UDK 615.85 Ma 259

AUTORIAUS ŽODIS Dauguma žmonių nori, kad juos išgydytų ki­ ti, kad tai būtų atlikta kokiu nors instrumen­ tu. Jie nepripažįsta savo kaltės ir nesisten­ gia surasti savo klaidos, kuri yra jų nelaimės priežastis. Genadijus Malachovas Ma259 Organizmo valymas ir tinkama mityba / Vertimas iš rusų kalbos Nijolė Blaževičiūtė, Nijolė Žukauskie­ nė. V.: Algarvė, 1998.— 334 p. ISBN 9986-856-06-X Knygoje pateiktos rekomendacijos, kaip gydyti žmogaus organizmą netradiciniais metodais, be vaistų, taip pat chatcha-jogos elementai, padedantys kaupti apsaugines or­ ganizmo jėgas, įveikti įvairius negalavimus. Yra receptų, skirtų organizmo išvalymui, kad neliktų irimo produktų, slopinančių gyvybines galias. Knyga skirta plačiam skaitytojų ratui. Autorius neleidžia panaudoti šios knygos medžiagos ki­ tiems leidiniams. Tai veikalas, kurį būtina pateikti skai­ tytojui visą. UDK 615.85 Z. Ozava Negavęs pagalbos iš kitų žmonių, pradėjau pats ieškoti savo pablogėjusios savijautos priežasties. Iš pradžių skaičiau popu­ liarią literatūrą sveikatos klausimais, o po to — specialią-mokslinę. Palaipsniui man atsivėrė stebuklingas Gydomosios galios pasaulis. Padrikų žinių painiavoje išryškėjo būdai, dėsniai, ku­ rių būtina nepažeisti ir kurie negailestingai baudžia jų nepai­ sančius. Atmetęs tai, kas nereikalinga, klaidinga, pradėjau laikytis šių dėsnių, šių būdų, rekomendavau juos kitiems žmonėms. Ste­ bėjau, kaip tai daro tie, kurie jau pasiekė puikių rezultatų gy­ dydami savo organizmą. Per tą laiką susidūriau su gausybe unikalių mokslinių dar­ bų ir tyrimų, kurie paaiškino pasveikimo pasitelkus mitybą fe­ nomeną. Deja, visi jie yra specialiuose moksliniuose veikaluose ir kada pasieks žmonių mases — neaišku. Per pastaruosius 100 metų mūsų gyvenime labiausiai paki­ to mityba. Atsirado daug rafinuotų, dirbtinių produktų, bet pa­ aiškėjo, kad jie nepritaikyti evoliucijos suformuotiems maisto perdirbimo ir pasisavinimo mechanizmams. Skrandžio-žarnyno traktas nuo to genda ir susidėvi pirmiausia, patologija pradeda plisti toliau. Todėl tvirta sveikata — didžiausia retenybė. Ta­ čiau daugeliu atvejų pakanka pakeisti maistą, kad organizmas pats pradėtų greitai atgauti jėgas.
3

ISBN 9986-856-06-Х

© ИК «Комплект», 1993 © Малахов Г.П., 1996 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Blaževičiūtė, 1998 © Vertimas į lietuvių kalbą, Nijolė Žukauskienė, 1998 © Leidykla „Algarvė", 1998

Prisiminkite senovės priesaką: jei tu susirgai, pakeisk gy­ venimo būdą. Jei tai nepadeda, pakeisk mitybą. Jei ir tai ne­ padeda, tada griebkis vaistų, kreipkis į gydytojus. Šioje knygoje aš pabandžiau apibendrinti ir moksliniu po­ žiūriu paaiškinti, nuo kokių „svertų" priklauso mūsų sveikata. Žinodami juos, galime tikslingai įjungti „svertus" ir išgydyti save patys. Ši knyga skirta gydymo mityba ir organizmo valymo klau­ simams. Autorius dėkingas visiems, kurie po krislelį kaupė žinias apie žmogų.

I dalis ORGANIZMO VALYMAS

STORASIS ŽARNYNAS
Mokslas apie žmogaus kūno sandarą yra ver­ tingiausia pažinimo sritis ir nusipelno išskir­ tinio pritarimo. A. Vezalijus

Tik labai nedaug žmonių tikrai žino, kokį vaidmenį atlieka sto­ rosios žarnos, kad sveikata būtų tvirta ir stabili. Senovės iš­ minčiai, jogai, Tibeto ir Egipto gydytojai žinojo: jei žmogus nori nesirgti, storųjų žarnų veikla privalo būti nesutrikusi. Apie tai kalbėjo ir visų tautų bei laikų Didysis Gydytojas — Jėzus Kristus, kurio žodžius užrašė jo mokinys Jonas Evange­ lijoje: „Vidinė nešvara — dar baisesnė negu išorinė. Todėl tas, kas valo tik išorinį purvą, išlieka nešvarus viduje ir primena šven­ tovę, išdabintą puikiausia tapyba, bet su neiškuoptu šlykščiau­ siu purvu". Siame manuskripte aprašomas ir paprastas storųjų žarnų išvalymo būdas — klizma: „...Paimkite didelį moliūgą su nusvirusiu žemyn žmogaus ūgio stiebu, išgremžkite jo vidų ir pripilkite upės vandens, kurį sušildė saulė. Pakabinkite tokį moliūgą ant medžio šakos, at­ siklaupkite prieš Vandens Angelą ir pakentėkite, kad vanduo galėtų prasiskverbti į visą žarnyną... Prašykite, kad Vandens Angelas išvaduotų jūsų kūną iš nešvarumų, ligų. Po to išleiskite iš kūno vandenį, kad kartu su juo būtų pašalinti nešvaru­ mai ir dvokas. Tik pamatę ir užuodę visą bjaurastį ir šlykšty­ nes, teršusias jūsų kūno šventovę, suvoksite, kiek nuodėmių glūdėjo jumyse kankindamos begale ligų".
4

5

7 . riestinės — 3— 4 centimetrai. Storosios žarnos dalių skersmuo nevienodas: aklosios ir ky­ lančios gaubtinės žarnos — 7—8 centimetrai. sudarytas iš dviejų sluoksnių: vidinio cirkuliarinio bei išorinio išilginio. Po to seka raumenims apvalkalas. Jos pradžia — akloji žarna. Gaubtinės storosios žarnos sienelių storis skirtingas: dešinėje dalyje tik 1—2 milimetrai. prostata. ypač storosios žarnos. Tad remdamiesi šiuolaiki­ niais mokslo laimėjimais. 10 — plonoji žarna. Šių organų uždegimo procesas gali išplisti į tiesiąją žarną ir atvirkščiai. STOROSIOS ŽARNOS ANATOMIJA Storoji žarna užbaigia žmogaus virškinamąjį traktą (1 pieš.Pasakyta iš tiesų labai įtaigiai. gaminanti bei išskirianti gleives. kad storosios žarnos yra pilvo ertmėje ir liečia pilvo organus ar yra šalių jų. 3 — tulžis. 4 — kasa. pabandykime detaliau išsiaiškinti žarnyno. 2 — kylanti gaubtinė žarna. moterų — su gimda ir užpakaline makšties dalimi. Išskirsime bei aptar­ sime tik pagrindines. o pabaiga — išangė. 8 — tiesioji žarna. 1 pieš. 5 — kairysis gaubtinės žarnos linkis. Gaubtinės žarnos sienelę sudaro keturi sluoksniai. vaidmenį. 6 2 piešinyje aiškiai matyti. 2 — skrandis. sėklidėmis. 6 — nusileidžianti gaubtinė žarna. Bendras žmo­ gaus storosios žarnos ilgis — maždaug 2 metrai. 6 — storosios žarnos. 5 — inkstai. Viduje jos paviršių dengia gleivinė. Šių dviejų sluoksnių dėka vyksta žarnų turinio išmaišymas ir judėjimas link išangės. o riestinės žarnos — 5 milimetrai. Vyrų storoji žarna priekyje liečiasi su šlapimo pūsle.). 9 — kirmėlinė atauga. 2 pieš. Storosios žarnos išorę dengia serozinis sluoksnis. 4 — skersinė gaubtinė žarna. STOROSIOS ŽARNOS FUNKCIJOS Storajai žarnai tenka ne viena funkcija. 7 — riestinė gaubtinė žarna. kuriame kraujagyslėmis teka kraujas ir limfa. kurios apsaugo žarnos sieneles ir padeda judėti čia esančiam turiniui. 7 — šlapimo pūslė. Už gleivinės yra riebalinės ląstelienos sluoksnis. Storosios žarnos dalys 1 — akloji žarna. 3 — dešinysis gaubtinės žarnos linkis. Žarnyno vieta pilvo ertmėje 1 — kepenys.

Apnašos ant liežuvio. o po įsiurbimo belieka 200—300 gramų išmatų. svaigimas. irzlumas. Piotrovskis straipsnyje „Dar kartą apie mitybą. Evakuacija Storojoje žarnoje kaupiasi išmatos tol. suma­ žėjęs apetitas. o storąja (2 m) — 12— 18 valandų). Tai vienas iš užkietėjimo at­ vejų. deformuojama storoji žarna. palieka ant jos sienelių išmatų sluoksnelį — apnašas. dauguma žmonių kenčia nuo slaptos vidurių užkietėjimo formos. perpjovęs vieno skrodimo metu storąją žarną. kad 90 pro­ centų sunkių ligų. sveikatai kenkiančius mišinius. ypač kai pagrindinę maisto dalį sudaro krakmolingas ir virtas maistas. judėdamas storąja žarna. laiku išeitų. kiek­ vienas toks valgis. kuri pavaizduota 3 piešinyje. Netikęs įprotis numalšinti alkį sumuštiniu ir arbata ar kava lemia tai. sunkumas apati­ nėje pilvo dalyje. uždarumas. Kitas gydytojas iš Londono. kokia ji turėtų būti. ir antru atveju storojoje žarnoje vyksta rūgimas 8 3 pieš. Patologiška storoji žarna (Štrichai žymi išmatų akmenų sankaupas) Paaiškinimus šiam piešiniui radau N. taip pat sukietėjusios. kiaušiniai. patiekalai iš smulkaus malimo mil­ tų. Joje įsiurbiama gliukozė. dešra." ir puvimas. Žymus vokiečių gydytojas-chirurgas. Gydytojas Liamuras teigia: „Mes neabejodami galime pasakyti. 240 atvejų rado panašų žarnyno vaizdą. atlikęs 280 skrodimų. niūrios mintys. neišsituštinama 24—32 valandas. sunkus ne­ pakankamas tuštinimasis — užkietėjimo požymiai. nuo kurių kenčia žmonija. amino rūgštys. kad žarnyne susidaro mažai išmatų. Vidinės žarnų sienelės būna padengtos tvirta suakmenėjusia mase. Šių procesų metu susidarę toksiniai produktai kar­ tu su vandeniu patenka į kraują Ir sukelia žarnų autointoksikaciją. Kai kurie chirurgai teigia. Atkreipkite dėmesį į storosios žarnos pjūvį. Tačiau net ir tada. kai tuštinamasi reguliariai. kuriuos gamina čia esančios bakterijos. Toks žarnynas tampa panašus į krosnies skliautą. daugelį metų kauptos fekalinės masės. praradus daug vandens (juk jo įsiurbiama net 95 p r o c ) . Storosios žarnos raukš­ lėse — kišenėse iš tokių apnašų. pilvo pūtimas. kad jos nesikauptų. jos teorijas ir rekomendacijas": 9 v .įsiurbimas Storosios žarnos pagrindiniai procesai — readsorbciniai.). Jo centre — šviesus tarpas išmatų masėje. kol jos pašalinamos iš organizmo. Netinkamai maitinantis. atvejų išpjautose tyrimo metu sto­ rosiose gaubtinėse žarnose randa svetimkūnių. Viena iš dažniausių vidurių užkietėjimo priežasčių — labai kaloringas negausus maistas. Kurenovo vadovėlyje apie liaudies mediciną ir Mantovanio Romolo knygoje „Menas išsigydyti gamtinėmis priemo­ nėmis". kurį reikia nedelsiant rūpestingai išvalyti. kuri kaupėse žarnyne 20 ir daugiau metų. atsiranda vi­ durių užkietėjimas. sūris. iki 95 proc. sutrinka evakuacinė žarnyno funkcija. fekalinės masės susikaupimas. pienas). 1 piešinyje pavaizduota tokia storoji žarna. Jei išmatos nepašalinamos ilgiau. priežastis yra vidurių užkietėji­ mas. Pasirinkus netinkamą dietą. apatija. pakaitom su baltymų turinčiu maistu (mėsa. Ir pirmu. kokį matote 3 piešinyje. neskatinamas tuštinimosi refleksas. vandens ir elektrolitai. išvalė iš jos 25 svarus (10 kg) senų suakmenėjusių išmatų. nors ji ir turėjo būti laiku pašalinta iš organizmo. Nors išmatos žarnyne juda lėtai (žarnų turinys plo­ nąja žarna (5 m) slenka 4—5 valandas. kad 70 proc. mieguistumas. skausmai ir gurgimas. galvos skausmai. susidaro išmatų akmenys (3 pieš. Taigi kasdien iš plonosios žarnos į storąją patenka apie 2000 gramų maisto tyrės (chimuso). todėl net kelias dienas visai nesituštinama. O štai ką rašo prof. kuriame nėra vitaminų ir mikroelementų (bulvės. vitaminai. K. nemalonus kvapas iš burnos. cukrumi). kirminų. kurios lig šiol saugomos dideliame stiklainyje su spiritu kaip įtikinantis eksponatas. Tačiau 99 atvejais iš 100 ji labiau primena tą. reikia. maistas už­ teršiamas. gausiai pagardinti sviestu.

šlakų koncentracija kraujyje didesnė negu storulių. V. Liau­ dies išminčiai savaip įvertino šį gamtos reiškinį: „Kol storas suliesės. Tokių žmonių. deformuoja. Šie organai tampa tarsi panardinti į išmatų maišą. tačiau susilaiko. sutrumpinanti žmogaus gyvenimą. kad jį išleistų iš klasės. Pažeidus storosios žarnos gleivinę. didėja jų svoris. Mokinys nedrįs­ ta kreiptis į mokytoją. Tad dar kartą atidžiai pasižiū­ rėkite j 3 piešinį. Štai kokį pavyzdį pateikia Mantovanis Romolas jau minėtoje knygoje: „Kai likus kelioms minutėms iki pertraukos mokinys pa­ junta norą tuštintis. nes neseniai buvo pertrauka. daržovių. nesiryžta paprašyti mo­ kytojo. pyragus su mėsa. nuodijančios ne­ toliese esančias kepenis. kad dar liks laiko po žaidimo. mano. Kurgi ne! Įpročius nelengva nu­ galėti. kurių metu į gyvūnų organizmus įterpdavo pu­ vimo produktų iš žmogaus žarnyno. vaisių. Kita žmonijos pusė. Pateiksiu ir liaudies medicinos žinovės N. niekas negali išpirkti". net vėžys. inkstus. Jis atliko eksperimentus. varškę su cukrumi. ir kito tipo žmonės kenčia nuo vidurių užkietėjimo. kurių or­ ganizme nėra šlakų skiedėjų. išduoda jums vekselį. atsi­ randa įvairūs kolitai. storojoje žarnoje jau bū­ na susikaupusių išmatų akmenų. Išgerkite 1—3 šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių. Kai vieną kurią vietą ilgai veikia toksinai. Taip pra­ sideda įvairios ligos. kur vėl nepatogu prašyti mokytojo. džiūsta. nenori atkreipti į save kitų mokinių dėmesio. košes su pienu. išmatos nuolat kaupiasi. kai ginami savi smagu­ riavimo įpročiai. kad tai sukelia aortos sklerozę. kurie dešimtmečiams prilimpa toje pačioje vietoje) sutrikdo tos žarnyno dalies normalų maitinimą. Petrovo patei­ kiami duomenys: profilaktiškai tikrinant praktiškai sveikus žmones. kad storosios žarnos sienelių storis tik 1—2 milimetrai. Labai svarbu ir tai. Kraujo susikaupimas ir sutrikusi apyta­ ka žarnos sienelėje — hemorojaus ir varikozinio venų išsiplė­ timo priežastis. godžiai nuo pat ryto valgant pamėgtus patie­ kalus — virtinius. kai valgoma labai mažai žalumynų. Mokinys pradeda smagiai žaisti. riebus. kai yra trys są­ lygos: nejudrus gyvenimo būdas. aprūpinimą krauju. kur jos pradeda kaup­ tis. kurie didėja. Taip ir tęsiasi smaližiavimas tol. nuo apsinuodijimo. lytinius bei kitus organus. Storosios žarnos sienelių spaudimas. Vidurių užkietėjimą skatina ir dar vaikystėje sutrikęs tuštinimasis. Taip pat lėtai jau vaikystėje prasideda storosios žarnos atonija. kurio. reikia skubėti į klasę. bandeles su varške. rafinuotas maistas. Tačiau ir vieno. Skambu­ tis pertraukai. kad sergama storosios žar­ nos ligomis. Viena žmonijos pusė sugeba kaupti kūne šlakus tirpdančius riebalus ir vandenį. nervinė—emo­ cinė įtampa. Todėl per tokią plonutę sienelę nesunkiai į pilvo ertmę prasiskverbia toksinės išskyros. 306 atvejais iš 1000 rasta. gali susilpnėti ar net 11 . reiškia. antiperistaltiniai judesiai nustumia išmatas tolyn. ilgalaikis išmatų ak­ menų sąlytis su žarnos sienelėmis (juk būna tokių akmenų. Semionovos pa10 skaitos dalį: „Nepaliaujamas kūno nuodijimas per žarnyną kei­ čia kraujo ir šlakų koncentraciją. Ryški autointoksikacija atsiranda ir plinta.„Dar I. Jei tokie atvejai pradės kartotis dažniau. kenčia. Negali būti kalbos apie normalią jų veiklą. prie jo priprantama jau vaikystėje. kraują apnuodija sukietėjusi laiku nepašalintų išmatų masė. spaudžia. tie. kol liga nepriverčia kreiptis į gydytoją. Sulaukus keturiasdešimties metų. Šių atvejų masiškumą patvirtina ir prof. stumia iš įprastų vietų kitus pilvo ertmės organus. kad išleistų iš klasės. Viduriai tampa užkietėję ilgą laiką. tikrų varg­ šų. tačiau vėl pa­ junta norą tuštintis. Mečnikovas teigė: žarnyno autointoksikacija — pa­ grindinė kliūtis. mano. Toks organizmo nuodijimas vyksta lė­ tai. Jei sultys nudažo šla­ pimą. deja. sutrinka ar net visai išnyksta žarnyno peristaltika. dažni stresai". Kai žarnoje susikaupia daug nuodų. cirku­ liuojantys visame organizme. ir po kiek laiko pastebėda­ vo. kai ją deformuoja susikaupusios sukietėjusios išmatos. jog nesugeba reaguoti į normalų refleksą. vėl slopina poreikį išsituštinti. kurį suke­ lia sukietėjusios išmatos. kad jūsų organizmo gleivinės funkcijos sutrikusios. jos nervai ir raumenys taip paralyžiuojami. tai pro tokias sieneles prasiskverbia ir toksinai. pasak daktaro Amosovo. O šis. Jei po to šlapimas taps burokėlių spalvos. jog neleis jam to pada­ ryti. liesas kojas išties". Bet neskuba. Poreikis tuštintis nuslūgsta ar net visai išnyksta. Tokie žmo­ nės tinsta. at­ siranda polipai. perskaitykite paaiškinimus. Kai netikėtai žaidimą nutraukia skambutis pamokai.

Taigi veiklioji mikroflora ne tik papildo mū­ sų maisto atsargas. rūkytos mė­ sos. Dabar neminėsiu vidurių užkietėjimo. viename grame išmatų jų yra 30—40 milijardų. Įprastai besimai­ tinančių žmonių žarnyne daugeliu atvejų sąlygos nėra palan­ kios. nejaukus tualetas. Žarnyno lazdelės sintetina B grupės vitaminus. pantoteninę. kurie atlie­ ka ir apsaugos vaidmenį. folinę rūgštis. mažiau priklausytų nuo supančios aplinkos. Beje. alkoholis ir kitos medžiagos. Pašalinimas Storajai žarnai būdingas sugebėjimas išskirti į žarnos spindį virškinimo sultis.. kuri skatina veistis ir daugintis patogeninę mikroflorą. kitos pana­ šios priežastys nulemia vidurių užkietėjimą. pektino. Neatsitiktinai hemorojus paūmėja suvalgius silkės. ypač antroji jo pusė. 4—5 dienas iš eilės nenueina į tualetą. žarnyno užteršimo išmatų akmenimis pasekmių. tyrinėjantis organizmo atjauninimo problemas. per parą žmogus su išmatomis pašalina apie 17 trilijonų mikrobų! Kodėl jų tiek daug? Normali storųjų žarnų mikroflora ne tik dalyvauja virški­ nimo procesų baigiamajame etape ir atlieka apsauginę funkciją žarnoje. jog pūnant baltymams storojoje žarnoje gaminamas metanas. nesusilpnėtų imunitetas. Iš kraujo į žarnos spin­ dį gali išsiskirti druskos. Teisus buvo gydytojas Gerzonas. stimu­ liuoja žmogaus imuninę sistemą. MIKROFLOROS VAIDMUO STOROSIOSE ŽARNOSE Žarnyne yra 400—500 įvairiausių rūšių bakterijų. bet ir iš nesuvirškintų organinių skaidulų — celiulio­ zės. žarnyno lazdelės sintetina 9 vitaminus: B p B 2 . kuriose yra fermentų. Štai ką apie tai sako teoretikas ir praktikas. Arakelianas: „Matenadarane — visame pasaulyje žino­ moje senųjų Armėnijos rankraščių saugykloje. kad Latvijos mokslų akademijoje pavyko išsiaiškinti. Iš 100 besigydančių moterų 95 kenčia nuo vidurių užkietėjimo. Mikrobai padeda reguliuoti ir vegetacinės nervų sistemos veiklą. Kad mikroorganizmai nežūtų. spaudoje buvo pasirodęs nedidelis pranešimas apie tai. kurios kartais dirgina žarnos gleivinę ir sukelia su ja susijusias ligas. Kai žarny12 no veikla nesutrikusi. biotiną. tampa tarsi antraeilis. bet ir rūpinasi. galvos skausmus. Ryškesnį vaizdą susidarysite. o vaikas pradeda nebekreipti dėmesio į sutrikusį virškinimą. fermentų. kai žmogus jau suaugęs: rytinis sku­ bėjimas. sugeba įveikti ir sunaikinti įvairiausius patogeninius bei puvimo mikrobus. daugeliu atvejų širdies—kraujagyslių ligas sukelia. lingino bei kitų — gamina nemažai svarbių orga­ nizmui vitaminų. kuriuose minimi pelėsiai — auglių priežastis. biologijos mokslų kandida­ tas S. teigęs. Savo knygoje „Vėžio gydy­ mas" jis rašo. Pavyzdžiui.išnykti nervų. hormonų. saugo bei gina nuo vėžio. pavyzdžiui. dažnos komandiruotės. yra ir viduram­ žių gydytojų.y. sintetina acetilcholiną. Kaip teigia mokslininkai. kad paukščių maistui skiriant nevirtas supelijusias bulves. Rimtos organizmo patologijos priežastis dažnai būna mais­ to produktams pūvant susidarę pelėsiai.. Refleksai nebesukelia reikiamo sužadinimo. t. Taip pat yra žinoma. net į tai. nikotino. kad žarnynas būtų atspa­ resnis. kurios buvo ilgai nepašalintos iš organizmo. amino rūgščių. kad pradėjo blogiau mokytis. Joms ir kitiems mikrobams būdingos fermentų savybės: skaido mais­ to medžiagas taip pat kaip ir virškinimo fermentai. Bfi. Tai ypač būdinga moterims. Pūvančios išmatos sudaro šarminę terpę. Dažnai užkietėjimą skatina ir nėštumas. jog vėžys — Gam­ tos kerštas už netinkamą mitybą. 1982 m. Storosios žarnos gleivinę dirgina ir aštrus ar sūrus maistas. reikalinga atitinkama aplin­ ka — nerūgšti terpė ir maistinės skaidulos.. reguliuojančių šią svarbią funkciją. padeda pasisavinti organizmui geležį. kad nekontroliuojami nevešėtų audi­ niai. Kvandi duomenimis. patiekalų su actu. veikalai. Vienintelį vėžio atvejį nulėmė degeneratyvinio po­ būdžio organizmo pokyčiai. kai bus aprašytos kitos storųjų žarnų funkcijos. poreikis tuštintis nuslūgsta. padidė­ ja jų sergamumas. kad iš 10 000 vėžio atvejų 9 999 sukėlė organiz­ mo apnuodijimas išmatomis. B ] 2 ir K. Mchitaro Geraci. ardan­ tis ir naikinantis B grupės vitaminus ir taip slopinantis orga­ nizmo apsaugą nuo vėžio.." Panašiai būna ir tada. . kitų mai­ tinančių medžiagų. 13 . jautrumas.

Paaiš­ kėjo. Storosios žarnos — tai tikra „krosnis". kurie panašūs į baltą vašką. ŠILUMOS SUSIDARYMAS STOROSIOSE ŽARNOSE Dabar išnagrinėsime dar vieną storųjų žarnų funkciją. 14 4 pieš. Augdamos poros išskiria produktus. Tai „baltasis vėžys" (mes vadintu­ me skleroze — aut." Taip išaiškėja patologijos grandis — sklerozė-—artritas-—vė­ žys. kokios reikia. kuri šildo venose esantį kraują ir šalia esančius vidaus organus. mažiau jos prarandama skleidžiant šilumą aukštyn. Juk storųjų žarnų viename sluoksnyje yra daug kraujagyslių. kad būtų išperėti viščiukai. Ko gero. kuri šildo ne tik vi­ sus pilvo ertmės organus. Įprastai besimaitinančio žmogaus organizmui beveik visa­ da stinga A vitamino. ne cholesterinas (kurio yra žymiai mažiau ne­ gu manoma). nuosekliai vyksta neigiami pokyčiai storųjų žarnų gleivinėje. Išvalę kepenis ir storąją žarną. atsiranda Juoda­ sis vėžys" (dabartiniai piktybiniai augliai — aut. Tuo pačiu lėtai. bet pelėsiai". iš aplinkos gaunama daug energijos. taigi ir kraujo. pažeidusios storųjų žarnų gleivinę. Laikui bėgant. Nugara su stipriais raumenimis ir dubens kaulai yra šios „krosnies" karkasas ir atrama. nuo kurio neįmanoma apsiginti. nukreipiantys šilumą kartu su krauju ir limfa aukštyn. jog nebu­ vo suklysta. ekonomiška ir sklandu. Taip geriau vyksta ir kraujo. Storoji žarna — kraujo šildytuvas 15 . stinga A vitamino. tai viena iš priežasčių. kad vertikali kūno sandara labiau išsaugo šilumą. nulemiančių. įvairūs koli­ tai ir kita bjaurastis. kad būtų prarasta kuo mažiau energijos per priekinę pilvo sie­ nelę ir šonus. plisdami taip pat išskiria energiją. Viso to pradžia — sutrikimai storojoje žarnoje. sutrinka jos atsinaujinimo pro­ cesai. atsirado pelėsių. energijos cirkuliacija energijos kanalais (minimais jau tra­ dicinėje senovės kinų medicinoje) aukštyn ir vėl žemyn — iš­ mintinga. Tačiau tai dar nereiškia. nors ji jau buvo žinoma senovės išminčiams. „Kai žmogus persivalgo ir ne visi produktai suvirškinami. Todėl neatsitiktinai per parą atsiran­ da net 17 trilijonų mikroorganizmų! Pasižiūrėkite į 2 ir 4 piešinius. nuomonė. jog žmogus vėl negali būti sveikas. lim­ fos. esantys storosiose žarnose. pelėsių plitimo procesas intensyvėja. skverbiasi į sąnarius. dalis maisto pūva. Tokia konfigūracija ir išdėstymas pa­ deda geriausiai sušildyti vidaus organus. Na o štai kokia pačių armėnų gydytojų. šios juodos apnašos išnyksta savaime. Mikroorganizmai. kai organizmui pakanka A vi­ tamino arba karotino. jog ši temperatūra visada būtų tokia. Kai tokių nesuvirškinto ir nepaša­ linto maisto atliekų susikaupia dar daugiau. Ši „krosnis" veikia taip: realizuojant kiekvieno organizmo genetinę programą. Tai gali būti ir kraujagyslės. gyvenusių viduram­ žiais.mano nuomone. Su­ pantis žarnyną riebalinis audinys yra tarsi šilumos izoliacija. ku­ rios prasiskverbia į kraują ir pasklinda po visą kūną bei pra­ deda augti palankiausiose (silpniausiose) organizmo vietose.). bus rašoma šioje knygoje. o perekšlei tik belieka pasirūpinti. kurią palyginti neseniai atrado šiuolaikinis mokslas. Plintančiuose pelėsiuose išdygsta sėklos. Gamta neatsitiktinai taip išdėstė storąsias žarnas. galima spręsti iš juodų apnašų ant dantų. nes pamatysite iš organizmo pašalintus pelėsius — juodas skiautes! Kad organizme susikaupė nesuvirškinto maisto liekanos. Todėl storosiose žarnose gali atsirasti polipai. kraują ir limfą. Kaip tapti tokiu.).). patys įsitikinsite. Kai storų­ jų žarnų veikla tampa normali. Tai „pilkasis vėžys" (mūsų vadinamas artritas — aut. kad taip patys save sušildo vištos kiaušiniai. bet ir (per kraują) visą organizmą.

Ir odoje yra vietų. susietą su šia žarnos dalimi. negu tada. patvirtina ir praktika. Štai kodėl žmonėms šalta. papildomai atima energiją. Tai reiškia. nemažėjant kūno temperatūrai. Jei viena kuri dalis pilna apnašų. kuri stimuliuo­ ja visą organizmą. Kaip žinia. neprarandant tonuso. Badaujant (maitinantis vidiniais rezervais) vyktų tik paties savęs „valgy­ mas". taip pat stimuliuoja visą organizmą. Apie tai jau žinota senovės Indijoje. iš kur atsiranda elementas „ugnis". kad mums šalta. kuri rei­ kalinga maisto virškinimui ir pašalinimui. bet valgomi gyvi augaliniai produktai (vaisiai. ypač daug apnašų atsiranda storųjų žarnų linkiuose. Šis stimuliavimas vyksta taip: divertikulas užpildomas suvirškinto maisto tyre. Ši sritis atitinka ugnies elementą bei transformacijos jėgas ir fizine. kai dienos racionas tik 1000 kalorijų. prasideda specifinė patologija. pasisavinimas. kuris nemaitina mikrofloros. Atsižvelgiant tik į fizinę šios srities prasmę. mechaniškai dirginant kojų padus. Jei badavimas. yra iš­ tvermingesni. Kad šilumą ir energiją kuriančios žarnyno funkcijos turi didelę įtaką organizmo energetikai. šviesa. Kiekviena storosios žarnos dalis stimuliuoja atitinkamą organą. stimuliuoja­ mi visi gyvybiškai svarbūs organai. Tibete. kaip teigia daugelis autoritetų — pilnavertė mityba vidinių rezervų sąskaita. 6 piešinyje pavaizduotos apnašos ir dažniausiai pasitaikančios ligos. tampa aišku. kaip vyksta organinių medžiagų transfor­ macija. Taigi paaiškėja. „Krosnis" gęsta. išmatų akmenų. riešutai) žmonės jaučiasi geriau. stimu­ liavimas išnyksta. Pilvo sritis aplink bambą buvo vadinama „Krosnis Chara". o tuo pačiu ir organą. pa­ kraunančią vandenį ir elektrolitus. daržo­ vės. elektrolitai — vieni geriausių akumuliato­ rių ir elektros pernešėjų. kur išmatų judėjimas yra lėtesnis. kuriuos įsiurbia storosios žarnos. kodėl senovės išminčiai vadino tai „krosnimi". Taigi ir storosios žarnos turi savitą sistemą. Tikriausiai to­ kia šeimininko ir mikroorganizmų kaip vientiso organizmo eg­ zistavimo forma daugiau nepriklausoma energijos prasme vie16 na nuo kitos. Vieta. išskirdami bioplazmą — energiją. atitinkamo organo funkcija pradeda lėtai slopti. Tačiau praktiškai taip nėra. pokyčiai akies rainelėje padeda diagnozuoti įvairius sveikatos sutrikimus. kai suvartoja 3000 ir daugiau kalori­ jų „negyvo" virto maisto. nuo­ lat pakraudami jas ir plazminį organizmo kūną.). Mikroflora pra­ dės nebeatlikti savo funkcijų. nors jie ir dėvi šiltus drabužius. kodėl tada. ir valgant. kodėl sumažėja kūno temperatūra ir gyvybingumas? Juk pagrindinis energetinis ciklas — trikarboninių rūgščių (Krebso ciklas) — vyksta ir badaujant. Pavyzdžiui. kurias stimuliuoja iš­ orinės aplinkos įvairūs poveikiai. dirgindama akies rainelę. susijusių su vidaus organais. 17 . ir psichine prasme (virškinimas. Šie energijos prisodrinti elektrolitai kartu su krauju ir limfa pasklinda po visą organizmą ir atiduo­ da savo didelį energijos potencialą visoms kūno ląstelėms. Bioplazmą stimuliuoja šią dalį. susietas su visu orga­ nizmu. o tik per­ krauna išskyrimo sistemas. pajuntame. panaudoję tam kanalų sistemą (plačiau apie tai rašoma knygoje „Bioenergeti­ kos klausimai". išleistoje Alma Atoje 1969 m. daugiau ekonomiška ir patvari negu organizmas be mikrofloros. kodėl jie taip greitai pavargsta ir nuo fizinio. „Atjunkime" storąsias žarnas badaudami. Japonijoje. Kaip rodo praktika. neorganinių medžiagų vir­ timas organinėmis.STOROJO ŽARNYNO ENERGIJOS KŪRIMO FUNKCIJA Kiekvieną gyvą būtybę supa švytėjimas — aura. Pasižiūrėkite į 5 piešinį. ir nuo protinio darbo. kad jos taptų psichine energija (bioplazmą). taip pat organinių medžiagų virtimas psi­ chine energija). paimtą iš Kurenovo knygos apie liaudies mediciną. „Nabchipadma" (bambos lotosas) ir pan. daiginti grūdai. kurioje prade­ da sparčiai daugintis mikroorganizmai. Tai vadinamosios Zacharjino—Gedo zonos. Mikrobai taip pat skleidžia švytėjimą — bioplazmą. sulėtėja judesiai. STIMULIUOJANTI STORŲJŲ ŽARNŲ SISTEMA Mūsų organizme yra ypatingos sistemos. kad organizme yra plazminės medžiagos — bioplazmos. Kinijoje. kol yra kuo maitintis. senka jėgos. garso svyravimai stimu­ liuoja tam tikras ausies kriauklės zonas.

kasą. kraujas išnešioja jį toliau po visą organizmą. 18 7 pieš. lytinius organus. 5 — burnos ertmė ir liežuvis. o sveikata tik viena. Storųjų žarnų stimuliuojanti sistema atspindi nepaprastą Gamtos išradingumą. 4 — plaučiai. jei kepenys nesuspėja nukenskminti toksinų srauto. L. Apnašos ir ligos. riestinės žarnos lin­ kiai — kiaušides. ky­ lantis linkis — bronchus. 12 — inkstai. Organizmo valymo sistema ir storasis žarnynas 1 — storasis žarnynas. maitina nosies gleivinę. 9 — kaktos antis. 14 — moters lytinai ornagai. jos sugebėjimą viską panaudoti maksi­ maliai.). Apnašos užbraukytos. Bernesas Pradėsime nagrinėti dar vieną svarbų klausimą. 2 — kraujas. Kraujas iš storojo žarnyno patenka į kepenis. 13 — oda.ORGANIZMO VALYMO SISTEMA IR STOROSIOS ŽARNOS Yra tūkstančiai ligų. 7 — klausos kanalas. tamsesnės piešinio dalys kur plonoji žarna pereina į storąją. 3 — kepenys. 10 — jungiamasis audinys. kurį išsiaiški­ nę suvoksime paprastą tiesą — visos ligos ateina į kūną per burną. kur jie akumuliuojasi ir pašalinami (pažymėta strėlytėmis). 6 — haimoriniai ančiai. Mūsų organizmas turi tvirtą ir daugiapakopę valymo siste­ mą (7 pieš. 6 pieš. 8— ašarų latakai. blužnį. šlapimo pūslę. 11 — riebalinis sluoksnis. 19 .

spuogai ant veido. Jungiamasis audinys sugeria visą bjaurastį. Medžiagų apykaita. o kita­ me gale. sinusai. kuriose yra daug B grupės vitaminų. palyginus su visu or21 . Kai net to nepakanka ar dėl kokių nors priežasčių minėti kanalai būna užkimšti. Toliau paseksime nuo storojo žarnyno kraujo judėjimo kryp­ timi. galima spręsti iš dvokiančio kvapo. Štai kodėl žmonės kosėja. klausos kana­ lai ausyse. nemalo­ niu kvapu. maisto pasisavi­ nimą. jis ati­ duoda tai. Gleivės susidaro ir plaučiuose. iliustruoja atvejis. Tai šiais dviem mechanizmais bei B grupės vitaminų įtaka grin­ džiamas gydantis alaus mielių poveikis. Pirmiausia — nosiaryklė. pradeda veikti šlakų pašalinimo pakopa — tie organai. sausgyslės. išbėrimais. kaip išgelbėti? Na. krūtinės. purškia dezodorantą. jei jau iš tiesų viskas taip blogai. padedanti įveikti dar vieną pa­ kopą — inkstus — ir pasišalinti iš organizmo. krakmolingo maisto atsiranda inkštirai. pradeda veikti dvi paskutinės pakopos: plaučiai ir oda. jos ten netrukdomos kaupiasi. Ši sverianti 63 kilogramus gražuolė badavo 28 die­ nas. Alaus mielės. nuo nesaikingo mėsos vartojimo pradeda dvokti kojos. saldaus. sudarantys kenksmingas dujas. kraujagyslių sienelės ir tos organizmo ląste­ lės — tarsi karkasas. sėdmenų. Kai sutrinka storųjų žarnų šildanti funkcija. žemai. ir šios atliekos per inkstus pa­ šalinamos iš organizmo. prie toksinų prisijungia medžiaga. nes medžiagų apykaita jame lėta. dažnai traiškanoja akys. gali kamuoti ir furunkulai. kad organizmas perkrautas šlakais. Daugelis stengiasi pa­ naikinti šį nemalonų kvapą — valo dantis. kurie baigiasi išorėje. palikti visam gyvenimui. inkštirais. ką sugėrė. užterštame šlakais organizme (moterims tai gali būti krūtų liaukos) prade­ da kauptis gleivės. pradėjome bendrą organizmo valymą — rekomendavo­ me badauti. Jei netinkamai suderinti maisto produktai. pa­ vyzdžiui. tačiau dvokas išlieka. kurie susikaupia furunkuluose. išvengti pūlių. Inkstams padeda jungiamasis organizmo audinys — raiš­ čiai. Išvalykite storąsias žarnas. kuri glūdėjo jos viduje. pečių. randa čia palankiausias sąlygas daugintis ir plisti — šilumą. Toksiški pūliai dirgina plaučius ir su­ kelia plaučių. Visą tą laiką — tik vanduo ir klizmos. kad nuo mitybos priklauso įvairiausi simptomai. kad per jį pašalintų įprastu keliu. riebūs bei ki­ ti šlakai pašalinami kaip gleivės. drėgmę. padeda veikti pa20 pildomi: haimoriniai veido kaulų ančiai. Mielės taip pat normalizuoja terpės pH (rūgštingumą) storosiose žarnose. Būti­ na žinoti. į kraują. vidinės ir išorinės ausies uždegimo mechanizmas. nugaros. Čia nukenksminama vis­ kas. Andrejevas: „Štai ateina mamytė ir sako: gydytojai teigia. Išvalėme ke­ penis. maistą. ant kurio tvirtinamos kitokios ląstelės. Kepenys tai grąžina per tulžies lataką į žarnyną. jos organiz­ mo ląstelėse. kad tekantis kraujas būtų neužterštas." Riebalinis audinys taip pat tam tikras šlakų „surinktuvas". Mergina neteko 23 kilog­ ramų svorio — bjaurasties. Kaip jai padėti. Gaila septyniolikmetės gražuo­ lės. nuo riebaus. jog jos dukrai liko gyventi tik savaitė. jo priežastis ne burnoje. storosiose žarnose nukenksminami ir pašalinami toksinai bei nereikalingos maisto medžiagos.Pirma. Mikroorganizmų perdirbtų gleivių produktai tampa pūliais ir pašalinami per bronchus bei nosiaryklę. Jie. ir dvokas išnyks. kurio nepašalina jau minėti organai. skalauja burną. spuogais ir egzemomis. moterims — makštis (baltosios ir kitos išskyros). Žinokite: nema­ lonus kvapas — tik pasekmė. ką atnešė iš žarnyno kraujas. Čia taip pat susidaro tam tikri junginiai. Krakmolingos ir kitokios gleivės — puikus maistas patogeniniams mikroorganizmams. jei valgoma daug krakmolingo ir riebaus mais­ to. nosiaryklės uždegimą. patekę su oru į plaučius. Kad storosiose žarnose vyksta puvimas bei kiti nemalonūs reiškiniai. pagerina virškinimą. Kita valanti sistema — kepenys. tačiau gali sulaikyti tulžies kanaluose tarsi „kapsules". Toks pat ir makšties ero­ zijos. Kai tik atsiranda galimybė. Kiek gali sugerti jungiamasis audinys. sklindančio iš burnos. Jei visos šios organizmo valymo pakopos net braška nuo sankaupų svorio. Verkia. kurį pateikė J. nutarėme išbandyti savo priemones. kojų. Per ją krakmolingi. geria­ mos esant furunkuliozei. Jei šis valymo kanalas perkraunamas. Oda praneša. Tai padeda jau pačioje pradžioje sureguliuoti virškinimą. skrepliuoja. Kasdien iš organiz­ mo buvo pašalinama gausybė išmatų.

ganizmu. Kai tai bus pada­ ryta: a) mityba taps pilnavertė. tampa lėtesnė. Be to. skatina krakmolingų ir riebalinių gleivių sukietėjimą. atšaldyta grietinėlė. ypač antibiotikų. — ledai. 23 STOROSIOS ŽARNOS IŠVALYMAS IR FUNKCIJOS ATSTATYMAS Taigi ką reikia padaryti. Išvalyti storąją žarną ir pasirūpinti. atsiranda cista. tai. ne­ tikslinga ir nebūtina. net 10 kartų). labai atvėsinantys šią kūno dalį. Vidurius kietina toks maistas: visų rūšių mėsa. moterims — kiaušidėse. stigo natūralaus maisto. cistos nepavyks išvengti. kol dar nebuvo ligos. pelėsių sporos pradeda dygti ir augti. Kai jau cista yra. Jei šiuos produktus vartosite dažnai. Baigdamas pateiksiu ištrauką iš knygos „Menas išsigydyti gamtinėmis priemonėmis": „Gydytojas Pošė rašo: Aš ištyriau. ir vėžio". krūties. 2. prasideda vėžys. susidarė storas apnašų sluoksnis. Jo tiek nereikia organizmui. juo rūpinamės. Disbakteriozę sukelia virtas. išplintantis po visą kūną. Antrosios — šalinimo sistemų perkro­ va—gleivių sankaupos—organizmo apsauginių jėgų nykimas— vėžys — pradžia taip pat užterštoje storojoje žarnoje. ORGANIZMO PARUOŠIMAS VALYMUI Prieš pradedant valyti (kokį būdą bepasirinktume). lėtina kraujo apytaką mažajame dubenyje. Ypač kenksmingi produktai. Mes patys jį maitiname. d) vėl taps normali. prostatos aug­ liai. padidės organizmo gyvybinės jėgos. Nejudrus gyvenimo būdas. o po to nu­ stebę aiškinamės. būtų imtasi atitinkamos profilaktikos. dėl kurios būtent čia susikaupia gleivės — vy­ rams — aplink prostatą. organizmo šildymas taps normalus. buvo slopinamas poreikis tuštintis. b) šildanti ir energiją kurianti žarnyno funkcija vėl veiks be sutrikimų. darbas. Šatalovą. kiaušidžių cistos. šaltas riebus pie­ nas. kas dėl to kaltas. Tai leis likviduoti pagrindinį orga­ nizmo užteršimo židinį — iškuops valymo sistemas. mišrus. baltas cukrus. šaltas maistas. Tai yra SVARBIAUSIA. Jei prieš 10—15 metų. Pirmoji patologijos grandis: sklerozė—artritas—vėžys pra­ sideda storojoje žarnoje. Atstatyti peristaltiką ir žarnyno sieneles. A vi­ tamino. kad storojo žarnyno veikla vėl būtų normali? Kodėl ji sutrinka? 1. kuriuos nesaikingai valgant ga­ li atsirasti gimdos. virtą ir rafinuotą maistą. organizmą. balta duona. rafinuotas. Mikroflorą slopina bei keičia ir vaistų. grietinė. saldumynai. kurį atliekant tenka daug sėdėti. karvės pienas. Neleistinas maisto suvartojimas 2—3 kartus daugiau (pa­ gal G. Aišku ir taip: storasis žarnynas privalo būti SVEIKAS ir ŠVARUS! tus. Toliau vardinti ligas. kaip teigia Mikio Kuši. c) stimuliuojanti storosios žarnos sistema vėl taps normali. makrobiotikos specialistas. kiaušiniai. jos būtų išvengusios ir krūties auglių. kad: žarnų sieneles buvo ištempę išmatų akmenys. šokoladas. kurias sukelia užterštas žarnynas. tapusioje maitinančia terpe. Tai an­ tra priežastis. joje. Atstatyti storosios žarnos mikroflorą. vartojami vidurius laisvinantieji vaistai. suaktyvės vi­ so organizmo bioplazma. kad sergančių krūties vėžiu moterų 9 atvejais iš 10 buvo sutrikusi žarnyno veikla. ypač įvairūs gaivinantys gėrimai. Suminkštinimas — išankstinis pasiruošimas. net tvirtesnė organizmo imuninė siste­ ma. ku­ rios buvo sutrikusios todėl. vartojimas. netinkamai geriant skysčius ir dirbtinius gėrimus. nes mikrobai sintetins papildo­ mas maisto medžiagas ir vitaminus. Tai leis storajai žarnai normaliai atlikti visas funkcijas. netekęs maistinių skaidulų maistas. kad pH joje būtų normalus (silpnai rūgštus). Žarnynas užteršiamas neteisingai derinant maisto produk22 . „suminkštinti". 3. nes nuo šio suminkštinimo efektyvumo priklauso visų valymo pro­ cedūrų sėkmė. pyragai ir tortai. kakava. leidžiantis išjudinti ir priartinti prie pašalinimo organų šlakus. reikia pa­ siruošti. buvo maitinamasi toksiškais produktais.

20 gramų lydyto sviesto. Yra daug gyvūnų. tačiau prie jos sienelių prilipusiems išmatų akmenims to nepakanka. Vertinkite šią procedūrą labai rimtai. kartais net neigiamai veikia žarnyno gleivinę. Viskas priklauso nuo organizmo užteršimo ir šalinamų šlakų pobūdžio. kad nutuku­ siems žmonėms. Urinos pH yra rūgštus. o kar­ tais net ir daugiau. praskiedžiamas antibiotikais ar žolių (ramunėlių. Tegu kiekvienas pasirenka tai. Tokių procedūrų turi būti 3—5. pavyzdžiui. išmatų akmenims ir gleivėms. Tokios procedūros trukmė — 5—25 minutės. kai kūnas rytais tepamas sviestu. Kadangi tai paties organizmo produktas. maudantis karštoje vonioje.) dėka vanduo išsiurbiamas iš žarnyno sienelių ir net šalia esan­ čios aplinkos. kad visų ligų gydymo pradžia — storosios žarnos išvalymas. kurių oda riebi. Tai žmogaus šlapimas (urina). nepaisant to. ugniažolės bei kitų) nuoviru. Norint tiksliau suvokti visa tai. Netgi priešingai: ji slopina dirginimą. Jis idealiai ati­ tinka visus parametrus. sušilęs kūnas. 3 — žarnyno gleivinė turi būti nedirginama. kad jis man efektyviausias iš visų žinomų. Pats paprasčiausias ir efektyvus storosios žarnos valymo būdas — KLIZMOS. kas jam labiausiai tinka. kuris mechaniškai išplau­ na storosios žarnos turinį. ką turite pajusti po suminkštinimo procedūros. Šios medžia­ gos ne tik normalizuoja storojo žarnyno rūgštingumą. 2 — ingredientai turi normalizuoti pH žarnose ir tuo pačiu slopinti patogeninę mikroflorą. Natūropatai teigia. tokios koncentracijos. neliesdamas to. Tai galima atlikti lankantis drėgnoje garinėje. Dabar jau galiu pasakyti. pa­ gerinantis cirkuliaciją ir šlakų pašalinimą per odą. Ją BŪTINA užbaigti trumpu (10— 20 sekundžių) apsiliejimu vėsiu ar šaltu vandeniu. Procedūros atliekamos kartą per dieną ar kas antrą dieną. Cžud-ši. negali dirginti organizmo. ir nereikalin­ gus mikroorganizmus. Jos esmė — vanduo. kas patogeniška organizme. galima pradėti valyti storąją žarną. kad bus perdozuota — juk vienam ji reikalinga didesnė. Pasak senovės medicinos šaltinių — Ajurvedos. Šios knygos autorius išbandė įvairias klizmas (skyrėsi su24 dėtis. Tačiau būtina žinoti. kai suminkštinote organizmą 3—5 procedūromis. Seniams geriau tiks karšta vonia. priklausomai nuo galimybių ir kūno reakcijos į šilumą. obuolių actu. kurie išmatas ir šlapimą išskiria kartu. Todėl nėra pavojaus. tuo labiau jūsų pačių. o visiems kitiems — drėgna garinė. Urina. Šlapimas ne tik išplauna storąjį žar­ nyną.toksinus. — atsipa­ laidavęs. kur jie būtų susikaupę. sušildyti ir prisodrinti drėgme organizmą.) ir remdamasis tokia patirtimi surado savąjį variantą. Taip vi­ siškai ir NEPAVOJINGAI atstatoma reikalinga storojo žarnyno terpė ir mikroflora. periodiškumas ir t. VALYMAS KLIZMOMIS Po to. Labai gerai padeda suminkštinti organizmą rytais. sausoje saunoje. Tai ne tik sumažina rūgštingumą. Tad kas belieka? Tenka padaryti šias išvadas: 1— ieškoti tokios medžiagos. Pagrindinis suminkštinimo tiks­ las: atpalaiduoti. osmoso (osmosas — dviejų skirtingos koncentracijos skysčių koncentracijos išlygi­ nimas difuzijos pro pusiau laidžią membraną būdu — vert. Tegu tai jūsų netrikdo. Todėl dažniausiai vanduo pa­ rūgštinamas citrinos rūgštimi arba sultimis. jauniems — drėgna garinė. tai ne­ tinka. nekenkdami tai. Kadangi jame esančių druskų koncentracija didesnė už kraujo plazmos (kartais net 150 kartų!). taip pat nestiprus masažas. dar daugiau —ją kuria pats organizmas. gydo jį! Šlapime — paties orga25 . klizmos padeda išsigydyti 80 procentų žmogaus organizmo ligų. Tokia ideali medžiaga yra gamtoje. sausokiems žmonėms labiau tiks karšta vonia. 2. kas susikaupė šalinimo organuo­ se. kuri yra reikalinga. kai dar nieko nevalgyta. Drėgmės netekusiems. 1. bet ir padeda atsiskirti apnašoms. reikia išsiaiškinti klizmavimo procedūrą. kitam — mažesnė. kuri sugebėtų atskirti nuo žarnų sienelių išmatų apnašas. o po to nuplauna­ mas šiltu vandeniu (dušas). kas reikalinga. jis sugeba naikinti viską. naikindamos ir reikalingus. Pavyzdžiui.t. Svarbiau­ sia. Jiems padės neilgas bėgimas. paukščiai. dozė. nutukusiems — sausa sau­ na. išsiskiria daug gleivių. be to. Yra daug suminkštinimo būdų. sušildantis visą kūną. ugniažolė ją džiovina. bet ir veikia jo mikroflorą. kuri palankiausia organizmui. Valymo proce­ dūros tikslas — pašalinti tai. silp­ nu kalio permanganato tirpalu.

vitaminai. atstumiama. nes van­ dens struktūra praranda savo didžiausią energiją ir tampa pa­ prasčiausiu muilu. Nuo energijos pertekliaus organizmas gali „sustreikuoti". atsargiai. pavirinta urina iš pradžių sukels skausmą tarsi nusideginus. kaip teigia juos tyrinėję mokslininkai. tuo pačiu metu atsiranda naujos — neorganinės. ypač nosiaryklė. tai vien po šios pirmos gali pasirodyti. kol dar šilta. Tam reikia surinkti kelių žmonių (pageidautina namiškių) 2 litrus urinos. Noriu pabrėžti: nebūtina iš karto pradėti daryti klizmą iš urinos. Tai pajusite patys. Supilti ją į emaliuotą indą ir neuždengtą kaitinti tol. kasoje. imkite jo 1 litrą. kad viskas. kol liks tik ketvirtadalis. atplėšia storojo žarnyno patologinius polipus. pasijusite labai blogai.t. taip pat kitų sveikų žmonių ar tos pačios lyties vaikų šlapimą. o reikalinga mikro­ flora išliktų NEPALIESTA! 3. Jei naudosite virintą šlapimą. lieka patys patvariausi — karščiui atsparūs skysti kristalai. Kodėl taip atsitinka? 1. Skausmas reiškia. nebaltyminės. bet ir peristaltika. Daugiau virinti nereikia. vitaminus. rekomenduoju at­ kreipti dėmesį. Tai­ gi ką būtina žinoti? 1. šlapimo pūslės sienelėse. kad būtų sunaikinti kirminai. yra daug geresnė už orga­ nizme esančius skysčius. Tačiau palaipsniui savijauta pagerės. Kai storojo žarnyno gleivinė yra stipriai pažeista. tai ir atsakomoji reakcija bus didesnė. Pakanka 1—2 to­ kių klizmų. jog net sunku patikėti. polipai. jam būdinga superstruktūra. Tuo jau įsitikino vi­ si. kuri ne tik išsiurbia iš organizmo vandenį. skausmo nejausite. ir slopinančios jų gyvybinį aktyvumą. su­ sikaupusios inkstuose. taps tokia. Pradėkite nuo paprastos urinos. kad tai reikia daryti išmintingai. kol jos liks 500 gramų. Jei jie labai dideli. kurios po kaitinimo liko tik ketvirtadalis. jų buvo keli kur­ sai. paroproktitai. Jei klizmas darėte ir anksčiau. Taip at­ sitinka todėl. Kai jie būna su­ glebę. šalinama. Nors termiškai apdorojant tokią urmą joje sunaikinamos visos organinės medžiagos. Knygos autorius šią procedūrą patobulino taip. visi šie organai tarsi naujai gimsta. kad jos efek­ tas PAGERĖJO daug kartų. Sustiprėja ir kirkšnies srities organai. nelieka gydomojo efekto. pada­ rykite klizmą. pažeista vieta pradeda gy­ ti.nizmo struktūrinis vanduo. hormo­ nai. kurie. Na o jei jums tai šlykštu. kokia bjaurastis glūdėjo jūsų organizme. netvirti. Taip iš organizmo pašalinamos patogeninės glei­ vės (kurias šiaip jau galima pašalinti tik ilgai badaujant). atsakomąją organizmo reakciją. kas darė tokias klizmas. opų. kad yra neįprastai karti. kas nereikalinga. Atvėsinkite ją ir. Dabar. Taip pat ištušti­ namos šalinimo sistemos. kokia ir turi būti. Tai uni­ kali medžiaga. kad tokia klizma išlygina energijos svyravimus organizme. lyti26 niuose organuose ir t. kurios daug kartų stipresnės už hormonus. kad lig šiol nieko panašaus nedarėte. susipažinkite su pa­ čia procedūra. kuri žymiai skiriasi. Pirmuoju atveju (kai renkatės paprastą šlapimą) naudokite tam Eismarcho puodelį. Druskų koncentracija tokiame šlapime gali padidėti net 600 kartų! Tai didžiulė jėga. Jei nutarėte pasidaryti tokių klizmų. naudokite klizmai pasūdytą vandenį: 1 litrui vandens reikia 2 šaukštų valgomo­ sios druskos. 27 . Po to nuvirinkite pusę ir tik po — virinkite tol. pavyz­ džiui. Darydami tokią klizmą. antruoju atveju (nuvirinta iki ketvirta­ dalio urina) tinka paprasta guminė kriaušė. labai stimuliuojamos žar­ nų sienelės. kolitai. pradėkite nuo 100—150 gramų ir palaipsniui padidin­ kite iki 500 gramų. Pakentėkite arba iš pradžių pasidarykite klizmą su paprastu šlapimu. nepavyksta išvengti išvaržos. kolito. Jei klizmai naudosite savo šlapimą (aš ir reko­ menduoju taip pradėti). nes vien dabar netekote tiek „gero". Greitai atsiras naujas sveikas audinys. 2. atstatoma ne tik gleivinė. bet ir todėl. Labai greitai pajusite teigiamą poveikį. galite pajusti labai ryškų jos po­ veikį. Netekę gleivių. Tačiau ir tai dar ne viskas: į storąjį žarnyną susiurbiamas skystis ir gleivės iš visos pilvo ertmės. kai organizmas sveikas. Be to. jame yra savi antiseptikai. 2. padeda organiz­ mui įveikti nepalankų poveikį. savaime atsiranda peristaltika. baltymai — geriausiai veikiantys viso organiz­ mo gleivinę! Klizmoms galima vartoti savo. išgydomas hemorojus. Vanduo tampa visai kitoks. kai jau žinote šiuos ypatumus. Nuo tokių klizmų dar greičiau mikroflora ir pH tampa nor­ malūs.

kad skystis neištekėtų (jei yra kranelis. įkiškite vamzdelį į išeina­ mąją angą 25—30 centimetrų. Kai tik pajusite poreikį. Kiek reikia laikyti klizmą? Senovės gydytojai patardavo — nuo saulėtekio iki pirmųjų sutemų. Skystis per apatinę gaubtinės žarnos dalį pateks į sker­ sinę gaubtinę dalį. kada reikia išsituštinti. Dabar pateiksiu kelis urinos klizmų taikymo pavyzdžius. kai išteka. — kasdien po litrą visą savaitę. Urinos klizmų teigiama savybė ta. taip pat. Jei žarnyne yra patologinės sąsmaukos ar susikaupė daug sukietėjusių išmatų. Skystis iš skersinės gaub­ tinės žarnos dalies pateks į sunkiai prieinamą kylančiąja dalį. Toliau galite daryti tokias klizmas po 100—150 gramų kartą per 1—2 savaites. ketvirtąją — kas 3 dienas. darę tokias klizmas. Remkitės keliais ir alkūnėmis į grindis (dubuo turi būti aukščiau už pečius). giliai pilvu. kai naudojama virinta urina. Taigi nesijaudinkite.5 m virš grindų. tačiau nebuvo jokio poveikio. Jam buvo padaryta operaci­ ja. išpūsdami jį. kiek reikia. Per tą laiką nepatyriau nieko nemalonaus. didinkite spindį. Nuimkite vamzdelio antgalį ir sutepkite jį sviestu ar vazelinu. Toks būdas padeda geriausiai išplauti visą storąjį žarnyną. nes pats kontroliuoja šį procesą. Tik taip gali­ ma išvengti dalies storojo žarnyno išplovimo. laukė nauja operacija. Buvo išmėgintos įvairiausios klizmos (taip pat ir su ugniažole. Po to. kasdien padidindami nuo 100 gramų iki 500 gramų. trečiąją savaitę — kas 2 dienas. penktąją — kartą per savaitę. Šią procedūrą pageidautina atlikti po to. nes šio būdo tiks­ lingumas ir efektyvumas patikrintas praktikoje. Į tai būtina atsižvelgti. 2 litrus vandens supilti į jį per 30—40 sekundžių paprasta ir lengva. Kad taip neatsitiktų. Šį ciklą galima pakartoti tokiu pačiu laiku ir periodiškumu kaip jau minėtas paprastas klizmas. o tai gali sukelti ligos paūmėjimą). Senovės gydytojai patardavo tai daryti sau­ lei tekant. jei padarysite „žvakę" (Sarvanchasana) ar ištiesite kojas už galvos („Plūgas"). tuo rečiau tuštinamasi. ir sukelti skausmą. Suspauskite vamzdelį. kai tik skystis pradeda tekėti į vidų.Eismarcho puodelio panaudojimo technologija tokia: supila­ te į puodelį uriną ir pakabinate jį ne aukščiau kaip 1. Po 2—3 pirmųjų mikroklizmų (po 100 gramų virintos urinos) polipai patys pasišalino iš organiz­ mo. Bus dar geriau. Tokį negalavimą buvo patyręs mano artimas pažįstamas. kad jos būna orga­ nizmo viduje tiek. urina. kuris yra iki kamš­ čio žarnoje. aklojoje žarnoje atsiras ligų židinys. Kai praeina viena skysčio dalis. o vėliau kuo švaresnis žarnynas. per pavasario ir rudens lygiadienį. Kito ciklo metu viskas vyks normaliai. sausio—vasario mėnesiais. Tokioje pa­ dėtyje pabūkite 30—60 sekundžių. tačiau po kurio laiko atsirado recidyvas. Mano nuomone. Jei pastebite sutrikimus. Tada lėtai atsigulkite ant nugaros ir nesku­ bėdami pasisukite ant dešiniojo šono. greitai supiltas skystis gali ištekėti atgal arba spausti tą nedidelį tarpą. o po to ir į akląją žarną. organizmas pats geriausiai ži­ no. Storojo žarnyno POLIPAI. PERSPĖJIMAS. Urinos klizmų ciklas. Apie tai man pasakojo ir kiti žmonės. Patariau jam 2 29 . užsukite jį). laisvai. Kai naudojama savo ar jauno svei­ ko žmogaus (dar geriau — vaiko. Toliau galite daryti klizmas 1— 2 kartus per savaitę. ramiai pa­ gulėkite ant nugaros ar ant dešiniojo šono 5—15 minučių. Klizmų ciklas. ypač šiltos klizmos. Jei nebus išvaly­ tas visas storasis žarnynas. Kai kuriems žmonėms šios vaistažolės klizmos labai išdžiovina žarnyno gleivinę. Toks ciklas kartojamas 2—3 kartus per metus. jei 28 nebus didelio poreikio išsituštinti. dozę ne didinkite. Po kelių kartų pradėkite mažinti iki 100 gramų. Atleiskite suspaustą vamzdelį ir palaipsniui leiskite skystį į storąją žarną. kai skystis jau žarnyne. Antrąją savaitę darykite klizmą kas antrą dieną. kontro­ liuokite vandens suleidimą į žarnyną — laiku suspauskite vamzdelį pirštais. ir įtempdami. CHRONIŠKAS PAROPROKTITAS. o po to pradėkite po 100 gramų mažinti urinos kiekį iki 100 gramų. Šios knygos autorius pats kentė­ jo nuo jų. Pradėki­ te nuo 100 gramų. Papildomai galite įtempti pilvą. eikite į tualetą ir išsituš­ tinkite. Iškilo kumščio dy­ džio pūlinys tarpvietėje. kvėpuokite lėtai. Padarykite 2—4 tokias klizmas po 500 gramų. kai ištuštinamas storasis žarnynas. Tai padės jums išvengti nesklandumų ir nemalonumų. Po to galite atsikelti ir pa­ sivaikščioti. bet palikite to­ kią pačią. Kai storasis žarnynas bus išvalytas. atsigulkite ant nugaros ir pakelkite dubenį. Iš pradžių poreikis tuštintis grei­ tas ir stiprus.

kad būtų galima pati­ kėti jų teigiamu poveikiu. kai pūliai buvo ištraukti. sausumą. Jei tokie simptomai jums būdingi. šios klizmos puikiai gydo ir moterų ligas). pradėjo nesiskirti gleivės iš nosies. tačiau ir to. Ypač šios klizmos tinka šaltu. skauda juosmenį. gumine kriauše padaroma klizma. nuo­ lat šalta. lengvos. Kol tirpalas dar šiltas. man pasakojo ir kiti žmonės. o jiems patiems nuolat šalta.kartus per dieną daryti mikroklizmas (po 100—150 gramų iki ketvirtadalio nuvirinto šlapimo) bei nuolat laikyti ant tarpvietės uždėtą kompresą iš tokios urinos. kas po to atsitiko. Bet po to. Visi liko patenkinti. atsirado apetitas. todėl privalo jas naudoti atsargiai. papildomai paša31 . Tai. jaučiamas silpnumas. Tokia pro­ cedūra padeda neutralizuoti ir pašalinti iš organizmo substan­ ciją. šerpeto­ ja. sausu metų laiku. KIRMINAI. kuris labiausiai slegia šiuos žmones. kad iš pradžių. be to. kad sviestas ištirptų. Išnyko priešišvaržinė būsena (raižymai kirkš­ nyje staigiai keliant nuo žemės 10—20 kilogramų). mikroklizmos. dubens—klubo sąnarius. pakanka. Po to reikia pagulėti. Operacija ir tolesnis gydymas tapo visai nereikalingi. Po to žarny­ nas pradėjo veikti savarankiškai. Perskaitęs mano knygą apie urinoterapiją. su 4—6 proc. Autoriui tuo teko pa­ čiam įsitikinti. Tuo pačiu metu išnyko ir chroniškas hemorojus. viskas greitai praėjo. 20 gramų lydyto sviesto — nuo vidurių užkietėjimo. kurių organizmas linkęs prarasti daug vandens. kartojasi dažnai. Iš karto po klizmų iš jo organizmo išėjo du stambūs kirminai (soliteriai) ir į medūzą panašūs tirščiai. Šios knygos autorius 30 jas išbandė pats. kurias galite pasirinkti patys. kad jį kamavo čia paminėti negalavimai. jas nesunku paša­ linti iš organizmo. UŽKIETĖJIMAI. Apie tai. Jei jums dėl kai kurių sumetimų jos nepatinka. 1 klizma: 100 gramų pieno. Tai patvirtina ir mano pasekėjai. obuolių actu (2—3 šaukštai 2 litrams vandens). Tai galiu patvirtinti ir aš pats. sustiprėjo lytinė funk­ cija. Šios kliz­ mos daromos taip: į 100 gramų pieno dedama 20 gramų lydyto sviesto. menstru­ acijos būna užsitęsusios (vyrams sumažėja sėklos išsiskyrimas). kamuo­ ja vidurių užkietėjimas arba tuštinamasi „avies" išmatomis. APETITO PRARADIMAS IR GALVOS SKAUSMAI. kad panašios klizmos gali padidinti organizme gleivių kiekį. Po dviejų savaičių pūlinio jau nebebuvo. kamavę daug metų. Šios klizmos ypač rekomenduojamos tiems. Jas darė ir kiti žmonės. Kartą man atėjo padėkoti septyniasde­ šimtmetis vyriškis (baigęs aukštąjį mokslą kariškis) ir papasa­ kojo. nepiktnaudžiaudami. daromos kasdien ar kas antrą dieną. ypač šaltu. Mano pažįstamas prisimena. su citrinos rūgštimi (1 arbatinis šaukštelis rūgšties 2 litrams vandens). kas jau parašyta. jis jautė stiprų deginimą ten. kiek jam pačiam reikia. po pirmųjų mikroklizmų. Tokių klizmų poveikį ga­ lima pagerinti vietoje paprasto vandens naudojant ištirpintą ar įmagnetintą vandenį. Dabar pakalbėsime apie įdomias ir reikalingas klizmas. jį labai nustebino. Visa tai pašildoma. Ir toliau galima vardinti stebuklingo urinos klizmų povei­ kio pavyzdžius (beje. džiūsta ir pleiskanoja oda. Po 2—3 tokių mikroklizmų išmatos tampa minkštos. išnyko gal­ vos skausmai. Yra kelios tokios klizmos. ku­ rias rekomenduoja Ajurveda ir Cžud-ši. kryžkaulį. kurių oda sausa. kai prarandama gyvybinio principo „Vėjas"—doša Vata pusiausvyra): susikaupia ir išskiriama daug dujų. kad tokios klizmos padėjo išgydyti vidurių užkietėjimą. kur buvo iškilęs pūli­ nys. Svarbu žinoti. Nutukti linkę žmonės privalo žinoti. „avies" išmatų. sukėlusią organizmo atšalimą. sausu metų laiku. padės išvengti šių negalavimų. Organizmas pats laiko tokį tirpalą tiek. išnyko chroniškas ko­ litas. o šaltį neutralizuoja šiltas pienas. Tai būdinga nestambiems žmonėms. organizmo pernelyg didelio sausumo ir iš­ džiūvimo. galite daryti mažiau efektyvias įprastas klizmas: su valgomąja druska. Taikoma tokia pati schema kaip ir darant klizmas su paprastu šlapimu. raudonų). liesėjama. dujų susidarymo (ir mikro­ flora taps normali). 2 klizma: prie nurodyto 1 klizmai pieno ir sviesto kiekio reikia pridėti žiupsnelį imbiero ar pipirų (juodų. išnaikinti kirminus. kam nuolat šąla rankos. Sausumą ir sukietėjimą neutralizuoja drėkinantis pienas ir minkštinantis sviestas. žymiai pa­ didėjo jaudrumas atliekant lytinį aktą. Išoriniai šio sutrikimo simptomai (pagal Ajurveda. padarė 2—3 mikroklizmas iš iki ket­ virtadalio nuvirinto šlapimo. taip at­ sitinka tada. Procedūrą pagei­ dautina atlikti saulei tekant. kurios jums tinka. GLEIVIŲ PAŠALINIMAS IŠ PILVO. kojos. To­ kia klizma tinka kaip ir pirmu atveju.

2. kol vanduo nepradės išeiti iš organiz­ mo toks skaidrus. privalote baigti procedūrą. kaip pastebėta praktikoje. Sekdami tradicija. nes be druskos osmosas ją sugertų per gleivinę ir pašalintų kaip šlapimą.e norimo rezultato. kad druska nepradėtų dirginti odos. o ne per išeinamąją angą. Taigi ją galima rekomenduoti nutu­ kusiems žmonėms. galite sumažinti druskos koncent­ raciją. Pasiruošimas Pašildyti vandenį iki kūno temperatūros. pasūdyti (5—6 gra­ mai druskos litrui vandens — tai truputį mažesnė druskos kon­ centracija negu ta. Nedelsiant atlikti nurodytus pratimus (8 pieš. Kai jau būsite patenkinti rezultatais (tai yra tada. Taip bus visiškai ištuštintas skrandis. Patarimas. nes vėl teks tuštintis. Vėliau. kai pasinaudosite tualetiniu popieriumi. kuri yra kraujo plazmoje).iiau viskas vyks automatiškai. Tai sustiprina kliz­ mos poveikį. praeina skrandį. nedelsiant ar praėjus 5 minutėms. po visiems mirtin­ giesiems įprastų judesių patenka į žarnyną ir išeina iš jo. 33 . kai. po Šank Prakšalanos jogai visada daro Vamaną Dhouti. atlikti judesius ir sugrįžti į tualetą. kad būtų malonu gerti. t. teks atlikti klizmą su puse litro vandens >rasta gumine kriauše. Po to galima išgerti 3 stiklines nesūdyto vandens ir pada­ ryti Vamaną Dhouti (įkišti du pirštus į burną ir sukelti vėmi­ mą). net skystos. koks buvo išgertas. vandens daugiau negerti ir vėl nueiti į tualetą. Pirmasis tuštinimasis įprastai būna beveik iš karto. Tokia klizma padeda gydyti tulžies veiklos su­ trikimus. Vanduo. kol išgersite 6 stiklines. Jei ir vėl nesulauksi!. jūsų nuomone. Kai tik pasirodys pirmosios išmatos. Jei vanduo jums atrodys pernelyg sūrus. reikia pri­ dėti 1/2 ar 1 šaukštą stipraus pelynų nuoviro ar 1/2 šaukštelio česnako sulčių.liną iš organizmo gleives. nes vanduo praeina virškinimo kanalu tarsi per tuščią kriauklę. 32 Atlikimas Šį pratimą geriausia atlikti rytą. Po pir­ mosios išmatų porcijos seks kitos.). Visi šie komponentai atitinkamai veikia organizmą — suminkšti­ na. 3 klizma: sudėtis tokia pati kaip ir 1 klizmos. be to. Drąsiau bandykite. sumažina gleivių ar tulžies kiekį. Vanduo turi būti pasūdytas. Taigi turite ką pasirinkti. Sis pratimas atliekamas tol. pieną galima pakeisti (ar jį pra­ skiesti per pusę) mėsos. rei­ kia pakartoti judesius. nurytas burnoje. ŠANK PRAKŠALANĄ Šank Prakšalana. išmatos bus lengvos. Po to reikia eiti į tualetą. reikia pridėti 5—10 gramų valgomosios druskos. Po pirmojo tuštinimosi reikia vėl išgerti stiklinę vandens. reikia 1—1. galima kartą per 2—3 savaites (tinka ir kartą per ketvirtį) taikyti idealų viso virškinimo trakto plovimo metodą — ŠANK PRAKŠALANĄ. Tai priklauso nuo žarnyno užterštumo. Vi­ sam praplovimui. nuplaukite išeinamąją angą šiltu vande­ niu. 1. pakanka 45—60 minučių. Paeiliui gerkite vandenį ir atlikite pratimus. Jei taip neatsitinka. Štai vandens kelio virškinimo kanalu schema. Vienam kartui pakanka 10—14 stiklinių. reiškia „Kriauklės gestas". Išgerti stiklinę pasūdyto vandens. 3. Vėl išgerti stiklinę vandens ir pakartoti visą pratimų seriją. Po to.5 va­ landos. Atliekant šiuos judesius. kai išvalysite savo storąjį žarnyną. kai nuei >ite į tualetą. kai nutarėte susirūpinti savo or­ ganizmo pagrindu — storuoju žarnynu. koks buvo tada. kai jį gėrėte. ar kaulų nuoviru. 4 klizma: sudėtis tokia kaip ir 1 klizmos. ypač avienos. rin­ kitės ir sveiki te! Po to. vanduo lėtai tekės žarnynu ne­ sukeldamas vėmimo. Darant minėtas klizmas. kai įprantama. vanduo iš organizmo bus pašalinamas pakankamai švarus). arba Varisara. be to. kai dar nieko nevalgyta. Šį pratimą reikia atlikti tol. nusausinkite ir patepkite aliejumi. Dar kelis kartus nueikite į tualetą. kol vanduo taps švarus.

Tam reikalingi šie 4 judesiai — sudėtingiau­ si. Šį dvigubą judesį reikia pakartoti 4 kartus. Trečias judesys Vanduo toliau teka plonosiomis žarnomis atliekant dar vieną judesį — „Kobros" variantą. rei­ kia žiūrėti į dešinį kulną. Gerai ištiesti nugarą. Po to reikia pasukti kūną. Tokiems žmonėms 35 . kad tarp pėdų būtų 30 centimetrų tarpas. Ketvirtas judesys Vanduo. dalis vandens iš skrandžio patenka į dvylikapirštę žarną. Po to nedelsdami grįžkite į pradinę padėtį ir stenkitės pamatyti kitos kojos kulną. kuris praėjo plonąsias žarnas. Pakartokite 4 kartus po du judesius. t. turi nutekėti ir storo­ siomis žarnomis. Tam pakanka 10 sekundžių. Šie judesiai atveria skrandžio prievartį. pasukite galvą ir liemenį taip. Antrasis judesys Šie judesiai skatins vandenį patekti į plonąsias žarnas ir tekėti jose. lenktis iš pradžių į kai­ rę. Pradinė padėtis kaip ir pirmo judesio — stovima pražergtomis kojomis. išsky­ rus tuos. Baigiant pasisukimą neuždelsti ir grįžti į pradinę padėtį. Nepasukant viršutinės kūno dalies. pėdos pražergtos maždaug 30 centi­ metrų. kad rodomasis ir didysis pirštai siektų deši­ nįjį raktikaulį. Šį dvigubą judesį pakartoti 4 kartus — iš viso tai bus 8 judesiai į kairę ir į de­ šinę. po to iš karto atsitiesti ir lenktis į dešinę. Ištiesti dešinę ranką horizontaliai ir sulenkti kairę ranką taip. Darant kiekvieną judesį (lenkiantis į šo­ nus). o klubai tarsi pakimba ore.Pirmas judesys Pradinė padėtis: stovima. Pakelti rankas į viršų delnais aukštyn. Atlikimo laikas — 10—15 sekundžių. Juos gali atlikti visi. kvėpuoti normaliai. kuriems atlikti reikia 10 sekundžių. Kai jau esate tokioje pra­ dinėje padėtyje. kad pavyktų pamatyti priešingos kojos kulną. kiek galima toliau tiesiant ištiestą ranką atgal ir žiūrint į pirštų galus. ką kamuoja kelių ar menisko ligos. Labai svarbu. pasisukti į kitą pusę. sudėtingesni už tris pirmuosius. rankų pirštai sunerti. Tik delnai ir didieji kojų pirštai liečia grindis. jei pasisukate į kairę.y.

tiks atskiras šio judesio variantas. Ketvirtas judesys atlieka­ mas taip: a) tupėti taip, kad pėdos būtų praskėstos maždaug 30 cen­ timetrų. Pėdos turi būti ne po sėdmenimis, o šalia užpakalinės klubų dalies. Delnai uždedami ant kelių, praskėstų 30 centi­ metrų; b) pasukti liemenį ir priklaupti ant kairiojo kelio, kad jis būtų prieš dešinės kojos pėdą. Delnai pakaitom stumia dešinį klubą prie kairio šono, o kairį klubą prie dešinio taip, kad būtų prispausta dalis pilvo ir spaudžiamos storosios žarnos. Žiūrėti sau už nugaros, kad liemuo galėtų daugiau pasisukti ir būtų labiau spaudžiamas pilvas. Atliekant pirmuosius tris judesius, buvo nesvarbu, į kokią pusę pasisukama pirmiausia — kairę ar dešinę. Atliekant ket­ virtąjį judesį, svarbu pradėti spausti dešiniąją pilvo pusę. Ir šį judesį reikia atlikti 4 kartus. Jo trukmė — 15 sekundžių. Ketvirto judesio variantas: Šio judesio ištakos — Ardcha Maciendrasana (susukta po­ za). Jį atliekant, pėda statoma prie vidinės klubo pusės, nepra­ eina iš kitos pusės. Petis pasukamas kiek galima toliau, arčiau prie sulenkto kelio, liemuo truputį atloštas atgal. Rankos re­ miasi į sulenktą kelį, kuris yra tarsi svertas sukant stuburą ir spaudžiant klubą prie pilvo apačios. Nesėkmės atvejis Jei po to, kai išgerta, pavyzdžiui, 4 stiklinės vandens, jaučiate, kad skrandžio turinys normaliai nepraeina į žarnyną, kad jis perpildytas, net pykina, tai reiškia, jog klapanas tarp skran­ džio ir dvylikapirštės žarnos neatsivėrė taip, kaip derėtų. Todėl pakartokite 2 ar 3 kartus seriją judesių, tačiau vandens dau­ giau negerkite. Kai nebepykins, praėjimas bus laisvas. Sutriki­ mų daugiau nebus, galėsite toliau tęsti. Gali pasitaikyti, kad trukdys iš rūgimo produktų susidaręs dujų kamštis. Tada pa­ kanka rankomis paspausti pilvą ar atsistoti ant pečių („Žva­ kė"). Derinti tai su kitais keturiais aprašytais judesiais. Pačiu nesėkmingiausiu atveju, t.y. tada, kai vanduo visai neteka iš skrandžio toliau, jums lieka du būdai: dešinės rankos dviem pirštais pakutenti liežuvio šaknį ir išsivemti. Tada iš karto pajusite palengvėjimą. Galima ir visai nieko nedaryti. 36

Tada vanduo pats pasišalins iš organizmo kaip šlapimas. Po tokio pratimo beliks pailsėti ir pavalgyti. Pirmasis valgymas Po Šank Prakšalanos būtinai reikia atlikti šiuos nurodymus. Valgyti ne anksčiau kaip praėjus 30 minučių po pratimų ir ne vėliau kaip po valandos. DRAUDŽIAMA palikti virškinamąjį traktą be maisto daugiau kaip valandą po pratimų. Pirmasis maistas — virti ryžiai. Ryžiai turi būti išvirti ar net pervirti vandenyje, kad nedirgintų žarnyno gleivinės. Grū­ dai turi tirpti burnoje. Po ryžių galima valgyti gerai išvirtas morkas. Kartu su šiuo maistu būtina suvalgyti ir 40 gramų sviesto. Jį galima ištirpinti su ryžiais ar suvalgyti atskirai iš šaukšte­ lio. Ryžius galima pakeisti virtais kviečiais, avižomis ir pan. Svarbu Ryžių negalima virti su pienu. 24 valandas po šių pratimų drau­ džiama gerti pieną ar kefyrą. Be to, per tas 24 valandas draudžiama valgyti rūgštų mais­ tą ir gerti bet kokius skysčius (tai viena iš priežasčių, kodėl draudžiama gerti kefyrą). Draudžiama valgyti vaisius ir nevir­ tas daržoves. Duoną galima valgyti, kai maitinamasi antrą kar­ tą po pratimų. Antrą kartą valgydamas aš gėriau morkų ar obuolių sultis su burokėlių sultimis (proporcijos 1:4 ar 1:5), val­ giau salotas ir jaučiausi normaliai. Taigi į mano rekomendaci­ jas atsižvelkite kūrybiškai. Po 2 valandų galite sugrįžti prie jums įprasto režimo. Svarbu, kad neprarastumėte saiko, nevalgytumėte mėsos. Gėrimas Geriant pasūdytą vandenį, padidėjus osmotiniam aktyvumui dalis skysčių iš kraujo patenka į žarnyną. Skystoji kraujo dalis pakeičia kryptį, tampa priešinga įprastam įsiurbimui ir tuo pa­ čiu valo storojo ir plonojo žarnyno gaurelius. Kaip tik dėl šio efekto Šank Prakšalana tampa unikali. Aš nežinau kito tokio valymo, kuris valytų mūsų mikrogaurelius (glikokaliksą) — šį unikalų katalizatorių su poromis, nuo kurio efektyvumo pri­ klauso maisto pasisavinimas.
37

Nuo to, apie ką aš čia papasakojau, pajusite troškulį. Iš­ tverkite negėrę net paprasto vandens, palaukite pirmojo valgy­ mo, nes priešingu atveju jums vis teks eiti į tualetą. Valgydami pirmą kartą ir po to, galite gerti vandenį, nestiprius žolių nuo­ virus arba, kaip ir aš, — šviežias sultis. Nenustebkite, kad išmatos atsiras tik po 24 ar net 30 va­ landų ir bus gelsvos ar geltonos, bekvapės tarsi kūdikio. Žmonės, kenčiantys nuo vidurių užkietėjimo, gali daryti Sank Prakšalaną kiekvieną savaitę, tačiau gerdami tik 6 stik­ lines vandens. Tada visas ciklas trunka maždaug 30 minučių. Tai pats geriausias būdas „perauklėti" žarnyną. Gerai tai, kad šis būdas neištempia storųjų žarnų sienelių.* Teigiamas poveikis Be to, kad išvalysite visą virškinimo kanalą, patirsite ir netie­ sioginį teigiamą poveikį: malonų kvapą iš burnos, ramų miegą, ant veido ir viso kūno išnyks spuogai. Jei maitinsitės taip, kaip nurodyta šioje knygoje, išnyks ir nemalonus kūno kvapas. Taip pat tonizuojama kepenų veikla (tai patvirtina ir pakitusi išma­ tų spalva). Pagerėja kitų liaukų, ypač kasos, susietų su virški­ nimo traktu, veikla. Lonavlos gydytojai, 2 mėnesius kas dvi dienas taikydami Sank Prakšalaną bei atitinkamą maitinimosi režimą, išgydyda­ vo prasidėjusį diabetą. Tikriausiai Langerganso salelės, esančios kasoje, išskiria daugiau insulino bendrai stimuliuojant kasą. Kai virškinimo traktas išvalytas, maistas pradedamas geriau pasisavinti. To­ dėl tie, kam reikia padidinti svorį, jį be vargo padidina, tampa tvirtesni, o tie, kam reikia atsikratyti viršsvorio, jo netenka, suliesėja. Kontraindikacija Tie, kas kenčia nuo skrandžio opaligės, be abejo, neprivalo tai­ kyti Prakšalanos tol, kol neišsigydys skrandžio ligos. Tai priva­ lo įsidėmėti ir tie, kam būdingi ūmūs virškinamojo trakto su-

trikimai, kas viduriuoja, serga dizenterija, ūmiu kolitu (jei ko­ litas chroniškas, Prakšalaną gali padėti, bet tik ne krizės atve­ ju), ūmiu apendicitu, tuo labiau tokiomis rimtomis ligomis kaip žarnų tuberkuliozė, vėžys. Šis pratimas efektyvus užbaigiant oksiurezę. Juk tada, kai valomas žarnynas, kartu pašalinami ir kirminai su visais jų kiaušinėliais. Tiesa, gaurelių žarnų vidiniame paviršiuje tiek daug, kad kartais vienas kitas kirminų kiaušinėlis gali ir likti. Šank Prakšalaną — puiki. Tuo įsitikinau aš pats. Kad grei­ čiau išmoktumėte šio metodo, iš pradžių atlikite pratimą kartą per dvi savaites.

VALANTI MITYBA Didysis natūropatas Polis Bregas sugalvojo efektyvų būdą, skir­ tą išvalyti storąjį žarnyną, — badavimą. Kai kartą per savaitę badaujama 24—36 valandas, organizmas gauna papildomos energijos, kuri anksčiau buvo skiriama maistui perdirbti ir pa­ sisavinti. Dabar ją galima skirti kitoms organizmo reikmėms. Per tą laiką išmatų akmenys truputį atstoja nuo žarnų siene­ lių. Po tokio susilaikymo pirmas maistas — šviežios morkų ir kopūstų salotos be prieskonių ir aliejaus, sviesto — yra tarsi šluota, kuri atplėšia nuo žarnų sienelių apnašas ir jas pašalina iš organizmo. Panašias salotas rekomenduoja ir V. Michailovas.

STOROJO ŽARNYNO SIENELIŲ IR NERVŲ ATSTATYMAS Štai ką sako apie storojo žarnyno sienelių ir nervų atstatymą gydytojas Vokeris: „Remdamiesi bandymais, nustatėme, kad storasis žarnynas negali normaliai vystytis ir veikti, jei žmogus maitinsis tik vi­ rintu ar kitaip apdorotu maistu. Todėl beveik negalima rasti žmogaus, kurio storasis žarnynas būtų idealiai sveikas. Jei jau­ čiatės blogai, pirmiausia pradėkite storojo žarnyno plovimą ar­ ba darykite klizmas. Po to šviežios daržovių sultys paskatins efektyvų regeneracijos procesą. Nustatyta, kad geriausias mais39

* Klizma gali pakenkti, jei vanduo, greitai patekęs j storąjį žarnyną, stip­ riai jį ištempia, sukelia skausmą. Kad taip neatsitiktų, vandenį suleiskite pa­ laipsniui, neskubėdami, suspausdami vamzdelį pirštais. 38

tas — morkų ir špinatų sultys. Šis mišinys maitina plonosios ir storosios žarnų nervus bei raumenis." Sulčių receptus aš paėmiau iš knygos „Daržovių sultys". Sulčių kiekis pateikiamas uncijomis (1 uncija — 28,3 gramo). Geriausiai tinka storajam žarnynui: morkos — 10, špina­ tai — 6 uncijos; truputį silpnesnis mišinys: morkos — 10, bu­ rokėliai — 3, agurkas — 3 uncijos; jei nieko daugiau neturite, gerkite bent ne mažiau kaip 500 gramų morkų sulčių kasdien. Storojo žarnyno motorika pagerėja, tampa normali tada, kai pakanka produktų, kuriuose yra daug maisto skaidulų: daržo­ vių ir vaisių, kruopų. Šis maistas tuo pačiu truputį laisvina vidurius, nes storajame žarnyne atsiranda daug masės, kuri padidina judėjimą storosiose žarnose. Ląsteliena gerai išskiria tulžį, dirgina storojo žarnyno sieneles ir stimuliuoja motoriką, padedančią sparčiau normaliai išsituštinti. Iš vaisių ypač stipriai peristaltiką veikia inžyras (figos), sly­ vos, vynuogės, džiovinti vaisiai. Žarnyne jie stipriai išbrinksta, padidėja jų masė. Laisvina vidurius morkos, burokėliai, šviežių kopūstų salo­ tos. Baltagūžiame kopūste yra daug ląstelienos, kuri ypač nau­ dinga, kai užkietėję viduriai. Tačiau ši daržovė netinka tada, kai yra kolitas, nes kopūsto ląsteliena stambi. Be jau minėtų, ypač „stiprių", produktų, vertingi ir moliū­ gai, medus, aliejus, juoda duona. Labai naudinga išgerti 300—500 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. Daiginti kviečiai taip pat padeda virškinti bei išsituštinti, reguliuoja visą skrandžio—žarnyno traktą. Kai kurie vartojantys daug daržovių ir vaisių žmonės pra­ deda sakyti, jog jiems pučia vidurius, susidaro daug dujų. Su­ sikaupti dujoms padeda žirniai, pupelės, svogūnai, kopūstai, burokėliai, skatinantys organizmą išsituštinti. Mažiau dujų su­ sidaro valgant bulves, morkas, agurkus, grybus, beveik visas uogas ir vaisius, juodą duoną bei geriant pieną. Dujų organizme susidaro todėl, kad gyvybiškai aktyvūs ele­ mentai, esantys daržovėse bei vaisiuose, ypač siera ir chloras, ardo žarnyne puvimo produktus, išmatų sankaupas. Šia pras­ me ypač vertingos šviežios kopūstų sultys, kuriose yra daug sieros ir chloro, valančių žarnyno ir skrandžio sienelių gleivinę. Štai jums dar vienas testas, padedantis išsiaiškinti, ar la­ bai užterštas storasis žarnynas, ar neapnuodytas visas skran40

džio—žarnyno traktas. Jei išgėrus kopūstų sulčių susidaro daug dujų, jaučiate kitokius sutrikimus, reiškia, kad skrandyje—žar­ nyne susikaupė nemažai toksiškų medžiagų. Įpraskite gerti šviežias kopūstų sultis palaipsniui. Iš pra­ džių išgerkite jų kartu su morkų sultimis. Po to vis mažinkite morkų sulčių kiekį. Vokeris teigia, kad 300 gramų šviežių ko­ pūstų sulčių per dieną duos jums pakankamą kiekį gyvo orga­ ninio maisto, kokio negautumėte net suvalgę 50 kilogramų vir­ tų ar konservuotų kopūstų. Vokeris perspėja, kad kopūstų sul­ tis reikia gerti be druskos. Druska panaikina tokių sulčių ver­ tę, gali net pakenkti. Dujos gali susidaryti ir tada, kai produktai neteisingai de­ rinami. Pavyzdžiui, žirniai su duona, pupelės su mėsa ir t.t. Pageidautina minėtus dujų susidarymą skatinančius produk­ tus suvalgyti atskirai, po šviežių salotų. Skysčius, taip pat ir sultis, reikia gerti prieš valgį. Tada, jei jūsų žarnyno gleivinė nepažeista, nėra nuosėdų ant žarnyno sienelių, dujos daugiau nebesusidarys. Jei augalinis maistas sukelia žarnyne rūgimą, jis negali čia skaidytis, suirti, nes jo paties rūgštingumas pašalina jį iš orga­ nizmo, truputį laisvina vidurius. Tai veikia stimuliuojančiai, žarnynas išvalomas natūraliu būdu. Kai labai pučia vidurius, galima gerti ramunėlių žiedų ir krapų sėklų nuovirą. Normaliai tuštintis jums padės ir kitos priemonės. Storojo žarnyno veikla nuo 7 iki 9 valandos ryto (vietos laiku) yra aktyviausia. Jogas Svamis Šivananda rekomenduoja kvėpuoti gaiviu ry­ to oru, kuris padeda išsituštinti. Tuštintis daug lengviau tada, kai šlapinamasi, nes šlapimo pūslės judesių refleksas atitinkamai analogiškas gaubtinės žar­ nos judesiams. Todėl valingo akto poveikis šiuo momentu yra žymiai didesnis. Romolas Mantovanis nepataria skatinti išsituštinimo. Šį po­ reikį turi sukelti valia. Tada storoji žarna veiks „sąmoningai", lengvai, laiku ir normaliai išsituštins, kad organizmas būtų ma­ žiau užterštas. Labai svarbi tuštinimosl poza. Dažniausios dvi padėtys: sė­ dint ant unitazo ir atsitūpus — „Erelio poza". Esant „Erelio pozai", klubai spaudžia pilvą ir padeda jo sienelės raumenims,
41

Utchita dvi padasana Atsigulkite ant nugaros ir prispauskite ištiestas rankas prie grindų. pilvo. kai jis atliekamas pa­ kelta galva. atlikite ja tokius pačius pratimus kaip ir kojomis. Pėdos suka ratus. Šioje knygoje pateikiamus prati­ mus jis pataria atlikti kasdien 5—10 minučių.). nelenkite jų 42 9 pieš. Jei pajutote nuovargį. bet nelieskite grindų. Tai vienmomentinis defekacijos ak­ tas. jau­ site natūralų norą tuštintis. padėkite rankas po sėdmenimis ar iš­ tieskite prie kūno. Svamio tvirtini­ mu. Lėtai pakelkite ištiestas kojas 45° kampu. valingas. Nereikia stip­ riai įsitempti. 1. jie suteikia jėgų. kai diafrag­ ma nusileidžia ir pilvo ertmės organai. organizmas tampa sveikas ir stiprus. šalina naktines poliucijas. pėdų trūkumus. Šio pratimo poveikis būna didesnis. o po to pakartokite pratimą vieną ar du kartus. 3. Ypač padeda joga. 43 . valo sėklą. Utchita eka padasana Atsigulkite ant nugaros ir pakelkite koją 45° kampu. padeda jai išsituštinti. Reguliariai atliekant šį pratimą. Tada ir užaugęs jūsų vaikas neturės su tuo susietų problemų. Defekaciją reikia atlikti prieš tai giliai įkvėpus. krūtinės. 2.kad žarnynas lengviau ir greičiau išsituštintų. Po to nuleiskite jas. išvaro kirminus ir net išgydo paralyžių. Pateiksiu kompleksą Svamio Šivanandos pratimų (9 pieš. spausdami tiesiąją žar­ ną. žmonės ilgai gyvena sveiki ir laimingi. pailsėkite. Taip judant. kai išeinamojoje angoje kyla skausmas. keliai pa­ eiliui liečia krūtinę. kai atliekamas truputį pakelta galva (silp­ niems žmonėms tai netinka). Šis pratimas gerai sustiprina pilvo ir žarnyno raumenis. „Erelio poza" skatina defekaciją. taip pat profilaktikai. Jis valdo sėklą. Jo reikia išmokyti dar vaikystėje. Utchita širša ekapada čakrasana Atsigulkite ant nugaros. Jei sumaniai derinsite visas čia paminėtas priemones. Pakelkite galvą. Pagrindinė išmatų masė pašalinama pačioje pradžioje. liemens. Jis bū­ na efektyvesnis. Šis pratimas pašalina sėdmenų. Tačiau pasitaiko tokių silpnų ir „užsispyrusių" storųjų žar­ nynų. naikina kirminus. bet nelieskite grindų. Galvą laikykite pakeltą (nereikia pakelti silpniems žmonėms). kad juos pageidautina papildomai lavinti fizinių pratimų kompleksais. Jei paralyžiuota ranka. nugaros. Po to kel­ kite ir nuleiskite kitą koją. valo kraują. kojų kelių. paeiliui sulenkdami kojas. Pakarto­ kite 4—5 kartus. pašalina naktines poliucijas. atlikite pratimą „Važiavimas dviračiu". kuri trunka tik 5—7 minutes. Svamio Šivanandos pratimų kompleksas per kelius. jis taps valdomas. Tai ypač svarbu.

Jis gerai sustiprina pilvo. Pa­ kartokite pratimą į kitą pusę. Mukta chasta kati čakrasana Atsistokite tiesiai. 45 . 7. apglėbkite kulkšnis ir patempkite jas į viršų taip. 9. rankų raumenis. jaučiančioms skausmus pilvo apačioje. Pakėlę jas į viršų ir ištiesę į priekį. kojų pirštus ištieskite. Jo poveikis toks. Iš pradžių šis pratimas gali sukelti galvos svaigimą. Šis pratimas gerai stiprina liemenį ir žarnyną. kol nepajusite įtemptų pilvo raumenų. Truputį pailsėkite ir vėl atlikite pratimą 1—2 kartus. Atlikdami pratimą. Ga­ lima net nukristi. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. Šį pratimą atlikite neskubėdami. Šis pratimas pašalina nugaros skausmus. Darydami pratimą. Kai tik pajusite įtemptus pilvo raumenis. 8. Po to lėtai pasukite kojas į kai­ rę ir dešinę. Šis labai svarbus pratimas padeda atsikratyti visų virški­ namojo trakto ligų. nelenkdami jos per kelį. Lėtai grįž­ kite į pradinę padėtį. nugaros. 10. Remdamiesi rankomis. pakelkite liemenį nuo grindų kaip parodyta piešinyje. Utchita chasta eka padasana Atsigulkite ant grindų ir ištieskite rankas šalia kūno. Todėl jį atlikti privalo kiekvienas vyras ir moteris. 6. Po to lėtai sukite rankas ir liemenį vertikalia plokštuma iš kairės aukštyn ir į dešinę. pratimas padės išsivaduoti iš šios negalės. širdies ir plaučių defektus. šio pratimo privalo nedaryti. Pakartokite pratimą 3—4 kartus. krūtinės. kol jos palies grindis. Po kurio laiko atlikite šį pratimą suglaustais keliais. lėtai kelkite tai vieną. krūtinės ląstos. pasisupkite 4—6 kartus.4. kaip ir prieš tai aprašytų pratimų. esančių pilvo ertmėje. tai kitą koją. Tada grąžinkite kojas į vertikalią padėtį ir lėtai nuleis­ kite ant grindų. o pilvas įsitemptų. kaklo. krūtinės ląstos. Pakelkite galvą ir žiūrėkite į priekį. Visą tą laiką delnai būna ant grindų. stuburo. nekeldami kojų ir nelenkdami kelių. pašalina šonkaulių. Lėtai pakelkite suglaustas kojas 45°. kojos pražergtos. Šis pratimas stiprina žarnyną. pašalina stuburo defektus. Pada paršva čalanasana Atsigulkite ant nugaros. pakelkite viršutinę kūno dalį. Palenkite liemenį ir kuo žemiau nuleiskite sunertas rankas. Bchudžanhasana Atsigulkite ant grindų ir atsiremkite delnais į grindis krūtinės lygyje. 5. Lėtai tieskite abi rankas prie kojų pirštų. ligas. ištieskite rankas į šalis ir padėkite delnus ant grindų. Šis pratimas pašalina pilvo. išgydo kasos ir kepenų ligas. kad tarp grindų ir pakeltos kojos būtų 45° kampas. ištieskite rankas prie kūno ir padėkite delnus ant grindų. kaklo defektus. 44 išlenkite liemenį ir atmeskite galvą atgal. o po to — antrą koją. Dchanurasana Atsigulkite ant pilvo. Kurį laiką pabūkite tokioje padėtyje. stiprina pilvo. sulenkite kojas per kelius. Pakel­ kite aukštyn vieną koją. o po to dar greičiau — 5 kartus. kad rankos išsitiestų. Pakartokite pratimą kelis kartus. taip pat išgydo CHRONIŠKĄ VIDURIŲ UŽ­ KIETĖJIMĄ. Šį pratimą privalo atlikti kiekvienas. Šis pratimas šalina riebalus ir gydo organų. Pabūkite tokioje padėtyje 10—15 sekundžių. Grįžkite į pradinę padėtį. Utchita chasta merudandasana Atsigulkite ant nugaros ir padėkite ant grindų virš galvos iš­ tiestas rankas. rankų rau­ menis. Tie. Moterims. Pakartokite pratimą 4—5 kartus. kurių silpnoka širdis. Iš pradžių tegul keliai būna pražergti. nugara išsilenktų. lie­ mens. Padarykite po 3—4 tokius suka­ muosius judesius. Po to ištieskite rankas į priekį ir galva palieskite kelius.

venkite pervar­ gimo. prailgina jo gyvenimą. stiprina krūtinės ląstos ir pilvo raumenis. kas serga. Iš pradžių bėkite lėtai. Bchastrika pranajama — įstabus pratimas. Tačiau būkite atidūs: iškvepiant pilvas įtraukiamas. Pakelkite suglaustais delnais rankas virš galvos ir ištieskite jas atgal. Šis pratimas — vertinga priemonė. imituokite boksininko judesius. Niekada neatlikite jų greitai. kad būtų išgydyti poli­ pai. išgydoma išvarža ir apendicitas. išvalo sėklą ir pašalina naktines poliurijas. Po 2—5 minučių tokio bėgimo vietoje net patyręs bėgikas jaučia nuovargį. Vakša sprūsta džanu vrikšasana Atsistokite tiesiai. 46 Šis pratimas valo kraują. Iš pradžių šį pratimą atlikite prieš veidrodį. Taip jūs įkvėpsite ir iškvėpsite 324 kartus ir atliksite 3 pratimus. stimuliuo­ janti smegenų veiklą. ligas. Pateikti piešiniai padės jums geriau suvokti šių pratimų kompleksą. akių ir ausų susirgimai. suglauskite kojas ir ištieskite į priekį ran­ kas suspaustais kumščiais. Po kiekvieno pratimo būtina gerai pailsėti. suglauskite kojas. kurių širdis silpna. palaipsniui didinti krūvį. 13. pateiksiu Svamio Šivanandos re­ komenduojamą kvėpavimo sistemą iš knygos „Jogasanos". Pradėkite nuo 3—4 įkvėpimų ir iškvėpimų. sustiprėja jo širdis ir plaučiai. kosulys. nes tai susilpnina smegenų veiklą. išnyksta vidurių užkie­ tėjimas. prastai jaučiasi. Šis pratimas atliekamas tyliai. Net šis vienas pratimas padeda žmogui pasveikti. Tie. kurių širdis nesveika. Papildydamas šį skyrių. stiprina pil­ vo preso raumenis. plaučius ir skrandį. tonzilitas. 14. Sulenktą per kelį kairę koją pastatykite kiek galima toliau į priekį. kai užkietėję viduriai. Greitai pakelkite per kelius sulenktą tai vieną. Ji padeda išgydyti visus pilvo ertmės organų sutrikimus. Atlikdami jį tapsite 47 . o po to — greitai. stiprinantis protą ir ge­ rinantis atmintį. įkvepiant išpučiamas tarsi futbolo kamuo­ lys. liesdami pėdomis sėdmenis tarsi bėgdami vietoje. širdies ligos. todėl yra vieni geriausių. 12. Kiekvieną savaitę pratęskite pratimą 1—2 iškvėpimais— įkvėpimais. Atliekantis šį pratimą žmogus tampa aktyvus. sloga. 8 ir 14 pratimus ar tik 1. pamiršta skausmą. ant pirštų galų. Jis sumažina pilvą. Kojas reikia kelti kuo aukščiau. Greitas ėjimas ir bėgimas — natūralūs pratimai. 7. pečiai nejuda. kai girdimas šnypštimas per nosį. Įkvepiant reikia kuo labiau išpūsti krūtinę. Daugiau kaip 324 įkvėpimų— iškvėpimų per tris bandymus atlikti negalima. tai kitą ko­ ją. sustip­ rina liemenį ir išgydo organų. kurie atliekami saikingu greičiu. Eka stchana palajanasana Pasilenkite į priekį ir kelkite aukštyn tai vieną. privalo atlikti bent 1. Šis pratimas tinka. privalo šį pratimą atlikti atsargiai. ypač tinka nutukusiems žmonėms. tai kitą kelį. Tačiau tie. naktines poliurijas.11. astma. kas reguliariai atlieka šį pratimą. sustiprina kojų raumenis. Dešinė koja tiesi. Šis pratimas pagerina virškinimą. Šis pratimas stipriai įtempia visus kūno raumenis. Jį geriausia pradėti iškvėpimu. pradeda svaigti galva. Liemuo sukasi į abi puses. Bchastrika pranajama Šis pratimas — tai natūralus lėtas ir gilus kvėpavimas. 3 ir 14 pratimus. o krūtinė išlenkta. Stenkitės kuo stipriau tiesti į prie­ kį rankas. Po to nuleiskite rankas žemyn paliesdami grindis ir sukdami liemenį į kairę. Tie. Po 6 mėnesių tegul jų būna 108. page­ rina apetitą ir visiškai pašalina vidurių užkietėjimą. Tuo pačiu metu priekinė pilvo sienelė juda į priekį ir atgal. teigiamai vei­ kiantis smegenis. Pakartokite pratimą į priešingą pusę. Šis pratimas labai svarbus. Vien jo pakanka. 3. Kam stinga laiko. pri­ valo šį pratimą atlikti neskubėdami. Pruštcha valita chanumasana Atsistokite tiesiai. Dandchimantchanasana Atsistokite tiesiai. esančių pilvo ertmėje ir krūtinės ląstoje. Kojos suglaustos.

kai ne48 kamuoja niūrios mintys. Po 4—6 mėnesių net ligoniai. 10. Suvoksite. Niekada nepatingėkite skirti 15 minučių asanai ir pilvo pratimams. nes tai daug svarbiau už maistą. švarioje patalpoje ar ant jūros. Kramtykite kiekvieną maisto kąsnį 32 kartus. Valgykite tik tada. šalto ir sunkiai virškinamo maisto. Laikui bėgant. jei tik reguliariai atliksite šiuos pratimus. kad būtų sveiki dantys. Jums nebereikės gerti vaistų ar imtis kitų priemonių. sužiedėjusio. N. kas teisingai atliks mūsų pratimus. Juk ne vien nuo jo priklauso sveikata. Nevalgykite naktį Ir nemiegokite dieną — tai skatina vidurių užkietėjimą. Tada tapsite sveiki. jei tik juos atliksite kasdien. KAIP STIPRINTI SVEIKATĄ 1. kad būtumėte sveiki. Mūsų klube „Žvalumas" yra puikių šios metodikos pavyz­ džių. tapsite sveiki. Pavalgę lėtai pasivaikščiokite pirmyn ir atgal. Tiems. labai karšto. Polipai — nepiktybiniai dariniai. kuriuos kamavo chroniškos ligos. Jei abejojate: valgyti ar ne — nevalgykite! Jei abejojate: eiti į tualetą ar ne — eikite! Štai tikrasis kelias. po kurio seka dep­ resija (tai fiziologijos dėsnis). Nėra sveikatos — nė­ ra laimės. Laisvinantieji vaistai ken­ kia žarnyno filtruojančioms membranoms ir gleivinei. LAISVINANTYS VIDURIUS VAISTAI KENKIA Laisvinantys vidurius vaistai veikia žarnų sieneles tarsi botago kirtis ir sukelia pernelyg didelį aktyvumą. padės jums tapti sveikais ir ilgaamžiais. iš­ nyks veido raukšlės. laimė. Troškulį numalšinkite praėjus valandai po valgio. Vaistams naudojama didžiosios ugniažolės (karpažolės)* antžeminė dalis (žolė). ilgai gyvensite! 9. 14 PATARIMŲ. 14. ilgai gyvensite. 7. o aplink netvarka. tikri jogai. Maitinkitės reguliariai. kad komentarai nereikalingi. laisvinantieji vidurius vais­ tai ne tik neišgydo žmogaus. kurie po kurio laiko gali tapti piktybi­ niais. tai taip pat reiškia. 49 . vidurius laisvi­ nantieji vaistai — pavojingi. bet ir slopindami ligos pasekmes skatina ligą. * Informaciją apie ugniažolę radau knygoje „Augalinės gydymo priemonės" (Red. pažastyse. sutrikdo jų veiklą. POLIPŲ PAŠALINIMAS Jei tiriant storąjį žarnyną rasti jame esantys polipai ar laikui bėgant pastebėjote specifinius kabančius apgamus ant kaklo. gėrio. kad atsirado polipų. oda taps lygi ir stangri. visiškai išsigydysite virškinimo organų ligas. Tegu jus lydi džiugi rami nuotaika. Gydytojai linkę juos operuoti.ne tik sveikesni. vėjui pučiant į veidą. 8. paisys patari­ mų. laimingi. kad tik sveikas žmogus yra tikrai laimingas. nekamuotų vidurių už­ kietėjimas ir jo pasekmės. 3. niekada nesutriks skrandžio veikla. pervirto. ji tampa nepagydoma. ramybės. energija ir ilgaamžiškumas. Be to. pe­ rimtas iš liaudies medicinos. kai esate gerai nusiteikę. prof. Niekada nevalgykite ir negerkite. Ypač rūpinkitės dvasios ramybe ir sveikata. Sėkmingai gydoma ugniažole. Nėra pratimų — nėra maisto! Tai turi tapti jūsų devizu. kad nesutriktų virškinimas ir peristaltika. 11. upės kranto. jė­ gos. Neprisilieskite prie kepto. 4. Stipriausias ugniažolės poveikis žydėji­ mo metu. arbata. tabakas. Būkite sučiaupę lūpas. 12. Nevalgykite. bent jau kartą per dieną gerai išvėdintoje. kai esate įniršęs. 13. 2. Stimuliatoriai — kava. Manau. atliekantys šį pratimą taps laimingiausi žmonės. jei nenorite. reguliarus tuštinimasis. Maksiutina). bet ir gražesni: neslinks ir nežils plaukai. Atlikdami pratimus. mano nuomone. Šį pratimą reikia atlikti rytą ir vakarą. nesuklyskite. 6. Valgykite lėtai. Įpraskite laiku atsiliepti į Gam­ tos šauksmą. jausis geriau. Valgydami negerkite vandens. Tačiau galima išmėginti profesoriaus A. 5. Aminiovo metodą. Tokie pratimai. kuris. ranka masažuokite pilvą. Reikia reaguoti net į nedidelį poreikį tuštintis. Eidami juo. Po 4—6 mėnesių.

kai moteris pasakė man. Na o pati moteris svėrė tik 87 kilogramus. esant skrandžio ir žarnų katarui. tačiau galima daryti tik keturis kursus paeiliui. Kursų kiekis pasirenkamas taip pat atsižvelgiant į savijau­ tą. kad ugniažolei būdingas džiovinimo bei išrovimo poveikis. Liaudies medicinoje ugniažolės sultys. kruo* Yra nemažai žmonių. Pakeiskite savo mitybą. dviejų ar daugiau sulčių. Šiuo atveju neturi būti jo­ kių kompromisų. 50 III kursas — toks pats. o su ugniažole palikti vėles­ niam laikui. rekomenduoju po tokio klizmų kurso padaryti 2—5 klizmeles su šiltu pienu ir jame ištirpintu sviestu (300 g pieno. pakelkite dubenį ir taip pagulėkite 30—45 minutes. Taip sukursime palankias sąlygas daugin­ tis būtinai mikroflorai. Todėl rekomenduoju po­ lipams šalinti klizmas su urina. Kad tai butų pašalinta. Storojo žarnyno mikroflorą atstatyti mums padės valymas ir normali pH terpė. Pirmą kartą moteris į 2 litrus šilto virinto vandens įpylė 1 arbatinį šaukštelį šviežių ugniažolės sulčių. jei žmogus nuolat valgo produktus. Per trumpą laiką (beveik 6 mėnesiai) pokyčiai buvo tokie ryškūs. kuriems po klizmų su ugniažolės sultimis užkietėja viduriai. tačiau klizmoms reikia 1 šaukšto ugniažolės sulčių. pradėkite valgyti daug salotų. atsikračiusi tiek negalių. Po to eikite į tualetą. jei kartais vėl būtų reikalingos. spazmams atleisti. Antpilui ir nuovirui geriausia vartoti šviežią žaliavą.Biologinis poveikis ir taikymas Gydymui vartojamas ugniažolės antpilas ir šviežios sultys. II kursas — taip pat 10—20 dienų. kad padarius klizmą kartą su vandeniu iš organizmo pasišalino ir mėsos gabaliukas (polipas). ir paprašė padėti išgydyti atau­ gą ausies kriauklėje. „Skridau kaip balerina". jos veidas tapo skaistus. kad storojo žarnyno gleivinė būtų normali. Eksperimentais nustatyta. Po to 15—20 dienų pailsėti. reikia visai nevalgyti termofilinės duonos ir kitų gaminių. sutrikus virškinimui. ku­ riuose yra termofilinių mielių. kepkite duoną be mielių patys. Kai pienas bus suleistas. Tokios klizmos jiems — tikra palaima. Padarė kasdien 15 tokių klizmų. tarsi agresoriai pažeidžiančių ir naikinančių reikalingą mikroflorą. kad ugniažolės pre­ paratai sustabdo piktybinių auglių augimą. kai buvo vartojami 2 šaukštai ugniažolės sul­ čių. Storojo žarnyno gleivinė taps normali. smėlis. kad storajame žarnyne niekada nebus normalios mikrofloros. 51 . Pas mane atėjo pagyvenusi mo­ teris. Nepamirškite. Po III kurso. ugniažolės sulčių dozę didinti atsi­ žvelgiant į savijautą (galima padidinti vienu šaukšteliu ar net vienu šaukštu). Vaistams reikia šaukštelio. Po to sekė 15 dienų pertrauka. jomis gydoma gerklų papilomatozė. atsigulkite ant nugaros. Poilsis taip pat 15—20 dienų. kad ugniažolė ypač tinka nutukusiems žmonėms. Bulgarų liaudies medicinoje ugniažolės sultys rekomenduo­ jamos karpoms gydyti. Šiais preparatais prideginamos kandiliomos. pasinaudodami Arakeliano ar Karavajevo re­ ceptu. Antras kursas dar buvo nebaigtas. Taip atsitinka todėl. — džiaugėsi laimingoji. bakteriostatiškai veikia tuberkuliozės sukėlėjus. sverianti 118 kilogramų. moteris pasakė. Rekomendavau jai klizmų su ug­ niažolės sultimis kursą. Taigi štai ta metodika: 1 kursas — 10—20 dienų klizmai vartoti arbatinį šaukštelį ugniažolės sulčių. išnyks ir vidurių užkietėjimas. Dar geriau pasirinkti tokį ciklą kitais metais.* Anksčiau mano aprašytos klizmos su virintu šlapimu yra efektyvesnės už klizmas su ugniažole. Pasikalbėjus paaiškėjo. 30 g sviesto). Po to — mėnesio pertrauka ir vėl pakartoti. 0 mes jas taikėme kitaip. II kursas — 2 litrai vandens ir 1 šaukštas ugniažolės sul­ čių. kad nukrito atauga ausyje. tik ugniažolės sulčių dozę padidinti palaips­ niui. kepenų ir tulžies pūs­ lės gydymui (tulžies akmenys. Pakeiskite tokią duoną košėmis. antpilai taikomi skausmui numalšinti. kad ir kiti klubo nariai pradėjo vartoti ugniažolę. kad ant jos kūno yra daug kabančių apgamų. viduriuojant. Tokia klizma daroma kartą per dieną paprasta gumine kriauše. gelta). NORMALIOS MIKROFLOROS ATSTATYMAS STORAJAME ŽARNYNE Iš karto reikia pasakyti.

t. sunkus ir nepakankamas tuštinimasis. o tai skatina puvimą bei rūgimą. sunkumas apa­ tinėje pilvo dalyje. papildytas nedideliu kiekiu tinkamai pagaminto natūralaus maisto.pų. Užkietėję viduriai: liežuvio apnašos. gin­ givitas. netinkamai suderintas maistas. uogos ir daržovės — pagrindinis organinių rūgščių šaltinis. riešutų. stomatitas. jau trejų metų vaikams būdingi įvairiausi skrandžio—žar­ nyno susirgimai. burnos gleivinės uždegimas (stomatitas). odontalgija. Nespecifinis kolitas su opalige (storojo žarnyno gleivinės uždegimas. Storojo žarnyno disfunkcija pakenkia ir odai bei gleivi­ nei: sinusitas. Suži­ noję. Tai būdinga 10—30 metų amžiaus žmonėms. dėl kurių plinta storojo žarnyno ligos). mes galime savyje auginti vienus ar kitus mikroorganizmus. jau po keliasdešimt minučių skrandžio—žarnyno trakto ertmės bei gleivinės mikroorganizmai suaktyvėja ir pradeda daugintis. Tam pakaks vieno—dviejų mėnesių. Jei režimo nepaisysite. Polipai primena save kabančiais apgamais ant kaklo. kad storojo žarnyno mikroflo­ ra keičiasi priklausomai nuo maisto: vieni mikroorganizmai ga­ li išstumti kitus. laukinės val­ gomosios žolės. bet normali. 4. suma­ žėjęs apetitas. ligonių būdingi ir išoriniai požymiai: patologiniai odos pokyčiai. apatija. irzlumas. Juodos apnašos ant dantų — slaptų degeneracinių žar­ nyno gleivinės pokyčių ženklas. To­ dėl labai svarbu po to pradėti tinkamai maitintis. jis tampa labiau šarminis. kuri pablogina kalcio pasisavinimą (tai viena iš dantų ge­ dimo priežasčių). niūrios mintys. priešingai. Daugintis naudingai mikroflorai padės ir uogos. padedančių pa­ keisti mikroflorą. rinitas. bronchinė 53 . mais­ tinių skaidulų ir gauti iš jų papildomo maisto. Tai. galite net visai nesulaukti norimų rezultatų. Virti produktai. mieguistumas. kurio dėka visame virškinimo kanale išlieka normalus pH. Be to. odos iš­ bėrimai. 5. stinga vitamino A. nemalonus kvapas. Be to. Jei jums tai pavyks. daigintų grūdų. leidžia plisti patogeninei mikroflo­ rai. 52 STOROJO ŽARNYNO PATOLOGIJOS SIMPTOMAI. reiškiantis. 2. pūtimas. pilvo gurgimas ir skausmai. kokia ji. Tai vienas efektyviausių būdų. Susipažinsite su tais išoriniais požymiais (kartais neturinčiais su šiuo traktu jokio artimo ry­ šio). užimti jų vietą. keičia pH. Tačiau žarnyno mikroflora privalo būti specifinė. Taigi keisdami maistą. Mokslininkai seniai nustatė. pa­ žastyse. kepenų ligos. mikroflora pradės greitai keistis. augalinės skaidulos veikia storąjį žarnyną antitoksiškai. galinčius jums padėti. jo atstatymo būdus. padės jums sužinoti. kai taikomos Vokerio klizmos. kurie patvirtina. kruo­ pomis ir t. Ji tik tada dauginasi normaliai. gerkite šviežių daržovių sultis. kai valgomas nevirtas augalinis maistas. uždarumas. Juk kai maistas patenka į organizmą. kuriame yra daug riebalų ir cukraus. neturėsite rūpesčių. ar jūsų storojo žarnyno veikla normali. 3. Tokia mikroflora leidžia suvirškinti 50 proc. adenomopatija. vaisiai. baltymai ir cukrus. ūmūs galvos skausmai. Jei griežtai laikysitės mitybos režimo. galėsite geriau suvokti tikrąją padėtį ir pasirink­ ti būdus. 60—75 proc. Sank Prakšalana taip pat padeda pakeisti mikroflorą. kuriuos sukelia nenormali mikroflora. tačiau vis galvojame: aš esu sveikas! Pamė­ ginkite blaiviai įvertinti padėtį: daugelio proktologų duomeni­ mis. angina. SUREGULIAVIMAS IR NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Mes jau nemažai sužinojome apie storojo žarnyno vaidmenį. rafinuotas. kad ji būtų ne patogeniška. Virtas. opos). trukdo normaliai veikti storajam žarnynui (tai viena iš priežasčių. kad ji padengta juo­ dais pelėsiais. Ypač svarbu atlikti išvalymą. kad patologijos nepavyko išvengti. ką dabar perskaitysite. Atstatyti mikroflorą padeda badavimas ir po jo sekanti tin­ kama mityba. PATOLOGIJOS SIMPTOMAI 1. glositas (liežuvio uždegimas).

Produktus. Defekaciją turi vykti lengvai. būna riešuto formos. netekusi vandens storajame žarnyne ir nelikusi žarnų raukšlėse. Mai­ tinkitės tinkamai. stipri arbata. Jei tinkamai maitinsi­ tės. Maistinės skaidulos sulaiko vandenį. storojo žarnyno bei kepenų išvaly­ mas — būtinas ir svarbiausias dalykas. kava. tolesnis valymas ir atstatymas vyks savaime. būti­ na pradėti valyti kepenis. pūslėtoji lūpų dedervinė (mes įpratę tai vadinti išbėri­ mu ant lūpų). kuri neprilimpa prie unita­ zo sienelių. kisielius. pa­ sirinkite tai. Po kiekvieno tuštinimosi išangę reikia ir nuplauti. balti džiūvėsiai — maistas. kai žmogus tuštinasi. vėl apkrau­ site savo žarnyną. o jo srovė — nestipri. ar jie tinka būtent jums. kaip pagal išmatas suprasti. kaip rekomenduoja Vokeris. tuštinamasi labai sunkiai. kurį dažnai valgant susidaro išmatų akmenys. valgykite kuo rečiau. vienu momentu. monomerinę masę. Rekomenduojame pradėti nuo urinos klizmų. Tokiais atvejais pirmosios išma­ tos primena avies išmatas. Įsidėmėkite: visų rūšių mėsa. kad tuštinatės „avies" išmatomis. sūriai. Jei nenorėsite iš pagrindų pakeisti mitybos. pertrin­ tos košės. Šiame skyriuje aptarsime ir iš senovės mus pasiekusias. pienas. nedirginantl. jame susikaups nepašalintos išmatos. Mano nuomone. — salotas. aiva — tik sukietina vidurius. Apie tai rašoma ir kituose šios knygos sky­ riuose. FUNKCIJOS REGULIAVIMAS Dabar jums papasakosiu. Štai ir viskas. nepatikėsi­ te savo akimis. ką būtina žinoti apie storąjį žarnyną. kakava. kartais net sutrūkinėja išangė. kiek po specialaus valymo pasišalina iš jūsų organizmo. Kai tik pastebite. Visi šie produk­ tai sudaro panašią. tortai. sultiniai. suklups. balta duona. kad pamatę. Mėlynės. makaronai. būtina pradėti kepenų valymą. Kad taip ne­ atsitiktų. pašalinti sutrikimus. ir mū­ sų pastangos bus beprasmės. lengvai nuplaunama. kad galėtumėte patys sureguliuoti jo veiklą. daug skai­ dulų turinčiu maistu. 55 . Tai ga­ lima atlikti vonioje po vandens srove. sriubos. KEPENYS Tik kantrus užbaigs darbą. Visa kita pa­ sirinkite atsižvelgdami į savijautą ir susirgimo specifiką. kriaušės. Kai storasis žarnynas bus išvalytas. gali sužeisti išangę. baltas cukrus. Susidarę išmatų kamš­ čiai sutrikdo normalią defekaciją. Jei čia nurodyti simptomai vis dažniau išryškėja ar jau ku­ ris laikas tęsiasi (sveikam žmogui jie nebūdingi). išskyrus storosios žarnos apačią. derinkite juos su daržovėmis. praeina per kepenis. ar var­ tojate maistui tinkamus produktus. o tas. Per visą mūsų gyvenimą kepenys nukenksmino ir uždarė savo „kapsulėse" tiek. žuvys. to­ dėl išmatos nebūna reikiamos konsistencijos.astma. ką valgėte. Tada žar­ nyno veikla bus tikrai normali. pradėkite sto­ rojo žarnyno gydymo programą. pyragaičiai. sukietėja. varškė. kada ir kaip galite juos vartoti. kuri. ku­ rių suvalgius sukietėja viduriai. Vanduo turi būti vėsus. Saadi NORMALIOS VEIKLOS POŽYMIAI Atidžiai stebėkite savo išmatas. vaisiais — augaliniu. Apsiplovus išangę reikia nuvalyti specialiai tam skirtu rankšluosčiu. ir šiuolaikines kepenų stiprinimo rekomendacijas. prisiminkite. pasistenkite kuo rečiau vartoti minėtus produktus. turi būti panašios į bekvapę pastą. kiaušiniai. ievos uogos. Tuštintis privalote reguliariai. Išmatos 54 Išvalius storąjį žarnyną taip. kruopas. kas skuba. moksliniu po­ žiūriu išnagrinėsime šių metodų esmę. Visas veninis kraujas iš žarnyno. idealiu atveju — praėjus 1—2 valandoms po valgio. kas nekenktų. gerv­ uogės.

skatolo. kurį laiką teka sava vaga. baltymų. pigmentų. susidarančio tik kepenyse. blužnies kraujas patenka daugiau į kairiąją kepenų dalį. Šie junginiai pašalinami valymo sistemos kanalais. Su kepenų funkcija glaudžiai susieta angliavandenių. širdies. dimu venose. 57 . nukreiptas žemyn ir atgal. Kraujas. kuriais remiantis galima teigti. Šuvalova brošiūroje „Kepenų ir tulžies pūslės ligos": „Jei į kraują patenka svetimkūnių. o iš storojo žarnyno — į dešinę. Be to. susieta ir su kitų organų bei audinių veikla. susidaro mažai toksiškos eterinės-sieros rūgštys. Yra duomenų. Jos dalyvauja hemolizės procese (atlikusių savo vaidmenį eritrocitų irimas). Pavyzdžiui. kraujo apytakos ir medžiagų apykaitos organas. ir tai priklauso nuo krūtinės ląstos siurbiančiojo jude­ sio bei diafragmos. tiramino. Viršutiniu iš­ gaubtu paviršiumi. Ir tik tada. Kitas kepenų kraujo apytakos ypatumas: jų kraujagyslėmis kraujas teka lėčiau negu kituose organuose.) — per kepenų arteriją. Jos konsistencija minkšta. o vartų vena surenka kraują iš viso skrandžio—žarnyno trakto bei blužnies ir yra pagrindinė kraujagyslė. skrandžio. vitaminų. mineralinių medžiagų. 300 mililitrų (20 proc. Kepenys — stambiausia žmogaus organizmo liauka. Beveik iš visų pusių kepenis dengia pilvaplėvė. sve­ rianti 1. Jose vyksta specifinės apsaugi­ nės ir nukenksminančios fermentų bei šalinimo funkcijos. nuo kurios priklau­ so kepenų funkcija. ne visiškai susilieja. iš jų 1200 (80 proc. riebalų. tarkim. kurią sudaro vartų vena ir kepenų venų sistema. kad organizmas nuolat veiktų be sutrikimų. prisijungia sieros bei gliukorulinė rūgštis. vandens. kepenys lie­ čiasi su jos žemutiniu paviršiumi. Tai patvirtina glaudų kepenų ir inkstų funkcijų ryšį". Kepenys — nejudrus organas. Prie nuo­ dingų medžiagų. Net — x2 n m r o s pagamina šis organas. o galutinis baltymų apykaitos produktas pašali­ namas per inkstus. Štai kokį pavyzdį pateikia E. blužnies.5—2 kilogramus. paten­ kantis į vartų veną iš pilvo ertmės skirtingų dalių. besiliesdamos su diafragma. teka tarsi atskiru srautu. Per parą žmogaus organizmas pagamina 800—1000 mililitrų tulžies. palyginus su kitų organų kraujo spau56 TULŽIES SUSIDARYMAS Tulžies susidarymas — specifinė kepenų funkcija. Jau įrodytas diaf­ ragmos nervų poveikis įnervuoj ant kepenis. įtekėjusi į kitą. Tačiau vartų ve­ nos kraujo spaudimas. vykstančiame bluž­ nyje. skir­ tos tam. pakreiptu į diafragmos pusę. kurios patenka į kepenis iš storojo žarnyno. — indolo. reikalingo kepenų audinių maitinimui. ir tik po to dvi srovės susilieja. Vartų venos ypatumas — j i prasideda ir baigiasi kapiliarais. juos visiškai sugeria kepenys. kuria­ me yra daug deguonies. kraujo tekėjimas kepenyse keičiasi. kepenys dalyvauja tarpinėje medžiagų apykaitoje ne­ priklausomai nno virškinimo. KEPENŲ FUNKCIJOS Kepenys — virškinimo. Kepenyse intensyviai gaminama limfa.KEPENŲ ANATOMIJA Žmogaus kepenų pradžia — trečioji embriono vystymosi savai­ tė. įkvepiant ir iškvepiant kartoja jos judesius. Todėl į įvairias kepenų dalis patenka skirtingas kraujas iš skir­ tingų pilvo kraujo dalių. hormonų apykaita. anglies dalelių. daug didesnis. Kepenys turi didelę įtaką ir inkstų. kai tokių svetimkū­ nių daug. liečiasi su pilvo ertmės kai kuriais organais. Šis procesas baigiasi kepenyse tulžies susidary­ mu. Kepenų arterija aprūpina krauju. Taip viena upė. o forma primena nupjautą kūgį suapvalintais kraštais.) — per vartų veną. kad per 1 minutę kepenimis prateka vidutiniškai 1500 mililitrų kraujo. Apatinis kepenų paviršius. Kepenų funkcija neatsiejama ir nuo šlapalo. Būti kepenims sa­ vo vietoje padeda pilvo preso spaudimas. kitų organų veiklai. Be to. kraujyje. KRAUJO APYTAKA IR LIMFOS SUSIDARYMAS KEPENYSE Kepenyse labai išplitusi venų sistema. jų galima aptikti ir kituose organuose.

virškinant maiste esančius baltymus.1 proc. kurios susikaupusios kraujyje nei­ giamai veiktų organizmą. Jei tulžies rūgščių būna mažiau negu reikia. Susidaro cholesterino emulsija.Tulžies kanalais. Tulžis dalyvauja virš­ kinimo procesuose. Tulžies pūslės uždegimas (cholecistitas) ir tulžies latakų už­ degimas (cholangitas) daugeliu atvejų būna tada.1 proc. Tulžies rūgštis — 7 proc. tulžis patenka į tulžies pūslės lataką. susidaro kepenų audi­ nių kvėpavimo dėka. Dalis tulžies susikaupia tulžies pūslėje. Remdamasis skrodimų duomenimis. Ji šalina iš kraujo įvairias egzogenines ir endogenines medžiagas. padidina tulžies paviršiaus įtempimą ir skatina cholesteri­ no koloidinių junginių. o ilgis — 3—7 centimetrai. reakcija — silpna šarminė. Tulžies akmenų susidarymas ypač priklauso nuo mitybos ir prasideda 59 58 . Todėl iš cholesterino ir kalcio druskų sparčiau susidaro tulžies akmenys. taip pat cholesterino perteklių. Tačiau ji lengvai išsitempia. Mineralinės medžiagos — 0. kad tulžies susikaupimas ar tulžies rūgščių sumažėjimas. Dabar mes jau žinom. Cholesterino akmenys auga kelis mėnesius ar net metus. Energija. patenkantys į tulžies pūs­ lę dažniausiai iš žarnyno. kurio spindis maždaug 3 milimetrai. Tulžies sudėtis: Vanduo — apie 84 proc. šių tulžies rūgščių su­ mažėja. Kai esant įvairiems kepenų pažeidimams jų ląstelės praranda sugebėjimą sintetinti šias rūgštis ar kai tulžies pūslėje susikaupia daug tulžies. sudarytu daugiausia iš kraujo hemoglobino. kad vienu dešimtadaliu atvejų buvo rasti tulžies akmenys. kurios ilgis yra 12— 18 cm ir kurioje telpa iki 60 mililitrų tulžies. Jos pagaminama mažiau. iš tir­ palo pirmiausia atsiskiria cholesterinas ir riebalai. Šie pigmentai panašūs į porfinus. Tulžis — kepenų ląstelių sekrecija. Ji taip pat aprūpinta raumenų skaidulo­ mis ir gali susitraukti kartu su tulžies takais. mikroorganizmai. Jų svarbiausia ypatybė — stipriai sumažinti skys­ čių paviršių tempimą. vykstančiuose žarnyne: padeda neutralizuo­ ti rūgščią maisto tyrę. Cholesterinas — 0. Tulžies kanalai gerai aprūpinti lygiųjų raumenų skaidulo­ mis.8 proc. kai sumažėja vidinė kūno temperatūra. kurių spindis — 4 milimetrai. kuri palaipsniui kietėja. viena iš ląstelių sudėtinių dalių. riebiųjų rūgščių. spartina sto­ rųjų žarnų peristaltiką. kvapas — savotiš­ ko aromato. bilirubinas tampa biliverdinu. tenka antroji vieta — 7 procentai. Tulžies latakų uždegimo atveju pra­ deda kauptis kiti akmenys. Pa­ didėjus rūgštingumui. Reikalui esant joje nesukeliant pažeidimų gali tilpti 200 mililitrų skysčio. esantis joje cho­ lesterinas kristalizuojasi. persikaitinus. Tulžis gaminama nuolat. tai į kitą pusę. būtina tulžies sekrecijai. taip pat vandenyje blogai tirpstančių kalcio bilirubinų su­ sidarymą. Uždegimas šį procesą paspartina. Cholesterinas — organizmui reikalinga medžiaga. o ilgis — 2—6 centimetrai. bei kitos medžiagos. emulguoja riebalus ir padeda juos įsiurbti. Jį reguliuoja de­ šinysis diafragminis nervas. Tulžies pigmentai — daugiausia pigmentas bilirubinas (auksinės—geltonos spalvos) ir biliverdinas (žalios spalvos). tai gali pakenkti sveikatai. B. o padaugėja. Tačiau kai jo atsargos organizme pa­ didėja. kalcio kai kurių drus­ kų. kai juose su­ sikaupia akmenys. susidarančioms kepenyse iš cholesterino. Riebalai — 3. paspartėja kraujo apytaka. Mucinas ir pigmentai — 4.6 proc. ypač riebalus. Tul­ žies skonis kartokas. išmesdama tulžį į dvylikapirštę žarną 200—300 milimetrų vandens stulpelio spaudimu! Tulžies pūslė gali koncentruoti tulžį 10—20 ir daugiau kar­ tų! Motorinis tulžies pūslės nervas klajojantis. kai ba­ daujama. KEPENŲ PATOLOGIJA TULŽIES AKMENŲ SUSIDARYMAS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Eilės tvarka aptarsime tulžies sudėtines dalis: tulžies rūgštims. sutrikus kepenų jas gaminančiai funkci­ jai. todėl jų dėka tulžis gali tekėti tai į vieną. patenkančią iš skrandžio į dvylikapirštę žarną. su saldoku prieskoniu. Ridelis teigė.

Jų visada būna labai daug. Moterys dažniau kvėpuoja krūti­ ne. spalva balkšva. Todėl la­ bai svarbu. Tarpskilteliniai tulžies šalinimo latakai yra šalia tarpskiltelinių kraujagyslių. aštrūs. Sutrikimus gali skatinti ir netvirti tulžies takų raume­ nys. cholesterininiai—pig­ mentiniai—druskų ir pigmentiniai. Rečiausiai. Pavlovo. o sudė­ tis — baltymai. kad jie susidaro kepenyse esančiuose tulžies latakuose. Diafragmos judesiai taip pat vei­ kia tulžies tekėjimą tulžies latakais. ir jos evakuacija iš žarnyno tiesiogiai priklauso nuo maisto. Briuno bei kitų duomenimis. taip pat gali sutrikti kepenų funkcijos. iš kur jie išėjo. pilkšva (kai akmens pa­ viršiuje susikaupia daug cholesterino ir kalkių) ar ruda. Moterims tulžies veikla sutrinka net 6 kartus dažniau! Tul­ žies akmenų susidarymą skatina ir nėštumas. savo forma priminti tulžies latako kontūrus. Jų susidarymo prie­ žastis — iš žarnyno į kraują patekę svetimkūniai (prisiminki­ te pavyzdį su anglies dalelėmis). Tulžies ak­ menys. Jungdamiesi jie sudaro iš pradžių kairįjį ir dešinįjį skiltinius latakus. Kartais mikrolitai tulžies pūslėje ir latakuose padeda formuotis pig­ mentiniams—kalkiniams akmenims. padidina spaudimą pilvo ertmėje. įdomu. tulžis yra tirštes­ nė. šakoti.sulaukus 16—20 metų. nejud­ rus gyvenimo būdas. Kairėje ir dešinėje kepenų skiltyse esantys tulžies latakai yra atskirti vieni nuo kitų. tulžies pigmentai. o vyrai — giliau. kuriame daug vitaminų. Tai gali nulemti kūno sudėjimas (asteniškas tipas). o forma — netaisyklingi daugiabriauniai. Kepenyse. o svarbiausia prie­ žastis — stinga natūralaus maisto. pasitaiko balti ir kieti kalkiniai akme­ nys. pigmentiniai. o septyniasdešimtmečių žmonių. todėl ir diafragmos padėtis nevienoda. Dydis — nuo smeigtuko galvu­ tės iki didelio žirnio. ir žemės spalvos pigmentiniai akmenys. Be to.). dideli kombinuoti. mi­ neralinių. labiau koncentruota. randami kepenyse. tulžies takuose ir pūslėje esantys akmenys — juodi. Šių akmenų susida­ rymą skatina infekcija ir tulžies pūslės bei tulžies latakų užde­ gimas. kurią aptarnauja kiek­ vienas iš šių latakų. ir tulžies sudėtis. Tulžies takų diskinezija — motorikos sutrikimas. pakeičia tulžies pūs­ lės ir latakų padėtį). Jau įrodyta. kai vartojami netinkamai suderinti virti produktai. Šiuose akmenyse nėra cholesterino. Tačiau net jei nėra infekcijos. tam­ siai žalia (kai daug pigmento biliverdino). kurių skersmuo — 7—60 mikronų. Valgant riebų. Tulžies pūslėje esantys akmenys yra apvalūs. joje daug cholesterino ir bilirubino. vadinama kepenų segmentais. turintys įtakos tulžies pūslės raumenų susitrauki­ mams. jie trapūs. kieti. kokie tai akmenė­ liai. kurių nepasisavina or­ ganizmas ir kaip svetimkūnį pašalina kartu su tulžimi. akmenys gali atsirasti tada. paskutiniaisiais nėštumo mėnesiais bei kurį laiką po gimdymo kraujyje padaugėja cholesterino. nes jo metu tul­ žies pūslėje susikaupia daugiau tulžies (gimda spaudžia vidaus organus. jų daug. Todėl gali susidaryti dvie­ jų rūšių akmenys: grynai pigmentiniai. kad tulžis ilgai neužsistovėtų tulžies pūslėje. iš ko jie sudaryti ir kodėl susidarė. įvairių formų. Kai pradėsite valyti tulžies takus. Tam turi įtakos ir skirtingas vyrų bei moterų kvėpavimas. Jums. Juk virimo metu organinės medžiagos tampa neorganinėmis — iškrenta nuosėdomis (tarsi virdulyje po virimo). kitų reikalingų medžiagų. kur jie susijungia su tulžies baltymais bei pigmentais ir pašalinami tulžies latakais. Į žar­ nyną jie patenka kartu su vandeniu ir virtu maistu. susieti su hemolize. Valymo metu jie suskils ir pašalinti iš organizmo bus panašūs į saulėgrąžos sėklas ar juodą smėlį. Jų skersmuo gali būti iki 6 milimetrų. Kalcis (kalkės) šiuo atveju patenka į organizmą kartu su virtų maistu. tuo ge­ riau. yra net trečdalis! I. Kuo jie ryškesni. primenantį akmens anglies dulkes. tačiau pasitaiko vario priemaišų. Tulžies akmenys būna cholesterininiai. kurių tulžyje randama akmenų. laimei. Pigmentiniai—kalkiniai akmenys — tamsiai žalios spalvos. kai tenka daug sėdėti. kalkės. daug baltymų turintį maistą. Teritorija. pastebėsite. Be to. jie suda­ ryti iš mikrolitų. gali būti šakoti. šiame procese dalyvauja ir pilvas. kurių atsiradimo prie­ žastis — užsistovėjusi tulžis. 60 Cholesterininiai—pigmentiniai—kalkiniai — dažniausia tulžies akmenų rūšis. Kiekvienas segmentas surenka tulžį iš savo tarpskiltelinių šalinimo lata61 . Tul­ žies takų diskinezijos pagrindas — centrinės nervų sistemos pokyčiai. kad išeina įvairūs akmenėliai. be abejo. o po to ir bendrą kepenų lataką (10 pieš.

tiesiosios žarnos). jos funkcijos sutrinka. kalkės — tulžies akmenų pagrin* „Gyvas" produktas skiriasi nuo „negyvo" bioplazmos lauku. sutrinka jos funkcija (noriu atkreipti diabetikų dė­ mesį: gal todėl taip sunku gydyti diabetą). esantys „gyvuose" mineraluose (organi­ niai). Atomai. kuriame gausu baltymų. „negyviems" tai nebūdinga. vitaminų ir kitų elementų kiekio. kad yra mechaninės kliūtys. druskos. tulžies spaudi­ mas šalinimo latake gali pakilti iki 750—800 mm vandens stul­ pelio (beveik atmosfera!). Visų šių ir panašių apy* Štai kokios maisto raciono. Šie kieti ir mazutą primenantys trombai iš vidaus spaudžia kepenis. nepraėjusi pro vartų veną. Vienas valymas išvalo tik vieną segmentą iš keturių. 3 — kepenų arterija. pasekmės. 62 63 . I. Susikaupus kraujui (kraujo sąstovis). po to — bilirubinas. Tai pavaizduota 11 piešinyje. Ją sukelia sutrikęs kraujo tekėjimas per kepenis. Tai taip pat sukelia didelį kraujavimą (ypač skrandžio. mineralinių medžiagų apykaita. Tuo pačiu stipriai spaudžiami ir šalia esan­ tys audiniai. sukelia jų atrofiją. Kepenys bendras tulžies latakas. II. Tulžies pūslėje ir la­ takuose gali atsirasti gelsvai baltas smėlis. das. „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" rašoma: — Vartinė hipertonija — padidėjęs kraujo spaudimas var­ tų venoje (kitas jos pavadinimas — portalinė vena). Tai apsunkina arterinį kraujo tekėjimą. kepenų latakuose susidaro ir amorfinė bilirubino—kalcio masė. Su­ mažėja arterinis kraujo spaudimas (į tai turėtų atkreipti dėme­ sį hipertonikai). eina kitu keliu (taip vadinama kolateralinė kraujo apytaka). Sąstovis kasos venoje sukelia distrofinius pakitimus. žarnyno. tulžies trombai tulžies latakuo­ se. gausias moterų menstruacijas. palaipsniui skatina tulžies pašalinimo sistemos diskineziją. 2 — vartų vena. baltymų. Ribų tarp segmentų nepažeidžia nei tulžies takai. VARTINĖ HIPERTONIJA IR JOS PASEKMĖS Šiuolaikinė mityba rūgština mūsų kraują (kraujo pH norma — silpnai šarminė). kuris sunai­ kinamas termiškai apdorojant. hemorojų. Baltyminė masė kaupiasi ke­ penyse. Tada iš tulžyje esančių medžiagų gali su­ sidaryti nuosėdos. Todėl norint išvalyti kepenis. II. kurio pH pakitęs. prasideda organo struktūros pakitimas*. nešantį deguonį kepenų arterijomis. nei vartų sistemos venos. Pirmiausia susidaro cholesterino kristalai. Nejudrus gyvenimo būdas ir jau minėtas kraujas. kuri neša maitinančias medžiagas iš žarnyno. ypač trukdo kraujotaką vartų ve­ noje. jame nėra reikalingo gyvų mineralinių me­ džiagų*. ypač kai fizinis aktyvumas yra ribotas. nukenčia deguonies. Dalis kraujo. padidėja blužnis. pavyzdžiui. trombus kojose. baltymų infiltracija kepenyse. yra energetiškai aktyvesni ir sukasi į kairę. nei arte­ rijos. van­ dens. Strėlės schemoje žymi sutrikusį kraujo tekėjimą. Be kietų akmenų. Sąstovis skrandžio ir žarnyno venose pažeidžia šių organų įsiurbimo ir sekrecines funkcijas (noriu atkreipti distrofikų dėmesį: gal tai prasto mais­ to virškinimo ir pasisavinimo priežastis). Kai nuo spaudimo ir vietinio maitinimo sutrikimo atrofuo­ jasi kepenų ląstelės. ardo epitelines ląsteles. sukeliantį sąstovį šiuose organuose. tepli košę prime­ nanti masė. Taip prasi­ deda vartinė hipertonija. IV — kepenų segmentai kų. atsiradęs todėl.10 pieš. riebalų. reikia bent keturių tokių procedūrų. panaši į grietinę. Tulžies koncentracija gali padidėti net 20 ir daugiau kartų.

12 pieš. tampa sve­ timkūniu organizme ir sukelia įvairias alergines reakcijas. karštą. 4 — junginys. nes netenkame daug maisto elementų. Svar­ biausios organizmo liaukos — hipofizė. mėsa. lenktynės. Bet ir taip aišku. 4 — tuščioji vena. koks alergenas jums pakenkė. smūgis akmeniu. 5 — blužnis. kasa — pa­ deda augti ir tvirtėti organizmui. To­ dėl neskubėkite eiti pas gydytoją. sukelia tulžies karštinę". sunkus dar­ bas. kol išsi­ aiškinsite. Priekinės pilvo sienelės kolateralių tipai 1 — „medūzos galva". sveikas ir stiprus visas organizmas. ką vartojame be saiko. 2 — viršutinis tipas. Kai jos stengiasi padėti nesveikoms kepenims ir todėl perkraunamos. kai spaudžiama apatinė tuščioji vena 11 pieš. mine­ ralinių bei kitų kokybiškiausių maisto medžiagų. miegas karštą vidudienį ir po valgio. Išvalykite savo kepe­ nis. neval­ domas įniršis. Bendras sutrikimas ne tik neigiamai veikia organizmo augimą ir vystymąsi. aplenkusios kepenis. Mes galime vartoti maistą. „aštrų". Štai ištrauka iš Svainio Šivanandos knygos „Jogų terapija": „Silpnos kepenys — pagrindinė mūsų prastos sveikatos priežastis. skydliaukė. arbata ir viskas. ir alergijos kaip nebūta. virškinti kepenims. Ypač tai turi įtakos bendram organizmo augimui. iš visų jėgų sten­ giantis pralenkti kitą. 6 — viršutinė pasaito vena. kuriame daug vitaminų. kaitos sutrikimų sukeltas ligas sunku išvardinti. riebų maistą. cukrašvendrių cukrus. mes galime prastai jaustis. Jei sveikos kepenys. Maisto medžiagos. alinantis triūsas. nekankinkite savęs. kritimas jojant arkliu nuo skardžio. Apie tai kalba ir jogai. 65 . 64 Įdomiai ir savitai apie kepenų ligų priežastis pasakojama „Cžud-ši": „Polinkis į deginantį. lanko įtempimas. 3 — kepenų venos. 8 — anastomozė tiesiosios žarnos srityje. paaiškinanti patologiją vartinės hipertonijos atveju 1 — vartų vena. 7 — apatinė pasaito vena. Schema. nes praei­ na per anastomozes į kitas venas ir jų nepasisavina organiz­ mas. kietos žemės kasimas. ištinka paralyžius. 3 — apatinis tipas. tačiau jei per­ krauta „Vyriausioji valdovė" (taip kepenis vadina Tibeto dakta­ rai). bet ir gresia siaubingomis pa­ sekmėmis". 2 — vartų venos išsišakojimas kepenyse. kirčiai lazda. kokios liūdnos kepenų užteršimo ir perkrovimo pasek­ mės. jei dalis maistingų medžiagų aplenkia kepenis.

3 — mentės kampo taškas. IX ir XI krūtinės slankstelių taškai. Štai kur žmogėd­ riško kimotori papročio ištakos. 4 — VIII. sukeltos vėjo. teikia šilumą ir jėgų kitoms keturioms tulžies rūšims. 6 — diafragmos nervo taškas. Virškinanti tulžis yra skrandyje tarp suvirškinto ir nesu­ virškinto maisto. suteikianti regėjimą. suteikianti regėjimą ir skaisčią spalvą. Štai kodėl daugelis nusivilia natūra­ liu sveikatos stiprinimo būdu. kad kepenų ir tulžies pūslės funkcijos priskiriamos elementui „Medis" ir glaudžiai sie­ jamos su šiomis sąvokomis: kūno audiniai — raumenys jutimo organai — regėjimas išskyrimas — ašaros emocijos — pyktis garsai — riksmas skonis — rūgštus metų laikas — pavasaris spalva — žalia. Tulžis. kad kepenys (kimo) — žmo­ gaus narsos šaltinis. A. tulžies ir gleivių. kad tulžies pūslėje susikaupia labai daug tulžies). Keičianti spalvą tulžis yra kepenyse. kiekvienas naujas nužudytasis kovos lauke turėjo skatinti samurajaus narsą — taip priešas tarsi tapdavo pasyviu narsos stimulu. Sintoistai tikėjo. keičianti spalvą. yra odoje ir suteikia jai gaivią spalvą. žmogus suserga. Skausmo taškai esant akmenligei 1 — tulžies pūslės taškas. o po to palyginkime ir papildykime ją dabartine. tapdavo dar narsesnis". tempimo jausmas po dešiniuoju šonkauliu (gal taip būna todėl.. TULŽIES AKMENLIGĖS DIAGNOZĖ Tipiškiausias tulžies akmenligės simptomas — aštraus skaus­ mo priepuoliai — kepenų ar tulžies kolika. „Samurajaus kelias". kai kepe­ nys tuščios (t. kai energetinė kepenų funkcija stipriausia). pyki­ nimas. O dabar pateiksiu dabartinės medicinos nurodomus kepenų ir tulžies pūslės ligų simptomus. kad tas. atskiria sultis nuo nuosė­ dų.* Tulžis. Beje.. Tulžies koliką gali sukelti fizinis ir protinis pervargimas. kai energijos mažai). 7 — epigastrinė skausmo zona.. Skausmo priepuoliai trunka nuo kelių minučių iki kelių va­ landų. kad yra tik trys ligos. yra akyse ir padeda suvokti formas. tik kartais prieš tai pastebimi prodrominiai simptomai — dingęs apetitas. Kuriančioji tulžis yra širdyje. *. jei tik kepenų veikla sutrikusi. tada. Jei sutrinka vie­ na funkcija. 2 — pankreatito zona. skaisti spalva. Buvo manoma. Tulžis: virškinanti. Dažniausiai skausmas užklumpa staiga.. sapnai pikti. kas suvalgydavo nevirtas priešo kepenis. Ji virškina maistą. Ji daro žmones jautriais. Vėl prisiminkime „Čžud-ši". Tibeto daktarai teigė.y. kuriančioji. aistringais. Dolinas. išmintingais. iš­ didžiais. tada. 66 67 . 13 pieš.Net tinkamai maitindamiesi ir paisydami visų kitų sveikos gyvensenos principų.y. KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS LIGŲ SIMPTOMAI Išnagrinėkime kepenų susirgimų simptomatiką senovėje. tulžį jie suvokė labai plačiai ir išskirdavo 5 tulžies rūšis. 5 — pečių zona. mėlyna planeta — Jupiteris mėsa — viščiukas varpiniai augalai —kviečiai vaisiai — slyva Tibetiečiai skyrė 26 tulžies ligas. o kinų daktarai net pagal sapnus nustatydavo diagnozę: kai kepenys pilnos (t. sapnuojamas miš­ kas. Jos dėka skaidrios sultys tampa raudonomis. Kinų medicinos šaltiniuose rašoma. jaučiamės prasčiau negu norėtume. sunkumas po krūtine.

ypač suvalgius kepto maisto. atoniškas vidurių užkietėjimas. Labai dažnai jie klysta. 69 . tarp kurių buvo dviejų mėnesių tarpas. nedidelis drebulys. Dabar. iš pradžių maistu. Chroniškas hepatitas pažeidžia sąnarius ir plaučius. Hipertoninė forma — periodiški skausmai. Tada tikrai žinosite. prakaitavimas. Moterims tulžies kolika kartais sutampa su menstruacijomis ar atsiranda po gimdymo. Tulžies kolikai būdingas pykinimas ir vėmimas. kai ji labiausiai pripildyta ir dirginama maisto tyrės. tačiau po to jis greitai koncentruojasi 13 piešinyje nurodytuose taškuose. jos gali visai išnykti. ką jums būtina daryti. Hipotoninė forma — nesibaigian­ tys skausmai po dešiniuoju šonkauliu. ne taip paprasta juos iš ten iškrapštyti. o po to gleivėmis ir tulžimi. kūno temperatūra pakyla iki 37. jog kepenys visiškai sveikos. 68 KEPENŲ VALYMAS Daugelis mano. deginimas epigastrinėje srityje. Dažniausiai tokios „žvaigž­ dutės" būna ant veido. Kai kepenų funkcija pa­ gerėja. padidėjęs jautrumas. iš jų išeidavo po pusę litro akmenukų. patys suprasite. kad sveikata pagerėtų. nueikite pas gydytoją. pykinimas. Kartais su tulžimi pašali­ nami ir smulkūs tulžies akmenukai. skaus­ mai po dešiniuoju šonkauliu. kol šie simptomai paūmės. pjaunantis. nuo kurių tarsi spinduliai pasklinda dar smulkesnės krauja­ gyslių atšakėlės. po 3 dienas apie 10 kartų. Apžiūrint ligonius. 3 metus kiekvieną savaitę badavau po 24—36 valandas. nugaros. pilvo pūtimas. kartais kartumas burnoje. kai išsiskiria daugiausia tulžies į dvylikapirštę žarną. kad dešinė pilvo pusė plėšoma į gabalus. skrandis. Taip pat būdinga ir geltonos iškilusios dėmės ant veido (vokų. Jų skersmuo — nuo smeigtuko galvutės iki žirnio dydžio. viduriavimas. Mano bičiulis badavo 3 kartus po 19 dienų. Dažnai ligoniai skundžiasi. Galite kai ką pakeisti. Kolika dažniausiai prasideda pirmoje nakties pusėje. kūno atšalimas. Tulžies akmenys įstrigę kepeny­ se labai tvirtai. Aš pats tuo įsitikinau.emocijos. tada. pirštų. vidurių užkietėjimas. vi­ durių užkietėjimą keičia viduriavimas.y.6° C. perpildytas ir sudirgintas valgio. kartais viduriavimas. TULŽIES TAKŲ DISKINEZIJA Bendrieji simptomai — neurotinio pobūdžio sutrikimai. aš prieš tai badavau kelis kartus po 7 dienas. Be to. Jei abejojate. kad jis patikslintų diagnozę. nemiga. kai jau žinote šiuos simptomus. Kai kuriems sutraukia blauzdų. Taip pat buvo pašalinta daug senos. pastebima. TULŽIES PŪSLĖS IR TULŽIES LATAKŲ UŽDEGIMAS Iki skausmų — sunkumo jausmas po krūtine praėjus 1—3 va­ landoms po valgio. panašios į vorų kojas. Skausmas būna įvairus: duriantis. kad šąla galūnės. kai kepenų ir tulžies pūslės funkcijos aktyviausios. prime­ nančios kolbą pirštų falangos. po kartą 10 ir 18 dienų. alkūnių. kad daugiau kaip trečdaliui jų. būdingi „kepenų delnai" (rankų didžiųjų ir ma­ žųjų pirštų vidinės pusės oda būna paraudusi) ir kraujagyslių „žvaigždutės". nesuge­ bate įvertinti savo sveikatos būklės. Kai mes pradėjome valyti kepenis. atsiraugėji­ mas. praėjus 3—4 valandoms po vakarienės. CHRONIŠKO HEPATITO DIAGNOZĖ Šios ligos simptomai — bendras silpnumas. sumažėjęs apeti­ tas. pečių. Dažnai būdingi ir nervų sistemos sutrikimai: prislėgta nuo­ taika. tamsi plėvelė ir kitokia bjau­ rastis. ypač paū­ mėjimo periodu. Šios „žvaigždutės" — pulsuojančios smulkios kraujagyslės. skruostų. rankų pirštų raumenis. nelaukdami. ar sveikos jūsų kepenys bei tulžies pūslė. Kartais būna išpūstos. Priepuolio pradžioje skausmas būna išplitęs. pykinimas. lūpų).1— 37. Todėl nusprendęs išvalyti kepenis. ypač aštraus. t. panašios į degutą tulžies. kai atrodo. pykinimas. Kai li­ ga paūmėja — niežti odą. negalavi­ mas pavalgius.

šliaužte atšliaužė pas mus. nukreiptas prieš tokį valymą. akmenų 71 . pradėjo gerai jaustis. Pas mus at­ eidavo žmonės. ar iš tiesų kepenų valymas yra nepavojingas. suvokiau. laimingai. pašalinti iš žarnyno. Tiubažui kaip dirgiklį galima naudoti magnezijos ar sorbito tir­ palus. viso organizmo atsinaujinimą. bet ir tirpdo kietas ataugas — kabliukus. Visa ši informacija. Liaudies medicinos žinovai yra pastebėję. Išvalęs pirmaisiais me­ tais kepenis 5 kartus (iš viso buvo 8 valymai). alie­ jus. laisvai. Viską sugebėjo atlikti pats. kuriems padėti atsisakė gydytojai. kuriais tulžies akmenys prisitvirtina latakuose. jog patys matė išėjusius panašaus dydžio akmenis. 1925 metais gimęs 170 cm ūgio Nikolajus Savinych. ksilito ar alyvuogių aliejaus tirpalų. Į mineralinį vandenį galima įberti 5 gramus magnezijos ar sorbito. plačiai taikomas ir gydytojų. kuo remiasi ji. kuo grindžiamas jo poveikis. sužinosime. Taigi kitame skyriuje pabandykime išsiaiškinti. gliukozės. Po 15—20 minučių vėl reikia išgerti tiek pat mineralinio vandens. Pajutau nepaprastą lengvumą. skatina tulžies pūslę ir latakus susitraukti. Šuvalova ap­ rašo „aklą" tulžies takų plovimą be zondo. Tai neįmanoma! Teigiantiems. nesiryžę ope­ ruoti ir pašalinti tulžies pūslės latakų akmenų. patvirtinančių. mums būtinos stiprios tulžį va­ rančios medžiagos. Tiems. sveriantis 96 kilogramus. nebuvo operuoti. Tai patyriau ne tik aš. kam magnezija sukelia nemalonius pojūčius. 3. sveriančiu 63 kilogra­ mus. Sparčiausiai skatina atsiverti tulžies latakus ir ištuštinti tulžies pūslę maiste esantys riebalai ir žarnyne esantys virški­ nimo produktai. be to. kokio nesulaukiau prieš tai 5 metus taikydamas natū­ ralius sveikatingumo metodus. kuriam aš vadovauju. Rytą dar nieko nevalgiusiam ligoniui duodama išgerti 200— 250 mililitrų negazuoto ar beveik negazuoto kambario tempe­ ratūros mineralinio vandens. Tam 3—4 valandos prieš valgymą reikia sušildyti kepenų sritį. 1. jog akmenys gali įstrigti. patyriau tokį efektą. Tulžies išsiskyrimą skatina ir rūgštys. kad nesitikėjo sulaukti kito pavasario. tulžies išsiskyrimą skatinančių žolių nuovirą. bus neiš­ vengta kitų sutrikimų. kad praplauti tulžies latakus GALIMA. bėgiojančiu tik su trumpikėmis ir nusiteikusiu gyventi sveikai. Toms permainoms jam prireikė truputį dau­ giau kaip šešių mėnesių. Tai tiubažas. O dabar susipažinsime su liaudies medicinos priemonėmis. Štai kokia tiubažo metodika. Yra ir daugiau pavyzdžių. tvirtai pagrįsta mokslu. Klube „Žvalumas". 2. ligonis guli lovoje pusant­ ros valandos su šildymo pūsle po dešinės pusės šonkauliais. Karlovy Varų ir „Barbara" druskos. Pavyzdžiui. nes pacientų amžius ir prasta sveikata didino operacijų riziką. Jis taip prastai jautėsi. Citrinos rūgštis. patvirtina. priešininkai tvirtina. magnezijos tirpalas. o akmenys. kas yra TIKROJI SVEIKATA. Taip teigti gali tik žmonės. Kaip jau buvo pasakyta. kurio butelis buvo atidarytas iš anksto. nors buvo baigęs tik tris klases. Gydymas šiluma — geriausias būdas sumažinti kepenų uždegimą ir spazmus. Tačiau paskirstyta mityba. kepenis ne vieną kartą valė ir kiti. kad didelės dozės aliejaus. atlikę kepenų valy­ mą. kad 90—99 proc. pašildytas iki 40° C. kad tai išmatų akmenys. Tulžį sparčiau išsiskirti skatina ir kiaušinių tryniai. kad tikslinga valyti kepenis. Valymo rezultatai — stulbinantys. Mes jau žinome. duodama gerti koncent­ ruotų cukraus. Kai mineralinis vanduo išgertas. esanti citrinos sultyse. FIZIOLOGINIAI MECHANIZMAI. ypač alyvuogių. šie žmonės tarsi gimė antrą kartą. praeina daug didesni — iki 20 milimetrų skersmens ir dar stambesni. labai paspartina tul­ žies išsiskyrimą: tulžies pūslės susitraukimą ir kuo didesnį tul­ žies latakų atsidarymą. storojo žarnyno ir kepenų valymas urino terapija padarė jį kitu žmogumi. kad tulžies akmenlige sergantys žmonės. 40—50 mililitrų 33 proc. 70 Brošiūroje „Sveikatos fakultetas" profesorė E. nieko neiš­ manantys apie šią procedūrą.Tai dar kartą patvirtina. TAIKOMI VALANT KEPENIS Pagrindinis argumentas. Savo tvirtinimus jie pagrindžia ir bauginimais. kad būtų energingiau ištuštinta tulžies pūslė. ne tik stimuliuoja šią funkciją. Atlikę kepe­ nų išvalymo procedūras. Šildymą būtina pratęsti išgėrus citrinos sulčių ir aliejaus. — tul­ žies latakų skersmuo tik 3—4 milimetrai.

Šviežias paties žmogaus šlapimas (urina). Oleino rūgštis lydosi esant 13° C. organizmas ją nesun­ kiai panaudoja medžiagų apykaitos procesuose. o vėliau ir ištirpdys juos. ir akmenys laisvai praeina tulžies latakais. kad išsiski­ ria daug tulžies. padidina kraujagyslių bei tulžies ta­ kų sienelių elastingumą. o silpniausia rudenį. kuriais pagrįsti kepenų valymo būdai. 10. Alyvuogių aliejų galima pa73 . Tada galima veikti dviem būdais: a) padidinti kiekį tulžies rūgščių. Daugiausia jos yra alyvuogių aliejuje (80—81 p r o c ) . Praėjus kuriam laikui po to. Yra žmonių. kai tulžies akmenys tarsi ištirpsta tulžies skystyje. tvirtina. Jos artimos organizmui. ko­ kiais fiziologiniais mechanizmais jie bus pagrįsti. kai buvo pavalgyta ir išgerta citrinų sulčių.sudaryti iš cholesterino. Bespalviame šlapime šių dalelių mažiau. Tai kepenų ir tulžies pūslės biologinis ritmas. kurios. PAPRASČIAUSIAS IR EFEKTYVIAUSIAS KEPENŲ VALYMAS Valant kepenis. kaip rekomenduoja jogai. Jogai teigia. ritmiškai. neleidžiančia sulipti koloidų dalelėms ir suda­ ryti nuosėdas. nes jau puikiai žinote. baltymai. vandens. pavyzdžiui. Tulžies susidarymą bei išsiskyrimą padidina paspartėjusi vartinė (portalinė) kraujo apytaka ir riebesnis maistas. tulžyje yra 84 proc. Jos veikia kaip tulžies rūgštys. Todėl savas šlapimas labiausiai prieinama medžiaga. 72 Dažančios urinos dalelės — organinės medžiagos švelniau­ sios dalelės. oleino rūgšties. kad kepenų ir tulžies pūslės funkcija stipriausia nuo 23 iki 3 valandos nak­ ties. Taigi mes pasirenkame tokį kelią: žymiai padidiname neso­ čiųjų riebiųjų rūgščių kiekį. stengiantis kuo aukš­ čiau pakelti diafragmą iškvepiant. 4. rūgštumas stimuliuoja kepenų funkciją. Šį vandenį reikia prisodrinti jau minėtomis apsauginėmis medžia­ gomis. Organizmo sugebėjimas išsivalyti padidėja per pilnatį. jų yra pakankamai. Pasitaiko ir priešingas atvejis. teigiamai veikti kraujagyslių sieneles. kurie jų negali įsigyti. 11. Ekstrema­ liais atvejais šis spaudimas gali padidėti daugiau kaip du kar­ tus! 5. jie skysti). Kaip teigia kinų liaudies medicina. Jo esmė tokia: gamtoje yra apsauginių medžia­ gų. Įteigdami sau. kurių svarbiausios biologinės savybės yra šios: paversti choles­ teriną lengvai tirpiais junginiais. nebūna skaus­ mingų spazmų. Šiluma juos atitirpdo. Žmogaus riebaluose. Tokia apsauginė medžiaga susikaupia koloido paviršiuje ir pa­ dengia jį plėvele. tirpdo cholesteriną. 7. prasiskverbusios į tulžies akmens mikroporas sukels koloidų atlipimą. pradedama kvėpuoti lėtai. kurios sumažina paviršinį tul­ žies tempimą ir taip padeda atitirpti koloidams bei dalinai iš­ tirpti. b) padidinti koloidų apsaugą. natrio ir kalio oleatai. kurie lydosi esant 15° C (esant kūno temperatūrai. kurių sudėtyje yra šių rūgš­ čių. todėl jo geriau nevartoti. o saulėgrąžų aliejuje dvigubai mažiau (39 p r o c ) . mintimis siųsdami ten energiją. Kaip žinome. Apsauginių koloidų šaltiniai: 1. 9. Citrinos rūgštis yra rūgštaus skonio. Kepenų funkcija aktyviausia pavasarį. be to. mes dar la­ biau sustipriname efektą. Vertingiausias iš šių produktų — alyvuogių aliejus. Be to. Laimei. todėl labiau­ siai tinka tie natūralūs produktai. o susitraukti su tokia jėga. yra apie 70 proc. Dabar aptarsime valymo būdus. Tai viena iš nesočiųjų riebiųjų rūgščių. Kinų gydytojai. kad tulžies latakai išsiplečia. Taigi mes jau išnagrinėjome pagrindinius fiziologinius me­ chanizmus. Oleino rūgštį beveik visiškai įsiurbia žarnynas. Išnagrinėkime a variantą. 8. kurioje gausu apsauginių koloidų. Paros šlapime jų yra maždaug 1 gramas. kad kvėpavimas tik per dešinę nosies šner­ vę padidina organizmo šilumą ir paspartina jo „ardančiąja jėgą". Geriau naudoti natūralios gelsvos spalvos uriną. Tenka ieškoti pakai­ talų. kad tulžis išme­ tama esant 300 mm vandens stulpelio spaudimui. idealūs produktai — alyvuogių aliejus bei cit­ rinos. padidinti jų elastingumą ir sumažinti pralaidumą. Ši sąlyga nesunkiai įvykdoma. Šviežios daržovių ir vaisių sultys. Variantas b. kad jis galėtų būti pašalintas iš organizmo. gydantys adatomis. 2. Tulžies latakų lygieji raumenys gali išsiplėsti iki 2 cen­ timetrų skersmens. Tačiau yra ir dar keli papildomi: 6. polisacharidai. citrinų sultyse esantys eteriniai aliejai veikia ir kaip tulžį varanti bei antiseptinė priemonė.

Išpūskite pilvą įkvėpdami ir kel­ kite kuo aukščiau iškvėpdami. palaukite. kad jų elektros krūvis būtų vienodas. Tinka rafinuotas ir nerafinuotas. Jei likus 3—4 dienoms iki kepenų valymo valgysite dau­ giausia augalinį maistą ir gersite daug šviežiai išspaustų sul­ čių (1 dalis burokėlių Ir 4—5 dalys obuolių. kai 75 . Prieš tai pašildykite iki 30—35° C aliejų ir citrinos sultis ar citrinos rūgšties tirpalą. kai aliejus ir sultys išgertos (jų kiekis — 100—300 gramų). tirščius. Be to. kad raudonieji kraujo kūneliai galėtų skverb­ tis kapiliarais. agrastais ir t. Pradedama viduriuoti. Ant liežuvio užberkite žiupsnelį aštrių pipirų. ir tik tada tęskite. jei tik nepykina. Todėl ir jūs galite juos drąsiai vartoti. išplauti ir pašalinti lauk visą šlamštą ir akmenis. raudonųjų kraujo kūnelių krūvių padidinimas. Valant kepenis svarbiausia IŠANKSTINIS PASIRUOŠI­ MAS — organizmo suminkštinimas. Praėjus 1—1. Per pietus valgykite nedaug. Valymas šiais patiekalais toks pat efektyvus. nes padidina kraujo apy­ taką kapiliaruose. Pakaks ir tiek. kartu paėmus: šiluma. Tačiau jei vis pykina. prieš tai išgerkite jau minėtas sultis. kur yra mažesnė koncen­ tracija. Jei daromos šilto vandens procedūros.keisti saulėgrąžų aliejumi. bet galite ir toliau šildyti. Įsivaizduokite. šaltalankiu. daugiau negerkite. galite imtis papildomų priemonių. Po to. kita — su sultimis. jog vien kraujo spau­ dimo nepakanka. 4—6 kartus per minutę. Tai patvirtina ir kiti. Viskas. o jūs patys — ramūs ir atsigavę. Kvėpuokite ne­ skubėdami. kad tuo metu būtų mėnulio pilnatis. tuo geriau. Mokslininkai nustatė. taip pat kitais rūgščiais produktais — spanguolėmis. po to pailsėkite valandėlę ir pakartokite. išban­ dę šiuos pakaitalus. kaip organizmas reaguoja į aliejų. prasideda akmenų ir kitos bjaurasties šalinimas. Šios knygos autorius pats tuo įsitikino. Po to lengvai papusryčiaukite. kol išger­ site visą aliejų ir visas sultis. sukels energijos antplūdį. magnetinis laukas aktyvina fermentus. patogiai atsisėskite (geriausia ant užkulnių). kiek ir kokių atliekų buvo susikaupę per tą laiką. Taip gerai masažuosite kepenis. Štai tada jau po pirmo karto neteksite daug akmenukų ir kitos bjaurasties. Ypač tai svarbu geri­ nant kraujo apytaką kepenyse. fermentų aktyvumas. kaip ši. kurios sustiprins efektą. Kai pamatysite viską. geriau rūgščių). ir skatina judėjimą kapiliarais. Tai dar labiau sudirgins. efektyvi. kur yra unikali venų kapiliarų sistema. kol šie nemalonūs pojūčiai išnyks. kaip ir nau­ dojant idealius ingredientus — alyvuogių aliejų ir citrinas. Taip kvėpuokite 15—30 minučių. Rytą padarykite klizmą. lais­ vųjų elektronų (fermentų aktyvatorių) poveikis naudojant ap­ likatorių — padeda suskaldyti. Jei jūs prastai jaučiatės išgėrę aliejaus. paspartinsite jose kraujo apytaką ir išvalysite šlakus. paspartėjusi krau­ jo apytaka. Citrinos sultis galima pakeisti citrinos rūgštimi.5 valandos po aliejaus ir sulčių gėrimo. Maždaug 23 valandą ar vėliau (kar­ tais tai atsitinka ir paryčiu). Kiekvieną tokią pro­ cedūrą užbaikite vėsiu vandeniu. o kepenų srityje uždėkite Kuznecovo aplikatorių su metalinėmis adatėlėmis. Tai stumia juos vieną nuo kito ten. Paskutinę minkštinančią procedūrą reikia atlikti dieną prieš kepenų va­ lymą. išanksti­ nis pasiruošimas bus idealus. jas reikia atlikti 3—4 kartus. Ramiai atsisėskite ir žiūrėkite televizorių ar skaitykite knygą. kad iškvėp­ dami jūs nukreipiate ugnies srautą į kepenis. Maždaug 19—20 valandą pradėkite pačią kepenų valymo procedūrą. Reikia. kiek išgėrėte. Po 15—20 minučių. Dozę pasirinkite atsižvelgda­ mi į savo kūno svorį ir į tai. kartą per dieną darysite valančias klizmas su urina. tai pakartokite. Per tokias poilsio pertraukėles uždėkite ant kepe­ nų srities magnetinį aplikatorių ar bent paprastą magnetą. kai kepenų ir tulžies bioritmas maksimalus. išlydyti. Šildymo pūslę galite padėti į šalį. Pagaliau viskas paruošta. Magnetoterapija yra labai svarbi. laisvai. tiek kartų. Išgeriate vieną du gurkšnius alie­ jaus ir užsigeriate vienu dviem gurkšniais sulčių. ką pašalino orga­ nizmas. Jokia kita procedūra nėra tokia vertinga. kad dia­ fragma būtų kuo aktyvesnė. Geriau. stovi dvi stiklinės — viena su aliejumi. užspauskite kairę šnervę vata ir kvėpuokite per dešinę šnervę. Po 1—2 valandų pradėkite šildyti kepenų sritį šildymo pūsle su karštu vandeniu ar elektrine šildykle. kuriems valymo procedūroje taip pat tenka svarbus vaidmuo. stenkitės. Cit­ rinos rūgštį reikia atskiesti taip. kad tirpalo skonis būtų pana­ šus į natūralias citrinų sultis. Kuo procedūra 74 ilgesnė.t. Pagaliau ateis valymo procedūros diena.

nerimas. Andrejevas rekomenduoja atlikti kepenų valymą kartą per ketvirtį. kepe­ nyse nesusidarė iš karto. Jei to nepaisysite. Valydami kepenis antrą kartą. Akmenukų for­ ma bei padėtis keičiasi. vyrai ir moterys. Reikia žinoti ir tai. liks du variantai: 1 — jūs paprasčiausiai pasimaitinsite aliejumi ir citrinos sultimis. aliejaus ir sulčių išgerkite mažiau. Valyti reikia tol. jog sultys ir aliejus atliko savo darbą skrandyje ir jį išvalė. juodos ar kitų spalvų išskyros. Jūs patys pajusite. pirmą valymą tegu vartoja 150—200 aliejaus. joms reikia jėgų šiai didžiulei įtampai. Tik retkarčiais. košę. Vien todėl galite nesulaukti norimų valymo rezulta­ tų. Tik po to galite valgyti salotas. penktą — po dviejų savaičių. sukaupkite jėgų. Tai nereiškia. tuo greičiau virškinimas. Pastebėta. Kitais metais du kartus valiau kepenis. Ypač taip atsitinka tada. kad neliktų patologiškos plėvelės. Sultys dar kartą išplaus jūsų kepenis. kad pirmą kartą pašalinama daug senos tulžies. Taigi bijoti tikrai nėra ko. Pasitaiko. kad akmenukai tulžies latakuose. atrodo. kai pajuntate. o dar kitais metais — tik kartą. sveriantys 60—65 ki­ logramus. kad jas sudaro keturi segmentai. juos skaldote. Todėl ir reikia kelių valymų. Antrą bei kitus valymus atlikite atsižvelgdami į savijautą. kad valymas staigus. jaučiatės tarsi sukaustytas. ilgo badavimo. Automatiškai. KIEK KARTŲ IR KADA VALYTI KEPENIS Pirmas valymas yra sunkiausias. balkšvų siūlų. Valymo metu stenkitės būti atsipalaidavę. buro­ kėlių—obuolių 1:5). kad nebūtų vemiama. vėmaluose pastebimos gleivėtos žalios. Pailsėkite 3—5 die­ nas. šalinate. per antrą — kitą ir t. viena iš apykaitų liks sutrikusi. ramūs. Taip atsitinka tada. nervinatės. aš atlikau pir­ mus tris valymus tarp jų palikdamas trijų savaičių intervalą. kaip jos vibruoja ir alsuoja. valymas baigia­ mas. o ketvirtą — po mėnesio. kraujo apyta­ ka ir medžiagų apykaita taps normalūs. Tai reiškia. Pavyzdžiui. Jei vienas segmentas liks užkimštas. net sukelti jų uždegimą. kad ši procedūra neat­ liekama po sunkaus darbo. Valymas baigsis sėkmingai ir be jūsų pastangų. Kam reikia tiek daug kartų valyti kepenis? Todėl. stiprus. ilgainiui didėjo ir savo forma prisitai­ kę prie latako kontūrų. negalėsite būti sveiki. 2 — labai save nualinsite. išgerkite 2 nošpos tabletes ir nusiraminkite. Nepamirškite. Valydami kepenis. kad valymas nesukelia skausmų. Senovės Kinijos knygoje „Suven" apie kepenis rašoma: „Ke77 PRAKTIŠKI PATARIMAI. Atsiminkite: kuo anksčiau pašalinsi­ te iš kepenų bjaurastį. Tada viskas vyks daug sklandžiau.netinkamai maitinotės. Ir neverta. o po to kiekį vėl padidinkite.t. Taip kai kam atsitinka pirmojo kepenų valymo metu. Jei jus apniko baimė. KAD KEPENYS BŪTŲ ŠVARIOS IR SVEIKOS Kaip parodė praktika. kol bus pašalinti visokiausi tirščiai. ir pradėti įprastą darbą. Tik po antro. jog valymas nepavyko. pelėsių. organizmas tam skiria daug jėgų. trečio valymo pabirs akmenys. Kai jų neliks. suprasite: jei tokia bjaurastis kaupsi s organizme. Tačiau ir mažesnio kiekio visiškai pakanka. Po to valant kepenis galima padidinti dozę iki 300 gramų. kai kepenys būna labai užkimštos. jog kepenys „kvėpuoja". o akmenukų beveik nėra. kad valymas — tai 76 . kai akmenys kieti. kaip organizmas reaguo­ ja į aliejų. Truputį pailsėkite ir pavalgykite. Jei po kurio laiko pradedama vemti. Pirmas valgymas — 1/2 litro sulčių (morkų. negalvo­ kite apie pašalinius reikalus. ypač pirmųjų valymų metu. Pasiryžę išvalyti kepenis. žinokite. kad jie pagaliau būtų pašalinti. o aš patariu pirmus 3—4 valymus atlikti kartą per du mėnesius esant pilnačiai. įsibrovimas į kepenis. nes baimė sukelia kraujagyslių ir kepenų latakų spazmus. nusivilti. Likę akmenukai gali dirginti kepenis ir tulžies latakus. nugludintais kraštais nedirgino jų sie­ nelių. Per pirmą valymą galima išvalyti tik vieną segmentą. Tai gali sukelti net vėmimą. virtą su vandeniu. taip pat atsižvelgdami į tai. Rytą būna dar vienas tulžies akmenų ir į mazutą panašios senos tulžies šalinimo etapas. Padarykite papildomą valomąją klizmą.

kad patogeninė oro energija neprasiskverbtų į jūsų orga­ nizmą ir neturėtų neigiamos įtakos kepenims. neleidžia susidaryti kraujagyslėse trombams. Burokėlių sultys — unikalus produktas. ridikėlius. garstyčias. kepiniai) užkemša ke­ penis. morkų sul­ tys. Nuo „riebalų" ir šilumos ji ypač suaktyvės rudenį ir nurims šalčio veikiama žiemos pradžioje". kad nepakenktume sveikatai. kad kepenų veikla nesutriktų? Laimė. Betainas padeda pasisavinti baltymus. priešalerginiu poveikiu. panašiai kaip metioninas pagerinančio cholesterino apykaitą. ypač kovo mėnesį. kad galėtų pasišalinti akmenys". nerekomenduojama atlikti valymo rudenį. Esantis burokėliuose magnis reguliuoja kraujagyslių tonu­ są. Pakomentuosiu šiuos žodžius. tad valymas gali išeikvoti paskutines jų jėgas ir dar labiau pablo­ ginti ligonio savijautą. jose esančios mi­ neralinės medžiagos dažniausiai būna susikaupusios šarminiuo­ se junginiuose. Šiuo metu kepenys ypač tvirtos. Be to. Betainas — unikali medžiaga. jos tampa kietos. ropes. kad jį būtų sunkiau pasisavinti. pa­ sižyminčio priešskleroziniu. geriamos kartu. Valgant šias daržo­ ves. jog burokėlių sultys geriausiai padeda išsiskir­ ti tulžiai. riebūs užkandžiai. surišančių žarnyne choleste­ riną. Tačiau pavasarį stenkitės vengti vėjuoto oro.. apdoroti aukštoje temperatū­ roje. Sergant kepenų ligomis. kepenų veiklą galima labai greitai pagerinti. pipirus. burnoje. kad kai kuriose daržovėse bei vaisiuose yra fitoncidų. po vidudienio — kenčia nuo paūmė­ jimo. Šiaip jau saponinai — pagrindinis vaistų nuo sklerozės komponentas. Daugiausia jų yra svogūnuose. žuvies nuoviras. prastai virš­ kinami grybai. sergantiems kepe­ nų ligomis. tačiau tada ji dar nėra aktyvi. Šių daržovių bei vaisių sultys padės greitai pagerinti kepe­ nų veiklą. Ypač daug jų valgyti turėtų pagyvenę žmonės. Labai krakmolingas maistas (miltai. auštant išmintingi. Labai vertingos ir šviežių žalumynų salotos. Draudžiama vartoti maistui actą. Tokie produktai — kepta mėsa ir žuvis. alkoho­ lį. Po to. naikinančių mikrobus. vidurnaktį — ramūs". konservai. ridikus. rūgštus skonis stimuliuo79 . pagerina kepenų veiklą. vir­ tos su vandeniu bei pagardintos jūros kopūstais. Ištyrus morkų. Žmonės. kurios savo ruožtu skatina įvairių organų funkcijas. pavasarį draudžiama pastoti kelią vėjui. kai pirmaisiais metais atliksite 4—5 valymus. kopūstų ir burokėlių sulčių po­ veikį. Tačiau la­ bai svarbu žinoti. burokėliai atveria kelią kepenyse ir blužnyje... Toks maistas tinka pietums bei vakarienei. morkoms nebūdingas specifinis kvapas. Avicena rašė: „. stiprią kavą ir kakavą. šiuo metų laiku kepenys silpniausios. spanguolėmis. Bandymais ne kartą įrodyta. stiprūs mėsos sultiniai. rūgštynes. Kenkia ir aštraus skonio produktai bei iš jų pagaminti pa­ tiekalai. paaiškėjo. Panašiai rašoma ir „Cžud-ši": „Vėjas aktyviausias augalų augimo metu. Tad kokia turi būti mityba.. tikslingiausia toliau valyti pavasarį. svogūnus. kurias reikia truputį pasūdyti ar parūgštinti natūraliais produktais —jūros kopūstais. skrandyje. Ypač tinka obuolių ir burokėlių sultys. Pavyzdžiui. sviestu. valgyti tik tada. Burokėliuose yra ir saponinų. Mokslininkai rado burokėliuose betainą. Tulžį varančios burokėlių savybės buvo žinomos jau senovės daktarams. Gydyto­ jas Vokeris jau mūsų laikais moksliškai pagrindė burokėlių sul­ čių savybes. MITYBA BEI PROFILAKTIKA PO KEPENŲ VALYMO Išvalius kepenis. česnakuose bei morkose. Yra burokėliuose ir vitamino U. česnakų.penų ligos — pasveikstama vasarą. Tulžis — pradedant vasarą. chemine sudė­ timi panaši į choliną ir lecitiną — medžiagų apykaitos regulia78 torius. kai medžiuose pradeda kauptis daug sulčių. česnakus. Žmonėms. ko reikia visai nevalgyti. Dar senovės daktarai pastebėjo: skonio pojūčiai stimu­ liuoja įvairias energijas organizme. lauk žiemos. kai pajuntamas apetitas. citrinos sultimis. ypač šalti patiekalai. Kitą dieną tuos pačius patiekalus galima paįvairinti. Jei rudenį nenumirei. padedančio gyti opoms. rudenį būna paūmėjimas. žarnyne naikinami mikrobai. Vasarą „riebalai" ir „vėsa" kaupia tulžį. dėl kurio kai kas ne­ mėgsta valgyti svogūnų. ankštiniai augalai. lig šiol nepastebėtą ki­ tose daržovėse. jei nepasveikstama. Tinka ir košės. rūkyti gami­ niai. Kinų bioritmologijos teigimu. marinatus. sergantys kepenų li­ gomis. kurias lemia jose esantys „gyvieji" chloro atomai.

cholesterino koncentracija. paspartina gliukozės kelią į audinius. kurį laiką valgyti aštresnį. aitresnį maistą. kad skonis būtų dar malonesnis. Galima vartoti ir tulžį varančias vaistažoles: krau81 . rūgštinančiose reakcijose. kepenys praneš jums apie tai: bur­ noje pajusite rūgštumą. vynuogės. aguročiai. Reikia pasirūpinti. Jei skrandžio sekrecija sumažėjusi. pomidorai. Kepenis stimuliuoja nesū­ rus skonis. arbūzai. padidina jų antitoksinį poveikį ir paspartina regeneracijos procesus (kopūs­ tų salotos. žiediniai kopūstai. košės ir mi­ šinys. organizmas jas nesunkiai pasisavina iš daržovių. džiovintų abrikosų — 100 gramų. B 3 (PP) dalyvauja kepenų ląstelių ener­ gijos apykaitoje. Jie labai tinka tokiam mišiniui pasigaminti: 100 gramų daigintų kviečių sumalti mėsmale ir pridėti į šią masę permaltų burokų — 100 gramų. tei­ giamai veikia baltymų sintezę. Sergantiems kepenų ligomis per dieną reikia išgerti 2 lit­ rus šviežių sulčių. Natūralių mineralinių medžiagų labai daug yra jau minėtose sultyse. kad aštraus ir aitraus skonio produktai kenkia ne tik kepenims. braškės. padi­ dinantys toksinių medžiagų įsiurbimą į kraują. tarpais tarp valgymo ne­ jusite jokio skonio. valgykite ne tik košes. Kai skrandžio sekrecinė funkcija padidėjusi. kurie stimuliuoja kepenų funkciją. Jei persistengėte vartodami šiuos produktus. To­ dėl nesveiki organai kurį laiką gali pailsėti. K. kad reikia valgyti kuo daugiau šviežių daržovių. vaisių. padaugėja tulžies rūgščių. kitą — mišinys. Jo organizme pradeda stigti. erškėtuogių nuoviras. kad nebūtų už­ kietėję viduriai. Kai valgoma rečiau. Dabar jau aišku. kad mišinyje būtų 100 gramų daigintų kviečių. paspartėja jų pašalinimas iš or­ ganizmo. Tokį mišinį galima valgyti vietoje košių arba kas antrą dieną. norintiems sustiprinti jų veik­ lą žmonėms labai reikalingi vitaminai A. gali atsirasti tulžies takų diskinezija ar užde­ gimas. kai valgysite su saiku net tų produk­ tų. Dieta be druskos sumažina fermentų gamybą bei jų pateki­ mą iš kepenų. B 2 (folinė rūgštis) ir B 1 2 dalyvau­ ja baltymų. spartinantys puvimo procesus žarnyne. salotos. svarbiausia. Ypač gerina kepenų veiklą B grupės vitaminai. Ypač tulžies sekreciją žadina burokai. Jie pažeidžia skrandžio ir dvylikapirš­ tės žarnos gleivinę. padidina kepenų ląstelių energijos potencialą. bulves. Visa tai stenkitės paįvairinti: daržoves truputį patroš­ kinkite. obuolių sultys). riebalų. balty­ mų. Kai skrandžio rūgštingumas normalus — 30—45 minutes prieš valgį. kiaušinio tryniai). Kai viskas bus suderinta. Kepenų ligų gydymą paspartina ir daiginti kviečiai. B 1 2 ska­ tina kepenų regeneraciją. sumažėja tul­ žies klampumas. varškę. Racionaliausia maitintis 4—5 kartus per dieną (ypač ser­ gant kepenų ligomis). o slopina — kartus ir aštrus skonis. privalo dažniau valgyti natūralaus rūgštaus bei sūraus skonio produktų ir vengti aštrių. spanguolių — 50 gramų (ar­ ba vienos citrinos sultis). padidina glikogeno gamybą. tulžies latakų į skrandžio—žarnyno traktą. Šių vitaminų yra daug jau minė­ tuose produktuose. Bfi — padidina antitoksine kepenų funkciją (ypač daug šio vitamino yra daigintuose kvie­ čiuose. Jos pagerina kraujo apytaką kepenyse. obuoliai. Mūsų laikų mokslas patvirtino. Joms veikiant. sultis reikia gerti 1—1.5 valandos prieš valgį. morkų — 100 gramų. labai svarbu 80 atsižvelgti į žarnyno būklę. Jos per vartų veną pateks į kepenis ir pablogins padėtį. Gydymas bus ilges­ nis. sutrinka mi­ neralinių medžiagų įsiurbimas. pagerina kepenų veiklą. alaus mielėse). o ne juos verdant. Vieną dieną košė. Sviestą ir aliejų reikia dėti tik į pagamintus patiekalus. Be to. elektrolitų apykaitą. Komponentų santykis gali keistis. bet ir riešutus. atstato sutrikusią gliukozės. Kai sergama kepenų ir tulžies pūslės ligomis.ja kepenų ir tulžies pūslės funkciją. neleidžia joms žūti (daiginti kviečiai. Taigi norintieji pagerinti kepenų funkciją. C. kai sutrinka tulžies išsiskyrimas ir riebalų įsiurbimas žarnyne. Taigi jūsų maistas — šviežios sultys. Sergantiems kepenų ligomis. ke­ penų ląstelių funkcijas. Askorbino rūgštis (vitaminas C). fermentų apykaitoje. truputį medaus. šviežios sultys geria­ mos 15—20 minučių prieš valgį. vaisių. kaupiasi riebalai. užsistovi tulžis. B. jei jos per parą tenka iki 1 gramo. mielės. morkos. Teks sumažinti sūrių bei rūgščių pro­ duktų vartojimą. Sudarant dietą sergantiems kepenų ligomis. Be to. pomidorai. slyvos. skatina augimą. aitrių produktų. Vitaminas K dalyvauja kraujo krešė­ jimo procese.

Pratimas pašalina krūtinės ląstos. kepenų masažas. kukurūzų purkas. Po to pakelkite kūną kuo aukščiau. kaklo ir krūtinės ląstos raumenims. o kairę ranką pasukite už nugaros. atsižvelgdami į savo galimybes (14 pieš. kojų vystymosi defektus. Asanos. net stipriai trinti pažastis. 2. Šluostyti pa­ žastis po 2—5 minutes galima 2—3 kartus per dieną. skirtų stiprinti ir stimuliuoti kepenis. padės jums dar geriau paveikti kepenis papildomu krūviu. Toks ritmiš­ kas suspaudimas bei atpalaidavimas padeda geriau aprūpinti kepenis krauju (taip patenka deguonis bei maisto medžiagos). Gerti po 100 gramų 2—3 kartus per dieną prieš valgį. 83 . Kepenis gydančios asanos koją per kelį ir palieskite keliu galvą ar nosį. perkelkite svorio centrą į vieną pusę. išnyksta naktinės poliurijos. kurias pateiksime dabar. nes sergant ke­ penų ligomis energija kaupiasi šiose kūno dalyse. sutirština sėklą. atsakingą už kepenų funkciją (detaliau apie došą Pita bus pasakojama truputį vėliau). jonažo­ lės — 1 valgomam šaukštui sausų vaistažolių imama 1 stiklinė vandens. Lenk­ dami rankas. KITOS KEPENŲ FUNKCIJOS STIPRINIMO PRIEMONĖS Kepenų funkciją stimuliuoja ir apsipylimas šaltu (pageidautina lediniu) vandeniu rytais. Kairę koją perkelkite per dešinį klubą ir pastatykite ant grindų. Sis pratimas — puikus fizinis krūvis pilvo. nugaros. jonažolę. Nuoviro receptas: kraujažolės. palenkę galvą. atsiremkite jomis į grindis. saulei tekant. taip pat ir saunų su sausu garu. apsaugo nuo kepenų. kaklo. Padėkite dešinę ranką ant de­ šinės kojos kelio. Ši procedūra netinka tiems. Jos pakar­ toja diafragmos judesius įkvepiant bei iškvepiant.) 1. karštis ir sausas oras pernelyg dirgina došą Pita. Šie pratimai bei kvėpavimas — puikus rytinis visų pilvo ertmės organų ir. skatina tulžies ištekėjimą. mėtas. Tą patį pakartokite į kitą pusę. būkite veidu žemyn. be abejo. išgydoma išvarža ir apendicitas. nugaros. kurių nesveika širdis. pilvo. ištieskite kojas į priekį. kukurūzų purkos. Pakartokite pratimą į kitą pusę. Nasika sprūsta džanu paršvasana Plačiai ištieskite rankas ir kojas. Ardcha matsiendrasana Atsisėskite. Venkite sauso klimato.jažoles. erškėtuoges. Iš pratimų. rankų. Sulenkite 82 14 pieš. blužnies ligų. Kaip moko Ajurveda. ypač ver­ tinga Bchastrika pranajama (aprašyta skyriuje „Storasis žar­ nynas") ir Svamio Šivanandos jogų pratimų kompleksas (asanos). kiaulpie­ nių šaknis. Asanas pasirinkite indivi­ dualiai. Sulenkite dešinę koją. Nepamirškite: kepenys minkštos bei paslankios. bitkrėslę. įsikibkite į dešinės kojos klubą. padeda išgydyti kepenų ir bluž­ nies ligas. Po šios procedūros labai svarbu gerai išsišluostyti. nes tai kenkia kepenims. kad ji būtų tarp anuso ir mašnelės.

85 . Si asana padeda pasiekti anksčiau aprašytų pratimų rezul­ tatų. Pakelkite kūną vertikaliai grindų atžvilgiu. nelenkdami jos per kelį. o kitą lenkite žemyn prie gal­ vos. apendicitą. pašalina krūtinės ląs­ tos ir pečių juostos raumenų vystymosi trūkumus. pašalina naktines poliu­ rijas bei prailgina gyvenimą. net neįmanoma bambos sritį ištiesti prieš alkūnes. Majurasana bematant suregu­ liuos šią problemą. Pakeiskite kojų padėtį. 5. Šio pratimo teigiamas poveikis toks pat kaip ir ankstesnių pratimų. kai sutrikęs virškinimas skrandyje. Sis pratimas sumažina riebalų sluoksnį ant pilvo. Po truputį lenkitės pirmyn. Ji neleidžia nuryti oro. Atliekant šį pra­ timą. pirštai ištiesti atgal. pagerina apetitą. Sis pratimas pašalina nugaros skausmus. Pakelkite galvą. kepenis. greitai pagerėja kepenyse ir blužnyje susi­ kaupusio kraujo apytaka. Bchu sprūsta džanu pruštcha valitasana Atsiklaupkite. žiūrėkite toli prieš save. Sulenkite rankas per alkūnes ir paremkite skruostus kumščiais. Suspausta pilvo aorta pagerina kraujo sutekėjimą į skran­ dį. kol ji nepalies grindų. padėkite rankas ant grindų. 7. Dolasana Atsigulkite ant pilvo. ištieskite rankas prie kūno. keliai suglausti. padeda greičiau išsiskirti tulžiai iš pūslės. Asana skatina tulžies veiklą. Pakartokite šį pratimą 4—5 kartus. Rankų mažieji pirštai ir šoniniai delnų kraštai turi liestis. ištieskite rankas ir kojas į priekį. Iš pradžių bus sunku. Garbchasana Atsisėskite (lotoso poza). išgydo kepenų ir blužnies ligas. dar nebaigtas. blužnį. Pakartokite pratimą į kitą pusę. Pakelkite abi rankas ir išties­ kite jas atgal. Ji padeda ir tada. Majurasana Atsiklaupkite. kurias kamuoja skausmai pilvo apačioje. jis išgydo išvaržą. gydo išvaržą.03. Šis pratimas pašalina kepenų ir blužnies skausmus. Ardcha šalabchasana Atsigulkite ant pilvo. Pakel­ kite į viršų rankas bei kojas ir pasisupkite pirmyn—atgal. Jis naudingas ir moterims. 8. kojų pėdos ištiestos. pasilenkite atgal ir pamėginkite pasiekti ranka kulną. palaikykite nugarą rankomis. 9. Pirštus būtina pakelti. Šis pratimas veikia virškinimo organus: skrandį. Po to padėkite delnus ant grindų. Antrą ranką būtinai ištieskite atgal. 6. Palenkite žemyn viršutinę kūno dalį. Pakartokite pratimą pakėlę antrą koją. Jei praėjus 4—5 valandoms po valgio virškinimas. Nelenkdami kojų. plačiai išskėskite kojas. kad galėtumėte pakelti pėdas ir lygiai ištiesti visą kūną. Pritraukite alkūnes kuo arčiau viena kitos. pagerina apetitą. Jogai ypač akcentuoja šio pratimo poveikį blužniai. rankų riešai verti­ kalūs pražergtų kelių atžvilgiu. Pruštcha valita vrikšasana Atsistokite tiesiai. išgydo kepenų ir blužnies ligas. remkitės kaklu ir pakaušiu. Šio pratimo teigiamas poveikis kaip ir ankstesnių pratimų. Be to. Stipriai prakiškite rankas tarp šlau­ nų ir blauzdų. bandykite pasiekti grindis. jos turi liestis. Bchu sprūsta eka pada sarvanasana Atsigulkite ant nugaros. Be to. 4. padėkite jas delnais į viršų. kepenis. nukreipkite žvilgsnį į priekį bei aukštyn. kojos ištiestos ir suglaustos. ypač daug pavalgius. Pakelkite į viršų vieną koją. viršutinė pėdų pusė turi liesti 84 grindis. Ji ypač naudinga sergant kepenų bei blužnies ligomis. Vieną koją palikite ant grindų. blužnį.

sutrinka ir humoralinis (skysčių) bei kitoks reguliavimas. Todėl išvalius storąjį žarnyną. o ekstrasensai — energijos. toksinų. jos prastai aprūpinamos deguonimi. Vidiniai nešvarumai. Tikiuosi. ypač chroniškoms. kurių nepašalina sutrikusi kraujo apytaka). negyvų ląstelių dale­ lių. šlakų. odos.1. nors pats iš pažiūros atrodo neblogai.) jau užkimšta ir negali normaliai funkcionuoti. kad iš prigimties mūsų organizmas ir nukenksminančios sistemos yra patikimos. Šiuolaikinis šių ligų gydymas yra neper­ spektyvus. palaipsniui ji gali tapti VĖŽINE ląstele. kodėl būtina nuosekliai atlikti minė­ tas procedūras ir kodėl viena be kitos šios procedūros neefek­ tyvios. Juk storasis žarny­ nas — MAITINANČIOJI ORGANIZMO ŠAKNIS. būtina valyti KEPENIS. Be to.). kad gimtumėte antrą kartą. kartais po 2—3 kartus per metus atlikti profilaktikos kursus. atnaujinsime VISĄ ORGANIZMĄ. Jums belieka taikyti visa tai. Štai kodėl primygtinai noriu at­ kreipti jūsų dėmesį į pačią svarbiausią ir būtiniausią procedū­ rą — storojo žarnyno valymą ir atstatymą. kuris kaupiasi kiekvienoje kūno ląstelėje). neišvalytas patenka tiesiai į ŠIRDĮ. Visa tai skatina ląstelės išsigimimą. Be to. nerangūs. yda ir 1. kad tiesiosios žarnos apatinės dalies veni­ nis kraujas neprateka kepenimis. gyvybinė veikla pradeda blėsti. kraujo apytakos bei medžiagų apykaitos organui.STOROJO ŽARNYNO IR KEPENŲ VALYMO . nešvarumų. pagausėja mutacijų. kad dabar jau supratote. sun­ kus. kad netinkamai maitinamasi (yra ir ne mažiau grėsmingas proto purvas. atveriantį duris jūsų sveika­ tai.1. onkologinių susirgimų ir 1. Nustatyta. Todėl šis organas. Tik tada baisios ir chroniškos ligos išnyks pačios. Tačiau išorė apgaulinga — slapta patologija jau daro savo juodą darbą — greitai pavargs­ tama. Krau­ jas ne tik užterštas. virškinimo. kad ląstelė išliktų gyvybinga. bioplazmai ir specifinei storojo žarnyno sandarai.) gydymas medikamen­ tais — neperspektyvus. rafinuotu maistu. nes esate neišmanėliai.PAAIŠKINIMAI Iš viso to. Organizmo ląstelės pradeda badauti (nereguliariai gauna maisto medžiagas). kad energijos sąstovis prasidės dar anksčiau. tampa di­ džiausiu organizmo sąvartynu — ligų ir apsinuodijimų plitimo šaltiniu (dar kartą perskaitykite skyrių „Organizmo valymo sis­ tema ir storasis žarnynas"). 87 . kai maitinamasi nenatūraliu. Žinokite. Gydytojai nepagailėjo jums vaistų. nuodų bei kitų atliekų lavina suplūsta į mūsų organizmą. na ir kas? Kepenys net ir tokiais atvejais neatlieka savo funkcijų taip. prisod­ rintas toksinų. Taigi negalime ir toliau likti neišmanė­ liais. būtina mikroklizmutėmis iš nugarinto šlapimo ir toliau rūpintis jo švara. kad sulaukus 30—40 me­ tų. hormoninių sutrikimų. daug kepenų ląstelių (50—60 proc. Kraujo sąstovis — neabejotinas simptomas. užsienie­ tiškas gydymas jums nepadės. nes širdis (kaip ir kuris kitas organas) tampa vėl sveika tik tada. kurių dėka mūsų mityba pilnavertė (veikiant mikroflorai. Organizmas padeda pats sau savo jėgomis. kraujas išjos. Iš­ valę ir atstatę jas. nepakankamas tuštinimasis ir 1. pirmiausia kaupiasi stora­ jame žarnyne. Dabar. Kadangi storajame žarnyne vyksta pagrindinis vandens įsiurbimas į kraują. kas buvo šioje knygoje parašyta. Tokiu atveju įvairių ligų (kraujo apyta­ kos. kvėpavimo. bet ir blogai cirkuliuoja. Nesvarbu. kurie su maistu nepatenka į organizmą dešimtmečiais).DVIEJŲ SVARBIAUSIŲ PROCEDŪRŲ .). būtinas. susidarantys todėl. privalote suvokti svarbiausia. ir jokie importiniai vaistai. kai kraujas švarus. auto­ rius įteikia jums patikimą raktą. kaip derėtų šiam virški­ nimo. pakerta viso gyvenimo pagrindą. mūsų kepenys užkemšamos labai greitai. sukelia vis labiau plintančias širdies ligas (širdies nepakanka­ mumas. Šios metodikos pagrindas — šimtametė patirtis. nervų sistemos. kurią jau patvirtina mūsų lai­ kų žinios ir atgaivina šios knygos autorius. kurias paspartino teršalai. Išaiškinęs šių svarbiausių valymo procedūrų esmę. Kai storasis žarnynas bus iš pagrindų išvalytas. 1. Tuo labiau kad veikti reikia greitai bei radikaliai: valyti kepenis. tuos teršalus 86 dar papildo nešvarumai bei toksinai iš storojo žarnyno. atstatyti jų funkcijas. Tačiau kepenų rezervai didžiuliai. Žmogus tarsi visai netenka jų. padidėja polinkis ligoms.1. Todėl ir sergate. aprūpinantis mus papildomo­ mis maisto medžiagomis. susidaro maitinančios medžiagos ir elementai. 2. Jei storoji žarna užteršta (vidurių užkietėjimas. pilnos savo pačių purvo (šlakų.

Per 24 valandas inkstai perfiltruoja maždaug 150 litrų kraujo! Kraujas filtruojamas bei perfiltruotas įsiurbiamas per epitelio sluoksnį. tarp audinių esan­ tis skystis. Šarminės—rūgštinės organizmo pusiau­ svyros reguliavimas. sveriantys 120—200 gramų. prasideda įvairios ligos. atidžiau aptarsime šį klausimą. o sergančių žmonių — vidutiniškai 500 miligramų. 3. organizmas nepasisavina. Inkstų funkcijos: 1. kraujas. INKSTŲ VALYMAS Atsižvelgę į tai. miltų patiekalais. Natrio koncentracijos reguliavimas. pasijusite daug tvirtesni. o iš 270 perfiltruoto natrio gramų į kraują sugrįžta 263 gramai. tokią akmenligę gali sukelti ir šlapimo rūgšties bei kitų rūgščių ir šlapimo koloidų santykio sutriki­ mas ar pakeitimas.* Iš 100 litrų skysčių po filtravimo šlapimu tampa tik 1 lit­ ras. kad epitelio funkcionavimas priklauso ir nuo A vita­ mino kiekio organizme. jog inkstų akmenligei turi įtakos vietovės geografinės ypa­ tybės. plotis — 5—6 cm. Šis skyrius skirtas priemonėms. kad būtų neutralizuotos intoksikacijos iš storojo žarnyno pasekmės. net akmen­ ligė. sveikesni. Kiek­ vienas inkstas turi du polius — viršutinį ir apatinį. pagerėja vaikų sveikata. Inkstai — žmogaus ša­ linimo sistemos porinis organas. Moterų inkstai yra že­ miau negu vyrų. Šie procesai skirti tam. Norma­ liame šlapime yra apie 90 mg bendro biokoloido. kad pagerėtų kepenų veikla. poliartritas. o moterų — 2. padedančioms įveikti minėtus sveikatos sutrikimus. Eksperimentai patvirtino. 2. sudarytas kaip liauka. kuris atsiranda termiškai apdo­ rojant maistą. persų bei arabų gydytojai tei­ gė. kai kurių žmonių inkstuose gali būti akmenų. jis skatina inkstų ak­ menų susidarymą. išskyrimas. Labai anksti pradėjus maitin­ ti kūdikius ne motinos pienu. Inkstai — homeostazės organas. anksčiau eikvotos tam. Šlapimas teka šla­ pimtakiais todėl. Dešinysis inkstas yra 2—3 cm žemiau kairiojo. Šlapimtakių skersmuo. o jei susidarys. Mūsų duomenimis. Svetimkūnių ir ne­ garuojančių apykaitos produktų.25 centimetro. kokie svarbūs inkstai organizmui. padidėja jų mirtingumas. o tik košėmis. Priminsiu. kai stinga A vitamino. Po tokios įvadinės informacijos jau galima aptarti ir inkstų akmenligę. * Atkreipkite dėmesį.4—4 centi­ metrai. daugiausia azoto. Ar susidarys inkstų akmenys. pernelyg apnuodyta limfa. 5. dabar bus panaudotos bendram orga­ nizmo tvirtinimui. Suaugusių inkstai yra pupos formos. kurių krūvis neigiamas. Vyrų šlaplės ilgis — 22—25 cm. Jonų koncentracijos krau­ jyje reguliavimas. Pagrin­ dinė inkstų funkcija — azoto produktų pašalinimas iš organiz­ mo.KITI ORGANIZMO VALYMAI Išvalę storąjį žarnyną bei kepenis. Akmenys gali atsirasti ir tada. kiti negalavimai. geriamas vanduo. Todėl akme­ nys dažniau būna dešiniajame inkste. Galenas. gali padidėti iki 8 centimetrų! Taip atsitinka todėl. ypač vaikystėje. sumažėja mir­ tingumas. jo gyvybinei veiklai. Suaugusio žmogaus inksto il­ gis — 10—12 cm. kad jie yra elastingi. pridengtas antinksčiu. tai kokie. o kai jie jau yra — padeda ištirpdyti. Tačiau be minėtų sutrikimų. klimato sąlygos. Pasveikimas vyks sparčiai ir kokybiškai. 4. Gyvybinės jėgos. rūgštynių rūgšties kalcio sugebėjimas kristalizuotis. Taigi inkstų funkcija daugeliu atvejų priklau­ so nuo epitelio funkcinių savybių. Tarpas tarp dviejų vir­ šutinių inkstų polių mažesnis negu tarp apatinių. Įlenktas kraštas — priešais tokį patį kito inksto kraštą. Sveikų ir sergančių akmenlige žmonių šlapime ran­ dami skirtingi mukoproteidai. jei sutrinka šlapimo nutekėjimas. kad nepakistų vidinė organizmo terpė. Pakeitus mitybą. kad vyksta aktyvūs peristaltiniai susitrauki­ mai. Hipokratas. jog A vitaminas (beta-karotinas) trukdo susidaryti inkstų akmenims. Ne ląstelėse esančio vandens kiekio kūne reguliavimas. Tačiau šio kalcio. Šlapimtakių ilgis — 28—34 centimetrai. kad košėse bei miltų patiekaluose yra daug kalcio. Štai kodėl pašalinus vienus akmenis inks89 88 . Šlapimo susidarymas — daugelio procesų suma. lemia ir mityba. Plačiausia šlaplės vieta — 1. Viršutinis daugiau apvalus. o storis — 3—4 centimet­ rai. Išpūstas inkstų kraštas pasuktas į išorę ir truputį atgal. Spalva — ryškiai ruda.

Daug skysčių reikia. kol jį pasisavins organizmas. Kalio druskos — iš jų aktyviausias nitratas. kita susidaro inkstuose veikiant gyvybin­ goms inkstų ląstelėms. Inkstuose susikaupia maždaug 20—50 gramų akmenų. Todėl akmenų susidarymo inkstuose procesas — savotiška inkstų ląstelių liga. nes storojo žar­ nyno dešinioji sienelė plonesnė. Yra daug šlapimą varančių priemonių. Ajurveda ir Cžud-ši teigia. šlapime atsiranda nuosėdų. Štai ką rašo gydytojas Mitkalas knygoje „Šlapimo terapija": „Šlapime yra greitai irstančių. Juk viena iš jų svarbių funkcijų — šlapalo sudarymas. Šlapimas valo inkstus. Inkstų funkcinės veiklos pakitimus gali lemti ir sutrikusi centrinės nervų siste­ mos reguliacija. Žmonės nenori išsiaiškinti priežas­ čių. Jei šios emocijos trunka ilgesnį laiką ar kartojasi. žarnyne bei gimdoje. t. sūrus maistas suvirškinti tampa saldaus skonio. Negalima nepaminėti ir svarbaus kepenų vaidmens. kad būtų išplautos inkstų geldelės ir šlapime sumažėtų tankiųjų medžiagų. Tokiai sriubai reikia šviežių sulčių mišinio: morkų — 7. špinato — 3 dalys. Todėl aprašysime tai.tuose. ekvivalentiška jogų pranai. Paros šlapime jų yra 1 gramas.y. Žmogaus šlapime yra organiško šla­ palo. šlapim­ takius. Medicina jau įrodė šlapimo svarbą tirp­ dant oksalatus bei kitus akmenis. KAIP GYDYTI NESVEIKUS INKSTUS? Šlapimtakyje akmenukas? Iš tiesų! Tarsi su užtvanka dabar esu. Per ją toksiški garai neigiamai veikia dešinį inkstą. pradeda augti kiti. Svarbų koloidų vaidmenį druskų ištirpimui pa­ tvirtina ir šlapimo druska. Šios druskos šalina skausmus inkstuose. Inkstų akmenligę gali sukelti ir į inkstus įvairiais keliais patekusi infekcija. Turi įtakos ir žarnyno bakterijos. Daž­ niausiai akmenų aptinkama dešiniajame inkste. — universali energija. Šį senovės pa­ stebėjimą patvirtina mūsų laikų tyrinėtojai Kiuteris ir Veilis. nenori keisti netinkamos mitybos ir būti sveiki. 91 90 . ir mūsų laikų gydytojai sergantiems inkstų akmen­ lige rekomenduoja kųo daugiau gerti bei maudytis šiltose vo­ niose. prisodrintas organinių ir neorganinių druskų (kristaloidų). jam būdingas pasislinkimas ir sąstovis. Viena jų dalis yra kraujyje. Apsauginį poveikį lemia specifinė išraiška. sutrinka koloidų ga­ myba ir pradeda susidaryti akmenys. Šviežios daržovių sultys. duona. * Ci. Jie pastebėjo ir dar kai ką — saldus maistas (prieš tai. Šlapalas — mažai toksiškas ir palyginti aktyvus osmotinis diuretikas. sudarytos iš dažančių šlapimo medžiagų. Diu­ rezę padidina 2—4 kartus. — ne­ virta kalio „sriuba". iškrentančių nuosėdomis drus­ kų. Apsauginiai koloidai — organinės medžiagos dalelės. ką buvo pastebėję kinų gydytojai — BAIMĖ nuleidžia žemyn ci* ir kenkia inkstams. kuriose yra daug kalio. kruopos. kurie pašalinami su šlapi­ mu. o šlapimas — galutinis baltymų apykaitos pro­ duktas — išskiriamas per inkstus. Mėsa. Esantys inkstuose stafilokokai keičia šlapi­ mo reakciją iš rūgštinės į šarminę (bakterijos pakeičia šlapalą į šlapimo rūgšties amonį). Priklausantis nuo mitybos šių bakterijų dauginimasis sukelia oksaluriją. Sis procesas vyksta tik čia. pieno produktai. saliero — 4. Jie neleidžia susidaryti drus­ kų nuosėdoms. tačiau jis tok­ siškas. Išnagrinėsime pa­ čias efektyviausias ir saugiausias. baimė per centrinę nervų sistemą kenkia inkstams. kai žar­ nyne susidaro labai daug oksalatų. kurios gamina rūgštynių rūgšties kalcį. todėl daug ligų išgydoma vei­ kiant jų atsiradimo priežastis. Omaras Chajamas Ir senovės. pašalina inkstų akmenis. Juk čia veisiasi ir tos iš jų. petražolių — 2. todėl tai puiki šlapimą varanti priemonė. nesukelianti ne­ pageidautino poveikio. Per dieną geriama 50—60 gramų (tris kartus). tirpstanti vandenyje santykiu 1:39480. Be to. Gaivinantis šaltinis senka: Šlapimtakin nė lašas nepatenka. Tik 10—17 atvejų iš šimto pasitaiko akmenų abiejuose inkstuose. žuvis. krakmolas turi tapti cukrumi) kenkia inkstų funkcijai. Šlapimas yra vandens tirpalas. jog suvirškintos maisto medžiagos yra spe­ cifinio skonio. naikinančių rūgštingumą.

kurių daug yra pelynuose. tirpdo akmenis. paversti smėliu." Šiltos vonios skatina kraujo apytaką kapiliaruose. liepžie­ džių arbata dažnina bei stiprina šlapimtakių susitraukimus. kėnių aliejus. citrinos sul­ tys. Panašios savybės būdingos ir jonažolei. šviežiose morkose. Kai kurie žmonės mėgina pašalinti akmenis įpjovę šo­ ną ar nugarą. druskos ir akmenukai stumiami į šlapimo pūslę. kuris gali tirpdyti kai kurių rūšių akmenis. panaudojant tokius vaistus. karbonatiniams akmenims. Kiek ma­ žesnis juodojo ridiko sulčių poveikis. tačiau tai labai pavojinga. Pakeiskite mitybą ir gyvenimo būdą. Liaudyje jau seniai populiarus vaistas nuo inkstų akmen­ ligės — arbūzas. arbatą su citrina. o po to su­ smulkinti ir suskaldyti akmenis. juodojo ridiko. ksilozė. Pasirinkti yra iš ko: bitkrėslės. Arbata su citrina. marenos ar erškėčių šaknų nuoviras. nesku­ bant juos pašalinti. neleidžia susidaryti akmenims ir smėliui (per dieną reikia suvalgyti 2—2. Taikydami 2 punktą. kuriuose yra 4 proc. dirvinio asiūklio ar vynuogių lapų arbatą arba valgyti arbūzų. atskirti ir pašalinti juos iš tos vietos. Pajutę. pradėkite sparčiai skatinti šlapimo va­ rymą: gerti savo uriną (šlapimą). Krapai. ko nereikia nemokšoms": „Šer­ no šlapimas. kurie pašalina akmenis lengvai ir palaipsniui. išsimaudykite šiltoje vonioje. paša­ linti juos sukeliančią priežastį. Štai kas apie jį rašoma knygoje „Kaukazo val­ gomieji vaistingieji augalai": „Arbūzas (minkštimas ir žievelių nuoviras) stipriai skatina šlapimo išsiskyrimą. bitkrėslėje. vynuogių lapų. Ibn Sina Valant bei gydant inkstus. kaip tai atliekama praktiškai. kurios ištirp­ dydavo akmenis inkstuose bei šlapimo pūslėje. Išbandyta". fruktozė — padidina vandens. 92 . Senovės gydytojai rekomenduodavo gerti bitkrėslės sultis. neleidžia atsirasti nefronų sklerozei. smė- Augaliniai pigmentai (jų ypač daug šviežiose daržovių bei vaisių sultyse) rūgština šlapimą. ištirpdys ir susmulkins akmenį. Šlapimą šalinančių takų atpalaidavimas bei išplėtimas be skausmo pašalina smulkius inkstų akmenis. bet ir esant širdies nepakankamumui neleidžia at­ sirasti pabrinkimams. švie­ žios daržovių sultys ar šlapimas. morkų ir buro­ kėlių sultyse. sumaži­ na spazmus. esantį šlapimo pūslėje. Ypač svarbu šiuos augalus vartoti inkstų akmenligės profilaktikai. Šlapimą varančios vaistažolės. kur jie susikaupė.Ko gero. dirvinio asiūklio. 3) atskirti suskaldytus akmenis (smėlį) ir lengvai. o tai pagerina inkstų darbą. geriausia vadovautis Ibn Sinos (Avicenos) nuostatomis: 1) pašalinti akmenų susidarymo priežastis. O dabar susipažinsime. Citrinos bei kitos rūgštys padeda ištirpti fosfatiniams. kad pradėjo išeiti susmulkinti akmenys (smėlis).5 kilogramo arbūzo). natrio jo­ nų ir chloro ekskreciją. eterinio aliejaus. tačiau nedirgina inkstų ir šlapimą šali­ nančių takų. širdies glikozidai (rusmenė bei kiti augalai) ne tik pagerina kraujo apytaką (taip pat ir inkstuose). Gliukozė. Augalinių pigmentų ypač daug marenos ir erš­ kėčio šaknyse. gyvūnų šlapimas efektyviau tirpdo inkstų akme­ nis. skatinančius akmenų susidarymą. Krapo giminaičiai — salieras ir pan­ kolis taip pat pasižymi šiomis gydomosiomis savybėmis. kad akmenys būtų suskaldyti. 2) taikyti įvairius būdus (kiekvienam geriausiai tinkančius ar turimus). Ypač stipriai tirpdo inkstų akmenis kėnių aliejus. 93 U- Inkstų akmenis padeda tirpdyti ir kartaus šaldančio skonio eteriniai aliejai. Padidėjęs šlapimo šarmingumas padeda ištirpdyti druskas. Štai ką rašė garsus viduramžių armėnų gydytojas Amirdovlatas Amasiaci knygoje „Tai. kad jie geriau ir be skausmo būtų pašalinti. virškinimui pagerinti. malšina inks­ tų koliką. To gali imtis tik beprotis. erškėtuogėse. INKSTŲ VALYMO METODIKOS Tikslai. kurių siekia gydantys inkstus gydy­ tojai: sustabdyti akmenų susidarymą. Jei jo išgersite.

Nr. tačiau išėjo smėlis. „Per pirmąją operaciją man pašalino ak­ menį iš dešiniojo inksto. Šį kartą inkstas žuvo.). Šiluma išplečia šlapimtakius. Jaučiausi be­ viltiškai". Tokį valymą galima taikyti 2—3 savaites. pakilo kraujo spaudimas. Abiem atvejais jis turi būti tamsiai rudos spalvos. Du šaukštus supjaustytų šaknų užpil­ ti stikline vandens. Pradėjo skaudėti galvą. Gydymo kursas — 20—30 dienų su 10—20 die­ nų pertraukomis taikomas tol. Taip pat naudojamas ir erškėtuogių nuoviras. Inkstas liko. Kompresas dedamas virš pažeisto inksto. Juk tai taip pat nedidelė operacija. Teko pašalinti. Semionovą ir pradėjau aktyviai gydytis taikydama jos metodiką. amoniako. Nuoviro paruošimas. Reikalingos arbū­ zų atsargos bei juoda duona. Žurnalas „Gamta ir žmogus". išnyko galvos skaus­ mai. Tik po trečios „arbūzų atakos" savaitės akmuo pagaliau sėkmingai išėjo. Tačiau 1987 metais kovo mėnesį vėl prasidėjo skausmo priepuoliai vieninteliame. kad pati galiu padėti savo organizmui sunkią valandą!". kurį laiką jaučiausi geriau. arbūzas skatina didesnį šlapimo išsiskyrimą. kurią suteikia augaliniai pigmentai. jį sunaikino hidro­ nefrozė.Inkstų valymas šlapimu Raodžibhajus Manibhajus Patelas. Dabar laikausi mitybos režimo. karvalolio. Inkstų valymas erškėčių šaknų ar vaisių nuoviru Inkstų akmenims susmulkinti ar ištirpdyti naudojamas erškė­ čių šaknų ar vaisių nuoviras. nes buvo gaila anksčiau prarasto inksto. kad būtų pašalintas smėlis ir akmenys. Esu laiminga. aprašo atvejį. geriausia juos šalinti nuo 17 iki 21 valan­ dos vietos laiku. Po dviejų valan­ dų šlapimas vėl pradėjo išsiskirti. nes žinau. kad šlapimu galima gydyti ir diabetą. plovimą. naikina spazmus (ypač kai pradės eiti akmenukai). Po 9 metų istorija pasikartojo: vėl akmenukas. * Sią informaciją paėmiau iš straipsnio „Tablečių jau nebereikia". Išsigydė dėdamas raištį (kompresą su šlapimu) ir gerdamas šlapimą. Akmenukas buvo nedidelis. Po operacijos taikiau griežtą dietinį maitinimą*. Ir kaltas dėl to tik nemokšiškumas. 1989 m. skausmai nebekamavo. tik be peilio. Gerti po 1/3 stiklinės 3 kartus šiltą 1—2 savaites. Rentgeno nuo­ trauka padėjo išaiškinti. nes negalėjo šlapintis. Raodžibhajus teigia. Perkošti. kol sulaukiama norimų rezultatų. Iš ligos istorijos. Tokį maistą teks valgyti visą sa­ vaitę. kad yra akmuo. Ėmiau bėgioti. Šiuo metu reikia išsimaudyti šiltoje vonioje ir valgyti kuo daugiau arbūzų. Norite valgyti — arbūzas. kol nusistovės. * Tai įtikinantis pavyzdys. mažina skausmą. Nadežda Fiodorovna Kirilenko (54 m. nes pradėjus inkstams šalinti akmenu­ kus. Inkstų valymas arbūzais Sis valymas atliekamas arbūzų sezono metu. norite gerti — arbūzas. kurį sugebėjo surinkti per valandą (panašiais atvejais galima išgerti ir kito žmogaus šlapimą. vėl nesibaigiantys skausmo priepuoliai. kraujo spaudimas tapo normalus. Štai pavyzdys iš praktikos*. kad inkstai pradėtų greičiau veikti). žymus XX amžiaus tyrinėto­ jas. Todėl turėki­ te pasiruošę validolio. Pradėjau rau­ doti. Jei inkstuose ir šlapimo pūs­ lėje yra akmenukų. inkste. palaukti. jog griežta dietinė mityba — paistalai. jis dar veikė. kairiajame. Jis nesutiko daryti operacijos. tačiau sveikata nepagerėjo. smėlį. 12. Geriau valymo metu būti kartu su namiškiais. kol pasveikstama. o suak­ tyvėjusi inkstų veikla suteiks papildomų jėgų. Raodžibhajus ir pats kartą pajuto skausmą. Tada jis išgėrė savo šlapimą. labai norite valgyti — arbūzas su duona. Po pirmos „arbūzų atakos" savaitės akmuo liko vietoje. 94 95 . reikalingų. nes tada aktyviausia inkstų ir šlapimo pūslės veikla. tačiau su­ keldavo didelius skausmus. Iš pasveikimo istorijos: 1987 metų rugpjūčio mėnesį aš krei­ piausi į N. Visą birželį buvau gydoma sanatorijoje. virti 15 minučių. kartais pajuntamas širdies silpnumas.. Po antros savaitės akmuo pasislin­ ko žemyn ir įstrigo šlapimtakio apačioje. o išgeriamas visos paros šlapimas. kai 35 metų aktorius 7 metus gyveno su akmenimis inkstuose.

Inkstų valymas daržovių sultimis Gydytojas Vokeris, šiuolaikinės sulčių terapijos pradininkas, re­ komenduoja savo metodą, pagrįstą augaliniais pigmentais bei eteriniais aliejais. Jo teigimu, neorganinės medžiagos, ypač kalcis, esantis duonoje bei kituose koncentruotuose krakmolinguose produk­ tuose, sudaro inkstuose grūdelius. Inkstams valyti bei gydyti jis rekomenduoja tokias sultis: 10 uncijų morkų, 3 uncijos bu­ rokėlių, 3 uncijos agurkų sulčių. Yra ir kitas variantas: mor­ kos — 9, salierai — 5, petražolės — 2 uncijos. Noriu atkreipti dėmesį į petražolių sultis — puikią priemo­ nę šlapimo—lytinio trakto susirgimams gydyti, taip pat esant akmenims inkstuose, šlapimo pūslėje, nefritui, kai šlapime yra baltymų bei sergant kitomis inkstų ligomis. Geriamos ir šaknų, ir lapų sultys. Šių sulčių poveikis labai stiprus, todėl petražolių nepraskiestų sulčių vienu metu nereikia išgerti daugiau kaip 30—60 gramų. Inkstų valymas kėnių aliejumi Tai, ko gero, pats paprasčiausias bei efektyviausias inkstų va­ lymo metodas. Jis taikomas taip. Atsižvelgdami į sezoną, savai­ tę geriate šlapimą varančias arbatas, valgote vaisius, taikote kitus būdus. Žiemą ir vėlyvą rudenį — raudonėlio, šalavijo, melisos, skalsiagrybio, jonažolės (jonažolę galima pakeisti erškėtuogių vaisiais ar šaknimis) arbatos. Galima pasirinkti ir kitas vaista­ žoles. Tai priklauso nuo regiono ir t.t. Susmulkinti vaistažoles ir padaryti mišinį, kuriame jų būtų, tarkim, po 30 gramų. Už­ virti, dar geriau — užpilti verdančiu vandeniu, palaukti, kol pritrauks, taps tamsiai rudos spalvos. Gerti šiltą su šaukštu medaus po 100—150 gramų prieš valgį. Vasaros pabaigoje valgykite arbūzus, pavasarį ir vasarą — gerkite šviežias sultis. Taip rekomenduoja Vokeris. Jei negalite panaudoti nė vienos iš šių priemonių, gerkite savo šlapimą. Tokia įvairovė veiks inkstų akmenis, kurių sudėtis yra labai
96

nevienoda. Tai labai svarbu. Nepamirškite: vienos vaistažolės ar daržovės veikia vienus akmenis, kitos — kitus. Po tokio pasiruošimo savaitės į šlapimą varančią arbatą ar sultis įpilkite 5 lašus kėnių aliejaus ir išgerkite pusvalandį prieš valgį. Pageidautina aliejų gerai išmaišyti ir išgerti per šiaudelį, kad nebūtų pakenkta dantims. Kėnių aliejų vartokite 5 dienas 3 kartus per dieną prieš valgį. Valymo rezultatai iš­ ryškės 3—4 valymo dieną: šlapimas taps truputį drumstas. Vė­ liau gali išeiti ir akmenukai. Po dviejų savaičių tokį valymą galima pakartoti. Taikykite šį būdą, kol sulauksite pageidauja­ mų rezultatų. Taikant jau minėtus inkstų valymo metodus, papildomai galima atlikti ir pratimą, padedantį pašalinti iš inkstų smėlį. Tai vienas iš serijos „Tigras" pratimų — „Alkanas tigras puola auką" (15 pieš.). Pratimo aprašymas. Atsigulkite ant pilvo. Vienu trūktelėji­ mu iš karto pakelkite abi rankas ir kojas (pratimą atlikti 3— 5 kartus). Šis pratimas padeda suskaldyti išsiurbtus akmenu­ kus bei pašalinti smėlį. Panašus ir jogų pratimo „Lankas" poveikis. Tik šiuo atveju būtina suptis aukščiau, labiau išsilenkus.

15 pieš. Pratimas „Alkanas tigras puola auką".

97

INKSTŲ LIGŲ PROFILAKTIKA Kai yra šlapimo rūgšties akmenys, reikia imtis priemonių, kad šlapimo rūgštis būtų ištirpinta ir pašalinta. Negalima valgyti produktų, turinčių daug baltymų, bei sultinių (kepenų, inkstų, smegenų, keptos mėsos, sūdytos žuvies, mėsiškų sriubų), padi­ dinančių azoto kiekį. Azotas, šalinamas iš organizmo, papildo­ mai apkrauna inkstus. Rekomenduojama gerti sultis, nurody­ tas Vokerio, valgyti salotas, vaisius, daigintus kviečius. Salotas reikia truputį „pasūdyti" džiovintais jūros kopūstais, kad būtų stimuliuojama inkstų veikla, ir vengti saldumynų, kurie slopi­ na šią funkciją. Taip pat reikia gerti šlapimą varančius nuovi­ rus. Jei akmenys yra šarminiai, beje, pasitaikantys gana retai, gerkite savo uriną, kad parūgštintas šlapimas juos ištirpintų, taip pat citrinos sultis su šiltu vandeniu. Kaip tai padaryti, perskaitysite skyriuje apie kepenis. Inkstų ligų profilaktiką puikiai papildo jogų asanos. Bhudžanhasana („Gyvatė") — neleidžia inkstuose susida­ ryti akmenims. Salabchasana („Žiogas") arba jos lengvesnis variantas — „Pusiau žiogas" atjaunina inkstus. Majurasana („Povas") ir Ardcha matsiendrasana („Susukta poza") pagerina inkstų praplovimą krauju. Prisiminkite, kokios galingos arterijos veda prie inkstų (vienos skersmuo — 12 mi­ limetrų). Atliekant šias asanas, arterijos suspaudžiamos, krau­ jui sunku patekti į inkstus. Atlikus pratimus, arterijų spaudi­ mas baigiasi, kraujas stipriu srautu veržiasi visais inkstų ka­ piliarais, atidaro juos ir išplauna šlakus. Be to, nuolat stimuliuokite bendrąją kapiliarų kraujo apy­ taką. Tai padaryti jums padės bėgimas, pratimai, jogų asanos. Tik toks kompleksinis inkstų valymas padės išlikti sveikiems. Įsiminkite senovės gydytojų žodžius: „Jei inkstai sveiki, galima sulaukti 100 metų, net jei širdis kamuojama ligų".

pats tikslingai pasirinks sau tinkamiausią metodą, kuris jam padės. Tačiau prieš tai būtina susipažinti su tuo, kas svarbiausia: 1. Žmogaus organizmo sandara. 2. Žmogaus organizmo audinių savybės. 3. Supančios aplinkos, mitybos įtaka žmogaus organizmo audiniams. 4. Valymo procedūrose naudojamų medžiagų savybės. 1. Mūsų organizmas — sudėtingiausia sistema, kuriai bū­ dinga kelių lygių struktūra. Savo tyrinėjimus pradėsime nuo didelio, matomo, lygio ir baigsim tokiu, kai viską galima pama­ tyti tik labai padidinus. Pirmas lygis — žmogaus kūnas, sudarytas iš griaučių, ant kurių laikosi minkštieji audiniai, padengti oda. Antras lygis — minkštieji audiniai. Juos sudaro jungiamieji audiniai iš daugy­ bės ląstelių. Trečias lygis — ląstelės su atitinkama struktūra. Atidžiau pasižiūrėkime į ląstelės struktūrą. Ląstelė — ert­ mė, kurios viduje yra protoplazma. Protoplazma — koloidinis tirpalas, kuriame yra 80 proc. vandens. Ją palaiko „griau­ čiai" — plonytis baltyminės kilmės tinklelis. Ląstelės vanduo yra tinklelio—griaučių akutėse. Visi organizmo skysčiai: krau­ jas, limfa, stuburo smegenų skystis, tulžis bei šlapimas — taip pat atitinkamo klampumo koloidiniai tirpalai. Kad būtų išlaikyta atitinkama erdvinė forma (reikalinga, kad organizmas galėtų normaliai funkcionuoti), ląstelės, audi­ niai ir visas kūnas turi savo atramą — „citogriaučius", jungia­ mąjį audinį bei kaulus. Nuo šių „griaučių" būklės bei skysčių organizme priklauso jo gyvybinė veikla. 2. Dabar apžvelgsime žmogaus organizmo audinių savybes. Kadangi ląstelių lygis masės požiūriu yra didžiausias ir su­ daro organizmo pagrindą, logiška pradėti nuo jo. Pagrindinė ląstelės dalis — protoplazma, kuri, kaip jau sa­ kėme, sudaryta iš koloidinio tirpalo, panašaus į skystus drebu­ čius. Jos ypatybė — sugebėjimas sukaupti 99 proc. vandens ir tuo pačiu turėti kietų bei skystų kūnų savybes. Tai terpė, ku­ rioje gali sklandžiai vykti cheminės reakcijos. Taigi ląstelėje sutelkti visi skystų bei kietų kūnų privalumai. 99

ORGANIZMO VALYMO IR RŪPINIMOSI, KAD JIS NEBŪTŲ UŽTERŠTAS, PAGRINDAI Valymo procedūrų labai daug, išsirinkti geriausią — nelengva. Todėl labai svarbu suvokti jų bendrą „šaknį". Tada kiekvienas 98

Drebučiuose, veikiant progresuojančiam dalelių sukibimui, vyksta nenutrūkstantis erdvinių struktūrų tvirtinimo procesas. Todėl drebučiai turi tendenciją pavirsti suragėjusia mase — kserogeliu. Tokioje sutankėjusioje protoplazmoje negali norma­ liai vykti gyvybiniai procesai, ląstelės žūsta. Kad taip neatsi­ tiktų, vyksta sudėtinga antikoaguliacinė gynyba ir pačioje ląs­ telėje, ir koloidiniame tirpale. Štai pagrindinės šios gynybos grandys: Ciklozė — vidinės srovės ir protoplazmos (t.y. drebučių) ju­ dėjimas ląstelės viduje. Šie srautai pastebimi net kremzlinėse ląstelėse. Priklausomai nuo ląstelės metabolizmo intensyvumo, „dre­ bučiai" būna tai tirštesni, tai skystesni. Antikoaguliacinė gynyba koloidiniame tirpale priklauso nuo micelių (atskirų dalelių). Micelė sudaryta taip: branduolys, kurio pagrindinė sudėti­ nė dalis — baltymai. Šis branduolys turi atitinkamą krūvį. Bal­ tymo paviršius yra tarsi gana aktyvus adsorbcinis sluoksnis, kuriame ir vyksta fermentacinės reakcijos. Aplink branduolį ir adsorbcinį sluoksnį susidaro difuzinis sluoksnis, kurio krūvis priešingas branduolio krūviui. Šiame sluoksnyje atitinkamai iš­ sidėsčiusios vandens molekulės, sudarančios vandens apvalka­ lėlį, kuris neleidžia suartėti bei sulipti granulėms (stabdo ko­ aguliaciją). Taigi pati micelė trukdo tokių pačių kaip ji micelių sulipimui veikiant šiems faktoriams: a) baltymų molekulės ypatinga erdvinė forma. Jei ši struk­ tūra pažeidžiama, — senėjimas, pažeidimas (denatūracija), ki­ tų dalelių (šlakų) adsorbcija (prilipimas) — sumažėja elektros krūvis, vandens apvalkalėlis bei sutirštėja drebučiai. b) baltyminės dalelės krūvio dydis neleidžia sulipti dale­ lėms, nes sustiprina vandeninį apvalkalėlį. Jei branduolio krū­ vis sumažėja, nes įvyksta dalinė priešingo ženklo jonų neutra­ lizacija, tai susilpnina bei sutankina vandeninį apvalkalėlį. c) vandens apvalkalėlis, esantis aplink miceles, neleidžia joms sulipti. Jei dėl kokių nors priežasčių ląstelės viduje suma­ žėja vandens, koloidinis tirpalas sutirštėja. Pateiksime tokį pa­ vyzdį: jūs suvalgėte sūdytos žuvies. Pakilus spaudimui, sūrus kraujas traukia vandenį iš ląstelės į save. Pradedate jausti troš100

kulį, nes kyla poreikis prisotinti ląsteles vandeniu bei pašalinti nereikalingą druską. Prieškoaguliacinė ląstelių protoplazmos ir organizmo skys­ tų terpių gynyba tokia: • Ciklozė. • Metabolizmas. • Baltymo — micelės branduolio erdvinės struktūros (for­ mos) išsaugojimas. • Optimalus micelės krūvis. • Pakankamas skysčių kiekis organizme. Jei ši gynyba pažeidžiama, organizme prasideda protoplaz­ mos drebučių ir skysčių (skystų terpių) metamorfozės (pakiti­ mai) dviem kryptimis: koacervacija (rinkimas, kaupimas) ir ko­ aguliacija (krešėjimas, tirštėjimas). Koloidinio tirpalo (tirštų drebučių) KOACERVACIJA vyks­ ta, kai dalelės (micelės), dalinai netekusios vandens apvalkalė­ lio, suartėja ir sudaro koloidiniame tirpale vandens apvalkalė­ lį. Toliau tokiame bendrame apvalkalėlyje gali vykti vandens praradimas, dalelių suartėjimas, jų suliplmas bei iškritimas nuosėdomis. Koacervacinio lašo (vieno bendro vandens apval­ kalėlio jungiamų dalelių) klampumas didesnis negu koloidinio tirpalo klampumas. Toks klampumas leidžia sukaupti bei išlai­ kyti šiame laše įvairiausias medžiagas: dažiklius, druskas, apy­ kaitos produktus. O fermentų veikla čia lėtesnė negu koloidi­ niame tirpale. Štai tokiems lašams veikiant ir susidaro tirš­ čiai — nuosėdos viso to, kas nereikalinga ląstelėse, tulžyje, šla­ pime. Šiuo procesu grindžiamas druskų, akmenų bei smėlio nu­ sėdimas organizme. Trys koloidinio tirpalo KOAGULIACIJOS stadijos: • „Brendimas" — koloidinių „griaučių" mechaninių savy­ bių sutvirtėjimas. Išorinė šio proceso išraiška — dalinis lanks­ tumo praradimas, o vėliau sunkus kūno išsijudinimas rytais. Iš pradžių kūnas tarsi medinis, o po to žmogus pavaikšto ir jau­ čiasi gerai. • „Senėjimas" — koloidiniai „griaučiai" taip sutankėja, kad praranda skystą terpę (skystį) ir sumažėja. Ši stadija sukelia organizme dvi patologijas: sutankėjimą bei praskiedimą. Sutankėjimas sukelia trombozes, krešulius, infiltratus, suaugi­ mus, pasikeičia organų (pavyzdžiui, širdies vožtuvų) forma.
101

pagrįsta senėjimo principu. kad atsispirtų trau­ kimuisi bei nuvandeninimui. cistų atsiradimą. 102 3. atstato koloidinius tirpalus. Taigi pastebime dvi priešingybes: šaltis ir sausumas tiršti­ na organizmo koloidus. druskos. miltiniai bei krakmolingi produktai. sudarydamos tvirtas virves. kas kenkia organizmui. Žinodami jau minėtas ląstelių protoplazmos. Visas maistas. Dabar. sumažindamas vandens kiekį organizme. Priešingu atveju sutirštėję drebučiai tvirtai įstringa organizme ir „laiko" visus šlakus ir panašias atliekas. Kad taip neatsitiktų. kuris sudaro iki 30 proc. nugaros smegenų skysčiui. Prasideda destruktūriniai procesai. o ne drebučiai. daržovės). druskų bei kitų medžiagų judėjimas ir paskirstymas. raiščių. su­ keliantys reumatizmą. ląstelės netenka vandens. taptų tekantys. išjudina įstrigusius šlakus. mūsų organizmas perduoda dalį savo elektros krūvio. galime suvokti. ko jam nereikia. o šiluma bei drėgmė skystina. sumažėja jun­ giamojo audinio sugebėjimas maitinti — aprūpinti būtinomis medžiagomis. tulžiai ir ląstelių protoplazmai. maisto pro­ duktų bei kitų faktorių poveikį. Sausas oras. sausgyslių jungiamojo audinio karkasas. visų organizmo baltymų. jungiamojo audinio ir viso organizmo savybes. išbrinksta skrandyje ir suvirškinti bei įsiurbti patenka į kraują. galime su­ prasti palankų ar nepalankų supančios aplinkos. kurioje vyksta didelis spaudimas. galėtų laisvai cirkuliuoti ir lengvai pasiektų pašalinimo iš organizmo vietas. Visi šie produktai susmulkinami burnoje. angliavandeniai ir pan. netenka vandens. Kraujyje.Praskiedimas. kiti patologiniai dariniai. jo organizmą veikia gniaužianti džiovinanti jėga. audinių atstatymas. Be to. Kasdien privalome visais įmano­ mais būdais priešintis gniuždymui ir vandens praradimui. kiaušinių baltymai. kodėl mūsų organizme atsiranda sutankėjimai. Galima teigti. kiek pastangų jam reikia. pavyzdžiui. • Supančios aplinkos sąlygos. Senstant plonos kalogeno gijos persipina tarpusavyje. Dėl to 103 . kur „įpintos" kuriančios organiz­ mo ląstelės. • Kserohelio stadija — tolesnis koloidinio tirpalo nuvandeninimas. Tai būdinga visiems organizmo skysčiams: kraujui. jog prieš pradedant organizmo valymą būtina suskystinti koloidus. sutirš­ tėjusią tulžį tulžies pūslėje. kurį suvartojame. Siame audinyje vyksta ir kiti procesai: vandens.) presuojamos. infekcijų slopinimas. šlapimui. pereiname prie kito — jungiamųjų audinių. Taip pakinta vidaus organų. Vi­ daus organai suspaudžiami. Gniuždančiai jėgai Jan reikia priešpastatyti plečiančią Jin. organizmo lygį. dabar jums aišku. inkstų akmenys. suvilgomi seilė­ mis. kad jie sugebėtų išmesti visas sankaupas. Kadangi ląstelių protoplaz­ ma bei organizmo skysčiai yra skysti drebučiai. akmenys. sūrio. Jungiamasis audinys — kalogeno baltymas. sukeltas skysčio išspaudimo iš koloidinio tirpa­ lo. Taigi jokia valymo procedūra be išankstinio paruošimo — ORGANIZMO SUMINKŠTINIMO pa­ sitelkus pašildymą bei hidrataciją — bus neefektyvi. druskų. kitų medžiagų nuosėdos. yra KOLOIDINIS TIRPALAS (mėsos. Jungiamojo audinio ląstelėse prasideda koaguliacija. šlakai. limfai. išorinis atša­ limas bus palankus sutirštėjimui. kad žmogui nuolat netenkant skysčių per odos poras. pigmentai ir pan. Jau vien nuo to padidėja organizme esančių skysčių klampumas. sudaro ertmes. pieno. skystųjų ter­ pių. kad jie jau yra netekę KRŪVIO bei linkę koaguliuotis. kai jau žinome tris organizmo struktūrinius lygius. • Maisto produktų įtaka organizme esantiems koloidams. Vyksta pa­ čios gamtos užprogramuotas procesas: subrendęs ir pasenęs ko­ lagenas (kola — klijai) traukiasi bei tankėja. dažnai mes daug ką darome priešingai. druskas ir kitas medžiagas. tarpląsteliniam. O tai reiškia. tampa ak­ menimis. limfoje maisto koloidai būna kartu su orga­ nizmo koloidais. susidaro šla­ kų. Apžvelgę pirmąjį. Jis virsta suragėjusia mase. Kai kurių mokslininkų-medikų nuomone. silpnėja imunitetas. apimties sumažėjimas. Todėl visos jo viduje esančios medžiagos (druskos. o po to stebimės. koloidinį. vaisiai. dauguma maisto medžiagų patenka po išankstinio terminio apdirbimo. kuriose kaupiasi eskudatas. o drėgnas — skystins. skatina iš ląstelių išsiskyrimą to. Jo molekulė — trys ami­ no rūgščių grandys. kvėpuojant bei šlapinantis. De­ ja. tulžies. o šildymas — praskiedimui. tirštins drebučius. Tikiuosi. taip susi­ daro kepenų.

jau praradęs elektros krūvį. Žmogaus organizmo valymas grindžiamas trim principais: koloidų sutirštėjimą sukeliančių priežasčių pašalinimas. Visos šios procedūros spartina organizme esančių skysčių cirkuliaciją. nes gali kilti dar rimtesnių problemų — susikaups druskos. cistos ir pan. sausu­ mas. smulkaus malimo ir netekę daug vandens — duona. skersvėjai. kuriuose gausu kazeino. Panaudojami ir biokoloidais prisodrinti skysčiai: nuovirai. degtinė. Kad būtų pašalintos koloidus tirštinančios priežastys. kiti variantai. Mes šį klausimą nagrinėjome moksliniu požiūriu ir praktika sustip­ rinsime tai. Atidžiau pasižiūrėję į save. daro­ ma taip: a) apribojami arba visai atsisakoma maisto produktų. b) pašalinama kenksminga klimato faktorių įtaka — šaltis. Visų organizmo lygių ko­ loidai sutirštėja (juk sumažėjus branduolio krūviui. Labai suskystina spiritas. tik juos reikia vartoti saikingai: 2—3 kursai po savaitę per metus. kurie skatina kserogelių susidarymą (mėsa.. pui­ kiai išplauna organizmą. raudonus ankštinius pipirus. kai sąstovis tapo trombais. kserogelių. Koloidiniams tirpalams skystinti bei valyti naudojamas dis­ tiliuotas vanduo. atsiranda nuolatiniai riboto paslankumo židiniai. akmenis smulkinančios medžiagos bei procedūros. Šiems skysčiams būdingas bendras bei specifinis poveikis (tulžį varantis. apsaugo nuo sutirštėjimo. susidaro SĄSTOVIO SRI­ TYS. sultys ir t. rei­ kia: a) panaudoti įvairiausius vidinės šilumos variantus. rytais kūnas tarsi medinis. atsi­ ras augliai. kad visame organizme susidaro bei kaupiasi įvairūs sutankėjimai. kurį galima palyginti su spiritu ir degtine. trynimas. pavyks pašalinti visų šių sukietėjimų. sausas karštis. augliai. kepiniai. Jei tai jums būdinga. judresniu. pleistrai. koloi­ dų suskystinimas ir stiprių skystinančių bei akmenis skaldan­ čių priemonių taikymas. cistos. Vietiniam šildymui naudojamos pusinės vonios. Liaudies išmintis. atsiranda nuo­ sėdos. atitinkamos struktūros bei krūvio. atrinko efektyviausias priemones bei procedū­ ras. im­ bierą. Visas šis vanduo — švarus. kserogelis. ištirpdytas vanduo. žuvys. ne tik suvilgo. Galima vartoti ir įvairius prieskonius. c) nejudrus gyvenimo būdas (palankus sąstoviams) pakei­ čiamas aktyvesniu. kuriose prasideda sutirštėjimas. ką čia aptarėme. šildymo pūslės. nule­ mia tai. sulipimas. Šio proceso kartojimasis po kelis kartus per dieną daugelį metų pakerta mūsų energetikos pagrindus. šildytuvai.t.t. pasižymintis dideliu paviršiaus aktyvumu. akmenys.sumažėja micelių krūvis ląstelėse. kraujyje. pagrindinę priežastį — SĄSTOVI. Ypatingais atvejais. pradeda šalti rankos bei kojos. 105 . b) gerti įvairius gėrimus. virtas maistas. kurie paspartina ši­ lumos bei cirkuliacinius procesus organizme: juoduosius pipi­ rus. 4. kurių yra tikrai daug. kitos pa­ rankinės priemonės. Nepalankios supančios aplinkos sąlygos — šaltis. taikomos stipriai skystinančios. skersvėjai ir t. akmenų susidarymo ir t. Jų mice­ lės adsorbuoja šlakus ir pašalina juos iš organizmo. ypač labai rafinuoti. o vėliau ir visai ištirpsta. akmenys.. galite pastebėti kelias šio proceso stadijas: prarandamas lankstumas. pašalina iš jo šlakus. normalizuoja koloidinių tirpalų sudėtį. Norint suskystinti koloidus. krakmolingi produktai. sausruma. nejudrus gyvenimo būdas (metabolizmo sulėtėjimas). eidama ne vieną šimtmetį klaidų bei bandymų keliu. Ben­ dram organizmo šildymui naudojamos vonios. Nugarinta iki 1/4 urina — dar stipresnis skystis. akmenimis ir pan.t. bet ir įsiskverbia į medžiagos vidų. krakmolas). šlapimą varantis). limfoje ir t. pirtys. išvalytas žibalas. micelės su­ artėja bei sukimba viena su kita). Labai padeda ir pelynai. vanduo. cinamoną.t. įmagnetintas ištirpdytas vanduo. Koloidai leng­ viau atsiskiria. pradėkite valymo programą. paspartinti jų cirkuliaciją. Pavyz­ džiui. ištraukos. kurios leidžia gerai išvalyti žmogaus organizmą. ypač pieno pro­ duktai. gvazdikėlius. 104 Jei teisingai ir laiku atliksite tai. įmagnetintas distiliuotas vanduo.

„Sunkųjį" ledą reikia išmesti. N. bet ir paspartinsite organizme vykstančią cirkuliaciją. pirtis). O juk tik prieš 3 metus jo kraujas buvo klampus. Tiesa. 4 PAVYZDYS. kuriame yra įvairių prie­ maišų. Šis sultyse esantis vanduo skystina sutirštėjusius drebučius. nevalgė gy­ vūninės kilmės bei krakmolingų produktų. Tokį vandenį geria ilgaamžiai. kraujo. jaunystė. kurio viename litre yra 8— 20 miligramų kalcio. Sis vanduo gaminamas taip: puodas su vandeniu statomas į šaldymo kamerą. vanduo turi būti kuo švaresnis. Sultys — natūralūs ko­ loidiniai tirpalai. pradėjo sverti 84. vanduo nupilamas į kitą puodą. Kuo mažiau vartosite maistui sulipdančių produktų (pie­ niškų. pateiksiu kelis pavyzdžius. ir bus tas reikalingasis valymui van106 duo. kai žmogus yra sveikas. širdies ir galvos smegenų aterosklerozės. venos iškilusios. t. Taigi ištir­ pinkite tą ledą ir gerkite vandenį. o vanduo struktūrinis. Kad ši valymo procedūra atrodytų įtaigesnė. mėsiškų. kuris sušąla esant -1° C.y. bet ir badavo. o puodą su nupiltu vandeniu šaldyti toliau.) struktūros. nevalgyti). 1 PAVYZDYS. Tokia pro­ grama padėjo jam ilgus metus išlikti žvaliam. kuriame buvo daug vertingų gamtinių biokoloidų. 107 . tačiau ją būtina atlikti tik tada. Pats N. kokie ir turi būti. o micelės adsorbuoja visus drebučių teršalus ir valo juos. neužšąlęs van­ duo nupilamas. prilipusius prie koloidinio tir­ palo micelių. Ledas. Sveikata. 3 — pašalinti nešvarumus. Taip ne tik suminkštinsite drebučius. visą laiką valgė tik natūralų maistą. Druziakas teigia. o organizmui reikia tokio. Visą tą laiką jūs geriate bei naudojate verdamam maistui tirpintą vandenį (geriau distiliuotą). darbingam. tačiau ir to pakanka. peršalimų. tuo efektas bus didesnis. Satalova savo paskaitose rekomenduoja gerti distiliuotą įmagnetintą vandenį. energija. net ir šiais atvejais organizmui valyti pa­ naudota tik dalis mechanizmų. Rankų bei kaklo oda lygi. Jis ne tik gėrė šviežias daržovių bei vaisių sultis. Taigi 3—6 mėnesius jūs reguliariai 2—3 kartus per savaitę 10—15 minučių einate į garinę pirtyje ar maudotės šiltoje vo­ nioje. Vokeris rekomenduoja vartoti kuo dau­ giau šviežių daržovių ir vaisių sulčių. Anksčiau svėręs 97 kilogramus. jog pati­ kėtum puikiais organizmo valymo rezultatais. Le­ das. būti­ na: 1 — prieš tai suminkštinti koloidinius drebučius (vonia. kad valy­ mas būtų efektyvesnis. ne­ prarasti regimosios atminties. atsisakyti maitinančių medžiagų (mais­ to. raus­ vaskruostis kaip jaunuolis. 4 — padidinti pačių micelių krūvį ir kurį laiką. krakmolingų). atrodo labai puikiai. Po 4—5 valandų. kad ge­ riausiai organizmui tinka vanduo.t. Aleksejus Labza kentėjo nuo inksto nepa­ kankamumo (anksčiau jam jau buvo pašalintas vienas inkstas). padedančią greičiau paša­ linti šlakus. elastinga.8° C temperatū­ rai. kuriuose micelės jau turi krūvį. kai paviršių užtraukė ledukas. sunkiai vaikščiojo. limfos ir t. 2 — prisodrinti koloidinius drebučius struktūriniu vande­ niu. 3 PAVYZDYS. priemaišų ir turintis 16 miligramų kalcio litre skysčio. tapo žvalus. Chemikas iš Odesos N. Kai tik jame užšals maždaug 2 3 . nepaisant amžiaus. Dar geriau skatins valymą badavimas 24—36 ir daugiau valandų per savaitę. 2 PAVYZDYS. Be to. yra sukoncentravęs sunkiojo van­ dens molekules. tvirtas. Vokeris gyveno beveik 110 metų. G. Toks vanduo sušąla esant +3. kai jau išvalytas storasis žarnynas ir kepenys. likęs puode. Polis Bregas parą ar pusantros gerdavo tik distiliuotą vandenį. Tris metus gėrė ištirpintą ledą. Kad ši atsakinga procedūra būtų atlikta kokybiškai. neeiliniai sugebėjimai visų pir­ ma priklauso nuo micelių švarumo ir koloidinių tirpalų (ląste­ lių protoplazmos. Tokias teigiamas permainas galima paaiškinti tik taip: organizmo koloidiniai tirpalai vėl tapo tokie. Be abejo. Tai lengvas vanduo. energingas. netekęs 80 proc.VALYMO PRAKTIKA ORGANIZMO KOLOIDINIŲ TIRPALŲ VALYMAS Gydomojo poveikio požiūriu ši valymo procedūra yra svarbiau­ sia. likęs tuščiame puode. o žiemą — balkone. be raukšlių. ji pati taip pat geria tokį vandenį ir. kurį prieš pat vartojimą galima papildomai įmagnetinti buitiniu magnetotronu.

kagorą. Kad būtų pašalinti jungiamajame audinyje susikaupę šla­ kai. citrinos. padengia ir išvalo (pašalina). Šio valymo kurso laikas individualus. B. kad šlapimas tapo drumstas. žinokite: nuo­ viras pradėjo veikti. kad šios procedūros paša­ lina iš organizmo ląstelių „nuovargio toksinus". kurio skonis sutraukiantis. Kiekvie­ nai procedūrai vandens temperatūra po truputį didinama. tada išmetamos šventinės eglutės. Tokį valymo kursą tinka pradėti po Naujųjų metų. kurios būtų nepavojingos (nepakenktų organizmui) ir tuo pačiu tirpdytų šla­ kus. kurios paspartintų druskų pašalinimą iš orga­ nizmo. Kneipas ir P. Tokioje vonioje maudomasi 10—20 minučių. organizmas valomas. kad nebūtų nuolat nuo­ dijamas. 109 . Nuoviras supilamas į termosą ir geriamas šiltas 4—6 kartus per dieną po 1 2 stiklinės vietoje paprasto vandens. mielinius patiekalus. V. jaunų šakučių ir supjaustytų eglės kankorėžių. kurio temperatūra — 36—40° C. B. Kai pastebėsite. paverstų juos druskomis. A. Aptarsime šias rekomendacijas bei pagrįsime pavyzdžiais. Toks valymas padeda išgydyti 80 proc. Kai šlapimas vėl taps skaidrus ir įprastos. Zalmanovas primena. tuo metu stipriausias inkstų ir šlapimo pūslės biorit­ mas. Šių vonių ciklas — maždaug mėnesis. Po to už­ dengiama ir paliekama pritraukti 12 valandų. 108 Dar labiau sustiprina valymo efektą geriamas spyglių nuo­ viras ir spyglių vonios tuo pačiu metu. Bolotovas rekomenduoja rau­ gintus agurkus. kad organizmas su maistu gautų tokias rūgštis (askorbino. Be to. Tokį kombinuotą ciklą reikia užbaigti. kad išvaloma ir oda. Jis supilamas į vonią su vandeniu. visų ligų. ką rekomenduoja B. Tinkamas vo­ nioms nuoviras būna rudos spalvos. Sausa žaliava turi sverti 1 kilog­ ramą. Kurenovas. Kiekvieną dieną nuoviras verdamas iš naujo. stipriai vėsina. alų. dažniausiai užteršusių jungiamąjį au­ dinį bei kaulus. perkošti. Per savaitę tokioje vonioje maudomasi 2—3 kartus. burokus. kopūstus. pušų ar kėnių spyglių užpilami 0. Kneipas. Tiščenka nurodo. lig tol buvusios spalvos. po to palikti nakčiai šiltoje vietoje. kad žmogus nepradėtų labai greitai pavargti. kurios turi būti laiku pašalintos. Bolotovas rekomenduoja paveikti juos rūgštimis. Pats organizmas tai atlieka daug lėčiau. PIRMA. Reikia. S. Galima ir kartu taikyti. atsižvelgiant į savijautą. antpilus. pagerina odos spalvą. P. Antra. jam reikia padėti. česnakus.5 litro vandens (vanduo turi būti ištirpintas ir užvirintas). A. morkas. Nuoviras vartojamas dvejopai: geriamas arba daromos vo­ nios. Toks nuoviras džiovi­ na. Pirma. Virti ant lėtos ug­ nies 10 minučių. Tai apmirusios ląstelės. nikotino. Kurenovas atkreipė dėmesį. svogū­ nus. kad iš žmogaus organizmo gali būti pašalinta 2—3 kilogramai druskų. palmitino. Visą valymo procedūrą jis rekomenduoja atlikti dviem eta­ pais. Gėrimui nuoviras ruošiamas taip: 5 šaukštai jaunų susmul­ kintų eglės. pieno ir pan. Jis pa­ teikė duomenų. nes turi būti geriamas šviežias ir šiltas (36—40° C).ORGANIZMO LĄSTELIŲ KOLOIDŲ IR VIDINIŲ TERPIŲ KOMBI­ NUOTAS VALYMAS Šioms procedūroms labai tinka jaunų eglių. Nuo ištirpintų drus­ kų ir šlakų priklausys. kokia bus šlapimo spalva. kad pri­ trauktų. Voniai reikia susmulkinti pušų spyglių. kad spyglių nuoviras pašalina iš orga­ nizmo ne tik šlakus bei nuodus. Po vonios — vėsus dušas (10— 20 sekundžių). kaberne). stearino. be to. kėnių spyg­ lių nuoviras. Bolotovas. kai šlapimas vėl tampa skaidrus. daugelį vyno rūšių (portveiną. — paversti orga­ nizme susikaupusius šlakus druskomis. pomidorus. nereikia eiti į mišką spyglių. taigi pernelyg didelis šlakų išsiskyrimas valymo metu ne­ perkraus jų. Bolotovas. Zalmanovas. Vi­ sais atvejais būtina atsižvelgti į savijautą. pušų. Spyglių vonių poveikį gerai vertino S. raugintus obuolius. — valy­ mas baigtas. ANTRA — parinkti to­ kias medžiagas. bet ir radioaktyvius nuklidus. kraujagyslės. Ji verdama 30 minučių 7—8 litruose vandens. stimuliuojama ner­ vų sistema.). ŠLAKŲ IR DRUSKŲ PAŠALINIMAS IŠ ORGANIZMO Valymo procesą teoriškai įdomiai pagrindė B.

pridedama pieno išrūgų. kol baigiamos gerti sultys. Jei nejau­ čiama skausmo kepenyse. Tuo labiau kad skausmai atsiranda tik pradžioje. praėjus pusvalandžiui po valgio. taip pat naikina nesveikas organizmo ląsteles. Praktiškai nesunku pasigaminti juodojo ridiko sulčių. sultinius. kad šį principą galima sėkmingai taikyti ir tirpinant šarmines druskas organizme. šarmi­ nėmis. Druskoms tirpinti labai tinka ir petražolių šaknų. 10 kilogramų juodųjų ridikų nuplaunama. Kad vidinė terpė būtų rūgštesnė. fos­ fatai bei oksalatai. Tada ant kepenų reikia dėti šildymo pūslę. žibale ištirpsta visi naftos produktai — solidolis. kad šlakai taptų druskomis. Tuo metu. Todėl reikia vartoti kuo įvairesnių. kai atliekamos procedūros. kumysą. kad netirpsta šarminės. Pavyzdžiui. soliarinė alyva. Todėl reikia vartoti papildomai šarmų. šlapimo pūslėje. Toks mišinys laikomas stik­ lainyje šiltoje vietoje suslėgtas. ant liežuvio užberti kelias valgomosios druskos kruopeles. moliūgų virkščių arbatos. ropės. tačiau efektas didžiulis. tirpstančiomis ir netirpstančiomis vandeny­ je druskomis. kad nepelytų. Šlapimas tada būna rūdžių spalvos. Jei tulžies latakuose su­ sikaupė daug druskų. B. Todėl atliekant šią procedū­ rą būtina dirbti fizinį darbą. Na o tos. šalpusnių. Druskos pradedamos šalinti iš organizmo tik po 2—3 savaičių. Pirmojo etapo tikslas — padidinti organizmo rūgštingumą ir valgyti produktus. praėjus pusvalandžiui po valgio. Noriu atkreipti dėmesį į principą: PANAŠŲ TIRPDO PA­ NAŠUS. išdžiovinamos. mineralinės ir riebiosios uratų tipo druskos. net jei rūgštinimas vyksta nuolat. sūrių ir rūgščių patiekalų. topinambo sultys. kad kiekvienas žmogaus organas prisitaikęs prie savo rūgščių. Gerai tirpdo druskas dirvinio asiūklio. geriama kita — didelėmis dozėmis. Bolotovas akcentuoja. po to vėl viskas būna gerai. Sultys pradeda­ mos gerti po 1 šaukštelį praėjus valandai po valgio. brinzą. latakuose. tulžiai sunku ištekėti. ku­ rie padeda šlakams greičiau tapti druskomis. cikorijos. Vaisių acto reikia įpilti ir į arbatą. Bolotovas primena. du šaukš­ tus ir palaipsniui padidinti jų kiekį iki 100 gramų. kartą per dieną. Geriama valgant. smulkinamos (pupelės dydžio) ir verdamos emaliuo­ tame inde (3 litrams vandens 1 stiklinė džiovintų šaknų) 1—2 minutes. Druskos taip valant šalinamos nepastebimai. Išgėrus saldžios arbatos. Taip pat reikia padidinti mielingų produktų kiekį. Spirite tirpsta kiti spiritai — glicerinas. vaisių actą.t. galite pajusti skausmą. geriau nevartoti aliejaus. kopūstus ir pan. krieno. acidofilinius produktus. sriubas. kurios tinka gydymui. di­ džiausia jo dalis — augalinės kilmės. kefyrą. Sultys (jų iš tiek ridikų bus beveik 3 litrai) laikomos šaldytuve. B. kompoto. skatinančius rūgimą: raugintus agurkus. parafinas ir t. negalima valgyti aštrių.varškę. Saulėgrąžų šaknų arbata taip pat tirpdo daug druskų. nekenksmingų organizmui — kai kurių žolių nuovirus bei sultis. pašali­ namos nereikalingos smulkios šaknelės. Taigi reikia tokias procedūras atlikti 1—2 kartus per metus. procedūros daro­ mos tol. Tai sukelia skrandžio re­ akciją ir skatina jį išskirti rūgščius fermentus — pepsinus. B. Rudenį ruošiamos daugelio šaknų atsargos. Ruošiant atsargas. Ridikų sul­ tys labai skatina tulžies išsiskyrimą. Jų reikia išgerti ne daugiau kaip 100 gramų. kuris skatina spartų tul­ žies išsiskyrimą ir tuo pačiu stabdo šlakų virtimo druskomis procesą. Vaisių actą reikia vartoti kartu su rūgusiu pienu: į stiklinę rūgpienio dedamas šaukštelis (kartais šaukštas) vaisių acto bei šaukštelis medaus. skaidrus. Maistas turi būti tik truputį pasūdytas. rekomenduojama tuo metu valgyti daugiau mėsos ar žuvies produktų. kavą. arbūzo žie­ velių. ksilitas ir kiti. Geriant ridikų sultis. kur reikia. Kai užbaigiama viena tokios arbatos porcija. nereikia valgyti aštrių bei rūgščių patie111 . kol šlapimas vėl taps įprastos spalvos. Rūgštys bei šarmai nelengvai patenka ten. maudytis šiltoje vonioje. skalsės. Tik tada šlakai organizme tampa mineralinėmis. išspaudžiamos sultys (žievės nulupti nereikia). masažuoti kūną. Tokią arbatą būtinai reikia išgerti per 2—3 dienas. Šaknų nuovirą reikia gerti tol. Taip valant organizmą. kad šlakai ne iš karto gali tapti drus­ komis. rūgščiomis. geldelėse bei kraujagyslėse susikaupusius mineralus. Bolotovas akcentuoja. Ridikų išspaudos sumaišo­ mos su medumi (1 kg išspaudų reikia 300 g medaus arba 500 g cukraus). sorbitas. Remiantis stebėjimais galima teigti. sulčių galima gerti vieną. Jei skausmą įmanoma iškęsti. ku­ rios tirpdo tulžies pūslėje. jos kasamos. sūrį. 110 gerai nuplaunamos.

nes toks maistas saikingai šarmina organizmą. kad buvo pašalintos druskos). Šlapimo gėrimas bei badavimas tuo pačiu me­ tu — natūralus organizmo rūgštinimo procesas. o 6 ir 7 skirti antrajam etapui — druskų ištirpdymui ir pašalinimui iš organizmo. Tokios išspaudos labai stipri­ na plaučių audinį bei širdies—kraujagyslių sistemą. Bolotovas rekomenduoja vartoti organizmą rūgštinančius mais­ to produktus: mėsą. kurią reko­ menduodavo senovės išminčiai: 1. jei pra­ dedama badauti. Kad geriau įsidėmėtumėte B. Tačiau viskas vyksta daug paprasčiau bei greičiau. reikalin­ gos konkrečiam organui ir nekenksmingos. iš­ skirsime tai. kiaušinius. 6.y. grybus. Išmėginti nekenksmingus įvairiausius tirpalus. jokių kitų organizmo valymo procedūrų visai nereikės. Valgyti daržoves ir su vandeniu virtas košes. kuri be vargo prasi­ skverbtų į visus organizmo „užkampius" ir paliktų ten rūgštis. Būtina paspartinti organizme rūgštinimo (oksidacijos) procesus. atsižvelgiant į poreikį. * Tai ne pats geriausias variantas. dieta turi būti tokia. garinė. kad šlakai taptų druskomis. žuvis. 6. sustiprino atsparu­ mą ligoms. pieno produk­ tus*. Nelengva. pradedamos valgyti ridikų išspau­ dos. Šio valymo proceso poveikį patvirtina padidėjęs lankstu­ mas (taip yra todėl. Būtina ne tik kantrybė. taip pat jų pašalinimas su skysčiu. kai stengiamasi šlakus paversti druskomis. 2. prieš tai pašildžius visą organizmą. Pasistengti laikytis dietos — valgykite daug vaisių. Paties žmogaus šlapime yra visos rūgštys. 7. Tada schema bus visai ki­ ta: 1. Jei organizme susikaupė labai daug druskų. kurios iki to laiko jau bus išrūgusios. Druskų ištirpdymas. Greičiausias ir efektyviausias šlakų bei druskų valymas iš organizmo: 3—7 dienas badauti. papildomai dėti druskų susikaupimo vietose senos. kasdien daryti klizmas su 1 litru prieš tai surinktos urinos. 113 112 .).kalų. Kompresai su sena (pra­ dėjusia stipriai kvepėti amoniaku). ku­ riam būdingas geras skverbimasis. po badavimo prasidėjęs organizmo gyvybingumas (padidėja darbingumas. reikalinga. Jos valgomos po 1— 3 šaukštus kartu su kitu maistu. kuris padėjo joms susidaryti. Bolotovo rekomendacijas. Jei taip bus daroma 3—4 kartus per metus. Tinkama mityba po badavimo dar labiau sustiprins šį efektą. kurie ga­ lėtų ištirpinti druskas. kas nurodyta vi­ suose septyniuose punktuose. Urina — labai rūgštus skystis. 2 ir 3. Tačiau net ir tada. Būtina nuolat prisodrinti organizmą nekenksmingomis rūgštimis. skrupulingu­ mas. B. Urina idealiai atitinka ir pagrindinį homeopatinį princi­ pą — panašus tirpdomas panašiu. Bolotovas. kur susikaupusios druskos. 5. Tačiau efektyvumą galima daug kartų padidinti. Šios rūgštys turi būti skirtos visiems organams — kiek­ vienam tokios. spartinanti rūgštinimo procesus organizme: karš­ tos vonios. neverta tikėtis greitų teigiamų rezulta­ tų. 3—5 kartus per dieną ger­ ti po 100 gramų urinos ir ištirpinto vandens. Toks organizmo valymas padėjo šios knygos au­ toriui susigrąžinti jaunatvišką lankstumą. kas svarbiausia: 1. Koloidų suminkštinimas ir šlakų pavertimas druskomis parūgštinus. o bendram rūgštinimui — badavimas. lytinis pajėgumas ir t. Pirmieji penki punktai susieti su pirmuoju valymo etapu — šlakų pavertimu druskomis. tai akcentuo­ ja ir pats B. Tuo metu.t. nugarinta iki 1/4 urina ant vietų. Taigi mes visai nepažeidžiame valymo schemos. kad didėtų organizmo vidinė terpė. Parinkti tokią medžiagą—nešėją. jei tam panaudojama unikali medžiaga — šlapimas. Kai sultys bus išgertos. 2. dar­ žovių. 5. 3. galintis net pakenkti. kokių reikia. t. padės jas ištirpdyti. 7. 4. bet norint įmanoma atlikti tai. bet ir kruopštumas. Urinos pagrindas — organizmo struktūrinis skystis. idealiai tinkantis šiam tikslui. stipraus kvapo nugarintos urinos kompresus. 4. Šiluma. efek­ tyviau. badaujant kiekvieną dieną maudytis karštoje vonioje ar kaitintis garinėje 10—20 minučių (pagrindinis kriterijus — savijauta). urina. iš­ tvermingumas. Taip galima išgydyti ne vieną baisią ligą. gerkite jų sultis.

ko gero. suko.. prisiminkime B. kad. gyvybinės veiklos produktų. Pradėjau ger­ ti mažiau šlapimo. Skaudėjo kepenis. kažkur buvo žaizde­ lė. šviesus. šlapimas buvo skaidrus. neišsilavinęs. Visą savaitę gausiai gertas šlapimas paspartino staigų jų išsiskyrimą bei patekimą į kraują. Vakare dar šiaip taip. kad visais tikiu. Sultys dažniausiai moliūgų. Išskyrimo sistemos tapo per­ krautos (sutriko žarnyno. būdingų žmogaus or­ ganizmui. kurioje yra sveikų pieno bakterijų. Štai ką praneša Ana Romanovna iš Pavlodaro: — Man nuolat skaudėjo gerklę. Kas dabar mane IŠGYDYS? KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris sukau­ pusi daug šlakų (nesibaigiantys peršalimai ir nesveikos kepe­ nys). Bolotovas tyrinėjo fermentų — gyvūninės bei augalinės kilmės ląstelių (mielės. kepenų veikla). jaučiau kepenų skausmus. nes du kartus sirgau gelta. Gydytoja pasakė. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: šis žmogus buvo tikras šlakų sandėlys. tirštas. tiesą sakant. juk valgyti ne­ galima. reumatizmas. Ėmiau ger­ ti šiltą nevirintą vandenį — pabrinko akių vokai. 2—3 savaites tokiame mišinyje formuojasi pie­ no rūgšties bakterijos. pieno bakterijos). jog iš organizmo pašalinama daug druskų bei šlakų. B. B. ypač rudeniop ir žiemą. o vėliau tik rytais. vien sultis geriu. Kad ge­ riau suvoktume jos poveikį. nes citrinų neturėjau. ypač naktį. o mano išmatos ne tik nepasidarė minkštesnės. Mečiau visą gydymą. Diabetas. akis. Pateiksiu B. Jei žmogus to nesuvokia. Dabar šį procesą būtinai reikia užbaig­ ti. sutraukdavo ko­ jas. iš pradžių 2—3 kartus. egzema. 1 stiklinės sausų ar šviežių supjaustytų vaistažolių — ugniažo­ lės. tegu pradeda labai atsargiai. Aną Romanovna kaip tik dabar kamuoja stre­ sas. kad „šlapimas sugraužė kepe­ nis". plaučių. Jis nustatė. Ir pats to nežinodamas jis valymui pasirinko efektyviausią proce­ dūrą. Pirmą kartą naudojau 200 gramų aly­ vuogių aliejaus ir 200 gramų URINOS (100 gramų senos. stiprūs diegliai. skrandžio—žarnyno traktą. 114 gimiau antrą kartą.. Bolotovo min­ tis: „Reikia atminti. Kad šlapimas drums­ tas — labai gerai. Tam reikia 3 litrų pieno išrūgų. O aš vis liesėju ir negaliu valgyti. dalinė psoriazė.. 1 stiklinės cukraus. 2 PAVYZDYS. Per mėnesį 3 kartus išsitrindavau kūną šlapimu vakare. Dabar jau žaizda. maždaug nuo 4 iki 7 valandos.. ir 100 gra­ mų šviežios). Bolotovas rekomenduoja patiems pasigaminti tokių fer­ mentų. kartais net visą šoną skauda. nes iš manęs tekėjo kažkas juodo. Namiškiai pra­ dėjo mane barti. stebėdamas orga­ nizmą. Valymas buvo „KIETAS". Buvau nustebintas. kuriuose panaudota tik dalis organizmo valymo urina mechanizmų. Atrodė. 1 PAVYZDYS. nes tai reiškia. A. Bolotovą. Tai štai aš ir galvoju: gal net kepenis šlapimas pradėjo graužti? Šlapimas dabar drumstas. iš Pavlogrado: — Jau antrus metus vadovaujuosi jūsų knygomis „Urinoterapija" ir „Gydančios jėgos". Mėnesiui baigiantis. rudo. kad subyrėsiu į gabalus. pasikaitinti garinėje. kur nepatenka saulė. po tokio „gydymo" jaučiausi pras­ tai. o rytais. Stiklainis užden­ giamas 2—3 sluoksniais marlės ir laikomas šiltoje vietoje. tamsus. 23 valandą. reikia įpilti šaukštelį grietinės. Ką man daryti? Kol „nesigydžiau". Per savaitę netekau 12 kilogra­ mų svorio! Antrą kartą valiau kepenis lapkričio mėnesį. Pirmąją savaitę gėriau visą šlapimą. kad geriau panirtų. Bet kepenis tebeskauda. Ugniažolę sudėti į maišelį kartu su akmenuku. Kartu su alyvų aliejumi naudojo ir seną uriną. Jei išrūgos darant varškę buvo peršildytos ir pieno lazdelės žuvo. nors šį kartą gėriau 300 alyvų aliejaus ir 300 gramų citrinos sulčių. Galiu šokti nepa­ vargdamas. 47 m. nuleisti į stiklainio dugną. Jei tokia gira (raugas) geriama 2 savaites po pusę stiklinės pusva- 115 .Dabar pateiksime pavyzdžius. mane tarsi kas gniaužė. poveikį. kad gydymo rezultatai neatsiejami nuo or­ ganizmo streso". bet net vidurių užkietėjimas prasidėjo. kad šie fermentai sugeba atnaujinti bei išvalyti visus paviršius. Du kartus valiau kepenis. N. mano gyvenimo tonusas šoktelėjo aukštyn. Efek­ tas buvo mažesnis. grybelis jau paliko mane ramybėje. dribsniai. gerti dau­ giau vandens. ant kurių jie patenka (odą. Pirmąjį pusmetį aš. o šlapimas ją dar labiau sudirgino. Jų gyvybinės veiklos produktai gali at­ naujinti bei nuvalyti visus žmogaus organizmo paviršius. nosies gleivinę. ausų. Teks išvalyti žarnyną ir kepenis. rankų ir kojų pirštų sąnariai buvo nelankstūs. Štai kodėl jį kamavo visos tos ligos. kita bjaurastis. Belieka kentėti ir pačiai padėti savo organizmui. makšties ertmes). Man skaudėjo sąnarius. lai­ kytos daugiau negu 7 dienas. Tada nereikės baimintis.

Tokio valymo poveikis labai stiprus. reikia išvalyti storąjį žarnyną ir kepenis. Be abejo. vyksta rūgimas. aortos aneurizma". Po ANTROS vonelės skausmai liovėsi. Pradėjau jaustis žymiai geriau. Dabar jau žinau. kad taip suliesėjau. kaip ir padarė A. į kurortą. Taigi reikėjo 10 vonelių. prasidėdavo sąnarių uždegimas. Tokie buvo ir rankų pirštai. N. kad ne­ sveikos ir kepenys. 5 PAVYZDYS. Visa tai įvyko praėjus 3 savai­ tėms nuo urinoterapijos pradžios ir metams po menstruacijų ciklo išnykimo. Dirbau gamykloje.5 valandos prieš valgį. 1990 metais pradėjau badauti pagal P. baigėsi menstruacijos. Vos praėjus savaitei po urinoterapijos. Šis skrandžio veiklos sutrikimas baigėsi netikėtai kartu su vėl PRASIDĖJU­ SIU MENSTRUACIJŲ CIKLU (kraujavimo nebuvo. Dar po metų žiemą su ašaromis akyse apsiaudavau aulinukus: trukdė sąnarių uždegimas. Pasišildęs dariau nakčiai voneles 15—20 minučių. kad kažkas yra). ta­ čiau nesugebėjo išgydyti. Gamyklos gydytojai nemažai stengėsi. labai padėjo ir šiluma. Per tą laiką išsiskyrė LABAI DAUG GLEIVIŲ. Be to. (Ištverti buvo lengva.. Šlapimui senstant.landį prieš valgį. ji pradės valyti bei atnaujinti organizmo epitelį. Atlikau 3 valymus kas 3—4 savaites. nešaukė: „Apnuo­ dijo. gaminasi organizmui naudingi fermentai (panašiai kaip išrūgose). Galina Markovna iš Dnepropetrovsko: — Prieš mėnesį gavau knygą „Urinoterapija". Netekau maždaug 10 kilogramų svorio. pradėjau gerti kartą per dieną po 150—200 gramų šlapimo. Negeriu jokių tablečių! KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad visai būtų iš­ gydyti reumatizmo išsukinėti sąnariai. te117 . tačiau su­ pratau. Kijevas: — Praėjus metams po Cernobilio. supratau. 1991 metų pradžioje atlikau valymą (limfos nevaliau) pagal Semionovos rekomendacijas.5 mėnesio badavau 2 sa­ vaites). Be to. tačiau sąnariai dar skaudėjo. kad šlakai būtų kuo greičiau parūgštinti ir išplauti iš organiz­ mo. išgydykite mane!" 3 PAVYZDYS. Nuo šių metų kovo. Per tą laiką sulaukiau puikių rezultatų. Porą metų mėginau kompresais įveikti poliartritą. Be to. Norint. 33 m. kepenų valymą sude­ rinau su intensyviu badavimu (per 1. 4 PAVYZDYS. Iš viso mirkiau kojas 10 kartų. Šią procedūrą atlikdavau rytais. šiai moteriai būtina kas­ dien dėti ant skaudančių vietų senos urinos kompresus. bus išvalytas ir atstatytas skrandžio bei žar­ nyno epitelinis paviršius. susigriebiau poliartritą. prasidėjo STIPRUS SKRANDŽIO VEIKLOS SUTRIKIMAS. atsirasdavo „vilko" apetitas). Sofija Jakovlevna iš Novočerkasko: — Mano vyrui labai padėjo kompresai ant pėdų. tačiau permainos buvo neženklios. kas jam atsitiko. kad druskos vėl nesikauptų. Jei tokia urina išgeriama. Karo invalidas Michailas Grigorjevičius iš Charkovo: — 1990 pradėjo skaudėti kojų pėdas. kad reikalai susitvarkė). Bregą po 24 valandas per savaitę. nors kai mėnesinės tapo negausios. Marina Viktorovna. prisiklausiusi pažįstamų pasakojimų apie sėkmingą gydymąsi urina. Surinkau savo ir namiškių — iš viso 3 litrus. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: urinos vonelės greitai ištraukė druskas. Mano diagnozė nuo 1983 metų: „Reumatoidinis poliartritas. daugiau judėti. tačiau vos bent truputį persivalgydavau. Be vargo rašau jums dešine ranka. 1—1. Tai sutapo su nėštumu. skaudėdavo kepenis. suprato. Valgyti organizmą šarminančius augalinius produktus. Per tas 3 savaites padidėjo svoris (6—7 kg). tačiau buvo ir priežastis: priedėlių uždegimas (jo aš net neįtariau. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: nuosekliai atlikti visus svarbiausius valymus ir suderinti mitybą. jog tai valymo krizė (buvo pašalinta 12 kilogramų patologiškai pakitusių audinių!). Mėginau gerti rau­ donei}. 116 6 PAVYZDYS. pamėlę. Beje. o efek­ tas — unikalus. Supratau. nes po intensyvaus badavimo ir artimųjų dejonių. Sunkiai vaikščiojau. Nusprendžiau išmėginti urinoterapija.. reikia pakeisti mitybą. Po PIRMO valy­ mo jau kitą rytą išnyko pirštų patinimai. šis žmogus teisingai įvertino viską. Dar po 2 savaičių išnyko kojų ir rankų pirštų patinimai. kad badavimas mano organiz­ mui buvo pernelyg didelis stresas. Ten taip pat nepasveikau. Išleido į Jaltą. Tuo pačiu metu naktį be jokių pastangų išsivalė ir kepenys. patys sąnariai buvo pa­ tinę. kuris tęsėsi dvi savai­ tes. Stambios išaugos išnyko po 3 kompresų. kartą per savaitę badavau po 36 valandas ir tą dieną gerdavau tik vandenį. Nuoširdžiai jums dėkoju. Ka­ dangi dar vis kamavo sąnarių skausmai.

Vakare prasidėjo dviejų rankų pirštų sąnarių uždegimas. reikėjo „parūgštinti" organizmą šildančiomis procedū­ romis. Praėjus 8 savaitėms nuo urinoterapijos pradžios. Nadežda Aleksejevna. daktarų rekomenda­ cijomis. Tačiau liko gleivės. pateikta P.. Per savaitę badauju 36 valandas ir geriu rytais šlapimą. Jaučiausi taip gerai.beskaudėjo tik dviejų pirštų sąnariai (anksčiau -— beveik visų). Anksčiau tikrai nebūčiau apsiė­ jusi be kepenų skausmų. Jei jūsų sąnariai nesilankstydavo. šalino druskų atau­ gas. Dabar Marinai Viktorovnai būtina ir toliau stengtis. pamėginau badauti ir gerti tik visą dienos uriną. Tokia rūgščios ir šarminės terpės kaita tirpdė. Energodaras: — 1979 metais mano mama išsigydė „pentinus" ant kulnų. kad neprasidėtų kraujavimas). Man nešalta. o dieną — vandenį (tikriau­ siai sąnariams kenkia badavimo metu išgeriamas visas šlapi­ mas). 8 PAVYZDYS. Kurenovo knygoje „Rusų liaudies medici­ na" ir S. Natalja Nikolajevna. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: kad mineralų apykaita organizme būtų vėl normali. 47 m. Labai stipri valymo krizė sutvarkė visą organizmo veiklą: normalus svoris. kurios trukdė viso organizmo veiklai. Norint geriau suvokti organizmo valymo esmę. nes la­ bai skaudėjo dubens—klubo sąnarį (buvau pamiršusi parašyti. Tačiau tebetrinu šviežiu šlapimu kūną kiekvieną dieną. kad pritrauktų. kad audinių koloidinė būsena taptų normali. sulaukta ir teigiamų rezultatų. Zinaida Ivanovna. kad druskų tir­ pimas vyksta sparčiai. Menst­ ruacijos buvo gausios ir neskausmingos. pra­ vartu susipažinti su žiniuonių. Kneipo „Mano gydymas vandeniu". kaip gydyti sąnarių bei raumenų uždegimą (tai yra šių audinių koloidų ypač didelis sutirštėjimas). pastebėsite. kad per Velykas suvalgytas kalnas maisto man visai nepakenkė. prasidėtų sąnarių uždegimas. Rytais valgyti daigintus kviečius. Nu­ sprendžiau daugiau netaikyti šio būdo. kad gydymo pradžioje skaudėjo ne tik rankų. DRUSKŲ VALYMAS LAURO LAPAIS. Atsižvelgusi į savo pažįstamos patirtį. Tada nuovirą nupilti ir išgerti su per­ traukomis mažais gurkšneliais per 12 valandų (viso iš karto išgerti negalima. badavimu ir urina. Po mėnesio (arba praėjus 7 savaitėms nuo urinoterapijos pra­ džios) MENSTRUACIJŲ CIKLAS tapo visai normalus. bet tik tris dienas. tas: 7 PAVYZDYS. tinkamai maitintis (ne­ valgyti kepinių). negalėjau visą naktį miegoti. reikėjo išvalyti kepenis. kad sąnariai tapo lankstesni. paūmėdavo skausmai orui keičiantis. Vėl galiu avėti guminius batus. po to supilti į termosą. Jausdavau silpnus skausmus kažkur gilumo118 . normalus menstruacijų ciklas. Po savaitės galima pakartoti. jei šlapimas taps rausvas. o dieną gerti ištirpintą vandenį. Per 3 vasaros mėnesius ji visai išsigydė ataugas. Tai buvo atlikta (urinoterapija ir ba­ davimas). taikyti šiltas vandens procedūras (vonios. puiki nuotaika. bet ir dubens—klubo sąnarį). druskų apykaita. Urinos kompresai pa­ rūgština tas kūno dalis. visai ne­ beskaudėjo sąnarių. kad labai sparčiai pradeda tirpti druskos. Taip būna todėl. Kaklo orteochondrozės jau neliko. Krasnodaro kraš­ je. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: tai nieko nuosta­ baus. Kai tai buvo atlikta. LIAUDIES MEDICINOS RECEPTŲ REUMATO GYDYMUI ANALIZĖ. Jau po savaitės ar dviejų galima įsitikinti. kurios ir dirgina šlapimo pūslę. o dieną įdėdavo į puskoji­ nes kuokštą traukučio ir taip vaikščiodavo iki vakaro. 56 m. nurimo skrandis ir kepenys. paprasčiausias natūralus procesas. kojų pirštus. skau­ dėdavo. ga­ rinės) ir nebadauti šaltu metų laiku. Neliko gast­ rito. rezultatai stul­ binantys. Nenustebkite. virti 5 minutes. padidėjęs rūgštingumas sunaikina „pentinus". Šią procedūrą reikia atlikti tris dienas. Po 6 dienų skausmas dingo. Kad jos būtų pa­ šalintos. Pasinaudosime re­ ceptūra. ne­ skauda juosmens.. PAVYZDYS. Maskva: — Lauro lapus gėriau penkis kartus. nebesutraukia kojų. KAIP IR ANKSČIAU. žolininkų. 5 gramus lauro lapų pamerkti į 300 gramų vandens. Kai buvo padarytos rentgeno nuotraukos. gydytojus labai nustebino rezultatai. skausmai slopsta. 119 — Pradėjus gerti garintą bei šviežią uriną. Nakčiai ji darė šlapimo kompresus. Kitą savaitę skausmai praėjo. Na o vaistažolės sultys šarmino druskas. gal net pradėsite šlapintis kas pusvalandį.

Visas rekomendacijas galima padalinti į tris dideles grupes: pažeistų vietų šildymas tepalais bei antpilais; įvairiausi bendri ir vietiniai šildymai; skystinančių priemonių vartojimas į vidų. 1 grupė: trynimas stiprios degtinės, amoniako, ankštinių raudonųjų pipirų antpilu; trynimas balzamu, pagamintu iš sie­ ros rūgšties ir linų sėmenų aliejaus; beržų pumpurų ir stiprios degtinės antpilas; sliekų ir stiprios degtinės trauktinė; tepalas, pagamintas iš kamforo, garstyčių bei spirito; žibalo kompresai; tepalas, pagamintas iš alyvuogių aliejaus, 10—20 raudonųjų pipirų ankščių ir išvalyto žibalo. Be to, trynimams naudojamas imbieras arba garstyčios ir druska. 2 grupė: 1,5—2 valandoms ligonis užkasamas į šilto mėšlo krūvą (20—25 seansai); šildymas sausu smėliu; maišas su ber­ žo lapais, kuriame reikia pabūti visam ar įkišti tik skaudančią kūno dalį, kad gerai išprakaituotų; gydymas skruzdėlėmis — įkandimai, antpilai gėrimui bei įtrynimui; užkasimas į karštą smėlį paplūdimyje; gydymas bičių įkandimais; kaitinimasis pir­ tyje ar vonioje sų įvairių žolių nuovirais. 3 grupė: spiritinis medžio drožlių antpilas; šviežios salierų ir morkų sultys (10 uncijų salierų sulčių ir 22 uncijos morkų sulčių). Kaip papildoma priemonė rekomenduojamas vegetariškas maistas, kurio didžiausia dalis — nevirti vaisiai ir daržovės. Kad greičiau iš organizmo būtų pašalintos druskos, reikia ba­ dauti. Net tokia trumpa siūlomų priemonių reumatizmui gydyti analizė išryškina jų vienpusiškumą — arba šildymas, arba įtry­ nimai, arba skystinančios priemonės. Tačiau jei koloidų sutirštėjimo priežastis ne šaltis, o maistas, kuriame daug krakmolo, kazeino, priežastis, sukėlusi reumatą, neišnyksta, taigi ir nepasveikstama. Todėl jau minėtas storojo žarnyno bei kepenų valymas, klijingo maisto nevartojimas, bendras organizmo šil­ dymas, šlapimo — natūralaus organizmo vidaus terpės rūgš­ tintojo ir šarminančių produktų — šarminių nuovirų ir sul­ čių — vartojimas yra tikrai universalus būdas, visiems laikams gydantis reumatą.

ORGANIZMO VALYMAS, KAD NELĖKTŲ AUGLIŲ (GERYBINIŲ, PIKTYBINIŲ, CISTŲ), POLIPŲ, KIRMINŲ, PATOGENINIŲ MBKROORGANIZMŲ Kad geriau suvoktume šį painų klausimą, būtinas tvirtas moks­ linis pagrindas. Tad ne pirmą kartą teks pasitelkti Borisą Bolotovą. Jis tvirtina, kad ląstelės (nepaisant jų gausybės ir įvairo­ vės) gali būti augalinės ir gyvūninės kilmės. Augalinės ląstelės vystosi ir sudaro šarmines medžiagas, gali egzistuoti tik šarmi­ nėje terpėje. Gyvūninės ląstelės didina rūgštinę terpę ir tik joje gali išlikti gyvos. Tuo remdamasis, B. Bolotovas daro tokią išvadą: visos ligas sukeliančios ląstelės gyvūnams yra augalinės, o augalams — gyvūninės. „T.y. žmogui arba gyvūnui ligą gali sukelti tik au­ galinės ląstelės. Vėžinės ląstelės — taip pat augalinės kilmės. Kadangi augalinės ląstelės gali išlikti gyvos tik šarminėje ter­ pėje, tai kokio nors žmogaus organo liga atsiranda tik tada, kai padidėja šio organo šarmingumas... Tad dabar jau aišku: kai kuris nors žmogaus organas yra nesveikas, vyksta šio organo puvimas ir SARMINIMAS... Jei organizme bus nesutrikęs rūgš­ tingumas, ligą sukeliantys procesai jame negali vykti. Tačiau reikia sekti, kad nepadidėtų skrandžio rūgštingumas, kad ne­ sutriktų organizmo šarmų ir rūgščių balansas. Rūgštingumas turi viršyti šarmingumą. Priešingu atveju neišvengiamas gast­ ritas". Aš sutikau labai mažai žmonių, kurie, remdamiesi teorija, siūlytų paprasčiausias, prieinamiausias rekomendacijas, pagrįs­ tas pačiame organizme vykstančiais procesais. Deja, B. Boloto­ vas taip pat pasirinko sudėtingą kelią. Organizmui rūgštinti profilaktikos bei gydymo tikslais jis rekomenduoja vartoti di­ džiulį asortimentą (jo nuomone, kiekvienas rūgštinimas pri­ klauso atskiram organui): rūgštūs vaisiai, daržovės, augalai, kruopos, ankštiniai augalai, miltai ir t.t. Kai kalbėsime apie virškinimą, maisto produktų biologinę vertę, suprasite, jog B. Bolotovas siūlo mums ne patį geriausią variantą. Remdamasis tokiu teoriniu pagrindu, šios knygos autorius siūlo natūralų valymo metodą, papildydamas jį praktiniais pa121

120

vyzdžiais. Ir vėl organizmo rugštinimui naudosime savo šlapi­ mą ir badavimą. 1 PAVYZDYS. I. V, Gubkinas: — prieš 6 metus buvo pašalinta dešinės kiaušidės cista. Po kurio laiko atsirado cista kairėje kiaušidėje. Gydytojas patarė operuoti. 10 dienų badavau, 4 kartus per dieną gėriau po 75 gramus šiltos šviežios urinos. Iš pradžių cista sumažėjo 2 kar­ tus. Dabar jau jos nėra. Fantastika! 2 PAVYZDYS. N. L, Ternovka: — kurį laiką jaučiau skausmus ir sukietėjimą krūtyje. Jau rengiausi į ligoninę, bet štai pakliuvo ši knyga. Manau, imsiu ir pamėginsiu, pagersiu (šlapimą — vert.). Sukietėjimo krūtyje kaip nebūta! 3 PAVYZDYS. D. M., 76 m., Volgodonskas: — 1988 metais mano kairėje krūtyje buvo aptiktas vėžys. Operacijos daryti nesiryžo — prasta kardiograma. Iki 1990 me­ tų nieko nedariau. Auglys tapo žąsies kiaušinio dydžio, bet ne­ skaudėjo. 1990 m. spalio mėnesį pradėjau gydytis urina: rytais, dar nieko nevalgiusi gėriau šlapimą ir dėjau ant krūties kom­ presą. Aš nebadauju. Valgau du kartus: 10 valandą ryto — virtos daržovės, kiaušinis, 3 valandą dienos — vėl daržovės: burokė­ liai, morkos, švieži kopūstai — salotos ir sriuba su liesa mėsa. Nevakarieniauju. Gurkšniais geriu nevirintą vandenį. Iki birželio mėnesio jokių permainų nepastebėjau. Auglys lyg ir nepadidėjo. Birželio mėnesį iš spenelio išsiskyrė pūliai, o po to ir kraujas. Rugpjūčio mėnesį atsivėrė 2 kapeikų dydžio žaizda. Išskyros nesiliovė. Mano vaikai, pas kuriuos aš gyvenu, atvežė onkologą. Jis apžiūrėjo ir pasakė, kad TAIP NETURI BŪTI! Jam neaišku, kas man yra. Patarė gultis į ligoninę spindulinei terapijai. Aš nesutikau, paaiškinau jam, kad geriu šlapimą ir darau šlapimo kompresus. Jis tik gūžtelėjo pečiais ir nieko nepasakė. Nuo gruodžio pirmos išsiskiria tik pūliai. Labai niežti krū­ tis. Darau po 2 kompresus — vakare ir naktį. Dariau ir dieną, tačiau prasidėjo išbėrimas. Taigi dabar tepu krūtį pašildytu saulėgrąžų aliejumi. Gal galima? Badauju visą parą. Galiu palaipsniui pradėti badauti ir 3 dienas. Ilgesnį laiką bijau, nes lieku namuose viena.
122

Kai išbėga išskyros, palengvėja, tačiau jaučiu silpnumą. Mažai judu. Tik po kambarį reikalui esant. Labai skauda kelių ir pėdų sąnarius. Be to, dar kamuoja gastritas su padidintu rūgštingumu ir cholecistitas, katarakta. Todėl prašau, kad at­ sakymą parašytumėte stambesnėmis raidėmis. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS: ši moteris pasiel­ gė teisingai — pradėjo rūgštinti organizmą urina ir daryti kom­ presus. Maždaug po 7 mėnesių sulaukė rezultatų: auglys (au­ galinės ląstelės) sunyko nuo padidinto rūgštingumo, taip pat vėžinių ląstelių atgalinio poveikio pačioms sau (homeopatinis principas — panašus gydomas panašiu). Be to, sustiprėjo orga­ nizmo apsauginės jėgos. Vyksta žuvusių vėžinių ląstelių atmetimo procesas organiz­ me, pasirodė išskyros. Ką tokiu atveju reikia daryti? Prasidėjo vienas svarbiausių sveikimo momentų. Kad irstantis auglys ne­ nuodytų organizmo (tokioje stadijoje taip dažnai atsitinka), rei­ kia dar labiau rūgštinti organizmą: gerti kuo daugiau urinos, daryti urinos klizmas ir nieko nepaisant (tegu nugarinta urina graužia krūtį, vėliau viskas atsistatys) nuolat dėti urinos kom­ presą ant krūties, kad visą laiką trauktų išjos pūlius. Periodiš­ kas badavimas skatins šį procesą. Tokį gydymą galima dar paspartinti. Todėl reikia atlikti štai ką: 1. Išvalyti storąjį žarnyną ir ypač KEPENIS. 2. Visiškai nevalgyti baltyminio maisto, jį pakeisti su van­ deniu virtomis košėmis. 3. Dažniau badauti (1—3 ir daugiau parų), ilgiau laikyti ant krūties nugarinto šlapimo kompresus. 4. Daugiau judėti ir dažniau KAITINTIS. Tai papildomai rūgština organizmą ir aktyvina išsiurbiančių fermentų veiklą. Organizmo šildymą garinėje ilgesnį laiką jau taiko vokiečių gy­ dytojai vėžiniams augliams šalinti. Štai ką reikia daryti tokiais atvejais — pradėti natūralų išgijimo procesą. Atminkite: mes patys savo nemokšiškumu su­ darome organizme sąlygas augliams atsirasti bei didėti. Suda­ rę rūgštinę terpę, pašaliname juos sukėlusią priežastį, vėžinės ląstelės žūsta. Chemioterapija, švytinimas, operacija — tik sil­ pnina organizmą, visai nenaikinamos priežastys, sukėlusios vė123

žį. Po tokio „gydymo" vėžinės ląstelės dar sparčiau plinta, žudo neišmanėlius ir patiklius žmones. TAIP NETURĖTŲ BŪTI! Pavyzdys iš A. Maslenikovo knygos „Dievų gėrimo paslaptis": — Žurnalistas iš Krasnojarsko papasakojo man apie savo uošvę, sirgusią gimdos vėžiu. Kartu su ja palatoje gulėjo dar dvylika moterų. Išgirdusi apie urinoterapiją, uošvė paliko ligo­ ninę ir pradėjo gydytis šlapimu. Padėjo. Po to gyveno dar 10 metų. O tos moterys, kurios tada kartu su ja gulėjo palatoje, dar tais pačiais metais išėjo į kitą pasaulį. PAVYZDYS. Valentina Nikolajevna, Sverodoneckas: — Mano dukters akys traiškanojo taip, kad rytais ji nega­ lėdavo jų atmerkti. Blakstienos buvo tvirtai sulipusios. Pradė­ jau plauti dukters akis jos šiltu šlapimu, ir po kelių dienų vis­ kas praėjo. KOMENTARAS: mikroorganizmai, pakenkę akims, — au­ galinės kilmės. Jų terpės parūgštinimas sunaikino juos. Tai ir padėjo išsigydyti. PAVYZDYS. Nataša, 17 m., Voronežas: — Aš sirgau gripu, kuris sukėlė komplikacijas, sutriko inks­ tų veikla. Gulėjau ligoninėje pusę metų. Diagnozė — ūmus glomerulonefritas su nefrotiniu sindromu. Mane „gydė" ir antibio­ tikais, ir heparinu, ir priešuždegiminiais preparatais, kasdien teko išgerti 30—35 tabletes, suleisdavo 9—10 ampulių. Be to, lašelinės. Niekas nepadėjo. Tada prie tų vaistų, kurie jau buvo paskirti, pridėjo hormonus. Dar vėliau pradėjo perpylinėti krau­ ją. Nežinau, kuo tai baigtųsi, jei ne laimingas atsitiktinumas: sužinojau apie G. Malachovo gydymo sistemą. Pirmiausia pradėjau nuo urinoterapijos. Po 5—7 dienų ana­ lizės rezultatai buvo normalūs (iki tol baltymo buvo 2 vienetai). Atsisakiau vartoti hormonus, rytais išgerdavau po 3 gurkš­ nius urinos. Nuo hormonų buvo padidėjęs mano svoris (nuo 57 iki 68 kilogramų), išbėrė visą kūną, išnyko mėnesinės. Be to, pradėjo skaudėti skrandį, sutriko žarnyno veikla. Po 2 urinoterapijos savaičių atsirado mėnesinės, išbėrimas beveik išnyko, skrandis ir žarnynas veikė kaip tada, kai dar buvau sveika, svoris taip pat sumažėjo. Pradėjau gydytis pagal knygą „Gydomosios jėgos" ir dabar jaučiuosi puikiai.
124

GLEIVINIŲ VALYMAS IŠ KAKTOS IR HAIMORINIŲ GALVOS ANČIŲ (SINUSŲ) Mano nuomone, šie sinusai yra sunkiausiai išvalomos vietos. Po kiekvieno peršalimo atsiranda gleivių srautas, pasišalinan­ tis iš organizmo per kaktos ir haimorinius sinusus. Gleivės iš­ teka ne visos. Ligai baigiantis dalis jų lieka, sutirštėja ir tampa kserogeliu — kieta luobele, kamščiais. Tokių kamščių per visą gyvenimą susidaro labai daug. Todėl laikui bėgant šie sinusaiertmės užpildomi tiršta mase, kurioje dauginas: patogeniniai mikroorganizmai (augalinės ląstelės). Prasideda puvimo proce­ sas, susidaro šarminė terpė, įvairūs toksiški produktai. Tai ne­ gali neveikti organizmo: skauda galvą, susilpnėja regėjimas, klausa, uoslė, atmintis. Sutrinka net galvos smegenų veikla, psichinė pusiausvyra. Beje, kartais tai vyksta tarsi nepastebi­ mai, žmogus neįtaria, jog jo galvoje susikaupė net 1—2 stikli­ nės pūlių. Savo negalavimams jis atranda įvairiausių priežas­ čių, tik ne šią, tikrąją. Be abejo, negali būti ir kalbos apie ekstrasensų pagalbą. Tai ypač liečia naivuolius, kurie lanko kursus ir stengiasi la­ vinti šiuos sugebėjimus, visai nesirūpindami savo organizmo vidaus švara. Tik išvalęs galvą (tuo pačiu ir visą organizmą) žmogus gauna tai natūraliai, be jokių kursų. Atminkite: tobu­ liausias įrenginys visatoje — ŽMOGAUS ORGANIZMAS. Kuo jis švaresnis, tuo jautresnes vibracijas gali priimti, tuo daugiau informacijos gali sukaupti ir pervesti iš pasąmonės į sąmonę. Priešingu atveju mūsų organizmas sugeba tik reaguoti į fizi­ nius dirgiklius. Kad būtų išvalytos visos prie nosies esančios ir kaktos ert­ mės, pašalintos ten susikaupusios sutirštėjusios gleivės, reikia atlikti nuoseklų valymą: 1. Suminkštinimas — įvairiausiais būdais ne kartą pakai­ tinti galvą. Geriausiai tam tinka garų bei vandens vonios. Procedūrai reikia skirti 5 minutes, po to perplauti galvą vėsiu vandeniu. Geriausia atlikti 3—5 tokias procedūras. 2. Kai sudžiūvusios, sutirštėjusios gleivės po šildymo tam­ pa skystesnės, jas reikia pašalinti per nosiaryklę. Ją reikia pra­ plauti šiltu šlapimu. Tinka ir jūros vanduo ar paprastas pasū­ dytas tirpalas.
125

pavyko nustatyti. Ši medžių savybė atsispin­ di ir patarlėje: „Pušyne — linksmybės. Dė­ koju jums. Jos neigiamą poveikį jaučia ne tik žmonės. kai jos organizme susikaupia pernelyg daug. Be to." Ąžuolas „maitina" žmogų energija. sklin­ dančią nuo medžio žmogui ir priešinga kryptimi. V. Reikia rasti energiją „vagiančius" ir „duodančius" me­ džius. Virš jos lovos buvo augalas. Šios energijos nešėjai — kvantinės dalelės—mikroleptonai. pliauskos. saldainių). Medis dosniai dalins jums savo energiją ir pats jos gaus. juo iki kraujo trinamos dantenos. Šios drebulės savybės aprašytos net Dalio žodyne: „Drebulė naudojama užkalbant karštinę ir dantų skausmą: išpjaunamas žievės trikampis. beržyne — vestuvės. Neikite prie mažų ar nesveikų medžių. tarsi su geru draugu. nudegimai. Tai teigiamai veiks jį patį. prie jų deda drebulinę pliauską. Jei skauda galvą. PATOGENINĖS ENERGIJOS ŠALINIMAS IŠ ŽMOGAUS ORGANIZMO Yra keli variantai. Ben­ draukite su juo. augalinės kilmės) ener­ gija. pirmiau­ sia pasisavinama „bloga" (patogeninė. miltinių gaminių su sviestu. ir vėl žievės gabaliukas pridedamas prie 126 127 . lėtai prieikite prie medžio. Norėdami išsiaiškinti. Ypač jautrūs žmonės gali net matyti energiją. 4. pasistenkite „susidraugauti". pūlingos išskyros trukdė kvėpuoti per nosį. o kita traukiame į nosies vidų. o žmonėms — patogeniška. Drebulė šiuo atžvilgiu yra nepralenkiama. Kai rasite tokį medį. Miegamajam parinkite tokius baldus bei augalus. Sias valymo procedūras reikia atlikti tol. Pasi­ telkus biolokaciją. Kai ji perkėlė vazonėlį į kitą vie­ tą. struma. sensoriniai pojūčiai — regėjimas. jie turi sukaupę nedaug energijos. žmonių energiją pasisavinantys medžiai yra topolis ir drebulė. Jei sutraukia kojas. artėdami pasisveikinki­ te. būkite su juo atviras. Doneckas: — Man skaudėjo ausis. išspjauna­ me. I. kol visiškai išva­ lysite galvą. Neatsitiktinai ir vantos dažniausiai būna beržinės. atsisveikin­ kite. kepenų skausmai. eglyne — galo ieškojimas". bet ir bakterijos. Kai patenka į burną. 2—5 mm pločio folgos juos­ telę (tiks šokolado. jei priešingai. Taip kar­ tą atsitiko vienai sergančiai astma moteriai. Ji gimininga medžiams. Dabar. Todėl drebulė niekada nepūna. tokia pliauska dedama prie galvos. bet ir iš jų pagaminti baldai. tačiau mes išnagrinėsime paprasčiausią bei efektyviausią — panaudojant medžio pliauskas. klausa. kaštonas. kad kai kuriems medžiams būdinga savybė pasisavinti ar atiduoti energiją. — medis sklei­ džia energiją. Atkirpkite 10—15 cm ilgio. taps normalūs. Jei žemyn nusviręs juostelės galas pradės linkti prie medžio. PAVYZDYS. 2. mažiau sergu. išskalavau burną. pirmą kartą po daugelio metų pradėjo ramiai miegoti. užde­ gimai. jam būdin­ gos sugeriančios energiją savybės. Eikite prie aukštų ir gražių. Suimkite jos vieną galą didžiuo­ ju ir rodomuoju pirštais. traumos.Ši procedūra atliekama taip: užspaudžiame vieną šnervę. atimti bei suteikti energijos gali ne tik patys medžiai. sugeriantis energiją. Priešingu atveju galite susirgti. ąžuolinės. yra naudin­ ga žmogui. išsiskirdami padėkokite. galite pasinaudoti švytuokle ar rėmeliu. nosį. Padeda ir beržas. ypač uos­ lė. Kada reikia naudoti energiją sugeriančius. Jų masė daug ma­ žesnė negu elektronų! 94—96 proc. jaučiuosi normaliai. Gamtoje vyksta pasikeitimas energetine informacija. beveik praradau klausą. kuri nekenkia. Taip sukursite stiprią bioenergijos apykaitą (ne veltui ir Budą aplankė praregėjimas po medžiu). pušis. medžio. 3. o kada ją skleidžiančius augalus? Energijos nusiurbimas reikalingas tada. 5. Beje. kaip išsiaiškinti gydančiąją bio­ energetiką: 1. Jei nevartosite skatinančių susidaryti gleives produktų — pieno. Ir tarsi atsvarai jie atiduoda energiją. bus dar geriau. kamuoja šir­ dies neurozė. kai praploviau ausis. kurie „nesiurbtų" energijos. osteochondrozė. Šį valymo procesą labai spartina ir badavimas. Praktinės rekomendacijos. pradeda skaudėti galvą. kokia energija būdinga me­ džiui.

neliko pleiska128 nų. Netekęs visos bjaurasties. o plaukus iš pradžių kirpdavau labai trumpai. Gulėjo ligoninėje. patekusios į organizmą. kas jo turės. labai niežėjo oda. Jo metodo es­ mė tokia: žmogaus organizme yra trys poros seilių liaukų — poliežuvinės. jog ten slepiasi infekcija. Nuo to laiko praėjo 17 metų. neliūdės. Jis išėjo į gatvę. Šią informaciją užbaikime A. siūlo bakteriologas P. Urina. neniežėjo galvos oda. Po nervinio streso plaukai slinko kuokštais. cigun terapijos specialistai. o aš lig šiol dėkinga jai už patarimą. patarė man prieš plaunant galvą dėti šilto šlapimo kompresus. Kompresus dėdavau 2—3 kartus per savaitę. kas išsiskiria iš organizmo kartu su seilėmis. kad iš jo kūno būtų pašalinti teršalai. chroniškos ligos. Tie. pavyzdžiui. išvalantį organizmą nuo šios negalios. panašūs sutrikimai. Energodaras: — Kai man buvo 31 metai. Tam ypač tinka paties žmogaus šlapimas. — labai stiprus valiklis. Beveik kiekvieno žmogaus kūne slypi kokia nors bjauras­ tis. jog viskas praeis. Valymo procesas — kuriam laikui atsiradę spuogai. O dabar aš jums papasakosiu apie patį paprasčiausią ir efektyviausią būdą. Skyriuje apie mi­ tybą sužinosite. Jam pasiūlė paša­ linti visus viršutinius dantis. Nadiežda Aleksejevna. Plaukų slinkimas — jo lokalizacijos vieta. išraiš­ ka. kad tau neprikibtų". negalia. Kraujo. aukso spalvos bei sukaupusi dalį jo savybių. Kačųkas. stiprina senius. kad iš pacientų išėjusi ligos bioinformacinė energija neprikibtų prie jų pačių. PAVYZDYS. manė. Stresas — pato­ loginės energijos—informacijos. Kartą jam išrovė iš karto tris dantis su­ kibusiomis šaknimis. iškilo skauduliai. perimtą iš senųjų šaltinių. Ne paslaptis. Ivanovas: „Su liga reikia elgtis atsargiai. Skausmas visai nurimo ir dau­ giau nebekamavo. M.Energija „pamaitinti" papildomai reikia tada. Viena iš seilių liaukų funkcijų — medžiagų apykaitos produktų pašali­ nimas iš kraujo. Kai atsipeikėjo — skausmo kaip nebūta. nes Anachoret pasakė. Kinai. tuo linksmesnė širdis. jog kiekvienam svarbu. ir mano plaukai vėl pradėjo žvilgėti. Štai ką rašo apie auksą Amirdovlatas Amaciani: — Jis ilgina gyvenimą. Man atrodo. netikėtai pradėjo slinkti plau­ kai. Prisimenu. prisiglaudė prie jo skruostu. organizmas pats pasirūpino. išsigydysite nuo šių negalių. PAVYZDYS. pasiruošdami gydymo se­ ansui. po pirmųjų 3—4 procedūrų galvą išbėrė. Seilių reakcija yra šarminė. kas šito nesuvokia ir gydymui nau­ doja chemioterapiją. kad vėl atsigautų plaukai. Dariau šią procedūrą 6 mėnesius. tapo tarsi šilkiniai. eina klaidingu keliu. Meiliščevą kamavo trišakio nervo uždegi­ mas. pagyvenusi iranietė. kaip vaitoja. kad fizioterapinių procedūrų metu jas atliekantiems gydytojams tenka pacientų ligos. kad organizmo energija neužteršta. tačiau tai nepadėjo. gydo apsinuodijus. užsideda kuo daugiau papuošalų. Jūsų oda padės suvokti. požandikaulinės Ir esančios prie ausų. kuo daugiau jo bus. tenkančio kramtymo ar čiulpimo metu seilių liauko- 129 . kad niekas negir­ dėtų. Mano kirpėja. peršalimai. kad jo nesugebėjo numalšinti net narkotikai. Apie šį ligos sugebėjimą kalbėjo ir P. Tas. sutrinka skrandžio—žarnyno veikla. Dar geriau valo iki 1/4 nugarinta urina. sukelianti uždegimą. Dmitrukas „Receptas — į ąžuolyną": — Daug metų J. ir apsikabino medį. Kitą dieną jis išėjo į kiemą su kėde ir sėdėjo prie topolio 40 minučių prisiglaudęs skruostu. ORGANIZMO VALYMAS ALIEJUMI Originalią organizmo gydymo bei valymo metodiką. auksas.. kitus būdus. KOMENTARAI IR REKOMENDACIJOS. Skausmas buvo toks.." Išvalyti organizmą nuo tamsios — patogeninės energijos padeda SAULĖS spalvos papuošalai. niežėjimas. Puškino žodžiais: „Patyrimas — sunkių klaidų sūnus ir paradoksų draugas". artritai. kai jos orga­ nizmui stinga: kamuoja dažnos anginos. tačiau aš ištvėriau. Jei profilaktiškai du kartus per metus po 1—2 sa­ vaites kas antrą dieną tepsite kūną nugarintu šlapimu. Nustebęs ir laimingas žmogus žiūrėjo į topolį.

pavasario ir rudenio lygiadienį. Tai liečia visus valymo būdus. Tik po šių dviejų. Apskritai mūsų organizmas stengiasi kuo daugiau teršalų pašalinti per viršų — plaučius. labiausiai tinka jų pačių ge­ riama urina ir šiltos vonios. Man šis metodas patinka ir todėl. kad liežuvis — musų sveikatos veidrodis. Kaip išvalyti mažų vaikų organizmą? — Jei jie bus tinkamai maitinami. gali atsirasti laikini sutrikimai. mikrobų. Liežuvis tepa­ mas lydytu sviestu ir trimis pirštais — didžiuoju. išvalyti storąjį žarnyną. Nuryti aliejaus negalima. jog apie teršalus or­ ganizme praneša liežuvis. minkšta. jei reikia. 5. nieko ne­ valgius. Ar dažnai reikia valyti organizmą? — Iš pradžių per metus reikia 3—4 kartus išvalyti storąjį žarnyną. Kaip tinkamai valyti organizmą? — Iš pradžių reikia organizmą „suminkštinti" ir tik tada pradėti pačią valymo procedūrą. Kai išvalytos kepenys. kad valymas sėkmingas? — Kai išvalytas storasis žarnynas. 6. sergantiems keliomis ligomis. po to suskystėja tarsi vanduo. 131 . surišantis vis­ ką. Tada reikia atlikti ir išankstinį suminkštinimą. Čiulpiant organizmas išsivalo nuo toksinų. Galite badauti 3—10 parų pasninko dienomis. žmogus nusprendžia pats. pakanka dviejų savaičių. Jogai taiko specialų liežuvio valymo būdą. kai po valymo prasideda stipri krizė? — Geriau kurį laiką nevalgyti. pastebėjo. Galima aliejų čiulpti ir vakare prieš miegą. laisvai 15—20 minučių. Valymo būdas: aliejus (geriausia saulėgrąžų). Aliejus čiulpiamas tarsi saldainis. oda lygi. o citrinos sultis — citrinos rūgštimi. Kraujas teka pro šį „filtrą" ir tuo pačiu išvalomas. Tada. labai rūgščiais augalais — spanguolėm. visas šis valymas vyksta natūraliai. rūgš­ čių. Išspjautas skystis infekuotas. Chroniškas ligas tenka gydyti ilgiau. Čiulpiama lengvai. Burna ir liežuvis — viršutiniai va­ lymo takai. tarsi melžiamas. susitelkia priekinėje burnos daly­ je. padidėja 3—4 kartus. Tačiau jei tenka tai daryti. Kai išvalyti koloidai. šaltalankiu. Valymo procedūra tokia pati. Apie jį dar bus parašyta šioje knygoje. Čiulpiant aliejų. Aliejus iš pradžių sutirštėja. paspartėja sutrikusi medžiagų apykaita. organizmo visai nereikės valyti. atsižvelgdamas į savijautą. Nuo ko pradėti organizmo valymą? — Nuo storojo žarnyno. visų rūšių apykaita vėl normali. Labai daug apie ją gali pasakyti ant liežu­ vio esančios apnašos. kam jau teko badauti. 3. Yra ir dar daugiau valymo būdų. tuštinamasi reguliariai. 2. kepenis. Pradėti val­ gyti tik tada. Ar galima valant kepenis alyvuogių aliejų ir citrinos sul­ tis pakeisti kuo kitu? — Galima: alyvuogių aliejų pakeisti saulėgrąžų aliejumi. galima išspjauti. Kaip suprasti. 7. galima pradėti kitas valymo procedūras. po kurių reikia vaikus apipilti vė­ siu vandeniu. serbentais ir t.mis. lengvai. Jei skystis geltonas. Ar galima valyti kepenis tiems. 1—2 savaites skirti kapitaliniam valymui. čiulpimas dar nebaigtas. kepenų valymo. Vengti šalčio. Stipriausias ir natūra­ liausias — badavimas. kai jis jau bal­ tas tarsi pienas. 130 ORGANIZMO VALYMAS. kas kenkia organizmui. 5—7 kartus išvalyti kepenis. Fi­ gūra tampa žymiai grakštesnė. Ką daryti. Vėliau profilaktiškai kar­ tą per metus. Kiek laiko skirti tokiai procedūrai. kam pašalinta tulžies pūslė? — Galima ir būtina. Tokio valymo metu aliejus yra adsorbentas. fekalinė masė vientisa. rodomuoju bei viduriniuoju. Būtina žinoti: pradėjus čiulpti aliejų. ypač žmonėms.t. Tie. Šią procedūrą geriausia atlikti kartą per dieną. darbingu­ mas padidėjęs. kai išnyks visi valymo krizės simptomai. todėl jo ne­ galima nuryti. Ūmūs susirgimai gydomi grei­ tai ir lengvai. kūnas lankstus. Taip atsitinka todėl. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 1. 4. kad ardomi ligos židiniai. gerti daugiau šilto ištirpinto vandens (dar geriau ir įmagnetinto). ko nereikia. 8. kurio pakan­ ka vieno valgomojo šaukšto.

skrandyje tarsi sandėlyje maistas sukaupiamas. TINKAMA MITYBA VIRŠKINIMO FIZIOLOGIJA Riekelė kasdienės duonos buvo. Plonojoje žarnoje vyksta ertminis. jis skatina viso organizmo atsinaujinimą. pasieninis ir nežymus simbiozinis virškinimas. suvilgomas seilėmis ir subrinkinamas. plonojoje žarnoje — hidrolizė. taip pat iš maisto autolizės metu gauti fermentai. įsiurbimas. Kepenis valiau 13—14 kartų. jei badaujama reguliariai po 7—10 dienų 3—4 kar­ tus per metus. neišma­ nėlių rankose — ligų priežastis. Jei norite gyventi ilgai ir sveiki. Tačiau pats valymas daugiareikšmis. Dalyvauja daugiausia paties organiz­ mo. Badau­ damas kasdien 10—20 minučių maudausi vonioje (temperatūra 37—40° C). Valymą baigiu tada. Skrandyje vyksta ertminis virškinimas veikiant saviems fermentams ir autolizė (maistą skaido jame esantys fermentai). Nežy­ mus simbiozinis virškinimas vyksta bakterijų floros dėka. 11. Ar būtinas organizmo valymas? — Teoriškai to galima ir nedaryti. vyksta savi virškinimo procesai. taip pat jau suvirškin­ to maisto įsiurbimas. išmatų susidarymas ir jų pašalinimas. kančių. Burnos ertmėje čia esantys fermentai padeda virškinti krakmolą (pradinė stadija). Kiekviename šių skyrių. garinta uri­ na darau tada. Visi kartu šie virškinimo būdai maistą perdirba kur kas 133 . Daug judu. kai tai būtina. mano gy­ venimo būdas — aktyvus. vyksta jo rūgš­ tinė denatūracija. I. kartais pasitenkinimo šaltinis. kai darant klizmas urina tampa beveik švari. Pasiekti to vien taikant maisto ra­ cioną — NEĮMANOMA. gydy­ tojo rankose — veiksmingas vaistas. darau klizmas su 1 litru urinos. Pavlovas Žmogaus organizme vykstantys maisto apdirbimo procesai yra tokie patys kaip ir kitų šiltakraujų gyvūnų: burnos ertmėje maistas susmulkinamas. veikiant tik jiems būdingiems fer­ mentams. veikiant orga­ nizmo ir maiste esantiems fermentams. Geriu ištirpintą vandenį ir uriną (beveik visą per dieną). Klizmas su urina. Kaip jūs valote savo organizmą? — 3—4 kartus per metus badauju po 5—9 dienas.9. yra ir bus viena iš pačią svarbiausių gyvenimo reikmių. 10. Tačiau kepenis net tokiu atveju derėtų išvalyti. Vidinė organizmo švara — geriausia jūsų sveikatos ir ilgo amžiaus garantija. Ar gali badavimas pakeisti valymo procedūras? — Gali. storojoje žarnoje — tolesnis virškinimas. ak­ tyvina blėstančius procesus. būtinai raskite laiko valy­ mo procedūroms. Storojoje žarnoje vyksta pagrindinis simbiozinis ir dalinis ertminis virškinimas.

todėl ir jo sandara sudė­ tinga. Skrandyje veikiamas druskos rūgš­ ties jis suyra. jų poveikis specifinis (virškinant baltyminį maistą išskiriami vieni fermen­ tai. Fermentas lizocinas naikina bakterijas. Veikiant seilių liau­ koms. FERMENTAI Išsiaiškinkime.5 1 seilių (stambiųjų galvijų — nuo 40—60 iki 120 litrų!). Kuo ilgiau maistas smulkinamas burnoje. 4) organinės medžiagos. šlapimo rūgštis.5—2. 134 . pagaminimas ir išskyrimas j kraują. Žmogaus skrandis per parą išskiria 1. Iš pradžių sekrecinės ląstelės įsiurbia būtinas medžiagas iš kraujo. kitos — virškinimo kanalo sienelėse. tuo daugiau seilių. To­ dėl paprasčiausias kramtymas padeda per šias liaukas perva­ ryti ir išvalyti apie 6 litrus kraujo (beveik visą). išskiriamos gleivės. azotas ir anglies dioksidas. Sekrecinė funkcija. Seilių liaukų paskir­ tis: 1. Jų yra trys poros: paausinė. Skrandyje vyksta ir išskiriamoji funkcija — susidaro šla­ palas. kodėl viršutinėje skrandžio dalyje (kreivumoje) dažniausiai atsiranda opos ir piktybiniai navikai. prievarčio dalyje nuolatos išskiriamos šarminės skrandžio sultys. Pavlo­ vas teigė. kiti — šarminėje ar neutra­ lioje). Tuo ir pagrįsta labai efektyvi. Viršutinė skrandžio dalis per labai trumpą laiką išskiria labai rūgščias sultis. Per parą žmogaus organizme išsiskiria apie 1. 2) neorganinės medžiagos. Seilių sudėtis: 1) mucinai. Vienos jų yra liau­ kose.5 procento. aktyvūs tik tam tikroje terpėje (pavyzdžiui. Seilių išsiskyrimą skatina kramtymas. Netolydi (ritmiška) fermentų sekrecija būna ilgesnį laiką. Išskiriamoji — išskiriami medžiagų apykaitos produk­ 3. Seilėse yra fermentas ptialinas. kuriame kaupiasi maistas ir prasideda hidrolizė (rūgštinė maisto denatūracija). apatinė dalis — ne taip greitai ir ne tokias rūgščias skrandžio sultis. Skrandžio funkcijos kelios.4—0. Organizme vyksta dviejų tipų fermentų išsiskyrimas: toly­ dus ir netolydus. susidarančias rūgstant angliavandeniams. Šiai fer­ mentų sintezei eikvojama energija. Tolydus fermentų sekretas išskiriamas sinte­ zės metu. kreatininas ir kitos medžiagos. Kad skrandžio gleivinė būtų apsaugota nuo rūgščių povei­ kio ne virškinimo metu. Vartojant mišrų maistą. Didelis seilių šarmingumas padeda neutralizuoti rūgštis. skatinančio angliavandenių apykai­ tą organizme. Fermentai pagreitina biocheminius procesus. Seilių reakcija šarminė (pH 7. pažandinė ir poliežuvinė. kas gi tie fermentai ir iš kur jie atsiranda. I. vieno valgymo metu žmogaus skrandis išskiria nuo 700 iki 800 mililitrų sulčių. kurios dėka skrandžio prievartyje maistas paverčiamas tyrele ir nu­ stumiamas į dvylikapirštę žarną. 5) .5 litro sulčių. Skrandis atlieka labai svarbią varančiąja funkciją. 2. Naujos sekreto porcijos sintezė įvyksta tik iš­ skyrus ankstesniąją. Dabar jau aišku. Jie neatsparūs aukštai tempe­ ratūrai. paskui vyksta sintezė. kurių reakcija neutrali ar mažai rūgšti. kad seilėms būdingas gydomasis poveikis. Fermentus gamina sekrecinės ląstelės. o angliavandenius — kiti). Kai inks135 SEILIŲ LIAUKOS Seilių liaukos savo sekretą išskiria į burnos ertmę. o sekretas išskiriamas tik pa­ tekus maistui. per jas tekančio kraujo kiekis padidėja 3—4 kartus.4—8. vieni fer­ mentai aktyvūs rūgščioje terpėje. Laisvos druskos rūgš­ ties žmogaus skrandžio sultyse yra 0.šiek tiek duji|: deguonis. SKRANDIS Vykstant evoliucijai skrandis atsirado kaip organas. ekonomiška skrandžio— žarnyno trakto veikla.0). Sekrecinės ląstelės fermentų sintezei būtinas medžiagas gauna iš kraujo. kuris jau burnos ertmėje pradeda skaidyti krakmolą. Skirtingose skrandžio vietose išskiriamos skirtingos virš­ kinimo sultys. Tam tikro hormono. tai. 3) azo­ to druskos.geriau.

kaulų čiulpai. Jos liaukos per parą išskiria maždaug 2 litrus sulčių. žarnynas. skrandžio liaukose atsiranda struktūrinis-morfologinis pokytis. Skrandžio sekrecijos reakcija priklauso nuo funkcinės skrandžio liaukų būklės. ir jų kokybė. 137 . Įsiurbimas ir šalinimas. Todėl kaip tik čia įvyksta pagrindiniai procesai. Vyksta trys pagrindiniai virškinimo tipai: ertminis. Skrandžio sulčių išskyrimas yra lengvai sustabdoma reak­ cija. kepenys yra feretino.PLONASIS ŽARNYNAS DVYLIKAPIRŠTĖ ŽARNA Akademikas A.t. 2.t. kad žmo­ gui ilgiau laikantis vieno mitybos režimo. per kurį gaminamos skrandžio sultys. kinta aukštoji nervi­ nė veikla.. nelygu jų kiekis maiste. Gaminami žarnyno hormonai ir biologiškai aktyvios me­ džiagos. Dvylikapirštėje žarnoje: 1. Skrandis 1 — viršutinė dalis. Dvylikapirštės žarnos turinio ne virškinimo metu reakcija yra silpnai šarminė. Susijungia kelių tipų sekrecijos. bet kai maisto per daug. cholecistokininas stimuliuoja tulžies pūslės motoriką. kuri gali pasikeisti. 16 pieš. kuriems rei­ kia daug tokios energijos. dvylikapirš­ tės žarnos gleivinėje susidaro kai kurie hormonai: sekretinas skatina kasos ir tulžies sekreciją. 2 — apatinė dalis. Virškinimo metu išskiriamų skrandžio sulčių kiekis yra tie­ siog proporcingas maisto kiekiui. daug daugiau šių medžiagų išskiria ne tik skran­ dis. Tada keičiasi laikas. Laisva energija atsiranda terpių pakraščiuose tarp vandens ir oro. veikia jos pačios liaukos). kuris normaliomis fiziologi­ nėmis sąlygomis yra grįžtamojo pobūdžio. vilikinlnas žadi­ na plonosios žarnos gaurelių motoriką ir t. kai organizmo maisto režimas ilgai būna vienodas. ypač iš pradžių. 3 — prievartis tai nesveiki. Svarbiausios jos savy­ bės — sugebėjimas skatinti energijos apykaitą organizme ir apetito reguliavimas. Ugoliovas dvylikapirštę žarną pavadino „pilvo ertmės hipotalamo — hipofizio sistema". 5. ir tai turi svarbią biologinę reikšmę. ši proporcija pažeidžiama. 4. bet ir kiti virškinimo bei kvėpavimo organai. Iš skrandžio maistas tyrelės pavidalu atskiromis porcijo­ mis pereina į kitą virškinimo trakto skyrių — žarnyną. reikalingos ne tik virškinimui. telkinys. Bendras žarnyno paviršius kartu su gaureliais — apie 5 m 2 . atveria tulžies lataką. Labai didelės įtakos tam turi emocijos. Tai beveik 3 kartus daugiau negu kūno išorinis paviršius. 136 PLONOJI ŽARNA Plonosios žarnos ilgis — apie 6 metrai. membraninis ir ląstelinis. Vykstant sekrecijos procesui. Riebalai skrandžio liaukų sekreciją slopina maždaug 2—4 vai. Skrandžio liaukų sužadinimo pokyčius lemia tai. čia vyksta šaltoji termobranduolinė sintezė — vienų medžiagų vir­ timas kitomis. Kai kurių tyrinėtojų nuomone. Pavyzdžiui. blužnis. Skrandis. išorinės ir vidinės (į dvy­ likapirštę žarną atsiveria kepenų ir kasos ištekamieji latakai. dalyvaujančio hemoglobino sintezėje. Tokio didelio plonųjų žarnų paviršiaus dėka čia vyksta sudėtingiausi procesai. Dėl to organizmas pritaiko virškinimo aparato veiklą ir visą virškinimo procesą įvairiems maisto režimams. riebalų ir vandens ir t. 3.

kad jis skatina oksintino ląstelių veiklą. 17. 14. Plonoji žarna yra svar­ biausias vidinės sekrecijos organas. kurie būdingi atitinkamoms galvos smegenų struktūroms. padeda kvėpuoti kepenų ląstelių mitochondrijoms. Sialogastronas — stabdo druskos rūgšties išsiskyrimą. skaitytojui bus įdomu sužinoti. pats yra stambi vidinės sekrecijos liauka. 9. Bombezinas skatina skrandžio rūgšties išsiskyrimą. garantuoti Kepenys — Tulžies pūslė 17 pieš. Žarnyno hormoninė sistema Paskutiniųjų metų tyrinėjimai parodė. medžiagų apykaitą. širdies ir kraujagys­ lių sistemas. stabdo dvylikapirštės žarnos motoriką. 13. Vilikininas stimuliuoja plonųjų žarnų gaurelių susitrau­ kimus. Bulbogastronas slopina druskos rūgšties skrandyje išsi­ skyrimą. ŽARNYNO HORMONINĖ SISTEMA Taigi plonasis žarnynas atlieka dar ir žarnyno hormoninės sis­ temos vaidmenį. veikiantis virškinimą. Motilinas didina skrandžio aktyvumą. 16. 19. Todėl šių hormonų poveikis jaučiamas įvairiose organizmo dalyse. galimas daiktas. veikiantis augimo hormoną. Cholecistokininas skatina kasos fermentų sekreciją ir tul­ žies pūslės susitraukimą. Sekretinas stimuliuoja kasos sulčių skystosios dalies sek­ reciją. 12. Sekre­ tinas stimuliuoja ir insuliną. Gliukagonas sutelkia kepenų glikogeną. Duokrininas stimuliuoja dvylikapirštės žarnos sekreto iš­ siskyrimą Brunerovskio liaukomis. kad skrandžio—žarnyno traktas gamina hormonus. 6. 1. Fiziologinė žarnyno hormoninės sistemos (ŽHS) paskir­ tis — reguliuoti skrandžio—žarnyno trakto veiklą. kokius hormonus gamina žarnynas. Plonojoje žarnoje esančios ląstelės sintetina ir išskiria hormonus. Hormonas. 10. Gastronas skatina druskos rūgšties sekreciją skrandyje. taip pat žarnyno judesius. Šių ląstelių masė tokia pati kaip ir stambiausių endokrininių liaukų masė! Plonajame žarnyne yra 7 tipų skirtingų endokrininių ląstelių. Kocherinas reguliuoja žarnų aktyvumą. ir kiekviena jų gamina atitinkamą hormoną. lėtinantis rūgščią sekreciją. Hormonas. Chimodeninas skatina kasos fermentų išsiskyrimą. 3. Enterogastronas padeda. tul­ žies pūslės susitraukimą. 18. Vagogastronas stabdo skrandžio sekreciją. 15. Sekretino sekreciją stimuliuoja vandenilio jonai. 2. Piešinyje nurodytos žarnyno hormonų reguliuojančio poveikio zonos pačia­ me skrandžio—žarnyno trakte ( ) ir išorėje ( ). Enterooksintinas — manoma. Tarp jo gaminamų hormonų yra ir tokių. Hormonas. kasos sekreciją. 4. 5. kraują. Manau. tai yra atlieka endokrininių liaukų funkciją ir. Enterokininas sukelia žarnyno sulčių skystojo ir tirštojo komponentų sekreciją.susiję su asimiliacija — maisto pasisavinimu — ertminis ir membraninis virškinimas ir įsiurbimas. ne tik kuo efektyvesnį maisto medžiagų perdirbimą virškinimo trakte. skrandžio turinio eva­ kuaciją. 139 138 . kai pernelyg riebus maistas lė­ tina druskos rūgšties sekreciją skrandyje ir slopina jo judesius. kvėpavimo sistemą. 11. pasižymintis somatostatišku imunoreaktyvumu. 8. bet ir optimalią šių medžiagų asimiliaciją audiniuose bei vidinės terpės ląstelėse. 7.

Plonosios žarnos sienelės — sudėtingas darinys (18 pieš. Žarnų mikrogaurelių paviršius padengtas glikokaliksu. ku­ ris vadinamas šepetiniu apvadėliu. Jos gleivinė turi apie 4000 išaugų — mikrogaurelių. glikokalikso rūgš­ čių liekanų krūvis yra neigiamas. Taigi glikokaliksas su mikrogaureliais veikia kaip akytas katalizatorius. Tokia apvadėlio struktūra ne tik smarkiai (20—60 kartų) padidina bendrą įsiurbiamąjį žarnų ląstelių plotą. kad glikokalik­ sas — hidrofiliška medžiaga. perdavimo procesams suteikianti vektorinį (kryptingą) ir selektyvų (atrankinį) pobūdį. Mikrogau­ relių membranoje hidrolizė užbaigiama. o šio sluoksnio storis išoriniame žarnų ląstelių paviršiuje — 140 apie 0. Virškinimo sistemos — endokrininio organo reikšmė dar la­ biau padidėja atradus endogeninius morfinus — endorfinus ir enkefalinus su morfinams būdingu skausmą slopinančiu. 3 — mikrogaureliai.025—0. jo skersmuo 10—11 kartų mažesnis. Antelonas neleidžia atsirasti opoms.05 mikrometro skersmens. slopinanti organizmo vidi­ nėje terpėje antigenų ir toksinų srautą. Taigi jie sudaro gana tankų „šepetėlį". Be to. Badaujant ŽHS neveikia. tai yra. o smegenų hipofizės ląstelės išskiria skran­ džio—žarnyno trakto hormoną gastroną. po jos prasideda įsiur­ bimas. Todėl neeikvojami energetiniai ir plastiniai organizmo ištekliai. Plonosios žarnos siena 1 — glikokaliksas.). mm žarnos epitelio jų yra apie 50—200 milijonų! Žmogaus žarnų mikrogaurelio ilgis — apie 1 mikrometras. Šie siūlai yra enterocitų veiklos produktas.5 mikrometro. praplečia kraujagys­ les. sudarančių papildomą priešmembraninį sluoksnį ir užpildančių poras tarp mikrogau­ relių. VIRŠKINIMAS PLONOSIOSE ŽARNOSE Virškinimo procesas plonosiose žarnose toks: ertminio virškini­ mo dėka čia prasideda baltymų.1—0. pereinamasis etapas. Trumpiausias atstumas tarp mikrogaurelių yra 15—20 nanometrų. „auga" iš mik­ rogaurelių membranų. Be to. Šepetiniame apvadėlyje vyksta molekulių (monomerų) hidrolizė. riebalų. vykstantį prie jos bei žarnos ertmėje. 2 — membrana. tai yra ląstelės neišskiria jose esančių hormonų. mikrogaureliai padeda pernešti medžiagas veikiant šiam katalizatoriui. tais atvejais. 1 kv. kad skrandžio—žarnyno trakto endokrininės ląste­ lės išskiria tireotropinį harmoną bei kitus būdingus smegenų hipofizės hormonus. angliavandenių ir kitų medžiagų hidrolizė. Pagaliau glikokaliksas — papildoma grandis. 141 . 4 — sienelė. bet ir nulemia dauguma ten vykstančių procesų funkcinių ypatumų.20. Todėl smegenų hipo­ fizės ir skrandžio—žarnyno trakto hormoninės sistemos turi gi­ miningų bruožų. Prasiskverbę jonai ir dipoliai čia yra atitinkamos orientacijos. ŽARNOS SIENELĖS SANDARA Būtina išsiaiškinti plonosios žarnos sienelės sandarą bei virš­ kinimo procesą. kai poros esti pana­ šaus į molekules dydžio. 18 pieš. Svarbu ir tai. Įrodyta. Tai daugybė plonyčių išsiraizgiusių siūlų. rami­ nančiu poveikius. yra 0. žarnų mikrogaureliai sugeba ritmiškai susitraukti bei išsitiesti 6 kartus per minutę ir pa­ greitinti virškinimą bei įsiurbimą. Substancija P mažina kraujospūdį. 21. Jų buvimo ir dauginimosi vieta — ne tik smegenų. bet ir skrandžio—žarnyno trakto audiniai. Negana to. padidina aktyvųjį žar­ nos paviršių.

molekulės paviršiuje daugiausia būna išsidėstę kryptingai. ir todėl tarp fazių įvyksta įsiurbimas. Dėl to virškinimas ir maisto medžiagų įsiurbimas visoje plonojoje žarnoje vyksta netolygiai. maisto masė turi būti gerai subalansuota su laiku. * A (angstremas) = 0. 6.Virškinimo plonojoje žarnoje niuansai: 1. Medžiaga (maisto masė) įvairiose virškinimo fazėse (ties šepetiniu apvadėliu. kai susidaro monomerai. kur įsiurbiamos įvairios iš žarnos patekusios medžiagos. Pa­ prastai paviršinės molekulės (maisto) turi daugiau energijos. Šepetinis apvadėlis atlieka savito bakterijų filtro vaidmenį. Iš čia reikiama kryptimi orientuotas maisto monomerų molekules fazės potencialas nukreipia į aktyvųjį fermentų centrą. Fermentacinės sistemos. dalyvaujančios virškinimui vykstant prie žarnos sienelės. lėti plonosios žar­ nos maišomieji judesiai ar pernelyg intensyvus maisto perėji­ mas plonąja žarna slopina virškinimą prie jos sienelės. 19 pieš. daugeliu požymių. Maiste esantys riebalai daro didelę įtaką maisto medžiagų įsiurbimui ir pasisavinimui plonojoje žarnoje. Susidaro palankios sąlygos maisto medžiagoms iš chimuso (maisto masės) vidurio pereiti į žarnyno (žarnos ląstelės) paviršių. perdirbantys vienus ar kitus maisto komponentus. o giliau — chaotiškai. 3. Virškinimo prie žarnos sienelės ir įsiurbimo schema Kad maistas plonojoje žarnoje būtų perdirbamas sparčiai. 2. Net jeigu fermentų sluoksnis ir išlieka. Įvairių katijonų ir anijonų (maisto medžiagų) adsorbcija tarp fazių sudaro sąlygas atsirasti nemažam faziniam potencia­ lui. o šepetinis apvadėlis daug mažesnis — 100—200 A *.). Membraninio virškinimo intensyvumas kinta ir priklau­ so nuo skysčio (chimuso) judėjimo greičio plonosios žarnos glei­ vinės paviršiaus atžvilgiu.0000000001 m. Paskutinė virškinimo stadija. kuri yra žarnos ertmėje. Piešinyje sąlygiškai nurodytos vietos. negu esančios fazės gilumoje. užtikrinantis didesnį virškinimo greitį prie žarnos sienelės (19 pieš. tai yra iš ertminio virškinimo į membraninį. ląstelių membranose yra kaip erdvinės sistemos. glikokalikso porose) skiriasi nuo tos. prieinami žarnos ertmėje esančioms bakterijoms. atitinkamai išsidėstę ir fermentai. Organinės medžiagos (maistas) mažina paviršiaus įtem­ pimą. 5. kurio jai prireiks nukeliauti per visą žarną. Tai pavaizduota 20 piešinyje. Taigi paskutiniai hidrolizės etapai ir pradiniai įsiur­ bimo etapai vyksta esant sterilioms sąlygoms. vyksta šepetinio apvadėlio ultrastruktūrose. Bakterijos ten nepatenka: jų dydis — keli mikronai. 4. 143 142 . taip pat ir energija. Todėl normali žarnos motorika — ypač svarbus veiksnys.

gaminamos mikrobų. o storojoje — 12—18 valan­ dų. kadangi kiekvieno sky­ riaus terpė turi savą pH.75—11. skrandžio pH — rūgštinis (ne virškinimo metu išsi­ skiria neutralios arba silpnai šarminės reakcijos gleivės). patekusį į storąją žarną. En­ tériné organizmo terpė yra vidurys (buferinė terpė) tarp išori­ nės terpės (oras. čia išsiski­ ria tulžis ir kasos sultys. mikroorganizmai ir maistas organizme sudaro entérine (vidinę) terpę — žmogaus ekologijos dalį. kokia yra dabar. Tuo metu. Maistas kiekviename skyriuje būna taip pat nevienodą lai­ ką. mikroorganizmų mažai. kaip jau žinome. o virškinimo periodu jų smarkiai padaugėja. kurių reakcija šarminė. plonojoje žarnoje. Kai storojoje žarnoje įsiurbimas su­ trinka. at­ lieka tik savo funkciją.20 pieš. burnos ertmėje jis lieka nuo keleto sekundžių iki keleto minučių. kaip aprašyta sky­ riuje „Storasis žarnynas". kaip antai burnos ertmės terpės pH šarminis. VIRŠKINIMO SULČIŲ IŠSKYRIMAS IR KAI KURIE SU TUO SUSIJĘ YPATUMAI Per parą žmogaus virškinimo trakte išsiskiria iki 5—6 litrų virškinimo sulčių: seilių — 1 1 . kad žarnų mikroflora griežtai spe­ cifinė. vitaminai ir ami­ no rūgštys. dvy­ likapirštėje žarnoje virškinimo metu terpė neutrali. Iš žarnyno pašalinama tik apie 150 mililitrų! Visa li144 kusi vandeningo tirpalo masė įsiurbiama.8 1. Žarnos ertmės centre yra vienos rūšies mikroorganizmai. vykstant evoliucijai. Priklausomai nuo maisto sudėties. esančių storojoje žarnoje. Vykstant puvimui ir rūgimui. žarnų sulčių — 2 litrai. Todėl pirmiausia sveikatos sąlyga — švari storoji žarna. dvylikapirštės žar­ nos srityje veisiasi vienos rūšies mikroorganizmai. o storosios — silpnai rūgšti. Todėl apsiribosime bendriausiais klausi­ mais. Be to. Storojoje žarnoje vyrauja reabsorbcijos (įsiurbimo. skrandžio sulčių — 1. išmatos pasidaro skystos. Kiekvienas virškinimo trakto skyrius. kai joje nėra maisto. storojoje žarnoje mikroorganizmų yra gy­ va galybė. Mikroorganizmų pasiskirstymas virškinimo trakte taip pat specifinis ir skirtingas. o prie sienelės — kitos. Burnos ertmėje mikroorganizmų yra daug. Įvairių medžiagų pasiskirsty­ mo plonosios žarnos paviršiuje (priklausomai nuo didesnio (a) ar mažesnio (b) riebalų kiekio maiste) galima seka 1 — tulžies rūgštis. Čia įsiurbiama gliukozė. kai neval­ goma. tulžies — 0. kas mus supa) ir vidinės terpės (kraujas. 2 — riebalai. ir taip toliau. 4 — baltymai STORASIS ŽARNYNAS Apie maistą. Virškinimo sultys. Ši izoliacija būtina. Bakterijų veikla plonojoje ir storojoje žarnose tarpusavyje susijusi. audinių skystis). Mikroflora pasiskirsčiusi išilgai žarnyno ir nuo žarnos centro sienelės link. dirva — visa tai. kur plo­ niau — kitos rūšies.7—0. detaliau rašyta anksčiau šios knygos I dalyje. kasos sulčių — 0. žemiau — dar kitos rūšies. 145 . nereikia pamiršti. taip pat iki 95 proc. skrandyje — 2—4 va­ landas. 3 — angliavandeniai. iš storosios žarnos patekę nuodai ir toksinės medžiagos užteršia visą organizmą. Visi jie vienas nuo kito atskirti tam tikrais vožtuvais. neutralizuo­ jančios iš skrandžio patenkančias rūgštis. plonojoje žarnoje — 4—5. atgalinio įsiurbimo) procesai. vandens ir elektrolitai. juk ji atsirado ir tapo tokia. plonosios žarnos terpė silpnai šarminė. o skrandyje jų labai mažai.5—2 1.

4 _ 0 . medžiagos.3 proc. Jame visų greičiausiai keičiasi epitelis. Vykstant evoliucijai. kuriuose ji normaliai tarpsta. SIMBIOZINIS VIRŠKINIMAS Ankstesniuose skyriuose jau esame kalbėję apie virškinimo pro­ ceso metu virškinimo trakte atsiradusių bakterijų paskirtį. per valandą. 3 — medžiagų balastas. Normalus skrandžio—žarnyno trakto funkcionavimas susi­ jęs su jo nepertraukiama regeneracija. dvylikapirštėje žarnoje atsinaujinantis per 1. inhibitoriai. 2 — bakterijų gyvybinės veiklos produktai. hormonai ir kitos fiziologiškai akty­ vios medžiagos. bet netgi būtina. Ugoliovo ir kitų mokslininkų tyrinė­ jimais buvo įrodyta. paaiškėjo. nusistovėjo žmogaus organizmo bakte­ rijų ir bakterijų. Išnagrinėsime šį klausimą detaliau. paveiktos mikrofloros. aišku. su tais. 7 proc. Simbiozinio virškinimo schema skiria nei naudingoms organizmui. Ne veltui kai kurių gyvūnų (ypač žolė­ džių) bakterinės floros masė gali sudaryti 1/7 dalį jų kūno ma­ sės. jog bakterijų flora ne tik nekenksminga. plonojoje — per 3—6 dienas. būtinos amino rūgštys ir t. ir vidinė organizmo terpės visų pirma priklauso nuo vartojamo maisto (išorinės aplinkos). sti­ muliatoriai. Tarp jų vyksta pasikeitimas metabolitais (gyvybinę veiklą skatinančiais produktais).). Bakterinių metabolitų srautą sudaro keli komponentai (21 pieš. kad bakterijų flora žarnyne yra nepageidautina ir netgi tam tikra prasme kenks­ minga. Bakterijų flora pasirūpina reikiama maisto me­ džiagų pusiausvyra skrandžio—žarnyno trakte. Todėl normali bakterinė flora organizme — vienas iš svarbiausių optimalios mitybos. simbioziniai tarpusavio santykiai. toksinės medžiagos. 1 . kad nesutriktų organizmo fiziologinės funkci­ jos.8 dienos. priklausančius nuo skirtingo maisto. Pastaruoju metu disbakteriozė — daugelio ligų priežastis. žmonių gyvenimo ge­ rinimo uždavinių. per valandą. Siame sraute yra: naudingos medžiagos (vitaminai. 2. kurių dabar mokslas nepri146 . kuriuos sudaro maisto medžiagos. įvairūs neorganinės kilmės komponentai.t. Dabar būtina apžvelgti kitus svarbius virškinimo ypatu­ mus. nei kenksmingoms (indife­ rentiškos). kas pasakyta. KITI VIRŠKINIMO SISTEMOS YPATUMAI Apie pirminį žmogaus organizmo mitybos efektyvumą galima spręsti pagal tokį faktą: kiekviena žarnyno ląstelė sugeba ap­ rūpinti maisto medžiagomis (plastinėmis ir energetinėmis) 10 3 —10 5 kitų organizmo ląstelių. Todėl šepetinio apvadėlio poros nuo­ lat valomos. atsiradęs veikiant bakterinei flo­ 21 pieš. kad ir buferinė. suardydama kai kuriuos atliekamus maisto komponentus ir sudarydama trūkstamus produktus.Iš viso to. Bet akademiko A.): 1 — maistingosios medžiagos. Greičiausiai atsinaujina glikokaliks a s _ per 4—10 valandų. kuriuose sunaikinta mikroflora. Sugretinus gyvūnus. kad gyvūnai be mikrofloros yra su daugybe defektų ir turi būti apibūdinami kaip nepilnaverčiai. Visiškas žmogaus žarnyno epitelio 147 rai. atsiradusių jo virškinimo trakte. 4 — žmogaus organizmo bakterinė flora. Taigi dažnas valgymas galbūt greičiau skatina at­ sinaujinti žarnyno epitelį. Dar neseniai buvo laikomasi požiūrio. ir tai yra beveik visų žmonių problema.

5 proc. nutukęs ar liesas. o šios (puvimo. Dėl to ilgainiui sutrinka virškinimas skran­ dyje. Išgertas skystis tuoj pat nute­ ka per skrandį ir ne tik atskiedžia virškinimo sultis plonojoje žarnoje. Gyvybines jėgas eikvosite papil­ domai fermentų porcijai sintetinti ir nesuvirškinto maisto pu­ vimo produktams nukenksminti. Storojoje žarnoje šios stambios mais­ to dalelės. o plonojoje žarnoje — 4—5 valandas. kuriame daug angliavandenių (košė.) šiuos fermentus atskiesite ir nuplausite į žemiau esančius skrandžio—virškinimo trakto skyrius. sumažėja rūgštingumas. tik šersite puvimo bakterijas. KAIP NORMALIZUOTI SKRANDŽIO—ŽARNYNO TRAKTO VEIKLĄ Dabar. Štai vienas iš at­ sakymų į klausimą. kodėl badaujant ilgiau nei aukščiau nuro­ dytą laiką. Ši terpė irgi keičiasi. sultis. Ir vėl jūs nieko negausite. Tik praslinkus 2—4 valandoms vyksta virškinimas plonojo­ je žarnoje. Išgėrę kokio nors skysčio (pieno. Vėliau. perėjus prie tinkamos mitybos. arba peršoks neapdorotas skrandžio sulčių į kitus sky­ rius. mums dera jos laikytis. o baltymingo maisto (mė­ sa. kompoto. Maisto medžiagos virškinamos ir įsiurbiamos tam tikrose plonosios žarnos vietose. Suvalgius maisto.).atsinaujinimas užtrunka nuo 6 iki 14 dienų. bet ir prie žarnos siene­ lės vykstantis virškinimas. galima gerti po 3 valandų.4— 0. rūgimo) bakte­ rijos bus įsiurbiamos į kraują.) 10—15 minučių prieš valgį.t. Nieko negerkite vieną ar dvi valandas po valgio Maistas (priklausomai nuo sudėties) skrandyje laikosi 2— 3 valandas. Dėl visų šių priežasčių nerekomenduojama gerti valgant. kur pasiliks rūgti ir pūti.t. 148 . turinčios fermentų. kompotą. Maistą gerai sukramtykite Tai leidžia pervaryti per seilių liaukas kraują. Jei kiltų nenugalimas noras numalšinti troškulį (ypač tik pradėjus taisyklingai maitintis). Sekrecinis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos aparatas per­ kraunamas. Net senovės išminčiai yra pastebėję. kad maistui suvirškinti išskiriamos sultys. Kasa. kepenys ir liaukos plonojoje žarnoje priverstos sinte­ tinti naują sekreto porciją. apsunkinamas ne tik ertminis. susidaro sąlygos skrandžio opoms surandėti. kokią didelę reikšmę turi skysčių gėrimo laikas. atsiranda gastritas ir kitos ligos. Didelis seilių šarmingumas palaiko normalią organizmo rūgščių—šarmų pusiausvyrą. skystis greitai nuteka į žemesnius šios sistemos sky­ rius. Gerkite skysčius (vandenį. druskos rūgšties koncentracija teks išskirti 1. pašalinti ja­ me esančius toksinus ir kitas nereikalingas medžiagas.t. Štai kas parašyta „Cžud-ši": „Koks bus tavo kūnas — normalus. Ir jeigu anksčiau būta tam tikrų sutrikimų. Išvada — arba maistas liks skrandyje. troškulys daugiau nekamuos. paprasčiausio vandens ir t. ir štai aiškių aiškiausia opa dvylikapirštėje žarnoje bei kiti negalavimai.t. nuplaunamas apsauginis gleivių sluoksnis. Vietoj įprastų 700—800 mililitrų skrandžio sulčių su 0. pareina jau vien 149 PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS.5—2 kar­ tus daugiau sulčių. Kramtymas gerina peristaltiką. duo­ na ir t. kol organizmas nesusintetins ir neišskirs naujų sulčių. kurie atlieka savo funkciją ir turi jiems budingą terpės pH. bet ir neleidžia maisto medžiagoms likti tose vietose. žuvis ir t.) — po 4—5 valandų. Fer­ mentas lizocinas neutralizuoja jų kenksmingą poveikį. arbatą ir t. praskalaukite burną ir nury­ kite 2—3 gurkšnelius. eikvodamos organizmo resursus ir jį alindamos. kur jos turėtų būti pasisavinamos. kai jau žinome skrandžio—žarnyno trakto „technologi­ ją". Be to. Štai praktinės rekomendacijos: Gerkite skysčius prieš valgį Perskaitę skyrių apie fermentus sužinojome. jie po truputį ims nykti. lengvai prieinamos mikroorganizmams. ir skrandžio—žarnyno trak­ tas pradės dirbti normaliai. pūva ir su­ daro išmatų akmenų sankaupas. Jei maistas prastai susmul­ kintas.

Nevalgykite tada. depre­ sija. sukeliantis plonos os žarnos virškinimo ląstelių membra­ nos poliarizaciją — „atjungiamas" mūsų akytasis katalizato­ rius — glikokaliksas. Natūralų alkį reikia skirti nuo iškreipto ir patologiško noro „ką nors pakramtyti".y. karštligė ir 1. 151 . mikrogaurelių ultrastruktūros pasikeitimas ir jų tarpusavio išsidėstymas šepetiniame apvadė­ lyje turi įtakos žarnyno funkcijų prisitaikymui prie skirtingų mitybos sąlygų. baimė. Tik tada maisto medžiagų koncentracija kraujyje būna truputį mažesnė. Nuo maisto komponentų labai pareina. Sekrecijos ŽHS elementai yra kontroliuojami ir chimuso. dalyvaujančių virški­ nimo prie žarnų sienelių procese. kad prieš tai gerai išva­ lysite organizmą. Dėl to palaipsniui ugdomi natūra­ lūs maisto ir skonio poreikiai. juokas prie stalo atpalaiduoja ir ramina. kokie bus hormo­ nai. ir jūs pajuntate tikrą alkį. ŽHS sistemos persitvarkymas grįžtamųjų ryšių dėka veikia nervų sistemą. Gerkite ir valgykite vidutinės tcmperutūros maistą Mūsų organizme veikia tam tikri prisitaikymo prie maisto mechanizmai. savo veiklą fermentai pradės tik tada. ir kraujo komponentų (tų. Tikras alkis atsiranda tik po visų maisto virškinimo ir pa­ sisavinimo stadijų. Jei maistas karštas ar labai šaltas. Suvalgytas maistas nepasisavinamas. Tegul čia viešpatauja santaika ir džiaugsmas. karštligė.1. kai emocinė būsena sutrikusi. laikykimės šių rekomendacijų: a) gera nuotaika. VALGYKITE TIK GERAI PRAALKĘ. priartės prie kūno temperatūros. nerimas. taip pat daug tokio maisto. kada gersi skysčius — prieš valgį. skausmas. Ypač žalingi sveikatai šalti valgiai ir gėri­ mai: jie „gesina" virškinimo „ugnį". kurie iš esmės priklauso nuo maisto). įtūžis. Nevalgykite per šalto ir per karšto maisto. t. Tai turi tapti pagrindine gyvenimo taisykle. kad skrandžio sulčių išsiskyrimas yra lengvai sustab­ domas aktas. Žarnyno mikroflora taip pat kinta priklausomai nuo mity­ bos. kai sutrinka skrandžio—žar­ nyno trakto veikla. d) jei pervargote — prieš valgį atsipūskite. nieko nėra geriau už trumpą atokvėpio valandėlę ir atsipalaidavimą. o tai sudaro sąlygas reikšmingiems virškinimo procesų adaptaciniams pokyčiams žarnų hormoninės sistemos (ŽHS) lygmenyje. ne­ valgykite tol. valgydamas ar po valgio". kol šie negalavimai nepraeis. Šios tai­ syklės ypač reikia paisyti pereinant prie šviežių vaisių h . Netikras alkis atsiranda tada. pū­ va. Dar senų senovėje kinai. sielvartas. Taisyklingai maitinantis šis patologiškas sutrikimas išnyksta. Pervargimas. ir jų savybių pasikeitimas. emocijų antplūdžių metu išsiskiria adrena­ linas. indai ir kitos tautos at­ kreipė į tai dėmesį ir sėkmingai panaudodavo maistą. bet tik su sąlyga. b) jeigu jus kamuoja uždegimas. bal­ tymų. skausmas. Žarnų gaurelių struktūros. kai maistas taps normalus. 150 Pagrindinis ir pats svarbiausias žarnyno adaptacijos prie maisto ypatumų elementas — fermentų. todėl normalūs virškinimo trakto judesiai (pe­ ristaltika) sulėtėja arba net visiškai išnyksta.dar­ žovių raciono. Kad taip neatsitiktų. c) jei jaučiate emocinę įtampą — taip pat susilaikykite nuo valgio vieną ar kelis kartus. kol nepasijusite ramesni. Kad nuvargu­ siam žmogui sugrįžtų gyvybinės jėgos. organizmo funkcijos sugrįžta į savo vėžes ir sveikata pagerėja. absorbcijos (įsiurbimo) zonos gali pasidaryti didesnės ar mažesnės. NEĮPRASTĄ MAISTĄ Į SAVO RACIONĄ ĮTRAUKITE LAIPSNIŠKAI IR JO KIEKĮ DIDINKITE PAMAŽU. rūgsta — nuo to ir atsiranda viduriavimas ar diskomforto pojūtis. kuris jums nežinomas ar neįprastas. ją pakeičia.nuo to. Anksčiau buvo manoma. Priklausomai nuo maisto — angliavandenių. Be to. riebalų ir kitų medžiagų — kompozicijos. Juk valgydami jūs stiprinate savo kūną ir sveikatą. uždegimai. sutrikdo virškinimo sul­ čių išsiskyrimą. Šie signalai perduodami į mais­ to centrą. Pagaliau mityba gali keisti ir iš tikrųjų pakeičia žmogaus charakterį. Ilgai kramtykite ir niekuo neužsigerkite. norėda­ mi pakeisti žmogaus charakterį.

Ten vyksta puvimo ir rūgimo procesai. 153 . kad virškinant maistą nusilupa skrandžio—žarnyno trakto gleivinės epitelis. cukraus. dėl to jis apsi­ nuodija. ypač ląstelės su nutrūkstama sekrecija. o tada. sustiprėja toksinų srautas (22 pieš. didėja įvairių produktų netoleravimas. Bakterijų gebėjimą sparčiai daugintis patvirtina šie mikro­ biologų apskaičiavimai. Pieno disacharidą (laktozę) skaido tik šis fermentas (laktazė). Vienos bakterijos maisto poreikis per parą (jeigu jos maitinimas nebus apribotas) yra toks pat kaip 152 22 pieš. yra žinoma. arba jo visai nėra. ims pyktis". laktozė lieka skrandžio—žarnyno trakto spindyje ir tampa bakterijų „grobiu". Tuo pat metu daug kartų padidėja bakterinių metabolitų — toksinų ir kitų — srautas.. nes plonojoje žarnoje yra lengvai pasisavinamų maisto monomerų perteklius. mūsų organizmas su tuo susidoroja. Toks nuolatinis savęs nuodijimas pakerta mūsų jėgas ir sukelia įvairiausias ligas. Be to. Štai tokia pražūtinga disbakteriozės esmė. Bus perkrautas sekrecijos aparatas. Žmonių. Beje. membraninio virškinimo. su silpnesne kepenų barjerine funkcija. Viena priežastis yra ta. Šitaip pažeidžiama žmogaus endoekologija. bet ir. Mikrofloros įtaka virškinimui a) normali bakterinės floros ir organizmo sąveika. Nuolatos ką nors kramtant. Jau senovės išminčiai „Cžud-ši" rašė: „Nevalia <. kuriems būdingas laktozės nepakankamumas. Neigiamas mikrofloros poveikis Jei į organizmą maistas patenka kaip monomerai (pienas. vei­ kiančio kaip apsauginis mechanizmas. b) patogeninės mikrofloros persvara žarnyne. VALGYKITE TIK PAJUTĘ SVEIKĄ ALKĮ. nes jie gali būti nesuderinami. Dažnai valgant.. kai jis patologinis. Tai paaiškina­ ma dvejopai. — neužtenka ir 3000—3500.Iš šio punkto išsirutulioja ir kitas postulatas: jokių „pakramtymų" tarp valgių. tarp jų ir pačias būtiniausias. kai žarnų ląstelėse stinga arba visai nėra fermento laktazės. bakterinių metabolitų srautas esti normalus. kad žmonių bakterijų flo­ ra yra skirtinga (vienų žmonių bakterijų flora negamina toksi­ nių metabolitų. kadangi maistas vartojamas kaip monomerai — geras laimikis bakterijoms. Antra prie­ žastis — nevienoda barjerinė kepenų funkcija. Kai organizmas nepriima pieno.). bak­ terijos turi palankias sąlygas daugintis. Organizmas pajunta maisto sty­ gių. reikalin­ gos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos gleivinei apsaugoti. Taip sparčiai dauginantis bakterijoms or­ ganizme atsiranda daug bakterinių metabolitų. Kol esame jauni. organizmas praranda daug medžiagų. visų svarbiausia. ir 15-mečio berniuko. neišsiskiria gleivės.> valgyti naujo maisto. Mikroorganizmai teikia organizmui papildomas maisto medžiagas. Tai susiję ne tik su lėtesne įvairių fermentų sinteze. Kai jo nėra. gliukozės tirpalai — gėrimuose ir ki­ tuose dirbtiniuose junginiuose). šis procesas bus kur kas intensyvesnis ir skrandžio—virškini­ mo traktas greitai susidėvės. o kitų — pagamina jų labai daug). jautrumas arba labai ryškus. Tai atsitinka tuomet. kurie maitina patogenines bakterijas. ĮVERTINKITE SIMBIOZINIO VIRŠKINIMO SVARBĄ Neigiamam ir teigiamam mikrofloros poveikiui pailiustruo­ ti pasitelksime du atvejus. kad toks reiškinys — dės­ ninga mūsų nežinojimo išvada. 1. pieno mišiniai. Dar kartą perskaityki­ te skyrių apie kepenis ir įsitikinsite. Organizmui senstant. tai dar vienas akivaizdus pavyzdys: esant normaliam virškinimui organizmui pakanka 800— 1200 kilokalorijų. kol nesuvirškintas ankstesnysis. funkcijos sutrinka.

Mūsų viduje veikia nuosavas „mėsos kombinatas". <.. o nor­ malią nualinantys. yra daug deguo­ nies. be visa kita. 3. kad kiekviename gyvame organizme yra medžiaga — plazma.2. N. 4. „Kirlianų efektas" patvirtina. be tamsybės. Sau­ sose mielėse jų gali būti 51—58 procentai! Be to. Štai kodėl šie mikrobai mums — maištingiausią „mėsa". Maistui patekus j organizmą. Normali mikroflora ypač puikiai tarpsta maitinantis švie­ žiu augaliniu maistu. Tai yra staigus. S. teks susipažinti su pagrindiniais reiškiniais. A. sutrikdo membraninį virškinimą. Kaip parodė tyrimai. net sunaikinantys. formuojantys patogenišką mikroflorą. 2. būtino. Antibiotikai. neteisingai vartoja­ mas. Kaznačejevas: „Gyvoji medžiaga gali būti pirmapradė. Ch. D. yra puiki maisto žaliava. be perėjimų. Kirlian „Stebuklingų išlydžių pasaulyje"). gyvą būtybę sudaro medžiaga ir lau­ kas. V. kas sudaro normalią mikroflorą. 155 . o trečia nuotrauka padaryta dar po 20 valandų". Teigiama mikrofloros įtaka Jau minėta. Skrandžio—žarnyno trakto ligos.. kurioje kairiojo ir dešinio­ jo sukinio medžiagos susimaišiusios. kad kai kurių gyvūnų bakterijos floros masė gali sudaryti septintadalį bendrosios jų kūno masės. skirtumas tarp gyvos — organinės me­ džiagos ir inertiškos — neorganinės. bakterijos. Mikrobai. ypač B grupės ir D vitaminas. Ciolkovskio. Dabar mums teks susipažinti su maisto produktų sudėtimi ir jų įtaka organizmui. šių papras­ čiausių mikroorganizmų viduje sintetinami ir kaupiami vitami­ nai. antroje la­ pas nufotografuotas po to. ir tai smarkiai padidina jų metabolitų toksiškumą.. Vernadskio.> bet ji egzistuoja kartu su inertiška medžiaga ir perdirba Kosmose energijos srautus.. Pagrindinės disbakteriozės priežastys: 1. disbakteriozė sumažina plonosios žarnos fermentų aktyvumą ir. Tada pradeda tarpti kitos bakterijų populiacijos. kuriame. 1 2 23 pieš. Visų pirma priimsime K. Rerichas Kad suprastume. esančios skrandžio—žarnyno trakte ir žarnyno gleivinėje. A vitamino deficitas. sunykęs (šiluminis apdorojimas). Žmogaus organizmas virškina bei utili­ zuoja mikroflorą. kai verbena buvo išrauta su šaknimis ir 10 valandų išgulėjo šešėlyje. kurios panaudoja irimą be deguonies. Baigėme tik pirmąją dalį. Mes privalome vertinti mokslą kaip tikrąsias žinias. kas mus iš tikrųjų maitina. sukurdama struktūras". Bakteri­ jų ir mielių baltymai turi visas svarbiausias amino rūgštis. pagarbiai ir drąsiai. Emociniai stresai. ką reikia valgyti. prietarų. tiks­ liau — bioplazma.> Pirmoje nuotraukoje matome nenuskintą verbenos lapą. Kirlian. kad bakterijos galėtų kvėpuoti. „Kirlianų efektas" 3 „<. Svarbiausia — mokėti juo pasinaudoti. Jų esmę aiškiai nusakė akademikas V. Medžiaga turi ypatingą formą — kairįjį sukinį. glūdinčiais pačiuo­ se gyvybės pamatuose. (Iš knygos V. jau po dešimties minučių suaktyvėja ir ima daugintis bakterijos. mielės — viskas. Kai maistas vir­ tas — deguonies jame daug mažiau. žino­ ma. Be to. Gurvičiaus ir kitų didžiųjų gyvenimo tyrinėtojų idėjas. Netinkama mityba — maistas smarkiai pakitęs (monomerai). MAISTAS Pagrindinis mūsų uždavinys — sąžiningai išnagrinėti faktus. apžvelgiančią skrandžio—žarny­ no trakto veiklos normalizavimą.

baltymų ir t. marinavimas. Pirmasis apie maisto energetinį potencialą 1897 m. vartodami gyvulinės kilmės maistą. Jeigu maiste yra medžiaga su dešiniuoju sukiniu arba nėra bioplazmos — tai. kad jis galėtų kuo geriau prisitaikyti prie supančio pasaulio. tai yra paties organizmo audimų sinte­ zei ir energijos susidarymui. Energijos absorbavimas fotosinteze dalyvaujant vandenilio donorui — vandeniui gali vykti tik tri­ lypėje sistemoje. Ga­ lutinis fotosintezės produktas yra daug energijos sukaupusi mo­ lekulė ATF (adenozintrifosforo rūgštis). riebalų. tad remsimės iš esmės jais.Kiekvieną gyvą objektą (dabar tai vadinama bioplazma) su­ pa laukas. iš vandens ir an­ glies dioksido susidaro organinė medžiaga ir išsiskiria laisvas deguonis. netirpsta ir to­ dėl nekeičia osmotinio ląstelių slėgio. Vėliau. Augalai suge­ ria visų pirma Saulės energiją. riebalų ir baltymų cheminių ryšių energija). ir viso gyvojo pasau­ lio reikmėms. skirstė juos į kategorijas. MAISTO SUDĖTIS Iš ko sudarytas mūsų maistas? Koks maisto komponentų vaid­ muo palaikant normalią organizmo gyvybinę veiklą? VANDUO 55—65 proc. priešingai. rauginimas. tam tikra energijos dalis prarandama. rūkymas. tad gali būti atidedami atsargai. Tai energiją absorbuojanti fotosintezės reakcija. Tai ir yra tas maistas (arba gerai organizuota auga­ linės kilmės angliavandenių. Būtent šitoks maistas mažina en­ tropiją (irimą) gyvojoje sistemoje (organizme). konservavimas ir t. Veikiant šviesos kvantams. skaidome jį savo virškinimo trakte. kad augalinę žaliavą perdirbant į gyvūnų audinius. kurie.t. iš jų apie 25 — ląstelėse. ėmė kal­ bėti šveicarų gydytojas M. daug ar mažai produktuose Odžaso. Tačiau jau prieš daugelį tūkstančių metų apie tai žinojo Indijos išminčiai ir energiją maisto pro­ duktuose vadino „Odžasu". Tai įvyksta fotosintezės būdu. Ugoliovo knygų.* Augalinių arba gyvulinių produktų apdirbimas. dar netenka­ me energijos. skirtingai negu ATF. Neorganinė materija tokio lauko neturi. Šį teiginį jis sėk­ mingai taikė ir praktikoje. veikiantis vidaus terpę. Veikiant šviesai. o po to vėl iš jo audinių dėmenų sintetiname savo audinius. Suaugusio. troškinimas. teikiančių energiją mūsų pačių specifinės rūšies angliavandenių. Į kitą trofinės (maitinimo) grandinės grandį per­ duodama tik dalis akumuliuotos medžiagos (apie 10 proc. kuris priklausomai nuo spino (su­ kimosi į kairę arba į dešinę) pereina į tripletą (trilypę sistemą) arba į kurią kitą būseną. Augaluose ATF molekulės panaudojamos riebalų ir anglia­ vandenių sintezei. o 15 litrų — organizmo skys­ čiuose. kai sužadinama chlorofilo molekulė.). sintezei. keičiantis vidinę struktūrą (virimas. kurios energija sudaro cheminės jungties žiedą ir toliau dalyvauja bet kuriose energi­ jos reakcijose. žmogaus organizmo sudaro vanduo. teikiantis informaciją iš aplinkos vidinei organiz­ mo terpei. didina entropiją ir nuslopina gyvybinius procesus. bet ir faktorius. nuo jos atsiskiria vienas elektronas. Iš aukščiau išnagrinėto energijos pasisavinimo proceso aiš­ ku. sūdymas. riebalų ir baltymų. Jo prigimtis sudėtinga ir gyvybei nutrūkus išnyksta (23 pieš. Šiems darbams neprilygsta šiuolaikiniai laimėjimai. 157 . Tad galima padaryti pačią svarbiausią išvadą: kad gyvybė nenutrūktų. organizme įvyksta at­ virkštinis procesas — nutrūksta energetiniai ryšiai tarp auga­ linės kilmės angliavandenių. Bircheris-Beneris.) mažina jų energetinį potencialą. Priklausomai nuo to. Vartojant augalinį maistą. KAIP SUSIDARO MAISTAS Pagrindinis energijos šaltinis Žemėje yra Saulė.t. mums reikia maisto su kairiojo sukinio medžiaga ir turinčio daug bioplazmos. kurį augalai pagamina ir savo. kepimas. * Šie duomenys paimti iš akademiko A. sveriančio 65 kg žmogaus organizme yra maždaug 40 litrų van­ dens.). Augalinis ir gyvulinis maistas — ne tik organizmo energi­ jos ir statybinės medžiagos šaltinis.

mineralinis ir medžių. Be jų negalėtų egzistuoti jokia gyvybė Žemėje. „vėsus". Valgydami sultingus vaisius ir daržoves. kurias prieš tai perdirbo augalai. organizmas nepasisavina. Paly­ ginkime — 3 mėnesių vaisiuje yra 95 proc. krentantis iš dangaus. Vanduo vaisiuose. Šios vandens „ledo" struktūros — „gyvybės matrica". Švarios žemės vanduo. rūgščių. kopūstuose. arbū­ zuose bei melionuose. pasotina. apstu vai158 šiuose. netirpios medžiagos — 2—8 p r o c . jis yra struktūrizuotas. Puikiausiomis savybėmis pasižymi tirpsmo vanduo. Vanduo. pašalina kaip sve­ timkūnius. šaltinių. šparaguose. o nauja­ gimio — jau 70 procentų. kurioje vyksta daugybė cheminių reakcijų ir fizikinių— cheminių procesų (asimiliacija. Orga­ nizmas griežtai reguliuoja kiekvieno organo ir kiekvienos ląs­ telės vandens kiekį. naujausiais ir tiksliausiais metodais buvo aptiktas stulbinantis faktas: glaudžiai sąveikaudamas su biologinėmis molekulėmis. viena iš organizmo senėjimo priežasčių — koloidinių medžiagų. Organizmo vidaus terpės pastovumas. Gyvos organizmo molekulės yra „uždarytos" ledo gardelė­ je — idealiai joms pritaikytame futliare. esančio junginiuose. ši atmintis yra taip gerai „įrašyta". Vanduo yra pagrindinė terpė. Mineraliniai vandenys gydo ne juose ištirpusiomis medžia­ gomis. sa­ lotose. kurią sukaupia vanduo. daržovėse ir. esančio organizme. Neorganinių mineralinių medžiagų. Be to. vandens. osmosas. atitinkančio išvardytus reikalavimus. žinoma. primena eliksyrą. Ši eilė neatsitiktinė — pirmiausia išvardintas vertingiausias van­ duo. Daržovėse ir vaisiuose toks vanduo sudaro 70— 90 p r o c . Organizmas eikvoja savo energiją. Tačiau jei toks vanduo ilgai stovi nevartojamas. Nustatyta. Nelaisvas vanduo negali būti atskirtas nuo jų junginio medžiagų neišardžius struktūros. ir paprasto vandens kokybė nevienoda. kad „ugnis" jį vargiai besušildo. daržovėse yra laisvas ir junginiuose su koloidais. ištir­ pusių vandenyje. Vanduo. difuzija. atsigeriame pačios geriausios rūšies vandens ir numalšiname troškulį. yra disimetriškas. energijos atitekėjimas ir pasiskirstymas organizme. sumažėjęs pajėgumas surišti didelį kiekį vandens. to­ dėl ji įsiurbiama palaipsniui. Paprastas vanduo — chaotiška molekulių sankaupa. pomidoruose. krentantis nuo snieguotų kalnų viršūnių. Daržovės ir vaisiai laisvo vandens turi daugiau ne­ gu vandens. kad vandeniui suteik­ tų „ledo" struktūrą. Neorganines medžiagas pasisavinti sugeba tik au­ galai. Toks „futliaras" molekulėms netinka. Laisvas struktūrizuotas vanduo esti vaisių ir daržo­ vių ląstelių sultyse. šaknimis ir lapais. yra beskonis. Daug vandens yra agurkuose. vanduo tarsi užšąla (įgyja ledo struktūrą). Atlikus fizikinį eks­ perimentą. taip pat ir atitinkamas vandens kiekis — viena iš pačių pagrindi­ nių normalios gyvybinės veiklos sąlygų. Beje. upių. atitekėdamas iš pačių žemės gelmių. geras ir toks „šaltas". šulinių. vandens kiekis jo kūne vis mažėja. disimiliacija. Štai kas apie vandenį rašoma „Čžud-ši": „Vanduo esti lie­ taus. yra geras. rabarbaruose. Buvo atrasta vandens „atmintis". Daugumos autorių nuomone. iš 159 . kad biologinė informacija gali būti transliuoja­ ma kristalinėmis vandens struktūromis. žinoma. Pelkių vanduo su vandens augalais. širdies ligos. svo­ gūnų laiškuose. sniego. Vandens. kurio ne­ aplenkė saulė ir vėjas. Vandens. „lengvas".Žmogui senstant. kad ištrin­ ti ją galima tik du ar net keturis kartus vandenį pavirinus. medžiagų transportavimas ir kiti) — gyvybės pagrindas. kai jų sistemoje esantis vanduo yra „ledo" struktūros. ypač esantis gyvuose orga­ nizmuose. moliūguose. jose yra ištirpusio cukraus. Šis vanduo lengvai išgaruoja džiovinant. na ir. tirpios medžia­ gos — 7—16 procentų. mine­ ralinių druskų ir kitų medžiagų. Mums tenka tik tos mineralinės medžiagos. Troškulį malšinti reikėtų būtent tokiu vandeniu. aguročiuose. tik ką išspaustose vaisių bei dar­ žovių sultyse. Tų struktūrų dėka vyksta svar­ biausios gyvybei biofizinės ir biocheminės reakcijos. Šviežių sulčių ir tirpsmo vanduo gydo ir jaunina organiz­ mą. pavyzdžiui. ypač baltymų. Todėl biomolekulių ap­ rūpinimas vandeniu ir jų sugebėjimas sulaikyti vandenį daug didesnis. Pirma. po kurio laiko jo išgėrus ap­ ninka kirmėlės. Bet kokia disimetrija (kaip ir struktūra) yra laisvos energijos šaltinis. o informacija. bet malonus. Gyvos molekulės tarp tokio vandens molekulių netinkamai išsidėsto ir todėl menkai jį su­ laiko. struktūrizuotas vanduo.

Amino rūgštys — organiniai junginiai. Glutaminas 6. Mūsų protėvių nuovokumas yra stulbinantis. Histidinas (vaikams) Pakeičiamos 1. malšina vidurių pūtimą ir dusulį. Kai augalinio maisto valgoma per ma­ žai. Glutamino rūgštis 5. Specifiškumo funkcija. Katalizinė.medžių pavėsio. vartoti dau­ giau produktų. šalina gleives. tulžies ir kraujo ligos. Baltymai sudaro apie 15—20 proc. taip pat re­ guliuojant visus apykaitos procesus ląstelėje. skatina virškinimą. Cistinas 11. vemiama. paratireoidinis hormonas. kiek buvo išeikvojęs. kurį gauna su įvairiomis daržovėmis ir vaisiais. sukelia visas ligas. Esant normaliai oro temperatūrai ir vidutiniškam fiziniam krūviui. Tai yra svarbiausia kiekvieno baltymo charakteristika bei jo maistinės vertės kriterijus. kadangi vanduo apkrauna širdį. Metioninas 5. angliavandenius. Baltymai kartu su riebalais (fosfolipidais) „nubrė­ žia" kontūrus visų biologinių membranų. kuriuose yra daug natrio druskų. rekomenduojama apriboti druskos ir natrio turinčių produktų kiekį. kamuoja troškulys. priešingai. Amino rūgščių sudėtis skirtinguose baltymuose nevienoda. skatinamas vandens susilaikymas or­ ganizme. kai svaigsta galva. kuriuose yra kalio ir kalcio. troškulį numalšinkite aukščiau nurodytais skysčiais. bet po dienos jis jau veikia kaip nuodas ir sužadina visas ydas". Verdantis vanduo sušildo. organų ir tarpląstelinės medžiagos statybi­ nė žaliava. žmogus jaučia troškulį ir geria daug vandens. Alaninas 3. Sermas 4. Transportinė. taip pat apsinuodijus. Glicinas (glikokolis) 2. Baltymai — pagrindinis visų be išimties da­ bar žinomų fermentų komponentas. tinęs molekulių savybes. yra pagrindinė ląstelių. Asparaginas 8. atliekantys lemiamą vaidmenį žmo­ gaus organizmui asimiliuojant maisto medžiagas. svarbių ląstelių san­ darai ir jų funkcijoms. Kalio ir kalcio druskos. kurių monomerai yra a-amino rūgštys. Triptofanas 8. Neaprėpiama individualių bal­ tymų įvairovė ir unikalumas lemia audinių individualumą ir rūšies specifiką. nuo kurios priklauso tų junginių pagrindinės savybės. nulemianti rūgš160 . kai kuriuos vitaminus. karštinė. Paprasti fermentai yra gry­ nai baltyminiai junginiai. Jei gerti visgi norisi. Baltymų polimerus dažniausiai sudaro 20 amino rūgščių: Nepakeičiamos 1. šalina vandenį. hor161 BALTYMAI Baltymai — sudėtingi azoto turintys polimerai. Plastinė. ypač pereinamuoju periodu. pagiringiems. Šiai hormonų grupei priklauso insulinas. riebalus. kuriame maudosi gyvū­ nai. Baltymai dalyvauja kraujui išnešiojant deguonį. Treoninas 7. Hormoninė. 3. įvairių au­ dinių (riebalai ir angliavandeniai tik 1—5 proc. reikia padidinti kiekį produktų su natriu. Tai žalingas įprotis.) masės. Tirozinas PAGRINDINĖS BALTYMŲ FUNKCIJOS ORGANIZME 1. Valinas 9. Atvėsintas virintas vanduo nedirgindamas gleivių varo tul­ žį. Prolinas 10. Lizinas 4. Leicinas 3. Svarbu dar štai ką žinoti: vartojant produktus. hipofizės hormonai. Izoleicinas 2. žmogui pakanka to vandens. kuriuos sudaro dvi funkcinės grupės — karboksilo (—COOH—). Šaltas vanduo padeda nualpusiems. Fenilalaninas 6. 5. sustabdo žag­ sėjimą. o svarbiau­ sia — pritaikomas gyvenime. valgyti mažiau kalio ir kalcio turinčio maisto. o lygiai tiek. 2. 4. inkstus ir pagreitina baltymų irimo procesą. ir amino grupė ( — N H 2 — ) . Didžioji hormonų dalis savo prigimtimi yra baltymai. Net kupranugaris dykumoje niekada negeria vandens atsargai. Asparagino rūgštis 7. Kai organizmui ne­ pakanka vandens. Argininas 9. druskingas vanduo. Štai kodėl sergant širdies ir inkstų ligomis.

bei iš­ skirti iš jo baltymą. Papuasai daugiausia maitinasi batatais (saldžiomis bulvėmis). Privalote žinoti. jį reikia maitinti — tai faktas. tik ne... papuasas su mais­ tu gauna 20—30 gramų baltymų. baltymo ener­ gijos. pavyzdžiui. Likusi dalis pūva ir maitina patogeninę mikroflorą. kur jie sudaro pagrindinę glitimo masę. naujų energijos ir žaliavų šal­ tinių paieškos. o išeikvoja pusantro karto daugiau! Tai gal iš oro jis ima trūkstamus 10—15 gramų? Būtent — iš ORO! Mokslininkai M. Specifinių baltymų — išnešiotojų dėka įvairios mineralinės druskos ir vitaminai patenka per ląs­ telių membranas ir vidaus ląstelių struktūras. kuriuose yra daug cukraus. Jeigu šio santykio nepaisoma. BALTYMŲ IR AMINO RŪGŠČIŲ POREIKIS Pasaulyje nėra vieningos nuomonės apie baltymų ir amino rūgščių. Todėl dabar vadinamoji baltymų problema yra svarbi. kiaušinio baltymo baltymų dalį. kiek reikalauja organizmas. ištirpusį virškinimo sultyse. Tai akivaizdus pavyzdys. kad dienos racione turi būti tiek baltymų. Juo labiau kad mes žinome apie papildomą amino rūgščių sintezę storojoje žarnoje. tai yra. Cuprunas straipsnyje „Ką pietų valgė papuasas?": „Žmogus auga. jiems nesunku mus išmaitinti.. vandens augalus. miežių gordeinas. Prolaminai ir gliutelinai.. normas. Pa­ prasti globulininiai baltymai — pirmiausia albuminai. išvardijo daug bakterijų. o mikrobai labai skiriasi nuo tų. Priklausomai nuo erdvinės struktūros. Mūsų „civilizuo­ tame" pasaulyje. prolaminai ir gliutelinai. Šios rūgštys apskritai neįtraukiamos sudarant balty­ mų normas. tuo labiau kad jame yra daug įvairių amino rūgščių. o jauno... buvo apstulbinti: papuasai net­ gi nesirūpina „baltymų pusiausvyra". Oleinikas ir S. 163 . esančių žmogaus žarnyne ir suge­ bančių fiksuoti oro azotą. Jeigu patenkiname mik­ robų poreikius. nereikalau­ jantis komentarų. pieno. metionino ir triptofano. kurie bū­ tini organizmui. bet ypač dide­ lis gliutamino rūgšties kiekis. ėmęsi tyrinėti jų mitybą. Pančišina. krak­ molo ir taip mažai baltymų. Albuminai bei globulinai plačiai paplitę gamtoje ir sudaro pagrindinę kraujo serumo. iš kurių jau gali „statyti" savo baltymus žmogaus organizmas. esant tokiam baltymo ir C vitamino santykiui: kiek­ vienam organizmo gauto baltymo gramui — vienas miligramas C vitamino. baltymų norma yra padidėjusi. globulinai. Naujosios Gvinėjos papuasus. tai nulemia maistas.monus ir kitas medžiagas. Bet štai paradoksas: baltymų problema jaudina ką tik nori." Toks neįprastas eksperimentas sumanytas pačios Gamtos. kurie surašyti į eilę pagal baltymų kiekį. Šių baltymų amino rūgščių sudėtyje yra nedaug lizino. kai amino rūgščių pasisavinimą mažina ter­ minis apdorojimas. kad žarnų bakterijos priverstos naudoti atmosferos azotą. perdirbdamos jį į amino rūgštis — tas „plyteles". reikalingų žmogaus organizmui. Šie baltymai van­ denyje netirpsta. pateikdami šiuos duomenis knygoje „Žarnyno disbakteriozė". Prolaminams priklauso kviečių gliadinas. kaip ir. pasisavinama tik tiek baltymų.. visą gyvenimą. aukštesniųjų grybų ir augalų micelį (grybieną — vert. Moksli­ ninkai. kaip normali mikroflo­ ra atlieka „pagalbinio ūkio" vaidmenį. Kodėl šitaip neatsitinka kitiems planetos gyventojams? Ma­ tyt. Papuasai šią taisyklę sėkmingai ignoruoja. baltymus galima skirstyti į globulininius (jų molekulės yra rutulio formos) ir fibrininius (juos sudaro ištįsusios siūlo pavidalo molekulės). Papuasai vartoja šį racioną ne vieną tūkstantmetį ir sveikata nesiskundžia. — dar daugiau. kukurūzų zeninas. Kodėl? Iki šiol buvo manoma (tai teigiama ir mitybos vadovėliuo162 se). mikroskopinius grybus ir bakterijas. Štai ką šia tema rašo natūralių sveikatingumo metodų ša­ lininkas natūropatas A. Pastarųjų metų tyrinėjimais įrodyta: gyvulinių baltymų bio­ loginis poveikis ir anabolinės (statybinės) savybės ryškesni ir įvairesni. aptinkami varpinių sėklo­ se..). kad mums reikia tik 4 proc. Pasaulio mokslininkai kruopščiai tyrinėja ži­ nomus baltymų šaltinius: mieles ir pelėsius. Natūralios mitybos šalininkams nurodome maisto produk­ tus. treonino. Šį poreikį lengvai galima patenkinti valgant augalinį maistą. augančio žmogaus. kiek užtenka C vitamino. pri­ skiriami augalinių baltymų grupei.

ypač jų jautrumas fermentams. žarnyne (kasoje). žirniai. rūky­ mo. Tik žmogus „pasmerkia" maistą terminiam apdorojimui. o kita — iš anksto šiek tiek termiš­ kai apdorota. iš anksto termiškai neapdoroti. kad skrandžio sulčių druskos rūgštis prasiskver­ bia į maisto ląsteles ir suardo lizosomas — specifinius ląstelės organus. skrandžio sultys indukuoja maisto virškinimą jo paties fermentais.t. keičiasi baltymų ląstelės ir audi­ niai. Paaiškėjo. Visų pirma gyvūnų virškinimas pagrįstas autolizė. tuo tarpu termiškai apdorotosios varlės struktūros išliko. Veikiant rūgščioms skrandžio sultims visų pirma padidėja membranos pralaidumas. Vadinasi. buvo patalpintos dvi varlės — viena „žalia". vi­ rintas ir pasterizuotas pienas. trečia. Įvyksta visų ląstelės struktūrų skilimas. saulėgrąžos. keičiasi proteolitinių ir kitų fermentų aktyvumas. sūdymo ir t. kadangi autolizė indukuojasi visame maisto objekte. antra. 165 .). tam panau­ dojant gyvus objektus (kitus gyvūnus ar augalus). Ląstelės lizosomose yra fermentų — hidrolazių. ir žolėdžiams gyvūnams (24.Geriausias maistas: riešutai. 25 pieš. nerupios kruopos. Indukuotos autolizės atveju įvyksta audinių „sprogimas" iš 164 vidaus. kurios 3. Per pirmąsias keletą valandų „apdorotos" varlės sausgyslių hidrolizė vyko greičiau. šviežias pienas. mėsa. INDUKUOTA AUTOLIZĖ A." Tuo remiantis buvo įrodinėjama. taip jį neva page­ rindamas.5 pH terpėje (labai rūgščioje) suardo visas ląstelės struk­ tūras. Dviem akivaizdžiais pavyzdžiais pailiustruosime termiškai apdorotų mėsos produktų kenksmingumą. Paaiškėjo. Ugoliovas aprašo tokį bandymą: „Į perregimą kamerą.). pupos. Prastas maistas: visi javai. Geras maistas: kiaušiniai. žuvis. bet per kitas dvi tris dienas „žalia" varlė visiškai ištirpo. hidrolizės vyksta veikiant ne virš­ kinimo sulčių fermentams. Baltymų hidrolizė (virškinimas) vyksta skrandyje. kad 50 proc. Indukuota autolizė esant 37—40 °C temperatūrai sustiprė­ ja. bet autolizuoto audinio fermentams. alaus mielės. pri­ pildytą natūralių žmogaus skrandžio sulčių. kad natūralūs baltymai.5—5. Šitas mechanizmas būdingas ir mėsė­ džiams. gry­ bai. skaidosi kur kas greičiau ir ge­ riau negu denatūruoti (pakitę nuo terminio apdorojimo. sūris. daiginti grū­ dai.

Prieš atsakydami į klausimą. Labai seniai Rubneris bandymais įrodė. Braunšteinas atkreipė dėmesį į tai. vandens ir druskų balansas. kad struktūrų. ir spirito. padės sustiprinti ir išgy­ dyti jūsų organizmą. kurie iš organizmo leng­ vai pašalinami. Riebalai nelabai tedidina apykaitą. 100 g mėsos jų yra 20 gramų. Praėjus maždaug 15—20 minučių po valgio. veikiant chlorofilui ir saulės šviesai. arba fotosin­ teze. kuri vėliau išsilais­ vina skylant žmogaus organizme angliavandeniams. Organizmas jį stengiasi pašalinti. organizme ne166 gali kauptis azoto atsargos. padidėja energijos apykaita. Žaliuose la­ puose. SPECIFINĖ DINAMINĖ MAISTO VEIKLA Specifine dinamine maisto veikla (SDMV) vadinamas medžiagų apykaitos paspartėjimas pavalgius. autolizė neįmanoma. energi­ jos apykaita pagreitėja 10—20 p r o c . Žmogus ir gyvūnai angliavandenių nesintetina. A. o kai daug baltymų — dar daugiau — iki 40 procentų. net 30—40 proc. arba ketonų. kuriuos sutaupėte pasi­ rinkę mažai baltymų turintį maistą. Taigi po baltymingų pusryčių iš organizmo pašalinama apie 50 proc. Biochemikas A. Parūgštinę juos deguoniu. vadinamų asimiliacija. Baltymo molekulė — azotas ir angliavandenis. kiek suaugęs žmogus išeikvoja maisto baltymų susidėvėjusių orga­ nizmo audinių „remontui" bei naujų statybai. kai valgomas mažai baltymų turintis mais­ tas. Galutinis šių procesų. au­ galų polisacharidai). Joje Gamta sukrovė saulės energiją į cheminę. bet ir kinta gliukozės kiekis kraujyje. ir anglies dvideginį. azoto apykaitos intensyvumas sumažėja 18 procentų. Palyginus baltymo sintezės bei irimo greitį ir azoto apykai­ tą. ANGLIAVANDENIAI Angliavandeniai — organiniai junginiai. Tai ir atsakymas mėsiško maisto mėgėjams. Kai maiste daug angliavandenių. utilizavimas būtų spartus. o kartais ją net stabdo. fermentai netenka aktyvumo. nustatyta. kai baltymų maiste yra daug ir kai mažai. Aukščiausias jos lygis būna po 3—6 valan­ dų ir išlieka 12—14 valandų. laikantis dietų. Kuo galima paaiškinti tokį didelį energijos apykaitos paki­ limą valgant baltymingą maistą? Pirmiausia svarbu žinoti. lyginant su pagrindine apy­ kaita. nuo jo pirmiausia reikėtų atskirti azotą. su maistu gauto azoto! Šitaip iššvaistoma daug energijos. Monosacharidai (paprastieji angliavandeniai) — patys 167 . kad tada. kuriuose yra dviejų tipų funkcinės grupės: aldehidų. kurią nau­ dojame. — inkstai. Tie 18 procentų. kad amino rūgščių (baltymų) pasisavinimui ir apykaitai reikia daug laisvos ener­ gijos. riebalai. sudarant racionalias dietas. produktas — sudėtinga angliavandenio molekulė. kad tik 4 proc. oligosacharidus ir polisacharidus. maisto kalorijų išeikvojama azoto suskaidy­ mui. Štai ir aiškėja SDMV vaidmuo. jog energi­ jos šaltinis — mėsa. Pargetis nustatė: jei maistą ruošiant tem­ peratūra aukštesnė negu 54 °C. o paskui angliavandenį naudoti kaip ši­ luminę medžiagą. kraujagyslių tonusas. Vidutiniškai žmogui per dieną reikia 30 g baltymų. Beje. Dėl SDMV reakcijos vyksta ne tik intensyvus amino rūgš­ čių. ir kiek — ener­ gijos naudojimui. atsakysime į kitą klausimą: ką mes daugiausia naudojame „kurui"? Pagrindinis mūsų energijos tiekėjas — angliavandeniai. Kiekvienas azoto atomas organizme ardo daug ATF ir neorganinio fosfato molekulių. skirtinga maisto rūšis skir­ tingai veikia šį procesą. teigiantiems. neturinčių lizosomų (jungiamojo audinio baltymas. Todėl nuo „viršplaninio" darbo jie greitai susidėvi. Jei baltymą imtume naudoti kaip energetinę medžiagą. Angliavandeniai skirstomi į monosacharidus. bendros apykaitos energijos skiriama baltymų „statybai" ir prie­ augliui. šalinantis iš organizmo azotą. vandenį. baltymo skilimas. kur patenka atliekami baltymai. nukenčia hormoninės sistemos. įvyksta daug pro­ cesų.Virškinimo sulčių fermentai ypač reikalingi. Pagrindinis organas. Skirtingai negu angliavandeniai ir riebalai. gauname laisvą energiją.

salykle. Galaktozės yra pieno cukruje (laktozėje). Gliukozė — visų svarbiausių polisacharidų — glikogeno. Maltozė (salyklinis cukrus) — tarpinis krakmolo ir gliko­ geno skilimo skrandžio—žarnyno trakte produktas. Žmogaus organizmui svarbiausi — sacharozė. Tarkime. Žmogaus orga­ nizme didelė jos dalis kepenyse virsta gliukoze. vykstant hidrolizei j dar papras­ tesnius junginius nesiskaido. skrandžio—žarnyno traktas atsisako priimti pieną. dėl to ir vadinami cukrumi. Fruktozė mažiau paplitusi. Krakmolas — pagrindinis angliavandenių tiekėjas. Oligosacharidai — sudėtingesni junginiai. Tolesnis krakmolo kelias — tai mono­ sacharidų kelias. Monosacharidai ir oligosacharidai yra saldaus skonio. Gliukozės taip pat yra sacharozėje ir maltozėje. Ji lengvai virsta glikogenu. Žmogui svarbiausi — gliukozė. krakmolo ir celiuliozės — sudedamoji dalis. Ji iš skrandžio—žarnyno trakto greitai įsiurbiama j kraują. Daugiausia jos yra cukruje. ribozė. taip pat ji da­ lyvauja susidarant hemiceliuliozei. tačiau taip pat greitai oksiduojasi. Gliukozė — leng­ viausiai ir greičiausiai žmogaus pasisavinamas energijos šalti­ nis. gumbus ir kt. Tam reikia insulino. yra svarbiausias čia vykstančios oksidacijos šaltinis. kad sacharozės tirpalo saldumas — 100 pro­ centų. O virtą krakmolą žymiausi natūropatai Vukeris ir Šeltonas vertina neigiamai. skaidančio laktozę į gliu­ kozę ir galaktozę. sirupe ir daigintuose kvie­ čiuose. dezoksiribozė ir taip toliau. Jie skirstomi į virškinamus ir nevirškinamus skrandžio—žarnyno trakte. sudaryti iš daugybės monosacharidų. Sacharozė. o kaulavaisiuose (abrikosuose. Sėkliniuose dominuoja fruktozė. kai nau­ dojame šviežias burokų ar cukrašvendrių sultis. saldžiose daržovėse ir vaisuose. Virš­ kinami — krakmolas ir glikogenas. Laisvos maltozės yra meduje. Štai ką sako Vukeris: „Krakmolo molekulė 169 . o baltymų ir riebalų oksidacijai reikia daug sudėtingų tarpinių procesų. Jis su­ sidaro ir kaupiasi žaliojoje augalo dalyje mažų grūdelių pavida­ lu. bet jai pasisavinti nereikia insulino. Polisacharidai — aukštesnieji molekuliniai junginiai — polimerai. o iš nevirškinamų žmogui svarbi ląsteliena. Laktozė (pieno cukrus) — pagrindinis pieno ir pieno pro­ duktų angliavandenis. Daugiausia maistinės gliukozės ir fruktozės yra meduje. maltozės ir galaktozės — 32 p r o c . kuris lengvai prasiskverbia pro ląstelių membranas ir šitaip patenka į kitas augalų dalis — sėklas. fruktozė. Jos labai reikia ansktyvajamc vaiko am­ žiuje. hemiceliuliozė ir pektininės medžiagos. o hidrolizė paverčia jį vandenyje tirpstančiu cukrumi. Gliukozės ok­ sidacija susijusi su ATF kiekio padidėjimu. šaknis. kai pienas yra pagrindinis maisto produktas. kurie prasiskverbia pro žarnyno sieneles. maltozė ir laktozė. Ten jie virsta fosfa­ tais ir patenka į kraują. kad sergantys cukriniu diabetu fruktozę toleruoja geriau. Bet šis procesas įmanomas tik tada. Gliukozės ir fruktozės yra vi168 suose vaisiuose. persikuose. Ypač svarbi gliukozė centrinei nervų sistemai. o laktozės — 16 pro­ centų. Uogose sacharozės mažiausia. reikalingos ląstelėje vyks­ tantiems procesams. slyvose) — gliukozė. Šia aplinkybe. tada fruktozės saldumas — 173 p r o c . rūgščių ir enzimų veikiama sacharozė lengvai skaidosi į monosacharidus. o paskui patenka į organų ląsteles. Polisacharidai saldžiu skoniu nepasi­ žymi.paprasčiausi angliavandeniai. Čia seilės dalį krakmolo pa­ verčia maltozė. Žarnyne hidrolizė paverčia maltozę monosacharidais. Dėl aukščiau išvardytų savybių monosacharidai — grei­ čiausias ir kokybiškiausias energijos. Žmogaus organizme žalių augalų krakmolas nuolat skyla. Monosacharidai oksiduojasi greičiau. Štai kodėl nepaprastai svarbu maistą gerai su­ kramtyti ir suvilgyti seilėmis (prisiminkite taisyklę — valgant negerti). galaktozė. Skilimas prasideda dar burnoje. Dalis fruktozės kepenyse virsta gliukoze. šaltinis. Fruktozės ir gliukozės kiekis jose maž­ daug vienodas. taip pat daug lėtesniu nei gliukozė fruktozės įsiurbimu žarnyne paaiš­ kinama tai. gliukozės — 81 proc. negu gliukozė. kur dalyvauja biologinės oksidacijos procesuose. susidarę iš ke­ leto (nuo 2 iki 10) monosacharidų likučių. Sumažėjus arba iš viso nesant fermento laktazės. Patekusi į orga­ nizmą. aluje. Paprasto cuk­ raus pasisavinimas — sudėtingesnis procesas.

„priauga" prie žarnos sienelės ir tampa išmatų akmenimis. Netirpios krak­ molo dalelės. nei eteryje. tarsi užteršia kraują. kurį sutirština išbrinkęs amilopektinas. smarkiai besiskiriantys savo savybėmis. Prisiminkite Pavlovo žodžius: „Riekelė duonos kasdieninės. B2 — 0. nes jų poveikis organizme susijęs. Piotrovskio ir V. Gal daktaras Vukeris sutirštino spalvas? Imkime K. Jeigu negalite atsisakyti termiškai apdorotų krakmolingų produktų (kurie dar sunkiau pasisavinami negu „žali"). nei spirite. achrodekstrinu.6 mg. tampa gliukoze. Krakmole yra dvi polisacharidų frakcijos — amilozė ir amilopektinas. Krakmolas ir jo poveikis saugant mūsų sveikatą dabar yra labai svarbus. Polisacharidų molekulių sudė­ tinga sandara — j ų netirpumo priežastis. po to — eritrodekstrinu. krakmolingų produktų (o ne 80 proc. Veikiant fermentams (amilazei.. Iš pradžių susidaręs amilodekstrinas tirpsta tik karštame vandenyje. kurioje yra daugiau ar mažiau jų ge­ malų ir apvalkalėlių priemaišų. netei­ singai vartojant vandenį. kuriose yra labai daug molekulių (jas Vukeris vadina „kruopomis"). Amilozės krakmole yra 15—25 procentų. patekusios į kraujotakos sistemą. Krakmole yra daug monosacharidų molekulių. B3 (PP) — 6. Ji tirpsta karšta­ me vandenyje (80 °C). Ir kuo smulkesnio malimo mil­ tų duona. Į tai neatsižvelgus. kvėpuosite lengvai ir džiaugsitės gera sveika­ ta. Beveik kiekvienas iš mūsų kasdien atsikrenkščiame krakmolingomis gleivėmis. Be to.7 mg. turintis visas disacharidų savybes ir gerai tirpstantis vandenyje. visai neseniai mokslininkai nu­ statė: kad organizme susidarytų 1000 kalorijų iš 250 gramų baltymo ar angliavandenių. 170 vyksta hidrolizė — krakmolas tampa amilodekstrinu. Jis užkemša dvylika­ pirštės žarnos ir toliau esančių plonosios žarnos skyrių mikrogaurelius. sudarydama skaidrų koloidinį tirpalą.6 mg. sudarydamos jame savotiškas „kruopas". Voichaneno vadovėlį medicinos institutams „Mitybos higiena" ir perskaitykime skyrių apie krakmolą: „Žmogaus maisto racione vienai daliai krakmolo ten­ ka 80 proc. o pirminių dale­ lių — micelių. Miltų ir grūdo cheminė sudėtis labai skiriasi. maltodekstrinu. Tai ilgas ir sudėtingas procesas. Cirkuliuojan­ tis kraujas turi tendenciją šitų „kruopų" atsikratyti. neleidžia dalyvauti virškinime. Kai vartojamas krakmolingas maistas. paruošia joms „podėlį". Krakmolo perdirbimas organizme daugiausia skirtas cuk­ raus poreikio patenkinimui. Krakmolo grūdelyje yra 75—85 proc. Šeltono rekomendacijos: „Daugiau kaip 50 metų higienos specialistai rekomendavo kartu su krakmolingų maistu vartoti daug šviežių daržovių sa­ lotų (išskyrus pomidorus ir žalumynus). pūva ir nuodija mus. atsirandan­ tis gaminant tešlą ir sudarytas daugiausia iš baltymų. Krakmolas gliukoze tampa palaips­ niui. Krakmolui būdingas tik koloidinis tirpumas. Storajame žarnyne ši masė netenka vandens. Koloidinių krakmolo tirpalų tyrinėjimas parodė. amilopektino.t. tik ima brinkti (tam naudodamas skys­ tį iš organizmo). krakmolas rūgs­ ta." Todėl kruopščiai jį išnagrinėsime. su­ sidaro amilozės tirpalas. tuo kokybiškesnis kleisteris. normaliam maisto pasisavinimui reikalingi vitaminai ir mikroelementai. Galutinis dekstrinų kaitos etapas maltozė — salyklinis cukrus. Dėl to padidėja tirpumas vandenyje. Karštame vandenyje jis netirpsta. Vadinasi. Būdinga kvietinių miltų ypatybė —jų glitimas. veikiama fer­ mentų.) ir derinsite su jais atitinkamas biologiškai akty­ vias medžiagas. diastazei) ir rūgštims. reikia sunaudoti daug biologiškai aktyvių medžiagų — vitamino B1 — 0. Achrodekstrinas ir maltodekstrinas leng­ vai tirpsta bet kokiomis sąlygomis. Maltozė. kurį lengva pažeisti. Tokios salotos turi la­ bai daug vitaminų ir mineralinių druskų". iškeptos iš miltų. C — 25 mg ir t. Miltai — maisto produktas. ypač kvie­ tiniai miltai. štai jums G. Todėl krakmolą veikiant karštu vandeniu. gaunamas iš susmulkintų ja­ vų grūdų endospermos. suvartojamo angliavandenių kiekio. o eritrodekstrinas — ir šaltame. Nuo fi171 .. Jei per dieną suvalgysite tik 20 proc. Nė viename iš įprastų tirpiklių jis ne­ tirpsta.netirpsta nei vandenyje. Kokius krakmolingus produktus geriausia vartoti? Mes val­ gome labai daug duonos. Tokia tiršta tąsi masė vadinama kleisteriu (vaizdas ir mū­ sų skrandžio—žarnyno trakte). sukietėja kepenų audiniai". kad jo tirpalas — ne iš atskirų krakmolo molekulių. kurios perpildo mū­ sų organizmą ir sukelia nesibaigiančią slogą bei peršalimus.

Kaip matyti iš šios trumpos apžvalgos. 50 proc į žarnyną patekusių maistinių pluoštų suvirškinti padeda sto­ rosios žarnos mikroflora. elektrolitų sudėtį ir fekalijų masę (didina jų svorį). Susipažinkime su šiuo maisto produktu nuodugniau. poringumas ir iškilimas. angliavandenių hidrolizė vyks­ ta burnos ertmėje ir žarnyne. Todėl gali­ ma apsinuodyti. iki kovo 1 d. su­ trinka normali žarnų mikrogaurelių struktūra —jie atrofuoja­ si. Taip prasideda pirma pačios įvairiausios patologijos grandi­ nės grandis. sorų miltams. Tai susiję su maistiniais pluoštais ir tul­ žies rūgščių apykaita. Bulvės — kaip ir duona — užima svarbią vietą mūsų mi­ tyboje. mažėja choleste­ rino kiekis kraujyje. lingino antioksidacinis efektas. šviežiuose ir džiovintuose vaisiuose. kad ne­ sutriktų ne tik virškinimo sistemos. hi­ pertrofiją. Bulvėse yra krakmolo (18—20 p r o c ) . Daugelio šalių maisto pramonė intensyviai papildoma maistiniais pluoštais. bulvės — nelabai vertingas produktas. h) maistinių pluoštų trūkumas sukelia aterosklerozę. b) maistiniai pluoštai sulaiko vandenį (padeda išvengti iš­ matų akmenų). sunkiuosius metalus. iš jų angliavandenių — 17. iš jų angliavandenių — 12. kopūstai. o paskui vėl jas įsiurbia. abrikosai ir kiti panašūs produk­ tai). Kai žarnų mikrogaurelių mažiau. Stenkitės dažniau vartoti produktų. turi ma­ žiau baltymų. Jie geba adsorbuoti ir pašalinti iš orga­ nizmo įvairius junginius. kukurūzų. ląsteliena. Štai dar keli įdomūs duomenys. iki sausio 1 d. bet ir viso organizmo funk­ cijos. fruktozės ir sacharozės. hemiceliuliozė ir pektinai. plačiai pasklidę augalų audiniuose. Tai labai veikia steroidų pašalinimą su išmatomis ir cholesterino apykai­ tą. e) maistinių pluoštų įtaka bakterijų terpei žarnyne. nesudaro glitimo. Šviežiose bulvėse taip pat yra solanino (bet jo yra labai nedaug. veikiami bakterijų. Ugoliovo glitimo tyrinėjimų duomenys. kurį geriausia valgyti tik iki sausio 1 die­ nos. sumažėja fermentinio sluoksnio pajėgumas. ir jie bus puikiai pasisavinami. Gaurelių apvado struktūra gali atsistatyti pasigy­ džius dieta be glitimo. Veikiant kasos fermentams. Jų paskirtis: a) suformuoti tokias (kitokių rūšių) struktūras. Didžiausias cukraus kiekis yra daržovėse. Pa­ sirodė. obuoliai. kvietines. taip pat dai­ gintuose grūduose.: valgomoji dalis — 70 p r o c . Ruginiai miltai nuo kvietinių skiriasi gleivėmis. diabetą. pagreitinti įsiurbimą plonojoje žarnoje ir pernešti maistą per visą skrandžio—žarnyno traktą. todėl negali pakenkti). ryžių. ir rupius (morkos. iš jų angliavandenių — 15. 173 . Bulvės nuo sausio 1 d. Maistinius pluoštus sąlyginai galima suskirstyti į švelnius (bulvės. pažalia­ vusiuose. Kai virškinimo traktas veiks be sutrikimų. Ypač jo daug virkščiose ir uogose. sutrinka ne tik tulžies rūgščių apykaita (nuo to kraujyje sumažėja hemog­ lobino). Šviežios bulvės (nuo rugsėjo 1 d. apipuvusiuose ir sudygusiuose gumbuose. turinčių natūralios gliukozės. c) maistiniai pluoštai adsorbuoja tulžies rūgštis ir paskirsto jas visame virškinimo trakte. gali atsirasti storosios žarnos ar kitų žarnyno skyrių vėžys. Kai nėra maistinių pluoštų.8 proc. 172 Maistiniai pluoštai — celiuliozė.žinių glitimo savybių priklauso duonos elastingumas. kurie lengvai skaidosi ir pakankamai gerai pasisavinami.8 proc. d) didelę reikšmę elektrolitų apykaitai organizme ir skran­ džio—žarnyno trakte turi rūgščių polisacharidų — katijonų apykaitos pobūdis. Didinant maistinių pluoštų kiekį racione.): valgomoji dalis — 75 proc. Glitimas nebūdingas ir avižų. Yra žinomas ir antitoksinis mais­ tinių pluoštų efektas. Šviežios bulvės (iki rugsėjo 1 d. net nuodingos me­ džiagos — solanino.6 proc. Geriausiai maistiniai pluoštai pasisavinami storojoje žarno­ je.): valgomoji dalis — 85 proc. sutrinka virškinimas prie žarnų sienelių ir maisto medžiagų įsiurbimas. burokėliai ir kt. keičia spaudimą virškinimo sistemos organų ertmėje. bet ir cholesterino bei steroidinių hormonų apykaita. turinčius glitimo. daugiau cukraus.) — prasčiau pasisavinami. g) kai nėra maistinių pluoštų. kurios pa­ dėtų ištuštinti skrandį. Kaip krakmolingus produktus rekomenduojama vartoti kruo­ pas: avižines. grikių. tarp jų ir egzogeninius bei endogeni­ nius toksinus. O štai kokie A. kad maistui vartojant produktus. Maistiniai pluoštai reikalingi.

Esama ryšio tarp nesočiųjų riebiųjų rūgščių ir B grupės vitaminų apykaitos. kad orga­ ninės maisto medžiagos išskirtų būtiną energiją. riešutų ir kt. t. kurie skaidosi ir patenka į organizmą. kurie turi sočiųjų riebalų rūgščių. didina jų elastingumą ir mažina pralaidumą.). Šios rūgš­ tys pagal savo biologines savybes priskiriamos prie gyvybiškai būtinų medžiagų ir netgi traktuojamos kaip vitaminai (F vita­ minas). su­ sidaro fotosintezės būdu žaliojoje augalų dalyje.). dalyvau­ jančioms reguliuojant daugelį trombocitų ir kitų. Vitami­ nų paskirtis — padėti organizmui ekonomiškai. Fiziologinis šių rūgščių vaidmuo ir biologinė reikšmė yra daugialypė. juos kaupia riebaliniame audinyje. Geriausia vartoti šaltų presavimo būdu gautą aliejų. lipoproteiduose ir kt. Augaliniai riebalai yra didesnės energetinės vertės. Todėl organizmas. Arachidinė rūgštis padeda susidaryti medžiagoms. Prostaglandinų sin­ tezė priklauso nuo organizmo aprūpinimo šiomis rūgštimis. Vitaminai susidaro augalų ląstelėse ir audiniuose biosinte­ zės būdu. slopinama reprodukcinė funkcija. Mažų dozių poveikis — biolo­ ginis. Išvardytų nesočiųjų rūgščių svarbiausios biologi­ nės savybės — jų kaip struktūrinių elementų dalyvavimas di­ delio aktyvumo kompleksuose — (fosfolipiduose. Skildami jie išskiria dukart dau­ giau energijos (1 g — 9 kilokalorijas) negu baltymai ir anglia­ vandeniai. ir žmo­ gaus) yra „rezervuaras". į racioną įtraukti ko­ kių nors aliejų nebūtina. teisingai ir iki galo sunaudoti pagrindines maistingąsias medžiagas. Pusiau sočiosios riebalų rūgštys: linolio. VITAMINAI Vitaminai — organinių medžiagų junginiai. 174 Riebalai turi riebaluose tirpstančių vitaminų. Juk riebalinis audinys (ir gyvulių. Gyvuliniai riebalai turi toksinių intarpų. kuriose yra anglies. Kai nesočiųjų riebiųjų rūgščių nepakanka. alyvuogių. Gyvuliniai riebalai aprūpina organizmą A ir D vitaminais. kadangi jame pati mažiausia medžia­ gų apykaita. ypač prostag­ landinų. kad atsikratytų toksinų. linolininė ir arachidinė — yra nepamainomos mityboje. Riebalų dienos norma — 25—30 g aliejaus ar sviesto. Rafi­ nuoto aliejaus. Dauguma iš jų susiję su baltymų nešėjais. jungiamajam audiniui ir kt. kurie jį ga­ dina. Riebalų hidrolizė vyksta dvylikapirštėje žarnoje. o paskui kau­ piasi vaisiuose ir jų sėklose. Maistui vartojant daug riešutų. Prostaglandinams ši rūgštis sutei­ kia daug biologinio aktyvumo. neturintys energetinių ir plastinių savybių. mat sintetinami iš fosfolipidų membranų. augaliniai — E vitaminu. sumažėja augi­ mo intensyvumas ir atsparumas nepalankiems išoriniams bei vidiniams faktoriams. todėl jie vadinami „audinių hormonais". ir skystieji riebalai (įvairūs aliejai — saulėgrąžų. žmogaus organiz­ me ne sintetinami. Nustatytas nesočiųjų riebiųjų rūgščių ryšys su cholesterino apykaita. turintys dau­ giausia nesočiųjų riebalų rūgščių. Tai būtinas elementas susidarant ląstelių membra­ noms. labiausiai tinka organizmui provitaminai. Kai stinga vitaminų. Pagal riebalinių rūgščių sodrumą riebalai skirstomi į dvi dideles grupes: kietieji riebalai (lašiniai. Prostaglandinų poveikis pana­ šus į hormonų poveikį. kaupiasi oksidacijos produktai. Nesočiosios riebiosios rūgštys teigiamai veikia kraujagyslių sieneles. kur jie „palaidojami". Tyrimų duomenimis. Knygos autorius 175 . vandenilio ir de­ guonies. netekusio mikroelementų ir vitaminų. taukai. Tokiame aliejuje nesočiosios riebiosios rūgštys greitai oksiduojasi. sutrinka sveikata. atsiranda odos ligos.RIEBALAI Riebalai — medžiagos. kadangi organizme ne­ sintetinamos ir todėl turi būti gaunamos su maistu. patenkantys iš išorės su maistu. Jos padeda cholesterinui greičiau tapti folinėmis rūgštimis ir pašalinti jas iš organizmo. maistui vartoti nereikia.y. sun­ kiau susitraukia miokardas. Riešutų aliejus yra gerai pasisavinamų emulsinių riebalų šaltinis. sviestas). gyvybinių procesų.

PP (nikotino rūgštis). Neatsparus rūgščių. regėjimui naktį. B 4 (cholinas). Augaliniai pigmentai karotinoidai — A provitaminas. Riebaluose tirpstantys vitaminai yra membraninių sistemų dalis. Ka­ rotinoidai (lot. B 3 (pantoteninė rūgštis). Ypač A vitamino reikia skydliaukei. Pagal tai jie skirstomi į dvi dideles grupes: vandenyje tirpstančius ir riebaluose tirpstančius. Tai vienas iš vitaminų. C (askorbinlnė rūgštis). be to. Į vitaminus panašios medžiagos B ] 3 (orotono rūgštis). N (lipoinė rūgštis). Grynojo pavidalo A vitaminas — kristalinė. Vandenyje tirpstantys vitaminai dalyvauja fermentų struk­ tūroje ir funkcijose. Vandenyje tirpstantys vitaminai Bj (tiaminas). B 2 (riboflavinas). A vitaminas ypač svar­ bus augančiam organizmui. kepenims ir antinks­ čiams. B t (karnitinas). carota —„morka") —angliavandenių junginiai. Nustatyta. jos funkcijos. 176 B 8 (inozitas). gali atsirasti įvairių kompli­ kacijų. Kartu su C vitaminu A vitaminas sumažina lipoidinlų nuo­ sėdų kiekį kraujagyslių sienelėse ir cholesterino kiekį kraujo serume. A vitamino reikia ir ausims.susistemino pagrindines vitaminų nepakankamumo rūšis (žr. Fiziologinė A vitamino reikšmė. * 1 ME — 0. Slaptos vitaminų stygiaus formos neturi jokių išorinių po­ žymių ar simptomų. Jo stoka gali sukelti ausų in­ fekcijas ir pažeisti klausos mechanizmą. Pavyzdžiui. augimo pro­ cesams. E vitaminas (tokoferolis). kai jo atsar­ gos perpus sumažėjusios. skeleto formavimuisi. Trūkstant vitaminų pailgėja sveikimo po ligos periodas. „Katrex" — iš Juodosios jūros ryklio katrano kepenų) labai vertingi. oro deguonies poveikiui. Ypač daug A vitamino yra jūros gyvūnų kepenyse. kad nesu­ triktų biologinės membranos būklė. Štai ko­ dėl preparatai iš šių gyvūnų kepenų (pavyzdžiui. Karotinas virsta A vitaminu plonųjų žarnų sienelėse ir kepenyse. H (biotinas). B 1 5 (pangamo rūgštis). šio skyriaus pabaigoje). B g (piridoksinas). jo injekcijos pailgina bandomųjų gyvūnų gyvenimą. A vitaminas reikalingas. P (bioflavonoidai). A vitaminas Jo yra tik gyvūninės kilmės produktuose. padedančių organizmui nesenti. be kurios jos negalėtų optimaliai funkcionuoti. ge­ rai tirpstanti riebaluose. epiteliniam audiniui.3 mkg 177 . 1 lent. U (S=metilmetioninsulfonio chloridas). F (pusiau sočiosios riebiosios rūgštys). Riebaluose tirpstantys vitaminai A vitaminas (retinolis). A provitaminai (karotinai). B 1 2 (cianokobalaminas). bet neigiamai veikia darbingumą. K vitaminas (fitochinonas). suvartojus 150 000 ME* A vitamino. kurie augaluose paprasta: jungiasi su baltymais. ultravioletinių spindulių. Regėjimo prisi­ taikymas prie skirtingo apšvietimo tęsiasi apie 8 minutes (kai A vitamino atsargos normalios) ir 30—40 minučių. D vitaminas (kalciferoliai). atsparumą. bendrą organizmo tonusą. B c (folinė rūgštis). kad šienligės piepuolį galima visiškai įveikti. Hj (para-aminbenzoinė rūgštis). Vitaminai klasifikuojami remiantis jų tirpumo vandenyje ir riebaluose principu. A vitaminas sėkmin­ gai taikomas gydant alergiją. šviesiai geltonos spalvos medžiaga.

Jį naikina oro deguonis. nepastebėta hipervitaminozės reiškinių. Tirpale.Vakarų gydytojai A vitaminą vadina „pirmąja gynybos nuo ligų linija". yra pagrindinis jo cheminio stabilizavimosi faktorius. Braunas mirė ap­ sinuodijęs A vitaminu". labai sustipri­ no jų sugebėjimą vairuoti. Atkreipsim dėmesį į tai.5 mg per parą. kiaušinio trynys. sėklidėse. jų normali veikla — pirmoji sveikatos sąlyga. Indijoje vienerių—pen­ kerių metų vaikams kas pusę metų skiriamas vienkartinis 60 miligramų A vitamino davinys (200 000 ME. o ne iš vitaminingos dietos. atlieka ypatingas apsaugines funkcijas. Baltymas. bis­ mutas. šviežiomis daržovėmis ir vaisiais. Manoma. kurie arba neiš­ laikė vairuotojų egzaminų. susijungęs su karotinu.56 litro) morkų sulčių. A vitamino poreikis — 1. kad karotinas stimuliuoja lytinių hormonų poveikį. kancerogenai. sviesto. Fiziologinė reikšmė. labai mažai kiaušinių. Gydytojas teigė. Atsargos kepenyse gali sudaryti 500 dienų A vitamino po­ reikio rezervą. kadangi organizmo dangos ir epitelis kūno viduje. gavusių dvi dozes. ypač JĮ paveikus ultravioleti­ niais spinduliais ir deguonimi. A vitamino stokos požymių nepastebėta. ir tai. Vilenčiko knygos „Biologinio senėjimo ir ilgaamžiškumo pagrindai". Nemažai vitamino A prarandama terminio maisto apdorojimo metu. grieti­ nėlė. per dieną išgerdavęs po 8 pintas (pinta= 0. Vokietijoje buvo atliekami bandymai su 152 vairuotojais. spru (tropinė li­ ga) — karotino kiekis kraujyje tesudaro 8—30 mg. Vaikų. kiaušidėse. Brauno mirtį. Vaiko organizmas jį pasisavina prasčiau negu suaugusiųjų. Didžiosios Britanijos laikraštis „Times" pranešė apie 48 me­ tų mokslininko B. Apkartusiuose riebaluose A vitaminas taip pat žūva. rūgštys. didelis baltymo dietoje sumažėjimas (nuo 18 iki 3 pro­ centų) sumažina šio vitamino sankaupas kepenyse daugiau nei du kartus. Straipsnyje „Morkų dieta pra­ žudė mokslininką" buvo rašoma: „Kaip parodė tyrinėjimai Kroidone. nustatyta. 179 . žuvų taukai. Apskritai A vitamino deficito problema aktuali visame pa­ saulyje. A vitamino nepakankamumo poveikis labai platus. kai numirė. * Šią vertingą informaciją apie karotiną autorius paėmė iš M. kurio būna vaisiuose. ultravioletiniai spinduliai. Žmogaus organizme karotinas kaupiasi kepenyse. kad B. Pasisavinant karotiną ypač svarbus tulžies kiekis žarnyne. o 2/3 — beta-karotinas. karotinas lengvai suyra. buvo visiš­ kai geltonos spalvos. kaip tvirtina Transporto psichologijos institutas. Štai vienas tokių atvejų. arba padarė daugiausia eismo pa­ žeidimų. sergamumas akių ligomis sumažėjo 75 procentų. sveikos mitybos šalininkas. sviestas. o tai praktiškai nerealu. A vitamino hipervitaminozė pasitaiko labai retai. kad A vitaminas kepe­ nyse kaupiasi iš karotino. Sergant kai kuriomis ligomis — egzema. Svarbiausias A vitamino šaltinis: kepenys. sūris. Priešingai. Aliejinis beta-karotino tirpalas dukart mažiau aktyvus ne­ gu A vitaminas. nes reika­ lingas labai didelis kiekis. oranžinis pigmentas. Beta-karotino dalis. nervų audiny­ je. Jiems kasdien davė po 150 000 ME A vitamino. kad A vitaminu ten apsirū­ pinama pakankamai. Re­ guliariai ir saikingai vartoti oranžines morkas ir jų sultis reko­ menduojama tam. nors jų maiste nėra pieno. palmitinas. stearinas. Karotino kiekis žmogaus kraujo plazmoje svyruoja tarp 80 ir 230 mg ir priklauso nuo maisto. Karotinas Karotinas — nesotusis angliavandenis. odoje — y p a č pėdose ir delnuose. mintančių neglūdintais ryžiais. Todėl A vitaminu net gydoma. arba 40 suaugu­ siojo normų iš karto!). Javos saloje tarp kaimo gyventojų. oranžiniuose-geltonuose žiedlapiuose. ir galbūt dėl šios prie­ žasties. Jos ten atidedamos kaip aukštesnės riebalinės rūgštys — oleinas. kaulų čiulpuose. širdyje. kad sumažėtų ankstyvo senėjimo ir navikų rizika*. ir 1/3 šio poreikio turi patenkinti A vitaminas. Tai visų pirma galimybė sumažinti kancerogeninę riziką nuo apšvytinimo ir tabako dūmų regulia­ riai valgant morkas. kuri organizme ne­ virsta A vitaminu. 178 A vitamino atsargas mažina alkoholis. Net gali sulėtėti organizmo reakcijos (sportininkų dėmesiui). nors yra didelės atsargos.

an­ ginos. Pagal biologinį poveikį to­ koferoliai skirstomi į vitamininio ir antioksidacinio aktyvumo medžiagas. kiaušiniuose. Paprastai tai būna švie­ žių daržovių salotos — morkos. nėštumo metu. Profilaktiškai per pusryčius visada valgykite salotų. žaliuose lapuose. A vitamino ir karotino deficito priežasčių begalės: nepilna­ vertė mityba. A vitamino pasisavinimo sutrikimai. Jos gali sutrikdy­ ti ląstelės funkcijas ir vėliau ją sunaikinti. kaip teigia specialis­ tai. Svarbiausia tokoferolių savybė — pa­ dėti kauptis vidaus organuose riebaluose tirpstantiems vitami­ nams. Jo pavadinimas (grai­ kiškai toko „palikuonys". E vitaminas E vitaminas vadinamas tokoferoliu. D vitaminas Žinoma maždaug septynios medžiagos. Ši E vitamino savy­ bė plačiai taikoma sporto medicinoje kaip būdas raumenų veik­ lai skatinti. Ląste­ lių vidinių lipidų oksidacija sąlygoja toksinių medžiagų susida­ rymą iš oksiduotų nesočiųjų riebiųjų rūgščių. vaikams iki trejų metų — 400 ME. Odą veikiant ultra­ violetiniais spinduliais. kurių priežastis — A vita­ mino trūkumas. Tokoferoliai dalyvauja baltymo apykaitoje. ypač kalcio jonų ir kitų katijonų pralai­ dumui. neišvengiama pačių įvairiausių ligų. Fiziologinė reikšmė. nes jis toksiškas. piene. Būtina D vitamino paros norma suaugusiems žmonėms. apsaugo juos nuo pervargimo ir nusilpimo. Didelės karotino dozės nėra kenks­ mingos ir A hipervitaminozės nesukelia. jų funkcija. skatina jų veiklą. A vitamino ir karotino svarbą mūsų mitybai patvirtina to­ kie faktai. E vitaminas glau­ džiai susijęs su biologinėmis membranomis. Jei jis nesuspėja visiškai atsistatyti. Tyrimų duomenimis. Daug beta-karoti­ no rūgštynėse. Prisimin­ kite skyrių apie virškinimą: kaip greitai nusilupa skrandžio— žarnyno trakto epitelis. kopūstai ir žalumynai. moliūguose. hipofizės. žuvų taukuose. arba gerkite morkų sulčių. svieste. ir polipai. Beta-karotino paros norma — 6000 ME. nuo slogos. kepenyse. ir su­ trikęs virškinimas. Augaliniuose orga­ nizmuose yra ergosterino — D provitamino. esant gleivinės degeneracijai ir uždegimams. antinksčių ir skydliaukės.Dirbtinį karotiną vartojant labai didelėmis dozėmis. jo pasisa­ vinama tik 1—2 procentai. bronchito. Gydymosi tikslais arba profilaktiškai D vitaminą reikia var­ toti atsargiai. ypač A vitaminui. treniruojantis. ypač šaltalankių aliejuje. Šios toksinės me­ džiagos slopina fermentų ir vitaminų poveikį. yra paslėptų patologinių procesų išorinis požymis: dėl su­ trikusios medžiagų apykaitos. E vitaminas fiziologiškai reikšmin­ gas antitoksiniu membraninių lipidų (riebalų) poveikiu. vy­ resniems negu trejų metų vaikams yra 100 ME. Ant dantų seilėms veikiant susidarę akmenys. ypač liaukų. o lotyniškai ferre „atnešti") — atsklei­ džia E vitamino svarbią reikšmę organizmo dauginimosi funkci181 . morkose. kurio­ se yra daug morkų. D vitaminas skatina kalcio ir fosfo180 ro druskų įsiurbimą iš žarnyno. Pakankamas to­ koferolių kiekis padeda tvirtėti raumenims. E vitaminas skatina ilgaamžiškumą. Daug D vitamino yra grūdų gemaluose. ausų uždegimo. sportuojant. neleidžiančios atsirasti rachitui. plaučių uždegimo. būklė ir veikla. taip pat apsaugo eritrocitus. alaus mielėse." Būtent šiuose produktuose karotino yra pakankamai. perdozavimas susirgus. Tai ir įvairios opos. inkstuose susidaro akmenys. maždaug po valan­ dos pirmą kartą tą dieną sėdu valgyti. D vitaminas tarp jų svarbiausias. kad nuo toko­ ferolių labai priklauso endokrininių sistemų. ir piktybiniai navikai. kurio ypač daug odoje. padeda kauptis kauluose kal­ cio fosfatui. mažai A vitamino ir karotino turintys produktai. susidaro cholekalciferolis (D3 vitaminas) iš savo provitamino. daug 40—60 metų vyrų tampa invalidais. Fiziologinė reikšmė. Štai ką jis rašo savo garsiojoje kny­ goje „Badavimo stebuklas": „Kai atsikeliu. Tokoferoliai spartina ATF sintezę. vaikams (2—5 me­ tų) intensyviai augant ir lytinio brendimo metu. stiprina dantis ir saugo nuo rachito. Tokio mitybos režimo laikėsi Polis Bregas. Nustatyta. ypač intensyviai treniruojantis. Nustatyta D vitamino svarba ląstelėse membranų ir subląstelinių struktūrų kai kurioms savybėms.

Kad nekiltų pačių įvairiau­ sių sutrikimų. kepe­ nyse bei kraujo ląstelėse šis vitaminas virsta aktyvia medžia­ ga — kofermentais. kepenyse. padeda aprūpinti organizmą energija. baltymų „sudegini­ mui". vitaminas B2 vitaminas priskiriamas prie flavinų — daržovių. pagerina regėjimą naktį. didina skrandžio varančiąja ir sekrecijos funkcijas. K vitaminas K vitaminų grupėje yra gamtinės medžiagos — Kj vitaminas (filochinonas) ir K 2 vitaminas (melachinonas).jai. funkcinės jų membranų savybės. PP vitaminas PP vitaminas — balti bekvapiai dygliuoti rūgštoko skonio kris­ talai. Fiziologinė reikšmė. fermento. kopūstuose. Suaugusio žmogaus organizme K vitaminą sintetina žarny­ no mikroflora (iki 1. Maitinantis riebiai taip pat smarkiai padidėja B 2 vitamino poreikis. Svarbiausia B 2 vitamino savybė — augimo skatinimas. žaliose daržovėse. B2 vitaminas teigiamai veikia regos organus.3—2. kad būtų išsaugotos struktūrinės. kad neatsikosėtumėte gleivėmis. Taip pat jis dalyvauja fermentacijos sistemose. lengvai suyrantys šviesoje. vitamino biologinio veikimo sritis — jo. Saulės šviesos veikiami jį sintetina žali augalų lapai. K grupės vitaminai dalyvauja krau­ jo krešėjimo procesuose.8 mg 1000 kkal. pernešančių deguonį. B 2 vitaminas būtinas angliavandenių. Ši pastraipa tinkamos mitybos požiūriu yra nepaprastai svarbi. galimas deficitas. B 2 vitaminas — viena iš sudėtinių flavoproteidų dalių. normalizuoja širdies veiklą. kad iš nosies neimtų tekėti krakmolingos išsky­ ros. Bj vitaminas veikia virškinimo organus. reguliuojančiose oksidacijos ir audinių atstatymo procesus (kvėpavimas ir jo treniravimas). padidėja ir B 2 vitamino poreikis. Iš žarnyno mikroorganizmų. Bj vitaminas Sis vitaminas priskiriamas prie sieros turinčių medžiagų. organizme kaupiasi jų tarpinės apykaitos produktai — pieno ir pirovynuogių rūgštys. Bj vitamino (jei­ gu nenaudojami cheminiai ir šarminiai kepimo milteliai). vitaminas — bespalviai mielių kvapo kristalai. Šį vitaminą sintetina žmogaus žar­ nyno mikroflora. alaus mielės ir kepenys. kai žarnyne mikroflora jo nesintetina. Kepant duoną.6 mg tūkstan­ čiui kkal). Tik tada bus viskas gerai. Dažniausiai K avitaminozę su­ kelia kepenų ligos. daigintuose grūduose. Fiziologinė reikšmė. varpinių augalų gemaluose. Jis padeda kuo geriau skaidyti angliavandenius. Fiziologinis poveikis. pagreitina skrandžio turinio evakuaciją. grikių ir avi­ žų kruopose. kvėpavimo fermentų dalimi. Jo daug aliejuje. sunkiai tirpstantys vandenyje. žūva 10—30 proc. 183 . todėl padeda ląstelėms kvėpuoti. Grynas B 2 vitaminas yra geltonai oran­ žinės spalvos kartūs milteliai. padeda ryškiai matyti spalvas. riebalų. dalyvavimas angliavandenių apykaitoje. Trūkstant Bj vitamino. Sakykim. E vitamino paros norma suaugusiam žmogui — 12—15 mi­ ligramų. gerai tirpstan­ tys vandenyje. PP vitaminas — vienas iš fermen­ tų. gana atsparūs aplinkos poveikiui. dilgė­ lėse. K vitamino reikia kiekvienai organizmo ląstelei. žarnų sienelėse. liucernoje. K vitamino yra žaliuose salotų lapuose. valgysime košes. nepakankamai pasisavina­ mi angliavandeniai. bulvių. Svarbiausia B. Bj vitamino paros norma — 1. 182 IV. spermos susi­ darymo procesams. pie­ no natūralių pigmentų. padidina adap­ taciją tamsoje.5 mg per parą). normaliam nėštumui ir vaisiaus vystymuisi.6 mg (0. B 2 vitamino paros norma — 0. da­ lyvauja visose tarpinėse apykaitos reakcijose. sintetinančių K vitaminą. Daug B 2 vitamino yra kiaušiniuose. Kai maiste daug angliavandenių. Patekęs su maistu. neužmirškite B grupės vi­ taminų. derinkite juos su daug krakmolo turinčiu maistu. Fiziologinis poveikis. svarbiausia žarnų ląstelė storojoje žarnoje. Grynas B. Bj vitamino šaltinis — grūdai.

H vitaminas H vitaminas — dygliuoti. kopūstuose. pagyvenusiems žmonėms. B„ vitaminas Tai bespalviai kristalai. sintezę. Fiziologinė reikšmė. Nurodysime tik pagrin­ dinę: reguliuoja nervų sistemos ir nervinių-maitinamųjų proce­ sų funkciją. purinų. Per parą organizmui reikia 0. daiginti grū­ dai. gerai vandenyje tirpstantis. sutrin­ ka glikokortikoidų sintezė. daigin­ tuose grūduose ir alaus mielėse. žirniuose. organizmas geriau panaudoja auga­ linius baltymus. deguonies poveikiui. ilgą laiką maitintas Bg vitamino stokojančiu maistu. Fiziologinė reikšmė. Sis poreikis paprastai patenkinamas ne vien valgant atitinkamą maistą.PP vitaminas veikia virškinimo organus: skatina sekrecinę ir motorinę skrandžio funkciją (atkreipkite dėmesį tie. ypač susidarant baltymams ir fermentams. Daug B(. varškėje. Didelis B 6 vitamino kiekis maiste didina rūgštingumą ir skrandžio sekreciją (atkreipkite dėmesį visi tie. Daugiau B6 vitamino rei­ kia nėščioms moterims. B 6 vitaminas dalyvauja medžiagų apykaitoje. Labai įvairi. normalizuoja kepenų funkciją. buvo nustatyta aterosklerozė su būdingais koronarinių kraujagyslių pažeidimais.6 mg PP vitamino. B c Bc vitaminas — sluoksniuoti geltonai oranžinės spalvos krista­ lai. ką ka­ muoja sutrikusi skrandžio sekrecija ar atonija!). žirniuose. bulvėse. Jis yra svarbus ląstelių dauginimosi veiksnys. Daug šio vitamino yra grikiuose. gerina kasos sulčių sekreciją ir sudėtį (dėmesio. diabetikai!). taip pat ir cholino. veikia nukleininių rūgščių. gerai tirpstantys vandenyje. 185 vitaminas . 184 B 6 vitamino stoka gali sukelti kepenų riebalinę infiltraciją. Manoma. kepenyse. kurį žarnyne susintetina mikroflora). iškyla dermatito ir kitų negalavimų pavojus. kai kurių amino rūgščių. neatsparūs šilumai ir švie­ sai. mėsoje. Veikiant PP vitaminui. kaip ir B ] 2 vitaminas. Tiriant beždžiones. šio vitamino žūva sterilizuojant pieną ir apdorojant jį jonitinėmis dervomis. šarmų ir rūgščių poveikiui kris­ talai. aiškiai spar­ tėjant senėjimo procesams. avižinėse kruopose. Fiziologinė reikšmė. Iki 50 proc. 1000 kkal maiste turi būti 6. atspa­ rūs kaitinimui. Paros norma: 1.15—0. pigmentų susidarymą ir glikogeno susikaupimą. B 3 vitaminas B3 vitaminas — geltonas. B c vitaminas. kurių skran­ džio rūgštingumas yra sumažėjęs!). puikiai tirpstantys vandenyje. bet ir žarnyno mikrofloros biosintezės sąskaita.5—3 miligramai. ypač nervų-trofinę funkciją. atsparus šviesos. jų antitoksinį poveikį. B 6 vitaminas labai svarbus kraujo gamybai. prastai tirpstantys vandenyje. kad H vitaminas reguliuo­ ja nervų sistemą. geriausiai tinka kartu vartojamas B 6 vitaminas ir nesočiosios riebiosios rūgštys. grikiuose. vitamino yra alaus mielėse.3 mg H vitamino. Per parą reikėtų sunaudoti 5—10 mg B3 vitamino (be to kiekio. Bg vitaminas labai svarbus riebalų apykaitai. B3 vitaminas susijęs su skydliauke: skydliaukėje esantis ti­ roksinas veikia A kofermento sintetinimą iš B3 vitamino. Jai sutrikus. gaminančias rūgš­ tis. B6 vitaminas veikia ir skrandžio liaukas. kiaušiniai. oro deguoniui. Fiziologinė reikšmė. B 3 vitamino šaltinis: alaus mielės. Kartu su B 1 2 vitaminu šio vitamino esama chromosomose. neutraliame tirpale stabilus skystis. dalyvauja rieba­ lų apykaitoje. Gydant der­ matitus. žir­ niuose. Sis vitaminas turi įtakos antinksčių veiklai: kai jo trūksta. Daug H vitamino yra kiaušiniuose.

svarbi jo įtaka baltymų apykaitai. Gali bū­ ti. kaip ir maitinantis tik augaliniu maistu bei duona. kuriose vyksta baltymo sintezė. Veikiamas šviesos B ] 2 vitaminas netenka aktyvumo. Nors C vitaminas yra vienas iš vandenyje tirpstančių vita­ minų. Atminkite: valgant baltą duoną. labiausiai atsparus oksidacijai. augalų lapuose. B ] 2 vitamino sintezė bus sutrikdyta. Pasitaiko. bet daug kepimo mielių. kepenyse kaupiasi di­ desnės glikogenų atsargos. bekvapiai. Biologinė C vitamino reikšmė orga­ nizmui iš esmės susijusi su oksidacijos — atkuriamuoju povei­ kiu. padidėja vitamino C poreikis. Kai organizmui stinga baltymų. Atlanto silkėje. kad organizmas galėtų pasisavinti B 1 2 vitaminą. Be to. Fiziologinė reikšmė. gaunamo su maistu. 2) C vitaminas dalyvauja baltymų fermentų sintezėje. jautienoje. Visa tai ne gydo. stiprina jų sveikatą (tėvų ir vaikų dėmesiui!). riešutus. purinų sintezei.) — augaluose esantis askorbinogenas. svogūnuose. Pagrindinė šio vitamino reikšmė — antianeminis poveikis. alaus mieles. Fiziologinė reikšmė. B 1 2 vitaminas skatina vaikų augimą. gerai tirps­ tantys vandenyje kristalai. sumažėja likusių vitaminų poveikis. C vitaminas C vitaminas — balti rūgštaus skonio. didi­ na leukocitų kiekį. Kai baltymų stokojama. salotose. Šiuo atveju B 1 2 vitamino poreikis patenkinamas jį sintetinant iš kobalto. jums šiek tiek trūksta C vitamino. neriebioje varškė­ je. kepenyse. 3) žmogaus organizme C vitaminas nesintetinamas. Ypač daug C vitamino reikia ląstelių membraninėms siste­ moms. petražolių lapuose. jų elastingimui. mažina cholesteriną. organizmas Kali apsieiti be gyvūninės kilmės baltymų. Augalai B ] 2 vitamino neturi. kad dėl askorbinogeno vaisių ir daržovių vitaminų aktyvu­ mas yra toks patvarus. grūdus. Tai pastebima ir valant dantis: jei ima kraujuoti dantenos. sustiprėja jų antitoksine funkcija. Daug C vitamino reikia endokrininei sistemai (hipofizei. Tai kompensuoja žar­ nyno mikrofloros sintezė. Rezultatas bus toks pat. o sukelia mažakraujystę ir nervų sistemos sutrikimą. kiaušiniuose. B grupės vitaminai pakankamai apsirūpinama valgant ža­ lumynus. trys ypatybės išskiria jį iš šios grupės: 1) C vitaminui nebūdingos kofermentų funkcijos. skumbrijoje. kruopomis. Tai viena iš vegetarų daromų klai­ dų: mielinės tešlos duoną pakeiskite nerauginta arba. reikalingos normaliai mikroflorai. galimos kraujosrūvos. 186 Jei B grupės vitaminų gaunama pakankamai. Kai organizmui stinga C vitamino. kuri turi mažai ląstelie­ nos. B ] 2 vitamino paros norma — 3 mkg. kad B 1 2 vitaminą sintetina normali žarnyno mikroflora. kad organizmas negali pasisavinti B 1 2 vitamino. dar ge­ riau. 187 . baltymo panaudoji­ mas sumažėja. padidėja kapiliarų trapumas. sardinėse. taip pat ir gyvūninės kil­ mės. daigintus grūdus. Pagrindinis C vitamino kiekis (iki 70 proc. nukleininių rūgščių. Visiškai sunai­ kinti B 1 2 vitamino atsargas gali organizme esančios kirmėlės. antinksčiams ir kitoms liaukoms). be skonio ir be kvapo. o mikroflora jo pagaminti negali — mielės šį vitaminą suardo. Paros poreikis — maždaug 200 mkg. Ypač svarbus C vitamino tiesioginis ryšys su baltymų apy­ kaita. C vitaminas labai svarbus kapiliarų sienelėms. Kai organizme yra daug C vitamino. tuo galima paaiškinti platų jo biologinio poveikio spektrą. Dalis medikų tvirti­ na. Nedidelis B c vitamino kiekis maisto produktuose ir neatsparumas šildymui labai ap­ sunkina organizmo poreikių patenkinimą. vištienoje.Bc vitaminas stimuliuoja ir reguliuoja kraujo gamybą. B c vitamino yra alaus mielės. Šios ląstelės gamina gastromukoproteiną — būtiną komponentą. Daugiausia C vitamino turi ribosomos ir tos ląstelių struktūros. B 1 2 vitaminas B ] 2 vitaminas — raudoni dygliuoti ar prizminiai kristalai. amino rūgščių. Tai labai svarbu aler­ giškiems žmonėms. Trūkstant šio vitamino. Natūropatai tvirtina („Saulės maistas ant tavo stalo"). kad šis vitaminas esti tik gyvuliniuose produktuose: kepe­ nyse. o jo poreikis padidėja. Taip atsitinka dėl skrandžio dugno liaukų ląstelių atrofijos.

švino ir kitų) druskų. Fiziologinė reikšmė. Jo esama alaus mielėse. Jis taip pat pasižymi antioksidaciniu poveikiu C ir E vitaminų atžvilgiu. N vitaminas apsaugo kepe­ nis nuo suriebėjimo. krapuose ir petražolių lapuose. patvirtinančių. pastebėtas šių vitaminų bendras poveikis. Paros norma nenustatyta. Dėl šių savybių vartojamas organizmo ūminių ir lėtinių apsinuodijimų atvejais. Hj vitaminas Tai bespalviai kristalai. tirpstantys vandenyje. pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. Paros norma — 60—100 miligramų. Į VITAMINUS PANAŠIOS MEDŽIAGOS Tai grupė medžiagų. ir net jo su maistu gaunant pakankamai. kad jis sudaro maždaug pusę reikalingo C vitamino kiekio. Abu jie — veikia kaip stiprus antioksidantas. N vitamino yra kopūstuose. c vitaminas 15 Pirmą kartą buvo išskirtas iš abrikosų kauliukų branduolių. agrastai. B 1 3 vitaminas Jis teigiamai veikia kepenų funkcijas. B. Kai šio vitamino organizmui ne189 . pieno produktuose. Organizmas jį lengvai pasisavina. kad šis vitaminas didina vaisingumą ir gerina vaisiaus vystymąsi. B 1 5 vitamino svarbiausia ir pagrin­ dinė reikšmė — lipotropinės savybės. Gyvūnų audiniuose šių medžiagų nerasta. Šiuo metu jų žinoma apie 500. C vitaminui būdingos savybės. apsaugančios nuo toksinių medžiagų — švino. juos stimuliuoja. dar jam nepatekus į kraują. piene. Paros norma — 0. ryžiuose. C vitaminas neleidžia organizme susidaryti toksiškiems jungi­ niams. anilino ir kt. Daug C vitamino yra džiovintose erškėtuogėse. apsaugo organizmą nuo 188 daugelio toksinių medžiagų. N vitaminas Fiziologinė reikšmė. B vitamino paros norma: 0. trešnės.C vitamino stoka mažina organizmo atsparumą ne tik in­ fekcinėms ligoms. Be to. C vitaminas. Jis gerina audinių kvėpavimą. Viena būdingiausių N vitamino savybių — su­ gebėjimas skatinti augimą. anglies sulfido. P vitaminas didina kapiliarų atsparumą. — poveikio. bet ir kai kuriems toksinams. judriųjų metilo grupių donatoriaus funkcija. bet neatitinkančių visų vita­ minams keliamų reikalavimų. vis tiek stinga C vitamino. Manoma. nes padeda susidaryti pa­ tvariems vandenyje tirpstantiems kompleksams. kaip ir E vitaminas. Rūkantys žmonės C vitaminą pasisavina ypač blogai.5—1. N vitaminas dalyvauja biologinės oksi­ dacijos procese. Jie iš organiz­ mo lengvai pašalinami su šlapimu. gyvsidabrio. deguonies panaudijimą. ir visi jie augalinės kilmės produktai. Fiziologinė reikšmė. žemuogėse. dalyvauja oksida­ cijos procesuose. Poreikis tiksliai nėra nustatytas. spartina kepenų ląstelių regeneraciją.5 miligramo. Numatoma B 1 5 vitaminą taikyti sporto tikslams.5 gramo. kepenyse. Yra duomenų. Nustatyta. pasižyminčių kai kuriomis tikriesiems vi­ taminams būdingomis savybėmis. kad išsigi­ musi žarnyno mikroflora gali sunaikinti C vitaminą žarnyne. kopūstuose. spanguolės. vyšnios. Fiziologinė reikšmė. ypač nuo sunkiųjų metalų (arseno. kitame augaliniame maiste. Biologinės P vitamino savybės turi daug ką bendra su C vitaminu. P vitaminas P vitaminas sujungia biologiškai aktyvių medžiagų — bioflavonoidų grupę. Pagrindinis P vitamino vaidmuo — kapiliarų stiprinimas ir kraujagyslių sienelių pralaidumo ma­ žinimas. juoduosiuo­ se serbentuose. P vitamino šaltiniai: juodieji serbentai.

dekamevitą ir kt. kad turėtų būti 0. B T vitaminas Būtinas normaliam raumenų funkcionavimui ir jų optimaliai fiziologinei būklei. Paros norma: 1—1. sinteti­ nius — visiškai lengva. petražolėse. stimuliuoja jos ląstelių regeneracijos procesus. varškėje. B g vitaminas Pasižymi lipotropinėmis ir sedatyvinėmis savybėmis. avižinėse kruopo­ se. kas buvo pasakyta apie vitaminus. B 4 vitamino yra kepenyse. DIRBTINIŲ VITAMINŲ ŽALA Iš viso to. Pagrindiniai šio vitamino tiekė­ jai. kurių organizmas negali pasisavinti. burokėliuo­ se. nu­ kenksmina daugel} organizmui žalingų medžiagų — seleną ir kt. Be to. Tačiau pastaraisiais metais gydytojai vis dažniau pastebi šalutines reakcijas. kaip metionas. sutrinka pigmentacija (pvz. vitaminus gaminant dirbtiniu būdu. aišku. prasideda kepenų riebalinė infil­ tracija. ryžiuose. Juk daugelis šiuo vitaminu bando apsisaugoti arba gydyti ūmines virusines kvėpavimo takų ligas — gripą ir kai kurias kitas. Vartojamas ser­ gant lėtiniu gastritu. pomidoruose.5—3 gramai. kad jų aktyvumas priklauso nuo baltymų. Ilgesnis terminio maisto apdirbimas U vitaminą visiškai su­ naikina. sti­ muliuoja virškinimo aparato motorinę funkciją. U vitaminas Gerai gydo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opas. gerai tirpstanti vandenyje ir alkoho­ lyje. mū­ sų bakterijos jų perteklių suardo bei išstumia lauk. kurias žmonėms sukėlė C vitamino besai­ kis vartojimas. Ši medžiaga padeda kepenims greitai atsikratyti riebiųjų rūgščių. kai tuo tarpu jo norma neviršija 100 miligramų! Įvairių šalių mokslininkai laikosi nuomonės. Svarbiausios šio vitamino lipotropinės savybės. Paros norma nenustatyta. kad C vitami191 190 . Paros norma tiksliai nenustatyta. Šlapimas nusida­ žydavo šių „vitaminų" spalva ir turėdavo savotišką kvapą (vėlgi šių pačių „vitaminų"). Fiziologinė reikšmė. Ir apskritai su maistu gaunamus vitaminus perdozuoti sunku. Daugelis žmonių tai yra patyrę. Aš pats žinau atvejį. Paros norma nenustatyta. Šio vitamino yra moliūguose. hormonų veikla. Cholinas veikia baltymų ir riebalų apykaitos procesus. Be to. Savo nuožiūra vartoja C vitamino po 4—6 ir netgi 10 gramų per parą. plaukų depigmentacijaj. be to. vartodami įvairius polivitaminus (undevitą. teigiamai veikia skrandžio gleivinę. B 4 vitaminas Balta kristalinė medžiaga. Kai B4 vitamino stokojama. Lipotropinis cholino (vitamino B ) poveikis išryš­ kėja dalyvaujant kepenyse vykstančioje fosfolipidų sintezėje.. Taip save „stiprindami" perkrauname ke­ penis ir inkstus.pakanka. — mėsos produktai. Jo yra kopūstuose. kiaušiniuose. re­ guliuoja skrandžio darbą. braškėse. Kaip žalingo didelės vitaminų dozės poveikio pavyzdį pa­ teiksiu dalį straipsnio iš žurnalo „Zdorovje": „C vitaminas turi tvirtą nekenksmingo preparato reputaci­ ją. manoma.). bulvėse. Manoma. jie tampa kristalais. augimas.5 gramo. Net ir ilgesnį laiką (keletą mėnesių) var­ tojamas U vitaminas nekenkia kepenims (jos nesuriebėja). kai vaikas suval­ gė pakelį tokių „vitaminų" ir numirė. ypač daug daigintuose kviečių grū­ duose. pažeidžiame normalų organų ritmą. Labai tinka aterosklerozės profilaktikai. morkose. Jei vartojame daugiau negu reikia natūralių vitaminų. burokėliuose.

Išvada tegali būti v i e n a r e i k š m i š k a : vartokite tik natūra­ lius vitaminus. žaizdos ant jų — cheilozė. nagų cianozė. nes j i s s u a r d o B 1 2 vita­ miną. k a d didelės C v i t a m i n o d o z ė s slo­ pina kasoje i n s u l i n o gamybą bei padidina c u k r a u s kiekį šlapi­ me ir kraujyje. n u o kurio susidaro t r o m b a i . supleišėję lūpų kampučiai — anguliarinis sto­ matitas. pamėlynavusios lūpos. pavienės Bito plokštelės. sueižėjęs Vitaminai A* Vitaminų stokos požymiai blyški ir sausa oda. plaukų folikulų ragėjimas. gydytojai per­ spėja. A Kvėpavimo sistema dažnos slogos. sutrinka r e g ė j i m o ir j u d ė j i m o reakcijų koordinacija". nosies ir lūpų klosčių seborėjinis dermatitas 192 B2 PP Oda Kaulai ir dantys D krūtinės ląstos ir stuburo deformacija. i m a ėsti r ė m u o ( d u b e n ė l i s salotų su kopūstais. Pavojingiausia m a k s i m a l i o s C v i t a m i n o d o z ė s p a s e k m ė — padidėjęs kraujo k r e š u m a s . k u r taip g a u s u C vitamino. ausų. Kai ž m o g u i d a r o m o s B 1 2 v i t a m i n o injekcijos. kad didelės C v i t a m i n o do­ zės stabdo n e r v i n i ų r a u m e n ų impulsų p e r d a v i m o greitį. kurioje n u r o d o m a . trupantys dantys Beta-karotinas egzema D B. k a d C v i t a m i n o vartoti neverta. pavienės petichijos Nagai A lūžinėjantys ir brūkšniuoti nagai Akys A konjunktyvitas ir blefaritas. k o k i e s i m p t o m a i b ū d i n g i tada. dėl to atsiranda r a u m e n ų p e r v a r g i m a s . petražo­ lėmis ir kt. C vitaminas gali būti inkstų ir šla­ p i m o pūslės a k m e n ų s u s i d a r y m o priežastis. cheilozė. Štai k o d ė l v i t a m i n ų „žirnelių" m ė g ė j a m s neretai p a ū m ė ­ ja gastritas •— padidėja r ū g š t i n g u m a s . sunkus prisitaikymas prie šviesos. viduriavimą. pigmentaci­ ja dermatitai sausas seborėjinis dermatitas.n o vartojimas n e d i d i n a o r g a n i z m o a t s p a r u m o p e r s i s a l d ž i u s . konjunktyvitas ir blefaritas B6 konjunktyvitas B2 1 lentelė Liežuvis sausas. pleiskanojimas. n e s u k e l i a n i e k o pana­ šaus). Naujausiais t y r i m a i s nustatyta. plaučių uždegi­ mus 193 . ryškiai rau­ donas. ryškiai raudonas apsivėlęs. hiperkeratozė. esu s u d a r ę s lentelę. Priešingai. spuo­ gai. t a i p pat ir r e u m a t o . išraižytas vagelių arba sausas. labai prastas re­ gėjimas naktį sunkus prisitaikymas prie šviesos. a t s i r a n d a s k r a n d ž i o ir dvylikapirštės ž a r n o s o p o s . išblyškusi ir sausa oda B. polinkis pūliuoti prakaitavimas sausos. eigą. KLINIKINIAI VITAMINŲ STOKOS POŽYMIAI Vitaminai PP Vitaminų stokos požymiai sausos ir blyškios lūpos. glositas žvynelinis dermatitas lūpų. Diabetikai privalo žinoti. R e m d a m a s i s m e d i c i n i n i a i s leidiniais. sukelia pykinimą. B6 H C Plaukai A B3 H C sausi ir blankūs plaukai bespalviai plaukai nuplikimas plaukų folikulų ragėjimas. vėmimą. polinkis į bronchitus. m o r k o m i s . riešų vidinių pusių ir kaklo eritema. C v i t a m i n o perteklius dirgina s k r a n d ž i o — ž a r n y n o trakto organų gleivinę. p e r n e l y g didelės j o d o z ė s net a p s u n k i n a kai kurių infekcinių-alerginių ligų.. kai stinga vieno ar kito v i t a m i n o .

m a g n i s . galūnių. psichinės reakcijos. skrandžio sekrecijos sutriki­ mai. Ankstyva senatvė ankstyva senatvė. stresai nervų audinyje.Vitaminai D B1 Vitaminų stokos požymiai polinkis į kvėpavimo takų ligas dusulys Vitaminai Vitaminų stokos požymiai Kepenys A epitelio pakitimas inkstuose ir šlapimo kanaluose. kolitus nusilpusi virškinimo organų. esant atvirai avitaminozei. D a u g u m ą jų sudaro du kom­ ponentai: baltyminis (apofermentas) ir nebaltyminis (koferment a s ) . kai susijungia su apofermentu. 195 B3 B6 C B4 . kalcis. Ten. nuovargis einant. vangumas). nervų trofikos sutrikimas nerviniai-psichiniai sutrikimai: depresija. dingęs apetitas Beta-karotinas Bfi A Beta-karotinas E Lytinė funkcija makšties ir gimdos sienelių epitelio pakitimas ir ragėjimas silpna lytinių hormonų veikla sutrinka lytinė funkcija B2 PP B. atliekančios svarbų katalizatoriaus vaidmenį visuose orga­ nizme vykstančiuose procesuose. gali atsirasti ateroskle­ rozė. kadangi mūsų organizme A vitaminas pasigamina iš karotino. Aktyvioji f e r m e n t ų dalis — geležis. ypač kepenų. pri­ slėgta nuotaika. kur yra pastaba apie A vitamino stoką. cholino stoka didina polinkį į navikus 194 * A vitamino daugiausia gaunama valgant gyvulinės kilmės maistą. augliai intensyvūs senėjimo procesai Nervų sistema B. funkcija ir skrandžio sekrecija žarnyno sutrikimai — ilgai trunkantis viduriavimas išopėjimai žarnyne. K o f e r m e n t a s t a m p a aktyvus tik tada. parezė ir kt. kepenyse. cinkas.). mūozė. cistitą Kraujas K B2 B3 C B3 sumažėjęs kraujo krešumas sumažėjęs leukocitų kiekis.) B4 B. įčiulpus lūpomis arba valant dantis pėdų arterijų pažeidimai D E P B1 Bendra būklė bendras organizmo silpnumas. dirglumas. kepenų suriebėjimas kepenų cirozė. inkstuose. nusilpę raume­ nys. varis. kapiliarų funkcijos su­ trikimas — mažas jų tonusas anemija dantenų kraujavimas. PP greitas psichinis nuovargis. FERMENTAI F e r m e n t a i — g y v o s i o s ląstelės s u d ė t i n g o s mineralinės medžia­ gos. nemiga. reikia skaityti apie karotiną. palpuojant skauda blauzdos raumenis Virškinimo sistema A dėl virškinimo trakto gleivinės išsigimimo gali būti: dispepsiniai sutrikimai. kai kurie vitaminai. sukeliantis pielitą. peri­ ferinių nervų pažeidimas neurastenijos sindromas (susierzinimas. nervų—raumenų skausmai nervų sistemos sutrikimai (mėšlungis. paralyžius. dirglumas raumenų silpnumas bendras nusilpimas greitas psichinis ir fizinis nuovargis. polinkis į gastritus. ypač kojų. jose atsiradę nekrozės židiniai vidurių užkietėjimas. širdies raumenyje sutrikusi riebalų apykaita. uretritą. nemiga ir kt.

baltyminės medžiagos. nes jie spartina ir gerina virš­ kinimą. Nustatyta. šarmina. esančių maiste. koaguliuoja (sukreša). Rūgščių—šarmų pusiausvyra palaiko ląstelėse bei audiniuo­ se ir skysčiuose būtiną vandenilio jonų koncentraciją. kurio gausu šviežiame augaliniame maiste. anglia­ vandenių. riebalų.Fermentai. sukeltos netin­ kamos vidinės sekrecijos. 2) plastiniams procesams. Jie taip pat lengvai suyra vei­ kiant deguoniui ir šviesai. — rūgština. Žinoma. sutrinka mityba. suteikia jiems osmotinių savybių. 60—80 proc. baltymų vartojimas. kur fosforas ir kalcis yra pagrindiniai struktūriniai komponentai. Po kruopščių mokslinių tyrinėjimų paaiškėjo. Taigi maisto produk­ tai. Šviežiuose vaisiuose ir daržovėse esantys mi197 MINERALINIAI ELEMENTAI Maistas. Taip sutaupoma daug energijos. Kai valgoma daug au­ galinio. net ir atitikdamas visas kitas sąlygas. gyvame organizme šie procesai vyks­ ta greitai. Tai ypač būdinga vyresnio amžiaus žmo­ nėms. Sis procesas įvyksta negrįžtamai. Taigi vyresniame amžiuje reikia ypač stengtis. šie procesai vyksta sparčiai. kurie kentėjo badą. kai organizme sutrin­ kę apykaitos procesai. fermentai praranda katalitines savybes. Atsižvelgiant į rūgščių ir šarmų pusiausvy­ ros organizme svarbą. Rūgščių—šarmų pusiausvyrai didelę įtaką turi maistas. kad acidozę (padidėjusį orga­ nizmo rūgštingumą) skatina didesnis gyvulinės kilmės riebalų. Jo poveikis. įtaką šiai pusiausvyrai. vitaminų. Mineralinių medžiagų kiekio maisto produktuose tyrimas padėjo išsiaiškinti. šarminančių bei rūgštinančių medžiagų. kurioje nebuvo druskų. kad jie žūva greičiau negu gyvūnai. atsiranda tada. kad nesutriktų apykaitos procesai. mineralų — apykaitos procesai vyksta veikiant fermentams. nes kai organizmui stinga druskų. fermentų pa­ tenka į plonąsias žarnas nepakitę. vitaminai bei hormonai susiję tarpusavyje. kraujyje nestinga fermen­ tų. reikalingų. Visi medžiagų — baltymų. kad fermentai. Mineralinės medžiagos ypač reikalingos. Erismanas Mineralinių elementų svarbą patvirtina ir Forsterio dar 1879 metais atlikti tyrinėjimai. Vitaminas E. 5) normaliai druskų—vandens apykaitai. Esant normaliam atmosferos slė­ giui ir 37 °C temperatūrai. Tai svarbu. priklausomai nuo žmogaus amžiaus. kad pagrindi­ nis mineralinių elementų šaltinis yra augalinis maistas — vai­ siai ir daržovės. o tie. kuriame nėra mineralinių druskų. kad vieniems jų būdingi mineraliniai ele­ mentai. Kai valgomas nevirtas maistas. konservuoto maisto. kuriuose daug katijonų. būtina nekintančiai or­ ganizmo vidaus terpei. yra nevienodas. kuriuose daug ani­ jonų. F. Angliavandeniai šarmina organizmą. 1) daugumai organizme vykstančių procesų bei fermentų sistemų struktūrų bei funkcijų. gyvybiniai procesai vyksta lėčiau. organiz­ mui pradeda stigti fermentų kraujyje ir tarpląsteliniame skys­ tyje. kad rūgščių—šarmų pusiausvyra nesutriktų. ypač kaulams. jiems nereikia eikvoti daug energijos. Tuometinės TSRS Mokslų Akademijos gerontologijos institute atlikti tyrimai patvirtino amžiaus bei maisto įtaką rūgščių— šarmų pusiausvyrai. sukeliantys organizme elektroteigiamus (kationai) ar­ ba elektroneigiamus (anijonai) pokyčius. šviežio nevirto maisto. šildant iki 54 °C. Kai žmonės valgo daug virto. maisto produktuose esančios mineralinės medžiagos buvo suskirstytos į rūgštinan­ čias bei šarminančias. 3) rūgščių—šarmų pusiausvyrai organizme. Paaiškėjo. apsaugo fermentus. 4) normaliai druskų sudėčiai kraujyje ir jos struktūrą for­ muojantiems elementams. kad avitaminozė ir ligos. kad organizme ne­ sutriktų rūgščių—šarmų pusiausvyra. ir nustatė. skirtiems organizmo audinių san­ darai. gali sukelti lėtą iš bado mirtį. Jis šėrė šunis mėsa. Fiziologinė mineralinių elementų svarba nustatoma pagal jų įtaką: 196 .

po­ liruotų ryžių. sviesto bei kitų produktų. ** Cukrus rūgština vaisius ir sultis.neraliniai elementai aktyviausi. žvėriena Uogienė ** Rūgštingumas j Šarmingumas Skrandžio—žarnyno trakte irstant grūdams ir ankštiniams augalams. ATSIŽVELGIANT Į ORGANIZMO RUGŠTINIMO IR ŠARMINIMO REAKCIJĄ 2 lentelė o — mažas šarmingumas ar rūgštingumas. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — oooo oooo oooo oooo oooo 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 0 0 0 — — — — MAISTO PRODUKTŲ PALYGINIMAS. Panašus baltos duonos. Kadangi informacija apie mineralinius elementus šioje kny­ goje užimtų pernelyg daug vietos. 2 lentelėje nu­ rodytas produktų šarmingumas bei rūgštingumas. oo — vidutinis. žuvies. neatsiranda kenksmingų šlakų. Gyvulinės kilmės maisto — mėsos. susidaro produktai. kurių reakcija yra silpna rūgš­ tinė. oooo — labai didelis. ooo — di­ delis. MINERALINIAI ELEMENTAI Šarminiai (katijonai) Kalcis (Ca) Magnis (Mg) Kalis (K) Natris (Na) Rūgštiniai (anijonai) Fosfatai Sulfatai Chloridai Produktai Salierai Švieži agurkai Džiovintas inžyras (figos) Latuka Uogos Švieži abrikosai Šviežios pupos Kopūstai Žiediniai kopūstai Moliūgai Serbentai Kiaulpienė (lapai) Vaisiai (beveik visi) Natūralios citrinų sultys Paastarnokas Natūralios apelsinų sultys Džiovintos slyvos Avižiniai dribsniai Nenugriebtas pienas Svogūnai Vynuogės Natūralios vynuogių sultys Vyšnios Raudonieji kopūstai Džiovinti ir švieži obuoliai Migdolai Spanguolės Lašiniai* Vėžiai Kiaušiniai (baltymas) Paukštiena. 199 . remdamasis Vokerio bei Poupo darbais. rafinuoto cukraus efektas. sudariau lentelę. tačiau kartu su jais organizmas gauna daug vertingų maisto elementų. miltų gaminių. nurodysime tik tinkamos mi­ tybos požiūriu svarbiausių iš jų biologinį vaidmenį. išskyrus nenugriebtą šviežią pieną. Produktai Džiovinti abrikosai Švieži burokėliai Morkos 198 Rūgštingumas — — — Šarmingumas oooo oooo oooo — — — oooo oooo o—oooo 0—000 suvartojimas gaminant maistą padidina produktų rūgštingumą. kaip kad bū­ na vartojant gyvulinės kilmės produktus. Patenkindamas skaitytojų praktinius poreikius. juos lengvai pasisavina orga­ nizmas. reakcija yra stipri rūgštinė. brinzos.

nenuostabu. Kai riebalų pernelyg daug. kad organizmo atsparumas piktybi­ niams augliams priklauso nuo ląstelių sulipimo tvirtumo." Be to. Čia kaupiasi kalcis ir fosforas. gyvulinės kilmės riebalų). anglies dvi­ deginio.Produktai Kiaušiniai Pasaldintos vynuogių sultys Paltusas (žuvis) Pasaldintos citrinų sultys Jautienos kepenys Viščiukai Troškintos pupos Liesa kiauliena (kumpis) Kruopos Jautiena Juoda duona Kietas sūris Miltai Krakmolas Žuvis Šviežias liesas kumpis j Rūgštingumas 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00—000 00 oo 00 00 0 0 0 0 Šarmingumas Mamalyga ir kukurūzų dribsniai Aviena (vidutiniškai) Marinuotos slyvos Minkštas (varškės ) sūris Džiovintos pupos Miežiai Riebus kumpis Kalcis Tarp elementų. Kalcis labai gerai pasisavinamas. ieš kraujyje nėra kalcio atsargų. rūgštynių) sudaro su kal­ ciu tvirtus netirpius junginius. vandenilio ir azoto. sudarančių mūsų kūną. Vyksta du procesai: laisvo kal­ cio ir fosforo išsiurbimas iš kaulinio audinio į kraują ir fosforo200 kalcio druskų nusėdimas kauliniame audinyje. Kai kurios rūgštys (inozitfosforo. krintant atmosferos slėgiui. Profesorius A. kad daugelio dantys netvirti. tuo mažiau reikia kalcio. kurių organizmas nepasisavina. kaip gelia kaulus! Tikriausiai artėja prasti orai. tuo sveikesni kaulai ir dantys (įsidė­ mėkite tie. rafinuoto cukraus. Štai tada jie ir guo­ džiasi: „Oi. Nepasisavina organizmas ir rūgš­ tynėse. kalciui tenka penktoji vieta po keturių svarbiausių elementų: deguonies. Kai šis procesas viršija normą. o suaugusių žmonių — per 10—12 metų. špinatuose esančio kalcio. Kuo didesnė kalcio koncentracija ligo­ nio kraujyje. reikia daugiau kalcio negu įprasta. kai jo ir fosforo santykis 201 . jei negauna pakankamai kalcio ar fosforo HU maistu. Mokslininkai pastebėjo dar dvi kalciui būdingas savybes. ypač tai būdinga vyresnio amžiaus žmonėms. jis sparčiau pasisavinamas iš kaulų. rūgštinančių kraują (mėsos. o tarp metalų. kalcis pašalinamas iš organizmo kaip kalcio muilas. kurie sudaro šar­ mus. tuo greičiau sveikstama.. Kadangi mūsų pa­ grindinis produktas — duona bei miltų gaminiai. Toks pat kiekis jame Husikaupia vėl. Suaugusio žmogaus organizme iš kaulinio au­ dinio pašalinama 700 mg kalcio per parą. Kalcis blogiau pasisavinamas. Kuo ma­ žiau maiste produktų. esantis duonoje. — pirmoji vieta. Kalcio norma organizme — apie 1200 gramų. Taigi kaulinis audinys atlieka ne tik atraminę funkciją. fa skeletas atsinaujina per 1—2 metus. gerinant jų sulipimą susidarant audiniams. Vaikams augant. Kalcis atlieka svarbų vaidmenį ir stiprinant ryšius tarp ląs­ telių. avi­ žose. Malenkovas nustatė. sūrio. mag­ nio.. Prastai pasisavinamas kalcis. kalcis neutralizuoja kenksmingas rūgštis. kad būtų išlaikyta pusiausvyra. kviečiuose. atsiranda patologija. 99 procentai šio kiekio sukaupta kauluose. Pavyzdžiui. kalio perteklius. Kaulinio audinio mineraliniai komponentai nuolat atsinaujina. Jaunystėje sukauptos didelės kalcio atsargos padeda organiz­ mui ilgai išlikti jaunam. kam genda dantys). kad organizmas galėtų papildyti jų atsargas. baltų miltų gaminių. Neigiamai veikia kalcio pasisavinimą ir riebalų stygius ar perteklius. organizmui. kituose varpinių augalų produktuose. kai maiste yra fosforo.

Taigi dabar jau žinome. 3 lentelė Produktai Kiekis mg 100 g produkto Ca Ruginė duona* Kvietinė duona (II rūšis) Kviečiai Ryžiai* Grikiai Žirniai* Riebi varškė*** Kiauliena Kiaušiniai* Bulvės Kopūstai** Agurkai* Pomidorai Obuoliai Salierai* Morkos** Graikiški riešutai* Pupelės* Burokėliai** Fundukas (lombardiniai riešutai)*** Porai** Salotos* 21 23 27 24 55 115 150 8 55 10 48 23 14 16 63 51 124 150 37 170 31 77 P 174 131 233 97 298 329 216 170 215 58 31 42 26 11 27 55 564 541 43 229 58 34 Mg 57 51 83 26 78 107 23 27 12 23 16 14 20 9 33 38 198 103 43 172 14 40 K 227 208 211 54 218 873 112 316 140 568 185 141 290 248 393 200 664 1100 288 717 175 220 Ca:P 1:8. Be to. Be to.5. 1:1. kalcio ir magnio 1:0. kad plonųjų žar­ nų gleivinė būtų sveika ir sugebėtų pasisavinti kalcį. būtina laikytis šių sąlygų: vienam kalcio jonui kraujo plazmoje turi tekti 2 kalio jonai (1:2).6 1:1 1:1. kurioje pateikti duomenys apie kalcio kiekį maisto produktuose. vitaminai.8 1:1. Turkijos gyventojai pasitenkina 300—350 mg kalcio per parą.5 Ca:K 1:10 1:9 1:8 1:2 1:4 1:7 1:0.3 1:1. kurios sunaikina­ mos pasterizuojant pieną).7 1:1 1:0. Valgyti maistą. Ekspertai nustatė fiziologinę kalcio normą — 400— 500 mg per parą. Laktozė mažina žarnyno pH. Pietų Af­ rikos Respublikų. Fedino straipsnio „Ko mums nepakanka?": „II tarptautiniame kongrese. Čilės. dažniau pasižiūrėkite į 3 lentelę.9 1:1.4 1:21 1:4 1:6 1:0. kalcio buvo gaunama vartojant pieną bei jo produktus. Šio­ se tautose iš organizmo pašalinama mažiau kalcio.4 1:0. Įsiurbti kalcį padeda maiste esantys baltymai.7) bei jo ir magnio santy­ kis — 1:0.7 1:1 1:1 1:0. dauguma indų.4 1:1 1:4 1:3. Pateiksiu įdomius duomenis iš V. Kaip jau buvo nurodyta.4 1:0.3 1:0. ** geras. organinės rūgštys.3 (kitais duomenimis — 1:1. * * * labai geras (vertingas) 203 . Italijoje ir Argentinoje pakanka 650—800 mg kalcio (50—70 proc. šių dienų požiūriu.5. 4. vaisiai.2 1:2 1:0.5 1:0.4 1:0. Šiaurės Amerikos ir Okeanijos gyventojams nepakanka 900 mg kalcio per dieną (70—90 proc.8 1:3 1:1 1:1.9 1:0.4 1:2.6 1:0.1:1. fosforo reikia gau­ ti 1:1. riešutai." Taigi labai daug priklauso nuo pačių produktų. citrinos rūgštis bei laktozė.6 1:1. magnio 1:0.8 1:0. pieno jų racione tik 10—30 procentų. kad Europos. likęs maistas — varpiniai augalai. (Pasterizuotame piene kalcio ir fosforo 1:0. kokie produktui geriausiai padeda papildyti kalcio atsar­ gas organizme.8 1:0. Kalcio paros norma — 800 mg (kitais duomenimis — 1. kuriame buvo nagrinėjama gy­ venimo ir darbo sąlygų įtaka žmogaus sveikatai. Baltymų amino rūgštys sudaro su kalciu gerai tirpstančius ir lengvai pasisavinamus junginius. Jei norite. gydytojai nu­ stebę konstatavo. kalcio ir kalio 1:1.2 1:7 1:9 1:4 1:5. jo — iš pieno produktų). kad būtų tvirti kaulai ir sveiki dantys. žuvis.4 Santykis Ca:Mg 1:3 1:2.4 g). Panašus ir citrinos rūgšties poveikis. kas trukdo organizmui pasisavinti kalcį. būtini ir kiti elementai.1. 3. jis geriau pasisavinamas. lengviausiai pasisavinama forma!).7 1:0.1 1:3 1:0.7 1:1.7 1:39 1:25 1:56 1:4 1:6 1:20 1:15 1:6 1:4 1:5 1:7 1:7 1:4 1:5 1:29 *tinkamas produktas. o tai neleidžia susidaryti netirpioms fosforo-kalcio druskoms. tai yra. kuriame daug karotino. o japonai.5.7.

Kai stinga magnio.Magnis Suaugusio žmogaus organizme yra 25 g magnio. dalyvauja ląstelėse vykstančioje apykaitoje. žuvis. Kai nepakanka magnio. Mag­ nis padeda atsipalaiduoti raumenims. Pateikta 4 lentelė padės jums sužinoti natrio ir kalio santykį kai kuriuose produktuose. tulžies išsiskyrimą. Šį paskutinį reiškinį gali­ ma paaiškinti taip: rytais antinksčiai išskiria daugiau hormo­ nų. mirusių nuo in­ farkto. ankštiniai augalai). lėtėja atstaty­ mo procesai. Jų daug yra gyvulinės kilmės maisto produktuose (mėsa. bū­ tina neprarasti saiko. plėstis kraujagyslėms. Abu jie padeda susidaryti protoplazmai. kuriame yra daug kalio. atsiradusios vyks­ tant medžiagų apykaitai. sutrinka ląstelių kvėpavimas. o po 2—3 mėnesių pasistenkite. tu­ rinčių daug organinio magnio. Medžiagų. Telieka aptarti tris mineralinius elementus. Kuo didesnė kalio koncentracija. taip pat grūdiniuose produktuose (duona. tvirtesnė sveikata. praranda elastingumą. kai avarijoje žūdavo žmonės. atsiranda aritmija. kurių širdis buvo sveika. Jis dalyvauja formuojantis cheminiams nervų sistemos impulso davikliams. Jo randama audiniuose. Pradėję tinkamai maitintis. tachikardija (dažnas širdies plakimas). Kai organizmui stinga magnio. nes jo įtaka chlorofilui tokia pati kaip ir geležies hemoglobinui. kad žmonių. prarandama daug kalio. antinksčiuose. nes atsikračius vienų ligų. kalis ir natris at­ lieka skirtingą vaidmenį: kalis skatina šlapimo išsiskyrimą. sunku atsikelti rytais. kad būtų normalus osmotinis spaudi­ mas. vartokite daug kalio turinčio maisto. tarpląsteli­ niuose skysčiuose. vandens ir elektrolitų apykaitą sieja tvirtas ry­ šys. vaisiuose. kad natrio ir kalio san­ tykis būtų 1:20. tuo pačiu ištirpinamos kenksmingos druskų liekanos. privalo pasirūpinti. tuo geriau: in­ tensyvesni gyvybiniai procesai. Per parą būtinas magnio kiekis — 400 miligramų. kraujo 204 kūneliuose. Be abejo. Geriausias kalio ir natrio santykis — 1:20. (Ar ne pagal tai žmonės skirstomi į „vy­ turius" ir „pelėdas"?). su­ keliančius rūgštinę reakciją. pieno produktuose. pažeistoje šios ligos širdies srityje buvo 40 proc. organizme konservuojasi me­ tabolizmo produktai. Vykstant vandens apykaitai organizme. Daugiau­ sia jo yra nervinių ir raumeninių ląstelių audiniuose. skatina spartesnį natrio pašalinimą iš organizmo kartu su vandeniu. greitai pavargstama. siunčiamiems atitinkamiems organams.5 proc. nekrotiniai reiškiniai. svaigsta galva. kurie padeda žmogui visą dieną išlikti žvaliam. riešutai. Kalis ir natris Svarbus ir biogenetinių elementų — kalio bei natrio — vaid­ muo. Kalis. Tie. — ląstelėse). žmogus jau­ čiasi tarsi sudaužytas. kurių reakcija šarminė. Pasistenkite šiuos duomenis panaudoti kūrybiškai. Daugiausia natrio yra kraujo plazmoje. padidėja kalcio kiekis kaulų ir širdies raumenų stambiųjų kraujagyslių sienelėse — jos kietėja.). daugiau hormonų išskiriama vakarais. Labai svarbi kalio reikšmė raumenų. inkstuose atsiranda degene­ raciniai pokyčiai. gali apnikti kitos. senka organizmo apsauginės jėgos. raumenyse. ypač daug smegenyse. Daugiausia magnio yra daržovėse. at­ lieka svarbų vaidmenį. košma­ riški sapnai. Šių elementų per parą reikia suvartoti 3—5 gramus. grūduose. Maistas. kruopos. kamuoja nemiga. kad valgiaraštyje nepristigtų produktų. Kai šis santykis keičiasi ir organizme padidėja natrio kiekis. Kai vartojama daug natrio turinčio maisto. Magnis ir kalis — pagrindiniai ląstelėje esantys katijonai. lytinėse liau­ kose. raudonuosiuose kraujo kūneliuose. ypač širdies veiklai. Daug šių elementų yra daržovėse. kas nori būti lankstūs. Užsienio gydytojai pastebėjo. Magnio koncentracija ląstelėse 3—15 kartų didesnė negu kitoje terpėje. taigi ir žvalu­ mas pavėluotas. skatina žarnyno judesius. Todėl rytais vėl stinga žvalumo. jautriai reaguojama į orų permainas. mažiau magnio negu tais atvejais. 205 . Daug magnio yra sukaupę žali lapiniai augalai. vaisiuose. kiaušiniai ir pan. Jie taip pat turi įtakos rūgštinės—šarminės reakcijos pu­ siausvyrai. kurio organizme yra 140 gramų (iš jų 98. o natris sulaiko vandenį (natrio jonai sukelia audinių koloidų brinkimą). Aptarėme keturis mineralinius elementus.

Didelė fosforo įtaka ir centrinės nervų sistemos veiklai. kuri vėliau gali būti panaudota me­ chaninei (raumenų susitraukimas). Makroerginiai fosforo jungi­ niai akumuliuoja energiją. baltymų. Svarbus fosforo vaidmuo apykai­ tos procesuose. apykaita. organizmas negali pa­ sisavinti fosforo fitino rūgšties. Per parą organizmui reikia maždaug 1 gramo sieros. Todėl viskas. Chloras Chloras — osmotinio spaudimo ląstelėse ir audiniuose regulia­ torius. Jis taip pat dalyvauja vandens apykaitoje. Siera Siera — būtinas kai kurių amino rūgščių struktūrinis kompo­ nentas. tai turi įtakos ir kitam. burokai 2 2 33 28 13 8 13 13 11 21 12 18 14 14 19 32 21 30 26 18 18 40 28 33 16 Fosforas 238 285 873 568 233 141 197 185 163 275 155 214 170 155 224 372 200 305 248 175 161 290 211 218 64 Na:K 1:119 1:149 1:23 1:20 1:18 1:17 1:15 1:14 1:14 1:13 1:13 1:12 1:12 1:11 1:11 1:11 1:10 1:10 1:9 1:9 1:9 1:7 1:7 1:6 1:4 ir riebalų. Fosforo organiniai junginiai labai reikalingi gyvybinės veik­ los procesus aprūpinant energija. kurios ypač daug varpiniuose augaluose. esantis baltymuose ir peptiduose (insulinas). kurie vyksta ląstelių sistemų membranose bei raumenyse (taip pat ir širdies raumenyse). Daug sie­ ros yra gyvulinės kilmės produktuose. Produktus su palankiu kalcio ir fosforo santykiu rasite 3 lentelėje. elektrinei (nerviniai impul­ sai). cheminei (įvairių junginių biosintezė) ir elektromechaninei (aktyvus medžiagų judėjimas per membranas) veiklai. Per parą organizmui reikia 400—1000 miligramų fosforo. 207 Žmogaus organizme yra 600—900 gramų fosforo. Kalcio ir fosforo apykaita glaudžiai tarpusavy susijusios: jei pažeidžiama vieno jų apykaita. kas susieta su kalcio pasisavinimu. avižos Arbūzai. taip pat 206 . Daugiausia jo sukaupta kauluose. Dažniausiai pasisavinama 40—70 procentų.7. padeda skrandyje susidaryti druskos rūgščiai. nes jo jungi­ niai — labiausiai paplitę visame organizme komponentai. Netikslinga vardinti visas fosforo funkcijas. Maiste esančių fosforo organinių junginių pasisavi­ nimas priklauso nuo to. Stipriausi kaulai tada. kai kalcio ir fosforo (Ca ir P) santykis — 1:1. kaip juos skaido žarnyno fosfatazės (fermentų rūšis).4 lentelė NATRIO IR KALIO KIEKIS KAI KURIUOSE PRODUKTUOSE BEI JŲ SANTYKIS Produktai Natris mg Kalis mg Santykis 100 g produkto 100 g produkto Aguročiai Žali žirneliai Žirniai Bulvės Trešnės Agurkai Apelsinai Kopūstai Citrinos Raudonieji serbentai Mandarinai Slyvos Moliūgai Kriaušės Avietės Juodieji serbentai Morkos Abrikosai Obuoliai Svogūnai Žemuogės Pomidorai Kvietinės kruopos Grikiai. neatsiejama ir nuo fosforo. Toks santykis būdingas riešutams bei braš­ kėms. Kai žmogaus žarnyne stinga firazės. ak­ tyviai dalyvaujantys visuose apykaitos procesuose. Fos­ foro junginių apykaita glaudžiai susijusi su medžiagų.

kai valgomi įprasti maisto produktai. Kad organizmas būtų gerai aprūpintas mikroelementais. racione pakanka 50— 60 augalų. medumi. geležies. tomis dieno­ mis. tačiau pasižyminti ryš­ kiomis biologinėmis savybėmis. arbūzų. chloro. Trečias būdas — reguliarus žiedadulkių ir kitų bičių pro­ duktų vartojimas. Daug mano pažįstamų iš Rostovo prie Dono taiko šį metodą ir gerai vertina jį. vyšnias. daigintais grūdais. nikelio. kitus augalus. o apatiniame — minera­ linių druskų nuosėdų. Ilgaamžių kalniečių ra­ cione lig šiol yra apie 100 kultūrinių ir laukinių augalų. ku­ riuos sintetina augalai. Kiekvieno krepšio žolės džiovinamos atskirai.y. Mokslinin­ kai nustatė. be to. litis — plaučiuose. kad organizmas bus geriau aprū­ pintas mikroelementais. vaistažoles. 2. hipofizyje. alavo. Taigi kiekvienas augalas duoda mums 1—2 naujus elementus. kurių kon­ centracija žmogaus organizme nedidelė. Mikroelementai kaupiasi šiuose organuoze: cinkas — lyti­ nėse ir kasos liaukose. chromas ir manganas — hipofizyje. Skirtingas tik jų tarpusavio santykis. augančių 1. magnio. Žmogaus ir šiltakraujų gyvūnų organizmuose randama dau­ guma D. Jei praleidote trečią dienų trejetuką. Tokią arbatą galima gerti su medumi. Kuo jų dau­ giau. Todėl juos ir vadina makroelementais. kokie iš jų vertingiausi. 1. Šis būdas sudėtingesnis. mangano. švino. tupia ant įvairiausių augalų. žoles reikia surinkti kitą mėnulio mėnesį tuo pačiu metu (t. nes juose yra daug mikroelementų. prisirink­ davo maistui apie 100 įvairių augalų. tuo didesnė tikimybė. 20 iš jų yra visuose au­ galuose. antžeminė dalis. 209 . Pavyzdžiui. Renkamos tos žolės. fosforo. malšindami alkį. meduje yra aliuminio. MIKROELEMENTAI Mikroelementai — didelė grupė cheminių medžiagų. papildykite maistą šak­ niavaisiais. kalcio. kalio. Po to į antrą krepšį 3 die­ nas ir t. Po to reikia atvėsinti ir nusemti 1 litrą vir­ šuje esančio vandens. Paprasčiausias būdas papildyti organizmo mikroelemen­ tų atsargas — maitinimasis atsižvelgiant į metų laikus. riešutais. būtinais gyvybinei veiklai. vaistažo­ lių. nikelis — kasoje. Bitės. bulvinę saulėgrąžą. silicio. moliūgų. natrio. va­ ris — kepenyse. Teko girdėti. 76 iš jų fiziologinis vaidmuo jau išaiškintas. Visų šių aptartų septynių elementų organizme yra daug. išskyrus nuodingų (apie 80—100 augalų). po20« midorus. 1 litro nuoviro gaminimas: 3 litrai vandens verdami maž­ daug 45 minutes. bet ir kuo įvairesnių. stron­ cis — kauluose. jodas — skydliaukėje. Kaip papildyti mikroelementų atsargas organizme? Pagrin­ dinis mūsų mikroelementų šaltinis — organiniai junginiai. kiti dar tyrinėjami. abrikosus. Yra duomenų. Tik po to jos sudedamos kartu ir gerai išmaišomos. Kad mikroelementų būtų ne tik daug. Tik reikia žinoti. Jei jas vėl užpilsite verdančiu vandeniu. kad žmogaus protėviai. žemuoges. Tai maitinimasis elektrolitais.5—2 hektarų plote. kokius privalome pasirinkti maistui. Kodėl nupilami šie du sluoksniai? Viršutinia­ me yra mikroskopinių naftos dalelių. petražoles. Žiemą gerkite vaistažolių arbatas. titano. kurias buvote praleidę). osmio. Taigi koks tas būdas? Visą mėnulio mėnesį renkama visų augalų. sieros. Rudenį valgykite kuo daugiau šakniavaisių. Jų žiedadulkėse ypač daug mikroelementų ir biologiškai aktyvių medžiagų. Nuovirui tinka vidurinė dalis. ga­ lite gerti kaip arbatą ar panaudoti voniai. kad jie vidutiniškai gali sukaupti po 21—23 elementus. boro. o trečią — košei. Į marlę suberti 2 šaukštus sausų žolių ir perpilti jas 1 litru atvėsinto vandens (iš vidurinio sluoksnio). jo­ do. vario. krapus. Trečią taip pat reikia išpilti. Sausas žoles galima naudoti tris kartus: du kartus arbatai. cinko. Anksti pavasarį valgykite pirmuosius žalumynus: ridikėlius. džiovintais vaisiais.t. Mendelejevo periodinės sistemos elementų. Pradedama per jaunatį ir renkama į vieną krepšį 3 dienas. ličio. Man jis taip pat patinka. rinkdamos medų. tačiau ir daug efektyvesnis. trešnes. organizmui reikia gauti su maistu apie 100 augalų. chro­ mo. Vėliau — braš­ kes. 3. ankstyvuosius agurkus. slyvas. ant kurių tupia bitės. kiaulpie­ nės lapus.Organizmas jo gauna pakankamai. kad jį rekomenduoja Tibeto lamos.

Virškinimo sul­ tys nepakeičia fitoncidų. bruknėse. platina. kizilas. kriaušės. bruknėse. Iš 24 kraujo mikroelementų 22 yra bičių produktuose. rabarbaruose. pikis. cinkas. žemuogėse. mangano. sidabras. kasos sekrecijos skatinimui. paladis. kurios sulėtina virusų. Kraujo gamybos procesas sutrinka. citrinos. abrikosuose. ropėse. skatina virškinimo sulčių. kriene bei kito­ se daržovėse. citrinos. Jos povei­ kis — antiseptinis. chloras. rūgštynių. netiesiogiai trukdo atsirasti žarnyne kenksmingai mikroflorai. bakterijų. kai valgomi neišvirti. Pačia­ me organizme ji gali susidaryti iš angliavandenių. volfra­ mas. česnakuose. petražolėse. stroncis. avietėse. Vaisiuose daugiausia obuolių. rūgštynėse.Pikyje taip pat yra mikroelementų: baris. garstyčiose. taip pat vykstant oksalurinės rūgšties metabolizmo procesui. aiva. vyšniose. net kai kuriuos virškinimo trakto susirgimus. benzoinės rūgšties. natū­ raliai žadina apetitą. spanguolėse. Kai kuriuose vaisiuose yra nedaug gintaro. Organinės rūgštys šarmina organizmą. cinko. iridis. Tačiau reikia vartoti saikin­ gai. putino uogose. Svarbus jų poveikis virškinimui. Dauguma bitininkystės produktuose esančių mikroelemen­ tų randama ir žmogaus kraujyje bei organuose. Dau­ guma vaisių ir daržovių padeda iš organizmo pašalinti rūgšty­ nių rūgštį. agrastuose. fosforas. pastarnokuose. 211 FITONCIDAI Fitoncidai — medžiagos. svogūnuose. AROMATINĖS MEDŽIAGOS Vaisiuose. Visiems šiems augalams būdingos ir dezinfekuo­ jančios bei antiseptinės savybės. ridikėliuose. Dažnai daugiausia aromatinių medžiagų sukaupta tose dalyse. Rūgštynių rūgštis gali sutrikdyti apykaitą. juodųjų serben­ tų lapai. šlapimo išsi­ skyrimą. vynuogėse. suteikiančių patiekalams savitą skonį bei aro­ matą. mandarinuose. svogūnuose. chromas. daržovėse ir prieskoninėse žolėse yra daug aromati­ nių medžiagų. agrastuo­ se. kobalto. žiedadulkės padės ją įveikti. kai stinga vanadžio. kurios gavo^ daugiau saulės bei yra ryškios spalvos. šios medžiagos skatina gleivių išsiskyrimą. ridikuose. spanguolėse. skruzdžių. slyvose. varis. būdingą tik vienos ar kitos rūšiems augalams. vynuogių lapų trauktinė. mag­ nis. Tad jei kamuoja anemi­ ja. vyno rūgščių. Šios medžiagos yra labai lakios. molibdenas. Nuo organinių rūgščių kiekio priklauso vaisių ar jų sulčių rūgštumas. ypač druskų. kalcis. kai ku­ riuose obuoliuose (antaniniuose). geležis. salicilo rūgšties — žemuogėse. skrandžio ir žar­ nyno gleivinę. silicis. medus. Benzoinės rūgšties yra bruknėse. ORGANINĖS RŪGŠTYS Daugelyje vaisių bei daržovių yra ir organinių rūgščių — obuo­ lių. citrinose. serbentuose. Rūgštynių rūgšties daugiausia yra špinatuose. mor­ kose. Ne­ daug vyno rūgšties yra raudonuosiuose serbentuose. nes didesni kiekiai gali dirginti inkstus. benzoinės bei kitų. kriene. gry­ belių dauginimąsi ar net visai juos sunaikina. Tai obuoliai. Gintaro rūgšties daugiausia yra nesunoku­ siuose vaisiuose. česnakuose. salieruose. braškėse. motorinei žarnyno funkcijai. Daug aromatinių medžiagų (eterinių aliejų) yra citrusiniuo­ se vaisiuose. auksas. kizile. skruzdžių rūgš­ ties — avietėse. krapuose. vanadis. 210 . Kadangi jų šalinimas vyksta ir per plaučius. Minėtų vaisių bei daržovių vartojimas maistui gydo burnos ertmę. Jų baktericidinis bei antiseptinis poveikis ypač stiprus ta­ da. salicilo. kobaltas. didina jo šarminių ekvivalentų atsargas. raudonuosiuose pipiruose. vario. rūgštynių. Rūgšty­ nių rūgšties yra ir burokėliuose ( 1 0 0 mg 100 g burokėlių). Daug fitoncidų yra apelsinuose. pomidoruose bei kituose vaisiuose ir daržovėse. veikia uoslę ir skonį. ge­ ležies. todėl neišnyksta poveikis visam virš­ kinimo traktui. alavas. šių daržovių vartoti negalima. Esant oksalurijai.

gauname ir informaciją apie tą vietą. Krešėjimas (koaguliacija) reiškia. dar dažniau — iškreipiama. Valgydami sultingus. apie metų laiką. prarandama ir energija. mineralinių medžiagų. Suardžius vandens struktūras. aitrų skonį kai kuriems vaisiams ir uogoms (ai­ vai. Vos nuskintas augalas pradeda vysti. rauginimas. šermukšniui. geriausia valgyti tada. Tokia aklimatizacijos. net įgyjame su­ gebėjimą kaupti čia energiją.). Taip pradedame rezonuoti su ta ap­ linka. vanduo augaluose būna laisvas ir surištas su koloidais. Svarbiausia. Todėl vaisiams ir daržovėms 212 . Kaip jau rašyta. sandara. Vartojant po valgio. jo poveikis mažesnis. Tai ypač būdinga augaliniams koloidams. ar ko nors nepraranda dėl vienų ar kitų priežasčių? Šis skyrius skirtas atsakymams į iškylančius klausimus. virškinimas tikrai nebus sutrikęs. tuo pačiu griaunate gyveni­ mo pamatus. prarandant vandenį keičiasi medžiagų. 213 VANDUO Kai augalinis maistas džiovinamas ar ilgai laikomas nesuvar­ totas. šermukš­ niai ir pan. žvaigždžių. neprisideriname prie jos ritmo. kad vandens struktūra liktų nepakitusi. Organizmui tenka eikvoti savo energiją. kurių ląstelėse yra van­ dens. MAISTO SKAIDYMAS Dievas davė mums maistą.Valgant vaisius. kai viduriuojama. kad gyvybiniai ryšiai tarp at­ skirų baltymo molekulių. adaptaci­ jos esmė. ypač ver­ tingas. mėlynes. kyla klausimas: kaip organizmas pasisavi­ na šias medžiagas. sūdymas. kizilui. garinti vandenį. kriaušėms. kai jau žinome.t. planetų ir t.) sutruksta. tampame geriau prisitaikę gyventi joje. Baltymas. Todėl. serbentai. pavyzdžiui. Šaldant jų sumažėja. spanguolės. patenkančios į jo struktūras iš supančios aplinkos. RAUGINĖS MEDŽIAGOS Sutraukiantį. kad vanduo sugeba išlaikyti ir informaciją apie augalą. metų laiko (saulės radiacijos intensy­ vumas). Taip prarandame subtilų ryšį su supančia aplin­ ka. esanti šiose struktūrose. kokių medžiagų yra maiste. greitai eikvojame jė­ gas. konservavimas).t. BALTYMAI Baltyminės medžiagos sukreša esant 42—45 °C temperatūrai. netekęs savo struktūros. keisdami ją. kurioje jie auga. įvyksta dar nepasiekęs žarnų sienelių. nes taninas jungiasi su maiste esančiais baltymais. kokia jų reikšmė ir poveikis. dirvos. Rauginės medžiagos gydo žarnyno gleivinės uždegimą. kuriose yra daug organi­ nių rūgščių (citrinos. cheminiu būdu (džiovinimas. oro. tarp baltymų ir kitų medžiagų (an­ gliavandenių. Todėl atsiminkite: ardydami vandenyje sutelktą informaci­ ją termiškai. kuriose yra daug tanino. reikalingiems. veikia antiseptlškai. mus apninka įvairiausios ligos. Verdant visa ši informacija sunaikinama. ma­ žina jo sekrecinę funkciją. Verdamas vanduo keičia savo struktūrą — tai tikras cha­ osas. todėl skonis tampa ne toks aitrus. kai skrandis tuščias. Natūropatų priežodis Dabar. Kokia ta informacija? Augalo struktūroje ir jo vandens terpėje „užrašoma" informacija. praranda daug vandens. gauta iš saulės (diena—naktis). Supriešinę save su gamta (užuot pasinaudoję jos galiomis). Organizmas jų netenka visiems laikams. tampame svetimkūniai šiame pasaulyje. sankaupa. o velnias — ku­ linarą. slyvos. sklidinus informacinės drėgmės vai­ sius ar daržoves. erškėtuogėms ir kitiems) suteikia rauginės medžiagos. uogas. Augalas — informacijos. kad mine­ ralinės druskos būtų tirpalas. vitaminų ir t. Iš rauginių medžiagų geriausiai ištirtas taninas. magnetinio lauko. daug sunkiau virškina mas (prisiminkite indukuotą autolizę). kartus. daržoves.

Riešutuose bei saulėgrąžose esantis aliejus kokybiškiausias. susidaro aldehidai. epoksidai ir kitos agresyvios medžiagos. tuo daugiau į krakmolo daleles patenka deguonies iš oro. kitų elemen­ tų. medus netenka savo aromato. Saulės šviesa per 5—6 minutes sunaikina iki 64 proc. šios oksidacijos produktai užpildo visas ląste­ les — įvyksta milžiniškas užteršimas šlakais. jaučiamas nemalonus jų skonis bei kvapas. Be to. Kuo smulkesnis grūdų malimas. kurią sukelia įvairūs fizikiniai. sumažėja vitaminų bei kitų medžiagų. aktyvūs vandenilio radikalai. Susidaro ne tik kenksmingos medžiagos. kol ląstelėse yra deguonies ir fermentai gali veikti. kiti miltiniai gaminiai. tampa pieno rūgštimi. susidaro sunkiai ištirpinamos druskos. cheminiai. padidėja klampumas (sunaikinti koloidai ir sukrešėjo baltymas).Išnagrinėsime būdingiausius baltymų skilimo atvejus. Stip­ riai kaitinant. fermentų poveikis). PIENAS. varškė neturi tokio neigiamo poveikio. C vitamino. biologiniai faktoriai (deguonies. Tuo metu raumeninio audinio glikogenas po atitinkamų procesų. kad jie taptų miltais. Hormonai ir kitos medžiagos. Galvijų užmušimas — didžiulis stresas. Tai yra. vitaminai. kuriuose kepamos spurgos. šviesos. sudeginama visa energija. išsekusių galvijų mėsa. kad veltui eikvojama energija. Taigi jas tenka pa­ šalinti ir vėl eikvoti energiją. vitaminų. susidaro rie­ biosios rūgštys. Pakaiti­ nus riebalus iki 200—250 °C. kai juos veikia oksidacija. Juose pagausėja neorganinių medžiagų. Augaliniai baltymai. susidaro skruzdžių ir levulino rūgštys. Špinatas. o po 4—6 mėnesių — net dviejų trečdalių. Visa tai išlieka vandens struktūrose. netenka 80 proc. pripildy­ damos ląsteles patirto streso ir siaubo. suyra. Jei me­ dų kaitinant temperatūra daugiau kaip 60 °C. išgaruoja mikrobus naikinančios eterinės me­ džiagos. Sterilizuojant pastebimi ryškūs organinių ir bio­ loginių pieno savybių pakitimai: jo skonis tampa kaip virinto pieno. nes šis procesas vyksta ne pačiame organizme. kuriam būdingi cheminiai. vos dvi paras išbuvęs šešėlyje. 214 VITAMINAI Ilgai laikomi produktai praranda vitaminus. Tada sakoma. nusilpusių. ko­ loidiniai pokyčiai. o tai reiškia. Taigi valgydami mėsą mes gauname ne tik mais­ tines medžiagas. Veikiant pačioje mėsoje esantiems fermentams vyksta jos brendimas. piene esančių vitaminų! 215 . Kenksminga maistui vartojama ligotų. Pa­ didėja oksidacija. Ypač pasikeičia tie riebalai. Labai svarbu ir tai. Saviti. suyra fosfolipidai. suyra jame esan­ tys fermentai. Brendimo proceso metu indukuotos autolizės pokyčius lemia glikolizės fermentų poveikio trukmė. Verdamas medus taip pat netenka dalies vitaminų.t. Nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės C vitamino atsargų. susidariusios kiekvienoje ląstelėje. Taip sueikvojama dar dau­ giau miltuose esančios energijos. kaip ir jiems oksiduojantis. lais­ vosios rūgštys bei kiti irimo produktai. Nuo galvijų būsenos mėsos kombinatuose labai pri­ klauso mėsos kokybė ir užteršimas bakterijomis. kad mėsa būtų tinkamai nukraujinta. kad rie­ balai apkarto. Riebalams oksiduojantis. ketonai. jame yra mineralinių medžiagų. bet ir visą tą siaubą. vitaminais ir t. fizikiniai—cheminiai. kurių organizmas nepasisavina. tačiau nepageidautini pokyčiai atsiranda malant grūdus. gausybę šlakų. Kaitinant riebalus. ANGLIAVANDENIAI Šiluminis monosacharidų apdirbimas suardo juos jau 65—80 °C temperatūroje ir nutraukia jų kompleksinį ryšį su mineralinė­ mis medžiagomis. Be to. kurių metu prarandama energija. Saulėgrąžose ir riešutuose esančius riebalus lukštai ir ke­ valai apsaugo nuo šviesos bei oksidavimosi. juos pradeda balinti. suyra dalis fruktozės. jie tampa „mirusiais angliavandeniais". tampa paprastu cukraus mišiniu. deda priedų. RIEBALAI Riebalai genda. MĖSA. Miltai tamsėja. Grubiai kalbant. tempera­ tūros. bet ir sumažėja perkaitintų riebalų biologinis aktyvumas.

nors organizmui jo nuolat reikia. organizmui tenka pačiam atlikti dvigubą darbą virškinant maistą. ypač B. C vitami­ no*. geležiai. MAISTO ENERGETINIO POTENCIALO SUMAŽĖJIMAS Kaip jau buvo minėta. Veikiami temperatūros fitoncidai suyra ir išgaruoja. Kai C vitamino nepakanka ar jo visai nėra. kuris or­ ganizmui labai reikalingas. tampa skysčiais. Kai prarandamas C vitami­ nas. kas jose lieka? 216 . 217 * Jei nukastos bulvės po dviejų mėnesių netenka pusės vitaminų. sieję ir su baltymais. Kepamos riebaluose bulvės praranda E vitaminą. pirmiausia prasideda degeneratyvinis procesas — išnyksta fermentacija. Rauginant pavyksta išsaugoti dalį mineralinių medžiagų bei C vitamino. tapusios neorganiniais junginiais. fermentai praranda aktyvumą. Verdamos ar kepamos bulvės praranda apie 30 proc. Vandens garavimas iš augalų taip pat sumažina jų energe­ tinį potencialą. Geriant šviežias sultis (1 dalis burokėlių ir 3—4 dalys obuolių) po 500 gramų per dieną. Apie tai. spalvą. Taigi netenka abejoti. hemoglobino kiekis kraujyje žymiai padidėja. Todėl ir kartus svogūnas verdamas tampa saldus. yra akmenų susidarymo centrai inkstuose. Aukšta temperatūra (50—100 °C) labai greitai sunaikina vitaminus. Suyra ryšiai.). Taip per­ kraunamas bei alinamas jo sekrecinis aparatas. o verda­ mos dar 30 p r o c . 50 proc. Organinės rūgštys ir rauginės medžiagos verdamos taip pat suyra.t. FERMENTAI Kai augalas nuskinamas. Nuskynus augalą. "Sterilizuojant konservus hermetiškai uždarytuose stiklai­ niuose. pažeidžiama daugybė procesų. po kelių valandų šis švytėjimas žymiai sumažėja (žr. jame liks juose esantys vitaminai bei druskos. Jau pirmomis virimo minutėmis jų beveik nelieka. tulžies pūslėje. kad greičiausiai suyra C vitaminas. Termiškai apdorojant produktus.t. jau buvo rašyta skyriuje apie organizmo valymą. kad mineralinės medžiagos. Pradedama sirgti skydliaukės ligomis net ten. nepraranda daug vitaminų ir pieno rūgšties. ir PP vitaminams. FITONCIDAI. todėl ilgainiui atsiranda anemija. 23 pieš. Kopūstai bei kitos daržovės. saulės energija aktyvina elektronus. Pasikeitęs kalcis nusėda ant kraujagyslių sienelių ir jun­ giamuosiuose junginiuose (sausgyslėse. kai patenka labai mažai oro.).Jei daržovės ir švelnūs vaisiai bus laikomi vandenyje. sumažėja ir A vitamino kiekis. nes stinga indukuotos autolizės. Gele­ žis iš virtų produktų nepasisavinama. Jei gaminant bulvių patiekalus vartojami riebalai ar jos ilgiau palaikomos vandenyje. angliavandeniais. kvapą. AROMATINĖS. fermentais ir t. RAUGINĖS MEDŽIAGOS. aukšta temperatūra pa­ kenkia mažiau. Tačiau vykstant fermentacijai ir jie suyra. praranda joms būdingą aktyvumą. Sutrin­ ka virškinimas. raiščiuose ir t. riebalais. B 2 . ORGANINĖS RŪGŠTYS Verdami produktai labai greitai praranda savo aromatą. Todėl tokie „išar­ dyti" organiniai mineraliniai elementai vėl tampa neorganiniais arba sunkiai pasisavinamais. D vitamino. taip pat sudėtingi tarpusavio santykiai su kitomis maisto medžiagomis MINERALINIAI ELEMENTAI Terminis apdirbimas suardo ne tik mineralinių elementų che­ minius tarpusavio ryšius. praranda atsparumą virimui ir kiti su juo susiję vitami­ nai. Tai būdinga grupės B. užraugtos naudojant nedaug druskos. Kaip jau buvo rašyta. jodui. jodas taip pat greitai suyra. Ypač tai būdinga kalciui. kai sušildomi iki 54 °C. kur j o d o pakanka.. Au­ galas skleidžia švytėjimą. Paste­ rizuojant pieną prarandama 25—40 proc. Tačiau ir tais atvejais vitaminai praranda savo aktyvumą.

kalcis imamas iš dan­ tų ir kaulų. Homeostazė — organizmo vidinės aplinkos pastovumas.t. Ovidijus Dabar. sunaikinama vertingiausia jo dalis — bioplazma. Evoliucijos požiūriu. Jei vartojamas dviejų rūšių skirtingas maistas. energijos. kaip žinia. marinuoto ir t. ne tai. subrandinusių gausų derlių.t. suskaldys jį ir pa­ teiks mums energiją. Tačiau gauti šios energijos iš suanglėjusiu obuolio jis negali. funkcinės or­ gano masės ir t. todėl dan­ tys ir kaulai gauna jo nepakankamai. koriai auksiniai dvelkia medum ir gėlių aromatais. kai jau daugiau žinote apie virškinimą bei maistą. praranda savo struktūras bei savybes. VIRTO IR NETINKAMAI VARTOJAMO MAISTO KENKSMINGOS PASEKMĖS Atsipeikėkit. kas pakeičia augalo struktūrą. Obuo­ lyje yra 100 proc. maisto įtaką. patenka į skrandį.t. bet tik ne savo pačių aplaidumą. kietos emalės kaip nebūta. kokią turi būdamas žalias. kuri gaunama jį deginant.y. Homeomorfozė — struktūrinių konstantų. šaknys auga ir bręsta. žmonės. Jei mes kaitinsime obuolį taip. O skrandyje. ne kiekvienas gali pasigirti visiškai sveikais dan­ timis. Žolės. baltymų. Tai sutrikdo skran­ džio sekreciją. Iš virto maisto labai blogai pasisavinamas kalcis. 2. sąlygas ir dar ką nors. Pienas gaivus.Virimas. todėl jis il­ gai lieka skrandyje (guli ten tarsi akmuo). fermen­ tų ir kitų — funkcijų. tuo pačiu mažindami jo energiją. nevirtą obuolį. saldžios ir sočios. rafinuoto. viskas. reikalin­ gi šie procesai: 1. Todėl labai greitai pradeda gesti dantys — sulau­ kęs 25 metų. — kam jums netinkamas maistas? Turit javų. nes dantys tampa su­ gedę. Maisto struktūras veikia koaguliacija. Visa tai jums — valgykit į sveikatą. kurio cheminė sudėtis beveik nepakitusi (ypač krakmolas). jis suanglės ir vėl deginamas turės tuos pačius 100 proc. Pamėginkime kiek kitaip panagrinėti šią problemą. Orga­ nizmas pasisavins šviežią. pilkšvi. palaikymas. taip pat sumažina energetinį potencialą. sūdyto. kad jo nepasiektų oras. 1. priartėja prie neorganinių medžiagų. 3. Taigi mums jau aišku. irimas. jos negali pilnavertiškai atlikti visų savo — vitaminų. ga­ lima susumuoti duomenis apie kenksmingą termiškai apdoro­ to. Baltos. Vynuoges saulėj sirpina jums vynuogynai. Jis nedezinfekuoja burnos ertmės. Prastai suvilgytas seilėmis. trupa. dantų nėra. 2. mažai sukram­ tytas maistas. Tačiau kažkodėl nutylimas svarbiausias daly­ kas: mūsų organizmas ne kalorimetrinė krosnis. konservavimas (t. Jis jau negali visiškai pasirūpinti gyvybinėmis funkcijomis — gyvybe. Virto maisto nereikia daug kram­ tyti. Mes linkę kaltinti vandenį. energijos. vaizdą. sumažėja rūgštingu­ mas. kvapą. skrandyje susi219 . kad stinga žinių apie tinkamą mitybą. Panašus procesas vyksta ir maisto medžiago­ se — išvirtos jos tampa sunkiai pasisavinamos. Kitame skyriuje bus rašoma apie konkretų tokio maisto po­ veikį mūsų organizmui. todėl ir virškinimas sutrinka. maistas nesuvirškinamas. atsiranda sąlygos dantų bei dantenų ligoms. Kad būtų neutralizuoja­ mas motabolizmo sukeltas rūgštingumas. pavyzdžiui. baltyminis ir krakmolingas (kotletai ir bulvės). spalvą. Tiesia vaisius sultingus linkstančios šakos. SKRANDIS. Kad gyvybės gija nenutrūktų. veikiantis visai kitokiais principais. o labai sudė­ tingas bioreaktorius. toks maistas lieka visa pakopa žemiau. Homeorezė — organizme vykstančių procesų pastovu­ mas. kada maistas praranda savo energe­ tinį potencialą. Susmulkintą augalą taip pat oksiduoja oras bei šviesa. apie netin­ kamą jo vartojimą. o tai slopina dantų funkciją. Virtame maiste neįmanoma indukuota autolizė. DANTYS IR KAULAI. sūdymas.). skonį ir t.

„išvalymas". jaučiama dvasios tuštuma. septintajame dešimtmetyje. pradėkite maitintis vegetariškai. Tai Indijos miesto Gvalijaro gydytojų rekomendacijos. atlikus specialius tyrimus. Norėdamas įveikti apatiją. Vitincas. — ramūs. Vitincas atliko garsųjį eksperimentą: 19 savaičių 21 žmogus taikė elementarią dietą be apykaitos sutrikimų". vegetarų. padarė tokią pačią išvadą". nepraradę psichinės pusiausvyros. Organizmas tam­ pa suglebęs. Nusta­ tyta. jog kriminalinis elgesys — liga. kavos. kurie atsiranda organizme tik paskutinėse virškinimo stadijose ir įsiurbiami plonosiose žar­ nose". stiprios arbatos. t. Vartojant šiuos stimuliatorius. pastebėta. Ilgą laiką jie stebėjo 250 žmonių ir padarė išvadą. baltymų pakeitimas amino rūgštimis yra efek­ tyvus. „. tingus. Po kurio laiko ir pats M. kaip gydomos širdies ligos ar vėžys. kad tai grąžinantis jėgas produktas).. Teigiama. 11. Gyvenimas tampa ne didžiausia do­ vana. kurį sudarytų rinkinys būtiniausių ir paruoštų pa­ sisavinti maisto elementų — labiausiai tinkančių proporcijų. tik džiaukis. RAFINUOTAS MAISTAS. „Dalyvaujant keliems Maskvos.vykstančių gyvybinių procesų intensyvumas. įžeidus. jei esate pernelyg jautrus bendraudamas su aplinkiniais.. kas „nereikalinga". ypač kai kamuoja chroniškos ligos. Singcho ir K. Atrodo. Pasižiūrėkime. Ugoliovas. „Nusikalstamumo prigimtis" Kaip rašo Amerikos spauda. ir žmonėms atrodo. Štai ką rašo apie tai A. kad moksliš­ kas požiūris į virškinimą jau suformuotas. kad dauguma tų. tačiau šių jo idėjų pasekmės giliai įsišaknijo ne tik maisto pramonėje. kurie valgė mėsos produktus. kurie valgo mėsą. ENERGETINIS POTENCIALAS. prarandamas lytinis pajėgumas. buvo atlikti M. Taigi mokslas pripažino. Latvijos insti­ tutams. narkotikų. Daugumai asmenų. o 90 proc. būdingi anomalūs galvos smegenų poten­ cialai. esančių visuo­ se maisto produktuose". kurie po stimuliacijos stumia organiz­ mą į dar didesnę depresiją... kad jau antrojo mėnesio pradžioje organizmui pradeda stigti baltymo.y. Šią savo nuomonę jie grindžia tyrimais. jis suglebęs. kad įprastą maistą galima pa­ keisti monomeriniu (elementariu). kartais ir pra­ keiksmas. .. sie­ kiant išsiaiškinti įvairių maisto produktų įtaką žmogaus orga­ nizmui. „Mūsų amžiaus viduryje vyravo įsitikinimas. rūka­ lų.. kad žarnyne atsirado disbakteriozė. be balasto.. Be to. Kai stinga labai akty­ vių medžiagų. griebiasi įvairių stimuliatorių — mėsos (įi savotiškai išjudina organizmą. Svarbus vaid­ muo tenka ir pilnavertei mitybai. Gydytojų D. 9. jam lengviau įveikti fizinius ir nervinius krūvius. 10. kad suklydo. yra nuomonės. Vitinco bandymų patikrinimai. bet ir die223 .. o beprasmiškas.. Labai svarbu teisingai suvok­ ti tokį paplitusį požiūrį — viską „pagerinti". betikslis egzistavimas. neatsparus įvairioms ligoms. tačiau ne 100 procentų. „Buvo padarytos išvados. alkoholio. Be to. telieka tik detalės. organizmas sparčiai alina­ mas — anksčiau pasenstama. Vegetarai mažiau ser­ ga vėžiu. pernelyg agresyvūs. pavyzdžiui. be kenksmingų medžiagų. Dabaso nuomone. tokiu. pa­ kartojęs savo eksperimentą. pa­ žeidusių įstatymus.. tik triumfuok. kad. tyrinė­ jantys paveldimumo ir aplinkos poveikio įtaką polinkiui į nu­ sikalstamumą.. priešingai.. „O šeštajame dešimtmetyje amerikiečių mokslininkas M. širdies—kraujagyslių ligomis. kai kurie psichiatrai. tačiau paskaitykime to­ liau. Apsiribosiu dviejų straipsnių citatomis: „Maistas ir charakteris" Jei jūsų charakteris nepastovus. PSICHIKA. Todėl mokslininkai teigia. kad vegetarai gyvena ilgiau už tuos." „Viena iš klasikinio mokslo apie mitybą vilčių. cheminių junginių organizme disbalansas. medikai nustatė. kurį iš karto su­ daro tie elementai—monomerai. tuo labiau. monomerinio maisto be ba­ lasto problemos buvo svarstomos visai rimtai. sumažėja žmogaus tonusas. net buvo tikima­ si tokį maistą vartoti kosmose". pašalinti tai. Leningrado. cukraus vartojimo sumažinimas ir maistingų medžiagų kiekio 222 padidinimas sumažina nusikalstamumą ir polinkį agresijai maždaug 50 procentų. kuo baigiasi toks produktų „pa­ gerinimas". vegetariškas maistas didina žmogaus at­ sparumą. sukurti ide­ alų maistą. pirmiausia pakeiskite savo mi­ tybą. kad nusikals­ tamumą reikia gydyti taip.

Tokiame švariai išvalytame produkte nė­ ra nei vitaminų. kuriais cukrus patenka į organizmą. Išnagrinėsime kelis tokių „pakeitimų" ir „pagerinimų" pra­ žūtingų pasekmių pavyzdžius. kurių pasekmės išlieka ne tik vaikystėje. Natūraliame maiste visa tai yra. pieno rūgšties rūgimą pa­ keičia puvimo procesai. Organizmas pradedamas nuodyti. kad cukraus organizmas nepasisavina. bet ir intelektualinio vystymosi sutri­ kimus. Reikia pasakyti svarbiausia: kad toks išvalytas produktas būtų pasisavintas. Skirtingai nuo įprastų maisto produktų (duonos. kad pir­ muoju kūdikio gyvenimo periodu toks pakeitimas net kenks­ mingas. Yra nuo­ monių. Ilgai ir kruopščiai tyrę jo poveikio pasekmes.. Šios išsky­ ros — krakmolingo ir baltyminio polaidžio. sukelia sutrikimus. Judajevo straipsnio „Ar naudingas cuk­ rus?" „Ne kartą naujovės ir pradžių pradžiugina. pastaraisiais 10—15 metų visose išsivysčiusiose šaly­ se kelia nerimą didėjantis sergančių diabetu skaičius. Praėjus kelioms dienoms nuo kūdikio gimimo.4 mg).. daugelio :>:M šalių dietologai pradėjo raginti mažiau valgyti šio produkto. Ši aplinkybė. Pateiksiu iš­ trauką iš akademiko N. bet ir vyresniame amžiuje. Vartojant karvės pieną bei įvairius kitus pakaitalus. dalis jo pasiekia storąją žarną ir sudaro palankią terpę daugintis pieno rūgšties bei kitoms naudingoms bakterijoms. daržovių). toksinių produktų formavimasis tada. Apie dirbtinių vitaminų „naudą" mes jau žinome. Vien JAV jų yra 10 milijonų. ypač kai vartojama daug cukraus. į organizmą pateks svetimkūniai — baltymai—antigenai. Po to vaikai labai anksti pradedami maitinti krakmolingu maistu. gami­ namus iš grūdų. kaip patvirtino daug tyrimų.. nelengva išvardinti visus kelius. Todėl privalo nu­ kenksminti jį kaip svetimkūnį ir tik tada pašalinti.. Išmintingi žmonės vadina cukrų „baltąja mirtimi". Jei motinos pienas bus pakeistas karvės pienu ar kuo kitu. Tačiau jų virškinimo traktas dar negali suskai­ dyti ir pasisavinti šių produktų. Fermentavimo sistemos dar nesusiformavusios. Tai ne žodžiai. o tam vėl reikia papildomų medžiagų. Be to. PP (3 mg 100 gramų). Tačiau dabar jau žinoma. Kūdikio virškinimo sistema palaipsniui ruošiasi gru­ besniam maistui. taigi to. Jų nosys amžinai bėga. Taip atsitiko ir su cukrumi. kas grūde geriausia. Jo yra saldai­ niuose. o po to tenka nusivilti. nei kitų biologiškai aktyvių me­ džiagų. kaip motinos pienas skiriasi nuo karvės pieno. Mūsų laikais dažnai motinos pienas pakeičiamas karvės pienu. esančių praktiškai visuose augalinės ir gyvulinės kil­ mės produktuose". reikalingiausia mūsų organizmui. kvietiniai I ir II rūšies miltai vitaminais B. mėsa. nealkoholiniuose gėrimuo­ se. Statistikos duo­ menimis. Po to prasideda cukraus ir saldainių epopėja. sausainiuose. pyragaičiuose. Dabar aptarsime kitą populiarų produktą — miltus. Todėl organizmui tenka skirti savo medžiagas: kalcį iš dantų (štai kodėl nepavyksta išvengti karieso). dirbtiniais mišiniais. lemia ne tik fizinio.4 mg). atliktų įvairiose šaly­ se. Pasižiū­ rėkite į 2—5 metų vaikus. Todėl ruginiai miltai vitaminizuojami vitaminais B2 (0. kruopų. padedančia pra­ siskverbti per žarnyno sieneles ir patekti kartu su krauju to­ liau.4 mg). o cuk­ ruje — ne. Jau pačioje pradžioje žarnyno ląstelių memb­ ranos priima ir perduoda į mikromolekulės vidaus terpę maisto medžiagų makromolekules.tologijos vadovėliuose. kitas reika­ lingas medžiagas iš kraujo. pieno produktų. Pagrindinę jų dalį sudaro krakmolas. Po to jis turi būti lengvai pašalinamas. (0. Svarbią įtaką mitybai turi ir metų me­ tais susiklosčiusios tradicijos. Žino225 . ląstelių membranos ne pasiima makromolekules. Kūdikio organizmas dar nesugeba nuo jų apsiginti. nei druskų. Jis gaunamas iš cukrinių runkelių po sudė­ tingo daugiapakopio perdirbimo. Štai tada ir paaiškėja. kai kurių fermentų dar visai nėra. Juk cukrus vartojamas ne tik su arbata ar kava. jį reikia papildyti medžiaga. B2 (0. bet pradeda virškinti. skirti smaližiams įbauginti. kristalizuojamas ir filtruoja­ mas per kaulų anglis. Taip atsiranda diabetas. cukrus yra cheminė medžia­ ga — sacharozė. Bran­ duolyje ir apvalkalėlyje sukaupti vitaminai ir mineralinės me­ džiagos. kai orga­ nizmo apsauginės jėgos dar silpnos. Moters piene laktozės (pieno cukraus) yra daug. Miltuose ir šlifuotose kruopose nėra apvalkalėlio ir branduolio. Paskutinėse gamybos stadijo­ se cukrus rūpestingai išvalomas. PP (2 mg 100 gramų miltų). mėsos.

Vieni jų pagerina produkto konsistenciją (dažai. dažnai būna kenksmingi kitiems. anglies rūgšties diamidą. tad ir kazeino mūsų organizmui reikia daug mažiau. kaupia jame pieno rūgštį. kiti prailgina vartojimo laiką (antimikrobinės priemonės. kuriems tenka savitų kovos su konkurentais priemonių vaidmuo. Mūsų organizme vyksta angliavandenių skilimo reakcijos. ir paprastesni junginiai. normali mikroflora pasitaiko retai. Tačiau jei šie mikroorganizmai suardė dalj angliavandenių. kuriame grumiasi mielės ir natūrali mikroflora. Ruošiant tešlą. daugiausia angliavandenių. kuriuos skatina mielės ir bak­ terijos. koks jų poveikis gyvybiniams procesams. Taigi per metus šios mikrodozės tampa krūva toksinų. ku­ rią nukenksminti gali tik jaunas stiprus organizmas. sumažina produkto energetinį po­ tencialą. ožkų) piene — pagrindinė jo kenksmingumo priežastis. Mūsų or­ ganizme kazeino perteklius klijuoja inkstų akmenis. Palyginkite: karvės piene yra 2. Maisto pramonėje ir buityje plačiai paplitęs ir rūgimas. sa­ lietra — sūrio ir brinzos konservantas (30 mg litrui pieno). kazeino. kuriomis turės apsirūpinti pats organiz­ mas. mėsa). Jis reikalin­ gas. net nedidelė jų koncentracija slopina dauginimąsi. atsiradę veikiant vieniems mikrobams. suteikiantys dešroms gražią rausvą spalvą. Kadangi duoną valgome regulia­ riai ir labai anksti. Šio proceso metu išsiskiria energija. ypač kai geriama daug. pieno rūgšties lazdelės. valgyti tik prėską duoną. antioksi­ dantai). kuri pradėta kep­ ti prieš 15 000 metų Egipte. Kazeinas — puiki žaliava stalių klijams gaminti.3—0. aromatizatoriai. reikalinga mikroorga­ nizmų gyvybinei veiklai. kad angliavandenių irimo produktai (kaip ir kitų medžiagų. kanopos.4 proc. vartojamas kefyrui pagaminti. Padidintas kazeino kiekis galvijų (karvių." Kad pagerės kepimo kokybė — neprieštarausim. „Šiuo metu raugas. nitritai. procesas. pieno mielės". kas raugta. kad žmo­ gus per metus suvalgo 16 kartų daugiau maisto negu pats sve­ ria. tešlos kėlimo medžiagos ir kt. labai svarbūs spirito ir pieno rūgšties rūgimo procesai.). Kadangi rafinuotame ir „pagerintame" maiste mažai van227 . Šviežią natūralų pieną ga­ lima gerti tik retkarčiais. ortofosforo rūgšties ir cisteiną. kad nereikia valgyti to. Štai viena iš leistinų nitrinų normų — 20 mg 100 gramų mėsos (0. šiaurės elnės piene — iki 8. Mes jų neturime. Žmogui dėl visai aiškių priežasčių jo reikia dar mažiau. Toks energijos praradimas vyksta kepant duoną. mil­ tai.8—3. Net Biblijoje rašoma. Tačiau kur po to kaupiasi šie „priedai". kad tokiam produktui pasisavinti ir pašalinti bus reikalingos medžiagos. dalyvaujan­ tys apykaitoje. ožkoms augtų šeriai. kai prisijungia fosforo rūgštis. Rū­ gimas — skilimo.). Kai kurios tautos. Tokio produkto (duonos) energetinis potencialas žymiai mažesnis negu sveiko grūdo. Ne išimtis ir rauginti pieno produktai. taip pat kiti produktai. Štai kodėl mums reikia regulia­ riai valyti organizmą ir vartoti natūralius. pavyzdžiui. leidžiama į miltus dėti tokius maistinius priedus: kalio bromatą. moters piene — 0.02 p r o c ) . skatina kojų ataugas. pagerina maisto produktų gamybos technologiją (mioglobino fiksatoriai. Jų metu išsiskyrusi energija be­ veik neišsisklaido. tačiau dauguma šių priedų toksiški! Pavyz­ džiui. etilo spiritą ir kitas atlie­ kas. Mielinės duonos. Smulkmena? Ne. norėdamos išvengti išnykimo. kalcio peroksido. baltymų).5 proc.9 procento. hiposulfatą. prieskoniai ir kt. kad karvėms. duona. kai po to susidaro paprastesni junginiai. Pasirodo. — tai baltymas kazeinas ir mikroorganizmai: pieno rūgšties strepto­ kokas. žalingas poveikis pastebėtas se­ niai. Visi šie mikroorganizmai darniai ardo mums reikalingas maisto medžiagas (laktozę). Štai tau ir „priedai". Tiek kazeino žmogus suvartoja sparčiai augdamas. nutylima. paverčia­ me skrandžio—žarnyno traktą kovos lauku. ragai. Taip „gerinami" beveik visi maisto produktai (pienas. Kazeinas taip pat pateikia mums „siurprizą". eikvoda­ mas tam savo gyvybines jėgas. Šiuo metu maisto pramonėje vartojama labai daug įvairiau­ sių priedų ne tik gaminant miltus. sausgyslės tampa tarsi medinės. Valgydami duoną. Štai ko­ dėl atsiranda disbakteriozė. yra akumuliuojama.me ir tai. neperdirbtus maisto produktus be įvairiausių „pagerinimų". Vokiečių biologai teigia. avims. O tiesa tokia: nuo tokių „priedų" kraujagyslių siene­ lės. kepė tik prėską duoną ir šią tradiciją sutvirtindavo religinėmis dogmo­ mis. kraujagyslių sklerozę. 22(i organizmas prarado šią energiją. Vadovėlyje „Mitybos higiena" parašyta: „Kad pagerėtų kvietinių miltų kepimo kokybė.

tam­ pame nepaslankūs. jos vėl griebdavosi šokolado ir at­ gaudavo dvasinę pusiausvyrą. duona. Netikėti rezultatai nustebino prancūzų medikus. SUSIJĘ SU NETINKAMA MITYBA Besaikis vartojimas . skuskite bulves labai plonai arba virkite neskustas. puvimas. Tuo labiau kad daug druskos yra daugelyje maisto gaminių — dešroje. kaupiame organizme vandenį. virškinimo sulčių išplovimas. kad negali ištverti nė dienos rytais neišgėrusios puodelio saldžios kakavos ar nesuvalgiusios šokoladinio pyragaičio. No­ rėdami išsaugoti kuo daugiau šių elementų. Druska — neorganinė medžiaga. 5 lentele SINDROMAI. svogūnų. patekę į kraują iš storosios žarnos. pajusite ryškų skirtumą. o storosiose žarno­ se — vidurių užkietėjimas. Vos 228 pradėjusios prastai jaustis.dens (cukrus. kad valgote pernelyg sūriai. apvalūs. geležies. nes blogai perdirbta maisto masė.). Šio autoriaus knygoje radau ir 5 lentelę. kad žalumynuose yra pakankamai druskos. kai valgome tokį maistą. Taip susidaro kenksmingas už­ daras ratas: valgymas. Nemažai jų yra jau minėtose A. kaip buvote įpratę. „išsiurbdamas" vandenį iš organizmo. Sūdyti gaminiai iš karto sukelia troškulį. kalio negu likusioje dalyje. jog šokoladas šiuo atveju yra tarsi narkotikas. kad bulvių lupenose yra daugiau B grupės vitaminų. maistingų elementų trūkumas. kurią organizmas pa­ sisavina sunkiai. Taip organizmas stengiasi sumažinti iki normos didelį druskos kiekį ir pašalinti jos perteklių. Tačiau tai netiesa. „Valgykite mažiau šokolado". prarandame kūno formą. česnakų bei kitų.t. Be to. kepiniai. Sakoma. Šios moterys sa­ kė. Žinokite. šokoladas. duonoje. Vidutiniškai JAV gyventojas suvarto­ ja 20 kartų daugiau druskos negu reikia. įtikinančių. Ugoliovo knygose. kad druska aprūpina organizmą natriu. Vartokite daugiau įvairiausių prieskonių — žalumynų. tyrusius pacientes. supra­ site. įprasta bulves nuskusti. kas nežino. saldainiai ir t. kad būtų praskiesti šie šlakai. Štai kodėl vis norime gerti. juose esantį natrį ir chlorą organizmas geriau pasisavina. sūriuose. Tokia „narkomanija" gali pa­ kenkti labiau negu rūkymas. Galima pateikti ir daugiau pavyzdžių. ląstelienos. Taip pradedame tuk­ ti.t. Kai po to pasūdysite. mėsa. jis labai keičia slėgį virškinimo sistemos vidaus organuo­ se. Tada vėl geriamas vanduo. kad ra­ finuoti produktai yra kenksmingi. gėrimas. Taip gali daryti tik tie. Gaminant maistą. Gydytojai tvirtina. kurios skundėsi širdies skausmais. Pabandykite savaitę kitą visai nevartoti druskos. apibendrinančią minėtus faktus. troškulys. sūdytuose produktuose ir t.

net senukų. 12. maistiniai riebalai ir nitratai yra stiprūs mutagenai. jako pieno sviestas. riešutų. mažina organizme vertingų mikroelementų — geležies. Šio reiškinio priežastis — mityba. Jų tradicinis valgis — miežiniai paplotėliai. paaiškėjo. morkų. kad jų gyventojai beveik nežino. Dar daugiau: leukocitozės galima išvengti. opaligės.„Jei norite būti sveiki. Makalebas iš Kolorado. kad maistas. kurio pH rūgštus. tei­ gia. kad taip jūs įveiksite maistinę leukocitozę. Likusių dantys truputį pa­ liesti karieso. kiaušinių. išeminės šir­ dies ligos. Tokia maitinimosi tvarka taupo jū­ sų jėgas. — ragina biologas R. Kai maistas paliečia gomurį. Taninai. — Kava neturi maistinės vertės." Ši informacija liečia ir visus gėrimus. Maisto medžiagas skran­ džio—žarnyno trakte reikia vertinti ne tik kaip mitybą. aplankę kelis Tibeto vienuolynus. Manau. ankštinių augalų. jis nustatė. Kai valgomas nevirtas maistas. Pirmasis tai nurodė mokslininkas-bakteriologas Kušakovas. Žurnale „Science" („Mokslas" — vert. Patikri­ nus 150 čia gyvenančiųjų dantis. pepsi—kolą. šarminis ir neutralus maistas bei gėrimai (šviežias auga230 linis maistas. Noksas palygino mirčių priežastis (55—64 metų amžiaus žmonių) 20 šalių — 17 Europos šalių. Tai būtina. kad atitinkamos maisto produktų grupės susietos su konkrečių ligų grupėmis. MAISTINĖ LEUKOCITOZĖ. krūties vėžio ir leukemijos. Šiuo atžvilgiu panašus ir rafinuoto cukraus. Šią kenksmingą įtaką neutralizuoja epitelinis ir leukocitų 3 sluoksnis (1 mln. Buvo tirti 58 maisto produktai ir 70 įvairiausių ligų. negerkite kavos. maistinės leukocitozės ga­ lima išvengti. tai neteisinga. Štai kur slypi viena iš organizmo nusilpimo. kad galėtų įveikti kenksmingą maisto poveikį. Italų stomatologai. bulvių ir nedaug ryžių. Mano nuomone. iš jų. savižudybės. Vasarą dar valgoma ropių. gyvulinės kilmės riebalų (lašiniai. nes nevirtas maistas val­ gymo pradžioje stimuliuoja virškinimo sulčių išsiskyrimą. nes nevirtose daržovėse yra daugiau natūralių stimuliatorių. Anglų mokslininkas E. Neut­ ralizuoti jų neigiamą poveikį padeda E ir C vitaminai. bet ir kaip alerginę bei toksinę agresiją. JAV ir Japonijoje. Šį skyrių pradėsiu labai įdomia informacija apie maisto produk­ tus bei jų ryšius su įvairiomis ligomis. kurių daug augalų žaliosiose dalyse. kad 70 proc. Taip darė ir Po­ lis Bregas: „Įpratau pradžioje valgyti salotas. Kanadoje. stemplės ir skrandžio vėžio bei plaučių tuberkuliozės. „Jie nežino. kad nėra vien tik naudingų ar vien tik kenksmingų maisto produktų. žarnų sienelėse greitai susi­ telkia leukocitai. Vėliau ir laboratoriniai tyrimai patvirtino. kad virškinimas nesutriktų.) pateiktais duomeni­ mis. leukocitų 1 mm ).) poveikis. NETEISINGAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS. Šiuo požiūriu panašus ir daržovių. tačiau kai per dieną tai tenka pakartoti kelis kartus (valgoma 3—4 kartus). leukocitai neatlieka kitų savo apsaugi­ nių funkcijų.5 valandos. chroniškų nefritų. ilgaamžiškumui. esantys šiame gėrime. bur­ nos. vaisių. kad jūsų organizmas gerai prisitaikė prie to. Todėl rekomenduoju kiek­ vieną valgymą pradėti nevirtomis daržovėmis. Dauguma pradeda valgymą sriuba ar sultiniu. Nesaikingas įvairių rūšių mėsos vartojimas paspartina mirtį nuo sklerozės. kuriuose yra kavos: koka—kolą. taip pat parūgštinti gėrimai gali sukelti leukocitozę (virtam ir kitais būdais apdorotam maistui būdinga rūgšti reakcija. riebūs vyniotiniai ir pan. Po kelių metų pastebėsite. 13. Atli­ kęs šiuos tyrimus. kas yra kariesas". kepenų cirozės. jei šviežias augali­ nis maistas (salotos) bus valgomas prieš virtą. tokia ir raugintų pieno produktų reak­ cija). tibetietiška arbata ir vanduo. ir žuvies poveikis. sudarysite są­ lygas indukuotai autolizei. dantys visiškai sveiki. Tokia mobilizacija tęsiasi 1—1. Tibeto vienuo­ liai nevalgo cukraus ir mėsos. kurio reakcija šarminė) nesukelia leukocitozės. orga­ nizmas alinamas. sandvičių ar duona. skirtas organizmo stiprinimui. Pritariu šioms didžiojo natūropato rekomendacijoms ir tei­ giu. nerei­ kia keisti šio įpročio". kal­ cio — bei B grupės vitaminų kiekį. trukdo pasisavinti baltymus. be to. ne­ sugebėjimo įveikti peršalimo priežasčių. jog pri­ valome įpratinti savo organizmą tik prie neutralaus maisto. storosios žarnos vėžio. Grūdinių produktų vartojimas skatina mirtį nuo epilepsi­ jos. kuriose vartojami įvairūs maisto produktai. 231 . pieno. nors išsami tarpusavio ryšių analizė parodė. kas yra kariesas. taukai. gerklės.

Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. supilame į indą. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu.* Netinka žuviai pienas. Žirnienė su švendrių cukrumi. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio. spiritas ir van­ duo — medžiagos. uogas. labai ilgai neužsibūna skrandyje. o su kokiais — ne. neskubėkit valgyt kito. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti. Todėl atsiranda opaligės. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose. kaip ir nuo vyno vartojimo. kuris jums neįprastas. Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. pradeda rūgti. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. kurie ir sukelia jau minėtas ligas. riebalai apkarsta. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. išskyrus vandenį ir angliarūgštę. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių. raugintu pienu kenkia. Taigi darau tokią išvadą: E. Taip du vertingi produktai tampa nuodais. kitas maistas. skrandžio vėžys. Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". po valgio. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. patvirtina ir šie faktai. kepenų cirozė. Tyrinėtos šalys. Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. kraujodaros sistemos vėžio. yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. skatolas. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. kai geriate pieną. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. acto rūgštis. Sutrikus virškinimui. t. stemplės. kurios. Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį.* Ryžtuosi pakomentuoti E. burnos. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. kur prasideda rūgimas). kad vegetarizmas didina ištvermę. ger­ klės. fenolas — taip pat nuodai. su ko­ kiais produktais derinti daržoves. kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. Taip pat būtina žinoti. Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės). Nežinant. paaiškėjo. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L. duonos produktai nevirškinami. gerklės ir burnos vėžį. indolas. Tiriant virškinamojo trakto ligas. Si sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. (Prisiminkime. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. Neskubėkit tiesti rankų prie valgio.y. o nemokšišką jų var­ tojimą. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. 232 233 . Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. Štai kas apie tai rašoma „Cžud-ši": „Tas. kas valgo maistą nesuderintą. Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo. Nevalgykit rūgštaus. yra nuodai.Vynas gali sukelti kepenų cirozę. kur karštas klimatas. netinka vartojimui. Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. Apie miltų. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius. kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus. Kol vienas maistas nesuvirškintas. Kai pūva baltymai. kaip vartoti daržovių salotas. kas teisus? Teisios abi pusės. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. Skirtumas tik tas. susidaro vandenilio dvideginis. Indijoje ir kito­ se šalyse. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. * Jog tai tiesa. nuodais maitinas. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. jie skyla. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo.

fermentų). Atsi­ randa vartinė hipertonija. Su­ sergama diabetu. Kepenys nesuspėja pašalinti nepasi­ savintų virto maisto elementų. susidaro alkoholis. 4. šarminiais skysčiais. o jų stinga virtame maiste. Tai sutrikdo žarnyno sistemą.5—2 valandas vitaminų ir mineralinių druskų nesuspėja įsiurbti plonųjų žarnų gleivinė. neišskiriama pakankamai nukenksminančių medžiagų. vėžys ir kitos žarnyno ligos. Skrandis ištempiamas taip. STOROSIOS ŽARNOS. tad pakartosime tik tai. kiti sutrikimai. neišvengiama mažakraujystė. ypač vartinės hipertonijos atvejais. galūnių at­ šalimą). Mes prarandame saiko jausmą val­ gydami. būdingas 80—85 proc. kas svarbiau­ sia. Baltymai virškinami skrandyje ir dvylikapirštėje žarnoje. Toks sunkiai virškinamas mišinys skilimo produktais už­ teršia kepenis bei. Vien nuo to žmogus jau vaikystėje kenčia: deformuojasi ske­ letas. Kraujas tampa rūgštesnis. 8. ku­ ri sparčiau šalina iš kraujo toksinus ir tuo pačiu pati tampa pažeista. Sutrinka virškinimas plonosiose žarnose. taip pat pūvančio maisto likučiai patenka į kraują ir nuodija visą organizmą. visą organizmą. Persivalgydami kenčiame nuo būtino maisto stygiaus. Dvylikapirštės žarnos gleivinę pažeidžia 220 nuolatinis dirginimas netinkamu maistu — rūgščiomis skran­ džio sultimis suvilgyta mėsa. Be to. 5. Virtame maiste yra labai mažai biokoaguliatorių (augalinių hormonų. vitaminų. Atsiranda duodenitas. o vėliau ir viso organizmo ligos. pabloginti skrandžio—žarnyno trakto judesių funkciją. ša­ linimo organai. Apie jas jau buvo nemažai rašyta ankstesniuose skyriuose. metabolizmo sutrikimus pakeisti kraujo fermentų su­ dėtį. Pavyz­ džiui. Valgant sriubas. ji taip pat pakinta. per 1. Sutrikusi žarnyno hormonų sistema turi neigiamos įtakos visų endokrininių liaukų veiklai. Taip pradeda stigti vitaminų. enzimų. kūnas. krakmolas). mineralų. kitų reikalingų medžiagų. polipai. virškinimo organų ligų atvejų. Kai valgant ar pavalgius geriama. Taip atsiranda gastritas. hipotermiją (kūno temperatūros sumažėjimą. Šios mikrofloros gyvybinės veiklos produktai. Virtas maistas skatina patologinės mikrofloros dauginimą­ si. jos nuplaunamos toliau. ypač ląstelių viduje. sukelda­ mi nemalonumus: degraduoja storųjų žarnų gleivinė. Valgant virtą maistą. o krakmolas pradedamas lėtai virškinti burnoje. kasos sulti­ mis (riebalai. Nepakanka vitaminų. sutrinka vidaus sistemų veikla. kur terpė yra šarminė. valgome ne tai. kinta psi­ chika. kitų maisto medžiagų. 3. nes viskas tranzitu patenka į storąją žarną. nevirškinimas. Seilių liaukos nevalo kraujo. Tai slopina kepenų funkciją. 6. Joms reikia daug la­ bai aktyvių junginių. Prisiminkite dalį „Maisto sudėtis". Virtas. Ugoliovas: „Duodenitas — dvylikapirštės žarnos gleivinės uždegimas. Geriant vandenį ar kitus skysčius (ypač kai geriama daug). Perkrauta kasa taip pat negali normaliai funkcionuoti. kad jame gali tilpti 4—6 litrai maisto masės. antinksčių žievės struktūros. skyrius „Baltymai" ir „Angliavandeniai". perkraunama visa virškinimo sistema.kaupia sunkiai virškinamas mišinys. kai sutrinka dvylikapirštės žarnos funkcija. seilių išsiskiria nepakankamai. dengiantį skrandžio vidų ir apsaugantį jį ir nuo savų virškinimo sulčių. to­ dėl nuolat taip maitinantis. KRAUJAS. Tokiais atvejais didesnis krūvis tenka dvylikapirštei žarnai. Virtas maistas neturi pakankamai gyvybinių elementų. PLONOSIOS ŽARNOS. neigiamai veikiamos skydliaukė. ardantis gleivinės sluoksnį. ką dera valgyti. sumažėja jų pralaidumas. rūgščios skrandžio sul­ tys išplaunamos į dvylikapirštę žarną. prasideda cuk­ raus rūgimas skrandyje. ir daugiau negu rei­ kia. Užkietėja viduriai. ORGANIZMO VIDAUS TERPĖ. dantys. sutrinka visi procesai. Štai kaip aprašo duodenitą akademikas A. Jei maistas papildomas saldžiais skysčiais. po to — dvylikapirštėje žar­ noje (be to. VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKOS. jei kepenys nesveikos. slopinama gaminanti insuliną kasa ir hipofizis." Sutrikusi dvylikapirštės žarnos funkcija gali skatinti nutu­ kimą. jį virškina visai kiti fermentai negu baltyminį mais­ tą). KEPENYS. 7. rafinuotas ir neteisingai suderintas maistas skatina puvimo mikrofloros dauginimąsi. atsiranda įvai­ rios kepenų. atsiranda kolitas. kitus pusiau skystus patie­ kalus. KASA. Dažniausiai jis būdingas vyrams. užteršia gaurelių poras (ypač baltos duonos glitimas). Tada sumažėja ląstelėse 221 . Tai kenkia apsauginiam gleivių sluoksniui.

riebalai apkarsta. t. Kai europiečiai taip vartoja daržoves bei vaisius. Štai kas apie tai rašoma „Czud-ši": „Tas. Tyrinėtos šalys. Indijoje ir kito­ se šalyse. (Prisiminkime. pastatome jį šiltoje tamsioje vietoje. uogas. yra paveikti bakterijų ir sudaro alkoholį ir kitus pusiau suirusius produktus. kepenų cirozė. prailgina gyvenimą? Kur slypi tiesa. kad Europos šalyse vaisiai vartojami desertui. kaip reikia teisingai derinti maisto produk­ tus. storosios žarnos vėžio ir išsėtinės sklerozės. Nederinkite pieno ir medžiuose nokintų vaisių. su ko­ kiais produktais derinti daržoves.Vynas gali sukelti kepenų cirozę. duonos produktai nevirškinami. Grybams kepti netiks garstyčių aliejus. padeda žmonėms įveik­ ti fizinį bei protinį krūvį. Pakankamai kalbėta ir apie krakmolo daleles bei „krakmolo kruopų" kenksmingą poveikį kepenims bei inkstams. Nežinant. kurie ir sukelia jau minėtas ligas. Neskubėkit tiesti rankų prie valgio. labai ilgai neužsibūna skrandyje. Nevalgykit rūgštaus. Taigi svarbu atkreipti dėmesį į nežymią sąlygą: vaisiai ir daržovės virškinami plonosiose žarnose. Sutrikus virškinimui. neskubėkit valgyt kito. mielių kenksmingumą jau minėta anksčiau. burnos. Kiaušinių ir žuvies nevalgykite vienu metu. 232 233 . pradeda rūgti. Kol vienas maistas nesuvirškintas. jie skyla. kai geriate pieną. kas teisus? Teisios abi pusės. o apatinės virški­ namojo trakto dalies ligos susijusios su kaloringų maisto pro­ duktų (ypač gyvulinės kilmės) vartojimu. Taip du vertingi produktai tampa nuodais. nuodais maitinas. Virškinamojo trakto viršutinės dalies (iki skrandžio) ligos susietos su nekaloringų maisto produktų (ypač daržovių) vartojimu. Lygiom dalim neimkite medaus ir augalų aliejaus. paaiškėjo. kaip ir nuo vyno vartojimo. išskyrus vandenį ir angliarūgštę. jų skilimo produktai — sieros vandenilis. Alus gali pagreitinti išsėtinę sklerozę ir tiesiosios žarnos vėžį. stemplės. Prasideda vaisių irimas ir alkoholio. beprasmiška pradėti sveikatos stiprinimą pasitelkus mity­ bą ir svarstyti apie maisto naudą ar žalą. fenolas — taip pat nuodai. raugintu pienu kenkia. ger­ klės. Žirnienė su švendrių cukrumi. Kietųjų riebalų vartojimas susietas su mirtingumu nuo pie­ no liaukų vėžio. Gavrilovo knygos „Ar gali žmogus gyventi ilgiau?". yra nuodai. supilame į indą. patvirtina ir šie faktai. kas valgo maistą nesuderintą. Ši sąlyga paisoma ne visais atve­ jais. skatolas. Todėl atsiranda opaligės. Taigi darau tokią išvadą: E. jei skrandyje jau yra duona ar mėsa. acto rūgšties susidarymas — skrandyje tam palankios sąlygos. Skirtumas tik tas. juose susidaro kancerogeninės medžiagos. kur prasideda rūgimas). netinka vartojimui. kitas maistas. kaip darom tokį naminį gėrimą: susmulkiname vaisius. kur grūdiniai produktai vartojami kaip duona ir kiti miltų gaminiai. Apie miltų. kraujodaros sistemos vėžio. kur karštas klimatas. kuris pirmiausia turi būti suvirškinamas skrandyje. Maisto produktų išskyrimo ir geresnio derinimo ištakos — gilioje senovėje. kuris jums neįprastas.* Netinka žuviai pienas. Tiriant virškinamojo trakto ligas. kaip vartoti daržovių salotas. * Šiuos faktus aš paėmiau iš L. indolas. kurios. o nemokšišką jų var­ tojimą. Dabar aptarsime daržoves bei vaisius.* Ryžtuosi pakomentuoti E. Priminsiu: jei nepakanka vitaminų (ypač B grupės). spiritas ir van­ duo — medžiagos. Nokso surinkta medžiaga iliust­ ruoja ne maisto produktų kenksmingumą. Tad detaliau aptarsime grūdinius maisto pro­ duktus. o su kokiais — ne. Vištieną valgydami negerkite rauginto pieno. Kai pūva baltymai. po valgio. gerklės ir burnos vėžį. Taip pat būtina žinoti. Jie gali nesiderinti ir rietis kaip patrakę. vaisiai bei daržovės valgomi kaip atskiras maistas. Kodėl jie sukelia li­ gas? Kodėl veikale „Mityba ir charakteris" indų gydytojai tvir­ tina. kad ryšių tarp maisto produktų vartojimo ir ligų pobūdis keičiasi nuo viršuti­ nių virškinamojo trakto dalių iki apatinių. Apie mėsos poveikį jau nemažai kalbėta kituose šios kny­ gos skyriuose. Visi šie nuodai turi būti nukenksminti ir su šlapimu pašalinti iš organizmo. acto rūgštis. skrandžio vėžys. Kai krakmolas ir cukrus pradeda rūgti. susidaro vandenilio dvideginis. Nevalgykit netinkamu metu — tik taip išvengsit maisto— nuodo. Nokso tyrimus ir padaryti savo išvadas. * Jog tai tiesa.y. susmul­ kinti vaisiai negali patekti į plonąsias žarnas. kad vegetarizmas didina ištvermę.

iš kurių kepama duona. o po to plonojoje žarnoje. o mėsa 2—3 valandas pradžioje virškinama skrandyje. glaustai pateiksiu garsaus produktų derinimo specia­ listo H.t. Grietinė. visi varpiniai augalai. džiovintos pupelės (išskyrus sojas). churma. Saldūs vaisiai Finikai.) virškinti išskiriamos kokybės ir kiekybės prasme skirtingos virškinimo sultys. žuvis. baklažanai. greipfrutai. MAISTO PRODUKTŲ KLASIFIKACIJA Kad skaitytojai teisingai suvoktų. ir krakmolo. Baltymai Koks maistas turi palyginti daug baltymų? Tai riešutai (daugu­ ma jų). Pavyzdžiui. Kadangi šis klausimas labai svarbus. Saikingai krakmolingi Žiediniai kopūstai. saldūs obuoliai. kurios pažeidimo pasek­ mės pastebimos labai greitai. kaip teisingai derinti maistą. Pavyzdžiui. grietinėlė. Pusiau rūgštūs vaisiai Šviežias inžyras. saldūs vaisiai. visi mėsos produktai. kad jo vartojimas būtų naudingiausias. mėsai. Angliavandeniai Tai kelių rūšių krakmolas. pieno cukrus. Be to. cukrus. Lašiniai. sausi žirniai. storosios ir plonosios žarnos virškinimo sultys. sviestas. slyvos. bulvės. kaip derinasi maisto produk­ tai. moliūgai. kokia subtili maisto virškinimo technologija. inžyras. aguročiai. 234 . Skir­ tingo maisto apdirbimas bei virškinimas vyksta skirtingose virškinimo trakto dalyse ir skirtingu laiku. griežčiai. razinos. Šie bandymai atskleidė. rūgščios slyvos. braškės. sojos pu­ pelės. Tai tik dar kartą patvirtina. saldžios vyšnios. citrinos. burokėliai. varškė. Šiuos I. Apie 100 tūkstančių labai ligotų žmonių jo mokykla „Svei­ kata" padėjo įveikti įvairias ligas. grybai. Kai kurie produktai bus priskirti ir baltyminiams. sirupai ir t. tulžis. įvairios uogienės. saulėgrąžų. Pomidorai. serbentai. persikai. rūgščios vynuogės. Riebalai Alyvuogių. vaisiai virškinami plonojoje žarnoje. padažai. mėlynės. abrikosai. Pavlovo mokyklos mokslinius tyrimus mūsų am­ žiaus antrojo dešimtmečio pabaigoje sėkmingai panaudojo praktikoje amerikiečių gydytojas-natūropatas Herbertas Šeltonas. kad skirtingam maistui (pienui. skrandžio sultys.t. Paaiškėjo. kuraga. stipriausiai veikiančios virškini­ mo sultys išskiriamos pienui suvirškinti paskutinę virškinimo valandą. Šis procesas pra­ sideda jau burnos ertmėje ir toliau tęsiasi visame virškinimo trakte (seilės. Dauguma riešutų. saulėgrąžos. vynuogės. sausi žirniai. rūgštūs obuoliai. kad net panašioms maisto rūšims virškinti išskiriamos skirtingos virškinimo sultys. džiovintos kriaušės ir obuoliai (saldžių rūšių). Cukrus ir sirupai: geltonas ir baltas cukrus. 235 TINKAMAS MAISTO PRODUKTŲ DERINIMAS Praėjusio amžiaus pabaigoje—šio amžiaus pradžioje I. Pavlovo laboratorijoje buvo atliekami įdomūs bandymai tiriant virškini­ mo fiziologiją. duonai ir t. kašto­ nai. vėžiai. Medus. kasos sultys. žemės riešutai. sūris. Krakmolas: visi varpiniai augalai. o mėsai — pirmą. Rūgštūs vaisiai Apelsinai. pupelės. taip pat mikroflora). dar kartą pakartosime jų klasifikaciją. Riebi mėsa. morkos.Pats laikas pakalbėti apie tai. ir krakmolingiems Tegu tai jūsų netrikdo. sirupai. pienas. kriaušės. kiaušiniai. kukurūzų aliejus. granatai. Šeltono pažiūras bei patirtį. nes juose iš tiesų yra daug ir baltymų.

Tolesnis. Taip atsitinka. kurios koncentracija — 0. Tai atsakymas tiems. baklažanai. ridikėliai. kai vienu metu suvalgomi du skirtingi bal­ tymai. Košės. melionai bei kitos įvairios šių dar­ žovių rūšys. kiaušinių ir pieno. po to jį dvylikapirštėje žarnoje per­ dirba visai kiti fermentai. Pavyzdžiui. riešutais ir kitu baltymingu maistu. veikla. svogūnai. Kai duonos krakmolas suvirškintas.003 proc. Taigi atsiminkite: VIENU METU VALGYKITE TIK VIENĄ KONCENTRUOTĄ BALTYMINĮ MAISTĄ. kiaušinių ir riešutų. kad būtų nuslopinta fermento. jų virškinimą. Todėl atsiminkite: VALGYKITE BALTYMUS IR KRAKMO­ LĄ SKIRTINGU METU. jis per­ dirbamas burnoje ir dvylikapirštėje žarnoje. kokia maisto sudėtis. kad pirmosios krakmolo ir baltymų virškinimo stadijos vyksta skir­ tingose terpėse. kad „gamta pati kombinuoja" (kompanuoja) įvairias maisto medžiagas tame pačiame maiste. Moliūgai Maistui naudojami aguročiai. kad būtų suvirškinti duonos baltymai. cikorija. skaidantis krakmolą. reakcija yra beveik neutrali. Vienam produktui — krak­ molo ir maisto deriniui. negu krakmolą. rūgštynės. salierai. Tačiau kai suvalgomos dvi maisto rūšys su skirtingais. sūrio ir riešutų. Si informacija bus labai naudinga mąstančiam skai­ tytojui. Sulčių. o mėsai — pirmą virškinimo valandą. sūriu. toks sulčių prisitai­ kymas neįmanomas. kokios sudėties jis bebūtų. Todėl atsiminkite: VALGYKITE RŪGŠTIS IR KRAKMOLĄ SKIRTINGU METU. Kai suvalgoma duona. rabarbarai. Vieno maisto produk­ to. česnakai. bet ir suardo fermentą. ropės.Nekrakmolingos ir žalios daržovės Tai visos sezoninės nepaisant spalvos daržovės. stipriausiai vei­ kiančios sultys išskiriamos paskutinę pieno virškinimo valan­ dą. BALTYMŲ DERINIMAS SU ĮVAIRIU KRAKMOLU Laisvos druskos rūgšties. išskiria­ mos labai rūgščios sultys. kopūstai. kiaulpienės. 236 BALTYMŲ DERINIMAS Dviems skirtingos rūšies ir sudėties baltymams reikia skirtin­ gų virškinimo sekrecijos pokyčių ir skirtingo išskyrimo laiko. Pagrindinės jų: latuka. kada reikia išskirti sultis. skirtų duonai. varške. šparagai. kurie nepritaria teisingam maisto produktų derinimui. teigdami. mėsos ir riešutų. net ir nežymus. Sekrecijos reguliuojamos labai jautriai. virškinimas labai skiriasi nuo kelių produktų mišinio virškinimo. saldūs pi­ pirai. kad būtų suvirškintos sudėtingos medžiagos. Rūgščių ir krakmolų deriniai sunkiai virš­ kinami. Baltymui reikia rūgščios terpės skrandyje. agurkai. organizmas gali nesunkiai pritaikyti savo sultis (išskyrimo laiko ir intensyvumo požiūriu). žuvimi. špi­ natai. mėsos ir sūrio. petražolės. kad jie būtų efektyviai pasisavinti. atsi­ žvelgiant į tai. net prieštarau!' jančias vienas kitam virškinimo poreikiais. burokų lapai. 237 . ropės lapai. skrandis išskiria daug druskos rūgšties tam. Jei virškinimo pro­ cesas nesikeis. bulvės ir kiti krakmolingi produktai turi būti valgomi ne kartu su mėsa. kiaušiniais. O dabar aptarsime įvairius maisto produktų derinius. pakanka. skrandis išskiria daug druskos rūgš­ ties. baltymingas maistas nebus visiškai suvirškin­ tas. Todėl nereikia derinti — mėsos ir kiaušinių. rūgštingumo padidėjimas ne tik stabdo šį procesą. RŪGŠČIŲ DERINIMAS SU KRAKMOLAIS Jau minėtų rūgščių produktų rūgštis ardo fermentas ptialinas. Jei duona ir mėsa valgoma kartu. skaidančio krakmolą. Krakmolo virškinimas staiga sutriks. duona. Fiziologijos požiūriu niekada negalima neatsižvelgti į tai. Du proce­ sai — krakmolo virškinimas ir baltymo virškinimas — vyksta skirtingu metu. Krakmolui reikia šarminės reakcijos.

Priklausomai nuo to. sirupai ir t. sausainius. Pavlovas įtikinančiai įrodė. skrandžio liaukų aktyvumą. Milijonų žmonių įprotis rytais valgyti pusry239 RIEBALŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Riebalai lėtina skrandžio sulčių sekreciją. saldainiai. marmeladas. esant atitinkamoms sąlygoms. kad vaisių sultys ir galutinis fermentacijos produktas (raugintas pienas) nepalan­ kiai veikia virškinimo sultis. ten pradeda irti. Tie maisto produktai. bulves bei kitą maistą. kurie mano. ardo pepsiną ir sumažina jo sekreciją. Cukrus suvirškinamas tik plonajame žarnyne. Vei­ kiant bakterijoms. išskiriamą skrandyje. Jei šie produktai valgomi atskirai. vaisiai. stabdoma sekrecija skrandžio sulčių. Taigi atsiminkite: VALGYKITE CUKRŲ IR BALTYMUS AT­ SKIRAI. klysta tie. koks maistas pa­ tenka į skrandį. vartojami kaip priedai gaminant pyragaičius. jis kurį laiką užsibūna skrandyje.1. Todėl jei vartojate riebalus su baltymais. laukdamas. Šarminėje ter­ pėje jo veikla nutrūkta. Maiste esantys riebalai sumažina apetitą sukeliančios sek­ recijos kiekį. kuriuose tokių riebalų nėra. negalima valgyti kartu su riešu­ tais. sūris. kad valgydami rūgštis su baltymais. aliejaus. trukdo virškinti baltymą. tuo pačiu pa­ deda virškinti baltymus. Kartu su kitais produktais (baltymais. Kad ir kaip ten būtų.t. Vaisių sultys stabdo skrandžio sul­ čių išsiskyrimą. nei granatų sultimis ir 1. Taigi nelaistykite mė­ sos nei actu. CUKRAUS IR KRAKMOLO DERINIMAS Krakmolo virškinimas prasideda burnoje ir. Kadangi pepsinas yra aktyvus rūgščioje terpėje. beveik du kartus gali sumažinti 238 . kai pepsino koncentracija tinkama. Kai skrandyje yra riebalų. sūriu. patoka. virškinami daug ilgiau negu pro­ duktai. pienas). tol. kuris esant kitoms sąlygoms nesunkiai virški­ namas. kurios reikalin­ gos baltymui virškinti. galima pa­ spartinti baltymų virškinimą ir valgyti daug žalių daržovių. sviesto. kurį laiką vyksta skrandyje. keičiasi skrandžio sulčių sudėtis — nuo be­ veik neutralių iki labai rūgščių. Ne­ sveikas skrandis gali išskirti pernelyg daug rūgšties (padidin­ tas rūgštingumas) ar nepakankamai rūgšties (sumažintas rūgš­ tingumas). Taigi atsiminkite: VALGYKITE RIEBALUS IR BALTYMUS SKIRTINGU METU. Želė. kol bus suvirš­ kintas kitas maistas. duoną. skrandžio tonusą. Normalus skrandis išskiria visas rūgštis. visais atvejais rūgščių varto­ jimas su baltymais neskatina virškinimo. Toks sulėtėjęs poveikis gali tęstis dvi ir dau­ giau valandų. reikalingų vėliau valgant maistą. I. kad galėtų vykti indukuota autolizė. kol virškinamas kitas maistas. kad virškinama žarnyne. Pepsinas aktyvus tik rūgščioje terpėje. uogienės. Vaisiai ir vaisių rūgštys nepalankiai veikia skrandžio sultis. nes reikalinga palanki terpė. kiaušiniais. saldūs vaisiai. sukelia rūgimą. kad žalios daržovės mažina lėtinantį riebalų poveikį. Kai cukrus vartojamas su kitu maistu. me­ dus. kad grietinės. rie­ bios mėsos. ilgai neužsibūna skrandyje. sirupai. Taip maitinantis susidaro rūgšti rū­ gimo fermentacija. me­ dus stabdo virškinimo sulčių išskyrimą ir skrandžio motoriką. sumažina pepsino ir druskos rūgš­ ties kiekį skrandžio sultyse. greitai patenka į žarnyną. CUKRAUS IR BALTYMŲ DERINIMAS Įvairių rūšių cukrus — pramoninis. jis linkęs rūgti. Kai suvalgomi baltymai. kuriuose yra rie­ balų (riešutai. slopina cheminę sekreciją. skatina puvimą. krakmolu) jie būna skrandyje ilgai. kur pakanka šilumos bei drėgmės. Priešingai. grietinėlės ir pan.RŪGŠČIŲ IR BALTYMŲ DERINIMAS Sudėtingos medžiagos skrandyje skaidomos j paprastesnes — pirma baltymų virškinimo stadija vyksta veikiant fermentui pepsinui. Gerai žinoma. Tai reiškia. Todėl skrandyje. šios rūgštys stabdo virški­ nimo sulčių išsiskyrimą. cukrus. skran­ džio sultys rūgščios. košes.. Taip atsitinka todėl. skrandžio sultys neiš­ skiriamos. Kai burnoje ir skrandyje yra rūgštys.

razinas. skaidančio burnoje krakmolą). kol ateis kito valgymo laikas. Pienas. suvalgyti kar­ tu. išsiskiria daug seilių. Tačiau žmo­ nės visą gyvenimą išlieka žinduoliais! Kadangi piene yra pieno baltymo ir riebalų. nes ptialinas neveikia cukraus. Pa­ galiau jie pradeda nesimaitinti pienu. jie taip pat lieka ten ilgiau. Atsiminkite: VENKITE DESERTŲ. kepa­ ma naudojant finikus. kad cukrus su krakmolu trukdo virškinti krak­ molą. kol nesuvirškinamas sukrešėjęs pie­ nas.t. lei­ džiančių teigti. Jei krakmolas derinamas su cukru­ mi. Šios dalelės ne­ gali būti virškinamos tol. atsiran240 DESERTAI Desertai valgomi pačioje pabaigoje. Taigi nebūtina juo maitintis po normalaus maitinimo pienu periodo. Taigi atsiminkite: NEVALGYKITE KARTU KRAKMOLO IR CUKRAUS. galima išvengti rūgimo. suke­ lia alergiją. dažnai pradeda kenkti. kai žmogus jau sotus. nesukelia nemalonumų. tačiau ne tuo pačiu metu. kurie šiaip yra vertingi. moliūgai nesukelia rūpesčių. Tai pyragaičiai. Net tada. Krešėdamas padengia kito maisto daleles. duona ir sviestas. Sal­ dūs vaisiai su krakmolu taip pat skatina rūgimą. produktai. Yra priežasčių. Jei privalote suvalgyti gabalą pyrago. patekęs į skrandį. galima jiems duoti ir šviežių vai­ sių sulčių. 241 . kai jie vartojami kartu su nesuderina­ mais produktais. nes cukrus bus pasisavin­ tas pirmiausia. tai trukdys seilėms prisitaikyti taip. Po to ateina laikas. medum. ir tik po pusės valandos duoti pieno. bet ir kitokiu maistu. Taigi atsiminkite: VALGYKITE MOLIŪGUS ATSKIRAI NUO KITO MAISTO. Pačioje gyvenimo pradžioje jauni žinduoliai maitinami tik pienu.čiams košę su cukrumi ir kentėti nuo padidinto rūgštingumo (tai patvirtina ir rėmuo. jei nesukeltų tragiškų pasekmių. kurią taip populiarina „sveiko maisto" šalininkai. Palaukite. ir atskiria jas nuo skrandžio sulčių. be to. tai greitai suyra. o krakmolo perdirbimas į cukrų sulėtės. kuris skrandyje būna ilgiau. yra tikra dietinė bjaurastis. uogiene. Kadangi yra susmulkinti. Tačiau tai ne tas atvejis. tampa varške. kai virškinimas prastas. Skrandyje jie būna labai trumpai. tačiau jose nėra ptialino (fermento. Jie labai blogai derinasi beveik su visais maisto produktais. kiti nevirškinimo po­ žymiai) būtų juokingas. Kai cukrus patenka į burną. tik žarnyne. Tačiau moliūgai iš tiesų sveikas ir lengvai virški­ namas maistas. kartu valgykite daug šviežių daržovių salotų. sukreša. Niekada daugiau nevar­ toja jo. todėl ne­ pageidautini. blynais ir pa­ našus maistas nepadeda išvengti rūgimo. saldūs vaisiai ir t. uogienė su duona. Medus su karštais pyragėliais. Taigi atsiminkite: VARTOKITE PIENĄ ATSKIRAI NUO KI­ TO MAISTO. jis blogai derinasi su kitu maistu. uogienė. esančias skrandyje. Pavyzdžiui. Daugelis galvoja: jei cukrus bus pakeistas medumi. atskiestų vandeniu. atsiraugėjimas. kitus panašius priedus. da daug dujų bei kitų kenksmingų medžiagų. Pienas — JAUNIKLIŲ MAISTAS. Vaisiai turi būti rūgštūs. kurios ir sutrikdo virškinimą. MOLIŪGAI Dauguma žmonių skundžiasi. nieko daugiau. galima apsirgti. Cuk­ raus ir krakmolo mišinys sukelia rūgimą ir gali pakenkti. tačiau jei kartu valgomas ir cukrus ar medus. Duona. kai jie maitinasi ne tik pienu. kad galėtų būti suvirškintas krakmolas. išskyrus rūgščius vaisius. Maitinant vaikus pienu. sirupas. kelias minutes. Jei moliūgai valgomi kartu su maistu. kad moliūgai jiems kenkia. PIENAS Gamtoje galioja taisyklė: visų rūšių gyvūnų jaunikliai maitina­ si pienu atskirai. yra menkaverčiai. ledai. nestinga šilumos. Tai kodėl tada jų vartojimas kai kuriems sukelia nemalo­ nias pasekmes? Moliūgai nevirškinami skrandyje. po to paten­ ka j žarnyną. Gali sutrikti krakmolo virš­ kinimas. Jei taip atsitinka.

kopūstas. 1/2 latukos. Daržovių salotos Kiaušinienė ar virti kiaušiniai Daržovių salotos Žalias agurotis Šašlykas. nes tokioms salo­ toms pakanka įvairių organinių druskų. Šeltonas pabrėžia salotų svarbą visų dietų atvejais. ypač sergantiems.t. KAIP VARTOTI KRAKMOLĄ Natūropatai rekomenduoja vartoti vieną kurį krakmolą (vienos rūšies košę. bet ir todėl. agurkai. griežčiai. Tai gali būti pagrindas visiems. kiaulpienės ir t. nes virš­ kinimo fermentai aktyvūs esant 37 °C temperatūrai. pomidorai. agurkai. Kiekvienas pasirenka. befstrogenas Daržovių salotos Virti žirniai ar pupelės Daržovių salotos Ropės lapai ar špinatai Troškinta vištiena ar triušiena KAIP VARTOTI BALTYMUS Su visų rūšių baltyminiais produktais geriausia derinasi nekrakmolingi produktai ir sultingos daržovės: špinatai. Pradėję tinkamai maitintis. Noksas nesigilino į tokias subtilybes. salieras. aguročiai. Krakmolas pradedamas virškinti burnoje. kas glūdėjo paviršiuje — kalti maisto produktai. Todėl šal­ tą maistą iš pradžių tenka sušildyti. sveiki ir ligoti. salieras. prancūziška indivija.t. kopūstas. E. silpni ir stiprūs. Štai jo rekomendacijos: „Gaminant salotas reikia derinti įvairias daržoves be pada­ žų ar užpilų. Taigi geriau vienu metu valgyti vienos rūšies krakmolingą maistą. Pateikiame tinkamą salotų pavyzdį. pastarnokas. Todėl ilgai kramtykite. galima pridėti šakelę petražolių.Atšaldyti desertai — ledai. pomidorai.t. žirniai. pomidoras. Druskos nereikia. kaip pagerėjo sveikata. kopūstai. bulvės bei įvairios kruopos. nes virški­ nimo organams daug lengviau atlikti savo funkcijas. joms nereikia parinkti kuo daugiau ingredientų". kad krakmolingas maistas būtų ne valgomas. o tik po to virškinti. Tai dėl mūsų pačių kaltės organizme at­ siranda pūvančių produktų sąvartynas. kad DAUG salotų reikia suval­ gyti kartu su visų rūšių baltyminiu ir krakmolingu maistu. salierai. kad valgant dviejų ar kelių rūšių krakmolą (pavyzdžiui. Salotos turi būti pa­ prastos. kiek suvalgyti. kad šie produktai yra skir­ tingi. Pupos ir žirniai — baltymų ir krakmolo derinys. moliūgai. burokų lapai. Pateiksime valgiaraštį. nekreipė daug dėmesio. 1/2 galvutės latukos. šviežios žalios pupos. Kad būtų patraukliau. todėl pasitenkino tuo. saldieji pipirai. morkos. ir juos geriau valgyti kaip krakmolą ar kaip baltymą derinant su žaliomis daržovėmis be kitų baltymų ir kitos rūšies krakmolo. Daržovių salotos Virta mėsa Daržovių salotos Varškė 242 Dabar jau turi būti aišku. Baltyminį maistą geriausia valgyti vakarienei be rūgščių ir augalinio aliejaus bei riebių padažų. pupos. o tar243 Daržovių salotos Mėsos kotletai Daržovių salotos Riešutai . mūsų neišmanymas. košes. Mūsų sąlygomis salotų pagrindas gali būti kopūstai. sal­ dų raudonąjį pipirą ir t. 1/2 galvutės latukos. nes jame rasite teisingą baltyminio maisto derinimą. — taip pat slopina virškinimą. svogūnai. kuris gali būti pavyzdys. sumaniusiems pasigaminti salotų pagal savo receptą: 1/2 galvutės salotų (latuka. Be to. duoną ir bulves vienu metu). Prastai derinasi su baltymais šios daržovės: burokai. Mes jau anks­ čiau kalbėjome apie tai. persivalgoma. be duonos) ne tik todėl. Be abejo. petražolės. Nebūtina salotoms vartojamas daržoves susmul­ kinti. Gy­ dytojas H. nes trukdo šaltis. kopūstas. ropių lapai. atsiranda šalčio sukelti spazmai. saldūs pipirai. tuo pačiu šaldomi ir šalia skrandžio esantys organai.. seni ir jauni greitai pastebi. kad šaltis kenkia virškinimui. o kitos daržovės parenkamos atsižvelgiant į sezoną: ridikėliai. salierai. o tai su­ trikdo aprūpinimą krauju. kaliaropės. ridikėliai. ropės. kitos nekrakmolingos daržovės. mineralinis vanduo ir t. Dabar mes jau žinome: kalti mes patys.

Valgydami pasirinkite jums reika­ lingą kiekį. Kodėl taip reikia daryti. Todėl geriausia juos valgyti iki antro valgymo likus 20—30 minučių.si geriamas. Krakmolingą maistą geriau vartoti pietums. 3. Baltymingą maistą geriausia vartoti vakare. Daržovių salotos burokėliai. Vaisių negalima valgyti ir tarpais tarp valgymo. kad maistas sukelia organizme specifinio dinamiško poveikio reakcijas ir atiduoda savo energiją ne iš karto. vynuogės. Per tą laiką jie suspėja patekti į plonąsias žarnas ir būna su­ virškinti. kad saldžius ir labai rūgščius vaisius reikia valgyti atskirai. 244 . 30 proc. tačiau geriau joms parink­ ti mažai krakmolo turinčias daržoves: morkas. krakmolingas mais­ tas duoda mums pagrindinę energiją. kurios suiro dieną. bulvės Daržovių salotos. Rekomenduojama krakmolingą maistą val­ gyti dieną. Galite pasigaminti tokias salotas: 40 proc. seilės jį ilgai virškina skrandyje. trešnių. Vyšnios. o tik po kurio laiko. labai greitai duoda mums tą ener­ giją. galime racionaliausiai pa­ skirstyti įvairų visos dienos maistą. troškintos morkos. kad jie atsidurs skrandyje. Baltymus virškinti reikia ramioje aplinkoje. Be to. Persikai. pridėjus salotų (latukos) ar salierų. Maitinant vaisiais ligonius. troškinti burokėliai Duona su sviestu KAIP VARTOTI VAISIUS Riešutai (jie botanikos požiūriu taip pat yra vaisiai). todėl kad jo virškinimui bei pasisavinimui reikia daugiau laiko ir energijos. nes tai reiš­ kia. Šeltonas padarė išvadą. abrikosai. slyvos. Pavasarį ir vasarą skanias salotas galima pagaminti iš se­ zoninių vaisių: slyvų. Vaisiai. morkų. virtų ar nevirtų burokėlių. mums nerei­ kia energijos antplūdžio. 4. virti ryžiai su sviestu Daržovių salotos. Paprasta. svogūnai. Taip bus sutrikdytas virškinimas. Senovės iš245 Daržovių salotos. H. burokėlius ir t. 2. Geriausias tam laikas — 18—20 vai. Obuoliai. kopūstų. kuri bus panaudojama antroje dienos pusėje. abrikosų. Cuk­ rus. stiklinė rūgpienio. Galima valgyti salotas su krakmolu. Be to. burokėliai Džiūvėsiai Daržovių salotos. Labai įdomu palyginti šiuolaikines natūropatų rekomenda­ cijas su seniausiomis indų gydytojų rekomendacijomis. žinome. abrikosai. nes jis virški­ namas daugiau kaip 4 valandas ir reikalingas atstatyti struk­ tūroms. keptas moliūgas Daržovių salotos. Vaisiai — tikras malonumas. jau buvo rašyta šioje knygoje. petražolių ir pan. Juo labiau kad tuo metu organizme prasideda energetinių bei plastinių struk­ tūrų sintezė. Juos rekomeduojama valgyti pusryčiams. morkos. Toks maistas turi būti sausas. Todėl rytais geriausia valgyti lengvai pasisavinamą maistą — vaisius. kai ten dar virškinamas anks­ čiau patekęs maistas. o košės — tirštos. morkos. Ajurvedoje dienos mityba suderinta su gamtos ritmais. Šiose daržovėse esantys fermentai ir vitaminai padės ge­ riau suvirškinti krakmolą.t. medus ir kiti saldumynai labiausiai nepageidaujami su greipfrutais. Vyšnios. MAISTO VARTOJIMAS VISĄ DIENĄ Remdamiesi virškinimo fiziologija. Virškinimas tęsiasi 3—4 valandas. 20 proc. kai organizmas yra per naktį pailsėjęs. fiziologiška bei logiška. kuriuose daug lengvai pasisavi­ namo kelių rūšių cukraus. krapų. švie­ žias daržovių bei vaisių sultis. todėl labiausiai tinka rytą. žalios dar­ žovės ir šakniavaisiai bei vaisiai — idealus žmogaus maistas. Tačiau juos reikia valgyti at­ skirai. vyšnių. Rytą. Kai krakmolas valgomas tinkamai. tiršta kruopų košė Peteikiamame valgiaraštyje rasite tinkamus vaisių deri­ nius. Valgydami pa­ sirinkite jums reikalingą kiekį: 1. abrikosai.

kad rytais pakanka lengvo maisto. Net Biblijoje tam skirtas ypatingas dėmesys: „. Toliau viskas kar­ tojasi: nuo 18 iki 22 valandos „Kapcha". ir nakties gyvūnams. Labai svarbus klausimas: kokia turi būti proporcija tarp rūgštaus ir šarminio maisto. at­ sižvelgiant į sezoną. arba vakare. kai pajuntamas stiprus alkis. Įsiminkite taiklų Polio Brego posakį: „Pusryčius reikia užsidirbti". o rytą pasisotinsite duona". TREČIAS VALGYMAS. kai pajunta­ mas stiprus alkis. pakyla vėjas. ir kuo daugiau daržovių. nes jau ne kartą patikrintas.t. kad būtų papildytos išeikvotos kūno struktūros. mityba bus neefektyvi. PIRMAS VALGYMAS. kad saulė tuo metu būna aukščiausiame savo taške. Tokiu ritmu gy­ vena visi gyvūnai ir augalai. Valgoma tik tada. mumyse kaitriausia (analogija su saule) „virškinimo ugnis". Galima valgyti ir natūralų me­ dų. banguoja vanduo ir t. nuo 2 iki 6 valandos — „Vata". Tai pri­ klauso nuo tradicijų bei įpročių. Šie periodai pirmiausia susieti su saulės aktyvumu. atskirai nuo kitų produktų. kai kait­ riausia „virškinimo ugnis". Periodas „Vata" tęsiasi nuo 14 iki 18 valan­ dos. Baigiantis „Vatos" periodui ir prasidedant „Kapchai" 246 . Jis turi būti tik tada. antras — energijos aktyvumas („Pita"). Tada esame ypač alkani. Po to ramiai pasėdėkite. bet ne vėliau kaip 19 valandą.) prieš saulėlydį lengvai pavakarieniaukite. kad tai turi būti krakmolingas maistas su daržovėmis. suvalgykite didžiausią maisto dalį. Ir senovės. Atsikėlę išgerkite stiklinę šilto vandens. sių. Atsižvelgiant į tai. toks aktyvumas būdingas ir dienos. Maistas — švieži ar džiovinti vai­ siai. Ajurvedoje pateikiamos šios dienos mi­ tybos rekomendacijos: 1. 4. kad per parą nuosekliai keičiasi 3 pe­ riodai. Logiška. galima suvalgyti. prieš 6 valandą ryto (vietos laiku). Fiziologijos požiūriu tai aktyviau­ sio judėjimo. kurių trukmė — 4 valandos. gali būti įvairiausi variantai. suvalgykite pusryčiams vai­ (18—20 vai. kanapių. kad būtų spartesnis virškinimas. Jei jų nėra. Niekam ne paslaptis. suteikiantis daugiausia energijos. žolė. Po to 5—10 minu­ čių pasivaikščiokite. Be abejo. kad rytas — ramybės periodas. Tai priklauso nuo sezono. Ir šiuolaikinės rekomendacijos. Saulė leidžiasi. Košes būtina valgyti arba rytais. vakare val­ gysite mėsą. nuo 22 iki 2 valan­ dos — „Pita". ir „virškinimo ugnis" blėsta.t. o vakare — truputį baltyminio maisto su daržovėmis. greito ėjimo. Tokiu laiku rekomenduo­ jama suvalgyti truputį baltymingo maisto. trečias —judėjimo aktyvumas („Vata"). kaip ir po pietų. Pirmas periodas — ramybė („Kapcha"). pa­ geidautina ant kulnų.minčiai buvo pastebėję. „Vata" paspartina žarnyno veiklą. tačiau toks variantas patiki­ mas. ANTRAS VALGYMAS. Saulė jau būna įšildžiusi žemę. Jam būdinga tai. Po vakarienės elkitės taip. viskas pradeda judėti — siūbuoja medžiai. Periodas „Pita" prasideda nuo 10 ir tęsiasi iki 14 valandos. būtinai po fizinių pratimų — bėgimo. 2. padeda greičiau išsituštinti storosioms žar­ noms. Per parą reikia suvalgyti maždaug 1500 gramų maisto. ir pakvėpuokite dešiniąja šnerve — tai dar labiau sustiprins jūsų „virškinimo ugnį". visą dieną būsite inertiš­ kas. didžiausio darbingumo metas. ir dabartiniai specialistai yra tos nuomonės. Kai pajusite nedidelį alkį. Beje. Panašios ir Polio Brego bei praktiko-natūropato Sureno Arakeliano rekomendacijos.. kaip maitintis per dieną. kunžuto ar riešutų. Suvalgyti ne daugiau kaip 100 gramų saulėgrąžų. ir kiti ėjo visiškai skirtin­ gais keliais. „Pitos" periodu (ypač nuo 12 iki 14 valandos). Jei to reikia. nors ir vieni. per pietus tinka vartoti krakmolingą ir daugiau maisto. ir senovės išminčių patari­ mai beveik sutampa. prasideda oro masių judė­ jimas. Kelkitės „Vata" periodu (judėjimo aktyvumas). galima išgerti šviežių daržovių sulčių ar vaistažolių arbatos. be abejo. Jei kelsitės „Kapcha" (ramybės) periodu. Įpras­ ta. Tada visą dieną būsite aktyvus. šviežių ar džiovintų vaisių. namų ruošos ir t. kuris suvalgomas per dieną? Jei to nežinosite. Valgomos daržovės su aliejumi ar be jo. Pri247 3. Organizmo fiziologijos po­ žiūriu tai kūno ramybės ir sunkumo pojūčio metas. Periodas „Kap­ cha" (nuo 6 iki 10 valandos) prasideda saulei patekėjus. kad organus maitina kraujas..

Kai kraujas daugiau rūgštus. Kiekvieną kartą valgant. Jų nuomone. 5. Jų skonis turi būti labai lengvas. kurio pagrin­ das — soja ir kviečiai. 4. poliruoti ryžiai. bet nedaug. kraujas gali būti labiau šarminis ar rūgštus. TAMARI — perrūgęs ir pasūdytas padažas. Todėl makrobiotai intuityviai parinko šiuos du produktus. fermentų. Vienu metu pakaks suvalgyti ketvirtį ar skiltelę šviežių vaisių. baltą jos minkštimą. grūdų. Toks kraujas teka sergančių chroniškomis ligomis žmonių gyslomis. natūralios sultys ir cukrus — medus. 1/3 — krakmolingas maistas (nešlifuoti grūdai ir kruopos. — baltyminis maistas. tik siekia to kitaip. paruoštų įvairiais būdais. — natūralus įvairių rūšių cukrus. jūržoles. Virti. kad būtų papildytos re­ tų mikroelementų atsargos.klausomai nuo maisto. Miso gaunama ilgai ( 2 — 3 metus) rauginant. 20—30 proc. Pirmenybę teikite žirniams. Nedaug jo dedama kaip prieskonio į sriubą ir daržoves. duona — rūgština. stip­ rina fizines ir protines galias. o iš­ valytos kruopos. Joje daug lengvai pasisavinamų proteinų. Juose daug vitaminų ir fermentų. jame yra daugiau ener­ getinių medžiagų. džio­ vinti vaisiai). rūgštaus maisto. 7 proc. Kiekvieną dieną suvalgykite 5 proc. Tai pil­ naverčiai ryžiai. kurioje daugiausia so­ jos. Jei šarminė pro­ porcija sumažėja iki 50—60 p r o c . Retai ir po truputį valgomi vaisiai taip pat nepakenks. Tam panaudokite kelias daržovių rūšis. Jūros kopūstai — unikalus produktas. švariau­ sias yra 60—70 proc. nerafinuotas aliejus. šarminio ir 50—40 proc. Ypač rūgš­ taus kraujo kokybė prasčiausia. kad gyvulinės kilmės baltymų turintis maistas šiuo atveju vartojamas labai atsar­ giai. 2. skati­ nančių virškinimą. pilnavertė duona. 1. Procentais išreikšta to­ kia dieta atrodo taip: 60 proc. Prisiminkite. Mes jau žinome. — krakmolingas maistas. Todėl mak248 robiotai stengiasi nepažeisti teisingos proporcijos maisto svar­ biausio parametro požiūriu. Pavyzdžiui. Ko249 . kruopos. 7 proc. konjunktyva). imunitetą. Vien jų pakanka. šarminis kraujas. kviečiai. kurie linkę sirgti įvairiomis ligo­ mis ar nuolat kamuojamiems įvairių negalavimų. 3. Šios srities specialistas Mikio Kuši rekomenduoja tokį stan­ dartinį makrobiotinės mitybos režimą. Indijos jogai apibūdina kraujo kokybę pagal spalvą. kasdienio maisto turi sudaryti ankštinės daržovės ir jūros kopūstai.t. Taigi reikia atkreipti dėmesį į tai. Desertui galima valgyti vaisius: vieną du kartus per savaitę — žalius ir džiovintus. kad maistą sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. reikia. Švarus ir užterštas kraujas skiriasi savo spalva. Dauguma natūropatų nurodo tokią proporciją: 50—60 proc. grūdus ir ankštinius augalus. 10—15 proc. kaip salotos. Saikingai pagardinkite juos tamari ar jūros druska. kad angliavandeniai šarmina kraują. padedančių atkurti tai. Kiekvieno valgymo metu reikia. Dažniau keiskite variantus.t. kasdien — virtus. kad būtų gauta 1000 kalorijų. padedančių kuo geriau ir greičiau su­ virškinti grūdinius produktus. kepti. Savitą požiūrį į kasdieninio maisto proporcijas pateikia To­ limųjų Rytų tautų makrobiotai (makrobiotika — ilgo gyvenimo menas). 6 proc. troškinti reikia kuo trumpiau. Šarmi­ nė kraujo proporcija aprūpina mūsų organizmo sandarą. miso ar tamari sriu­ bos (1—2 nedideli puodeliai). Todėl jogai taiko šarminančią dietą ir laikosi aukščiau nu­ rodytų proporcijų. 20 proc. Polis Bregas pateikė tokią idealią maisto pro­ porciją: 1/5 kasdieninio maisto turi būti baltyminis (augalinės ir gyvulinės kilmės). Vieną ar du kartus per savaitę reikia suvalgyti truputį žuvies. 3/5 maisto — vaisiai ir dar­ žovės (nevirtos ir tinkamai paruoštos). turintis beveik vi­ sus mikroelementus. būdingas žmonėms. B 1 2 vitamino ir t. Padažai miso ir tamari — saviti maisto priedai. o 1/3 daržovių valgomos nevirtos. Iš visų makrobiotų rekomendacijų neaiškus 3 punktas. kuriuose yra daug minėtų vitaminų. jog maiste būtų tam tikras kiekis vitami­ nų B . maisto turi suda­ ryti daržovės: 2/3 — įvairiais būdais išvirtos. — daržovės ir vaisiai. kas prarasta. MISO — pasūdyta augalinė pasta. Taigi miso ir tamari — prieskoniai daržovių sriuboms. B2 ir t. Toks kraujas būdingas sveikiems žmonėms (tai patvirtina švarus rausvas liežuvis ir rausva junginė (akių gleivinė. — aliejus. keptos keptuvėje ar orkaitėje. — tai prastesnės kokybės kraujas. lęšiams.

— persivalgei. jie puikiausiai ap­ rūpina organizmą būtinais mikroelementais. kiek pakanka vitaminų ir fermentų. Šiuo požiūriu įdomios jogų rekomendacijos. Gerbkite produkto virškinimo „technologiją". Kūno resursai nebus eikvojami.* * Sią dalį paėmiau iš Boriso Sacharovo knygos „Didžioji Paslaptis". Švarus. Kalis yra ląstelėse. sutrinka jų funk­ cija. nuolat bus papil­ domi organizmo šarmų rezervai. vitaminai. virškinimo energi­ jos. Šeltonas reko­ menduoja maitintis atsižvelgiant į individualius poreikius. Ilgesnis gyve­ nimas. Tinkamai derinkite maisto produktus. gadina visą skrandžio—žarnyno traktą. ląstelių membranos išbrinksta. Tai padės išvengti maistinės leukocitozės. iš organizmo pašalinamas skystis. 2. negu natūropatų ir jogų virtuvėje? Pirma. kiaulpienės šaknis). Pirmas patiekalas turi būti salotos. tuo tvirtesnė sveikata. Jei jauti. buvo pastebėtas sub­ tilus dalykas: yra produktai. 5. Valgant maistą. įvairių rūšių cukrus. 1. Taigi valgykite kuo daugiau šviežio augalinio maisto. bus sudarytos sąlygos tinkamai suvirškinti virtą maistą. MAISTO VIRŠKINIMO IR PASISAVINIMO PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS Dabar. — esi pavalgęs. kai jau žinome įvairių produktų virškinimo ir pasisavi­ nimo „technologiją". 251 250 . 2. organizme sulaiko­ mas vanduo. ypač nukenčia dantys. laikui bėgant pastebi. Jei jauti. Pusę skrandžio turi užpildyti maistas. virkite ar troškinkite produktus. Kiti pataria pakilti nuo stalo tada. Čerkasovo patarlė: „Jei pakilai nuo stalo jausdamas nedidelį alkį. 3. saldus ir neaštrus maistas — sotus ir malonus. kai dar jaučiamas nedidelis al­ kis. Abu jie — šarminiai elementai. Antra. kas rašyta skyriuje „Mikroelementai" apie kalį ir natrį. 6. Kiek maisto reikia suvalgyti vienu metu? H. kad dar prie stalo esi pavalgęs. kuo mažiau kepkite. tai trikdo jų funkcijas. Žinoki­ te: jūs pasisavinate tik tiek maisto. Balty­ mų perteklius pakerta mūsų jėgas. Šios rekomendacijos papildo prieš tai pateiktas ir leidžia mums dar labiau sustip­ rinti savo sveikatą. sustiprėja procesai ląstelėse. Tai vadinama saikinga mityba (Mitahara). kas valgo nevirtą maistą. japonai. Tie. leidžianti sutaupyti apie 50 proc. kad pradėjo klibėti dantys. Stenkitės valgyti gryną maistą. kad prie stalo persivalgei. Tai leis visiškai suvirškinti bei pasisavinti maistą. Jei šios sąlygos nesilaikoma. ketvirtį — van­ duo. nereikalaukite iš virškinimo sistemos neįmanomo. mineraliniai elemen­ tai yra aktyviausi. gyvena prie jūros.dėl daržovėms skiriama du kartus mažiau dėmesio. nesutriks kokybiška ir kieky­ biška mineralinių mikroelementų koncentracija organizme. kurie tarsi „suspaudžia" ir „išple­ čia" mus. kuriame yra daug nat­ rio (kruopas. Valgykite tik organinį maistą. belieka nepažeisti jos. Vartodami mais­ tui jūros kopūstus ir kitus jūros produktus. Be jų maistas tampa „pusfabrikačiu" ir nuodija mus. kuriuos prarado virdamas. kurie dažniausiai laikosi makrobiotų principų. Visos jo struktūros nepažeistos. Tinkamai maitinkitės visą dieną. o natris — jas supančia­ me skystyje. fermentai. Likęs ketvirtis turi būti tuščias. Nukrypimai į vieną ar kitą pusę slopina gyvybinius proce­ sus ir todėl yra nepageidautini. kuriame daug bioplazmos. Jame esančios amino rūgštys. Jos autorius cituoja seną jogų šaltinį „Gūheranda Samchita". — apsinuodijai". Todėl nebūtina valgyti tiek daug daržovių salotų. prasideda lėtas organizmo irimas. turi užpildyti pusę skrandžio. Tačiau valgant maistą. Tinkamai maitinantis pakanka augalinių baltymų. aprūpinti jį vitaminais ir fermentais. Reikalingas „aukso vidurys". Kaip pagrindinį „kurą" vartokite angliavandenius. Netinkamas maisto derinimas pakerta jūsų jė­ gas. morkas. kad liktų vietos susida­ riusioms dujoms. Prisiminkite. kuriame yra daug kalio (tai daugiausia daržovės ir vai­ siai). Tik valgant šį maistą įmanoma indukuota autolizė. Tik tokiame maiste yra visi reikalingi jo pasisavinimui ir pašalinimui elementai. Makrobiotų siūlomos proporcijos atitinka šią sąlygą. Tai reiškia. Kuo mažiau rafinuoto maisto. kad suspaudžiamos ląstelių membranos. 1. nauda bus didžiausia. Todėl man pasirodė įdomi rašytojo V. Tokio maisto energetinis potencialas — pats didžiausias. 4.

o kvapo ir nesuvirškintų daržovių gabalėlių nėra todėl. Jei laikysitės šio mitybos režimo. Nepažeiskite rūgštaus ir šarminio maisto proporcijos. hormonų sistemos. arba bal­ tymai. atsiranda organų ar jų sistemų pokyčių. antrasis patiekalas — arba angliavandeniai. valgomomis žolėmis. valgykite daugiau nevirto maisto. šlapimas nenusidažo rausva 252 . kad mikroflora yra pilnavertė. vietoje pietų su sriuba. Tai reiškia. mirkytom kruopom. kuriais pagrįsti šie procesai. vaisių gabalėlių. o tai veikia ne tik žmogaus fiziologiją. kad jis neigiamai veikia organizmą. Pradedant vartoti kitokį maistą. bet kuriuo pa­ ros metu išliks fizinis ir protinis darbingumas. Pavyzdžiui. šis procesas ne­ įvyksta staiga. „vynuogių". arbatos pasirinkite salotas ir riešutus. 3) fekalijų konsistencija — pusminkštė „dešrelė" be kvapo. nenukrypsite į vieną ar kitą pusę. kurių jame beveik nėra. poreikis mais­ tui. augalų vaisiais. 2) tuštintis lengva. kad pradedant tinkamai maitintis. tuštinamasi 2—3 kartus per dieną. „obuolių". Atsižvelgiant į sezoną galima surengti „braškių". vaisiais ir t. bet ir psichiką. spalva. žalio­ mis daržovėmis. Ko­ šes stenkitės mirkyti. neįprastais produktais (daigintais grūdais. 4) lėtai keičiasi maisto poreikis bei įpročiai. laukia tokios pakopos: pirma. Persitvarko žar­ nyno.) organizmas turi apsirūpinti spe­ cifiniais fermentais. pradėkite keisti virto ir nevirto maisto proporciją. jai persitvarkyti reikia net 1—2 metų. visi šie mechanizmai pradeda darniai veikti visa jėga. skrandžio—žarnyno trakto fermenti­ nės sistemos prisitaiko prie naujo maisto per 3—12 mėnesių. Po 1—3 metų jūs jau nevartosite „normalaus" maisto. į naują sveikatos lygį. Skonio įpročiams pasikeisti.Tai leis jums visą laiką neprarasti „formos". Tiek reikia ir žarnyno mikroflorai pasikeisti. Juk mums dabar aišku. vaisiai prieš valgį. palaipsniui ir nepastebi- TINKAMOS MITYBOS PRADŽIA Kiekvienas staigus mitybos įpročių. Todėl būtina žinoti fiziologinius me­ chanizmus. Kaip parodė praktika. 7. Tuo labiau kad kai kurios sis­ temos yra labai inertiškos. be nesuvirškintų daržovių. duona pasirinkite šviežias sultis. dešros. per 3 metus. Žarnyno hormonų sistema labai inertiška. Po truputį pratinkite orga­ nizmą prie nevirto maisto. arbata. kad skrandžio—žarnyno epitelis yra nor­ malus. keičiasi skonio įpročiai. pirmasis patiekalas — salotos. Tai puikiai parodyta filme „Kristoforas Kolumbas". kertvirta. privalote žinoti. Tik tada visą laiką būsite sveikas. žalias ar mažai troškintas daržoves. stimuliuojančių (kava. bet tik vienas kuris iš jų.). o ne virti. galinčių sukelti svei­ katos krizių. maisto pakeitimas veikia žmogaus savijautą. Keiskite: kartą — troškintos. Taip elkitės ir kitais atvejais: pusryčiams valgykite vaisius. Visas organizmas privalo persitvarkyti. Skrandžio—žar­ nyno trakte turi susidaryti kitokia mikroflora. nes neprisitaikė prie naujo maisto. naujam elgesiui ir psichikai reikia dar daugiau laiko: 2—3 metų. Be abejo. neprarasite pusiausvy­ ros. po truputį (20—50 gramų) pradėkite papildyti sa­ vo racioną nevirtais daržovių patiekalais: daigintais kviečiais. Žinokite tai ir nesibaiminkite. vakarienei vietoje antrų. tortai ir pan. kartą — netroškintos. Normalios skrandžio—žarnyno veiklos kriterijai: 1) išgėrus burokėlių sulčių. Tai reiškia. antra. mėsa. Tai reiškia. kad einate teisingu keliu. Daržoves iš pradžių troškin­ kite. „moliūgų" dienas. trečia. „arbūzų". nevirtos. pakeiskite maisto produktų valgymo nuoseklumą: skysčiai prieš valgį. kad pradėjus mai­ tintis naujais. kad storosiose žarnose normaliai įsiurbiamas vanduo. kad skrandžio—žarnyno trakto motorika yra normali. dauguma iš pirmųjų persikėlusių iš Ispanijos į Ameriką mirė. Maždaug po tiek laiko. Be to. trečių patiekalų. Pradėkite gerti po 100—200 gramų šviežių daržovių ir vaisių sulčių. nes pajusite.t. tinkama. nevartokite visų kenksmingų produktų: rafinuotų. Tokios krizės tik patvirtina. kol pagaliau pradėsite jas valgyti visai žalias. po to vis mažiau jas perdirbkite. Tam reikia laiko. po to pakilsite viena pa­ kopa aukščiau. košes.

3. taip pat ir šias rekomendacijas išbandęs praktiškai. išskiria iš jų energiją ir t. kurie skai­ do angliavandenius. į kuriuos būtina atsižvelgti. žalumynai ir gry­ bai. Maistas — ne tik mūsų kūno statybinė medžiaga.) bei stimuliatorių: arbatos. kur iš angliavandenių susida­ ro vanduo. Nevartokite rafinuotų ir dirbtinių produktų (dešrų. Skysčius ir vaisius valgykite prieš valgį ar atskirai. uogos. Valgykite. kaip keisti mitybą keičiantis amžiui. Vykstant evoliucijai šalinimo sistemos taip pat prisitaikė šalinti iš organizmo tam tikrus metabolitus. medus. alkoholio. kur. naujausi preparatai ir pan. au­ torius pastebėjo daug niuansų.mai pasikeis jusų skonio įpročiai. 2..t. o ankstyvuoju jo vystymosi laikotarpiu — tik motinos pie­ nas ir vėliau kaip nežymus nukrypimas — galvijų pienas ir paukščių kiaušiniai. Nevirtą augalinį maistą ir antruosius patiekalus gamin­ kite prieš pat valgymą. ankš­ tiniai augalai. Bet dar nežinome. tinkamiausias jo maistas — vaisiai. kuris anksčiau at­ rodė neskanus.y. Pusė kasdienio maisto turi būti šviežias. Čžud-ši ir t. kaip indi­ vidualizuoti savo mitybą? Išstudijavęs makrobiotikos. kai išalksite. Van­ duo mumyse sudaro terpę. Jei žmogus šito akivaizdaus dalyko suprasti nenori. terpę. kol maistas netaps koše. Atsižvelgiant į žmogaus organizmo prigimtines savybes. kuri tapo priverstine norma. Pirmasis patiekalas — šviežių daržovių salotos priklau­ somai nuo sezono (lapai. Gerai kramtykite ir suvilgykite maistą seilėmis. 6. jų virškinimo sistemai teko prisitaikyti prie kitokios mitybos. Ajurvedos. Žmonėms slenkant į šiaurę. 7. ka­ vos. 254 . Tinkamiausia vieta žmogui gyventi — subtropikai (Vidur­ žemio jūros pakrantė). kurioje vyksta gyvybiniai procesai: anglies rūgšties koncentracija vandenyje reguliuoja fermentų aktyvumą. pagaliau. skrandį. net neįmanomas. nepadės krūva pinigų. sausainių.. bakterinę florą ir daugybę kitų dalykų. MITYBA? Žmogaus virškinimo sistema tūkstančius metų taikėsi perdirb­ ti ir pasisavinti atitinkamus gamtinius produktus. kad gautume kuo daugiau naudos ir prisidarytume kuo mažiau žalos. 4. šaknys. visame pasaulyje žinomo mili­ jardieriaus Onasio duktė mirė būdama 37-erių metų! Tiriant nustatyta. Pavyzdžiui. kiekvienoje ląstelėje) sudaryti kuo palan­ kesnes sąlygas gyvybei. žarny­ ną. varpiniai. šakniavaisiai. antrasis patiekalas taip pat turi būti pagamintas atsižvelgiant į sezoną — baltyminis ar krakmolingas maistas. Tai veikė dantų sandarą. Jis pade­ da ir kūno viduje (t. tor­ tų. ir atsirado pirmosios civiliza­ cijos. pritaikytas gyvulinio 255 INDIVIDUALI MITYBA Taigi mes susipažinome su virškinimo procesais ir dabar jau žinome. beje. Kad neapsunkinčiau rytiečių terminologija. 5. Todėl paskutinė virškinimo proceso grandis — kiekvienoje ląstelėje. virškinimo organų sandarą. cukraus ir pan. Taigi visą šios knygos antros dalies turinį galima perteikti paprastomis ir realiomis taisyklėmis: 1. anglies dioksidas ir laisvi elektronai (energija). vaisiai — trigubos salotos). KAIP BIOLOGINĖS RŪŠIES. daržovės. taps malonus ir pageidauja­ mas. Sultis taip pat reikia suvilgyti seilėmis. Po perdirbimo visi nereikalingi produktai iš organizmo turi būti lengvai pašalinami. valgyki­ te lėtai. Atsirado papildomų mechanizmų tipas. virškinimo fermentus. svarbiausius teiginius išdėstysiu savais žodžiais klausimų ir atsakymų for­ ma.t. dieto­ logiją. kad jos kūnas buvo prifarširuotas cheminių prepa­ ratų: migdomųjų vaistų. Maistas. kaip vartoti maistą. Virškinimo ypatumai ir maisto įgijimo būdai turėjo įtakos mūsų kūno formai. virškinimo trakto ilgį ir masę. o laisvieji elektronai yra tie „raumenys". todėl gerkite jas mažai gurkšneliais. KAS YRA ŽMOGAUS. svorį mažinančių ir daug kitokių tab­ lečių (ant jos naktinio stalelio buvo rasta 41 pavadinimo vais­ tų!). nevirtas auga­ linis maistas. apie sveikatą negali būti nė kalbos. kokie sezoninės mitybos pagrindų krite­ rijai.

viso jos svorio. Štai paprastas. kurie anksčiau ne­ turėjo krūvio. gleivių.y.8 proc. Mūsų organizmo fermentai pritaikyti sąveikai su natūralio­ mis cukraus. mikroorganizmų). krakmolo dalelėmis. Visi šie prisitaikymai žmogaus sveikatą paveikė nepalankiai. kad tai keičia ir žmonių elgesį — gimsta maniakai ir prievartautojai.maisto pasisavinimui (pavyzdžiui. o apdirbimas — ilgas. su pakitusiomis. Išvadas pasidarykite patys. uogienė ir kitas „skanus" šlamštas. Dėl to kraujyje atsiranda trom­ bai. Jums teko kada nors lydyti geležinį laužtuvą geležinia­ me katile? Taip „lydant". (Bet žmogaus žarnynas santykinai ilgesnis).. krūvis. perdirbdami augalinę „žaliavą". 3. infarktai. Senovės dietologai šiuo požiūriu elgėsi daug geriau. palengvinanti virškinimą skrandyje 50 proc. kiaušiniai ir kt. KAS ATSITIKTŲ ŽMOGAUS ORGANIZMUI. kurie perdirbdami maistą sudaro šarminę (puvimo) terpę. Natūralu. Indukuota au­ tolizė tada nevyksta. Plėšriesiems gyvūnams virškinant žalią mėsą. Tai tirština kraują. kaip tvir­ tina Bolotovas. KĄ BŪTINA ŽINOTI APIE PRODUKTUS? Visas mokslas apie produktus grindžiamas dviem kriterijais — kalorijų kiekiu ir molekuline sudėtimi (baltymai. pelėsiams ir kt. sudaro rūgščią terpę ir papildomai maitina organizmą rūgš­ čiais perdirbimo produktais. kurie. Jie atsižvelgė: į maisto skonį. an­ gliavandeniai. jie visų pirma dehidruoja organizmą.8 proc. Štai kovos su gyvūninių baltymų žalingu poveikiu pagrin­ dinės grandys. mineralai ir kt. lydysis ir geležis. Štai dabar ir tampa aiški Bolotovo rekomendacijų rūgštinti savo organizmą gyvūninės kilmės maistu žala. Todėl tokį mais­ tą valgydami užsigeriame ir taip kenkiame virškinimui. o ne užteršimas baltymais. kiaušiniai ir kt. Todėl sultys turi būti labai rūgščios. eskimai geria elnių taukus) ir metabolitų pašalinimui. maisto spalvą. kurie žmogui kaip rūšiai nebūdingi. o žmogaus tik 1.). Baltymų perteklius organizme sudaro sąlygas padidėti koloidinių drebučių (kraujo. žuvis. dehidruoti produktai: duona ir jos gaminiai. visai skirtingi mikroorganizmai). švaru­ mas kinta — prastėja. pieno produktai. mūsų organizmas priverstas papil­ domai sukurti galingą nukenksminimo aparatą ir išeikvoti mil­ žiniškas jėgas. jungiamajame audinyje — podagros ži­ diniai ir kt. produkto formą ir konsistenciją. Mūsų storosios žarnos mikroflora turi gyvūninių ląstelių (t. vėžiui. Ka­ dangi toks maistas yra koloidiniai tirpalai. Taip į organizmą patenka baisūs nuo­ dai ir sudaromos sąlygos augti augaliniams organizmams — polipams. šie koloidai didina jo klampu­ mą. Nuo tokių žmonių jau sklinda puvėsių tvaikas. ir šitaip mažinanti kenksmingą poveikį skrandžio sienelei. o žmo­ gus paprastai vartoja termiškai apdorotą mėsą. prasiskverbdami į kraują. o dėl to sukelia ir troškulį. Štai šitas vieas procentas ir apsaugo nuo „išsilydymo". kad galėtų ištirpti ir pavirsti koloidiniu tirpalu. tulžyje ir šlapimo latakuose — akmenys. į virškinimo traktą įsiur­ bia vandenį. riebalai. cukrus. ir pats katilas. savo struk­ tūrą praradusiomis jie pilnavertiškai nesąveikauja. vyksta induuota autolizė. kodėl katės virškinimo 256 akto svoris — 2. smegenų ir šir­ dies insultai. Toliau. sparčiau plinta augalinės ląstelės (t. 2. bet vaizdingas paaiškinimas. tokį krūvį kiekviena koloidinio tirpalo dalelė paveržia iš organizmo — organizmas netenka dalies savo krūvio. vitaminai. JEI JO MITYBA PASIKEISTŲ? Jeigu dominuoja gyvulinės kilmės maistas: mėsa. bulvės. kurios pakerta organiz­ mo gyvybines galias ir vidinę terpę iš rūgščios paverčia šarmi­ ne — pūvančia. limfos. Jis nesuprato paprasto dalyko: oksidacijos esmė yra anglies dioksido koncen­ tracija. Štai iš kur atsiranda tokia daugybė šlakų.). ląstelių protoplazmos) klam­ pumui ir jam tapti kserokeliu. maisto poveikį organizmui. Dėl to visų organizmo koloidų klampumas. pienas. kad jis veiktų be sutrikimų. Jei į organizmą patenka gyvūninė „žaliava" (mėsa. kuri vyksta kiekvienoje ląstelėje nuo angliavandenių prisodrinto maisto (košių). informaciją pagal parametrus šaltis—šiluma ir 257 .y. Kai vartojami rafinuoti. 1.

ištraukia visa. kai fizikai atsklei­ dė kvantus. galima jas papildyti. taigi ir maisto produktai. kraujavimą. ku­ ri kvantų lygyje (materialių dalelių yra daug daug kartų ma­ žiau negu elektronų) suteikia jiems tokį vaizdą. produkto savybių pasikeitimą apdorojant termiškai ir kitais būdais. Lapai — plaučiai. Tokio pobūdžio charakteristikų pasikeitimas keičia akivaizdžias daiktų savybes. neaiškų nerimą. Sultys _ energija. užgydo žaizdas. kad būtų galima juos pa­ naudoti ir pagerinti sveikatą. To­ dėl iš šešių pirminių skonių organizme susidaro trys antriniai. aštrų ir aitrų. Visų šių ypatybių žinojimas leido jiems maistą vartoti kaip vaistus. Naujausi fizikos mokslo atradimai daugeliu požiūrių tai pa­ tvirtino. skonio organas. odos uždegimams. esanti produkte. patvirtintus gyvenimiškos patirties. spermos ir kitų audinių impulsais. užsikimšę. Tuo remdamiesi senovės gydytojai pasiūlė šią klasifikaciją: 1. Rūgštus skonis gaivina. Šaknis — skrandis. naikina pelėsius. Paprasčiau sakant. tirpdančių savybių. paaiškėjo kiekvieno materialaus objekto formos ir konsistencijos svarba. padeda smulkinti ir virškinti maistą. Sėklos (ypač dygimo periodu) — dvasinė energija (Šen — kinietiškai arba Kundalini — indų filosofijoje). gražina odos spalvą. Klasikinė Ajurveda išskiria šešis pagrindinius skonius: sal­ dų. turi re­ tinančių. Ir mes apžvelgsime šiuos ypatumus. Kartaus sko­ nio perteklius gali išsekinti jėgas. turi šiek tiek šiluminių savybių. Aštrus skonis džiovina. Kai maistas pereina per virškinimo traktą. praplečia kraujagysles. šalina užsikim­ šimus ir gerina žarnyno praeinamumą. kas įstrigę. o amerikiečių gydytojai Ajurvedą-machariši sėkmingai taiko praktikoje. stimuliuoja gyvybinius procesus. padeda išsivalyti kūno ertmėms. kuri priklauso nuo klima­ to poveikio ir vietos. Prie klasikinės Ajurvedos schemos pridėjome du papildo­ mus skonius: šleikštu — panašų į gaižų. žadina apetitą. Po to. FORMA IR KONSISTENCIJA. padeda virškinti kūno sultis. apatiškas.drėgnumas—sausumas. Žmogus gali tapti abejingas. turi materialią jėgą. jo skonis pasi­ keičia. nutuki­ mą ir organizmo šiluminių savybių sumažėjimą. atitinkančios žmogaus organus. kiekvienas materia­ lus objektas. skatina gleivių ir žar­ nyno sulčių išsiskyrimą. Antrinio saldaus skonio produktai stiprina. MAISTO SKONIS. beskonį — drėkinantį. 1. cirkuliuojanti nervais ir tampanti sme­ genų. sūrų. kai jos perteklius. Antrinio rūgštaus skonio produktai stimuliuoja organizmo šilumines. suliesėti. sulaiko skysčius organizme. Kartus skonis gerina virškinimą ir apetitą. gali palankiai veikti mūsų gyvybingumą. Chlorofilas — kraujas. Žmo­ gus gali jausti nemotyvuotą baimę. sušildo kūną ir stimuliuoja skysčio išsiskyrimą. o aštrūs. Rūgštaus sko­ nio perteklius prastina kraujo sudėtį. kartūs ir gaižūs — kartūs. Sūrus skonis valo. smarkiai vėsina. sukietėję. didina kūno 258 masę. 2. didina kūno jėgas. Šakos — nervai. leidžia pažinti šią energiją. ypač kai jos mūsų organizme trūksta. Antrinio kartaus skonio produktai padeda išvalyti orga­ nizmą. Žmogus tampa irzlus ir nesitvardantis. informaciją. Pavyzdžiui. stimuliuoja cirkuliacijos procesus kūne. Tai sukelia įdomius teorinius samprotavimus. Augalo dalys. intelektualines ir virškinimo galias. 259 . minkštinantį ir atpalaiduo­ jantį. Saldaus perteklius skatina gleivių susidarymą. kuris tirština sultis ir vėsina. kokį jie turi. saldūs ir sūrūs produktai tampa saldūs. stiprina. sudaro sąlygas opoms. tul­ žies išsiskyrimą. pasitelkiant tokias augalų ir gyvūnų savybes. išdžiovinti organizmą. stabdo pūliavimą. Liežuvis. rūgštūs lieka rūgštūs. Saldus skonis turi daugiausia gydomosios galios. ima ėsti rėmuo. Žiedai — jėgų perteklius (tai atgaminimo organų vieta). Pridėkime dar du — šleikštu ir beskonį. Kamienas — nugaros smegenys. šaltiems produktams suteikia organiz­ mą šildančių savybių. ir slopinti gyvybingumą. kartų. rūgštų. kelia apetitą. šį seną mokslą šiuolaikiškai interpretuodami. Maisto skonis byloja apie ypatingas jo energijos savybes. Jei kokiam nors žmogaus organui trūks­ ta subtilių materialinių savybių. Energija. o vaistus — kaip maistą.

sausus produktus (džiovinami vaisiai įgyja šiltų savy­ bių). prie­ šingai. Visa tai išliko liaudies išmintyje ir tvirtai įėjo į mūsų buitį. tei­ singai derinamas ir vartojamas. Žiemą. šiltus. kad vienokio maisto suvalgę nepaju­ sime nieko ypatinga. arbūzų. sėklos. tulžies pūslę. jei.2. MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZ­ MUI. kepenys — kepenis ir t. sklidumas. Vaisiai — „standžius" organus (širdį. pavyzdžiui: grūdai. Detaliau kalbant apie produktų savybes ir konsistenciją ga­ lima pasakyti. Tad jeigu maistas vientisas. suvalgęs kokio nors maisto (medžiagos) jokių poveikio požymių nepastebi (t. kurioje jis užaugo. storąją ir plonąją žarnas. judrumo. plaučius. Teigiamos ir neigiamos energijos pasiskirstymas. šlapimo pūslę ir sėklides). žalius ar šiek tiek termiškai apdorotus. augalas kovoja su tuo. uo­ gos ir kt. Voroneže gyvenantis žmogus žiemą trūks plis stengiasi valgyti žalią maistą — perka citrusinius iš Egip­ to. Ir priešingai. kad lengvumas. gaivinančių gėrimų. nesausina. medžių vaisiai. kas turi stiprų kvapą ir aštrų skonį. kad organizmo perkrovimas pirmos grupės produk­ tais dehidruos kūną. Viską vartokite saikingai. pavyzdžiui: arbū­ zai. jei toks žmogus greitai žvarbsta. Pavyzdžiui. riebumas. kūnas pritvinkęs van­ dens.y. melionų. 4. riešutus. išderina savo vidinį kovos su nepalan­ kiomis klimato sąlygomis mechanizmą. lėtumas ir drumstumas stiprins kūną. Žievė — odą. o kitokio — galime kristi negyvi. padės numesti svorio. troškinam daržoves. maistas nesušildo. PRODUKTUOSE SUKAUPTA INFORMACIJA. jis šias savybes supriešina su šalčiu ir sausra. valgo šviežias salotas. kaitrią vasarą jis vartoja vėsinan­ čių. paslan­ kumas. stimuliuos hor­ monų sistemą. šalto kli­ mato sąlygas. žiemą. Augalo dalys ir ką jos gydo: Šaknys — kaulus. nes jį atšaldo. Augalo viršūnė turi teigiamą krūvį. o šaknys — neigiamą.y. sėklas. kenkia savo orga­ nizmui. 260 Jei augalai priversti pakelti nepalankias. drėgnumas. pomidorų. antros — užterš kraują. Vaisiai turi teigiamos energijos. visa. 261 . sausu­ mas. birumas ir skaidrumas suteiks organizmui lengvumo. riebalingas savybes. lankstumas. trečios — padi­ dins gleivių kiekį. intelektualinius ir virškinimo suge­ bėjimus. Ir nekeista. kuriam veikti padeda produktai. ir neigia­ mos energijos). šviežių salotų. Jei vietovė labai karšta. blužnį. moliūgų. klijlngumas. Sunkumas. džiovintų vaisių kompotą. — viskas eis į gera. šiltnamio daržoves. kopūstų. o gumbai — neigiamos. Iš patirties žinome. mažai termiškai apdorotas. o prie žiedo — teigiama. prie­ šingai: geriam šiltą arbatą ir žolių nuovirus. išugdydamas savy­ je priešingas — šaltas. 3. lapinės daržovės (kopūstai). Maisto lengvumas. t. Augalo dalis prie pat žemės pasižymi pusiausvyrą teikiančio­ mis savybėmis (susijungimo vieta turi ir teigiamos. Žiedai — jutimo organus. kitokias sriubas. sutrin­ ka jo virškinimas. jie kovoja su tuo išsiugdydami savyje priešin­ gas — šiltas. nedrėkina ir pan. Jei žmogus. riebalingumas. tai tas produktas (medžiaga) va­ dinamas pusiausvyrų. valgydamas grūdus. vandeningas savybes. vartodamas savo regiono produktus. vangūs žarnų judesiai. Lapai — „tuščiavidurius" organus (skrandį. šiurkštumas. Tuo rem­ damiesi senovės daktarai skyrė keturis maisto poveikio laips­ nius. kietumas. Bet kuris augalas perima visą informaciją iš tos vietovės. Labai išmintingai elgiasi žmogus. Vasarą mes įsigeidžiame giros (rūgštus skonis organizme sulai­ ko vandenį). Produktų savybės padeda jam įveikti nepalankias išorės sąlygas. riešutai. pavyzdžiui. — padi­ dins organizmo šiluminius. VEI­ KIANT JŲ AUGIMO VIETAI IR KLIMATUI. melionai. uogų. Paties vaisiaus dalis prie kotelio pakrauta neigiama ener­ gija. Aišku. tankumas. sakysim. kepenis. vaisių.t. šakniavaisiai ir kt. inkstus). Analogija su gyvūnais dar paprastesnė: širdis atitinka šir­ dį. verdam barščius. pra­ laidumas. neatšaldo. 3. o iš nosies nuolat varva. šaknia­ vaisius. Ir. košes. vandeningų savybių turinčių augaliniiį produktų: agurkų.).

1 stiklinę cuk263 . 5. prieš valandą suvalgykite 50—100 gramų virtų inkstų (geriau kiaulės.5—1 stiklinę prakaitą varan­ čios giros arba arbatos. 4. kurie nuolat sužvarbę. o pakepin­ tas ar išvirtas jis pasidaro saldus. Šiuo tikslu vieno val­ gymo metu geriausia vartoti produktus. kadangi kiaulės mikroelementų sudėtis panaši į žmogaus). intelektualinis skvarbumas). Tai reikia turėti galvoje. 3. Kulinarinis maisto perdirbimas kartais gali pakeisti pro­ dukto skonį. kad jo poveikio galia yra I laipsnio. derinkite tokio skonio maistą: a) kartus + aštrus. Jeigu produktas nuodingas žmogui. svorio „pridės". 2. bet nekenkia organizmui. svogūno skonis — aitrus. Prakaitą varanti gira daroma taip: trims litrams vandens paimti 1—2 stiklines aviečių (galima uogienės). Maistas su vyraujančiu karčiu ir aštriu skoniu kelia orga­ nizmo energiją aukštyn. o b) — užsiauginti raumenis. ją reikia aplieti gailių arbata. a) atveju galėsite „prisiauginti" riebalinį audinį. dar padės ir numesti svorio. kad nė vienas jų nepersvertų kitų. Pažinę produktų savybes. rūgštus ir sūrus skonis organizmą veikia anaboliškai. turinčius: a) aštrų + rūgštų skonį arba b) rūgštų + sūrų. Pirmu atveju priaug­ site svorio. jo poveikis net mirti­ nas. Skonių derinys a). kad jo poveikio galia yra pasiekusi II laipsnį. Jūs norite padidinti kūno „šilumą". vartokite produktus tokio skonio: a) kartus + aitrus. Toks valgis harmoningai stimuliuos jūsų energiją. virški­ nimas. gaižus ir aštrus — kataboliškai.Jei maisto poveikis nedidelis. sąlygiškai galima pasakyti. Kartus. be kūno „šildymo". Jei panorote kūną „nusausinti" (pašalinti gleives. REKOMENDACIJOS. priešingai. vartokite produktus: a) 262 saldaus skonio arba b) kartaus + aitraus. Saldus. ypač vandens. europietiška mitybos mokymą pa­ pildysime senovės išminčių rekomendacijomis. Variantas a) — iš kūno bus pašalinta gleivių. taip pat iš­ gydyti nedideles ligas. b) aitrus + aštrus. b) rūgš­ tus + aštrus. Tokį maistą galima vartoti ir kaip vim­ dančią priemonę. Pavyzdžiui. Remiantis šia klasifikacija. tai jau III laipsnis. Jeigu norite kūną „palengvinti" (palieknėti. Jei savijauta normali. o eidami garintis prieš 10—15 minučių išgerkite 0. b) — padidės organizmo šiluminės savybės (gerės imunitetas. Jei norite priaugti svorio (tapti „sunkesnis" ir „riebes­ nis"). kurios pravers vasarą. REMIANTIS PRODUKTŲ SKONIU 1. Rūgštus maistas didina žarnų pralaidumą. taip reikalingos šaltu me­ tų laiku arba tiems. vartojant a) produk­ tus išryškės ir „šaltos" savybės. drėg­ me ir 1. Jei oda nelabai prakaituoja. Tai pravartu asmenims su mažu krau­ jospūdžiu. I ir II laipsnio produktai vartojami sušvelninti nepalankias sezono sąlygas. kai iš organizmo reikia išvalyti gleives. Jei eisite į garinę pirtį ar sauną. REMIANTIS MAISTO FORMA IR KONSISTENCIJA 1. sukelia stemplės spazmus ir žarnyną daro beveik ne­ praeinamą. produktai su pusiausvyrų po­ veikiu vartojami žmogaus maistui. Jei produktas paveikia savo šiluma. esant rimtiems organizmo sveikatos sutrikimams. nurodomos jų savybės ir poveikio galia. Inkstų audinių ląstelių atstatymas. REKOMENDACIJOS. tapti judres­ niais). Todėl toks maistas (jūros kopūstai) yra geras natūralus vidu­ rius laisvinantis vaistas. sakoma. vartojami tik kaip vaistai. c) aitrus + kartus. kai reikia stiprių priešingai veikiančių korekcijų. Saldus ir sūrus maistas siunčia organizmo energiją žemyn. sausumu. Be to. Du pas­ kutinieji variantai suteiks „šilumos".. skrep­ lius). šalčiu. II ir IV laipsnio produktai ir medžiagos. Priede Nr. o gaižus — prie­ šingai. antruoju — jo numesite. b) derinys. 4 pateikiamas plačiausiai vartojamų produktų sąrašas. vartokite produktus: a) saldaus + sūraus skonio arba b) saldaus + rūgštaus. Jei norite organizmą „atvėsinti". kenčiantiems nuo prastos kraujo cirkuliacijos galvos smegenų kraujagyslėse.1. kasdien vartokite šešių skonių pro­ duktus ir stenkitės.

Ogi todėl. Šių faktorių visuma — labai ge­ rai atstato. Paskui išgerkite prakaitą varančios arba­ tos ir smarkiai išprakaituokite garinėje. Metodika panaši į aukščiau aprašytąją. Viską rauginkite šiltai apie 2 savaites. kuri ruošiama taip: 3 litrams vandens imkite 1 stiklinę nedžiovinto tvertiko (arba adonio. kovodamas su sausu. riešutais ir kt. pomidorų). Panašiai maitinasi ir Tibeto gyventojai. išaugintais gyvenamojoje vietoje. Tuo metu kepenys ilsisi. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. tik jų sezono metu. sausai nusišluostyklte ir išsitepkite odą išrūgomis. šaltu kalnų klimatu. ko mokė Jėzus Kristus („Evangelija pagal Joną"): „<. arba žuvies taukais — oda vis­ ką tuoj pat sugeria. Širdies ląstelių masės atstatymas. kurie veikia šių atstatomųjų procedūrų efektyvumą. grūdais. Net ir patiems alpinistams nebuvo aišku. sumaišyto­ mis su medumi.) dar­ žovių ir vaisių. Visas likusis maistas — Šėtono rankų darbas. kurią iš jo atima supantis šaltas oras. todėl šią procedūrą teks atlikti du mėnesius tris kar­ tus per dieną. garinės karštis stimuliuoja ląstelių apykaitą. Po garinės labai praverstų spe­ cialisto atliktas bendras masažas. ir jeigu jūs darysite tą patį.) ir iš šiltųjų kraštų atvežtų (apelsinų. ką rasite ant Dievo stalo — me­ džių vaisiais. Inkstų ląstelių apykaitos atstatymo mechanizmas: gerai prakaituojant inkstai ilsisi. Galima vartoti liepos arba šeivamedžio žiedus. Kepenų ląstelių masės atstatymas. Joje yra terpė. šalavijo). gyvulių pienu ir bi­ čių medumi. suvalgykite 100 gra­ mų kiaulės kepenų. kurį jūs randate ant Dievo stalo. Tokia gira taip pat tinka pašalinti radionuklidams. bet jose nėra bio­ ritmų. Šias rekomendacijas patobulino Bolotovas. Skaidyda­ mas cukrų ir sudėtinguosius riebalus. citrinų. Viską paraugti 10—15 die­ nų. 1 stiklinę cukraus. o šie.raus. Valandą prieš garinę suvalgykite 50—100 gramų virtos širdies. sudarydami sul­ fidus. 15 minučių prieš garinimąsi išgerkite „širdies" giros. obuolių. aš 265 . Tuo metu venkite kepimui naudoti aliejų. Po to išgerkite 1 stiklinę erškėtuogių nuoviro (50—80 uogų 3 litrams vandens). Prieš eidami į garinę. Girą gerkite prieš eidami garintis. Tik baigę pra­ kaituoti nuplaukite kūną šiltu vandeniu. 2. tai nuo Dievo stalo senis Matūzalis pasitiekdavo sau maisto. Prakaituoti reikia kuo ilgiau.. ligas ir mirtį! O turtingas maistas. Kepenys atsistato lėčiau negu inkstai. kadangi ne­ silaiko organizme. Masažo metu pailsi širdis. Gerai išprakaitavę. jis pagerina širdies mai­ tinimą. Naudokitės tuo šaltuoju metų laiku. grūdais ir naudingom žolėm. paskaninimas prieskoniais maistui suteikia „šiltų" savybių. ir veda jis į nuodėmę. Todėl nepertraukite jo maudydamiesi po dušu arba baseine. 3. pakalnutės. Maitinkitės daržovėmis. o druska suteikia jam šilumą. greipfrutų ir kt. o organizmas mai­ tinasi pro odą (kaip embrioninėje stadijoje). Atveskite lėtai.5 stiklinės. Šitos žolės kartu­ mas stimuliuoja kasoje vykstančią insulino gamybą. pavyz­ džiui. Ne sezono metu nevalgykite dirbtinėmis sąlygomis išaugintų (agurkų.. 1 arbatinį šaukštelį grietinės. ir gyvulio inkstų kvantinis lygis. — ir liga nepaliečia mūsų. 10—20 tokių procedūrų labai sustiprins jūsų širdį. Vienkartinė giros dozė — apie 0. Senovės išminčiai taip pat patarė maitintis tik pagal sezo­ ną ir produktais. Papildomos širdies stiprinimo rekomendacijos: kasdien su264 vartokite 0. Praėjus 15—20 minučių po „organizmo maitinimo pro odą". su kuria radionuklidai siekia susijungti. džiovinimas saulėje. užšaldytų uogų ir kt. Ir tikrai. REKOMENDACIJOS. kad jų organizmas. vaisiais. maistui vartodami sviesto gėri­ mą — Tibeto arbatą. Maitinkitės grynais produktais. savo ruožtu. arba lašiniais. 3. Štai. Ilgai išlaikytų (nerau­ gintų kopūstų. riebalus naudoja nuo organizmo džiūvimo. 2.1 gramą pilkojo tvertiko miltelių. kriaušių. analogiškos inkstams. REMIANTIS MAISTO PRODUKTUOSE ESANČIA INFORMACIJA 1. Šiluminis perdirbimas.> Maitinkitės visu tuo. o kraujyje yra medžiagos. duoda jūsų kūnui Jėgą ir Jaunystę. rei­ kia nusiprausti šiltu vandeniu. Prakaitą varanti arbata ruošiama taip: 1 stiklinėje vandens 1—3 minutes virinti 1 šaukštą gailio šaknų arba 2 šaukštus beržo lapų. padeda išskirti prakaitą. išaugintais jūsų gyvena­ mojoje vietoje. kodėl jie eidami į kalnus iš visų produktų labiausiai vertina lašinius.

ligotas. Kad Viešpats galėtų pasirūpinti jūsų kūnu. leiskite Saulės Angelui išdžiovinti visus vaisius jums. kad tam geriausiai tin­ ka juodi ir raudoni ankštiniai pipirai. Kalbant suprantamiau. o sumažinti — senų. proporcijos jaunų — sveikų. atsiranda daug toksinių liekanų (ama) ir žmogus jau lin­ kęs susirgti. Jei „ugnis" nusilpsta. Susitvarkęs pašlijusį virškinimą. lėtinių li­ gų paūmėjimą. Kad prigesusi virškinimo ugnis ir toliau liepsnotų. ko reikia. Padarykite taip. kiek jo organizme liko jaunų ląstelių. kad būtų padidintos. o Zliudo (Rugsėjo) mė­ nesį rinkite vynuoges. ir tegul jų sultys būna jūsų gėrimas. Pagal Ajurveda. su liūdesiu prisimename. kad savo pienu jie papildytų žmogaus maistą. druska ir lydytas sviestas. Aįurvedos išminčiai mėgo kartoti. valgant ir po valgio žadina apetitą. ir jų reikia atsikratyti kuo greičiau. Bet kaip tai padaryti? Ląstelių baltymus skaido fermentai — pepsinai. garstyčios. buvo nustatyta: iki vienerių metų am­ žiaus senų ląstelių kiekis neviršija 1 procento. Tad visai natūralus troškimas padidinti jaunų ląstelių procen­ tą. o geras — sveikatos garantas. kad žmogui. gvazdikėliai. kai tuo tarpu prastai virškinant galima nu­ mirti ir nuo paties geriausio maisto. kol jie dar nepakirto sveikatos. ką surinkote. REMIANTIS MAISTO PRODUKTŲ POVEIKIO ŽMOGAUS ORGANIZMUI GALIA Bėgant metams. pagyvenusiems žmonėms su sutrikusiu virškinimu. O dabar vos tik suvalgėme ką ne to arba per šventes persivalgėme — iš karto jaučiame maudulį skrandyje. kurie su­ sidaro skrandyje. Sivano (Birželio) mėnesį — kviečius. O Šebato (Sausio) mėnesį. Bolotovas rekomenduoja senas. maistas virškinamas gerai. sulaukus penkiasdešimties metų. kad jūsų kasdieninė duona būtų iš kviečių. B. kardamonas. Pusė tokių receptų grindžiama kai ku­ rių augalų ir medžiagų savybe „uždegti" virškinimą mūsų orga­ nizme. maistas nesuvirškina­ mas. Jūs turite valgyti sultin­ gas figas visą Abo (Rugpjūčio) mėnesį. cinamonas. Jei šita ugnis skaisčiai dega (kaip jaunystėje). Pagal šildantį poveikį šie produktai lyginami su II ir III pakopa. kad jūsų kūnas suliesėtų ir Šėtonas iš jo būtų išvytas. pažeistas ląste­ les panaudoti tam. krienai. dešimties me­ tų — svyruoja tarp 7 ir 10. tai yra tiek. ilgą gyvenimą šioje Žemėje. Maitinkitės žolėmis visą Tibeto (Gruodžio) mėnesį. žmogaus organizme yra „virškinimo ugnis" (agni).pažadu jums. Įsisiurbę į kraują kartu su skrandžio sulti­ mis. kad Gyvenimo Dievas duos jums taip pat. Tad bū­ dami vyresni. Maitinkitės jais kartu su migdolų kauliukais (migdolų branduoliais) visus tuos mėne­ sius. mūsų virškinimas palaipsniui silpnėja. Todėl juos geriausia vartoti šaltuoju metų laiku. sunkumą visame kūne. sugebančiam tinkamai pasisavinti maistą. ir organizmas yra visiškai sveikas. be toksinių liekanų (pagal Ajurveda — ama). Seniausias mokslas apie žmogaus sveikatą — Ajurveda — teigia. Tūkstantmetė praktika parodė. Mėnesio Chiaro (Gegužės) pradžioje valgykite rugius. Nau­ jausiais tyrimais. penkiasde­ šimtmetis žmogus gyvena. iš­ džiovintas Saulės Angelo. žmogus atgauna sveika­ tą. kai medžiai neduoda vaisių. kenks ir nuodai. Kūno ląstelės gauna visa. į pepsinus panašios medžiagos sutirpdo senas. išauga iki 40—50 procentų. Senos ląstelės taip pat yra ama — toksinai. palaiminti yra tie. nesgi dėl to augina Vieš­ pats žolę laukuose visiems gyvuliams. kad jaunystėje valgė­ me viską iš eilės ir kuo puikiausiai jautėmės. pačius tobuliausius iš grūdi­ nių žolių. Markešvano (Spalio) mėnesį rinkite saldžiąsias vynuoges. panaudodamas tik 50—60 proc. savo galimybių. kai lieka perteklius to. imbieras. nes jame apsigyvenę Dievo Angelai. kad išvalytumėt kraują nuo visų nuodėmių. kad prastas virškinimas — pagrindinis ligų šaltinis. Nes iš tiesų sakau jums. Tamiuzo (Liepos) mėnesį maitinkitės rūgščiais vaisiais. pagrįstais žmogaus odos sugebėjimu atspin­ dėti ir sugerti šviesą. Todėl truputis aukščiau išvardytų produktų prieš valgį. Štai kodėl anksčiau prieskoniai Europoje buvo vertinami kaip auksas. stimuliuoja virškini­ mą. ligotas. Šiose eilutėse glūdinti informacija — milžiniška. nepa266 . buvo siū­ loma daugybė receptų. Gruodį pradėkite gerti gyvulių pieną. kad jos sustiprintų kūną. duodantiems pieną. kaip ir patriarchui. kurie valgo vien maistą nuo Viešpaties stalo ir vengia Šėtono šlykštynių". vė267 REKOMENDACIJOS.

turinčios visų būtinų elementų.5 arbatinio šaukštelio. Druska dauge­ lyje kalbų reiškia „saulė". reikalingų naikinti se­ nas ląsteles. už mūsų fizinės realybės (kūno) yra subtiliai materiali realybė (kvantų laukas). Po šios dietos jūsų „virškinimo ugnis" taps normali. imuninę gynybą. Vartokite šitą mišinį kiekvieną dieną po truputį prieš pus­ ryčius. metabolizmo aktyvumą apskritai). Bet prieš jį aprašant būtina pažinti žmogaus konstituciją ir tik tada rekomenduoti. šaldytų uogų. Arjuvedoje ir apskritai visame senovės mokyme apie indi­ vidualią konstituciją glūdi trys pagrindiniai principai: „Glei­ vės". Svarbiausia yra tai. Jauniems žmonėms ir vi­ dutinio amžiaus žmonėms. Bet tai tik vienas mechanizmas ir. Vata). nėštumo trukmę ir kt. vaisių ir pan. „Tulžis" ir „Vėjas" (Kapcha. Kaip atskleidė naujausi fizikos tyrinėjimai. Be to. inte­ lektą. atsakinga už formos gyvam organizmui suteikimą. ji stimuliuoja „virš­ kinimo ugnį".žio pažeistas ląsteles ir ligas sukeliančių organizmų ląsteles. kaulus. Nuo druskos refleksiškai ima smarkiai skirtis skrandžio sultys. ši dieta nerekomenduojama. šilumines savybes ir visus cirkuliacijos procesus. ėdūs elemen269 Toliau pradėkite mažinti kiekį kiekvieną dieną po 0.5 2 2. bet nekliudo sveikų. kuris jau pradėtas virškinti. Paskui susidariu­ sias seiles išspjauti. Vie­ toj druskos galima naudoti aukščiau išvardytus „šildančius" produktus. ant liežuvio galiuko užsiberti maždaug gramą valgomosios druskos. pa­ troškintos daržovės (būtinai šiltos) ir karšta košė.5 arbatinio šaukštelio 1 1. virškinimą. Bolotovas rekomenduoja (kaip ir senovės graikai) praėjus 30 minučių po valgio.. raumenis. menstru­ acijų pradžią. mąstymo greitį. o šie savo ruožtu aktyviai skaido visa. Kad padidėtų skrandyje išskiriamų pepsinų kiekis. Platesnių žinių radau tik senovės Ajurvedoje. endokri­ ninę sistemą). vykstančius tame orga­ nizme. Veikiant skoniui. ledų. Pita. atšaldyto pieno. Vientisą masę uždenkite dangteliu ir padėkite į šaltą vietą. Jiems tinka visiškai kitas metodas. visą nurodytą laiką (net ir po to) nevartokite smarkiai šaldan268 . kurių „virškinimo ugnis" iš tiesų užgesusi. kuri atsiranda apvaisinant. tik šaldo ir džiovina. kas parašyta aukščiau.5 2. sausgysles. Nedideliame emaliuotame ar keraminiame inde ištrinkite keturis šaukštus imbiero miltelių ir 100—150 gramų švaraus lydyto sviesto. kas sena ir nereikalinga. Pusryčiams tinka šie produktai: šilta žolių arbata. Gyvybinis principas „Tulžis" atsakingas už visas šilumines mūsų organizmo savybes (termoreguliavimą. kurių virškinimas sutriko dėl kitų priežasčių. tai yra visų organizmo fermentų aktyvumą. ir dešimtą dieną jūs suvalgysite jau tik 0.5 čių produktų: ledinio vandens. audinių atsinaujinimo greitį.). Pirma diena Antra diena Trečia diena Ketvirta diena Penkta diena Šešta diena 0. MITYBOS INDIVIDUALIZAVIMAS „Didžiojoje medicinos enciklopedijoje" šios knygos autoriui teko pastebėti tik nedrąsias užuominas apie individualią konstituci­ ją. be to. limfos ir kt. Taigi mūsų organizmas yra motinos ir tėvo gyvybinių prin­ cipų kombinacija. Beje. Taigi gyvybinis principas (doša) „Gleivės" atsakingas už mūsų kūno formą (t. Imbiero dieta ypač tinka pagyvenusiems žmonėms.y. ir apskritai už ju­ dėjimą organizmo viduje (vidinių skysčių cirkuliavimą: kraujo. antraei­ lis. Gyvybinis principas „Tulžis" kūne — skysti. maisto virškinimo kanalais stūmimą. stiprių ląstelių.5 arba­ tinio šaukštelio. Organizmo virškinimui pagerinti gydytojai — Ajurvedos pasekėjai rekomenduoja specialią imbiero dietą. šlakų pašalinimą. gyvybinis principas „Vėjas" kūne neturi jokių materialių elementų. Ypač tinka imbieras. Gyvybinis principas „Vėjas" atsakingas už pačių įvairiausių organizmo procesų greitį ir jų cirkuliavimą.

t. nenuoseklus. toks žmogus yra žemo arba aukšto ūgio. lie­ sas. Jei do­ minuoja „Tulžies" gyvybiniai principai. aitraus ir gai­ žaus skonio (švieži vaisiai. atsiranda skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos. daržovės.t. jis tokia mityba „įsivarys" jautrumą šalčiui. gleives.y. pieno produktai. turite daug energijos. jis linkęs prarasti daug skysčių ir maitina­ si aukščiau išvardytais produktais. ėda rėmuo. Jei žmogui būdinga „Vėjo" (Va­ ta) konstitucija. menstruacijų ciklas. sūriai. o per ją — visų organizmo fermentų aktyvumą) ir baltyminės medžiagos (kurių dėka vyksta visi gyvybiniai procesai. vaisiaus neišnešiojimas. virškinimas ir maisto pasisavinimas normalus. anglies dioksidas (reguliuojantis terpės pH. „blankus" lytinis aktas užtrunka ilgai. mąstymas chaotiškas. organizmą daro neatsparų peršalimo infekcijoms ir augliams. lengvas ir kietas (džiovinti vaisiai) ir. kuriuos jūs galite pašalinti pasitelkę mitybą. atmintis il­ gai išlieka gera. kaupiasi skysčiai. rūgštaus ir sūraus skonio (kruopos. kuri padės jums išsiaiškinti savo konstituciją ir pagal ją pasirinkti mitybą (1 priedas). Virškinimas vangus. nuolatos žvarbstama. tulžingai juokauja. Štai dabar jau aišku: jei organizme dominuoja gyvybiniai „Vėjo" principai. Dingsta gyvenimo džiaugsmas. suprastėja at­ mintis. Palyginti jauno žmogaus lytinės funkcijos silpsta. žmogus suneri­ męs. atmintis prasta. todėl pateikiu Ajurvedos stebėjimų pagrindu sudarytą anketą. gali skųstis prastu virškinimu. visos fiziologinės funkcijos: imunitetas. nuolat žvarbstantis. mąstymas grei­ tas. rau­ meningas. linkęs į viršsvorį. visi ritmiški procesai sutrikę (nemi­ ga. Skysčio kaupimąsi organizmo ląstelėse nulems saldaus. amžinai nepatenkintas. linkęs į depresiją. Štai dabar. Šio gyvybinio principo persvara padidina organizmo „gleivėtumą" sumažina šilumą. žinodami savo organizmo ypatumus bei maisto produktų savybes. ne­ mėgsta drėgno oro. suliesėjimą. Žmogus lengvai suerzinamas. jam niekada nebūna šalta.tai (tulžis. protas greitai užčiuo­ pia problemos esmę. Maisto poveikio gyvybiniams principams (došoms) mecha­ nizmas toks: ląstelių lygyje iš maisto susidaro vanduo (teikian­ tis gyvybei terpę). Gyvybinio principo „Tulžis" pertekliaus požymiai: dažnai * Organizme sukuria šilumą.). yra baikštus. galime sąmoningai. Visa tai kartu sutirština organizmo koloidus. dažniausiai — per trumpa ir t. nerangumą. Taigi jei „Vėjas" normalus — kūnas lengvas. orgazmo stiprumas — normalios. tulžies sultys)*. jog nuo netaisyk­ lingos mitybos. Jei „Gleivės" normalios — organizmas nepaprastai atspa­ rus. žmogus yra vidutinio kūno sudėjimo. be to. drėgmę. Bet žmogui nebūdingas tik vienas kuris principas. 271 270 . Aptarsime tai remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais. nenormalus menstruacijų ciklas. sukėlęs specifinius sutriki­ mus. pasižymi gana aštriu protu. Jei vyrauja gyvybiniai „Gleivių" principai. Kūno svoris per­ nelyg auga. micelės ir kt. žilstelėjęs arba praplikęs. O dabar svarbu nurodyti orientyrus. nenormali lytinio akto trukmė. Oda sveika ir gra­ ži. Skirtingi produktai skirtingai veikia tris nurodytus parametrus. lytinis pajėgumas neblėsta ir viskas įvyksta sklandžiai.). žarnynas dirba lengvai ir reguliariai. žmogus yra stambių kaulų. mąstymo ir gyvenimo būdo pernelyg „suaktyvė­ j o " kuris nors gyvybinis principas. siekti kuo geresnio jų subalansavimo ir sveikatos požiūriu pakilti „ant bangos". savo ruožtu. džiūsta šner­ vės. moterų ir vyrų orgazmas). me­ tabolizmas. išberia kūną. daug ir dvokiančiai prakaituojama. kurie patvirtins. Organizmo ląstelėse skystį mažins kartaus. produktų savybėmis su­ stiprinti ar prislopinti savo gyvybinius principus (došas). sumažėja imuninė gynyba. fermen­ tai. Jei yra šio gyvybinio principo perteklius. vartojamas mažais kiekiais maistas. visi fiziologiniai procesai. turintys savo ritmą. tai jie vėl užkie­ tėja. Jei „Tulžis" normali — kūnas šiltas. nuotaika pakili. prasideda laiku (miegas. prastai virškina. sąnariai lankstūs. gerai virškina. vidurių užkietėjimą. virš­ kinimas nenormalus — vidurius tai paleidžia. o tai. Gyvybinis principas „Gleivės" atsto­ vauja kūne visiems materialiems dariniams ir organizme suda­ ro šaltį. riebalų tarpsluoksnis optimalus. nėštumo periodas. turinčios labai daug ka­ lio — natrio antagonisto).

išbers odą. medus. kurie stiprina arba silpnina došas Vata. Visa tai skatins spartų tulžies išsiskyrimą (netie­ sioginė užuomina apie padidėjusį eritrocitų irimą). „Maistas. kiau­ šinius. rauginti produktai. anksti pražils arba nupliks. 272 inimaliai perdirbti šiluminiu būdu ir valgomi iš karto. Jei žmogus su ryškia „Tulžies" (Pita) tipo konstitucija val­ gys tokį maistą. ės rėmuo. greitai nutuks. likęs nuo ankstyvo ryto (sumaišytas su rytinio valgio likučiais) ir nešva­ rus maistas naudingas Tamas-žmogui". garstyčias. druską. pageidautinas Radžasžmogui. tai yra turintys natrio produktai). tuo daugiau į smegenis pasiunčiama palaimos ir džiaugsmo signalų. bet kaip atskirą valgį arba su miltinėmis košėmis (teisingo virškinimo požiūriu tai nevykusi rekomendacija). iš tinkamai pasisavinamo maisto susidaro medžiaga. ilgai gyventi. taip pat jų sultys. Pita ir Kapcha. džiaugsmą ir nusiraminimą — skanus. Nuo seniausių laikų ajurvedininkai aukščiau nurodytą maistą rekomendavo visiems tiems. kai mes taip subalansuojame savo mitybą. gyvenimo pilnatvę. kiauliena. ryžiai ir kviečiai. „perdegins" kraują. gerti šaltinio (ištirpintą) vandenį. Žmogus pajunta kūno lengvumą. Radžas rūšiai priskyrė tokius produktus: mėsą. laikytas per naktį. 1 priede pateikiama lentelė produktų. kad ląstelės per daug neišdžiūsta. vartoti kuo švie­ žesnius produktus (iš karto nuo šakos arba nuo ugnies). kuris kliudo normaliai gyventi. pageidautinas Satva-žmogui. Ištrauka iš „Bhagavatgitos" padės jums geriau suvokti visa tai. per karštas.t. kavą. deginantis. Tarnas: jau­ tiena. sveikatą. sezoniniai vaisiai ir daržovės. riešutai ir gyvenamosios vietos augalų sėklos. 273 . gausiai varto­ jamas maistas. karštas ir sausas. jie suskirstė į dvi rūšis: radžas ir tarnas. nesunkiai virškinamas ir raminantis. pašildytas maistas. visi svaiginantys produk­ tai ir vaistai. Ir štai tada. grubus maistas. Vartoti reikia ne rafinuotus. vienu metu suvartoti tik saikingą kiekį maisto (pagal jų rekomendacijas. lengvas ir riebus (kepta kiauliena). sūrus ir rūgštus (prieskoniai. „Švarios" mitybos produktai: lydytas sviestas. ašt­ rus. tabakas. sutriks virškinimas. dirbtinius. varškė). Visą likusį maistą.y. harmoniją. kiek telpa į dvi jo rieškučias). kai nepažeidžiamas tinkamų maisto produktų ir jų deri­ nių nuoseklus vartojimas. kakavą. vartojamas be sai­ ko maistas. kad joje būtų visų 6 skonių kuo rūpestingiau subalan­ suotų maisto produktų. Maisto produktai turi būti švieži. Kartus. Ajurvedininkai tokią mitybą vadina „švaria" ir rekomen­ duoja. kuriam būdingas ryškus konstitucinis tipas „Gleivės" (Kapcha). dvokiantis. svogūnai. vėsus ir vandeningas (pienas). kuriame mažai „odžaso". maistingas ir malonus. ištirpintas vanduo. sunkus ir minkštas (grietinė. beskonis. sūrus. visų pirma. abejingas. ypatingą džiaugs­ mą. be to. skystas organizmo terpes prisodrina krakmolo ir baltymų (t. kai jose niekas „neperdega".sūdyti. prieskonius. apkartęs. neskaldytos kruopos ir ankštiniai. Didins organizmo šilumą. Jei žmogus. nešvarus. metabolizmas (medžiagų apykaita) tampa idealus. maitinsis aukščiau nurodytais produktais. idealiai besimaitinantis žmo­ gus per dieną turi suvalgyti maisto tiek. o grynus produktus. neprarasti šviesios galvos ir jėgos. Ajurveda rekomen­ duoja vartoti ir karvės pieną. pasto­ vėjęs. kuris suteikia ilgą gyvenimą. abejingas (saulėgrąžų aliejuje keptos bulvės). visa. PALAIMOS DIETA Mūsų mitybos pagrindinis uždavinys — palaikyti kuo tinka­ miausias gyvybines sąlygas ląstelėse. tvarkingas virškini­ mas. o netiesiogiai ir metabolizmą. Pasenęs. — džius šnervės. Kuo daugiau ląstelėse pagaminama „odžaso". kurie norėjo būti sveiki. pipirus. česnakai. arbatą. „Odžas" atsirasti padeda. limfą ir t. rūgštus. kas rūgštu ir karšta. sūdyti. kurią ajurvedininkai vadina „odžas". praras šilumines savybes. jėgą. kuris sukelia peršėjimą ir ligas. rafinuotą cukrų. Visa tai kartu organizmui neleidžia išskirti van­ dens. žuvį. yra linkęs sulaikyti vandenį ir priaugti svo­ rio. mais­ tas turi būti lengvas. neprigleivėja. gleivių).

kuris padeda susidaryti organizme gleivėms. 3. pamatytumėte. Prieš valgį ir po jo padėkokite Motinai Gamtai už jos dovanas ir branginkite jas kaip patį save. 5—7 kartus) išvalę kepenis. 2 — didžiausia raciono dalis suvalgoma per pietus. Mikroflora iš augalinės žaliavos papildomai gamins vitaminus. sunkus ir riebus maistas. Valgymas prieš naktį šitą ritmą sutrikdo. sausainiai ir 1. Tam būtina: — valgyti ramioje aplinkoje. 274 . 275 NUOSEKLUS VIRŠKINIMO SUDERINIMAS Dabar. žarnyną. kad maisto produktai būtų valgomi tam tikra eile. pusiaudie­ nį — plonojoje žarnoje. Jokių užkandžiavimų tarp valgių. nei pe­ ristaltika. be to. Todėl neišvalę kepenų veltui lauksime virškini­ mo trakto veiklos pagerėjimo. kol pagerės viso organizmo veikla. Jei žmogus ima valgyti vitaminų. Nesuteikia odžas: mėsa.Pateiksime dar kelias Ajurvedos taisykles. kai jau daug žinome apie organizmo išvalymą ir tinka­ mą mitybą. Dar kartą sakau: kepenys — svarbiausia organizmo liauka. kuri apsaugos mūsų orga­ nizmą nuo auglių ir kitų negerovių. 3 — valgymas regulia­ rus — kiekvieną dieną tuo pačiu metu. Jeigu atsiranda net nežymus kraujo sąstovis. kad nebūtų pažeista energijos cirkuliacija organiz­ mo viduje. BŪTINA IŠVALYTI KEPENIS. virški­ nimo trakto epitelis atsinaujina normaliai. kad maistas būtų pasisavinamas prieš miegą. apsauginių gleivių pakanka. — stengtis. bet tai dar ne viskas — jūs gulatės miegoti su nesuvirškintu maistu. patroškintos daržovės. atsistatys ir imuninė gynyba. 2. — pagal galimybes maitintis rūšiniu (satva) maistu. paukštiena. Pažiūrėję į organizmo bioritmus. Bet kokiu atveju iš pradžių valgyti vaisių arba daržovių patiekalus (šviežios salotos. kur yra virškinimo organų energija: ryte — skrandyje. amino rūgštis ir dar daug to. visai neturinčius nieko bendro su virškinimu. atneša jiems maisto medžiagų. mineralinių medžiagų prisodrintą maistą. Gerai (t. vakare ji jau pasitraukia į inkstus. Todėl valgykite vienas arba su žmonėmis. tik ką išvirti barščiai ir kt. tekėdamas per skrandį. perlekiančio per organizmą kaip per kaminą. Neigia­ mos emocijos irgi kenkia virškinimui. ko negauname su maistu. šie pro­ cesai stabdomi. kiaušiniai.) ir tik po to 1—2 suderintus produktus. IŠVALYTI STORĄJĄ ŽARNĄ. bet tik tada. Kepenų išvalymas labai teigiamai veikia venų kraujotaką. žuvis. netikslinga laukti. kurie jums malonūs. kartu susitvarkysim visų rūšių apykaitas orga­ nizme. deguonies. virškinimo sulčių pagaminama kiek reikia. Gauti maksimalų kiekį odžas padeda: 1 — maitinimasis šviežiu. kuris turi atitikti sezoną. Tuo tarpu švarios kepenys iš minimumo pasisavina maksimumą. Alkoholis ir nikotinas griauna odžas ir kliu­ do jam išsiskirti iš kito maisto. Virškinimui tai duos tokią naudą: a) kraujyje neliks toksinių medžiagų. Mūsų organizmas taps ma­ žiau priklausomas nuo iš išorės gaunamo maisto. Ką gi reikėtų daryti? 1. — valgyti rūšinį maistą. nuo kurios priklauso visos funk­ cijos.1. Jei tai pilnaver­ tis procesas. jis nepajėgia iš karto pasisavinti viso šio turto. Tad kol jų veikla nebus normali. Kraujas. — valgyti tik išalkus. kai „virškinimo ugnis" pati kaitriausia. tarpusavyje tinkamai suderinti. o toliau — į dar kitus organus. kurios paralyžiuoja virškinimo trakto ląsteles — negali vykti nei sekrecija. Vakarieniaukite iki saulės laidos ir ne­ daug. neskubant. būti iš­ augęs jūsų gyvenamojoje vietovėje ir vartojamas atsižvelgiant į individualią konstituciją. parinktu pagal sezoną ir gyvenamąją vietą maistu. dalis energijos vėl turi būti permetama atgal į virškinimo organus. 4 — nevalgymas prieš naktį. per rūgštus ar per sūrus maistas. Bet koks persivalgymas apskri­ tai suardo odžas. Kad tai įvyk­ tų kuo greičiau ir visiems laikams — nustokite valgyti mieli­ nius duonos produktus. seniai pagamintas maistas ir pra­ monės gaminiai (saldainiai. kai pajun­ tate alkį.).y. sū­ ris. Ypač tai svarbu pagyvenusiems žmonėms. kasą ir kitus orga nus. Pusry­ čiai — turi būti dienos valgio dalis. b) storojoje žarnoje vėl bus rūgšti terpė ir normali mikro­ flora. KIEK ĮMANOMA PALENGVINTI SKRANDŽIO—ŽAR­ NYNO TRAKTO VEIKLĄ. pakalbėsime apie skrandžio—žarnyno trakto atsta­ tymą. Jokių užkandžiavimų tarp valgių.

turintys konstituciją „Gleivės". atitraukite savo dėmesį nuo valgio kokiu nors darbu ir gurkšnokite tik vandenį. Net jeigu jūs šių problemų neturite. 3—4 valandas prieš miegą. galėsite pasi­ kliauti natūraliu alkio pojūčiu: ryte valgyti nedaug. kad tai. jos žadina apetitą. arbata ir cigaretės sutrikdo virškinimo ritmą.y. bet nepersivalgyti. Iki pusiaudienio nevalgykite nieko. persivalgymo prieš naktį. Ėda rėmuo. „Tulžies" konstitucijos — du kartus per mėnesį. Produktus vakarienei pasirinkite pagal savo konsti­ tucinį tipą. Jeigu jaučiatės gerai. Rekomendacijos. uždegs ir sude­ rins „virškinimo ugnį". Taip atsitinka dėl valgymo paskubomis. kurie zulinu apetitą. Kai sultys bus normaliai pasi­ savinamos ir atsiras apetitas. tikslo nepasieksite. Tai jiems ypač naudinga. jiems galima išgerti saldžių šviežių sulčių arba suvalgyti šaukštą me­ daus bei išgerti stiklinę šilto vandens. ne­ paisydami individualios konstitucijos. vienu metu valgyti tik vieną kurį produk­ tą. dingsta apetitas. atsižvelgiant į individualią konstituciją. Pa­ čioje pradžioje geriausiai tiks šviežios daržovių (ypač morkų) sultys. Be to. tai nau­ dinga virškinimui. Pageidautina tuo metu gerti tik šiltą vandenį. gilina ir pagrindžia minėtus nurodymus. kurie linkę persivalgyti. Per pietus turite pasisotinti. Tiems. o po jos pereiti prie individu­ alios rūšinės mitybos. venkite įvairių prieskonių ir kitų produktų (alkoholinių gėrimų). nedomina valgis. po salotų. Rūgščių sulčių negerki­ te. Tiems. turė­ site visą dieną nevalgyti. kad apskritai nieko negali suvirškinti. Dabar jau suprantamesni tampa įvairūs patarimai: badauti kartą per savaitę po 24 vai. kiek prasčiau — vaisių. „sausas" badavimas 42 vai. Štai dar kelios rekomendacijos. Ivanovas) ir t. paskui košės arba mė­ sos (jei be jos neapsieinate).t. prieš valgį gerti karčius gėrimus. kad sutriko virškinimo sistema. per didelis ar per mažas kūno svoris. kaip suderinti „virškinimo ugnį". valgykite patroškintas daržoves arba šviežias salotas. tai išugdys sąlyginį valgio refleksą. Po to truputį pagulėkite. „Vėjo" konstitucijos asmenys gali virškinimo ritmą suderin­ ti kartą per mėnesį. Kai kurių žmonių virškini­ mas taip pašlijęs ir nusilpęs. neramiai virškinama. Kad teisingai suderintumėte virškinimo ritmą ir jėgą. Sten­ kitės visada valgyti tuo pačiu metu. užkandžiavimo tarp valgių. verčiau reikėtų pus­ ryčiauti du kartus. Asmenys. suvalgyti truputį niekuo neatmieštos košės. šiame produkte privalo būti pakankamai savų virš­ kinimo fermentų (turėti indukuotos autolizės sugebėjimų). reikia atstatyti natūralų virškinimo ritmą. nuo to jiems palengvėjo ir. Kai tik atsiranda šie simptomai. suvalgykite salotų (žiemą — tik ką išvirtų barščių arba troškintų daržovių).Visų aukščiau nurodytų punktų įvykdymas atgaivins jūsų virškinimo sistemą. Beveik visi žmo­ nės periodiškai pajunta. Virškinimo ritmo ir jėgos suderinimo metodas iš jūsų pareikalaus trijų dienų. kurių virškinimo siste­ mos veikla smarkiai sutrikusi. tą dieną apskritai gali nieko negerti — tai jiems bus tik į naudą. Prieš miegą pasidarykite valomąją klizmą (ga­ l i m u Klupimo) ir anksti atsigulkite. Prieš pietus išgerkite šviežiai išspaustų sulčių. Pas­ kui galima imtis imbiero dietos. Vakarieniaukite anks­ ti. Ši knyga tik aiškina. kurių konstitucija „Gleivės". Iki pat vakarienės nieko nevalgykite. suderinimą reikė­ tų daryti kartą per savaitę. Atmin­ kite: kava. pradėjo jį rekomenduoti 277 276 . Išvalius storąjį žarnyną ir kepenis. Rekomendacijos asmenims. jiems reikia lai­ kytis monodietos. Kadangi „Vėjo" ir „Tulžies" konstitucijos žmonės sunkiai su­ silaiko nuo valgio ir nepakenčia nemalonių simptomų. Rytais pirmasis valgis turi būti 1—3 šaukštai daigintų grūdų. būtų su­ virškinta. Pirmą dieną saikingai pavalgykite. Kitą dieną po badavimo leiskite virškinimo sistemai atrasti savo ritmą. Šių rekomendacijų autoriai intuityviai pasirinko palankiausią režimą. (P. ką suvalgėte. užkietėja arba praskysta viduriai. Vė­ liau. daugiau­ sia — per pietus ir truputį lengvo maisto per vakarienę. Bregas). Atstatę normalų virškinimo ritmą bei jėgą. Ryte išgerkite žolelių arbatos (kiekvienam konsti­ tucijos tipui savo) ir suvalgykite truputį karštos košės. t. (P.

Todėl vartojant šiuos produktus. net pati tobuliausia mityba jam duos ma­ žai naudos. kraujotaką. Jeigu tie maisto produktai sudarkyti perdirbant pramoni­ niu būdu ir t. rūšine mityba (natūropatai reko­ menduoja grynus produktus. vienam žmogui naudingas. kad maistas. Paskui energija iš virškinimo organų pasitraukia. pasirodys. Pasirodo. jis tuo metu darbingiausias. pusiaudienį — plonoji žarna. skirtoje plačiam skaitytojų ratui. 6. Todėl jei žmogus mažai judės. o kitą pusę — kruopos. padeda pašalinti iš organizmo vandenį. Makrobiotika kaip tik ir nustato tokią pusiausvyrą: vieną pusę maisto sudaro daržo­ vės ir vaisiai. o kartu ir sveikatą apskritai. SKAITYTOJO PERSPĖJIMAS Šioje knygoje apie žmogaus mitybą. bet ar šito jums reikia? Juk taip nutraukiate maisto saitus.t. Vaisiai ir daržovės dažniausiai priskiriami prie daug kalio tu­ rinčio maisto. kad žmo­ gaus virškinimas natūraliai prisitaikęs prie šios cirkuliacijos. sulaiko jį. Pavlovo mokymu. kad jos remiasi I. pade­ dantys „išspausti" iš mitybos maksimalią naudą. 2. Ajurvedos teiginiais apie maisto produktų savybes ir in­ dividualią žmogaus konstituciją. Todėl kritiš­ kai vertinkite įvairiausių rekomendacijų srautą. Iš mano išvardytų šešių punktų šie trys patys efektyviausi. Kad skaitytojas suprastų silpnąsias H. Todėl net du vienos kilmės produktai trukdo vienas kitam būti pilnavertiškai pasisavinamiems ir suvirškinamiems. 279 . A.visiems. maisto perdirbimas vyksta skirtingomis sąlygomis (rūgščiose arba šar­ minėse) įvairiuose virškinimo trakto skyriuose ir skirtingu lai­ ku. taigi ir fermentų ląstelėse aktyvumą) ir laisvi elektronai (t. jūs derinatės prie technologinio proceso. virškinimą ir mikroflorą. Taip vertinant pamirštama. kuri teigia. Mokymu apie akupunktūrą. Atminkite Biblijos žodžius: „Nekurkite sau stabų". mes ne tik individualizuosim mitybą. daugumai žmonių mityba. o natris. Mokymu apie metabolizmą ląstelės viduje: iš angliavan­ denių ląstelėje susidaro vanduo (gyvybės terpė). tai reiškia. ir dėl to atsiranda daug šlakų. Kalis. kad maisto produktų pagalba jūs pritaikote savo organizmą prie aplinkos. angliarūgštė (ji reguliuoja terpės pH.y. kas priimtina jūsų konstitucijai. Šeltono teiginių vie­ tas. Ugoliovo mokymu apie rūšinę mitybą. neatsižvelgti į visumą. Produktai. Bet dar liko kiti trys. kuris jums naudingas. Šeltono rekomendacijas. Remdamiesi šiuo mokymu. esantis maiste. jis negali pilnavertiškai perdirbti maisto. 5.) „Niekas nedaro tokių absurdiškų pareiškimų. kitam gali būti kenksmingas? Vanduo — maistas vienam ir nuodas kitam? O kalcis? Fosforas? Natris?" (Autoriaus pastaba: iš karto jaučiamas vertinimas iš orto­ doksinės medicinos pozicijų — suskaidyti viską į sudėtines da­ lis. Pasinaudoję šiomis žiniomis. kuris greitai suregu­ liuoja virškinimą. 4. O jie į or­ ganizmą patenka dažniausiai kvėpuojant ir judant. Taigi kuo autorius rėmėsi rekomenduojamoje mitybos siste­ moje? 1. Mokymu apie organizmo išvalymą. kad maistas veikia mus skonių energetika. taip pat mokymu apie žarnyno hormoninę sistemą. priešingai. jungian­ čius jus su supančiu pasauliu. Rytą aktyvus skrandis. ir organizmo išvalymu (badavimu). neatsižvelgdami į kiekvieno konstituciją. I. Trumpai sakant. 3. galime teigti — energija kūno organais cirkuliuoja tam tikra tvarka. atsirinkite tai. Jei iš tokių pozicijų pasižiūrėsime į mūsų šalyje dabar po­ puliarias dietologo H. išnagrinėsime jo knygos „Ortotrofija" ištrauką. bet ir tikslingai sureguliuosim organizmo funkcijas. konsistencija ir infor­ macija. sveikata — tuš­ čios pastangos. Jei žmogus pripra278 tęs prisivalgyti vakarais. rasite naujausių europiečių laimėjimų mitybos ir virški­ nimo srityje. energija). o man kenks­ mingas? „Ar tiesa. kad organizme visi fermentai būna aktyvūs laisvų elektronų dėka. Pavlovo mokslu. tarp jų turi būti pusiausvyra. o kruopos — prie natrio. Kai energija yra kuria­ me nors organe. išaugintus gyvenamojoje vietoje). Rytų mokymų apie individualią konstituciją. Ne­ išvalius organizmo.. — Ar yra toks maistas. kad kiekvienam maisto produktui virškinimo metu išskiriamos savos virškinimo sultys.

kad mes visi sutverti tų pačių principų pagrin­ du. Po valgio obuolių pyragas — desertas atims. virškinimas sulėtės. (Autoriaus pastaba: deja. Kiekvieno žmogaus organiz­ mas turi prie jų prisitaikyti. (Autoriaus pastaba: turint galvoje. o po to ir visam organizmui: 1. pastebėsime: tai. pradės rūgti ir trikdys visą virškinimą. o stiprias „nutramdyti". Skrandyje ilgą laiką jausite sunkumą. Obuoliai. nie­ kada nepatenka į kraują nepakitę. Jis ne­ norėjo pastebėti įvairių tautų mitybos aiškių skirtumų. mo­ nosacharidai. Tai apsunkina tolesnį virškinimą. Duoną su sriuba seilės tik suvilgo. gyvenančiam tropikuose. H. Visa tai veikla virškinimo organus.) „Kiekvienas iš mūsų pradeda savo gyvenimą kaip apvaisin­ tas kiaušinis. pirmieji išeiviai iš Europos į Ameriką nebūtų masiškai mirę nuo skrandžio ligų. neatsisakykite duonos.1. sutirštins kraujo koloidus. Po tokio prisitaikymo vienos sis­ temos pradeda funkcionuoti visu pajėgumu.) „Jeigu matysime gyvenimą ir jo įstatymus tokius. finikais. ruonio taukams ir 1. 3. Jie išskaidomi pasisavinimo proceso metu ir į kraują patenka jau kaip amino rūgštys. pageidautina šilto (šiuo atveju obuo­ lių pyragas daug geriau negu ledai. kenkia visiems". kurių dėka net paprasčiausiais produktais maitinantis žmogaus mityba yra pilnavertė. neigia mikrofloros vaidmenį (dėl nežinojimo). H. ir kas kenkia vienam. remdamie­ si produktų savybėmis ir mitybos individualumu. Jei neatsisakysite sviesto ir suvalgysite jo 30—50 gramų. tuos pačius maisto poreikius ir aprūpinti taip.kurie vienu metu gali būti gėris vienam ir nuodas kitam. — tegul jais minta eskimas. (Autoriaus pastaba: taip. Lėkštė karštos sriubos — virtas maistas. gyvenantis Tolimojoje Šiaurėje. jis maisto są­ skaita stengiasi „patempti" silpnas „došas". kuris sukelia maistinę leukocitozę (suardo leukocitų gynybą). kuriais puikiausiai maitinosi aborigenai. bet skirtingomis sąlygomis. ir dėl to vieni žmonės gali gyventi rūsčiomis Siaurės sąlygomis. kur kitas klimatas. neperdirba jų. kaip ir duo­ na. kur jis gyveno ir gydė žmones. kas yra geriausia vienam. jis teikia pirmenybę vietinės kilmės produktams: mėsos drožlėms. Seltono tvirtinimas atitiktų tiesą. Be to. Šeltonas žmogaus mitybos problemą susiaurino iki virš­ kinimo fiziologijos. kiti virškinimo ypatumai. bet prieš patekdami į kraują jie jau paveikia gyvybinius organizmo principus savo skonių ener­ getika. o ne ledinio. kad pasisavintume tų pačių rūšių ir tipų pro­ duktus". tikrovėje viskas daug sudėtingiau. kad kiekvienam žmogui būdinga sava gyvybinių principų kombinacija. Jeigu vaisiai ir dar280 žovės yra geriausias valgis žmogui.). kokie jie yra. Jei šis H. 4. jie griežtai in­ dividualūs. atskiro žmogaus mitybos ypatumų. sviesto ir deserto. Jo mi­ tybos rekomendacijos labiausiai tinka Tekso valstijai.. riebiosios rūgštys. 5. visiškai pa­ neigia daugumą virškinimo fiziologijos teiginių. Jis nesuprato konstitucinių žmogaus skirtumų. ruonio taukais. gimsta su tokiais pačiais organais ir tomis pačiomis funkcijomis. Kaip atsvara H. „Ruošdamiesi pietauti paprašykite jums atnešti stiklinę šil­ to vandens. mes gyvenimą pradedame vieno­ dai. Jų virški­ nimo sistema taip ir nesugebėjo adaptuotis prie vietos produk­ tų. Autoriaus pastaba: toks patarimas pakenks virškinimui. ne­ patekę į plonąją žarną. vietoj salotų suvalgykite lėkštę karštos sriubos. mineralai ir vitaminai". o kitos užgęsta. 2. Šeltonui. Štai ištrauka iš Dipako Copros knygos „Ideali sveikata" (M. jis remiasi pasenusiu požiūriu — ap­ rūpinti organizmą viskuo. 1992). sukuriant papildomas maisto me­ džiagas. Seltonas šituos įstatymus ide­ alizuoja. Kiekvienas iš mūsų išskiria vienodų rūšių ir vienodą kiekį virškinimo sul­ čių ir tuos pačius virškinimo fermentus".) „Visa byloja. (Autoriaus pastaba: taip. Todėl jokių vienodų poreikių būti negali. iš organizmo mineralines druskas ir vitaminus. darome didžiulę klaidą. ir išgerkite jį mažais gurkšneliais. 281 . Aklai perkeldami jo rekomendacijas į Rusiją. kas reikalinga. turime tą pačią konstituciją. o kiti tropikuose — bananais. mes visi sudaryti iš tų pačių cheminių elementų ir tokių pačių proporcijų. Bet ne. eina tuo pačiu evoliucijos keliu. reikalingus jo paties suvirškinimui. Ajurvedos šalininkai. savo šalčiu apsunkinantys „Vėjo" tipo žmonių virškinimą". geriausia ir visiems. Mūsų visų tos pačios liaukos ir pasisavinimo sistemos. Duonos mielės pažeis mikroflorą ir sukels disbakteriozę. maitintis žuvimi.

sil­ pnumo. Išgerkite stiklinę šilto vandens (geriau kompoto). 3. Aš jam rekomendavau nustoti valgyti duoną ir nuodugniai išvalyti kepenis. rugsėjo 9 dieną. Mai­ tinausi košėmis. pripratu­ siems prie pieniško ir mėsiško maisto. kas geriausia europietiškoje ir azijie­ tiškoje dietologijoje. Laikykitės teisingo maisto produktų vartojimo eiliškumo ir jų suderinamumo. Ir pagaliau ketvirtas laiškas 1992 m. salotomis. medaus. V. galima šiuos produktus vartoti. o masažą nu282 virintu šlapimu — 1 kartą per dieną.) dabar nėra. be to. šiltų košių. Štai vienas natūralaus organizmo atstatymo pavyzdys. o bandeles. 2. kol skrandis tuščias. Išimtis — prieskoniai. Aš iš H. troškintų daržovių. Periodiškai išvalykite savo organizmą ir suderinkite virš­ kinimą. atskleisti jos paslaptis. Suvalgykite lėkštę šiltos košės su sviestu (mėsos mėgė­ jams — gabalėlį virtos mėsos). savai­ tę badavau. paradoksus ir t. cuk­ rinį diabetą. cukrinio diabeto simptomų (prakaitavimo. bet dabar — konkre­ čios rekomendacijos Rusijos gyventojams. bet regu­ liariai suvalgykite 1—2 šaukštus daigintų grūdų. Suvalgykite lėkštę troškintų daržovių arba barščių. o rankų del­ nai jau visiškai švarūs. kovo mėnesio storąją žarną išvaliau vieną kartą.Bet šitos rekomendacijos bus teisingos ir virškinimo fiziolo­ gijos. liepos 14 d. valyti organizmą. Šlapimą geriu 3 kartus per dieną. Keturis kartus gydžiausi badavimu: du kartus po 2 dienas ir du kartus po 3 dienas. Štai ką jis rašo antrame laiške: „Nuo 1992 m. nu­ stojau valgyti duonos. kovo 15 d. Būkite iš­ mintingi ir atsirinkite tik tai. Deja. gėriau ištirpintą vandenį. priedą). Valgykite produktus. sirg­ damas egzema. dėjau nugarinto šlapimo kompresus ant kojų padų. Aprašysiu savo gydymosi urinoterapi­ ja nuo 1992 m. bet saikingai. juk aš. 3." Baigdamas patarsiu jums kuo dažniau įsiklausyti į savo 283 . Nuo birželio 1 dienos vartoju šlapimą po 5—6 kartus per dieną. egzemą gydau tik urinoterapija. Pageidautina tai daryti pasninko dienomis. taip pat ir barščių bei kopūstų. kovo 15 dienos pradėjau gydytis urinoterapija. kas jums geriausia ir priimti­ niausia. Nevalgykite mielinių duonos gaminių. 1 kartą išploviau inks­ tus erškėtuogės šaknų nuoviru. 2. Visą dieną maitinkitės atsižvelgdami į „virškinimo ug­ nies" aktyvumą. Praėjusiame laiške jūs man patarėte nevalgyti duonos. 1. atrodo.t. augančius (o ne pagamintus) jūsų regione. Žmonėms. kaip aprašyta". žie­ mą — džiovintų vaisių. bet ir troškintos). riešutų. o ant kojų padų — prasčiau. tris dienas iš eilės badavau ir toliau triskart per dieną vartoju šlapimą.. penkerius metus nesimaudžiau! Tablečių nuo cukrinio diabeto nevartoju nuo šių metų kovo 15-tos. bandelių ir kitų duonos gaminių. jeigu jas išdėstysime tokia tvarka: 1. Tokios sintezės dėka mano mokyme apie žmogaus mitybą yra tai. Aš jam rekomendavau duonos visiškai nevalgyti. uogų. Dar daug ką galima kalbėti apie mitybą. panašių rekomendacijų dabar vis daugiau. Viskas yra taip. Laiško gale A. Seltono perėmiau teisingą maisto produktų derinimą. Urinoterapijos dėka aš išsigydžiau hemorojų ir. vaisių. paprašė patarimo. rezultatus. pakeisti ją košėmis. miltų produktus. ir individualios konstitucijos prasme. batonus valgyti galima? Kiek laiko nevalgyti duonos? Juk visiškai nevartoti duonos produktų negalima? Apsilankiau garinėje ir po to jaučiausi puikiai. Grybelinė egze­ ma liko tik ant kojų padų". Egzema labai lėtai traukiasi: ant rankų delnų jau beveik išgijo. ku­ riuose daug daržovių ir mažai vandens. Man rašo A.: „Septinti metai sergu cukriniu diabetu ir penkti metai grybeline egzema. 5. V. Savijauta gera". o kita pusė — košės. t. „Papildomai ėmiau valgyti daigintus grūdus. 5 kartus kepenis. Per šį laiką 2 kartus išvaliau storąją žarną. 4. mė­ nesį nevalgiau duonos.y. o iš Ajurvedos — mokymą apie produktų savybes ir individualią mitybą. Vasarą daugiau vartokite daržovių. išdžiūvusios burnos ir kt. bulvėmis. Maisto produktus atsirinkite atsižvelgdami į savo konsti­ tuciją (žr. Štai ką jis praneša trečia­ me laiške: „1992 m. Nuo kojų padų beveik nusilupo šašai. Nuo 1992 m. vieno valgymo metu pusė produktų tegul būna vaisiai ir daržovės (ne tik žalios. du kartus išvaliau kepenis.

fizinei kultūrai didelio dėmesio neteikiau. taigi jis priklauso Pitai. dažni badavimai ir bėgiojimas su­ teikdavo harmoniją Kapchai. vegetariški barščiai. Man geriausiai tinka dar­ žovių salotos ir troškintos daržovės. Pita — jo žili plaukai ir puikus virškinimas. kad man labiausiai tinka saikingas maitinimasis. du kartus per dieną. jis žilas žmo­ gus. Polis Bregas labai vengė gleives gaminančių produktų: pie­ niško maisto. Jis labiausiai atitiko Pita—Kapcha derinį. Nuolatos skaitykite šitą knygą apie mitybą ir patys išmoksite tinkamai maitintis. t. kaip ir dauguma žmonių. geriu ištirpintą vandenį. pelynų nuovirą. Analizuokite savo pojūčius. bulves ir kt. jei kiek persivalgau — labai greitai padidėja svoris. svogūnais) man ypač tinka. Aleksandras Aleksandrovičius Mikulinas — akademikas. Jo došų derinys buvo beveik toks pat. Be to. pakeisite savo skonio įpročius. po ilgo badavimo jis sėsdavosi su visais už stalo ir valgė viską iš eilės: barščius.organizmą po kiekvieno valgymo. o štai košės — plovas su daržo­ vėmis (morkomis. jam labai tiko apsipylimai lediniu van­ deniu. Ilgai save stebėjęs aš įsitikinau. Rūgš­ taus skonio džiovinti vaisiai man netinka — iškart atšimpa dantys. Pats autorius elgėsi lygiai taip. Toks perėjimas iš badavimo jam buvo normalus dalykas. Polis Bregas taip pat gana sėkmingai laikėsi individualios sveikatingumo programos. kaip ir Ivanovo (Pita—Kapcha). žolelių arbatas. bet retai. o ant­ ras patiekalas — košės ir ypač daigintų grūdų duona. Užuot valgęs mėsą. Kapchą atitiko galingas kūnas (stambūs kaulai). Pirmą kartą valgau maždaug 10—11 vai. abrikosai. bet jais nepasisotinu. Vasarą man patinka vaisiai. be vakarienės. aliejų. juk už jį niekas šito nepa­ darė. jis yra sirgęs plaučių tu­ berkulioze — tai Kapcha disbalanso požymis. Visų pirma. kurių suvalgius jums negera. Riešutus valgau. šių došų derinys padėdavo jam lengvai pakelti ir šaltį (juk Pita teikia šilumą). Štai beveik ir visas mano maistas.y. — tik saldūs: razinos. geriu savo šlapimą keletą kartų per dieną. Prieš miegą — žolelių arbata. Nevartokite produktų. Į tai atsižvelgiant. Retkarčiais geriu vien šviežią pieną. Įprotis badauti ir fiziniai pratimai taip pat tam tiko. Štai ištrauka iš jo garsiosios knygos „Aktyvus ilgaamžiškumas": „Iki penkiasdešimties metų amžiaus aš. Savijauta nesiskundžiu. Antra. peržengė 90 metų ribą. PRIEDAI 1 priedas TINKAMAI PARINKTOS INDIVIDUALIOS MITYBOS PAVYZDŽIAI Ryškiausias individualaus gyvybinių principų atitikimo pavyz­ dys buvo Porfirijus Kornejevlčius Ivanovas. Bet rimtai 285 . aviacijos motorų konstruktorius. ir alkį (Kap­ cha leidžia iškęsti maisto trūkumą ir kitus sunkumus). Liudininkų pasakojimu. krakmolo. persirgta angina (gleivių sankaupa). stengiuosi kuo daugiau gerti šviežių sulčių: obuolių ir burokėlių bei morkų. kad tik neišvestų iš pusiausvy­ ros Kapchos. Pietūs — nuo 16 iki 17 vai. tramdantys došą Pita.

Jis tris kartus bu­ vo atvirų Prancūzijos ir JAV pirmenybių čempionas. me­ dus ir rūgštūs pieno produktai suteikė pusiausvyrą došai Kap­ cha. Kiekvienas žmo­ gus turi savo įpročius. ir kaip inžinierius konstruktorius. Druskos ir cukraus vartojo nedaug. Mėsos sultinio nevartojo. pabandė taip maitintis. Kiti trys pavyzdžiai — iš kitų sri­ čių. be fizinės kultū­ ros ir sporto. nei kiti artimieji nebuvo ilga­ amžiai. Per savo sportinę karjerą uždirbo daugiau kaip 15 milijonų dolerių. tam padė­ jo per dieną išgertos 7—8 stiklinės skysčio. Gydytojų nuomone. Cia kažkas ne taip. Kitus du su puse mėnesio Lendlas jautėsi taip blogai. Jis. laimėjo 87 „Gran pri" serijos varžybas. ar prisidėjo kiti fak­ toriai. laimėjęs „ma­ ratono" mačą ir iškovojęs pirmą vietą atvirame Prancūzijos čempionate. „Rezultatas buvo stulbinantis. O dabar trumpai apie mitybą.. vartojant alkoholį ir rūkant. gydytojo ir šiaip protingo žmogaus gyvenimo. Virtą mėsą. Ši sistema padėjo man įveikti ligas. ir gyvenimo būdas turi būti individualus". temperamentą. Badaudavo vieną du kartus per metus po septynias dienas. Ivanas Lendlas yra fenomenalaus darbingumo. Man atrodo. Kadaise pirmoji pasaulio raketė Ivanas Lendlas aštuonis kartus nugalėjo „Didžiojo kirčio" turnyruose. savitumus. Gyvulinius riebalus jis pakeitė augaliniais aliejais. vietoj jo gėrė erškėtuogių antpilą. būtent ląstelėms. O štai ką jis papasakojo apie savo ilgaamžiškumą: „Nei mano motina. ir Pita došas.. Valgydavo Mikulinas labai mažai ir tik tada. silpnu­ mo priežastis buvo „kietas maistas" — pakilo cholesterino kie­ kis. Pagal došas jis irgi Pita—Kapcha. ir organizmas ėmė valytis taip. „Pirmąją didelę pergalę jis pasiekė 1984 m. kad reikia tik sukurti ląstelėms. skaistus veidas!" Bet po to jis suvalgė pyragėlį su mėsa. neriebus maistas. Taip atsira­ do mano knyga „Aktyvus ilgaamžiškumas". reikia dar kažko. Didžiuliai laimėjimai jį visiškai sugniuždė. persivalgant.. išsaugojau kūrybinių minčių šviežumą. Toks esu ir dabar". Nežinodamas savo došų proporci­ jos. kai smarkiai išalkdavo. * Žurnalas „Planetos aidas".susirgęs ir patekęs į ligoninę. kiekvieną dieną po 4—5 valandas. Perskaitęs daktaro Zamchau knygą „Atskiros mitybos ins­ titutas". Bendrai susumavus. 1989. Bet aš niekada nera­ ginu aklai pasikliauti mano rekomendacijomis. Šitai galiu paaiškinti tik tuo. Išstudijavęs šia tema daugybę knygų. Štai ištrauka iš straipsnio „Toks racionalus Ivanas Lend­ las"*. daugiau daržovių ir ko­ šių. kad prieš 50 metų galutinai su­ pratau: negalima gyventi plaukiant pasroviui. jį pakeitė medumi. Vartojo tik rūgusio pieno produk­ tus. Kad atlaikytum tokį krūvį. Jis pirmenybę teikė prės­ koms be mielių bandelėms. jis intuityviai pasirinko aukščiau išvardytas priemones do­ šų suderinimui. kad vos atgaivino ligoni­ nėje. Vadinasi. be talento ir valios. nes mielės žarnyne sukelia rūgimą ir naikina taip reikalingą mikroflorą. du kar­ tus — Australijos. kad negalėdavo treniruotis daugiau nei 15 minučių. Badavimas sureguliavo ir Kapcha. nesenti ir bėgant metams išsaugoti darbingumą. aš pakanka­ mai žvalus. Taigi saikinga mityba. kaip ir visi žymiausi natūropatai. kurios paantraš­ tė — „Mano kovos su senatve sistema". manė. kaip matote. panorau išsiaiškinti sudėtingą žmogaus organizmo sandarą. kad čia įsipainiojo dar kažkas. Puikiai pasakyta: turi būti individualus. Galva plika — Pita. Manė. O man štai jau 90 metų. Ir tas „kažkas" — individuali mityba. nei tėvas. Nr. nesu matęs. Vyras jis stambus — Kapcha požymis. jog naudinga išgerti 7—8 stiklines skysčio „kraujui atskiesti". Šie trys pirmi pavyzdžiai — iš atsiskyrėlio. tebedirbu. švytintis. Ar išsivaly286 mas sutapo su atskiros mitybos pažeidimu. išsiugdžiau savo sistemą. tokias išorinės terpės sąlygas. Atsirado jėgos! Žvalumas! Gyvenimo džiaugsmas! Atjaunėjęs. Ir. 287 . o paskui susidomėjau organizmo gyvybinių galių stiprinimo problema — ir kaip mokslininkas. Pa­ laipsniui pradėjau laikytis šių principų. 27. treniruojasi 6 kartus per savaitę. bet kad taip smarkiai nuo to nukentėtų. kuriomis dali­ jimosi būdu atsiradusios naujos ląstelės neprarastų jaunų pil­ naverčių savo gentainių savybių. žuvį valgė saikingai. aukšta temperatūra sergant — irgi Pita požymis.

garbėt­ roška. 289 . Aprašytieji pavyzdžiai patvirtina. nė kiek nežilstelėję plaukai. Plaštaka smulki. Veido skaistumas. ku­ rie skatina nutukimą. Laikosi atskiros mitybos režimo. Pagal došas tai Vata—Kapcha (įsiminimo greitis siejamas su pastovumu). muziką. nevalgė produktų. Vėl priminsim senolių charakteristikas: Vata žmonės mėgsta dainas. ir laikosi griežto treniruočių plano. ribo­ jančią baltymus. kad amžinai maitinuosi „Makdonalduose". ir tapo toks. daržoves. Pagal došas Ivanas Lendlas yra mišraus Vata—Pita tipo. liesas žmogus.„Dar tėvai mane bardavo. Vata—Pita derinys žmones apdovanoja gabumais. no­ ras likti visą gyvenimą jaunu. Kaip ir visi jauni žmonės. geriu koka-kolą ir kemšu visokius žalingus produk­ tus. įsitikinau natūraliosiomis gydančiosiomis galiomis. nors atrodo geriau nei kai kurie šešiolikmečiai. IŠORINIAI DUOMENYS Vata 1. Jūs taip pat galite visai nesudėtingai susi­ reguliuoti savo došas ir pasiekti gyvenimo pilnatvę. išvedančius jas iš pusiausvyros. Šitiems žmonėms patinka prikaustyti prie savęs dėmesį. 2 priedas DOMINUOJANČIŲ DOŠŲ NUSTATYMAS IR JŲ REGULIAVIMAS I. Paskui. banguoti. iš kurios išteka visi mūsų troškimai. odos šviesinimas. Remdamasis savo pastebėjimais. Ivanas Lendlas mityba sulygino savo Vata ir Pita. Kai šio realizacijos proceso niekas netrikdo. Judesiai greiti. Pita liudija ir jo nepaprastas garbės troškimas. Būtent jie kuria dvasines ir materiali­ nes žmonijos vertybes. linksmybes. Estrados žvaigždė Maiklas Džeksonas vaikystėje buvo sto­ rulis. kuriantis puikią ritmišką muziką. Valančios klizmos prieš badavimą ir „nauli" 288 jogos pratimai sureguliuoja sausą Vata došą. jo veide li­ ko vilko išraiška. kokią didelę reikšmę turi taisyklinga mityba. geranoriškumas pakeri visus šalia esančius. galintis Olimpinėse žaidynėse nubėgti 1500 met­ rų. Dabar jam 46-eri. kad žmonės. judesiai nuostabiai koor­ dinuoti ir greiti. atsikirsdavau: „Ką jūs supran­ tate? Aš geriau žinau". Kiti došų deriniai nulemia kitok} elgesį ir kitus polinkius. Jame dominuoja došos Vata—Pita. judesiai vikrūs — Vata požymiai. Maiklas Džek­ sonas vegetaras — valgo vaisius. turintys Pita—Kapcha došas. kad jie teisūs". linkę kaupti ir analizuoti savo patirtį. Prisiminkite. Badaudamas kartą per savaitę po 24 valandas. žmogus jaučiasi puikiai ir sugeba džiaugtis gyvenimu. Jis pasirinko tinka­ miausią došų subalansavimo variantą. po didelio fizinio krū­ vio. Baltyminiai pro­ duktai stipriai veikia došą Pitą perkaitindami organizmą. atmetęs produktus. Žiūrėdamas į jį. Klizma — citri­ nos sultys ir vanduo — priešingai. kurios neleidžia „iš­ sišokti" došai Kapcha. gyvenimo džiaugs­ imas. Došų pu­ siausvyra padės eiti jums tinkamiausiu keliu. jų ne­ paprastu veiksmingumu. juodaplaukis. kadangi atnau­ jinsite savo ryšį su Vienintele Sfera. intuicija ir kuri pati realizuojasi per mus. nejučiomis padariau išva­ dą. Nuo tos dienos čempionas taiko Roberto Chaaso dietą. Tokia mityba — viena iš priemonių. kaip Pita žmogų apibūdina „Čžud-ši" — protas aštrus. kokį mes jį pažįstam — nepaprastai impulsyvus. tai jiems natūralu. 3. eisena lengva. juodi. šokius. estra­ dos srityje. stimuliuoja silpniausią — Pita — došą. jo paties žodžiais tariant. pa­ dėjusių jam taip puikiai išreikšti save. Nepaprastai stiprios asmenybės pavyzdys ir Albertas Ignatenko: aukštas. jis sutram­ do Kapcha došą. atsiskleidžiančiais audringoje veikloje sporto. lieknas. ir tai gerokai sumažina ištvermę. — sakė įžymusis Džonas Njukombas. 2. Šią programą jis prisitaikė prieš 14 metų. Kūnas lieknas. šalta ir sausa. elgsena panašus į demoną — „vilkiška veido išraiška" — labiausiai charakteringi Pita bruožai. Tik per žaidynes. „Jis atrodo kaip atletas. grakšti. švytinčios akys. bet jis lieknas ir puikiai atrodo". Jam priklauso maksimalaus informacijos kie­ kio įsiminimo pasaulio rekordas. Smulkių kaulų. aš supratau. — Tiesa.

2. Nerimastingumas. Pita 1. Nepaisant saikingos mitybos. Pravėsęs. šalta ir drėgna. Miegas normalus. Kapcha 1. 3 — išreikšta vidutiniškai. esu labai šnekus — tikra kompanijos sic Pita 1. Plaštaka plati. daugiau kaip 8 valandos. bet ilgam. šaltis kūne. 2. sausa oda. bet laiku nepavalgęs susierzina. neiš­ vengia virškinimo sutrikimų. Ramus ir nedirglus (sunku išvesti iš pusiausvyros). Stambių kaulų. 1 — kažką tokio jūs turite. 3. Kitų nuomone. ploni. 2. Šiltas. 2 — išreikšta silpnai. užkietėję vidu­ riai. šilta. 2. nerimas ir dirglumas. II. 3. Kad ir normaliai maitindamiesi. rėmuo. žiemą oda tampa sausa. 2. Judesiai plastiški. Kapcha 1. galva praplikus. artritas. 291 290 . pilnėti linkęs žmogus. niekad nepilnėja. Vidutinis kūno sudėjimas. 2. Sunkiai pakelia karštį. plaukai rusvi arba žili. valgo mažai. Pita 1. IV. 3. 3. abejingas. sausas. 3. Informaciją priimu ne iškart. Įvairūs uždegimai su aukšta temperatūra. 3. su sapnais. PSICHOLOGIJA IR PROTINIAI SUGEBĖJIMAI Vata 1. Kapcha 1. neriebus. TINKAMAS MAISTAS. Kūno procesai lėti. Plaštaka vidutinio dydžio. depresija. KŪNO FIZIOLOGIJA Vata 1.Pita 1. 3. ypač drėgnasis metų laikas. 2. Galiu lengvai susierzinti dėl menkniekių. Nutukimas. o kartais prastai (niekas nelenda į galvą). Informaciją perimu greitai ir taip pat greitai ją užmirš­ tu. eisena neskubri. 3. Sunkiai ką nors pradedu. pavalgyti mėgsta sočiai. Procesai vyksta greitai. pilnėja. 4 — išreikšta ryškiai. liesėjimas. 3. odos blyškumas. III. 2. 5 — aukščiausias išraiškos laipsnis. Miegas paviršutiniškas. valgo saikingai. Vertinimas pagal 5 balų sistemą: 0 — ne jūsų charakteristika. 2. vasarą greitai pavargsta. Miegas normalus. Man būdingas entuziazmas ir gyvumas. Sunkiai pakelia šaltąjį metų periodą. eisena normali. METŲ LAIKAI IR POLINKIS SIRGTI Vata 1. Judesiai harmoningi. Šiltas. 2. 2. Virškinimas sklandus. Stengiuosi būti tikslus ir organizuotas. 3. tai lėti. maloni. Kapcha 1. lėti. slo­ gos ir skrepliavimas. Nepatinka lietingas oras. 3. svorį numesti pa­ vyksta sunkiai. skran­ džio opos. Informaciją įsimenu įvairiai: kartais puikiai. Kūno procesai tai greiti.

imbieras. Vyraujantys skoniai — saldus. sočius. šaltas maistas. Kruopos: kviečių. Pieno produktai: visų rūšių. arkliena. daiginti kviečiai. petra­ žolės. Pita ir Kapcha došų balus ir žiūrėkite. žirniai. salotos. stiprinantys Vata došą Bendros pastabos: lengva dieta ar badavimas. avižų. Vaisiai: džiovinti vaisiai. medus. ka­ dagys. kmynai.Kiekvieną teiginį įvertinkite balais. raugerškis. Gyvulinės kilmės maistas: žąsiena. šviežios bulvės. morkos. arbatos. daiginti kviečiai. svogūnai. špinatai. jei dviejų došų sumos beveik lygios. debesylas. Kruopos: ryžių. česnakai. miežių. muskato riešutas. triušiena. granatai. Saldinantys produktai: viskas. jei visos trys maždaug lygios. Maistui bū­ dingi skoniai: saldus. linų sėmenys. kardamonas. Alaus mielės. Dieta ir maisto produktai. Jei vienos došos suma bus 10 balų didesnė už artimiau­ sias. sausi pro­ duktai. Sriubos: žirnienė. baltų ry­ žių. dedešva. bulvės. vėdrynas. Augaliniai aliejai: visi. aviena. erškėtuogės žiedai. Sriubos: miltų tyrė. Daržovės: troškintos. 293 DOŠŲ REGULIAVIMAS MITYBA Žinodami savo tipą. Riešutai: nevartoti jokių. Gyvūniniai produktai: jautiena. kukurūzų. kviečių. melionai. Dieta ir maisto produktai. vištiena. galite pereiti prie došų sureguliavimo. Valgyti galima iki so­ ties. pageidautina skystas maistas ir gėrimai. sorų. pušis. žuvys. česnakų sriuba. kai doša Pita sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: atvėsęs. alyvuogės. cinamonas. sureguliuos organizmo fiziologines funkci­ jas. ąžuolo žievė ir gilės. Kruopos: miežių. antiena. šeivamedis. kur jos susikoncentravę ir t. Pieno produktai: vengti visų. Papildoma rekomendacija Vata tipo žmonėms. Paskui atskirai sudėki­ te Vata. arbūzai. geriausia saldymedžio. savo ruožtu. šalavijas. sofora. sviestas. Išgerkite nurodytų žolių. abejingą maistą. Bungė pipirai. Žolės: saldymedis (rudmenė). juo­ dieji pipirai. kai doša Vata sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: rekomenduojama vartoti šiltus.. Dieta ir maisto produktai. kiaušiniai. druska. kiauliena. Saldinančios medžiagos: juodasis sirupas. sūrus ir rūgštus. šparagal. nendrių cukrus. kuri doša pir­ mauja. gencijonas. kas yra došos. Riešutai: visi. mėsos sul­ tinys. ferula. Daržovės: kopūstai. agurkai. jūros gyvūnai. span­ guolės. aitrus ir gaižus. Dabar.t. Dominuojantys skoniai: kartus. kai jau žinote. grikių. Prieskoniai: svogūnai. kriaušės. 292 . lydytas sviestas. Augaliniai aliejai: nevartoti. virtos — burokėliai. muskusas ir mumijo. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. rekomenduojami. jūs tolygaus tipo. salotos. Trys paskutinieji ypač stimuliuoja Vatą. gars­ tyčių grūdeliai. kiaulpienės. gvazdikėliai. Ta­ da jos. ji yra dominuojanti ir jūs atitinkate vienos došos tipą. galite reguliuoti savijautą. vėžiai. avietė. kartus ir gaižus. obuoliai. Prieskoniai: pipirai. koks jų vaidmuo kūne. avižų. rugių. Antroje die­ nos pusėje jūsų energija smarkiai nukrinta. esate dviejų došų tipo žmo­ gaus. dilgėlienė. minkštus produktus ir gėrimus. Pieno produktai: pienas. rekomenduojami. išskyrus medų ir juodąjį si­ rupą. natūralūs sirupai. salierai ir pupelės (visas daržoves valgyti „žalias"). Žolės ir visa kita: kalpokė.

termopsis. šaltalankis. mėsos sul­ tinys. špinatai. kochija. šviežias sviestas. kai doša Kapcha sužadinta arba kai ši doša organizme dominuoja Bendros pastabos: šiltas. aiva. Sriubos: miltų tyrė. gvazdikėliai. išskyrus druską. kiaušinio tryniai. šaltas vanduo. Sko­ nis — kartus. aiva. stiprinantys Kapcha došą Bendros pastabos: gausus. bulvės. Žolės ir visa kita: saldymedis (rudmenė). Sriubos: dilgėlienė. sūris. citrinos. atšaldytas virintas van­ duo ir ypač alaus mielės. Stengtis neprivalgyti. kukurūzų. Kruopos: ryžių. kriaušės. dešra. burokėliai. kad nuo Pita maisto pertekliaus gali padidėti rūgštingumas. rūgšti grietinė. agurkai. kmynai. šalti pro­ duktai ir gėrimai. aštrus ir gaižus. ferula. 294 Dieta ir maisto produktai. Daržovės: moliūgai. dilgėlienė. sū­ rus ir rūgštus. spanguolės. žąsiena.Augaliniai aliejai: šviežias alyvuogių. kalakutiena. rūgštūs apelsinai. žuvys. jūros gyvūnai. arbūzai. juodasis sirupas. amoniakas. Vaisiai: obuoliai. Daržovės: ridikai. pu­ pos. stiprinantys Pita došą Bendros pastabos: karštas. kopūstai. rekomenduojami. Daržovės: kartieji pipirai. žiomenė. kaulenis ir kiti rūgštūs vaisiai. žalios daržovės. Augaliniai aliejai: visi žinomi aliejai ir kaulų čiulpai bei taukai. dešra. Saldinantys produktai: visi. vynuogės. rūgštusis debesylas. melionai. raudona mėsa. Prieskoniai: druska. kiaušiniai. šalavijas. kiaušinio balty­ mai. Vaisiai: visi saldūs vaisiai. sausas maistas su dominuo­ jančiu rūgščiu. an­ tiena. churma. arbūzai. aje­ ras. išskyrus medų. salotos. vėžiai. Gyvūninis maistas: jautiena. Riešutai: kešju. aviena. Vaisiai: greipfrutai. sezamo. cinamonas. Vaisiai: saldūs vaisiai. baklažanai. žemės riešutai. česnakai. salierai. ridikų sriuba. abejingas maistas. juodieji pi­ pirai (po truputį). pupos. Augaliniai aliejai: apkartęs aliejus. sorų. išrūgos. šaltalankiai. ridikai. pušis. Prieskoniai: imbieras. grietinėlė. avižų. dedešva. saulėgrąžų. pa­ sukos. juodieji pipirai. ro­ pės ir visos kitos plačialapės daržovės. petražolės (šaknys ir lapeliai). druska. kviečių. Reikia turėti galvoje. žuvys. lengvas maistas ir gėrimai. kiauliena. Pieno produktai: liesas pienas. bulvės. avižų. Prieskoniai: visi. sviestas. obuo­ lių sultys. mėtų arbata. krapai. žirniai. pelynas. vištiena. morkos. sūris. aviena. Prieskoniai: kalendra. saliero ir garstyčių sėklos. pelynas. salotos. saldžiosios bulvės. grikių. Dieta ir maisto produktai. kopūstai. ridikai. česnakų sriuba. Gyvūninis maistas: viščiukai. Kruopos: miežių. rugių. rūgusio pieno produktai. granatai. Pieno produktai: pienas. petražolės. rugių. sviestas. Saldinantys produktai: medus. Daržovės: pomidorai. erškėtuogės žiedai ir vaisiai. Saldinantieji produktai: medus. svogūnai. granato sėklos. sorų. Kruopos: kukurūzų. ilgieji pipirai. kava. alūnas. kukurūzų. moliūgai. agurkai. gencijonas didžialapis. svogūnai (pakepinti svogūnai įgyja priešingas savybes). melionai. granato sėklos. 295 . kardamonas. Žolės ir visa kita: kalpokė. tamsių ryžių. sūriu ir aitriu skoniu. Augaliniai aliejai: migdolų. Gyvūninis maistas: viščiukai. grietinė. Žolės ir visa kita: kiaulpienė. Riešutai: visų rūšių. Dieta ir maisto produktai. Pieno produktai: rūgštaus pieno produktai. mirkyti džiovinti vaisiai ir jų kompotai. Dominuojantys maisto skoniai — saldus. Gyvūninis maistas: jautiena. linų sėmenys. pomidorai.

o maistą iš antro varianto valgote tik retkarčiais. 297 .3 Vata Vata Pita Kapcha I.2 IV. dilgėlienė. ypač viršutinėje kūno dalyje — plau­ čiuose ir nosiaryklėje. Taip pat su Vata ir Pita atvejais — renkatės pirmą varian­ tą. o antrą naudojate epizodiškai.4 — 4 .4 —2 — 0 —2 Pita Kapcha III. galimos ligos 1 2 3 1 2 . Tinkamiausias maistas. Išoriniai duomenys 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —5 — 5 —4 —4 — 0 —2 —0 — 0 —0 II.Sriubos: mėsos sultinys. Jei vyrauja Kapcha — renkatės pirmą variantą. Reikia žinoti.3 —2 — 1 . Pitai ir Kapchai. Mano balai pasiskirstė taip: Klausimo numeris Vertinimas Doša 1 2 3 1 2 3 —4 — 4 . Žinodami. dviejų došų ar tolygiam. kad perdėtas Kapcha stimuliavimas organiz­ me „prigamina" gleivių. kokiam tipui priklausote — vienos došos.3 . Kuno fiziologija —3 — 4 —2 296 Vata Pita Pita Kapcha 3 1 2 3 Kapcha 1 2 3 Vata Iš viso: Vata — 45. dažniausiai šie tipai būna sumi­ šę. ir subalansuotas tolygus tipas būna labai retai. Bet paprastai gyvenime ir vienos došos. Kapcha — 16.3 — 2 . Imkime mano pavyzdį. Psichologija ir protiniai sugebėjimai 1 2 3 1 2 3 1 2 3 —4 — 3 .5 — 4 . Pita — 38. po lygiai naudokite viską.3 . kas tinka Vatai. Jei esate tolygaus tipo. metų laikai. galite pasirinkti tinkamiausią dietą ir pro­ duktus.4 —2 — 2 . žirnienė.

Neužmirškite euro­ pinių rekomendacijų. o pas­ kui sureguliuoti likusias. Maždaug taip pat galima pasirinkti maistą ir pagal kitus ro­ diklius: kiek gali būti kruopų. abe­ jingumą ir t. Tai yra stabdis. rūgštaus) ir 16 proc. Maisto temperatūros požiūriu rezultatas gaunamas taip: 45 proc. Ką reikėjo daryti? Iš pradžių išvalyti storąją žarną. kartaus ir gaižaus (antrinio skonio tai bus 19 proc. Jei „nepataikėte" — darotės mieguistas. fermentacijos sistemos virškinimo trakte turėjo persitvarkyti naujo. suderinamus pagal savybes (šilumą. kad jis pakeistų žmogiš­ ką prigimtį ir jos disharmoniją paverstų har­ monija. perskaičiusi H. ji nebuvo išsivaliusi kepenų. kepenis ir pradėti laipsnišką perėjimą prie naujos mitybos. 38 proc. Jeigu tai išreikšime pagal antrinius duomenis: 45 proc. vaisiams ir taip to­ liau. Iš viso: 64 proc. Na­ tūralu. Reguliavimą būtinai reikia pradėti nuo dominuojančios do­ šos arba Vata došos (kadangi ji visiems yra pagrindinė). jas galite lengvai sureguliuoti. stenkitės. o tai irgi užima laiko. pro­ duktų iš raminančios Vata dietos. Moteris. kas bu­ vo pasisavinta. pakili nuotaika po val­ gio. + 16 proc. turinti sveikatos sutrikimų. ir po 3—4 savaičių vis­ kas išsilygins. taikomų skysčiams. Ketvirta. = 61 proc. o nuo seno atprato. kasoje. skysčių ir salotų. — Pita ir 16 proc.Jei visa tai išreikšime procentais (45 + 38 + 16 = 99. plonojoje žarnoje. kasdieniniame mano valgiaraštyje turi būti 45 proc. Antra. Šiuolaiki­ niu supratimu.) ir pagal antrinius skonius. kad šitas procesas reikalauja tam tikro laiko. Kad kuo tiksliau „pataikytumėt į došą". kokybiškai kitokio maisto virškinimui. Šeltono knygą ėmė maitintis žaliu maistu.t. sal­ daus. prie naujos rūšies maisto turi prisitaikyti ir žarny­ no mikroflora. visada sergama užslėpta portaline hipertonija. kuri sukelia kraujo sąstovį skrandyje. nusprendė grįžti prie normalios mitybos. kad jūs „pataikėte į došą". trukdantis gamintis naujoms virškinimo sul­ tims. todėl netgi tai. saldaus. PASITAIKANČIOS PEREINANT PRIE NATŪRALIOS MITYBOS Žmogus sutvertas dideliems darbams. Todėl iš pradžių maistas nebuvo suvirškintas ir pasisavintas. mūsų organizmui nepriimtinas. Tiek racione turi būti šilto maisto. blužnyje. kartaus. Maistas. o 38 proc. kartaus. beveik 100). Kriterijus. Štai kodėl reikia siekti. bet per tą laiką fermentacijos sistemos suspėjo persitvarkyti. saldaus ir 19 proc. 19 proc. Jeigu jums nepavyksta sureguliuoti. Kai kepenys neišvalytos. I. Juk Vata ir Kapcha došos yra šaltos ir lengvai sužadinamos šaltu maistu. nepatenkintas. bet atsižvelgdami į došų sužadinimo požymius. daržovių racionas jai buvo neįprastas. iš pradžių 299 . — Kapcha. Trečia. kad per die­ ną jūs gautumėt visų 6 skonių maisto. stenkitės vienu me­ tu vartoti produktus. moteris paban­ dė sugrįžti prie įprasto maisto. Kol vyko šis derinimasis prie naujo ir vėl prie seno maisto. kad šio „eksperimento" neatlaikė. Kokia šios mirties priežastis? Visų pirma. įvairaus skonio nuo pirminių: saldaus. rūgštaus ir 16 proc. — išnykę šitos došos sužadinimo simptomai ir gera savijauta. 3 priedas KLAIDOS. Prisime­ nate iš „Čžud-ši": „Neįprastas maistas irgi nuodas". Reikėjo vėl prisitaikyti prie seno maisto. 38 proc. vėsaus — Pita došos pusiausvyrai. Žinoma. neperdirbtas kepeny­ se. nesulaukusi trokštamo rezultato. organizmas taip nusialino. kad galėtų virškinti naujos rū­ šies maistą. o sužadintos došos simptomai neišnyksta. Periodas nuo perėjimo iki mirties truko apie tris mėnesius. Mečnikovas 1 atvejis. Geidžiamo rezultato taip ir nesulaukusi. bet staiga mirė nuo išsekimo. jau­ čiate diskomfortą. aplenkė kepenis. vėl priprasti. gali būti įvairūs niuan­ sai.

bet negauna kito būtino maisto. Dauguma žmonių. Keletą mėnesių ji maitinosi skysčiais. A ir D vitaminų.t. 4 atvejis. kūnas pasidarė sunkus. Ji ė m ė vartoti natūralias laisvinančias priemones. moteris greitai pravirkdavo. Kad pašalintų šiuos reiškinius. aprūpinsime organizmą visomis reikalingomis me­ džiagomis. užuot pašalinęs jį vos susmul­ kintą. 3 atvejis. Žarnynas. kuriame labai daug ir mineralinių medžiagų. energijos ir sveikatos. kad pirmykščio lengvumo nebeliko. kruopščiai kramtydama maistą. Priimtiniausias šiuo požiūriu maisto produktas — alaus mielės ir daiginti grūdai. Tebesimaitindama švie­ žių „žaliu" maistu. pradėjo normaliai dirbti. mėsa. kad dauguma vaisių ir daržovių (ypač rūgščių) yra Jin. Tai nuosėdos. Kai tik bandydavo praryti sukramtytą maistą. patvirtina ir po valgio dažnai atsirandančios dujos. Netgi keli iš eilės kepenų valymai nieko gero nedavė. psichika pasidarė ne­ stabili. B3 — 6. o kita dalis prasiskverbia į kraujo apytakos ratą. ėmė greitai taisytis ir jau po dviejų mėnesių „skrajojo". savo organizmą pa kreipė į Jan pusę. morkose. Tačiau po trijų mėnesių ji pastebėjo. Deja. kol tuščias skrandis. kuriose dauginasi patologiška mikroflora. Smarkiai suma­ žėjo darbingumas.atmetus labiausiai kenksmingus produktus: mėsą. Po valymų ir mitybos pasikeitimo. bal­ tą duoną. ji sureguliavo jo procesus {Jin—Jan pusiausvyra vadinama „Den"). aliejų ir t. riebalus. imkimės įprasto maisto — salotų. Nepadėjo joks gydymas. Kad taip yra. sloguoja. Žinome. Buvo nuslopintos organizmo Jan funk cijos: vidurių užkietėjimas. atsirasdavo stemplės spazmai.t. greitas nuovargis. ypač rūgščiais vaisiais. dviejų trijų rūšių kruopas. Kodėl taip atsitiko? Manau. kurie pasisavinami kur kas geriau. iki 1 litro). aliejumi ir žaliais kiaušiniais. B2 — 0. Or­ ganizmas alkiu signalizuoja apie tų medžiagų trūkumą. jai reikėjo pusiausvyros tarp 300 Jin ir Jan produktų: Jin — vaisiai.6 mg. ėmęsi atskiros mitybos. 2 atvejis. prarado saiko jaus­ mą.t. Maždaug po pusantrų metų ėmė gesti dantys (susidėvėjo emalė).. žalumynus. anksčiau šalinęs maistą kartą per tris—še­ šias dienas. ku ris „pašarmino" smarkiai užrūgštintą organizmą. pieno produktų. juo la­ biau kad kai kurie žmonės galvoja: jeigu nevalgo mėsos. liūdesys. nusėda visame organizme. skrepliavimas ir šniurkščiojimas nosimi. Tai moterį labai paveikė. Žarnyno mikroflora taip pat šių būtinų vitaminų gamina mažai. perpildo jį ir po to pašalinama gleivių pavidalu per kvėpavimo takus. dylanti danti| emalė.t. Organizmas ir vėl žmogui alkio jausmu prime301 . kad gautum 1000 kilokalorijų. Likusioji dalis nusėda ant storosios žarnos siene­ lių. kiek pakanka jo fermentų ir vitaminų. pabrinkęs kūnas. išgėrę 100—200 ml alaus mielių. Žmo­ gus vartoja įprastą maistą — kopūstų salotas su įvairiais prie­ dais. Paskui. Jan — košės. košių ir t.) maistą bei gerti sultis. vaisiuose ir t. atsikrato visų nega­ lavimų. Aukščiau aprašytasis natūralių vitaminų ir mi­ neralinių medžiagų stokos atvejis dažnai skatina besotystę. Kodėl? Jie nepaiso produktų subalansavimo taisyklių. Pavyzdžiui.7 mg. ir ko kito. ir vitaminų. duoną. išsivalę storąją žarną ir kepe­ nis. kad jūsų virškinimo traktas gali perdirbti žalią augalinį maistą. Organizmas spontaniškai ėmė reikalauti Jan produktų. kuriuose labai daug vitaminų.t. kaupėsi skysčiai.6 mg. jie jau vegetarai ir iki soties gali šveisti košes. Si vienpusiš­ ka mityba ją labai nualino (atrodė kaip nušiurusi katė). ji greitai pervargdavo. daržovės. apsirydavo. Įprastuose augaliniuose maisto produktuose (kopūstuose. kiau­ šinių. Jauna moteris prisinervinusi nebegalėjo valgyti. kad priežastis — tipiškiausias principų Jin—Jan nepaisymas. todėl taip išaugo apetitas. gerokai praalkę. Taip ji ir ėmė maitintis.) nedaug B. C — 25 miligramai ir t. Sis periodas tęsiasi vienerius dvejus metus! Ir pagaliau pajuntate. Būtenl tada ji gavo jėgų. Po storosios žarnos valymų ir perėjus prie šviežių daržovių racio­ no su daug daržovių sulčių (visų pirma morkų. sausainius ir t. susiklosto tokia situacija — mes pasisaviname maisto lygiai tiek. Vėliau žarnynas ėmė dirbti nereguliariai. iš 250 gramų baltymų ar anglia­ vandenių pasisavinamas nemažas kiekis biologiškai aktyvių medžiagų: B] vitamino — 0. negalėdama atsidžiaugti ryškia per mainą. Kaip to išvengti? Išmintinga liaudis seniai naudodavo pa­ pildomą maistą. kūnas nutuko ir išbrinko. jaučiasi gerai. Iš pradžių ji labai atitiko Jau principą — liesa. Bet rytais ir visą dieną jie nuolat atsikosti. dirgli. ir ji nusprendė valgyti vien žali. Rytą.

Ligoniu jis nesijautė. po tokio persivalgymo jis jaučiasi prastai. 6 atvejis. Po keleto tokio raciono metų jie nustemba. kaip neprarasti pu­ siausvyros konkrečioje situacijoje. parą ar kelias paras badauja. ir slopino jį retkar­ čiais pasmaguriaudama mėsos. puikiai papildo organizmo mikroele­ mentus. kurie. kad galėtų išvalyti kraują. Manė. o paskui netrukus iš­ nyksta. Į tai atkreipia dėmesį ir „žalio" maisto šalininkas Aleksan­ dras Cuprinas. Jie patenka į kraują. Lėtinės organizmo ligos irgi bai­ giasi tokiomis krizėmis — jos paūmėja. smarkiai šalina šlakus iš jų susi­ kaupimo vietų. odos bėrimas. kad gyvsidab­ ris. Jų pusiausvyra sutrinka susi­ jaudinus. Kartais. Todėl vartokite daugiau visokių priedų ir šviežiai išspaustų daržovių sulčių. kurie sužadintom došom suteikė pusiausvyrą. kad tai vyksta sveikatos labui. be to. kitais skanėstais. ir taip be galo. Organizmas vėl sunkiai virškinamas medžiagas „sukaišios". Anemijos atsikratysime visiškai atsisakę mielinių kepinių arba pradėję daugiau vartoti B 1 2 vitamino turinčių produktų. bet glei­ vės tekėjo keletą dienų. Tai jam įkyrėjo. ilgiau pabendravus su žmonėmis arba keičiantis metų laikams. Kartais šlakai šalinami taip smarkiai. Ši rekomendacija tinka apie mitybą išma­ nantiems žmonėms. Juk vyksta labai įdomus procesas. su­ maniai padėti savo organizmui — pabadauti arba truputį su­ švelninti racioną. organizmas tinkamai mitybai sukaupia papil­ domų jėgų. Priklausomai nuo jūsų sveikatos ir ligų. didžiulis alkis jūsų nekamuos. Tik jam 302 tie pusiausvyrą suteikiantys produktai yra žiedadulkės ir dar­ žovių sultys. ret­ karčiais. Pajuto didžiulį pagerėjimą ir jautėsi puikiai. kaip reikia (stimuliuoja silpniausią došą). Turėkite galvoje. Organizmas per tą laiką išsivalė. vėmimas. laiku jas suregu­ liuokite. ir viskas būdavo normalu. o paskui stiprios varomosios reakcijos metu pašalina jas. Moteris normaliai perėjo prie žalių daržovių ir vaisių raciono. o su šviežiomis daržovėmis jo negauname. jis persivalgo. viduriavi­ mas. — jūs išsivalote organizmą. ypač jungiamajame audinyje. Tada metęs visus bandymus. kad atsirado anemija. iš kur. kad kraujui stinga tam tikrų medžiagų. Jis taip pui­ kiai jautė savo organizmą. Kaip teisingai pa­ aiškinti šį fenomeną? Visa tai atsitinka dėl došų. Tai truko apie dešimt metų. o tinkamai reaguoti ir jokiu būdu nemesti pasirinkto režimo. jis šį procesą sustabdys ir gleivės išnyks. Poliui Bregui prireikė pen­ kerių griežto mitybos režimo ir badavimo metų. o aktyvumas keičiasi keičiantis metų laikams. ji jausdavosi blo­ gai. Žmogus vėl valgo. žino­ ma. Paskui vėl įprasti maisto produk tai (šviežias natūralus maistas). koncentruoja šlakus ir kenksmingas medžiagas (anksčiau vartotus vaistus) kokioje nors organizmo vietoje. Todėl labai svarbu susivokti. Jei vėl vartosime virtą maistą. kad viskas taip. veikalo „Mokykitės valgyti" autorius. Todėl jl instinktyviai pasirinko produktus. gydan­ tis vidinę organizmo terpę. Šitas procesas tęsiasi metus. neišsigąsti. Po tam tikro laiko per nosį ir plaučius ėmė skirtis daug gleivių. Toks gleivių išsiskyrimas gali tęstis metus ir ilgiau. Žalias augalinis maistas. nors 2—4 kartus per savaitę tebevar­ toja mielinius duonos kepinius. keikia save už nesusilaikymą. Šitam fenomenui gali būti priskiriamas ir Polis Bregas. Stai taip paslapčiomis atsiranda anemija. Kodėl taip atsitiko? Organizme susikaupę daug gleivių. per­ sitvarkė ir tapo daug jautresnis. kas jums yra. Įsidėmėkite: kai organizmą aprūpinsite visomis būtinomis medžiagomis. kuriuos vartojo vai303 . vartojęs mėsą. Kai kurie žmonės mano. kad žinodavo. 7 atvejis. pajutęs. jog kaltas padidėjęs jautrumas. kai organizmas įsigeisdavo. Žinoma. Neužmirškite apie došas. Paskui jis pradėjo valgyti žalius pro­ duktus — gleivės vėl atsirado. Prisiminkite. Vidutinio amžiaus vyriškis nusprendė pereiti prie natūralios mitybos. grįžo prie senosios mitybos — gleivės išnyko. Jis išsivalė organizmą ir palengva ėmė di­ dinti „žalio" maisto proporcijas. kad prasideda ryš­ kiausios išsivalymo reakcijos: aukšta temperatūra. kad jie normaliai perėjo prie natūralaus maisto. ne taip smarkiai kaip iš pradžių. jis visiems laikams sugrįžo prie įprasto maisto. 5 atvejis. juk jie maitinasi teisingai? Kepimo mielės sutrikdo žarnyno mikrofloros B R vi­ tamino sintezę. vėl nepasitenkinimas. vėl be­ saikis rijimas ir taip toliau. Arba vėl. Tai jai suteik­ davo pusiausvyrą. esantis vaistuose (gyvsidabrio chloride). o iš jo per nosį ir plaučius kaip gleivės pašalinami lauk.na. Kaip.

klausa ir regėjimas. o tai. Taip buvo du kartus. jei šlapimas nusidažė burokėlių spalva. pirštų nagai. Išsilaisvinusiam nuo toksinų ir šlakų naštos žmogui ste­ bėtinai lengva. Geriau (be jokių pūliavimų) gyja žaizdos. taikant sulčių terapiją. kokie barjerai jūsų orga­ nizme nefunkcionuoja. Apie išvalomąsias krizes kalbėjo žymiausieji natūropatai Polis Bregas. Kai organiz­ mas tampa stiprus. Vadinasi. rodančių. palikdami organizme. kas malonu. Galimas ir toks išsivalymo simptomas — ima luptis oda nuo kulnų arba kelčių. Taigi jei kraujyje pilna nusidažiusių dalelių. Aristotelis Daugybę žmonių jaudina klausimas. viską. Bičių mo­ tinėlė gyvena šešerius metus. — apie tris dienas. po trijų mėnesių. Organizmas tampa atsparus įvairioms ligoms. teisingai varto­ jant produktus. Ret­ karčiais burokėlių sultimis galima pakontroliuoti šių organų veikimą. Paskui kraujas pervaromas per inkstus. būtų surinktas iš organizmo ir sukoncentruotas storo­ joje žarnoje. Jis nustoja jausti savo kūną. Štai keletas jų: 1. nepavargstama. kepenys dir­ ba blogai. o bitės darbininkės jo gauna tik savo gy­ venimo pradžioje. Oda pasidaro švari. 305 . kad einate teisingu keliu.y. mažiau laiko reikia skirti miegui. kas sutrikę. pašalindami. kas nereikalinga. Gleivės buvo skystos. o antrą kartą. kepenys ir inkstai. Praktika duoda teigiamą atsakymą. ypač peršalimams. Taigi inkstų funkcija taip pat sutrikusi. Reikia pažymėti dar vieną išsivalymo etapą. visi šie simptomai rodo poslinkius į gerąją pusę. Herbertas Šeltonas. ar galima mityba prailgin­ ti gyvenimą. tik jie ilgai užsitęsia. tampa rausvas. jūsų virš­ kinimo traktas nusilpęs. t. 5. spalva ims blukti. o bitės darbininkės tik 30—35 dienas. 3. 4. Tai irgi tęsiasi gana ilgai. Apskritai beveik nelieka iš­ skyrų iš nosies ir bronchų. motinėlės gyvenimo trukmė apie 65 kartus ilgesnė! Pagrindinė priežastis glūdi mityboje. Šį priedą papildysime. Išnyksta nemalonus odos kvapas. Iš pradžių pateiksime pavyzdį iš bičių gyvenimo. viskas normalu. Pa­ gerėja lankstumas. Jei išgėrus du šaukštus šviežiai išspaustų burokėlių sulčių šlapimas po kurio laiko nusidažys burokėlių spalva. ar sveikas jūsų virškinimo traktas. Yra ir kitų požymių. Išauga protinis ir fizinis darbingumas. Liežuvis nusivalo nuo įvairių apnašų. daug sveikiau. uoslė. Bičių motinėlė yra maiti­ nama bičių pieneliu. o paskui krizės metu pašalintas. Geriau ima augti galvos plaukai. Toliau per kepenis arba jas aplenkdamas kraujas išnešiojamas po visą organiz­ mą. Jos parodo. burokėlių sultys vaizdžiai parodo. Pirmą kartą šitas išsivalymas tęsėsi keturias dienas. Žoržas Ozava. spinduliuojančios. Vėliau. kas apsaugo nuo nemalonumų. kas organizmui reikalinga. Staiga netikėtai po 2—4 mėnesių iš ausų pašalinama daug sieros. o iš ten patenka į kepenis. jie atrodo daug geriau. bet to.. aprašydami sveikimo simptomus. Tegul tai būna gairės jūsų sveikatos susigrąžinimo kelyje. maždaug po metų kitų iš ausų ima išsiskir­ ti sieros kamščiai. 8. po 6—9 mėnesių išnyks. 2. kartais — nelabai). inkštirų. Surenas Arakelianas. ir turėjo galazolino kvapą. Jei nenusidažo. ar sveiki pa­ grindiniai organai: virškinimo traktas. Iš pradžių šlapimo spalva bus labai intensyvi. Kai mitybos režimas „laisvas" (kartais laikotės. 6. 7. kaip yra buvę ankstyvoje vaikystėje.kystėje. kaip vanduo. o dažniausiai nuo abiejų šių vietų kar­ tu.. mintys aiškios ir 304 blaivios. paskui maitinasi gėlių nektaru ir medumi. Iš virškinimo trakto ertmės burokėlių sultys įsiurbiamos į krau­ jotakos ratą. Man pačiam galazolinas iš haimorinių ančių išėjo po šeše­ rių natūralios dietos metų. 2—6 mėnesius. kurie atlie­ ka filtrų funkciją. Savitu indikatoriumi gali būti burokėlių sultys. sumažėja (jei buvo) spuogų. 4 priedas MITYBA IR GYVENIMO TRUKMĖ Išmintingas siekia ne to. Akys pasidaro skaidrios. Dabar nustatysime. organizmui sveikstant.

Apskritai Karabacho ilgaamžiai vartoja daugiau kaip 200 rūšių žalių ir raugintų valgomųjų augalų. Šitas gėrimas naudingas netekus jėgų (Jin būklė). Laikosi „mitahara" — saikingo valgymo principo. Ir tai suprantama: sultinys — negyvėlių iš­ trauka. Karš­ ti patiekalai vartojami iškart pagaminus. kaip mai tinosi Kaukazo ilgaamžiai: „Jų mityboje yra keletas skiriamųįi) bruožų. Mai tinosi jis natūraliais produktais: laukinių bičių medumi ir džio vintais žiogais. Iš Grigorijaus Picche lauri knygelės „Auk iki šimto metų. kad senų japonų mityba turi daug bendro su Kaukazo ilgaamžių mityba. mėsa. Vartojami ir rūgusio pieno produktai. su saiku. Valgo laukines valgomąsias žoles. tai žmogui padeda maksimaliai prisitaikyti prie tos vietovės. kad efektyviausia apriboti kalo­ rijas (energiją) dieta. žuvis. liepų žiedų. nelygu kur jie gyvena — pakrantėje. kurį geria su arbata. Taip jie pa­ laiko došą Pita. Kitas svarbus momentas — produktai kulinariškai perdir­ bami tik visiškai švieži. Patiekalai gaminami ir iš laukinių augalų. Vietoj kvietinės duonos val­ go mčadi (kukurūzų paplotėlius) ir gomi (kukurūzų košę). Tai padeda stiprinti virškinimo sistemos funkci 306 jas senatvėje". Dauguma jų prakaulūs. Dietos kaloringumo apribojimas 50—25 procentais prailgina gyvenimą beveik du kartus ir atitinkamai 32 procen307 . antrinio skonio suvirškinus. „gyvų". nuolatos palaiko „virškinimo ugnį". Įdomus ir nacionalinis paprotys vartoti aštrius priesko­ nius — juk dabar mums došos Vata stimuliavimui nuolat stin­ ga kartaus skonio. Vietoj arbatos jie geria erškėtuogių. Visi ilgaamžiai valgo saikingai. Viskas labai paprasta —šilkmedžio uogos —Jare produktas. Štai iš ko reikia mo­ kytis! Juk kuo daugiau mineralinių elementų suvartojama švie­ žių. todėl mažiau praran­ da vitaminų. Ilgaamžiai spontaniškai maitinasi produktais to rajono. kad žarnyno mikroflora būtų norma li. Ilgaamžiai vartoja mažai cukraus. ka­ lendrų. Avižų. natūralų medų. nes mano. kuriame jie gyvena. atsakingą už virškinimą. kuris gyveno 900 metų. Seni japonai pir­ menybę teikia daržovėms. niekad nebūna laikomi šaldytuve. t. kuri nuodija. lygumoje ar kal­ nuotose Kaukazo vietose". — teigia ilgaamžiai. „Karabacho ilgaamžių mitybos racione ypatingą vietą už­ ima šilkmedžio uogos".. turinčių daug ekstrahuoja­ mųjų medžiagų. kukurūzų ir sorų miltai glitimo ne­ sudaro. jū­ ros augalus. Tada griaunamasis poveikis daug mažesnis — juk jis šio rajo no dalelė. Juk kvietinė duona — glitimas. peletrūno. kad jis blogai virškinamas ir spartina senė­ jimo procesus. kurie stimuliuoja došą Pita. „Natūralus medus ir vynuogės — labai naudingi virškinimui maisto produktai". Dabar atsiverskime L. kad vartojamas daug odžas (bioplazmos) turin­ tis maistas. kad jie (ilga­ amžiai) mėgsta vaisius ir uogas". Japonų „Natūraliosios medicinos" asociacijos prezidentas profesorius K. Iš jų verda sirupą. ardantis mūsų „poringąjį reakto­ rių" — glikokaliksą. kuriuose taip pal daug vitaminų ir mineralinių druskų. įvairius prieskonius ir t. daugiau — medaus ir vynuogių. krapų. tai yra 12—13 kartų ilgiau negu paprastas žmogus. Nuodijimo procesą priimame kaip stimu­ liavimą.t. Štai taip sumaniai pasinaudojama indukuota autolize virškinimui palengvinti. kuris po kurio laiko būna ne toks vertingas. Biblijoje aprašytas patriarchas Matūzalis. kad vartojami natūralūs produktai iš savo daržo ar sodo. Mėsa dažniausiai verdama. skiriamas orga­ nizmo stiprinimui. Ilgaamžiai valgo daug žalių daržovių salotų: pipirnės. kruopo­ mis. ir juo ilgaam­ žiai save stiprina. Persisotiname produktais. dėl to per daug sužadiname došą Kapcha. Todėl jam lieka energijos perteklius. Mityboje nėra pirmų patiekalų. Gavrilovo knygą „Ar gali žmogus gy­ venti ilgiau?" Ten aiškinama. Tai dar vienas ilgaamžių mitybos teigiamas bruožas. Ir vėl pabrėžiu: „Charakteringa. Šitiems skaniai paga mintiems augaliniams patiekalams būdingas didelis fermenti nis aktyvumas. ir laikosi rekomenda­ cijos vartoti grynus produktus — jų pasisavinimui ir pašalini­ mui nereikia eikvoti savo organizmo rezervų.Pavyzdys įkvepia. Akivaizdu. Valgo 3—4 kartus per dieną. Mityba ypatinga ir tuo. Vengia riebaus maisto.. tuo geriau organizmui.y. Kaip mums žinoma." mes sužinome. kai subalansuoti vitaminai ir mineralinės medžiagos. gudobelės ir mėtų nuovirą. Ilgaamžiai geria švarų šaltinio vandenį. Morisita mano. O dabar mums artimesni pavyzdžiai. kurių antrinis skonis yra saldus — duona. nuolatos krenkščiame ir kenčiame nuo užkietėjusių vidurių. sveikatai.

„Trisdešimt du tūkstančiai šio rojaus gy­ ventojų nežino. Štai įdomi lentelė. pateikianti duomenų apie „rekordinin­ kus" ilgaamžius. Archipovo straipsnis „Superilgaamžiškumas: gal tai vis dėlto priklauso nuo raciono?" (žurnalas „Chemija ir gy­ venimas"). Mes jau žinome. Ką jie valgo? „Pagrindinis kasdienis abchazų patiekalas — kukurūzų miltų košė (anksčiau jie virė košę iš sorų)". silkė. Hunzos gyventojų priežodis: „Hun­ zos moteris niekada paskui savo mylimąjį neis ten. Makas Karisonas. Istorikų manymu. kur neauga abrikosai". labai panašūs į europiečius. Todėl nenuostabu. Rafinuoto cukraus vartojama beveik du kartus mažiau. „Betgi jų maistas anaiptol nėra prėskas ir neskanus. kurį nesunku pasisavinti. pasaldytas me­ dumi arba įdarytas sūriu bei graikiškais riešutais. Palyginkim Abchazijos ilgaamžių ir Karabacho ilgaamžių mitybą. nuo ligų jo neišgelbės ir kalnų klimatas. 36 gramus rie­ balų ir 365 gramus angliavandenių. t. kad Kaukazo ilgaamžiai maitinasi būtent taip — nekaloringu. Taigi ir europiečiai gali gyventi ilgai.tais. įsikūrę čia žygio Indo upės slė­ niais metu. Labai įdomių duomenų apie Hunzos slėnio ilgaamžius patei308 kia Nikolajus Agadžianas ir Aleksejus Katkovas knygoje „Mūsų organizmo rezervai". Matyt. kon­ servuotos bei virtos daržovės). kad Hunzos gyventojai. „Be to. o kartu ir daug ląstelienos. Šie duomenys buvo gauti eksperimentuojant su gyvūnais. česnakas ir truputis druskos. nesaikingą valgymą ir gėrimą ši tauta vi­ sada smerkė. Jie gyvena du kartus trumpiau. jei tik tinkamai mai­ tinasi. ir jie visą bandymų laiką išliko sveiki. kuriame autorius teigia. iš kukurūzų miltų daro prėskus paplotėlius čurekus. Vienus maitino įprastu Londono darbinin­ kų šeimos maistu (balta duona. Jei žmogus neteisin­ gai maitinasi. žiemą — saulėje džiovintais ab­ rikosais ir daigintais grūdais. bet ir šiaip ataušusį valgį. kadangi viską. derinį. rafinuotas cukrus. abchazams atstojan­ čius duoną. storosios žar­ nos ir kraujotakos sistemos vėžio ryšį. o žiemą daiginti grūdai ir džiovinti abrikosai — padeda visiems gyventi daug ilgiau. kad tik dieta yra šios tau­ tos ilgaamžiškumo pagrindinis faktorius. Tai gali turėti didelės reikšmės šir­ dies ir kraujagyslių sistemos ligų profilaktikai". Tarp kitko. cho­ lesterino kepenyse kiekį. Saldėsius ir uogienę jie valgo tik 1—2 kartus per savaitę. pagal sezoną). Nieko nežinodami apie var­ tojamų riebalų ir mirtingumo nuo pieno liaukų. kurio ket­ virtadalis — raudonieji pipirai. Savitas I. 50 gramų baltymų. skirtingai nei kaimyninės tautos. paaiškės. kad Hunzos slėnio kaimynystėje tokiomis pat są­ lygomis gyvenantys žmonės skundžiasi įvairiausiomis ligomis. kuri sudegina gleives. Kitiems gyvūnams buvo taikoma Hunzos dieta. Nesuvalgytas maistas atitenka gyvuliams. be to. Jei pažvelgsi­ me į tai iš došų pozicijų. Įdomu. bet biologiškai aktyviu maistu. kad Kaukazas — šašlyko tėvynė! Abchazai vartoja tik šviežią mėsą ir. jie valgo su adžika — aštria ir aromatinga pasta — prieskoniu. netgi šviežius melionus. ne veltui senolis Matūzalis juo valgydavo. Ypač sotus ir maistingas čurekas. Jis padarė išvadą. Kai kurie skaitytojai gali paprieštarauti. grįžęs į Angliją. sausos ir džiovintos prieskoni­ nės daržovės. avių brinza. 309 . Vidutinis jų amžius — 120 metų!" Hunzai — vegetarai.y. Apsirijimą. Per parą sunaudoja maždaug 1933 kilokalorijas. pektinų kiekis maiste — svarbi ilgaamžių mitybos ypatybė". Taigi prak­ tika ir teorija viena kitą patvirtina. Vatoj a itin mažai druskos ir beveik visai ne­ vartoja jos grynos. su žalumynais. abchazai nemėgsta labai riebių patiekalų. ir niekam neateina į galvą pašil­ dyti svečiui ne tik vakarykštį. Apskritai iki 20-ųjų mūsų amžiaus metų abchazai valgė medų. pirmųjų Hunzos bendruomenių pradininkai buvo pirkliai ir Aleksandro Makedoniečio armijos kariai. Po kiek laiko šitą grupę apniko įvairiausios žmonių ligos. kas yra liga. negu paprastai rekomenduojama. Vasarą jie minta žaliais vaisiais ir daržovėmis (t. gaunamų su augaliniais produktais. Daug angliavandenių. nesudarančius glitimo. atliko įdomius eksperi : mentus su gyvūnais. Škotų gydytojas Makas Karisonas 14 metų gyveno netolie­ se Hunzos slėnio. kad ilgaamžiškumą lemia mityba. bet stimuliuoja došą Pita. kad aštrus skonis didina mūsų organizme Jan ir neleidžia sužadinti došos Kapcha. Biologiškai vertingas maistas — švieži vaisiai ir daržo­ vės. Taigi jie vartoja produktus.y. raudo­ nieji pipirai sumažina bendrųjų ir neutralių lipidų kiekį.

150 metų. Gerontologai giliai ir visapusiškai studijavo 37 000 gentainių — vyrų ir moterų. Aš manau. 7. valgė pusžalius avienos šašlykus. medų ir duoną. kad pagrindinis žmonių gyvenimą prailginan­ tis faktorius yra mažai perdirbtų produktų vartojimas. Autorius pabrėžia: se­ noliai pasakojo jam. Be viso to. Ben Salii Muali. Azerbaidžanas Leriksko r. Valgė žoles. Zora Aga. vaisių ir patiekalų. todėl ir rūgščios. yra „ilgaamžiškumo eliksyras". o piemenys apsieidavo be ugnies. ji likdavo prie namų židinio ir. Azerbaidžanas JAV Profesija čabanas (aviganis) čabanas čabanas čabanas galvijų varovas gyvenimą. valstiečio šei­ moje paprastai pieną virindavo. Prisiminkime indukuotą autolizę. Surinkta turtinga medžiaga lei­ do mokslininkams padaryti tam tikras išvadas bei suformuluo­ ti rekomendacijas. Valgė sūrį. žinoma. Ne veltui senovės graikų filosofas Posidonijus Rodosietis sakė: „Kiekvieno žmogaus organizmas turi pats atlikti kulinariją". ir sutrumpino jos amžių". kaip ir kitų jo kaimynnų. 124 metai. 105 metų portugalas. 4. liesą mėsą. grūdus. 311 „Galvijus auginantys šių kraštų gyventojai netolimoje pra­ eityje maitinosi beveik vien pienišku ir augaliniu maistu. 9. gyvenantys beveik klajoklišką gyvenimą. pas mus jos atkeliauja neišnokusios. Širinas Hasanovas.. kas paminėta. kad būtent šis veiksnys gyvenimo trukmės ligini­ mui yra pats svarbiausias. vyresnių nei 100 metų — 310 . 168 metų. pagamintą iš kalnų žolynų pagal senovinį re­ ceptą. virškinamas savų fermentų. 150 metų. tyrinėjo jų maistą. gali bū­ ti. Paprastai moteris neidavo paskui vyrą į kalnus. Giuli Rzajeva. Azerbaidžanas Džerbrailsko r. vaisius. Daug su kuo galima nesutikti. Šių vaisių sultys. varš­ kę. Maisto ypatingai ne­ sirenka. 8. laukinių me­ džių ir krūmų uogas. rupaus malimo miltų duoną. vaisius. turkas. rūgusį pieną. Geria „firminį" žvalumo gėrimą.) vieta 168 148 150 140 131 Leriksko r. sviestą ir sūrį3. Valgo dažnai. Maistas turi būti kuo nekaloringesnis. Ugoliovo: 50 procentų virškinimo energijos sutaupoma. 156 metų. Gėrė tik vandenį ir mėtų arbatą. nori nenori susimąstai: ar aš tikrai teisingai maitinuo­ si? Taigi kokius produktus valgė ilgaamžiai? 1. medų. Medžidas Agajevas. ga­ mino jį ne taip. ką iš jo ruošėsi ga­ minti. daržo­ ves. atrastą akademiko A. kaip kiti valstiečiai: pavyzdžiui.. Serbijos gyventoja 119-metė Ema Begovič visą gyvenimą maitinosi beveik vien ožkos pieno produktais. o jame turi būti kuo dau­ giau daržovių. bet po nedaug.Vardas ir pavardė Siralis Mislimovas Machmudas Eivazovas Širinas Hasanovas Medžinas Agajevas Čarlis Smitas Amžius Gyvenamoji (m.. Racionas toks pat. turėti kuo mažiau riebalų ir gyvulinės kilmės baltymų. Susipažinkime su įdomia žinute „Ilgaamžiškumo receptas".. augimvietėse citrinų sko­ nis yra kitoks. Azerbaidžanas. 2. finikus ir daug vaisių bei daržovių. turinčių daug geležies". o tai. bet kai matai statistikos duo­ menis. Azerbaidžanas Leriksko r. dievina citrinas. medų. nesvarbu. Vartojo pažiedėjusią juodą duoną. 140 metų. Saidas Abdulas Mabudas iš Hunzos slėnio. naudojosi daugiau civilizuotais maisto gaminimo metodais. 5. 6. „Jei tarsime. kad pagrindini maistą ruošia primityviu būdu". vieną iš pateiktos lentelės ypatumų — vyriška visų ilgaamžių lytis — galima būtų paaiškinti taip... „Grupė kinų mokslininkų kelerius metus tyrinėjo ilgaamžišku­ mo problemą. Mėgsta laukinių paukščių ir žvė­ rių mėsą. o paskutiniais metais — įvairių augalų žiedų arbatą. sunokusias alyvuoges. Paulas de Sa. Širalis Mislimovas. Beje. čabanai. Jis nevartojo sviesto ir niekad nesuvalgė daugiau kaip du kiaušinius per sa­ vaitę. jo žodžiais tariant. 160 metų. dar daugiau. Omano sultonato gyventojas. gėrė pieną ir šaltinio vandenį. jei maistas natūralus ir neperdirbtas.

pusės citrinos sultys 312 313 . yra patys tobuliausi natūra­ lios mitybos šalininkai. 1—2 šaukštai grūstų migdolų. BIRCHERBENERO PATIEKALAI 1. Mielių ląstelėse susi­ kaupia įvairios atsarginės medžiagos: polisacharidai.). Obuolių patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. rūgimą arba oksidaciją. Mielių ląstelės sintetina daug nukleino rūgščių. Be to. Sumaišius valgyti. fosforo junginys voliutinas (ribonukleino rūgšties ir polifosfatų kompleksas). ku­ rie papildo kūno mikroelementus ir taip subalansuoja došas. Medžidas Agajevas — avienos šašlykus. 2. Sumaišyti ir valgyti. Sie žmonės. Ben Salii Muali — laukinių gyvūnų mėsą. pusės citrinos sultys. ilgaamžiai vartoja ypatingus maistinius priedus. medų ir duoną. kuo geriau išsaugantys visus gyvus elementus. ALAUS MIELĖS Mielės — mikroskopiniai vienaląsčiai chorofilo neturintys au­ galiniai organizmai. 1 šaukštas kondensuoto pieno. Vietoj obuolių galima imti džiovintų slyvų. Giuli Rzajeva — savo „firminį" gėrimą. priskiriami grybų klasei. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. 1—2 šaukštai tarkuotų morkų. Be to. II. Šie jų pamėgti produktai sėkmingai sureguliuoja došas. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. pasirinkimas (at­ kreipiant dėmesį į Jin—Jan ir došų pusiausvyrą) ir maisto per­ dirbimo būdai. Ema Begovič — ožkos pieną. o tik paskui į vientisą masę sudėti obuolius ir viską sumaišyti. 4. Kruopščiai maišyti išbrinkusius dribsnius su kondensuotu pienu ir citrinų sultimis. Džiovintų slyvų patiekalas 200—300 gramų išmirkytų be kauliukų slyvų. 1 šaukštas kondensuoto pieno. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. glikoge­ nai.8). Mielės minta daug azoto turinčiomis amonio druskomis (kartais nitratais). patys to neįtardami. 5 priedas MAISTINIAI PRIEDAI IR MAISTO GAMINIMO BUDAI Susipažinę su ilgaamžių mityba.Visų ilgaamžių valgiaraštis — gryni produktai. dažniausiai daržovės bei vaisiai. purinų ir pirimidinų. Dauguma mielių ypač gerai dauginasi rūgščioje ter­ pėje (pH 5. kad didžiu­ lę reikšmę mūsų mitybai turi du veiksniai: sveiko maisto. pa­ tenkinančio konkretaus organizmo poreikius. Mielių baltyme yra visos svarbiau­ sios amino rūgštys.4—5. Paulo de Sa — citrinas. rūpinasi Jin-^Jan maisto pasisavinimu ir došų pusiausvyra. 1 šaukštas kondensuoto pieno. aviečių. 1—2 šaukštai išbrinkintų avižinių dribsnių. padarėme išvadą. pusės citrinos sultys. 1 šaukštas kon­ densuoto pieno (geriau medaus — aut. peptonais. amino rūgštimis. Obuolių ir morkų patiekalas 1—3 susmulkinti obuoliai. Mielėse esantys fermentai pagreitina skirtingos kilmės organinių junginių. kiekvienas ilgaamžis turi mėgstamą valgį. past. 3. gervuogių. past. riebalai ir lipoidai (ergosterinas — D provitaminas). bičių medaus arba vaisių drebučių. Sumaišyti ir valgyti. Mišinys turi būti gaminamas prieš pat valgymą. (galima pakeisti obuolių actu — aut. pusės citrinos sultys. Viską išmaišyti ir valgyti. esant 25—28 °C temperatūrai. ypač angliavandenių. žemuogių). DIETINIAI M. Pavyzdžiui. Uogų patiekalas 200—300 gramų sutrintų uogų (mėlynių. kurie taip pat turi daug vitami- I.).

papildomas kokybiškų baltymų. specifinis mie­ lių.1—9. gastritas. yra skystesnis. kuriame daugiau fruktozės. Simptomai. virškinimo sistemos ligomis. furunkulioze.. taip pat ir makšties dezinfekavimui. Kuo me­ duje mažiau fruktozės. Galiu pridurti: jei inkstai dirba normaliai. organizmas mielių gali nepriimti. Mielės — pagrindinis D vitamino šaltinis. 15 g juodos duonos.) rūgštys. užpilti 45 g mielių ir pašildyti ant ugnies iki 70 °C. podag­ ra. Išoriškai medus panašus į sirupą. truputį karstelėjęs (stimuliuoja došą Vata). o lipčiaus medus. BIČIŲ PRODUKTAI 1. B ir D grupės vita­ minų. o paskui rytais. Valgyti po to tik praalkus. Duoną supjaustyti riekelėmis ir padžiovinti. enterokolitas). Geriausios mielės per Didįjį Tėvynės karą buvo gaminamos iš kvietinių arba ruginių miltų. skrandžio sekrecijos sureguliavi­ mas. Išsuktas iš korių. gerina kasos ir žarnų liaukų sekreciją. kartais viduriavimas. presuo­ tų — iki 100 g. MEDUS. kuriems reikia daug pilnaverčių baltymų ir B grupės vitaminų: esant virškinimo trakto negalavimams (opos. Mielių gėrimas. turintis daug sacharozės. angliavandeniai — 25—30. Už­ pilą nukošti. vidurių pūtimas. Produktai 1 porcijai: 300 g vandens. kad juos vartoja ilgaamžiai. Į paruoštą gėri­ mą įsidėti pagal skonį cukraus (arba medaus). pridėti dar 5 g mielių ir palikti 8 valandas šiltoje vietoje. Kuo meduje mažiau vandens. Alaus mielių vartojimas gydymui Alaus mielės skiriamos gerti sergantiems įvairiomis infekcinė­ mis ligomis. Todėl mielės gali būti vartojamos kaip vertingas maisto produktas. mes jau žinome. mielės juos stip­ rina.8 Mieles vartoti patariama ligoniams. Mieles draudžiama vartoti: sergant inkstų ligomis. Skonis turi būti gaivus. Alaus mielių sudėtis procentais: baltymai — 51—58. Iš 16 kg miltų gaudavo 100 g geriamųjų mielių. Mielėse yra ir palmitino (75 proc. pelenai — 8. kad nusistotų. Apie šių produktų vertę ir tai. kolitas. Sau­ sųjų medžiagų kiekis geriamosiose mielėse yra 13—15 p r o c . gerti truputį mielių.) bei stearino (25 proc. Geriau naudoti alaus mieles. tuo jis tirš­ tesnis. mineralinių medžiagų šaltinis. rieba­ lai — 2—3. Tai malonaus skonio ir kvapo gėrimas. odos. Jei medus 315 . kol tuščias skrandis.6— 2 procentus visos masės! Todėl jos plačiai naudojamos vaistų pramonėje D vitamino preparatui gaminti. bet ne rūgštus. jų tonuso padidinimas. Paskui mišinį atvėsinti iki kambario temperatūros.1. svorio padidėjimas. Teigiamas alaus mielių poveikis: apetito ir savijautos page­ rėjimas. 50 g presuotų netermofilinių kepimo mielių. jis grei­ tai ima kristalizuotis.nų. Šitų sąlygų nesilai­ kant. III. mielių pastos — iki 50 g. 314 B grupės vitaminų kiekis alaus mielėse (miligramai 1 grame sauso produkto) B1 B2 PP B6 60—125 21—80 150—830 25—40 Folinė rūgštis 19—22 Pantoteno rūgštis 42—200 Biotinas 0. kai organizmas mielių nepriima: raugėjimas. vartojant alaus mieles šlapimas filtruojamas daug geriau. iš pradžių reikia sustiprinti virškinimo traktą daržovių sultimis. Kad taip neatsitiktų. geriamųjų — iki 500 gramų. mielių spalva — gelsvai pilka. Taigi mielės yra idealus produktas Pita došai stimuliuo­ ti. didina plonosios žarnos sugebėjimą įsiurbti. Norintiems padidinti baltymų ir vitaminų kiekį maiste re­ komenduojame tiek mielių per parą: sausų — iki 25 g. Medus. Džiūvėsius už­ pilti verdančiu vandeniu ir palaikyti 3 vai. cukriniu diabetu. virškinimo trakto motorinės funkcijos pagerinimas (doša Vata). yra tirštesnis. rūgštingumas — 6—8°. Skystos alaus mielės stipriai skatina skrandžio liaukų sek­ reciją. sumažėjus jo organų tonusui ir pašlijus virškinimo liaukų sek­ recijai. sudarantis 0. tuo ilgiau jis lieka skystas. apsunkusios kojos.

30 proc.7 — 3. cinamono rūgšties. 10 proc. Kolage­ nas — jungiamasis organizmo junginys.38 0. žiedadulkių. Medus stimuliuoja širdies raumenis. dervų ir balzamų. panašus į pieno spalvos drebučių masę. 3. 3. bičių pienelyje buvo aptikta B v B 2 . nepaisant jų homeopatinės dozės. Lamberti ir 1. eterinių aliejų. biostimuliatorių. Medus — saulės spindulių koncentratas. Kaip jau žinome. Aukštesnėje nei 40°C temperatūroje medus savo savybes praranda. B 3 . susidariusi iš daugybės įvairių medžiagų: 55 proc. rauginių medžiagų.22 Be to. kmynų. pievų žiedų ir vaisinių augalų medus. B 12 . Vienas litras medaus sveria apie 1420 gramų. Pavyzdžiui.58 30. susirgus virškinimo sistemos ligomis — stepių medus. 2. 5. 5—14 dienų amžiaus bičių darbininkių ryklės ir viršutinio žandikaulio liaukų sekretas. Tam tikras gama-globulino kiekis nulemia antivirusinį. 5 proc. Bičių pikio kilmė dvejopa: tai yra dervinga pirminio žieda­ dulkių virškinimo liekana ir.35 —15. raudonėlio. vaško. Medų būtina laikyti nuo šviesos apsau­ gotame hermetiškame inde (išlieka aromatinės medžiagos ir fermentai) 5—10°C temperatūroje. Ilgai laikant prastėja me­ daus kokybė — sumažėja jo fermentų aktyvumas. Dešimtys vertingų medžiagų yra žiedadulkėse. L. Mokslininkų (S. alksnių ir kitų. graikiškai reiškia „prieš miestą". at­ likę specialius tyrimus. Šias išvadas. Tai augalinės kilmės produktas. sunegalavus širdžiai — levandos.34 — 11. tik atsi­ žvelkite į savo došas. Labai slopina infekci­ jas. miško medus. liepų medus. Pi317 . Tokiu tirpalu skalaujama ir sergant ausų. savybės ir kad kiekviena medaus rūšis turi ypatingų gydomųjų savybių.67 Pelenai Dekstrozė Sacharozė Eteriniai ekstraktai — 2. Dėl gana sudėtingos gavybos bičių pienelis vartojamas la­ bai retai. Antibiotiko. saugo kepenis. Pikio van­ dens tirpalu skalaujant gerklę gydomas uždegimas. nukleino rūgščių — PHK ir DNK. Jau rastas bičių seilių liaukų sekretas. 2. mėtų. Jame yra amino rūgšties — vieno iš pagrindinių kolageno komponentų. apsaugo nuo uždegimų skran­ džio ir žarnyno gleivinę. Konecho. Todėl valgykite jį nuolatos. Bičių pikio dervose ir balzamuose yra cina­ mono spirito. 4. poveikis. ge­ riau nei kiti produktai. Pikis saugo bičių šeimą nuo virusų ir bakterijų. Gydomąją medaus vertę nulemia: 1. Kvapas salsvas. B c . Tai jaunų. Meduje yra beveik visi mikroelementai. BIČIŲ PIENELIS. teikiantis mums energiją ir ilgaamžiškumą. išsiskyrusio iš bitės kūno. Cukrus — pasisavinamas be išankstinio apdirbimo.62 0. Žiedadulkių ir bičių pienelio kiekis meduje. no­ sies ligomis.5 4. PIKIS. iš kurių jis surinktas. antimikrobinį ir antitoksinį bičių pienelio efektą. susirgus kvėpavimo takų ligomis. G. lais­ vina vidurius ir varo šlapimą. jis kokybiškas. rekomenduoja­ mas kalnų medus. Priešbakterinės medaus savybės paaiškinamos tuo. B g . Šiuose komponentuose yra daug vitaminų ir mikroelementų. Kartus pikio skonis stimuliuoja došą Vata. bičių pienelio ypatingų savybių dėka bi­ tės motinėlės gyvenimas 65 kartus ilgesnis negu paprastos bi­ tės. stepių mėtos. arba propolis. kad jame neva esama fermento inhibino. jis bičių surenkamas iš me­ džių pumpurų: tuopų. antra. Tai derva. čiobrelių ir raudonėlio. Skalavimas gydo virusines galvos srities ligas.susikristalizuoja. padarė Ch. Nuo šito audinio kokybės labiau­ siai priklauso mūsų sveikata ir ilgas amžius. Mladenovo) nustatyta. sunaikinantis mikroorganizmus.) Vanduo Azotas Proteinai Siera Fosforas — — — — — 24. 316 Bičių pienelio sudėtis (proc. Inkstų ligomis sergant geriausiai tinka kaštonų. prie kurio prisitvirti­ na visos veikliosios ląstelės. kurio dėka įvyksta gliukozės oksida­ cija ir gaunama gliukurono rūgštis bei tuo pat metu išsiski­ riantis vandenilio peroksidas. kad meduje išsau­ gomos gydomosios augalų. H vitaminų. Pikis. pagamintas pa­ čios bitės. Pikį bitės renka 10—16 valandų. o akis — konjunktyvitas.

kis gali didinti kraujo serumo komplementinį aktyvumą ir gama-globulinų kiekį. Anesteziologinės bičių pikio savybės nenu­ sileidžia kokainui ir novokainui. Pikis, dedamas po truputį Į maistą, labai gerai gydo šlapimo takų ligas, balansuoja hormo­ nų veiklą. Vartojamas sergant lėtinėmis skrandžio ligomis ir inkstų uždegimu. Štai įdomus bičių pikio vartojimo pavyzdys. Vienas ligonis po operacijos vartojo bičių pikį ir priaugo 20 kilogramų. Po pus­ mečio jį vartoti liovėsi. Po 7—8 mėnesių vėl susirgo — pikty­ binis kasos uždegimas. Gydymas buvo bevaisis. Vėl ėmė vartoti bičių pikį. Sveikata pagerėjo. Dabar valgo ir geria viską. Pro­ filaktikai kasdien su maistu suvartoja pusę šaukštelio bičių pi­ kio. Iš karto matyti, kad šis ligonis bičių pikiu ėmė sėkmingai stimuliuoti nusilpusią Pita došą, atsakingą už virškinimą. Vartojimo būdas. Bičių pikis yra nekenksminga, bet labai stipriai veikianti medžiaga. Pernelyg didelės dozės gali suer­ zinti burnos ertmę. Todėl geriau prie jo prisipratinti palaips­ niui per 3—4 dienas. Kasdien galima suvartoti 1—3 gramus, kuo geriau sukramtysite, tuo geresnis ir greitesnis bus rezul­ tatas. Labai svarbu, kad sulaukę norimo efekto nuo pikio atprastume taip pat palaipsniui — per 8—14 dienų. Kasdien su maistu suvartojant po 5—10 gramų pikio, gali­ ma išsigydyti šlapimo takų, inkstų, dubens, prostatos, genita­ lijų uždegimus. Gydant parodontozę, bičių pikio milteliai vartojami nakčiai. 4. ŽIEDADULKĖS. Tai labai vertingas maisto priedas, ap­ rūpinantis organizmą natūraliais vitaminais ir mineraliniais elementais. Cheminė žiedadulkių sudėtis (proc.) (Pagal Luvo ir Kajasą) Vanduo Atstatomas cukrus Neatstatomos druskos Riebalai Baltymai Amino rūgštys
318

Pelenai Vitaminai Antibiotikai Augimo faktoriai

— — — —

1—7 visų grupių yra yra

Žiedadulkėse esančios amino rūgštys (proc.) Argininas Histidinas Izoleicinas Leicinas Lizinas Metioninas Fenilalaninas Treoninas Triptofanas Valinas — 4,4—5,7 — — — — — — — 2,0—3,5 4,5—5,8 6,7—5,8 5,9—7,0 1,7-2,4 3,7—4,4 2,3-4,0 1,2—1,6

— 5,5—6,0

Žiedadulkėse aptinkami vitaminai ir hormonai (mkg) Tiaminas Riboflavinas Miocinas Piridoksinas Pantoteno rūgštis Biotinas Folinė rūgštis Latoflavinas A vitaminas B2 vitaminas C vitaminas D vitaminas E vitaminas Igozitolas — — — — — — — — — — — — — — 5,75—10,8 16,3—19,2 98—210 0—9 3—51 0,1—0,25 3,4—6,8 0,2—1,7 karotinoidai 16,3—19,2 152—640 0,2—0,6 0,1—0,32 30—40

— 3 --4 — 20-- 4 0 — 0 --20 — 1--20 — 11-- 3 5 — 10-- 4 5

Tyrinėtojas Gregorianas su savo bendradarbiais nustatė, kad žiedadulkėse yra 27 elementai: natris, kalis, nikelis, tita319

nas, vanadis, chromas, fosforas, cirkonis, berilis, boras, cinkas, švinas, sidabras, arsenas, alavas, galis, stroncis, baris, uranas, silicis, aliuminis, magnis, manganas, molibdenas, varis, kalcis, geležis. Dažniausiai žiedadulkių skonis kartus (stimuliuoja Vata došą). ^ Žiedadulkių poveikis žmogaus organizmui: a) reguliuoja vidurių užkietėjimą arba viduriavimą; b) anemijos atveju greitai padidina hemoglobino kiekį; c) greitai priaugina svorio ir padeda pasveikti; d) turi antibakterinių savybių ir labai naudingas gydant kolitus su žarnyno floros anomalijomis; e) teigiamai veikia nervų sistemą, ypač padeda apėmus dep­ resijai arba nemigai; svarbi euforinė priemonė. Dozės dydis priklauso nuo ligonių ir sveikų žmonių savijau­ tos. Rekomenduojama nuo 2,5 g iki 20 gramų (ypatingesniais atvejais) per dieną.

Šutinti grudai Imkite bet kokius sveikus grūdus (dažniausiai vartojami kvie­ čiai). Stiklinę švariai nuplautų grūdų suberti į termosą, užpilti 3—4 stiklinėm verdančio vandens (geriau distiliuoto) ir palai­ kyti 3—4 valandas. Paskui vandenį nupilti, grūdus suberti į lėkštę, įdėti pagal skonį sviesto, medaus arba kokių tik nori prieskonių ir valgyti po salotų. Šis patiekalas labai naudingas žmonėms su vyraujančia Va­ ta doša. Jei neturite termoso, visa tai galite atlikti paprasčiausiame stiklainyje. Tik kuo geriau jį apvyniokite ir įkiškite į celofaninį maišelį. Šis gaminimo būdas nereikalauja ypatingų pastangų. Jei ryte valgyti nenorite, pasiimkite stiklainiuką ir valgykite dar­ be, kai išalksite. Mirkyti kviečių grūdai

IV. GRŪDŲ PARUOŠIMAS Įvairių kruopų košių virimo bendros taisyklės yra tokios: kruo­ pas 2—3 vai. užmerkti. Paskui vandenį nupilti ir kruopas virti tik vandenyje. Užvirinti, nukelti nuo ugnies ir šiltai apvynioti, kad šustų. Paskui įdėti pagal skonį sviesto, pasaldinti arba pa­ sūdyti, nors tai nerekomenduojama. Galima košes virti žolių nuoviruose, tai suteiks joms pikan­ tišką skonį bei gydomąsias savybes. Tada kruopas reikėtų mir­ kyti 12 valandų. Paskui drobiniame maišelyje (nebūtinai) užplikinti žoles, vandenį nuo kruopų nupilti ir jas užpilti nuovi­ ru. Kai užverda, puodą šiltai apvynioti ir palaikyti. Paskui įdė­ ti sviesto ar ko kito pagal skonį. Kai košė paruošta, galima keptuvėje paspirginti svogūnų, morkų ar kokį kitą padažą. Svogūnai kepinami tol, kol išnyks jų kartumas. Padažams vartojamas augalinis aliejus. Kai pada­ žas paruoštas, į keptuvę suberti košę ir viską gerai išmaišyti. Padažo gali būti daug. Truputį palaikius, košę valgyti šiltą. Labai naudinga asmenims su pernelyg aktyvia Vata doša.
320

Grūdus nuplauti ir užpilti šaltu vandeniu, kad būtų apsemti. Po 24 valandų vandenį nupilti, o grūdus laikyti šaldytuve. Ši­ taip paruoštus grūdus galima vartoti 3—4 dienas. Prieš val­ gant juos galima truputį pašildyti, pridėti tų pačių priedų, kaip ir į šutintus. Kitas būdas. Grūdus užpilti šaltu vandeniu ir laikyti tik per naktį. Ryte galima valgyti. Šitaip paruošti kviečių grūdai rekomenduojami suaugu­ siems ir vaikams su sveikais dantimis. Tokie grūdai pažadina skonio nervus, padeda susidaryti seilėms. Stimuliuoja visą virš­ kinimo sistemą ir skatina tuštinimąsi, sunaikina nuodus bei bakterijas žarnose. Daiginti kviečių grūdai Kviečių grūdus nuplauti ir suberti į lėkštę, kurios dugne pa­ tiesta šiltu vandeniu sudrėkinta drobelė. Iš viršaus grūdus pri­ dengti tokia pat šlapia audinio skiautele. Lėkštę palikti 22— 23°C temperatūroje, kartkartėm suvilgant viršutinę drobelę, kol
321

grudai sudigs*. Didžiausia biologinė grūdo vertė, kai daigelis prasikala 1—1,5 mm. Daigintuose grūduose daug vitaminų, ypač B grupės ir E, fermentų, mikroelementų (luobelėje), be to, virškinant kviečių baltymus susidaro ypatingos medžiagos — endorfinai, būtini visoms žmogaus kūno ląstelėms ir psichikos stiprinimui. Štai gydytojos, jogos filosofijos pasekėjos ponios Šmit pra­ nešimo ištrauka: „20 metų trukęs didžiulis eksperimentinis dar­ bas visiškai patvirtina stimuliuojantį daigintų kviečių poveikį bet kokio amžiaus žmogaus organizmo koordinacijai, gyvybiš­ kai svarbių procesų reguliavimui ir atstatymui, optimaliai me­ džiagų apykaitai ir nervų sistemos stabilizavimui. Tai tikras gyvybės eliksyras". Racioną papildžius daigintais grūdais, daugybės rimtų ligų gydymo eiga daugeliu atvejų pralenkė visus lūkesčius (be to, pagerėjo regėjimo aiškumas, judesių koordinacija, galvos plau­ kų spalva ir tankumas, sutvirtėjo dantys ir kt.). Kiek teko pastebėti, bet kokio amžiaus žmonių sveikata jau po 1—2 savaičių aiškiai pagerėjo, o vėliau jie pasveiko. Žmonės, vartoję daigintus grūdus, tapo atsparūs peršalimo ligoms. Įdomu pastebėti paralelę su Vladimiro Lagovskio straips­ niu „Anapus Gagulos paslapties" (žurnalas „Gamta ir žmogus", Nr. 3, 1989). Ten kalbama apie atnaujinančią medžiagą — gy­ vūnų gemalines ląsteles, kurios perkeliamos į žmogaus orga­ nizmą operuojant. Mes į savo organizmą augalines gemalines ląsteles perkeliame natūraliai — valgydami. Abiem atvejais efektas akivaizdus. Daiginti grūdai pasidaro minkšti, lyg būtų šutinti. Juose esantis krakmolas pavirsta salykliniu cukrumi, o tai — visos virškinimo grandies palengvinimas (juk krakmolą iš pradžių turime perdirbti į cukrų). Todėl daigintos sėklos — pačios tin­ kamiausios virškinimui, turi daug gydomųjų galių. Ypač reko­ menduojama tiems, kam sumažėjęs seilių išsiskyrimas. Daigin­ ti kviečių grūdai — stipriausi Kapcha došos stimuliuotojai. Štai dar keletas daigintų grūdų receptų. Tokie patiekalai turi ypač daug gydomųjų savybių.
* Šitaip daiginami ir visi kiti grudai: kukurūzų, rugių ir kt.

Gydomąsias košes ir kisielius reikia gaminti taip: 12—24 vai. prieš gaminant patiekalą grūdus pastatyti šiltai, kad su­ dygtų (vienam žmogui imti 50—100 g sausų grūdų). Paskui perplauti ir sumalti mėsmale. Įdėti pagal skonį medaus, svies­ to ir įvairių prieskonių. Priklausomai nuo to, kiek atmieši, bus košė ar kisielius. Virinti nei košės, nei kisieliaus negalima. Kviečių ir kitų augalų mišinys Turiu sukūręs kviečių bei kitų augalų gydomojo mišinio recep­ tą. 1. Daigintus grūdus sumalti mėsmale; sumalti šviežias mor­ kas (galima panaudoti sulčiaspaudės išspaudas), burokėlius, sa­ liero, kiaulpienės, pastarnoko, petražolės ar kito valgomo kul­ tūrinio bei laukinio augalo šaknį. Visa tai gerai sumaišyti, pri­ dėti truputį konservanto — medaus. Mišinio skonis gali būti labai įvairus — nelygu kokie kom­ ponentai. Tai leidžia pasirinktinai veikti tą ar kitą došą. Keis­ dami augalus ir parinkdami juos pagal poreikius, galite tikslin­ gai gydyti įvairius negalavimus, kol jie išnyks. Pavyzdžiui, mal­ tus daigintus kviečių grūdus vartojant su kiaulpienės šaknimi ir lapais, galima greitai susigrąžinti fizinių krūvių išsekintas jėgas, tonizuoti visą organizmą. Sumaišę petražoles, morkas ir grūdus išgydysite inkstus. Ypač toks mišinys naudingas žiemą ir ankstyvą pavasarį. Tada į sumaltus daigintus grūdus pra­ vartu įmaišyti mirkytų džiovintų vaisių: abrikosų, obuolių, kriaušių, razinų, taip pat ir morkų, burokėlių bei kokių nors žalumynų. Skonis labai savitas. Toks mišinys yra sotus. Dau­ gumai žmonių pakanka 3—5 šaukštų. 2. Mišinys ruošiamas taip pat, tik vietoj medaus imkite alie­ jų. Aliejus rekomenduojamas gaminant nesaldžius mišinius. Šiuo atveju vartojamos karčios ir gaižios žolės. Abiejų rūšių mišinius galima pasigaminti kartą per savaitę ir valgyti, kai tik užsimanysite. Savo gydomųjų savybių tokie mišiniai nepraranda vieną dvi savaites. Aš imdavau šio mišinio į darbą ir pusryčiavau, pietavau, kai tik atsirasdavo apetitas. Stebėdamas kitus ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad page­ rėja virškinimas, žarnyno evakuacinė funkcija, padidėja dar­ bingumas ir pajėgumas.
323

322

stimuliavimo nebus. vitaminų. Kad visiškai patenkintume organizmo po­ reikius. Nereikia per daug smulkinti daržovių. Tirštą mi­ šinį reikės atmiešti obuolių sultimis. kad į vandenį pereitų daugiau medžiagų). būtinai valgykime augalų šaknų. Stenki­ tės. skoniu primenantis juoduosius ikrus. Įpilti saulėgrąžų aliejaus. Tai gardus patiekalas. lapų ir vaisių salotas. Tai sėkmingai atlikus. šalpusnių. Visas aukščiau išvardytas žoles sumaišyti su saulėgrąžų aliejumi arba korėjietišku padažu. turin­ čius po virškinimo vieną skonį. Beriama paprasčiausių kvietinių miltų (kaip jungia­ mosios medžiagos) ir kepami paplotėliai ar sklindžiai. tuo geriau. salie­ rais). Skanios salotos sutaisomos iš tik ką supjaustytų šviežių kopūstų. reikia parinkti daržo­ ves atsižvelgiant į Jin—Jan santykį. į salotas maišykite augalus. o užsukus dangteliu ir ilgiau. salotoms galima imti bet kokias daržoves. įpylus citrinos sulčių (galima vartoti citrinos rūgštį). kad tinkamai būtų stimu­ liuojamos Jin ir Jan funkcijos bei jų pusiausvyra organizme. sudrėkinamos (pageidautina distiliuo­ tu vandeniu. DARŽOVIŲ PATIEKALAI Laukinių valgomųjų žolių pasta Imkite žolių: dilgėlių. Majonezas su obuolių sultimis 1 šaukštas grūstų graikiškų riešutų. įberti supjaustytų žalumynų ir paduoti į stalą. Antruoju etapu. Tokia pasta šaldytuve gali stovėti mėnesį. Kadangi salotos yra mūsų pagrindinis būtinas patiekalas. Jei į salotas primaišysite dar­ žovių su skirtingais antriniais skoniais. Salotų gaminimas Pageidautina salotas gaminti pagal sezoną. gaunamų su šakniavaisiais (burokėliais. reikia gerai sugniaužyti ranka. pomidorais). Žolės smulkiai sutrupinamos. Žiemą tokią pastą galima gaminti iš džiovintų žolių. kad sveikata nuolat būtų tvirta. Pagrindinė šio etapo užduotis — organiz­ mo šarminimas ir reikalingos mikrofloros formavimas. Pir­ muoju sveikimo etapu. Dabar pakalbėkime apie išmintingą salotų vartojimą. kopūstais). Žolių miltų sklindžiai Valgomosios žolės išdžiovinamos. struktūrizuoto vandens. Jose daug mikroelemen­ tų. Šaukštelis tokios pastos prieš valgį aprūpins jus visai parai mikroelementais ir vitaminais. Šią pastą galima derinti su svogūnais. Tokios salotos vadinamos „triadomis". gaunamų su vaisiais (agurkais. Pridėkite kelias ievos šakeles (ji suteikia migdolų kvapą). paskui sutrinamos. Saldi pasta. gysločio lapų. Dabar pakalbėkime apie salotų pagardus. gaunamų su lapais (petražolė­ mis. 3 šaukštai obuolių sulčių. pasirinkti tinkamas dar­ žoves došoms sureguliuoti. Kuo daugiau. Visa tai užtepti ant duonos su sviestu. Riešutus sumalti arba sugrūsti mediniame inde. Todėl vartojamos daug šarminių elementų ir struktūrizuoto vandens turinčios daržovės.V. Į tokią rie­ bią vientisą košę įpilti augalinio aliejaus ir maišyti. morkomis. kitais žalumynais ir vartoti sumuštiniams. Sūri pasta. dėti pakepintų svogūnų ir labai smulkiai sutarkuoto česnako. paskui sumaišomos su medumi arba aliejumi. pasitelkus skonio pojūčius. Toliau. nelygu sezonas ir sveikata. ląstelienos ir chlorofilų. 1 šaukštas aliejaus. kad būtų lyg miltai. „Juodieji ikrai" Sausus jūros kopūstus užpilti vandeniu. kiaulpienių. nes jos nuo sąlyčio su oru genda. fermentų. rasakilos. 325 . jūsų skonio pojūčiai truputį pasikeičia. Salotos — pagrindinės natūralių maistinių 324 medžiagų tiekėjos. pigmentų. liepos žiedų. tai ir požiūris į jas turi būti ypatingas. Pabarsčius juos druska. kad išbrinktų. Visa tai perplaukite ir su­ malkite mėsmale. VAISIŲ. kitus 3—6 mėnesius. Atminkite: norėdami sti­ muliuoti vieną silpną došą. Visas žoles sumaišyti su medumi. 2—3 mėnesius. beržų ir aviečių lapų (ga­ lima ir kitokių). takažolių. dobilų.

11 aliejaus. Gaminama taip pat. 1 šaukštas citrinų sulčių*. 2 skiltelės česnako. tarkuotos citrinos žievės. Berti krapus (juos galima pakeisti saliero. Šiuo padažu užpilti salotas. citrinų sulčių. papuošti juos raudonojo pipiro ir agurko griežinėliais. Šiuo majonezu galima tepti duoną sumuštiniams. citrinos sulčių. Sumaišyti su išplakta grietine. 1 šaukštas aliejaus. citrinos rūgštimi. tarkuoto svogūno. po truputį supilant aliejų ir pieną. citrinų sultis ir medų sumaišyti. kaip ir majonezas su obuolių sultimis. peletrūno lapeliais. Gerai išsukti aliejų. Riešutus sumalti. 1 šaukštas citrinų sulčių. 0. Aliejų. kuo nors rūgščiu. 1. Į vientisą masę supilti iš trynio ir aliejaus pagamintą majonezą. malto raudonojo pi­ piro (saldaus). 1 šaukštas aliejaus. 2 šaukštai citrinų sulčių. Pagardinti sutarkuotu česnaku ir supjaustytais petražolių lapeliais. 0. medumi bei tarkuotu svogūnu.5 šaukšto aliejaus. porais ir kitomis priesko­ ninėmis daržovėmis). po vieną arbatinį šaukštelį medaus ir supjaustytų petražolių lapelių. 326 Salotų padažas su citrinų sultimis 2 šaukštai aliejaus. 1 arbatinis šaukštelis medaus. sultis ir medų sumaišyti.y. 2 skiltelės česnako.Majonezas su obuolių ir citrinų sultimis 1 šaukštas maltų graikiškų riešutų. Tada į skystą košelę supilti pomidorų ty­ rę ir tarkuotą svogūną. Gerai sunokusius pomidorus nuplauti. Išgliaudytas saulėgrąžas sumalti ir grūsti mediniame arba porcelianiniame inde. Aliejų. Majonezas su saulėgrąžų sėklomis 6 porcijoms reikės: 100 g išgliaudytų saulėgrąžų sėklų. Majonezas iš varškės 100 g varškės. medų. Varškę gerai išsukti mediniu šaukštu. Majonezas su citrinų sultimis 1 šaukštas maltų riešutų (graikiškų. Pagardinti jį citrinos sultimis ir tarkuota žieve. Ilgai šį mišinį maišyti. Majonezas turi būti tirštas. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir smulkiai supjaustytų krapų šakelių. Šiuo padažu tinka pagardinti žalias salotas. 2—3 šaukštai grietinės (arba rūgusio pieno). nulupti ir sutarkuo­ ti arba išplakti mikseriu. sultis ir svogūną. Varškę trinti mediniu šaukštu. migdolų. Saldus salotų padažas su citrinų sultimis 3 šaukštai aliejaus. Gaminamas taip pat.1 1 aliejaus. 2 šaukštai obuolių sulčių. Salotų padažas su krapais 2 šaukštai aliejaus. t. petražolių. po 1 arbatinį šaukštelį medaus ir tarkuoto svogūno. sugrūsti mediniame inde. truputis malto saldaus raudonojo pipiro. Pomidorų padažas salotoms 150 g pomidorų. Berti supjaustytas petražoles. Patiekti pusryčiams. po vieną šaukštą citrinų sulčių ir tarkuotų svogūnų. petražolės lapeliais. Pagardinti pipiru ir svo­ gūnu. Riešutinis salotų padažas I variantas: 4 šaukštai maltų riešutų. Į riebią vienti* Citrinų sultis galima pakeisti spanguolių sultimis. 327 . po 1 šaukštą pomidorų tyrės. 1 šaukštas citrinų sulčių. lazdynų). o paskui plona srovele supilti aliejų. citri­ nos sultimis. 1 šaukš­ tas pieno. Majonezas su varške 6 porcijoms reikės: 1 kiaušinio trynio. 1 šaukštas citrinos sulčių. 1 šaukšto smulkiai tarkuotų svogūnų. 50 g varš­ kės. iš pradžių po lašą.

Iš šios tešlos padaryti paplotėlį ir 329 . aguročius ar burokė­ lius. Prieskonius parinkti pagal skonį ir smulkiai sukapoti ar sugrūsti. įpilkite šaukštelį aliejaus. Atskirai saulė­ grąžų aliejuje pakepinkite svogūnus. Labai skanu užsitepti šio padažo ant šviežių daržovių skil­ telių. 1—2 šaukštai medaus. 100 g me­ daus. praskiesti vandeniu. 1 šaukšto medaus ir 1 šaukš­ to aliejaus. Padažas su salierais 2 šaukštai augalinio aliejaus. Arakeliano duona 1 kg antros rūšies miltų. krapų. salierų. 100 g augalinio aliejaus. Miltiniai padažai Pakepinkite miltus. 30 įvairių prieskonių (petražolių. Salotų padažas su medumi 1 šaukštas citrinų sulčių. ARAKELIANAS 1. Šio padažo skonis ypatingas. labai tinka kopūstų ir morkų salotoms. grietinės. me­ daus. 1 dalis karčiųjų pipirų. Viską susmulkinti. kad padažas būtų norimo tirštumo. 328 Aliejų.). 5 dalys pomidorų.) Padažas su prieskoniais Sultys. juos labai smulkiai supjaustykite ir nedidelėje grūstuvėje grūskite tol. kol suskys­ tės. po 1 šaukštą citrinų sulčių. 60 g gliau­ dytų graikiškų riešutų. 1 dalis česnakų. 5 dalys aliejaus. (Jei vartosite saliero lapelius. KURIUOS REKOMENDUOJA S. Pabandykite pasidaryti padažą ir majonezą pa­ tys — kurkite! Adžika 5 dalys saldžiųjų pipirų. 1 stiklinė vandens.są košelę įtarkuoti česnaką. į ją supilti citrinų sultis ir aliejų. Grietinę išplakti. Tada daržovės būna labai gardžios. Jei padažas per rūgštus. pagardinimui po 2 šaukštus žalumynų (svogū­ nų laiškų. Triados padažas Vienai porcijai reikės vieno trynio. krapų. Taigi gardinkite salotas padažais bei majonezais ir valgyki­ te į sveikatą. Į riebią košelę po truputį supilti citrinų sultis. čiobrelių. išsukti ir pagardinti citrinų sulti­ mis. Grietininis salotų padažas 100 g grietinės. salierų lapelių. salie­ rų. II variantas: po 1 šaukštą grūstų graikiškų riešutų. Atmiešti grietine. citrinų sultis ir medų gerai išplakti. raudonųjų pipirų. 1 šaukštas citrinų sulčių. česnakų. salierų ir kt. Suberti tarkuo­ tą salierą. išspaustos iš 60 g rūgščių obuolių arba aivų. Dėti medaus. alie­ jaus ir citrinų sulčių. petražolių. 1 šaukštelis tarkuotų krienų. Į medų nuolat maišant supilti citrinų sultis. suberti žalumynus. Tokį padažą supilkite į patroškintas morkas. 1—2 šaukštai medaus. kmynų). sumaišyto su citrinų sultimis. Riešutus sumalti ir grūsti medinėje ar porceliano grūstuvė­ je. Morkų padažas su krienais 100 g morkų. kad būtų auksinės spalvos. užvirinti ir užsukti stiklainiuose. Nuskustą morką sutarkuoti smulkia tarka. VI. Supilti į juos rūgščias sultis ir suberti maltus riešu­ tus. Jei masė per tiršta. PATIEKALAI. o paskui ir aliejų. Viską geraai išmaišius pilti ant salotų. ir krienų. Viską sumaišykite.

ypač badaujant.4 ml mėtų antpilo. Duoną reikia suvynioti į celofaną ir laikyti šaldytuve. ilgos jaunystės veiksnys". įpilti aliejaus. 2.01 mililitro mėtų antpilo. atsparumą. rūgštis „dega" ir išskiria energiją. žalumynų. turinti šarminių savybių. gerina visų organų dar­ bą. turėsite labai vertingą šiu­ pinį. citrinos rūgšties. 250 g bičių medaus. pašalina iš organizmo kenksmingas medžiagas. kopūstų. šis pro­ duktas suderina visas tris došas — todėl toks didelis jo gydo­ masis efektas. 4. daug jėgų suteikiantis kokteilis. didina iš­ tvermę. Avižines kruopas atmiešti medumi pasaldytu vandeniu. apie 60 proc. be to. pridėkite rie­ šutų. Vandenį geriau vartokite ištirpintą — bus didesnis efektas. 1 kilogramui kūno svorio 6 dienoms jums reikės 0.4 g citrinos rūgšties. 330 Apie medų mes jau žinome. maitinimas tampa labai efektyvus. Padalinkite tai į 3 dalis ir suvalgykite po vieną dalį kartą per dieną. stabilizuoja imunines sistemas. Štai dar keletas originalių Sureno Avakovičiaus patiekalų: 1. apie jokį badavimą negali būti ir kalbos — jūs gaunate kuo puikiausio maisto. o mėta — došą Vata. imkite atitinkamai 0. jėgas. morkų. česnako. Visos ląstelės tokioje duo­ noje išlieka gyvos. jungdamasi su aminais. pavyz­ džiui. agurkų. Jei sveriate. Galima šį preparatą vartoti ne tik badaujant — po 30 g per dieną. sudaro aminocitrininę rūgštį. Žmogaus kūno svorio 1 kilogramui imama 0. gausiai išskiriantis mums taip pat reikalingą an­ glies dioksidą. Maitinantis įpras­ tai. 2. Citrinos rūgštis turi dar vieną būdingą savybę — ji yra maisto virškinimo proceso galutinis rezultatas. galite vartoti citriną. Organizmui iš karto gaunant citrinos rūgšties. Citrinos rūgštis. Arakeliano nuomo­ nę apie „žalią" maistą. ridikų. 80 g medaus ir 80 ml vandens. Tai labai gardus. Tai sotus pyragas. 3. 0. Tada nereikia paisyti savo svorio. Tokia duona yra be mielių. svogūno. Tai yra. Medaus ir citrinos derinys — gerai žinoma liaudies medicinos priemonė. yra pagrindinis sveikatos. turinčią neigiamą elektros krūvį. Arakelianas pataria į vandenį įdėti truputį sodos (3 lit­ rams — 1 g). 1 arbatinį šaukštelį pipirmėtės antpilo (par­ duodamas vaistinėse) ir 1 1 ištirpinto vandens. Mėta — įdomus augalas. sumaišyti su grikių mil­ tais. teigiamai veikiantis visą organiz­ mą. Tai yra. Daigintus kviečių grūdus su ne ilgesniais kaip 1—2 mm daigeliais ir citriną sumalti mėsmale. Susijungdama su ATF. 0. Jei neturite citrinos rūgšties. S.džiovinti orkaitėje 45—48 °C temperatūroje.01 gramo cit­ rinos rūgšties. Citrinos rūgšties kalcis — unikali gyvybiškai svarbi druska. 331 . susikaupiantis kauluose. o paprasčiausiai imti 3 citrinų sultis arba 1 arbatinį šaukštelį citrinos rūgšties.1 ml citrinų sulčių. nereikia virškinti. Jai tirpstant išsiskiria fosforas ir kalcis. petražolių. fosforo ir kalcio — gyvybiškai būtinų medžia­ gų — per organizmą pereina tranzitu. O iš visų nepa­ keičiamų amino rūgščių tik trys turi neigiamą krūvį — tai ami­ no citrininės rūgšties ypatingos vertės organizmui esmė. stimuliuojantis došą Vata. aliejaus ir padarykite kot­ letą. 2 gramai medaus ir 2 mililitrai vandens. ji panaši į armėnų lavašą. Soda su citrinos rūgštimi — populiarus putojan­ tis gėrimas. vanilės ir gerai išplakti. Taigi jei geriate medaus tirpalą su citrinos rūgštimi. citri­ nos rūgštis — došą Pita. Fiziologinis kiekvieno sudėtinio komponento vaidmuo yra toks: Citrinos rūgštis — vienintelė rūgštis. Iš vai­ siaus išspaustose sultyse yra 10 proc. 80 kg ir badaujate 3 dienas. Tai 6 dienų norma. Į erškėtuogių sultis pripjaustę svogūnų. Povei­ kio mechanizmas toks: medus stimuliuoja došą Kapcha. organizme susijun­ gianti su kalciu. Mėsmale sumalkite mirkytų lęšių ir žirnių. Tikriausiai jums būtų įdomu sužinoti S. Preparatas nuo stresų Tai ypatingas maisto priedas. Jis rašo: „Maistas iš žalių vaisių ir dar­ žovių stimuliuoja medžiagų apykaitą. sudėti į lėkštę ir užpilti sluoksniu rūgščių tarkuotų obuo­ lių. krapų.

1981. 12. teisingai vartojamas ir derinamas. Vidinė organizmo terpė taip pat visų pirma priklauso nuo maisto kiekybės ir kokybės. padeda palaikyti visus tris organizmo procesus — homeostazę. Rytų refleksoterapijos tradiciniai ir šiuo­ laikiniai aspektai. Orlovą Ž. kūrybingą gyvenimą. Kur cinas I. homeorezę ir homeomorfozę — paties aukščiausio lygio.. šviežias augalinis maistas. 1978. 1976. Katkovas A. 1954 16. M. Dilmanas V. 19. 1993. turintis daug bioplazmos (odžas). Akupunktūros vadovas.. Mitybos funkcija iš visų žinomų funkcijų yra seniausia. socialinį aktyvumą. 23. natūralių struktūrų. D . Auk iki šimto metų. Ir. M.. 1978. 8. 1982. judėjimo ir protavimo. M. Petrovskis K. 11. 22. Ar gali žmogus gyventi ilgiau? L. Pokrovskis A. Todėl išvada viena­ reikšmė: tinkama mityba padės išsaugoti puikią sveikatą.. Aktyvus ilgaamžiškumas. 1982. Todėl sunormalizavę mitybą mes normalizuojame ir visas antrines funkcijas. Ajurveda.. 7. Bregas P Badavimo stebuklas.. 4. Šioje knygoje aš sten­ giausi išsiaiškinti tuos pagrindinius dalykus. 1914. Kirlianas S. cha­ rakterį. Dietologijos žinynas. 3. Kurioniovas P. Z..BAIGIAMASIS ŽODIS Mano nagrinėta tema yra neišsemiama. M. remiantis bioe­ nergetika. ilgą. Virškinimo fiziologija. 17. Čia aprašyti virškinimo ir maisto sąveikos su organizmu mechanizmai kiekviename žmoguje veikia savaime. 1989. Rusų liaudies gydymo knyga. 1982. M. 20. M. Korpačiovas V. LITERATURA 1. 9. Samsonovas M. Luvsanas G. 1964. Bircheris-Beneris M. 1977.. Musų organizmo rezervai.. M. Gydomoji fauna. kaip galima su­ prasti iš šios knygos. Kirlianas V. Biologiniai senėjimo ir ilgaamžiškumo pa­ grindai. atsižvelgiant į metų laiką ir žmogaus došas. Tai keičia mūsų protavimą. M. 21. Voichaniovas V. Didysis biologinis laikrodis. Ugoliovas A. 1967. 1986. 2.. 1985 10. ką ir kaip valgome. Picchelauris G. Mitybos higiena. Enterininė (žarnų hormoninė) sistema. 5... Trys sveikatos banginiai. Priklausomai nuo to. M. nepriklau­ somai nuo jo valios.. Mikulinas A. Žarnų sienelių virškinimo fiziologija ir pa­ tologija. 1987. mūsų organizme vyksta antrinės funkcijos: kraujotakos ir kvėpavi­ mo. Nuostabių išlydžių pasaulyje. M.. M. 1992. 18. 13. 1979. M. 1914. 1988 14.. Andrejevas J. Ugoliovas A. Bitės — žmogui. Viskas apie daržoves.. Armstrongas Dž. Gavrilovas L. M. Bachmanas G. 6.. kuo mažiau perdirbtas ir individualiai parinktas. M. kurie svarbūs vi­ siems. 333 . 1975. Vilenčikas M.. Joirišas M. Gyvasis vanduo. Agadžanian N. Gydymas maistu. M. 1991. 15..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful