TURINYS

Nesudėtingos sandaros formų sudarymas ........................................................................................... 2 Naujos formos kūrimas formos įrankiu ........................................................................................... 2 Perskirtosios formos, naudojant perskirtosios formos įrankį, kūrimas ........................................... 3 Formos, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį, kūrimas. ...................... 3 Formos kūrimas naudojant formos vedlį. ........................................................................................ 4 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį............................................................................ 7 Formų redagavimo būdai ................................................................................................................. 9 Užklausų kūrimas .............................................................................................................................. 12 1 pavyzdys. Atranka pagal paprastą kriterijų ................................................................................ 13 2 pavyzdys. Atranka pagal sudėtinį kriterijų ................................................................................. 14 3 pavyzdys. Dialoginio tipo užklausos .......................................................................................... 15 Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas ......................................................................................... 16 Ataskaitos paskirtis ........................................................................................................................ 16 1. Naudojant ataskaitų įrankį ......................................................................................................... 16 2. Naudojant ataskaitų vedlį .......................................................................................................... 17 3. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį .............................................................................................. 21 III laboratorinis darbas (2 dalis) ........................................................................................................ 22

1

Formų, užklausų ir ataskaitų kūrimas
Nesudėtingos sandaros formų sudarymas
MS Access formos (Forms) naudojamos sukurti vartotojui patogų interfeisą darbui su duomenų bazėmis. Formos naudoja duomenis, saugomus lentelėse ar gaunamus vykdant užklausas. Forma, naudojanti vienos konkrečios lentelės ar užklausos duomenis, vadinama paprasta. Jei viena forma įdedama į kitą ir turi duomenų, paimtų iš kelių susietų lentelių, ji vadinama sudėtine. Šiuo atveju gali būti sukuriamos pagrindinė (Main) ir jai pavaldi pagalbinė (Subform) forma. Formos gali būti panaudojamos : 1. Duomenų pavaizdavimui, įvedimui ir redagavimui. Duomenis įvesti, peržiūrėti bei redaguoti formoje galima vartotojui patogiu pavidalu, pvz., įprasto blanko. Prireikus, dalį duomenų formose galima paslėpti arba juos pateikti tik skaitymui. Be to, į formą galima sutraukti duomenis iš kelių lentelių, parinkti įvedamą informaciją iš susietų lentelių, pateikti skaičiavimų rezultatus ir pan. 2. Informacinės sistemos valdymui. Formose galima patalpinti valdymo elementus: mygtukus (command buttons), jungiklius (option box), sąrašus(list box), ir juos susieti su Jūsų paruoštomis makrokomandomis, procedūromis ir funkcijomis, pvz., pele paspaudę Jūsų paruoštą komandinį mygtuką bus spausdinama. Taip pat yra galimybė nustatyti informacinės sistemos reakciją į vieną ar kitą įvykį, pvz., įvedus užsakomų prekių kiekį ir gavus neigiamą likutį ekrane, galima perspėti vartotoją: "Užsakyta daugiau prekių nei yra sandėlyje". Visa tai palengvina vartotojo darbą bei apsaugoja jį nuo galimų klaidų. Formų kūrimo būdai: 1. Kurti formą naudojant formos įrankį; 2. Kurti perskirtąją formą naudojant perskirtosios formos įrankį; 3. Kurti formą, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį; 4. Kurti formą naudojant formos vedlį; 5. Kurti formą naudojant tuščios formos įrankį.
Naujos formos kūrimas formos įrankiu

Naujos formos sukūrimui šiuo būdu, naršymo srityje pažymima lentelė, kurioje yra būsimos formos duomenys (1 pav.). Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) pasirenkama komanda Form (Forma).

Pav. 1. Naujos formos kūrimas Form įrankiu

Jeigu kuriamos formos lentelė yra susieta su kita lentele ryšiu „vienas su daug“, programa Access įtraukia į formą duomenų lapą su tos susietosios lentelės duomenimis.

2

Pavyzdžiui. Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Split Form (Padalinti formą) . Naudojant maketo rodinį. kurioje yra būsimoje formoje norimi matyti duomenys ir skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Multiple Items (Keli elementai) . Siekiant. Duomenis įtraukti. kurioje rodomi keli įrašai 3 . kuri rodoma kaip maketo rodinys (3 pav. naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. kūrimas Perskirtoji forma yra nauja Access 2007 priemonė. naudojant kelių elementų įrankį. Norint sukurti formą šiuo būdu. Pav. Pažymėjus lauką vienoje formos dalyje. kurioje yra formai reikalingi duomenys arba atidaroma lentelė (ar užklausa) kaip duomenų lapo rodinys. pažymėję apatiniame duomenų lapo rodinyje UAB „Restauratorius“. 2. 3. Tuo tikslu naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. kūrimas. Paprastosios formos įrankiu sukurtoje formoje vienu metu rodomas vienas įrašas. įgalinanti vienu metu matyti du duomenų rodinius – formos rodinį ir duomenų lapo rodinį. formos sukūrimui naudojamas kelių elementų įrankis. Pavyzdžiui.). Forma. naudojant perskirtosios formos įrankį. Programoje Access sukuriama forma. Perskirtosios formos kūrimui naudojamas perskirtosios formos įrankis.Perskirtosios formos. Du rodiniai susiejami su tuo pačiu duomenų šaltiniu ir visą laiką sinchronizuojami tarpusavyje. redaguoti arba naikinti galima bet kurioje formos dalyje. kad formoje būtų rodomi keli įrašai. pažymimas tas pats laukas kitoje formos dalyje. lauko duomenis matome ir viršutiniame formos rodinyje (2 pav. galima keisti teksto laukelių dydį taip. galima keisti formą ir matyti duomenis. Perskirtoji forma Formos. kurioje būtų rodomi keli įrašai. Pav.). kad tilptų duomenys.

5.): Pav.Formos kūrimas naudojant formos vedlį. t. jos kūrimui naudojamas formų kūrimo vedlys. kokie laukai bus rodomi sukurtoje formoje.): 4 .): Pav. Kuriant šiuo būdu. Forma sukuriama vykdant nurodymus. į sritį. galima pasirinkti formos duomenų sugrupavimą ir surūšiavimą. formoje naudoti daugiau nei vienos lentelės arba užklausos laukus. skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda More Forms (Daugiau formų) . 4.y. kuriuos mygtukais “>” (po vieną) ar “>>” (visus) galima perkelti į sritį Selected Fields. kurioje esantys laukai bus naudojami formoje. Available Fields srityje matomi pasirinktos lentelės laukai. pateikiamus formų vedlio puslapiuose. (6 pav. Kai siekiama pasirinkti. Lentelės parinkimas formos vedlio Form Wizard lange 3. po to – Form Vizard (Formos vedlys) (4 pav. Forma kuriama septyniais žingsniais: 1. Formos vedlio Form Wizard iškvietimas 2. Formos vedlio lange pasirenkama su kuriama forma susieta lentelė (5 pav.

Pasirenkamas norimas formos išdėstymas. Formos vedlio rodinys Kuriant formą su visais lentelės laukais.): 5 . Formos vedlio Form Wizard langas su parinktais rodyti formoje laukais 4.Pav. 6. pvz.). Columnar ir spaudžiama Next (8 pav. 7. spaudžiamas reikiamas mygtukas ir laukai perkeliami į sritį Selected Fields (7 pav. Fiksuojamas mygtukas Next: Pav.

Pav.): 6 . Paskutiniame žingsnyje rašomas formos pavadinimas. Formos apipavidalinimo stiliaus parinkimo langas 6. Formos maketo (laukų išdėstymo būdo) pasirinkimo langas 5. b) Modify the form's design. pvz. 9. norint pamatyti sukurtą formą ir įvesti duomenis į jos pagrindu sukurtą lentelę. Access 2007. Šiuo atveju pavadinimas – Studentai1 ir renkamasi vieną iš žingsnių: a) Open the form to view or enter information. Užbaigiamas formos kūrimo procesas spaudžiant mygtuką Finish (10 pav. 8. Šiame žingsnyje pasirenkamas formos apipavidalinimo stilius.Pav. norint daryti dar kokius nors pakeitimus sukurtoje formoje. ir fiksuojama Next.

Programoje Access tuščia forma atidaroma kaip maketo rodinys ir rodomas dialogo langas Field List (Laukų sąrašas). Formos pavadinimo parinkimo langas Programa Access pateikia sukurtą formos Studentai1 rodinį (11 pav. 11.): Pav. rodinys 7 . Tam skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Blank Form (Tuščia forma) . Pav. 12.Pav. Sukurta forma Užsakovai1 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį Formai kurti galima naudoti ir tuščios formos įrankį. ypač jei į formą planuojama įtraukti tik kelis laukus.). Tokiu būdu galima greitai sukurti formą. 10.(12 pav. Formos kūrimo. naudojant tuščios formos įrankį.

Norint į formą įtraukti logotipą.). Jei vienu metu siekiama įtraukti kelis laukus. puslapių numerius arba datą ir laiką. naudojamas skirtuko Format (Formatavimas) grupėje Controls (Valdikliai) esantys įrankiai (13 pav. kurioje vienu metu matosi visi duomenų bazės objektai Tabbed Documents. 15.): 8 . Pav.Srityje Field list (Laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą (+).): Pav. reikia nuspausti klaviatūros CTRL klavišą ir jį laikant pažymėti kelis laukus. galima pamatyti jos visus laukus. (15 pav. o jų atvertus langus su pavadinimais ir sisteminiais mygtukais. tada vienu metu nuvilkti laukus į formą. Į formą laukai įtraukiami dukart jį spustelėjus arba pele nuvilkus lauką į formą. jame – mygtukas Access Options ir atsivėrusiame lange mygtuku Current Database atveriamas esamos duomenų bazės langas. Jame žymimas jungiklis Overlapping Windows (Langų sutapatinimas) (16 pav. DB elementų (formų) išdėstymas Tabbed Documents formoje Norint formas ir kitus elementus matyti naršymo srityje. 13. pavadinimą. Sukurtos formos pavyzdys Access 2007 kaip numatytąją naudoja naują aplinką. Formatavimo įrankių juostos valdiklių komandų grupė Sukurtos formos naudojant tuščios formos įrankį pavyzdys galėtų būti toks: Pav. reikia pakeisti atitinkamus Access nustatymus. Tai atliekame taip:  spaudžiamas mygtukas Office Button. esantį šalia lentelės. 14.

): Pav. Dabar jos elementai bus išdėstyti kaip parodyta 17 pav. Pasirinkti šiuos formos rodinius galima dviem būdais:  atidarytos formos lange išsikvietus kontekstinį meniu (18 pav. 16. Pav. DB elementų išdėstymas Overlapping Windows formoje Formų redagavimo būdai Formos redaguojamos Design View (Konstravimo rodinyje) arba naujame. tik Access 2007 atsiradusiame Layout View (Maketo rodinyje). programa paprašys uždaryti ir vėl atidaryti duomenų bazę. Esamosios duomenų bazės parametrų nustatymo langas Patvirtinus šį pasirinkimą. 18. Formos rodinio pasirinkimas kontekstiniame meniu 9 . 17.Pav.

Informacija ir Poraštė (20 pav. Formos konstravimo rodinys Design View Layout View (Maketo rodinys). šį rodinį patogu naudoti valdiklių dydžiams nustatyti arba atlikti kitą veiksmą. kaip ir formos rodinyje (11 pav. 20. Kai forma rodoma kaip konstravimo rodinys. 19. todėl keičiant ją negalima matyti duomenų. išsikvietus formos rodinių parinkimą skirtuko Home (Pagrindinis) komanda View: (19 pav. kuris veikia formos išvaizdą ir naudojimo galimybes.).). tačiau naudojant konstravimo rodinį kai kurias užduotis atlikti yra paprasčiau nei naudojant maketo rodinį. pateikiamas išsamus formos struktūros vaizdas.): Pav. nes jame galima atlikti beveik visus programoje Access 2007 numatytus formos redagavimo veiksmus. Maketo rodinį patogu naudoti tobulinant formą. Formos rodinio pasirinkimas Home / View komanda Design View (konstravimo rodinys). Galima matyti formos sekcijas Antraštė. Be to. šiame rodinyje galima keisti ir formos dizainą. faktiškai ji nevykdoma. Antraštė Informacija Poraštė Pav. Matant duomenis. Maketo rodinyje duomenys matomi panašiai. Naudojant konstravimo rodinį. 10 .

. 22. 23.. 21. ją tobulinti galima ir konstravimo. kai kurių užduočių atlikti negalima. Savybių lapas iškviečiamas paspaudus klaviatūros klavišą F4 arba dešiniu pelės mygtuku iškviestame kontekstiniame meniu pasirinkus elementą Properties. Formos pavadinimo Egzaminai1 ypatybių langas 11 . ir maketo rodinyje. Formos maketo rodinys Layout View Naudojant maketo rodinį. todėl reikia įjungti konstravimo rodinį. Atsidariusiame ypatybių lape pateikiamas išsamus jų sąrašas su nustatytomis savybių reikšmėmis (23 pav. Šiuose rodiniuose galima įkelti į formą naujų valdiklių. sekcijų bei duomenų laukų savybes galima modifikuoti savybių lape. Tam tikrose situacijose Access gali parodyti pranešimą. Valdikliai pasirenkami įrankių juostos grupėje Controls (Valdikliai) (22 pav.): Pav. Formos valdiklių grupė Controls Formos ir jos valdiklių. nustatyti formos ir jos valdiklių savybes.): Pav.Pav. kad norėdami atlikti tam tikrus keitimus turite perjungti konstravimo rodinį. Sukūrus formą.

naudojant vieną ar kelis kriterijus. Užklausos tipas nustatomas užklausos redagavimo lange (Design View) atsiradusios užklausų įrankių (Query Tools) juostos grupės Query Type įrankiais (24 pav. Naudojant užklausas galima atlikti tam tikrus veiksmus su duomenimis. – tai duomenų išrinkimas pagal nurodytus kriterijus. SQL būsenoje (SQL View). duomenų modifikavimą. kurioje galima sudaryti suvestinę (kryžminę) lentelę. Sukuriama nauja lentelė su nurodytais laukais. kurioje galima sudaryti suvestinę diagramą. Crostab (kryžminė) užklausa. pagal nustatytus kriterijus panaikiną vieną ar kelis įrašus. Užklausų tipo nustatymo įrankiai Access 2007 aplinkoje užklausa gali būti pateikiama tokiose piktograma View iškviečiamose būsenose: 1. Užklausoje aprašytų paieškos kriterijų reikšmės įvedamos dialogo lange užklausos vykdymo metu. trynimą ir kitą.): Pav. Jos yra dviejų rūšių:  Parametrinės užklausos. pagal du ar daugiau parametrų. 2. 24. Leidžia įvykdyti prieš tai minėtų užklausų tipus ir apibrėžti formų bei ataskaitų savybes. kurioje galima konstruoti ir koreguoti užklausą QBE (Query By Example) kalba. 8. ji suformuoja dvimatę duomenų lentelę. View komandos Užklausos turi tokias savybes:  Užklausą galima įsiminti ir vykdyti daug kartų. Vienoje lentelėje ieško pasikartojančių įrašų. Užklausos dažniausiai kuriamos skirtuko Create grupėje Other pasirinkus įrankį Query Design. 9. Append (papildymo) užklausa. kai duomenys yra surenkami iš vienos arba kelių lentelių. 25. Lentelės būsenoje (Datasheet View). Redagavimo (konstravimo) būsenoje (Design View). 3. Select (atrankos) užklausa. kurioje vieni lentelės duomenys yra pakeičiami kitais. 4. 7. kurie neturi atitikmens kitoje lentelėje. Dublikatų paieškos užklausos. kurioje užklausos vykdymo rezultatas pateikiamas lentele. kurioje vartotojas gali konstruoti ir koreguoti užklausą SQL kalba. tuomet gautas rezultatas parodys visų surinktų į užklausą laukų reikšmes. 4. 6. 5. Pagrindiniai užklausų tipai yra šie: 1. Suvestinės diagramos būsenoje (PivotChart View). ją įvykdžius lentelė papildoma tam tikrais duomenimis. 12 . Suvestinės lentelės būsenoje (Pivot Table View). 3.  Užklausoje galima naudoti daugiau nei vieno objekto laukus (lentelių ir užklausų). Susijusiose lentelėse ieško vienos lentelės įrašų. Atlieka skaičiavimus su sugrupuotais duomenimis 2. Galima sukurti užklausą ir be jokių kriterijų.Užklausų kūrimas Užklausos (Queries). Delete (naikinimo) užklausa. Pav. Make Table (lentelės sudarymo) užklausa. pavyzdžiui skaičiavimus. Update (naujinimo) užklausa. SQL užklausos.  Apibendrinančios užklausos. Kabančių įrašų paieškos užklausos. 5.

sujungti laukus ir įrašus). kurioje atliekami visi užklausos konstravimo veiksmai (26 pav. Dėstomi moduliai ir Studentai. ir QBE sritis. 26. Šį langą sudaro 2 sritys: duomenų šaltinių sritis. į ją susikeliame (dešiniu pelės mygtuku išsikvietę kontekstinį meniu) reikalingas lenteles ar kitas užklausas. kurioje pageidaujama matyti laukų ĮVERTINIMAS. kad duomenų bazėje „Egzaminų sesija“ turi būti sukurta atrankos užklausa. šalinti. Atrankos užklausos projekto rodinys Spaudžiame mygtuką rezultatų lentelė: (vykdyti užklausą) ir gauname rezultatą (28 pav. Užklausos sudarymo dialogo langas 1 pavyzdys. 27.): Pav. Atranka pagal paprastą kriterijų Tarkime. Bet kurią užklausą galima pradėti kurti komandomis Create / Others / Query Design atvertame lange Query1. Užklausos rezultatas dažniausiai yra lentelė. bet ir jas keisti (įterpti.  Duomenų šaltinių sritis QBE sritis Pav. MODULIO_PAVADINIMAS ir STUDENTO_PAVARDĖ reikšmes. Atlikę įprastus veiksmus pagrindiniame DB lange gausime užklausos projekto rodinį (27 pav.y.).). Užklausos laukai surenkami iš lentelių Egzaminai. Išvedami rezultatai turi būti surikiuoti pagal ĮVERTINIMAS reikšmes mažėjimo tvarka. t. bus parodyta tokia 13 . kuri yra saugoma operatyviojoje atmintyje ir uždarius užklausą išnyksta.Užklausos ne tik leidžia peržiūrėti lenteles.

kurioje pageidaujama turėti informaciją apie žiemos sesijos neigiamus įvertinimus. Išrinkimo užklausos projekto rodinys 14 . Norėdami vėl matyti užklausos pateikiamą lentelę (28 pav.01. Sukurtoji užklausa Objektų sąraše 2 pavyzdys. 31. 30. Čia projektuojama užklausa vykdanti išrinkimą. Pav. STUD_BIL_NR ir EGZAMINO_DATA reikšmės. 28. turime vėl ją paleisti vykdyti dukart spusteldami jos pavadinimą Access objektų sąraše (30 pav. Užklausos rezultatas Uždarome užklausos langą ir išsaugome ją vardu 1 pavyzdys (29 pav.). Atranka pagal sudėtinį kriterijų Sukursime kitą užklausą. 29.). o jos aprašą. Užklausos išsaugojimo langas Iš tikrųjų mes išsaugojome ne užklausos rezultatą. Užklausos rezultatų lentelėje turi būti laukų ĮVERTINIMAS. Pav. MODULIO_KODAS.): Pav.20).Pav. Jos duomenų šaltinis – lentelė Egzaminai. Atrankos kriterijai (užklausos filtrai) nustatomi laukams ĮVERTINIMAS (<5) ir EGZAMINO_DATA (>2012.

): 15 . 34. 33. Dialogo langelis Sukursime dialoginę užklausą. tačiau šis vardas negali sutapti nė su vienu lentelės lauko vardu. Čia vartotojas gali įrašyti parametro reikšmę: Pav. Modulio kodas ir Egzamino data reikšmes. Dialoginio tipo užklausos Užklausos būna universalesnės. Užklausoje reikia išvesti laukų KARTAI (tai laukas.Paspaudus mygtuką Run!. kiekvienam dialogo parametrui formuojamas langas jo reikšmei įvesti (Enter Parameter Value). 2 pavyzdžio užklausos sukurta lentelė 3 pavyzdys. išvedamas langas. Vykdant užklausą. 32. projektą. kuriame reikia įrašyti studento pavardę (35 pav.: Pav. imančios duomenis iš susietų lentelių Studentai ir Egzaminai. jei vartotojas jas vykdydamas gali dialogo langeliuose nurodyti užklausos rezultatų lentelės sudarymui vartojamas reikšmes. kaip ir lentelės laukų vardai – laužtiniuose skliaustuose. bus išvesta lentelė: Pav. kuriame saugoma suskaičiuota reikšmė). Dialoginės užklausos projekto rodinys Paspaudus mygtuką Run!. Jos projekto lentelės išraiškose dialogo parametrų vardai nurodomi. Šiam tikslui skirta dialoginio tipo užklausa. kiek kartų jis sesijos metu gavo neigiamą pažymį. Toliau dialogo parametrui – laukui Pavardė nustatysime jo reikšmės įvedimo eilutės pavadinimą: [Įveskite studento pavardę]. kuri Studento pavarde nurodytam studentui suskaičiuotų. Iš pradžių kursime skaičiuojamosios suvestinės užklausos. Dėmesio užklausos rezultatų lentelėje lauko Pavardė reikšmė nerodoma! Projektas pateiktas 34 pav.

2. sukurtos vieno spustelėjimo procesu. Ataskaitos. Išvestas dialogo langas Išvedama lentelė – atsakymas į užklausą: Pav. Tačiau taip atspausdinti duomenys nėra vaizdūs ir neatitinka daugelio dokumentams keliamų reikalavimų. Ataskaitos kūrimas naudojant ataskaitų įrankį vykdomas trimis žingsniais: 1. Todėl DB numatytas specialus objektas – ataskaitos. Naudojant ataskaitų įrankį Greitai sukurti ataskaitas galima naudojant ataskaitų įrankį. gaunama iš lentelių arba užklausų. formų langai ir užklausų rezultatai gali būti ne tik peržiūrimi ekrane. ir informacija. esantys pagrindinėje lentelėje ar užklausoje. kiekvienas lapas ir visas dokumentas gali būti papildomi informaciniais duomenimis. bet naudinga priemonė apžvelgti pagrindinius duomenis. bet ir atspausdinami.Pav. yra vizualiai patrauklios ir jas galima iš karto naudoti. Ataskaitą sudaro informacija. daugelį sudėtingų operacijų vedliai atlieka automatiškai. 16 . yra datos ir laiko informacija bei informatyvios poraštės ir sumos. 3. Skirtuko Create grupėje Reports pasirenkamas mygtukas Report 3. saugoma su ataskaitos dizainu. paskirstyti įvairių matmenų lapuose. Naršymo srityje pažymima ataskaitos lentelė. Ataskaitoje rodomi visi laukai. taikomos įvairios priemonės. neklausiant vartotojo informacijos. Ataskaitose duomenis galima įvairiai surikiuoti ir sugrupuoti. Užklausos rezultatas Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas Ataskaitos paskirtis Lentelių duomenys. Ataskaitas patartina kurti naudojantis vedliais – nereikia rūpintis dizainu. taip pat užklausų rezultatų lentelės. kurios padeda parengti vaizdžius ir tinkamus vartojimui bei analizei dokumentus. MS Access sukuria ataskaitą ir parodo ją maketo rodinyje (37 pav. formuojančios dokumento teksto savybes ir viso dokumento sandarą. 35. Automatiškai sugeneruotų ataskaitų dizainas atrodo profesionaliai. Microsoft Access 2007 programa ataskaitas galima kurti keliais būdais: 1. STUDENTAI. pvz. 2. jos turi antraštėse pateikiamus logotipus ir pavadinimus. Naudojant ataskaitų įrankį. kuris sukuria ataskaitą tuojau pat.): . Tai nėra galutinis rezultatas.Ataskaitoms sudaryti duomenų šaltiniai gali būti atskiros ar susietos lentelės. Įrašų grupės. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį. 1. 36. galima įterpti skaičiuojamuosius laukus ir suminių duomenų eilutes. Naudojant ataskaitų vedlį.

Iškvietus ataskaitų kūrimo vedlį Report Wizard . 38. naudojant projekto rodinį Desing Wizard. Naudojant ataskaitų vedlį Kuriant ataskaitą. parenkamų iš susietų lentelių. lentelė Dėstomi moduliai (jos laukas PAVADINIMAS) ir Egzaminai (jos laukas ĮVERTINIMAS).Pav. Ataskaitos įrankiu sukurta ataskaita 2. pertvarkyti. Tokiai ataskaitai sudaryti reikalingos trys lentelės: Studentai (jos laukai VARDAS ir PAVARDĖ). o ten parinktos lentelės laukai išvardijami sąraše Available Fields: Pav. kokius laikė egzaminus ir kokius pažymius gavo. atveriamas 2-asis vedlio langas. pasitelkus ataskaitų vedlį Report Wizard. jei jo savybės netenkina. o jame nustatoma ataskaitos duomenų. jo pirmame žingsnyje išrenkama ataskaitai sudaryti reikalingos lentelės(-ių) vardas išskleidžiamame sąraše Table / Queries. kurioje būtų nurodyti kiekvieno studento pavardė ir vardas. Parenkamos ataskaitos lentelės ir jų laukai Paspaudus mygtuką Next. 37. pateikimo tvarka: 17 . o vėliau. Sukursime ataskaitą. pirmiausia tikslinga parengti jos ruošinį.

Tokį grupavimo būdą galima pakeisti mygtuko atveriamo lango sąrašuose. tęsiamas kitame vedlio žingsnyje. 40. Ataskaitos įrašų grupavimas Grupavimo laukai bendrumo mažėjimo tvarka pasirenkami kairiajame lango sąraše ir mygtuku perkeliami į dešinįjį skyrių. o kairėje – šaltinių lentelių sąrašas. Pagrindinę lentelę galima pakeisti pelės spragtelėjimu lentelės sąraše.Pav. Atrinkto lauko naudojimo duomenų grupavimui pirmumas (Priority) gali būti keičiamas mygtukais ( pirmyn / atgal). kad pasirinktų grupavimo laukų pavadinimai bus rašomi tiktai prieš atitinkamų grupių duomenis. kuriame išskirta ataskaitos pagrindinės dalies įrašus formuojanti pagrindinė lentelė. kuriame kuriama būsimos ataskaitos sandara. atveriamas rikiavimo tvarkos parinkimui skirtas 4-asis vedlio langas: 18 . Vėl paspaudus mygtuką Next. Duomenų pateikimo tvarkos nustatymas Lango dešinėje pateikiamas pirmajame vedlio lange sudarytas duomenų šaltinių laukų sąrašas. Vedlio 3-jame lange nustatomas ataskaitos įrašų grupavimas: Pav. kuris. Ataskaitoms yra parinktas įrašų grupavimo pagal lauko reikšmes būdas. Kuriamoje ataskaitoje kiekvienam pagrindinės lentelės Studentai įrašui (identifikuojamam laukais PAVARDĖ ir VARDAS) bus pateikiami priklausomų lentelių Dėstomi moduliai ir Egzaminai įrašai. Šiame vedlio žingsnyje apibrėžiamas įrašų grupavimas. 39. jeigu reikia. Dešiniajame skyriuje parodoma. identifikuojami laukais PAVADINIMAS ir ĮVERTINIMAS. o mygtuku galima atsisakyti grupavimo.

Pav. Rikiavimo būdą (didėjimo ar mažėjimo tvarka). Rengiamos ataskaitos įrašus rikiuosime lauko PAVADINIMAS reikšmių didėjimo tvarka. Srityje Orientation pasirenkamas popieriaus lapo pasukimo būdas. kad tilptų dokumentui skirtoje popieriaus lapo srityje. kurį galima pasirinkti. Rikiavimos tvarkos parinkimas Jo kairėje matomas rengiamos ataskaitos vaizdas. Būsimos ataskaitos vaizdo parinkimas Srityje Layout (išvaizda) galima pasirinkti vieną iš trijų ataskaitos išdėstymo popieriaus lape būdą. o pažymėtas langelis šalia užrašo Adjust the field width so all fields fit on a page rodo. 42. Mūsų ataskaitai parinktas stilius Windows Vista: 19 . Mūsų kuriamai ataskaitai pasirinktas Stepped tipas. 41. o dešinėje – keturios eilutės rikiavimo laukams parinkti. atveriamas ataskaitos išvaizdos parinkimo langas: Pav. Jame pasirenkamas vienas iš siūlomų MS Access dokumento antraščių ir teksto rašymo bei skiriamųjų linijų braižymo stilių. Dar kartą paspaudus mygtulą Next. Mygtuku Next atveriamas 6-asis vedlio langas. kad ataskaitos laukų pločius reikia parinkti taip. nurodo užrašas ant lauko dešinėje esančio mygtuko.

Ataskaitos peržiūros langas 20 .Pav. Į jį galima pereiti tiesiogiai iš ataskaitų vedlio paskutinio lango. Paskutinis ataskaitos kūrimo langas Toliau parodytas ataskaitos peržiūros langas. Jeigu bus pažymėtas langelis Display Help on working with the report?. Ataskaitos stiliaus parinkimo langas Paskutiniame – 7-ajame vedlio lange (žr. tada. 44 pav) parašomas ataskaitos vardas langelyje What title do you want for your report? Taip pat nurodoma. bus atvertas pagalbos langas su trumpu projekto lango sandaros aprašymu. kaip norima baigti ataskaitos kūrimą: peržiūrint jos vaizdą Prewiev ar ją koreguojant ataskaitos projekto lange (Modify). 43. taip pat dukart spragtelėjus ataskaitos pavadinimą naršymo srityje dalyje Reports. Pav. 45. Pav. baigiant kūrimą. 44.

kurios spausdinamos kiekvieno dokumento lapo pradžioje. 47. esantį šalia lentelės. ataskaitos poraštės (Report Footer). pagrindinės dalies (Details). kurios spausdinamos kiekvieno lapo gale. nuvilkti juos į ataskaitą visus kartu. lapų antraščių (Page header). Sutvarkyta ataskaita galėtų atrodyti taip: Pav. pasirodo lentelės laukai. Sutvarkyta ataskaita 3. 2. 21 . kuri bus ataskaitos pagrindas.Vedlio sukurta ataskaita koreguojama projektavimo režime. 46. 3. Srityje Field List (laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą. kuri spausdinama tiktai dokumento pradžioje. Ataskaitų vedlio sukurtos ataskaitos projektavimo langas Ataskaitos formuojamos iš šių pagrindinių dalių: 1. lapų poraščių (Page Footer). Naršymo srityje žymima lentelė. laikant nuspaustą klaviatūroje klavišą CTRL. Sukurtos ataskaitos projekto langas parodytas 46 paveikslėlyje: Pav. 5. duomenų dalyje įterpiamos grupių antraštės. 4. Kiekvieną lauką galima nuvilkti į ataskaitą po vieną atskirai arba. ataskaitos antraštės (Report Header). Skirtuko Format grupėje Controls žymima komanda Add Existing Fields (pridėti esamus laukus) . o skirtuko Create grupėje Reports fiksuojama komanda Blank Report (tuščia ataskaita) . Šis būdas naudojamas tada.. lentelė EGZAMINAI. pvz. spausdinama tiktai dokumento gale. kurioje pateikiami DB išrinkti duomenys sugrupuoti pagal vartotojo nurodytus požymius. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį Tuščių ataskaitų įrankis naudojamas tada. Jeigu ataskaitoje numatytas duomenų grupavimas. kai pradžioje pasirenkamas tuščias ataskaitos lapas. kai siekiama greitai sukurti ataskaitą ir į ją planuojama įtraukti tik kelis laukus.

3. 48. III laboratorinis darbas (2 dalis) Savo kuriamoje duomenų bazėje: 1. Sudarykite penkias formas kiekvienai iš lentelių turinio peržiūrai ir redagavimui.Pav. 2. puslapių numeriais Page Numbers. Sukurkite tris skirtingų tipų užklausas duomenų paieškai. 22 . Tai atliekama skirtuko Format grupės Controls mygtukais . įvesti datą ir laiką Date and Time. Naudokite skirtingus būdus joms kurti. ir . Sudarykite 3 ataskaitas skirtingais būdais. Tuščia ataskaita papildyta lentelės laukais Ataskaitą galima papildyti pavadinimu Title.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful