TURINYS

Nesudėtingos sandaros formų sudarymas ........................................................................................... 2 Naujos formos kūrimas formos įrankiu ........................................................................................... 2 Perskirtosios formos, naudojant perskirtosios formos įrankį, kūrimas ........................................... 3 Formos, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį, kūrimas. ...................... 3 Formos kūrimas naudojant formos vedlį. ........................................................................................ 4 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį............................................................................ 7 Formų redagavimo būdai ................................................................................................................. 9 Užklausų kūrimas .............................................................................................................................. 12 1 pavyzdys. Atranka pagal paprastą kriterijų ................................................................................ 13 2 pavyzdys. Atranka pagal sudėtinį kriterijų ................................................................................. 14 3 pavyzdys. Dialoginio tipo užklausos .......................................................................................... 15 Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas ......................................................................................... 16 Ataskaitos paskirtis ........................................................................................................................ 16 1. Naudojant ataskaitų įrankį ......................................................................................................... 16 2. Naudojant ataskaitų vedlį .......................................................................................................... 17 3. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį .............................................................................................. 21 III laboratorinis darbas (2 dalis) ........................................................................................................ 22

1

Formų, užklausų ir ataskaitų kūrimas
Nesudėtingos sandaros formų sudarymas
MS Access formos (Forms) naudojamos sukurti vartotojui patogų interfeisą darbui su duomenų bazėmis. Formos naudoja duomenis, saugomus lentelėse ar gaunamus vykdant užklausas. Forma, naudojanti vienos konkrečios lentelės ar užklausos duomenis, vadinama paprasta. Jei viena forma įdedama į kitą ir turi duomenų, paimtų iš kelių susietų lentelių, ji vadinama sudėtine. Šiuo atveju gali būti sukuriamos pagrindinė (Main) ir jai pavaldi pagalbinė (Subform) forma. Formos gali būti panaudojamos : 1. Duomenų pavaizdavimui, įvedimui ir redagavimui. Duomenis įvesti, peržiūrėti bei redaguoti formoje galima vartotojui patogiu pavidalu, pvz., įprasto blanko. Prireikus, dalį duomenų formose galima paslėpti arba juos pateikti tik skaitymui. Be to, į formą galima sutraukti duomenis iš kelių lentelių, parinkti įvedamą informaciją iš susietų lentelių, pateikti skaičiavimų rezultatus ir pan. 2. Informacinės sistemos valdymui. Formose galima patalpinti valdymo elementus: mygtukus (command buttons), jungiklius (option box), sąrašus(list box), ir juos susieti su Jūsų paruoštomis makrokomandomis, procedūromis ir funkcijomis, pvz., pele paspaudę Jūsų paruoštą komandinį mygtuką bus spausdinama. Taip pat yra galimybė nustatyti informacinės sistemos reakciją į vieną ar kitą įvykį, pvz., įvedus užsakomų prekių kiekį ir gavus neigiamą likutį ekrane, galima perspėti vartotoją: "Užsakyta daugiau prekių nei yra sandėlyje". Visa tai palengvina vartotojo darbą bei apsaugoja jį nuo galimų klaidų. Formų kūrimo būdai: 1. Kurti formą naudojant formos įrankį; 2. Kurti perskirtąją formą naudojant perskirtosios formos įrankį; 3. Kurti formą, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį; 4. Kurti formą naudojant formos vedlį; 5. Kurti formą naudojant tuščios formos įrankį.
Naujos formos kūrimas formos įrankiu

Naujos formos sukūrimui šiuo būdu, naršymo srityje pažymima lentelė, kurioje yra būsimos formos duomenys (1 pav.). Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) pasirenkama komanda Form (Forma).

Pav. 1. Naujos formos kūrimas Form įrankiu

Jeigu kuriamos formos lentelė yra susieta su kita lentele ryšiu „vienas su daug“, programa Access įtraukia į formą duomenų lapą su tos susietosios lentelės duomenimis.

2

Tuo tikslu naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. lauko duomenis matome ir viršutiniame formos rodinyje (2 pav. Pavyzdžiui. kurioje rodomi keli įrašai 3 . Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Split Form (Padalinti formą) . Paprastosios formos įrankiu sukurtoje formoje vienu metu rodomas vienas įrašas. Norint sukurti formą šiuo būdu. Siekiant. Pavyzdžiui. 2. Du rodiniai susiejami su tuo pačiu duomenų šaltiniu ir visą laiką sinchronizuojami tarpusavyje. Perskirtoji forma Formos. Pav. kurioje yra formai reikalingi duomenys arba atidaroma lentelė (ar užklausa) kaip duomenų lapo rodinys. naudojant kelių elementų įrankį. galima keisti teksto laukelių dydį taip. Programoje Access sukuriama forma. kad formoje būtų rodomi keli įrašai. Pažymėjus lauką vienoje formos dalyje. įgalinanti vienu metu matyti du duomenų rodinius – formos rodinį ir duomenų lapo rodinį.). kurioje yra būsimoje formoje norimi matyti duomenys ir skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Multiple Items (Keli elementai) . naudojant perskirtosios formos įrankį. Pav. redaguoti arba naikinti galima bet kurioje formos dalyje. Forma. galima keisti formą ir matyti duomenis. Perskirtosios formos kūrimui naudojamas perskirtosios formos įrankis. formos sukūrimui naudojamas kelių elementų įrankis. 3. kūrimas Perskirtoji forma yra nauja Access 2007 priemonė. pažymėję apatiniame duomenų lapo rodinyje UAB „Restauratorius“. pažymimas tas pats laukas kitoje formos dalyje. kad tilptų duomenys. kurioje būtų rodomi keli įrašai. kuri rodoma kaip maketo rodinys (3 pav.). naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. Naudojant maketo rodinį. Duomenis įtraukti.Perskirtosios formos. kūrimas.

Available Fields srityje matomi pasirinktos lentelės laukai. 5. Lentelės parinkimas formos vedlio Form Wizard lange 3. 4. Forma kuriama septyniais žingsniais: 1. skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda More Forms (Daugiau formų) .y. pateikiamus formų vedlio puslapiuose. po to – Form Vizard (Formos vedlys) (4 pav. Formos vedlio Form Wizard iškvietimas 2.): Pav. formoje naudoti daugiau nei vienos lentelės arba užklausos laukus.Formos kūrimas naudojant formos vedlį. Forma sukuriama vykdant nurodymus. kurioje esantys laukai bus naudojami formoje. (6 pav. kuriuos mygtukais “>” (po vieną) ar “>>” (visus) galima perkelti į sritį Selected Fields. Kai siekiama pasirinkti. jos kūrimui naudojamas formų kūrimo vedlys. Formos vedlio lange pasirenkama su kuriama forma susieta lentelė (5 pav. galima pasirinkti formos duomenų sugrupavimą ir surūšiavimą.): 4 . Kuriant šiuo būdu. kokie laukai bus rodomi sukurtoje formoje. į sritį. t.): Pav.

7. spaudžiamas reikiamas mygtukas ir laukai perkeliami į sritį Selected Fields (7 pav.): 5 .). Columnar ir spaudžiama Next (8 pav. Formos vedlio rodinys Kuriant formą su visais lentelės laukais. Fiksuojamas mygtukas Next: Pav. Pasirenkamas norimas formos išdėstymas. 6. pvz. Formos vedlio Form Wizard langas su parinktais rodyti formoje laukais 4.Pav.

Formos apipavidalinimo stiliaus parinkimo langas 6.): 6 . Šiuo atveju pavadinimas – Studentai1 ir renkamasi vieną iš žingsnių: a) Open the form to view or enter information. b) Modify the form's design. Užbaigiamas formos kūrimo procesas spaudžiant mygtuką Finish (10 pav. norint daryti dar kokius nors pakeitimus sukurtoje formoje. Access 2007. 9. ir fiksuojama Next. Formos maketo (laukų išdėstymo būdo) pasirinkimo langas 5. pvz.Pav. Paskutiniame žingsnyje rašomas formos pavadinimas. Šiame žingsnyje pasirenkamas formos apipavidalinimo stilius. Pav. 8. norint pamatyti sukurtą formą ir įvesti duomenis į jos pagrindu sukurtą lentelę.

12. 10. Tam skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Blank Form (Tuščia forma) . Pav.). Formos kūrimo.): Pav.(12 pav. Tokiu būdu galima greitai sukurti formą. Programoje Access tuščia forma atidaroma kaip maketo rodinys ir rodomas dialogo langas Field List (Laukų sąrašas).Pav. 11. rodinys 7 . Formos pavadinimo parinkimo langas Programa Access pateikia sukurtą formos Studentai1 rodinį (11 pav. ypač jei į formą planuojama įtraukti tik kelis laukus. naudojant tuščios formos įrankį. Sukurta forma Užsakovai1 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį Formai kurti galima naudoti ir tuščios formos įrankį.

naudojamas skirtuko Format (Formatavimas) grupėje Controls (Valdikliai) esantys įrankiai (13 pav. Pav.Srityje Field list (Laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą (+). jame – mygtukas Access Options ir atsivėrusiame lange mygtuku Current Database atveriamas esamos duomenų bazės langas. Formatavimo įrankių juostos valdiklių komandų grupė Sukurtos formos naudojant tuščios formos įrankį pavyzdys galėtų būti toks: Pav.). Sukurtos formos pavyzdys Access 2007 kaip numatytąją naudoja naują aplinką. galima pamatyti jos visus laukus. reikia pakeisti atitinkamus Access nustatymus. (15 pav. 13. reikia nuspausti klaviatūros CTRL klavišą ir jį laikant pažymėti kelis laukus. Jei vienu metu siekiama įtraukti kelis laukus. Tai atliekame taip:  spaudžiamas mygtukas Office Button. DB elementų (formų) išdėstymas Tabbed Documents formoje Norint formas ir kitus elementus matyti naršymo srityje. Į formą laukai įtraukiami dukart jį spustelėjus arba pele nuvilkus lauką į formą. Norint į formą įtraukti logotipą. pavadinimą.): 8 . o jų atvertus langus su pavadinimais ir sisteminiais mygtukais. kurioje vienu metu matosi visi duomenų bazės objektai Tabbed Documents. Jame žymimas jungiklis Overlapping Windows (Langų sutapatinimas) (16 pav. tada vienu metu nuvilkti laukus į formą. esantį šalia lentelės.): Pav. 14. puslapių numerius arba datą ir laiką. 15.

17.): Pav. 16. Pav. programa paprašys uždaryti ir vėl atidaryti duomenų bazę. Formos rodinio pasirinkimas kontekstiniame meniu 9 . DB elementų išdėstymas Overlapping Windows formoje Formų redagavimo būdai Formos redaguojamos Design View (Konstravimo rodinyje) arba naujame. Esamosios duomenų bazės parametrų nustatymo langas Patvirtinus šį pasirinkimą. tik Access 2007 atsiradusiame Layout View (Maketo rodinyje). Pasirinkti šiuos formos rodinius galima dviem būdais:  atidarytos formos lange išsikvietus kontekstinį meniu (18 pav.Pav. 18. Dabar jos elementai bus išdėstyti kaip parodyta 17 pav.

Maketo rodinį patogu naudoti tobulinant formą. todėl keičiant ją negalima matyti duomenų.). kaip ir formos rodinyje (11 pav. pateikiamas išsamus formos struktūros vaizdas. Galima matyti formos sekcijas Antraštė. Be to. Matant duomenis. Maketo rodinyje duomenys matomi panašiai. Naudojant konstravimo rodinį.). kuris veikia formos išvaizdą ir naudojimo galimybes. išsikvietus formos rodinių parinkimą skirtuko Home (Pagrindinis) komanda View: (19 pav. šiame rodinyje galima keisti ir formos dizainą. 10 .): Pav. 19. faktiškai ji nevykdoma. Kai forma rodoma kaip konstravimo rodinys. Formos konstravimo rodinys Design View Layout View (Maketo rodinys). Formos rodinio pasirinkimas Home / View komanda Design View (konstravimo rodinys). 20. šį rodinį patogu naudoti valdiklių dydžiams nustatyti arba atlikti kitą veiksmą. nes jame galima atlikti beveik visus programoje Access 2007 numatytus formos redagavimo veiksmus. Antraštė Informacija Poraštė Pav. tačiau naudojant konstravimo rodinį kai kurias užduotis atlikti yra paprasčiau nei naudojant maketo rodinį. Informacija ir Poraštė (20 pav.

.): Pav. kad norėdami atlikti tam tikrus keitimus turite perjungti konstravimo rodinį. Formos valdiklių grupė Controls Formos ir jos valdiklių. Šiuose rodiniuose galima įkelti į formą naujų valdiklių. ir maketo rodinyje. 23. Tam tikrose situacijose Access gali parodyti pranešimą.Pav.): Pav. 21. Atsidariusiame ypatybių lape pateikiamas išsamus jų sąrašas su nustatytomis savybių reikšmėmis (23 pav. Valdikliai pasirenkami įrankių juostos grupėje Controls (Valdikliai) (22 pav. todėl reikia įjungti konstravimo rodinį. kai kurių užduočių atlikti negalima. Formos pavadinimo Egzaminai1 ypatybių langas 11 . Formos maketo rodinys Layout View Naudojant maketo rodinį.. ją tobulinti galima ir konstravimo. sekcijų bei duomenų laukų savybes galima modifikuoti savybių lape. 22. Savybių lapas iškviečiamas paspaudus klaviatūros klavišą F4 arba dešiniu pelės mygtuku iškviestame kontekstiniame meniu pasirinkus elementą Properties. Sukūrus formą. nustatyti formos ir jos valdiklių savybes.

Susijusiose lentelėse ieško vienos lentelės įrašų. Append (papildymo) užklausa. View komandos Užklausos turi tokias savybes:  Užklausą galima įsiminti ir vykdyti daug kartų. kurie neturi atitikmens kitoje lentelėje. Lentelės būsenoje (Datasheet View). Select (atrankos) užklausa. kai duomenys yra surenkami iš vienos arba kelių lentelių. 9. Kabančių įrašų paieškos užklausos. Galima sukurti užklausą ir be jokių kriterijų. Naudojant užklausas galima atlikti tam tikrus veiksmus su duomenimis. pavyzdžiui skaičiavimus. Crostab (kryžminė) užklausa. Pagrindiniai užklausų tipai yra šie: 1. 6. kurioje galima konstruoti ir koreguoti užklausą QBE (Query By Example) kalba. Sukuriama nauja lentelė su nurodytais laukais. Pav. 3. Dublikatų paieškos užklausos. trynimą ir kitą. kurioje vieni lentelės duomenys yra pakeičiami kitais.  Užklausoje galima naudoti daugiau nei vieno objekto laukus (lentelių ir užklausų). Vienoje lentelėje ieško pasikartojančių įrašų. Suvestinės diagramos būsenoje (PivotChart View). 2. duomenų modifikavimą. kurioje užklausos vykdymo rezultatas pateikiamas lentele. Leidžia įvykdyti prieš tai minėtų užklausų tipus ir apibrėžti formų bei ataskaitų savybes. 4. pagal nustatytus kriterijus panaikiną vieną ar kelis įrašus. 5. – tai duomenų išrinkimas pagal nurodytus kriterijus.Užklausų kūrimas Užklausos (Queries). SQL užklausos. kurioje vartotojas gali konstruoti ir koreguoti užklausą SQL kalba.  Apibendrinančios užklausos. pagal du ar daugiau parametrų. ją įvykdžius lentelė papildoma tam tikrais duomenimis. naudojant vieną ar kelis kriterijus. Užklausų tipo nustatymo įrankiai Access 2007 aplinkoje užklausa gali būti pateikiama tokiose piktograma View iškviečiamose būsenose: 1. kurioje galima sudaryti suvestinę (kryžminę) lentelę. Užklausos dažniausiai kuriamos skirtuko Create grupėje Other pasirinkus įrankį Query Design. Užklausos tipas nustatomas užklausos redagavimo lange (Design View) atsiradusios užklausų įrankių (Query Tools) juostos grupės Query Type įrankiais (24 pav. 24. Atlieka skaičiavimus su sugrupuotais duomenimis 2. Jos yra dviejų rūšių:  Parametrinės užklausos. Make Table (lentelės sudarymo) užklausa. tuomet gautas rezultatas parodys visų surinktų į užklausą laukų reikšmes. Suvestinės lentelės būsenoje (Pivot Table View). Delete (naikinimo) užklausa. ji suformuoja dvimatę duomenų lentelę. kurioje galima sudaryti suvestinę diagramą. 7. Užklausoje aprašytų paieškos kriterijų reikšmės įvedamos dialogo lange užklausos vykdymo metu. Redagavimo (konstravimo) būsenoje (Design View).): Pav. 25. SQL būsenoje (SQL View). 3. 4. 8. 5. Update (naujinimo) užklausa. 12 .

kurioje atliekami visi užklausos konstravimo veiksmai (26 pav. bet ir jas keisti (įterpti. Atrankos užklausos projekto rodinys Spaudžiame mygtuką rezultatų lentelė: (vykdyti užklausą) ir gauname rezultatą (28 pav.): Pav. 27.y. šalinti.  Duomenų šaltinių sritis QBE sritis Pav. Dėstomi moduliai ir Studentai. Bet kurią užklausą galima pradėti kurti komandomis Create / Others / Query Design atvertame lange Query1. ir QBE sritis. Atlikę įprastus veiksmus pagrindiniame DB lange gausime užklausos projekto rodinį (27 pav. į ją susikeliame (dešiniu pelės mygtuku išsikvietę kontekstinį meniu) reikalingas lenteles ar kitas užklausas. kuri yra saugoma operatyviojoje atmintyje ir uždarius užklausą išnyksta.Užklausos ne tik leidžia peržiūrėti lenteles. MODULIO_PAVADINIMAS ir STUDENTO_PAVARDĖ reikšmes. Užklausos sudarymo dialogo langas 1 pavyzdys. Išvedami rezultatai turi būti surikiuoti pagal ĮVERTINIMAS reikšmes mažėjimo tvarka.). bus parodyta tokia 13 . 26. Užklausos rezultatas dažniausiai yra lentelė. Šį langą sudaro 2 sritys: duomenų šaltinių sritis. kurioje pageidaujama matyti laukų ĮVERTINIMAS. sujungti laukus ir įrašus). t. Užklausos laukai surenkami iš lentelių Egzaminai. Atranka pagal paprastą kriterijų Tarkime.). kad duomenų bazėje „Egzaminų sesija“ turi būti sukurta atrankos užklausa.

Pav. 31.). Sukurtoji užklausa Objektų sąraše 2 pavyzdys. turime vėl ją paleisti vykdyti dukart spusteldami jos pavadinimą Access objektų sąraše (30 pav. kurioje pageidaujama turėti informaciją apie žiemos sesijos neigiamus įvertinimus.). o jos aprašą. Atranka pagal sudėtinį kriterijų Sukursime kitą užklausą. MODULIO_KODAS. Atrankos kriterijai (užklausos filtrai) nustatomi laukams ĮVERTINIMAS (<5) ir EGZAMINO_DATA (>2012. Pav. Užklausos rezultatas Uždarome užklausos langą ir išsaugome ją vardu 1 pavyzdys (29 pav. 30. Pav. Norėdami vėl matyti užklausos pateikiamą lentelę (28 pav. Užklausos išsaugojimo langas Iš tikrųjų mes išsaugojome ne užklausos rezultatą. Užklausos rezultatų lentelėje turi būti laukų ĮVERTINIMAS.20). Išrinkimo užklausos projekto rodinys 14 .01. 29.): Pav. 28. STUD_BIL_NR ir EGZAMINO_DATA reikšmės. Jos duomenų šaltinis – lentelė Egzaminai. Čia projektuojama užklausa vykdanti išrinkimą.

Dialoginės užklausos projekto rodinys Paspaudus mygtuką Run!. Dėmesio užklausos rezultatų lentelėje lauko Pavardė reikšmė nerodoma! Projektas pateiktas 34 pav. kuriame reikia įrašyti studento pavardę (35 pav. bus išvesta lentelė: Pav.Paspaudus mygtuką Run!. kaip ir lentelės laukų vardai – laužtiniuose skliaustuose. Modulio kodas ir Egzamino data reikšmes. išvedamas langas. 33.: Pav. tačiau šis vardas negali sutapti nė su vienu lentelės lauko vardu. kiekvienam dialogo parametrui formuojamas langas jo reikšmei įvesti (Enter Parameter Value). 34. imančios duomenis iš susietų lentelių Studentai ir Egzaminai. Šiam tikslui skirta dialoginio tipo užklausa. 2 pavyzdžio užklausos sukurta lentelė 3 pavyzdys. Čia vartotojas gali įrašyti parametro reikšmę: Pav.): 15 . Jos projekto lentelės išraiškose dialogo parametrų vardai nurodomi. 32. Vykdant užklausą. kuri Studento pavarde nurodytam studentui suskaičiuotų. Užklausoje reikia išvesti laukų KARTAI (tai laukas. kuriame saugoma suskaičiuota reikšmė). Dialoginio tipo užklausos Užklausos būna universalesnės. Dialogo langelis Sukursime dialoginę užklausą. Iš pradžių kursime skaičiuojamosios suvestinės užklausos. kiek kartų jis sesijos metu gavo neigiamą pažymį. Toliau dialogo parametrui – laukui Pavardė nustatysime jo reikšmės įvedimo eilutės pavadinimą: [Įveskite studento pavardę]. projektą. jei vartotojas jas vykdydamas gali dialogo langeliuose nurodyti užklausos rezultatų lentelės sudarymui vartojamas reikšmes.

): . kurios padeda parengti vaizdžius ir tinkamus vartojimui bei analizei dokumentus. neklausiant vartotojo informacijos. Ataskaitas patartina kurti naudojantis vedliais – nereikia rūpintis dizainu. kuris sukuria ataskaitą tuojau pat. sukurtos vieno spustelėjimo procesu. Įrašų grupės. paskirstyti įvairių matmenų lapuose. Automatiškai sugeneruotų ataskaitų dizainas atrodo profesionaliai. bet ir atspausdinami. yra datos ir laiko informacija bei informatyvios poraštės ir sumos. 3.Ataskaitoms sudaryti duomenų šaltiniai gali būti atskiros ar susietos lentelės. ir informacija. MS Access sukuria ataskaitą ir parodo ją maketo rodinyje (37 pav. 2. pvz. Naršymo srityje pažymima ataskaitos lentelė.Pav. Išvestas dialogo langas Išvedama lentelė – atsakymas į užklausą: Pav. Ataskaitos. Tačiau taip atspausdinti duomenys nėra vaizdūs ir neatitinka daugelio dokumentams keliamų reikalavimų. Skirtuko Create grupėje Reports pasirenkamas mygtukas Report 3. jos turi antraštėse pateikiamus logotipus ir pavadinimus. Ataskaitos kūrimas naudojant ataskaitų įrankį vykdomas trimis žingsniais: 1. bet naudinga priemonė apžvelgti pagrindinius duomenis. Ataskaitoje rodomi visi laukai. yra vizualiai patrauklios ir jas galima iš karto naudoti. taikomos įvairios priemonės. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį. 35. Ataskaitą sudaro informacija. taip pat užklausų rezultatų lentelės. esantys pagrindinėje lentelėje ar užklausoje. Užklausos rezultatas Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas Ataskaitos paskirtis Lentelių duomenys. daugelį sudėtingų operacijų vedliai atlieka automatiškai. 16 . STUDENTAI. 2. Naudojant ataskaitų vedlį. kiekvienas lapas ir visas dokumentas gali būti papildomi informaciniais duomenimis. saugoma su ataskaitos dizainu. gaunama iš lentelių arba užklausų. formų langai ir užklausų rezultatai gali būti ne tik peržiūrimi ekrane. Naudojant ataskaitų įrankį. Microsoft Access 2007 programa ataskaitas galima kurti keliais būdais: 1. Todėl DB numatytas specialus objektas – ataskaitos. Ataskaitose duomenis galima įvairiai surikiuoti ir sugrupuoti. formuojančios dokumento teksto savybes ir viso dokumento sandarą. 1. Naudojant ataskaitų įrankį Greitai sukurti ataskaitas galima naudojant ataskaitų įrankį. 36. Tai nėra galutinis rezultatas. galima įterpti skaičiuojamuosius laukus ir suminių duomenų eilutes.

naudojant projekto rodinį Desing Wizard. Ataskaitos įrankiu sukurta ataskaita 2. pirmiausia tikslinga parengti jos ruošinį. o ten parinktos lentelės laukai išvardijami sąraše Available Fields: Pav. pertvarkyti. jei jo savybės netenkina. pasitelkus ataskaitų vedlį Report Wizard. jo pirmame žingsnyje išrenkama ataskaitai sudaryti reikalingos lentelės(-ių) vardas išskleidžiamame sąraše Table / Queries. atveriamas 2-asis vedlio langas. lentelė Dėstomi moduliai (jos laukas PAVADINIMAS) ir Egzaminai (jos laukas ĮVERTINIMAS). Naudojant ataskaitų vedlį Kuriant ataskaitą. Tokiai ataskaitai sudaryti reikalingos trys lentelės: Studentai (jos laukai VARDAS ir PAVARDĖ). 37. parenkamų iš susietų lentelių. kurioje būtų nurodyti kiekvieno studento pavardė ir vardas. Parenkamos ataskaitos lentelės ir jų laukai Paspaudus mygtuką Next. pateikimo tvarka: 17 .Pav. Sukursime ataskaitą. o jame nustatoma ataskaitos duomenų. o vėliau. Iškvietus ataskaitų kūrimo vedlį Report Wizard . kokius laikė egzaminus ir kokius pažymius gavo. 38.

Ataskaitoms yra parinktas įrašų grupavimo pagal lauko reikšmes būdas. kuriame išskirta ataskaitos pagrindinės dalies įrašus formuojanti pagrindinė lentelė. Šiame vedlio žingsnyje apibrėžiamas įrašų grupavimas. Kuriamoje ataskaitoje kiekvienam pagrindinės lentelės Studentai įrašui (identifikuojamam laukais PAVARDĖ ir VARDAS) bus pateikiami priklausomų lentelių Dėstomi moduliai ir Egzaminai įrašai. Ataskaitos įrašų grupavimas Grupavimo laukai bendrumo mažėjimo tvarka pasirenkami kairiajame lango sąraše ir mygtuku perkeliami į dešinįjį skyrių. Vedlio 3-jame lange nustatomas ataskaitos įrašų grupavimas: Pav. identifikuojami laukais PAVADINIMAS ir ĮVERTINIMAS. atveriamas rikiavimo tvarkos parinkimui skirtas 4-asis vedlio langas: 18 . o kairėje – šaltinių lentelių sąrašas. kuriame kuriama būsimos ataskaitos sandara. Dešiniajame skyriuje parodoma. Atrinkto lauko naudojimo duomenų grupavimui pirmumas (Priority) gali būti keičiamas mygtukais ( pirmyn / atgal). Duomenų pateikimo tvarkos nustatymas Lango dešinėje pateikiamas pirmajame vedlio lange sudarytas duomenų šaltinių laukų sąrašas. kuris. 39. 40. Pagrindinę lentelę galima pakeisti pelės spragtelėjimu lentelės sąraše. o mygtuku galima atsisakyti grupavimo. tęsiamas kitame vedlio žingsnyje. Tokį grupavimo būdą galima pakeisti mygtuko atveriamo lango sąrašuose. kad pasirinktų grupavimo laukų pavadinimai bus rašomi tiktai prieš atitinkamų grupių duomenis.Pav. Vėl paspaudus mygtuką Next. jeigu reikia.

Mūsų kuriamai ataskaitai pasirinktas Stepped tipas. kurį galima pasirinkti. Jame pasirenkamas vienas iš siūlomų MS Access dokumento antraščių ir teksto rašymo bei skiriamųjų linijų braižymo stilių.Pav. atveriamas ataskaitos išvaizdos parinkimo langas: Pav. 42. Būsimos ataskaitos vaizdo parinkimas Srityje Layout (išvaizda) galima pasirinkti vieną iš trijų ataskaitos išdėstymo popieriaus lape būdą. o pažymėtas langelis šalia užrašo Adjust the field width so all fields fit on a page rodo. o dešinėje – keturios eilutės rikiavimo laukams parinkti. Mūsų ataskaitai parinktas stilius Windows Vista: 19 . Rikiavimo būdą (didėjimo ar mažėjimo tvarka). Mygtuku Next atveriamas 6-asis vedlio langas. nurodo užrašas ant lauko dešinėje esančio mygtuko. Dar kartą paspaudus mygtulą Next. kad tilptų dokumentui skirtoje popieriaus lapo srityje. 41. Srityje Orientation pasirenkamas popieriaus lapo pasukimo būdas. kad ataskaitos laukų pločius reikia parinkti taip. Rikiavimos tvarkos parinkimas Jo kairėje matomas rengiamos ataskaitos vaizdas. Rengiamos ataskaitos įrašus rikiuosime lauko PAVADINIMAS reikšmių didėjimo tvarka.

Ataskaitos peržiūros langas 20 . kaip norima baigti ataskaitos kūrimą: peržiūrint jos vaizdą Prewiev ar ją koreguojant ataskaitos projekto lange (Modify). Ataskaitos stiliaus parinkimo langas Paskutiniame – 7-ajame vedlio lange (žr. 45.Pav. Paskutinis ataskaitos kūrimo langas Toliau parodytas ataskaitos peržiūros langas. 44 pav) parašomas ataskaitos vardas langelyje What title do you want for your report? Taip pat nurodoma. 44. bus atvertas pagalbos langas su trumpu projekto lango sandaros aprašymu. taip pat dukart spragtelėjus ataskaitos pavadinimą naršymo srityje dalyje Reports. Jeigu bus pažymėtas langelis Display Help on working with the report?. Į jį galima pereiti tiesiogiai iš ataskaitų vedlio paskutinio lango. Pav. tada. Pav. baigiant kūrimą. 43.

lapų antraščių (Page header). nuvilkti juos į ataskaitą visus kartu. kai siekiama greitai sukurti ataskaitą ir į ją planuojama įtraukti tik kelis laukus. kuri bus ataskaitos pagrindas. kurioje pateikiami DB išrinkti duomenys sugrupuoti pagal vartotojo nurodytus požymius. 5. 21 . Kiekvieną lauką galima nuvilkti į ataskaitą po vieną atskirai arba.. Ataskaitų vedlio sukurtos ataskaitos projektavimo langas Ataskaitos formuojamos iš šių pagrindinių dalių: 1. esantį šalia lentelės. Sutvarkyta ataskaita galėtų atrodyti taip: Pav.Vedlio sukurta ataskaita koreguojama projektavimo režime. kuri spausdinama tiktai dokumento pradžioje. duomenų dalyje įterpiamos grupių antraštės. 47. 4. Srityje Field List (laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą. spausdinama tiktai dokumento gale. 3. ataskaitos antraštės (Report Header). Naudojant tuščių ataskaitų įrankį Tuščių ataskaitų įrankis naudojamas tada. laikant nuspaustą klaviatūroje klavišą CTRL. o skirtuko Create grupėje Reports fiksuojama komanda Blank Report (tuščia ataskaita) . 2. pvz. kurios spausdinamos kiekvieno lapo gale. lentelė EGZAMINAI. pasirodo lentelės laukai. Jeigu ataskaitoje numatytas duomenų grupavimas. Skirtuko Format grupėje Controls žymima komanda Add Existing Fields (pridėti esamus laukus) . kurios spausdinamos kiekvieno dokumento lapo pradžioje. lapų poraščių (Page Footer). kai pradžioje pasirenkamas tuščias ataskaitos lapas. pagrindinės dalies (Details). Sukurtos ataskaitos projekto langas parodytas 46 paveikslėlyje: Pav. Sutvarkyta ataskaita 3. Šis būdas naudojamas tada. ataskaitos poraštės (Report Footer). Naršymo srityje žymima lentelė. 46.

įvesti datą ir laiką Date and Time. Naudokite skirtingus būdus joms kurti. III laboratorinis darbas (2 dalis) Savo kuriamoje duomenų bazėje: 1. 48. ir .Pav. Tai atliekama skirtuko Format grupės Controls mygtukais . 22 . Tuščia ataskaita papildyta lentelės laukais Ataskaitą galima papildyti pavadinimu Title. Sudarykite 3 ataskaitas skirtingais būdais. 2. 3. puslapių numeriais Page Numbers. Sukurkite tris skirtingų tipų užklausas duomenų paieškai. Sudarykite penkias formas kiekvienai iš lentelių turinio peržiūrai ir redagavimui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful