Danute VAITKIENE

MUZIKOS TEORIJOS PAGRINDAI

L

/

Danute VAITKIENE

Knyg:!

grqiinli

ne

veliall

kaip:

.&.t?$~. ::::.:.:.:::::::::::::: :
.t!~(?4tP. ..

$tf&························

MUZIKOS TEORIJOS PAGRINDAI
Konspektas

Alytus, 2002

Derrne 22 Tonacija . 6 Natu ir pauziu pailginimo zenklai 6 Garso aukstumo zymejimas . . 19 Garsu pastovumas ir nepastovumas. ." . . 2002 3 ." . . .. " 23 Enharmonija ' 24 Kvintu ratas . 24 Senoves derrnes . 5 Pauzes. . 11 Tempas . . . ..." . .. " ..'. .. .. . . . Chorai 36 Muzikai apibudinti naudojami zodziai 36 Muzikos instrumentai . metras.. " 12 Dinamika .. 7 Alteracijos zenklai .. . . 13 Akordai .. . . 37 Simfoninio orkestro sudetis . . Oktava ..." 29 Melodija . 38 Klausimai ir uzduotys kartojimui ir egzaminams 39 Literatura . . . .. .. ." . 4 Muzikine darna. 29 Abreviatiiros zenklai " . Pustonis ir tonas 4 Garso trukmes zymejimas . . 45 IHI~N 9986-472-76-8 © Danute Vaitkiene.. .. " . . . .. .' 31 Harrnonija ". . . . 18 Septakordai . Gama. " . .. .. . 13 Intervalai " . . . .' . . taktas . ...'t] !J"0f'6 UDK 78(075) Va-122 TURINYS Sios mokymo priemones tikslas .' .' 9 Diatoniniai ir chromatiniai pustoniai ir tonai . 10 Ritmas..supazindinti su elementariosios muzikos teorijos pagrindais norincius mokytis ITbesimokancius muzikos. Autore Muzikos garsai 4 Muzikos garsynas.' . . . .'"" 31 Zmogaus balsas. 30 Artikuliacija . .

pusines. GAMA. c".nuosekli garsu eile vienos ar daugiau oktavu ribose. Pagal trukme natos skirstomos i sveikasias. Rezonansas .2 ar t. 17. Garso iruhme priklauso nuo kuno virpejimo trukmes. 2ymima pradedant nuo subkontroktavos: A2. c5• Diapazonas . ketvirtoji. 2. do re ml. Afrikos ir Azijos tautu muzikoje yra sistemu. ketvirtines. II. Tona sudaro 2 pustoniai. o .ketvirtine nata tesiama 1 judesi 5 . Oktava . Gama .muzikos instrumento arba balso bendra garsu apimtis. Garso aukiitumas priklauso nuo kuno virpesiu daznurno per sekunde. Realioji garso trukme priklauso nuo kurinio atlikimo greicio.raidiniai nat'! pavadinimai Oktavu pavadinimai: subhontroktaoa. Garso tembras . c'. Laipsniai . Cp C.garso spalva. Kotelio ilgis (nuo natos ovalo vidurio) lygus oktavos intervalui.gamos garsai. judesius . tembras. V. 4 J j - pusine nata tesiarna 2.sveikoji nata tesiama 4 judesius MUZIKINE DARNA.muzikos garso atgarsis.. !5.MUZIKOS GARSAI Muzikos garsai isgaunami rnuzikos instrumentais arba zmogaus balsu. c2. Yra zinomos Pitagoro. kontroktava. Ivienajudesi telpa 2 astuntines. c. c4. treeioji.maziausias dvieju garsu aukscio santykis.t. daliu. diddioji.atstumas tarp 2 artimiausiu to paties pavadinimo natu. stiprumas. antroji. Nuo trecios linijos nat'! koteliai CDEFGAHC -.penhtoji. OKTAVA Muzikos garsynas . trukrne. kotelis ir veliaveles. ketvirtine nata tesiama 1 judesi. MUZIKOS GARSYNAS. III. VI. Didymo darnos.--f_a_A_SO_l)"lm - skiemeniniai natu pavadinimai GARSO TRUKMES ZYMEJIMAS Nata .nustatyto aukscio muzikiniu garsu visurna. Garso saoybee: aukstumas.pirmoji. 4 sesioliktines natos. Sveikoji nata tesiarna 4 judesius. VII. IV. Laipsniai zymirni rorneniskais skaitmenimis: I. maioji. Jl! yra 7. Pustonis .garso aukstumo ir trukmes uzrasymo zenklas. PUSTONIS IR TONAS Muzikine darna pasireiskia garsu konkreCiu auksciu ir j1J tarpusavio santykiais. astuntines. pusine nata tesiarna 2 judesius. Nata sudare ovalas. sesioliktines ir kt. kur oktava dalijama 7. keicia krypti. Garso stiprumas priklauso nuo kuno virpejimo intensyvumo.

viena J J J n njJ m 3 Lyga -lankelis. astuntines ir pauzes.t.. +._. Garsas tokios trukmes. J=J+J. pusines. po 1inijomis ir virs ju. Natos rasomos ant liniju. Pauzes atitinka tos pacios vertes natas: r v r ~--J o o r GARSO AUKSTUMO Zl'MEJIMAS r Tiksliam muzikos garso uzrasymui naudojama 5 liniju sistema penhline ir raktai..tylejimo zenklas. 6 ~. kuris rasornas virs natos ar po nata.triole: J viena judesi telpa 2 astuntines arba 4 sesioliktines natos. ir sesioliktines natos NATl) IR PAUZIl) PAILGINIMO ZENKLAI v Taskas prie natos ar pauzes pailgina j4 puse natos ar pauzes vertes: O' Natoms rasyti kartais penklines neuztenka. apatines -nuo penklines i apacia: - a a a o () o o o =0 + J=d+J d . = ~ + "1 ir t. ketvirtines.garso trukmes tiksliai neapibrezto pailginimo zenklas.= . tarp liniju. kuris jungia dvi ar dar daugiau to paties aukscio natas.. nurodantis kuriam 1aikui nutraukiamas skambesys. todel dar tokiu pat atstumu breziamos virsutines ir apatines pridetines linijos. po jorrus: v' Sveikosios. Pauzes lygomis nejungiamos Fermata . Virsutines skaieiuojamos nuo penklines ivirsu. PAUZES Pauee . kuris atitinka visu sudetu natu trukme.. 7 .-.

jei po natomis. atliekama oktava zemiau: 8""-----------. .pagrindiniu garsaeilio laipsniu paaukstinirnas arba pustoniu ar tonu. Mueihos raktas nurodo natu vietas penklineje.. dvigubasis bemolis zemina tonu..Aukstyn einanciu natu koteliai rasomi zemyn. dvigubasis diezas aukstina tonu. ". o S>« ..bemolis zemina pustoniu. celestos muzika. alto ir tenoro: ALTERACIJOS ZENKLAI Alto rakt as taikomas alto ir trombono partijoms uzrasyti. Fortepijoninei muzikai uzrasyti naudojami .. Akolade .a.2rusiu raktai. Siuolaikineje muzikos rasyboje naudojami 2 Do raktai. #- diezas laipsni aukstina pustoniu. Tenoro . smuiko sol (G) ir boso fa (F): Tiesioji akolade naudojama uzrasant styginiu.dubldiezas. baritono ir basso profondo (zemiausias bosas) Norint isvengti pridetiniu liniju naudojamas oktavinis zenklas su punktyrirne Iinija 8 ..bekaras atstato nata. n e Q pazeminirnas Alteracija . chorine muzika: Piano Figurine akolade naudojama uzrasant fortepijono. 8 9 . isskirdamas konkrecia nata. fagoto. tai atliekama oktava auksciau. ~ . X . Zemyn einanciu nat'! koteliai rasomi aukstyn.violonceles. Jei sis zenklas yra virs natu. ~ .. Prieraktiniai alteracijos zenklai rasomi kiekvienos penklines pradzioje ir galioja visam kuriniui.pradine jungiamoji 1inija. vargonu. rnediniu puciamujq. - dublbemolis. arfos. akordeono. Viduramziais buvo naudojami 2 F raktai. trombono partijoms uzrasyti.J ~.

pridedama galime -eses.sudetiniai metrai. Jie vadinami gretimu nealteruotu laipsniu vardais. Sudetiniai metrai sudaromi is keliu paprastuju metru. 4/4.keliu vieno aukscio.ir t. misrruosius ir kintamuosius.papras tiei me trai ieji rai. Kurinio pabaigoje rasomi 2 takto bruksniai. is abieju altsruotu (si do # . \J~' 31r. METRAS. 55 4.Prienatiniai alteracijos zenklai galioja 1 taktui. Virsutinis metro skaicius nurodo daliu kieki takte.as 2/4' 3/4' 3/8 . #). Kintamieji metrai . Isimtis .do alteruojant tolesnius negretimus laipsnius (si re ~). 0 apatinis .§!¢) Enharmonija .t.sol # "" la ~ Ii \-~2 '1 2~3 ! 3~45 +~ '~1 J::~' 45 2 3 84 6. #- Taktas . TAKTAS Ritmas . Melras . 10 11 .organizuota garsu trukmes ivairove. Jeigu rasomas bemolis. 8 2 Chromatiniai pustoniai ITtonai sudaromi alteruojant ta pat! garsa (do . jeigu 2 bemoliai..#). Jeigu prie natos rasomas diezas. Vienas nuo kito taktai skiriami takto britksniais. 21r3 II II ~8 Ilk 2' DIATONINIAI IR CHROMATINIAI PUSTONIAI IR TONAl Diatoniniai pustoniai ir tonai sudaryti is 2 gretimu skirtingu pavadinimu garsu (si . Gali buti vienas is ju alteruotas (si do#).akcentuotu ir neakcentuotu daliu pulsacija. 4/8. Pustoniu ir tonu pazemintam laipsniui h zymeti naudojama: si~-b si~-bb mi ~ -es la~ . pridedama galfme -es. RITMAS.U 3~ 2 (eli 4 66 # = do "" 1'e.*. 5/8 . 4/8 .ivairiu metru vienalaikis derinys: Alteruotieji laipsniai savarankisku pavadinimu neturi. pridedama galune -isis. Dirigavimo schemos 7. sudetinius.do).2.misrieji metrai. bet skirtingu pavadinimu garsu santykis: si r.Jeigu prie natos rasomas dubldiezas. Misrieii rnetrai sudaryti is paprastuju nevienarusiu metru.muzikos kurinio ar jo dalies besikartojanti metrine schema nuo vieno stipriojo iki kito tokio pat stiprumo kircio.vienos dalies ritmine verte. Pagal metriniu akcentu skaiciu metrai skirstomi i paprastuosius. prie skiemeninio garso pavadinimo pridedama galune -is . Paprastieji metrai turi 1 metrini kirt].

placiai. Niuansai: mezzo piano (mp) .sunkiai.pabreziant. aukstesnis - Intervalu dydis laipsniais nurodo intervale apimti (kiekybine sudetis). diminuendo . truputi ir t.akcentuojant.uztakt. Tempa patikslina zodziai: piu -labiau.Malzelis 1816 metais. Labai greiti tempai: Presto .gyvai.tylyn > . Melodinis intervalas sudarytas is dvieju vienas po kito einanciu garsu. Dinamikos laipsniai: piano (p) . kurj isrado J.pusiau garsiai. Fererle TEMP AS Tempas .labai tyliai. marcato . Harmoninis. 0 tonais (kokybine sudetis).neskubant. forte (f) .labai garsiai. G. Largo . poco- DINAMlKA Dinamika . Evoliucija: crescendo . INTERVALAI Intervalas .ypac greitai.t. pianissimo (pp) .greitokai. . Apatinis intervalo garso vadinamas pagrindu.pusiau tyliai.ritmo kircio nesutapimas su metro kirciu.. Vivo . 12 13 . Akcentai: sforzando (sf) . menD .Sink ope .letai. Sostenuto .garsiai. II Priestaktis . Grave .labai greitai. ~I IJ Melodiniai intervalai j Harmoniniai 0 I ~ intervalai tnrsune. mezzo forte (mf) . Vidutiniski tempai: Allegretto . Moderato .atlikimo garsumas. Comodo . Leti tempai: Andante . Kurinio tempui nustatyti naudojamas metronomas.patogiai. Greiti tempai: Allegro . ~t$ltlnlr' J IU EJ Ins (Kanonas) Allegretto II IJ J Ij J Ij ~ iJ Oz.muzikos kurinio atlikimo greitis. Vivacissimo . fortissimo (ff) . be stipriosios dalies taktas kurinio pradzioje. Ji isreiskiama laipsniais. Labai leti tempai: Lento .dviejt.santuriai.tyliai. Jis uzrasomas kurinio pradzioje dazniausia italu kalba.maziau. Melodijos su priestakciu daznai turi nepilna paskutini takta .nepilnas.greitai.vidutiniskai. akcentais ir evoliucija. muzikos garsu aukscio santykis. Intervalai yra melodiniai ir harmoniniai. kai abu garsai skamba vienu metu.garsyn < .

6) sesis 4 Enharmonishi intervalai skirtingu pavadinimq garsu: do .L 2 II 09- Padidinta kvarta (pad.:~~f~ viena du I Klek Ton4 skal- ~Ius Pa'l)"!dys Maioji sekunda (m. Du kart-us sumazinti intervalai yra pustoniu rnazesni uz sumazintus.oktava zemyn.tai apatinio garso perkelimas oktava aukstyn arba virsutinio . Du kartus padidintieji intervalai yra pustoniu didesni uz padidintus. . 5) penkis 3' 2 6 3 7 2 8 1 Sumaiinta kvlota (sum. 2) du . 8) 2 asu. 7) septynls 5' . • ~ ~ ~ ~ ~ e e b-' U u ~ .. B Grynoji kvinta (g.fa sudaryti is vienodo aukscio. 3) tria + kvarta + kvinta + seksta Didzioji tereija (d.. "2 2 ttee<3- = oktava Nona (9) = oktava Decima (10) =' oktava Undecima (11) =' oktava Duodecima (12) Tercdecima (13) =' oktava Kvartdecima (14) = oktava Kvintdecima (15) = oktava + sekunda + tercija Maioji tercija (m. Didiiaji . 4) keturls 3 Interoalo apvertimas (pavidalas) .eptima {r11_ 7) . 1m j) ~e e . 09- G . 2) 2 Oidiioji sekunda (d.Paprastieji intervalai sudaromi oktavos ribose. Grynoji oktava (9.sol ~ (5) septima (d..septyrus do . 6) S6siS <!-L 2 5 # (4) MaL . bet Didiioji seksta (d. h & 14 15 . Paprastuju intervalu apvertimus galima nurodyti skaitmenimis: 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 a fin_. Sudetiniai intervalai sudaromi prie grynosios oktavos pridedant paprasta intervala: Paprastieji intervalai r-r-r-r-r-- intervalo pavadinimas Gryno]i prima (gr" 1) .oms 6 .. 3) tris .. Padidinta kvarta ir sumazinta kvinta vadinami tritoniais (turi 3 tonus). EO <3- + septima + oktava Grynoji kvarta (g 4) keturts 2. 5) penkis 3 ttL e e Maioji seksta (m. .

septima. 2) VI-VII V-I ~IIB .siauryn. 4) VI-II V-Ill 118 11~ ~ 8 Sumazlnta kvinta {sum. 4) III-VI III-V I!g Padidinta kvarta (pad.. 4) VII-III I-III ~ ~b~ I III. d2. Padidinta kvarta (pad. 5) III VII III I ~ ~b~ ~ii ~ ~1!lz ij ~ -e Bicdingieji intervalai sudaromi harmoniniame minore (paaukstintas VII laipsnis) ir harmoniniame mazore (pazemintas VI laipsnis). Susiliejaneius (prima. VII --> I. harmonlniame mlnore (c-mon) Pedidinta sekunda (pad. d3. 7) VII-VI I-V ~u harmoniniame mazore (C-dur) Padldinla sekunoa (pad. tritonis)..tinta kvarta (sum. Disonansiniai intervalai skamba nedarniai.. 0 kite nepastovaus laipsnio.Konsonansiniai intervalai skamba darniai.. (sum. Tai m2. 0 sumazinti . Tobuli konsonansai yra grl. Padld!nta kvinta (pad. Sumaztnta septima (sum. Pavy>:dy.. 4) IV VII III qg Pagal skambejirna intervalai skirstomi i: Darnius (tercija. d7. Pastovieji intervalai sudaromi is pastoviuju dermes laipsniu. seksta). Padidintieji intervalai sprendziami platyn. I i§ ~b ~ ~~ ~ ~ . oktava)..bb ~ 3 Sumaiinta kylnt. 5) II-VI liI-V Padidinta kvinta (pad. Jie sprendziami pagal nepastoviu gamos laipsniu sprendimo taisykle: II . Nepastovieji intervalai sudaryti is nepastoviu arba vieno pastavaus. Tuscius (kvarta. I. m?. ~ ~ ~ ~ s 8 Sumaiinta kvarta (sum. gr5. ~) VII-IV I-III q:.. 7) VII VI I V 16 17 .. grS. . kvinta). Nedarnius (sekunda. tritaniai. VI . Budingi intervalai sprendziami i pastovius laipsnius. 2) VI-VII V-I $ ~b~ nij. Netobuli konsanansai yra m3.Is. e 3 Suma. 5) VI-III V-III ~ 6~~ ~h~ ~ e B Suma2inla septlrna (sum. gr4. d6. m6. IV ---> Biidingieji intervalai lntervato pavadlnlmBS Derm •• I~fa~- Issl.V...

isdestytu tercijomis (d3+m3+m3+d3). Sekstakordas. (m3+d2+d3). Krastutinio keturgarsio garsai sudaro septimos intervala. tercijomis isdestyti 3 garsai. s) sudaroma nuo N dermes laipsnio. Dominantkvintsekstakordas Dominantterckvartakordas D6/5 (m3+m3+d2). D7 apvertimai (pavidalai) vadinami: D7 (d3+m3+m3). minorinis. pastoviai.mazas (mazore). SII4/3. Apatinis akordo garsas vadinamas prima. Ir mazorineje. vadinamas tercines sandaros akordu: v Pagrindiniai derrnes akordai: tonika. Kiti garsai vadinami: tercija. Skamba subtiliai. D akordai sprendziami i pastovius laipsnius. isdestytu tam tikrais intervalais.i Kvintakordas . Harmoniniame mazore ir naturaliame minore SII7 Cm3+m3+ d3). kurio garsai isdestyti tercijomis. N aturaliame mazore SII 7 (m3+d3+m3). Tonika CT. isdestyt u tercijomis. e 13 -e- Ius 12 Ie -9-9- Ii Ie li6 Ms Ms M6/~ ms d3+m3 m3+g4 g4+d3 m3+d3 Galima zymeti . keturgarsiai. Kvartsekstakordas gaunamas. septima. subdominante ir dominante. . kai kvintakordo apatinis garsas (prima) pakeliamas oktava aukstyn. Pavidalai SII7 yra SIIs/s. it minorineje dermeje dominante mazorine. minkstai.T t mS/4 d3+g4 g4+m3 Dominantsekundakordas D2 (d2+d3+m3). e J: &:l Minorinis (m3+d3) ~~i Sumazintas (m3+m3) I I fi Maforinis (d3+m3) Padidintas (d3+d3) Kvintakordas turi 3 pavidalus.AKORDAI Akordas . saskambis. Dominantnonakordas {Dg) sudaromas nuo V dermes laipsnio is 5 garsu. Nepastovieji akordai sudaryti is nepastoviuju dermes laipsniu. Akordas.triju ir daugiau [vairaus aukscio garsu. penkiagarsiai. padidintas: SEPTAKORDAI Septakordai sudaryti is 4 gar su. Skamba ramiai. Septakordu tipai: d3+m3+m3 1) mazasis mazorinis m3+d3+m3 2) mazasis minorinis m3+m3+d3 3) mazasis su sumazintuoju kvintakordu m3+m3+m3 4) sumazin tasis d3+m3+d3 5) didysis mazorinis d3+d3+d3 6) didysis minorinis d3+d3+m3 7) didysis su padidintuoju kvintakordu Dominantseptakordas CD7) sudaromas nuo V dermes laipsnio. kurie sprendziami i pastovius laipsnius.vienu metu skambantys. Pagal sandara yra 4 kvintakordu tipai: mazorinis. Subdominante (S. SII2• DVII7 yra dvieju rusiu . kvinta. sumazintas. kai sekstakordo apatinj garsa perkeliame oktava aukstyn: . S~bdominantinis septakordas sudarornas nuo II dermes laipsnio naturaliame ir harrnoniniame mazore ir naturaliame minore.t) sudaroma nuo I dermes Iaipsnio. Akordai buna trigarsiai. 18 19 . nona. D413 . Tarp krastiniu jo garsu yra sekstos intervalas. sumazintas (minore). Dominante (D) sudaroma nuo V dermes laipsnio.

T II~~' I~n te 3& VII VII.) r.J 0. c-moll &. s s. II S H S. Dominants. T L I ~83 ii D' 4 II R . .(V.(V.(V.) D.~ T..) 0: rI.IIV.(1.1 I kurtuos dermss lalp$n IU.Akordai Zymlma Ak". VII.) W+4 0 I-III 1-III·V 1·III-V-1 III-V·I C-dur c-mon 8 I ~[: t Hi 0 0.(IV. II. C-dur II .) SUVJ S. Iii" J e .) rv:) rI. T. ! s: s Domlnentes t-lqarsls Dornfnantas Daminantes sekstakordas kvarisekstakordas DM D.: 1111§e 11i4: lil:1j VII.: (IV.) t:(I:) Subdominant9S trigarsis .) D~ ('/.s IS51.(vJ tITifrl 0. 20 21 . ibs€a 0: 0. 0: i T [11 0. II ~I! ~ a-moll To Ii i t. II 11 II 83 I.. T II 3 e . Pavyzdzlal C-<lu. if" t. c-rnoll 2 r.) V-VII-II VII-II·V IWVII D: (v. 01. VII.. Ir e-meu (harm.) D: D: V·VII-II-IV VII·IHVN II·IV·V·VII IV-V-VII-II Daminantkvi ntsekstakordas Domlnantterckvartakordas 0. $lj VII C-dur harm.das D.) .okotai<orOes kvartsekstakordas 011V) s.) IV-VI-I Sucocmtnantes Subdominan1es VI-I-IV I-lV-VI .I58 sudaro I-III·V III-V·I VI-III Tonikos trigarsis Tonlkos sekstakordas Tontkcs kvartaeketakcrdaa Til) T.) D.) DM D. -u0: ~t II 1 B s.) C-dur ff T C-dur E2 T.do pavadlnlmas mzdore harm.(V. II latpsn!o aumazlotas trrgarsis V~llaipsnia sumazintas trigarsis II VII II VII II-IV-VI VII-II-IV VIHI·IV-VI VII-II-IVVI 1I1-V 1·111 I-Ill-V I-Ill-V VII ~aipsnio rnazas eeptakcrdas VB laipsnio surnaflntas septakcrdas VII.ptakardas D.) K~'10 dermes lalpsnl. VII.(I. T 111111 i? o· • II On T 8 3 DominanlSe_kundako.(vJ tJ 0. rninore 1(1) 1.) S~ (I'/.. VII.

5 tono. LAIPSNIQ LENTELE I II III T-S64 Pastovieji dermes laipsniai yra: I.keturgarsis.. Tetrachordas . Minorine derme . turincios vienoda zenklq skaiciu prie rakto ir turincios 2 bendrus tonikos garsus.muzikiniu garsl. Pagal Iir III laipsnio santyki dermes skirstomos i mazorines ir rninorines. melodine (atliekant aukstyn galioja prieraktiniai zenklai.______. ?"'=" . VII . Dvdur I~~~j#~~o ~e~o~e ~o~e~o~e ~ h-molll fd~i#~~"lJ""~-e-~o~e~O~4O)~Q ~ I~ifi T-. tvarka. Minorines gamos yra 3 rusiu: natiirali. d2. Dvigubai harrnoninis mazoras turi pazemintus II ir VI laipsnius atliekant aukstyn ir zemyn.. VII --> I. 0 atliekant zemyn paaukstinimai panaikinami). . pustoniai ir tonai.. todel jie sprendziami i pastovius laipsnius: II --'> I. DERME Derme ... harmonine (atliekant aukstyn ir zemyn pazemintas VI laipsnis). d2. V . atliekant zemyn pazeminamas VI ir VII derrnes laipsniai). pradzios ir pabaigos garsai. m2. t ~9 ~ :0: 23 22 .2. III . m2.. Mazorines dermes sandara yra d.mediante. IV . ~( 0 a III IV v VI IV V VI VII VII I Nepastovieji derrnes laipsniai verzlus. melodine (atliekant aukstyn paaukstinami VI ir VII dermes laipsniai. III. Tonacija parodo prieraktiniai zenklai.subdominante.jei tarp I ir III laipsnio yra 1.dermes aukstumas.. Dermes elementai: tonika.GARSl) PASTOVUMAS IR NEPASTOVUMAS. (Buvo pazyrneta kalbant apie intervalus). Mazorines gamos yra 3 rusiu: natiirali.dominante.oirsuiinis vedamasis laipsnis.jei tarp I ir III laipsnio yra 2 tonai. IV --> III. vadinama gama. IS 2 tetrachordu sudaromos gamos.. tetrachordai ir gama.. d2. harmonine (atliekant aukstyn ir zemyn paaukstinarnas VII derrnes laipsnis). VI --'> V. Paralelines (lygiagrecios) tonacijos yra: mazorine ir minore tonacijos.apatinie vedamasis laipsnis. Tonika ~ tai labiau akcentuotas atramos garsas muzikos kurinyje. Jos nutolusios viena nuo kitos m3 atstumu. laipsniai. VI . Pagal tonu ir pustoniu isdestyma yra 5 ruciu tetrachordai.submediante. Dvigubai harmoninis minoras turi paaukstintus IV ir VII laipsnius atliekant aukstyn ir zemyn. Mazorine derme . d2. 8 () 40) Da4-D43 Te D2-S D7-D-To4 S6 »<::« . II . V Dermes sandara perteikia dermes garsu visuma nuo tonikos iki JOB pakartojimo.f rysit. Ds-D65-VII7 TONACIJA Tonacija . Dermes laipsniu pavadinimai: I -tonika.

II. Zemil1tllllllH VI!). Bemolines tonaeijos su didejanciu tonaciju zenklukiekiu isdestomos grynosiomis kvintomis zemyn. nuo kurios grynosiomis kvintomis aukstyn isdestomos bemolines tonaeijos su mazejanciu zenklu kiekiu.-- _- . laipsniskai didinant ir mazinant tonaciju zenklu kieki. garsai si Tonaeijas isdestyti kvintomis galima dviem kryptimis: L Diezines tonaeijos. Pavyzdziui. es-moll) tonacija. su didejanciu tonaciju zenklu kiekiu isdestomes grynosiomis kvintomis auk§tyn. C-dur ... II. isskyrus VI. bet turincios skirtingus pavadinimus (Hr=Ces. Enharmoniskai pakeitus su sesiais bemoliais (Ges-dur. vadinamas kvintl{ rutu. tik skirtingai vadinami: Enharmoniskos tonaeijos . dis-moll) tonaeija. 24 . Enharrnoniskai pakeitus tonacija BU sesiais diezais (Fis-dur.).Mazoro ir minoro tonacijos.. #' re Ib ir do arba mi x. Chramatine gama sudaryta is 12 diatcniniu ir chromatiniu pustoniu. nuo kurios grynosiomis kvintomis zemyn isdestornos diezines tonaeijos su mazejanciu zenklu kiekiu. 1 -& - . kuiio vietoje zeminamas VII laipsnis (aukstinamas I. Pavyzdziui. -----1 '--- III '--- VI '--- J VII ENHARMONIJA To paties aukscio garsai gali tureti kelis skirtingus pavadinimus. vadinamos bendraoardemie.c-moll. Iv. Kylanciojoje mazorineje ehromabineje gamoje tonai tarp gr ti muju laipsniu uzpildomi aukstinant laipsnius. Cis-Des ir t. turincios bendra tonika.. a-moIl.t. gaunama su sesiais diezais (Fis-dur. es-moll) tonacija. gaunama su sesiais bemoliais (Ges-dur. KVINTl) RATAS Mazoro ir minoro tonaciju isdestymas grynosiomis kvintomis.vienodai skambancios.fa # ir sol ~ skamba vienodai. V. Jie yra to paties aukstumo. J e-moll (natiir) tJ -& . dis-moll).A-dur: C-dur (natur) fJ tJ ~.

.a I u..u ._a _ 1_...muzikos kurinio perkelimas is vienos tonacijos i kita.u I - i 1 1I J J J IJ is C-dur J j I J I I J D-dur 'hi IF J Pastaba: sveikosiomis natomis pazymeti pastovieji dermes laipsniai Transponavimas i D-dur tonacija 26 27 . zemyn . IV. isskyrus V.zeminami: C-dur C-dur .. kurio vietoje zeminamas II laipsnis (aukstinamas III.Ii" . Transponavimo yea 3 budai: keiCiant raktus." . -II 25 ~Q 0 Diezines dur ir moll tonacijos naturali harmonine melodine 0 #.. IS u [8] 0 ije Z "< (I j ~!! ~- b.Zemyn einanciojoje mazorineje chromatineje gamoje tonai uzpildomi zeminant laipsnius.'e 0 i0 s 2 ~ (I 9 ='U ~ . «I- ~we I fi. x.. VI.. --- G-dur e-mail ~o u-'" •• e o."" I .. VI. dis-mOil Moe I u. ~O' I. e .. I E-dur ··"1 cis-moll lin I • !)~ -.u. -& ... ~ Ji 0 ~..O' • C'e jO' 0 ~ . e ? "< . C-dur ..a ~• ij-.- e [8 IV ~- ..-dur &..we II I . 1"x. e ? (I "< u I~ .kurio vietoje aukstinamas IV laipsnis (zeminamas VII. ...e _ a-a _Ii ?S n ij- .. -- ~ - -~."... III. II. zeminamas II): II a-moll Kartais chromatine gama rasoma kitokiu budu: visi aukstyn einantieji laipsniai aukstinami. ..a a_a o. intervalu.Iii.. ... . q .1'. . aukstinamas IV): vrr C-dur C-dur KylanCioji ir zemyn einancioji minorine ehromatine gama sudarorna vienodai: tonai uzpildomi aukstinant laipsnius. t8 .. &..... -.. n ?S Transponavimas . isskyrus I. --- A-dur fls-moll . VII. chromatiniu pustoniu..eq-~ .. . ~J F :fWII ~I..

SoT). I 0.turi pazerninta II laipsni...-&....atitinka naturaluji mazora. moduliuojantis akordas.Bemolines dur ir moll tonacijos naturali F-du.. kai po dorninantes ir subdominantes akordu naudojamas Vllaipsnis. !kit"! ir jos itvirti- B-dm I' s-mall .&. Frygin« ." Ii n"~itli ... Simetrines dermes naudojamos siuolaikineje muzikoje. Jos skirstomos i tobulas (baigiasi I laipsniu stiprioje takto dalyje) ir netobulas.. isdestytu tonais.paaukstintas IV laipsnis . 1 . Dorine . ~ II" .0 I . Lydine . ~.. 3 motyvu.1' harmonine melodine 676~ ~ . Es-dur ..6·.6I SENOvES DERMES Pentatonika ~ bepustonine liaudies derme. 01 9 1.~·ali·~. Visi 12 oktavos garsu yra vienodos reiksmes. i I . Miksolydine .zemas VII laipsnis.turf pazeminta II ir V laipsni. Pusine kadencija baigiasi nepastoviais laipsniais.. 1 d-moi! ..n. naujos tonacijos itvirtinimas.· .~b..~ .e9·~·o~"I'·". Netobuloji baigiasi III arba V laipsniu silpnoje takto dalyje. Minorinio pobudzio dermes: Eoline . Vienbalsis kfrrinys baigiamas melodine kadencija... Kadencija .0 . skambanti vienu balsu.. Nutrauktoji (vylingoji). Sveikl{jl{ tonu derrne sudaroma is 6 garsu.. c-rnoll 1 .. Nukrypimas ~ laikina tonaciju kaita. pats maziausias darinys. tarpinis akordas. --0. ~"b. Maiorinio pobudzio derrnes: Jonine . is 2.~" '" .atitinka naturaluji minora... Moduliacija turi 4 momentus: pagrindines tonacijos parodymas.. 0 .. u I ij.." . Kadencijos buna: baigiamosios (D-T.. . . ". 28 29 . ~ Melodija Motyvas Fraze Sakinys is - tai muzikine mintis. daugiabalsis ~ harmonine..."..•• . .. .... eusidedantis is keliu garsu.tai kfirinio arbajo dalies pabaiga. .0 "II . o I . Lohrine .Ii -i Moduliacija ~ perejimas is vienos tonacijos nimas... Siose dermese tonika neakcentuojama.turi paaukstinta VI laipsni.0-_ L Ces-dur 0• e 1 as-moll " u" 'I . _ ~"q.§. 3 fraziu.·· . Q8l MELODIJA ~ ~!'I =6~~ .·""1 " . 2.

! f3 30 FJ 1. penkiagarsiai sudaro harmonijos pagririda.. IV. D. tenuto. . Non legato . trele i1' kt. . nachslagas. Min?1'e t.nejungiant garsu. MAZORO ir MINORO pagrindiniu akordu ir N pavidalu jungimas: . "' II r "III r r r r II j~J J J Jllmrrrrr forslagas nachslagas grupetas mordentas trele HARMONIJA Harmonija .garsu atlikimo budai: legato. D. darna. ... 3.kartojimo zenklas.. Vienos muzikines figures kartojimo zenklas / 2.. Pagrindiniai kvintakordai sudaromi nuo I.groti lengvai. V laipsruu. ABREVIATUROS (NATII RASYBOS TRUMPINIMO) ZENKLAI 1.. Tenuto . ' . staccato.saskambis.Melizmos . IJ J :111 1 II 31 . 1') r II j "'"' #J. mordentas.Mazo~o ir minora dermese kvintakordus galima sudaryti nuo kiekVl. II Groti: r ..kai kartojamos melodijos skirtinga pabaiga: Mazore T..rislus perejimas nuo 1 garso prie kito. . Da Capo al fine (kartoti nuo pradzios iki fine). Repriza . nutrukstamai.. 4. Legato . Zenklas ~ nurodo. s.paryskinant. Dominante imama is harmoninio minoro. kad kartoti reikia nuo jo iki zodzio fine. Viso takto kartojimo zenklas "/. 2.enoIaipsnio.. Parasyta: ARTlKULIACIJA Artikuliacija .smulkios ritmines vertes melodijos puosmenos: forslagas..... non legato. Volta .. Trigarsiai (kvintakordai) keturgarsiai. S. Staccato .

-#: ~ r---- U T E> T6 S - T f1 ~ ~ ~~-& u- I~g --t---oT g _d ~ 1--- - . ~- I I I ~ ij H lJ e--- ~# - tf r ..0. t:-~__!!::::_e- f"'" E> ~ D -r-'f-r'-r r 0 02 I -= I=t..Akordu jungimas I'l f-(.0.CJl:·I:t:C D r D2 T6 06/5 T T S D T S6 T6 D T 32 33 .- ~ s6 D J -~ JJ I JJ K6/4 ~ D -- -~ Hin't* u I 10. u -- --. -e-- r- f--<---t+-- ro..-- . II:Jt" l:t I:J I l~. I I r 1 ~---a--- J S6 cd:= J ft .

.. J ..J t ... :g -esU Fryginis posukis . [" <'> I~ -_ D D 34 35 . ~ <>----'-0- ¥ .d I <'> I r .. I T6 D T i T6 . ... D T 86 ... ~U .-- s D d6 sII4/3 0 -F-'-=f- =l>'-k: s6 D (s D D2 t6 D4/3 t _tJ .I t\ .. T t\ - Lo ~ == r r r I I +-==1===.J - i r j : ~J J ~. III r I J t j • • ~~ : D6 hi ~ .. '-' If:) i """ u ~- -- .--0 u --0 I I I I ~ c:__ .. VI ..

tercetas. Styginiai MUZIKOS INSTRUMENTAl Puciamieji mediniai smuikas altas violoneele kontrabosas arfa Musamieji metaliniai trimitas valtorna Kiti ritminiai did. I. chora sudaro vyru ir moteru balsai: sopranai. baritonai ir bosai (zemieji balsai). I.fortepijonu. II altai. kvartetas. Yra trys moteru balsu grupes . vien moter-u. CHORAl Zmonill balsai skirstomi pagal diapazona ir tembra. baritonai ir bosai.I.. a kapela "kaip koplycioje") arba su instrumentiniu pritarimu . Chorai yra: a) vienarusiu balsu ir b) misrus. vaiku chora-i. II tenorai ir I.ZMOGAUS BALSAS. Misrus choras gali tureti ir daugiau balsu.t. Vokaline. b) Misri.bugnas bugnelis tomtomas bongai kelmas gongas lekstes trikampis toniniai timpanas fleita obojus klarnetas fagotas saksofonas vargonai fortepijonas rojalis pianinas akordeonas ksilofonas metalofonas vibrafonas varpai trombonas tuba kornetas altas gitara bandsia birbyne larnzdelis daudyte skuduciai varpeliai skrabalai bandonija armonika tenoras baritones bosas suzafonas kankles elektriniai vargonai sintezatorius maraka kastanjetss trinka (medinukas) lazdeles MUZlKAI APIBUDINTI NAUDOJAMI ZODZIAI 'II 'II Muzikai apibudinti naudojami sie zodziai: RAMI LIUDNA ZAISMINGA ILGESINGA LINKSl\1A DZIAUGSMINGA DAININGA ISKILMINGA DIDINGA 36 37 . dainininku ansambliui (duetas. II altai (zernieji balsai). mecosopranai ir altai . oktetas ir t. kaip ir instrumentine. vargonais. simfoniniu orkestru ir pan.ir trys vyru balsu grupes .) ir dideliam dainininku kolektyvui . Visi minetieji ansambliai atlieka muzika a cappella (it.diskantai (aukStieji balsai) ir altai (zernieji balsai).I. II sopranai (aukstieji balsai) ir I. II bosai. a) Vienarusiu balsu chora sudaro vien vyru.sopranai. altai. vien vaiku arba moteru ir vaiku balsai. moteru chora . chores). II sopranai. tenorai ir bosai.chorui « gr. vyru chora . muzika gali buti trejopa: vienam dainininkui (solo).bugnas mas.tenorai. II tenorai (aukstieji balsai). antai astuoniu balsu choro sudetis: I.

re2. 4. 11. 14. 5. ilgis)? Kas yra pauze? Kobe yra natu ir pauziu pailginimo ienklai? Kur rasomos natos? Kaip skaiciuojamos pridetines linijos? Kas yra raktas? Isvardinkite juos. 16-20 14--18 12 10 8-10 10. 2. Kokiai oktavai priklauso sics nates: Do. 19.SIMFONINIO ORKESTRO SUDETIS Instrurnentu kiekis orkestre Instrumen tai Fleitos Obojai Klarnetai Fagotai Valtornos Trimitai Trombonai Tuba Musamieji I smuikai II smuikai Altai Violonceles - KLAUSlMAI IR UZDUOTYS KARTOJIMUI IR EGZAMINAMS 1.? Kas yra 2 2 2 2 2-4 2 3-4 4-5 3-4 4--8 3--4 3. 9. e-b? Kas yra nata? Kokios vertes yra natos? Kaip rasomi natu koteliai (kryptis. diapazonas? Kas yra rezonansas? K~ vadiname muzikine darna? Kas yra gama? Isvardinkite skiemeninius ir raidinius natu pavadinimus. Kas yra akolade? Kokios yra akoladziu rfisys? Kokie yra alteracijos zenklai? Kaip zymima raidemis dubldiezas. mi dublbemol. si". Sol. 1 asm. 20. 12. 8 6 3-4 1-2 3 asm. 6. 13. d-gis. dublbemolis? Uzrasykite penklineje: do dubldiez. K~ zinote apie prieraktinius ir prienatinius alteracijos zenkIus? 7. Kontrabosai 2 38 39 . 4 3 15.t. 8. 16. Kas yra pustonis. 1a4 ir t. fa'. ton as? Kiek pustoniu ir tonu turi oktava? Kiek tonu yra tarp: c-es. mazajame didziejame 3-4 Kokios yra muzikos garsu savybes? K~ vadiname garsynu? Kas yra oktava? Isvardinkite jas. 18. 17. mi".

52. 37. 59. 47. 41. 54. 63. Kokie intervalai vadinami enharmoniskais? Kokie yra konsonansiniai intervalai? Disonansiniai? K~ vadiname pastoviuoju intervalu? Nepastoviuoju? Kaip skirstomi pagal skambejima intervalai? Kokius intervalus vadiname budingais? Nuo kuriu dermes laipsniu sudaromi budingieji intervalai harmoniniame mazore? Harmoniniame minore? Sudarykite budingus intervalus: D-dur. tonas? Sudarykite diatoninius pustonius nuo natu: d.4. mi~. 58. K~ vadiname ritmu? Kas yra metras? Kokias metru rusis Zinote? Kas yra taktas? Kas yra sinkope? ~ vadiname priestakeiu? Uztakciu? Kas yra tempas? Isvardinkite keleta tempu. 36. e. a. 40 41 . 49. 51. Sudarykite chromatinius tonus nuo natu: d. 60. si~. 45. 65. K~ vadiname akordu? Kas yra kvintakordas? Kokiu rusi\. 61. 27. Kokie yra kvintakordo pavidalai (apvertimai)? Parasykite. 26. 34. 23. 32. es. 29. e ir juos apverskite. 40. Sudarykite mazorinius ir minorinius kvintakordus nuo garsu: c. tonu? Sudarykite chromatinius pustonius nuo natu: c. kaip jie zymimi.! yra kvintakordai? Parasykite. Nuo kurio laipsnio harmoniniame mazore ir harmoniniame min ore sudaroma pd2. 30. f. 64. h-moll. 66. f. as. 28.4 pd. h. 42. Kiek laipsniu ir kiek tonu turi gr5. e. Kas yra enharrnonija? Rastu enharrnoniskai pakeiskite: do. as. S. 56. a. Kas yra diatoninis pustonis. 43. d. Kas yra metronomas? Kas yra dinamika? K~ vadiname intervalu? Kokiais budais gali buti atliekamas intervalas? Kaip vadinamas apatinis intervale garsas? Virsutinis? Kas yra paprastas intervalas? Isvardinkite. d6. K~ vadiname chrornatiniu pustoniu. g. sm. 55. 44. g. 22. cis. 50. fa. Isvardinkite paprastu intervalu sudeti laipsniais ir tonais. c-moll. 53. Sudarykite minorinius sekstakordus nuo garsu: f. Es-dur. g. d. d7? Kokie intervalai yra sudetiniai? Kaip sudaromi padidintieji ir sumazintieji intervalai? Kaip apverciarni intervalai? 46. 39. kaip jie zymimi. 25. 38.7? Nuo kurio laipsnio harmoniniame mazore ir harmoniniame minore sudaroma pd. e-moll. 31. 24. Isvardinkite ju sudeti intervalais.21. sol. gis. 57. 48. 62. Sudarykite mazorinius sekstakordus nuo garsu: c. m6. gisis.5? K~ vadiname tritoniu? Nuo kuriu laipsniu naturaliame mazore sudaromi tritoniai? N aturaliame min ore? Sudarykite tritonius tonacijase: G-dur. 33. 35. Sudarykite mazorini kvartsektakorda nuo garsu: d.5? Nuo kurio Iaipsnio harmoniniame mazore ir harmoniniame minore sudaroma sm. deses. as.

Kas yra transponavimas? D2 tonacijose: Isvardinkite transponavimo budus. 70. 85. Kaip sudaromas K~ vadiname dominantnonakordu? nukrypimu? senasias dermes? Kuo jos skiriasi nuo mazoro Kas yra derrne? Isvardinkite dermes elementus. nepastoviuoju nepastovieji Kaip sprendziami Kas yra tetrachordas? Isvardinkite dermes laipsniu pavadinimus. D7. ratas? mazorine chromatine gama? Sudarykite gama? Sudarykite nuo nuo paralelinemis? Bendravardemis? D7 apvertimus. g-molL D-dur. 79. 101. harmonini minora nuo a. e. 102. 87.67. 75. 89. 99. Kaip sudaroma garso: h. Kokia yra minoro derrne? melizmos? 42 43 .-. 92. d2. 76. 83. 91. e- 94. harmonini mazora nuo d. B-dur. 81. 68. 82. Kas yra kanonas? 109. Kasyra kadencija? Isvardinkite kadenciju rusis. Sudarykite ir isspreskite e-rnoll. jos garsai? ir minora? Isvardinkite. 77. 73. Isvardinkite nepastovus? 108. 105. mazoro dvigubai no.. D-dur. G-dur. 84. 78. 86. h-moll. 80. B-dur. 100. Kas yra gama ir kaip vadinami Kurie laipsniai Kurie dermes yra pastovUs? laipsniai Kas yra melodija? pagrindinius melcdijos elementus. sudeti. a. a. 88. Kas yra cezura? 112. 95. septakordu? septakordo septakordu kvintakordus Kokius garsai? rusis. Nutransponuokite Kas yra moduliacija? K£l. Sudarykite Ka vadiname minorin] kvartsekstakorda akordu? akordai? nuo garsu: b. es. Sudarykite Sudarykite Sudarykite Sudarykite ir isspreskite ir isspreskite ir isspreskite ir isspreskite DVII7? D7 tonacijose: D615 tonacijose: D 413 tonacijose: minorine chromatine F-dur. 98. Ka vadiname 113. fis-moll. Isvardinkite Sudarykite minoro dvigubai ruSis. g-moll. Sudarykite pagrindinius moll. 106.vadiname Kokias iinote melodija d21'. DB/5'D4/3' D2 nuo garsu: d. h-moll. A-dur. Kaip vadinami Isvardinkite Isvardinkite zinote septakordus? Kas yra tonacija? Kokias tonacijas vadiname Enharrnoniskomis? Kas yra kvintu Kaip sudaroma garso: d. Kas yra sekvencija? Kokia yra mazoro ISvardinkite Sudarykite derrne? rusis. ju intervaline tonacijose: G-dur. Ka vadiname 72. 104. 93. d-moll. 69.J. 97. 71. Ka vadiname kulminacija? 111. 103. 96. 107. g. 90. 74.

Kas sudaro harmonija? 118. 1997.D 65 . T6 .8 .D 6 .T G 16 · T . Sudarykite akordu seka gamose iki 4 zenklu: 1.T 6 .T .D 2 . 7. T ...T 64 . Elementarioji Elernentarioji muzikos teorija. M" 1973. DG.-T-T6-D64-T6 12· T . 115. VPaketuras. Muzikos vadovelis VI klasei.T6 6 - v..T G .8 _.T 7 10. VSurgautaite. Zodaci I upraznenija po elementarnoj teoriji muzyki. T6 . 5. 1995. -T Muzikos programa. - 6. T .Misiukeviciene.D6 4 .Muraskiene. mu- 3. G.N avickaite-Martinoniene. Klaipeda.T 6 .8s-T64-Ts-8s4-D6-T 11. T-T6-S-T6-T64_D-T 6.D7 .D4 3 . 1998. V. 1985. 3.T 44 45 . T~T6~S~S6~T64~D6~T 2 · T~D4~T G 4 · T-T 6 v.D2 .864 _T4_D-D 6 .DG4. 2.114. muzikos teorija.D .D .DB .T 6 6 -T 5.T 6 .T 14· D .S 6 . 1995. E.D 2 .D . Isvardinkite abrsviaturos zenklus.T G . T~TG~S-T6-T 6 _T4_D-T4_T 6 T . RKasponis. 1979.S6 .VII 7 . Pazinkime elementariaja zikos teorija.S 6 ..D7 . K. Kas yra artikuliacija? 117.D 65 . Dr. Solfedzio K. VChvostenko.S . T 15 '6 T .864 7. 8• T4-S 6 9. Kq_ vadiname repriza? Volta? 116. KBalcytis. VKrakauskaite. LITERATURA 1.D2 .T 13 '6 T . Z.T . -8~8 6 ~D-D 6 ~T 4.S .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful