TURINYS

Nesudėtingos sandaros formų sudarymas ........................................................................................... 2 Naujos formos kūrimas formos įrankiu ........................................................................................... 2 Perskirtosios formos, naudojant perskirtosios formos įrankį, kūrimas ........................................... 3 Formos, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį, kūrimas. ...................... 3 Formos kūrimas naudojant formos vedlį. ........................................................................................ 4 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį............................................................................ 7 Formų redagavimo būdai ................................................................................................................. 9 Užklausų kūrimas .............................................................................................................................. 12 1 pavyzdys. Atranka pagal paprastą kriterijų ................................................................................ 13 2 pavyzdys. Atranka pagal sudėtinį kriterijų ................................................................................. 14 3 pavyzdys. Dialoginio tipo užklausos .......................................................................................... 15 Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas ......................................................................................... 16 Ataskaitos paskirtis ........................................................................................................................ 16 1. Naudojant ataskaitų įrankį ......................................................................................................... 16 2. Naudojant ataskaitų vedlį .......................................................................................................... 17 3. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį .............................................................................................. 21 III laboratorinis darbas (2 dalis) ........................................................................................................ 22

1

Formų, užklausų ir ataskaitų kūrimas
Nesudėtingos sandaros formų sudarymas
MS Access formos (Forms) naudojamos sukurti vartotojui patogų interfeisą darbui su duomenų bazėmis. Formos naudoja duomenis, saugomus lentelėse ar gaunamus vykdant užklausas. Forma, naudojanti vienos konkrečios lentelės ar užklausos duomenis, vadinama paprasta. Jei viena forma įdedama į kitą ir turi duomenų, paimtų iš kelių susietų lentelių, ji vadinama sudėtine. Šiuo atveju gali būti sukuriamos pagrindinė (Main) ir jai pavaldi pagalbinė (Subform) forma. Formos gali būti panaudojamos : 1. Duomenų pavaizdavimui, įvedimui ir redagavimui. Duomenis įvesti, peržiūrėti bei redaguoti formoje galima vartotojui patogiu pavidalu, pvz., įprasto blanko. Prireikus, dalį duomenų formose galima paslėpti arba juos pateikti tik skaitymui. Be to, į formą galima sutraukti duomenis iš kelių lentelių, parinkti įvedamą informaciją iš susietų lentelių, pateikti skaičiavimų rezultatus ir pan. 2. Informacinės sistemos valdymui. Formose galima patalpinti valdymo elementus: mygtukus (command buttons), jungiklius (option box), sąrašus(list box), ir juos susieti su Jūsų paruoštomis makrokomandomis, procedūromis ir funkcijomis, pvz., pele paspaudę Jūsų paruoštą komandinį mygtuką bus spausdinama. Taip pat yra galimybė nustatyti informacinės sistemos reakciją į vieną ar kitą įvykį, pvz., įvedus užsakomų prekių kiekį ir gavus neigiamą likutį ekrane, galima perspėti vartotoją: "Užsakyta daugiau prekių nei yra sandėlyje". Visa tai palengvina vartotojo darbą bei apsaugoja jį nuo galimų klaidų. Formų kūrimo būdai: 1. Kurti formą naudojant formos įrankį; 2. Kurti perskirtąją formą naudojant perskirtosios formos įrankį; 3. Kurti formą, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį; 4. Kurti formą naudojant formos vedlį; 5. Kurti formą naudojant tuščios formos įrankį.
Naujos formos kūrimas formos įrankiu

Naujos formos sukūrimui šiuo būdu, naršymo srityje pažymima lentelė, kurioje yra būsimos formos duomenys (1 pav.). Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) pasirenkama komanda Form (Forma).

Pav. 1. Naujos formos kūrimas Form įrankiu

Jeigu kuriamos formos lentelė yra susieta su kita lentele ryšiu „vienas su daug“, programa Access įtraukia į formą duomenų lapą su tos susietosios lentelės duomenimis.

2

kurioje yra formai reikalingi duomenys arba atidaroma lentelė (ar užklausa) kaip duomenų lapo rodinys. Pav. redaguoti arba naikinti galima bet kurioje formos dalyje. 2. Tuo tikslu naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. kurioje būtų rodomi keli įrašai. Naudojant maketo rodinį. Du rodiniai susiejami su tuo pačiu duomenų šaltiniu ir visą laiką sinchronizuojami tarpusavyje. Forma. Perskirtosios formos kūrimui naudojamas perskirtosios formos įrankis. kuri rodoma kaip maketo rodinys (3 pav. Duomenis įtraukti. įgalinanti vienu metu matyti du duomenų rodinius – formos rodinį ir duomenų lapo rodinį. formos sukūrimui naudojamas kelių elementų įrankis. Pavyzdžiui. lauko duomenis matome ir viršutiniame formos rodinyje (2 pav. Paprastosios formos įrankiu sukurtoje formoje vienu metu rodomas vienas įrašas. Perskirtoji forma Formos.). pažymimas tas pats laukas kitoje formos dalyje. 3. kurioje yra būsimoje formoje norimi matyti duomenys ir skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Multiple Items (Keli elementai) .). galima keisti formą ir matyti duomenis. galima keisti teksto laukelių dydį taip. kad tilptų duomenys. kurioje rodomi keli įrašai 3 . kūrimas Perskirtoji forma yra nauja Access 2007 priemonė. kūrimas. Pavyzdžiui. pažymėję apatiniame duomenų lapo rodinyje UAB „Restauratorius“. Siekiant. naudojant perskirtosios formos įrankį. Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Split Form (Padalinti formą) .Perskirtosios formos. naudojant kelių elementų įrankį. naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. Pažymėjus lauką vienoje formos dalyje. kad formoje būtų rodomi keli įrašai. Norint sukurti formą šiuo būdu. Programoje Access sukuriama forma. Pav.

y. Formos vedlio lange pasirenkama su kuriama forma susieta lentelė (5 pav. Formos vedlio Form Wizard iškvietimas 2. Forma sukuriama vykdant nurodymus. Lentelės parinkimas formos vedlio Form Wizard lange 3.): 4 . kokie laukai bus rodomi sukurtoje formoje. Available Fields srityje matomi pasirinktos lentelės laukai. į sritį.): Pav. 5. (6 pav. pateikiamus formų vedlio puslapiuose. Forma kuriama septyniais žingsniais: 1. jos kūrimui naudojamas formų kūrimo vedlys. skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda More Forms (Daugiau formų) . po to – Form Vizard (Formos vedlys) (4 pav. galima pasirinkti formos duomenų sugrupavimą ir surūšiavimą. Kuriant šiuo būdu. 4. kurioje esantys laukai bus naudojami formoje. kuriuos mygtukais “>” (po vieną) ar “>>” (visus) galima perkelti į sritį Selected Fields.Formos kūrimas naudojant formos vedlį. t.): Pav. formoje naudoti daugiau nei vienos lentelės arba užklausos laukus. Kai siekiama pasirinkti.

Fiksuojamas mygtukas Next: Pav. Formos vedlio Form Wizard langas su parinktais rodyti formoje laukais 4. 7.). pvz. Formos vedlio rodinys Kuriant formą su visais lentelės laukais.Pav.): 5 . 6. Columnar ir spaudžiama Next (8 pav. spaudžiamas reikiamas mygtukas ir laukai perkeliami į sritį Selected Fields (7 pav. Pasirenkamas norimas formos išdėstymas.

norint pamatyti sukurtą formą ir įvesti duomenis į jos pagrindu sukurtą lentelę. 9.): 6 . ir fiksuojama Next. pvz. Pav. Formos apipavidalinimo stiliaus parinkimo langas 6. b) Modify the form's design. Paskutiniame žingsnyje rašomas formos pavadinimas. Šiuo atveju pavadinimas – Studentai1 ir renkamasi vieną iš žingsnių: a) Open the form to view or enter information. 8. norint daryti dar kokius nors pakeitimus sukurtoje formoje.Pav. Užbaigiamas formos kūrimo procesas spaudžiant mygtuką Finish (10 pav. Formos maketo (laukų išdėstymo būdo) pasirinkimo langas 5. Šiame žingsnyje pasirenkamas formos apipavidalinimo stilius. Access 2007.

12. Formos pavadinimo parinkimo langas Programa Access pateikia sukurtą formos Studentai1 rodinį (11 pav. 10. Pav. naudojant tuščios formos įrankį.(12 pav.). rodinys 7 . Tam skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Blank Form (Tuščia forma) . Tokiu būdu galima greitai sukurti formą.): Pav. Sukurta forma Užsakovai1 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį Formai kurti galima naudoti ir tuščios formos įrankį. Formos kūrimo. ypač jei į formą planuojama įtraukti tik kelis laukus. 11. Programoje Access tuščia forma atidaroma kaip maketo rodinys ir rodomas dialogo langas Field List (Laukų sąrašas).Pav.

). 14. Norint į formą įtraukti logotipą. o jų atvertus langus su pavadinimais ir sisteminiais mygtukais. reikia nuspausti klaviatūros CTRL klavišą ir jį laikant pažymėti kelis laukus. tada vienu metu nuvilkti laukus į formą. Į formą laukai įtraukiami dukart jį spustelėjus arba pele nuvilkus lauką į formą. puslapių numerius arba datą ir laiką. Jei vienu metu siekiama įtraukti kelis laukus. (15 pav. Pav. galima pamatyti jos visus laukus. reikia pakeisti atitinkamus Access nustatymus. jame – mygtukas Access Options ir atsivėrusiame lange mygtuku Current Database atveriamas esamos duomenų bazės langas. 13.): Pav.Srityje Field list (Laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą (+). Tai atliekame taip:  spaudžiamas mygtukas Office Button. DB elementų (formų) išdėstymas Tabbed Documents formoje Norint formas ir kitus elementus matyti naršymo srityje. 15. esantį šalia lentelės. Jame žymimas jungiklis Overlapping Windows (Langų sutapatinimas) (16 pav.): 8 . Sukurtos formos pavyzdys Access 2007 kaip numatytąją naudoja naują aplinką. kurioje vienu metu matosi visi duomenų bazės objektai Tabbed Documents. Formatavimo įrankių juostos valdiklių komandų grupė Sukurtos formos naudojant tuščios formos įrankį pavyzdys galėtų būti toks: Pav. naudojamas skirtuko Format (Formatavimas) grupėje Controls (Valdikliai) esantys įrankiai (13 pav. pavadinimą.

17. Formos rodinio pasirinkimas kontekstiniame meniu 9 . Esamosios duomenų bazės parametrų nustatymo langas Patvirtinus šį pasirinkimą.): Pav. Dabar jos elementai bus išdėstyti kaip parodyta 17 pav.Pav. Pav. 16. 18. DB elementų išdėstymas Overlapping Windows formoje Formų redagavimo būdai Formos redaguojamos Design View (Konstravimo rodinyje) arba naujame. Pasirinkti šiuos formos rodinius galima dviem būdais:  atidarytos formos lange išsikvietus kontekstinį meniu (18 pav. programa paprašys uždaryti ir vėl atidaryti duomenų bazę. tik Access 2007 atsiradusiame Layout View (Maketo rodinyje).

šiame rodinyje galima keisti ir formos dizainą. kuris veikia formos išvaizdą ir naudojimo galimybes. kaip ir formos rodinyje (11 pav. Galima matyti formos sekcijas Antraštė. 10 . Kai forma rodoma kaip konstravimo rodinys.): Pav. pateikiamas išsamus formos struktūros vaizdas. faktiškai ji nevykdoma. todėl keičiant ją negalima matyti duomenų. išsikvietus formos rodinių parinkimą skirtuko Home (Pagrindinis) komanda View: (19 pav. Naudojant konstravimo rodinį. Maketo rodinį patogu naudoti tobulinant formą. Formos rodinio pasirinkimas Home / View komanda Design View (konstravimo rodinys). šį rodinį patogu naudoti valdiklių dydžiams nustatyti arba atlikti kitą veiksmą. Formos konstravimo rodinys Design View Layout View (Maketo rodinys).). 19. Be to. Matant duomenis. nes jame galima atlikti beveik visus programoje Access 2007 numatytus formos redagavimo veiksmus. Maketo rodinyje duomenys matomi panašiai. tačiau naudojant konstravimo rodinį kai kurias užduotis atlikti yra paprasčiau nei naudojant maketo rodinį. Informacija ir Poraštė (20 pav. Antraštė Informacija Poraštė Pav. 20.).

21.): Pav. Formos valdiklių grupė Controls Formos ir jos valdiklių.Pav.. ją tobulinti galima ir konstravimo.): Pav. Šiuose rodiniuose galima įkelti į formą naujų valdiklių. kai kurių užduočių atlikti negalima. todėl reikia įjungti konstravimo rodinį. Valdikliai pasirenkami įrankių juostos grupėje Controls (Valdikliai) (22 pav. sekcijų bei duomenų laukų savybes galima modifikuoti savybių lape. Sukūrus formą. 23.. 22. Atsidariusiame ypatybių lape pateikiamas išsamus jų sąrašas su nustatytomis savybių reikšmėmis (23 pav. Formos maketo rodinys Layout View Naudojant maketo rodinį. Formos pavadinimo Egzaminai1 ypatybių langas 11 . kad norėdami atlikti tam tikrus keitimus turite perjungti konstravimo rodinį. Tam tikrose situacijose Access gali parodyti pranešimą. nustatyti formos ir jos valdiklių savybes. ir maketo rodinyje. Savybių lapas iškviečiamas paspaudus klaviatūros klavišą F4 arba dešiniu pelės mygtuku iškviestame kontekstiniame meniu pasirinkus elementą Properties.

Naudojant užklausas galima atlikti tam tikrus veiksmus su duomenimis.Užklausų kūrimas Užklausos (Queries). trynimą ir kitą. pavyzdžiui skaičiavimus. 9. Vienoje lentelėje ieško pasikartojančių įrašų.  Apibendrinančios užklausos. 3. Select (atrankos) užklausa. Pav. 2. 6. 4. tuomet gautas rezultatas parodys visų surinktų į užklausą laukų reikšmes. pagal du ar daugiau parametrų. 12 . 25. Atlieka skaičiavimus su sugrupuotais duomenimis 2. Lentelės būsenoje (Datasheet View). Delete (naikinimo) užklausa. kai duomenys yra surenkami iš vienos arba kelių lentelių. Galima sukurti užklausą ir be jokių kriterijų. pagal nustatytus kriterijus panaikiną vieną ar kelis įrašus. Crostab (kryžminė) užklausa. kurie neturi atitikmens kitoje lentelėje.): Pav. kurioje galima sudaryti suvestinę diagramą. 3. Make Table (lentelės sudarymo) užklausa. Suvestinės lentelės būsenoje (Pivot Table View). Update (naujinimo) užklausa. kurioje vartotojas gali konstruoti ir koreguoti užklausą SQL kalba. Leidžia įvykdyti prieš tai minėtų užklausų tipus ir apibrėžti formų bei ataskaitų savybes. kurioje galima konstruoti ir koreguoti užklausą QBE (Query By Example) kalba. Kabančių įrašų paieškos užklausos. 5. Append (papildymo) užklausa. 4. 8. kurioje užklausos vykdymo rezultatas pateikiamas lentele. Pagrindiniai užklausų tipai yra šie: 1. Užklausoje aprašytų paieškos kriterijų reikšmės įvedamos dialogo lange užklausos vykdymo metu. ji suformuoja dvimatę duomenų lentelę. Užklausos dažniausiai kuriamos skirtuko Create grupėje Other pasirinkus įrankį Query Design.  Užklausoje galima naudoti daugiau nei vieno objekto laukus (lentelių ir užklausų). naudojant vieną ar kelis kriterijus. SQL užklausos. 24. Sukuriama nauja lentelė su nurodytais laukais. SQL būsenoje (SQL View). 5. Užklausų tipo nustatymo įrankiai Access 2007 aplinkoje užklausa gali būti pateikiama tokiose piktograma View iškviečiamose būsenose: 1. 7. View komandos Užklausos turi tokias savybes:  Užklausą galima įsiminti ir vykdyti daug kartų. duomenų modifikavimą. Dublikatų paieškos užklausos. Susijusiose lentelėse ieško vienos lentelės įrašų. Užklausos tipas nustatomas užklausos redagavimo lange (Design View) atsiradusios užklausų įrankių (Query Tools) juostos grupės Query Type įrankiais (24 pav. kurioje vieni lentelės duomenys yra pakeičiami kitais. Suvestinės diagramos būsenoje (PivotChart View). Jos yra dviejų rūšių:  Parametrinės užklausos. kurioje galima sudaryti suvestinę (kryžminę) lentelę. ją įvykdžius lentelė papildoma tam tikrais duomenimis. Redagavimo (konstravimo) būsenoje (Design View). – tai duomenų išrinkimas pagal nurodytus kriterijus.

y. ir QBE sritis. Bet kurią užklausą galima pradėti kurti komandomis Create / Others / Query Design atvertame lange Query1. bus parodyta tokia 13 . Atlikę įprastus veiksmus pagrindiniame DB lange gausime užklausos projekto rodinį (27 pav. Užklausos laukai surenkami iš lentelių Egzaminai. Atrankos užklausos projekto rodinys Spaudžiame mygtuką rezultatų lentelė: (vykdyti užklausą) ir gauname rezultatą (28 pav. į ją susikeliame (dešiniu pelės mygtuku išsikvietę kontekstinį meniu) reikalingas lenteles ar kitas užklausas. Atranka pagal paprastą kriterijų Tarkime. šalinti. sujungti laukus ir įrašus). Užklausos rezultatas dažniausiai yra lentelė. Šį langą sudaro 2 sritys: duomenų šaltinių sritis. Užklausos sudarymo dialogo langas 1 pavyzdys.): Pav. kurioje pageidaujama matyti laukų ĮVERTINIMAS. Dėstomi moduliai ir Studentai.). kuri yra saugoma operatyviojoje atmintyje ir uždarius užklausą išnyksta.  Duomenų šaltinių sritis QBE sritis Pav. 26. MODULIO_PAVADINIMAS ir STUDENTO_PAVARDĖ reikšmes. kad duomenų bazėje „Egzaminų sesija“ turi būti sukurta atrankos užklausa.Užklausos ne tik leidžia peržiūrėti lenteles.). t. Išvedami rezultatai turi būti surikiuoti pagal ĮVERTINIMAS reikšmes mažėjimo tvarka. kurioje atliekami visi užklausos konstravimo veiksmai (26 pav. bet ir jas keisti (įterpti. 27.

Norėdami vėl matyti užklausos pateikiamą lentelę (28 pav. STUD_BIL_NR ir EGZAMINO_DATA reikšmės. Išrinkimo užklausos projekto rodinys 14 . 29. Atrankos kriterijai (užklausos filtrai) nustatomi laukams ĮVERTINIMAS (<5) ir EGZAMINO_DATA (>2012. MODULIO_KODAS. Užklausos rezultatas Uždarome užklausos langą ir išsaugome ją vardu 1 pavyzdys (29 pav. 30. Jos duomenų šaltinis – lentelė Egzaminai.20). Pav. Užklausos išsaugojimo langas Iš tikrųjų mes išsaugojome ne užklausos rezultatą.).). o jos aprašą. Užklausos rezultatų lentelėje turi būti laukų ĮVERTINIMAS. kurioje pageidaujama turėti informaciją apie žiemos sesijos neigiamus įvertinimus. Atranka pagal sudėtinį kriterijų Sukursime kitą užklausą. 31. turime vėl ją paleisti vykdyti dukart spusteldami jos pavadinimą Access objektų sąraše (30 pav.): Pav. 28.Pav. Pav. Čia projektuojama užklausa vykdanti išrinkimą. Sukurtoji užklausa Objektų sąraše 2 pavyzdys.01.

jei vartotojas jas vykdydamas gali dialogo langeliuose nurodyti užklausos rezultatų lentelės sudarymui vartojamas reikšmes. Šiam tikslui skirta dialoginio tipo užklausa. kaip ir lentelės laukų vardai – laužtiniuose skliaustuose. imančios duomenis iš susietų lentelių Studentai ir Egzaminai. Vykdant užklausą. 32. Dialoginės užklausos projekto rodinys Paspaudus mygtuką Run!. Jos projekto lentelės išraiškose dialogo parametrų vardai nurodomi.): 15 . kuri Studento pavarde nurodytam studentui suskaičiuotų.: Pav. Čia vartotojas gali įrašyti parametro reikšmę: Pav. Toliau dialogo parametrui – laukui Pavardė nustatysime jo reikšmės įvedimo eilutės pavadinimą: [Įveskite studento pavardę]. kiekvienam dialogo parametrui formuojamas langas jo reikšmei įvesti (Enter Parameter Value). kiek kartų jis sesijos metu gavo neigiamą pažymį. Dialogo langelis Sukursime dialoginę užklausą. kuriame reikia įrašyti studento pavardę (35 pav. Dialoginio tipo užklausos Užklausos būna universalesnės.Paspaudus mygtuką Run!. Užklausoje reikia išvesti laukų KARTAI (tai laukas. kuriame saugoma suskaičiuota reikšmė). Iš pradžių kursime skaičiuojamosios suvestinės užklausos. Modulio kodas ir Egzamino data reikšmes. bus išvesta lentelė: Pav. 2 pavyzdžio užklausos sukurta lentelė 3 pavyzdys. 34. išvedamas langas. projektą. Dėmesio užklausos rezultatų lentelėje lauko Pavardė reikšmė nerodoma! Projektas pateiktas 34 pav. tačiau šis vardas negali sutapti nė su vienu lentelės lauko vardu. 33.

Ataskaitos. Ataskaitas patartina kurti naudojantis vedliais – nereikia rūpintis dizainu. gaunama iš lentelių arba užklausų. Ataskaitą sudaro informacija. 2. 16 . pvz. Ataskaitose duomenis galima įvairiai surikiuoti ir sugrupuoti. taip pat užklausų rezultatų lentelės. Užklausos rezultatas Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas Ataskaitos paskirtis Lentelių duomenys. Naudojant ataskaitų įrankį. 36. kiekvienas lapas ir visas dokumentas gali būti papildomi informaciniais duomenimis.): . kuris sukuria ataskaitą tuojau pat. daugelį sudėtingų operacijų vedliai atlieka automatiškai.Ataskaitoms sudaryti duomenų šaltiniai gali būti atskiros ar susietos lentelės. saugoma su ataskaitos dizainu. bet naudinga priemonė apžvelgti pagrindinius duomenis.Pav. Tačiau taip atspausdinti duomenys nėra vaizdūs ir neatitinka daugelio dokumentams keliamų reikalavimų. Įrašų grupės. Tai nėra galutinis rezultatas. esantys pagrindinėje lentelėje ar užklausoje. Išvestas dialogo langas Išvedama lentelė – atsakymas į užklausą: Pav. Skirtuko Create grupėje Reports pasirenkamas mygtukas Report 3. 1. 3. taikomos įvairios priemonės. bet ir atspausdinami. Naudojant ataskaitų įrankį Greitai sukurti ataskaitas galima naudojant ataskaitų įrankį. ir informacija. Todėl DB numatytas specialus objektas – ataskaitos. Automatiškai sugeneruotų ataskaitų dizainas atrodo profesionaliai. Naršymo srityje pažymima ataskaitos lentelė. formuojančios dokumento teksto savybes ir viso dokumento sandarą. yra vizualiai patrauklios ir jas galima iš karto naudoti. paskirstyti įvairių matmenų lapuose. yra datos ir laiko informacija bei informatyvios poraštės ir sumos. Microsoft Access 2007 programa ataskaitas galima kurti keliais būdais: 1. galima įterpti skaičiuojamuosius laukus ir suminių duomenų eilutes. neklausiant vartotojo informacijos. Naudojant ataskaitų vedlį. Ataskaitos kūrimas naudojant ataskaitų įrankį vykdomas trimis žingsniais: 1. formų langai ir užklausų rezultatai gali būti ne tik peržiūrimi ekrane. 2. jos turi antraštėse pateikiamus logotipus ir pavadinimus. MS Access sukuria ataskaitą ir parodo ją maketo rodinyje (37 pav. kurios padeda parengti vaizdžius ir tinkamus vartojimui bei analizei dokumentus. STUDENTAI. sukurtos vieno spustelėjimo procesu. Ataskaitoje rodomi visi laukai. 35. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį.

Tokiai ataskaitai sudaryti reikalingos trys lentelės: Studentai (jos laukai VARDAS ir PAVARDĖ).Pav. o ten parinktos lentelės laukai išvardijami sąraše Available Fields: Pav. pirmiausia tikslinga parengti jos ruošinį. Naudojant ataskaitų vedlį Kuriant ataskaitą. lentelė Dėstomi moduliai (jos laukas PAVADINIMAS) ir Egzaminai (jos laukas ĮVERTINIMAS). jei jo savybės netenkina. 38. naudojant projekto rodinį Desing Wizard. 37. pateikimo tvarka: 17 . pertvarkyti. kurioje būtų nurodyti kiekvieno studento pavardė ir vardas. Parenkamos ataskaitos lentelės ir jų laukai Paspaudus mygtuką Next. jo pirmame žingsnyje išrenkama ataskaitai sudaryti reikalingos lentelės(-ių) vardas išskleidžiamame sąraše Table / Queries. pasitelkus ataskaitų vedlį Report Wizard. Iškvietus ataskaitų kūrimo vedlį Report Wizard . o vėliau. Sukursime ataskaitą. kokius laikė egzaminus ir kokius pažymius gavo. atveriamas 2-asis vedlio langas. Ataskaitos įrankiu sukurta ataskaita 2. parenkamų iš susietų lentelių. o jame nustatoma ataskaitos duomenų.

Ataskaitoms yra parinktas įrašų grupavimo pagal lauko reikšmes būdas. kad pasirinktų grupavimo laukų pavadinimai bus rašomi tiktai prieš atitinkamų grupių duomenis. Tokį grupavimo būdą galima pakeisti mygtuko atveriamo lango sąrašuose. Pagrindinę lentelę galima pakeisti pelės spragtelėjimu lentelės sąraše. kuriame kuriama būsimos ataskaitos sandara. o kairėje – šaltinių lentelių sąrašas. Duomenų pateikimo tvarkos nustatymas Lango dešinėje pateikiamas pirmajame vedlio lange sudarytas duomenų šaltinių laukų sąrašas. Vėl paspaudus mygtuką Next. Vedlio 3-jame lange nustatomas ataskaitos įrašų grupavimas: Pav. Atrinkto lauko naudojimo duomenų grupavimui pirmumas (Priority) gali būti keičiamas mygtukais ( pirmyn / atgal).Pav. Ataskaitos įrašų grupavimas Grupavimo laukai bendrumo mažėjimo tvarka pasirenkami kairiajame lango sąraše ir mygtuku perkeliami į dešinįjį skyrių. kuriame išskirta ataskaitos pagrindinės dalies įrašus formuojanti pagrindinė lentelė. tęsiamas kitame vedlio žingsnyje. kuris. 40. jeigu reikia. Kuriamoje ataskaitoje kiekvienam pagrindinės lentelės Studentai įrašui (identifikuojamam laukais PAVARDĖ ir VARDAS) bus pateikiami priklausomų lentelių Dėstomi moduliai ir Egzaminai įrašai. Dešiniajame skyriuje parodoma. 39. atveriamas rikiavimo tvarkos parinkimui skirtas 4-asis vedlio langas: 18 . identifikuojami laukais PAVADINIMAS ir ĮVERTINIMAS. Šiame vedlio žingsnyje apibrėžiamas įrašų grupavimas. o mygtuku galima atsisakyti grupavimo.

Būsimos ataskaitos vaizdo parinkimas Srityje Layout (išvaizda) galima pasirinkti vieną iš trijų ataskaitos išdėstymo popieriaus lape būdą. Mūsų ataskaitai parinktas stilius Windows Vista: 19 . Mūsų kuriamai ataskaitai pasirinktas Stepped tipas. 42. nurodo užrašas ant lauko dešinėje esančio mygtuko. o pažymėtas langelis šalia užrašo Adjust the field width so all fields fit on a page rodo. kurį galima pasirinkti. kad ataskaitos laukų pločius reikia parinkti taip. Rikiavimos tvarkos parinkimas Jo kairėje matomas rengiamos ataskaitos vaizdas. o dešinėje – keturios eilutės rikiavimo laukams parinkti. Rengiamos ataskaitos įrašus rikiuosime lauko PAVADINIMAS reikšmių didėjimo tvarka. kad tilptų dokumentui skirtoje popieriaus lapo srityje. Dar kartą paspaudus mygtulą Next.Pav. atveriamas ataskaitos išvaizdos parinkimo langas: Pav. Srityje Orientation pasirenkamas popieriaus lapo pasukimo būdas. Mygtuku Next atveriamas 6-asis vedlio langas. Rikiavimo būdą (didėjimo ar mažėjimo tvarka). 41. Jame pasirenkamas vienas iš siūlomų MS Access dokumento antraščių ir teksto rašymo bei skiriamųjų linijų braižymo stilių.

Pav. 44 pav) parašomas ataskaitos vardas langelyje What title do you want for your report? Taip pat nurodoma. Ataskaitos stiliaus parinkimo langas Paskutiniame – 7-ajame vedlio lange (žr. baigiant kūrimą.Pav. bus atvertas pagalbos langas su trumpu projekto lango sandaros aprašymu. kaip norima baigti ataskaitos kūrimą: peržiūrint jos vaizdą Prewiev ar ją koreguojant ataskaitos projekto lange (Modify). 44. Jeigu bus pažymėtas langelis Display Help on working with the report?. Į jį galima pereiti tiesiogiai iš ataskaitų vedlio paskutinio lango. 45. Paskutinis ataskaitos kūrimo langas Toliau parodytas ataskaitos peržiūros langas. 43. taip pat dukart spragtelėjus ataskaitos pavadinimą naršymo srityje dalyje Reports. tada. Ataskaitos peržiūros langas 20 . Pav.

Naršymo srityje žymima lentelė. kurios spausdinamos kiekvieno dokumento lapo pradžioje. pagrindinės dalies (Details). Srityje Field List (laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą. Šis būdas naudojamas tada. kuri spausdinama tiktai dokumento pradžioje. 5. lapų antraščių (Page header). ataskaitos poraštės (Report Footer). kurioje pateikiami DB išrinkti duomenys sugrupuoti pagal vartotojo nurodytus požymius. 21 . spausdinama tiktai dokumento gale. o skirtuko Create grupėje Reports fiksuojama komanda Blank Report (tuščia ataskaita) . Sukurtos ataskaitos projekto langas parodytas 46 paveikslėlyje: Pav. kurios spausdinamos kiekvieno lapo gale. kuri bus ataskaitos pagrindas. Skirtuko Format grupėje Controls žymima komanda Add Existing Fields (pridėti esamus laukus) . lentelė EGZAMINAI. kai pradžioje pasirenkamas tuščias ataskaitos lapas. esantį šalia lentelės. kai siekiama greitai sukurti ataskaitą ir į ją planuojama įtraukti tik kelis laukus. Ataskaitų vedlio sukurtos ataskaitos projektavimo langas Ataskaitos formuojamos iš šių pagrindinių dalių: 1. 47. pvz. ataskaitos antraštės (Report Header). Sutvarkyta ataskaita 3. nuvilkti juos į ataskaitą visus kartu. pasirodo lentelės laukai. lapų poraščių (Page Footer). Naudojant tuščių ataskaitų įrankį Tuščių ataskaitų įrankis naudojamas tada. Jeigu ataskaitoje numatytas duomenų grupavimas.Vedlio sukurta ataskaita koreguojama projektavimo režime. 3. 2. Kiekvieną lauką galima nuvilkti į ataskaitą po vieną atskirai arba. Sutvarkyta ataskaita galėtų atrodyti taip: Pav.. 46. duomenų dalyje įterpiamos grupių antraštės. laikant nuspaustą klaviatūroje klavišą CTRL. 4.

Sukurkite tris skirtingų tipų užklausas duomenų paieškai. Tai atliekama skirtuko Format grupės Controls mygtukais . 48. Naudokite skirtingus būdus joms kurti. 3. 2. Sudarykite penkias formas kiekvienai iš lentelių turinio peržiūrai ir redagavimui. įvesti datą ir laiką Date and Time. ir . Sudarykite 3 ataskaitas skirtingais būdais. Tuščia ataskaita papildyta lentelės laukais Ataskaitą galima papildyti pavadinimu Title. III laboratorinis darbas (2 dalis) Savo kuriamoje duomenų bazėje: 1. 22 .Pav. puslapių numeriais Page Numbers.