas. skaidančio krakmolą. kiaušinių ir riešutų. bet ir suardo fermentą. Pagrindinės jų: latuka. veikla. žuvimi. teigdami. salierai. sūrio ir riešutų. burokų lapai. riešutais ir kitu baltymingu maistu. kiaušinių ir pieno.003 proc. varške. Krakmolo virškinimas staiga sutriks. Taigi atsiminkite: VIENU METU VALGYKITE TIK VIENĄ KONCENTRUOTĄ BALTYMINĮ MAISTĄ. česnakai. Vieno maisto produk­ to. baltymingas maistas nebus visiškai suvirškin­ tas. kad jie būtų efektyviai pasisavinti. kokia maisto sudėtis. Sekrecijos reguliuojamos labai jautriai. po to jį dvylikapirštėje žarnoje per­ dirba visai kiti fermentai. RŪGŠČIŲ DERINIMAS SU KRAKMOLAIS Jau minėtų rūgščių produktų rūgštis ardo fermentas ptialinas. mėsos ir sūrio. Todėl atsiminkite: VALGYKITE BALTYMUS IR KRAKMO­ LĄ SKIRTINGU METU. kad „gamta pati kombinuoja" (kompanuoja) įvairias maisto medžiagas tame pačiame maiste. kada reikia išskirti sultis. O dabar aptarsime įvairius maisto produktų derinius. kurie nepritaria teisingam maisto produktų derinimui. virškinimas labai skiriasi nuo kelių produktų mišinio virškinimo. Du proce­ sai — krakmolo virškinimas ir baltymo virškinimas — vyksta skirtingu metu. Tačiau kai suvalgomos dvi maisto rūšys su skirtingais. kopūstai. Todėl nereikia derinti — mėsos ir kiaušinių. svogūnai. 236 BALTYMŲ DERINIMAS Dviems skirtingos rūšies ir sudėties baltymams reikia skirtin­ gų virškinimo sekrecijos pokyčių ir skirtingo išskyrimo laiko. cikorija. stipriausiai vei­ kiančios sultys išskiriamos paskutinę pieno virškinimo valan­ dą. kokios sudėties jis bebūtų.

vartojami kaip priedai gaminant pyragaičius. skrandžio liaukų aktyvumą. saldainiai. aliejaus. CUKRAUS IR KRAKMOLO DERINIMAS Krakmolo virškinimas prasideda burnoje ir. negalima valgyti kartu su riešu­ tais. tol. skrandžio sultys neiš­ skiriamos. ten pradeda irti. nei granatų sultimis ir 1. keičiasi skrandžio sulčių sudėtis — nuo be­ veik neutralių iki labai rūgščių. kad valgydami rūgštis su baltymais. Priklausomai nuo to. kad grietinės. Pepsinas aktyvus tik rūgščioje terpėje. košes. Todėl skrandyje. kuriuose yra rie­ balų (riešutai. Gerai žinoma. Kad ir kaip ten būtų. Maiste esantys riebalai sumažina apetitą sukeliančios sek­ recijos kiekį. skatina puvimą. sausainius. Želė. šios rūgštys stabdo virški­ nimo sulčių išsiskyrimą. sumažina pepsino ir druskos rūgš­ ties kiekį skrandžio sultyse.1. Kai skrandyje yra riebalų. kad žalios daržovės mažina lėtinantį riebalų poveikį. trukdo virškinti baltymą. Pavlovas įtikinančiai įrodė. Normalus skrandis išskiria visas rūgštis. laukdamas. skran­ džio sultys rūgščios. kai pepsino koncentracija tinkama. Šarminėje ter­ pėje jo veikla nutrūkta. kurie mano. Kai cukrus vartojamas su kitu maistu. sirupai ir t. sirupai. pienas). I. sviesto. me­ dus. me­ dus stabdo virškinimo sulčių išskyrimą ir skrandžio motoriką. vaisiai. kol virškinamas kitas maistas. cukrus. Kai burnoje ir skrandyje yra rūgštys. kad galėtų vykti indukuota autolizė. uogienės. išskiriamą skrandyje. esant atitinkamoms sąlygoms. stabdoma sekrecija skrandžio sulčių. kuriuose tokių riebalų nėra. kuris esant kitoms sąlygoms nesunkiai virški­ namas. Toks sulėtėjęs poveikis gali tęstis dvi ir dau­ giau valandų. Ne­ sveikas skrandis gali išskirti pernelyg daug rūgšties (padidin­ tas rūgštingumas) ar nepakankamai rūgšties (sumažintas rūgš­ tingumas). koks maistas pa­ tenka į skrandį. reikalingų vėliau valgant maistą. beveik du kartus gali sumažinti 238 . Taigi atsiminkite: VALGYKITE CUKRŲ IR BALTYMUS AT­ SKIRAI. kad virškinama žarnyne. virškinami daug ilgiau negu pro­ duktai. Jei šie produktai valgomi atskirai. greitai patenka į žarnyną. rie­ bios mėsos. nes reikalinga palanki terpė. slopina cheminę sekreciją. bulves bei kitą maistą. jis linkęs rūgti. Cukrus suvirškinamas tik plonajame žarnyne. kad vaisių sultys ir galutinis fermentacijos produktas (raugintas pienas) nepalan­ kiai veikia virškinimo sultis. ardo pepsiną ir sumažina jo sekreciją. Kai suvalgomi baltymai. kur pakanka šilumos bei drėgmės. tuo pačiu pa­ deda virškinti baltymus. skrandžio tonusą.RŪGŠČIŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Sudėtingos medžiagos skrandyje skaidomos j paprastesnes — pirma baltymų virškinimo stadija vyksta veikiant fermentui pepsinui. kol bus suvirš­ kintas kitas maistas. Tie maisto produktai. sukelia rūgimą. duoną. kiaušiniais. Kartu su kitais produktais (baltymais.. klysta tie. Vaisiai ir vaisių rūgštys nepalankiai veikia skrandžio sultis. visais atvejais rūgščių varto­ jimas su baltymais neskatina virškinimo. Priešingai. Vei­ kiant bakterijoms. Taip maitinantis susidaro rūgšti rū­ gimo fermentacija.t. Todėl jei vartojate riebalus su baltymais. jis kurį laiką užsibūna skrandyje. saldūs vaisiai. kurios reikalin­ gos baltymui virškinti. kurį laiką vyksta skrandyje. sūriu. ilgai neužsibūna skrandyje. marmeladas. patoka. Kadangi pepsinas yra aktyvus rūgščioje terpėje. sūris. Milijonų žmonių įprotis rytais valgyti pusry239 RIEBALŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Riebalai lėtina skrandžio sulčių sekreciją. Taigi nelaistykite mė­ sos nei actu. krakmolu) jie būna skrandyje ilgai. Taigi atsiminkite: VALGYKITE RIEBALUS IR BALTYMUS SKIRTINGU METU. galima pa­ spartinti baltymų virškinimą ir valgyti daug žalių daržovių. grietinėlės ir pan. Taip atsitinka todėl. Vaisių sultys stabdo skrandžio sul­ čių išsiskyrimą. CUKRAUS IR BALTYMŲ DERINIMAS Įvairių rūšių cukrus — pramoninis. Tai reiškia.

saldūs vaisiai ir t. kai jie vartojami kartu su nesuderina­ mais produktais. kurios ir sutrikdo virškinimą. išsiskiria daug seilių. lei­ džiančių teigti. razinas. yra menkaverčiai. nes ptialinas neveikia cukraus. Jei krakmolas derinamas su cukru­ mi. uogiene. Skrandyje jie būna labai trumpai. kad moliūgai jiems kenkia. Gali sutrikti krakmolo virš­ kinimas. Taigi atsiminkite: VARTOKITE PIENĄ ATSKIRAI NUO KI­ TO MAISTO. jie taip pat lieka ten ilgiau. kartu valgykite daug šviežių daržovių salotų. blynais ir pa­ našus maistas nepadeda išvengti rūgimo. Jei privalote suvalgyti gabalą pyrago. Pačioje gyvenimo pradžioje jauni žinduoliai maitinami tik pienu. kai jie maitinasi ne tik pienu. tai greitai suyra. uogienė. suvalgyti kar­ tu. Niekada daugiau nevar­ toja jo. kurią taip populiarina „sveiko maisto" šalininkai. galima jiems duoti ir šviežių vai­ sių sulčių. kitus panašius priedus. suke­ lia alergiją. Vaisiai turi būti rūgštūs. Cuk­ raus ir krakmolo mišinys sukelia rūgimą ir gali pakenkti. o krakmolo perdirbimas į cukrų sulėtės. Tačiau moliūgai iš tiesų sveikas ir lengvai virški­ namas maistas. kai virškinimas prastas. Duona. ir atskiria jas nuo skrandžio sulčių. patekęs į skrandį. kad galėtų būti suvirškintas krakmolas. Jei moliūgai valgomi kartu su maistu. Jie labai blogai derinasi beveik su visais maisto produktais. kai žmogus jau sotus. Po to ateina laikas. tačiau ne tuo pačiu metu. PIENAS Gamtoje galioja taisyklė: visų rūšių gyvūnų jaunikliai maitina­ si pienu atskirai. galima išvengti rūgimo. Šios dalelės ne­ gali būti virškinamos tol. kol ateis kito valgymo laikas. Maitinant vaikus pienu. 241 . Medus su karštais pyragėliais. da daug dujų bei kitų kenksmingų medžiagų. Sal­ dūs vaisiai su krakmolu taip pat skatina rūgimą. Tačiau žmo­ nės visą gyvenimą išlieka žinduoliais! Kadangi piene yra pieno baltymo ir riebalų. skaidančio burnoje krakmolą). medum. tai trukdys seilėms prisitaikyti taip. Yra priežasčių. Taigi nebūtina juo maitintis po normalaus maitinimo pienu periodo. be to. Pienas — JAUNIKLIŲ MAISTAS. sirupas. tampa varške. ledai. esančias skrandyje. todėl ne­ pageidautini. Taigi atsiminkite: NEVALGYKITE KARTU KRAKMOLO IR CUKRAUS. Net tada. MOLIŪGAI Dauguma žmonių skundžiasi. Taigi atsiminkite: VALGYKITE MOLIŪGUS ATSKIRAI NUO KITO MAISTO. Krešėdamas padengia kito maisto daleles. produktai. išskyrus rūgščius vaisius. moliūgai nesukelia rūpesčių. tačiau jose nėra ptialino (fermento. tik žarnyne. kiti nevirškinimo po­ žymiai) būtų juokingas. kad cukrus su krakmolu trukdo virškinti krak­ molą. nieko daugiau. nes cukrus bus pasisavin­ tas pirmiausia.t. yra tikra dietinė bjaurastis. nesukelia nemalonumų. Jei taip atsitinka. kelias minutes. duona ir sviestas. Tai kodėl tada jų vartojimas kai kuriems sukelia nemalo­ nias pasekmes? Moliūgai nevirškinami skrandyje. tačiau jei kartu valgomas ir cukrus ar medus. kurie šiaip yra vertingi. dažnai pradeda kenkti. atsiran240 DESERTAI Desertai valgomi pačioje pabaigoje. jei nesukeltų tragiškų pasekmių. kol nesuvirškinamas sukrešėjęs pie­ nas. jis blogai derinasi su kitu maistu. ir tik po pusės valandos duoti pieno. uogienė su duona. kuris skrandyje būna ilgiau. Tai pyragaičiai. kepa­ ma naudojant finikus. Pienas. Pavyzdžiui. Daugelis galvoja: jei cukrus bus pakeistas medumi. po to paten­ ka j žarnyną. galima apsirgti. Pa­ galiau jie pradeda nesimaitinti pienu. Tačiau tai ne tas atvejis. nestinga šilumos. atsiraugėjimas.čiams košę su cukrumi ir kentėti nuo padidinto rūgštingumo (tai patvirtina ir rėmuo. Palaukite. Kai cukrus patenka į burną. atskiestų vandeniu. Kadangi yra susmulkinti. bet ir kitokiu maistu. sukreša. Atsiminkite: VENKITE DESERTŲ.

t. Prastai derinasi su baltymais šios daržovės: burokai. Kiekvienas pasirenka. Krakmolas pradedamas virškinti burnoje. o tar243 Daržovių salotos Mėsos kotletai Daržovių salotos Riešutai . pomidoras.. silpni ir stiprūs.t. šviežios žalios pupos. Pateiksime valgiaraštį. tuo pačiu šaldomi ir šalia skrandžio esantys organai. Noksas nesigilino į tokias subtilybes. kad šie produktai yra skir­ tingi. Mes jau anks­ čiau kalbėjome apie tai. pomidorai. kitos nekrakmolingos daržovės. nes tokioms salo­ toms pakanka įvairių organinių druskų. agurkai. petražolės. salieras. ridikėliai. persivalgoma. Gy­ dytojas H. pastarnokas. Baltyminį maistą geriausia valgyti vakarienei be rūgščių ir augalinio aliejaus bei riebių padažų. joms nereikia parinkti kuo daugiau ingredientų". o tai su­ trikdo aprūpinimą krauju. kaliaropės. Daržovių salotos Kiaušinienė ar virti kiaušiniai Daržovių salotos Žalias agurotis Šašlykas.Atšaldyti desertai — ledai. todėl pasitenkino tuo. E. kiek suvalgyti. o tik po to virškinti. aguročiai. Todėl ilgai kramtykite. kopūstas. Be abejo. Tai gali būti pagrindas visiems. ropės. Dabar mes jau žinome: kalti mes patys. KAIP VARTOTI KRAKMOLĄ Natūropatai rekomenduoja vartoti vieną kurį krakmolą (vienos rūšies košę. salieras. be duonos) ne tik todėl. Pateikiame tinkamą salotų pavyzdį. seni ir jauni greitai pastebi. o kitos daržovės parenkamos atsižvelgiant į sezoną: ridikėliai. burokų lapai. agurkai. 1/2 galvutės latukos. kuris gali būti pavyzdys. griežčiai. ypač sergantiems. Taigi geriau vienu metu valgyti vienos rūšies krakmolingą maistą. ir juos geriau valgyti kaip krakmolą ar kaip baltymą derinant su žaliomis daržovėmis be kitų baltymų ir kitos rūšies krakmolo. befstrogenas Daržovių salotos Virti žirniai ar pupelės Daržovių salotos Ropės lapai ar špinatai Troškinta vištiena ar triušiena KAIP VARTOTI BALTYMUS Su visų rūšių baltyminiais produktais geriausia derinasi nekrakmolingi produktai ir sultingos daržovės: špinatai. duoną ir bulves vienu metu). Nebūtina salotoms vartojamas daržoves susmul­ kinti. kad valgant dviejų ar kelių rūšių krakmolą (pavyzdžiui. atsiranda šalčio sukelti spazmai. galima pridėti šakelę petražolių. svogūnai. kiaulpienės ir t. saldieji pipirai. Be to. Todėl šal­ tą maistą iš pradžių tenka sušildyti. morkos. kopūstai. kad DAUG salotų reikia suval­ gyti kartu su visų rūšių baltyminiu ir krakmolingu maistu. 1/2 latukos. bulvės bei įvairios kruopos. salierai. kopūstas. kaip pagerėjo sveikata. sumaniusiems pasigaminti salotų pagal savo receptą: 1/2 galvutės salotų (latuka. Šeltonas pabrėžia salotų svarbą visų dietų atvejais. — taip pat slopina virškinimą. žirniai. ropių lapai. salierai. sveiki ir ligoti. Druskos nereikia. pomidorai. Pupos ir žirniai — baltymų ir krakmolo derinys. nes virški­ nimo organams daug lengviau atlikti savo funkcijas. kad šaltis kenkia virškinimui. mūsų neišmanymas. nekreipė daug dėmesio. Tai dėl mūsų pačių kaltės organizme at­ siranda pūvančių produktų sąvartynas. pupos. Salotos turi būti pa­ prastos. sal­ dų raudonąjį pipirą ir t. bet ir todėl. saldūs pipirai. kopūstas. nes jame rasite teisingą baltyminio maisto derinimą. Štai jo rekomendacijos: „Gaminant salotas reikia derinti įvairias daržoves be pada­ žų ar užpilų. prancūziška indivija. Kad būtų patraukliau. mineralinis vanduo ir t. kas glūdėjo paviršiuje — kalti maisto produktai. Daržovių salotos Virta mėsa Daržovių salotos Varškė 242 Dabar jau turi būti aišku. nes trukdo šaltis. košes. 1/2 galvutės latukos.t. Mūsų sąlygomis salotų pagrindas gali būti kopūstai. Pradėję tinkamai maitintis. nes virš­ kinimo fermentai aktyvūs esant 37 °C temperatūrai. moliūgai. kad krakmolingas maistas būtų ne valgomas.

žalios dar­ žovės ir šakniavaisiai bei vaisiai — idealus žmogaus maistas. o tik po kurio laiko. burokėliai Džiūvėsiai Daržovių salotos. Daržovių salotos burokėliai. svogūnai. Paprasta. trešnių. Galite pasigaminti tokias salotas: 40 proc. virtų ar nevirtų burokėlių. morkų. kopūstų. slyvos. Senovės iš245 Daržovių salotos. abrikosai. Toks maistas turi būti sausas. krapų. Valgydami pa­ sirinkite jums reikalingą kiekį: 1. Vyšnios. abrikosų. Taip bus sutrikdytas virškinimas.si geriamas. Vaisių negalima valgyti ir tarpais tarp valgymo. Virškinimas tęsiasi 3—4 valandas. kad maistas sukelia organizme specifinio dinamiško poveikio reakcijas ir atiduoda savo energiją ne iš karto. Juo labiau kad tuo metu organizme prasideda energetinių bei plastinių struk­ tūrų sintezė. 30 proc. Vaisiai — tikras malonumas. troškinti burokėliai Duona su sviestu KAIP VARTOTI VAISIUS Riešutai (jie botanikos požiūriu taip pat yra vaisiai). Ajurvedoje dienos mityba suderinta su gamtos ritmais. bulvės Daržovių salotos. 4. morkos. 3. kai ten dar virškinamas anks­ čiau patekęs maistas. seilės jį ilgai virškina skrandyje. Labai įdomu palyginti šiuolaikines natūropatų rekomenda­ cijas su seniausiomis indų gydytojų rekomendacijomis. kad jie atsidurs skrandyje. Galima valgyti salotas su krakmolu. Be to. Juos rekomeduojama valgyti pusryčiams. labai greitai duoda mums tą ener­ giją. 244 . Baltymingą maistą geriausia vartoti vakare. Cuk­ rus. Maitinant vaisiais ligonius. abrikosai. fiziologiška bei logiška. Rytą. burokėlius ir t. kai organizmas yra per naktį pailsėjęs. Pavasarį ir vasarą skanias salotas galima pagaminti iš se­ zoninių vaisių: slyvų. stiklinė rūgpienio. švie­ žias daržovių bei vaisių sultis.t. Kai krakmolas valgomas tinkamai. todėl labiausiai tinka rytą. H. Be to. nes tai reiš­ kia. Valgydami pasirinkite jums reika­ lingą kiekį. Rekomenduojama krakmolingą maistą val­ gyti dieną. mums nerei­ kia energijos antplūdžio. kuri bus panaudojama antroje dienos pusėje. vynuogės. keptas moliūgas Daržovių salotos. Kodėl taip reikia daryti. Persikai. Šeltonas padarė išvadą. galime racionaliausiai pa­ skirstyti įvairų visos dienos maistą. kurios suiro dieną. Geriausias tam laikas — 18—20 vai. Vyšnios. kuriuose daug lengvai pasisavi­ namo kelių rūšių cukraus. 2. krakmolingas mais­ tas duoda mums pagrindinę energiją. jau buvo rašyta šioje knygoje. medus ir kiti saldumynai labiausiai nepageidaujami su greipfrutais. virti ryžiai su sviestu Daržovių salotos. tiršta kruopų košė Peteikiamame valgiaraštyje rasite tinkamus vaisių deri­ nius. Obuoliai. tačiau geriau joms parink­ ti mažai krakmolo turinčias daržoves: morkas. žinome. Per tą laiką jie suspėja patekti į plonąsias žarnas ir būna su­ virškinti. Tačiau juos reikia valgyti at­ skirai. kad saldžius ir labai rūgščius vaisius reikia valgyti atskirai. nes jis virški­ namas daugiau kaip 4 valandas ir reikalingas atstatyti struk­ tūroms. morkos. Vaisiai. Baltymus virškinti reikia ramioje aplinkoje. abrikosai. pridėjus salotų (latukos) ar salierų. petražolių ir pan. todėl kad jo virškinimui bei pasisavinimui reikia daugiau laiko ir energijos. Šiose daržovėse esantys fermentai ir vitaminai padės ge­ riau suvirškinti krakmolą. MAISTO VARTOJIMAS VISĄ DIENĄ Remdamiesi virškinimo fiziologija. Todėl rytais geriausia valgyti lengvai pasisavinamą maistą — vaisius. troškintos morkos. Todėl geriausia juos valgyti iki antro valgymo likus 20—30 minučių. o košės — tirštos. vyšnių. 20 proc. Krakmolingą maistą geriau vartoti pietums.

Ajurvedoje pateikiamos šios dienos mi­ tybos rekomendacijos: 1. Po to ramiai pasėdėkite. Tai priklauso nuo sezono. Labai svarbus klausimas: kokia turi būti proporcija tarp rūgštaus ir šarminio maisto. Pirmas periodas — ramybė („Kapcha"). ir „virškinimo ugnis" blėsta. kaip maitintis per dieną.. Niekam ne paslaptis. Įpras­ ta. ir dabartiniai specialistai yra tos nuomonės. sių. nors ir vieni. mumyse kaitriausia (analogija su saule) „virškinimo ugnis". Pri247 3. ir kiti ėjo visiškai skirtin­ gais keliais. atskirai nuo kitų produktų. Baigiantis „Vatos" periodui ir prasidedant „Kapchai" 246 . ir pakvėpuokite dešiniąja šnerve — tai dar labiau sustiprins jūsų „virškinimo ugnį". Jei kelsitės „Kapcha" (ramybės) periodu. kad būtų spartesnis virškinimas. per pietus tinka vartoti krakmolingą ir daugiau maisto. Įsiminkite taiklų Polio Brego posakį: „Pusryčius reikia užsidirbti". Jei jų nėra. Tada esame ypač alkani. prieš 6 valandą ryto (vietos laiku). Kelkitės „Vata" periodu (judėjimo aktyvumas). Šie periodai pirmiausia susieti su saulės aktyvumu. Valgomos daržovės su aliejumi ar be jo. banguoja vanduo ir t. padeda greičiau išsituštinti storosioms žar­ noms. Per parą reikia suvalgyti maždaug 1500 gramų maisto. galima suvalgyti. arba vakare. toks aktyvumas būdingas ir dienos. visą dieną būsite inertiš­ kas. prasideda oro masių judė­ jimas. Suvalgyti ne daugiau kaip 100 gramų saulėgrąžų. o vakare — truputį baltyminio maisto su daržovėmis. būtinai po fizinių pratimų — bėgimo. kunžuto ar riešutų. antras — energijos aktyvumas („Pita"). kai kait­ riausia „virškinimo ugnis". tačiau toks variantas patiki­ mas. „Pitos" periodu (ypač nuo 12 iki 14 valandos). viskas pradeda judėti — siūbuoja medžiai. Maistas — švieži ar džiovinti vai­ siai.minčiai buvo pastebėję. Po vakarienės elkitės taip. suvalgykite didžiausią maisto dalį. at­ sižvelgiant į sezoną. žolė. TREČIAS VALGYMAS. Ir šiuolaikinės rekomendacijos. didžiausio darbingumo metas. kad tai turi būti krakmolingas maistas su daržovėmis. Jam būdinga tai. Saulė leidžiasi. kurių trukmė — 4 valandos. „Vata" paspartina žarnyno veiklą. Periodas „Vata" tęsiasi nuo 14 iki 18 valan­ dos. šviežių ar džiovintų vaisių. o rytą pasisotinsite duona". kad per parą nuosekliai keičiasi 3 pe­ riodai. kad rytais pakanka lengvo maisto. Galima valgyti ir natūralų me­ dų. kad rytas — ramybės periodas. kanapių. Tokiu ritmu gy­ vena visi gyvūnai ir augalai. suteikiantis daugiausia energijos. namų ruošos ir t. ir senovės išminčių patari­ mai beveik sutampa. Periodas „Kap­ cha" (nuo 6 iki 10 valandos) prasideda saulei patekėjus. Košes būtina valgyti arba rytais. vakare val­ gysite mėsą. greito ėjimo. nes jau ne kartą patikrintas.. Beje. Periodas „Pita" prasideda nuo 10 ir tęsiasi iki 14 valandos. 2. Jis turi būti tik tada. galima išgerti šviežių daržovių sulčių ar vaistažolių arbatos. Ir senovės. Atsikėlę išgerkite stiklinę šilto vandens. kad būtų papildytos išeikvotos kūno struktūros. Tai pri­ klauso nuo tradicijų bei įpročių. Fiziologijos požiūriu tai aktyviau­ sio judėjimo. Panašios ir Polio Brego bei praktiko-natūropato Sureno Arakeliano rekomendacijos. suvalgykite pusryčiams vai­ (18—20 vai. 4. kuris suvalgomas per dieną? Jei to nežinosite. Tokiu laiku rekomenduo­ jama suvalgyti truputį baltymingo maisto. Organizmo fiziologijos po­ žiūriu tai kūno ramybės ir sunkumo pojūčio metas. Kai pajusite nedidelį alkį. PIRMAS VALGYMAS. ANTRAS VALGYMAS. trečias —judėjimo aktyvumas („Vata"). Atsižvelgiant į tai. Tada visą dieną būsite aktyvus. nuo 2 iki 6 valandos — „Vata".t. pa­ geidautina ant kulnų. Po to 5—10 minu­ čių pasivaikščiokite. Toliau viskas kar­ tojasi: nuo 18 iki 22 valandos „Kapcha".t. nuo 22 iki 2 valan­ dos — „Pita". bet ne vėliau kaip 19 valandą. Valgoma tik tada. be abejo. kaip ir po pietų. gali būti įvairiausi variantai.) prieš saulėlydį lengvai pavakarieniaukite. kad saulė tuo metu būna aukščiausiame savo taške. ir nakties gyvūnams. kad organus maitina kraujas. Net Biblijoje tam skirtas ypatingas dėmesys: „. Logiška. Be abejo. ir kuo daugiau daržovių. Saulė jau būna įšildžiusi žemę. Jei to reikia. kai pajuntamas stiprus alkis. pakyla vėjas. mityba bus neefektyvi. kai pajunta­ mas stiprus alkis.

Padažai miso ir tamari — saviti maisto priedai. kuriuose yra daug minėtų vitaminų. Virti. kurioje daugiausia so­ jos. natūralios sultys ir cukrus — medus. imunitetą. Jei šarminė pro­ porcija sumažėja iki 50—60 p r o c . poliruoti ryžiai. skati­ nančių virškinimą. Švarus ir užterštas kraujas skiriasi savo spalva. Nedaug jo dedama kaip prieskonio į sriubą ir daržoves. 3/5 maisto — vaisiai ir dar­ žovės (nevirtos ir tinkamai paruoštos). Todėl jogai taiko šarminančią dietą ir laikosi aukščiau nu­ rodytų proporcijų. grūdus ir ankštinius augalus. Vien jų pakanka. Miso gaunama ilgai ( 2 — 3 metus) rauginant. Saikingai pagardinkite juos tamari ar jūros druska.klausomai nuo maisto. Toks kraujas būdingas sveikiems žmonėms (tai patvirtina švarus rausvas liežuvis ir rausva junginė (akių gleivinė. kurio pagrin­ das — soja ir kviečiai. o iš­ valytos kruopos. kas prarasta. troškinti reikia kuo trumpiau. Pavyzdžiui. MISO — pasūdyta augalinė pasta. Tai pil­ naverčiai ryžiai. bet nedaug. Juose daug vitaminų ir fermentų. 20 proc. jame yra daugiau ener­ getinių medžiagų. Kiekvieną dieną suvalgykite 5 proc. Indijos jogai apibūdina kraujo kokybę pagal spalvą. baltą jos minkštimą. rūgštaus maisto.t. reikia. Savitą požiūrį į kasdieninio maisto proporcijas pateikia To­ limųjų Rytų tautų makrobiotai (makrobiotika — ilgo gyvenimo menas). džio­ vinti vaisiai). kruopos. 20—30 proc. jūržoles. Jūros kopūstai — unikalus produktas. — daržovės ir vaisiai. Taigi reikia atkreipti dėmesį į tai. kviečiai. miso ar tamari sriu­ bos (1—2 nedideli puodeliai). Šarmi­ nė kraujo proporcija aprūpina mūsų organizmo sandarą. Ko249 . 7 proc. stip­ rina fizines ir protines galias. Polis Bregas pateikė tokią idealią maisto pro­ porciją: 1/5 kasdieninio maisto turi būti baltyminis (augalinės ir gyvulinės kilmės). būdingas žmonėms. 2. kad būtų gauta 1000 kalorijų. 1. Šios srities specialistas Mikio Kuši rekomenduoja tokį stan­ dartinį makrobiotinės mitybos režimą. — aliejus. kad angliavandeniai šarmina kraują. jog maiste būtų tam tikras kiekis vitami­ nų B . kasdienio maisto turi sudaryti ankštinės daržovės ir jūros kopūstai. Dauguma natūropatų nurodo tokią proporciją: 50—60 proc. 5. Todėl makrobiotai intuityviai parinko šiuos du produktus. kasdien — virtus. — baltyminis maistas. Todėl mak248 robiotai stengiasi nepažeisti teisingos proporcijos maisto svar­ biausio parametro požiūriu. duona — rūgština. pilnavertė duona. šarminio ir 50—40 proc. Retai ir po truputį valgomi vaisiai taip pat nepakenks. paruoštų įvairiais būdais. konjunktyva). Taigi miso ir tamari — prieskoniai daržovių sriuboms. kad gyvulinės kilmės baltymų turintis maistas šiuo atveju vartojamas labai atsar­ giai. Joje daug lengvai pasisavinamų proteinų. Toks kraujas teka sergančių chroniškomis ligomis žmonių gyslomis. kaip salotos. — tai prastesnės kokybės kraujas. o 1/3 daržovių valgomos nevirtos. keptos keptuvėje ar orkaitėje. kepti. 6 proc. kurie linkę sirgti įvairiomis ligo­ mis ar nuolat kamuojamiems įvairių negalavimų. Tam panaudokite kelias daržovių rūšis. Kiekvieną kartą valgant. Kai kraujas daugiau rūgštus. kad būtų papildytos re­ tų mikroelementų atsargos. kad maistą sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. Iš visų makrobiotų rekomendacijų neaiškus 3 punktas. 1/3 — krakmolingas maistas (nešlifuoti grūdai ir kruopos. Jų skonis turi būti labai lengvas. padedančių atkurti tai. 3. TAMARI — perrūgęs ir pasūdytas padažas.t. Vieną ar du kartus per savaitę reikia suvalgyti truputį žuvies. fermentų. B 1 2 vitamino ir t. Ypač rūgš­ taus kraujo kokybė prasčiausia. švariau­ sias yra 60—70 proc. Desertui galima valgyti vaisius: vieną du kartus per savaitę — žalius ir džiovintus. tik siekia to kitaip. maisto turi suda­ ryti daržovės: 2/3 — įvairiais būdais išvirtos. Vienu metu pakaks suvalgyti ketvirtį ar skiltelę šviežių vaisių. 10—15 proc. lęšiams. B2 ir t. Prisiminkite. kraujas gali būti labiau šarminis ar rūgštus. turintis beveik vi­ sus mikroelementus. 7 proc. grūdų. Jų nuomone. Procentais išreikšta to­ kia dieta atrodo taip: 60 proc. Dažniau keiskite variantus. 4. — krakmolingas maistas. nerafinuotas aliejus. Mes jau žinome. šarminis kraujas. Pirmenybę teikite žirniams. — natūralus įvairių rūšių cukrus. padedančių kuo geriau ir greičiau su­ virškinti grūdinius produktus. Kiekvieno valgymo metu reikia.

1. kad pradėjo klibėti dantys. organizme sulaiko­ mas vanduo. leidžianti sutaupyti apie 50 proc. gadina visą skrandžio—žarnyno traktą. ketvirtį — van­ duo. Kuo mažiau rafinuoto maisto. Antra.dėl daržovėms skiriama du kartus mažiau dėmesio. 2. Gerbkite produkto virškinimo „technologiją". aprūpinti jį vitaminais ir fermentais. 2. kuriame yra daug kalio (tai daugiausia daržovės ir vai­ siai). tai trikdo jų funkcijas. bus sudarytos sąlygos tinkamai suvirškinti virtą maistą. Ilgesnis gyve­ nimas. Nukrypimai į vieną ar kitą pusę slopina gyvybinius proce­ sus ir todėl yra nepageidautini. Stenkitės valgyti gryną maistą. kuo mažiau kepkite. Šeltonas reko­ menduoja maitintis atsižvelgiant į individualius poreikius. Tie. Kūno resursai nebus eikvojami. 4. kad dar prie stalo esi pavalgęs. kad liktų vietos susida­ riusioms dujoms. Taigi valgykite kuo daugiau šviežio augalinio maisto. kiaulpienės šaknis). virškinimo energi­ jos. Vartodami mais­ tui jūros kopūstus ir kitus jūros produktus. kas valgo nevirtą maistą. vitaminai. Šios rekomendacijos papildo prieš tai pateiktas ir leidžia mums dar labiau sustip­ rinti savo sveikatą. negu natūropatų ir jogų virtuvėje? Pirma. Kiti pataria pakilti nuo stalo tada. Valgant maistą. kiek pakanka vitaminų ir fermentų. Tinkamai maitinkitės visą dieną. Be jų maistas tampa „pusfabrikačiu" ir nuodija mus. ląstelių membranos išbrinksta. kad suspaudžiamos ląstelių membranos. Tinkamai derinkite maisto produktus. turi užpildyti pusę skrandžio. morkas. Prisiminkite. ypač nukenčia dantys. 3. sutrinka jų funk­ cija. Tai reiškia. iš organizmo pašalinamas skystis. jie puikiausiai ap­ rūpina organizmą būtinais mikroelementais. nauda bus didžiausia. Kaip pagrindinį „kurą" vartokite angliavandenius. kuriame yra daug nat­ rio (kruopas. Abu jie — šarminiai elementai. kad prie stalo persivalgei. kuriuos prarado virdamas. Tinkamai maitinantis pakanka augalinių baltymų. — persivalgei. kuriame daug bioplazmos. prasideda lėtas organizmo irimas. virkite ar troškinkite produktus. kurie tarsi „suspaudžia" ir „išple­ čia" mus. nesutriks kokybiška ir kieky­ biška mineralinių mikroelementų koncentracija organizme. Tik valgant šį maistą įmanoma indukuota autolizė. 1. buvo pastebėtas sub­ tilus dalykas: yra produktai. o natris — jas supančia­ me skystyje. Tai padės išvengti maistinės leukocitozės. Čerkasovo patarlė: „Jei pakilai nuo stalo jausdamas nedidelį alkį. Todėl man pasirodė įdomi rašytojo V. nereikalaukite iš virškinimo sistemos neįmanomo. japonai. tuo tvirtesnė sveikata. nuolat bus papil­ domi organizmo šarmų rezervai. Tai vadinama saikinga mityba (Mitahara). Valgykite tik organinį maistą. kas rašyta skyriuje „Mikroelementai" apie kalį ir natrį. laikui bėgant pastebi. belieka nepažeisti jos. Šiuo požiūriu įdomios jogų rekomendacijos. Žinoki­ te: jūs pasisavinate tik tiek maisto. 6. Jos autorius cituoja seną jogų šaltinį „Gūheranda Samchita". Makrobiotų siūlomos proporcijos atitinka šią sąlygą.* * Sią dalį paėmiau iš Boriso Sacharovo knygos „Didžioji Paslaptis". Pirmas patiekalas turi būti salotos. — apsinuodijai". Todėl nebūtina valgyti tiek daug daržovių salotų. Netinkamas maisto derinimas pakerta jūsų jė­ gas. Tik tokiame maiste yra visi reikalingi jo pasisavinimui ir pašalinimui elementai. — esi pavalgęs. kurie dažniausiai laikosi makrobiotų principų. sustiprėja procesai ląstelėse. kai dar jaučiamas nedidelis al­ kis. Jame esančios amino rūgštys. Visos jo struktūros nepažeistos. įvairių rūšių cukrus. Tokio maisto energetinis potencialas — pats didžiausias. Tai leis visiškai suvirškinti bei pasisavinti maistą. Švarus. gyvena prie jūros. Jei šios sąlygos nesilaikoma. Balty­ mų perteklius pakerta mūsų jėgas. kai jau žinome įvairių produktų virškinimo ir pasisavi­ nimo „technologiją". mineraliniai elemen­ tai yra aktyviausi. Reikalingas „aukso vidurys". Pusę skrandžio turi užpildyti maistas. Kalis yra ląstelėse. fermentai. Kiek maisto reikia suvalgyti vienu metu? H. MAISTO VIRŠKINIMO IR PASISAVINIMO PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS Dabar. Jei jauti. 251 250 . Tačiau valgant maistą. Jei jauti. 5. saldus ir neaštrus maistas — sotus ir malonus. Likęs ketvirtis turi būti tuščias.

tortai ir pan. Be abejo. duona pasirinkite šviežias sultis. Skrandžio—žar­ nyno trakte turi susidaryti kitokia mikroflora. kad pradedant tinkamai maitintis. kad mikroflora yra pilnavertė.). kad jis neigiamai veikia organizmą. Keiskite: kartą — troškintos. hormonų sistemos. kartą — netroškintos. jai persitvarkyti reikia net 1—2 metų. Juk mums dabar aišku. žalio­ mis daržovėmis. mėsa. žalias ar mažai troškintas daržoves. Žarnyno hormonų sistema labai inertiška. palaipsniui ir nepastebi- TINKAMOS MITYBOS PRADŽIA Kiekvienas staigus mitybos įpročių. pakeiskite maisto produktų valgymo nuoseklumą: skysčiai prieš valgį. neįprastais produktais (daigintais grūdais. be nesuvirškintų daržovių. vakarienei vietoje antrų. Todėl būtina žinoti fiziologinius me­ chanizmus. valgykite daugiau nevirto maisto. pirmasis patiekalas — salotos. Tai puikiai parodyta filme „Kristoforas Kolumbas". augalų vaisiais. kuriais pagrįsti šie procesai. Po truputį pratinkite orga­ nizmą prie nevirto maisto. Nepažeiskite rūgštaus ir šarminio maisto proporcijos. dešros. galinčių sukelti svei­ katos krizių. Pradedant vartoti kitokį maistą. Tuo labiau kad kai kurios sis­ temos yra labai inertiškos. Pavyzdžiui. kad skrandžio—žarnyno trakto motorika yra normali. stimuliuojančių (kava. kol pagaliau pradėsite jas valgyti visai žalias. atsiranda organų ar jų sistemų pokyčių. Skonio įpročiams pasikeisti. trečių patiekalų. Tiek reikia ir žarnyno mikroflorai pasikeisti. tinkama. arba bal­ tymai. arbatos pasirinkite salotas ir riešutus. košes. trečia. skrandžio—žarnyno trakto fermenti­ nės sistemos prisitaiko prie naujo maisto per 3—12 mėnesių. visi šie mechanizmai pradeda darniai veikti visa jėga. po to vis mažiau jas perdirbkite. „arbūzų". dauguma iš pirmųjų persikėlusių iš Ispanijos į Ameriką mirė. 4) lėtai keičiasi maisto poreikis bei įpročiai. Tai reiškia. vietoje pietų su sriuba. Tai reiškia. Tam reikia laiko. „obuolių". 3) fekalijų konsistencija — pusminkštė „dešrelė" be kvapo. Be to. spalva. bet kuriuo pa­ ros metu išliks fizinis ir protinis darbingumas. Žinokite tai ir nesibaiminkite. o tai veikia ne tik žmogaus fiziologiją. po truputį (20—50 gramų) pradėkite papildyti sa­ vo racioną nevirtais daržovių patiekalais: daigintais kviečiais.Tai leis jums visą laiką neprarasti „formos". o ne virti. „vynuogių". nevartokite visų kenksmingų produktų: rafinuotų. per 3 metus. maisto pakeitimas veikia žmogaus savijautą. pradėkite keisti virto ir nevirto maisto proporciją. 2) tuštintis lengva. vaisių gabalėlių. Taip elkitės ir kitais atvejais: pusryčiams valgykite vaisius. Pradėkite gerti po 100—200 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. mirkytom kruopom. Ko­ šes stenkitės mirkyti. antrasis patiekalas — arba angliavandeniai. kad pradėjus mai­ tintis naujais. šis procesas ne­ įvyksta staiga. antra. į naują sveikatos lygį. „moliūgų" dienas. naujam elgesiui ir psichikai reikia dar daugiau laiko: 2—3 metų. kad skrandžio—žarnyno epitelis yra nor­ malus. valgomomis žolėmis. Maždaug po tiek laiko. kad storosiose žarnose normaliai įsiurbiamas vanduo. po to pakilsite viena pa­ kopa aukščiau. keičiasi skonio įpročiai. Tai reiškia. privalote žinoti. bet tik vienas kuris iš jų. nevirtos. neprarasite pusiausvy­ ros. Tik tada visą laiką būsite sveikas. Daržoves iš pradžių troškin­ kite. vaisiais ir t.) organizmas turi apsirūpinti spe­ cifiniais fermentais. Jei laikysitės šio mitybos režimo. o kvapo ir nesuvirškintų daržovių gabalėlių nėra todėl. kurių jame beveik nėra. laukia tokios pakopos: pirma. bet ir psichiką. kad einate teisingu keliu. nes neprisitaikė prie naujo maisto. nenukrypsite į vieną ar kitą pusę. Normalios skrandžio—žarnyno veiklos kriterijai: 1) išgėrus burokėlių sulčių. vaisiai prieš valgį. Visas organizmas privalo persitvarkyti. Tokios krizės tik patvirtina. arbata. poreikis mais­ tui. Kaip parodė praktika. nes pajusite.t. tuštinamasi 2—3 kartus per dieną. Po 1—3 metų jūs jau nevartosite „normalaus" maisto. šlapimas nenusidažo rausva 252 . kertvirta. Atsižvelgiant į sezoną galima surengti „braškių". Persitvarko žar­ nyno. 7.

kaip indi­ vidualizuoti savo mitybą? Išstudijavęs makrobiotikos. ankš­ tiniai augalai. svorį mažinančių ir daug kitokių tab­ lečių (ant jos naktinio stalelio buvo rasta 41 pavadinimo vais­ tų!). Tai veikė dantų sandarą. beje. šaknys. Žmonėms slenkant į šiaurę.y. Gerai kramtykite ir suvilgykite maistą seilėmis. tinkamiausias jo maistas — vaisiai. Bet dar nežinome. kurioje vyksta gyvybiniai procesai: anglies rūgšties koncentracija vandenyje reguliuoja fermentų aktyvumą.t. vaisiai — trigubos salotos). valgyki­ te lėtai. Van­ duo mumyse sudaro terpę. išskiria iš jų energiją ir t. 3. dieto­ logiją. ka­ vos.mai pasikeis jusų skonio įpročiai. o laisvieji elektronai yra tie „raumenys". šakniavaisiai.) bei stimuliatorių: arbatos. kaip vartoti maistą. kai išalksite. Atsižvelgiant į žmogaus organizmo prigimtines savybes. 4. kurie skai­ do angliavandenius. kuri tapo priverstine norma. kur iš angliavandenių susida­ ro vanduo. 5. naujausi preparatai ir pan. cukraus ir pan. Maistas — ne tik mūsų kūno statybinė medžiaga. daržovės. kad gautume kuo daugiau naudos ir prisidarytume kuo mažiau žalos. Skysčius ir vaisius valgykite prieš valgį ar atskirai. terpę. 254 . taps malonus ir pageidauja­ mas. Nevirtą augalinį maistą ir antruosius patiekalus gamin­ kite prieš pat valgymą. bakterinę florą ir daugybę kitų dalykų. kaip keisti mitybą keičiantis amžiui. tor­ tų. au­ torius pastebėjo daug niuansų. kiekvienoje ląstelėje) sudaryti kuo palan­ kesnes sąlygas gyvybei. Todėl paskutinė virškinimo proceso grandis — kiekvienoje ląstelėje. visame pasaulyje žinomo mili­ jardieriaus Onasio duktė mirė būdama 37-erių metų! Tiriant nustatyta. taip pat ir šias rekomendacijas išbandęs praktiškai. į kuriuos būtina atsižvelgti. pritaikytas gyvulinio 255 INDIVIDUALI MITYBA Taigi mes susipažinome su virškinimo procesais ir dabar jau žinome. Kad neapsunkinčiau rytiečių terminologija. Jei žmogus šito akivaizdaus dalyko suprasti nenori. pagaliau. Sultis taip pat reikia suvilgyti seilėmis. KAIP BIOLOGINĖS RŪŠIES. kuris anksčiau at­ rodė neskanus. Vykstant evoliucijai šalinimo sistemos taip pat prisitaikė šalinti iš organizmo tam tikrus metabolitus. o ankstyvuoju jo vystymosi laikotarpiu — tik motinos pie­ nas ir vėliau kaip nežymus nukrypimas — galvijų pienas ir paukščių kiaušiniai. Jis pade­ da ir kūno viduje (t. 6. Čžud-ši ir t. jų virškinimo sistemai teko prisitaikyti prie kitokios mitybos. žalumynai ir gry­ bai.t. Nevartokite rafinuotų ir dirbtinių produktų (dešrų. Tinkamiausia vieta žmogui gyventi — subtropikai (Vidur­ žemio jūros pakrantė). kad jos kūnas buvo prifarširuotas cheminių prepa­ ratų: migdomųjų vaistų. varpiniai. nevirtas auga­ linis maistas. kol maistas netaps koše. Pirmasis patiekalas — šviežių daržovių salotos priklau­ somai nuo sezono (lapai. antrasis patiekalas taip pat turi būti pagamintas atsižvelgiant į sezoną — baltyminis ar krakmolingas maistas. žarny­ ną. Taigi visą šios knygos antros dalies turinį galima perteikti paprastomis ir realiomis taisyklėmis: 1. Atsirado papildomų mechanizmų tipas. kokie sezoninės mitybos pagrindų krite­ rijai. alkoholio. net neįmanomas. virškinimo organų sandarą.. MITYBA? Žmogaus virškinimo sistema tūkstančius metų taikėsi perdirb­ ti ir pasisavinti atitinkamus gamtinius produktus. sausainių. uogos. Pusė kasdienio maisto turi būti šviežias. Ajurvedos. virškinimo trakto ilgį ir masę. nepadės krūva pinigų. Po perdirbimo visi nereikalingi produktai iš organizmo turi būti lengvai pašalinami. 2. svarbiausius teiginius išdėstysiu savais žodžiais klausimų ir atsakymų for­ ma. todėl gerkite jas mažai gurkšneliais. medus. Pavyzdžiui. apie sveikatą negali būti nė kalbos.. Virškinimo ypatumai ir maisto įgijimo būdai turėjo įtakos mūsų kūno formai. 7. anglies dioksidas ir laisvi elektronai (energija). ir atsirado pirmosios civiliza­ cijos. Valgykite. Maistas. kur. skrandį. virškinimo fermentus. KAS YRA ŽMOGAUS.

krūvis. mineralai ir kt. o žmogaus tik 1. Taip į organizmą patenka baisūs nuo­ dai ir sudaromos sąlygos augti augaliniams organizmams — polipams. palengvinanti virškinimą skrandyje 50 proc. Kai vartojami rafinuoti. KĄ BŪTINA ŽINOTI APIE PRODUKTUS? Visas mokslas apie produktus grindžiamas dviem kriterijais — kalorijų kiekiu ir molekuline sudėtimi (baltymai. o apdirbimas — ilgas. ir pats katilas.maisto pasisavinimui (pavyzdžiui. o žmo­ gus paprastai vartoja termiškai apdorotą mėsą. kurie žmogui kaip rūšiai nebūdingi. kurie perdirbdami maistą sudaro šarminę (puvimo) terpę. Baltymų perteklius organizme sudaro sąlygas padidėti koloidinių drebučių (kraujo. riebalai.y. maisto spalvą. Štai šitas vieas procentas ir apsaugo nuo „išsilydymo". visai skirtingi mikroorganizmai). perdirbdami augalinę „žaliavą". o ne užteršimas baltymais. Mūsų organizmo fermentai pritaikyti sąveikai su natūralio­ mis cukraus. Jis nesuprato paprasto dalyko: oksidacijos esmė yra anglies dioksido koncen­ tracija. kurie. KAS ATSITIKTŲ ŽMOGAUS ORGANIZMUI. infarktai.8 proc. tulžyje ir šlapimo latakuose — akmenys. vyksta induuota autolizė. produkto formą ir konsistenciją.y. prasiskverbdami į kraują.8 proc. dehidruoti produktai: duona ir jos gaminiai. cukrus. Štai kovos su gyvūninių baltymų žalingu poveikiu pagrin­ dinės grandys. jungiamajame audinyje — podagros ži­ diniai ir kt. eskimai geria elnių taukus) ir metabolitų pašalinimui. 2. smegenų ir šir­ dies insultai. informaciją pagal parametrus šaltis—šiluma ir 257 . Nuo tokių žmonių jau sklinda puvėsių tvaikas. kiaušiniai ir kt. uogienė ir kitas „skanus" šlamštas. Natūralu. viso jos svorio. limfos. 1. vitaminai. savo struk­ tūrą praradusiomis jie pilnavertiškai nesąveikauja. tokį krūvį kiekviena koloidinio tirpalo dalelė paveržia iš organizmo — organizmas netenka dalies savo krūvio.). Štai paprastas. Indukuota au­ tolizė tada nevyksta. (Bet žmogaus žarnynas santykinai ilgesnis). mūsų organizmas priverstas papil­ domai sukurti galingą nukenksminimo aparatą ir išeikvoti mil­ žiniškas jėgas.. bet vaizdingas paaiškinimas. Dėl to visų organizmo koloidų klampumas. vėžiui. Jei į organizmą patenka gyvūninė „žaliava" (mėsa. Tai tirština kraują. sparčiau plinta augalinės ląstelės (t. gleivių. pieno produktai. Senovės dietologai šiuo požiūriu elgėsi daug geriau. krakmolo dalelėmis. bulvės. pelėsiams ir kt. kad tai keičia ir žmonių elgesį — gimsta maniakai ir prievartautojai. o dėl to sukelia ir troškulį. švaru­ mas kinta — prastėja. kurie anksčiau ne­ turėjo krūvio. kodėl katės virškinimo 256 akto svoris — 2. ląstelių protoplazmos) klam­ pumui ir jam tapti kserokeliu. lydysis ir geležis. 3. Jums teko kada nors lydyti geležinį laužtuvą geležinia­ me katile? Taip „lydant". maisto poveikį organizmui. Ka­ dangi toks maistas yra koloidiniai tirpalai. žuvis. su pakitusiomis. šie koloidai didina jo klampu­ mą. mikroorganizmų). pienas. į virškinimo traktą įsiur­ bia vandenį. Toliau. Štai iš kur atsiranda tokia daugybė šlakų. Išvadas pasidarykite patys. sudaro rūgščią terpę ir papildomai maitina organizmą rūgš­ čiais perdirbimo produktais. Štai dabar ir tampa aiški Bolotovo rekomendacijų rūgštinti savo organizmą gyvūninės kilmės maistu žala. Plėšriesiems gyvūnams virškinant žalią mėsą. kad jis veiktų be sutrikimų. Mūsų storosios žarnos mikroflora turi gyvūninių ląstelių (t. kad galėtų ištirpti ir pavirsti koloidiniu tirpalu.). Todėl sultys turi būti labai rūgščios. kaip tvir­ tina Bolotovas. ir šitaip mažinanti kenksmingą poveikį skrandžio sienelei. Visi šie prisitaikymai žmogaus sveikatą paveikė nepalankiai. Todėl tokį mais­ tą valgydami užsigeriame ir taip kenkiame virškinimui. JEI JO MITYBA PASIKEISTŲ? Jeigu dominuoja gyvulinės kilmės maistas: mėsa. an­ gliavandeniai. kiaušiniai ir kt. Jie atsižvelgė: į maisto skonį. Dėl to kraujyje atsiranda trom­ bai. kurios pakerta organiz­ mo gyvybines galias ir vidinę terpę iš rūgščios paverčia šarmi­ ne — pūvančia. kuri vyksta kiekvienoje ląstelėje nuo angliavandenių prisodrinto maisto (košių). jie visų pirma dehidruoja organizmą.

FORMA IR KONSISTENCIJA. spermos ir kitų audinių impulsais. MAISTO SKONIS. žadina apetitą. užsikimšę. Aštrus skonis džiovina. Maisto skonis byloja apie ypatingas jo energijos savybes. ištraukia visa. patvirtintus gyvenimiškos patirties. Paprasčiau sakant. Tuo remdamiesi senovės gydytojai pasiūlė šią klasifikaciją: 1. Kamienas — nugaros smegenys. Visų šių ypatybių žinojimas leido jiems maistą vartoti kaip vaistus. intelektualines ir virškinimo galias. jo skonis pasi­ keičia. o vaistus — kaip maistą. Sėklos (ypač dygimo periodu) — dvasinė energija (Šen — kinietiškai arba Kundalini — indų filosofijoje). ima ėsti rėmuo. nutuki­ mą ir organizmo šiluminių savybių sumažėjimą. turi materialią jėgą. Chlorofilas — kraujas. tirpdančių savybių. saldūs ir sūrūs produktai tampa saldūs. taigi ir maisto produktai. o amerikiečių gydytojai Ajurvedą-machariši sėkmingai taiko praktikoje. cirkuliuojanti nervais ir tampanti sme­ genų. Liežuvis. didina kūno jėgas. Jei kokiam nors žmogaus organui trūks­ ta subtilių materialinių savybių. sudaro sąlygas opoms. Antrinio rūgštaus skonio produktai stimuliuoja organizmo šilumines. informaciją. kartūs ir gaižūs — kartūs. suliesėti. rūgštų. Naujausi fizikos mokslo atradimai daugeliu požiūrių tai pa­ tvirtino. sušildo kūną ir stimuliuoja skysčio išsiskyrimą. kai fizikai atsklei­ dė kvantus. Tai sukelia įdomius teorinius samprotavimus. Klasikinė Ajurveda išskiria šešis pagrindinius skonius: sal­ dų. šį seną mokslą šiuolaikiškai interpretuodami. Energija. galima jas papildyti. sulaiko skysčius organizme. Rūgštus skonis gaivina. gali palankiai veikti mūsų gyvybingumą. ir slopinti gyvybingumą. kas įstrigę. odos uždegimams. Šakos — nervai. šaltiems produktams suteikia organiz­ mą šildančių savybių. stimuliuoja gyvybinius procesus. ypač kai jos mūsų organizme trūksta. apatiškas. Žmogus tampa irzlus ir nesitvardantis. Kai maistas pereina per virškinimo traktą. kelia apetitą. sūrų. Po to. padeda išsivalyti kūno ertmėms. ku­ ri kvantų lygyje (materialių dalelių yra daug daug kartų ma­ žiau negu elektronų) suteikia jiems tokį vaizdą. naikina pelėsius. Žmo­ gus gali jausti nemotyvuotą baimę. gražina odos spalvą. To­ dėl iš šešių pirminių skonių organizme susidaro trys antriniai. Pridėkime dar du — šleikštu ir beskonį. Lapai — plaučiai. Žiedai — jėgų perteklius (tai atgaminimo organų vieta). turi šiek tiek šiluminių savybių. Šaknis — skrandis. pasitelkiant tokias augalų ir gyvūnų savybes. didina kūno 258 masę. Rūgštaus sko­ nio perteklius prastina kraujo sudėtį. 2. kuri priklauso nuo klima­ to poveikio ir vietos. išdžiovinti organizmą. padeda smulkinti ir virškinti maistą. Pavyzdžiui. esanti produkte. 1. aštrų ir aitrų. Antrinio kartaus skonio produktai padeda išvalyti orga­ nizmą. stimuliuoja cirkuliacijos procesus kūne. kokį jie turi. kai jos perteklius. Prie klasikinės Ajurvedos schemos pridėjome du papildo­ mus skonius: šleikštu — panašų į gaižų. Sūrus skonis valo. produkto savybių pasikeitimą apdorojant termiškai ir kitais būdais. padeda virškinti kūno sultis. rūgštūs lieka rūgštūs. sukietėję. Ir mes apžvelgsime šiuos ypatumus. šalina užsikim­ šimus ir gerina žarnyno praeinamumą. Augalo dalys. turi re­ tinančių. praplečia kraujagysles. stiprina. kiekvienas materia­ lus objektas. Kartaus sko­ nio perteklius gali išsekinti jėgas. Saldaus perteklius skatina gleivių susidarymą. o aštrūs. paaiškėjo kiekvieno materialaus objekto formos ir konsistencijos svarba. neaiškų nerimą. kraujavimą. skonio organas. stabdo pūliavimą. Tokio pobūdžio charakteristikų pasikeitimas keičia akivaizdžias daiktų savybes. kuris tirština sultis ir vėsina. 259 . Žmogus gali tapti abejingas. minkštinantį ir atpalaiduo­ jantį. Saldus skonis turi daugiausia gydomosios galios. užgydo žaizdas. beskonį — drėkinantį.drėgnumas—sausumas. tul­ žies išsiskyrimą. Kartus skonis gerina virškinimą ir apetitą. smarkiai vėsina. kad būtų galima juos pa­ naudoti ir pagerinti sveikatą. leidžia pažinti šią energiją. kartų. Sultys _ energija. Antrinio saldaus skonio produktai stiprina. atitinkančios žmogaus organus. skatina gleivių ir žar­ nyno sulčių išsiskyrimą.

antros — užterš kraują. Žievė — odą. šakniavaisiai ir kt. jie kovoja su tuo išsiugdydami savyje priešin­ gas — šiltas. stimuliuos hor­ monų sistemą.t. jei toks žmogus greitai žvarbsta. Detaliau kalbant apie produktų savybes ir konsistenciją ga­ lima pasakyti. Iš patirties žinome. Visa tai išliko liaudies išmintyje ir tvirtai įėjo į mūsų buitį. Žiemą. pavyzdžiui. riebumas. plaučius. išugdydamas savy­ je priešingas — šaltas. Aišku. pomidorų. šiltus. Sunkumas. sausus produktus (džiovinami vaisiai įgyja šiltų savy­ bių). Analogija su gyvūnais dar paprastesnė: širdis atitinka šir­ dį. PRODUKTUOSE SUKAUPTA INFORMACIJA.y. kad organizmo perkrovimas pirmos grupės produk­ tais dehidruos kūną. tei­ singai derinamas ir vartojamas. o iš nosies nuolat varva. birumas ir skaidrumas suteiks organizmui lengvumo. o gumbai — neigiamos. sklidumas. sutrin­ ka jo virškinimas. kitokias sriubas. sėklos. žiemą. sėklas. košes. judrumo. šlapimo pūslę ir sėklides). maistas nesušildo. Ir nekeista. šalto kli­ mato sąlygas. žalius ar šiek tiek termiškai apdorotus. išderina savo vidinį kovos su nepalan­ kiomis klimato sąlygomis mechanizmą. intelektualinius ir virškinimo suge­ bėjimus. kepenys — kepenis ir t. šiltnamio daržoves. Augalo viršūnė turi teigiamą krūvį. vandeningas savybes. klijlngumas. Teigiamos ir neigiamos energijos pasiskirstymas. MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZ­ MUI. tulžies pūslę. verdam barščius. pavyzdžiui: grūdai. 260 Jei augalai priversti pakelti nepalankias.2. kad vienokio maisto suvalgę nepaju­ sime nieko ypatinga. riešutus. neatšaldo. melionų. kepenis. blužnį. nes jį atšaldo. valgo šviežias salotas. sakysim. Vaisiai turi teigiamos energijos. nesausina. o prie žiedo — teigiama. šaknia­ vaisius. vangūs žarnų judesiai. drėgnumas. Labai išmintingai elgiasi žmogus. kuriam veikti padeda produktai. kietumas. uogų. 261 . nedrėkina ir pan. ir neigia­ mos energijos). augalas kovoja su tuo. 4. Jei žmogus. — viskas eis į gera. džiovintų vaisių kompotą. kad lengvumas. riebalingas savybes. o šaknys — neigiamą. jei. troškinam daržoves. jis šias savybes supriešina su šalčiu ir sausra. Produktų savybės padeda jam įveikti nepalankias išorės sąlygas. pavyzdžiui: arbū­ zai. 3. t. uo­ gos ir kt. Augalo dalis prie pat žemės pasižymi pusiausvyrą teikiančio­ mis savybėmis (susijungimo vieta turi ir teigiamos. medžių vaisiai. prie­ šingai. kenkia savo orga­ nizmui. šiurkštumas. Pavyzdžiui. sausu­ mas. šviežių salotų. Ir priešingai. storąją ir plonąją žarnas. lankstumas. gaivinančių gėrimų. kaitrią vasarą jis vartoja vėsinan­ čių. Vasarą mes įsigeidžiame giros (rūgštus skonis organizme sulai­ ko vandenį). kopūstų. prie­ šingai: geriam šiltą arbatą ir žolių nuovirus. Ir. Maisto lengvumas. kurioje jis užaugo. Tad jeigu maistas vientisas. moliūgų. suvalgęs kokio nors maisto (medžiagos) jokių poveikio požymių nepastebi (t. riešutai. Bet kuris augalas perima visą informaciją iš tos vietovės. Voroneže gyvenantis žmogus žiemą trūks plis stengiasi valgyti žalią maistą — perka citrusinius iš Egip­ to. riebalingumas.). Žiedai — jutimo organus. Vaisiai — „standžius" organus (širdį. arbūzų. tankumas. tai tas produktas (medžiaga) va­ dinamas pusiausvyrų. Tuo rem­ damiesi senovės daktarai skyrė keturis maisto poveikio laips­ nius. o kitokio — galime kristi negyvi. — padi­ dins organizmo šiluminius. mažai termiškai apdorotas. vartodamas savo regiono produktus. vaisių. kas turi stiprų kvapą ir aštrų skonį. trečios — padi­ dins gleivių kiekį. Jei vietovė labai karšta. Paties vaisiaus dalis prie kotelio pakrauta neigiama ener­ gija.y. padės numesti svorio. Lapai — „tuščiavidurius" organus (skrandį. pra­ laidumas. paslan­ kumas. 3. inkstus). melionai. vandeningų savybių turinčių augaliniiį produktų: agurkų. visa. Augalo dalys ir ką jos gydo: Šaknys — kaulus. valgydamas grūdus. lapinės daržovės (kopūstai). kūnas pritvinkęs van­ dens. lėtumas ir drumstumas stiprins kūną. Viską vartokite saikingai. VEI­ KIANT JŲ AUGIMO VIETAI IR KLIMATUI.

sakoma. REKOMENDACIJOS. svorio „pridės". kasdien vartokite šešių skonių pro­ duktus ir stenkitės. skrep­ lius). Priede Nr. taip reikalingos šaltu me­ tų laiku arba tiems. REMIANTIS MAISTO FORMA IR KONSISTENCIJA 1. REKOMENDACIJOS. derinkite tokio skonio maistą: a) kartus + aštrus. Prakaitą varanti gira daroma taip: trims litrams vandens paimti 1—2 stiklines aviečių (galima uogienės). sukelia stemplės spazmus ir žarnyną daro beveik ne­ praeinamą. vartokite produktus tokio skonio: a) kartus + aitrus. antruoju — jo numesite. o pakepin­ tas ar išvirtas jis pasidaro saldus. Jeigu produktas nuodingas žmogui. Jei oda nelabai prakaituoja. b) — padidės organizmo šiluminės savybės (gerės imunitetas. tapti judres­ niais). Jei norite priaugti svorio (tapti „sunkesnis" ir „riebes­ nis"). Maistas su vyraujančiu karčiu ir aštriu skoniu kelia orga­ nizmo energiją aukštyn. Du pas­ kutinieji variantai suteiks „šilumos". jo poveikis net mirti­ nas. priešingai. 3. kenčiantiems nuo prastos kraujo cirkuliacijos galvos smegenų kraujagyslėse. gaižus ir aštrus — kataboliškai. šalčiu. Skonių derinys a). rūgštus ir sūrus skonis organizmą veikia anaboliškai. Jei panorote kūną „nusausinti" (pašalinti gleives. Variantas a) — iš kūno bus pašalinta gleivių. kai iš organizmo reikia išvalyti gleives. Rūgštus maistas didina žarnų pralaidumą. kad jo poveikio galia yra I laipsnio. europietiška mitybos mokymą pa­ pildysime senovės išminčių rekomendacijomis. o b) — užsiauginti raumenis. sąlygiškai galima pasakyti. 1 stiklinę cuk263 . vartojant a) produk­ tus išryškės ir „šaltos" savybės. esant rimtiems organizmo sveikatos sutrikimams. nurodomos jų savybės ir poveikio galia. o gaižus — prie­ šingai. kurie nuolat sužvarbę. svogūno skonis — aitrus. ją reikia aplieti gailių arbata. Saldus. 4 pateikiamas plačiausiai vartojamų produktų sąrašas. Jūs norite padidinti kūno „šilumą". vartojami tik kaip vaistai. b) aitrus + aštrus. ypač vandens. vartokite produktus: a) saldaus + sūraus skonio arba b) saldaus + rūgštaus. Jeigu norite kūną „palengvinti" (palieknėti. Todėl toks maistas (jūros kopūstai) yra geras natūralus vidu­ rius laisvinantis vaistas. taip pat iš­ gydyti nedideles ligas. REMIANTIS PRODUKTŲ SKONIU 1. virški­ nimas. 5. drėg­ me ir 1. bet nekenkia organizmui. tai jau III laipsnis. Jei produktas paveikia savo šiluma. Tai reikia turėti galvoje. II ir IV laipsnio produktai ir medžiagos. turinčius: a) aštrų + rūgštų skonį arba b) rūgštų + sūrų. Toks valgis harmoningai stimuliuos jūsų energiją. Inkstų audinių ląstelių atstatymas. sausumu. kai reikia stiprių priešingai veikiančių korekcijų. Saldus ir sūrus maistas siunčia organizmo energiją žemyn. 2. prieš valandą suvalgykite 50—100 gramų virtų inkstų (geriau kiaulės. Be to. c) aitrus + kartus. o eidami garintis prieš 10—15 minučių išgerkite 0. Tokį maistą galima vartoti ir kaip vim­ dančią priemonę. Jei norite organizmą „atvėsinti". kadangi kiaulės mikroelementų sudėtis panaši į žmogaus). produktai su pusiausvyrų po­ veikiu vartojami žmogaus maistui. intelektualinis skvarbumas).. I ir II laipsnio produktai vartojami sušvelninti nepalankias sezono sąlygas. be kūno „šildymo". kad nė vienas jų nepersvertų kitų. Pažinę produktų savybes. Kartus. 4. b) derinys. b) rūgš­ tus + aštrus. Tai pravartu asmenims su mažu krau­ jospūdžiu.5—1 stiklinę prakaitą varan­ čios giros arba arbatos. Pavyzdžiui. Šiuo tikslu vieno val­ gymo metu geriausia vartoti produktus. kurios pravers vasarą.1. Jei eisite į garinę pirtį ar sauną. vartokite produktus: a) 262 saldaus skonio arba b) kartaus + aitraus. Pirmu atveju priaug­ site svorio. dar padės ir numesti svorio. Remiantis šia klasifikacija. a) atveju galėsite „prisiauginti" riebalinį audinį. Jei savijauta normali. kad jo poveikio galia yra pasiekusi II laipsnį.Jei maisto poveikis nedidelis. Kulinarinis maisto perdirbimas kartais gali pakeisti pro­ dukto skonį.

analogiškos inkstams. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. kuri ruošiama taip: 3 litrams vandens imkite 1 stiklinę nedžiovinto tvertiko (arba adonio. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. Vienkartinė giros dozė — apie 0. Senovės išminčiai taip pat patarė maitintis tik pagal sezo­ ną ir produktais. su kuria radionuklidai siekia susijungti. Galima vartoti liepos arba šeivamedžio žiedus. Ne sezono metu nevalgykite dirbtinėmis sąlygomis išaugintų (agurkų. o kraujyje yra medžiagos. išaugintais jūsų gyvena­ mojoje vietoje. ir veda jis į nuodėmę. riebalus naudoja nuo organizmo džiūvimo. riešutais ir kt. grūdais. Girą gerkite prieš eidami garintis. Valandą prieš garinę suvalgykite 50—100 gramų virtos širdies. Po garinės labai praverstų spe­ cialisto atliktas bendras masažas.) ir iš šiltųjų kraštų atvežtų (apelsinų. pomidorų). todėl šią procedūrą teks atlikti du mėnesius tris kar­ tus per dieną.raus. kurią iš jo atima supantis šaltas oras. džiovinimas saulėje. o druska suteikia jam šilumą. Po to išgerkite 1 stiklinę erškėtuogių nuoviro (50—80 uogų 3 litrams vandens). Gerai išprakaitavę. tai nuo Dievo stalo senis Matūzalis pasitiekdavo sau maisto. — ir liga nepaliečia mūsų. Todėl nepertraukite jo maudydamiesi po dušu arba baseine. maistui vartodami sviesto gėri­ mą — Tibeto arbatą. citrinų.1 gramą pilkojo tvertiko miltelių. rei­ kia nusiprausti šiltu vandeniu. kurį jūs randate ant Dievo stalo. 10—20 tokių procedūrų labai sustiprins jūsų širdį. kurie veikia šių atstatomųjų procedūrų efektyvumą.> Maitinkitės visu tuo. Kepenų ląstelių masės atstatymas. ligas ir mirtį! O turtingas maistas.) dar­ žovių ir vaisių.. bet jose nėra bio­ ritmų. REKOMENDACIJOS. Metodika panaši į aukščiau aprašytąją. Kepenys atsistato lėčiau negu inkstai. duoda jūsų kūnui Jėgą ir Jaunystę. Praėjus 15—20 minučių po „organizmo maitinimo pro odą". Šitos žolės kartu­ mas stimuliuoja kasoje vykstančią insulino gamybą. ko mokė Jėzus Kristus („Evangelija pagal Joną"): „<. Šias rekomendacijas patobulino Bolotovas. šalavijo). Prakaituoti reikia kuo ilgiau. Štai. 3. paskaninimas prieskoniais maistui suteikia „šiltų" savybių. aš 265 . Visas likusis maistas — Šėtono rankų darbas. Masažo metu pailsi širdis.. Širdies ląstelių masės atstatymas. Viską rauginkite šiltai apie 2 savaites. Maitinkitės daržovėmis. Paskui išgerkite prakaitą varančios arba­ tos ir smarkiai išprakaituokite garinėje. jis pagerina širdies mai­ tinimą. vaisiais. garinės karštis stimuliuoja ląstelių apykaitą. Atveskite lėtai. išaugintais gyvenamojoje vietoje. užšaldytų uogų ir kt. 2. ką rasite ant Dievo stalo — me­ džių vaisiais. arba lašiniais. sausai nusišluostyklte ir išsitepkite odą išrūgomis. šaltu kalnų klimatu. Šių faktorių visuma — labai ge­ rai atstato. Viską paraugti 10—15 die­ nų. Tuo metu venkite kepimui naudoti aliejų. kadangi ne­ silaiko organizme.5 stiklinės. Naudokitės tuo šaltuoju metų laiku. obuolių. sudarydami sul­ fidus. Tik baigę pra­ kaituoti nuplaukite kūną šiltu vandeniu. kovodamas su sausu. kad jų organizmas. pavyz­ džiui. 2. padeda išskirti prakaitą. REMIANTIS MAISTO PRODUKTUOSE ESANČIA INFORMACIJA 1. sumaišyto­ mis su medumi. Net ir patiems alpinistams nebuvo aišku. 1 stiklinę cukraus. arba žuvies taukais — oda vis­ ką tuoj pat sugeria. Papildomos širdies stiprinimo rekomendacijos: kasdien su264 vartokite 0. greipfrutų ir kt. kodėl jie eidami į kalnus iš visų produktų labiausiai vertina lašinius. 3. suvalgykite 100 gra­ mų kiaulės kepenų. o organizmas mai­ tinasi pro odą (kaip embrioninėje stadijoje). savo ruožtu. Ilgai išlaikytų (nerau­ gintų kopūstų. Tuo metu kepenys ilsisi. Prieš eidami į garinę. tik jų sezono metu. Tokia gira taip pat tinka pašalinti radionuklidams. ir jeigu jūs darysite tą patį. o šie. Joje yra terpė. pakalnutės. grūdais ir naudingom žolėm. 15 minučių prieš garinimąsi išgerkite „širdies" giros. Skaidyda­ mas cukrų ir sudėtinguosius riebalus. Maitinkitės grynais produktais. ir gyvulio inkstų kvantinis lygis. gyvulių pienu ir bi­ čių medumi. Prakaitą varanti arbata ruošiama taip: 1 stiklinėje vandens 1—3 minutes virinti 1 šaukštą gailio šaknų arba 2 šaukštus beržo lapų. Inkstų ląstelių apykaitos atstatymo mechanizmas: gerai prakaituojant inkstai ilsisi. Ir tikrai. kriaušių. Šiluminis perdirbimas. Panašiai maitinasi ir Tibeto gyventojai. Ogi todėl.

penkiasde­ šimtmetis žmogus gyvena. o sumažinti — senų. ligotas. kai lieka perteklius to. proporcijos jaunų — sveikų. kad jos sustiprintų kūną. Aįurvedos išminčiai mėgo kartoti. kardamonas. stimuliuoja virškini­ mą. ir tegul jų sultys būna jūsų gėrimas. nepa266 . kol jie dar nepakirto sveikatos. žmogaus organizme yra „virškinimo ugnis" (agni). savo galimybių. iš­ džiovintas Saulės Angelo. sugebančiam tinkamai pasisavinti maistą. be toksinių liekanų (pagal Ajurveda — ama). kiek jo organizme liko jaunų ląstelių. žmogus atgauna sveika­ tą. kad savo pienu jie papildytų žmogaus maistą. O dabar vos tik suvalgėme ką ne to arba per šventes persivalgėme — iš karto jaučiame maudulį skrandyje. Jei šita ugnis skaisčiai dega (kaip jaunystėje). Bet kaip tai padaryti? Ląstelių baltymus skaido fermentai — pepsinai. ko reikia. Įsisiurbę į kraują kartu su skrandžio sulti­ mis. cinamonas. Maitinkitės jais kartu su migdolų kauliukais (migdolų branduoliais) visus tuos mėne­ sius. panaudodamas tik 50—60 proc. buvo nustatyta: iki vienerių metų am­ žiaus senų ląstelių kiekis neviršija 1 procento. mūsų virškinimas palaipsniui silpnėja. išauga iki 40—50 procentų. nesgi dėl to augina Vieš­ pats žolę laukuose visiems gyvuliams. maistas nesuvirškina­ mas. į pepsinus panašios medžiagos sutirpdo senas. Pagal šildantį poveikį šie produktai lyginami su II ir III pakopa. ką surinkote. Seniausias mokslas apie žmogaus sveikatą — Ajurveda — teigia. ir organizmas yra visiškai sveikas. Susitvarkęs pašlijusį virškinimą. kai tuo tarpu prastai virškinant galima nu­ mirti ir nuo paties geriausio maisto. Tūkstantmetė praktika parodė. dešimties me­ tų — svyruoja tarp 7 ir 10. kaip ir patriarchui. sunkumą visame kūne. Padarykite taip. Nau­ jausiais tyrimais. B. pažeistas ląste­ les panaudoti tam. ir jų reikia atsikratyti kuo greičiau. kurie su­ sidaro skrandyje. Pusė tokių receptų grindžiama kai ku­ rių augalų ir medžiagų savybe „uždegti" virškinimą mūsų orga­ nizme. kad jaunystėje valgė­ me viską iš eilės ir kuo puikiausiai jautėmės. imbieras. Štai kodėl anksčiau prieskoniai Europoje buvo vertinami kaip auksas. nes jame apsigyvenę Dievo Angelai. Jūs turite valgyti sultin­ gas figas visą Abo (Rugpjūčio) mėnesį. kenks ir nuodai. Kad prigesusi virškinimo ugnis ir toliau liepsnotų. kad tam geriausiai tin­ ka juodi ir raudoni ankštiniai pipirai. Pagal Ajurveda. kurie valgo vien maistą nuo Viešpaties stalo ir vengia Šėtono šlykštynių". Jei „ugnis" nusilpsta. pagrįstais žmogaus odos sugebėjimu atspin­ dėti ir sugerti šviesą. palaiminti yra tie. Kūno ląstelės gauna visa. Šiose eilutėse glūdinti informacija — milžiniška. su liūdesiu prisimename. o geras — sveikatos garantas. garstyčios. REMIANTIS MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIO ŽMOGAUS ORGANIZMUI GALIA Bėgant metams. kad žmogui. kad Gyvenimo Dievas duos jums taip pat. leiskite Saulės Angelui išdžiovinti visus vaisius jums. Nes iš tiesų sakau jums. vė267 REKOMENDACIJOS. maistas virškinamas gerai. duodantiems pieną. Tad visai natūralus troškimas padidinti jaunų ląstelių procen­ tą. kad jūsų kasdieninė duona būtų iš kviečių. krienai. tai yra tiek. Senos ląstelės taip pat yra ama — toksinai. pagyvenusiems žmonėms su sutrikusiu virškinimu. O Šebato (Sausio) mėnesį. gvazdikėliai. atsiranda daug toksinių liekanų (ama) ir žmogus jau lin­ kęs susirgti. Maitinkitės žolėmis visą Tibeto (Gruodžio) mėnesį. Gruodį pradėkite gerti gyvulių pieną. kad prastas virškinimas — pagrindinis ligų šaltinis. ilgą gyvenimą šioje Žemėje. buvo siū­ loma daugybė receptų. kad būtų padidintos. valgant ir po valgio žadina apetitą. Tamiuzo (Liepos) mėnesį maitinkitės rūgščiais vaisiais. Bolotovas rekomenduoja senas. Tad bū­ dami vyresni. kai medžiai neduoda vaisių. Kad Viešpats galėtų pasirūpinti jūsų kūnu. kad jūsų kūnas suliesėtų ir Šėtonas iš jo būtų išvytas. Mėnesio Chiaro (Gegužės) pradžioje valgykite rugius. pačius tobuliausius iš grūdi­ nių žolių. Todėl truputis aukščiau išvardytų produktų prieš valgį.pažadu jums. lėtinių li­ gų paūmėjimą. sulaukus penkiasdešimties metų. druska ir lydytas sviestas. Kalbant suprantamiau. ligotas. Sivano (Birželio) mėnesį — kviečius. Todėl juos geriausia vartoti šaltuoju metų laiku. o Zliudo (Rugsėjo) mė­ nesį rinkite vynuoges. kad išvalytumėt kraują nuo visų nuodėmių. Markešvano (Spalio) mėnesį rinkite saldžiąsias vynuoges.

visą nurodytą laiką (net ir po to) nevartokite smarkiai šaldan268 . Pita. šaldytų uogų. vykstančius tame orga­ nizme. kas parašyta aukščiau. Pirma diena Antra diena Trečia diena Ketvirta diena Penkta diena Šešta diena 0. Be to. už mūsų fizinės realybės (kūno) yra subtiliai materiali realybė (kvantų laukas). ji stimuliuoja „virš­ kinimo ugnį".5 arbatinio šaukštelio 1 1. o šie savo ruožtu aktyviai skaido visa. maisto virškinimo kanalais stūmimą. Druska dauge­ lyje kalbų reiškia „saulė". Vata). pa­ troškintos daržovės (būtinai šiltos) ir karšta košė. MITYBOS INDIVIDUALIZAVIMAS „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" šios knygos autoriui teko pastebėti tik nedrąsias užuominas apie individualią konstituci­ ją. Nuo druskos refleksiškai ima smarkiai skirtis skrandžio sultys. Imbiero dieta ypač tinka pagyvenusiems žmonėms. Paskui susidariu­ sias seiles išspjauti. Jiems tinka visiškai kitas metodas.y. kuris jau pradėtas virškinti.). nėštumo trukmę ir kt. Vartokite šitą mišinį kiekvieną dieną po truputį prieš pus­ ryčius. Nedideliame emaliuotame ar keraminiame inde ištrinkite keturis šaukštus imbiero miltelių ir 100—150 gramų švaraus lydyto sviesto. endokri­ ninę sistemą).5 arbatinio šaukštelio. turinčios visų būtinų elementų. tik šaldo ir džiovina. gyvybinis principas „Vėjas" kūne neturi jokių materialių elementų. šilumines savybes ir visus cirkuliacijos procesus. ir apskritai už ju­ dėjimą organizmo viduje (vidinių skysčių cirkuliavimą: kraujo. ši dieta nerekomenduojama. ėdūs elemen269 Toliau pradėkite mažinti kiekį kiekvieną dieną po 0. Pusryčiams tinka šie produktai: šilta žolių arbata. raumenis. atsakinga už formos gyvam organizmui suteikimą. Arjuvedoje ir apskritai visame senovės mokyme apie indi­ vidualią konstituciją glūdi trys pagrindiniai principai: „Glei­ vės". Kad padidėtų skrandyje išskiriamų pepsinų kiekis. Svarbiausia yra tai. sausgysles.5 arba­ tinio šaukštelio. „Tulžis" ir „Vėjas" (Kapcha. ant liežuvio galiuko užsiberti maždaug gramą valgomosios druskos. kaulus. kurių „virškinimo ugnis" iš tiesų užgesusi. Po šios dietos jūsų „virškinimo ugnis" taps normali. reikalingų naikinti se­ nas ląsteles. antraei­ lis. Organizmo virškinimui pagerinti gydytojai — Ajurvedos pasekėjai rekomenduoja specialią imbiero dietą. šlakų pašalinimą. Gyvybinis principas „Vėjas" atsakingas už pačių įvairiausių organizmo procesų greitį ir jų cirkuliavimą. be to. Kaip atskleidė naujausi fizikos tyrinėjimai. Bet tai tik vienas mechanizmas ir. mąstymo greitį. bet nekliudo sveikų. kas sena ir nereikalinga. Veikiant skoniui. vaisių ir pan. menstru­ acijų pradžią. limfos ir kt. Vientisą masę uždenkite dangteliu ir padėkite į šaltą vietą. Gyvybinis principas „Tulžis" atsakingas už visas šilumines mūsų organizmo savybes (termoreguliavimą.5 2. imuninę gynybą. Bet prieš jį aprašant būtina pažinti žmogaus konstituciją ir tik tada rekomenduoti. kurių virškinimas sutriko dėl kitų priežasčių. Gyvybinis principas „Tulžis" kūne — skysti. Beje. stiprių ląstelių. inte­ lektą. atšaldyto pieno. virškinimą.žio pažeistas ląsteles ir ligas sukeliančių organizmų ląsteles. Bolotovas rekomenduoja (kaip ir senovės graikai) praėjus 30 minučių po valgio. metabolizmo aktyvumą apskritai). Ypač tinka imbieras. Jauniems žmonėms ir vi­ dutinio amžiaus žmonėms. Taigi mūsų organizmas yra motinos ir tėvo gyvybinių prin­ cipų kombinacija. ir dešimtą dieną jūs suvalgysite jau tik 0. audinių atsinaujinimo greitį.5 2 2.5 čių produktų: ledinio vandens. kuri atsiranda apvaisinant. ledų. Platesnių žinių radau tik senovės Ajurvedoje.. Taigi gyvybinis principas (doša) „Gleivės" atsakingas už mūsų kūno formą (t. Vie­ toj druskos galima naudoti aukščiau išvardytus „šildančius" produktus. tai yra visų organizmo fermentų aktyvumą.

prasideda laiku (miegas. orgazmo stiprumas — normalios. žarnynas dirba lengvai ir reguliariai. mąstymo ir gyvenimo būdo pernelyg „suaktyvė­ j o " kuris nors gyvybinis principas. visi ritmiški procesai sutrikę (nemi­ ga. visi fiziologiniai procesai. pasižymi gana aštriu protu. vaisiaus neišnešiojimas. atsiranda skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos. Jei do­ minuoja „Tulžies" gyvybiniai principai. moterų ir vyrų orgazmas). micelės ir kt. Jei žmogui būdinga „Vėjo" (Va­ ta) konstitucija. toks žmogus yra žemo arba aukšto ūgio. gleives. Maisto poveikio gyvybiniams principams (došoms) mecha­ nizmas toks: ląstelių lygyje iš maisto susidaro vanduo (teikian­ tis gyvybei terpę). kurie patvirtins. žmogus yra stambių kaulų. Žmogus lengvai suerzinamas. rau­ meningas. sukėlęs specifinius sutriki­ mus. turinčios labai daug ka­ lio — natrio antagonisto). produktų savybėmis su­ stiprinti ar prislopinti savo gyvybinius principus (došas). yra baikštus. mąstymas chaotiškas. rūgštaus ir sūraus skonio (kruopos. sumažėja imuninė gynyba. organizmą daro neatsparų peršalimo infekcijoms ir augliams. ėda rėmuo. jog nuo netaisyk­ lingos mitybos. Taigi jei „Vėjas" normalus — kūnas lengvas. nerangumą. Gyvybinio principo „Tulžis" pertekliaus požymiai: dažnai * Organizme sukuria šilumą. Skysčio kaupimąsi organizmo ląstelėse nulems saldaus. Palyginti jauno žmogaus lytinės funkcijos silpsta. virškinimas ir maisto pasisavinimas normalus. Jei „Gleivės" normalios — organizmas nepaprastai atspa­ rus. sūriai. žmogus yra vidutinio kūno sudėjimo. jis tokia mityba „įsivarys" jautrumą šalčiui. Jei vyrauja gyvybiniai „Gleivių" principai. vartojamas mažais kiekiais maistas. Oda sveika ir gra­ ži. fermen­ tai. dažniausiai — per trumpa ir t. prastai virškina. Kūno svoris per­ nelyg auga. 271 270 . lengvas ir kietas (džiovinti vaisiai) ir. Štai dabar. tulžies sultys)*. daug ir dvokiančiai prakaituojama. žinodami savo organizmo ypatumus bei maisto produktų savybes. žilstelėjęs arba praplikęs. t. aitraus ir gai­ žaus skonio (švieži vaisiai. nėštumo periodas. nenormalus menstruacijų ciklas. siekti kuo geresnio jų subalansavimo ir sveikatos požiūriu pakilti „ant bangos". linkęs į viršsvorį. Štai dabar jau aišku: jei organizme dominuoja gyvybiniai „Vėjo" principai. vidurių užkietėjimą. savo ruožtu. riebalų tarpsluoksnis optimalus.y. Šio gyvybinio principo persvara padidina organizmo „gleivėtumą" sumažina šilumą. išberia kūną.). tulžingai juokauja. nenuoseklus. suliesėjimą. kaupiasi skysčiai. atmintis il­ gai išlieka gera. amžinai nepatenkintas. lytinis pajėgumas neblėsta ir viskas įvyksta sklandžiai. „blankus" lytinis aktas užtrunka ilgai. linkęs į depresiją. Skirtingi produktai skirtingai veikia tris nurodytus parametrus.t. menstruacijų ciklas. protas greitai užčiuo­ pia problemos esmę. drėgmę. Bet žmogui nebūdingas tik vienas kuris principas. Virškinimas vangus. kuriuos jūs galite pašalinti pasitelkę mitybą. atmintis prasta. turintys savo ritmą.tai (tulžis. Aptarsime tai remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais. be to. nenormali lytinio akto trukmė.). kuri padės jums išsiaiškinti savo konstituciją ir pagal ją pasirinkti mitybą (1 priedas). žmogus suneri­ męs. suprastėja at­ mintis. sąnariai lankstūs. nuolatos žvarbstama. nuotaika pakili. galime sąmoningai. o tai. Gyvybinis principas „Gleivės" atsto­ vauja kūne visiems materialiems dariniams ir organizme suda­ ro šaltį. pieno produktai. jis linkęs prarasti daug skysčių ir maitina­ si aukščiau išvardytais produktais. todėl pateikiu Ajurvedos stebėjimų pagrindu sudarytą anketą. džiūsta šner­ vės. daržovės. nuolat žvarbstantis. O dabar svarbu nurodyti orientyrus. gali skųstis prastu virškinimu. turite daug energijos. mąstymas grei­ tas. virš­ kinimas nenormalus — vidurius tai paleidžia. ne­ mėgsta drėgno oro. Organizmo ląstelėse skystį mažins kartaus. Jei yra šio gyvybinio principo perteklius. o per ją — visų organizmo fermentų aktyvumą) ir baltyminės medžiagos (kurių dėka vyksta visi gyvybiniai procesai. lie­ sas. jam niekada nebūna šalta. Visa tai kartu sutirština organizmo koloidus. me­ tabolizmas. Dingsta gyvenimo džiaugsmas. Jei „Tulžis" normali — kūnas šiltas. gerai virškina. visos fiziologinės funkcijos: imunitetas. anglies dioksidas (reguliuojantis terpės pH. tai jie vėl užkie­ tėja.

maitinsis aukščiau nurodytais produktais. iš tinkamai pasisavinamo maisto susidaro medžiaga. Radžas rūšiai priskyrė tokius produktus: mėsą. ryžiai ir kviečiai. harmoniją. Ajurveda rekomen­ duoja vartoti ir karvės pieną. ypatingą džiaugs­ mą. Jei žmogus su ryškia „Tulžies" (Pita) tipo konstitucija val­ gys tokį maistą. tabakas. kuris kliudo normaliai gyventi. išbers odą. kiau­ šinius. kuris sukelia peršėjimą ir ligas. Ir štai tada. arbatą. kurie stiprina arba silpnina došas Vata. ašt­ rus. tai yra turintys natrio produktai). tuo daugiau į smegenis pasiunčiama palaimos ir džiaugsmo signalų. Tarnas: jau­ tiena. Didins organizmo šilumą. kuriame mažai „odžaso". be to. kai jose niekas „neperdega". kurie norėjo būti sveiki. Žmogus pajunta kūno lengvumą. Kartus. rauginti produktai. kuris suteikia ilgą gyvenimą. sunkus ir minkštas (grietinė. Vartoti reikia ne rafinuotus. — džius šnervės. Jei žmogus. 1 priede pateikiama lentelė produktų. prieskonius. neskaldytos kruopos ir ankštiniai. Visa tai skatins spartų tulžies išsiskyrimą (netie­ sioginė užuomina apie padidėjusį eritrocitų irimą). skystas organizmo terpes prisodrina krakmolo ir baltymų (t. 273 .t.sūdyti. vėsus ir vandeningas (pienas). ės rėmuo. 272 inimaliai perdirbti šiluminiu būdu ir valgomi iš karto. Nuo seniausių laikų ajurvedininkai aukščiau nurodytą maistą rekomendavo visiems tiems. karštas ir sausas. idealiai besimaitinantis žmo­ gus per dieną turi suvalgyti maisto tiek. ilgai gyventi. sezoniniai vaisiai ir daržovės. nesunkiai virškinamas ir raminantis. kiauliena. visų pirma. vartojamas be sai­ ko maistas. česnakai. o netiesiogiai ir metabolizmą. Pasenęs. druską. Visa tai kartu organizmui neleidžia išskirti van­ dens. abejingas (saulėgrąžų aliejuje keptos bulvės). gerti šaltinio (ištirpintą) vandenį. Ajurvedininkai tokią mitybą vadina „švaria" ir rekomen­ duoja. kai nepažeidžiamas tinkamų maisto produktų ir jų deri­ nių nuoseklus vartojimas. kiek telpa į dvi jo rieškučias). maistingas ir malonus. Ištrauka iš „Bhagavatgitos" padės jums geriau suvokti visa tai. likęs nuo ankstyvo ryto (sumaišytas su rytinio valgio likučiais) ir nešva­ rus maistas naudingas Tamas-žmogui". varškė). Pita ir Kapcha. bet kaip atskirą valgį arba su miltinėmis košėmis (teisingo virškinimo požiūriu tai nevykusi rekomendacija). o grynus produktus. sūrus ir rūgštus (prieskoniai. „Odžas" atsirasti padeda. nešvarus. gleivių). pasto­ vėjęs. medus. kad joje būtų visų 6 skonių kuo rūpestingiau subalan­ suotų maisto produktų. riešutai ir gyvenamosios vietos augalų sėklos. kas rūgštu ir karšta. gyvenimo pilnatvę. vienu metu suvartoti tik saikingą kiekį maisto (pagal jų rekomendacijas. taip pat jų sultys. visi svaiginantys produk­ tai ir vaistai. „perdegins" kraują. pageidautinas Satva-žmogui. kuriam būdingas ryškus konstitucinis tipas „Gleivės" (Kapcha). jėgą. garstyčias. pipirus. apkartęs. vartoti kuo švie­ žesnius produktus (iš karto nuo šakos arba nuo ugnies). abejingas. mais­ tas turi būti lengvas. ištirpintas vanduo. praras šilumines savybes. deginantis. gausiai varto­ jamas maistas. sūdyti. „Maistas. neprigleivėja. kakavą. laikytas per naktį. yra linkęs sulaikyti vandenį ir priaugti svo­ rio. „Švarios" mitybos produktai: lydytas sviestas. rūgštus. pageidautinas Radžasžmogui. greitai nutuks. džiaugsmą ir nusiraminimą — skanus. beskonis. dvokiantis. rafinuotą cukrų. Maisto produktai turi būti švieži. kad ląstelės per daug neišdžiūsta. per karštas. Visą likusį maistą. svogūnai. grubus maistas. tvarkingas virškini­ mas. neprarasti šviesios galvos ir jėgos. sūrus. jie suskirstė į dvi rūšis: radžas ir tarnas. Kuo daugiau ląstelėse pagaminama „odžaso". lengvas ir riebus (kepta kiauliena). dirbtinius. kurią ajurvedininkai vadina „odžas". limfą ir t. kavą. metabolizmas (medžiagų apykaita) tampa idealus. visa. sutriks virškinimas. anksti pražils arba nupliks. PALAIMOS DIETA Mūsų mitybos pagrindinis uždavinys — palaikyti kuo tinka­ miausias gyvybines sąlygas ląstelėse. sveikatą.y. kai mes taip subalansuojame savo mitybą. pašildytas maistas. žuvį.

Neigia­ mos emocijos irgi kenkia virškinimui. visai neturinčius nieko bendro su virškinimu. parinktu pagal sezoną ir gyvenamąją vietą maistu. atneša jiems maisto medžiagų. Vakarieniaukite iki saulės laidos ir ne­ daug. kuris padeda susidaryti organizme gleivėms. nuo kurios priklauso visos funk­ cijos. bet tai dar ne viskas — jūs gulatės miegoti su nesuvirškintu maistu. Bet koks persivalgymas apskri­ tai suardo odžas. žarnyną. 5—7 kartus) išvalę kepenis. 2 — didžiausia raciono dalis suvalgoma per pietus. kad nebūtų pažeista energijos cirkuliacija organiz­ mo viduje.) ir tik po to 1—2 suderintus produktus. Bet kokiu atveju iš pradžių valgyti vaisių arba daržovių patiekalus (šviežios salotos. nei pe­ ristaltika. kai pajun­ tate alkį. Mikroflora iš augalinės žaliavos papildomai gamins vitaminus. kad maisto produktai būtų valgomi tam tikra eile. kuris turi atitikti sezoną. bet tik tada. Todėl neišvalę kepenų veltui lauksime virškini­ mo trakto veiklos pagerėjimo. kiaušiniai. Ką gi reikėtų daryti? 1. kol pagerės viso organizmo veikla. tik ką išvirti barščiai ir kt. Tam būtina: — valgyti ramioje aplinkoje. dalis energijos vėl turi būti permetama atgal į virškinimo organus. virški­ nimo trakto epitelis atsinaujina normaliai. Nesuteikia odžas: mėsa. — pagal galimybes maitintis rūšiniu (satva) maistu. kurie jums malonūs. 4 — nevalgymas prieš naktį. kad maistas būtų pasisavinamas prieš miegą. 3. patroškintos daržovės. paukštiena. atsistatys ir imuninė gynyba. kur yra virškinimo organų energija: ryte — skrandyje.). sunkus ir riebus maistas. pamatytumėte. Jokių užkandžiavimų tarp valgių. Kepenų išvalymas labai teigiamai veikia venų kraujotaką. Dar kartą sakau: kepenys — svarbiausia organizmo liauka. kai jau daug žinome apie organizmo išvalymą ir tinka­ mą mitybą. deguonies. tarpusavyje tinkamai suderinti. apsauginių gleivių pakanka. be to. Mūsų organizmas taps ma­ žiau priklausomas nuo iš išorės gaunamo maisto. o toliau — į dar kitus organus.Pateiksime dar kelias Ajurvedos taisykles. jis nepajėgia iš karto pasisavinti viso šio turto. IŠVALYTI STORĄJĄ ŽARNĄ. ko negauname su maistu. 3 — valgymas regulia­ rus — kiekvieną dieną tuo pačiu metu.1. sausainiai ir 1. žuvis. Jei tai pilnaver­ tis procesas. Valgymas prieš naktį šitą ritmą sutrikdo. Jei žmogus ima valgyti vitaminų. Pažiūrėję į organizmo bioritmus. Jeigu atsiranda net nežymus kraujo sąstovis. vakare ji jau pasitraukia į inkstus. 275 NUOSEKLUS VIRŠKINIMO SUDERINIMAS Dabar. Tad kol jų veikla nebus normali. kartu susitvarkysim visų rūšių apykaitas orga­ nizme. Todėl valgykite vienas arba su žmonėmis. Pusry­ čiai — turi būti dienos valgio dalis. netikslinga laukti. Ypač tai svarbu pagyvenusiems žmonėms. kurios paralyžiuoja virškinimo trakto ląsteles — negali vykti nei sekrecija. b) storojoje žarnoje vėl bus rūgšti terpė ir normali mikro­ flora. kasą ir kitus orga nus. amino rūgštis ir dar daug to. Virškinimui tai duos tokią naudą: a) kraujyje neliks toksinių medžiagų. — valgyti tik išalkus. mineralinių medžiagų prisodrintą maistą. tekėdamas per skrandį.y. perlekiančio per organizmą kaip per kaminą. seniai pagamintas maistas ir pra­ monės gaminiai (saldainiai. Tuo tarpu švarios kepenys iš minimumo pasisavina maksimumą. šie pro­ cesai stabdomi. sū­ ris. pusiaudie­ nį — plonojoje žarnoje. Gerai (t. Alkoholis ir nikotinas griauna odžas ir kliu­ do jam išsiskirti iš kito maisto. virškinimo sulčių pagaminama kiek reikia. kai „virškinimo ugnis" pati kaitriausia. pakalbėsime apie skrandžio—žarnyno trakto atsta­ tymą. Prieš valgį ir po jo padėkokite Motinai Gamtai už jos dovanas ir branginkite jas kaip patį save. kuri apsaugos mūsų orga­ nizmą nuo auglių ir kitų negerovių. neskubant. — valgyti rūšinį maistą. BŪTINA IŠVALYTI KEPENIS. 274 . per rūgštus ar per sūrus maistas. Kraujas. — stengtis. KIEK ĮMANOMA PALENGVINTI SKRANDŽIO—ŽAR­ NYNO TRAKTO VEIKLĄ. Jokių užkandžiavimų tarp valgių. Gauti maksimalų kiekį odžas padeda: 1 — maitinimasis šviežiu. Kad tai įvyk­ tų kuo greičiau ir visiems laikams — nustokite valgyti mieli­ nius duonos produktus. 2. būti iš­ augęs jūsų gyvenamojoje vietovėje ir vartojamas atsižvelgiant į individualią konstituciją.

tai nau­ dinga virškinimui. Tai jiems ypač naudinga. Be to. galėsite pasi­ kliauti natūraliu alkio pojūčiu: ryte valgyti nedaug. per didelis ar per mažas kūno svoris. „Vėjo" konstitucijos asmenys gali virškinimo ritmą suderin­ ti kartą per mėnesį. suvalgykite salotų (žiemą — tik ką išvirtų barščių arba troškintų daržovių).y. ne­ paisydami individualios konstitucijos. kurie linkę persivalgyti. po salotų. Vė­ liau. „Tulžies" konstitucijos — du kartus per mėnesį. reikia atstatyti natūralų virškinimo ritmą. dingsta apetitas. Atmin­ kite: kava. Ryte išgerkite žolelių arbatos (kiekvienam konsti­ tucijos tipui savo) ir suvalgykite truputį karštos košės. venkite įvairių prieskonių ir kitų produktų (alkoholinių gėrimų). tai išugdys sąlyginį valgio refleksą. būtų su­ virškinta. „sausas" badavimas 42 vai. kad apskritai nieko negali suvirškinti. Tiems. neramiai virškinama. Produktus vakarienei pasirinkite pagal savo konsti­ tucinį tipą. atitraukite savo dėmesį nuo valgio kokiu nors darbu ir gurkšnokite tik vandenį. Šių rekomendacijų autoriai intuityviai pasirinko palankiausią režimą. jiems galima išgerti saldžių šviežių sulčių arba suvalgyti šaukštą me­ daus bei išgerti stiklinę šilto vandens. Po to truputį pagulėkite. verčiau reikėtų pus­ ryčiauti du kartus. Bregas). Atstatę normalų virškinimo ritmą bei jėgą. tikslo nepasieksite. kurių virškinimo siste­ mos veikla smarkiai sutrikusi.t. užkandžiavimo tarp valgių. Iki pat vakarienės nieko nevalgykite. vienu metu valgyti tik vieną kurį produk­ tą. Kai kurių žmonių virškini­ mas taip pašlijęs ir nusilpęs. jos žadina apetitą. 3—4 valandas prieš miegą. (P. persivalgymo prieš naktį. atsižvelgiant į individualią konstituciją. turintys konstituciją „Gleivės". bet nepersivalgyti. Dabar jau suprantamesni tampa įvairūs patarimai: badauti kartą per savaitę po 24 vai. Rekomendacijos. Taip atsitinka dėl valgymo paskubomis. t. gilina ir pagrindžia minėtus nurodymus. (P. Kadangi „Vėjo" ir „Tulžies" konstitucijos žmonės sunkiai su­ silaiko nuo valgio ir nepakenčia nemalonių simptomų. arbata ir cigaretės sutrikdo virškinimo ritmą. Pa­ čioje pradžioje geriausiai tiks šviežios daržovių (ypač morkų) sultys. Kitą dieną po badavimo leiskite virškinimo sistemai atrasti savo ritmą. Kai sultys bus normaliai pasi­ savinamos ir atsiras apetitas. Vakarieniaukite anks­ ti. nedomina valgis. turė­ site visą dieną nevalgyti. Rūgščių sulčių negerki­ te. Ivanovas) ir t. kaip suderinti „virškinimo ugnį". Per pietus turite pasisotinti. Beveik visi žmo­ nės periodiškai pajunta. Iki pusiaudienio nevalgykite nieko. Net jeigu jūs šių problemų neturite. kurie zulinu apetitą. o po jos pereiti prie individu­ alios rūšinės mitybos. Prieš pietus išgerkite šviežiai išspaustų sulčių. Kai tik atsiranda šie simptomai.Visų aukščiau nurodytų punktų įvykdymas atgaivins jūsų virškinimo sistemą. ką suvalgėte. suvalgyti truputį niekuo neatmieštos košės. Rytais pirmasis valgis turi būti 1—3 šaukštai daigintų grūdų. suderinimą reikė­ tų daryti kartą per savaitę. tą dieną apskritai gali nieko negerti — tai jiems bus tik į naudą. kiek prasčiau — vaisių. Tiems. Jeigu jaučiatės gerai. Ši knyga tik aiškina. jiems reikia lai­ kytis monodietos. šiame produkte privalo būti pakankamai savų virš­ kinimo fermentų (turėti indukuotos autolizės sugebėjimų). Ėda rėmuo. Kad teisingai suderintumėte virškinimo ritmą ir jėgą. nuo to jiems palengvėjo ir. Pageidautina tuo metu gerti tik šiltą vandenį. Išvalius storąjį žarnyną ir kepenis. Pas­ kui galima imtis imbiero dietos. paskui košės arba mė­ sos (jei be jos neapsieinate). pradėjo jį rekomenduoti 277 276 . Štai dar kelios rekomendacijos. daugiau­ sia — per pietus ir truputį lengvo maisto per vakarienę. prieš valgį gerti karčius gėrimus. kad sutriko virškinimo sistema. valgykite patroškintas daržoves arba šviežias salotas. užkietėja arba praskysta viduriai. Pirmą dieną saikingai pavalgykite. Virškinimo ritmo ir jėgos suderinimo metodas iš jūsų pareikalaus trijų dienų. kad tai. Rekomendacijos asmenims. Sten­ kitės visada valgyti tuo pačiu metu. kurių konstitucija „Gleivės". uždegs ir sude­ rins „virškinimo ugnį". Prieš miegą pasidarykite valomąją klizmą (ga­ l i m u Klupimo) ir anksti atsigulkite. Asmenys.

Taip vertinant pamirštama. Atminkite Biblijos žodžius: „Nekurkite sau stabų". A. kuri teigia. kad maisto produktų pagalba jūs pritaikote savo organizmą prie aplinkos. SKAITYTOJO PERSPĖJIMAS Šioje knygoje apie žmogaus mitybą.visiems. Šeltono rekomendacijas. Pavlovo mokymu.t. Produktai. Jei iš tokių pozicijų pasižiūrėsime į mūsų šalyje dabar po­ puliarias dietologo H. Taigi kuo autorius rėmėsi rekomenduojamoje mitybos siste­ moje? 1. konsistencija ir infor­ macija. Ugoliovo mokymu apie rūšinę mitybą. Rytą aktyvus skrandis.y. 279 . Kai energija yra kuria­ me nors organe. esantis maiste. net pati tobuliausia mityba jam duos ma­ žai naudos. o kartu ir sveikatą apskritai. Todėl kritiš­ kai vertinkite įvairiausių rekomendacijų srautą. ir organizmo išvalymu (badavimu). pasirodys.. galime teigti — energija kūno organais cirkuliuoja tam tikra tvarka. padeda pašalinti iš organizmo vandenį. Todėl jei žmogus mažai judės. virškinimą ir mikroflorą. Kad skaitytojas suprastų silpnąsias H. Makrobiotika kaip tik ir nustato tokią pusiausvyrą: vieną pusę maisto sudaro daržo­ vės ir vaisiai. 4.) „Niekas nedaro tokių absurdiškų pareiškimų. Jei žmogus pripra278 tęs prisivalgyti vakarais. o kruopos — prie natrio. neatsižvelgti į visumą. vienam žmogui naudingas. energija). 3. mes ne tik individualizuosim mitybą. kad žmo­ gaus virškinimas natūraliai prisitaikęs prie šios cirkuliacijos. neatsižvelgdami į kiekvieno konstituciją. O jie į or­ ganizmą patenka dažniausiai kvėpuojant ir judant. bet ar šito jums reikia? Juk taip nutraukiate maisto saitus. pusiaudienį — plonoji žarna. Pasinaudoję šiomis žiniomis. kraujotaką. Todėl vartojant šiuos produktus. I. Jeigu tie maisto produktai sudarkyti perdirbant pramoni­ niu būdu ir t. kuris greitai suregu­ liuoja virškinimą. kad jos remiasi I. Remdamiesi šiuo mokymu. tarp jų turi būti pusiausvyra. rūšine mityba (natūropatai reko­ menduoja grynus produktus. kad kiekvienam maisto produktui virškinimo metu išskiriamos savos virškinimo sultys. Ne­ išvalius organizmo. 6. Trumpai sakant. jungian­ čius jus su supančiu pasauliu. išnagrinėsime jo knygos „Ortotrofija" ištrauką. Todėl net du vienos kilmės produktai trukdo vienas kitam būti pilnavertiškai pasisavinamiems ir suvirškinamiems. angliarūgštė (ji reguliuoja terpės pH. atsirinkite tai. pade­ dantys „išspausti" iš mitybos maksimalią naudą. taigi ir fermentų ląstelėse aktyvumą) ir laisvi elektronai (t. 2. Ajurvedos teiginiais apie maisto produktų savybes ir in­ dividualią žmogaus konstituciją. kuris jums naudingas. 5. daugumai žmonių mityba. jūs derinatės prie technologinio proceso. Vaisiai ir daržovės dažniausiai priskiriami prie daug kalio tu­ rinčio maisto. kad organizme visi fermentai būna aktyvūs laisvų elektronų dėka. jis negali pilnavertiškai perdirbti maisto. kad maistas. Bet dar liko kiti trys. kas priimtina jūsų konstitucijai. sulaiko jį. kad maistas veikia mus skonių energetika. kitam gali būti kenksmingas? Vanduo — maistas vienam ir nuodas kitam? O kalcis? Fosforas? Natris?" (Autoriaus pastaba: iš karto jaučiamas vertinimas iš orto­ doksinės medicinos pozicijų — suskaidyti viską į sudėtines da­ lis. o kitą pusę — kruopos. Paskui energija iš virškinimo organų pasitraukia. ir dėl to atsiranda daug šlakų. o man kenks­ mingas? „Ar tiesa. — Ar yra toks maistas. maisto perdirbimas vyksta skirtingomis sąlygomis (rūgščiose arba šar­ minėse) įvairiuose virškinimo trakto skyriuose ir skirtingu lai­ ku. priešingai. Pavlovo mokslu. skirtoje plačiam skaitytojų ratui. Mokymu apie akupunktūrą. rasite naujausių europiečių laimėjimų mitybos ir virški­ nimo srityje. sveikata — tuš­ čios pastangos. Kalis. o natris. Mokymu apie metabolizmą ląstelės viduje: iš angliavan­ denių ląstelėje susidaro vanduo (gyvybės terpė). Rytų mokymų apie individualią konstituciją. Iš mano išvardytų šešių punktų šie trys patys efektyviausi. Šeltono teiginių vie­ tas. Pasirodo. taip pat mokymu apie žarnyno hormoninę sistemą. bet ir tikslingai sureguliuosim organizmo funkcijas. Mokymu apie organizmo išvalymą. išaugintus gyvenamojoje vietoje). tai reiškia. jis tuo metu darbingiausias.

Kiekvieno žmogaus organiz­ mas turi prie jų prisitaikyti. Kiekvienas iš mūsų išskiria vienodų rūšių ir vienodą kiekį virškinimo sul­ čių ir tuos pačius virškinimo fermentus". ne­ patekę į plonąją žarną. Aklai perkeldami jo rekomendacijas į Rusiją. Jeigu vaisiai ir dar280 žovės yra geriausias valgis žmogui. ruonio taukais. tikrovėje viskas daug sudėtingiau. Štai ištrauka iš Dipako Copros knygos „Ideali sveikata" (M. savo šalčiu apsunkinantys „Vėjo" tipo žmonių virškinimą".1. darome didžiulę klaidą. Lėkštė karštos sriubos — virtas maistas. turime tą pačią konstituciją. 5. Bet ne. kaip ir duo­ na. Jie išskaidomi pasisavinimo proceso metu ir į kraują patenka jau kaip amino rūgštys. gyvenančiam tropikuose. Jo mi­ tybos rekomendacijos labiausiai tinka Tekso valstijai. „Ruošdamiesi pietauti paprašykite jums atnešti stiklinę šil­ to vandens. Mūsų visų tos pačios liaukos ir pasisavinimo sistemos. Seltonas šituos įstatymus ide­ alizuoja. 2. neigia mikrofloros vaidmenį (dėl nežinojimo). kad pasisavintume tų pačių rūšių ir tipų pro­ duktus". Obuoliai. gimsta su tokiais pačiais organais ir tomis pačiomis funkcijomis. pradės rūgti ir trikdys visą virškinimą. (Autoriaus pastaba: taip. Todėl jokių vienodų poreikių būti negali. eina tuo pačiu evoliucijos keliu. Tai apsunkina tolesnį virškinimą. (Autoriaus pastaba: taip. — tegul jais minta eskimas. mo­ nosacharidai. kur kitas klimatas. jis maisto są­ skaita stengiasi „patempti" silpnas „došas". Jų virški­ nimo sistema taip ir nesugebėjo adaptuotis prie vietos produk­ tų. Jis ne­ norėjo pastebėti įvairių tautų mitybos aiškių skirtumų. kurių dėka net paprasčiausiais produktais maitinantis žmogaus mityba yra pilnavertė. Jei neatsisakysite sviesto ir suvalgysite jo 30—50 gramų. Visa tai veikla virškinimo organus. pageidautina šilto (šiuo atveju obuo­ lių pyragas daug geriau negu ledai. Skrandyje ilgą laiką jausite sunkumą.) „Kiekvienas iš mūsų pradeda savo gyvenimą kaip apvaisin­ tas kiaušinis. sutirštins kraujo koloidus. Be to. Kaip atsvara H. (Autoriaus pastaba: deja. kad kiekvienam žmogui būdinga sava gyvybinių principų kombinacija. maitintis žuvimi. o po to ir visam organizmui: 1. nie­ kada nepatenka į kraują nepakitę. 4. jie griežtai in­ dividualūs. Duonos mielės pažeis mikroflorą ir sukels disbakteriozę. 3.. Po tokio prisitaikymo vienos sis­ temos pradeda funkcionuoti visu pajėgumu. pastebėsime: tai. o kitos užgęsta. 281 . o stiprias „nutramdyti". kiti virškinimo ypatumai. H. kas reikalinga. ir kas kenkia vienam. Autoriaus pastaba: toks patarimas pakenks virškinimui. Šeltonui. bet prieš patekdami į kraują jie jau paveikia gyvybinius organizmo principus savo skonių ener­ getika. atskiro žmogaus mitybos ypatumų. remdamie­ si produktų savybėmis ir mitybos individualumu. (Autoriaus pastaba: turint galvoje.) „Jeigu matysime gyvenimą ir jo įstatymus tokius. kuriais puikiausiai maitinosi aborigenai. H. iš organizmo mineralines druskas ir vitaminus. Duoną su sriuba seilės tik suvilgo. ir dėl to vieni žmonės gali gyventi rūsčiomis Siaurės sąlygomis. ir išgerkite jį mažais gurkšneliais. Šeltonas žmogaus mitybos problemą susiaurino iki virš­ kinimo fiziologijos. neperdirba jų. finikais. jis teikia pirmenybę vietinės kilmės produktams: mėsos drožlėms. kas yra geriausia vienam. o kiti tropikuose — bananais. reikalingus jo paties suvirškinimui. virškinimas sulėtės. kokie jie yra. sukuriant papildomas maisto me­ džiagas. tuos pačius maisto poreikius ir aprūpinti taip. gyvenantis Tolimojoje Šiaurėje. mes visi sudaryti iš tų pačių cheminių elementų ir tokių pačių proporcijų. mes gyvenimą pradedame vieno­ dai. Ajurvedos šalininkai. Jis nesuprato konstitucinių žmogaus skirtumų. kuris sukelia maistinę leukocitozę (suardo leukocitų gynybą). vietoj salotų suvalgykite lėkštę karštos sriubos.kurie vienu metu gali būti gėris vienam ir nuodas kitam. 1992). kur jis gyveno ir gydė žmones. sviesto ir deserto. mineralai ir vitaminai". Seltono tvirtinimas atitiktų tiesą. kad mes visi sutverti tų pačių principų pagrin­ du. Jei šis H.) „Visa byloja. kenkia visiems". bet skirtingomis sąlygomis.). o ne ledinio. neatsisakykite duonos. geriausia ir visiems. Po valgio obuolių pyragas — desertas atims. pirmieji išeiviai iš Europos į Ameriką nebūtų masiškai mirę nuo skrandžio ligų. jis remiasi pasenusiu požiūriu — ap­ rūpinti organizmą viskuo. ruonio taukams ir 1. visiškai pa­ neigia daugumą virškinimo fiziologijos teiginių. riebiosios rūgštys.

Egzema labai lėtai traukiasi: ant rankų delnų jau beveik išgijo. Suvalgykite lėkštę šiltos košės su sviestu (mėsos mėgė­ jams — gabalėlį virtos mėsos). 3. Urinoterapijos dėka aš išsigydžiau hemorojų ir. o ant kojų padų — prasčiau.) dabar nėra. 4. pripratu­ siems prie pieniško ir mėsiško maisto. mė­ nesį nevalgiau duonos. Šlapimą geriu 3 kartus per dieną. sil­ pnumo." Baigdamas patarsiu jums kuo dažniau įsiklausyti į savo 283 . 2. medaus. jeigu jas išdėstysime tokia tvarka: 1. Dar daug ką galima kalbėti apie mitybą. Vasarą daugiau vartokite daržovių. bandelių ir kitų duonos gaminių. gėriau ištirpintą vandenį. kol skrandis tuščias. Nuo birželio 1 dienos vartoju šlapimą po 5—6 kartus per dieną.: „Septinti metai sergu cukriniu diabetu ir penkti metai grybeline egzema. uogų. o masažą nu282 virintu šlapimu — 1 kartą per dieną. Nuo kojų padų beveik nusilupo šašai. salotomis. V. paprašė patarimo. o rankų del­ nai jau visiškai švarūs. Nuo 1992 m. žie­ mą — džiovintų vaisių. vieno valgymo metu pusė produktų tegul būna vaisiai ir daržovės (ne tik žalios. Išgerkite stiklinę šilto vandens (geriau kompoto).y. bet ir troškintos). kaip aprašyta". bulvėmis. vaisių. „Papildomai ėmiau valgyti daigintus grūdus. Maisto produktus atsirinkite atsižvelgdami į savo konsti­ tuciją (žr. nu­ stojau valgyti duonos. ku­ riuose daug daržovių ir mažai vandens. taip pat ir barščių bei kopūstų. galima šiuos produktus vartoti. panašių rekomendacijų dabar vis daugiau. sirg­ damas egzema. kovo 15 dienos pradėjau gydytis urinoterapija. Ir pagaliau ketvirtas laiškas 1992 m. išdžiūvusios burnos ir kt. priedą). Aš jam rekomendavau nustoti valgyti duoną ir nuodugniai išvalyti kepenis. Valgykite produktus. 5 kartus kepenis. valyti organizmą. Visą dieną maitinkitės atsižvelgdami į „virškinimo ug­ nies" aktyvumą. 1. Pageidautina tai daryti pasninko dienomis. 1 kartą išploviau inks­ tus erškėtuogės šaknų nuoviru. Būkite iš­ mintingi ir atsirinkite tik tai. Žmonėms. Praėjusiame laiške jūs man patarėte nevalgyti duonos. atskleisti jos paslaptis. troškintų daržovių. batonus valgyti galima? Kiek laiko nevalgyti duonos? Juk visiškai nevartoti duonos produktų negalima? Apsilankiau garinėje ir po to jaučiausi puikiai. paradoksus ir t. riešutų. Išimtis — prieskoniai. du kartus išvaliau kepenis. kovo 15 d. tris dienas iš eilės badavau ir toliau triskart per dieną vartoju šlapimą. augančius (o ne pagamintus) jūsų regione. t. kas geriausia europietiškoje ir azijie­ tiškoje dietologijoje. Per šį laiką 2 kartus išvaliau storąją žarną. Štai vienas natūralaus organizmo atstatymo pavyzdys. Štai ką jis rašo antrame laiške: „Nuo 1992 m. kas jums geriausia ir priimti­ niausia. Tokios sintezės dėka mano mokyme apie žmogaus mitybą yra tai. Nevalgykite mielinių duonos gaminių. bet saikingai. Laikykitės teisingo maisto produktų vartojimo eiliškumo ir jų suderinamumo. Mai­ tinausi košėmis. 2. Deja. Keturis kartus gydžiausi badavimu: du kartus po 2 dienas ir du kartus po 3 dienas. ir individualios konstitucijos prasme. rezultatus.t. 3. Aš iš H.. Štai ką jis praneša trečia­ me laiške: „1992 m. cukrinio diabeto simptomų (prakaitavimo. liepos 14 d. o iš Ajurvedos — mokymą apie produktų savybes ir individualią mitybą. cuk­ rinį diabetą. Savijauta gera". Grybelinė egze­ ma liko tik ant kojų padų". be to. egzemą gydau tik urinoterapija. kovo mėnesio storąją žarną išvaliau vieną kartą. rugsėjo 9 dieną. Laiško gale A. savai­ tę badavau. atrodo. dėjau nugarinto šlapimo kompresus ant kojų padų. o bandeles. Aprašysiu savo gydymosi urinoterapi­ ja nuo 1992 m. o kita pusė — košės. Man rašo A. 5. penkerius metus nesimaudžiau! Tablečių nuo cukrinio diabeto nevartoju nuo šių metų kovo 15-tos. šiltų košių. bet regu­ liariai suvalgykite 1—2 šaukštus daigintų grūdų. bet dabar — konkre­ čios rekomendacijos Rusijos gyventojams. Viskas yra taip. Periodiškai išvalykite savo organizmą ir suderinkite virš­ kinimą. Seltono perėmiau teisingą maisto produktų derinimą. miltų produktus. juk aš.Bet šitos rekomendacijos bus teisingos ir virškinimo fiziolo­ gijos. Aš jam rekomendavau duonos visiškai nevalgyti. Suvalgykite lėkštę troškintų daržovių arba barščių. V. pakeisti ją košėmis.

abrikosai. žolelių arbatas. fizinei kultūrai didelio dėmesio neteikiau. jam labai tiko apsipylimai lediniu van­ deniu. juk už jį niekas šito nepa­ darė. Kapchą atitiko galingas kūnas (stambūs kaulai). Rūgš­ taus skonio džiovinti vaisiai man netinka — iškart atšimpa dantys. persirgta angina (gleivių sankaupa). svogūnais) man ypač tinka. kaip ir dauguma žmonių. šių došų derinys padėdavo jam lengvai pakelti ir šaltį (juk Pita teikia šilumą). kaip ir Ivanovo (Pita—Kapcha). Riešutus valgau. — tik saldūs: razinos. t. aliejų. peržengė 90 metų ribą. pakeisite savo skonio įpročius. Į tai atsižvelgiant. Jo došų derinys buvo beveik toks pat. Pirmą kartą valgau maždaug 10—11 vai. Polis Bregas taip pat gana sėkmingai laikėsi individualios sveikatingumo programos. kad tik neišvestų iš pusiausvy­ ros Kapchos. Vasarą man patinka vaisiai. kad man labiausiai tinka saikingas maitinimasis. Nuolatos skaitykite šitą knygą apie mitybą ir patys išmoksite tinkamai maitintis. Polis Bregas labai vengė gleives gaminančių produktų: pie­ niško maisto. Pats autorius elgėsi lygiai taip. Štai beveik ir visas mano maistas. Man geriausiai tinka dar­ žovių salotos ir troškintos daržovės. aviacijos motorų konstruktorius.y. o ant­ ras patiekalas — košės ir ypač daigintų grūdų duona. jis žilas žmo­ gus. bet jais nepasisotinu. be vakarienės. Nevartokite produktų. Prieš miegą — žolelių arbata. jei kiek persivalgau — labai greitai padidėja svoris.organizmą po kiekvieno valgymo. Bet rimtai 285 . o štai košės — plovas su daržo­ vėmis (morkomis. Pietūs — nuo 16 iki 17 vai. geriu savo šlapimą keletą kartų per dieną. pelynų nuovirą. kurių suvalgius jums negera. tramdantys došą Pita. krakmolo. bet retai. Be to. Toks perėjimas iš badavimo jam buvo normalus dalykas. taigi jis priklauso Pitai. Visų pirma. po ilgo badavimo jis sėsdavosi su visais už stalo ir valgė viską iš eilės: barščius. Retkarčiais geriu vien šviežią pieną. Užuot valgęs mėsą. stengiuosi kuo daugiau gerti šviežių sulčių: obuolių ir burokėlių bei morkų. vegetariški barščiai. Savijauta nesiskundžiu. Pita — jo žili plaukai ir puikus virškinimas. Liudininkų pasakojimu. Aleksandras Aleksandrovičius Mikulinas — akademikas. PRIEDAI 1 priedas TINKAMAI PARINKTOS INDIVIDUALIOS MITYBOS PAVYZDŽIAI Ryškiausias individualaus gyvybinių principų atitikimo pavyz­ dys buvo Porfirijus Kornejevlčius Ivanovas. jis yra sirgęs plaučių tu­ berkulioze — tai Kapcha disbalanso požymis. Ilgai save stebėjęs aš įsitikinau. geriu ištirpintą vandenį. bulves ir kt. Įprotis badauti ir fiziniai pratimai taip pat tam tiko. Štai ištrauka iš jo garsiosios knygos „Aktyvus ilgaamžiškumas": „Iki penkiasdešimties metų amžiaus aš. Antra. Analizuokite savo pojūčius. du kartus per dieną. ir alkį (Kap­ cha leidžia iškęsti maisto trūkumą ir kitus sunkumus). Jis labiausiai atitiko Pita—Kapcha derinį. dažni badavimai ir bėgiojimas su­ teikdavo harmoniją Kapchai.

ir kaip inžinierius konstruktorius. Cia kažkas ne taip. Ir. neriebus maistas. vartojant alkoholį ir rūkant. * Žurnalas „Planetos aidas". jis intuityviai pasirinko aukščiau išvardytas priemones do­ šų suderinimui. Ar išsivaly286 mas sutapo su atskiros mitybos pažeidimu. Atsirado jėgos! Žvalumas! Gyvenimo džiaugsmas! Atjaunėjęs. Pa­ laipsniui pradėjau laikytis šių principų. 287 . Ir tas „kažkas" — individuali mityba. 27. Vyras jis stambus — Kapcha požymis. Kad atlaikytum tokį krūvį. nei tėvas. o paskui susidomėjau organizmo gyvybinių galių stiprinimo problema — ir kaip mokslininkas. Jis tris kartus bu­ vo atvirų Prancūzijos ir JAV pirmenybių čempionas.. tokias išorinės terpės sąlygas. savitumus. Ivanas Lendlas yra fenomenalaus darbingumo. Bendrai susumavus. laimėjo 87 „Gran pri" serijos varžybas. Bet aš niekada nera­ ginu aklai pasikliauti mano rekomendacijomis. skaistus veidas!" Bet po to jis suvalgė pyragėlį su mėsa. Druskos ir cukraus vartojo nedaug. bet kad taip smarkiai nuo to nukentėtų. tam padė­ jo per dieną išgertos 7—8 stiklinės skysčio. manė. jog naudinga išgerti 7—8 stiklines skysčio „kraujui atskiesti". O man štai jau 90 metų. vietoj jo gėrė erškėtuogių antpilą. Jis pirmenybę teikė prės­ koms be mielių bandelėms. kad reikia tik sukurti ląstelėms. aš pakanka­ mai žvalus. kaip ir visi žymiausi natūropatai. be talento ir valios. du kar­ tus — Australijos.. išsaugojau kūrybinių minčių šviežumą. nes mielės žarnyne sukelia rūgimą ir naikina taip reikalingą mikroflorą. kuriomis dali­ jimosi būdu atsiradusios naujos ląstelės neprarastų jaunų pil­ naverčių savo gentainių savybių. nesu matęs. Nežinodamas savo došų proporci­ jos. Išstudijavęs šia tema daugybę knygų. Pagal došas jis irgi Pita—Kapcha. persivalgant. Per savo sportinę karjerą uždirbo daugiau kaip 15 milijonų dolerių. būtent ląstelėms. kai smarkiai išalkdavo. O dabar trumpai apie mitybą. ir gyvenimo būdas turi būti individualus". Kiti trys pavyzdžiai — iš kitų sri­ čių. treniruojasi 6 kartus per savaitę. kad vos atgaivino ligoni­ nėje. kurios paantraš­ tė — „Mano kovos su senatve sistema". Jis. Valgydavo Mikulinas labai mažai ir tik tada. Gyvulinius riebalus jis pakeitė augaliniais aliejais. Taip atsira­ do mano knyga „Aktyvus ilgaamžiškumas". Šitai galiu paaiškinti tik tuo. 1989. panorau išsiaiškinti sudėtingą žmogaus organizmo sandarą. Gydytojų nuomone. Manė. nesenti ir bėgant metams išsaugoti darbingumą. Taigi saikinga mityba. Štai ištrauka iš straipsnio „Toks racionalus Ivanas Lend­ las"*. „Rezultatas buvo stulbinantis. „Pirmąją didelę pergalę jis pasiekė 1984 m. kaip matote. daugiau daržovių ir ko­ šių. Toks esu ir dabar". Mėsos sultinio nevartojo. O štai ką jis papasakojo apie savo ilgaamžiškumą: „Nei mano motina. me­ dus ir rūgštūs pieno produktai suteikė pusiausvyrą došai Kap­ cha. reikia dar kažko. gydytojo ir šiaip protingo žmogaus gyvenimo. Virtą mėsą. Galva plika — Pita. be fizinės kultū­ ros ir sporto. Nr. Šie trys pirmi pavyzdžiai — iš atsiskyrėlio. Vartojo tik rūgusio pieno produk­ tus. laimėjęs „ma­ ratono" mačą ir iškovojęs pirmą vietą atvirame Prancūzijos čempionate. ir organizmas ėmė valytis taip. švytintis. nei kiti artimieji nebuvo ilga­ amžiai. Man atrodo. Vadinasi. pabandė taip maitintis. Kadaise pirmoji pasaulio raketė Ivanas Lendlas aštuonis kartus nugalėjo „Didžiojo kirčio" turnyruose. Badavimas sureguliavo ir Kapcha. Ši sistema padėjo man įveikti ligas. Kitus du su puse mėnesio Lendlas jautėsi taip blogai. Badaudavo vieną du kartus per metus po septynias dienas.susirgęs ir patekęs į ligoninę.. kiekvieną dieną po 4—5 valandas. Kiekvienas žmo­ gus turi savo įpročius. žuvį valgė saikingai. jį pakeitė medumi. Puikiai pasakyta: turi būti individualus. Didžiuliai laimėjimai jį visiškai sugniuždė. Perskaitęs daktaro Zamchau knygą „Atskiros mitybos ins­ titutas". ar prisidėjo kiti fak­ toriai. silpnu­ mo priežastis buvo „kietas maistas" — pakilo cholesterino kie­ kis. išsiugdžiau savo sistemą. kad prieš 50 metų galutinai su­ pratau: negalima gyventi plaukiant pasroviui. aukšta temperatūra sergant — irgi Pita požymis. kad negalėdavo treniruotis daugiau nei 15 minučių. tebedirbu. ir Pita došas. temperamentą. kad čia įsipainiojo dar kažkas.

išvedančius jas iš pusiausvyros. kaip Pita žmogų apibūdina „Čžud-ši" — protas aštrus. ir tapo toks. Baltyminiai pro­ duktai stipriai veikia došą Pitą perkaitindami organizmą. Ivanas Lendlas mityba sulygino savo Vata ir Pita. banguoti. estra­ dos srityje. nevalgė produktų. Klizma — citri­ nos sultys ir vanduo — priešingai. Remdamasis savo pastebėjimais. grakšti. Vata—Pita derinys žmones apdovanoja gabumais. Dabar jam 46-eri. ribo­ jančią baltymus. šalta ir sausa. jų ne­ paprastu veiksmingumu. Maiklas Džek­ sonas vegetaras — valgo vaisius. ir laikosi griežto treniruočių plano. liesas žmogus. Nuo tos dienos čempionas taiko Roberto Chaaso dietą. Smulkių kaulų. švytinčios akys. IŠORINIAI DUOMENYS Vata 1. nė kiek nežilstelėję plaukai. eisena lengva. linkę kaupti ir analizuoti savo patirtį. 289 . Kai šio realizacijos proceso niekas netrikdo. Došų pu­ siausvyra padės eiti jums tinkamiausiu keliu. intuicija ir kuri pati realizuojasi per mus. Jame dominuoja došos Vata—Pita. juodi. lieknas.„Dar tėvai mane bardavo. Paskui. Aprašytieji pavyzdžiai patvirtina. judesiai nuostabiai koor­ dinuoti ir greiti. Badaudamas kartą per savaitę po 24 valandas. stimuliuoja silpniausią — Pita — došą. po didelio fizinio krū­ vio. atmetęs produktus. kad žmonės. no­ ras likti visą gyvenimą jaunu. Jis pasirinko tinka­ miausią došų subalansavimo variantą. ku­ rie skatina nutukimą. kokį mes jį pažįstam — nepaprastai impulsyvus. Veido skaistumas. daržoves. nejučiomis padariau išva­ dą. juodaplaukis. gyvenimo džiaugs­ imas. pa­ dėjusių jam taip puikiai išreikšti save. Pagal došas Ivanas Lendlas yra mišraus Vata—Pita tipo. Kaip ir visi jauni žmonės. 2 priedas DOMINUOJANČIŲ DOŠŲ NUSTATYMAS IR JŲ REGULIAVIMAS I. įsitikinau natūraliosiomis gydančiosiomis galiomis. turintys Pita—Kapcha došas. Būtent jie kuria dvasines ir materiali­ nes žmonijos vertybes. ir tai gerokai sumažina ištvermę. Plaštaka smulki. šokius. judesiai vikrūs — Vata požymiai. 2. nors atrodo geriau nei kai kurie šešiolikmečiai. geriu koka-kolą ir kemšu visokius žalingus produk­ tus. 3. Kiti došų deriniai nulemia kitok} elgesį ir kitus polinkius. kad jie teisūs". galintis Olimpinėse žaidynėse nubėgti 1500 met­ rų. iš kurios išteka visi mūsų troškimai. Jūs taip pat galite visai nesudėtingai susi­ reguliuoti savo došas ir pasiekti gyvenimo pilnatvę. odos šviesinimas. tai jiems natūralu. elgsena panašus į demoną — „vilkiška veido išraiška" — labiausiai charakteringi Pita bruožai. atsiskleidžiančiais audringoje veikloje sporto. muziką. Estrados žvaigždė Maiklas Džeksonas vaikystėje buvo sto­ rulis. kokią didelę reikšmę turi taisyklinga mityba. jo veide li­ ko vilko išraiška. aš supratau. Pagal došas tai Vata—Kapcha (įsiminimo greitis siejamas su pastovumu). žmogus jaučiasi puikiai ir sugeba džiaugtis gyvenimu. kad amžinai maitinuosi „Makdonalduose". linksmybes. Vėl priminsim senolių charakteristikas: Vata žmonės mėgsta dainas. Jam priklauso maksimalaus informacijos kie­ kio įsiminimo pasaulio rekordas. — Tiesa. Tik per žaidynes. kurios neleidžia „iš­ sišokti" došai Kapcha. kuriantis puikią ritmišką muziką. bet jis lieknas ir puikiai atrodo". Valančios klizmos prieš badavimą ir „nauli" 288 jogos pratimai sureguliuoja sausą Vata došą. Pita liudija ir jo nepaprastas garbės troškimas. Tokia mityba — viena iš priemonių. Judesiai greiti. Kūnas lieknas. jis sutram­ do Kapcha došą. Laikosi atskiros mitybos režimo. atsikirsdavau: „Ką jūs supran­ tate? Aš geriau žinau". Prisiminkite. Žiūrėdamas į jį. Šitiems žmonėms patinka prikaustyti prie savęs dėmesį. geranoriškumas pakeri visus šalia esančius. „Jis atrodo kaip atletas. — sakė įžymusis Džonas Njukombas. Šią programą jis prisitaikė prieš 14 metų. kadangi atnau­ jinsite savo ryšį su Vienintele Sfera. garbėt­ roška. Nepaprastai stiprios asmenybės pavyzdys ir Albertas Ignatenko: aukštas. jo paties žodžiais tariant.

Vidutinis kūno sudėjimas. Sunkiai pakelia šaltąjį metų periodą. daugiau kaip 8 valandos. KŪNO FIZIOLOGIJA Vata 1. II. 1 — kažką tokio jūs turite. o kartais prastai (niekas nelenda į galvą). 2. Stengiuosi būti tikslus ir organizuotas. nerimas ir dirglumas. tai lėti. sausa oda. 3. Kitų nuomone. Nerimastingumas. 4 — išreikšta ryškiai. 3. 5 — aukščiausias išraiškos laipsnis.Pita 1. 2. valgo mažai. Kapcha 1. skran­ džio opos. šalta ir drėgna. abejingas. šilta. Sunkiai ką nors pradedu. 2 — išreikšta silpnai. Kūno procesai tai greiti. 3. Galiu lengvai susierzinti dėl menkniekių. vasarą greitai pavargsta. žiemą oda tampa sausa. Miegas paviršutiniškas. Pita 1. Šiltas. svorį numesti pa­ vyksta sunkiai. 2. odos blyškumas. bet laiku nepavalgęs susierzina. valgo saikingai. Nepatinka lietingas oras. eisena normali. Stambių kaulų. depresija. Informaciją priimu ne iškart. Informaciją įsimenu įvairiai: kartais puikiai. rėmuo. pilnėti linkęs žmogus. Judesiai plastiški. pilnėja. Man būdingas entuziazmas ir gyvumas. Miegas normalus. Plaštaka plati. galva praplikus. ypač drėgnasis metų laikas. pavalgyti mėgsta sočiai. eisena neskubri. III. Procesai vyksta greitai. plaukai rusvi arba žili. 3. Sunkiai pakelia karštį. 2. esu labai šnekus — tikra kompanijos sic Pita 1. Miegas normalus. lėti. Vertinimas pagal 5 balų sistemą: 0 — ne jūsų charakteristika. Plaštaka vidutinio dydžio. 2. Įvairūs uždegimai su aukšta temperatūra. užkietėję vidu­ riai. 3. ploni. šaltis kūne. maloni. METŲ LAIKAI IR POLINKIS SIRGTI Vata 1. 2. 2. Kūno procesai lėti. IV. 3. Ramus ir nedirglus (sunku išvesti iš pusiausvyros). 3. niekad nepilnėja. Pita 1. 2. PSICHOLOGIJA IR PROTINIAI SUGEBĖJIMAI Vata 1. 2. Šiltas. 3. 3 — išreikšta vidutiniškai. Pravėsęs. su sapnais. 3. TINKAMAS MAISTAS. neriebus. 2. Kapcha 1. bet ilgam. Informaciją perimu greitai ir taip pat greitai ją užmirš­ tu. sausas. artritas. 3. Kapcha 1. Kapcha 1. Kad ir normaliai maitindamiesi. Virškinimas sklandus. 291 290 . Judesiai harmoningi. Nutukimas. liesėjimas. Nepaisant saikingos mitybos. 3. slo­ gos ir skrepliavimas. 2. neiš­ vengia virškinimo sutrikimų.

Riešutai: nevartoti jokių. alyvuogės. Valgyti galima iki so­ ties. Daržovės: troškintos. Maistui bū­ dingi skoniai: saldus. aviena. nendrių cukrus. rekomenduojami. raugerškis. Pieno produktai: vengti visų. česnakų sriuba. kuri doša pir­ mauja. virtos — burokėliai. melionai. galite reguliuoti savijautą. ąžuolo žievė ir gilės. minkštus produktus ir gėrimus. petra­ žolės. Alaus mielės. Kruopos: ryžių. Trys paskutinieji ypač stimuliuoja Vatą. linų sėmenys. morkos. sureguliuos organizmo fiziologines funkci­ jas. rekomenduojami. šparagal. gars­ tyčių grūdeliai. žirniai. kviečių. dilgėlienė. juo­ dieji pipirai. dedešva. baltų ry­ žių. šaltas maistas. svogūnai. cinamonas. vištiena. lydytas sviestas. granatai. mėsos sul­ tinys. aitrus ir gaižus. natūralūs sirupai. jūs tolygaus tipo. šviežios bulvės. stiprinantys Vata došą Bendros pastabos: lengva dieta ar badavimas. kiaušiniai. jūros gyvūnai. erškėtuogės žiedai. Išgerkite nurodytų žolių. vėžiai.Kiekvieną teiginį įvertinkite balais. muskato riešutas. muskusas ir mumijo. avietė. jei visos trys maždaug lygios. arbatos. abejingą maistą. kukurūzų.t. salotos. Kruopos: miežių. sofora. Vaisiai: džiovinti vaisiai. Papildoma rekomendacija Vata tipo žmonėms. imbieras. Daržovės: kopūstai. kmynai. kas yra došos. ji yra dominuojanti ir jūs atitinkate vienos došos tipą. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. debesylas. kiauliena. Ta­ da jos. Antroje die­ nos pusėje jūsų energija smarkiai nukrinta. Saldinančios medžiagos: juodasis sirupas. arbūzai.. Sriubos: žirnienė. kardamonas. bulvės. triušiena. žuvys. druska. arkliena. daiginti kviečiai. šalavijas. kartus ir gaižus. kai doša Vata sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: rekomenduojama vartoti šiltus. sorų. Pieno produktai: pienas. kiaulpienės. Gyvūniniai produktai: jautiena. kai doša Pita sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: atvėsęs. savo ruožtu. kai jau žinote. Žolės ir visa kita: kalpokė. kriaušės. Kruopos: kviečių. pageidautina skystas maistas ir gėrimai. gvazdikėliai. jei dviejų došų sumos beveik lygios. ka­ dagys. ferula. Vyraujantys skoniai — saldus. rugių. sočius. vėdrynas. Prieskoniai: pipirai. agurkai. Bungė pipirai. daiginti kviečiai. Prieskoniai: svogūnai. Žolės: saldymedis (rudmenė). span­ guolės. išskyrus medų ir juodąjį si­ rupą. sviestas. salierai ir pupelės (visas daržoves valgyti „žalias"). Gyvulinės kilmės maistas: žąsiena. Dieta ir maisto produktai. esate dviejų došų tipo žmo­ gaus. Pieno produktai: visų rūšių. Riešutai: visi. gencijonas. šeivamedis. grikių. sausi pro­ duktai. špinatai. koks jų vaidmuo kūne. miežių. sūrus ir rūgštus. 292 . galite pereiti prie došų sureguliavimo. Dominuojantys skoniai: kartus. Augaliniai aliejai: nevartoti. antiena. Dieta ir maisto produktai. obuoliai. avižų. avižų. 293 DOŠŲ REGULIAVIMAS MITYBA Žinodami savo tipą. česnakai. Dabar. Pita ir Kapcha došų balus ir žiūrėkite. medus. Saldinantys produktai: viskas. salotos. Sriubos: miltų tyrė. kur jos susikoncentravę ir t. Dieta ir maisto produktai. geriausia saldymedžio. pušis. Paskui atskirai sudėki­ te Vata. Augaliniai aliejai: visi. Jei vienos došos suma bus 10 balų didesnė už artimiau­ sias.

pupos. Augaliniai aliejai: apkartęs aliejus. juodasis sirupas. rekomenduojami. avižų. linų sėmenys. špinatai. šviežias sviestas. ilgieji pipirai. salotos. churma. Saldinantys produktai: visi. kava. kalakutiena. arbūzai. morkos. Gyvūninis maistas: jautiena. kviečių. česnakų sriuba. sorų. kiauliena. druska. Sriubos: dilgėlienė. išskyrus medų. vištiena. ridikų sriuba. Augaliniai aliejai: migdolų. Dominuojantys maisto skoniai — saldus. sviestas. šalti pro­ duktai ir gėrimai. Vaisiai: obuoliai. aviena. vynuogės. pelynas. Sriubos: miltų tyrė. Prieskoniai: kalendra. dedešva. pu­ pos. Augaliniai aliejai: visi žinomi aliejai ir kaulų čiulpai bei taukai. Vaisiai: saldūs vaisiai. kad nuo Pita maisto pertekliaus gali padidėti rūgštingumas. ridikai. sūris. Prieskoniai: visi. bulvės. Sko­ nis — kartus. rugių. Daržovės: pomidorai. bulvės. granatai. sūriu ir aitriu skoniu. dilgėlienė. dešra. 295 . juodieji pi­ pirai (po truputį). žalios daržovės. petražolės (šaknys ir lapeliai). pomidorai. sūris. Vaisiai: greipfrutai. rūgštūs apelsinai. Dieta ir maisto produktai. pa­ sukos. aštrus ir gaižus. aiva. Žolės ir visa kita: saldymedis (rudmenė). kiaušinio tryniai. amoniakas. kiaušinio balty­ mai. Saldinantieji produktai: medus. kukurūzų. Riešutai: kešju. kmynai. salotos. alūnas. kochija. Pieno produktai: pienas. dešra. česnakai. granato sėklos. Stengtis neprivalgyti. Žolės ir visa kita: kiaulpienė. raudona mėsa. Daržovės: kartieji pipirai. Kruopos: miežių. avižų. atšaldytas virintas van­ duo ir ypač alaus mielės. abejingas maistas. an­ tiena. saliero ir garstyčių sėklos. agurkai. gvazdikėliai. petražolės. šalavijas. Pieno produktai: liesas pienas. grikių. Gyvūninis maistas: jautiena. ferula. sezamo. žirniai. rūgusio pieno produktai. Dieta ir maisto produktai. aviena. kopūstai. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. grietinėlė. spanguolės. rūgštusis debesylas. rugių. erškėtuogės žiedai ir vaisiai. pušis. rūgšti grietinė. burokėliai. Daržovės: moliūgai. kardamonas. mėtų arbata. aiva. jūros gyvūnai. kiaušiniai. sausas maistas su dominuo­ jančiu rūgščiu. citrinos. mėsos sul­ tinys. krapai. sviestas. mirkyti džiovinti vaisiai ir jų kompotai. kai doša Kapcha sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: šiltas. vėžiai. agurkai. sorų. cinamonas. šaltalankiai. aje­ ras. Žolės ir visa kita: kalpokė. melionai. svogūnai (pakepinti svogūnai įgyja priešingas savybes). Reikia turėti galvoje. saldžiosios bulvės. stiprinantys Pita došą Bendros pastabos: karštas. žuvys. kaulenis ir kiti rūgštūs vaisiai. moliūgai. Saldinantys produktai: medus. Kruopos: ryžių. šaltas vanduo. salierai.Augaliniai aliejai: šviežias alyvuogių. stiprinantys Kapcha došą Bendros pastabos: gausus. lengvas maistas ir gėrimai. kriaušės. ro­ pės ir visos kitos plačialapės daržovės. 294 Dieta ir maisto produktai. Pieno produktai: rūgštaus pieno produktai. išskyrus druską. Riešutai: visų rūšių. svogūnai. pelynas. baklažanai. šaltalankis. Kruopos: kukurūzų. Prieskoniai: imbieras. žuvys. Gyvūninis maistas: viščiukai. išrūgos. saulėgrąžų. žąsiena. kopūstai. žiomenė. Gyvūninis maistas: viščiukai. juodieji pipirai. sū­ rus ir rūgštus. obuo­ lių sultys. žemės riešutai. kukurūzų. Daržovės: ridikai. termopsis. gencijonas didžialapis. grietinė. tamsių ryžių. arbūzai. melionai. granato sėklos. ridikai. Prieskoniai: druska.

Sriubos: mėsos sultinys. o antrą naudojate epizodiškai. Kapcha — 16. žirnienė. dažniausiai šie tipai būna sumi­ šę. Išoriniai duomenys 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —5 — 5 —4 —4 — 0 —2 —0 — 0 —0 II.4 —2 — 2 . dilgėlienė. Mano balai pasiskirstė taip: Klausimo numeris Vertinimas Doša 1 2 3 1 2 3 —4 — 4 .3 — 2 . ir subalansuotas tolygus tipas būna labai retai.3 . dviejų došų ar tolygiam. Tinkamiausias maistas. po lygiai naudokite viską. metų laikai. Pita — 38.3 . Jei esate tolygaus tipo. Kuno fiziologija —3 — 4 —2 296 Vata Pita Pita Kapcha 3 1 2 3 Kapcha 1 2 3 Vata Iš viso: Vata — 45. Taip pat su Vata ir Pita atvejais — renkatės pirmą varian­ tą. Pitai ir Kapchai. 297 .5 — 4 . galite pasirinkti tinkamiausią dietą ir pro­ duktus. kas tinka Vatai. kad perdėtas Kapcha stimuliavimas organiz­ me „prigamina" gleivių. Reikia žinoti. Imkime mano pavyzdį.2 IV. Bet paprastai gyvenime ir vienos došos.4 —2 — 0 —2 Pita Kapcha III. Psichologija ir protiniai sugebėjimai 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —4 — 3 . o maistą iš antro varianto valgote tik retkarčiais. Žinodami.3 Vata Vata Pita Kapcha I. Jei vyrauja Kapcha — renkatės pirmą variantą.3 —2 — 1 . galimos ligos 1 2 3 1 2 .4 — 4 . ypač viršutinėje kūno dalyje — plau­ čiuose ir nosiaryklėje. kokiam tipui priklausote — vienos došos.

nesulaukusi trokštamo rezultato. kepenis ir pradėti laipsnišką perėjimą prie naujos mitybos.t. plonojoje žarnoje. taikomų skysčiams. Žinoma. Neužmirškite euro­ pinių rekomendacijų. Maždaug taip pat galima pasirinkti maistą ir pagal kitus ro­ diklius: kiek gali būti kruopų. PASITAIKANČIOS PEREINANT PRIE NATŪRALIOS MITYBOS Žmogus sutvertas dideliems darbams. kad per die­ ną jūs gautumėt visų 6 skonių maisto. Reguliavimą būtinai reikia pradėti nuo dominuojančios do­ šos arba Vata došos (kadangi ji visiems yra pagrindinė). kad šio „eksperimento" neatlaikė. moteris paban­ dė sugrįžti prie įprasto maisto. o nuo seno atprato. Kai kepenys neišvalytos. Trečia. neperdirbtas kepeny­ se. o tai irgi užima laiko. Todėl iš pradžių maistas nebuvo suvirškintas ir pasisavintas. vėsaus — Pita došos pusiausvyrai. Šeltono knygą ėmė maitintis žaliu maistu. stenkitės vienu me­ tu vartoti produktus. blužnyje. 19 proc. fermentacijos sistemos virškinimo trakte turėjo persitvarkyti naujo. bet atsižvelgdami į došų sužadinimo požymius. stenkitės. kartaus. Kriterijus. 3 priedas KLAIDOS. 38 proc. Kokia šios mirties priežastis? Visų pirma. Iš viso: 64 proc. nepatenkintas. vaisiams ir taip to­ liau. todėl netgi tai. organizmas taip nusialino. rūgštaus ir 16 proc. Na­ tūralu. kas bu­ vo pasisavinta. trukdantis gamintis naujoms virškinimo sul­ tims. Šiuolaiki­ niu supratimu. jas galite lengvai sureguliuoti. Mečnikovas 1 atvejis. Maistas. gali būti įvairūs niuan­ sai. Štai kodėl reikia siekti. vėl priprasti. Jeigu tai išreikšime pagal antrinius duomenis: 45 proc. Reikėjo vėl prisitaikyti prie seno maisto. rūgštaus) ir 16 proc. kokybiškai kitokio maisto virškinimui. + 16 proc. Geidžiamo rezultato taip ir nesulaukusi. Tiek racione turi būti šilto maisto. beveik 100). jau­ čiate diskomfortą. 38 proc. pakili nuotaika po val­ gio. kad jis pakeistų žmogiš­ ką prigimtį ir jos disharmoniją paverstų har­ monija. saldaus.Jei visa tai išreikšime procentais (45 + 38 + 16 = 99. Kad kuo tiksliau „pataikytumėt į došą". kuri sukelia kraujo sąstovį skrandyje. iš pradžių 299 . Antra. pro­ duktų iš raminančios Vata dietos. abe­ jingumą ir t. Maisto temperatūros požiūriu rezultatas gaunamas taip: 45 proc. Moteris. Juk Vata ir Kapcha došos yra šaltos ir lengvai sužadinamos šaltu maistu. ir po 3—4 savaičių vis­ kas išsilygins. o 38 proc. Prisime­ nate iš „Čžud-ši": „Neįprastas maistas irgi nuodas". Ketvirta. nusprendė grįžti prie normalios mitybos. — Pita ir 16 proc. o sužadintos došos simptomai neišnyksta. perskaičiusi H. įvairaus skonio nuo pirminių: saldaus. kad jūs „pataikėte į došą". Ką reikėjo daryti? Iš pradžių išvalyti storąją žarną. visada sergama užslėpta portaline hipertonija. — išnykę šitos došos sužadinimo simptomai ir gera savijauta. bet staiga mirė nuo išsekimo. prie naujos rūšies maisto turi prisitaikyti ir žarny­ no mikroflora. kad galėtų virškinti naujos rū­ šies maistą. — Kapcha. kartaus ir gaižaus (antrinio skonio tai bus 19 proc. Tai yra stabdis. kasoje. saldaus ir 19 proc. Jeigu jums nepavyksta sureguliuoti. Periodas nuo perėjimo iki mirties truko apie tris mėnesius. bet per tą laiką fermentacijos sistemos suspėjo persitvarkyti. aplenkė kepenis. sal­ daus.) ir pagal antrinius skonius. kasdieniniame mano valgiaraštyje turi būti 45 proc. = 61 proc. o pas­ kui sureguliuoti likusias. Jei „nepataikėte" — darotės mieguistas. turinti sveikatos sutrikimų. mūsų organizmui nepriimtinas. I. kad šitas procesas reikalauja tam tikro laiko. ji nebuvo išsivaliusi kepenų. daržovių racionas jai buvo neįprastas. Kol vyko šis derinimasis prie naujo ir vėl prie seno maisto. suderinamus pagal savybes (šilumą. kartaus. skysčių ir salotų.

pradėjo normaliai dirbti. vaisiuose ir t. atsikrato visų nega­ lavimų. perpildo jį ir po to pašalinama gleivių pavidalu per kvėpavimo takus.t. A ir D vitaminų. jaučiasi gerai. 2 atvejis. Sis periodas tęsiasi vienerius dvejus metus! Ir pagaliau pajuntate. jai reikėjo pusiausvyros tarp 300 Jin ir Jan produktų: Jin — vaisiai. Taip ji ir ėmė maitintis. B3 — 6. susiklosto tokia situacija — mes pasisaviname maisto lygiai tiek. apsirydavo. bal­ tą duoną. kiau­ šinių. Jan — košės. mėsa.t. bet negauna kito būtino maisto. C — 25 miligramai ir t. kuriame labai daug ir mineralinių medžiagų. Netgi keli iš eilės kepenų valymai nieko gero nedavė. Or­ ganizmas alkiu signalizuoja apie tų medžiagų trūkumą. kad gautum 1000 kilokalorijų. prarado saiko jaus­ mą. moteris greitai pravirkdavo. kol tuščias skrandis. Keletą mėnesių ji maitinosi skysčiais. anksčiau šalinęs maistą kartą per tris—še­ šias dienas. greitas nuovargis. kurie pasisavinami kur kas geriau. Aukščiau aprašytasis natūralių vitaminų ir mi­ neralinių medžiagų stokos atvejis dažnai skatina besotystę. užuot pašalinęs jį vos susmul­ kintą. kad jūsų virškinimo traktas gali perdirbti žalią augalinį maistą.) nedaug B. dirgli.atmetus labiausiai kenksmingus produktus: mėsą.6 mg. Si vienpusiš­ ka mityba ją labai nualino (atrodė kaip nušiurusi katė). Žinome. skrepliavimas ir šniurkščiojimas nosimi. ėmęsi atskiros mitybos. Smarkiai suma­ žėjo darbingumas. Kad taip yra. juo la­ biau kad kai kurie žmonės galvoja: jeigu nevalgo mėsos. ypač rūgščiais vaisiais. iki 1 litro). Organizmas ir vėl žmogui alkio jausmu prime301 .) maistą bei gerti sultis. nusėda visame organizme.. Likusioji dalis nusėda ant storosios žarnos siene­ lių. Organizmas spontaniškai ėmė reikalauti Jan produktų. ji sureguliavo jo procesus {Jin—Jan pusiausvyra vadinama „Den"). Deja. 3 atvejis. Tačiau po trijų mėnesių ji pastebėjo.t. Įprastuose augaliniuose maisto produktuose (kopūstuose. atsirasdavo stemplės spazmai. morkose. Kodėl taip atsitiko? Manau. Kad pašalintų šiuos reiškinius. sloguoja. sausainius ir t. Priimtiniausias šiuo požiūriu maisto produktas — alaus mielės ir daiginti grūdai. Kai tik bandydavo praryti sukramtytą maistą. kad priežastis — tipiškiausias principų Jin—Jan nepaisymas. riebalus. B2 — 0. ir vitaminų. Iš pradžių ji labai atitiko Jau principą — liesa. patvirtina ir po valgio dažnai atsirandančios dujos. kaupėsi skysčiai. ir ji nusprendė valgyti vien žali. Buvo nuslopintos organizmo Jan funk cijos: vidurių užkietėjimas.t. kūnas nutuko ir išbrinko. kruopščiai kramtydama maistą. ku ris „pašarmino" smarkiai užrūgštintą organizmą. Kodėl? Jie nepaiso produktų subalansavimo taisyklių. Žarnyno mikroflora taip pat šių būtinų vitaminų gamina mažai. aliejumi ir žaliais kiaušiniais. Pavyzdžiui. Kaip to išvengti? Išmintinga liaudis seniai naudodavo pa­ pildomą maistą. kad pirmykščio lengvumo nebeliko. Jauna moteris prisinervinusi nebegalėjo valgyti.t. dylanti danti| emalė. išsivalę storąją žarną ir kepe­ nis. imkimės įprasto maisto — salotų. ir ko kito. Būtenl tada ji gavo jėgų. pabrinkęs kūnas. duoną. Paskui. kūnas pasidarė sunkus. aprūpinsime organizmą visomis reikalingomis me­ džiagomis. ji greitai pervargdavo. Maždaug po pusantrų metų ėmė gesti dantys (susidėvėjo emalė). išgėrę 100—200 ml alaus mielių. iš 250 gramų baltymų ar anglia­ vandenių pasisavinamas nemažas kiekis biologiškai aktyvių medžiagų: B] vitamino — 0. gerokai praalkę. kuriose dauginasi patologiška mikroflora. Po storosios žarnos valymų ir perėjus prie šviežių daržovių racio­ no su daug daržovių sulčių (visų pirma morkų. todėl taip išaugo apetitas. Žmo­ gus vartoja įprastą maistą — kopūstų salotas su įvairiais prie­ dais. energijos ir sveikatos. Po valymų ir mitybos pasikeitimo. kiek pakanka jo fermentų ir vitaminų. o kita dalis prasiskverbia į kraujo apytakos ratą. aliejų ir t. pieno produktų. Dauguma žmonių. jie jau vegetarai ir iki soties gali šveisti košes. Rytą. psichika pasidarė ne­ stabili.6 mg. kuriuose labai daug vitaminų. Tai nuosėdos. Ji ė m ė vartoti natūralias laisvinančias priemones. ėmė greitai taisytis ir jau po dviejų mėnesių „skrajojo". negalėdama atsidžiaugti ryškia per mainą. Bet rytais ir visą dieną jie nuolat atsikosti. Nepadėjo joks gydymas. Žarnynas. žalumynus. savo organizmą pa kreipė į Jan pusę.7 mg. Tebesimaitindama švie­ žių „žaliu" maistu. dviejų trijų rūšių kruopas. liūdesys. daržovės. Vėliau žarnynas ėmė dirbti nereguliariai. kad dauguma vaisių ir daržovių (ypač rūgščių) yra Jin. košių ir t. 4 atvejis. Tai moterį labai paveikė.

Todėl labai svarbu susivokti. vėl be­ saikis rijimas ir taip toliau. kad atsirado anemija. Prisiminkite. viduriavi­ mas. jis visiems laikams sugrįžo prie įprasto maisto. 7 atvejis. po tokio persivalgymo jis jaučiasi prastai. kad prasideda ryš­ kiausios išsivalymo reakcijos: aukšta temperatūra. Paskui vėl įprasti maisto produk tai (šviežias natūralus maistas). juk jie maitinasi teisingai? Kepimo mielės sutrikdo žarnyno mikrofloros B R vi­ tamino sintezę. Jis išsivalė organizmą ir palengva ėmė di­ dinti „žalio" maisto proporcijas. neišsigąsti. kaip reikia (stimuliuoja silpniausią došą). parą ar kelias paras badauja. Jis taip pui­ kiai jautė savo organizmą. ir taip be galo. 6 atvejis. smarkiai šalina šlakus iš jų susi­ kaupimo vietų. Organizmas per tą laiką išsivalė. Tik jam 302 tie pusiausvyrą suteikiantys produktai yra žiedadulkės ir dar­ žovių sultys. laiku jas suregu­ liuokite. be to. Tada metęs visus bandymus. kad viskas taip. ret­ karčiais. Žinoma. Žmogus vėl valgo. Moteris normaliai perėjo prie žalių daržovių ir vaisių raciono. kad gyvsidab­ ris. ir slopino jį retkar­ čiais pasmaguriaudama mėsos. Poliui Bregui prireikė pen­ kerių griežto mitybos režimo ir badavimo metų. Žalias augalinis maistas. su­ maniai padėti savo organizmui — pabadauti arba truputį su­ švelninti racioną. Po tam tikro laiko per nosį ir plaučius ėmė skirtis daug gleivių. Tai jai suteik­ davo pusiausvyrą. Tai jam įkyrėjo. kurie sužadintom došom suteikė pusiausvyrą.na. kad žinodavo. o tinkamai reaguoti ir jokiu būdu nemesti pasirinkto režimo. žino­ ma. kad galėtų išvalyti kraują. vėmimas. 5 atvejis. ypač jungiamajame audinyje. vartojęs mėsą. jis persivalgo. o iš jo per nosį ir plaučius kaip gleivės pašalinami lauk. Šitas procesas tęsiasi metus. Vidutinio amžiaus vyriškis nusprendė pereiti prie natūralios mitybos. kaip neprarasti pu­ siausvyros konkrečioje situacijoje. grįžo prie senosios mitybos — gleivės išnyko. Kartais. Arba vėl. Paskui jis pradėjo valgyti žalius pro­ duktus — gleivės vėl atsirado. organizmas tinkamai mitybai sukaupia papil­ domų jėgų. Po keleto tokio raciono metų jie nustemba. o paskui netrukus iš­ nyksta. Pajuto didžiulį pagerėjimą ir jautėsi puikiai. Lėtinės organizmo ligos irgi bai­ giasi tokiomis krizėmis — jos paūmėja. Kodėl taip atsitiko? Organizme susikaupę daug gleivių. puikiai papildo organizmo mikroele­ mentus. Anemijos atsikratysime visiškai atsisakę mielinių kepinių arba pradėję daugiau vartoti B 1 2 vitamino turinčių produktų. Toks gleivių išsiskyrimas gali tęstis metus ir ilgiau. Kaip teisingai pa­ aiškinti šį fenomeną? Visa tai atsitinka dėl došų. iš kur. didžiulis alkis jūsų nekamuos. Stai taip paslapčiomis atsiranda anemija. Tai truko apie dešimt metų. jis šį procesą sustabdys ir gleivės išnyks. o aktyvumas keičiasi keičiantis metų laikams. kurie. kitais skanėstais. esantis vaistuose (gyvsidabrio chloride). koncentruoja šlakus ir kenksmingas medžiagas (anksčiau vartotus vaistus) kokioje nors organizmo vietoje. veikalo „Mokykitės valgyti" autorius. Ligoniu jis nesijautė. pajutęs. Jei vėl vartosime virtą maistą. Todėl jl instinktyviai pasirinko produktus. kuriuos vartojo vai303 . o paskui stiprios varomosios reakcijos metu pašalina jas. gydan­ tis vidinę organizmo terpę. kai organizmas įsigeisdavo. — jūs išsivalote organizmą. bet glei­ vės tekėjo keletą dienų. Ši rekomendacija tinka apie mitybą išma­ nantiems žmonėms. Priklausomai nuo jūsų sveikatos ir ligų. Kai kurie žmonės mano. Manė. Neužmirškite apie došas. per­ sitvarkė ir tapo daug jautresnis. jog kaltas padidėjęs jautrumas. ji jausdavosi blo­ gai. Juk vyksta labai įdomus procesas. odos bėrimas. Organizmas vėl sunkiai virškinamas medžiagas „sukaišios". ne taip smarkiai kaip iš pradžių. Todėl vartokite daugiau visokių priedų ir šviežiai išspaustų daržovių sulčių. Kaip. o su šviežiomis daržovėmis jo negauname. kas jums yra. Turėkite galvoje. kad jie normaliai perėjo prie natūralaus maisto. nors 2—4 kartus per savaitę tebevar­ toja mielinius duonos kepinius. kad kraujui stinga tam tikrų medžiagų. Šitam fenomenui gali būti priskiriamas ir Polis Bregas. vėl nepasitenkinimas. ilgiau pabendravus su žmonėmis arba keičiantis metų laikams. Kartais šlakai šalinami taip smarkiai. Į tai atkreipia dėmesį ir „žalio" maisto šalininkas Aleksan­ dras Cuprinas. Įsidėmėkite: kai organizmą aprūpinsite visomis būtinomis medžiagomis. Jie patenka į kraują. kad tai vyksta sveikatos labui. keikia save už nesusilaikymą. Jų pusiausvyra sutrinka susi­ jaudinus. ir viskas būdavo normalu.

y. ar sveikas jūsų virškinimo traktas. jūsų virš­ kinimo traktas nusilpęs. daug sveikiau. 4. nepavargstama. Geriau ima augti galvos plaukai. Šį priedą papildysime. Jis nustoja jausti savo kūną. Jei išgėrus du šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių šlapimas po kurio laiko nusidažys burokėlių spalva. 7. o bitės darbininkės jo gauna tik savo gy­ venimo pradžioje. ir turėjo galazolino kvapą. burokėlių sultys vaizdžiai parodo. Oda pasidaro švari. 6. t. 8. Surenas Arakelianas. Taigi inkstų funkcija taip pat sutrikusi. Aristotelis Daugybę žmonių jaudina klausimas. kurie atlie­ ka filtrų funkciją. mažiau laiko reikia skirti miegui. pašalindami. Tai irgi tęsiasi gana ilgai. kas nereikalinga. kartais — nelabai). uoslė. motinėlės gyvenimo trukmė apie 65 kartus ilgesnė! Pagrindinė priežastis glūdi mityboje. Staiga netikėtai po 2—4 mėnesių iš ausų pašalinama daug sieros. Išsilaisvinusiam nuo toksinų ir šlakų naštos žmogui ste­ bėtinai lengva. kepenys dir­ ba blogai. Vėliau. kaip yra buvę ankstyvoje vaikystėje. sumažėja (jei buvo) spuogų. būtų surinktas iš organizmo ir sukoncentruotas storo­ joje žarnoje. 5. klausa ir regėjimas. 2. Jei nenusidažo. kas sutrikę. Kai organiz­ mas tampa stiprus. 2—6 mėnesius. Pa­ gerėja lankstumas. Jos parodo. ypač peršalimams. kokie barjerai jūsų orga­ nizme nefunkcionuoja. Vadinasi. kepenys ir inkstai. po trijų mėnesių.kystėje. ar sveiki pa­ grindiniai organai: virškinimo traktas. o paskui krizės metu pašalintas. o bitės darbininkės tik 30—35 dienas. Reikia pažymėti dar vieną išsivalymo etapą. Organizmas tampa atsparus įvairioms ligoms. Liežuvis nusivalo nuo įvairių apnašų. Taip buvo du kartus. maždaug po metų kitų iš ausų ima išsiskir­ ti sieros kamščiai. jei šlapimas nusidažė burokėlių spalva. paskui maitinasi gėlių nektaru ir medumi. Paskui kraujas pervaromas per inkstus. Pirmą kartą šitas išsivalymas tęsėsi keturias dienas. Dabar nustatysime. Kai mitybos režimas „laisvas" (kartais laikotės. o dažniausiai nuo abiejų šių vietų kar­ tu. Man pačiam galazolinas iš haimorinių ančių išėjo po šeše­ rių natūralios dietos metų. kas organizmui reikalinga. o antrą kartą. kad einate teisingu keliu. taikant sulčių terapiją.. Iš pradžių pateiksime pavyzdį iš bičių gyvenimo. jie atrodo daug geriau.. mintys aiškios ir 304 blaivios. viskas normalu. Žoržas Ozava. Bičių motinėlė yra maiti­ nama bičių pieneliu. tik jie ilgai užsitęsia. inkštirų. kas malonu. Apskritai beveik nelieka iš­ skyrų iš nosies ir bronchų. o tai. spinduliuojančios. kaip vanduo. ar galima mityba prailgin­ ti gyvenimą. Iš pradžių šlapimo spalva bus labai intensyvi. po 6—9 mėnesių išnyks. Yra ir kitų požymių. viską. 3. bet to. Taigi jei kraujyje pilna nusidažiusių dalelių. Tegul tai būna gairės jūsų sveikatos susigrąžinimo kelyje. Išauga protinis ir fizinis darbingumas. Gleivės buvo skystos. 305 . Išnyksta nemalonus odos kvapas. Toliau per kepenis arba jas aplenkdamas kraujas išnešiojamas po visą organiz­ mą. Akys pasidaro skaidrios. tampa rausvas. Bičių mo­ tinėlė gyvena šešerius metus. rodančių. pirštų nagai. Apie išvalomąsias krizes kalbėjo žymiausieji natūropatai Polis Bregas. Galimas ir toks išsivalymo simptomas — ima luptis oda nuo kulnų arba kelčių. visi šie simptomai rodo poslinkius į gerąją pusę. Ret­ karčiais burokėlių sultimis galima pakontroliuoti šių organų veikimą. aprašydami sveikimo simptomus. 4 priedas MITYBA IR GYVENIMO TRUKMĖ Išmintingas siekia ne to. Štai keletas jų: 1. kas apsaugo nuo nemalonumų. teisingai varto­ jant produktus. o iš ten patenka į kepenis. Savitu indikatoriumi gali būti burokėlių sultys. Praktika duoda teigiamą atsakymą. spalva ims blukti. Iš virškinimo trakto ertmės burokėlių sultys įsiurbiamos į krau­ jotakos ratą. palikdami organizme. organizmui sveikstant. Geriau (be jokių pūliavimų) gyja žaizdos. Herbertas Šeltonas. — apie tris dienas.

Dabar atsiverskime L. Tai dar vienas ilgaamžių mitybos teigiamas bruožas. Persisotiname produktais. Morisita mano. Gavrilovo knygą „Ar gali žmogus gy­ venti ilgiau?" Ten aiškinama. Dietos kaloringumo apribojimas 50—25 procentais prailgina gyvenimą beveik du kartus ir atitinkamai 32 procen307 . Taip jie pa­ laiko došą Pita." mes sužinome. Ilgaamžiai valgo daug žalių daržovių salotų: pipirnės. Todėl jam lieka energijos perteklius. Vartojami ir rūgusio pieno produktai. tai yra 12—13 kartų ilgiau negu paprastas žmogus. atsakingą už virškinimą.. Tai padeda stiprinti virškinimo sistemos funkci 306 jas senatvėje".. Japonų „Natūraliosios medicinos" asociacijos prezidentas profesorius K. kukurūzų ir sorų miltai glitimo ne­ sudaro. kuriuose taip pal daug vitaminų ir mineralinių druskų. daugiau — medaus ir vynuogių. Patiekalai gaminami ir iš laukinių augalų.y. nuolatos krenkščiame ir kenčiame nuo užkietėjusių vidurių. nes mano. „gyvų". nelygu kur jie gyvena — pakrantėje. Mėsa dažniausiai verdama. skiriamas orga­ nizmo stiprinimui. Laikosi „mitahara" — saikingo valgymo principo. kad vartojamas daug odžas (bioplazmos) turin­ tis maistas. t. antrinio skonio suvirškinus. gudobelės ir mėtų nuovirą. Nuodijimo procesą priimame kaip stimu­ liavimą. Akivaizdu.t. kurį geria su arbata. „Natūralus medus ir vynuogės — labai naudingi virškinimui maisto produktai". Iš Grigorijaus Picche lauri knygelės „Auk iki šimto metų. O dabar mums artimesni pavyzdžiai. kad jie (ilga­ amžiai) mėgsta vaisius ir uogas". kad jis blogai virškinamas ir spartina senė­ jimo procesus. kruopo­ mis. Šitiems skaniai paga mintiems augaliniams patiekalams būdingas didelis fermenti nis aktyvumas. Avižų. Karš­ ti patiekalai vartojami iškart pagaminus. Apskritai Karabacho ilgaamžiai vartoja daugiau kaip 200 rūšių žalių ir raugintų valgomųjų augalų. Įdomus ir nacionalinis paprotys vartoti aštrius priesko­ nius — juk dabar mums došos Vata stimuliavimui nuolat stin­ ga kartaus skonio. Iš jų verda sirupą. Biblijoje aprašytas patriarchas Matūzalis. Valgo laukines valgomąsias žoles. Juk kvietinė duona — glitimas. liepų žiedų. Dauguma jų prakaulūs. Šitas gėrimas naudingas netekus jėgų (Jin būklė). su saiku. tai žmogui padeda maksimaliai prisitaikyti prie tos vietovės. kuris po kurio laiko būna ne toks vertingas. kad vartojami natūralūs produktai iš savo daržo ar sodo. kuriame jie gyvena. „Karabacho ilgaamžių mitybos racione ypatingą vietą už­ ima šilkmedžio uogos". Kitas svarbus momentas — produktai kulinariškai perdir­ bami tik visiškai švieži. kaip mai tinosi Kaukazo ilgaamžiai: „Jų mityboje yra keletas skiriamųįi) bruožų. niekad nebūna laikomi šaldytuve. Ir tai suprantama: sultinys — negyvėlių iš­ trauka. Visi ilgaamžiai valgo saikingai. natūralų medų. nuolatos palaiko „virškinimo ugnį". krapų. Štai taip sumaniai pasinaudojama indukuota autolize virškinimui palengvinti. Seni japonai pir­ menybę teikia daržovėms. Mai tinosi jis natūraliais produktais: laukinių bičių medumi ir džio vintais žiogais. Ilgaamžiai vartoja mažai cukraus. kai subalansuoti vitaminai ir mineralinės medžiagos. lygumoje ar kal­ nuotose Kaukazo vietose". ir juo ilgaam­ žiai save stiprina. Vietoj kvietinės duonos val­ go mčadi (kukurūzų paplotėlius) ir gomi (kukurūzų košę). Ir vėl pabrėžiu: „Charakteringa. ardantis mūsų „poringąjį reakto­ rių" — glikokaliksą. Ilgaamžiai spontaniškai maitinasi produktais to rajono. kad efektyviausia apriboti kalo­ rijas (energiją) dieta. ir laikosi rekomenda­ cijos vartoti grynus produktus — jų pasisavinimui ir pašalini­ mui nereikia eikvoti savo organizmo rezervų. Mityba ypatinga ir tuo. Kaip mums žinoma. sveikatai. kad žarnyno mikroflora būtų norma li. Štai iš ko reikia mo­ kytis! Juk kuo daugiau mineralinių elementų suvartojama švie­ žių. įvairius prieskonius ir t. Viskas labai paprasta —šilkmedžio uogos —Jare produktas. kuri nuodija. jū­ ros augalus. turinčių daug ekstrahuoja­ mųjų medžiagų. Ilgaamžiai geria švarų šaltinio vandenį. Vietoj arbatos jie geria erškėtuogių. todėl mažiau praran­ da vitaminų. kuris gyveno 900 metų. Tada griaunamasis poveikis daug mažesnis — juk jis šio rajo no dalelė. kad senų japonų mityba turi daug bendro su Kaukazo ilgaamžių mityba. kurių antrinis skonis yra saldus — duona. žuvis. mėsa.Pavyzdys įkvepia. Vengia riebaus maisto. tuo geriau organizmui. Mityboje nėra pirmų patiekalų. peletrūno. — teigia ilgaamžiai. ka­ lendrų. dėl to per daug sužadiname došą Kapcha. Valgo 3—4 kartus per dieną. kurie stimuliuoja došą Pita.

silkė. Įdomu. Tai gali turėti didelės reikšmės šir­ dies ir kraujagyslių sistemos ligų profilaktikai". pektinų kiekis maiste — svarbi ilgaamžių mitybos ypatybė". pagal sezoną). Taigi prak­ tika ir teorija viena kitą patvirtina. netgi šviežius melionus. kadangi viską. kad Hunzos gyventojai. kur neauga abrikosai". o kartu ir daug ląstelienos. kad aštrus skonis didina mūsų organizme Jan ir neleidžia sužadinti došos Kapcha. Vidutinis jų amžius — 120 metų!" Hunzai — vegetarai. „Be to. kuri sudegina gleives. avių brinza. grįžęs į Angliją. labai panašūs į europiečius. raudo­ nieji pipirai sumažina bendrųjų ir neutralių lipidų kiekį. bet stimuliuoja došą Pita. 50 gramų baltymų. Per parą sunaudoja maždaug 1933 kilokalorijas. ne veltui senolis Matūzalis juo valgydavo. be to. kad ilgaamžiškumą lemia mityba. Mes jau žinome.y. pasaldytas me­ dumi arba įdarytas sūriu bei graikiškais riešutais. kurio ket­ virtadalis — raudonieji pipirai. kad Kaukazo ilgaamžiai maitinasi būtent taip — nekaloringu. Apsirijimą. Jei pažvelgsi­ me į tai iš došų pozicijų. nuo ligų jo neišgelbės ir kalnų klimatas.tais. Daug angliavandenių. kas yra liga. Todėl nenuostabu. rafinuotas cukrus. įsikūrę čia žygio Indo upės slė­ niais metu. Hunzos gyventojų priežodis: „Hun­ zos moteris niekada paskui savo mylimąjį neis ten. Taigi ir europiečiai gali gyventi ilgai. kuriame autorius teigia. Kitiems gyvūnams buvo taikoma Hunzos dieta. derinį. abchazai nemėgsta labai riebių patiekalų. „Trisdešimt du tūkstančiai šio rojaus gy­ ventojų nežino. nesaikingą valgymą ir gėrimą ši tauta vi­ sada smerkė. nesudarančius glitimo. negu paprastai rekomenduojama. Po kiek laiko šitą grupę apniko įvairiausios žmonių ligos. pirmųjų Hunzos bendruomenių pradininkai buvo pirkliai ir Aleksandro Makedoniečio armijos kariai. abchazams atstojan­ čius duoną. jei tik tinkamai mai­ tinasi. cho­ lesterino kepenyse kiekį. gaunamų su augaliniais produktais. Savitas I. kad Hunzos slėnio kaimynystėje tokiomis pat są­ lygomis gyvenantys žmonės skundžiasi įvairiausiomis ligomis. Makas Karisonas. bet ir šiaip ataušusį valgį. kad tik dieta yra šios tau­ tos ilgaamžiškumo pagrindinis faktorius. Matyt. Vienus maitino įprastu Londono darbinin­ kų šeimos maistu (balta duona. Jis padarė išvadą. Škotų gydytojas Makas Karisonas 14 metų gyveno netolie­ se Hunzos slėnio. Štai įdomi lentelė. Jie gyvena du kartus trumpiau. Nieko nežinodami apie var­ tojamų riebalų ir mirtingumo nuo pieno liaukų. žiemą — saulėje džiovintais ab­ rikosais ir daigintais grūdais. Apskritai iki 20-ųjų mūsų amžiaus metų abchazai valgė medų. Šie duomenys buvo gauti eksperimentuojant su gyvūnais. ir jie visą bandymų laiką išliko sveiki. Labai įdomių duomenų apie Hunzos slėnio ilgaamžius patei308 kia Nikolajus Agadžianas ir Aleksejus Katkovas knygoje „Mūsų organizmo rezervai". „Betgi jų maistas anaiptol nėra prėskas ir neskanus. 36 gramus rie­ balų ir 365 gramus angliavandenių. Tarp kitko. 309 . su žalumynais. paaiškės. kad Kaukazas — šašlyko tėvynė! Abchazai vartoja tik šviežią mėsą ir. Nesuvalgytas maistas atitenka gyvuliams. Biologiškai vertingas maistas — švieži vaisiai ir daržo­ vės. česnakas ir truputis druskos.y. Ką jie valgo? „Pagrindinis kasdienis abchazų patiekalas — kukurūzų miltų košė (anksčiau jie virė košę iš sorų)". Kai kurie skaitytojai gali paprieštarauti. ir niekam neateina į galvą pašil­ dyti svečiui ne tik vakarykštį. storosios žar­ nos ir kraujotakos sistemos vėžio ryšį. Palyginkim Abchazijos ilgaamžių ir Karabacho ilgaamžių mitybą. Istorikų manymu. o žiemą daiginti grūdai ir džiovinti abrikosai — padeda visiems gyventi daug ilgiau. Ypač sotus ir maistingas čurekas. skirtingai nei kaimyninės tautos. kon­ servuotos bei virtos daržovės). sausos ir džiovintos prieskoni­ nės daržovės. Vatoj a itin mažai druskos ir beveik visai ne­ vartoja jos grynos. Jei žmogus neteisin­ gai maitinasi. pateikianti duomenų apie „rekordinin­ kus" ilgaamžius. Taigi jie vartoja produktus. kurį nesunku pasisavinti. t. bet biologiškai aktyviu maistu. Archipovo straipsnis „Superilgaamžiškumas: gal tai vis dėlto priklauso nuo raciono?" (žurnalas „Chemija ir gy­ venimas"). Vasarą jie minta žaliais vaisiais ir daržovėmis (t. Saldėsius ir uogienę jie valgo tik 1—2 kartus per savaitę. iš kukurūzų miltų daro prėskus paplotėlius čurekus. jie valgo su adžika — aštria ir aromatinga pasta — prieskoniu. atliko įdomius eksperi : mentus su gyvūnais. Rafinuoto cukraus vartojama beveik du kartus mažiau.

168 metų. o jame turi būti kuo dau­ giau daržovių. Ugoliovo: 50 procentų virškinimo energijos sutaupoma. 8. finikus ir daug vaisių bei daržovių. Azerbaidžanas Leriksko r. rūgusį pieną.. Zora Aga. ką iš jo ruošėsi ga­ minti. augimvietėse citrinų sko­ nis yra kitoks. kas paminėta. Valgo dažnai. vaisius. 124 metai. daržo­ ves. dar daugiau. 150 metų. 7. tyrinėjo jų maistą. vaisius. Medžidas Agajevas. kad būtent šis veiksnys gyvenimo trukmės ligini­ mui yra pats svarbiausias. Paprastai moteris neidavo paskui vyrą į kalnus. dievina citrinas. atrastą akademiko A. 150 metų. Valgė sūrį.. Serbijos gyventoja 119-metė Ema Begovič visą gyvenimą maitinosi beveik vien ožkos pieno produktais. Maisto ypatingai ne­ sirenka. 156 metų. medų. Omano sultonato gyventojas.. Prisiminkime indukuotą autolizę. Aš manau. Racionas toks pat. Autorius pabrėžia: se­ noliai pasakojo jam. 311 „Galvijus auginantys šių kraštų gyventojai netolimoje pra­ eityje maitinosi beveik vien pienišku ir augaliniu maistu. sviestą ir sūrį3. medų ir duoną. Paulas de Sa. Ne veltui senovės graikų filosofas Posidonijus Rodosietis sakė: „Kiekvieno žmogaus organizmas turi pats atlikti kulinariją". gėrė pieną ir šaltinio vandenį. virškinamas savų fermentų. o piemenys apsieidavo be ugnies. Beje. Surinkta turtinga medžiaga lei­ do mokslininkams padaryti tam tikras išvadas bei suformuluo­ ti rekomendacijas. ji likdavo prie namų židinio ir. Maistas turi būti kuo nekaloringesnis. jo žodžiais tariant. Ben Salii Muali. kad pagrindinis žmonių gyvenimą prailginan­ tis faktorius yra mažai perdirbtų produktų vartojimas. Daug su kuo galima nesutikti. kaip kiti valstiečiai: pavyzdžiui. 9. 4. jei maistas natūralus ir neperdirbtas. 160 metų. Valgė žoles. „Grupė kinų mokslininkų kelerius metus tyrinėjo ilgaamžišku­ mo problemą. grūdus. žinoma. Azerbaidžanas JAV Profesija čabanas (aviganis) čabanas čabanas čabanas galvijų varovas gyvenimą. 2. pagamintą iš kalnų žolynų pagal senovinį re­ ceptą. nesvarbu. 5. laukinių me­ džių ir krūmų uogas. o paskutiniais metais — įvairių augalų žiedų arbatą. medų. Giuli Rzajeva. varš­ kę. turėti kuo mažiau riebalų ir gyvulinės kilmės baltymų. valgė pusžalius avienos šašlykus. Mėgsta laukinių paukščių ir žvė­ rių mėsą. „Jei tarsime. Gerontologai giliai ir visapusiškai studijavo 37 000 gentainių — vyrų ir moterų. Vartojo pažiedėjusią juodą duoną. Širalis Mislimovas. gyvenantys beveik klajoklišką gyvenimą. turkas. 140 metų. gali bū­ ti. liesą mėsą. Azerbaidžanas. Azerbaidžanas Džerbrailsko r. nori nenori susimąstai: ar aš tikrai teisingai maitinuo­ si? Taigi kokius produktus valgė ilgaamžiai? 1. 105 metų portugalas. todėl ir rūgščios. Šių vaisių sultys. o tai. kad pagrindini maistą ruošia primityviu būdu". Saidas Abdulas Mabudas iš Hunzos slėnio... kaip ir kitų jo kaimynnų.Vardas ir pavardė Siralis Mislimovas Machmudas Eivazovas Širinas Hasanovas Medžinas Agajevas Čarlis Smitas Amžius Gyvenamoji (m. vyresnių nei 100 metų — 310 . Širinas Hasanovas. Gėrė tik vandenį ir mėtų arbatą. yra „ilgaamžiškumo eliksyras". 6.. turinčių daug geležies". ir sutrumpino jos amžių". sunokusias alyvuoges. valstiečio šei­ moje paprastai pieną virindavo.) vieta 168 148 150 140 131 Leriksko r. bet kai matai statistikos duo­ menis. naudojosi daugiau civilizuotais maisto gaminimo metodais. Geria „firminį" žvalumo gėrimą. rupaus malimo miltų duoną. vaisių ir patiekalų. ga­ mino jį ne taip. Susipažinkime su įdomia žinute „Ilgaamžiškumo receptas". pas mus jos atkeliauja neišnokusios. Azerbaidžanas Leriksko r. čabanai. bet po nedaug. Jis nevartojo sviesto ir niekad nesuvalgė daugiau kaip du kiaušinius per sa­ vaitę. vieną iš pateiktos lentelės ypatumų — vyriška visų ilgaamžių lytis — galima būtų paaiškinti taip. Be viso to.

kurie taip pat turi daug vitami- I. Medžidas Agajevas — avienos šašlykus. kad didžiu­ lę reikšmę mūsų mitybai turi du veiksniai: sveiko maisto. Pavyzdžiui. 1 šaukštas kondensuoto pieno. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. medų ir duoną. 1—2 šaukštai grūstų migdolų. past. amino rūgštimis. Džiovintų slyvų patiekalas 200—300 gramų išmirkytų be kauliukų slyvų. ku­ rie papildo kūno mikroelementus ir taip subalansuoja došas. bičių medaus arba vaisių drebučių. Sumaišyti ir valgyti. Sumaišyti ir valgyti. kuo geriau išsaugantys visus gyvus elementus. Be to. 1 šaukštas kondensuoto pieno. Sumaišius valgyti. past. rūgimą arba oksidaciją. Mielių ląstelėse susi­ kaupia įvairios atsarginės medžiagos: polisacharidai. 1 šaukštas kon­ densuoto pieno (geriau medaus — aut. ilgaamžiai vartoja ypatingus maistinius priedus. žemuogių). riebalai ir lipoidai (ergosterinas — D provitaminas). priskiriami grybų klasei. 3. Ema Begovič — ožkos pieną. 5 priedas MAISTINIAI PRIEDAI IR MAISTO GAMINIMO BUDAI Susipažinę su ilgaamžių mityba. peptonais. pa­ tenkinančio konkretaus organizmo poreikius. ALAUS MIELĖS Mielės — mikroskopiniai vienaląsčiai chorofilo neturintys au­ galiniai organizmai. Sie žmonės.Visų ilgaamžių valgiaraštis — gryni produktai. pusės citrinos sultys. II. Mišinys turi būti gaminamas prieš pat valgymą. glikoge­ nai. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. DIETINIAI M.). BIRCHERBENERO PATIEKALAI 1. patys to neįtardami. 4. yra patys tobuliausi natūra­ lios mitybos šalininkai. Kruopščiai maišyti išbrinkusius dribsnius su kondensuotu pienu ir citrinų sultimis. purinų ir pirimidinų. pusės citrinos sultys 312 313 . Obuolių patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. fosforo junginys voliutinas (ribonukleino rūgšties ir polifosfatų kompleksas). Uogų patiekalas 200—300 gramų sutrintų uogų (mėlynių. 2. Vietoj obuolių galima imti džiovintų slyvų. pusės citrinos sultys. (galima pakeisti obuolių actu — aut. 1—2 šaukštai tarkuotų morkų. Ben Salii Muali — laukinių gyvūnų mėsą. dažniausiai daržovės bei vaisiai.8). aviečių. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. o tik paskui į vientisą masę sudėti obuolius ir viską sumaišyti. pusės citrinos sultys. Mielių ląstelės sintetina daug nukleino rūgščių. Be to. padarėme išvadą. Mielių baltyme yra visos svarbiau­ sios amino rūgštys. pasirinkimas (at­ kreipiant dėmesį į Jin—Jan ir došų pusiausvyrą) ir maisto per­ dirbimo būdai. Giuli Rzajeva — savo „firminį" gėrimą. ypač angliavandenių.). Paulo de Sa — citrinas. 1 šaukštas kondensuoto pieno.4—5. Viską išmaišyti ir valgyti. Mielės minta daug azoto turinčiomis amonio druskomis (kartais nitratais). Šie jų pamėgti produktai sėkmingai sureguliuoja došas. gervuogių. Mielėse esantys fermentai pagreitina skirtingos kilmės organinių junginių. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. Dauguma mielių ypač gerai dauginasi rūgščioje ter­ pėje (pH 5. kiekvienas ilgaamžis turi mėgstamą valgį. rūpinasi Jin-^Jan maisto pasisavinimu ir došų pusiausvyra. Obuolių ir morkų patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. esant 25—28 °C temperatūrai.

gastritas. cukriniu diabetu. III. svorio padidėjimas. sudarantis 0. Kuo meduje mažiau vandens. Alaus mielių sudėtis procentais: baltymai — 51—58. o paskui rytais. Jei medus 315 . BIČIŲ PRODUKTAI 1. kol tuščias skrandis. gerina kasos ir žarnų liaukų sekreciją. mes jau žinome. Valgyti po to tik praalkus. bet ne rūgštus. vartojant alaus mieles šlapimas filtruojamas daug geriau. 314 B grupės vitaminų kiekis alaus mielėse (miligramai 1 grame sauso produkto) B1 B2 PP B6 60—125 21—80 150—830 25—40 Folinė rūgštis 19—22 Pantoteno rūgštis 42—200 Biotinas 0. Mielių gėrimas. virškinimo trakto motorinės funkcijos pagerinimas (doša Vata). Tai malonaus skonio ir kvapo gėrimas. turintis daug sacharozės. tuo ilgiau jis lieka skystas. yra skystesnis. apsunkusios kojos. papildomas kokybiškų baltymų.) bei stearino (25 proc. vidurių pūtimas. Alaus mielių vartojimas gydymui Alaus mielės skiriamos gerti sergantiems įvairiomis infekcinė­ mis ligomis. Duoną supjaustyti riekelėmis ir padžiovinti. Paskui mišinį atvėsinti iki kambario temperatūros. didina plonosios žarnos sugebėjimą įsiurbti. Skystos alaus mielės stipriai skatina skrandžio liaukų sek­ reciją. kad juos vartoja ilgaamžiai. Šitų sąlygų nesilai­ kant. Kuo me­ duje mažiau fruktozės. sumažėjus jo organų tonusui ir pašlijus virškinimo liaukų sek­ recijai. skrandžio sekrecijos sureguliavi­ mas.6— 2 procentus visos masės! Todėl jos plačiai naudojamos vaistų pramonėje D vitamino preparatui gaminti. 15 g juodos duonos. Kad taip neatsitiktų. rūgštingumas — 6—8°. o lipčiaus medus. Iš 16 kg miltų gaudavo 100 g geriamųjų mielių. Į paruoštą gėri­ mą įsidėti pagal skonį cukraus (arba medaus). Išsuktas iš korių.nų.8 Mieles vartoti patariama ligoniams. Geriau naudoti alaus mieles.1. Sau­ sųjų medžiagų kiekis geriamosiose mielėse yra 13—15 p r o c . Produktai 1 porcijai: 300 g vandens. mielės juos stip­ rina. Mieles draudžiama vartoti: sergant inkstų ligomis. yra tirštesnis. iš pradžių reikia sustiprinti virškinimo traktą daržovių sultimis. Medus. mielių spalva — gelsvai pilka. rieba­ lai — 2—3.. Apie šių produktų vertę ir tai. gerti truputį mielių. furunkulioze. B ir D grupės vita­ minų. kuriame daugiau fruktozės. Teigiamas alaus mielių poveikis: apetito ir savijautos page­ rėjimas. Džiūvėsius už­ pilti verdančiu vandeniu ir palaikyti 3 vai. pridėti dar 5 g mielių ir palikti 8 valandas šiltoje vietoje. angliavandeniai — 25—30. kad nusistotų. mineralinių medžiagų šaltinis. MEDUS. presuo­ tų — iki 100 g. užpilti 45 g mielių ir pašildyti ant ugnies iki 70 °C. jų tonuso padidinimas. kai organizmas mielių nepriima: raugėjimas. mielių pastos — iki 50 g. odos. specifinis mie­ lių. truputį karstelėjęs (stimuliuoja došą Vata). jis grei­ tai ima kristalizuotis. Todėl mielės gali būti vartojamos kaip vertingas maisto produktas. kartais viduriavimas. Išoriškai medus panašus į sirupą. Norintiems padidinti baltymų ir vitaminų kiekį maiste re­ komenduojame tiek mielių per parą: sausų — iki 25 g. pelenai — 8. enterokolitas). tuo jis tirš­ tesnis. kuriems reikia daug pilnaverčių baltymų ir B grupės vitaminų: esant virškinimo trakto negalavimams (opos. Mielėse yra ir palmitino (75 proc. 50 g presuotų netermofilinių kepimo mielių. Skonis turi būti gaivus. Už­ pilą nukošti. Simptomai. podag­ ra. geriamųjų — iki 500 gramų. organizmas mielių gali nepriimti. kolitas. Geriausios mielės per Didįjį Tėvynės karą buvo gaminamos iš kvietinių arba ruginių miltų.1—9. taip pat ir makšties dezinfekavimui. Mielės — pagrindinis D vitamino šaltinis.) rūgštys. Galiu pridurti: jei inkstai dirba normaliai. Taigi mielės yra idealus produktas Pita došai stimuliuo­ ti. virškinimo sistemos ligomis.

mėtų. bičių pienelyje buvo aptikta B v B 2 . Skalavimas gydo virusines galvos srities ligas.5 4. Pi317 .7 — 3. Kvapas salsvas. Kaip jau žinome. 5. Tokiu tirpalu skalaujama ir sergant ausų. Lamberti ir 1. Dėl gana sudėtingos gavybos bičių pienelis vartojamas la­ bai retai. susidariusi iš daugybės įvairių medžiagų: 55 proc. Nuo šito audinio kokybės labiau­ siai priklauso mūsų sveikata ir ilgas amžius. eterinių aliejų. panašus į pieno spalvos drebučių masę. 30 proc. Mokslininkų (S.) Vanduo Azotas Proteinai Siera Fosforas — — — — — 24. 2. BIČIŲ PIENELIS. Pavyzdžiui. H vitaminų. padarė Ch. arba propolis. Labai slopina infekci­ jas. bičių pienelio ypatingų savybių dėka bi­ tės motinėlės gyvenimas 65 kartus ilgesnis negu paprastos bi­ tės. at­ likę specialius tyrimus. Antibiotiko. B g .35 —15. čiobrelių ir raudonėlio. išsiskyrusio iš bitės kūno. no­ sies ligomis. 5 proc. Inkstų ligomis sergant geriausiai tinka kaštonų. Medus — saulės spindulių koncentratas. 10 proc. saugo kepenis. teikiantis mums energiją ir ilgaamžiškumą.58 30. Dešimtys vertingų medžiagų yra žiedadulkėse.susikristalizuoja. nukleino rūgščių — PHK ir DNK. Tai derva. pagamintas pa­ čios bitės. Kartus pikio skonis stimuliuoja došą Vata. Šias išvadas. apsaugo nuo uždegimų skran­ džio ir žarnyno gleivinę. antra. Bičių pikio kilmė dvejopa: tai yra dervinga pirminio žieda­ dulkių virškinimo liekana ir. Žiedadulkių ir bičių pienelio kiekis meduje. poveikis. Medų būtina laikyti nuo šviesos apsau­ gotame hermetiškame inde (išlieka aromatinės medžiagos ir fermentai) 5—10°C temperatūroje. Tam tikras gama-globulino kiekis nulemia antivirusinį. biostimuliatorių. kmynų. sunaikinantis mikroorganizmus. 3. savybės ir kad kiekviena medaus rūšis turi ypatingų gydomųjų savybių. Priešbakterinės medaus savybės paaiškinamos tuo. Vienas litras medaus sveria apie 1420 gramų. alksnių ir kitų. jis kokybiškas. B 3 . dervų ir balzamų. vaško. antimikrobinį ir antitoksinį bičių pienelio efektą. 5—14 dienų amžiaus bičių darbininkių ryklės ir viršutinio žandikaulio liaukų sekretas. rekomenduoja­ mas kalnų medus.38 0. susirgus virškinimo sistemos ligomis — stepių medus. Meduje yra beveik visi mikroelementai. Tai augalinės kilmės produktas. nepaisant jų homeopatinės dozės. Šiuose komponentuose yra daug vitaminų ir mikroelementų. Mladenovo) nustatyta. raudonėlio. pievų žiedų ir vaisinių augalų medus. graikiškai reiškia „prieš miestą". Gydomąją medaus vertę nulemia: 1. B c . Tai jaunų. ge­ riau nei kiti produktai. tik atsi­ žvelkite į savo došas. rauginių medžiagų. jis bičių surenkamas iš me­ džių pumpurų: tuopų. stepių mėtos. kad meduje išsau­ gomos gydomosios augalų. Aukštesnėje nei 40°C temperatūroje medus savo savybes praranda. sunegalavus širdžiai — levandos.62 0. Konecho. 4. PIKIS. Todėl valgykite jį nuolatos. G.67 Pelenai Dekstrozė Sacharozė Eteriniai ekstraktai — 2. Pikis saugo bičių šeimą nuo virusų ir bakterijų. o akis — konjunktyvitas. Pikis. žiedadulkių. prie kurio prisitvirti­ na visos veikliosios ląstelės. cinamono rūgšties. 2. Pikį bitės renka 10—16 valandų. liepų medus. Ilgai laikant prastėja me­ daus kokybė — sumažėja jo fermentų aktyvumas. Bičių pikio dervose ir balzamuose yra cina­ mono spirito. kurio dėka įvyksta gliukozės oksida­ cija ir gaunama gliukurono rūgštis bei tuo pat metu išsiski­ riantis vandenilio peroksidas. Kolage­ nas — jungiamasis organizmo junginys. kad jame neva esama fermento inhibino. Jau rastas bičių seilių liaukų sekretas. lais­ vina vidurius ir varo šlapimą. 3. susirgus kvėpavimo takų ligomis.22 Be to. B 12 . Cukrus — pasisavinamas be išankstinio apdirbimo. iš kurių jis surinktas. Medus stimuliuoja širdies raumenis. L. Pikio van­ dens tirpalu skalaujant gerklę gydomas uždegimas. 316 Bičių pienelio sudėtis (proc.34 — 11. miško medus. Jame yra amino rūgšties — vieno iš pagrindinių kolageno komponentų.

kis gali didinti kraujo serumo komplementinį aktyvumą ir gama-globulinų kiekį. Anesteziologinės bičių pikio savybės nenu­ sileidžia kokainui ir novokainui. Pikis, dedamas po truputį Į maistą, labai gerai gydo šlapimo takų ligas, balansuoja hormo­ nų veiklą. Vartojamas sergant lėtinėmis skrandžio ligomis ir inkstų uždegimu. Štai įdomus bičių pikio vartojimo pavyzdys. Vienas ligonis po operacijos vartojo bičių pikį ir priaugo 20 kilogramų. Po pus­ mečio jį vartoti liovėsi. Po 7—8 mėnesių vėl susirgo — pikty­ binis kasos uždegimas. Gydymas buvo bevaisis. Vėl ėmė vartoti bičių pikį. Sveikata pagerėjo. Dabar valgo ir geria viską. Pro­ filaktikai kasdien su maistu suvartoja pusę šaukštelio bičių pi­ kio. Iš karto matyti, kad šis ligonis bičių pikiu ėmė sėkmingai stimuliuoti nusilpusią Pita došą, atsakingą už virškinimą. Vartojimo būdas. Bičių pikis yra nekenksminga, bet labai stipriai veikianti medžiaga. Pernelyg didelės dozės gali suer­ zinti burnos ertmę. Todėl geriau prie jo prisipratinti palaips­ niui per 3—4 dienas. Kasdien galima suvartoti 1—3 gramus, kuo geriau sukramtysite, tuo geresnis ir greitesnis bus rezul­ tatas. Labai svarbu, kad sulaukę norimo efekto nuo pikio atprastume taip pat palaipsniui — per 8—14 dienų. Kasdien su maistu suvartojant po 5—10 gramų pikio, gali­ ma išsigydyti šlapimo takų, inkstų, dubens, prostatos, genita­ lijų uždegimus. Gydant parodontozę, bičių pikio milteliai vartojami nakčiai. 4. ŽIEDADULKĖS. Tai labai vertingas maisto priedas, ap­ rūpinantis organizmą natūraliais vitaminais ir mineraliniais elementais. Cheminė žiedadulkių sudėtis (proc.) (Pagal Luvo ir Kajasą) Vanduo Atstatomas cukrus Neatstatomos druskos Riebalai Baltymai Amino rūgštys
318

Pelenai Vitaminai Antibiotikai Augimo faktoriai

— — — —

1—7 visų grupių yra yra

Žiedadulkėse esančios amino rūgštys (proc.) Argininas Histidinas Izoleicinas Leicinas Lizinas Metioninas Fenilalaninas Treoninas Triptofanas Valinas — 4,4—5,7 — — — — — — — 2,0—3,5 4,5—5,8 6,7—5,8 5,9—7,0 1,7-2,4 3,7—4,4 2,3-4,0 1,2—1,6

— 5,5—6,0

Žiedadulkėse aptinkami vitaminai ir hormonai (mkg) Tiaminas Riboflavinas Miocinas Piridoksinas Pantoteno rūgštis Biotinas Folinė rūgštis Latoflavinas A vitaminas B2 vitaminas C vitaminas D vitaminas E vitaminas Igozitolas — — — — — — — — — — — — — — 5,75—10,8 16,3—19,2 98—210 0—9 3—51 0,1—0,25 3,4—6,8 0,2—1,7 karotinoidai 16,3—19,2 152—640 0,2—0,6 0,1—0,32 30—40

— 3 --4 — 20-- 4 0 — 0 --20 — 1--20 — 11-- 3 5 — 10-- 4 5

Tyrinėtojas Gregorianas su savo bendradarbiais nustatė, kad žiedadulkėse yra 27 elementai: natris, kalis, nikelis, tita319

nas, vanadis, chromas, fosforas, cirkonis, berilis, boras, cinkas, švinas, sidabras, arsenas, alavas, galis, stroncis, baris, uranas, silicis, aliuminis, magnis, manganas, molibdenas, varis, kalcis, geležis. Dažniausiai žiedadulkių skonis kartus (stimuliuoja Vata došą). ^ Žiedadulkių poveikis žmogaus organizmui: a) reguliuoja vidurių užkietėjimą arba viduriavimą; b) anemijos atveju greitai padidina hemoglobino kiekį; c) greitai priaugina svorio ir padeda pasveikti; d) turi antibakterinių savybių ir labai naudingas gydant kolitus su žarnyno floros anomalijomis; e) teigiamai veikia nervų sistemą, ypač padeda apėmus dep­ resijai arba nemigai; svarbi euforinė priemonė. Dozės dydis priklauso nuo ligonių ir sveikų žmonių savijau­ tos. Rekomenduojama nuo 2,5 g iki 20 gramų (ypatingesniais atvejais) per dieną.

Šutinti grudai Imkite bet kokius sveikus grūdus (dažniausiai vartojami kvie­ čiai). Stiklinę švariai nuplautų grūdų suberti į termosą, užpilti 3—4 stiklinėm verdančio vandens (geriau distiliuoto) ir palai­ kyti 3—4 valandas. Paskui vandenį nupilti, grūdus suberti į lėkštę, įdėti pagal skonį sviesto, medaus arba kokių tik nori prieskonių ir valgyti po salotų. Šis patiekalas labai naudingas žmonėms su vyraujančia Va­ ta doša. Jei neturite termoso, visa tai galite atlikti paprasčiausiame stiklainyje. Tik kuo geriau jį apvyniokite ir įkiškite į celofaninį maišelį. Šis gaminimo būdas nereikalauja ypatingų pastangų. Jei ryte valgyti nenorite, pasiimkite stiklainiuką ir valgykite dar­ be, kai išalksite. Mirkyti kviečių grūdai

IV. GRŪDŲ PARUOŠIMAS Įvairių kruopų košių virimo bendros taisyklės yra tokios: kruo­ pas 2—3 vai. užmerkti. Paskui vandenį nupilti ir kruopas virti tik vandenyje. Užvirinti, nukelti nuo ugnies ir šiltai apvynioti, kad šustų. Paskui įdėti pagal skonį sviesto, pasaldinti arba pa­ sūdyti, nors tai nerekomenduojama. Galima košes virti žolių nuoviruose, tai suteiks joms pikan­ tišką skonį bei gydomąsias savybes. Tada kruopas reikėtų mir­ kyti 12 valandų. Paskui drobiniame maišelyje (nebūtinai) užplikinti žoles, vandenį nuo kruopų nupilti ir jas užpilti nuovi­ ru. Kai užverda, puodą šiltai apvynioti ir palaikyti. Paskui įdė­ ti sviesto ar ko kito pagal skonį. Kai košė paruošta, galima keptuvėje paspirginti svogūnų, morkų ar kokį kitą padažą. Svogūnai kepinami tol, kol išnyks jų kartumas. Padažams vartojamas augalinis aliejus. Kai pada­ žas paruoštas, į keptuvę suberti košę ir viską gerai išmaišyti. Padažo gali būti daug. Truputį palaikius, košę valgyti šiltą. Labai naudinga asmenims su pernelyg aktyvia Vata doša.
320

Grūdus nuplauti ir užpilti šaltu vandeniu, kad būtų apsemti. Po 24 valandų vandenį nupilti, o grūdus laikyti šaldytuve. Ši­ taip paruoštus grūdus galima vartoti 3—4 dienas. Prieš val­ gant juos galima truputį pašildyti, pridėti tų pačių priedų, kaip ir į šutintus. Kitas būdas. Grūdus užpilti šaltu vandeniu ir laikyti tik per naktį. Ryte galima valgyti. Šitaip paruošti kviečių grūdai rekomenduojami suaugu­ siems ir vaikams su sveikais dantimis. Tokie grūdai pažadina skonio nervus, padeda susidaryti seilėms. Stimuliuoja visą virš­ kinimo sistemą ir skatina tuštinimąsi, sunaikina nuodus bei bakterijas žarnose. Daiginti kviečių grūdai Kviečių grūdus nuplauti ir suberti į lėkštę, kurios dugne pa­ tiesta šiltu vandeniu sudrėkinta drobelė. Iš viršaus grūdus pri­ dengti tokia pat šlapia audinio skiautele. Lėkštę palikti 22— 23°C temperatūroje, kartkartėm suvilgant viršutinę drobelę, kol
321

grudai sudigs*. Didžiausia biologinė grūdo vertė, kai daigelis prasikala 1—1,5 mm. Daigintuose grūduose daug vitaminų, ypač B grupės ir E, fermentų, mikroelementų (luobelėje), be to, virškinant kviečių baltymus susidaro ypatingos medžiagos — endorfinai, būtini visoms žmogaus kūno ląstelėms ir psichikos stiprinimui. Štai gydytojos, jogos filosofijos pasekėjos ponios Šmit pra­ nešimo ištrauka: „20 metų trukęs didžiulis eksperimentinis dar­ bas visiškai patvirtina stimuliuojantį daigintų kviečių poveikį bet kokio amžiaus žmogaus organizmo koordinacijai, gyvybiš­ kai svarbių procesų reguliavimui ir atstatymui, optimaliai me­ džiagų apykaitai ir nervų sistemos stabilizavimui. Tai tikras gyvybės eliksyras". Racioną papildžius daigintais grūdais, daugybės rimtų ligų gydymo eiga daugeliu atvejų pralenkė visus lūkesčius (be to, pagerėjo regėjimo aiškumas, judesių koordinacija, galvos plau­ kų spalva ir tankumas, sutvirtėjo dantys ir kt.). Kiek teko pastebėti, bet kokio amžiaus žmonių sveikata jau po 1—2 savaičių aiškiai pagerėjo, o vėliau jie pasveiko. Žmonės, vartoję daigintus grūdus, tapo atsparūs peršalimo ligoms. Įdomu pastebėti paralelę su Vladimiro Lagovskio straips­ niu „Anapus Gagulos paslapties" (žurnalas „Gamta ir žmogus", Nr. 3, 1989). Ten kalbama apie atnaujinančią medžiagą — gy­ vūnų gemalines ląsteles, kurios perkeliamos į žmogaus orga­ nizmą operuojant. Mes į savo organizmą augalines gemalines ląsteles perkeliame natūraliai — valgydami. Abiem atvejais efektas akivaizdus. Daiginti grūdai pasidaro minkšti, lyg būtų šutinti. Juose esantis krakmolas pavirsta salykliniu cukrumi, o tai — visos virškinimo grandies palengvinimas (juk krakmolą iš pradžių turime perdirbti į cukrų). Todėl daigintos sėklos — pačios tin­ kamiausios virškinimui, turi daug gydomųjų galių. Ypač reko­ menduojama tiems, kam sumažėjęs seilių išsiskyrimas. Daigin­ ti kviečių grūdai — stipriausi Kapcha došos stimuliuotojai. Štai dar keletas daigintų grūdų receptų. Tokie patiekalai turi ypač daug gydomųjų savybių.
* Šitaip daiginami ir visi kiti grudai: kukurūzų, rugių ir kt.

Gydomąsias košes ir kisielius reikia gaminti taip: 12—24 vai. prieš gaminant patiekalą grūdus pastatyti šiltai, kad su­ dygtų (vienam žmogui imti 50—100 g sausų grūdų). Paskui perplauti ir sumalti mėsmale. Įdėti pagal skonį medaus, svies­ to ir įvairių prieskonių. Priklausomai nuo to, kiek atmieši, bus košė ar kisielius. Virinti nei košės, nei kisieliaus negalima. Kviečių ir kitų augalų mišinys Turiu sukūręs kviečių bei kitų augalų gydomojo mišinio recep­ tą. 1. Daigintus grūdus sumalti mėsmale; sumalti šviežias mor­ kas (galima panaudoti sulčiaspaudės išspaudas), burokėlius, sa­ liero, kiaulpienės, pastarnoko, petražolės ar kito valgomo kul­ tūrinio bei laukinio augalo šaknį. Visa tai gerai sumaišyti, pri­ dėti truputį konservanto — medaus. Mišinio skonis gali būti labai įvairus — nelygu kokie kom­ ponentai. Tai leidžia pasirinktinai veikti tą ar kitą došą. Keis­ dami augalus ir parinkdami juos pagal poreikius, galite tikslin­ gai gydyti įvairius negalavimus, kol jie išnyks. Pavyzdžiui, mal­ tus daigintus kviečių grūdus vartojant su kiaulpienės šaknimi ir lapais, galima greitai susigrąžinti fizinių krūvių išsekintas jėgas, tonizuoti visą organizmą. Sumaišę petražoles, morkas ir grūdus išgydysite inkstus. Ypač toks mišinys naudingas žiemą ir ankstyvą pavasarį. Tada į sumaltus daigintus grūdus pra­ vartu įmaišyti mirkytų džiovintų vaisių: abrikosų, obuolių, kriaušių, razinų, taip pat ir morkų, burokėlių bei kokių nors žalumynų. Skonis labai savitas. Toks mišinys yra sotus. Dau­ gumai žmonių pakanka 3—5 šaukštų. 2. Mišinys ruošiamas taip pat, tik vietoj medaus imkite alie­ jų. Aliejus rekomenduojamas gaminant nesaldžius mišinius. Šiuo atveju vartojamos karčios ir gaižios žolės. Abiejų rūšių mišinius galima pasigaminti kartą per savaitę ir valgyti, kai tik užsimanysite. Savo gydomųjų savybių tokie mišiniai nepraranda vieną dvi savaites. Aš imdavau šio mišinio į darbą ir pusryčiavau, pietavau, kai tik atsirasdavo apetitas. Stebėdamas kitus ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad page­ rėja virškinimas, žarnyno evakuacinė funkcija, padidėja dar­ bingumas ir pajėgumas.
323

322

nelygu sezonas ir sveikata. lapų ir vaisių salotas. gysločio lapų. Riešutus sumalti arba sugrūsti mediniame inde. jūsų skonio pojūčiai truputį pasikeičia. Atminkite: norėdami sti­ muliuoti vieną silpną došą. dobilų. rasakilos. Žiemą tokią pastą galima gaminti iš džiovintų žolių. Stenki­ tės. Kadangi salotos yra mūsų pagrindinis būtinas patiekalas. pasitelkus skonio pojūčius. takažolių. Įpilti saulėgrąžų aliejaus. Antruoju etapu. Tai gardus patiekalas. Salotų gaminimas Pageidautina salotas gaminti pagal sezoną. 325 . vitaminų. skoniu primenantis juoduosius ikrus. Visa tai užtepti ant duonos su sviestu. kad išbrinktų. reikia gerai sugniaužyti ranka.V. įberti supjaustytų žalumynų ir paduoti į stalą. Sūri pasta. Pabarsčius juos druska. kopūstais). Pir­ muoju sveikimo etapu. nes jos nuo sąlyčio su oru genda. Šaukštelis tokios pastos prieš valgį aprūpins jus visai parai mikroelementais ir vitaminais. kitus 3—6 mėnesius. Tokia pasta šaldytuve gali stovėti mėnesį. Salotos — pagrindinės natūralių maistinių 324 medžiagų tiekėjos. Tokios salotos vadinamos „triadomis". Visas žoles sumaišyti su medumi. Žolių miltų sklindžiai Valgomosios žolės išdžiovinamos. į salotas maišykite augalus. VAISIŲ. Jose daug mikroelemen­ tų. DARŽOVIŲ PATIEKALAI Laukinių valgomųjų žolių pasta Imkite žolių: dilgėlių. gaunamų su lapais (petražolė­ mis. Į tokią rie­ bią vientisą košę įpilti augalinio aliejaus ir maišyti. Majonezas su obuolių sultimis 1 šaukštas grūstų graikiškų riešutų. dėti pakepintų svogūnų ir labai smulkiai sutarkuoto česnako. Kad visiškai patenkintume organizmo po­ reikius. gaunamų su šakniavaisiais (burokėliais. paskui sutrinamos. 2—3 mėnesius. liepos žiedų. Tai sėkmingai atlikus. Visas aukščiau išvardytas žoles sumaišyti su saulėgrąžų aliejumi arba korėjietišku padažu. struktūrizuoto vandens. fermentų. „Juodieji ikrai" Sausus jūros kopūstus užpilti vandeniu. Skanios salotos sutaisomos iš tik ką supjaustytų šviežių kopūstų. Saldi pasta. šalpusnių. Nereikia per daug smulkinti daržovių. pomidorais). įpylus citrinos sulčių (galima vartoti citrinos rūgštį). būtinai valgykime augalų šaknų. morkomis. Jei į salotas primaišysite dar­ žovių su skirtingais antriniais skoniais. Tirštą mi­ šinį reikės atmiešti obuolių sultimis. Šią pastą galima derinti su svogūnais. paskui sumaišomos su medumi arba aliejumi. 3 šaukštai obuolių sulčių. 1 šaukštas aliejaus. Dabar pakalbėkime apie salotų pagardus. kad į vandenį pereitų daugiau medžiagų). salie­ rais). Beriama paprasčiausių kvietinių miltų (kaip jungia­ mosios medžiagos) ir kepami paplotėliai ar sklindžiai. tuo geriau. ląstelienos ir chlorofilų. Žolės smulkiai sutrupinamos. Visa tai perplaukite ir su­ malkite mėsmale. tai ir požiūris į jas turi būti ypatingas. Toliau. Todėl vartojamos daug šarminių elementų ir struktūrizuoto vandens turinčios daržovės. Pagrindinė šio etapo užduotis — organiz­ mo šarminimas ir reikalingos mikrofloros formavimas. Dabar pakalbėkime apie išmintingą salotų vartojimą. kad sveikata nuolat būtų tvirta. beržų ir aviečių lapų (ga­ lima ir kitokių). gaunamų su vaisiais (agurkais. o užsukus dangteliu ir ilgiau. pasirinkti tinkamas dar­ žoves došoms sureguliuoti. kad būtų lyg miltai. pigmentų. kiaulpienių. stimuliavimo nebus. Pridėkite kelias ievos šakeles (ji suteikia migdolų kvapą). reikia parinkti daržo­ ves atsižvelgiant į Jin—Jan santykį. turin­ čius po virškinimo vieną skonį. Kuo daugiau. salotoms galima imti bet kokias daržoves. kad tinkamai būtų stimu­ liuojamos Jin ir Jan funkcijos bei jų pusiausvyra organizme. kitais žalumynais ir vartoti sumuštiniams. sudrėkinamos (pageidautina distiliuo­ tu vandeniu.

petražolių. Šiuo padažu užpilti salotas. 1 šaukštas aliejaus. Pagardinti sutarkuotu česnaku ir supjaustytais petražolių lapeliais. sugrūsti mediniame inde. Ilgai šį mišinį maišyti. lazdynų). 50 g varš­ kės. kaip ir majonezas su obuolių sultimis. citrinų sultis ir medų sumaišyti. medumi bei tarkuotu svogūnu. Patiekti pusryčiams. Gaminama taip pat. po 1 šaukštą pomidorų tyrės. porais ir kitomis priesko­ ninėmis daržovėmis). sultis ir medų sumaišyti.1 1 aliejaus. citrinos sulčių. Šiuo majonezu galima tepti duoną sumuštiniams. Gaminamas taip pat. 1 arbatinis šaukštelis medaus. Berti supjaustytas petražoles. 2 skiltelės česnako. Gerai sunokusius pomidorus nuplauti. 326 Salotų padažas su citrinų sultimis 2 šaukštai aliejaus. Pagardinti pipiru ir svo­ gūnu. 1 šaukšto smulkiai tarkuotų svogūnų. 1 šaukštas aliejaus. 2 šaukštai citrinų sulčių. tarkuotos citrinos žievės. migdolų. Sumaišyti su išplakta grietine. Riešutinis salotų padažas I variantas: 4 šaukštai maltų riešutų. Aliejų. peletrūno lapeliais. nulupti ir sutarkuo­ ti arba išplakti mikseriu. 1 šaukštas citrinos sulčių. Pagardinti jį citrinos sultimis ir tarkuota žieve. citrinos rūgštimi. 0. Išgliaudytas saulėgrąžas sumalti ir grūsti mediniame arba porcelianiniame inde.Majonezas su obuolių ir citrinų sultimis 1 šaukštas maltų graikiškų riešutų. 2—3 šaukštai grietinės (arba rūgusio pieno). Majonezas su citrinų sultimis 1 šaukštas maltų riešutų (graikiškų. Majonezas su saulėgrąžų sėklomis 6 porcijoms reikės: 100 g išgliaudytų saulėgrąžų sėklų. po vieną arbatinį šaukštelį medaus ir supjaustytų petražolių lapelių. truputis malto saldaus raudonojo pipiro. 1 šaukštas citrinų sulčių*. Gerai išsukti aliejų.y. Į riebią vienti* Citrinų sultis galima pakeisti spanguolių sultimis. Riešutus sumalti. Varškę trinti mediniu šaukštu. Majonezas su varške 6 porcijoms reikės: 1 kiaušinio trynio. tarkuoto svogūno. Aliejų. 1 šaukštas citrinų sulčių.5 šaukšto aliejaus. 327 . iš pradžių po lašą. kuo nors rūgščiu. papuošti juos raudonojo pipiro ir agurko griežinėliais. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir smulkiai supjaustytų krapų šakelių. t. 1 šaukštas citrinų sulčių. Berti krapus (juos galima pakeisti saliero. 1 šaukš­ tas pieno. o paskui plona srovele supilti aliejų. 0. po truputį supilant aliejų ir pieną. Saldus salotų padažas su citrinų sultimis 3 šaukštai aliejaus. citrinų sulčių. 2 skiltelės česnako. citri­ nos sultimis. Pomidorų padažas salotoms 150 g pomidorų.11 aliejaus. Tada į skystą košelę supilti pomidorų ty­ rę ir tarkuotą svogūną. Salotų padažas su krapais 2 šaukštai aliejaus. sultis ir svogūną. 2 šaukštai obuolių sulčių. po vieną šaukštą citrinų sulčių ir tarkuotų svogūnų. Į vientisą masę supilti iš trynio ir aliejaus pagamintą majonezą. Šiuo padažu tinka pagardinti žalias salotas. malto raudonojo pi­ piro (saldaus). Majonezas iš varškės 100 g varškės. Varškę gerai išsukti mediniu šaukštu. Majonezas turi būti tirštas. 1. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir tarkuoto svogūno. petražolės lapeliais. medų.

Grietinę išplakti. Jei masė per tiršta. pagardinimui po 2 šaukštus žalumynų (svogū­ nų laiškų. įpilkite šaukštelį aliejaus. Iš šios tešlos padaryti paplotėlį ir 329 . VI. 60 g gliau­ dytų graikiškų riešutų. kad būtų auksinės spalvos. Labai skanu užsitepti šio padažo ant šviežių daržovių skil­ telių. Prieskonius parinkti pagal skonį ir smulkiai sukapoti ar sugrūsti. 5 dalys aliejaus. Šio padažo skonis ypatingas. Į medų nuolat maišant supilti citrinų sultis. salierų ir kt.). Riešutus sumalti ir grūsti medinėje ar porceliano grūstuvė­ je. Padažas su salierais 2 šaukštai augalinio aliejaus. sumaišyto su citrinų sultimis. Tokį padažą supilkite į patroškintas morkas. 1 šaukštas citrinų sulčių. Jei padažas per rūgštus. ARAKELIANAS 1. Į riebią košelę po truputį supilti citrinų sultis. 1 šaukšto medaus ir 1 šaukš­ to aliejaus. salie­ rų. Nuskustą morką sutarkuoti smulkia tarka. salierų. Miltiniai padažai Pakepinkite miltus. juos labai smulkiai supjaustykite ir nedidelėje grūstuvėje grūskite tol. aguročius ar burokė­ lius. grietinės. 1 šaukštelis tarkuotų krienų. suberti žalumynus. me­ daus. Morkų padažas su krienais 100 g morkų.są košelę įtarkuoti česnaką. ir krienų. užvirinti ir užsukti stiklainiuose. čiobrelių.) Padažas su prieskoniais Sultys. kmynų). Viską sumaišykite. išspaustos iš 60 g rūgščių obuolių arba aivų. 1—2 šaukštai medaus. KURIUOS REKOMENDUOJA S. į ją supilti citrinų sultis ir aliejų. po 1 šaukštą citrinų sulčių. Grietininis salotų padažas 100 g grietinės. praskiesti vandeniu. 5 dalys pomidorų. 100 g me­ daus. išsukti ir pagardinti citrinų sulti­ mis. Atskirai saulė­ grąžų aliejuje pakepinkite svogūnus. (Jei vartosite saliero lapelius. krapų. Viską susmulkinti. citrinų sultis ir medų gerai išplakti. kol suskys­ tės. česnakų. Triados padažas Vienai porcijai reikės vieno trynio. o paskui ir aliejų. Dėti medaus. 328 Aliejų. 1 stiklinė vandens. 1—2 šaukštai medaus. Atmiešti grietine. 1 dalis česnakų. labai tinka kopūstų ir morkų salotoms. krapų. alie­ jaus ir citrinų sulčių. Taigi gardinkite salotas padažais bei majonezais ir valgyki­ te į sveikatą. kad padažas būtų norimo tirštumo. PATIEKALAI. Suberti tarkuo­ tą salierą. 100 g augalinio aliejaus. petražolių. 30 įvairių prieskonių (petražolių. II variantas: po 1 šaukštą grūstų graikiškų riešutų. Tada daržovės būna labai gardžios. Salotų padažas su medumi 1 šaukštas citrinų sulčių. salierų lapelių. raudonųjų pipirų. Supilti į juos rūgščias sultis ir suberti maltus riešu­ tus. Pabandykite pasidaryti padažą ir majonezą pa­ tys — kurkite! Adžika 5 dalys saldžiųjų pipirų. 1 dalis karčiųjų pipirų. Viską geraai išmaišius pilti ant salotų. Arakeliano duona 1 kg antros rūšies miltų.

jungdamasi su aminais. yra pagrindinis sveikatos. Tai sotus pyragas. petražolių. 2. 330 Apie medų mes jau žinome. galite vartoti citriną. 1 kilogramui kūno svorio 6 dienoms jums reikės 0. krapų. Žmogaus kūno svorio 1 kilogramui imama 0. Daigintus kviečių grūdus su ne ilgesniais kaip 1—2 mm daigeliais ir citriną sumalti mėsmale.01 mililitro mėtų antpilo. apie jokį badavimą negali būti ir kalbos — jūs gaunate kuo puikiausio maisto. Jis rašo: „Maistas iš žalių vaisių ir dar­ žovių stimuliuoja medžiagų apykaitą. Avižines kruopas atmiešti medumi pasaldytu vandeniu. o mėta — došą Vata. įpilti aliejaus. Mėsmale sumalkite mirkytų lęšių ir žirnių. 80 g medaus ir 80 ml vandens. didina iš­ tvermę. imkite atitinkamai 0. daug jėgų suteikiantis kokteilis. Tai yra. fosforo ir kalcio — gyvybiškai būtinų medžia­ gų — per organizmą pereina tranzitu. apie 60 proc. maitinimas tampa labai efektyvus. pridėkite rie­ šutų. šis pro­ duktas suderina visas tris došas — todėl toks didelis jo gydo­ masis efektas. Galima šį preparatą vartoti ne tik badaujant — po 30 g per dieną. Organizmui iš karto gaunant citrinos rūgšties. Tai 6 dienų norma. Citrinos rūgšties kalcis — unikali gyvybiškai svarbi druska. citrinos rūgšties. Štai dar keletas originalių Sureno Avakovičiaus patiekalų: 1. rūgštis „dega" ir išskiria energiją. teigiamai veikiantis visą organiz­ mą. Citrinos rūgštis. gerina visų organų dar­ bą. pašalina iš organizmo kenksmingas medžiagas. nereikia virškinti. jėgas. 4. sudėti į lėkštę ir užpilti sluoksniu rūgščių tarkuotų obuo­ lių. Tada nereikia paisyti savo svorio. žalumynų. Susijungdama su ATF. agurkų. susikaupiantis kauluose. 250 g bičių medaus. ilgos jaunystės veiksnys". Tokia duona yra be mielių. Visos ląstelės tokioje duo­ noje išlieka gyvos. Taigi jei geriate medaus tirpalą su citrinos rūgštimi. gausiai išskiriantis mums taip pat reikalingą an­ glies dioksidą. pavyz­ džiui. aliejaus ir padarykite kot­ letą. stimuliuojantis došą Vata. morkų. Povei­ kio mechanizmas toks: medus stimuliuoja došą Kapcha. 2 gramai medaus ir 2 mililitrai vandens. 331 . Tai yra. turėsite labai vertingą šiu­ pinį. Į erškėtuogių sultis pripjaustę svogūnų. 1 arbatinį šaukštelį pipirmėtės antpilo (par­ duodamas vaistinėse) ir 1 1 ištirpinto vandens. česnako.4 ml mėtų antpilo. stabilizuoja imunines sistemas. Jei sveriate. organizme susijun­ gianti su kalciu. 0. O iš visų nepa­ keičiamų amino rūgščių tik trys turi neigiamą krūvį — tai ami­ no citrininės rūgšties ypatingos vertės organizmui esmė. citri­ nos rūgštis — došą Pita. Jei neturite citrinos rūgšties. Iš vai­ siaus išspaustose sultyse yra 10 proc. kopūstų. ypač badaujant.4 g citrinos rūgšties. sumaišyti su grikių mil­ tais. Maitinantis įpras­ tai. 80 kg ir badaujate 3 dienas. Vandenį geriau vartokite ištirpintą — bus didesnis efektas.džiovinti orkaitėje 45—48 °C temperatūroje. 0. vanilės ir gerai išplakti. S. Tikriausiai jums būtų įdomu sužinoti S. svogūno. sudaro aminocitrininę rūgštį. Soda su citrinos rūgštimi — populiarus putojan­ tis gėrimas. Duoną reikia suvynioti į celofaną ir laikyti šaldytuve. Preparatas nuo stresų Tai ypatingas maisto priedas. 3. o paprasčiausiai imti 3 citrinų sultis arba 1 arbatinį šaukštelį citrinos rūgšties. Citrinos rūgštis turi dar vieną būdingą savybę — ji yra maisto virškinimo proceso galutinis rezultatas. be to. Medaus ir citrinos derinys — gerai žinoma liaudies medicinos priemonė.01 gramo cit­ rinos rūgšties. 2. Arakeliano nuomo­ nę apie „žalią" maistą. Mėta — įdomus augalas. Padalinkite tai į 3 dalis ir suvalgykite po vieną dalį kartą per dieną. Tai labai gardus. ridikų. Fiziologinis kiekvieno sudėtinio komponento vaidmuo yra toks: Citrinos rūgštis — vienintelė rūgštis. turinti šarminių savybių. ji panaši į armėnų lavašą. Jai tirpstant išsiskiria fosforas ir kalcis.1 ml citrinų sulčių. Arakelianas pataria į vandenį įdėti truputį sodos (3 lit­ rams — 1 g). turinčią neigiamą elektros krūvį. atsparumą.

Dietologijos žinynas. Bitės — žmogui. Orlovą Ž. Bachmanas G. M. 9. kaip galima su­ prasti iš šios knygos. M.. 4. 1988 14. Z. Priklausomai nuo to. 3. M. Voichaniovas V. M. M. 2. Ar gali žmogus gyventi ilgiau? L. šviežias augalinis maistas.. 21. 1976. 1914. M. 1991. 1975. remiantis bioe­ nergetika. kurie svarbūs vi­ siems. Pokrovskis A.. 12. 1989. Mikulinas A. Gyvasis vanduo. Picchelauris G. 1986. Nuostabių išlydžių pasaulyje.. Mitybos higiena.. Trys sveikatos banginiai.. 1982. Virškinimo fiziologija. atsižvelgiant į metų laiką ir žmogaus došas. 1979. nepriklau­ somai nuo jo valios. kūrybingą gyvenimą. 11. 333 . Žarnų sienelių virškinimo fiziologija ir pa­ tologija. Tai keičia mūsų protavimą. Kur cinas I. Todėl išvada viena­ reikšmė: tinkama mityba padės išsaugoti puikią sveikatą.. Kurioniovas P.. Ir. Luvsanas G. Kirlianas V... 18. Bircheris-Beneris M. teisingai vartojamas ir derinamas.. Aktyvus ilgaamžiškumas. M. Armstrongas Dž. 1982. M. Katkovas A. M. 1964. mūsų organizme vyksta antrinės funkcijos: kraujotakos ir kvėpavi­ mo. Mitybos funkcija iš visų žinomų funkcijų yra seniausia. M. M. 17. Ugoliovas A. socialinį aktyvumą. Rusų liaudies gydymo knyga. Petrovskis K. Dilmanas V. 1977. Ugoliovas A. Andrejevas J. 1981. Didysis biologinis laikrodis. 1954 16. Samsonovas M. ilgą. 1967. padeda palaikyti visus tris organizmo procesus — homeostazę.. 19. Bregas P Badavimo stebuklas. turintis daug bioplazmos (odžas). M. ką ir kaip valgome.. 1993. LITERATURA 1.. Akupunktūros vadovas. 22. Biologiniai senėjimo ir ilgaamžiškumo pa­ grindai. Gavrilovas L. Viskas apie daržoves.. 8. M. Auk iki šimto metų. Kirlianas S.. Rytų refleksoterapijos tradiciniai ir šiuo­ laikiniai aspektai. homeorezę ir homeomorfozę — paties aukščiausio lygio. Agadžanian N. Vilenčikas M. Vidinė organizmo terpė taip pat visų pirma priklauso nuo maisto kiekybės ir kokybės... kuo mažiau perdirbtas ir individualiai parinktas. M. natūralių struktūrų. 1978. Korpačiovas V. 6. Musų organizmo rezervai. 15. 5. Šioje knygoje aš sten­ giausi išsiaiškinti tuos pagrindinius dalykus. 13.BAIGIAMASIS ŽODIS Mano nagrinėta tema yra neišsemiama. 1992. 1985 10. Gydomoji fauna. judėjimo ir protavimo. Gydymas maistu. 1914. Enterininė (žarnų hormoninė) sistema.. Ajurveda. 1987. M. 23. D . 1982. cha­ rakterį. Todėl sunormalizavę mitybą mes normalizuojame ir visas antrines funkcijas. Joirišas M. 20. 7. Čia aprašyti virškinimo ir maisto sąveikos su organizmu mechanizmai kiekviename žmoguje veikia savaime. 1978.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful