TURINYS

Nesudėtingos sandaros formų sudarymas ........................................................................................... 2 Naujos formos kūrimas formos įrankiu ........................................................................................... 2 Perskirtosios formos, naudojant perskirtosios formos įrankį, kūrimas ........................................... 3 Formos, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį, kūrimas. ...................... 3 Formos kūrimas naudojant formos vedlį. ........................................................................................ 4 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį............................................................................ 7 Formų redagavimo būdai ................................................................................................................. 9 Užklausų kūrimas .............................................................................................................................. 12 1 pavyzdys. Atranka pagal paprastą kriterijų ................................................................................ 13 2 pavyzdys. Atranka pagal sudėtinį kriterijų ................................................................................. 14 3 pavyzdys. Dialoginio tipo užklausos .......................................................................................... 15 Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas ......................................................................................... 16 Ataskaitos paskirtis ........................................................................................................................ 16 1. Naudojant ataskaitų įrankį ......................................................................................................... 16 2. Naudojant ataskaitų vedlį .......................................................................................................... 17 3. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį .............................................................................................. 21 III laboratorinis darbas (2 dalis) ........................................................................................................ 22

1

Formų, užklausų ir ataskaitų kūrimas
Nesudėtingos sandaros formų sudarymas
MS Access formos (Forms) naudojamos sukurti vartotojui patogų interfeisą darbui su duomenų bazėmis. Formos naudoja duomenis, saugomus lentelėse ar gaunamus vykdant užklausas. Forma, naudojanti vienos konkrečios lentelės ar užklausos duomenis, vadinama paprasta. Jei viena forma įdedama į kitą ir turi duomenų, paimtų iš kelių susietų lentelių, ji vadinama sudėtine. Šiuo atveju gali būti sukuriamos pagrindinė (Main) ir jai pavaldi pagalbinė (Subform) forma. Formos gali būti panaudojamos : 1. Duomenų pavaizdavimui, įvedimui ir redagavimui. Duomenis įvesti, peržiūrėti bei redaguoti formoje galima vartotojui patogiu pavidalu, pvz., įprasto blanko. Prireikus, dalį duomenų formose galima paslėpti arba juos pateikti tik skaitymui. Be to, į formą galima sutraukti duomenis iš kelių lentelių, parinkti įvedamą informaciją iš susietų lentelių, pateikti skaičiavimų rezultatus ir pan. 2. Informacinės sistemos valdymui. Formose galima patalpinti valdymo elementus: mygtukus (command buttons), jungiklius (option box), sąrašus(list box), ir juos susieti su Jūsų paruoštomis makrokomandomis, procedūromis ir funkcijomis, pvz., pele paspaudę Jūsų paruoštą komandinį mygtuką bus spausdinama. Taip pat yra galimybė nustatyti informacinės sistemos reakciją į vieną ar kitą įvykį, pvz., įvedus užsakomų prekių kiekį ir gavus neigiamą likutį ekrane, galima perspėti vartotoją: "Užsakyta daugiau prekių nei yra sandėlyje". Visa tai palengvina vartotojo darbą bei apsaugoja jį nuo galimų klaidų. Formų kūrimo būdai: 1. Kurti formą naudojant formos įrankį; 2. Kurti perskirtąją formą naudojant perskirtosios formos įrankį; 3. Kurti formą, kurioje būtų rodomi keli įrašai, naudojant kelių elementų įrankį; 4. Kurti formą naudojant formos vedlį; 5. Kurti formą naudojant tuščios formos įrankį.
Naujos formos kūrimas formos įrankiu

Naujos formos sukūrimui šiuo būdu, naršymo srityje pažymima lentelė, kurioje yra būsimos formos duomenys (1 pav.). Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) pasirenkama komanda Form (Forma).

Pav. 1. Naujos formos kūrimas Form įrankiu

Jeigu kuriamos formos lentelė yra susieta su kita lentele ryšiu „vienas su daug“, programa Access įtraukia į formą duomenų lapą su tos susietosios lentelės duomenimis.

2

Duomenis įtraukti. kad tilptų duomenys. naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. kurioje yra būsimoje formoje norimi matyti duomenys ir skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Multiple Items (Keli elementai) .). Norint sukurti formą šiuo būdu. kurioje būtų rodomi keli įrašai. pažymėję apatiniame duomenų lapo rodinyje UAB „Restauratorius“. Programoje Access sukuriama forma. kūrimas Perskirtoji forma yra nauja Access 2007 priemonė. kūrimas. kad formoje būtų rodomi keli įrašai. formos sukūrimui naudojamas kelių elementų įrankis. redaguoti arba naikinti galima bet kurioje formos dalyje. naudojant kelių elementų įrankį.). Naudojant maketo rodinį. pažymimas tas pats laukas kitoje formos dalyje. įgalinanti vienu metu matyti du duomenų rodinius – formos rodinį ir duomenų lapo rodinį. Perskirtoji forma Formos. Paprastosios formos įrankiu sukurtoje formoje vienu metu rodomas vienas įrašas. Skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Split Form (Padalinti formą) . Pažymėjus lauką vienoje formos dalyje. Perskirtosios formos kūrimui naudojamas perskirtosios formos įrankis. Pavyzdžiui. kurioje rodomi keli įrašai 3 . naudojant perskirtosios formos įrankį. Tuo tikslu naršymo srityje žymima lentelė arba užklausa. galima keisti teksto laukelių dydį taip. kurioje yra formai reikalingi duomenys arba atidaroma lentelė (ar užklausa) kaip duomenų lapo rodinys. Pav. galima keisti formą ir matyti duomenis. 2. Siekiant. lauko duomenis matome ir viršutiniame formos rodinyje (2 pav. Du rodiniai susiejami su tuo pačiu duomenų šaltiniu ir visą laiką sinchronizuojami tarpusavyje. Pav. Forma. 3.Perskirtosios formos. kuri rodoma kaip maketo rodinys (3 pav. Pavyzdžiui.

): Pav. t. Available Fields srityje matomi pasirinktos lentelės laukai. kokie laukai bus rodomi sukurtoje formoje.): 4 . Forma kuriama septyniais žingsniais: 1. Kuriant šiuo būdu. Formos vedlio Form Wizard iškvietimas 2. pateikiamus formų vedlio puslapiuose. kuriuos mygtukais “>” (po vieną) ar “>>” (visus) galima perkelti į sritį Selected Fields. po to – Form Vizard (Formos vedlys) (4 pav. skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda More Forms (Daugiau formų) .): Pav. formoje naudoti daugiau nei vienos lentelės arba užklausos laukus. (6 pav. 4. Forma sukuriama vykdant nurodymus. 5. į sritį. Formos vedlio lange pasirenkama su kuriama forma susieta lentelė (5 pav. jos kūrimui naudojamas formų kūrimo vedlys. Lentelės parinkimas formos vedlio Form Wizard lange 3.y. Kai siekiama pasirinkti. galima pasirinkti formos duomenų sugrupavimą ir surūšiavimą. kurioje esantys laukai bus naudojami formoje.Formos kūrimas naudojant formos vedlį.

spaudžiamas reikiamas mygtukas ir laukai perkeliami į sritį Selected Fields (7 pav. Columnar ir spaudžiama Next (8 pav.). Formos vedlio rodinys Kuriant formą su visais lentelės laukais. Formos vedlio Form Wizard langas su parinktais rodyti formoje laukais 4.): 5 . 7. 6. Fiksuojamas mygtukas Next: Pav. Pasirenkamas norimas formos išdėstymas. pvz.Pav.

norint daryti dar kokius nors pakeitimus sukurtoje formoje. Formos apipavidalinimo stiliaus parinkimo langas 6. Formos maketo (laukų išdėstymo būdo) pasirinkimo langas 5. Pav.): 6 . Šiuo atveju pavadinimas – Studentai1 ir renkamasi vieną iš žingsnių: a) Open the form to view or enter information. Access 2007. 8. Paskutiniame žingsnyje rašomas formos pavadinimas. 9.Pav. pvz. Užbaigiamas formos kūrimo procesas spaudžiant mygtuką Finish (10 pav. norint pamatyti sukurtą formą ir įvesti duomenis į jos pagrindu sukurtą lentelę. ir fiksuojama Next. b) Modify the form's design. Šiame žingsnyje pasirenkamas formos apipavidalinimo stilius.

(12 pav. Formos kūrimo. naudojant tuščios formos įrankį. 11.Pav. 10. 12. rodinys 7 .). Pav.): Pav. Formos pavadinimo parinkimo langas Programa Access pateikia sukurtą formos Studentai1 rodinį (11 pav. ypač jei į formą planuojama įtraukti tik kelis laukus. Tam skirtuko Create (Sukurti) grupėje Forms (Formos) fiksuojama komanda Blank Form (Tuščia forma) . Programoje Access tuščia forma atidaroma kaip maketo rodinys ir rodomas dialogo langas Field List (Laukų sąrašas). Sukurta forma Užsakovai1 Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį Formai kurti galima naudoti ir tuščios formos įrankį. Tokiu būdu galima greitai sukurti formą.

tada vienu metu nuvilkti laukus į formą. Į formą laukai įtraukiami dukart jį spustelėjus arba pele nuvilkus lauką į formą. esantį šalia lentelės. puslapių numerius arba datą ir laiką.): Pav. 13. (15 pav. reikia pakeisti atitinkamus Access nustatymus. Sukurtos formos pavyzdys Access 2007 kaip numatytąją naudoja naują aplinką.).): 8 . Jame žymimas jungiklis Overlapping Windows (Langų sutapatinimas) (16 pav. 15. pavadinimą. 14. galima pamatyti jos visus laukus. o jų atvertus langus su pavadinimais ir sisteminiais mygtukais. naudojamas skirtuko Format (Formatavimas) grupėje Controls (Valdikliai) esantys įrankiai (13 pav. jame – mygtukas Access Options ir atsivėrusiame lange mygtuku Current Database atveriamas esamos duomenų bazės langas. reikia nuspausti klaviatūros CTRL klavišą ir jį laikant pažymėti kelis laukus. kurioje vienu metu matosi visi duomenų bazės objektai Tabbed Documents. Norint į formą įtraukti logotipą.Srityje Field list (Laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą (+). Tai atliekame taip:  spaudžiamas mygtukas Office Button. Formatavimo įrankių juostos valdiklių komandų grupė Sukurtos formos naudojant tuščios formos įrankį pavyzdys galėtų būti toks: Pav. Pav. DB elementų (formų) išdėstymas Tabbed Documents formoje Norint formas ir kitus elementus matyti naršymo srityje. Jei vienu metu siekiama įtraukti kelis laukus.

Dabar jos elementai bus išdėstyti kaip parodyta 17 pav. 16. 17. programa paprašys uždaryti ir vėl atidaryti duomenų bazę. Pasirinkti šiuos formos rodinius galima dviem būdais:  atidarytos formos lange išsikvietus kontekstinį meniu (18 pav. DB elementų išdėstymas Overlapping Windows formoje Formų redagavimo būdai Formos redaguojamos Design View (Konstravimo rodinyje) arba naujame. Esamosios duomenų bazės parametrų nustatymo langas Patvirtinus šį pasirinkimą.): Pav. tik Access 2007 atsiradusiame Layout View (Maketo rodinyje). Formos rodinio pasirinkimas kontekstiniame meniu 9 . 18.Pav. Pav.

20. tačiau naudojant konstravimo rodinį kai kurias užduotis atlikti yra paprasčiau nei naudojant maketo rodinį. Informacija ir Poraštė (20 pav. šį rodinį patogu naudoti valdiklių dydžiams nustatyti arba atlikti kitą veiksmą. Naudojant konstravimo rodinį. Formos konstravimo rodinys Design View Layout View (Maketo rodinys). nes jame galima atlikti beveik visus programoje Access 2007 numatytus formos redagavimo veiksmus. Matant duomenis. 10 . Antraštė Informacija Poraštė Pav.): Pav. kuris veikia formos išvaizdą ir naudojimo galimybes. Maketo rodinį patogu naudoti tobulinant formą. Be to. Galima matyti formos sekcijas Antraštė. šiame rodinyje galima keisti ir formos dizainą. išsikvietus formos rodinių parinkimą skirtuko Home (Pagrindinis) komanda View: (19 pav.). faktiškai ji nevykdoma. pateikiamas išsamus formos struktūros vaizdas. kaip ir formos rodinyje (11 pav.). Maketo rodinyje duomenys matomi panašiai. Formos rodinio pasirinkimas Home / View komanda Design View (konstravimo rodinys). Kai forma rodoma kaip konstravimo rodinys. 19. todėl keičiant ją negalima matyti duomenų.

Tam tikrose situacijose Access gali parodyti pranešimą.. Sukūrus formą. ją tobulinti galima ir konstravimo. Šiuose rodiniuose galima įkelti į formą naujų valdiklių. 23. nustatyti formos ir jos valdiklių savybes. Savybių lapas iškviečiamas paspaudus klaviatūros klavišą F4 arba dešiniu pelės mygtuku iškviestame kontekstiniame meniu pasirinkus elementą Properties. Atsidariusiame ypatybių lape pateikiamas išsamus jų sąrašas su nustatytomis savybių reikšmėmis (23 pav. Formos pavadinimo Egzaminai1 ypatybių langas 11 . Valdikliai pasirenkami įrankių juostos grupėje Controls (Valdikliai) (22 pav. sekcijų bei duomenų laukų savybes galima modifikuoti savybių lape. 21.): Pav.. Formos valdiklių grupė Controls Formos ir jos valdiklių. todėl reikia įjungti konstravimo rodinį. 22.): Pav. kai kurių užduočių atlikti negalima. Formos maketo rodinys Layout View Naudojant maketo rodinį. kad norėdami atlikti tam tikrus keitimus turite perjungti konstravimo rodinį. ir maketo rodinyje.Pav.

5. Sukuriama nauja lentelė su nurodytais laukais. kurioje galima sudaryti suvestinę (kryžminę) lentelę. Atlieka skaičiavimus su sugrupuotais duomenimis 2. 5.  Apibendrinančios užklausos. Pav. tuomet gautas rezultatas parodys visų surinktų į užklausą laukų reikšmes. Jos yra dviejų rūšių:  Parametrinės užklausos. Užklausos dažniausiai kuriamos skirtuko Create grupėje Other pasirinkus įrankį Query Design. duomenų modifikavimą.): Pav. pagal nustatytus kriterijus panaikiną vieną ar kelis įrašus. Pagrindiniai užklausų tipai yra šie: 1. Naudojant užklausas galima atlikti tam tikrus veiksmus su duomenimis. Dublikatų paieškos užklausos. trynimą ir kitą. Update (naujinimo) užklausa. kurie neturi atitikmens kitoje lentelėje. 4. Lentelės būsenoje (Datasheet View). ją įvykdžius lentelė papildoma tam tikrais duomenimis. kurioje vieni lentelės duomenys yra pakeičiami kitais. SQL užklausos. pagal du ar daugiau parametrų. pavyzdžiui skaičiavimus.Užklausų kūrimas Užklausos (Queries). Crostab (kryžminė) užklausa. 2. kurioje vartotojas gali konstruoti ir koreguoti užklausą SQL kalba. Delete (naikinimo) užklausa. 3. Append (papildymo) užklausa. View komandos Užklausos turi tokias savybes:  Užklausą galima įsiminti ir vykdyti daug kartų. ji suformuoja dvimatę duomenų lentelę.  Užklausoje galima naudoti daugiau nei vieno objekto laukus (lentelių ir užklausų). 6. Susijusiose lentelėse ieško vienos lentelės įrašų. 9. 25. SQL būsenoje (SQL View). kurioje galima sudaryti suvestinę diagramą. Make Table (lentelės sudarymo) užklausa. Redagavimo (konstravimo) būsenoje (Design View). Užklausų tipo nustatymo įrankiai Access 2007 aplinkoje užklausa gali būti pateikiama tokiose piktograma View iškviečiamose būsenose: 1. 24. kurioje užklausos vykdymo rezultatas pateikiamas lentele. Užklausoje aprašytų paieškos kriterijų reikšmės įvedamos dialogo lange užklausos vykdymo metu. – tai duomenų išrinkimas pagal nurodytus kriterijus. Suvestinės lentelės būsenoje (Pivot Table View). naudojant vieną ar kelis kriterijus. 4. Leidžia įvykdyti prieš tai minėtų užklausų tipus ir apibrėžti formų bei ataskaitų savybes. Kabančių įrašų paieškos užklausos. 12 . kai duomenys yra surenkami iš vienos arba kelių lentelių. Vienoje lentelėje ieško pasikartojančių įrašų. Suvestinės diagramos būsenoje (PivotChart View). Užklausos tipas nustatomas užklausos redagavimo lange (Design View) atsiradusios užklausų įrankių (Query Tools) juostos grupės Query Type įrankiais (24 pav. Select (atrankos) užklausa. 7. 3. Galima sukurti užklausą ir be jokių kriterijų. kurioje galima konstruoti ir koreguoti užklausą QBE (Query By Example) kalba. 8.

t. Atrankos užklausos projekto rodinys Spaudžiame mygtuką rezultatų lentelė: (vykdyti užklausą) ir gauname rezultatą (28 pav. bet ir jas keisti (įterpti. Užklausos rezultatas dažniausiai yra lentelė.): Pav. Atranka pagal paprastą kriterijų Tarkime. Dėstomi moduliai ir Studentai. bus parodyta tokia 13 . kurioje pageidaujama matyti laukų ĮVERTINIMAS. MODULIO_PAVADINIMAS ir STUDENTO_PAVARDĖ reikšmes. kurioje atliekami visi užklausos konstravimo veiksmai (26 pav.y. šalinti.).Užklausos ne tik leidžia peržiūrėti lenteles. Bet kurią užklausą galima pradėti kurti komandomis Create / Others / Query Design atvertame lange Query1. Atlikę įprastus veiksmus pagrindiniame DB lange gausime užklausos projekto rodinį (27 pav. Užklausos sudarymo dialogo langas 1 pavyzdys. 27. Išvedami rezultatai turi būti surikiuoti pagal ĮVERTINIMAS reikšmes mažėjimo tvarka.  Duomenų šaltinių sritis QBE sritis Pav. 26. ir QBE sritis.). kad duomenų bazėje „Egzaminų sesija“ turi būti sukurta atrankos užklausa. į ją susikeliame (dešiniu pelės mygtuku išsikvietę kontekstinį meniu) reikalingas lenteles ar kitas užklausas. sujungti laukus ir įrašus). Šį langą sudaro 2 sritys: duomenų šaltinių sritis. kuri yra saugoma operatyviojoje atmintyje ir uždarius užklausą išnyksta. Užklausos laukai surenkami iš lentelių Egzaminai.

kurioje pageidaujama turėti informaciją apie žiemos sesijos neigiamus įvertinimus. STUD_BIL_NR ir EGZAMINO_DATA reikšmės. 29. Atranka pagal sudėtinį kriterijų Sukursime kitą užklausą. Užklausos rezultatų lentelėje turi būti laukų ĮVERTINIMAS.20).01.Pav.). o jos aprašą. Norėdami vėl matyti užklausos pateikiamą lentelę (28 pav. Išrinkimo užklausos projekto rodinys 14 . Jos duomenų šaltinis – lentelė Egzaminai. Pav. Užklausos rezultatas Uždarome užklausos langą ir išsaugome ją vardu 1 pavyzdys (29 pav.). Atrankos kriterijai (užklausos filtrai) nustatomi laukams ĮVERTINIMAS (<5) ir EGZAMINO_DATA (>2012. 28. 30. Čia projektuojama užklausa vykdanti išrinkimą. MODULIO_KODAS. Sukurtoji užklausa Objektų sąraše 2 pavyzdys. Pav. 31. turime vėl ją paleisti vykdyti dukart spusteldami jos pavadinimą Access objektų sąraše (30 pav.): Pav. Užklausos išsaugojimo langas Iš tikrųjų mes išsaugojome ne užklausos rezultatą.

Dėmesio užklausos rezultatų lentelėje lauko Pavardė reikšmė nerodoma! Projektas pateiktas 34 pav. projektą. tačiau šis vardas negali sutapti nė su vienu lentelės lauko vardu. jei vartotojas jas vykdydamas gali dialogo langeliuose nurodyti užklausos rezultatų lentelės sudarymui vartojamas reikšmes. kuriame saugoma suskaičiuota reikšmė). Dialoginio tipo užklausos Užklausos būna universalesnės. kiekvienam dialogo parametrui formuojamas langas jo reikšmei įvesti (Enter Parameter Value). Dialogo langelis Sukursime dialoginę užklausą.): 15 . bus išvesta lentelė: Pav. Modulio kodas ir Egzamino data reikšmes.Paspaudus mygtuką Run!. 34. 33. kuri Studento pavarde nurodytam studentui suskaičiuotų. Vykdant užklausą. Šiam tikslui skirta dialoginio tipo užklausa. Čia vartotojas gali įrašyti parametro reikšmę: Pav. Iš pradžių kursime skaičiuojamosios suvestinės užklausos. Jos projekto lentelės išraiškose dialogo parametrų vardai nurodomi. išvedamas langas. Toliau dialogo parametrui – laukui Pavardė nustatysime jo reikšmės įvedimo eilutės pavadinimą: [Įveskite studento pavardę]. imančios duomenis iš susietų lentelių Studentai ir Egzaminai. Užklausoje reikia išvesti laukų KARTAI (tai laukas. Dialoginės užklausos projekto rodinys Paspaudus mygtuką Run!. 32. kaip ir lentelės laukų vardai – laužtiniuose skliaustuose.: Pav. kiek kartų jis sesijos metu gavo neigiamą pažymį. kuriame reikia įrašyti studento pavardę (35 pav. 2 pavyzdžio užklausos sukurta lentelė 3 pavyzdys.

Skirtuko Create grupėje Reports pasirenkamas mygtukas Report 3. MS Access sukuria ataskaitą ir parodo ją maketo rodinyje (37 pav. 2. formų langai ir užklausų rezultatai gali būti ne tik peržiūrimi ekrane. Užklausos rezultatas Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas Ataskaitos paskirtis Lentelių duomenys. 35. Microsoft Access 2007 programa ataskaitas galima kurti keliais būdais: 1. 36. gaunama iš lentelių arba užklausų. taikomos įvairios priemonės. galima įterpti skaičiuojamuosius laukus ir suminių duomenų eilutes. 2. pvz. jos turi antraštėse pateikiamus logotipus ir pavadinimus. paskirstyti įvairių matmenų lapuose. Tačiau taip atspausdinti duomenys nėra vaizdūs ir neatitinka daugelio dokumentams keliamų reikalavimų. Tai nėra galutinis rezultatas. Ataskaitas patartina kurti naudojantis vedliais – nereikia rūpintis dizainu. saugoma su ataskaitos dizainu. sukurtos vieno spustelėjimo procesu. 3. Įrašų grupės. Todėl DB numatytas specialus objektas – ataskaitos. kiekvienas lapas ir visas dokumentas gali būti papildomi informaciniais duomenimis. STUDENTAI. daugelį sudėtingų operacijų vedliai atlieka automatiškai. Ataskaitose duomenis galima įvairiai surikiuoti ir sugrupuoti. 16 . Ataskaitoje rodomi visi laukai. taip pat užklausų rezultatų lentelės.): . 1. Naršymo srityje pažymima ataskaitos lentelė. neklausiant vartotojo informacijos. esantys pagrindinėje lentelėje ar užklausoje. formuojančios dokumento teksto savybes ir viso dokumento sandarą. Naudojant ataskaitų įrankį. yra datos ir laiko informacija bei informatyvios poraštės ir sumos. kurios padeda parengti vaizdžius ir tinkamus vartojimui bei analizei dokumentus. kuris sukuria ataskaitą tuojau pat. Naudojant ataskaitų vedlį. Automatiškai sugeneruotų ataskaitų dizainas atrodo profesionaliai.Ataskaitoms sudaryti duomenų šaltiniai gali būti atskiros ar susietos lentelės. Ataskaitos kūrimas naudojant ataskaitų įrankį vykdomas trimis žingsniais: 1. Ataskaitą sudaro informacija. bet ir atspausdinami. yra vizualiai patrauklios ir jas galima iš karto naudoti. Išvestas dialogo langas Išvedama lentelė – atsakymas į užklausą: Pav. bet naudinga priemonė apžvelgti pagrindinius duomenis. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį.Pav. ir informacija. Naudojant ataskaitų įrankį Greitai sukurti ataskaitas galima naudojant ataskaitų įrankį. Ataskaitos.

pertvarkyti. Ataskaitos įrankiu sukurta ataskaita 2. 38. jo pirmame žingsnyje išrenkama ataskaitai sudaryti reikalingos lentelės(-ių) vardas išskleidžiamame sąraše Table / Queries. Naudojant ataskaitų vedlį Kuriant ataskaitą. o vėliau. o ten parinktos lentelės laukai išvardijami sąraše Available Fields: Pav. jei jo savybės netenkina. kurioje būtų nurodyti kiekvieno studento pavardė ir vardas. Parenkamos ataskaitos lentelės ir jų laukai Paspaudus mygtuką Next. pasitelkus ataskaitų vedlį Report Wizard. Tokiai ataskaitai sudaryti reikalingos trys lentelės: Studentai (jos laukai VARDAS ir PAVARDĖ). Iškvietus ataskaitų kūrimo vedlį Report Wizard . atveriamas 2-asis vedlio langas.Pav. naudojant projekto rodinį Desing Wizard. parenkamų iš susietų lentelių. kokius laikė egzaminus ir kokius pažymius gavo. lentelė Dėstomi moduliai (jos laukas PAVADINIMAS) ir Egzaminai (jos laukas ĮVERTINIMAS). pirmiausia tikslinga parengti jos ruošinį. o jame nustatoma ataskaitos duomenų. Sukursime ataskaitą. 37. pateikimo tvarka: 17 .

Atrinkto lauko naudojimo duomenų grupavimui pirmumas (Priority) gali būti keičiamas mygtukais ( pirmyn / atgal). kuriame išskirta ataskaitos pagrindinės dalies įrašus formuojanti pagrindinė lentelė. 39. Šiame vedlio žingsnyje apibrėžiamas įrašų grupavimas. Vedlio 3-jame lange nustatomas ataskaitos įrašų grupavimas: Pav. jeigu reikia. Ataskaitos įrašų grupavimas Grupavimo laukai bendrumo mažėjimo tvarka pasirenkami kairiajame lango sąraše ir mygtuku perkeliami į dešinįjį skyrių. Dešiniajame skyriuje parodoma. kuriame kuriama būsimos ataskaitos sandara. kad pasirinktų grupavimo laukų pavadinimai bus rašomi tiktai prieš atitinkamų grupių duomenis. Kuriamoje ataskaitoje kiekvienam pagrindinės lentelės Studentai įrašui (identifikuojamam laukais PAVARDĖ ir VARDAS) bus pateikiami priklausomų lentelių Dėstomi moduliai ir Egzaminai įrašai. o kairėje – šaltinių lentelių sąrašas. identifikuojami laukais PAVADINIMAS ir ĮVERTINIMAS. Pagrindinę lentelę galima pakeisti pelės spragtelėjimu lentelės sąraše. 40. Duomenų pateikimo tvarkos nustatymas Lango dešinėje pateikiamas pirmajame vedlio lange sudarytas duomenų šaltinių laukų sąrašas. kuris. tęsiamas kitame vedlio žingsnyje. Ataskaitoms yra parinktas įrašų grupavimo pagal lauko reikšmes būdas. Vėl paspaudus mygtuką Next. atveriamas rikiavimo tvarkos parinkimui skirtas 4-asis vedlio langas: 18 .Pav. Tokį grupavimo būdą galima pakeisti mygtuko atveriamo lango sąrašuose. o mygtuku galima atsisakyti grupavimo.

Būsimos ataskaitos vaizdo parinkimas Srityje Layout (išvaizda) galima pasirinkti vieną iš trijų ataskaitos išdėstymo popieriaus lape būdą. Srityje Orientation pasirenkamas popieriaus lapo pasukimo būdas. Mūsų ataskaitai parinktas stilius Windows Vista: 19 . Rikiavimos tvarkos parinkimas Jo kairėje matomas rengiamos ataskaitos vaizdas. Dar kartą paspaudus mygtulą Next. Mygtuku Next atveriamas 6-asis vedlio langas. o dešinėje – keturios eilutės rikiavimo laukams parinkti. Mūsų kuriamai ataskaitai pasirinktas Stepped tipas. 41. atveriamas ataskaitos išvaizdos parinkimo langas: Pav. Rikiavimo būdą (didėjimo ar mažėjimo tvarka). kurį galima pasirinkti. kad tilptų dokumentui skirtoje popieriaus lapo srityje. nurodo užrašas ant lauko dešinėje esančio mygtuko. o pažymėtas langelis šalia užrašo Adjust the field width so all fields fit on a page rodo. kad ataskaitos laukų pločius reikia parinkti taip. 42. Jame pasirenkamas vienas iš siūlomų MS Access dokumento antraščių ir teksto rašymo bei skiriamųjų linijų braižymo stilių.Pav. Rengiamos ataskaitos įrašus rikiuosime lauko PAVADINIMAS reikšmių didėjimo tvarka.

bus atvertas pagalbos langas su trumpu projekto lango sandaros aprašymu. 45.Pav. Ataskaitos stiliaus parinkimo langas Paskutiniame – 7-ajame vedlio lange (žr. 44 pav) parašomas ataskaitos vardas langelyje What title do you want for your report? Taip pat nurodoma. 44. Ataskaitos peržiūros langas 20 . Į jį galima pereiti tiesiogiai iš ataskaitų vedlio paskutinio lango. Jeigu bus pažymėtas langelis Display Help on working with the report?. Pav. 43. baigiant kūrimą. taip pat dukart spragtelėjus ataskaitos pavadinimą naršymo srityje dalyje Reports. kaip norima baigti ataskaitos kūrimą: peržiūrint jos vaizdą Prewiev ar ją koreguojant ataskaitos projekto lange (Modify). Pav. tada. Paskutinis ataskaitos kūrimo langas Toliau parodytas ataskaitos peržiūros langas.

kurioje pateikiami DB išrinkti duomenys sugrupuoti pagal vartotojo nurodytus požymius. kurios spausdinamos kiekvieno dokumento lapo pradžioje. Kiekvieną lauką galima nuvilkti į ataskaitą po vieną atskirai arba. lapų antraščių (Page header). 5. Naršymo srityje žymima lentelė. 47. Srityje Field List (laukų sąrašas) paspaudus pliuso ženklą. kai pradžioje pasirenkamas tuščias ataskaitos lapas. kurios spausdinamos kiekvieno lapo gale. nuvilkti juos į ataskaitą visus kartu.Vedlio sukurta ataskaita koreguojama projektavimo režime. Sutvarkyta ataskaita 3.. laikant nuspaustą klaviatūroje klavišą CTRL. 3. Šis būdas naudojamas tada. kai siekiama greitai sukurti ataskaitą ir į ją planuojama įtraukti tik kelis laukus. ataskaitos antraštės (Report Header). Sutvarkyta ataskaita galėtų atrodyti taip: Pav. 46. pasirodo lentelės laukai. lapų poraščių (Page Footer). o skirtuko Create grupėje Reports fiksuojama komanda Blank Report (tuščia ataskaita) . lentelė EGZAMINAI. spausdinama tiktai dokumento gale. ataskaitos poraštės (Report Footer). Jeigu ataskaitoje numatytas duomenų grupavimas. 21 . 2. kuri bus ataskaitos pagrindas. kuri spausdinama tiktai dokumento pradžioje. pvz. Sukurtos ataskaitos projekto langas parodytas 46 paveikslėlyje: Pav. Ataskaitų vedlio sukurtos ataskaitos projektavimo langas Ataskaitos formuojamos iš šių pagrindinių dalių: 1. pagrindinės dalies (Details). Skirtuko Format grupėje Controls žymima komanda Add Existing Fields (pridėti esamus laukus) . esantį šalia lentelės. Naudojant tuščių ataskaitų įrankį Tuščių ataskaitų įrankis naudojamas tada. duomenų dalyje įterpiamos grupių antraštės. 4.

ir . puslapių numeriais Page Numbers.Pav. Tai atliekama skirtuko Format grupės Controls mygtukais . įvesti datą ir laiką Date and Time. Naudokite skirtingus būdus joms kurti. Sudarykite 3 ataskaitas skirtingais būdais. Sudarykite penkias formas kiekvienai iš lentelių turinio peržiūrai ir redagavimui. 2. Sukurkite tris skirtingų tipų užklausas duomenų paieškai. 3. III laboratorinis darbas (2 dalis) Savo kuriamoje duomenų bazėje: 1. 22 . 48. Tuščia ataskaita papildyta lentelės laukais Ataskaitą galima papildyti pavadinimu Title.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful