P. 1
Danute Vaitkiene - Muzikos Teorijos Pagrindai

Danute Vaitkiene - Muzikos Teorijos Pagrindai

|Views: 948|Likes:
Published by daiva7072

More info:

Published by: daiva7072 on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

Danute VAITKIENE

MUZIKOS TEORIJOS PAGRINDAI

L

/

Danute VAITKIENE

Knyg:!

grqiinli

ne

veliall

kaip:

.&.t?$~. ::::.:.:.:::::::::::::: :
.t!~(?4tP. ..

$tf&························

MUZIKOS TEORIJOS PAGRINDAI
Konspektas

Alytus, 2002

13 Akordai .. . . . . ." . . 45 IHI~N 9986-472-76-8 © Danute Vaitkiene. 13 Intervalai " . . 18 Septakordai .." 29 Melodija . ... . .supazindinti su elementariosios muzikos teorijos pagrindais norincius mokytis ITbesimokancius muzikos. Oktava .. " . . metras.. 19 Garsu pastovumas ir nepastovumas. .'t] !J"0f'6 UDK 78(075) Va-122 TURINYS Sios mokymo priemones tikslas . .. " . .. 5 Pauzes. 2002 3 . 38 Klausimai ir uzduotys kartojimui ir egzaminams 39 Literatura . .. ..'"" 31 Zmogaus balsas.. . 11 Tempas . . . . Gama. . . " 12 Dinamika . 29 Abreviatiiros zenklai " . 10 Ritmas. Autore Muzikos garsai 4 Muzikos garsynas. .'. .. 7 Alteracijos zenklai . 37 Simfoninio orkestro sudetis ." .. . . taktas . Pustonis ir tonas 4 Garso trukmes zymejimas .' 31 Harrnonija ". . . 6 Natu ir pauziu pailginimo zenklai 6 Garso aukstumo zymejimas .. . ..' . . ... " . . Chorai 36 Muzikai apibudinti naudojami zodziai 36 Muzikos instrumentai . . .' ... . 24 Senoves derrnes . . ." . . . 30 Artikuliacija . . . " 23 Enharmonija ' 24 Kvintu ratas .' 9 Diatoniniai ir chromatiniai pustoniai ir tonai . .. Derrne 22 Tonacija ." . 4 Muzikine darna. .. ... .' .

V. c. Pustonis . Garso saoybee: aukstumas. kontroktava.t. Yra zinomos Pitagoro. maioji. ketvirtoji. 2ymima pradedant nuo subkontroktavos: A2. IV. daliu.--f_a_A_SO_l)"lm - skiemeniniai natu pavadinimai GARSO TRUKMES ZYMEJIMAS Nata . kotelis ir veliaveles. Garso tembras . Afrikos ir Azijos tautu muzikoje yra sistemu. Jl! yra 7.ketvirtine nata tesiama 1 judesi 5 . Garso aukiitumas priklauso nuo kuno virpesiu daznurno per sekunde. c5• Diapazonas .maziausias dvieju garsu aukscio santykis. tembras. VII.raidiniai nat'! pavadinimai Oktavu pavadinimai: subhontroktaoa. c2. sesioliktines ir kt. II.gamos garsai. !5. o . VI.pirmoji. Nata sudare ovalas. Oktava . Garso stiprumas priklauso nuo kuno virpejimo intensyvumo. pusine nata tesiarna 2 judesius. treeioji.garso aukstumo ir trukmes uzrasymo zenklas. 4 sesioliktines natos. Cp C.muzikos instrumento arba balso bendra garsu apimtis. Gama . ketvirtines. pusines.nustatyto aukscio muzikiniu garsu visurna. diddioji. trukrne. Didymo darnos. 4 J j - pusine nata tesiarna 2. astuntines. Ivienajudesi telpa 2 astuntines. 2.2 ar t.garso spalva.. stiprumas. antroji. III.sveikoji nata tesiama 4 judesius MUZIKINE DARNA. Pagal trukme natos skirstomos i sveikasias. Kotelio ilgis (nuo natos ovalo vidurio) lygus oktavos intervalui. do re ml.MUZIKOS GARSAI Muzikos garsai isgaunami rnuzikos instrumentais arba zmogaus balsu. Rezonansas . 17.atstumas tarp 2 artimiausiu to paties pavadinimo natu. keicia krypti. judesius . Tona sudaro 2 pustoniai. c4.nuosekli garsu eile vienos ar daugiau oktavu ribose. Realioji garso trukme priklauso nuo kurinio atlikimo greicio. kur oktava dalijama 7. MUZIKOS GARSYNAS. c'. Laipsniai zymirni rorneniskais skaitmenimis: I. Sveikoji nata tesiarna 4 judesius.penhtoji.muzikos garso atgarsis. Garso iruhme priklauso nuo kuno virpejimo trukmes. GAMA. c". Nuo trecios linijos nat'! koteliai CDEFGAHC -. ketvirtine nata tesiama 1 judesi. Laipsniai . PUSTONIS IR TONAS Muzikine darna pasireiskia garsu konkreCiu auksciu ir j1J tarpusavio santykiais. OKTAVA Muzikos garsynas .

t. viena J J J n njJ m 3 Lyga -lankelis. kuris jungia dvi ar dar daugiau to paties aukscio natas.= . Pauzes lygomis nejungiamos Fermata . po jorrus: v' Sveikosios. 6 ~. Virsutines skaieiuojamos nuo penklines ivirsu. ir sesioliktines natos NATl) IR PAUZIl) PAILGINIMO ZENKLAI v Taskas prie natos ar pauzes pailgina j4 puse natos ar pauzes vertes: O' Natoms rasyti kartais penklines neuztenka.. 7 .tylejimo zenklas. kuris atitinka visu sudetu natu trukme. +. Pauzes atitinka tos pacios vertes natas: r v r ~--J o o r GARSO AUKSTUMO Zl'MEJIMAS r Tiksliam muzikos garso uzrasymui naudojama 5 liniju sistema penhline ir raktai.garso trukmes tiksliai neapibrezto pailginimo zenklas. Natos rasomos ant liniju. pusines. = ~ + "1 ir t.triole: J viena judesi telpa 2 astuntines arba 4 sesioliktines natos._... kuris rasornas virs natos ar po nata. nurodantis kuriam 1aikui nutraukiamas skambesys. apatines -nuo penklines i apacia: - a a a o () o o o =0 + J=d+J d . J=J+J.-. ketvirtines. astuntines ir pauzes. PAUZES Pauee . todel dar tokiu pat atstumu breziamos virsutines ir apatines pridetines linijos.. tarp liniju. po 1inijomis ir virs ju. Garsas tokios trukmes.

trombono partijoms uzrasyti. Jei sis zenklas yra virs natu.dubldiezas. . isskirdamas konkrecia nata.... Siuolaikineje muzikos rasyboje naudojami 2 Do raktai. ~ . Viduramziais buvo naudojami 2 F raktai. fagoto. alto ir tenoro: ALTERACIJOS ZENKLAI Alto rakt as taikomas alto ir trombono partijoms uzrasyti. Fortepijoninei muzikai uzrasyti naudojami . Akolade ..Aukstyn einanciu natu koteliai rasomi zemyn. rnediniu puciamujq. chorine muzika: Piano Figurine akolade naudojama uzrasant fortepijono. akordeono. o S>« .pradine jungiamoji 1inija. tai atliekama oktava auksciau.pagrindiniu garsaeilio laipsniu paaukstinirnas arba pustoniu ar tonu. vargonu.bekaras atstato nata. ~ . Mueihos raktas nurodo natu vietas penklineje. 8 9 . celestos muzika.bemolis zemina pustoniu.2rusiu raktai. n e Q pazeminirnas Alteracija . Tenoro . #- diezas laipsni aukstina pustoniu. baritono ir basso profondo (zemiausias bosas) Norint isvengti pridetiniu liniju naudojamas oktavinis zenklas su punktyrirne Iinija 8 .. Prieraktiniai alteracijos zenklai rasomi kiekvienos penklines pradzioje ir galioja visam kuriniui. X . smuiko sol (G) ir boso fa (F): Tiesioji akolade naudojama uzrasant styginiu. arfos.J ~. Zemyn einanciu nat'! koteliai rasomi aukstyn.violonceles. dvigubasis bemolis zemina tonu. atliekama oktava zemiau: 8""-----------.. dvigubasis diezas aukstina tonu.a. jei po natomis. ". - dublbemolis.

muzikos kurinio ar jo dalies besikartojanti metrine schema nuo vieno stipriojo iki kito tokio pat stiprumo kircio. pridedama galime -eses. Jie vadinami gretimu nealteruotu laipsniu vardais. 4/8 . misrruosius ir kintamuosius. pridedama galfme -es. #- Taktas .misrieji metrai.*. Kurinio pabaigoje rasomi 2 takto bruksniai. sudetinius.sol # "" la ~ Ii \-~2 '1 2~3 ! 3~45 +~ '~1 J::~' 45 2 3 84 6. Kintamieji metrai . prie skiemeninio garso pavadinimo pridedama galune -is . Isimtis .do). pridedama galune -isis. Gali buti vienas is ju alteruotas (si do#). Paprastieji metrai turi 1 metrini kirt].§!¢) Enharmonija .keliu vieno aukscio. jeigu 2 bemoliai.vienos dalies ritmine verte. #). 0 apatinis . 4/4.#). 5/8 . \J~' 31r. 10 11 .ir t.Prienatiniai alteracijos zenklai galioja 1 taktui.U 3~ 2 (eli 4 66 # = do "" 1'e.papras tiei me trai ieji rai. Pagal metriniu akcentu skaiciu metrai skirstomi i paprastuosius.do alteruojant tolesnius negretimus laipsnius (si re ~). Virsutinis metro skaicius nurodo daliu kieki takte. bet skirtingu pavadinimu garsu santykis: si r. METRAS. RITMAS..2. 21r3 II II ~8 Ilk 2' DIATONINIAI IR CHROMATINIAI PUSTONIAI IR TONAl Diatoniniai pustoniai ir tonai sudaryti is 2 gretimu skirtingu pavadinimu garsu (si . Misrieii rnetrai sudaryti is paprastuju nevienarusiu metru. Sudetiniai metrai sudaromi is keliu paprastuju metru. Pustoniu ir tonu pazemintam laipsniui h zymeti naudojama: si~-b si~-bb mi ~ -es la~ . Jeigu prie natos rasomas diezas.sudetiniai metrai.ivairiu metru vienalaikis derinys: Alteruotieji laipsniai savarankisku pavadinimu neturi.Jeigu prie natos rasomas dubldiezas. Vienas nuo kito taktai skiriami takto britksniais. TAKTAS Ritmas . 4/8.t.akcentuotu ir neakcentuotu daliu pulsacija. is abieju altsruotu (si do # . Jeigu rasomas bemolis.organizuota garsu trukmes ivairove.as 2/4' 3/4' 3/8 . Melras . 8 2 Chromatiniai pustoniai ITtonai sudaromi alteruojant ta pat! garsa (do . 55 4. Dirigavimo schemos 7.

atlikimo garsumas. kurj isrado J. Vidutiniski tempai: Allegretto . muzikos garsu aukscio santykis. Sostenuto . marcato . Comodo .ypac greitai. Dinamikos laipsniai: piano (p) .greitai.uztakt. Vivacissimo . INTERVALAI Intervalas ..akcentuojant. Jis uzrasomas kurinio pradzioje dazniausia italu kalba. truputi ir t. mezzo forte (mf) . Fererle TEMP AS Tempas . fortissimo (ff) .Sink ope . Apatinis intervalo garso vadinamas pagrindu.santuriai. Tempa patikslina zodziai: piu -labiau. Grave . Labai greiti tempai: Presto .placiai.labai greitai.labai garsiai. ~I IJ Melodiniai intervalai j Harmoniniai 0 I ~ intervalai tnrsune.neskubant.gyvai. pianissimo (pp) . menD . Moderato . forte (f) . Largo . 0 tonais (kokybine sudetis). Intervalai yra melodiniai ir harmoniniai.pusiau tyliai. Melodijos su priestakciu daznai turi nepilna paskutini takta .patogiai.pabreziant.Malzelis 1816 metais. be stipriosios dalies taktas kurinio pradzioje. aukstesnis - Intervalu dydis laipsniais nurodo intervale apimti (kiekybine sudetis).garsyn < .maziau. Harmoninis. ~t$ltlnlr' J IU EJ Ins (Kanonas) Allegretto II IJ J Ij J Ij ~ iJ Oz. Niuansai: mezzo piano (mp) .pusiau garsiai. Kurinio tempui nustatyti naudojamas metronomas.garsiai.dviejt. Melodinis intervalas sudarytas is dvieju vienas po kito einanciu garsu. poco- DINAMlKA Dinamika . Akcentai: sforzando (sf) . .vidutiniskai.labai tyliai. Vivo .ritmo kircio nesutapimas su metro kirciu. Ji isreiskiama laipsniais. diminuendo . Greiti tempai: Allegro .nepilnas. Leti tempai: Andante . Evoliucija: crescendo . akcentais ir evoliucija.letai. G.greitokai.tyliai.tylyn > .muzikos kurinio atlikimo greitis. 12 13 . kai abu garsai skamba vienu metu.sunkiai.t. II Priestaktis . Labai leti tempai: Lento .

5) penkis 3' 2 6 3 7 2 8 1 Sumaiinta kvlota (sum.sol ~ (5) septima (d. 2) du . 6) S6siS <!-L 2 5 # (4) MaL . Du kartus padidintieji intervalai yra pustoniu didesni uz padidintus.eptima {r11_ 7) . EO <3- + septima + oktava Grynoji kvarta (g 4) keturts 2. 7) septynls 5' .fa sudaryti is vienodo aukscio.. Paprastuju intervalu apvertimus galima nurodyti skaitmenimis: 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 a fin_.L 2 II 09- Padidinta kvarta (pad. Didiiaji .septyrus do .. "2 2 ttee<3- = oktava Nona (9) = oktava Decima (10) =' oktava Undecima (11) =' oktava Duodecima (12) Tercdecima (13) =' oktava Kvartdecima (14) = oktava Kvintdecima (15) = oktava + sekunda + tercija Maioji tercija (m.. 5) penkis 3 ttL e e Maioji seksta (m.:~~f~ viena du I Klek Ton4 skal- ~Ius Pa'l)"!dys Maioji sekunda (m.. • ~ ~ ~ ~ ~ e e b-' U u ~ . 3) tria + kvarta + kvinta + seksta Didzioji tereija (d.. 09- G . Sudetiniai intervalai sudaromi prie grynosios oktavos pridedant paprasta intervala: Paprastieji intervalai r-r-r-r-r-- intervalo pavadinimas Gryno]i prima (gr" 1) . h & 14 15 . . bet Didiioji seksta (d. Padidinta kvarta ir sumazinta kvinta vadinami tritoniais (turi 3 tonus). . 1m j) ~e e .oktava zemyn. 4) keturls 3 Interoalo apvertimas (pavidalas) . 6) sesis 4 Enharmonishi intervalai skirtingu pavadinimq garsu: do . Grynoji oktava (9. 2) 2 Oidiioji sekunda (d. Du kart-us sumazinti intervalai yra pustoniu rnazesni uz sumazintus. 3) tris .oms 6 .tai apatinio garso perkelimas oktava aukstyn arba virsutinio . B Grynoji kvinta (g. 8) 2 asu.Paprastieji intervalai sudaromi oktavos ribose.

tritaniai. Pavy>:dy. VII --> I. Tai m2. Nepastovieji intervalai sudaryti is nepastoviu arba vieno pastavaus. Nedarnius (sekunda. gr4. e 3 Suma. grS. Budingi intervalai sprendziami i pastovius laipsnius... seksta). d6. 7) VII VI I V 16 17 . I i§ ~b ~ ~~ ~ ~ .siauryn. 5) III VII III I ~ ~b~ ~ii ~ ~1!lz ij ~ -e Bicdingieji intervalai sudaromi harmoniniame minore (paaukstintas VII laipsnis) ir harmoniniame mazore (pazemintas VI laipsnis).. 4) III-VI III-V I!g Padidinta kvarta (pad. ~ ~ ~ ~ s 8 Sumaiinta kvarta (sum.. 5) VI-III V-III ~ 6~~ ~h~ ~ e B Suma2inla septlrna (sum.. (sum. ~) VII-IV I-III q:.. Padld!nta kvinta (pad. Sumaztnta septima (sum. 0 kite nepastovaus laipsnio. 4) VII-III I-III ~ ~b~ I III.. Jie sprendziami pagal nepastoviu gamos laipsniu sprendimo taisykle: II . Tuscius (kvarta. 2) VI-VII V-I ~IIB .Is. 7) VII-VI I-V ~u harmoniniame mazore (C-dur) Padldinla sekunoa (pad.V. d2. gr5.bb ~ 3 Sumaiinta kylnt. Netobuli konsanansai yra m3. IV ---> Biidingieji intervalai lntervato pavadlnlmBS Derm •• I~fa~- Issl. Padidintieji intervalai sprendziami platyn. d7. kvinta). Pastovieji intervalai sudaromi is pastoviuju dermes laipsniu. Disonansiniai intervalai skamba nedarniai. 2) VI-VII V-I $ ~b~ nij. m?. septima..tinta kvarta (sum. VI . Padidinta kvarta (pad. d3. . 0 sumazinti ... harmonlniame mlnore (c-mon) Pedidinta sekunda (pad. 5) II-VI liI-V Padidinta kvinta (pad.Konsonansiniai intervalai skamba darniai. oktava). 4) VI-II V-Ill 118 11~ ~ 8 Sumazlnta kvinta {sum. Susiliejaneius (prima. Tobuli konsonansai yra grl. 4) IV VII III qg Pagal skambejirna intervalai skirstomi i: Darnius (tercija. m6. I. tritonis).

Krastutinio keturgarsio garsai sudaro septimos intervala. Subdominante (S. (m3+d2+d3). isdestytu tam tikrais intervalais. kvinta. Sekstakordas. e J: &:l Minorinis (m3+d3) ~~i Sumazintas (m3+m3) I I fi Maforinis (d3+m3) Padidintas (d3+d3) Kvintakordas turi 3 pavidalus. Harmoniniame mazore ir naturaliame minore SII7 Cm3+m3+ d3). septima. Dominantkvintsekstakordas Dominantterckvartakordas D6/5 (m3+m3+d2). Kiti garsai vadinami: tercija. minkstai.mazas (mazore). Akordai buna trigarsiai. D413 . Akordas. padidintas: SEPTAKORDAI Septakordai sudaryti is 4 gar su. s) sudaroma nuo N dermes laipsnio. SII4/3. SII2• DVII7 yra dvieju rusiu . Septakordu tipai: d3+m3+m3 1) mazasis mazorinis m3+d3+m3 2) mazasis minorinis m3+m3+d3 3) mazasis su sumazintuoju kvintakordu m3+m3+m3 4) sumazin tasis d3+m3+d3 5) didysis mazorinis d3+d3+d3 6) didysis minorinis d3+d3+m3 7) didysis su padidintuoju kvintakordu Dominantseptakordas CD7) sudaromas nuo V dermes laipsnio. vadinamas tercines sandaros akordu: v Pagrindiniai derrnes akordai: tonika. Skamba subtiliai. keturgarsiai. S~bdominantinis septakordas sudarornas nuo II dermes laipsnio naturaliame ir harrnoniniame mazore ir naturaliame minore. Nepastovieji akordai sudaryti is nepastoviuju dermes laipsniu.triju ir daugiau [vairaus aukscio garsu. D7 apvertimai (pavidalai) vadinami: D7 (d3+m3+m3). Kvartsekstakordas gaunamas. e 13 -e- Ius 12 Ie -9-9- Ii Ie li6 Ms Ms M6/~ ms d3+m3 m3+g4 g4+d3 m3+d3 Galima zymeti . Dominante (D) sudaroma nuo V dermes laipsnio. Tarp krastiniu jo garsu yra sekstos intervalas. N aturaliame mazore SII 7 (m3+d3+m3). kai kvintakordo apatinis garsas (prima) pakeliamas oktava aukstyn. Apatinis akordo garsas vadinamas prima. sumazintas.t) sudaroma nuo I dermes Iaipsnio. kurio garsai isdestyti tercijomis. 18 19 . it minorineje dermeje dominante mazorine. isdestyt u tercijomis. . Pagal sandara yra 4 kvintakordu tipai: mazorinis. Dominantnonakordas {Dg) sudaromas nuo V dermes laipsnio is 5 garsu. Tonika CT. tercijomis isdestyti 3 garsai. nona. D akordai sprendziami i pastovius laipsnius. subdominante ir dominante.vienu metu skambantys.T t mS/4 d3+g4 g4+m3 Dominantsekundakordas D2 (d2+d3+m3). saskambis.i Kvintakordas .AKORDAI Akordas . isdestytu tercijomis (d3+m3+m3+d3). Ir mazorineje. Pavidalai SII7 yra SIIs/s. penkiagarsiai. pastoviai. sumazintas (minore). Skamba ramiai. minorinis. kai sekstakordo apatinj garsa perkeliame oktava aukstyn: . kurie sprendziami i pastovius laipsnius.

II latpsn!o aumazlotas trrgarsis V~llaipsnia sumazintas trigarsis II VII II VII II-IV-VI VII-II-IV VIHI·IV-VI VII-II-IVVI 1I1-V 1·111 I-Ill-V I-Ill-V VII ~aipsnio rnazas eeptakcrdas VB laipsnio surnaflntas septakcrdas VII. II S H S.) IV-VI-I Sucocmtnantes Subdominan1es VI-I-IV I-lV-VI .. II 11 II 83 I.(V. if" t.: 1111§e 11i4: lil:1j VII.(vJ tJ 0..okotai<orOes kvartsekstakordas 011V) s.) V-VII-II VII-II·V IWVII D: (v.) D~ ('/.) S~ (I'/.) DM D. .das D.IIV.) SUVJ S. $lj VII C-dur harm. Dominants. T L I ~83 ii D' 4 II R . VII. ! s: s Domlnentes t-lqarsls Dornfnantas Daminantes sekstakordas kvarisekstakordas DM D. c-moll &..) C-dur ff T C-dur E2 T.(I. T II~~' I~n te 3& VII VII.(V. s s.~ T. T 111111 i? o· • II On T 8 3 DominanlSe_kundako.1 I kurtuos dermss lalp$n IU. II. 20 21 ..Akordai Zymlma Ak".) D. T.) D.(V. 01.) r.(vJ tITifrl 0.) D: D: V·VII-II-IV VII·IHVN II·IV·V·VII IV-V-VII-II Daminantkvi ntsekstakordas Domlnantterckvartakordas 0. T II 3 e .: (IV.ptakardas D. VII.J 0.s IS51.) t:(I:) Subdominant9S trigarsis . ibs€a 0: 0.) . Ir e-meu (harm. c-rnoll 2 r.) K~'10 dermes lalpsnl.do pavadlnlmas mzdore harm. C-dur II . VII. VII. Iii" J e .) W+4 0 I-III 1-III·V 1·III-V-1 III-V·I C-dur c-mon 8 I ~[: t Hi 0 0.) rv:) rI.(IV. 0: i T [11 0.) 0: rI. Pavyzdzlal C-<lu. rninore 1(1) 1.(1. -u0: ~t II 1 B s.I58 sudaro I-III·V III-V·I VI-III Tonikos trigarsis Tonlkos sekstakordas Tontkcs kvartaeketakcrdaa Til) T.(V. II ~I! ~ a-moll To Ii i t.

keturgarsis.. d2.2. Paralelines (lygiagrecios) tonacijos yra: mazorine ir minore tonacijos. m2. harmonine (atliekant aukstyn ir zemyn paaukstinarnas VII derrnes laipsnis).GARSl) PASTOVUMAS IR NEPASTOVUMAS. d2. atliekant zemyn pazeminamas VI ir VII derrnes laipsniai). DERME Derme . Pagal Iir III laipsnio santyki dermes skirstomos i mazorines ir rninorines.subdominante. t ~9 ~ :0: 23 22 . III. Mazorines dermes sandara yra d. II . Dermes laipsniu pavadinimai: I -tonika. todel jie sprendziami i pastovius laipsnius: II --'> I. m2.jei tarp I ir III laipsnio yra 2 tonai. pustoniai ir tonai. Dvdur I~~~j#~~o ~e~o~e ~o~e~o~e ~ h-molll fd~i#~~"lJ""~-e-~o~e~O~4O)~Q ~ I~ifi T-. IS 2 tetrachordu sudaromos gamos. (Buvo pazyrneta kalbant apie intervalus). VI . Tonika ~ tai labiau akcentuotas atramos garsas muzikos kurinyje.dominante.. d2. V .submediante. Minorine derme .mediante. IV --> III. VI --'> V.. tetrachordai ir gama. III . harmonine (atliekant aukstyn ir zemyn pazemintas VI laipsnis).______. VII --> I. IV . laipsniai.oirsuiinis vedamasis laipsnis. Dvigubai harrnoninis mazoras turi pazemintus II ir VI laipsnius atliekant aukstyn ir zemyn.. Pagal tonu ir pustoniu isdestyma yra 5 ruciu tetrachordai.. pradzios ir pabaigos garsai.muzikiniu garsl. melodine (atliekant aukstyn paaukstinami VI ir VII dermes laipsniai. Ds-D65-VII7 TONACIJA Tonacija . tvarka. Tetrachordas . Tonacija parodo prieraktiniai zenklai. Mazorine derme . melodine (atliekant aukstyn galioja prieraktiniai zenklai. .jei tarp I ir III laipsnio yra 1. 8 () 40) Da4-D43 Te D2-S D7-D-To4 S6 »<::« . turincios vienoda zenklq skaiciu prie rakto ir turincios 2 bendrus tonikos garsus.5 tono. Jos nutolusios viena nuo kitos m3 atstumu..dermes aukstumas. LAIPSNIQ LENTELE I II III T-S64 Pastovieji dermes laipsniai yra: I.f rysit..apatinie vedamasis laipsnis. d2. vadinama gama. Dermes elementai: tonika. VII . ~( 0 a III IV v VI IV V VI VII VII I Nepastovieji derrnes laipsniai verzlus. V Dermes sandara perteikia dermes garsu visuma nuo tonikos iki JOB pakartojimo.. Minorines gamos yra 3 rusiu: natiirali. 0 atliekant zemyn paaukstinimai panaikinami). Mazorines gamos yra 3 rusiu: natiirali. ?"'=" .. Dvigubai harmoninis minoras turi paaukstintus IV ir VII laipsnius atliekant aukstyn ir zemyn.

Chramatine gama sudaryta is 12 diatcniniu ir chromatiniu pustoniu. II.Mazoro ir minoro tonacijos. Pavyzdziui.A-dur: C-dur (natur) fJ tJ ~. laipsniskai didinant ir mazinant tonaciju zenklu kieki.. Kylanciojoje mazorineje ehromabineje gamoje tonai tarp gr ti muju laipsniu uzpildomi aukstinant laipsnius. Iv. II. J e-moll (natiir) tJ -& . Jie yra to paties aukstumo. KVINTl) RATAS Mazoro ir minoro tonaciju isdestymas grynosiomis kvintomis. 1 -& - .-- _- . Pavyzdziui. dis-moll). es-moll) tonacija. turincios bendra tonika. es-moll) tonacija.). vadinamas kvintl{ rutu. bet turincios skirtingus pavadinimus (Hr=Ces. a-moIl.c-moll.. Cis-Des ir t. Enharrnoniskai pakeitus tonacija BU sesiais diezais (Fis-dur.. #' re Ib ir do arba mi x. -----1 '--- III '--- VI '--- J VII ENHARMONIJA To paties aukscio garsai gali tureti kelis skirtingus pavadinimus.fa # ir sol ~ skamba vienodai. gaunama su sesiais diezais (Fis-dur. Enharmoniskai pakeitus su sesiais bemoliais (Ges-dur. C-dur . su didejanciu tonaciju zenklu kiekiu isdestomes grynosiomis kvintomis auk§tyn. nuo kurios grynosiomis kvintomis zemyn isdestornos diezines tonaeijos su mazejanciu zenklu kiekiu. garsai si Tonaeijas isdestyti kvintomis galima dviem kryptimis: L Diezines tonaeijos. Bemolines tonaeijos su didejanciu tonaciju zenklukiekiu isdestomos grynosiomis kvintomis zemyn. gaunama su sesiais bemoliais (Ges-dur. nuo kurios grynosiomis kvintomis aukstyn isdestomos bemolines tonaeijos su mazejanciu zenklu kiekiu. vadinamos bendraoardemie. Zemil1tllllllH VI!).vienodai skambancios.. isskyrus VI. dis-moll) tonaeija.t. V. 24 . kuiio vietoje zeminamas VII laipsnis (aukstinamas I. tik skirtingai vadinami: Enharmoniskos tonaeijos .

III...Ii" .u . VI.. e ? (I "< u I~ .. . &... -& . IS u [8] 0 ije Z "< (I j ~!! ~- b. intervalu.. zeminamas II): II a-moll Kartais chromatine gama rasoma kitokiu budu: visi aukstyn einantieji laipsniai aukstinami.a ~• ij-.a I u. t8 .. «I- ~we I fi. Transponavimo yea 3 budai: keiCiant raktus.. IV.. . dis-mOil Moe I u.. --- G-dur e-mail ~o u-'" •• e o. ...a a_a o. n ?S Transponavimas . kurio vietoje zeminamas II laipsnis (aukstinamas III. -.u._a _ 1_..zeminami: C-dur C-dur . ~J F :fWII ~I. chromatiniu pustoniu... e ... -II 25 ~Q 0 Diezines dur ir moll tonacijos naturali harmonine melodine 0 #.. II. zemyn . e ? "< .-dur &.... x.e _ a-a _Ii ?S n ij- .kurio vietoje aukstinamas IV laipsnis (zeminamas VII. .".." . --- A-dur fls-moll . -- ~ - -~. isskyrus V. C-dur .eq-~ . . I E-dur ··"1 cis-moll lin I • !)~ -.1'. 1"x. VI.muzikos kurinio perkelimas is vienos tonacijos i kita..Iii.u I - i 1 1I J J J IJ is C-dur J j I J I I J D-dur 'hi IF J Pastaba: sveikosiomis natomis pazymeti pastovieji dermes laipsniai Transponavimas i D-dur tonacija 26 27 .. VII...we II I . isskyrus I...."" I .. ~O' I. q . . ~ Ji 0 ~..O' • C'e jO' 0 ~ .- e [8 IV ~- ... aukstinamas IV): vrr C-dur C-dur KylanCioji ir zemyn einancioji minorine ehromatine gama sudarorna vienodai: tonai uzpildomi aukstinant laipsnius.Zemyn einanciojoje mazorineje chromatineje gamoje tonai uzpildomi zeminant laipsnius.'e 0 i0 s 2 ~ (I 9 ='U ~ .

naujos tonacijos itvirtinimas.§.. Visi 12 oktavos garsu yra vienodos reiksmes. pats maziausias darinys.e9·~·o~"I'·".~ .1' harmonine melodine 676~ ~ ..6·. kai po dorninantes ir subdominantes akordu naudojamas Vllaipsnis. .~·ali·~.. . moduliuojantis akordas..atitinka naturaluji mazora. Jos skirstomos i tobulas (baigiasi I laipsniu stiprioje takto dalyje) ir netobulas.Ii -i Moduliacija ~ perejimas is vienos tonacijos nimas. SoT). eusidedantis is keliu garsu. 3 motyvu.. ~"b. ~ Melodija Motyvas Fraze Sakinys is - tai muzikine mintis. o I . isdestytu tonais..turi pazerninta II laipsni..•• ..-&.0 I . i I .paaukstintas IV laipsnis . Lydine .atitinka naturaluji minora.&...·""1 " ..turf pazeminta II ir V laipsni.n...tai kfirinio arbajo dalies pabaiga. skambanti vienu balsu. Q8l MELODIJA ~ ~!'I =6~~ . 0 . Maiorinio pobudzio derrnes: Jonine . daugiabalsis ~ harmonine.· . Es-dur .turi paaukstinta VI laipsni.. Simetrines dermes naudojamos siuolaikineje muzikoje. Nukrypimas ~ laikina tonaciju kaita. !kit"! ir jos itvirti- B-dm I' s-mall ... Moduliacija turi 4 momentus: pagrindines tonacijos parodymas.zemas VII laipsnis. 3 fraziu..0 "II ..". Minorinio pobudzio dermes: Eoline ... 28 29 .0 . Nutrauktoji (vylingoji).." Ii n"~itli . Vienbalsis kfrrinys baigiamas melodine kadencija.. ~ II" . 01 9 1.. Pusine kadencija baigiasi nepastoviais laipsniais. . _ ~"q.~b. tarpinis akordas. I 0. --0. c-rnoll 1 .. is 2.6I SENOvES DERMES Pentatonika ~ bepustonine liaudies derme..0-_ L Ces-dur 0• e 1 as-moll " u" 'I ..... Miksolydine . u I ij. ... 1 .Bemolines dur ir moll tonacijos naturali F-du. ".." . Netobuloji baigiasi III arba V laipsniu silpnoje takto dalyje.. Kadencijos buna: baigiamosios (D-T. . Siose dermese tonika neakcentuojama. Dorine . 1 d-moi! . 2. Frygin« ..·· . ~.~" '" . Sveikl{jl{ tonu derrne sudaroma is 6 garsu. Lohrine . Kadencija .

Trigarsiai (kvintakordai) keturgarsiai. Tenuto . Non legato . MAZORO ir MINORO pagrindiniu akordu ir N pavidalu jungimas: . 2. V laipsruu.groti lengvai. Min?1'e t.. ABREVIATUROS (NATII RASYBOS TRUMPINIMO) ZENKLAI 1. nutrukstamai...paryskinant.. Legato ... Vienos muzikines figures kartojimo zenklas / 2. darna.. S.smulkios ritmines vertes melodijos puosmenos: forslagas. Da Capo al fine (kartoti nuo pradzios iki fine).. IJ J :111 1 II 31 .nejungiant garsu. "' II r "III r r r r II j~J J J Jllmrrrrr forslagas nachslagas grupetas mordentas trele HARMONIJA Harmonija . penkiagarsiai sudaro harmonijos pagririda.rislus perejimas nuo 1 garso prie kito. kad kartoti reikia nuo jo iki zodzio fine. Volta .saskambis. II Groti: r . . Pagrindiniai kvintakordai sudaromi nuo I. non legato.. 4. nachslagas.. . tenuto. Viso takto kartojimo zenklas "/.kartojimo zenklas. IV. .! f3 30 FJ 1. 3. ... Staccato .. D. s.Mazo~o ir minora dermese kvintakordus galima sudaryti nuo kiekVl.garsu atlikimo budai: legato.kai kartojamos melodijos skirtinga pabaiga: Mazore T.enoIaipsnio. staccato.Melizmos . Zenklas ~ nurodo. ' . D. 1') r II j "'"' #J. mordentas.. Repriza . trele i1' kt. Parasyta: ARTlKULIACIJA Artikuliacija .. Dominante imama is harmoninio minoro.

~- I I I ~ ij H lJ e--- ~# - tf r ..CJl:·I:t:C D r D2 T6 06/5 T T S D T S6 T6 D T 32 33 . -e-- r- f--<---t+-- ro.0..0.-#: ~ r---- U T E> T6 S - T f1 ~ ~ ~~-& u- I~g --t---oT g _d ~ 1--- - .- ~ s6 D J -~ JJ I JJ K6/4 ~ D -- -~ Hin't* u I 10. II:Jt" l:t I:J I l~. I I r 1 ~---a--- J S6 cd:= J ft .Akordu jungimas I'l f-(.-- . u -- --.. t:-~__!!::::_e- f"'" E> ~ D -r-'f-r'-r r 0 02 I -= I=t.

III r I J t j • • ~~ : D6 hi ~ .I t\ . .J t ... ~ <>----'-0- ¥ . VI ......-- s D d6 sII4/3 0 -F-'-=f- =l>'-k: s6 D (s D D2 t6 D4/3 t _tJ . I T6 D T i T6 ..d I <'> I r ..... D T 86 . :g -esU Fryginis posukis . '-' If:) i """ u ~- -- . J ...--0 u --0 I I I I ~ c:__ . [" <'> I~ -_ D D 34 35 .J - i r j : ~J J ~. T t\ - Lo ~ == r r r I I +-==1===. ~U .

muzika gali buti trejopa: vienam dainininkui (solo). mecosopranai ir altai . vien vaiku arba moteru ir vaiku balsai. chores). altai. II sopranai (aukstieji balsai) ir I. CHORAl Zmonill balsai skirstomi pagal diapazona ir tembra. Misrus choras gali tureti ir daugiau balsu. tenorai ir bosai.bugnas bugnelis tomtomas bongai kelmas gongas lekstes trikampis toniniai timpanas fleita obojus klarnetas fagotas saksofonas vargonai fortepijonas rojalis pianinas akordeonas ksilofonas metalofonas vibrafonas varpai trombonas tuba kornetas altas gitara bandsia birbyne larnzdelis daudyte skuduciai varpeliai skrabalai bandonija armonika tenoras baritones bosas suzafonas kankles elektriniai vargonai sintezatorius maraka kastanjetss trinka (medinukas) lazdeles MUZlKAI APIBUDINTI NAUDOJAMI ZODZIAI 'II 'II Muzikai apibudinti naudojami sie zodziai: RAMI LIUDNA ZAISMINGA ILGESINGA LINKSl\1A DZIAUGSMINGA DAININGA ISKILMINGA DIDINGA 36 37 . vien moter-u.ZMOGAUS BALSAS.) ir dideliam dainininku kolektyvui . Yra trys moteru balsu grupes . II altai (zernieji balsai). b) Misri. Styginiai MUZIKOS INSTRUMENTAl Puciamieji mediniai smuikas altas violoneele kontrabosas arfa Musamieji metaliniai trimitas valtorna Kiti ritminiai did.sopranai.bugnas mas.diskantai (aukStieji balsai) ir altai (zernieji balsai).tenorai. II bosai. baritonai ir bosai.t.. antai astuoniu balsu choro sudetis: I.I. Chorai yra: a) vienarusiu balsu ir b) misrus. kaip ir instrumentine. dainininku ansambliui (duetas. I.I.fortepijonu.ir trys vyru balsu grupes . vargonais. Vokaline.chorui « gr. moteru chora . II altai. tercetas. kvartetas. a kapela "kaip koplycioje") arba su instrumentiniu pritarimu . I. simfoniniu orkestru ir pan. II tenorai ir I. vyru chora . baritonai ir bosai (zemieji balsai). chora sudaro vyru ir moteru balsai: sopranai. a) Vienarusiu balsu chora sudaro vien vyru. II tenorai (aukstieji balsai). oktetas ir t. Visi minetieji ansambliai atlieka muzika a cappella (it. II sopranai. vaiku chora-i.

6. 1a4 ir t. 4. dublbemolis? Uzrasykite penklineje: do dubldiez.SIMFONINIO ORKESTRO SUDETIS Instrurnentu kiekis orkestre Instrumen tai Fleitos Obojai Klarnetai Fagotai Valtornos Trimitai Trombonai Tuba Musamieji I smuikai II smuikai Altai Violonceles - KLAUSlMAI IR UZDUOTYS KARTOJIMUI IR EGZAMINAMS 1. 13. 2. 16. Sol. diapazonas? Kas yra rezonansas? K~ vadiname muzikine darna? Kas yra gama? Isvardinkite skiemeninius ir raidinius natu pavadinimus.t. ton as? Kiek pustoniu ir tonu turi oktava? Kiek tonu yra tarp: c-es. 20. mazajame didziejame 3-4 Kokios yra muzikos garsu savybes? K~ vadiname garsynu? Kas yra oktava? Isvardinkite jas. 4 3 15. 1 asm. e-b? Kas yra nata? Kokios vertes yra natos? Kaip rasomi natu koteliai (kryptis. 12. 5. 19. Kas yra akolade? Kokios yra akoladziu rfisys? Kokie yra alteracijos zenklai? Kaip zymima raidemis dubldiezas. 8 6 3-4 1-2 3 asm. re2. 11. K~ zinote apie prieraktinius ir prienatinius alteracijos zenkIus? 7.? Kas yra 2 2 2 2 2-4 2 3-4 4-5 3-4 4--8 3--4 3. 8. Kontrabosai 2 38 39 . 14. mi dublbemol. fa'. Kokiai oktavai priklauso sics nates: Do. 18. 16-20 14--18 12 10 8-10 10. si". d-gis. Kas yra pustonis. 17. 9. mi". ilgis)? Kas yra pauze? Kobe yra natu ir pauziu pailginimo ienklai? Kur rasomos natos? Kaip skaiciuojamos pridetines linijos? Kas yra raktas? Isvardinkite juos.

tonas? Sudarykite diatoninius pustonius nuo natu: d. 43. g. kaip jie zymimi. gis. 30. 38.5? K~ vadiname tritoniu? Nuo kuriu laipsniu naturaliame mazore sudaromi tritoniai? N aturaliame min ore? Sudarykite tritonius tonacijase: G-dur. Es-dur. 54. as. f. 22.5? Nuo kurio Iaipsnio harmoniniame mazore ir harmoniniame minore sudaroma sm. 57. sol. f. si~. Kokie intervalai vadinami enharmoniskais? Kokie yra konsonansiniai intervalai? Disonansiniai? K~ vadiname pastoviuoju intervalu? Nepastoviuoju? Kaip skirstomi pagal skambejima intervalai? Kokius intervalus vadiname budingais? Nuo kuriu dermes laipsniu sudaromi budingieji intervalai harmoniniame mazore? Harmoniniame minore? Sudarykite budingus intervalus: D-dur. sm. d7? Kokie intervalai yra sudetiniai? Kaip sudaromi padidintieji ir sumazintieji intervalai? Kaip apverciarni intervalai? 46. e. 28. d. d6. e ir juos apverskite. tonu? Sudarykite chromatinius pustonius nuo natu: c. Isvardinkite paprastu intervalu sudeti laipsniais ir tonais. 29. 44. Kokie yra kvintakordo pavidalai (apvertimai)? Parasykite. 62. e. kaip jie zymimi. Kiek laipsniu ir kiek tonu turi gr5. g. 50. K~ vadiname akordu? Kas yra kvintakordas? Kokiu rusi\. Sudarykite mazorinius sekstakordus nuo garsu: c. 56. 36. e-moll. 41. Sudarykite chromatinius tonus nuo natu: d. 58. a. mi~.7? Nuo kurio laipsnio harmoniniame mazore ir harmoniniame minore sudaroma pd. c-moll. Kas yra enharrnonija? Rastu enharrnoniskai pakeiskite: do. 34.! yra kvintakordai? Parasykite. deses. 53.4 pd. 61. 52. 42. 31. 24. g. 59. 60. m6.21. 66. S. K~ vadiname chrornatiniu pustoniu. 65. 64. 40. K~ vadiname ritmu? Kas yra metras? Kokias metru rusis Zinote? Kas yra taktas? Kas yra sinkope? ~ vadiname priestakeiu? Uztakciu? Kas yra tempas? Isvardinkite keleta tempu. 45. Sudarykite mazorinius ir minorinius kvintakordus nuo garsu: c. 55. 33. 23. h-moll. as. h. 37. 49. 26. Sudarykite mazorini kvartsektakorda nuo garsu: d. fa. d. 27. Kas yra diatoninis pustonis. as. 47. Nuo kurio laipsnio harmoniniame mazore ir harmoniniame min ore sudaroma pd2.4. 51. 32. 39. cis. 40 41 . gisis. 48. 35. 63. es. a. Isvardinkite ju sudeti intervalais. 25. Sudarykite minorinius sekstakordus nuo garsu: f. Kas yra metronomas? Kas yra dinamika? K~ vadiname intervalu? Kokiais budais gali buti atliekamas intervalas? Kaip vadinamas apatinis intervale garsas? Virsutinis? Kas yra paprastas intervalas? Isvardinkite.

79. Kas yra gama ir kaip vadinami Kurie laipsniai Kurie dermes yra pastovUs? laipsniai Kas yra melodija? pagrindinius melcdijos elementus. nepastoviuoju nepastovieji Kaip sprendziami Kas yra tetrachordas? Isvardinkite dermes laipsniu pavadinimus. Sudarykite Ka vadiname minorin] kvartsekstakorda akordu? akordai? nuo garsu: b. Kaip sudaroma garso: h. Kas yra kanonas? 109. ju intervaline tonacijose: G-dur. Kas yra sekvencija? Kokia yra mazoro ISvardinkite Sudarykite derrne? rusis. 69. Nutransponuokite Kas yra moduliacija? K£l. Isvardinkite Sudarykite minoro dvigubai ruSis.vadiname Kokias iinote melodija d21'. a. G-dur. 93. Sudarykite pagrindinius moll. Isvardinkite nepastovus? 108. septakordu? septakordo septakordu kvintakordus Kokius garsai? rusis. 70. Ka vadiname 113. 87. 81. h-moll. 84.-. d2. 98. 92. sudeti. ratas? mazorine chromatine gama? Sudarykite gama? Sudarykite nuo nuo paralelinemis? Bendravardemis? D7 apvertimus. Kaip vadinami Isvardinkite Isvardinkite zinote septakordus? Kas yra tonacija? Kokias tonacijas vadiname Enharrnoniskomis? Kas yra kvintu Kaip sudaroma garso: d. Kaip sudaromas K~ vadiname dominantnonakordu? nukrypimu? senasias dermes? Kuo jos skiriasi nuo mazoro Kas yra derrne? Isvardinkite dermes elementus. mazoro dvigubai no. 80. 106. 76. Kas yra transponavimas? D2 tonacijose: Isvardinkite transponavimo budus. 85. Ka vadiname 72. d-moll. harmonini mazora nuo d. Kokia yra minoro derrne? melizmos? 42 43 . g-molL D-dur. es. 71. DB/5'D4/3' D2 nuo garsu: d. Kasyra kadencija? Isvardinkite kadenciju rusis.67. Sudarykite Sudarykite Sudarykite Sudarykite ir isspreskite ir isspreskite ir isspreskite ir isspreskite DVII7? D7 tonacijose: D615 tonacijose: D 413 tonacijose: minorine chromatine F-dur. jos garsai? ir minora? Isvardinkite. 105. g-moll. B-dur. 74. D7. 96. Ka vadiname kulminacija? 111. 97. 100. 88. h-moll. 73. a. 95. D-dur. 104. 101. 78. 103.J. 82.. 68. 90. Sudarykite ir isspreskite e-rnoll. 107. Kas yra cezura? 112. harmonini minora nuo a. 83. e. 75. 102. 77. B-dur. e- 94. 89. 86. fis-moll. 99. g. A-dur. 91.

Klaipeda. 115.T .Misiukeviciene. 3. T . Muzikos vadovelis VI klasei. E. 1995.N avickaite-Martinoniene. 5.D 65 . VChvostenko. Dr. T~TG~S-T6-T 6 _T4_D-T4_T 6 T . mu- 3. 1995. VKrakauskaite.D2 . T6 . Zodaci I upraznenija po elementarnoj teoriji muzyki.. VSurgautaite. Kq_ vadiname repriza? Volta? 116. T .DG4.D .T 6 6 -T 5.8s-T64-Ts-8s4-D6-T 11.D7 . LITERATURA 1.D .864 _T4_D-D 6 . 2.S 6 . Kas sudaro harmonija? 118. 1985.T .S6 . 7.8 .T 14· D . G. 1979.D6 4 . Solfedzio K.T 6 .T 6 . 1997. T 15 '6 T .T 13 '6 T . Sudarykite akordu seka gamose iki 4 zenklu: 1..-T-T6-D64-T6 12· T .D 65 .T6 6 - v. KBalcytis. Isvardinkite abrsviaturos zenklus.S .D . V.8 _.T 44 45 .D 2 .864 7.T 7 10.Muraskiene. M" 1973. DG.D7 ...DB .T 6 . -8~8 6 ~D-D 6 ~T 4. K. Pazinkime elementariaja zikos teorija.T G 16 · T . T6 .T 64 .T G . Elementarioji Elernentarioji muzikos teorija. Z.114. - 6. RKasponis.S .D 6 . T~T6~S~S6~T64~D6~T 2 · T~D4~T G 4 · T-T 6 v. -T Muzikos programa.S 6 .VII 7 . T-T6-S-T6-T64_D-T 6.D4 3 .D2 . muzikos teorija. VPaketuras.T G . Kas yra artikuliacija? 117. 8• T4-S 6 9. 1998.D 2 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->