P. 1
MS_Access_II-oji_dalis

MS_Access_II-oji_dalis

|Views: 233|Likes:
Published by Dalius Kriauciunas

More info:

Published by: Dalius Kriauciunas on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2015

pdf

text

original

TURINYS

Nesudėtingos sandaros formų sudarymas ........................................................................................... 2 Naujos formos kūrimas formos įrankiu ........................................................................................... 2 Perskirtosios formos, naudojant perskirtosios formos įrankį, kūrimas ........................................... 3 Formos, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį, kūrimas. ...................... 3 Formos kūrimas naudojant formos vedlį. ........................................................................................ 4 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį............................................................................ 7 Formų redagavimo būdai ................................................................................................................. 9 Užklausų kūrimas .............................................................................................................................. 12 1 pavyzdys. Atranka pagal paprastą kriterijų ................................................................................ 13 2 pavyzdys. Atranka pagal sudėtinį kriterijų ................................................................................. 14 3 pavyzdys. Dialoginio tipo užklausos .......................................................................................... 15 Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas ......................................................................................... 16 Ataskaitos paskirtis ........................................................................................................................ 16 1. Naudojant ataskaitų įrankį ......................................................................................................... 16 2. Naudojant ataskaitų vedlį .......................................................................................................... 17 3. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį .............................................................................................. 21 III laboratorinis darbas (2 dalis) ........................................................................................................ 22

1

Formų, užklausų ir ataskaitų kūrimas
Nesudėtingos sandaros formų sudarymas
MS Access formos (Forms) naudojamos sukurti vartotojui patogų interfeisą darbui su duomenų bazėmis. Formos naudoja duomenis, saugomus lentelėse ar gaunamus vykdant užklausas. Forma, naudojanti vienos konkrečios lentelės ar užklausos duomenis, vadinama paprasta. Jei viena forma įdedama į kitą ir turi duomenų, paimtų iš kelių susietų lentelių, ji vadinama sudėtine. Šiuo atveju gali būti sukuriamos pagrindinė (Main) ir jai pavaldi pagalbinė (Subform) forma. Formos gali būti panaudojamos : 1. Duomenų pavaizdavimui, įvedimui ir redagavimui. Duomenis įvesti, peržiūrėti bei redaguoti formoje galima vartotojui patogiu pavidalu, pvz., įprasto blanko. Prireikus, dalį duomenų formose galima paslėpti arba juos pateikti tik skaitymui. Be to, į formą galima sutraukti duomenis iš kelių lentelių, parinkti įvedamą informaciją iš susietų lentelių, pateikti skaičiavimų rezultatus ir pan. 2. Informacinės sistemos valdymui. Formose galima patalpinti valdymo elementus: mygtukus (command buttons), jungiklius (option box), sąrašus(list box), ir juos susieti su Jūsų paruoštomis makrokomandomis, procedūromis ir funkcijomis, pvz., pele paspaudę Jūsų paruoštą komandinį mygtuką bus spausdinama. Taip pat yra galimybė nustatyti informacinės sistemos reakciją į vieną ar kitą įvykį, pvz., įvedus užsakomų prekių kiekį ir gavus neigiamą likutį ekrane, galima perspėti vartotoją: "Užsakyta daugiau prekių nei yra sandėlyje". Visa tai palengvina vartotojo darbą bei apsaugoja jį nuo galimų klaidų. Formų kūrimo būdai: 1. Kurti formą naudojant formos įrankį; 2. Kurti perskirtąją formą naudojant perskirtosios formos įrankį; 3. Kurti formą, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį; 4. Kurti formą naudojant formos vedlį; 5. Kurti formą naudojant tuščios formos įrankį.
Naujos formos kūrimas formos įrankiu

Naujos formos sukūrimui šiuo būdu, naršymo srityje pažymima lentelė, kurioje yra būsimos formos duomenys (1 pav.). Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) pasirenkama komanda Form (Forma).

Pav. 1. Naujos formos kūrimas Form įrankiu

Jeigu kuriamos formos lentelė yra susieta su kita lentele ryšiu „vienas su daug“, programa Access įtraukia į formą duomenų lapą su tos susietosios lentelės duomenimis.

2

Programoje Access sukuriama forma. Siekiant. naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. Norint sukurti formą šiuo būdu. Pažymėjus lauką vienoje formos dalyje. įgalinanti vienu metu matyti du duomenų rodinius – formos rodinį ir duomenų lapo rodinį.). galima keisti teksto laukelių dydį taip. pažymimas tas pats laukas kitoje formos dalyje. kurioje rodomi keli įrašai 3 . Naudojant maketo rodinį. kad formoje būtų rodomi keli įrašai. Paprastosios formos įrankiu sukurtoje formoje vienu metu rodomas vienas įrašas. 3. kūrimas Perskirtoji forma yra nauja Access 2007 priemonė. Perskirtosios formos kūrimui naudojamas perskirtosios formos įrankis. kurioje būtų rodomi keli įrašai. Forma. redaguoti arba naikinti galima bet kurioje formos dalyje. kurioje yra formai reikalingi duomenys arba atidaroma lentelė (ar užklausa) kaip duomenų lapo rodinys. Perskirtoji forma Formos. Pavyzdžiui. Pav. Du rodiniai susiejami su tuo pačiu duomenų šaltiniu ir visą laiką sinchronizuojami tarpusavyje. Pavyzdžiui.Perskirtosios formos. kurioje yra būsimoje formoje norimi matyti duomenys ir skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Multiple Items (Keli elementai) . Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Split Form (Padalinti formą) . lauko duomenis matome ir viršutiniame formos rodinyje (2 pav. Pav. kūrimas.). naudojant kelių elementų įrankį. kad tilptų duomenys. 2. kuri rodoma kaip maketo rodinys (3 pav. galima keisti formą ir matyti duomenis. Duomenis įtraukti. pažymėję apatiniame duomenų lapo rodinyje UAB „Restauratorius“. Tuo tikslu naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. formos sukūrimui naudojamas kelių elementų įrankis. naudojant perskirtosios formos įrankį.

kokie laukai bus rodomi sukurtoje formoje.Formos kūrimas naudojant formos vedlį. t. Formos vedlio lange pasirenkama su kuriama forma susieta lentelė (5 pav.): Pav. į sritį. Available Fields srityje matomi pasirinktos lentelės laukai. 4. pateikiamus formų vedlio puslapiuose. 5. skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda More Forms (Daugiau formų) . Forma sukuriama vykdant nurodymus. Lentelės parinkimas formos vedlio Form Wizard lange 3. galima pasirinkti formos duomenų sugrupavimą ir surūšiavimą.y.): 4 .): Pav. Kuriant šiuo būdu. (6 pav. Formos vedlio Form Wizard iškvietimas 2. kurioje esantys laukai bus naudojami formoje. Kai siekiama pasirinkti. po to – Form Vizard (Formos vedlys) (4 pav. jos kūrimui naudojamas formų kūrimo vedlys. Forma kuriama septyniais žingsniais: 1. kuriuos mygtukais “>” (po vieną) ar “>>” (visus) galima perkelti į sritį Selected Fields. formoje naudoti daugiau nei vienos lentelės arba užklausos laukus.

7.Pav. Columnar ir spaudžiama Next (8 pav. Fiksuojamas mygtukas Next: Pav. Formos vedlio Form Wizard langas su parinktais rodyti formoje laukais 4.). pvz.): 5 . Formos vedlio rodinys Kuriant formą su visais lentelės laukais. Pasirenkamas norimas formos išdėstymas. spaudžiamas reikiamas mygtukas ir laukai perkeliami į sritį Selected Fields (7 pav. 6.

Formos apipavidalinimo stiliaus parinkimo langas 6. ir fiksuojama Next. 8. Pav. Access 2007.): 6 . 9.Pav. Šiame žingsnyje pasirenkamas formos apipavidalinimo stilius. pvz. norint pamatyti sukurtą formą ir įvesti duomenis į jos pagrindu sukurtą lentelę. norint daryti dar kokius nors pakeitimus sukurtoje formoje. Užbaigiamas formos kūrimo procesas spaudžiant mygtuką Finish (10 pav. Formos maketo (laukų išdėstymo būdo) pasirinkimo langas 5. Šiuo atveju pavadinimas – Studentai1 ir renkamasi vieną iš žingsnių: a) Open the form to view or enter information. Paskutiniame žingsnyje rašomas formos pavadinimas. b) Modify the form's design.

11.Pav. Formos pavadinimo parinkimo langas Programa Access pateikia sukurtą formos Studentai1 rodinį (11 pav.(12 pav. Pav. Tokiu būdu galima greitai sukurti formą. ypač jei į formą planuojama įtraukti tik kelis laukus. 10.): Pav. rodinys 7 . 12.). naudojant tuščios formos įrankį. Programoje Access tuščia forma atidaroma kaip maketo rodinys ir rodomas dialogo langas Field List (Laukų sąrašas). Formos kūrimo. Sukurta forma Užsakovai1 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį Formai kurti galima naudoti ir tuščios formos įrankį. Tam skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Blank Form (Tuščia forma) .

jame – mygtukas Access Options ir atsivėrusiame lange mygtuku Current Database atveriamas esamos duomenų bazės langas. o jų atvertus langus su pavadinimais ir sisteminiais mygtukais. reikia nuspausti klaviatūros CTRL klavišą ir jį laikant pažymėti kelis laukus. reikia pakeisti atitinkamus Access nustatymus. Jei vienu metu siekiama įtraukti kelis laukus. naudojamas skirtuko Format (Formatavimas) grupėje Controls (Valdikliai) esantys įrankiai (13 pav. pavadinimą.). tada vienu metu nuvilkti laukus į formą. Norint į formą įtraukti logotipą. Tai atliekame taip:  spaudžiamas mygtukas Office Button. Į formą laukai įtraukiami dukart jį spustelėjus arba pele nuvilkus lauką į formą. Pav. puslapių numerius arba datą ir laiką. Sukurtos formos pavyzdys Access 2007 kaip numatytąją naudoja naują aplinką. kurioje vienu metu matosi visi duomenų bazės objektai Tabbed Documents. 15.): 8 . Jame žymimas jungiklis Overlapping Windows (Langų sutapatinimas) (16 pav. galima pamatyti jos visus laukus. DB elementų (formų) išdėstymas Tabbed Documents formoje Norint formas ir kitus elementus matyti naršymo srityje. 13. esantį šalia lentelės.Srityje Field list (Laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą (+). 14. Formatavimo įrankių juostos valdiklių komandų grupė Sukurtos formos naudojant tuščios formos įrankį pavyzdys galėtų būti toks: Pav. (15 pav.): Pav.

17. DB elementų išdėstymas Overlapping Windows formoje Formų redagavimo būdai Formos redaguojamos Design View (Konstravimo rodinyje) arba naujame. tik Access 2007 atsiradusiame Layout View (Maketo rodinyje).): Pav. 18. Pav. Formos rodinio pasirinkimas kontekstiniame meniu 9 .Pav. Dabar jos elementai bus išdėstyti kaip parodyta 17 pav. Esamosios duomenų bazės parametrų nustatymo langas Patvirtinus šį pasirinkimą. Pasirinkti šiuos formos rodinius galima dviem būdais:  atidarytos formos lange išsikvietus kontekstinį meniu (18 pav. programa paprašys uždaryti ir vėl atidaryti duomenų bazę. 16.

10 . Informacija ir Poraštė (20 pav. kuris veikia formos išvaizdą ir naudojimo galimybes. todėl keičiant ją negalima matyti duomenų. tačiau naudojant konstravimo rodinį kai kurias užduotis atlikti yra paprasčiau nei naudojant maketo rodinį. nes jame galima atlikti beveik visus programoje Access 2007 numatytus formos redagavimo veiksmus.): Pav. Be to. išsikvietus formos rodinių parinkimą skirtuko Home (Pagrindinis) komanda View: (19 pav. Maketo rodinį patogu naudoti tobulinant formą. Naudojant konstravimo rodinį. Formos konstravimo rodinys Design View Layout View (Maketo rodinys). faktiškai ji nevykdoma. 20. Antraštė Informacija Poraštė Pav. Matant duomenis. kaip ir formos rodinyje (11 pav. šiame rodinyje galima keisti ir formos dizainą. Galima matyti formos sekcijas Antraštė.). Maketo rodinyje duomenys matomi panašiai.). 19. pateikiamas išsamus formos struktūros vaizdas. šį rodinį patogu naudoti valdiklių dydžiams nustatyti arba atlikti kitą veiksmą. Formos rodinio pasirinkimas Home / View komanda Design View (konstravimo rodinys). Kai forma rodoma kaip konstravimo rodinys.

Formos valdiklių grupė Controls Formos ir jos valdiklių. Šiuose rodiniuose galima įkelti į formą naujų valdiklių.): Pav.): Pav. Savybių lapas iškviečiamas paspaudus klaviatūros klavišą F4 arba dešiniu pelės mygtuku iškviestame kontekstiniame meniu pasirinkus elementą Properties. Sukūrus formą. Atsidariusiame ypatybių lape pateikiamas išsamus jų sąrašas su nustatytomis savybių reikšmėmis (23 pav. Formos maketo rodinys Layout View Naudojant maketo rodinį. Formos pavadinimo Egzaminai1 ypatybių langas 11 . nustatyti formos ir jos valdiklių savybes. Valdikliai pasirenkami įrankių juostos grupėje Controls (Valdikliai) (22 pav. ją tobulinti galima ir konstravimo. ir maketo rodinyje. 21. 23. kad norėdami atlikti tam tikrus keitimus turite perjungti konstravimo rodinį. 22. todėl reikia įjungti konstravimo rodinį..Pav. kai kurių užduočių atlikti negalima.. sekcijų bei duomenų laukų savybes galima modifikuoti savybių lape. Tam tikrose situacijose Access gali parodyti pranešimą.

kurioje galima sudaryti suvestinę diagramą. trynimą ir kitą. Užklausų tipo nustatymo įrankiai Access 2007 aplinkoje užklausa gali būti pateikiama tokiose piktograma View iškviečiamose būsenose: 1. Leidžia įvykdyti prieš tai minėtų užklausų tipus ir apibrėžti formų bei ataskaitų savybes.): Pav. Sukuriama nauja lentelė su nurodytais laukais. 3. Pagrindiniai užklausų tipai yra šie: 1. tuomet gautas rezultatas parodys visų surinktų į užklausą laukų reikšmes. Vienoje lentelėje ieško pasikartojančių įrašų. SQL būsenoje (SQL View). Lentelės būsenoje (Datasheet View). Kabančių įrašų paieškos užklausos. Make Table (lentelės sudarymo) užklausa. Užklausos dažniausiai kuriamos skirtuko Create grupėje Other pasirinkus įrankį Query Design. Pav. Suvestinės diagramos būsenoje (PivotChart View). Atlieka skaičiavimus su sugrupuotais duomenimis 2. Galima sukurti užklausą ir be jokių kriterijų. 4. 7. kurioje galima konstruoti ir koreguoti užklausą QBE (Query By Example) kalba. 12 . 24. SQL užklausos. ji suformuoja dvimatę duomenų lentelę. kurioje galima sudaryti suvestinę (kryžminę) lentelę. pavyzdžiui skaičiavimus. 25. 9. 4. ją įvykdžius lentelė papildoma tam tikrais duomenimis. Užklausos tipas nustatomas užklausos redagavimo lange (Design View) atsiradusios užklausų įrankių (Query Tools) juostos grupės Query Type įrankiais (24 pav. Update (naujinimo) užklausa. 5. kurioje vartotojas gali konstruoti ir koreguoti užklausą SQL kalba. kurioje užklausos vykdymo rezultatas pateikiamas lentele. Naudojant užklausas galima atlikti tam tikrus veiksmus su duomenimis. Select (atrankos) užklausa. – tai duomenų išrinkimas pagal nurodytus kriterijus. Jos yra dviejų rūšių:  Parametrinės užklausos. Suvestinės lentelės būsenoje (Pivot Table View). kurioje vieni lentelės duomenys yra pakeičiami kitais. Dublikatų paieškos užklausos. pagal du ar daugiau parametrų.  Apibendrinančios užklausos. 2. Crostab (kryžminė) užklausa. naudojant vieną ar kelis kriterijus. Redagavimo (konstravimo) būsenoje (Design View). 5. Užklausoje aprašytų paieškos kriterijų reikšmės įvedamos dialogo lange užklausos vykdymo metu. 8. Susijusiose lentelėse ieško vienos lentelės įrašų.  Užklausoje galima naudoti daugiau nei vieno objekto laukus (lentelių ir užklausų). View komandos Užklausos turi tokias savybes:  Užklausą galima įsiminti ir vykdyti daug kartų. kurie neturi atitikmens kitoje lentelėje. duomenų modifikavimą. Delete (naikinimo) užklausa. Append (papildymo) užklausa. kai duomenys yra surenkami iš vienos arba kelių lentelių. pagal nustatytus kriterijus panaikiną vieną ar kelis įrašus. 3. 6.Užklausų kūrimas Užklausos (Queries).

sujungti laukus ir įrašus). Užklausos laukai surenkami iš lentelių Egzaminai. į ją susikeliame (dešiniu pelės mygtuku išsikvietę kontekstinį meniu) reikalingas lenteles ar kitas užklausas. kuri yra saugoma operatyviojoje atmintyje ir uždarius užklausą išnyksta. kad duomenų bazėje „Egzaminų sesija“ turi būti sukurta atrankos užklausa. Atranka pagal paprastą kriterijų Tarkime. Išvedami rezultatai turi būti surikiuoti pagal ĮVERTINIMAS reikšmes mažėjimo tvarka. Šį langą sudaro 2 sritys: duomenų šaltinių sritis. šalinti. 27.  Duomenų šaltinių sritis QBE sritis Pav. Atrankos užklausos projekto rodinys Spaudžiame mygtuką rezultatų lentelė: (vykdyti užklausą) ir gauname rezultatą (28 pav.).y. t. kurioje pageidaujama matyti laukų ĮVERTINIMAS. Bet kurią užklausą galima pradėti kurti komandomis Create / Others / Query Design atvertame lange Query1.). kurioje atliekami visi užklausos konstravimo veiksmai (26 pav.): Pav. Užklausos rezultatas dažniausiai yra lentelė. Dėstomi moduliai ir Studentai. MODULIO_PAVADINIMAS ir STUDENTO_PAVARDĖ reikšmes. bus parodyta tokia 13 . bet ir jas keisti (įterpti. Atlikę įprastus veiksmus pagrindiniame DB lange gausime užklausos projekto rodinį (27 pav. 26. ir QBE sritis.Užklausos ne tik leidžia peržiūrėti lenteles. Užklausos sudarymo dialogo langas 1 pavyzdys.

Užklausos rezultatų lentelėje turi būti laukų ĮVERTINIMAS. Sukurtoji užklausa Objektų sąraše 2 pavyzdys. turime vėl ją paleisti vykdyti dukart spusteldami jos pavadinimą Access objektų sąraše (30 pav. STUD_BIL_NR ir EGZAMINO_DATA reikšmės. Užklausos rezultatas Uždarome užklausos langą ir išsaugome ją vardu 1 pavyzdys (29 pav. Jos duomenų šaltinis – lentelė Egzaminai. 29. Užklausos išsaugojimo langas Iš tikrųjų mes išsaugojome ne užklausos rezultatą. 28. 30. 31. Atranka pagal sudėtinį kriterijų Sukursime kitą užklausą.01. Norėdami vėl matyti užklausos pateikiamą lentelę (28 pav. Čia projektuojama užklausa vykdanti išrinkimą. Atrankos kriterijai (užklausos filtrai) nustatomi laukams ĮVERTINIMAS (<5) ir EGZAMINO_DATA (>2012.): Pav. o jos aprašą. MODULIO_KODAS.Pav. Išrinkimo užklausos projekto rodinys 14 . Pav.). kurioje pageidaujama turėti informaciją apie žiemos sesijos neigiamus įvertinimus.20).). Pav.

32. kiekvienam dialogo parametrui formuojamas langas jo reikšmei įvesti (Enter Parameter Value). kuriame reikia įrašyti studento pavardę (35 pav. Dialoginio tipo užklausos Užklausos būna universalesnės. Iš pradžių kursime skaičiuojamosios suvestinės užklausos. 33. Vykdant užklausą. 34. tačiau šis vardas negali sutapti nė su vienu lentelės lauko vardu. 2 pavyzdžio užklausos sukurta lentelė 3 pavyzdys. kaip ir lentelės laukų vardai – laužtiniuose skliaustuose. Dėmesio užklausos rezultatų lentelėje lauko Pavardė reikšmė nerodoma! Projektas pateiktas 34 pav. projektą. Dialoginės užklausos projekto rodinys Paspaudus mygtuką Run!. Jos projekto lentelės išraiškose dialogo parametrų vardai nurodomi. jei vartotojas jas vykdydamas gali dialogo langeliuose nurodyti užklausos rezultatų lentelės sudarymui vartojamas reikšmes. imančios duomenis iš susietų lentelių Studentai ir Egzaminai. Toliau dialogo parametrui – laukui Pavardė nustatysime jo reikšmės įvedimo eilutės pavadinimą: [Įveskite studento pavardę].: Pav. kiek kartų jis sesijos metu gavo neigiamą pažymį. Dialogo langelis Sukursime dialoginę užklausą. Užklausoje reikia išvesti laukų KARTAI (tai laukas. išvedamas langas. kuri Studento pavarde nurodytam studentui suskaičiuotų.Paspaudus mygtuką Run!. Šiam tikslui skirta dialoginio tipo užklausa. Modulio kodas ir Egzamino data reikšmes. bus išvesta lentelė: Pav. Čia vartotojas gali įrašyti parametro reikšmę: Pav.): 15 . kuriame saugoma suskaičiuota reikšmė).

ir informacija.Pav. yra vizualiai patrauklios ir jas galima iš karto naudoti. formuojančios dokumento teksto savybes ir viso dokumento sandarą. 3. Tai nėra galutinis rezultatas. Išvestas dialogo langas Išvedama lentelė – atsakymas į užklausą: Pav. yra datos ir laiko informacija bei informatyvios poraštės ir sumos. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį. Tačiau taip atspausdinti duomenys nėra vaizdūs ir neatitinka daugelio dokumentams keliamų reikalavimų. Todėl DB numatytas specialus objektas – ataskaitos.): . esantys pagrindinėje lentelėje ar užklausoje. 2. Automatiškai sugeneruotų ataskaitų dizainas atrodo profesionaliai. Ataskaitą sudaro informacija. Naudojant ataskaitų įrankį Greitai sukurti ataskaitas galima naudojant ataskaitų įrankį. Ataskaitas patartina kurti naudojantis vedliais – nereikia rūpintis dizainu. Ataskaitos. formų langai ir užklausų rezultatai gali būti ne tik peržiūrimi ekrane. kurios padeda parengti vaizdžius ir tinkamus vartojimui bei analizei dokumentus. taip pat užklausų rezultatų lentelės. 35. 36. sukurtos vieno spustelėjimo procesu. Naudojant ataskaitų vedlį. paskirstyti įvairių matmenų lapuose. Skirtuko Create grupėje Reports pasirenkamas mygtukas Report 3. Ataskaitose duomenis galima įvairiai surikiuoti ir sugrupuoti. 16 . Užklausos rezultatas Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas Ataskaitos paskirtis Lentelių duomenys. Įrašų grupės. saugoma su ataskaitos dizainu. gaunama iš lentelių arba užklausų. kiekvienas lapas ir visas dokumentas gali būti papildomi informaciniais duomenimis. taikomos įvairios priemonės. bet naudinga priemonė apžvelgti pagrindinius duomenis. Microsoft Access 2007 programa ataskaitas galima kurti keliais būdais: 1. Ataskaitos kūrimas naudojant ataskaitų įrankį vykdomas trimis žingsniais: 1. bet ir atspausdinami. Ataskaitoje rodomi visi laukai. kuris sukuria ataskaitą tuojau pat. STUDENTAI. MS Access sukuria ataskaitą ir parodo ją maketo rodinyje (37 pav. daugelį sudėtingų operacijų vedliai atlieka automatiškai. neklausiant vartotojo informacijos. galima įterpti skaičiuojamuosius laukus ir suminių duomenų eilutes. Naudojant ataskaitų įrankį.Ataskaitoms sudaryti duomenų šaltiniai gali būti atskiros ar susietos lentelės. pvz. Naršymo srityje pažymima ataskaitos lentelė. jos turi antraštėse pateikiamus logotipus ir pavadinimus. 2. 1.

kurioje būtų nurodyti kiekvieno studento pavardė ir vardas. kokius laikė egzaminus ir kokius pažymius gavo. pasitelkus ataskaitų vedlį Report Wizard. 38. o vėliau. pateikimo tvarka: 17 . Iškvietus ataskaitų kūrimo vedlį Report Wizard . pertvarkyti. jei jo savybės netenkina. o ten parinktos lentelės laukai išvardijami sąraše Available Fields: Pav. Naudojant ataskaitų vedlį Kuriant ataskaitą. parenkamų iš susietų lentelių. jo pirmame žingsnyje išrenkama ataskaitai sudaryti reikalingos lentelės(-ių) vardas išskleidžiamame sąraše Table / Queries. 37. lentelė Dėstomi moduliai (jos laukas PAVADINIMAS) ir Egzaminai (jos laukas ĮVERTINIMAS). Tokiai ataskaitai sudaryti reikalingos trys lentelės: Studentai (jos laukai VARDAS ir PAVARDĖ).Pav. Parenkamos ataskaitos lentelės ir jų laukai Paspaudus mygtuką Next. Ataskaitos įrankiu sukurta ataskaita 2. naudojant projekto rodinį Desing Wizard. pirmiausia tikslinga parengti jos ruošinį. o jame nustatoma ataskaitos duomenų. atveriamas 2-asis vedlio langas. Sukursime ataskaitą.

kad pasirinktų grupavimo laukų pavadinimai bus rašomi tiktai prieš atitinkamų grupių duomenis. Kuriamoje ataskaitoje kiekvienam pagrindinės lentelės Studentai įrašui (identifikuojamam laukais PAVARDĖ ir VARDAS) bus pateikiami priklausomų lentelių Dėstomi moduliai ir Egzaminai įrašai. Tokį grupavimo būdą galima pakeisti mygtuko atveriamo lango sąrašuose. o mygtuku galima atsisakyti grupavimo. Šiame vedlio žingsnyje apibrėžiamas įrašų grupavimas. atveriamas rikiavimo tvarkos parinkimui skirtas 4-asis vedlio langas: 18 . Vedlio 3-jame lange nustatomas ataskaitos įrašų grupavimas: Pav. Pagrindinę lentelę galima pakeisti pelės spragtelėjimu lentelės sąraše. o kairėje – šaltinių lentelių sąrašas. jeigu reikia. kuriame kuriama būsimos ataskaitos sandara. Ataskaitos įrašų grupavimas Grupavimo laukai bendrumo mažėjimo tvarka pasirenkami kairiajame lango sąraše ir mygtuku perkeliami į dešinįjį skyrių.Pav. Dešiniajame skyriuje parodoma. Atrinkto lauko naudojimo duomenų grupavimui pirmumas (Priority) gali būti keičiamas mygtukais ( pirmyn / atgal). identifikuojami laukais PAVADINIMAS ir ĮVERTINIMAS. 40. kuriame išskirta ataskaitos pagrindinės dalies įrašus formuojanti pagrindinė lentelė. Ataskaitoms yra parinktas įrašų grupavimo pagal lauko reikšmes būdas. Duomenų pateikimo tvarkos nustatymas Lango dešinėje pateikiamas pirmajame vedlio lange sudarytas duomenų šaltinių laukų sąrašas. Vėl paspaudus mygtuką Next. kuris. 39. tęsiamas kitame vedlio žingsnyje.

kurį galima pasirinkti. atveriamas ataskaitos išvaizdos parinkimo langas: Pav. Būsimos ataskaitos vaizdo parinkimas Srityje Layout (išvaizda) galima pasirinkti vieną iš trijų ataskaitos išdėstymo popieriaus lape būdą. Rikiavimo būdą (didėjimo ar mažėjimo tvarka). kad tilptų dokumentui skirtoje popieriaus lapo srityje. Mūsų kuriamai ataskaitai pasirinktas Stepped tipas. Dar kartą paspaudus mygtulą Next. 42. 41. nurodo užrašas ant lauko dešinėje esančio mygtuko. Rikiavimos tvarkos parinkimas Jo kairėje matomas rengiamos ataskaitos vaizdas. Rengiamos ataskaitos įrašus rikiuosime lauko PAVADINIMAS reikšmių didėjimo tvarka. o dešinėje – keturios eilutės rikiavimo laukams parinkti. Jame pasirenkamas vienas iš siūlomų MS Access dokumento antraščių ir teksto rašymo bei skiriamųjų linijų braižymo stilių. o pažymėtas langelis šalia užrašo Adjust the field width so all fields fit on a page rodo. Srityje Orientation pasirenkamas popieriaus lapo pasukimo būdas. Mygtuku Next atveriamas 6-asis vedlio langas. kad ataskaitos laukų pločius reikia parinkti taip.Pav. Mūsų ataskaitai parinktas stilius Windows Vista: 19 .

baigiant kūrimą. taip pat dukart spragtelėjus ataskaitos pavadinimą naršymo srityje dalyje Reports. tada. Į jį galima pereiti tiesiogiai iš ataskaitų vedlio paskutinio lango.Pav. Ataskaitos stiliaus parinkimo langas Paskutiniame – 7-ajame vedlio lange (žr. 44. Jeigu bus pažymėtas langelis Display Help on working with the report?. Paskutinis ataskaitos kūrimo langas Toliau parodytas ataskaitos peržiūros langas. kaip norima baigti ataskaitos kūrimą: peržiūrint jos vaizdą Prewiev ar ją koreguojant ataskaitos projekto lange (Modify). bus atvertas pagalbos langas su trumpu projekto lango sandaros aprašymu. Pav. Ataskaitos peržiūros langas 20 . 44 pav) parašomas ataskaitos vardas langelyje What title do you want for your report? Taip pat nurodoma. Pav. 43. 45.

Skirtuko Format grupėje Controls žymima komanda Add Existing Fields (pridėti esamus laukus) . pvz. kurioje pateikiami DB išrinkti duomenys sugrupuoti pagal vartotojo nurodytus požymius. Srityje Field List (laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą. kai pradžioje pasirenkamas tuščias ataskaitos lapas. Ataskaitų vedlio sukurtos ataskaitos projektavimo langas Ataskaitos formuojamos iš šių pagrindinių dalių: 1. pagrindinės dalies (Details). laikant nuspaustą klaviatūroje klavišą CTRL. kurios spausdinamos kiekvieno lapo gale. esantį šalia lentelės. lapų antraščių (Page header). 3. 46. Sukurtos ataskaitos projekto langas parodytas 46 paveikslėlyje: Pav.. lentelė EGZAMINAI. pasirodo lentelės laukai. Jeigu ataskaitoje numatytas duomenų grupavimas. 47. ataskaitos poraštės (Report Footer). 5. 4. 2. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį Tuščių ataskaitų įrankis naudojamas tada. ataskaitos antraštės (Report Header). kuri bus ataskaitos pagrindas. nuvilkti juos į ataskaitą visus kartu. Sutvarkyta ataskaita galėtų atrodyti taip: Pav. lapų poraščių (Page Footer). spausdinama tiktai dokumento gale.Vedlio sukurta ataskaita koreguojama projektavimo režime. o skirtuko Create grupėje Reports fiksuojama komanda Blank Report (tuščia ataskaita) . kuri spausdinama tiktai dokumento pradžioje. kurios spausdinamos kiekvieno dokumento lapo pradžioje. Šis būdas naudojamas tada. 21 . kai siekiama greitai sukurti ataskaitą ir į ją planuojama įtraukti tik kelis laukus. Naršymo srityje žymima lentelė. duomenų dalyje įterpiamos grupių antraštės. Sutvarkyta ataskaita 3. Kiekvieną lauką galima nuvilkti į ataskaitą po vieną atskirai arba.

3. 48. ir . Tai atliekama skirtuko Format grupės Controls mygtukais . Tuščia ataskaita papildyta lentelės laukais Ataskaitą galima papildyti pavadinimu Title. puslapių numeriais Page Numbers.Pav. Sudarykite penkias formas kiekvienai iš lentelių turinio peržiūrai ir redagavimui. Naudokite skirtingus būdus joms kurti. įvesti datą ir laiką Date and Time. 2. Sudarykite 3 ataskaitas skirtingais būdais. III laboratorinis darbas (2 dalis) Savo kuriamoje duomenų bazėje: 1. Sukurkite tris skirtingų tipų užklausas duomenų paieškai. 22 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->