P. 1
MS_Access_II-oji_dalis

MS_Access_II-oji_dalis

|Views: 233|Likes:
Published by Dalius Kriauciunas

More info:

Published by: Dalius Kriauciunas on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2015

pdf

text

original

TURINYS

Nesudėtingos sandaros formų sudarymas ........................................................................................... 2 Naujos formos kūrimas formos įrankiu ........................................................................................... 2 Perskirtosios formos, naudojant perskirtosios formos įrankį, kūrimas ........................................... 3 Formos, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį, kūrimas. ...................... 3 Formos kūrimas naudojant formos vedlį. ........................................................................................ 4 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį............................................................................ 7 Formų redagavimo būdai ................................................................................................................. 9 Užklausų kūrimas .............................................................................................................................. 12 1 pavyzdys. Atranka pagal paprastą kriterijų ................................................................................ 13 2 pavyzdys. Atranka pagal sudėtinį kriterijų ................................................................................. 14 3 pavyzdys. Dialoginio tipo užklausos .......................................................................................... 15 Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas ......................................................................................... 16 Ataskaitos paskirtis ........................................................................................................................ 16 1. Naudojant ataskaitų įrankį ......................................................................................................... 16 2. Naudojant ataskaitų vedlį .......................................................................................................... 17 3. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį .............................................................................................. 21 III laboratorinis darbas (2 dalis) ........................................................................................................ 22

1

Formų, užklausų ir ataskaitų kūrimas
Nesudėtingos sandaros formų sudarymas
MS Access formos (Forms) naudojamos sukurti vartotojui patogų interfeisą darbui su duomenų bazėmis. Formos naudoja duomenis, saugomus lentelėse ar gaunamus vykdant užklausas. Forma, naudojanti vienos konkrečios lentelės ar užklausos duomenis, vadinama paprasta. Jei viena forma įdedama į kitą ir turi duomenų, paimtų iš kelių susietų lentelių, ji vadinama sudėtine. Šiuo atveju gali būti sukuriamos pagrindinė (Main) ir jai pavaldi pagalbinė (Subform) forma. Formos gali būti panaudojamos : 1. Duomenų pavaizdavimui, įvedimui ir redagavimui. Duomenis įvesti, peržiūrėti bei redaguoti formoje galima vartotojui patogiu pavidalu, pvz., įprasto blanko. Prireikus, dalį duomenų formose galima paslėpti arba juos pateikti tik skaitymui. Be to, į formą galima sutraukti duomenis iš kelių lentelių, parinkti įvedamą informaciją iš susietų lentelių, pateikti skaičiavimų rezultatus ir pan. 2. Informacinės sistemos valdymui. Formose galima patalpinti valdymo elementus: mygtukus (command buttons), jungiklius (option box), sąrašus(list box), ir juos susieti su Jūsų paruoštomis makrokomandomis, procedūromis ir funkcijomis, pvz., pele paspaudę Jūsų paruoštą komandinį mygtuką bus spausdinama. Taip pat yra galimybė nustatyti informacinės sistemos reakciją į vieną ar kitą įvykį, pvz., įvedus užsakomų prekių kiekį ir gavus neigiamą likutį ekrane, galima perspėti vartotoją: "Užsakyta daugiau prekių nei yra sandėlyje". Visa tai palengvina vartotojo darbą bei apsaugoja jį nuo galimų klaidų. Formų kūrimo būdai: 1. Kurti formą naudojant formos įrankį; 2. Kurti perskirtąją formą naudojant perskirtosios formos įrankį; 3. Kurti formą, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį; 4. Kurti formą naudojant formos vedlį; 5. Kurti formą naudojant tuščios formos įrankį.
Naujos formos kūrimas formos įrankiu

Naujos formos sukūrimui šiuo būdu, naršymo srityje pažymima lentelė, kurioje yra būsimos formos duomenys (1 pav.). Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) pasirenkama komanda Form (Forma).

Pav. 1. Naujos formos kūrimas Form įrankiu

Jeigu kuriamos formos lentelė yra susieta su kita lentele ryšiu „vienas su daug“, programa Access įtraukia į formą duomenų lapą su tos susietosios lentelės duomenimis.

2

Du rodiniai susiejami su tuo pačiu duomenų šaltiniu ir visą laiką sinchronizuojami tarpusavyje. Duomenis įtraukti. Paprastosios formos įrankiu sukurtoje formoje vienu metu rodomas vienas įrašas.). kad formoje būtų rodomi keli įrašai. 2. Norint sukurti formą šiuo būdu. kurioje rodomi keli įrašai 3 . Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Split Form (Padalinti formą) . Pav. 3. lauko duomenis matome ir viršutiniame formos rodinyje (2 pav. naudojant kelių elementų įrankį. Naudojant maketo rodinį. Pav. įgalinanti vienu metu matyti du duomenų rodinius – formos rodinį ir duomenų lapo rodinį. pažymimas tas pats laukas kitoje formos dalyje. Forma. galima keisti formą ir matyti duomenis. formos sukūrimui naudojamas kelių elementų įrankis. Perskirtosios formos kūrimui naudojamas perskirtosios formos įrankis. kurioje yra formai reikalingi duomenys arba atidaroma lentelė (ar užklausa) kaip duomenų lapo rodinys.Perskirtosios formos. kad tilptų duomenys. kurioje būtų rodomi keli įrašai. kūrimas Perskirtoji forma yra nauja Access 2007 priemonė. galima keisti teksto laukelių dydį taip. Programoje Access sukuriama forma. naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. kurioje yra būsimoje formoje norimi matyti duomenys ir skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Multiple Items (Keli elementai) . Pavyzdžiui.). Pavyzdžiui. Siekiant. Pažymėjus lauką vienoje formos dalyje. Perskirtoji forma Formos. pažymėję apatiniame duomenų lapo rodinyje UAB „Restauratorius“. redaguoti arba naikinti galima bet kurioje formos dalyje. naudojant perskirtosios formos įrankį. Tuo tikslu naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. kuri rodoma kaip maketo rodinys (3 pav. kūrimas.

Kai siekiama pasirinkti. 4. 5. jos kūrimui naudojamas formų kūrimo vedlys.y. pateikiamus formų vedlio puslapiuose. kuriuos mygtukais “>” (po vieną) ar “>>” (visus) galima perkelti į sritį Selected Fields. (6 pav. Forma kuriama septyniais žingsniais: 1. Available Fields srityje matomi pasirinktos lentelės laukai. kurioje esantys laukai bus naudojami formoje.): Pav. po to – Form Vizard (Formos vedlys) (4 pav. formoje naudoti daugiau nei vienos lentelės arba užklausos laukus. į sritį. Kuriant šiuo būdu. Lentelės parinkimas formos vedlio Form Wizard lange 3. t.Formos kūrimas naudojant formos vedlį. skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda More Forms (Daugiau formų) . kokie laukai bus rodomi sukurtoje formoje. Formos vedlio lange pasirenkama su kuriama forma susieta lentelė (5 pav. Forma sukuriama vykdant nurodymus. Formos vedlio Form Wizard iškvietimas 2.): Pav.): 4 . galima pasirinkti formos duomenų sugrupavimą ir surūšiavimą.

Pasirenkamas norimas formos išdėstymas.Pav. pvz. Columnar ir spaudžiama Next (8 pav. 7.). 6. spaudžiamas reikiamas mygtukas ir laukai perkeliami į sritį Selected Fields (7 pav.): 5 . Formos vedlio rodinys Kuriant formą su visais lentelės laukais. Fiksuojamas mygtukas Next: Pav. Formos vedlio Form Wizard langas su parinktais rodyti formoje laukais 4.

): 6 . 9. norint daryti dar kokius nors pakeitimus sukurtoje formoje. pvz. Pav.Pav. norint pamatyti sukurtą formą ir įvesti duomenis į jos pagrindu sukurtą lentelę. Šiuo atveju pavadinimas – Studentai1 ir renkamasi vieną iš žingsnių: a) Open the form to view or enter information. 8. Užbaigiamas formos kūrimo procesas spaudžiant mygtuką Finish (10 pav. Formos apipavidalinimo stiliaus parinkimo langas 6. Šiame žingsnyje pasirenkamas formos apipavidalinimo stilius. ir fiksuojama Next. b) Modify the form's design. Access 2007. Formos maketo (laukų išdėstymo būdo) pasirinkimo langas 5. Paskutiniame žingsnyje rašomas formos pavadinimas.

rodinys 7 . Pav. Formos kūrimo. Formos pavadinimo parinkimo langas Programa Access pateikia sukurtą formos Studentai1 rodinį (11 pav. Programoje Access tuščia forma atidaroma kaip maketo rodinys ir rodomas dialogo langas Field List (Laukų sąrašas). 11.Pav. Sukurta forma Užsakovai1 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį Formai kurti galima naudoti ir tuščios formos įrankį.): Pav. 12.(12 pav. naudojant tuščios formos įrankį. ypač jei į formą planuojama įtraukti tik kelis laukus. 10. Tam skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Blank Form (Tuščia forma) .). Tokiu būdu galima greitai sukurti formą.

tada vienu metu nuvilkti laukus į formą. DB elementų (formų) išdėstymas Tabbed Documents formoje Norint formas ir kitus elementus matyti naršymo srityje.Srityje Field list (Laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą (+). 13. naudojamas skirtuko Format (Formatavimas) grupėje Controls (Valdikliai) esantys įrankiai (13 pav. kurioje vienu metu matosi visi duomenų bazės objektai Tabbed Documents. jame – mygtukas Access Options ir atsivėrusiame lange mygtuku Current Database atveriamas esamos duomenų bazės langas. galima pamatyti jos visus laukus. pavadinimą.): Pav. Sukurtos formos pavyzdys Access 2007 kaip numatytąją naudoja naują aplinką. esantį šalia lentelės. Formatavimo įrankių juostos valdiklių komandų grupė Sukurtos formos naudojant tuščios formos įrankį pavyzdys galėtų būti toks: Pav. o jų atvertus langus su pavadinimais ir sisteminiais mygtukais. Į formą laukai įtraukiami dukart jį spustelėjus arba pele nuvilkus lauką į formą.): 8 . Norint į formą įtraukti logotipą. 14. puslapių numerius arba datą ir laiką. (15 pav. Jame žymimas jungiklis Overlapping Windows (Langų sutapatinimas) (16 pav. 15. reikia pakeisti atitinkamus Access nustatymus. Jei vienu metu siekiama įtraukti kelis laukus.). Pav. reikia nuspausti klaviatūros CTRL klavišą ir jį laikant pažymėti kelis laukus. Tai atliekame taip:  spaudžiamas mygtukas Office Button.

18. Formos rodinio pasirinkimas kontekstiniame meniu 9 .Pav. Pasirinkti šiuos formos rodinius galima dviem būdais:  atidarytos formos lange išsikvietus kontekstinį meniu (18 pav. 16. 17. Dabar jos elementai bus išdėstyti kaip parodyta 17 pav. tik Access 2007 atsiradusiame Layout View (Maketo rodinyje). Esamosios duomenų bazės parametrų nustatymo langas Patvirtinus šį pasirinkimą.): Pav. Pav. programa paprašys uždaryti ir vėl atidaryti duomenų bazę. DB elementų išdėstymas Overlapping Windows formoje Formų redagavimo būdai Formos redaguojamos Design View (Konstravimo rodinyje) arba naujame.

). faktiškai ji nevykdoma. todėl keičiant ją negalima matyti duomenų. Maketo rodinyje duomenys matomi panašiai. Formos konstravimo rodinys Design View Layout View (Maketo rodinys). šiame rodinyje galima keisti ir formos dizainą. Matant duomenis. Maketo rodinį patogu naudoti tobulinant formą. 19. kaip ir formos rodinyje (11 pav. nes jame galima atlikti beveik visus programoje Access 2007 numatytus formos redagavimo veiksmus. kuris veikia formos išvaizdą ir naudojimo galimybes.). Galima matyti formos sekcijas Antraštė. 10 . Be to. Formos rodinio pasirinkimas Home / View komanda Design View (konstravimo rodinys). Informacija ir Poraštė (20 pav. Antraštė Informacija Poraštė Pav. Naudojant konstravimo rodinį. tačiau naudojant konstravimo rodinį kai kurias užduotis atlikti yra paprasčiau nei naudojant maketo rodinį. išsikvietus formos rodinių parinkimą skirtuko Home (Pagrindinis) komanda View: (19 pav. Kai forma rodoma kaip konstravimo rodinys. 20. pateikiamas išsamus formos struktūros vaizdas. šį rodinį patogu naudoti valdiklių dydžiams nustatyti arba atlikti kitą veiksmą.): Pav.

Savybių lapas iškviečiamas paspaudus klaviatūros klavišą F4 arba dešiniu pelės mygtuku iškviestame kontekstiniame meniu pasirinkus elementą Properties. Formos valdiklių grupė Controls Formos ir jos valdiklių. Tam tikrose situacijose Access gali parodyti pranešimą.): Pav. Formos pavadinimo Egzaminai1 ypatybių langas 11 . Šiuose rodiniuose galima įkelti į formą naujų valdiklių. Sukūrus formą. Valdikliai pasirenkami įrankių juostos grupėje Controls (Valdikliai) (22 pav. ir maketo rodinyje. nustatyti formos ir jos valdiklių savybes. sekcijų bei duomenų laukų savybes galima modifikuoti savybių lape. 22.Pav. kad norėdami atlikti tam tikrus keitimus turite perjungti konstravimo rodinį. kai kurių užduočių atlikti negalima.. ją tobulinti galima ir konstravimo. 21.. Atsidariusiame ypatybių lape pateikiamas išsamus jų sąrašas su nustatytomis savybių reikšmėmis (23 pav. Formos maketo rodinys Layout View Naudojant maketo rodinį.): Pav. 23. todėl reikia įjungti konstravimo rodinį.

): Pav. duomenų modifikavimą. pavyzdžiui skaičiavimus. Lentelės būsenoje (Datasheet View). 4. 5. Sukuriama nauja lentelė su nurodytais laukais. pagal du ar daugiau parametrų. kurioje vieni lentelės duomenys yra pakeičiami kitais. tuomet gautas rezultatas parodys visų surinktų į užklausą laukų reikšmes. kai duomenys yra surenkami iš vienos arba kelių lentelių. kurioje galima konstruoti ir koreguoti užklausą QBE (Query By Example) kalba. View komandos Užklausos turi tokias savybes:  Užklausą galima įsiminti ir vykdyti daug kartų. 4. Kabančių įrašų paieškos užklausos. 8. Leidžia įvykdyti prieš tai minėtų užklausų tipus ir apibrėžti formų bei ataskaitų savybes. Select (atrankos) užklausa. Atlieka skaičiavimus su sugrupuotais duomenimis 2. ją įvykdžius lentelė papildoma tam tikrais duomenimis. Užklausos tipas nustatomas užklausos redagavimo lange (Design View) atsiradusios užklausų įrankių (Query Tools) juostos grupės Query Type įrankiais (24 pav. Make Table (lentelės sudarymo) užklausa. Susijusiose lentelėse ieško vienos lentelės įrašų. Jos yra dviejų rūšių:  Parametrinės užklausos.  Užklausoje galima naudoti daugiau nei vieno objekto laukus (lentelių ir užklausų). Append (papildymo) užklausa. kurioje galima sudaryti suvestinę diagramą. – tai duomenų išrinkimas pagal nurodytus kriterijus. 12 . ji suformuoja dvimatę duomenų lentelę.Užklausų kūrimas Užklausos (Queries). trynimą ir kitą. Užklausų tipo nustatymo įrankiai Access 2007 aplinkoje užklausa gali būti pateikiama tokiose piktograma View iškviečiamose būsenose: 1. 2. Redagavimo (konstravimo) būsenoje (Design View). Užklausos dažniausiai kuriamos skirtuko Create grupėje Other pasirinkus įrankį Query Design. SQL būsenoje (SQL View). 5. Update (naujinimo) užklausa. 9.  Apibendrinančios užklausos. Naudojant užklausas galima atlikti tam tikrus veiksmus su duomenimis. Suvestinės diagramos būsenoje (PivotChart View). 3. 6. Crostab (kryžminė) užklausa. Dublikatų paieškos užklausos. kurie neturi atitikmens kitoje lentelėje. kurioje vartotojas gali konstruoti ir koreguoti užklausą SQL kalba. 3. Vienoje lentelėje ieško pasikartojančių įrašų. kurioje užklausos vykdymo rezultatas pateikiamas lentele. Delete (naikinimo) užklausa. pagal nustatytus kriterijus panaikiną vieną ar kelis įrašus. kurioje galima sudaryti suvestinę (kryžminę) lentelę. SQL užklausos. Galima sukurti užklausą ir be jokių kriterijų. Pagrindiniai užklausų tipai yra šie: 1. Suvestinės lentelės būsenoje (Pivot Table View). 24. Užklausoje aprašytų paieškos kriterijų reikšmės įvedamos dialogo lange užklausos vykdymo metu. 7. Pav. 25. naudojant vieną ar kelis kriterijus.

). Šį langą sudaro 2 sritys: duomenų šaltinių sritis.): Pav. šalinti. Atlikę įprastus veiksmus pagrindiniame DB lange gausime užklausos projekto rodinį (27 pav. MODULIO_PAVADINIMAS ir STUDENTO_PAVARDĖ reikšmes.y. 26. Išvedami rezultatai turi būti surikiuoti pagal ĮVERTINIMAS reikšmes mažėjimo tvarka. ir QBE sritis. Atrankos užklausos projekto rodinys Spaudžiame mygtuką rezultatų lentelė: (vykdyti užklausą) ir gauname rezultatą (28 pav. Užklausos sudarymo dialogo langas 1 pavyzdys. kuri yra saugoma operatyviojoje atmintyje ir uždarius užklausą išnyksta. Bet kurią užklausą galima pradėti kurti komandomis Create / Others / Query Design atvertame lange Query1.Užklausos ne tik leidžia peržiūrėti lenteles. Atranka pagal paprastą kriterijų Tarkime. Užklausos laukai surenkami iš lentelių Egzaminai. bus parodyta tokia 13 . kurioje atliekami visi užklausos konstravimo veiksmai (26 pav. Užklausos rezultatas dažniausiai yra lentelė. kurioje pageidaujama matyti laukų ĮVERTINIMAS. kad duomenų bazėje „Egzaminų sesija“ turi būti sukurta atrankos užklausa. sujungti laukus ir įrašus). Dėstomi moduliai ir Studentai. 27. t.).  Duomenų šaltinių sritis QBE sritis Pav. į ją susikeliame (dešiniu pelės mygtuku išsikvietę kontekstinį meniu) reikalingas lenteles ar kitas užklausas. bet ir jas keisti (įterpti.

Pav. Užklausos rezultatų lentelėje turi būti laukų ĮVERTINIMAS.). o jos aprašą. Išrinkimo užklausos projekto rodinys 14 .01. turime vėl ją paleisti vykdyti dukart spusteldami jos pavadinimą Access objektų sąraše (30 pav. 31. Pav. Užklausos išsaugojimo langas Iš tikrųjų mes išsaugojome ne užklausos rezultatą. Norėdami vėl matyti užklausos pateikiamą lentelę (28 pav. Atrankos kriterijai (užklausos filtrai) nustatomi laukams ĮVERTINIMAS (<5) ir EGZAMINO_DATA (>2012. Atranka pagal sudėtinį kriterijų Sukursime kitą užklausą. 28. Užklausos rezultatas Uždarome užklausos langą ir išsaugome ją vardu 1 pavyzdys (29 pav. 29. kurioje pageidaujama turėti informaciją apie žiemos sesijos neigiamus įvertinimus.20). 30. Jos duomenų šaltinis – lentelė Egzaminai. MODULIO_KODAS. Sukurtoji užklausa Objektų sąraše 2 pavyzdys.): Pav. Čia projektuojama užklausa vykdanti išrinkimą.Pav. STUD_BIL_NR ir EGZAMINO_DATA reikšmės.).

Paspaudus mygtuką Run!. Modulio kodas ir Egzamino data reikšmes. Toliau dialogo parametrui – laukui Pavardė nustatysime jo reikšmės įvedimo eilutės pavadinimą: [Įveskite studento pavardę]. Užklausoje reikia išvesti laukų KARTAI (tai laukas. Jos projekto lentelės išraiškose dialogo parametrų vardai nurodomi. kaip ir lentelės laukų vardai – laužtiniuose skliaustuose. 32. imančios duomenis iš susietų lentelių Studentai ir Egzaminai. Dėmesio užklausos rezultatų lentelėje lauko Pavardė reikšmė nerodoma! Projektas pateiktas 34 pav. Šiam tikslui skirta dialoginio tipo užklausa. kuriame reikia įrašyti studento pavardę (35 pav. kiekvienam dialogo parametrui formuojamas langas jo reikšmei įvesti (Enter Parameter Value). projektą. 34. Dialoginės užklausos projekto rodinys Paspaudus mygtuką Run!. Iš pradžių kursime skaičiuojamosios suvestinės užklausos. išvedamas langas. 2 pavyzdžio užklausos sukurta lentelė 3 pavyzdys. kuri Studento pavarde nurodytam studentui suskaičiuotų. Čia vartotojas gali įrašyti parametro reikšmę: Pav.): 15 . 33. kiek kartų jis sesijos metu gavo neigiamą pažymį. jei vartotojas jas vykdydamas gali dialogo langeliuose nurodyti užklausos rezultatų lentelės sudarymui vartojamas reikšmes. tačiau šis vardas negali sutapti nė su vienu lentelės lauko vardu. Dialogo langelis Sukursime dialoginę užklausą. Vykdant užklausą.: Pav. Dialoginio tipo užklausos Užklausos būna universalesnės. bus išvesta lentelė: Pav. kuriame saugoma suskaičiuota reikšmė).

kiekvienas lapas ir visas dokumentas gali būti papildomi informaciniais duomenimis. Automatiškai sugeneruotų ataskaitų dizainas atrodo profesionaliai.Pav.Ataskaitoms sudaryti duomenų šaltiniai gali būti atskiros ar susietos lentelės. Naršymo srityje pažymima ataskaitos lentelė. Naudojant ataskaitų įrankį Greitai sukurti ataskaitas galima naudojant ataskaitų įrankį. Ataskaitą sudaro informacija. saugoma su ataskaitos dizainu. esantys pagrindinėje lentelėje ar užklausoje. ir informacija. neklausiant vartotojo informacijos. MS Access sukuria ataskaitą ir parodo ją maketo rodinyje (37 pav. Užklausos rezultatas Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas Ataskaitos paskirtis Lentelių duomenys. taikomos įvairios priemonės. 2. 16 . Skirtuko Create grupėje Reports pasirenkamas mygtukas Report 3. yra datos ir laiko informacija bei informatyvios poraštės ir sumos. jos turi antraštėse pateikiamus logotipus ir pavadinimus. Naudojant ataskaitų įrankį. yra vizualiai patrauklios ir jas galima iš karto naudoti. Microsoft Access 2007 programa ataskaitas galima kurti keliais būdais: 1. 36. bet naudinga priemonė apžvelgti pagrindinius duomenis. 1. Ataskaitoje rodomi visi laukai. Įrašų grupės. Naudojant ataskaitų vedlį. Ataskaitose duomenis galima įvairiai surikiuoti ir sugrupuoti. formų langai ir užklausų rezultatai gali būti ne tik peržiūrimi ekrane. bet ir atspausdinami. gaunama iš lentelių arba užklausų. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį. taip pat užklausų rezultatų lentelės. pvz. 3. formuojančios dokumento teksto savybes ir viso dokumento sandarą. Išvestas dialogo langas Išvedama lentelė – atsakymas į užklausą: Pav. Ataskaitas patartina kurti naudojantis vedliais – nereikia rūpintis dizainu. sukurtos vieno spustelėjimo procesu. kurios padeda parengti vaizdžius ir tinkamus vartojimui bei analizei dokumentus. STUDENTAI. galima įterpti skaičiuojamuosius laukus ir suminių duomenų eilutes. Ataskaitos. paskirstyti įvairių matmenų lapuose. daugelį sudėtingų operacijų vedliai atlieka automatiškai. 2. Todėl DB numatytas specialus objektas – ataskaitos. 35.): . Tačiau taip atspausdinti duomenys nėra vaizdūs ir neatitinka daugelio dokumentams keliamų reikalavimų. Ataskaitos kūrimas naudojant ataskaitų įrankį vykdomas trimis žingsniais: 1. kuris sukuria ataskaitą tuojau pat. Tai nėra galutinis rezultatas.

pirmiausia tikslinga parengti jos ruošinį. 38. lentelė Dėstomi moduliai (jos laukas PAVADINIMAS) ir Egzaminai (jos laukas ĮVERTINIMAS). Parenkamos ataskaitos lentelės ir jų laukai Paspaudus mygtuką Next. parenkamų iš susietų lentelių. o jame nustatoma ataskaitos duomenų. pateikimo tvarka: 17 . kokius laikė egzaminus ir kokius pažymius gavo. o vėliau. atveriamas 2-asis vedlio langas. pasitelkus ataskaitų vedlį Report Wizard. Naudojant ataskaitų vedlį Kuriant ataskaitą. Ataskaitos įrankiu sukurta ataskaita 2. jei jo savybės netenkina. 37. jo pirmame žingsnyje išrenkama ataskaitai sudaryti reikalingos lentelės(-ių) vardas išskleidžiamame sąraše Table / Queries. o ten parinktos lentelės laukai išvardijami sąraše Available Fields: Pav. Sukursime ataskaitą. naudojant projekto rodinį Desing Wizard. Iškvietus ataskaitų kūrimo vedlį Report Wizard .Pav. pertvarkyti. kurioje būtų nurodyti kiekvieno studento pavardė ir vardas. Tokiai ataskaitai sudaryti reikalingos trys lentelės: Studentai (jos laukai VARDAS ir PAVARDĖ).

Ataskaitoms yra parinktas įrašų grupavimo pagal lauko reikšmes būdas. o kairėje – šaltinių lentelių sąrašas. Tokį grupavimo būdą galima pakeisti mygtuko atveriamo lango sąrašuose. kuriame išskirta ataskaitos pagrindinės dalies įrašus formuojanti pagrindinė lentelė. atveriamas rikiavimo tvarkos parinkimui skirtas 4-asis vedlio langas: 18 . tęsiamas kitame vedlio žingsnyje. 40. identifikuojami laukais PAVADINIMAS ir ĮVERTINIMAS. jeigu reikia. 39. Duomenų pateikimo tvarkos nustatymas Lango dešinėje pateikiamas pirmajame vedlio lange sudarytas duomenų šaltinių laukų sąrašas. Ataskaitos įrašų grupavimas Grupavimo laukai bendrumo mažėjimo tvarka pasirenkami kairiajame lango sąraše ir mygtuku perkeliami į dešinįjį skyrių. Vedlio 3-jame lange nustatomas ataskaitos įrašų grupavimas: Pav. kuriame kuriama būsimos ataskaitos sandara. Pagrindinę lentelę galima pakeisti pelės spragtelėjimu lentelės sąraše. Kuriamoje ataskaitoje kiekvienam pagrindinės lentelės Studentai įrašui (identifikuojamam laukais PAVARDĖ ir VARDAS) bus pateikiami priklausomų lentelių Dėstomi moduliai ir Egzaminai įrašai. Atrinkto lauko naudojimo duomenų grupavimui pirmumas (Priority) gali būti keičiamas mygtukais ( pirmyn / atgal). kad pasirinktų grupavimo laukų pavadinimai bus rašomi tiktai prieš atitinkamų grupių duomenis. Šiame vedlio žingsnyje apibrėžiamas įrašų grupavimas. o mygtuku galima atsisakyti grupavimo.Pav. Dešiniajame skyriuje parodoma. kuris. Vėl paspaudus mygtuką Next.

Pav. Dar kartą paspaudus mygtulą Next. atveriamas ataskaitos išvaizdos parinkimo langas: Pav. Rengiamos ataskaitos įrašus rikiuosime lauko PAVADINIMAS reikšmių didėjimo tvarka. Būsimos ataskaitos vaizdo parinkimas Srityje Layout (išvaizda) galima pasirinkti vieną iš trijų ataskaitos išdėstymo popieriaus lape būdą. o dešinėje – keturios eilutės rikiavimo laukams parinkti. 42. Mūsų ataskaitai parinktas stilius Windows Vista: 19 . kurį galima pasirinkti. Srityje Orientation pasirenkamas popieriaus lapo pasukimo būdas. nurodo užrašas ant lauko dešinėje esančio mygtuko. Rikiavimos tvarkos parinkimas Jo kairėje matomas rengiamos ataskaitos vaizdas. kad tilptų dokumentui skirtoje popieriaus lapo srityje. Mūsų kuriamai ataskaitai pasirinktas Stepped tipas. Rikiavimo būdą (didėjimo ar mažėjimo tvarka). Mygtuku Next atveriamas 6-asis vedlio langas. 41. o pažymėtas langelis šalia užrašo Adjust the field width so all fields fit on a page rodo. Jame pasirenkamas vienas iš siūlomų MS Access dokumento antraščių ir teksto rašymo bei skiriamųjų linijų braižymo stilių. kad ataskaitos laukų pločius reikia parinkti taip.

44 pav) parašomas ataskaitos vardas langelyje What title do you want for your report? Taip pat nurodoma. kaip norima baigti ataskaitos kūrimą: peržiūrint jos vaizdą Prewiev ar ją koreguojant ataskaitos projekto lange (Modify). Jeigu bus pažymėtas langelis Display Help on working with the report?. taip pat dukart spragtelėjus ataskaitos pavadinimą naršymo srityje dalyje Reports. Į jį galima pereiti tiesiogiai iš ataskaitų vedlio paskutinio lango. Ataskaitos peržiūros langas 20 . tada. 45. 44.Pav. Pav. Pav. bus atvertas pagalbos langas su trumpu projekto lango sandaros aprašymu. Paskutinis ataskaitos kūrimo langas Toliau parodytas ataskaitos peržiūros langas. Ataskaitos stiliaus parinkimo langas Paskutiniame – 7-ajame vedlio lange (žr. 43. baigiant kūrimą.

47. Sutvarkyta ataskaita galėtų atrodyti taip: Pav. 5. pvz. pagrindinės dalies (Details). Ataskaitų vedlio sukurtos ataskaitos projektavimo langas Ataskaitos formuojamos iš šių pagrindinių dalių: 1. Srityje Field List (laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą. ataskaitos antraštės (Report Header). kai siekiama greitai sukurti ataskaitą ir į ją planuojama įtraukti tik kelis laukus. kuri spausdinama tiktai dokumento pradžioje.. pasirodo lentelės laukai. spausdinama tiktai dokumento gale. 2. 3. laikant nuspaustą klaviatūroje klavišą CTRL. lapų poraščių (Page Footer). Šis būdas naudojamas tada. Kiekvieną lauką galima nuvilkti į ataskaitą po vieną atskirai arba. Sukurtos ataskaitos projekto langas parodytas 46 paveikslėlyje: Pav. Jeigu ataskaitoje numatytas duomenų grupavimas. kurios spausdinamos kiekvieno lapo gale. kuri bus ataskaitos pagrindas. 21 . Naudojant tuščių ataskaitų įrankį Tuščių ataskaitų įrankis naudojamas tada.Vedlio sukurta ataskaita koreguojama projektavimo režime. Skirtuko Format grupėje Controls žymima komanda Add Existing Fields (pridėti esamus laukus) . ataskaitos poraštės (Report Footer). kurios spausdinamos kiekvieno dokumento lapo pradžioje. kai pradžioje pasirenkamas tuščias ataskaitos lapas. Naršymo srityje žymima lentelė. lentelė EGZAMINAI. lapų antraščių (Page header). 46. kurioje pateikiami DB išrinkti duomenys sugrupuoti pagal vartotojo nurodytus požymius. 4. o skirtuko Create grupėje Reports fiksuojama komanda Blank Report (tuščia ataskaita) . esantį šalia lentelės. Sutvarkyta ataskaita 3. nuvilkti juos į ataskaitą visus kartu. duomenų dalyje įterpiamos grupių antraštės.

Pav. 48. Tai atliekama skirtuko Format grupės Controls mygtukais . Tuščia ataskaita papildyta lentelės laukais Ataskaitą galima papildyti pavadinimu Title. Naudokite skirtingus būdus joms kurti. įvesti datą ir laiką Date and Time. ir . puslapių numeriais Page Numbers. 2. Sukurkite tris skirtingų tipų užklausas duomenų paieškai. III laboratorinis darbas (2 dalis) Savo kuriamoje duomenų bazėje: 1. 22 . Sudarykite penkias formas kiekvienai iš lentelių turinio peržiūrai ir redagavimui. 3. Sudarykite 3 ataskaitas skirtingais būdais.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->