TURINYS

Nesudėtingos sandaros formų sudarymas ........................................................................................... 2 Naujos formos kūrimas formos įrankiu ........................................................................................... 2 Perskirtosios formos, naudojant perskirtosios formos įrankį, kūrimas ........................................... 3 Formos, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį, kūrimas. ...................... 3 Formos kūrimas naudojant formos vedlį. ........................................................................................ 4 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį............................................................................ 7 Formų redagavimo būdai ................................................................................................................. 9 Užklausų kūrimas .............................................................................................................................. 12 1 pavyzdys. Atranka pagal paprastą kriterijų ................................................................................ 13 2 pavyzdys. Atranka pagal sudėtinį kriterijų ................................................................................. 14 3 pavyzdys. Dialoginio tipo užklausos .......................................................................................... 15 Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas ......................................................................................... 16 Ataskaitos paskirtis ........................................................................................................................ 16 1. Naudojant ataskaitų įrankį ......................................................................................................... 16 2. Naudojant ataskaitų vedlį .......................................................................................................... 17 3. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį .............................................................................................. 21 III laboratorinis darbas (2 dalis) ........................................................................................................ 22

1

Formų, užklausų ir ataskaitų kūrimas
Nesudėtingos sandaros formų sudarymas
MS Access formos (Forms) naudojamos sukurti vartotojui patogų interfeisą darbui su duomenų bazėmis. Formos naudoja duomenis, saugomus lentelėse ar gaunamus vykdant užklausas. Forma, naudojanti vienos konkrečios lentelės ar užklausos duomenis, vadinama paprasta. Jei viena forma įdedama į kitą ir turi duomenų, paimtų iš kelių susietų lentelių, ji vadinama sudėtine. Šiuo atveju gali būti sukuriamos pagrindinė (Main) ir jai pavaldi pagalbinė (Subform) forma. Formos gali būti panaudojamos : 1. Duomenų pavaizdavimui, įvedimui ir redagavimui. Duomenis įvesti, peržiūrėti bei redaguoti formoje galima vartotojui patogiu pavidalu, pvz., įprasto blanko. Prireikus, dalį duomenų formose galima paslėpti arba juos pateikti tik skaitymui. Be to, į formą galima sutraukti duomenis iš kelių lentelių, parinkti įvedamą informaciją iš susietų lentelių, pateikti skaičiavimų rezultatus ir pan. 2. Informacinės sistemos valdymui. Formose galima patalpinti valdymo elementus: mygtukus (command buttons), jungiklius (option box), sąrašus(list box), ir juos susieti su Jūsų paruoštomis makrokomandomis, procedūromis ir funkcijomis, pvz., pele paspaudę Jūsų paruoštą komandinį mygtuką bus spausdinama. Taip pat yra galimybė nustatyti informacinės sistemos reakciją į vieną ar kitą įvykį, pvz., įvedus užsakomų prekių kiekį ir gavus neigiamą likutį ekrane, galima perspėti vartotoją: "Užsakyta daugiau prekių nei yra sandėlyje". Visa tai palengvina vartotojo darbą bei apsaugoja jį nuo galimų klaidų. Formų kūrimo būdai: 1. Kurti formą naudojant formos įrankį; 2. Kurti perskirtąją formą naudojant perskirtosios formos įrankį; 3. Kurti formą, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį; 4. Kurti formą naudojant formos vedlį; 5. Kurti formą naudojant tuščios formos įrankį.
Naujos formos kūrimas formos įrankiu

Naujos formos sukūrimui šiuo būdu, naršymo srityje pažymima lentelė, kurioje yra būsimos formos duomenys (1 pav.). Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) pasirenkama komanda Form (Forma).

Pav. 1. Naujos formos kūrimas Form įrankiu

Jeigu kuriamos formos lentelė yra susieta su kita lentele ryšiu „vienas su daug“, programa Access įtraukia į formą duomenų lapą su tos susietosios lentelės duomenimis.

2

Tuo tikslu naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. naudojant kelių elementų įrankį. naudojant perskirtosios formos įrankį. pažymėję apatiniame duomenų lapo rodinyje UAB „Restauratorius“. galima keisti formą ir matyti duomenis. redaguoti arba naikinti galima bet kurioje formos dalyje. kurioje būtų rodomi keli įrašai. Perskirtosios formos kūrimui naudojamas perskirtosios formos įrankis. kad tilptų duomenys. Duomenis įtraukti.).Perskirtosios formos. Du rodiniai susiejami su tuo pačiu duomenų šaltiniu ir visą laiką sinchronizuojami tarpusavyje. kuri rodoma kaip maketo rodinys (3 pav. kurioje yra būsimoje formoje norimi matyti duomenys ir skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Multiple Items (Keli elementai) . 2. naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. kūrimas Perskirtoji forma yra nauja Access 2007 priemonė. Pavyzdžiui. formos sukūrimui naudojamas kelių elementų įrankis. Pav. kurioje yra formai reikalingi duomenys arba atidaroma lentelė (ar užklausa) kaip duomenų lapo rodinys. Perskirtoji forma Formos. Forma. lauko duomenis matome ir viršutiniame formos rodinyje (2 pav. Norint sukurti formą šiuo būdu. galima keisti teksto laukelių dydį taip. įgalinanti vienu metu matyti du duomenų rodinius – formos rodinį ir duomenų lapo rodinį. Pažymėjus lauką vienoje formos dalyje. Siekiant.). Pav. Programoje Access sukuriama forma. kad formoje būtų rodomi keli įrašai. Naudojant maketo rodinį. Paprastosios formos įrankiu sukurtoje formoje vienu metu rodomas vienas įrašas. Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Split Form (Padalinti formą) . pažymimas tas pats laukas kitoje formos dalyje. kūrimas. 3. kurioje rodomi keli įrašai 3 . Pavyzdžiui.

5. jos kūrimui naudojamas formų kūrimo vedlys. Formos vedlio Form Wizard iškvietimas 2. Kai siekiama pasirinkti. kuriuos mygtukais “>” (po vieną) ar “>>” (visus) galima perkelti į sritį Selected Fields. (6 pav.): 4 . skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda More Forms (Daugiau formų) .y. kurioje esantys laukai bus naudojami formoje. Lentelės parinkimas formos vedlio Form Wizard lange 3. į sritį. 4. t. kokie laukai bus rodomi sukurtoje formoje. Available Fields srityje matomi pasirinktos lentelės laukai.): Pav.): Pav. Formos vedlio lange pasirenkama su kuriama forma susieta lentelė (5 pav. po to – Form Vizard (Formos vedlys) (4 pav.Formos kūrimas naudojant formos vedlį. Forma sukuriama vykdant nurodymus. pateikiamus formų vedlio puslapiuose. Kuriant šiuo būdu. Forma kuriama septyniais žingsniais: 1. formoje naudoti daugiau nei vienos lentelės arba užklausos laukus. galima pasirinkti formos duomenų sugrupavimą ir surūšiavimą.

7. Formos vedlio Form Wizard langas su parinktais rodyti formoje laukais 4.Pav. Columnar ir spaudžiama Next (8 pav. Formos vedlio rodinys Kuriant formą su visais lentelės laukais. pvz.).): 5 . Pasirenkamas norimas formos išdėstymas. spaudžiamas reikiamas mygtukas ir laukai perkeliami į sritį Selected Fields (7 pav. 6. Fiksuojamas mygtukas Next: Pav.

Užbaigiamas formos kūrimo procesas spaudžiant mygtuką Finish (10 pav. pvz. norint daryti dar kokius nors pakeitimus sukurtoje formoje.Pav.): 6 . 9. Paskutiniame žingsnyje rašomas formos pavadinimas. Šiame žingsnyje pasirenkamas formos apipavidalinimo stilius. Access 2007. 8. ir fiksuojama Next. Pav. b) Modify the form's design. Formos apipavidalinimo stiliaus parinkimo langas 6. Formos maketo (laukų išdėstymo būdo) pasirinkimo langas 5. norint pamatyti sukurtą formą ir įvesti duomenis į jos pagrindu sukurtą lentelę. Šiuo atveju pavadinimas – Studentai1 ir renkamasi vieną iš žingsnių: a) Open the form to view or enter information.

Pav. 12. Formos pavadinimo parinkimo langas Programa Access pateikia sukurtą formos Studentai1 rodinį (11 pav.): Pav.Pav. Tokiu būdu galima greitai sukurti formą. Tam skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Blank Form (Tuščia forma) . Sukurta forma Užsakovai1 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį Formai kurti galima naudoti ir tuščios formos įrankį. 10. ypač jei į formą planuojama įtraukti tik kelis laukus. 11.). Programoje Access tuščia forma atidaroma kaip maketo rodinys ir rodomas dialogo langas Field List (Laukų sąrašas).(12 pav. rodinys 7 . naudojant tuščios formos įrankį. Formos kūrimo.

15. reikia pakeisti atitinkamus Access nustatymus. Pav. Norint į formą įtraukti logotipą. (15 pav.). Tai atliekame taip:  spaudžiamas mygtukas Office Button. esantį šalia lentelės. DB elementų (formų) išdėstymas Tabbed Documents formoje Norint formas ir kitus elementus matyti naršymo srityje. o jų atvertus langus su pavadinimais ir sisteminiais mygtukais. pavadinimą.): 8 . Jame žymimas jungiklis Overlapping Windows (Langų sutapatinimas) (16 pav. puslapių numerius arba datą ir laiką. naudojamas skirtuko Format (Formatavimas) grupėje Controls (Valdikliai) esantys įrankiai (13 pav. Į formą laukai įtraukiami dukart jį spustelėjus arba pele nuvilkus lauką į formą. Formatavimo įrankių juostos valdiklių komandų grupė Sukurtos formos naudojant tuščios formos įrankį pavyzdys galėtų būti toks: Pav. Sukurtos formos pavyzdys Access 2007 kaip numatytąją naudoja naują aplinką. galima pamatyti jos visus laukus. Jei vienu metu siekiama įtraukti kelis laukus. 14. reikia nuspausti klaviatūros CTRL klavišą ir jį laikant pažymėti kelis laukus. 13. tada vienu metu nuvilkti laukus į formą. jame – mygtukas Access Options ir atsivėrusiame lange mygtuku Current Database atveriamas esamos duomenų bazės langas. kurioje vienu metu matosi visi duomenų bazės objektai Tabbed Documents.Srityje Field list (Laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą (+).): Pav.

Pav. Esamosios duomenų bazės parametrų nustatymo langas Patvirtinus šį pasirinkimą. Pasirinkti šiuos formos rodinius galima dviem būdais:  atidarytos formos lange išsikvietus kontekstinį meniu (18 pav. tik Access 2007 atsiradusiame Layout View (Maketo rodinyje).Pav. 17. 16. Dabar jos elementai bus išdėstyti kaip parodyta 17 pav. DB elementų išdėstymas Overlapping Windows formoje Formų redagavimo būdai Formos redaguojamos Design View (Konstravimo rodinyje) arba naujame.): Pav. 18. Formos rodinio pasirinkimas kontekstiniame meniu 9 . programa paprašys uždaryti ir vėl atidaryti duomenų bazę.

faktiškai ji nevykdoma. Be to. šiame rodinyje galima keisti ir formos dizainą. nes jame galima atlikti beveik visus programoje Access 2007 numatytus formos redagavimo veiksmus.): Pav. pateikiamas išsamus formos struktūros vaizdas. Informacija ir Poraštė (20 pav. Galima matyti formos sekcijas Antraštė.). 19. 20. Matant duomenis. šį rodinį patogu naudoti valdiklių dydžiams nustatyti arba atlikti kitą veiksmą. Formos konstravimo rodinys Design View Layout View (Maketo rodinys). kaip ir formos rodinyje (11 pav. Antraštė Informacija Poraštė Pav. todėl keičiant ją negalima matyti duomenų. Maketo rodinį patogu naudoti tobulinant formą. tačiau naudojant konstravimo rodinį kai kurias užduotis atlikti yra paprasčiau nei naudojant maketo rodinį. Naudojant konstravimo rodinį. Kai forma rodoma kaip konstravimo rodinys. išsikvietus formos rodinių parinkimą skirtuko Home (Pagrindinis) komanda View: (19 pav. Maketo rodinyje duomenys matomi panašiai.). 10 . Formos rodinio pasirinkimas Home / View komanda Design View (konstravimo rodinys). kuris veikia formos išvaizdą ir naudojimo galimybes.

Formos maketo rodinys Layout View Naudojant maketo rodinį. Formos pavadinimo Egzaminai1 ypatybių langas 11 . Tam tikrose situacijose Access gali parodyti pranešimą. nustatyti formos ir jos valdiklių savybes. Formos valdiklių grupė Controls Formos ir jos valdiklių.. ir maketo rodinyje. 23. ją tobulinti galima ir konstravimo.): Pav. kai kurių užduočių atlikti negalima. 22. kad norėdami atlikti tam tikrus keitimus turite perjungti konstravimo rodinį. Savybių lapas iškviečiamas paspaudus klaviatūros klavišą F4 arba dešiniu pelės mygtuku iškviestame kontekstiniame meniu pasirinkus elementą Properties. Valdikliai pasirenkami įrankių juostos grupėje Controls (Valdikliai) (22 pav. Sukūrus formą. todėl reikia įjungti konstravimo rodinį. sekcijų bei duomenų laukų savybes galima modifikuoti savybių lape.): Pav. 21.. Šiuose rodiniuose galima įkelti į formą naujų valdiklių. Atsidariusiame ypatybių lape pateikiamas išsamus jų sąrašas su nustatytomis savybių reikšmėmis (23 pav.Pav.

4.  Užklausoje galima naudoti daugiau nei vieno objekto laukus (lentelių ir užklausų).  Apibendrinančios užklausos. Galima sukurti užklausą ir be jokių kriterijų. kurioje galima sudaryti suvestinę diagramą. Jos yra dviejų rūšių:  Parametrinės užklausos. tuomet gautas rezultatas parodys visų surinktų į užklausą laukų reikšmes. Dublikatų paieškos užklausos. 7. 3. 3. Naudojant užklausas galima atlikti tam tikrus veiksmus su duomenimis. Append (papildymo) užklausa. 24. 25. ji suformuoja dvimatę duomenų lentelę. kurioje galima konstruoti ir koreguoti užklausą QBE (Query By Example) kalba. Užklausos dažniausiai kuriamos skirtuko Create grupėje Other pasirinkus įrankį Query Design. trynimą ir kitą. kurie neturi atitikmens kitoje lentelėje. Make Table (lentelės sudarymo) užklausa. Crostab (kryžminė) užklausa. 2. SQL būsenoje (SQL View). Pagrindiniai užklausų tipai yra šie: 1. Sukuriama nauja lentelė su nurodytais laukais. Pav. Lentelės būsenoje (Datasheet View). 6. Update (naujinimo) užklausa.Užklausų kūrimas Užklausos (Queries). Kabančių įrašų paieškos užklausos. kurioje galima sudaryti suvestinę (kryžminę) lentelę. kurioje vieni lentelės duomenys yra pakeičiami kitais. Select (atrankos) užklausa. 8. 5. kurioje vartotojas gali konstruoti ir koreguoti užklausą SQL kalba. Atlieka skaičiavimus su sugrupuotais duomenimis 2. pavyzdžiui skaičiavimus. 5. Redagavimo (konstravimo) būsenoje (Design View). 4. pagal nustatytus kriterijus panaikiną vieną ar kelis įrašus. pagal du ar daugiau parametrų. Suvestinės diagramos būsenoje (PivotChart View). SQL užklausos. Užklausoje aprašytų paieškos kriterijų reikšmės įvedamos dialogo lange užklausos vykdymo metu. Užklausų tipo nustatymo įrankiai Access 2007 aplinkoje užklausa gali būti pateikiama tokiose piktograma View iškviečiamose būsenose: 1. Suvestinės lentelės būsenoje (Pivot Table View). kurioje užklausos vykdymo rezultatas pateikiamas lentele.): Pav. 9. Leidžia įvykdyti prieš tai minėtų užklausų tipus ir apibrėžti formų bei ataskaitų savybes. kai duomenys yra surenkami iš vienos arba kelių lentelių. Užklausos tipas nustatomas užklausos redagavimo lange (Design View) atsiradusios užklausų įrankių (Query Tools) juostos grupės Query Type įrankiais (24 pav. duomenų modifikavimą. naudojant vieną ar kelis kriterijus. Delete (naikinimo) užklausa. 12 . Vienoje lentelėje ieško pasikartojančių įrašų. View komandos Užklausos turi tokias savybes:  Užklausą galima įsiminti ir vykdyti daug kartų. Susijusiose lentelėse ieško vienos lentelės įrašų. – tai duomenų išrinkimas pagal nurodytus kriterijus. ją įvykdžius lentelė papildoma tam tikrais duomenimis.

Atranka pagal paprastą kriterijų Tarkime. t. Išvedami rezultatai turi būti surikiuoti pagal ĮVERTINIMAS reikšmes mažėjimo tvarka. Bet kurią užklausą galima pradėti kurti komandomis Create / Others / Query Design atvertame lange Query1.).y.Užklausos ne tik leidžia peržiūrėti lenteles. Atlikę įprastus veiksmus pagrindiniame DB lange gausime užklausos projekto rodinį (27 pav.): Pav. Užklausos laukai surenkami iš lentelių Egzaminai. 27. bet ir jas keisti (įterpti. MODULIO_PAVADINIMAS ir STUDENTO_PAVARDĖ reikšmes. 26. ir QBE sritis. kuri yra saugoma operatyviojoje atmintyje ir uždarius užklausą išnyksta. sujungti laukus ir įrašus). Atrankos užklausos projekto rodinys Spaudžiame mygtuką rezultatų lentelė: (vykdyti užklausą) ir gauname rezultatą (28 pav. bus parodyta tokia 13 . kurioje atliekami visi užklausos konstravimo veiksmai (26 pav. kurioje pageidaujama matyti laukų ĮVERTINIMAS. kad duomenų bazėje „Egzaminų sesija“ turi būti sukurta atrankos užklausa. į ją susikeliame (dešiniu pelės mygtuku išsikvietę kontekstinį meniu) reikalingas lenteles ar kitas užklausas. Dėstomi moduliai ir Studentai. Užklausos sudarymo dialogo langas 1 pavyzdys. Užklausos rezultatas dažniausiai yra lentelė.  Duomenų šaltinių sritis QBE sritis Pav.). Šį langą sudaro 2 sritys: duomenų šaltinių sritis. šalinti.

). Užklausos rezultatas Uždarome užklausos langą ir išsaugome ją vardu 1 pavyzdys (29 pav. Jos duomenų šaltinis – lentelė Egzaminai.20). Atrankos kriterijai (užklausos filtrai) nustatomi laukams ĮVERTINIMAS (<5) ir EGZAMINO_DATA (>2012. MODULIO_KODAS.01. Norėdami vėl matyti užklausos pateikiamą lentelę (28 pav. Sukurtoji užklausa Objektų sąraše 2 pavyzdys. Atranka pagal sudėtinį kriterijų Sukursime kitą užklausą. 30.). turime vėl ją paleisti vykdyti dukart spusteldami jos pavadinimą Access objektų sąraše (30 pav. Pav. Išrinkimo užklausos projekto rodinys 14 .Pav. 29. STUD_BIL_NR ir EGZAMINO_DATA reikšmės. Čia projektuojama užklausa vykdanti išrinkimą.): Pav. 28. kurioje pageidaujama turėti informaciją apie žiemos sesijos neigiamus įvertinimus. Pav. Užklausos rezultatų lentelėje turi būti laukų ĮVERTINIMAS. o jos aprašą. Užklausos išsaugojimo langas Iš tikrųjų mes išsaugojome ne užklausos rezultatą. 31.

Toliau dialogo parametrui – laukui Pavardė nustatysime jo reikšmės įvedimo eilutės pavadinimą: [Įveskite studento pavardę]. išvedamas langas. projektą. kuriame saugoma suskaičiuota reikšmė). Dialoginės užklausos projekto rodinys Paspaudus mygtuką Run!. 34. 2 pavyzdžio užklausos sukurta lentelė 3 pavyzdys. bus išvesta lentelė: Pav. Užklausoje reikia išvesti laukų KARTAI (tai laukas. Čia vartotojas gali įrašyti parametro reikšmę: Pav. jei vartotojas jas vykdydamas gali dialogo langeliuose nurodyti užklausos rezultatų lentelės sudarymui vartojamas reikšmes.): 15 .: Pav. Dėmesio užklausos rezultatų lentelėje lauko Pavardė reikšmė nerodoma! Projektas pateiktas 34 pav. Šiam tikslui skirta dialoginio tipo užklausa. 33. 32. kiek kartų jis sesijos metu gavo neigiamą pažymį. kuriame reikia įrašyti studento pavardę (35 pav. tačiau šis vardas negali sutapti nė su vienu lentelės lauko vardu. Iš pradžių kursime skaičiuojamosios suvestinės užklausos. Jos projekto lentelės išraiškose dialogo parametrų vardai nurodomi. kiekvienam dialogo parametrui formuojamas langas jo reikšmei įvesti (Enter Parameter Value). Vykdant užklausą. kuri Studento pavarde nurodytam studentui suskaičiuotų. Modulio kodas ir Egzamino data reikšmes. Dialoginio tipo užklausos Užklausos būna universalesnės. Dialogo langelis Sukursime dialoginę užklausą. kaip ir lentelės laukų vardai – laužtiniuose skliaustuose.Paspaudus mygtuką Run!. imančios duomenis iš susietų lentelių Studentai ir Egzaminai.

Tačiau taip atspausdinti duomenys nėra vaizdūs ir neatitinka daugelio dokumentams keliamų reikalavimų. taikomos įvairios priemonės. pvz. Ataskaitose duomenis galima įvairiai surikiuoti ir sugrupuoti. Microsoft Access 2007 programa ataskaitas galima kurti keliais būdais: 1. yra datos ir laiko informacija bei informatyvios poraštės ir sumos. Išvestas dialogo langas Išvedama lentelė – atsakymas į užklausą: Pav. Skirtuko Create grupėje Reports pasirenkamas mygtukas Report 3. Naudojant ataskaitų įrankį Greitai sukurti ataskaitas galima naudojant ataskaitų įrankį. jos turi antraštėse pateikiamus logotipus ir pavadinimus. MS Access sukuria ataskaitą ir parodo ją maketo rodinyje (37 pav. Ataskaitą sudaro informacija. sukurtos vieno spustelėjimo procesu. Įrašų grupės. ir informacija. Naršymo srityje pažymima ataskaitos lentelė. 1. Ataskaitoje rodomi visi laukai. bet ir atspausdinami. saugoma su ataskaitos dizainu. yra vizualiai patrauklios ir jas galima iš karto naudoti.): . Užklausos rezultatas Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas Ataskaitos paskirtis Lentelių duomenys. formuojančios dokumento teksto savybes ir viso dokumento sandarą.Pav. 3. Ataskaitos kūrimas naudojant ataskaitų įrankį vykdomas trimis žingsniais: 1. kuris sukuria ataskaitą tuojau pat. formų langai ir užklausų rezultatai gali būti ne tik peržiūrimi ekrane. bet naudinga priemonė apžvelgti pagrindinius duomenis. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį. Naudojant ataskaitų vedlį. galima įterpti skaičiuojamuosius laukus ir suminių duomenų eilutes. 16 . Tai nėra galutinis rezultatas. daugelį sudėtingų operacijų vedliai atlieka automatiškai. Todėl DB numatytas specialus objektas – ataskaitos. paskirstyti įvairių matmenų lapuose. 35. Automatiškai sugeneruotų ataskaitų dizainas atrodo profesionaliai. kurios padeda parengti vaizdžius ir tinkamus vartojimui bei analizei dokumentus. Ataskaitos. 2. Naudojant ataskaitų įrankį.Ataskaitoms sudaryti duomenų šaltiniai gali būti atskiros ar susietos lentelės. Ataskaitas patartina kurti naudojantis vedliais – nereikia rūpintis dizainu. esantys pagrindinėje lentelėje ar užklausoje. neklausiant vartotojo informacijos. 2. 36. taip pat užklausų rezultatų lentelės. kiekvienas lapas ir visas dokumentas gali būti papildomi informaciniais duomenimis. gaunama iš lentelių arba užklausų. STUDENTAI.

naudojant projekto rodinį Desing Wizard. Sukursime ataskaitą. o vėliau. parenkamų iš susietų lentelių. pertvarkyti. Parenkamos ataskaitos lentelės ir jų laukai Paspaudus mygtuką Next. Ataskaitos įrankiu sukurta ataskaita 2. pasitelkus ataskaitų vedlį Report Wizard. o jame nustatoma ataskaitos duomenų. jei jo savybės netenkina. Naudojant ataskaitų vedlį Kuriant ataskaitą. Iškvietus ataskaitų kūrimo vedlį Report Wizard . 38. 37. kurioje būtų nurodyti kiekvieno studento pavardė ir vardas.Pav. Tokiai ataskaitai sudaryti reikalingos trys lentelės: Studentai (jos laukai VARDAS ir PAVARDĖ). pateikimo tvarka: 17 . o ten parinktos lentelės laukai išvardijami sąraše Available Fields: Pav. atveriamas 2-asis vedlio langas. pirmiausia tikslinga parengti jos ruošinį. kokius laikė egzaminus ir kokius pažymius gavo. jo pirmame žingsnyje išrenkama ataskaitai sudaryti reikalingos lentelės(-ių) vardas išskleidžiamame sąraše Table / Queries. lentelė Dėstomi moduliai (jos laukas PAVADINIMAS) ir Egzaminai (jos laukas ĮVERTINIMAS).

40. atveriamas rikiavimo tvarkos parinkimui skirtas 4-asis vedlio langas: 18 . kuriame išskirta ataskaitos pagrindinės dalies įrašus formuojanti pagrindinė lentelė.Pav. Ataskaitos įrašų grupavimas Grupavimo laukai bendrumo mažėjimo tvarka pasirenkami kairiajame lango sąraše ir mygtuku perkeliami į dešinįjį skyrių. identifikuojami laukais PAVADINIMAS ir ĮVERTINIMAS. kuriame kuriama būsimos ataskaitos sandara. Dešiniajame skyriuje parodoma. Pagrindinę lentelę galima pakeisti pelės spragtelėjimu lentelės sąraše. Atrinkto lauko naudojimo duomenų grupavimui pirmumas (Priority) gali būti keičiamas mygtukais ( pirmyn / atgal). Šiame vedlio žingsnyje apibrėžiamas įrašų grupavimas. Kuriamoje ataskaitoje kiekvienam pagrindinės lentelės Studentai įrašui (identifikuojamam laukais PAVARDĖ ir VARDAS) bus pateikiami priklausomų lentelių Dėstomi moduliai ir Egzaminai įrašai. Tokį grupavimo būdą galima pakeisti mygtuko atveriamo lango sąrašuose. o kairėje – šaltinių lentelių sąrašas. jeigu reikia. Ataskaitoms yra parinktas įrašų grupavimo pagal lauko reikšmes būdas. 39. Vedlio 3-jame lange nustatomas ataskaitos įrašų grupavimas: Pav. kuris. Duomenų pateikimo tvarkos nustatymas Lango dešinėje pateikiamas pirmajame vedlio lange sudarytas duomenų šaltinių laukų sąrašas. Vėl paspaudus mygtuką Next. tęsiamas kitame vedlio žingsnyje. o mygtuku galima atsisakyti grupavimo. kad pasirinktų grupavimo laukų pavadinimai bus rašomi tiktai prieš atitinkamų grupių duomenis.

Būsimos ataskaitos vaizdo parinkimas Srityje Layout (išvaizda) galima pasirinkti vieną iš trijų ataskaitos išdėstymo popieriaus lape būdą. atveriamas ataskaitos išvaizdos parinkimo langas: Pav. o dešinėje – keturios eilutės rikiavimo laukams parinkti. kad tilptų dokumentui skirtoje popieriaus lapo srityje. o pažymėtas langelis šalia užrašo Adjust the field width so all fields fit on a page rodo. Srityje Orientation pasirenkamas popieriaus lapo pasukimo būdas. Dar kartą paspaudus mygtulą Next. nurodo užrašas ant lauko dešinėje esančio mygtuko. 41. Rengiamos ataskaitos įrašus rikiuosime lauko PAVADINIMAS reikšmių didėjimo tvarka. kurį galima pasirinkti. Mūsų kuriamai ataskaitai pasirinktas Stepped tipas. Rikiavimo būdą (didėjimo ar mažėjimo tvarka).Pav. Rikiavimos tvarkos parinkimas Jo kairėje matomas rengiamos ataskaitos vaizdas. Jame pasirenkamas vienas iš siūlomų MS Access dokumento antraščių ir teksto rašymo bei skiriamųjų linijų braižymo stilių. Mygtuku Next atveriamas 6-asis vedlio langas. kad ataskaitos laukų pločius reikia parinkti taip. 42. Mūsų ataskaitai parinktas stilius Windows Vista: 19 .

Jeigu bus pažymėtas langelis Display Help on working with the report?. bus atvertas pagalbos langas su trumpu projekto lango sandaros aprašymu. Ataskaitos peržiūros langas 20 . 43. baigiant kūrimą. taip pat dukart spragtelėjus ataskaitos pavadinimą naršymo srityje dalyje Reports. Į jį galima pereiti tiesiogiai iš ataskaitų vedlio paskutinio lango. 44 pav) parašomas ataskaitos vardas langelyje What title do you want for your report? Taip pat nurodoma. 44. Pav. 45.Pav. Paskutinis ataskaitos kūrimo langas Toliau parodytas ataskaitos peržiūros langas. kaip norima baigti ataskaitos kūrimą: peržiūrint jos vaizdą Prewiev ar ją koreguojant ataskaitos projekto lange (Modify). Pav. tada. Ataskaitos stiliaus parinkimo langas Paskutiniame – 7-ajame vedlio lange (žr.

Srityje Field List (laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą. Ataskaitų vedlio sukurtos ataskaitos projektavimo langas Ataskaitos formuojamos iš šių pagrindinių dalių: 1. nuvilkti juos į ataskaitą visus kartu. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį Tuščių ataskaitų įrankis naudojamas tada. Sukurtos ataskaitos projekto langas parodytas 46 paveikslėlyje: Pav. 2. spausdinama tiktai dokumento gale. kurios spausdinamos kiekvieno dokumento lapo pradžioje. 47. duomenų dalyje įterpiamos grupių antraštės. kuri bus ataskaitos pagrindas. lapų antraščių (Page header). kuri spausdinama tiktai dokumento pradžioje. kurioje pateikiami DB išrinkti duomenys sugrupuoti pagal vartotojo nurodytus požymius. Jeigu ataskaitoje numatytas duomenų grupavimas. kurios spausdinamos kiekvieno lapo gale. Naršymo srityje žymima lentelė. ataskaitos poraštės (Report Footer). o skirtuko Create grupėje Reports fiksuojama komanda Blank Report (tuščia ataskaita) .. 3. Skirtuko Format grupėje Controls žymima komanda Add Existing Fields (pridėti esamus laukus) . Sutvarkyta ataskaita 3. 5. 21 . pasirodo lentelės laukai. pagrindinės dalies (Details). Šis būdas naudojamas tada. kai siekiama greitai sukurti ataskaitą ir į ją planuojama įtraukti tik kelis laukus. 4. pvz. laikant nuspaustą klaviatūroje klavišą CTRL. Sutvarkyta ataskaita galėtų atrodyti taip: Pav. esantį šalia lentelės.Vedlio sukurta ataskaita koreguojama projektavimo režime. lapų poraščių (Page Footer). kai pradžioje pasirenkamas tuščias ataskaitos lapas. lentelė EGZAMINAI. 46. ataskaitos antraštės (Report Header). Kiekvieną lauką galima nuvilkti į ataskaitą po vieną atskirai arba.

Tuščia ataskaita papildyta lentelės laukais Ataskaitą galima papildyti pavadinimu Title. puslapių numeriais Page Numbers. 48. ir . Sudarykite 3 ataskaitas skirtingais būdais. Tai atliekama skirtuko Format grupės Controls mygtukais . III laboratorinis darbas (2 dalis) Savo kuriamoje duomenų bazėje: 1. įvesti datą ir laiką Date and Time. Naudokite skirtingus būdus joms kurti. 22 . 2. Sudarykite penkias formas kiekvienai iš lentelių turinio peržiūrai ir redagavimui. 3. Sukurkite tris skirtingų tipų užklausas duomenų paieškai.Pav.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful