TURINYS

Nesudėtingos sandaros formų sudarymas ........................................................................................... 2 Naujos formos kūrimas formos įrankiu ........................................................................................... 2 Perskirtosios formos, naudojant perskirtosios formos įrankį, kūrimas ........................................... 3 Formos, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį, kūrimas. ...................... 3 Formos kūrimas naudojant formos vedlį. ........................................................................................ 4 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį............................................................................ 7 Formų redagavimo būdai ................................................................................................................. 9 Užklausų kūrimas .............................................................................................................................. 12 1 pavyzdys. Atranka pagal paprastą kriterijų ................................................................................ 13 2 pavyzdys. Atranka pagal sudėtinį kriterijų ................................................................................. 14 3 pavyzdys. Dialoginio tipo užklausos .......................................................................................... 15 Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas ......................................................................................... 16 Ataskaitos paskirtis ........................................................................................................................ 16 1. Naudojant ataskaitų įrankį ......................................................................................................... 16 2. Naudojant ataskaitų vedlį .......................................................................................................... 17 3. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį .............................................................................................. 21 III laboratorinis darbas (2 dalis) ........................................................................................................ 22

1

Formų, užklausų ir ataskaitų kūrimas
Nesudėtingos sandaros formų sudarymas
MS Access formos (Forms) naudojamos sukurti vartotojui patogų interfeisą darbui su duomenų bazėmis. Formos naudoja duomenis, saugomus lentelėse ar gaunamus vykdant užklausas. Forma, naudojanti vienos konkrečios lentelės ar užklausos duomenis, vadinama paprasta. Jei viena forma įdedama į kitą ir turi duomenų, paimtų iš kelių susietų lentelių, ji vadinama sudėtine. Šiuo atveju gali būti sukuriamos pagrindinė (Main) ir jai pavaldi pagalbinė (Subform) forma. Formos gali būti panaudojamos : 1. Duomenų pavaizdavimui, įvedimui ir redagavimui. Duomenis įvesti, peržiūrėti bei redaguoti formoje galima vartotojui patogiu pavidalu, pvz., įprasto blanko. Prireikus, dalį duomenų formose galima paslėpti arba juos pateikti tik skaitymui. Be to, į formą galima sutraukti duomenis iš kelių lentelių, parinkti įvedamą informaciją iš susietų lentelių, pateikti skaičiavimų rezultatus ir pan. 2. Informacinės sistemos valdymui. Formose galima patalpinti valdymo elementus: mygtukus (command buttons), jungiklius (option box), sąrašus(list box), ir juos susieti su Jūsų paruoštomis makrokomandomis, procedūromis ir funkcijomis, pvz., pele paspaudę Jūsų paruoštą komandinį mygtuką bus spausdinama. Taip pat yra galimybė nustatyti informacinės sistemos reakciją į vieną ar kitą įvykį, pvz., įvedus užsakomų prekių kiekį ir gavus neigiamą likutį ekrane, galima perspėti vartotoją: "Užsakyta daugiau prekių nei yra sandėlyje". Visa tai palengvina vartotojo darbą bei apsaugoja jį nuo galimų klaidų. Formų kūrimo būdai: 1. Kurti formą naudojant formos įrankį; 2. Kurti perskirtąją formą naudojant perskirtosios formos įrankį; 3. Kurti formą, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį; 4. Kurti formą naudojant formos vedlį; 5. Kurti formą naudojant tuščios formos įrankį.
Naujos formos kūrimas formos įrankiu

Naujos formos sukūrimui šiuo būdu, naršymo srityje pažymima lentelė, kurioje yra būsimos formos duomenys (1 pav.). Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) pasirenkama komanda Form (Forma).

Pav. 1. Naujos formos kūrimas Form įrankiu

Jeigu kuriamos formos lentelė yra susieta su kita lentele ryšiu „vienas su daug“, programa Access įtraukia į formą duomenų lapą su tos susietosios lentelės duomenimis.

2

Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Split Form (Padalinti formą) . naudojant perskirtosios formos įrankį. galima keisti teksto laukelių dydį taip. Duomenis įtraukti. Perskirtosios formos kūrimui naudojamas perskirtosios formos įrankis. 2. Pažymėjus lauką vienoje formos dalyje. Siekiant. kūrimas. formos sukūrimui naudojamas kelių elementų įrankis. Pav. kuri rodoma kaip maketo rodinys (3 pav. Du rodiniai susiejami su tuo pačiu duomenų šaltiniu ir visą laiką sinchronizuojami tarpusavyje. Programoje Access sukuriama forma. kad tilptų duomenys. kurioje būtų rodomi keli įrašai. naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. Norint sukurti formą šiuo būdu. Pav. lauko duomenis matome ir viršutiniame formos rodinyje (2 pav. 3. Forma.). pažymėję apatiniame duomenų lapo rodinyje UAB „Restauratorius“. naudojant kelių elementų įrankį. galima keisti formą ir matyti duomenis. kad formoje būtų rodomi keli įrašai. kurioje yra būsimoje formoje norimi matyti duomenys ir skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Multiple Items (Keli elementai) . Tuo tikslu naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. įgalinanti vienu metu matyti du duomenų rodinius – formos rodinį ir duomenų lapo rodinį. Perskirtoji forma Formos.). pažymimas tas pats laukas kitoje formos dalyje. Pavyzdžiui. redaguoti arba naikinti galima bet kurioje formos dalyje. Paprastosios formos įrankiu sukurtoje formoje vienu metu rodomas vienas įrašas.Perskirtosios formos. Pavyzdžiui. kūrimas Perskirtoji forma yra nauja Access 2007 priemonė. Naudojant maketo rodinį. kurioje yra formai reikalingi duomenys arba atidaroma lentelė (ar užklausa) kaip duomenų lapo rodinys. kurioje rodomi keli įrašai 3 .

skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda More Forms (Daugiau formų) .Formos kūrimas naudojant formos vedlį. (6 pav. į sritį. 4. galima pasirinkti formos duomenų sugrupavimą ir surūšiavimą. pateikiamus formų vedlio puslapiuose. kurioje esantys laukai bus naudojami formoje. kuriuos mygtukais “>” (po vieną) ar “>>” (visus) galima perkelti į sritį Selected Fields. Lentelės parinkimas formos vedlio Form Wizard lange 3.): Pav. Kuriant šiuo būdu.): 4 . 5. Formos vedlio lange pasirenkama su kuriama forma susieta lentelė (5 pav. formoje naudoti daugiau nei vienos lentelės arba užklausos laukus. kokie laukai bus rodomi sukurtoje formoje. Forma sukuriama vykdant nurodymus. t.): Pav.y. jos kūrimui naudojamas formų kūrimo vedlys. po to – Form Vizard (Formos vedlys) (4 pav. Forma kuriama septyniais žingsniais: 1. Formos vedlio Form Wizard iškvietimas 2. Kai siekiama pasirinkti. Available Fields srityje matomi pasirinktos lentelės laukai.

7. Fiksuojamas mygtukas Next: Pav.Pav.). Formos vedlio rodinys Kuriant formą su visais lentelės laukais. 6. pvz. Formos vedlio Form Wizard langas su parinktais rodyti formoje laukais 4. spaudžiamas reikiamas mygtukas ir laukai perkeliami į sritį Selected Fields (7 pav. Columnar ir spaudžiama Next (8 pav.): 5 . Pasirenkamas norimas formos išdėstymas.

Formos apipavidalinimo stiliaus parinkimo langas 6. Formos maketo (laukų išdėstymo būdo) pasirinkimo langas 5. norint daryti dar kokius nors pakeitimus sukurtoje formoje. ir fiksuojama Next.Pav. Šiuo atveju pavadinimas – Studentai1 ir renkamasi vieną iš žingsnių: a) Open the form to view or enter information. Šiame žingsnyje pasirenkamas formos apipavidalinimo stilius.): 6 . Užbaigiamas formos kūrimo procesas spaudžiant mygtuką Finish (10 pav. norint pamatyti sukurtą formą ir įvesti duomenis į jos pagrindu sukurtą lentelę. Pav. 9. 8. b) Modify the form's design. Paskutiniame žingsnyje rašomas formos pavadinimas. pvz. Access 2007.

). naudojant tuščios formos įrankį. 12. 10. Sukurta forma Užsakovai1 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį Formai kurti galima naudoti ir tuščios formos įrankį. rodinys 7 . ypač jei į formą planuojama įtraukti tik kelis laukus. Formos pavadinimo parinkimo langas Programa Access pateikia sukurtą formos Studentai1 rodinį (11 pav. Tam skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Blank Form (Tuščia forma) . Programoje Access tuščia forma atidaroma kaip maketo rodinys ir rodomas dialogo langas Field List (Laukų sąrašas).Pav. 11. Formos kūrimo. Tokiu būdu galima greitai sukurti formą.(12 pav. Pav.): Pav.

): 8 . Formatavimo įrankių juostos valdiklių komandų grupė Sukurtos formos naudojant tuščios formos įrankį pavyzdys galėtų būti toks: Pav. 13. Jame žymimas jungiklis Overlapping Windows (Langų sutapatinimas) (16 pav. reikia nuspausti klaviatūros CTRL klavišą ir jį laikant pažymėti kelis laukus. o jų atvertus langus su pavadinimais ir sisteminiais mygtukais. (15 pav. jame – mygtukas Access Options ir atsivėrusiame lange mygtuku Current Database atveriamas esamos duomenų bazės langas. Norint į formą įtraukti logotipą. 15. naudojamas skirtuko Format (Formatavimas) grupėje Controls (Valdikliai) esantys įrankiai (13 pav. Sukurtos formos pavyzdys Access 2007 kaip numatytąją naudoja naują aplinką. Į formą laukai įtraukiami dukart jį spustelėjus arba pele nuvilkus lauką į formą. DB elementų (formų) išdėstymas Tabbed Documents formoje Norint formas ir kitus elementus matyti naršymo srityje. pavadinimą. Pav. 14. puslapių numerius arba datą ir laiką. Tai atliekame taip:  spaudžiamas mygtukas Office Button. kurioje vienu metu matosi visi duomenų bazės objektai Tabbed Documents.): Pav. reikia pakeisti atitinkamus Access nustatymus. galima pamatyti jos visus laukus.Srityje Field list (Laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą (+). esantį šalia lentelės. tada vienu metu nuvilkti laukus į formą.). Jei vienu metu siekiama įtraukti kelis laukus.

Esamosios duomenų bazės parametrų nustatymo langas Patvirtinus šį pasirinkimą. programa paprašys uždaryti ir vėl atidaryti duomenų bazę. Pav. DB elementų išdėstymas Overlapping Windows formoje Formų redagavimo būdai Formos redaguojamos Design View (Konstravimo rodinyje) arba naujame. 16. 18. Dabar jos elementai bus išdėstyti kaip parodyta 17 pav.Pav. Pasirinkti šiuos formos rodinius galima dviem būdais:  atidarytos formos lange išsikvietus kontekstinį meniu (18 pav. Formos rodinio pasirinkimas kontekstiniame meniu 9 .): Pav. 17. tik Access 2007 atsiradusiame Layout View (Maketo rodinyje).

Be to. Matant duomenis. kuris veikia formos išvaizdą ir naudojimo galimybes. 20.). Informacija ir Poraštė (20 pav. Formos rodinio pasirinkimas Home / View komanda Design View (konstravimo rodinys). todėl keičiant ją negalima matyti duomenų. faktiškai ji nevykdoma. pateikiamas išsamus formos struktūros vaizdas. šį rodinį patogu naudoti valdiklių dydžiams nustatyti arba atlikti kitą veiksmą. Naudojant konstravimo rodinį. tačiau naudojant konstravimo rodinį kai kurias užduotis atlikti yra paprasčiau nei naudojant maketo rodinį. Maketo rodinį patogu naudoti tobulinant formą. šiame rodinyje galima keisti ir formos dizainą. išsikvietus formos rodinių parinkimą skirtuko Home (Pagrindinis) komanda View: (19 pav. Galima matyti formos sekcijas Antraštė. Maketo rodinyje duomenys matomi panašiai.). 19. nes jame galima atlikti beveik visus programoje Access 2007 numatytus formos redagavimo veiksmus.): Pav. Kai forma rodoma kaip konstravimo rodinys. Formos konstravimo rodinys Design View Layout View (Maketo rodinys). Antraštė Informacija Poraštė Pav. kaip ir formos rodinyje (11 pav. 10 .

Formos maketo rodinys Layout View Naudojant maketo rodinį.. ir maketo rodinyje.): Pav. Formos valdiklių grupė Controls Formos ir jos valdiklių. Formos pavadinimo Egzaminai1 ypatybių langas 11 . nustatyti formos ir jos valdiklių savybes. 21.): Pav. kad norėdami atlikti tam tikrus keitimus turite perjungti konstravimo rodinį. Sukūrus formą. todėl reikia įjungti konstravimo rodinį. sekcijų bei duomenų laukų savybes galima modifikuoti savybių lape. 23. Šiuose rodiniuose galima įkelti į formą naujų valdiklių. 22..Pav. Savybių lapas iškviečiamas paspaudus klaviatūros klavišą F4 arba dešiniu pelės mygtuku iškviestame kontekstiniame meniu pasirinkus elementą Properties. Valdikliai pasirenkami įrankių juostos grupėje Controls (Valdikliai) (22 pav. ją tobulinti galima ir konstravimo. kai kurių užduočių atlikti negalima. Tam tikrose situacijose Access gali parodyti pranešimą. Atsidariusiame ypatybių lape pateikiamas išsamus jų sąrašas su nustatytomis savybių reikšmėmis (23 pav.

7. kurioje galima sudaryti suvestinę (kryžminę) lentelę. kai duomenys yra surenkami iš vienos arba kelių lentelių. tuomet gautas rezultatas parodys visų surinktų į užklausą laukų reikšmes. – tai duomenų išrinkimas pagal nurodytus kriterijus.  Užklausoje galima naudoti daugiau nei vieno objekto laukus (lentelių ir užklausų). Sukuriama nauja lentelė su nurodytais laukais. 4. kurie neturi atitikmens kitoje lentelėje. Suvestinės diagramos būsenoje (PivotChart View). Susijusiose lentelėse ieško vienos lentelės įrašų. trynimą ir kitą. SQL būsenoje (SQL View). Naudojant užklausas galima atlikti tam tikrus veiksmus su duomenimis. Leidžia įvykdyti prieš tai minėtų užklausų tipus ir apibrėžti formų bei ataskaitų savybes. 2. naudojant vieną ar kelis kriterijus. kurioje užklausos vykdymo rezultatas pateikiamas lentele. 25. Užklausos dažniausiai kuriamos skirtuko Create grupėje Other pasirinkus įrankį Query Design. 12 . Make Table (lentelės sudarymo) užklausa. 3. kurioje galima sudaryti suvestinę diagramą. Lentelės būsenoje (Datasheet View). Kabančių įrašų paieškos užklausos. View komandos Užklausos turi tokias savybes:  Užklausą galima įsiminti ir vykdyti daug kartų. kurioje galima konstruoti ir koreguoti užklausą QBE (Query By Example) kalba. Užklausoje aprašytų paieškos kriterijų reikšmės įvedamos dialogo lange užklausos vykdymo metu. 9. Redagavimo (konstravimo) būsenoje (Design View).  Apibendrinančios užklausos. 24. Atlieka skaičiavimus su sugrupuotais duomenimis 2.): Pav. 6.Užklausų kūrimas Užklausos (Queries). Vienoje lentelėje ieško pasikartojančių įrašų. 8. Suvestinės lentelės būsenoje (Pivot Table View). Select (atrankos) užklausa. Pagrindiniai užklausų tipai yra šie: 1. ji suformuoja dvimatę duomenų lentelę. 3. kurioje vartotojas gali konstruoti ir koreguoti užklausą SQL kalba. Update (naujinimo) užklausa. pagal du ar daugiau parametrų. kurioje vieni lentelės duomenys yra pakeičiami kitais. Užklausos tipas nustatomas užklausos redagavimo lange (Design View) atsiradusios užklausų įrankių (Query Tools) juostos grupės Query Type įrankiais (24 pav. duomenų modifikavimą. Crostab (kryžminė) užklausa. Pav. ją įvykdžius lentelė papildoma tam tikrais duomenimis. pavyzdžiui skaičiavimus. Delete (naikinimo) užklausa. Užklausų tipo nustatymo įrankiai Access 2007 aplinkoje užklausa gali būti pateikiama tokiose piktograma View iškviečiamose būsenose: 1. Galima sukurti užklausą ir be jokių kriterijų. pagal nustatytus kriterijus panaikiną vieną ar kelis įrašus. Jos yra dviejų rūšių:  Parametrinės užklausos. 5. 4. 5. SQL užklausos. Dublikatų paieškos užklausos. Append (papildymo) užklausa.

y. bus parodyta tokia 13 . Bet kurią užklausą galima pradėti kurti komandomis Create / Others / Query Design atvertame lange Query1. į ją susikeliame (dešiniu pelės mygtuku išsikvietę kontekstinį meniu) reikalingas lenteles ar kitas užklausas. MODULIO_PAVADINIMAS ir STUDENTO_PAVARDĖ reikšmes. kurioje atliekami visi užklausos konstravimo veiksmai (26 pav. 27. kad duomenų bazėje „Egzaminų sesija“ turi būti sukurta atrankos užklausa. ir QBE sritis. kurioje pageidaujama matyti laukų ĮVERTINIMAS. Atranka pagal paprastą kriterijų Tarkime. Dėstomi moduliai ir Studentai.): Pav.). t. kuri yra saugoma operatyviojoje atmintyje ir uždarius užklausą išnyksta.  Duomenų šaltinių sritis QBE sritis Pav. Atlikę įprastus veiksmus pagrindiniame DB lange gausime užklausos projekto rodinį (27 pav. Atrankos užklausos projekto rodinys Spaudžiame mygtuką rezultatų lentelė: (vykdyti užklausą) ir gauname rezultatą (28 pav. Užklausos rezultatas dažniausiai yra lentelė.). šalinti. 26.Užklausos ne tik leidžia peržiūrėti lenteles. Užklausos laukai surenkami iš lentelių Egzaminai. Užklausos sudarymo dialogo langas 1 pavyzdys. sujungti laukus ir įrašus). bet ir jas keisti (įterpti. Šį langą sudaro 2 sritys: duomenų šaltinių sritis. Išvedami rezultatai turi būti surikiuoti pagal ĮVERTINIMAS reikšmes mažėjimo tvarka.

20). kurioje pageidaujama turėti informaciją apie žiemos sesijos neigiamus įvertinimus. Pav. Užklausos išsaugojimo langas Iš tikrųjų mes išsaugojome ne užklausos rezultatą. Jos duomenų šaltinis – lentelė Egzaminai. Norėdami vėl matyti užklausos pateikiamą lentelę (28 pav. Užklausos rezultatas Uždarome užklausos langą ir išsaugome ją vardu 1 pavyzdys (29 pav. Užklausos rezultatų lentelėje turi būti laukų ĮVERTINIMAS. MODULIO_KODAS. 31.): Pav. Atranka pagal sudėtinį kriterijų Sukursime kitą užklausą. o jos aprašą.Pav.01. Čia projektuojama užklausa vykdanti išrinkimą. 29.). Išrinkimo užklausos projekto rodinys 14 . STUD_BIL_NR ir EGZAMINO_DATA reikšmės. Atrankos kriterijai (užklausos filtrai) nustatomi laukams ĮVERTINIMAS (<5) ir EGZAMINO_DATA (>2012. Sukurtoji užklausa Objektų sąraše 2 pavyzdys.). 28. turime vėl ją paleisti vykdyti dukart spusteldami jos pavadinimą Access objektų sąraše (30 pav. Pav. 30.

jei vartotojas jas vykdydamas gali dialogo langeliuose nurodyti užklausos rezultatų lentelės sudarymui vartojamas reikšmes.Paspaudus mygtuką Run!. 34. Dialoginės užklausos projekto rodinys Paspaudus mygtuką Run!. bus išvesta lentelė: Pav. Modulio kodas ir Egzamino data reikšmes. kaip ir lentelės laukų vardai – laužtiniuose skliaustuose. išvedamas langas. 32. tačiau šis vardas negali sutapti nė su vienu lentelės lauko vardu. 33. Toliau dialogo parametrui – laukui Pavardė nustatysime jo reikšmės įvedimo eilutės pavadinimą: [Įveskite studento pavardę].: Pav. imančios duomenis iš susietų lentelių Studentai ir Egzaminai. kiek kartų jis sesijos metu gavo neigiamą pažymį. kiekvienam dialogo parametrui formuojamas langas jo reikšmei įvesti (Enter Parameter Value). Užklausoje reikia išvesti laukų KARTAI (tai laukas. Šiam tikslui skirta dialoginio tipo užklausa. Jos projekto lentelės išraiškose dialogo parametrų vardai nurodomi.): 15 . Dialoginio tipo užklausos Užklausos būna universalesnės. 2 pavyzdžio užklausos sukurta lentelė 3 pavyzdys. Dialogo langelis Sukursime dialoginę užklausą. kuriame saugoma suskaičiuota reikšmė). kuriame reikia įrašyti studento pavardę (35 pav. Čia vartotojas gali įrašyti parametro reikšmę: Pav. projektą. Vykdant užklausą. kuri Studento pavarde nurodytam studentui suskaičiuotų. Iš pradžių kursime skaičiuojamosios suvestinės užklausos. Dėmesio užklausos rezultatų lentelėje lauko Pavardė reikšmė nerodoma! Projektas pateiktas 34 pav.

bet ir atspausdinami. Naudojant ataskaitų įrankį Greitai sukurti ataskaitas galima naudojant ataskaitų įrankį. taip pat užklausų rezultatų lentelės. daugelį sudėtingų operacijų vedliai atlieka automatiškai. pvz. yra vizualiai patrauklios ir jas galima iš karto naudoti. Ataskaitoje rodomi visi laukai. Išvestas dialogo langas Išvedama lentelė – atsakymas į užklausą: Pav. 36. bet naudinga priemonė apžvelgti pagrindinius duomenis. taikomos įvairios priemonės. Ataskaitos kūrimas naudojant ataskaitų įrankį vykdomas trimis žingsniais: 1. 2. esantys pagrindinėje lentelėje ar užklausoje. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį. sukurtos vieno spustelėjimo procesu. galima įterpti skaičiuojamuosius laukus ir suminių duomenų eilutes. 3. Ataskaitos. Naudojant ataskaitų vedlį. Tai nėra galutinis rezultatas. Ataskaitas patartina kurti naudojantis vedliais – nereikia rūpintis dizainu. paskirstyti įvairių matmenų lapuose. Microsoft Access 2007 programa ataskaitas galima kurti keliais būdais: 1.): . 1. Naudojant ataskaitų įrankį. kurios padeda parengti vaizdžius ir tinkamus vartojimui bei analizei dokumentus. Tačiau taip atspausdinti duomenys nėra vaizdūs ir neatitinka daugelio dokumentams keliamų reikalavimų. Skirtuko Create grupėje Reports pasirenkamas mygtukas Report 3. jos turi antraštėse pateikiamus logotipus ir pavadinimus.Ataskaitoms sudaryti duomenų šaltiniai gali būti atskiros ar susietos lentelės. Ataskaitą sudaro informacija. yra datos ir laiko informacija bei informatyvios poraštės ir sumos. Automatiškai sugeneruotų ataskaitų dizainas atrodo profesionaliai. Naršymo srityje pažymima ataskaitos lentelė. 2. formuojančios dokumento teksto savybes ir viso dokumento sandarą. MS Access sukuria ataskaitą ir parodo ją maketo rodinyje (37 pav. gaunama iš lentelių arba užklausų. Užklausos rezultatas Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas Ataskaitos paskirtis Lentelių duomenys. formų langai ir užklausų rezultatai gali būti ne tik peržiūrimi ekrane. ir informacija. kiekvienas lapas ir visas dokumentas gali būti papildomi informaciniais duomenimis. neklausiant vartotojo informacijos. Ataskaitose duomenis galima įvairiai surikiuoti ir sugrupuoti. STUDENTAI. saugoma su ataskaitos dizainu. Todėl DB numatytas specialus objektas – ataskaitos.Pav. 35. kuris sukuria ataskaitą tuojau pat. 16 . Įrašų grupės.

pertvarkyti. lentelė Dėstomi moduliai (jos laukas PAVADINIMAS) ir Egzaminai (jos laukas ĮVERTINIMAS). Sukursime ataskaitą. 37. Ataskaitos įrankiu sukurta ataskaita 2. pasitelkus ataskaitų vedlį Report Wizard. kokius laikė egzaminus ir kokius pažymius gavo. Parenkamos ataskaitos lentelės ir jų laukai Paspaudus mygtuką Next. o vėliau. jo pirmame žingsnyje išrenkama ataskaitai sudaryti reikalingos lentelės(-ių) vardas išskleidžiamame sąraše Table / Queries. Tokiai ataskaitai sudaryti reikalingos trys lentelės: Studentai (jos laukai VARDAS ir PAVARDĖ).Pav. Iškvietus ataskaitų kūrimo vedlį Report Wizard . pirmiausia tikslinga parengti jos ruošinį. pateikimo tvarka: 17 . parenkamų iš susietų lentelių. 38. Naudojant ataskaitų vedlį Kuriant ataskaitą. atveriamas 2-asis vedlio langas. naudojant projekto rodinį Desing Wizard. o jame nustatoma ataskaitos duomenų. jei jo savybės netenkina. o ten parinktos lentelės laukai išvardijami sąraše Available Fields: Pav. kurioje būtų nurodyti kiekvieno studento pavardė ir vardas.

Pav. Vedlio 3-jame lange nustatomas ataskaitos įrašų grupavimas: Pav. o mygtuku galima atsisakyti grupavimo. kuris. kuriame kuriama būsimos ataskaitos sandara. identifikuojami laukais PAVADINIMAS ir ĮVERTINIMAS. Vėl paspaudus mygtuką Next. Tokį grupavimo būdą galima pakeisti mygtuko atveriamo lango sąrašuose. Kuriamoje ataskaitoje kiekvienam pagrindinės lentelės Studentai įrašui (identifikuojamam laukais PAVARDĖ ir VARDAS) bus pateikiami priklausomų lentelių Dėstomi moduliai ir Egzaminai įrašai. Pagrindinę lentelę galima pakeisti pelės spragtelėjimu lentelės sąraše. o kairėje – šaltinių lentelių sąrašas. kuriame išskirta ataskaitos pagrindinės dalies įrašus formuojanti pagrindinė lentelė. Šiame vedlio žingsnyje apibrėžiamas įrašų grupavimas. Atrinkto lauko naudojimo duomenų grupavimui pirmumas (Priority) gali būti keičiamas mygtukais ( pirmyn / atgal). Duomenų pateikimo tvarkos nustatymas Lango dešinėje pateikiamas pirmajame vedlio lange sudarytas duomenų šaltinių laukų sąrašas. atveriamas rikiavimo tvarkos parinkimui skirtas 4-asis vedlio langas: 18 . jeigu reikia. 40. kad pasirinktų grupavimo laukų pavadinimai bus rašomi tiktai prieš atitinkamų grupių duomenis. 39. Ataskaitoms yra parinktas įrašų grupavimo pagal lauko reikšmes būdas. Dešiniajame skyriuje parodoma. tęsiamas kitame vedlio žingsnyje. Ataskaitos įrašų grupavimas Grupavimo laukai bendrumo mažėjimo tvarka pasirenkami kairiajame lango sąraše ir mygtuku perkeliami į dešinįjį skyrių.

Rengiamos ataskaitos įrašus rikiuosime lauko PAVADINIMAS reikšmių didėjimo tvarka. Jame pasirenkamas vienas iš siūlomų MS Access dokumento antraščių ir teksto rašymo bei skiriamųjų linijų braižymo stilių. Mygtuku Next atveriamas 6-asis vedlio langas. Būsimos ataskaitos vaizdo parinkimas Srityje Layout (išvaizda) galima pasirinkti vieną iš trijų ataskaitos išdėstymo popieriaus lape būdą. atveriamas ataskaitos išvaizdos parinkimo langas: Pav. o pažymėtas langelis šalia užrašo Adjust the field width so all fields fit on a page rodo. kurį galima pasirinkti. 42. Rikiavimos tvarkos parinkimas Jo kairėje matomas rengiamos ataskaitos vaizdas. nurodo užrašas ant lauko dešinėje esančio mygtuko. kad ataskaitos laukų pločius reikia parinkti taip. Mūsų ataskaitai parinktas stilius Windows Vista: 19 . Mūsų kuriamai ataskaitai pasirinktas Stepped tipas. Rikiavimo būdą (didėjimo ar mažėjimo tvarka). o dešinėje – keturios eilutės rikiavimo laukams parinkti. Srityje Orientation pasirenkamas popieriaus lapo pasukimo būdas. kad tilptų dokumentui skirtoje popieriaus lapo srityje. 41.Pav. Dar kartą paspaudus mygtulą Next.

Pav. taip pat dukart spragtelėjus ataskaitos pavadinimą naršymo srityje dalyje Reports. 43.Pav. Jeigu bus pažymėtas langelis Display Help on working with the report?. 44. Paskutinis ataskaitos kūrimo langas Toliau parodytas ataskaitos peržiūros langas. kaip norima baigti ataskaitos kūrimą: peržiūrint jos vaizdą Prewiev ar ją koreguojant ataskaitos projekto lange (Modify). 44 pav) parašomas ataskaitos vardas langelyje What title do you want for your report? Taip pat nurodoma. Ataskaitos peržiūros langas 20 . Pav. Į jį galima pereiti tiesiogiai iš ataskaitų vedlio paskutinio lango. 45. Ataskaitos stiliaus parinkimo langas Paskutiniame – 7-ajame vedlio lange (žr. tada. bus atvertas pagalbos langas su trumpu projekto lango sandaros aprašymu. baigiant kūrimą.

kuri spausdinama tiktai dokumento pradžioje. lapų antraščių (Page header). lapų poraščių (Page Footer). 21 . Šis būdas naudojamas tada. 46. ataskaitos antraštės (Report Header). Kiekvieną lauką galima nuvilkti į ataskaitą po vieną atskirai arba. Sutvarkyta ataskaita galėtų atrodyti taip: Pav. o skirtuko Create grupėje Reports fiksuojama komanda Blank Report (tuščia ataskaita) . ataskaitos poraštės (Report Footer). Sukurtos ataskaitos projekto langas parodytas 46 paveikslėlyje: Pav. Naršymo srityje žymima lentelė. esantį šalia lentelės. kai siekiama greitai sukurti ataskaitą ir į ją planuojama įtraukti tik kelis laukus. 4. Ataskaitų vedlio sukurtos ataskaitos projektavimo langas Ataskaitos formuojamos iš šių pagrindinių dalių: 1. kai pradžioje pasirenkamas tuščias ataskaitos lapas. laikant nuspaustą klaviatūroje klavišą CTRL. Jeigu ataskaitoje numatytas duomenų grupavimas. kurioje pateikiami DB išrinkti duomenys sugrupuoti pagal vartotojo nurodytus požymius. Skirtuko Format grupėje Controls žymima komanda Add Existing Fields (pridėti esamus laukus) . 3. pagrindinės dalies (Details).Vedlio sukurta ataskaita koreguojama projektavimo režime. pasirodo lentelės laukai. duomenų dalyje įterpiamos grupių antraštės. nuvilkti juos į ataskaitą visus kartu. kurios spausdinamos kiekvieno lapo gale. spausdinama tiktai dokumento gale. lentelė EGZAMINAI. Sutvarkyta ataskaita 3. kurios spausdinamos kiekvieno dokumento lapo pradžioje. 47.. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį Tuščių ataskaitų įrankis naudojamas tada. 2. kuri bus ataskaitos pagrindas. Srityje Field List (laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą. pvz. 5.

Tuščia ataskaita papildyta lentelės laukais Ataskaitą galima papildyti pavadinimu Title. 48. 3. Tai atliekama skirtuko Format grupės Controls mygtukais . puslapių numeriais Page Numbers. 2. Sudarykite penkias formas kiekvienai iš lentelių turinio peržiūrai ir redagavimui. 22 . III laboratorinis darbas (2 dalis) Savo kuriamoje duomenų bazėje: 1. Naudokite skirtingus būdus joms kurti. ir .Pav. Sukurkite tris skirtingų tipų užklausas duomenų paieškai. įvesti datą ir laiką Date and Time. Sudarykite 3 ataskaitas skirtingais būdais.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful